SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2

)
KOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B
1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional, serta ciri-ciri Undang-undang Melaka dan Undang-undang 99 Perak. A. PENDAHULUAN § Adat menjadi pegangan masyarakat Melayu tradisional. § Segala bentuk undang-undang bersumberkan daripada adat. § Undang-undang terbahagi kepada dua iaitu undang-undang bertulis dan tidak bertulis. § Undang-undang tidak bertulis terbahagi kepada dua iaitu Adat Perpatih dan Adat Temenggung. § Setiap negeri mempunyai undang-undang tersendiri. B.ISI 1) Kepentingan adat dan undang-undang. § Menjamin keamanan dan keselamatan dalam masyarakat Melayu. § Mengawal tingkah laku manusia dan mengeratkan persaudaraan. § Menentukan hak seseorang dalam masyarakat terutamanya harta warisan terjamin. 2) Undang-undang Melaka. § Terbahagi kepada dua iaitu Undang-undang Laut Melaka dan Undang-undang Darat / Hukum Kanun Melaka yang ditulis pada zaman pemerintah Sultan Muzaffar Shah dan dilengkapkan zaman Sultan Mahmud Shah. § Disusun secara sistematik dan mempunyai 44 bab yang meliputi perkara mengenai raja, tugas pembesar dan peraturan rasmi di istana – memudahkan pentadbiran. Ini termasuklah segala keistimewaan yang dimiliki oleh raja seperti penggunaan bahasa istana, pakaian kuning dll. § Mengandungi pelbagai bentuk hukuman kepada penderhaka dan pencuri, contoh: hukuman mati dikenakan kepada sesiapa yang mengingkari perintah sultan dan membunuh tanpa kebenaran sultan – untuk menjamin keamanan Melaka. § Sultan mesti mempunyai pembantu untuk melaksanakan tugas kerajaan sultan contohnya Penghulu Bendahari sebagai pengutip cukai di pelabuhan, Temenggung menangkap pesalah dan mendirikan penjara. § Menjadikan hukum syarak sebagai panduan – semua bentuk peraturan berdasarkan ajaran Islam – selari dengan taraf Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam yang utama di nusantara. § Hukuman sivil dan jenayah turut dimuatkan dalam undang-undang, contoh sivil : menyentuh perkara-perkara berkaitan hutang, harta, sewa tanah dan hamba. Contoh jenayah: merujuk terhadap kesalahan jenayah – mencuri, merompak dll.

§ Hukuman lebih berat dikenakan jika kesalahan dilakukan ke atas seseorang yang berpangkat tinggi daripada pelakunya. § Penghakiman dilaksanakan oleh sultan dan pembesar negeri. § Undang-undang Laut Melaka merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan laut seperti peraturan pelayaran, tatacara jualbeli di atas kapal, bidang kuasa nakhoda serta tanggungjawab pegawai kapal. § Digubal untuk untuk menjaga keselamatan anak-anak kapal dan pedagang-pedagang yang berdagang dengan kapal. 3) Undang-undang 99 Perak. § Meliputi 99 perkara yang mengandungi tugas-tugas sultan, pembesar dan penghulu. § Cara dan syarat melantik pegawai negeri – seorang kadi mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam. Seorang pegawai kerajaan berdasarkan kemahiran dan pengalaman yang dimiliki individu itu. § Hukuman mengenai dakwaan penduduk dan hukum jenayah. § Mengutamakan perikemanusian dan bertimbang rasa, contoh : perwarisan harta, menetapkan hak dan harta warisan anak. § Menggariskan hubungan antara pemerintah dengan pembesar serta golongan pemerintah dengan yang diperintah. C. KESIMPULAN § Adat dan undang-undang bertulis menjamin kesejahteraan hidup masyarakat. § Kedua-dua undang-undang ini berasaskan hukum syarak sebagai panduan.

2. Huraikan bagaimana kedatangan Islam telah mengubah corak kehidupan masyarakat Melayu sebelum kedatangan Barat. A. PENDAHULUAN Kedatangan Islam bermula abad ke-17 di alam Melayu. Abad ke- 13 hingga 16 pengaruh keseluruhan alam Melayu dan mengurangkan pengaruh agama Hindu dan Buddha. Menjadi anutan majoriti penduduk. Penyebaran Islam bermula dengan pemelukan Islam oleh golongan istana dan diikuti oleh rakyat jelata. B. ISI PENTING 1) Perubahan kepercayaan. Animisme kepada Islam. Membawa konsep tauhid dengan menafikan kewujudan banyak Tuhan. Keimanan dan konsep keesaan Tuhan. Ibadat yang luas menanam fahaman secara akidah dan rasional - mengubah berfikir secara tahyul dan fantasi. Amalan yang bertentangan dengan Islam terhapus atau diubahsuai walaupun masih mengekalkan sedikit ciri asal seperti upacara perkahwinan, pertabalan dan lain-lain. Mengubah pandangan masyarakat terhadap tokoh-tokoh agama Hindu, ahli sihir, bomoh dan dukun diganti dengan tokoh-tokoh Islam. 2) Perundangan/peraturan Hukum Kanun Melaka pada abad ke-14 – memasukkan unsur-unsur perundangan Islam. Contoh: berkaitan minum arak, berzina, membunuh, memfitnah, murtad, riba dan lain-lain. Undang-Undang Pahang mengisytiharkan Pahang sebagai Dar al-Islam dan 42 Fasal merupakan terjemahan sepenuhnya dari undang-undang Fiqah Mazhab Shafie. 3) Pentadbiran Memperkenalkan sistem kesultanan yang berbeza dengan beraja ala Hindu-Buddha. Konsep Dewaraja dihapuskan dan digantikan dengan sultan sebagai pemegang amanah Allah di muka Bumi. Alim ulama’ sebagai penasihat sultan. 4) Pendidikan Sistem pendidikan yang lebih teratur/sistematik. Terbuka kepada semua golongan masyarakat. Diajar oleh alim ulama yang disanjung dan dihormati. Antara pengajarannya – al-Quran, Feqah, sejarah dan lain-lain. Menyentuh perkara berkaitan dengan rukun Islam seperti solat, zakat, puasa dan haji. Pendakwah mengubahsuai tradisi supaya sejajar dengan Islam. Muncul institusi pondok/madrasah, masjid dan surau sebagai tempat mengajar.

Pendidikan secara formal dan lebih sistematik selepas tahun 1900 dan kemasukan kurikulum baru seperti Bahasa Arab, Ilmu Sains dan Ilmu Hisab. 5) Bahasa dan Kesusasteraan. Banyak hasilkan karya dari luar diterjemahkan. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan taraf lingua-franca. Tulisan jawi sebagai tulisan rasmi. Kemasukan istilah Arab dan Parsi. Contohnya: alim, ulama’, musyawwarah dan lain-lain. Penulisan karya sastera seperti hikayat Muhammad Ali Hanafiah, Hikayat Amir Hamzah. Antara penulis – Hamzah Fansuri, Shamsuddin al-Sumatrani, Nuruddin al-Ramli. 6) Kesenian Islam Ukiran di dinding masjid, bentuk kubah, tempat berwudhuk, mihrab, menara azan, mimbar, batu nisan dan lain-lain. Rumah-rumah persendirian – bentuk relung, ukiran daun dan bunga-bungaan. Tulisan-tulisan berbentuk geometri, ayat-ayat al-Quran dan hadis. PENUTUP Penerimaan Islam telah mengubah sistem kehidupan masyarakat Melayu dari semua aspek dan berjaya membawa kemunculan Tanah Melayu sebagai pusat ilmu dan penyebaran Islam.

3. Sejauh manakah sistem ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Melayu tradisional di

buah-buahan. Di Sabah padi sawah diusahakan oleh orang Kadazan dan Dusun. ISI – ISI PENTING. Sarawak – diusahakan oleh – orang Bidayuh. Masyarakat Kelabit usahakan padi sawah di kawasan bukit di hulu Sungai Baram. getah perca dan buluh untuk dijual. ubi kayu dan kopi. jagung. pokok mengkuang. Padi huma diusahakan oleh orang Murut – pertanian pindah . Pokok buah-buahan – kelapa. Dijadikan sumber untuk mendapatkan bekalan makanan. tebu. A. 4) Ternakan Menternak binatang seperti ayam.bergantung kepada air hujan sahaja. .Malaysia sebelum kedatangan British bersifat sara diri . Komersil bermaksud usaha menjalankan kegiatan ekonomi secara jual beli yang melibatkan wujudnya hubungan antara dua pihak dan saling memerlukan barangan yang berbeza. lada hitam. lembu. Binatang buruan – rusa. Ditanam di sekeliling rumah untuk keperluan sendiri Sarawak – sayur-sayuran. kancil. Dijalankan di Kuala Selangor dan Negeri Sembilan. rotan. manggis. Sara Diri 1) Pertanian utama Sara diri berteraskan padi sawah dan padi huma. 3) Hasil hutan dan memburu binatang Damar. Pengeluaran secara kecil-kecilan. B. Kawasan tanaman – Tuaran dan Papar. kambing. Padi sawah ditanam di lembah bukit – Ranau. Keningau dan Tambunan. terdapat juga sebilangan kecil masyarakat Melayu terlibat dengan aktiviti komersil yang dihasilkan untuk tujuan perdagangan. Kenyah dan Iban. pertanian dagangan di Negeri-negeri Selat dan Johor. Sara diri bermaksud pengeluaran yang dihasilkan untuk kegunaan diri sendiri namun begitu. perlombongan. PENDAHULUAN Sistem ekonomi Tanah Melayu sebelum kedatangan Barat bukan sahaja bersifat sara diri dan separa sara diri di Kedah dan Perlis bahkan juga bersifat komersil seperti perdagangan. Hasil hutan ditukar dengan keperluan lain seperti garam. 2)Tanaman lain Pisang. Kerbau digunakan untuk membajak sawah. Teknologi padi masih belum maju.

tebu. Lukut dan Sungai Ujung. bubu. Pembesar dan kerabat diberikan ampun kurnia seperti mengutip cukai pasar di sesebuah pekan kecil. candu dan beras. terusan dan empangan. Gambir di Bau. 1) Pertanian utama Terdapat di Kedah dan Perlis – hasil padi dijual ke negeri-negeri lain.serah Rakyat perlu melakukan pelbagai kerja untuk sultan – membina jambatan dan jadi tentera. Sistem ini menggganggu kegiatan ekonomi petani-petani. Di Johor sistem Kangcu – orang cina diberi surat sungai – hak untuk menanam lada hitam dan gambir kepad tauke di Singapura dan ketua kongsi gelap cina.5) Tangkapan ikan Dijalankan di pesisir pantai. Kuala Lumpur – Kanching. Di Kedah terdapat tiga jenis perairan – kincir air. tasik. Contoh ikan laut – kembung. 6) Sistem kerah . lada hitam. 2) Tanaman lain Contoh ubi kayu. Lokasi – Melaka. Perak – lombong di kawasan Klian Pauh (Taiping) dan Klian Bahru (Kamunting). Sagu ditanam di Mukah dan Oya. Hasil untuk kegunaan keluarga dan dijadikan ikan kering dan belacan. Klang . arak. gambir – Negeri-negeri Selat dan Johor – orang Cina. sawah. Semua tanah dimiliki oleh sultan dan petani dibenarkan bergerak bebas mencari pembesar yang tidak menindas mereka. 4) Perlombongan Bijih timah diusahakan oleh pembesar-pembesar Melayu dengan menggunakan buruh-buruh cina. Menggunakan jala. Diwajibkan ke atas rakyat untuk kepentingan pembesar dan raja. 3) Sistem pajak Dikenali ampun kurnia – diberi kepada pembesar dan tauke cina dari Pulau Pinang merangkumi padi. Hilir Perak dan Kinta merupakan kawasan yang kaya dengan bijih timah. Sarawak – orang cina. Membolehkan pengeluaran padi secara komersil – pasaran baik di Pulau Pinang . sungai. Lada hitam dan gambir dipasarkan ke luar negara melalui Singapura Di Sarawak orang cina dari Singapura diberi konsesi – ditanam di Hulu Sarawak. Terusan Wan Mat Saman – tahun 1885 untuk mengairi kawasan tanaman padi – menganjur dari Alor Setar ke kaki Gunung Jerai – 32 km. Contoh ikan air tawar – lampan Menggunakan pancing. Ampang. Sistem serah – petani yang mengerjakan tanah pembesar perlu menyerahkan sebahagian hasil yang diusahakan sebagai balasan kepada pembesar yang membenarkan tanahnya dikerjakan Separa sara diri dan komersil.

Pahang. bijih timah. 4. 5) Perdagangan Antarabangsa.mengeksport emas. di Bau. Sabah. Dieksport ke Negeri-negeri Selat terutamanya Melaka. Merupakan pelabuhan persinggahan utama bagi saudagar dari India. Kemajuan ekonomi menarik perhatian saudagar cina dan Eropah untuk menanam modal mereka dalam perusahaan pertanian. Wujud masyarakat majmuk dan eksploitasi ekonomi Tanah Melayu oleh orang Barat. Melaka. 6) Pelabuhan Perdagangan Utama Kedah. Kedua-dua ekonomi dilakukan serentak. Menggunakan teknologi moden seperti pam dedah – orang cina. di Raub. contoh : di Terengganu . KESIMPULAN Sistem ekonomi masyarakat Melayu tradisional bukan sahaja berbentuk sara diri tetapi berbentuk ekonomi komersil juga. kopi. China dan Arab sejak abad ke 15. Emas dilombong di Kelantan – diusahakan oleh orang cina. Sarawak dan di Sungai Segama. Menyebabkan orang Melayu terdedah kepada sistem perdagangan kapitalis.Kawasan-kawasan ini menjadi rebutan para pembesar dan kongsi gelap contoh Raja Jumaat dengan Chee Yam Chuan di Lukut – lombong akhirnya menjadi rebutan antara kongsi gelap. perdagangan dan perlombongan. Antimoni – di Bahagian Pertama Sarawak – tenaga buruh Dayak. Berpusat di Melaka dan Pulau Pinang dan Singapura. . Johor Lama. Klang. damar dan mengimport barangan buatan China dan buatan British. Huraikan bentuk pentadbiran masyarakat Melayu sebelum campur tangan British di Tanah Melayu.

Adat menjunjung duli. Jawatan pembesar akan diwarisi secara turun temurun. Perlantikan sultan/raja. Sultan). daerah dan kampung. alat-alat kebesaran. Pembesar menjadi tulang belakang dalam menjalankan pentadbiran peringkat negeri.Sembilan – perlantikan dari pada bawah ke atas (demokrasi). c. Sultan/raja berkuasa mutlak. ISI (A) – Peringkat Negeri Merupakan unit pentadbiran tertinggi dan terbesar.A. Unit terkecil ialah kampung – diketuai seorang penghulu/penggawa. Contoh: Perak – sistem perlantikan sultan berbeza sedikit daripada negeri-negeri Melayu yang lain. Tugas-tugas pembesar daerah: a. Sultan/ raja menjalankan pemerintahan dengan dibantu oleh pembesar-pembesar. Perut-Buapak-LembagaUndang-Yang Dipertuan Besar. Unit politik tertinggi ialah negeri – diketuai raja/sultan/YDP Besar Unit kedua ialah daerah – diketuai seorang pembesar daerah. Cth: Menjatuhkan hukuman bunuh. Pembesar mesti menunjukkan taat setia kepada sultan seperti : Menghadiri istiadat pertabalan. warna – payung kuning untuk kerabat dan payung putih untuk raja. Sultan/raja mempunyai daulat dan tulah. Pembesar perlu menjaga keamanan dan memungut cukai di kawasan pegangannya yang dikenali sebagai kawasan pemakanan. Sultan/raja dibantu oleh Raja Muda/Putera Mahkota.. b.. N. Menyediakan tentera c.Diperkukuh dengan penggunaan bahasa. Kedah – Gelaran berbeza. sistem perwarisan takhta di kebanyakan negeri-negeri Melayu. pembesar memakai gelaran Tunku Bendahara dan Tunku Temenggung. alat muzik dan cop mohor. Sesebuah negeri dibahagikan kepada beberapa buah daerah untuk memudahkan urusan pentadbiran Pembesar diberi surat tauliah yang bercop mohor oleh Sultan/Yang Dipertuan Besar. PENDAHULUAN Pentadbiran di Negeri-negeri Melayu sebelum campur tangan British dibahagikan kepada pentadbiran peringkat negeri. a. Raja Muda. (B) – Peringkat Daerah Unit pentadbiran yang kedua terbesar. Rembau. Menyediakan kerahan tenaga . Jelebu dan Johol. Kuasa tertinggi ialah Yang Di Pertuan Besar dibantu 4 orang Undang – Sg Ujung. melalui sistem penggiliran (Raja Di Hilir. b. Memungut cukai dan menyerahkan sebahagian daripada cukai kepada pusat sebagai taat setia pembesar. Rakyat yang menderhaka akan terkena tulah. Raja Bendahara. Kuasa tertinggi dipegang oleh sultan/ raja/ Yang di Pertuan Besar.

Memastikan rakyat di kampungnya taat setia kepada Sultan. Pembesar mempunyai pengikut atau anak buah dari kalangan masyarakat yang tinggal di kawasannya. f. Menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat dalam daerahnya.Contoh: Penghulu atau Tok Kweng di Kelantan. Penghulu masih berada di bawah kawalan pembesar daerah walaupun mempunyai surat tauliah daripada Sultan. Menjadi perantara antara penduduk dengan pembesar daerah. Tugas-tugas penghulu a. Mendapatkan tenaga buruh. e.d. Mengendalikan dan menyelesaikan masalah yang timbul d. Memungut cukai b. (C) – Peringkat Kampung Unit pentadbiran paling kecil Ditadbir oleh pembesar daerah yang dilantik oleh sultan daripada kalangan keluarga baikbaik. Jumlah pengikut menentukan kedudukan dan pengaruh seseorang pembesar. Menjaga keamanan kampung c. Mengadili dan menjatuhkan hukuman kecuali hukuman bunuh kepada yang melakukann jenayah. f. KESIMPULAN Sistem pentadbiran Melayu tradisional sebelum campur tangan British membuktikan satu sistem pentadbiran yang sistematik Sistem pentadbiran masyarakat melayu mengalami perubahan drastik selepas campur tangan British 1874 yang telah menghakis kuasa raja dan pembesar-pembesar Melayu khususnya dalam bidang politik dan ekonomi. Menjunjung duli atau mengadap raja pada Hari Raya. . Membekalkan tenaga tentera semasa peperangan e.

Kaum lelaki mewarisi harta pusaka keluarga. Undang-undang ini disebut sebagai hukum adat iaitu sesuatu peraturan yang menjadi undangundang berdasarkan amalan.5. Hukuman ke atas kesalahan jenayah lebih keras. ISI (A) Adat Temenggung Pengasasnya Datuk Ketemenggungan. Dibawa ke Tanah Melayu oleh keturunan Diraja Palembang. Adat penting bagi menjamin hak anggota masyarakat supaya anggota masyarakat boleh hidup selesa. masyarakat Bumiputera mengamalkan Adat Dusun Tunggu manakala Adat Tenom. Adat Dusun dan Adat Temogun diamalkan di Sabah. berasal dari Palembang. Sesiapa melanggarnya boleh dihukum. Bincangkan hukum Adat yang diamalkan di Tanah Melayu. Dibenarkan berkahwin dengan . Adat ini diamalkan secara meluas di semua negeri Tanah Melayu kecuali Negeri Sembilan dan kawasan Naning di Melaka. Kesalahan membunuh akan dihukum bunuh. Manakala anak perempuan mendapat hak 1/3 daripada harta pusaka. Ada dua jenis adat yang paling berkembang di Tanah Melayu iaitu Adat Temenggung dan Adat Perpatih. Sumatera. PENDAHULUAN Adat merupakan peraturan yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat turun-temurun sehingga sebati dengan cara hidup masyarakat berkenaan dan dianggap sebagai hukum atau undangundang yang harus dipatuhi. Keluarga sebelah bapa dan sebelah ibu dianggap sama penting. Pelantikan seseorang sultan mengikut warisan. Anak lelaki mewarisi harta dengan kadar 2/3 berbanding anak perempuan berdasarkan anak lelaki lebih besar tanggungjawabnya dalam keluarga berbanding anak perempuan. adat resam atau kebiasaan yang telah lama wujud dalam sesebuah masyarakat. Bentuk hukuman berdasarkan prinsip pembalasan. Biasanya putera sulung sultan akan menjadi pemerintah. Sistem pemerintahan Adat Temenggung bersifat autokrasi iaitu sultan berkuasa penuh dalam pemerintahan. aman dan makmur. Adat ini juga diresapi oleh unsur-unsur Islam Mazhab Shafie. Adat Temenggung bersifat patriarchal iaitu lebih mengutamakan lelaki sebagai ketua keluarga. Peraturan perkahwinan berdasarkan undang-undang Islam. Sultan atau pemerintah berkuasa penuh ke atas masyarakat dan menentukan bentuk undang-undang. Sabah dan Sarawak sebelum campur tangan British. Sementara di Sarawak.

Kegagalan melaporkan sesuatu bencana. anak perempuan menjadi asas wujudnya suku. Semua penduduk rumah panjang dalam kumpulan berkenaan berhak bercucuk tanam. Harta pusaka turun-temurun ialah kepunyaan suku. kecemasan. Masyarakat bumiputera Sarawak mengamalkan Adat Dusun Tunggu dan Undang-undang Mahkamah Melayu. Di peringkat kampung. Pewarisan harta pusaka diberatkan sebelah ibu. Ia lebih bersifat kemanusiaan dan bertimbang rasa serta memberi peluang kepada pesalah insaf. Hukuman Adat Perpatih bersifat pemulihan. Buapak menjadi ketua bagi Perut. Perkahwinan sesama suku dilarang kerana ahli dalam sesuatu suku mempunyai hubungan yang sangat erat dan dianggap bersaudara. memburu dan mengambil hasil-hasil hutan di kawasan kampung mereka. pesalah akan didenda dengan membayar ganti rugi seperti si pembunuh mesti menanggung kehidupan keluarga si mati. Adat Perpatih bersifat matriarchal iaitu lebih mengutamakan kaum wanita kerana wanita dianggap sebagai pengasas suku. Ini bermakna kuasa pemerintah tidak terletak di tangan seorang sahaja. (B) Adat Perpatih Diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang yang berasal dari Pagar Ruyung. sebaliknya bertujuan untuk mendidik dan membaiki keadaan. Adat ini telah dibawa masuk ke Tanah Melayu dan disebarkan oleh orang-orang Minangkabau dan berkembang di Negeri Sembilan serta Naning di Utara Melaka pada abad ke-17. Terdapat empat orang Undang memilih seorang kerabat diraja untuk menjadi Yam Tuan Besar Negeri Sembilan. Sistem pemerintahan Adat Perpatih bercorak demikrasi dan permuafakatan. hukum adat dilaksanakan oleh ketua kampung atau Majlis Orang Tua- . tidak bekerjasama terhadap sesuatu tindakan yang dipersetujui bersama.sesiapa sahaja asalkan tiada pertalian darah. di bawah Lembaga terdapat Buapak. Oleh itu. Perempuan yang berkahwin dikehendaki tinggal bersama-sama dengan keluarga ibu bapa suaminya. (C) Hukum Adat Masyarakat Bumiputera Sarawak dan Sabah Di Sabah dan Sarawak hukum adat juga memainkan peranan penting dalam peraturan hidup. pelawat yang memasuki rumah panjang tanpa menanggalkan parang adalah contoh yang akan dikenakan hukuman. Hukum adat mengawal soal bertanam padi dan tempat tinggal orang Iban. Setelah berkahwin suami dikehendaki menetap bersama keluarga perempuan. Terdapat perbezaan antara Adat Temenggung dengan Adat Perpatih. Di bawah Undang dan Penghulu ialah Lembaga. Tidak bertujuan untuk menghukum pesalah. Sumatera. Hukum adat menentukan tanah kampung halaman adalah kepunyaan bersama sesuatu kumpulan masyarakat.

Bincangkan pelbagai bentuk kepercayaan dalam kehidupan masyarakat Melayu di Malaysia sebelum kedatangan Barat. mereka mengamalkan Adat Dusun. KESIMPULAN Hukum adat mempunyai peranan penting bagi mengekalkan peraturan hidup agar dapat menjamin keharmonian dalam masyarakat. Dalam sesuatu perbicaraan biasanya terdapat tiga orang hakim untuk mengadili kes iaitu Pengeran Temenggung atau Datuk Orang Kaya yang mewakili Sultan Brunei dan dua orang wakil suku-suku yang terlibat dalam kes berkenaan. 6. menentukan hak dan mengawal tingkah laku individu dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat Sabah. PENDAHULUAN . Adat Tenom dan Adat Timogun.tua.

turun ke laut. Amat berkesan ke atas segala tindak tanduk manusia dalam kehidupan. masuk hutan dan mengubati penyakit. Mengamalkan jampi serapah. bunga-bungaan. Makhluk halus seperti jin. azimat dan tangkal. kain kuning. keharmonian dan sebaliknya seperti malapetaka dan bencana. Memerlukan orang perantaraan di antara manusia dengan kuasa ghaib atau makhluk halus kerana manusia biasa tidak mampu berhubung dengan mereka. senjata tradisinal dan sebagainya. 2. . memutus ubat dan sebagainya untuk mengelakkan bencana atau meminta pertolongan. perempuan bersalin. ISI 1. Kepercayaan animisme masyarakat Tanah Melayu Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus atau kuasa ghaib yang mempunyai semangat. sungai dan sebagainya. dukun atau pawang yang berperanan untuk mententeramkan kuasa ghaib daripada mengganggu anak-anak kecil. Sukar untuk dikesan perbezaan yang nyata dalam kepercayaan dan keagamaan masyarakat Melayu. Benda hidup/tidak hidup mempunyai roh dan semangat seperti gunung. Alat-alat muzik yang mempunyai kaitan dengan kuasa ghaib diasap dengan kemenyan dan sirih dan disimpan di tempat yang tinggi dan dijaga dengan sempurna. orang sakit dan sebagainya.Bentuk-bentuk kepercayaan dan keagamaan. main dewa. Upacara ini dipercayai boleh menjamin keselamatan mereka. kesuburan tanah. Ada kaitan dengan kehidupan masyarakat Melayu tradisional seperti menanam padi. penunggu dan sebagainya boleh memberi kesan baik seperti rezeki. batu-batu besar. limau. kesihatan. Orang perantaraan ini ialah bomoh. semangat padi di Pahang. hantu gurun mendatangkan bengkak kaki dan lenguh sendi tangan. hantu. Kepercayaan animisme di Sarawak Orang Melanau percaya hantu tertentu menyebabkan penyakit Hantu yang menyebabkan sakit perut dan kejang. Mereka percaya kepada keramat. pokok besar. hantu langit membawa sakit kepala dan demam. main puteri. Mengadakan upacara-upacara pemujaan seperti puja pantai di Terengganu. telur. hasil tanaman dan sebagainya.

dualatut (dipukul tidak rasa sakit). Bomoh Babalion menjadi perantaraan antara manusia dengan Aki Kopuno. Bincangkan perbezaan antara Adat Perpatih dengan Adat Temenggung yang diamalkan oleh masyarakat Melayu pada abad ke 19. pagawang (menakutkan musuh dengan suara) Orang Bumiputera Sabah juga percaya adanya jimbaran (orang belaan) dan kemasukan apokapok (lintasan). kublak (kebal). PENDAHULUAN . 2. Mengadakan upacara menjamu hantu bagi mengelakkan ditimpa penyakit. Kepercayaan animisme di Sabah Orang Ilanun percaya penyakit ada kena mengena dengan syaitan. 3. Percaya ilmu batin dan perkara ghaib seperti ilmu palimun (ghaib). Orang Murut percaya kepada Aki Kopuno (dipercayai berkuasa dalam segala hal) yang dianggap dapat menolong menyelesaikan masalah.3. Amalan kepercayaan dan agama telah membentuk sistem sosial mereka. PENUTUP 1. Namun masih ada amalan animisme dan pengaruh Hindu-Buddha yang masih diamalkan. mabagar (kuat). 7. Namun demikian selepas kedatangan Islam sebahagian besar amalan kehidupan mereka telah berubah.

Adat Perpatih bersifat demokrasi § kuasa dibahagi dari bawah ke atas – Perut. 2. ISI Perbezaan antara Adat Perpatih danAdat Temenggung (A) Bersifat Matriachal/Patriachal 1. (C) Taraf perkahwinan 1. 2. Manakala/berbeza Adat Temenggung kaum lelaki mempunyai kedudukan dalam keluarga § Anak lelaki mempunyai hak dalam pewarisan harta § Susur galur keturunan dikira dari sebelah lelaki. 4. Undang-undang Pahang dan Undang-undang 99 Perak di Perak. Dalam Adat Perpatih suami dikenali sebgai orang Semenda § bertanggungjawab menyediakan kediaman untuk isteri dan anak-anaknya § tempat kediaman atau rumah kemudiannya menjadi hak isteri. Contoh: Undang-Undang Johor yang diamalkan di Johor dan Kedah. Dalam Adat Perpatih kaum wanita mempunyai kedudukan dalam masyarakat § kaum wanita mempunyai hak dan keutaman dalam mewarisi harta § Nasab keturunan juga dikira melalui suku ibu § Anak perempuan menjadi asas dalam wujudnya suku. Adat Temenggung diamalkan di semua negeri kecuali Negeri Sembilan dan daerah Naning di Melaka. § Pemilihan ketua dilakukan dengan persetujuan ketua yang berada di setiap peringkat . Lembaga dan Undang. Manakala Adat Temenggung perkahwinan dibenarkan dengan sesiapa sahaja asalkan tidak melanggar hukum syarak. 3. 2. Adat Temenggung kemudiannya diresapi dengan pengaruh Islam dan hukum syarak bermazhab Shafie. Hukum adat ini meliputi segala aspek kehidupan. Adat Perpatih dan Adat Temenggung dapat dikategorikan sebagai hukum adat di negerinegeri Melayu.1. Adat ini berasal dari utara Sumatera dan dikembangkan oleh dua beradik iaitu Datuk Ketemenggungan yang kemudiannya berkuasa di Palembang (Adat Temenggung) dan Datuk Perpatih Nan Sebatang yang kemudiannya berkuasa di Pagar Ruyung (Adat Perpatih). 2. Manakala Adat Temenggung selepas perkahwinan isteri mesti mengikut suami dan boleh tinggal bersama keluarga suami. Dalam Adat Perpatih perkahwinan melibatkan berlainan suku kerana dianggap bersaudara. adat istiadat dan hidup bermasyarakat. (D) Pentadbiran 1. Buapak. § Lelaki juga berperanan sebagai ketua keluarga. Hukum adat ini dipercayai dibawa masuk sekitar abad ke 15 Masihi dan kemudiannya berkembang di negeri-negeri taklukan Melaka. peraturan hidup. (B) Perkahwinan 1.

Selepas kedatangan British. mangsa kecurian akan memperolehi kembali gantian barang-barangnya dan pembunuh akan menanggung kehidupan keluarga mangsa. hidup dengan mematuhi peraturan. Dalam Adat Perpatih undang-undang jenayah lebih bersifat pemulihan untuk menyedarkan masyarakat § kesalahan yang dilakukan boleh ditebus dengan membayar ganti rugi § ganti rugi mengikut tahap seperti seorang yang dicederakan akan dibayar dengan ayam atau kambing. Lembaga memilih Undang dan Undang memilih Yang Di Pertuan Besar. Kedua-duanya merupakan hukum adat masih diamalkan hingga hari ini. § Hanya raja/sultan yang akan menjatuhkan hukuman bunuh. § Harta carian : harta yang diperoleh oleh pasangan sepanjang perkongsian hidup. § Yang Dipertuan Besar atau Undang sahaja yang boleh menjatuhkan hukuman bunuh 2. berlaku perubahan dalam amalan adat masyarakat tempatan. § Harta pembawaan : harta yang dimiliki oleh suami sebelum berkahwin. harta kekal di tangan isteri. § Harta pusaka turun temurun adalah kepunyaan suku. Dalam Adat Perpatih harta milik keluarga § Pembahagian harta pusaka diwarisi daripada ibu kepada anak perempuan yang menjadi asas wujudnya suku. § Anak perempuan berhak mewarisi sebahagian kecil daripada harta pusaka 1/3 bahagian. mencuri akan dipotong tangan. berdisiplin. contoh: warna. Jika berlaku perceraian harta dibahagi dua. Sebaliknya Adat Temenggung bersifat autokrasi (kuasa mutlak) § hak istimewa memperkukuhkan kuasa sultan. Jika berlaku perceraian. § Anak lelaki berhak mewarisi harta pusaka denga kadar 2/3 berbanding anak perempuan kerana berdasarkan tanggungjawab anak lelaki yang lebih besar dalam keluarga. § Harta dapatan : harta seia ada pada isteri sebelum berkahwin. § pentadbiran diketuai oleh raja/sultan dan dibantu oleh pembesar.§ Perut akan memilih Buapak. Adat Perpatih dan Adat Temenggung jelas mempunyai perbezaannya. Manakala Adat Temenggung harta milik individu § Berdasarkan undang-undang Islam dan memberi keadilan kepada semua pihak . KESIMPULAN 1. Buapak memilih Lembaga. Manakala Adat Temenggung berunsur pembalasan dan undang-undangnya lebih tegas § hukuman terhadap pembunuhan ialah balasan bunuh. bekas isteri tidak boleh menuntut hartanya. 2. § sultan melantik pembesar § pembesar peringkat paling bawah ialah ketua kampung § sultan berperanan sebagai lambang perpaduan antara rakyat dan ketua negara § anak lelaki sultan adalah pewaris takhta § sekiranya tiada anak lelaki. 2. adik lelaki sultan akan mewarisi takhta (E) Perundangan 1. . mematuhi adat istiadat. Walau bagaimanapun. (F) Pembahagian Harta 1. 2. 3. kedua-dua hukum adat mempunyai maksud yang sama iaitu untuk melindungi anggota masyarakat. menghormati sesama manusia.

ISI 1) Bidang politik Ketua pentadbir sesebuah negara yang berkuasa mutlak seperti membuat undang-undang. memegang jawatan penting. PENDAHULUAN 1. 2.8. ekonomi dan sosial di dalam pemerintahan. ketua tentera. Golongan pemerintah terutamanya sultan mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan aspek politik. Terangkan bagaimana kuasa raja-raja Melayu diperkukuhkan sebagai kuasa yang tertinggi dalam sistem politik Melayu sebelum kedatangan kuasa barat. Kuasa raja diperkukuhkan dengan adanya konsep daulat dan rakyat yang derhaka akan ditimpa . Sistem politik Melayu tradisional sebelum kedatangan Barat dibahagikan kepada dua iaitu golongan pemerintah yang terdiri daripada sultan dan pembesar serta golongan yang diperintah terdiri daripada rakyat dan hamba. berkuasa menjatuhkan hukuman bunuh dan boleh melantik pembesar dalam membantu urusan pentadbiran negeri. Ketua diplomatik dalam hubungan luar.

nafiri digunakan dalam upacara pertabalan diraja. Contoh – payung putih. pending dan lain-lain – menunjukkan keistimewaan raja. Sultan dibantu oleh ulama yang bertindak sebagai penasihat dalam hal ehwal agama Islam. Muzik diraja – nobat. 2) Bidang Ekonomi Berkuasa dalam kegiatan ekonomi seperti perlombongan. keris.tulah. KESIMPULAN 1. kendi.raja. pungutan cukai. Pembesar dan rakyat perlu taat setia kepada raja atau sultan. Pungutan cukai dikutip oleh pembesar yang dilantik dan raja hanya memantau tugas pembesar tersebut. perdagangan. pembesar hanya berkuasa di wilayah pegangannya. 2. cop mohor. 4) Hak Keistimewaan Warna kuning dan putih digunakan oleh raja dan kerabat diraja. 3) Bidang Sosial Raja atau sultan dilambang sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi. kekuasaan raja semakin berkurangan. Raja wajib mengekalkan keamanan dan keharmonian di dalam negeri baginda. Pemusatan kuasa berada di tangan sultan. . Selepas kedatangan barat. Raja mempunyai kedudukan tertinggi dengan adanya sistem beraja dan keistimewaan ini jelas menunjukkan perbezaan antara pemerintah dengan rakyat. payung kuning – kerabat diraja Bahasa dalam/istana seperti gering. Sebagai pelindung adat resam dan adat istiadat contohnya mengetuai segala upacara diraja seperti pertabalan. Raja berhak mengerah rakyat untuk khidmat sosial seperti membina istana dan sebagai tentera. santap digunakan oleh raja Alat kebesaran seperti dokoh. Memastikan peraturan Islam dilaksanakan. Segala arahan raja atau sultan haruslah dilakukan tanpa bantahan.

2. Terbahagi kepada dua iaitu Undang-undang Laut Melaka dan Undang-undang Darat / Hukum Kanun Melaka yang ditulis pada zaman pemerintah Sultan Muzaffar Shah dan dilengkapkan zaman Sultan Mahmud Shah. Sejauh manakah pengaruh Hukum Kanun Melaka ke atas undang-undang yang terdapat di negeri-negeri Melayu yang lain.9. Undang-undang terbahagi kepada dua iaitu undang-undang bertulis dan tidak bertulis. Undang-undang Johor dan Undang-undang Kedah. manakala Undang-undang Laut dan Undang-undang 99 Perak tidak dipengaruhi oleh Hukum Kanun Melaka. Undang-undang bertulis yang diamalkan di negeri-negeri Melayu berasaskan Hukum Kanun Melaka tetapi menggunakan nama yang berbeza-beza di setiap negeri. 1. 3. Disusun secara sistematik dan mempunyai 44 bab yang meliputi perkara mengenai raja. ISI 1) Undang-undang Melaka. Ini termasuklah segala . tugas pembesar dan peraturan rasmi di istana – memudahkan pentadbiran. PENDAHULUAN. Contoh Undang-undang Pahang.

3) Undang-undang Johor Undang-undang Johor merupakan warisan daripada Hukum Kanun Melaka dan telah disesuaikan dengan adat dari Riau dan Undang-undang Islam. tatacara jualbeli di atas kapal. Undang-undang ini berkaitan dengan bidang tugas raja. Hukuman sivil dan jenayah turut dimuatkan dalam undang-undang. merompak dll. Contoh jenayah: merujuk terhadap kesalahan jenayah – mencuri. 2) Undang-undang Kedah Dipengaruhi oleh Hukum Kanun Melaka. Hukuman lebih berat dikenakan jika kesalahan dilakukan ke atas seseorang yang berpangkat tinggi daripada pelakunya. pembesar dan tanggungjawab rakyat . Contoh: Hulubalang mempertahankan dan melindungi raja dan negeri daripada musuh. Undang-undang awam berkaitan dengan tanah dan perumahan. Menjadikan hukum syarak sebagai panduan – semua bentuk peraturan berdasarkan ajaran Islam – selari dengan taraf Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam yang utama di nusantara. Adat istiadat. pakaian kuning dll. alat kebesaran dan ufti. Penghakiman dilaksanakan oleh sultan dan pembesar negeri. sewa tanah dan hamba. Undang-undang Laut Melaka merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan laut seperti peraturan pelayaran. Undang-undang Jenayah. Antaranya ialah Adat Lembaga yang merangkumi bidang tugas dan tanggungjawab pembesar dan rakyat. 3) Undang-undang Pahang Undang-undang ini disusun berpandukan Hukum Kanun Melaka dan disesuaikan dengan pengaruh Islam. Digubal untuk untuk menjaga keselamatan anak-anak kapal dan pedagang-pedagang yang berdagang dengan kapal. harta. contoh: hukuman mati dikenakan kepada sesiapa yang mengingkari perintah sultan dan membunuh tanpa kebenaran sultan – untuk menjamin keamanan Melaka.keistimewaan yang dimiliki oleh raja seperti penggunaan bahasa istana. Undang-undang Kedah yang dipengaruhi Hukum Kanun Melaka seperti Undang-undang Seri Paduka Tuan yang berkaitan peraturan pertanian dan ternakan serta bidang tugas ketua kampong.menetapkan 360 seksaan bagi kesalahan menderhaka. Sultan mesti mempunyai pembantu untuk melaksanakan tugas kerajaan sultan contohnya Penghulu Bendahari sebagai pengutip cukai di pelabuhan. bidang kuasa nakhoda serta tanggungjawab pegawai kapal. Mengandungi pelbagai bentuk hukuman kepada penderhaka dan pencuri. Temenggung menangkap pesalah dan mendirikan penjara. Hukum Kanun Dato’ Kota Star berkaitan dengan bidang tugas raja dan pembesar. contoh sivil : menyentuh perkara-perkara berkaitan hutang.

pembesar dan penghulu. 1. Undang-undang ini unik kerana ditulis dalam bentuk soal jawab. Cara dan syarat melantik pegawai negeri – seorang kadi mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam. Undang-undang Laut Melaka merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan laut seperti peraturan pelayaran. Berasal dari Parsi dan dibawa ke Perak pada abad ke 17. Menggariskan hubungan antara pemerintah dengan pembesar serta golongan pemerintah dengan yang diperintah. tatacara jualbeli di atas kapal. Hukuman mengenai dakwaan penduduk dan hukum jenayah.untuk mentaati pemerintah. KESIMPULAN. 4) Undang-undang 99 Perak. Digubal untuk untuk menjaga keselamatan anak-anak kapal dan pedagang-pedagang yang berdagang dengan kapal. 2. Meliputi 99 perkara yang mengandungi tugas-tugas sultan. contoh : perwarisan harta. . Mengutamakan perikemanusian dan bertimbang rasa. Kedatangan Barat telah mengubah sistem perundangan di Tanah Melayu. bidang kuasa nakhoda serta tanggungjawab pegawai kapal. menetapkan hak dan harta warisan anak. b. 5) Undang-undang Laut Melaka a. Pihak British telah memperkenalkan sistem perundangan Barat bagi menggantikan sistem perundangan tradisional. Seorang pegawai kerajaan berdasarkan kemahiran dan pengalaman yang dimiliki individu itu.

Golongan pemerintah terdiri daripada raja/sultan. Mempunyai kuasa dan wibawa dalam menjalankan pemerintahan dan pentadbiran negeri. pembesar. pentadbir serta ulama istana. Masyarakat Melayu tradisional terbahagi kepada dua golongan pemerintah dan golongan diperintah. Golongan diperintah ialah orang merdeheka dan hamba. PENDAHULUAN 1. Terangkan struktur sosial masyarakat Melayu di Tanah Melayu sebelum campur tangan British. keluarga dan kerabat diraja. ISI Golongan diperintah 1) Raja/sultan/Yang Dipertuan Besar a. 3. b. Pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri.10. . 2.

§ Menjadi pakar rujuk kepada sultan dan golongan di istana. Menjalinkan hubungan luar. tetapi tidak melebihi keistimewaan raja. g. § Menjaga keamanan dan memungut cukai di kawasan pemakanannya serta bebas menjalankan kegiatan ekonomi. § Membekalkan tenaga buruh kepada sultan dalam sistem kerah dan serah. kesusasteraan. Jawatan raja muda diberi kepada putera sulung/tertua/adinda sultan jika tiada putera. 2) Keluarga dan kerabat diraja a. warna kuning hanya untuk raja. adat istiadat dan salasilah raja. e. § Memegang jawatan seumur hidup dan mesti menunjukkan taat setia kepada pemerintah. Menggunakan bahasa dalam dan payung kuning. memelihara keamanan dan memajukan negeri. § Berkuasa penuh dalam kawasan pegangannya. d.c. . Putera sultan ada yang dilantik menjadi pembesar daerah atau pemerintah jajahan takluk f. kebudayaan. c. b) Pembesar daerah § Terdiri daripada rakyat biasa yang dinaikkan taraf dan dilantik melalui surat tauliah oleh sultan yang bercop mohor. § Berkedudukan istimewa dan sangat berpengaruh dalam susun lapis masyarakat Melayu tradisional. Mentadbir negeri dengan bantuan kaum kerabat dan para pembesar. tengku dan wan. payung kuning untuk kerabat. Mempunyai keistimewaan sama seperti raja. Menjadi penasihat/pembesar di daerah-daerah tertentu. § Menjatuhkan hukuman dan denda dalam kes-kes jenayah di daerah mereka. § Berkedudukan penting dalam sistem pemerintahan kerajaan dan menjadi perantara sultan dengan rakyat. kadi § Penasihat sultan dalam hal ehwal agama/hukum syarak. Contoh Membina istana. cop mohor diraja. Menyatupadukan rakyat. Kedudukan kedua selepas raja ialah anak raja dan kerabat diraja. Mempunyasi keistimewaan tertentu. Contoh jawatan mufti. e. Berkuasa mutlak terhadap rakyat jelata f. Mempunyai gelaran raja. Membantu sultan dalam pentadbiran dan pemerintahan. h. alat kebesaran seperti kendi. menggunakan bahasa dalam. Melaksanakan kuasa kerajaan pusat. 3) Golongan Bangsawan dan pembesar a) Golongan bangsawan Terdiri daripada golongan pembesar dan kaum kerabat Sangat berpengaruh dalam kalangan pemerintah dan pentadbir. b. payung putih untuk sultan. d. Konsep daulat dan derhaka memperkukuhkan kuasa raja g. ii) Golongan pendeta § Pakar dalam bidang kesenian. c) Golongan ulama dan pendeta i) Golongan ulama § Berketurunan Arab Melayu dan merupakan cendikiawan dalam bidang agama. Anak raja tidak semestinya seorang putera raja yang memerintah.

perikanan. § Tiga golongan rakyat biasa iaitu pedagang dan peniaga kecil-kecilan. Golongan diperintah Terdiri daripada rakyat biasa dan orang asing yang bebas/merdeheka. buruh dan pekerja biasa serta petani dan tukang mahir. perlombongan dan perdagangan. § Terlibat dalam pelbagai kegiatan sosial seperti tentera upahan kerajaan. § Tidak mempunyai kuasa politik dan jawatan dal. § Terdapat tiga jenis hamba: i) Hamba raja o Merupakan hamba yang tertinggi daripada hamba lain o Terdiri daripada bekas tawanan perang/banduaan ii) Hamba berhutang o Menjadi hamba dalam tempoh yang ditetapkan sehingga berjaya melangsaikan hutang dan akhirnya bebas menjadi rakyat biasa iii) Hamba biasa o Menjadi hamba seumur hidup. b) Rakyat asing § Penduduk bukan Melayu yang datang ke Tanah Melayu untuk tujuan tertentu dan tinggal sementara sahaja. § Dapat menentukan tugas dan tanggungjawab masing-masing. nelayan. c) Golongan hamba § Menyediakan tenaga manusia untuk aktiviti masyarakat seperti gotong-royong. susun lapis ini mengalami perubahan selepas kedatangan campur tangan British. § Menyumbang tenaga untuk menambah harta tuannya.pertanian. § Namun begitu. § Tidak wajib mematuhi dan mengamalkan tradisi kebudayaan tempatan. dagang dan tukang. o Terdapat tiga jenis hamba biasa – hamba abdi.am pentadbiran. § Melambangkan ketinggian taraf sosial pemiliknya. . KESIMPULAN § Adanya hierarki dalam masyarakat Melayu tradisional adalah untuk membezakan kedudukan golongan pemerintah dan golongan yang diperintah untuk membezakan kedudukan dan penghormatan. hamba dengan dan biduanda.§ Merupakan penulis dan perawi diraja. § Mengamalkan tradisi gotong-royong. § Menjalankan kegiatan ekonomi seperti pelombong dan peniaga runcit. § Bebas menjalankan kegiatan ekonomi. a) Rakyat biasa § Petani.

Perlis. 2. Bincangkan perluasan kuasa British di Negeri-negeri Melayu Utara antara tahun 1897 hingga 1909.Keempatempat negeri ini adalah negeri naungan Siam.Pengisytiharan 1902. Negeri-negeri Melayu Utara terdiri dari Kedah. Pengenalan (3 m) 1. Kelantan dan Terengganu. . dan Perjanjian Bangkok 1909. British meluaskan pengaruh dan kuasanya ke atas negeri-negeri Melayu Utara ini melalui Perjanjian Sulit 1897. Isi-isi (20 m) British mendapat khabar angin bahawa Perancis merancang hendak membina sebuah terusan melintasi Segenting Kra.1. Negeri-negeri ini akhirnya diletakkan di bawah kuasa British.

Rancangan Perancis gagal tetapi British masih bimbang. Mulai 1909 pengurusan NNMU memantapkan pengaruh dan kekuasaan British di Tanah Melayu. Amerika Syarikat cuba mendapatkan konsesi perlombongan di Terengganu. Siam pula bersetuju tidak menyerahkan mana-mana wilayahnya kepada kuasa lain. Kesimpulan (2 m) Perjanjian Sulit 1897. Pakatan British-Perancis . 1904 Siam menghadapi krisis kewangan kerana membantu Kedah –Siam berunding dengan British hasilnya termetrailah Perjanjian Bangkok 1909.sekali lagi British bimbang. September 1902 Pengisytiharan Inggeris – Siam ditandatangani – syarat Siam diberi 10% daripada pandapatan Terengganu dan Kelantan jika hasil pendapatan melebihi $100 000 . .Terusan ini akan menjejaskan perdagangan dan kedudukan Singapura kerana kapal-kapal dagang yang menggunakan terusan ini akan mengenepikan Selat Melaka. 1890an bermula dasar imperialisme kuasa-kuasa Barat mencari tanah jajahan.Perjanjian Sulit 1897 ditarik balik . Rusia cuba mendapatkan konsesi pangkalan arang batu di Teluk Siam dan Ujong Salang. Jerman berusaha mendapatkan Pulau Langkawi. Pengisytiharan 1902 dan Perjanjian Bangkojk merupakan satu langkah peluasan kuasa British ke atas NNMU. Kelantan dan Patani tidak senang dengan pengaruh Siam di kawasan mereka. Siam membantah – Sultan mengugut meminta bantuan kuasa lain – Frank Swettenham campurtangan – mendesak Siam menerima seorang penasihat British di Kelantan dan Terengganu. Sultan Kelantan telah menyerahkan konsesi tanah kepada warga British bernama Duff. Frank Swettenham menyeru British membantu Kelantan dan Patani bagi mengelak mereka meminta bantuan kuasa lain. Melalui perjanjian ini British berjanji membantu Siam sekiranya diserang musuh.Perancis mengambilalih jajahan Siam di sempadan Siam Kemboja – British mungkir janji tidak membantu Siam sedangkan NNMU telah diserahkan kepada British. British menandatangani satu Perjanjian Sulit 1897 dengan Siam untuk menyekat kuasa-kuasa Barat. British mengiktiraf kedaulatan Siam ke atas NNMU . Melalui Perjanjian Bangkok dengan rasmi NNMU diletakkan di bawah pentadbiran British.

British telah mengubah dasar tidak campur tangan kepada campur tangan secara langsung terhadap negeri-negeri Melayu pada akhir abad ke-19 bagi menjaga kepentingan mereka di Tanah Melayu. Keadaan huru-hara yang disebabkan oleh Perang Saudara di negeri-negeri Melayu seperti di Perak. 2.British memperkenalkan pelbagai dasar bertujuan mengukuhkan kedudukan mereka contohnya pengenalan Sistem Residen Isi-isi (20 m) 1. Perkembangan tersebut menyebabkan pemodal Eropah mendesak kerajaan British supaya campurtangan untuk memulihkan keamanan. Pada akhir abad ke -19. Setelah berjaya . Bincangkan Pengenalan (3 m) 1. 2. Kedua-dua puak seringkali terlibat dalam pergaduhan yang mengakibatkan kegiatan perlombongan bijih timah dan keselamatan terjejas teruk malahan pergaduhan kongsi gelap menyebabkan kemusnahan .2. British berusaha untuk campurtangan secara langsung di NNM dengan menggunakan pelbagai alasan antaranya perebutan takhta dan pergaduhan antara kongsi gelap Cina. Di samping itu masalah kongsi gelap Cina antara puak Hai San dan Ghee Hin turut menyumbang ke arah perubahan dasar campur tangan British di Tanah Melayu. Pahang. Hal ini akan membantu kegiatan perdagangan berjalan dengan lancar. Selangor dan Negeri Sembilan .Malahan masalah di negeri-negeri Melayu yang lain menyebabkan Kerajaan British di London mengarahkan Andrew Clarke terlibat secara langsung bagi menyelesaikan konflik raja-raja Melayu.

Contohnya pembukaan Terusan Suez yang mampu memendekkan jarak perjalanan. Kesimpulan (2 m) 1. Walaubagaimanapun campurtangan Barat menimbulkan rasa tidak puas hati penduduk tempatan terutama golongan pemerintah yang kehilangan hak dan kepentingan di Tanah Melayu. Andrew Clarke telah didesak supaya menjalankan dasar yang lebih agresif terhadap Tanah Melayu . Barangan dagangan dari Tanah Melayu akan mudah diangkut ke Negara Barat. Selepas meletusnya Revolusi Perindustrian di Eropah. Di samping itu pihak British membangunkan pelbagai infrastruktur pengangkutan untuk memudahkan perhubungan mereka. 5. Oleh itu. Campurtangan British secara langsung di Tanah melayu juga didorong oleh perubahan dalam politik antarabangsa iaitu persaingan antara negara-negara barat untuk meluaskan wilayahnya khasnya di Tanah Melayu. Campurtangan British secara langsung di negeri-negeri Melayu telah mengakibatkan sistem politik dan ekonomi tempatan mengalami perubahan yang ketara. 1874 Parti Konservatif menguasai parlimen England menyebabkan berlaku perubahan dasar luarnya. 4. Perdagangan anatara timur dengan barat semakin cepat dan singkat. keperluan terhadap bahan. 6. kuasa-kuasa Eropah yang lain sedang giat mencari kedudukan di Asia Tenggara. Britain amat memerlukan bahan mentah khasnya bijih timah dan getah. .Tujuan utama British campurtangan di Tanah Melayu ialah untuk menguasai sumber ekonomi . Perubahan politik di Britain mempengaruhi dasar mereka berkaitan dengan tanah jajahan. 3.bahan mentah begitu tinggi bagi menampung kadar permintaan yang semakin meningkat . Olehitu British di Tanah melayu bertindak menguasai sumber-sumber bahan mentah tersebut.banyak peralatan di lombong bijih timah. Pada ketika itu. 2. British bimbang dengan usaha-usaha pihak Eropah yang lain untuk menguasai Tanah Melayu. British ingin menguasai sumber mineral yang bernilai untuk pasaran antarabangsa tyang terdapat di Tanah Melayu.

2.kedudukan Sultan dan pembesar masih dikekalkan tetapi mesti menerima nasihat Residen dalam semua hal kecuali Agama Islam dan adat istiadat Melayu. Pembaharuan-pembaharuan ini telah mengakibatkan rasa tidak puas hati masyarakat tempatan. Isi-isi (20 m) 1.3. “Pihak British telah memperkenalkan pembaharuan di Tanah Melayu pada tahun 1874 hingga 1930. British memperkenalkan Sistem Residen atau Penasihat. sesiapa yang memungut cukai akan didenda – pendapatan pembesar terjejas. Campurtangan British di NNM bermula dengan termetrainya Perjanjian Pangkor 1874.sebagai contoh perubahan yang dilakukan oleh Birch di Perak menjejaskan kedudukan Sultan Abdullah dan pembesar-pembesar.” Jelaskan. Kebangkitan Tok Janggut 1815 dan Kebangkitan Abdul Rahman Limbong 1922-28. Di Pahang misalnya kekuasaan tradisi Dato’ Bahaman tergugat apabila beliau pernah diberi . Pengenalan: (3 m) 1. Satu pembaharuan penting ialah system pungutan cukai secara berpusat yang dikelolakan oleh pegawai Eropah – bercanggah dengan tradisi dan adat tempatan – menafikan hak Sultan dan pembesar . 3. 2. Kebangkitan Pahang 1891-95. Oleh itu terdapat penentangan akibat rasa tidak puas hati rakyat antaranya penentangan di Perak 1875. Pihak British menjalankan pembaharuan yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisi dan adapt tempatan.

Di Pahang. Pengenalan berbagai-bagai jenis cukai juga membebankan rakyat. Pembaharuan ini melemahkan sistem pentadbiran masyarakat Melayu tradisional. Kedudukan British terlalu berpengaruh dalam urusan pentabdiran sehingga kuasa raja-raja dan pembesar- . Hakim dan majistret British mengambilalih peranan sultan dan pembesar dalam mengadili kes-kes jenayah dan sivil di daerah mereka. Beliau diberi elaun tahunan sebanyak $840.H. Residen J. tetapi selepas 1874 fungsi ini tiada lagi. Sultan langsung tidak dibenarkan mengambil bahagian aktif dalam kerajaan. Wallm dan Temerloh di bawah pentadbiran E. Selain dari itu pembesar daerah tidak lagi berkuasa menjalankan perbicaraan dan tidak dibenarkan menyimpan hamba serta mengerah tenaga rakyat untuk kepentingan peribadi. apabila beliau menamatkan amalan perhambaan tanpa memberi gantirugi kepada pembesar. Ini menunjukkan campurtangan British dalam adat resam masyarakat tempatan.cukai perahu diperkenalkan . 7. 8.permintaannya ditolak. lembu kerbau 20 sen seekor setahun. Di Perak . 9.amalan ke atas penghulu dan pengawasan kegiatan jabatan kerajaan.A. Kuasa pembesar-pembesar dearah diambilalih oleh Pegawai Daerah seperti dalam hal ehwal kutipan hasil. Contoh. 10. Sultan dan pembesar dearah dilarang menjalankan sistem kerah bagi urusan peribadi.amaran kerana memungut cukai di kawasan Semantan. Walaupun dikekalkan tetapi mereka tidak mempunyai sebarang kewibawaan dan hanya digelar Majistret Tempatan. Contohnya campurtangan Birch dalam adat perhambaan. Belfield. 6. Pembahagian ini menjadikan peranan. Wise. Boleh dikatakan bahawa pembaharuan-pembaharuan yang dilaksanakan oleh British jelas menimbulkan perasaan tidak puas hati masyarakat tempatan. 5. pentadbiran kehakiman.Sebelum 1874 Sultan mengeluarkan surat tauliah pelantikan pembesar. Dari segi pentadbiran pula. di Terengganu 1920 pas kerajaan atau surat kebenaran membuka tanah diperkenalkan. Pekan di bawah pentabiran F. 12. a. Undang-undang Hasil Padi 1905 juga membenankan rakyat. Kuantan di bawah pentabiran A. kedudukan dan kewibawaan tradisi pembesar dearah tergugat. penempatan tanah. 2. Contoh di Pasir Puteh. Sistem kehakiman digubal berdasarkan undang-undang jenayah British dengan keputusan muktamad terletak di tangan majistret dan residen.P Rodger membahagikan Pahang kepada beberapa dearah ataupun jajahan di bawah pentabiran hakim dan pemungut hasil.00 yang lebih rendah daripada pendapatan asal dan beliau meminta elaun ini dinaikkan . Kesimpulan: 1. 4. 11. Kelantan semua tanah dikenakan cukai termasuk cukai sirih sebanyak 5 sen sejunjung.

4.pembesar Melayu semakin lemah dan nilai-nilai tradisi serta adat masyarakat peribumi tergugat. manakala Sabah di bawah pemerintahan Syarikat Berpiagam Borneo Utara. dan SBBU ingin menyerahkan pentabdiran kedua-dua buah negeri kepada kerajaan British. Bandingkan reaksi masyarakat setempat di Sabah dan Sarawak terhadap penyerahan negeri masing-masing kepada British pada tahun 1946. 2. Isi-isi: (20 m) 1. Politik Sabah hanya jelas apabila cadangan gagasan Malaysia dibuat oleh Tunku Abdul Rahman pada awal 1960-an. Walau bagaimanapun berbeza halnya dengan Sarawak. Sebahagian besar penduduk tidak digalakkan terlibat dalam pentadbiran atau politik. Sebelum Perang Dunia Kedua. Semasa pendudukan Jepun Vyner Brooke meninggalkan Sarawak dan kembali semula selepas Jepun berundur pada 1945. 2. Di Sabah penyerahan berlaku secara aman. Perkembangan politik Sabah adalah lembab. 4. Tiada sebarang tentangan berlaku kerana masalah tahap pendidikan masyarakat tempatan yang rendah. Sarawak berada di bawah pemerintahan keluarga Brooke.Brooke mahu menyerahkan Sarawak kepada British kerana . Selepas Perang Dunia Kedua Vyner Brooke. Penyerahan Sabah tidak menerima sebarang tentangan daripada masyarakat tempatan. Pengenalan: 1. 3. Ramai penduduk buta huruf dan perhubungan adalah sukar. tetapi penyerahan Sarawak ditentang dengan hebatnya. yang menyaksikan reaksi yang bertentangan ditunjukkan oleh penduduknya terhadap kedatangan Barat terutamnya selepas kekalahan Jepun.

Angkatan Semangat Anak Sarawak. 1 Julai 1946. Tunjuk perasaan diadakan 1 Julai 1947 melibatkan kakitangan kerajaan. hingga membawa kepada pembunuhan Duncan Steward. dan tidak percaya kepada anak saudaranya Anthony Brooke. dan Barisan Sarawak turut menentang penyerahan tersebut. 15. akhirnya semua pihak patuh kepada kehendak British dan memberhentikan penentangan perjuangan pada tahun 1951. 5. 2. Sarawak diserahkan secara rasmi kepada British. Persatuan Dayak Sarawak diketuai oleh Dato Patinggi Abang Haji Abdillah. 338 orang kakitangan kerajaan meletak jawatan dan 22buah sekolah Melayu ditutup. sering uzur. 6. Gerakan antipenyerahan pimpinan PMS mengadakan Persidangan Kebangsaan pada November 1946 yang meluluskan dua usul iaitu tunjuk perasaan secara besar-besaran pada tahun pertama penyerahan Sarawak dan telegram bantahan kepada Perdana Menteri Britain.beliau tidak mempunyai pengganti yang berkebolehan. Brooke menghantar Gerald Mac Bryan untuk berunding dengan pemimpinpemimpin tempatan. 10. PMS menghantar surat bantahan kepada Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan. 14. berlaku kemerosotan ekonomi Sarawak selepas Perang Dunia Kedua. Selain itu. Pergerakan Pemuda Melayu Sibu telah ditubuhkan. Kumpulan sulit ( Rukun 13 ) telah bertindak keras terhadap golongan pegawai awam yang menyokong penyerahan. 12. British menjatuhkan hukuman bunuh dan mengharamkan PPM. Di Sabah tidak berlaku penentangan sehebat di Sarawak. Kesannya PMS mula berjuang secara terhad dan sah seperti dengan cara mengirim surat bantahan kepada Gabenor Sarawak dan memujuk Anthony Brooke menyokong perjuangan mereka. 9. Gabenor Sarawak Kedua oleh Rosli Dobi di Sibu. 11. Sebagai protes. kesannya British bertindak mengeluarkan Pekeliling Nombor 9 yang melarang kakitangan kerajaan terlibat dalam tunjuk perasaan. Reaksi masyarakat setempat terhadap penyerahan Sabah dan Sarawak berbeza-beza. Persatuan Melayu Sarawak menentang penyerahan tersebut kerana bertentangan dengan Perlembagaan 1941 yang menjanjikan pemerintahan sendiri kepada masyarakat tempatan. Januari 1946. 13. Kesimpulan: 1. Pergerakan Pemuda Melayu. Setelah menemui jalan buntu. British terus menekan golongan antipenyerahan dan pada 1948 tunjuk perasaan reda. Namun begitu usaha dan kegigihan Sarawak dalam perjuangannya menemui kegagalan atas . 7. 8.

3. Rakyat tidak puas hati dengan kemasukan pelombong-pelombong Eropah dan Cina yang sombong dan bongkak serta tidak menghormati adat istiadat orang Melayu. Pengenalan: 1. sistem kerah.sebab-sebab tertentu seperti yang telah dijelaskan. Jelaskan situasi politik di negeri Pahang dan Perak yang menyebabkan penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa British pada abad ke-19. Isi-isi: Pahang: 1. dan penghapusan sistem perhambaan bercanggah dengan sistem tradisional Pahang. British telah menguasai ekonomi Pahang terutama sektor perlombongan yang menjejaskan kepentingan orang Melayu. Birch telah melaksanakan pembaharuan secara drastik dan mengikut corak pentadbiran ala barat yang tidak mendapat kerjasama dan sambutan daripada kerajaan Perak dan para pembesar sehingga menimbulkan penentangan terhadap pemerintahannya. 5. 3.P Rodger dilantik sebagai Residen Inggeris pertama di Pahang. 2. Di Perak pula. 2. Sultan Pahang kehilangan pengaruh dan kuasa dalam pemerintahan dengan penubuhan Majlis Mesyuarat Negeri di mana segala keputusan penting dibuat oleh Residen..W.W Birch sebagai residen. Oktober 1888. penguasaan British bermula dengan Perjanjian Pangkor 20 Januari 1874 dan perlantikan J. J. J . Contohnya larangan dalam pemakaian keris.P Rodger telah memperkenalkan pelbagai pembaharuan di mana telah menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan penduduk . Pengenalan undang-undang berkaitan dengan tanah. Contohnya bayaran gantirugi kepada pembesar-pembesar kerana kehilangan hak mengutip cukai. Hal ini telah membangkitkan semangat menentang Inggeris yang dipimpin oleh Dato Bahaman dan dibantu oleh Tok Gajah serta anaknya Mat Kilau. 4. .

Pelbagai jenis cukai diperkenalkan contohnya cukai tanah seperti tanah kampong. Tindakan Birch telah melanggar syarat Perjanjian Pangkor iaitu tidak mencampuri adat resam masyarakat Melayu. Kerana terpaksa menerima nasihat daripada Kapten Speedy. 7.pembatalan ini menyebabkan kerugian di pihak sultan. Birch tidak tahu adat resam orang Melayu. Tindakan Birch telah dianggap oleh pembesar dan sultan sebagai mencabar kedaulatan tradisional mereka kerana hak memungut cukai menjadi sumber pendapatan mereka turun temurun. 5. Sistem lesen dan permit telah diperkenalkan oleh J. Birch juga bersikap degil dan tidak diplomatik serta tidak pernah mahu berbincang dengan sultan atau pembesar. Perak: (10 m) 1. Gabenor NNS Sir William Jervois telah melakukan kesilapan besar dengan memaksa Sultan menyerahkan pentadbiran negeri kepada British kerana ini menambahkan kebencian sultan. tanah dusun dan tanah nipah dengan kadar 40 sen seeker. Tindakan Birch membakar rumah Raja Ngah dan Tengku Panglima Besar menjadikan rakyat Perak dan pembesarnya semakin marah. beliau juga tidak tahu berbahasa Melayu. 7. Birch menambahkan kebencian rakyat dengan menghapuskan amalan perhambaan hutang dan beliau memberikan perlindungan kepada hamba berhutang yang melarikan diri daripada tuantuan mereka. Beliau tidak berusaha bergaul dengan pembesar untuk mendapatkan kerjasama. 3. Birch juga bertindak membatalkan pajakan cukai kastam Sultan Abdullah oleh seorang saudagar Cina bernama Lee Cheng Tee .5. Kesimpulan: (2 m) 1. Berlaku beberapa siri peperangan antara rakyat Pahang dengan British kerana timbul perasaan . Sebalikmya beliau menghina Sultan Abdullah. Pembesar-pembesar kehilangan hak sebagai pemungut cukai dan pentadbir keadilan yang menyebabkan mereka kehilangan sumber pendapatan dan jawatan yang diwarisi dengan perlantikan pemungut cukai dan majistret Inggeris. Kedatangan Birch menyebabkan Sultan Abdullah tidak puas hati. 6. Tindakan Birch membenarkan Lee membawa minuman keras dan candu ke Perak menambahkan lagi kemarahan Sultan Abdullah. pembesar dan rakyat Perak terhadap British. 2. 4. 6.P Rodger – rakyat terpaksa mendapatkan lesen untuk memungut hasil hutan dan mencari atap nipah. tanah paya. Perjanjian Pangkor tidak dapat meneyelesaikan perebutan takhta kerajaan negeri Perak – Sultan Abdullah yang memerintah telah menggunakan kuasanya secara berleluasa.

.tidak puas hati terhadap perlaksanaan system residen. kemuncak daripada perasaan benci rakyat terhadap British membawa kepada komplot untuk membunuh Birch yang telah dilaksanakan pada 2 November 1875. Bagaimanapun British berjaya mengawal pemberontakan yang berlaku kerana kelemahan susunan pertahanan di pihak rakyat Pahang sendiri. Walaupun penentangan rakyat di kedua-dua negeri gagal mengusir British namun hal ini mengajar pihak British sendiri agar lebih sensitive dalam urusan melakukan perubahan dan pembaharuan di negeri-negeri Melayu. 3. 2. Bagaimanapun kejayaan itu tidak kekal lama kerana British telah menghantar sepasukan tentera ke Pasir Salak untuk menamatkan penentangan rakyat Perak. Di Perak pula.

Nisbah Jantina a. 3. 1921 hampir setengah penduduk Tanah Melayu adalah penduduk tidak tetap. 2. Cina dan India. Orang Indonesia seperti masyarakat Jawa. Hanya 12 % dilahirkan di Tanah Melayu pada 1921. . Minangkabau.7% berbanding 53. mempunyai jumlah nisbah jantina yang seimbang.6. dianggarkan menjelang 1921. Kemasukan orang Cina dan India . Jenis Penduduk a. Penduduk Melayu merupakan penduduk tetap dan peribumi. Kehadiran kaum-kaum lain mempengaruhi dan mengubah sistem sosial negara keseluruhanya. Orang Melayu dan orang asli merupakan penduduk asal di Tanah Melayu. Jumlah Penduduk a. d. Umumnya terrdapat 3 kumpulan kaum utama di T. e. b. 4. Orang India juga merupakan penduduk tidak tetap.Melayu iaitu Melayu. c. China dan India berpunca daripada pelbagai sebab yang berlaku di T.3% penduduk bukan Melayu. Kedatangan imigran dari Indonesia. Tujuan mereka adalah untuk mencari rezeki dan kekayaan dan kembali semula ke negara asal. b. 1870 jumlah orang Melayu hanya 500. 1921 hanya 22% daripada jumlah orang Cina dilahirkan di Tanah Melayu.Melayu dan negara asal mereka. 2. Keadaan ini berubah berikutan munculnya kaum China dan India. Bugis. Banjar dan sebagainya menambahkan bilangan plenduduk. Isi-isi Kesan Sosial (10 m) 1. c. Tidak terdapat sebarang sikap perkauman dan permusuhan di kalangan bangsa Melayu. menjelang tahun 1921 meningkat sehingga 3 juta orang.000 . Bincangkan kesan sosioekonomi akibat kedatangan imigran pada abad ke 20 Pengenalan: 1. jumlah kaum Melayu hanya melebihi sedikit dari jumlah kaum bukan Melayu iaitu penduduk Melayu hanya 44. orang Melayu tidak lagi menjadi kaum majoriti. Penduduk Melayu pada pertengahan abad ke 19. 3.

Kuala Lumpur dan Seremban. Penghijrahan kaum Imigran membawa kemajuan ekonomi Tanah Melayu terutama sektor pertanian dan perlombongan. Orang India : Mereka menetap di kawasan ladang getah dan kelapa sawit. 1876 Sarawak menyerahkan konsesi kepada orang Cina dari Singapura untuk menanam lada hitam di sekitar Kuching. Kuala Lumpur. Sebahagian orang India bekerja membina jalanraya. Orang Cina juga menetap di ladang getah 1896 . Kesan Ekonomi 1. Seremban dan lain-lain. Wujud Sistem Sekolah Vernakular . . terdapat orang Sikh yang terlibat dalam bidang perniagaan dan bidang professional. jalan keretapi dan buruh di pelabuhan. Orang Cina : Merupakan masyarakat bandar. masing-masing jauh melebihi jumlah wanita. melombong secara kecil-kecilan. 1911 bilangannya 308 orang dan 1921 meningkat sehingga 406 orang. 4. Sebilangan orang Cina terllibat dalam bidang perladangan serta penanaman lada hitam dan gambir di Johor di bawah system Kangchu. 16 kawasan yang ditanam dengan getah telah dibuka oleh pengusaha Cina bernama Tay Choy Yan c. Cina dan Tamil b. Penghujung abad ke-19 sejumlah 43. Taiping. Pengenalan Kaum Mengikut Fungsi Ekonomi a. Kebanyakan tinggal di bandar perlombongan seperti Ipoh. Mengamalkan ekonomi sara diri seperti menanam padi. perdagangan dan pertukangan mahir. Terdapat mereka yang menetap di Bandar besar seperti Ipoh.buku dan guru diambil dari Negara asal 5. Wujud Bandar seperti Taiping. Berasaskan bahasa masing-masing. Melayu. Lazimnya menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan perlombongan.515 orang buruh India di lading-ladang getah di negeri Melayu bersekutu. 2. Pertumbuhan Bandar a. sentiment perkauman dan setinggan. menangkap ikan dan mengutip hasil hutan.Kehadiran mereka membolehkan pembukaan lebih banyak estet getah yang besar oleh orang-orang Eropah. bilangan wanita India hanya 171 orang. Serian dan Sarawak menjadi pengeluar lada hitam kedua terbesar di dunia selepas Indonesia. 1870 Johor mempunyai 1200 ladang gambir dan lada hitam dengan jumlah buruh Cina berjumlah 15 000 orang. 1901 bagi setiap 1000 orang lelaki India. Ipoh. Kuala Lumpur dan Kelang. Orang Melayu : umumnya tinggal di kawasan lembah sungai dan kawasan pertanian. Turut menimbulkan beberapa masalah social seperti kegiatan kongsi gelap. Pendidikan Plural a. Bilangan kaum lelaki India dan China. damar dan getah perca.b. c. Kesimpulan: (2 m) 1. b. Mulai 1920 an.

1909 ke Johor Bharu. Halkan perkembangan dan kesan sistem pengangkutan keretapi dan jalan raya di Tanah Melayu sehingga sebelum Perang Dunia kedua. Alor Star dan Padang Besar siap dibina. 1895 dari Tapah ke Ipoh. dibina oleh Syarikat kertapi Sungai Ujong. 1893 dari Tapah ke Telok Anson. 6.7. 8. 1923 selesai hingga ke Singapura. sistem berbentuk tradisional seperti pengangkutan sungai. 9. 2. Jalan-jalan keretapi yang terdapat di negeri-negeri berlainan mula disambungkan oleh negeri-negeri Melayu Bersekutu pada 1896 atas usaha Frank Swettenham. 13. Sungai Petani. 11. 1908 syarikat ini diambil alih oleh kerajaan negeri Melayu bersekutu. 15. 1892-1893 Kuala Lumpur-Rawang-Kuala Kubu Bharu dan Kuala Lumplur-Sungai Besi. 4. Perkembangan perusahaan melombong bijih timah dan getah menimbulkan keplerluan mengadakan system pengangkutan membawa keluar hasil ke pelabuhan. 14. Kemajuan sistem pengangkutan di Tanah Melayu bermula selepas penguasaan British pada 1874. Perkembangn ini dikaitkan dengan British untuk memudahkan pergerakan dan menguasai kawasan tertentu. 3. 3. Sebelum itu. 12. 5. 1918 dari Prai ke Bukit Mertajam. 18. 1891 Port Dickson ke Seremban . 1889 dipanjangkan ke Port Swettenham. 1892 perhentian keretapi tetap dibina di Kuala Laumplur. 4. Perkembangan sistem pengangkutan moden bermula selepas 1874 dengan pembinaan rangkaian jalan keretapi dan jalan raya. Pembinaan jalan keretapi diadakan untuk memajukan perusahaan bijih timah. 7. 1903 dari Seremban ke Prai. Isi-isi: PERKEMBANGAN JALAN KERETAPI (7 m) 1. 1896 Kuala Lumplur ke Bukit Kuda. laut dan denai digunakan. 2. 10. 1931 dari Gemas ke Bahau-ke Mentakab-ke Kuala Lipis-ke Gua Musang-ke Tumpat dank e Sungai Golok. Pengenalan: 1. 17. PERKEMBANGAN JALAN RAYA (7 m) . 16. Jalan keretapi pertama dibina di antara Taiping ke Port Weld sejauh 13 km tahun 1885. Menjelang 19 41 Tanah Melayu mempunyai satu jalinan jalan keretapi yang lengkap dari Selatan ke Utara dan ke Timur.

4. Port Dickson. Kemajuan ekonomi bertumpu di Pantai Barat dan membawa pembangunan yang tidak seimbang. Pembinaan jalanraya ke Pantai Timur agak kplerlahan. Menyebabkan kemasukan buruh asing dari India dan Sri Lanka kerana terlibat dalam membina laluan dan bekerja dalam perkhidmatan teknikal. 2. 13. 12. Memudahkan kemasukkan barangan luar seperti mesin-mesin. 1911 jalan raya utama ke Prai dibina. ke Pasir Putih pada 1915. British mencadangkan penubuhan negeri-negeri Melayu Bersekutu dan kemudian pembentukan negeri melayu tidak bersekutu pada tahun 1910. Usaha British ini mempercepatkan pembangunan ekonomi dan sosial. 11. barangan keperluan 4. 1899 dari Kuala Lumplur ke Kuantan disiapkan.Melayu memplunyai 2560 km jalan raya bertar. Bermula giat selepas 1902 apabila kenderaan bermotor diperkenalkan di Eropah 3. Penerokaan kawasan yang berpotensi untuk pembangunan ekonomi pesat berlaku. T. 9. Awalnya dibina untuk menghubungkan kawasan Bijih Timah dan getah ke pelabuhan. Terengganu tidak memplunyai walau sebatang jalanraya sehingga 1931 apabila 12. 6. 8. Di Kota Bharu terdapat sebatang jalanraya di sekitar plekan sebelum dipanjangkan 10. 5. 7. Menggalakkan perdagangan di Tanah Melayu. . Pantai Timur kurang membangun. dan lain-lain. Dibangunkan agak lewat.1. 11. Tanjong Malim dan sebagainya. Menggalakkan pembukaan Bandar-bandar baru dan pelabuhan seperti Gemas. 2. 3. 10. British dapat mengeksploitasi sumber ekonomi negara. Ini menambah bilangan masyarakat majmuk. 1945 jalan raya ini dipanjangkan ke Kuantan KESAN (6 m) 1. 3. 2. 5. 1928 jalanraya dari Singapura ke Utara siap dibina. 8. 9. sebatang jalan raya dari Kota Bharu ke Kuala Terengganu dibina. Kesimpulan: (2 m) 1. Port Weld. 1906. British meluas dan memantapkan kuasa politik di Tanah Melayu. Berlaku proses penyatuan politik penduduk Tanah Melayu. Port Swettenham. Penduduk bebas bergerak dan ini menggalakkan perasaan kebangsaan untuk menentang British. 6. 7. Pengeksploitasian sumber bijih timah dan getah semakin merangsangkan dengan peningkatan jumlah eksport. Telok Anson.

8. . Jelaskan sebab-sebab pengagihan kuasa pusat (desentralisasi) dan langkah-langkah ke arahnya di Negeri-negeri Melayu Bersekutu sehingga tahun 1939.

kedudukan mereka seperti patung sahaja. 4. Menurut L. kerajaan pusat mengekalkan kuasa yang cukup untuk menjaga keselarasan pentadbiran dan kestabilan kewangan”. Kelantan. Isi-isi (10 m) Sebab-sebab Desentralisasi Rasa tidak puas hati sultan .Pengenalan: 1. melantik. Raja-raja di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu (Kedah. 3. 2. menukarkan atau memecat pegawai dan menetapkan gaji tanpa persetujuan daripada Residen Jeneral atau Gabenor. Inggeris berharap dengan dasar desentralisasi akan dapat menarik Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu untuk menyertai persekutuan. Semua hal-ehwal pentadbiran ditadbirkan di bawah jabatan-jabatan Persekutuan di Kuala Lumpur.Sultan-sultan telah kehilangan kuasa politik.Terengganu dan Johor enggan menyertai persekutuan tersebut kerana Raja-raja bimbang dengan penyertaan mereka dalam persekutuan akan menyebabkan mereka akan kehilangan kuasa politik seperti apa yang terjadi kepada Raja-raja Negeri Melayu Bersekutu. Pembentukan Persekutuan 1896 telah mewujudkan satu sistem pemusatan kuasa yang keterlaluan di tangan Residen Jeneral di Kuala Lumpur. Penyatuan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dengan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. . Pada masa yang sama juga. Perebutan kuasa antara Rasiden Jeneral dengan Pesuruhjaya Tinggi. Di samping itu kerajaan Inggeris juga terlalu boros membelanjakan wang dengan membayar gaji yang tinggi kepada para pegawai Inggeris. Pengagihan kuasa kerajaan Persekutuan kepada kerajaan-kerajaan negeri akan dapat mengurangkan kuasa Rasiden Jeneral ..Bertujuan untuk memulihkan keadaan kewangan yang merosot di Negeri-negeri Melayu Bersekutu. pemulangan Kuasa pentadbiran. – Sir Lawrence Guillemard (Persurujaya Tinggi) dengan Sir George Maxwell (Rasiden Jeneral) telah membantut pentadbiran Kerajaan Persekutuan. desentralisasi didefinasikan sebagai “….Hasrat Inggeris untuk menggabungkan Negeri-negeri Melayu Bersekut dengan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu di bawah satu unit pentadbiran.Mills. Dengan pengagihan kuasa kepada negeri-negeri masing-masing maka perbelanjaan kerajaan pusat akan berkurangan kerana pentadbir-pentadbir yang berkhidmat dalam sesebuah negeri itu akan dibiayai oleh kerajaan negeri sendiri.A. Di samping itu juga Majlis Mesyuarat Negeri juga tidak mempunyai kuasa ke atas perbelanjaan awam. Kemelesetan ekonomi dunia tahun 1920-an . Keadaan ini bertambah meruncing apabila harga getah dan bijih timah jatuh sehingga membawa kepada berlakunya krisis kewangan pada tahun-tahun 1921-1923. Dasar desentrlisasi disifatkan sebagai satu usaha untuk mengurangkan kuasa kerajaan pusat dengan cara mengembalikan sebahagian daripada kuasa itu kepada kerajaan negeri. perundangan dan kewangan secara berperingkat oleh kerajaan pusat kepada kerajaan negeri.

d. Namun ia tidak berjaya dilaksanakan sepenuhnya ekoran kurangnya sokongan daripada Raja- . desentralisasi dalam erti kata sebenar tidak wujud kerana Anderson telah memusatkan kuasa yang berlebihannya di tangannya. Hasil laporan Samuel Wilson. Majlis Mesyuarat Negeri diberi kuasa gubal undang-undang negeri sendiri. f. dasar desentralisasi dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 1934 hingga 1941. Kastam dan Pos. Pelaksanaan desentralisasi akan dapat mengimbangkan kedudukan orang-orang Cina dengan orang-orang Melayu. e. b.5.Bertujuan Untuk menyekat kegiatan politik yang bersikap anti-Eropah di kalangan orang-orang Cina yang begitu meluas. Majlis Perundangan Persekutan ditubuhkan di Kuala Lumpur. Jawatan Ketua Setiausaha dihapuskan dan diganti Jawatan Setiausaha Persekutuan yang pangkatnya lebih rendah dari Residen. b. Semasa pemerintahan Sir Cecil Clementi Smith a. b. Sultan-sultan tidak lagi menjadi ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan. Sokongan orang Melayu untuk mengimbangi sikap anti-Inggeris. Semasa pemerintahan Sir Lawrence Guillemard a. . Membubarkan Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan membentuk satu kesatuan menggabung semua negeri. d. 4. Langkah-langkah kearah desentralisasi: 1. b. c. Kesimpulan: (2 m) a. Hal berkaitan ketenteraan mesti mendapat persetujuan Majlis Mesyuarat Negeri. 3. Negeri-negeri diberi kuasa mentadbir semua jabatan kecuali Jabatan Keretapi. c. Negeri-negeri Selat mempunyai Majlis Perundangan Negeri-negeri Selat. Pejabat kerajaan diletak di bawah kuasa Ketua Pejabat Persekutuan. Satu perjanjian ditandatangani antara British dengan Sultan-sultan Melayu berkaitan keahlian MPP dan bidang kuasa MPP serta Majlis Mesyuarat Negeri. b. Gabenor Negeri-negeri Selat dilantik sebagai Pesuruhjaya Tinggi bagi 9 buah negeri Melayu dan dibantu oleh Setiausaha Persekutuan. Walau bagaimanapun. Menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan 1909 . 2. Kedudukan Majlis Mesyuarat Negeri dipulihkan-diberi kuasa yang lebih dalam soal kewangan. Cadangan Laporan Sir Samuel Wilson a. Semasa pemerintahan Sir John Anderson a. Memulihkan DURBAR. Jawatan Ketua Setiausaha dihapuskan.

raja Melayu dan masyarakat tempatan serta meletusnya Perang Dunia Kedua. tidak terdapat system pendidikan kebangsaaan di Tanah Melayu semasa penjajahan British. 3. Amnya. PENGENALAN 1. 9. . Pendidikan vernacular bermaksud system plendidikan yang berasaskan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar. Huraikan ciri-ciri utama Sistem Pendidikan Vernakular Melayu dan Inggeris dari tahun 1874 sehingga sebelum Perang Dunia Kedua meletus. Dasar British yang kurang memberi perhatian kepada bidang pendidikan telah mewujudkan system plendidikan vernacular. 2.

Pendidikan vernacular Melayu rendah mutunya dengan tumpuan hanya kepada asas-asas seperti membaca. Pendidikan Madrasah pula dilaksanakan mengikut tahapiaitu permulaan. Sekular bermaksud pendidikan yang berkaitan dengan ilmu keduniaan. tenaga anak-anak Melayu diperlukan di sawah dan di rumah. menulis dan memplelajari asas kira-kira. mempelajari bahasa Arab. 10. 8. 15. tiada pengajaran Al-Quran. Mudir atau guru besar bertanggungjawab mengurus perjalanan sistem madrasah dan urusan kewangan. 12. Pendidikan Vernakular Inggeris (10 m) 1. seni pertukangan dan perkebunan. sekolah Melayu hanya terhad kepada sekolah rendah sehingga darjah empat dan maktab perguruan sahaja. Anak-anak Melayu diajar menulis. Diusahakan oleh mubaligh Kristian dan badan-badan awam. Lulusan sekolah pondok bakal berkhidmat sebagai guru agama serta berkhidmat kepada masyarakat. lokasi sekolah yang agak jauh dari rumah dan tentangan golongan konservatif. hokumhukum agama. 5. kanak-kanak Melayu mendapat pendidikan di surau. 2. Isi-isi Pendidikan Vernakular Melayu 1. 6. 7. menulis dan mengira. Sekolah yang didirikan British untuk orang Melayu kurang mendapat sokongan walaupun percuma disebabkan syak wasangka ibu bapa Melayu tentang sekolah yang didirikan oleh orang asing. Tamil dan Inggeris. 11. 4. masjid dan sekola pondok. Antara tahun 1914-1940 tidak terdapat sekolah menengah aliran Melayu di Tanah Melayu. R. 13. British mendirikan sekolah Melayu untuk memberi pendidikan secular kepada anak petani dan nelayan. . Pendidikan vernacular gagal memupuk perpaduan kaum kerana mereka terpisah antara satu sama lain. serta kemahiran membaca. Kurikulumnya ialah membaca dan memahami al-Quran. Sekolah Inggeris menyediakan pelajaran bagi semua kaum di Tanah Melayu. 14. Cina. membaca dan mengira di samping ilmu geografi. 1905 MCKK ditubuhkan khas untuk anak bangsawan Melayu yang menjadi alat pentadbiran British berteraskan sistem plendidikan terbaik di Britain. Sekolah Melayu hanya memberikan pendidikan rendah sehingga darjah enam.4. Empat aliran sekolah yang berbeza telah wujud semasa penjajahan British iaitu Melayu.Winstedt selaku Penolong Pengarah telah mencadangkan penubuhan MPSI 1922 di Tanjung Malim Perak bagi melatih guru-guru Melayu . Unsur dualisme dalam pendidikan vernacular Melayu iaitu untuk menjadikan anak-anak petani dan nelayan yang lebih baik daripada ibu bapa mereka. 5. Sekolah Melayu yang terawal dibuka dibuka di negeri Selat iaitu Sekolah Melayu Gelugor dan Sekolah Melayu Bayan Lepas Pulau Pinang. Sebelum penjajahan British. 9. Tempoh pengajian di sekolah pondok lama iaitu sehingga 10 tahun.O. 3. pertengahan dan pengkhususan.

sek menengah selama 4 thn. Tujuan sekolah Inggeris – supaya penduduk tahu membaca. 10. 8. Sek Inggeris yg pertama didirikan akibat desakan orang ramai ialah Victoria Institution. PENUTUP (2 m) 1. Terdapat Sek Inggeris yg ditubuhkan oleh badan mubaigh Kristian seperti Pertubuhan Mubaligh London yg berkembang apabila mendpt bantuan kerajaan British. menulis dan mengira. 2. Sek Inggeris yg pertama ialah Penang Free School – bertujuan melahirkan golongan pegawai yg cerdik. Sejarah di ajar berdasarkan sejarah Rom atau Britain. Keadaan ini wujud kerana Inggeris ingin merialisasikan dasar pecah dan perintahnya. 11. Sek Inggeris dibahagikan kpd sek perempuan dan sek lelaki. Pegawai British seperti Frank Swettenham dan Martin Lister menggangap bahawa apabila pelajaran percuma diberikab. Setelah Biasiswa-biasiswa Negeri. Sek Inggeris yg lain ialah Malacca Free School dan SingaporeFree School. Murid dari sek Inggeris belajar sejarah dan geografi British serta kesusasteaaan Inggeris yg tidak berkaitan orang Asia. 7. 9. 6. Biasiswa Queen dan Sijil Cambridge diperkenalkan barulah Sek Inggeris mempunyai sukatan yg seragam iaitu – sek rendah selama 7 tahun. Terdapat Sek Inggeris Kerajaan di Negeri Melayu yg menawarkan pelajaran percuma kpd anak lelaki golongan pembesar. Sukatan pelajaran di sek Inggeris berdasarkan sukatan pelajaran sekolah menengah di England. para pembesar lebih mudah bekerjasama. 3. Akhir tahun 1947 terdpt kira-kira 33 buah sek mebaligh utk kanak-kanak perempuan. membuat kasut dan pakaian. Sek. Sek perempuan Inggeris menekankan kelas jahitan. 5. Ingg pertama – didirikan di Negeri-negeri Selat – digelar Sek Free dan terbuka utk semua kaum. 3. 4. Menjelang tahun1950-an barulah ada usaha-usaha untuk menjadikan pendidikan sebagai alat mencapai perpaduan. tekun dan jujur. Sejarah dan Geografi di ajar di sek Inggeris dlm tahun ke 3. Walau bagaimanapun Inggeris memerlukan ramai kerani dan pegawai rendah yang mahir berbahasa Inggeris. Kelas yg lebih tinggi mengajar kemahiran pertukangan kayu.2. . Mata pelajaran seperti nahu Inggeris. memasak dan muzik. Wujud perbezaan yang nyata di antara Sekolah Vernakular Melayu dan Sekolah Vernakular Inggeris di Tanah Melatu di anatara tahun 1874 sehingga sebelum Perang Dunia Kedua.

2. Perusahaan bijih timah dan getah di Tanah Melayu telah berkembang pesat selepas kedatangan British . Arab dan China. PENGENALAN (3 m) 1.10. Bincangkan kesan-kesan perkembangan bijih timah dan getah ke atas ekonomi Tanah Melayu. Penanaman getah pula telah diperkenalkan oleh British dengan membawa masuk benih dari Amazon. Perlombongan bijih timah sudah pun bermula sebelum kedatangan British lagi. 3. . Tanah Melayu pernah mengeksport bijih timah ke India.

4. Kedua-dua kegiatan ini mencapai perkembangan pesat semasa era pemerintahan British di Tanah Melayu. 5. Tanah Melayu menjadi pengeluar utama dunia bagi bijih timah dan getah. ISI-ISI (20 m) 1. Perkembangan Ekonomi Menjelang akhir abad ke 19 ciri-ciri ekonomi moden Tanah Melayu telah muncul. Teras ekonomi Tanah Melayu adalah berlandaskan perkembangan perusahaan bijih timah dan getah. Kedua-dua bahan ini merangkumi 47 % daripada keseluruhan pendapatan Negara. 2. Perkembangan sistem perhubungan. Perkembangan sistem perhubungan moden iatu pembinaan rangkaian landasan Keretapi dan jalanraya turut memajukan lagi ekonomi Tanah Melayu. Peringkat awal pembinaan jalanraya dan landasan keretapi adalah dirangsangkan oleh keperluan untuk mengangkut bijih timah dan juga disebabkan tiadanya istem perhubungan yang memuaskan kecuali melalui sistem sungai dan kereta lembu sebelum tahun 1874. Kemajuan Pelabuhan. - Dengan wujudnya landasan keretapi pertama beberapa pelabuhan baru mula Muncul contohnya Port Weld, Telok Anson dan Port Swettenham. Kemunculan Bandar Baru. § Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah menyebabkan munculnya bandar § Bandar baru di kawasan pendalaman § Bandar-bandar ini kemudianya mengambilalih fungsi pentadbiran daripada Bandar § di pesisiran pantai atau kuala sungai . contohnya Taiping, Ipoh, KL dan Seremban. § KL menjadi tempat pertemuan jalanraya dan jalan keretapi yang utama. § Gemas merupakan tempat persimpangan jalan keretapi ke pantai barat dan pantai timur. Ketidakseimbangan Perkembangan Ekonomi. § Negeri-negeri yg mengalami perubahan paling besar ialah Selangor dan Perak Yang kaya dengan bijih timah. Di negeri-negeri tersebut British telah membina Infrastruktur yang lengkap. § Pahang yg mempunyai keadaan geografi, masalah pengangkutan, kekurangan infrastruktur dan galian yang berharga terus merosot. § Terengganu dan Kelantan yg tidak mempunyai potensi bijih timah dan getah. Ketinggalan dari aspek perkembangan ekonomi. Perkembangan Industri Sampingan. - Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah turut membawa kepada Perkembangan perusahaan sampingan yang berkait rapat dengan kedua-dua perusahaan tersebut. Contohnya;

a. Industri peleburan bijih timah di Pulau Pinang dan Seberang Perai. b. Industri berasaskan getah seperti membuat kasut dan barangan berasaskan getah. c. Industri membina kapal korek, kapal kecil dan mesin memproses getah seperti Syarikat United Engineers. Peluang Pekerjaan. - Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah telah menyediakan peluang pekerjaan. - Keadaan ini menyebabkan tumpuan kepada akativiti ekonomi dan pembinaan infrastruktur di kawasan Bandar atau kawasan yang kaya dengan bijih timah dan getah. Kemunculan Sistem Dwiekonomi. - Sektor pertanian tradisional seperti penanaman padi dan penangkapan ikan tidak diambil berat oleh British. - Pertanian tradisional yg diamalkan oleh orang Melayu terus ketinggalan dan berbentuk sara diri sahaja. - Muncul sistem dwiekonomi di Tnah Melayu yg terdiri daripada kegiatan ekonomi moden yang berlandaskan eksport di Bandar dan eknomi tradisional yang berlandaskan pertanian sara diri di kawasan luar Bandar. KESIMPULAN (2 m) - Perusahaan bijih timah dan getah telah emngalami perkembangan yg pesat dan membawa kesan yang nyata keatas ekonomi Tanah Melayu. - Kesan-kesan tersebut telah membantu British meningkatkan pendapatan dan mengukuhkan kedudukan mereka di Tanah Melayu. - Di samping itu penduduk Tanah Melayu turut mendapat faedah dan meningkatkan taraf hidup mereka.

1. Sejauh manakah faktor bahasa dan kesusasteraan mempengaruhi kesedaran nasionalisme di kalangan orang Melayu di antara tahun 1900 hingga menjelang Perang Dunia Kedua? A. Pengenalan: Terdapat banyak faktor yang membawa kepada kesedaran nasionalisme: Faktor agama Kewartawanan Sistem pendidikan Intelektual Pengaruh luar Bahasa dan kesusasteraan B. Isi: Bahasa dan kesusasteraan: a. Karya-karya sastera bukan sahaja digunakan untuk hiburan tetapi juga untuk menimbulkan semangat kebangsaan di kalangan orang Melayu yang dihimpit oleh kaum imigran b. Menyedarkan masyarakat Melayu yang berada dalam kemunduran dan kemerosotan

khususnya dalam ekonomi menerusi novel ‘Dari Perangkap ke Penjara’ dan cerpen ‘Rumah Besar Tiang Seribu’ . c. ‘Hikayat Faridah Hanom’ karya Syed Sheik Al-Hadi memperjuangkan emansipasi wanita dan pentingnya wanita Islam moden diberi hak yang sama seperti kaum lelaki d. ‘Putera Gunung Tahan’ karya Ishak Hj Muhamad menceritakan tentang kelemahan pemimpin Melayu dan ketidakjujuran British. e. Abad ke-20 muncul karya untuk menyedarkan masyarakat Melayu pentingnya pendidikan dan keazaman untuk mencapainya. f. Shamsudin Salleh melalui cerpen ‘Cermin Pergaulan Hidup di Dunia’ mengisahkan tentang tekanan di bawah penjajahan British. g. Puisi dan syair oleh Harun Aminurrashid – semua puisi bertemakan semangat kebangsaan Melayu. Contoh: ‘Semenanjung’, ‘Rayuan Bangsamu’, dan ‘Perwira Melayu’. h. Abdul Samad Ahmad dalam puisi ‘Serunai Pujangga’ menyeru orang Melayu bersatu dan bergerak cergas untuk mencapai kemajuan. i. Bidang kesusasteraan merupakan alat bagi masyarakat Melayu yang miskin meluahkan ketidakpuasan hati dan sebagai suatu protes secara senyap terhadap nasib malang di tanah air sendiri. j. Bidang kesusasteraan menyedarkan orang Melayu tentang perjuangan golongan intelektual melindungi agama, bangsa, dan negara. Intelektual: a. Perjuangan golongan ini berkait rapat dengan bidang bahasa dan kesusasteraan. b. Terdapat tiga golongan intelektual yang membangkitkan nasionalisme Melayu iaitu golongan intelektual berpendidikan Arab, Melayu, dan Inggeris. c. ‘Al-Imam’ meniupkan seruan Islah Islamiyyah di Tanah Melayu dan diilhamkan oleh tokohtokoh berpendidikan Arab di Timur Tengah. Contoh: Sheikh Mohd Tahir Jalaluddin dan Sheikh Mohd Salim Al-Kalali d. Golongan intelektual yakin umat Islam boleh diselamatkan sekiranya mengikuti apa yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis, mengutuk mereka yang mengamalkan agama sematamata dan enggan menerima hakikat perubahan masa yang menyebabkan pemikiran umat Islam kolot dan mundur. e. Perjuangan golongan intelektual berpendidikan Inggeris muncul akibat penguasaan ekonomi oleh bangsa asing. f. Golongan ini juga bersikap sederhana dan boleh bekerjasama dengan pihak penjajah. Perjuangan mereka meliputi soal sosio-ekonomi masyarakat Melayu. seperti peluang melanjutkan pelajaran ke luar Negara. Contoh : Dato’ Onn bin Jaafar dan Mohamad Eunos bin

b. Terbukti perkembangan pendidikan dalam dan luar negeri melahirkan golongan intelektual terpelajar yang berperanan penting membangkitkan gerakan nasionalisme. c. dan Majalah Guru. Kewartawanan: a. b. Contoh: sistem pendidikan Arab yang dikenal sebagai sistem sekolah pondok c. Contoh: Persatuan Melayu Pahang dan Perak. Intelektual terkemukaa berpendidikan Melayu ialah Ibrahim Hj Yaacob Sistem Pendidikan: a. g. MPSI merupakan tempat berkumpul golongan intelektual Melayu daripada golongan bawahan yang mempunyai kesedaran untuk memperbaiki nasib orang Melayu. Contoh: perkembangan politik Indonesia. Mereka menuntut keistimewaan yang diberikan kepada orang British perlu juga diberi kepada orang Melayu. Peristiwa di luar Tanah Melayu memberi kesan besar kepada semangat nasionalisme orang Melayu. e. Utusan Melayu. Kesimpulan: a. i. Warta Negara. h. d. Perkembangan sistem pendidikan Inggeris melahirkan golongan intelektual yang memperjuangkan hak-hak dan keistimewaan orang Melayu. Lembaga Malaya. Golongan ini lebih radikal berbanding dengan intelektual berpendidikan Arab dan Inggeris. Warta Malaya.Abdullah. Golongan intelektual Melayu memainkan peranan membentuk persatuan-persatuan dan kelab. Faktor Luaran: a. Akhbar menyalurkan ilmu dan mesej supaya masyarakat Melayu mencapai kemajuan dalam hidup. Bidang ini turut memberi sumbangan meningkatkan kesedaran politik masyarakat Melayu. b. Al-Imam. Idaran Zaman. Pelajar-pelajar yang menuntut di Timur Tengah dipengaruhi oleh gerakan reformis Islam. b. Bahasa dan kesusasteraan merupakan faktor penting membangkitkan kesedaran kebangsaan di kalangan orang Melayu. Mereka menubuhkan persatuan-persatuan Melayu peringkat negeri. dan kejayaan Revolusi 1911 di China. Contoh: Majlis. Pergerakan Turki Moden. Perang Rusia-Jepun (1904-1905). Faktor-faktor lain juga tidak kurang pentingnya dan berkait dengan faktor bahasa dan kesusasteraan .

9. Sarawak diserah kepada Britih dan menjadi tanah jajahan British Penyerahan Sarawak mendapat tentangan daripada masyarakat tempatan. Pada 1 Julai 1946. Pergerakan Pemuda Melayu Sibu (PPMS) dan Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak juga membantah. Persatuan Melayu Sarawak (PMS) di bawah pimpinan Datu Patinggi Abang Haji Abdillah menghantar surat bantahan kepada Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan 7. 8. 4. Sir Charles Arden Clarke. 5. 2. Charles Brooke mengisytiharkan perlembagaan yang menjanjikan pemerintahan sendiri kepada rakyat Sarawak. desakan oleh kerajaan British. Vyner Brooke tidak berunding dengan ketua-ketua kaum bumiputera Sarawak. 10. Penyerahan akan melambatkan proses kemerdekaan. 6. Vyner Brooke telah menyerahkan Sarawak kepada British kerana kerajaannya tidak mampu memulihkan ekonomi Sarawak. Penentangan terhadap dipenyerahan Sarawak wujud kerana bertentangan dengan perlembagaan 1941. Tunjuk perasaan diadakan di Kuching semasa perlantikan gabenor British yang pertama di Sarawak. Isi: 1. Pendahuluan: Sejak 1941 keluarga Brooke mentadbir Sarawak. Charles Vyner Brooke sudah tua dan tiada pengganti berkebolehan. Selepas kekalahan Jepun. Charles Vyne Brooke meninggalkan Sarawak apabila Jepun menyerang 3. Kemuncak gerakan anti-penyerahan ialah peristiwa pembunuhan Sir Duncan Stewart oleh Rosli Dhobie . Pada 12 Feb 1946. Pada tahun 1941. Sarawak diperintah oleh raja putih selama 100 tahun. British mengharamkan PPM dan mengeluarkan Pekeliling no 9 yang melarang kakitangan awam menyertai gerakan ini atau terlibat dalam tunjuk perasaan menentang British.2. Huraikan proses gerakan anti-penyerahan di Sarawak dan terangkan faktor-faktor kegagalannya.

Mereka mengeluarkan pekeliling no 9 yang memberi amaran kepada kakitangan kerajaan. Rosli ialah ahli Rukun 13 kumpulan sulit yang ditubuhkan oleh PPMS. Kesimpulan: Menunjukkan kesedaran nasionalisme di kalangan masyarakat Sarawak British memberi jaminan akan membantu Sarawak memperoleh pemerintahan sendiri Kedudukan British di Sarawak semakin kukuh. Penangkapan ahli pergerakan pemuda Melayu – dihukum mati atau dipenjarakan. Faktor-faktor kegagalan: 13. 16. 12. Rakyat tempatan tidak bersatu. Tidak dibenarkan terlibat dengan tunjuk perasaan 17. 15. kurang pendidikan dan pendedahan politik. Tindakan British mengharamkan pertubuhan gerakan anti-penyerahan 14. .11.

Pemberian kerakyatan mengikut prinsip jus soli dihapuskan dan syarat memohon kerakyatan diperketatkan 2. AWAS.3. Masyarakat Melayu yang menjadi anggota parti berhaluan kiri seperti API. British terpaksa membubarkan MU dan menubuhkan satu jawatankuasa kerja untuk merangka perlembagaan Tanah Melayu yang baru 2. Terangkan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan reaksi penduduk Tanah Melayu terhadap penubuhannya. Pelaksanaan Malayan Union (MU) mendapat tentangan daripada orang Melayu. Majlis Perundangan pula bertanggungjawab dalam menggubal undang-undang d. Pada 1 Februari 1948 Persekutuan Tanah Melayu (PTM) telah diisytiharkan Isi: 1. Sebahagian besar masyarakat Melayu menyokong kerana hak-hak istimewa masyarakat Melayu dikembalikan b. Ciri-ciri: a. Sultan memerintah dengan bantuan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Undangan Negeri yang mempunyai kuasa menggubal undangundang negeri e. PKMM dan PUTERA menentang kerana pemimpin UMNO yang menganggotai jawatankuasa kerja yang berfungsi menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan syarat-syarat . Diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi dan dibantu oleh Majlis Mesyuarat Kerja Dewan Undangan Persekutuan c. PTM terdiri daripada 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri Selat b. Pengenalan: 1. Reaksi: a. Orang Melayu diberi hak-hak istimewa sebagai kaum bumiputera f. Kedaulatan dan kuasa sultan dipelihara.

memperoleh kerakyatan semakin ketat c. Ditubuhkan oleh Muhammad Uenos Abdullah 2. AMCJA dan PUTERA bekerjasama dan mengemukakan idea-idea perlembagaan Tanah Melayu kepada kerajaan British Kesimpulan: 1. memajukan kedudukan sosio-ekonomi orang Melayu 1. PTM 1948 menjadi asas kepada Perlembagaan Kemerdekaan 1957 4. Ditubuhkan di Kota Bharu oleh Asa’ad Shukri bin Haji Muda dan Abdul Kadir Abadi 2. menyedarkan orang Melayu tentang kepentingan melibatkan diri dalam politik dan hak-hak serta kebebasan mereka d. AMCJA turut membantah pertubuhan kerajaan PTM f. Sebuah badan politik bukan Melayu (AMCJA) membantah cara-cara kerajaan memilih ahli jawatankuasa yang merancang cadangan perlembagaan bagi kerajaan PTM e. Tujuan: h. menuntut sebidang tanah khas g. Masyarakat Melayu mendapat kejayaan menghapuskan rancangan MU dan memperkenalkan PTM 2. Tujuan: a. Mereka dapat memperjuangkan kedaulatan raja-raja Melayu dan hak istimewa orang-orang Melayu 3. Kejayaan e. PKMM. memperjuangkan penglibatan wakil Melayu dalam Majlis Perundangan Negeri-negeri Selat Kelab Putera 1. menyedarkan orang Melayu tentang kepentingan pendidikan peringkat tinggi b. AWAS. Pengenalan: Semangat nasionalisme abad ke-20 lebih menumpu kepada perkembangan ekonomi dan kemajuan social Pertubuhan dipimpin oleh golongan berpendidikan Isi: Kesatuan Melayu Singapura (KMS) 1. mencapai kemajuan dalam semua aspek kehidupan orang Melayu . API dan BATAS mendesak rakyat diberi kebebasan untuk memerintah negara d. menawarkan biasiswa kepada anak Melayu f. menyatupadukan masyarakat Melayu Kelantan i. Bincangkan kemunculan pertubuhan-pertubuhan di Tanah Melayu antara tahun 1926 hingga 1941. mengingatkan kaum Melayu tentang kesan penjajahan British c.

memajukan pendidikan dan ekonomi orang Melayu v. menganjurkan ceramah agama. Persatuan Melayu Selangor (1938) 1. Ditubuhkan di Kota Bahru – pemimpin-pemimpin Persekutuan Setiawan Belia 2. Pasir Putih. meningkatkan taraf pendidikan kaum Melayu . Tujuan: p. Sebuah pertubuhan sosial dan kebajikan 6. Disokong oleh ramai orang Tanah Melayu dan Sabah 4. Pemimpin . Raja Bon b. Kegiatan j. Ditubuhkan pada bulan September 1937 di Ipoh 2. Mohd Hashim 7. kebudayaan. mengundang tokoh-tokoh seperti Ishak Haji Muhammad dan Ibrahim Haji Yaacob l.Tengku Ismail b. ekonomi. SM Zainal Abidin. Tujuan: q. Raja Alang dan Abdul Rahim Kajai 2. Tujuan: u. Tujuan: n. terlibat dalam penerbitan Majalah Akhbar Putera m.1. Ditubuhkan di bawah pimpinan Tengku Muhammad dan Datuk Hussein bin Mohd Talib 2. Pemimpin . mengeratkan hubungan kerjasama di kalangan orang Melayu s. politik dan pendidikan k. Dibuka kepada semua orang Melayu yang berumur 16 tahun dan ke atas 3. menyatupadukan ahli-ahlinya yang terdiri daripada bekas-bekas pelajar Madrasah Muhammadiah. memajukan kaum Melayu x. Tujuan: w. Raja Yaacob b. menyebarkan ilmu pengetahuan melalui penghasilan buku-buku dan penubuhan perpustakaan o. Kota Bharu Persaudaraan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) 1. menyatukan para peserta dari seluruh Tanah Melayu Persatuan Melayu Perak (1937) 1. Ditubuhkan pada 1934 2. memajukan kepentingan orang Melayu melalui dasar kerjasama dengan British Persatuan Melayu Pahang (1938) 1. Pasir Mas. mendesak supaya tanah Bandar di Kota Bharu. Wan Nasir dan Dr S. meningkatkan taraf pendidikan dan ekonomi orang Melayu t. Tengku Mohd Yasin. Raja Yahya.Wan Mohd Nur b. menyampaikan masalah-masalah ekonomi dan social orang Melayu kepada pihak British G. memelihara nasib orang Melayu Perak r. Diasaskan oleh akhbar Saudara 5. Kassim 3. Pemimpin utama Syed Alwi. Sheikh Abdullah Al-Maghribi dan Hamidun b. Kuala Krai dan Bachok dikecualikan daripada undang-undang penjualan tanah Persekutuan Setiawan Belia 1.

menganjurkan Kongres Melayu SeMalaya bb. memelihara hak orang Melayu 7.y. Sebuah parti radikal yang mengamalkan sikap tidak bekerjasama dengan British 11. menyatukan Tanah Melayu dengan Indonesia dalam konsep Melayu Raya Kesimpulan: 1. menghapus rejim British di Tanah Melayu kk. Dato’ Bandar Abdul Rahman 6. Perjuangan aa. mendesak kerajaan supaya membenarkan penglibatan orang Melayu yang lebih dalam perkhidmatan awam z. Haji Siraj. mendesak pertambahan dalam bilangan askar Melayu dan kewujudan angkatan udara dan laut di Tanah Melayu ö. memelihara kepentingan adat istiadat dan kebajikan orang Melayu ee. Pemimpin . Abdul Karim Rashid. Parti politik pertama di Tanah Melayu 9. Hassan b. menentang pihak British di Tanah Melayu jj. membantah undang-undang Tanah Simpanan ä. Pada awal abad ke-20 telah muncul kesedaran nasionalis dikalangan pemimpin-pemimpin 2. Ahmad Boestamam dan Mustapha Hussein 10. Tujuan: ff. Pemimpin . Manan. Mahmud. Onan b. Perjuangan: dd. Perjuangan: ii. melindungi hak-hak orang Melayu ll. Isa Mohammad b. menggesa bahawa hak keistimewaan orang Melayu dipelihara Kesatuan Melayu Muda (KMM) 8. Mereka juga memperjuangkan penglibatan orang Melayu dalam ekonomi dan menekankan kepentingan bidang pendidikan .Ishak Haji Muhammad. menyeru supaya pihak British menyekat kemasukan secara beramai-ramai kaum asing 1. menggesa supaya jawatan tinggi diberi kepada orang Melayu Persatuan Melayu Negeri Sembilan (1938) 5.Tengku Mohammad Nasir Raja Nordin dan Haji Mohd Tahir b. membantah cadangan penubuhan sebuah universiti bari di Tanah Melayu dd.

menulis surat bantahan kepada kerajaan British di London d. orang-orang Melayu tidak puashati dan menentang cadangan MU b. gabungan sembilan negeri-negeri Melayu dan dua negeri-negeri Selat b. Reaksi terhadap penubuhan MU: a. hak kewarganegaraan yang sama kepada semua semua orang tanpa mengira bangsa dan dan keturunan f.5. Dato’ Onn dan Persatuan Melayu Selangor mengadakan Kongress Melayu SeMalaya dan menyatukan keseluruhan persatuan Melayu f. MU telah diperkenal pada 1946 . taraf kewarganegaraan berdasarkan prinsip jus-soli / taraf kerakyatan diberikan kepada orang asing dengan syarat yang longgar e. 11 Mei 1946 . Jelaskan syor-syor Malayan Union (MU) serta reaksi orang Melayu terhadap penubuhannya. Majlis Mesyuarat Negeri dikekalkan untuk menguruskan hal ehwal kerja tempatan h.Utusan Melayu c. Contoh : Persatuan Melayu Selangor dan Kelantan e. Gabenor diberi kuasa untuk meluluskan dan membatalkan undang-undang 2. penentangan melalui akhbar . diketuai oleh gabenor dan dibantu oleh dua majlis iaitu Majlis Mesyuarat Kerja dan Majlis Mesyuarat Undangan c. Singapura diasingkan dan British mengekalkan pemerintahan di situ . Orang Melayu menentang MU kerana menghapuskan keistimewaan dan ketuanan mereka Isi: 1.orang Melayu telah memulaukan upacara pelantikan Gabenor MU g. Pengenalan: 1. penentangan melalui persatuan-persatuan Melayu yang mengadakan perarakan dan tunjuk perasaan. 1 April 1946 .selepas Perang Dunia Kedua 2.UMNO ditubuhkan dan akhirnya rancangan MU terpaksa dibatalkan . Syor-syor MU: a. kedudukan raja-raja Melayu dikekalkan tetapi kuasa dikurangkan kepada hal-ehwal agama dan adat istiadat orang-orang Melayu d.Singapura mempunyai kekayaan ekonomi dan merupakan pusat pertahanan Inggeris (pengkalan tentera laut dan darat) g.

Kesimpulan: 1. Kerajaan British terpaksa bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin Melayu. Hasilnya satu perlembagaan baru dibentuk iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948 menggantikan MU . MU mendapat tentangan darripada orang Melayu yang bersatu padu dan menubuhkan UMNO sebagai parti politik yang kuat. 2.

Sistem ini kekal sehingga tahun 1963 2. 1 Julai 1946. Pengenalan: 1. 1956 – perlembagaan baru diluluskan i. Majlis Undangan ditubuhkan dan Mahkamah Anak Negeri dikekalkan Isi: 1. Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British c. Pilihanraya pertama untuk Majlis Daerah diadakan pada tahun 1959 untuk memilih wakil ke Majlis Penasihat Bahagian n. jalan raya dan pungutan cukai h. penubuhan Majlis Tertinggi. bekalan elektrik dan air. 24 buah daerah ditadbir dengan bantuan Majlis Daerah m. Majlis Tempatan diubah menjadi Majlis Daerah di bawah Pegawai Daerah k. Sabah: . Majlis ini berkuasa dalam bidang pendidikan. Daerah diketuai oleh Pegawai Daerah l. selepas Jepun. Sarawak ditadbir oleh keluarga Brooke sejak tahun 1842 2. Tamatnya dinasti Brooke di Sarawak dan Sarawak menjadi tanah jajahan Inggeris atau Crown Colony d. Sabah ditadbir oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara 5. Majlis Negeri dan perlembagaan 1941 4. Sarawak ditadbir oleh seorang gabenor. Perubahan di bawah pentadbiran Raja-raja Putih 3. Setiap bahagian diketuai oleh Residen. Charles Vyner Brooke telah kembali ke Sarawak b. Gabenor dibantu oleh Majlis Penasihat 6. Ahli Majlis Penasihat Bahagian memilih wakil ke Majlis Negeri o. Perlembagaan 1941 digunakan sebagai asas untuk mentadbir Sarawak e. kesihatan. Sir Charles Arden Clarke f. Jelaskan perkembangan perlembagaan di Sarawak dan Sabah dari tahun 1946 hingga 1963. Majlis Tempatan ditubuhkan bertujuan memberi latihan kepada penduduk tempatan dalam pemerintahan g. 10 orang ahli Majlis Tertinggi dan 45 oang ahli Majlis Negeri dikekalkan untuk membantu gabenor j. Sarawak: a.6. Pengenalan kod undang-undang. Sarawak dibahagi kepada lima bahagian.

2. 3. Majlis Tempatan diasaskan di daerah Kota Belud. Syarikat Berpiagam Borneo Utara telah menyerahkan Sabah kepada kerajaan Inggeris pada 15 Julai 1946 b.a. Perlembagaan baru diperkenalkan yang terdiri daripada Majlis Eksekutif (Majlis Mesyuarat Kerajaan) dan Majlis Mesyuarat Undangan d. Sabah dan Sarawak telah memperkenalkan perlembagaan baru yang berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 . Sabah menjadi tanah jajahan Inggeris – diperintah oleh gabenor dengan bantuan Majlis Penasihat c. Sipitang dan Papar. Perlembagaan dirombak. Matlamatnya untuk memberi peluang kepada penduduk tempatan dalam pentadbiran g. Penduduk telah berjuang untuk kemerdekaan dan telah menyertai Malaysia yang telah ditubuhkan pada 1963. Jumlah ahli dalam Majlis Eksekutif ialah 12 orang dan Majlis Undangan Negeri Sabah ditambah menjadi 25 ahli Kesimpulan: 1. Majlis Tempatan dikenali sebagai Majlis Daerah h. Sabah dibahagi kepada empat residensi dan setiap residensi dibahagi kepada daerah-daerah f. Menjelang awal 1960-an. banyak parti politik telah ditubuhkan di Sabah dan Sarawak. Majlis Eksekutif menasihati gabenor tentang pentadbiran dan dasar penting kerajaan Inggeris e.

Keputusan pilihanraya umum 1955 memaksa kerajaan British menerima hakikat Parti Perikatan disokong oleh semua rakyat Tanah Melayu 11.Sistem Ahli diperkenalkan 3. Ia merupakan satu usaha penting British untuk mewujudkan Pakatan Murni iaitu perpaduan tiga kaum 4. Beberapa pindaan telah dibuat oleh Suruhanjaya Reid terhadap rang perlembagaan yang . Perjanjian London dimeterai antara Raja-raja Melayu. Pada Februari 1956. Tanah Melayu melalui pelbagai peringkat sebelum mencapai kemerdekaan 2. Kemenangan menunjukkan rakyat percaya cara terbaik mencapai kemerdekaan ialah melalui kerjasama antara kaum 7. Pilihanraya digunakan oleh British untuk menguji sama ada wujudnya perpaduan di kalangan rakyat Tanah Melayu 2. Parti Perikatan mewakili kombinasi parti-parti politik tiga kaum berlainan dan memenangi 51 kerusi 6. Parti Perikatan dan British 14. April 1951 . Parti Perikatan telah berjanji akan mendapatkan kemerdekaan dalam tempoh 4 tahun semasa kempen pilihanraya 12. Penubuhannya untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan kuasa asing 9. Sebanyak 52 kerusi dipertandingkan 5. Rundingan kemerdekaan diadakan di London antara pemimpin Tanah Melayu dengan kerajaan British 10. Tunku Abdul Rahman mengetuai rombongan ke London untuk merundingkan kemerdekaan Tanah Melayu 13. pilihanraya peringkat tempatan diperkenalkan pada 1951 bagi Majlis Bandaran Georgetown. Tanah Melayu kemudiannya telah melalui proses pilihanraya Isi: 1. Pilihanraya umum diadakan pada 27 Julai 1955 4. 8 Februari 1956. Johor Bharu. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu digubal oleh Suruhanjaya Reid. Melaka. Seremban dan Kuala Lumpur 3. Ipoh. Sistem Ahli dikenali sebagai kabinet bayangan yang merupakan satu barisan tokoh-tokoh tempatan mentadbir Negara secara tidak langsung dan mendapat latihan mentadbir Negara 5.7. Penubuhan Parti Perikatan bertujuan untuk mendapat undi majoriti 8. Perjanjian London menjanjikan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 15. Huraikan langkah-langkah yang membawa kepada kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957. Pengenalan: 1. Suruhanjaya menerima 131 memorandum bertulis 16. Pada peringkat permulaan.

Keputusan pilihanraya umum 1955 membuktikan dasar perjuangan sesuai dengan penduduk Tanah Melayu . British mengadakan pelbagai peringkat pilihanraya untuk menguji tahap perpaduan 3.kemudiannya disahkan oleh Majlis Raja-raja 17. Perisytiharan kemerdekaan dibuat pada pagi 31 Ogos 1957 Kesimpulan: 1. Langkah awal untuk mencapai kemerdekaan ialah melalui Pakatan Murni dalam Sistem Ahli 2.

Huraikan tindakan-tindakan Parti Komunis Malaya (PKM) yang membawa kepada perisytiharan darurat. Tiga orang pegawai British dibunuh di Sg Siput dan darurat diisytiharkan – PKM diharamkan Kesimpulan: 1. British melatih dan membekalkan senjata kepada tentera gerila komunis 10. PKM membentuk Malayan People Anti-Japanese Army (MPAJA) 9. 1942 hingga 1945 – pihak British bekerjasama dengan PKM untuk menentang PKM 8. British lebih bersedia untuk bekerjasama dengan pemimpin tempatan yang lebih berfahaman sederhana – ini telah mempercepatkan proses kemerdekaan Tanah Melayu . 1939 – keanggotaan PKM bertambah 37 ribu orang 6.8. 2. British iktiraf PKM sebagai parti yang sah di Tanah Melayu 11. PKM melancarkan pemberontakan bersenjata untuk menggulingkan pemerintahan di Tanah Melayu. British berusaha untuk membendung komunis dengan mengisytiharkan darurat pada 1948 Isi: 1. PKM ditubuhkan pada 1930 – untuk menggulingkan kerajaan British dan menubuhkan Republik Komunis Malaya 2. Pulau Pinang. PKM bergerak secara sulit/gerakan bawah tanah kerana tidak didaftarkan 4. Ramai orang Cina terpengaruh dengan perjuangan PKM untuk menjaga kebajikan dan kepentingan mereka 7. PKM meluaskan pengaruh – menguasai sekolah Cina dan kesatuan sekerja 12. PKM melakukan kekejaman iaitu dengan pembunuhan para pegawai British 4. 5. PKM menyusup masuk ke dalam kesatuan-kesatuan sekerja dan sekolah Cina (golongan belia) 3.guna kekerasan dan melancarkan pemberontakan bersenjata pada Jun 1948 13. 1936 hingga 1937 – organisasi PKM mantap dan menghasut para pekerja dan melancarkan mogok di Perak. 1947 – permogokan di Batu Arang untuk lumpuhkan ekonomi Chin Peng ambil alih – lebih agresif. Menubuhkan Republik Komunis Tanah Melayu 3. British telah berjaya melumpuhkan kegiatan komunis 2. Negeri Sembilan dan Johor. Tamat Perang Dunia Kedua. Selangor. Pengenalan: 1.

1954. memperjuangkan kemajuan politik bersama-sama kaum lain f. k. MIC ditubuhkan pada tahun 1946 dibawah John A. kebudayaan dan kebajikan dan memberi tumpuan kepada pergolakkan politik di India. MIC menyertai Parti Perikatan l. 2. PKM menentang British selepas pendudukan British c.T. Pengenalan: 1. PKM gagal dan diharamkan pada tahun 1948 . India di Tanah Melayu.Sambanthan dipilih menjadi presiden MIC. Akhbar berbahasa Tamil ialah Tamil Nesan dan Tamil Murasu yang memberi perhatian kepada sosio ekonomi kaun India. Ramanathan i. Matlamatnya d. PKM melancarkan pemberontakan bersenjata d. mereka telah menubuhkan pertubuhan yang bercorak social. 2. Sejak kedatangan orang India ke Tanah Melayu.9. dipimpin oleh K. menjaga kepentingan kaum India di Tanah Melayu e. Kesatuan Sekerja . PKM (diwakili oleh kaum Cina) telah membantu British menentang Jepun semasa pemerintahan Jepun di Tanah Melayu b. Cina: a. V. Isi: 1. Pergerakan politik kaum India telah mula memberi perhatian dalam pergolakan politik negara ini b. Organisation (FIO) di tubuhkan untuk menjaga kepentingan pekerja kaum h. Orang Cina pula mempunyai tradisi berpersatuan seperti kegiatan kongsi-kongsi gelap dan lbih berminat dalam kegiatan politik di negara Cina. Malayan Union Association (MUA) dan Federal India g. Thivy c. Bincangkan usaha-usaha yang diambil untuk menubuhkan persatuan akhbar atau pertubuhan orang Cina dan India selepas Perang Dunia Kedua. 1955. India: a. Perlembagaan MIC dipinda dan parti menerima penubuhan Persekutuan Tanah Melayu j.

a. Matlamatnya ialah untuk melindungi kepentingan politik kaum Cina di Tanah Melayu dan bekerjasama dengan kerajaan British g. l. MCA telah membantu menempatkan semula setiggan-setinggan CIna di kampong-kampung baru. m. Keahlian MCA meningkat diwah kepimpinannya. Parti Buruh Pulau Pinag di bawah pimpinan Yeop Chong Kong. Menang 9 daripada 12 kerusi. Parti Buruh Pulau Pinang telah bertanding pihihanraya Pulau Pinang 1951 telah menang 1 kerusi k. . MCA dibawah pimpinan Tan Cheng Lock. UMNO.e.Parti Perikatan telah dibentuk(UMNO. i. j. Nama parti ditukar kepada Parti Buruh SeMalaya pada 1954. Kesimpulan: 1.MCA. Peertubuhan politik dianggotai oleh orang Cina ialah MCA yang cuba menyekat fahaman komunis di kalangan orang Cina dan menghalang mereka daripada menyertai PKM f.dan MIC) untuk merintis jalan ke kemerdekaan Tanah Melayu. Pan Malayan Labour Party (gabungan beberapa buah parti buruh) telah ditubuhkan diperingkat Negeri. h. Menentang PKM dan bekerjasama dengan British. menjaga hak buruh Cina.MCA dan MIC telah bergabung dan bertanding dalam pihihanraya peringkat bandaran dan negeri pada tahun 1952 dan menjelang pilihanraya peringkat Persekutuan 1955. MCA berpakat dengan UMNO untuk pilihanraya 1952.

Pakatan ini juga menentang pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 11. Pengenalan: 1. PKMM memajukan ekonomi dan memberi peluang pendidikan kepada orang melayu 5.10. Selepas tamat Perang Dunia Keda kegiatan berpolitik di Tanah Melayu semakin berkembang pesat dengan pembentukan banyak parti politik baharu 2. Ali. Isi: 1. Kewujudan parti-parti politik berhaluan kiri telah menyemarakkan lagi perkembangan gerakan nasionalisme di Tanah Melayu 3.AWAS berfahaman sosialis dan berjuang bersama dengan pertubuhan berhaluan kiri yang lain untuk menentang British di Tanah Melayu. Terangkan perjuangan parti-parti politik berhaluan kiri di Tanah Melayu dari tahun 1945 hingga 1947.Menggunakan cara radikal untuk mencapai kemerdekaan di Tanah Melayu 8. PKMM mewujudkan hubungan baik diantara semua kaum di Tanah Melayu 6. Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) ditubuhkan pada bulan Februari 1947. 9. Parti-parti politik berhaluan kiri berideologikan sosialis dan komunis. Angkatan Wanita Sedar (AWAS) ditubuhkan di Perak pada tahun1946 dipimpin oleh Sawiyah bt. Memberi sokongan terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan 7. Parti Kebangsaan Melayu Malaya ditubuhkan pada 17 Oktober 1945 di Perak dengan nama asalnya Parti Sosialis 2. menjalin pakatan dengan AMCJA untuk menentang pentadbiran British di Tanah Melayu 10. perjuangan parti-parti politik berhaluan kiri di Tanah Melayu bertujuan untuk mencapai kemerdekaaan . PKMM dipimpin oleh Ahmad Boestamam dan Mokhtaruddin Lasso 3. PKMM berusaha menyatupadukan bangsa Melyu dan mencapai kemerdekaan melalui gabungan dengan Indonesia 4. Angkatan Pemuda Insaf (API) ditubuhkan pada tahun 1946 menggunakan slogan “Merdeka dengan darah”. PUTERA telah mengemukakan perlembagaan rakyat yang mengandungi 10 perkara utama untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu dan kedaulatan raja-raja Melayu dan Bangsa Melayu Kesimpulan: 2.

Perkembangan pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia (8M) a.masyarakat. daerah dan juga negeri c. Perlembagaan Persekutuan Malaysia berasaskan Perlembagaan Tanah Melayu 1957 8. ketua Negara Malaysia ialah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Di Pertuan Agung 4. amalan demokrasi telah lama wujud dalam masyarakat Melayu tradisional b.Melaka.Dewan Undangan Negeri yang ditubuhkan adalah adalah berkonsepkan perwakilan rakyat e. setiap negeri mempunyai ketua dengan gelaran pelbagai.Kerajaan Persekutuan Malaysia ditubuhkan dan mengandungi Tanah Melayu.Kelantan.Terengganu dan Johor digelar sultan · Ketua Negeri Sembilan digelar. baginda ialah raja berpelembagaan yang tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia 5. Sabah dan Sarawak digelar Yang Dipertua Negeri c) Perlembagaan 7. sistem demokrasi berparlimen di Malaysia hari ini adalah berdasarkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 g.Perak. perlembagaan ialah rang undang-undang dasar tertinggi yang . pemerintahan kerajaan Malaysia adalah ditentukan oleh rakyat melalui pilihanraya selaras dengan konsep demokrasi yang bermakna kebebasan bersuara atau suara rakyat Isi 1. baginda merupakan lambang perpaduan. keutuhan negara dan tumpuan taat setia rakyat b) Ketua Negeri 6.Sarawak dan Sabah 2. pemerintahan di Malaysia adalah berteraskan prinsip demokrasi berparlimen 2. Ciri-ciri kerajaan demokrasi berparlimen (12M) a) Raja Berperlembagaan 3. · ketua negeri Perlis digelar raja · ketua negeri Kedah.Selangor. prinsip demokrasi dapat dilihat dalam Adat Perpatih yang mengamalkan prinsip muafakat keluarga. pembentukan parlimen bermula di Malaysia dengan penubuhan Majlis Mesyuarat Negeri di Perak pada tahun 1877 f. Terangkan perkembangan pemerintahan demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia dan jelaskan ciri-ciri kerajaan tersebut Pendahuluan 1. pada 16 September 1963. Yang Dipertuan · Ketua Negeri Pulau Pinang. perjuangan parti politik berhaluan kiri kurang mendapat sambutan daripada penduduk Tanah Melayu kerana corak perjuangan berbentuk radikal 1. mengamalkan dasar-dasar tidak bekerjasama dengan British 4.Singapura.3. semasa penjajahan British pula. sistem demokrasi berparlimen juga diamalkan dalam pemerintahan raja berkuasa mutlak d.

menentukan corak pemerintahan sesebuah negara 10.isi Penting . tujuan perlembagaan untuk menentukan corak pemerintahan.menstabilkan undang-undang. Dewan rakyat dan Dewan Negara · berfungsi membuat undang-undang pertahanan. pendidikan.namun Kerajaan Negeri juga mempunyai keistimewaan tersendiri dan tetap terpelihara identitinya Isi . · demokrasi berparlimen dapat menjamin hak dan kepentingan rakyat. kesihatan dan kewangan Kesimpulan · sistem pemerintahan demokrasi berparlimen yang diamalkan di Negara kita menunjukkan corak kerajaan yang dipilih mengikut kehendak rakyat. memelihara kepentingan rakyat dan menentukan tanggungjawab rakyat terhadap Negara 11. pembahagian kuasa. 2.9. setiap negeri mempunyai Perlembagaan Negeri d) Parlimen · kuasa tertinggi dan lambang demokrasi Negara · badan perundangan yang menggubal rang undang-undang Persekutuan · Malaysia · terdiri daripada Yang Di Pertuan Agung.hal-ehwal luar negeri.keselamatan Negara. Huraikan perbezaan antara sistem pentadbiran kerajaan pusat dan kerajaan negeri sehingga tahun 1963 Pendahuluan (3M) Malaysia merupakan sebuah Negara persekutuan yang terdiri daripada Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri Kerajaan Pusat adalah lebih kuat daripada Kerajaan Negeri.

ketua agama Islam di negeri itu ialah YDPA sultan tidak lagi menjadi pengerusi atau ahli majlis mesyuarat kerajaan dan tempat beliau digantikan oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri b)Menteri Besar dilantik oleh raja daripada ahli2 DUN yang diiktiraf oleh baginda biasanya ketua parti yang teramai pengikutnya di dalam dewan itu yang akan dipilih menjadi Menteri Besar .kewangan.perkapalan.Jawatan juga dipegang secara bergilir-gilir di kalangan raja Melayu dan bukannya diperturunkan mengikut keturunan b)Perdana Menteri dilantik oleh YDPA merupakan penasihat kepada YDPA berkenaan pemerintahan dan harus sentiasa memberitahu YDPA apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah menjadi tempat menteri mengadukan masalah atau sebarang pertikaian yang timbul antara kementerian c) Kementerian menjalankan segala perkara yang diputuskan oleh kerajaan Persekutuan diketuai oleh seorang menteri dan dibantu oleh seorang pegawai setiausaha kakitangan kerajaan akan turut membantu menjalankan kerja-kerja pentadbiran d)Bidang kuasa Kerajaan Persekutuan mempunyai bidang kuasa dalam hal ehwal luar negeri.pertahanan keselamatan buruh dan sosial.keselamatan dalam negeri.perhubungan dan pengangkutan.pelayaran dan perikanan serta berkenaan orang asli Kerajaan Negeri (10M) a) Sultan/YDP Negeri sultan adalah ketua di peringkat negeri.manakala negeri yang tidak mempunyai sultan diketuai oleh YDP Negeri sultan mewarisi takhta secara turun temurun dan memerintah sepanjang hayat baginda menjadi ketua agama islam negeri masing-masing kecuali P.merangka dan menetapkan apa yang dibuat oleh kerajaan setelah dipersetujui oleh parlimen jawatan YDPA dipegang lima tahun oleh setiap raja yang dipilih untuk memegang jawatan ini.pendidikan.JKR.Kerajaan Pusat a) YDPA merupakan ketua di peringkat pusat melantik Perdana Menteri daripada ahli Dewan Rakyat yang difikirkan mendapat kepercayaan dan sokongan ahli dewan itu jemaah menteri pula akan menasihati YDPA atas semua perkara berkenaan pemerintahan.Pinang dan Melaka.

perhutanan.jabatan ukur tanah. Pengenalan Malayan Union mendapat tentangan hebat daripada orang Melayu yang tidak puas hati berkenaan pemberian kerakyatan yang terlalu longgar 3.c)Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ahli terdiri daripada wakil rakyat yang dipilih melalui pilihanraya diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri ahli Majlis yang lain akan dilantik oleh sultan atas nasihat menteri besar d)Bidang Kuasa kerajaan negeri mempunyai bidang kuasa dalam kerajaan tempatan.kastam tempatan dan pelabuhan Kesimpulan (2M) pembahagian kuasa menyebabkan tidak berlakunya pertindihan kuasa di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri seterusnya memantapkan lagi pentadbiran Negara (mana-mana yang sesuai) 3. Selepas pendudukan Jepun. British membentuk jawatankuasa untuk menggubal perlembagaan baru untuk memenuhi tuntutan orang melayu Isi Perlembagaaan Persekutuan Tanah Melayu mempunyai perbezaan dalam beberapa aspek penting berbanding Perlembagaan Malayan union iaitu:- .undang2 islam. British memperkenalkan satu perlembagaan baru untuk Tanah Melayu iaitu perlembagaan Malayan Union 2.pertanian. JJelaskan perbezaan di antara Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Perlembagaan Malayan Union 1946 Pendahuluan 1.perkhidmatan tempatan.

negeri-negeri mengekalkan MMN masing-masing yang . Malayan Union · Malayan Union merupakan sebuah kerajaan yang bercorak gabungan atau Union · Ciri utama ialah memansuhkan kewujudan kerajaan-kerajaan negeri di bawah kuasa sultan Melayu · Negeri-negeri disatukan sebagai sebuah Union di bawah kuasa seorang Gabenor British b. digubal semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu · AJK The Malayan Planning Unit (MPU) dipertanggungjawabkan merangka perlembagaan Malayan Union terdiri daripada orang-orang British · MPU tidak mendapatkan pandangan penduduk Tanah melayu semasa merangka asas dan melengkapkan perlembagaan Malayan Union b. PTM · Persekutuan Tanah Melayu mengarah kepada pembentukan kerajaan Persekutuan · Kerajaan pusat berkuasa ke atas semua negeri dalam Persekutuan · Kerajaan negeri mempunyai bidang kuasa dalam bidang tertentu yang diiktiraf · Kedudukan sultan terpelihara 3. Jawatankuasa penggubal a. Malayan Union · Perlembagaan Malayan Union digubal oleh kerajaan British di pejabat Tanah Jajahan London. PTM · Dirangka berdasarkan kecaman dan kritikan orang Melayu terhadap perlembagaan Malayan Union · Jawatankuasa Kerja ditubuhkan pada 25 Julai 1946 · Ahli Jawatankuasa kerja terdiri daripada 4 orang wakil Raja-raja Melayu.1. 2 wakil UMNO dan 6 orang pegawai kanan British 2. Kedudukan Raja-raja Melayu Malayan Union · Kuasa sultan tidak dihapuskan tetapi sultan tidak mempunyai sebarang kuasa dalam kerajaan Malayan Union kerana Gabenor British berkuasa penuh · Kuasa sultan terhad dalam bidang agama tetapi pengerusi majlis agama masih gabenor PTM · kedudukan sultan dalam Persekutuan Tanah Melayu dipulihkan seperti sebelum perang · Sultan berkuasa memerintah dengan dibantu Majlis Mesyuarat Kerja dan Dewan Perundangan Negeri · Sultan akan mengesahkan dan meluluskan mana-mana undang-undang yang gagal diluluskan Dewan Perundangan Negeri 4. Majlis-majlis mesyuarat Malayan Union · Gabenor akan memerintah dengan bantuan MMK dan Majlis Perundangan · gabenor mempunyai kuasa pembatal. Konsep Union dan Persekutuan a.

perdagangan.perhubungan awam · Sultan berkuasa memerintah dengan bantuan MMk dan MPN di peringkat negeri · Kerajaan negeri berkuasa ke atas kerajaan tempatan. Malayan Union berjalan hanya daripada 1 April 1946-1 Januari 1948 sahaja Persekutuan Tanah Melayu soal kewarganegaraan diberi perhatian mendalam. syarat-syarat telah diperketatkan mereka yang ingin memohon kerakyatan juga mesti memenuhi syarat yang ditentukan hak dan kedudukan orang melayu terpelihara Kesimpulan penghapusan Malayan Union dan penubuhan Persekutuan Tanah melayu 1948 merupakan kejayaan perjuangan UMNO yang unggul . kehakiman. Taraf Tanah Melayu Malayan Union . pertaniandan tanah · Malayan Union menafikan tuntutan pengagihan kuasa yang diperjuangkan semenjak tahun 1920-an.berfungsi untuk menguruskan kerajaan tempatan · majlis ini diletakkan di bawah kawalan terus kerajaan pusat PTM · kuasa pemerintahan di bawah pesuruhjaya Tinggi yang dibantu majlis Perundangan Persekutuan · Kerajaan Persekutuan menguruskan hal berkaitan pertahanan.agama.Perlembagaan MU menukarkan status negeri-negeri Melayu daripada tanah naungan kepada Tanah Jajahan Sultan-sultan kehilangan kedaulatan kepada mahkota British yang diwakili oleh gabenor yang mentadbir dan memerintah MU PTM · negeri-negeri Melayu adalah dianggap negeri naungan · kerajaan negeri dan sultan diberi kembali kuasa dalam bidang tersebutseperti agama dan tanah · percubaan British dalam usaha desentralisasi dahulu kini berjaya dan menamatkan pentadbiran yang berbeza-beza antara negeri-negeri di Tanah Melayu 6. sebaliknya kerajaan persekutuan menjelaskan dan menyempurnakan beberapa aspek pengagihan kuasa. Kewarganegaraan Malayan Union · mencadangkan pemberian kerakyatan yang amat liberal kepada orang bukan Melayu · prinsip jus soli ( hak kewarganegaraan yang sama rata bagi semua orang tanpa mengira bangsa atau keturunan) · hak dan kedudukan orang melayu akan berakhir · mendapat tentangan hebat orang melayu. 5.

YDPA merupakan Ketua Angkatan Tentera Malaysia yang berkuasa tentang hukuman dan pemgampunan yang dijalankan di dalam mahkamah Tentera. Wilayah persekutuan dan negeri baginda sendiri 4. baginda boleh merujuknya kepada parlimen untuk dibincangkan semula. wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan. . Isi – isi penting. 2. Baginda mesti mengiktiraf undang-undang baru yang telah diluluskan parlimen dalam tempoh 30 hari selepas mendapat kelulusan parlimen. Jawatan dipegang selama lima tahun secara bergilir-gilir setelah dipilih oleh Majlis Raja-raja mengikut peraturan yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia. 1. Baginda ketua Negara yang ditaati rakyat tanpa mengira bangsa dan agama 4. YDPA lambang kedaulatan dan ketinggian kuasa Negara 3. Kuasa mengiktiraf undang-undang yang telah diluluskan oleh Parlimen. Bincangkan peranan Yang Dipertuan Agong dalam sistem pentadbiran dan pemerintahan sehingga tahun 1963 Pendahuluan 1. YDPA lambang kedaulatan dan perpaduan rakyat Malaysia. Sarawak. Menjadi ketua agama Islam bagi negeri-negeri tidak beraja seperti Pulau Pinang. Sekiranya baginda tidak bersetuju dengan rang undang-undang yang diluluskan parlimen. Jawatan Yang di-Pertuan Agung diwujudkan selepas kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957 2. Sabah. 3.4.

peguam Negara. pilihanraya boleh diadakan serentak atau secara berasingan. jemaah menteri. YDPA bertanggungjawab mengistiharkan perintah darurat untuk keselamatan rakyat atas nasihat Perdana Menteri. ketua polis Negara dan pengerusi suruhanjaya 5. pilihanraya kecil akan dilaksanakan apabila berlaku kekosongan di luar musim seperti jika berlakunya kematian. Bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa masyarakat melayu dan kaum bumiputera di Sabah dan Sarawak.pilihanraya diadakan 5 tahun sekali bagi memilih calon yang layak untuk memegang jawatan dalam pentadbiran 3. menangguh dan membubarkan parlimen. 6. 7. Suruhanjaya Pilihanraya merupakan badan yang bertanggungjawab untuk mengendalikan proses pilihanraya di Malaysia Isi(20M) 1. Baginda boleh memberi ucapan dalam Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Mengendalikan pilihanraya umum dan pilihanraya kecil a.manakala di Sabah dan Sarawak pula berasingan c. YDPA berkuasa memanggil. pilihanraya umum dijalankan untuk memilih ahli dewan rakyat dan DUN b. hakim dan jemaah menteri. pilihanraya merupakan salah satu ciri penting dalam amalan Negara demokrasi berparlimen 2. Terangkan peranan Suruhanjaya Pilihanraya dalam mengendalikan proses pilihanraya di Malaysia Pendahuluan (3M) 1. baginda perlu mendapat nasihat Perdana Menteri atau cabinet sepeerti melucutkan jawatan dan melantik hakim.perletakan atau perlucutan jawatan untuk satu-satu kawasan parlimen atau DUN. 10.Pilihanraya akan diadakan dalam tempoh 60 hari di semenanjung. 2. 8.. Kesimpulan(2m) 1.manakala di Sabah dan Sarawak dalam tempoh 90 hari kekosongan . YDPA ketua Negara berperanan dan bertanggungjawab di dalam dan luar Negara. Namun dalam menjalankan kuasa eksekutif.5. Bertanggungjawab menyambut tetamu luar negarayang setaraf dengan baginda seperti Ratu England atau Maharaja Akihito.di semenanjung biasanya dijalankan serentak. YDPA bertanggungjawab mentauliahkan duta-duta ke luar Negara dan menerima tauliah duta-duta asing. Di Malaysia. Melantik Perdana Menteri. YDPA menganugerahkan pingat penghormatan kepada orang yang telah berjaya atau banyak berjasa kepada Negara. 9.

3.Bagi kawasan parlimen. Menyemak dan Mendaftar pemilih a. terangkan faktor-faktor yang membawa kepada perubahan ekonomi moden itu dan huraikan kesan-kesannya sebelum merdeka Pengenalan (3M) 1.manakala bagi negeri pula. menentukan pusat pengundi c. British mengubah sistem ekonomi tradisional kepada ekonomi moden Isi (20M) 1. Keamanan yang telah berjaya dipulihkan telah mewujudkan satu suasana ekonomi Tanah Melayu yang berkembang pesat . Menentukan kelayakan calon dalam perkara 119 perlembagaan persekutuan calon mestilah warganegara berumur 21 tahun ke atas bermastautin tetap di Malaysia sempurna akal tidak muflis tidak memegang jawatan kerajaan tidak disabitkan dengan sesuatu kesalahan oleh mahkamah 5. Sistem ekonomi tradisional bercorak sara diri merupakan ekonomi di Tanah Melayu sebelum campur tangan British 2.Tempoh berkempen berbeza antara satu pilihanraya dengan pilihanray yang lain selepas pengundian dan pengiraan undi selesai. menentukan kelayakan umur pengundi b. Berdasarkan penyataan ini. menyediakan senarai semakan pengundi 3. Menyemak dan mendaftar kawasan pilihanraya semakan dibuat mengikut persempadanan pilihanraya samada untuk parlimen atau negeri.jumlah kawasan pilihanraya berubah mengikut keputusan semasa. British secara beransur-ansur mengubah sistem ekonomi tradisioanal kepada kegiatan ekonomi moden. Menggubal peraturan-peraturan pilihanraya di antara peraturan yang ditetapkan seperti sebelum hari mengundi calon-calon yang bertanding dibenarkan untuk berkempen.bilangan ahli DUN yang mewakili kawasan mereka tidak sama antara satu negeri dengan negeri yang lain 4. Faktor – faktor.2.parti2 yang menang diarah membentuk kerajaan samada di peringkat pusat atau negeri Kesimpulan Suruhanjaya pilihanraya merupakan sebuah badan bebas yang bertanggungjawab untuk mengendalikan pilihanraya di Malaysia dengan telus dan amanah 6. Pengenalan sistem residen menjelang akhir abad ke 19 telah membawa perubahan dalam bidang ekonomi.

Dasar pentadbiran British yang berasaskan amalan pecah dan perintah telah menwujudkan pengasingan penempatan bagi ketiga-tiga kaum g. Jurang kemiskinan yang luas Kesimpulan (2M) Selepas merdeka kerajaan menggubal pelbagai dasar bertujuan memperbaiki kedudukan ekonomi yang tidak seimbang di samping membentuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum . Pembangunan infrastruktur yang terbatas pada kawasan yang terdapat kedua-dua komoditi menyebabkan wujud pembangunan ekonomi yang tidak seimbang antara negeri dengan wilayah d. Kewujudan masyarakat majmuk dan kepelbagaaian budaya di Tanah Melayu h. Kemudahan bekalan air dan elektrik disediakan dengan sebahagian besarnya tertumpu ke kawasan yang hampir dengan pusat perusahaan c. British membiarkan orang melayu terus kekal dalam kegiatan ekonomi tradisional f. Jalan raya dan jalan keretapi dibina untuk menghubungkan ladang getah dan lombong bijih timah dengan kawasan pelabuhan supaya bahan mentah dapat diangkut keluar dengan mudah b. Kesan : a. Perbezaan fungsi ekonomi i. Sebahagian besar kekayaan dikuasai oleh para pemodal British dan kaum bukan Melayu e.British membawa masuk pelaburan asing untuk dilaburkan dalam sektor perlombongan dan peladangan bagi tujuan eksport Revolusi Perindustrian – keperluan untk mendapatkan bahan mentah oleh negara perindustrian di barat Penggunaan kapal wap – mengurangkan masa pelayaran Pembukaan Terusan Suez – memendekkan masa dan jarak pelayaran Kedudukan Tanah Melayu yang kaya dengan bahan mentah mendorong kuasa-kuasa barat terutama British memberi tumpuan kepada Tanah Melayu Sultan dan para pembesar bersedia menerima pengaruh dan teknologi luar Kemasukan tenaga buruh secara besar-besaran terutamanya dari negara China dan India untuk bekerja di sektor perlombongan dan peladangan 2.

Rancangan Sekatan Getah Stevenson 1922 mengenakan sekatan kepada pengeluaran getah tujuannya untuk meningkatkan harga dan menstabilkan harga pada 54 sen sepaun dengan mengenakan kuota sebanyak 60% daripada jumlah pengeluaran pada tahun 1920 Pengeluaran dikawal dengan mengurangkan hari menoreh dan pengenalan sistem kupon bagi menentukan jumlah jualan getah oleh pekebun kecil Rancangan sekatan ini tidak berjaya kerana tidak disertai oleh negara pengeluar terbesar lain iaitu Hindia Timur Belanda (Indonesia) Pengeluaran Indonesia yang bertambah merugikan perusahaan peladangan getah di Tanah Melayu Akibat kegagalan usaha ini Rancangan Sekatan Stevenson dibatalkan pada tahun 1928 2. Rancangan Cuti Menoreh Mei 1930 Gagal kerana pekebun kecil masih meneruskan kerja-kerja menoreh. Bilangan pekerja di lading-ladang getah dikurangkan dan upah mereka yang tidak diberhentikan juga diturunkan 3. ekonomi Tanah Melayu terjejas teruk Isi Selepas tahun 1920 harga getah tidak begitu stabil dan sentiasa berlaku naik turun Stok simpanan yang berlebihan dan harga yang merosot menyebabkan kerajaan British merangka skim sekatan : 1. Pengenalan Dasar dan perhatian pentadbiran British di Tanah Melayu lebih tertumpu kepada perkembangan ekonomi moden yang membawa keuntungan besar kepada mereka Selain bijih timah. penumpuan diberikan kepada perusahaan getah Ketidak pelbagaian ekonomi yang ada menyebabkan apabila kemelesetan ekonomi melanda dunia sekitar tahun 1921 dan 1932. Sejarah perkembangan getah di Tanah Melayu tidak secara berterusan mengalami zaman mewah tetapi juga menempuh zaman kesukaran dan kemelesetan. Terangkan kesan-kesan kemelesetan ekonomi dunia pada sekitar tahun 1921 dan 1932 terhadap perusahaan getah di Tanah Melayu. Peraturan Getah Antarabangsa 1934 memperkenalkan kuota eksport bagi setiap negara anggota dan menghalang negara anggota .7.

harapan untuk memulihkan harga getah dalam tempoh masa yang singkat terus musnah Amerika Syarikat memperkenalkan getah tiruan menjadi satu ancaman baru kepada perusahaan getah .menambahkan keluasan tanah yang sedia ada untuk tanaman getah sepanjang tempoh sekatan itu harga getah bertambah baik dan meningkat dari 20 sen sepaun pada tahun 1935 kepada 43 sen sepaun pada tahun 1937 kejayaan ini dicapai kerana hampir semua negara anggota mematuhi peraturan yang ditetapkan menjelang tahun 1937 beberapa buah syarikat getah mula memperoleh keuntungan semula Kesimpulan Selepas Perang Dunia Ke 2 dan pendudukan Jepun di Tanah Melayu.

sebelum British campur tangan di Tanah Melayu. Kaedah perhubungan biasa ialah melalui sungai-sungai. Kesimpulan (2M) 1. Kemajuan dalam sistem pengangkutan telah membawa kepada kepesatan ekonomi diTanah Melayu yang hanya menguntungkan pihak British. Perak dan Selangor memperuntukkan hampir 50 % daripada keseluruhan belanjawan negeri untuk memajukan sistem perhubungan. motokar mula diperkenalkan di Tanah Melayu (1902) e. Sejauh manakah kemajuan dalam sistem pengangkutan di Tanah Melayu didorong oleh perusahaan bijih timah dan getah. Contohnya pembinaan jalan raya dari Johor Bahru di selatan ke sempadan Negara Thai di utara. Jalan raya utama menghubungkan K Lumpur – Kuantan (1899) e. . Kemajuan dalam kegiatan perlombongan menyebabkan lebih banyak jalan raya dibina. Perusahaan bijih timah dan getah (6M) a. Seremban – Port Dickson c. 2. perjalanan dari Klang ke Kuala Lumpur mengambil masa tiga hari berbanding hanya 95 minit sahaja selepas perkhidmatan keretapi diperkenalkan. Faktor-faktor lain (14M) a. memudahkan bahan makanan dan peralatan melombong dibawa masuk g. mengangkut hasil-hasil pertanian dan perlombongan yang lain f. Contohnya tahun 1880 an. jalan-jalan kecil dalam hutan dan juga lorong-lorong kecil yang dijadikan laluan kereta lembu Isi 1. Pengenalan 1. Contohnya sebelum jalan keretapi dibina.8. selain perkembangan bijih timah dan getah. sistem pengangkutan dan perhubungan di Tanah Melayu hampir tidak wujud 2. f. Jalan keretapi pertama dibina menghubungkan Taiping-Port Weld. menghubungkan ibu negeri dengan ibu negeri yang lain. Jalan keretapi dibina untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan dengan perlombongan b. Jalan raya dibina untuk menghubungkan kawasan bijih timah dan getah ke pelabuhan d. pertumbuhan bandar d. melicinkan pentadbiran b. c. jarak dan masa perjalanan juga dapat disingkatkan. K Lumpur – Rawang. terdapat faktor-faktor lain yang mendorong kemajuan sistem pengangkutan di Tanah Melayu 2.

Inggeris. Terdapat 3 peringkat: rendah(6 thn). menengah (3 thn) dan peringkat atas(3 thn) Sekolah Tamil Kurikulum asas kemahiran membaca.Bayan Lepas P. kerajaan telah berusaha mewujudkan satu dasar pendidikan yang menjadi asas kepada pembentukan bangsa yang bersatu padu. tahun asas selama setahun dan diikuti darjah satu hingga darjah lima Kebanyakkan dibuka di ladang getah dan selepas 1920-an berlaku pertambahan pesat bilangan sekolah Tamil (1925-235 buah sekolah) 1930-seorang Nazir Sekolah dilantik bagi menyelia dan mengawasi sekolah Tamil. Pengenalan (3M) Pada umumnya. Gelam dan Teluk Belanga(1856). Pinang (1939). Ilmu Kesihatan. berkebun sebelah pagi manakala sebelah petang mempelajari Bahasa Arab dan al Quran Memberi pelajaran minimum (membaca. Ilmu Alam. Madrasah Al Hadi Taib.9. Semasa pendudukan Jepun. terdapat 5 jenis pendidikan zaman penjajahan British iaitu sekolah Melayu. P. Mulai 1901 menerima bantuan kewangan drpd kerajaan China Mula mndapat perhatian pihak Inggeris pada 1920 (mewajibkan sekolah vernakular Cina didaftarkan) dan diberi pembiayaan mulai 1923. Contoh. Bincangkan perkembangan sistem pendidikan di Malaysia sejak dari zaman penjajahan hingga kini.Pinang(1855). menulis dan mengira) Untuk melahirkan masyarakat petani lebih baik drpd ibu bapa mereka Contoh. Sistem pendidikan semasa penjajahan British Terbahagi kepada dua corak iaitu sekolah agama dan sekolah vernakular a) Sekolah agama madrasah pembukaan sekolah Inggeris dianggap sebagai ancaman kepada agama Islam dan budaya Melayu Tokoh-tokoh dari Kaum Muda mempelopori pembukaan sekolah ini untuk bersaing dgn sekolah Inggeris dan vernakular Melayu Mempunyai susunan dan organisasi lebih bersistematik berbanding sekolah pondok Penubuhan sekolah berlaku dgn pesat antara 1920 hingga 1940. Kedah (1933).Gelugur (1821).Bahasa Melayu (Jawi).Mel. Al-Ma’hadil Mahmud.Mel. Sistem pendidikan yang diamalkan pada masa kini telah mengalami banyak perubahan. Cina. Sekolah Inggeris Kurikulum condong kepada negara England . dan India serta sekolah agama. Al-Manshor. buku teks. ‘sistem penjepunan’ telah cuba diterapkan dalam diri setiap rakyat Tanah Melayu Selepas merdeka. Muar (1920). b) Sekolah Vernakular (Melayu. Sek. Guru-guru. Sek.dan 9 di Melaka(1858-1863) Sekolah Cina Kurikulum mengikut negara China. Matematik Asas. Cina dan Tamil) Sekolah Melayu Kurikulum. kurikulum dan bahasa perantaraan kesemuanya dari China Peringkat awal diusahakan secara persendirian dan dibiayai sendiri. menulis dan mengira Buku dan sukatan pelajaran serta bahasa pengantar dibawa dari India Terbatas setakat sekolah rendah sahaja dan memakan masa 6 tahun iaitu. 2 buah di Singapura iaitu di Kg. Isi (20M) 1. Inggeris.

Sistem pendidikan semasa pendudukan Jepun (4M) mata pelajaran matematik dan teknikal tanam semangat cinta akan negara dan pemerintah sistem penjepunan – menjepunkan orang Melayu 3. bahasa pengantar. 10. bahasa pengantar dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsan menggunakan bahasa Cina dan Tamil sbg. sistem pendidikan bercorak vernakular telah diwujudkan Selepas Perang Dunia Ke 2. Galurkan usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam usaha untuk menyusun semula sistem pendidikan sejak merdeka sehingga tahun 1970an Pengenalan Semasa penjajahan British. Penyata Razak diluluskan pada April 1957 sebagai Ordinan Pelajaran 1957 . Ordinan Pelajaran 1957. 2. Penyata Razak 1956 Cadangan: sekolah rendah dibahagikan kpd 2 jenis iaitu Sekolah Rendah Kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sbg. J/Kuasa Penyemak Pelajaran 1962(Abdul Rahman Talib) Akta Pendidikan 1961 Kesimpulan Selepas merdeka. kerajaan British telah berusaha untuk membina semula sistem pendidikan di Tanah Melayu dan beberapa j/kuasa telah dibentuk. usaha-usaha terus dilakukan untuk mengemas kini dan memperbaiki sistem pendidikan tinggalan penjajah. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan bahasa yang wajib dipelajari di kedua-dua sekolah itu. Kepentingan dasar pendidikan yang bersepadu tidak dapat dinafikan menyumbangkan kepada usaha ke arah menyatupadukan masyarakat berbilang kaum dan membentuk identiti kebangsaan.Hanya terhad kpd golongan tertentu sahaja (85% penuntutnya kaum Cina dan golongan Melayu pula dari golongan atasan) Terdapat 2 tahap – rendah dan menengah. Isi (20M) 1. Murid-murid keturunan Cina dan India dibenarkan mempelajari bahasa ibunda masing-masing jika terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajar Satu jenis sekolah menengah kebangsaan diwujudkan dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris wajib dipelajari. rohani. Sistem pendidikan selepas merdeka (6M) matlamatnya untuk memupuk semangat perpaduan antara rakyat yang berbilang kaum sistem pendidikan kebangsaan yang seragam Penyata Razak 1956. jasmani dan emosi berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Sistem pendidikan yang digubal selepas merdeka bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

Sistem pendidikan kebangsaan kini berasaskan pelbagai cadangan dan laporan beberapa jawatankuasa pendidikan yang ditubuhkan khas untuk mengkaji sistem persekolahan di Tanah Melayu .Rahman Hj. Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Penyata Rahman Talib 1960 · Penyata Razak disemak semula pada 1957 dan dipengerusikan oleh Abd. iaitu dari darjah 1 sehingga tingkatan 3 Peperiksaan penilaian sekolah rendah Peluasan pelajaran teknik dan vokasional Peralihan bahasa pengantar 3. Usaha awal kerajaan selepas merdeka merupakan satu cabaran yang besar untuk menyusun semula sistem pendidikan agar bercorak Tanah Melayu. Menyediakan peluang pendidikan asas selama 9 tahun di samping meluaskan pendidikan teknik dan vokasional Memperkenalkan pendidikan rendah mengikut KBSR yang berasaskan 3M Mempelbagaikan kemudahan pendidikan di peringkat universiti serta menggalakkkan kegiatan ko kurikulum Kesimpulan. Cadangan: Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utama Kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah.Talib (Menteri Pelajaran) · J/kuasa berpuas hati Penyata Razak dan membuat beberapa syor/cadangan Cadangan: Pelajaran rendah percuma selama sembilan tahun Kenaikan darjah secara automtik.2. Akta Pelajaran 1961 · Syor Rahman Talib digubal menjadi Akta Pelajaran 1961 Cadangan: Satu kurikulum yang sama untuk semua sekolah Bahasa melayu digunakan sepenuhnya di semua peringkat pengajian Kanak-kanak perlu mendapat pendidikan wajib di sekolah sehingga berumur 15 tahun 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful