INSTITUT KEMAHIRAN TINGGI BELIA NEGARA

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA

KERTAS PENERANGAN
KURSUS PEMBUAT PERKAKASAN KANAN – ACUAN SUNTIKAN PLASTIK (H-097-3 ) / ACUAN ALATAN TEKAN (H-096-3) TIGA (03) 7 : SCHEDULING & MONITORING 10.01 : PREPARE JOB LOADING SCHEDULE 10.03 : MONITOR DATE LINE FOR DELEVERY Prepare job loading schedule by assessing machining process using available resources so that the schedule prepared is within the available resources and viable to be undertaken and achievable. Monitor date line for delivery using available reference so that the expected work target to be completed and delivered is cost effective. Perform Supervisory Function

TAHAP MODUL TASK OBJEKTIF PENCAPAIAN PIAWAI

TAJUK TUJUAN

Task ini akan menerangkan tentang fungsi sesuatu perancangan yang dibuat dengan mengambil kira beberapa faktor seperti keupayaan tenaga kerja, keupayaan mesin,susunatur loji dan bahan. Selain daripada itu sejauh manakah pemantauan serta perancangan yang dibuat dapat dapat membantu menyiapkan sesuatu projek mengikut jadual dengan kos yang efektif.

Ia merupakan pembantu kepada pengurus dan setiap arahan dan maklumat dari pihak atasan akan sampai kepada penyelia sebelum sampai kepada pekerja bawahan. Penyelia juga hendaklah memastikan target harian dapat dicapai. Tenaga kerja yang digunakan sebaik-baiknya tidak ramai kerana ini boleh menjimatkan kos. pengurusan produk berkaitan dan memastikan proses pengeluaran dapat berjalan dengan lancar. Kuantiti bahan dan jenisnya adalah bergantung kepada kegunaan produk tersebut yang akan dihasilkan mengikut permintaan. Bagi sumber tenaga kerja. Pekerja-pekerja yang dimaksudkan ini ialah pekerja yang melaksanakan urusan pentadbiran dan juga pekerja bahagian pengeluaran yang terdiri dari kategori mahir dan tidak mahir. i. Pegawai Keselamatan Ia bertanggungjawab ke atas tempat persekitaran tempat kerja dan keselamatan keseluruhan di dalam kawasan. Quality Control . ia adalah melibatkan keseluruhan pekerja di organisasi tersebut. ii. jumlah mesin dan peralatan. Bahan dan Masa Sebelum sesuatu produk itu dihasilkan. Contoh: Jumlah tenaga kerja untuk menghasilkan satu produk Sprue Bushing adalah merangkumi kumpulan tenaga kerja di bahagian pengurusan sehingga ke tenaga kerja bahagian pembungkusan. Pengurus Pengurus bertanggungjawab dalam hal-hal pentadbiran. Mesin. kuantiti bahan dan jenisnya dan juga jumlah masa untuk pembuatan. v. Penempatan tenaga kerja ini pula adalah bergantung kepada keperluan pengeluaran. iii. Jumlah mesin dan peralatan yang akan digunakan telahpun diterangkan seperti di atas. Penyelia Merupakan orang tengah di antara pekerja mahir atau tidak mahir dengan pihak pengurusan. Line Leader(Ketua Barisan) Merupakan pembantu kepada penyelia di dalam masa mengendalikan tugas dan mengambil tugas penyelia semasa ketiadaannya. hendaklah dikenalpasti terlebih dahulu sumber-sumber seperti tenaga kerja yang diperlukan. Masa untuk pembuatan pula adalah bergantung kepada tenaga kerja yang digunakan di samping mengambil kira jumlah mesin dan peralatan yang dapat disediakan.MENGENALPASTI SUMBER Sumber Tenaga Kerja. iv.

2.Bertugas melaksanakan proses pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan setiap produk yang dihasilkan dapat mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. . 3.peralatan) yang di perlukan untuk merncapai tarikh siap projek Asas Perancangan Pengeluaran 1. Pekerja tidak mahir pula sebagai penolong pekerja mahir atau pekerja am seperti pembungkusan dan sebagainya. Dua bidang lain ialah Kawalan dan Perkembangan pengeluaran. Penjaga Stor Ia kebiasaannya bertugas membuat pembelian bahan. menyelia keluar dan masuk bahan ‘stok inventory’ dari penyimpanannya. Perancangan yang dimaksudkan adalah satu dari tiga bidang penting dalam pengeluaran. Perancangan adalah penting demi untuk mencapai matlamat pembuatan iaitu menghasilkan dan menjualkan sesuatu atau beberapa jenis barangan untuk memenuhi permintaan pengguna. vii. Pekerja Mahir/ Tidak Mahir Tenaga mahir dan tidak mahir adalah pekerja pengeluaran dan kemahiran pekerja-pekerja ini hendaklah sesuai dengan keperluan bagi menghasilkan produk tersebut Untuk menghasilkan produk ini pekerja mahir adalah yang akan mengendalikan berbagai-bagai jenis mesin. PERANCANGAN DAN PERJADUALAN • Saling bergantung diantara satu sama lain • Melibatkan perancangan sumber (resources)untuk keseluruhan projek • Menentukan aktiviti-aktiviti jangka masa perjadualan untuk (bahan . Perancangan pengeluaran menetapkan bagaimana cara yang optima bagi sesebuah perusahaan itu menggunakan sumber-sumber pengeluaran yang ada padanya untuk memenuhi permintaan barangan oleh pengguna. vi. ANALISA PENJADUALAN KERJA DEFINISI PERANCANGAN Secara asas menentukan objektif yang hendak dicapai oleh sesebuah organisasi dan bagaimana untuk mencapai objektif tersebut.

Program pengeluaran dipecahkan pula kepada keperluan bahan. Sekiranya organisasi tidak membenarkan kerja lebih masa maka janganlah merancangkan supaya pengeluaran hanya akan terlaksana dengan kerja lebih masa. Aspek Penting dalam Perancangan 1.Pecahan dari program pengeluaran juga adalah sama pentingnya. 3. bagaimana?. Pelan yang dimaksudkan adalah satu perincian segala sumber yang diperlukan dan juga tindakan yang perlu diambil untuk mencapai matlamat pengeluaran sesuatu organisasi bagi suatu jangka masa.Perancangan mestilah yang boleh dicapai.Dalam menyediakan program pengeluaran adalah penting untuk menganggarkan paras simpanan bahan di dalam stok. Perancangan adalah suatau proses menetapkan terlebih dahulu bagaimanakah matlamat pengeluaran sesebuah organisasi itu akan dapat dicapai. Sikap Aim High adalah tidak sesuai di dalam pengeluaran. Perancangan adalah penting kerana: iIa memberi arah dan tujuan sesebuah organisasi iiIa menyelaraskan semua aktiviti dalam organisasi iiiIa membantu organisasi mengelakkan krisis pengurusan (management crisis). Dalam lain perkataan sesebuah pelan akan menyatakan apakah?.Aspek yang paling penting dalam perancangan pengeluaran adalah menterjemahkan ramalan jualan kepada program pengeluaran. 4.Perancangan mestilah dilakukan dalam batas-batas polisi organisasi. bila? Dan oleh siapa? Sesuatu kerja itu akan dibuat. keperluan mesin/peralatan dan kaedah pengoperasian.Pengurusan yang baik membantu mengurangkan masalah pada penyelia.ia merangkumi matlamat atupun objektif yang hendak dicapai pada masa akan datang dan pemilihan bagaimana hendak mencapai matlamat tersebut. ivMembantu organisasi meramalkan perubahan-perubahan masa akan datang dan bersedia menghadapinya.Pelan Perancangan 1. vMembantu mengelakkan pembaziran guna tenaga membuat kerja-kerja yang berulang. 2. . tenaga kerja. 5. 3.Secara amnya sesebuah organisasi mempunyai dua pendekatan asas yang boleh diambil untuk menuju masa hadapan. iIa boleh bertindakbalas (react) untuk perubahan mengikut keadaan sekeliling dan berkebolehan bertindak kepada perkembangan kearah kebaikan atau sebaliknya. 2. Maklumat-maklumat keperluan keperluan ini merupakan maklumat-maklumat yang penting untuk membolehkan perancangan dilakukan. Perancangan merupakan satu konsep yang mudah dan secara asasnya. iiIa boleh meramalkan masa depan dan mengambil pra-penentuan tindakan untuk mempengaruhi aktiviti-aktiviti masa hadapan mengikut kaedah atau rentaknya sebanyak mana yang boleh.

Ianya disediakan oleh pihak atasan pengurusan. Tentukan turutan submit dan masukkan maklumat ini didalam jadual keseluruhan Kira kos untuk setiap submit dalam pelanjawan projek. JENIS-JENIS PERANCANGAN Rancangan strategik • Perancangan strategik adalah rancangan yang menentukan keadaan sesebuah organisasi menyatakan tujuan dan kearah mana organisasi tersebut akhirnya.contohnya rancangan bulanan mingguan dan harian adalah sejenis rancangan oleh pengurusan peringkat pertengahan.Rancangan jangka panjang dimana ia menunjukan kearah mana organisasi tersebut dalam masa atau hingga lima tahun akan datang. Tentukan jangkamasa yang diperlukan untuk setiap submit.Proses Perancangan Mesti dilakukan dengan kaedah yang bersistematik dan saintifik . Pilih strategi asas untuk mencapai objektif.Penyelia tidak terlibat dalam merangka rancangan ini tetapi mereka diperlukan untuk mendapat matlamat-matlamat untuk merangka rancangan ini.Ianya adalah rancangan jangka pendek berbanding dengan rancangan strategik. . Tentukan polisi dan prosedur. Pecahkan projek kepada submit atau langkah Tentukan piawai untuk setiap submit. • Rancangan Operasional • Rancangan ini merupakan tindakan terperinci yang diperlukan untuk mencapai objektif tertentu didalam rancangan strategik.rancangan-rancangan ini dipraktif pada keseluruhan organisasi dan objektif organisasi mengikut keadaan sekeliling yang lebih mencabar. Biasanya ia hanya satu daripada objektif strategik atau sebahagian sahaja. Tentukan jenis latihan yang diperlukan.Langkah-langkah membuat perancangan adalah dengan mengikut turutan seperti berikut: iiiiiiivvviprojek. Perancangan strategik adalah rancangan-rancangan yang memerlukan tindakan daripada keseluruhan organisasi untuk mencapai objektif yang luas . viiviiiixTentukan objektif perancangan.Rancangan ini lebih speksifik menentukan masa untuk setiap tindakan yang hendak dicapai.

Masalah yang timbul adalah apabila terdapat peralatan yang terhad untuk digunakan oleh beberapa jenis barangan atau bahagian. Aktiviti Expecred duration. Availability. Penyusunan jadual adalah tahap terakhir dalam perancangan pengeluaran. Due date Material requirements Flexibility of due dates. Efficiency at various jobs. Cost of operation Availability. Kebanyakan Proses Pembuatan melibatkan beberapa operasi untuk menukarkan bahan-bahan mentah kepada suatu barangan yang dikehendaki. Facilities (kemudahan) Capacities Possible use.Adalah penting data/maklumat berikut diambilkira iaitu 1• • • • 2• • • 3• • • • 4• • • • 5• • • • Apakah kerja (projek) yang hendak dilakukan. Desired time of completion.adalah menjadi kemestian kita mempunyai apakah perkara yang hendak dijadualkan.Proses Penjadualan Kerja 1. Kebiasaannya sebelum membuat sesuatu jadual. Job capabilities. Pekerja (employee) Availability. 3. . Machine capabilities. Wage rate. Terdapat berbagai cara proses penjadualan kerja. 4. Precedence relationships. 2. Untuk keperluan kursus ini. Equipment (peralatan) Machine capacities. Importance of being completed by due date. Cost of use. sila lihat contoh di bawah ini.

dan perancangan kapasiti kasar menentukan pusat kerja yang mungkin menjadi punca kesesakan di dalam memenuhi MPS. manakala bagi syarikat buat-untuk-stok. Sebagai contoh. perancangan pengeluaran menunjukkan batasan operasi di mana MPS mesti dibuat dan diselenggara. MPS biasanya adalah kuantiti yang dikeluarkan seminggu sepanjang enam bulan hingga setahun akan datang atau lebih. bagi syarikat buatuntuk-pesanan. MPS mewakili titik tumpuan bagi banyak aktiviti lain. Sebagai contoh. yang juga merupakan jadual pengeluaran yang dijangka bagi barangan syarikat. MPS biasanya dinyatakan sebagai pilihan atau senarai bahan(BOM) khusus. MPS selalunya dinyatakan sebagai pesanan sebenar pelanggan. dinyatakan dalam susunan tertentu bagi sebarang tempoh perancangan yang diperlukan. Walaubagaimanapun. MPS mewakili kenyataan pengeluaran. pengurusan permintaan menyediakan semua keperluan permintaan dan pesanan pelanggan. MPS selalunya akan dinyatakan sebagai barangan akhir. dan bukan ramalan permintaan barangan. Bagi syarikat pasang-untuk-siap pula. Keluaran MPS menyediakan masukan bagi Perancangan Keperluan Bahan(MRP) dan sistem perancangan dan pengawalan bahagian berikutnya seperti pengawalan aktiviti pengeluaran.BARANG MESIN A B C JUMLAH X 2 8 4 14 Y 2 2 6 10 Z 4 3 2 9 JADUAL 1 : CONTOH JADUAL Jadual Pengeluaran Induk(MPS) Jadual Pengeluaran Induk (Master Production Schedule) merangkumi berbagai aktiviti yang terlibat di dalam penyediaan dan penyelenggaraan. Penceraian ini boleh selalunya disatukan semula kepada rancangan pengeluaran. Ia mewakili penceraian rancangan pengeluaran kepada tiap-tiap barangan bagi pembuatan. susunan tertentu barangan yang dipilih bagi penjadualan induk berbeza di antara syarikat-syarikat. .

• Ia membentuk asas bagi MRP. Semasa jadual barangan dibentuk. jadual pengeluaran induk dan rancangan keperluan bahan. Mereka mesti tersedia dalam kuantiti yang betul pada masa yang betul bagi menyokong jadual pengeluaran induk. MPS adalah rancangan bagi pembuatan. MPS membentuk penyambung antara jualan dan pengeluaran seperti berikut: • Ia memungkinkan janji pesanan yang sah. Ia menggambarkan keperluan pasaran dan kapasiti pembuatan dan membentuk rancangan pengeluaran bagi diikuti oleh pembuatan. • Ia membentuk asas bagi menentukan kapasiti dan sumber yang diperlukan. MPS adalah rancangan pengeluaran bagi pembuatan. • Ia membentuk penyambung antara perancangan pengeluaran dan apa yang akan dibina oleh pembuatan. Paras inventori bagi setiap barangan akhir Batasan kapasiti . Ia adalah rancangan yang telah dipersetujui. MPS dan BOM menentukan apa komponen akan diperlukan daripada pembuatan dan pembelian. MPS membentuk asas bagi jualan dan pengeluaran untuk menentukan apa yang akan dibuat.MPS adalah penyambung penting di dalam sistem perancangan pengeluaran kerana. • Ia adalah kontrak antara pemasaran dan pembuatan.. Sistem MRP merancang jadual bagi komponenkomponen ini berdasarkan keperluan MPS. Ia adalah alat komunikasi yang asas untuk membuat perubahan yang sama dengan permintaan pasaran dan kapasiti pembuatan. Barangan akhir yang dibuat oleh syarikat dipasang daripada bahagian komponen dan subkomponen. Maklumat bagi membentuk MPS adalah seperti berikut:      Rancangan Pengeluaran Ramalan setiap barangan akhir Pesanan sebenar yang diterima daripada pelangan dan untuk menambah stok. Rajah 1 menunjukkan perhubungan ramalan jualan dengan rancangan pengeluaran. MPS adalah rancangan apa dan bila akan dibuat. Ia tidak seharusnya terlalu ketat. MPS memandu MRP. • Ia menjaga pengeluaran.. Oleh kerana itu ia memberitahu jualan dan pembuatan bila barangan akan tersedia untuk penghantaran.

Rapatkan perbezaan antara MPS sementara dengan kapasiti tersedia. • Untuk meningkatkan penggunaan bahan. Periksa MPS sementara berbanding kapasiti tersedia. Ini dilakukan dengan mengekalkan paras inventori barangan siap atau dengan menjadual bagi memenuhi keperluan penghantaran pelanggan. . Bina MPS sementara 2. Untuk mencapai objektif di atas. rancangan mesti memenuhi permintaan pelanggan di dalam kapasiti pembuatan dan garis panduan rancangan pengeluaran. buruh dan peralatan. 3.Ramalan jualan Rancangan pengeluaran Jadual Pengeluaran Induk Rancangan Keperluan Bahan Rajah 1 : Ramalan jualan. • Untuk mengekalkan pelaburan inventori pada paras yang diperlukan. Terdapat 3 langkah di dalam menyediakan MPS: 1. rancangan pengeluaran dan jadual pengeluaran induk Menggubal MPS Objektif membentuk MPS adalah seperti berikut: • Untuk mengekalkan tahap perkhidmatan pelanggan yang dikehendaki.

Senarai sumber yang digunakan dalam perancangan keperluan sumber menggunakan satu barangan dan senarai sumber adalah satu barangan. terdapat inventori dan barangan dibuat dalam lot. Rajah 3 adalah suatu senarai sumber untuk pusat kerja tersebut menunjukkan masa yang diperlukan untuk memasang satu komputer. ramalan permintaan sebanyak 60 unit dipenuhi dengan kuantiti tersedia di akhir minggu 2 menjadikan kuantiti tersedia 0 di akhir minggu 3.Jadual MPS sementara Suatu contoh digunakan bagi menunjukkan proses membina MPS. 100 unit lagi mesti dihasilkan dan bila ramalan permintaan sebanyak 60 unit dipenuhi. ia mesti diperiksa berbanding kapasiti tersedia. Seperti sebelum ini. RCP memeriksa samada sumber kritikal ada tersedia untuk menyokong berbagai MPS sementara. beberapa pengubahsuaian kepada setiap rancangan mesti dilakukan supaya jumlah pengeluaran adalah sama. buruh dan bahan kritikal (mungkin yang sedikit atau yang mempunyai masa anjur yang panjang). Perancangan Kapasiti Kasar(RCP) Apabila MPS sementara telah dibuat. Ramalan permintaan berikutnya sebanyak 60 unit dalam minggu 2 tidak dapat dipenuhi dan ini mewajibkan dijadualkan MPS sebanyak 100 unit untuk minggu 2. tumpuan harus diberikan kepada pusat kerja sesak dan sumber kritikal. Dalam minggu 3. Ini menghasilkan kuantiti tersedia sebanyak 60 unit di akhir minggu 2. Ramalan permintaan Kuantiti tersedia MPS 1 60 20 2 60 60 100 3 60 0 4 60 40 100 5 60 80 100 6 60 20 80 Contoh Jadual Perancangan Induk (MPS) Minggu 1 bermula dengan inventori 80 unit. kuantiti tersedia adalah 20 unit. Proses ini dikenali sebagai Perancangan Kapasiti Kasar(RCP). Perbezaannya adalah ianya untuk suatu barangan dan bukan sekumpulan barangan. 40 unit tinggal di dalam inventori. Barangan diandaikan adalah dibuat-untuk-stok. Dalam minggu 4. . Sekiranya jumlah pengeluaran yang dirancang bagi semua barangan dan jumlah inventori akhir tidak mengikut rancangan pengeluaran. Selepas ramalan permintaan sebanyak 60 unit dipenuhi. membina MPS ini dilakukan bagi setiap barangan. Rajah 2 menunjukkan ramalan permintaan. Proses ini serupa dengan keperluan sumber. Sesuatu barangan dibuat dalam lot 100 unit dan dijangkakan inventori permulaan adalah 80 unit. Proses. Katalah sebuah syarikat mempunyai 4 model komputer meja yang dipasang di dalam pusat kerja operasi kesesakan. Sumber kritikal termasuk operasi kesesakan. barangan tersedia dan MPS sementara. Syarikat ingin menjadual kapasiti pusat kerja ini.

Mungkinkah tarikh janji dipenuhi dan prestasi penghantaran diterima? • Kos. Sekiranya tidak.203 0. Adakah MPS berada di dalam batasan kapasiti setiap tempoh masa rancangan? Adakah ia menggunakan sumber dengan sebaik-baiknya? • Perkhidmatan pelanggan. Akhir sekali MPS mesti dinilai dengan 3 kritiria: • Penggunaan sumber. Sekiranya kapasiti tersedia lebih besar daripada keperluan kapasiti.0 jam standard = 140.Komputer Model Model Model Model IKT-24 IKT-25 IKT-26 IKT-27 Masa pemasangan (jam standard) 0. mengubah laluan kepada pusat kerja lain.6 jam standard = 75.1 jam standard Jumlah masa diperlukan Merapatkan perbezaan Langkah seterusnya adalah membandingkan jumlah masa yang diperlukan dengan kapasiti tersedia pusat kerja. Adakah mungkin mengubahsuai kapasiti tersedia dengan kerja lebih masa. kita mestilah mengkaji semula jadual pengeluaran.5 jam standard __________________ = 298. . cara-cara meningkatkan kapasiti harus dicari. subkontrak. MPS boleh dijalankan. atau subkontrak? Sekirany tidak.350 100 x 0.203 250 x 0. percepatan atau pengangkutan.300 0.350 0.425 = 40.300 400 x 0.0 jam standard = 42.425 Contoh senarai sumber Katalah dalam suatu minggu MPS menunjukkan komputer berikut perlu dipasang : Model Model Model Model IKT-24 IKT-25 IKT-26 IKT-27 = = = = 200 unit 250 unit 400 unit 100 unit Kapasiti yang diperlukan untuk sumber kritikal ini ialah : Model Model Model Model IKT-24 IKT-25 IKT-26 IKT-27 200 x 0. tambahan pekerja. Adakah rancangan ekonomik atau mungkinkah kos berlebihan ditanggung untuk kerja lebih masa.

Sebarang perubahan pada FPO adalah tanggung jawab penjadual induk. Barangan ini adalah subassembly yang distok dan dibeli dengan 2 punca permintaan. sebaliknya ia adalah logik fasa masa standard bagi MPS dan MRP yang mengira jangkaan baki tersedia dan menjadual FPO dan mencadangkan perubahan. Logik komputer tidak semestinya mengubah FPO. Oleh itu ia mempunyai ramalan pengeluaran bersandar seperti ditunjuk di baris B. A B C D E Ramalan (alat ganti) Ramalan pengeluaran Permintaan sebenar Kuantiti tersedia Tersedia untuk janji 1 8 0 14 17 11 2 5 1 12 10 3 4 10 8 0 4 7 11 41 29 5 10 12 2 19 27 6 3 8 16 19 7 15 2 1 17 8 10 6 31 51 25 Pesanan Terancang Pasti (FPO) Pesanan terancang pasti (FPO) syarikat adalah jadual buat atau beli barangan yang tetap dari segi kuantiti dan tarikh janji. Ianya juga dijual secara tersendiri sebagai alat ganti atau pembaikan dan mempunyai permintaan tidak bersandar seperti ditunjuk di dalam baris A. FPO adalah kaedah biasa menyatakan MPS dan kegunaan FPO mempastikan MPS stabil yang mungkin berlainan daripada ramalan permintaan bagi sesuatu barangan. Dengan menyatakan MPS secara FPO. Ianya adalah barangan pilihan untuk suatu barangan induk dengan susunan tertentu. penjadual induk berpeluang menjawab beberapa soalan sebelum betul-betul mengubah samada kuantiti atau masa MPS : Adakah bahan tersedia untuk menyokong perubahan? Adakah kapasiti tersedia untuk menyokong perubahan? Adakah sesuatu perubahan itu praktikal? Adakah sesuatu perubahan itu mahal? Adakah keperluan yang benar-benar untuk mengubah sesuatu rancangan? .Rajah di bawah adalah contoh berbagai pengiraan pembuatan.

sekiranya ia berada di dalam keadaan pesan balik atau atas permintaan pelanggan. Ini memberi baki 29 daripada 40 yang tersedia untuk menjanjikan kepada pelanggan termasuk 5 dari minggu 2 bagi memberikan jumlah sebanyak 34. Banyak syarikat bergantung kepada maklumat ini bagi menentukan tarikh penghantaran dan bukan menyatakan masa anjur standard. Paras ATP dikira dengan membandingkan permintaan sebenar dengan kuantiti tersedia campur MPS. MPS dinyatakan dengan FPO untuk melindungi ramalan permintaan. . ATP menunjukkan barangan tersedia berdasarkan tanggungan pelanggan masa kini dan rancangan membuat masa kini. Beberapa minggu atau bulan yang lalu. Walaubagaimanapun. Selepas masa berlalu permintaan sebenar menjadi kenyataan. atau dijadual untuk penghantaran masa hadapan. Banyak bentuk perniagaan buat-untuk-pesanan selalunya menjanjikan kepada pelanggan berdasarkan kepada data ATP kerana secara berterusan menanggani pesanbalik bagi pesanan pelanggan yang dijadualkan untuk penghantaran masa hadapan. maklumat ATP diperlukan. Tanggungan pelanggan sebanyak 11 unit dalam minggu 3 dan minggu 4 boleh dipenuhi dengan 40 unit yang dijadualkan dalam minggu 3. Walaupun tersedia 23 unit. Adalah mustahak melindungi tanggungan pelanggan sedia ada bila pesanan pelanggan baru dijanjikan. terdapat tanggungan 18 pelanggan iaitu 11 dalam minggu 1 dan 7 dalam minggu 2 yang mesti dipenuhi oleh 23 unit ini.Janji Pesanan Pelanggan (Data ATP) Maklumat ATP adalah sumbangan penting untuk komunikasi pemasaran pembuatan dan adalah kritikal untuk menentukan kualiti perkhidmatan pelanggan sebagai jualan dan pemasaran berupaya meng’input’ dan meng’output’ daripada MPS. 1 A B C D E F Ramalan permintaan pelanggan Ramalan pengeluaran Permintaan sebenar Jangkaan baki tersedia Tersedia untuk janji Jadual pengeluaran induk 11 23 5 2 2 7 21 5 3 4 6 57 39 40 4 5 5 52 34 5 10 42 34 6 10 32 34 7 10 22 34 8 10 12 34 23 Tersedia untuk janji dalam minggu 4 5 dianggap ATP dalam minggu (minggu 1). Syarikat buat-untuk-stok menganggap stok para sebagai ATP. Rajah 8 menunjukkan keadaan biasa dengan mempamerkan data ATP.

Untuk mendapatkan kos barangan yang serendah mungkin dengan mutu dan fungsi yang dikehendaki. bendalir pemotong. Untuk menolong menilai prestasi dan kecekapan pengurusan di dalam sebuah jabatan. bagusnya atau tidaknya system pengkosan perusahaan tersebut. Indirect materials juga dikategorikan sebagai kos overheads. 3. Untuk membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan anggaran belanjawan. Untuk mendapatkan kos sebenar sesuatu unit barangan. Adalah kos bahan asas (raw material) yang terlibat dalam pembuatan sesuatu produk atau komponen utama bagi produk siap. Cth: Kain untuk buat baju Kelapa sawit untuk buat minyak masak Bahan dalam store bahan Semua bahan untuk yang dibeli untuk kerja. 2. Kejayaan dan kegagalan atau pun pertumbuhan masa depan sesuatu perusahaan itu adalah bergantung rapat kepada baik. proses dan produk tertentu. Kesedaran tentang kepentingan kos hendaklah diwujudkan di kalangan mereka yang terlibat dalam industri demi untuk meninggikan daya pengeluaran dan keuntungan. Kos Bahan Tak Langsung (Indirect materials) Bahan yang digunakan untuk membantu kerja memproses Bahan Langsung menjadi produk siap. 2. Cth: minyak pelincir. 5. Berat Bahan = Isipadu Bahan X Ketumpatan Bahan Kos Bahan = Berat Bahan x Kos per unit 2. a) b) c) d) . Kos Bahan Langsung (Direct materials) Ada dua jenis iaitu Bahan yang dibeli (Standard Purchased) dan Bahan yang akan dibuat (Fabricated). Klasifikasi Kos 1. gas. Tujuan Pengkosan 1. Kos adalah berkait rapat dengan keuntungan. kerja atau pun sesuatu proses. 4. 6.Pengkosan (Anggaran Kos) Adalah satu kaedah meramal perbelanjaan di dalam pembuatan sesuatu produk bermula dari bahan mentah sehingga produk siap 1. Untuk membantu pihak pengurusan mendapatkan data yang membolehkan mereka membuat polisi penjualan atau pun polisi syarikat. Pengkosan adalah satu aspek yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari pengurusan industri. Untuk membolehkan pihak pengurusan membuat perbandingan antara kos yang dianggarkan dengan kos sebenar. Komponen utama adalah dalam bentuk bilangan unit keluaran.

Cth: (Operator pemasangan. kawalan dan urusan projek. Termasuklah Kos Buruh Tak Langsung. Gaji jurujual. kerani. Perbelanjaan pejabat dan pengurusan. b) c) . belanja kerja senggaraan. Perbelanjaan penjualan dan pengagihan. dies. 6. penyelia. Kos Belanja Langsung (Direct expenses/Chargeable expenses) Kos belanja langsung adalah kos-kos selain Kos Bahan Langsung dan Kos Buruh Langsung. a) Kos Belanja Tak Langsung (Indirect expenses/oncosts/burden) Dikategorikan sebagai kos overhead. susutnilai peralatan pejabat. c) Kos sewaan jika ada perkakasan/mesin ke atas satu-satu produk. drawing/design. fixtures. Bahan Tak Langsung. Indirect labour juga dikategorikan sebagai kos overhead. insuran. jig. Cth: Foreman. senarai harga. Merangkumi aktiviti pengarahan. bil elektrik/telepon/internet dll. Cth: 5. operator mesin). pengiklanan. percetakan. d) Kos pengurusan dan pengendalian bahan ke atas produk tertentu. katalog. insuran peralatan pejabat. komisen jurujual dsb. Kos Buruh Tak Langsung (Indirect labour) Kos buruh tak langsung adalah kos semua tenaga pekerja yang tidak terlibat secara langsung terhadap pengeluaran dan juga pengurusan dan jurujual. gaji staff pejabat/exekutif/pengarah/pengerusi. a) Kos penyediaan bentuk (pattern). susutnilai mesin. Di dalam penganggaran ini. Kos segala aktiviti dari mula hingga siap. Perbelanjaan syarikat/overhead. setiap masa operasi dari awal hingga akhir dijumlahkan.3. b) Kos percubaan ke atas sesuatu produk. Kos Buruh Langsung (Direct labour) Kos oleh buruh (tenaga pekerja) yang terlibat di dalam proses pengeluaran sesuatu produk. pembungkusan. penyelenggara. sewaan bangunan. alat tulis. bertujuan untuk produk-produk tertentu dan tidak diguna untuk produk lain. Kos Buruh Langsung = Jumlah masa operasi x Kadar buruh = 4. leaflets.

2. Fourth Edition. Nota kursus Perancangan. Manufacturing Process for Engineering Materials. Kos Pembuatan = Kos Kilang + Perbelanjaan Pentadbiran Jumlah Kos = Kos Pembuatan + Jualan + Perbelanjaan pengagihan Harga Jualan = Jumlah Kos + Keuntungan = (Kos Pembuatan + Jualan + Perbelanjaan pengagihan) + Keuntungan = ((Kos Kilang + Perbelanjaan Pentadbiran) + Jualan + Perbelanjaan pengagihan) + Keuntungan = (((Kos Utama + Perbelanjaan Kilang) + Perbelanjaan Pentadbiran) + Jualan + Perbelanjaan pengagihan) + Keuntungan = ((((Kos Bahan Langsung + Kos Buruh Langsung + Kos Belanja Langsung) + Perbelanjaan Kilang) + Perbelanjaan Pentadbiran) + Jualan + Perbelanjaan pengagihan) + Keuntungan RUJUKAN : 1. 3. 3. . NTP World Consultant. Stevent R. Schmid. Penjadualan & Pengawalan Pengeluaran. 2003 2.Struktur Kos 1. En Alwi Shabudin. Industrial Engineering and Production Management. Serope Kalpakjian. 4. Martand Telsang. Kos Utama = Kos Bahan Langsung + Kos Buruh Langsung + Kos Belanja Langsung Kos Kilang = Kos Utama + Perbelanjaan Kilang. 5. Prentice Hall.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful