Kisah Keutamaan Sedekah Ada Di Bawah Proposal

Pembangunan Mesjid Al-Furqon Bekasi Timur
Sabtu, 26 Februari 2011

http://mesjid-al-furqon-bekasi.blogspot.com
Mohon Doa Restu Dan Bantuan Dana

Assalamu ‘Alaikum Wr. Wb. Segala puji bagi Alloh yang telah memberikan nikmat iman, islam dan nikmat rizki yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat dan kepada kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Sehubungan dengan kondisi bagunan Musholla Al-Furqon yang sudah kurang menjamin ketenangan, kenyamanan dan keamanan dalam beribadah, maka kami selaku pengurus merasa perlu untuk mengadakan renovasi bagunan tersebut, mengingat keterbatasan dana yang ada, kami sangat mengharapkan bantuan dan partisipasi saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Alloh guna membantu kelancaran kegiatan renovasi Musholla Al-Furqon. Atas segala bantuan, partisipasi dan andil saudara-saudara sekalian dalam renovasi Musholla Al-Furqon ini kami mengucapkan jazaakumullahu khairan katsiiran. PROPOSAL RENOVASI MUSHOLLA AL-FURQON Assalamu ‘Alaikum Wr. Wb. 1. Pendahuluan Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sabahat dan kepada kita semua yang berjihad di jalan-Nya dengan jiwa dan harta. Musholla Al-Furqon merupakan tempat kegiatan ibadah mulai dari sholat, majlis ta’lim, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Alloh SWT. Kenyamanan, ketenangan dan kekhusyu’an merupakan salah satu kunci sukses dalam pelaksanaan ibadah kita. Bagunan fisik tempat ibadah yang bersih, kokoh, nyaman dan aman sangat mendukung kesuksesan dalam ibadah. Oleh karena itu perlu kiranya bagi kita semua untuk mewujudkan suasana tersebut, salah satu caranya adalah dengan berpartisipasi merenovasi kembali bangunan Musholla Al-Furqon tersebut.

1

2.

Landasan Pemikiran Sehubungan dengan firman Alloh dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menyerukan agar kita berinfaq dengan sebagian rizki yang telah Alloh berikan kepada kita dan berlombalomba dalam kebaikan, maka tidak berlebihan jika hal tersebut kita wujudkan dalam suatu bentuk amalan yang nyata.

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS An-Nahl : 97)

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?" (QS Al Munafiqun : 10) 3. 4. Nama Kegiatan : “Renovasi Musholla Al-Furqon” Waktu Dan Tempat Kegiatan Insya Alloh Akan Dilaksanakan Pada : Hari / Tgl Alamat 5. : Selasa , 1 Maret 2011 s/d selesai :Jl. Rawa Semut Raya RT 04/11 Margahayu – Bekasi Timur

Maksud Dan Tujuan a. Mengajak kepada kebaikan mengingat pentingnya berinfaq di jalan alloh b. Mempererat tali silaturahmi antar warga c. Memakmurkan mesjid atau musholla d. Meningkatkan kenyamanan, ketenangan dan kekhusyu’an dalam beribadah Sumber Dana a. Sponsor b. Warga RW 11, Kelurahan Margahayu c. Donatur Susunan Panitia : Terlampir Anggaran Kegiatan : Terlampir Penutup

6.

7. 8. 9.

Demikianlah proposal kegiatan renovasi Musholla Al-Furqon ini kami buat, besar harapan kami bapak/ibu/saudara/i dapat berpartisipasi baik secara moril maupun materil dalam kegiatan renovasi Musholla Al-Furqon tersebut. Semoga Alloh senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

2

SUSUNAN DKM DAN PANITIA RENOVASI MUSHOLLA AL-FURQON
Pelindung Penasehat Bpk Ardi Suryadi Bpk H. Jujun Junaedi Bpk Ustadz Arsan Ketua Wakil ketua Sekretaris Bendahara Seksi pembangunan Seksi ubudiyyah Seksi pendidikan Seksi kebersihan Seksi humas Seksi mading Bpk Suganda Bpk H. Dzahrudin Bpk Suyitno Bpk Walimin Bpk Gunadi M. Opan Deni Sugiantoro Bpk Husaini Bpk Suwardoyo Septian

Rencana Anggaran Belanja
Rencana Anggaran Biaya ( R A B ) Project : Pembangunan Mesjid Al furqon

Lokasi

: Rawa semut - Margahayu - Bekasi

No .

Item Pekerjaan

Volume

Uni t

Specification

Harga satuan ( Rp )

Jumlah Harga ( RP )

A. I. 1 2 3 4 5 6

PEKERJAAN R. UTAMA MESJID pekerjaan Persiapan Pembersihan Lokasi Pengukuran & Bowplank Mobilisasi & demob alat &bahan Management proyek Alat Bantu Alat-alat safety 1,00 84,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ls m1 ls ls ls ls 7.000.000 2.500.000 7.000.000 2.500.000 2.000.000 8.500 4.500.000 2.000.000 714.000 4.500.000

Sub Total II. 1 2 Pekerjaan Tanah Galian pondasi setempat Galian pondasi batukali 33,60 36,00 m3 m3 65.000 65.000

16.714.000,00

2.184.000 2.340.000

3

000 4.000 863.000 3.728.300 VII . 1 2 3 4 Pekerjaan Kusen Kusen pintu utama uk.40 3.00 179.043.204.00 2.00 m3 m3 191.40 M3 m2 40X40 EX mulia setara 65.000 17.000 585. 1 2 3 Pekerjaan Pondasi Urugan pasir Pondasi batu kali Pondasi setempat .000 135.00 uni t uni t uni t uni t fin cat+accessories fin cat+accessories fin cat 3.927 39.85x200cm Buoventligh Jendela 3.100 1.000 4 .043.717.100x210cm Kusen pintu gudanguk.000 7.500. 1 2 3 4 Pekerjaan Dinding Pasangan bata merah Pek plesteran & acian Pek kolom praktis 15x15cm Kolom Struktur 262.485.080.863 23.251.975 19.250.219.170.663 8.300 24.970.000 4.266.000 17.00 0.40 m2 ek gypsum jaya board Sub Total 95.000 Sub Total VI. 1 2 Pekerjaan Lantai & Kramik Urugan & pemadatan Pasangan Kramik lantai 53.000 15.00 m3 m2 Sub Total 20.519.000 10. 2 3 Pekerjaan Pengecatan Pengecatan dinding Pengecatan plapon 525.225.tapak .531 2.492 64.000.540. 1 Pekerjaan plapon PLAPON Gypsum Rangka holow 179.185.219.640.000 VIII .63 5.000 3.718.50 525.00 m3 m3 m3 besi dia 13mm 2.00 2.710.000 19.02 3.674.070 97.531 3.084 2.000 19.531 4.3 4 Pengurugan kembali Pemadatan 9.498.000 45.000 III.00 66.890 20.457 V.728.528 57.000 22.895 950.00 6.88 m2 m2 m3 m3 Sub Total 87.919.728.000 180.523.000 35.000 1.000 2.pedestal 8.531 2.350.50 60.728.620.000 27.000 2.000 25.594 4 pek sloop 20x20cm Sub Total IV.225.82 179.079 8.40 m2 m2 Sub Total 29.

250.000.16 m3 m3 m3 m3 Sub Total 191.730 38.00 20.000 175.266.00 20.589.360.580 B.00 2.000.00 10.72 1.500.895 701.375 5.000 175.318 5.38 31.850 II 1 2 4 5 Pekerjaan Pondasi Urugan pasir Pondasi batu kali pek sloop 20x20cm Ring balk 20 x 20 cm 3. I 1 2 3 4 PEKERJAAN TEMPAT WUDHU Pekerjaan Tanah Galian pondasi setempat Galian pondasi batukali Pengurugan kembali Pemadatan 25.000 8.601.000 65.000 11.786.00 m3 m3 m3 uni t besi dia 13mm & r 8mm besi dia 13mm doble besi dia 13mm doble grc Sub Total 2.531 3.00 4.000 700.000 45.000 35.16 2. PEKERJAAN RUANG UTAMA MESJID TOTAL 506.000 1.IX.289.000 3.723 5.127.00 1.500.665.750.000 B.000 11. A.000 45.00 10.961 XI.294.325.394.000 34.394.261 8.000 45.800 119.266.684.070 38.856 103.294.40 39.000.723 20.000 650.000 55.000 17.000 450.00 10.57 1.728.000 14.864 1.536 2.321.000 7.000 3.000 900.628 5 .000 161.20 2.00 uni t Sub Total k ttk kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme 175.000 1. 1 2 3 4 5 Pekerjaan Armatur Armatur lampu Armatur stop kontak Armatur saklar single Armatur saklar doble Armatur stop kontak AC Arde 45.000 A.69 m3 m3 m2 Sub Total 65.000.451.515. 1 2 3 4 5 6 Pekerjaan listrik Pekerjaan lnstalasi Instalasi penerangan Instalasi stop kontak Instalasi Saklar single Instalasi saklar doble Instalasi power Ac Panel Box lengkap+ Iinstalasi 45.070 3.000 175.050 3.00 2.500.000 1.00 20.92 3.000 175.000.000 11.00 ls Sub Total ttk ttk 250.451. 1 2 3 4 Pekerjaan Dak Beton Pekerjaan Ring Balk Pekerjaan lantai beton Pek Canopy beton Pekerjaan Kubah 5.261 2.000 24.000 110.24 43.875.

000 3.000 8. 3 4 Pekerjaan Lantai & Kramik Pasangan Kramik lantai toilet Pasangan dinding kramik toilet 68.00 324.000 9.900 VI 1 2 3 Pekerjaan Pengecatan Pengecatan Kusen Pengecatan dinding Pengecatan plapon 2.170.00 22.000 270.556.250.423.708.00 5.295.040.000 255.000 426.050.500.927 29.000 125.00 45.000 585.835.101 21.00 uni t uni t fin cat+accessories fin cat Sub Total 1.00 2.000 IX.34 35.00 6.000 1.780 11.500.000 2.500 VII 1 Pekerjaan plapon PLAPON Gypsum Rangka holow 68.950.000 5.00 3.206 9.000 2.00 68.000 15.00 90.00 6.004.000 Pipa PVC 4" + fitting 125.00 75.900 5.000 1.000 2.523 IV.300 VIII A.45 m2 m2 m3 Sub Total 67.80 m2 m2 20X20 EX mulia setara 20X25 EX mulia setara Sub Total 135.000 9.00 324 0.000 175.000 6.000 330. 1 3 4 5 6 7 8 10 Pekerjaan Sanitary / plambing Closet duduk ex toto Kran 1/2" Water Valve1/2" Instalasi air bersih Instalasi air kotor Water turn Talang air hujan Floor drain 2.078.000 V.III 1 2 3 Pekerjaan Dinding Pasangan bata merah Pek plesteran & acian Pek kolom praktis 15x15cm 162.000 175.253.000 1.080.000 175.492.191.084 1. 2 4 Pekerjaan Kusen & Pintu Kusen pintu toilet uk.000 25.375.00 9.000 525.00 k ttk kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme Sub Total 175.000 11.00 1.34 uni t m2 m2 Sub Total 135.500.000 2.65x200cm Buoventligh toilet 2.416.250.000 6 .216 826. 1 2 3 4 Pekerjaan listrik Pekerjaan lnstalasi Instalasi penerangan Instalasi stop kontak Instalasi Saklar single Instalasi saklar doble 20.000 2.500 10.000 145.300.000 75.000 3.375.00 uni t uni t bh m1 m1 uni t m1 bh Pipa PVC 3/4" & 1" Pipa PVC 3" + FITTING 650.100.000 1.000 875.225.000 3.000 14.34 m2 95.000 25.

007.400.5 62 M2 M1 m2 m3 m3 m1 Sub Total 121.000 6.880.242.000 14.000 8.500.200.221 31.000 25.104.560.778 2.34 20 185 3 1.000 6.560.25 30.Tapak 4 5 6 7 8 pekerjaan tiang menara Pekerjaan ring balk menara Pek .000 780.850.000.147 1.000 86.187. 1 April 2011 506.751.000 6.229.727 C 1 2 3 PEKERJAAN MENARA ( estimasi ) pekerjaan pemancangan Galian pondasi pekerjaan pondasi . Kubah menara Finishing alat bantu 3.981.580 156.000 4.000 C.000 49.387.56 0.321.650.026 Pekerjaan Halaman 1 Pemasangan Pagar 12 m1 BRC Sub Total 550.38 32.00 39.000 7.242.600.050 8. 40 x 55 cm uk.000 6.348.000 B.000 besi dia 16mm uk.431.308 7 .850.083 120.650.000 65.500.874.3 cm dia 1m fin cat esteger Sub Total 4. PEKERJAAN TEMPAT WUDU & TOILET TOTAL 156.000 8.181.930.000 4.000 3.00 2.000 3.610.727 86.187.650.000 3.2x0.000 A B C PEKERJAAN RUANG UTAMA MESJID PEKERJAAN TEMPAT WUDU & TOILET PEKERJAAN MENARA GRAN TOTAL Bekasi.PEKERJAAN MENARA ( estimasi ) TOTAL 86.830 3.Sub Total XI 1 2 3 4 5 7 Pekerjaan Atap Atap Genteng Pek talang Reng 3/4 Rangka kuda-kuda Rangka struktur ulin Listplank 68.000 748. 0.000 8.744.2 10.600.00 2.274.233.242.72 1 1 1 m3 m3 m3 uni t lot lot 72 12 m1 m3 tinggi 12m 350.011.

319.970 141.891 968.063.000 39.000 10.784 1.577.707.757 Donasi (infaq .470.931.890 3.387. Alloh pasti akan membalas kebaikan infak atau sedekah Anda.000 .3038 .506.000 570.000 39.747.057.000 5. No Rek : 0139 .556.970 141.990 Balasan Dari Alloh 3.707.0106 .0525 .2146 (Mandiri an.877 3.250 .891 968.643 268.970 141.494.494. Tanah wakaf : 1. Uus Rusmawan) 3.236.309 183.947 (BCA an.643 268.161.063.000.300 74.655.522 509.700.300 74.767 Sedekah (10%) 300. Penambahan seluas 195 M2 (Musholla akan segera dibangun dan diharapkan dapat menjadi sebuah mesjid) Musholla yang sudah dan sedang digunakan 8 .000 10.577.707.145.137.000 20.806.370 458.Perhitungan sedekah menurut Ustadz Yusuf Mansur dalam Bukunya "The Miracle Of Giving" (Keajaiban Sedekah) Bulan Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penghasilan 3.345.767 Total Hasil 5.282.700.137.839.504 (BRI an.700 3.839.202 871.643 268. Seluas 119 M2 (Musholla sudah dan sedang digunakan) 2.000 20.522 509.879 241.670 66.764 26.428.300 35.137.630 7.839.093 1.186.319.282.000 9.877 3.700.300 74.000 5.816.113.282.130.689 96.000 2. No Rek: 066 . Uus Rusmawan) 2.767 6.sedekah) dapat disalurkan melaui : 1.494.093 1.000 1.950.830.256.830.096.297 14.063.161.577.319.639.023.506.000.000 18.909.152 50.877 3.700.000 5. Uus Rusmawan) Atas bantuan dan doa restunya kami haturkan banyak terima kasih.673 127.083.522 509.988 349.000 10.096.854.891 968.093 1.506.519.777 Sisa Gaji 2.161.944.096.000 20.830. No Rek: 156 .000 39.

Tempat wudlu Penandatanganan oleh pemberi tanah wakaf (Ibu Lelly Yuli Aninhsing Siregar) Penandatanganan oleh penerima tanah wakaf (Bkp Suganda selaku ketua DKM Musholla Al Furqon) 9 .

Jujun Junaedi) Penandatangan oleh pengasuh majlis ta'lim (Bpk Ustadz Arsan) Penandatangan oleh bendahara DKM (Bpk Walimin) 10 .Penandatangan oleh sesepuh warga (Bpk H.

Anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu binaan Musholla Al Furqon Pembagian daging kurban kepada warga 11 .

Rencana lokasi pengembangan Musholla A-Furqon menjadi mesjid 12 .

Artikel Ini Diambil Dari Berbagai Sumber Meraih Kesejahteraan Finansial dengan Pendekatan Spiritual Kekayaan masih menjadi pesona bagi sebagian besar manusia. Tujuannya. Acara yang dihadiri oleh ratusan Pegawai Telkom Bandung itu merupakan kerja bareng Telkom Bandung. Sebelumnya. Yusuf Mansur. ‘’Dan untuk mengiringi langkah pencarian kekayaan itulah manusia perlu diingatkan. Dan ditemukan kemudian. Yusuf Mansur mengupas tema ‘’Fenomena Keajaiban Sedekah (Membangun Usaha dengan Spiritual). dan diberikan pengarahan yang jelas. Selasa (31/5). Belum lagi kenyataan yang ‘’dikondisikan’’ oleh manusia itu sendiri. bahwa kekayaan terkait dengan masalah posisi. Wajar kemudian bila kekayaan begitu banyak menggoda manusia. Batam. status sosial dan kehormatan. tidak ada larangan menjadi kaya — harus malah — asal bisa tetap bersyukur lagi saleh. Penulis seri buku Wisata Hati itu mengaku yakin benar bahwa bersedekah adalah kunci utama untuk menjadi kaya dan sukses. Dengan sedekah utang menjadi lunas. dan Wisata Hati. Itu sebabnya. saat berceramah di Masjid Raya Batam Centre. susah menjadi 13 . dan dihadiri oleh ribuan jamaah yang datang dari Batam dan sekitarnya. bagaimana bisa menjadi kaya tanpa harus memiskinkan hati. Apalagi bila memiskinkan orang lain. Kekayaan juga berarti kesempatan untuk menjadikan standar hidup menjadi lebih baik. DAR! Mizan. menjadi kaya adalah sebuah keinginan yang wajar-wajar saja.’’ tegas Yusuf Mansur.’’ tegas Yusuf Mansur saat memberikan ceramah tentang Financial Healing: Jawaban Bagi 1001 Masalah dan Keinginan yang diadakan oleh PT Telkom Bandung. yang dipimpi oleh Ny Rekaveny Soerya. Senin (30/5). kekayaan juga bisa dalam sekejap berubah menjadi neraka dunia! Bagaimana cara menghindari hal tersebut? Menurut Pimpinan Wisata Hati. Sebab kekayaan membawa kepada pintu segala kesenangan dan kebahagiaan. jabatan dan lain sebagainya. di Bandung. Acara tersebut diadakan oleh Majelis Taklim Humairah Kota Batam. ‘’Toh biar bagaimanapun. sebagaimana keinginan untuk menjadi orang yang sukses baik secara pendidikan. tidak sedikit manusia yang mengorbankan sisi kemanusiaannya dan mengabaikan keberadaan Tuhannya dalam kerangka pencarian dunia. ‘’Banyak kejadian yang membuktikan itu. miskin menjadi kaya.

Keesokan harinya dia mendapatkan rezeki besar yang tak disangka-sangka. Insya Allah. kan? Inilah contoh implementasi membangun usaha dengan spiritual. maka sebelum memperoleh keuntungan itu. ‘’Misalnya anda akan memperoleh seratus juta. dia merasa dunia akan kiamat baginya. Pokoknya Mubalighun depresi berat dan bahkan berniat bunuh diri malam itu juga. gelontorkanlah uang dari kocek anda sejumlah dua setengah juta rupiah untuk sedekah. Dia lalu mencontohkan tentang seorang pengusaha sedang mengincar sebuah proyek. kata dia. ustad muda kelahiran Jakarta tahun 1976 itu banyak menemukan fenomena keajaiban sedekah. Misalnya. ‘’Syukurlah dia sadar. Yusuf Mansur menuturkan beberapa kisah ajaib bersedekah. istrinya tidak tahan dan minta cerai. Senin (30/5) malam. karena pada keesokan harinya rumahnya akan disita. dan anak sulungnya akan dikeluarkan dari sekolah akibat terlalu lama menunggak bayaran. istri tak jadi menuntut cerai.’’ ujarnya. maka berharaplah dari-Nya. dan teringat uang simpanannya sebesar Rp 300 ribu.senang. jangan dari manusia. Pada suatu malam. Karena Allah yang memiliki dunia dan seisinya. Karena selalu berutang dan dikejar debt collector. Tidak besar. sehingga rumah tetap dimiliki. ‘’Meskipun terdengar sederhana. 14 . Insya Allah proyek itu gol.5 persen disedekahkan di muka. salah satu calon wakil gubernur Batam (mendampingi calon gubernur H. istrinya menunggu di Pengadilan Agama.’’ tuturnya. kata dia. sedekah mampu membangun usaha dengan jiwa spiritual. Nyat Kadir). Dari perjalanannya ke berbagai daerah. menyogok. dan anak sulungnya bisa tetap bersekolah.’’ ujarnya penuh semangat. Karena itu. Kalau kita boleh bergurau sama Allah. Walaupun terdengar tak lazim tapi sedekah mampu membersihkan harta yang kita miliki dan mampu menggolkan proyek yang kita incar. orang suka main sikut sana-sikut sini. Sekarang.’’ tuturnya. Saat berceramah di rumah Soerya Respationo. setiap insan perlu mempelajari ilmu sedekah. maka langsung saja 2. atau memakai uang pelicin. istilahnya kita menyogok-Nya. ‘’Sekarang gantilah sogokan Anda dengan membiayai seribu anak yatim piatu dan anak jalanan.’’ paparnya. bayangkanlah keuntungan yang akan Anda dapatkan jika berhasil dalam suatu hal. Malam itu juga ia sedekahkan uang tersebut kepada fakir miskin. Biasanya dalam dunia bisnis. masalah mendapat solusi. kisah seorang lelaki bernama Mubalighun yang ditimpa masalah berat.

sehingga berkah yang Allah berikan juga sekedarnya. mungkin sedekah yang kita keluarkan terlalu sedikit. Kemudian ia menunjukkan surat Al An’am 160 dan surat 65 ayat 7.5 juta!" ujar Ustad Yusuf sambil duduk bersila di permadani. bahwa Allah pasti akan meliptrgandakan pahala-Nya.1 1 = 10. "Bawa duit berapa di dompet?" desak Ustad Yusuf. Beliau tengah melirik duduk sekelilingnya. Ustad Yusuf memaparkan beberapa kisah yang Insya Allah mampu meningkatkan keyakinan kita. Ustad Yusuf menyuruhnya segera berdiri. Mereka tekun menyimak penuturan ustad pendiri Wisata Hati Coorporation itu. "Nggak bakal tersinggung?" Kembali supir itu mengangguk. inilah kelemahan orang kita."Maaf. padahal anaknya lima! Ia ingin gajinya jadi 1. Maka instropeksilah. Banyak orang yang memiliki penghasilan besar. al Qur’an hanya untuk dibaca!". Allah sudah janji akan melipatgandakan pahala sampai 10 kali lipat bagi mereka yang berbuat kebaikan. Dia bilang gajinya cuma 800 ribu. itulah ilmu sedekah. Contohlah sebuah kisah tentang seorang supir yang mengeluh karena gajinya terlalu kecil.Supir itu 15 . bila kita sedekah. Wajah-wajah muda. Dalam kesempatan tersebut. Ustad Yusuf mengajak supir itu mensyukuri terlebih dahulu apa yang telah didapatkannya selama ini. mengenai anjuran bagi yang kaya untuk membagi kekayaannya dan yang mampu membagi kemampuannya.Jadi sebetulnya kita tak perlu ragu untuk menyisihkan penghasilan bagi mereka yang membutuhkan."Kapan ayat-ayat itu dibaca dan berapa kali. Ustad?" Nah. boleh saya tanya pertanyaan yang sifatnya pribadi?" Supir itu mengangguk. Kemudian ia bertanya. Dengan bijak. Banyak kejadian dibalik fenomena keajaiban sedekah. Agak kesal dengan pertanyaan sang supir." potong Ustad Yusuf sejenak. Padahal dalam surat Al An’am ayat 160. Mereka adalah 20 besar kontestan eliminasi Mimbar Dai TPI. Bahkan tidak jarang pengeluaran mereka lebih besar dari penghasilan yang didapat. Supir itu lantas bertanya. namun selalu merasa tidak cukup. "Supir ini datang ke Klinik Spiritual dan Konseling Wisata Hati.Membeli Kesuksesan dengan Sedekah "Mengapa seseorang selalu merasa kurang secara penghasilan? Mungkin karena ia kurang sedekah!" buka Ustad Yusuf Mansur malam itu. dengan penuh semangat mengelilinginya. Mungkin diri kita pernah merasakan demikian.

" begitu katanya. Supir itu menggaruk-garukkan kepalanya. asal kita sedekah!" Sebuah kisah unik lainnya terjadi. Ustad?" "Uangnya saya kembaliin!" Mulailah sejak itu ia menghitung hari."Sulit akan menjadi mudah. demikian pula hari kedua. itu juga harapnya. Minggu empat melamarnya! sedekah!" Ustad Yusuf menantang mata peserta. Hari pertama tidak ada apa-apa. Subhanallah . Pak kira-kira masjid ini butuh apa? Barangkali saya bisa bantu" "Oh. wanita itu lantas pergi ke masjid terdekat dari rumahnya dan bertanya pada penjaga masjid itu. Tanpa pikir panjang ia membeli empat meter persegi lantai tersebut. Kami sedang melelang lantai keramik masjid. makin sayang" Lalu mengalunlah sebuah cerita lain."Nah. kebetulan. "Maaf. akan ada balasan dari Allah!""Kalau nggak. "Siapa yang belum nikah?" serentak hampir semua peserta mengacungkan tangan dengan semangat. yang berjumlah 600ribu. Kemudian ustad Yusuf bertanya. Pada hari keempat supir itu diminta atasannya untuk mengantar ke Jawa Tengah. Langsung Ustad Yusuf mengambilnya. datang Subhanallah. "Ini hadiah istri kamu yang kesepian di rumah. Jumlahnya 1. seraya bergurau. Tak ada yang 16 . hanya untuk berpose dengan sebuah mobil Mercedez New Eyes E 200 Compresor baru. uang ini akan saya sedekahkan. "Yang udah kawin. berat menjadi ringan. Semeternya 150 ribuan" Wanita itu menarik sejumlah uang dari sakunya. Begitu kembali."Nah."Dalam tujuh hari kerja. ikhlas?". Suatu hari. dan yang udah kawin" "Kawin lagi???" jawab beberapa peserta. mengangkat permasalahan. orang Allah menunjukkan "Itulah keagungan-Nya. "Mudahmudahan hajat saya terkabul".mengeluarkan uangnya dalam dompet.5 juta rupiah. seorang wartawan mengajak Ustad Yusuf ke Semarang. Ketika amplop itu dibuka. kompak!Ustad Yusuf tertawa. bahkan pada hari ketiga uangnya hilang sejumlah 25 ribu rupiah. Setelah mendengarkan faedah sedekah. Rupanya ketika ditanya Ustad Yusuf tempo hari. Selama empat hari empat malam mereka pergi. Para dai muda yang menyimak cerita itu terkagum-kagum. selain untuk memanjangkan umur. sebenarnya ia bawa uang 125 ribu rupiah. namun sejurus kemudian mengangguk dengan terpaksa. namun keselip. jumlahnya seratus ribu rupiah. sedekah juga mampu membuat orang yang belum kawin jadi kawin. Ada seorang wanita berusia 37 tahun yang belum menikah mengikuti seminarnya. atasannya memberikan sebuah amplop.

Semua peserta melongo kemudian tertawa. "Nggak! koreksi Ustad Yusuf cepat. "Dan Allah mengabulkan doanya secepat kilat. jadilah mobil itu milik tukang bubur. ia menyedekahkan uang yang ada. sehingga di pemilik piutang mengikhlaskan hutangnya. Dalam hatinya ia berharap hutangnya dapat cepat lunas. tukang bubur itu giat sedekah. orang itu tertabrak mobil dan lunaslah hutangnya!" seru Ustad Yusuf berapi-api. Tukang bubur itu tentunya tak pernah bermimpi bisa memiliki sebuah mobil Mercedez baru." (al-An`am :160) 17 . Maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya. "Dia cuma pingsan. justru membuatnya kejatuhan bulan. dan dapat menyelesaikan masalah. dan barangsiapa yang membawa erbuatan jahat Maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Maka. Hampir semua menebak orang itu meninggal. Ia sengaja menyediakan kaleng kembalian satu lagi. membantunya. tentang hutang 100juta yang lunas hanya dengan sedekah 100 ribu rupiah. sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). seorang ustad bernama Hasan. Kisah terakhir. dia juga melunasi hutangnya!"Itulah Allah punya cara tersendiri untuk menolong hamba-Nya. sekitar 725 juta rupiah. Namun kepeduliannya kepada orang tua. 5 juta. ia mendapatkan satu poin Dan si tukang bubur itulah yang memenangkan hadiah mobil tersebut. kalau sedekah itu dapat membeli penyakit. Yang kemudian ia tabung di sebuah bank. Begitu pulang dari pengajian. khusus uang yang ia sedekahkan. Karena orang tuanya ingin naik haji. bagaimana bisa seorang tukang bubur punya mercy? Bisa aja kalau Allah berkehendak.istimewa dengan mobil itu kecuali harganya yang mahal. Teringat hutangnya sejumlah 100 juta. Karena tak mampu membayar pajaknya sebesar 25%. Orang ini mendengarkan ceramah seorang ustad yang mengatakan. saat menyebrang jalan. Kebetulan yang nabrak orang kaya. Selain dibawa ke rumah sakit. Ketika tabungannya itu telah mencapai memperebutkan sebuah mobil mercy. sebesar 100 ribu. dapat membayar hutang. "Barangsiapa membawa amal yang baik. pemilik Unisula. dan mobil itu milik seorang tukang bubur keliling! Loh.

pada saat ia sedang menawarkan sepeda motor tersebut. Menjelang sore hari ia ke Gunung Putri. Pemilik mobil heran dan bertanya kepadanya. bayi yang dulu dirawatnya sudah dewasa. menambah umur. kakaknya yang di Swiss kirim SMS. bahkan menjadi ketua grup senam yang anggotanya lebih 2. mengundang datangnya rezeki. Namun mobil tersebut tidak rusak. lahirbatin). mobilnya ditabrak orang.000 orang. ”Kok mobil kamu tidak apa-apa?” Dijawab. apalagi di kebun Allah. Di jalan tol. Ia mengumpulkan delapan bayi yatim yang masih merah dan merawatnya dengan kasih sayang. dan tak tahu lagi ke mana harus mencari uang untuk melunasi utangnya. Karena merasa usianya tidak lama lagi. Mengapa? Sebab. Keempat. Apa yang bisa dilakukannya? Ia mengaku tak punya sesuatu yang berharga untuk dijual. Oleh staf kantor. Ia tinggal di Tangerang. Kalaupun buahnya tidak lebat. Akhirnya staf kantor menganjurkan agar ia menjual motor vespanya dan menyedekahkan hasilnya. Allah berjanji dalam Alquran.Suatu hari ada seorang pedagang datang kepada salah seorang staf kantor. sebab sedekah itu akan kembali kepada kita dalam beragam bentuk. paling tidak hujan gerimis.Bogor. Ketiga. sesungguhnya dialah yang butuh sedekah. mobil yang menabrak rusak berat. seorang ustadz bersedekah kepada ustadz yang lain. Keyakinan itu membawa pengaruh kepercayaan positif kepada Allah SWT. Suatu pagi. menolak bala. Ternyata. Pantaslah 18 . pasti berbuah. Kedua. paling tidak pasti berkembang.”Ada juga cerita seorang pasien yang sudah divonis mati oleh dokter. Seperti menanam di kebun Allah. Ternyata sampai saat ini ia masih hidup. Keajaiban sedekah itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang bersedekah dan ia yakin. orang tersebut kemudian berusaha untuk menjadikan sisa umurnya untuk berbuat hal terbaik. dan salah satunya sudah menikah. Posisi sedekah itu sangat istimewa. menyembuhkan penyakit. ia disuruh sedekah. Isinya menyatakan bahwa ia baru saja mentranfer dana senilai setara dengan Rp 30 juta. Sedekah merupakan ibadah yang utama. Sebaliknya. sedekah merupakan bagian dari upaya tazkiyatun nafs (membersihkan diri. Kalaupun Allah tidak menurunkan hujan lebat. Kita butuh sedekah. ”Mungkin karena tadi pagi saya bayar asuransi sedekah.Orang yang gemar bersedekah maknanya ia meniru salah satu sifat Tuhan. hendak mengajar. ada empat keutamaan sedekah. Ia mengaku punya utang Rp 30 juta. Pertama. yaitu Maha Pemberi Rezeki. Tentang tolak bala. bahwa Sedekah itu tidak mungkin tidak dibayar.Apa saja keutamaan sedekah? Paling tidak. Menanam di kebun sendiri saja berbuah.Kalau manusia tahu. Bahkan.

"Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. sekaligus menujukkan bahwa cara Tuhan membalas sedekah tidak dalam bentuk dan jalan yang kita sangka. maka banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keutamaan sedekah itu. Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa ular itulah yang sedianya akan mematuk orang tersebut. sedekah dengan harta tersebut harus dapat dibelanjakan di jalan Allah dan yang diridai oleh Allah yaitu. Juga pendapat banyak penulis lain yang dari pengalamannya mendapati bahwa semakin dia rela memberi (bersedekah) semakin banyak apa yang dia sumbangan itu kembali kepada dirinya dengan berlipat-lipat. maka akan kembali banyak bantuan. Lalu di tengah jalan bekal itu dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Oleh karena itu kita wajib berinfak. maka akan kembali lebih banyak ilmu. “Orang ini akan meninggal nanti siang. Selanjutnya. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepada para sahabat. Malaikat Kematian mendatangi Nabiyallah 19 . Maka dipanggillah orang tersebut oleh rasul dan ditanya. membantu pembangunan masjid. Kalau tenaga. para malaikat pun setiap pagi selalu mendoakannya. Lalu melintaslah seorang yang memanggul kayu bakar. adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai. pada tiap-tiap tangkai terdapat seratus buah. pesantren. Agar pengikutnya senang bersedekah.Kita harus menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki itu bukan semua milik kita tetapi ada milik orang lain yaitu terutama orang-orang miskin dan kaum duafa. Antara lain beliau bersabda: "Lindungi harta Anda dengan zakat.kalau orang dermawan usianya "panjang" dan keberadaannya dimanapun membawa berkah. melintaslah orang tersebut. Suatu ketika rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Kalau ilmu. namundia berpindah takdir karena sedekahnya menghidarkan dia dari bahaya tersebutKisah itu menunjukkan keutamaan sedekah yang bisa menghindarkan diri dari bahaya. Jangankan dunia flora dan fauna. dsb Ini pendapat Joe Vitale.”Sorenya ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat. saat kayu-kayu bakar diletakkan tibatiba seekor ular hitam keluar dari dalamnya. untuk menyantuni orang-orang miskin. “Aku diberitahu (malaikat) tadi pagi bahwa kamu akan menemui ajal siang tadi. rumah sakit. kaum duafa. Mereka menemukan bahwa “to give in order to get” adalah suatu hukum universal. penulis Spiritual Marketing. Tapi kulihat kamu masih segar bugar. Kalau dia nyumbang uang. Balasan sedekah menjadi berlipat ganda. Apa yang telah kamu lakukan?” Kemudian orang itu berkisah bahwa tadi pagi dia membawa bekal makan siang. maka (biasanya) akan datang uang. obati sakitmu dengan sedekah dan hadapi gelombang hidup dengan doa dan tawadhu.SUATU hari. kata orang itu.

umur anak itu tidak akan sampai besok pagi. untuk menyegerakan pernikahannya malam ini. memajukan dan memundurkan kematian adalah hak Allah. Karena siapa tahu kesusahan itu digelar Allah untuk memperpanjang umur Anda. Nabiyallah Ibrahim bertanya kepada Malaikat Kematian. sayang sekali.Maka. Tinggal apakah Anda bersedia menolongnya atau tidak.Esok paginya. “Siapa anak muda yang tadi mendatangimu wahai Ibrahim?”“Yang anak muda tadi maksudnya?” tanya Ibrahim. tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajalnya akan sampai. Malaikat Kematian pergi meninggalkan Nabiyallah Ibrahim. Dan Allah memberitahu lewat kalam Rasul-Nya. apakah dia berbohong tempo hari sewaktu menyampaikan bahwa anak muda itu umurnya tidak akan sampai besok pagi? Malaikat Kematian menjawab bahwa dirinya memang akan mencabut nyawa anak muda tersebut. itu adalah…sedekah. dan memberitahu tentang kematian anak muda itu besok. tapi Allah menahannya“Apa gerangan yang membuat Allah menahan tanganmu untuk tidak mencabut nyawa anak muda tersebut. Maka mengeluarkan sedekah bukan saja akan memperpanjang umur. Bila Anda menemukan ada satu-dua kesusahan tergelar. Nabiyallah Ibrahim ternyata melihat dan menyaksikan bahwa anak muda tersebut tetap bisa melangsungkan pernikahannya.”“Wahai Ibrahim.”Adaapa dia datang menemuimu?”“Dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahannya besok pagi. Bila bersedia. dulu?”“Wahai Ibrahim. Hampir saja Nabiyallah Ibrahim tergerak untuk memberitahu anak muda tersebut. bila disebut bahwa ada sesuatu yang bisa menunda kematian. Nabiyallah Ibrahim malah melihat anak muda ini panjang umurnya.” Habis berkata seperti itu.Ibrahim.Saudara-saudaraku sekalian. Dan. tidak seseorangpun yang mengetahui dalam kondisi apa ajalnya tiba. jadi.”Saudara-saudaraku. justru itu. dan bertanya. hingga engkau masih melihatnya hidup. dan tahun berganti tahun. kematian memang di tangan Allah. Tapi langkahnya terhenti. maka kemungkinan besar memang Allah akan memanjangkan umur Anda. minggu berganti minggu. pembaca “Kajian Wisata Hati” dimanapun Anda berada. Nabiyallah Ibrahim memilih kematian tetap menjadi rahasia Allah. di malam menjelang pernikahannya. “Itu sahabat sekaligus muridku. bulan berganti bulan. maka sesungguhnya Andalah yang butuh pertolongan. Dan ini yang membuat Allah memutuskan untuk memanjangkan umur anak muda tersebut. melainkan juga memungkinkan kita meninggal dalam keadaan baik. Bukankah 20 . Muhammad shalla `alaih bahwa sedekah itu bisa memanjangkan umur.Hari berganti hari. lihat-lihatlah sekeliling Anda.Hingga usia anak muda ini 70 tahun. anak muda tersebut menyedekahkan separuh dari kekayaannya. tengoklah kanan-kiri Anda.

katanya untuk ongkos pulang kecirebon.kakak…kakak. Subhanallah. 700 ribu.“sedekah itu benar-benar sumber rejeki.Pengalaman saya.Berikut cerita seseorang yg merasakan dasyatnya sedekah. waktu itu saya bertemu seorang ibu yang tidak mampu berjalan normal.sedekah akan mengundang cintanya Allah? Sedangkan kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah. mereka memanggil saya. Dia selamat sehat wal afiat dan hanya mengalami luka ringan saja. aku kaget. aku membuka lemari di kamarku. itu pas untuk ongkos pulang. sambil mempersiapkan kematian datang. ayah saya malah memberi uang 100 ribu. sungguh saya ingin menangis saat itu. tidak ada dosanya yang tidak diampunkan. saya punya 2000. Saya bertanya pada suami saya ‘punya duit berapa’? suami saya mengeluarkan dompet dan merogoh kantong mencari duit ‘yang ada cuma seribu’.Maha besar AllahSuatu hari. ”Saya tertabrak mobil dan terpental dari kendaraan lalu jatuh di dekat ban mobil yang menabrak saya.. sebelum balik kecirebon. subhanallah. sesampainya di indramayu. saya mendapat rezeki berlipat2. saya berjumpa dengan 2 orang anak korban tsunami. suatu hari selesai sholat magrib di mesjid Darussalam. tetapi tidak. uang saya tinggal 20 ribu. sesampainya di rumah nenek.. esok harinya. saya disuruh ibu untuk mengantar kue ke rumah nenek. Anak2 itu tersenyum dibalik duka wajahnya. tidak ada keinginannya yang tidak dikabulkan. membereskan pakaian. Saya merasakan rambut terjambak 21 . Dia berkata. sehingga kita semua berkesempatan untuk mengejar ampunan Allah dan mengubah segala kelakuan kita. mereka tiba2 menjadi yatim karena kedua orang tuanya meninggal dunia akibat tsunami Aceh. alhamdulillah. ternyata dengan bersedekah 5 ribu. padahal saya berencana setelah pulang dari mall itu saya akan pulang ke indramayu (karena saya ngekost dicirebon) mengambil uang 50 ribu untuk biaya hidup seminggu. ”nyawa balen”. setelah sampai dicirebon. jadi uang saya tinggal 15 ribu. Logika manusia berkata bahwa seharusnya ia meninggal. saya diberi uang oleh nenek 50 ribu. dan tidak ada nyawa yang dicabut dalam keadaan husnul khatimah. saya pulang dari mall. kami berikan duit 1000 pada 2 orang anak tersebut. dan 3000 adalah total duit kami yang tersisa sampai gaji bulan berikutnya. beliau meminta uang pada saya. saya punya pengalaman mengamalkan sedekah. waktu itu.Mudah-mudahan Allah berkenan memperpanjang umur. istilahnya. teman saya bercerita bahwa dia pernah mengalami kecelakaan yang sangat mengerikan. ternyata ada di selipan-selipan pakaianpakaianku. saat itu masih tgl 23.. maka tidak ada masalahnya yang tidak diselesaikan. saya beri saja 5 ribu. Allah mengganti dan melipat gandakannya. aku menemukan uang 10 ribu yang 2 hari yang lalu hilang.

istighfar. nasib sudah digariskan Tuhan dan tidak bisa diganggu gugat sehingga jika kita mengalami senang dan sengsara karena Tuhan yang menghendakinya.Meski dari hal yg sepele. ”Orang yang dapat melakukan silaturahmi Allah akan memanjangkan umurnya tiga puluh tahun. Terbayar sih. mau. dia sedikit bertanya-tanya. kok duit aku terbuang cuma buaturusan penampilan. Dulu aku kenceng perawatan pake produk-produk Oriflame.Besoknya. 13:11)Aku juga mengalami sendiri keajaiban sedekah. silaturahmi. Dia dulu salah satu korban rayuanku tuk ngeboros make produk Oriflame. Dia pernah beli 22 . sebenarnya manusia mampu mengubah jalan hidupnya dengan perbuatan baik. tidak ada yang namanya sebuah kebetulan. Hal ini tidak seperti yang sering kita dengar.oleh ban mobil. tetapi doa dan silaturahmi juga dapat merubah takdir kita. ”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. bahwa: jodoh.Eh.Ponds Flawless White atau sekalian pake Tje Fuk. Begitu juga dengan silaturahmi yang dapat memanjangkan umur. mukaku kinclong. emang Allah gak sayang ama hambaNya yang hitam?)Tapi niat itu kubatalin cos aku eman duitku keluar buat kosmetik mahal.Belakangan aku mikir. perawat IGD. mulus. Karena iba dia merogoh koceknya dan dia berikan semuanya kepada pemulung itu. gajiku sebagian besar habis buat kosmetik. Allah mengganti receh-recehku dng ganti yang berlipat ganda. pake pelembabPonds yg biasa.” Di balik kisah itu. sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Yunus yang berdoa dan bertaubat sehingga terhindar dari murka Allah. makin awet muda kata orang-orang. Sungguh. ”apakah karena itu?” Bahwa di tengah perjalanan dia melihat seorang pemulung yang sudah tua. Dari kisah di atas. Aku mulai hemat.” Allah juga telah berfirman.Ini salah satu contohnya. ternyata sedekah dapat merubah nasib atau perjalanan hidup seseorang. tobat. sedekah. aku bertemu Henny. Aku kepikiran mo perawatan make yg mahalan. kok jadinya ada yg bilang mukaku iteman. Aku tetap perawatan tapi pake yg lebih murah. Mungkin kita anggap bahwa itu adalah keselamatan diri karena sebuah kebetulan. Al-Kulaini meriwayatkan. Tull Jye atau produknya Ultima yg mahal-mahal (penyakit lama kumat nih. Bisa dikatakan bahwa kita bisa memilih takdir kita sendiri (dengan doa yang disertai sedekah).” (QS. kebiasaan memberi receh ke kalengkaleng pengemis di depan pintu minimarket.Aku bete banget dibilang mukaku rada iteman. sebenarnya tidak hanya sedekah. entah itu Ponds Age Miracle. dan rasa syukur. Dulu aku boros banget. yang sedang sibuk membongkar sampah. Tapi. dari Abu Hasan berkata.

Dermoprofesional Microdermabrason. sekarang dia jadi salah satuorang terkaya sedunia. cream pengelupasan lapisan kulit yg harganya hampir 250rb. Dulu produk inilah yg bikin mukaku mulus n kinclong. Setelah diperiksa dan dirongent. setelah setahun cream itu gak dia pake. Wallahu a’lam Kitab Sedekah: Kisah-kisah Keajaiban Sedekah 2 Penglihatannya Kembali Normal Seperti Sedia Kala Seorang anak kecil bermain bersama saudaranya. makin kaya dia. Keren!Pengalaman. bahkan untuk seorang non muslim sekalipun. Setahuku dulu dia berasal dari keluarga sederhana. kisah dan sejarah telah mengajarkan kepada kita. Tiba-tiba saja.Gak mungkin deh Henny kebetulan mo ngasih cream itu buat aku. Dia terbebas dari bencana neraka karena sedekahnya. bahwa ternyata sedekah mampu memiliki daya rubah yang luar biasa. Dengan cepat saudarinya tersebut dilarikan ke rumah sakit. Akan sia-sia jika kita memandang sedekah sebagai hal yang hanya sekedar mengurangi saldo. Pas ketemu itu rupanya Henny emang sengaja nyari aku tuk ngasih cream itu buat aku. dimana seorang pelacur masuk surga hanya lantaran memberi sedekah air kepada seekor anjing yang kehausan. Tapi produk ini gak cocok di mukanya Henny. tim dokter memutuskan bahwa harapan kornea matanya bisa kembali normal amat tipis. tangannya membawa pisau.Suatu hari sang ibu yang menemani anak perempuannya (yang sedang sakit) tersebut teringat tentang keutamaan sedekah. Kenapa? Karena dia selalu menjadiorang dalambarisan yang terkena pertama musibah.Janji Allah lho…fabiayyi aalaa i robbikuma tukadzdzibaan…nikmat Allah mana yang aku dustakan? Betapa sayangnya Dia padaku meski aku sering lupa bersyukur padaNya. sehingga sangat mustahil ia bisa melihat kembali seperti sedia kala. yang Begitu menyumbang dia beramal.Subhanalloh. Seperti kisah yang sering kita dengar. Dari itu kita semakin yakin bahwa sedekah memang memiliki kemampuan untuk merubah dan menolak bencana.Aku makin yakin bahwa sedekah benar-benar merubah takdir. Kemudian ia dipindahkan ke Riyadh. Contoh nyatanya. pasti Allah yanggerakin hatinya tuk hibahin ke aku. untuk makin kepentinganorang-orang bertambah hartanya. Maka. ia memukulkan pisau tersebut ke mata saudarinya. Dan hanya pada-Nya kita semua akan kembali.Aku seneng bgt. Oprah Winfrey. ia meminta kepada suaminya agar membawakan batangan emas yang dimilikinya. di mana ia tidak memiliki kekayaan 23 . Aku kok malah dapet yg lebih mahal dari yang aku pingin.Alhamdulillah.

Aku hampir saja ikut sakit lantaran memikirkan sakit anakku.Sampai suatu ketika datanglah secercah harapan dan terbukalah pintu solusi. aku telah banyak bersedekah.”Keesokan harinya dokter datang untuk kembali memeriksa anak tersebut. ia mengatakan.” Ia kembali berkata. aku pun bersedekah dengan dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Tiba-tiba saja. akhirnya sang anak perempuan itu bisa kembali ke rumahnya dengan selamat. Ia ingin mensedekahkannya. dan mobilku kupenuhi dengan beras. ayam dan 24 .” Aku pun pergi untuk kedua kalinya. datang dokter lain dan memeriksanya. namun segala sesuatunya tak ada perubahan. maka jadikanlah sedekahku ini sebagai sarana kesembuhan anak putriku ini. dan penglihatannya kembali normal seperti sedia kala. Thabrani dan Baihaqi) Aku berkata kepadanya. “Bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapatkan kesembuhan.[6]Putrinya Sembuh Lantaran SedekahAda sebuah kisah yang disampaikan oleh Syaikh Sulaiman Al-Mufarraj –-semoga Allah memberinya taufik–. Ternyata operasi itu berhasil. Ia berdoa kepada Allah seraya berucap. Aku telah pergi bersamanya ke beberapa rumah sakit dan telah membeberkan jenis penyakit yang dialami anakku kepada banyak dokter. dokter itu menginstruksikan untuk mengadakan operasi. ia berpikir dan memperhatikan dengan cermat. Kami telah menempuh langkah-langkah untuk meringankan sakitnya. “Aku memiliki anak perempuan yang masih kecil. “Wahai Robbku. Sakitnya menjadi semakin bandel. Aku menginformasikan hal ini kepada orang shalih itu. yang terkena penyakit di tenggorokannya. semata-mata karena karunia Allah. Hendaklah sedekahmu seukuran dengan hartamu. Ada seorang yang shalih menghubungiku dan mengingatkanku akan hadits Nabi n : “Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. namun semuanya tidak bermanfaat. anaknya tidak ada harapan sembuh. dan ia berkata. bahwa seseorang telah bercerita kepada Syaikh perihal kisah ajaib yang dialaminya. Beberapa hari kemudian. yang menjadikan semua anggota keluarga tak bisa tidur. “Anda termasuk orang yang memiliki banyak harta. Engkau tahu bahwa aku tidak memiliki harta selain barang itu. meski sebenarnya secara materi ia juga kekurangan.” (HR. kecuali dari rahmat Allah Ta’ala.” Akhirnya.selain barang tersebut. Al-hamdulillah. ternyata perkataan dokter tetap seperti kemarin. tanpa ada sedikit pun bekas luka di wajahnya. hingga akhirnya kami merasa putus asa dari semua itu. “Sungguh.

keberkahan dan kesehatan dalam hal harta dan keluargaku. Hendaknya ia ulangi sedekahnya itu. “Saudaraku pergi ke suatu tempat. Tatkala sampai di tempat itu. Allah tidak akan menyianyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Hasil pemeriksaan mengatakan bahwa kepalanya sehat. ia khawatir jangan-jangan harus berpisah dengannya selama-lamanya. Ia teringat dengan belahan hatinya. Dan subhanallah. Sekarang. Namun. lalu ia diperiksa dan dirontgen. Sejak itulah aku memperbanyak sedekahku. namun tiba-tiba ia jatuh pingsan. kemudian mensedekahkan seluruh uang hasil penjualannya. alhamdulillah. dan keadaannya membaik sedikit demi sedikit. bahwa seseorang bercerita kepadanya. keluarlah pemuda itu dari rumah sakit dalam keadaan sehat wal afiat. sepertinya ia tidak mempunyai harapan sembuh lagi. Mereka pun bergembira dengan sedekahku. Setelah diperiksa.”[7]Emas yang Disedekahkan Membawa Kesembuhan AnaknyaSeorang pemuda masuk ke rumah sakit karena penyakit parah yang dideritanya -–semoga Allah memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kita dan menyembuhkan kaum muslimin yang sedang sakit-–. tiba-tiba putriku menjadi sembuh total. namun ia terus mengeluhkan rasa sakit di saat akan tidur. lalu kubagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sembuh ada Dengan SedekahSyaikh Sulaiman orang Al-Mufarraj itu berkata. tim dokter menetapkan bahwa harapannya untuk sembuh sangat tipis. aku setiap hari merasakan kenikmatan. seperti terkena tembakan senapan di kepalanya. sehingga ia sering memilih untuk tidak tidur. Maka.”Sang ibu sangat terpukul dengan informasi tersebut.barang yang baik-baik dalam jumlah yang besar. Beberapa hari kemudian. Semuanya memuji kepada Allah l atas kesembuhan dan kasih sayangNya. niscaya Allah Ta’ala pasti akan menyembuhkannya. ia pun menjual semua emas yang dimilikinya. khususnya pada waktu-waktu yang baik. namun Allohlah yang paling mengetahui. berkat anugerah Allah.[8]Terkena mengatakan ‘Ain. putriku selama tiga tahun ini tidak pernah terkena penyakit apa pun. dokter memberitahukan kepada sang ibu bahwa anaknya ada harapan untuk sembuh. ia tidak mengeluhkan apa pun. Akhirnya beberapa hari kemudian. Kami memprediksi bahwa ia terkena penyakit ‘ain atau mengidap penyakit tumor atau terjadi pembekuan pada pembuluh darah di otak.Aku yakin bahwa sedekah merupakan faktor penyebab kesembuhan yang terbesar. lalu berhenti di salah satu jalan. “Penuhilah keinginankeinginannya. Dan. Aku pun menasihati setiap orang yang sakit agar bersedekah dengan harta yang paling berharga yang ia miliki. Dokter berkata kepada sang ibu yang menemaninya. Kami segera pergi ke beberapa rumah sakit dan klinik pengobatan. di saat yang lain ia merasa 25 .

saat terkena berbagai penyakit. aku berpesan kepada orang banyak agar memberikan perhatian kepada sedekah. “Demi Allah. Saudara yang bersedekah itu mengatakan. “Hendaklah kita bersedekah untuknya. dan mau mengambil dari tempatku 20 kantong beras dan 20 boks ayam. tiba-tiba anakku telah berlari-lari. dan ia meminta agar orang shalih itu mendoakan saudaranya. orang itu berkata kepada Syaikh. namun panasnya tak kunjung turun dan keadaannya semakin memburuk.”[9] Penyakit Demam Tak Berdaya Melawan Sedekah Syaikh Sulaiman Al-Mufarraj mengatakan bahwa kisah ini diceritakan oleh pelakunya sendiri. “Ya. ia tak mampu bernafas dan berbicara. Apabila sakitnya kambuh. Salah seorang kerabatnya bangkit dan segera bersedekah dengan meniatkan kesembuhan untuknya kepada seorang yang shalih namun fakir yang menanggung beban hidup dua keluarga. Dan. berlompatan di atas sofa.” Aku pun segera menghubungi via telepon seseorang yang memiliki jalinan hubungan dengan orang-orang miskin. tidak ada seorang pun dari keluargaku yang tahu tentang sedekahku. “Aku berharap Anda mau shalat ‘Ashar di masjid. serta ia tak mau makan. serta ia telah sembuh total berkat karunia Allah dan selanjutnya berkat keutamaan sedekah.” 26 . tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Aku pun pergi bersamanya ke beberapa klinik pengobatan. menggapai Sesungguhnya keridhaan aku ingin menjadikan Segala puji sedekah bagi itu Allah. sang Syaikh segera menghubungi seorang yang shalih yang mengetahui keadaan orang-orang miskin. Orang itu berkata. bermain-main. untuk membagi-bagikan sedekah itu kepada mereka.000 riyal.”[10] Sedekah Mengobati Penyakit Jiwa Ada seorang wanita yang menderita penyakit jiwa yang parah. “Apakah Anda memiliki harta yang bisa kami sedekahkan untukmu. bahwa saudaraku itu sembuh dari sakitnya pada hari yang sama sebelum harta itu sampai ke tangan orang-orang miskin!! Dan.” Aku bersumpah demi Allah. Allah pun menyelamatkan wanita itu dari bala’. dan sedekah itu menjadi penyebab kesembuhannya.sehat. semoga Allah menyembuhkanmu!” Ia menjawab. Saya memiliki harta kira-kira jumlahnya 7. tidak sampai lima menit sesudah aku menutup gagang telepon. Maka. Aku masuk ke dalam rumah disertai perasaan gelisah. aku benar-benar tahu bahwa sedekah memang memiliki pengaruh yang besar dalam pengobatan berbagai penyakit. lalu hendaklah Anda membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. aku berkata kepadanya. Isteriku berkata kepadaku. dan makanmakan hingga kenyang. ikhlas yang untuk telah Allah Ta’ala. “Anakku mengeluhkan penyakit demam dan panas.” Maka. “Aku bersumpah demi Allah yang Maha Agung. Syaikh Sulaiman pun berkata.

[11] Sakitnya Hilang Tanpa Bekas Ada seorang wanita yang mengalami gagal ginjal -–kita memohon kepada Allah. Setelah itu. hingga ada salah seorang wanita yang mendengar kabar tersebut yang akhirnya langsung menuju ke rumah sakit untuk mendonorkan ginjalnya. Juni 2009 27 . Di hari yang telah ditentukan. begitu terkejutnya mereka. perempuan yang sakit tersebut menemui sang pendonor. karya Muhammad Albani. dan kesembuhan bagi kaum muslimin yang sakit–. semoga Dia memberikan keselamatan. ternyata ia sedang menangis. karena tidak mendapati sedikit pun bekas sakit pada dirinya. Beberapa hari kemudian perempuan yang sakit tersebut kembali ke rumah sakit.” Wanita pendonor itu kembali menangis tersedu-sedu. Mendadak Sembuh Ada seorang wanita masuk ruang ICU (unit gawat darurat) karena penyakit parah yang dideritanya. ternyata Allah l telah menyembuhkannya.menyembuhkan kerabatnya dari penyakit jiwa yang dideritanya.[12] Sudah Masuk Ruang ICU. Al-hamdulillah. X. ia pun bertanya. ia siap membayar dengan uang sejumlah 20. Hanya bagi Allohlah segala pujian dan karunia. kesehatan. “Sebenarnya tidak ada yang mendorongku untuk mendonorkan ginjalku selain kemiskinan yang menimpa diriku dan karena aku sangat membutuhkan uang. Beberapa muhsinin (orang-orang yang suka berbuat kebaikan) mengetahui keadaannya. Ia sudah berulang kali memeriksakan dan mengobatkan sakit yang dideritanya tersebut. “Apakah Anda merasa terpaksa dan keberatan dengan operasi yang akan Anda jalani?” Wanita pendonor itu berkata.[13] Sumber : Buku “Berobat Dengan Sedekah”. Penerbit Insan Kamil. Solo. Karena heran melihat keadaannya. mereka mensedekahkan daging unta tersebut kepada para keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengharap pahala dari Allah l. Cet. dan aku tidak menghendaki sesuatu pun darimu…”.000 riyal. maka wanita yang sedang sakit itu menenangkannya dengan mengatakan. Akhirnya. maka mereka pun menyembelih seekor unta dan meniatkan pahalanya untuk si wanita tersebut. Beberapa hari kemudian. Tersebarlah berita tersebut di kalangan orang-orang ketika itu. akhirnya Allah memberikan kesembuhan kepada wanita tersebut. ia mencari-cari sekiranya ada orang yang mau merelakan ginjalnya untuk disumbangkan kepada dirinya. Ia menyetujui seluruh ketentuan-ketentuan yang diajukan kepadanya sebelum menjalani operasi. “Silahkan engkau ambil uang ini. Ketika tim dokter memeriksa penyakitnya.

Rekaveny adalah pasangan suami istri yang dikenal dermawan di Batam. H. Bahkan Soerya mendapat julukan “Bapak Wong Cilik” Konon bisa sampai ratusan juta rupiah uang yang mereka alokasikan untuk membantu wong cilik Batam. Apakah kita pantas meragukan firman Allah SWT tersebut? Melengkapi rangkaian roadshownya ke berbagai daerah di Sumatra. SH. Merasa memiliki kesamaan konsep dengan Ustad Yusuf Mansur. setiap bulannya. Soerya Respationo. Batam Pulau Batam Tengoklah surat Al An’aam ayat 160 yang berbunyi. “Barangsiapa membawa amal yang baik. Senin. sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). Nyat Kadir) dan istrinya Dra. maka melalui Majelis Taklim Humairah yang dipimpin oleh Rekaveny sendiri. maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Mungkin itu sebabnya harta yang mereka miliki seolah tak habis sampai tujuh turunan. Niat baik Yusuf sempat ditunda sehabis Pilkada. 30 Mei 2005 lalu. Allah telah berjanji akan melipatgandakan segala bentuk amal perbuatan baik kita. maka baginya pahala) sepuluh kali lipat amalnya. Kebetulan Yusuf Mansur sedang di kawasan Sumatra. Ustad Yusuf memenuhi undangan salah satu pejabat Pulau Batam.Kisah Keajaiban Sedekah dari P.” Dari penjabaran ayat tersebut. yang merupakan salah satu calon wakil gubernur ini (berpasangan dengan calon gubernur H. alangkah baiknya jika ia bisa singgah di Batam. Dan mereka melakukannya tanpa pilih-pilih dan tanpa pamrih. Tahunya Venny tetap 28 . dan barangsiapa yang membawa perbuatan yang jahat. Bahkan sampai sepuluh kali lipatnya. Perhelatan besar ini termasuk mendadak. mereka sengaja mengundang ustad pemilik pesantren Daarul Quran ini. Mereka tak pernah sungkan menggelontorkan sejumlah uang dari kocek untuk membantu wong cilik. Tapi kala itu keluarga Soerya-Venny sedang sibuk sosialisasi di masyarakat Kepri (Kepulauan Riau). Soerya.

kali ini telah menambahkan roti hadiahnya menjadi sepuluh buah. ini benar untukku. Di tengah keheranan si pembantu. Dalam taushiyahnya itu. masjid disesaki ratusan ibu-ibu untuk mendengar taushiyah ustad baby face ini. Namun sayangnya ia hanya mempunyai sebuah roti untuk disuguhkan. tamu yang membawa roti tadi kembali. ia sempat mengetahui kalau sang imam sedang kedatangan tamu. 29 . Acara yang sedianya akan diadakan kecil-kecilan. Allah pasti akan memberikan balasan setimpal atas perbuatan baik kita. Dari kisah tersebut Allah telah menunjukkan betapa maha kayanya Dia. Tidak mau pusing. Rupanya sebelum pulang tadi.menyelipkan hal ini di sela rapat Majelis Taklimnya.” terima imam dengan senang hati. Ustad Yusuf menuturkan sebuah kisah yang membuka mata dan hati kita akan makna sedekah. tapi ditolaknya! “Roti ini pasti salah alamat. berkembang menjadi besar di Masjid Raya Batam. termasuk membuat undangan dan diumumkan di Batam Post sehari sebelumnya. membuat tamu yang membawa roti tadi bingung dan pulang. dan dua sisanya disimpan. Alhamdulillah sambutan jamaah luar biasa.” Jawab imam singkat. Langsung Venny dan anak buahnya mengatur semua. “Nah. pembantunya. Suatu hari ia kedatangan enam orang tamu. sang imam lantas memerintahkan pembantunya untuk menyedekahkan roti itu pada tetangganya yang lebih membutuhkan. Maka kesepuluh roti tadi dibagikan kepada keenam tamunya. Pembantu sang imam lantas bertanya. Dahulu kala ada seorang Imam yang bernama Hasan Basri. seorang anaknya. jumlahnya pasti sepuluh. Bahkan ustad Yusuf yakin benar kalau dalam waktu tujuh hari kita akan merasakan “hasil” dari sedekah kita. Tentu saja tak mungkin membagi sebuah roti itu untuk keenam tamunya. bukan dua!” jawabnya lagi dengan tenang. ini bukan untukku. mengapa ia yakin sekali roti itu bukan untuknya. “Karena kalau roti itu memang untukku. Tak lama kemudian datanglah seorang tamu lagi sambil membawa dua buah roti untuk Hasan Basri.

masalah mendapat solusi.“Banyak kejadian yang membuktikan itu. malam itu juga ia bagikan uang itu pada fakir miskin. pada suatu malam senin. Mengingat janji Allah di surat Al An’aam itu. taushiyah dilanjutkan di kediaman Soerya. menjelang Magrib. ustad ganteng yang suka memakai baju putih ini banyak menemukan fenomena keajaiban sedekah.” Bebernya semangat. bahkan menyediakan dana awal sampai 25 juta rupiah. Tak disangkanya lagi. esok paginya tanpa disangka ia kedatangan teman lamanya yang menawarkan pekerjaan. malah tak sampai tujuh hari. Semalaman dia merenung dan teringat masih punya simpanan sekitar tiga ratus ribu rupiah. dan anak sulungnya bisa tetap bersekolah. Dari perjalanannya ke berbagai daerah. Suatu ketika ia ditimpa masalah berat. dan anak sulungnya akan dikeluarkan dari sekolah akibat terlalu lama menunggak bayaran. Dana yang lebih dari cukup untuk melunasi hutang-hutangnya dan menyelamatkan rumahnya dari sitaan. ia mendapat hadiah sebuah mobil Mercy. istrinya tidak tahan dan minta cerai.” paparnya. istrinya menunggu di pengadilan agama. karena pada keesokan harinya rumahnya akan disita. Masya Allah. di kawasan Duta Mas. Nah. Dengan sedekah hutang menjadi lunas. Ada seorang temannya yang bernama Mubalighun. Ketika sore harinya. Untungnya dia cepat beristighfar akan niat buruknya itu. Singkat cerita hari itu juga permasalahan Mubalighun selesai. tiba-tiba istrinya sudah ada di rumah bersama anak bungsunya. miskin menjadi kaya. dia merasa dunia akan kiamat baginya. istri tak jadi menuntut cerai. Apa yang terjadi? Begitu angka tabungannya di sebuah bank mencapai lima juta rupiah. sepulangnya dari bank untuk menerima uang itu. Rumah tetap dimiliki. “Pokoknya Mubalighun depresi berat dan bahkan berniat bunuh diri malam itu juga. susah menjadi senang. Padahal hanya 300 ribu rupiah yang disedekahkan Mubalighun. Karena selalu berhutang dan dikejar debt collector. Ada juga kisah seorang tukang bubur yang mengorbankan uangnya untuk biaya pengobatan orang tuanya. ustad Yusuf lalu menuturkan beberapa kisah ajaib itu. 30 . tapi lihatlah hasilnya.

Andai saja ia jadi menyumbang sejuta. ia tak hanya berdiri kaku di mimbar. Suatu hari dalam sebuah acara ia ingin menyumbang sejuta. bahkan lebih cepat. Dan gaya orasinya san> gat provokatif.” jelasnya. menyapa jamaah paling belakang dan berjalan ke podium. Tapi umumnya begitu. Justru semakin berat kita menyerahkan sejumlah uang untuk sedekah. Yang jelas. sudah beda konsentrasinya. “Karena saya membutuhkan kefokusan mereka. Makanya sekarang jangan ragu sedekah. Akhirnya ia hanya menyumbang 500 ribu. ia justru datang dari belakang. Insya Allah balasan Allah semakin dasyat!” Memang patokan tujuh hari itu tidak mutlak. ia yakin keadaannya tak akan seburuk itu. membakar semangat. menyembuhkan penyakit. tapi entah kenapa rasanya berat sekali mengeluarkan uang itu.” tambahnya lagi penuh keyakinan. mendatangkan rezeki. dan memanjangkan umur. Biasanya penceramah muncul dari depan atau samping panggung. Semua tetap tergantung Allah. Jumlahnya sampai berlipat. Jangan mikir uang tinggal sedikit. Nyat Kadir. “Kalau sampai tujuh hari kita merasa tidak mendapat apa-apa. Sedekah Untuk Membangun Usaha Spiritual Gaya ceramah ustad yang satu ini memang agak lain. membuat yang mendengarnya ingin langsung bertindak. bisa jadi kita dipanjangkan umur. Dalam berceramah. namun apa yang didapatnya? Sejak itu ada saja uangnya keluar untuk berbagai keperluan. Itulah sebabnya acara tersebut lebih tepat diadakan di ruangan tertutup dan tanpa kehadiran anak kecil. faedah sedekah ada empat. Biasanya ia muncul sepuluh menit sebelum acara dimulai. Suasananya jadi dialogis dan akrab. Bisa lebih lama. istri H. yaitu dapat menolak bala. ia akan berjalan menghampiri penonton dan berdialog dengan mereka. membenarkan fenomena keajaiban sedekah. 31 . Ny. Dalam kesempatan ini. berapi-api. Dengan hadirnya anak kecil yang lari-lari misalnya. Syaratnya buka mata lebarlebar untuk “merasakan” hasil sedekah itu.“Begitu banyak keajaiban yang terjadi gara-gara sedekah. Hasyimah. sedekahin saja.

Insya Allah proyek itu gol. Apa yang bisa manusia berikan pada kita? Sekarang bayangkanlah keuntungan yang akan anda dapatkan jika berhasil dalam suatu hal. atau memakai uang pelicin. Walaupun terdengar tak lazim tapi sedekah mampu membersihkan harta yang kita miliki dan mampu menggolkan proyek yang kita incar. anda sebagai seorang pengusaha sedang mengincar sebuah proyek.Ia juga kerap melengkapi taushiyahnya dengan simulasi dan permainan. maka berharaplah dari-Nya. gelontorkanlah uang dari kocek anda sejumlah dua setengah juta rupiah untuk sedekah. Sebagai ganti sogokan ke pemda setempat. Hal ini pernah dialami oleh seorang pengusaha bijih plastik.” ujarnya tertawa. ia 32 . Misalnya anda akan memperoleh seratus juta. “Yang nggak bawa uangpun tidak sungkan menyerahkan hp. bahkan tak jarang banyak yang menenteng tangan saya menuju ATM. Karena Allah yang memiliki dunia dan seisinya. orang suka main sikut sana-sikut sini.5%nya disedekahkan dimuka. Kalau kita boleh bergurau sama Allah. Meskipun terdengar sederhana dan simpel. yakinlah ada hikmah dibalik itu dan yakinlah Allah akan menggantinya dalam bentuk lain. Ambillah contoh. tapi sedekah mampu membangun usaha spiritual. Karena Dia lebih tahu yang terbaik buat kita dan apa yang kita harapkan belum tentu yang terbaik. jangan dari manusia. Saat itu ia ingin sekali tendernya di suatu wilayah tembus. istilahnya kita menyogok-Nya. maka sebelum memperoleh keuntungan itu. supaya lebih menarik dan menghibur. jam tangan. maka langsung saja 2. kan? Kalaupun setelah sedekah. cek. Uang dan barang yang terkumpul itu lalu ia serahkan ke panitia setempat untuk disumbangkan pada yang membutuhkan. Jangan heran kalau sekali ceramah di hotel berbintang. perhiasan. menyogok. Tidak besar. Insya Allah. Sekarang gantilah sogokan anda dengan membiayai seribu anak yatim piatu dan anak jalanan. Setiap insan perlu mempelajari ilmu sedekah. bisa ratusan juta terkumpul untuk sedekah. Biasanya dalam dunia bisnis. Itu sengaja ia lakukan agar ia tak dicap sebagai ustad pembawa uang sedekah. Tapi hasilnya luar biasa. proyek anda tetap gagal.

Janganlah sekali-kali mengungkit pemberian anda. Bila engkau ingin dikumpulkan bersamaku di padang mahsyar. Subhanallah bukan? Jadi. bersabda.” (QS. Akhirnya terjalin kesepakatan di antara mereka untuk berbisnis dan si teman langsung meneken cek sebagai uang muka. Bila engkau ingin dicintai para makhluk. apa anda masih meragukan faedah sedekah? Bukan hanya orang kaya yang wajib sedekah. Tanpa disangkanya salah seorang teman SMA-nya juga makan di sana dan ajaibnya mereka berusaha di bidang yang sama. Bila engkau ingin disehatkan badanmu. ?Bila engkau ingin dicintai Allah. sedekah! Yang mau melunasi hutangnya. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Namun apa yang terjadi? Ia tak mendapatkan tender tersebut. Bila engkau ingin diperkaya dalam harta. “Hai orang-orang yang beriman. Tapi anda harus sedekah dengan ikhlas dan tanpa pamrih. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir itu. jika pihak yang telah anda sedekahkan suatu saat berbalik menyakiti anda. maka bersilaturrahmilah kepada kaum kerabatmu. Di tengah kekecewaan itu ia mampir di sebuah restoran untuk makan siang. yang merasa miskinpun harus sedekah kalau menjadi kaya. maka 33 . sedekah! Yang mau mendapatkan solusi dari masalahnya. janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu denga menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima). maka zakatilah harta bendamu. 2:264) Jadi. takutlah kepada-Nya dan bertakwalah. Jangan ragu dengan firman Allah. berbuat baiklah kepada mereka dan jangan berharap sesuatu dari yang mereka miliki.memilih sedekah. kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. maka per-banyaklah shodaqohmu. sedekah! Karena sedekah bisa memancing rezeki. Yang mau sembuh dari penyakitnya. Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa y> ang mereka usahakan. Bila engkau ingin diperpanjang umurmu. ingin kaya? Ya sedekah! Keajaiban Sedekah KEAJAIBAN SHODAQOHMuhammad MuhyidinRasulullah Saw. seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kecewa? Pasti! Dan itu wajar dialami manusia.

kakak-nya yang di Swiss kirim SMS. dan tidak tahu lagi ke mana harus mencari uang untuk melunasi utangnya.?(Ustadz Yusuf Mansur) Shodaqoh memang tak mampu dinalar oleh hukum ekonomi: ?Anda mengeluarkan. Akhirnya staf saya menganjurkan agar ia menjual motor vespanya dan menshodaqohkan hasilnya. Justru para dermawan itu.Tak pernah ada tutur kisah bahwa orang yang rajin bershodaqoh lantas hidupnya jadi miskin. hidupnya makin bertabur harta. Saya memang baru mengenal dia. Dan. maka milik Anda berkurang. seperti kelapangan hidup dari beragam masalah. Pasrah Matematik di Sebalik Sedekah dari Ustadz Yusuf Mansur Dikontribusikan oleh Mr. Dan. Oleh staf saya. 30 juta. Ter-nyata. Salam Sejahtera. mulia dan bahagia. yang ikhlas lillahi ta'ala. pada saat ikut ke dalam kelompok atau majelis taklim binaannya. mukjizat. Baik itu berkaitan dengan kehidupan di dunia. Relax. Ya. jadi usianya baru 30 tahun-an pada 2007 ini. PRIMA 18-06-07 16:23 Di usianya yang tergolong muda. Senyum. misteri dan rahasia keagungan di balik amal-an shodaqoh. ia disuruh shodaqoh. inilah Ustad Yusuf Mansur. Apa yang bisa dilakukannya? Ia mengaku tak punya sesuatu yang berharga untuk dijual. Ustad 34 . dhaif dan menderita. Isinya menyatakan bahwa ia baru saja mentransfer dana senilai Rp. beruntung saya bisa ikut hadir di sana.perpanjanglah sujudmu kepada Allah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa. kebarakahan kekayaan. kelahiran 19 Desember 1976. bahkan mungkin sudah "go international" .Jika Anda ingin kian kaya. masih muda usia... di Surabaya katanya baru pertama kali digelar majelis taklim binaannya ini. melarat. pada saat ia sedang menawarkan sepeda motor tersebut.. maka perbanyaklah shodaqoh Anda.? Begitulah Allah menaburkan jutaan keajaiban. sosok Ustad ini memang layak untuk dipanggil Ustad atau Guru dalam ilmu Islam. 30 juta.? ?Suatu hari ada seorang pedagang datang kepada salah seorang staf saya. Pada saat itu. tetapi "pamor" dirinya sudah menasional. Ia mengaku punya utang Rp. makin mulia dan makin bahagia. Semoga Anda dan Semua Makhluk Berbahagia.. ke-bahagiaan dan apalagi nikmat pahala di kehidupan akhirat kelak.

. sungguh menarik bukan? Lihatlah hasil akhirnya. Dengan tetap bergaya "anak muda".Tinggal kita yang mau membuka mata. dan menutup kesalahan serta keburukan. Kita tinggal mengalikan dengan angka 10. berkaitan dengan sedekah ini. Dan.Sehingga kalau dilanjutkan. 35 . selalu lah berpikir positif kepada Allah. maka ustad ini menunjukkan sekaligus mengingatkan ke setiap orang yang hadir. sungguh sangat berbeda dengan ilmu matematika yang dulu pernah kita pelajari di sekolah.1 = 19 .2 = 2810 . yaitu 10 x lipat. Ini sungguh luar biasa prima. bahwa Allah sendiri telah menjanjikan. ini ilmu matematika yang biasa kita terima di sekolah dulu.6 = 6410 . bahwa selama ini ternyata saya telah rugi besar. Tetapi. "Aku adalah sebagaimana yang diprasangkakan hamba-Ku kepada-Ku". Sedekah bisa mendatangkan ridha Allah. yang memberikan gambaran kepada kita. bahwa dengan sedekah ini.4 = 4610 . berapa pun yang kita sedekah kan atau kita berikan dengan ikhlas kepada orang lain yang membutuhkan bantuan kita. inilah yang luar biasa prima itu. yaitu tertulis di dalam Al-Qur'an Surat: 6. bahwa Allah membalas 10 x lipat pemberian kita.. Dan. maka kita bisa membuat "hitung-hitungan" matematika. bahwa pengembalian dari Allah itu bentuknya apa? Bukalah "mata hati" kita.Meskipun saya sudah tahu mengenai Keagungan Al.Tetapi ilmu Matematika Sedekah adalah sebagai berikut:10 ..1 = 9 .Menurut ustad muda ini. bagaimana sebenarnya dan sebaiknya sistem sedekah ini bekerja.7 = 7310 . maka Allah pasti akan menggantinya dengan jumlah minimal 10 (sepuluh) kali lipat. ini ada dasar hukumnya. Nah. dengan penjelasan tentang sedekah ini. Oleh karena itu. Bukankah Allah berfirman.Dia memberikan ilustrasinya sebagai berikut:10 .8 = 8210 .5 = 5510 . benar-benar semakin membuka "mata-hati" saya. kita pakai acuan balasan dari Allah yang minimal saja.Yusuf Mansur memberikan uraian menarik mengenai "Shodaqoh" atau "Sedekah". Ustad Yusuf Mansur memberikan ilustrasi yang sangat mudah dan "gamblang"..9 = 9110 . yang disebutnya sebagai MATEMATIKA DASAR SEDEKAH. kita bisa memperoleh ampunan Allah. Ayat: 160. dengan berpedoman pada Al-Qur'an tersebut. Allah menjanjikan balasan sampai 700 x lipat. maka akan ketemu ilustrasi seperti berikut ini:10 .benarbenar berbeda. Matematika sedekah ini..Qur'an..3 = 3710 . Intinya: Semakin banyak bersedekah. Ayat: 261. jika manusia mau bersedekah. maka pasti semakin banyak penggantiannya dari Allah SWT. menghapus dosa. dimana Allah menjanjikan balasan 10 x lipat bagi mereka yang mau berbuat baik. ini menggunakan dasar. Bahkan di dalam Al-Qur'an Surat: 2. bukan yang 700 x lipat. oleh Ustad Yusuf Mansur. juga bisa mendatangkan kasih sayang dan bantuan Allah.10 = 100Nah.

kemauan berbagi dan peduli. Hampir saja Nabiyallah Ibrahim tergerak untuk rriemberitahu anak muda tersebut. Nabiyallah Ibrahim memilih kematian tetap menjadi rahasia Allah.” “Wahai Ibrahim. yaitu kemauan bersedekah.Salam Luar Biasa Salam Sejahtera. umur anak itu tidak akan sampai besok pagi. sayang sekali. Relax. “Siapa anak muda yang tadi mendatangimu wahai Ibrahim?” “Yang anak muda tadi maksudnya?” tanya Ibrahim. dan memberitahu tentang kematian anak muda itu besok. Malaikat Kematian mendatangi Nabiyallah Ibrahim. Malaikat Kematian pergi meninggalkan Nabiyallah Ibrahim. Senyum. Pasrah Manfaat Sedekah KEMATIAN BISA DIUNDUR (Yusuf Mansur) Kematian memang di tangan Allah. SUATU hari. untuk menyegerakan pernikahannya malam ini. dan bertanya. “Itu sahabat sekaligus muridku. yang setimpal dengan amal perbuatan kita. Nabiyallah Ibrahim ternyata melihat dan menyaksikan bahwa anak muda tersebut tetap bisa melangsungkan pernikahannya. Allah pasti membalas kebaikan kita dengan balasan yang PAS. maka Allah akan serta merta menunjukkan KeMaha Kebaikan-Nya kepada kita. 36 . Tapi langkahnya terhenti. Semoga Anda dan Semua Makhluk Berbahagia. Maka ada satu hal yang bisa membuat kematian menjadi sesuatu yang bisa ditunda.selalu lah berprasangka baik kepada Allah.” “Ada apa dia datang menemuimu?” “Dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahannya besok pagi.” Habis berkata seperti itu. Esok paginya.

di malam menjelang pernikahannya. Nabiyallah Ibrahim bertanya kepada Malaikat Kematian. Muhammad shalla `alaih bahwa sedekah itu bisa memanjangkan umur. dan tahun berganti tahun. Nabiyallah Ibrahim malah melihat anak muda ini panjang umurnya. pembaca “Kajian WisataHati” dimanapun Anda berada. Tinggal apakah Anda bersedia menolongnya atau tidak. Maka mengeluarkan sedekah bukan saja akan memperpanjang umur. apakah dia berbohong tempo hari sewaktu menyampaikan bahwa anak muda itu umurnya tidak akan sampai besok pagi? Malaikat Kematian menjawab bahwa dirinya memang akan mencabut nyawa anak muda tersebut. Bukankah sedekah akan mengundang cintanya Allah? Sedangkan kalau seseorang sudah 37 . jadi. justru itu. minggu berganti minggu. maka sesungguhnya Andalah yang butuh pertolongan. memajukan dan memundurkan kematian adalah hak Allah. anak muda tersebut menyedekahkan separuh dari kekayaannya. tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajalnya akan sampai. kematian memang di tangan Allah. lihat-lihatlah sekeliling Anda.” Saudara-saudaraku. tengoklah kanan-kiri Anda. Dan Allah memberitahu lewat kalam Rasul-Nya. Dan. Maka. bila disebut bahwa ada sesuatu yang bisa menunda kematian. maka kemungkinan besar memang Allah akan memanjangkan umur Anda. Dan ini yang membuat Allah memutuskan untuk memanjangkan umur anak muda tersebut. bulan berganti bulan. Karena siapa tahu kesusahan itu digelar Allah untuk memperpanjang umur Anda. dulu?” “Wahai Ibrahim. Bila bersedia. Saudara-saudaraku sekalian. Bila Anda menemukan ada satu-dua kesusahan tergelar. melainkan juga memungkinkan kita meninggal dalam keadaan baik. tidak seseorangpun yang mengetahui dalam kondisi apa ajalnya tiba.Hari berganti hari. itu adalah…sedekah. “Apa gerangan yang membuat Allah menahan tanganmu untuk tidak mencabut nyawa anak muda tersebut. Hingga usia anak muda ini 70 tahun. hingga engkau masih melihatnya hidup. tapi Allah menahannya.

Yusuf Mansur. tidak ada keinginannya yang tidak dikabulkan.dicintai oleh Allah. maka tidak ada masalahnya yang tidak diselesaikan. sehingga kita semua berkesempatan untuk mengejar ampunan Allah dan mengubah segala kelakuan kita. sedekah disebutkan sebagai salah satu ibadah yang utama. yang biasa digunakan sebagai kata-kata 38 . kemudian kepada Allah-lah kamu kembali. Dalam Al-Quran. lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan” (AnNisaa: 78) Shodaqoh membawa berkah Salah satu amal shalih yang sangat dianjurkan sebagai ibadah utama di bulan Ramadhan ialah bersedekah. melainkan selamanya. kita masih membahas “sedikit tentang menunda umur. Bahkan dalam kitab suci itu kalimat perintah Allah untuk bersedekah menggunakan huruf waw ‘athaf. baik lahir maupun batin. tapi kaitannya dengan kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi “. sambil mempersiapkan kematian datang. Jika hati bersih. Insya Allah. Salam. bersedekah juga semestinya tidak hanya dilakukan di bulan Ramadhan. Tapi tentu saja. rahmat Allah SWT mudah menghampiri. hanya berdekatan dengan yang serba suci. Sebab. membersihkan pribadi. Allah itu suci. Salam Wisata Hati. Sedekah merupakan bagian dari upaya tadzkiyyatun nafs. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. sebagaimana berakhlaq mulia. kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur yang telah ditentukan. Mudah-mudahan Allah berkenan memperpanjang umur. dan tidak ada nyawa yang dicabut dalam keadaan husnul khatimah. “Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. tidak ada dosanya yang tidak diampunkan.

Sebab. Bahkan. menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan.Ku yang beriman. baru kemudian bersedekah. Bahkan semakin kaya semakin bakhil. Lho. selalu saja kurang. menurut AlQuran. bakhil. Misalnya dalam surah Ibrahim ayat 31. dalam praktek. jangankan untuk orang lain. Atau. hendaklah mereka mendirikan shalat. Dalam masyarakat. dengan memberi. “Setiap amal yang baik adalah sedekah. tapi tetap saja kikir. Misalnya. Dengan demikian. Begitu pentingnya sedekah. sedekah sesungguhnya identik dengan amal kebajikan. Itu sebabnya banyak orang berpikir. ia pun enggan bersedekah.” Mengapa sedekah sangat dianjurkan? Barangkali karena sifat alamiah manusia yang memang sangat sulit berbagi. kalau kita ingin dicukupkan rezeki oleh Allah SWT. Wallahi. haruslah bersedia berbagi. sedekah merupakan perintah yang sangat mengikat dan sangat penting. “Katakanlah kepada hamba-hamba. bahkan kaya raya. untuk diri sendiri saja masih kurang. mengapa enggan memberi? Karena sebagian orang berpikir bahwa. harta yang dikumpulkan itu malah tidak pernah cukup. harta miliknya akan berkurang. EMPAT KEUTAMAAN 39 . sehingga dalam Al-Quran terdapat banyak perintah mengenai amalan utama itu. sebaiknya menunggu sampai harta cukup dulu. Karena merasa selalu kekurangan. sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual-beli dan persahabatan. sehingga semakin hari semakin merasa kurang saja. banyak kita jumpai orang yang hidupnya telah mapan. sabda Rasulullah SAW lagi.” Konsep sedekah sesungguhnya tidak semata-mata berkaitan dengan pemberian materi. Padahal. barangkali mereka berpikir. “Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah.sumpah. demi Allah. sebagaimana sabda Rasulullah SAW.” Maka. Padahal. apalagi menjadi dermawan. pelit. sehingga sedekah pun tertunda.

yang berjanji melipatgandakan “pengganti” sedekah sampai 700 kali. Dan justru karena sangat dermawan itulah ia tak pernah kekurangan. melainkan syukuran. Apa sebenarnya keutamaan sedekah? Menurut Rasulullah SAW.” Yakin bahwa Allah tak mungkin ingkar janji. semua orang terlalu sibuk degan urusan masing-masing. Simak surah Al-Baqarah ayat 261. setiap bulir (terdapat) seratus biji. Allah melipatgandakan pengganti sedekah yang telah ia keluarkan. hidup di dunia merupakan kesempatan yang baik untuk bersedekah. Sangat utama ditunaikan di depan. karena sedang sangat membutuhkan dana. malah memperbanyak bersedekah. Sebab. “Tidak akan berkurang rezeki orang yang bersedekah. akan “mengundang” kekuasaan Allah. Allah melipatgandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. sabda Rasulullah. firman Allah. mengapa? Sebab. di hari kiamat kelak tak seorang pun yang bersedia menerima sedekah lagi. bukan setelah ada sisa dari suatu harta. “Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu. kecuali bertambah. kita harus bersedekah. Jika sedekah disampaikan di depan. Pertama. bahkan sahabatnya semakin bertambah dan ia semakin dicintai orang. Lho. (sedekah-Nya) serupa sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Sebuah prinsip yang kelihatannya sangat sederhana dan “aneh”: mumpung masih hidup. 40 . bertambah. Semakin banyak bersedekah. seorang sufi menjadi sangat dermawan. semakin banyak rezeki melimpah. Bagi seorang mukmin. sehingga kita dianjurkan menunaikannya sebagai inisiatif. Dan Allah mahaluas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. bukan atas permintaan. Ada pula ulama yang.Sedemikian penting dan utamanya bersedekah. karena hal itu bukan sedekah. Juga jangan diberikan setelah melaksanakan suatu perbuatan. Dan hasilnya. ada empat keutamaan. sebagai upaya untuk membangun solidaritas antarmanusia. sedekah justru mengundang rezeki. sebagai inisiatif. dan bertambah”.

tahu perannya sebagai makhluk sosial. Selalu tumbuh kepuasan batin dan merasa lebih berbahagia. pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Wisata Hati di Bulak Santri. sedekah dapat menolak bala. Sebab. menahan musibah. diringankan bebannya. Misalnya. Karena sedekah dapat membersihkan hati dan pikiran. bukan tak mungkin akan kembali Rp. “Bersegeralah bersedekah. Allah menjanjikan melipatgandakan ganjaran sedekah hingga 700 kali lipat. seorang pedagang bubur ayam di semarang. sedekah dapat memanjangkan umur. menghilangkan kesulitan.” Sabda Rasulullah SAW lagi.misalnya. jika orang sudah benar-benar menyadari akan jadi dirinya. uang yang terkumpul baru mencapai Rp. Alkisah. Dan muslim yang baik ialah mereka yang gemar bersedekah. karena dapat membantu orang lain. Selain itu. Dengan kebajikan. padahal tarif ONH 41 .000. dampaknya secara psikologis dapat pula membantu penyembuhan. Dan bersedekah merupakan upaya terbaik untuk membantu orang lain. setelah dua tahun menabung.000. hidup menjadi lebih berkualitas. ditolong atas semua permasalahannya. yang dikisahkan oleh Ustad Yusuf Mansur. lebih menderita. Ketiga. Ciledug.” Keempat. ia membuka rekening khusus untuk tabungan haji. musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. yang gemar bersedekah. Tangerang. Dan dengan uang itulah si sakit membiayi proses penyembuhannya. dan semakin dicintai para sahabat. Dengan bersedekah.000. berkat ridha Allah SWT.. lebih bermasalah. sedekah bisa menyembuhkan penyakit.100.70. Sabda Rasulullah. dia harus membantu mereka yang lebih susah. yang kemudian hidupnya berubah.5 juta. Jawa Tengah. Dengan bersedekah Rp. dialah muslim yang baik. Demi mewujudkan niat tersebut. pada 2003. ingin sekali memberangkatkan ibunya pergi menunaikan ibadah haji. Tapi. Cukup banyak kisah tentag muslim yang baik. Menurut Imam Ghazali. “Jika seseorang ingin dihilangkan kesulitannya. kehidupan kita akan dipenuhi kebajikan.Kedua.

si tukang bubur beserta istrinya pun berziarah ke Tanah Suci.waktu itu sekitar Rp. Kisah berikut mengenai seorang pedagang yang punya utang Rp. Allah berkehendak menolongnya. Tiga hari kemudian. Suatu hari ia menemui seorang ustadz. Tak lama kemudian. Suatu hari ia menceritakan kesulitan hidupnya kepada seorang ustadz. ia mendapat proyek pembangunan senilai Rp.000. Padahal. Baru saja berniat hendak menjual vespa.2 milliar. 42 . bukan hanya sang ibu tercinta yang pergi haji.800.25 juta. Maklum.000 (27 juta) itu dengan ikhlas. Ia bingung. ia memenangkan program undian berhadiah mobil mewah seharga hampir Rp. Suatu hari ia dianjurkan oleh seorang ustad untuk bersedekah. Ajaib. Ia tidak bisa membiayai hidup keluarganya hanya dengan gaji Rp. ia sudah tidak punya apa-apa lagi.2 milliar. Berarti Allah melipatgandakan tabungannya hingga 100 kali lipat. Sang ustadz malah menganjurkan menjual satu-satunya harta yang masih dimilikinya. padahal ia tak punya apa-apa lagi. dan menyedekahkan lagi uang sebanyak 1 miliar. Insinyur itu pun menurut.30 juta. mengabarkan baru saja mentransfer uang Rp. Si pedagang menuruti nasihat itu. mobil itu ia jual kepada seorang hartawan. Karena memang berniat baik. Kisah seorang sopir di bawah ini juga menarik. sebuah motor vespa. Karena tak sanggup membayar pajak. Namun ustadz itu melihat.30 juta. dan uangnya disedekahkan. ia harus menanggung satu istri dan lima anak. ia bisa melunasi utangnya yang Rp. menyedekahkan satusatunya arloji yang ia beli di Singapura senilai $S 3. Walhasil. Dan pulangnya menjadi tukang bubur yang kaya raya.500 juta di Bank Mandiri tempat ia menabung. tak disangka-sangka. pembayaran lazimnya dilakukan setelah proyek selesai. 5 miliar dan dibayar kontan di muka. Padahal. ia masih punya sebuah arloji yang bisa dijual dan uangnya disedekahkan. dan gemar membagikan bubur ayam kepada fakir miskin. Seorang insinyur punya utang Rp. abangnya di swiss mengirim SMS. mobil tersebut di beli dengan harga setengah miliar rupiah. dan ia dianjurkan untuk bersedekah. Akhirnya.

” Tak lama kemudian sopir itu menyedekahkan Rp. apalagi anak-anak bertambah besar”.100 ribu.15 ribu. jika rasa syukur tidak diwujudkan dengan berbagi.1. sang ustadz menjelaskan. Karena itu ia menyarankan agar pak sopir bersedekah. Ternyata bisnis majikannya sukses. anak itu menginginkan sepotong-dua potong gorengannya secara gratis. uang yang ada saja masih kurang. Dia tahu. selama tiga hari melihat seorang bocah laki-laki lusuh berlalu-lalang dengan wajah sedih di depan gerobak dagangannya. Pada hari keempat. “Bapak sudah bersyukur belum?” Sopir itu menjawab sudah bersyukur. dan langsung menyerahkannya kepada ibu yang sangat membutuhkan itu. ia diajak majikannya ke luar kota untuk urusan bisnis. Ketika ia sedang asyik membersihkan masjid. Masih ada kisah mengenai keberkahan sedekah yang dialami seseorang marbot masjid. bersedekah. “Sebenarnya saya tidak ingin mengeluh. tiba-tiba datang seorang ibu minta uang Rp. keluarkanlah sedekah. “Bagaimana mungkin bersedekah. jumlahnya mencapai Rp. Sekitar tahun 1980. Seminggu kemudian. Menanggapi keluhan itu. khusus untuk si marbot. seorang pedagang gorengan di jakarta. ia mendapatkan sumbangan uang dari para jamaah. karena masih bisa bekerja. Karena tidak berani minta. Seminggu kemudian. Mendengar penjelasan tersebut si sopir berkata. Inya Allah. Allah SWT akan mencukupi kebutuhan Bapak. “Lebih baik Bapak coba dulu. tapi kebutuhan saya tidak tercukupi. pedagang gorengan itu menyisakan sepotong buntut singkong 43 . Setelah dihitung. katanya.Sang ustadz balik bertanya.1 juta. dan sopir itu mendapat bagian Rp. belum menghasilkan perubahan.” Dengan tenang ustadz itu menjawab. ia hanya memandang gerobak gorengan itu dari kejauhan.10 ribu untuk ongkos pulang. Si marbot punya Rp.5 juta.

ada pisang sama singkong goreng”. “Saya kangen ama buntut singkongnya. si pedagang gorengan seperti tak peduli. Penumpangnya. seorang pria muda berpenampilan wah.” Matanya berbinar. Sesuatu yang dianggap remeh. tukang gorengan itu masih berjualan di tempat yang sama. Suatu hari sebuah mobil mewah berhenti di depan gerobaknya yang diparkir di tengah perkampungan kumuh. tapi senyumnya terkembang.goreng yang biasanya tidak dijual. bisa membuat pemuda itu mendatanginya dengan keadaan yang benar-benar berbeda. tapi juga kebahagiaan. “Terima kasih. ketika saya masih kecil. menghampiri pedagang gorengan itu. Tapi ia bingung ketika si pemuda perlente itu mendadak berucap.” tuturnya. Tak menunggu lama. yang biasanya dibuang. Temen-temen mengejek karena saya tidak bisa jajan. Bang. Kenapa kagak beli yang lain aja? Noh. Dulu. lalu bercerita bahwa sesaat setelah menyambar singkong itu dia langsung memamerkannya kepada teman-temannya. sampai Abang memanggil saya memberi sepotong buntut singkong goreng yang langsung saya sambar. tapi baginya itu membuatnya sangat bahagia sehingga ia berjanji suatu saat akan membalas budi baik pedagang 44 . Si pedagang gorengan terperangah. si bocah lansung berlari menyambar singkong itu seraya berucap. tersenyum “Dulu. Dipanggilnya bocah itu sambil mengacungacungkan sepotong singkong kecil itu. Abang kan pernah ngasih saya buntut singkong goreng. “Abang tidak sekadar memberi saya buntut singkong. Mas! Buntut singkong mah dibuang. Kenapa kamu masih ingat sama saya?” tanya pedagang itu penasaran. “Bang. Ketika berhadapan. Si pedagang akhirnya ingat pada wajah yang pernah dikenalnya 24 tahun silam. tidak ada yang membiayai hidup saya. ingin membuktikan bahwa dia masih bisa jajan. Dia tidak mengira sepotong buntut singkong.” jawab pemuda itu. dan ayah saya baru saja wafat. Dua puluh empat tahun kemudian. bang. ada buntut singkong?” “Kagak ada. “Yang saya beri dulu kan cuma buntut singkong. ujar si pedagang gorengan itu.” papar si pemuda itu. Selama empat hari saya berlalu-lalang di depan gerobak Abang ini.

ujar si pemuda.000 orang. Di hari yang lain bertandanglah seorang pemasok berbagai jenis barang. Maka ia pun menyerahkan uang sejumlah harga untuk membeli bahan material yang dibutuhkan. bahkan sudah ada yang menikah. “Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Abang. Allahu akbar! Percaya atau tidak. sebab ayahanda semua anak yatim adalah Rasulullah SAW. Tapi. tetapi keburu 45 . tapi ayahnya tidak setuju.gorengan itu. Ada lagi kisah seorang pasien yang menurut dokter sudah tak punya harapan hidup lagi. Sebagai muslimah yang baik. Semoga Abang bahagia”. dan satu-satunya tempat curhat adalah kakeknya. Ini kisah tentang seorang wanita berusia 30-an tahun yang sulit mendapat jodoh. Beberapa waktu setelah itu. Bahkan sampai kini ia masih hidup. minta perincian harga empat macam bahan material yang sedang dibutuhkan oleh panitia pembangunan. merawatnya dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Ia lalu datang ke sebuah masjid yang sedang dalam tahap pembangunan. Maka Allah pun membalas amal shalihnya itu. Ia mengumpulkan delapan bayi yatim yang masih merah. ia menjadi ketua grup senam beranggotakan 2. Dua puluh empat tahun silam ia telah membahagiakan seorang anak yatim. antara lain. Malah. ia berserah diri kepada Allah SWT. datanglah seorang pria ingin mempersuntingnya. tapi tiba-tiba dilamar empat pria. anehnya ia justru lebih sehat. datanglah seorang duda berniat mempersuntingnya. Bayi-bayi yang dirawatnya pun sudah dewasa. Pedagang gorengan itu hampir-hampir tidak percaya. juga berniat untuk melamarnya. Tak lama kemudian. Sang kakek pun menyarankan agar ia rajin bersedekah. sedekah ternyata juga dapat mempermudah seseorang mendapatkan jodoh. Menyadari nasib buruknya itu. Ketika saat-saat terakhirnya (menurut perkiraan dokter) sudah tiba. saya ingin memberangkatkan Abang berhaji. si pasien berusaha membuat sisa umurnya yang tinggal sedikit untuk beramal shalih. tapi kali ini ibunya tidak setuju.

Hari demi hari berlalu. si ibu bilang tak punya harta apa-apa. dan si pemuda pun bermaksud melamarnya. Padahal ia tak punya harta yang nilainya sebanyak itu. yang menyarankannya untuk bersedekah.Tiba-tiba. Namun. Dari kejauhan rumahnya tampak sepi. Setelah itu. ujar ustadz itu. hubungan mereka semakin dekat. Ketika ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam seperti kebiasaannya.pria itu dijodohkan dengan sepupunya. justru itu. empat macam sumbangan untuk pembangunan masjid agaknya isyarat empat pria yang datang melamar. Suatu hari ibu tersebut mengadukan halnya kepada seorang ustadz. wanita itu menunaikan shalat Istikharah.Tapi.” katanya. Jangan heran jika sedekah juga mampu mengembalikan suami yang hilang. ketika ia menjenguk ke rumah sakit.” kata ustadz itu lagi. mendadak 46 . Nilai sedekah akan sangat tinggi bila yang disedekahkan adalah benda yang sangat dicintai. Ini satu-satunya benda peninggalan suami saya. “Cincin itu juga bisa disedekahkan”. Kemudian ia bermimpi melihat matahari terbit. Biasanya setiap sore anak-anaknya bermain di halaman. Dan mimpi tentang matahari terbit itu ternyata jadi kenyataan: calon suami wanita itu bernama Syamsul Falah. seorang ibu menerima kabar bahwa suaminya mengalami kecelakaan. dan ternyata pemuda itulah jodohnya. ia diperkenalkan dengan seorang pemuda dalam sebuah acara di masjid. “Tidak mungkin. Setahun sudah suaminya hilang. Di lain waktu. dan untuk makan saja sulit. Lihatlah isyarat yang semula tak tampak tapi belakangan kelihatan jelas. Tapi. dengan langkah ringan ia pun pulang. ia menjual cincin tersebut dan menyedekahkannya ke sebuah yayasan yatim piatu. Agar hati lebih mantap. ustadz itu melihat sebentuk cincin yang melingkar di jari manisnya. ternyata suaminya raib. Akhirnya. Sang Pemberi Jodoh. “Lho. sang wanita tetap menyerahkan pilihannya kepada Allah. hingga urunglah niatnya untuk melamar si wanita idaman. si matahari kemenangan. Suatu hari. dan ia harus membayar biaya perawatan sampai puluhan juta rupiah. mohon petunjuk kepada Allah SWT.

Kekayaan yang ditimbun hanya akan 47 . bisa jadi pemiliknya akan kehilangan rasa menikmati.” Seorang ibu selamat dari bencana tsunami di Aceh beberapa waktu lalu. yang tampak adalah wajah suaminya. Allah akan membantu hambaNya jika ia mau membantu orang lain. Menjelang sore. hingga kaki dan tangan lumpuh. Tapi. terkena stroke. kolesterol. Jika kita mengabaikannya. karena itu pasti kehendak Allah. entah dari mana.Nya. asam urat. seluruh warga selamat karena berlindung di dalam masjid yang mereka bangun. hendak mengajar. “Karena itu. Sang ustadz tidak heran. Dengan jalan bersedekah. “Kalau mau rezeki dicukupkan oleh Allah. Sebelum bencana. tiba-tiba kembali pulang. Atau terkena penyakit gula. seorang ustads di Tangerang bersedekah kepada rekannya sesama ustadz.” Apalagi Allah juga berjanji akan mengabulkan permintaan yang keluar dari mulut orang yang tangannya rajin memberi. Kata Ustadz Yusuf Mansur. Suatu pagi. Ketika bencana tiba. ikuti kisah-kisah ini. janganlah kikir dalam bersedekah. Kalau tidak ditarik kembali. tapi alhamdulillah ia selamat. Memiliki harta berlimpah. Bogor. berbagi menjadi sebuah keharusan. Begitu pintu terbuka. apa gunanya. Orang yang selama setahun hilang. “Mungkin karena tadi pagi saya sudah bersedekah. berpintu. Ia berkata dalam hati. Akibat yang baik selalu berawal dari perbuatan baik. Siapa yang membutuhkan pertolongan dan kemudahan dari Allah. Di jalan tol. tapi tergolek tak berdaya di tempat tidur. ustadz itu pergi ke Gunung Putri. Subhanallah! Bahwa sedekah bisa menolak mara bahaya. Sebab. boleh jadi harta karunia Allah itu akan ditarik kembali. kita harus mau berbagi. tiba-tiba mobilnya bertabrakan dengan mobil lain. Banyak hikmah berharga yang bisa dipetik dari kisah-kisah di muka. dan berjendela. ia juga harus ikhlas.ia terperanjat. Berkah sedekah hanya bisa dirasakan oleh orang yang bersedekah. dia dan seluruh warga bergotong royong membangun masjid yang belum beratap. Sang Maha Pemurah selalu punya cara untuk melimpahkan rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki.

Suatu ketika dipertengahan jalan menuju rumahnya. dan prosentase kesembuhannya sangat tipis sekali. Para dokter di rumah sakit itu lalu menyarankan agar dia mau melakukan operasi untuk menghilangkan anggota tubuhnya yang digerogoti kanker. Menurut diagnosa dokter.” Sembuh dari Kanker karena Sedekah Kisah berikut ini adalah salah satu kisah yang sangat terkenal dan menjadi pelajaran berharga bagi setiap orang. ditemukan penyakit kanker kronis dalam tubuhnya. 48 . dia adalah pengusaha besar. “Barang siapa berniat sedekah. Allah sudah memperingatkan. Para dokter menyarankan agar dia mau berobat ke luar negeri supaya mendapat perawatan intensif. kecepatan Allah membalasnya lebih dari gerakan sedekahnya. Namun. dia sama sekali tidak memberitahukan kepada keluarganya permasalahan yang sedang dia hadapi. Suatu ketika dia tekena penyakit kronis yang tidak bisa didiamkan begitu saja. Ia kemudian mengutip sebuah hadist qudsi. ujar Ustadz Yusuf Mansur lagi. pandangannya tertuju kepada seorang perempuan tua yang berdiri disamping tempat penyembelihan binatang. Akhirnya lelaki itupun pulang kenegara asalnya lalu mengurus segala sesuatunya. Tokoh dalam kisah ini adalah seorang lelaki kaya raya. kekayaan yang ditimbun dengan sikap kikir akan dikalungkan di leher pemiliknya”. Seketika itu juga lelaki itu berangkat ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan dan hasilnya sama dengan diagnosa dalam negeri.menjadi beban di hari kiamat. jika ternyata setelah operasi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak lupa dia menuliskan wasiat dan menitipkan anggota keluarganya kepada orang yang dipercayainya untuk menjaga keluarganya. dan berwasiat kepada anggota keluarganya. Akan tetapi lelaki tersebut meminta para dokter agar mau memberikan tenggang waktu untuk pulang ke Negara asalnya terlebih dahulu.Dia lalu pergi memeriksakan diri ke rumah sakit terkenal. Dia berkeinginan untuk mengurus segala sesuatunya.

Perempuan itu mengumpulkan tulang-tulang yang tercecer di sebelah tempat penyembelihan. Lelaki itu lalu menhentikan langkahnya dan menemui perempuan tua itu. Dia bertanya kenapa perempuan itu mengumpulkan tulang-tulang yang tercecer. Perempuan itu lalu bercerita kepadanya, bahwa anak-anaknya menjadi yatim sepeninggal suaminya. Keluarga ini sangat miskin dan tidak punya uang untuk membeli daging. Yang bisa dilakukan adalah mengumpulkan tulang-tulang yang tercecer untuk dimasak sebagai ganti dari daging. Lelaki itu sangat tersentuh mendengar penuturan kondisi yang dihadapi perempuan itu. Dia lalu menyedekahkan uangnya dalam jumlah lumayan banyak kepada perempuan itu. Selanjutnya dia memberikan uang kepada tukang sembelih dalam jumlah yang lumayan banyak lalu memintanya untuk mengirimkan daging kepada perempuan itu setiap mingggunya. Perempuan itu sangat berterimakasih kepada lelaki itu. Tidak lupa dia mendoakan lelaki itu lalu permisi dan meninggalkan tempat.

Beberapa hari kemudian, lelaki itu pergi ke luar negeri untuk menjalani operasi. Sebelum operasi dilaksanakan, terlebih dahulu dokter memeriksa lelaki itu kembali. Hasilnya sangat mencengangkan. Berubahlah raut muka dokter itu, dan dengan nada marah dia bertanya kepada lelaki itu, “Apakah engkau sudah pergi ke rumah sakit lainnya untuk menjalani pengobatan atas penyakitmu itu?" Lelaki itu menjawab, “Tidak.” Dokte itu berkata, “Bohong! Jujurlah padaku, apakah engkau sudah pergi ke rumah sakit lainnya atau tidak?” Lelaki itu menjawab, “Aku bersumpah, demi Allah aku sama sekali tidak pergi ke rumah sakit lainnya, Sebenarnya ada apa engakau bertanya seperti ini?” Dokter itu lalu menjawab, “Pemeriksaan dan diagnosa terbaru menunjukkan tubuhmu sama sekali sudah bersih dari kanker. Keadaanmu sekarang ini sehat-sehat saja.”

Lelaki itu hampir tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh dokter itu. Dia tidak kuasa membendung air matanya yang meleleh karena bahagia. Dia lalu bertanya kepada dokter itu apakah benar apa yang barusan dikatakan kepadanya. Dokter itu

49

menjawab dan bersumpah bahwa apa yang dikatakannya adalah benar.

Setelah menyadari atas apa yang dialaminya ini, lelaki itu lalu bersyukur memanjatkan puji kepada Allah. Kemudian dia pulang ke Negara asalnya dalam keadaan sehat wal afiat. Dia menceritakan kepada anggota keluarganya, dan mereka semua sangat takjub terhadap peristiwa yang dialami lelaki itu.

Dalam hal ini lelaki itu berkata; Allah telah menyembuhkan aku berkat doa yang dipanjatkan oleh perempuan tersebut, karena aku telah bersedekah kepada anakanak yatimnya. Dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk memelihara keluarga miskin sampai waktu yang dikehendaki Allah. Subhanallah.Semoga cerita ini bisa menjadi renungan buat kita semua bahwa sesungguhnya sedekah mampu memadamkan murka Allah, dan mampu menolak dari kematian yang buruk. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw; Obatilah orang-orang sakit kalian dengan (mengeluarkan) sedekah.

KEAAJAIBAN SEDEKAH

SINOPSIS Urusan sedekah adalah urusan hati & keikhlasan setiap umat di dunia ini. Ada yang merasa bahwa setiap harta/uang yang dia terima adalah milik sekaligus hak pribadinya & tidak untuk siapa-siapa apalagi untuk dibagi-bagikan. Audzubillahmindzalik.., namun ada banyak juga berpendapat bahwa setiap harta/uang yang diterimanya adalah titipan Allah semata & wajib disedekahkan kepada yang berhak.

Bagi hamba Allah yang merasa bahwa semua harta serta kedudukan adalah titipan, dengan jiwa yang besar & hati yang tulus ikhlas akan mengeluarkan kewajibannya,

50

walaupun apa yang dia cintai dia korbankan, walaupun dalam keadaan tak punya apapun & terbelit kemiskian, akan tetap rela memberikanya demi mendapat Ridlo Allah SWT.

Aku masih dalam taraf belajar tentang keimanan apalagi soal sedekah, aku hanya ingin berbagi cerita betapa Keajaiban Sedekah itu benar-benar ADA & Allah sungguh Maha Kaya & Pemurah.

Minggu siang, tak seperti biasa aku menyalakan TV, ketemulah salah satu TV Swasta yang menayangkan Acara Keajaiban Sedekah, Tausyiah dibawakan oleh Ust. Yusuf Mansur dengan gaya bahasa sederhana, mudah dipahami, dibumbuhi bahasa gaul ala betawi, mudah dicerna, enak didengar & langsung masuk & mengena direlung hati yang dalam. Kebetulan ada 2 Nara sumber yang dihadirkan dalam Acara tsb. mengupas betapa Keajaiban Sedekah itu telah merubah hidupnya mengalami kesulitan & dengan bersedekah Allah telah menggangkat semua kesulitan yang dialaminya dalam waktu yang "takjub" bahkan Allah melipat gandakan bakhan berlipat-lipat dari sedekah yang dikeluarkan. Sosok Bapak muda, Bpk. Drs. Mulyadi, MM, secara ikhlas & penuh haru menceritakan bahwa saat itu beliau terlilit hutang bermilyar-milyar, bahkan semua harta & rumah yang beliau miliki serta rumah ibunya akan disita oleh pihak bank, belum lagi hutang-hutang & piutang yang macet.

Jum’at sepulang mendengarkan "vonis eksekusi" penentuan tanggal penyitaan rumah dari bank, beliau begitu kalut, mobil BMW nya tersita, beliau praktis naik bus way yang dalam hidupnya belum pernah merasakan naik bus way. Sehingga kalutnya akhirnya beliau memutuskan turun & mampir ke Masjid Al-Azhar untuk berikhtikaf & secara kebetulan saat itu sedang ada Tausyiah dari Ust. Yusuf Mansur mengulas tentang Keajaiban Sedekah. Beliau masih belum percaya ada keajaiban sedekah, tapi beliau penasaran ingin mengikuti tausyiah tsb. Ketika Ust. Yusuf Mansur menghimbau jamaah untuk mensedekahkan apa yang dimiliki jamaah saat hadir di masjid tsb. (apa saja untuk disumbangkan dengan hati ikhlas, Insya Allah, Allah akan mengangkat segala kesulitan kita).

Satu-satunya harta yang beliau miliki saat hadir, hanya jam tangan kesayangannya, jam tangan yang beliau impikan untuk dimiliki sejak kecil. Jam Bulgary seharga US$

51

52 . itukhan hak saya. saya tabung. disampaikannya kabar gembira tsb. Dengan hati galau beliau menerima telp petugas bank yang mengabarkan bahwa penyitaan dibatalkan karena petugas bank mendengar bahwa proyek beliau disetujui.000. & terlihat direkening bank saya telah masuk uang sebesar Rp. Bung Ikang merasa. merinding mendengar sharing beliau yang menurut Pak Ust. telpon genggam Pak Mulyadi berdering tak berapa lama setelah menyumbangkan jam tangan idamannya. Beliau masih didalam masjid & masih belum yakin akan keajaiban tsb. telah disumbangkan ke Dewan Masjid Al-Azhar. Seorang ibu A mengeluhkan anaknya sudah 5 bulan tidak bayar SPP.000. Namun setelah mendengar salah satu ceramah ttg. 2 stories saja ya yang saya dapat dari Ust. Saya tertegun. Senin." begitu ucapan Pak Mulyadi dengan suara agak parau terharu bahagia agak berkaca-kaca membagikan sharing Keajaiban Sedekah dihadapan Jamaah di salah satu Masjid Tanah Abang Blok A & juga dihadapan para pemirsa televise siang itu..000. Sabtu.". untuk terus mengalir. bhw. "Hari Eksekusi" pun tiba. Beliau adalah Ketua Dewan Masjid DKI (cmiiw). "Kriiinggg. Yusuf Mansur. 3.300. ketika saya ke ATM. terharu. Menabunglah untuk akherat & duniamu melalui sedekah.Allahu Akbar… Sekian persen dari nilai tsb.. Yusuf Mansur yang berbagi cerita siang itu di TV. suatu hari ibu tsb. Ada banyak saksi hidup yang mengalami kejaiban sedekah tsb. Aku ada cerita lagi.: 1.-. walaupun tetap menabung dibank tapi hidupnya tetap tidak berubah tanpa bersedekah. Petugas bank yang beliau tunggu-tunggu ternyata belum datang juga. Subhanallah… "Betapa hati saya sungguh terharu. salah satunya adalah artis penyanyi Ikang Fauzi yang kebetulan juga menjadi nara sumbernya.00 dengan ikhlas & maja terpejam beliau letakkan disurban yang telah disedikan oleh Ust. Betapa Bung Ikang yang tadinya merasa bahwa buat apa bersedekah sudah capek-capek mencari uang. Subhanallah. mempunyai uang senilai lima puluh ribu. Sedekah beliau mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beliau masih belum percaya adanya keajaiban sedekah walaupun rekanannya yang menelpon mengabarkan bahwa proposal proyeknya telah disetujui. jaditinggal menunggu jebolnya pipa pahala tsb. Minggu dilaluinya & rekanannya telah mengabarkan bahwa nilai proposal proyeknya seharga 3 Milyar telah disetujui tapi tetap belum yakin. Yusuf Mansur bagi para jamaah yang hadir untuk menyumbangkan apa saja yang dibawa saat itu..

saat pemuda tsb. seandainya aku diberi kesempatan satu kali saja. Suatu pagi.. disuruh beli mie ayam sipenyuruh memberikan uang 200rb. pemuda tsb. buku terlaris di Timor Tengah. aku akan melaksanakan Sholat Sunnah. aku pernah mendengar salah satu Tausyiah dari Mbak Sasha (DT Jkt.. ke Ibu B. telah bergaji hampir 8juta-10juta perbulan. Saat Tour DT ke Bandung) bahwa 3 permohonan doa dari orang-orang yang meninggal dunia (dikutip dari La Tansa Book. saya tidak membutuhkan uangnya yang penting saya bekerja". saat yang terbaikuntuk berlomba-lomba memperbanyak sodaqah. semoga sharingku bisa menggugah untuk rajin bersedekah. Office boy tsb. kemudian dia nadzar "Bila suatu saat nanti mendapat pekerjaan. tak berselang lama Ibu A mendapat kabar bahwa anaknya mendapat bea siswa & dibebaskan dari uang SPP… 2. Betapa pentingnya sedekah. gajian. time is up. anda bisa langsung kerja. 8 diruang mana saja. darimana? Ternyata Allah memberikan pahala itu datangnya dari segala arah. akhirnya mendapat panggilan kerja. & ada saja rejeki itu datang tak disangka-sangka.. bulan penuh rahman. Allah Maha Pemurah. dia ingat akan janjinya bahwa dia tidak membutuhkan uang hanya pekerjaan saja. Maha Pengasih. seandainya aku diberi kesempatan satu kali saja. Ya Allah.. & bermaksud untuk pinjam. seandainya aku diberi kesempatan satu kali saja. aku akan terus mengucapkan Shalawat. salah satu contohnya. cmiiw). waktuku habis nih. Dengan hati ikhlas ibu A memberikannya uang lima puluh ribu tsb.Amiin. Hari ini Bulan ini Bulan Suci Ramadhan. & kembaliannya diberikan ke pemuda office boy tsb. & tempat kerja anda bisa dilantai 1. Ya Allah. "Tanpa CV & cukup KTP saja. uang hasil keringatnya selama sebulan disumbangkan kepada kaum dhuafa. Satu bulan kemudian. rumahnya didatangi oleh seorang ibu B (tetangganya) yang menangis tersedu-sedu & mengeluh bahwa anaknya belum bayar SPP selama 7 bulan.. Pemuda yang bekerja sbg. Keajaiban Sedekah merubah hidup kita. Dengan jiwa besar. 10. Seorang Pemuda yang sudah sekian tahun belum juga mendapatkan pekerjaan.begitu nadzarnya.ke anaknya bahwa besok kita akan melunasi uang SPP yang tertunggal sebanyak 5 bulan. Segala kesalahan & 53 . anda kami terima sebagai office boy. aku akan terus melaksanakan SEDEKAH. Betapa tulus hati Ibu A tsb. Singkat cerita." begitu penjelasan sang pewawancara. Insya Allah. Oppss…. Ya Allah.

Jadi alarm hidup untuk tahajjud. witr. begitu pamitan. saya nyiapin susu Kun Syafi'i. sambil tersenyum melihat 54 . dan shubuh. Mengingat amanah Rasul. saya berusaha shalat sunnah dan baca al Qur'an di rumah. Mari kita bangun negeri ini. Subhaanallaah. Wirda dan Qumii. Disambung lagi nanti di pondok. Di 1/3 malam yang terakhir. Allah akan berikan duniaNya. Segala apa yang kita butuhkan. abang Kun yang nangis. dan kita bebaskan segala kesulitan yang mengungkung negeri ini bersama Allah: Alangkah beruntungnya orang-orang yang bisa menegakkan tahajjud.kekurangan datangnya dari saya yang jauh dari kesempurnaan. saya jalan ke pondok. Dua-duanya masih pulas tertidur. Tidak ada yang istimewa. kakaknya Kun. Jam 03-an dinihari. Di sini jawaban segala masalah dan hajat yang ada pada diri manusia. Yusuf Mansur Posted by Purnomo Hadi at 9:46 PM Salam dari Ustadz Yusuf Mansur Dirgayahu negeriku. untuk membagi cahaya shalat sunnah dan tilawah al Qur'an di rumah. ampunan-Nya. cari aja di antara jam 03 dinihari hingga ba'da shubuh. Betapa Allah memberikan kemudahan bagi siapa hambaNya yang mau menghamba pada-Nya. Sebagaimana Wirda dulu. dan ngambil posisi tidur lagi. Indah banget. Allah hadiahkan alarm hidup untuk kami bangun tahajjud. Alhamdulillah. Sebab Yang Kuasa turun ke langit dunia. memang untuk menawarkan bantuan-Nya. kasih sayang-Nya. yang saya tulis di buku Kun Fayakuun. ridha-Nya. & segala kebenaran hanyalah datangnya dari Allah. Ini barang mahal. pertolongan-Nya. Bersama istri. senyum. Selamat tahajjud negeriku. Saya bangun. inilah fadhilah punya bayi. Nyempetin ngelongok kamar anak yang laen.. Siapa yang mencintai dan membiasakan tahajjud. dan mengabulkan semua doa hamba yang tahajjud. Kun Syafi'i menjadi Malaikat yang ngebangunin saya.

bisa selamat dari perpecahan. dan ringan bersedekah. Mengapa saya katakan "BELUM BENAR"? Sebab bisa saja suatu saat saya memang masuk dunia ini. jayalah bangsaku. Tapi kalo memang sudah saatnya. Terima kasih ya Allah. keluarga kami. Omong kosong segala rencana dan ikhtiar kita melepas diri dari kesulitan. bangsa ini. Di dunia usaha. dan segenap kaum muslimin di tanah air. Mudah-mudahan Allah mencintai negeri ini dan berkenan membukakan segenap keberkahan yang bermanfaat. Hadiahkan seluruh amal ini juga untuk orang-orang tua kami. agar ramai shubuh berjamaahnya. pencalonan anggota DPR/MPR RI. jayalah negeriku. itu belum benar. yang salah satunya adalah dengan menegakkan dan menghidupkan bangun malam. susah untuk tdk berjamaah. agar Allah meringankan negeri ini untuk bangun malam. anak-anak keturunan kami. dan untuk negeriku yang sedang merayakan hari ulang tahun negeri ini yang ke-63. sekaligus pengusaha yang saleh juga. Subhaanallaah. jamaah-jamaah kami yang sedang butuh doa kami. Jagan ketidaksukaan kita terhadap penguasa sekarang ini membuat dunia kekuasaan kita benci. kita 55 . bisa keluar dari segala kesulitan. berat untuk meninggalkan qabliyah ba'diyah. dan bahkan rumor tentang RI 2 dari kalangan muda. Semua SAHABAT RASUL. Saya BELUM sepenuhnya menyetujui pencalonan wakil walikota Tangerang. cinta shalat sunnah dhuha. Dirgahayu Indonesia ke-63!!! Merdeka!!! Berita bahwa saya masuk dunia politik. Saya berdoa juga untuk negeri kita. bisa membangun dan menata negeri ini. andai Allah tidak dilibatkan dan tidak diperhatikan. Perlu direnungkan bersama.barisan anak-anak yang pada juga bergegas shalat tahajjud. sebagaimana mereka bergegas menuju shalat Jum'at. kita tinggalkan. Masya Allah. adalah PENGUASA pada masanya. Hanya dengan cara kembali kepada Allah. Insya Allah. Indonesia bisa jaya kembali. lalu dimasuki orang lain. Betul-betul ini barang mahal yang udah lumayan hilang di negeri ini. pun saya doakan negeri ini. dan PENGUSAHA yang saleh.

Saya katakan. Sebelum kerja. dan dunia politik. Di dunia kekuasaan. Dunia bisnis. belum ada shalat-shalat sunnahnya." Dalam satu dua kesempatan. Dan subhaanallaah. ke kelancaran segala urusan kita. Nabi Daud. dan tahajjud. Hidupkan Yang Sunnah: "Di balik sunnah itu. Sebab ulama-ulama yang saleh. Yang muakkad ini yang kalo bisa. ada kejayaan". jangan ampe ditinggal. hampir semua masuk gelanggang politik dengan bertarung langsung dengan penguasa nomor 1 pada zamannya masing-masing. masuk mengalahkan Jalut. begitu saya dengar dari kyai saya. bukan dunia yang harus kita tinggalin. dunia usaha. Demikian penjelasan saya. Di antaranya: qabliyah ba'diyah. Sebab apa? Sebab di antaranya. setelah kuliah. Nambah dg ibadah-ibadah sunnahnya. ketika saya mempraktekkan urusan-urusan sunnah untuk saya hidupkan. Nabi Muhammad shalla 'alaih berjuang head to head mengalahkan pembesarpembesar quraisy yang saat itu berkuasa.sudah tertinggal. alias tetap tanpa sunnah-sunnah? Lah. Dan BAHKAN PARA NABI. -Yusuf Mansur- Tegakkan Yang Wajib. bukan harus brusaha. Nambah dg shalat sunnahnya. buanyak sekali. Nabi Ibrahim hadir mengalahkan Namrudz. belom ada puasa sunnahnya. wuah. shalat wajib sdh tertegak. belom ada sedekahnya. dhuha. atau orang-orang yang tidak amanah dan tidak profesional. Mestinya kan nambah. Sebab ada prinsip harus kerja. Tapi di antara sunnah-sunnah itu ada yang muakkad. Mari kita persiapkan diri sebaik-baiknya. Koq begitu? Ya. sebelum kuliah. perubahan signifikan terhadap hidup dan kehidupan saya memang sangat terasa. kita "penjarakan" dengan tidak membuat dia masuk bertarung kekuasaan. ini kan namanya ga bersyukur. " 56 . saya mengatakan. pun kita kemudian dipimpin oleh orang-orang yang tidak amanah. Sunnah itu banyak. masa setelah bekerja lalu ibadahnya "konstan/tetap". bahwa jika terlalu lama kita meninggalkan sunnah-sunnah muakkadah. mestinya kan nambah. ke ketenangan hidup kita. kita tdk berkategori "bersyukur". maka akan terasa sekali pengaruhnya ke rizki kita. urusan sunnah-sunnah shalat misalnya. berkuasa di dunia politik dan perdagangan. Jangan sampai dunia ini diisi oleh orang lain.

yang trnyata merupakan sunnah muakkadah. tidak diterima itu shalat wajibnya. sebagai target gerakan ini. dhuha dan tahajjudnya getol. jika ada orang habis-habisan di ibadah sunnah sebelom bekerja. maka kita akan shalat. bila ada orangorang yang hanya menegakkan sunnah. Program-program Ihyaa-us Sunnah ini betul-betul akan mengajak orang-orang untuk belajar tentang ibadah-ibadah sunnah. Yang benar adalah 8 rakaat. Supaya masyarakat benar-benar terdorong untuk shalat dhuha. jika 100 kota. Ini yang disebut ga bersyukur. " Satu kesempatan lain saya ditanya. Dua qabliyahnya. supaya berkategori cinta sama Rasulullah juga. menyebut." Dalam waktu dekat. hidupkan yang sunnahnya. Makanya saya senang mengatakan. kalau tidak dilakukan tidak berdosa. sebelum usahanya naek. apalagi berdoa bersama jutaan orang? Mudah-mudahan dah program Ihyaa-us Sunnah ini menjadi primadona gerakan baru di negeri ini. CD dan VCD/DVD tentang keutamaan dhuha. setelah kerja dan usaha enak.Lebih aneh lagi. bhw tidak disebut shalat wajib. Jangan hitam putih. seminar-seminar tentang fadilah dhuha. bahwa kalau shalat wajib dilakukan tanpa shalat sunnah. Untuk gerakan nasionalnya kami memasukkan Majelis Dhuha Nasional. dua ba'diyahnya. dan diterbitkan bukubuku. tapi yang wajibnya keteteran. Mu'allim Syafii Hadzami. Lah. Sama anehnya.00 WIB. tegakkan yang wajibnya. berdoa sendiri saja sudah masya Allah." Dalam satu waktu. zikir dan berdoa bersama jamaah di 100 kota. jika tdk tertegak shalat-shalat sunnah qabliyah dan ba'diyahnya. benar-benar masyarakatnya melakukan shalat dhuha. Saya diberitahu lewat sudut pandang yang berbeda. akan kami ajak dan kami dorong untuk shalat dhuha. dan menjalankannya. berpahala. guru saya. Akan diselenggarakan kuliah-kuliah tentang keutamaan dhuha. sbg pintu atau prasyarat cinta kepada Allah. yang berbaris secara maya/virtual. " Bayangkan. di tempatnya masing-masing. dan berat meninggalkan shalat dhuha. akan disosialisasikan keutamaan shalat dhuha. Tentu ini pandangan yang sifatnya pengajaran ya. malah hilang. Kenapa harus di jam segitu? Ya sebab supaya terjadi keseragaman dalam doa. di hari sabtu. shalat zuhur berapa rakaat? Ketika dijawab empat rakaat. jawaban itu trnyata salah. jam 07. individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat. Saya dijelaskan. Bayangkan. bhw memang begitu." Kapan terakhir kita berdoa? 57 . Di mana. eh. ini lain lagi. Padahal kan selama ini kita belajar istilah sunnah sebagai: Kalau dilakukan.

Dari jauh ia melambai dan mendekati saya. Agak panjang. SEMOGA BERMANFAAT Banyak yang mau berubah. Tetidur di dalam mobil. hingga menjadi sebuah kekuatan doa yang teramat dahsyat? Doa-doa yang mengundang Pertolongan Allah? Doa-doa yang membuat Allah menurunkan Malaikat-Malaikat-Nya? Ya. yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan. Syukur-syukur bila berkenan memanjatkannya di keheningan malam. di mana Allah memang benar-benar turun menawarkan bantuan-Nya. Biasanya kan hanya melihat di TV saja. ada seorang sekuriti. “Masih banyak. “Nanti saya pengen ngobrol boleh Ustadz?” “Saya buruburu loh. Subhaanallaah. he he he. alhamdulillah nih bisa ketemu Pak Ustadz. dan berdoa untuk negeri kita. “Saya ke toilet dulu ya”. kapan terakhir kita berdoa? Bila setiap individu negeri ini berdoa untuk negerinya. Begitu berhenti dan keluar dari mobil. Sejurus kemudian saya sadar. untuk bangsanya. Yusuf Mansur dengan Security POM Bensin. Tapi siapa yang prihatin dengan keadaan kita. duduk bersimpuh di hadapan keagungan Allah. dan orang-orang sekeliling kita. 58 . Tentang apaan sih?”.”. Pak Ustadz”. lalu berkenan membawa keprihatinan ini di atas sajadah. Semoga Allah tidak mencabut keberkahan negeri ini. Andakah orangnya? Satu hari saya jalan melintas di satu daerah. Saya pengen pipis. dan berdoa kepada-Nya. tapi percaya deh enak kok dibacanya . untuk bangsa kita? Tidakkah kita prihatin? O-oh. Menunggu beliau. saya salah bila bertanya ini. Saat terbangun. dialog antara Ust. Saya pesen ke supir saya: “Nanti di depan ke kiri ya”. tapi memilih jalan mundur. masa iya Allah Yang Maha Mendengar. Saya senyum aja. Supir saya mengira saya pengen beli bensin. Padahal bukan. Ajak diri kita. apalagi bila kemudian seantero negeri ini mau berdoa. sudah akan membuat arsy Allah bergetar. ini Allah pasti yang “berhentiin” saya. “Saya bosen jadi satpam Pak Ustadz”. ada tanda pom bensin sebentar lagi. lantas tidak mendengar? Sedangkan doa saja yang tulus. “Pak Ustadz. “Pak Ustadz!”. insya Allah. Cerita ringan. Ga ke-geeran. Saya paham. Tentu semua prihatin. sujud memohon ampun. Saya menghentikan langkah.Berdoa untuk segala rupa permasalahan kehidupan pribadi.

Bukan hanya boleh. Disebut jujur mengatakan itu. iya ga? Ya saya pikir sama saja”. “Ok. Tapi masa gini-gini aja?” “Gini-gini aja itu. saya terbangun pengen pipis. jadi ga apa-apa telat ya? Karena situ pikir kerja situ adalah juga ibadah?” Sekuriti itu senyum aja.Lagi enak-enak tidur di perjalanan. “Wah. tanya saya membuka percakapan. disebut usaha kita adalah ibadah? Apalagi kalau kemudian hasil kerjaan dan hasil usaha. untuk bicara-bicara dengan beliau ini. “Jadi. tetap nomor satu. kita niatkan usaha kita sebagai ibadah. Tapi. buat Allah nya lebih sedikit ketimbang buat kebutuhan-kebutuhan kita. Saya meminta maaf kepada sekuriti ini umpama ada perkataan saya yang salah. pegimana? Bosen jadi satpam? Emangnya ga gajian?”. “Udah shalat ashar?” “Barusan Pak Ustadz. saya mengejar. Saya katakan pada sekuriti yang mulia ini. “Disebut barusan itu maksudnya jam setengah limaan ya? Saya kan baru jam 5 nih masuk ke pom bensin ini”. ya disebut bohong dah tuh kerjaan adalah ibadah. Kayaknya perlu dipikirin lagi tuh sebutan-sebutan ibadah. Apa syaratnya? Yakni kalau ibadah wajibnya. Alhamdulillah ini pom bensin bagus banget. kalo ibadahnya gitu-gitu aja. Kalau ibadah wajibnya nomor tujuh belas. itu ada syaratnya. tapi bisa juga ga. kita abaikan Allah. kalau kita niatkan sebagai ibadah. boleh ga? Bagus malah. kurang maka yang demikian masihkah pantas 59 . Artinya kita menerima tamu pas waktu shalat datang. sekuriti itu bisa benar-benar menganggap kerjaannya ibadah. tapi sama Allah ga mau mendekat. agak susah buat ngerubahnya”. Cuma sebatas omongan doangan. Tapi kemudian kita menerima tamu sementara Allah datang. Ada minimart nya yang dilengkapi fasilitas ngopi-ngopi ringan. Lagian. Tapi umumnya begitu lah manusia. bisa ya bisa tidak. Soalnya kita kan tugas. kalo nganggap kerjaan-kerjaan kita ibadah. apa yang kita lakukan di dunia ini juga ibadah. “Oh. Misalnya lagi. Sekuriti ini barangkali “target operasi” dakwah hari ini. dan kemudian kita abaikan shalat. ntar habis dari toilet ya”. Tugas juga kan ibadah. Distel kayak apa juga. Rizki mah mau banyak. Begitu pikir saya. Saya mencari warung kopi. Artinya. Rizki mah mau nambah. Berarti barangkali saya kudu bicara dengan dia. Bukan jadwal setelah ini. ustadz langsung nembak aja nih”. “Gaji mah ada Ustadz. ya emang udah begitu. “Ya. tapi ibadah dari dulu ya begitu-begitu saja. Akhirnya ketemu sekuriti ini. Eh nemu pom bensin.

jam tiga kurang dikit. maka kawan-kawan selitingnya mah udah di mana. Insya Allah ada waktunya pembahasan yang demikian. Jika dia alumni SMU. dan sekian bulan dalam setahun. dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku. belum kalo ketinggalan atau kelupaan. memang untuk mengejar ketertinggalan dunia saja. Aqimish shalaata lidzikrii. seorang ‘alim. maka berapa jarak ketertinggalan kita tuh? 5x satu setengah jam. Di awal waktu. dan yang lainnya sempit usahanya. Saya mengingat diri saya dulu yang dikoreksi oleh seorang faqih. kita bersantaisantai dalam mendirikan shalat. Belagu ya saya? Masa omongan cetek begini kudu nanya paham apa engga sama lawan bicara? Saya katakan pada dia. 60 . jauh tuh. Kalo situ shalatnya jam setengah lima. dia masih seperti diam di tempat. Mudah-mudahan sekuriti ini paham apa yang saya omongin. lalu ada lagi yang buka usaha. Butuh perjalanan satu setengah jam andai ashar ini kayak sekarang. “Gini ya Kang. Lalu. atau yang lebih bahayanya lagi kalau benerbenar lewat tuh shalat? Wuah. Itu baru telat saja. yang selama ini telat shalatnya. Entar-entaran. bisa jadi sebab ibadah yang satu itu bagus sedang yang lain tidak.lebih dah”. dan cenderung jahat lalu hidupnya seperti penuh berkah? Sedang si Fulan yang satu yang rajin shalat dan banyak kebaikannya. kita telat terus. Bila seseorang membuka usaha. Mudah-mudahan demikian juga saudara-saudara ya? He he he. Itu kan jadi sama saja dengan mengentar-entarkan mengingat Allah. lalu dikali sekian hari dalam sebulan. sejak diwajibkan shalat. bahasa-bahasa kehidupan yang cair dan dekat dengan fakta. Bila dalam sehari semalam kita shalat telat terus. dan dikali lagi sekian tahun kita telat. Tiada disebut perhatian sama Yang Memberi Rizki bila shalatnya tidak tepat waktu. bahwa shalat itu kudu tepat waktu. Dari raut mukanya. sementara yang satu usahanya maju. Tapi bisa diurai satu-satu dengan bahasa-bahasa kita. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini cukup kompleks. Dan saya mengingatkan kepada Anda sekalian untuk tidak menggunakan mata telanjang untuk mengukur kenapa si Fulan tidak shalat. nampaknya ia paham. lalu hidupnya susah. dan kemudian dikalikan sejak akil baligh. Maka lalu saya ingatkan sekuriti yang entahlah saya merasa he is the man yang Allah sedang berkenan mengubahnya dengan mempertemukan dia dengan saya. makin jauh saja mestinya kita dari senang”.

“Koq bisa?” “Ya. Ngebut ke Allah nya”. Dan gaji itu rizki. Maaf ya. pegimana mau sedekah. amit-amit pakaiannya. ustadz”. dan tidak segansegan menunjukkan wajah dan fisik lelahnya. “Secara dunianya. Bukan cara dan kebaikannya. Buru tuh rizki dengan kita yang datang menjemput Allah. hari gini aja nih. sebab saya tinggal di mess. Emang ini motor kalo dilepas.. kalo ga serius?” “Ya udah.7jt”. “Terus. “Yang kedua. Jadi dihitung sama bos pegimana gitu sampe ketemu angka 1. Jangan setengah lima-an lagi shalat asharnya. untuk ukuran sekuriti. Repot”. Kita ini pengen rizkinya Allah. ga ada persiapan. bayar susu anak. rapih. Kayak motor. udah pada habis belanjaan. malah kelakuannya seperti ga menghargai Allah. lepas aja itu tanggungan. Sekuriti ini nyengir. “Ah. kenapa masih kurang?” “Ya itu. Dia pada kerja supaya dapat gaji. Saya ini kerjanya pagi siang sore malem. Pengen kayak orang-orang. “Yah. dan persiapannya masya Allah. 61 . emang udah lama kerjanya?” “Kerjanya sih udah tujuh taon. sebelum azan udah standby di atas sajadah. itu udah gede”. sebab saya punya tanggungan banyak”. benahin shalatnya. Eh. “Ngebut gimana?” “Satu. Emang gajinya berapa?” “Satu koma tujuh. itu mah gede banget. “Terus. motornya. “Itu kerja bisa gede. mau berubah?” “Mau Pak Ustadz. Sekuriti itu tertawa. “Yang kedua. Bukan ilmu dan ibadahnya. Tapi gede gaji bukan karena udah lama kerjanya. Saya inget betul. pan kudu bayar motor. “Wuah. Hutang di warung juga terpaksa dibuka lagi. saya tanya. Pak ustadz”. Pantangan telat. “Pak Ustadz. dia punya 900 ribu. sedang Allah lah Tuhan yang sejatinya menjadikan seseorang bekerja. giliran ketemu Allah. Ini namanya ga kenal sama Allah. Ngapain juga coba saya kejar Pak Ustadz nih. bahwa maksudnya. “Ya susah kalo begitu mah. Emang ga cukup Pak ustadz”. Si sekuriti mengaku mengerti. Nemuin klien. ente nya aja kali yang kebanyakan beban. bayar kontrakan. Ngapain juga ente kredit motor? Kan ga perlu?” “Pengen kayak orang-orang Pak Ustadz”. Tapi giliran Allah memanggil.” saya teruskan. Kan aneh. yang orang sering sebut orang kecil. Contohnya ya pekerja-pekerja di tanah air ini. deketin Allah dah.Kembali kepada si sekuriti. keluarin sedekahnya”. Jangan sampe keduluan Allah”. Alias udah mulai ngambil dulu bayar belakangan”. bayar ini bayar itu. tapi ga kenal sama Yang Bagi-bagiin rizki. wangi.

Shalatnya gimana? Mau diubah?” “Mau Ustadz. Jangan koma. Pantesan juga dia ga betah dengan posisinya sebagai sekuriti. Termasuk dia akan polin shalat taubatnya. titik. “Sedekahin aja motornya. Dia juga janji akan rajinin di waktu senggang untuk baca Al Qur’an. ya nombok dah jadinya. Untuk sedekah. rupanya dia ini Sarjana Akuntansi. “Tapi sedekahnya tetap kudu loh”. Kecuali Allah berkehendak lain. “Selama saya bisa. apa boleh buat. “Ya kalo yakin. mau ngejalanin?”. Sekuriti ini berpikir. Kan belum bisa diambil?” “Bisa. tapi sedekahnya tetap ga keluar. lakukan berdua. Sekuriti ini saya bimbing untuk kasbon. Jangan sendirian. Itulah barangkali yang sudah membuat Allah mengunci mati dirinya hanya menjadi sekuriti sekian tahun. “Siap ustadz”. Apa boleh buta. susah dah. Supaya bisa signifikan besaran sedekahnya. Sebab tanggung. Kan saya udah bilang. Si sekuriti mengangguk. Wah. Kalo engga apa keq”. Yang penting kerja dan ada gajinya. sebab dia sekuriti. shalat hajatnya. lama keajaiban itu akan muncul. Ikutan semuanya ngebenahin shalat”. “Jangan Ustadz. udah keterlanjuran ya? Ok. Ga jelas tuh darimana dia nutupin kebutuhan dia yang lain. Tapi ya begitu dah hidup. saya kehabisan akal untuk nembak dia. Kalo ngelihat keuangan model begini. Ga kena di hati. Susah lagi belinya. Sebentar kemudian saya bilang sama ini sekuriti. Sekuriti ini ngangguk lagi. Dia janji akan ngebenahin mati-matian shalatnya. padahal dia Sarjana Akuntansi! Ya. eh. “Ya udah. shalat dhuha dan tahajjudnya. kalo sudah saya tunjukkan. “Gajian bulan depan masih ada ga?” “Masih. Jangan pake kalau”. “Bareng sama istri ya. Sehingga perubahannya berasa.Rupanya angsuran motornya itu 900 ribu. Saya sayang-sayang ini motor. “Ok. Tapi usahakan semua. Ya lain soal itu mah. Ga sesuai sama rencana.” katanya. Kontrakan saja sudah 450 ribu sama air dan listrik. “Entar bulan depan saya hidup pegimana?” “Yakin ga sama Allah?” “Yakin”. Dan itu dia aminin. Shalat Jum’at aja nunggu komat. yang besar lagi sedekahnya. “Kang. Setidaknya menurut ilmu yang saya dapat. situ mau percaya?”. 62 . Tapi saya akan cari terus. Tabungan juga ga ada. Makin cakep kalo anak-anak juga dikerahin. Kalo dia hanya betulin shalatnya saja. Saya benahin dah”. Ibarat sendal. saya akan jalanin. manteb. Sedapetnya. Perasaan udah lama banget dia emang ga lari kepada Allah. ga ada”. kalo saya unjukin bahwa situ bisa sedekah. Ajak dia. Dicoba dulu”. Emas juga ga punya”. “Yah Ustadz.

Sebab tempat kerjanya jadi barokah dengan adanya orang yang mendadak jadi saleh begini. Asal keinginan itu keinginan yang diperbolehkan. Satu koma tujuh. Baru ini saya berani”. berubah ga tuh si sekuriti nasibnya”. Pol. asal dengan catatan dia berhasil dulu. mau kasbon. Ga kebagian. satu pom bensin itu menyaksikan perubahan ini. Jangan malah berleha-leha. Apalagi kenyataannya si sekuriti ga mengurangi kedisiplinan kerjaannya. Hari demi hari. masih dalam batas-batas wajar. Ancem aja diri. bos besarnya menyetujui. Ga usah kuatir. Dan dia tahu janji Allah pastilah datang. Ga pernah berani. agar mau menambah ibadahibadahnya. biarin aja harga barang pada naik. Termasuk dinanti oleh bos nya. “Kita coba lihat. Asal apa? Asal kita barengin dengan peningkatan ibadah kita. Ketika ditanya buat apa? Dia nyengir ga jawab. sekuriti ini direkomendasikan untuk ketemu langsung sama ownernya ini pom bensin. “Mana bisa?” kata komandannya. Tapi ketika ditanya berapa? Dia jawab. “Ya Pak. Malah tambah cerah muka nya. dapet kasbonan 30% aja belum tentu lolos cepet. Bos nya yang mengetahui hal ini. Alhamdulillah. menantang ledekan kawan-kawannya yang pada mau ikutan rajin shalat dan sedekah. sekuriti ini dilihat sama kawan-kawannya rajin betul shalatnya. 63 . Komandannya terus mengejar. Dan ga apa-apa juga memimpikan sesuatu yang belom kesampaian sama kita. Subhaanallaah. Semuanya. Begitu katanya. Tepat waktu terus. buat apa? Akhirnya mau ga mau sekuriti ini jawab dengan menceritakan pertemuannya dengan saya. Singkat cerita. “Buat sedekah katanya Pak”. senang. yang merupakan kisah pertemuannya dengan saya.. Katanya. Sebab komandannya ini ikutan merayu.Bagi saya sendiri. sebab dia menunggu janjinya Allah. saya kan ga pernah kasbon. begitu lah pemikiran kawan- kawannya yang tahu bahwa si sekuriti ini ingin berubah bersama Allah melalui jalan shalat dan sedekah. Sekuriti ini kemudian maju ke atasannya. kalau pake jalur formal. ga mengapa punya banyak keinginan. Sekuriti ini mengaku dia cerah. begitu kata komandannya. menjadi kisah yang dinanti the end story nya. Dan lumayan istiqamah ibadah-ibadah sunnahnya. Sebab cerita si sekuriti ini sama komandannya. Kayak sekarang ini. Akhirnya hidup kemakan dengan tingginya harga.

Masih tanggalan bulan kemaren. Dan barangkali akan betul-betul mempercepat perubahan nasib si sekuriti. maka kelihatannya dia gagal. yakni hidupnya di bulan depan yang dia pertaruhkan. dan dia sedekah besar yang belum pernah dia lakukan seumur hidupnya. Saatnya ngumpul dengan si bos. ga kasbon? Udah akhir bulan loh. kurang. Kata si sekuriti. Sedang situ kan udah diambil bulan kemaren”. akhirnya dia malu sama Allah.Saya ketawa mendengar dan menuliskan kembali kisah ini. belum berganti bulan. Katanya. sadar kekuatannya ampe kayak gitu. ada transaksi tanah. dari transaksi ini. dia jual! Uangnya melek-melek buat sedekah. Kalo dia ga kasbon saja. Berhasil kah? Tunggu dulu. Bahkan lebih. Bukan apa-apa. Jadi. Sebab buat apa sedekah 1 bulan gaji di depan yang diambil di muka. Sampe-sampe bulan kemaren juga belum selesai. sebab kata mereka barangkali aman sebab jual motor. Tapi kalo dia kasbon. sebagaimana Allah tidak akan mempermalukan si sekuriti. Allah persis mengganti 10x lipat. Suatu hari bos nya pernah berkata. Percuma”. Tapi Allah mengaruniainya komisi penjualan tanah di kampungnya sebesar 17. Tapi kemudian cerita si sekuriti ini benarbenar bikin bengong orang pada. Sekuriti ini bilang tadinya sih dia udah siap-siap emang mau kasbon kalo ampe pertengahan bulan ini ga ada tanda-tanda. tidak kasbonnya dia ini. Tuh motor dia pake buat ngeberangkatin satu-satunya ibunya yang masih hidup. Di kampung. Motornya yang selama ini dia sayang-sayang. kalau kemudian kas bon. “Bener nih. Sebab itu motor dijual cepat 64 . Sebab insya Allah. Padahal dirinya ga trlibat secara fisik. Subhaanallaah kan? Itu jual motor. pasca dia benahin shalatnya. si sekuriti ini ga kasbon. Dan itu trjadi begitu cepat. Supaya benar-benar menjadi tambahan uswatun hasanah bagi yang belum punya iman. yang melibatkan dirinya. Bukan dari keajaiban mendekati Allah. Dia sedekah 1. Yang lain bakalan gajian. berarti dia berhasil. Kawan-kawannya ini ga melihat motor besarnya lagi. Dan saya pun tersenyum dengan keadaan ini. “Kita lihatin nih dia. Tapi subhaanallah.5jt. Sebab apa? Sebab kata si sekuriti. saya demen ama yang begini. Sekedar memediasi saja lewat sms ke pembeli dan penjual. sampe akhir bulan berikutnya. pasti Allah tidak akan tinggal diam. trjadi keajaiban. ditanyalah si sekuriti ini sesuatu urusan yang sesungguhnya adalah rahasia dirinya. sebab Allah pasti tidak akan mempermalukannya juga.7jt gajinya.

dan diyakini. masya Allah. seribu kali si sekuriti ini berhasil keluar sebagai pemenang. Tuhannya. Sehingga ibunya punya 25 juta. dan dijadikan staff keuangan di sana. Si sekuriti masih bercerita. Tambahannya dari simpenan ibunya sendiri. Dan dia baru sedikit mengenal Allah. Akhirnya? Jadi! Bekerja penuh buat perubahan dirinya. Apakah cukup sampe di situ perubahan yang trjadi pada diri si sekuriti? Engga. Tauhid yang menggerakkan! Begitu saya mengistilahkan. bahwa dia merasa aman dengan uang 5 juta lebihan transaksi. Subhaanallaah. keyakinan. Yah. masya Allah. soal keyakinan dan iman seseorang kepada Allah. Berubah. berubah. Sekuriti ini mengenal Allah. Si sekuriti ini kemudian diketahui oleh owner pom bensin tersebut sebagai sarjana S1 Akuntansi. Tapi dia tambahin 12 juta dari 17jt uang cash yang dia punya. Cerita ini bukan sekedar cerita tentang Keajaiban Sedekah dan Shalat saja. Semua orang punya prinsip hidup yang berbeda. Tapi lihatlah. Ga perlu kasbon. Dan dia merasa ga perlu lagi motor. Mendadak si bos itu yang kagum. buat perubahan hidupnya. siapa sekuriti ini yang dimaksud? Di mana pom bensinnya? Bisa kah kita bertemu dengan orang aslinya? Berdoa saja. Di antara semua peserta 65 . dan imannya ini bekerja menggerakkan dia hingga mampu berbuat sesuatu. Tapi soal tauhid. kembali lagi pada rutinitas dunia. Barangkali cerita ini akan lebih dikenang sebagai sebuah cerita manis saja. Dengan uang ini.harganya ga nyampe 13 juta. ia aman. dan menyuruh si sekuriti ini bercerita tentang keberkahan yang dilaluinya selama 1 bulan setengah ini. Dia lalu kumpulin semua karyawannya. Masya Allah. Dan lihat juga cerita ini. Lalu dia dimutasi di perusahaan si owner yang lain. Setelah itu. Pertanyaan ini juga layak juga diajukan kepada Peserta KuliahOnline yang saat ini mengikuti esai ini? Apa yang ada di benak Saudara? Biasa sajakah? Atau mau bertanya. Sebab kenyataannya juga buat saya tidak gampang menghadirkan testimoni aslinya. barangkali tidak semua ditakdirkan menjadi manusia-manusia pembelajar. berubah. ilmu yang sedikit ini dipake sama dia. Tauhid. siapa kemudian yang mengikuti cerita ini? Kayaknya kawan-kawan sepom bensinnya pun belum tentu ada yang mengikuti jejak suksesnya si sekuriti ini. masya Allah. Saudara-saudaraku sekalian.

Dan memang bukan apa-apa. memang tidak gampang buat seseorang menempatkan dirinya untuk menjadi contoh. ketika sudah dipublish. Yang merasa dosanya banyak. Kita ngebut engebut2nya menuju Allah. Menyempatkan diri beribadah Allah tidak sia-siakan pengabdian diri hamba-Nya. seperti firman-Nya dalam hadis qudsi: “Wahai anak Adam. Berdasarkan konsep rezeki yang telah diperkatakan. bagaimana kemudian kisah ini mengisnpirasikan kita semua untuk kemudian sama-sama mencontoh saja kisah ini. jangan terus-terusan meratapi dosanya. Ibnu Majah dan al-Hakim dari Abu Hurairah r. sudah.a. Yang lebih penting buat kita sekarang ini.” (Riwayat Ahmad. sempatkanlah untuk menyembah-Ku maka Aku akan membuat hatimu kaya dan menutup kefakiranmu. Kejar saja ampunan Allah dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Persis seeperti yang kemaren-kemaren juga dijadikan statement esai penutup. 20 Amalan Murah Rezeki Amalan-amalan ini menjadi sebab Allah limpahi hamba-Nya dengan keluasan rezeki dan rasa kaya dengan pemberian-Nya. dan sebagiannya lagi memilih menceritakan ini kepada satu dua orang saja. lalu mengejarnya dengan amal saleh. Tirmizi. Di antaranya: 1. Sebagiannya memilih diam saja. dan hanya orang-orang tertentu saja yang memilih untuk benar-benar terbuka untuk dicontoh.) 66 .KuliahOnline saja ada yang insya Allah saya yakin mengalami keajaiban-keajaiban dalam hidup ini. Jika tidak melakukannya maka Aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan dan Aku tidak menutup kefakiranmu. Allah memberi jalan buat setiap hamba-Nya untuk memperolehi rezeki dalam pelbagai bentuk yang boleh menjadi punca kebaikan dunia dan akhirat.

Firman-Nya: “(iaitu) orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah.: “… dan seorang lelaki akan diharamkan baginya rezeki kerana dosa yang dibuatnya.w.” (Riwayat al-Hakim dan ad-Dailami) 6.a.: “Apabila hamba itu meninggalkan berdoa kepada kedua orang tuanya nescaya terputuslah rezeki (Allah) daripadanya. hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Dosa bukan saja membuat hati resah malah menutup pintu rezeki. Tinggalkan perbuatan dosa Istighfar tidak laku di sisi Allah jika masih buat dosa. Sabda Nabi s. al-Asybahani dan al-Hakim)Mendoakan ibu bapa juga menjadi sebab mengalirnya rezeki.” (Ar-Ra’d: 28) 5. Sabda Nabi s.a. berpesan agar siapa yang ingin panjang umur dan ditambahi rezekinya. Sentiasa ingat Allah Banyak ingat Allah buatkan hati tenang dan kehidupan terasa lapang.” (Riwayat Abu Ya’ala. yang menjadi sebab Allah jatuh kasih dan kasihan pada hamba-Nya lalu Dia berkenan melapangkan jiwa dan kehidupan si hamba.” (Riwayat at-Tirmizi) 4. Memperbanyak istighfar Istighfar adalah rintihan dan pengakuan dosa seorang hamba di depan Allah.” (Riwayat Ahmad.w.a.2. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Berbuat baik dan menolong orang yang lemah 67 . berdasarkan sabda Nabi s. Berbakti dan mendoakan ibu bapa. juga bersabda: “Siapa berbakti kepada ibu bapanya maka kebahagiaanlah buatnya dan Allah akan memanjangkan umurnya. Ibnu Majah dan al-Hakim dari Abdullah bin Abbas r.: “Barang siapa memperbanyak istighfar maka Allah s. hendaklah berbakti kepada ibu bapanya dan menyambung tali kekeluargaan.w. Ini rezeki yang hanya Allah beri kepada orang beriman. Ingatlah. anNasa’i.w.w.a. Baginda s. Rasulullah s. at-Tabrani.t akan menghapuskan segala kedukaannya.) 3.w. menyelesaikan segala masalahnya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka.a. Abu Daud.a.

w. sempit rezeki dan makhluk lain mengutuknya.Berbuat baik kepada orang yang lemah ini termasuklah menggembirakan dan meraikan orang tua. Wallahu a’lam.: “Tidaklah kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki melainkan kerana orang-orang lemah di kalangan kamu.w. juga isteri dan anakanak yang masih kecil.” 10.w. dan meminta pedoman mengenai beberapa perkara termasuk mahu dimurahkan rezeki oleh Allah. kemurahan rezeki. Banyak berselawat Ada hadis yang menganjurkan berselawat jika hajat atau cita-cita tidak tertunai kerana selawat itu dapat menghilangkan kesusahan. Tunaikan hajat orang lain Menunaikan hajat orang menjadi sebab Allah lapangkan rezeki dalam bentuk tertunainya hajat sendiri. seperti sabda Nabi s. Sabda Nabi s.: “Siapa yang menunaikan hajat saudaranya maka Allah akan menunaikan hajatnya…” (Riwayat Muslim) 8. orang sakit.a. kekuatan jasad dan disayangi oleh makhluk yang lain.w. melemahkan tubuh.a. 11. kesedihan. Menjalin silaturrahim Nabi s.w.a. Buat kebajikan banyak-banyak Ibnu Abbas berkata: “Sesungguhnya kebajikan itu memberi cahaya kepada hati. bersabda: “Sentiasalah berada dalam keadaan bersih (dari 68 . dan kesukaran serta meluaskan rezeki dan menyebabkan terlaksananya semua hajat. Baginda s. bersabda: “Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dilambatkan ajalnya maka hendaklah dia menghubungi sanaksaudaranya. Manakala kejahatan pula boleh menggelapkan rupa. Berpagi-pagi Menurut Rasulullah s. 9..” (Riwayat Bukhari) 7. Melazimi kekal berwuduk Seorang Arab desa menemui Rasulullah s.a. berpagi-pagi (memulakan aktiviti harian sebaik-baik selesai solat Subuh berjemaah) adalah amalan yang berkat.w. anak yatim dan fakir miskin.a.a. menggelapkan hati.” (Riwayat Bukhari) 12.

69 . bersabda kepada Zubair bin al-Awwam: “Hai Zubair. Mengamalkan zikir dan bacaan ayat Quran tertentu Zikir dari ayat-ayat al-Quran atau asma’ul husna selain menenangkan. ketahuilah bahawa kunci rezeki hamba itu ditentang Arasy. Nabi s. menjadi sebab seseorang itu dipercayai dan dihormati orang dan doanya dimakbulkan Allah.a.hadas) nescaya Allah akan memurahkan rezeki. Bersyukur kepada Allah.” (Riwayat al-Hakim dan Thabrani) 16.” (Riwayat ad-Daruquthni dari Anas r. dan demi sesungguhnya jika kamu kufur. 15. nescaya Aku tambahi nikmat-Ku kepadamu.a. yang dikirim oleh Allah azza wajalla kepada setiap hamba sekadar nafkahnya. Melazimi solat Dhuha Amalan solat Dhuha yang dibuat waktu orang sedang sibuk dengan urusan dunia (aktiviti harian). Melazimi solat malam (tahajud) Ada keterangan bahawa amalan solat tahajjud memudahkan memperoleh rezeki.w. jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rakaat pada waktu permulaan siang (solat Dhuha). juga mempunyai rahsia tersendiri. Lawannya adalah kufur nikmat.” (Ali Imran: 145) 17. Allah berfirman: “Demi sesungguhnya! Jika kamu bersyukur. ia mengandungi fadilat khusus untuk keluasan ilmu. nanti pasti akan Aku cukupkan keperluanmu pada petang harinya. nescaya Allah menyedikitkan baginya.) 14.” (Ibrahim: 7) Firman-Nya lagi: “… dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maka siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang lain. Dan siapa yang menyedikitkan. Syukur ertinya mengakui segala pemberian dan nikmat dari Allah. menjenihkan dan melunakkan hati.” (Diriwayatkan daripada Sayidina Khalid al-Walid) 13. Firman Allah dalam hadis qudsi: “Wahai anak Adam. Bersedekah Sedekah mengundang rahmat Allah dan menjadi sebab Allah buka pintu rezeki. sesungguhnya azab-Ku amat keras. nescaya Allah membanyakkan baginya.

tentulah dia perlu mencari sebab-sebab yang boleh membawa kepada murah rezeki dalam skop yang luas. dua ayat terakhir surah at-Taubah (ayat 128-129) jika dibaca secara konsisten tujuh kali setiap kali lepas solat. siapa amalkan baca surah al-Waqi’ah setiap malam. 19. 70 . bukalah pintu rahmat dan keampunan-Mu. Ini sunnatullah. Salah satu nama Allah. dia akan dapat. Wallahu a’lam. bukalah hati kami untuk mengenaliMu. dia tidak akan ditimpa kepapaan. Dalam satu hadis sahih dikatakan bahawa Allah berikan dunia kepada orang yang dicintai-Nya dan yang tidak dicintaiNya. nescaya Dia akan perkenankan. hendak dapat anak yang baik dididiknya sejak anak dalam rahim lagi. Allah suruh kita meminta kepada-Nya. misalnya dibaca “Ya Allah ya Fattah” berulang-ulang. hendak dapat jiran yang baik dia sendiri berusaha jadi baik. Ibnu Abi Syaibah dan al-Hakim) Bagi orang beriman. diberi kemanisan iman dan dilapangkan rezeki. tapi agama hanya Allah beri kepada orang yang dicintai-Nya saja. Dalam al-Quran. Misalnya. hendak tenang dibacanya Quran. al-Fattah (Maha Membukakan) dikatakan dapat menjadi sebab dibukakan pintu rezeki jika diwiridkan selalu. dikatakan boleh menjadi sebab Allah lapangkan kehidupan dan murahkan rezeki. dan sebagainya. diiringi doa: “Ya Allah. hendak rezeki berkat dijauhinya yang haram. dimudahkan faham agama. (Riwayat Ahmad. Misalnya.” Ada juga hadis menyebut.terbukanya pintu hidayah. penuh bergantung dan mengharap pada rahmat dan pemberian dari-Nya. Berikhtiar sehabisnya Siapa berusaha. Berdoa Berdoa menjadikan seorang hamba dekat dengan Allah. ya Fattah ya ‘Alim. hendak sihat dijaganya pemakanan dan makan yang baik dan halal. 18.

nescaya kamu diberi rezeki seperti burung diberi rezeki. bagi orang Islam. Amalan-amalan ini menjadi sebab jatuhnya kasih sayang Allah. at-Tirmizi.) Kesemua yang disebut di atas adalah amalan-amalan yang membawa kepada takwa. al-Hakim dari Umar bin al-Khattab r. bersabda: “Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenarbenar tawakal. kuncinya adalah buat amalan-amalan takwa.w. Ibnu Hibban.a.” (At-Thalaq: 3) Nabi s. seseorang itu akan direzekikan rasa kaya dengan Allah.a. ia pagi hari lapar dan petang hari telah kenyang.” (Riwayat Ahmad. Semoga Artikel Ini Menjadi Motivasi Bagi Para Pembaca Untuk Senantiasa Bersedekah. Dengan takwa. lalu Allah limpahi hamba-Nya dengan keluasan rezeki dan rasa kaya dengan pemberian-Nya. nescaya Allah mencukupkan (keperluannya). Allah akan beri “jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkan). untuk murah rezeki dalam ertikata yang sebenarnya.” (At-Talaq: 2-3) Pendek kata. Bertawakal Dengan tawakal. FirmanNya: “Barang siapa bertawakal kepada Allah. Amin 71 .20. dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Ibnu Majah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful