SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2

)
KOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B
1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional, serta ciri-ciri Undang-undang Melaka dan Undang-undang 99 Perak. A. PENDAHULUAN § Adat menjadi pegangan masyarakat Melayu tradisional. § Segala bentuk undang-undang bersumberkan daripada adat. § Undang-undang terbahagi kepada dua iaitu undang-undang bertulis dan tidak bertulis. § Undang-undang tidak bertulis terbahagi kepada dua iaitu Adat Perpatih dan Adat Temenggung. § Setiap negeri mempunyai undang-undang tersendiri. B.ISI 1) Kepentingan adat dan undang-undang. § Menjamin keamanan dan keselamatan dalam masyarakat Melayu. § Mengawal tingkah laku manusia dan mengeratkan persaudaraan. § Menentukan hak seseorang dalam masyarakat terutamanya harta warisan terjamin. 2) Undang-undang Melaka. § Terbahagi kepada dua iaitu Undang-undang Laut Melaka dan Undang-undang Darat / Hukum Kanun Melaka yang ditulis pada zaman pemerintah Sultan Muzaffar Shah dan dilengkapkan zaman Sultan Mahmud Shah. § Disusun secara sistematik dan mempunyai 44 bab yang meliputi perkara mengenai raja, tugas pembesar dan peraturan rasmi di istana – memudahkan pentadbiran. Ini termasuklah segala keistimewaan yang dimiliki oleh raja seperti penggunaan bahasa istana, pakaian kuning dll. § Mengandungi pelbagai bentuk hukuman kepada penderhaka dan pencuri, contoh: hukuman mati dikenakan kepada sesiapa yang mengingkari perintah sultan dan membunuh tanpa kebenaran sultan – untuk menjamin keamanan Melaka. § Sultan mesti mempunyai pembantu untuk melaksanakan tugas kerajaan sultan contohnya Penghulu Bendahari sebagai pengutip cukai di pelabuhan, Temenggung menangkap pesalah dan mendirikan penjara. § Menjadikan hukum syarak sebagai panduan – semua bentuk peraturan berdasarkan ajaran Islam – selari dengan taraf Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam yang utama di nusantara. § Hukuman sivil dan jenayah turut dimuatkan dalam undang-undang, contoh sivil : menyentuh perkara-perkara berkaitan hutang, harta, sewa tanah dan hamba. Contoh jenayah: merujuk terhadap kesalahan jenayah – mencuri, merompak dll.

§ Hukuman lebih berat dikenakan jika kesalahan dilakukan ke atas seseorang yang berpangkat tinggi daripada pelakunya. § Penghakiman dilaksanakan oleh sultan dan pembesar negeri. § Undang-undang Laut Melaka merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan laut seperti peraturan pelayaran, tatacara jualbeli di atas kapal, bidang kuasa nakhoda serta tanggungjawab pegawai kapal. § Digubal untuk untuk menjaga keselamatan anak-anak kapal dan pedagang-pedagang yang berdagang dengan kapal. 3) Undang-undang 99 Perak. § Meliputi 99 perkara yang mengandungi tugas-tugas sultan, pembesar dan penghulu. § Cara dan syarat melantik pegawai negeri – seorang kadi mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam. Seorang pegawai kerajaan berdasarkan kemahiran dan pengalaman yang dimiliki individu itu. § Hukuman mengenai dakwaan penduduk dan hukum jenayah. § Mengutamakan perikemanusian dan bertimbang rasa, contoh : perwarisan harta, menetapkan hak dan harta warisan anak. § Menggariskan hubungan antara pemerintah dengan pembesar serta golongan pemerintah dengan yang diperintah. C. KESIMPULAN § Adat dan undang-undang bertulis menjamin kesejahteraan hidup masyarakat. § Kedua-dua undang-undang ini berasaskan hukum syarak sebagai panduan.

2. Huraikan bagaimana kedatangan Islam telah mengubah corak kehidupan masyarakat Melayu sebelum kedatangan Barat. A. PENDAHULUAN Kedatangan Islam bermula abad ke-17 di alam Melayu. Abad ke- 13 hingga 16 pengaruh keseluruhan alam Melayu dan mengurangkan pengaruh agama Hindu dan Buddha. Menjadi anutan majoriti penduduk. Penyebaran Islam bermula dengan pemelukan Islam oleh golongan istana dan diikuti oleh rakyat jelata. B. ISI PENTING 1) Perubahan kepercayaan. Animisme kepada Islam. Membawa konsep tauhid dengan menafikan kewujudan banyak Tuhan. Keimanan dan konsep keesaan Tuhan. Ibadat yang luas menanam fahaman secara akidah dan rasional - mengubah berfikir secara tahyul dan fantasi. Amalan yang bertentangan dengan Islam terhapus atau diubahsuai walaupun masih mengekalkan sedikit ciri asal seperti upacara perkahwinan, pertabalan dan lain-lain. Mengubah pandangan masyarakat terhadap tokoh-tokoh agama Hindu, ahli sihir, bomoh dan dukun diganti dengan tokoh-tokoh Islam. 2) Perundangan/peraturan Hukum Kanun Melaka pada abad ke-14 – memasukkan unsur-unsur perundangan Islam. Contoh: berkaitan minum arak, berzina, membunuh, memfitnah, murtad, riba dan lain-lain. Undang-Undang Pahang mengisytiharkan Pahang sebagai Dar al-Islam dan 42 Fasal merupakan terjemahan sepenuhnya dari undang-undang Fiqah Mazhab Shafie. 3) Pentadbiran Memperkenalkan sistem kesultanan yang berbeza dengan beraja ala Hindu-Buddha. Konsep Dewaraja dihapuskan dan digantikan dengan sultan sebagai pemegang amanah Allah di muka Bumi. Alim ulama’ sebagai penasihat sultan. 4) Pendidikan Sistem pendidikan yang lebih teratur/sistematik. Terbuka kepada semua golongan masyarakat. Diajar oleh alim ulama yang disanjung dan dihormati. Antara pengajarannya – al-Quran, Feqah, sejarah dan lain-lain. Menyentuh perkara berkaitan dengan rukun Islam seperti solat, zakat, puasa dan haji. Pendakwah mengubahsuai tradisi supaya sejajar dengan Islam. Muncul institusi pondok/madrasah, masjid dan surau sebagai tempat mengajar.

Pendidikan secara formal dan lebih sistematik selepas tahun 1900 dan kemasukan kurikulum baru seperti Bahasa Arab, Ilmu Sains dan Ilmu Hisab. 5) Bahasa dan Kesusasteraan. Banyak hasilkan karya dari luar diterjemahkan. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan taraf lingua-franca. Tulisan jawi sebagai tulisan rasmi. Kemasukan istilah Arab dan Parsi. Contohnya: alim, ulama’, musyawwarah dan lain-lain. Penulisan karya sastera seperti hikayat Muhammad Ali Hanafiah, Hikayat Amir Hamzah. Antara penulis – Hamzah Fansuri, Shamsuddin al-Sumatrani, Nuruddin al-Ramli. 6) Kesenian Islam Ukiran di dinding masjid, bentuk kubah, tempat berwudhuk, mihrab, menara azan, mimbar, batu nisan dan lain-lain. Rumah-rumah persendirian – bentuk relung, ukiran daun dan bunga-bungaan. Tulisan-tulisan berbentuk geometri, ayat-ayat al-Quran dan hadis. PENUTUP Penerimaan Islam telah mengubah sistem kehidupan masyarakat Melayu dari semua aspek dan berjaya membawa kemunculan Tanah Melayu sebagai pusat ilmu dan penyebaran Islam.

3. Sejauh manakah sistem ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Melayu tradisional di

Kawasan tanaman – Tuaran dan Papar. perlombongan.bergantung kepada air hujan sahaja. Dijalankan di Kuala Selangor dan Negeri Sembilan. Sarawak – diusahakan oleh – orang Bidayuh. 3) Hasil hutan dan memburu binatang Damar. Komersil bermaksud usaha menjalankan kegiatan ekonomi secara jual beli yang melibatkan wujudnya hubungan antara dua pihak dan saling memerlukan barangan yang berbeza. 4) Ternakan Menternak binatang seperti ayam. Masyarakat Kelabit usahakan padi sawah di kawasan bukit di hulu Sungai Baram. buah-buahan.Malaysia sebelum kedatangan British bersifat sara diri . Kerbau digunakan untuk membajak sawah. B. Teknologi padi masih belum maju. 2)Tanaman lain Pisang. Sara Diri 1) Pertanian utama Sara diri berteraskan padi sawah dan padi huma. Keningau dan Tambunan. Binatang buruan – rusa. lada hitam. Sara diri bermaksud pengeluaran yang dihasilkan untuk kegunaan diri sendiri namun begitu. ISI – ISI PENTING. PENDAHULUAN Sistem ekonomi Tanah Melayu sebelum kedatangan Barat bukan sahaja bersifat sara diri dan separa sara diri di Kedah dan Perlis bahkan juga bersifat komersil seperti perdagangan. pertanian dagangan di Negeri-negeri Selat dan Johor. Kenyah dan Iban. manggis. jagung. Pokok buah-buahan – kelapa. kambing. Pengeluaran secara kecil-kecilan. Ditanam di sekeliling rumah untuk keperluan sendiri Sarawak – sayur-sayuran. ubi kayu dan kopi. Dijadikan sumber untuk mendapatkan bekalan makanan. lembu. Padi huma diusahakan oleh orang Murut – pertanian pindah . tebu. terdapat juga sebilangan kecil masyarakat Melayu terlibat dengan aktiviti komersil yang dihasilkan untuk tujuan perdagangan. kancil. Hasil hutan ditukar dengan keperluan lain seperti garam. rotan. Di Sabah padi sawah diusahakan oleh orang Kadazan dan Dusun. Padi sawah ditanam di lembah bukit – Ranau. . pokok mengkuang. A. getah perca dan buluh untuk dijual.

1) Pertanian utama Terdapat di Kedah dan Perlis – hasil padi dijual ke negeri-negeri lain. candu dan beras. Kuala Lumpur – Kanching. Semua tanah dimiliki oleh sultan dan petani dibenarkan bergerak bebas mencari pembesar yang tidak menindas mereka. Hilir Perak dan Kinta merupakan kawasan yang kaya dengan bijih timah. Lukut dan Sungai Ujung. Di Kedah terdapat tiga jenis perairan – kincir air. Sagu ditanam di Mukah dan Oya. tebu. Gambir di Bau. Ampang. 2) Tanaman lain Contoh ubi kayu. Sistem serah – petani yang mengerjakan tanah pembesar perlu menyerahkan sebahagian hasil yang diusahakan sebagai balasan kepada pembesar yang membenarkan tanahnya dikerjakan Separa sara diri dan komersil. Diwajibkan ke atas rakyat untuk kepentingan pembesar dan raja. Contoh ikan laut – kembung. 3) Sistem pajak Dikenali ampun kurnia – diberi kepada pembesar dan tauke cina dari Pulau Pinang merangkumi padi. Perak – lombong di kawasan Klian Pauh (Taiping) dan Klian Bahru (Kamunting). 6) Sistem kerah . Membolehkan pengeluaran padi secara komersil – pasaran baik di Pulau Pinang . Pembesar dan kerabat diberikan ampun kurnia seperti mengutip cukai pasar di sesebuah pekan kecil. Contoh ikan air tawar – lampan Menggunakan pancing. Hasil untuk kegunaan keluarga dan dijadikan ikan kering dan belacan.serah Rakyat perlu melakukan pelbagai kerja untuk sultan – membina jambatan dan jadi tentera. sawah. lada hitam. Sarawak – orang cina. Lada hitam dan gambir dipasarkan ke luar negara melalui Singapura Di Sarawak orang cina dari Singapura diberi konsesi – ditanam di Hulu Sarawak. Lokasi – Melaka. Terusan Wan Mat Saman – tahun 1885 untuk mengairi kawasan tanaman padi – menganjur dari Alor Setar ke kaki Gunung Jerai – 32 km. 4) Perlombongan Bijih timah diusahakan oleh pembesar-pembesar Melayu dengan menggunakan buruh-buruh cina. tasik. arak. sungai. terusan dan empangan. Sistem ini menggganggu kegiatan ekonomi petani-petani. Klang . Di Johor sistem Kangcu – orang cina diberi surat sungai – hak untuk menanam lada hitam dan gambir kepad tauke di Singapura dan ketua kongsi gelap cina.5) Tangkapan ikan Dijalankan di pesisir pantai. bubu. Menggunakan jala. gambir – Negeri-negeri Selat dan Johor – orang Cina.

di Bau.mengeksport emas. damar dan mengimport barangan buatan China dan buatan British. Sarawak dan di Sungai Segama. 5) Perdagangan Antarabangsa. KESIMPULAN Sistem ekonomi masyarakat Melayu tradisional bukan sahaja berbentuk sara diri tetapi berbentuk ekonomi komersil juga. Merupakan pelabuhan persinggahan utama bagi saudagar dari India. kopi. bijih timah. 4. Wujud masyarakat majmuk dan eksploitasi ekonomi Tanah Melayu oleh orang Barat. Menyebabkan orang Melayu terdedah kepada sistem perdagangan kapitalis. Emas dilombong di Kelantan – diusahakan oleh orang cina. Sabah. Klang. di Raub. Johor Lama. perdagangan dan perlombongan. Melaka. Berpusat di Melaka dan Pulau Pinang dan Singapura. .Kawasan-kawasan ini menjadi rebutan para pembesar dan kongsi gelap contoh Raja Jumaat dengan Chee Yam Chuan di Lukut – lombong akhirnya menjadi rebutan antara kongsi gelap. Huraikan bentuk pentadbiran masyarakat Melayu sebelum campur tangan British di Tanah Melayu. Kemajuan ekonomi menarik perhatian saudagar cina dan Eropah untuk menanam modal mereka dalam perusahaan pertanian. Menggunakan teknologi moden seperti pam dedah – orang cina. Pahang. Kedua-dua ekonomi dilakukan serentak. contoh : di Terengganu . Dieksport ke Negeri-negeri Selat terutamanya Melaka. China dan Arab sejak abad ke 15. Antimoni – di Bahagian Pertama Sarawak – tenaga buruh Dayak. 6) Pelabuhan Perdagangan Utama Kedah.

Raja Bendahara. melalui sistem penggiliran (Raja Di Hilir. Unit politik tertinggi ialah negeri – diketuai raja/sultan/YDP Besar Unit kedua ialah daerah – diketuai seorang pembesar daerah.Diperkukuh dengan penggunaan bahasa. Sultan/raja berkuasa mutlak. Pembesar perlu menjaga keamanan dan memungut cukai di kawasan pegangannya yang dikenali sebagai kawasan pemakanan. a. Rembau. Unit terkecil ialah kampung – diketuai seorang penghulu/penggawa. Jelebu dan Johol. Sultan). Sultan/raja mempunyai daulat dan tulah. Jawatan pembesar akan diwarisi secara turun temurun. Menyediakan tentera c. ISI (A) – Peringkat Negeri Merupakan unit pentadbiran tertinggi dan terbesar. Kuasa tertinggi dipegang oleh sultan/ raja/ Yang di Pertuan Besar. PENDAHULUAN Pentadbiran di Negeri-negeri Melayu sebelum campur tangan British dibahagikan kepada pentadbiran peringkat negeri. Raja Muda.A. b. Contoh: Perak – sistem perlantikan sultan berbeza sedikit daripada negeri-negeri Melayu yang lain. Sultan/ raja menjalankan pemerintahan dengan dibantu oleh pembesar-pembesar.. Adat menjunjung duli. Tugas-tugas pembesar daerah: a. alat-alat kebesaran. Kedah – Gelaran berbeza. Rakyat yang menderhaka akan terkena tulah. Sultan/raja dibantu oleh Raja Muda/Putera Mahkota.Sembilan – perlantikan dari pada bawah ke atas (demokrasi). Perut-Buapak-LembagaUndang-Yang Dipertuan Besar. daerah dan kampung. b. Memungut cukai dan menyerahkan sebahagian daripada cukai kepada pusat sebagai taat setia pembesar. N.. Perlantikan sultan/raja. (B) – Peringkat Daerah Unit pentadbiran yang kedua terbesar. Menyediakan kerahan tenaga . Kuasa tertinggi ialah Yang Di Pertuan Besar dibantu 4 orang Undang – Sg Ujung. sistem perwarisan takhta di kebanyakan negeri-negeri Melayu. pembesar memakai gelaran Tunku Bendahara dan Tunku Temenggung. Pembesar mesti menunjukkan taat setia kepada sultan seperti : Menghadiri istiadat pertabalan. Cth: Menjatuhkan hukuman bunuh. alat muzik dan cop mohor. warna – payung kuning untuk kerabat dan payung putih untuk raja. Sesebuah negeri dibahagikan kepada beberapa buah daerah untuk memudahkan urusan pentadbiran Pembesar diberi surat tauliah yang bercop mohor oleh Sultan/Yang Dipertuan Besar. c. Pembesar menjadi tulang belakang dalam menjalankan pentadbiran peringkat negeri.

f. . Pembesar mempunyai pengikut atau anak buah dari kalangan masyarakat yang tinggal di kawasannya. Menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat dalam daerahnya. Menjaga keamanan kampung c. Mengendalikan dan menyelesaikan masalah yang timbul d. Jumlah pengikut menentukan kedudukan dan pengaruh seseorang pembesar. KESIMPULAN Sistem pentadbiran Melayu tradisional sebelum campur tangan British membuktikan satu sistem pentadbiran yang sistematik Sistem pentadbiran masyarakat melayu mengalami perubahan drastik selepas campur tangan British 1874 yang telah menghakis kuasa raja dan pembesar-pembesar Melayu khususnya dalam bidang politik dan ekonomi. (C) – Peringkat Kampung Unit pentadbiran paling kecil Ditadbir oleh pembesar daerah yang dilantik oleh sultan daripada kalangan keluarga baikbaik. Tugas-tugas penghulu a. Memastikan rakyat di kampungnya taat setia kepada Sultan.Contoh: Penghulu atau Tok Kweng di Kelantan.d. Menjunjung duli atau mengadap raja pada Hari Raya. f. e. Membekalkan tenaga tentera semasa peperangan e. Mengadili dan menjatuhkan hukuman kecuali hukuman bunuh kepada yang melakukann jenayah. Mendapatkan tenaga buruh. Memungut cukai b. Menjadi perantara antara penduduk dengan pembesar daerah. Penghulu masih berada di bawah kawalan pembesar daerah walaupun mempunyai surat tauliah daripada Sultan.

Anak lelaki mewarisi harta dengan kadar 2/3 berbanding anak perempuan berdasarkan anak lelaki lebih besar tanggungjawabnya dalam keluarga berbanding anak perempuan. Sultan atau pemerintah berkuasa penuh ke atas masyarakat dan menentukan bentuk undang-undang. Adat ini juga diresapi oleh unsur-unsur Islam Mazhab Shafie. Keluarga sebelah bapa dan sebelah ibu dianggap sama penting. Kesalahan membunuh akan dihukum bunuh. Bentuk hukuman berdasarkan prinsip pembalasan. masyarakat Bumiputera mengamalkan Adat Dusun Tunggu manakala Adat Tenom. aman dan makmur. Undang-undang ini disebut sebagai hukum adat iaitu sesuatu peraturan yang menjadi undangundang berdasarkan amalan. Adat Dusun dan Adat Temogun diamalkan di Sabah. Adat Temenggung bersifat patriarchal iaitu lebih mengutamakan lelaki sebagai ketua keluarga. Biasanya putera sulung sultan akan menjadi pemerintah. Adat ini diamalkan secara meluas di semua negeri Tanah Melayu kecuali Negeri Sembilan dan kawasan Naning di Melaka. Dibenarkan berkahwin dengan . Pelantikan seseorang sultan mengikut warisan. Sementara di Sarawak. Sumatera.5. Bincangkan hukum Adat yang diamalkan di Tanah Melayu. Hukuman ke atas kesalahan jenayah lebih keras. Adat penting bagi menjamin hak anggota masyarakat supaya anggota masyarakat boleh hidup selesa. Sabah dan Sarawak sebelum campur tangan British. Sesiapa melanggarnya boleh dihukum. adat resam atau kebiasaan yang telah lama wujud dalam sesebuah masyarakat. Kaum lelaki mewarisi harta pusaka keluarga. Ada dua jenis adat yang paling berkembang di Tanah Melayu iaitu Adat Temenggung dan Adat Perpatih. Dibawa ke Tanah Melayu oleh keturunan Diraja Palembang. berasal dari Palembang. ISI (A) Adat Temenggung Pengasasnya Datuk Ketemenggungan. Peraturan perkahwinan berdasarkan undang-undang Islam. Sistem pemerintahan Adat Temenggung bersifat autokrasi iaitu sultan berkuasa penuh dalam pemerintahan. PENDAHULUAN Adat merupakan peraturan yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat turun-temurun sehingga sebati dengan cara hidup masyarakat berkenaan dan dianggap sebagai hukum atau undangundang yang harus dipatuhi. Manakala anak perempuan mendapat hak 1/3 daripada harta pusaka.

tidak bekerjasama terhadap sesuatu tindakan yang dipersetujui bersama. Kegagalan melaporkan sesuatu bencana. Hukuman Adat Perpatih bersifat pemulihan. kecemasan. Sumatera. Hukum adat menentukan tanah kampung halaman adalah kepunyaan bersama sesuatu kumpulan masyarakat. Oleh itu. Adat ini telah dibawa masuk ke Tanah Melayu dan disebarkan oleh orang-orang Minangkabau dan berkembang di Negeri Sembilan serta Naning di Utara Melaka pada abad ke-17. Perempuan yang berkahwin dikehendaki tinggal bersama-sama dengan keluarga ibu bapa suaminya. Hukum adat mengawal soal bertanam padi dan tempat tinggal orang Iban. di bawah Lembaga terdapat Buapak. Adat Perpatih bersifat matriarchal iaitu lebih mengutamakan kaum wanita kerana wanita dianggap sebagai pengasas suku. Di peringkat kampung. Di bawah Undang dan Penghulu ialah Lembaga. pelawat yang memasuki rumah panjang tanpa menanggalkan parang adalah contoh yang akan dikenakan hukuman. Semua penduduk rumah panjang dalam kumpulan berkenaan berhak bercucuk tanam. Buapak menjadi ketua bagi Perut. (C) Hukum Adat Masyarakat Bumiputera Sarawak dan Sabah Di Sabah dan Sarawak hukum adat juga memainkan peranan penting dalam peraturan hidup. Terdapat perbezaan antara Adat Temenggung dengan Adat Perpatih. sebaliknya bertujuan untuk mendidik dan membaiki keadaan. Pewarisan harta pusaka diberatkan sebelah ibu. Setelah berkahwin suami dikehendaki menetap bersama keluarga perempuan. Ini bermakna kuasa pemerintah tidak terletak di tangan seorang sahaja. Tidak bertujuan untuk menghukum pesalah. memburu dan mengambil hasil-hasil hutan di kawasan kampung mereka. (B) Adat Perpatih Diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang yang berasal dari Pagar Ruyung. Terdapat empat orang Undang memilih seorang kerabat diraja untuk menjadi Yam Tuan Besar Negeri Sembilan. Ia lebih bersifat kemanusiaan dan bertimbang rasa serta memberi peluang kepada pesalah insaf.sesiapa sahaja asalkan tiada pertalian darah. Masyarakat bumiputera Sarawak mengamalkan Adat Dusun Tunggu dan Undang-undang Mahkamah Melayu. anak perempuan menjadi asas wujudnya suku. pesalah akan didenda dengan membayar ganti rugi seperti si pembunuh mesti menanggung kehidupan keluarga si mati. Perkahwinan sesama suku dilarang kerana ahli dalam sesuatu suku mempunyai hubungan yang sangat erat dan dianggap bersaudara. hukum adat dilaksanakan oleh ketua kampung atau Majlis Orang Tua- . Harta pusaka turun-temurun ialah kepunyaan suku. Sistem pemerintahan Adat Perpatih bercorak demikrasi dan permuafakatan.

tua. Dalam sesuatu perbicaraan biasanya terdapat tiga orang hakim untuk mengadili kes iaitu Pengeran Temenggung atau Datuk Orang Kaya yang mewakili Sultan Brunei dan dua orang wakil suku-suku yang terlibat dalam kes berkenaan. KESIMPULAN Hukum adat mempunyai peranan penting bagi mengekalkan peraturan hidup agar dapat menjamin keharmonian dalam masyarakat. Adat Tenom dan Adat Timogun. 6. menentukan hak dan mengawal tingkah laku individu dalam kehidupan masyarakat. Bincangkan pelbagai bentuk kepercayaan dalam kehidupan masyarakat Melayu di Malaysia sebelum kedatangan Barat. Bagi masyarakat Sabah. mereka mengamalkan Adat Dusun. PENDAHULUAN .

. masuk hutan dan mengubati penyakit. kain kuning. memutus ubat dan sebagainya untuk mengelakkan bencana atau meminta pertolongan. Mengadakan upacara-upacara pemujaan seperti puja pantai di Terengganu. turun ke laut. batu-batu besar. hantu. keharmonian dan sebaliknya seperti malapetaka dan bencana. dukun atau pawang yang berperanan untuk mententeramkan kuasa ghaib daripada mengganggu anak-anak kecil. Mengamalkan jampi serapah. 2. orang sakit dan sebagainya. limau. penunggu dan sebagainya boleh memberi kesan baik seperti rezeki. Mereka percaya kepada keramat. Kepercayaan animisme masyarakat Tanah Melayu Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus atau kuasa ghaib yang mempunyai semangat. semangat padi di Pahang. Sukar untuk dikesan perbezaan yang nyata dalam kepercayaan dan keagamaan masyarakat Melayu. Makhluk halus seperti jin. ISI 1. perempuan bersalin.Bentuk-bentuk kepercayaan dan keagamaan. pokok besar. main dewa. telur. Orang perantaraan ini ialah bomoh. kesuburan tanah. Amat berkesan ke atas segala tindak tanduk manusia dalam kehidupan. senjata tradisinal dan sebagainya. main puteri. Upacara ini dipercayai boleh menjamin keselamatan mereka. Kepercayaan animisme di Sarawak Orang Melanau percaya hantu tertentu menyebabkan penyakit Hantu yang menyebabkan sakit perut dan kejang. Benda hidup/tidak hidup mempunyai roh dan semangat seperti gunung. azimat dan tangkal. hantu gurun mendatangkan bengkak kaki dan lenguh sendi tangan. Alat-alat muzik yang mempunyai kaitan dengan kuasa ghaib diasap dengan kemenyan dan sirih dan disimpan di tempat yang tinggi dan dijaga dengan sempurna. Memerlukan orang perantaraan di antara manusia dengan kuasa ghaib atau makhluk halus kerana manusia biasa tidak mampu berhubung dengan mereka. kesihatan. Ada kaitan dengan kehidupan masyarakat Melayu tradisional seperti menanam padi. bunga-bungaan. hantu langit membawa sakit kepala dan demam. sungai dan sebagainya. hasil tanaman dan sebagainya.

Bomoh Babalion menjadi perantaraan antara manusia dengan Aki Kopuno. Kepercayaan animisme di Sabah Orang Ilanun percaya penyakit ada kena mengena dengan syaitan. Namun masih ada amalan animisme dan pengaruh Hindu-Buddha yang masih diamalkan. mabagar (kuat). 2. PENUTUP 1. kublak (kebal). Mengadakan upacara menjamu hantu bagi mengelakkan ditimpa penyakit. pagawang (menakutkan musuh dengan suara) Orang Bumiputera Sabah juga percaya adanya jimbaran (orang belaan) dan kemasukan apokapok (lintasan). Bincangkan perbezaan antara Adat Perpatih dengan Adat Temenggung yang diamalkan oleh masyarakat Melayu pada abad ke 19. dualatut (dipukul tidak rasa sakit). Namun demikian selepas kedatangan Islam sebahagian besar amalan kehidupan mereka telah berubah. 3.3. PENDAHULUAN . 7. Percaya ilmu batin dan perkara ghaib seperti ilmu palimun (ghaib). Amalan kepercayaan dan agama telah membentuk sistem sosial mereka. Orang Murut percaya kepada Aki Kopuno (dipercayai berkuasa dalam segala hal) yang dianggap dapat menolong menyelesaikan masalah.

Adat Perpatih bersifat demokrasi § kuasa dibahagi dari bawah ke atas – Perut. Hukum adat ini dipercayai dibawa masuk sekitar abad ke 15 Masihi dan kemudiannya berkembang di negeri-negeri taklukan Melaka. peraturan hidup. Undang-undang Pahang dan Undang-undang 99 Perak di Perak. 2. (D) Pentadbiran 1. Lembaga dan Undang. § Lelaki juga berperanan sebagai ketua keluarga. 4. (C) Taraf perkahwinan 1. Manakala Adat Temenggung perkahwinan dibenarkan dengan sesiapa sahaja asalkan tidak melanggar hukum syarak. adat istiadat dan hidup bermasyarakat. Manakala Adat Temenggung selepas perkahwinan isteri mesti mengikut suami dan boleh tinggal bersama keluarga suami. Adat ini berasal dari utara Sumatera dan dikembangkan oleh dua beradik iaitu Datuk Ketemenggungan yang kemudiannya berkuasa di Palembang (Adat Temenggung) dan Datuk Perpatih Nan Sebatang yang kemudiannya berkuasa di Pagar Ruyung (Adat Perpatih). ISI Perbezaan antara Adat Perpatih danAdat Temenggung (A) Bersifat Matriachal/Patriachal 1. (B) Perkahwinan 1. Manakala/berbeza Adat Temenggung kaum lelaki mempunyai kedudukan dalam keluarga § Anak lelaki mempunyai hak dalam pewarisan harta § Susur galur keturunan dikira dari sebelah lelaki. Hukum adat ini meliputi segala aspek kehidupan. Contoh: Undang-Undang Johor yang diamalkan di Johor dan Kedah. Dalam Adat Perpatih perkahwinan melibatkan berlainan suku kerana dianggap bersaudara. 2. Adat Temenggung diamalkan di semua negeri kecuali Negeri Sembilan dan daerah Naning di Melaka. 2. 3. Adat Perpatih dan Adat Temenggung dapat dikategorikan sebagai hukum adat di negerinegeri Melayu.1. Dalam Adat Perpatih suami dikenali sebgai orang Semenda § bertanggungjawab menyediakan kediaman untuk isteri dan anak-anaknya § tempat kediaman atau rumah kemudiannya menjadi hak isteri. Adat Temenggung kemudiannya diresapi dengan pengaruh Islam dan hukum syarak bermazhab Shafie. 2. § Pemilihan ketua dilakukan dengan persetujuan ketua yang berada di setiap peringkat . Buapak. Dalam Adat Perpatih kaum wanita mempunyai kedudukan dalam masyarakat § kaum wanita mempunyai hak dan keutaman dalam mewarisi harta § Nasab keturunan juga dikira melalui suku ibu § Anak perempuan menjadi asas dalam wujudnya suku.

§ Hanya raja/sultan yang akan menjatuhkan hukuman bunuh. Jika berlaku perceraian harta dibahagi dua. berlaku perubahan dalam amalan adat masyarakat tempatan. kedua-dua hukum adat mempunyai maksud yang sama iaitu untuk melindungi anggota masyarakat. § Harta pembawaan : harta yang dimiliki oleh suami sebelum berkahwin. § Harta carian : harta yang diperoleh oleh pasangan sepanjang perkongsian hidup. mematuhi adat istiadat. contoh: warna. bekas isteri tidak boleh menuntut hartanya. Lembaga memilih Undang dan Undang memilih Yang Di Pertuan Besar. Walau bagaimanapun. mangsa kecurian akan memperolehi kembali gantian barang-barangnya dan pembunuh akan menanggung kehidupan keluarga mangsa. Dalam Adat Perpatih harta milik keluarga § Pembahagian harta pusaka diwarisi daripada ibu kepada anak perempuan yang menjadi asas wujudnya suku. hidup dengan mematuhi peraturan. 2. Jika berlaku perceraian. Sebaliknya Adat Temenggung bersifat autokrasi (kuasa mutlak) § hak istimewa memperkukuhkan kuasa sultan. § pentadbiran diketuai oleh raja/sultan dan dibantu oleh pembesar. menghormati sesama manusia. Buapak memilih Lembaga. harta kekal di tangan isteri. Manakala Adat Temenggung harta milik individu § Berdasarkan undang-undang Islam dan memberi keadilan kepada semua pihak . KESIMPULAN 1. § Anak perempuan berhak mewarisi sebahagian kecil daripada harta pusaka 1/3 bahagian. . § Yang Dipertuan Besar atau Undang sahaja yang boleh menjatuhkan hukuman bunuh 2. (F) Pembahagian Harta 1. 2. Dalam Adat Perpatih undang-undang jenayah lebih bersifat pemulihan untuk menyedarkan masyarakat § kesalahan yang dilakukan boleh ditebus dengan membayar ganti rugi § ganti rugi mengikut tahap seperti seorang yang dicederakan akan dibayar dengan ayam atau kambing. § Harta pusaka turun temurun adalah kepunyaan suku. Manakala Adat Temenggung berunsur pembalasan dan undang-undangnya lebih tegas § hukuman terhadap pembunuhan ialah balasan bunuh. mencuri akan dipotong tangan. § Anak lelaki berhak mewarisi harta pusaka denga kadar 2/3 berbanding anak perempuan kerana berdasarkan tanggungjawab anak lelaki yang lebih besar dalam keluarga. 2. Kedua-duanya merupakan hukum adat masih diamalkan hingga hari ini. Selepas kedatangan British. Adat Perpatih dan Adat Temenggung jelas mempunyai perbezaannya. § sultan melantik pembesar § pembesar peringkat paling bawah ialah ketua kampung § sultan berperanan sebagai lambang perpaduan antara rakyat dan ketua negara § anak lelaki sultan adalah pewaris takhta § sekiranya tiada anak lelaki. berdisiplin. 3. § Harta dapatan : harta seia ada pada isteri sebelum berkahwin.§ Perut akan memilih Buapak. adik lelaki sultan akan mewarisi takhta (E) Perundangan 1.

ekonomi dan sosial di dalam pemerintahan. Kuasa raja diperkukuhkan dengan adanya konsep daulat dan rakyat yang derhaka akan ditimpa . ketua tentera. Golongan pemerintah terutamanya sultan mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan aspek politik. Terangkan bagaimana kuasa raja-raja Melayu diperkukuhkan sebagai kuasa yang tertinggi dalam sistem politik Melayu sebelum kedatangan kuasa barat. memegang jawatan penting. Ketua diplomatik dalam hubungan luar.8. PENDAHULUAN 1. ISI 1) Bidang politik Ketua pentadbir sesebuah negara yang berkuasa mutlak seperti membuat undang-undang. 2. Sistem politik Melayu tradisional sebelum kedatangan Barat dibahagikan kepada dua iaitu golongan pemerintah yang terdiri daripada sultan dan pembesar serta golongan yang diperintah terdiri daripada rakyat dan hamba. berkuasa menjatuhkan hukuman bunuh dan boleh melantik pembesar dalam membantu urusan pentadbiran negeri.

Sultan dibantu oleh ulama yang bertindak sebagai penasihat dalam hal ehwal agama Islam. Raja berhak mengerah rakyat untuk khidmat sosial seperti membina istana dan sebagai tentera. 2. 2) Bidang Ekonomi Berkuasa dalam kegiatan ekonomi seperti perlombongan. nafiri digunakan dalam upacara pertabalan diraja. 3) Bidang Sosial Raja atau sultan dilambang sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Contoh – payung putih. santap digunakan oleh raja Alat kebesaran seperti dokoh. perdagangan.raja. Raja mempunyai kedudukan tertinggi dengan adanya sistem beraja dan keistimewaan ini jelas menunjukkan perbezaan antara pemerintah dengan rakyat. payung kuning – kerabat diraja Bahasa dalam/istana seperti gering. pungutan cukai. .tulah. kendi. Selepas kedatangan barat. Muzik diraja – nobat. Segala arahan raja atau sultan haruslah dilakukan tanpa bantahan. Pemusatan kuasa berada di tangan sultan. pembesar hanya berkuasa di wilayah pegangannya. cop mohor. Memastikan peraturan Islam dilaksanakan. KESIMPULAN 1. kekuasaan raja semakin berkurangan. keris. Raja wajib mengekalkan keamanan dan keharmonian di dalam negeri baginda. Sebagai pelindung adat resam dan adat istiadat contohnya mengetuai segala upacara diraja seperti pertabalan. 4) Hak Keistimewaan Warna kuning dan putih digunakan oleh raja dan kerabat diraja. Pembesar dan rakyat perlu taat setia kepada raja atau sultan. Pungutan cukai dikutip oleh pembesar yang dilantik dan raja hanya memantau tugas pembesar tersebut. pending dan lain-lain – menunjukkan keistimewaan raja.

Ini termasuklah segala . 2. ISI 1) Undang-undang Melaka. 1. Undang-undang bertulis yang diamalkan di negeri-negeri Melayu berasaskan Hukum Kanun Melaka tetapi menggunakan nama yang berbeza-beza di setiap negeri. Undang-undang Johor dan Undang-undang Kedah. tugas pembesar dan peraturan rasmi di istana – memudahkan pentadbiran. PENDAHULUAN. Disusun secara sistematik dan mempunyai 44 bab yang meliputi perkara mengenai raja. 3.9. Terbahagi kepada dua iaitu Undang-undang Laut Melaka dan Undang-undang Darat / Hukum Kanun Melaka yang ditulis pada zaman pemerintah Sultan Muzaffar Shah dan dilengkapkan zaman Sultan Mahmud Shah. Contoh Undang-undang Pahang. Sejauh manakah pengaruh Hukum Kanun Melaka ke atas undang-undang yang terdapat di negeri-negeri Melayu yang lain. manakala Undang-undang Laut dan Undang-undang 99 Perak tidak dipengaruhi oleh Hukum Kanun Melaka. Undang-undang terbahagi kepada dua iaitu undang-undang bertulis dan tidak bertulis.

Undang-undang Kedah yang dipengaruhi Hukum Kanun Melaka seperti Undang-undang Seri Paduka Tuan yang berkaitan peraturan pertanian dan ternakan serta bidang tugas ketua kampong. Undang-undang awam berkaitan dengan tanah dan perumahan. Hukum Kanun Dato’ Kota Star berkaitan dengan bidang tugas raja dan pembesar. 3) Undang-undang Johor Undang-undang Johor merupakan warisan daripada Hukum Kanun Melaka dan telah disesuaikan dengan adat dari Riau dan Undang-undang Islam. bidang kuasa nakhoda serta tanggungjawab pegawai kapal.menetapkan 360 seksaan bagi kesalahan menderhaka. Hukuman lebih berat dikenakan jika kesalahan dilakukan ke atas seseorang yang berpangkat tinggi daripada pelakunya.keistimewaan yang dimiliki oleh raja seperti penggunaan bahasa istana. 3) Undang-undang Pahang Undang-undang ini disusun berpandukan Hukum Kanun Melaka dan disesuaikan dengan pengaruh Islam. contoh: hukuman mati dikenakan kepada sesiapa yang mengingkari perintah sultan dan membunuh tanpa kebenaran sultan – untuk menjamin keamanan Melaka. pakaian kuning dll. harta. Contoh: Hulubalang mempertahankan dan melindungi raja dan negeri daripada musuh. tatacara jualbeli di atas kapal. Temenggung menangkap pesalah dan mendirikan penjara. Undang-undang ini berkaitan dengan bidang tugas raja. Undang-undang Laut Melaka merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan laut seperti peraturan pelayaran. merompak dll. contoh sivil : menyentuh perkara-perkara berkaitan hutang. Contoh jenayah: merujuk terhadap kesalahan jenayah – mencuri. Adat istiadat. alat kebesaran dan ufti. Hukuman sivil dan jenayah turut dimuatkan dalam undang-undang. 2) Undang-undang Kedah Dipengaruhi oleh Hukum Kanun Melaka. Mengandungi pelbagai bentuk hukuman kepada penderhaka dan pencuri. sewa tanah dan hamba. Penghakiman dilaksanakan oleh sultan dan pembesar negeri. Antaranya ialah Adat Lembaga yang merangkumi bidang tugas dan tanggungjawab pembesar dan rakyat. Digubal untuk untuk menjaga keselamatan anak-anak kapal dan pedagang-pedagang yang berdagang dengan kapal. Undang-undang Jenayah. pembesar dan tanggungjawab rakyat . Menjadikan hukum syarak sebagai panduan – semua bentuk peraturan berdasarkan ajaran Islam – selari dengan taraf Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam yang utama di nusantara. Sultan mesti mempunyai pembantu untuk melaksanakan tugas kerajaan sultan contohnya Penghulu Bendahari sebagai pengutip cukai di pelabuhan.

pembesar dan penghulu. Berasal dari Parsi dan dibawa ke Perak pada abad ke 17. b. Pihak British telah memperkenalkan sistem perundangan Barat bagi menggantikan sistem perundangan tradisional. 1. Kedatangan Barat telah mengubah sistem perundangan di Tanah Melayu. Undang-undang ini unik kerana ditulis dalam bentuk soal jawab. tatacara jualbeli di atas kapal. bidang kuasa nakhoda serta tanggungjawab pegawai kapal. . Hukuman mengenai dakwaan penduduk dan hukum jenayah. Undang-undang Laut Melaka merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan laut seperti peraturan pelayaran. Seorang pegawai kerajaan berdasarkan kemahiran dan pengalaman yang dimiliki individu itu. Menggariskan hubungan antara pemerintah dengan pembesar serta golongan pemerintah dengan yang diperintah. contoh : perwarisan harta. menetapkan hak dan harta warisan anak. 4) Undang-undang 99 Perak. KESIMPULAN. 2. Mengutamakan perikemanusian dan bertimbang rasa. 5) Undang-undang Laut Melaka a. Meliputi 99 perkara yang mengandungi tugas-tugas sultan.untuk mentaati pemerintah. Digubal untuk untuk menjaga keselamatan anak-anak kapal dan pedagang-pedagang yang berdagang dengan kapal. Cara dan syarat melantik pegawai negeri – seorang kadi mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam.

Golongan pemerintah terdiri daripada raja/sultan. Masyarakat Melayu tradisional terbahagi kepada dua golongan pemerintah dan golongan diperintah. 3. Terangkan struktur sosial masyarakat Melayu di Tanah Melayu sebelum campur tangan British. pembesar. Golongan diperintah ialah orang merdeheka dan hamba. keluarga dan kerabat diraja. ISI Golongan diperintah 1) Raja/sultan/Yang Dipertuan Besar a. Pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. b. . 2. pentadbir serta ulama istana. PENDAHULUAN 1. Mempunyai kuasa dan wibawa dalam menjalankan pemerintahan dan pentadbiran negeri.10.

Mempunyai gelaran raja. Mempunyasi keistimewaan tertentu. 3) Golongan Bangsawan dan pembesar a) Golongan bangsawan Terdiri daripada golongan pembesar dan kaum kerabat Sangat berpengaruh dalam kalangan pemerintah dan pentadbir. kebudayaan. c. Menggunakan bahasa dalam dan payung kuning. Melaksanakan kuasa kerajaan pusat. § Berkedudukan penting dalam sistem pemerintahan kerajaan dan menjadi perantara sultan dengan rakyat. § Membekalkan tenaga buruh kepada sultan dalam sistem kerah dan serah. § Menjaga keamanan dan memungut cukai di kawasan pemakanannya serta bebas menjalankan kegiatan ekonomi. Jawatan raja muda diberi kepada putera sulung/tertua/adinda sultan jika tiada putera. e. payung kuning untuk kerabat. Anak raja tidak semestinya seorang putera raja yang memerintah. Kedudukan kedua selepas raja ialah anak raja dan kerabat diraja. Mempunyai keistimewaan sama seperti raja. Mentadbir negeri dengan bantuan kaum kerabat dan para pembesar. Menjadi penasihat/pembesar di daerah-daerah tertentu. d. cop mohor diraja. § Berkuasa penuh dalam kawasan pegangannya. e. Putera sultan ada yang dilantik menjadi pembesar daerah atau pemerintah jajahan takluk f. Konsep daulat dan derhaka memperkukuhkan kuasa raja g.c. b. adat istiadat dan salasilah raja. tengku dan wan. c) Golongan ulama dan pendeta i) Golongan ulama § Berketurunan Arab Melayu dan merupakan cendikiawan dalam bidang agama. § Berkedudukan istimewa dan sangat berpengaruh dalam susun lapis masyarakat Melayu tradisional. kadi § Penasihat sultan dalam hal ehwal agama/hukum syarak. § Menjatuhkan hukuman dan denda dalam kes-kes jenayah di daerah mereka. tetapi tidak melebihi keistimewaan raja. d. g. warna kuning hanya untuk raja. alat kebesaran seperti kendi. Membantu sultan dalam pentadbiran dan pemerintahan. b) Pembesar daerah § Terdiri daripada rakyat biasa yang dinaikkan taraf dan dilantik melalui surat tauliah oleh sultan yang bercop mohor. § Menjadi pakar rujuk kepada sultan dan golongan di istana. Berkuasa mutlak terhadap rakyat jelata f. payung putih untuk sultan. § Memegang jawatan seumur hidup dan mesti menunjukkan taat setia kepada pemerintah. h. Menjalinkan hubungan luar. 2) Keluarga dan kerabat diraja a. memelihara keamanan dan memajukan negeri. Menyatupadukan rakyat. kesusasteraan. menggunakan bahasa dalam. . Contoh jawatan mufti. Contoh Membina istana. ii) Golongan pendeta § Pakar dalam bidang kesenian.

§ Tidak wajib mematuhi dan mengamalkan tradisi kebudayaan tempatan. perlombongan dan perdagangan. § Tidak mempunyai kuasa politik dan jawatan dal.am pentadbiran. § Namun begitu. § Bebas menjalankan kegiatan ekonomi.pertanian. nelayan. Golongan diperintah Terdiri daripada rakyat biasa dan orang asing yang bebas/merdeheka. § Menyumbang tenaga untuk menambah harta tuannya. perikanan. § Melambangkan ketinggian taraf sosial pemiliknya. § Dapat menentukan tugas dan tanggungjawab masing-masing. a) Rakyat biasa § Petani. § Menjalankan kegiatan ekonomi seperti pelombong dan peniaga runcit. c) Golongan hamba § Menyediakan tenaga manusia untuk aktiviti masyarakat seperti gotong-royong. buruh dan pekerja biasa serta petani dan tukang mahir. § Terdapat tiga jenis hamba: i) Hamba raja o Merupakan hamba yang tertinggi daripada hamba lain o Terdiri daripada bekas tawanan perang/banduaan ii) Hamba berhutang o Menjadi hamba dalam tempoh yang ditetapkan sehingga berjaya melangsaikan hutang dan akhirnya bebas menjadi rakyat biasa iii) Hamba biasa o Menjadi hamba seumur hidup. susun lapis ini mengalami perubahan selepas kedatangan campur tangan British. dagang dan tukang. § Mengamalkan tradisi gotong-royong. o Terdapat tiga jenis hamba biasa – hamba abdi. § Terlibat dalam pelbagai kegiatan sosial seperti tentera upahan kerajaan. hamba dengan dan biduanda. . b) Rakyat asing § Penduduk bukan Melayu yang datang ke Tanah Melayu untuk tujuan tertentu dan tinggal sementara sahaja. § Tiga golongan rakyat biasa iaitu pedagang dan peniaga kecil-kecilan. KESIMPULAN § Adanya hierarki dalam masyarakat Melayu tradisional adalah untuk membezakan kedudukan golongan pemerintah dan golongan yang diperintah untuk membezakan kedudukan dan penghormatan.§ Merupakan penulis dan perawi diraja.

Pengisytiharan 1902. . Kelantan dan Terengganu. British meluaskan pengaruh dan kuasanya ke atas negeri-negeri Melayu Utara ini melalui Perjanjian Sulit 1897.1. Pengenalan (3 m) 1. 2. dan Perjanjian Bangkok 1909. Perlis. Negeri-negeri Melayu Utara terdiri dari Kedah.Keempatempat negeri ini adalah negeri naungan Siam. Negeri-negeri ini akhirnya diletakkan di bawah kuasa British. Bincangkan perluasan kuasa British di Negeri-negeri Melayu Utara antara tahun 1897 hingga 1909. Isi-isi (20 m) British mendapat khabar angin bahawa Perancis merancang hendak membina sebuah terusan melintasi Segenting Kra.

Pengisytiharan 1902 dan Perjanjian Bangkojk merupakan satu langkah peluasan kuasa British ke atas NNMU.Terusan ini akan menjejaskan perdagangan dan kedudukan Singapura kerana kapal-kapal dagang yang menggunakan terusan ini akan mengenepikan Selat Melaka. September 1902 Pengisytiharan Inggeris – Siam ditandatangani – syarat Siam diberi 10% daripada pandapatan Terengganu dan Kelantan jika hasil pendapatan melebihi $100 000 . . Frank Swettenham menyeru British membantu Kelantan dan Patani bagi mengelak mereka meminta bantuan kuasa lain. Pakatan British-Perancis . Kelantan dan Patani tidak senang dengan pengaruh Siam di kawasan mereka. Melalui Perjanjian Bangkok dengan rasmi NNMU diletakkan di bawah pentadbiran British. Jerman berusaha mendapatkan Pulau Langkawi.Perjanjian Sulit 1897 ditarik balik . Siam membantah – Sultan mengugut meminta bantuan kuasa lain – Frank Swettenham campurtangan – mendesak Siam menerima seorang penasihat British di Kelantan dan Terengganu. Kesimpulan (2 m) Perjanjian Sulit 1897. Mulai 1909 pengurusan NNMU memantapkan pengaruh dan kekuasaan British di Tanah Melayu. British mengiktiraf kedaulatan Siam ke atas NNMU . 1904 Siam menghadapi krisis kewangan kerana membantu Kedah –Siam berunding dengan British hasilnya termetrailah Perjanjian Bangkok 1909. Rancangan Perancis gagal tetapi British masih bimbang.Perancis mengambilalih jajahan Siam di sempadan Siam Kemboja – British mungkir janji tidak membantu Siam sedangkan NNMU telah diserahkan kepada British. Siam pula bersetuju tidak menyerahkan mana-mana wilayahnya kepada kuasa lain. British menandatangani satu Perjanjian Sulit 1897 dengan Siam untuk menyekat kuasa-kuasa Barat. 1890an bermula dasar imperialisme kuasa-kuasa Barat mencari tanah jajahan.sekali lagi British bimbang. Melalui perjanjian ini British berjanji membantu Siam sekiranya diserang musuh. Amerika Syarikat cuba mendapatkan konsesi perlombongan di Terengganu. Sultan Kelantan telah menyerahkan konsesi tanah kepada warga British bernama Duff. Rusia cuba mendapatkan konsesi pangkalan arang batu di Teluk Siam dan Ujong Salang.

2. Bincangkan Pengenalan (3 m) 1. 2. Pada akhir abad ke -19. Pahang. Perkembangan tersebut menyebabkan pemodal Eropah mendesak kerajaan British supaya campurtangan untuk memulihkan keamanan. Hal ini akan membantu kegiatan perdagangan berjalan dengan lancar.British memperkenalkan pelbagai dasar bertujuan mengukuhkan kedudukan mereka contohnya pengenalan Sistem Residen Isi-isi (20 m) 1. Kedua-dua puak seringkali terlibat dalam pergaduhan yang mengakibatkan kegiatan perlombongan bijih timah dan keselamatan terjejas teruk malahan pergaduhan kongsi gelap menyebabkan kemusnahan . Di samping itu masalah kongsi gelap Cina antara puak Hai San dan Ghee Hin turut menyumbang ke arah perubahan dasar campur tangan British di Tanah Melayu. Keadaan huru-hara yang disebabkan oleh Perang Saudara di negeri-negeri Melayu seperti di Perak.Malahan masalah di negeri-negeri Melayu yang lain menyebabkan Kerajaan British di London mengarahkan Andrew Clarke terlibat secara langsung bagi menyelesaikan konflik raja-raja Melayu. British telah mengubah dasar tidak campur tangan kepada campur tangan secara langsung terhadap negeri-negeri Melayu pada akhir abad ke-19 bagi menjaga kepentingan mereka di Tanah Melayu. Selangor dan Negeri Sembilan .2. British berusaha untuk campurtangan secara langsung di NNM dengan menggunakan pelbagai alasan antaranya perebutan takhta dan pergaduhan antara kongsi gelap Cina. Setelah berjaya .

4. Campurtangan British secara langsung di Tanah melayu juga didorong oleh perubahan dalam politik antarabangsa iaitu persaingan antara negara-negara barat untuk meluaskan wilayahnya khasnya di Tanah Melayu.bahan mentah begitu tinggi bagi menampung kadar permintaan yang semakin meningkat . 6. . Oleh itu. Selepas meletusnya Revolusi Perindustrian di Eropah. 3. 2. British ingin menguasai sumber mineral yang bernilai untuk pasaran antarabangsa tyang terdapat di Tanah Melayu. British bimbang dengan usaha-usaha pihak Eropah yang lain untuk menguasai Tanah Melayu. Kesimpulan (2 m) 1.Tujuan utama British campurtangan di Tanah Melayu ialah untuk menguasai sumber ekonomi . Olehitu British di Tanah melayu bertindak menguasai sumber-sumber bahan mentah tersebut. keperluan terhadap bahan.banyak peralatan di lombong bijih timah. Di samping itu pihak British membangunkan pelbagai infrastruktur pengangkutan untuk memudahkan perhubungan mereka. Walaubagaimanapun campurtangan Barat menimbulkan rasa tidak puas hati penduduk tempatan terutama golongan pemerintah yang kehilangan hak dan kepentingan di Tanah Melayu. 5. Andrew Clarke telah didesak supaya menjalankan dasar yang lebih agresif terhadap Tanah Melayu . Perdagangan anatara timur dengan barat semakin cepat dan singkat. Britain amat memerlukan bahan mentah khasnya bijih timah dan getah. 1874 Parti Konservatif menguasai parlimen England menyebabkan berlaku perubahan dasar luarnya. Campurtangan British secara langsung di negeri-negeri Melayu telah mengakibatkan sistem politik dan ekonomi tempatan mengalami perubahan yang ketara. Pada ketika itu. kuasa-kuasa Eropah yang lain sedang giat mencari kedudukan di Asia Tenggara. Perubahan politik di Britain mempengaruhi dasar mereka berkaitan dengan tanah jajahan. Contohnya pembukaan Terusan Suez yang mampu memendekkan jarak perjalanan. Barangan dagangan dari Tanah Melayu akan mudah diangkut ke Negara Barat.

British memperkenalkan Sistem Residen atau Penasihat. Satu pembaharuan penting ialah system pungutan cukai secara berpusat yang dikelolakan oleh pegawai Eropah – bercanggah dengan tradisi dan adat tempatan – menafikan hak Sultan dan pembesar . Pihak British menjalankan pembaharuan yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisi dan adapt tempatan.sebagai contoh perubahan yang dilakukan oleh Birch di Perak menjejaskan kedudukan Sultan Abdullah dan pembesar-pembesar.” Jelaskan. 2. Pembaharuan-pembaharuan ini telah mengakibatkan rasa tidak puas hati masyarakat tempatan. Isi-isi (20 m) 1. sesiapa yang memungut cukai akan didenda – pendapatan pembesar terjejas. 3. Oleh itu terdapat penentangan akibat rasa tidak puas hati rakyat antaranya penentangan di Perak 1875. Kebangkitan Tok Janggut 1815 dan Kebangkitan Abdul Rahman Limbong 1922-28.kedudukan Sultan dan pembesar masih dikekalkan tetapi mesti menerima nasihat Residen dalam semua hal kecuali Agama Islam dan adat istiadat Melayu. Di Pahang misalnya kekuasaan tradisi Dato’ Bahaman tergugat apabila beliau pernah diberi . “Pihak British telah memperkenalkan pembaharuan di Tanah Melayu pada tahun 1874 hingga 1930. Kebangkitan Pahang 1891-95. Campurtangan British di NNM bermula dengan termetrainya Perjanjian Pangkor 1874.3. 2. Pengenalan: (3 m) 1.

00 yang lebih rendah daripada pendapatan asal dan beliau meminta elaun ini dinaikkan . 11. penempatan tanah. Dari segi pentadbiran pula.cukai perahu diperkenalkan . 5. tetapi selepas 1874 fungsi ini tiada lagi.amaran kerana memungut cukai di kawasan Semantan. Hakim dan majistret British mengambilalih peranan sultan dan pembesar dalam mengadili kes-kes jenayah dan sivil di daerah mereka. Sultan langsung tidak dibenarkan mengambil bahagian aktif dalam kerajaan. apabila beliau menamatkan amalan perhambaan tanpa memberi gantirugi kepada pembesar. di Terengganu 1920 pas kerajaan atau surat kebenaran membuka tanah diperkenalkan. 6. kedudukan dan kewibawaan tradisi pembesar dearah tergugat. Boleh dikatakan bahawa pembaharuan-pembaharuan yang dilaksanakan oleh British jelas menimbulkan perasaan tidak puas hati masyarakat tempatan. 10. 2. Kedudukan British terlalu berpengaruh dalam urusan pentabdiran sehingga kuasa raja-raja dan pembesar- . Pembahagian ini menjadikan peranan. 7. Kuasa pembesar-pembesar dearah diambilalih oleh Pegawai Daerah seperti dalam hal ehwal kutipan hasil. 8.Sebelum 1874 Sultan mengeluarkan surat tauliah pelantikan pembesar. Di Pahang. Beliau diberi elaun tahunan sebanyak $840. Kelantan semua tanah dikenakan cukai termasuk cukai sirih sebanyak 5 sen sejunjung.H. Pembaharuan ini melemahkan sistem pentadbiran masyarakat Melayu tradisional. Belfield. lembu kerbau 20 sen seekor setahun. Ini menunjukkan campurtangan British dalam adat resam masyarakat tempatan. Wallm dan Temerloh di bawah pentadbiran E. Kesimpulan: 1.P Rodger membahagikan Pahang kepada beberapa dearah ataupun jajahan di bawah pentabiran hakim dan pemungut hasil. Contoh di Pasir Puteh. a. Di Perak . 4. Contohnya campurtangan Birch dalam adat perhambaan. Pekan di bawah pentabiran F. Residen J.amalan ke atas penghulu dan pengawasan kegiatan jabatan kerajaan. Sultan dan pembesar dearah dilarang menjalankan sistem kerah bagi urusan peribadi. Kuantan di bawah pentabiran A. pentadbiran kehakiman. Walaupun dikekalkan tetapi mereka tidak mempunyai sebarang kewibawaan dan hanya digelar Majistret Tempatan. Contoh. Selain dari itu pembesar daerah tidak lagi berkuasa menjalankan perbicaraan dan tidak dibenarkan menyimpan hamba serta mengerah tenaga rakyat untuk kepentingan peribadi.A. 9.permintaannya ditolak. Pengenalan berbagai-bagai jenis cukai juga membebankan rakyat. Undang-undang Hasil Padi 1905 juga membenankan rakyat. Wise. Sistem kehakiman digubal berdasarkan undang-undang jenayah British dengan keputusan muktamad terletak di tangan majistret dan residen. 12.

Pengenalan: 1.pembesar Melayu semakin lemah dan nilai-nilai tradisi serta adat masyarakat peribumi tergugat. Di Sabah penyerahan berlaku secara aman. Politik Sabah hanya jelas apabila cadangan gagasan Malaysia dibuat oleh Tunku Abdul Rahman pada awal 1960-an. Bandingkan reaksi masyarakat setempat di Sabah dan Sarawak terhadap penyerahan negeri masing-masing kepada British pada tahun 1946. 4. Sebahagian besar penduduk tidak digalakkan terlibat dalam pentadbiran atau politik. manakala Sabah di bawah pemerintahan Syarikat Berpiagam Borneo Utara. Semasa pendudukan Jepun Vyner Brooke meninggalkan Sarawak dan kembali semula selepas Jepun berundur pada 1945. Sebelum Perang Dunia Kedua. dan SBBU ingin menyerahkan pentabdiran kedua-dua buah negeri kepada kerajaan British. 3. 2. yang menyaksikan reaksi yang bertentangan ditunjukkan oleh penduduknya terhadap kedatangan Barat terutamnya selepas kekalahan Jepun. tetapi penyerahan Sarawak ditentang dengan hebatnya. Tiada sebarang tentangan berlaku kerana masalah tahap pendidikan masyarakat tempatan yang rendah. 2. Isi-isi: (20 m) 1. Selepas Perang Dunia Kedua Vyner Brooke. 4. Perkembangan politik Sabah adalah lembab. Sarawak berada di bawah pemerintahan keluarga Brooke. Walau bagaimanapun berbeza halnya dengan Sarawak. Ramai penduduk buta huruf dan perhubungan adalah sukar.Brooke mahu menyerahkan Sarawak kepada British kerana . Penyerahan Sabah tidak menerima sebarang tentangan daripada masyarakat tempatan.

beliau tidak mempunyai pengganti yang berkebolehan. 12. 338 orang kakitangan kerajaan meletak jawatan dan 22buah sekolah Melayu ditutup. Di Sabah tidak berlaku penentangan sehebat di Sarawak. hingga membawa kepada pembunuhan Duncan Steward. PMS menghantar surat bantahan kepada Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan. berlaku kemerosotan ekonomi Sarawak selepas Perang Dunia Kedua. 5. Tunjuk perasaan diadakan 1 Julai 1947 melibatkan kakitangan kerajaan. Angkatan Semangat Anak Sarawak. 15. Januari 1946. 6. Sebagai protes. Namun begitu usaha dan kegigihan Sarawak dalam perjuangannya menemui kegagalan atas . Brooke menghantar Gerald Mac Bryan untuk berunding dengan pemimpinpemimpin tempatan. sering uzur. 1 Julai 1946. Gabenor Sarawak Kedua oleh Rosli Dobi di Sibu. Kesimpulan: 1. Kumpulan sulit ( Rukun 13 ) telah bertindak keras terhadap golongan pegawai awam yang menyokong penyerahan. 14. Pergerakan Pemuda Melayu. Kesannya PMS mula berjuang secara terhad dan sah seperti dengan cara mengirim surat bantahan kepada Gabenor Sarawak dan memujuk Anthony Brooke menyokong perjuangan mereka. Persatuan Dayak Sarawak diketuai oleh Dato Patinggi Abang Haji Abdillah. 2. 10. kesannya British bertindak mengeluarkan Pekeliling Nombor 9 yang melarang kakitangan kerajaan terlibat dalam tunjuk perasaan. Reaksi masyarakat setempat terhadap penyerahan Sabah dan Sarawak berbeza-beza. British terus menekan golongan antipenyerahan dan pada 1948 tunjuk perasaan reda. dan Barisan Sarawak turut menentang penyerahan tersebut. Persatuan Melayu Sarawak menentang penyerahan tersebut kerana bertentangan dengan Perlembagaan 1941 yang menjanjikan pemerintahan sendiri kepada masyarakat tempatan. 13. Pergerakan Pemuda Melayu Sibu telah ditubuhkan. dan tidak percaya kepada anak saudaranya Anthony Brooke. 8. British menjatuhkan hukuman bunuh dan mengharamkan PPM. 9. Gerakan antipenyerahan pimpinan PMS mengadakan Persidangan Kebangsaan pada November 1946 yang meluluskan dua usul iaitu tunjuk perasaan secara besar-besaran pada tahun pertama penyerahan Sarawak dan telegram bantahan kepada Perdana Menteri Britain. 11. Sarawak diserahkan secara rasmi kepada British. Selain itu. 7. Setelah menemui jalan buntu. akhirnya semua pihak patuh kepada kehendak British dan memberhentikan penentangan perjuangan pada tahun 1951.

4.W. sistem kerah. Pengenalan: 1. 2. dan penghapusan sistem perhambaan bercanggah dengan sistem tradisional Pahang. Sultan Pahang kehilangan pengaruh dan kuasa dalam pemerintahan dengan penubuhan Majlis Mesyuarat Negeri di mana segala keputusan penting dibuat oleh Residen. 2. Birch telah melaksanakan pembaharuan secara drastik dan mengikut corak pentadbiran ala barat yang tidak mendapat kerjasama dan sambutan daripada kerajaan Perak dan para pembesar sehingga menimbulkan penentangan terhadap pemerintahannya.W Birch sebagai residen. Isi-isi: Pahang: 1..P Rodger telah memperkenalkan pelbagai pembaharuan di mana telah menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan penduduk . Di Perak pula. penguasaan British bermula dengan Perjanjian Pangkor 20 Januari 1874 dan perlantikan J. Contohnya bayaran gantirugi kepada pembesar-pembesar kerana kehilangan hak mengutip cukai. Oktober 1888. J. Hal ini telah membangkitkan semangat menentang Inggeris yang dipimpin oleh Dato Bahaman dan dibantu oleh Tok Gajah serta anaknya Mat Kilau. Rakyat tidak puas hati dengan kemasukan pelombong-pelombong Eropah dan Cina yang sombong dan bongkak serta tidak menghormati adat istiadat orang Melayu. Jelaskan situasi politik di negeri Pahang dan Perak yang menyebabkan penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa British pada abad ke-19. J . British telah menguasai ekonomi Pahang terutama sektor perlombongan yang menjejaskan kepentingan orang Melayu. 5.sebab-sebab tertentu seperti yang telah dijelaskan. 3. 3. Pengenalan undang-undang berkaitan dengan tanah. Contohnya larangan dalam pemakaian keris.P Rodger dilantik sebagai Residen Inggeris pertama di Pahang. .

Kesimpulan: (2 m) 1. Birch juga bertindak membatalkan pajakan cukai kastam Sultan Abdullah oleh seorang saudagar Cina bernama Lee Cheng Tee . Pembesar-pembesar kehilangan hak sebagai pemungut cukai dan pentadbir keadilan yang menyebabkan mereka kehilangan sumber pendapatan dan jawatan yang diwarisi dengan perlantikan pemungut cukai dan majistret Inggeris. Tindakan Birch telah melanggar syarat Perjanjian Pangkor iaitu tidak mencampuri adat resam masyarakat Melayu. 6. 7. Gabenor NNS Sir William Jervois telah melakukan kesilapan besar dengan memaksa Sultan menyerahkan pentadbiran negeri kepada British kerana ini menambahkan kebencian sultan. pembesar dan rakyat Perak terhadap British. Tindakan Birch telah dianggap oleh pembesar dan sultan sebagai mencabar kedaulatan tradisional mereka kerana hak memungut cukai menjadi sumber pendapatan mereka turun temurun.P Rodger – rakyat terpaksa mendapatkan lesen untuk memungut hasil hutan dan mencari atap nipah. Pelbagai jenis cukai diperkenalkan contohnya cukai tanah seperti tanah kampong. Sistem lesen dan permit telah diperkenalkan oleh J. tanah paya. Perjanjian Pangkor tidak dapat meneyelesaikan perebutan takhta kerajaan negeri Perak – Sultan Abdullah yang memerintah telah menggunakan kuasanya secara berleluasa. Perak: (10 m) 1. Tindakan Birch membakar rumah Raja Ngah dan Tengku Panglima Besar menjadikan rakyat Perak dan pembesarnya semakin marah. Berlaku beberapa siri peperangan antara rakyat Pahang dengan British kerana timbul perasaan . Birch juga bersikap degil dan tidak diplomatik serta tidak pernah mahu berbincang dengan sultan atau pembesar.pembatalan ini menyebabkan kerugian di pihak sultan. Kerana terpaksa menerima nasihat daripada Kapten Speedy. 4. Beliau tidak berusaha bergaul dengan pembesar untuk mendapatkan kerjasama. Birch menambahkan kebencian rakyat dengan menghapuskan amalan perhambaan hutang dan beliau memberikan perlindungan kepada hamba berhutang yang melarikan diri daripada tuantuan mereka. 7. 6. 2. 3. Sebalikmya beliau menghina Sultan Abdullah.5. tanah dusun dan tanah nipah dengan kadar 40 sen seeker. Kedatangan Birch menyebabkan Sultan Abdullah tidak puas hati. 5. Birch tidak tahu adat resam orang Melayu. Tindakan Birch membenarkan Lee membawa minuman keras dan candu ke Perak menambahkan lagi kemarahan Sultan Abdullah. beliau juga tidak tahu berbahasa Melayu.

Di Perak pula. kemuncak daripada perasaan benci rakyat terhadap British membawa kepada komplot untuk membunuh Birch yang telah dilaksanakan pada 2 November 1875. Walaupun penentangan rakyat di kedua-dua negeri gagal mengusir British namun hal ini mengajar pihak British sendiri agar lebih sensitive dalam urusan melakukan perubahan dan pembaharuan di negeri-negeri Melayu. Bagaimanapun British berjaya mengawal pemberontakan yang berlaku kerana kelemahan susunan pertahanan di pihak rakyat Pahang sendiri. . 2.tidak puas hati terhadap perlaksanaan system residen. Bagaimanapun kejayaan itu tidak kekal lama kerana British telah menghantar sepasukan tentera ke Pasir Salak untuk menamatkan penentangan rakyat Perak. 3.

dianggarkan menjelang 1921. Penduduk Melayu merupakan penduduk tetap dan peribumi. c. Tujuan mereka adalah untuk mencari rezeki dan kekayaan dan kembali semula ke negara asal. Orang India juga merupakan penduduk tidak tetap. Kemasukan orang Cina dan India . Orang Melayu dan orang asli merupakan penduduk asal di Tanah Melayu. jumlah kaum Melayu hanya melebihi sedikit dari jumlah kaum bukan Melayu iaitu penduduk Melayu hanya 44. 2. b. Minangkabau. Kehadiran kaum-kaum lain mempengaruhi dan mengubah sistem sosial negara keseluruhanya. Banjar dan sebagainya menambahkan bilangan plenduduk. orang Melayu tidak lagi menjadi kaum majoriti. 4.000 . Keadaan ini berubah berikutan munculnya kaum China dan India. Tidak terdapat sebarang sikap perkauman dan permusuhan di kalangan bangsa Melayu. Bincangkan kesan sosioekonomi akibat kedatangan imigran pada abad ke 20 Pengenalan: 1.6. Cina dan India. . Penduduk Melayu pada pertengahan abad ke 19. mempunyai jumlah nisbah jantina yang seimbang. e.7% berbanding 53. 1921 hanya 22% daripada jumlah orang Cina dilahirkan di Tanah Melayu. 1870 jumlah orang Melayu hanya 500. Bugis. Kedatangan imigran dari Indonesia. Hanya 12 % dilahirkan di Tanah Melayu pada 1921. 3.Melayu dan negara asal mereka. Umumnya terrdapat 3 kumpulan kaum utama di T. c. 2. China dan India berpunca daripada pelbagai sebab yang berlaku di T. Jumlah Penduduk a. menjelang tahun 1921 meningkat sehingga 3 juta orang. d. Jenis Penduduk a. b. Orang Indonesia seperti masyarakat Jawa. 1921 hampir setengah penduduk Tanah Melayu adalah penduduk tidak tetap.Melayu iaitu Melayu. Nisbah Jantina a.3% penduduk bukan Melayu. 3. Isi-isi Kesan Sosial (10 m) 1.

jalan keretapi dan buruh di pelabuhan. Pendidikan Plural a. Mulai 1920 an. Penghujung abad ke-19 sejumlah 43. menangkap ikan dan mengutip hasil hutan. Serian dan Sarawak menjadi pengeluar lada hitam kedua terbesar di dunia selepas Indonesia. 1870 Johor mempunyai 1200 ladang gambir dan lada hitam dengan jumlah buruh Cina berjumlah 15 000 orang. perdagangan dan pertukangan mahir. Terdapat mereka yang menetap di Bandar besar seperti Ipoh. c. Orang Cina : Merupakan masyarakat bandar. melombong secara kecil-kecilan. 1901 bagi setiap 1000 orang lelaki India. Orang Cina juga menetap di ladang getah 1896 .b. Melayu. . Pertumbuhan Bandar a. 4. Bilangan kaum lelaki India dan China. 1876 Sarawak menyerahkan konsesi kepada orang Cina dari Singapura untuk menanam lada hitam di sekitar Kuching. Kesimpulan: (2 m) 1. masing-masing jauh melebihi jumlah wanita. Lazimnya menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan perlombongan.515 orang buruh India di lading-ladang getah di negeri Melayu bersekutu. Berasaskan bahasa masing-masing. Kesan Ekonomi 1. 1911 bilangannya 308 orang dan 1921 meningkat sehingga 406 orang. Kuala Lumpur dan Kelang. Wujud Bandar seperti Taiping. bilangan wanita India hanya 171 orang. Wujud Sistem Sekolah Vernakular . terdapat orang Sikh yang terlibat dalam bidang perniagaan dan bidang professional. Taiping. Kuala Lumpur dan Seremban. Kebanyakan tinggal di bandar perlombongan seperti Ipoh. 16 kawasan yang ditanam dengan getah telah dibuka oleh pengusaha Cina bernama Tay Choy Yan c. damar dan getah perca. Turut menimbulkan beberapa masalah social seperti kegiatan kongsi gelap. Sebahagian orang India bekerja membina jalanraya. Seremban dan lain-lain. Cina dan Tamil b. Ipoh. Orang Melayu : umumnya tinggal di kawasan lembah sungai dan kawasan pertanian. Penghijrahan kaum Imigran membawa kemajuan ekonomi Tanah Melayu terutama sektor pertanian dan perlombongan. Sebilangan orang Cina terllibat dalam bidang perladangan serta penanaman lada hitam dan gambir di Johor di bawah system Kangchu. Pengenalan Kaum Mengikut Fungsi Ekonomi a. sentiment perkauman dan setinggan. Mengamalkan ekonomi sara diri seperti menanam padi. b.buku dan guru diambil dari Negara asal 5. Kuala Lumpur. Orang India : Mereka menetap di kawasan ladang getah dan kelapa sawit.Kehadiran mereka membolehkan pembukaan lebih banyak estet getah yang besar oleh orang-orang Eropah. 2.

18. laut dan denai digunakan. Isi-isi: PERKEMBANGAN JALAN KERETAPI (7 m) 1. 3. 4. 2.7. 1892-1893 Kuala Lumpur-Rawang-Kuala Kubu Bharu dan Kuala Lumplur-Sungai Besi. 5. 1908 syarikat ini diambil alih oleh kerajaan negeri Melayu bersekutu. 1891 Port Dickson ke Seremban . Jalan keretapi pertama dibina di antara Taiping ke Port Weld sejauh 13 km tahun 1885. 11. 1923 selesai hingga ke Singapura. 1892 perhentian keretapi tetap dibina di Kuala Laumplur. 17. 8. 1889 dipanjangkan ke Port Swettenham. PERKEMBANGAN JALAN RAYA (7 m) . 6. 13. Sungai Petani. 1896 Kuala Lumplur ke Bukit Kuda. 16. 10. Pembinaan jalan keretapi diadakan untuk memajukan perusahaan bijih timah. Perkembangan sistem pengangkutan moden bermula selepas 1874 dengan pembinaan rangkaian jalan keretapi dan jalan raya. 1909 ke Johor Bharu. Alor Star dan Padang Besar siap dibina. 9. Kemajuan sistem pengangkutan di Tanah Melayu bermula selepas penguasaan British pada 1874. 1903 dari Seremban ke Prai. Menjelang 19 41 Tanah Melayu mempunyai satu jalinan jalan keretapi yang lengkap dari Selatan ke Utara dan ke Timur. Jalan-jalan keretapi yang terdapat di negeri-negeri berlainan mula disambungkan oleh negeri-negeri Melayu Bersekutu pada 1896 atas usaha Frank Swettenham. Sebelum itu. 2. Halkan perkembangan dan kesan sistem pengangkutan keretapi dan jalan raya di Tanah Melayu sehingga sebelum Perang Dunia kedua. Perkembangan perusahaan melombong bijih timah dan getah menimbulkan keplerluan mengadakan system pengangkutan membawa keluar hasil ke pelabuhan. 1893 dari Tapah ke Telok Anson. 1918 dari Prai ke Bukit Mertajam. 12. Perkembangn ini dikaitkan dengan British untuk memudahkan pergerakan dan menguasai kawasan tertentu. 1931 dari Gemas ke Bahau-ke Mentakab-ke Kuala Lipis-ke Gua Musang-ke Tumpat dank e Sungai Golok. 14. 4. 1895 dari Tapah ke Ipoh. dibina oleh Syarikat kertapi Sungai Ujong. 7. 15. Pengenalan: 1. 3. sistem berbentuk tradisional seperti pengangkutan sungai.

2. Tanjong Malim dan sebagainya. British meluas dan memantapkan kuasa politik di Tanah Melayu. Kesimpulan: (2 m) 1. 12. T. Usaha British ini mempercepatkan pembangunan ekonomi dan sosial. 3. 8. British dapat mengeksploitasi sumber ekonomi negara. Pantai Timur kurang membangun. Telok Anson. 2. 1899 dari Kuala Lumplur ke Kuantan disiapkan. Bermula giat selepas 1902 apabila kenderaan bermotor diperkenalkan di Eropah 3. Awalnya dibina untuk menghubungkan kawasan Bijih Timah dan getah ke pelabuhan. 7. Port Swettenham. Di Kota Bharu terdapat sebatang jalanraya di sekitar plekan sebelum dipanjangkan 10. Port Dickson. Menggalakkan pembukaan Bandar-bandar baru dan pelabuhan seperti Gemas.1. . 2. 5. Kemajuan ekonomi bertumpu di Pantai Barat dan membawa pembangunan yang tidak seimbang. Menyebabkan kemasukan buruh asing dari India dan Sri Lanka kerana terlibat dalam membina laluan dan bekerja dalam perkhidmatan teknikal.Melayu memplunyai 2560 km jalan raya bertar. Ini menambah bilangan masyarakat majmuk. sebatang jalan raya dari Kota Bharu ke Kuala Terengganu dibina. British mencadangkan penubuhan negeri-negeri Melayu Bersekutu dan kemudian pembentukan negeri melayu tidak bersekutu pada tahun 1910. Penduduk bebas bergerak dan ini menggalakkan perasaan kebangsaan untuk menentang British. 6. 1928 jalanraya dari Singapura ke Utara siap dibina. dan lain-lain. 3. Terengganu tidak memplunyai walau sebatang jalanraya sehingga 1931 apabila 12. 10. Berlaku proses penyatuan politik penduduk Tanah Melayu. 1906. 8. 9. 5. 4. 7. Penerokaan kawasan yang berpotensi untuk pembangunan ekonomi pesat berlaku. Menggalakkan perdagangan di Tanah Melayu. 1911 jalan raya utama ke Prai dibina. Pembinaan jalanraya ke Pantai Timur agak kplerlahan. barangan keperluan 4. Memudahkan kemasukkan barangan luar seperti mesin-mesin. 11. Dibangunkan agak lewat. 11. 13. 9. 1945 jalan raya ini dipanjangkan ke Kuantan KESAN (6 m) 1. Port Weld. 6. ke Pasir Putih pada 1915. Pengeksploitasian sumber bijih timah dan getah semakin merangsangkan dengan peningkatan jumlah eksport.

.8. Jelaskan sebab-sebab pengagihan kuasa pusat (desentralisasi) dan langkah-langkah ke arahnya di Negeri-negeri Melayu Bersekutu sehingga tahun 1939.

Dengan pengagihan kuasa kepada negeri-negeri masing-masing maka perbelanjaan kerajaan pusat akan berkurangan kerana pentadbir-pentadbir yang berkhidmat dalam sesebuah negeri itu akan dibiayai oleh kerajaan negeri sendiri. Di samping itu kerajaan Inggeris juga terlalu boros membelanjakan wang dengan membayar gaji yang tinggi kepada para pegawai Inggeris. Kelantan. Di samping itu juga Majlis Mesyuarat Negeri juga tidak mempunyai kuasa ke atas perbelanjaan awam. Pembentukan Persekutuan 1896 telah mewujudkan satu sistem pemusatan kuasa yang keterlaluan di tangan Residen Jeneral di Kuala Lumpur. Inggeris berharap dengan dasar desentralisasi akan dapat menarik Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu untuk menyertai persekutuan. Semua hal-ehwal pentadbiran ditadbirkan di bawah jabatan-jabatan Persekutuan di Kuala Lumpur. menukarkan atau memecat pegawai dan menetapkan gaji tanpa persetujuan daripada Residen Jeneral atau Gabenor. 3. – Sir Lawrence Guillemard (Persurujaya Tinggi) dengan Sir George Maxwell (Rasiden Jeneral) telah membantut pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Raja-raja di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu (Kedah.Sultan-sultan telah kehilangan kuasa politik.Bertujuan untuk memulihkan keadaan kewangan yang merosot di Negeri-negeri Melayu Bersekutu. 2. melantik. pemulangan Kuasa pentadbiran. kerajaan pusat mengekalkan kuasa yang cukup untuk menjaga keselarasan pentadbiran dan kestabilan kewangan”. Perebutan kuasa antara Rasiden Jeneral dengan Pesuruhjaya Tinggi. Keadaan ini bertambah meruncing apabila harga getah dan bijih timah jatuh sehingga membawa kepada berlakunya krisis kewangan pada tahun-tahun 1921-1923. Menurut L. kedudukan mereka seperti patung sahaja.. Penyatuan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dengan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Pada masa yang sama juga.Pengenalan: 1. Dasar desentrlisasi disifatkan sebagai satu usaha untuk mengurangkan kuasa kerajaan pusat dengan cara mengembalikan sebahagian daripada kuasa itu kepada kerajaan negeri. . Kemelesetan ekonomi dunia tahun 1920-an .Mills. Isi-isi (10 m) Sebab-sebab Desentralisasi Rasa tidak puas hati sultan .Terengganu dan Johor enggan menyertai persekutuan tersebut kerana Raja-raja bimbang dengan penyertaan mereka dalam persekutuan akan menyebabkan mereka akan kehilangan kuasa politik seperti apa yang terjadi kepada Raja-raja Negeri Melayu Bersekutu. 4. perundangan dan kewangan secara berperingkat oleh kerajaan pusat kepada kerajaan negeri. desentralisasi didefinasikan sebagai “….Hasrat Inggeris untuk menggabungkan Negeri-negeri Melayu Bersekut dengan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu di bawah satu unit pentadbiran. Pengagihan kuasa kerajaan Persekutuan kepada kerajaan-kerajaan negeri akan dapat mengurangkan kuasa Rasiden Jeneral .A.

Majlis Perundangan Persekutan ditubuhkan di Kuala Lumpur. Pelaksanaan desentralisasi akan dapat mengimbangkan kedudukan orang-orang Cina dengan orang-orang Melayu. 4. Kedudukan Majlis Mesyuarat Negeri dipulihkan-diberi kuasa yang lebih dalam soal kewangan. Sokongan orang Melayu untuk mengimbangi sikap anti-Inggeris. c. c. Negeri-negeri Selat mempunyai Majlis Perundangan Negeri-negeri Selat. d. . Memulihkan DURBAR. desentralisasi dalam erti kata sebenar tidak wujud kerana Anderson telah memusatkan kuasa yang berlebihannya di tangannya. Semasa pemerintahan Sir Lawrence Guillemard a. e. b.5. Walau bagaimanapun. Satu perjanjian ditandatangani antara British dengan Sultan-sultan Melayu berkaitan keahlian MPP dan bidang kuasa MPP serta Majlis Mesyuarat Negeri. Jawatan Ketua Setiausaha dihapuskan. Pejabat kerajaan diletak di bawah kuasa Ketua Pejabat Persekutuan. Langkah-langkah kearah desentralisasi: 1. 2.Bertujuan Untuk menyekat kegiatan politik yang bersikap anti-Eropah di kalangan orang-orang Cina yang begitu meluas. Kesimpulan: (2 m) a. Gabenor Negeri-negeri Selat dilantik sebagai Pesuruhjaya Tinggi bagi 9 buah negeri Melayu dan dibantu oleh Setiausaha Persekutuan. b. Semasa pemerintahan Sir Cecil Clementi Smith a. Jawatan Ketua Setiausaha dihapuskan dan diganti Jawatan Setiausaha Persekutuan yang pangkatnya lebih rendah dari Residen. f. b. Cadangan Laporan Sir Samuel Wilson a. 3. d. Semasa pemerintahan Sir John Anderson a. Negeri-negeri diberi kuasa mentadbir semua jabatan kecuali Jabatan Keretapi. b. Hal berkaitan ketenteraan mesti mendapat persetujuan Majlis Mesyuarat Negeri. Membubarkan Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan membentuk satu kesatuan menggabung semua negeri. Majlis Mesyuarat Negeri diberi kuasa gubal undang-undang negeri sendiri. Sultan-sultan tidak lagi menjadi ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan. dasar desentralisasi dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 1934 hingga 1941. b. Menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan 1909 . Hasil laporan Samuel Wilson. Kastam dan Pos. Namun ia tidak berjaya dilaksanakan sepenuhnya ekoran kurangnya sokongan daripada Raja- .

3. Dasar British yang kurang memberi perhatian kepada bidang pendidikan telah mewujudkan system plendidikan vernacular. PENGENALAN 1. Amnya.raja Melayu dan masyarakat tempatan serta meletusnya Perang Dunia Kedua. 2. Pendidikan vernacular bermaksud system plendidikan yang berasaskan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar. . Huraikan ciri-ciri utama Sistem Pendidikan Vernakular Melayu dan Inggeris dari tahun 1874 sehingga sebelum Perang Dunia Kedua meletus. 9. tidak terdapat system pendidikan kebangsaaan di Tanah Melayu semasa penjajahan British.

lokasi sekolah yang agak jauh dari rumah dan tentangan golongan konservatif. Pendidikan vernacular Melayu rendah mutunya dengan tumpuan hanya kepada asas-asas seperti membaca. 10. menulis dan memplelajari asas kira-kira. 2. Unsur dualisme dalam pendidikan vernacular Melayu iaitu untuk menjadikan anak-anak petani dan nelayan yang lebih baik daripada ibu bapa mereka. 13. Kurikulumnya ialah membaca dan memahami al-Quran. seni pertukangan dan perkebunan. hokumhukum agama. Cina. 1905 MCKK ditubuhkan khas untuk anak bangsawan Melayu yang menjadi alat pentadbiran British berteraskan sistem plendidikan terbaik di Britain. tiada pengajaran Al-Quran. Pendidikan Vernakular Inggeris (10 m) 1. Pendidikan vernacular gagal memupuk perpaduan kaum kerana mereka terpisah antara satu sama lain. Isi-isi Pendidikan Vernakular Melayu 1.Winstedt selaku Penolong Pengarah telah mencadangkan penubuhan MPSI 1922 di Tanjung Malim Perak bagi melatih guru-guru Melayu . 15. Lulusan sekolah pondok bakal berkhidmat sebagai guru agama serta berkhidmat kepada masyarakat. kanak-kanak Melayu mendapat pendidikan di surau. serta kemahiran membaca. 3. . mempelajari bahasa Arab. menulis dan mengira. Empat aliran sekolah yang berbeza telah wujud semasa penjajahan British iaitu Melayu. tenaga anak-anak Melayu diperlukan di sawah dan di rumah. membaca dan mengira di samping ilmu geografi. Mudir atau guru besar bertanggungjawab mengurus perjalanan sistem madrasah dan urusan kewangan. Sekolah Melayu hanya memberikan pendidikan rendah sehingga darjah enam. 12. 4. 14. Sebelum penjajahan British. Tamil dan Inggeris. Anak-anak Melayu diajar menulis. 5. Diusahakan oleh mubaligh Kristian dan badan-badan awam. Sekular bermaksud pendidikan yang berkaitan dengan ilmu keduniaan. Sekolah yang didirikan British untuk orang Melayu kurang mendapat sokongan walaupun percuma disebabkan syak wasangka ibu bapa Melayu tentang sekolah yang didirikan oleh orang asing. Antara tahun 1914-1940 tidak terdapat sekolah menengah aliran Melayu di Tanah Melayu. masjid dan sekola pondok. Sekolah Inggeris menyediakan pelajaran bagi semua kaum di Tanah Melayu. R.O. sekolah Melayu hanya terhad kepada sekolah rendah sehingga darjah empat dan maktab perguruan sahaja. Sekolah Melayu yang terawal dibuka dibuka di negeri Selat iaitu Sekolah Melayu Gelugor dan Sekolah Melayu Bayan Lepas Pulau Pinang. Tempoh pengajian di sekolah pondok lama iaitu sehingga 10 tahun. British mendirikan sekolah Melayu untuk memberi pendidikan secular kepada anak petani dan nelayan. pertengahan dan pengkhususan. 6. 11. 9. Pendidikan Madrasah pula dilaksanakan mengikut tahapiaitu permulaan. 7.4. 8. 5.

tekun dan jujur. Pegawai British seperti Frank Swettenham dan Martin Lister menggangap bahawa apabila pelajaran percuma diberikab. memasak dan muzik. Sejarah di ajar berdasarkan sejarah Rom atau Britain. 10. 7. Sukatan pelajaran di sek Inggeris berdasarkan sukatan pelajaran sekolah menengah di England. Sek Inggeris dibahagikan kpd sek perempuan dan sek lelaki. Walau bagaimanapun Inggeris memerlukan ramai kerani dan pegawai rendah yang mahir berbahasa Inggeris. 5. Sek Inggeris yg pertama didirikan akibat desakan orang ramai ialah Victoria Institution. 4. Sek Inggeris yg lain ialah Malacca Free School dan SingaporeFree School. 6. 2. Kelas yg lebih tinggi mengajar kemahiran pertukangan kayu. 9. Keadaan ini wujud kerana Inggeris ingin merialisasikan dasar pecah dan perintahnya. Menjelang tahun1950-an barulah ada usaha-usaha untuk menjadikan pendidikan sebagai alat mencapai perpaduan. para pembesar lebih mudah bekerjasama. 3. sek menengah selama 4 thn. membuat kasut dan pakaian. PENUTUP (2 m) 1. Terdapat Sek Inggeris Kerajaan di Negeri Melayu yg menawarkan pelajaran percuma kpd anak lelaki golongan pembesar. Murid dari sek Inggeris belajar sejarah dan geografi British serta kesusasteaaan Inggeris yg tidak berkaitan orang Asia. menulis dan mengira. Sejarah dan Geografi di ajar di sek Inggeris dlm tahun ke 3. Setelah Biasiswa-biasiswa Negeri. 3.2. Tujuan sekolah Inggeris – supaya penduduk tahu membaca. Biasiswa Queen dan Sijil Cambridge diperkenalkan barulah Sek Inggeris mempunyai sukatan yg seragam iaitu – sek rendah selama 7 tahun. Mata pelajaran seperti nahu Inggeris. Wujud perbezaan yang nyata di antara Sekolah Vernakular Melayu dan Sekolah Vernakular Inggeris di Tanah Melatu di anatara tahun 1874 sehingga sebelum Perang Dunia Kedua. . Sek. Ingg pertama – didirikan di Negeri-negeri Selat – digelar Sek Free dan terbuka utk semua kaum. 8. 11. Sek perempuan Inggeris menekankan kelas jahitan. Terdapat Sek Inggeris yg ditubuhkan oleh badan mubaigh Kristian seperti Pertubuhan Mubaligh London yg berkembang apabila mendpt bantuan kerajaan British. Sek Inggeris yg pertama ialah Penang Free School – bertujuan melahirkan golongan pegawai yg cerdik. Akhir tahun 1947 terdpt kira-kira 33 buah sek mebaligh utk kanak-kanak perempuan.

Perusahaan bijih timah dan getah di Tanah Melayu telah berkembang pesat selepas kedatangan British . Arab dan China. PENGENALAN (3 m) 1. Tanah Melayu pernah mengeksport bijih timah ke India. 2. . Perlombongan bijih timah sudah pun bermula sebelum kedatangan British lagi.10. Bincangkan kesan-kesan perkembangan bijih timah dan getah ke atas ekonomi Tanah Melayu. Penanaman getah pula telah diperkenalkan oleh British dengan membawa masuk benih dari Amazon. 3.

4. Kedua-dua kegiatan ini mencapai perkembangan pesat semasa era pemerintahan British di Tanah Melayu. 5. Tanah Melayu menjadi pengeluar utama dunia bagi bijih timah dan getah. ISI-ISI (20 m) 1. Perkembangan Ekonomi Menjelang akhir abad ke 19 ciri-ciri ekonomi moden Tanah Melayu telah muncul. Teras ekonomi Tanah Melayu adalah berlandaskan perkembangan perusahaan bijih timah dan getah. Kedua-dua bahan ini merangkumi 47 % daripada keseluruhan pendapatan Negara. 2. Perkembangan sistem perhubungan. Perkembangan sistem perhubungan moden iatu pembinaan rangkaian landasan Keretapi dan jalanraya turut memajukan lagi ekonomi Tanah Melayu. Peringkat awal pembinaan jalanraya dan landasan keretapi adalah dirangsangkan oleh keperluan untuk mengangkut bijih timah dan juga disebabkan tiadanya istem perhubungan yang memuaskan kecuali melalui sistem sungai dan kereta lembu sebelum tahun 1874. Kemajuan Pelabuhan. - Dengan wujudnya landasan keretapi pertama beberapa pelabuhan baru mula Muncul contohnya Port Weld, Telok Anson dan Port Swettenham. Kemunculan Bandar Baru. § Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah menyebabkan munculnya bandar § Bandar baru di kawasan pendalaman § Bandar-bandar ini kemudianya mengambilalih fungsi pentadbiran daripada Bandar § di pesisiran pantai atau kuala sungai . contohnya Taiping, Ipoh, KL dan Seremban. § KL menjadi tempat pertemuan jalanraya dan jalan keretapi yang utama. § Gemas merupakan tempat persimpangan jalan keretapi ke pantai barat dan pantai timur. Ketidakseimbangan Perkembangan Ekonomi. § Negeri-negeri yg mengalami perubahan paling besar ialah Selangor dan Perak Yang kaya dengan bijih timah. Di negeri-negeri tersebut British telah membina Infrastruktur yang lengkap. § Pahang yg mempunyai keadaan geografi, masalah pengangkutan, kekurangan infrastruktur dan galian yang berharga terus merosot. § Terengganu dan Kelantan yg tidak mempunyai potensi bijih timah dan getah. Ketinggalan dari aspek perkembangan ekonomi. Perkembangan Industri Sampingan. - Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah turut membawa kepada Perkembangan perusahaan sampingan yang berkait rapat dengan kedua-dua perusahaan tersebut. Contohnya;

a. Industri peleburan bijih timah di Pulau Pinang dan Seberang Perai. b. Industri berasaskan getah seperti membuat kasut dan barangan berasaskan getah. c. Industri membina kapal korek, kapal kecil dan mesin memproses getah seperti Syarikat United Engineers. Peluang Pekerjaan. - Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah telah menyediakan peluang pekerjaan. - Keadaan ini menyebabkan tumpuan kepada akativiti ekonomi dan pembinaan infrastruktur di kawasan Bandar atau kawasan yang kaya dengan bijih timah dan getah. Kemunculan Sistem Dwiekonomi. - Sektor pertanian tradisional seperti penanaman padi dan penangkapan ikan tidak diambil berat oleh British. - Pertanian tradisional yg diamalkan oleh orang Melayu terus ketinggalan dan berbentuk sara diri sahaja. - Muncul sistem dwiekonomi di Tnah Melayu yg terdiri daripada kegiatan ekonomi moden yang berlandaskan eksport di Bandar dan eknomi tradisional yang berlandaskan pertanian sara diri di kawasan luar Bandar. KESIMPULAN (2 m) - Perusahaan bijih timah dan getah telah emngalami perkembangan yg pesat dan membawa kesan yang nyata keatas ekonomi Tanah Melayu. - Kesan-kesan tersebut telah membantu British meningkatkan pendapatan dan mengukuhkan kedudukan mereka di Tanah Melayu. - Di samping itu penduduk Tanah Melayu turut mendapat faedah dan meningkatkan taraf hidup mereka.

1. Sejauh manakah faktor bahasa dan kesusasteraan mempengaruhi kesedaran nasionalisme di kalangan orang Melayu di antara tahun 1900 hingga menjelang Perang Dunia Kedua? A. Pengenalan: Terdapat banyak faktor yang membawa kepada kesedaran nasionalisme: Faktor agama Kewartawanan Sistem pendidikan Intelektual Pengaruh luar Bahasa dan kesusasteraan B. Isi: Bahasa dan kesusasteraan: a. Karya-karya sastera bukan sahaja digunakan untuk hiburan tetapi juga untuk menimbulkan semangat kebangsaan di kalangan orang Melayu yang dihimpit oleh kaum imigran b. Menyedarkan masyarakat Melayu yang berada dalam kemunduran dan kemerosotan

khususnya dalam ekonomi menerusi novel ‘Dari Perangkap ke Penjara’ dan cerpen ‘Rumah Besar Tiang Seribu’ . c. ‘Hikayat Faridah Hanom’ karya Syed Sheik Al-Hadi memperjuangkan emansipasi wanita dan pentingnya wanita Islam moden diberi hak yang sama seperti kaum lelaki d. ‘Putera Gunung Tahan’ karya Ishak Hj Muhamad menceritakan tentang kelemahan pemimpin Melayu dan ketidakjujuran British. e. Abad ke-20 muncul karya untuk menyedarkan masyarakat Melayu pentingnya pendidikan dan keazaman untuk mencapainya. f. Shamsudin Salleh melalui cerpen ‘Cermin Pergaulan Hidup di Dunia’ mengisahkan tentang tekanan di bawah penjajahan British. g. Puisi dan syair oleh Harun Aminurrashid – semua puisi bertemakan semangat kebangsaan Melayu. Contoh: ‘Semenanjung’, ‘Rayuan Bangsamu’, dan ‘Perwira Melayu’. h. Abdul Samad Ahmad dalam puisi ‘Serunai Pujangga’ menyeru orang Melayu bersatu dan bergerak cergas untuk mencapai kemajuan. i. Bidang kesusasteraan merupakan alat bagi masyarakat Melayu yang miskin meluahkan ketidakpuasan hati dan sebagai suatu protes secara senyap terhadap nasib malang di tanah air sendiri. j. Bidang kesusasteraan menyedarkan orang Melayu tentang perjuangan golongan intelektual melindungi agama, bangsa, dan negara. Intelektual: a. Perjuangan golongan ini berkait rapat dengan bidang bahasa dan kesusasteraan. b. Terdapat tiga golongan intelektual yang membangkitkan nasionalisme Melayu iaitu golongan intelektual berpendidikan Arab, Melayu, dan Inggeris. c. ‘Al-Imam’ meniupkan seruan Islah Islamiyyah di Tanah Melayu dan diilhamkan oleh tokohtokoh berpendidikan Arab di Timur Tengah. Contoh: Sheikh Mohd Tahir Jalaluddin dan Sheikh Mohd Salim Al-Kalali d. Golongan intelektual yakin umat Islam boleh diselamatkan sekiranya mengikuti apa yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis, mengutuk mereka yang mengamalkan agama sematamata dan enggan menerima hakikat perubahan masa yang menyebabkan pemikiran umat Islam kolot dan mundur. e. Perjuangan golongan intelektual berpendidikan Inggeris muncul akibat penguasaan ekonomi oleh bangsa asing. f. Golongan ini juga bersikap sederhana dan boleh bekerjasama dengan pihak penjajah. Perjuangan mereka meliputi soal sosio-ekonomi masyarakat Melayu. seperti peluang melanjutkan pelajaran ke luar Negara. Contoh : Dato’ Onn bin Jaafar dan Mohamad Eunos bin

Peristiwa di luar Tanah Melayu memberi kesan besar kepada semangat nasionalisme orang Melayu. b.Abdullah. Intelektual terkemukaa berpendidikan Melayu ialah Ibrahim Hj Yaacob Sistem Pendidikan: a. Akhbar menyalurkan ilmu dan mesej supaya masyarakat Melayu mencapai kemajuan dalam hidup. Warta Malaya. b. Warta Negara. Bahasa dan kesusasteraan merupakan faktor penting membangkitkan kesedaran kebangsaan di kalangan orang Melayu. e. Pelajar-pelajar yang menuntut di Timur Tengah dipengaruhi oleh gerakan reformis Islam. b. Faktor Luaran: a. dan kejayaan Revolusi 1911 di China. MPSI merupakan tempat berkumpul golongan intelektual Melayu daripada golongan bawahan yang mempunyai kesedaran untuk memperbaiki nasib orang Melayu. Lembaga Malaya. d. Faktor-faktor lain juga tidak kurang pentingnya dan berkait dengan faktor bahasa dan kesusasteraan . b. g. Al-Imam. h. Golongan ini lebih radikal berbanding dengan intelektual berpendidikan Arab dan Inggeris. Bidang ini turut memberi sumbangan meningkatkan kesedaran politik masyarakat Melayu. Mereka menubuhkan persatuan-persatuan Melayu peringkat negeri. c. Pergerakan Turki Moden. Contoh: sistem pendidikan Arab yang dikenal sebagai sistem sekolah pondok c. Kewartawanan: a. Golongan intelektual Melayu memainkan peranan membentuk persatuan-persatuan dan kelab. Contoh: perkembangan politik Indonesia. Contoh: Majlis. Perkembangan sistem pendidikan Inggeris melahirkan golongan intelektual yang memperjuangkan hak-hak dan keistimewaan orang Melayu. Kesimpulan: a. Idaran Zaman. Terbukti perkembangan pendidikan dalam dan luar negeri melahirkan golongan intelektual terpelajar yang berperanan penting membangkitkan gerakan nasionalisme. i. Utusan Melayu. Contoh: Persatuan Melayu Pahang dan Perak. Perang Rusia-Jepun (1904-1905). Mereka menuntut keistimewaan yang diberikan kepada orang British perlu juga diberi kepada orang Melayu. dan Majalah Guru.

British mengharamkan PPM dan mengeluarkan Pekeliling no 9 yang melarang kakitangan awam menyertai gerakan ini atau terlibat dalam tunjuk perasaan menentang British. 6. Pada tahun 1941. 10. Penentangan terhadap dipenyerahan Sarawak wujud kerana bertentangan dengan perlembagaan 1941. Charles Vyne Brooke meninggalkan Sarawak apabila Jepun menyerang 3.2. Isi: 1. 2. Vyner Brooke telah menyerahkan Sarawak kepada British kerana kerajaannya tidak mampu memulihkan ekonomi Sarawak. Penyerahan akan melambatkan proses kemerdekaan. Persatuan Melayu Sarawak (PMS) di bawah pimpinan Datu Patinggi Abang Haji Abdillah menghantar surat bantahan kepada Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan 7. Charles Brooke mengisytiharkan perlembagaan yang menjanjikan pemerintahan sendiri kepada rakyat Sarawak. Huraikan proses gerakan anti-penyerahan di Sarawak dan terangkan faktor-faktor kegagalannya. 5. Sarawak diperintah oleh raja putih selama 100 tahun. Vyner Brooke tidak berunding dengan ketua-ketua kaum bumiputera Sarawak. Charles Vyner Brooke sudah tua dan tiada pengganti berkebolehan. Pergerakan Pemuda Melayu Sibu (PPMS) dan Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak juga membantah. Pada 12 Feb 1946. Sarawak diserah kepada Britih dan menjadi tanah jajahan British Penyerahan Sarawak mendapat tentangan daripada masyarakat tempatan. 8. Selepas kekalahan Jepun. Pendahuluan: Sejak 1941 keluarga Brooke mentadbir Sarawak. desakan oleh kerajaan British. 4. Pada 1 Julai 1946. Sir Charles Arden Clarke. Kemuncak gerakan anti-penyerahan ialah peristiwa pembunuhan Sir Duncan Stewart oleh Rosli Dhobie . Tunjuk perasaan diadakan di Kuching semasa perlantikan gabenor British yang pertama di Sarawak. 9.

11. Penangkapan ahli pergerakan pemuda Melayu – dihukum mati atau dipenjarakan. 16. kurang pendidikan dan pendedahan politik. Mereka mengeluarkan pekeliling no 9 yang memberi amaran kepada kakitangan kerajaan. 15. Tidak dibenarkan terlibat dengan tunjuk perasaan 17. Kesimpulan: Menunjukkan kesedaran nasionalisme di kalangan masyarakat Sarawak British memberi jaminan akan membantu Sarawak memperoleh pemerintahan sendiri Kedudukan British di Sarawak semakin kukuh. 12. Faktor-faktor kegagalan: 13. Rosli ialah ahli Rukun 13 kumpulan sulit yang ditubuhkan oleh PPMS. Rakyat tempatan tidak bersatu. Tindakan British mengharamkan pertubuhan gerakan anti-penyerahan 14. .

3. Ciri-ciri: a. Pada 1 Februari 1948 Persekutuan Tanah Melayu (PTM) telah diisytiharkan Isi: 1. Kedaulatan dan kuasa sultan dipelihara. Sebahagian besar masyarakat Melayu menyokong kerana hak-hak istimewa masyarakat Melayu dikembalikan b. AWAS. Terangkan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan reaksi penduduk Tanah Melayu terhadap penubuhannya. Pengenalan: 1. Pelaksanaan Malayan Union (MU) mendapat tentangan daripada orang Melayu. Pemberian kerakyatan mengikut prinsip jus soli dihapuskan dan syarat memohon kerakyatan diperketatkan 2. Sultan memerintah dengan bantuan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Undangan Negeri yang mempunyai kuasa menggubal undangundang negeri e. Orang Melayu diberi hak-hak istimewa sebagai kaum bumiputera f. Diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi dan dibantu oleh Majlis Mesyuarat Kerja Dewan Undangan Persekutuan c. Masyarakat Melayu yang menjadi anggota parti berhaluan kiri seperti API. British terpaksa membubarkan MU dan menubuhkan satu jawatankuasa kerja untuk merangka perlembagaan Tanah Melayu yang baru 2. PKMM dan PUTERA menentang kerana pemimpin UMNO yang menganggotai jawatankuasa kerja yang berfungsi menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan syarat-syarat . PTM terdiri daripada 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri Selat b. Reaksi: a. Majlis Perundangan pula bertanggungjawab dalam menggubal undang-undang d.

Pengenalan: Semangat nasionalisme abad ke-20 lebih menumpu kepada perkembangan ekonomi dan kemajuan social Pertubuhan dipimpin oleh golongan berpendidikan Isi: Kesatuan Melayu Singapura (KMS) 1. Sebuah badan politik bukan Melayu (AMCJA) membantah cara-cara kerajaan memilih ahli jawatankuasa yang merancang cadangan perlembagaan bagi kerajaan PTM e. PKMM. AMCJA turut membantah pertubuhan kerajaan PTM f. Ditubuhkan oleh Muhammad Uenos Abdullah 2. memajukan kedudukan sosio-ekonomi orang Melayu 1. AMCJA dan PUTERA bekerjasama dan mengemukakan idea-idea perlembagaan Tanah Melayu kepada kerajaan British Kesimpulan: 1. Kejayaan e. Tujuan: h. menyedarkan orang Melayu tentang kepentingan melibatkan diri dalam politik dan hak-hak serta kebebasan mereka d. PTM 1948 menjadi asas kepada Perlembagaan Kemerdekaan 1957 4. menuntut sebidang tanah khas g. Mereka dapat memperjuangkan kedaulatan raja-raja Melayu dan hak istimewa orang-orang Melayu 3. mencapai kemajuan dalam semua aspek kehidupan orang Melayu . memperjuangkan penglibatan wakil Melayu dalam Majlis Perundangan Negeri-negeri Selat Kelab Putera 1. mengingatkan kaum Melayu tentang kesan penjajahan British c. menyedarkan orang Melayu tentang kepentingan pendidikan peringkat tinggi b. Masyarakat Melayu mendapat kejayaan menghapuskan rancangan MU dan memperkenalkan PTM 2. Tujuan: a. Ditubuhkan di Kota Bharu oleh Asa’ad Shukri bin Haji Muda dan Abdul Kadir Abadi 2. Bincangkan kemunculan pertubuhan-pertubuhan di Tanah Melayu antara tahun 1926 hingga 1941. menawarkan biasiswa kepada anak Melayu f.memperoleh kerakyatan semakin ketat c. menyatupadukan masyarakat Melayu Kelantan i. AWAS. API dan BATAS mendesak rakyat diberi kebebasan untuk memerintah negara d.

meningkatkan taraf pendidikan kaum Melayu . Wan Nasir dan Dr S. Pemimpin utama Syed Alwi. Tujuan: w. menyebarkan ilmu pengetahuan melalui penghasilan buku-buku dan penubuhan perpustakaan o. memajukan kepentingan orang Melayu melalui dasar kerjasama dengan British Persatuan Melayu Pahang (1938) 1. Pasir Mas.1. Pasir Putih. menyatukan para peserta dari seluruh Tanah Melayu Persatuan Melayu Perak (1937) 1. Ditubuhkan di bawah pimpinan Tengku Muhammad dan Datuk Hussein bin Mohd Talib 2. menganjurkan ceramah agama. Kota Bharu Persaudaraan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) 1. Dibuka kepada semua orang Melayu yang berumur 16 tahun dan ke atas 3. Pemimpin . terlibat dalam penerbitan Majalah Akhbar Putera m. mengundang tokoh-tokoh seperti Ishak Haji Muhammad dan Ibrahim Haji Yaacob l. Persatuan Melayu Selangor (1938) 1.Tengku Ismail b. Kuala Krai dan Bachok dikecualikan daripada undang-undang penjualan tanah Persekutuan Setiawan Belia 1. Ditubuhkan pada bulan September 1937 di Ipoh 2. menyatupadukan ahli-ahlinya yang terdiri daripada bekas-bekas pelajar Madrasah Muhammadiah. Kegiatan j.Wan Mohd Nur b. politik dan pendidikan k. Diasaskan oleh akhbar Saudara 5. Pemimpin . memajukan pendidikan dan ekonomi orang Melayu v. mendesak supaya tanah Bandar di Kota Bharu. kebudayaan. Tengku Mohd Yasin. ekonomi. Tujuan: p. Ditubuhkan di Kota Bahru – pemimpin-pemimpin Persekutuan Setiawan Belia 2. Sheikh Abdullah Al-Maghribi dan Hamidun b. Kassim 3. meningkatkan taraf pendidikan dan ekonomi orang Melayu t. Tujuan: u. Raja Bon b. Tujuan: n. SM Zainal Abidin. Raja Yaacob b. memelihara nasib orang Melayu Perak r. Raja Yahya. Raja Alang dan Abdul Rahim Kajai 2. Ditubuhkan pada 1934 2. memajukan kaum Melayu x. Tujuan: q. Sebuah pertubuhan sosial dan kebajikan 6. Disokong oleh ramai orang Tanah Melayu dan Sabah 4. mengeratkan hubungan kerjasama di kalangan orang Melayu s. menyampaikan masalah-masalah ekonomi dan social orang Melayu kepada pihak British G. Mohd Hashim 7.

menggesa bahawa hak keistimewaan orang Melayu dipelihara Kesatuan Melayu Muda (KMM) 8. menyeru supaya pihak British menyekat kemasukan secara beramai-ramai kaum asing 1. memelihara hak orang Melayu 7. Haji Siraj. mendesak pertambahan dalam bilangan askar Melayu dan kewujudan angkatan udara dan laut di Tanah Melayu ö. Tujuan: ff.Ishak Haji Muhammad. mendesak kerajaan supaya membenarkan penglibatan orang Melayu yang lebih dalam perkhidmatan awam z. Parti politik pertama di Tanah Melayu 9. menyatukan Tanah Melayu dengan Indonesia dalam konsep Melayu Raya Kesimpulan: 1.Tengku Mohammad Nasir Raja Nordin dan Haji Mohd Tahir b. Pemimpin . Abdul Karim Rashid. Perjuangan: ii. Sebuah parti radikal yang mengamalkan sikap tidak bekerjasama dengan British 11. membantah undang-undang Tanah Simpanan ä. melindungi hak-hak orang Melayu ll. Hassan b. Mereka juga memperjuangkan penglibatan orang Melayu dalam ekonomi dan menekankan kepentingan bidang pendidikan . Ahmad Boestamam dan Mustapha Hussein 10. Pemimpin . menganjurkan Kongres Melayu SeMalaya bb. menentang pihak British di Tanah Melayu jj. Dato’ Bandar Abdul Rahman 6. Onan b. Perjuangan: dd. Pada awal abad ke-20 telah muncul kesedaran nasionalis dikalangan pemimpin-pemimpin 2. Perjuangan aa. menghapus rejim British di Tanah Melayu kk. Isa Mohammad b.y. Mahmud. menggesa supaya jawatan tinggi diberi kepada orang Melayu Persatuan Melayu Negeri Sembilan (1938) 5. memelihara kepentingan adat istiadat dan kebajikan orang Melayu ee. Manan. membantah cadangan penubuhan sebuah universiti bari di Tanah Melayu dd.

Singapura diasingkan dan British mengekalkan pemerintahan di situ .Singapura mempunyai kekayaan ekonomi dan merupakan pusat pertahanan Inggeris (pengkalan tentera laut dan darat) g.selepas Perang Dunia Kedua 2. Contoh : Persatuan Melayu Selangor dan Kelantan e. 11 Mei 1946 . Pengenalan: 1. penentangan melalui persatuan-persatuan Melayu yang mengadakan perarakan dan tunjuk perasaan. hak kewarganegaraan yang sama kepada semua semua orang tanpa mengira bangsa dan dan keturunan f. 1 April 1946 . menulis surat bantahan kepada kerajaan British di London d. orang-orang Melayu tidak puashati dan menentang cadangan MU b.orang Melayu telah memulaukan upacara pelantikan Gabenor MU g.UMNO ditubuhkan dan akhirnya rancangan MU terpaksa dibatalkan . Majlis Mesyuarat Negeri dikekalkan untuk menguruskan hal ehwal kerja tempatan h. penentangan melalui akhbar . Reaksi terhadap penubuhan MU: a. Syor-syor MU: a. gabungan sembilan negeri-negeri Melayu dan dua negeri-negeri Selat b. MU telah diperkenal pada 1946 .5.Utusan Melayu c. diketuai oleh gabenor dan dibantu oleh dua majlis iaitu Majlis Mesyuarat Kerja dan Majlis Mesyuarat Undangan c. Orang Melayu menentang MU kerana menghapuskan keistimewaan dan ketuanan mereka Isi: 1. Gabenor diberi kuasa untuk meluluskan dan membatalkan undang-undang 2. kedudukan raja-raja Melayu dikekalkan tetapi kuasa dikurangkan kepada hal-ehwal agama dan adat istiadat orang-orang Melayu d. Jelaskan syor-syor Malayan Union (MU) serta reaksi orang Melayu terhadap penubuhannya. Dato’ Onn dan Persatuan Melayu Selangor mengadakan Kongress Melayu SeMalaya dan menyatukan keseluruhan persatuan Melayu f. taraf kewarganegaraan berdasarkan prinsip jus-soli / taraf kerakyatan diberikan kepada orang asing dengan syarat yang longgar e.

Kesimpulan: 1. Hasilnya satu perlembagaan baru dibentuk iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948 menggantikan MU . 2. MU mendapat tentangan darripada orang Melayu yang bersatu padu dan menubuhkan UMNO sebagai parti politik yang kuat. Kerajaan British terpaksa bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin Melayu.

1 Julai 1946. Setiap bahagian diketuai oleh Residen. selepas Jepun. Sarawak ditadbir oleh keluarga Brooke sejak tahun 1842 2. Jelaskan perkembangan perlembagaan di Sarawak dan Sabah dari tahun 1946 hingga 1963. Sistem ini kekal sehingga tahun 1963 2. Tamatnya dinasti Brooke di Sarawak dan Sarawak menjadi tanah jajahan Inggeris atau Crown Colony d. Majlis Tempatan ditubuhkan bertujuan memberi latihan kepada penduduk tempatan dalam pemerintahan g. Pengenalan: 1. bekalan elektrik dan air. Sarawak: a. Majlis ini berkuasa dalam bidang pendidikan. Perlembagaan 1941 digunakan sebagai asas untuk mentadbir Sarawak e. Sabah ditadbir oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara 5. Sir Charles Arden Clarke f. penubuhan Majlis Tertinggi. Sarawak ditadbir oleh seorang gabenor. Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British c. Ahli Majlis Penasihat Bahagian memilih wakil ke Majlis Negeri o. Charles Vyner Brooke telah kembali ke Sarawak b. 10 orang ahli Majlis Tertinggi dan 45 oang ahli Majlis Negeri dikekalkan untuk membantu gabenor j. Gabenor dibantu oleh Majlis Penasihat 6. Majlis Negeri dan perlembagaan 1941 4. Sarawak dibahagi kepada lima bahagian. Pilihanraya pertama untuk Majlis Daerah diadakan pada tahun 1959 untuk memilih wakil ke Majlis Penasihat Bahagian n. 24 buah daerah ditadbir dengan bantuan Majlis Daerah m. Pengenalan kod undang-undang. Sabah: . kesihatan. jalan raya dan pungutan cukai h. 1956 – perlembagaan baru diluluskan i. Perubahan di bawah pentadbiran Raja-raja Putih 3. Majlis Tempatan diubah menjadi Majlis Daerah di bawah Pegawai Daerah k.6. Majlis Undangan ditubuhkan dan Mahkamah Anak Negeri dikekalkan Isi: 1. Daerah diketuai oleh Pegawai Daerah l.

Majlis Tempatan diasaskan di daerah Kota Belud. banyak parti politik telah ditubuhkan di Sabah dan Sarawak. Sabah menjadi tanah jajahan Inggeris – diperintah oleh gabenor dengan bantuan Majlis Penasihat c.a. 3. Majlis Tempatan dikenali sebagai Majlis Daerah h. Syarikat Berpiagam Borneo Utara telah menyerahkan Sabah kepada kerajaan Inggeris pada 15 Julai 1946 b. Perlembagaan baru diperkenalkan yang terdiri daripada Majlis Eksekutif (Majlis Mesyuarat Kerajaan) dan Majlis Mesyuarat Undangan d. Matlamatnya untuk memberi peluang kepada penduduk tempatan dalam pentadbiran g. Sabah dibahagi kepada empat residensi dan setiap residensi dibahagi kepada daerah-daerah f. Jumlah ahli dalam Majlis Eksekutif ialah 12 orang dan Majlis Undangan Negeri Sabah ditambah menjadi 25 ahli Kesimpulan: 1. 2. Menjelang awal 1960-an. Majlis Eksekutif menasihati gabenor tentang pentadbiran dan dasar penting kerajaan Inggeris e. Sipitang dan Papar. Penduduk telah berjuang untuk kemerdekaan dan telah menyertai Malaysia yang telah ditubuhkan pada 1963. Sabah dan Sarawak telah memperkenalkan perlembagaan baru yang berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 . Perlembagaan dirombak.

Penubuhannya untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan kuasa asing 9. Perjanjian London menjanjikan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 15. Pada Februari 1956. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu digubal oleh Suruhanjaya Reid. pilihanraya peringkat tempatan diperkenalkan pada 1951 bagi Majlis Bandaran Georgetown. Pilihanraya umum diadakan pada 27 Julai 1955 4. Parti Perikatan telah berjanji akan mendapatkan kemerdekaan dalam tempoh 4 tahun semasa kempen pilihanraya 12. Rundingan kemerdekaan diadakan di London antara pemimpin Tanah Melayu dengan kerajaan British 10. Tanah Melayu melalui pelbagai peringkat sebelum mencapai kemerdekaan 2. Ia merupakan satu usaha penting British untuk mewujudkan Pakatan Murni iaitu perpaduan tiga kaum 4. Kemenangan menunjukkan rakyat percaya cara terbaik mencapai kemerdekaan ialah melalui kerjasama antara kaum 7. Parti Perikatan mewakili kombinasi parti-parti politik tiga kaum berlainan dan memenangi 51 kerusi 6. Parti Perikatan dan British 14. Johor Bharu. Pengenalan: 1. Keputusan pilihanraya umum 1955 memaksa kerajaan British menerima hakikat Parti Perikatan disokong oleh semua rakyat Tanah Melayu 11. Pada peringkat permulaan. Suruhanjaya menerima 131 memorandum bertulis 16. 8 Februari 1956. Tanah Melayu kemudiannya telah melalui proses pilihanraya Isi: 1. Sistem Ahli dikenali sebagai kabinet bayangan yang merupakan satu barisan tokoh-tokoh tempatan mentadbir Negara secara tidak langsung dan mendapat latihan mentadbir Negara 5. Ipoh. Melaka. Pilihanraya digunakan oleh British untuk menguji sama ada wujudnya perpaduan di kalangan rakyat Tanah Melayu 2. Perjanjian London dimeterai antara Raja-raja Melayu. Penubuhan Parti Perikatan bertujuan untuk mendapat undi majoriti 8. Beberapa pindaan telah dibuat oleh Suruhanjaya Reid terhadap rang perlembagaan yang .7. Huraikan langkah-langkah yang membawa kepada kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957. Sebanyak 52 kerusi dipertandingkan 5. Tunku Abdul Rahman mengetuai rombongan ke London untuk merundingkan kemerdekaan Tanah Melayu 13. April 1951 . Seremban dan Kuala Lumpur 3.Sistem Ahli diperkenalkan 3.

Keputusan pilihanraya umum 1955 membuktikan dasar perjuangan sesuai dengan penduduk Tanah Melayu .kemudiannya disahkan oleh Majlis Raja-raja 17. Langkah awal untuk mencapai kemerdekaan ialah melalui Pakatan Murni dalam Sistem Ahli 2. Perisytiharan kemerdekaan dibuat pada pagi 31 Ogos 1957 Kesimpulan: 1. British mengadakan pelbagai peringkat pilihanraya untuk menguji tahap perpaduan 3.

Negeri Sembilan dan Johor. 1939 – keanggotaan PKM bertambah 37 ribu orang 6. PKM ditubuhkan pada 1930 – untuk menggulingkan kerajaan British dan menubuhkan Republik Komunis Malaya 2. 1936 hingga 1937 – organisasi PKM mantap dan menghasut para pekerja dan melancarkan mogok di Perak. Huraikan tindakan-tindakan Parti Komunis Malaya (PKM) yang membawa kepada perisytiharan darurat. PKM meluaskan pengaruh – menguasai sekolah Cina dan kesatuan sekerja 12. British lebih bersedia untuk bekerjasama dengan pemimpin tempatan yang lebih berfahaman sederhana – ini telah mempercepatkan proses kemerdekaan Tanah Melayu . Selangor. 5. 1947 – permogokan di Batu Arang untuk lumpuhkan ekonomi Chin Peng ambil alih – lebih agresif. British iktiraf PKM sebagai parti yang sah di Tanah Melayu 11. Pulau Pinang. PKM melancarkan pemberontakan bersenjata untuk menggulingkan pemerintahan di Tanah Melayu. PKM melakukan kekejaman iaitu dengan pembunuhan para pegawai British 4. Menubuhkan Republik Komunis Tanah Melayu 3. British telah berjaya melumpuhkan kegiatan komunis 2. 2. PKM membentuk Malayan People Anti-Japanese Army (MPAJA) 9. Tiga orang pegawai British dibunuh di Sg Siput dan darurat diisytiharkan – PKM diharamkan Kesimpulan: 1. Tamat Perang Dunia Kedua. Pengenalan: 1.8. 1942 hingga 1945 – pihak British bekerjasama dengan PKM untuk menentang PKM 8. PKM bergerak secara sulit/gerakan bawah tanah kerana tidak didaftarkan 4.guna kekerasan dan melancarkan pemberontakan bersenjata pada Jun 1948 13. Ramai orang Cina terpengaruh dengan perjuangan PKM untuk menjaga kebajikan dan kepentingan mereka 7. PKM menyusup masuk ke dalam kesatuan-kesatuan sekerja dan sekolah Cina (golongan belia) 3. British berusaha untuk membendung komunis dengan mengisytiharkan darurat pada 1948 Isi: 1. British melatih dan membekalkan senjata kepada tentera gerila komunis 10.

k. Cina: a. PKM gagal dan diharamkan pada tahun 1948 . Thivy c. Pergerakan politik kaum India telah mula memberi perhatian dalam pergolakan politik negara ini b.9. MIC menyertai Parti Perikatan l. Pengenalan: 1. menjaga kepentingan kaum India di Tanah Melayu e. 2. memperjuangkan kemajuan politik bersama-sama kaum lain f. Perlembagaan MIC dipinda dan parti menerima penubuhan Persekutuan Tanah Melayu j. Sejak kedatangan orang India ke Tanah Melayu.T. PKM melancarkan pemberontakan bersenjata d. mereka telah menubuhkan pertubuhan yang bercorak social. 2. PKM menentang British selepas pendudukan British c. 1955. India di Tanah Melayu. Orang Cina pula mempunyai tradisi berpersatuan seperti kegiatan kongsi-kongsi gelap dan lbih berminat dalam kegiatan politik di negara Cina. Ramanathan i. Akhbar berbahasa Tamil ialah Tamil Nesan dan Tamil Murasu yang memberi perhatian kepada sosio ekonomi kaun India. India: a. Malayan Union Association (MUA) dan Federal India g. PKM (diwakili oleh kaum Cina) telah membantu British menentang Jepun semasa pemerintahan Jepun di Tanah Melayu b. Organisation (FIO) di tubuhkan untuk menjaga kepentingan pekerja kaum h. MIC ditubuhkan pada tahun 1946 dibawah John A. kebudayaan dan kebajikan dan memberi tumpuan kepada pergolakkan politik di India. dipimpin oleh K. Bincangkan usaha-usaha yang diambil untuk menubuhkan persatuan akhbar atau pertubuhan orang Cina dan India selepas Perang Dunia Kedua. 1954. Isi: 1. Kesatuan Sekerja . Matlamatnya d.Sambanthan dipilih menjadi presiden MIC. V.

MCA telah membantu menempatkan semula setiggan-setinggan CIna di kampong-kampung baru. . i. Matlamatnya ialah untuk melindungi kepentingan politik kaum Cina di Tanah Melayu dan bekerjasama dengan kerajaan British g. menjaga hak buruh Cina. a. Peertubuhan politik dianggotai oleh orang Cina ialah MCA yang cuba menyekat fahaman komunis di kalangan orang Cina dan menghalang mereka daripada menyertai PKM f. MCA berpakat dengan UMNO untuk pilihanraya 1952. Parti Buruh Pulau Pinag di bawah pimpinan Yeop Chong Kong. UMNO. Pan Malayan Labour Party (gabungan beberapa buah parti buruh) telah ditubuhkan diperingkat Negeri. Menentang PKM dan bekerjasama dengan British.MCA dan MIC telah bergabung dan bertanding dalam pihihanraya peringkat bandaran dan negeri pada tahun 1952 dan menjelang pilihanraya peringkat Persekutuan 1955. Keahlian MCA meningkat diwah kepimpinannya. l. Kesimpulan: 1.MCA. j. Parti Buruh Pulau Pinang telah bertanding pihihanraya Pulau Pinang 1951 telah menang 1 kerusi k. Menang 9 daripada 12 kerusi. h.dan MIC) untuk merintis jalan ke kemerdekaan Tanah Melayu. Nama parti ditukar kepada Parti Buruh SeMalaya pada 1954. MCA dibawah pimpinan Tan Cheng Lock.Parti Perikatan telah dibentuk(UMNO. m.e.

Pakatan ini juga menentang pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 11.10. PKMM memajukan ekonomi dan memberi peluang pendidikan kepada orang melayu 5. PKMM dipimpin oleh Ahmad Boestamam dan Mokhtaruddin Lasso 3. Ali. Parti-parti politik berhaluan kiri berideologikan sosialis dan komunis. Memberi sokongan terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan 7. perjuangan parti-parti politik berhaluan kiri di Tanah Melayu bertujuan untuk mencapai kemerdekaaan . Parti Kebangsaan Melayu Malaya ditubuhkan pada 17 Oktober 1945 di Perak dengan nama asalnya Parti Sosialis 2. Isi: 1. Kewujudan parti-parti politik berhaluan kiri telah menyemarakkan lagi perkembangan gerakan nasionalisme di Tanah Melayu 3. PKMM mewujudkan hubungan baik diantara semua kaum di Tanah Melayu 6. Selepas tamat Perang Dunia Keda kegiatan berpolitik di Tanah Melayu semakin berkembang pesat dengan pembentukan banyak parti politik baharu 2. Pengenalan: 1. Angkatan Wanita Sedar (AWAS) ditubuhkan di Perak pada tahun1946 dipimpin oleh Sawiyah bt. PUTERA telah mengemukakan perlembagaan rakyat yang mengandungi 10 perkara utama untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu dan kedaulatan raja-raja Melayu dan Bangsa Melayu Kesimpulan: 2.AWAS berfahaman sosialis dan berjuang bersama dengan pertubuhan berhaluan kiri yang lain untuk menentang British di Tanah Melayu. Angkatan Pemuda Insaf (API) ditubuhkan pada tahun 1946 menggunakan slogan “Merdeka dengan darah”. PKMM berusaha menyatupadukan bangsa Melyu dan mencapai kemerdekaan melalui gabungan dengan Indonesia 4. Terangkan perjuangan parti-parti politik berhaluan kiri di Tanah Melayu dari tahun 1945 hingga 1947. menjalin pakatan dengan AMCJA untuk menentang pentadbiran British di Tanah Melayu 10.Menggunakan cara radikal untuk mencapai kemerdekaan di Tanah Melayu 8. Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) ditubuhkan pada bulan Februari 1947. 9.

sistem demokrasi berparlimen di Malaysia hari ini adalah berdasarkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 g.Terengganu dan Johor digelar sultan · Ketua Negeri Sembilan digelar. ketua Negara Malaysia ialah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Di Pertuan Agung 4. Terangkan perkembangan pemerintahan demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia dan jelaskan ciri-ciri kerajaan tersebut Pendahuluan 1. setiap negeri mempunyai ketua dengan gelaran pelbagai. keutuhan negara dan tumpuan taat setia rakyat b) Ketua Negeri 6. daerah dan juga negeri c. pemerintahan di Malaysia adalah berteraskan prinsip demokrasi berparlimen 2. baginda merupakan lambang perpaduan.Kerajaan Persekutuan Malaysia ditubuhkan dan mengandungi Tanah Melayu. amalan demokrasi telah lama wujud dalam masyarakat Melayu tradisional b. Perlembagaan Persekutuan Malaysia berasaskan Perlembagaan Tanah Melayu 1957 8. sistem demokrasi berparlimen juga diamalkan dalam pemerintahan raja berkuasa mutlak d. pada 16 September 1963.3. pembentukan parlimen bermula di Malaysia dengan penubuhan Majlis Mesyuarat Negeri di Perak pada tahun 1877 f. Sabah dan Sarawak digelar Yang Dipertua Negeri c) Perlembagaan 7.Kelantan.Perak. Ciri-ciri kerajaan demokrasi berparlimen (12M) a) Raja Berperlembagaan 3. mengamalkan dasar-dasar tidak bekerjasama dengan British 4. perlembagaan ialah rang undang-undang dasar tertinggi yang .Dewan Undangan Negeri yang ditubuhkan adalah adalah berkonsepkan perwakilan rakyat e. baginda ialah raja berpelembagaan yang tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia 5. semasa penjajahan British pula. pemerintahan kerajaan Malaysia adalah ditentukan oleh rakyat melalui pilihanraya selaras dengan konsep demokrasi yang bermakna kebebasan bersuara atau suara rakyat Isi 1. perjuangan parti politik berhaluan kiri kurang mendapat sambutan daripada penduduk Tanah Melayu kerana corak perjuangan berbentuk radikal 1.Selangor. Perkembangan pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia (8M) a.Sarawak dan Sabah 2.Melaka. · ketua negeri Perlis digelar raja · ketua negeri Kedah. prinsip demokrasi dapat dilihat dalam Adat Perpatih yang mengamalkan prinsip muafakat keluarga. Yang Dipertuan · Ketua Negeri Pulau Pinang.Singapura.masyarakat.

9. Dewan rakyat dan Dewan Negara · berfungsi membuat undang-undang pertahanan. setiap negeri mempunyai Perlembagaan Negeri d) Parlimen · kuasa tertinggi dan lambang demokrasi Negara · badan perundangan yang menggubal rang undang-undang Persekutuan · Malaysia · terdiri daripada Yang Di Pertuan Agung. menentukan corak pemerintahan sesebuah negara 10.isi Penting . kesihatan dan kewangan Kesimpulan · sistem pemerintahan demokrasi berparlimen yang diamalkan di Negara kita menunjukkan corak kerajaan yang dipilih mengikut kehendak rakyat.hal-ehwal luar negeri. pendidikan.keselamatan Negara. pembahagian kuasa. memelihara kepentingan rakyat dan menentukan tanggungjawab rakyat terhadap Negara 11. 2. · demokrasi berparlimen dapat menjamin hak dan kepentingan rakyat. Huraikan perbezaan antara sistem pentadbiran kerajaan pusat dan kerajaan negeri sehingga tahun 1963 Pendahuluan (3M) Malaysia merupakan sebuah Negara persekutuan yang terdiri daripada Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri Kerajaan Pusat adalah lebih kuat daripada Kerajaan Negeri.namun Kerajaan Negeri juga mempunyai keistimewaan tersendiri dan tetap terpelihara identitinya Isi .menstabilkan undang-undang. tujuan perlembagaan untuk menentukan corak pemerintahan.

kewangan.pendidikan.ketua agama Islam di negeri itu ialah YDPA sultan tidak lagi menjadi pengerusi atau ahli majlis mesyuarat kerajaan dan tempat beliau digantikan oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri b)Menteri Besar dilantik oleh raja daripada ahli2 DUN yang diiktiraf oleh baginda biasanya ketua parti yang teramai pengikutnya di dalam dewan itu yang akan dipilih menjadi Menteri Besar .pertahanan keselamatan buruh dan sosial.perhubungan dan pengangkutan.perkapalan.pelayaran dan perikanan serta berkenaan orang asli Kerajaan Negeri (10M) a) Sultan/YDP Negeri sultan adalah ketua di peringkat negeri.JKR.Kerajaan Pusat a) YDPA merupakan ketua di peringkat pusat melantik Perdana Menteri daripada ahli Dewan Rakyat yang difikirkan mendapat kepercayaan dan sokongan ahli dewan itu jemaah menteri pula akan menasihati YDPA atas semua perkara berkenaan pemerintahan.manakala negeri yang tidak mempunyai sultan diketuai oleh YDP Negeri sultan mewarisi takhta secara turun temurun dan memerintah sepanjang hayat baginda menjadi ketua agama islam negeri masing-masing kecuali P.keselamatan dalam negeri.Pinang dan Melaka.Jawatan juga dipegang secara bergilir-gilir di kalangan raja Melayu dan bukannya diperturunkan mengikut keturunan b)Perdana Menteri dilantik oleh YDPA merupakan penasihat kepada YDPA berkenaan pemerintahan dan harus sentiasa memberitahu YDPA apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah menjadi tempat menteri mengadukan masalah atau sebarang pertikaian yang timbul antara kementerian c) Kementerian menjalankan segala perkara yang diputuskan oleh kerajaan Persekutuan diketuai oleh seorang menteri dan dibantu oleh seorang pegawai setiausaha kakitangan kerajaan akan turut membantu menjalankan kerja-kerja pentadbiran d)Bidang kuasa Kerajaan Persekutuan mempunyai bidang kuasa dalam hal ehwal luar negeri.merangka dan menetapkan apa yang dibuat oleh kerajaan setelah dipersetujui oleh parlimen jawatan YDPA dipegang lima tahun oleh setiap raja yang dipilih untuk memegang jawatan ini.

JJelaskan perbezaan di antara Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Perlembagaan Malayan Union 1946 Pendahuluan 1.pertanian. Pengenalan Malayan Union mendapat tentangan hebat daripada orang Melayu yang tidak puas hati berkenaan pemberian kerakyatan yang terlalu longgar 3.c)Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ahli terdiri daripada wakil rakyat yang dipilih melalui pilihanraya diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri ahli Majlis yang lain akan dilantik oleh sultan atas nasihat menteri besar d)Bidang Kuasa kerajaan negeri mempunyai bidang kuasa dalam kerajaan tempatan.kastam tempatan dan pelabuhan Kesimpulan (2M) pembahagian kuasa menyebabkan tidak berlakunya pertindihan kuasa di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri seterusnya memantapkan lagi pentadbiran Negara (mana-mana yang sesuai) 3.perkhidmatan tempatan. British membentuk jawatankuasa untuk menggubal perlembagaan baru untuk memenuhi tuntutan orang melayu Isi Perlembagaaan Persekutuan Tanah Melayu mempunyai perbezaan dalam beberapa aspek penting berbanding Perlembagaan Malayan union iaitu:- .undang2 islam.perhutanan.jabatan ukur tanah. Selepas pendudukan Jepun. British memperkenalkan satu perlembagaan baru untuk Tanah Melayu iaitu perlembagaan Malayan Union 2.

negeri-negeri mengekalkan MMN masing-masing yang .1. PTM · Persekutuan Tanah Melayu mengarah kepada pembentukan kerajaan Persekutuan · Kerajaan pusat berkuasa ke atas semua negeri dalam Persekutuan · Kerajaan negeri mempunyai bidang kuasa dalam bidang tertentu yang diiktiraf · Kedudukan sultan terpelihara 3. Majlis-majlis mesyuarat Malayan Union · Gabenor akan memerintah dengan bantuan MMK dan Majlis Perundangan · gabenor mempunyai kuasa pembatal. Jawatankuasa penggubal a. 2 wakil UMNO dan 6 orang pegawai kanan British 2. PTM · Dirangka berdasarkan kecaman dan kritikan orang Melayu terhadap perlembagaan Malayan Union · Jawatankuasa Kerja ditubuhkan pada 25 Julai 1946 · Ahli Jawatankuasa kerja terdiri daripada 4 orang wakil Raja-raja Melayu. Kedudukan Raja-raja Melayu Malayan Union · Kuasa sultan tidak dihapuskan tetapi sultan tidak mempunyai sebarang kuasa dalam kerajaan Malayan Union kerana Gabenor British berkuasa penuh · Kuasa sultan terhad dalam bidang agama tetapi pengerusi majlis agama masih gabenor PTM · kedudukan sultan dalam Persekutuan Tanah Melayu dipulihkan seperti sebelum perang · Sultan berkuasa memerintah dengan dibantu Majlis Mesyuarat Kerja dan Dewan Perundangan Negeri · Sultan akan mengesahkan dan meluluskan mana-mana undang-undang yang gagal diluluskan Dewan Perundangan Negeri 4. Konsep Union dan Persekutuan a. Malayan Union · Malayan Union merupakan sebuah kerajaan yang bercorak gabungan atau Union · Ciri utama ialah memansuhkan kewujudan kerajaan-kerajaan negeri di bawah kuasa sultan Melayu · Negeri-negeri disatukan sebagai sebuah Union di bawah kuasa seorang Gabenor British b. digubal semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu · AJK The Malayan Planning Unit (MPU) dipertanggungjawabkan merangka perlembagaan Malayan Union terdiri daripada orang-orang British · MPU tidak mendapatkan pandangan penduduk Tanah melayu semasa merangka asas dan melengkapkan perlembagaan Malayan Union b. Malayan Union · Perlembagaan Malayan Union digubal oleh kerajaan British di pejabat Tanah Jajahan London.

pertaniandan tanah · Malayan Union menafikan tuntutan pengagihan kuasa yang diperjuangkan semenjak tahun 1920-an.perdagangan.berfungsi untuk menguruskan kerajaan tempatan · majlis ini diletakkan di bawah kawalan terus kerajaan pusat PTM · kuasa pemerintahan di bawah pesuruhjaya Tinggi yang dibantu majlis Perundangan Persekutuan · Kerajaan Persekutuan menguruskan hal berkaitan pertahanan. Kewarganegaraan Malayan Union · mencadangkan pemberian kerakyatan yang amat liberal kepada orang bukan Melayu · prinsip jus soli ( hak kewarganegaraan yang sama rata bagi semua orang tanpa mengira bangsa atau keturunan) · hak dan kedudukan orang melayu akan berakhir · mendapat tentangan hebat orang melayu. 5. Taraf Tanah Melayu Malayan Union . syarat-syarat telah diperketatkan mereka yang ingin memohon kerakyatan juga mesti memenuhi syarat yang ditentukan hak dan kedudukan orang melayu terpelihara Kesimpulan penghapusan Malayan Union dan penubuhan Persekutuan Tanah melayu 1948 merupakan kejayaan perjuangan UMNO yang unggul . Malayan Union berjalan hanya daripada 1 April 1946-1 Januari 1948 sahaja Persekutuan Tanah Melayu soal kewarganegaraan diberi perhatian mendalam.Perlembagaan MU menukarkan status negeri-negeri Melayu daripada tanah naungan kepada Tanah Jajahan Sultan-sultan kehilangan kedaulatan kepada mahkota British yang diwakili oleh gabenor yang mentadbir dan memerintah MU PTM · negeri-negeri Melayu adalah dianggap negeri naungan · kerajaan negeri dan sultan diberi kembali kuasa dalam bidang tersebutseperti agama dan tanah · percubaan British dalam usaha desentralisasi dahulu kini berjaya dan menamatkan pentadbiran yang berbeza-beza antara negeri-negeri di Tanah Melayu 6.agama. sebaliknya kerajaan persekutuan menjelaskan dan menyempurnakan beberapa aspek pengagihan kuasa. kehakiman.perhubungan awam · Sultan berkuasa memerintah dengan bantuan MMk dan MPN di peringkat negeri · Kerajaan negeri berkuasa ke atas kerajaan tempatan.

Sabah. YDPA lambang kedaulatan dan ketinggian kuasa Negara 3.4. Isi – isi penting. YDPA lambang kedaulatan dan perpaduan rakyat Malaysia. Baginda mesti mengiktiraf undang-undang baru yang telah diluluskan parlimen dalam tempoh 30 hari selepas mendapat kelulusan parlimen. Sarawak. 3. Bincangkan peranan Yang Dipertuan Agong dalam sistem pentadbiran dan pemerintahan sehingga tahun 1963 Pendahuluan 1. 2. Wilayah persekutuan dan negeri baginda sendiri 4. baginda boleh merujuknya kepada parlimen untuk dibincangkan semula. Menjadi ketua agama Islam bagi negeri-negeri tidak beraja seperti Pulau Pinang. Baginda ketua Negara yang ditaati rakyat tanpa mengira bangsa dan agama 4. 1. Kuasa mengiktiraf undang-undang yang telah diluluskan oleh Parlimen. . Sekiranya baginda tidak bersetuju dengan rang undang-undang yang diluluskan parlimen. Jawatan dipegang selama lima tahun secara bergilir-gilir setelah dipilih oleh Majlis Raja-raja mengikut peraturan yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia. wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan. YDPA merupakan Ketua Angkatan Tentera Malaysia yang berkuasa tentang hukuman dan pemgampunan yang dijalankan di dalam mahkamah Tentera. Jawatan Yang di-Pertuan Agung diwujudkan selepas kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957 2.

Pilihanraya akan diadakan dalam tempoh 60 hari di semenanjung. YDPA bertanggungjawab mengistiharkan perintah darurat untuk keselamatan rakyat atas nasihat Perdana Menteri. Bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa masyarakat melayu dan kaum bumiputera di Sabah dan Sarawak. pilihanraya merupakan salah satu ciri penting dalam amalan Negara demokrasi berparlimen 2.manakala di Sabah dan Sarawak dalam tempoh 90 hari kekosongan . Di Malaysia. pilihanraya umum dijalankan untuk memilih ahli dewan rakyat dan DUN b. 8. jemaah menteri. Namun dalam menjalankan kuasa eksekutif. YDPA menganugerahkan pingat penghormatan kepada orang yang telah berjaya atau banyak berjasa kepada Negara. Baginda boleh memberi ucapan dalam Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Melantik Perdana Menteri. 6.perletakan atau perlucutan jawatan untuk satu-satu kawasan parlimen atau DUN. hakim dan jemaah menteri. pilihanraya kecil akan dilaksanakan apabila berlaku kekosongan di luar musim seperti jika berlakunya kematian. Mengendalikan pilihanraya umum dan pilihanraya kecil a. YDPA bertanggungjawab mentauliahkan duta-duta ke luar Negara dan menerima tauliah duta-duta asing. menangguh dan membubarkan parlimen. YDPA ketua Negara berperanan dan bertanggungjawab di dalam dan luar Negara. YDPA berkuasa memanggil.5.pilihanraya diadakan 5 tahun sekali bagi memilih calon yang layak untuk memegang jawatan dalam pentadbiran 3. baginda perlu mendapat nasihat Perdana Menteri atau cabinet sepeerti melucutkan jawatan dan melantik hakim. 7. ketua polis Negara dan pengerusi suruhanjaya 5. 10. Terangkan peranan Suruhanjaya Pilihanraya dalam mengendalikan proses pilihanraya di Malaysia Pendahuluan (3M) 1.. Bertanggungjawab menyambut tetamu luar negarayang setaraf dengan baginda seperti Ratu England atau Maharaja Akihito. Kesimpulan(2m) 1.di semenanjung biasanya dijalankan serentak. 2. Suruhanjaya Pilihanraya merupakan badan yang bertanggungjawab untuk mengendalikan proses pilihanraya di Malaysia Isi(20M) 1. 9. pilihanraya boleh diadakan serentak atau secara berasingan.peguam Negara.manakala di Sabah dan Sarawak pula berasingan c.

Keamanan yang telah berjaya dipulihkan telah mewujudkan satu suasana ekonomi Tanah Melayu yang berkembang pesat . menentukan pusat pengundi c.jumlah kawasan pilihanraya berubah mengikut keputusan semasa. Pengenalan sistem residen menjelang akhir abad ke 19 telah membawa perubahan dalam bidang ekonomi.Bagi kawasan parlimen.manakala bagi negeri pula. Faktor – faktor.parti2 yang menang diarah membentuk kerajaan samada di peringkat pusat atau negeri Kesimpulan Suruhanjaya pilihanraya merupakan sebuah badan bebas yang bertanggungjawab untuk mengendalikan pilihanraya di Malaysia dengan telus dan amanah 6.Tempoh berkempen berbeza antara satu pilihanraya dengan pilihanray yang lain selepas pengundian dan pengiraan undi selesai. terangkan faktor-faktor yang membawa kepada perubahan ekonomi moden itu dan huraikan kesan-kesannya sebelum merdeka Pengenalan (3M) 1. British secara beransur-ansur mengubah sistem ekonomi tradisioanal kepada kegiatan ekonomi moden. Menyemak dan Mendaftar pemilih a. Menyemak dan mendaftar kawasan pilihanraya semakan dibuat mengikut persempadanan pilihanraya samada untuk parlimen atau negeri. Sistem ekonomi tradisional bercorak sara diri merupakan ekonomi di Tanah Melayu sebelum campur tangan British 2. Menentukan kelayakan calon dalam perkara 119 perlembagaan persekutuan calon mestilah warganegara berumur 21 tahun ke atas bermastautin tetap di Malaysia sempurna akal tidak muflis tidak memegang jawatan kerajaan tidak disabitkan dengan sesuatu kesalahan oleh mahkamah 5.2. Menggubal peraturan-peraturan pilihanraya di antara peraturan yang ditetapkan seperti sebelum hari mengundi calon-calon yang bertanding dibenarkan untuk berkempen. menentukan kelayakan umur pengundi b.bilangan ahli DUN yang mewakili kawasan mereka tidak sama antara satu negeri dengan negeri yang lain 4. British mengubah sistem ekonomi tradisional kepada ekonomi moden Isi (20M) 1. 3. Berdasarkan penyataan ini. menyediakan senarai semakan pengundi 3.

Kemudahan bekalan air dan elektrik disediakan dengan sebahagian besarnya tertumpu ke kawasan yang hampir dengan pusat perusahaan c. Dasar pentadbiran British yang berasaskan amalan pecah dan perintah telah menwujudkan pengasingan penempatan bagi ketiga-tiga kaum g. British membiarkan orang melayu terus kekal dalam kegiatan ekonomi tradisional f. Pembangunan infrastruktur yang terbatas pada kawasan yang terdapat kedua-dua komoditi menyebabkan wujud pembangunan ekonomi yang tidak seimbang antara negeri dengan wilayah d. Kesan : a. Perbezaan fungsi ekonomi i. Kewujudan masyarakat majmuk dan kepelbagaaian budaya di Tanah Melayu h.British membawa masuk pelaburan asing untuk dilaburkan dalam sektor perlombongan dan peladangan bagi tujuan eksport Revolusi Perindustrian – keperluan untk mendapatkan bahan mentah oleh negara perindustrian di barat Penggunaan kapal wap – mengurangkan masa pelayaran Pembukaan Terusan Suez – memendekkan masa dan jarak pelayaran Kedudukan Tanah Melayu yang kaya dengan bahan mentah mendorong kuasa-kuasa barat terutama British memberi tumpuan kepada Tanah Melayu Sultan dan para pembesar bersedia menerima pengaruh dan teknologi luar Kemasukan tenaga buruh secara besar-besaran terutamanya dari negara China dan India untuk bekerja di sektor perlombongan dan peladangan 2. Jalan raya dan jalan keretapi dibina untuk menghubungkan ladang getah dan lombong bijih timah dengan kawasan pelabuhan supaya bahan mentah dapat diangkut keluar dengan mudah b. Jurang kemiskinan yang luas Kesimpulan (2M) Selepas merdeka kerajaan menggubal pelbagai dasar bertujuan memperbaiki kedudukan ekonomi yang tidak seimbang di samping membentuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum . Sebahagian besar kekayaan dikuasai oleh para pemodal British dan kaum bukan Melayu e.

penumpuan diberikan kepada perusahaan getah Ketidak pelbagaian ekonomi yang ada menyebabkan apabila kemelesetan ekonomi melanda dunia sekitar tahun 1921 dan 1932. Bilangan pekerja di lading-ladang getah dikurangkan dan upah mereka yang tidak diberhentikan juga diturunkan 3. Pengenalan Dasar dan perhatian pentadbiran British di Tanah Melayu lebih tertumpu kepada perkembangan ekonomi moden yang membawa keuntungan besar kepada mereka Selain bijih timah. Terangkan kesan-kesan kemelesetan ekonomi dunia pada sekitar tahun 1921 dan 1932 terhadap perusahaan getah di Tanah Melayu. ekonomi Tanah Melayu terjejas teruk Isi Selepas tahun 1920 harga getah tidak begitu stabil dan sentiasa berlaku naik turun Stok simpanan yang berlebihan dan harga yang merosot menyebabkan kerajaan British merangka skim sekatan : 1. Rancangan Cuti Menoreh Mei 1930 Gagal kerana pekebun kecil masih meneruskan kerja-kerja menoreh. Peraturan Getah Antarabangsa 1934 memperkenalkan kuota eksport bagi setiap negara anggota dan menghalang negara anggota . Rancangan Sekatan Getah Stevenson 1922 mengenakan sekatan kepada pengeluaran getah tujuannya untuk meningkatkan harga dan menstabilkan harga pada 54 sen sepaun dengan mengenakan kuota sebanyak 60% daripada jumlah pengeluaran pada tahun 1920 Pengeluaran dikawal dengan mengurangkan hari menoreh dan pengenalan sistem kupon bagi menentukan jumlah jualan getah oleh pekebun kecil Rancangan sekatan ini tidak berjaya kerana tidak disertai oleh negara pengeluar terbesar lain iaitu Hindia Timur Belanda (Indonesia) Pengeluaran Indonesia yang bertambah merugikan perusahaan peladangan getah di Tanah Melayu Akibat kegagalan usaha ini Rancangan Sekatan Stevenson dibatalkan pada tahun 1928 2. Sejarah perkembangan getah di Tanah Melayu tidak secara berterusan mengalami zaman mewah tetapi juga menempuh zaman kesukaran dan kemelesetan.7.

menambahkan keluasan tanah yang sedia ada untuk tanaman getah sepanjang tempoh sekatan itu harga getah bertambah baik dan meningkat dari 20 sen sepaun pada tahun 1935 kepada 43 sen sepaun pada tahun 1937 kejayaan ini dicapai kerana hampir semua negara anggota mematuhi peraturan yang ditetapkan menjelang tahun 1937 beberapa buah syarikat getah mula memperoleh keuntungan semula Kesimpulan Selepas Perang Dunia Ke 2 dan pendudukan Jepun di Tanah Melayu.harapan untuk memulihkan harga getah dalam tempoh masa yang singkat terus musnah Amerika Syarikat memperkenalkan getah tiruan menjadi satu ancaman baru kepada perusahaan getah .

mengangkut hasil-hasil pertanian dan perlombongan yang lain f. Jalan raya utama menghubungkan K Lumpur – Kuantan (1899) e. Faktor-faktor lain (14M) a. memudahkan bahan makanan dan peralatan melombong dibawa masuk g. perjalanan dari Klang ke Kuala Lumpur mengambil masa tiga hari berbanding hanya 95 minit sahaja selepas perkhidmatan keretapi diperkenalkan. Sejauh manakah kemajuan dalam sistem pengangkutan di Tanah Melayu didorong oleh perusahaan bijih timah dan getah. Jalan raya dibina untuk menghubungkan kawasan bijih timah dan getah ke pelabuhan d. . Kemajuan dalam sistem pengangkutan telah membawa kepada kepesatan ekonomi diTanah Melayu yang hanya menguntungkan pihak British. 2. jalan-jalan kecil dalam hutan dan juga lorong-lorong kecil yang dijadikan laluan kereta lembu Isi 1. c. Seremban – Port Dickson c.8. Contohnya tahun 1880 an. Perak dan Selangor memperuntukkan hampir 50 % daripada keseluruhan belanjawan negeri untuk memajukan sistem perhubungan. terdapat faktor-faktor lain yang mendorong kemajuan sistem pengangkutan di Tanah Melayu 2. sebelum British campur tangan di Tanah Melayu. f. Contohnya pembinaan jalan raya dari Johor Bahru di selatan ke sempadan Negara Thai di utara. Kaedah perhubungan biasa ialah melalui sungai-sungai. Kesimpulan (2M) 1. Kemajuan dalam kegiatan perlombongan menyebabkan lebih banyak jalan raya dibina. melicinkan pentadbiran b. selain perkembangan bijih timah dan getah. Pengenalan 1. K Lumpur – Rawang. Jalan keretapi pertama dibina menghubungkan Taiping-Port Weld. Jalan keretapi dibina untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan dengan perlombongan b. jarak dan masa perjalanan juga dapat disingkatkan. pertumbuhan bandar d. motokar mula diperkenalkan di Tanah Melayu (1902) e. menghubungkan ibu negeri dengan ibu negeri yang lain. sistem pengangkutan dan perhubungan di Tanah Melayu hampir tidak wujud 2. Contohnya sebelum jalan keretapi dibina. Perusahaan bijih timah dan getah (6M) a.

Terdapat 3 peringkat: rendah(6 thn). Ilmu Alam. Al-Manshor.9. menengah (3 thn) dan peringkat atas(3 thn) Sekolah Tamil Kurikulum asas kemahiran membaca. P. Sekolah Inggeris Kurikulum condong kepada negara England . Inggeris. 2 buah di Singapura iaitu di Kg. Pinang (1939). Kedah (1933).Bayan Lepas P. Pengenalan (3M) Pada umumnya. Gelam dan Teluk Belanga(1856). Al-Ma’hadil Mahmud.Bahasa Melayu (Jawi). kerajaan telah berusaha mewujudkan satu dasar pendidikan yang menjadi asas kepada pembentukan bangsa yang bersatu padu. tahun asas selama setahun dan diikuti darjah satu hingga darjah lima Kebanyakkan dibuka di ladang getah dan selepas 1920-an berlaku pertambahan pesat bilangan sekolah Tamil (1925-235 buah sekolah) 1930-seorang Nazir Sekolah dilantik bagi menyelia dan mengawasi sekolah Tamil. Inggeris. Matematik Asas. Guru-guru.Mel. Sistem pendidikan semasa penjajahan British Terbahagi kepada dua corak iaitu sekolah agama dan sekolah vernakular a) Sekolah agama madrasah pembukaan sekolah Inggeris dianggap sebagai ancaman kepada agama Islam dan budaya Melayu Tokoh-tokoh dari Kaum Muda mempelopori pembukaan sekolah ini untuk bersaing dgn sekolah Inggeris dan vernakular Melayu Mempunyai susunan dan organisasi lebih bersistematik berbanding sekolah pondok Penubuhan sekolah berlaku dgn pesat antara 1920 hingga 1940. Sek. buku teks. Cina. menulis dan mengira Buku dan sukatan pelajaran serta bahasa pengantar dibawa dari India Terbatas setakat sekolah rendah sahaja dan memakan masa 6 tahun iaitu. Mulai 1901 menerima bantuan kewangan drpd kerajaan China Mula mndapat perhatian pihak Inggeris pada 1920 (mewajibkan sekolah vernakular Cina didaftarkan) dan diberi pembiayaan mulai 1923. berkebun sebelah pagi manakala sebelah petang mempelajari Bahasa Arab dan al Quran Memberi pelajaran minimum (membaca. ‘sistem penjepunan’ telah cuba diterapkan dalam diri setiap rakyat Tanah Melayu Selepas merdeka. menulis dan mengira) Untuk melahirkan masyarakat petani lebih baik drpd ibu bapa mereka Contoh. Muar (1920). Isi (20M) 1.Gelugur (1821). Contoh. Sek.dan 9 di Melaka(1858-1863) Sekolah Cina Kurikulum mengikut negara China. Ilmu Kesihatan. terdapat 5 jenis pendidikan zaman penjajahan British iaitu sekolah Melayu. Bincangkan perkembangan sistem pendidikan di Malaysia sejak dari zaman penjajahan hingga kini. Madrasah Al Hadi Taib. Sistem pendidikan yang diamalkan pada masa kini telah mengalami banyak perubahan.Pinang(1855). Semasa pendudukan Jepun. dan India serta sekolah agama. b) Sekolah Vernakular (Melayu. kurikulum dan bahasa perantaraan kesemuanya dari China Peringkat awal diusahakan secara persendirian dan dibiayai sendiri. Cina dan Tamil) Sekolah Melayu Kurikulum.Mel.

jasmani dan emosi berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. J/Kuasa Penyemak Pelajaran 1962(Abdul Rahman Talib) Akta Pendidikan 1961 Kesimpulan Selepas merdeka. rohani. kerajaan British telah berusaha untuk membina semula sistem pendidikan di Tanah Melayu dan beberapa j/kuasa telah dibentuk. Sistem pendidikan selepas merdeka (6M) matlamatnya untuk memupuk semangat perpaduan antara rakyat yang berbilang kaum sistem pendidikan kebangsaan yang seragam Penyata Razak 1956. Sistem pendidikan semasa pendudukan Jepun (4M) mata pelajaran matematik dan teknikal tanam semangat cinta akan negara dan pemerintah sistem penjepunan – menjepunkan orang Melayu 3. bahasa pengantar. Isi (20M) 1. 2. bahasa pengantar dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsan menggunakan bahasa Cina dan Tamil sbg. Galurkan usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam usaha untuk menyusun semula sistem pendidikan sejak merdeka sehingga tahun 1970an Pengenalan Semasa penjajahan British. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan bahasa yang wajib dipelajari di kedua-dua sekolah itu.Hanya terhad kpd golongan tertentu sahaja (85% penuntutnya kaum Cina dan golongan Melayu pula dari golongan atasan) Terdapat 2 tahap – rendah dan menengah. Kepentingan dasar pendidikan yang bersepadu tidak dapat dinafikan menyumbangkan kepada usaha ke arah menyatupadukan masyarakat berbilang kaum dan membentuk identiti kebangsaan. Penyata Razak 1956 Cadangan: sekolah rendah dibahagikan kpd 2 jenis iaitu Sekolah Rendah Kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sbg. usaha-usaha terus dilakukan untuk mengemas kini dan memperbaiki sistem pendidikan tinggalan penjajah. sistem pendidikan bercorak vernakular telah diwujudkan Selepas Perang Dunia Ke 2. 10. Ordinan Pelajaran 1957. Murid-murid keturunan Cina dan India dibenarkan mempelajari bahasa ibunda masing-masing jika terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajar Satu jenis sekolah menengah kebangsaan diwujudkan dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris wajib dipelajari. Penyata Razak diluluskan pada April 1957 sebagai Ordinan Pelajaran 1957 . Sistem pendidikan yang digubal selepas merdeka bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

Penyata Rahman Talib 1960 · Penyata Razak disemak semula pada 1957 dan dipengerusikan oleh Abd.2.Talib (Menteri Pelajaran) · J/kuasa berpuas hati Penyata Razak dan membuat beberapa syor/cadangan Cadangan: Pelajaran rendah percuma selama sembilan tahun Kenaikan darjah secara automtik. Usaha awal kerajaan selepas merdeka merupakan satu cabaran yang besar untuk menyusun semula sistem pendidikan agar bercorak Tanah Melayu. Cadangan: Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utama Kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah.Rahman Hj. Menyediakan peluang pendidikan asas selama 9 tahun di samping meluaskan pendidikan teknik dan vokasional Memperkenalkan pendidikan rendah mengikut KBSR yang berasaskan 3M Mempelbagaikan kemudahan pendidikan di peringkat universiti serta menggalakkkan kegiatan ko kurikulum Kesimpulan. Akta Pelajaran 1961 · Syor Rahman Talib digubal menjadi Akta Pelajaran 1961 Cadangan: Satu kurikulum yang sama untuk semua sekolah Bahasa melayu digunakan sepenuhnya di semua peringkat pengajian Kanak-kanak perlu mendapat pendidikan wajib di sekolah sehingga berumur 15 tahun 4. Sistem pendidikan kebangsaan kini berasaskan pelbagai cadangan dan laporan beberapa jawatankuasa pendidikan yang ditubuhkan khas untuk mengkaji sistem persekolahan di Tanah Melayu . Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. iaitu dari darjah 1 sehingga tingkatan 3 Peperiksaan penilaian sekolah rendah Peluasan pelajaran teknik dan vokasional Peralihan bahasa pengantar 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful