INSTITUT KEMAHIRAN TINGGI BELIA NEGARA

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA

KERTAS PENERANGAN
KURSUS PEMBUAT PERKAKASAN KANAN – ACUAN SUNTIKAN PLASTIK (H-097-3 ) / ACUAN ALATAN TEKAN (H-096-3) TIGA (03) 7 : SCHEDULING & MONITORING 10.01 : PREPARE JOB LOADING SCHEDULE 10.03 : MONITOR DATE LINE FOR DELEVERY Prepare job loading schedule by assessing machining process using available resources so that the schedule prepared is within the available resources and viable to be undertaken and achievable. Monitor date line for delivery using available reference so that the expected work target to be completed and delivered is cost effective. Perform Supervisory Function

TAHAP MODUL TASK OBJEKTIF PENCAPAIAN PIAWAI

TAJUK TUJUAN

Task ini akan menerangkan tentang fungsi sesuatu perancangan yang dibuat dengan mengambil kira beberapa faktor seperti keupayaan tenaga kerja, keupayaan mesin,susunatur loji dan bahan. Selain daripada itu sejauh manakah pemantauan serta perancangan yang dibuat dapat dapat membantu menyiapkan sesuatu projek mengikut jadual dengan kos yang efektif.

Ia merupakan pembantu kepada pengurus dan setiap arahan dan maklumat dari pihak atasan akan sampai kepada penyelia sebelum sampai kepada pekerja bawahan. Bagi sumber tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan sebaik-baiknya tidak ramai kerana ini boleh menjimatkan kos. ii. hendaklah dikenalpasti terlebih dahulu sumber-sumber seperti tenaga kerja yang diperlukan. Pengurus Pengurus bertanggungjawab dalam hal-hal pentadbiran. pengurusan produk berkaitan dan memastikan proses pengeluaran dapat berjalan dengan lancar. Pekerja-pekerja yang dimaksudkan ini ialah pekerja yang melaksanakan urusan pentadbiran dan juga pekerja bahagian pengeluaran yang terdiri dari kategori mahir dan tidak mahir.MENGENALPASTI SUMBER Sumber Tenaga Kerja. iv. Penyelia juga hendaklah memastikan target harian dapat dicapai. iii. Bahan dan Masa Sebelum sesuatu produk itu dihasilkan. Jumlah mesin dan peralatan yang akan digunakan telahpun diterangkan seperti di atas. Kuantiti bahan dan jenisnya adalah bergantung kepada kegunaan produk tersebut yang akan dihasilkan mengikut permintaan. Mesin. Contoh: Jumlah tenaga kerja untuk menghasilkan satu produk Sprue Bushing adalah merangkumi kumpulan tenaga kerja di bahagian pengurusan sehingga ke tenaga kerja bahagian pembungkusan. Penyelia Merupakan orang tengah di antara pekerja mahir atau tidak mahir dengan pihak pengurusan. Line Leader(Ketua Barisan) Merupakan pembantu kepada penyelia di dalam masa mengendalikan tugas dan mengambil tugas penyelia semasa ketiadaannya. Quality Control . kuantiti bahan dan jenisnya dan juga jumlah masa untuk pembuatan. ia adalah melibatkan keseluruhan pekerja di organisasi tersebut. Penempatan tenaga kerja ini pula adalah bergantung kepada keperluan pengeluaran. i. v. Masa untuk pembuatan pula adalah bergantung kepada tenaga kerja yang digunakan di samping mengambil kira jumlah mesin dan peralatan yang dapat disediakan. Pegawai Keselamatan Ia bertanggungjawab ke atas tempat persekitaran tempat kerja dan keselamatan keseluruhan di dalam kawasan. jumlah mesin dan peralatan.

menyelia keluar dan masuk bahan ‘stok inventory’ dari penyimpanannya. Pekerja Mahir/ Tidak Mahir Tenaga mahir dan tidak mahir adalah pekerja pengeluaran dan kemahiran pekerja-pekerja ini hendaklah sesuai dengan keperluan bagi menghasilkan produk tersebut Untuk menghasilkan produk ini pekerja mahir adalah yang akan mengendalikan berbagai-bagai jenis mesin. vi. Perancangan adalah penting demi untuk mencapai matlamat pembuatan iaitu menghasilkan dan menjualkan sesuatu atau beberapa jenis barangan untuk memenuhi permintaan pengguna. Perancangan yang dimaksudkan adalah satu dari tiga bidang penting dalam pengeluaran. PERANCANGAN DAN PERJADUALAN • Saling bergantung diantara satu sama lain • Melibatkan perancangan sumber (resources)untuk keseluruhan projek • Menentukan aktiviti-aktiviti jangka masa perjadualan untuk (bahan . . 2.Bertugas melaksanakan proses pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan setiap produk yang dihasilkan dapat mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Penjaga Stor Ia kebiasaannya bertugas membuat pembelian bahan. Perancangan pengeluaran menetapkan bagaimana cara yang optima bagi sesebuah perusahaan itu menggunakan sumber-sumber pengeluaran yang ada padanya untuk memenuhi permintaan barangan oleh pengguna. Pekerja tidak mahir pula sebagai penolong pekerja mahir atau pekerja am seperti pembungkusan dan sebagainya. vii. 3. Dua bidang lain ialah Kawalan dan Perkembangan pengeluaran. ANALISA PENJADUALAN KERJA DEFINISI PERANCANGAN Secara asas menentukan objektif yang hendak dicapai oleh sesebuah organisasi dan bagaimana untuk mencapai objektif tersebut.peralatan) yang di perlukan untuk merncapai tarikh siap projek Asas Perancangan Pengeluaran 1.

Perancangan mestilah yang boleh dicapai.Pelan Perancangan 1. 3. Perancangan adalah suatau proses menetapkan terlebih dahulu bagaimanakah matlamat pengeluaran sesebuah organisasi itu akan dapat dicapai. iiIa boleh meramalkan masa depan dan mengambil pra-penentuan tindakan untuk mempengaruhi aktiviti-aktiviti masa hadapan mengikut kaedah atau rentaknya sebanyak mana yang boleh.Pengurusan yang baik membantu mengurangkan masalah pada penyelia. bagaimana?. 2. 2. Maklumat-maklumat keperluan keperluan ini merupakan maklumat-maklumat yang penting untuk membolehkan perancangan dilakukan. vMembantu mengelakkan pembaziran guna tenaga membuat kerja-kerja yang berulang.Aspek yang paling penting dalam perancangan pengeluaran adalah menterjemahkan ramalan jualan kepada program pengeluaran. Perancangan merupakan satu konsep yang mudah dan secara asasnya. . 3. keperluan mesin/peralatan dan kaedah pengoperasian.Dalam menyediakan program pengeluaran adalah penting untuk menganggarkan paras simpanan bahan di dalam stok. Pelan yang dimaksudkan adalah satu perincian segala sumber yang diperlukan dan juga tindakan yang perlu diambil untuk mencapai matlamat pengeluaran sesuatu organisasi bagi suatu jangka masa. Sekiranya organisasi tidak membenarkan kerja lebih masa maka janganlah merancangkan supaya pengeluaran hanya akan terlaksana dengan kerja lebih masa. 5.Pecahan dari program pengeluaran juga adalah sama pentingnya.ia merangkumi matlamat atupun objektif yang hendak dicapai pada masa akan datang dan pemilihan bagaimana hendak mencapai matlamat tersebut. iIa boleh bertindakbalas (react) untuk perubahan mengikut keadaan sekeliling dan berkebolehan bertindak kepada perkembangan kearah kebaikan atau sebaliknya. 4.Secara amnya sesebuah organisasi mempunyai dua pendekatan asas yang boleh diambil untuk menuju masa hadapan.Perancangan mestilah dilakukan dalam batas-batas polisi organisasi. tenaga kerja. Perancangan adalah penting kerana: iIa memberi arah dan tujuan sesebuah organisasi iiIa menyelaraskan semua aktiviti dalam organisasi iiiIa membantu organisasi mengelakkan krisis pengurusan (management crisis). bila? Dan oleh siapa? Sesuatu kerja itu akan dibuat. Dalam lain perkataan sesebuah pelan akan menyatakan apakah?. Program pengeluaran dipecahkan pula kepada keperluan bahan. Aspek Penting dalam Perancangan 1. ivMembantu organisasi meramalkan perubahan-perubahan masa akan datang dan bersedia menghadapinya. Sikap Aim High adalah tidak sesuai di dalam pengeluaran.

.Rancangan jangka panjang dimana ia menunjukan kearah mana organisasi tersebut dalam masa atau hingga lima tahun akan datang. JENIS-JENIS PERANCANGAN Rancangan strategik • Perancangan strategik adalah rancangan yang menentukan keadaan sesebuah organisasi menyatakan tujuan dan kearah mana organisasi tersebut akhirnya.Langkah-langkah membuat perancangan adalah dengan mengikut turutan seperti berikut: iiiiiiivvviprojek. viiviiiixTentukan objektif perancangan.Penyelia tidak terlibat dalam merangka rancangan ini tetapi mereka diperlukan untuk mendapat matlamat-matlamat untuk merangka rancangan ini. Tentukan polisi dan prosedur. Tentukan turutan submit dan masukkan maklumat ini didalam jadual keseluruhan Kira kos untuk setiap submit dalam pelanjawan projek.rancangan-rancangan ini dipraktif pada keseluruhan organisasi dan objektif organisasi mengikut keadaan sekeliling yang lebih mencabar. Tentukan jenis latihan yang diperlukan.Ianya adalah rancangan jangka pendek berbanding dengan rancangan strategik. Perancangan strategik adalah rancangan-rancangan yang memerlukan tindakan daripada keseluruhan organisasi untuk mencapai objektif yang luas .Proses Perancangan Mesti dilakukan dengan kaedah yang bersistematik dan saintifik . • Rancangan Operasional • Rancangan ini merupakan tindakan terperinci yang diperlukan untuk mencapai objektif tertentu didalam rancangan strategik. Biasanya ia hanya satu daripada objektif strategik atau sebahagian sahaja. Pecahkan projek kepada submit atau langkah Tentukan piawai untuk setiap submit.Rancangan ini lebih speksifik menentukan masa untuk setiap tindakan yang hendak dicapai. Pilih strategi asas untuk mencapai objektif. Tentukan jangkamasa yang diperlukan untuk setiap submit.contohnya rancangan bulanan mingguan dan harian adalah sejenis rancangan oleh pengurusan peringkat pertengahan.Ianya disediakan oleh pihak atasan pengurusan.

Precedence relationships. Kebiasaannya sebelum membuat sesuatu jadual. 3. Machine capabilities.adalah menjadi kemestian kita mempunyai apakah perkara yang hendak dijadualkan. Due date Material requirements Flexibility of due dates. . Equipment (peralatan) Machine capacities. Facilities (kemudahan) Capacities Possible use. sila lihat contoh di bawah ini. Pekerja (employee) Availability. 2. Efficiency at various jobs. Penyusunan jadual adalah tahap terakhir dalam perancangan pengeluaran. Desired time of completion. Kebanyakan Proses Pembuatan melibatkan beberapa operasi untuk menukarkan bahan-bahan mentah kepada suatu barangan yang dikehendaki. Wage rate. 4. Masalah yang timbul adalah apabila terdapat peralatan yang terhad untuk digunakan oleh beberapa jenis barangan atau bahagian. Terdapat berbagai cara proses penjadualan kerja.Adalah penting data/maklumat berikut diambilkira iaitu 1• • • • 2• • • 3• • • • 4• • • • 5• • • • Apakah kerja (projek) yang hendak dilakukan. Availability. Cost of operation Availability. Untuk keperluan kursus ini. Importance of being completed by due date. Job capabilities. Aktiviti Expecred duration. Cost of use.Proses Penjadualan Kerja 1.

yang juga merupakan jadual pengeluaran yang dijangka bagi barangan syarikat. dinyatakan dalam susunan tertentu bagi sebarang tempoh perancangan yang diperlukan. MPS mewakili kenyataan pengeluaran. bagi syarikat buatuntuk-pesanan. MPS selalunya dinyatakan sebagai pesanan sebenar pelanggan. Walaubagaimanapun. MPS mewakili titik tumpuan bagi banyak aktiviti lain.BARANG MESIN A B C JUMLAH X 2 8 4 14 Y 2 2 6 10 Z 4 3 2 9 JADUAL 1 : CONTOH JADUAL Jadual Pengeluaran Induk(MPS) Jadual Pengeluaran Induk (Master Production Schedule) merangkumi berbagai aktiviti yang terlibat di dalam penyediaan dan penyelenggaraan. pengurusan permintaan menyediakan semua keperluan permintaan dan pesanan pelanggan. dan bukan ramalan permintaan barangan. Ia mewakili penceraian rancangan pengeluaran kepada tiap-tiap barangan bagi pembuatan. perancangan pengeluaran menunjukkan batasan operasi di mana MPS mesti dibuat dan diselenggara. Sebagai contoh. Penceraian ini boleh selalunya disatukan semula kepada rancangan pengeluaran. MPS biasanya dinyatakan sebagai pilihan atau senarai bahan(BOM) khusus. manakala bagi syarikat buat-untuk-stok. susunan tertentu barangan yang dipilih bagi penjadualan induk berbeza di antara syarikat-syarikat. dan perancangan kapasiti kasar menentukan pusat kerja yang mungkin menjadi punca kesesakan di dalam memenuhi MPS. . Sebagai contoh. MPS biasanya adalah kuantiti yang dikeluarkan seminggu sepanjang enam bulan hingga setahun akan datang atau lebih. Keluaran MPS menyediakan masukan bagi Perancangan Keperluan Bahan(MRP) dan sistem perancangan dan pengawalan bahagian berikutnya seperti pengawalan aktiviti pengeluaran. Bagi syarikat pasang-untuk-siap pula. MPS selalunya akan dinyatakan sebagai barangan akhir.

MPS adalah rancangan pengeluaran bagi pembuatan. Ia adalah alat komunikasi yang asas untuk membuat perubahan yang sama dengan permintaan pasaran dan kapasiti pembuatan. MPS membentuk penyambung antara jualan dan pengeluaran seperti berikut: • Ia memungkinkan janji pesanan yang sah.. MPS adalah rancangan bagi pembuatan. Barangan akhir yang dibuat oleh syarikat dipasang daripada bahagian komponen dan subkomponen. • Ia menjaga pengeluaran. MPS membentuk asas bagi jualan dan pengeluaran untuk menentukan apa yang akan dibuat. Rajah 1 menunjukkan perhubungan ramalan jualan dengan rancangan pengeluaran. Paras inventori bagi setiap barangan akhir Batasan kapasiti . • Ia adalah kontrak antara pemasaran dan pembuatan. Ia menggambarkan keperluan pasaran dan kapasiti pembuatan dan membentuk rancangan pengeluaran bagi diikuti oleh pembuatan. Oleh kerana itu ia memberitahu jualan dan pembuatan bila barangan akan tersedia untuk penghantaran. MPS dan BOM menentukan apa komponen akan diperlukan daripada pembuatan dan pembelian. • Ia membentuk penyambung antara perancangan pengeluaran dan apa yang akan dibina oleh pembuatan. Ia adalah rancangan yang telah dipersetujui. Mereka mesti tersedia dalam kuantiti yang betul pada masa yang betul bagi menyokong jadual pengeluaran induk. • Ia membentuk asas bagi menentukan kapasiti dan sumber yang diperlukan. MPS memandu MRP. MPS adalah rancangan apa dan bila akan dibuat. Sistem MRP merancang jadual bagi komponenkomponen ini berdasarkan keperluan MPS. Maklumat bagi membentuk MPS adalah seperti berikut:      Rancangan Pengeluaran Ramalan setiap barangan akhir Pesanan sebenar yang diterima daripada pelangan dan untuk menambah stok.MPS adalah penyambung penting di dalam sistem perancangan pengeluaran kerana. Ia tidak seharusnya terlalu ketat. • Ia membentuk asas bagi MRP. Semasa jadual barangan dibentuk. jadual pengeluaran induk dan rancangan keperluan bahan..

3. Untuk mencapai objektif di atas. Rapatkan perbezaan antara MPS sementara dengan kapasiti tersedia. • Untuk mengekalkan pelaburan inventori pada paras yang diperlukan. Bina MPS sementara 2. rancangan mesti memenuhi permintaan pelanggan di dalam kapasiti pembuatan dan garis panduan rancangan pengeluaran.Ramalan jualan Rancangan pengeluaran Jadual Pengeluaran Induk Rancangan Keperluan Bahan Rajah 1 : Ramalan jualan. buruh dan peralatan. • Untuk meningkatkan penggunaan bahan. . Periksa MPS sementara berbanding kapasiti tersedia. Ini dilakukan dengan mengekalkan paras inventori barangan siap atau dengan menjadual bagi memenuhi keperluan penghantaran pelanggan. Terdapat 3 langkah di dalam menyediakan MPS: 1. rancangan pengeluaran dan jadual pengeluaran induk Menggubal MPS Objektif membentuk MPS adalah seperti berikut: • Untuk mengekalkan tahap perkhidmatan pelanggan yang dikehendaki.

Sesuatu barangan dibuat dalam lot 100 unit dan dijangkakan inventori permulaan adalah 80 unit. tumpuan harus diberikan kepada pusat kerja sesak dan sumber kritikal. Perbezaannya adalah ianya untuk suatu barangan dan bukan sekumpulan barangan.Jadual MPS sementara Suatu contoh digunakan bagi menunjukkan proses membina MPS. Dalam minggu 3. barangan tersedia dan MPS sementara. terdapat inventori dan barangan dibuat dalam lot. ramalan permintaan sebanyak 60 unit dipenuhi dengan kuantiti tersedia di akhir minggu 2 menjadikan kuantiti tersedia 0 di akhir minggu 3. Proses ini serupa dengan keperluan sumber. . 40 unit tinggal di dalam inventori. Ramalan permintaan berikutnya sebanyak 60 unit dalam minggu 2 tidak dapat dipenuhi dan ini mewajibkan dijadualkan MPS sebanyak 100 unit untuk minggu 2. Barangan diandaikan adalah dibuat-untuk-stok. Ini menghasilkan kuantiti tersedia sebanyak 60 unit di akhir minggu 2. 100 unit lagi mesti dihasilkan dan bila ramalan permintaan sebanyak 60 unit dipenuhi. Sumber kritikal termasuk operasi kesesakan. buruh dan bahan kritikal (mungkin yang sedikit atau yang mempunyai masa anjur yang panjang). Rajah 3 adalah suatu senarai sumber untuk pusat kerja tersebut menunjukkan masa yang diperlukan untuk memasang satu komputer. RCP memeriksa samada sumber kritikal ada tersedia untuk menyokong berbagai MPS sementara. Seperti sebelum ini. Perancangan Kapasiti Kasar(RCP) Apabila MPS sementara telah dibuat. Katalah sebuah syarikat mempunyai 4 model komputer meja yang dipasang di dalam pusat kerja operasi kesesakan. Dalam minggu 4. Proses. beberapa pengubahsuaian kepada setiap rancangan mesti dilakukan supaya jumlah pengeluaran adalah sama. Rajah 2 menunjukkan ramalan permintaan. membina MPS ini dilakukan bagi setiap barangan. Proses ini dikenali sebagai Perancangan Kapasiti Kasar(RCP). kuantiti tersedia adalah 20 unit. Sekiranya jumlah pengeluaran yang dirancang bagi semua barangan dan jumlah inventori akhir tidak mengikut rancangan pengeluaran. ia mesti diperiksa berbanding kapasiti tersedia. Syarikat ingin menjadual kapasiti pusat kerja ini. Senarai sumber yang digunakan dalam perancangan keperluan sumber menggunakan satu barangan dan senarai sumber adalah satu barangan. Ramalan permintaan Kuantiti tersedia MPS 1 60 20 2 60 60 100 3 60 0 4 60 40 100 5 60 80 100 6 60 20 80 Contoh Jadual Perancangan Induk (MPS) Minggu 1 bermula dengan inventori 80 unit. Selepas ramalan permintaan sebanyak 60 unit dipenuhi.

Sekiranya kapasiti tersedia lebih besar daripada keperluan kapasiti. Mungkinkah tarikh janji dipenuhi dan prestasi penghantaran diterima? • Kos.350 0. kita mestilah mengkaji semula jadual pengeluaran. Adakah rancangan ekonomik atau mungkinkah kos berlebihan ditanggung untuk kerja lebih masa.350 100 x 0.425 Contoh senarai sumber Katalah dalam suatu minggu MPS menunjukkan komputer berikut perlu dipasang : Model Model Model Model IKT-24 IKT-25 IKT-26 IKT-27 = = = = 200 unit 250 unit 400 unit 100 unit Kapasiti yang diperlukan untuk sumber kritikal ini ialah : Model Model Model Model IKT-24 IKT-25 IKT-26 IKT-27 200 x 0.Komputer Model Model Model Model IKT-24 IKT-25 IKT-26 IKT-27 Masa pemasangan (jam standard) 0.425 = 40. . MPS boleh dijalankan.0 jam standard = 140. cara-cara meningkatkan kapasiti harus dicari.1 jam standard Jumlah masa diperlukan Merapatkan perbezaan Langkah seterusnya adalah membandingkan jumlah masa yang diperlukan dengan kapasiti tersedia pusat kerja. mengubah laluan kepada pusat kerja lain. Adakah MPS berada di dalam batasan kapasiti setiap tempoh masa rancangan? Adakah ia menggunakan sumber dengan sebaik-baiknya? • Perkhidmatan pelanggan.5 jam standard __________________ = 298. tambahan pekerja.300 0.203 0.300 400 x 0.203 250 x 0.6 jam standard = 75. subkontrak. percepatan atau pengangkutan. Sekiranya tidak. atau subkontrak? Sekirany tidak.0 jam standard = 42. Adakah mungkin mengubahsuai kapasiti tersedia dengan kerja lebih masa. Akhir sekali MPS mesti dinilai dengan 3 kritiria: • Penggunaan sumber.

Oleh itu ia mempunyai ramalan pengeluaran bersandar seperti ditunjuk di baris B. Barangan ini adalah subassembly yang distok dan dibeli dengan 2 punca permintaan. Dengan menyatakan MPS secara FPO. penjadual induk berpeluang menjawab beberapa soalan sebelum betul-betul mengubah samada kuantiti atau masa MPS : Adakah bahan tersedia untuk menyokong perubahan? Adakah kapasiti tersedia untuk menyokong perubahan? Adakah sesuatu perubahan itu praktikal? Adakah sesuatu perubahan itu mahal? Adakah keperluan yang benar-benar untuk mengubah sesuatu rancangan? . Sebarang perubahan pada FPO adalah tanggung jawab penjadual induk. FPO adalah kaedah biasa menyatakan MPS dan kegunaan FPO mempastikan MPS stabil yang mungkin berlainan daripada ramalan permintaan bagi sesuatu barangan.Rajah di bawah adalah contoh berbagai pengiraan pembuatan. Ianya juga dijual secara tersendiri sebagai alat ganti atau pembaikan dan mempunyai permintaan tidak bersandar seperti ditunjuk di dalam baris A. A B C D E Ramalan (alat ganti) Ramalan pengeluaran Permintaan sebenar Kuantiti tersedia Tersedia untuk janji 1 8 0 14 17 11 2 5 1 12 10 3 4 10 8 0 4 7 11 41 29 5 10 12 2 19 27 6 3 8 16 19 7 15 2 1 17 8 10 6 31 51 25 Pesanan Terancang Pasti (FPO) Pesanan terancang pasti (FPO) syarikat adalah jadual buat atau beli barangan yang tetap dari segi kuantiti dan tarikh janji. sebaliknya ia adalah logik fasa masa standard bagi MPS dan MRP yang mengira jangkaan baki tersedia dan menjadual FPO dan mencadangkan perubahan. Ianya adalah barangan pilihan untuk suatu barangan induk dengan susunan tertentu. Logik komputer tidak semestinya mengubah FPO.

Ini memberi baki 29 daripada 40 yang tersedia untuk menjanjikan kepada pelanggan termasuk 5 dari minggu 2 bagi memberikan jumlah sebanyak 34. Beberapa minggu atau bulan yang lalu. sekiranya ia berada di dalam keadaan pesan balik atau atas permintaan pelanggan. 1 A B C D E F Ramalan permintaan pelanggan Ramalan pengeluaran Permintaan sebenar Jangkaan baki tersedia Tersedia untuk janji Jadual pengeluaran induk 11 23 5 2 2 7 21 5 3 4 6 57 39 40 4 5 5 52 34 5 10 42 34 6 10 32 34 7 10 22 34 8 10 12 34 23 Tersedia untuk janji dalam minggu 4 5 dianggap ATP dalam minggu (minggu 1). Rajah 8 menunjukkan keadaan biasa dengan mempamerkan data ATP. Walaupun tersedia 23 unit. ATP menunjukkan barangan tersedia berdasarkan tanggungan pelanggan masa kini dan rancangan membuat masa kini. atau dijadual untuk penghantaran masa hadapan. Adalah mustahak melindungi tanggungan pelanggan sedia ada bila pesanan pelanggan baru dijanjikan. Syarikat buat-untuk-stok menganggap stok para sebagai ATP. Banyak bentuk perniagaan buat-untuk-pesanan selalunya menjanjikan kepada pelanggan berdasarkan kepada data ATP kerana secara berterusan menanggani pesanbalik bagi pesanan pelanggan yang dijadualkan untuk penghantaran masa hadapan. Selepas masa berlalu permintaan sebenar menjadi kenyataan. Tanggungan pelanggan sebanyak 11 unit dalam minggu 3 dan minggu 4 boleh dipenuhi dengan 40 unit yang dijadualkan dalam minggu 3. MPS dinyatakan dengan FPO untuk melindungi ramalan permintaan. maklumat ATP diperlukan. Paras ATP dikira dengan membandingkan permintaan sebenar dengan kuantiti tersedia campur MPS. . Walaubagaimanapun. Banyak syarikat bergantung kepada maklumat ini bagi menentukan tarikh penghantaran dan bukan menyatakan masa anjur standard. terdapat tanggungan 18 pelanggan iaitu 11 dalam minggu 1 dan 7 dalam minggu 2 yang mesti dipenuhi oleh 23 unit ini.Janji Pesanan Pelanggan (Data ATP) Maklumat ATP adalah sumbangan penting untuk komunikasi pemasaran pembuatan dan adalah kritikal untuk menentukan kualiti perkhidmatan pelanggan sebagai jualan dan pemasaran berupaya meng’input’ dan meng’output’ daripada MPS.

Klasifikasi Kos 1.Pengkosan (Anggaran Kos) Adalah satu kaedah meramal perbelanjaan di dalam pembuatan sesuatu produk bermula dari bahan mentah sehingga produk siap 1. 6. Pengkosan adalah satu aspek yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari pengurusan industri. a) b) c) d) . bagusnya atau tidaknya system pengkosan perusahaan tersebut. Kos Bahan Tak Langsung (Indirect materials) Bahan yang digunakan untuk membantu kerja memproses Bahan Langsung menjadi produk siap. Untuk membolehkan pihak pengurusan membuat perbandingan antara kos yang dianggarkan dengan kos sebenar. Tujuan Pengkosan 1. kerja atau pun sesuatu proses. proses dan produk tertentu. Kesedaran tentang kepentingan kos hendaklah diwujudkan di kalangan mereka yang terlibat dalam industri demi untuk meninggikan daya pengeluaran dan keuntungan. Komponen utama adalah dalam bentuk bilangan unit keluaran. gas. Kos Bahan Langsung (Direct materials) Ada dua jenis iaitu Bahan yang dibeli (Standard Purchased) dan Bahan yang akan dibuat (Fabricated). Untuk membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan anggaran belanjawan. 3. Kejayaan dan kegagalan atau pun pertumbuhan masa depan sesuatu perusahaan itu adalah bergantung rapat kepada baik. Berat Bahan = Isipadu Bahan X Ketumpatan Bahan Kos Bahan = Berat Bahan x Kos per unit 2. 2. Untuk mendapatkan kos barangan yang serendah mungkin dengan mutu dan fungsi yang dikehendaki. 4. Untuk membantu pihak pengurusan mendapatkan data yang membolehkan mereka membuat polisi penjualan atau pun polisi syarikat. Indirect materials juga dikategorikan sebagai kos overheads. Untuk mendapatkan kos sebenar sesuatu unit barangan. Cth: Kain untuk buat baju Kelapa sawit untuk buat minyak masak Bahan dalam store bahan Semua bahan untuk yang dibeli untuk kerja. 5. bendalir pemotong. Untuk menolong menilai prestasi dan kecekapan pengurusan di dalam sebuah jabatan. 2. Kos adalah berkait rapat dengan keuntungan. Cth: minyak pelincir. Adalah kos bahan asas (raw material) yang terlibat dalam pembuatan sesuatu produk atau komponen utama bagi produk siap.

Kos Buruh Langsung (Direct labour) Kos oleh buruh (tenaga pekerja) yang terlibat di dalam proses pengeluaran sesuatu produk. fixtures. c) Kos sewaan jika ada perkakasan/mesin ke atas satu-satu produk. komisen jurujual dsb. Indirect labour juga dikategorikan sebagai kos overhead. Cth: 5. Bahan Tak Langsung. Perbelanjaan pejabat dan pengurusan. a) Kos Belanja Tak Langsung (Indirect expenses/oncosts/burden) Dikategorikan sebagai kos overhead. bil elektrik/telepon/internet dll. pengiklanan. insuran. Perbelanjaan penjualan dan pengagihan. belanja kerja senggaraan. Merangkumi aktiviti pengarahan. insuran peralatan pejabat. Perbelanjaan syarikat/overhead. Kos Buruh Langsung = Jumlah masa operasi x Kadar buruh = 4. alat tulis. leaflets. jig. penyelenggara.3. dies. katalog. senarai harga. Kos segala aktiviti dari mula hingga siap. Kos Buruh Tak Langsung (Indirect labour) Kos buruh tak langsung adalah kos semua tenaga pekerja yang tidak terlibat secara langsung terhadap pengeluaran dan juga pengurusan dan jurujual. 6. bertujuan untuk produk-produk tertentu dan tidak diguna untuk produk lain. Cth: (Operator pemasangan. pembungkusan. b) c) . Cth: Foreman. setiap masa operasi dari awal hingga akhir dijumlahkan. d) Kos pengurusan dan pengendalian bahan ke atas produk tertentu. drawing/design. Termasuklah Kos Buruh Tak Langsung. Di dalam penganggaran ini. b) Kos percubaan ke atas sesuatu produk. susutnilai peralatan pejabat. Gaji jurujual. kerani. a) Kos penyediaan bentuk (pattern). percetakan. susutnilai mesin. sewaan bangunan. operator mesin). penyelia. kawalan dan urusan projek. gaji staff pejabat/exekutif/pengarah/pengerusi. Kos Belanja Langsung (Direct expenses/Chargeable expenses) Kos belanja langsung adalah kos-kos selain Kos Bahan Langsung dan Kos Buruh Langsung.

4. . Kos Utama = Kos Bahan Langsung + Kos Buruh Langsung + Kos Belanja Langsung Kos Kilang = Kos Utama + Perbelanjaan Kilang. Martand Telsang. 5. Stevent R.Struktur Kos 1. 3. 2. NTP World Consultant. Manufacturing Process for Engineering Materials. Schmid. Kos Pembuatan = Kos Kilang + Perbelanjaan Pentadbiran Jumlah Kos = Kos Pembuatan + Jualan + Perbelanjaan pengagihan Harga Jualan = Jumlah Kos + Keuntungan = (Kos Pembuatan + Jualan + Perbelanjaan pengagihan) + Keuntungan = ((Kos Kilang + Perbelanjaan Pentadbiran) + Jualan + Perbelanjaan pengagihan) + Keuntungan = (((Kos Utama + Perbelanjaan Kilang) + Perbelanjaan Pentadbiran) + Jualan + Perbelanjaan pengagihan) + Keuntungan = ((((Kos Bahan Langsung + Kos Buruh Langsung + Kos Belanja Langsung) + Perbelanjaan Kilang) + Perbelanjaan Pentadbiran) + Jualan + Perbelanjaan pengagihan) + Keuntungan RUJUKAN : 1. 3. Industrial Engineering and Production Management. Penjadualan & Pengawalan Pengeluaran. Prentice Hall. Serope Kalpakjian. 2003 2. Nota kursus Perancangan. En Alwi Shabudin. Fourth Edition.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful