Kisah Keutamaan Sedekah Ada Di Bawah Proposal

Pembangunan Mesjid Al-Furqon Bekasi Timur
Sabtu, 26 Februari 2011

http://mesjid-al-furqon-bekasi.blogspot.com
Mohon Doa Restu Dan Bantuan Dana

Assalamu ‘Alaikum Wr. Wb. Segala puji bagi Alloh yang telah memberikan nikmat iman, islam dan nikmat rizki yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat dan kepada kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Sehubungan dengan kondisi bagunan Musholla Al-Furqon yang sudah kurang menjamin ketenangan, kenyamanan dan keamanan dalam beribadah, maka kami selaku pengurus merasa perlu untuk mengadakan renovasi bagunan tersebut, mengingat keterbatasan dana yang ada, kami sangat mengharapkan bantuan dan partisipasi saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Alloh guna membantu kelancaran kegiatan renovasi Musholla Al-Furqon. Atas segala bantuan, partisipasi dan andil saudara-saudara sekalian dalam renovasi Musholla Al-Furqon ini kami mengucapkan jazaakumullahu khairan katsiiran. PROPOSAL RENOVASI MUSHOLLA AL-FURQON Assalamu ‘Alaikum Wr. Wb. 1. Pendahuluan Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sabahat dan kepada kita semua yang berjihad di jalan-Nya dengan jiwa dan harta. Musholla Al-Furqon merupakan tempat kegiatan ibadah mulai dari sholat, majlis ta’lim, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Alloh SWT. Kenyamanan, ketenangan dan kekhusyu’an merupakan salah satu kunci sukses dalam pelaksanaan ibadah kita. Bagunan fisik tempat ibadah yang bersih, kokoh, nyaman dan aman sangat mendukung kesuksesan dalam ibadah. Oleh karena itu perlu kiranya bagi kita semua untuk mewujudkan suasana tersebut, salah satu caranya adalah dengan berpartisipasi merenovasi kembali bangunan Musholla Al-Furqon tersebut.

1

2.

Landasan Pemikiran Sehubungan dengan firman Alloh dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menyerukan agar kita berinfaq dengan sebagian rizki yang telah Alloh berikan kepada kita dan berlombalomba dalam kebaikan, maka tidak berlebihan jika hal tersebut kita wujudkan dalam suatu bentuk amalan yang nyata.

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS An-Nahl : 97)

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?" (QS Al Munafiqun : 10) 3. 4. Nama Kegiatan : “Renovasi Musholla Al-Furqon” Waktu Dan Tempat Kegiatan Insya Alloh Akan Dilaksanakan Pada : Hari / Tgl Alamat 5. : Selasa , 1 Maret 2011 s/d selesai :Jl. Rawa Semut Raya RT 04/11 Margahayu – Bekasi Timur

Maksud Dan Tujuan a. Mengajak kepada kebaikan mengingat pentingnya berinfaq di jalan alloh b. Mempererat tali silaturahmi antar warga c. Memakmurkan mesjid atau musholla d. Meningkatkan kenyamanan, ketenangan dan kekhusyu’an dalam beribadah Sumber Dana a. Sponsor b. Warga RW 11, Kelurahan Margahayu c. Donatur Susunan Panitia : Terlampir Anggaran Kegiatan : Terlampir Penutup

6.

7. 8. 9.

Demikianlah proposal kegiatan renovasi Musholla Al-Furqon ini kami buat, besar harapan kami bapak/ibu/saudara/i dapat berpartisipasi baik secara moril maupun materil dalam kegiatan renovasi Musholla Al-Furqon tersebut. Semoga Alloh senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

2

SUSUNAN DKM DAN PANITIA RENOVASI MUSHOLLA AL-FURQON
Pelindung Penasehat Bpk Ardi Suryadi Bpk H. Jujun Junaedi Bpk Ustadz Arsan Ketua Wakil ketua Sekretaris Bendahara Seksi pembangunan Seksi ubudiyyah Seksi pendidikan Seksi kebersihan Seksi humas Seksi mading Bpk Suganda Bpk H. Dzahrudin Bpk Suyitno Bpk Walimin Bpk Gunadi M. Opan Deni Sugiantoro Bpk Husaini Bpk Suwardoyo Septian

Rencana Anggaran Belanja
Rencana Anggaran Biaya ( R A B ) Project : Pembangunan Mesjid Al furqon

Lokasi

: Rawa semut - Margahayu - Bekasi

No .

Item Pekerjaan

Volume

Uni t

Specification

Harga satuan ( Rp )

Jumlah Harga ( RP )

A. I. 1 2 3 4 5 6

PEKERJAAN R. UTAMA MESJID pekerjaan Persiapan Pembersihan Lokasi Pengukuran & Bowplank Mobilisasi & demob alat &bahan Management proyek Alat Bantu Alat-alat safety 1,00 84,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ls m1 ls ls ls ls 7.000.000 2.500.000 7.000.000 2.500.000 2.000.000 8.500 4.500.000 2.000.000 714.000 4.500.000

Sub Total II. 1 2 Pekerjaan Tanah Galian pondasi setempat Galian pondasi batukali 33,60 36,00 m3 m3 65.000 65.000

16.714.000,00

2.184.000 2.340.000

3

000 3.50 525.251.000 17.594 4 pek sloop 20x20cm Sub Total IV.00 2.485.000 4.000 135.00 m3 m3 191.000 4 .350.000 7.000 3.000 863.000 Sub Total VI.40 m2 m2 Sub Total 29.100x210cm Kusen pintu gudanguk.890 20.000.3 4 Pengurugan kembali Pemadatan 9.pedestal 8.88 m2 m2 m3 m3 Sub Total 87.tapak .531 4.300 24.000 25.492 64.000 27.40 m2 ek gypsum jaya board Sub Total 95.00 m3 m3 m3 besi dia 13mm 2.728.219.00 m3 m2 Sub Total 20.717.000 2.523.927 39.000 180.250.728.531 2.204. 1 2 3 4 Pekerjaan Kusen Kusen pintu utama uk.043.000 10.00 66.919.863 23.528 57.531 2.225.00 uni t uni t uni t uni t fin cat+accessories fin cat+accessories fin cat 3.663 8.000 17.718.728.620.070 97. 2 3 Pekerjaan Pengecatan Pengecatan dinding Pengecatan plapon 525.519.000 VIII .00 6.000 1.85x200cm Buoventligh Jendela 3.170.00 2.000 22. 1 2 3 4 Pekerjaan Dinding Pasangan bata merah Pek plesteran & acian Pek kolom praktis 15x15cm Kolom Struktur 262. 1 2 3 Pekerjaan Pondasi Urugan pasir Pondasi batu kali Pondasi setempat .500.728.50 60.100 1.531 3.219.000 III.40 3. 1 Pekerjaan plapon PLAPON Gypsum Rangka holow 179.895 950.000 19.640.40 M3 m2 40X40 EX mulia setara 65.00 179.710.000 585.02 3.300 VII .000 4.82 179.000 2.000 15.000 45.000 35.079 8.043.080.540.63 5.225.000 19.975 19.00 0. 1 2 Pekerjaan Lantai & Kramik Urugan & pemadatan Pasangan Kramik lantai 53.457 V.970.185.266.674.084 2.498.

00 2.325.580 B.500.070 3. A.38 31.000 650.000 45.394.850 II 1 2 4 5 Pekerjaan Pondasi Urugan pasir Pondasi batu kali pek sloop 20x20cm Ring balk 20 x 20 cm 3.00 10.00 m3 m3 m3 uni t besi dia 13mm & r 8mm besi dia 13mm doble besi dia 13mm doble grc Sub Total 2.536 2.00 1.665.00 4.531 3.318 5.000 7.266.289.961 XI.000.20 2.375 5.000 3.000 175.000 45.294.000 11.000 11.321.628 5 .000 65.750.589.000 55.360.000 175.000 700.IX.000 A.684.000 175.000 3.394.800 119.856 103.000 45.250.864 1.261 2.000 11.69 m3 m3 m2 Sub Total 65.000 34. 1 2 3 4 5 Pekerjaan Armatur Armatur lampu Armatur stop kontak Armatur saklar single Armatur saklar doble Armatur stop kontak AC Arde 45.000.00 20.127.000 1.00 10.000 14.723 20.000 900.000 161.000 450.000.92 3.00 20.723 5.00 10.000 8.515.00 20.294.730 38.875.16 2.000 175.40 39.451.070 38.500.000 17.00 2.261 8.000 35.16 m3 m3 m3 m3 Sub Total 191.601.451. PEKERJAAN RUANG UTAMA MESJID TOTAL 506.000 24.24 43.00 ls Sub Total ttk ttk 250.000. I 1 2 3 4 PEKERJAAN TEMPAT WUDHU Pekerjaan Tanah Galian pondasi setempat Galian pondasi batukali Pengurugan kembali Pemadatan 25.000.57 1.728.000 1.050 3.895 701.000 1. 1 2 3 4 5 6 Pekerjaan listrik Pekerjaan lnstalasi Instalasi penerangan Instalasi stop kontak Instalasi Saklar single Instalasi saklar doble Instalasi power Ac Panel Box lengkap+ Iinstalasi 45.72 1.786. 1 2 3 4 Pekerjaan Dak Beton Pekerjaan Ring Balk Pekerjaan lantai beton Pek Canopy beton Pekerjaan Kubah 5.000 B.266.00 uni t Sub Total k ttk kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme 175.000 110.500.

000 875.000 2.000 75.300.100.000 IX.00 22.295. 1 3 4 5 6 7 8 10 Pekerjaan Sanitary / plambing Closet duduk ex toto Kran 1/2" Water Valve1/2" Instalasi air bersih Instalasi air kotor Water turn Talang air hujan Floor drain 2.000 330.170.835.34 uni t m2 m2 Sub Total 135.780 11.45 m2 m2 m3 Sub Total 67.000 175. 3 4 Pekerjaan Lantai & Kramik Pasangan Kramik lantai toilet Pasangan dinding kramik toilet 68.225.206 9.00 6.500 10.000 2.00 2.000 125.375.00 68.00 45.00 75.000 1.000 255. 1 2 3 4 Pekerjaan listrik Pekerjaan lnstalasi Instalasi penerangan Instalasi stop kontak Instalasi Saklar single Instalasi saklar doble 20.927 29.000 15.078.000 585.000 270.300 VIII A.253.00 k ttk kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme kabel ex spreme Sub Total 175.708.00 90.000 6 .00 3.000 V.050.523 IV.250.216 826.556.65x200cm Buoventligh toilet 2.III 1 2 3 Pekerjaan Dinding Pasangan bata merah Pek plesteran & acian Pek kolom praktis 15x15cm 162.423.000 8.000 5.80 m2 m2 20X20 EX mulia setara 20X25 EX mulia setara Sub Total 135.250.000 25.000 3.000 2.000 3.000 3.00 1.00 uni t uni t fin cat+accessories fin cat Sub Total 1.000 14.00 5.080.000 9.000 1.950.00 uni t uni t bh m1 m1 uni t m1 bh Pipa PVC 3/4" & 1" Pipa PVC 3" + FITTING 650.000 9.000 25.000 2.000 1.492.000 6.34 35.000 11.040.00 324.000 426. 2 4 Pekerjaan Kusen & Pintu Kusen pintu toilet uk.416.900 5.004.375.00 324 0.000 1.00 9.084 1.900 VI 1 2 3 Pekerjaan Pengecatan Pengecatan Kusen Pengecatan dinding Pengecatan plapon 2.000 Pipa PVC 4" + fitting 125.500 VII 1 Pekerjaan plapon PLAPON Gypsum Rangka holow 68.500.500.000 175.000 145.500.000 525.101 21.00 6.000 2.000 175.34 m2 95.191.

34 20 185 3 1.431.560.400.387.650.751.880.000 8.348.000 B.Tapak 4 5 6 7 8 pekerjaan tiang menara Pekerjaan ring balk menara Pek .600.Sub Total XI 1 2 3 4 5 7 Pekerjaan Atap Atap Genteng Pek talang Reng 3/4 Rangka kuda-kuda Rangka struktur ulin Listplank 68.778 2.38 32.242.000 65.650.221 31.187.000 6.850.229.000 748.5 62 M2 M1 m2 m3 m3 m1 Sub Total 121.147 1.2 10.000 6.560.083 120.850.000 14.274.200.026 Pekerjaan Halaman 1 Pemasangan Pagar 12 m1 BRC Sub Total 550.600.000 4.500.874.308 7 .000 8.000 6.050 8.650.000 3. 1 April 2011 506.000 C.000 3.744.000 49.00 39.321.3 cm dia 1m fin cat esteger Sub Total 4.727 C 1 2 3 PEKERJAAN MENARA ( estimasi ) pekerjaan pemancangan Galian pondasi pekerjaan pondasi . 0.727 86.2x0.242.56 0.000.000 6.PEKERJAAN MENARA ( estimasi ) TOTAL 86.610.25 30.011.000 780.000 25.000 besi dia 16mm uk.00 2.000 7.000 4.000 8.007.104.72 1 1 1 m3 m3 m3 uni t lot lot 72 12 m1 m3 tinggi 12m 350.000 A B C PEKERJAAN RUANG UTAMA MESJID PEKERJAAN TEMPAT WUDU & TOILET PEKERJAAN MENARA GRAN TOTAL Bekasi.181.000 86.830 3. Kubah menara Finishing alat bantu 3.000 3. PEKERJAAN TEMPAT WUDU & TOILET TOTAL 156.580 156.187.242.981.500.233. 40 x 55 cm uk.00 2.930.

577.673 127.000 2.428.0106 .297 14.282.950.000 5.000 10.000 570.063.000 39.000 .519.113.839.319.700.816.643 268.522 509.063.000 18.777 Sisa Gaji 2.494.083.202 871.470.700.670 66.700.250 .879 241.784 1.0525 .707.300 74.300 74.161.830.137.096.970 141.990 Balasan Dari Alloh 3.023.854.309 183.944.947 (BCA an.000.Perhitungan sedekah menurut Ustadz Yusuf Mansur dalam Bukunya "The Miracle Of Giving" (Keajaiban Sedekah) Bulan Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penghasilan 3.000.319.152 50.093 1.747. Alloh pasti akan membalas kebaikan infak atau sedekah Anda.300 35.931.689 96.506.877 3.877 3.057.504 (BRI an. Penambahan seluas 195 M2 (Musholla akan segera dibangun dan diharapkan dapat menjadi sebuah mesjid) Musholla yang sudah dan sedang digunakan 8 . Uus Rusmawan) 3.137.830.161.345.700 3.891 968.000 10. Tanah wakaf : 1.000 20.767 Total Hasil 5.000 20.891 968. Uus Rusmawan) 2.577.000 5.256.643 268.806.093 1.522 509.839.643 268.2146 (Mandiri an.767 Sedekah (10%) 300.639.700.370 458.063.830.877 3.970 141.707.000 1.494.556.506.sedekah) dapat disalurkan melaui : 1. No Rek : 0139 .161. Seluas 119 M2 (Musholla sudah dan sedang digunakan) 2.707.506.891 968.282.186.096.319.000 5.764 26.970 141.300 74.988 349.655.130.577.387.890 3. No Rek: 156 .137.757 Donasi (infaq . Uus Rusmawan) Atas bantuan dan doa restunya kami haturkan banyak terima kasih.3038 .000 39.096.145.839.000 39.282.522 509.000 10.630 7. No Rek: 066 .767 6.000 20.000 9.093 1.494.236.909.

Tempat wudlu Penandatanganan oleh pemberi tanah wakaf (Ibu Lelly Yuli Aninhsing Siregar) Penandatanganan oleh penerima tanah wakaf (Bkp Suganda selaku ketua DKM Musholla Al Furqon) 9 .

Penandatangan oleh sesepuh warga (Bpk H. Jujun Junaedi) Penandatangan oleh pengasuh majlis ta'lim (Bpk Ustadz Arsan) Penandatangan oleh bendahara DKM (Bpk Walimin) 10 .

Anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu binaan Musholla Al Furqon Pembagian daging kurban kepada warga 11 .

Rencana lokasi pengembangan Musholla A-Furqon menjadi mesjid 12 .

bahwa kekayaan terkait dengan masalah posisi. Dan ditemukan kemudian. Senin (30/5). ‘’Toh biar bagaimanapun.’’ tegas Yusuf Mansur. kekayaan juga bisa dalam sekejap berubah menjadi neraka dunia! Bagaimana cara menghindari hal tersebut? Menurut Pimpinan Wisata Hati. yang dipimpi oleh Ny Rekaveny Soerya. DAR! Mizan. tidak ada larangan menjadi kaya — harus malah — asal bisa tetap bersyukur lagi saleh.’’ tegas Yusuf Mansur saat memberikan ceramah tentang Financial Healing: Jawaban Bagi 1001 Masalah dan Keinginan yang diadakan oleh PT Telkom Bandung. sebagaimana keinginan untuk menjadi orang yang sukses baik secara pendidikan. dan diberikan pengarahan yang jelas. Kekayaan juga berarti kesempatan untuk menjadikan standar hidup menjadi lebih baik.Artikel Ini Diambil Dari Berbagai Sumber Meraih Kesejahteraan Finansial dengan Pendekatan Spiritual Kekayaan masih menjadi pesona bagi sebagian besar manusia. susah menjadi 13 . dan dihadiri oleh ribuan jamaah yang datang dari Batam dan sekitarnya. status sosial dan kehormatan. Yusuf Mansur. Dengan sedekah utang menjadi lunas. Penulis seri buku Wisata Hati itu mengaku yakin benar bahwa bersedekah adalah kunci utama untuk menjadi kaya dan sukses. miskin menjadi kaya. Batam. bagaimana bisa menjadi kaya tanpa harus memiskinkan hati. Sebab kekayaan membawa kepada pintu segala kesenangan dan kebahagiaan. menjadi kaya adalah sebuah keinginan yang wajar-wajar saja. Selasa (31/5). Acara yang dihadiri oleh ratusan Pegawai Telkom Bandung itu merupakan kerja bareng Telkom Bandung. Itu sebabnya. Apalagi bila memiskinkan orang lain. Yusuf Mansur mengupas tema ‘’Fenomena Keajaiban Sedekah (Membangun Usaha dengan Spiritual). ‘’Dan untuk mengiringi langkah pencarian kekayaan itulah manusia perlu diingatkan. Belum lagi kenyataan yang ‘’dikondisikan’’ oleh manusia itu sendiri. Sebelumnya. tidak sedikit manusia yang mengorbankan sisi kemanusiaannya dan mengabaikan keberadaan Tuhannya dalam kerangka pencarian dunia. Tujuannya. dan Wisata Hati. Wajar kemudian bila kekayaan begitu banyak menggoda manusia. di Bandung. jabatan dan lain sebagainya. ‘’Banyak kejadian yang membuktikan itu. saat berceramah di Masjid Raya Batam Centre. Acara tersebut diadakan oleh Majelis Taklim Humairah Kota Batam.

Kalau kita boleh bergurau sama Allah.senang.’’ ujarnya penuh semangat. kata dia. istri tak jadi menuntut cerai. dia merasa dunia akan kiamat baginya. istrinya menunggu di Pengadilan Agama. bayangkanlah keuntungan yang akan Anda dapatkan jika berhasil dalam suatu hal. kan? Inilah contoh implementasi membangun usaha dengan spiritual. dan anak sulungnya akan dikeluarkan dari sekolah akibat terlalu lama menunggak bayaran. dan anak sulungnya bisa tetap bersekolah. sehingga rumah tetap dimiliki. karena pada keesokan harinya rumahnya akan disita. ‘’Sekarang gantilah sogokan Anda dengan membiayai seribu anak yatim piatu dan anak jalanan. gelontorkanlah uang dari kocek anda sejumlah dua setengah juta rupiah untuk sedekah.’’ tuturnya. Tidak besar. salah satu calon wakil gubernur Batam (mendampingi calon gubernur H. Dari perjalanannya ke berbagai daerah. Saat berceramah di rumah Soerya Respationo. Senin (30/5) malam. Insya Allah. masalah mendapat solusi. Malam itu juga ia sedekahkan uang tersebut kepada fakir miskin. sedekah mampu membangun usaha dengan jiwa spiritual. dan teringat uang simpanannya sebesar Rp 300 ribu. maka berharaplah dari-Nya. Keesokan harinya dia mendapatkan rezeki besar yang tak disangka-sangka. Karena itu. Misalnya. Pada suatu malam. ustad muda kelahiran Jakarta tahun 1976 itu banyak menemukan fenomena keajaiban sedekah. 14 . kisah seorang lelaki bernama Mubalighun yang ditimpa masalah berat. maka langsung saja 2. istilahnya kita menyogok-Nya. atau memakai uang pelicin. menyogok. jangan dari manusia.5 persen disedekahkan di muka.’’ ujarnya. orang suka main sikut sana-sikut sini.’’ paparnya. istrinya tidak tahan dan minta cerai. Pokoknya Mubalighun depresi berat dan bahkan berniat bunuh diri malam itu juga. maka sebelum memperoleh keuntungan itu. Karena selalu berutang dan dikejar debt collector. ‘’Syukurlah dia sadar. Yusuf Mansur menuturkan beberapa kisah ajaib bersedekah. Dia lalu mencontohkan tentang seorang pengusaha sedang mengincar sebuah proyek. Insya Allah proyek itu gol. ‘’Misalnya anda akan memperoleh seratus juta. Walaupun terdengar tak lazim tapi sedekah mampu membersihkan harta yang kita miliki dan mampu menggolkan proyek yang kita incar. setiap insan perlu mempelajari ilmu sedekah. Nyat Kadir).’’ tuturnya. Biasanya dalam dunia bisnis. Sekarang. ‘’Meskipun terdengar sederhana. kata dia. Karena Allah yang memiliki dunia dan seisinya.

"Maaf."Kapan ayat-ayat itu dibaca dan berapa kali. Supir itu lantas bertanya. Mereka adalah 20 besar kontestan eliminasi Mimbar Dai TPI. Dalam kesempatan tersebut. Maka instropeksilah. Dengan bijak. Kemudian ia bertanya. "Bawa duit berapa di dompet?" desak Ustad Yusuf. boleh saya tanya pertanyaan yang sifatnya pribadi?" Supir itu mengangguk. mengenai anjuran bagi yang kaya untuk membagi kekayaannya dan yang mampu membagi kemampuannya. sehingga berkah yang Allah berikan juga sekedarnya. Beliau tengah melirik duduk sekelilingnya. Wajah-wajah muda. itulah ilmu sedekah. Ustad Yusuf mengajak supir itu mensyukuri terlebih dahulu apa yang telah didapatkannya selama ini.Membeli Kesuksesan dengan Sedekah "Mengapa seseorang selalu merasa kurang secara penghasilan? Mungkin karena ia kurang sedekah!" buka Ustad Yusuf Mansur malam itu. bahwa Allah pasti akan meliptrgandakan pahala-Nya. "Supir ini datang ke Klinik Spiritual dan Konseling Wisata Hati. Ustad?" Nah. mungkin sedekah yang kita keluarkan terlalu sedikit." potong Ustad Yusuf sejenak. namun selalu merasa tidak cukup. Banyak kejadian dibalik fenomena keajaiban sedekah.Supir itu 15 . Contohlah sebuah kisah tentang seorang supir yang mengeluh karena gajinya terlalu kecil. Bahkan tidak jarang pengeluaran mereka lebih besar dari penghasilan yang didapat. Allah sudah janji akan melipatgandakan pahala sampai 10 kali lipat bagi mereka yang berbuat kebaikan. dengan penuh semangat mengelilinginya. Mereka tekun menyimak penuturan ustad pendiri Wisata Hati Coorporation itu. Mungkin diri kita pernah merasakan demikian. bila kita sedekah. Kemudian ia menunjukkan surat Al An’am 160 dan surat 65 ayat 7. inilah kelemahan orang kita. Ustad Yusuf memaparkan beberapa kisah yang Insya Allah mampu meningkatkan keyakinan kita.Jadi sebetulnya kita tak perlu ragu untuk menyisihkan penghasilan bagi mereka yang membutuhkan. Dia bilang gajinya cuma 800 ribu. Banyak orang yang memiliki penghasilan besar. Padahal dalam surat Al An’am ayat 160. al Qur’an hanya untuk dibaca!".1 1 = 10. "Nggak bakal tersinggung?" Kembali supir itu mengangguk. Agak kesal dengan pertanyaan sang supir.5 juta!" ujar Ustad Yusuf sambil duduk bersila di permadani. Ustad Yusuf menyuruhnya segera berdiri. padahal anaknya lima! Ia ingin gajinya jadi 1.

" begitu katanya. Subhanallah . "Siapa yang belum nikah?" serentak hampir semua peserta mengacungkan tangan dengan semangat. "Yang udah kawin. kebetulan. sebenarnya ia bawa uang 125 ribu rupiah. Semeternya 150 ribuan" Wanita itu menarik sejumlah uang dari sakunya. Pak kira-kira masjid ini butuh apa? Barangkali saya bisa bantu" "Oh. asal kita sedekah!" Sebuah kisah unik lainnya terjadi. kompak!Ustad Yusuf tertawa. Supir itu menggaruk-garukkan kepalanya. itu juga harapnya. Jumlahnya 1. jumlahnya seratus ribu rupiah. yang berjumlah 600ribu. Begitu kembali. atasannya memberikan sebuah amplop. dan yang udah kawin" "Kawin lagi???" jawab beberapa peserta. Suatu hari. mengangkat permasalahan. namun sejurus kemudian mengangguk dengan terpaksa. Hari pertama tidak ada apa-apa."Sulit akan menjadi mudah."Nah.5 juta rupiah."Nah. akan ada balasan dari Allah!""Kalau nggak. demikian pula hari kedua. Minggu empat melamarnya! sedekah!" Ustad Yusuf menantang mata peserta. selain untuk memanjangkan umur. Tak ada yang 16 . Langsung Ustad Yusuf mengambilnya. Setelah mendengarkan faedah sedekah. makin sayang" Lalu mengalunlah sebuah cerita lain. namun keselip. Ada seorang wanita berusia 37 tahun yang belum menikah mengikuti seminarnya. Ketika amplop itu dibuka. datang Subhanallah. ikhlas?". Para dai muda yang menyimak cerita itu terkagum-kagum. orang Allah menunjukkan "Itulah keagungan-Nya. Pada hari keempat supir itu diminta atasannya untuk mengantar ke Jawa Tengah. "Ini hadiah istri kamu yang kesepian di rumah. Rupanya ketika ditanya Ustad Yusuf tempo hari. berat menjadi ringan. sedekah juga mampu membuat orang yang belum kawin jadi kawin. Kemudian ustad Yusuf bertanya. "Mudahmudahan hajat saya terkabul". hanya untuk berpose dengan sebuah mobil Mercedez New Eyes E 200 Compresor baru. Tanpa pikir panjang ia membeli empat meter persegi lantai tersebut. Kami sedang melelang lantai keramik masjid.mengeluarkan uangnya dalam dompet."Dalam tujuh hari kerja. uang ini akan saya sedekahkan. wanita itu lantas pergi ke masjid terdekat dari rumahnya dan bertanya pada penjaga masjid itu. bahkan pada hari ketiga uangnya hilang sejumlah 25 ribu rupiah. Selama empat hari empat malam mereka pergi. seraya bergurau. "Maaf. Ustad?" "Uangnya saya kembaliin!" Mulailah sejak itu ia menghitung hari. seorang wartawan mengajak Ustad Yusuf ke Semarang.

dan dapat menyelesaikan masalah. Teringat hutangnya sejumlah 100 juta. saat menyebrang jalan. "Dia cuma pingsan. dapat membayar hutang. ia menyedekahkan uang yang ada. Maka. dan mobil itu milik seorang tukang bubur keliling! Loh. Tukang bubur itu tentunya tak pernah bermimpi bisa memiliki sebuah mobil Mercedez baru.istimewa dengan mobil itu kecuali harganya yang mahal. Ketika tabungannya itu telah mencapai memperebutkan sebuah mobil mercy. jadilah mobil itu milik tukang bubur. orang itu tertabrak mobil dan lunaslah hutangnya!" seru Ustad Yusuf berapi-api. membantunya. bagaimana bisa seorang tukang bubur punya mercy? Bisa aja kalau Allah berkehendak. Dalam hatinya ia berharap hutangnya dapat cepat lunas. tukang bubur itu giat sedekah. Kebetulan yang nabrak orang kaya. Orang ini mendengarkan ceramah seorang ustad yang mengatakan. Ia sengaja menyediakan kaleng kembalian satu lagi. Karena tak mampu membayar pajaknya sebesar 25%." (al-An`am :160) 17 . pemilik Unisula. ia mendapatkan satu poin Dan si tukang bubur itulah yang memenangkan hadiah mobil tersebut. dia juga melunasi hutangnya!"Itulah Allah punya cara tersendiri untuk menolong hamba-Nya. sehingga di pemilik piutang mengikhlaskan hutangnya. Namun kepeduliannya kepada orang tua. sekitar 725 juta rupiah. tentang hutang 100juta yang lunas hanya dengan sedekah 100 ribu rupiah. kalau sedekah itu dapat membeli penyakit. sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). sebesar 100 ribu. "Dan Allah mengabulkan doanya secepat kilat. 5 juta. Kisah terakhir. Hampir semua menebak orang itu meninggal. "Barangsiapa membawa amal yang baik. "Nggak! koreksi Ustad Yusuf cepat. Maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya. dan barangsiapa yang membawa erbuatan jahat Maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Karena orang tuanya ingin naik haji. Begitu pulang dari pengajian. khusus uang yang ia sedekahkan. justru membuatnya kejatuhan bulan. Selain dibawa ke rumah sakit. Yang kemudian ia tabung di sebuah bank. Semua peserta melongo kemudian tertawa. seorang ustad bernama Hasan.

Sebaliknya. bahkan menjadi ketua grup senam yang anggotanya lebih 2. sebab sedekah itu akan kembali kepada kita dalam beragam bentuk. kakaknya yang di Swiss kirim SMS. Keajaiban sedekah itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang bersedekah dan ia yakin. Pemilik mobil heran dan bertanya kepadanya. Ia tinggal di Tangerang. Kalaupun Allah tidak menurunkan hujan lebat. paling tidak pasti berkembang. Pertama. Ketiga. Pantaslah 18 . Kita butuh sedekah. sedekah merupakan bagian dari upaya tazkiyatun nafs (membersihkan diri. menambah umur.Orang yang gemar bersedekah maknanya ia meniru salah satu sifat Tuhan. Allah berjanji dalam Alquran. Bahkan. Suatu pagi. bayi yang dulu dirawatnya sudah dewasa. Posisi sedekah itu sangat istimewa. Oleh staf kantor.Bogor. Apa yang bisa dilakukannya? Ia mengaku tak punya sesuatu yang berharga untuk dijual. ”Mungkin karena tadi pagi saya bayar asuransi sedekah. Mengapa? Sebab. Ia mengaku punya utang Rp 30 juta. ”Kok mobil kamu tidak apa-apa?” Dijawab. Ternyata. Kedua.”Ada juga cerita seorang pasien yang sudah divonis mati oleh dokter. pada saat ia sedang menawarkan sepeda motor tersebut. Ia mengumpulkan delapan bayi yatim yang masih merah dan merawatnya dengan kasih sayang. ada empat keutamaan sedekah. Ternyata sampai saat ini ia masih hidup.Suatu hari ada seorang pedagang datang kepada salah seorang staf kantor. Tentang tolak bala. Menanam di kebun sendiri saja berbuah. lahirbatin). mobilnya ditabrak orang. Karena merasa usianya tidak lama lagi. Kalaupun buahnya tidak lebat. Namun mobil tersebut tidak rusak. Menjelang sore hari ia ke Gunung Putri. menolak bala. Isinya menyatakan bahwa ia baru saja mentranfer dana senilai setara dengan Rp 30 juta. Di jalan tol. Seperti menanam di kebun Allah. ia disuruh sedekah. mobil yang menabrak rusak berat. Sedekah merupakan ibadah yang utama.Apa saja keutamaan sedekah? Paling tidak. bahwa Sedekah itu tidak mungkin tidak dibayar.000 orang. mengundang datangnya rezeki. pasti berbuah. Keyakinan itu membawa pengaruh kepercayaan positif kepada Allah SWT. apalagi di kebun Allah.Kalau manusia tahu. yaitu Maha Pemberi Rezeki. sesungguhnya dialah yang butuh sedekah. paling tidak hujan gerimis. hendak mengajar. dan tak tahu lagi ke mana harus mencari uang untuk melunasi utangnya. seorang ustadz bersedekah kepada ustadz yang lain. Keempat. dan salah satunya sudah menikah. orang tersebut kemudian berusaha untuk menjadikan sisa umurnya untuk berbuat hal terbaik. Akhirnya staf kantor menganjurkan agar ia menjual motor vespanya dan menyedekahkan hasilnya. menyembuhkan penyakit.

maka (biasanya) akan datang uang. Lalu di tengah jalan bekal itu dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. pesantren. penulis Spiritual Marketing. rumah sakit."Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. maka banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keutamaan sedekah itu. Jangankan dunia flora dan fauna. untuk menyantuni orang-orang miskin.Kita harus menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki itu bukan semua milik kita tetapi ada milik orang lain yaitu terutama orang-orang miskin dan kaum duafa. membantu pembangunan masjid. Kalau dia nyumbang uang. Balasan sedekah menjadi berlipat ganda. Agar pengikutnya senang bersedekah.SUATU hari. adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai. Lalu melintaslah seorang yang memanggul kayu bakar. Kalau tenaga. obati sakitmu dengan sedekah dan hadapi gelombang hidup dengan doa dan tawadhu. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepada para sahabat. Oleh karena itu kita wajib berinfak. Selanjutnya.”Sorenya ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat. Maka dipanggillah orang tersebut oleh rasul dan ditanya. “Orang ini akan meninggal nanti siang. maka akan kembali lebih banyak ilmu. sekaligus menujukkan bahwa cara Tuhan membalas sedekah tidak dalam bentuk dan jalan yang kita sangka. Suatu ketika rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. maka akan kembali banyak bantuan. Apa yang telah kamu lakukan?” Kemudian orang itu berkisah bahwa tadi pagi dia membawa bekal makan siang. Juga pendapat banyak penulis lain yang dari pengalamannya mendapati bahwa semakin dia rela memberi (bersedekah) semakin banyak apa yang dia sumbangan itu kembali kepada dirinya dengan berlipat-lipat. Antara lain beliau bersabda: "Lindungi harta Anda dengan zakat. Kalau ilmu. Mereka menemukan bahwa “to give in order to get” adalah suatu hukum universal. saat kayu-kayu bakar diletakkan tibatiba seekor ular hitam keluar dari dalamnya. “Aku diberitahu (malaikat) tadi pagi bahwa kamu akan menemui ajal siang tadi. para malaikat pun setiap pagi selalu mendoakannya. namundia berpindah takdir karena sedekahnya menghidarkan dia dari bahaya tersebutKisah itu menunjukkan keutamaan sedekah yang bisa menghindarkan diri dari bahaya. Malaikat Kematian mendatangi Nabiyallah 19 . Tapi kulihat kamu masih segar bugar. pada tiap-tiap tangkai terdapat seratus buah. Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa ular itulah yang sedianya akan mematuk orang tersebut. dsb Ini pendapat Joe Vitale. kata orang itu.kalau orang dermawan usianya "panjang" dan keberadaannya dimanapun membawa berkah. melintaslah orang tersebut. sedekah dengan harta tersebut harus dapat dibelanjakan di jalan Allah dan yang diridai oleh Allah yaitu. kaum duafa.

”Adaapa dia datang menemuimu?”“Dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahannya besok pagi. Nabiyallah Ibrahim ternyata melihat dan menyaksikan bahwa anak muda tersebut tetap bisa melangsungkan pernikahannya. apakah dia berbohong tempo hari sewaktu menyampaikan bahwa anak muda itu umurnya tidak akan sampai besok pagi? Malaikat Kematian menjawab bahwa dirinya memang akan mencabut nyawa anak muda tersebut. Bila bersedia. Nabiyallah Ibrahim bertanya kepada Malaikat Kematian.Saudara-saudaraku sekalian. sayang sekali. dan memberitahu tentang kematian anak muda itu besok. jadi. justru itu. melainkan juga memungkinkan kita meninggal dalam keadaan baik.Hingga usia anak muda ini 70 tahun. Nabiyallah Ibrahim malah melihat anak muda ini panjang umurnya. bila disebut bahwa ada sesuatu yang bisa menunda kematian. anak muda tersebut menyedekahkan separuh dari kekayaannya. Karena siapa tahu kesusahan itu digelar Allah untuk memperpanjang umur Anda.”“Wahai Ibrahim.Hari berganti hari. kematian memang di tangan Allah.Maka. tapi Allah menahannya“Apa gerangan yang membuat Allah menahan tanganmu untuk tidak mencabut nyawa anak muda tersebut. minggu berganti minggu.” Habis berkata seperti itu. dulu?”“Wahai Ibrahim.Esok paginya. lihat-lihatlah sekeliling Anda. maka sesungguhnya Andalah yang butuh pertolongan. Maka mengeluarkan sedekah bukan saja akan memperpanjang umur. untuk menyegerakan pernikahannya malam ini. bulan berganti bulan. Muhammad shalla `alaih bahwa sedekah itu bisa memanjangkan umur. Malaikat Kematian pergi meninggalkan Nabiyallah Ibrahim.”Saudara-saudaraku. di malam menjelang pernikahannya. “Itu sahabat sekaligus muridku. Tapi langkahnya terhenti. dan bertanya. tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajalnya akan sampai. Hampir saja Nabiyallah Ibrahim tergerak untuk memberitahu anak muda tersebut. Dan. Tinggal apakah Anda bersedia menolongnya atau tidak. hingga engkau masih melihatnya hidup. tengoklah kanan-kiri Anda. dan tahun berganti tahun.Ibrahim. Bila Anda menemukan ada satu-dua kesusahan tergelar. Dan Allah memberitahu lewat kalam Rasul-Nya. itu adalah…sedekah. maka kemungkinan besar memang Allah akan memanjangkan umur Anda. memajukan dan memundurkan kematian adalah hak Allah. “Siapa anak muda yang tadi mendatangimu wahai Ibrahim?”“Yang anak muda tadi maksudnya?” tanya Ibrahim. pembaca “Kajian Wisata Hati” dimanapun Anda berada. Nabiyallah Ibrahim memilih kematian tetap menjadi rahasia Allah. umur anak itu tidak akan sampai besok pagi. tidak seseorangpun yang mengetahui dalam kondisi apa ajalnya tiba. Dan ini yang membuat Allah memutuskan untuk memanjangkan umur anak muda tersebut. Bukankah 20 .

subhanallah.. beliau meminta uang pada saya. ”nyawa balen”.Pengalaman saya. saya pulang dari mall. saya beri saja 5 ribu. saat itu masih tgl 23. Logika manusia berkata bahwa seharusnya ia meninggal. Saya bertanya pada suami saya ‘punya duit berapa’? suami saya mengeluarkan dompet dan merogoh kantong mencari duit ‘yang ada cuma seribu’. saya punya 2000.“sedekah itu benar-benar sumber rejeki. dan 3000 adalah total duit kami yang tersisa sampai gaji bulan berikutnya. aku kaget. Dia berkata. maka tidak ada masalahnya yang tidak diselesaikan. Allah mengganti dan melipat gandakannya. teman saya bercerita bahwa dia pernah mengalami kecelakaan yang sangat mengerikan. ayah saya malah memberi uang 100 ribu. kami berikan duit 1000 pada 2 orang anak tersebut.kakak…kakak. esok harinya. saya mendapat rezeki berlipat2. sehingga kita semua berkesempatan untuk mengejar ampunan Allah dan mengubah segala kelakuan kita. suatu hari selesai sholat magrib di mesjid Darussalam. itu pas untuk ongkos pulang. saya punya pengalaman mengamalkan sedekah. membereskan pakaian. uang saya tinggal 20 ribu. Saya merasakan rambut terjambak 21 .Mudah-mudahan Allah berkenan memperpanjang umur. 700 ribu. saya diberi uang oleh nenek 50 ribu. mereka tiba2 menjadi yatim karena kedua orang tuanya meninggal dunia akibat tsunami Aceh. saya disuruh ibu untuk mengantar kue ke rumah nenek.Berikut cerita seseorang yg merasakan dasyatnya sedekah. aku membuka lemari di kamarku.sedekah akan mengundang cintanya Allah? Sedangkan kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah. waktu itu. sambil mempersiapkan kematian datang. katanya untuk ongkos pulang kecirebon. ”Saya tertabrak mobil dan terpental dari kendaraan lalu jatuh di dekat ban mobil yang menabrak saya. sungguh saya ingin menangis saat itu. tidak ada dosanya yang tidak diampunkan. setelah sampai dicirebon. saya berjumpa dengan 2 orang anak korban tsunami.. tetapi tidak. aku menemukan uang 10 ribu yang 2 hari yang lalu hilang. waktu itu saya bertemu seorang ibu yang tidak mampu berjalan normal. Dia selamat sehat wal afiat dan hanya mengalami luka ringan saja. Anak2 itu tersenyum dibalik duka wajahnya. dan tidak ada nyawa yang dicabut dalam keadaan husnul khatimah. sesampainya di rumah nenek. Subhanallah. mereka memanggil saya. ternyata dengan bersedekah 5 ribu. istilahnya. ternyata ada di selipan-selipan pakaianpakaianku. jadi uang saya tinggal 15 ribu. alhamdulillah. sesampainya di indramayu. sebelum balik kecirebon..Maha besar AllahSuatu hari. padahal saya berencana setelah pulang dari mall itu saya akan pulang ke indramayu (karena saya ngekost dicirebon) mengambil uang 50 ribu untuk biaya hidup seminggu. tidak ada keinginannya yang tidak dikabulkan.

”apakah karena itu?” Bahwa di tengah perjalanan dia melihat seorang pemulung yang sudah tua. yang sedang sibuk membongkar sampah. tetapi doa dan silaturahmi juga dapat merubah takdir kita. perawat IGD. ”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Karena iba dia merogoh koceknya dan dia berikan semuanya kepada pemulung itu. Begitu juga dengan silaturahmi yang dapat memanjangkan umur. entah itu Ponds Age Miracle. kok duit aku terbuang cuma buaturusan penampilan. Tapi. ternyata sedekah dapat merubah nasib atau perjalanan hidup seseorang. Sungguh. Dulu aku boros banget. Allah mengganti receh-recehku dng ganti yang berlipat ganda. nasib sudah digariskan Tuhan dan tidak bisa diganggu gugat sehingga jika kita mengalami senang dan sengsara karena Tuhan yang menghendakinya. istighfar. pake pelembabPonds yg biasa. Mungkin kita anggap bahwa itu adalah keselamatan diri karena sebuah kebetulan. gajiku sebagian besar habis buat kosmetik. Bisa dikatakan bahwa kita bisa memilih takdir kita sendiri (dengan doa yang disertai sedekah).Ponds Flawless White atau sekalian pake Tje Fuk. silaturahmi. kok jadinya ada yg bilang mukaku iteman.” Di balik kisah itu. makin awet muda kata orang-orang. dari Abu Hasan berkata. aku bertemu Henny. Dari kisah di atas.Meski dari hal yg sepele. sebenarnya tidak hanya sedekah. Dia dulu salah satu korban rayuanku tuk ngeboros make produk Oriflame. Tull Jye atau produknya Ultima yg mahal-mahal (penyakit lama kumat nih. Aku tetap perawatan tapi pake yg lebih murah. sedekah. sebenarnya manusia mampu mengubah jalan hidupnya dengan perbuatan baik. sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Yunus yang berdoa dan bertaubat sehingga terhindar dari murka Allah. Terbayar sih. tobat. Aku kepikiran mo perawatan make yg mahalan. dia sedikit bertanya-tanya. bahwa: jodoh. 13:11)Aku juga mengalami sendiri keajaiban sedekah. emang Allah gak sayang ama hambaNya yang hitam?)Tapi niat itu kubatalin cos aku eman duitku keluar buat kosmetik mahal. Al-Kulaini meriwayatkan. Aku mulai hemat.Belakangan aku mikir. tidak ada yang namanya sebuah kebetulan. Dia pernah beli 22 . ”Orang yang dapat melakukan silaturahmi Allah akan memanjangkan umurnya tiga puluh tahun.” (QS. Dulu aku kenceng perawatan pake produk-produk Oriflame. mulus. mukaku kinclong. kebiasaan memberi receh ke kalengkaleng pengemis di depan pintu minimarket. mau.Aku bete banget dibilang mukaku rada iteman.” Allah juga telah berfirman. dan rasa syukur.Ini salah satu contohnya.oleh ban mobil.Besoknya.Eh. Hal ini tidak seperti yang sering kita dengar.

Contoh nyatanya. cream pengelupasan lapisan kulit yg harganya hampir 250rb. yang Begitu menyumbang dia beramal.Aku seneng bgt.Suatu hari sang ibu yang menemani anak perempuannya (yang sedang sakit) tersebut teringat tentang keutamaan sedekah.Alhamdulillah. Dulu produk inilah yg bikin mukaku mulus n kinclong. pasti Allah yanggerakin hatinya tuk hibahin ke aku. bahkan untuk seorang non muslim sekalipun. Pas ketemu itu rupanya Henny emang sengaja nyari aku tuk ngasih cream itu buat aku. di mana ia tidak memiliki kekayaan 23 . sekarang dia jadi salah satuorang terkaya sedunia. tim dokter memutuskan bahwa harapan kornea matanya bisa kembali normal amat tipis. setelah setahun cream itu gak dia pake.Aku makin yakin bahwa sedekah benar-benar merubah takdir.Janji Allah lho…fabiayyi aalaa i robbikuma tukadzdzibaan…nikmat Allah mana yang aku dustakan? Betapa sayangnya Dia padaku meski aku sering lupa bersyukur padaNya. ia meminta kepada suaminya agar membawakan batangan emas yang dimilikinya. bahwa ternyata sedekah mampu memiliki daya rubah yang luar biasa. Aku kok malah dapet yg lebih mahal dari yang aku pingin. Dan hanya pada-Nya kita semua akan kembali. Dia terbebas dari bencana neraka karena sedekahnya. Keren!Pengalaman. Kenapa? Karena dia selalu menjadiorang dalambarisan yang terkena pertama musibah. sehingga sangat mustahil ia bisa melihat kembali seperti sedia kala. Tapi produk ini gak cocok di mukanya Henny. Dari itu kita semakin yakin bahwa sedekah memang memiliki kemampuan untuk merubah dan menolak bencana.Subhanalloh.Gak mungkin deh Henny kebetulan mo ngasih cream itu buat aku. Oprah Winfrey. Maka. ia memukulkan pisau tersebut ke mata saudarinya. Akan sia-sia jika kita memandang sedekah sebagai hal yang hanya sekedar mengurangi saldo. tangannya membawa pisau. Dengan cepat saudarinya tersebut dilarikan ke rumah sakit. Tiba-tiba saja. Kemudian ia dipindahkan ke Riyadh. kisah dan sejarah telah mengajarkan kepada kita. Setelah diperiksa dan dirongent. dimana seorang pelacur masuk surga hanya lantaran memberi sedekah air kepada seekor anjing yang kehausan. Setahuku dulu dia berasal dari keluarga sederhana. Seperti kisah yang sering kita dengar. Wallahu a’lam Kitab Sedekah: Kisah-kisah Keajaiban Sedekah 2 Penglihatannya Kembali Normal Seperti Sedia Kala Seorang anak kecil bermain bersama saudaranya. untuk makin kepentinganorang-orang bertambah hartanya. makin kaya dia.Dermoprofesional Microdermabrason.

yang terkena penyakit di tenggorokannya.[6]Putrinya Sembuh Lantaran SedekahAda sebuah kisah yang disampaikan oleh Syaikh Sulaiman Al-Mufarraj –-semoga Allah memberinya taufik–. ayam dan 24 . dan ia berkata. bahwa seseorang telah bercerita kepada Syaikh perihal kisah ajaib yang dialaminya. “Anda termasuk orang yang memiliki banyak harta. dan penglihatannya kembali normal seperti sedia kala.” (HR. dan mobilku kupenuhi dengan beras.” Aku pun pergi untuk kedua kalinya. ia berpikir dan memperhatikan dengan cermat. Thabrani dan Baihaqi) Aku berkata kepadanya. aku telah banyak bersedekah. namun segala sesuatunya tak ada perubahan. Ternyata operasi itu berhasil. Aku menginformasikan hal ini kepada orang shalih itu. Ada seorang yang shalih menghubungiku dan mengingatkanku akan hadits Nabi n : “Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kami telah menempuh langkah-langkah untuk meringankan sakitnya. “Bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapatkan kesembuhan. ternyata perkataan dokter tetap seperti kemarin.Sampai suatu ketika datanglah secercah harapan dan terbukalah pintu solusi. anaknya tidak ada harapan sembuh. meski sebenarnya secara materi ia juga kekurangan. hingga akhirnya kami merasa putus asa dari semua itu. kecuali dari rahmat Allah Ta’ala. “Wahai Robbku. ia mengatakan. aku pun bersedekah dengan dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Aku hampir saja ikut sakit lantaran memikirkan sakit anakku. Ia berdoa kepada Allah seraya berucap. namun semuanya tidak bermanfaat. Al-hamdulillah. yang menjadikan semua anggota keluarga tak bisa tidur. maka jadikanlah sedekahku ini sebagai sarana kesembuhan anak putriku ini. tanpa ada sedikit pun bekas luka di wajahnya. “Aku memiliki anak perempuan yang masih kecil. datang dokter lain dan memeriksanya. dokter itu menginstruksikan untuk mengadakan operasi. Hendaklah sedekahmu seukuran dengan hartamu. Beberapa hari kemudian. Engkau tahu bahwa aku tidak memiliki harta selain barang itu. semata-mata karena karunia Allah.selain barang tersebut. Sakitnya menjadi semakin bandel.”Keesokan harinya dokter datang untuk kembali memeriksa anak tersebut. Tiba-tiba saja. Ia ingin mensedekahkannya. Aku telah pergi bersamanya ke beberapa rumah sakit dan telah membeberkan jenis penyakit yang dialami anakku kepada banyak dokter. akhirnya sang anak perempuan itu bisa kembali ke rumahnya dengan selamat.” Ia kembali berkata. “Sungguh.” Akhirnya.

dan keadaannya membaik sedikit demi sedikit. lalu ia diperiksa dan dirontgen. namun tiba-tiba ia jatuh pingsan. Tatkala sampai di tempat itu. tim dokter menetapkan bahwa harapannya untuk sembuh sangat tipis. “Penuhilah keinginankeinginannya. dokter memberitahukan kepada sang ibu bahwa anaknya ada harapan untuk sembuh. Semuanya memuji kepada Allah l atas kesembuhan dan kasih sayangNya. Kami segera pergi ke beberapa rumah sakit dan klinik pengobatan. Dan subhanallah. seperti terkena tembakan senapan di kepalanya.”Sang ibu sangat terpukul dengan informasi tersebut. namun ia terus mengeluhkan rasa sakit di saat akan tidur. Dan. ia tidak mengeluhkan apa pun. khususnya pada waktu-waktu yang baik. lalu berhenti di salah satu jalan. Beberapa hari kemudian. Dokter berkata kepada sang ibu yang menemaninya. lalu kubagikan kepada orang-orang yang membutuhkan.[8]Terkena mengatakan ‘Ain. kemudian mensedekahkan seluruh uang hasil penjualannya. Hasil pemeriksaan mengatakan bahwa kepalanya sehat. Setelah diperiksa. sepertinya ia tidak mempunyai harapan sembuh lagi. Maka. Sekarang. tiba-tiba putriku menjadi sembuh total. Hendaknya ia ulangi sedekahnya itu.barang yang baik-baik dalam jumlah yang besar. Namun. ia khawatir jangan-jangan harus berpisah dengannya selama-lamanya. berkat anugerah Allah. alhamdulillah. keluarlah pemuda itu dari rumah sakit dalam keadaan sehat wal afiat. namun Allohlah yang paling mengetahui. Allah tidak akan menyianyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. aku setiap hari merasakan kenikmatan. Sejak itulah aku memperbanyak sedekahku. Ia teringat dengan belahan hatinya.”[7]Emas yang Disedekahkan Membawa Kesembuhan AnaknyaSeorang pemuda masuk ke rumah sakit karena penyakit parah yang dideritanya -–semoga Allah memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kita dan menyembuhkan kaum muslimin yang sedang sakit-–. Mereka pun bergembira dengan sedekahku.Aku yakin bahwa sedekah merupakan faktor penyebab kesembuhan yang terbesar. Akhirnya beberapa hari kemudian. niscaya Allah Ta’ala pasti akan menyembuhkannya. ia pun menjual semua emas yang dimilikinya. di saat yang lain ia merasa 25 . putriku selama tiga tahun ini tidak pernah terkena penyakit apa pun. Aku pun menasihati setiap orang yang sakit agar bersedekah dengan harta yang paling berharga yang ia miliki. keberkahan dan kesehatan dalam hal harta dan keluargaku. bahwa seseorang bercerita kepadanya. sehingga ia sering memilih untuk tidak tidur. Kami memprediksi bahwa ia terkena penyakit ‘ain atau mengidap penyakit tumor atau terjadi pembekuan pada pembuluh darah di otak. Sembuh ada Dengan SedekahSyaikh Sulaiman orang Al-Mufarraj itu berkata. “Saudaraku pergi ke suatu tempat.

Dan.” 26 . serta ia tak mau makan. ia tak mampu bernafas dan berbicara. dan sedekah itu menjadi penyebab kesembuhannya. Apabila sakitnya kambuh.”[9] Penyakit Demam Tak Berdaya Melawan Sedekah Syaikh Sulaiman Al-Mufarraj mengatakan bahwa kisah ini diceritakan oleh pelakunya sendiri. ikhlas yang untuk telah Allah Ta’ala. dan ia meminta agar orang shalih itu mendoakan saudaranya. dan mau mengambil dari tempatku 20 kantong beras dan 20 boks ayam.”[10] Sedekah Mengobati Penyakit Jiwa Ada seorang wanita yang menderita penyakit jiwa yang parah. serta ia telah sembuh total berkat karunia Allah dan selanjutnya berkat keutamaan sedekah. “Aku berharap Anda mau shalat ‘Ashar di masjid. bermain-main. tiba-tiba anakku telah berlari-lari. Maka. berlompatan di atas sofa. “Aku bersumpah demi Allah yang Maha Agung. Syaikh Sulaiman pun berkata. “Apakah Anda memiliki harta yang bisa kami sedekahkan untukmu. “Demi Allah. sang Syaikh segera menghubungi seorang yang shalih yang mengetahui keadaan orang-orang miskin. namun panasnya tak kunjung turun dan keadaannya semakin memburuk. orang itu berkata kepada Syaikh. bahwa saudaraku itu sembuh dari sakitnya pada hari yang sama sebelum harta itu sampai ke tangan orang-orang miskin!! Dan. “Ya.000 riyal. Aku pun pergi bersamanya ke beberapa klinik pengobatan. “Hendaklah kita bersedekah untuknya. Isteriku berkata kepadaku. tidak sampai lima menit sesudah aku menutup gagang telepon. Aku masuk ke dalam rumah disertai perasaan gelisah. dan makanmakan hingga kenyang. menggapai Sesungguhnya keridhaan aku ingin menjadikan Segala puji sedekah bagi itu Allah. “Anakku mengeluhkan penyakit demam dan panas.” Aku bersumpah demi Allah. Salah seorang kerabatnya bangkit dan segera bersedekah dengan meniatkan kesembuhan untuknya kepada seorang yang shalih namun fakir yang menanggung beban hidup dua keluarga. Saya memiliki harta kira-kira jumlahnya 7. Orang itu berkata. semoga Allah menyembuhkanmu!” Ia menjawab. tidak tahu apa yang harus aku perbuat. tidak ada seorang pun dari keluargaku yang tahu tentang sedekahku. aku benar-benar tahu bahwa sedekah memang memiliki pengaruh yang besar dalam pengobatan berbagai penyakit.sehat.” Aku pun segera menghubungi via telepon seseorang yang memiliki jalinan hubungan dengan orang-orang miskin. Allah pun menyelamatkan wanita itu dari bala’. aku berpesan kepada orang banyak agar memberikan perhatian kepada sedekah. saat terkena berbagai penyakit.” Maka. aku berkata kepadanya. Saudara yang bersedekah itu mengatakan. untuk membagi-bagikan sedekah itu kepada mereka. lalu hendaklah Anda membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan.

karya Muhammad Albani.[11] Sakitnya Hilang Tanpa Bekas Ada seorang wanita yang mengalami gagal ginjal -–kita memohon kepada Allah.[12] Sudah Masuk Ruang ICU. begitu terkejutnya mereka. Ia menyetujui seluruh ketentuan-ketentuan yang diajukan kepadanya sebelum menjalani operasi. “Sebenarnya tidak ada yang mendorongku untuk mendonorkan ginjalku selain kemiskinan yang menimpa diriku dan karena aku sangat membutuhkan uang. Tersebarlah berita tersebut di kalangan orang-orang ketika itu. perempuan yang sakit tersebut menemui sang pendonor. Karena heran melihat keadaannya. Al-hamdulillah. semoga Dia memberikan keselamatan.” Wanita pendonor itu kembali menangis tersedu-sedu. mereka mensedekahkan daging unta tersebut kepada para keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengharap pahala dari Allah l. Mendadak Sembuh Ada seorang wanita masuk ruang ICU (unit gawat darurat) karena penyakit parah yang dideritanya. Penerbit Insan Kamil. Ia sudah berulang kali memeriksakan dan mengobatkan sakit yang dideritanya tersebut. Ketika tim dokter memeriksa penyakitnya.menyembuhkan kerabatnya dari penyakit jiwa yang dideritanya. Beberapa hari kemudian perempuan yang sakit tersebut kembali ke rumah sakit. “Silahkan engkau ambil uang ini. ternyata ia sedang menangis. Cet. Di hari yang telah ditentukan. ia siap membayar dengan uang sejumlah 20. Beberapa muhsinin (orang-orang yang suka berbuat kebaikan) mengetahui keadaannya.[13] Sumber : Buku “Berobat Dengan Sedekah”. hingga ada salah seorang wanita yang mendengar kabar tersebut yang akhirnya langsung menuju ke rumah sakit untuk mendonorkan ginjalnya. Akhirnya. Beberapa hari kemudian. ia mencari-cari sekiranya ada orang yang mau merelakan ginjalnya untuk disumbangkan kepada dirinya. ia pun bertanya. dan kesembuhan bagi kaum muslimin yang sakit–. “Apakah Anda merasa terpaksa dan keberatan dengan operasi yang akan Anda jalani?” Wanita pendonor itu berkata. Setelah itu. Juni 2009 27 . Hanya bagi Allohlah segala pujian dan karunia. maka mereka pun menyembelih seekor unta dan meniatkan pahalanya untuk si wanita tersebut. X.000 riyal. dan aku tidak menghendaki sesuatu pun darimu…”. kesehatan. karena tidak mendapati sedikit pun bekas sakit pada dirinya. Solo. akhirnya Allah memberikan kesembuhan kepada wanita tersebut. maka wanita yang sedang sakit itu menenangkannya dengan mengatakan. ternyata Allah l telah menyembuhkannya.

dan barangsiapa yang membawa perbuatan yang jahat. sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). Niat baik Yusuf sempat ditunda sehabis Pilkada. setiap bulannya. yang merupakan salah satu calon wakil gubernur ini (berpasangan dengan calon gubernur H. maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. “Barangsiapa membawa amal yang baik. Bahkan Soerya mendapat julukan “Bapak Wong Cilik” Konon bisa sampai ratusan juta rupiah uang yang mereka alokasikan untuk membantu wong cilik Batam. Rekaveny adalah pasangan suami istri yang dikenal dermawan di Batam. Senin. Tapi kala itu keluarga Soerya-Venny sedang sibuk sosialisasi di masyarakat Kepri (Kepulauan Riau). Kebetulan Yusuf Mansur sedang di kawasan Sumatra. 30 Mei 2005 lalu. H. Allah telah berjanji akan melipatgandakan segala bentuk amal perbuatan baik kita. Mungkin itu sebabnya harta yang mereka miliki seolah tak habis sampai tujuh turunan. Dan mereka melakukannya tanpa pilih-pilih dan tanpa pamrih. mereka sengaja mengundang ustad pemilik pesantren Daarul Quran ini. Perhelatan besar ini termasuk mendadak. maka melalui Majelis Taklim Humairah yang dipimpin oleh Rekaveny sendiri. Ustad Yusuf memenuhi undangan salah satu pejabat Pulau Batam. Nyat Kadir) dan istrinya Dra. Tahunya Venny tetap 28 . maka baginya pahala) sepuluh kali lipat amalnya. Soerya. Soerya Respationo.” Dari penjabaran ayat tersebut. Merasa memiliki kesamaan konsep dengan Ustad Yusuf Mansur. Bahkan sampai sepuluh kali lipatnya. SH. alangkah baiknya jika ia bisa singgah di Batam. Mereka tak pernah sungkan menggelontorkan sejumlah uang dari kocek untuk membantu wong cilik. Apakah kita pantas meragukan firman Allah SWT tersebut? Melengkapi rangkaian roadshownya ke berbagai daerah di Sumatra.Kisah Keajaiban Sedekah dari P. Batam Pulau Batam Tengoklah surat Al An’aam ayat 160 yang berbunyi.

” terima imam dengan senang hati. Dahulu kala ada seorang Imam yang bernama Hasan Basri. Tentu saja tak mungkin membagi sebuah roti itu untuk keenam tamunya. Dari kisah tersebut Allah telah menunjukkan betapa maha kayanya Dia. Dalam taushiyahnya itu. Acara yang sedianya akan diadakan kecil-kecilan. kali ini telah menambahkan roti hadiahnya menjadi sepuluh buah. Namun sayangnya ia hanya mempunyai sebuah roti untuk disuguhkan. Bahkan ustad Yusuf yakin benar kalau dalam waktu tujuh hari kita akan merasakan “hasil” dari sedekah kita. membuat tamu yang membawa roti tadi bingung dan pulang. Suatu hari ia kedatangan enam orang tamu. masjid disesaki ratusan ibu-ibu untuk mendengar taushiyah ustad baby face ini. jumlahnya pasti sepuluh. ini bukan untukku. “Nah. bukan dua!” jawabnya lagi dengan tenang. Langsung Venny dan anak buahnya mengatur semua. Maka kesepuluh roti tadi dibagikan kepada keenam tamunya. Allah pasti akan memberikan balasan setimpal atas perbuatan baik kita. ia sempat mengetahui kalau sang imam sedang kedatangan tamu. Di tengah keheranan si pembantu. seorang anaknya.menyelipkan hal ini di sela rapat Majelis Taklimnya. Pembantu sang imam lantas bertanya. tamu yang membawa roti tadi kembali. ini benar untukku. tapi ditolaknya! “Roti ini pasti salah alamat. dan dua sisanya disimpan. Tak lama kemudian datanglah seorang tamu lagi sambil membawa dua buah roti untuk Hasan Basri. termasuk membuat undangan dan diumumkan di Batam Post sehari sebelumnya. pembantunya. berkembang menjadi besar di Masjid Raya Batam. mengapa ia yakin sekali roti itu bukan untuknya. 29 . Ustad Yusuf menuturkan sebuah kisah yang membuka mata dan hati kita akan makna sedekah.” Jawab imam singkat. Alhamdulillah sambutan jamaah luar biasa. Tidak mau pusing. Rupanya sebelum pulang tadi. “Karena kalau roti itu memang untukku. sang imam lantas memerintahkan pembantunya untuk menyedekahkan roti itu pada tetangganya yang lebih membutuhkan.

ia mendapat hadiah sebuah mobil Mercy. Tak disangkanya lagi. di kawasan Duta Mas. karena pada keesokan harinya rumahnya akan disita. istri tak jadi menuntut cerai.” Bebernya semangat.“Banyak kejadian yang membuktikan itu.” paparnya. Masya Allah. Rumah tetap dimiliki. Apa yang terjadi? Begitu angka tabungannya di sebuah bank mencapai lima juta rupiah. ustad ganteng yang suka memakai baju putih ini banyak menemukan fenomena keajaiban sedekah. ustad Yusuf lalu menuturkan beberapa kisah ajaib itu. 30 . Singkat cerita hari itu juga permasalahan Mubalighun selesai. Suatu ketika ia ditimpa masalah berat. Untungnya dia cepat beristighfar akan niat buruknya itu. Semalaman dia merenung dan teringat masih punya simpanan sekitar tiga ratus ribu rupiah. masalah mendapat solusi. malam itu juga ia bagikan uang itu pada fakir miskin. dan anak sulungnya akan dikeluarkan dari sekolah akibat terlalu lama menunggak bayaran. Dana yang lebih dari cukup untuk melunasi hutang-hutangnya dan menyelamatkan rumahnya dari sitaan. menjelang Magrib. dan anak sulungnya bisa tetap bersekolah. sepulangnya dari bank untuk menerima uang itu. Dengan sedekah hutang menjadi lunas. Padahal hanya 300 ribu rupiah yang disedekahkan Mubalighun. Ada seorang temannya yang bernama Mubalighun. “Pokoknya Mubalighun depresi berat dan bahkan berniat bunuh diri malam itu juga. dia merasa dunia akan kiamat baginya. istrinya tidak tahan dan minta cerai. taushiyah dilanjutkan di kediaman Soerya. bahkan menyediakan dana awal sampai 25 juta rupiah. miskin menjadi kaya. susah menjadi senang. Mengingat janji Allah di surat Al An’aam itu. malah tak sampai tujuh hari. Ada juga kisah seorang tukang bubur yang mengorbankan uangnya untuk biaya pengobatan orang tuanya. esok paginya tanpa disangka ia kedatangan teman lamanya yang menawarkan pekerjaan. tiba-tiba istrinya sudah ada di rumah bersama anak bungsunya. Karena selalu berhutang dan dikejar debt collector. Nah. istrinya menunggu di pengadilan agama. tapi lihatlah hasilnya. Ketika sore harinya. pada suatu malam senin. Dari perjalanannya ke berbagai daerah.

Suatu hari dalam sebuah acara ia ingin menyumbang sejuta. Tapi umumnya begitu. Syaratnya buka mata lebarlebar untuk “merasakan” hasil sedekah itu. faedah sedekah ada empat. ia justru datang dari belakang. bahkan lebih cepat. bisa jadi kita dipanjangkan umur. mendatangkan rezeki. sedekahin saja. ia akan berjalan menghampiri penonton dan berdialog dengan mereka. ia tak hanya berdiri kaku di mimbar. membuat yang mendengarnya ingin langsung bertindak. Yang jelas. Jangan mikir uang tinggal sedikit.“Begitu banyak keajaiban yang terjadi gara-gara sedekah. 31 . Dan gaya orasinya san> gat provokatif. membakar semangat. Insya Allah balasan Allah semakin dasyat!” Memang patokan tujuh hari itu tidak mutlak.” tambahnya lagi penuh keyakinan. Dengan hadirnya anak kecil yang lari-lari misalnya.” jelasnya. Jumlahnya sampai berlipat. Nyat Kadir. Makanya sekarang jangan ragu sedekah. Bisa lebih lama. yaitu dapat menolak bala. Sedekah Untuk Membangun Usaha Spiritual Gaya ceramah ustad yang satu ini memang agak lain. namun apa yang didapatnya? Sejak itu ada saja uangnya keluar untuk berbagai keperluan. ia yakin keadaannya tak akan seburuk itu. Biasanya ia muncul sepuluh menit sebelum acara dimulai. Dalam kesempatan ini. menyapa jamaah paling belakang dan berjalan ke podium. “Kalau sampai tujuh hari kita merasa tidak mendapat apa-apa. “Karena saya membutuhkan kefokusan mereka. Suasananya jadi dialogis dan akrab. dan memanjangkan umur. menyembuhkan penyakit. Ny. Itulah sebabnya acara tersebut lebih tepat diadakan di ruangan tertutup dan tanpa kehadiran anak kecil. Biasanya penceramah muncul dari depan atau samping panggung. membenarkan fenomena keajaiban sedekah. berapi-api. Justru semakin berat kita menyerahkan sejumlah uang untuk sedekah. Dalam berceramah. istri H. Semua tetap tergantung Allah. Hasyimah. Andai saja ia jadi menyumbang sejuta. tapi entah kenapa rasanya berat sekali mengeluarkan uang itu. sudah beda konsentrasinya. Akhirnya ia hanya menyumbang 500 ribu.

Itu sengaja ia lakukan agar ia tak dicap sebagai ustad pembawa uang sedekah. menyogok. Ambillah contoh. anda sebagai seorang pengusaha sedang mengincar sebuah proyek. Setiap insan perlu mempelajari ilmu sedekah. tapi sedekah mampu membangun usaha spiritual. Uang dan barang yang terkumpul itu lalu ia serahkan ke panitia setempat untuk disumbangkan pada yang membutuhkan. bahkan tak jarang banyak yang menenteng tangan saya menuju ATM. Kalau kita boleh bergurau sama Allah. maka sebelum memperoleh keuntungan itu. ia 32 . Tidak besar. yakinlah ada hikmah dibalik itu dan yakinlah Allah akan menggantinya dalam bentuk lain. jangan dari manusia. orang suka main sikut sana-sikut sini. Misalnya anda akan memperoleh seratus juta. maka berharaplah dari-Nya. cek. proyek anda tetap gagal. kan? Kalaupun setelah sedekah. Biasanya dalam dunia bisnis.” ujarnya tertawa.Ia juga kerap melengkapi taushiyahnya dengan simulasi dan permainan. jam tangan. Walaupun terdengar tak lazim tapi sedekah mampu membersihkan harta yang kita miliki dan mampu menggolkan proyek yang kita incar. istilahnya kita menyogok-Nya. Saat itu ia ingin sekali tendernya di suatu wilayah tembus. Karena Allah yang memiliki dunia dan seisinya. Meskipun terdengar sederhana dan simpel. “Yang nggak bawa uangpun tidak sungkan menyerahkan hp. gelontorkanlah uang dari kocek anda sejumlah dua setengah juta rupiah untuk sedekah. Sekarang gantilah sogokan anda dengan membiayai seribu anak yatim piatu dan anak jalanan. supaya lebih menarik dan menghibur. maka langsung saja 2. Karena Dia lebih tahu yang terbaik buat kita dan apa yang kita harapkan belum tentu yang terbaik. perhiasan. Insya Allah proyek itu gol. Hal ini pernah dialami oleh seorang pengusaha bijih plastik. Jangan heran kalau sekali ceramah di hotel berbintang.5%nya disedekahkan dimuka. Sebagai ganti sogokan ke pemda setempat. Tapi hasilnya luar biasa. Insya Allah. atau memakai uang pelicin. bisa ratusan juta terkumpul untuk sedekah. Apa yang bisa manusia berikan pada kita? Sekarang bayangkanlah keuntungan yang akan anda dapatkan jika berhasil dalam suatu hal.

Tapi anda harus sedekah dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Jangan ragu dengan firman Allah. Bila engkau ingin dicintai para makhluk. sedekah! Yang mau mendapatkan solusi dari masalahnya. bersabda. Namun apa yang terjadi? Ia tak mendapatkan tender tersebut. ingin kaya? Ya sedekah! Keajaiban Sedekah KEAJAIBAN SHODAQOHMuhammad MuhyidinRasulullah Saw. Bila engkau ingin diperpanjang umurmu.memilih sedekah.” (QS. Bila engkau ingin disehatkan badanmu. “Hai orang-orang yang beriman. Bila engkau ingin diperkaya dalam harta. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Tanpa disangkanya salah seorang teman SMA-nya juga makan di sana dan ajaibnya mereka berusaha di bidang yang sama. Janganlah sekali-kali mengungkit pemberian anda. Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa y> ang mereka usahakan. kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. yang merasa miskinpun harus sedekah kalau menjadi kaya. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir itu. Bila engkau ingin dikumpulkan bersamaku di padang mahsyar. 2:264) Jadi. jika pihak yang telah anda sedekahkan suatu saat berbalik menyakiti anda. sedekah! Karena sedekah bisa memancing rezeki. ?Bila engkau ingin dicintai Allah. Subhanallah bukan? Jadi. janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu denga menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima). Kecewa? Pasti! Dan itu wajar dialami manusia. Yang mau sembuh dari penyakitnya. maka 33 . apa anda masih meragukan faedah sedekah? Bukan hanya orang kaya yang wajib sedekah. Akhirnya terjalin kesepakatan di antara mereka untuk berbisnis dan si teman langsung meneken cek sebagai uang muka. maka zakatilah harta bendamu. Di tengah kekecewaan itu ia mampir di sebuah restoran untuk makan siang. lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). takutlah kepada-Nya dan bertakwalah. berbuat baiklah kepada mereka dan jangan berharap sesuatu dari yang mereka miliki. maka bersilaturrahmilah kepada kaum kerabatmu. maka per-banyaklah shodaqohmu. seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. sedekah! Yang mau melunasi hutangnya.

kelahiran 19 Desember 1976.? ?Suatu hari ada seorang pedagang datang kepada salah seorang staf saya. jadi usianya baru 30 tahun-an pada 2007 ini. mulia dan bahagia.?(Ustadz Yusuf Mansur) Shodaqoh memang tak mampu dinalar oleh hukum ekonomi: ?Anda mengeluarkan. Ter-nyata. kebarakahan kekayaan. di Surabaya katanya baru pertama kali digelar majelis taklim binaannya ini. maka perbanyaklah shodaqoh Anda. bahkan mungkin sudah "go international" . Ia mengaku punya utang Rp. Dan. kakak-nya yang di Swiss kirim SMS.perpanjanglah sujudmu kepada Allah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Ya.. misteri dan rahasia keagungan di balik amal-an shodaqoh. Dan. ke-bahagiaan dan apalagi nikmat pahala di kehidupan akhirat kelak. PRIMA 18-06-07 16:23 Di usianya yang tergolong muda. pada saat ikut ke dalam kelompok atau majelis taklim binaannya. dan tidak tahu lagi ke mana harus mencari uang untuk melunasi utangnya. Baik itu berkaitan dengan kehidupan di dunia. Senyum. Akhirnya staf saya menganjurkan agar ia menjual motor vespanya dan menshodaqohkan hasilnya. beruntung saya bisa ikut hadir di sana. Justru para dermawan itu. Salam Sejahtera. Apa yang bisa dilakukannya? Ia mengaku tak punya sesuatu yang berharga untuk dijual.? Begitulah Allah menaburkan jutaan keajaiban. dhaif dan menderita. 30 juta. Relax.Jika Anda ingin kian kaya.Tak pernah ada tutur kisah bahwa orang yang rajin bershodaqoh lantas hidupnya jadi miskin. mukjizat. sosok Ustad ini memang layak untuk dipanggil Ustad atau Guru dalam ilmu Islam. yang ikhlas lillahi ta'ala. Saya memang baru mengenal dia. tetapi "pamor" dirinya sudah menasional. Semoga Anda dan Semua Makhluk Berbahagia.. Pada saat itu. 30 juta. ia disuruh shodaqoh. Isinya menyatakan bahwa ia baru saja mentransfer dana senilai Rp. makin mulia dan makin bahagia. masih muda usia. pada saat ia sedang menawarkan sepeda motor tersebut.. hidupnya makin bertabur harta. Ustad 34 .. inilah Ustad Yusuf Mansur. Oleh staf saya. maka milik Anda berkurang. melarat. Pasrah Matematik di Sebalik Sedekah dari Ustadz Yusuf Mansur Dikontribusikan oleh Mr. seperti kelapangan hidup dari beragam masalah.

berapa pun yang kita sedekah kan atau kita berikan dengan ikhlas kepada orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Kita tinggal mengalikan dengan angka 10. Dan.Qur'an. yang disebutnya sebagai MATEMATIKA DASAR SEDEKAH. dengan penjelasan tentang sedekah ini.Sehingga kalau dilanjutkan.2 = 2810 . berkaitan dengan sedekah ini.Menurut ustad muda ini.. 35 .8 = 8210 . bukan yang 700 x lipat.4 = 4610 .Meskipun saya sudah tahu mengenai Keagungan Al. "Aku adalah sebagaimana yang diprasangkakan hamba-Ku kepada-Ku". dan menutup kesalahan serta keburukan.3 = 3710 . bagaimana sebenarnya dan sebaiknya sistem sedekah ini bekerja. Oleh karena itu.9 = 9110 . yang memberikan gambaran kepada kita. ini ilmu matematika yang biasa kita terima di sekolah dulu. maka kita bisa membuat "hitung-hitungan" matematika. Matematika sedekah ini. selalu lah berpikir positif kepada Allah. Ini sungguh luar biasa prima.1 = 19 . maka ustad ini menunjukkan sekaligus mengingatkan ke setiap orang yang hadir. kita pakai acuan balasan dari Allah yang minimal saja.benarbenar berbeda. Ayat: 261. Intinya: Semakin banyak bersedekah.Tinggal kita yang mau membuka mata. juga bisa mendatangkan kasih sayang dan bantuan Allah... Bukankah Allah berfirman. maka Allah pasti akan menggantinya dengan jumlah minimal 10 (sepuluh) kali lipat. maka akan ketemu ilustrasi seperti berikut ini:10 . benar-benar semakin membuka "mata-hati" saya. dengan berpedoman pada Al-Qur'an tersebut. kita bisa memperoleh ampunan Allah. dimana Allah menjanjikan balasan 10 x lipat bagi mereka yang mau berbuat baik. yaitu 10 x lipat.5 = 5510 .Yusuf Mansur memberikan uraian menarik mengenai "Shodaqoh" atau "Sedekah". Dengan tetap bergaya "anak muda". Nah. Ustad Yusuf Mansur memberikan ilustrasi yang sangat mudah dan "gamblang". ini menggunakan dasar. sungguh sangat berbeda dengan ilmu matematika yang dulu pernah kita pelajari di sekolah. bahwa Allah sendiri telah menjanjikan.. bahwa Allah membalas 10 x lipat pemberian kita. maka pasti semakin banyak penggantiannya dari Allah SWT. Tetapi... Dan. yaitu tertulis di dalam Al-Qur'an Surat: 6.6 = 6410 . Sedekah bisa mendatangkan ridha Allah.1 = 9 . menghapus dosa. Ayat: 160.7 = 7310 .10 = 100Nah. inilah yang luar biasa prima itu. bahwa dengan sedekah ini. oleh Ustad Yusuf Mansur. ini ada dasar hukumnya. sungguh menarik bukan? Lihatlah hasil akhirnya. Bahkan di dalam Al-Qur'an Surat: 2. Allah menjanjikan balasan sampai 700 x lipat. bahwa pengembalian dari Allah itu bentuknya apa? Bukalah "mata hati" kita.Tetapi ilmu Matematika Sedekah adalah sebagai berikut:10 . jika manusia mau bersedekah.Dia memberikan ilustrasinya sebagai berikut:10 . bahwa selama ini ternyata saya telah rugi besar.

36 . Nabiyallah Ibrahim memilih kematian tetap menjadi rahasia Allah. SUATU hari.” “Ada apa dia datang menemuimu?” “Dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahannya besok pagi. untuk menyegerakan pernikahannya malam ini. Senyum.” “Wahai Ibrahim. umur anak itu tidak akan sampai besok pagi.Salam Luar Biasa Salam Sejahtera. Hampir saja Nabiyallah Ibrahim tergerak untuk rriemberitahu anak muda tersebut. Pasrah Manfaat Sedekah KEMATIAN BISA DIUNDUR (Yusuf Mansur) Kematian memang di tangan Allah.” Habis berkata seperti itu. yang setimpal dengan amal perbuatan kita. sayang sekali. “Siapa anak muda yang tadi mendatangimu wahai Ibrahim?” “Yang anak muda tadi maksudnya?” tanya Ibrahim. Tapi langkahnya terhenti. Esok paginya. Semoga Anda dan Semua Makhluk Berbahagia. Nabiyallah Ibrahim ternyata melihat dan menyaksikan bahwa anak muda tersebut tetap bisa melangsungkan pernikahannya. Malaikat Kematian mendatangi Nabiyallah Ibrahim. Malaikat Kematian pergi meninggalkan Nabiyallah Ibrahim.selalu lah berprasangka baik kepada Allah. “Itu sahabat sekaligus muridku. dan memberitahu tentang kematian anak muda itu besok. yaitu kemauan bersedekah. Relax. kemauan berbagi dan peduli. maka Allah akan serta merta menunjukkan KeMaha Kebaikan-Nya kepada kita. Maka ada satu hal yang bisa membuat kematian menjadi sesuatu yang bisa ditunda. Allah pasti membalas kebaikan kita dengan balasan yang PAS. dan bertanya.

dan tahun berganti tahun. tidak seseorangpun yang mengetahui dalam kondisi apa ajalnya tiba. lihat-lihatlah sekeliling Anda. tapi Allah menahannya. “Apa gerangan yang membuat Allah menahan tanganmu untuk tidak mencabut nyawa anak muda tersebut. jadi. Bukankah sedekah akan mengundang cintanya Allah? Sedangkan kalau seseorang sudah 37 . dulu?” “Wahai Ibrahim. anak muda tersebut menyedekahkan separuh dari kekayaannya. Bila bersedia. Hingga usia anak muda ini 70 tahun. Maka mengeluarkan sedekah bukan saja akan memperpanjang umur. minggu berganti minggu. bulan berganti bulan. kematian memang di tangan Allah. tengoklah kanan-kiri Anda. Karena siapa tahu kesusahan itu digelar Allah untuk memperpanjang umur Anda. memajukan dan memundurkan kematian adalah hak Allah. Nabiyallah Ibrahim bertanya kepada Malaikat Kematian. Dan Allah memberitahu lewat kalam Rasul-Nya. Saudara-saudaraku sekalian. Muhammad shalla `alaih bahwa sedekah itu bisa memanjangkan umur. tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajalnya akan sampai. Tinggal apakah Anda bersedia menolongnya atau tidak. apakah dia berbohong tempo hari sewaktu menyampaikan bahwa anak muda itu umurnya tidak akan sampai besok pagi? Malaikat Kematian menjawab bahwa dirinya memang akan mencabut nyawa anak muda tersebut. hingga engkau masih melihatnya hidup. Bila Anda menemukan ada satu-dua kesusahan tergelar. pembaca “Kajian WisataHati” dimanapun Anda berada. maka sesungguhnya Andalah yang butuh pertolongan. justru itu. itu adalah…sedekah. Maka.Hari berganti hari. Dan. di malam menjelang pernikahannya. maka kemungkinan besar memang Allah akan memanjangkan umur Anda. Dan ini yang membuat Allah memutuskan untuk memanjangkan umur anak muda tersebut. Nabiyallah Ibrahim malah melihat anak muda ini panjang umurnya. melainkan juga memungkinkan kita meninggal dalam keadaan baik.” Saudara-saudaraku. bila disebut bahwa ada sesuatu yang bisa menunda kematian.

Tapi tentu saja. Sedekah merupakan bagian dari upaya tadzkiyyatun nafs. “Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. tidak ada dosanya yang tidak diampunkan. Bahkan dalam kitab suci itu kalimat perintah Allah untuk bersedekah menggunakan huruf waw ‘athaf. bersedekah juga semestinya tidak hanya dilakukan di bulan Ramadhan. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. baik lahir maupun batin. sebagaimana berakhlaq mulia. Dalam Al-Quran. maka tidak ada masalahnya yang tidak diselesaikan. Insya Allah. Salam.dicintai oleh Allah. hanya berdekatan dengan yang serba suci. kita masih membahas “sedikit tentang menunda umur. tapi kaitannya dengan kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi “. sambil mempersiapkan kematian datang. Mudah-mudahan Allah berkenan memperpanjang umur. yang biasa digunakan sebagai kata-kata 38 . sedekah disebutkan sebagai salah satu ibadah yang utama. kemudian kepada Allah-lah kamu kembali. Yusuf Mansur. kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur yang telah ditentukan. sehingga kita semua berkesempatan untuk mengejar ampunan Allah dan mengubah segala kelakuan kita. membersihkan pribadi. melainkan selamanya. dan tidak ada nyawa yang dicabut dalam keadaan husnul khatimah. rahmat Allah SWT mudah menghampiri. lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan” (AnNisaa: 78) Shodaqoh membawa berkah Salah satu amal shalih yang sangat dianjurkan sebagai ibadah utama di bulan Ramadhan ialah bersedekah. tidak ada keinginannya yang tidak dikabulkan. Salam Wisata Hati. Jika hati bersih. Allah itu suci. Sebab.

baru kemudian bersedekah. menurut AlQuran.” Mengapa sedekah sangat dianjurkan? Barangkali karena sifat alamiah manusia yang memang sangat sulit berbagi. sehingga dalam Al-Quran terdapat banyak perintah mengenai amalan utama itu. sehingga sedekah pun tertunda. pelit.” Konsep sedekah sesungguhnya tidak semata-mata berkaitan dengan pemberian materi. sedekah merupakan perintah yang sangat mengikat dan sangat penting. Bahkan semakin kaya semakin bakhil. harta miliknya akan berkurang. EMPAT KEUTAMAAN 39 . Padahal. “Katakanlah kepada hamba-hamba. kalau kita ingin dicukupkan rezeki oleh Allah SWT. Dengan demikian. bahkan kaya raya. bakhil. jangankan untuk orang lain.sumpah. apalagi menjadi dermawan. menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. sabda Rasulullah SAW lagi. Padahal.Ku yang beriman. “Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. barangkali mereka berpikir. sedekah sesungguhnya identik dengan amal kebajikan. untuk diri sendiri saja masih kurang. Sebab. Karena merasa selalu kekurangan. dengan memberi. selalu saja kurang. harta yang dikumpulkan itu malah tidak pernah cukup. Misalnya dalam surah Ibrahim ayat 31. haruslah bersedia berbagi. banyak kita jumpai orang yang hidupnya telah mapan.” Maka. Misalnya. Begitu pentingnya sedekah. demi Allah. hendaklah mereka mendirikan shalat. Dalam masyarakat. tapi tetap saja kikir. mengapa enggan memberi? Karena sebagian orang berpikir bahwa. Lho. sebaiknya menunggu sampai harta cukup dulu. Bahkan. “Setiap amal yang baik adalah sedekah. ia pun enggan bersedekah. sehingga semakin hari semakin merasa kurang saja. Itu sebabnya banyak orang berpikir. Wallahi. sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual-beli dan persahabatan. dalam praktek. sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Atau.

setiap bulir (terdapat) seratus biji. sabda Rasulullah. melainkan syukuran. yang berjanji melipatgandakan “pengganti” sedekah sampai 700 kali. “Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu. karena sedang sangat membutuhkan dana.” Yakin bahwa Allah tak mungkin ingkar janji. firman Allah. seorang sufi menjadi sangat dermawan. dan bertambah”. Bagi seorang mukmin. bahkan sahabatnya semakin bertambah dan ia semakin dicintai orang. “Tidak akan berkurang rezeki orang yang bersedekah. akan “mengundang” kekuasaan Allah. Dan hasilnya. Sebab. Sangat utama ditunaikan di depan. karena hal itu bukan sedekah. Semakin banyak bersedekah. Pertama. Jika sedekah disampaikan di depan. kecuali bertambah. Allah melipatgandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki.Sedemikian penting dan utamanya bersedekah. semakin banyak rezeki melimpah. Simak surah Al-Baqarah ayat 261. ada empat keutamaan. Apa sebenarnya keutamaan sedekah? Menurut Rasulullah SAW. 40 . Ada pula ulama yang. sehingga kita dianjurkan menunaikannya sebagai inisiatif. mengapa? Sebab. (sedekah-Nya) serupa sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. bukan setelah ada sisa dari suatu harta. di hari kiamat kelak tak seorang pun yang bersedia menerima sedekah lagi. Sebuah prinsip yang kelihatannya sangat sederhana dan “aneh”: mumpung masih hidup. Juga jangan diberikan setelah melaksanakan suatu perbuatan. semua orang terlalu sibuk degan urusan masing-masing. Dan justru karena sangat dermawan itulah ia tak pernah kekurangan. sebagai upaya untuk membangun solidaritas antarmanusia. bertambah. malah memperbanyak bersedekah. bukan atas permintaan. Lho. sedekah justru mengundang rezeki. sebagai inisiatif. kita harus bersedekah. Allah melipatgandakan pengganti sedekah yang telah ia keluarkan. Dan Allah mahaluas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. hidup di dunia merupakan kesempatan yang baik untuk bersedekah.

Dan bersedekah merupakan upaya terbaik untuk membantu orang lain. Alkisah. karena dapat membantu orang lain. Allah menjanjikan melipatgandakan ganjaran sedekah hingga 700 kali lipat. ditolong atas semua permasalahannya. jika orang sudah benar-benar menyadari akan jadi dirinya. Ciledug. pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Wisata Hati di Bulak Santri.. berkat ridha Allah SWT. ia membuka rekening khusus untuk tabungan haji.70. seorang pedagang bubur ayam di semarang. Jawa Tengah.000. Dengan bersedekah Rp. dan semakin dicintai para sahabat. musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. sedekah dapat memanjangkan umur. Dengan kebajikan. Tapi.000. Tangerang. hidup menjadi lebih berkualitas. dialah muslim yang baik.100. tahu perannya sebagai makhluk sosial. diringankan bebannya.5 juta.” Sabda Rasulullah SAW lagi. Sebab. dia harus membantu mereka yang lebih susah. pada 2003.000. lebih menderita. uang yang terkumpul baru mencapai Rp. “Bersegeralah bersedekah. Demi mewujudkan niat tersebut. kehidupan kita akan dipenuhi kebajikan. ingin sekali memberangkatkan ibunya pergi menunaikan ibadah haji. lebih bermasalah. menahan musibah. padahal tarif ONH 41 . Selain itu.Kedua. yang kemudian hidupnya berubah. sedekah dapat menolak bala. sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Sabda Rasulullah. Karena sedekah dapat membersihkan hati dan pikiran. Cukup banyak kisah tentag muslim yang baik.misalnya. Menurut Imam Ghazali. Ketiga.” Keempat. yang dikisahkan oleh Ustad Yusuf Mansur. Misalnya. dampaknya secara psikologis dapat pula membantu penyembuhan. Selalu tumbuh kepuasan batin dan merasa lebih berbahagia. yang gemar bersedekah. “Jika seseorang ingin dihilangkan kesulitannya. setelah dua tahun menabung. menghilangkan kesulitan. Dengan bersedekah. Dan dengan uang itulah si sakit membiayi proses penyembuhannya. Dan muslim yang baik ialah mereka yang gemar bersedekah. bukan tak mungkin akan kembali Rp.

2 milliar. tak disangka-sangka. Kisah seorang sopir di bawah ini juga menarik. Suatu hari ia menemui seorang ustadz.000 (27 juta) itu dengan ikhlas. ia bisa melunasi utangnya yang Rp. Maklum. Padahal. Walhasil. dan ia dianjurkan untuk bersedekah. mobil itu ia jual kepada seorang hartawan. Ajaib. ia harus menanggung satu istri dan lima anak. bukan hanya sang ibu tercinta yang pergi haji. mengabarkan baru saja mentransfer uang Rp. Tak lama kemudian.25 juta. Suatu hari ia menceritakan kesulitan hidupnya kepada seorang ustadz.30 juta. si tukang bubur beserta istrinya pun berziarah ke Tanah Suci. Padahal. sebuah motor vespa. Namun ustadz itu melihat. menyedekahkan satusatunya arloji yang ia beli di Singapura senilai $S 3. 42 . Akhirnya. abangnya di swiss mengirim SMS. Ia bingung.000. padahal ia tak punya apa-apa lagi. ia masih punya sebuah arloji yang bisa dijual dan uangnya disedekahkan. Dan pulangnya menjadi tukang bubur yang kaya raya. Tiga hari kemudian. Insinyur itu pun menurut. pembayaran lazimnya dilakukan setelah proyek selesai. Kisah berikut mengenai seorang pedagang yang punya utang Rp. mobil tersebut di beli dengan harga setengah miliar rupiah. Suatu hari ia dianjurkan oleh seorang ustad untuk bersedekah. Si pedagang menuruti nasihat itu. Ia tidak bisa membiayai hidup keluarganya hanya dengan gaji Rp. Karena memang berniat baik. ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Baru saja berniat hendak menjual vespa. dan uangnya disedekahkan.waktu itu sekitar Rp. Allah berkehendak menolongnya. ia memenangkan program undian berhadiah mobil mewah seharga hampir Rp.500 juta di Bank Mandiri tempat ia menabung. dan gemar membagikan bubur ayam kepada fakir miskin.800.30 juta. dan menyedekahkan lagi uang sebanyak 1 miliar. 5 miliar dan dibayar kontan di muka. ia mendapat proyek pembangunan senilai Rp. Sang ustadz malah menganjurkan menjual satu-satunya harta yang masih dimilikinya. Karena tak sanggup membayar pajak. Seorang insinyur punya utang Rp.2 milliar. Berarti Allah melipatgandakan tabungannya hingga 100 kali lipat.

10 ribu untuk ongkos pulang. “Lebih baik Bapak coba dulu. Si marbot punya Rp. Sekitar tahun 1980. keluarkanlah sedekah.” Dengan tenang ustadz itu menjawab. Karena tidak berani minta. Dia tahu.100 ribu. bersedekah. jika rasa syukur tidak diwujudkan dengan berbagi.15 ribu. dan sopir itu mendapat bagian Rp. dan langsung menyerahkannya kepada ibu yang sangat membutuhkan itu. sang ustadz menjelaskan. Karena itu ia menyarankan agar pak sopir bersedekah. apalagi anak-anak bertambah besar”. selama tiga hari melihat seorang bocah laki-laki lusuh berlalu-lalang dengan wajah sedih di depan gerobak dagangannya.” Tak lama kemudian sopir itu menyedekahkan Rp. katanya. Inya Allah. belum menghasilkan perubahan. karena masih bisa bekerja. Ketika ia sedang asyik membersihkan masjid. Menanggapi keluhan itu. ia hanya memandang gerobak gorengan itu dari kejauhan. “Sebenarnya saya tidak ingin mengeluh. “Bapak sudah bersyukur belum?” Sopir itu menjawab sudah bersyukur. seorang pedagang gorengan di jakarta. Seminggu kemudian. pedagang gorengan itu menyisakan sepotong buntut singkong 43 .5 juta. Pada hari keempat. Allah SWT akan mencukupi kebutuhan Bapak. Masih ada kisah mengenai keberkahan sedekah yang dialami seseorang marbot masjid. Ternyata bisnis majikannya sukses. Setelah dihitung. khusus untuk si marbot. Seminggu kemudian. “Bagaimana mungkin bersedekah. uang yang ada saja masih kurang. Mendengar penjelasan tersebut si sopir berkata.1. ia mendapatkan sumbangan uang dari para jamaah. jumlahnya mencapai Rp.1 juta. anak itu menginginkan sepotong-dua potong gorengannya secara gratis. ia diajak majikannya ke luar kota untuk urusan bisnis.Sang ustadz balik bertanya. tapi kebutuhan saya tidak tercukupi. tiba-tiba datang seorang ibu minta uang Rp.

tersenyum “Dulu. “Terima kasih. ketika saya masih kecil. yang biasanya dibuang. Si pedagang gorengan terperangah. ada pisang sama singkong goreng”. tukang gorengan itu masih berjualan di tempat yang sama. tapi baginya itu membuatnya sangat bahagia sehingga ia berjanji suatu saat akan membalas budi baik pedagang 44 . “Bang.” papar si pemuda itu. ingin membuktikan bahwa dia masih bisa jajan. Kenapa kamu masih ingat sama saya?” tanya pedagang itu penasaran. si bocah lansung berlari menyambar singkong itu seraya berucap. Dia tidak mengira sepotong buntut singkong. ada buntut singkong?” “Kagak ada. “Yang saya beri dulu kan cuma buntut singkong. lalu bercerita bahwa sesaat setelah menyambar singkong itu dia langsung memamerkannya kepada teman-temannya. Ketika berhadapan. Suatu hari sebuah mobil mewah berhenti di depan gerobaknya yang diparkir di tengah perkampungan kumuh. Bang. tapi juga kebahagiaan. Dulu. Selama empat hari saya berlalu-lalang di depan gerobak Abang ini. ujar si pedagang gorengan itu.goreng yang biasanya tidak dijual. bisa membuat pemuda itu mendatanginya dengan keadaan yang benar-benar berbeda.” jawab pemuda itu.” Matanya berbinar. Penumpangnya. sampai Abang memanggil saya memberi sepotong buntut singkong goreng yang langsung saya sambar. dan ayah saya baru saja wafat. Sesuatu yang dianggap remeh. Tapi ia bingung ketika si pemuda perlente itu mendadak berucap. “Saya kangen ama buntut singkongnya. Dipanggilnya bocah itu sambil mengacungacungkan sepotong singkong kecil itu. tapi senyumnya terkembang. Kenapa kagak beli yang lain aja? Noh. si pedagang gorengan seperti tak peduli. menghampiri pedagang gorengan itu. Si pedagang akhirnya ingat pada wajah yang pernah dikenalnya 24 tahun silam. bang. tidak ada yang membiayai hidup saya. Tak menunggu lama. Dua puluh empat tahun kemudian.” tuturnya. seorang pria muda berpenampilan wah. Mas! Buntut singkong mah dibuang. “Abang tidak sekadar memberi saya buntut singkong. Temen-temen mengejek karena saya tidak bisa jajan. Abang kan pernah ngasih saya buntut singkong goreng.

Tapi. juga berniat untuk melamarnya. sebab ayahanda semua anak yatim adalah Rasulullah SAW. Ini kisah tentang seorang wanita berusia 30-an tahun yang sulit mendapat jodoh. Allahu akbar! Percaya atau tidak.gorengan itu. datanglah seorang duda berniat mempersuntingnya. Maka Allah pun membalas amal shalihnya itu. minta perincian harga empat macam bahan material yang sedang dibutuhkan oleh panitia pembangunan. sedekah ternyata juga dapat mempermudah seseorang mendapatkan jodoh. Sebagai muslimah yang baik. dan satu-satunya tempat curhat adalah kakeknya. Ia mengumpulkan delapan bayi yatim yang masih merah. Bahkan sampai kini ia masih hidup. merawatnya dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang. bahkan sudah ada yang menikah. tapi ayahnya tidak setuju. Bayi-bayi yang dirawatnya pun sudah dewasa. antara lain. tapi kali ini ibunya tidak setuju. ia menjadi ketua grup senam beranggotakan 2. Menyadari nasib buruknya itu. Tak lama kemudian. Beberapa waktu setelah itu. datanglah seorang pria ingin mempersuntingnya. Semoga Abang bahagia”. Malah. Ia lalu datang ke sebuah masjid yang sedang dalam tahap pembangunan. ujar si pemuda. tapi tiba-tiba dilamar empat pria. Pedagang gorengan itu hampir-hampir tidak percaya. Ketika saat-saat terakhirnya (menurut perkiraan dokter) sudah tiba.000 orang. si pasien berusaha membuat sisa umurnya yang tinggal sedikit untuk beramal shalih. saya ingin memberangkatkan Abang berhaji. Ada lagi kisah seorang pasien yang menurut dokter sudah tak punya harapan hidup lagi. ia berserah diri kepada Allah SWT. Maka ia pun menyerahkan uang sejumlah harga untuk membeli bahan material yang dibutuhkan. anehnya ia justru lebih sehat. Dua puluh empat tahun silam ia telah membahagiakan seorang anak yatim. tetapi keburu 45 . Sang kakek pun menyarankan agar ia rajin bersedekah. Di hari yang lain bertandanglah seorang pemasok berbagai jenis barang. “Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Abang.

Nilai sedekah akan sangat tinggi bila yang disedekahkan adalah benda yang sangat dicintai. Namun. mendadak 46 . ternyata suaminya raib. ustadz itu melihat sebentuk cincin yang melingkar di jari manisnya. Sang Pemberi Jodoh. Padahal ia tak punya harta yang nilainya sebanyak itu. Lihatlah isyarat yang semula tak tampak tapi belakangan kelihatan jelas. Tapi. Biasanya setiap sore anak-anaknya bermain di halaman. Suatu hari ibu tersebut mengadukan halnya kepada seorang ustadz. Ini satu-satunya benda peninggalan suami saya. seorang ibu menerima kabar bahwa suaminya mengalami kecelakaan. Akhirnya. Hari demi hari berlalu. “Lho. Kemudian ia bermimpi melihat matahari terbit. yang menyarankannya untuk bersedekah. hingga urunglah niatnya untuk melamar si wanita idaman.” kata ustadz itu lagi.pria itu dijodohkan dengan sepupunya. wanita itu menunaikan shalat Istikharah. ia diperkenalkan dengan seorang pemuda dalam sebuah acara di masjid. hubungan mereka semakin dekat. mohon petunjuk kepada Allah SWT. dengan langkah ringan ia pun pulang. ia menjual cincin tersebut dan menyedekahkannya ke sebuah yayasan yatim piatu. justru itu. Di lain waktu. dan ia harus membayar biaya perawatan sampai puluhan juta rupiah. sang wanita tetap menyerahkan pilihannya kepada Allah.” katanya. “Tidak mungkin. Dan mimpi tentang matahari terbit itu ternyata jadi kenyataan: calon suami wanita itu bernama Syamsul Falah. dan si pemuda pun bermaksud melamarnya. ketika ia menjenguk ke rumah sakit. “Cincin itu juga bisa disedekahkan”. dan untuk makan saja sulit. Suatu hari. Jangan heran jika sedekah juga mampu mengembalikan suami yang hilang. Setelah itu.Tiba-tiba. Setahun sudah suaminya hilang.Tapi. si matahari kemenangan. empat macam sumbangan untuk pembangunan masjid agaknya isyarat empat pria yang datang melamar. Dari kejauhan rumahnya tampak sepi. Agar hati lebih mantap. dan ternyata pemuda itulah jodohnya. si ibu bilang tak punya harta apa-apa. Ketika ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam seperti kebiasaannya. ujar ustadz itu.

hendak mengajar. Suatu pagi.Nya. tiba-tiba mobilnya bertabrakan dengan mobil lain. Atau terkena penyakit gula. ikuti kisah-kisah ini. Kalau tidak ditarik kembali. yang tampak adalah wajah suaminya. kita harus mau berbagi. “Mungkin karena tadi pagi saya sudah bersedekah. Begitu pintu terbuka. Sebab. Allah akan membantu hambaNya jika ia mau membantu orang lain. ustadz itu pergi ke Gunung Putri. Bogor. karena itu pasti kehendak Allah. boleh jadi harta karunia Allah itu akan ditarik kembali. Kekayaan yang ditimbun hanya akan 47 . Di jalan tol. Tapi. dia dan seluruh warga bergotong royong membangun masjid yang belum beratap. Memiliki harta berlimpah.ia terperanjat. dan berjendela. entah dari mana. Sebelum bencana. Siapa yang membutuhkan pertolongan dan kemudahan dari Allah. Kata Ustadz Yusuf Mansur. Sang Maha Pemurah selalu punya cara untuk melimpahkan rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki. kolesterol. terkena stroke. Sang ustadz tidak heran. Subhanallah! Bahwa sedekah bisa menolak mara bahaya. apa gunanya. tiba-tiba kembali pulang. Akibat yang baik selalu berawal dari perbuatan baik. berpintu. seorang ustads di Tangerang bersedekah kepada rekannya sesama ustadz. “Kalau mau rezeki dicukupkan oleh Allah.” Seorang ibu selamat dari bencana tsunami di Aceh beberapa waktu lalu. Banyak hikmah berharga yang bisa dipetik dari kisah-kisah di muka. tapi alhamdulillah ia selamat. bisa jadi pemiliknya akan kehilangan rasa menikmati. hingga kaki dan tangan lumpuh. Dengan jalan bersedekah. Menjelang sore.” Apalagi Allah juga berjanji akan mengabulkan permintaan yang keluar dari mulut orang yang tangannya rajin memberi. Orang yang selama setahun hilang. tapi tergolek tak berdaya di tempat tidur. Ketika bencana tiba. “Karena itu. seluruh warga selamat karena berlindung di dalam masjid yang mereka bangun. janganlah kikir dalam bersedekah. asam urat. Berkah sedekah hanya bisa dirasakan oleh orang yang bersedekah. berbagi menjadi sebuah keharusan. ia juga harus ikhlas. Ia berkata dalam hati. Jika kita mengabaikannya.

Namun.” Sembuh dari Kanker karena Sedekah Kisah berikut ini adalah salah satu kisah yang sangat terkenal dan menjadi pelajaran berharga bagi setiap orang. Ia kemudian mengutip sebuah hadist qudsi. 48 . pandangannya tertuju kepada seorang perempuan tua yang berdiri disamping tempat penyembelihan binatang. Dia berkeinginan untuk mengurus segala sesuatunya. Akan tetapi lelaki tersebut meminta para dokter agar mau memberikan tenggang waktu untuk pulang ke Negara asalnya terlebih dahulu.Dia lalu pergi memeriksakan diri ke rumah sakit terkenal. dan prosentase kesembuhannya sangat tipis sekali. Allah sudah memperingatkan. kecepatan Allah membalasnya lebih dari gerakan sedekahnya.menjadi beban di hari kiamat. Tokoh dalam kisah ini adalah seorang lelaki kaya raya. ujar Ustadz Yusuf Mansur lagi. “Barang siapa berniat sedekah. Akhirnya lelaki itupun pulang kenegara asalnya lalu mengurus segala sesuatunya. Tidak lupa dia menuliskan wasiat dan menitipkan anggota keluarganya kepada orang yang dipercayainya untuk menjaga keluarganya. jika ternyata setelah operasi ada hal-hal yang tidak diinginkan. ditemukan penyakit kanker kronis dalam tubuhnya. dan berwasiat kepada anggota keluarganya. Para dokter menyarankan agar dia mau berobat ke luar negeri supaya mendapat perawatan intensif. kekayaan yang ditimbun dengan sikap kikir akan dikalungkan di leher pemiliknya”. Suatu ketika dia tekena penyakit kronis yang tidak bisa didiamkan begitu saja. dia sama sekali tidak memberitahukan kepada keluarganya permasalahan yang sedang dia hadapi. Menurut diagnosa dokter. Suatu ketika dipertengahan jalan menuju rumahnya. Seketika itu juga lelaki itu berangkat ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan dan hasilnya sama dengan diagnosa dalam negeri. dia adalah pengusaha besar. Para dokter di rumah sakit itu lalu menyarankan agar dia mau melakukan operasi untuk menghilangkan anggota tubuhnya yang digerogoti kanker.

Perempuan itu mengumpulkan tulang-tulang yang tercecer di sebelah tempat penyembelihan. Lelaki itu lalu menhentikan langkahnya dan menemui perempuan tua itu. Dia bertanya kenapa perempuan itu mengumpulkan tulang-tulang yang tercecer. Perempuan itu lalu bercerita kepadanya, bahwa anak-anaknya menjadi yatim sepeninggal suaminya. Keluarga ini sangat miskin dan tidak punya uang untuk membeli daging. Yang bisa dilakukan adalah mengumpulkan tulang-tulang yang tercecer untuk dimasak sebagai ganti dari daging. Lelaki itu sangat tersentuh mendengar penuturan kondisi yang dihadapi perempuan itu. Dia lalu menyedekahkan uangnya dalam jumlah lumayan banyak kepada perempuan itu. Selanjutnya dia memberikan uang kepada tukang sembelih dalam jumlah yang lumayan banyak lalu memintanya untuk mengirimkan daging kepada perempuan itu setiap mingggunya. Perempuan itu sangat berterimakasih kepada lelaki itu. Tidak lupa dia mendoakan lelaki itu lalu permisi dan meninggalkan tempat.

Beberapa hari kemudian, lelaki itu pergi ke luar negeri untuk menjalani operasi. Sebelum operasi dilaksanakan, terlebih dahulu dokter memeriksa lelaki itu kembali. Hasilnya sangat mencengangkan. Berubahlah raut muka dokter itu, dan dengan nada marah dia bertanya kepada lelaki itu, “Apakah engkau sudah pergi ke rumah sakit lainnya untuk menjalani pengobatan atas penyakitmu itu?" Lelaki itu menjawab, “Tidak.” Dokte itu berkata, “Bohong! Jujurlah padaku, apakah engkau sudah pergi ke rumah sakit lainnya atau tidak?” Lelaki itu menjawab, “Aku bersumpah, demi Allah aku sama sekali tidak pergi ke rumah sakit lainnya, Sebenarnya ada apa engakau bertanya seperti ini?” Dokter itu lalu menjawab, “Pemeriksaan dan diagnosa terbaru menunjukkan tubuhmu sama sekali sudah bersih dari kanker. Keadaanmu sekarang ini sehat-sehat saja.”

Lelaki itu hampir tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh dokter itu. Dia tidak kuasa membendung air matanya yang meleleh karena bahagia. Dia lalu bertanya kepada dokter itu apakah benar apa yang barusan dikatakan kepadanya. Dokter itu

49

menjawab dan bersumpah bahwa apa yang dikatakannya adalah benar.

Setelah menyadari atas apa yang dialaminya ini, lelaki itu lalu bersyukur memanjatkan puji kepada Allah. Kemudian dia pulang ke Negara asalnya dalam keadaan sehat wal afiat. Dia menceritakan kepada anggota keluarganya, dan mereka semua sangat takjub terhadap peristiwa yang dialami lelaki itu.

Dalam hal ini lelaki itu berkata; Allah telah menyembuhkan aku berkat doa yang dipanjatkan oleh perempuan tersebut, karena aku telah bersedekah kepada anakanak yatimnya. Dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk memelihara keluarga miskin sampai waktu yang dikehendaki Allah. Subhanallah.Semoga cerita ini bisa menjadi renungan buat kita semua bahwa sesungguhnya sedekah mampu memadamkan murka Allah, dan mampu menolak dari kematian yang buruk. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw; Obatilah orang-orang sakit kalian dengan (mengeluarkan) sedekah.

KEAAJAIBAN SEDEKAH

SINOPSIS Urusan sedekah adalah urusan hati & keikhlasan setiap umat di dunia ini. Ada yang merasa bahwa setiap harta/uang yang dia terima adalah milik sekaligus hak pribadinya & tidak untuk siapa-siapa apalagi untuk dibagi-bagikan. Audzubillahmindzalik.., namun ada banyak juga berpendapat bahwa setiap harta/uang yang diterimanya adalah titipan Allah semata & wajib disedekahkan kepada yang berhak.

Bagi hamba Allah yang merasa bahwa semua harta serta kedudukan adalah titipan, dengan jiwa yang besar & hati yang tulus ikhlas akan mengeluarkan kewajibannya,

50

walaupun apa yang dia cintai dia korbankan, walaupun dalam keadaan tak punya apapun & terbelit kemiskian, akan tetap rela memberikanya demi mendapat Ridlo Allah SWT.

Aku masih dalam taraf belajar tentang keimanan apalagi soal sedekah, aku hanya ingin berbagi cerita betapa Keajaiban Sedekah itu benar-benar ADA & Allah sungguh Maha Kaya & Pemurah.

Minggu siang, tak seperti biasa aku menyalakan TV, ketemulah salah satu TV Swasta yang menayangkan Acara Keajaiban Sedekah, Tausyiah dibawakan oleh Ust. Yusuf Mansur dengan gaya bahasa sederhana, mudah dipahami, dibumbuhi bahasa gaul ala betawi, mudah dicerna, enak didengar & langsung masuk & mengena direlung hati yang dalam. Kebetulan ada 2 Nara sumber yang dihadirkan dalam Acara tsb. mengupas betapa Keajaiban Sedekah itu telah merubah hidupnya mengalami kesulitan & dengan bersedekah Allah telah menggangkat semua kesulitan yang dialaminya dalam waktu yang "takjub" bahkan Allah melipat gandakan bakhan berlipat-lipat dari sedekah yang dikeluarkan. Sosok Bapak muda, Bpk. Drs. Mulyadi, MM, secara ikhlas & penuh haru menceritakan bahwa saat itu beliau terlilit hutang bermilyar-milyar, bahkan semua harta & rumah yang beliau miliki serta rumah ibunya akan disita oleh pihak bank, belum lagi hutang-hutang & piutang yang macet.

Jum’at sepulang mendengarkan "vonis eksekusi" penentuan tanggal penyitaan rumah dari bank, beliau begitu kalut, mobil BMW nya tersita, beliau praktis naik bus way yang dalam hidupnya belum pernah merasakan naik bus way. Sehingga kalutnya akhirnya beliau memutuskan turun & mampir ke Masjid Al-Azhar untuk berikhtikaf & secara kebetulan saat itu sedang ada Tausyiah dari Ust. Yusuf Mansur mengulas tentang Keajaiban Sedekah. Beliau masih belum percaya ada keajaiban sedekah, tapi beliau penasaran ingin mengikuti tausyiah tsb. Ketika Ust. Yusuf Mansur menghimbau jamaah untuk mensedekahkan apa yang dimiliki jamaah saat hadir di masjid tsb. (apa saja untuk disumbangkan dengan hati ikhlas, Insya Allah, Allah akan mengangkat segala kesulitan kita).

Satu-satunya harta yang beliau miliki saat hadir, hanya jam tangan kesayangannya, jam tangan yang beliau impikan untuk dimiliki sejak kecil. Jam Bulgary seharga US$

51

ketika saya ke ATM.. disampaikannya kabar gembira tsb. suatu hari ibu tsb. telpon genggam Pak Mulyadi berdering tak berapa lama setelah menyumbangkan jam tangan idamannya. Sabtu. Beliau masih didalam masjid & masih belum yakin akan keajaiban tsb. 52 .000. 3. Aku ada cerita lagi. "Kriiinggg. Yusuf Mansur bagi para jamaah yang hadir untuk menyumbangkan apa saja yang dibawa saat itu. telah disumbangkan ke Dewan Masjid Al-Azhar.000.. Seorang ibu A mengeluhkan anaknya sudah 5 bulan tidak bayar SPP. saya tabung. & terlihat direkening bank saya telah masuk uang sebesar Rp.300. Senin.". Sedekah beliau mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. untuk terus mengalir." begitu ucapan Pak Mulyadi dengan suara agak parau terharu bahagia agak berkaca-kaca membagikan sharing Keajaiban Sedekah dihadapan Jamaah di salah satu Masjid Tanah Abang Blok A & juga dihadapan para pemirsa televise siang itu. walaupun tetap menabung dibank tapi hidupnya tetap tidak berubah tanpa bersedekah.. Yusuf Mansur.Allahu Akbar… Sekian persen dari nilai tsb. Beliau masih belum percaya adanya keajaiban sedekah walaupun rekanannya yang menelpon mengabarkan bahwa proposal proyeknya telah disetujui. Yusuf Mansur yang berbagi cerita siang itu di TV. Bung Ikang merasa. jaditinggal menunggu jebolnya pipa pahala tsb. Petugas bank yang beliau tunggu-tunggu ternyata belum datang juga. Ada banyak saksi hidup yang mengalami kejaiban sedekah tsb. Subhanallah. salah satunya adalah artis penyanyi Ikang Fauzi yang kebetulan juga menjadi nara sumbernya. Minggu dilaluinya & rekanannya telah mengabarkan bahwa nilai proposal proyeknya seharga 3 Milyar telah disetujui tapi tetap belum yakin. Subhanallah… "Betapa hati saya sungguh terharu. Saya tertegun. merinding mendengar sharing beliau yang menurut Pak Ust. itukhan hak saya. Namun setelah mendengar salah satu ceramah ttg.00 dengan ikhlas & maja terpejam beliau letakkan disurban yang telah disedikan oleh Ust.: 1. Dengan hati galau beliau menerima telp petugas bank yang mengabarkan bahwa penyitaan dibatalkan karena petugas bank mendengar bahwa proyek beliau disetujui. Beliau adalah Ketua Dewan Masjid DKI (cmiiw). 2 stories saja ya yang saya dapat dari Ust.000.-. mempunyai uang senilai lima puluh ribu. bhw. terharu. "Hari Eksekusi" pun tiba. Menabunglah untuk akherat & duniamu melalui sedekah. Betapa Bung Ikang yang tadinya merasa bahwa buat apa bersedekah sudah capek-capek mencari uang.

seandainya aku diberi kesempatan satu kali saja. Pemuda yang bekerja sbg. Allah Maha Pemurah.. bulan penuh rahman. seandainya aku diberi kesempatan satu kali saja. Office boy tsb. akhirnya mendapat panggilan kerja. & tempat kerja anda bisa dilantai 1. saat yang terbaikuntuk berlomba-lomba memperbanyak sodaqah. pemuda tsb. seandainya aku diberi kesempatan satu kali saja. waktuku habis nih. aku akan terus melaksanakan SEDEKAH. Betapa pentingnya sedekah. Segala kesalahan & 53 .. Oppss…. buku terlaris di Timor Tengah. tak berselang lama Ibu A mendapat kabar bahwa anaknya mendapat bea siswa & dibebaskan dari uang SPP… 2. & ada saja rejeki itu datang tak disangka-sangka. Ya Allah... saat pemuda tsb. Keajaiban Sedekah merubah hidup kita. ke Ibu B. salah satu contohnya. aku akan melaksanakan Sholat Sunnah. & kembaliannya diberikan ke pemuda office boy tsb. cmiiw). anda bisa langsung kerja. saya tidak membutuhkan uangnya yang penting saya bekerja". Maha Pengasih. aku pernah mendengar salah satu Tausyiah dari Mbak Sasha (DT Jkt. Ya Allah.. disuruh beli mie ayam sipenyuruh memberikan uang 200rb. 10. & bermaksud untuk pinjam. anda kami terima sebagai office boy. gajian." begitu penjelasan sang pewawancara. aku akan terus mengucapkan Shalawat. darimana? Ternyata Allah memberikan pahala itu datangnya dari segala arah.ke anaknya bahwa besok kita akan melunasi uang SPP yang tertunggal sebanyak 5 bulan. rumahnya didatangi oleh seorang ibu B (tetangganya) yang menangis tersedu-sedu & mengeluh bahwa anaknya belum bayar SPP selama 7 bulan.begitu nadzarnya. Hari ini Bulan ini Bulan Suci Ramadhan. Singkat cerita. Seorang Pemuda yang sudah sekian tahun belum juga mendapatkan pekerjaan. Ya Allah. telah bergaji hampir 8juta-10juta perbulan. Satu bulan kemudian. Dengan hati ikhlas ibu A memberikannya uang lima puluh ribu tsb. kemudian dia nadzar "Bila suatu saat nanti mendapat pekerjaan. Suatu pagi. dia ingat akan janjinya bahwa dia tidak membutuhkan uang hanya pekerjaan saja. time is up. Insya Allah. Betapa tulus hati Ibu A tsb. uang hasil keringatnya selama sebulan disumbangkan kepada kaum dhuafa. semoga sharingku bisa menggugah untuk rajin bersedekah. Saat Tour DT ke Bandung) bahwa 3 permohonan doa dari orang-orang yang meninggal dunia (dikutip dari La Tansa Book. Dengan jiwa besar. "Tanpa CV & cukup KTP saja.Amiin. 8 diruang mana saja.

senyum. memang untuk menawarkan bantuan-Nya. saya jalan ke pondok. Wirda dan Qumii. Kun Syafi'i menjadi Malaikat yang ngebangunin saya. dan ngambil posisi tidur lagi. & segala kebenaran hanyalah datangnya dari Allah. Jam 03-an dinihari. kasih sayang-Nya. Sebagaimana Wirda dulu. Jadi alarm hidup untuk tahajjud. pertolongan-Nya. yang saya tulis di buku Kun Fayakuun. ridha-Nya. saya berusaha shalat sunnah dan baca al Qur'an di rumah. Alhamdulillah. Allah akan berikan duniaNya. Selamat tahajjud negeriku. Siapa yang mencintai dan membiasakan tahajjud. Sebab Yang Kuasa turun ke langit dunia.kekurangan datangnya dari saya yang jauh dari kesempurnaan. Tidak ada yang istimewa. witr. begitu pamitan. Betapa Allah memberikan kemudahan bagi siapa hambaNya yang mau menghamba pada-Nya.. Allah hadiahkan alarm hidup untuk kami bangun tahajjud. dan shubuh. dan kita bebaskan segala kesulitan yang mengungkung negeri ini bersama Allah: Alangkah beruntungnya orang-orang yang bisa menegakkan tahajjud. Bersama istri. dan mengabulkan semua doa hamba yang tahajjud. Ini barang mahal. Disambung lagi nanti di pondok. cari aja di antara jam 03 dinihari hingga ba'da shubuh. Di 1/3 malam yang terakhir. Dua-duanya masih pulas tertidur. kakaknya Kun. Indah banget. inilah fadhilah punya bayi. saya nyiapin susu Kun Syafi'i. Nyempetin ngelongok kamar anak yang laen. sambil tersenyum melihat 54 . Yusuf Mansur Posted by Purnomo Hadi at 9:46 PM Salam dari Ustadz Yusuf Mansur Dirgayahu negeriku. Segala apa yang kita butuhkan. Mari kita bangun negeri ini. Saya bangun. abang Kun yang nangis. Mengingat amanah Rasul. ampunan-Nya. Subhaanallaah. Di sini jawaban segala masalah dan hajat yang ada pada diri manusia. untuk membagi cahaya shalat sunnah dan tilawah al Qur'an di rumah.

dan untuk negeriku yang sedang merayakan hari ulang tahun negeri ini yang ke-63. adalah PENGUASA pada masanya. anak-anak keturunan kami. Perlu direnungkan bersama. agar Allah meringankan negeri ini untuk bangun malam. dan PENGUSAHA yang saleh. Hanya dengan cara kembali kepada Allah. Dirgahayu Indonesia ke-63!!! Merdeka!!! Berita bahwa saya masuk dunia politik. Masya Allah. bangsa ini. kita tinggalkan. bisa selamat dari perpecahan. berat untuk meninggalkan qabliyah ba'diyah. Saya berdoa juga untuk negeri kita. jamaah-jamaah kami yang sedang butuh doa kami. lalu dimasuki orang lain. pun saya doakan negeri ini. sekaligus pengusaha yang saleh juga. bisa keluar dari segala kesulitan. Semua SAHABAT RASUL. Tapi kalo memang sudah saatnya. cinta shalat sunnah dhuha. Subhaanallaah. dan ringan bersedekah. Terima kasih ya Allah. Indonesia bisa jaya kembali. pencalonan anggota DPR/MPR RI. sebagaimana mereka bergegas menuju shalat Jum'at.barisan anak-anak yang pada juga bergegas shalat tahajjud. Betul-betul ini barang mahal yang udah lumayan hilang di negeri ini. andai Allah tidak dilibatkan dan tidak diperhatikan. kita 55 . Omong kosong segala rencana dan ikhtiar kita melepas diri dari kesulitan. jayalah bangsaku. itu belum benar. Insya Allah. Hadiahkan seluruh amal ini juga untuk orang-orang tua kami. dan bahkan rumor tentang RI 2 dari kalangan muda. Di dunia usaha. jayalah negeriku. bisa membangun dan menata negeri ini. Mudah-mudahan Allah mencintai negeri ini dan berkenan membukakan segenap keberkahan yang bermanfaat. Saya BELUM sepenuhnya menyetujui pencalonan wakil walikota Tangerang. yang salah satunya adalah dengan menegakkan dan menghidupkan bangun malam. susah untuk tdk berjamaah. agar ramai shubuh berjamaahnya. Mengapa saya katakan "BELUM BENAR"? Sebab bisa saja suatu saat saya memang masuk dunia ini. dan segenap kaum muslimin di tanah air. Jagan ketidaksukaan kita terhadap penguasa sekarang ini membuat dunia kekuasaan kita benci. keluarga kami.

mestinya kan nambah. bahwa jika terlalu lama kita meninggalkan sunnah-sunnah muakkadah. kita "penjarakan" dengan tidak membuat dia masuk bertarung kekuasaan. Tapi di antara sunnah-sunnah itu ada yang muakkad. Sebab apa? Sebab di antaranya. Demikian penjelasan saya. ke kelancaran segala urusan kita. Hidupkan Yang Sunnah: "Di balik sunnah itu. Sunnah itu banyak. kita tdk berkategori "bersyukur". masuk mengalahkan Jalut. Dunia bisnis. shalat wajib sdh tertegak. Nambah dg ibadah-ibadah sunnahnya. jangan ampe ditinggal. perubahan signifikan terhadap hidup dan kehidupan saya memang sangat terasa. belom ada puasa sunnahnya. begitu saya dengar dari kyai saya. ketika saya mempraktekkan urusan-urusan sunnah untuk saya hidupkan. Koq begitu? Ya. Jangan sampai dunia ini diisi oleh orang lain.sudah tertinggal. berkuasa di dunia politik dan perdagangan. alias tetap tanpa sunnah-sunnah? Lah. Di dunia kekuasaan. belom ada sedekahnya. Nabi Ibrahim hadir mengalahkan Namrudz. Sebab ada prinsip harus kerja. bukan harus brusaha. buanyak sekali. urusan sunnah-sunnah shalat misalnya. -Yusuf Mansur- Tegakkan Yang Wajib. ini kan namanya ga bersyukur. masa setelah bekerja lalu ibadahnya "konstan/tetap". Di antaranya: qabliyah ba'diyah. saya mengatakan. Dan subhaanallaah." Dalam satu dua kesempatan. wuah. dan tahajjud. Mari kita persiapkan diri sebaik-baiknya. Nabi Muhammad shalla 'alaih berjuang head to head mengalahkan pembesarpembesar quraisy yang saat itu berkuasa. pun kita kemudian dipimpin oleh orang-orang yang tidak amanah. Mestinya kan nambah. Nabi Daud. bukan dunia yang harus kita tinggalin. dunia usaha. belum ada shalat-shalat sunnahnya. Saya katakan. hampir semua masuk gelanggang politik dengan bertarung langsung dengan penguasa nomor 1 pada zamannya masing-masing. " 56 . setelah kuliah. Nambah dg shalat sunnahnya. dan dunia politik. Dan BAHKAN PARA NABI. maka akan terasa sekali pengaruhnya ke rizki kita. Sebelum kerja. dhuha. sebelum kuliah. Sebab ulama-ulama yang saleh. ada kejayaan". atau orang-orang yang tidak amanah dan tidak profesional. Yang muakkad ini yang kalo bisa. ke ketenangan hidup kita.

CD dan VCD/DVD tentang keutamaan dhuha. Saya diberitahu lewat sudut pandang yang berbeda. ini lain lagi. dhuha dan tahajjudnya getol. setelah kerja dan usaha enak. kalau tidak dilakukan tidak berdosa. bila ada orangorang yang hanya menegakkan sunnah. jika 100 kota. bhw memang begitu. berpahala. berdoa sendiri saja sudah masya Allah. Supaya masyarakat benar-benar terdorong untuk shalat dhuha. Tentu ini pandangan yang sifatnya pengajaran ya. Bayangkan. guru saya. Di mana. Dua qabliyahnya. eh. jika ada orang habis-habisan di ibadah sunnah sebelom bekerja. supaya berkategori cinta sama Rasulullah juga. dua ba'diyahnya. tegakkan yang wajibnya. dan menjalankannya." Kapan terakhir kita berdoa? 57 . apalagi berdoa bersama jutaan orang? Mudah-mudahan dah program Ihyaa-us Sunnah ini menjadi primadona gerakan baru di negeri ini. Mu'allim Syafii Hadzami. tidak diterima itu shalat wajibnya." Dalam satu waktu. Yang benar adalah 8 rakaat. " Satu kesempatan lain saya ditanya. Padahal kan selama ini kita belajar istilah sunnah sebagai: Kalau dilakukan. di hari sabtu.00 WIB. shalat zuhur berapa rakaat? Ketika dijawab empat rakaat. " Bayangkan. di tempatnya masing-masing. menyebut. sebagai target gerakan ini. seminar-seminar tentang fadilah dhuha. Program-program Ihyaa-us Sunnah ini betul-betul akan mengajak orang-orang untuk belajar tentang ibadah-ibadah sunnah. yang berbaris secara maya/virtual. Untuk gerakan nasionalnya kami memasukkan Majelis Dhuha Nasional. dan diterbitkan bukubuku.Lebih aneh lagi. tapi yang wajibnya keteteran. dan berat meninggalkan shalat dhuha. Lah. Akan diselenggarakan kuliah-kuliah tentang keutamaan dhuha. malah hilang. zikir dan berdoa bersama jamaah di 100 kota. yang trnyata merupakan sunnah muakkadah. Ini yang disebut ga bersyukur. individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat. maka kita akan shalat. bahwa kalau shalat wajib dilakukan tanpa shalat sunnah. benar-benar masyarakatnya melakukan shalat dhuha. sebelum usahanya naek. Jangan hitam putih. sbg pintu atau prasyarat cinta kepada Allah. akan kami ajak dan kami dorong untuk shalat dhuha. akan disosialisasikan keutamaan shalat dhuha. jam 07. Sama anehnya. Makanya saya senang mengatakan. bhw tidak disebut shalat wajib. hidupkan yang sunnahnya. jawaban itu trnyata salah." Dalam waktu dekat. Kenapa harus di jam segitu? Ya sebab supaya terjadi keseragaman dalam doa. Saya dijelaskan. jika tdk tertegak shalat-shalat sunnah qabliyah dan ba'diyahnya.

Tentu semua prihatin. lantas tidak mendengar? Sedangkan doa saja yang tulus. Saat terbangun. Tapi siapa yang prihatin dengan keadaan kita. “Saya ke toilet dulu ya”. insya Allah. Ajak diri kita. Saya menghentikan langkah. Padahal bukan. Sejurus kemudian saya sadar. Cerita ringan. Semoga Allah tidak mencabut keberkahan negeri ini. he he he. “Nanti saya pengen ngobrol boleh Ustadz?” “Saya buruburu loh. yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan. masa iya Allah Yang Maha Mendengar. dan berdoa untuk negeri kita. tapi memilih jalan mundur. sujud memohon ampun. Saya pengen pipis. Dari jauh ia melambai dan mendekati saya. Menunggu beliau. ada tanda pom bensin sebentar lagi. Tentang apaan sih?”. Begitu berhenti dan keluar dari mobil. dan berdoa kepada-Nya. Subhaanallaah. untuk bangsa kita? Tidakkah kita prihatin? O-oh. saya salah bila bertanya ini. Tetidur di dalam mobil. ini Allah pasti yang “berhentiin” saya. “Masih banyak. dan orang-orang sekeliling kita. Yusuf Mansur dengan Security POM Bensin. lalu berkenan membawa keprihatinan ini di atas sajadah. Saya paham. duduk bersimpuh di hadapan keagungan Allah. tapi percaya deh enak kok dibacanya . “Pak Ustadz. untuk bangsanya. Biasanya kan hanya melihat di TV saja. dialog antara Ust. alhamdulillah nih bisa ketemu Pak Ustadz. SEMOGA BERMANFAAT Banyak yang mau berubah. ada seorang sekuriti. Syukur-syukur bila berkenan memanjatkannya di keheningan malam. “Saya bosen jadi satpam Pak Ustadz”.Berdoa untuk segala rupa permasalahan kehidupan pribadi. Supir saya mengira saya pengen beli bensin. kapan terakhir kita berdoa? Bila setiap individu negeri ini berdoa untuk negerinya. Andakah orangnya? Satu hari saya jalan melintas di satu daerah. Saya senyum aja. “Pak Ustadz!”. sudah akan membuat arsy Allah bergetar. hingga menjadi sebuah kekuatan doa yang teramat dahsyat? Doa-doa yang mengundang Pertolongan Allah? Doa-doa yang membuat Allah menurunkan Malaikat-Malaikat-Nya? Ya. Pak Ustadz”. 58 . Saya pesen ke supir saya: “Nanti di depan ke kiri ya”. apalagi bila kemudian seantero negeri ini mau berdoa. di mana Allah memang benar-benar turun menawarkan bantuan-Nya. Agak panjang. Ga ke-geeran.”.

ya disebut bohong dah tuh kerjaan adalah ibadah. Sekuriti ini barangkali “target operasi” dakwah hari ini. sekuriti itu bisa benar-benar menganggap kerjaannya ibadah. Kayaknya perlu dipikirin lagi tuh sebutan-sebutan ibadah. Alhamdulillah ini pom bensin bagus banget. ya emang udah begitu. boleh ga? Bagus malah. Cuma sebatas omongan doangan. iya ga? Ya saya pikir sama saja”. Apa syaratnya? Yakni kalau ibadah wajibnya. tapi sama Allah ga mau mendekat. Eh nemu pom bensin. “Wah. jadi ga apa-apa telat ya? Karena situ pikir kerja situ adalah juga ibadah?” Sekuriti itu senyum aja. apa yang kita lakukan di dunia ini juga ibadah. Tapi umumnya begitu lah manusia. Lagian. Rizki mah mau banyak. kita niatkan usaha kita sebagai ibadah. tapi ibadah dari dulu ya begitu-begitu saja. “Ya. bisa ya bisa tidak. kalo nganggap kerjaan-kerjaan kita ibadah. Rizki mah mau nambah. tanya saya membuka percakapan. “Gaji mah ada Ustadz. tapi bisa juga ga. “Oh. saya terbangun pengen pipis. dan kemudian kita abaikan shalat. disebut usaha kita adalah ibadah? Apalagi kalau kemudian hasil kerjaan dan hasil usaha.Lagi enak-enak tidur di perjalanan. kalau kita niatkan sebagai ibadah. kurang maka yang demikian masihkah pantas 59 . “Udah shalat ashar?” “Barusan Pak Ustadz. Kalau ibadah wajibnya nomor tujuh belas. Ada minimart nya yang dilengkapi fasilitas ngopi-ngopi ringan. Misalnya lagi. Berarti barangkali saya kudu bicara dengan dia. Tugas juga kan ibadah. tetap nomor satu. “Disebut barusan itu maksudnya jam setengah limaan ya? Saya kan baru jam 5 nih masuk ke pom bensin ini”. Saya katakan pada sekuriti yang mulia ini. itu ada syaratnya. ntar habis dari toilet ya”. untuk bicara-bicara dengan beliau ini. Saya mencari warung kopi. Bukan hanya boleh. Distel kayak apa juga. “Ok. buat Allah nya lebih sedikit ketimbang buat kebutuhan-kebutuhan kita. “Jadi. kita abaikan Allah. saya mengejar. Disebut jujur mengatakan itu. ustadz langsung nembak aja nih”. kalo ibadahnya gitu-gitu aja. Artinya kita menerima tamu pas waktu shalat datang. Saya meminta maaf kepada sekuriti ini umpama ada perkataan saya yang salah. Begitu pikir saya. Bukan jadwal setelah ini. pegimana? Bosen jadi satpam? Emangnya ga gajian?”. Tapi kemudian kita menerima tamu sementara Allah datang. Artinya. Soalnya kita kan tugas. Tapi masa gini-gini aja?” “Gini-gini aja itu. Akhirnya ketemu sekuriti ini. Tapi. agak susah buat ngerubahnya”.

dan cenderung jahat lalu hidupnya seperti penuh berkah? Sedang si Fulan yang satu yang rajin shalat dan banyak kebaikannya. Aqimish shalaata lidzikrii. Itu baru telat saja. dia masih seperti diam di tempat. lalu dikali sekian hari dalam sebulan. Lalu. Mudah-mudahan sekuriti ini paham apa yang saya omongin. Jika dia alumni SMU. lalu ada lagi yang buka usaha. “Gini ya Kang. kita bersantaisantai dalam mendirikan shalat. Butuh perjalanan satu setengah jam andai ashar ini kayak sekarang. jauh tuh. bahasa-bahasa kehidupan yang cair dan dekat dengan fakta. Saya mengingat diri saya dulu yang dikoreksi oleh seorang faqih. Entar-entaran. bahwa shalat itu kudu tepat waktu. atau yang lebih bahayanya lagi kalau benerbenar lewat tuh shalat? Wuah. Di awal waktu. dan kemudian dikalikan sejak akil baligh. maka berapa jarak ketertinggalan kita tuh? 5x satu setengah jam. dan sekian bulan dalam setahun. Dan saya mengingatkan kepada Anda sekalian untuk tidak menggunakan mata telanjang untuk mengukur kenapa si Fulan tidak shalat. dan dikali lagi sekian tahun kita telat. kita telat terus. Tiada disebut perhatian sama Yang Memberi Rizki bila shalatnya tidak tepat waktu. 60 . jam tiga kurang dikit. Insya Allah ada waktunya pembahasan yang demikian. dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku. Tapi bisa diurai satu-satu dengan bahasa-bahasa kita. makin jauh saja mestinya kita dari senang”. Dari raut mukanya. Bila dalam sehari semalam kita shalat telat terus. nampaknya ia paham. yang selama ini telat shalatnya. Itu kan jadi sama saja dengan mengentar-entarkan mengingat Allah. dan yang lainnya sempit usahanya. maka kawan-kawan selitingnya mah udah di mana.lebih dah”. Mudah-mudahan demikian juga saudara-saudara ya? He he he. sejak diwajibkan shalat. seorang ‘alim. Bila seseorang membuka usaha. bisa jadi sebab ibadah yang satu itu bagus sedang yang lain tidak. belum kalo ketinggalan atau kelupaan. memang untuk mengejar ketertinggalan dunia saja. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini cukup kompleks. lalu hidupnya susah. sementara yang satu usahanya maju. Maka lalu saya ingatkan sekuriti yang entahlah saya merasa he is the man yang Allah sedang berkenan mengubahnya dengan mempertemukan dia dengan saya. Belagu ya saya? Masa omongan cetek begini kudu nanya paham apa engga sama lawan bicara? Saya katakan pada dia. Kalo situ shalatnya jam setengah lima.

emang udah lama kerjanya?” “Kerjanya sih udah tujuh taon. giliran ketemu Allah. “Koq bisa?” “Ya. bayar susu anak. bayar kontrakan. wangi. lepas aja itu tanggungan. tapi ga kenal sama Yang Bagi-bagiin rizki. Sekuriti itu tertawa. untuk ukuran sekuriti. Jangan setengah lima-an lagi shalat asharnya. “Yah. itu mah gede banget. dan tidak segansegan menunjukkan wajah dan fisik lelahnya. Sekuriti ini nyengir. Bukan cara dan kebaikannya. kenapa masih kurang?” “Ya itu.” saya teruskan. Ngapain juga ente kredit motor? Kan ga perlu?” “Pengen kayak orang-orang Pak Ustadz”. saya tanya. amit-amit pakaiannya. Kita ini pengen rizkinya Allah. ustadz”. Maaf ya. Alias udah mulai ngambil dulu bayar belakangan”. Ngebut ke Allah nya”. “Terus. Emang gajinya berapa?” “Satu koma tujuh. Contohnya ya pekerja-pekerja di tanah air ini. Dan gaji itu rizki. “Terus. Jadi dihitung sama bos pegimana gitu sampe ketemu angka 1. Emang ga cukup Pak ustadz”. Saya inget betul. “Yang kedua. Si sekuriti mengaku mengerti. benahin shalatnya. ente nya aja kali yang kebanyakan beban. “Ngebut gimana?” “Satu. deketin Allah dah. dia punya 900 ribu. 61 . Pantangan telat. “Ah. Saya ini kerjanya pagi siang sore malem. Kayak motor. Emang ini motor kalo dilepas. sebab saya punya tanggungan banyak”.7jt”. pan kudu bayar motor.. yang orang sering sebut orang kecil. Bukan ilmu dan ibadahnya. Pengen kayak orang-orang. “Wuah. malah kelakuannya seperti ga menghargai Allah. Ngapain juga coba saya kejar Pak Ustadz nih. mau berubah?” “Mau Pak Ustadz. “Secara dunianya. Dia pada kerja supaya dapat gaji. Eh. Tapi giliran Allah memanggil. itu udah gede”. pegimana mau sedekah. keluarin sedekahnya”. bahwa maksudnya. Hutang di warung juga terpaksa dibuka lagi. sebab saya tinggal di mess. Kan aneh. Tapi gede gaji bukan karena udah lama kerjanya. Repot”. kalo ga serius?” “Ya udah. udah pada habis belanjaan. hari gini aja nih. sedang Allah lah Tuhan yang sejatinya menjadikan seseorang bekerja. Nemuin klien. bayar ini bayar itu. motornya. dan persiapannya masya Allah.Kembali kepada si sekuriti. rapih. “Ya susah kalo begitu mah. “Pak Ustadz. Buru tuh rizki dengan kita yang datang menjemput Allah. sebelum azan udah standby di atas sajadah. “Yang kedua. Jangan sampe keduluan Allah”. ga ada persiapan. Ini namanya ga kenal sama Allah. “Itu kerja bisa gede. Pak ustadz”.

Wah. Setidaknya menurut ilmu yang saya dapat. Kalo dia hanya betulin shalatnya saja. rupanya dia ini Sarjana Akuntansi. Supaya bisa signifikan besaran sedekahnya. eh. manteb. kalo sudah saya tunjukkan. Sedapetnya. Ga kena di hati. Ajak dia. Apa boleh buta. Pantesan juga dia ga betah dengan posisinya sebagai sekuriti. Sehingga perubahannya berasa. Dia janji akan ngebenahin mati-matian shalatnya. Saya sayang-sayang ini motor. “Ya kalo yakin. Susah lagi belinya. sebab dia sekuriti. “Siap ustadz”. Jangan sendirian. yang besar lagi sedekahnya. “Bareng sama istri ya. “Selama saya bisa. Perasaan udah lama banget dia emang ga lari kepada Allah. Dia juga janji akan rajinin di waktu senggang untuk baca Al Qur’an. Tapi ya begitu dah hidup. Sekuriti ini saya bimbing untuk kasbon. Ibarat sendal. titik. mau ngejalanin?”. Kan belum bisa diambil?” “Bisa. Saya benahin dah”. Ga sesuai sama rencana. Si sekuriti mengangguk.” katanya. saya kehabisan akal untuk nembak dia. Tapi usahakan semua. ya nombok dah jadinya. ga ada”. Jangan pake kalau”. Emas juga ga punya”. 62 . Tabungan juga ga ada. Sekuriti ini berpikir. Ga jelas tuh darimana dia nutupin kebutuhan dia yang lain. Jangan koma. “Ok. Dicoba dulu”. Shalatnya gimana? Mau diubah?” “Mau Ustadz. Tapi saya akan cari terus. saya akan jalanin. Shalat Jum’at aja nunggu komat. “Tapi sedekahnya tetap kudu loh”. tapi sedekahnya tetap ga keluar. Termasuk dia akan polin shalat taubatnya. shalat dhuha dan tahajjudnya. Kontrakan saja sudah 450 ribu sama air dan listrik. “Entar bulan depan saya hidup pegimana?” “Yakin ga sama Allah?” “Yakin”. lakukan berdua. “Yah Ustadz. padahal dia Sarjana Akuntansi! Ya.Rupanya angsuran motornya itu 900 ribu. Yang penting kerja dan ada gajinya. “Jangan Ustadz. Dan itu dia aminin. lama keajaiban itu akan muncul. udah keterlanjuran ya? Ok. Makin cakep kalo anak-anak juga dikerahin. Itulah barangkali yang sudah membuat Allah mengunci mati dirinya hanya menjadi sekuriti sekian tahun. “Kang. Kan saya udah bilang. situ mau percaya?”. susah dah. Kalo engga apa keq”. kalo saya unjukin bahwa situ bisa sedekah. Kecuali Allah berkehendak lain. “Gajian bulan depan masih ada ga?” “Masih. Sebab tanggung. Sekuriti ini ngangguk lagi. Sebentar kemudian saya bilang sama ini sekuriti. Untuk sedekah. “Sedekahin aja motornya. shalat hajatnya. Ya lain soal itu mah. “Ya udah. apa boleh buat. Kalo ngelihat keuangan model begini. Ikutan semuanya ngebenahin shalat”.

agar mau menambah ibadahibadahnya. Sebab cerita si sekuriti ini sama komandannya. satu pom bensin itu menyaksikan perubahan ini. Subhaanallaah. sekuriti ini dilihat sama kawan-kawannya rajin betul shalatnya. Begitu katanya. Sekuriti ini kemudian maju ke atasannya. menantang ledekan kawan-kawannya yang pada mau ikutan rajin shalat dan sedekah. dapet kasbonan 30% aja belum tentu lolos cepet. sekuriti ini direkomendasikan untuk ketemu langsung sama ownernya ini pom bensin. “Ya Pak. asal dengan catatan dia berhasil dulu. Kayak sekarang ini. Jangan malah berleha-leha. Satu koma tujuh. Alhamdulillah. Ga pernah berani. Sekuriti ini mengaku dia cerah. menjadi kisah yang dinanti the end story nya. “Kita coba lihat. masih dalam batas-batas wajar. Asal keinginan itu keinginan yang diperbolehkan. Ancem aja diri. 63 . Dan lumayan istiqamah ibadah-ibadah sunnahnya. Komandannya terus mengejar. sebab dia menunggu janjinya Allah. Semuanya. Asal apa? Asal kita barengin dengan peningkatan ibadah kita.Bagi saya sendiri. Dan ga apa-apa juga memimpikan sesuatu yang belom kesampaian sama kita. senang. begitu kata komandannya. Dan dia tahu janji Allah pastilah datang. Tapi ketika ditanya berapa? Dia jawab. buat apa? Akhirnya mau ga mau sekuriti ini jawab dengan menceritakan pertemuannya dengan saya. Baru ini saya berani”. kalau pake jalur formal. Termasuk dinanti oleh bos nya. Sebab komandannya ini ikutan merayu. Ketika ditanya buat apa? Dia nyengir ga jawab. Sebab tempat kerjanya jadi barokah dengan adanya orang yang mendadak jadi saleh begini.. Ga kebagian. ga mengapa punya banyak keinginan. Malah tambah cerah muka nya. saya kan ga pernah kasbon. Ga usah kuatir. yang merupakan kisah pertemuannya dengan saya. bos besarnya menyetujui. Singkat cerita. Tepat waktu terus. Hari demi hari. “Buat sedekah katanya Pak”. Katanya. “Mana bisa?” kata komandannya. Apalagi kenyataannya si sekuriti ga mengurangi kedisiplinan kerjaannya. begitu lah pemikiran kawan- kawannya yang tahu bahwa si sekuriti ini ingin berubah bersama Allah melalui jalan shalat dan sedekah. Akhirnya hidup kemakan dengan tingginya harga. Bos nya yang mengetahui hal ini. mau kasbon. biarin aja harga barang pada naik. Pol. berubah ga tuh si sekuriti nasibnya”.

Kawan-kawannya ini ga melihat motor besarnya lagi. Bukan dari keajaiban mendekati Allah. pasca dia benahin shalatnya. berarti dia berhasil. Supaya benar-benar menjadi tambahan uswatun hasanah bagi yang belum punya iman. Suatu hari bos nya pernah berkata. Bukan apa-apa. Tapi kemudian cerita si sekuriti ini benarbenar bikin bengong orang pada. Sampe-sampe bulan kemaren juga belum selesai. Sebab insya Allah. Tapi subhaanallah. Tapi Allah mengaruniainya komisi penjualan tanah di kampungnya sebesar 17. Jadi. Sekuriti ini bilang tadinya sih dia udah siap-siap emang mau kasbon kalo ampe pertengahan bulan ini ga ada tanda-tanda. Dia sedekah 1. Tuh motor dia pake buat ngeberangkatin satu-satunya ibunya yang masih hidup. dan dia sedekah besar yang belum pernah dia lakukan seumur hidupnya. Yang lain bakalan gajian. Kalo dia ga kasbon saja. Tapi kalo dia kasbon. dari transaksi ini. Kata si sekuriti. belum berganti bulan. ditanyalah si sekuriti ini sesuatu urusan yang sesungguhnya adalah rahasia dirinya. Sebab apa? Sebab kata si sekuriti.7jt gajinya. trjadi keajaiban. sebagaimana Allah tidak akan mempermalukan si sekuriti. pasti Allah tidak akan tinggal diam. sadar kekuatannya ampe kayak gitu. “Kita lihatin nih dia. Motornya yang selama ini dia sayang-sayang. Di kampung. Berhasil kah? Tunggu dulu. kurang. sampe akhir bulan berikutnya. yang melibatkan dirinya. Sebab buat apa sedekah 1 bulan gaji di depan yang diambil di muka. Sedang situ kan udah diambil bulan kemaren”. Sekedar memediasi saja lewat sms ke pembeli dan penjual. Bahkan lebih. Dan saya pun tersenyum dengan keadaan ini. akhirnya dia malu sama Allah. saya demen ama yang begini. tidak kasbonnya dia ini. Percuma”.5jt. kalau kemudian kas bon. Masih tanggalan bulan kemaren. Sebab itu motor dijual cepat 64 . sebab Allah pasti tidak akan mempermalukannya juga. Katanya. Dan itu trjadi begitu cepat. Saatnya ngumpul dengan si bos. Subhaanallaah kan? Itu jual motor. Dan barangkali akan betul-betul mempercepat perubahan nasib si sekuriti. sebab kata mereka barangkali aman sebab jual motor. ga kasbon? Udah akhir bulan loh. si sekuriti ini ga kasbon. maka kelihatannya dia gagal. yakni hidupnya di bulan depan yang dia pertaruhkan. Allah persis mengganti 10x lipat.Saya ketawa mendengar dan menuliskan kembali kisah ini. ada transaksi tanah. dia jual! Uangnya melek-melek buat sedekah. Padahal dirinya ga trlibat secara fisik. “Bener nih.

Tapi dia tambahin 12 juta dari 17jt uang cash yang dia punya. Mendadak si bos itu yang kagum. Cerita ini bukan sekedar cerita tentang Keajaiban Sedekah dan Shalat saja. Tapi soal tauhid. Pertanyaan ini juga layak juga diajukan kepada Peserta KuliahOnline yang saat ini mengikuti esai ini? Apa yang ada di benak Saudara? Biasa sajakah? Atau mau bertanya. Ga perlu kasbon. Di antara semua peserta 65 . Sebab kenyataannya juga buat saya tidak gampang menghadirkan testimoni aslinya. keyakinan. ilmu yang sedikit ini dipake sama dia. berubah. dan imannya ini bekerja menggerakkan dia hingga mampu berbuat sesuatu. Si sekuriti masih bercerita. Tuhannya. Barangkali cerita ini akan lebih dikenang sebagai sebuah cerita manis saja. dan menyuruh si sekuriti ini bercerita tentang keberkahan yang dilaluinya selama 1 bulan setengah ini. siapa kemudian yang mengikuti cerita ini? Kayaknya kawan-kawan sepom bensinnya pun belum tentu ada yang mengikuti jejak suksesnya si sekuriti ini.harganya ga nyampe 13 juta. Setelah itu. Akhirnya? Jadi! Bekerja penuh buat perubahan dirinya. Dengan uang ini. Si sekuriti ini kemudian diketahui oleh owner pom bensin tersebut sebagai sarjana S1 Akuntansi. siapa sekuriti ini yang dimaksud? Di mana pom bensinnya? Bisa kah kita bertemu dengan orang aslinya? Berdoa saja. berubah. bahwa dia merasa aman dengan uang 5 juta lebihan transaksi. masya Allah. Tauhid. kembali lagi pada rutinitas dunia. Dan dia merasa ga perlu lagi motor. soal keyakinan dan iman seseorang kepada Allah. masya Allah. ia aman. Sehingga ibunya punya 25 juta. seribu kali si sekuriti ini berhasil keluar sebagai pemenang. Subhaanallaah. Tapi lihatlah. Dia lalu kumpulin semua karyawannya. Saudara-saudaraku sekalian. Sekuriti ini mengenal Allah. Masya Allah. Berubah. Dan dia baru sedikit mengenal Allah. dan diyakini. Dan lihat juga cerita ini. barangkali tidak semua ditakdirkan menjadi manusia-manusia pembelajar. buat perubahan hidupnya. Lalu dia dimutasi di perusahaan si owner yang lain. Yah. Tauhid yang menggerakkan! Begitu saya mengistilahkan. Semua orang punya prinsip hidup yang berbeda. Apakah cukup sampe di situ perubahan yang trjadi pada diri si sekuriti? Engga. dan dijadikan staff keuangan di sana. Tambahannya dari simpenan ibunya sendiri. masya Allah.

) 66 . 20 Amalan Murah Rezeki Amalan-amalan ini menjadi sebab Allah limpahi hamba-Nya dengan keluasan rezeki dan rasa kaya dengan pemberian-Nya. Menyempatkan diri beribadah Allah tidak sia-siakan pengabdian diri hamba-Nya. Dan memang bukan apa-apa. sudah. Sebagiannya memilih diam saja. Tirmizi. bagaimana kemudian kisah ini mengisnpirasikan kita semua untuk kemudian sama-sama mencontoh saja kisah ini. Jika tidak melakukannya maka Aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan dan Aku tidak menutup kefakiranmu.” (Riwayat Ahmad. sempatkanlah untuk menyembah-Ku maka Aku akan membuat hatimu kaya dan menutup kefakiranmu. dan sebagiannya lagi memilih menceritakan ini kepada satu dua orang saja. Persis seeperti yang kemaren-kemaren juga dijadikan statement esai penutup. Berdasarkan konsep rezeki yang telah diperkatakan. Allah memberi jalan buat setiap hamba-Nya untuk memperolehi rezeki dalam pelbagai bentuk yang boleh menjadi punca kebaikan dunia dan akhirat. jangan terus-terusan meratapi dosanya. seperti firman-Nya dalam hadis qudsi: “Wahai anak Adam. ketika sudah dipublish. Kita ngebut engebut2nya menuju Allah. memang tidak gampang buat seseorang menempatkan dirinya untuk menjadi contoh.KuliahOnline saja ada yang insya Allah saya yakin mengalami keajaiban-keajaiban dalam hidup ini. Yang merasa dosanya banyak. lalu mengejarnya dengan amal saleh. Ibnu Majah dan al-Hakim dari Abu Hurairah r.a. dan hanya orang-orang tertentu saja yang memilih untuk benar-benar terbuka untuk dicontoh. Di antaranya: 1. Kejar saja ampunan Allah dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Yang lebih penting buat kita sekarang ini.

Sentiasa ingat Allah Banyak ingat Allah buatkan hati tenang dan kehidupan terasa lapang.: “Apabila hamba itu meninggalkan berdoa kepada kedua orang tuanya nescaya terputuslah rezeki (Allah) daripadanya. menyelesaikan segala masalahnya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka.: “Barang siapa memperbanyak istighfar maka Allah s. Ingatlah. Baginda s. Berbuat baik dan menolong orang yang lemah 67 .w.” (Ar-Ra’d: 28) 5. yang menjadi sebab Allah jatuh kasih dan kasihan pada hamba-Nya lalu Dia berkenan melapangkan jiwa dan kehidupan si hamba.2. anNasa’i.t akan menghapuskan segala kedukaannya.a.a.” (Riwayat at-Tirmizi) 4.” (Riwayat Abu Ya’ala. at-Tabrani. Tinggalkan perbuatan dosa Istighfar tidak laku di sisi Allah jika masih buat dosa. Sabda Nabi s. Sabda Nabi s.w.a. Dosa bukan saja membuat hati resah malah menutup pintu rezeki. hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram.a.w.a.) 3. Ini rezeki yang hanya Allah beri kepada orang beriman. Firman-Nya: “(iaitu) orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah.” (Riwayat Ahmad.” (Riwayat al-Hakim dan ad-Dailami) 6. berdasarkan sabda Nabi s.w.w.w. Ibnu Majah dan al-Hakim dari Abdullah bin Abbas r. al-Asybahani dan al-Hakim)Mendoakan ibu bapa juga menjadi sebab mengalirnya rezeki. Memperbanyak istighfar Istighfar adalah rintihan dan pengakuan dosa seorang hamba di depan Allah. Rasulullah s. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. hendaklah berbakti kepada ibu bapanya dan menyambung tali kekeluargaan.: “… dan seorang lelaki akan diharamkan baginya rezeki kerana dosa yang dibuatnya. Abu Daud.a. Berbakti dan mendoakan ibu bapa. berpesan agar siapa yang ingin panjang umur dan ditambahi rezekinya. juga bersabda: “Siapa berbakti kepada ibu bapanya maka kebahagiaanlah buatnya dan Allah akan memanjangkan umurnya.

w.: “Siapa yang menunaikan hajat saudaranya maka Allah akan menunaikan hajatnya…” (Riwayat Muslim) 8. 9. Buat kebajikan banyak-banyak Ibnu Abbas berkata: “Sesungguhnya kebajikan itu memberi cahaya kepada hati. Tunaikan hajat orang lain Menunaikan hajat orang menjadi sebab Allah lapangkan rezeki dalam bentuk tertunainya hajat sendiri. seperti sabda Nabi s. Banyak berselawat Ada hadis yang menganjurkan berselawat jika hajat atau cita-cita tidak tertunai kerana selawat itu dapat menghilangkan kesusahan. kesedihan. kemurahan rezeki.a.a. anak yatim dan fakir miskin. melemahkan tubuh. Berpagi-pagi Menurut Rasulullah s.w. bersabda: “Sentiasalah berada dalam keadaan bersih (dari 68 . Wallahu a’lam.w.w.” (Riwayat Bukhari) 7.a.w. kekuatan jasad dan disayangi oleh makhluk yang lain. dan kesukaran serta meluaskan rezeki dan menyebabkan terlaksananya semua hajat.” (Riwayat Bukhari) 12.” 10. orang sakit.a. Menjalin silaturrahim Nabi s. menggelapkan hati. berpagi-pagi (memulakan aktiviti harian sebaik-baik selesai solat Subuh berjemaah) adalah amalan yang berkat. juga isteri dan anakanak yang masih kecil.w. Baginda s.: “Tidaklah kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki melainkan kerana orang-orang lemah di kalangan kamu.Berbuat baik kepada orang yang lemah ini termasuklah menggembirakan dan meraikan orang tua. bersabda: “Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dilambatkan ajalnya maka hendaklah dia menghubungi sanaksaudaranya.a. sempit rezeki dan makhluk lain mengutuknya.a.. dan meminta pedoman mengenai beberapa perkara termasuk mahu dimurahkan rezeki oleh Allah. Melazimi kekal berwuduk Seorang Arab desa menemui Rasulullah s. Manakala kejahatan pula boleh menggelapkan rupa. 11. Sabda Nabi s.

dan demi sesungguhnya jika kamu kufur.” (Ibrahim: 7) Firman-Nya lagi: “… dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.) 14. sesungguhnya azab-Ku amat keras. Maka siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang lain. Allah berfirman: “Demi sesungguhnya! Jika kamu bersyukur. Bersyukur kepada Allah. nanti pasti akan Aku cukupkan keperluanmu pada petang harinya.a. yang dikirim oleh Allah azza wajalla kepada setiap hamba sekadar nafkahnya.” (Ali Imran: 145) 17. Mengamalkan zikir dan bacaan ayat Quran tertentu Zikir dari ayat-ayat al-Quran atau asma’ul husna selain menenangkan. ketahuilah bahawa kunci rezeki hamba itu ditentang Arasy. Firman Allah dalam hadis qudsi: “Wahai anak Adam. 15. juga mempunyai rahsia tersendiri. jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rakaat pada waktu permulaan siang (solat Dhuha). Nabi s. menjadi sebab seseorang itu dipercayai dan dihormati orang dan doanya dimakbulkan Allah. bersabda kepada Zubair bin al-Awwam: “Hai Zubair. nescaya Allah menyedikitkan baginya. nescaya Allah membanyakkan baginya.w. nescaya Aku tambahi nikmat-Ku kepadamu. Syukur ertinya mengakui segala pemberian dan nikmat dari Allah. Bersedekah Sedekah mengundang rahmat Allah dan menjadi sebab Allah buka pintu rezeki. menjenihkan dan melunakkan hati. 69 . ia mengandungi fadilat khusus untuk keluasan ilmu. Lawannya adalah kufur nikmat.” (Riwayat ad-Daruquthni dari Anas r.” (Diriwayatkan daripada Sayidina Khalid al-Walid) 13.a.hadas) nescaya Allah akan memurahkan rezeki. Melazimi solat malam (tahajud) Ada keterangan bahawa amalan solat tahajjud memudahkan memperoleh rezeki. Melazimi solat Dhuha Amalan solat Dhuha yang dibuat waktu orang sedang sibuk dengan urusan dunia (aktiviti harian). Dan siapa yang menyedikitkan.” (Riwayat al-Hakim dan Thabrani) 16.

Salah satu nama Allah. siapa amalkan baca surah al-Waqi’ah setiap malam. Misalnya. Wallahu a’lam. Ini sunnatullah. dikatakan boleh menjadi sebab Allah lapangkan kehidupan dan murahkan rezeki.terbukanya pintu hidayah. hendak tenang dibacanya Quran. tentulah dia perlu mencari sebab-sebab yang boleh membawa kepada murah rezeki dalam skop yang luas. 70 . al-Fattah (Maha Membukakan) dikatakan dapat menjadi sebab dibukakan pintu rezeki jika diwiridkan selalu. 18. dia tidak akan ditimpa kepapaan. hendak dapat anak yang baik dididiknya sejak anak dalam rahim lagi. bukalah hati kami untuk mengenaliMu. dan sebagainya. Ibnu Abi Syaibah dan al-Hakim) Bagi orang beriman. diiringi doa: “Ya Allah.” Ada juga hadis menyebut. dua ayat terakhir surah at-Taubah (ayat 128-129) jika dibaca secara konsisten tujuh kali setiap kali lepas solat. ya Fattah ya ‘Alim. (Riwayat Ahmad. diberi kemanisan iman dan dilapangkan rezeki. Dalam satu hadis sahih dikatakan bahawa Allah berikan dunia kepada orang yang dicintai-Nya dan yang tidak dicintaiNya. Dalam al-Quran. tapi agama hanya Allah beri kepada orang yang dicintai-Nya saja. hendak sihat dijaganya pemakanan dan makan yang baik dan halal. bukalah pintu rahmat dan keampunan-Mu. Misalnya. dimudahkan faham agama. misalnya dibaca “Ya Allah ya Fattah” berulang-ulang. Berikhtiar sehabisnya Siapa berusaha. penuh bergantung dan mengharap pada rahmat dan pemberian dari-Nya. nescaya Dia akan perkenankan. dia akan dapat. Berdoa Berdoa menjadikan seorang hamba dekat dengan Allah. hendak dapat jiran yang baik dia sendiri berusaha jadi baik. hendak rezeki berkat dijauhinya yang haram. 19. Allah suruh kita meminta kepada-Nya.

w. dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. al-Hakim dari Umar bin al-Khattab r.) Kesemua yang disebut di atas adalah amalan-amalan yang membawa kepada takwa.” (At-Talaq: 2-3) Pendek kata. Ibnu Majah.20. Allah akan beri “jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkan).” (Riwayat Ahmad. untuk murah rezeki dalam ertikata yang sebenarnya. ia pagi hari lapar dan petang hari telah kenyang. Ibnu Hibban.a. FirmanNya: “Barang siapa bertawakal kepada Allah. nescaya kamu diberi rezeki seperti burung diberi rezeki. bagi orang Islam. at-Tirmizi. seseorang itu akan direzekikan rasa kaya dengan Allah.a. Amin 71 . Amalan-amalan ini menjadi sebab jatuhnya kasih sayang Allah. bersabda: “Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenarbenar tawakal. Dengan takwa.” (At-Thalaq: 3) Nabi s. Semoga Artikel Ini Menjadi Motivasi Bagi Para Pembaca Untuk Senantiasa Bersedekah. Bertawakal Dengan tawakal. nescaya Allah mencukupkan (keperluannya). kuncinya adalah buat amalan-amalan takwa. lalu Allah limpahi hamba-Nya dengan keluasan rezeki dan rasa kaya dengan pemberian-Nya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful