SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2

)
KOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B
1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional, serta ciri-ciri Undang-undang Melaka dan Undang-undang 99 Perak. A. PENDAHULUAN § Adat menjadi pegangan masyarakat Melayu tradisional. § Segala bentuk undang-undang bersumberkan daripada adat. § Undang-undang terbahagi kepada dua iaitu undang-undang bertulis dan tidak bertulis. § Undang-undang tidak bertulis terbahagi kepada dua iaitu Adat Perpatih dan Adat Temenggung. § Setiap negeri mempunyai undang-undang tersendiri. B.ISI 1) Kepentingan adat dan undang-undang. § Menjamin keamanan dan keselamatan dalam masyarakat Melayu. § Mengawal tingkah laku manusia dan mengeratkan persaudaraan. § Menentukan hak seseorang dalam masyarakat terutamanya harta warisan terjamin. 2) Undang-undang Melaka. § Terbahagi kepada dua iaitu Undang-undang Laut Melaka dan Undang-undang Darat / Hukum Kanun Melaka yang ditulis pada zaman pemerintah Sultan Muzaffar Shah dan dilengkapkan zaman Sultan Mahmud Shah. § Disusun secara sistematik dan mempunyai 44 bab yang meliputi perkara mengenai raja, tugas pembesar dan peraturan rasmi di istana – memudahkan pentadbiran. Ini termasuklah segala keistimewaan yang dimiliki oleh raja seperti penggunaan bahasa istana, pakaian kuning dll. § Mengandungi pelbagai bentuk hukuman kepada penderhaka dan pencuri, contoh: hukuman mati dikenakan kepada sesiapa yang mengingkari perintah sultan dan membunuh tanpa kebenaran sultan – untuk menjamin keamanan Melaka. § Sultan mesti mempunyai pembantu untuk melaksanakan tugas kerajaan sultan contohnya Penghulu Bendahari sebagai pengutip cukai di pelabuhan, Temenggung menangkap pesalah dan mendirikan penjara. § Menjadikan hukum syarak sebagai panduan – semua bentuk peraturan berdasarkan ajaran Islam – selari dengan taraf Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam yang utama di nusantara. § Hukuman sivil dan jenayah turut dimuatkan dalam undang-undang, contoh sivil : menyentuh perkara-perkara berkaitan hutang, harta, sewa tanah dan hamba. Contoh jenayah: merujuk terhadap kesalahan jenayah – mencuri, merompak dll.

§ Hukuman lebih berat dikenakan jika kesalahan dilakukan ke atas seseorang yang berpangkat tinggi daripada pelakunya. § Penghakiman dilaksanakan oleh sultan dan pembesar negeri. § Undang-undang Laut Melaka merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan laut seperti peraturan pelayaran, tatacara jualbeli di atas kapal, bidang kuasa nakhoda serta tanggungjawab pegawai kapal. § Digubal untuk untuk menjaga keselamatan anak-anak kapal dan pedagang-pedagang yang berdagang dengan kapal. 3) Undang-undang 99 Perak. § Meliputi 99 perkara yang mengandungi tugas-tugas sultan, pembesar dan penghulu. § Cara dan syarat melantik pegawai negeri – seorang kadi mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam. Seorang pegawai kerajaan berdasarkan kemahiran dan pengalaman yang dimiliki individu itu. § Hukuman mengenai dakwaan penduduk dan hukum jenayah. § Mengutamakan perikemanusian dan bertimbang rasa, contoh : perwarisan harta, menetapkan hak dan harta warisan anak. § Menggariskan hubungan antara pemerintah dengan pembesar serta golongan pemerintah dengan yang diperintah. C. KESIMPULAN § Adat dan undang-undang bertulis menjamin kesejahteraan hidup masyarakat. § Kedua-dua undang-undang ini berasaskan hukum syarak sebagai panduan.

2. Huraikan bagaimana kedatangan Islam telah mengubah corak kehidupan masyarakat Melayu sebelum kedatangan Barat. A. PENDAHULUAN Kedatangan Islam bermula abad ke-17 di alam Melayu. Abad ke- 13 hingga 16 pengaruh keseluruhan alam Melayu dan mengurangkan pengaruh agama Hindu dan Buddha. Menjadi anutan majoriti penduduk. Penyebaran Islam bermula dengan pemelukan Islam oleh golongan istana dan diikuti oleh rakyat jelata. B. ISI PENTING 1) Perubahan kepercayaan. Animisme kepada Islam. Membawa konsep tauhid dengan menafikan kewujudan banyak Tuhan. Keimanan dan konsep keesaan Tuhan. Ibadat yang luas menanam fahaman secara akidah dan rasional - mengubah berfikir secara tahyul dan fantasi. Amalan yang bertentangan dengan Islam terhapus atau diubahsuai walaupun masih mengekalkan sedikit ciri asal seperti upacara perkahwinan, pertabalan dan lain-lain. Mengubah pandangan masyarakat terhadap tokoh-tokoh agama Hindu, ahli sihir, bomoh dan dukun diganti dengan tokoh-tokoh Islam. 2) Perundangan/peraturan Hukum Kanun Melaka pada abad ke-14 – memasukkan unsur-unsur perundangan Islam. Contoh: berkaitan minum arak, berzina, membunuh, memfitnah, murtad, riba dan lain-lain. Undang-Undang Pahang mengisytiharkan Pahang sebagai Dar al-Islam dan 42 Fasal merupakan terjemahan sepenuhnya dari undang-undang Fiqah Mazhab Shafie. 3) Pentadbiran Memperkenalkan sistem kesultanan yang berbeza dengan beraja ala Hindu-Buddha. Konsep Dewaraja dihapuskan dan digantikan dengan sultan sebagai pemegang amanah Allah di muka Bumi. Alim ulama’ sebagai penasihat sultan. 4) Pendidikan Sistem pendidikan yang lebih teratur/sistematik. Terbuka kepada semua golongan masyarakat. Diajar oleh alim ulama yang disanjung dan dihormati. Antara pengajarannya – al-Quran, Feqah, sejarah dan lain-lain. Menyentuh perkara berkaitan dengan rukun Islam seperti solat, zakat, puasa dan haji. Pendakwah mengubahsuai tradisi supaya sejajar dengan Islam. Muncul institusi pondok/madrasah, masjid dan surau sebagai tempat mengajar.

Pendidikan secara formal dan lebih sistematik selepas tahun 1900 dan kemasukan kurikulum baru seperti Bahasa Arab, Ilmu Sains dan Ilmu Hisab. 5) Bahasa dan Kesusasteraan. Banyak hasilkan karya dari luar diterjemahkan. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan taraf lingua-franca. Tulisan jawi sebagai tulisan rasmi. Kemasukan istilah Arab dan Parsi. Contohnya: alim, ulama’, musyawwarah dan lain-lain. Penulisan karya sastera seperti hikayat Muhammad Ali Hanafiah, Hikayat Amir Hamzah. Antara penulis – Hamzah Fansuri, Shamsuddin al-Sumatrani, Nuruddin al-Ramli. 6) Kesenian Islam Ukiran di dinding masjid, bentuk kubah, tempat berwudhuk, mihrab, menara azan, mimbar, batu nisan dan lain-lain. Rumah-rumah persendirian – bentuk relung, ukiran daun dan bunga-bungaan. Tulisan-tulisan berbentuk geometri, ayat-ayat al-Quran dan hadis. PENUTUP Penerimaan Islam telah mengubah sistem kehidupan masyarakat Melayu dari semua aspek dan berjaya membawa kemunculan Tanah Melayu sebagai pusat ilmu dan penyebaran Islam.

3. Sejauh manakah sistem ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Melayu tradisional di

buah-buahan. 3) Hasil hutan dan memburu binatang Damar.bergantung kepada air hujan sahaja. rotan. manggis. Masyarakat Kelabit usahakan padi sawah di kawasan bukit di hulu Sungai Baram. jagung. lada hitam. kancil. Kenyah dan Iban. Keningau dan Tambunan. terdapat juga sebilangan kecil masyarakat Melayu terlibat dengan aktiviti komersil yang dihasilkan untuk tujuan perdagangan. Sarawak – diusahakan oleh – orang Bidayuh. Sara diri bermaksud pengeluaran yang dihasilkan untuk kegunaan diri sendiri namun begitu. pertanian dagangan di Negeri-negeri Selat dan Johor. tebu. ISI – ISI PENTING. Di Sabah padi sawah diusahakan oleh orang Kadazan dan Dusun. Padi sawah ditanam di lembah bukit – Ranau.Malaysia sebelum kedatangan British bersifat sara diri . kambing. ubi kayu dan kopi. 2)Tanaman lain Pisang. lembu. Kerbau digunakan untuk membajak sawah. pokok mengkuang. A. Pengeluaran secara kecil-kecilan. B. Dijalankan di Kuala Selangor dan Negeri Sembilan. Ditanam di sekeliling rumah untuk keperluan sendiri Sarawak – sayur-sayuran. Teknologi padi masih belum maju. Binatang buruan – rusa. Padi huma diusahakan oleh orang Murut – pertanian pindah . perlombongan. . Pokok buah-buahan – kelapa. 4) Ternakan Menternak binatang seperti ayam. Dijadikan sumber untuk mendapatkan bekalan makanan. Sara Diri 1) Pertanian utama Sara diri berteraskan padi sawah dan padi huma. Komersil bermaksud usaha menjalankan kegiatan ekonomi secara jual beli yang melibatkan wujudnya hubungan antara dua pihak dan saling memerlukan barangan yang berbeza. PENDAHULUAN Sistem ekonomi Tanah Melayu sebelum kedatangan Barat bukan sahaja bersifat sara diri dan separa sara diri di Kedah dan Perlis bahkan juga bersifat komersil seperti perdagangan. Kawasan tanaman – Tuaran dan Papar. getah perca dan buluh untuk dijual. Hasil hutan ditukar dengan keperluan lain seperti garam.

5) Tangkapan ikan Dijalankan di pesisir pantai. Diwajibkan ke atas rakyat untuk kepentingan pembesar dan raja. Menggunakan jala. Pembesar dan kerabat diberikan ampun kurnia seperti mengutip cukai pasar di sesebuah pekan kecil. gambir – Negeri-negeri Selat dan Johor – orang Cina. 6) Sistem kerah . 4) Perlombongan Bijih timah diusahakan oleh pembesar-pembesar Melayu dengan menggunakan buruh-buruh cina. Semua tanah dimiliki oleh sultan dan petani dibenarkan bergerak bebas mencari pembesar yang tidak menindas mereka. 1) Pertanian utama Terdapat di Kedah dan Perlis – hasil padi dijual ke negeri-negeri lain. Ampang. Hasil untuk kegunaan keluarga dan dijadikan ikan kering dan belacan. Lada hitam dan gambir dipasarkan ke luar negara melalui Singapura Di Sarawak orang cina dari Singapura diberi konsesi – ditanam di Hulu Sarawak. Contoh ikan air tawar – lampan Menggunakan pancing. Di Johor sistem Kangcu – orang cina diberi surat sungai – hak untuk menanam lada hitam dan gambir kepad tauke di Singapura dan ketua kongsi gelap cina. sawah. tasik. Lukut dan Sungai Ujung. Lokasi – Melaka. sungai. Perak – lombong di kawasan Klian Pauh (Taiping) dan Klian Bahru (Kamunting). candu dan beras. Sistem serah – petani yang mengerjakan tanah pembesar perlu menyerahkan sebahagian hasil yang diusahakan sebagai balasan kepada pembesar yang membenarkan tanahnya dikerjakan Separa sara diri dan komersil. tebu. terusan dan empangan. Di Kedah terdapat tiga jenis perairan – kincir air. Contoh ikan laut – kembung. Sarawak – orang cina. 2) Tanaman lain Contoh ubi kayu. Klang . Sagu ditanam di Mukah dan Oya. Terusan Wan Mat Saman – tahun 1885 untuk mengairi kawasan tanaman padi – menganjur dari Alor Setar ke kaki Gunung Jerai – 32 km. Membolehkan pengeluaran padi secara komersil – pasaran baik di Pulau Pinang . 3) Sistem pajak Dikenali ampun kurnia – diberi kepada pembesar dan tauke cina dari Pulau Pinang merangkumi padi. Hilir Perak dan Kinta merupakan kawasan yang kaya dengan bijih timah.serah Rakyat perlu melakukan pelbagai kerja untuk sultan – membina jambatan dan jadi tentera. arak. bubu. Kuala Lumpur – Kanching. Sistem ini menggganggu kegiatan ekonomi petani-petani. lada hitam. Gambir di Bau.

6) Pelabuhan Perdagangan Utama Kedah. Dieksport ke Negeri-negeri Selat terutamanya Melaka. Menggunakan teknologi moden seperti pam dedah – orang cina. KESIMPULAN Sistem ekonomi masyarakat Melayu tradisional bukan sahaja berbentuk sara diri tetapi berbentuk ekonomi komersil juga. China dan Arab sejak abad ke 15. contoh : di Terengganu . Melaka. Merupakan pelabuhan persinggahan utama bagi saudagar dari India. 4. Kemajuan ekonomi menarik perhatian saudagar cina dan Eropah untuk menanam modal mereka dalam perusahaan pertanian.mengeksport emas. Antimoni – di Bahagian Pertama Sarawak – tenaga buruh Dayak.Kawasan-kawasan ini menjadi rebutan para pembesar dan kongsi gelap contoh Raja Jumaat dengan Chee Yam Chuan di Lukut – lombong akhirnya menjadi rebutan antara kongsi gelap. Kedua-dua ekonomi dilakukan serentak. damar dan mengimport barangan buatan China dan buatan British. Sarawak dan di Sungai Segama. Huraikan bentuk pentadbiran masyarakat Melayu sebelum campur tangan British di Tanah Melayu. Sabah. Klang. Berpusat di Melaka dan Pulau Pinang dan Singapura. 5) Perdagangan Antarabangsa. bijih timah. Pahang. Emas dilombong di Kelantan – diusahakan oleh orang cina. kopi. Johor Lama. Wujud masyarakat majmuk dan eksploitasi ekonomi Tanah Melayu oleh orang Barat. . Menyebabkan orang Melayu terdedah kepada sistem perdagangan kapitalis. perdagangan dan perlombongan. di Bau. di Raub.

daerah dan kampung. Menyediakan kerahan tenaga . sistem perwarisan takhta di kebanyakan negeri-negeri Melayu. alat muzik dan cop mohor. Unit terkecil ialah kampung – diketuai seorang penghulu/penggawa. a. Tugas-tugas pembesar daerah: a. Menyediakan tentera c. (B) – Peringkat Daerah Unit pentadbiran yang kedua terbesar. Adat menjunjung duli. Sultan/raja berkuasa mutlak. Kuasa tertinggi ialah Yang Di Pertuan Besar dibantu 4 orang Undang – Sg Ujung. PENDAHULUAN Pentadbiran di Negeri-negeri Melayu sebelum campur tangan British dibahagikan kepada pentadbiran peringkat negeri. Cth: Menjatuhkan hukuman bunuh. Jawatan pembesar akan diwarisi secara turun temurun. N.Sembilan – perlantikan dari pada bawah ke atas (demokrasi). Jelebu dan Johol. Rembau.. Pembesar perlu menjaga keamanan dan memungut cukai di kawasan pegangannya yang dikenali sebagai kawasan pemakanan. Sesebuah negeri dibahagikan kepada beberapa buah daerah untuk memudahkan urusan pentadbiran Pembesar diberi surat tauliah yang bercop mohor oleh Sultan/Yang Dipertuan Besar. Perut-Buapak-LembagaUndang-Yang Dipertuan Besar. Unit politik tertinggi ialah negeri – diketuai raja/sultan/YDP Besar Unit kedua ialah daerah – diketuai seorang pembesar daerah. melalui sistem penggiliran (Raja Di Hilir. pembesar memakai gelaran Tunku Bendahara dan Tunku Temenggung.A.Diperkukuh dengan penggunaan bahasa. alat-alat kebesaran. Perlantikan sultan/raja. Sultan/raja mempunyai daulat dan tulah. Sultan/raja dibantu oleh Raja Muda/Putera Mahkota. ISI (A) – Peringkat Negeri Merupakan unit pentadbiran tertinggi dan terbesar. Sultan). Raja Bendahara. Pembesar mesti menunjukkan taat setia kepada sultan seperti : Menghadiri istiadat pertabalan. Sultan/ raja menjalankan pemerintahan dengan dibantu oleh pembesar-pembesar. Kedah – Gelaran berbeza. Contoh: Perak – sistem perlantikan sultan berbeza sedikit daripada negeri-negeri Melayu yang lain. Kuasa tertinggi dipegang oleh sultan/ raja/ Yang di Pertuan Besar. c.. b. warna – payung kuning untuk kerabat dan payung putih untuk raja. Raja Muda. b. Memungut cukai dan menyerahkan sebahagian daripada cukai kepada pusat sebagai taat setia pembesar. Rakyat yang menderhaka akan terkena tulah. Pembesar menjadi tulang belakang dalam menjalankan pentadbiran peringkat negeri.

Membekalkan tenaga tentera semasa peperangan e.d. Mendapatkan tenaga buruh. Menjunjung duli atau mengadap raja pada Hari Raya. Menjaga keamanan kampung c. Mengendalikan dan menyelesaikan masalah yang timbul d. (C) – Peringkat Kampung Unit pentadbiran paling kecil Ditadbir oleh pembesar daerah yang dilantik oleh sultan daripada kalangan keluarga baikbaik. f. Jumlah pengikut menentukan kedudukan dan pengaruh seseorang pembesar. Penghulu masih berada di bawah kawalan pembesar daerah walaupun mempunyai surat tauliah daripada Sultan. Menjadi perantara antara penduduk dengan pembesar daerah. Mengadili dan menjatuhkan hukuman kecuali hukuman bunuh kepada yang melakukann jenayah. Memungut cukai b. .Contoh: Penghulu atau Tok Kweng di Kelantan. KESIMPULAN Sistem pentadbiran Melayu tradisional sebelum campur tangan British membuktikan satu sistem pentadbiran yang sistematik Sistem pentadbiran masyarakat melayu mengalami perubahan drastik selepas campur tangan British 1874 yang telah menghakis kuasa raja dan pembesar-pembesar Melayu khususnya dalam bidang politik dan ekonomi. Menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat dalam daerahnya. Pembesar mempunyai pengikut atau anak buah dari kalangan masyarakat yang tinggal di kawasannya. e. f. Memastikan rakyat di kampungnya taat setia kepada Sultan. Tugas-tugas penghulu a.

Dibawa ke Tanah Melayu oleh keturunan Diraja Palembang. Sabah dan Sarawak sebelum campur tangan British. Undang-undang ini disebut sebagai hukum adat iaitu sesuatu peraturan yang menjadi undangundang berdasarkan amalan. Adat Temenggung bersifat patriarchal iaitu lebih mengutamakan lelaki sebagai ketua keluarga. Adat Dusun dan Adat Temogun diamalkan di Sabah. adat resam atau kebiasaan yang telah lama wujud dalam sesebuah masyarakat. Ada dua jenis adat yang paling berkembang di Tanah Melayu iaitu Adat Temenggung dan Adat Perpatih. Bincangkan hukum Adat yang diamalkan di Tanah Melayu. masyarakat Bumiputera mengamalkan Adat Dusun Tunggu manakala Adat Tenom. Adat ini diamalkan secara meluas di semua negeri Tanah Melayu kecuali Negeri Sembilan dan kawasan Naning di Melaka. Sistem pemerintahan Adat Temenggung bersifat autokrasi iaitu sultan berkuasa penuh dalam pemerintahan. Kaum lelaki mewarisi harta pusaka keluarga. berasal dari Palembang. Hukuman ke atas kesalahan jenayah lebih keras. Sumatera. Sementara di Sarawak. aman dan makmur. Sesiapa melanggarnya boleh dihukum. PENDAHULUAN Adat merupakan peraturan yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat turun-temurun sehingga sebati dengan cara hidup masyarakat berkenaan dan dianggap sebagai hukum atau undangundang yang harus dipatuhi. Dibenarkan berkahwin dengan . ISI (A) Adat Temenggung Pengasasnya Datuk Ketemenggungan. Kesalahan membunuh akan dihukum bunuh.5. Biasanya putera sulung sultan akan menjadi pemerintah. Adat penting bagi menjamin hak anggota masyarakat supaya anggota masyarakat boleh hidup selesa. Keluarga sebelah bapa dan sebelah ibu dianggap sama penting. Sultan atau pemerintah berkuasa penuh ke atas masyarakat dan menentukan bentuk undang-undang. Bentuk hukuman berdasarkan prinsip pembalasan. Manakala anak perempuan mendapat hak 1/3 daripada harta pusaka. Pelantikan seseorang sultan mengikut warisan. Adat ini juga diresapi oleh unsur-unsur Islam Mazhab Shafie. Peraturan perkahwinan berdasarkan undang-undang Islam. Anak lelaki mewarisi harta dengan kadar 2/3 berbanding anak perempuan berdasarkan anak lelaki lebih besar tanggungjawabnya dalam keluarga berbanding anak perempuan.

Kegagalan melaporkan sesuatu bencana. anak perempuan menjadi asas wujudnya suku. Ini bermakna kuasa pemerintah tidak terletak di tangan seorang sahaja. Adat ini telah dibawa masuk ke Tanah Melayu dan disebarkan oleh orang-orang Minangkabau dan berkembang di Negeri Sembilan serta Naning di Utara Melaka pada abad ke-17. Terdapat perbezaan antara Adat Temenggung dengan Adat Perpatih. Di bawah Undang dan Penghulu ialah Lembaga. pesalah akan didenda dengan membayar ganti rugi seperti si pembunuh mesti menanggung kehidupan keluarga si mati. Pewarisan harta pusaka diberatkan sebelah ibu. Harta pusaka turun-temurun ialah kepunyaan suku. Sistem pemerintahan Adat Perpatih bercorak demikrasi dan permuafakatan.sesiapa sahaja asalkan tiada pertalian darah. (C) Hukum Adat Masyarakat Bumiputera Sarawak dan Sabah Di Sabah dan Sarawak hukum adat juga memainkan peranan penting dalam peraturan hidup. Masyarakat bumiputera Sarawak mengamalkan Adat Dusun Tunggu dan Undang-undang Mahkamah Melayu. sebaliknya bertujuan untuk mendidik dan membaiki keadaan. memburu dan mengambil hasil-hasil hutan di kawasan kampung mereka. Adat Perpatih bersifat matriarchal iaitu lebih mengutamakan kaum wanita kerana wanita dianggap sebagai pengasas suku. Ia lebih bersifat kemanusiaan dan bertimbang rasa serta memberi peluang kepada pesalah insaf. pelawat yang memasuki rumah panjang tanpa menanggalkan parang adalah contoh yang akan dikenakan hukuman. hukum adat dilaksanakan oleh ketua kampung atau Majlis Orang Tua- . Tidak bertujuan untuk menghukum pesalah. Perempuan yang berkahwin dikehendaki tinggal bersama-sama dengan keluarga ibu bapa suaminya. Setelah berkahwin suami dikehendaki menetap bersama keluarga perempuan. Terdapat empat orang Undang memilih seorang kerabat diraja untuk menjadi Yam Tuan Besar Negeri Sembilan. Hukum adat menentukan tanah kampung halaman adalah kepunyaan bersama sesuatu kumpulan masyarakat. (B) Adat Perpatih Diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang yang berasal dari Pagar Ruyung. di bawah Lembaga terdapat Buapak. kecemasan. Buapak menjadi ketua bagi Perut. Hukuman Adat Perpatih bersifat pemulihan. Perkahwinan sesama suku dilarang kerana ahli dalam sesuatu suku mempunyai hubungan yang sangat erat dan dianggap bersaudara. Sumatera. Oleh itu. Di peringkat kampung. Semua penduduk rumah panjang dalam kumpulan berkenaan berhak bercucuk tanam. tidak bekerjasama terhadap sesuatu tindakan yang dipersetujui bersama. Hukum adat mengawal soal bertanam padi dan tempat tinggal orang Iban.

PENDAHULUAN .tua. Bagi masyarakat Sabah. Adat Tenom dan Adat Timogun. KESIMPULAN Hukum adat mempunyai peranan penting bagi mengekalkan peraturan hidup agar dapat menjamin keharmonian dalam masyarakat. Dalam sesuatu perbicaraan biasanya terdapat tiga orang hakim untuk mengadili kes iaitu Pengeran Temenggung atau Datuk Orang Kaya yang mewakili Sultan Brunei dan dua orang wakil suku-suku yang terlibat dalam kes berkenaan. Bincangkan pelbagai bentuk kepercayaan dalam kehidupan masyarakat Melayu di Malaysia sebelum kedatangan Barat. menentukan hak dan mengawal tingkah laku individu dalam kehidupan masyarakat. mereka mengamalkan Adat Dusun. 6.

kain kuning. Orang perantaraan ini ialah bomoh. orang sakit dan sebagainya. Amat berkesan ke atas segala tindak tanduk manusia dalam kehidupan. limau. perempuan bersalin. azimat dan tangkal. sungai dan sebagainya. kesihatan. Kepercayaan animisme di Sarawak Orang Melanau percaya hantu tertentu menyebabkan penyakit Hantu yang menyebabkan sakit perut dan kejang. telur. Ada kaitan dengan kehidupan masyarakat Melayu tradisional seperti menanam padi. hasil tanaman dan sebagainya. Mengamalkan jampi serapah. Makhluk halus seperti jin. Upacara ini dipercayai boleh menjamin keselamatan mereka. kesuburan tanah. Benda hidup/tidak hidup mempunyai roh dan semangat seperti gunung. ISI 1. main puteri. Alat-alat muzik yang mempunyai kaitan dengan kuasa ghaib diasap dengan kemenyan dan sirih dan disimpan di tempat yang tinggi dan dijaga dengan sempurna. hantu gurun mendatangkan bengkak kaki dan lenguh sendi tangan. bunga-bungaan. batu-batu besar. senjata tradisinal dan sebagainya. 2. main dewa. Sukar untuk dikesan perbezaan yang nyata dalam kepercayaan dan keagamaan masyarakat Melayu. semangat padi di Pahang. Kepercayaan animisme masyarakat Tanah Melayu Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus atau kuasa ghaib yang mempunyai semangat. penunggu dan sebagainya boleh memberi kesan baik seperti rezeki.Bentuk-bentuk kepercayaan dan keagamaan. keharmonian dan sebaliknya seperti malapetaka dan bencana. Mereka percaya kepada keramat. hantu. Mengadakan upacara-upacara pemujaan seperti puja pantai di Terengganu. memutus ubat dan sebagainya untuk mengelakkan bencana atau meminta pertolongan. Memerlukan orang perantaraan di antara manusia dengan kuasa ghaib atau makhluk halus kerana manusia biasa tidak mampu berhubung dengan mereka. . pokok besar. masuk hutan dan mengubati penyakit. turun ke laut. dukun atau pawang yang berperanan untuk mententeramkan kuasa ghaib daripada mengganggu anak-anak kecil. hantu langit membawa sakit kepala dan demam.

Namun masih ada amalan animisme dan pengaruh Hindu-Buddha yang masih diamalkan. pagawang (menakutkan musuh dengan suara) Orang Bumiputera Sabah juga percaya adanya jimbaran (orang belaan) dan kemasukan apokapok (lintasan). Bomoh Babalion menjadi perantaraan antara manusia dengan Aki Kopuno. Orang Murut percaya kepada Aki Kopuno (dipercayai berkuasa dalam segala hal) yang dianggap dapat menolong menyelesaikan masalah. kublak (kebal). mabagar (kuat). dualatut (dipukul tidak rasa sakit). Kepercayaan animisme di Sabah Orang Ilanun percaya penyakit ada kena mengena dengan syaitan. 2. PENUTUP 1.3. Percaya ilmu batin dan perkara ghaib seperti ilmu palimun (ghaib). 7. Amalan kepercayaan dan agama telah membentuk sistem sosial mereka. Bincangkan perbezaan antara Adat Perpatih dengan Adat Temenggung yang diamalkan oleh masyarakat Melayu pada abad ke 19. Mengadakan upacara menjamu hantu bagi mengelakkan ditimpa penyakit. Namun demikian selepas kedatangan Islam sebahagian besar amalan kehidupan mereka telah berubah. 3. PENDAHULUAN .

Contoh: Undang-Undang Johor yang diamalkan di Johor dan Kedah. (C) Taraf perkahwinan 1. Manakala Adat Temenggung perkahwinan dibenarkan dengan sesiapa sahaja asalkan tidak melanggar hukum syarak. 4. Dalam Adat Perpatih kaum wanita mempunyai kedudukan dalam masyarakat § kaum wanita mempunyai hak dan keutaman dalam mewarisi harta § Nasab keturunan juga dikira melalui suku ibu § Anak perempuan menjadi asas dalam wujudnya suku. Adat Temenggung diamalkan di semua negeri kecuali Negeri Sembilan dan daerah Naning di Melaka. Manakala Adat Temenggung selepas perkahwinan isteri mesti mengikut suami dan boleh tinggal bersama keluarga suami. 2. Buapak. Manakala/berbeza Adat Temenggung kaum lelaki mempunyai kedudukan dalam keluarga § Anak lelaki mempunyai hak dalam pewarisan harta § Susur galur keturunan dikira dari sebelah lelaki. 3. Undang-undang Pahang dan Undang-undang 99 Perak di Perak. Lembaga dan Undang. Adat Perpatih bersifat demokrasi § kuasa dibahagi dari bawah ke atas – Perut. Hukum adat ini meliputi segala aspek kehidupan. ISI Perbezaan antara Adat Perpatih danAdat Temenggung (A) Bersifat Matriachal/Patriachal 1. Adat Perpatih dan Adat Temenggung dapat dikategorikan sebagai hukum adat di negerinegeri Melayu. § Pemilihan ketua dilakukan dengan persetujuan ketua yang berada di setiap peringkat . Dalam Adat Perpatih suami dikenali sebgai orang Semenda § bertanggungjawab menyediakan kediaman untuk isteri dan anak-anaknya § tempat kediaman atau rumah kemudiannya menjadi hak isteri.1. (D) Pentadbiran 1. (B) Perkahwinan 1. 2. Adat ini berasal dari utara Sumatera dan dikembangkan oleh dua beradik iaitu Datuk Ketemenggungan yang kemudiannya berkuasa di Palembang (Adat Temenggung) dan Datuk Perpatih Nan Sebatang yang kemudiannya berkuasa di Pagar Ruyung (Adat Perpatih). 2. Hukum adat ini dipercayai dibawa masuk sekitar abad ke 15 Masihi dan kemudiannya berkembang di negeri-negeri taklukan Melaka. 2. Dalam Adat Perpatih perkahwinan melibatkan berlainan suku kerana dianggap bersaudara. Adat Temenggung kemudiannya diresapi dengan pengaruh Islam dan hukum syarak bermazhab Shafie. peraturan hidup. § Lelaki juga berperanan sebagai ketua keluarga. adat istiadat dan hidup bermasyarakat.

Walau bagaimanapun. bekas isteri tidak boleh menuntut hartanya. § Yang Dipertuan Besar atau Undang sahaja yang boleh menjatuhkan hukuman bunuh 2. mencuri akan dipotong tangan. Jika berlaku perceraian. § pentadbiran diketuai oleh raja/sultan dan dibantu oleh pembesar. Jika berlaku perceraian harta dibahagi dua. Sebaliknya Adat Temenggung bersifat autokrasi (kuasa mutlak) § hak istimewa memperkukuhkan kuasa sultan. Lembaga memilih Undang dan Undang memilih Yang Di Pertuan Besar. harta kekal di tangan isteri. KESIMPULAN 1. Dalam Adat Perpatih harta milik keluarga § Pembahagian harta pusaka diwarisi daripada ibu kepada anak perempuan yang menjadi asas wujudnya suku. Buapak memilih Lembaga. berlaku perubahan dalam amalan adat masyarakat tempatan. Manakala Adat Temenggung berunsur pembalasan dan undang-undangnya lebih tegas § hukuman terhadap pembunuhan ialah balasan bunuh. § Hanya raja/sultan yang akan menjatuhkan hukuman bunuh. adik lelaki sultan akan mewarisi takhta (E) Perundangan 1. Adat Perpatih dan Adat Temenggung jelas mempunyai perbezaannya. 2. (F) Pembahagian Harta 1. Manakala Adat Temenggung harta milik individu § Berdasarkan undang-undang Islam dan memberi keadilan kepada semua pihak . . menghormati sesama manusia. berdisiplin. Dalam Adat Perpatih undang-undang jenayah lebih bersifat pemulihan untuk menyedarkan masyarakat § kesalahan yang dilakukan boleh ditebus dengan membayar ganti rugi § ganti rugi mengikut tahap seperti seorang yang dicederakan akan dibayar dengan ayam atau kambing. contoh: warna. hidup dengan mematuhi peraturan. mangsa kecurian akan memperolehi kembali gantian barang-barangnya dan pembunuh akan menanggung kehidupan keluarga mangsa. 2. § Harta pembawaan : harta yang dimiliki oleh suami sebelum berkahwin. mematuhi adat istiadat. 2. Kedua-duanya merupakan hukum adat masih diamalkan hingga hari ini. § Anak perempuan berhak mewarisi sebahagian kecil daripada harta pusaka 1/3 bahagian. § Harta carian : harta yang diperoleh oleh pasangan sepanjang perkongsian hidup. § Anak lelaki berhak mewarisi harta pusaka denga kadar 2/3 berbanding anak perempuan kerana berdasarkan tanggungjawab anak lelaki yang lebih besar dalam keluarga. § sultan melantik pembesar § pembesar peringkat paling bawah ialah ketua kampung § sultan berperanan sebagai lambang perpaduan antara rakyat dan ketua negara § anak lelaki sultan adalah pewaris takhta § sekiranya tiada anak lelaki.§ Perut akan memilih Buapak. § Harta pusaka turun temurun adalah kepunyaan suku. kedua-dua hukum adat mempunyai maksud yang sama iaitu untuk melindungi anggota masyarakat. Selepas kedatangan British. 3. § Harta dapatan : harta seia ada pada isteri sebelum berkahwin.

berkuasa menjatuhkan hukuman bunuh dan boleh melantik pembesar dalam membantu urusan pentadbiran negeri. Terangkan bagaimana kuasa raja-raja Melayu diperkukuhkan sebagai kuasa yang tertinggi dalam sistem politik Melayu sebelum kedatangan kuasa barat. ekonomi dan sosial di dalam pemerintahan. memegang jawatan penting. ketua tentera. Ketua diplomatik dalam hubungan luar. ISI 1) Bidang politik Ketua pentadbir sesebuah negara yang berkuasa mutlak seperti membuat undang-undang. Kuasa raja diperkukuhkan dengan adanya konsep daulat dan rakyat yang derhaka akan ditimpa . PENDAHULUAN 1. Golongan pemerintah terutamanya sultan mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan aspek politik. Sistem politik Melayu tradisional sebelum kedatangan Barat dibahagikan kepada dua iaitu golongan pemerintah yang terdiri daripada sultan dan pembesar serta golongan yang diperintah terdiri daripada rakyat dan hamba.8. 2.

tulah. kendi. pending dan lain-lain – menunjukkan keistimewaan raja. Memastikan peraturan Islam dilaksanakan. Sultan dibantu oleh ulama yang bertindak sebagai penasihat dalam hal ehwal agama Islam. nafiri digunakan dalam upacara pertabalan diraja. keris. Pembesar dan rakyat perlu taat setia kepada raja atau sultan. payung kuning – kerabat diraja Bahasa dalam/istana seperti gering. kekuasaan raja semakin berkurangan. 2. Pungutan cukai dikutip oleh pembesar yang dilantik dan raja hanya memantau tugas pembesar tersebut. Raja wajib mengekalkan keamanan dan keharmonian di dalam negeri baginda. pembesar hanya berkuasa di wilayah pegangannya. cop mohor. Pemusatan kuasa berada di tangan sultan.raja. 3) Bidang Sosial Raja atau sultan dilambang sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi. KESIMPULAN 1. 2) Bidang Ekonomi Berkuasa dalam kegiatan ekonomi seperti perlombongan. Contoh – payung putih. perdagangan. 4) Hak Keistimewaan Warna kuning dan putih digunakan oleh raja dan kerabat diraja. Raja berhak mengerah rakyat untuk khidmat sosial seperti membina istana dan sebagai tentera. . Sebagai pelindung adat resam dan adat istiadat contohnya mengetuai segala upacara diraja seperti pertabalan. Segala arahan raja atau sultan haruslah dilakukan tanpa bantahan. santap digunakan oleh raja Alat kebesaran seperti dokoh. Raja mempunyai kedudukan tertinggi dengan adanya sistem beraja dan keistimewaan ini jelas menunjukkan perbezaan antara pemerintah dengan rakyat. pungutan cukai. Selepas kedatangan barat. Muzik diraja – nobat.

3. Contoh Undang-undang Pahang. tugas pembesar dan peraturan rasmi di istana – memudahkan pentadbiran. Sejauh manakah pengaruh Hukum Kanun Melaka ke atas undang-undang yang terdapat di negeri-negeri Melayu yang lain. Terbahagi kepada dua iaitu Undang-undang Laut Melaka dan Undang-undang Darat / Hukum Kanun Melaka yang ditulis pada zaman pemerintah Sultan Muzaffar Shah dan dilengkapkan zaman Sultan Mahmud Shah. Undang-undang Johor dan Undang-undang Kedah.9. 1. PENDAHULUAN. Disusun secara sistematik dan mempunyai 44 bab yang meliputi perkara mengenai raja. 2. Undang-undang terbahagi kepada dua iaitu undang-undang bertulis dan tidak bertulis. manakala Undang-undang Laut dan Undang-undang 99 Perak tidak dipengaruhi oleh Hukum Kanun Melaka. Ini termasuklah segala . Undang-undang bertulis yang diamalkan di negeri-negeri Melayu berasaskan Hukum Kanun Melaka tetapi menggunakan nama yang berbeza-beza di setiap negeri. ISI 1) Undang-undang Melaka.

alat kebesaran dan ufti. pakaian kuning dll. Digubal untuk untuk menjaga keselamatan anak-anak kapal dan pedagang-pedagang yang berdagang dengan kapal. merompak dll. pembesar dan tanggungjawab rakyat . Contoh jenayah: merujuk terhadap kesalahan jenayah – mencuri. 3) Undang-undang Johor Undang-undang Johor merupakan warisan daripada Hukum Kanun Melaka dan telah disesuaikan dengan adat dari Riau dan Undang-undang Islam. contoh sivil : menyentuh perkara-perkara berkaitan hutang. Hukum Kanun Dato’ Kota Star berkaitan dengan bidang tugas raja dan pembesar. Mengandungi pelbagai bentuk hukuman kepada penderhaka dan pencuri. Undang-undang Kedah yang dipengaruhi Hukum Kanun Melaka seperti Undang-undang Seri Paduka Tuan yang berkaitan peraturan pertanian dan ternakan serta bidang tugas ketua kampong. Undang-undang awam berkaitan dengan tanah dan perumahan. tatacara jualbeli di atas kapal. Temenggung menangkap pesalah dan mendirikan penjara. Adat istiadat. contoh: hukuman mati dikenakan kepada sesiapa yang mengingkari perintah sultan dan membunuh tanpa kebenaran sultan – untuk menjamin keamanan Melaka. Antaranya ialah Adat Lembaga yang merangkumi bidang tugas dan tanggungjawab pembesar dan rakyat. harta. 2) Undang-undang Kedah Dipengaruhi oleh Hukum Kanun Melaka.menetapkan 360 seksaan bagi kesalahan menderhaka. Hukuman lebih berat dikenakan jika kesalahan dilakukan ke atas seseorang yang berpangkat tinggi daripada pelakunya. Hukuman sivil dan jenayah turut dimuatkan dalam undang-undang. bidang kuasa nakhoda serta tanggungjawab pegawai kapal. Contoh: Hulubalang mempertahankan dan melindungi raja dan negeri daripada musuh. Menjadikan hukum syarak sebagai panduan – semua bentuk peraturan berdasarkan ajaran Islam – selari dengan taraf Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam yang utama di nusantara. Undang-undang Jenayah. Sultan mesti mempunyai pembantu untuk melaksanakan tugas kerajaan sultan contohnya Penghulu Bendahari sebagai pengutip cukai di pelabuhan. Penghakiman dilaksanakan oleh sultan dan pembesar negeri. sewa tanah dan hamba. Undang-undang ini berkaitan dengan bidang tugas raja. 3) Undang-undang Pahang Undang-undang ini disusun berpandukan Hukum Kanun Melaka dan disesuaikan dengan pengaruh Islam.keistimewaan yang dimiliki oleh raja seperti penggunaan bahasa istana. Undang-undang Laut Melaka merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan laut seperti peraturan pelayaran.

Pihak British telah memperkenalkan sistem perundangan Barat bagi menggantikan sistem perundangan tradisional.untuk mentaati pemerintah. Undang-undang ini unik kerana ditulis dalam bentuk soal jawab. . Undang-undang Laut Melaka merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan laut seperti peraturan pelayaran. b. tatacara jualbeli di atas kapal. 5) Undang-undang Laut Melaka a. menetapkan hak dan harta warisan anak. bidang kuasa nakhoda serta tanggungjawab pegawai kapal. KESIMPULAN. Menggariskan hubungan antara pemerintah dengan pembesar serta golongan pemerintah dengan yang diperintah. 4) Undang-undang 99 Perak. Seorang pegawai kerajaan berdasarkan kemahiran dan pengalaman yang dimiliki individu itu. Hukuman mengenai dakwaan penduduk dan hukum jenayah. 1. Meliputi 99 perkara yang mengandungi tugas-tugas sultan. Kedatangan Barat telah mengubah sistem perundangan di Tanah Melayu. pembesar dan penghulu. Berasal dari Parsi dan dibawa ke Perak pada abad ke 17. Cara dan syarat melantik pegawai negeri – seorang kadi mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam. Mengutamakan perikemanusian dan bertimbang rasa. contoh : perwarisan harta. 2. Digubal untuk untuk menjaga keselamatan anak-anak kapal dan pedagang-pedagang yang berdagang dengan kapal.

Terangkan struktur sosial masyarakat Melayu di Tanah Melayu sebelum campur tangan British. ISI Golongan diperintah 1) Raja/sultan/Yang Dipertuan Besar a. Masyarakat Melayu tradisional terbahagi kepada dua golongan pemerintah dan golongan diperintah. Pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. keluarga dan kerabat diraja. Golongan pemerintah terdiri daripada raja/sultan. pembesar. Golongan diperintah ialah orang merdeheka dan hamba.10. b. 2. Mempunyai kuasa dan wibawa dalam menjalankan pemerintahan dan pentadbiran negeri. . 3. pentadbir serta ulama istana. PENDAHULUAN 1.

alat kebesaran seperti kendi.c. cop mohor diraja. menggunakan bahasa dalam. § Membekalkan tenaga buruh kepada sultan dalam sistem kerah dan serah. Menjalinkan hubungan luar. § Menjatuhkan hukuman dan denda dalam kes-kes jenayah di daerah mereka. Berkuasa mutlak terhadap rakyat jelata f. tengku dan wan. Contoh jawatan mufti. memelihara keamanan dan memajukan negeri. Menggunakan bahasa dalam dan payung kuning. Jawatan raja muda diberi kepada putera sulung/tertua/adinda sultan jika tiada putera. Contoh Membina istana. Konsep daulat dan derhaka memperkukuhkan kuasa raja g. adat istiadat dan salasilah raja. b. § Berkedudukan istimewa dan sangat berpengaruh dalam susun lapis masyarakat Melayu tradisional. Membantu sultan dalam pentadbiran dan pemerintahan. § Menjaga keamanan dan memungut cukai di kawasan pemakanannya serta bebas menjalankan kegiatan ekonomi. e. payung putih untuk sultan. d. tetapi tidak melebihi keistimewaan raja. warna kuning hanya untuk raja. Mempunyai gelaran raja. payung kuning untuk kerabat. 3) Golongan Bangsawan dan pembesar a) Golongan bangsawan Terdiri daripada golongan pembesar dan kaum kerabat Sangat berpengaruh dalam kalangan pemerintah dan pentadbir. g. . Menyatupadukan rakyat. ii) Golongan pendeta § Pakar dalam bidang kesenian. Menjadi penasihat/pembesar di daerah-daerah tertentu. d. § Menjadi pakar rujuk kepada sultan dan golongan di istana. Mempunyasi keistimewaan tertentu. Putera sultan ada yang dilantik menjadi pembesar daerah atau pemerintah jajahan takluk f. § Berkedudukan penting dalam sistem pemerintahan kerajaan dan menjadi perantara sultan dengan rakyat. Anak raja tidak semestinya seorang putera raja yang memerintah. kadi § Penasihat sultan dalam hal ehwal agama/hukum syarak. e. h. Mentadbir negeri dengan bantuan kaum kerabat dan para pembesar. Melaksanakan kuasa kerajaan pusat. kesusasteraan. 2) Keluarga dan kerabat diraja a. c) Golongan ulama dan pendeta i) Golongan ulama § Berketurunan Arab Melayu dan merupakan cendikiawan dalam bidang agama. § Berkuasa penuh dalam kawasan pegangannya. c. § Memegang jawatan seumur hidup dan mesti menunjukkan taat setia kepada pemerintah. Mempunyai keistimewaan sama seperti raja. Kedudukan kedua selepas raja ialah anak raja dan kerabat diraja. kebudayaan. b) Pembesar daerah § Terdiri daripada rakyat biasa yang dinaikkan taraf dan dilantik melalui surat tauliah oleh sultan yang bercop mohor.

§ Dapat menentukan tugas dan tanggungjawab masing-masing. § Menyumbang tenaga untuk menambah harta tuannya.§ Merupakan penulis dan perawi diraja. c) Golongan hamba § Menyediakan tenaga manusia untuk aktiviti masyarakat seperti gotong-royong. § Terdapat tiga jenis hamba: i) Hamba raja o Merupakan hamba yang tertinggi daripada hamba lain o Terdiri daripada bekas tawanan perang/banduaan ii) Hamba berhutang o Menjadi hamba dalam tempoh yang ditetapkan sehingga berjaya melangsaikan hutang dan akhirnya bebas menjadi rakyat biasa iii) Hamba biasa o Menjadi hamba seumur hidup. § Melambangkan ketinggian taraf sosial pemiliknya.am pentadbiran. a) Rakyat biasa § Petani. § Menjalankan kegiatan ekonomi seperti pelombong dan peniaga runcit. . § Bebas menjalankan kegiatan ekonomi. susun lapis ini mengalami perubahan selepas kedatangan campur tangan British. nelayan. dagang dan tukang. § Tiga golongan rakyat biasa iaitu pedagang dan peniaga kecil-kecilan. o Terdapat tiga jenis hamba biasa – hamba abdi. § Namun begitu. § Terlibat dalam pelbagai kegiatan sosial seperti tentera upahan kerajaan. buruh dan pekerja biasa serta petani dan tukang mahir. perlombongan dan perdagangan. Golongan diperintah Terdiri daripada rakyat biasa dan orang asing yang bebas/merdeheka. b) Rakyat asing § Penduduk bukan Melayu yang datang ke Tanah Melayu untuk tujuan tertentu dan tinggal sementara sahaja. perikanan.pertanian. KESIMPULAN § Adanya hierarki dalam masyarakat Melayu tradisional adalah untuk membezakan kedudukan golongan pemerintah dan golongan yang diperintah untuk membezakan kedudukan dan penghormatan. § Tidak wajib mematuhi dan mengamalkan tradisi kebudayaan tempatan. § Tidak mempunyai kuasa politik dan jawatan dal. § Mengamalkan tradisi gotong-royong. hamba dengan dan biduanda.

Negeri-negeri ini akhirnya diletakkan di bawah kuasa British. Perlis. .Pengisytiharan 1902. Bincangkan perluasan kuasa British di Negeri-negeri Melayu Utara antara tahun 1897 hingga 1909. 2. dan Perjanjian Bangkok 1909. Kelantan dan Terengganu.1. Pengenalan (3 m) 1. Negeri-negeri Melayu Utara terdiri dari Kedah.Keempatempat negeri ini adalah negeri naungan Siam. Isi-isi (20 m) British mendapat khabar angin bahawa Perancis merancang hendak membina sebuah terusan melintasi Segenting Kra. British meluaskan pengaruh dan kuasanya ke atas negeri-negeri Melayu Utara ini melalui Perjanjian Sulit 1897.

Jerman berusaha mendapatkan Pulau Langkawi. Sultan Kelantan telah menyerahkan konsesi tanah kepada warga British bernama Duff. Kesimpulan (2 m) Perjanjian Sulit 1897.Terusan ini akan menjejaskan perdagangan dan kedudukan Singapura kerana kapal-kapal dagang yang menggunakan terusan ini akan mengenepikan Selat Melaka. Rancangan Perancis gagal tetapi British masih bimbang. Frank Swettenham menyeru British membantu Kelantan dan Patani bagi mengelak mereka meminta bantuan kuasa lain. Siam pula bersetuju tidak menyerahkan mana-mana wilayahnya kepada kuasa lain. . Pengisytiharan 1902 dan Perjanjian Bangkojk merupakan satu langkah peluasan kuasa British ke atas NNMU. British menandatangani satu Perjanjian Sulit 1897 dengan Siam untuk menyekat kuasa-kuasa Barat. Amerika Syarikat cuba mendapatkan konsesi perlombongan di Terengganu. September 1902 Pengisytiharan Inggeris – Siam ditandatangani – syarat Siam diberi 10% daripada pandapatan Terengganu dan Kelantan jika hasil pendapatan melebihi $100 000 . 1904 Siam menghadapi krisis kewangan kerana membantu Kedah –Siam berunding dengan British hasilnya termetrailah Perjanjian Bangkok 1909. British mengiktiraf kedaulatan Siam ke atas NNMU . Kelantan dan Patani tidak senang dengan pengaruh Siam di kawasan mereka. Rusia cuba mendapatkan konsesi pangkalan arang batu di Teluk Siam dan Ujong Salang.Perjanjian Sulit 1897 ditarik balik . Siam membantah – Sultan mengugut meminta bantuan kuasa lain – Frank Swettenham campurtangan – mendesak Siam menerima seorang penasihat British di Kelantan dan Terengganu. Melalui perjanjian ini British berjanji membantu Siam sekiranya diserang musuh.sekali lagi British bimbang. Pakatan British-Perancis . Mulai 1909 pengurusan NNMU memantapkan pengaruh dan kekuasaan British di Tanah Melayu. 1890an bermula dasar imperialisme kuasa-kuasa Barat mencari tanah jajahan.Perancis mengambilalih jajahan Siam di sempadan Siam Kemboja – British mungkir janji tidak membantu Siam sedangkan NNMU telah diserahkan kepada British. Melalui Perjanjian Bangkok dengan rasmi NNMU diletakkan di bawah pentadbiran British.

Hal ini akan membantu kegiatan perdagangan berjalan dengan lancar. Pada akhir abad ke -19.Malahan masalah di negeri-negeri Melayu yang lain menyebabkan Kerajaan British di London mengarahkan Andrew Clarke terlibat secara langsung bagi menyelesaikan konflik raja-raja Melayu. 2. Bincangkan Pengenalan (3 m) 1. 2. Perkembangan tersebut menyebabkan pemodal Eropah mendesak kerajaan British supaya campurtangan untuk memulihkan keamanan. Selangor dan Negeri Sembilan .2. Kedua-dua puak seringkali terlibat dalam pergaduhan yang mengakibatkan kegiatan perlombongan bijih timah dan keselamatan terjejas teruk malahan pergaduhan kongsi gelap menyebabkan kemusnahan . Di samping itu masalah kongsi gelap Cina antara puak Hai San dan Ghee Hin turut menyumbang ke arah perubahan dasar campur tangan British di Tanah Melayu. Pahang.British memperkenalkan pelbagai dasar bertujuan mengukuhkan kedudukan mereka contohnya pengenalan Sistem Residen Isi-isi (20 m) 1. British telah mengubah dasar tidak campur tangan kepada campur tangan secara langsung terhadap negeri-negeri Melayu pada akhir abad ke-19 bagi menjaga kepentingan mereka di Tanah Melayu. Setelah berjaya . Keadaan huru-hara yang disebabkan oleh Perang Saudara di negeri-negeri Melayu seperti di Perak. British berusaha untuk campurtangan secara langsung di NNM dengan menggunakan pelbagai alasan antaranya perebutan takhta dan pergaduhan antara kongsi gelap Cina.

1874 Parti Konservatif menguasai parlimen England menyebabkan berlaku perubahan dasar luarnya. Campurtangan British secara langsung di negeri-negeri Melayu telah mengakibatkan sistem politik dan ekonomi tempatan mengalami perubahan yang ketara. British bimbang dengan usaha-usaha pihak Eropah yang lain untuk menguasai Tanah Melayu. Britain amat memerlukan bahan mentah khasnya bijih timah dan getah. keperluan terhadap bahan. Selepas meletusnya Revolusi Perindustrian di Eropah. Campurtangan British secara langsung di Tanah melayu juga didorong oleh perubahan dalam politik antarabangsa iaitu persaingan antara negara-negara barat untuk meluaskan wilayahnya khasnya di Tanah Melayu.bahan mentah begitu tinggi bagi menampung kadar permintaan yang semakin meningkat . Kesimpulan (2 m) 1. . 2. 4. Di samping itu pihak British membangunkan pelbagai infrastruktur pengangkutan untuk memudahkan perhubungan mereka. Contohnya pembukaan Terusan Suez yang mampu memendekkan jarak perjalanan. Oleh itu. Barangan dagangan dari Tanah Melayu akan mudah diangkut ke Negara Barat. Perdagangan anatara timur dengan barat semakin cepat dan singkat. Andrew Clarke telah didesak supaya menjalankan dasar yang lebih agresif terhadap Tanah Melayu . 5.Tujuan utama British campurtangan di Tanah Melayu ialah untuk menguasai sumber ekonomi . kuasa-kuasa Eropah yang lain sedang giat mencari kedudukan di Asia Tenggara.banyak peralatan di lombong bijih timah. Pada ketika itu. 6. 3. British ingin menguasai sumber mineral yang bernilai untuk pasaran antarabangsa tyang terdapat di Tanah Melayu. Perubahan politik di Britain mempengaruhi dasar mereka berkaitan dengan tanah jajahan. Olehitu British di Tanah melayu bertindak menguasai sumber-sumber bahan mentah tersebut. Walaubagaimanapun campurtangan Barat menimbulkan rasa tidak puas hati penduduk tempatan terutama golongan pemerintah yang kehilangan hak dan kepentingan di Tanah Melayu.

2. Kebangkitan Tok Janggut 1815 dan Kebangkitan Abdul Rahman Limbong 1922-28. 3. British memperkenalkan Sistem Residen atau Penasihat. Di Pahang misalnya kekuasaan tradisi Dato’ Bahaman tergugat apabila beliau pernah diberi .” Jelaskan. Isi-isi (20 m) 1.sebagai contoh perubahan yang dilakukan oleh Birch di Perak menjejaskan kedudukan Sultan Abdullah dan pembesar-pembesar. “Pihak British telah memperkenalkan pembaharuan di Tanah Melayu pada tahun 1874 hingga 1930. sesiapa yang memungut cukai akan didenda – pendapatan pembesar terjejas. Pihak British menjalankan pembaharuan yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisi dan adapt tempatan. Pengenalan: (3 m) 1. Kebangkitan Pahang 1891-95.3. Oleh itu terdapat penentangan akibat rasa tidak puas hati rakyat antaranya penentangan di Perak 1875. 2. Satu pembaharuan penting ialah system pungutan cukai secara berpusat yang dikelolakan oleh pegawai Eropah – bercanggah dengan tradisi dan adat tempatan – menafikan hak Sultan dan pembesar . Campurtangan British di NNM bermula dengan termetrainya Perjanjian Pangkor 1874. Pembaharuan-pembaharuan ini telah mengakibatkan rasa tidak puas hati masyarakat tempatan.kedudukan Sultan dan pembesar masih dikekalkan tetapi mesti menerima nasihat Residen dalam semua hal kecuali Agama Islam dan adat istiadat Melayu.

Pekan di bawah pentabiran F. Wise. Pengenalan berbagai-bagai jenis cukai juga membebankan rakyat. kedudukan dan kewibawaan tradisi pembesar dearah tergugat. Beliau diberi elaun tahunan sebanyak $840. Sultan langsung tidak dibenarkan mengambil bahagian aktif dalam kerajaan. Kedudukan British terlalu berpengaruh dalam urusan pentabdiran sehingga kuasa raja-raja dan pembesar- .H. 12. Hakim dan majistret British mengambilalih peranan sultan dan pembesar dalam mengadili kes-kes jenayah dan sivil di daerah mereka. Pembaharuan ini melemahkan sistem pentadbiran masyarakat Melayu tradisional.cukai perahu diperkenalkan . Selain dari itu pembesar daerah tidak lagi berkuasa menjalankan perbicaraan dan tidak dibenarkan menyimpan hamba serta mengerah tenaga rakyat untuk kepentingan peribadi.Sebelum 1874 Sultan mengeluarkan surat tauliah pelantikan pembesar. a. Kuasa pembesar-pembesar dearah diambilalih oleh Pegawai Daerah seperti dalam hal ehwal kutipan hasil. Sultan dan pembesar dearah dilarang menjalankan sistem kerah bagi urusan peribadi. 6. Kesimpulan: 1. apabila beliau menamatkan amalan perhambaan tanpa memberi gantirugi kepada pembesar.amaran kerana memungut cukai di kawasan Semantan. Contoh di Pasir Puteh. Walaupun dikekalkan tetapi mereka tidak mempunyai sebarang kewibawaan dan hanya digelar Majistret Tempatan. Undang-undang Hasil Padi 1905 juga membenankan rakyat. lembu kerbau 20 sen seekor setahun.A. 9. di Terengganu 1920 pas kerajaan atau surat kebenaran membuka tanah diperkenalkan. tetapi selepas 1874 fungsi ini tiada lagi. 5.P Rodger membahagikan Pahang kepada beberapa dearah ataupun jajahan di bawah pentabiran hakim dan pemungut hasil. Dari segi pentadbiran pula.permintaannya ditolak. 2. 8. Di Perak . Kelantan semua tanah dikenakan cukai termasuk cukai sirih sebanyak 5 sen sejunjung.00 yang lebih rendah daripada pendapatan asal dan beliau meminta elaun ini dinaikkan . 11. Contohnya campurtangan Birch dalam adat perhambaan. Contoh.amalan ke atas penghulu dan pengawasan kegiatan jabatan kerajaan. Sistem kehakiman digubal berdasarkan undang-undang jenayah British dengan keputusan muktamad terletak di tangan majistret dan residen. Kuantan di bawah pentabiran A. Di Pahang. Residen J. Boleh dikatakan bahawa pembaharuan-pembaharuan yang dilaksanakan oleh British jelas menimbulkan perasaan tidak puas hati masyarakat tempatan. Wallm dan Temerloh di bawah pentadbiran E. pentadbiran kehakiman. Belfield. 10. penempatan tanah. Pembahagian ini menjadikan peranan. Ini menunjukkan campurtangan British dalam adat resam masyarakat tempatan. 4. 7.

Isi-isi: (20 m) 1.pembesar Melayu semakin lemah dan nilai-nilai tradisi serta adat masyarakat peribumi tergugat. Sebelum Perang Dunia Kedua. dan SBBU ingin menyerahkan pentabdiran kedua-dua buah negeri kepada kerajaan British. Tiada sebarang tentangan berlaku kerana masalah tahap pendidikan masyarakat tempatan yang rendah. 2. Sarawak berada di bawah pemerintahan keluarga Brooke. 4. yang menyaksikan reaksi yang bertentangan ditunjukkan oleh penduduknya terhadap kedatangan Barat terutamnya selepas kekalahan Jepun. tetapi penyerahan Sarawak ditentang dengan hebatnya. 3. Walau bagaimanapun berbeza halnya dengan Sarawak. Perkembangan politik Sabah adalah lembab. Selepas Perang Dunia Kedua Vyner Brooke.Brooke mahu menyerahkan Sarawak kepada British kerana . 4. Bandingkan reaksi masyarakat setempat di Sabah dan Sarawak terhadap penyerahan negeri masing-masing kepada British pada tahun 1946. Politik Sabah hanya jelas apabila cadangan gagasan Malaysia dibuat oleh Tunku Abdul Rahman pada awal 1960-an. Ramai penduduk buta huruf dan perhubungan adalah sukar. Di Sabah penyerahan berlaku secara aman. Semasa pendudukan Jepun Vyner Brooke meninggalkan Sarawak dan kembali semula selepas Jepun berundur pada 1945. Sebahagian besar penduduk tidak digalakkan terlibat dalam pentadbiran atau politik. Pengenalan: 1. Penyerahan Sabah tidak menerima sebarang tentangan daripada masyarakat tempatan. 2. manakala Sabah di bawah pemerintahan Syarikat Berpiagam Borneo Utara.

PMS menghantar surat bantahan kepada Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan. 1 Julai 1946. 9. Kesimpulan: 1. dan tidak percaya kepada anak saudaranya Anthony Brooke. Gabenor Sarawak Kedua oleh Rosli Dobi di Sibu. 8. Pergerakan Pemuda Melayu Sibu telah ditubuhkan. 6. Pergerakan Pemuda Melayu. Reaksi masyarakat setempat terhadap penyerahan Sabah dan Sarawak berbeza-beza. hingga membawa kepada pembunuhan Duncan Steward. sering uzur. Kesannya PMS mula berjuang secara terhad dan sah seperti dengan cara mengirim surat bantahan kepada Gabenor Sarawak dan memujuk Anthony Brooke menyokong perjuangan mereka. Tunjuk perasaan diadakan 1 Julai 1947 melibatkan kakitangan kerajaan. Persatuan Melayu Sarawak menentang penyerahan tersebut kerana bertentangan dengan Perlembagaan 1941 yang menjanjikan pemerintahan sendiri kepada masyarakat tempatan. berlaku kemerosotan ekonomi Sarawak selepas Perang Dunia Kedua.beliau tidak mempunyai pengganti yang berkebolehan. Angkatan Semangat Anak Sarawak. British menjatuhkan hukuman bunuh dan mengharamkan PPM. Persatuan Dayak Sarawak diketuai oleh Dato Patinggi Abang Haji Abdillah. 2. Sarawak diserahkan secara rasmi kepada British. 15. Setelah menemui jalan buntu. Januari 1946. dan Barisan Sarawak turut menentang penyerahan tersebut. 10. kesannya British bertindak mengeluarkan Pekeliling Nombor 9 yang melarang kakitangan kerajaan terlibat dalam tunjuk perasaan. 338 orang kakitangan kerajaan meletak jawatan dan 22buah sekolah Melayu ditutup. 11. Namun begitu usaha dan kegigihan Sarawak dalam perjuangannya menemui kegagalan atas . Brooke menghantar Gerald Mac Bryan untuk berunding dengan pemimpinpemimpin tempatan. Kumpulan sulit ( Rukun 13 ) telah bertindak keras terhadap golongan pegawai awam yang menyokong penyerahan. British terus menekan golongan antipenyerahan dan pada 1948 tunjuk perasaan reda. 7. 13. akhirnya semua pihak patuh kepada kehendak British dan memberhentikan penentangan perjuangan pada tahun 1951. Sebagai protes. 5. 12. Selain itu. Di Sabah tidak berlaku penentangan sehebat di Sarawak. Gerakan antipenyerahan pimpinan PMS mengadakan Persidangan Kebangsaan pada November 1946 yang meluluskan dua usul iaitu tunjuk perasaan secara besar-besaran pada tahun pertama penyerahan Sarawak dan telegram bantahan kepada Perdana Menteri Britain. 14.

3. Jelaskan situasi politik di negeri Pahang dan Perak yang menyebabkan penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa British pada abad ke-19.. Contohnya bayaran gantirugi kepada pembesar-pembesar kerana kehilangan hak mengutip cukai. 2. J. Oktober 1888. British telah menguasai ekonomi Pahang terutama sektor perlombongan yang menjejaskan kepentingan orang Melayu. 2. Birch telah melaksanakan pembaharuan secara drastik dan mengikut corak pentadbiran ala barat yang tidak mendapat kerjasama dan sambutan daripada kerajaan Perak dan para pembesar sehingga menimbulkan penentangan terhadap pemerintahannya. J . sistem kerah. 5.W Birch sebagai residen. Sultan Pahang kehilangan pengaruh dan kuasa dalam pemerintahan dengan penubuhan Majlis Mesyuarat Negeri di mana segala keputusan penting dibuat oleh Residen. Rakyat tidak puas hati dengan kemasukan pelombong-pelombong Eropah dan Cina yang sombong dan bongkak serta tidak menghormati adat istiadat orang Melayu. Hal ini telah membangkitkan semangat menentang Inggeris yang dipimpin oleh Dato Bahaman dan dibantu oleh Tok Gajah serta anaknya Mat Kilau.P Rodger telah memperkenalkan pelbagai pembaharuan di mana telah menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan penduduk . .W. Pengenalan: 1.sebab-sebab tertentu seperti yang telah dijelaskan. dan penghapusan sistem perhambaan bercanggah dengan sistem tradisional Pahang. 3. Contohnya larangan dalam pemakaian keris. 4. penguasaan British bermula dengan Perjanjian Pangkor 20 Januari 1874 dan perlantikan J.P Rodger dilantik sebagai Residen Inggeris pertama di Pahang. Di Perak pula. Pengenalan undang-undang berkaitan dengan tanah. Isi-isi: Pahang: 1.

Sistem lesen dan permit telah diperkenalkan oleh J. Perjanjian Pangkor tidak dapat meneyelesaikan perebutan takhta kerajaan negeri Perak – Sultan Abdullah yang memerintah telah menggunakan kuasanya secara berleluasa. 6. 5. Gabenor NNS Sir William Jervois telah melakukan kesilapan besar dengan memaksa Sultan menyerahkan pentadbiran negeri kepada British kerana ini menambahkan kebencian sultan. Sebalikmya beliau menghina Sultan Abdullah. 3. Kerana terpaksa menerima nasihat daripada Kapten Speedy.5. Berlaku beberapa siri peperangan antara rakyat Pahang dengan British kerana timbul perasaan . Pembesar-pembesar kehilangan hak sebagai pemungut cukai dan pentadbir keadilan yang menyebabkan mereka kehilangan sumber pendapatan dan jawatan yang diwarisi dengan perlantikan pemungut cukai dan majistret Inggeris. 4.P Rodger – rakyat terpaksa mendapatkan lesen untuk memungut hasil hutan dan mencari atap nipah. 2.pembatalan ini menyebabkan kerugian di pihak sultan. pembesar dan rakyat Perak terhadap British. Tindakan Birch membakar rumah Raja Ngah dan Tengku Panglima Besar menjadikan rakyat Perak dan pembesarnya semakin marah. Birch tidak tahu adat resam orang Melayu. Kesimpulan: (2 m) 1. 7. Tindakan Birch telah dianggap oleh pembesar dan sultan sebagai mencabar kedaulatan tradisional mereka kerana hak memungut cukai menjadi sumber pendapatan mereka turun temurun. Birch juga bersikap degil dan tidak diplomatik serta tidak pernah mahu berbincang dengan sultan atau pembesar. tanah paya. 7. Tindakan Birch membenarkan Lee membawa minuman keras dan candu ke Perak menambahkan lagi kemarahan Sultan Abdullah. Pelbagai jenis cukai diperkenalkan contohnya cukai tanah seperti tanah kampong. Birch juga bertindak membatalkan pajakan cukai kastam Sultan Abdullah oleh seorang saudagar Cina bernama Lee Cheng Tee . Tindakan Birch telah melanggar syarat Perjanjian Pangkor iaitu tidak mencampuri adat resam masyarakat Melayu. 6. Perak: (10 m) 1. Beliau tidak berusaha bergaul dengan pembesar untuk mendapatkan kerjasama. beliau juga tidak tahu berbahasa Melayu. tanah dusun dan tanah nipah dengan kadar 40 sen seeker. Kedatangan Birch menyebabkan Sultan Abdullah tidak puas hati. Birch menambahkan kebencian rakyat dengan menghapuskan amalan perhambaan hutang dan beliau memberikan perlindungan kepada hamba berhutang yang melarikan diri daripada tuantuan mereka.

2. . 3.tidak puas hati terhadap perlaksanaan system residen. Walaupun penentangan rakyat di kedua-dua negeri gagal mengusir British namun hal ini mengajar pihak British sendiri agar lebih sensitive dalam urusan melakukan perubahan dan pembaharuan di negeri-negeri Melayu. Bagaimanapun British berjaya mengawal pemberontakan yang berlaku kerana kelemahan susunan pertahanan di pihak rakyat Pahang sendiri. Bagaimanapun kejayaan itu tidak kekal lama kerana British telah menghantar sepasukan tentera ke Pasir Salak untuk menamatkan penentangan rakyat Perak. kemuncak daripada perasaan benci rakyat terhadap British membawa kepada komplot untuk membunuh Birch yang telah dilaksanakan pada 2 November 1875. Di Perak pula.

Penduduk Melayu pada pertengahan abad ke 19. Jumlah Penduduk a. . Bugis. c. Nisbah Jantina a. Minangkabau. Kedatangan imigran dari Indonesia. menjelang tahun 1921 meningkat sehingga 3 juta orang. 3.3% penduduk bukan Melayu. 3. Kehadiran kaum-kaum lain mempengaruhi dan mengubah sistem sosial negara keseluruhanya. 2. China dan India berpunca daripada pelbagai sebab yang berlaku di T. Tidak terdapat sebarang sikap perkauman dan permusuhan di kalangan bangsa Melayu. Jenis Penduduk a. b. c. Hanya 12 % dilahirkan di Tanah Melayu pada 1921.000 . Isi-isi Kesan Sosial (10 m) 1. Cina dan India. Tujuan mereka adalah untuk mencari rezeki dan kekayaan dan kembali semula ke negara asal. 2. Kemasukan orang Cina dan India . mempunyai jumlah nisbah jantina yang seimbang. d. 1921 hanya 22% daripada jumlah orang Cina dilahirkan di Tanah Melayu. Orang India juga merupakan penduduk tidak tetap. b. Umumnya terrdapat 3 kumpulan kaum utama di T.Melayu dan negara asal mereka.Melayu iaitu Melayu. orang Melayu tidak lagi menjadi kaum majoriti.6. Orang Melayu dan orang asli merupakan penduduk asal di Tanah Melayu.7% berbanding 53. jumlah kaum Melayu hanya melebihi sedikit dari jumlah kaum bukan Melayu iaitu penduduk Melayu hanya 44. Banjar dan sebagainya menambahkan bilangan plenduduk. Keadaan ini berubah berikutan munculnya kaum China dan India. Penduduk Melayu merupakan penduduk tetap dan peribumi. Bincangkan kesan sosioekonomi akibat kedatangan imigran pada abad ke 20 Pengenalan: 1. e. dianggarkan menjelang 1921. Orang Indonesia seperti masyarakat Jawa. 1870 jumlah orang Melayu hanya 500. 4. 1921 hampir setengah penduduk Tanah Melayu adalah penduduk tidak tetap.

c. Orang Melayu : umumnya tinggal di kawasan lembah sungai dan kawasan pertanian. melombong secara kecil-kecilan. Mulai 1920 an.Kehadiran mereka membolehkan pembukaan lebih banyak estet getah yang besar oleh orang-orang Eropah. Taiping. Serian dan Sarawak menjadi pengeluar lada hitam kedua terbesar di dunia selepas Indonesia. masing-masing jauh melebihi jumlah wanita. Kuala Lumpur dan Seremban. damar dan getah perca. Kesimpulan: (2 m) 1.515 orang buruh India di lading-ladang getah di negeri Melayu bersekutu. Orang Cina juga menetap di ladang getah 1896 . Wujud Sistem Sekolah Vernakular . Orang India : Mereka menetap di kawasan ladang getah dan kelapa sawit. Pertumbuhan Bandar a. bilangan wanita India hanya 171 orang. perdagangan dan pertukangan mahir. Mengamalkan ekonomi sara diri seperti menanam padi. 2. 4. Berasaskan bahasa masing-masing. 1870 Johor mempunyai 1200 ladang gambir dan lada hitam dengan jumlah buruh Cina berjumlah 15 000 orang. Penghujung abad ke-19 sejumlah 43. Pengenalan Kaum Mengikut Fungsi Ekonomi a. Kuala Lumpur. 1876 Sarawak menyerahkan konsesi kepada orang Cina dari Singapura untuk menanam lada hitam di sekitar Kuching. Bilangan kaum lelaki India dan China.b. Cina dan Tamil b. 16 kawasan yang ditanam dengan getah telah dibuka oleh pengusaha Cina bernama Tay Choy Yan c. terdapat orang Sikh yang terlibat dalam bidang perniagaan dan bidang professional. Pendidikan Plural a.buku dan guru diambil dari Negara asal 5. b. Kuala Lumpur dan Kelang. Wujud Bandar seperti Taiping. Sebilangan orang Cina terllibat dalam bidang perladangan serta penanaman lada hitam dan gambir di Johor di bawah system Kangchu. . 1911 bilangannya 308 orang dan 1921 meningkat sehingga 406 orang. Kebanyakan tinggal di bandar perlombongan seperti Ipoh. Penghijrahan kaum Imigran membawa kemajuan ekonomi Tanah Melayu terutama sektor pertanian dan perlombongan. Sebahagian orang India bekerja membina jalanraya. jalan keretapi dan buruh di pelabuhan. Ipoh. Kesan Ekonomi 1. Turut menimbulkan beberapa masalah social seperti kegiatan kongsi gelap. Orang Cina : Merupakan masyarakat bandar. 1901 bagi setiap 1000 orang lelaki India. sentiment perkauman dan setinggan. Terdapat mereka yang menetap di Bandar besar seperti Ipoh. menangkap ikan dan mengutip hasil hutan. Lazimnya menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan perlombongan. Seremban dan lain-lain. Melayu.

Pembinaan jalan keretapi diadakan untuk memajukan perusahaan bijih timah. Halkan perkembangan dan kesan sistem pengangkutan keretapi dan jalan raya di Tanah Melayu sehingga sebelum Perang Dunia kedua. 17. 13. Jalan keretapi pertama dibina di antara Taiping ke Port Weld sejauh 13 km tahun 1885. Sungai Petani. 1889 dipanjangkan ke Port Swettenham. 6. 3. Isi-isi: PERKEMBANGAN JALAN KERETAPI (7 m) 1. 1923 selesai hingga ke Singapura. 1908 syarikat ini diambil alih oleh kerajaan negeri Melayu bersekutu. 9. 1903 dari Seremban ke Prai. sistem berbentuk tradisional seperti pengangkutan sungai. Perkembangn ini dikaitkan dengan British untuk memudahkan pergerakan dan menguasai kawasan tertentu. 1893 dari Tapah ke Telok Anson.7. 4. 15. 3. 10. Menjelang 19 41 Tanah Melayu mempunyai satu jalinan jalan keretapi yang lengkap dari Selatan ke Utara dan ke Timur. 11. 16. 1891 Port Dickson ke Seremban . 1909 ke Johor Bharu. 1931 dari Gemas ke Bahau-ke Mentakab-ke Kuala Lipis-ke Gua Musang-ke Tumpat dank e Sungai Golok. Alor Star dan Padang Besar siap dibina. 12. 2. 1896 Kuala Lumplur ke Bukit Kuda. Jalan-jalan keretapi yang terdapat di negeri-negeri berlainan mula disambungkan oleh negeri-negeri Melayu Bersekutu pada 1896 atas usaha Frank Swettenham. 14. 2. 1895 dari Tapah ke Ipoh. Pengenalan: 1. 8. Sebelum itu. 7. laut dan denai digunakan. 1918 dari Prai ke Bukit Mertajam. Perkembangan perusahaan melombong bijih timah dan getah menimbulkan keplerluan mengadakan system pengangkutan membawa keluar hasil ke pelabuhan. 5. 18. Perkembangan sistem pengangkutan moden bermula selepas 1874 dengan pembinaan rangkaian jalan keretapi dan jalan raya. PERKEMBANGAN JALAN RAYA (7 m) . Kemajuan sistem pengangkutan di Tanah Melayu bermula selepas penguasaan British pada 1874. 4. 1892-1893 Kuala Lumpur-Rawang-Kuala Kubu Bharu dan Kuala Lumplur-Sungai Besi. 1892 perhentian keretapi tetap dibina di Kuala Laumplur. dibina oleh Syarikat kertapi Sungai Ujong.

6. Port Weld. Ini menambah bilangan masyarakat majmuk. Pembinaan jalanraya ke Pantai Timur agak kplerlahan.Melayu memplunyai 2560 km jalan raya bertar. 7. ke Pasir Putih pada 1915. 5. 5. Usaha British ini mempercepatkan pembangunan ekonomi dan sosial. 4. Di Kota Bharu terdapat sebatang jalanraya di sekitar plekan sebelum dipanjangkan 10. Pantai Timur kurang membangun. sebatang jalan raya dari Kota Bharu ke Kuala Terengganu dibina. dan lain-lain. .1. 2. T. Menyebabkan kemasukan buruh asing dari India dan Sri Lanka kerana terlibat dalam membina laluan dan bekerja dalam perkhidmatan teknikal. British meluas dan memantapkan kuasa politik di Tanah Melayu. Menggalakkan perdagangan di Tanah Melayu. 9. 3. 10. Kesimpulan: (2 m) 1. 1899 dari Kuala Lumplur ke Kuantan disiapkan. Port Dickson. 2. 1928 jalanraya dari Singapura ke Utara siap dibina. Awalnya dibina untuk menghubungkan kawasan Bijih Timah dan getah ke pelabuhan. Terengganu tidak memplunyai walau sebatang jalanraya sehingga 1931 apabila 12. Penerokaan kawasan yang berpotensi untuk pembangunan ekonomi pesat berlaku. Menggalakkan pembukaan Bandar-bandar baru dan pelabuhan seperti Gemas. Telok Anson. 11. Bermula giat selepas 1902 apabila kenderaan bermotor diperkenalkan di Eropah 3. Pengeksploitasian sumber bijih timah dan getah semakin merangsangkan dengan peningkatan jumlah eksport. Memudahkan kemasukkan barangan luar seperti mesin-mesin. 8. 3. Berlaku proses penyatuan politik penduduk Tanah Melayu. 7. Dibangunkan agak lewat. Penduduk bebas bergerak dan ini menggalakkan perasaan kebangsaan untuk menentang British. 2. 13. 1906. 12. 9. 1945 jalan raya ini dipanjangkan ke Kuantan KESAN (6 m) 1. 6. British dapat mengeksploitasi sumber ekonomi negara. 11. Kemajuan ekonomi bertumpu di Pantai Barat dan membawa pembangunan yang tidak seimbang. British mencadangkan penubuhan negeri-negeri Melayu Bersekutu dan kemudian pembentukan negeri melayu tidak bersekutu pada tahun 1910. barangan keperluan 4. 1911 jalan raya utama ke Prai dibina. Tanjong Malim dan sebagainya. Port Swettenham. 8.

. Jelaskan sebab-sebab pengagihan kuasa pusat (desentralisasi) dan langkah-langkah ke arahnya di Negeri-negeri Melayu Bersekutu sehingga tahun 1939.8.

Di samping itu juga Majlis Mesyuarat Negeri juga tidak mempunyai kuasa ke atas perbelanjaan awam. Pada masa yang sama juga. desentralisasi didefinasikan sebagai “…. Raja-raja di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu (Kedah. Penyatuan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dengan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Keadaan ini bertambah meruncing apabila harga getah dan bijih timah jatuh sehingga membawa kepada berlakunya krisis kewangan pada tahun-tahun 1921-1923. Pembentukan Persekutuan 1896 telah mewujudkan satu sistem pemusatan kuasa yang keterlaluan di tangan Residen Jeneral di Kuala Lumpur. Kelantan. Semua hal-ehwal pentadbiran ditadbirkan di bawah jabatan-jabatan Persekutuan di Kuala Lumpur. menukarkan atau memecat pegawai dan menetapkan gaji tanpa persetujuan daripada Residen Jeneral atau Gabenor. kerajaan pusat mengekalkan kuasa yang cukup untuk menjaga keselarasan pentadbiran dan kestabilan kewangan”.Pengenalan: 1. pemulangan Kuasa pentadbiran. 2.Hasrat Inggeris untuk menggabungkan Negeri-negeri Melayu Bersekut dengan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu di bawah satu unit pentadbiran. . melantik. – Sir Lawrence Guillemard (Persurujaya Tinggi) dengan Sir George Maxwell (Rasiden Jeneral) telah membantut pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Menurut L. Di samping itu kerajaan Inggeris juga terlalu boros membelanjakan wang dengan membayar gaji yang tinggi kepada para pegawai Inggeris. Dasar desentrlisasi disifatkan sebagai satu usaha untuk mengurangkan kuasa kerajaan pusat dengan cara mengembalikan sebahagian daripada kuasa itu kepada kerajaan negeri.Bertujuan untuk memulihkan keadaan kewangan yang merosot di Negeri-negeri Melayu Bersekutu. kedudukan mereka seperti patung sahaja. 4. Perebutan kuasa antara Rasiden Jeneral dengan Pesuruhjaya Tinggi. Kemelesetan ekonomi dunia tahun 1920-an . perundangan dan kewangan secara berperingkat oleh kerajaan pusat kepada kerajaan negeri.A. 3.Sultan-sultan telah kehilangan kuasa politik. Isi-isi (10 m) Sebab-sebab Desentralisasi Rasa tidak puas hati sultan .Terengganu dan Johor enggan menyertai persekutuan tersebut kerana Raja-raja bimbang dengan penyertaan mereka dalam persekutuan akan menyebabkan mereka akan kehilangan kuasa politik seperti apa yang terjadi kepada Raja-raja Negeri Melayu Bersekutu. Dengan pengagihan kuasa kepada negeri-negeri masing-masing maka perbelanjaan kerajaan pusat akan berkurangan kerana pentadbir-pentadbir yang berkhidmat dalam sesebuah negeri itu akan dibiayai oleh kerajaan negeri sendiri.. Pengagihan kuasa kerajaan Persekutuan kepada kerajaan-kerajaan negeri akan dapat mengurangkan kuasa Rasiden Jeneral .Mills. Inggeris berharap dengan dasar desentralisasi akan dapat menarik Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu untuk menyertai persekutuan.

Pejabat kerajaan diletak di bawah kuasa Ketua Pejabat Persekutuan.Bertujuan Untuk menyekat kegiatan politik yang bersikap anti-Eropah di kalangan orang-orang Cina yang begitu meluas. Namun ia tidak berjaya dilaksanakan sepenuhnya ekoran kurangnya sokongan daripada Raja- . 4. Jawatan Ketua Setiausaha dihapuskan. f. b. Majlis Mesyuarat Negeri diberi kuasa gubal undang-undang negeri sendiri. Semasa pemerintahan Sir Cecil Clementi Smith a. Jawatan Ketua Setiausaha dihapuskan dan diganti Jawatan Setiausaha Persekutuan yang pangkatnya lebih rendah dari Residen. Memulihkan DURBAR. . b. 2. Hasil laporan Samuel Wilson. Satu perjanjian ditandatangani antara British dengan Sultan-sultan Melayu berkaitan keahlian MPP dan bidang kuasa MPP serta Majlis Mesyuarat Negeri. Kedudukan Majlis Mesyuarat Negeri dipulihkan-diberi kuasa yang lebih dalam soal kewangan. Sultan-sultan tidak lagi menjadi ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan. Semasa pemerintahan Sir Lawrence Guillemard a. Hal berkaitan ketenteraan mesti mendapat persetujuan Majlis Mesyuarat Negeri. b. e. Semasa pemerintahan Sir John Anderson a. Negeri-negeri Selat mempunyai Majlis Perundangan Negeri-negeri Selat. c. c. Negeri-negeri diberi kuasa mentadbir semua jabatan kecuali Jabatan Keretapi. Pelaksanaan desentralisasi akan dapat mengimbangkan kedudukan orang-orang Cina dengan orang-orang Melayu. dasar desentralisasi dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 1934 hingga 1941. desentralisasi dalam erti kata sebenar tidak wujud kerana Anderson telah memusatkan kuasa yang berlebihannya di tangannya. Langkah-langkah kearah desentralisasi: 1. b.5. b. 3. Cadangan Laporan Sir Samuel Wilson a. Sokongan orang Melayu untuk mengimbangi sikap anti-Inggeris. Walau bagaimanapun. d. Menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan 1909 . Kastam dan Pos. Membubarkan Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan membentuk satu kesatuan menggabung semua negeri. Majlis Perundangan Persekutan ditubuhkan di Kuala Lumpur. Gabenor Negeri-negeri Selat dilantik sebagai Pesuruhjaya Tinggi bagi 9 buah negeri Melayu dan dibantu oleh Setiausaha Persekutuan. d. Kesimpulan: (2 m) a.

Dasar British yang kurang memberi perhatian kepada bidang pendidikan telah mewujudkan system plendidikan vernacular. PENGENALAN 1. Huraikan ciri-ciri utama Sistem Pendidikan Vernakular Melayu dan Inggeris dari tahun 1874 sehingga sebelum Perang Dunia Kedua meletus. tidak terdapat system pendidikan kebangsaaan di Tanah Melayu semasa penjajahan British. .raja Melayu dan masyarakat tempatan serta meletusnya Perang Dunia Kedua. Amnya. 2. Pendidikan vernacular bermaksud system plendidikan yang berasaskan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar. 3. 9.

Sekolah Inggeris menyediakan pelajaran bagi semua kaum di Tanah Melayu. masjid dan sekola pondok. pertengahan dan pengkhususan. Pendidikan vernacular gagal memupuk perpaduan kaum kerana mereka terpisah antara satu sama lain. Sekolah Melayu hanya memberikan pendidikan rendah sehingga darjah enam. sekolah Melayu hanya terhad kepada sekolah rendah sehingga darjah empat dan maktab perguruan sahaja. Lulusan sekolah pondok bakal berkhidmat sebagai guru agama serta berkhidmat kepada masyarakat. Antara tahun 1914-1940 tidak terdapat sekolah menengah aliran Melayu di Tanah Melayu. Pendidikan Madrasah pula dilaksanakan mengikut tahapiaitu permulaan. 4. Unsur dualisme dalam pendidikan vernacular Melayu iaitu untuk menjadikan anak-anak petani dan nelayan yang lebih baik daripada ibu bapa mereka. R. Kurikulumnya ialah membaca dan memahami al-Quran. 6. Anak-anak Melayu diajar menulis. Cina. 14. 8. Sebelum penjajahan British. 5. 13. Isi-isi Pendidikan Vernakular Melayu 1. menulis dan memplelajari asas kira-kira. 11. 2. Pendidikan vernacular Melayu rendah mutunya dengan tumpuan hanya kepada asas-asas seperti membaca. membaca dan mengira di samping ilmu geografi. Tempoh pengajian di sekolah pondok lama iaitu sehingga 10 tahun. Sekolah Melayu yang terawal dibuka dibuka di negeri Selat iaitu Sekolah Melayu Gelugor dan Sekolah Melayu Bayan Lepas Pulau Pinang. 5. menulis dan mengira. 10.O. Pendidikan Vernakular Inggeris (10 m) 1. Mudir atau guru besar bertanggungjawab mengurus perjalanan sistem madrasah dan urusan kewangan.4. Sekolah yang didirikan British untuk orang Melayu kurang mendapat sokongan walaupun percuma disebabkan syak wasangka ibu bapa Melayu tentang sekolah yang didirikan oleh orang asing. 15. Diusahakan oleh mubaligh Kristian dan badan-badan awam. . serta kemahiran membaca. tiada pengajaran Al-Quran. 1905 MCKK ditubuhkan khas untuk anak bangsawan Melayu yang menjadi alat pentadbiran British berteraskan sistem plendidikan terbaik di Britain. 9. Sekular bermaksud pendidikan yang berkaitan dengan ilmu keduniaan. 7. British mendirikan sekolah Melayu untuk memberi pendidikan secular kepada anak petani dan nelayan. 3. hokumhukum agama.Winstedt selaku Penolong Pengarah telah mencadangkan penubuhan MPSI 1922 di Tanjung Malim Perak bagi melatih guru-guru Melayu . Empat aliran sekolah yang berbeza telah wujud semasa penjajahan British iaitu Melayu. 12. mempelajari bahasa Arab. lokasi sekolah yang agak jauh dari rumah dan tentangan golongan konservatif. seni pertukangan dan perkebunan. kanak-kanak Melayu mendapat pendidikan di surau. tenaga anak-anak Melayu diperlukan di sawah dan di rumah. Tamil dan Inggeris.

Pegawai British seperti Frank Swettenham dan Martin Lister menggangap bahawa apabila pelajaran percuma diberikab. 9. Sek Inggeris yg pertama didirikan akibat desakan orang ramai ialah Victoria Institution. 7. Murid dari sek Inggeris belajar sejarah dan geografi British serta kesusasteaaan Inggeris yg tidak berkaitan orang Asia. 10. Mata pelajaran seperti nahu Inggeris. Wujud perbezaan yang nyata di antara Sekolah Vernakular Melayu dan Sekolah Vernakular Inggeris di Tanah Melatu di anatara tahun 1874 sehingga sebelum Perang Dunia Kedua. 3. memasak dan muzik. Setelah Biasiswa-biasiswa Negeri. PENUTUP (2 m) 1. Biasiswa Queen dan Sijil Cambridge diperkenalkan barulah Sek Inggeris mempunyai sukatan yg seragam iaitu – sek rendah selama 7 tahun. Ingg pertama – didirikan di Negeri-negeri Selat – digelar Sek Free dan terbuka utk semua kaum. tekun dan jujur. sek menengah selama 4 thn. 11. 6. Sek. Sejarah di ajar berdasarkan sejarah Rom atau Britain.2. 8. membuat kasut dan pakaian. Sukatan pelajaran di sek Inggeris berdasarkan sukatan pelajaran sekolah menengah di England. Keadaan ini wujud kerana Inggeris ingin merialisasikan dasar pecah dan perintahnya. Tujuan sekolah Inggeris – supaya penduduk tahu membaca. 5. Sejarah dan Geografi di ajar di sek Inggeris dlm tahun ke 3. Sek perempuan Inggeris menekankan kelas jahitan. Kelas yg lebih tinggi mengajar kemahiran pertukangan kayu. Sek Inggeris yg lain ialah Malacca Free School dan SingaporeFree School. Walau bagaimanapun Inggeris memerlukan ramai kerani dan pegawai rendah yang mahir berbahasa Inggeris. Sek Inggeris dibahagikan kpd sek perempuan dan sek lelaki. . para pembesar lebih mudah bekerjasama. menulis dan mengira. Sek Inggeris yg pertama ialah Penang Free School – bertujuan melahirkan golongan pegawai yg cerdik. 3. Terdapat Sek Inggeris yg ditubuhkan oleh badan mubaigh Kristian seperti Pertubuhan Mubaligh London yg berkembang apabila mendpt bantuan kerajaan British. 2. Akhir tahun 1947 terdpt kira-kira 33 buah sek mebaligh utk kanak-kanak perempuan. Menjelang tahun1950-an barulah ada usaha-usaha untuk menjadikan pendidikan sebagai alat mencapai perpaduan. 4. Terdapat Sek Inggeris Kerajaan di Negeri Melayu yg menawarkan pelajaran percuma kpd anak lelaki golongan pembesar.

2. Tanah Melayu pernah mengeksport bijih timah ke India. 3. Perusahaan bijih timah dan getah di Tanah Melayu telah berkembang pesat selepas kedatangan British .10. Bincangkan kesan-kesan perkembangan bijih timah dan getah ke atas ekonomi Tanah Melayu. Arab dan China. PENGENALAN (3 m) 1. Perlombongan bijih timah sudah pun bermula sebelum kedatangan British lagi. Penanaman getah pula telah diperkenalkan oleh British dengan membawa masuk benih dari Amazon. .

4. Kedua-dua kegiatan ini mencapai perkembangan pesat semasa era pemerintahan British di Tanah Melayu. 5. Tanah Melayu menjadi pengeluar utama dunia bagi bijih timah dan getah. ISI-ISI (20 m) 1. Perkembangan Ekonomi Menjelang akhir abad ke 19 ciri-ciri ekonomi moden Tanah Melayu telah muncul. Teras ekonomi Tanah Melayu adalah berlandaskan perkembangan perusahaan bijih timah dan getah. Kedua-dua bahan ini merangkumi 47 % daripada keseluruhan pendapatan Negara. 2. Perkembangan sistem perhubungan. Perkembangan sistem perhubungan moden iatu pembinaan rangkaian landasan Keretapi dan jalanraya turut memajukan lagi ekonomi Tanah Melayu. Peringkat awal pembinaan jalanraya dan landasan keretapi adalah dirangsangkan oleh keperluan untuk mengangkut bijih timah dan juga disebabkan tiadanya istem perhubungan yang memuaskan kecuali melalui sistem sungai dan kereta lembu sebelum tahun 1874. Kemajuan Pelabuhan. - Dengan wujudnya landasan keretapi pertama beberapa pelabuhan baru mula Muncul contohnya Port Weld, Telok Anson dan Port Swettenham. Kemunculan Bandar Baru. § Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah menyebabkan munculnya bandar § Bandar baru di kawasan pendalaman § Bandar-bandar ini kemudianya mengambilalih fungsi pentadbiran daripada Bandar § di pesisiran pantai atau kuala sungai . contohnya Taiping, Ipoh, KL dan Seremban. § KL menjadi tempat pertemuan jalanraya dan jalan keretapi yang utama. § Gemas merupakan tempat persimpangan jalan keretapi ke pantai barat dan pantai timur. Ketidakseimbangan Perkembangan Ekonomi. § Negeri-negeri yg mengalami perubahan paling besar ialah Selangor dan Perak Yang kaya dengan bijih timah. Di negeri-negeri tersebut British telah membina Infrastruktur yang lengkap. § Pahang yg mempunyai keadaan geografi, masalah pengangkutan, kekurangan infrastruktur dan galian yang berharga terus merosot. § Terengganu dan Kelantan yg tidak mempunyai potensi bijih timah dan getah. Ketinggalan dari aspek perkembangan ekonomi. Perkembangan Industri Sampingan. - Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah turut membawa kepada Perkembangan perusahaan sampingan yang berkait rapat dengan kedua-dua perusahaan tersebut. Contohnya;

a. Industri peleburan bijih timah di Pulau Pinang dan Seberang Perai. b. Industri berasaskan getah seperti membuat kasut dan barangan berasaskan getah. c. Industri membina kapal korek, kapal kecil dan mesin memproses getah seperti Syarikat United Engineers. Peluang Pekerjaan. - Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah telah menyediakan peluang pekerjaan. - Keadaan ini menyebabkan tumpuan kepada akativiti ekonomi dan pembinaan infrastruktur di kawasan Bandar atau kawasan yang kaya dengan bijih timah dan getah. Kemunculan Sistem Dwiekonomi. - Sektor pertanian tradisional seperti penanaman padi dan penangkapan ikan tidak diambil berat oleh British. - Pertanian tradisional yg diamalkan oleh orang Melayu terus ketinggalan dan berbentuk sara diri sahaja. - Muncul sistem dwiekonomi di Tnah Melayu yg terdiri daripada kegiatan ekonomi moden yang berlandaskan eksport di Bandar dan eknomi tradisional yang berlandaskan pertanian sara diri di kawasan luar Bandar. KESIMPULAN (2 m) - Perusahaan bijih timah dan getah telah emngalami perkembangan yg pesat dan membawa kesan yang nyata keatas ekonomi Tanah Melayu. - Kesan-kesan tersebut telah membantu British meningkatkan pendapatan dan mengukuhkan kedudukan mereka di Tanah Melayu. - Di samping itu penduduk Tanah Melayu turut mendapat faedah dan meningkatkan taraf hidup mereka.

1. Sejauh manakah faktor bahasa dan kesusasteraan mempengaruhi kesedaran nasionalisme di kalangan orang Melayu di antara tahun 1900 hingga menjelang Perang Dunia Kedua? A. Pengenalan: Terdapat banyak faktor yang membawa kepada kesedaran nasionalisme: Faktor agama Kewartawanan Sistem pendidikan Intelektual Pengaruh luar Bahasa dan kesusasteraan B. Isi: Bahasa dan kesusasteraan: a. Karya-karya sastera bukan sahaja digunakan untuk hiburan tetapi juga untuk menimbulkan semangat kebangsaan di kalangan orang Melayu yang dihimpit oleh kaum imigran b. Menyedarkan masyarakat Melayu yang berada dalam kemunduran dan kemerosotan

khususnya dalam ekonomi menerusi novel ‘Dari Perangkap ke Penjara’ dan cerpen ‘Rumah Besar Tiang Seribu’ . c. ‘Hikayat Faridah Hanom’ karya Syed Sheik Al-Hadi memperjuangkan emansipasi wanita dan pentingnya wanita Islam moden diberi hak yang sama seperti kaum lelaki d. ‘Putera Gunung Tahan’ karya Ishak Hj Muhamad menceritakan tentang kelemahan pemimpin Melayu dan ketidakjujuran British. e. Abad ke-20 muncul karya untuk menyedarkan masyarakat Melayu pentingnya pendidikan dan keazaman untuk mencapainya. f. Shamsudin Salleh melalui cerpen ‘Cermin Pergaulan Hidup di Dunia’ mengisahkan tentang tekanan di bawah penjajahan British. g. Puisi dan syair oleh Harun Aminurrashid – semua puisi bertemakan semangat kebangsaan Melayu. Contoh: ‘Semenanjung’, ‘Rayuan Bangsamu’, dan ‘Perwira Melayu’. h. Abdul Samad Ahmad dalam puisi ‘Serunai Pujangga’ menyeru orang Melayu bersatu dan bergerak cergas untuk mencapai kemajuan. i. Bidang kesusasteraan merupakan alat bagi masyarakat Melayu yang miskin meluahkan ketidakpuasan hati dan sebagai suatu protes secara senyap terhadap nasib malang di tanah air sendiri. j. Bidang kesusasteraan menyedarkan orang Melayu tentang perjuangan golongan intelektual melindungi agama, bangsa, dan negara. Intelektual: a. Perjuangan golongan ini berkait rapat dengan bidang bahasa dan kesusasteraan. b. Terdapat tiga golongan intelektual yang membangkitkan nasionalisme Melayu iaitu golongan intelektual berpendidikan Arab, Melayu, dan Inggeris. c. ‘Al-Imam’ meniupkan seruan Islah Islamiyyah di Tanah Melayu dan diilhamkan oleh tokohtokoh berpendidikan Arab di Timur Tengah. Contoh: Sheikh Mohd Tahir Jalaluddin dan Sheikh Mohd Salim Al-Kalali d. Golongan intelektual yakin umat Islam boleh diselamatkan sekiranya mengikuti apa yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis, mengutuk mereka yang mengamalkan agama sematamata dan enggan menerima hakikat perubahan masa yang menyebabkan pemikiran umat Islam kolot dan mundur. e. Perjuangan golongan intelektual berpendidikan Inggeris muncul akibat penguasaan ekonomi oleh bangsa asing. f. Golongan ini juga bersikap sederhana dan boleh bekerjasama dengan pihak penjajah. Perjuangan mereka meliputi soal sosio-ekonomi masyarakat Melayu. seperti peluang melanjutkan pelajaran ke luar Negara. Contoh : Dato’ Onn bin Jaafar dan Mohamad Eunos bin

Akhbar menyalurkan ilmu dan mesej supaya masyarakat Melayu mencapai kemajuan dalam hidup. Contoh: Majlis. Contoh: Persatuan Melayu Pahang dan Perak. Intelektual terkemukaa berpendidikan Melayu ialah Ibrahim Hj Yaacob Sistem Pendidikan: a. MPSI merupakan tempat berkumpul golongan intelektual Melayu daripada golongan bawahan yang mempunyai kesedaran untuk memperbaiki nasib orang Melayu. Bidang ini turut memberi sumbangan meningkatkan kesedaran politik masyarakat Melayu. Mereka menuntut keistimewaan yang diberikan kepada orang British perlu juga diberi kepada orang Melayu. Perang Rusia-Jepun (1904-1905). Utusan Melayu. Contoh: sistem pendidikan Arab yang dikenal sebagai sistem sekolah pondok c. Pergerakan Turki Moden. i. Golongan ini lebih radikal berbanding dengan intelektual berpendidikan Arab dan Inggeris. Al-Imam. Idaran Zaman. Terbukti perkembangan pendidikan dalam dan luar negeri melahirkan golongan intelektual terpelajar yang berperanan penting membangkitkan gerakan nasionalisme. Faktor-faktor lain juga tidak kurang pentingnya dan berkait dengan faktor bahasa dan kesusasteraan . Peristiwa di luar Tanah Melayu memberi kesan besar kepada semangat nasionalisme orang Melayu. d. Pelajar-pelajar yang menuntut di Timur Tengah dipengaruhi oleh gerakan reformis Islam. Contoh: perkembangan politik Indonesia. Kewartawanan: a. b. Golongan intelektual Melayu memainkan peranan membentuk persatuan-persatuan dan kelab. Faktor Luaran: a. Perkembangan sistem pendidikan Inggeris melahirkan golongan intelektual yang memperjuangkan hak-hak dan keistimewaan orang Melayu. Bahasa dan kesusasteraan merupakan faktor penting membangkitkan kesedaran kebangsaan di kalangan orang Melayu. Kesimpulan: a. Lembaga Malaya. b. h.Abdullah. c. dan Majalah Guru. e. dan kejayaan Revolusi 1911 di China. b. Warta Negara. g. b. Mereka menubuhkan persatuan-persatuan Melayu peringkat negeri. Warta Malaya.

2. Pada 12 Feb 1946. Pendahuluan: Sejak 1941 keluarga Brooke mentadbir Sarawak. Isi: 1. desakan oleh kerajaan British. Pergerakan Pemuda Melayu Sibu (PPMS) dan Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak juga membantah. Charles Brooke mengisytiharkan perlembagaan yang menjanjikan pemerintahan sendiri kepada rakyat Sarawak. Huraikan proses gerakan anti-penyerahan di Sarawak dan terangkan faktor-faktor kegagalannya. Kemuncak gerakan anti-penyerahan ialah peristiwa pembunuhan Sir Duncan Stewart oleh Rosli Dhobie . Sarawak diperintah oleh raja putih selama 100 tahun. Penentangan terhadap dipenyerahan Sarawak wujud kerana bertentangan dengan perlembagaan 1941. Tunjuk perasaan diadakan di Kuching semasa perlantikan gabenor British yang pertama di Sarawak. Pada tahun 1941. Sir Charles Arden Clarke. Sarawak diserah kepada Britih dan menjadi tanah jajahan British Penyerahan Sarawak mendapat tentangan daripada masyarakat tempatan. British mengharamkan PPM dan mengeluarkan Pekeliling no 9 yang melarang kakitangan awam menyertai gerakan ini atau terlibat dalam tunjuk perasaan menentang British. 10. Vyner Brooke tidak berunding dengan ketua-ketua kaum bumiputera Sarawak. Charles Vyner Brooke sudah tua dan tiada pengganti berkebolehan. Persatuan Melayu Sarawak (PMS) di bawah pimpinan Datu Patinggi Abang Haji Abdillah menghantar surat bantahan kepada Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan 7. Vyner Brooke telah menyerahkan Sarawak kepada British kerana kerajaannya tidak mampu memulihkan ekonomi Sarawak. 8. 6. Pada 1 Julai 1946. Selepas kekalahan Jepun. Penyerahan akan melambatkan proses kemerdekaan. 5. 4. Charles Vyne Brooke meninggalkan Sarawak apabila Jepun menyerang 3. 2. 9.

Rakyat tempatan tidak bersatu. Kesimpulan: Menunjukkan kesedaran nasionalisme di kalangan masyarakat Sarawak British memberi jaminan akan membantu Sarawak memperoleh pemerintahan sendiri Kedudukan British di Sarawak semakin kukuh. Tidak dibenarkan terlibat dengan tunjuk perasaan 17. Mereka mengeluarkan pekeliling no 9 yang memberi amaran kepada kakitangan kerajaan. Tindakan British mengharamkan pertubuhan gerakan anti-penyerahan 14. Rosli ialah ahli Rukun 13 kumpulan sulit yang ditubuhkan oleh PPMS. 15. Faktor-faktor kegagalan: 13. Penangkapan ahli pergerakan pemuda Melayu – dihukum mati atau dipenjarakan. 16. kurang pendidikan dan pendedahan politik. 12.11. .

Pelaksanaan Malayan Union (MU) mendapat tentangan daripada orang Melayu.3. British terpaksa membubarkan MU dan menubuhkan satu jawatankuasa kerja untuk merangka perlembagaan Tanah Melayu yang baru 2. Diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi dan dibantu oleh Majlis Mesyuarat Kerja Dewan Undangan Persekutuan c. Kedaulatan dan kuasa sultan dipelihara. Terangkan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan reaksi penduduk Tanah Melayu terhadap penubuhannya. Pemberian kerakyatan mengikut prinsip jus soli dihapuskan dan syarat memohon kerakyatan diperketatkan 2. Sebahagian besar masyarakat Melayu menyokong kerana hak-hak istimewa masyarakat Melayu dikembalikan b. Ciri-ciri: a. PKMM dan PUTERA menentang kerana pemimpin UMNO yang menganggotai jawatankuasa kerja yang berfungsi menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan syarat-syarat . Orang Melayu diberi hak-hak istimewa sebagai kaum bumiputera f. Pengenalan: 1. Majlis Perundangan pula bertanggungjawab dalam menggubal undang-undang d. AWAS. Pada 1 Februari 1948 Persekutuan Tanah Melayu (PTM) telah diisytiharkan Isi: 1. Sultan memerintah dengan bantuan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Undangan Negeri yang mempunyai kuasa menggubal undangundang negeri e. Reaksi: a. Masyarakat Melayu yang menjadi anggota parti berhaluan kiri seperti API. PTM terdiri daripada 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri Selat b.

menyedarkan orang Melayu tentang kepentingan pendidikan peringkat tinggi b. Ditubuhkan di Kota Bharu oleh Asa’ad Shukri bin Haji Muda dan Abdul Kadir Abadi 2. Ditubuhkan oleh Muhammad Uenos Abdullah 2. menuntut sebidang tanah khas g. menyatupadukan masyarakat Melayu Kelantan i. Mereka dapat memperjuangkan kedaulatan raja-raja Melayu dan hak istimewa orang-orang Melayu 3. memajukan kedudukan sosio-ekonomi orang Melayu 1. menawarkan biasiswa kepada anak Melayu f. PKMM. Bincangkan kemunculan pertubuhan-pertubuhan di Tanah Melayu antara tahun 1926 hingga 1941. Kejayaan e. memperjuangkan penglibatan wakil Melayu dalam Majlis Perundangan Negeri-negeri Selat Kelab Putera 1. AMCJA dan PUTERA bekerjasama dan mengemukakan idea-idea perlembagaan Tanah Melayu kepada kerajaan British Kesimpulan: 1. mencapai kemajuan dalam semua aspek kehidupan orang Melayu . Sebuah badan politik bukan Melayu (AMCJA) membantah cara-cara kerajaan memilih ahli jawatankuasa yang merancang cadangan perlembagaan bagi kerajaan PTM e. PTM 1948 menjadi asas kepada Perlembagaan Kemerdekaan 1957 4. AWAS. Masyarakat Melayu mendapat kejayaan menghapuskan rancangan MU dan memperkenalkan PTM 2. AMCJA turut membantah pertubuhan kerajaan PTM f. Tujuan: h. menyedarkan orang Melayu tentang kepentingan melibatkan diri dalam politik dan hak-hak serta kebebasan mereka d. mengingatkan kaum Melayu tentang kesan penjajahan British c. Pengenalan: Semangat nasionalisme abad ke-20 lebih menumpu kepada perkembangan ekonomi dan kemajuan social Pertubuhan dipimpin oleh golongan berpendidikan Isi: Kesatuan Melayu Singapura (KMS) 1. Tujuan: a.memperoleh kerakyatan semakin ketat c. API dan BATAS mendesak rakyat diberi kebebasan untuk memerintah negara d.

Tujuan: u. mengundang tokoh-tokoh seperti Ishak Haji Muhammad dan Ibrahim Haji Yaacob l. Tujuan: q. meningkatkan taraf pendidikan dan ekonomi orang Melayu t. Diasaskan oleh akhbar Saudara 5. Dibuka kepada semua orang Melayu yang berumur 16 tahun dan ke atas 3. terlibat dalam penerbitan Majalah Akhbar Putera m. ekonomi. Tujuan: w. Disokong oleh ramai orang Tanah Melayu dan Sabah 4. Raja Alang dan Abdul Rahim Kajai 2. Raja Bon b. Kegiatan j. Kota Bharu Persaudaraan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) 1. Ditubuhkan di Kota Bahru – pemimpin-pemimpin Persekutuan Setiawan Belia 2. Pasir Mas.1. Pemimpin utama Syed Alwi. Pemimpin . menyebarkan ilmu pengetahuan melalui penghasilan buku-buku dan penubuhan perpustakaan o. Kassim 3. Tujuan: p. Tujuan: n. mendesak supaya tanah Bandar di Kota Bharu. Ditubuhkan pada bulan September 1937 di Ipoh 2. Tengku Mohd Yasin. politik dan pendidikan k. Ditubuhkan di bawah pimpinan Tengku Muhammad dan Datuk Hussein bin Mohd Talib 2. menyampaikan masalah-masalah ekonomi dan social orang Melayu kepada pihak British G. Pasir Putih. Sebuah pertubuhan sosial dan kebajikan 6. Pemimpin . mengeratkan hubungan kerjasama di kalangan orang Melayu s. menganjurkan ceramah agama. Mohd Hashim 7. Kuala Krai dan Bachok dikecualikan daripada undang-undang penjualan tanah Persekutuan Setiawan Belia 1. Persatuan Melayu Selangor (1938) 1. kebudayaan.Wan Mohd Nur b.Tengku Ismail b. memajukan kepentingan orang Melayu melalui dasar kerjasama dengan British Persatuan Melayu Pahang (1938) 1. Raja Yahya. menyatupadukan ahli-ahlinya yang terdiri daripada bekas-bekas pelajar Madrasah Muhammadiah. Ditubuhkan pada 1934 2. memajukan pendidikan dan ekonomi orang Melayu v. meningkatkan taraf pendidikan kaum Melayu . memajukan kaum Melayu x. Wan Nasir dan Dr S. SM Zainal Abidin. menyatukan para peserta dari seluruh Tanah Melayu Persatuan Melayu Perak (1937) 1. Sheikh Abdullah Al-Maghribi dan Hamidun b. memelihara nasib orang Melayu Perak r. Raja Yaacob b.

Haji Siraj. Hassan b. Pada awal abad ke-20 telah muncul kesedaran nasionalis dikalangan pemimpin-pemimpin 2. menghapus rejim British di Tanah Melayu kk.Ishak Haji Muhammad. Parti politik pertama di Tanah Melayu 9. membantah undang-undang Tanah Simpanan ä. melindungi hak-hak orang Melayu ll.y. Pemimpin . Isa Mohammad b. Mereka juga memperjuangkan penglibatan orang Melayu dalam ekonomi dan menekankan kepentingan bidang pendidikan . menggesa bahawa hak keistimewaan orang Melayu dipelihara Kesatuan Melayu Muda (KMM) 8. Onan b. mendesak pertambahan dalam bilangan askar Melayu dan kewujudan angkatan udara dan laut di Tanah Melayu ö. Perjuangan aa. menyeru supaya pihak British menyekat kemasukan secara beramai-ramai kaum asing 1. membantah cadangan penubuhan sebuah universiti bari di Tanah Melayu dd. Sebuah parti radikal yang mengamalkan sikap tidak bekerjasama dengan British 11. Perjuangan: dd. menganjurkan Kongres Melayu SeMalaya bb. Pemimpin . menentang pihak British di Tanah Melayu jj. memelihara hak orang Melayu 7. menyatukan Tanah Melayu dengan Indonesia dalam konsep Melayu Raya Kesimpulan: 1.Tengku Mohammad Nasir Raja Nordin dan Haji Mohd Tahir b. menggesa supaya jawatan tinggi diberi kepada orang Melayu Persatuan Melayu Negeri Sembilan (1938) 5. Tujuan: ff. Ahmad Boestamam dan Mustapha Hussein 10. memelihara kepentingan adat istiadat dan kebajikan orang Melayu ee. mendesak kerajaan supaya membenarkan penglibatan orang Melayu yang lebih dalam perkhidmatan awam z. Mahmud. Dato’ Bandar Abdul Rahman 6. Manan. Abdul Karim Rashid. Perjuangan: ii.

penentangan melalui persatuan-persatuan Melayu yang mengadakan perarakan dan tunjuk perasaan. Jelaskan syor-syor Malayan Union (MU) serta reaksi orang Melayu terhadap penubuhannya. Singapura diasingkan dan British mengekalkan pemerintahan di situ . kedudukan raja-raja Melayu dikekalkan tetapi kuasa dikurangkan kepada hal-ehwal agama dan adat istiadat orang-orang Melayu d. Contoh : Persatuan Melayu Selangor dan Kelantan e. taraf kewarganegaraan berdasarkan prinsip jus-soli / taraf kerakyatan diberikan kepada orang asing dengan syarat yang longgar e. diketuai oleh gabenor dan dibantu oleh dua majlis iaitu Majlis Mesyuarat Kerja dan Majlis Mesyuarat Undangan c. penentangan melalui akhbar . orang-orang Melayu tidak puashati dan menentang cadangan MU b. gabungan sembilan negeri-negeri Melayu dan dua negeri-negeri Selat b. hak kewarganegaraan yang sama kepada semua semua orang tanpa mengira bangsa dan dan keturunan f. Reaksi terhadap penubuhan MU: a. Gabenor diberi kuasa untuk meluluskan dan membatalkan undang-undang 2. MU telah diperkenal pada 1946 .selepas Perang Dunia Kedua 2. Majlis Mesyuarat Negeri dikekalkan untuk menguruskan hal ehwal kerja tempatan h.Singapura mempunyai kekayaan ekonomi dan merupakan pusat pertahanan Inggeris (pengkalan tentera laut dan darat) g.orang Melayu telah memulaukan upacara pelantikan Gabenor MU g. 11 Mei 1946 .UMNO ditubuhkan dan akhirnya rancangan MU terpaksa dibatalkan . Syor-syor MU: a. 1 April 1946 . Pengenalan: 1.5.Utusan Melayu c. Dato’ Onn dan Persatuan Melayu Selangor mengadakan Kongress Melayu SeMalaya dan menyatukan keseluruhan persatuan Melayu f. Orang Melayu menentang MU kerana menghapuskan keistimewaan dan ketuanan mereka Isi: 1. menulis surat bantahan kepada kerajaan British di London d.

Kesimpulan: 1. Kerajaan British terpaksa bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin Melayu. MU mendapat tentangan darripada orang Melayu yang bersatu padu dan menubuhkan UMNO sebagai parti politik yang kuat. 2. Hasilnya satu perlembagaan baru dibentuk iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948 menggantikan MU .

Gabenor dibantu oleh Majlis Penasihat 6. 24 buah daerah ditadbir dengan bantuan Majlis Daerah m. Jelaskan perkembangan perlembagaan di Sarawak dan Sabah dari tahun 1946 hingga 1963. Sir Charles Arden Clarke f. Majlis Tempatan ditubuhkan bertujuan memberi latihan kepada penduduk tempatan dalam pemerintahan g. Majlis Negeri dan perlembagaan 1941 4. Majlis Undangan ditubuhkan dan Mahkamah Anak Negeri dikekalkan Isi: 1. Sistem ini kekal sehingga tahun 1963 2. bekalan elektrik dan air. 1956 – perlembagaan baru diluluskan i. jalan raya dan pungutan cukai h.6. kesihatan. Perlembagaan 1941 digunakan sebagai asas untuk mentadbir Sarawak e. Ahli Majlis Penasihat Bahagian memilih wakil ke Majlis Negeri o. selepas Jepun. Sabah: . 1 Julai 1946. Pengenalan kod undang-undang. Sarawak dibahagi kepada lima bahagian. Charles Vyner Brooke telah kembali ke Sarawak b. Sarawak ditadbir oleh seorang gabenor. Sabah ditadbir oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara 5. Setiap bahagian diketuai oleh Residen. Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British c. penubuhan Majlis Tertinggi. Tamatnya dinasti Brooke di Sarawak dan Sarawak menjadi tanah jajahan Inggeris atau Crown Colony d. Pilihanraya pertama untuk Majlis Daerah diadakan pada tahun 1959 untuk memilih wakil ke Majlis Penasihat Bahagian n. Daerah diketuai oleh Pegawai Daerah l. Sarawak: a. 10 orang ahli Majlis Tertinggi dan 45 oang ahli Majlis Negeri dikekalkan untuk membantu gabenor j. Majlis Tempatan diubah menjadi Majlis Daerah di bawah Pegawai Daerah k. Pengenalan: 1. Perubahan di bawah pentadbiran Raja-raja Putih 3. Sarawak ditadbir oleh keluarga Brooke sejak tahun 1842 2. Majlis ini berkuasa dalam bidang pendidikan.

Sabah menjadi tanah jajahan Inggeris – diperintah oleh gabenor dengan bantuan Majlis Penasihat c. Menjelang awal 1960-an.a. Majlis Eksekutif menasihati gabenor tentang pentadbiran dan dasar penting kerajaan Inggeris e. Sabah dan Sarawak telah memperkenalkan perlembagaan baru yang berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 . 2. Syarikat Berpiagam Borneo Utara telah menyerahkan Sabah kepada kerajaan Inggeris pada 15 Julai 1946 b. Jumlah ahli dalam Majlis Eksekutif ialah 12 orang dan Majlis Undangan Negeri Sabah ditambah menjadi 25 ahli Kesimpulan: 1. Majlis Tempatan dikenali sebagai Majlis Daerah h. Matlamatnya untuk memberi peluang kepada penduduk tempatan dalam pentadbiran g. Sabah dibahagi kepada empat residensi dan setiap residensi dibahagi kepada daerah-daerah f. Majlis Tempatan diasaskan di daerah Kota Belud. Sipitang dan Papar. Perlembagaan dirombak. Perlembagaan baru diperkenalkan yang terdiri daripada Majlis Eksekutif (Majlis Mesyuarat Kerajaan) dan Majlis Mesyuarat Undangan d. Penduduk telah berjuang untuk kemerdekaan dan telah menyertai Malaysia yang telah ditubuhkan pada 1963. 3. banyak parti politik telah ditubuhkan di Sabah dan Sarawak.

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu digubal oleh Suruhanjaya Reid. Ipoh. Kemenangan menunjukkan rakyat percaya cara terbaik mencapai kemerdekaan ialah melalui kerjasama antara kaum 7. 8 Februari 1956. Sistem Ahli dikenali sebagai kabinet bayangan yang merupakan satu barisan tokoh-tokoh tempatan mentadbir Negara secara tidak langsung dan mendapat latihan mentadbir Negara 5. Perjanjian London dimeterai antara Raja-raja Melayu. Huraikan langkah-langkah yang membawa kepada kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957. Penubuhannya untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan kuasa asing 9. Suruhanjaya menerima 131 memorandum bertulis 16. April 1951 . Keputusan pilihanraya umum 1955 memaksa kerajaan British menerima hakikat Parti Perikatan disokong oleh semua rakyat Tanah Melayu 11. Parti Perikatan dan British 14.7. Tanah Melayu kemudiannya telah melalui proses pilihanraya Isi: 1. Beberapa pindaan telah dibuat oleh Suruhanjaya Reid terhadap rang perlembagaan yang . pilihanraya peringkat tempatan diperkenalkan pada 1951 bagi Majlis Bandaran Georgetown.Sistem Ahli diperkenalkan 3. Perjanjian London menjanjikan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 15. Seremban dan Kuala Lumpur 3. Penubuhan Parti Perikatan bertujuan untuk mendapat undi majoriti 8. Rundingan kemerdekaan diadakan di London antara pemimpin Tanah Melayu dengan kerajaan British 10. Parti Perikatan telah berjanji akan mendapatkan kemerdekaan dalam tempoh 4 tahun semasa kempen pilihanraya 12. Johor Bharu. Pengenalan: 1. Pilihanraya umum diadakan pada 27 Julai 1955 4. Pada peringkat permulaan. Ia merupakan satu usaha penting British untuk mewujudkan Pakatan Murni iaitu perpaduan tiga kaum 4. Sebanyak 52 kerusi dipertandingkan 5. Tanah Melayu melalui pelbagai peringkat sebelum mencapai kemerdekaan 2. Melaka. Parti Perikatan mewakili kombinasi parti-parti politik tiga kaum berlainan dan memenangi 51 kerusi 6. Pilihanraya digunakan oleh British untuk menguji sama ada wujudnya perpaduan di kalangan rakyat Tanah Melayu 2. Pada Februari 1956. Tunku Abdul Rahman mengetuai rombongan ke London untuk merundingkan kemerdekaan Tanah Melayu 13.

kemudiannya disahkan oleh Majlis Raja-raja 17. Perisytiharan kemerdekaan dibuat pada pagi 31 Ogos 1957 Kesimpulan: 1. Langkah awal untuk mencapai kemerdekaan ialah melalui Pakatan Murni dalam Sistem Ahli 2. Keputusan pilihanraya umum 1955 membuktikan dasar perjuangan sesuai dengan penduduk Tanah Melayu . British mengadakan pelbagai peringkat pilihanraya untuk menguji tahap perpaduan 3.

British iktiraf PKM sebagai parti yang sah di Tanah Melayu 11. British berusaha untuk membendung komunis dengan mengisytiharkan darurat pada 1948 Isi: 1. Tiga orang pegawai British dibunuh di Sg Siput dan darurat diisytiharkan – PKM diharamkan Kesimpulan: 1. Pulau Pinang. Menubuhkan Republik Komunis Tanah Melayu 3. Pengenalan: 1. Huraikan tindakan-tindakan Parti Komunis Malaya (PKM) yang membawa kepada perisytiharan darurat. British melatih dan membekalkan senjata kepada tentera gerila komunis 10. Tamat Perang Dunia Kedua.guna kekerasan dan melancarkan pemberontakan bersenjata pada Jun 1948 13. 1939 – keanggotaan PKM bertambah 37 ribu orang 6. PKM bergerak secara sulit/gerakan bawah tanah kerana tidak didaftarkan 4. 2. PKM melakukan kekejaman iaitu dengan pembunuhan para pegawai British 4. 5. PKM melancarkan pemberontakan bersenjata untuk menggulingkan pemerintahan di Tanah Melayu. PKM meluaskan pengaruh – menguasai sekolah Cina dan kesatuan sekerja 12. 1942 hingga 1945 – pihak British bekerjasama dengan PKM untuk menentang PKM 8. PKM ditubuhkan pada 1930 – untuk menggulingkan kerajaan British dan menubuhkan Republik Komunis Malaya 2. 1947 – permogokan di Batu Arang untuk lumpuhkan ekonomi Chin Peng ambil alih – lebih agresif. PKM membentuk Malayan People Anti-Japanese Army (MPAJA) 9.8. British lebih bersedia untuk bekerjasama dengan pemimpin tempatan yang lebih berfahaman sederhana – ini telah mempercepatkan proses kemerdekaan Tanah Melayu . PKM menyusup masuk ke dalam kesatuan-kesatuan sekerja dan sekolah Cina (golongan belia) 3. Selangor. Ramai orang Cina terpengaruh dengan perjuangan PKM untuk menjaga kebajikan dan kepentingan mereka 7. 1936 hingga 1937 – organisasi PKM mantap dan menghasut para pekerja dan melancarkan mogok di Perak. British telah berjaya melumpuhkan kegiatan komunis 2. Negeri Sembilan dan Johor.

PKM gagal dan diharamkan pada tahun 1948 . Perlembagaan MIC dipinda dan parti menerima penubuhan Persekutuan Tanah Melayu j. 1955. Akhbar berbahasa Tamil ialah Tamil Nesan dan Tamil Murasu yang memberi perhatian kepada sosio ekonomi kaun India. Thivy c.T. 1954. Pergerakan politik kaum India telah mula memberi perhatian dalam pergolakan politik negara ini b. k. 2. dipimpin oleh K. MIC menyertai Parti Perikatan l. menjaga kepentingan kaum India di Tanah Melayu e. Isi: 1.9. PKM melancarkan pemberontakan bersenjata d. Ramanathan i.Sambanthan dipilih menjadi presiden MIC. Kesatuan Sekerja . MIC ditubuhkan pada tahun 1946 dibawah John A. India: a. Cina: a. memperjuangkan kemajuan politik bersama-sama kaum lain f. Organisation (FIO) di tubuhkan untuk menjaga kepentingan pekerja kaum h. PKM (diwakili oleh kaum Cina) telah membantu British menentang Jepun semasa pemerintahan Jepun di Tanah Melayu b. Matlamatnya d. Bincangkan usaha-usaha yang diambil untuk menubuhkan persatuan akhbar atau pertubuhan orang Cina dan India selepas Perang Dunia Kedua. mereka telah menubuhkan pertubuhan yang bercorak social. Sejak kedatangan orang India ke Tanah Melayu. kebudayaan dan kebajikan dan memberi tumpuan kepada pergolakkan politik di India. V. Malayan Union Association (MUA) dan Federal India g. 2. India di Tanah Melayu. PKM menentang British selepas pendudukan British c. Orang Cina pula mempunyai tradisi berpersatuan seperti kegiatan kongsi-kongsi gelap dan lbih berminat dalam kegiatan politik di negara Cina. Pengenalan: 1.

Peertubuhan politik dianggotai oleh orang Cina ialah MCA yang cuba menyekat fahaman komunis di kalangan orang Cina dan menghalang mereka daripada menyertai PKM f. Nama parti ditukar kepada Parti Buruh SeMalaya pada 1954.MCA. Pan Malayan Labour Party (gabungan beberapa buah parti buruh) telah ditubuhkan diperingkat Negeri. Parti Buruh Pulau Pinag di bawah pimpinan Yeop Chong Kong.dan MIC) untuk merintis jalan ke kemerdekaan Tanah Melayu.e. Kesimpulan: 1.MCA dan MIC telah bergabung dan bertanding dalam pihihanraya peringkat bandaran dan negeri pada tahun 1952 dan menjelang pilihanraya peringkat Persekutuan 1955. Menang 9 daripada 12 kerusi. . j. Parti Buruh Pulau Pinang telah bertanding pihihanraya Pulau Pinang 1951 telah menang 1 kerusi k. h.Parti Perikatan telah dibentuk(UMNO. MCA berpakat dengan UMNO untuk pilihanraya 1952. m. i. MCA dibawah pimpinan Tan Cheng Lock. menjaga hak buruh Cina. Keahlian MCA meningkat diwah kepimpinannya. l. UMNO. MCA telah membantu menempatkan semula setiggan-setinggan CIna di kampong-kampung baru. Matlamatnya ialah untuk melindungi kepentingan politik kaum Cina di Tanah Melayu dan bekerjasama dengan kerajaan British g. Menentang PKM dan bekerjasama dengan British. a.

Ali. Pengenalan: 1. perjuangan parti-parti politik berhaluan kiri di Tanah Melayu bertujuan untuk mencapai kemerdekaaan . Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) ditubuhkan pada bulan Februari 1947. Isi: 1. PUTERA telah mengemukakan perlembagaan rakyat yang mengandungi 10 perkara utama untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu dan kedaulatan raja-raja Melayu dan Bangsa Melayu Kesimpulan: 2.10. Memberi sokongan terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan 7. menjalin pakatan dengan AMCJA untuk menentang pentadbiran British di Tanah Melayu 10. PKMM dipimpin oleh Ahmad Boestamam dan Mokhtaruddin Lasso 3. 9. PKMM mewujudkan hubungan baik diantara semua kaum di Tanah Melayu 6. Parti Kebangsaan Melayu Malaya ditubuhkan pada 17 Oktober 1945 di Perak dengan nama asalnya Parti Sosialis 2. Angkatan Pemuda Insaf (API) ditubuhkan pada tahun 1946 menggunakan slogan “Merdeka dengan darah”. Parti-parti politik berhaluan kiri berideologikan sosialis dan komunis. PKMM memajukan ekonomi dan memberi peluang pendidikan kepada orang melayu 5. Selepas tamat Perang Dunia Keda kegiatan berpolitik di Tanah Melayu semakin berkembang pesat dengan pembentukan banyak parti politik baharu 2. Angkatan Wanita Sedar (AWAS) ditubuhkan di Perak pada tahun1946 dipimpin oleh Sawiyah bt. PKMM berusaha menyatupadukan bangsa Melyu dan mencapai kemerdekaan melalui gabungan dengan Indonesia 4.Menggunakan cara radikal untuk mencapai kemerdekaan di Tanah Melayu 8. Kewujudan parti-parti politik berhaluan kiri telah menyemarakkan lagi perkembangan gerakan nasionalisme di Tanah Melayu 3. Terangkan perjuangan parti-parti politik berhaluan kiri di Tanah Melayu dari tahun 1945 hingga 1947.AWAS berfahaman sosialis dan berjuang bersama dengan pertubuhan berhaluan kiri yang lain untuk menentang British di Tanah Melayu. Pakatan ini juga menentang pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 11.

Sarawak dan Sabah 2. baginda ialah raja berpelembagaan yang tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia 5. daerah dan juga negeri c. pemerintahan kerajaan Malaysia adalah ditentukan oleh rakyat melalui pilihanraya selaras dengan konsep demokrasi yang bermakna kebebasan bersuara atau suara rakyat Isi 1. sistem demokrasi berparlimen di Malaysia hari ini adalah berdasarkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 g. ketua Negara Malaysia ialah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Di Pertuan Agung 4. Ciri-ciri kerajaan demokrasi berparlimen (12M) a) Raja Berperlembagaan 3. perjuangan parti politik berhaluan kiri kurang mendapat sambutan daripada penduduk Tanah Melayu kerana corak perjuangan berbentuk radikal 1. · ketua negeri Perlis digelar raja · ketua negeri Kedah.Singapura.3. pada 16 September 1963. Terangkan perkembangan pemerintahan demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia dan jelaskan ciri-ciri kerajaan tersebut Pendahuluan 1. mengamalkan dasar-dasar tidak bekerjasama dengan British 4. Perkembangan pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia (8M) a. semasa penjajahan British pula. keutuhan negara dan tumpuan taat setia rakyat b) Ketua Negeri 6. pemerintahan di Malaysia adalah berteraskan prinsip demokrasi berparlimen 2. pembentukan parlimen bermula di Malaysia dengan penubuhan Majlis Mesyuarat Negeri di Perak pada tahun 1877 f. Perlembagaan Persekutuan Malaysia berasaskan Perlembagaan Tanah Melayu 1957 8. amalan demokrasi telah lama wujud dalam masyarakat Melayu tradisional b. perlembagaan ialah rang undang-undang dasar tertinggi yang . sistem demokrasi berparlimen juga diamalkan dalam pemerintahan raja berkuasa mutlak d.masyarakat. setiap negeri mempunyai ketua dengan gelaran pelbagai.Kelantan.Melaka.Kerajaan Persekutuan Malaysia ditubuhkan dan mengandungi Tanah Melayu. Sabah dan Sarawak digelar Yang Dipertua Negeri c) Perlembagaan 7.Dewan Undangan Negeri yang ditubuhkan adalah adalah berkonsepkan perwakilan rakyat e. Yang Dipertuan · Ketua Negeri Pulau Pinang. prinsip demokrasi dapat dilihat dalam Adat Perpatih yang mengamalkan prinsip muafakat keluarga.Selangor.Terengganu dan Johor digelar sultan · Ketua Negeri Sembilan digelar.Perak. baginda merupakan lambang perpaduan.

pendidikan. tujuan perlembagaan untuk menentukan corak pemerintahan. Huraikan perbezaan antara sistem pentadbiran kerajaan pusat dan kerajaan negeri sehingga tahun 1963 Pendahuluan (3M) Malaysia merupakan sebuah Negara persekutuan yang terdiri daripada Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri Kerajaan Pusat adalah lebih kuat daripada Kerajaan Negeri.keselamatan Negara.menstabilkan undang-undang.isi Penting . menentukan corak pemerintahan sesebuah negara 10.namun Kerajaan Negeri juga mempunyai keistimewaan tersendiri dan tetap terpelihara identitinya Isi .hal-ehwal luar negeri. 2. setiap negeri mempunyai Perlembagaan Negeri d) Parlimen · kuasa tertinggi dan lambang demokrasi Negara · badan perundangan yang menggubal rang undang-undang Persekutuan · Malaysia · terdiri daripada Yang Di Pertuan Agung. Dewan rakyat dan Dewan Negara · berfungsi membuat undang-undang pertahanan. memelihara kepentingan rakyat dan menentukan tanggungjawab rakyat terhadap Negara 11. kesihatan dan kewangan Kesimpulan · sistem pemerintahan demokrasi berparlimen yang diamalkan di Negara kita menunjukkan corak kerajaan yang dipilih mengikut kehendak rakyat. · demokrasi berparlimen dapat menjamin hak dan kepentingan rakyat.9. pembahagian kuasa.

pelayaran dan perikanan serta berkenaan orang asli Kerajaan Negeri (10M) a) Sultan/YDP Negeri sultan adalah ketua di peringkat negeri.perhubungan dan pengangkutan.merangka dan menetapkan apa yang dibuat oleh kerajaan setelah dipersetujui oleh parlimen jawatan YDPA dipegang lima tahun oleh setiap raja yang dipilih untuk memegang jawatan ini.keselamatan dalam negeri.ketua agama Islam di negeri itu ialah YDPA sultan tidak lagi menjadi pengerusi atau ahli majlis mesyuarat kerajaan dan tempat beliau digantikan oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri b)Menteri Besar dilantik oleh raja daripada ahli2 DUN yang diiktiraf oleh baginda biasanya ketua parti yang teramai pengikutnya di dalam dewan itu yang akan dipilih menjadi Menteri Besar .kewangan.manakala negeri yang tidak mempunyai sultan diketuai oleh YDP Negeri sultan mewarisi takhta secara turun temurun dan memerintah sepanjang hayat baginda menjadi ketua agama islam negeri masing-masing kecuali P.JKR.Jawatan juga dipegang secara bergilir-gilir di kalangan raja Melayu dan bukannya diperturunkan mengikut keturunan b)Perdana Menteri dilantik oleh YDPA merupakan penasihat kepada YDPA berkenaan pemerintahan dan harus sentiasa memberitahu YDPA apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah menjadi tempat menteri mengadukan masalah atau sebarang pertikaian yang timbul antara kementerian c) Kementerian menjalankan segala perkara yang diputuskan oleh kerajaan Persekutuan diketuai oleh seorang menteri dan dibantu oleh seorang pegawai setiausaha kakitangan kerajaan akan turut membantu menjalankan kerja-kerja pentadbiran d)Bidang kuasa Kerajaan Persekutuan mempunyai bidang kuasa dalam hal ehwal luar negeri.Kerajaan Pusat a) YDPA merupakan ketua di peringkat pusat melantik Perdana Menteri daripada ahli Dewan Rakyat yang difikirkan mendapat kepercayaan dan sokongan ahli dewan itu jemaah menteri pula akan menasihati YDPA atas semua perkara berkenaan pemerintahan.pertahanan keselamatan buruh dan sosial.perkapalan.pendidikan.Pinang dan Melaka.

British memperkenalkan satu perlembagaan baru untuk Tanah Melayu iaitu perlembagaan Malayan Union 2.jabatan ukur tanah. Selepas pendudukan Jepun.undang2 islam.perhutanan.kastam tempatan dan pelabuhan Kesimpulan (2M) pembahagian kuasa menyebabkan tidak berlakunya pertindihan kuasa di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri seterusnya memantapkan lagi pentadbiran Negara (mana-mana yang sesuai) 3.c)Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ahli terdiri daripada wakil rakyat yang dipilih melalui pilihanraya diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri ahli Majlis yang lain akan dilantik oleh sultan atas nasihat menteri besar d)Bidang Kuasa kerajaan negeri mempunyai bidang kuasa dalam kerajaan tempatan. Pengenalan Malayan Union mendapat tentangan hebat daripada orang Melayu yang tidak puas hati berkenaan pemberian kerakyatan yang terlalu longgar 3. JJelaskan perbezaan di antara Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Perlembagaan Malayan Union 1946 Pendahuluan 1.pertanian.perkhidmatan tempatan. British membentuk jawatankuasa untuk menggubal perlembagaan baru untuk memenuhi tuntutan orang melayu Isi Perlembagaaan Persekutuan Tanah Melayu mempunyai perbezaan dalam beberapa aspek penting berbanding Perlembagaan Malayan union iaitu:- .

1. Malayan Union · Malayan Union merupakan sebuah kerajaan yang bercorak gabungan atau Union · Ciri utama ialah memansuhkan kewujudan kerajaan-kerajaan negeri di bawah kuasa sultan Melayu · Negeri-negeri disatukan sebagai sebuah Union di bawah kuasa seorang Gabenor British b. PTM · Dirangka berdasarkan kecaman dan kritikan orang Melayu terhadap perlembagaan Malayan Union · Jawatankuasa Kerja ditubuhkan pada 25 Julai 1946 · Ahli Jawatankuasa kerja terdiri daripada 4 orang wakil Raja-raja Melayu. 2 wakil UMNO dan 6 orang pegawai kanan British 2. Konsep Union dan Persekutuan a. Majlis-majlis mesyuarat Malayan Union · Gabenor akan memerintah dengan bantuan MMK dan Majlis Perundangan · gabenor mempunyai kuasa pembatal. PTM · Persekutuan Tanah Melayu mengarah kepada pembentukan kerajaan Persekutuan · Kerajaan pusat berkuasa ke atas semua negeri dalam Persekutuan · Kerajaan negeri mempunyai bidang kuasa dalam bidang tertentu yang diiktiraf · Kedudukan sultan terpelihara 3. digubal semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu · AJK The Malayan Planning Unit (MPU) dipertanggungjawabkan merangka perlembagaan Malayan Union terdiri daripada orang-orang British · MPU tidak mendapatkan pandangan penduduk Tanah melayu semasa merangka asas dan melengkapkan perlembagaan Malayan Union b. Kedudukan Raja-raja Melayu Malayan Union · Kuasa sultan tidak dihapuskan tetapi sultan tidak mempunyai sebarang kuasa dalam kerajaan Malayan Union kerana Gabenor British berkuasa penuh · Kuasa sultan terhad dalam bidang agama tetapi pengerusi majlis agama masih gabenor PTM · kedudukan sultan dalam Persekutuan Tanah Melayu dipulihkan seperti sebelum perang · Sultan berkuasa memerintah dengan dibantu Majlis Mesyuarat Kerja dan Dewan Perundangan Negeri · Sultan akan mengesahkan dan meluluskan mana-mana undang-undang yang gagal diluluskan Dewan Perundangan Negeri 4.negeri-negeri mengekalkan MMN masing-masing yang . Jawatankuasa penggubal a. Malayan Union · Perlembagaan Malayan Union digubal oleh kerajaan British di pejabat Tanah Jajahan London.

berfungsi untuk menguruskan kerajaan tempatan · majlis ini diletakkan di bawah kawalan terus kerajaan pusat PTM · kuasa pemerintahan di bawah pesuruhjaya Tinggi yang dibantu majlis Perundangan Persekutuan · Kerajaan Persekutuan menguruskan hal berkaitan pertahanan. pertaniandan tanah · Malayan Union menafikan tuntutan pengagihan kuasa yang diperjuangkan semenjak tahun 1920-an.perhubungan awam · Sultan berkuasa memerintah dengan bantuan MMk dan MPN di peringkat negeri · Kerajaan negeri berkuasa ke atas kerajaan tempatan. kehakiman. Malayan Union berjalan hanya daripada 1 April 1946-1 Januari 1948 sahaja Persekutuan Tanah Melayu soal kewarganegaraan diberi perhatian mendalam.Perlembagaan MU menukarkan status negeri-negeri Melayu daripada tanah naungan kepada Tanah Jajahan Sultan-sultan kehilangan kedaulatan kepada mahkota British yang diwakili oleh gabenor yang mentadbir dan memerintah MU PTM · negeri-negeri Melayu adalah dianggap negeri naungan · kerajaan negeri dan sultan diberi kembali kuasa dalam bidang tersebutseperti agama dan tanah · percubaan British dalam usaha desentralisasi dahulu kini berjaya dan menamatkan pentadbiran yang berbeza-beza antara negeri-negeri di Tanah Melayu 6. Kewarganegaraan Malayan Union · mencadangkan pemberian kerakyatan yang amat liberal kepada orang bukan Melayu · prinsip jus soli ( hak kewarganegaraan yang sama rata bagi semua orang tanpa mengira bangsa atau keturunan) · hak dan kedudukan orang melayu akan berakhir · mendapat tentangan hebat orang melayu.agama. Taraf Tanah Melayu Malayan Union . syarat-syarat telah diperketatkan mereka yang ingin memohon kerakyatan juga mesti memenuhi syarat yang ditentukan hak dan kedudukan orang melayu terpelihara Kesimpulan penghapusan Malayan Union dan penubuhan Persekutuan Tanah melayu 1948 merupakan kejayaan perjuangan UMNO yang unggul . 5.perdagangan. sebaliknya kerajaan persekutuan menjelaskan dan menyempurnakan beberapa aspek pengagihan kuasa.

3. Isi – isi penting. Wilayah persekutuan dan negeri baginda sendiri 4. Sarawak. . Sekiranya baginda tidak bersetuju dengan rang undang-undang yang diluluskan parlimen. 2. Bincangkan peranan Yang Dipertuan Agong dalam sistem pentadbiran dan pemerintahan sehingga tahun 1963 Pendahuluan 1. Kuasa mengiktiraf undang-undang yang telah diluluskan oleh Parlimen. 1. Jawatan Yang di-Pertuan Agung diwujudkan selepas kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957 2. Jawatan dipegang selama lima tahun secara bergilir-gilir setelah dipilih oleh Majlis Raja-raja mengikut peraturan yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia. Baginda mesti mengiktiraf undang-undang baru yang telah diluluskan parlimen dalam tempoh 30 hari selepas mendapat kelulusan parlimen. Baginda ketua Negara yang ditaati rakyat tanpa mengira bangsa dan agama 4. YDPA lambang kedaulatan dan ketinggian kuasa Negara 3. Sabah. wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan.4. Menjadi ketua agama Islam bagi negeri-negeri tidak beraja seperti Pulau Pinang. YDPA merupakan Ketua Angkatan Tentera Malaysia yang berkuasa tentang hukuman dan pemgampunan yang dijalankan di dalam mahkamah Tentera. YDPA lambang kedaulatan dan perpaduan rakyat Malaysia. baginda boleh merujuknya kepada parlimen untuk dibincangkan semula.

hakim dan jemaah menteri. ketua polis Negara dan pengerusi suruhanjaya 5. menangguh dan membubarkan parlimen. baginda perlu mendapat nasihat Perdana Menteri atau cabinet sepeerti melucutkan jawatan dan melantik hakim. 8. 7. Bertanggungjawab menyambut tetamu luar negarayang setaraf dengan baginda seperti Ratu England atau Maharaja Akihito. 10. YDPA bertanggungjawab mengistiharkan perintah darurat untuk keselamatan rakyat atas nasihat Perdana Menteri. Bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa masyarakat melayu dan kaum bumiputera di Sabah dan Sarawak. pilihanraya umum dijalankan untuk memilih ahli dewan rakyat dan DUN b. 6.manakala di Sabah dan Sarawak pula berasingan c.di semenanjung biasanya dijalankan serentak. YDPA menganugerahkan pingat penghormatan kepada orang yang telah berjaya atau banyak berjasa kepada Negara. jemaah menteri. pilihanraya boleh diadakan serentak atau secara berasingan.manakala di Sabah dan Sarawak dalam tempoh 90 hari kekosongan . YDPA bertanggungjawab mentauliahkan duta-duta ke luar Negara dan menerima tauliah duta-duta asing. YDPA berkuasa memanggil.perletakan atau perlucutan jawatan untuk satu-satu kawasan parlimen atau DUN. pilihanraya merupakan salah satu ciri penting dalam amalan Negara demokrasi berparlimen 2. Namun dalam menjalankan kuasa eksekutif.. Melantik Perdana Menteri.peguam Negara. 9. Mengendalikan pilihanraya umum dan pilihanraya kecil a. Suruhanjaya Pilihanraya merupakan badan yang bertanggungjawab untuk mengendalikan proses pilihanraya di Malaysia Isi(20M) 1. Kesimpulan(2m) 1.pilihanraya diadakan 5 tahun sekali bagi memilih calon yang layak untuk memegang jawatan dalam pentadbiran 3. pilihanraya kecil akan dilaksanakan apabila berlaku kekosongan di luar musim seperti jika berlakunya kematian. Terangkan peranan Suruhanjaya Pilihanraya dalam mengendalikan proses pilihanraya di Malaysia Pendahuluan (3M) 1. Baginda boleh memberi ucapan dalam Dewan Negara dan Dewan Rakyat.Pilihanraya akan diadakan dalam tempoh 60 hari di semenanjung. YDPA ketua Negara berperanan dan bertanggungjawab di dalam dan luar Negara. Di Malaysia. 2.5.

Sistem ekonomi tradisional bercorak sara diri merupakan ekonomi di Tanah Melayu sebelum campur tangan British 2.manakala bagi negeri pula. British mengubah sistem ekonomi tradisional kepada ekonomi moden Isi (20M) 1. Menentukan kelayakan calon dalam perkara 119 perlembagaan persekutuan calon mestilah warganegara berumur 21 tahun ke atas bermastautin tetap di Malaysia sempurna akal tidak muflis tidak memegang jawatan kerajaan tidak disabitkan dengan sesuatu kesalahan oleh mahkamah 5. menentukan pusat pengundi c.2. menentukan kelayakan umur pengundi b. Menggubal peraturan-peraturan pilihanraya di antara peraturan yang ditetapkan seperti sebelum hari mengundi calon-calon yang bertanding dibenarkan untuk berkempen.parti2 yang menang diarah membentuk kerajaan samada di peringkat pusat atau negeri Kesimpulan Suruhanjaya pilihanraya merupakan sebuah badan bebas yang bertanggungjawab untuk mengendalikan pilihanraya di Malaysia dengan telus dan amanah 6. Keamanan yang telah berjaya dipulihkan telah mewujudkan satu suasana ekonomi Tanah Melayu yang berkembang pesat .jumlah kawasan pilihanraya berubah mengikut keputusan semasa. Faktor – faktor.Tempoh berkempen berbeza antara satu pilihanraya dengan pilihanray yang lain selepas pengundian dan pengiraan undi selesai. menyediakan senarai semakan pengundi 3.Bagi kawasan parlimen.bilangan ahli DUN yang mewakili kawasan mereka tidak sama antara satu negeri dengan negeri yang lain 4. terangkan faktor-faktor yang membawa kepada perubahan ekonomi moden itu dan huraikan kesan-kesannya sebelum merdeka Pengenalan (3M) 1. British secara beransur-ansur mengubah sistem ekonomi tradisioanal kepada kegiatan ekonomi moden. 3. Berdasarkan penyataan ini. Menyemak dan Mendaftar pemilih a. Menyemak dan mendaftar kawasan pilihanraya semakan dibuat mengikut persempadanan pilihanraya samada untuk parlimen atau negeri. Pengenalan sistem residen menjelang akhir abad ke 19 telah membawa perubahan dalam bidang ekonomi.

Jalan raya dan jalan keretapi dibina untuk menghubungkan ladang getah dan lombong bijih timah dengan kawasan pelabuhan supaya bahan mentah dapat diangkut keluar dengan mudah b. Kesan : a. Jurang kemiskinan yang luas Kesimpulan (2M) Selepas merdeka kerajaan menggubal pelbagai dasar bertujuan memperbaiki kedudukan ekonomi yang tidak seimbang di samping membentuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum .British membawa masuk pelaburan asing untuk dilaburkan dalam sektor perlombongan dan peladangan bagi tujuan eksport Revolusi Perindustrian – keperluan untk mendapatkan bahan mentah oleh negara perindustrian di barat Penggunaan kapal wap – mengurangkan masa pelayaran Pembukaan Terusan Suez – memendekkan masa dan jarak pelayaran Kedudukan Tanah Melayu yang kaya dengan bahan mentah mendorong kuasa-kuasa barat terutama British memberi tumpuan kepada Tanah Melayu Sultan dan para pembesar bersedia menerima pengaruh dan teknologi luar Kemasukan tenaga buruh secara besar-besaran terutamanya dari negara China dan India untuk bekerja di sektor perlombongan dan peladangan 2. Kewujudan masyarakat majmuk dan kepelbagaaian budaya di Tanah Melayu h. British membiarkan orang melayu terus kekal dalam kegiatan ekonomi tradisional f. Sebahagian besar kekayaan dikuasai oleh para pemodal British dan kaum bukan Melayu e. Perbezaan fungsi ekonomi i. Dasar pentadbiran British yang berasaskan amalan pecah dan perintah telah menwujudkan pengasingan penempatan bagi ketiga-tiga kaum g. Kemudahan bekalan air dan elektrik disediakan dengan sebahagian besarnya tertumpu ke kawasan yang hampir dengan pusat perusahaan c. Pembangunan infrastruktur yang terbatas pada kawasan yang terdapat kedua-dua komoditi menyebabkan wujud pembangunan ekonomi yang tidak seimbang antara negeri dengan wilayah d.

Sejarah perkembangan getah di Tanah Melayu tidak secara berterusan mengalami zaman mewah tetapi juga menempuh zaman kesukaran dan kemelesetan. ekonomi Tanah Melayu terjejas teruk Isi Selepas tahun 1920 harga getah tidak begitu stabil dan sentiasa berlaku naik turun Stok simpanan yang berlebihan dan harga yang merosot menyebabkan kerajaan British merangka skim sekatan : 1. Terangkan kesan-kesan kemelesetan ekonomi dunia pada sekitar tahun 1921 dan 1932 terhadap perusahaan getah di Tanah Melayu. Rancangan Sekatan Getah Stevenson 1922 mengenakan sekatan kepada pengeluaran getah tujuannya untuk meningkatkan harga dan menstabilkan harga pada 54 sen sepaun dengan mengenakan kuota sebanyak 60% daripada jumlah pengeluaran pada tahun 1920 Pengeluaran dikawal dengan mengurangkan hari menoreh dan pengenalan sistem kupon bagi menentukan jumlah jualan getah oleh pekebun kecil Rancangan sekatan ini tidak berjaya kerana tidak disertai oleh negara pengeluar terbesar lain iaitu Hindia Timur Belanda (Indonesia) Pengeluaran Indonesia yang bertambah merugikan perusahaan peladangan getah di Tanah Melayu Akibat kegagalan usaha ini Rancangan Sekatan Stevenson dibatalkan pada tahun 1928 2. penumpuan diberikan kepada perusahaan getah Ketidak pelbagaian ekonomi yang ada menyebabkan apabila kemelesetan ekonomi melanda dunia sekitar tahun 1921 dan 1932. Peraturan Getah Antarabangsa 1934 memperkenalkan kuota eksport bagi setiap negara anggota dan menghalang negara anggota . Bilangan pekerja di lading-ladang getah dikurangkan dan upah mereka yang tidak diberhentikan juga diturunkan 3.7. Pengenalan Dasar dan perhatian pentadbiran British di Tanah Melayu lebih tertumpu kepada perkembangan ekonomi moden yang membawa keuntungan besar kepada mereka Selain bijih timah. Rancangan Cuti Menoreh Mei 1930 Gagal kerana pekebun kecil masih meneruskan kerja-kerja menoreh.

harapan untuk memulihkan harga getah dalam tempoh masa yang singkat terus musnah Amerika Syarikat memperkenalkan getah tiruan menjadi satu ancaman baru kepada perusahaan getah .menambahkan keluasan tanah yang sedia ada untuk tanaman getah sepanjang tempoh sekatan itu harga getah bertambah baik dan meningkat dari 20 sen sepaun pada tahun 1935 kepada 43 sen sepaun pada tahun 1937 kejayaan ini dicapai kerana hampir semua negara anggota mematuhi peraturan yang ditetapkan menjelang tahun 1937 beberapa buah syarikat getah mula memperoleh keuntungan semula Kesimpulan Selepas Perang Dunia Ke 2 dan pendudukan Jepun di Tanah Melayu.

menghubungkan ibu negeri dengan ibu negeri yang lain. Perak dan Selangor memperuntukkan hampir 50 % daripada keseluruhan belanjawan negeri untuk memajukan sistem perhubungan. Contohnya sebelum jalan keretapi dibina. Kesimpulan (2M) 1. memudahkan bahan makanan dan peralatan melombong dibawa masuk g. Perusahaan bijih timah dan getah (6M) a. perjalanan dari Klang ke Kuala Lumpur mengambil masa tiga hari berbanding hanya 95 minit sahaja selepas perkhidmatan keretapi diperkenalkan. K Lumpur – Rawang. Contohnya tahun 1880 an. motokar mula diperkenalkan di Tanah Melayu (1902) e. Kemajuan dalam sistem pengangkutan telah membawa kepada kepesatan ekonomi diTanah Melayu yang hanya menguntungkan pihak British. c. sebelum British campur tangan di Tanah Melayu. f. jarak dan masa perjalanan juga dapat disingkatkan. Contohnya pembinaan jalan raya dari Johor Bahru di selatan ke sempadan Negara Thai di utara.8. Seremban – Port Dickson c. melicinkan pentadbiran b. Jalan keretapi pertama dibina menghubungkan Taiping-Port Weld. Jalan raya utama menghubungkan K Lumpur – Kuantan (1899) e. terdapat faktor-faktor lain yang mendorong kemajuan sistem pengangkutan di Tanah Melayu 2. Jalan raya dibina untuk menghubungkan kawasan bijih timah dan getah ke pelabuhan d. Faktor-faktor lain (14M) a. sistem pengangkutan dan perhubungan di Tanah Melayu hampir tidak wujud 2. Pengenalan 1. mengangkut hasil-hasil pertanian dan perlombongan yang lain f. 2. Kaedah perhubungan biasa ialah melalui sungai-sungai. jalan-jalan kecil dalam hutan dan juga lorong-lorong kecil yang dijadikan laluan kereta lembu Isi 1. pertumbuhan bandar d. Kemajuan dalam kegiatan perlombongan menyebabkan lebih banyak jalan raya dibina. Sejauh manakah kemajuan dalam sistem pengangkutan di Tanah Melayu didorong oleh perusahaan bijih timah dan getah. . selain perkembangan bijih timah dan getah. Jalan keretapi dibina untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan dengan perlombongan b.

Sek. kurikulum dan bahasa perantaraan kesemuanya dari China Peringkat awal diusahakan secara persendirian dan dibiayai sendiri. Sistem pendidikan yang diamalkan pada masa kini telah mengalami banyak perubahan. Sek. Matematik Asas. Bincangkan perkembangan sistem pendidikan di Malaysia sejak dari zaman penjajahan hingga kini. menulis dan mengira Buku dan sukatan pelajaran serta bahasa pengantar dibawa dari India Terbatas setakat sekolah rendah sahaja dan memakan masa 6 tahun iaitu.Pinang(1855). Sistem pendidikan semasa penjajahan British Terbahagi kepada dua corak iaitu sekolah agama dan sekolah vernakular a) Sekolah agama madrasah pembukaan sekolah Inggeris dianggap sebagai ancaman kepada agama Islam dan budaya Melayu Tokoh-tokoh dari Kaum Muda mempelopori pembukaan sekolah ini untuk bersaing dgn sekolah Inggeris dan vernakular Melayu Mempunyai susunan dan organisasi lebih bersistematik berbanding sekolah pondok Penubuhan sekolah berlaku dgn pesat antara 1920 hingga 1940. kerajaan telah berusaha mewujudkan satu dasar pendidikan yang menjadi asas kepada pembentukan bangsa yang bersatu padu. tahun asas selama setahun dan diikuti darjah satu hingga darjah lima Kebanyakkan dibuka di ladang getah dan selepas 1920-an berlaku pertambahan pesat bilangan sekolah Tamil (1925-235 buah sekolah) 1930-seorang Nazir Sekolah dilantik bagi menyelia dan mengawasi sekolah Tamil. Mulai 1901 menerima bantuan kewangan drpd kerajaan China Mula mndapat perhatian pihak Inggeris pada 1920 (mewajibkan sekolah vernakular Cina didaftarkan) dan diberi pembiayaan mulai 1923.Gelugur (1821). 2 buah di Singapura iaitu di Kg.Mel. menengah (3 thn) dan peringkat atas(3 thn) Sekolah Tamil Kurikulum asas kemahiran membaca.9.Mel. Kedah (1933). b) Sekolah Vernakular (Melayu. Ilmu Alam. Al-Ma’hadil Mahmud. Muar (1920). Pinang (1939). P. Cina. Contoh. dan India serta sekolah agama.Bahasa Melayu (Jawi). Sekolah Inggeris Kurikulum condong kepada negara England . ‘sistem penjepunan’ telah cuba diterapkan dalam diri setiap rakyat Tanah Melayu Selepas merdeka. Inggeris. Gelam dan Teluk Belanga(1856). Guru-guru.dan 9 di Melaka(1858-1863) Sekolah Cina Kurikulum mengikut negara China. berkebun sebelah pagi manakala sebelah petang mempelajari Bahasa Arab dan al Quran Memberi pelajaran minimum (membaca. Isi (20M) 1. menulis dan mengira) Untuk melahirkan masyarakat petani lebih baik drpd ibu bapa mereka Contoh. Cina dan Tamil) Sekolah Melayu Kurikulum. Inggeris. terdapat 5 jenis pendidikan zaman penjajahan British iaitu sekolah Melayu. Semasa pendudukan Jepun. Pengenalan (3M) Pada umumnya.Bayan Lepas P. buku teks. Al-Manshor. Ilmu Kesihatan. Terdapat 3 peringkat: rendah(6 thn). Madrasah Al Hadi Taib.

rohani. Penyata Razak 1956 Cadangan: sekolah rendah dibahagikan kpd 2 jenis iaitu Sekolah Rendah Kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sbg. jasmani dan emosi berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Murid-murid keturunan Cina dan India dibenarkan mempelajari bahasa ibunda masing-masing jika terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajar Satu jenis sekolah menengah kebangsaan diwujudkan dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris wajib dipelajari. Sistem pendidikan semasa pendudukan Jepun (4M) mata pelajaran matematik dan teknikal tanam semangat cinta akan negara dan pemerintah sistem penjepunan – menjepunkan orang Melayu 3. kerajaan British telah berusaha untuk membina semula sistem pendidikan di Tanah Melayu dan beberapa j/kuasa telah dibentuk. Sistem pendidikan selepas merdeka (6M) matlamatnya untuk memupuk semangat perpaduan antara rakyat yang berbilang kaum sistem pendidikan kebangsaan yang seragam Penyata Razak 1956. bahasa pengantar. Sistem pendidikan yang digubal selepas merdeka bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. 2. sistem pendidikan bercorak vernakular telah diwujudkan Selepas Perang Dunia Ke 2. Galurkan usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam usaha untuk menyusun semula sistem pendidikan sejak merdeka sehingga tahun 1970an Pengenalan Semasa penjajahan British.Hanya terhad kpd golongan tertentu sahaja (85% penuntutnya kaum Cina dan golongan Melayu pula dari golongan atasan) Terdapat 2 tahap – rendah dan menengah. bahasa pengantar dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsan menggunakan bahasa Cina dan Tamil sbg. Penyata Razak diluluskan pada April 1957 sebagai Ordinan Pelajaran 1957 . Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan bahasa yang wajib dipelajari di kedua-dua sekolah itu. 10. Kepentingan dasar pendidikan yang bersepadu tidak dapat dinafikan menyumbangkan kepada usaha ke arah menyatupadukan masyarakat berbilang kaum dan membentuk identiti kebangsaan. J/Kuasa Penyemak Pelajaran 1962(Abdul Rahman Talib) Akta Pendidikan 1961 Kesimpulan Selepas merdeka. Ordinan Pelajaran 1957. usaha-usaha terus dilakukan untuk mengemas kini dan memperbaiki sistem pendidikan tinggalan penjajah. Isi (20M) 1.

Sistem pendidikan kebangsaan kini berasaskan pelbagai cadangan dan laporan beberapa jawatankuasa pendidikan yang ditubuhkan khas untuk mengkaji sistem persekolahan di Tanah Melayu . Penyata Rahman Talib 1960 · Penyata Razak disemak semula pada 1957 dan dipengerusikan oleh Abd. Akta Pelajaran 1961 · Syor Rahman Talib digubal menjadi Akta Pelajaran 1961 Cadangan: Satu kurikulum yang sama untuk semua sekolah Bahasa melayu digunakan sepenuhnya di semua peringkat pengajian Kanak-kanak perlu mendapat pendidikan wajib di sekolah sehingga berumur 15 tahun 4.Rahman Hj.2. iaitu dari darjah 1 sehingga tingkatan 3 Peperiksaan penilaian sekolah rendah Peluasan pelajaran teknik dan vokasional Peralihan bahasa pengantar 3. Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Menyediakan peluang pendidikan asas selama 9 tahun di samping meluaskan pendidikan teknik dan vokasional Memperkenalkan pendidikan rendah mengikut KBSR yang berasaskan 3M Mempelbagaikan kemudahan pendidikan di peringkat universiti serta menggalakkkan kegiatan ko kurikulum Kesimpulan.Talib (Menteri Pelajaran) · J/kuasa berpuas hati Penyata Razak dan membuat beberapa syor/cadangan Cadangan: Pelajaran rendah percuma selama sembilan tahun Kenaikan darjah secara automtik. Usaha awal kerajaan selepas merdeka merupakan satu cabaran yang besar untuk menyusun semula sistem pendidikan agar bercorak Tanah Melayu. Cadangan: Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utama Kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful