Kisah Keutamaan Sedekah Ada Di Bawah Proposal

Pembangunan Mesjid Al-Furqon Bekasi Timur
Sabtu, 26 Februari 2011

http://mesjid-al-furqon-bekasi.blogspot.com
Mohon Doa Restu Dan Bantuan Dana

Assalamu ‘Alaikum Wr. Wb. Segala puji bagi Alloh yang telah memberikan nikmat iman, islam dan nikmat rizki yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat dan kepada kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Sehubungan dengan kondisi bagunan Musholla Al-Furqon yang sudah kurang menjamin ketenangan, kenyamanan dan keamanan dalam beribadah, maka kami selaku pengurus merasa perlu untuk mengadakan renovasi bagunan tersebut, mengingat keterbatasan dana yang ada, kami sangat mengharapkan bantuan dan partisipasi saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Alloh guna membantu kelancaran kegiatan renovasi Musholla Al-Furqon. Atas segala bantuan, partisipasi dan andil saudara-saudara sekalian dalam renovasi Musholla Al-Furqon ini kami mengucapkan jazaakumullahu khairan katsiiran. PROPOSAL RENOVASI MUSHOLLA AL-FURQON Assalamu ‘Alaikum Wr. Wb. 1. Pendahuluan Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sabahat dan kepada kita semua yang berjihad di jalan-Nya dengan jiwa dan harta. Musholla Al-Furqon merupakan tempat kegiatan ibadah mulai dari sholat, majlis ta’lim, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Alloh SWT. Kenyamanan, ketenangan dan kekhusyu’an merupakan salah satu kunci sukses dalam pelaksanaan ibadah kita. Bagunan fisik tempat ibadah yang bersih, kokoh, nyaman dan aman sangat mendukung kesuksesan dalam ibadah. Oleh karena itu perlu kiranya bagi kita semua untuk mewujudkan suasana tersebut, salah satu caranya adalah dengan berpartisipasi merenovasi kembali bangunan Musholla Al-Furqon tersebut.

1

2.

Landasan Pemikiran Sehubungan dengan firman Alloh dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menyerukan agar kita berinfaq dengan sebagian rizki yang telah Alloh berikan kepada kita dan berlombalomba dalam kebaikan, maka tidak berlebihan jika hal tersebut kita wujudkan dalam suatu bentuk amalan yang nyata.

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS An-Nahl : 97)

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?" (QS Al Munafiqun : 10) 3. 4. Nama Kegiatan : “Renovasi Musholla Al-Furqon” Waktu Dan Tempat Kegiatan Insya Alloh Akan Dilaksanakan Pada : Hari / Tgl Alamat 5. : Selasa , 1 Maret 2011 s/d selesai :Jl. Rawa Semut Raya RT 04/11 Margahayu – Bekasi Timur

Maksud Dan Tujuan a. Mengajak kepada kebaikan mengingat pentingnya berinfaq di jalan alloh b. Mempererat tali silaturahmi antar warga c. Memakmurkan mesjid atau musholla d. Meningkatkan kenyamanan, ketenangan dan kekhusyu’an dalam beribadah Sumber Dana a. Sponsor b. Warga RW 11, Kelurahan Margahayu c. Donatur Susunan Panitia : Terlampir Anggaran Kegiatan : Terlampir Penutup

6.

7. 8. 9.

Demikianlah proposal kegiatan renovasi Musholla Al-Furqon ini kami buat, besar harapan kami bapak/ibu/saudara/i dapat berpartisipasi baik secara moril maupun materil dalam kegiatan renovasi Musholla Al-Furqon tersebut. Semoga Alloh senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

2

SUSUNAN DKM DAN PANITIA RENOVASI MUSHOLLA AL-FURQON
Pelindung Penasehat Bpk Ardi Suryadi Bpk H. Jujun Junaedi Bpk Ustadz Arsan Ketua Wakil ketua Sekretaris Bendahara Seksi pembangunan Seksi ubudiyyah Seksi pendidikan Seksi kebersihan Seksi humas Seksi mading Bpk Suganda Bpk H. Dzahrudin Bpk Suyitno Bpk Walimin Bpk Gunadi M. Opan Deni Sugiantoro Bpk Husaini Bpk Suwardoyo Septian

Rencana Anggaran Belanja
Rencana Anggaran Biaya ( R A B ) Project : Pembangunan Mesjid Al furqon

Lokasi

: Rawa semut - Margahayu - Bekasi

No .

Item Pekerjaan

Volume

Uni t

Specification

Harga satuan ( Rp )

Jumlah Harga ( RP )

A. I. 1 2 3 4 5 6

PEKERJAAN R. UTAMA MESJID pekerjaan Persiapan Pembersihan Lokasi Pengukuran & Bowplank Mobilisasi & demob alat &bahan Management proyek Alat Bantu Alat-alat safety 1,00 84,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ls m1 ls ls ls ls 7.000.000 2.500.000 7.000.000 2.500.000 2.000.000 8.500 4.500.000 2.000.000 714.000 4.500.000

Sub Total II. 1 2 Pekerjaan Tanah Galian pondasi setempat Galian pondasi batukali 33,60 36,00 m3 m3 65.000 65.000

16.714.000,00

2.184.000 2.340.000

3

000 19.640.594 4 pek sloop 20x20cm Sub Total IV.50 525.043.00 2.00 2.00 uni t uni t uni t uni t fin cat+accessories fin cat+accessories fin cat 3.000 180.863 23. 1 2 3 4 Pekerjaan Kusen Kusen pintu utama uk.919.00 6.225.080.718.000 4.457 V.000 VIII .000 45.531 3.000.528 57.728.531 2.pedestal 8.000 17.250.000 1.40 m2 ek gypsum jaya board Sub Total 95.40 m2 m2 Sub Total 29.000 863.63 5. 2 3 Pekerjaan Pengecatan Pengecatan dinding Pengecatan plapon 525.tapak .070 97.000 25.000 7.492 64.927 39.350.728.000 2.079 8.3 4 Pengurugan kembali Pemadatan 9.000 17.000 35.300 24.225.00 66.88 m2 m2 m3 m3 Sub Total 87.00 m3 m3 191.185.895 950. 1 2 3 Pekerjaan Pondasi Urugan pasir Pondasi batu kali Pondasi setempat .00 179.500.043.40 3.50 60.40 M3 m2 40X40 EX mulia setara 65.000 585. 1 2 3 4 Pekerjaan Dinding Pasangan bata merah Pek plesteran & acian Pek kolom praktis 15x15cm Kolom Struktur 262.219.000 III.717.219.251.498.100 1.531 4.728.00 m3 m2 Sub Total 20.000 4.728.170.531 2.710.975 19.000 27.540. 1 Pekerjaan plapon PLAPON Gypsum Rangka holow 179.663 8.000 Sub Total VI.82 179.00 0.000 4 .85x200cm Buoventligh Jendela 3.100x210cm Kusen pintu gudanguk.000 3.485.620.000 19.970.204.519.000 3.674.890 20.000 15. 1 2 Pekerjaan Lantai & Kramik Urugan & pemadatan Pasangan Kramik lantai 53.000 10.300 VII .000 135.000 22.02 3.000 2.084 2.523.266.00 m3 m3 m3 besi dia 13mm 2.

000 161.00 2.000.000.325.000 900. A.266.730 38.00 20.000 650.601.394.360.895 701.500. PEKERJAAN RUANG UTAMA MESJID TOTAL 506.070 3.321.723 5.000 45.289.16 m3 m3 m3 m3 Sub Total 191.00 20.000 35.375 5.294.00 ls Sub Total ttk ttk 250.000 7. I 1 2 3 4 PEKERJAAN TEMPAT WUDHU Pekerjaan Tanah Galian pondasi setempat Galian pondasi batukali Pengurugan kembali Pemadatan 25.38 31.00 2.684.850 II 1 2 4 5 Pekerjaan Pondasi Urugan pasir Pondasi batu kali pek sloop 20x20cm Ring balk 20 x 20 cm 3.266.000 700.750.16 2.500.531 3.000 175.628 5 .000 175.20 2.000.070 38.000 175.000 450.000 175.24 43.000 55.000 24.394.050 3.57 1.856 103.864 1.500.000 11.69 m3 m3 m2 Sub Total 65.000 17.665.000 3.00 m3 m3 m3 uni t besi dia 13mm & r 8mm besi dia 13mm doble besi dia 13mm doble grc Sub Total 2.000 11.261 2.786.961 XI.318 5.800 119.261 8.515.000.00 10.00 uni t Sub Total k ttk kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme 175.00 10.00 20. 1 2 3 4 5 Pekerjaan Armatur Armatur lampu Armatur stop kontak Armatur saklar single Armatur saklar doble Armatur stop kontak AC Arde 45.536 2.000 65.00 1.294.IX. 1 2 3 4 5 6 Pekerjaan listrik Pekerjaan lnstalasi Instalasi penerangan Instalasi stop kontak Instalasi Saklar single Instalasi saklar doble Instalasi power Ac Panel Box lengkap+ Iinstalasi 45.000 45.000.000 1.000 11.000 45.127.000 A.000 3.000 34.451.00 4.875.92 3.589.250. 1 2 3 4 Pekerjaan Dak Beton Pekerjaan Ring Balk Pekerjaan lantai beton Pek Canopy beton Pekerjaan Kubah 5.000 110.000 1.451.728.000 1.580 B.000 B.72 1.000 14.000 8.723 20.00 10.40 39.

34 35.078.000 15.375.000 6.084 1.000 25.000 3.000 1.500.000 2.556.250.000 875.000 9. 1 3 4 5 6 7 8 10 Pekerjaan Sanitary / plambing Closet duduk ex toto Kran 1/2" Water Valve1/2" Instalasi air bersih Instalasi air kotor Water turn Talang air hujan Floor drain 2.00 324 0.416.000 2.835.00 324.00 9.000 255.000 5. 3 4 Pekerjaan Lantai & Kramik Pasangan Kramik lantai toilet Pasangan dinding kramik toilet 68. 2 4 Pekerjaan Kusen & Pintu Kusen pintu toilet uk.45 m2 m2 m3 Sub Total 67.00 22.708.000 585.00 uni t uni t fin cat+accessories fin cat Sub Total 1.000 3.000 3.040.170.000 2.000 1.780 11.000 1.000 75.000 175.004.III 1 2 3 Pekerjaan Dinding Pasangan bata merah Pek plesteran & acian Pek kolom praktis 15x15cm 162.000 11.000 1.492.00 68.000 330.000 525.295.000 175.250.00 6.00 uni t uni t bh m1 m1 uni t m1 bh Pipa PVC 3/4" & 1" Pipa PVC 3" + FITTING 650.523 IV.000 145.00 75.000 270.900 5.080.000 2.500 VII 1 Pekerjaan plapon PLAPON Gypsum Rangka holow 68.00 3.000 175.500.000 25.500 10.423.000 6 .216 826.000 9.34 uni t m2 m2 Sub Total 135.927 29.253.000 V.050.000 14.00 k ttk kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme Sub Total 175.300 VIII A.300.225. 1 2 3 4 Pekerjaan listrik Pekerjaan lnstalasi Instalasi penerangan Instalasi stop kontak Instalasi Saklar single Instalasi saklar doble 20.00 6.100.500.000 8.000 IX.000 2.000 125.900 VI 1 2 3 Pekerjaan Pengecatan Pengecatan Kusen Pengecatan dinding Pengecatan plapon 2.00 2.000 Pipa PVC 4" + fitting 125.34 m2 95.00 90.00 1.950.00 45.375.000 426.206 9.80 m2 m2 20X20 EX mulia setara 20X25 EX mulia setara Sub Total 135.00 5.101 21.65x200cm Buoventligh toilet 2.191.

000 6.5 62 M2 M1 m2 m3 m3 m1 Sub Total 121.930.2x0.242.321. Kubah menara Finishing alat bantu 3.727 C 1 2 3 PEKERJAAN MENARA ( estimasi ) pekerjaan pemancangan Galian pondasi pekerjaan pondasi .880.850.778 2.00 2.000 besi dia 16mm uk.751.874.000 25.026 Pekerjaan Halaman 1 Pemasangan Pagar 12 m1 BRC Sub Total 550.187.000 C.Tapak 4 5 6 7 8 pekerjaan tiang menara Pekerjaan ring balk menara Pek .000 4.600.000 86.007.000 4.000 49.981.083 120.221 31.00 2.000 6.2 10.850.181.000 6.25 30.308 7 .830 3.187. 40 x 55 cm uk.000 65.000 3.650.56 0.Sub Total XI 1 2 3 4 5 7 Pekerjaan Atap Atap Genteng Pek talang Reng 3/4 Rangka kuda-kuda Rangka struktur ulin Listplank 68.050 8.34 20 185 3 1.000 8.011.000 6. PEKERJAAN TEMPAT WUDU & TOILET TOTAL 156.500. 1 April 2011 506.650.400.727 86.200.580 156.PEKERJAAN MENARA ( estimasi ) TOTAL 86.560.000 3.560.431.38 32.000 8.233.500.147 1.274.00 39.242.242. 0.387.3 cm dia 1m fin cat esteger Sub Total 4.000 7.000 8.650.229.000 B.000 3.000 A B C PEKERJAAN RUANG UTAMA MESJID PEKERJAAN TEMPAT WUDU & TOILET PEKERJAAN MENARA GRAN TOTAL Bekasi.744.72 1 1 1 m3 m3 m3 uni t lot lot 72 12 m1 m3 tinggi 12m 350.000 14.000 780.104.610.348.000.000 748.600.

137.000 9.891 968.093 1.300 74. No Rek : 0139 .990 Balasan Dari Alloh 3.784 1. Uus Rusmawan) Atas bantuan dan doa restunya kami haturkan banyak terima kasih.877 3.000 39.282.519.944.202 871.767 Total Hasil 5.970 141.816.145.839.023.161.137.000 20.830.764 26.506.707.909.000 .000 10.504 (BRI an.161.470.186. Alloh pasti akan membalas kebaikan infak atau sedekah Anda.300 35.000 20.063. Uus Rusmawan) 2.577.879 241.877 3.2146 (Mandiri an.0106 .152 50.057.854.830.236.639.282.000 5.063.063.494. No Rek: 156 .757 Donasi (infaq .839.522 509. Seluas 119 M2 (Musholla sudah dan sedang digunakan) 2.000 2.000.387.300 74.000 20.000.689 96.000 18.747.767 Sedekah (10%) 300.577.113.673 127.345.300 74.494.506.309 183.506.890 3.319.522 509.522 509.000 570.630 7.700 3.096.083.137.000 5.0525 .250 .096.000 39.556.655.806.707. Penambahan seluas 195 M2 (Musholla akan segera dibangun dan diharapkan dapat menjadi sebuah mesjid) Musholla yang sudah dan sedang digunakan 8 .947 (BCA an.130.777 Sisa Gaji 2.970 141.000 5.970 141.767 6.670 66.000 10.319.494.891 968.000 10.Perhitungan sedekah menurut Ustadz Yusuf Mansur dalam Bukunya "The Miracle Of Giving" (Keajaiban Sedekah) Bulan Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penghasilan 3. Uus Rusmawan) 3.643 268.577.643 268.000 1. Tanah wakaf : 1.700.643 268.700.700.988 349.319.093 1.707.297 14.093 1.700.891 968.sedekah) dapat disalurkan melaui : 1.3038 .256.830. No Rek: 066 .000 39.096.161.282.877 3.931.839.950.370 458.428.

Tempat wudlu Penandatanganan oleh pemberi tanah wakaf (Ibu Lelly Yuli Aninhsing Siregar) Penandatanganan oleh penerima tanah wakaf (Bkp Suganda selaku ketua DKM Musholla Al Furqon) 9 .

Jujun Junaedi) Penandatangan oleh pengasuh majlis ta'lim (Bpk Ustadz Arsan) Penandatangan oleh bendahara DKM (Bpk Walimin) 10 .Penandatangan oleh sesepuh warga (Bpk H.

Anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu binaan Musholla Al Furqon Pembagian daging kurban kepada warga 11 .

Rencana lokasi pengembangan Musholla A-Furqon menjadi mesjid 12 .

’’ tegas Yusuf Mansur. susah menjadi 13 . yang dipimpi oleh Ny Rekaveny Soerya. status sosial dan kehormatan. saat berceramah di Masjid Raya Batam Centre. Acara tersebut diadakan oleh Majelis Taklim Humairah Kota Batam. dan Wisata Hati. jabatan dan lain sebagainya. Dengan sedekah utang menjadi lunas. Sebelumnya. Selasa (31/5). Yusuf Mansur. ‘’Dan untuk mengiringi langkah pencarian kekayaan itulah manusia perlu diingatkan. Tujuannya. Dan ditemukan kemudian. Apalagi bila memiskinkan orang lain. sebagaimana keinginan untuk menjadi orang yang sukses baik secara pendidikan. ‘’Toh biar bagaimanapun. Acara yang dihadiri oleh ratusan Pegawai Telkom Bandung itu merupakan kerja bareng Telkom Bandung. tidak sedikit manusia yang mengorbankan sisi kemanusiaannya dan mengabaikan keberadaan Tuhannya dalam kerangka pencarian dunia. bahwa kekayaan terkait dengan masalah posisi. DAR! Mizan. menjadi kaya adalah sebuah keinginan yang wajar-wajar saja. Belum lagi kenyataan yang ‘’dikondisikan’’ oleh manusia itu sendiri.’’ tegas Yusuf Mansur saat memberikan ceramah tentang Financial Healing: Jawaban Bagi 1001 Masalah dan Keinginan yang diadakan oleh PT Telkom Bandung.Artikel Ini Diambil Dari Berbagai Sumber Meraih Kesejahteraan Finansial dengan Pendekatan Spiritual Kekayaan masih menjadi pesona bagi sebagian besar manusia. Senin (30/5). Yusuf Mansur mengupas tema ‘’Fenomena Keajaiban Sedekah (Membangun Usaha dengan Spiritual). dan diberikan pengarahan yang jelas. Batam. Kekayaan juga berarti kesempatan untuk menjadikan standar hidup menjadi lebih baik. Wajar kemudian bila kekayaan begitu banyak menggoda manusia. di Bandung. Penulis seri buku Wisata Hati itu mengaku yakin benar bahwa bersedekah adalah kunci utama untuk menjadi kaya dan sukses. dan dihadiri oleh ribuan jamaah yang datang dari Batam dan sekitarnya. bagaimana bisa menjadi kaya tanpa harus memiskinkan hati. Itu sebabnya. ‘’Banyak kejadian yang membuktikan itu. Sebab kekayaan membawa kepada pintu segala kesenangan dan kebahagiaan. miskin menjadi kaya. tidak ada larangan menjadi kaya — harus malah — asal bisa tetap bersyukur lagi saleh. kekayaan juga bisa dalam sekejap berubah menjadi neraka dunia! Bagaimana cara menghindari hal tersebut? Menurut Pimpinan Wisata Hati.

Karena itu. sehingga rumah tetap dimiliki. Yusuf Mansur menuturkan beberapa kisah ajaib bersedekah. Misalnya. karena pada keesokan harinya rumahnya akan disita. bayangkanlah keuntungan yang akan Anda dapatkan jika berhasil dalam suatu hal. ustad muda kelahiran Jakarta tahun 1976 itu banyak menemukan fenomena keajaiban sedekah. Tidak besar. maka sebelum memperoleh keuntungan itu. Walaupun terdengar tak lazim tapi sedekah mampu membersihkan harta yang kita miliki dan mampu menggolkan proyek yang kita incar. Biasanya dalam dunia bisnis. istilahnya kita menyogok-Nya. sedekah mampu membangun usaha dengan jiwa spiritual. kan? Inilah contoh implementasi membangun usaha dengan spiritual. maka berharaplah dari-Nya. maka langsung saja 2. kata dia. 14 . istrinya tidak tahan dan minta cerai. Senin (30/5) malam. jangan dari manusia. Kalau kita boleh bergurau sama Allah. ‘’Syukurlah dia sadar. istrinya menunggu di Pengadilan Agama. Karena selalu berutang dan dikejar debt collector.’’ paparnya. kata dia. Malam itu juga ia sedekahkan uang tersebut kepada fakir miskin. Sekarang. dan anak sulungnya akan dikeluarkan dari sekolah akibat terlalu lama menunggak bayaran. Nyat Kadir). ‘’Misalnya anda akan memperoleh seratus juta. Pokoknya Mubalighun depresi berat dan bahkan berniat bunuh diri malam itu juga. Keesokan harinya dia mendapatkan rezeki besar yang tak disangka-sangka. dan anak sulungnya bisa tetap bersekolah. ‘’Meskipun terdengar sederhana. dan teringat uang simpanannya sebesar Rp 300 ribu. Insya Allah proyek itu gol. istri tak jadi menuntut cerai. menyogok. Insya Allah. masalah mendapat solusi. atau memakai uang pelicin. setiap insan perlu mempelajari ilmu sedekah.5 persen disedekahkan di muka. orang suka main sikut sana-sikut sini. Karena Allah yang memiliki dunia dan seisinya. ‘’Sekarang gantilah sogokan Anda dengan membiayai seribu anak yatim piatu dan anak jalanan. dia merasa dunia akan kiamat baginya.senang. gelontorkanlah uang dari kocek anda sejumlah dua setengah juta rupiah untuk sedekah. Saat berceramah di rumah Soerya Respationo.’’ ujarnya.’’ tuturnya. Dia lalu mencontohkan tentang seorang pengusaha sedang mengincar sebuah proyek.’’ ujarnya penuh semangat. salah satu calon wakil gubernur Batam (mendampingi calon gubernur H.’’ tuturnya. Pada suatu malam. kisah seorang lelaki bernama Mubalighun yang ditimpa masalah berat. Dari perjalanannya ke berbagai daerah.

"Maaf. itulah ilmu sedekah.Membeli Kesuksesan dengan Sedekah "Mengapa seseorang selalu merasa kurang secara penghasilan? Mungkin karena ia kurang sedekah!" buka Ustad Yusuf Mansur malam itu. Allah sudah janji akan melipatgandakan pahala sampai 10 kali lipat bagi mereka yang berbuat kebaikan. Ustad Yusuf mengajak supir itu mensyukuri terlebih dahulu apa yang telah didapatkannya selama ini. bila kita sedekah. mungkin sedekah yang kita keluarkan terlalu sedikit.Supir itu 15 . Kemudian ia menunjukkan surat Al An’am 160 dan surat 65 ayat 7. "Nggak bakal tersinggung?" Kembali supir itu mengangguk. Dengan bijak.5 juta!" ujar Ustad Yusuf sambil duduk bersila di permadani."Kapan ayat-ayat itu dibaca dan berapa kali. Agak kesal dengan pertanyaan sang supir. Padahal dalam surat Al An’am ayat 160. Ustad?" Nah. Banyak orang yang memiliki penghasilan besar. "Supir ini datang ke Klinik Spiritual dan Konseling Wisata Hati. namun selalu merasa tidak cukup. Beliau tengah melirik duduk sekelilingnya. inilah kelemahan orang kita. dengan penuh semangat mengelilinginya. "Bawa duit berapa di dompet?" desak Ustad Yusuf. Supir itu lantas bertanya. Ustad Yusuf menyuruhnya segera berdiri. padahal anaknya lima! Ia ingin gajinya jadi 1. Banyak kejadian dibalik fenomena keajaiban sedekah. Mungkin diri kita pernah merasakan demikian.1 1 = 10. Mereka tekun menyimak penuturan ustad pendiri Wisata Hati Coorporation itu. mengenai anjuran bagi yang kaya untuk membagi kekayaannya dan yang mampu membagi kemampuannya." potong Ustad Yusuf sejenak. Dalam kesempatan tersebut. Maka instropeksilah. Wajah-wajah muda. Mereka adalah 20 besar kontestan eliminasi Mimbar Dai TPI. Contohlah sebuah kisah tentang seorang supir yang mengeluh karena gajinya terlalu kecil. boleh saya tanya pertanyaan yang sifatnya pribadi?" Supir itu mengangguk. bahwa Allah pasti akan meliptrgandakan pahala-Nya. Bahkan tidak jarang pengeluaran mereka lebih besar dari penghasilan yang didapat. Kemudian ia bertanya.Jadi sebetulnya kita tak perlu ragu untuk menyisihkan penghasilan bagi mereka yang membutuhkan. Dia bilang gajinya cuma 800 ribu. Ustad Yusuf memaparkan beberapa kisah yang Insya Allah mampu meningkatkan keyakinan kita. al Qur’an hanya untuk dibaca!". sehingga berkah yang Allah berikan juga sekedarnya.

Pada hari keempat supir itu diminta atasannya untuk mengantar ke Jawa Tengah. Supir itu menggaruk-garukkan kepalanya."Nah. Ketika amplop itu dibuka. Tak ada yang 16 . Semeternya 150 ribuan" Wanita itu menarik sejumlah uang dari sakunya. Subhanallah . demikian pula hari kedua. Ustad?" "Uangnya saya kembaliin!" Mulailah sejak itu ia menghitung hari. namun sejurus kemudian mengangguk dengan terpaksa. seraya bergurau. Tanpa pikir panjang ia membeli empat meter persegi lantai tersebut. Suatu hari. orang Allah menunjukkan "Itulah keagungan-Nya. hanya untuk berpose dengan sebuah mobil Mercedez New Eyes E 200 Compresor baru.mengeluarkan uangnya dalam dompet. "Ini hadiah istri kamu yang kesepian di rumah. Pak kira-kira masjid ini butuh apa? Barangkali saya bisa bantu" "Oh. dan yang udah kawin" "Kawin lagi???" jawab beberapa peserta. kompak!Ustad Yusuf tertawa. "Yang udah kawin."Nah. Begitu kembali. ikhlas?". bahkan pada hari ketiga uangnya hilang sejumlah 25 ribu rupiah. Langsung Ustad Yusuf mengambilnya. uang ini akan saya sedekahkan.5 juta rupiah. namun keselip. Kami sedang melelang lantai keramik masjid. Kemudian ustad Yusuf bertanya. sedekah juga mampu membuat orang yang belum kawin jadi kawin. Para dai muda yang menyimak cerita itu terkagum-kagum. sebenarnya ia bawa uang 125 ribu rupiah. Setelah mendengarkan faedah sedekah. Hari pertama tidak ada apa-apa. mengangkat permasalahan. makin sayang" Lalu mengalunlah sebuah cerita lain. "Siapa yang belum nikah?" serentak hampir semua peserta mengacungkan tangan dengan semangat. Jumlahnya 1. Minggu empat melamarnya! sedekah!" Ustad Yusuf menantang mata peserta." begitu katanya. Selama empat hari empat malam mereka pergi. kebetulan. Ada seorang wanita berusia 37 tahun yang belum menikah mengikuti seminarnya."Sulit akan menjadi mudah. "Mudahmudahan hajat saya terkabul". selain untuk memanjangkan umur. atasannya memberikan sebuah amplop. berat menjadi ringan. itu juga harapnya. jumlahnya seratus ribu rupiah. wanita itu lantas pergi ke masjid terdekat dari rumahnya dan bertanya pada penjaga masjid itu. seorang wartawan mengajak Ustad Yusuf ke Semarang. akan ada balasan dari Allah!""Kalau nggak. yang berjumlah 600ribu. asal kita sedekah!" Sebuah kisah unik lainnya terjadi. Rupanya ketika ditanya Ustad Yusuf tempo hari."Dalam tujuh hari kerja. "Maaf. datang Subhanallah.

"Dan Allah mengabulkan doanya secepat kilat. Semua peserta melongo kemudian tertawa. "Nggak! koreksi Ustad Yusuf cepat. 5 juta. Dalam hatinya ia berharap hutangnya dapat cepat lunas. membantunya. sehingga di pemilik piutang mengikhlaskan hutangnya. Ia sengaja menyediakan kaleng kembalian satu lagi. sekitar 725 juta rupiah. sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). jadilah mobil itu milik tukang bubur. ia mendapatkan satu poin Dan si tukang bubur itulah yang memenangkan hadiah mobil tersebut. Namun kepeduliannya kepada orang tua. Orang ini mendengarkan ceramah seorang ustad yang mengatakan. bagaimana bisa seorang tukang bubur punya mercy? Bisa aja kalau Allah berkehendak. tukang bubur itu giat sedekah. khusus uang yang ia sedekahkan. dan dapat menyelesaikan masalah. dia juga melunasi hutangnya!"Itulah Allah punya cara tersendiri untuk menolong hamba-Nya. dapat membayar hutang. Selain dibawa ke rumah sakit. dan barangsiapa yang membawa erbuatan jahat Maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Yang kemudian ia tabung di sebuah bank. sebesar 100 ribu. Ketika tabungannya itu telah mencapai memperebutkan sebuah mobil mercy. Maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya. Kisah terakhir. justru membuatnya kejatuhan bulan. seorang ustad bernama Hasan. "Dia cuma pingsan. ia menyedekahkan uang yang ada. Kebetulan yang nabrak orang kaya. Karena tak mampu membayar pajaknya sebesar 25%." (al-An`am :160) 17 . dan mobil itu milik seorang tukang bubur keliling! Loh. saat menyebrang jalan. Teringat hutangnya sejumlah 100 juta. Karena orang tuanya ingin naik haji. tentang hutang 100juta yang lunas hanya dengan sedekah 100 ribu rupiah. kalau sedekah itu dapat membeli penyakit. Begitu pulang dari pengajian. Tukang bubur itu tentunya tak pernah bermimpi bisa memiliki sebuah mobil Mercedez baru. "Barangsiapa membawa amal yang baik. orang itu tertabrak mobil dan lunaslah hutangnya!" seru Ustad Yusuf berapi-api.istimewa dengan mobil itu kecuali harganya yang mahal. Hampir semua menebak orang itu meninggal. Maka. pemilik Unisula.

sedekah merupakan bagian dari upaya tazkiyatun nafs (membersihkan diri. ia disuruh sedekah. Menjelang sore hari ia ke Gunung Putri.Bogor. Akhirnya staf kantor menganjurkan agar ia menjual motor vespanya dan menyedekahkan hasilnya. menyembuhkan penyakit. mobilnya ditabrak orang. Ketiga.”Ada juga cerita seorang pasien yang sudah divonis mati oleh dokter. orang tersebut kemudian berusaha untuk menjadikan sisa umurnya untuk berbuat hal terbaik. Sedekah merupakan ibadah yang utama.000 orang. ada empat keutamaan sedekah. Posisi sedekah itu sangat istimewa. Ternyata. Tentang tolak bala. Di jalan tol. Kita butuh sedekah. sebab sedekah itu akan kembali kepada kita dalam beragam bentuk. hendak mengajar. Karena merasa usianya tidak lama lagi. ”Kok mobil kamu tidak apa-apa?” Dijawab.Apa saja keutamaan sedekah? Paling tidak. pasti berbuah.Suatu hari ada seorang pedagang datang kepada salah seorang staf kantor.Kalau manusia tahu. Kalaupun Allah tidak menurunkan hujan lebat. Apa yang bisa dilakukannya? Ia mengaku tak punya sesuatu yang berharga untuk dijual. Keempat. seorang ustadz bersedekah kepada ustadz yang lain. Oleh staf kantor. lahirbatin). Seperti menanam di kebun Allah. Ia tinggal di Tangerang. Bahkan. apalagi di kebun Allah. pada saat ia sedang menawarkan sepeda motor tersebut. paling tidak hujan gerimis. Menanam di kebun sendiri saja berbuah. ”Mungkin karena tadi pagi saya bayar asuransi sedekah. Sebaliknya. menambah umur. mobil yang menabrak rusak berat. sesungguhnya dialah yang butuh sedekah. Kalaupun buahnya tidak lebat. menolak bala. Suatu pagi. yaitu Maha Pemberi Rezeki. mengundang datangnya rezeki. Ia mengumpulkan delapan bayi yatim yang masih merah dan merawatnya dengan kasih sayang. Kedua.Orang yang gemar bersedekah maknanya ia meniru salah satu sifat Tuhan. Pantaslah 18 . Isinya menyatakan bahwa ia baru saja mentranfer dana senilai setara dengan Rp 30 juta. bahwa Sedekah itu tidak mungkin tidak dibayar. bahkan menjadi ketua grup senam yang anggotanya lebih 2. dan tak tahu lagi ke mana harus mencari uang untuk melunasi utangnya. dan salah satunya sudah menikah. Keyakinan itu membawa pengaruh kepercayaan positif kepada Allah SWT. Pemilik mobil heran dan bertanya kepadanya. Ternyata sampai saat ini ia masih hidup. paling tidak pasti berkembang. Allah berjanji dalam Alquran. Pertama. Keajaiban sedekah itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang bersedekah dan ia yakin. Mengapa? Sebab. bayi yang dulu dirawatnya sudah dewasa. Ia mengaku punya utang Rp 30 juta. Namun mobil tersebut tidak rusak. kakaknya yang di Swiss kirim SMS.

adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai. kata orang itu. maka akan kembali lebih banyak ilmu. Kalau tenaga. membantu pembangunan masjid. melintaslah orang tersebut. Balasan sedekah menjadi berlipat ganda. maka (biasanya) akan datang uang. saat kayu-kayu bakar diletakkan tibatiba seekor ular hitam keluar dari dalamnya. Kalau dia nyumbang uang. Selanjutnya. sedekah dengan harta tersebut harus dapat dibelanjakan di jalan Allah dan yang diridai oleh Allah yaitu. Mereka menemukan bahwa “to give in order to get” adalah suatu hukum universal. obati sakitmu dengan sedekah dan hadapi gelombang hidup dengan doa dan tawadhu. Kalau ilmu. penulis Spiritual Marketing. Tapi kulihat kamu masih segar bugar. Lalu di tengah jalan bekal itu dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Apa yang telah kamu lakukan?” Kemudian orang itu berkisah bahwa tadi pagi dia membawa bekal makan siang. para malaikat pun setiap pagi selalu mendoakannya. pesantren. pada tiap-tiap tangkai terdapat seratus buah. Jangankan dunia flora dan fauna. Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa ular itulah yang sedianya akan mematuk orang tersebut. Malaikat Kematian mendatangi Nabiyallah 19 . kaum duafa. namundia berpindah takdir karena sedekahnya menghidarkan dia dari bahaya tersebutKisah itu menunjukkan keutamaan sedekah yang bisa menghindarkan diri dari bahaya. sekaligus menujukkan bahwa cara Tuhan membalas sedekah tidak dalam bentuk dan jalan yang kita sangka.Kita harus menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki itu bukan semua milik kita tetapi ada milik orang lain yaitu terutama orang-orang miskin dan kaum duafa. Agar pengikutnya senang bersedekah. rumah sakit. Maka dipanggillah orang tersebut oleh rasul dan ditanya.”Sorenya ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat.kalau orang dermawan usianya "panjang" dan keberadaannya dimanapun membawa berkah. Juga pendapat banyak penulis lain yang dari pengalamannya mendapati bahwa semakin dia rela memberi (bersedekah) semakin banyak apa yang dia sumbangan itu kembali kepada dirinya dengan berlipat-lipat. dsb Ini pendapat Joe Vitale. “Orang ini akan meninggal nanti siang. Oleh karena itu kita wajib berinfak. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepada para sahabat. Antara lain beliau bersabda: "Lindungi harta Anda dengan zakat. Suatu ketika rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. maka banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keutamaan sedekah itu."Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. maka akan kembali banyak bantuan. untuk menyantuni orang-orang miskin. “Aku diberitahu (malaikat) tadi pagi bahwa kamu akan menemui ajal siang tadi. Lalu melintaslah seorang yang memanggul kayu bakar.SUATU hari.

umur anak itu tidak akan sampai besok pagi. tidak seseorangpun yang mengetahui dalam kondisi apa ajalnya tiba.Hari berganti hari. pembaca “Kajian Wisata Hati” dimanapun Anda berada. minggu berganti minggu. maka kemungkinan besar memang Allah akan memanjangkan umur Anda. Dan ini yang membuat Allah memutuskan untuk memanjangkan umur anak muda tersebut.”“Wahai Ibrahim. lihat-lihatlah sekeliling Anda.Esok paginya. “Itu sahabat sekaligus muridku. melainkan juga memungkinkan kita meninggal dalam keadaan baik. tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajalnya akan sampai. sayang sekali. Karena siapa tahu kesusahan itu digelar Allah untuk memperpanjang umur Anda. dulu?”“Wahai Ibrahim. Nabiyallah Ibrahim memilih kematian tetap menjadi rahasia Allah. Tapi langkahnya terhenti. kematian memang di tangan Allah. memajukan dan memundurkan kematian adalah hak Allah.”Adaapa dia datang menemuimu?”“Dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahannya besok pagi. dan tahun berganti tahun.Hingga usia anak muda ini 70 tahun. Dan Allah memberitahu lewat kalam Rasul-Nya. dan bertanya.Saudara-saudaraku sekalian. bulan berganti bulan. apakah dia berbohong tempo hari sewaktu menyampaikan bahwa anak muda itu umurnya tidak akan sampai besok pagi? Malaikat Kematian menjawab bahwa dirinya memang akan mencabut nyawa anak muda tersebut. untuk menyegerakan pernikahannya malam ini. di malam menjelang pernikahannya. Nabiyallah Ibrahim bertanya kepada Malaikat Kematian. bila disebut bahwa ada sesuatu yang bisa menunda kematian.Ibrahim. itu adalah…sedekah.” Habis berkata seperti itu. Bila bersedia. Nabiyallah Ibrahim ternyata melihat dan menyaksikan bahwa anak muda tersebut tetap bisa melangsungkan pernikahannya. Tinggal apakah Anda bersedia menolongnya atau tidak.Maka. Maka mengeluarkan sedekah bukan saja akan memperpanjang umur.”Saudara-saudaraku. hingga engkau masih melihatnya hidup. maka sesungguhnya Andalah yang butuh pertolongan. Hampir saja Nabiyallah Ibrahim tergerak untuk memberitahu anak muda tersebut. anak muda tersebut menyedekahkan separuh dari kekayaannya. tapi Allah menahannya“Apa gerangan yang membuat Allah menahan tanganmu untuk tidak mencabut nyawa anak muda tersebut. jadi. Malaikat Kematian pergi meninggalkan Nabiyallah Ibrahim. “Siapa anak muda yang tadi mendatangimu wahai Ibrahim?”“Yang anak muda tadi maksudnya?” tanya Ibrahim. Bukankah 20 . tengoklah kanan-kiri Anda. dan memberitahu tentang kematian anak muda itu besok. Muhammad shalla `alaih bahwa sedekah itu bisa memanjangkan umur. Dan. justru itu. Bila Anda menemukan ada satu-dua kesusahan tergelar. Nabiyallah Ibrahim malah melihat anak muda ini panjang umurnya.

jadi uang saya tinggal 15 ribu. tidak ada dosanya yang tidak diampunkan. itu pas untuk ongkos pulang. aku kaget. Logika manusia berkata bahwa seharusnya ia meninggal. tidak ada keinginannya yang tidak dikabulkan.. alhamdulillah. saat itu masih tgl 23. sambil mempersiapkan kematian datang.. padahal saya berencana setelah pulang dari mall itu saya akan pulang ke indramayu (karena saya ngekost dicirebon) mengambil uang 50 ribu untuk biaya hidup seminggu. Allah mengganti dan melipat gandakannya. suatu hari selesai sholat magrib di mesjid Darussalam. ”nyawa balen”. aku membuka lemari di kamarku. 700 ribu. ”Saya tertabrak mobil dan terpental dari kendaraan lalu jatuh di dekat ban mobil yang menabrak saya. tetapi tidak. dan tidak ada nyawa yang dicabut dalam keadaan husnul khatimah. sehingga kita semua berkesempatan untuk mengejar ampunan Allah dan mengubah segala kelakuan kita. subhanallah. mereka memanggil saya. saya diberi uang oleh nenek 50 ribu.kakak…kakak. ternyata dengan bersedekah 5 ribu.“sedekah itu benar-benar sumber rejeki. saya beri saja 5 ribu. Saya bertanya pada suami saya ‘punya duit berapa’? suami saya mengeluarkan dompet dan merogoh kantong mencari duit ‘yang ada cuma seribu’. sebelum balik kecirebon. saya mendapat rezeki berlipat2. membereskan pakaian. saya punya 2000. ayah saya malah memberi uang 100 ribu. saya berjumpa dengan 2 orang anak korban tsunami.Mudah-mudahan Allah berkenan memperpanjang umur.Pengalaman saya. teman saya bercerita bahwa dia pernah mengalami kecelakaan yang sangat mengerikan. saya punya pengalaman mengamalkan sedekah. Dia berkata. aku menemukan uang 10 ribu yang 2 hari yang lalu hilang. uang saya tinggal 20 ribu. kami berikan duit 1000 pada 2 orang anak tersebut.Maha besar AllahSuatu hari. Saya merasakan rambut terjambak 21 . maka tidak ada masalahnya yang tidak diselesaikan. sungguh saya ingin menangis saat itu. ternyata ada di selipan-selipan pakaianpakaianku. katanya untuk ongkos pulang kecirebon. waktu itu. saya disuruh ibu untuk mengantar kue ke rumah nenek. istilahnya. saya pulang dari mall. sesampainya di indramayu. waktu itu saya bertemu seorang ibu yang tidak mampu berjalan normal. sesampainya di rumah nenek.Berikut cerita seseorang yg merasakan dasyatnya sedekah. beliau meminta uang pada saya. mereka tiba2 menjadi yatim karena kedua orang tuanya meninggal dunia akibat tsunami Aceh.sedekah akan mengundang cintanya Allah? Sedangkan kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah. Dia selamat sehat wal afiat dan hanya mengalami luka ringan saja. Subhanallah. Anak2 itu tersenyum dibalik duka wajahnya. dan 3000 adalah total duit kami yang tersisa sampai gaji bulan berikutnya. esok harinya.. setelah sampai dicirebon.

Tull Jye atau produknya Ultima yg mahal-mahal (penyakit lama kumat nih. Aku tetap perawatan tapi pake yg lebih murah. silaturahmi. sedekah. 13:11)Aku juga mengalami sendiri keajaiban sedekah. Aku kepikiran mo perawatan make yg mahalan. ”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. kebiasaan memberi receh ke kalengkaleng pengemis di depan pintu minimarket. Begitu juga dengan silaturahmi yang dapat memanjangkan umur. Dulu aku boros banget. Terbayar sih.Ponds Flawless White atau sekalian pake Tje Fuk. Aku mulai hemat.Besoknya.Meski dari hal yg sepele. dan rasa syukur. Karena iba dia merogoh koceknya dan dia berikan semuanya kepada pemulung itu. Tapi. aku bertemu Henny. ”apakah karena itu?” Bahwa di tengah perjalanan dia melihat seorang pemulung yang sudah tua. Al-Kulaini meriwayatkan. sebenarnya manusia mampu mengubah jalan hidupnya dengan perbuatan baik. kok jadinya ada yg bilang mukaku iteman. Hal ini tidak seperti yang sering kita dengar. Allah mengganti receh-recehku dng ganti yang berlipat ganda.oleh ban mobil. dia sedikit bertanya-tanya.Belakangan aku mikir. Dia dulu salah satu korban rayuanku tuk ngeboros make produk Oriflame. sebenarnya tidak hanya sedekah. nasib sudah digariskan Tuhan dan tidak bisa diganggu gugat sehingga jika kita mengalami senang dan sengsara karena Tuhan yang menghendakinya.” Allah juga telah berfirman.Aku bete banget dibilang mukaku rada iteman. dari Abu Hasan berkata. mukaku kinclong. perawat IGD. makin awet muda kata orang-orang. Dia pernah beli 22 . pake pelembabPonds yg biasa. gajiku sebagian besar habis buat kosmetik. mau. Mungkin kita anggap bahwa itu adalah keselamatan diri karena sebuah kebetulan. Dulu aku kenceng perawatan pake produk-produk Oriflame. entah itu Ponds Age Miracle. Bisa dikatakan bahwa kita bisa memilih takdir kita sendiri (dengan doa yang disertai sedekah). mulus. emang Allah gak sayang ama hambaNya yang hitam?)Tapi niat itu kubatalin cos aku eman duitku keluar buat kosmetik mahal.” (QS. kok duit aku terbuang cuma buaturusan penampilan. ternyata sedekah dapat merubah nasib atau perjalanan hidup seseorang. yang sedang sibuk membongkar sampah. tidak ada yang namanya sebuah kebetulan. tetapi doa dan silaturahmi juga dapat merubah takdir kita.Ini salah satu contohnya.Eh. ”Orang yang dapat melakukan silaturahmi Allah akan memanjangkan umurnya tiga puluh tahun. Sungguh. tobat. istighfar. bahwa: jodoh. Dari kisah di atas.” Di balik kisah itu. sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Yunus yang berdoa dan bertaubat sehingga terhindar dari murka Allah.

Akan sia-sia jika kita memandang sedekah sebagai hal yang hanya sekedar mengurangi saldo. Dulu produk inilah yg bikin mukaku mulus n kinclong. Dan hanya pada-Nya kita semua akan kembali. pasti Allah yanggerakin hatinya tuk hibahin ke aku. Kenapa? Karena dia selalu menjadiorang dalambarisan yang terkena pertama musibah. bahwa ternyata sedekah mampu memiliki daya rubah yang luar biasa.Dermoprofesional Microdermabrason. ia meminta kepada suaminya agar membawakan batangan emas yang dimilikinya. Setelah diperiksa dan dirongent. di mana ia tidak memiliki kekayaan 23 . yang Begitu menyumbang dia beramal. makin kaya dia. Contoh nyatanya. Pas ketemu itu rupanya Henny emang sengaja nyari aku tuk ngasih cream itu buat aku. tim dokter memutuskan bahwa harapan kornea matanya bisa kembali normal amat tipis. Oprah Winfrey. untuk makin kepentinganorang-orang bertambah hartanya. Keren!Pengalaman.Alhamdulillah. Wallahu a’lam Kitab Sedekah: Kisah-kisah Keajaiban Sedekah 2 Penglihatannya Kembali Normal Seperti Sedia Kala Seorang anak kecil bermain bersama saudaranya. setelah setahun cream itu gak dia pake.Subhanalloh. Dari itu kita semakin yakin bahwa sedekah memang memiliki kemampuan untuk merubah dan menolak bencana. Dengan cepat saudarinya tersebut dilarikan ke rumah sakit. Dia terbebas dari bencana neraka karena sedekahnya. sekarang dia jadi salah satuorang terkaya sedunia.Aku makin yakin bahwa sedekah benar-benar merubah takdir. Maka. kisah dan sejarah telah mengajarkan kepada kita. cream pengelupasan lapisan kulit yg harganya hampir 250rb. ia memukulkan pisau tersebut ke mata saudarinya. Tapi produk ini gak cocok di mukanya Henny. Setahuku dulu dia berasal dari keluarga sederhana. Kemudian ia dipindahkan ke Riyadh. Seperti kisah yang sering kita dengar.Suatu hari sang ibu yang menemani anak perempuannya (yang sedang sakit) tersebut teringat tentang keutamaan sedekah. tangannya membawa pisau. sehingga sangat mustahil ia bisa melihat kembali seperti sedia kala. dimana seorang pelacur masuk surga hanya lantaran memberi sedekah air kepada seekor anjing yang kehausan. Aku kok malah dapet yg lebih mahal dari yang aku pingin.Aku seneng bgt. bahkan untuk seorang non muslim sekalipun.Gak mungkin deh Henny kebetulan mo ngasih cream itu buat aku.Janji Allah lho…fabiayyi aalaa i robbikuma tukadzdzibaan…nikmat Allah mana yang aku dustakan? Betapa sayangnya Dia padaku meski aku sering lupa bersyukur padaNya. Tiba-tiba saja.

yang menjadikan semua anggota keluarga tak bisa tidur. Ada seorang yang shalih menghubungiku dan mengingatkanku akan hadits Nabi n : “Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. tanpa ada sedikit pun bekas luka di wajahnya. namun semuanya tidak bermanfaat. “Wahai Robbku.[6]Putrinya Sembuh Lantaran SedekahAda sebuah kisah yang disampaikan oleh Syaikh Sulaiman Al-Mufarraj –-semoga Allah memberinya taufik–. ia mengatakan.”Keesokan harinya dokter datang untuk kembali memeriksa anak tersebut. Aku hampir saja ikut sakit lantaran memikirkan sakit anakku. anaknya tidak ada harapan sembuh.” Ia kembali berkata. “Bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapatkan kesembuhan. Kami telah menempuh langkah-langkah untuk meringankan sakitnya. Engkau tahu bahwa aku tidak memiliki harta selain barang itu. akhirnya sang anak perempuan itu bisa kembali ke rumahnya dengan selamat. kecuali dari rahmat Allah Ta’ala.Sampai suatu ketika datanglah secercah harapan dan terbukalah pintu solusi. Ia ingin mensedekahkannya. “Sungguh. ayam dan 24 .” Aku pun pergi untuk kedua kalinya. Ia berdoa kepada Allah seraya berucap.selain barang tersebut. Aku menginformasikan hal ini kepada orang shalih itu. yang terkena penyakit di tenggorokannya. datang dokter lain dan memeriksanya. ia berpikir dan memperhatikan dengan cermat. namun segala sesuatunya tak ada perubahan.” Akhirnya. Beberapa hari kemudian. “Aku memiliki anak perempuan yang masih kecil.” (HR. meski sebenarnya secara materi ia juga kekurangan. Hendaklah sedekahmu seukuran dengan hartamu. bahwa seseorang telah bercerita kepada Syaikh perihal kisah ajaib yang dialaminya. Tiba-tiba saja. dan ia berkata. Ternyata operasi itu berhasil. “Anda termasuk orang yang memiliki banyak harta. aku pun bersedekah dengan dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. dokter itu menginstruksikan untuk mengadakan operasi. dan mobilku kupenuhi dengan beras. hingga akhirnya kami merasa putus asa dari semua itu. Sakitnya menjadi semakin bandel. Thabrani dan Baihaqi) Aku berkata kepadanya. dan penglihatannya kembali normal seperti sedia kala. Al-hamdulillah. Aku telah pergi bersamanya ke beberapa rumah sakit dan telah membeberkan jenis penyakit yang dialami anakku kepada banyak dokter. ternyata perkataan dokter tetap seperti kemarin. maka jadikanlah sedekahku ini sebagai sarana kesembuhan anak putriku ini. aku telah banyak bersedekah. semata-mata karena karunia Allah.

Hendaknya ia ulangi sedekahnya itu.”Sang ibu sangat terpukul dengan informasi tersebut. ia khawatir jangan-jangan harus berpisah dengannya selama-lamanya. lalu kubagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. dan keadaannya membaik sedikit demi sedikit. namun Allohlah yang paling mengetahui. keberkahan dan kesehatan dalam hal harta dan keluargaku.[8]Terkena mengatakan ‘Ain. Tatkala sampai di tempat itu. Sejak itulah aku memperbanyak sedekahku.”[7]Emas yang Disedekahkan Membawa Kesembuhan AnaknyaSeorang pemuda masuk ke rumah sakit karena penyakit parah yang dideritanya -–semoga Allah memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kita dan menyembuhkan kaum muslimin yang sedang sakit-–. di saat yang lain ia merasa 25 . ia pun menjual semua emas yang dimilikinya. Dokter berkata kepada sang ibu yang menemaninya. Sekarang. Beberapa hari kemudian. niscaya Allah Ta’ala pasti akan menyembuhkannya. Mereka pun bergembira dengan sedekahku. tiba-tiba putriku menjadi sembuh total. dokter memberitahukan kepada sang ibu bahwa anaknya ada harapan untuk sembuh. Allah tidak akan menyianyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. putriku selama tiga tahun ini tidak pernah terkena penyakit apa pun. Dan subhanallah.Aku yakin bahwa sedekah merupakan faktor penyebab kesembuhan yang terbesar. ia tidak mengeluhkan apa pun. sehingga ia sering memilih untuk tidak tidur. Hasil pemeriksaan mengatakan bahwa kepalanya sehat. berkat anugerah Allah. aku setiap hari merasakan kenikmatan. Sembuh ada Dengan SedekahSyaikh Sulaiman orang Al-Mufarraj itu berkata. namun tiba-tiba ia jatuh pingsan. “Penuhilah keinginankeinginannya.barang yang baik-baik dalam jumlah yang besar. sepertinya ia tidak mempunyai harapan sembuh lagi. Akhirnya beberapa hari kemudian. keluarlah pemuda itu dari rumah sakit dalam keadaan sehat wal afiat. Maka. namun ia terus mengeluhkan rasa sakit di saat akan tidur. Setelah diperiksa. kemudian mensedekahkan seluruh uang hasil penjualannya. tim dokter menetapkan bahwa harapannya untuk sembuh sangat tipis. lalu berhenti di salah satu jalan. Aku pun menasihati setiap orang yang sakit agar bersedekah dengan harta yang paling berharga yang ia miliki. Ia teringat dengan belahan hatinya. lalu ia diperiksa dan dirontgen. khususnya pada waktu-waktu yang baik. seperti terkena tembakan senapan di kepalanya. alhamdulillah. Namun. bahwa seseorang bercerita kepadanya. Dan. Semuanya memuji kepada Allah l atas kesembuhan dan kasih sayangNya. Kami segera pergi ke beberapa rumah sakit dan klinik pengobatan. “Saudaraku pergi ke suatu tempat. Kami memprediksi bahwa ia terkena penyakit ‘ain atau mengidap penyakit tumor atau terjadi pembekuan pada pembuluh darah di otak.

Syaikh Sulaiman pun berkata. “Ya. aku berkata kepadanya. Apabila sakitnya kambuh.”[9] Penyakit Demam Tak Berdaya Melawan Sedekah Syaikh Sulaiman Al-Mufarraj mengatakan bahwa kisah ini diceritakan oleh pelakunya sendiri. menggapai Sesungguhnya keridhaan aku ingin menjadikan Segala puji sedekah bagi itu Allah. saat terkena berbagai penyakit. berlompatan di atas sofa. bermain-main. lalu hendaklah Anda membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. “Apakah Anda memiliki harta yang bisa kami sedekahkan untukmu. “Aku berharap Anda mau shalat ‘Ashar di masjid. dan mau mengambil dari tempatku 20 kantong beras dan 20 boks ayam. Maka.” Maka. Orang itu berkata. serta ia tak mau makan. sang Syaikh segera menghubungi seorang yang shalih yang mengetahui keadaan orang-orang miskin.000 riyal. Salah seorang kerabatnya bangkit dan segera bersedekah dengan meniatkan kesembuhan untuknya kepada seorang yang shalih namun fakir yang menanggung beban hidup dua keluarga. Dan. “Aku bersumpah demi Allah yang Maha Agung. untuk membagi-bagikan sedekah itu kepada mereka. ikhlas yang untuk telah Allah Ta’ala. Aku masuk ke dalam rumah disertai perasaan gelisah. “Hendaklah kita bersedekah untuknya. bahwa saudaraku itu sembuh dari sakitnya pada hari yang sama sebelum harta itu sampai ke tangan orang-orang miskin!! Dan. Aku pun pergi bersamanya ke beberapa klinik pengobatan.” Aku pun segera menghubungi via telepon seseorang yang memiliki jalinan hubungan dengan orang-orang miskin.”[10] Sedekah Mengobati Penyakit Jiwa Ada seorang wanita yang menderita penyakit jiwa yang parah. Saudara yang bersedekah itu mengatakan. Saya memiliki harta kira-kira jumlahnya 7. dan sedekah itu menjadi penyebab kesembuhannya. Isteriku berkata kepadaku. aku berpesan kepada orang banyak agar memberikan perhatian kepada sedekah. serta ia telah sembuh total berkat karunia Allah dan selanjutnya berkat keutamaan sedekah.” 26 . orang itu berkata kepada Syaikh. Allah pun menyelamatkan wanita itu dari bala’. tidak sampai lima menit sesudah aku menutup gagang telepon. aku benar-benar tahu bahwa sedekah memang memiliki pengaruh yang besar dalam pengobatan berbagai penyakit. tiba-tiba anakku telah berlari-lari. dan makanmakan hingga kenyang. semoga Allah menyembuhkanmu!” Ia menjawab. dan ia meminta agar orang shalih itu mendoakan saudaranya. “Demi Allah.” Aku bersumpah demi Allah. namun panasnya tak kunjung turun dan keadaannya semakin memburuk. tidak tahu apa yang harus aku perbuat.sehat. ia tak mampu bernafas dan berbicara. tidak ada seorang pun dari keluargaku yang tahu tentang sedekahku. “Anakku mengeluhkan penyakit demam dan panas.

karya Muhammad Albani. “Apakah Anda merasa terpaksa dan keberatan dengan operasi yang akan Anda jalani?” Wanita pendonor itu berkata. begitu terkejutnya mereka. maka mereka pun menyembelih seekor unta dan meniatkan pahalanya untuk si wanita tersebut. Beberapa hari kemudian. “Sebenarnya tidak ada yang mendorongku untuk mendonorkan ginjalku selain kemiskinan yang menimpa diriku dan karena aku sangat membutuhkan uang. “Silahkan engkau ambil uang ini. Beberapa hari kemudian perempuan yang sakit tersebut kembali ke rumah sakit.[12] Sudah Masuk Ruang ICU. karena tidak mendapati sedikit pun bekas sakit pada dirinya.menyembuhkan kerabatnya dari penyakit jiwa yang dideritanya. ia siap membayar dengan uang sejumlah 20. kesehatan. Beberapa muhsinin (orang-orang yang suka berbuat kebaikan) mengetahui keadaannya. Mendadak Sembuh Ada seorang wanita masuk ruang ICU (unit gawat darurat) karena penyakit parah yang dideritanya. ternyata Allah l telah menyembuhkannya. Setelah itu. dan aku tidak menghendaki sesuatu pun darimu…”. Cet. ternyata ia sedang menangis. ia mencari-cari sekiranya ada orang yang mau merelakan ginjalnya untuk disumbangkan kepada dirinya. Hanya bagi Allohlah segala pujian dan karunia.[13] Sumber : Buku “Berobat Dengan Sedekah”. Ketika tim dokter memeriksa penyakitnya. perempuan yang sakit tersebut menemui sang pendonor. Akhirnya. akhirnya Allah memberikan kesembuhan kepada wanita tersebut. Ia menyetujui seluruh ketentuan-ketentuan yang diajukan kepadanya sebelum menjalani operasi. Penerbit Insan Kamil. Di hari yang telah ditentukan.[11] Sakitnya Hilang Tanpa Bekas Ada seorang wanita yang mengalami gagal ginjal -–kita memohon kepada Allah. dan kesembuhan bagi kaum muslimin yang sakit–. Al-hamdulillah. Tersebarlah berita tersebut di kalangan orang-orang ketika itu.000 riyal. Juni 2009 27 . hingga ada salah seorang wanita yang mendengar kabar tersebut yang akhirnya langsung menuju ke rumah sakit untuk mendonorkan ginjalnya. mereka mensedekahkan daging unta tersebut kepada para keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengharap pahala dari Allah l. Karena heran melihat keadaannya. ia pun bertanya. semoga Dia memberikan keselamatan. Solo.” Wanita pendonor itu kembali menangis tersedu-sedu. maka wanita yang sedang sakit itu menenangkannya dengan mengatakan. Ia sudah berulang kali memeriksakan dan mengobatkan sakit yang dideritanya tersebut. X.

Kisah Keajaiban Sedekah dari P. maka baginya pahala) sepuluh kali lipat amalnya. Soerya. Bahkan sampai sepuluh kali lipatnya. sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). 30 Mei 2005 lalu. Batam Pulau Batam Tengoklah surat Al An’aam ayat 160 yang berbunyi. Allah telah berjanji akan melipatgandakan segala bentuk amal perbuatan baik kita. Bahkan Soerya mendapat julukan “Bapak Wong Cilik” Konon bisa sampai ratusan juta rupiah uang yang mereka alokasikan untuk membantu wong cilik Batam. Mungkin itu sebabnya harta yang mereka miliki seolah tak habis sampai tujuh turunan. Niat baik Yusuf sempat ditunda sehabis Pilkada. mereka sengaja mengundang ustad pemilik pesantren Daarul Quran ini. maka melalui Majelis Taklim Humairah yang dipimpin oleh Rekaveny sendiri. Dan mereka melakukannya tanpa pilih-pilih dan tanpa pamrih. setiap bulannya. Nyat Kadir) dan istrinya Dra. Tapi kala itu keluarga Soerya-Venny sedang sibuk sosialisasi di masyarakat Kepri (Kepulauan Riau). Merasa memiliki kesamaan konsep dengan Ustad Yusuf Mansur. Rekaveny adalah pasangan suami istri yang dikenal dermawan di Batam. yang merupakan salah satu calon wakil gubernur ini (berpasangan dengan calon gubernur H. Soerya Respationo.” Dari penjabaran ayat tersebut. Ustad Yusuf memenuhi undangan salah satu pejabat Pulau Batam. Senin. dan barangsiapa yang membawa perbuatan yang jahat. Mereka tak pernah sungkan menggelontorkan sejumlah uang dari kocek untuk membantu wong cilik. Apakah kita pantas meragukan firman Allah SWT tersebut? Melengkapi rangkaian roadshownya ke berbagai daerah di Sumatra. SH. H. Kebetulan Yusuf Mansur sedang di kawasan Sumatra. Tahunya Venny tetap 28 . alangkah baiknya jika ia bisa singgah di Batam. maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. “Barangsiapa membawa amal yang baik. Perhelatan besar ini termasuk mendadak.

Pembantu sang imam lantas bertanya.menyelipkan hal ini di sela rapat Majelis Taklimnya. berkembang menjadi besar di Masjid Raya Batam. 29 .” Jawab imam singkat. ini bukan untukku. “Nah. sang imam lantas memerintahkan pembantunya untuk menyedekahkan roti itu pada tetangganya yang lebih membutuhkan. Suatu hari ia kedatangan enam orang tamu. Dari kisah tersebut Allah telah menunjukkan betapa maha kayanya Dia. Acara yang sedianya akan diadakan kecil-kecilan. Maka kesepuluh roti tadi dibagikan kepada keenam tamunya. membuat tamu yang membawa roti tadi bingung dan pulang. Dalam taushiyahnya itu. jumlahnya pasti sepuluh. Bahkan ustad Yusuf yakin benar kalau dalam waktu tujuh hari kita akan merasakan “hasil” dari sedekah kita. pembantunya. Tidak mau pusing.” terima imam dengan senang hati. seorang anaknya. Langsung Venny dan anak buahnya mengatur semua. Namun sayangnya ia hanya mempunyai sebuah roti untuk disuguhkan. Dahulu kala ada seorang Imam yang bernama Hasan Basri. Alhamdulillah sambutan jamaah luar biasa. mengapa ia yakin sekali roti itu bukan untuknya. kali ini telah menambahkan roti hadiahnya menjadi sepuluh buah. tamu yang membawa roti tadi kembali. bukan dua!” jawabnya lagi dengan tenang. Rupanya sebelum pulang tadi. ia sempat mengetahui kalau sang imam sedang kedatangan tamu. Ustad Yusuf menuturkan sebuah kisah yang membuka mata dan hati kita akan makna sedekah. Allah pasti akan memberikan balasan setimpal atas perbuatan baik kita. Di tengah keheranan si pembantu. tapi ditolaknya! “Roti ini pasti salah alamat. Tak lama kemudian datanglah seorang tamu lagi sambil membawa dua buah roti untuk Hasan Basri. ini benar untukku. dan dua sisanya disimpan. masjid disesaki ratusan ibu-ibu untuk mendengar taushiyah ustad baby face ini. “Karena kalau roti itu memang untukku. termasuk membuat undangan dan diumumkan di Batam Post sehari sebelumnya. Tentu saja tak mungkin membagi sebuah roti itu untuk keenam tamunya.

Ada seorang temannya yang bernama Mubalighun.“Banyak kejadian yang membuktikan itu. Ada juga kisah seorang tukang bubur yang mengorbankan uangnya untuk biaya pengobatan orang tuanya. Karena selalu berhutang dan dikejar debt collector. Masya Allah. Padahal hanya 300 ribu rupiah yang disedekahkan Mubalighun. Ketika sore harinya. Dari perjalanannya ke berbagai daerah. Nah. pada suatu malam senin. karena pada keesokan harinya rumahnya akan disita. Semalaman dia merenung dan teringat masih punya simpanan sekitar tiga ratus ribu rupiah. tapi lihatlah hasilnya. di kawasan Duta Mas. Singkat cerita hari itu juga permasalahan Mubalighun selesai. istrinya menunggu di pengadilan agama. Tak disangkanya lagi. susah menjadi senang. Untungnya dia cepat beristighfar akan niat buruknya itu. istri tak jadi menuntut cerai. Dana yang lebih dari cukup untuk melunasi hutang-hutangnya dan menyelamatkan rumahnya dari sitaan. 30 . Apa yang terjadi? Begitu angka tabungannya di sebuah bank mencapai lima juta rupiah. ustad Yusuf lalu menuturkan beberapa kisah ajaib itu. menjelang Magrib. Mengingat janji Allah di surat Al An’aam itu.” paparnya. bahkan menyediakan dana awal sampai 25 juta rupiah. miskin menjadi kaya. tiba-tiba istrinya sudah ada di rumah bersama anak bungsunya. istrinya tidak tahan dan minta cerai. Rumah tetap dimiliki. masalah mendapat solusi. “Pokoknya Mubalighun depresi berat dan bahkan berniat bunuh diri malam itu juga. taushiyah dilanjutkan di kediaman Soerya. dan anak sulungnya akan dikeluarkan dari sekolah akibat terlalu lama menunggak bayaran.” Bebernya semangat. dia merasa dunia akan kiamat baginya. dan anak sulungnya bisa tetap bersekolah. esok paginya tanpa disangka ia kedatangan teman lamanya yang menawarkan pekerjaan. Suatu ketika ia ditimpa masalah berat. malah tak sampai tujuh hari. ustad ganteng yang suka memakai baju putih ini banyak menemukan fenomena keajaiban sedekah. ia mendapat hadiah sebuah mobil Mercy. sepulangnya dari bank untuk menerima uang itu. malam itu juga ia bagikan uang itu pada fakir miskin. Dengan sedekah hutang menjadi lunas.

Dan gaya orasinya san> gat provokatif. ia tak hanya berdiri kaku di mimbar. Biasanya penceramah muncul dari depan atau samping panggung. sudah beda konsentrasinya. sedekahin saja. menyembuhkan penyakit. membenarkan fenomena keajaiban sedekah. ia justru datang dari belakang. ia yakin keadaannya tak akan seburuk itu. Jangan mikir uang tinggal sedikit. Bisa lebih lama. Itulah sebabnya acara tersebut lebih tepat diadakan di ruangan tertutup dan tanpa kehadiran anak kecil. bisa jadi kita dipanjangkan umur. dan memanjangkan umur. Andai saja ia jadi menyumbang sejuta. Tapi umumnya begitu. membakar semangat. Ny. Biasanya ia muncul sepuluh menit sebelum acara dimulai. Justru semakin berat kita menyerahkan sejumlah uang untuk sedekah. Yang jelas. “Karena saya membutuhkan kefokusan mereka. Dalam berceramah. menyapa jamaah paling belakang dan berjalan ke podium. Semua tetap tergantung Allah. Akhirnya ia hanya menyumbang 500 ribu. faedah sedekah ada empat. Jumlahnya sampai berlipat. Sedekah Untuk Membangun Usaha Spiritual Gaya ceramah ustad yang satu ini memang agak lain. Dengan hadirnya anak kecil yang lari-lari misalnya. mendatangkan rezeki. Syaratnya buka mata lebarlebar untuk “merasakan” hasil sedekah itu. bahkan lebih cepat. namun apa yang didapatnya? Sejak itu ada saja uangnya keluar untuk berbagai keperluan. Dalam kesempatan ini. istri H. ia akan berjalan menghampiri penonton dan berdialog dengan mereka.“Begitu banyak keajaiban yang terjadi gara-gara sedekah. Suatu hari dalam sebuah acara ia ingin menyumbang sejuta. Nyat Kadir. membuat yang mendengarnya ingin langsung bertindak. berapi-api. Insya Allah balasan Allah semakin dasyat!” Memang patokan tujuh hari itu tidak mutlak. Suasananya jadi dialogis dan akrab.” jelasnya. 31 . Hasyimah.” tambahnya lagi penuh keyakinan. yaitu dapat menolak bala. tapi entah kenapa rasanya berat sekali mengeluarkan uang itu. “Kalau sampai tujuh hari kita merasa tidak mendapat apa-apa. Makanya sekarang jangan ragu sedekah.

Sebagai ganti sogokan ke pemda setempat. Tapi hasilnya luar biasa. Hal ini pernah dialami oleh seorang pengusaha bijih plastik.” ujarnya tertawa. Walaupun terdengar tak lazim tapi sedekah mampu membersihkan harta yang kita miliki dan mampu menggolkan proyek yang kita incar. supaya lebih menarik dan menghibur. Setiap insan perlu mempelajari ilmu sedekah. perhiasan. Meskipun terdengar sederhana dan simpel. Tidak besar. jam tangan. ia 32 . bisa ratusan juta terkumpul untuk sedekah. maka langsung saja 2. Jangan heran kalau sekali ceramah di hotel berbintang.5%nya disedekahkan dimuka. tapi sedekah mampu membangun usaha spiritual. Sekarang gantilah sogokan anda dengan membiayai seribu anak yatim piatu dan anak jalanan. menyogok. kan? Kalaupun setelah sedekah. atau memakai uang pelicin. proyek anda tetap gagal. Karena Allah yang memiliki dunia dan seisinya. maka sebelum memperoleh keuntungan itu. istilahnya kita menyogok-Nya. bahkan tak jarang banyak yang menenteng tangan saya menuju ATM. gelontorkanlah uang dari kocek anda sejumlah dua setengah juta rupiah untuk sedekah. cek. anda sebagai seorang pengusaha sedang mengincar sebuah proyek.Ia juga kerap melengkapi taushiyahnya dengan simulasi dan permainan. jangan dari manusia. Insya Allah. Apa yang bisa manusia berikan pada kita? Sekarang bayangkanlah keuntungan yang akan anda dapatkan jika berhasil dalam suatu hal. Uang dan barang yang terkumpul itu lalu ia serahkan ke panitia setempat untuk disumbangkan pada yang membutuhkan. Misalnya anda akan memperoleh seratus juta. Biasanya dalam dunia bisnis. maka berharaplah dari-Nya. Itu sengaja ia lakukan agar ia tak dicap sebagai ustad pembawa uang sedekah. “Yang nggak bawa uangpun tidak sungkan menyerahkan hp. yakinlah ada hikmah dibalik itu dan yakinlah Allah akan menggantinya dalam bentuk lain. Insya Allah proyek itu gol. Karena Dia lebih tahu yang terbaik buat kita dan apa yang kita harapkan belum tentu yang terbaik. Ambillah contoh. Kalau kita boleh bergurau sama Allah. orang suka main sikut sana-sikut sini. Saat itu ia ingin sekali tendernya di suatu wilayah tembus.

maka per-banyaklah shodaqohmu. Akhirnya terjalin kesepakatan di antara mereka untuk berbisnis dan si teman langsung meneken cek sebagai uang muka. Janganlah sekali-kali mengungkit pemberian anda. janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu denga menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima). sedekah! Yang mau melunasi hutangnya. Bila engkau ingin dikumpulkan bersamaku di padang mahsyar. yang merasa miskinpun harus sedekah kalau menjadi kaya. maka 33 . lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Tanpa disangkanya salah seorang teman SMA-nya juga makan di sana dan ajaibnya mereka berusaha di bidang yang sama. “Hai orang-orang yang beriman. maka bersilaturrahmilah kepada kaum kerabatmu. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir itu.” (QS. berbuat baiklah kepada mereka dan jangan berharap sesuatu dari yang mereka miliki. Tapi anda harus sedekah dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Di tengah kekecewaan itu ia mampir di sebuah restoran untuk makan siang. Namun apa yang terjadi? Ia tak mendapatkan tender tersebut. maka zakatilah harta bendamu. Yang mau sembuh dari penyakitnya. ?Bila engkau ingin dicintai Allah. Subhanallah bukan? Jadi. Bila engkau ingin diperkaya dalam harta. apa anda masih meragukan faedah sedekah? Bukan hanya orang kaya yang wajib sedekah. Kecewa? Pasti! Dan itu wajar dialami manusia. 2:264) Jadi. sedekah! Karena sedekah bisa memancing rezeki. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. bersabda.memilih sedekah. Bila engkau ingin dicintai para makhluk. Jangan ragu dengan firman Allah. seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. jika pihak yang telah anda sedekahkan suatu saat berbalik menyakiti anda. Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa y> ang mereka usahakan. ingin kaya? Ya sedekah! Keajaiban Sedekah KEAJAIBAN SHODAQOHMuhammad MuhyidinRasulullah Saw. takutlah kepada-Nya dan bertakwalah. kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. sedekah! Yang mau mendapatkan solusi dari masalahnya. Bila engkau ingin disehatkan badanmu. Bila engkau ingin diperpanjang umurmu.

beruntung saya bisa ikut hadir di sana. Semoga Anda dan Semua Makhluk Berbahagia.Jika Anda ingin kian kaya. Ia mengaku punya utang Rp.. ke-bahagiaan dan apalagi nikmat pahala di kehidupan akhirat kelak. seperti kelapangan hidup dari beragam masalah.? Begitulah Allah menaburkan jutaan keajaiban. hidupnya makin bertabur harta. misteri dan rahasia keagungan di balik amal-an shodaqoh. kebarakahan kekayaan. dan tidak tahu lagi ke mana harus mencari uang untuk melunasi utangnya. Salam Sejahtera.? ?Suatu hari ada seorang pedagang datang kepada salah seorang staf saya. Baik itu berkaitan dengan kehidupan di dunia.. Ustad 34 . jadi usianya baru 30 tahun-an pada 2007 ini. tetapi "pamor" dirinya sudah menasional. Dan. di Surabaya katanya baru pertama kali digelar majelis taklim binaannya ini. 30 juta. dhaif dan menderita. Pada saat itu. Saya memang baru mengenal dia. kelahiran 19 Desember 1976.Tak pernah ada tutur kisah bahwa orang yang rajin bershodaqoh lantas hidupnya jadi miskin. yang ikhlas lillahi ta'ala. masih muda usia. sosok Ustad ini memang layak untuk dipanggil Ustad atau Guru dalam ilmu Islam. 30 juta. Apa yang bisa dilakukannya? Ia mengaku tak punya sesuatu yang berharga untuk dijual. Justru para dermawan itu.perpanjanglah sujudmu kepada Allah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa. melarat. kakak-nya yang di Swiss kirim SMS. Senyum. Ter-nyata. mulia dan bahagia. Akhirnya staf saya menganjurkan agar ia menjual motor vespanya dan menshodaqohkan hasilnya. PRIMA 18-06-07 16:23 Di usianya yang tergolong muda. Oleh staf saya.?(Ustadz Yusuf Mansur) Shodaqoh memang tak mampu dinalar oleh hukum ekonomi: ?Anda mengeluarkan.. Isinya menyatakan bahwa ia baru saja mentransfer dana senilai Rp. makin mulia dan makin bahagia. Ya. mukjizat. maka milik Anda berkurang. ia disuruh shodaqoh. bahkan mungkin sudah "go international" . maka perbanyaklah shodaqoh Anda.. Pasrah Matematik di Sebalik Sedekah dari Ustadz Yusuf Mansur Dikontribusikan oleh Mr. inilah Ustad Yusuf Mansur. Relax. pada saat ia sedang menawarkan sepeda motor tersebut. Dan. pada saat ikut ke dalam kelompok atau majelis taklim binaannya.

Ayat: 261. "Aku adalah sebagaimana yang diprasangkakan hamba-Ku kepada-Ku". bagaimana sebenarnya dan sebaiknya sistem sedekah ini bekerja. Allah menjanjikan balasan sampai 700 x lipat. kita bisa memperoleh ampunan Allah. Ayat: 160. Oleh karena itu..1 = 19 .Meskipun saya sudah tahu mengenai Keagungan Al. inilah yang luar biasa prima itu. bukan yang 700 x lipat. selalu lah berpikir positif kepada Allah.2 = 2810 .4 = 4610 .5 = 5510 .6 = 6410 . Intinya: Semakin banyak bersedekah. bahwa Allah sendiri telah menjanjikan. bahwa dengan sedekah ini.Yusuf Mansur memberikan uraian menarik mengenai "Shodaqoh" atau "Sedekah". Kita tinggal mengalikan dengan angka 10.10 = 100Nah..Dia memberikan ilustrasinya sebagai berikut:10 . dengan penjelasan tentang sedekah ini. yang disebutnya sebagai MATEMATIKA DASAR SEDEKAH..1 = 9 .Tetapi ilmu Matematika Sedekah adalah sebagai berikut:10 . maka ustad ini menunjukkan sekaligus mengingatkan ke setiap orang yang hadir. ini menggunakan dasar. yaitu 10 x lipat. Dan.8 = 8210 . yang memberikan gambaran kepada kita. 35 . ini ada dasar hukumnya. Ustad Yusuf Mansur memberikan ilustrasi yang sangat mudah dan "gamblang". Matematika sedekah ini. dimana Allah menjanjikan balasan 10 x lipat bagi mereka yang mau berbuat baik. Ini sungguh luar biasa prima. maka kita bisa membuat "hitung-hitungan" matematika. berapa pun yang kita sedekah kan atau kita berikan dengan ikhlas kepada orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Nah.benarbenar berbeda. maka akan ketemu ilustrasi seperti berikut ini:10 .3 = 3710 .Qur'an. Dan. dengan berpedoman pada Al-Qur'an tersebut. bahwa pengembalian dari Allah itu bentuknya apa? Bukalah "mata hati" kita. sungguh sangat berbeda dengan ilmu matematika yang dulu pernah kita pelajari di sekolah.Sehingga kalau dilanjutkan. Bukankah Allah berfirman. benar-benar semakin membuka "mata-hati" saya. bahwa Allah membalas 10 x lipat pemberian kita. sungguh menarik bukan? Lihatlah hasil akhirnya. dan menutup kesalahan serta keburukan. maka pasti semakin banyak penggantiannya dari Allah SWT. menghapus dosa. Tetapi. Bahkan di dalam Al-Qur'an Surat: 2. maka Allah pasti akan menggantinya dengan jumlah minimal 10 (sepuluh) kali lipat.7 = 7310 . berkaitan dengan sedekah ini.Tinggal kita yang mau membuka mata. Sedekah bisa mendatangkan ridha Allah.Menurut ustad muda ini..9 = 9110 . jika manusia mau bersedekah. bahwa selama ini ternyata saya telah rugi besar. kita pakai acuan balasan dari Allah yang minimal saja. ini ilmu matematika yang biasa kita terima di sekolah dulu. Dengan tetap bergaya "anak muda". oleh Ustad Yusuf Mansur. juga bisa mendatangkan kasih sayang dan bantuan Allah... yaitu tertulis di dalam Al-Qur'an Surat: 6.

yaitu kemauan bersedekah. “Itu sahabat sekaligus muridku. 36 .” “Wahai Ibrahim. umur anak itu tidak akan sampai besok pagi. Nabiyallah Ibrahim memilih kematian tetap menjadi rahasia Allah. maka Allah akan serta merta menunjukkan KeMaha Kebaikan-Nya kepada kita.” Habis berkata seperti itu. untuk menyegerakan pernikahannya malam ini. Relax. Malaikat Kematian mendatangi Nabiyallah Ibrahim. dan memberitahu tentang kematian anak muda itu besok. sayang sekali.Salam Luar Biasa Salam Sejahtera. Allah pasti membalas kebaikan kita dengan balasan yang PAS. Pasrah Manfaat Sedekah KEMATIAN BISA DIUNDUR (Yusuf Mansur) Kematian memang di tangan Allah. dan bertanya. Maka ada satu hal yang bisa membuat kematian menjadi sesuatu yang bisa ditunda. SUATU hari. Tapi langkahnya terhenti.” “Ada apa dia datang menemuimu?” “Dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahannya besok pagi.selalu lah berprasangka baik kepada Allah. “Siapa anak muda yang tadi mendatangimu wahai Ibrahim?” “Yang anak muda tadi maksudnya?” tanya Ibrahim. Senyum. Esok paginya. kemauan berbagi dan peduli. Malaikat Kematian pergi meninggalkan Nabiyallah Ibrahim. Hampir saja Nabiyallah Ibrahim tergerak untuk rriemberitahu anak muda tersebut. yang setimpal dengan amal perbuatan kita. Nabiyallah Ibrahim ternyata melihat dan menyaksikan bahwa anak muda tersebut tetap bisa melangsungkan pernikahannya. Semoga Anda dan Semua Makhluk Berbahagia.

maka sesungguhnya Andalah yang butuh pertolongan. Dan Allah memberitahu lewat kalam Rasul-Nya. Maka. maka kemungkinan besar memang Allah akan memanjangkan umur Anda. “Apa gerangan yang membuat Allah menahan tanganmu untuk tidak mencabut nyawa anak muda tersebut. Bukankah sedekah akan mengundang cintanya Allah? Sedangkan kalau seseorang sudah 37 . Muhammad shalla `alaih bahwa sedekah itu bisa memanjangkan umur. hingga engkau masih melihatnya hidup. tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajalnya akan sampai. Bila bersedia. pembaca “Kajian WisataHati” dimanapun Anda berada. apakah dia berbohong tempo hari sewaktu menyampaikan bahwa anak muda itu umurnya tidak akan sampai besok pagi? Malaikat Kematian menjawab bahwa dirinya memang akan mencabut nyawa anak muda tersebut.” Saudara-saudaraku. minggu berganti minggu. justru itu. Saudara-saudaraku sekalian. anak muda tersebut menyedekahkan separuh dari kekayaannya. Hingga usia anak muda ini 70 tahun. kematian memang di tangan Allah. lihat-lihatlah sekeliling Anda. tengoklah kanan-kiri Anda. tapi Allah menahannya. melainkan juga memungkinkan kita meninggal dalam keadaan baik. di malam menjelang pernikahannya. bila disebut bahwa ada sesuatu yang bisa menunda kematian. dulu?” “Wahai Ibrahim. memajukan dan memundurkan kematian adalah hak Allah. Nabiyallah Ibrahim malah melihat anak muda ini panjang umurnya. Dan. dan tahun berganti tahun. Nabiyallah Ibrahim bertanya kepada Malaikat Kematian. bulan berganti bulan. Maka mengeluarkan sedekah bukan saja akan memperpanjang umur.Hari berganti hari. tidak seseorangpun yang mengetahui dalam kondisi apa ajalnya tiba. Karena siapa tahu kesusahan itu digelar Allah untuk memperpanjang umur Anda. Bila Anda menemukan ada satu-dua kesusahan tergelar. itu adalah…sedekah. Tinggal apakah Anda bersedia menolongnya atau tidak. jadi. Dan ini yang membuat Allah memutuskan untuk memanjangkan umur anak muda tersebut.

dicintai oleh Allah. sebagaimana berakhlaq mulia. Insya Allah. kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur yang telah ditentukan. tapi kaitannya dengan kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi “. Mudah-mudahan Allah berkenan memperpanjang umur. sedekah disebutkan sebagai salah satu ibadah yang utama. Dalam Al-Quran. Sedekah merupakan bagian dari upaya tadzkiyyatun nafs. tidak ada dosanya yang tidak diampunkan. membersihkan pribadi. bersedekah juga semestinya tidak hanya dilakukan di bulan Ramadhan. lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan” (AnNisaa: 78) Shodaqoh membawa berkah Salah satu amal shalih yang sangat dianjurkan sebagai ibadah utama di bulan Ramadhan ialah bersedekah. sehingga kita semua berkesempatan untuk mengejar ampunan Allah dan mengubah segala kelakuan kita. tidak ada keinginannya yang tidak dikabulkan. Salam. Allah itu suci. yang biasa digunakan sebagai kata-kata 38 . rahmat Allah SWT mudah menghampiri. kita masih membahas “sedikit tentang menunda umur. sambil mempersiapkan kematian datang. Tapi tentu saja. melainkan selamanya. Bahkan dalam kitab suci itu kalimat perintah Allah untuk bersedekah menggunakan huruf waw ‘athaf. hanya berdekatan dengan yang serba suci. “Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. dan tidak ada nyawa yang dicabut dalam keadaan husnul khatimah. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. maka tidak ada masalahnya yang tidak diselesaikan. Sebab. Salam Wisata Hati. kemudian kepada Allah-lah kamu kembali. Yusuf Mansur. baik lahir maupun batin. Jika hati bersih.

Bahkan semakin kaya semakin bakhil. Sebab. banyak kita jumpai orang yang hidupnya telah mapan. sabda Rasulullah SAW lagi. pelit. mengapa enggan memberi? Karena sebagian orang berpikir bahwa. bakhil. apalagi menjadi dermawan.” Maka. Wallahi. Karena merasa selalu kekurangan. sedekah sesungguhnya identik dengan amal kebajikan. Begitu pentingnya sedekah. kalau kita ingin dicukupkan rezeki oleh Allah SWT. harta miliknya akan berkurang. “Katakanlah kepada hamba-hamba. menurut AlQuran. EMPAT KEUTAMAAN 39 . demi Allah. Itu sebabnya banyak orang berpikir. untuk diri sendiri saja masih kurang. “Setiap amal yang baik adalah sedekah. Padahal. bahkan kaya raya. tapi tetap saja kikir. ia pun enggan bersedekah.” Konsep sedekah sesungguhnya tidak semata-mata berkaitan dengan pemberian materi.sumpah. dalam praktek. Padahal. Lho.Ku yang beriman. sedekah merupakan perintah yang sangat mengikat dan sangat penting. selalu saja kurang. sebaiknya menunggu sampai harta cukup dulu. hendaklah mereka mendirikan shalat. Dalam masyarakat. sehingga semakin hari semakin merasa kurang saja. menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan.” Mengapa sedekah sangat dianjurkan? Barangkali karena sifat alamiah manusia yang memang sangat sulit berbagi. sebagaimana sabda Rasulullah SAW. “Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. sehingga sedekah pun tertunda. dengan memberi. Bahkan. Atau. Misalnya dalam surah Ibrahim ayat 31. jangankan untuk orang lain. Dengan demikian. sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual-beli dan persahabatan. Misalnya. haruslah bersedia berbagi. harta yang dikumpulkan itu malah tidak pernah cukup. barangkali mereka berpikir. baru kemudian bersedekah. sehingga dalam Al-Quran terdapat banyak perintah mengenai amalan utama itu.

setiap bulir (terdapat) seratus biji. sebagai upaya untuk membangun solidaritas antarmanusia. Pertama.Sedemikian penting dan utamanya bersedekah. malah memperbanyak bersedekah. kecuali bertambah. (sedekah-Nya) serupa sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Apa sebenarnya keutamaan sedekah? Menurut Rasulullah SAW. Allah melipatgandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. sebagai inisiatif. karena hal itu bukan sedekah. dan bertambah”. sedekah justru mengundang rezeki.” Yakin bahwa Allah tak mungkin ingkar janji. “Tidak akan berkurang rezeki orang yang bersedekah. bertambah. mengapa? Sebab. bukan atas permintaan. kita harus bersedekah. akan “mengundang” kekuasaan Allah. Bagi seorang mukmin. firman Allah. melainkan syukuran. di hari kiamat kelak tak seorang pun yang bersedia menerima sedekah lagi. sehingga kita dianjurkan menunaikannya sebagai inisiatif. 40 . Sebuah prinsip yang kelihatannya sangat sederhana dan “aneh”: mumpung masih hidup. Jika sedekah disampaikan di depan. sabda Rasulullah. bahkan sahabatnya semakin bertambah dan ia semakin dicintai orang. bukan setelah ada sisa dari suatu harta. Semakin banyak bersedekah. Allah melipatgandakan pengganti sedekah yang telah ia keluarkan. ada empat keutamaan. Sangat utama ditunaikan di depan. “Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu. Ada pula ulama yang. Lho. yang berjanji melipatgandakan “pengganti” sedekah sampai 700 kali. seorang sufi menjadi sangat dermawan. semua orang terlalu sibuk degan urusan masing-masing. Dan Allah mahaluas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Sebab. Simak surah Al-Baqarah ayat 261. Juga jangan diberikan setelah melaksanakan suatu perbuatan. hidup di dunia merupakan kesempatan yang baik untuk bersedekah. karena sedang sangat membutuhkan dana. Dan justru karena sangat dermawan itulah ia tak pernah kekurangan. semakin banyak rezeki melimpah. Dan hasilnya.

Sabda Rasulullah. Jawa Tengah. lebih bermasalah. “Jika seseorang ingin dihilangkan kesulitannya.. Tapi. musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. ditolong atas semua permasalahannya.5 juta. ingin sekali memberangkatkan ibunya pergi menunaikan ibadah haji. Ketiga. dialah muslim yang baik. Dan bersedekah merupakan upaya terbaik untuk membantu orang lain. lebih menderita. dampaknya secara psikologis dapat pula membantu penyembuhan. diringankan bebannya. karena dapat membantu orang lain.70. Dengan bersedekah. yang gemar bersedekah. Karena sedekah dapat membersihkan hati dan pikiran. Menurut Imam Ghazali. Cukup banyak kisah tentag muslim yang baik. pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Wisata Hati di Bulak Santri. Allah menjanjikan melipatgandakan ganjaran sedekah hingga 700 kali lipat. “Bersegeralah bersedekah. Demi mewujudkan niat tersebut. Misalnya. setelah dua tahun menabung. seorang pedagang bubur ayam di semarang. bukan tak mungkin akan kembali Rp. yang dikisahkan oleh Ustad Yusuf Mansur. sedekah bisa menyembuhkan penyakit.Kedua. Sebab.” Sabda Rasulullah SAW lagi. berkat ridha Allah SWT. hidup menjadi lebih berkualitas. sedekah dapat memanjangkan umur. Dengan kebajikan.” Keempat. menghilangkan kesulitan.000. padahal tarif ONH 41 .misalnya. Ciledug. Alkisah. Selain itu. dan semakin dicintai para sahabat. uang yang terkumpul baru mencapai Rp. ia membuka rekening khusus untuk tabungan haji.000. sedekah dapat menolak bala. menahan musibah. Dengan bersedekah Rp. dia harus membantu mereka yang lebih susah.000. Tangerang. Dan dengan uang itulah si sakit membiayi proses penyembuhannya. pada 2003. kehidupan kita akan dipenuhi kebajikan. jika orang sudah benar-benar menyadari akan jadi dirinya. yang kemudian hidupnya berubah.100. Selalu tumbuh kepuasan batin dan merasa lebih berbahagia. Dan muslim yang baik ialah mereka yang gemar bersedekah. tahu perannya sebagai makhluk sosial.

abangnya di swiss mengirim SMS. Baru saja berniat hendak menjual vespa.000 (27 juta) itu dengan ikhlas.2 milliar. ia masih punya sebuah arloji yang bisa dijual dan uangnya disedekahkan. Maklum. Kisah berikut mengenai seorang pedagang yang punya utang Rp. Seorang insinyur punya utang Rp. Suatu hari ia menemui seorang ustadz. 42 . Padahal.000. ia mendapat proyek pembangunan senilai Rp. Akhirnya. ia memenangkan program undian berhadiah mobil mewah seharga hampir Rp. dan uangnya disedekahkan.2 milliar. Kisah seorang sopir di bawah ini juga menarik. Berarti Allah melipatgandakan tabungannya hingga 100 kali lipat. Suatu hari ia dianjurkan oleh seorang ustad untuk bersedekah. Karena memang berniat baik. padahal ia tak punya apa-apa lagi. Tiga hari kemudian. Dan pulangnya menjadi tukang bubur yang kaya raya. mobil tersebut di beli dengan harga setengah miliar rupiah.25 juta.30 juta. ia sudah tidak punya apa-apa lagi. sebuah motor vespa. Insinyur itu pun menurut. dan gemar membagikan bubur ayam kepada fakir miskin.800. mengabarkan baru saja mentransfer uang Rp. ia harus menanggung satu istri dan lima anak. Walhasil. Tak lama kemudian. Ia bingung. Ia tidak bisa membiayai hidup keluarganya hanya dengan gaji Rp. Namun ustadz itu melihat. Padahal. Karena tak sanggup membayar pajak. Ajaib. si tukang bubur beserta istrinya pun berziarah ke Tanah Suci. pembayaran lazimnya dilakukan setelah proyek selesai. bukan hanya sang ibu tercinta yang pergi haji.500 juta di Bank Mandiri tempat ia menabung.30 juta. Suatu hari ia menceritakan kesulitan hidupnya kepada seorang ustadz. 5 miliar dan dibayar kontan di muka. Si pedagang menuruti nasihat itu. ia bisa melunasi utangnya yang Rp. dan menyedekahkan lagi uang sebanyak 1 miliar. tak disangka-sangka. mobil itu ia jual kepada seorang hartawan. dan ia dianjurkan untuk bersedekah. Sang ustadz malah menganjurkan menjual satu-satunya harta yang masih dimilikinya.waktu itu sekitar Rp. Allah berkehendak menolongnya. menyedekahkan satusatunya arloji yang ia beli di Singapura senilai $S 3.

khusus untuk si marbot. Si marbot punya Rp.1. tapi kebutuhan saya tidak tercukupi. uang yang ada saja masih kurang. ia hanya memandang gerobak gorengan itu dari kejauhan. Pada hari keempat. karena masih bisa bekerja. dan sopir itu mendapat bagian Rp. Karena tidak berani minta.5 juta. Karena itu ia menyarankan agar pak sopir bersedekah. Allah SWT akan mencukupi kebutuhan Bapak. jika rasa syukur tidak diwujudkan dengan berbagi. bersedekah.Sang ustadz balik bertanya. Setelah dihitung.” Dengan tenang ustadz itu menjawab. Masih ada kisah mengenai keberkahan sedekah yang dialami seseorang marbot masjid. sang ustadz menjelaskan. Ternyata bisnis majikannya sukses. “Bapak sudah bersyukur belum?” Sopir itu menjawab sudah bersyukur. Mendengar penjelasan tersebut si sopir berkata.100 ribu. apalagi anak-anak bertambah besar”. “Sebenarnya saya tidak ingin mengeluh.1 juta. pedagang gorengan itu menyisakan sepotong buntut singkong 43 .15 ribu. ia diajak majikannya ke luar kota untuk urusan bisnis. Dia tahu. Menanggapi keluhan itu. ia mendapatkan sumbangan uang dari para jamaah. dan langsung menyerahkannya kepada ibu yang sangat membutuhkan itu. katanya. Ketika ia sedang asyik membersihkan masjid. belum menghasilkan perubahan. keluarkanlah sedekah. Seminggu kemudian.” Tak lama kemudian sopir itu menyedekahkan Rp. Inya Allah. Seminggu kemudian. anak itu menginginkan sepotong-dua potong gorengannya secara gratis. selama tiga hari melihat seorang bocah laki-laki lusuh berlalu-lalang dengan wajah sedih di depan gerobak dagangannya. tiba-tiba datang seorang ibu minta uang Rp. “Lebih baik Bapak coba dulu. jumlahnya mencapai Rp. “Bagaimana mungkin bersedekah. seorang pedagang gorengan di jakarta. Sekitar tahun 1980.10 ribu untuk ongkos pulang.

Penumpangnya. lalu bercerita bahwa sesaat setelah menyambar singkong itu dia langsung memamerkannya kepada teman-temannya. bang. “Bang.” papar si pemuda itu. Ketika berhadapan. tapi senyumnya terkembang. Suatu hari sebuah mobil mewah berhenti di depan gerobaknya yang diparkir di tengah perkampungan kumuh. tapi juga kebahagiaan. “Abang tidak sekadar memberi saya buntut singkong. seorang pria muda berpenampilan wah. Selama empat hari saya berlalu-lalang di depan gerobak Abang ini. tukang gorengan itu masih berjualan di tempat yang sama. “Yang saya beri dulu kan cuma buntut singkong. “Saya kangen ama buntut singkongnya.goreng yang biasanya tidak dijual. Dulu. ujar si pedagang gorengan itu. si bocah lansung berlari menyambar singkong itu seraya berucap. Dia tidak mengira sepotong buntut singkong. yang biasanya dibuang. ada buntut singkong?” “Kagak ada. tidak ada yang membiayai hidup saya. Abang kan pernah ngasih saya buntut singkong goreng. Sesuatu yang dianggap remeh. menghampiri pedagang gorengan itu. Kenapa kamu masih ingat sama saya?” tanya pedagang itu penasaran. Si pedagang akhirnya ingat pada wajah yang pernah dikenalnya 24 tahun silam. bisa membuat pemuda itu mendatanginya dengan keadaan yang benar-benar berbeda. Mas! Buntut singkong mah dibuang. tapi baginya itu membuatnya sangat bahagia sehingga ia berjanji suatu saat akan membalas budi baik pedagang 44 . “Terima kasih. tersenyum “Dulu. Si pedagang gorengan terperangah.” jawab pemuda itu.” tuturnya. ada pisang sama singkong goreng”. Dua puluh empat tahun kemudian. Bang. dan ayah saya baru saja wafat. Temen-temen mengejek karena saya tidak bisa jajan. Dipanggilnya bocah itu sambil mengacungacungkan sepotong singkong kecil itu.” Matanya berbinar. sampai Abang memanggil saya memberi sepotong buntut singkong goreng yang langsung saya sambar. ingin membuktikan bahwa dia masih bisa jajan. Tak menunggu lama. Tapi ia bingung ketika si pemuda perlente itu mendadak berucap. Kenapa kagak beli yang lain aja? Noh. si pedagang gorengan seperti tak peduli. ketika saya masih kecil.

ia menjadi ketua grup senam beranggotakan 2. sebab ayahanda semua anak yatim adalah Rasulullah SAW. antara lain. anehnya ia justru lebih sehat. saya ingin memberangkatkan Abang berhaji. Ia lalu datang ke sebuah masjid yang sedang dalam tahap pembangunan. Tak lama kemudian. Semoga Abang bahagia”. Maka Allah pun membalas amal shalihnya itu. juga berniat untuk melamarnya. minta perincian harga empat macam bahan material yang sedang dibutuhkan oleh panitia pembangunan. Bahkan sampai kini ia masih hidup. sedekah ternyata juga dapat mempermudah seseorang mendapatkan jodoh. “Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Abang.000 orang. tetapi keburu 45 . Tapi. ia berserah diri kepada Allah SWT. merawatnya dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang. si pasien berusaha membuat sisa umurnya yang tinggal sedikit untuk beramal shalih. Ketika saat-saat terakhirnya (menurut perkiraan dokter) sudah tiba. Allahu akbar! Percaya atau tidak. dan satu-satunya tempat curhat adalah kakeknya. Di hari yang lain bertandanglah seorang pemasok berbagai jenis barang. Ini kisah tentang seorang wanita berusia 30-an tahun yang sulit mendapat jodoh. ujar si pemuda. tapi tiba-tiba dilamar empat pria. Sang kakek pun menyarankan agar ia rajin bersedekah. Ia mengumpulkan delapan bayi yatim yang masih merah. datanglah seorang duda berniat mempersuntingnya. tapi kali ini ibunya tidak setuju. tapi ayahnya tidak setuju. Ada lagi kisah seorang pasien yang menurut dokter sudah tak punya harapan hidup lagi. datanglah seorang pria ingin mempersuntingnya. Maka ia pun menyerahkan uang sejumlah harga untuk membeli bahan material yang dibutuhkan. Dua puluh empat tahun silam ia telah membahagiakan seorang anak yatim. Menyadari nasib buruknya itu. Sebagai muslimah yang baik.gorengan itu. Malah. Bayi-bayi yang dirawatnya pun sudah dewasa. Pedagang gorengan itu hampir-hampir tidak percaya. bahkan sudah ada yang menikah. Beberapa waktu setelah itu.

Ketika ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam seperti kebiasaannya. Biasanya setiap sore anak-anaknya bermain di halaman. Hari demi hari berlalu. Di lain waktu. Lihatlah isyarat yang semula tak tampak tapi belakangan kelihatan jelas. Suatu hari. Ini satu-satunya benda peninggalan suami saya. “Cincin itu juga bisa disedekahkan”. Dari kejauhan rumahnya tampak sepi. Namun. Sang Pemberi Jodoh. dan ternyata pemuda itulah jodohnya. Agar hati lebih mantap. hingga urunglah niatnya untuk melamar si wanita idaman. dan untuk makan saja sulit. Akhirnya. ketika ia menjenguk ke rumah sakit. dan si pemuda pun bermaksud melamarnya. seorang ibu menerima kabar bahwa suaminya mengalami kecelakaan. ia menjual cincin tersebut dan menyedekahkannya ke sebuah yayasan yatim piatu. dan ia harus membayar biaya perawatan sampai puluhan juta rupiah. ia diperkenalkan dengan seorang pemuda dalam sebuah acara di masjid. mendadak 46 . ustadz itu melihat sebentuk cincin yang melingkar di jari manisnya. Setahun sudah suaminya hilang.pria itu dijodohkan dengan sepupunya.” kata ustadz itu lagi. dengan langkah ringan ia pun pulang. ujar ustadz itu. Padahal ia tak punya harta yang nilainya sebanyak itu. hubungan mereka semakin dekat. ternyata suaminya raib. justru itu. Jangan heran jika sedekah juga mampu mengembalikan suami yang hilang.Tapi. Setelah itu. “Tidak mungkin. si ibu bilang tak punya harta apa-apa.” katanya. si matahari kemenangan. Kemudian ia bermimpi melihat matahari terbit.Tiba-tiba. mohon petunjuk kepada Allah SWT. “Lho. wanita itu menunaikan shalat Istikharah. empat macam sumbangan untuk pembangunan masjid agaknya isyarat empat pria yang datang melamar. Dan mimpi tentang matahari terbit itu ternyata jadi kenyataan: calon suami wanita itu bernama Syamsul Falah. yang menyarankannya untuk bersedekah. Tapi. Suatu hari ibu tersebut mengadukan halnya kepada seorang ustadz. sang wanita tetap menyerahkan pilihannya kepada Allah. Nilai sedekah akan sangat tinggi bila yang disedekahkan adalah benda yang sangat dicintai.

tapi alhamdulillah ia selamat. tiba-tiba kembali pulang.” Seorang ibu selamat dari bencana tsunami di Aceh beberapa waktu lalu. kita harus mau berbagi. Menjelang sore. ia juga harus ikhlas. Ia berkata dalam hati. Sebab.Nya. seluruh warga selamat karena berlindung di dalam masjid yang mereka bangun. Akibat yang baik selalu berawal dari perbuatan baik. ikuti kisah-kisah ini. Siapa yang membutuhkan pertolongan dan kemudahan dari Allah. Suatu pagi. Allah akan membantu hambaNya jika ia mau membantu orang lain. Sang ustadz tidak heran. yang tampak adalah wajah suaminya. Banyak hikmah berharga yang bisa dipetik dari kisah-kisah di muka. Di jalan tol. Kekayaan yang ditimbun hanya akan 47 . entah dari mana. apa gunanya. janganlah kikir dalam bersedekah. karena itu pasti kehendak Allah. bisa jadi pemiliknya akan kehilangan rasa menikmati. ustadz itu pergi ke Gunung Putri. Kata Ustadz Yusuf Mansur. Bogor. Atau terkena penyakit gula. asam urat. Berkah sedekah hanya bisa dirasakan oleh orang yang bersedekah. “Kalau mau rezeki dicukupkan oleh Allah. Ketika bencana tiba. hingga kaki dan tangan lumpuh. Jika kita mengabaikannya. “Karena itu. dan berjendela.” Apalagi Allah juga berjanji akan mengabulkan permintaan yang keluar dari mulut orang yang tangannya rajin memberi. Dengan jalan bersedekah. hendak mengajar. Orang yang selama setahun hilang. berbagi menjadi sebuah keharusan. seorang ustads di Tangerang bersedekah kepada rekannya sesama ustadz. berpintu. dia dan seluruh warga bergotong royong membangun masjid yang belum beratap. Memiliki harta berlimpah. tiba-tiba mobilnya bertabrakan dengan mobil lain. Tapi. tapi tergolek tak berdaya di tempat tidur. Sang Maha Pemurah selalu punya cara untuk melimpahkan rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki. Subhanallah! Bahwa sedekah bisa menolak mara bahaya. boleh jadi harta karunia Allah itu akan ditarik kembali. kolesterol. Begitu pintu terbuka. “Mungkin karena tadi pagi saya sudah bersedekah. Kalau tidak ditarik kembali. Sebelum bencana.ia terperanjat. terkena stroke.

kecepatan Allah membalasnya lebih dari gerakan sedekahnya.” Sembuh dari Kanker karena Sedekah Kisah berikut ini adalah salah satu kisah yang sangat terkenal dan menjadi pelajaran berharga bagi setiap orang. Dia berkeinginan untuk mengurus segala sesuatunya. jika ternyata setelah operasi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya lelaki itupun pulang kenegara asalnya lalu mengurus segala sesuatunya. dan prosentase kesembuhannya sangat tipis sekali. Seketika itu juga lelaki itu berangkat ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan dan hasilnya sama dengan diagnosa dalam negeri. ditemukan penyakit kanker kronis dalam tubuhnya. dia sama sekali tidak memberitahukan kepada keluarganya permasalahan yang sedang dia hadapi. pandangannya tertuju kepada seorang perempuan tua yang berdiri disamping tempat penyembelihan binatang. Suatu ketika dipertengahan jalan menuju rumahnya. Menurut diagnosa dokter.menjadi beban di hari kiamat. dan berwasiat kepada anggota keluarganya. Tokoh dalam kisah ini adalah seorang lelaki kaya raya.Dia lalu pergi memeriksakan diri ke rumah sakit terkenal. Suatu ketika dia tekena penyakit kronis yang tidak bisa didiamkan begitu saja. Ia kemudian mengutip sebuah hadist qudsi. dia adalah pengusaha besar. Para dokter menyarankan agar dia mau berobat ke luar negeri supaya mendapat perawatan intensif. “Barang siapa berniat sedekah. Tidak lupa dia menuliskan wasiat dan menitipkan anggota keluarganya kepada orang yang dipercayainya untuk menjaga keluarganya. 48 . ujar Ustadz Yusuf Mansur lagi. kekayaan yang ditimbun dengan sikap kikir akan dikalungkan di leher pemiliknya”. Akan tetapi lelaki tersebut meminta para dokter agar mau memberikan tenggang waktu untuk pulang ke Negara asalnya terlebih dahulu. Namun. Allah sudah memperingatkan. Para dokter di rumah sakit itu lalu menyarankan agar dia mau melakukan operasi untuk menghilangkan anggota tubuhnya yang digerogoti kanker.

Perempuan itu mengumpulkan tulang-tulang yang tercecer di sebelah tempat penyembelihan. Lelaki itu lalu menhentikan langkahnya dan menemui perempuan tua itu. Dia bertanya kenapa perempuan itu mengumpulkan tulang-tulang yang tercecer. Perempuan itu lalu bercerita kepadanya, bahwa anak-anaknya menjadi yatim sepeninggal suaminya. Keluarga ini sangat miskin dan tidak punya uang untuk membeli daging. Yang bisa dilakukan adalah mengumpulkan tulang-tulang yang tercecer untuk dimasak sebagai ganti dari daging. Lelaki itu sangat tersentuh mendengar penuturan kondisi yang dihadapi perempuan itu. Dia lalu menyedekahkan uangnya dalam jumlah lumayan banyak kepada perempuan itu. Selanjutnya dia memberikan uang kepada tukang sembelih dalam jumlah yang lumayan banyak lalu memintanya untuk mengirimkan daging kepada perempuan itu setiap mingggunya. Perempuan itu sangat berterimakasih kepada lelaki itu. Tidak lupa dia mendoakan lelaki itu lalu permisi dan meninggalkan tempat.

Beberapa hari kemudian, lelaki itu pergi ke luar negeri untuk menjalani operasi. Sebelum operasi dilaksanakan, terlebih dahulu dokter memeriksa lelaki itu kembali. Hasilnya sangat mencengangkan. Berubahlah raut muka dokter itu, dan dengan nada marah dia bertanya kepada lelaki itu, “Apakah engkau sudah pergi ke rumah sakit lainnya untuk menjalani pengobatan atas penyakitmu itu?" Lelaki itu menjawab, “Tidak.” Dokte itu berkata, “Bohong! Jujurlah padaku, apakah engkau sudah pergi ke rumah sakit lainnya atau tidak?” Lelaki itu menjawab, “Aku bersumpah, demi Allah aku sama sekali tidak pergi ke rumah sakit lainnya, Sebenarnya ada apa engakau bertanya seperti ini?” Dokter itu lalu menjawab, “Pemeriksaan dan diagnosa terbaru menunjukkan tubuhmu sama sekali sudah bersih dari kanker. Keadaanmu sekarang ini sehat-sehat saja.”

Lelaki itu hampir tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh dokter itu. Dia tidak kuasa membendung air matanya yang meleleh karena bahagia. Dia lalu bertanya kepada dokter itu apakah benar apa yang barusan dikatakan kepadanya. Dokter itu

49

menjawab dan bersumpah bahwa apa yang dikatakannya adalah benar.

Setelah menyadari atas apa yang dialaminya ini, lelaki itu lalu bersyukur memanjatkan puji kepada Allah. Kemudian dia pulang ke Negara asalnya dalam keadaan sehat wal afiat. Dia menceritakan kepada anggota keluarganya, dan mereka semua sangat takjub terhadap peristiwa yang dialami lelaki itu.

Dalam hal ini lelaki itu berkata; Allah telah menyembuhkan aku berkat doa yang dipanjatkan oleh perempuan tersebut, karena aku telah bersedekah kepada anakanak yatimnya. Dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk memelihara keluarga miskin sampai waktu yang dikehendaki Allah. Subhanallah.Semoga cerita ini bisa menjadi renungan buat kita semua bahwa sesungguhnya sedekah mampu memadamkan murka Allah, dan mampu menolak dari kematian yang buruk. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw; Obatilah orang-orang sakit kalian dengan (mengeluarkan) sedekah.

KEAAJAIBAN SEDEKAH

SINOPSIS Urusan sedekah adalah urusan hati & keikhlasan setiap umat di dunia ini. Ada yang merasa bahwa setiap harta/uang yang dia terima adalah milik sekaligus hak pribadinya & tidak untuk siapa-siapa apalagi untuk dibagi-bagikan. Audzubillahmindzalik.., namun ada banyak juga berpendapat bahwa setiap harta/uang yang diterimanya adalah titipan Allah semata & wajib disedekahkan kepada yang berhak.

Bagi hamba Allah yang merasa bahwa semua harta serta kedudukan adalah titipan, dengan jiwa yang besar & hati yang tulus ikhlas akan mengeluarkan kewajibannya,

50

walaupun apa yang dia cintai dia korbankan, walaupun dalam keadaan tak punya apapun & terbelit kemiskian, akan tetap rela memberikanya demi mendapat Ridlo Allah SWT.

Aku masih dalam taraf belajar tentang keimanan apalagi soal sedekah, aku hanya ingin berbagi cerita betapa Keajaiban Sedekah itu benar-benar ADA & Allah sungguh Maha Kaya & Pemurah.

Minggu siang, tak seperti biasa aku menyalakan TV, ketemulah salah satu TV Swasta yang menayangkan Acara Keajaiban Sedekah, Tausyiah dibawakan oleh Ust. Yusuf Mansur dengan gaya bahasa sederhana, mudah dipahami, dibumbuhi bahasa gaul ala betawi, mudah dicerna, enak didengar & langsung masuk & mengena direlung hati yang dalam. Kebetulan ada 2 Nara sumber yang dihadirkan dalam Acara tsb. mengupas betapa Keajaiban Sedekah itu telah merubah hidupnya mengalami kesulitan & dengan bersedekah Allah telah menggangkat semua kesulitan yang dialaminya dalam waktu yang "takjub" bahkan Allah melipat gandakan bakhan berlipat-lipat dari sedekah yang dikeluarkan. Sosok Bapak muda, Bpk. Drs. Mulyadi, MM, secara ikhlas & penuh haru menceritakan bahwa saat itu beliau terlilit hutang bermilyar-milyar, bahkan semua harta & rumah yang beliau miliki serta rumah ibunya akan disita oleh pihak bank, belum lagi hutang-hutang & piutang yang macet.

Jum’at sepulang mendengarkan "vonis eksekusi" penentuan tanggal penyitaan rumah dari bank, beliau begitu kalut, mobil BMW nya tersita, beliau praktis naik bus way yang dalam hidupnya belum pernah merasakan naik bus way. Sehingga kalutnya akhirnya beliau memutuskan turun & mampir ke Masjid Al-Azhar untuk berikhtikaf & secara kebetulan saat itu sedang ada Tausyiah dari Ust. Yusuf Mansur mengulas tentang Keajaiban Sedekah. Beliau masih belum percaya ada keajaiban sedekah, tapi beliau penasaran ingin mengikuti tausyiah tsb. Ketika Ust. Yusuf Mansur menghimbau jamaah untuk mensedekahkan apa yang dimiliki jamaah saat hadir di masjid tsb. (apa saja untuk disumbangkan dengan hati ikhlas, Insya Allah, Allah akan mengangkat segala kesulitan kita).

Satu-satunya harta yang beliau miliki saat hadir, hanya jam tangan kesayangannya, jam tangan yang beliau impikan untuk dimiliki sejak kecil. Jam Bulgary seharga US$

51

Sedekah beliau mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. untuk terus mengalir. Minggu dilaluinya & rekanannya telah mengabarkan bahwa nilai proposal proyeknya seharga 3 Milyar telah disetujui tapi tetap belum yakin. "Kriiinggg. Subhanallah. Seorang ibu A mengeluhkan anaknya sudah 5 bulan tidak bayar SPP. Betapa Bung Ikang yang tadinya merasa bahwa buat apa bersedekah sudah capek-capek mencari uang. ketika saya ke ATM. Yusuf Mansur.000. Beliau adalah Ketua Dewan Masjid DKI (cmiiw). Aku ada cerita lagi.Allahu Akbar… Sekian persen dari nilai tsb. Subhanallah… "Betapa hati saya sungguh terharu. Yusuf Mansur yang berbagi cerita siang itu di TV. & terlihat direkening bank saya telah masuk uang sebesar Rp. jaditinggal menunggu jebolnya pipa pahala tsb. disampaikannya kabar gembira tsb.00 dengan ikhlas & maja terpejam beliau letakkan disurban yang telah disedikan oleh Ust. Beliau masih belum percaya adanya keajaiban sedekah walaupun rekanannya yang menelpon mengabarkan bahwa proposal proyeknya telah disetujui. salah satunya adalah artis penyanyi Ikang Fauzi yang kebetulan juga menjadi nara sumbernya. 52 . 2 stories saja ya yang saya dapat dari Ust. itukhan hak saya.." begitu ucapan Pak Mulyadi dengan suara agak parau terharu bahagia agak berkaca-kaca membagikan sharing Keajaiban Sedekah dihadapan Jamaah di salah satu Masjid Tanah Abang Blok A & juga dihadapan para pemirsa televise siang itu. Bung Ikang merasa. Petugas bank yang beliau tunggu-tunggu ternyata belum datang juga. Ada banyak saksi hidup yang mengalami kejaiban sedekah tsb. Namun setelah mendengar salah satu ceramah ttg. "Hari Eksekusi" pun tiba. Beliau masih didalam masjid & masih belum yakin akan keajaiban tsb. merinding mendengar sharing beliau yang menurut Pak Ust.300. walaupun tetap menabung dibank tapi hidupnya tetap tidak berubah tanpa bersedekah. 3.: 1. Dengan hati galau beliau menerima telp petugas bank yang mengabarkan bahwa penyitaan dibatalkan karena petugas bank mendengar bahwa proyek beliau disetujui.. suatu hari ibu tsb. Yusuf Mansur bagi para jamaah yang hadir untuk menyumbangkan apa saja yang dibawa saat itu..000. Senin. saya tabung. telpon genggam Pak Mulyadi berdering tak berapa lama setelah menyumbangkan jam tangan idamannya.".-. Sabtu.000. bhw. telah disumbangkan ke Dewan Masjid Al-Azhar. terharu. mempunyai uang senilai lima puluh ribu. Saya tertegun. Menabunglah untuk akherat & duniamu melalui sedekah.

seandainya aku diberi kesempatan satu kali saja.. darimana? Ternyata Allah memberikan pahala itu datangnya dari segala arah. Ya Allah. Allah Maha Pemurah. aku akan melaksanakan Sholat Sunnah. Dengan jiwa besar. & tempat kerja anda bisa dilantai 1. Dengan hati ikhlas ibu A memberikannya uang lima puluh ribu tsb. Office boy tsb. ke Ibu B. cmiiw).. Ya Allah. Suatu pagi. anda bisa langsung kerja. saya tidak membutuhkan uangnya yang penting saya bekerja". seandainya aku diberi kesempatan satu kali saja." begitu penjelasan sang pewawancara. buku terlaris di Timor Tengah. dia ingat akan janjinya bahwa dia tidak membutuhkan uang hanya pekerjaan saja. Keajaiban Sedekah merubah hidup kita. 10. Oppss…. & ada saja rejeki itu datang tak disangka-sangka. & kembaliannya diberikan ke pemuda office boy tsb. bulan penuh rahman. Singkat cerita. Ya Allah.ke anaknya bahwa besok kita akan melunasi uang SPP yang tertunggal sebanyak 5 bulan. 8 diruang mana saja. Betapa pentingnya sedekah.. waktuku habis nih. Insya Allah.Amiin. saat pemuda tsb. uang hasil keringatnya selama sebulan disumbangkan kepada kaum dhuafa. salah satu contohnya. pemuda tsb. Pemuda yang bekerja sbg. aku akan terus melaksanakan SEDEKAH. Hari ini Bulan ini Bulan Suci Ramadhan. akhirnya mendapat panggilan kerja. aku akan terus mengucapkan Shalawat. Seorang Pemuda yang sudah sekian tahun belum juga mendapatkan pekerjaan. anda kami terima sebagai office boy. semoga sharingku bisa menggugah untuk rajin bersedekah. Segala kesalahan & 53 . aku pernah mendengar salah satu Tausyiah dari Mbak Sasha (DT Jkt. Satu bulan kemudian. kemudian dia nadzar "Bila suatu saat nanti mendapat pekerjaan. seandainya aku diberi kesempatan satu kali saja. time is up. Saat Tour DT ke Bandung) bahwa 3 permohonan doa dari orang-orang yang meninggal dunia (dikutip dari La Tansa Book. saat yang terbaikuntuk berlomba-lomba memperbanyak sodaqah. Maha Pengasih. & bermaksud untuk pinjam. rumahnya didatangi oleh seorang ibu B (tetangganya) yang menangis tersedu-sedu & mengeluh bahwa anaknya belum bayar SPP selama 7 bulan..begitu nadzarnya. gajian. "Tanpa CV & cukup KTP saja. tak berselang lama Ibu A mendapat kabar bahwa anaknya mendapat bea siswa & dibebaskan dari uang SPP… 2. telah bergaji hampir 8juta-10juta perbulan.. Betapa tulus hati Ibu A tsb. disuruh beli mie ayam sipenyuruh memberikan uang 200rb.

Sebab Yang Kuasa turun ke langit dunia.. Bersama istri. Di 1/3 malam yang terakhir. Betapa Allah memberikan kemudahan bagi siapa hambaNya yang mau menghamba pada-Nya. Yusuf Mansur Posted by Purnomo Hadi at 9:46 PM Salam dari Ustadz Yusuf Mansur Dirgayahu negeriku. dan kita bebaskan segala kesulitan yang mengungkung negeri ini bersama Allah: Alangkah beruntungnya orang-orang yang bisa menegakkan tahajjud. abang Kun yang nangis. witr. Di sini jawaban segala masalah dan hajat yang ada pada diri manusia. Alhamdulillah. Kun Syafi'i menjadi Malaikat yang ngebangunin saya. Sebagaimana Wirda dulu. yang saya tulis di buku Kun Fayakuun.kekurangan datangnya dari saya yang jauh dari kesempurnaan. Mengingat amanah Rasul. saya nyiapin susu Kun Syafi'i. ridha-Nya. Ini barang mahal. Segala apa yang kita butuhkan. Indah banget. Tidak ada yang istimewa. saya berusaha shalat sunnah dan baca al Qur'an di rumah. Subhaanallaah. & segala kebenaran hanyalah datangnya dari Allah. dan ngambil posisi tidur lagi. dan mengabulkan semua doa hamba yang tahajjud. Nyempetin ngelongok kamar anak yang laen. cari aja di antara jam 03 dinihari hingga ba'da shubuh. Selamat tahajjud negeriku. saya jalan ke pondok. untuk membagi cahaya shalat sunnah dan tilawah al Qur'an di rumah. Saya bangun. Disambung lagi nanti di pondok. Mari kita bangun negeri ini. begitu pamitan. Siapa yang mencintai dan membiasakan tahajjud. memang untuk menawarkan bantuan-Nya. Allah hadiahkan alarm hidup untuk kami bangun tahajjud. kakaknya Kun. sambil tersenyum melihat 54 . dan shubuh. Dua-duanya masih pulas tertidur. kasih sayang-Nya. pertolongan-Nya. Jadi alarm hidup untuk tahajjud. ampunan-Nya. inilah fadhilah punya bayi. Wirda dan Qumii. Jam 03-an dinihari. Allah akan berikan duniaNya. senyum.

bisa keluar dari segala kesulitan. susah untuk tdk berjamaah. Hanya dengan cara kembali kepada Allah. bisa selamat dari perpecahan. Dirgahayu Indonesia ke-63!!! Merdeka!!! Berita bahwa saya masuk dunia politik. dan untuk negeriku yang sedang merayakan hari ulang tahun negeri ini yang ke-63. kita 55 . sebagaimana mereka bergegas menuju shalat Jum'at. sekaligus pengusaha yang saleh juga. Masya Allah. adalah PENGUASA pada masanya. anak-anak keturunan kami. Terima kasih ya Allah. dan bahkan rumor tentang RI 2 dari kalangan muda. Saya berdoa juga untuk negeri kita. pencalonan anggota DPR/MPR RI. Mudah-mudahan Allah mencintai negeri ini dan berkenan membukakan segenap keberkahan yang bermanfaat. itu belum benar. Mengapa saya katakan "BELUM BENAR"? Sebab bisa saja suatu saat saya memang masuk dunia ini. dan ringan bersedekah. Jagan ketidaksukaan kita terhadap penguasa sekarang ini membuat dunia kekuasaan kita benci. jayalah bangsaku. bangsa ini. berat untuk meninggalkan qabliyah ba'diyah. Hadiahkan seluruh amal ini juga untuk orang-orang tua kami. jamaah-jamaah kami yang sedang butuh doa kami. Insya Allah. agar Allah meringankan negeri ini untuk bangun malam. pun saya doakan negeri ini. andai Allah tidak dilibatkan dan tidak diperhatikan. yang salah satunya adalah dengan menegakkan dan menghidupkan bangun malam. Tapi kalo memang sudah saatnya. dan PENGUSAHA yang saleh. Indonesia bisa jaya kembali. agar ramai shubuh berjamaahnya. dan segenap kaum muslimin di tanah air. Perlu direnungkan bersama. lalu dimasuki orang lain. Saya BELUM sepenuhnya menyetujui pencalonan wakil walikota Tangerang. kita tinggalkan. bisa membangun dan menata negeri ini. keluarga kami. jayalah negeriku. Semua SAHABAT RASUL. Di dunia usaha. Betul-betul ini barang mahal yang udah lumayan hilang di negeri ini. Subhaanallaah. cinta shalat sunnah dhuha.barisan anak-anak yang pada juga bergegas shalat tahajjud. Omong kosong segala rencana dan ikhtiar kita melepas diri dari kesulitan.

dhuha. Yang muakkad ini yang kalo bisa. -Yusuf Mansur- Tegakkan Yang Wajib. belom ada sedekahnya. maka akan terasa sekali pengaruhnya ke rizki kita. Jangan sampai dunia ini diisi oleh orang lain. Nambah dg ibadah-ibadah sunnahnya. Hidupkan Yang Sunnah: "Di balik sunnah itu. setelah kuliah. Di dunia kekuasaan. Nabi Daud. sebelum kuliah. Nabi Muhammad shalla 'alaih berjuang head to head mengalahkan pembesarpembesar quraisy yang saat itu berkuasa. dan tahajjud. kita tdk berkategori "bersyukur". ke kelancaran segala urusan kita. urusan sunnah-sunnah shalat misalnya. Dan BAHKAN PARA NABI. atau orang-orang yang tidak amanah dan tidak profesional. dunia usaha. bukan dunia yang harus kita tinggalin. bahwa jika terlalu lama kita meninggalkan sunnah-sunnah muakkadah.sudah tertinggal. mestinya kan nambah. hampir semua masuk gelanggang politik dengan bertarung langsung dengan penguasa nomor 1 pada zamannya masing-masing. masa setelah bekerja lalu ibadahnya "konstan/tetap". ke ketenangan hidup kita. saya mengatakan. Koq begitu? Ya. Di antaranya: qabliyah ba'diyah. pun kita kemudian dipimpin oleh orang-orang yang tidak amanah. Tapi di antara sunnah-sunnah itu ada yang muakkad. jangan ampe ditinggal. masuk mengalahkan Jalut. Mari kita persiapkan diri sebaik-baiknya. ada kejayaan". Sunnah itu banyak. shalat wajib sdh tertegak. bukan harus brusaha. " 56 . kita "penjarakan" dengan tidak membuat dia masuk bertarung kekuasaan. alias tetap tanpa sunnah-sunnah? Lah." Dalam satu dua kesempatan. ketika saya mempraktekkan urusan-urusan sunnah untuk saya hidupkan. buanyak sekali. ini kan namanya ga bersyukur. Sebab apa? Sebab di antaranya. begitu saya dengar dari kyai saya. belum ada shalat-shalat sunnahnya. Sebab ulama-ulama yang saleh. Sebab ada prinsip harus kerja. Saya katakan. perubahan signifikan terhadap hidup dan kehidupan saya memang sangat terasa. wuah. belom ada puasa sunnahnya. berkuasa di dunia politik dan perdagangan. Demikian penjelasan saya. dan dunia politik. Sebelum kerja. Dunia bisnis. Dan subhaanallaah. Nambah dg shalat sunnahnya. Nabi Ibrahim hadir mengalahkan Namrudz. Mestinya kan nambah.

Bayangkan. jawaban itu trnyata salah. jam 07. Mu'allim Syafii Hadzami. dan berat meninggalkan shalat dhuha. ini lain lagi. menyebut. zikir dan berdoa bersama jamaah di 100 kota. Saya dijelaskan. Dua qabliyahnya. tapi yang wajibnya keteteran. Untuk gerakan nasionalnya kami memasukkan Majelis Dhuha Nasional. Saya diberitahu lewat sudut pandang yang berbeda. eh. Ini yang disebut ga bersyukur. Supaya masyarakat benar-benar terdorong untuk shalat dhuha. akan kami ajak dan kami dorong untuk shalat dhuha. malah hilang. Di mana. Jangan hitam putih.00 WIB. berdoa sendiri saja sudah masya Allah. yang trnyata merupakan sunnah muakkadah. sebelum usahanya naek. Program-program Ihyaa-us Sunnah ini betul-betul akan mengajak orang-orang untuk belajar tentang ibadah-ibadah sunnah. jika 100 kota. supaya berkategori cinta sama Rasulullah juga. Yang benar adalah 8 rakaat. Makanya saya senang mengatakan. dan menjalankannya. bila ada orangorang yang hanya menegakkan sunnah. Sama anehnya. guru saya. individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat. Lah. di tempatnya masing-masing. sebagai target gerakan ini. Akan diselenggarakan kuliah-kuliah tentang keutamaan dhuha. dan diterbitkan bukubuku. tidak diterima itu shalat wajibnya. kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Padahal kan selama ini kita belajar istilah sunnah sebagai: Kalau dilakukan." Dalam waktu dekat. Tentu ini pandangan yang sifatnya pengajaran ya. setelah kerja dan usaha enak. maka kita akan shalat. Kenapa harus di jam segitu? Ya sebab supaya terjadi keseragaman dalam doa. " Satu kesempatan lain saya ditanya. seminar-seminar tentang fadilah dhuha. berpahala. tegakkan yang wajibnya. hidupkan yang sunnahnya. bhw memang begitu. benar-benar masyarakatnya melakukan shalat dhuha. " Bayangkan. CD dan VCD/DVD tentang keutamaan dhuha.Lebih aneh lagi. jika ada orang habis-habisan di ibadah sunnah sebelom bekerja. bhw tidak disebut shalat wajib. shalat zuhur berapa rakaat? Ketika dijawab empat rakaat. dua ba'diyahnya. bahwa kalau shalat wajib dilakukan tanpa shalat sunnah." Dalam satu waktu. yang berbaris secara maya/virtual. akan disosialisasikan keutamaan shalat dhuha. sbg pintu atau prasyarat cinta kepada Allah." Kapan terakhir kita berdoa? 57 . dhuha dan tahajjudnya getol. apalagi berdoa bersama jutaan orang? Mudah-mudahan dah program Ihyaa-us Sunnah ini menjadi primadona gerakan baru di negeri ini. jika tdk tertegak shalat-shalat sunnah qabliyah dan ba'diyahnya. di hari sabtu.

Padahal bukan. Pak Ustadz”. Saya senyum aja. 58 . Saya paham. Semoga Allah tidak mencabut keberkahan negeri ini. ada seorang sekuriti. ada tanda pom bensin sebentar lagi. dan orang-orang sekeliling kita. Tapi siapa yang prihatin dengan keadaan kita. insya Allah. dan berdoa untuk negeri kita. Tentu semua prihatin.Berdoa untuk segala rupa permasalahan kehidupan pribadi. Sejurus kemudian saya sadar. tapi memilih jalan mundur. kapan terakhir kita berdoa? Bila setiap individu negeri ini berdoa untuk negerinya. ini Allah pasti yang “berhentiin” saya. lantas tidak mendengar? Sedangkan doa saja yang tulus. apalagi bila kemudian seantero negeri ini mau berdoa. Supir saya mengira saya pengen beli bensin. alhamdulillah nih bisa ketemu Pak Ustadz. Andakah orangnya? Satu hari saya jalan melintas di satu daerah. Agak panjang. untuk bangsanya. masa iya Allah Yang Maha Mendengar. Dari jauh ia melambai dan mendekati saya. dan berdoa kepada-Nya. “Pak Ustadz!”. Tentang apaan sih?”. Syukur-syukur bila berkenan memanjatkannya di keheningan malam. “Masih banyak. lalu berkenan membawa keprihatinan ini di atas sajadah. “Saya bosen jadi satpam Pak Ustadz”. sujud memohon ampun. tapi percaya deh enak kok dibacanya . Saya menghentikan langkah. saya salah bila bertanya ini. Subhaanallaah. duduk bersimpuh di hadapan keagungan Allah. he he he. dialog antara Ust. Menunggu beliau. di mana Allah memang benar-benar turun menawarkan bantuan-Nya.”. hingga menjadi sebuah kekuatan doa yang teramat dahsyat? Doa-doa yang mengundang Pertolongan Allah? Doa-doa yang membuat Allah menurunkan Malaikat-Malaikat-Nya? Ya. “Nanti saya pengen ngobrol boleh Ustadz?” “Saya buruburu loh. Tetidur di dalam mobil. Saya pengen pipis. Begitu berhenti dan keluar dari mobil. Saya pesen ke supir saya: “Nanti di depan ke kiri ya”. Ajak diri kita. Ga ke-geeran. Biasanya kan hanya melihat di TV saja. Yusuf Mansur dengan Security POM Bensin. yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan. “Saya ke toilet dulu ya”. Cerita ringan. Saat terbangun. SEMOGA BERMANFAAT Banyak yang mau berubah. “Pak Ustadz. untuk bangsa kita? Tidakkah kita prihatin? O-oh. sudah akan membuat arsy Allah bergetar.

kalau kita niatkan sebagai ibadah. tanya saya membuka percakapan. “Wah. tapi sama Allah ga mau mendekat. saya mengejar. Lagian. Tugas juga kan ibadah. pegimana? Bosen jadi satpam? Emangnya ga gajian?”. kurang maka yang demikian masihkah pantas 59 . ya disebut bohong dah tuh kerjaan adalah ibadah. kalo nganggap kerjaan-kerjaan kita ibadah. kita niatkan usaha kita sebagai ibadah. iya ga? Ya saya pikir sama saja”. jadi ga apa-apa telat ya? Karena situ pikir kerja situ adalah juga ibadah?” Sekuriti itu senyum aja. “Jadi. saya terbangun pengen pipis. ustadz langsung nembak aja nih”. tetap nomor satu. Distel kayak apa juga. Tapi umumnya begitu lah manusia. Bukan hanya boleh. dan kemudian kita abaikan shalat. Rizki mah mau nambah. Begitu pikir saya. Kalau ibadah wajibnya nomor tujuh belas. tapi bisa juga ga. Soalnya kita kan tugas. kalo ibadahnya gitu-gitu aja. Misalnya lagi. Disebut jujur mengatakan itu. boleh ga? Bagus malah. apa yang kita lakukan di dunia ini juga ibadah. Tapi masa gini-gini aja?” “Gini-gini aja itu. kita abaikan Allah. Eh nemu pom bensin. “Gaji mah ada Ustadz. “Disebut barusan itu maksudnya jam setengah limaan ya? Saya kan baru jam 5 nih masuk ke pom bensin ini”. “Oh. “Udah shalat ashar?” “Barusan Pak Ustadz. ya emang udah begitu. Akhirnya ketemu sekuriti ini. buat Allah nya lebih sedikit ketimbang buat kebutuhan-kebutuhan kita. Saya mencari warung kopi. bisa ya bisa tidak. Apa syaratnya? Yakni kalau ibadah wajibnya. Kayaknya perlu dipikirin lagi tuh sebutan-sebutan ibadah. untuk bicara-bicara dengan beliau ini. “Ok. Cuma sebatas omongan doangan. Artinya. Saya meminta maaf kepada sekuriti ini umpama ada perkataan saya yang salah. Sekuriti ini barangkali “target operasi” dakwah hari ini. Rizki mah mau banyak. disebut usaha kita adalah ibadah? Apalagi kalau kemudian hasil kerjaan dan hasil usaha. agak susah buat ngerubahnya”. Bukan jadwal setelah ini. sekuriti itu bisa benar-benar menganggap kerjaannya ibadah. Tapi. Saya katakan pada sekuriti yang mulia ini. ntar habis dari toilet ya”. itu ada syaratnya. tapi ibadah dari dulu ya begitu-begitu saja. “Ya. Tapi kemudian kita menerima tamu sementara Allah datang. Berarti barangkali saya kudu bicara dengan dia. Alhamdulillah ini pom bensin bagus banget. Artinya kita menerima tamu pas waktu shalat datang.Lagi enak-enak tidur di perjalanan. Ada minimart nya yang dilengkapi fasilitas ngopi-ngopi ringan.

Entar-entaran. dia masih seperti diam di tempat. dan cenderung jahat lalu hidupnya seperti penuh berkah? Sedang si Fulan yang satu yang rajin shalat dan banyak kebaikannya. Dari raut mukanya. seorang ‘alim. Maka lalu saya ingatkan sekuriti yang entahlah saya merasa he is the man yang Allah sedang berkenan mengubahnya dengan mempertemukan dia dengan saya. dan sekian bulan dalam setahun. lalu dikali sekian hari dalam sebulan. “Gini ya Kang. Mudah-mudahan sekuriti ini paham apa yang saya omongin. atau yang lebih bahayanya lagi kalau benerbenar lewat tuh shalat? Wuah. Belagu ya saya? Masa omongan cetek begini kudu nanya paham apa engga sama lawan bicara? Saya katakan pada dia. belum kalo ketinggalan atau kelupaan. Bila seseorang membuka usaha. Mudah-mudahan demikian juga saudara-saudara ya? He he he. Di awal waktu. bisa jadi sebab ibadah yang satu itu bagus sedang yang lain tidak. Tiada disebut perhatian sama Yang Memberi Rizki bila shalatnya tidak tepat waktu. 60 . Itu baru telat saja. dan dikali lagi sekian tahun kita telat. yang selama ini telat shalatnya. dan yang lainnya sempit usahanya. Jika dia alumni SMU. jam tiga kurang dikit. kita bersantaisantai dalam mendirikan shalat. bahasa-bahasa kehidupan yang cair dan dekat dengan fakta. Aqimish shalaata lidzikrii. lalu ada lagi yang buka usaha. dan kemudian dikalikan sejak akil baligh. Insya Allah ada waktunya pembahasan yang demikian. sejak diwajibkan shalat. Lalu. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini cukup kompleks. Butuh perjalanan satu setengah jam andai ashar ini kayak sekarang. Bila dalam sehari semalam kita shalat telat terus. bahwa shalat itu kudu tepat waktu. Saya mengingat diri saya dulu yang dikoreksi oleh seorang faqih. lalu hidupnya susah. Dan saya mengingatkan kepada Anda sekalian untuk tidak menggunakan mata telanjang untuk mengukur kenapa si Fulan tidak shalat. maka kawan-kawan selitingnya mah udah di mana. memang untuk mengejar ketertinggalan dunia saja.lebih dah”. maka berapa jarak ketertinggalan kita tuh? 5x satu setengah jam. Kalo situ shalatnya jam setengah lima. jauh tuh. nampaknya ia paham. makin jauh saja mestinya kita dari senang”. kita telat terus. sementara yang satu usahanya maju. Itu kan jadi sama saja dengan mengentar-entarkan mengingat Allah. Tapi bisa diurai satu-satu dengan bahasa-bahasa kita. dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku.

tapi ga kenal sama Yang Bagi-bagiin rizki.Kembali kepada si sekuriti. rapih. mau berubah?” “Mau Pak Ustadz. “Itu kerja bisa gede. Tapi giliran Allah memanggil. emang udah lama kerjanya?” “Kerjanya sih udah tujuh taon. wangi. “Ah. Kita ini pengen rizkinya Allah.” saya teruskan. Maaf ya. Emang gajinya berapa?” “Satu koma tujuh. “Ya susah kalo begitu mah. malah kelakuannya seperti ga menghargai Allah. Tapi gede gaji bukan karena udah lama kerjanya. yang orang sering sebut orang kecil. ente nya aja kali yang kebanyakan beban. Repot”. pan kudu bayar motor. benahin shalatnya. Jangan sampe keduluan Allah”. kalo ga serius?” “Ya udah. “Pak Ustadz. “Terus. sebab saya punya tanggungan banyak”. hari gini aja nih. bayar kontrakan. “Terus. ga ada persiapan. untuk ukuran sekuriti. Kan aneh. amit-amit pakaiannya. lepas aja itu tanggungan. itu udah gede”. Bukan cara dan kebaikannya. “Wuah. Si sekuriti mengaku mengerti. Sekuriti itu tertawa. Contohnya ya pekerja-pekerja di tanah air ini. “Ngebut gimana?” “Satu. dia punya 900 ribu. dan persiapannya masya Allah.. 61 . Kayak motor. bayar ini bayar itu. “Yang kedua. Jangan setengah lima-an lagi shalat asharnya. pegimana mau sedekah. “Yang kedua. udah pada habis belanjaan. “Koq bisa?” “Ya. Pak ustadz”. kenapa masih kurang?” “Ya itu. sedang Allah lah Tuhan yang sejatinya menjadikan seseorang bekerja. Alias udah mulai ngambil dulu bayar belakangan”. Eh. bahwa maksudnya. “Yah. sebab saya tinggal di mess. ustadz”. Bukan ilmu dan ibadahnya. keluarin sedekahnya”. deketin Allah dah. Dan gaji itu rizki. Saya inget betul. “Secara dunianya. giliran ketemu Allah. Ngapain juga coba saya kejar Pak Ustadz nih. Buru tuh rizki dengan kita yang datang menjemput Allah. Saya ini kerjanya pagi siang sore malem. bayar susu anak. itu mah gede banget. Ini namanya ga kenal sama Allah. Nemuin klien. dan tidak segansegan menunjukkan wajah dan fisik lelahnya. motornya. Ngapain juga ente kredit motor? Kan ga perlu?” “Pengen kayak orang-orang Pak Ustadz”. sebelum azan udah standby di atas sajadah. Hutang di warung juga terpaksa dibuka lagi. saya tanya. Pantangan telat. Dia pada kerja supaya dapat gaji. Pengen kayak orang-orang. Ngebut ke Allah nya”. Emang ini motor kalo dilepas. Sekuriti ini nyengir. Emang ga cukup Pak ustadz”. Jadi dihitung sama bos pegimana gitu sampe ketemu angka 1.7jt”.

“Yah Ustadz. Shalatnya gimana? Mau diubah?” “Mau Ustadz. “Jangan Ustadz. Perasaan udah lama banget dia emang ga lari kepada Allah. kalo saya unjukin bahwa situ bisa sedekah. Saya benahin dah”. Supaya bisa signifikan besaran sedekahnya. Susah lagi belinya. Kan saya udah bilang. “Selama saya bisa. Ga kena di hati. Kontrakan saja sudah 450 ribu sama air dan listrik.” katanya. saya akan jalanin. manteb. Kan belum bisa diambil?” “Bisa. saya kehabisan akal untuk nembak dia. Yang penting kerja dan ada gajinya. apa boleh buat. Tapi saya akan cari terus. susah dah. Sebentar kemudian saya bilang sama ini sekuriti. “Ok. lakukan berdua. Dicoba dulu”. Jangan koma. tapi sedekahnya tetap ga keluar. ya nombok dah jadinya. Sekuriti ini ngangguk lagi. Jangan pake kalau”. sebab dia sekuriti. Kalo ngelihat keuangan model begini. udah keterlanjuran ya? Ok. “Bareng sama istri ya. “Siap ustadz”. rupanya dia ini Sarjana Akuntansi. “Tapi sedekahnya tetap kudu loh”. Setidaknya menurut ilmu yang saya dapat. “Ya kalo yakin. Emas juga ga punya”. “Entar bulan depan saya hidup pegimana?” “Yakin ga sama Allah?” “Yakin”. Tapi ya begitu dah hidup. situ mau percaya?”.Rupanya angsuran motornya itu 900 ribu. mau ngejalanin?”. Ya lain soal itu mah. “Gajian bulan depan masih ada ga?” “Masih. Kecuali Allah berkehendak lain. yang besar lagi sedekahnya. 62 . Dia juga janji akan rajinin di waktu senggang untuk baca Al Qur’an. Dia janji akan ngebenahin mati-matian shalatnya. Kalo dia hanya betulin shalatnya saja. shalat hajatnya. ga ada”. “Kang. Sedapetnya. “Sedekahin aja motornya. Apa boleh buta. Dan itu dia aminin. padahal dia Sarjana Akuntansi! Ya. Makin cakep kalo anak-anak juga dikerahin. Shalat Jum’at aja nunggu komat. Wah. Untuk sedekah. Jangan sendirian. eh. Sebab tanggung. Sekuriti ini saya bimbing untuk kasbon. shalat dhuha dan tahajjudnya. Ajak dia. Ikutan semuanya ngebenahin shalat”. titik. Kalo engga apa keq”. Ibarat sendal. Sekuriti ini berpikir. Ga sesuai sama rencana. Si sekuriti mengangguk. kalo sudah saya tunjukkan. Ga jelas tuh darimana dia nutupin kebutuhan dia yang lain. Saya sayang-sayang ini motor. Pantesan juga dia ga betah dengan posisinya sebagai sekuriti. lama keajaiban itu akan muncul. Sehingga perubahannya berasa. “Ya udah. Tabungan juga ga ada. Itulah barangkali yang sudah membuat Allah mengunci mati dirinya hanya menjadi sekuriti sekian tahun. Tapi usahakan semua. Termasuk dia akan polin shalat taubatnya.

Malah tambah cerah muka nya. Termasuk dinanti oleh bos nya. sebab dia menunggu janjinya Allah. Asal keinginan itu keinginan yang diperbolehkan. Hari demi hari.Bagi saya sendiri. begitu kata komandannya. Apalagi kenyataannya si sekuriti ga mengurangi kedisiplinan kerjaannya. “Mana bisa?” kata komandannya. Katanya. mau kasbon. Dan ga apa-apa juga memimpikan sesuatu yang belom kesampaian sama kita. sekuriti ini dilihat sama kawan-kawannya rajin betul shalatnya. Sekuriti ini mengaku dia cerah. Sebab tempat kerjanya jadi barokah dengan adanya orang yang mendadak jadi saleh begini. asal dengan catatan dia berhasil dulu. Ga pernah berani. Begitu katanya. Sebab komandannya ini ikutan merayu. sekuriti ini direkomendasikan untuk ketemu langsung sama ownernya ini pom bensin. Ketika ditanya buat apa? Dia nyengir ga jawab. ga mengapa punya banyak keinginan. “Buat sedekah katanya Pak”. Dan dia tahu janji Allah pastilah datang. Ga kebagian. Komandannya terus mengejar. Subhaanallaah. Baru ini saya berani”. berubah ga tuh si sekuriti nasibnya”. agar mau menambah ibadahibadahnya. Tapi ketika ditanya berapa? Dia jawab. Tepat waktu terus. Akhirnya hidup kemakan dengan tingginya harga. Sekuriti ini kemudian maju ke atasannya. senang. menantang ledekan kawan-kawannya yang pada mau ikutan rajin shalat dan sedekah. “Ya Pak. yang merupakan kisah pertemuannya dengan saya. Ancem aja diri. bos besarnya menyetujui. Sebab cerita si sekuriti ini sama komandannya. begitu lah pemikiran kawan- kawannya yang tahu bahwa si sekuriti ini ingin berubah bersama Allah melalui jalan shalat dan sedekah. “Kita coba lihat. dapet kasbonan 30% aja belum tentu lolos cepet. menjadi kisah yang dinanti the end story nya. Satu koma tujuh. satu pom bensin itu menyaksikan perubahan ini. 63 . Ga usah kuatir. masih dalam batas-batas wajar. Alhamdulillah. Singkat cerita. Asal apa? Asal kita barengin dengan peningkatan ibadah kita. Dan lumayan istiqamah ibadah-ibadah sunnahnya. Bos nya yang mengetahui hal ini.. buat apa? Akhirnya mau ga mau sekuriti ini jawab dengan menceritakan pertemuannya dengan saya. Semuanya. biarin aja harga barang pada naik. kalau pake jalur formal. Kayak sekarang ini. Jangan malah berleha-leha. saya kan ga pernah kasbon. Pol.

Katanya. Suatu hari bos nya pernah berkata. Sampe-sampe bulan kemaren juga belum selesai. Supaya benar-benar menjadi tambahan uswatun hasanah bagi yang belum punya iman. “Bener nih. Bahkan lebih. Sedang situ kan udah diambil bulan kemaren”. pasti Allah tidak akan tinggal diam. Dan barangkali akan betul-betul mempercepat perubahan nasib si sekuriti. Sebab itu motor dijual cepat 64 . Sekedar memediasi saja lewat sms ke pembeli dan penjual. Bukan apa-apa. sebab Allah pasti tidak akan mempermalukannya juga. Percuma”. Tapi subhaanallah. Sekuriti ini bilang tadinya sih dia udah siap-siap emang mau kasbon kalo ampe pertengahan bulan ini ga ada tanda-tanda.7jt gajinya. sebagaimana Allah tidak akan mempermalukan si sekuriti. pasca dia benahin shalatnya. Sebab apa? Sebab kata si sekuriti. akhirnya dia malu sama Allah. maka kelihatannya dia gagal. yakni hidupnya di bulan depan yang dia pertaruhkan. Kawan-kawannya ini ga melihat motor besarnya lagi. belum berganti bulan. Masih tanggalan bulan kemaren. Tapi Allah mengaruniainya komisi penjualan tanah di kampungnya sebesar 17. sebab kata mereka barangkali aman sebab jual motor. Kalo dia ga kasbon saja. Bukan dari keajaiban mendekati Allah. Kata si sekuriti. sampe akhir bulan berikutnya. ada transaksi tanah. Allah persis mengganti 10x lipat. Tapi kemudian cerita si sekuriti ini benarbenar bikin bengong orang pada. Saatnya ngumpul dengan si bos. Di kampung. berarti dia berhasil. Sebab insya Allah. kurang. Tapi kalo dia kasbon. Padahal dirinya ga trlibat secara fisik. dia jual! Uangnya melek-melek buat sedekah. Yang lain bakalan gajian. kalau kemudian kas bon. “Kita lihatin nih dia. tidak kasbonnya dia ini. Subhaanallaah kan? Itu jual motor. si sekuriti ini ga kasbon. ga kasbon? Udah akhir bulan loh. Dia sedekah 1. sadar kekuatannya ampe kayak gitu. Tuh motor dia pake buat ngeberangkatin satu-satunya ibunya yang masih hidup. Jadi. Dan saya pun tersenyum dengan keadaan ini. Motornya yang selama ini dia sayang-sayang. Dan itu trjadi begitu cepat. dan dia sedekah besar yang belum pernah dia lakukan seumur hidupnya. trjadi keajaiban. Sebab buat apa sedekah 1 bulan gaji di depan yang diambil di muka. Berhasil kah? Tunggu dulu. saya demen ama yang begini. yang melibatkan dirinya. ditanyalah si sekuriti ini sesuatu urusan yang sesungguhnya adalah rahasia dirinya. dari transaksi ini.Saya ketawa mendengar dan menuliskan kembali kisah ini.5jt.

Tapi dia tambahin 12 juta dari 17jt uang cash yang dia punya. Sekuriti ini mengenal Allah. Cerita ini bukan sekedar cerita tentang Keajaiban Sedekah dan Shalat saja. Berubah. Saudara-saudaraku sekalian.harganya ga nyampe 13 juta. Lalu dia dimutasi di perusahaan si owner yang lain. Dan dia merasa ga perlu lagi motor. masya Allah. Dengan uang ini. dan dijadikan staff keuangan di sana. siapa kemudian yang mengikuti cerita ini? Kayaknya kawan-kawan sepom bensinnya pun belum tentu ada yang mengikuti jejak suksesnya si sekuriti ini. Pertanyaan ini juga layak juga diajukan kepada Peserta KuliahOnline yang saat ini mengikuti esai ini? Apa yang ada di benak Saudara? Biasa sajakah? Atau mau bertanya. Dan dia baru sedikit mengenal Allah. Tambahannya dari simpenan ibunya sendiri. Ga perlu kasbon. Dia lalu kumpulin semua karyawannya. Sebab kenyataannya juga buat saya tidak gampang menghadirkan testimoni aslinya. Tapi soal tauhid. ilmu yang sedikit ini dipake sama dia. bahwa dia merasa aman dengan uang 5 juta lebihan transaksi. Subhaanallaah. Tapi lihatlah. Tauhid. buat perubahan hidupnya. dan menyuruh si sekuriti ini bercerita tentang keberkahan yang dilaluinya selama 1 bulan setengah ini. Yah. barangkali tidak semua ditakdirkan menjadi manusia-manusia pembelajar. siapa sekuriti ini yang dimaksud? Di mana pom bensinnya? Bisa kah kita bertemu dengan orang aslinya? Berdoa saja. Mendadak si bos itu yang kagum. berubah. kembali lagi pada rutinitas dunia. Tauhid yang menggerakkan! Begitu saya mengistilahkan. Tuhannya. Di antara semua peserta 65 . berubah. Si sekuriti ini kemudian diketahui oleh owner pom bensin tersebut sebagai sarjana S1 Akuntansi. masya Allah. Si sekuriti masih bercerita. Akhirnya? Jadi! Bekerja penuh buat perubahan dirinya. soal keyakinan dan iman seseorang kepada Allah. Sehingga ibunya punya 25 juta. Setelah itu. masya Allah. Semua orang punya prinsip hidup yang berbeda. dan diyakini. Masya Allah. keyakinan. Barangkali cerita ini akan lebih dikenang sebagai sebuah cerita manis saja. dan imannya ini bekerja menggerakkan dia hingga mampu berbuat sesuatu. ia aman. Dan lihat juga cerita ini. seribu kali si sekuriti ini berhasil keluar sebagai pemenang. Apakah cukup sampe di situ perubahan yang trjadi pada diri si sekuriti? Engga.

Menyempatkan diri beribadah Allah tidak sia-siakan pengabdian diri hamba-Nya.KuliahOnline saja ada yang insya Allah saya yakin mengalami keajaiban-keajaiban dalam hidup ini. Kejar saja ampunan Allah dengan memperbanyak taubat dan istighfar. bagaimana kemudian kisah ini mengisnpirasikan kita semua untuk kemudian sama-sama mencontoh saja kisah ini. Jika tidak melakukannya maka Aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan dan Aku tidak menutup kefakiranmu. Ibnu Majah dan al-Hakim dari Abu Hurairah r. ketika sudah dipublish. dan hanya orang-orang tertentu saja yang memilih untuk benar-benar terbuka untuk dicontoh. Kita ngebut engebut2nya menuju Allah. Sebagiannya memilih diam saja. Allah memberi jalan buat setiap hamba-Nya untuk memperolehi rezeki dalam pelbagai bentuk yang boleh menjadi punca kebaikan dunia dan akhirat.” (Riwayat Ahmad. Berdasarkan konsep rezeki yang telah diperkatakan. memang tidak gampang buat seseorang menempatkan dirinya untuk menjadi contoh. sempatkanlah untuk menyembah-Ku maka Aku akan membuat hatimu kaya dan menutup kefakiranmu. seperti firman-Nya dalam hadis qudsi: “Wahai anak Adam. dan sebagiannya lagi memilih menceritakan ini kepada satu dua orang saja.) 66 .a. Di antaranya: 1. 20 Amalan Murah Rezeki Amalan-amalan ini menjadi sebab Allah limpahi hamba-Nya dengan keluasan rezeki dan rasa kaya dengan pemberian-Nya. Dan memang bukan apa-apa. Tirmizi. jangan terus-terusan meratapi dosanya. Yang lebih penting buat kita sekarang ini. Yang merasa dosanya banyak. sudah. lalu mengejarnya dengan amal saleh. Persis seeperti yang kemaren-kemaren juga dijadikan statement esai penutup.

: “Barang siapa memperbanyak istighfar maka Allah s.” (Riwayat al-Hakim dan ad-Dailami) 6.w. berpesan agar siapa yang ingin panjang umur dan ditambahi rezekinya. yang menjadi sebab Allah jatuh kasih dan kasihan pada hamba-Nya lalu Dia berkenan melapangkan jiwa dan kehidupan si hamba.w.a. Tinggalkan perbuatan dosa Istighfar tidak laku di sisi Allah jika masih buat dosa. Dosa bukan saja membuat hati resah malah menutup pintu rezeki. at-Tabrani. Firman-Nya: “(iaitu) orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. al-Asybahani dan al-Hakim)Mendoakan ibu bapa juga menjadi sebab mengalirnya rezeki. Sabda Nabi s.w. Baginda s. Abu Daud. Ingatlah.w.: “… dan seorang lelaki akan diharamkan baginya rezeki kerana dosa yang dibuatnya.a. anNasa’i.w.” (Riwayat Ahmad. Sabda Nabi s.t akan menghapuskan segala kedukaannya.a. Memperbanyak istighfar Istighfar adalah rintihan dan pengakuan dosa seorang hamba di depan Allah.a.” (Riwayat Abu Ya’ala.” (Riwayat at-Tirmizi) 4.w. menyelesaikan segala masalahnya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. hendaklah berbakti kepada ibu bapanya dan menyambung tali kekeluargaan. Berbakti dan mendoakan ibu bapa.) 3. Berbuat baik dan menolong orang yang lemah 67 . Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah s. Ini rezeki yang hanya Allah beri kepada orang beriman.a.2.a.” (Ar-Ra’d: 28) 5. Sentiasa ingat Allah Banyak ingat Allah buatkan hati tenang dan kehidupan terasa lapang. juga bersabda: “Siapa berbakti kepada ibu bapanya maka kebahagiaanlah buatnya dan Allah akan memanjangkan umurnya. berdasarkan sabda Nabi s.: “Apabila hamba itu meninggalkan berdoa kepada kedua orang tuanya nescaya terputuslah rezeki (Allah) daripadanya. Ibnu Majah dan al-Hakim dari Abdullah bin Abbas r.

kesedihan. Buat kebajikan banyak-banyak Ibnu Abbas berkata: “Sesungguhnya kebajikan itu memberi cahaya kepada hati.w. kekuatan jasad dan disayangi oleh makhluk yang lain.Berbuat baik kepada orang yang lemah ini termasuklah menggembirakan dan meraikan orang tua. menggelapkan hati. bersabda: “Sentiasalah berada dalam keadaan bersih (dari 68 .: “Siapa yang menunaikan hajat saudaranya maka Allah akan menunaikan hajatnya…” (Riwayat Muslim) 8.w.w. dan meminta pedoman mengenai beberapa perkara termasuk mahu dimurahkan rezeki oleh Allah. orang sakit. Menjalin silaturrahim Nabi s.w.a. 9. anak yatim dan fakir miskin.” 10. 11. bersabda: “Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dilambatkan ajalnya maka hendaklah dia menghubungi sanaksaudaranya.” (Riwayat Bukhari) 7.a. sempit rezeki dan makhluk lain mengutuknya.a. Melazimi kekal berwuduk Seorang Arab desa menemui Rasulullah s. melemahkan tubuh.w.a.a. Manakala kejahatan pula boleh menggelapkan rupa. Berpagi-pagi Menurut Rasulullah s.. Sabda Nabi s.a. juga isteri dan anakanak yang masih kecil. berpagi-pagi (memulakan aktiviti harian sebaik-baik selesai solat Subuh berjemaah) adalah amalan yang berkat. Wallahu a’lam. seperti sabda Nabi s.w. Banyak berselawat Ada hadis yang menganjurkan berselawat jika hajat atau cita-cita tidak tertunai kerana selawat itu dapat menghilangkan kesusahan.: “Tidaklah kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki melainkan kerana orang-orang lemah di kalangan kamu.” (Riwayat Bukhari) 12. dan kesukaran serta meluaskan rezeki dan menyebabkan terlaksananya semua hajat. Baginda s. Tunaikan hajat orang lain Menunaikan hajat orang menjadi sebab Allah lapangkan rezeki dalam bentuk tertunainya hajat sendiri. kemurahan rezeki.

Bersyukur kepada Allah. Firman Allah dalam hadis qudsi: “Wahai anak Adam. nescaya Allah menyedikitkan baginya. Syukur ertinya mengakui segala pemberian dan nikmat dari Allah. bersabda kepada Zubair bin al-Awwam: “Hai Zubair. yang dikirim oleh Allah azza wajalla kepada setiap hamba sekadar nafkahnya. Lawannya adalah kufur nikmat. Mengamalkan zikir dan bacaan ayat Quran tertentu Zikir dari ayat-ayat al-Quran atau asma’ul husna selain menenangkan.” (Riwayat ad-Daruquthni dari Anas r. juga mempunyai rahsia tersendiri. jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rakaat pada waktu permulaan siang (solat Dhuha). nescaya Aku tambahi nikmat-Ku kepadamu.” (Ibrahim: 7) Firman-Nya lagi: “… dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” (Ali Imran: 145) 17. ia mengandungi fadilat khusus untuk keluasan ilmu. 69 . menjenihkan dan melunakkan hati. menjadi sebab seseorang itu dipercayai dan dihormati orang dan doanya dimakbulkan Allah.” (Riwayat al-Hakim dan Thabrani) 16. Allah berfirman: “Demi sesungguhnya! Jika kamu bersyukur.w. nescaya Allah membanyakkan baginya.hadas) nescaya Allah akan memurahkan rezeki.a. ketahuilah bahawa kunci rezeki hamba itu ditentang Arasy. Maka siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang lain.) 14. Melazimi solat Dhuha Amalan solat Dhuha yang dibuat waktu orang sedang sibuk dengan urusan dunia (aktiviti harian). Bersedekah Sedekah mengundang rahmat Allah dan menjadi sebab Allah buka pintu rezeki. 15. Dan siapa yang menyedikitkan.a. Melazimi solat malam (tahajud) Ada keterangan bahawa amalan solat tahajjud memudahkan memperoleh rezeki. Nabi s. nanti pasti akan Aku cukupkan keperluanmu pada petang harinya. dan demi sesungguhnya jika kamu kufur. sesungguhnya azab-Ku amat keras.” (Diriwayatkan daripada Sayidina Khalid al-Walid) 13.

19. Salah satu nama Allah. dikatakan boleh menjadi sebab Allah lapangkan kehidupan dan murahkan rezeki. misalnya dibaca “Ya Allah ya Fattah” berulang-ulang. Allah suruh kita meminta kepada-Nya. nescaya Dia akan perkenankan. hendak dapat anak yang baik dididiknya sejak anak dalam rahim lagi. Berdoa Berdoa menjadikan seorang hamba dekat dengan Allah. 70 . diiringi doa: “Ya Allah. dua ayat terakhir surah at-Taubah (ayat 128-129) jika dibaca secara konsisten tujuh kali setiap kali lepas solat. penuh bergantung dan mengharap pada rahmat dan pemberian dari-Nya. (Riwayat Ahmad. dia akan dapat. bukalah hati kami untuk mengenaliMu. hendak sihat dijaganya pemakanan dan makan yang baik dan halal. siapa amalkan baca surah al-Waqi’ah setiap malam. hendak rezeki berkat dijauhinya yang haram. ya Fattah ya ‘Alim. Berikhtiar sehabisnya Siapa berusaha. bukalah pintu rahmat dan keampunan-Mu.terbukanya pintu hidayah. Misalnya. Dalam al-Quran. dan sebagainya. hendak tenang dibacanya Quran.” Ada juga hadis menyebut. 18. Ibnu Abi Syaibah dan al-Hakim) Bagi orang beriman. hendak dapat jiran yang baik dia sendiri berusaha jadi baik. Ini sunnatullah. Misalnya. Dalam satu hadis sahih dikatakan bahawa Allah berikan dunia kepada orang yang dicintai-Nya dan yang tidak dicintaiNya. dia tidak akan ditimpa kepapaan. dimudahkan faham agama. diberi kemanisan iman dan dilapangkan rezeki. al-Fattah (Maha Membukakan) dikatakan dapat menjadi sebab dibukakan pintu rezeki jika diwiridkan selalu. tapi agama hanya Allah beri kepada orang yang dicintai-Nya saja. tentulah dia perlu mencari sebab-sebab yang boleh membawa kepada murah rezeki dalam skop yang luas. Wallahu a’lam.

Bertawakal Dengan tawakal. ia pagi hari lapar dan petang hari telah kenyang. lalu Allah limpahi hamba-Nya dengan keluasan rezeki dan rasa kaya dengan pemberian-Nya.” (At-Talaq: 2-3) Pendek kata. seseorang itu akan direzekikan rasa kaya dengan Allah. Ibnu Hibban.20.a. bagi orang Islam. at-Tirmizi. FirmanNya: “Barang siapa bertawakal kepada Allah.” (Riwayat Ahmad. Dengan takwa. Ibnu Majah. nescaya Allah mencukupkan (keperluannya). dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. al-Hakim dari Umar bin al-Khattab r. Allah akan beri “jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkan).” (At-Thalaq: 3) Nabi s. nescaya kamu diberi rezeki seperti burung diberi rezeki.) Kesemua yang disebut di atas adalah amalan-amalan yang membawa kepada takwa. untuk murah rezeki dalam ertikata yang sebenarnya. kuncinya adalah buat amalan-amalan takwa. Amalan-amalan ini menjadi sebab jatuhnya kasih sayang Allah. bersabda: “Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenarbenar tawakal.a. Amin 71 .w. Semoga Artikel Ini Menjadi Motivasi Bagi Para Pembaca Untuk Senantiasa Bersedekah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful