P. 1
KERTAS PENERANGAN MODUL 07

KERTAS PENERANGAN MODUL 07

|Views: 337|Likes:
Published by Amri Mohd

More info:

Published by: Amri Mohd on Nov 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2015

pdf

text

original

INSTITUT KEMAHIRAN TINGGI BELIA NEGARA

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA

KERTAS PENERANGAN
KURSUS PEMBUAT PERKAKASAN KANAN – ACUAN SUNTIKAN PLASTIK (H-097-3 ) / ACUAN ALATAN TEKAN (H-096-3) TIGA (03) 7 : SCHEDULING & MONITORING 10.01 : PREPARE JOB LOADING SCHEDULE 10.03 : MONITOR DATE LINE FOR DELEVERY Prepare job loading schedule by assessing machining process using available resources so that the schedule prepared is within the available resources and viable to be undertaken and achievable. Monitor date line for delivery using available reference so that the expected work target to be completed and delivered is cost effective. Perform Supervisory Function

TAHAP MODUL TASK OBJEKTIF PENCAPAIAN PIAWAI

TAJUK TUJUAN

Task ini akan menerangkan tentang fungsi sesuatu perancangan yang dibuat dengan mengambil kira beberapa faktor seperti keupayaan tenaga kerja, keupayaan mesin,susunatur loji dan bahan. Selain daripada itu sejauh manakah pemantauan serta perancangan yang dibuat dapat dapat membantu menyiapkan sesuatu projek mengikut jadual dengan kos yang efektif.

Pengurus Pengurus bertanggungjawab dalam hal-hal pentadbiran. Penempatan tenaga kerja ini pula adalah bergantung kepada keperluan pengeluaran. pengurusan produk berkaitan dan memastikan proses pengeluaran dapat berjalan dengan lancar. iii. Tenaga kerja yang digunakan sebaik-baiknya tidak ramai kerana ini boleh menjimatkan kos. ia adalah melibatkan keseluruhan pekerja di organisasi tersebut.MENGENALPASTI SUMBER Sumber Tenaga Kerja. Quality Control . Kuantiti bahan dan jenisnya adalah bergantung kepada kegunaan produk tersebut yang akan dihasilkan mengikut permintaan. Masa untuk pembuatan pula adalah bergantung kepada tenaga kerja yang digunakan di samping mengambil kira jumlah mesin dan peralatan yang dapat disediakan. Jumlah mesin dan peralatan yang akan digunakan telahpun diterangkan seperti di atas. v. Penyelia Merupakan orang tengah di antara pekerja mahir atau tidak mahir dengan pihak pengurusan. Ia merupakan pembantu kepada pengurus dan setiap arahan dan maklumat dari pihak atasan akan sampai kepada penyelia sebelum sampai kepada pekerja bawahan. Contoh: Jumlah tenaga kerja untuk menghasilkan satu produk Sprue Bushing adalah merangkumi kumpulan tenaga kerja di bahagian pengurusan sehingga ke tenaga kerja bahagian pembungkusan. Mesin. Bagi sumber tenaga kerja. Penyelia juga hendaklah memastikan target harian dapat dicapai. Bahan dan Masa Sebelum sesuatu produk itu dihasilkan. ii. Line Leader(Ketua Barisan) Merupakan pembantu kepada penyelia di dalam masa mengendalikan tugas dan mengambil tugas penyelia semasa ketiadaannya. kuantiti bahan dan jenisnya dan juga jumlah masa untuk pembuatan. hendaklah dikenalpasti terlebih dahulu sumber-sumber seperti tenaga kerja yang diperlukan. Pegawai Keselamatan Ia bertanggungjawab ke atas tempat persekitaran tempat kerja dan keselamatan keseluruhan di dalam kawasan. Pekerja-pekerja yang dimaksudkan ini ialah pekerja yang melaksanakan urusan pentadbiran dan juga pekerja bahagian pengeluaran yang terdiri dari kategori mahir dan tidak mahir. jumlah mesin dan peralatan. iv. i.

menyelia keluar dan masuk bahan ‘stok inventory’ dari penyimpanannya.Bertugas melaksanakan proses pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan setiap produk yang dihasilkan dapat mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Penjaga Stor Ia kebiasaannya bertugas membuat pembelian bahan. Perancangan yang dimaksudkan adalah satu dari tiga bidang penting dalam pengeluaran. 3. Pekerja tidak mahir pula sebagai penolong pekerja mahir atau pekerja am seperti pembungkusan dan sebagainya. vi. Pekerja Mahir/ Tidak Mahir Tenaga mahir dan tidak mahir adalah pekerja pengeluaran dan kemahiran pekerja-pekerja ini hendaklah sesuai dengan keperluan bagi menghasilkan produk tersebut Untuk menghasilkan produk ini pekerja mahir adalah yang akan mengendalikan berbagai-bagai jenis mesin. PERANCANGAN DAN PERJADUALAN • Saling bergantung diantara satu sama lain • Melibatkan perancangan sumber (resources)untuk keseluruhan projek • Menentukan aktiviti-aktiviti jangka masa perjadualan untuk (bahan . Perancangan pengeluaran menetapkan bagaimana cara yang optima bagi sesebuah perusahaan itu menggunakan sumber-sumber pengeluaran yang ada padanya untuk memenuhi permintaan barangan oleh pengguna. 2.peralatan) yang di perlukan untuk merncapai tarikh siap projek Asas Perancangan Pengeluaran 1. Dua bidang lain ialah Kawalan dan Perkembangan pengeluaran. . Perancangan adalah penting demi untuk mencapai matlamat pembuatan iaitu menghasilkan dan menjualkan sesuatu atau beberapa jenis barangan untuk memenuhi permintaan pengguna. vii. ANALISA PENJADUALAN KERJA DEFINISI PERANCANGAN Secara asas menentukan objektif yang hendak dicapai oleh sesebuah organisasi dan bagaimana untuk mencapai objektif tersebut.

tenaga kerja. Sekiranya organisasi tidak membenarkan kerja lebih masa maka janganlah merancangkan supaya pengeluaran hanya akan terlaksana dengan kerja lebih masa.Perancangan mestilah dilakukan dalam batas-batas polisi organisasi. Sikap Aim High adalah tidak sesuai di dalam pengeluaran. Pelan yang dimaksudkan adalah satu perincian segala sumber yang diperlukan dan juga tindakan yang perlu diambil untuk mencapai matlamat pengeluaran sesuatu organisasi bagi suatu jangka masa. . 3. ivMembantu organisasi meramalkan perubahan-perubahan masa akan datang dan bersedia menghadapinya.Secara amnya sesebuah organisasi mempunyai dua pendekatan asas yang boleh diambil untuk menuju masa hadapan. bila? Dan oleh siapa? Sesuatu kerja itu akan dibuat. 5.Aspek yang paling penting dalam perancangan pengeluaran adalah menterjemahkan ramalan jualan kepada program pengeluaran.ia merangkumi matlamat atupun objektif yang hendak dicapai pada masa akan datang dan pemilihan bagaimana hendak mencapai matlamat tersebut. Dalam lain perkataan sesebuah pelan akan menyatakan apakah?.Dalam menyediakan program pengeluaran adalah penting untuk menganggarkan paras simpanan bahan di dalam stok. iIa boleh bertindakbalas (react) untuk perubahan mengikut keadaan sekeliling dan berkebolehan bertindak kepada perkembangan kearah kebaikan atau sebaliknya.Pelan Perancangan 1. Perancangan adalah penting kerana: iIa memberi arah dan tujuan sesebuah organisasi iiIa menyelaraskan semua aktiviti dalam organisasi iiiIa membantu organisasi mengelakkan krisis pengurusan (management crisis).Pengurusan yang baik membantu mengurangkan masalah pada penyelia. 2. vMembantu mengelakkan pembaziran guna tenaga membuat kerja-kerja yang berulang. Perancangan merupakan satu konsep yang mudah dan secara asasnya. Perancangan adalah suatau proses menetapkan terlebih dahulu bagaimanakah matlamat pengeluaran sesebuah organisasi itu akan dapat dicapai. Program pengeluaran dipecahkan pula kepada keperluan bahan. keperluan mesin/peralatan dan kaedah pengoperasian. Aspek Penting dalam Perancangan 1.Pecahan dari program pengeluaran juga adalah sama pentingnya. bagaimana?.Perancangan mestilah yang boleh dicapai. 2. iiIa boleh meramalkan masa depan dan mengambil pra-penentuan tindakan untuk mempengaruhi aktiviti-aktiviti masa hadapan mengikut kaedah atau rentaknya sebanyak mana yang boleh. 3. Maklumat-maklumat keperluan keperluan ini merupakan maklumat-maklumat yang penting untuk membolehkan perancangan dilakukan. 4.

JENIS-JENIS PERANCANGAN Rancangan strategik • Perancangan strategik adalah rancangan yang menentukan keadaan sesebuah organisasi menyatakan tujuan dan kearah mana organisasi tersebut akhirnya.Rancangan jangka panjang dimana ia menunjukan kearah mana organisasi tersebut dalam masa atau hingga lima tahun akan datang. Biasanya ia hanya satu daripada objektif strategik atau sebahagian sahaja. Tentukan turutan submit dan masukkan maklumat ini didalam jadual keseluruhan Kira kos untuk setiap submit dalam pelanjawan projek. Tentukan jangkamasa yang diperlukan untuk setiap submit.contohnya rancangan bulanan mingguan dan harian adalah sejenis rancangan oleh pengurusan peringkat pertengahan.Proses Perancangan Mesti dilakukan dengan kaedah yang bersistematik dan saintifik . viiviiiixTentukan objektif perancangan. • Rancangan Operasional • Rancangan ini merupakan tindakan terperinci yang diperlukan untuk mencapai objektif tertentu didalam rancangan strategik.Langkah-langkah membuat perancangan adalah dengan mengikut turutan seperti berikut: iiiiiiivvviprojek. Pecahkan projek kepada submit atau langkah Tentukan piawai untuk setiap submit.rancangan-rancangan ini dipraktif pada keseluruhan organisasi dan objektif organisasi mengikut keadaan sekeliling yang lebih mencabar.Ianya disediakan oleh pihak atasan pengurusan.Rancangan ini lebih speksifik menentukan masa untuk setiap tindakan yang hendak dicapai.Ianya adalah rancangan jangka pendek berbanding dengan rancangan strategik. Perancangan strategik adalah rancangan-rancangan yang memerlukan tindakan daripada keseluruhan organisasi untuk mencapai objektif yang luas . .Penyelia tidak terlibat dalam merangka rancangan ini tetapi mereka diperlukan untuk mendapat matlamat-matlamat untuk merangka rancangan ini. Tentukan polisi dan prosedur. Pilih strategi asas untuk mencapai objektif. Tentukan jenis latihan yang diperlukan.

Cost of use. 2. Pekerja (employee) Availability. Job capabilities. Equipment (peralatan) Machine capacities. sila lihat contoh di bawah ini.Proses Penjadualan Kerja 1. . Penyusunan jadual adalah tahap terakhir dalam perancangan pengeluaran. Importance of being completed by due date. Kebanyakan Proses Pembuatan melibatkan beberapa operasi untuk menukarkan bahan-bahan mentah kepada suatu barangan yang dikehendaki. Due date Material requirements Flexibility of due dates. 4.adalah menjadi kemestian kita mempunyai apakah perkara yang hendak dijadualkan. Desired time of completion. Aktiviti Expecred duration. Wage rate. Facilities (kemudahan) Capacities Possible use. Precedence relationships. Terdapat berbagai cara proses penjadualan kerja. 3. Masalah yang timbul adalah apabila terdapat peralatan yang terhad untuk digunakan oleh beberapa jenis barangan atau bahagian. Availability.Adalah penting data/maklumat berikut diambilkira iaitu 1• • • • 2• • • 3• • • • 4• • • • 5• • • • Apakah kerja (projek) yang hendak dilakukan. Machine capabilities. Efficiency at various jobs. Kebiasaannya sebelum membuat sesuatu jadual. Untuk keperluan kursus ini. Cost of operation Availability.

Penceraian ini boleh selalunya disatukan semula kepada rancangan pengeluaran. Bagi syarikat pasang-untuk-siap pula. bagi syarikat buatuntuk-pesanan. dan perancangan kapasiti kasar menentukan pusat kerja yang mungkin menjadi punca kesesakan di dalam memenuhi MPS. MPS mewakili kenyataan pengeluaran.BARANG MESIN A B C JUMLAH X 2 8 4 14 Y 2 2 6 10 Z 4 3 2 9 JADUAL 1 : CONTOH JADUAL Jadual Pengeluaran Induk(MPS) Jadual Pengeluaran Induk (Master Production Schedule) merangkumi berbagai aktiviti yang terlibat di dalam penyediaan dan penyelenggaraan. susunan tertentu barangan yang dipilih bagi penjadualan induk berbeza di antara syarikat-syarikat. MPS selalunya akan dinyatakan sebagai barangan akhir. Keluaran MPS menyediakan masukan bagi Perancangan Keperluan Bahan(MRP) dan sistem perancangan dan pengawalan bahagian berikutnya seperti pengawalan aktiviti pengeluaran. Ia mewakili penceraian rancangan pengeluaran kepada tiap-tiap barangan bagi pembuatan. MPS biasanya dinyatakan sebagai pilihan atau senarai bahan(BOM) khusus. MPS selalunya dinyatakan sebagai pesanan sebenar pelanggan. manakala bagi syarikat buat-untuk-stok. Sebagai contoh. MPS mewakili titik tumpuan bagi banyak aktiviti lain. MPS biasanya adalah kuantiti yang dikeluarkan seminggu sepanjang enam bulan hingga setahun akan datang atau lebih. perancangan pengeluaran menunjukkan batasan operasi di mana MPS mesti dibuat dan diselenggara. Walaubagaimanapun. . yang juga merupakan jadual pengeluaran yang dijangka bagi barangan syarikat. dan bukan ramalan permintaan barangan. pengurusan permintaan menyediakan semua keperluan permintaan dan pesanan pelanggan. dinyatakan dalam susunan tertentu bagi sebarang tempoh perancangan yang diperlukan. Sebagai contoh.

Mereka mesti tersedia dalam kuantiti yang betul pada masa yang betul bagi menyokong jadual pengeluaran induk. Ia menggambarkan keperluan pasaran dan kapasiti pembuatan dan membentuk rancangan pengeluaran bagi diikuti oleh pembuatan. MPS membentuk penyambung antara jualan dan pengeluaran seperti berikut: • Ia memungkinkan janji pesanan yang sah. • Ia adalah kontrak antara pemasaran dan pembuatan. Barangan akhir yang dibuat oleh syarikat dipasang daripada bahagian komponen dan subkomponen. jadual pengeluaran induk dan rancangan keperluan bahan. MPS adalah rancangan apa dan bila akan dibuat. Paras inventori bagi setiap barangan akhir Batasan kapasiti . Ia tidak seharusnya terlalu ketat. Semasa jadual barangan dibentuk. Ia adalah rancangan yang telah dipersetujui. • Ia membentuk asas bagi MRP. MPS membentuk asas bagi jualan dan pengeluaran untuk menentukan apa yang akan dibuat.MPS adalah penyambung penting di dalam sistem perancangan pengeluaran kerana. Rajah 1 menunjukkan perhubungan ramalan jualan dengan rancangan pengeluaran. MPS memandu MRP. MPS adalah rancangan bagi pembuatan. • Ia membentuk asas bagi menentukan kapasiti dan sumber yang diperlukan. • Ia membentuk penyambung antara perancangan pengeluaran dan apa yang akan dibina oleh pembuatan. Ia adalah alat komunikasi yang asas untuk membuat perubahan yang sama dengan permintaan pasaran dan kapasiti pembuatan.. Sistem MRP merancang jadual bagi komponenkomponen ini berdasarkan keperluan MPS. • Ia menjaga pengeluaran. MPS dan BOM menentukan apa komponen akan diperlukan daripada pembuatan dan pembelian. MPS adalah rancangan pengeluaran bagi pembuatan. Oleh kerana itu ia memberitahu jualan dan pembuatan bila barangan akan tersedia untuk penghantaran. Maklumat bagi membentuk MPS adalah seperti berikut:      Rancangan Pengeluaran Ramalan setiap barangan akhir Pesanan sebenar yang diterima daripada pelangan dan untuk menambah stok..

Terdapat 3 langkah di dalam menyediakan MPS: 1. rancangan pengeluaran dan jadual pengeluaran induk Menggubal MPS Objektif membentuk MPS adalah seperti berikut: • Untuk mengekalkan tahap perkhidmatan pelanggan yang dikehendaki. Untuk mencapai objektif di atas. 3.Ramalan jualan Rancangan pengeluaran Jadual Pengeluaran Induk Rancangan Keperluan Bahan Rajah 1 : Ramalan jualan. buruh dan peralatan. Rapatkan perbezaan antara MPS sementara dengan kapasiti tersedia. • Untuk meningkatkan penggunaan bahan. Periksa MPS sementara berbanding kapasiti tersedia. • Untuk mengekalkan pelaburan inventori pada paras yang diperlukan. Ini dilakukan dengan mengekalkan paras inventori barangan siap atau dengan menjadual bagi memenuhi keperluan penghantaran pelanggan. rancangan mesti memenuhi permintaan pelanggan di dalam kapasiti pembuatan dan garis panduan rancangan pengeluaran. Bina MPS sementara 2. .

Ramalan permintaan Kuantiti tersedia MPS 1 60 20 2 60 60 100 3 60 0 4 60 40 100 5 60 80 100 6 60 20 80 Contoh Jadual Perancangan Induk (MPS) Minggu 1 bermula dengan inventori 80 unit. tumpuan harus diberikan kepada pusat kerja sesak dan sumber kritikal. ia mesti diperiksa berbanding kapasiti tersedia. Ramalan permintaan berikutnya sebanyak 60 unit dalam minggu 2 tidak dapat dipenuhi dan ini mewajibkan dijadualkan MPS sebanyak 100 unit untuk minggu 2. Seperti sebelum ini. Proses ini dikenali sebagai Perancangan Kapasiti Kasar(RCP). barangan tersedia dan MPS sementara. kuantiti tersedia adalah 20 unit. Ini menghasilkan kuantiti tersedia sebanyak 60 unit di akhir minggu 2. Selepas ramalan permintaan sebanyak 60 unit dipenuhi. Syarikat ingin menjadual kapasiti pusat kerja ini. membina MPS ini dilakukan bagi setiap barangan. terdapat inventori dan barangan dibuat dalam lot. Sumber kritikal termasuk operasi kesesakan. beberapa pengubahsuaian kepada setiap rancangan mesti dilakukan supaya jumlah pengeluaran adalah sama. Rajah 2 menunjukkan ramalan permintaan. Sesuatu barangan dibuat dalam lot 100 unit dan dijangkakan inventori permulaan adalah 80 unit. Katalah sebuah syarikat mempunyai 4 model komputer meja yang dipasang di dalam pusat kerja operasi kesesakan. . Proses ini serupa dengan keperluan sumber.Jadual MPS sementara Suatu contoh digunakan bagi menunjukkan proses membina MPS. 40 unit tinggal di dalam inventori. Proses. Sekiranya jumlah pengeluaran yang dirancang bagi semua barangan dan jumlah inventori akhir tidak mengikut rancangan pengeluaran. RCP memeriksa samada sumber kritikal ada tersedia untuk menyokong berbagai MPS sementara. Barangan diandaikan adalah dibuat-untuk-stok. buruh dan bahan kritikal (mungkin yang sedikit atau yang mempunyai masa anjur yang panjang). 100 unit lagi mesti dihasilkan dan bila ramalan permintaan sebanyak 60 unit dipenuhi. Perbezaannya adalah ianya untuk suatu barangan dan bukan sekumpulan barangan. Senarai sumber yang digunakan dalam perancangan keperluan sumber menggunakan satu barangan dan senarai sumber adalah satu barangan. Perancangan Kapasiti Kasar(RCP) Apabila MPS sementara telah dibuat. ramalan permintaan sebanyak 60 unit dipenuhi dengan kuantiti tersedia di akhir minggu 2 menjadikan kuantiti tersedia 0 di akhir minggu 3. Rajah 3 adalah suatu senarai sumber untuk pusat kerja tersebut menunjukkan masa yang diperlukan untuk memasang satu komputer. Dalam minggu 4. Dalam minggu 3.

425 Contoh senarai sumber Katalah dalam suatu minggu MPS menunjukkan komputer berikut perlu dipasang : Model Model Model Model IKT-24 IKT-25 IKT-26 IKT-27 = = = = 200 unit 250 unit 400 unit 100 unit Kapasiti yang diperlukan untuk sumber kritikal ini ialah : Model Model Model Model IKT-24 IKT-25 IKT-26 IKT-27 200 x 0.203 250 x 0. Akhir sekali MPS mesti dinilai dengan 3 kritiria: • Penggunaan sumber. Mungkinkah tarikh janji dipenuhi dan prestasi penghantaran diterima? • Kos.300 0.6 jam standard = 75. cara-cara meningkatkan kapasiti harus dicari. Adakah rancangan ekonomik atau mungkinkah kos berlebihan ditanggung untuk kerja lebih masa.0 jam standard = 140. .0 jam standard = 42. atau subkontrak? Sekirany tidak.1 jam standard Jumlah masa diperlukan Merapatkan perbezaan Langkah seterusnya adalah membandingkan jumlah masa yang diperlukan dengan kapasiti tersedia pusat kerja. percepatan atau pengangkutan.203 0. mengubah laluan kepada pusat kerja lain.350 0. tambahan pekerja.5 jam standard __________________ = 298.Komputer Model Model Model Model IKT-24 IKT-25 IKT-26 IKT-27 Masa pemasangan (jam standard) 0. Adakah MPS berada di dalam batasan kapasiti setiap tempoh masa rancangan? Adakah ia menggunakan sumber dengan sebaik-baiknya? • Perkhidmatan pelanggan. Adakah mungkin mengubahsuai kapasiti tersedia dengan kerja lebih masa. Sekiranya tidak. kita mestilah mengkaji semula jadual pengeluaran.425 = 40. MPS boleh dijalankan.300 400 x 0. Sekiranya kapasiti tersedia lebih besar daripada keperluan kapasiti. subkontrak.350 100 x 0.

sebaliknya ia adalah logik fasa masa standard bagi MPS dan MRP yang mengira jangkaan baki tersedia dan menjadual FPO dan mencadangkan perubahan. Oleh itu ia mempunyai ramalan pengeluaran bersandar seperti ditunjuk di baris B. Barangan ini adalah subassembly yang distok dan dibeli dengan 2 punca permintaan. penjadual induk berpeluang menjawab beberapa soalan sebelum betul-betul mengubah samada kuantiti atau masa MPS : Adakah bahan tersedia untuk menyokong perubahan? Adakah kapasiti tersedia untuk menyokong perubahan? Adakah sesuatu perubahan itu praktikal? Adakah sesuatu perubahan itu mahal? Adakah keperluan yang benar-benar untuk mengubah sesuatu rancangan? . Ianya juga dijual secara tersendiri sebagai alat ganti atau pembaikan dan mempunyai permintaan tidak bersandar seperti ditunjuk di dalam baris A. Ianya adalah barangan pilihan untuk suatu barangan induk dengan susunan tertentu. FPO adalah kaedah biasa menyatakan MPS dan kegunaan FPO mempastikan MPS stabil yang mungkin berlainan daripada ramalan permintaan bagi sesuatu barangan.Rajah di bawah adalah contoh berbagai pengiraan pembuatan. A B C D E Ramalan (alat ganti) Ramalan pengeluaran Permintaan sebenar Kuantiti tersedia Tersedia untuk janji 1 8 0 14 17 11 2 5 1 12 10 3 4 10 8 0 4 7 11 41 29 5 10 12 2 19 27 6 3 8 16 19 7 15 2 1 17 8 10 6 31 51 25 Pesanan Terancang Pasti (FPO) Pesanan terancang pasti (FPO) syarikat adalah jadual buat atau beli barangan yang tetap dari segi kuantiti dan tarikh janji. Dengan menyatakan MPS secara FPO. Logik komputer tidak semestinya mengubah FPO. Sebarang perubahan pada FPO adalah tanggung jawab penjadual induk.

Selepas masa berlalu permintaan sebenar menjadi kenyataan. maklumat ATP diperlukan. Walaubagaimanapun. Paras ATP dikira dengan membandingkan permintaan sebenar dengan kuantiti tersedia campur MPS. Walaupun tersedia 23 unit. . Banyak syarikat bergantung kepada maklumat ini bagi menentukan tarikh penghantaran dan bukan menyatakan masa anjur standard. Beberapa minggu atau bulan yang lalu. Ini memberi baki 29 daripada 40 yang tersedia untuk menjanjikan kepada pelanggan termasuk 5 dari minggu 2 bagi memberikan jumlah sebanyak 34. atau dijadual untuk penghantaran masa hadapan. MPS dinyatakan dengan FPO untuk melindungi ramalan permintaan. Tanggungan pelanggan sebanyak 11 unit dalam minggu 3 dan minggu 4 boleh dipenuhi dengan 40 unit yang dijadualkan dalam minggu 3. ATP menunjukkan barangan tersedia berdasarkan tanggungan pelanggan masa kini dan rancangan membuat masa kini.Janji Pesanan Pelanggan (Data ATP) Maklumat ATP adalah sumbangan penting untuk komunikasi pemasaran pembuatan dan adalah kritikal untuk menentukan kualiti perkhidmatan pelanggan sebagai jualan dan pemasaran berupaya meng’input’ dan meng’output’ daripada MPS. Rajah 8 menunjukkan keadaan biasa dengan mempamerkan data ATP. Adalah mustahak melindungi tanggungan pelanggan sedia ada bila pesanan pelanggan baru dijanjikan. Banyak bentuk perniagaan buat-untuk-pesanan selalunya menjanjikan kepada pelanggan berdasarkan kepada data ATP kerana secara berterusan menanggani pesanbalik bagi pesanan pelanggan yang dijadualkan untuk penghantaran masa hadapan. 1 A B C D E F Ramalan permintaan pelanggan Ramalan pengeluaran Permintaan sebenar Jangkaan baki tersedia Tersedia untuk janji Jadual pengeluaran induk 11 23 5 2 2 7 21 5 3 4 6 57 39 40 4 5 5 52 34 5 10 42 34 6 10 32 34 7 10 22 34 8 10 12 34 23 Tersedia untuk janji dalam minggu 4 5 dianggap ATP dalam minggu (minggu 1). sekiranya ia berada di dalam keadaan pesan balik atau atas permintaan pelanggan. Syarikat buat-untuk-stok menganggap stok para sebagai ATP. terdapat tanggungan 18 pelanggan iaitu 11 dalam minggu 1 dan 7 dalam minggu 2 yang mesti dipenuhi oleh 23 unit ini.

proses dan produk tertentu. Kos Bahan Tak Langsung (Indirect materials) Bahan yang digunakan untuk membantu kerja memproses Bahan Langsung menjadi produk siap. Indirect materials juga dikategorikan sebagai kos overheads. 4. bendalir pemotong. Kejayaan dan kegagalan atau pun pertumbuhan masa depan sesuatu perusahaan itu adalah bergantung rapat kepada baik. 3. Tujuan Pengkosan 1. a) b) c) d) . Pengkosan adalah satu aspek yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari pengurusan industri. Untuk membantu pihak pengurusan mendapatkan data yang membolehkan mereka membuat polisi penjualan atau pun polisi syarikat. kerja atau pun sesuatu proses. Untuk membolehkan pihak pengurusan membuat perbandingan antara kos yang dianggarkan dengan kos sebenar. Cth: Kain untuk buat baju Kelapa sawit untuk buat minyak masak Bahan dalam store bahan Semua bahan untuk yang dibeli untuk kerja. 2. Untuk menolong menilai prestasi dan kecekapan pengurusan di dalam sebuah jabatan. Adalah kos bahan asas (raw material) yang terlibat dalam pembuatan sesuatu produk atau komponen utama bagi produk siap. 2. Kesedaran tentang kepentingan kos hendaklah diwujudkan di kalangan mereka yang terlibat dalam industri demi untuk meninggikan daya pengeluaran dan keuntungan. Untuk membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan anggaran belanjawan. Cth: minyak pelincir. Berat Bahan = Isipadu Bahan X Ketumpatan Bahan Kos Bahan = Berat Bahan x Kos per unit 2. Komponen utama adalah dalam bentuk bilangan unit keluaran. 6.Pengkosan (Anggaran Kos) Adalah satu kaedah meramal perbelanjaan di dalam pembuatan sesuatu produk bermula dari bahan mentah sehingga produk siap 1. Untuk mendapatkan kos sebenar sesuatu unit barangan. Untuk mendapatkan kos barangan yang serendah mungkin dengan mutu dan fungsi yang dikehendaki. bagusnya atau tidaknya system pengkosan perusahaan tersebut. Klasifikasi Kos 1. Kos Bahan Langsung (Direct materials) Ada dua jenis iaitu Bahan yang dibeli (Standard Purchased) dan Bahan yang akan dibuat (Fabricated). gas. 5. Kos adalah berkait rapat dengan keuntungan.

Kos segala aktiviti dari mula hingga siap. Kos Belanja Langsung (Direct expenses/Chargeable expenses) Kos belanja langsung adalah kos-kos selain Kos Bahan Langsung dan Kos Buruh Langsung. leaflets. penyelenggara. Kos Buruh Langsung (Direct labour) Kos oleh buruh (tenaga pekerja) yang terlibat di dalam proses pengeluaran sesuatu produk. Di dalam penganggaran ini. Perbelanjaan penjualan dan pengagihan. kawalan dan urusan projek. dies. Gaji jurujual. belanja kerja senggaraan. b) c) . Cth: Foreman. Perbelanjaan syarikat/overhead. operator mesin). d) Kos pengurusan dan pengendalian bahan ke atas produk tertentu. insuran. c) Kos sewaan jika ada perkakasan/mesin ke atas satu-satu produk. percetakan. setiap masa operasi dari awal hingga akhir dijumlahkan. insuran peralatan pejabat. drawing/design. Merangkumi aktiviti pengarahan. Bahan Tak Langsung.3. gaji staff pejabat/exekutif/pengarah/pengerusi. bertujuan untuk produk-produk tertentu dan tidak diguna untuk produk lain. Cth: 5. Perbelanjaan pejabat dan pengurusan. susutnilai peralatan pejabat. jig. pembungkusan. Kos Buruh Langsung = Jumlah masa operasi x Kadar buruh = 4. 6. penyelia. sewaan bangunan. katalog. fixtures. susutnilai mesin. senarai harga. bil elektrik/telepon/internet dll. a) Kos penyediaan bentuk (pattern). komisen jurujual dsb. Indirect labour juga dikategorikan sebagai kos overhead. kerani. alat tulis. b) Kos percubaan ke atas sesuatu produk. Cth: (Operator pemasangan. Kos Buruh Tak Langsung (Indirect labour) Kos buruh tak langsung adalah kos semua tenaga pekerja yang tidak terlibat secara langsung terhadap pengeluaran dan juga pengurusan dan jurujual. Termasuklah Kos Buruh Tak Langsung. pengiklanan. a) Kos Belanja Tak Langsung (Indirect expenses/oncosts/burden) Dikategorikan sebagai kos overhead.

Serope Kalpakjian. Penjadualan & Pengawalan Pengeluaran. Kos Utama = Kos Bahan Langsung + Kos Buruh Langsung + Kos Belanja Langsung Kos Kilang = Kos Utama + Perbelanjaan Kilang. 2003 2. Prentice Hall. Industrial Engineering and Production Management. Stevent R. Kos Pembuatan = Kos Kilang + Perbelanjaan Pentadbiran Jumlah Kos = Kos Pembuatan + Jualan + Perbelanjaan pengagihan Harga Jualan = Jumlah Kos + Keuntungan = (Kos Pembuatan + Jualan + Perbelanjaan pengagihan) + Keuntungan = ((Kos Kilang + Perbelanjaan Pentadbiran) + Jualan + Perbelanjaan pengagihan) + Keuntungan = (((Kos Utama + Perbelanjaan Kilang) + Perbelanjaan Pentadbiran) + Jualan + Perbelanjaan pengagihan) + Keuntungan = ((((Kos Bahan Langsung + Kos Buruh Langsung + Kos Belanja Langsung) + Perbelanjaan Kilang) + Perbelanjaan Pentadbiran) + Jualan + Perbelanjaan pengagihan) + Keuntungan RUJUKAN : 1. 3. 3. Manufacturing Process for Engineering Materials. NTP World Consultant. En Alwi Shabudin. 4. Nota kursus Perancangan. Fourth Edition. 2. Schmid.Struktur Kos 1. Martand Telsang. 5. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->