Kisah Keutamaan Sedekah Ada Di Bawah Proposal

Pembangunan Mesjid Al-Furqon Bekasi Timur
Sabtu, 26 Februari 2011

http://mesjid-al-furqon-bekasi.blogspot.com
Mohon Doa Restu Dan Bantuan Dana

Assalamu ‘Alaikum Wr. Wb. Segala puji bagi Alloh yang telah memberikan nikmat iman, islam dan nikmat rizki yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat dan kepada kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Sehubungan dengan kondisi bagunan Musholla Al-Furqon yang sudah kurang menjamin ketenangan, kenyamanan dan keamanan dalam beribadah, maka kami selaku pengurus merasa perlu untuk mengadakan renovasi bagunan tersebut, mengingat keterbatasan dana yang ada, kami sangat mengharapkan bantuan dan partisipasi saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Alloh guna membantu kelancaran kegiatan renovasi Musholla Al-Furqon. Atas segala bantuan, partisipasi dan andil saudara-saudara sekalian dalam renovasi Musholla Al-Furqon ini kami mengucapkan jazaakumullahu khairan katsiiran. PROPOSAL RENOVASI MUSHOLLA AL-FURQON Assalamu ‘Alaikum Wr. Wb. 1. Pendahuluan Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sabahat dan kepada kita semua yang berjihad di jalan-Nya dengan jiwa dan harta. Musholla Al-Furqon merupakan tempat kegiatan ibadah mulai dari sholat, majlis ta’lim, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Alloh SWT. Kenyamanan, ketenangan dan kekhusyu’an merupakan salah satu kunci sukses dalam pelaksanaan ibadah kita. Bagunan fisik tempat ibadah yang bersih, kokoh, nyaman dan aman sangat mendukung kesuksesan dalam ibadah. Oleh karena itu perlu kiranya bagi kita semua untuk mewujudkan suasana tersebut, salah satu caranya adalah dengan berpartisipasi merenovasi kembali bangunan Musholla Al-Furqon tersebut.

1

2.

Landasan Pemikiran Sehubungan dengan firman Alloh dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menyerukan agar kita berinfaq dengan sebagian rizki yang telah Alloh berikan kepada kita dan berlombalomba dalam kebaikan, maka tidak berlebihan jika hal tersebut kita wujudkan dalam suatu bentuk amalan yang nyata.

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS An-Nahl : 97)

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?" (QS Al Munafiqun : 10) 3. 4. Nama Kegiatan : “Renovasi Musholla Al-Furqon” Waktu Dan Tempat Kegiatan Insya Alloh Akan Dilaksanakan Pada : Hari / Tgl Alamat 5. : Selasa , 1 Maret 2011 s/d selesai :Jl. Rawa Semut Raya RT 04/11 Margahayu – Bekasi Timur

Maksud Dan Tujuan a. Mengajak kepada kebaikan mengingat pentingnya berinfaq di jalan alloh b. Mempererat tali silaturahmi antar warga c. Memakmurkan mesjid atau musholla d. Meningkatkan kenyamanan, ketenangan dan kekhusyu’an dalam beribadah Sumber Dana a. Sponsor b. Warga RW 11, Kelurahan Margahayu c. Donatur Susunan Panitia : Terlampir Anggaran Kegiatan : Terlampir Penutup

6.

7. 8. 9.

Demikianlah proposal kegiatan renovasi Musholla Al-Furqon ini kami buat, besar harapan kami bapak/ibu/saudara/i dapat berpartisipasi baik secara moril maupun materil dalam kegiatan renovasi Musholla Al-Furqon tersebut. Semoga Alloh senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

2

SUSUNAN DKM DAN PANITIA RENOVASI MUSHOLLA AL-FURQON
Pelindung Penasehat Bpk Ardi Suryadi Bpk H. Jujun Junaedi Bpk Ustadz Arsan Ketua Wakil ketua Sekretaris Bendahara Seksi pembangunan Seksi ubudiyyah Seksi pendidikan Seksi kebersihan Seksi humas Seksi mading Bpk Suganda Bpk H. Dzahrudin Bpk Suyitno Bpk Walimin Bpk Gunadi M. Opan Deni Sugiantoro Bpk Husaini Bpk Suwardoyo Septian

Rencana Anggaran Belanja
Rencana Anggaran Biaya ( R A B ) Project : Pembangunan Mesjid Al furqon

Lokasi

: Rawa semut - Margahayu - Bekasi

No .

Item Pekerjaan

Volume

Uni t

Specification

Harga satuan ( Rp )

Jumlah Harga ( RP )

A. I. 1 2 3 4 5 6

PEKERJAAN R. UTAMA MESJID pekerjaan Persiapan Pembersihan Lokasi Pengukuran & Bowplank Mobilisasi & demob alat &bahan Management proyek Alat Bantu Alat-alat safety 1,00 84,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ls m1 ls ls ls ls 7.000.000 2.500.000 7.000.000 2.500.000 2.000.000 8.500 4.500.000 2.000.000 714.000 4.500.000

Sub Total II. 1 2 Pekerjaan Tanah Galian pondasi setempat Galian pondasi batukali 33,60 36,00 m3 m3 65.000 65.000

16.714.000,00

2.184.000 2.340.000

3

85x200cm Buoventligh Jendela 3. 1 Pekerjaan plapon PLAPON Gypsum Rangka holow 179.000 19.498. 1 2 Pekerjaan Lantai & Kramik Urugan & pemadatan Pasangan Kramik lantai 53.000 17.000 3.225.000 35.40 m2 m2 Sub Total 29.tapak . 1 2 3 Pekerjaan Pondasi Urugan pasir Pondasi batu kali Pondasi setempat .00 2.00 0.266.457 V.531 2.000 10.500.728.40 m2 ek gypsum jaya board Sub Total 95.3 4 Pengurugan kembali Pemadatan 9.919.00 uni t uni t uni t uni t fin cat+accessories fin cat+accessories fin cat 3.728.000.528 57.185.000 2.000 17.219.000 4.170.00 m3 m2 Sub Total 20.718.717.000 180.00 2.663 8.000 45. 2 3 Pekerjaan Pengecatan Pengecatan dinding Pengecatan plapon 525.640.000 22.492 64.40 M3 m2 40X40 EX mulia setara 65.895 950.000 27.000 1.219.080.204.00 6.00 m3 m3 m3 besi dia 13mm 2.00 179.863 23.594 4 pek sloop 20x20cm Sub Total IV.pedestal 8.000 135.100 1.000 15.728.927 39.00 m3 m3 191.300 24.000 7.000 VIII .000 2.043.485.523.000 19.251.000 4.63 5.300 VII .620.710.82 179.531 4.000 III.40 3.674.02 3.000 Sub Total VI.000 4 .070 97.970.000 25.519.728.531 3.000 585.50 525.50 60.975 19.079 8.350.88 m2 m2 m3 m3 Sub Total 87.890 20.084 2. 1 2 3 4 Pekerjaan Kusen Kusen pintu utama uk.540.000 3.000 863.00 66.250.100x210cm Kusen pintu gudanguk.043.225.531 2. 1 2 3 4 Pekerjaan Dinding Pasangan bata merah Pek plesteran & acian Pek kolom praktis 15x15cm Kolom Struktur 262.

38 31.00 10.00 4.070 3.589.580 B.000 11.00 20.000 900.16 2.451.40 39.800 119.000 175.394.000 175.601.000 175.728.875.000 17.266.289.500.628 5 .000 8.451.864 1.684.000 650.00 10. 1 2 3 4 Pekerjaan Dak Beton Pekerjaan Ring Balk Pekerjaan lantai beton Pek Canopy beton Pekerjaan Kubah 5.000.000 B.16 m3 m3 m3 m3 Sub Total 191.261 8.000.000.72 1. A. I 1 2 3 4 PEKERJAAN TEMPAT WUDHU Pekerjaan Tanah Galian pondasi setempat Galian pondasi batukali Pengurugan kembali Pemadatan 25.000 24.00 uni t Sub Total k ttk kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme 175.000 45.500.000 11.000 A.360.531 3.070 38.00 10.000 35.000 3.000 45.394. 1 2 3 4 5 Pekerjaan Armatur Armatur lampu Armatur stop kontak Armatur saklar single Armatur saklar doble Armatur stop kontak AC Arde 45.665.850 II 1 2 4 5 Pekerjaan Pondasi Urugan pasir Pondasi batu kali pek sloop 20x20cm Ring balk 20 x 20 cm 3.961 XI.127.000 1.266. 1 2 3 4 5 6 Pekerjaan listrik Pekerjaan lnstalasi Instalasi penerangan Instalasi stop kontak Instalasi Saklar single Instalasi saklar doble Instalasi power Ac Panel Box lengkap+ Iinstalasi 45.750.294.856 103.000 450.24 43.723 5.730 38.00 m3 m3 m3 uni t besi dia 13mm & r 8mm besi dia 13mm doble besi dia 13mm doble grc Sub Total 2.000 14.000 55.000 34.000 175.536 2.000 700.325.723 20.00 1.261 2.000.20 2.294.000 45.000 65. PEKERJAAN RUANG UTAMA MESJID TOTAL 506.500.000 7.000 11.69 m3 m3 m2 Sub Total 65.IX.000 161.318 5.050 3.515.00 20.000 3.321.00 ls Sub Total ttk ttk 250.92 3.250.000 110.375 5.57 1.000.895 701.000 1.00 2.786.00 20.000 1.00 2.

000 255.00 75.000 875.00 68.000 Pipa PVC 4" + fitting 125.000 175.556.000 1.225.078.500 VII 1 Pekerjaan plapon PLAPON Gypsum Rangka holow 68.000 2.000 426. 2 4 Pekerjaan Kusen & Pintu Kusen pintu toilet uk.000 175.708.00 6.000 IX. 3 4 Pekerjaan Lantai & Kramik Pasangan Kramik lantai toilet Pasangan dinding kramik toilet 68.000 6 .45 m2 m2 m3 Sub Total 67.000 14.000 270.00 1.000 1.00 uni t uni t bh m1 m1 uni t m1 bh Pipa PVC 3/4" & 1" Pipa PVC 3" + FITTING 650.523 IV.101 21.00 6.000 145.250.300.170. 1 3 4 5 6 7 8 10 Pekerjaan Sanitary / plambing Closet duduk ex toto Kran 1/2" Water Valve1/2" Instalasi air bersih Instalasi air kotor Water turn Talang air hujan Floor drain 2.050.250.300 VIII A.206 9.416.III 1 2 3 Pekerjaan Dinding Pasangan bata merah Pek plesteran & acian Pek kolom praktis 15x15cm 162.900 VI 1 2 3 Pekerjaan Pengecatan Pengecatan Kusen Pengecatan dinding Pengecatan plapon 2.084 1.000 75.000 330.00 3.000 9.00 22.004.000 3.000 V.000 15.080.000 3.500 10.000 11.00 45.927 29.000 5.000 525.000 3.34 uni t m2 m2 Sub Total 135.500.00 324.000 1.375.780 11.00 2.000 6.835.375.040.295.100.000 125.000 2.000 2.423.000 2.216 826.000 1.950.34 m2 95.80 m2 m2 20X20 EX mulia setara 20X25 EX mulia setara Sub Total 135.00 uni t uni t fin cat+accessories fin cat Sub Total 1.000 2.00 324 0.00 90. 1 2 3 4 Pekerjaan listrik Pekerjaan lnstalasi Instalasi penerangan Instalasi stop kontak Instalasi Saklar single Instalasi saklar doble 20.500.191.000 25.34 35.900 5.492.00 k ttk kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme Sub Total 175.000 25.000 585.500.65x200cm Buoventligh toilet 2.000 175.000 8.00 5.253.000 9.00 9.

1 April 2011 506.2x0.000 86.650.274.000 6.874.3 cm dia 1m fin cat esteger Sub Total 4.560.083 120.744.Sub Total XI 1 2 3 4 5 7 Pekerjaan Atap Atap Genteng Pek talang Reng 3/4 Rangka kuda-kuda Rangka struktur ulin Listplank 68.727 86.2 10.387.Tapak 4 5 6 7 8 pekerjaan tiang menara Pekerjaan ring balk menara Pek . 40 x 55 cm uk.000 8.PEKERJAAN MENARA ( estimasi ) TOTAL 86.000 65.000 3.778 2.242.000 A B C PEKERJAAN RUANG UTAMA MESJID PEKERJAAN TEMPAT WUDU & TOILET PEKERJAAN MENARA GRAN TOTAL Bekasi.727 C 1 2 3 PEKERJAAN MENARA ( estimasi ) pekerjaan pemancangan Galian pondasi pekerjaan pondasi . 0.221 31.187.104.72 1 1 1 m3 m3 m3 uni t lot lot 72 12 m1 m3 tinggi 12m 350.242.000 748.000 3.181.000 3.500.000 besi dia 16mm uk.000 6.930.431.500.5 62 M2 M1 m2 m3 m3 m1 Sub Total 121.981.000 4.007.400.000 25. PEKERJAAN TEMPAT WUDU & TOILET TOTAL 156.000 C.308 7 .000 4.229.050 8.560. Kubah menara Finishing alat bantu 3.34 20 185 3 1.000.650.233.600.242.000 780.850.00 39.610.000 6.850.026 Pekerjaan Halaman 1 Pemasangan Pagar 12 m1 BRC Sub Total 550.830 3.000 49.000 8.000 6.200.000 7.000 14.011.25 30.580 156.187.00 2.38 32.880.751.000 8.348.00 2.56 0.000 B.321.147 1.650.600.

839.643 268.639. Uus Rusmawan) 2.345.000 20.522 509.891 968.000 5.700.Perhitungan sedekah menurut Ustadz Yusuf Mansur dalam Bukunya "The Miracle Of Giving" (Keajaiban Sedekah) Bulan Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penghasilan 3.784 1.063.000 20.000 39.909.707.186.747.300 74.000 570.282.577.000 5. Uus Rusmawan) 3.643 268.522 509.297 14.000 2.767 Sedekah (10%) 300.630 7.sedekah) dapat disalurkan melaui : 1. Alloh pasti akan membalas kebaikan infak atau sedekah Anda.137.161.0106 . No Rek: 156 .673 127.282.093 1.506.137.891 968.096.093 1.319.236.700 3.000 20.000 10.879 241.093 1.494.494.988 349.839.130.370 458.000 10.947 (BCA an.700.707.000 9.707.830.830. Penambahan seluas 195 M2 (Musholla akan segera dibangun dan diharapkan dapat menjadi sebuah mesjid) Musholla yang sudah dan sedang digunakan 8 .023.830.777 Sisa Gaji 2.319.387.944.970 141.000.300 74.0525 .000 18.000 39.470.202 871.700.655.970 141.057.816.890 3.063.250 .145.494.519.556.522 509.319.113.152 50.806.000 10.990 Balasan Dari Alloh 3.506.161.161.931.764 26. Uus Rusmawan) Atas bantuan dan doa restunya kami haturkan banyak terima kasih.000 .083.854.767 6.689 96.950.137.063.577.877 3.000 39.700.506. Seluas 119 M2 (Musholla sudah dan sedang digunakan) 2.000.767 Total Hasil 5.000 5.300 35.877 3.577.096.256.670 66.757 Donasi (infaq .877 3.839.000 1.428. Tanah wakaf : 1.309 183.282. No Rek: 066 .970 141.300 74.891 968.096.2146 (Mandiri an.643 268.504 (BRI an.3038 . No Rek : 0139 .

Tempat wudlu Penandatanganan oleh pemberi tanah wakaf (Ibu Lelly Yuli Aninhsing Siregar) Penandatanganan oleh penerima tanah wakaf (Bkp Suganda selaku ketua DKM Musholla Al Furqon) 9 .

Penandatangan oleh sesepuh warga (Bpk H. Jujun Junaedi) Penandatangan oleh pengasuh majlis ta'lim (Bpk Ustadz Arsan) Penandatangan oleh bendahara DKM (Bpk Walimin) 10 .

Anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu binaan Musholla Al Furqon Pembagian daging kurban kepada warga 11 .

Rencana lokasi pengembangan Musholla A-Furqon menjadi mesjid 12 .

Belum lagi kenyataan yang ‘’dikondisikan’’ oleh manusia itu sendiri. Sebab kekayaan membawa kepada pintu segala kesenangan dan kebahagiaan. Dan ditemukan kemudian. Yusuf Mansur. Kekayaan juga berarti kesempatan untuk menjadikan standar hidup menjadi lebih baik. susah menjadi 13 . Batam. miskin menjadi kaya.’’ tegas Yusuf Mansur saat memberikan ceramah tentang Financial Healing: Jawaban Bagi 1001 Masalah dan Keinginan yang diadakan oleh PT Telkom Bandung. bagaimana bisa menjadi kaya tanpa harus memiskinkan hati. tidak ada larangan menjadi kaya — harus malah — asal bisa tetap bersyukur lagi saleh. Selasa (31/5). Yusuf Mansur mengupas tema ‘’Fenomena Keajaiban Sedekah (Membangun Usaha dengan Spiritual). Tujuannya. Penulis seri buku Wisata Hati itu mengaku yakin benar bahwa bersedekah adalah kunci utama untuk menjadi kaya dan sukses. status sosial dan kehormatan. saat berceramah di Masjid Raya Batam Centre.’’ tegas Yusuf Mansur. Wajar kemudian bila kekayaan begitu banyak menggoda manusia. Itu sebabnya. bahwa kekayaan terkait dengan masalah posisi. tidak sedikit manusia yang mengorbankan sisi kemanusiaannya dan mengabaikan keberadaan Tuhannya dalam kerangka pencarian dunia. kekayaan juga bisa dalam sekejap berubah menjadi neraka dunia! Bagaimana cara menghindari hal tersebut? Menurut Pimpinan Wisata Hati. Acara tersebut diadakan oleh Majelis Taklim Humairah Kota Batam. jabatan dan lain sebagainya. di Bandung. ‘’Dan untuk mengiringi langkah pencarian kekayaan itulah manusia perlu diingatkan. Apalagi bila memiskinkan orang lain. Sebelumnya. dan diberikan pengarahan yang jelas. ‘’Toh biar bagaimanapun. yang dipimpi oleh Ny Rekaveny Soerya. Acara yang dihadiri oleh ratusan Pegawai Telkom Bandung itu merupakan kerja bareng Telkom Bandung. DAR! Mizan. Senin (30/5).Artikel Ini Diambil Dari Berbagai Sumber Meraih Kesejahteraan Finansial dengan Pendekatan Spiritual Kekayaan masih menjadi pesona bagi sebagian besar manusia. Dengan sedekah utang menjadi lunas. dan dihadiri oleh ribuan jamaah yang datang dari Batam dan sekitarnya. ‘’Banyak kejadian yang membuktikan itu. menjadi kaya adalah sebuah keinginan yang wajar-wajar saja. sebagaimana keinginan untuk menjadi orang yang sukses baik secara pendidikan. dan Wisata Hati.

‘’Sekarang gantilah sogokan Anda dengan membiayai seribu anak yatim piatu dan anak jalanan. Misalnya. Insya Allah. karena pada keesokan harinya rumahnya akan disita. kan? Inilah contoh implementasi membangun usaha dengan spiritual. istrinya menunggu di Pengadilan Agama. ‘’Meskipun terdengar sederhana. Kalau kita boleh bergurau sama Allah. Dia lalu mencontohkan tentang seorang pengusaha sedang mengincar sebuah proyek.’’ ujarnya penuh semangat. menyogok. Walaupun terdengar tak lazim tapi sedekah mampu membersihkan harta yang kita miliki dan mampu menggolkan proyek yang kita incar. ustad muda kelahiran Jakarta tahun 1976 itu banyak menemukan fenomena keajaiban sedekah. Karena itu. salah satu calon wakil gubernur Batam (mendampingi calon gubernur H. ‘’Syukurlah dia sadar. dan anak sulungnya akan dikeluarkan dari sekolah akibat terlalu lama menunggak bayaran. gelontorkanlah uang dari kocek anda sejumlah dua setengah juta rupiah untuk sedekah. dan teringat uang simpanannya sebesar Rp 300 ribu. Yusuf Mansur menuturkan beberapa kisah ajaib bersedekah. Pada suatu malam. orang suka main sikut sana-sikut sini. Sekarang.’’ ujarnya.’’ tuturnya. bayangkanlah keuntungan yang akan Anda dapatkan jika berhasil dalam suatu hal. istilahnya kita menyogok-Nya. istri tak jadi menuntut cerai. Tidak besar.’’ tuturnya. atau memakai uang pelicin. maka sebelum memperoleh keuntungan itu. masalah mendapat solusi. jangan dari manusia. istrinya tidak tahan dan minta cerai.senang. Malam itu juga ia sedekahkan uang tersebut kepada fakir miskin. Pokoknya Mubalighun depresi berat dan bahkan berniat bunuh diri malam itu juga. Dari perjalanannya ke berbagai daerah. kata dia. sedekah mampu membangun usaha dengan jiwa spiritual. Nyat Kadir). Karena selalu berutang dan dikejar debt collector. Senin (30/5) malam. 14 . Saat berceramah di rumah Soerya Respationo. ‘’Misalnya anda akan memperoleh seratus juta.5 persen disedekahkan di muka. dan anak sulungnya bisa tetap bersekolah. Keesokan harinya dia mendapatkan rezeki besar yang tak disangka-sangka. sehingga rumah tetap dimiliki. Biasanya dalam dunia bisnis. dia merasa dunia akan kiamat baginya. kata dia. Karena Allah yang memiliki dunia dan seisinya. maka berharaplah dari-Nya. Insya Allah proyek itu gol.’’ paparnya. kisah seorang lelaki bernama Mubalighun yang ditimpa masalah berat. maka langsung saja 2. setiap insan perlu mempelajari ilmu sedekah.

" potong Ustad Yusuf sejenak. bila kita sedekah. namun selalu merasa tidak cukup. Ustad Yusuf memaparkan beberapa kisah yang Insya Allah mampu meningkatkan keyakinan kita. mengenai anjuran bagi yang kaya untuk membagi kekayaannya dan yang mampu membagi kemampuannya. Padahal dalam surat Al An’am ayat 160. Mereka adalah 20 besar kontestan eliminasi Mimbar Dai TPI. sehingga berkah yang Allah berikan juga sekedarnya. inilah kelemahan orang kita. mungkin sedekah yang kita keluarkan terlalu sedikit. Kemudian ia bertanya. itulah ilmu sedekah. Maka instropeksilah. Banyak kejadian dibalik fenomena keajaiban sedekah.5 juta!" ujar Ustad Yusuf sambil duduk bersila di permadani. "Bawa duit berapa di dompet?" desak Ustad Yusuf. dengan penuh semangat mengelilinginya.Supir itu 15 . Contohlah sebuah kisah tentang seorang supir yang mengeluh karena gajinya terlalu kecil. Wajah-wajah muda. Supir itu lantas bertanya. "Nggak bakal tersinggung?" Kembali supir itu mengangguk. "Supir ini datang ke Klinik Spiritual dan Konseling Wisata Hati. al Qur’an hanya untuk dibaca!". Mereka tekun menyimak penuturan ustad pendiri Wisata Hati Coorporation itu. Ustad?" Nah. Dengan bijak."Kapan ayat-ayat itu dibaca dan berapa kali. Banyak orang yang memiliki penghasilan besar. boleh saya tanya pertanyaan yang sifatnya pribadi?" Supir itu mengangguk. Ustad Yusuf mengajak supir itu mensyukuri terlebih dahulu apa yang telah didapatkannya selama ini. Dalam kesempatan tersebut.Membeli Kesuksesan dengan Sedekah "Mengapa seseorang selalu merasa kurang secara penghasilan? Mungkin karena ia kurang sedekah!" buka Ustad Yusuf Mansur malam itu. padahal anaknya lima! Ia ingin gajinya jadi 1. Agak kesal dengan pertanyaan sang supir. Mungkin diri kita pernah merasakan demikian.Jadi sebetulnya kita tak perlu ragu untuk menyisihkan penghasilan bagi mereka yang membutuhkan."Maaf. Allah sudah janji akan melipatgandakan pahala sampai 10 kali lipat bagi mereka yang berbuat kebaikan. Bahkan tidak jarang pengeluaran mereka lebih besar dari penghasilan yang didapat.1 1 = 10. bahwa Allah pasti akan meliptrgandakan pahala-Nya. Dia bilang gajinya cuma 800 ribu. Ustad Yusuf menyuruhnya segera berdiri. Beliau tengah melirik duduk sekelilingnya. Kemudian ia menunjukkan surat Al An’am 160 dan surat 65 ayat 7.

5 juta rupiah. itu juga harapnya. ikhlas?". "Ini hadiah istri kamu yang kesepian di rumah."Nah. selain untuk memanjangkan umur."Sulit akan menjadi mudah. atasannya memberikan sebuah amplop."Nah. namun sejurus kemudian mengangguk dengan terpaksa. Suatu hari.mengeluarkan uangnya dalam dompet. Pak kira-kira masjid ini butuh apa? Barangkali saya bisa bantu" "Oh. "Maaf. jumlahnya seratus ribu rupiah. bahkan pada hari ketiga uangnya hilang sejumlah 25 ribu rupiah."Dalam tujuh hari kerja. Hari pertama tidak ada apa-apa. "Siapa yang belum nikah?" serentak hampir semua peserta mengacungkan tangan dengan semangat. orang Allah menunjukkan "Itulah keagungan-Nya. datang Subhanallah. Tanpa pikir panjang ia membeli empat meter persegi lantai tersebut. wanita itu lantas pergi ke masjid terdekat dari rumahnya dan bertanya pada penjaga masjid itu. asal kita sedekah!" Sebuah kisah unik lainnya terjadi. Pada hari keempat supir itu diminta atasannya untuk mengantar ke Jawa Tengah. Tak ada yang 16 . Minggu empat melamarnya! sedekah!" Ustad Yusuf menantang mata peserta. Subhanallah . "Mudahmudahan hajat saya terkabul". Supir itu menggaruk-garukkan kepalanya. sedekah juga mampu membuat orang yang belum kawin jadi kawin. Langsung Ustad Yusuf mengambilnya. seraya bergurau. hanya untuk berpose dengan sebuah mobil Mercedez New Eyes E 200 Compresor baru. makin sayang" Lalu mengalunlah sebuah cerita lain. uang ini akan saya sedekahkan. Kami sedang melelang lantai keramik masjid. namun keselip. kebetulan. Jumlahnya 1. berat menjadi ringan. Semeternya 150 ribuan" Wanita itu menarik sejumlah uang dari sakunya. dan yang udah kawin" "Kawin lagi???" jawab beberapa peserta. Ustad?" "Uangnya saya kembaliin!" Mulailah sejak itu ia menghitung hari. sebenarnya ia bawa uang 125 ribu rupiah. Ketika amplop itu dibuka. Rupanya ketika ditanya Ustad Yusuf tempo hari. "Yang udah kawin." begitu katanya. kompak!Ustad Yusuf tertawa. akan ada balasan dari Allah!""Kalau nggak. Ada seorang wanita berusia 37 tahun yang belum menikah mengikuti seminarnya. Kemudian ustad Yusuf bertanya. Selama empat hari empat malam mereka pergi. Setelah mendengarkan faedah sedekah. mengangkat permasalahan. Para dai muda yang menyimak cerita itu terkagum-kagum. seorang wartawan mengajak Ustad Yusuf ke Semarang. yang berjumlah 600ribu. demikian pula hari kedua. Begitu kembali.

Tukang bubur itu tentunya tak pernah bermimpi bisa memiliki sebuah mobil Mercedez baru. seorang ustad bernama Hasan. Ketika tabungannya itu telah mencapai memperebutkan sebuah mobil mercy. sehingga di pemilik piutang mengikhlaskan hutangnya. Begitu pulang dari pengajian. Hampir semua menebak orang itu meninggal. "Barangsiapa membawa amal yang baik." (al-An`am :160) 17 . "Dia cuma pingsan. Dalam hatinya ia berharap hutangnya dapat cepat lunas. Namun kepeduliannya kepada orang tua. ia menyedekahkan uang yang ada. dan dapat menyelesaikan masalah. Maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya. saat menyebrang jalan. Kisah terakhir. Semua peserta melongo kemudian tertawa. orang itu tertabrak mobil dan lunaslah hutangnya!" seru Ustad Yusuf berapi-api. pemilik Unisula. 5 juta. justru membuatnya kejatuhan bulan. tukang bubur itu giat sedekah. dan barangsiapa yang membawa erbuatan jahat Maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. tentang hutang 100juta yang lunas hanya dengan sedekah 100 ribu rupiah. Karena tak mampu membayar pajaknya sebesar 25%. Ia sengaja menyediakan kaleng kembalian satu lagi. Kebetulan yang nabrak orang kaya. Yang kemudian ia tabung di sebuah bank. membantunya. sebesar 100 ribu. dia juga melunasi hutangnya!"Itulah Allah punya cara tersendiri untuk menolong hamba-Nya. ia mendapatkan satu poin Dan si tukang bubur itulah yang memenangkan hadiah mobil tersebut. sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). kalau sedekah itu dapat membeli penyakit. Teringat hutangnya sejumlah 100 juta. Karena orang tuanya ingin naik haji. dan mobil itu milik seorang tukang bubur keliling! Loh. Orang ini mendengarkan ceramah seorang ustad yang mengatakan. bagaimana bisa seorang tukang bubur punya mercy? Bisa aja kalau Allah berkehendak. "Dan Allah mengabulkan doanya secepat kilat. dapat membayar hutang. sekitar 725 juta rupiah.istimewa dengan mobil itu kecuali harganya yang mahal. "Nggak! koreksi Ustad Yusuf cepat. Selain dibawa ke rumah sakit. khusus uang yang ia sedekahkan. jadilah mobil itu milik tukang bubur. Maka.

mengundang datangnya rezeki. paling tidak hujan gerimis. dan salah satunya sudah menikah. Karena merasa usianya tidak lama lagi.Apa saja keutamaan sedekah? Paling tidak. Posisi sedekah itu sangat istimewa. yaitu Maha Pemberi Rezeki. hendak mengajar. Ketiga. orang tersebut kemudian berusaha untuk menjadikan sisa umurnya untuk berbuat hal terbaik. menolak bala. kakaknya yang di Swiss kirim SMS.Kalau manusia tahu. Seperti menanam di kebun Allah. Menjelang sore hari ia ke Gunung Putri. Oleh staf kantor. ada empat keutamaan sedekah. mobil yang menabrak rusak berat.Orang yang gemar bersedekah maknanya ia meniru salah satu sifat Tuhan. sebab sedekah itu akan kembali kepada kita dalam beragam bentuk. mobilnya ditabrak orang. Pertama. pada saat ia sedang menawarkan sepeda motor tersebut. Ia mengumpulkan delapan bayi yatim yang masih merah dan merawatnya dengan kasih sayang. menambah umur. dan tak tahu lagi ke mana harus mencari uang untuk melunasi utangnya.Suatu hari ada seorang pedagang datang kepada salah seorang staf kantor. paling tidak pasti berkembang. Keajaiban sedekah itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang bersedekah dan ia yakin. pasti berbuah. Keempat. Namun mobil tersebut tidak rusak. menyembuhkan penyakit. Ia mengaku punya utang Rp 30 juta. Menanam di kebun sendiri saja berbuah. Kalaupun buahnya tidak lebat. Ia tinggal di Tangerang. Kalaupun Allah tidak menurunkan hujan lebat. Sedekah merupakan ibadah yang utama. bahwa Sedekah itu tidak mungkin tidak dibayar. Ternyata sampai saat ini ia masih hidup. sesungguhnya dialah yang butuh sedekah. Di jalan tol. Suatu pagi. Kita butuh sedekah. lahirbatin). Tentang tolak bala. Bahkan. Ternyata. seorang ustadz bersedekah kepada ustadz yang lain.000 orang.”Ada juga cerita seorang pasien yang sudah divonis mati oleh dokter. Kedua. Akhirnya staf kantor menganjurkan agar ia menjual motor vespanya dan menyedekahkan hasilnya. ia disuruh sedekah. sedekah merupakan bagian dari upaya tazkiyatun nafs (membersihkan diri. Keyakinan itu membawa pengaruh kepercayaan positif kepada Allah SWT. Pemilik mobil heran dan bertanya kepadanya. bahkan menjadi ketua grup senam yang anggotanya lebih 2. Pantaslah 18 . Sebaliknya. Allah berjanji dalam Alquran. apalagi di kebun Allah. ”Mungkin karena tadi pagi saya bayar asuransi sedekah. ”Kok mobil kamu tidak apa-apa?” Dijawab.Bogor. bayi yang dulu dirawatnya sudah dewasa. Mengapa? Sebab. Isinya menyatakan bahwa ia baru saja mentranfer dana senilai setara dengan Rp 30 juta. Apa yang bisa dilakukannya? Ia mengaku tak punya sesuatu yang berharga untuk dijual.

SUATU hari. “Aku diberitahu (malaikat) tadi pagi bahwa kamu akan menemui ajal siang tadi. Lalu melintaslah seorang yang memanggul kayu bakar. Lalu di tengah jalan bekal itu dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. para malaikat pun setiap pagi selalu mendoakannya."Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Agar pengikutnya senang bersedekah. Malaikat Kematian mendatangi Nabiyallah 19 .kalau orang dermawan usianya "panjang" dan keberadaannya dimanapun membawa berkah. Antara lain beliau bersabda: "Lindungi harta Anda dengan zakat. sedekah dengan harta tersebut harus dapat dibelanjakan di jalan Allah dan yang diridai oleh Allah yaitu. Apa yang telah kamu lakukan?” Kemudian orang itu berkisah bahwa tadi pagi dia membawa bekal makan siang. pesantren. Oleh karena itu kita wajib berinfak. Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa ular itulah yang sedianya akan mematuk orang tersebut. kata orang itu. dsb Ini pendapat Joe Vitale. Suatu ketika rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Balasan sedekah menjadi berlipat ganda.Kita harus menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki itu bukan semua milik kita tetapi ada milik orang lain yaitu terutama orang-orang miskin dan kaum duafa. maka akan kembali banyak bantuan. Maka dipanggillah orang tersebut oleh rasul dan ditanya. melintaslah orang tersebut. maka (biasanya) akan datang uang. obati sakitmu dengan sedekah dan hadapi gelombang hidup dengan doa dan tawadhu. Kalau dia nyumbang uang. Selanjutnya.”Sorenya ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat. “Orang ini akan meninggal nanti siang. Kalau tenaga. Juga pendapat banyak penulis lain yang dari pengalamannya mendapati bahwa semakin dia rela memberi (bersedekah) semakin banyak apa yang dia sumbangan itu kembali kepada dirinya dengan berlipat-lipat. Jangankan dunia flora dan fauna. maka banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keutamaan sedekah itu. sekaligus menujukkan bahwa cara Tuhan membalas sedekah tidak dalam bentuk dan jalan yang kita sangka. penulis Spiritual Marketing. untuk menyantuni orang-orang miskin. adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai. Tapi kulihat kamu masih segar bugar. saat kayu-kayu bakar diletakkan tibatiba seekor ular hitam keluar dari dalamnya. Kalau ilmu. namundia berpindah takdir karena sedekahnya menghidarkan dia dari bahaya tersebutKisah itu menunjukkan keutamaan sedekah yang bisa menghindarkan diri dari bahaya. rumah sakit. maka akan kembali lebih banyak ilmu. Mereka menemukan bahwa “to give in order to get” adalah suatu hukum universal. kaum duafa. membantu pembangunan masjid. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepada para sahabat. pada tiap-tiap tangkai terdapat seratus buah.

di malam menjelang pernikahannya. Dan ini yang membuat Allah memutuskan untuk memanjangkan umur anak muda tersebut. Maka mengeluarkan sedekah bukan saja akan memperpanjang umur. tidak seseorangpun yang mengetahui dalam kondisi apa ajalnya tiba. Nabiyallah Ibrahim bertanya kepada Malaikat Kematian.Saudara-saudaraku sekalian. melainkan juga memungkinkan kita meninggal dalam keadaan baik. Karena siapa tahu kesusahan itu digelar Allah untuk memperpanjang umur Anda. hingga engkau masih melihatnya hidup. dan tahun berganti tahun. Bila Anda menemukan ada satu-dua kesusahan tergelar.” Habis berkata seperti itu. anak muda tersebut menyedekahkan separuh dari kekayaannya.”Adaapa dia datang menemuimu?”“Dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahannya besok pagi. Bila bersedia. apakah dia berbohong tempo hari sewaktu menyampaikan bahwa anak muda itu umurnya tidak akan sampai besok pagi? Malaikat Kematian menjawab bahwa dirinya memang akan mencabut nyawa anak muda tersebut. dulu?”“Wahai Ibrahim. umur anak itu tidak akan sampai besok pagi.Ibrahim. Dan. jadi. untuk menyegerakan pernikahannya malam ini. maka kemungkinan besar memang Allah akan memanjangkan umur Anda. tapi Allah menahannya“Apa gerangan yang membuat Allah menahan tanganmu untuk tidak mencabut nyawa anak muda tersebut. Bukankah 20 . Malaikat Kematian pergi meninggalkan Nabiyallah Ibrahim. Nabiyallah Ibrahim malah melihat anak muda ini panjang umurnya. Nabiyallah Ibrahim ternyata melihat dan menyaksikan bahwa anak muda tersebut tetap bisa melangsungkan pernikahannya.Hari berganti hari. kematian memang di tangan Allah. justru itu. itu adalah…sedekah. Muhammad shalla `alaih bahwa sedekah itu bisa memanjangkan umur. “Itu sahabat sekaligus muridku.Maka. Nabiyallah Ibrahim memilih kematian tetap menjadi rahasia Allah. tengoklah kanan-kiri Anda. dan memberitahu tentang kematian anak muda itu besok. tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajalnya akan sampai. memajukan dan memundurkan kematian adalah hak Allah. bulan berganti bulan. sayang sekali. Tapi langkahnya terhenti. dan bertanya. pembaca “Kajian Wisata Hati” dimanapun Anda berada.Hingga usia anak muda ini 70 tahun. Dan Allah memberitahu lewat kalam Rasul-Nya. minggu berganti minggu.Esok paginya.”“Wahai Ibrahim.”Saudara-saudaraku. Hampir saja Nabiyallah Ibrahim tergerak untuk memberitahu anak muda tersebut. maka sesungguhnya Andalah yang butuh pertolongan. Tinggal apakah Anda bersedia menolongnya atau tidak. “Siapa anak muda yang tadi mendatangimu wahai Ibrahim?”“Yang anak muda tadi maksudnya?” tanya Ibrahim. bila disebut bahwa ada sesuatu yang bisa menunda kematian. lihat-lihatlah sekeliling Anda.

kakak…kakak. teman saya bercerita bahwa dia pernah mengalami kecelakaan yang sangat mengerikan.. sesampainya di rumah nenek. Saya merasakan rambut terjambak 21 . ternyata dengan bersedekah 5 ribu. sungguh saya ingin menangis saat itu.sedekah akan mengundang cintanya Allah? Sedangkan kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah. beliau meminta uang pada saya. membereskan pakaian. sambil mempersiapkan kematian datang. sesampainya di indramayu. saya punya pengalaman mengamalkan sedekah. jadi uang saya tinggal 15 ribu. aku membuka lemari di kamarku.. saya disuruh ibu untuk mengantar kue ke rumah nenek. Anak2 itu tersenyum dibalik duka wajahnya. ”Saya tertabrak mobil dan terpental dari kendaraan lalu jatuh di dekat ban mobil yang menabrak saya. Dia berkata. padahal saya berencana setelah pulang dari mall itu saya akan pulang ke indramayu (karena saya ngekost dicirebon) mengambil uang 50 ribu untuk biaya hidup seminggu. mereka tiba2 menjadi yatim karena kedua orang tuanya meninggal dunia akibat tsunami Aceh. tidak ada dosanya yang tidak diampunkan. suatu hari selesai sholat magrib di mesjid Darussalam. ayah saya malah memberi uang 100 ribu. sebelum balik kecirebon.Pengalaman saya.Maha besar AllahSuatu hari. aku menemukan uang 10 ribu yang 2 hari yang lalu hilang. saya punya 2000. esok harinya. waktu itu saya bertemu seorang ibu yang tidak mampu berjalan normal. Dia selamat sehat wal afiat dan hanya mengalami luka ringan saja. maka tidak ada masalahnya yang tidak diselesaikan. saya pulang dari mall. mereka memanggil saya. dan 3000 adalah total duit kami yang tersisa sampai gaji bulan berikutnya. tidak ada keinginannya yang tidak dikabulkan.Berikut cerita seseorang yg merasakan dasyatnya sedekah. 700 ribu. Logika manusia berkata bahwa seharusnya ia meninggal. Saya bertanya pada suami saya ‘punya duit berapa’? suami saya mengeluarkan dompet dan merogoh kantong mencari duit ‘yang ada cuma seribu’. ”nyawa balen”. sehingga kita semua berkesempatan untuk mengejar ampunan Allah dan mengubah segala kelakuan kita. Allah mengganti dan melipat gandakannya. saya mendapat rezeki berlipat2. saya berjumpa dengan 2 orang anak korban tsunami. saya beri saja 5 ribu. katanya untuk ongkos pulang kecirebon. uang saya tinggal 20 ribu. istilahnya.. itu pas untuk ongkos pulang. waktu itu. tetapi tidak. saya diberi uang oleh nenek 50 ribu. dan tidak ada nyawa yang dicabut dalam keadaan husnul khatimah. saat itu masih tgl 23.Mudah-mudahan Allah berkenan memperpanjang umur. Subhanallah. subhanallah. alhamdulillah.“sedekah itu benar-benar sumber rejeki. aku kaget. kami berikan duit 1000 pada 2 orang anak tersebut. ternyata ada di selipan-selipan pakaianpakaianku. setelah sampai dicirebon.

”apakah karena itu?” Bahwa di tengah perjalanan dia melihat seorang pemulung yang sudah tua. mukaku kinclong. yang sedang sibuk membongkar sampah. pake pelembabPonds yg biasa. mau. Karena iba dia merogoh koceknya dan dia berikan semuanya kepada pemulung itu. aku bertemu Henny. makin awet muda kata orang-orang.Ponds Flawless White atau sekalian pake Tje Fuk. sebenarnya manusia mampu mengubah jalan hidupnya dengan perbuatan baik. Mungkin kita anggap bahwa itu adalah keselamatan diri karena sebuah kebetulan. mulus. 13:11)Aku juga mengalami sendiri keajaiban sedekah. Tull Jye atau produknya Ultima yg mahal-mahal (penyakit lama kumat nih. Al-Kulaini meriwayatkan. silaturahmi. Aku tetap perawatan tapi pake yg lebih murah.Aku bete banget dibilang mukaku rada iteman. tetapi doa dan silaturahmi juga dapat merubah takdir kita. Tapi. ”Orang yang dapat melakukan silaturahmi Allah akan memanjangkan umurnya tiga puluh tahun. dari Abu Hasan berkata. Sungguh. Dari kisah di atas. Dulu aku boros banget. Dulu aku kenceng perawatan pake produk-produk Oriflame.Besoknya.” (QS. sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Yunus yang berdoa dan bertaubat sehingga terhindar dari murka Allah.Belakangan aku mikir. Allah mengganti receh-recehku dng ganti yang berlipat ganda. dan rasa syukur. Dia pernah beli 22 . istighfar.Eh.Ini salah satu contohnya. Aku mulai hemat. kok duit aku terbuang cuma buaturusan penampilan. sebenarnya tidak hanya sedekah. sedekah. Terbayar sih. ”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” Allah juga telah berfirman. Dia dulu salah satu korban rayuanku tuk ngeboros make produk Oriflame. Hal ini tidak seperti yang sering kita dengar.Meski dari hal yg sepele. Begitu juga dengan silaturahmi yang dapat memanjangkan umur. Bisa dikatakan bahwa kita bisa memilih takdir kita sendiri (dengan doa yang disertai sedekah).” Di balik kisah itu. ternyata sedekah dapat merubah nasib atau perjalanan hidup seseorang. dia sedikit bertanya-tanya. kok jadinya ada yg bilang mukaku iteman. gajiku sebagian besar habis buat kosmetik. perawat IGD. kebiasaan memberi receh ke kalengkaleng pengemis di depan pintu minimarket. bahwa: jodoh. tidak ada yang namanya sebuah kebetulan. Aku kepikiran mo perawatan make yg mahalan. emang Allah gak sayang ama hambaNya yang hitam?)Tapi niat itu kubatalin cos aku eman duitku keluar buat kosmetik mahal.oleh ban mobil. entah itu Ponds Age Miracle. tobat. nasib sudah digariskan Tuhan dan tidak bisa diganggu gugat sehingga jika kita mengalami senang dan sengsara karena Tuhan yang menghendakinya.

Subhanalloh.Janji Allah lho…fabiayyi aalaa i robbikuma tukadzdzibaan…nikmat Allah mana yang aku dustakan? Betapa sayangnya Dia padaku meski aku sering lupa bersyukur padaNya. setelah setahun cream itu gak dia pake. Setelah diperiksa dan dirongent. cream pengelupasan lapisan kulit yg harganya hampir 250rb. dimana seorang pelacur masuk surga hanya lantaran memberi sedekah air kepada seekor anjing yang kehausan. ia meminta kepada suaminya agar membawakan batangan emas yang dimilikinya. Dengan cepat saudarinya tersebut dilarikan ke rumah sakit. di mana ia tidak memiliki kekayaan 23 .Aku seneng bgt. Oprah Winfrey. Tapi produk ini gak cocok di mukanya Henny. sehingga sangat mustahil ia bisa melihat kembali seperti sedia kala. Kenapa? Karena dia selalu menjadiorang dalambarisan yang terkena pertama musibah. Seperti kisah yang sering kita dengar.Aku makin yakin bahwa sedekah benar-benar merubah takdir. tangannya membawa pisau.Suatu hari sang ibu yang menemani anak perempuannya (yang sedang sakit) tersebut teringat tentang keutamaan sedekah. bahkan untuk seorang non muslim sekalipun. Contoh nyatanya. ia memukulkan pisau tersebut ke mata saudarinya. untuk makin kepentinganorang-orang bertambah hartanya. Pas ketemu itu rupanya Henny emang sengaja nyari aku tuk ngasih cream itu buat aku. pasti Allah yanggerakin hatinya tuk hibahin ke aku.Gak mungkin deh Henny kebetulan mo ngasih cream itu buat aku. Wallahu a’lam Kitab Sedekah: Kisah-kisah Keajaiban Sedekah 2 Penglihatannya Kembali Normal Seperti Sedia Kala Seorang anak kecil bermain bersama saudaranya.Dermoprofesional Microdermabrason. tim dokter memutuskan bahwa harapan kornea matanya bisa kembali normal amat tipis. Kemudian ia dipindahkan ke Riyadh.Alhamdulillah. kisah dan sejarah telah mengajarkan kepada kita. yang Begitu menyumbang dia beramal. Dia terbebas dari bencana neraka karena sedekahnya. makin kaya dia. Dari itu kita semakin yakin bahwa sedekah memang memiliki kemampuan untuk merubah dan menolak bencana. Maka. Akan sia-sia jika kita memandang sedekah sebagai hal yang hanya sekedar mengurangi saldo. Dan hanya pada-Nya kita semua akan kembali. Setahuku dulu dia berasal dari keluarga sederhana. Aku kok malah dapet yg lebih mahal dari yang aku pingin. bahwa ternyata sedekah mampu memiliki daya rubah yang luar biasa. Keren!Pengalaman. sekarang dia jadi salah satuorang terkaya sedunia. Dulu produk inilah yg bikin mukaku mulus n kinclong. Tiba-tiba saja.

dan penglihatannya kembali normal seperti sedia kala. Aku telah pergi bersamanya ke beberapa rumah sakit dan telah membeberkan jenis penyakit yang dialami anakku kepada banyak dokter. yang terkena penyakit di tenggorokannya.” (HR. “Aku memiliki anak perempuan yang masih kecil. semata-mata karena karunia Allah. Sakitnya menjadi semakin bandel. hingga akhirnya kami merasa putus asa dari semua itu.”Keesokan harinya dokter datang untuk kembali memeriksa anak tersebut. ternyata perkataan dokter tetap seperti kemarin.” Ia kembali berkata. maka jadikanlah sedekahku ini sebagai sarana kesembuhan anak putriku ini. yang menjadikan semua anggota keluarga tak bisa tidur. Tiba-tiba saja. ia mengatakan. akhirnya sang anak perempuan itu bisa kembali ke rumahnya dengan selamat. dan mobilku kupenuhi dengan beras. ayam dan 24 . Kami telah menempuh langkah-langkah untuk meringankan sakitnya. namun segala sesuatunya tak ada perubahan. Ia berdoa kepada Allah seraya berucap. Ia ingin mensedekahkannya. Hendaklah sedekahmu seukuran dengan hartamu.” Akhirnya. dan ia berkata. tanpa ada sedikit pun bekas luka di wajahnya. “Sungguh. Aku menginformasikan hal ini kepada orang shalih itu. “Anda termasuk orang yang memiliki banyak harta.[6]Putrinya Sembuh Lantaran SedekahAda sebuah kisah yang disampaikan oleh Syaikh Sulaiman Al-Mufarraj –-semoga Allah memberinya taufik–. ia berpikir dan memperhatikan dengan cermat. meski sebenarnya secara materi ia juga kekurangan. Ternyata operasi itu berhasil.selain barang tersebut. “Bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapatkan kesembuhan. “Wahai Robbku.” Aku pun pergi untuk kedua kalinya.Sampai suatu ketika datanglah secercah harapan dan terbukalah pintu solusi. Engkau tahu bahwa aku tidak memiliki harta selain barang itu. kecuali dari rahmat Allah Ta’ala. dokter itu menginstruksikan untuk mengadakan operasi. Al-hamdulillah. Aku hampir saja ikut sakit lantaran memikirkan sakit anakku. bahwa seseorang telah bercerita kepada Syaikh perihal kisah ajaib yang dialaminya. anaknya tidak ada harapan sembuh. aku pun bersedekah dengan dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Ada seorang yang shalih menghubungiku dan mengingatkanku akan hadits Nabi n : “Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. aku telah banyak bersedekah. Thabrani dan Baihaqi) Aku berkata kepadanya. namun semuanya tidak bermanfaat. Beberapa hari kemudian. datang dokter lain dan memeriksanya.

putriku selama tiga tahun ini tidak pernah terkena penyakit apa pun. khususnya pada waktu-waktu yang baik. lalu ia diperiksa dan dirontgen. Setelah diperiksa. Hasil pemeriksaan mengatakan bahwa kepalanya sehat. Sejak itulah aku memperbanyak sedekahku. Semuanya memuji kepada Allah l atas kesembuhan dan kasih sayangNya. Akhirnya beberapa hari kemudian. Kami segera pergi ke beberapa rumah sakit dan klinik pengobatan. ia tidak mengeluhkan apa pun. Namun. Dan. Beberapa hari kemudian. alhamdulillah.”[7]Emas yang Disedekahkan Membawa Kesembuhan AnaknyaSeorang pemuda masuk ke rumah sakit karena penyakit parah yang dideritanya -–semoga Allah memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kita dan menyembuhkan kaum muslimin yang sedang sakit-–. seperti terkena tembakan senapan di kepalanya. di saat yang lain ia merasa 25 . Sembuh ada Dengan SedekahSyaikh Sulaiman orang Al-Mufarraj itu berkata. dan keadaannya membaik sedikit demi sedikit. namun Allohlah yang paling mengetahui. niscaya Allah Ta’ala pasti akan menyembuhkannya. namun tiba-tiba ia jatuh pingsan. tiba-tiba putriku menjadi sembuh total. dokter memberitahukan kepada sang ibu bahwa anaknya ada harapan untuk sembuh. Dokter berkata kepada sang ibu yang menemaninya. bahwa seseorang bercerita kepadanya.barang yang baik-baik dalam jumlah yang besar. Aku pun menasihati setiap orang yang sakit agar bersedekah dengan harta yang paling berharga yang ia miliki. ia pun menjual semua emas yang dimilikinya. keluarlah pemuda itu dari rumah sakit dalam keadaan sehat wal afiat. tim dokter menetapkan bahwa harapannya untuk sembuh sangat tipis. berkat anugerah Allah. Hendaknya ia ulangi sedekahnya itu. aku setiap hari merasakan kenikmatan. “Penuhilah keinginankeinginannya. Ia teringat dengan belahan hatinya. Maka. kemudian mensedekahkan seluruh uang hasil penjualannya. Allah tidak akan menyianyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. ia khawatir jangan-jangan harus berpisah dengannya selama-lamanya. lalu kubagikan kepada orang-orang yang membutuhkan.”Sang ibu sangat terpukul dengan informasi tersebut. “Saudaraku pergi ke suatu tempat. Dan subhanallah.Aku yakin bahwa sedekah merupakan faktor penyebab kesembuhan yang terbesar. Kami memprediksi bahwa ia terkena penyakit ‘ain atau mengidap penyakit tumor atau terjadi pembekuan pada pembuluh darah di otak. sepertinya ia tidak mempunyai harapan sembuh lagi. lalu berhenti di salah satu jalan. Tatkala sampai di tempat itu. sehingga ia sering memilih untuk tidak tidur. namun ia terus mengeluhkan rasa sakit di saat akan tidur. keberkahan dan kesehatan dalam hal harta dan keluargaku.[8]Terkena mengatakan ‘Ain. Sekarang. Mereka pun bergembira dengan sedekahku.

000 riyal. Saudara yang bersedekah itu mengatakan. Salah seorang kerabatnya bangkit dan segera bersedekah dengan meniatkan kesembuhan untuknya kepada seorang yang shalih namun fakir yang menanggung beban hidup dua keluarga. orang itu berkata kepada Syaikh. Apabila sakitnya kambuh. Saya memiliki harta kira-kira jumlahnya 7. Isteriku berkata kepadaku. tidak sampai lima menit sesudah aku menutup gagang telepon. “Ya.” 26 . bermain-main. “Aku bersumpah demi Allah yang Maha Agung. “Apakah Anda memiliki harta yang bisa kami sedekahkan untukmu. dan makanmakan hingga kenyang. Dan. semoga Allah menyembuhkanmu!” Ia menjawab. serta ia tak mau makan. Aku pun pergi bersamanya ke beberapa klinik pengobatan. tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Aku masuk ke dalam rumah disertai perasaan gelisah. bahwa saudaraku itu sembuh dari sakitnya pada hari yang sama sebelum harta itu sampai ke tangan orang-orang miskin!! Dan. serta ia telah sembuh total berkat karunia Allah dan selanjutnya berkat keutamaan sedekah. “Demi Allah. aku benar-benar tahu bahwa sedekah memang memiliki pengaruh yang besar dalam pengobatan berbagai penyakit. berlompatan di atas sofa. namun panasnya tak kunjung turun dan keadaannya semakin memburuk.”[9] Penyakit Demam Tak Berdaya Melawan Sedekah Syaikh Sulaiman Al-Mufarraj mengatakan bahwa kisah ini diceritakan oleh pelakunya sendiri. “Anakku mengeluhkan penyakit demam dan panas. Allah pun menyelamatkan wanita itu dari bala’. untuk membagi-bagikan sedekah itu kepada mereka. tiba-tiba anakku telah berlari-lari. sang Syaikh segera menghubungi seorang yang shalih yang mengetahui keadaan orang-orang miskin. dan sedekah itu menjadi penyebab kesembuhannya.” Maka.”[10] Sedekah Mengobati Penyakit Jiwa Ada seorang wanita yang menderita penyakit jiwa yang parah.” Aku bersumpah demi Allah. ia tak mampu bernafas dan berbicara.” Aku pun segera menghubungi via telepon seseorang yang memiliki jalinan hubungan dengan orang-orang miskin. menggapai Sesungguhnya keridhaan aku ingin menjadikan Segala puji sedekah bagi itu Allah. “Hendaklah kita bersedekah untuknya. aku berpesan kepada orang banyak agar memberikan perhatian kepada sedekah. dan mau mengambil dari tempatku 20 kantong beras dan 20 boks ayam. dan ia meminta agar orang shalih itu mendoakan saudaranya. saat terkena berbagai penyakit. Syaikh Sulaiman pun berkata. lalu hendaklah Anda membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang itu berkata. aku berkata kepadanya. “Aku berharap Anda mau shalat ‘Ashar di masjid.sehat. ikhlas yang untuk telah Allah Ta’ala. Maka. tidak ada seorang pun dari keluargaku yang tahu tentang sedekahku.

[13] Sumber : Buku “Berobat Dengan Sedekah”. Ia sudah berulang kali memeriksakan dan mengobatkan sakit yang dideritanya tersebut. Juni 2009 27 .000 riyal. begitu terkejutnya mereka. Ketika tim dokter memeriksa penyakitnya. karya Muhammad Albani. “Apakah Anda merasa terpaksa dan keberatan dengan operasi yang akan Anda jalani?” Wanita pendonor itu berkata. Cet. akhirnya Allah memberikan kesembuhan kepada wanita tersebut. Hanya bagi Allohlah segala pujian dan karunia. karena tidak mendapati sedikit pun bekas sakit pada dirinya. kesehatan. Di hari yang telah ditentukan. dan aku tidak menghendaki sesuatu pun darimu…”. Beberapa hari kemudian perempuan yang sakit tersebut kembali ke rumah sakit. Penerbit Insan Kamil. ia mencari-cari sekiranya ada orang yang mau merelakan ginjalnya untuk disumbangkan kepada dirinya. dan kesembuhan bagi kaum muslimin yang sakit–. maka mereka pun menyembelih seekor unta dan meniatkan pahalanya untuk si wanita tersebut.[11] Sakitnya Hilang Tanpa Bekas Ada seorang wanita yang mengalami gagal ginjal -–kita memohon kepada Allah. Tersebarlah berita tersebut di kalangan orang-orang ketika itu. Akhirnya. maka wanita yang sedang sakit itu menenangkannya dengan mengatakan. hingga ada salah seorang wanita yang mendengar kabar tersebut yang akhirnya langsung menuju ke rumah sakit untuk mendonorkan ginjalnya. perempuan yang sakit tersebut menemui sang pendonor. Ia menyetujui seluruh ketentuan-ketentuan yang diajukan kepadanya sebelum menjalani operasi. “Silahkan engkau ambil uang ini. Beberapa hari kemudian. mereka mensedekahkan daging unta tersebut kepada para keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengharap pahala dari Allah l. Solo. Karena heran melihat keadaannya. ternyata ia sedang menangis. Setelah itu.menyembuhkan kerabatnya dari penyakit jiwa yang dideritanya. semoga Dia memberikan keselamatan. ia siap membayar dengan uang sejumlah 20. ia pun bertanya.” Wanita pendonor itu kembali menangis tersedu-sedu. X. Al-hamdulillah. Beberapa muhsinin (orang-orang yang suka berbuat kebaikan) mengetahui keadaannya. ternyata Allah l telah menyembuhkannya. “Sebenarnya tidak ada yang mendorongku untuk mendonorkan ginjalku selain kemiskinan yang menimpa diriku dan karena aku sangat membutuhkan uang. Mendadak Sembuh Ada seorang wanita masuk ruang ICU (unit gawat darurat) karena penyakit parah yang dideritanya.[12] Sudah Masuk Ruang ICU.

“Barangsiapa membawa amal yang baik. Dan mereka melakukannya tanpa pilih-pilih dan tanpa pamrih. Bahkan sampai sepuluh kali lipatnya. Tahunya Venny tetap 28 . Mereka tak pernah sungkan menggelontorkan sejumlah uang dari kocek untuk membantu wong cilik. Merasa memiliki kesamaan konsep dengan Ustad Yusuf Mansur. 30 Mei 2005 lalu. Perhelatan besar ini termasuk mendadak. H. setiap bulannya. yang merupakan salah satu calon wakil gubernur ini (berpasangan dengan calon gubernur H. Ustad Yusuf memenuhi undangan salah satu pejabat Pulau Batam. SH. Mungkin itu sebabnya harta yang mereka miliki seolah tak habis sampai tujuh turunan. Soerya Respationo. mereka sengaja mengundang ustad pemilik pesantren Daarul Quran ini. sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). Bahkan Soerya mendapat julukan “Bapak Wong Cilik” Konon bisa sampai ratusan juta rupiah uang yang mereka alokasikan untuk membantu wong cilik Batam. maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. maka melalui Majelis Taklim Humairah yang dipimpin oleh Rekaveny sendiri. Rekaveny adalah pasangan suami istri yang dikenal dermawan di Batam. Tapi kala itu keluarga Soerya-Venny sedang sibuk sosialisasi di masyarakat Kepri (Kepulauan Riau). Allah telah berjanji akan melipatgandakan segala bentuk amal perbuatan baik kita. Apakah kita pantas meragukan firman Allah SWT tersebut? Melengkapi rangkaian roadshownya ke berbagai daerah di Sumatra. Nyat Kadir) dan istrinya Dra. Niat baik Yusuf sempat ditunda sehabis Pilkada.Kisah Keajaiban Sedekah dari P. Batam Pulau Batam Tengoklah surat Al An’aam ayat 160 yang berbunyi. alangkah baiknya jika ia bisa singgah di Batam.” Dari penjabaran ayat tersebut. Soerya. maka baginya pahala) sepuluh kali lipat amalnya. Kebetulan Yusuf Mansur sedang di kawasan Sumatra. Senin. dan barangsiapa yang membawa perbuatan yang jahat.

jumlahnya pasti sepuluh. Dari kisah tersebut Allah telah menunjukkan betapa maha kayanya Dia. tapi ditolaknya! “Roti ini pasti salah alamat. ini bukan untukku. mengapa ia yakin sekali roti itu bukan untuknya. Suatu hari ia kedatangan enam orang tamu. Dalam taushiyahnya itu. Alhamdulillah sambutan jamaah luar biasa. dan dua sisanya disimpan. Pembantu sang imam lantas bertanya. berkembang menjadi besar di Masjid Raya Batam. Rupanya sebelum pulang tadi. tamu yang membawa roti tadi kembali. membuat tamu yang membawa roti tadi bingung dan pulang. Allah pasti akan memberikan balasan setimpal atas perbuatan baik kita.menyelipkan hal ini di sela rapat Majelis Taklimnya. pembantunya. Acara yang sedianya akan diadakan kecil-kecilan. “Nah. Bahkan ustad Yusuf yakin benar kalau dalam waktu tujuh hari kita akan merasakan “hasil” dari sedekah kita. “Karena kalau roti itu memang untukku. 29 .” Jawab imam singkat. Ustad Yusuf menuturkan sebuah kisah yang membuka mata dan hati kita akan makna sedekah. Maka kesepuluh roti tadi dibagikan kepada keenam tamunya. seorang anaknya. bukan dua!” jawabnya lagi dengan tenang. Tentu saja tak mungkin membagi sebuah roti itu untuk keenam tamunya. sang imam lantas memerintahkan pembantunya untuk menyedekahkan roti itu pada tetangganya yang lebih membutuhkan. ini benar untukku. Namun sayangnya ia hanya mempunyai sebuah roti untuk disuguhkan. ia sempat mengetahui kalau sang imam sedang kedatangan tamu. Dahulu kala ada seorang Imam yang bernama Hasan Basri. masjid disesaki ratusan ibu-ibu untuk mendengar taushiyah ustad baby face ini. Tak lama kemudian datanglah seorang tamu lagi sambil membawa dua buah roti untuk Hasan Basri. Langsung Venny dan anak buahnya mengatur semua. kali ini telah menambahkan roti hadiahnya menjadi sepuluh buah. Di tengah keheranan si pembantu.” terima imam dengan senang hati. Tidak mau pusing. termasuk membuat undangan dan diumumkan di Batam Post sehari sebelumnya.

menjelang Magrib. ia mendapat hadiah sebuah mobil Mercy. istrinya menunggu di pengadilan agama. Ketika sore harinya. dia merasa dunia akan kiamat baginya. Apa yang terjadi? Begitu angka tabungannya di sebuah bank mencapai lima juta rupiah. sepulangnya dari bank untuk menerima uang itu. Padahal hanya 300 ribu rupiah yang disedekahkan Mubalighun. ustad Yusuf lalu menuturkan beberapa kisah ajaib itu. Suatu ketika ia ditimpa masalah berat. istri tak jadi menuntut cerai. Semalaman dia merenung dan teringat masih punya simpanan sekitar tiga ratus ribu rupiah. masalah mendapat solusi. dan anak sulungnya akan dikeluarkan dari sekolah akibat terlalu lama menunggak bayaran. esok paginya tanpa disangka ia kedatangan teman lamanya yang menawarkan pekerjaan. istrinya tidak tahan dan minta cerai. Singkat cerita hari itu juga permasalahan Mubalighun selesai. Mengingat janji Allah di surat Al An’aam itu. Ada seorang temannya yang bernama Mubalighun. susah menjadi senang. Karena selalu berhutang dan dikejar debt collector. Ada juga kisah seorang tukang bubur yang mengorbankan uangnya untuk biaya pengobatan orang tuanya.” Bebernya semangat. tapi lihatlah hasilnya. “Pokoknya Mubalighun depresi berat dan bahkan berniat bunuh diri malam itu juga.” paparnya. Masya Allah. Dana yang lebih dari cukup untuk melunasi hutang-hutangnya dan menyelamatkan rumahnya dari sitaan. tiba-tiba istrinya sudah ada di rumah bersama anak bungsunya. malah tak sampai tujuh hari. Nah. Dari perjalanannya ke berbagai daerah. miskin menjadi kaya. Untungnya dia cepat beristighfar akan niat buruknya itu. Rumah tetap dimiliki. Dengan sedekah hutang menjadi lunas. bahkan menyediakan dana awal sampai 25 juta rupiah. karena pada keesokan harinya rumahnya akan disita. 30 . malam itu juga ia bagikan uang itu pada fakir miskin. di kawasan Duta Mas. Tak disangkanya lagi. pada suatu malam senin. ustad ganteng yang suka memakai baju putih ini banyak menemukan fenomena keajaiban sedekah. dan anak sulungnya bisa tetap bersekolah. taushiyah dilanjutkan di kediaman Soerya.“Banyak kejadian yang membuktikan itu.

bahkan lebih cepat. sedekahin saja. berapi-api. Itulah sebabnya acara tersebut lebih tepat diadakan di ruangan tertutup dan tanpa kehadiran anak kecil. ia yakin keadaannya tak akan seburuk itu. Justru semakin berat kita menyerahkan sejumlah uang untuk sedekah. istri H. faedah sedekah ada empat. Syaratnya buka mata lebarlebar untuk “merasakan” hasil sedekah itu. Nyat Kadir. Tapi umumnya begitu. menyembuhkan penyakit. mendatangkan rezeki. Bisa lebih lama. “Kalau sampai tujuh hari kita merasa tidak mendapat apa-apa.” jelasnya. ia justru datang dari belakang. ia akan berjalan menghampiri penonton dan berdialog dengan mereka. sudah beda konsentrasinya. Hasyimah. Dalam berceramah. membenarkan fenomena keajaiban sedekah. yaitu dapat menolak bala. Yang jelas. Dalam kesempatan ini. Jangan mikir uang tinggal sedikit.” tambahnya lagi penuh keyakinan.“Begitu banyak keajaiban yang terjadi gara-gara sedekah. menyapa jamaah paling belakang dan berjalan ke podium. Akhirnya ia hanya menyumbang 500 ribu. namun apa yang didapatnya? Sejak itu ada saja uangnya keluar untuk berbagai keperluan. 31 . Biasanya penceramah muncul dari depan atau samping panggung. bisa jadi kita dipanjangkan umur. Biasanya ia muncul sepuluh menit sebelum acara dimulai. dan memanjangkan umur. Andai saja ia jadi menyumbang sejuta. Ny. Suasananya jadi dialogis dan akrab. tapi entah kenapa rasanya berat sekali mengeluarkan uang itu. Suatu hari dalam sebuah acara ia ingin menyumbang sejuta. Dengan hadirnya anak kecil yang lari-lari misalnya. ia tak hanya berdiri kaku di mimbar. Jumlahnya sampai berlipat. Sedekah Untuk Membangun Usaha Spiritual Gaya ceramah ustad yang satu ini memang agak lain. “Karena saya membutuhkan kefokusan mereka. membuat yang mendengarnya ingin langsung bertindak. membakar semangat. Semua tetap tergantung Allah. Insya Allah balasan Allah semakin dasyat!” Memang patokan tujuh hari itu tidak mutlak. Dan gaya orasinya san> gat provokatif. Makanya sekarang jangan ragu sedekah.

orang suka main sikut sana-sikut sini. maka langsung saja 2. Sekarang gantilah sogokan anda dengan membiayai seribu anak yatim piatu dan anak jalanan. Jangan heran kalau sekali ceramah di hotel berbintang. Tidak besar. maka berharaplah dari-Nya. Misalnya anda akan memperoleh seratus juta. kan? Kalaupun setelah sedekah. Karena Dia lebih tahu yang terbaik buat kita dan apa yang kita harapkan belum tentu yang terbaik. Insya Allah proyek itu gol. Saat itu ia ingin sekali tendernya di suatu wilayah tembus. Setiap insan perlu mempelajari ilmu sedekah. bahkan tak jarang banyak yang menenteng tangan saya menuju ATM. Insya Allah. Meskipun terdengar sederhana dan simpel. Uang dan barang yang terkumpul itu lalu ia serahkan ke panitia setempat untuk disumbangkan pada yang membutuhkan. Kalau kita boleh bergurau sama Allah. menyogok. ia 32 . proyek anda tetap gagal. Ambillah contoh. supaya lebih menarik dan menghibur. Sebagai ganti sogokan ke pemda setempat. atau memakai uang pelicin. jangan dari manusia.5%nya disedekahkan dimuka. Walaupun terdengar tak lazim tapi sedekah mampu membersihkan harta yang kita miliki dan mampu menggolkan proyek yang kita incar. cek. istilahnya kita menyogok-Nya. Apa yang bisa manusia berikan pada kita? Sekarang bayangkanlah keuntungan yang akan anda dapatkan jika berhasil dalam suatu hal. jam tangan. yakinlah ada hikmah dibalik itu dan yakinlah Allah akan menggantinya dalam bentuk lain. bisa ratusan juta terkumpul untuk sedekah. maka sebelum memperoleh keuntungan itu. Itu sengaja ia lakukan agar ia tak dicap sebagai ustad pembawa uang sedekah.” ujarnya tertawa. gelontorkanlah uang dari kocek anda sejumlah dua setengah juta rupiah untuk sedekah. “Yang nggak bawa uangpun tidak sungkan menyerahkan hp. Karena Allah yang memiliki dunia dan seisinya. tapi sedekah mampu membangun usaha spiritual.Ia juga kerap melengkapi taushiyahnya dengan simulasi dan permainan. Tapi hasilnya luar biasa. anda sebagai seorang pengusaha sedang mengincar sebuah proyek. Hal ini pernah dialami oleh seorang pengusaha bijih plastik. perhiasan. Biasanya dalam dunia bisnis.

Tanpa disangkanya salah seorang teman SMA-nya juga makan di sana dan ajaibnya mereka berusaha di bidang yang sama. lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). takutlah kepada-Nya dan bertakwalah. Subhanallah bukan? Jadi. janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu denga menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima).” (QS. kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Yang mau sembuh dari penyakitnya. sedekah! Yang mau mendapatkan solusi dari masalahnya. Bila engkau ingin diperpanjang umurmu.memilih sedekah. Namun apa yang terjadi? Ia tak mendapatkan tender tersebut. ingin kaya? Ya sedekah! Keajaiban Sedekah KEAJAIBAN SHODAQOHMuhammad MuhyidinRasulullah Saw. 2:264) Jadi. Bila engkau ingin dicintai para makhluk. apa anda masih meragukan faedah sedekah? Bukan hanya orang kaya yang wajib sedekah. Di tengah kekecewaan itu ia mampir di sebuah restoran untuk makan siang. Akhirnya terjalin kesepakatan di antara mereka untuk berbisnis dan si teman langsung meneken cek sebagai uang muka. Bila engkau ingin dikumpulkan bersamaku di padang mahsyar. Kecewa? Pasti! Dan itu wajar dialami manusia. maka zakatilah harta bendamu. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir itu. “Hai orang-orang yang beriman. Janganlah sekali-kali mengungkit pemberian anda. Bila engkau ingin diperkaya dalam harta. maka per-banyaklah shodaqohmu. yang merasa miskinpun harus sedekah kalau menjadi kaya. Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa y> ang mereka usahakan. Jangan ragu dengan firman Allah. berbuat baiklah kepada mereka dan jangan berharap sesuatu dari yang mereka miliki. sedekah! Yang mau melunasi hutangnya. Tapi anda harus sedekah dengan ikhlas dan tanpa pamrih. bersabda. maka 33 . maka bersilaturrahmilah kepada kaum kerabatmu. seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. ?Bila engkau ingin dicintai Allah. sedekah! Karena sedekah bisa memancing rezeki. Bila engkau ingin disehatkan badanmu. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. jika pihak yang telah anda sedekahkan suatu saat berbalik menyakiti anda.

Tak pernah ada tutur kisah bahwa orang yang rajin bershodaqoh lantas hidupnya jadi miskin. Apa yang bisa dilakukannya? Ia mengaku tak punya sesuatu yang berharga untuk dijual. Pada saat itu. Salam Sejahtera.. yang ikhlas lillahi ta'ala. di Surabaya katanya baru pertama kali digelar majelis taklim binaannya ini. Relax. hidupnya makin bertabur harta. masih muda usia. Dan. Semoga Anda dan Semua Makhluk Berbahagia. pada saat ia sedang menawarkan sepeda motor tersebut. Baik itu berkaitan dengan kehidupan di dunia. melarat. Ter-nyata. Pasrah Matematik di Sebalik Sedekah dari Ustadz Yusuf Mansur Dikontribusikan oleh Mr. ke-bahagiaan dan apalagi nikmat pahala di kehidupan akhirat kelak. kelahiran 19 Desember 1976. inilah Ustad Yusuf Mansur.perpanjanglah sujudmu kepada Allah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa. tetapi "pamor" dirinya sudah menasional. bahkan mungkin sudah "go international" . maka perbanyaklah shodaqoh Anda. Senyum.. 30 juta. PRIMA 18-06-07 16:23 Di usianya yang tergolong muda. maka milik Anda berkurang. kebarakahan kekayaan. makin mulia dan makin bahagia. kakak-nya yang di Swiss kirim SMS. misteri dan rahasia keagungan di balik amal-an shodaqoh.. pada saat ikut ke dalam kelompok atau majelis taklim binaannya. Dan.? Begitulah Allah menaburkan jutaan keajaiban. dhaif dan menderita. Oleh staf saya. Saya memang baru mengenal dia. dan tidak tahu lagi ke mana harus mencari uang untuk melunasi utangnya.?(Ustadz Yusuf Mansur) Shodaqoh memang tak mampu dinalar oleh hukum ekonomi: ?Anda mengeluarkan. Ia mengaku punya utang Rp. sosok Ustad ini memang layak untuk dipanggil Ustad atau Guru dalam ilmu Islam.Jika Anda ingin kian kaya. Isinya menyatakan bahwa ia baru saja mentransfer dana senilai Rp. jadi usianya baru 30 tahun-an pada 2007 ini. Akhirnya staf saya menganjurkan agar ia menjual motor vespanya dan menshodaqohkan hasilnya. beruntung saya bisa ikut hadir di sana. Ya. ia disuruh shodaqoh. 30 juta. mukjizat. mulia dan bahagia.? ?Suatu hari ada seorang pedagang datang kepada salah seorang staf saya. Ustad 34 . Justru para dermawan itu.. seperti kelapangan hidup dari beragam masalah.

3 = 3710 . yaitu 10 x lipat.benarbenar berbeda. dengan berpedoman pada Al-Qur'an tersebut. maka Allah pasti akan menggantinya dengan jumlah minimal 10 (sepuluh) kali lipat. dan menutup kesalahan serta keburukan. bahwa Allah sendiri telah menjanjikan. bahwa Allah membalas 10 x lipat pemberian kita.. Allah menjanjikan balasan sampai 700 x lipat. kita bisa memperoleh ampunan Allah.2 = 2810 . oleh Ustad Yusuf Mansur. menghapus dosa.Qur'an... Kita tinggal mengalikan dengan angka 10. Intinya: Semakin banyak bersedekah. berapa pun yang kita sedekah kan atau kita berikan dengan ikhlas kepada orang lain yang membutuhkan bantuan kita.Dia memberikan ilustrasinya sebagai berikut:10 . Ini sungguh luar biasa prima. 35 .Sehingga kalau dilanjutkan. jika manusia mau bersedekah..Tinggal kita yang mau membuka mata. Ayat: 160. Nah. Ayat: 261.8 = 8210 . Dan. inilah yang luar biasa prima itu. yaitu tertulis di dalam Al-Qur'an Surat: 6.9 = 9110 . ini ada dasar hukumnya. dimana Allah menjanjikan balasan 10 x lipat bagi mereka yang mau berbuat baik.. bahwa pengembalian dari Allah itu bentuknya apa? Bukalah "mata hati" kita. sungguh menarik bukan? Lihatlah hasil akhirnya.Tetapi ilmu Matematika Sedekah adalah sebagai berikut:10 . Dengan tetap bergaya "anak muda". berkaitan dengan sedekah ini. bahwa selama ini ternyata saya telah rugi besar.Menurut ustad muda ini.4 = 4610 .5 = 5510 . bagaimana sebenarnya dan sebaiknya sistem sedekah ini bekerja. "Aku adalah sebagaimana yang diprasangkakan hamba-Ku kepada-Ku". ini ilmu matematika yang biasa kita terima di sekolah dulu. yang disebutnya sebagai MATEMATIKA DASAR SEDEKAH. Bukankah Allah berfirman. Ustad Yusuf Mansur memberikan ilustrasi yang sangat mudah dan "gamblang". yang memberikan gambaran kepada kita. maka ustad ini menunjukkan sekaligus mengingatkan ke setiap orang yang hadir.1 = 19 .10 = 100Nah.Meskipun saya sudah tahu mengenai Keagungan Al. sungguh sangat berbeda dengan ilmu matematika yang dulu pernah kita pelajari di sekolah.1 = 9 . dengan penjelasan tentang sedekah ini. juga bisa mendatangkan kasih sayang dan bantuan Allah. maka akan ketemu ilustrasi seperti berikut ini:10 . Tetapi. bukan yang 700 x lipat. bahwa dengan sedekah ini.7 = 7310 . Bahkan di dalam Al-Qur'an Surat: 2. Oleh karena itu. Sedekah bisa mendatangkan ridha Allah. benar-benar semakin membuka "mata-hati" saya.6 = 6410 . selalu lah berpikir positif kepada Allah. Dan. maka kita bisa membuat "hitung-hitungan" matematika. ini menggunakan dasar.. Matematika sedekah ini. maka pasti semakin banyak penggantiannya dari Allah SWT.Yusuf Mansur memberikan uraian menarik mengenai "Shodaqoh" atau "Sedekah". kita pakai acuan balasan dari Allah yang minimal saja.

SUATU hari.selalu lah berprasangka baik kepada Allah. Maka ada satu hal yang bisa membuat kematian menjadi sesuatu yang bisa ditunda. 36 .Salam Luar Biasa Salam Sejahtera. Esok paginya. yang setimpal dengan amal perbuatan kita. “Siapa anak muda yang tadi mendatangimu wahai Ibrahim?” “Yang anak muda tadi maksudnya?” tanya Ibrahim. Relax. “Itu sahabat sekaligus muridku. dan memberitahu tentang kematian anak muda itu besok. Malaikat Kematian mendatangi Nabiyallah Ibrahim. Hampir saja Nabiyallah Ibrahim tergerak untuk rriemberitahu anak muda tersebut.” “Ada apa dia datang menemuimu?” “Dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahannya besok pagi. Tapi langkahnya terhenti. maka Allah akan serta merta menunjukkan KeMaha Kebaikan-Nya kepada kita. sayang sekali. Nabiyallah Ibrahim memilih kematian tetap menjadi rahasia Allah.” Habis berkata seperti itu. Malaikat Kematian pergi meninggalkan Nabiyallah Ibrahim. Nabiyallah Ibrahim ternyata melihat dan menyaksikan bahwa anak muda tersebut tetap bisa melangsungkan pernikahannya. untuk menyegerakan pernikahannya malam ini.” “Wahai Ibrahim. yaitu kemauan bersedekah. dan bertanya. umur anak itu tidak akan sampai besok pagi. kemauan berbagi dan peduli. Pasrah Manfaat Sedekah KEMATIAN BISA DIUNDUR (Yusuf Mansur) Kematian memang di tangan Allah. Semoga Anda dan Semua Makhluk Berbahagia. Allah pasti membalas kebaikan kita dengan balasan yang PAS. Senyum.

Nabiyallah Ibrahim bertanya kepada Malaikat Kematian. pembaca “Kajian WisataHati” dimanapun Anda berada. Muhammad shalla `alaih bahwa sedekah itu bisa memanjangkan umur. hingga engkau masih melihatnya hidup. maka kemungkinan besar memang Allah akan memanjangkan umur Anda. anak muda tersebut menyedekahkan separuh dari kekayaannya. tidak seseorangpun yang mengetahui dalam kondisi apa ajalnya tiba. lihat-lihatlah sekeliling Anda. Maka. Bila Anda menemukan ada satu-dua kesusahan tergelar. Dan ini yang membuat Allah memutuskan untuk memanjangkan umur anak muda tersebut. Nabiyallah Ibrahim malah melihat anak muda ini panjang umurnya. Bila bersedia. Saudara-saudaraku sekalian. kematian memang di tangan Allah. Dan.Hari berganti hari. bulan berganti bulan. dulu?” “Wahai Ibrahim. di malam menjelang pernikahannya. Hingga usia anak muda ini 70 tahun. tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajalnya akan sampai. “Apa gerangan yang membuat Allah menahan tanganmu untuk tidak mencabut nyawa anak muda tersebut. bila disebut bahwa ada sesuatu yang bisa menunda kematian. tapi Allah menahannya. Bukankah sedekah akan mengundang cintanya Allah? Sedangkan kalau seseorang sudah 37 . Tinggal apakah Anda bersedia menolongnya atau tidak. Dan Allah memberitahu lewat kalam Rasul-Nya. justru itu. maka sesungguhnya Andalah yang butuh pertolongan. itu adalah…sedekah. dan tahun berganti tahun. tengoklah kanan-kiri Anda. minggu berganti minggu. memajukan dan memundurkan kematian adalah hak Allah. melainkan juga memungkinkan kita meninggal dalam keadaan baik. apakah dia berbohong tempo hari sewaktu menyampaikan bahwa anak muda itu umurnya tidak akan sampai besok pagi? Malaikat Kematian menjawab bahwa dirinya memang akan mencabut nyawa anak muda tersebut. Maka mengeluarkan sedekah bukan saja akan memperpanjang umur. jadi. Karena siapa tahu kesusahan itu digelar Allah untuk memperpanjang umur Anda.” Saudara-saudaraku.

Mudah-mudahan Allah berkenan memperpanjang umur. Tapi tentu saja. melainkan selamanya. sehingga kita semua berkesempatan untuk mengejar ampunan Allah dan mengubah segala kelakuan kita. Jika hati bersih. rahmat Allah SWT mudah menghampiri. hanya berdekatan dengan yang serba suci. bersedekah juga semestinya tidak hanya dilakukan di bulan Ramadhan. tidak ada dosanya yang tidak diampunkan. Sebab. lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan” (AnNisaa: 78) Shodaqoh membawa berkah Salah satu amal shalih yang sangat dianjurkan sebagai ibadah utama di bulan Ramadhan ialah bersedekah. Sedekah merupakan bagian dari upaya tadzkiyyatun nafs.dicintai oleh Allah. Salam. kemudian kepada Allah-lah kamu kembali. Yusuf Mansur. dan tidak ada nyawa yang dicabut dalam keadaan husnul khatimah. yang biasa digunakan sebagai kata-kata 38 . Allah itu suci. Insya Allah. Bahkan dalam kitab suci itu kalimat perintah Allah untuk bersedekah menggunakan huruf waw ‘athaf. kita masih membahas “sedikit tentang menunda umur. Salam Wisata Hati. “Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. tidak ada keinginannya yang tidak dikabulkan. membersihkan pribadi. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. sedekah disebutkan sebagai salah satu ibadah yang utama. baik lahir maupun batin. kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur yang telah ditentukan. Dalam Al-Quran. sebagaimana berakhlaq mulia. tapi kaitannya dengan kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi “. sambil mempersiapkan kematian datang. maka tidak ada masalahnya yang tidak diselesaikan.

haruslah bersedia berbagi. kalau kita ingin dicukupkan rezeki oleh Allah SWT. mengapa enggan memberi? Karena sebagian orang berpikir bahwa. sabda Rasulullah SAW lagi. menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Dengan demikian. ia pun enggan bersedekah.” Maka. Begitu pentingnya sedekah. sebagaimana sabda Rasulullah SAW. menurut AlQuran. Bahkan semakin kaya semakin bakhil. Bahkan.sumpah. Padahal. bakhil. Wallahi. “Setiap amal yang baik adalah sedekah. bahkan kaya raya. baru kemudian bersedekah. barangkali mereka berpikir. sehingga dalam Al-Quran terdapat banyak perintah mengenai amalan utama itu. “Katakanlah kepada hamba-hamba. Misalnya. demi Allah. selalu saja kurang. sedekah merupakan perintah yang sangat mengikat dan sangat penting. dengan memberi. sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual-beli dan persahabatan. sehingga semakin hari semakin merasa kurang saja. Karena merasa selalu kekurangan. Itu sebabnya banyak orang berpikir. Misalnya dalam surah Ibrahim ayat 31.” Konsep sedekah sesungguhnya tidak semata-mata berkaitan dengan pemberian materi. untuk diri sendiri saja masih kurang. tapi tetap saja kikir. sebaiknya menunggu sampai harta cukup dulu. “Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. harta yang dikumpulkan itu malah tidak pernah cukup. apalagi menjadi dermawan.” Mengapa sedekah sangat dianjurkan? Barangkali karena sifat alamiah manusia yang memang sangat sulit berbagi. Lho. EMPAT KEUTAMAAN 39 . harta miliknya akan berkurang. dalam praktek. Dalam masyarakat. sehingga sedekah pun tertunda. Padahal. sedekah sesungguhnya identik dengan amal kebajikan.Ku yang beriman. banyak kita jumpai orang yang hidupnya telah mapan. pelit. Atau. hendaklah mereka mendirikan shalat. Sebab. jangankan untuk orang lain.

setiap bulir (terdapat) seratus biji. “Tidak akan berkurang rezeki orang yang bersedekah. Semakin banyak bersedekah. hidup di dunia merupakan kesempatan yang baik untuk bersedekah. kecuali bertambah. Sebuah prinsip yang kelihatannya sangat sederhana dan “aneh”: mumpung masih hidup. Dan justru karena sangat dermawan itulah ia tak pernah kekurangan. Pertama. Bagi seorang mukmin. Sebab. mengapa? Sebab.Sedemikian penting dan utamanya bersedekah. karena hal itu bukan sedekah. sebagai upaya untuk membangun solidaritas antarmanusia. Simak surah Al-Baqarah ayat 261. Allah melipatgandakan pengganti sedekah yang telah ia keluarkan.” Yakin bahwa Allah tak mungkin ingkar janji. Sangat utama ditunaikan di depan. 40 . Dan Allah mahaluas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. “Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu. bertambah. sebagai inisiatif. bahkan sahabatnya semakin bertambah dan ia semakin dicintai orang. Apa sebenarnya keutamaan sedekah? Menurut Rasulullah SAW. sedekah justru mengundang rezeki. akan “mengundang” kekuasaan Allah. semua orang terlalu sibuk degan urusan masing-masing. sabda Rasulullah. bukan atas permintaan. Jika sedekah disampaikan di depan. firman Allah. Lho. bukan setelah ada sisa dari suatu harta. Juga jangan diberikan setelah melaksanakan suatu perbuatan. Ada pula ulama yang. melainkan syukuran. dan bertambah”. (sedekah-Nya) serupa sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Allah melipatgandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. semakin banyak rezeki melimpah. kita harus bersedekah. malah memperbanyak bersedekah. ada empat keutamaan. sehingga kita dianjurkan menunaikannya sebagai inisiatif. Dan hasilnya. yang berjanji melipatgandakan “pengganti” sedekah sampai 700 kali. seorang sufi menjadi sangat dermawan. karena sedang sangat membutuhkan dana. di hari kiamat kelak tak seorang pun yang bersedia menerima sedekah lagi.

000. sedekah dapat memanjangkan umur. uang yang terkumpul baru mencapai Rp. Dan muslim yang baik ialah mereka yang gemar bersedekah. “Bersegeralah bersedekah.000. Karena sedekah dapat membersihkan hati dan pikiran. Dengan bersedekah Rp. dialah muslim yang baik. lebih bermasalah. ia membuka rekening khusus untuk tabungan haji. ditolong atas semua permasalahannya. bukan tak mungkin akan kembali Rp. dan semakin dicintai para sahabat. Cukup banyak kisah tentag muslim yang baik. Dengan kebajikan. lebih menderita. yang kemudian hidupnya berubah. Tangerang. menahan musibah. karena dapat membantu orang lain. Dan bersedekah merupakan upaya terbaik untuk membantu orang lain. diringankan bebannya. berkat ridha Allah SWT. Dengan bersedekah. yang dikisahkan oleh Ustad Yusuf Mansur. kehidupan kita akan dipenuhi kebajikan.” Sabda Rasulullah SAW lagi. Selalu tumbuh kepuasan batin dan merasa lebih berbahagia.70. sedekah bisa menyembuhkan penyakit. ingin sekali memberangkatkan ibunya pergi menunaikan ibadah haji. Demi mewujudkan niat tersebut. Jawa Tengah. sedekah dapat menolak bala. Alkisah. hidup menjadi lebih berkualitas. tahu perannya sebagai makhluk sosial. Sabda Rasulullah. Selain itu. musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah.000. menghilangkan kesulitan. seorang pedagang bubur ayam di semarang. Menurut Imam Ghazali. setelah dua tahun menabung. jika orang sudah benar-benar menyadari akan jadi dirinya. Dan dengan uang itulah si sakit membiayi proses penyembuhannya.5 juta. padahal tarif ONH 41 . “Jika seseorang ingin dihilangkan kesulitannya. Sebab.misalnya.100. Ketiga. Ciledug. dia harus membantu mereka yang lebih susah.” Keempat. dampaknya secara psikologis dapat pula membantu penyembuhan. yang gemar bersedekah.Kedua. Tapi. Misalnya.. Allah menjanjikan melipatgandakan ganjaran sedekah hingga 700 kali lipat. pada 2003. pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Wisata Hati di Bulak Santri.

dan uangnya disedekahkan.2 milliar. Walhasil.500 juta di Bank Mandiri tempat ia menabung. mengabarkan baru saja mentransfer uang Rp.30 juta. Suatu hari ia dianjurkan oleh seorang ustad untuk bersedekah. ia memenangkan program undian berhadiah mobil mewah seharga hampir Rp. ia bisa melunasi utangnya yang Rp. menyedekahkan satusatunya arloji yang ia beli di Singapura senilai $S 3. Tiga hari kemudian. Akhirnya. Padahal. Maklum.000 (27 juta) itu dengan ikhlas. Tak lama kemudian. ia mendapat proyek pembangunan senilai Rp.waktu itu sekitar Rp. mobil tersebut di beli dengan harga setengah miliar rupiah. Insinyur itu pun menurut. 42 . Kisah berikut mengenai seorang pedagang yang punya utang Rp. ia harus menanggung satu istri dan lima anak. Si pedagang menuruti nasihat itu. Ia bingung. padahal ia tak punya apa-apa lagi. Suatu hari ia menemui seorang ustadz. Karena tak sanggup membayar pajak. Allah berkehendak menolongnya. Namun ustadz itu melihat. Seorang insinyur punya utang Rp. Berarti Allah melipatgandakan tabungannya hingga 100 kali lipat. Padahal. dan ia dianjurkan untuk bersedekah. bukan hanya sang ibu tercinta yang pergi haji. Ajaib. Karena memang berniat baik. mobil itu ia jual kepada seorang hartawan. tak disangka-sangka.30 juta. dan menyedekahkan lagi uang sebanyak 1 miliar.25 juta.800. Baru saja berniat hendak menjual vespa. Sang ustadz malah menganjurkan menjual satu-satunya harta yang masih dimilikinya. sebuah motor vespa. Dan pulangnya menjadi tukang bubur yang kaya raya. abangnya di swiss mengirim SMS.2 milliar. Ia tidak bisa membiayai hidup keluarganya hanya dengan gaji Rp. ia sudah tidak punya apa-apa lagi. pembayaran lazimnya dilakukan setelah proyek selesai. dan gemar membagikan bubur ayam kepada fakir miskin. si tukang bubur beserta istrinya pun berziarah ke Tanah Suci. 5 miliar dan dibayar kontan di muka. Suatu hari ia menceritakan kesulitan hidupnya kepada seorang ustadz. Kisah seorang sopir di bawah ini juga menarik.000. ia masih punya sebuah arloji yang bisa dijual dan uangnya disedekahkan.

1 juta. karena masih bisa bekerja. Si marbot punya Rp. Karena tidak berani minta. ia hanya memandang gerobak gorengan itu dari kejauhan.1. Ketika ia sedang asyik membersihkan masjid. Masih ada kisah mengenai keberkahan sedekah yang dialami seseorang marbot masjid. uang yang ada saja masih kurang. Allah SWT akan mencukupi kebutuhan Bapak. tapi kebutuhan saya tidak tercukupi. selama tiga hari melihat seorang bocah laki-laki lusuh berlalu-lalang dengan wajah sedih di depan gerobak dagangannya. Inya Allah. “Sebenarnya saya tidak ingin mengeluh. ia diajak majikannya ke luar kota untuk urusan bisnis.5 juta. Seminggu kemudian. Mendengar penjelasan tersebut si sopir berkata. sang ustadz menjelaskan. seorang pedagang gorengan di jakarta. keluarkanlah sedekah. pedagang gorengan itu menyisakan sepotong buntut singkong 43 . anak itu menginginkan sepotong-dua potong gorengannya secara gratis. Sekitar tahun 1980. Dia tahu. Setelah dihitung. tiba-tiba datang seorang ibu minta uang Rp. jumlahnya mencapai Rp. Menanggapi keluhan itu.” Dengan tenang ustadz itu menjawab. Seminggu kemudian. dan langsung menyerahkannya kepada ibu yang sangat membutuhkan itu.10 ribu untuk ongkos pulang. Pada hari keempat.Sang ustadz balik bertanya. belum menghasilkan perubahan.100 ribu. “Lebih baik Bapak coba dulu. Karena itu ia menyarankan agar pak sopir bersedekah. “Bapak sudah bersyukur belum?” Sopir itu menjawab sudah bersyukur. dan sopir itu mendapat bagian Rp. jika rasa syukur tidak diwujudkan dengan berbagi. “Bagaimana mungkin bersedekah.15 ribu. apalagi anak-anak bertambah besar”. ia mendapatkan sumbangan uang dari para jamaah.” Tak lama kemudian sopir itu menyedekahkan Rp. khusus untuk si marbot. bersedekah. katanya. Ternyata bisnis majikannya sukses.

Tapi ia bingung ketika si pemuda perlente itu mendadak berucap.” tuturnya. Dia tidak mengira sepotong buntut singkong. Sesuatu yang dianggap remeh.” jawab pemuda itu.goreng yang biasanya tidak dijual.” papar si pemuda itu. ada pisang sama singkong goreng”. “Abang tidak sekadar memberi saya buntut singkong. Bang. Mas! Buntut singkong mah dibuang. yang biasanya dibuang.” Matanya berbinar. Tak menunggu lama. bang. Kenapa kamu masih ingat sama saya?” tanya pedagang itu penasaran. Ketika berhadapan. Dipanggilnya bocah itu sambil mengacungacungkan sepotong singkong kecil itu. Suatu hari sebuah mobil mewah berhenti di depan gerobaknya yang diparkir di tengah perkampungan kumuh. ketika saya masih kecil. si pedagang gorengan seperti tak peduli. si bocah lansung berlari menyambar singkong itu seraya berucap. tapi baginya itu membuatnya sangat bahagia sehingga ia berjanji suatu saat akan membalas budi baik pedagang 44 . Si pedagang gorengan terperangah. tukang gorengan itu masih berjualan di tempat yang sama. Kenapa kagak beli yang lain aja? Noh. tersenyum “Dulu. dan ayah saya baru saja wafat. Selama empat hari saya berlalu-lalang di depan gerobak Abang ini. “Terima kasih. Penumpangnya. tapi juga kebahagiaan. Si pedagang akhirnya ingat pada wajah yang pernah dikenalnya 24 tahun silam. bisa membuat pemuda itu mendatanginya dengan keadaan yang benar-benar berbeda. Dulu. “Bang. ada buntut singkong?” “Kagak ada. lalu bercerita bahwa sesaat setelah menyambar singkong itu dia langsung memamerkannya kepada teman-temannya. menghampiri pedagang gorengan itu. seorang pria muda berpenampilan wah. sampai Abang memanggil saya memberi sepotong buntut singkong goreng yang langsung saya sambar. ujar si pedagang gorengan itu. Temen-temen mengejek karena saya tidak bisa jajan. ingin membuktikan bahwa dia masih bisa jajan. “Saya kangen ama buntut singkongnya. tapi senyumnya terkembang. tidak ada yang membiayai hidup saya. Dua puluh empat tahun kemudian. Abang kan pernah ngasih saya buntut singkong goreng. “Yang saya beri dulu kan cuma buntut singkong.

Dua puluh empat tahun silam ia telah membahagiakan seorang anak yatim. saya ingin memberangkatkan Abang berhaji. Bahkan sampai kini ia masih hidup. tapi kali ini ibunya tidak setuju. tetapi keburu 45 . Sang kakek pun menyarankan agar ia rajin bersedekah. bahkan sudah ada yang menikah. Di hari yang lain bertandanglah seorang pemasok berbagai jenis barang. dan satu-satunya tempat curhat adalah kakeknya. datanglah seorang duda berniat mempersuntingnya. Bayi-bayi yang dirawatnya pun sudah dewasa.gorengan itu. Malah. Maka Allah pun membalas amal shalihnya itu. ia menjadi ketua grup senam beranggotakan 2. Ini kisah tentang seorang wanita berusia 30-an tahun yang sulit mendapat jodoh. Tapi. Pedagang gorengan itu hampir-hampir tidak percaya. Ketika saat-saat terakhirnya (menurut perkiraan dokter) sudah tiba. tapi tiba-tiba dilamar empat pria. Ia mengumpulkan delapan bayi yatim yang masih merah. merawatnya dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang. ia berserah diri kepada Allah SWT. Menyadari nasib buruknya itu. Ada lagi kisah seorang pasien yang menurut dokter sudah tak punya harapan hidup lagi. minta perincian harga empat macam bahan material yang sedang dibutuhkan oleh panitia pembangunan. “Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Abang.000 orang. tapi ayahnya tidak setuju. Tak lama kemudian. sebab ayahanda semua anak yatim adalah Rasulullah SAW. Allahu akbar! Percaya atau tidak. datanglah seorang pria ingin mempersuntingnya. antara lain. juga berniat untuk melamarnya. Beberapa waktu setelah itu. ujar si pemuda. sedekah ternyata juga dapat mempermudah seseorang mendapatkan jodoh. Semoga Abang bahagia”. Maka ia pun menyerahkan uang sejumlah harga untuk membeli bahan material yang dibutuhkan. anehnya ia justru lebih sehat. si pasien berusaha membuat sisa umurnya yang tinggal sedikit untuk beramal shalih. Sebagai muslimah yang baik. Ia lalu datang ke sebuah masjid yang sedang dalam tahap pembangunan.

Tapi. dan ia harus membayar biaya perawatan sampai puluhan juta rupiah. hubungan mereka semakin dekat. ternyata suaminya raib. dan ternyata pemuda itulah jodohnya. Biasanya setiap sore anak-anaknya bermain di halaman. Setelah itu. Lihatlah isyarat yang semula tak tampak tapi belakangan kelihatan jelas. dan untuk makan saja sulit. Ini satu-satunya benda peninggalan suami saya. Hari demi hari berlalu. wanita itu menunaikan shalat Istikharah. ustadz itu melihat sebentuk cincin yang melingkar di jari manisnya. Kemudian ia bermimpi melihat matahari terbit.” katanya. sang wanita tetap menyerahkan pilihannya kepada Allah. justru itu. Dan mimpi tentang matahari terbit itu ternyata jadi kenyataan: calon suami wanita itu bernama Syamsul Falah.” kata ustadz itu lagi. “Tidak mungkin. “Lho. empat macam sumbangan untuk pembangunan masjid agaknya isyarat empat pria yang datang melamar. Dari kejauhan rumahnya tampak sepi. ketika ia menjenguk ke rumah sakit. dan si pemuda pun bermaksud melamarnya. Jangan heran jika sedekah juga mampu mengembalikan suami yang hilang. si matahari kemenangan. hingga urunglah niatnya untuk melamar si wanita idaman. Padahal ia tak punya harta yang nilainya sebanyak itu. Suatu hari. mendadak 46 . yang menyarankannya untuk bersedekah. ia menjual cincin tersebut dan menyedekahkannya ke sebuah yayasan yatim piatu. Tapi. mohon petunjuk kepada Allah SWT. dengan langkah ringan ia pun pulang. si ibu bilang tak punya harta apa-apa.pria itu dijodohkan dengan sepupunya. seorang ibu menerima kabar bahwa suaminya mengalami kecelakaan. ujar ustadz itu. Agar hati lebih mantap.Tiba-tiba. Namun. Di lain waktu. ia diperkenalkan dengan seorang pemuda dalam sebuah acara di masjid. Akhirnya. Sang Pemberi Jodoh. “Cincin itu juga bisa disedekahkan”. Nilai sedekah akan sangat tinggi bila yang disedekahkan adalah benda yang sangat dicintai. Setahun sudah suaminya hilang. Ketika ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam seperti kebiasaannya. Suatu hari ibu tersebut mengadukan halnya kepada seorang ustadz.

ustadz itu pergi ke Gunung Putri. dia dan seluruh warga bergotong royong membangun masjid yang belum beratap. “Karena itu. Sebelum bencana. Ia berkata dalam hati. entah dari mana.” Seorang ibu selamat dari bencana tsunami di Aceh beberapa waktu lalu.” Apalagi Allah juga berjanji akan mengabulkan permintaan yang keluar dari mulut orang yang tangannya rajin memberi. “Mungkin karena tadi pagi saya sudah bersedekah. Kata Ustadz Yusuf Mansur. “Kalau mau rezeki dicukupkan oleh Allah. Subhanallah! Bahwa sedekah bisa menolak mara bahaya. Sang ustadz tidak heran. Sang Maha Pemurah selalu punya cara untuk melimpahkan rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki. tapi tergolek tak berdaya di tempat tidur. bisa jadi pemiliknya akan kehilangan rasa menikmati. Tapi. janganlah kikir dalam bersedekah. Banyak hikmah berharga yang bisa dipetik dari kisah-kisah di muka. apa gunanya. berbagi menjadi sebuah keharusan. terkena stroke. Orang yang selama setahun hilang. Begitu pintu terbuka. Suatu pagi. berpintu. Kekayaan yang ditimbun hanya akan 47 . Jika kita mengabaikannya. karena itu pasti kehendak Allah. Allah akan membantu hambaNya jika ia mau membantu orang lain. Memiliki harta berlimpah. Sebab. Atau terkena penyakit gula. Dengan jalan bersedekah. seorang ustads di Tangerang bersedekah kepada rekannya sesama ustadz. hendak mengajar. Siapa yang membutuhkan pertolongan dan kemudahan dari Allah. Bogor. kolesterol. asam urat. ia juga harus ikhlas. yang tampak adalah wajah suaminya.ia terperanjat. Menjelang sore. Di jalan tol. Kalau tidak ditarik kembali. kita harus mau berbagi.Nya. Ketika bencana tiba. tiba-tiba kembali pulang. Akibat yang baik selalu berawal dari perbuatan baik. boleh jadi harta karunia Allah itu akan ditarik kembali. tiba-tiba mobilnya bertabrakan dengan mobil lain. Berkah sedekah hanya bisa dirasakan oleh orang yang bersedekah. hingga kaki dan tangan lumpuh. ikuti kisah-kisah ini. dan berjendela. seluruh warga selamat karena berlindung di dalam masjid yang mereka bangun. tapi alhamdulillah ia selamat.

“Barang siapa berniat sedekah. Namun. dia adalah pengusaha besar. dan berwasiat kepada anggota keluarganya. dia sama sekali tidak memberitahukan kepada keluarganya permasalahan yang sedang dia hadapi. kekayaan yang ditimbun dengan sikap kikir akan dikalungkan di leher pemiliknya”. dan prosentase kesembuhannya sangat tipis sekali. Akan tetapi lelaki tersebut meminta para dokter agar mau memberikan tenggang waktu untuk pulang ke Negara asalnya terlebih dahulu. pandangannya tertuju kepada seorang perempuan tua yang berdiri disamping tempat penyembelihan binatang. Menurut diagnosa dokter. Tidak lupa dia menuliskan wasiat dan menitipkan anggota keluarganya kepada orang yang dipercayainya untuk menjaga keluarganya. Para dokter menyarankan agar dia mau berobat ke luar negeri supaya mendapat perawatan intensif. Tokoh dalam kisah ini adalah seorang lelaki kaya raya. ditemukan penyakit kanker kronis dalam tubuhnya. kecepatan Allah membalasnya lebih dari gerakan sedekahnya. Suatu ketika dipertengahan jalan menuju rumahnya. Allah sudah memperingatkan.menjadi beban di hari kiamat. ujar Ustadz Yusuf Mansur lagi.” Sembuh dari Kanker karena Sedekah Kisah berikut ini adalah salah satu kisah yang sangat terkenal dan menjadi pelajaran berharga bagi setiap orang. 48 . Ia kemudian mengutip sebuah hadist qudsi. Suatu ketika dia tekena penyakit kronis yang tidak bisa didiamkan begitu saja. Para dokter di rumah sakit itu lalu menyarankan agar dia mau melakukan operasi untuk menghilangkan anggota tubuhnya yang digerogoti kanker. Dia berkeinginan untuk mengurus segala sesuatunya. Akhirnya lelaki itupun pulang kenegara asalnya lalu mengurus segala sesuatunya. jika ternyata setelah operasi ada hal-hal yang tidak diinginkan.Dia lalu pergi memeriksakan diri ke rumah sakit terkenal. Seketika itu juga lelaki itu berangkat ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan dan hasilnya sama dengan diagnosa dalam negeri.

Perempuan itu mengumpulkan tulang-tulang yang tercecer di sebelah tempat penyembelihan. Lelaki itu lalu menhentikan langkahnya dan menemui perempuan tua itu. Dia bertanya kenapa perempuan itu mengumpulkan tulang-tulang yang tercecer. Perempuan itu lalu bercerita kepadanya, bahwa anak-anaknya menjadi yatim sepeninggal suaminya. Keluarga ini sangat miskin dan tidak punya uang untuk membeli daging. Yang bisa dilakukan adalah mengumpulkan tulang-tulang yang tercecer untuk dimasak sebagai ganti dari daging. Lelaki itu sangat tersentuh mendengar penuturan kondisi yang dihadapi perempuan itu. Dia lalu menyedekahkan uangnya dalam jumlah lumayan banyak kepada perempuan itu. Selanjutnya dia memberikan uang kepada tukang sembelih dalam jumlah yang lumayan banyak lalu memintanya untuk mengirimkan daging kepada perempuan itu setiap mingggunya. Perempuan itu sangat berterimakasih kepada lelaki itu. Tidak lupa dia mendoakan lelaki itu lalu permisi dan meninggalkan tempat.

Beberapa hari kemudian, lelaki itu pergi ke luar negeri untuk menjalani operasi. Sebelum operasi dilaksanakan, terlebih dahulu dokter memeriksa lelaki itu kembali. Hasilnya sangat mencengangkan. Berubahlah raut muka dokter itu, dan dengan nada marah dia bertanya kepada lelaki itu, “Apakah engkau sudah pergi ke rumah sakit lainnya untuk menjalani pengobatan atas penyakitmu itu?" Lelaki itu menjawab, “Tidak.” Dokte itu berkata, “Bohong! Jujurlah padaku, apakah engkau sudah pergi ke rumah sakit lainnya atau tidak?” Lelaki itu menjawab, “Aku bersumpah, demi Allah aku sama sekali tidak pergi ke rumah sakit lainnya, Sebenarnya ada apa engakau bertanya seperti ini?” Dokter itu lalu menjawab, “Pemeriksaan dan diagnosa terbaru menunjukkan tubuhmu sama sekali sudah bersih dari kanker. Keadaanmu sekarang ini sehat-sehat saja.”

Lelaki itu hampir tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh dokter itu. Dia tidak kuasa membendung air matanya yang meleleh karena bahagia. Dia lalu bertanya kepada dokter itu apakah benar apa yang barusan dikatakan kepadanya. Dokter itu

49

menjawab dan bersumpah bahwa apa yang dikatakannya adalah benar.

Setelah menyadari atas apa yang dialaminya ini, lelaki itu lalu bersyukur memanjatkan puji kepada Allah. Kemudian dia pulang ke Negara asalnya dalam keadaan sehat wal afiat. Dia menceritakan kepada anggota keluarganya, dan mereka semua sangat takjub terhadap peristiwa yang dialami lelaki itu.

Dalam hal ini lelaki itu berkata; Allah telah menyembuhkan aku berkat doa yang dipanjatkan oleh perempuan tersebut, karena aku telah bersedekah kepada anakanak yatimnya. Dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk memelihara keluarga miskin sampai waktu yang dikehendaki Allah. Subhanallah.Semoga cerita ini bisa menjadi renungan buat kita semua bahwa sesungguhnya sedekah mampu memadamkan murka Allah, dan mampu menolak dari kematian yang buruk. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw; Obatilah orang-orang sakit kalian dengan (mengeluarkan) sedekah.

KEAAJAIBAN SEDEKAH

SINOPSIS Urusan sedekah adalah urusan hati & keikhlasan setiap umat di dunia ini. Ada yang merasa bahwa setiap harta/uang yang dia terima adalah milik sekaligus hak pribadinya & tidak untuk siapa-siapa apalagi untuk dibagi-bagikan. Audzubillahmindzalik.., namun ada banyak juga berpendapat bahwa setiap harta/uang yang diterimanya adalah titipan Allah semata & wajib disedekahkan kepada yang berhak.

Bagi hamba Allah yang merasa bahwa semua harta serta kedudukan adalah titipan, dengan jiwa yang besar & hati yang tulus ikhlas akan mengeluarkan kewajibannya,

50

walaupun apa yang dia cintai dia korbankan, walaupun dalam keadaan tak punya apapun & terbelit kemiskian, akan tetap rela memberikanya demi mendapat Ridlo Allah SWT.

Aku masih dalam taraf belajar tentang keimanan apalagi soal sedekah, aku hanya ingin berbagi cerita betapa Keajaiban Sedekah itu benar-benar ADA & Allah sungguh Maha Kaya & Pemurah.

Minggu siang, tak seperti biasa aku menyalakan TV, ketemulah salah satu TV Swasta yang menayangkan Acara Keajaiban Sedekah, Tausyiah dibawakan oleh Ust. Yusuf Mansur dengan gaya bahasa sederhana, mudah dipahami, dibumbuhi bahasa gaul ala betawi, mudah dicerna, enak didengar & langsung masuk & mengena direlung hati yang dalam. Kebetulan ada 2 Nara sumber yang dihadirkan dalam Acara tsb. mengupas betapa Keajaiban Sedekah itu telah merubah hidupnya mengalami kesulitan & dengan bersedekah Allah telah menggangkat semua kesulitan yang dialaminya dalam waktu yang "takjub" bahkan Allah melipat gandakan bakhan berlipat-lipat dari sedekah yang dikeluarkan. Sosok Bapak muda, Bpk. Drs. Mulyadi, MM, secara ikhlas & penuh haru menceritakan bahwa saat itu beliau terlilit hutang bermilyar-milyar, bahkan semua harta & rumah yang beliau miliki serta rumah ibunya akan disita oleh pihak bank, belum lagi hutang-hutang & piutang yang macet.

Jum’at sepulang mendengarkan "vonis eksekusi" penentuan tanggal penyitaan rumah dari bank, beliau begitu kalut, mobil BMW nya tersita, beliau praktis naik bus way yang dalam hidupnya belum pernah merasakan naik bus way. Sehingga kalutnya akhirnya beliau memutuskan turun & mampir ke Masjid Al-Azhar untuk berikhtikaf & secara kebetulan saat itu sedang ada Tausyiah dari Ust. Yusuf Mansur mengulas tentang Keajaiban Sedekah. Beliau masih belum percaya ada keajaiban sedekah, tapi beliau penasaran ingin mengikuti tausyiah tsb. Ketika Ust. Yusuf Mansur menghimbau jamaah untuk mensedekahkan apa yang dimiliki jamaah saat hadir di masjid tsb. (apa saja untuk disumbangkan dengan hati ikhlas, Insya Allah, Allah akan mengangkat segala kesulitan kita).

Satu-satunya harta yang beliau miliki saat hadir, hanya jam tangan kesayangannya, jam tangan yang beliau impikan untuk dimiliki sejak kecil. Jam Bulgary seharga US$

51

Beliau adalah Ketua Dewan Masjid DKI (cmiiw). telah disumbangkan ke Dewan Masjid Al-Azhar. suatu hari ibu tsb. walaupun tetap menabung dibank tapi hidupnya tetap tidak berubah tanpa bersedekah.000. mempunyai uang senilai lima puluh ribu. Minggu dilaluinya & rekanannya telah mengabarkan bahwa nilai proposal proyeknya seharga 3 Milyar telah disetujui tapi tetap belum yakin. Saya tertegun.: 1. 52 .000. bhw. Bung Ikang merasa. salah satunya adalah artis penyanyi Ikang Fauzi yang kebetulan juga menjadi nara sumbernya.300. merinding mendengar sharing beliau yang menurut Pak Ust. Beliau masih belum percaya adanya keajaiban sedekah walaupun rekanannya yang menelpon mengabarkan bahwa proposal proyeknya telah disetujui. Yusuf Mansur bagi para jamaah yang hadir untuk menyumbangkan apa saja yang dibawa saat itu. Aku ada cerita lagi. Dengan hati galau beliau menerima telp petugas bank yang mengabarkan bahwa penyitaan dibatalkan karena petugas bank mendengar bahwa proyek beliau disetujui.Allahu Akbar… Sekian persen dari nilai tsb. Ada banyak saksi hidup yang mengalami kejaiban sedekah tsb. Subhanallah." begitu ucapan Pak Mulyadi dengan suara agak parau terharu bahagia agak berkaca-kaca membagikan sharing Keajaiban Sedekah dihadapan Jamaah di salah satu Masjid Tanah Abang Blok A & juga dihadapan para pemirsa televise siang itu.. Senin. ketika saya ke ATM. "Kriiinggg.. Sedekah beliau mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah… "Betapa hati saya sungguh terharu. untuk terus mengalir. itukhan hak saya..-. 3. "Hari Eksekusi" pun tiba. telpon genggam Pak Mulyadi berdering tak berapa lama setelah menyumbangkan jam tangan idamannya. Sabtu. Menabunglah untuk akherat & duniamu melalui sedekah.00 dengan ikhlas & maja terpejam beliau letakkan disurban yang telah disedikan oleh Ust. Namun setelah mendengar salah satu ceramah ttg.".000. Yusuf Mansur. saya tabung. Betapa Bung Ikang yang tadinya merasa bahwa buat apa bersedekah sudah capek-capek mencari uang. 2 stories saja ya yang saya dapat dari Ust. & terlihat direkening bank saya telah masuk uang sebesar Rp. Petugas bank yang beliau tunggu-tunggu ternyata belum datang juga. disampaikannya kabar gembira tsb. terharu. Yusuf Mansur yang berbagi cerita siang itu di TV. Beliau masih didalam masjid & masih belum yakin akan keajaiban tsb. Seorang ibu A mengeluhkan anaknya sudah 5 bulan tidak bayar SPP. jaditinggal menunggu jebolnya pipa pahala tsb.

ke Ibu B. bulan penuh rahman. Pemuda yang bekerja sbg.Amiin. seandainya aku diberi kesempatan satu kali saja. Satu bulan kemudian. Dengan hati ikhlas ibu A memberikannya uang lima puluh ribu tsb. tak berselang lama Ibu A mendapat kabar bahwa anaknya mendapat bea siswa & dibebaskan dari uang SPP… 2. akhirnya mendapat panggilan kerja. Office boy tsb. & kembaliannya diberikan ke pemuda office boy tsb. disuruh beli mie ayam sipenyuruh memberikan uang 200rb.begitu nadzarnya.." begitu penjelasan sang pewawancara. Betapa tulus hati Ibu A tsb. Dengan jiwa besar. saat yang terbaikuntuk berlomba-lomba memperbanyak sodaqah. seandainya aku diberi kesempatan satu kali saja. Keajaiban Sedekah merubah hidup kita. saat pemuda tsb. kemudian dia nadzar "Bila suatu saat nanti mendapat pekerjaan. Ya Allah. Seorang Pemuda yang sudah sekian tahun belum juga mendapatkan pekerjaan... darimana? Ternyata Allah memberikan pahala itu datangnya dari segala arah. telah bergaji hampir 8juta-10juta perbulan. Insya Allah. Singkat cerita. & bermaksud untuk pinjam. anda kami terima sebagai office boy. & tempat kerja anda bisa dilantai 1. saya tidak membutuhkan uangnya yang penting saya bekerja". Allah Maha Pemurah. gajian. Hari ini Bulan ini Bulan Suci Ramadhan. aku akan terus melaksanakan SEDEKAH. 10. cmiiw).ke anaknya bahwa besok kita akan melunasi uang SPP yang tertunggal sebanyak 5 bulan. aku pernah mendengar salah satu Tausyiah dari Mbak Sasha (DT Jkt. seandainya aku diberi kesempatan satu kali saja. Betapa pentingnya sedekah. time is up. Ya Allah. "Tanpa CV & cukup KTP saja.. Oppss…. aku akan melaksanakan Sholat Sunnah. rumahnya didatangi oleh seorang ibu B (tetangganya) yang menangis tersedu-sedu & mengeluh bahwa anaknya belum bayar SPP selama 7 bulan. pemuda tsb. Ya Allah. Saat Tour DT ke Bandung) bahwa 3 permohonan doa dari orang-orang yang meninggal dunia (dikutip dari La Tansa Book. Segala kesalahan & 53 . anda bisa langsung kerja. dia ingat akan janjinya bahwa dia tidak membutuhkan uang hanya pekerjaan saja. Maha Pengasih. buku terlaris di Timor Tengah. salah satu contohnya.. & ada saja rejeki itu datang tak disangka-sangka. semoga sharingku bisa menggugah untuk rajin bersedekah. waktuku habis nih. 8 diruang mana saja. Suatu pagi. uang hasil keringatnya selama sebulan disumbangkan kepada kaum dhuafa. aku akan terus mengucapkan Shalawat.

Di sini jawaban segala masalah dan hajat yang ada pada diri manusia. Saya bangun. sambil tersenyum melihat 54 . Alhamdulillah. Allah hadiahkan alarm hidup untuk kami bangun tahajjud. Yusuf Mansur Posted by Purnomo Hadi at 9:46 PM Salam dari Ustadz Yusuf Mansur Dirgayahu negeriku. & segala kebenaran hanyalah datangnya dari Allah. kasih sayang-Nya. saya berusaha shalat sunnah dan baca al Qur'an di rumah. Jadi alarm hidup untuk tahajjud. saya jalan ke pondok. Betapa Allah memberikan kemudahan bagi siapa hambaNya yang mau menghamba pada-Nya. inilah fadhilah punya bayi. dan kita bebaskan segala kesulitan yang mengungkung negeri ini bersama Allah: Alangkah beruntungnya orang-orang yang bisa menegakkan tahajjud.. Subhaanallaah. Selamat tahajjud negeriku. Jam 03-an dinihari. Ini barang mahal. begitu pamitan. Tidak ada yang istimewa. Mari kita bangun negeri ini. Wirda dan Qumii. dan ngambil posisi tidur lagi. dan shubuh. ridha-Nya. senyum. ampunan-Nya. kakaknya Kun. Sebagaimana Wirda dulu. memang untuk menawarkan bantuan-Nya. Kun Syafi'i menjadi Malaikat yang ngebangunin saya. cari aja di antara jam 03 dinihari hingga ba'da shubuh. Indah banget. Dua-duanya masih pulas tertidur. Di 1/3 malam yang terakhir. yang saya tulis di buku Kun Fayakuun. Bersama istri. pertolongan-Nya. Nyempetin ngelongok kamar anak yang laen. dan mengabulkan semua doa hamba yang tahajjud. Mengingat amanah Rasul. witr. Siapa yang mencintai dan membiasakan tahajjud. Allah akan berikan duniaNya. Disambung lagi nanti di pondok. saya nyiapin susu Kun Syafi'i. abang Kun yang nangis. untuk membagi cahaya shalat sunnah dan tilawah al Qur'an di rumah.kekurangan datangnya dari saya yang jauh dari kesempurnaan. Segala apa yang kita butuhkan. Sebab Yang Kuasa turun ke langit dunia.

Hanya dengan cara kembali kepada Allah. jayalah negeriku.barisan anak-anak yang pada juga bergegas shalat tahajjud. Terima kasih ya Allah. anak-anak keturunan kami. cinta shalat sunnah dhuha. Omong kosong segala rencana dan ikhtiar kita melepas diri dari kesulitan. itu belum benar. lalu dimasuki orang lain. Tapi kalo memang sudah saatnya. Dirgahayu Indonesia ke-63!!! Merdeka!!! Berita bahwa saya masuk dunia politik. Masya Allah. Mengapa saya katakan "BELUM BENAR"? Sebab bisa saja suatu saat saya memang masuk dunia ini. yang salah satunya adalah dengan menegakkan dan menghidupkan bangun malam. dan bahkan rumor tentang RI 2 dari kalangan muda. Perlu direnungkan bersama. Mudah-mudahan Allah mencintai negeri ini dan berkenan membukakan segenap keberkahan yang bermanfaat. pun saya doakan negeri ini. Saya BELUM sepenuhnya menyetujui pencalonan wakil walikota Tangerang. bisa selamat dari perpecahan. dan PENGUSAHA yang saleh. Saya berdoa juga untuk negeri kita. agar Allah meringankan negeri ini untuk bangun malam. Di dunia usaha. Semua SAHABAT RASUL. Betul-betul ini barang mahal yang udah lumayan hilang di negeri ini. kita 55 . kita tinggalkan. pencalonan anggota DPR/MPR RI. dan untuk negeriku yang sedang merayakan hari ulang tahun negeri ini yang ke-63. adalah PENGUASA pada masanya. Hadiahkan seluruh amal ini juga untuk orang-orang tua kami. berat untuk meninggalkan qabliyah ba'diyah. keluarga kami. Indonesia bisa jaya kembali. dan ringan bersedekah. sekaligus pengusaha yang saleh juga. sebagaimana mereka bergegas menuju shalat Jum'at. Subhaanallaah. bangsa ini. bisa keluar dari segala kesulitan. Jagan ketidaksukaan kita terhadap penguasa sekarang ini membuat dunia kekuasaan kita benci. andai Allah tidak dilibatkan dan tidak diperhatikan. agar ramai shubuh berjamaahnya. dan segenap kaum muslimin di tanah air. susah untuk tdk berjamaah. jamaah-jamaah kami yang sedang butuh doa kami. jayalah bangsaku. bisa membangun dan menata negeri ini. Insya Allah.

ini kan namanya ga bersyukur. Dan subhaanallaah. belom ada puasa sunnahnya. saya mengatakan. Sebab apa? Sebab di antaranya. jangan ampe ditinggal. pun kita kemudian dipimpin oleh orang-orang yang tidak amanah. sebelum kuliah. Dunia bisnis. berkuasa di dunia politik dan perdagangan. ke kelancaran segala urusan kita. masuk mengalahkan Jalut. Nabi Ibrahim hadir mengalahkan Namrudz. Nambah dg ibadah-ibadah sunnahnya. dunia usaha. kita "penjarakan" dengan tidak membuat dia masuk bertarung kekuasaan. belom ada sedekahnya. perubahan signifikan terhadap hidup dan kehidupan saya memang sangat terasa. Saya katakan. setelah kuliah. Di dunia kekuasaan. ke ketenangan hidup kita." Dalam satu dua kesempatan. urusan sunnah-sunnah shalat misalnya. bukan dunia yang harus kita tinggalin. hampir semua masuk gelanggang politik dengan bertarung langsung dengan penguasa nomor 1 pada zamannya masing-masing. Jangan sampai dunia ini diisi oleh orang lain. atau orang-orang yang tidak amanah dan tidak profesional. maka akan terasa sekali pengaruhnya ke rizki kita. Sunnah itu banyak. Hidupkan Yang Sunnah: "Di balik sunnah itu. Sebab ulama-ulama yang saleh. " 56 . Mestinya kan nambah. Sebab ada prinsip harus kerja. begitu saya dengar dari kyai saya. belum ada shalat-shalat sunnahnya. ada kejayaan". Demikian penjelasan saya. Mari kita persiapkan diri sebaik-baiknya. Sebelum kerja. Dan BAHKAN PARA NABI. ketika saya mempraktekkan urusan-urusan sunnah untuk saya hidupkan. masa setelah bekerja lalu ibadahnya "konstan/tetap". Koq begitu? Ya.sudah tertinggal. Di antaranya: qabliyah ba'diyah. shalat wajib sdh tertegak. dhuha. Tapi di antara sunnah-sunnah itu ada yang muakkad. Yang muakkad ini yang kalo bisa. bukan harus brusaha. Nambah dg shalat sunnahnya. alias tetap tanpa sunnah-sunnah? Lah. dan dunia politik. Nabi Muhammad shalla 'alaih berjuang head to head mengalahkan pembesarpembesar quraisy yang saat itu berkuasa. buanyak sekali. kita tdk berkategori "bersyukur". Nabi Daud. bahwa jika terlalu lama kita meninggalkan sunnah-sunnah muakkadah. -Yusuf Mansur- Tegakkan Yang Wajib. dan tahajjud. wuah. mestinya kan nambah.

" Kapan terakhir kita berdoa? 57 . setelah kerja dan usaha enak. dua ba'diyahnya. jika tdk tertegak shalat-shalat sunnah qabliyah dan ba'diyahnya. menyebut. Sama anehnya. Saya dijelaskan. Yang benar adalah 8 rakaat. Supaya masyarakat benar-benar terdorong untuk shalat dhuha. apalagi berdoa bersama jutaan orang? Mudah-mudahan dah program Ihyaa-us Sunnah ini menjadi primadona gerakan baru di negeri ini. jika ada orang habis-habisan di ibadah sunnah sebelom bekerja. seminar-seminar tentang fadilah dhuha. Mu'allim Syafii Hadzami. sebagai target gerakan ini. Di mana. benar-benar masyarakatnya melakukan shalat dhuha. kalau tidak dilakukan tidak berdosa. supaya berkategori cinta sama Rasulullah juga.00 WIB. " Satu kesempatan lain saya ditanya. di hari sabtu. akan disosialisasikan keutamaan shalat dhuha. yang trnyata merupakan sunnah muakkadah. dan diterbitkan bukubuku. sbg pintu atau prasyarat cinta kepada Allah. Untuk gerakan nasionalnya kami memasukkan Majelis Dhuha Nasional. tapi yang wajibnya keteteran. di tempatnya masing-masing. Ini yang disebut ga bersyukur. bhw tidak disebut shalat wajib. Lah." Dalam satu waktu. Makanya saya senang mengatakan. bila ada orangorang yang hanya menegakkan sunnah. dhuha dan tahajjudnya getol. bahwa kalau shalat wajib dilakukan tanpa shalat sunnah. bhw memang begitu. Bayangkan. tidak diterima itu shalat wajibnya. eh. dan menjalankannya. Jangan hitam putih. jam 07. CD dan VCD/DVD tentang keutamaan dhuha. Padahal kan selama ini kita belajar istilah sunnah sebagai: Kalau dilakukan. Akan diselenggarakan kuliah-kuliah tentang keutamaan dhuha. tegakkan yang wajibnya. malah hilang." Dalam waktu dekat. ini lain lagi. dan berat meninggalkan shalat dhuha. berpahala. zikir dan berdoa bersama jamaah di 100 kota. shalat zuhur berapa rakaat? Ketika dijawab empat rakaat. individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat. berdoa sendiri saja sudah masya Allah. Saya diberitahu lewat sudut pandang yang berbeda. guru saya. Tentu ini pandangan yang sifatnya pengajaran ya. hidupkan yang sunnahnya. akan kami ajak dan kami dorong untuk shalat dhuha. Dua qabliyahnya. yang berbaris secara maya/virtual. sebelum usahanya naek. jika 100 kota. jawaban itu trnyata salah. " Bayangkan.Lebih aneh lagi. Kenapa harus di jam segitu? Ya sebab supaya terjadi keseragaman dalam doa. Program-program Ihyaa-us Sunnah ini betul-betul akan mengajak orang-orang untuk belajar tentang ibadah-ibadah sunnah. maka kita akan shalat.

Yusuf Mansur dengan Security POM Bensin. Sejurus kemudian saya sadar. tapi memilih jalan mundur. yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan. untuk bangsa kita? Tidakkah kita prihatin? O-oh. hingga menjadi sebuah kekuatan doa yang teramat dahsyat? Doa-doa yang mengundang Pertolongan Allah? Doa-doa yang membuat Allah menurunkan Malaikat-Malaikat-Nya? Ya. “Masih banyak. Dari jauh ia melambai dan mendekati saya. Tentang apaan sih?”. Andakah orangnya? Satu hari saya jalan melintas di satu daerah. Syukur-syukur bila berkenan memanjatkannya di keheningan malam. dan berdoa kepada-Nya. Biasanya kan hanya melihat di TV saja. Subhaanallaah.Berdoa untuk segala rupa permasalahan kehidupan pribadi. Saya pesen ke supir saya: “Nanti di depan ke kiri ya”. dan orang-orang sekeliling kita. Saya menghentikan langkah. dan berdoa untuk negeri kita. Semoga Allah tidak mencabut keberkahan negeri ini. Saat terbangun. 58 . dialog antara Ust. duduk bersimpuh di hadapan keagungan Allah. alhamdulillah nih bisa ketemu Pak Ustadz. masa iya Allah Yang Maha Mendengar. apalagi bila kemudian seantero negeri ini mau berdoa. di mana Allah memang benar-benar turun menawarkan bantuan-Nya. ini Allah pasti yang “berhentiin” saya.”. lantas tidak mendengar? Sedangkan doa saja yang tulus. insya Allah. Padahal bukan. “Pak Ustadz. Saya senyum aja. he he he. Ajak diri kita. Cerita ringan. Supir saya mengira saya pengen beli bensin. “Nanti saya pengen ngobrol boleh Ustadz?” “Saya buruburu loh. sudah akan membuat arsy Allah bergetar. ada tanda pom bensin sebentar lagi. saya salah bila bertanya ini. Tetidur di dalam mobil. SEMOGA BERMANFAAT Banyak yang mau berubah. Begitu berhenti dan keluar dari mobil. “Saya bosen jadi satpam Pak Ustadz”. Tentu semua prihatin. sujud memohon ampun. Menunggu beliau. ada seorang sekuriti. Saya paham. Saya pengen pipis. Agak panjang. tapi percaya deh enak kok dibacanya . untuk bangsanya. Pak Ustadz”. “Pak Ustadz!”. Tapi siapa yang prihatin dengan keadaan kita. “Saya ke toilet dulu ya”. lalu berkenan membawa keprihatinan ini di atas sajadah. Ga ke-geeran. kapan terakhir kita berdoa? Bila setiap individu negeri ini berdoa untuk negerinya.

ntar habis dari toilet ya”. itu ada syaratnya. Ada minimart nya yang dilengkapi fasilitas ngopi-ngopi ringan. Disebut jujur mengatakan itu. “Disebut barusan itu maksudnya jam setengah limaan ya? Saya kan baru jam 5 nih masuk ke pom bensin ini”. tapi ibadah dari dulu ya begitu-begitu saja. bisa ya bisa tidak. Bukan jadwal setelah ini. boleh ga? Bagus malah. Alhamdulillah ini pom bensin bagus banget. tetap nomor satu. apa yang kita lakukan di dunia ini juga ibadah. saya terbangun pengen pipis. Kalau ibadah wajibnya nomor tujuh belas. pegimana? Bosen jadi satpam? Emangnya ga gajian?”. ustadz langsung nembak aja nih”. Akhirnya ketemu sekuriti ini. kita abaikan Allah. Lagian. Tapi umumnya begitu lah manusia. Soalnya kita kan tugas. Sekuriti ini barangkali “target operasi” dakwah hari ini. Tapi. Berarti barangkali saya kudu bicara dengan dia. “Oh. Apa syaratnya? Yakni kalau ibadah wajibnya. Eh nemu pom bensin. Rizki mah mau nambah. ya disebut bohong dah tuh kerjaan adalah ibadah. “Jadi.Lagi enak-enak tidur di perjalanan. “Udah shalat ashar?” “Barusan Pak Ustadz. kalo ibadahnya gitu-gitu aja. Saya mencari warung kopi. saya mengejar. Rizki mah mau banyak. untuk bicara-bicara dengan beliau ini. “Ok. Saya katakan pada sekuriti yang mulia ini. “Gaji mah ada Ustadz. tapi bisa juga ga. buat Allah nya lebih sedikit ketimbang buat kebutuhan-kebutuhan kita. sekuriti itu bisa benar-benar menganggap kerjaannya ibadah. disebut usaha kita adalah ibadah? Apalagi kalau kemudian hasil kerjaan dan hasil usaha. Kayaknya perlu dipikirin lagi tuh sebutan-sebutan ibadah. agak susah buat ngerubahnya”. Tugas juga kan ibadah. dan kemudian kita abaikan shalat. ya emang udah begitu. Bukan hanya boleh. kalo nganggap kerjaan-kerjaan kita ibadah. jadi ga apa-apa telat ya? Karena situ pikir kerja situ adalah juga ibadah?” Sekuriti itu senyum aja. kurang maka yang demikian masihkah pantas 59 . Distel kayak apa juga. Artinya kita menerima tamu pas waktu shalat datang. Artinya. Cuma sebatas omongan doangan. Tapi kemudian kita menerima tamu sementara Allah datang. “Ya. Misalnya lagi. tapi sama Allah ga mau mendekat. Tapi masa gini-gini aja?” “Gini-gini aja itu. Saya meminta maaf kepada sekuriti ini umpama ada perkataan saya yang salah. kalau kita niatkan sebagai ibadah. Begitu pikir saya. kita niatkan usaha kita sebagai ibadah. tanya saya membuka percakapan. iya ga? Ya saya pikir sama saja”. “Wah.

sementara yang satu usahanya maju. kita bersantaisantai dalam mendirikan shalat. 60 . Mudah-mudahan demikian juga saudara-saudara ya? He he he. seorang ‘alim. Entar-entaran. dan cenderung jahat lalu hidupnya seperti penuh berkah? Sedang si Fulan yang satu yang rajin shalat dan banyak kebaikannya. Mudah-mudahan sekuriti ini paham apa yang saya omongin. dan kemudian dikalikan sejak akil baligh. Tapi bisa diurai satu-satu dengan bahasa-bahasa kita. Jika dia alumni SMU. Bila seseorang membuka usaha. Saya mengingat diri saya dulu yang dikoreksi oleh seorang faqih. Kalo situ shalatnya jam setengah lima. bahwa shalat itu kudu tepat waktu. Lalu. nampaknya ia paham.lebih dah”. Itu kan jadi sama saja dengan mengentar-entarkan mengingat Allah. maka kawan-kawan selitingnya mah udah di mana. belum kalo ketinggalan atau kelupaan. Tiada disebut perhatian sama Yang Memberi Rizki bila shalatnya tidak tepat waktu. Dan saya mengingatkan kepada Anda sekalian untuk tidak menggunakan mata telanjang untuk mengukur kenapa si Fulan tidak shalat. lalu ada lagi yang buka usaha. Insya Allah ada waktunya pembahasan yang demikian. dan dikali lagi sekian tahun kita telat. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini cukup kompleks. yang selama ini telat shalatnya. maka berapa jarak ketertinggalan kita tuh? 5x satu setengah jam. jauh tuh. dia masih seperti diam di tempat. memang untuk mengejar ketertinggalan dunia saja. lalu hidupnya susah. jam tiga kurang dikit. Aqimish shalaata lidzikrii. Dari raut mukanya. kita telat terus. Di awal waktu. bahasa-bahasa kehidupan yang cair dan dekat dengan fakta. Belagu ya saya? Masa omongan cetek begini kudu nanya paham apa engga sama lawan bicara? Saya katakan pada dia. dan yang lainnya sempit usahanya. Maka lalu saya ingatkan sekuriti yang entahlah saya merasa he is the man yang Allah sedang berkenan mengubahnya dengan mempertemukan dia dengan saya. atau yang lebih bahayanya lagi kalau benerbenar lewat tuh shalat? Wuah. “Gini ya Kang. dan sekian bulan dalam setahun. bisa jadi sebab ibadah yang satu itu bagus sedang yang lain tidak. Itu baru telat saja. Butuh perjalanan satu setengah jam andai ashar ini kayak sekarang. lalu dikali sekian hari dalam sebulan. dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku. Bila dalam sehari semalam kita shalat telat terus. makin jauh saja mestinya kita dari senang”. sejak diwajibkan shalat.

Kan aneh. Kayak motor. malah kelakuannya seperti ga menghargai Allah. yang orang sering sebut orang kecil. udah pada habis belanjaan. Sekuriti itu tertawa. Tapi giliran Allah memanggil. itu mah gede banget. Pak ustadz”. kalo ga serius?” “Ya udah. Emang ga cukup Pak ustadz”.” saya teruskan. kenapa masih kurang?” “Ya itu. 61 . Jadi dihitung sama bos pegimana gitu sampe ketemu angka 1. Bukan ilmu dan ibadahnya. Dia pada kerja supaya dapat gaji. bayar ini bayar itu. dia punya 900 ribu. ga ada persiapan. Contohnya ya pekerja-pekerja di tanah air ini. Buru tuh rizki dengan kita yang datang menjemput Allah. bayar kontrakan. pegimana mau sedekah. dan tidak segansegan menunjukkan wajah dan fisik lelahnya. bayar susu anak. dan persiapannya masya Allah.7jt”.Kembali kepada si sekuriti. Alias udah mulai ngambil dulu bayar belakangan”. Maaf ya. Ngebut ke Allah nya”. itu udah gede”. emang udah lama kerjanya?” “Kerjanya sih udah tujuh taon. Dan gaji itu rizki. sebab saya punya tanggungan banyak”. lepas aja itu tanggungan. Emang ini motor kalo dilepas. Bukan cara dan kebaikannya. Nemuin klien. Eh. “Ya susah kalo begitu mah. Pantangan telat. Ngapain juga coba saya kejar Pak Ustadz nih. Ngapain juga ente kredit motor? Kan ga perlu?” “Pengen kayak orang-orang Pak Ustadz”. Tapi gede gaji bukan karena udah lama kerjanya. “Secara dunianya. Saya ini kerjanya pagi siang sore malem. Emang gajinya berapa?” “Satu koma tujuh. benahin shalatnya. “Pak Ustadz. Jangan setengah lima-an lagi shalat asharnya. sebab saya tinggal di mess. Kita ini pengen rizkinya Allah. ustadz”. Sekuriti ini nyengir. “Ah. “Yah. bahwa maksudnya. ente nya aja kali yang kebanyakan beban. mau berubah?” “Mau Pak Ustadz. “Ngebut gimana?” “Satu. Repot”. sebelum azan udah standby di atas sajadah. Si sekuriti mengaku mengerti. rapih. motornya. Hutang di warung juga terpaksa dibuka lagi. Saya inget betul. Ini namanya ga kenal sama Allah. “Yang kedua. untuk ukuran sekuriti. deketin Allah dah. tapi ga kenal sama Yang Bagi-bagiin rizki. “Itu kerja bisa gede. sedang Allah lah Tuhan yang sejatinya menjadikan seseorang bekerja. giliran ketemu Allah. saya tanya. wangi. pan kudu bayar motor. “Terus.. hari gini aja nih. Pengen kayak orang-orang. “Terus. amit-amit pakaiannya. “Wuah. keluarin sedekahnya”. Jangan sampe keduluan Allah”. “Yang kedua. “Koq bisa?” “Ya.

shalat hajatnya. lama keajaiban itu akan muncul. Dan itu dia aminin. apa boleh buat. saya akan jalanin. Wah. Kalo dia hanya betulin shalatnya saja. sebab dia sekuriti. “Gajian bulan depan masih ada ga?” “Masih. Jangan sendirian. manteb. Ya lain soal itu mah. Dia juga janji akan rajinin di waktu senggang untuk baca Al Qur’an. Setidaknya menurut ilmu yang saya dapat. Shalat Jum’at aja nunggu komat. Itulah barangkali yang sudah membuat Allah mengunci mati dirinya hanya menjadi sekuriti sekian tahun. ga ada”. susah dah. Susah lagi belinya. Kan saya udah bilang. “Bareng sama istri ya. Si sekuriti mengangguk. Tapi ya begitu dah hidup. Apa boleh buta. “Ok. Saya benahin dah”. Pantesan juga dia ga betah dengan posisinya sebagai sekuriti. Dia janji akan ngebenahin mati-matian shalatnya. “Jangan Ustadz. Yang penting kerja dan ada gajinya. Tapi saya akan cari terus. Sebentar kemudian saya bilang sama ini sekuriti. Sekuriti ini ngangguk lagi. Emas juga ga punya”. “Kang. Jangan pake kalau”. “Siap ustadz”. 62 . “Ya udah. kalo saya unjukin bahwa situ bisa sedekah. Kontrakan saja sudah 450 ribu sama air dan listrik. Sebab tanggung. Ga sesuai sama rencana. Termasuk dia akan polin shalat taubatnya. Untuk sedekah. Kan belum bisa diambil?” “Bisa. mau ngejalanin?”. Shalatnya gimana? Mau diubah?” “Mau Ustadz. Ga kena di hati. Sekuriti ini berpikir. “Yah Ustadz. Ajak dia. Makin cakep kalo anak-anak juga dikerahin. padahal dia Sarjana Akuntansi! Ya. Ga jelas tuh darimana dia nutupin kebutuhan dia yang lain. eh. ya nombok dah jadinya. Kalo engga apa keq”. “Entar bulan depan saya hidup pegimana?” “Yakin ga sama Allah?” “Yakin”.Rupanya angsuran motornya itu 900 ribu. kalo sudah saya tunjukkan. Saya sayang-sayang ini motor. Supaya bisa signifikan besaran sedekahnya. Sekuriti ini saya bimbing untuk kasbon. Kalo ngelihat keuangan model begini. tapi sedekahnya tetap ga keluar. Jangan koma. lakukan berdua. yang besar lagi sedekahnya. Tabungan juga ga ada. “Selama saya bisa. Perasaan udah lama banget dia emang ga lari kepada Allah. Sedapetnya. Ibarat sendal. “Tapi sedekahnya tetap kudu loh”. titik. Sehingga perubahannya berasa. rupanya dia ini Sarjana Akuntansi. Kecuali Allah berkehendak lain.” katanya. Dicoba dulu”. “Ya kalo yakin. shalat dhuha dan tahajjudnya. “Sedekahin aja motornya. saya kehabisan akal untuk nembak dia. Ikutan semuanya ngebenahin shalat”. udah keterlanjuran ya? Ok. situ mau percaya?”. Tapi usahakan semua.

Semuanya. Dan lumayan istiqamah ibadah-ibadah sunnahnya. kalau pake jalur formal. Jangan malah berleha-leha. Dan dia tahu janji Allah pastilah datang. mau kasbon. Satu koma tujuh. ga mengapa punya banyak keinginan. senang. menjadi kisah yang dinanti the end story nya. Sebab komandannya ini ikutan merayu. agar mau menambah ibadahibadahnya. Subhaanallaah. Singkat cerita. Tepat waktu terus. Asal keinginan itu keinginan yang diperbolehkan. “Kita coba lihat. Ketika ditanya buat apa? Dia nyengir ga jawab. Dan ga apa-apa juga memimpikan sesuatu yang belom kesampaian sama kita. Sekuriti ini mengaku dia cerah. Ga kebagian. Asal apa? Asal kita barengin dengan peningkatan ibadah kita. Tapi ketika ditanya berapa? Dia jawab. Kayak sekarang ini. Komandannya terus mengejar. sebab dia menunggu janjinya Allah. dapet kasbonan 30% aja belum tentu lolos cepet. Termasuk dinanti oleh bos nya. Malah tambah cerah muka nya.Bagi saya sendiri. sekuriti ini direkomendasikan untuk ketemu langsung sama ownernya ini pom bensin. biarin aja harga barang pada naik. Baru ini saya berani”. Begitu katanya. Katanya.. Ga pernah berani. Ga usah kuatir. begitu lah pemikiran kawan- kawannya yang tahu bahwa si sekuriti ini ingin berubah bersama Allah melalui jalan shalat dan sedekah. Pol. buat apa? Akhirnya mau ga mau sekuriti ini jawab dengan menceritakan pertemuannya dengan saya. Alhamdulillah. Bos nya yang mengetahui hal ini. Ancem aja diri. menantang ledekan kawan-kawannya yang pada mau ikutan rajin shalat dan sedekah. satu pom bensin itu menyaksikan perubahan ini. Sebab tempat kerjanya jadi barokah dengan adanya orang yang mendadak jadi saleh begini. 63 . yang merupakan kisah pertemuannya dengan saya. “Ya Pak. Hari demi hari. berubah ga tuh si sekuriti nasibnya”. Apalagi kenyataannya si sekuriti ga mengurangi kedisiplinan kerjaannya. “Mana bisa?” kata komandannya. sekuriti ini dilihat sama kawan-kawannya rajin betul shalatnya. Sebab cerita si sekuriti ini sama komandannya. masih dalam batas-batas wajar. bos besarnya menyetujui. asal dengan catatan dia berhasil dulu. Akhirnya hidup kemakan dengan tingginya harga. “Buat sedekah katanya Pak”. begitu kata komandannya. Sekuriti ini kemudian maju ke atasannya. saya kan ga pernah kasbon.

kalau kemudian kas bon. Sekedar memediasi saja lewat sms ke pembeli dan penjual. Motornya yang selama ini dia sayang-sayang. dia jual! Uangnya melek-melek buat sedekah. Sebab buat apa sedekah 1 bulan gaji di depan yang diambil di muka. Berhasil kah? Tunggu dulu. trjadi keajaiban. Bukan apa-apa. berarti dia berhasil. Katanya. Dia sedekah 1. Yang lain bakalan gajian. Supaya benar-benar menjadi tambahan uswatun hasanah bagi yang belum punya iman.Saya ketawa mendengar dan menuliskan kembali kisah ini. Sebab insya Allah.5jt. Bukan dari keajaiban mendekati Allah. Masih tanggalan bulan kemaren. Tapi kalo dia kasbon. sampe akhir bulan berikutnya. Tuh motor dia pake buat ngeberangkatin satu-satunya ibunya yang masih hidup. Bahkan lebih. Kalo dia ga kasbon saja. ada transaksi tanah. Percuma”. sebab Allah pasti tidak akan mempermalukannya juga. Di kampung. Suatu hari bos nya pernah berkata. Kata si sekuriti. Sampe-sampe bulan kemaren juga belum selesai. Allah persis mengganti 10x lipat. akhirnya dia malu sama Allah. kurang. Tapi subhaanallah. “Kita lihatin nih dia. Dan itu trjadi begitu cepat. “Bener nih. tidak kasbonnya dia ini. maka kelihatannya dia gagal. Kawan-kawannya ini ga melihat motor besarnya lagi. Padahal dirinya ga trlibat secara fisik. ga kasbon? Udah akhir bulan loh. Sekuriti ini bilang tadinya sih dia udah siap-siap emang mau kasbon kalo ampe pertengahan bulan ini ga ada tanda-tanda. Tapi Allah mengaruniainya komisi penjualan tanah di kampungnya sebesar 17. ditanyalah si sekuriti ini sesuatu urusan yang sesungguhnya adalah rahasia dirinya. Dan saya pun tersenyum dengan keadaan ini. dari transaksi ini. Saatnya ngumpul dengan si bos. Tapi kemudian cerita si sekuriti ini benarbenar bikin bengong orang pada. pasti Allah tidak akan tinggal diam. si sekuriti ini ga kasbon. sebagaimana Allah tidak akan mempermalukan si sekuriti. sadar kekuatannya ampe kayak gitu. yang melibatkan dirinya. Sedang situ kan udah diambil bulan kemaren”. Sebab itu motor dijual cepat 64 . pasca dia benahin shalatnya. Jadi. yakni hidupnya di bulan depan yang dia pertaruhkan. belum berganti bulan.7jt gajinya. saya demen ama yang begini. dan dia sedekah besar yang belum pernah dia lakukan seumur hidupnya. Subhaanallaah kan? Itu jual motor. Sebab apa? Sebab kata si sekuriti. sebab kata mereka barangkali aman sebab jual motor. Dan barangkali akan betul-betul mempercepat perubahan nasib si sekuriti.

Tambahannya dari simpenan ibunya sendiri. Tapi lihatlah. siapa kemudian yang mengikuti cerita ini? Kayaknya kawan-kawan sepom bensinnya pun belum tentu ada yang mengikuti jejak suksesnya si sekuriti ini. Subhaanallaah. berubah. dan diyakini. Tapi dia tambahin 12 juta dari 17jt uang cash yang dia punya. Dia lalu kumpulin semua karyawannya. Mendadak si bos itu yang kagum. Tauhid yang menggerakkan! Begitu saya mengistilahkan. Dan lihat juga cerita ini. soal keyakinan dan iman seseorang kepada Allah. Si sekuriti masih bercerita. dan dijadikan staff keuangan di sana. Dan dia baru sedikit mengenal Allah. siapa sekuriti ini yang dimaksud? Di mana pom bensinnya? Bisa kah kita bertemu dengan orang aslinya? Berdoa saja. berubah. kembali lagi pada rutinitas dunia. bahwa dia merasa aman dengan uang 5 juta lebihan transaksi. ia aman. masya Allah. Ga perlu kasbon. Cerita ini bukan sekedar cerita tentang Keajaiban Sedekah dan Shalat saja. Tauhid. Berubah. Lalu dia dimutasi di perusahaan si owner yang lain. Di antara semua peserta 65 . keyakinan. Pertanyaan ini juga layak juga diajukan kepada Peserta KuliahOnline yang saat ini mengikuti esai ini? Apa yang ada di benak Saudara? Biasa sajakah? Atau mau bertanya. Tuhannya. masya Allah. Dengan uang ini. Tapi soal tauhid. Masya Allah. Setelah itu. Akhirnya? Jadi! Bekerja penuh buat perubahan dirinya. masya Allah. barangkali tidak semua ditakdirkan menjadi manusia-manusia pembelajar. Sehingga ibunya punya 25 juta. Sebab kenyataannya juga buat saya tidak gampang menghadirkan testimoni aslinya. dan menyuruh si sekuriti ini bercerita tentang keberkahan yang dilaluinya selama 1 bulan setengah ini. seribu kali si sekuriti ini berhasil keluar sebagai pemenang. Barangkali cerita ini akan lebih dikenang sebagai sebuah cerita manis saja. ilmu yang sedikit ini dipake sama dia. Sekuriti ini mengenal Allah. Semua orang punya prinsip hidup yang berbeda. buat perubahan hidupnya. Yah.harganya ga nyampe 13 juta. dan imannya ini bekerja menggerakkan dia hingga mampu berbuat sesuatu. Saudara-saudaraku sekalian. Dan dia merasa ga perlu lagi motor. Apakah cukup sampe di situ perubahan yang trjadi pada diri si sekuriti? Engga. Si sekuriti ini kemudian diketahui oleh owner pom bensin tersebut sebagai sarjana S1 Akuntansi.

Berdasarkan konsep rezeki yang telah diperkatakan.) 66 . Yang merasa dosanya banyak. sempatkanlah untuk menyembah-Ku maka Aku akan membuat hatimu kaya dan menutup kefakiranmu. Kita ngebut engebut2nya menuju Allah. ketika sudah dipublish. seperti firman-Nya dalam hadis qudsi: “Wahai anak Adam. Sebagiannya memilih diam saja. dan hanya orang-orang tertentu saja yang memilih untuk benar-benar terbuka untuk dicontoh. Jika tidak melakukannya maka Aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan dan Aku tidak menutup kefakiranmu. lalu mengejarnya dengan amal saleh. bagaimana kemudian kisah ini mengisnpirasikan kita semua untuk kemudian sama-sama mencontoh saja kisah ini. jangan terus-terusan meratapi dosanya.a. Ibnu Majah dan al-Hakim dari Abu Hurairah r. Menyempatkan diri beribadah Allah tidak sia-siakan pengabdian diri hamba-Nya. Yang lebih penting buat kita sekarang ini. Tirmizi. Dan memang bukan apa-apa. Kejar saja ampunan Allah dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Allah memberi jalan buat setiap hamba-Nya untuk memperolehi rezeki dalam pelbagai bentuk yang boleh menjadi punca kebaikan dunia dan akhirat. Persis seeperti yang kemaren-kemaren juga dijadikan statement esai penutup. 20 Amalan Murah Rezeki Amalan-amalan ini menjadi sebab Allah limpahi hamba-Nya dengan keluasan rezeki dan rasa kaya dengan pemberian-Nya. memang tidak gampang buat seseorang menempatkan dirinya untuk menjadi contoh.KuliahOnline saja ada yang insya Allah saya yakin mengalami keajaiban-keajaiban dalam hidup ini. sudah. Di antaranya: 1.” (Riwayat Ahmad. dan sebagiannya lagi memilih menceritakan ini kepada satu dua orang saja.

a. hendaklah berbakti kepada ibu bapanya dan menyambung tali kekeluargaan. Tinggalkan perbuatan dosa Istighfar tidak laku di sisi Allah jika masih buat dosa.a.w.2.a. Memperbanyak istighfar Istighfar adalah rintihan dan pengakuan dosa seorang hamba di depan Allah.t akan menghapuskan segala kedukaannya.) 3.: “Apabila hamba itu meninggalkan berdoa kepada kedua orang tuanya nescaya terputuslah rezeki (Allah) daripadanya. Berbakti dan mendoakan ibu bapa. at-Tabrani. hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Abu Daud. juga bersabda: “Siapa berbakti kepada ibu bapanya maka kebahagiaanlah buatnya dan Allah akan memanjangkan umurnya. berdasarkan sabda Nabi s.a.” (Ar-Ra’d: 28) 5.a.w.” (Riwayat Abu Ya’ala.: “Barang siapa memperbanyak istighfar maka Allah s. Ibnu Majah dan al-Hakim dari Abdullah bin Abbas r. Sentiasa ingat Allah Banyak ingat Allah buatkan hati tenang dan kehidupan terasa lapang. al-Asybahani dan al-Hakim)Mendoakan ibu bapa juga menjadi sebab mengalirnya rezeki.” (Riwayat at-Tirmizi) 4. anNasa’i. Sabda Nabi s. Dosa bukan saja membuat hati resah malah menutup pintu rezeki. berpesan agar siapa yang ingin panjang umur dan ditambahi rezekinya. Rasulullah s. Ingatlah.w.w.” (Riwayat al-Hakim dan ad-Dailami) 6. Baginda s.” (Riwayat Ahmad. Sabda Nabi s.w. Berbuat baik dan menolong orang yang lemah 67 . yang menjadi sebab Allah jatuh kasih dan kasihan pada hamba-Nya lalu Dia berkenan melapangkan jiwa dan kehidupan si hamba.a.w. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad.: “… dan seorang lelaki akan diharamkan baginya rezeki kerana dosa yang dibuatnya. Firman-Nya: “(iaitu) orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. menyelesaikan segala masalahnya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Ini rezeki yang hanya Allah beri kepada orang beriman.

menggelapkan hati. juga isteri dan anakanak yang masih kecil. sempit rezeki dan makhluk lain mengutuknya. Tunaikan hajat orang lain Menunaikan hajat orang menjadi sebab Allah lapangkan rezeki dalam bentuk tertunainya hajat sendiri. Melazimi kekal berwuduk Seorang Arab desa menemui Rasulullah s. kemurahan rezeki.w.a.a.w. anak yatim dan fakir miskin. bersabda: “Sentiasalah berada dalam keadaan bersih (dari 68 .Berbuat baik kepada orang yang lemah ini termasuklah menggembirakan dan meraikan orang tua. Menjalin silaturrahim Nabi s. dan kesukaran serta meluaskan rezeki dan menyebabkan terlaksananya semua hajat. Manakala kejahatan pula boleh menggelapkan rupa.a. Sabda Nabi s. 9. kekuatan jasad dan disayangi oleh makhluk yang lain.” (Riwayat Bukhari) 7.a. kesedihan. bersabda: “Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dilambatkan ajalnya maka hendaklah dia menghubungi sanaksaudaranya.: “Tidaklah kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki melainkan kerana orang-orang lemah di kalangan kamu.w. 11. Buat kebajikan banyak-banyak Ibnu Abbas berkata: “Sesungguhnya kebajikan itu memberi cahaya kepada hati.w. Wallahu a’lam. dan meminta pedoman mengenai beberapa perkara termasuk mahu dimurahkan rezeki oleh Allah.a. Berpagi-pagi Menurut Rasulullah s. melemahkan tubuh.w.: “Siapa yang menunaikan hajat saudaranya maka Allah akan menunaikan hajatnya…” (Riwayat Muslim) 8.” (Riwayat Bukhari) 12. Banyak berselawat Ada hadis yang menganjurkan berselawat jika hajat atau cita-cita tidak tertunai kerana selawat itu dapat menghilangkan kesusahan. orang sakit.” 10. seperti sabda Nabi s. Baginda s.a. berpagi-pagi (memulakan aktiviti harian sebaik-baik selesai solat Subuh berjemaah) adalah amalan yang berkat.w..

Firman Allah dalam hadis qudsi: “Wahai anak Adam.a. sesungguhnya azab-Ku amat keras. nanti pasti akan Aku cukupkan keperluanmu pada petang harinya. menjenihkan dan melunakkan hati. Bersyukur kepada Allah. bersabda kepada Zubair bin al-Awwam: “Hai Zubair. yang dikirim oleh Allah azza wajalla kepada setiap hamba sekadar nafkahnya.a. dan demi sesungguhnya jika kamu kufur. menjadi sebab seseorang itu dipercayai dan dihormati orang dan doanya dimakbulkan Allah.w.” (Diriwayatkan daripada Sayidina Khalid al-Walid) 13. juga mempunyai rahsia tersendiri. Allah berfirman: “Demi sesungguhnya! Jika kamu bersyukur. Mengamalkan zikir dan bacaan ayat Quran tertentu Zikir dari ayat-ayat al-Quran atau asma’ul husna selain menenangkan. Nabi s.hadas) nescaya Allah akan memurahkan rezeki. nescaya Allah membanyakkan baginya. 69 . Melazimi solat malam (tahajud) Ada keterangan bahawa amalan solat tahajjud memudahkan memperoleh rezeki. Dan siapa yang menyedikitkan. Bersedekah Sedekah mengundang rahmat Allah dan menjadi sebab Allah buka pintu rezeki.” (Riwayat ad-Daruquthni dari Anas r.” (Ali Imran: 145) 17.” (Riwayat al-Hakim dan Thabrani) 16. ia mengandungi fadilat khusus untuk keluasan ilmu. 15. Melazimi solat Dhuha Amalan solat Dhuha yang dibuat waktu orang sedang sibuk dengan urusan dunia (aktiviti harian). Maka siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang lain.” (Ibrahim: 7) Firman-Nya lagi: “… dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Syukur ertinya mengakui segala pemberian dan nikmat dari Allah. Lawannya adalah kufur nikmat. ketahuilah bahawa kunci rezeki hamba itu ditentang Arasy. nescaya Allah menyedikitkan baginya.) 14. jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rakaat pada waktu permulaan siang (solat Dhuha). nescaya Aku tambahi nikmat-Ku kepadamu.

siapa amalkan baca surah al-Waqi’ah setiap malam. diberi kemanisan iman dan dilapangkan rezeki. tentulah dia perlu mencari sebab-sebab yang boleh membawa kepada murah rezeki dalam skop yang luas. Allah suruh kita meminta kepada-Nya. Wallahu a’lam. hendak dapat anak yang baik dididiknya sejak anak dalam rahim lagi. dikatakan boleh menjadi sebab Allah lapangkan kehidupan dan murahkan rezeki. hendak rezeki berkat dijauhinya yang haram. dia tidak akan ditimpa kepapaan. 18. Ini sunnatullah. Berikhtiar sehabisnya Siapa berusaha. Salah satu nama Allah. dimudahkan faham agama.terbukanya pintu hidayah.” Ada juga hadis menyebut. diiringi doa: “Ya Allah. penuh bergantung dan mengharap pada rahmat dan pemberian dari-Nya. (Riwayat Ahmad. 19. bukalah hati kami untuk mengenaliMu. hendak sihat dijaganya pemakanan dan makan yang baik dan halal. bukalah pintu rahmat dan keampunan-Mu. Misalnya. hendak tenang dibacanya Quran. dia akan dapat. Misalnya. 70 . al-Fattah (Maha Membukakan) dikatakan dapat menjadi sebab dibukakan pintu rezeki jika diwiridkan selalu. nescaya Dia akan perkenankan. Dalam al-Quran. dan sebagainya. misalnya dibaca “Ya Allah ya Fattah” berulang-ulang. tapi agama hanya Allah beri kepada orang yang dicintai-Nya saja. dua ayat terakhir surah at-Taubah (ayat 128-129) jika dibaca secara konsisten tujuh kali setiap kali lepas solat. ya Fattah ya ‘Alim. Dalam satu hadis sahih dikatakan bahawa Allah berikan dunia kepada orang yang dicintai-Nya dan yang tidak dicintaiNya. Berdoa Berdoa menjadikan seorang hamba dekat dengan Allah. Ibnu Abi Syaibah dan al-Hakim) Bagi orang beriman. hendak dapat jiran yang baik dia sendiri berusaha jadi baik.

” (At-Talaq: 2-3) Pendek kata. Dengan takwa. seseorang itu akan direzekikan rasa kaya dengan Allah. FirmanNya: “Barang siapa bertawakal kepada Allah. dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Ibnu Majah.a. Amalan-amalan ini menjadi sebab jatuhnya kasih sayang Allah. nescaya Allah mencukupkan (keperluannya). Semoga Artikel Ini Menjadi Motivasi Bagi Para Pembaca Untuk Senantiasa Bersedekah. nescaya kamu diberi rezeki seperti burung diberi rezeki.20. Bertawakal Dengan tawakal. at-Tirmizi. bagi orang Islam. untuk murah rezeki dalam ertikata yang sebenarnya. al-Hakim dari Umar bin al-Khattab r.w. kuncinya adalah buat amalan-amalan takwa. Amin 71 . Allah akan beri “jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkan).) Kesemua yang disebut di atas adalah amalan-amalan yang membawa kepada takwa. ia pagi hari lapar dan petang hari telah kenyang.” (At-Thalaq: 3) Nabi s.” (Riwayat Ahmad. bersabda: “Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenarbenar tawakal.a. lalu Allah limpahi hamba-Nya dengan keluasan rezeki dan rasa kaya dengan pemberian-Nya. Ibnu Hibban.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful