KESAN PENEROKAAN DAN PENYAHUTANAN DI MALAYSIA

ALIAS BIN ABD GHANI MOHD ZAMERI BIN AWANG NOH

PENGENALAN
• Hutan merupakan habitat bagi pelbagai jenis flora dan fauna. • Hutan ditakrifkan sebagai satu komuniti pokok-pokok besar serta haiwan dan serangga yang saling hidup dalam beraneka cara dengan meliputi kawasan yang sangat luas.

Jenis-jenis Hutan
• • • • • • Hutan- hutan di kawasan iklim panas Hutan-hutan di kawasan iklim sederhana Padang-padang rumput sederhana Hutan tundra dan gunung Hutan paya Hutan pantai

KEGUNAAN SUMBER HUTAN KEPADA MANUSIA

• • • • • • • • •

Perubatan Sumber Bahan Penjagaan Kesihatan Sumber Oksigen Pengawalan Suhu Kawasan Tadahan Air Pelancongan Pembekalan Kayu Balak Sumber Bahan Fitokimia Peluang Pekerjaan

PUNCA PENYAHHUTANAN
• Penyahhutanan Secara Semula jadi
• • • • • Gempa bumi Letusan gunung berapi Kemarau Ribut/taufan Serangan penyakit perosak

PUNCA PENYAHHUTANAN
• Disebabkan Oleh Aktiviti Manusia
– Pembalakan – Sumber mendapatkan hasil bukan kayu – Pembukaan kawasan pertanian – Pembinaan empangan hidroeletrik – Pembinaan tempat tinggal dan infrastruktur

KESAN-KESAN PENEROKAAN HUTAN

• • • • • • • •

Sumber Hutan Akan Berkurangan Peningkatan Suhu Hakisan Hutan Gangguan Terhadap Habitat Flora dan Fauna Kemusnahan Kawasan Tadahan Air Menyebabkan Hakisan Tanah Menyebabkan Ketidak Stabilan Cuaca Kemusnahan Kawasan Rekreasi Semulajadi

Langkah mengatasi
• Pendidikan Alam Sekitar Melalui Kurikulum • Mengadakan Pengurusan Secara Mapan (SFM) • Penggunaan teknologi moden • Pembekuan lesen pembalakan • Kempen tentang kepentingan alam sekitar • Pertandingan • Kuat kuasa undang-undang

cadangan
• • • • • Wujudkan sempadan. Pihak berkuasa melakukan rondaan Wujudkan pos kawalan dikawasan kritikal Cukai yang tinggi bagi pokok berkualiti Wujud kawasan khas pertanian

Kesimpulan
• Walaupun kita telah menikmati banyak faedah daripada hutan, tetapi kadar eksploitasi masa kini memberi penanda bahawa tidak banyak yang masih tinggal untuk dilihat dan dinikmati oleh generasi akan datang. Oleh demikian, adalah penting untuk menjadikan hutan kita sebagai sumber alam semulajadi yang tidak seharusnya dipergunakan dengan berleluasa untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Sebaliknya, kita perlu mempunyai pandangan yang jauh bahawa hutan kita akan terus memberi kesejahteraan kepada penghidupan sejagat. Walaupun proses pembangunan terus dijalanjkan di negara ini, ia tidak seharusnya menjejaskan sistem penampungan penghidupan bersumberkan hasil hutan yang sedia ada.