Kisah Keutamaan Sedekah Ada Di Bawah Proposal

Pembangunan Mesjid Al-Furqon Bekasi Timur
Sabtu, 26 Februari 2011

http://mesjid-al-furqon-bekasi.blogspot.com
Mohon Doa Restu Dan Bantuan Dana

Assalamu ‘Alaikum Wr. Wb. Segala puji bagi Alloh yang telah memberikan nikmat iman, islam dan nikmat rizki yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat dan kepada kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Sehubungan dengan kondisi bagunan Musholla Al-Furqon yang sudah kurang menjamin ketenangan, kenyamanan dan keamanan dalam beribadah, maka kami selaku pengurus merasa perlu untuk mengadakan renovasi bagunan tersebut, mengingat keterbatasan dana yang ada, kami sangat mengharapkan bantuan dan partisipasi saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Alloh guna membantu kelancaran kegiatan renovasi Musholla Al-Furqon. Atas segala bantuan, partisipasi dan andil saudara-saudara sekalian dalam renovasi Musholla Al-Furqon ini kami mengucapkan jazaakumullahu khairan katsiiran. PROPOSAL RENOVASI MUSHOLLA AL-FURQON Assalamu ‘Alaikum Wr. Wb. 1. Pendahuluan Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sabahat dan kepada kita semua yang berjihad di jalan-Nya dengan jiwa dan harta. Musholla Al-Furqon merupakan tempat kegiatan ibadah mulai dari sholat, majlis ta’lim, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Alloh SWT. Kenyamanan, ketenangan dan kekhusyu’an merupakan salah satu kunci sukses dalam pelaksanaan ibadah kita. Bagunan fisik tempat ibadah yang bersih, kokoh, nyaman dan aman sangat mendukung kesuksesan dalam ibadah. Oleh karena itu perlu kiranya bagi kita semua untuk mewujudkan suasana tersebut, salah satu caranya adalah dengan berpartisipasi merenovasi kembali bangunan Musholla Al-Furqon tersebut.

1

2.

Landasan Pemikiran Sehubungan dengan firman Alloh dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menyerukan agar kita berinfaq dengan sebagian rizki yang telah Alloh berikan kepada kita dan berlombalomba dalam kebaikan, maka tidak berlebihan jika hal tersebut kita wujudkan dalam suatu bentuk amalan yang nyata.

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS An-Nahl : 97)

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?" (QS Al Munafiqun : 10) 3. 4. Nama Kegiatan : “Renovasi Musholla Al-Furqon” Waktu Dan Tempat Kegiatan Insya Alloh Akan Dilaksanakan Pada : Hari / Tgl Alamat 5. : Selasa , 1 Maret 2011 s/d selesai :Jl. Rawa Semut Raya RT 04/11 Margahayu – Bekasi Timur

Maksud Dan Tujuan a. Mengajak kepada kebaikan mengingat pentingnya berinfaq di jalan alloh b. Mempererat tali silaturahmi antar warga c. Memakmurkan mesjid atau musholla d. Meningkatkan kenyamanan, ketenangan dan kekhusyu’an dalam beribadah Sumber Dana a. Sponsor b. Warga RW 11, Kelurahan Margahayu c. Donatur Susunan Panitia : Terlampir Anggaran Kegiatan : Terlampir Penutup

6.

7. 8. 9.

Demikianlah proposal kegiatan renovasi Musholla Al-Furqon ini kami buat, besar harapan kami bapak/ibu/saudara/i dapat berpartisipasi baik secara moril maupun materil dalam kegiatan renovasi Musholla Al-Furqon tersebut. Semoga Alloh senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

2

SUSUNAN DKM DAN PANITIA RENOVASI MUSHOLLA AL-FURQON
Pelindung Penasehat Bpk Ardi Suryadi Bpk H. Jujun Junaedi Bpk Ustadz Arsan Ketua Wakil ketua Sekretaris Bendahara Seksi pembangunan Seksi ubudiyyah Seksi pendidikan Seksi kebersihan Seksi humas Seksi mading Bpk Suganda Bpk H. Dzahrudin Bpk Suyitno Bpk Walimin Bpk Gunadi M. Opan Deni Sugiantoro Bpk Husaini Bpk Suwardoyo Septian

Rencana Anggaran Belanja
Rencana Anggaran Biaya ( R A B ) Project : Pembangunan Mesjid Al furqon

Lokasi

: Rawa semut - Margahayu - Bekasi

No .

Item Pekerjaan

Volume

Uni t

Specification

Harga satuan ( Rp )

Jumlah Harga ( RP )

A. I. 1 2 3 4 5 6

PEKERJAAN R. UTAMA MESJID pekerjaan Persiapan Pembersihan Lokasi Pengukuran & Bowplank Mobilisasi & demob alat &bahan Management proyek Alat Bantu Alat-alat safety 1,00 84,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ls m1 ls ls ls ls 7.000.000 2.500.000 7.000.000 2.500.000 2.000.000 8.500 4.500.000 2.000.000 714.000 4.500.000

Sub Total II. 1 2 Pekerjaan Tanah Galian pondasi setempat Galian pondasi batukali 33,60 36,00 m3 m3 65.000 65.000

16.714.000,00

2.184.000 2.340.000

3

000 22.000 17.000 27.350.500.000 4 . 1 2 Pekerjaan Lantai & Kramik Urugan & pemadatan Pasangan Kramik lantai 53.000 4.710.000 10.663 8.070 97.640.88 m2 m2 m3 m3 Sub Total 87. 1 2 3 4 Pekerjaan Dinding Pasangan bata merah Pek plesteran & acian Pek kolom praktis 15x15cm Kolom Struktur 262.728. 2 3 Pekerjaan Pengecatan Pengecatan dinding Pengecatan plapon 525.728.895 950.000 35.00 66.40 3.000 19.100 1.204.498.620.523.250.492 64.000 3.000 3.300 24.000 585.63 5.000 45.531 2.00 2.100x210cm Kusen pintu gudanguk.728.000 III.225.531 4.40 m2 m2 Sub Total 29.975 19.540.225.000 2.00 m3 m2 Sub Total 20.82 179.000 25.531 3.043.tapak .519.000 17.00 179.85x200cm Buoventligh Jendela 3.717.000 7.251.219.674.531 2.927 39.02 3.50 60.50 525.718.528 57.000 2.185.000 1.919.000 180.00 6.000 19.3 4 Pengurugan kembali Pemadatan 9.080.728.000.970. 1 2 3 4 Pekerjaan Kusen Kusen pintu utama uk.084 2.457 V.pedestal 8.485.000 VIII .170.266.890 20.00 m3 m3 m3 besi dia 13mm 2.000 15.300 VII .000 Sub Total VI.219.043.40 M3 m2 40X40 EX mulia setara 65.00 2.40 m2 ek gypsum jaya board Sub Total 95.000 135.079 8. 1 2 3 Pekerjaan Pondasi Urugan pasir Pondasi batu kali Pondasi setempat .000 4. 1 Pekerjaan plapon PLAPON Gypsum Rangka holow 179.00 m3 m3 191.863 23.594 4 pek sloop 20x20cm Sub Total IV.00 0.000 863.00 uni t uni t uni t uni t fin cat+accessories fin cat+accessories fin cat 3.

728.00 2.24 43.000 24.72 1.000 14.000 11.375 5.723 5.00 ls Sub Total ttk ttk 250.16 m3 m3 m3 m3 Sub Total 191.500.00 10.321.000 650.750.127.000 45.266.000 45.00 4.00 20.00 10.38 31.00 2.000 3.000 B.325.261 2.730 38.40 39.289.318 5.250.580 B.000 11.57 1.000. 1 2 3 4 5 Pekerjaan Armatur Armatur lampu Armatur stop kontak Armatur saklar single Armatur saklar doble Armatur stop kontak AC Arde 45.000 3.000 1.00 1.00 20.000 110.266.000 8.00 20.000 A. 1 2 3 4 Pekerjaan Dak Beton Pekerjaan Ring Balk Pekerjaan lantai beton Pek Canopy beton Pekerjaan Kubah 5.589.000 11.000 7.360.531 3.000 161.000 175.000. I 1 2 3 4 PEKERJAAN TEMPAT WUDHU Pekerjaan Tanah Galian pondasi setempat Galian pondasi batukali Pengurugan kembali Pemadatan 25.000 900.665.000 175.628 5 .500.000 1.684.515. A.16 2.000 65.000.20 2.000 17.451.294.394.00 uni t Sub Total k ttk kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme 175.070 38.000.000 700.000 175.875.000 450.000.394. 1 2 3 4 5 6 Pekerjaan listrik Pekerjaan lnstalasi Instalasi penerangan Instalasi stop kontak Instalasi Saklar single Instalasi saklar doble Instalasi power Ac Panel Box lengkap+ Iinstalasi 45.895 701.961 XI.800 119.IX.00 10.050 3.000 34.261 8.070 3. PEKERJAAN RUANG UTAMA MESJID TOTAL 506.000 35.000 175.451.000 45.723 20.000 55.601.864 1.850 II 1 2 4 5 Pekerjaan Pondasi Urugan pasir Pondasi batu kali pek sloop 20x20cm Ring balk 20 x 20 cm 3.000 1.536 2.92 3.856 103.786.69 m3 m3 m2 Sub Total 65.294.00 m3 m3 m3 uni t besi dia 13mm & r 8mm besi dia 13mm doble besi dia 13mm doble grc Sub Total 2.500.

00 68.216 826.191.00 6.III 1 2 3 Pekerjaan Dinding Pasangan bata merah Pek plesteran & acian Pek kolom praktis 15x15cm 162.000 Pipa PVC 4" + fitting 125.000 875.00 uni t uni t bh m1 m1 uni t m1 bh Pipa PVC 3/4" & 1" Pipa PVC 3" + FITTING 650.050.00 45.00 5.000 14.423.500.500 10.000 3.34 m2 95.225.295.253.000 255.492.000 125.000 1.000 5.00 90.300.000 25.000 270.34 uni t m2 m2 Sub Total 135.416.000 2.000 6.000 2.000 11.523 IV.375.000 3.100.000 175.000 6 .000 9.250.000 9.000 175.000 25.000 2.00 uni t uni t fin cat+accessories fin cat Sub Total 1.950.500.45 m2 m2 m3 Sub Total 67.000 1.00 324 0.00 9.000 2.206 9.250.000 525.000 8.040.170.000 175.000 1.000 585.000 1. 3 4 Pekerjaan Lantai & Kramik Pasangan Kramik lantai toilet Pasangan dinding kramik toilet 68.000 V.080.000 3.900 5.00 1.00 3.780 11. 1 2 3 4 Pekerjaan listrik Pekerjaan lnstalasi Instalasi penerangan Instalasi stop kontak Instalasi Saklar single Instalasi saklar doble 20.835.00 22.500 VII 1 Pekerjaan plapon PLAPON Gypsum Rangka holow 68.00 6.65x200cm Buoventligh toilet 2.000 2.084 1.500.101 21.000 145.000 IX.00 2.375.000 426.900 VI 1 2 3 Pekerjaan Pengecatan Pengecatan Kusen Pengecatan dinding Pengecatan plapon 2.300 VIII A.34 35.00 75.927 29.00 324.000 330.078.80 m2 m2 20X20 EX mulia setara 20X25 EX mulia setara Sub Total 135.004. 2 4 Pekerjaan Kusen & Pintu Kusen pintu toilet uk.000 15.708.00 k ttk kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme Sub Total 175.556. 1 3 4 5 6 7 8 10 Pekerjaan Sanitary / plambing Closet duduk ex toto Kran 1/2" Water Valve1/2" Instalasi air bersih Instalasi air kotor Water turn Talang air hujan Floor drain 2.000 75.

000 65.500.000 6.727 86.242.026 Pekerjaan Halaman 1 Pemasangan Pagar 12 m1 BRC Sub Total 550.400.000 A B C PEKERJAAN RUANG UTAMA MESJID PEKERJAAN TEMPAT WUDU & TOILET PEKERJAAN MENARA GRAN TOTAL Bekasi.431.083 120.751. Kubah menara Finishing alat bantu 3.38 32.000 7.274.610.050 8.930.00 2.981.000 6.2 10.727 C 1 2 3 PEKERJAAN MENARA ( estimasi ) pekerjaan pemancangan Galian pondasi pekerjaan pondasi .5 62 M2 M1 m2 m3 m3 m1 Sub Total 121.56 0.104.000 49.000 3.000 3.25 30. 0.000 4.72 1 1 1 m3 m3 m3 uni t lot lot 72 12 m1 m3 tinggi 12m 350.650.PEKERJAAN MENARA ( estimasi ) TOTAL 86.850.34 20 185 3 1.650.200.580 156. 40 x 55 cm uk.880.181.229.348.830 3.600.000 8.233.Tapak 4 5 6 7 8 pekerjaan tiang menara Pekerjaan ring balk menara Pek .560.221 31.147 1.000 6.242.000 besi dia 16mm uk.874.000 C.3 cm dia 1m fin cat esteger Sub Total 4.011.560.778 2.600.000.000 8.650.500.744.387.000 748.007.000 780.Sub Total XI 1 2 3 4 5 7 Pekerjaan Atap Atap Genteng Pek talang Reng 3/4 Rangka kuda-kuda Rangka struktur ulin Listplank 68.000 8.187.2x0.187.000 86.000 6.000 B. 1 April 2011 506.00 2.000 25. PEKERJAAN TEMPAT WUDU & TOILET TOTAL 156.000 3.00 39.308 7 .321.000 4.000 14.242.850.

0106 .3038 .673 127.877 3.130.387.655.970 141.830. Uus Rusmawan) 2.063.700.990 Balasan Dari Alloh 3.083.522 509.000 9.988 349.556.300 74.300 74.707.113.145.643 268.522 509.689 96.428.784 1. No Rek: 156 .161.816.000.700.345.891 968.152 50.506.470.000 20.764 26.282.877 3.sedekah) dapat disalurkan melaui : 1.577.063.970 141.137.700.494.000 10. Seluas 119 M2 (Musholla sudah dan sedang digunakan) 2.000 20.093 1.854.2146 (Mandiri an.890 3.063.839.300 74.057.000 39.806.506.707.891 968.250 .000 5.747.000 570.000 20.000 .023.096.300 35.877 3. No Rek: 066 .707.970 141.137.000 5.282.931.186. Uus Rusmawan) 3.370 458.161.282.700 3.757 Donasi (infaq .950.639.830.093 1.830.700.839.096.319.000.000 18.096. Penambahan seluas 195 M2 (Musholla akan segera dibangun dan diharapkan dapat menjadi sebuah mesjid) Musholla yang sudah dan sedang digunakan 8 .767 6.000 39.309 183.767 Sedekah (10%) 300. Uus Rusmawan) Atas bantuan dan doa restunya kami haturkan banyak terima kasih.670 66.0525 .522 509.839.947 (BCA an.Perhitungan sedekah menurut Ustadz Yusuf Mansur dalam Bukunya "The Miracle Of Giving" (Keajaiban Sedekah) Bulan Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penghasilan 3.494.494.000 10. Alloh pasti akan membalas kebaikan infak atau sedekah Anda.202 871.577.000 1. Tanah wakaf : 1.944.879 241.519.137.319.767 Total Hasil 5.000 2.643 268.643 268.777 Sisa Gaji 2.161.000 10.093 1.891 968.909.297 14.236.000 39.577.630 7.319.504 (BRI an.506.256. No Rek : 0139 .000 5.

Tempat wudlu Penandatanganan oleh pemberi tanah wakaf (Ibu Lelly Yuli Aninhsing Siregar) Penandatanganan oleh penerima tanah wakaf (Bkp Suganda selaku ketua DKM Musholla Al Furqon) 9 .

Penandatangan oleh sesepuh warga (Bpk H. Jujun Junaedi) Penandatangan oleh pengasuh majlis ta'lim (Bpk Ustadz Arsan) Penandatangan oleh bendahara DKM (Bpk Walimin) 10 .

Anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu binaan Musholla Al Furqon Pembagian daging kurban kepada warga 11 .

Rencana lokasi pengembangan Musholla A-Furqon menjadi mesjid 12 .

Sebab kekayaan membawa kepada pintu segala kesenangan dan kebahagiaan. di Bandung. jabatan dan lain sebagainya. Penulis seri buku Wisata Hati itu mengaku yakin benar bahwa bersedekah adalah kunci utama untuk menjadi kaya dan sukses. Batam. saat berceramah di Masjid Raya Batam Centre. status sosial dan kehormatan.Artikel Ini Diambil Dari Berbagai Sumber Meraih Kesejahteraan Finansial dengan Pendekatan Spiritual Kekayaan masih menjadi pesona bagi sebagian besar manusia. Yusuf Mansur. yang dipimpi oleh Ny Rekaveny Soerya. Dan ditemukan kemudian. tidak sedikit manusia yang mengorbankan sisi kemanusiaannya dan mengabaikan keberadaan Tuhannya dalam kerangka pencarian dunia. kekayaan juga bisa dalam sekejap berubah menjadi neraka dunia! Bagaimana cara menghindari hal tersebut? Menurut Pimpinan Wisata Hati.’’ tegas Yusuf Mansur. ‘’Toh biar bagaimanapun.’’ tegas Yusuf Mansur saat memberikan ceramah tentang Financial Healing: Jawaban Bagi 1001 Masalah dan Keinginan yang diadakan oleh PT Telkom Bandung. Dengan sedekah utang menjadi lunas. dan dihadiri oleh ribuan jamaah yang datang dari Batam dan sekitarnya. menjadi kaya adalah sebuah keinginan yang wajar-wajar saja. ‘’Dan untuk mengiringi langkah pencarian kekayaan itulah manusia perlu diingatkan. Belum lagi kenyataan yang ‘’dikondisikan’’ oleh manusia itu sendiri. susah menjadi 13 . dan diberikan pengarahan yang jelas. Acara yang dihadiri oleh ratusan Pegawai Telkom Bandung itu merupakan kerja bareng Telkom Bandung. Apalagi bila memiskinkan orang lain. sebagaimana keinginan untuk menjadi orang yang sukses baik secara pendidikan. tidak ada larangan menjadi kaya — harus malah — asal bisa tetap bersyukur lagi saleh. Sebelumnya. Selasa (31/5). Acara tersebut diadakan oleh Majelis Taklim Humairah Kota Batam. Tujuannya. bagaimana bisa menjadi kaya tanpa harus memiskinkan hati. bahwa kekayaan terkait dengan masalah posisi. ‘’Banyak kejadian yang membuktikan itu. dan Wisata Hati. DAR! Mizan. Kekayaan juga berarti kesempatan untuk menjadikan standar hidup menjadi lebih baik. miskin menjadi kaya. Yusuf Mansur mengupas tema ‘’Fenomena Keajaiban Sedekah (Membangun Usaha dengan Spiritual). Senin (30/5). Wajar kemudian bila kekayaan begitu banyak menggoda manusia. Itu sebabnya.

orang suka main sikut sana-sikut sini. menyogok. Keesokan harinya dia mendapatkan rezeki besar yang tak disangka-sangka. bayangkanlah keuntungan yang akan Anda dapatkan jika berhasil dalam suatu hal. Malam itu juga ia sedekahkan uang tersebut kepada fakir miskin. atau memakai uang pelicin. istilahnya kita menyogok-Nya. ‘’Misalnya anda akan memperoleh seratus juta. dan teringat uang simpanannya sebesar Rp 300 ribu. Pada suatu malam. istrinya tidak tahan dan minta cerai. dan anak sulungnya bisa tetap bersekolah. ustad muda kelahiran Jakarta tahun 1976 itu banyak menemukan fenomena keajaiban sedekah.’’ paparnya.’’ ujarnya penuh semangat. maka langsung saja 2. kata dia.’’ tuturnya. Walaupun terdengar tak lazim tapi sedekah mampu membersihkan harta yang kita miliki dan mampu menggolkan proyek yang kita incar. Nyat Kadir). istrinya menunggu di Pengadilan Agama. Tidak besar. gelontorkanlah uang dari kocek anda sejumlah dua setengah juta rupiah untuk sedekah. salah satu calon wakil gubernur Batam (mendampingi calon gubernur H. Yusuf Mansur menuturkan beberapa kisah ajaib bersedekah. masalah mendapat solusi. ‘’Meskipun terdengar sederhana. Karena Allah yang memiliki dunia dan seisinya. Dari perjalanannya ke berbagai daerah. dia merasa dunia akan kiamat baginya. Karena selalu berutang dan dikejar debt collector. maka sebelum memperoleh keuntungan itu. karena pada keesokan harinya rumahnya akan disita. Senin (30/5) malam. ‘’Sekarang gantilah sogokan Anda dengan membiayai seribu anak yatim piatu dan anak jalanan. Karena itu. Dia lalu mencontohkan tentang seorang pengusaha sedang mengincar sebuah proyek. maka berharaplah dari-Nya. Saat berceramah di rumah Soerya Respationo. Sekarang.5 persen disedekahkan di muka. Biasanya dalam dunia bisnis. Misalnya. kisah seorang lelaki bernama Mubalighun yang ditimpa masalah berat. Pokoknya Mubalighun depresi berat dan bahkan berniat bunuh diri malam itu juga.’’ ujarnya. istri tak jadi menuntut cerai. ‘’Syukurlah dia sadar.senang. sehingga rumah tetap dimiliki. dan anak sulungnya akan dikeluarkan dari sekolah akibat terlalu lama menunggak bayaran. Kalau kita boleh bergurau sama Allah. sedekah mampu membangun usaha dengan jiwa spiritual. kata dia. kan? Inilah contoh implementasi membangun usaha dengan spiritual. setiap insan perlu mempelajari ilmu sedekah.’’ tuturnya. Insya Allah. 14 . jangan dari manusia. Insya Allah proyek itu gol.

Supir itu lantas bertanya. mungkin sedekah yang kita keluarkan terlalu sedikit. "Supir ini datang ke Klinik Spiritual dan Konseling Wisata Hati. Maka instropeksilah. dengan penuh semangat mengelilinginya. Contohlah sebuah kisah tentang seorang supir yang mengeluh karena gajinya terlalu kecil. Mereka adalah 20 besar kontestan eliminasi Mimbar Dai TPI. padahal anaknya lima! Ia ingin gajinya jadi 1.5 juta!" ujar Ustad Yusuf sambil duduk bersila di permadani. Ustad Yusuf memaparkan beberapa kisah yang Insya Allah mampu meningkatkan keyakinan kita. al Qur’an hanya untuk dibaca!". Banyak orang yang memiliki penghasilan besar. bahwa Allah pasti akan meliptrgandakan pahala-Nya. Kemudian ia menunjukkan surat Al An’am 160 dan surat 65 ayat 7."Maaf. Mereka tekun menyimak penuturan ustad pendiri Wisata Hati Coorporation itu. Bahkan tidak jarang pengeluaran mereka lebih besar dari penghasilan yang didapat. sehingga berkah yang Allah berikan juga sekedarnya.Jadi sebetulnya kita tak perlu ragu untuk menyisihkan penghasilan bagi mereka yang membutuhkan." potong Ustad Yusuf sejenak.Supir itu 15 . Mungkin diri kita pernah merasakan demikian. mengenai anjuran bagi yang kaya untuk membagi kekayaannya dan yang mampu membagi kemampuannya. "Nggak bakal tersinggung?" Kembali supir itu mengangguk. Banyak kejadian dibalik fenomena keajaiban sedekah. Allah sudah janji akan melipatgandakan pahala sampai 10 kali lipat bagi mereka yang berbuat kebaikan. "Bawa duit berapa di dompet?" desak Ustad Yusuf. Dia bilang gajinya cuma 800 ribu."Kapan ayat-ayat itu dibaca dan berapa kali. Padahal dalam surat Al An’am ayat 160. Kemudian ia bertanya. Wajah-wajah muda. Ustad Yusuf mengajak supir itu mensyukuri terlebih dahulu apa yang telah didapatkannya selama ini. inilah kelemahan orang kita.Membeli Kesuksesan dengan Sedekah "Mengapa seseorang selalu merasa kurang secara penghasilan? Mungkin karena ia kurang sedekah!" buka Ustad Yusuf Mansur malam itu. Dengan bijak. Ustad Yusuf menyuruhnya segera berdiri. Dalam kesempatan tersebut. namun selalu merasa tidak cukup. boleh saya tanya pertanyaan yang sifatnya pribadi?" Supir itu mengangguk. Ustad?" Nah.1 1 = 10. bila kita sedekah. itulah ilmu sedekah. Beliau tengah melirik duduk sekelilingnya. Agak kesal dengan pertanyaan sang supir.

Ketika amplop itu dibuka."Dalam tujuh hari kerja. Subhanallah . Kami sedang melelang lantai keramik masjid. Suatu hari. Pada hari keempat supir itu diminta atasannya untuk mengantar ke Jawa Tengah. makin sayang" Lalu mengalunlah sebuah cerita lain. dan yang udah kawin" "Kawin lagi???" jawab beberapa peserta. datang Subhanallah. Tanpa pikir panjang ia membeli empat meter persegi lantai tersebut. namun keselip. Pak kira-kira masjid ini butuh apa? Barangkali saya bisa bantu" "Oh. Supir itu menggaruk-garukkan kepalanya. "Yang udah kawin. Tak ada yang 16 .5 juta rupiah. kebetulan. Hari pertama tidak ada apa-apa. yang berjumlah 600ribu. "Mudahmudahan hajat saya terkabul". seorang wartawan mengajak Ustad Yusuf ke Semarang. Para dai muda yang menyimak cerita itu terkagum-kagum. uang ini akan saya sedekahkan. selain untuk memanjangkan umur. Selama empat hari empat malam mereka pergi. ikhlas?". Ada seorang wanita berusia 37 tahun yang belum menikah mengikuti seminarnya. hanya untuk berpose dengan sebuah mobil Mercedez New Eyes E 200 Compresor baru. kompak!Ustad Yusuf tertawa. Jumlahnya 1. atasannya memberikan sebuah amplop. Semeternya 150 ribuan" Wanita itu menarik sejumlah uang dari sakunya. Ustad?" "Uangnya saya kembaliin!" Mulailah sejak itu ia menghitung hari."Nah. namun sejurus kemudian mengangguk dengan terpaksa. sebenarnya ia bawa uang 125 ribu rupiah."Nah.mengeluarkan uangnya dalam dompet. asal kita sedekah!" Sebuah kisah unik lainnya terjadi. wanita itu lantas pergi ke masjid terdekat dari rumahnya dan bertanya pada penjaga masjid itu. Setelah mendengarkan faedah sedekah. berat menjadi ringan. sedekah juga mampu membuat orang yang belum kawin jadi kawin. demikian pula hari kedua. bahkan pada hari ketiga uangnya hilang sejumlah 25 ribu rupiah. Minggu empat melamarnya! sedekah!" Ustad Yusuf menantang mata peserta. Langsung Ustad Yusuf mengambilnya. itu juga harapnya. akan ada balasan dari Allah!""Kalau nggak. "Ini hadiah istri kamu yang kesepian di rumah. orang Allah menunjukkan "Itulah keagungan-Nya. Begitu kembali. jumlahnya seratus ribu rupiah."Sulit akan menjadi mudah. Rupanya ketika ditanya Ustad Yusuf tempo hari. "Maaf. "Siapa yang belum nikah?" serentak hampir semua peserta mengacungkan tangan dengan semangat. mengangkat permasalahan. Kemudian ustad Yusuf bertanya." begitu katanya. seraya bergurau.

ia mendapatkan satu poin Dan si tukang bubur itulah yang memenangkan hadiah mobil tersebut. Karena orang tuanya ingin naik haji. 5 juta. Hampir semua menebak orang itu meninggal. seorang ustad bernama Hasan. Dalam hatinya ia berharap hutangnya dapat cepat lunas. saat menyebrang jalan. "Dan Allah mengabulkan doanya secepat kilat. Semua peserta melongo kemudian tertawa. "Barangsiapa membawa amal yang baik. Selain dibawa ke rumah sakit. Kebetulan yang nabrak orang kaya. Maka. dan mobil itu milik seorang tukang bubur keliling! Loh. sekitar 725 juta rupiah. Karena tak mampu membayar pajaknya sebesar 25%. sehingga di pemilik piutang mengikhlaskan hutangnya. dapat membayar hutang. Namun kepeduliannya kepada orang tua. Maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya. khusus uang yang ia sedekahkan. dan barangsiapa yang membawa erbuatan jahat Maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Kisah terakhir. Begitu pulang dari pengajian. tentang hutang 100juta yang lunas hanya dengan sedekah 100 ribu rupiah. "Dia cuma pingsan. membantunya. ia menyedekahkan uang yang ada. jadilah mobil itu milik tukang bubur. Ia sengaja menyediakan kaleng kembalian satu lagi. justru membuatnya kejatuhan bulan.istimewa dengan mobil itu kecuali harganya yang mahal. dia juga melunasi hutangnya!"Itulah Allah punya cara tersendiri untuk menolong hamba-Nya. bagaimana bisa seorang tukang bubur punya mercy? Bisa aja kalau Allah berkehendak. Orang ini mendengarkan ceramah seorang ustad yang mengatakan. Tukang bubur itu tentunya tak pernah bermimpi bisa memiliki sebuah mobil Mercedez baru. kalau sedekah itu dapat membeli penyakit. sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). "Nggak! koreksi Ustad Yusuf cepat. sebesar 100 ribu. tukang bubur itu giat sedekah. Teringat hutangnya sejumlah 100 juta. dan dapat menyelesaikan masalah. Ketika tabungannya itu telah mencapai memperebutkan sebuah mobil mercy. Yang kemudian ia tabung di sebuah bank. pemilik Unisula. orang itu tertabrak mobil dan lunaslah hutangnya!" seru Ustad Yusuf berapi-api." (al-An`am :160) 17 .

Ia mengaku punya utang Rp 30 juta. sebab sedekah itu akan kembali kepada kita dalam beragam bentuk. paling tidak hujan gerimis. mengundang datangnya rezeki. mobilnya ditabrak orang. sedekah merupakan bagian dari upaya tazkiyatun nafs (membersihkan diri. menolak bala.Kalau manusia tahu. Oleh staf kantor. Ketiga.Suatu hari ada seorang pedagang datang kepada salah seorang staf kantor. Akhirnya staf kantor menganjurkan agar ia menjual motor vespanya dan menyedekahkan hasilnya. pada saat ia sedang menawarkan sepeda motor tersebut. Ternyata. Seperti menanam di kebun Allah. Ia tinggal di Tangerang. Keempat. Kalaupun buahnya tidak lebat. Mengapa? Sebab. bahwa Sedekah itu tidak mungkin tidak dibayar. Di jalan tol.000 orang. paling tidak pasti berkembang. yaitu Maha Pemberi Rezeki. ”Kok mobil kamu tidak apa-apa?” Dijawab. seorang ustadz bersedekah kepada ustadz yang lain.Orang yang gemar bersedekah maknanya ia meniru salah satu sifat Tuhan.Apa saja keutamaan sedekah? Paling tidak. Keajaiban sedekah itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang bersedekah dan ia yakin. Tentang tolak bala. menambah umur. Kalaupun Allah tidak menurunkan hujan lebat. Keyakinan itu membawa pengaruh kepercayaan positif kepada Allah SWT. Apa yang bisa dilakukannya? Ia mengaku tak punya sesuatu yang berharga untuk dijual. Namun mobil tersebut tidak rusak. mobil yang menabrak rusak berat. pasti berbuah. sesungguhnya dialah yang butuh sedekah. kakaknya yang di Swiss kirim SMS. Allah berjanji dalam Alquran. Bahkan. Pemilik mobil heran dan bertanya kepadanya. ia disuruh sedekah. Suatu pagi. Karena merasa usianya tidak lama lagi. Ternyata sampai saat ini ia masih hidup. menyembuhkan penyakit. dan salah satunya sudah menikah. Posisi sedekah itu sangat istimewa. dan tak tahu lagi ke mana harus mencari uang untuk melunasi utangnya. Isinya menyatakan bahwa ia baru saja mentranfer dana senilai setara dengan Rp 30 juta. Menjelang sore hari ia ke Gunung Putri. ”Mungkin karena tadi pagi saya bayar asuransi sedekah. Pantaslah 18 . bahkan menjadi ketua grup senam yang anggotanya lebih 2. orang tersebut kemudian berusaha untuk menjadikan sisa umurnya untuk berbuat hal terbaik. apalagi di kebun Allah.Bogor. Pertama.”Ada juga cerita seorang pasien yang sudah divonis mati oleh dokter. Ia mengumpulkan delapan bayi yatim yang masih merah dan merawatnya dengan kasih sayang. Menanam di kebun sendiri saja berbuah. lahirbatin). hendak mengajar. Kedua. Sebaliknya. Sedekah merupakan ibadah yang utama. bayi yang dulu dirawatnya sudah dewasa. Kita butuh sedekah. ada empat keutamaan sedekah.

sekaligus menujukkan bahwa cara Tuhan membalas sedekah tidak dalam bentuk dan jalan yang kita sangka. maka (biasanya) akan datang uang. Jangankan dunia flora dan fauna."Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. saat kayu-kayu bakar diletakkan tibatiba seekor ular hitam keluar dari dalamnya. maka akan kembali lebih banyak ilmu. Apa yang telah kamu lakukan?” Kemudian orang itu berkisah bahwa tadi pagi dia membawa bekal makan siang. adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai. Oleh karena itu kita wajib berinfak. melintaslah orang tersebut. pesantren. kaum duafa. Balasan sedekah menjadi berlipat ganda. untuk menyantuni orang-orang miskin. Agar pengikutnya senang bersedekah. Lalu di tengah jalan bekal itu dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Kalau ilmu. obati sakitmu dengan sedekah dan hadapi gelombang hidup dengan doa dan tawadhu. Mereka menemukan bahwa “to give in order to get” adalah suatu hukum universal. membantu pembangunan masjid.”Sorenya ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat. Kalau tenaga. penulis Spiritual Marketing. maka banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keutamaan sedekah itu. rumah sakit. “Aku diberitahu (malaikat) tadi pagi bahwa kamu akan menemui ajal siang tadi. Maka dipanggillah orang tersebut oleh rasul dan ditanya. pada tiap-tiap tangkai terdapat seratus buah. Antara lain beliau bersabda: "Lindungi harta Anda dengan zakat. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepada para sahabat. Suatu ketika rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Selanjutnya. sedekah dengan harta tersebut harus dapat dibelanjakan di jalan Allah dan yang diridai oleh Allah yaitu. Lalu melintaslah seorang yang memanggul kayu bakar. maka akan kembali banyak bantuan. dsb Ini pendapat Joe Vitale.Kita harus menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki itu bukan semua milik kita tetapi ada milik orang lain yaitu terutama orang-orang miskin dan kaum duafa. para malaikat pun setiap pagi selalu mendoakannya. Kalau dia nyumbang uang. Tapi kulihat kamu masih segar bugar. kata orang itu.kalau orang dermawan usianya "panjang" dan keberadaannya dimanapun membawa berkah. Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa ular itulah yang sedianya akan mematuk orang tersebut.SUATU hari. “Orang ini akan meninggal nanti siang. namundia berpindah takdir karena sedekahnya menghidarkan dia dari bahaya tersebutKisah itu menunjukkan keutamaan sedekah yang bisa menghindarkan diri dari bahaya. Juga pendapat banyak penulis lain yang dari pengalamannya mendapati bahwa semakin dia rela memberi (bersedekah) semakin banyak apa yang dia sumbangan itu kembali kepada dirinya dengan berlipat-lipat. Malaikat Kematian mendatangi Nabiyallah 19 .

Bila Anda menemukan ada satu-dua kesusahan tergelar. Karena siapa tahu kesusahan itu digelar Allah untuk memperpanjang umur Anda. maka sesungguhnya Andalah yang butuh pertolongan. tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajalnya akan sampai. pembaca “Kajian Wisata Hati” dimanapun Anda berada. Bukankah 20 . Nabiyallah Ibrahim memilih kematian tetap menjadi rahasia Allah. hingga engkau masih melihatnya hidup. Hampir saja Nabiyallah Ibrahim tergerak untuk memberitahu anak muda tersebut.”Adaapa dia datang menemuimu?”“Dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahannya besok pagi. jadi. umur anak itu tidak akan sampai besok pagi. minggu berganti minggu. maka kemungkinan besar memang Allah akan memanjangkan umur Anda. Nabiyallah Ibrahim bertanya kepada Malaikat Kematian.Saudara-saudaraku sekalian. tengoklah kanan-kiri Anda. Dan Allah memberitahu lewat kalam Rasul-Nya. Dan.” Habis berkata seperti itu. bulan berganti bulan. “Itu sahabat sekaligus muridku. apakah dia berbohong tempo hari sewaktu menyampaikan bahwa anak muda itu umurnya tidak akan sampai besok pagi? Malaikat Kematian menjawab bahwa dirinya memang akan mencabut nyawa anak muda tersebut. Tinggal apakah Anda bersedia menolongnya atau tidak.Maka. dan memberitahu tentang kematian anak muda itu besok. bila disebut bahwa ada sesuatu yang bisa menunda kematian. Muhammad shalla `alaih bahwa sedekah itu bisa memanjangkan umur. memajukan dan memundurkan kematian adalah hak Allah. melainkan juga memungkinkan kita meninggal dalam keadaan baik. Nabiyallah Ibrahim ternyata melihat dan menyaksikan bahwa anak muda tersebut tetap bisa melangsungkan pernikahannya. itu adalah…sedekah. di malam menjelang pernikahannya. kematian memang di tangan Allah. justru itu. Maka mengeluarkan sedekah bukan saja akan memperpanjang umur. Malaikat Kematian pergi meninggalkan Nabiyallah Ibrahim. Tapi langkahnya terhenti. Dan ini yang membuat Allah memutuskan untuk memanjangkan umur anak muda tersebut. “Siapa anak muda yang tadi mendatangimu wahai Ibrahim?”“Yang anak muda tadi maksudnya?” tanya Ibrahim.Esok paginya. lihat-lihatlah sekeliling Anda.”Saudara-saudaraku. untuk menyegerakan pernikahannya malam ini. tidak seseorangpun yang mengetahui dalam kondisi apa ajalnya tiba. sayang sekali. anak muda tersebut menyedekahkan separuh dari kekayaannya. dulu?”“Wahai Ibrahim. Nabiyallah Ibrahim malah melihat anak muda ini panjang umurnya. dan bertanya.Hingga usia anak muda ini 70 tahun. Bila bersedia.Hari berganti hari.Ibrahim. dan tahun berganti tahun. tapi Allah menahannya“Apa gerangan yang membuat Allah menahan tanganmu untuk tidak mencabut nyawa anak muda tersebut.”“Wahai Ibrahim.

tidak ada dosanya yang tidak diampunkan. istilahnya. mereka memanggil saya.Pengalaman saya. katanya untuk ongkos pulang kecirebon. sebelum balik kecirebon.Maha besar AllahSuatu hari. saya punya 2000. tidak ada keinginannya yang tidak dikabulkan. membereskan pakaian. subhanallah. Allah mengganti dan melipat gandakannya. ternyata ada di selipan-selipan pakaianpakaianku. itu pas untuk ongkos pulang. jadi uang saya tinggal 15 ribu.. alhamdulillah.. setelah sampai dicirebon. Anak2 itu tersenyum dibalik duka wajahnya. teman saya bercerita bahwa dia pernah mengalami kecelakaan yang sangat mengerikan.Berikut cerita seseorang yg merasakan dasyatnya sedekah. padahal saya berencana setelah pulang dari mall itu saya akan pulang ke indramayu (karena saya ngekost dicirebon) mengambil uang 50 ribu untuk biaya hidup seminggu. ”Saya tertabrak mobil dan terpental dari kendaraan lalu jatuh di dekat ban mobil yang menabrak saya. dan tidak ada nyawa yang dicabut dalam keadaan husnul khatimah. dan 3000 adalah total duit kami yang tersisa sampai gaji bulan berikutnya. sesampainya di rumah nenek. Dia berkata. Dia selamat sehat wal afiat dan hanya mengalami luka ringan saja. maka tidak ada masalahnya yang tidak diselesaikan. beliau meminta uang pada saya. 700 ribu. suatu hari selesai sholat magrib di mesjid Darussalam. Saya bertanya pada suami saya ‘punya duit berapa’? suami saya mengeluarkan dompet dan merogoh kantong mencari duit ‘yang ada cuma seribu’. kami berikan duit 1000 pada 2 orang anak tersebut. aku menemukan uang 10 ribu yang 2 hari yang lalu hilang.“sedekah itu benar-benar sumber rejeki. aku kaget. saya punya pengalaman mengamalkan sedekah. sesampainya di indramayu. saya diberi uang oleh nenek 50 ribu. saya beri saja 5 ribu. ”nyawa balen”. uang saya tinggal 20 ribu. esok harinya. Logika manusia berkata bahwa seharusnya ia meninggal. tetapi tidak. waktu itu saya bertemu seorang ibu yang tidak mampu berjalan normal. mereka tiba2 menjadi yatim karena kedua orang tuanya meninggal dunia akibat tsunami Aceh. saya disuruh ibu untuk mengantar kue ke rumah nenek. waktu itu. sungguh saya ingin menangis saat itu. Saya merasakan rambut terjambak 21 . aku membuka lemari di kamarku.kakak…kakak. saat itu masih tgl 23.. saya mendapat rezeki berlipat2. sehingga kita semua berkesempatan untuk mengejar ampunan Allah dan mengubah segala kelakuan kita. ayah saya malah memberi uang 100 ribu. Subhanallah. saya berjumpa dengan 2 orang anak korban tsunami. saya pulang dari mall.sedekah akan mengundang cintanya Allah? Sedangkan kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah. sambil mempersiapkan kematian datang. ternyata dengan bersedekah 5 ribu.Mudah-mudahan Allah berkenan memperpanjang umur.

istighfar. aku bertemu Henny. Dia dulu salah satu korban rayuanku tuk ngeboros make produk Oriflame. nasib sudah digariskan Tuhan dan tidak bisa diganggu gugat sehingga jika kita mengalami senang dan sengsara karena Tuhan yang menghendakinya. Tull Jye atau produknya Ultima yg mahal-mahal (penyakit lama kumat nih. tetapi doa dan silaturahmi juga dapat merubah takdir kita. makin awet muda kata orang-orang. dia sedikit bertanya-tanya. Tapi.oleh ban mobil. Allah mengganti receh-recehku dng ganti yang berlipat ganda.Eh.Belakangan aku mikir. Hal ini tidak seperti yang sering kita dengar. Aku kepikiran mo perawatan make yg mahalan. Mungkin kita anggap bahwa itu adalah keselamatan diri karena sebuah kebetulan. bahwa: jodoh. ”Orang yang dapat melakukan silaturahmi Allah akan memanjangkan umurnya tiga puluh tahun. mulus. Bisa dikatakan bahwa kita bisa memilih takdir kita sendiri (dengan doa yang disertai sedekah). dan rasa syukur. yang sedang sibuk membongkar sampah. emang Allah gak sayang ama hambaNya yang hitam?)Tapi niat itu kubatalin cos aku eman duitku keluar buat kosmetik mahal. ternyata sedekah dapat merubah nasib atau perjalanan hidup seseorang.” (QS. pake pelembabPonds yg biasa. kok jadinya ada yg bilang mukaku iteman.Aku bete banget dibilang mukaku rada iteman. sebenarnya manusia mampu mengubah jalan hidupnya dengan perbuatan baik. Karena iba dia merogoh koceknya dan dia berikan semuanya kepada pemulung itu. Aku tetap perawatan tapi pake yg lebih murah. Al-Kulaini meriwayatkan. mau. kok duit aku terbuang cuma buaturusan penampilan. ”apakah karena itu?” Bahwa di tengah perjalanan dia melihat seorang pemulung yang sudah tua. perawat IGD.” Di balik kisah itu.Besoknya. Dulu aku boros banget. 13:11)Aku juga mengalami sendiri keajaiban sedekah. sebenarnya tidak hanya sedekah. mukaku kinclong. kebiasaan memberi receh ke kalengkaleng pengemis di depan pintu minimarket. silaturahmi.” Allah juga telah berfirman. Dia pernah beli 22 . tidak ada yang namanya sebuah kebetulan. ”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Yunus yang berdoa dan bertaubat sehingga terhindar dari murka Allah. tobat. Aku mulai hemat.Meski dari hal yg sepele. sedekah. Begitu juga dengan silaturahmi yang dapat memanjangkan umur. Dulu aku kenceng perawatan pake produk-produk Oriflame. gajiku sebagian besar habis buat kosmetik.Ponds Flawless White atau sekalian pake Tje Fuk. Sungguh. Dari kisah di atas. entah itu Ponds Age Miracle. Terbayar sih. dari Abu Hasan berkata.Ini salah satu contohnya.

kisah dan sejarah telah mengajarkan kepada kita. Dari itu kita semakin yakin bahwa sedekah memang memiliki kemampuan untuk merubah dan menolak bencana.Aku seneng bgt. bahkan untuk seorang non muslim sekalipun.Alhamdulillah. ia memukulkan pisau tersebut ke mata saudarinya. Kemudian ia dipindahkan ke Riyadh. setelah setahun cream itu gak dia pake.Suatu hari sang ibu yang menemani anak perempuannya (yang sedang sakit) tersebut teringat tentang keutamaan sedekah. Dulu produk inilah yg bikin mukaku mulus n kinclong. Tapi produk ini gak cocok di mukanya Henny. Pas ketemu itu rupanya Henny emang sengaja nyari aku tuk ngasih cream itu buat aku. Dengan cepat saudarinya tersebut dilarikan ke rumah sakit. Tiba-tiba saja. bahwa ternyata sedekah mampu memiliki daya rubah yang luar biasa. Contoh nyatanya. Seperti kisah yang sering kita dengar. Dan hanya pada-Nya kita semua akan kembali. Kenapa? Karena dia selalu menjadiorang dalambarisan yang terkena pertama musibah. sehingga sangat mustahil ia bisa melihat kembali seperti sedia kala. Aku kok malah dapet yg lebih mahal dari yang aku pingin. Wallahu a’lam Kitab Sedekah: Kisah-kisah Keajaiban Sedekah 2 Penglihatannya Kembali Normal Seperti Sedia Kala Seorang anak kecil bermain bersama saudaranya. pasti Allah yanggerakin hatinya tuk hibahin ke aku.Dermoprofesional Microdermabrason.Aku makin yakin bahwa sedekah benar-benar merubah takdir. ia meminta kepada suaminya agar membawakan batangan emas yang dimilikinya. Setahuku dulu dia berasal dari keluarga sederhana. Dia terbebas dari bencana neraka karena sedekahnya. Maka. untuk makin kepentinganorang-orang bertambah hartanya. Oprah Winfrey.Gak mungkin deh Henny kebetulan mo ngasih cream itu buat aku. yang Begitu menyumbang dia beramal. dimana seorang pelacur masuk surga hanya lantaran memberi sedekah air kepada seekor anjing yang kehausan. Akan sia-sia jika kita memandang sedekah sebagai hal yang hanya sekedar mengurangi saldo. di mana ia tidak memiliki kekayaan 23 . tangannya membawa pisau.Subhanalloh. makin kaya dia. Keren!Pengalaman. cream pengelupasan lapisan kulit yg harganya hampir 250rb.Janji Allah lho…fabiayyi aalaa i robbikuma tukadzdzibaan…nikmat Allah mana yang aku dustakan? Betapa sayangnya Dia padaku meski aku sering lupa bersyukur padaNya. Setelah diperiksa dan dirongent. tim dokter memutuskan bahwa harapan kornea matanya bisa kembali normal amat tipis. sekarang dia jadi salah satuorang terkaya sedunia.

dan penglihatannya kembali normal seperti sedia kala.”Keesokan harinya dokter datang untuk kembali memeriksa anak tersebut. yang menjadikan semua anggota keluarga tak bisa tidur. yang terkena penyakit di tenggorokannya. aku telah banyak bersedekah. “Anda termasuk orang yang memiliki banyak harta. hingga akhirnya kami merasa putus asa dari semua itu. tanpa ada sedikit pun bekas luka di wajahnya. Ternyata operasi itu berhasil. “Sungguh. Tiba-tiba saja. meski sebenarnya secara materi ia juga kekurangan.selain barang tersebut. bahwa seseorang telah bercerita kepada Syaikh perihal kisah ajaib yang dialaminya. kecuali dari rahmat Allah Ta’ala. namun semuanya tidak bermanfaat. semata-mata karena karunia Allah. Kami telah menempuh langkah-langkah untuk meringankan sakitnya. “Wahai Robbku.” Akhirnya. Aku menginformasikan hal ini kepada orang shalih itu.Sampai suatu ketika datanglah secercah harapan dan terbukalah pintu solusi. maka jadikanlah sedekahku ini sebagai sarana kesembuhan anak putriku ini. akhirnya sang anak perempuan itu bisa kembali ke rumahnya dengan selamat. Ia ingin mensedekahkannya. namun segala sesuatunya tak ada perubahan. ternyata perkataan dokter tetap seperti kemarin. Al-hamdulillah. anaknya tidak ada harapan sembuh. dokter itu menginstruksikan untuk mengadakan operasi. Ia berdoa kepada Allah seraya berucap. datang dokter lain dan memeriksanya. ia berpikir dan memperhatikan dengan cermat. Aku telah pergi bersamanya ke beberapa rumah sakit dan telah membeberkan jenis penyakit yang dialami anakku kepada banyak dokter. Sakitnya menjadi semakin bandel. dan ia berkata. dan mobilku kupenuhi dengan beras. ia mengatakan. Aku hampir saja ikut sakit lantaran memikirkan sakit anakku.[6]Putrinya Sembuh Lantaran SedekahAda sebuah kisah yang disampaikan oleh Syaikh Sulaiman Al-Mufarraj –-semoga Allah memberinya taufik–. aku pun bersedekah dengan dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Beberapa hari kemudian. “Aku memiliki anak perempuan yang masih kecil. Ada seorang yang shalih menghubungiku dan mengingatkanku akan hadits Nabi n : “Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Thabrani dan Baihaqi) Aku berkata kepadanya. Hendaklah sedekahmu seukuran dengan hartamu. “Bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapatkan kesembuhan.” Ia kembali berkata.” (HR. ayam dan 24 .” Aku pun pergi untuk kedua kalinya. Engkau tahu bahwa aku tidak memiliki harta selain barang itu.

lalu berhenti di salah satu jalan. Hasil pemeriksaan mengatakan bahwa kepalanya sehat. Semuanya memuji kepada Allah l atas kesembuhan dan kasih sayangNya. tim dokter menetapkan bahwa harapannya untuk sembuh sangat tipis. ia pun menjual semua emas yang dimilikinya. Dokter berkata kepada sang ibu yang menemaninya. Dan subhanallah. Namun. lalu ia diperiksa dan dirontgen. dan keadaannya membaik sedikit demi sedikit. ia khawatir jangan-jangan harus berpisah dengannya selama-lamanya. tiba-tiba putriku menjadi sembuh total. lalu kubagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. namun Allohlah yang paling mengetahui.Aku yakin bahwa sedekah merupakan faktor penyebab kesembuhan yang terbesar. ia tidak mengeluhkan apa pun. aku setiap hari merasakan kenikmatan. niscaya Allah Ta’ala pasti akan menyembuhkannya. sehingga ia sering memilih untuk tidak tidur.barang yang baik-baik dalam jumlah yang besar. khususnya pada waktu-waktu yang baik. keberkahan dan kesehatan dalam hal harta dan keluargaku. namun ia terus mengeluhkan rasa sakit di saat akan tidur. bahwa seseorang bercerita kepadanya. Sekarang. Maka. kemudian mensedekahkan seluruh uang hasil penjualannya. alhamdulillah. sepertinya ia tidak mempunyai harapan sembuh lagi. namun tiba-tiba ia jatuh pingsan. Sejak itulah aku memperbanyak sedekahku.[8]Terkena mengatakan ‘Ain. Allah tidak akan menyianyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Hendaknya ia ulangi sedekahnya itu. putriku selama tiga tahun ini tidak pernah terkena penyakit apa pun. Beberapa hari kemudian. Ia teringat dengan belahan hatinya. di saat yang lain ia merasa 25 . seperti terkena tembakan senapan di kepalanya. Dan. Tatkala sampai di tempat itu. Akhirnya beberapa hari kemudian. “Penuhilah keinginankeinginannya.”[7]Emas yang Disedekahkan Membawa Kesembuhan AnaknyaSeorang pemuda masuk ke rumah sakit karena penyakit parah yang dideritanya -–semoga Allah memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kita dan menyembuhkan kaum muslimin yang sedang sakit-–. Kami memprediksi bahwa ia terkena penyakit ‘ain atau mengidap penyakit tumor atau terjadi pembekuan pada pembuluh darah di otak. Sembuh ada Dengan SedekahSyaikh Sulaiman orang Al-Mufarraj itu berkata. Mereka pun bergembira dengan sedekahku. “Saudaraku pergi ke suatu tempat. keluarlah pemuda itu dari rumah sakit dalam keadaan sehat wal afiat. berkat anugerah Allah. Kami segera pergi ke beberapa rumah sakit dan klinik pengobatan. dokter memberitahukan kepada sang ibu bahwa anaknya ada harapan untuk sembuh. Aku pun menasihati setiap orang yang sakit agar bersedekah dengan harta yang paling berharga yang ia miliki. Setelah diperiksa.”Sang ibu sangat terpukul dengan informasi tersebut.

” Maka. Maka.000 riyal. tiba-tiba anakku telah berlari-lari. dan sedekah itu menjadi penyebab kesembuhannya. semoga Allah menyembuhkanmu!” Ia menjawab. “Aku bersumpah demi Allah yang Maha Agung. untuk membagi-bagikan sedekah itu kepada mereka. aku berpesan kepada orang banyak agar memberikan perhatian kepada sedekah. ia tak mampu bernafas dan berbicara. lalu hendaklah Anda membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. aku benar-benar tahu bahwa sedekah memang memiliki pengaruh yang besar dalam pengobatan berbagai penyakit. Dan. “Hendaklah kita bersedekah untuknya. Orang itu berkata. “Anakku mengeluhkan penyakit demam dan panas. Apabila sakitnya kambuh. Saudara yang bersedekah itu mengatakan. namun panasnya tak kunjung turun dan keadaannya semakin memburuk. “Aku berharap Anda mau shalat ‘Ashar di masjid. Saya memiliki harta kira-kira jumlahnya 7. bahwa saudaraku itu sembuh dari sakitnya pada hari yang sama sebelum harta itu sampai ke tangan orang-orang miskin!! Dan. sang Syaikh segera menghubungi seorang yang shalih yang mengetahui keadaan orang-orang miskin. dan mau mengambil dari tempatku 20 kantong beras dan 20 boks ayam. “Demi Allah. tidak ada seorang pun dari keluargaku yang tahu tentang sedekahku. bermain-main. orang itu berkata kepada Syaikh. Aku masuk ke dalam rumah disertai perasaan gelisah. Allah pun menyelamatkan wanita itu dari bala’.” 26 . menggapai Sesungguhnya keridhaan aku ingin menjadikan Segala puji sedekah bagi itu Allah.sehat. ikhlas yang untuk telah Allah Ta’ala.” Aku bersumpah demi Allah. tidak sampai lima menit sesudah aku menutup gagang telepon. serta ia telah sembuh total berkat karunia Allah dan selanjutnya berkat keutamaan sedekah.”[9] Penyakit Demam Tak Berdaya Melawan Sedekah Syaikh Sulaiman Al-Mufarraj mengatakan bahwa kisah ini diceritakan oleh pelakunya sendiri. saat terkena berbagai penyakit. dan ia meminta agar orang shalih itu mendoakan saudaranya.”[10] Sedekah Mengobati Penyakit Jiwa Ada seorang wanita yang menderita penyakit jiwa yang parah.” Aku pun segera menghubungi via telepon seseorang yang memiliki jalinan hubungan dengan orang-orang miskin. Isteriku berkata kepadaku. “Ya. dan makanmakan hingga kenyang. serta ia tak mau makan. Salah seorang kerabatnya bangkit dan segera bersedekah dengan meniatkan kesembuhan untuknya kepada seorang yang shalih namun fakir yang menanggung beban hidup dua keluarga. berlompatan di atas sofa. Aku pun pergi bersamanya ke beberapa klinik pengobatan. tidak tahu apa yang harus aku perbuat. “Apakah Anda memiliki harta yang bisa kami sedekahkan untukmu. aku berkata kepadanya. Syaikh Sulaiman pun berkata.

Ia menyetujui seluruh ketentuan-ketentuan yang diajukan kepadanya sebelum menjalani operasi.[13] Sumber : Buku “Berobat Dengan Sedekah”. dan kesembuhan bagi kaum muslimin yang sakit–. Di hari yang telah ditentukan. ia mencari-cari sekiranya ada orang yang mau merelakan ginjalnya untuk disumbangkan kepada dirinya. Mendadak Sembuh Ada seorang wanita masuk ruang ICU (unit gawat darurat) karena penyakit parah yang dideritanya.000 riyal. Karena heran melihat keadaannya. Ia sudah berulang kali memeriksakan dan mengobatkan sakit yang dideritanya tersebut. Penerbit Insan Kamil. “Sebenarnya tidak ada yang mendorongku untuk mendonorkan ginjalku selain kemiskinan yang menimpa diriku dan karena aku sangat membutuhkan uang. Juni 2009 27 . Beberapa hari kemudian perempuan yang sakit tersebut kembali ke rumah sakit. “Silahkan engkau ambil uang ini.menyembuhkan kerabatnya dari penyakit jiwa yang dideritanya. maka wanita yang sedang sakit itu menenangkannya dengan mengatakan. Ketika tim dokter memeriksa penyakitnya. ternyata ia sedang menangis. mereka mensedekahkan daging unta tersebut kepada para keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengharap pahala dari Allah l. maka mereka pun menyembelih seekor unta dan meniatkan pahalanya untuk si wanita tersebut. Tersebarlah berita tersebut di kalangan orang-orang ketika itu. “Apakah Anda merasa terpaksa dan keberatan dengan operasi yang akan Anda jalani?” Wanita pendonor itu berkata. hingga ada salah seorang wanita yang mendengar kabar tersebut yang akhirnya langsung menuju ke rumah sakit untuk mendonorkan ginjalnya. karya Muhammad Albani. Solo. Akhirnya. ia pun bertanya. ternyata Allah l telah menyembuhkannya. kesehatan.” Wanita pendonor itu kembali menangis tersedu-sedu. karena tidak mendapati sedikit pun bekas sakit pada dirinya. Beberapa muhsinin (orang-orang yang suka berbuat kebaikan) mengetahui keadaannya. semoga Dia memberikan keselamatan. Cet. Al-hamdulillah.[11] Sakitnya Hilang Tanpa Bekas Ada seorang wanita yang mengalami gagal ginjal -–kita memohon kepada Allah. akhirnya Allah memberikan kesembuhan kepada wanita tersebut.[12] Sudah Masuk Ruang ICU. begitu terkejutnya mereka. ia siap membayar dengan uang sejumlah 20. Hanya bagi Allohlah segala pujian dan karunia. perempuan yang sakit tersebut menemui sang pendonor. Setelah itu. X. Beberapa hari kemudian. dan aku tidak menghendaki sesuatu pun darimu…”.

Allah telah berjanji akan melipatgandakan segala bentuk amal perbuatan baik kita. sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). Tahunya Venny tetap 28 . Niat baik Yusuf sempat ditunda sehabis Pilkada. setiap bulannya. Mungkin itu sebabnya harta yang mereka miliki seolah tak habis sampai tujuh turunan. Ustad Yusuf memenuhi undangan salah satu pejabat Pulau Batam. yang merupakan salah satu calon wakil gubernur ini (berpasangan dengan calon gubernur H. Nyat Kadir) dan istrinya Dra. Tapi kala itu keluarga Soerya-Venny sedang sibuk sosialisasi di masyarakat Kepri (Kepulauan Riau). H. SH. Merasa memiliki kesamaan konsep dengan Ustad Yusuf Mansur.” Dari penjabaran ayat tersebut. Soerya Respationo. Bahkan Soerya mendapat julukan “Bapak Wong Cilik” Konon bisa sampai ratusan juta rupiah uang yang mereka alokasikan untuk membantu wong cilik Batam. 30 Mei 2005 lalu. Bahkan sampai sepuluh kali lipatnya. mereka sengaja mengundang ustad pemilik pesantren Daarul Quran ini. maka baginya pahala) sepuluh kali lipat amalnya. Perhelatan besar ini termasuk mendadak. Mereka tak pernah sungkan menggelontorkan sejumlah uang dari kocek untuk membantu wong cilik. Rekaveny adalah pasangan suami istri yang dikenal dermawan di Batam. Dan mereka melakukannya tanpa pilih-pilih dan tanpa pamrih. “Barangsiapa membawa amal yang baik. maka melalui Majelis Taklim Humairah yang dipimpin oleh Rekaveny sendiri. Apakah kita pantas meragukan firman Allah SWT tersebut? Melengkapi rangkaian roadshownya ke berbagai daerah di Sumatra. alangkah baiknya jika ia bisa singgah di Batam. dan barangsiapa yang membawa perbuatan yang jahat.Kisah Keajaiban Sedekah dari P. maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Batam Pulau Batam Tengoklah surat Al An’aam ayat 160 yang berbunyi. Soerya. Kebetulan Yusuf Mansur sedang di kawasan Sumatra. Senin.

Rupanya sebelum pulang tadi. Acara yang sedianya akan diadakan kecil-kecilan. Alhamdulillah sambutan jamaah luar biasa.” Jawab imam singkat. Tidak mau pusing. mengapa ia yakin sekali roti itu bukan untuknya. berkembang menjadi besar di Masjid Raya Batam. “Karena kalau roti itu memang untukku. ini benar untukku. jumlahnya pasti sepuluh. termasuk membuat undangan dan diumumkan di Batam Post sehari sebelumnya.” terima imam dengan senang hati. Maka kesepuluh roti tadi dibagikan kepada keenam tamunya. masjid disesaki ratusan ibu-ibu untuk mendengar taushiyah ustad baby face ini. kali ini telah menambahkan roti hadiahnya menjadi sepuluh buah. membuat tamu yang membawa roti tadi bingung dan pulang. Di tengah keheranan si pembantu. Bahkan ustad Yusuf yakin benar kalau dalam waktu tujuh hari kita akan merasakan “hasil” dari sedekah kita. “Nah. sang imam lantas memerintahkan pembantunya untuk menyedekahkan roti itu pada tetangganya yang lebih membutuhkan. Allah pasti akan memberikan balasan setimpal atas perbuatan baik kita. dan dua sisanya disimpan. ia sempat mengetahui kalau sang imam sedang kedatangan tamu. Tentu saja tak mungkin membagi sebuah roti itu untuk keenam tamunya. tamu yang membawa roti tadi kembali.menyelipkan hal ini di sela rapat Majelis Taklimnya. ini bukan untukku. Suatu hari ia kedatangan enam orang tamu. 29 . bukan dua!” jawabnya lagi dengan tenang. Dahulu kala ada seorang Imam yang bernama Hasan Basri. pembantunya. Dari kisah tersebut Allah telah menunjukkan betapa maha kayanya Dia. Pembantu sang imam lantas bertanya. Ustad Yusuf menuturkan sebuah kisah yang membuka mata dan hati kita akan makna sedekah. Langsung Venny dan anak buahnya mengatur semua. Tak lama kemudian datanglah seorang tamu lagi sambil membawa dua buah roti untuk Hasan Basri. Namun sayangnya ia hanya mempunyai sebuah roti untuk disuguhkan. seorang anaknya. tapi ditolaknya! “Roti ini pasti salah alamat. Dalam taushiyahnya itu.

Semalaman dia merenung dan teringat masih punya simpanan sekitar tiga ratus ribu rupiah. istrinya menunggu di pengadilan agama. ustad ganteng yang suka memakai baju putih ini banyak menemukan fenomena keajaiban sedekah. dan anak sulungnya bisa tetap bersekolah. malam itu juga ia bagikan uang itu pada fakir miskin. pada suatu malam senin. esok paginya tanpa disangka ia kedatangan teman lamanya yang menawarkan pekerjaan. Mengingat janji Allah di surat Al An’aam itu. Apa yang terjadi? Begitu angka tabungannya di sebuah bank mencapai lima juta rupiah. karena pada keesokan harinya rumahnya akan disita. Singkat cerita hari itu juga permasalahan Mubalighun selesai. Ada juga kisah seorang tukang bubur yang mengorbankan uangnya untuk biaya pengobatan orang tuanya. ia mendapat hadiah sebuah mobil Mercy. “Pokoknya Mubalighun depresi berat dan bahkan berniat bunuh diri malam itu juga. istrinya tidak tahan dan minta cerai. Dana yang lebih dari cukup untuk melunasi hutang-hutangnya dan menyelamatkan rumahnya dari sitaan. istri tak jadi menuntut cerai. Nah. ustad Yusuf lalu menuturkan beberapa kisah ajaib itu.” Bebernya semangat. dan anak sulungnya akan dikeluarkan dari sekolah akibat terlalu lama menunggak bayaran. masalah mendapat solusi. Dari perjalanannya ke berbagai daerah. 30 .” paparnya. Suatu ketika ia ditimpa masalah berat. menjelang Magrib. dia merasa dunia akan kiamat baginya. taushiyah dilanjutkan di kediaman Soerya. tapi lihatlah hasilnya.“Banyak kejadian yang membuktikan itu. Tak disangkanya lagi. sepulangnya dari bank untuk menerima uang itu. di kawasan Duta Mas. Masya Allah. Dengan sedekah hutang menjadi lunas. Ada seorang temannya yang bernama Mubalighun. Padahal hanya 300 ribu rupiah yang disedekahkan Mubalighun. malah tak sampai tujuh hari. miskin menjadi kaya. susah menjadi senang. Karena selalu berhutang dan dikejar debt collector. bahkan menyediakan dana awal sampai 25 juta rupiah. tiba-tiba istrinya sudah ada di rumah bersama anak bungsunya. Rumah tetap dimiliki. Ketika sore harinya. Untungnya dia cepat beristighfar akan niat buruknya itu.

Yang jelas. bahkan lebih cepat. Biasanya penceramah muncul dari depan atau samping panggung. bisa jadi kita dipanjangkan umur. Semua tetap tergantung Allah. mendatangkan rezeki.“Begitu banyak keajaiban yang terjadi gara-gara sedekah. sudah beda konsentrasinya. Andai saja ia jadi menyumbang sejuta. Itulah sebabnya acara tersebut lebih tepat diadakan di ruangan tertutup dan tanpa kehadiran anak kecil. Makanya sekarang jangan ragu sedekah. tapi entah kenapa rasanya berat sekali mengeluarkan uang itu. Hasyimah. yaitu dapat menolak bala. 31 . Dan gaya orasinya san> gat provokatif. Jangan mikir uang tinggal sedikit. “Kalau sampai tujuh hari kita merasa tidak mendapat apa-apa. membenarkan fenomena keajaiban sedekah. ia justru datang dari belakang. Ny. Justru semakin berat kita menyerahkan sejumlah uang untuk sedekah. Tapi umumnya begitu.” tambahnya lagi penuh keyakinan. Suatu hari dalam sebuah acara ia ingin menyumbang sejuta. “Karena saya membutuhkan kefokusan mereka. sedekahin saja. dan memanjangkan umur. Dengan hadirnya anak kecil yang lari-lari misalnya. Bisa lebih lama. Jumlahnya sampai berlipat. membakar semangat. menyembuhkan penyakit. ia akan berjalan menghampiri penonton dan berdialog dengan mereka. Dalam kesempatan ini. istri H. Biasanya ia muncul sepuluh menit sebelum acara dimulai. Nyat Kadir. ia yakin keadaannya tak akan seburuk itu. Sedekah Untuk Membangun Usaha Spiritual Gaya ceramah ustad yang satu ini memang agak lain. Insya Allah balasan Allah semakin dasyat!” Memang patokan tujuh hari itu tidak mutlak.” jelasnya. faedah sedekah ada empat. membuat yang mendengarnya ingin langsung bertindak. namun apa yang didapatnya? Sejak itu ada saja uangnya keluar untuk berbagai keperluan. ia tak hanya berdiri kaku di mimbar. Dalam berceramah. Suasananya jadi dialogis dan akrab. Akhirnya ia hanya menyumbang 500 ribu. Syaratnya buka mata lebarlebar untuk “merasakan” hasil sedekah itu. berapi-api. menyapa jamaah paling belakang dan berjalan ke podium.

istilahnya kita menyogok-Nya. “Yang nggak bawa uangpun tidak sungkan menyerahkan hp. tapi sedekah mampu membangun usaha spiritual. supaya lebih menarik dan menghibur. cek. jam tangan. Insya Allah proyek itu gol. Tapi hasilnya luar biasa. perhiasan. atau memakai uang pelicin. Jangan heran kalau sekali ceramah di hotel berbintang.” ujarnya tertawa. Biasanya dalam dunia bisnis.5%nya disedekahkan dimuka. Apa yang bisa manusia berikan pada kita? Sekarang bayangkanlah keuntungan yang akan anda dapatkan jika berhasil dalam suatu hal. Karena Dia lebih tahu yang terbaik buat kita dan apa yang kita harapkan belum tentu yang terbaik. Kalau kita boleh bergurau sama Allah. Tidak besar. menyogok. Hal ini pernah dialami oleh seorang pengusaha bijih plastik. maka langsung saja 2. Karena Allah yang memiliki dunia dan seisinya. gelontorkanlah uang dari kocek anda sejumlah dua setengah juta rupiah untuk sedekah. Setiap insan perlu mempelajari ilmu sedekah. Meskipun terdengar sederhana dan simpel. maka berharaplah dari-Nya. Uang dan barang yang terkumpul itu lalu ia serahkan ke panitia setempat untuk disumbangkan pada yang membutuhkan. anda sebagai seorang pengusaha sedang mengincar sebuah proyek. proyek anda tetap gagal. Itu sengaja ia lakukan agar ia tak dicap sebagai ustad pembawa uang sedekah. orang suka main sikut sana-sikut sini. kan? Kalaupun setelah sedekah. Ambillah contoh. ia 32 . bahkan tak jarang banyak yang menenteng tangan saya menuju ATM. bisa ratusan juta terkumpul untuk sedekah. maka sebelum memperoleh keuntungan itu. Sebagai ganti sogokan ke pemda setempat. jangan dari manusia. Saat itu ia ingin sekali tendernya di suatu wilayah tembus. Insya Allah. Misalnya anda akan memperoleh seratus juta. Sekarang gantilah sogokan anda dengan membiayai seribu anak yatim piatu dan anak jalanan. yakinlah ada hikmah dibalik itu dan yakinlah Allah akan menggantinya dalam bentuk lain.Ia juga kerap melengkapi taushiyahnya dengan simulasi dan permainan. Walaupun terdengar tak lazim tapi sedekah mampu membersihkan harta yang kita miliki dan mampu menggolkan proyek yang kita incar.

sedekah! Yang mau melunasi hutangnya. Namun apa yang terjadi? Ia tak mendapatkan tender tersebut. Akhirnya terjalin kesepakatan di antara mereka untuk berbisnis dan si teman langsung meneken cek sebagai uang muka. Bila engkau ingin diperpanjang umurmu. maka zakatilah harta bendamu. ingin kaya? Ya sedekah! Keajaiban Sedekah KEAJAIBAN SHODAQOHMuhammad MuhyidinRasulullah Saw. takutlah kepada-Nya dan bertakwalah.” (QS. Bila engkau ingin dicintai para makhluk. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. 2:264) Jadi. Janganlah sekali-kali mengungkit pemberian anda. Bila engkau ingin diperkaya dalam harta. ?Bila engkau ingin dicintai Allah. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir itu. kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. sedekah! Yang mau mendapatkan solusi dari masalahnya. yang merasa miskinpun harus sedekah kalau menjadi kaya. apa anda masih meragukan faedah sedekah? Bukan hanya orang kaya yang wajib sedekah. bersabda. Bila engkau ingin disehatkan badanmu. seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. maka 33 . Yang mau sembuh dari penyakitnya. Bila engkau ingin dikumpulkan bersamaku di padang mahsyar. Jangan ragu dengan firman Allah. janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu denga menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima). maka bersilaturrahmilah kepada kaum kerabatmu. Kecewa? Pasti! Dan itu wajar dialami manusia. Tapi anda harus sedekah dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Tanpa disangkanya salah seorang teman SMA-nya juga makan di sana dan ajaibnya mereka berusaha di bidang yang sama. Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa y> ang mereka usahakan. maka per-banyaklah shodaqohmu. Di tengah kekecewaan itu ia mampir di sebuah restoran untuk makan siang. “Hai orang-orang yang beriman. lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah).memilih sedekah. Subhanallah bukan? Jadi. berbuat baiklah kepada mereka dan jangan berharap sesuatu dari yang mereka miliki. jika pihak yang telah anda sedekahkan suatu saat berbalik menyakiti anda. sedekah! Karena sedekah bisa memancing rezeki.

? Begitulah Allah menaburkan jutaan keajaiban. Akhirnya staf saya menganjurkan agar ia menjual motor vespanya dan menshodaqohkan hasilnya.. Apa yang bisa dilakukannya? Ia mengaku tak punya sesuatu yang berharga untuk dijual. Ustad 34 .. pada saat ia sedang menawarkan sepeda motor tersebut. mulia dan bahagia. dan tidak tahu lagi ke mana harus mencari uang untuk melunasi utangnya. yang ikhlas lillahi ta'ala. tetapi "pamor" dirinya sudah menasional. maka perbanyaklah shodaqoh Anda. bahkan mungkin sudah "go international" . Senyum. kakak-nya yang di Swiss kirim SMS. Isinya menyatakan bahwa ia baru saja mentransfer dana senilai Rp. melarat. ke-bahagiaan dan apalagi nikmat pahala di kehidupan akhirat kelak. Ter-nyata.Tak pernah ada tutur kisah bahwa orang yang rajin bershodaqoh lantas hidupnya jadi miskin.? ?Suatu hari ada seorang pedagang datang kepada salah seorang staf saya. dhaif dan menderita.?(Ustadz Yusuf Mansur) Shodaqoh memang tak mampu dinalar oleh hukum ekonomi: ?Anda mengeluarkan. jadi usianya baru 30 tahun-an pada 2007 ini. sosok Ustad ini memang layak untuk dipanggil Ustad atau Guru dalam ilmu Islam. di Surabaya katanya baru pertama kali digelar majelis taklim binaannya ini. maka milik Anda berkurang. makin mulia dan makin bahagia. seperti kelapangan hidup dari beragam masalah. 30 juta. Saya memang baru mengenal dia. Semoga Anda dan Semua Makhluk Berbahagia. Ia mengaku punya utang Rp. 30 juta. PRIMA 18-06-07 16:23 Di usianya yang tergolong muda. beruntung saya bisa ikut hadir di sana. hidupnya makin bertabur harta. Salam Sejahtera. masih muda usia. Dan. kebarakahan kekayaan. Justru para dermawan itu. Pada saat itu. Oleh staf saya. Ya. mukjizat. kelahiran 19 Desember 1976. inilah Ustad Yusuf Mansur. Dan. misteri dan rahasia keagungan di balik amal-an shodaqoh.perpanjanglah sujudmu kepada Allah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa. ia disuruh shodaqoh.. pada saat ikut ke dalam kelompok atau majelis taklim binaannya. Relax. Pasrah Matematik di Sebalik Sedekah dari Ustadz Yusuf Mansur Dikontribusikan oleh Mr.Jika Anda ingin kian kaya. Baik itu berkaitan dengan kehidupan di dunia..

3 = 3710 . ini ilmu matematika yang biasa kita terima di sekolah dulu.5 = 5510 .Meskipun saya sudah tahu mengenai Keagungan Al. dengan berpedoman pada Al-Qur'an tersebut. Oleh karena itu. bagaimana sebenarnya dan sebaiknya sistem sedekah ini bekerja. Bukankah Allah berfirman.. berapa pun yang kita sedekah kan atau kita berikan dengan ikhlas kepada orang lain yang membutuhkan bantuan kita.Sehingga kalau dilanjutkan.Dia memberikan ilustrasinya sebagai berikut:10 . dengan penjelasan tentang sedekah ini. bahwa Allah sendiri telah menjanjikan. "Aku adalah sebagaimana yang diprasangkakan hamba-Ku kepada-Ku".. maka pasti semakin banyak penggantiannya dari Allah SWT.1 = 9 .Qur'an.. Ayat: 261. yang disebutnya sebagai MATEMATIKA DASAR SEDEKAH. sungguh sangat berbeda dengan ilmu matematika yang dulu pernah kita pelajari di sekolah. maka Allah pasti akan menggantinya dengan jumlah minimal 10 (sepuluh) kali lipat. Sedekah bisa mendatangkan ridha Allah. Nah. Dengan tetap bergaya "anak muda". kita pakai acuan balasan dari Allah yang minimal saja. selalu lah berpikir positif kepada Allah.. jika manusia mau bersedekah. yaitu tertulis di dalam Al-Qur'an Surat: 6. inilah yang luar biasa prima itu..4 = 4610 .6 = 6410 . kita bisa memperoleh ampunan Allah.2 = 2810 . maka ustad ini menunjukkan sekaligus mengingatkan ke setiap orang yang hadir. berkaitan dengan sedekah ini. oleh Ustad Yusuf Mansur. Tetapi.10 = 100Nah. maka kita bisa membuat "hitung-hitungan" matematika. Bahkan di dalam Al-Qur'an Surat: 2. ini ada dasar hukumnya. Matematika sedekah ini.7 = 7310 . menghapus dosa. Ayat: 160. sungguh menarik bukan? Lihatlah hasil akhirnya. maka akan ketemu ilustrasi seperti berikut ini:10 . bahwa dengan sedekah ini.Yusuf Mansur memberikan uraian menarik mengenai "Shodaqoh" atau "Sedekah". Ustad Yusuf Mansur memberikan ilustrasi yang sangat mudah dan "gamblang".. dan menutup kesalahan serta keburukan. Dan. Kita tinggal mengalikan dengan angka 10. Ini sungguh luar biasa prima. ini menggunakan dasar. benar-benar semakin membuka "mata-hati" saya. 35 . Dan.Menurut ustad muda ini. Intinya: Semakin banyak bersedekah. juga bisa mendatangkan kasih sayang dan bantuan Allah.Tetapi ilmu Matematika Sedekah adalah sebagai berikut:10 .benarbenar berbeda. dimana Allah menjanjikan balasan 10 x lipat bagi mereka yang mau berbuat baik. yaitu 10 x lipat. bahwa pengembalian dari Allah itu bentuknya apa? Bukalah "mata hati" kita.1 = 19 . bahwa selama ini ternyata saya telah rugi besar. bahwa Allah membalas 10 x lipat pemberian kita. bukan yang 700 x lipat. yang memberikan gambaran kepada kita.8 = 8210 .9 = 9110 . Allah menjanjikan balasan sampai 700 x lipat.Tinggal kita yang mau membuka mata.

maka Allah akan serta merta menunjukkan KeMaha Kebaikan-Nya kepada kita. Senyum.” Habis berkata seperti itu.” “Wahai Ibrahim. SUATU hari. “Siapa anak muda yang tadi mendatangimu wahai Ibrahim?” “Yang anak muda tadi maksudnya?” tanya Ibrahim. Esok paginya. kemauan berbagi dan peduli.” “Ada apa dia datang menemuimu?” “Dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahannya besok pagi. Relax. Maka ada satu hal yang bisa membuat kematian menjadi sesuatu yang bisa ditunda. dan memberitahu tentang kematian anak muda itu besok. 36 .Salam Luar Biasa Salam Sejahtera. umur anak itu tidak akan sampai besok pagi. yang setimpal dengan amal perbuatan kita. “Itu sahabat sekaligus muridku.selalu lah berprasangka baik kepada Allah. Hampir saja Nabiyallah Ibrahim tergerak untuk rriemberitahu anak muda tersebut. Nabiyallah Ibrahim ternyata melihat dan menyaksikan bahwa anak muda tersebut tetap bisa melangsungkan pernikahannya. Semoga Anda dan Semua Makhluk Berbahagia. Malaikat Kematian pergi meninggalkan Nabiyallah Ibrahim. sayang sekali. dan bertanya. yaitu kemauan bersedekah. Tapi langkahnya terhenti. untuk menyegerakan pernikahannya malam ini. Allah pasti membalas kebaikan kita dengan balasan yang PAS. Nabiyallah Ibrahim memilih kematian tetap menjadi rahasia Allah. Pasrah Manfaat Sedekah KEMATIAN BISA DIUNDUR (Yusuf Mansur) Kematian memang di tangan Allah. Malaikat Kematian mendatangi Nabiyallah Ibrahim.

Dan ini yang membuat Allah memutuskan untuk memanjangkan umur anak muda tersebut. maka kemungkinan besar memang Allah akan memanjangkan umur Anda. Muhammad shalla `alaih bahwa sedekah itu bisa memanjangkan umur. “Apa gerangan yang membuat Allah menahan tanganmu untuk tidak mencabut nyawa anak muda tersebut. dan tahun berganti tahun.” Saudara-saudaraku. dulu?” “Wahai Ibrahim. minggu berganti minggu. melainkan juga memungkinkan kita meninggal dalam keadaan baik. tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajalnya akan sampai. memajukan dan memundurkan kematian adalah hak Allah. tapi Allah menahannya. Nabiyallah Ibrahim malah melihat anak muda ini panjang umurnya. tidak seseorangpun yang mengetahui dalam kondisi apa ajalnya tiba. Saudara-saudaraku sekalian. Bila bersedia. bulan berganti bulan. Karena siapa tahu kesusahan itu digelar Allah untuk memperpanjang umur Anda. Nabiyallah Ibrahim bertanya kepada Malaikat Kematian. jadi. Maka mengeluarkan sedekah bukan saja akan memperpanjang umur. anak muda tersebut menyedekahkan separuh dari kekayaannya. apakah dia berbohong tempo hari sewaktu menyampaikan bahwa anak muda itu umurnya tidak akan sampai besok pagi? Malaikat Kematian menjawab bahwa dirinya memang akan mencabut nyawa anak muda tersebut. hingga engkau masih melihatnya hidup. maka sesungguhnya Andalah yang butuh pertolongan. pembaca “Kajian WisataHati” dimanapun Anda berada. bila disebut bahwa ada sesuatu yang bisa menunda kematian. lihat-lihatlah sekeliling Anda. tengoklah kanan-kiri Anda. kematian memang di tangan Allah. Dan. Hingga usia anak muda ini 70 tahun. Tinggal apakah Anda bersedia menolongnya atau tidak. Maka. Bila Anda menemukan ada satu-dua kesusahan tergelar. Dan Allah memberitahu lewat kalam Rasul-Nya. Bukankah sedekah akan mengundang cintanya Allah? Sedangkan kalau seseorang sudah 37 . di malam menjelang pernikahannya.Hari berganti hari. itu adalah…sedekah. justru itu.

Sebab. kemudian kepada Allah-lah kamu kembali. sambil mempersiapkan kematian datang. Tapi tentu saja. membersihkan pribadi. Bahkan dalam kitab suci itu kalimat perintah Allah untuk bersedekah menggunakan huruf waw ‘athaf. Salam. baik lahir maupun batin. sedekah disebutkan sebagai salah satu ibadah yang utama. Sedekah merupakan bagian dari upaya tadzkiyyatun nafs. tapi kaitannya dengan kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi “. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. tidak ada dosanya yang tidak diampunkan. sehingga kita semua berkesempatan untuk mengejar ampunan Allah dan mengubah segala kelakuan kita. Allah itu suci. Mudah-mudahan Allah berkenan memperpanjang umur. Yusuf Mansur. “Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. kita masih membahas “sedikit tentang menunda umur. Insya Allah. maka tidak ada masalahnya yang tidak diselesaikan. tidak ada keinginannya yang tidak dikabulkan. lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan” (AnNisaa: 78) Shodaqoh membawa berkah Salah satu amal shalih yang sangat dianjurkan sebagai ibadah utama di bulan Ramadhan ialah bersedekah. bersedekah juga semestinya tidak hanya dilakukan di bulan Ramadhan. hanya berdekatan dengan yang serba suci. rahmat Allah SWT mudah menghampiri. kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur yang telah ditentukan. melainkan selamanya.dicintai oleh Allah. Jika hati bersih. Dalam Al-Quran. dan tidak ada nyawa yang dicabut dalam keadaan husnul khatimah. yang biasa digunakan sebagai kata-kata 38 . sebagaimana berakhlaq mulia. Salam Wisata Hati.

barangkali mereka berpikir. hendaklah mereka mendirikan shalat. pelit. jangankan untuk orang lain. Wallahi. haruslah bersedia berbagi. Begitu pentingnya sedekah. Bahkan. Dalam masyarakat.Ku yang beriman.” Mengapa sedekah sangat dianjurkan? Barangkali karena sifat alamiah manusia yang memang sangat sulit berbagi. tapi tetap saja kikir. banyak kita jumpai orang yang hidupnya telah mapan. sebaiknya menunggu sampai harta cukup dulu. dalam praktek. sehingga dalam Al-Quran terdapat banyak perintah mengenai amalan utama itu. demi Allah. harta miliknya akan berkurang.” Maka. baru kemudian bersedekah. Misalnya. selalu saja kurang. Padahal. sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual-beli dan persahabatan. sabda Rasulullah SAW lagi. sedekah sesungguhnya identik dengan amal kebajikan.” Konsep sedekah sesungguhnya tidak semata-mata berkaitan dengan pemberian materi. “Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. apalagi menjadi dermawan. kalau kita ingin dicukupkan rezeki oleh Allah SWT. untuk diri sendiri saja masih kurang. bakhil. EMPAT KEUTAMAAN 39 . Atau.sumpah. sehingga semakin hari semakin merasa kurang saja. dengan memberi. “Setiap amal yang baik adalah sedekah. sehingga sedekah pun tertunda. Itu sebabnya banyak orang berpikir. Padahal. ia pun enggan bersedekah. Bahkan semakin kaya semakin bakhil. sebagaimana sabda Rasulullah SAW. menurut AlQuran. sedekah merupakan perintah yang sangat mengikat dan sangat penting. harta yang dikumpulkan itu malah tidak pernah cukup. Misalnya dalam surah Ibrahim ayat 31. menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. “Katakanlah kepada hamba-hamba. bahkan kaya raya. Lho. Sebab. Dengan demikian. mengapa enggan memberi? Karena sebagian orang berpikir bahwa. Karena merasa selalu kekurangan.

40 . di hari kiamat kelak tak seorang pun yang bersedia menerima sedekah lagi. seorang sufi menjadi sangat dermawan.Sedemikian penting dan utamanya bersedekah. sabda Rasulullah. sebagai inisiatif. Pertama. yang berjanji melipatgandakan “pengganti” sedekah sampai 700 kali. “Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu. Semakin banyak bersedekah. kecuali bertambah. karena hal itu bukan sedekah. Sebab. Allah melipatgandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. setiap bulir (terdapat) seratus biji. sedekah justru mengundang rezeki. melainkan syukuran. Sangat utama ditunaikan di depan. Jika sedekah disampaikan di depan. kita harus bersedekah. sebagai upaya untuk membangun solidaritas antarmanusia. Dan justru karena sangat dermawan itulah ia tak pernah kekurangan. Juga jangan diberikan setelah melaksanakan suatu perbuatan. karena sedang sangat membutuhkan dana. malah memperbanyak bersedekah. ada empat keutamaan. firman Allah. sehingga kita dianjurkan menunaikannya sebagai inisiatif.” Yakin bahwa Allah tak mungkin ingkar janji. bukan atas permintaan. bukan setelah ada sisa dari suatu harta. Dan hasilnya. Bagi seorang mukmin. (sedekah-Nya) serupa sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. akan “mengundang” kekuasaan Allah. bertambah. Allah melipatgandakan pengganti sedekah yang telah ia keluarkan. “Tidak akan berkurang rezeki orang yang bersedekah. semua orang terlalu sibuk degan urusan masing-masing. Dan Allah mahaluas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. hidup di dunia merupakan kesempatan yang baik untuk bersedekah. dan bertambah”. Apa sebenarnya keutamaan sedekah? Menurut Rasulullah SAW. mengapa? Sebab. semakin banyak rezeki melimpah. Sebuah prinsip yang kelihatannya sangat sederhana dan “aneh”: mumpung masih hidup. Lho. Ada pula ulama yang. bahkan sahabatnya semakin bertambah dan ia semakin dicintai orang. Simak surah Al-Baqarah ayat 261.

Kedua. menahan musibah. Jawa Tengah. “Bersegeralah bersedekah.” Keempat. pada 2003. dan semakin dicintai para sahabat. yang gemar bersedekah. Tapi. jika orang sudah benar-benar menyadari akan jadi dirinya. menghilangkan kesulitan. lebih bermasalah. karena dapat membantu orang lain. dampaknya secara psikologis dapat pula membantu penyembuhan.. Dengan bersedekah Rp. Menurut Imam Ghazali. Ciledug. Dan muslim yang baik ialah mereka yang gemar bersedekah.5 juta. Alkisah. Selain itu.misalnya. ditolong atas semua permasalahannya.000. Sebab.70.000.” Sabda Rasulullah SAW lagi. Tangerang. hidup menjadi lebih berkualitas. ia membuka rekening khusus untuk tabungan haji. kehidupan kita akan dipenuhi kebajikan. sedekah dapat menolak bala. pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Wisata Hati di Bulak Santri. dia harus membantu mereka yang lebih susah. sedekah bisa menyembuhkan penyakit. dialah muslim yang baik. padahal tarif ONH 41 . Karena sedekah dapat membersihkan hati dan pikiran.100. ingin sekali memberangkatkan ibunya pergi menunaikan ibadah haji.000. uang yang terkumpul baru mencapai Rp. Selalu tumbuh kepuasan batin dan merasa lebih berbahagia. Misalnya. bukan tak mungkin akan kembali Rp. Dan bersedekah merupakan upaya terbaik untuk membantu orang lain. lebih menderita. musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. seorang pedagang bubur ayam di semarang. yang kemudian hidupnya berubah. Dengan bersedekah. Dan dengan uang itulah si sakit membiayi proses penyembuhannya. Sabda Rasulullah. Cukup banyak kisah tentag muslim yang baik. sedekah dapat memanjangkan umur. “Jika seseorang ingin dihilangkan kesulitannya. Dengan kebajikan. Ketiga. diringankan bebannya. Allah menjanjikan melipatgandakan ganjaran sedekah hingga 700 kali lipat. berkat ridha Allah SWT. tahu perannya sebagai makhluk sosial. yang dikisahkan oleh Ustad Yusuf Mansur. setelah dua tahun menabung. Demi mewujudkan niat tersebut.

30 juta. ia mendapat proyek pembangunan senilai Rp. dan gemar membagikan bubur ayam kepada fakir miskin. Ajaib. mobil tersebut di beli dengan harga setengah miliar rupiah. Si pedagang menuruti nasihat itu. Seorang insinyur punya utang Rp. 5 miliar dan dibayar kontan di muka. si tukang bubur beserta istrinya pun berziarah ke Tanah Suci. Padahal. Maklum. Padahal. Namun ustadz itu melihat.waktu itu sekitar Rp. dan ia dianjurkan untuk bersedekah. Suatu hari ia menceritakan kesulitan hidupnya kepada seorang ustadz. menyedekahkan satusatunya arloji yang ia beli di Singapura senilai $S 3. tak disangka-sangka. Karena memang berniat baik. Sang ustadz malah menganjurkan menjual satu-satunya harta yang masih dimilikinya. bukan hanya sang ibu tercinta yang pergi haji.30 juta. Insinyur itu pun menurut. Karena tak sanggup membayar pajak.000. ia memenangkan program undian berhadiah mobil mewah seharga hampir Rp. abangnya di swiss mengirim SMS. Suatu hari ia dianjurkan oleh seorang ustad untuk bersedekah. ia harus menanggung satu istri dan lima anak. Berarti Allah melipatgandakan tabungannya hingga 100 kali lipat. Dan pulangnya menjadi tukang bubur yang kaya raya. ia bisa melunasi utangnya yang Rp.000 (27 juta) itu dengan ikhlas. padahal ia tak punya apa-apa lagi. dan uangnya disedekahkan. ia sudah tidak punya apa-apa lagi.500 juta di Bank Mandiri tempat ia menabung. Kisah seorang sopir di bawah ini juga menarik. Tiga hari kemudian. 42 . dan menyedekahkan lagi uang sebanyak 1 miliar.800. pembayaran lazimnya dilakukan setelah proyek selesai. Akhirnya.2 milliar. Tak lama kemudian. Baru saja berniat hendak menjual vespa. ia masih punya sebuah arloji yang bisa dijual dan uangnya disedekahkan. Walhasil. Allah berkehendak menolongnya. mobil itu ia jual kepada seorang hartawan. Suatu hari ia menemui seorang ustadz. sebuah motor vespa.2 milliar. Ia tidak bisa membiayai hidup keluarganya hanya dengan gaji Rp. Kisah berikut mengenai seorang pedagang yang punya utang Rp. mengabarkan baru saja mentransfer uang Rp. Ia bingung.25 juta.

pedagang gorengan itu menyisakan sepotong buntut singkong 43 . “Bapak sudah bersyukur belum?” Sopir itu menjawab sudah bersyukur. tapi kebutuhan saya tidak tercukupi. Si marbot punya Rp. “Lebih baik Bapak coba dulu.” Dengan tenang ustadz itu menjawab. Sekitar tahun 1980. anak itu menginginkan sepotong-dua potong gorengannya secara gratis. Seminggu kemudian. Inya Allah. Ketika ia sedang asyik membersihkan masjid. Menanggapi keluhan itu. ia hanya memandang gerobak gorengan itu dari kejauhan. tiba-tiba datang seorang ibu minta uang Rp. bersedekah. Pada hari keempat.” Tak lama kemudian sopir itu menyedekahkan Rp. karena masih bisa bekerja. Karena itu ia menyarankan agar pak sopir bersedekah. apalagi anak-anak bertambah besar”. selama tiga hari melihat seorang bocah laki-laki lusuh berlalu-lalang dengan wajah sedih di depan gerobak dagangannya. jumlahnya mencapai Rp. ia mendapatkan sumbangan uang dari para jamaah. sang ustadz menjelaskan. Masih ada kisah mengenai keberkahan sedekah yang dialami seseorang marbot masjid. Seminggu kemudian. dan langsung menyerahkannya kepada ibu yang sangat membutuhkan itu. seorang pedagang gorengan di jakarta. khusus untuk si marbot. Dia tahu.10 ribu untuk ongkos pulang. Allah SWT akan mencukupi kebutuhan Bapak. katanya. dan sopir itu mendapat bagian Rp. “Bagaimana mungkin bersedekah. uang yang ada saja masih kurang. belum menghasilkan perubahan. Karena tidak berani minta. ia diajak majikannya ke luar kota untuk urusan bisnis. keluarkanlah sedekah.1 juta.1. Ternyata bisnis majikannya sukses. “Sebenarnya saya tidak ingin mengeluh. Setelah dihitung.Sang ustadz balik bertanya. Mendengar penjelasan tersebut si sopir berkata.15 ribu. jika rasa syukur tidak diwujudkan dengan berbagi.100 ribu.5 juta.

ujar si pedagang gorengan itu. bisa membuat pemuda itu mendatanginya dengan keadaan yang benar-benar berbeda. Tapi ia bingung ketika si pemuda perlente itu mendadak berucap. Suatu hari sebuah mobil mewah berhenti di depan gerobaknya yang diparkir di tengah perkampungan kumuh. tidak ada yang membiayai hidup saya. ada buntut singkong?” “Kagak ada. yang biasanya dibuang. sampai Abang memanggil saya memberi sepotong buntut singkong goreng yang langsung saya sambar. bang. Bang. “Bang. Abang kan pernah ngasih saya buntut singkong goreng. Dipanggilnya bocah itu sambil mengacungacungkan sepotong singkong kecil itu. Kenapa kagak beli yang lain aja? Noh. seorang pria muda berpenampilan wah.” jawab pemuda itu. Temen-temen mengejek karena saya tidak bisa jajan. “Yang saya beri dulu kan cuma buntut singkong. Tak menunggu lama.” tuturnya. Penumpangnya. ingin membuktikan bahwa dia masih bisa jajan. dan ayah saya baru saja wafat. Dua puluh empat tahun kemudian. Si pedagang akhirnya ingat pada wajah yang pernah dikenalnya 24 tahun silam. si bocah lansung berlari menyambar singkong itu seraya berucap. “Terima kasih. tersenyum “Dulu. lalu bercerita bahwa sesaat setelah menyambar singkong itu dia langsung memamerkannya kepada teman-temannya. “Saya kangen ama buntut singkongnya. Si pedagang gorengan terperangah.” papar si pemuda itu. Ketika berhadapan. tapi juga kebahagiaan.” Matanya berbinar. ketika saya masih kecil. ada pisang sama singkong goreng”. tukang gorengan itu masih berjualan di tempat yang sama. “Abang tidak sekadar memberi saya buntut singkong. Sesuatu yang dianggap remeh. Kenapa kamu masih ingat sama saya?” tanya pedagang itu penasaran. menghampiri pedagang gorengan itu. Dulu. Mas! Buntut singkong mah dibuang. tapi baginya itu membuatnya sangat bahagia sehingga ia berjanji suatu saat akan membalas budi baik pedagang 44 . Dia tidak mengira sepotong buntut singkong. Selama empat hari saya berlalu-lalang di depan gerobak Abang ini.goreng yang biasanya tidak dijual. tapi senyumnya terkembang. si pedagang gorengan seperti tak peduli.

saya ingin memberangkatkan Abang berhaji. antara lain. Beberapa waktu setelah itu. ia berserah diri kepada Allah SWT. tetapi keburu 45 . Ia mengumpulkan delapan bayi yatim yang masih merah. Ada lagi kisah seorang pasien yang menurut dokter sudah tak punya harapan hidup lagi. tapi ayahnya tidak setuju.gorengan itu. minta perincian harga empat macam bahan material yang sedang dibutuhkan oleh panitia pembangunan. bahkan sudah ada yang menikah. Maka ia pun menyerahkan uang sejumlah harga untuk membeli bahan material yang dibutuhkan. Malah. juga berniat untuk melamarnya. Ia lalu datang ke sebuah masjid yang sedang dalam tahap pembangunan. Sebagai muslimah yang baik. Bahkan sampai kini ia masih hidup. sedekah ternyata juga dapat mempermudah seseorang mendapatkan jodoh. Allahu akbar! Percaya atau tidak. dan satu-satunya tempat curhat adalah kakeknya. Maka Allah pun membalas amal shalihnya itu. Tak lama kemudian. datanglah seorang duda berniat mempersuntingnya. ujar si pemuda. Ini kisah tentang seorang wanita berusia 30-an tahun yang sulit mendapat jodoh. “Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Abang. Di hari yang lain bertandanglah seorang pemasok berbagai jenis barang. Ketika saat-saat terakhirnya (menurut perkiraan dokter) sudah tiba. Sang kakek pun menyarankan agar ia rajin bersedekah. tapi kali ini ibunya tidak setuju. si pasien berusaha membuat sisa umurnya yang tinggal sedikit untuk beramal shalih. sebab ayahanda semua anak yatim adalah Rasulullah SAW.000 orang. Menyadari nasib buruknya itu. datanglah seorang pria ingin mempersuntingnya. Semoga Abang bahagia”. tapi tiba-tiba dilamar empat pria. Pedagang gorengan itu hampir-hampir tidak percaya. merawatnya dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang. ia menjadi ketua grup senam beranggotakan 2. anehnya ia justru lebih sehat. Bayi-bayi yang dirawatnya pun sudah dewasa. Dua puluh empat tahun silam ia telah membahagiakan seorang anak yatim. Tapi.

Ini satu-satunya benda peninggalan suami saya. justru itu. Suatu hari ibu tersebut mengadukan halnya kepada seorang ustadz. Akhirnya. “Lho. mendadak 46 .” kata ustadz itu lagi.Tiba-tiba. Kemudian ia bermimpi melihat matahari terbit. si matahari kemenangan. Biasanya setiap sore anak-anaknya bermain di halaman. “Cincin itu juga bisa disedekahkan”. Nilai sedekah akan sangat tinggi bila yang disedekahkan adalah benda yang sangat dicintai. Padahal ia tak punya harta yang nilainya sebanyak itu. Lihatlah isyarat yang semula tak tampak tapi belakangan kelihatan jelas. Jangan heran jika sedekah juga mampu mengembalikan suami yang hilang. yang menyarankannya untuk bersedekah. dan ia harus membayar biaya perawatan sampai puluhan juta rupiah.” katanya. dan si pemuda pun bermaksud melamarnya. ia menjual cincin tersebut dan menyedekahkannya ke sebuah yayasan yatim piatu.pria itu dijodohkan dengan sepupunya. Di lain waktu. mohon petunjuk kepada Allah SWT. Setelah itu. ustadz itu melihat sebentuk cincin yang melingkar di jari manisnya. sang wanita tetap menyerahkan pilihannya kepada Allah. Namun. Setahun sudah suaminya hilang. ia diperkenalkan dengan seorang pemuda dalam sebuah acara di masjid. dan ternyata pemuda itulah jodohnya. Suatu hari. Ketika ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam seperti kebiasaannya. ketika ia menjenguk ke rumah sakit. Hari demi hari berlalu. empat macam sumbangan untuk pembangunan masjid agaknya isyarat empat pria yang datang melamar. hingga urunglah niatnya untuk melamar si wanita idaman.Tapi. “Tidak mungkin. hubungan mereka semakin dekat. dengan langkah ringan ia pun pulang. Agar hati lebih mantap. dan untuk makan saja sulit. ujar ustadz itu. wanita itu menunaikan shalat Istikharah. Sang Pemberi Jodoh. Dan mimpi tentang matahari terbit itu ternyata jadi kenyataan: calon suami wanita itu bernama Syamsul Falah. si ibu bilang tak punya harta apa-apa. Dari kejauhan rumahnya tampak sepi. ternyata suaminya raib. Tapi. seorang ibu menerima kabar bahwa suaminya mengalami kecelakaan.

tiba-tiba mobilnya bertabrakan dengan mobil lain. Menjelang sore. Atau terkena penyakit gula. Di jalan tol. yang tampak adalah wajah suaminya. berpintu. janganlah kikir dalam bersedekah. karena itu pasti kehendak Allah. “Mungkin karena tadi pagi saya sudah bersedekah. “Karena itu. Sang ustadz tidak heran. Sebelum bencana. hingga kaki dan tangan lumpuh. Subhanallah! Bahwa sedekah bisa menolak mara bahaya. Bogor. ia juga harus ikhlas. hendak mengajar. dan berjendela. tiba-tiba kembali pulang. Memiliki harta berlimpah.ia terperanjat. Sang Maha Pemurah selalu punya cara untuk melimpahkan rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki. Kekayaan yang ditimbun hanya akan 47 . Tapi. asam urat.Nya. kita harus mau berbagi. dia dan seluruh warga bergotong royong membangun masjid yang belum beratap. Ia berkata dalam hati. Suatu pagi. Orang yang selama setahun hilang. Jika kita mengabaikannya. Dengan jalan bersedekah. Kalau tidak ditarik kembali. Berkah sedekah hanya bisa dirasakan oleh orang yang bersedekah. Siapa yang membutuhkan pertolongan dan kemudahan dari Allah. kolesterol. Banyak hikmah berharga yang bisa dipetik dari kisah-kisah di muka. boleh jadi harta karunia Allah itu akan ditarik kembali.” Seorang ibu selamat dari bencana tsunami di Aceh beberapa waktu lalu. tapi alhamdulillah ia selamat. bisa jadi pemiliknya akan kehilangan rasa menikmati. Begitu pintu terbuka. seluruh warga selamat karena berlindung di dalam masjid yang mereka bangun.” Apalagi Allah juga berjanji akan mengabulkan permintaan yang keluar dari mulut orang yang tangannya rajin memberi. Ketika bencana tiba. Kata Ustadz Yusuf Mansur. apa gunanya. entah dari mana. Akibat yang baik selalu berawal dari perbuatan baik. Allah akan membantu hambaNya jika ia mau membantu orang lain. ustadz itu pergi ke Gunung Putri. “Kalau mau rezeki dicukupkan oleh Allah. terkena stroke. ikuti kisah-kisah ini. seorang ustads di Tangerang bersedekah kepada rekannya sesama ustadz. berbagi menjadi sebuah keharusan. tapi tergolek tak berdaya di tempat tidur. Sebab.

pandangannya tertuju kepada seorang perempuan tua yang berdiri disamping tempat penyembelihan binatang. Tidak lupa dia menuliskan wasiat dan menitipkan anggota keluarganya kepada orang yang dipercayainya untuk menjaga keluarganya. Suatu ketika dipertengahan jalan menuju rumahnya. ditemukan penyakit kanker kronis dalam tubuhnya. Ia kemudian mengutip sebuah hadist qudsi.menjadi beban di hari kiamat. dia adalah pengusaha besar. kecepatan Allah membalasnya lebih dari gerakan sedekahnya. “Barang siapa berniat sedekah. dan prosentase kesembuhannya sangat tipis sekali. Menurut diagnosa dokter. Seketika itu juga lelaki itu berangkat ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan dan hasilnya sama dengan diagnosa dalam negeri. Para dokter menyarankan agar dia mau berobat ke luar negeri supaya mendapat perawatan intensif. kekayaan yang ditimbun dengan sikap kikir akan dikalungkan di leher pemiliknya”.” Sembuh dari Kanker karena Sedekah Kisah berikut ini adalah salah satu kisah yang sangat terkenal dan menjadi pelajaran berharga bagi setiap orang. Para dokter di rumah sakit itu lalu menyarankan agar dia mau melakukan operasi untuk menghilangkan anggota tubuhnya yang digerogoti kanker. dia sama sekali tidak memberitahukan kepada keluarganya permasalahan yang sedang dia hadapi. 48 . Tokoh dalam kisah ini adalah seorang lelaki kaya raya. Akhirnya lelaki itupun pulang kenegara asalnya lalu mengurus segala sesuatunya. Dia berkeinginan untuk mengurus segala sesuatunya. Namun.Dia lalu pergi memeriksakan diri ke rumah sakit terkenal. jika ternyata setelah operasi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi lelaki tersebut meminta para dokter agar mau memberikan tenggang waktu untuk pulang ke Negara asalnya terlebih dahulu. Allah sudah memperingatkan. ujar Ustadz Yusuf Mansur lagi. dan berwasiat kepada anggota keluarganya. Suatu ketika dia tekena penyakit kronis yang tidak bisa didiamkan begitu saja.

Perempuan itu mengumpulkan tulang-tulang yang tercecer di sebelah tempat penyembelihan. Lelaki itu lalu menhentikan langkahnya dan menemui perempuan tua itu. Dia bertanya kenapa perempuan itu mengumpulkan tulang-tulang yang tercecer. Perempuan itu lalu bercerita kepadanya, bahwa anak-anaknya menjadi yatim sepeninggal suaminya. Keluarga ini sangat miskin dan tidak punya uang untuk membeli daging. Yang bisa dilakukan adalah mengumpulkan tulang-tulang yang tercecer untuk dimasak sebagai ganti dari daging. Lelaki itu sangat tersentuh mendengar penuturan kondisi yang dihadapi perempuan itu. Dia lalu menyedekahkan uangnya dalam jumlah lumayan banyak kepada perempuan itu. Selanjutnya dia memberikan uang kepada tukang sembelih dalam jumlah yang lumayan banyak lalu memintanya untuk mengirimkan daging kepada perempuan itu setiap mingggunya. Perempuan itu sangat berterimakasih kepada lelaki itu. Tidak lupa dia mendoakan lelaki itu lalu permisi dan meninggalkan tempat.

Beberapa hari kemudian, lelaki itu pergi ke luar negeri untuk menjalani operasi. Sebelum operasi dilaksanakan, terlebih dahulu dokter memeriksa lelaki itu kembali. Hasilnya sangat mencengangkan. Berubahlah raut muka dokter itu, dan dengan nada marah dia bertanya kepada lelaki itu, “Apakah engkau sudah pergi ke rumah sakit lainnya untuk menjalani pengobatan atas penyakitmu itu?" Lelaki itu menjawab, “Tidak.” Dokte itu berkata, “Bohong! Jujurlah padaku, apakah engkau sudah pergi ke rumah sakit lainnya atau tidak?” Lelaki itu menjawab, “Aku bersumpah, demi Allah aku sama sekali tidak pergi ke rumah sakit lainnya, Sebenarnya ada apa engakau bertanya seperti ini?” Dokter itu lalu menjawab, “Pemeriksaan dan diagnosa terbaru menunjukkan tubuhmu sama sekali sudah bersih dari kanker. Keadaanmu sekarang ini sehat-sehat saja.”

Lelaki itu hampir tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh dokter itu. Dia tidak kuasa membendung air matanya yang meleleh karena bahagia. Dia lalu bertanya kepada dokter itu apakah benar apa yang barusan dikatakan kepadanya. Dokter itu

49

menjawab dan bersumpah bahwa apa yang dikatakannya adalah benar.

Setelah menyadari atas apa yang dialaminya ini, lelaki itu lalu bersyukur memanjatkan puji kepada Allah. Kemudian dia pulang ke Negara asalnya dalam keadaan sehat wal afiat. Dia menceritakan kepada anggota keluarganya, dan mereka semua sangat takjub terhadap peristiwa yang dialami lelaki itu.

Dalam hal ini lelaki itu berkata; Allah telah menyembuhkan aku berkat doa yang dipanjatkan oleh perempuan tersebut, karena aku telah bersedekah kepada anakanak yatimnya. Dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk memelihara keluarga miskin sampai waktu yang dikehendaki Allah. Subhanallah.Semoga cerita ini bisa menjadi renungan buat kita semua bahwa sesungguhnya sedekah mampu memadamkan murka Allah, dan mampu menolak dari kematian yang buruk. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw; Obatilah orang-orang sakit kalian dengan (mengeluarkan) sedekah.

KEAAJAIBAN SEDEKAH

SINOPSIS Urusan sedekah adalah urusan hati & keikhlasan setiap umat di dunia ini. Ada yang merasa bahwa setiap harta/uang yang dia terima adalah milik sekaligus hak pribadinya & tidak untuk siapa-siapa apalagi untuk dibagi-bagikan. Audzubillahmindzalik.., namun ada banyak juga berpendapat bahwa setiap harta/uang yang diterimanya adalah titipan Allah semata & wajib disedekahkan kepada yang berhak.

Bagi hamba Allah yang merasa bahwa semua harta serta kedudukan adalah titipan, dengan jiwa yang besar & hati yang tulus ikhlas akan mengeluarkan kewajibannya,

50

walaupun apa yang dia cintai dia korbankan, walaupun dalam keadaan tak punya apapun & terbelit kemiskian, akan tetap rela memberikanya demi mendapat Ridlo Allah SWT.

Aku masih dalam taraf belajar tentang keimanan apalagi soal sedekah, aku hanya ingin berbagi cerita betapa Keajaiban Sedekah itu benar-benar ADA & Allah sungguh Maha Kaya & Pemurah.

Minggu siang, tak seperti biasa aku menyalakan TV, ketemulah salah satu TV Swasta yang menayangkan Acara Keajaiban Sedekah, Tausyiah dibawakan oleh Ust. Yusuf Mansur dengan gaya bahasa sederhana, mudah dipahami, dibumbuhi bahasa gaul ala betawi, mudah dicerna, enak didengar & langsung masuk & mengena direlung hati yang dalam. Kebetulan ada 2 Nara sumber yang dihadirkan dalam Acara tsb. mengupas betapa Keajaiban Sedekah itu telah merubah hidupnya mengalami kesulitan & dengan bersedekah Allah telah menggangkat semua kesulitan yang dialaminya dalam waktu yang "takjub" bahkan Allah melipat gandakan bakhan berlipat-lipat dari sedekah yang dikeluarkan. Sosok Bapak muda, Bpk. Drs. Mulyadi, MM, secara ikhlas & penuh haru menceritakan bahwa saat itu beliau terlilit hutang bermilyar-milyar, bahkan semua harta & rumah yang beliau miliki serta rumah ibunya akan disita oleh pihak bank, belum lagi hutang-hutang & piutang yang macet.

Jum’at sepulang mendengarkan "vonis eksekusi" penentuan tanggal penyitaan rumah dari bank, beliau begitu kalut, mobil BMW nya tersita, beliau praktis naik bus way yang dalam hidupnya belum pernah merasakan naik bus way. Sehingga kalutnya akhirnya beliau memutuskan turun & mampir ke Masjid Al-Azhar untuk berikhtikaf & secara kebetulan saat itu sedang ada Tausyiah dari Ust. Yusuf Mansur mengulas tentang Keajaiban Sedekah. Beliau masih belum percaya ada keajaiban sedekah, tapi beliau penasaran ingin mengikuti tausyiah tsb. Ketika Ust. Yusuf Mansur menghimbau jamaah untuk mensedekahkan apa yang dimiliki jamaah saat hadir di masjid tsb. (apa saja untuk disumbangkan dengan hati ikhlas, Insya Allah, Allah akan mengangkat segala kesulitan kita).

Satu-satunya harta yang beliau miliki saat hadir, hanya jam tangan kesayangannya, jam tangan yang beliau impikan untuk dimiliki sejak kecil. Jam Bulgary seharga US$

51

Beliau masih belum percaya adanya keajaiban sedekah walaupun rekanannya yang menelpon mengabarkan bahwa proposal proyeknya telah disetujui. jaditinggal menunggu jebolnya pipa pahala tsb. saya tabung. Dengan hati galau beliau menerima telp petugas bank yang mengabarkan bahwa penyitaan dibatalkan karena petugas bank mendengar bahwa proyek beliau disetujui. Yusuf Mansur bagi para jamaah yang hadir untuk menyumbangkan apa saja yang dibawa saat itu. Beliau masih didalam masjid & masih belum yakin akan keajaiban tsb.: 1. & terlihat direkening bank saya telah masuk uang sebesar Rp.000. merinding mendengar sharing beliau yang menurut Pak Ust. Betapa Bung Ikang yang tadinya merasa bahwa buat apa bersedekah sudah capek-capek mencari uang. Senin. telah disumbangkan ke Dewan Masjid Al-Azhar. salah satunya adalah artis penyanyi Ikang Fauzi yang kebetulan juga menjadi nara sumbernya. Sabtu. Namun setelah mendengar salah satu ceramah ttg..Allahu Akbar… Sekian persen dari nilai tsb.000. 2 stories saja ya yang saya dapat dari Ust. untuk terus mengalir. Bung Ikang merasa. disampaikannya kabar gembira tsb.. 3. ketika saya ke ATM. Ada banyak saksi hidup yang mengalami kejaiban sedekah tsb." begitu ucapan Pak Mulyadi dengan suara agak parau terharu bahagia agak berkaca-kaca membagikan sharing Keajaiban Sedekah dihadapan Jamaah di salah satu Masjid Tanah Abang Blok A & juga dihadapan para pemirsa televise siang itu. bhw. Subhanallah… "Betapa hati saya sungguh terharu.00 dengan ikhlas & maja terpejam beliau letakkan disurban yang telah disedikan oleh Ust. Yusuf Mansur.-. suatu hari ibu tsb. Saya tertegun. Sedekah beliau mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. itukhan hak saya. telpon genggam Pak Mulyadi berdering tak berapa lama setelah menyumbangkan jam tangan idamannya. Petugas bank yang beliau tunggu-tunggu ternyata belum datang juga. "Kriiinggg. Minggu dilaluinya & rekanannya telah mengabarkan bahwa nilai proposal proyeknya seharga 3 Milyar telah disetujui tapi tetap belum yakin. "Hari Eksekusi" pun tiba. Menabunglah untuk akherat & duniamu melalui sedekah. 52 .. walaupun tetap menabung dibank tapi hidupnya tetap tidak berubah tanpa bersedekah. terharu.". Aku ada cerita lagi. Subhanallah. Beliau adalah Ketua Dewan Masjid DKI (cmiiw). Seorang ibu A mengeluhkan anaknya sudah 5 bulan tidak bayar SPP. Yusuf Mansur yang berbagi cerita siang itu di TV. mempunyai uang senilai lima puluh ribu.000.300.

cmiiw)..ke anaknya bahwa besok kita akan melunasi uang SPP yang tertunggal sebanyak 5 bulan. rumahnya didatangi oleh seorang ibu B (tetangganya) yang menangis tersedu-sedu & mengeluh bahwa anaknya belum bayar SPP selama 7 bulan. Pemuda yang bekerja sbg." begitu penjelasan sang pewawancara. saya tidak membutuhkan uangnya yang penting saya bekerja".Amiin. saat yang terbaikuntuk berlomba-lomba memperbanyak sodaqah. aku akan melaksanakan Sholat Sunnah. Oppss…. darimana? Ternyata Allah memberikan pahala itu datangnya dari segala arah. anda bisa langsung kerja. kemudian dia nadzar "Bila suatu saat nanti mendapat pekerjaan. & kembaliannya diberikan ke pemuda office boy tsb. akhirnya mendapat panggilan kerja. tak berselang lama Ibu A mendapat kabar bahwa anaknya mendapat bea siswa & dibebaskan dari uang SPP… 2. Hari ini Bulan ini Bulan Suci Ramadhan. bulan penuh rahman. Allah Maha Pemurah. 10. Dengan hati ikhlas ibu A memberikannya uang lima puluh ribu tsb. saat pemuda tsb. seandainya aku diberi kesempatan satu kali saja. disuruh beli mie ayam sipenyuruh memberikan uang 200rb. dia ingat akan janjinya bahwa dia tidak membutuhkan uang hanya pekerjaan saja. Betapa pentingnya sedekah. Ya Allah. Singkat cerita. waktuku habis nih. & tempat kerja anda bisa dilantai 1. & bermaksud untuk pinjam. aku pernah mendengar salah satu Tausyiah dari Mbak Sasha (DT Jkt. "Tanpa CV & cukup KTP saja. aku akan terus melaksanakan SEDEKAH.. & ada saja rejeki itu datang tak disangka-sangka. seandainya aku diberi kesempatan satu kali saja. gajian. Dengan jiwa besar. Suatu pagi. Seorang Pemuda yang sudah sekian tahun belum juga mendapatkan pekerjaan. Maha Pengasih. Satu bulan kemudian. pemuda tsb. Keajaiban Sedekah merubah hidup kita. ke Ibu B. 8 diruang mana saja. semoga sharingku bisa menggugah untuk rajin bersedekah. anda kami terima sebagai office boy.. Insya Allah. Segala kesalahan & 53 . Ya Allah. aku akan terus mengucapkan Shalawat. buku terlaris di Timor Tengah. salah satu contohnya. Saat Tour DT ke Bandung) bahwa 3 permohonan doa dari orang-orang yang meninggal dunia (dikutip dari La Tansa Book. Office boy tsb. Ya Allah.. time is up.begitu nadzarnya. uang hasil keringatnya selama sebulan disumbangkan kepada kaum dhuafa. seandainya aku diberi kesempatan satu kali saja. Betapa tulus hati Ibu A tsb.. telah bergaji hampir 8juta-10juta perbulan.

Subhaanallaah. witr. Segala apa yang kita butuhkan. kakaknya Kun. Mari kita bangun negeri ini. Ini barang mahal. sambil tersenyum melihat 54 . Tidak ada yang istimewa. Wirda dan Qumii. Jam 03-an dinihari.kekurangan datangnya dari saya yang jauh dari kesempurnaan. senyum. Siapa yang mencintai dan membiasakan tahajjud. pertolongan-Nya. saya nyiapin susu Kun Syafi'i. begitu pamitan. Sebab Yang Kuasa turun ke langit dunia. dan ngambil posisi tidur lagi. ampunan-Nya. Disambung lagi nanti di pondok. inilah fadhilah punya bayi. Sebagaimana Wirda dulu. kasih sayang-Nya. Dua-duanya masih pulas tertidur. yang saya tulis di buku Kun Fayakuun. Yusuf Mansur Posted by Purnomo Hadi at 9:46 PM Salam dari Ustadz Yusuf Mansur Dirgayahu negeriku. Bersama istri. Betapa Allah memberikan kemudahan bagi siapa hambaNya yang mau menghamba pada-Nya. Allah akan berikan duniaNya. dan mengabulkan semua doa hamba yang tahajjud. Jadi alarm hidup untuk tahajjud. Selamat tahajjud negeriku. Mengingat amanah Rasul. cari aja di antara jam 03 dinihari hingga ba'da shubuh. Di sini jawaban segala masalah dan hajat yang ada pada diri manusia. ridha-Nya. saya berusaha shalat sunnah dan baca al Qur'an di rumah.. Allah hadiahkan alarm hidup untuk kami bangun tahajjud. & segala kebenaran hanyalah datangnya dari Allah. Alhamdulillah. dan shubuh. untuk membagi cahaya shalat sunnah dan tilawah al Qur'an di rumah. saya jalan ke pondok. Saya bangun. dan kita bebaskan segala kesulitan yang mengungkung negeri ini bersama Allah: Alangkah beruntungnya orang-orang yang bisa menegakkan tahajjud. Kun Syafi'i menjadi Malaikat yang ngebangunin saya. Di 1/3 malam yang terakhir. Indah banget. memang untuk menawarkan bantuan-Nya. Nyempetin ngelongok kamar anak yang laen. abang Kun yang nangis.

Terima kasih ya Allah. andai Allah tidak dilibatkan dan tidak diperhatikan. dan segenap kaum muslimin di tanah air. Hanya dengan cara kembali kepada Allah. keluarga kami. jamaah-jamaah kami yang sedang butuh doa kami. dan bahkan rumor tentang RI 2 dari kalangan muda. Masya Allah. agar Allah meringankan negeri ini untuk bangun malam. yang salah satunya adalah dengan menegakkan dan menghidupkan bangun malam. Omong kosong segala rencana dan ikhtiar kita melepas diri dari kesulitan. anak-anak keturunan kami. Perlu direnungkan bersama. susah untuk tdk berjamaah. pun saya doakan negeri ini. Mudah-mudahan Allah mencintai negeri ini dan berkenan membukakan segenap keberkahan yang bermanfaat. Semua SAHABAT RASUL. Hadiahkan seluruh amal ini juga untuk orang-orang tua kami. bisa keluar dari segala kesulitan. lalu dimasuki orang lain. kita tinggalkan. Tapi kalo memang sudah saatnya. sekaligus pengusaha yang saleh juga. Saya BELUM sepenuhnya menyetujui pencalonan wakil walikota Tangerang. Di dunia usaha. adalah PENGUASA pada masanya. Betul-betul ini barang mahal yang udah lumayan hilang di negeri ini. Dirgahayu Indonesia ke-63!!! Merdeka!!! Berita bahwa saya masuk dunia politik.barisan anak-anak yang pada juga bergegas shalat tahajjud. Jagan ketidaksukaan kita terhadap penguasa sekarang ini membuat dunia kekuasaan kita benci. bisa membangun dan menata negeri ini. pencalonan anggota DPR/MPR RI. bisa selamat dari perpecahan. Indonesia bisa jaya kembali. berat untuk meninggalkan qabliyah ba'diyah. jayalah negeriku. kita 55 . Mengapa saya katakan "BELUM BENAR"? Sebab bisa saja suatu saat saya memang masuk dunia ini. dan untuk negeriku yang sedang merayakan hari ulang tahun negeri ini yang ke-63. bangsa ini. dan ringan bersedekah. jayalah bangsaku. Subhaanallaah. sebagaimana mereka bergegas menuju shalat Jum'at. agar ramai shubuh berjamaahnya. itu belum benar. Insya Allah. dan PENGUSAHA yang saleh. Saya berdoa juga untuk negeri kita. cinta shalat sunnah dhuha.

belum ada shalat-shalat sunnahnya. hampir semua masuk gelanggang politik dengan bertarung langsung dengan penguasa nomor 1 pada zamannya masing-masing. belom ada sedekahnya. Nabi Ibrahim hadir mengalahkan Namrudz. Di dunia kekuasaan. kita tdk berkategori "bersyukur". Mari kita persiapkan diri sebaik-baiknya. bukan harus brusaha. belom ada puasa sunnahnya. Di antaranya: qabliyah ba'diyah. ini kan namanya ga bersyukur. Nambah dg ibadah-ibadah sunnahnya. Sunnah itu banyak. ke kelancaran segala urusan kita. Demikian penjelasan saya.sudah tertinggal. urusan sunnah-sunnah shalat misalnya. shalat wajib sdh tertegak. kita "penjarakan" dengan tidak membuat dia masuk bertarung kekuasaan. maka akan terasa sekali pengaruhnya ke rizki kita. Nabi Daud. Tapi di antara sunnah-sunnah itu ada yang muakkad. alias tetap tanpa sunnah-sunnah? Lah. Nambah dg shalat sunnahnya. masuk mengalahkan Jalut. masa setelah bekerja lalu ibadahnya "konstan/tetap"." Dalam satu dua kesempatan. -Yusuf Mansur- Tegakkan Yang Wajib. dunia usaha. Hidupkan Yang Sunnah: "Di balik sunnah itu. begitu saya dengar dari kyai saya. Saya katakan. Jangan sampai dunia ini diisi oleh orang lain. Nabi Muhammad shalla 'alaih berjuang head to head mengalahkan pembesarpembesar quraisy yang saat itu berkuasa. " 56 . Sebab ada prinsip harus kerja. bukan dunia yang harus kita tinggalin. dan tahajjud. dan dunia politik. Koq begitu? Ya. ke ketenangan hidup kita. Sebab apa? Sebab di antaranya. Sebelum kerja. wuah. Dan subhaanallaah. Dunia bisnis. mestinya kan nambah. berkuasa di dunia politik dan perdagangan. perubahan signifikan terhadap hidup dan kehidupan saya memang sangat terasa. ada kejayaan". setelah kuliah. ketika saya mempraktekkan urusan-urusan sunnah untuk saya hidupkan. sebelum kuliah. buanyak sekali. bahwa jika terlalu lama kita meninggalkan sunnah-sunnah muakkadah. atau orang-orang yang tidak amanah dan tidak profesional. dhuha. Yang muakkad ini yang kalo bisa. jangan ampe ditinggal. Sebab ulama-ulama yang saleh. Mestinya kan nambah. pun kita kemudian dipimpin oleh orang-orang yang tidak amanah. Dan BAHKAN PARA NABI. saya mengatakan.

Untuk gerakan nasionalnya kami memasukkan Majelis Dhuha Nasional. ini lain lagi. Akan diselenggarakan kuliah-kuliah tentang keutamaan dhuha. dan menjalankannya. Mu'allim Syafii Hadzami. menyebut. sebelum usahanya naek. dhuha dan tahajjudnya getol. jam 07. bila ada orangorang yang hanya menegakkan sunnah. tegakkan yang wajibnya. Supaya masyarakat benar-benar terdorong untuk shalat dhuha. jika 100 kota. bhw tidak disebut shalat wajib. maka kita akan shalat. di tempatnya masing-masing. eh. Ini yang disebut ga bersyukur. kalau tidak dilakukan tidak berdosa. apalagi berdoa bersama jutaan orang? Mudah-mudahan dah program Ihyaa-us Sunnah ini menjadi primadona gerakan baru di negeri ini. jika tdk tertegak shalat-shalat sunnah qabliyah dan ba'diyahnya.Lebih aneh lagi. Saya dijelaskan. Dua qabliyahnya. berpahala. shalat zuhur berapa rakaat? Ketika dijawab empat rakaat. benar-benar masyarakatnya melakukan shalat dhuha. CD dan VCD/DVD tentang keutamaan dhuha. jika ada orang habis-habisan di ibadah sunnah sebelom bekerja. bhw memang begitu. akan kami ajak dan kami dorong untuk shalat dhuha. " Bayangkan. hidupkan yang sunnahnya. yang trnyata merupakan sunnah muakkadah. sebagai target gerakan ini. setelah kerja dan usaha enak.00 WIB. dan diterbitkan bukubuku. zikir dan berdoa bersama jamaah di 100 kota. yang berbaris secara maya/virtual. Tentu ini pandangan yang sifatnya pengajaran ya. jawaban itu trnyata salah. sbg pintu atau prasyarat cinta kepada Allah. Yang benar adalah 8 rakaat. Saya diberitahu lewat sudut pandang yang berbeda. " Satu kesempatan lain saya ditanya. dan berat meninggalkan shalat dhuha. di hari sabtu. guru saya. bahwa kalau shalat wajib dilakukan tanpa shalat sunnah. individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat." Dalam waktu dekat. Bayangkan. Sama anehnya. seminar-seminar tentang fadilah dhuha. berdoa sendiri saja sudah masya Allah. Padahal kan selama ini kita belajar istilah sunnah sebagai: Kalau dilakukan." Dalam satu waktu. Kenapa harus di jam segitu? Ya sebab supaya terjadi keseragaman dalam doa. Di mana. Jangan hitam putih. akan disosialisasikan keutamaan shalat dhuha." Kapan terakhir kita berdoa? 57 . dua ba'diyahnya. Program-program Ihyaa-us Sunnah ini betul-betul akan mengajak orang-orang untuk belajar tentang ibadah-ibadah sunnah. supaya berkategori cinta sama Rasulullah juga. tidak diterima itu shalat wajibnya. Lah. malah hilang. tapi yang wajibnya keteteran. Makanya saya senang mengatakan.

Saya pesen ke supir saya: “Nanti di depan ke kiri ya”. 58 . Saat terbangun. dan berdoa kepada-Nya. he he he. tapi memilih jalan mundur. Subhaanallaah. Ajak diri kita. untuk bangsanya.”. “Pak Ustadz!”. yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan. “Masih banyak. alhamdulillah nih bisa ketemu Pak Ustadz. dan berdoa untuk negeri kita. sujud memohon ampun. Saya paham. Begitu berhenti dan keluar dari mobil. ada seorang sekuriti. Biasanya kan hanya melihat di TV saja. ini Allah pasti yang “berhentiin” saya. Ga ke-geeran. Dari jauh ia melambai dan mendekati saya. Saya menghentikan langkah. Padahal bukan. di mana Allah memang benar-benar turun menawarkan bantuan-Nya. hingga menjadi sebuah kekuatan doa yang teramat dahsyat? Doa-doa yang mengundang Pertolongan Allah? Doa-doa yang membuat Allah menurunkan Malaikat-Malaikat-Nya? Ya. kapan terakhir kita berdoa? Bila setiap individu negeri ini berdoa untuk negerinya. “Saya ke toilet dulu ya”. sudah akan membuat arsy Allah bergetar. “Pak Ustadz. masa iya Allah Yang Maha Mendengar. Menunggu beliau. “Saya bosen jadi satpam Pak Ustadz”. Syukur-syukur bila berkenan memanjatkannya di keheningan malam. Agak panjang. Saya pengen pipis. Tentang apaan sih?”. duduk bersimpuh di hadapan keagungan Allah. tapi percaya deh enak kok dibacanya . Tetidur di dalam mobil. Saya senyum aja. dialog antara Ust. Semoga Allah tidak mencabut keberkahan negeri ini. Yusuf Mansur dengan Security POM Bensin. Pak Ustadz”. Tentu semua prihatin. apalagi bila kemudian seantero negeri ini mau berdoa. SEMOGA BERMANFAAT Banyak yang mau berubah. Tapi siapa yang prihatin dengan keadaan kita.Berdoa untuk segala rupa permasalahan kehidupan pribadi. ada tanda pom bensin sebentar lagi. “Nanti saya pengen ngobrol boleh Ustadz?” “Saya buruburu loh. Sejurus kemudian saya sadar. saya salah bila bertanya ini. Cerita ringan. untuk bangsa kita? Tidakkah kita prihatin? O-oh. dan orang-orang sekeliling kita. lalu berkenan membawa keprihatinan ini di atas sajadah. lantas tidak mendengar? Sedangkan doa saja yang tulus. Supir saya mengira saya pengen beli bensin. insya Allah. Andakah orangnya? Satu hari saya jalan melintas di satu daerah.

untuk bicara-bicara dengan beliau ini. tanya saya membuka percakapan. Artinya. Disebut jujur mengatakan itu. itu ada syaratnya. Bukan hanya boleh. agak susah buat ngerubahnya”. Artinya kita menerima tamu pas waktu shalat datang. kita abaikan Allah. ya emang udah begitu. Saya mencari warung kopi. buat Allah nya lebih sedikit ketimbang buat kebutuhan-kebutuhan kita. Apa syaratnya? Yakni kalau ibadah wajibnya. Tapi. Lagian. Alhamdulillah ini pom bensin bagus banget. kalo nganggap kerjaan-kerjaan kita ibadah. saya terbangun pengen pipis. dan kemudian kita abaikan shalat. ntar habis dari toilet ya”. tapi ibadah dari dulu ya begitu-begitu saja. Tapi umumnya begitu lah manusia. Tapi kemudian kita menerima tamu sementara Allah datang. bisa ya bisa tidak. “Ok. Bukan jadwal setelah ini. saya mengejar. tapi sama Allah ga mau mendekat. kurang maka yang demikian masihkah pantas 59 . Kalau ibadah wajibnya nomor tujuh belas. ya disebut bohong dah tuh kerjaan adalah ibadah. “Ya. Saya meminta maaf kepada sekuriti ini umpama ada perkataan saya yang salah. “Jadi. Begitu pikir saya. Berarti barangkali saya kudu bicara dengan dia. Misalnya lagi.Lagi enak-enak tidur di perjalanan. “Wah. sekuriti itu bisa benar-benar menganggap kerjaannya ibadah. kalau kita niatkan sebagai ibadah. kalo ibadahnya gitu-gitu aja. Akhirnya ketemu sekuriti ini. “Udah shalat ashar?” “Barusan Pak Ustadz. apa yang kita lakukan di dunia ini juga ibadah. Tapi masa gini-gini aja?” “Gini-gini aja itu. “Disebut barusan itu maksudnya jam setengah limaan ya? Saya kan baru jam 5 nih masuk ke pom bensin ini”. pegimana? Bosen jadi satpam? Emangnya ga gajian?”. Rizki mah mau banyak. Kayaknya perlu dipikirin lagi tuh sebutan-sebutan ibadah. disebut usaha kita adalah ibadah? Apalagi kalau kemudian hasil kerjaan dan hasil usaha. Eh nemu pom bensin. Ada minimart nya yang dilengkapi fasilitas ngopi-ngopi ringan. kita niatkan usaha kita sebagai ibadah. Tugas juga kan ibadah. Cuma sebatas omongan doangan. Soalnya kita kan tugas. tetap nomor satu. Sekuriti ini barangkali “target operasi” dakwah hari ini. Saya katakan pada sekuriti yang mulia ini. Rizki mah mau nambah. “Gaji mah ada Ustadz. Distel kayak apa juga. tapi bisa juga ga. “Oh. jadi ga apa-apa telat ya? Karena situ pikir kerja situ adalah juga ibadah?” Sekuriti itu senyum aja. boleh ga? Bagus malah. ustadz langsung nembak aja nih”. iya ga? Ya saya pikir sama saja”.

yang selama ini telat shalatnya. jauh tuh. Mudah-mudahan demikian juga saudara-saudara ya? He he he. Butuh perjalanan satu setengah jam andai ashar ini kayak sekarang. jam tiga kurang dikit. “Gini ya Kang. maka berapa jarak ketertinggalan kita tuh? 5x satu setengah jam. dan kemudian dikalikan sejak akil baligh. lalu ada lagi yang buka usaha. Itu kan jadi sama saja dengan mengentar-entarkan mengingat Allah. bahasa-bahasa kehidupan yang cair dan dekat dengan fakta. Bila dalam sehari semalam kita shalat telat terus. dan cenderung jahat lalu hidupnya seperti penuh berkah? Sedang si Fulan yang satu yang rajin shalat dan banyak kebaikannya. lalu dikali sekian hari dalam sebulan. seorang ‘alim. Bila seseorang membuka usaha. dia masih seperti diam di tempat. bisa jadi sebab ibadah yang satu itu bagus sedang yang lain tidak. nampaknya ia paham.lebih dah”. lalu hidupnya susah. dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku. memang untuk mengejar ketertinggalan dunia saja. Di awal waktu. Saya mengingat diri saya dulu yang dikoreksi oleh seorang faqih. belum kalo ketinggalan atau kelupaan. sementara yang satu usahanya maju. Lalu. kita telat terus. maka kawan-kawan selitingnya mah udah di mana. Tapi bisa diurai satu-satu dengan bahasa-bahasa kita. makin jauh saja mestinya kita dari senang”. atau yang lebih bahayanya lagi kalau benerbenar lewat tuh shalat? Wuah. Mudah-mudahan sekuriti ini paham apa yang saya omongin. 60 . Maka lalu saya ingatkan sekuriti yang entahlah saya merasa he is the man yang Allah sedang berkenan mengubahnya dengan mempertemukan dia dengan saya. Itu baru telat saja. Aqimish shalaata lidzikrii. Insya Allah ada waktunya pembahasan yang demikian. dan sekian bulan dalam setahun. Entar-entaran. bahwa shalat itu kudu tepat waktu. dan dikali lagi sekian tahun kita telat. kita bersantaisantai dalam mendirikan shalat. Dan saya mengingatkan kepada Anda sekalian untuk tidak menggunakan mata telanjang untuk mengukur kenapa si Fulan tidak shalat. sejak diwajibkan shalat. Dari raut mukanya. dan yang lainnya sempit usahanya. Kalo situ shalatnya jam setengah lima. Belagu ya saya? Masa omongan cetek begini kudu nanya paham apa engga sama lawan bicara? Saya katakan pada dia. Jika dia alumni SMU. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini cukup kompleks. Tiada disebut perhatian sama Yang Memberi Rizki bila shalatnya tidak tepat waktu.

bayar ini bayar itu. Nemuin klien. udah pada habis belanjaan. “Terus. pegimana mau sedekah. malah kelakuannya seperti ga menghargai Allah. Sekuriti itu tertawa. Buru tuh rizki dengan kita yang datang menjemput Allah. sebab saya tinggal di mess. Jangan setengah lima-an lagi shalat asharnya. ustadz”. Tapi giliran Allah memanggil.” saya teruskan. benahin shalatnya. mau berubah?” “Mau Pak Ustadz. wangi.7jt”. bayar kontrakan. hari gini aja nih. Kayak motor. Bukan ilmu dan ibadahnya. kenapa masih kurang?” “Ya itu. dia punya 900 ribu. 61 .. rapih. Kan aneh. dan persiapannya masya Allah. Hutang di warung juga terpaksa dibuka lagi. kalo ga serius?” “Ya udah. yang orang sering sebut orang kecil. lepas aja itu tanggungan. “Secara dunianya. Emang ini motor kalo dilepas. “Wuah. sedang Allah lah Tuhan yang sejatinya menjadikan seseorang bekerja. Contohnya ya pekerja-pekerja di tanah air ini. bahwa maksudnya. “Ya susah kalo begitu mah. itu udah gede”. itu mah gede banget. Eh. “Terus. “Yah. Ngebut ke Allah nya”. Alias udah mulai ngambil dulu bayar belakangan”. Dan gaji itu rizki. “Koq bisa?” “Ya. Ngapain juga coba saya kejar Pak Ustadz nih. Ngapain juga ente kredit motor? Kan ga perlu?” “Pengen kayak orang-orang Pak Ustadz”. Sekuriti ini nyengir. sebab saya punya tanggungan banyak”. Tapi gede gaji bukan karena udah lama kerjanya. Si sekuriti mengaku mengerti. Ini namanya ga kenal sama Allah. Bukan cara dan kebaikannya. “Ngebut gimana?” “Satu. Saya inget betul. Pengen kayak orang-orang. Repot”. “Yang kedua. emang udah lama kerjanya?” “Kerjanya sih udah tujuh taon. amit-amit pakaiannya. dan tidak segansegan menunjukkan wajah dan fisik lelahnya. untuk ukuran sekuriti. Emang gajinya berapa?” “Satu koma tujuh. pan kudu bayar motor. Jadi dihitung sama bos pegimana gitu sampe ketemu angka 1. Maaf ya. Pantangan telat. Pak ustadz”. giliran ketemu Allah. Kita ini pengen rizkinya Allah. sebelum azan udah standby di atas sajadah. Saya ini kerjanya pagi siang sore malem. “Pak Ustadz. ente nya aja kali yang kebanyakan beban. Emang ga cukup Pak ustadz”. “Ah. ga ada persiapan. “Yang kedua. keluarin sedekahnya”. “Itu kerja bisa gede. saya tanya. deketin Allah dah. motornya. tapi ga kenal sama Yang Bagi-bagiin rizki. Jangan sampe keduluan Allah”. Dia pada kerja supaya dapat gaji. bayar susu anak.Kembali kepada si sekuriti.

Termasuk dia akan polin shalat taubatnya. Ikutan semuanya ngebenahin shalat”. kalo sudah saya tunjukkan. “Kang. Ga sesuai sama rencana. eh. Setidaknya menurut ilmu yang saya dapat. Kecuali Allah berkehendak lain. lama keajaiban itu akan muncul. “Sedekahin aja motornya. ga ada”. titik. Wah. apa boleh buat. Tapi saya akan cari terus. shalat hajatnya. Ya lain soal itu mah. ya nombok dah jadinya. “Gajian bulan depan masih ada ga?” “Masih. Sebab tanggung. “Jangan Ustadz. “Ya kalo yakin. Jangan pake kalau”.Rupanya angsuran motornya itu 900 ribu. Sehingga perubahannya berasa. “Entar bulan depan saya hidup pegimana?” “Yakin ga sama Allah?” “Yakin”. “Selama saya bisa. Kan belum bisa diambil?” “Bisa. Dia juga janji akan rajinin di waktu senggang untuk baca Al Qur’an. Kontrakan saja sudah 450 ribu sama air dan listrik. “Yah Ustadz. manteb. Kalo dia hanya betulin shalatnya saja. situ mau percaya?”. “Ya udah. saya akan jalanin. Supaya bisa signifikan besaran sedekahnya. Emas juga ga punya”. 62 .” katanya. Kalo ngelihat keuangan model begini. Ga jelas tuh darimana dia nutupin kebutuhan dia yang lain. “Siap ustadz”. tapi sedekahnya tetap ga keluar. Makin cakep kalo anak-anak juga dikerahin. Jangan koma. Yang penting kerja dan ada gajinya. Ibarat sendal. Kan saya udah bilang. lakukan berdua. “Tapi sedekahnya tetap kudu loh”. Untuk sedekah. “Bareng sama istri ya. mau ngejalanin?”. Shalat Jum’at aja nunggu komat. Dan itu dia aminin. sebab dia sekuriti. “Ok. udah keterlanjuran ya? Ok. Dia janji akan ngebenahin mati-matian shalatnya. Sedapetnya. susah dah. Tabungan juga ga ada. kalo saya unjukin bahwa situ bisa sedekah. Si sekuriti mengangguk. Tapi usahakan semua. Pantesan juga dia ga betah dengan posisinya sebagai sekuriti. Ajak dia. Tapi ya begitu dah hidup. Sebentar kemudian saya bilang sama ini sekuriti. Susah lagi belinya. Shalatnya gimana? Mau diubah?” “Mau Ustadz. Saya benahin dah”. Apa boleh buta. saya kehabisan akal untuk nembak dia. Jangan sendirian. Perasaan udah lama banget dia emang ga lari kepada Allah. Itulah barangkali yang sudah membuat Allah mengunci mati dirinya hanya menjadi sekuriti sekian tahun. Sekuriti ini saya bimbing untuk kasbon. Kalo engga apa keq”. yang besar lagi sedekahnya. Saya sayang-sayang ini motor. Ga kena di hati. rupanya dia ini Sarjana Akuntansi. shalat dhuha dan tahajjudnya. padahal dia Sarjana Akuntansi! Ya. Sekuriti ini ngangguk lagi. Sekuriti ini berpikir. Dicoba dulu”.

Hari demi hari. Sebab cerita si sekuriti ini sama komandannya.Bagi saya sendiri. Pol. Tepat waktu terus. Semuanya. menantang ledekan kawan-kawannya yang pada mau ikutan rajin shalat dan sedekah. Termasuk dinanti oleh bos nya. agar mau menambah ibadahibadahnya. “Kita coba lihat. Bos nya yang mengetahui hal ini. “Buat sedekah katanya Pak”. Subhaanallaah. senang. menjadi kisah yang dinanti the end story nya. masih dalam batas-batas wajar. kalau pake jalur formal. Jangan malah berleha-leha. sebab dia menunggu janjinya Allah. buat apa? Akhirnya mau ga mau sekuriti ini jawab dengan menceritakan pertemuannya dengan saya. biarin aja harga barang pada naik. Tapi ketika ditanya berapa? Dia jawab. Singkat cerita. Katanya. Baru ini saya berani”. Ancem aja diri. Begitu katanya. berubah ga tuh si sekuriti nasibnya”. Alhamdulillah. dapet kasbonan 30% aja belum tentu lolos cepet. ga mengapa punya banyak keinginan. sekuriti ini dilihat sama kawan-kawannya rajin betul shalatnya. Ga kebagian. Sekuriti ini kemudian maju ke atasannya. Malah tambah cerah muka nya. asal dengan catatan dia berhasil dulu. sekuriti ini direkomendasikan untuk ketemu langsung sama ownernya ini pom bensin. Ketika ditanya buat apa? Dia nyengir ga jawab. Komandannya terus mengejar. begitu kata komandannya. satu pom bensin itu menyaksikan perubahan ini. Dan lumayan istiqamah ibadah-ibadah sunnahnya. “Ya Pak. Kayak sekarang ini. Ga pernah berani. Sebab tempat kerjanya jadi barokah dengan adanya orang yang mendadak jadi saleh begini. Satu koma tujuh. mau kasbon. Apalagi kenyataannya si sekuriti ga mengurangi kedisiplinan kerjaannya. Asal apa? Asal kita barengin dengan peningkatan ibadah kita. “Mana bisa?” kata komandannya. 63 . saya kan ga pernah kasbon. Dan ga apa-apa juga memimpikan sesuatu yang belom kesampaian sama kita. begitu lah pemikiran kawan- kawannya yang tahu bahwa si sekuriti ini ingin berubah bersama Allah melalui jalan shalat dan sedekah.. yang merupakan kisah pertemuannya dengan saya. Sebab komandannya ini ikutan merayu. Dan dia tahu janji Allah pastilah datang. bos besarnya menyetujui. Asal keinginan itu keinginan yang diperbolehkan. Ga usah kuatir. Akhirnya hidup kemakan dengan tingginya harga. Sekuriti ini mengaku dia cerah.

ga kasbon? Udah akhir bulan loh. maka kelihatannya dia gagal. “Kita lihatin nih dia. Bukan apa-apa. Tuh motor dia pake buat ngeberangkatin satu-satunya ibunya yang masih hidup. Motornya yang selama ini dia sayang-sayang. Dan barangkali akan betul-betul mempercepat perubahan nasib si sekuriti. Padahal dirinya ga trlibat secara fisik. Dia sedekah 1. “Bener nih. Berhasil kah? Tunggu dulu. Yang lain bakalan gajian. Allah persis mengganti 10x lipat. Tapi Allah mengaruniainya komisi penjualan tanah di kampungnya sebesar 17. saya demen ama yang begini.7jt gajinya. yang melibatkan dirinya. belum berganti bulan. Masih tanggalan bulan kemaren. Sebab insya Allah. Suatu hari bos nya pernah berkata. pasca dia benahin shalatnya. Dan saya pun tersenyum dengan keadaan ini. Bahkan lebih. Sedang situ kan udah diambil bulan kemaren”. Katanya. sadar kekuatannya ampe kayak gitu. dari transaksi ini. sebab kata mereka barangkali aman sebab jual motor. dia jual! Uangnya melek-melek buat sedekah. si sekuriti ini ga kasbon. Tapi kemudian cerita si sekuriti ini benarbenar bikin bengong orang pada. tidak kasbonnya dia ini. Jadi. Di kampung.5jt. Sekuriti ini bilang tadinya sih dia udah siap-siap emang mau kasbon kalo ampe pertengahan bulan ini ga ada tanda-tanda. Tapi subhaanallah.Saya ketawa mendengar dan menuliskan kembali kisah ini. kalau kemudian kas bon. pasti Allah tidak akan tinggal diam. yakni hidupnya di bulan depan yang dia pertaruhkan. Dan itu trjadi begitu cepat. berarti dia berhasil. Sampe-sampe bulan kemaren juga belum selesai. Sebab apa? Sebab kata si sekuriti. Kata si sekuriti. ditanyalah si sekuriti ini sesuatu urusan yang sesungguhnya adalah rahasia dirinya. dan dia sedekah besar yang belum pernah dia lakukan seumur hidupnya. kurang. ada transaksi tanah. Saatnya ngumpul dengan si bos. Sekedar memediasi saja lewat sms ke pembeli dan penjual. Sebab buat apa sedekah 1 bulan gaji di depan yang diambil di muka. Sebab itu motor dijual cepat 64 . Kalo dia ga kasbon saja. Percuma”. Subhaanallaah kan? Itu jual motor. akhirnya dia malu sama Allah. Kawan-kawannya ini ga melihat motor besarnya lagi. sampe akhir bulan berikutnya. sebab Allah pasti tidak akan mempermalukannya juga. Supaya benar-benar menjadi tambahan uswatun hasanah bagi yang belum punya iman. sebagaimana Allah tidak akan mempermalukan si sekuriti. Tapi kalo dia kasbon. trjadi keajaiban. Bukan dari keajaiban mendekati Allah.

Mendadak si bos itu yang kagum. Tapi soal tauhid. Dengan uang ini. seribu kali si sekuriti ini berhasil keluar sebagai pemenang. masya Allah. Apakah cukup sampe di situ perubahan yang trjadi pada diri si sekuriti? Engga. Setelah itu. Yah. Pertanyaan ini juga layak juga diajukan kepada Peserta KuliahOnline yang saat ini mengikuti esai ini? Apa yang ada di benak Saudara? Biasa sajakah? Atau mau bertanya. Tambahannya dari simpenan ibunya sendiri. Berubah. ilmu yang sedikit ini dipake sama dia. Sekuriti ini mengenal Allah. Dan lihat juga cerita ini. Tauhid. ia aman. Masya Allah. Si sekuriti masih bercerita. Tapi lihatlah. dan menyuruh si sekuriti ini bercerita tentang keberkahan yang dilaluinya selama 1 bulan setengah ini. masya Allah.harganya ga nyampe 13 juta. siapa kemudian yang mengikuti cerita ini? Kayaknya kawan-kawan sepom bensinnya pun belum tentu ada yang mengikuti jejak suksesnya si sekuriti ini. Subhaanallaah. Dia lalu kumpulin semua karyawannya. Tuhannya. masya Allah. Barangkali cerita ini akan lebih dikenang sebagai sebuah cerita manis saja. bahwa dia merasa aman dengan uang 5 juta lebihan transaksi. keyakinan. Semua orang punya prinsip hidup yang berbeda. Di antara semua peserta 65 . dan dijadikan staff keuangan di sana. Dan dia baru sedikit mengenal Allah. Dan dia merasa ga perlu lagi motor. Sebab kenyataannya juga buat saya tidak gampang menghadirkan testimoni aslinya. siapa sekuriti ini yang dimaksud? Di mana pom bensinnya? Bisa kah kita bertemu dengan orang aslinya? Berdoa saja. dan imannya ini bekerja menggerakkan dia hingga mampu berbuat sesuatu. Ga perlu kasbon. barangkali tidak semua ditakdirkan menjadi manusia-manusia pembelajar. Sehingga ibunya punya 25 juta. Si sekuriti ini kemudian diketahui oleh owner pom bensin tersebut sebagai sarjana S1 Akuntansi. buat perubahan hidupnya. berubah. Akhirnya? Jadi! Bekerja penuh buat perubahan dirinya. kembali lagi pada rutinitas dunia. Cerita ini bukan sekedar cerita tentang Keajaiban Sedekah dan Shalat saja. Saudara-saudaraku sekalian. Lalu dia dimutasi di perusahaan si owner yang lain. Tauhid yang menggerakkan! Begitu saya mengistilahkan. berubah. dan diyakini. soal keyakinan dan iman seseorang kepada Allah. Tapi dia tambahin 12 juta dari 17jt uang cash yang dia punya.

memang tidak gampang buat seseorang menempatkan dirinya untuk menjadi contoh. Jika tidak melakukannya maka Aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan dan Aku tidak menutup kefakiranmu. 20 Amalan Murah Rezeki Amalan-amalan ini menjadi sebab Allah limpahi hamba-Nya dengan keluasan rezeki dan rasa kaya dengan pemberian-Nya. Menyempatkan diri beribadah Allah tidak sia-siakan pengabdian diri hamba-Nya. jangan terus-terusan meratapi dosanya. dan hanya orang-orang tertentu saja yang memilih untuk benar-benar terbuka untuk dicontoh. Di antaranya: 1. Yang merasa dosanya banyak.a.) 66 . lalu mengejarnya dengan amal saleh. Dan memang bukan apa-apa. bagaimana kemudian kisah ini mengisnpirasikan kita semua untuk kemudian sama-sama mencontoh saja kisah ini. Kejar saja ampunan Allah dengan memperbanyak taubat dan istighfar. sudah. ketika sudah dipublish. Tirmizi. sempatkanlah untuk menyembah-Ku maka Aku akan membuat hatimu kaya dan menutup kefakiranmu.” (Riwayat Ahmad. Persis seeperti yang kemaren-kemaren juga dijadikan statement esai penutup. Sebagiannya memilih diam saja. Allah memberi jalan buat setiap hamba-Nya untuk memperolehi rezeki dalam pelbagai bentuk yang boleh menjadi punca kebaikan dunia dan akhirat. dan sebagiannya lagi memilih menceritakan ini kepada satu dua orang saja.KuliahOnline saja ada yang insya Allah saya yakin mengalami keajaiban-keajaiban dalam hidup ini. Ibnu Majah dan al-Hakim dari Abu Hurairah r. Berdasarkan konsep rezeki yang telah diperkatakan. Yang lebih penting buat kita sekarang ini. seperti firman-Nya dalam hadis qudsi: “Wahai anak Adam. Kita ngebut engebut2nya menuju Allah.

Berbuat baik dan menolong orang yang lemah 67 .a. juga bersabda: “Siapa berbakti kepada ibu bapanya maka kebahagiaanlah buatnya dan Allah akan memanjangkan umurnya. Sabda Nabi s.w. menyelesaikan segala masalahnya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. yang menjadi sebab Allah jatuh kasih dan kasihan pada hamba-Nya lalu Dia berkenan melapangkan jiwa dan kehidupan si hamba.a. Ibnu Majah dan al-Hakim dari Abdullah bin Abbas r.” (Riwayat Ahmad. Memperbanyak istighfar Istighfar adalah rintihan dan pengakuan dosa seorang hamba di depan Allah. Ini rezeki yang hanya Allah beri kepada orang beriman.” (Riwayat al-Hakim dan ad-Dailami) 6. hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Dosa bukan saja membuat hati resah malah menutup pintu rezeki. anNasa’i. Firman-Nya: “(iaitu) orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah.” (Riwayat Abu Ya’ala.” (Riwayat at-Tirmizi) 4. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad.w.a.a. Tinggalkan perbuatan dosa Istighfar tidak laku di sisi Allah jika masih buat dosa. Baginda s. Berbakti dan mendoakan ibu bapa.” (Ar-Ra’d: 28) 5. berpesan agar siapa yang ingin panjang umur dan ditambahi rezekinya. Sabda Nabi s.w. Ingatlah. al-Asybahani dan al-Hakim)Mendoakan ibu bapa juga menjadi sebab mengalirnya rezeki.w.t akan menghapuskan segala kedukaannya.: “Barang siapa memperbanyak istighfar maka Allah s.a. Sentiasa ingat Allah Banyak ingat Allah buatkan hati tenang dan kehidupan terasa lapang.: “Apabila hamba itu meninggalkan berdoa kepada kedua orang tuanya nescaya terputuslah rezeki (Allah) daripadanya.w.) 3. berdasarkan sabda Nabi s. Rasulullah s. hendaklah berbakti kepada ibu bapanya dan menyambung tali kekeluargaan.2.w. Abu Daud.a.: “… dan seorang lelaki akan diharamkan baginya rezeki kerana dosa yang dibuatnya. at-Tabrani.

a. Menjalin silaturrahim Nabi s. Banyak berselawat Ada hadis yang menganjurkan berselawat jika hajat atau cita-cita tidak tertunai kerana selawat itu dapat menghilangkan kesusahan. Tunaikan hajat orang lain Menunaikan hajat orang menjadi sebab Allah lapangkan rezeki dalam bentuk tertunainya hajat sendiri.a. Melazimi kekal berwuduk Seorang Arab desa menemui Rasulullah s. Berpagi-pagi Menurut Rasulullah s.a. Buat kebajikan banyak-banyak Ibnu Abbas berkata: “Sesungguhnya kebajikan itu memberi cahaya kepada hati..w.: “Tidaklah kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki melainkan kerana orang-orang lemah di kalangan kamu.” (Riwayat Bukhari) 7.w. Sabda Nabi s. dan kesukaran serta meluaskan rezeki dan menyebabkan terlaksananya semua hajat. 9.a.w.” (Riwayat Bukhari) 12. kekuatan jasad dan disayangi oleh makhluk yang lain. anak yatim dan fakir miskin.w. seperti sabda Nabi s.Berbuat baik kepada orang yang lemah ini termasuklah menggembirakan dan meraikan orang tua. kemurahan rezeki. kesedihan. Wallahu a’lam. 11. dan meminta pedoman mengenai beberapa perkara termasuk mahu dimurahkan rezeki oleh Allah. orang sakit. Baginda s. bersabda: “Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dilambatkan ajalnya maka hendaklah dia menghubungi sanaksaudaranya.w. menggelapkan hati.: “Siapa yang menunaikan hajat saudaranya maka Allah akan menunaikan hajatnya…” (Riwayat Muslim) 8. sempit rezeki dan makhluk lain mengutuknya.w. Manakala kejahatan pula boleh menggelapkan rupa. berpagi-pagi (memulakan aktiviti harian sebaik-baik selesai solat Subuh berjemaah) adalah amalan yang berkat.a.a. bersabda: “Sentiasalah berada dalam keadaan bersih (dari 68 . juga isteri dan anakanak yang masih kecil.” 10. melemahkan tubuh.

” (Diriwayatkan daripada Sayidina Khalid al-Walid) 13. juga mempunyai rahsia tersendiri. Dan siapa yang menyedikitkan.” (Ali Imran: 145) 17. dan demi sesungguhnya jika kamu kufur. Allah berfirman: “Demi sesungguhnya! Jika kamu bersyukur.a.a.hadas) nescaya Allah akan memurahkan rezeki. nescaya Allah membanyakkan baginya. Lawannya adalah kufur nikmat. jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rakaat pada waktu permulaan siang (solat Dhuha). bersabda kepada Zubair bin al-Awwam: “Hai Zubair.” (Riwayat ad-Daruquthni dari Anas r. Nabi s. Bersyukur kepada Allah. nanti pasti akan Aku cukupkan keperluanmu pada petang harinya. Maka siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang lain. sesungguhnya azab-Ku amat keras.) 14. ketahuilah bahawa kunci rezeki hamba itu ditentang Arasy. Bersedekah Sedekah mengundang rahmat Allah dan menjadi sebab Allah buka pintu rezeki. menjadi sebab seseorang itu dipercayai dan dihormati orang dan doanya dimakbulkan Allah. 69 . Mengamalkan zikir dan bacaan ayat Quran tertentu Zikir dari ayat-ayat al-Quran atau asma’ul husna selain menenangkan. ia mengandungi fadilat khusus untuk keluasan ilmu. nescaya Aku tambahi nikmat-Ku kepadamu.w. 15. menjenihkan dan melunakkan hati. Syukur ertinya mengakui segala pemberian dan nikmat dari Allah.” (Riwayat al-Hakim dan Thabrani) 16. Firman Allah dalam hadis qudsi: “Wahai anak Adam. Melazimi solat malam (tahajud) Ada keterangan bahawa amalan solat tahajjud memudahkan memperoleh rezeki. Melazimi solat Dhuha Amalan solat Dhuha yang dibuat waktu orang sedang sibuk dengan urusan dunia (aktiviti harian). nescaya Allah menyedikitkan baginya. yang dikirim oleh Allah azza wajalla kepada setiap hamba sekadar nafkahnya.” (Ibrahim: 7) Firman-Nya lagi: “… dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Berikhtiar sehabisnya Siapa berusaha. Wallahu a’lam. Ibnu Abi Syaibah dan al-Hakim) Bagi orang beriman. hendak tenang dibacanya Quran. 18.” Ada juga hadis menyebut. Dalam satu hadis sahih dikatakan bahawa Allah berikan dunia kepada orang yang dicintai-Nya dan yang tidak dicintaiNya. Dalam al-Quran. Berdoa Berdoa menjadikan seorang hamba dekat dengan Allah. Ini sunnatullah. tentulah dia perlu mencari sebab-sebab yang boleh membawa kepada murah rezeki dalam skop yang luas. 19. dimudahkan faham agama. dua ayat terakhir surah at-Taubah (ayat 128-129) jika dibaca secara konsisten tujuh kali setiap kali lepas solat. dikatakan boleh menjadi sebab Allah lapangkan kehidupan dan murahkan rezeki. hendak dapat jiran yang baik dia sendiri berusaha jadi baik. Allah suruh kita meminta kepada-Nya. (Riwayat Ahmad. diiringi doa: “Ya Allah. Misalnya. ya Fattah ya ‘Alim.terbukanya pintu hidayah. 70 . bukalah hati kami untuk mengenaliMu. dia akan dapat. nescaya Dia akan perkenankan. tapi agama hanya Allah beri kepada orang yang dicintai-Nya saja. Misalnya. misalnya dibaca “Ya Allah ya Fattah” berulang-ulang. dia tidak akan ditimpa kepapaan. Salah satu nama Allah. bukalah pintu rahmat dan keampunan-Mu. al-Fattah (Maha Membukakan) dikatakan dapat menjadi sebab dibukakan pintu rezeki jika diwiridkan selalu. penuh bergantung dan mengharap pada rahmat dan pemberian dari-Nya. hendak rezeki berkat dijauhinya yang haram. hendak sihat dijaganya pemakanan dan makan yang baik dan halal. siapa amalkan baca surah al-Waqi’ah setiap malam. diberi kemanisan iman dan dilapangkan rezeki. hendak dapat anak yang baik dididiknya sejak anak dalam rahim lagi. dan sebagainya.

Ibnu Hibban. Semoga Artikel Ini Menjadi Motivasi Bagi Para Pembaca Untuk Senantiasa Bersedekah.” (At-Thalaq: 3) Nabi s. Dengan takwa. nescaya kamu diberi rezeki seperti burung diberi rezeki.a.) Kesemua yang disebut di atas adalah amalan-amalan yang membawa kepada takwa. kuncinya adalah buat amalan-amalan takwa.a.” (Riwayat Ahmad. Allah akan beri “jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkan). dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. untuk murah rezeki dalam ertikata yang sebenarnya. Amin 71 . at-Tirmizi. Ibnu Majah.w. nescaya Allah mencukupkan (keperluannya). al-Hakim dari Umar bin al-Khattab r. lalu Allah limpahi hamba-Nya dengan keluasan rezeki dan rasa kaya dengan pemberian-Nya. Amalan-amalan ini menjadi sebab jatuhnya kasih sayang Allah. bagi orang Islam. Bertawakal Dengan tawakal. bersabda: “Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenarbenar tawakal. seseorang itu akan direzekikan rasa kaya dengan Allah. FirmanNya: “Barang siapa bertawakal kepada Allah.20.” (At-Talaq: 2-3) Pendek kata. ia pagi hari lapar dan petang hari telah kenyang.