SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2

)
KOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B
1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional, serta ciri-ciri Undang-undang Melaka dan Undang-undang 99 Perak. A. PENDAHULUAN § Adat menjadi pegangan masyarakat Melayu tradisional. § Segala bentuk undang-undang bersumberkan daripada adat. § Undang-undang terbahagi kepada dua iaitu undang-undang bertulis dan tidak bertulis. § Undang-undang tidak bertulis terbahagi kepada dua iaitu Adat Perpatih dan Adat Temenggung. § Setiap negeri mempunyai undang-undang tersendiri. B.ISI 1) Kepentingan adat dan undang-undang. § Menjamin keamanan dan keselamatan dalam masyarakat Melayu. § Mengawal tingkah laku manusia dan mengeratkan persaudaraan. § Menentukan hak seseorang dalam masyarakat terutamanya harta warisan terjamin. 2) Undang-undang Melaka. § Terbahagi kepada dua iaitu Undang-undang Laut Melaka dan Undang-undang Darat / Hukum Kanun Melaka yang ditulis pada zaman pemerintah Sultan Muzaffar Shah dan dilengkapkan zaman Sultan Mahmud Shah. § Disusun secara sistematik dan mempunyai 44 bab yang meliputi perkara mengenai raja, tugas pembesar dan peraturan rasmi di istana – memudahkan pentadbiran. Ini termasuklah segala keistimewaan yang dimiliki oleh raja seperti penggunaan bahasa istana, pakaian kuning dll. § Mengandungi pelbagai bentuk hukuman kepada penderhaka dan pencuri, contoh: hukuman mati dikenakan kepada sesiapa yang mengingkari perintah sultan dan membunuh tanpa kebenaran sultan – untuk menjamin keamanan Melaka. § Sultan mesti mempunyai pembantu untuk melaksanakan tugas kerajaan sultan contohnya Penghulu Bendahari sebagai pengutip cukai di pelabuhan, Temenggung menangkap pesalah dan mendirikan penjara. § Menjadikan hukum syarak sebagai panduan – semua bentuk peraturan berdasarkan ajaran Islam – selari dengan taraf Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam yang utama di nusantara. § Hukuman sivil dan jenayah turut dimuatkan dalam undang-undang, contoh sivil : menyentuh perkara-perkara berkaitan hutang, harta, sewa tanah dan hamba. Contoh jenayah: merujuk terhadap kesalahan jenayah – mencuri, merompak dll.

§ Hukuman lebih berat dikenakan jika kesalahan dilakukan ke atas seseorang yang berpangkat tinggi daripada pelakunya. § Penghakiman dilaksanakan oleh sultan dan pembesar negeri. § Undang-undang Laut Melaka merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan laut seperti peraturan pelayaran, tatacara jualbeli di atas kapal, bidang kuasa nakhoda serta tanggungjawab pegawai kapal. § Digubal untuk untuk menjaga keselamatan anak-anak kapal dan pedagang-pedagang yang berdagang dengan kapal. 3) Undang-undang 99 Perak. § Meliputi 99 perkara yang mengandungi tugas-tugas sultan, pembesar dan penghulu. § Cara dan syarat melantik pegawai negeri – seorang kadi mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam. Seorang pegawai kerajaan berdasarkan kemahiran dan pengalaman yang dimiliki individu itu. § Hukuman mengenai dakwaan penduduk dan hukum jenayah. § Mengutamakan perikemanusian dan bertimbang rasa, contoh : perwarisan harta, menetapkan hak dan harta warisan anak. § Menggariskan hubungan antara pemerintah dengan pembesar serta golongan pemerintah dengan yang diperintah. C. KESIMPULAN § Adat dan undang-undang bertulis menjamin kesejahteraan hidup masyarakat. § Kedua-dua undang-undang ini berasaskan hukum syarak sebagai panduan.

2. Huraikan bagaimana kedatangan Islam telah mengubah corak kehidupan masyarakat Melayu sebelum kedatangan Barat. A. PENDAHULUAN Kedatangan Islam bermula abad ke-17 di alam Melayu. Abad ke- 13 hingga 16 pengaruh keseluruhan alam Melayu dan mengurangkan pengaruh agama Hindu dan Buddha. Menjadi anutan majoriti penduduk. Penyebaran Islam bermula dengan pemelukan Islam oleh golongan istana dan diikuti oleh rakyat jelata. B. ISI PENTING 1) Perubahan kepercayaan. Animisme kepada Islam. Membawa konsep tauhid dengan menafikan kewujudan banyak Tuhan. Keimanan dan konsep keesaan Tuhan. Ibadat yang luas menanam fahaman secara akidah dan rasional - mengubah berfikir secara tahyul dan fantasi. Amalan yang bertentangan dengan Islam terhapus atau diubahsuai walaupun masih mengekalkan sedikit ciri asal seperti upacara perkahwinan, pertabalan dan lain-lain. Mengubah pandangan masyarakat terhadap tokoh-tokoh agama Hindu, ahli sihir, bomoh dan dukun diganti dengan tokoh-tokoh Islam. 2) Perundangan/peraturan Hukum Kanun Melaka pada abad ke-14 – memasukkan unsur-unsur perundangan Islam. Contoh: berkaitan minum arak, berzina, membunuh, memfitnah, murtad, riba dan lain-lain. Undang-Undang Pahang mengisytiharkan Pahang sebagai Dar al-Islam dan 42 Fasal merupakan terjemahan sepenuhnya dari undang-undang Fiqah Mazhab Shafie. 3) Pentadbiran Memperkenalkan sistem kesultanan yang berbeza dengan beraja ala Hindu-Buddha. Konsep Dewaraja dihapuskan dan digantikan dengan sultan sebagai pemegang amanah Allah di muka Bumi. Alim ulama’ sebagai penasihat sultan. 4) Pendidikan Sistem pendidikan yang lebih teratur/sistematik. Terbuka kepada semua golongan masyarakat. Diajar oleh alim ulama yang disanjung dan dihormati. Antara pengajarannya – al-Quran, Feqah, sejarah dan lain-lain. Menyentuh perkara berkaitan dengan rukun Islam seperti solat, zakat, puasa dan haji. Pendakwah mengubahsuai tradisi supaya sejajar dengan Islam. Muncul institusi pondok/madrasah, masjid dan surau sebagai tempat mengajar.

Pendidikan secara formal dan lebih sistematik selepas tahun 1900 dan kemasukan kurikulum baru seperti Bahasa Arab, Ilmu Sains dan Ilmu Hisab. 5) Bahasa dan Kesusasteraan. Banyak hasilkan karya dari luar diterjemahkan. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan taraf lingua-franca. Tulisan jawi sebagai tulisan rasmi. Kemasukan istilah Arab dan Parsi. Contohnya: alim, ulama’, musyawwarah dan lain-lain. Penulisan karya sastera seperti hikayat Muhammad Ali Hanafiah, Hikayat Amir Hamzah. Antara penulis – Hamzah Fansuri, Shamsuddin al-Sumatrani, Nuruddin al-Ramli. 6) Kesenian Islam Ukiran di dinding masjid, bentuk kubah, tempat berwudhuk, mihrab, menara azan, mimbar, batu nisan dan lain-lain. Rumah-rumah persendirian – bentuk relung, ukiran daun dan bunga-bungaan. Tulisan-tulisan berbentuk geometri, ayat-ayat al-Quran dan hadis. PENUTUP Penerimaan Islam telah mengubah sistem kehidupan masyarakat Melayu dari semua aspek dan berjaya membawa kemunculan Tanah Melayu sebagai pusat ilmu dan penyebaran Islam.

3. Sejauh manakah sistem ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Melayu tradisional di

Padi huma diusahakan oleh orang Murut – pertanian pindah . 2)Tanaman lain Pisang. terdapat juga sebilangan kecil masyarakat Melayu terlibat dengan aktiviti komersil yang dihasilkan untuk tujuan perdagangan. Sara diri bermaksud pengeluaran yang dihasilkan untuk kegunaan diri sendiri namun begitu. . lada hitam. kambing. getah perca dan buluh untuk dijual. Komersil bermaksud usaha menjalankan kegiatan ekonomi secara jual beli yang melibatkan wujudnya hubungan antara dua pihak dan saling memerlukan barangan yang berbeza. Dijalankan di Kuala Selangor dan Negeri Sembilan. 4) Ternakan Menternak binatang seperti ayam. Kenyah dan Iban. ubi kayu dan kopi. Di Sabah padi sawah diusahakan oleh orang Kadazan dan Dusun. Sarawak – diusahakan oleh – orang Bidayuh. 3) Hasil hutan dan memburu binatang Damar. Hasil hutan ditukar dengan keperluan lain seperti garam. B. buah-buahan. A. Ditanam di sekeliling rumah untuk keperluan sendiri Sarawak – sayur-sayuran. Sara Diri 1) Pertanian utama Sara diri berteraskan padi sawah dan padi huma. kancil. tebu. Binatang buruan – rusa. pertanian dagangan di Negeri-negeri Selat dan Johor. lembu. Kerbau digunakan untuk membajak sawah. manggis. Dijadikan sumber untuk mendapatkan bekalan makanan. Kawasan tanaman – Tuaran dan Papar. rotan.Malaysia sebelum kedatangan British bersifat sara diri . Masyarakat Kelabit usahakan padi sawah di kawasan bukit di hulu Sungai Baram. jagung. Pokok buah-buahan – kelapa. pokok mengkuang.bergantung kepada air hujan sahaja. ISI – ISI PENTING. Padi sawah ditanam di lembah bukit – Ranau. Keningau dan Tambunan. Pengeluaran secara kecil-kecilan. Teknologi padi masih belum maju. PENDAHULUAN Sistem ekonomi Tanah Melayu sebelum kedatangan Barat bukan sahaja bersifat sara diri dan separa sara diri di Kedah dan Perlis bahkan juga bersifat komersil seperti perdagangan. perlombongan.

terusan dan empangan. Terusan Wan Mat Saman – tahun 1885 untuk mengairi kawasan tanaman padi – menganjur dari Alor Setar ke kaki Gunung Jerai – 32 km. 4) Perlombongan Bijih timah diusahakan oleh pembesar-pembesar Melayu dengan menggunakan buruh-buruh cina. Sistem ini menggganggu kegiatan ekonomi petani-petani. sungai. Contoh ikan air tawar – lampan Menggunakan pancing. gambir – Negeri-negeri Selat dan Johor – orang Cina. Diwajibkan ke atas rakyat untuk kepentingan pembesar dan raja. 2) Tanaman lain Contoh ubi kayu. Sistem serah – petani yang mengerjakan tanah pembesar perlu menyerahkan sebahagian hasil yang diusahakan sebagai balasan kepada pembesar yang membenarkan tanahnya dikerjakan Separa sara diri dan komersil. Kuala Lumpur – Kanching. Sagu ditanam di Mukah dan Oya. Ampang. 1) Pertanian utama Terdapat di Kedah dan Perlis – hasil padi dijual ke negeri-negeri lain. bubu. Pembesar dan kerabat diberikan ampun kurnia seperti mengutip cukai pasar di sesebuah pekan kecil. tasik. Membolehkan pengeluaran padi secara komersil – pasaran baik di Pulau Pinang . Hasil untuk kegunaan keluarga dan dijadikan ikan kering dan belacan. sawah. 3) Sistem pajak Dikenali ampun kurnia – diberi kepada pembesar dan tauke cina dari Pulau Pinang merangkumi padi. Lukut dan Sungai Ujung. Perak – lombong di kawasan Klian Pauh (Taiping) dan Klian Bahru (Kamunting). candu dan beras. tebu.serah Rakyat perlu melakukan pelbagai kerja untuk sultan – membina jambatan dan jadi tentera. Di Johor sistem Kangcu – orang cina diberi surat sungai – hak untuk menanam lada hitam dan gambir kepad tauke di Singapura dan ketua kongsi gelap cina. Contoh ikan laut – kembung. arak. lada hitam. Menggunakan jala. Semua tanah dimiliki oleh sultan dan petani dibenarkan bergerak bebas mencari pembesar yang tidak menindas mereka. Hilir Perak dan Kinta merupakan kawasan yang kaya dengan bijih timah. Sarawak – orang cina. 6) Sistem kerah . Lokasi – Melaka. Gambir di Bau. Di Kedah terdapat tiga jenis perairan – kincir air.5) Tangkapan ikan Dijalankan di pesisir pantai. Lada hitam dan gambir dipasarkan ke luar negara melalui Singapura Di Sarawak orang cina dari Singapura diberi konsesi – ditanam di Hulu Sarawak. Klang .

Menyebabkan orang Melayu terdedah kepada sistem perdagangan kapitalis. di Bau. bijih timah.Kawasan-kawasan ini menjadi rebutan para pembesar dan kongsi gelap contoh Raja Jumaat dengan Chee Yam Chuan di Lukut – lombong akhirnya menjadi rebutan antara kongsi gelap. kopi. Menggunakan teknologi moden seperti pam dedah – orang cina. Kedua-dua ekonomi dilakukan serentak. Johor Lama. Antimoni – di Bahagian Pertama Sarawak – tenaga buruh Dayak.mengeksport emas. Melaka. Sabah. . 6) Pelabuhan Perdagangan Utama Kedah. Berpusat di Melaka dan Pulau Pinang dan Singapura. 4. China dan Arab sejak abad ke 15. Pahang. Wujud masyarakat majmuk dan eksploitasi ekonomi Tanah Melayu oleh orang Barat. Emas dilombong di Kelantan – diusahakan oleh orang cina. Merupakan pelabuhan persinggahan utama bagi saudagar dari India. Klang. KESIMPULAN Sistem ekonomi masyarakat Melayu tradisional bukan sahaja berbentuk sara diri tetapi berbentuk ekonomi komersil juga. di Raub. Kemajuan ekonomi menarik perhatian saudagar cina dan Eropah untuk menanam modal mereka dalam perusahaan pertanian. Sarawak dan di Sungai Segama. Huraikan bentuk pentadbiran masyarakat Melayu sebelum campur tangan British di Tanah Melayu. Dieksport ke Negeri-negeri Selat terutamanya Melaka. perdagangan dan perlombongan. contoh : di Terengganu . 5) Perdagangan Antarabangsa. damar dan mengimport barangan buatan China dan buatan British.

Sultan). b. b. N. Sultan/raja mempunyai daulat dan tulah. Sultan/raja berkuasa mutlak.A. Rembau. Kedah – Gelaran berbeza. Kuasa tertinggi dipegang oleh sultan/ raja/ Yang di Pertuan Besar. Jawatan pembesar akan diwarisi secara turun temurun. Sesebuah negeri dibahagikan kepada beberapa buah daerah untuk memudahkan urusan pentadbiran Pembesar diberi surat tauliah yang bercop mohor oleh Sultan/Yang Dipertuan Besar. Unit politik tertinggi ialah negeri – diketuai raja/sultan/YDP Besar Unit kedua ialah daerah – diketuai seorang pembesar daerah. melalui sistem penggiliran (Raja Di Hilir. Kuasa tertinggi ialah Yang Di Pertuan Besar dibantu 4 orang Undang – Sg Ujung. Rakyat yang menderhaka akan terkena tulah. Jelebu dan Johol. warna – payung kuning untuk kerabat dan payung putih untuk raja. Contoh: Perak – sistem perlantikan sultan berbeza sedikit daripada negeri-negeri Melayu yang lain. Raja Bendahara. Sultan/raja dibantu oleh Raja Muda/Putera Mahkota. PENDAHULUAN Pentadbiran di Negeri-negeri Melayu sebelum campur tangan British dibahagikan kepada pentadbiran peringkat negeri. Menyediakan kerahan tenaga . daerah dan kampung. alat muzik dan cop mohor. Unit terkecil ialah kampung – diketuai seorang penghulu/penggawa. Menyediakan tentera c.Diperkukuh dengan penggunaan bahasa. ISI (A) – Peringkat Negeri Merupakan unit pentadbiran tertinggi dan terbesar. Tugas-tugas pembesar daerah: a. sistem perwarisan takhta di kebanyakan negeri-negeri Melayu. Adat menjunjung duli. Pembesar perlu menjaga keamanan dan memungut cukai di kawasan pegangannya yang dikenali sebagai kawasan pemakanan. Perut-Buapak-LembagaUndang-Yang Dipertuan Besar.. Raja Muda. Memungut cukai dan menyerahkan sebahagian daripada cukai kepada pusat sebagai taat setia pembesar. a. Sultan/ raja menjalankan pemerintahan dengan dibantu oleh pembesar-pembesar. (B) – Peringkat Daerah Unit pentadbiran yang kedua terbesar. Pembesar menjadi tulang belakang dalam menjalankan pentadbiran peringkat negeri. alat-alat kebesaran. Pembesar mesti menunjukkan taat setia kepada sultan seperti : Menghadiri istiadat pertabalan.Sembilan – perlantikan dari pada bawah ke atas (demokrasi).. c. Cth: Menjatuhkan hukuman bunuh. Perlantikan sultan/raja. pembesar memakai gelaran Tunku Bendahara dan Tunku Temenggung.

Jumlah pengikut menentukan kedudukan dan pengaruh seseorang pembesar. Menjaga keamanan kampung c. f. Tugas-tugas penghulu a. e. Membekalkan tenaga tentera semasa peperangan e. Mendapatkan tenaga buruh. Penghulu masih berada di bawah kawalan pembesar daerah walaupun mempunyai surat tauliah daripada Sultan. Memungut cukai b. . Mengadili dan menjatuhkan hukuman kecuali hukuman bunuh kepada yang melakukann jenayah. Menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat dalam daerahnya. (C) – Peringkat Kampung Unit pentadbiran paling kecil Ditadbir oleh pembesar daerah yang dilantik oleh sultan daripada kalangan keluarga baikbaik. Menjadi perantara antara penduduk dengan pembesar daerah.Contoh: Penghulu atau Tok Kweng di Kelantan.d. KESIMPULAN Sistem pentadbiran Melayu tradisional sebelum campur tangan British membuktikan satu sistem pentadbiran yang sistematik Sistem pentadbiran masyarakat melayu mengalami perubahan drastik selepas campur tangan British 1874 yang telah menghakis kuasa raja dan pembesar-pembesar Melayu khususnya dalam bidang politik dan ekonomi. f. Menjunjung duli atau mengadap raja pada Hari Raya. Pembesar mempunyai pengikut atau anak buah dari kalangan masyarakat yang tinggal di kawasannya. Memastikan rakyat di kampungnya taat setia kepada Sultan. Mengendalikan dan menyelesaikan masalah yang timbul d.

Kesalahan membunuh akan dihukum bunuh. Undang-undang ini disebut sebagai hukum adat iaitu sesuatu peraturan yang menjadi undangundang berdasarkan amalan. aman dan makmur. PENDAHULUAN Adat merupakan peraturan yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat turun-temurun sehingga sebati dengan cara hidup masyarakat berkenaan dan dianggap sebagai hukum atau undangundang yang harus dipatuhi. Keluarga sebelah bapa dan sebelah ibu dianggap sama penting.5. Sumatera. Ada dua jenis adat yang paling berkembang di Tanah Melayu iaitu Adat Temenggung dan Adat Perpatih. berasal dari Palembang. Manakala anak perempuan mendapat hak 1/3 daripada harta pusaka. Sementara di Sarawak. masyarakat Bumiputera mengamalkan Adat Dusun Tunggu manakala Adat Tenom. Adat Temenggung bersifat patriarchal iaitu lebih mengutamakan lelaki sebagai ketua keluarga. adat resam atau kebiasaan yang telah lama wujud dalam sesebuah masyarakat. Adat penting bagi menjamin hak anggota masyarakat supaya anggota masyarakat boleh hidup selesa. Anak lelaki mewarisi harta dengan kadar 2/3 berbanding anak perempuan berdasarkan anak lelaki lebih besar tanggungjawabnya dalam keluarga berbanding anak perempuan. Adat ini juga diresapi oleh unsur-unsur Islam Mazhab Shafie. Biasanya putera sulung sultan akan menjadi pemerintah. Sistem pemerintahan Adat Temenggung bersifat autokrasi iaitu sultan berkuasa penuh dalam pemerintahan. Peraturan perkahwinan berdasarkan undang-undang Islam. Sesiapa melanggarnya boleh dihukum. Dibenarkan berkahwin dengan . Adat ini diamalkan secara meluas di semua negeri Tanah Melayu kecuali Negeri Sembilan dan kawasan Naning di Melaka. Bentuk hukuman berdasarkan prinsip pembalasan. ISI (A) Adat Temenggung Pengasasnya Datuk Ketemenggungan. Bincangkan hukum Adat yang diamalkan di Tanah Melayu. Sabah dan Sarawak sebelum campur tangan British. Pelantikan seseorang sultan mengikut warisan. Adat Dusun dan Adat Temogun diamalkan di Sabah. Hukuman ke atas kesalahan jenayah lebih keras. Sultan atau pemerintah berkuasa penuh ke atas masyarakat dan menentukan bentuk undang-undang. Kaum lelaki mewarisi harta pusaka keluarga. Dibawa ke Tanah Melayu oleh keturunan Diraja Palembang.

Hukum adat mengawal soal bertanam padi dan tempat tinggal orang Iban. hukum adat dilaksanakan oleh ketua kampung atau Majlis Orang Tua- . memburu dan mengambil hasil-hasil hutan di kawasan kampung mereka. Masyarakat bumiputera Sarawak mengamalkan Adat Dusun Tunggu dan Undang-undang Mahkamah Melayu. Di bawah Undang dan Penghulu ialah Lembaga. Ia lebih bersifat kemanusiaan dan bertimbang rasa serta memberi peluang kepada pesalah insaf. Adat ini telah dibawa masuk ke Tanah Melayu dan disebarkan oleh orang-orang Minangkabau dan berkembang di Negeri Sembilan serta Naning di Utara Melaka pada abad ke-17. pesalah akan didenda dengan membayar ganti rugi seperti si pembunuh mesti menanggung kehidupan keluarga si mati. Kegagalan melaporkan sesuatu bencana. sebaliknya bertujuan untuk mendidik dan membaiki keadaan. Sumatera. Perkahwinan sesama suku dilarang kerana ahli dalam sesuatu suku mempunyai hubungan yang sangat erat dan dianggap bersaudara. Buapak menjadi ketua bagi Perut. (B) Adat Perpatih Diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang yang berasal dari Pagar Ruyung. anak perempuan menjadi asas wujudnya suku. kecemasan. Semua penduduk rumah panjang dalam kumpulan berkenaan berhak bercucuk tanam. pelawat yang memasuki rumah panjang tanpa menanggalkan parang adalah contoh yang akan dikenakan hukuman. Pewarisan harta pusaka diberatkan sebelah ibu. Setelah berkahwin suami dikehendaki menetap bersama keluarga perempuan. Terdapat perbezaan antara Adat Temenggung dengan Adat Perpatih. Sistem pemerintahan Adat Perpatih bercorak demikrasi dan permuafakatan. Perempuan yang berkahwin dikehendaki tinggal bersama-sama dengan keluarga ibu bapa suaminya. Oleh itu. Ini bermakna kuasa pemerintah tidak terletak di tangan seorang sahaja. (C) Hukum Adat Masyarakat Bumiputera Sarawak dan Sabah Di Sabah dan Sarawak hukum adat juga memainkan peranan penting dalam peraturan hidup. Hukuman Adat Perpatih bersifat pemulihan. tidak bekerjasama terhadap sesuatu tindakan yang dipersetujui bersama. Hukum adat menentukan tanah kampung halaman adalah kepunyaan bersama sesuatu kumpulan masyarakat. Adat Perpatih bersifat matriarchal iaitu lebih mengutamakan kaum wanita kerana wanita dianggap sebagai pengasas suku. Harta pusaka turun-temurun ialah kepunyaan suku.sesiapa sahaja asalkan tiada pertalian darah. Terdapat empat orang Undang memilih seorang kerabat diraja untuk menjadi Yam Tuan Besar Negeri Sembilan. Tidak bertujuan untuk menghukum pesalah. Di peringkat kampung. di bawah Lembaga terdapat Buapak.

Adat Tenom dan Adat Timogun. KESIMPULAN Hukum adat mempunyai peranan penting bagi mengekalkan peraturan hidup agar dapat menjamin keharmonian dalam masyarakat. mereka mengamalkan Adat Dusun. menentukan hak dan mengawal tingkah laku individu dalam kehidupan masyarakat.tua. Dalam sesuatu perbicaraan biasanya terdapat tiga orang hakim untuk mengadili kes iaitu Pengeran Temenggung atau Datuk Orang Kaya yang mewakili Sultan Brunei dan dua orang wakil suku-suku yang terlibat dalam kes berkenaan. 6. Bagi masyarakat Sabah. Bincangkan pelbagai bentuk kepercayaan dalam kehidupan masyarakat Melayu di Malaysia sebelum kedatangan Barat. PENDAHULUAN .

Makhluk halus seperti jin. hantu langit membawa sakit kepala dan demam. main puteri. limau. Sukar untuk dikesan perbezaan yang nyata dalam kepercayaan dan keagamaan masyarakat Melayu. dukun atau pawang yang berperanan untuk mententeramkan kuasa ghaib daripada mengganggu anak-anak kecil. kesuburan tanah. ISI 1. hantu. hantu gurun mendatangkan bengkak kaki dan lenguh sendi tangan. sungai dan sebagainya. hasil tanaman dan sebagainya. . Mengamalkan jampi serapah. senjata tradisinal dan sebagainya. orang sakit dan sebagainya. Mereka percaya kepada keramat. Ada kaitan dengan kehidupan masyarakat Melayu tradisional seperti menanam padi. turun ke laut. semangat padi di Pahang. Amat berkesan ke atas segala tindak tanduk manusia dalam kehidupan. bunga-bungaan. azimat dan tangkal. telur. kain kuning. keharmonian dan sebaliknya seperti malapetaka dan bencana. Alat-alat muzik yang mempunyai kaitan dengan kuasa ghaib diasap dengan kemenyan dan sirih dan disimpan di tempat yang tinggi dan dijaga dengan sempurna. Memerlukan orang perantaraan di antara manusia dengan kuasa ghaib atau makhluk halus kerana manusia biasa tidak mampu berhubung dengan mereka. Kepercayaan animisme masyarakat Tanah Melayu Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus atau kuasa ghaib yang mempunyai semangat. penunggu dan sebagainya boleh memberi kesan baik seperti rezeki. memutus ubat dan sebagainya untuk mengelakkan bencana atau meminta pertolongan. 2.Bentuk-bentuk kepercayaan dan keagamaan. pokok besar. perempuan bersalin. Upacara ini dipercayai boleh menjamin keselamatan mereka. Kepercayaan animisme di Sarawak Orang Melanau percaya hantu tertentu menyebabkan penyakit Hantu yang menyebabkan sakit perut dan kejang. Benda hidup/tidak hidup mempunyai roh dan semangat seperti gunung. Orang perantaraan ini ialah bomoh. masuk hutan dan mengubati penyakit. kesihatan. Mengadakan upacara-upacara pemujaan seperti puja pantai di Terengganu. main dewa. batu-batu besar.

PENUTUP 1. Amalan kepercayaan dan agama telah membentuk sistem sosial mereka. Bincangkan perbezaan antara Adat Perpatih dengan Adat Temenggung yang diamalkan oleh masyarakat Melayu pada abad ke 19. Kepercayaan animisme di Sabah Orang Ilanun percaya penyakit ada kena mengena dengan syaitan. kublak (kebal). 2.3. mabagar (kuat). dualatut (dipukul tidak rasa sakit). Mengadakan upacara menjamu hantu bagi mengelakkan ditimpa penyakit. Orang Murut percaya kepada Aki Kopuno (dipercayai berkuasa dalam segala hal) yang dianggap dapat menolong menyelesaikan masalah. Namun masih ada amalan animisme dan pengaruh Hindu-Buddha yang masih diamalkan. 7. Percaya ilmu batin dan perkara ghaib seperti ilmu palimun (ghaib). 3. Namun demikian selepas kedatangan Islam sebahagian besar amalan kehidupan mereka telah berubah. pagawang (menakutkan musuh dengan suara) Orang Bumiputera Sabah juga percaya adanya jimbaran (orang belaan) dan kemasukan apokapok (lintasan). PENDAHULUAN . Bomoh Babalion menjadi perantaraan antara manusia dengan Aki Kopuno.

(B) Perkahwinan 1. ISI Perbezaan antara Adat Perpatih danAdat Temenggung (A) Bersifat Matriachal/Patriachal 1. Buapak. § Pemilihan ketua dilakukan dengan persetujuan ketua yang berada di setiap peringkat . Adat Temenggung kemudiannya diresapi dengan pengaruh Islam dan hukum syarak bermazhab Shafie. Lembaga dan Undang. Manakala Adat Temenggung selepas perkahwinan isteri mesti mengikut suami dan boleh tinggal bersama keluarga suami. Adat Perpatih dan Adat Temenggung dapat dikategorikan sebagai hukum adat di negerinegeri Melayu. Undang-undang Pahang dan Undang-undang 99 Perak di Perak. (D) Pentadbiran 1. 4. Hukum adat ini dipercayai dibawa masuk sekitar abad ke 15 Masihi dan kemudiannya berkembang di negeri-negeri taklukan Melaka. adat istiadat dan hidup bermasyarakat. 2. Adat Perpatih bersifat demokrasi § kuasa dibahagi dari bawah ke atas – Perut. Adat Temenggung diamalkan di semua negeri kecuali Negeri Sembilan dan daerah Naning di Melaka. Dalam Adat Perpatih suami dikenali sebgai orang Semenda § bertanggungjawab menyediakan kediaman untuk isteri dan anak-anaknya § tempat kediaman atau rumah kemudiannya menjadi hak isteri. § Lelaki juga berperanan sebagai ketua keluarga. 2. Contoh: Undang-Undang Johor yang diamalkan di Johor dan Kedah.1. Hukum adat ini meliputi segala aspek kehidupan. 2. Adat ini berasal dari utara Sumatera dan dikembangkan oleh dua beradik iaitu Datuk Ketemenggungan yang kemudiannya berkuasa di Palembang (Adat Temenggung) dan Datuk Perpatih Nan Sebatang yang kemudiannya berkuasa di Pagar Ruyung (Adat Perpatih). (C) Taraf perkahwinan 1. 3. 2. Dalam Adat Perpatih perkahwinan melibatkan berlainan suku kerana dianggap bersaudara. peraturan hidup. Manakala Adat Temenggung perkahwinan dibenarkan dengan sesiapa sahaja asalkan tidak melanggar hukum syarak. Manakala/berbeza Adat Temenggung kaum lelaki mempunyai kedudukan dalam keluarga § Anak lelaki mempunyai hak dalam pewarisan harta § Susur galur keturunan dikira dari sebelah lelaki. Dalam Adat Perpatih kaum wanita mempunyai kedudukan dalam masyarakat § kaum wanita mempunyai hak dan keutaman dalam mewarisi harta § Nasab keturunan juga dikira melalui suku ibu § Anak perempuan menjadi asas dalam wujudnya suku.

2. Buapak memilih Lembaga. Jika berlaku perceraian harta dibahagi dua. mangsa kecurian akan memperolehi kembali gantian barang-barangnya dan pembunuh akan menanggung kehidupan keluarga mangsa. adik lelaki sultan akan mewarisi takhta (E) Perundangan 1. menghormati sesama manusia. Walau bagaimanapun. berlaku perubahan dalam amalan adat masyarakat tempatan. Selepas kedatangan British. Sebaliknya Adat Temenggung bersifat autokrasi (kuasa mutlak) § hak istimewa memperkukuhkan kuasa sultan. Kedua-duanya merupakan hukum adat masih diamalkan hingga hari ini. Dalam Adat Perpatih undang-undang jenayah lebih bersifat pemulihan untuk menyedarkan masyarakat § kesalahan yang dilakukan boleh ditebus dengan membayar ganti rugi § ganti rugi mengikut tahap seperti seorang yang dicederakan akan dibayar dengan ayam atau kambing. berdisiplin. § Harta dapatan : harta seia ada pada isteri sebelum berkahwin. Adat Perpatih dan Adat Temenggung jelas mempunyai perbezaannya. harta kekal di tangan isteri. . 2. § Anak lelaki berhak mewarisi harta pusaka denga kadar 2/3 berbanding anak perempuan kerana berdasarkan tanggungjawab anak lelaki yang lebih besar dalam keluarga. kedua-dua hukum adat mempunyai maksud yang sama iaitu untuk melindungi anggota masyarakat. § Anak perempuan berhak mewarisi sebahagian kecil daripada harta pusaka 1/3 bahagian. § Harta carian : harta yang diperoleh oleh pasangan sepanjang perkongsian hidup. mematuhi adat istiadat. § pentadbiran diketuai oleh raja/sultan dan dibantu oleh pembesar. Manakala Adat Temenggung berunsur pembalasan dan undang-undangnya lebih tegas § hukuman terhadap pembunuhan ialah balasan bunuh. bekas isteri tidak boleh menuntut hartanya. mencuri akan dipotong tangan. hidup dengan mematuhi peraturan. 2. 3. § Yang Dipertuan Besar atau Undang sahaja yang boleh menjatuhkan hukuman bunuh 2. § sultan melantik pembesar § pembesar peringkat paling bawah ialah ketua kampung § sultan berperanan sebagai lambang perpaduan antara rakyat dan ketua negara § anak lelaki sultan adalah pewaris takhta § sekiranya tiada anak lelaki. Jika berlaku perceraian. § Hanya raja/sultan yang akan menjatuhkan hukuman bunuh. Dalam Adat Perpatih harta milik keluarga § Pembahagian harta pusaka diwarisi daripada ibu kepada anak perempuan yang menjadi asas wujudnya suku. (F) Pembahagian Harta 1. contoh: warna. § Harta pembawaan : harta yang dimiliki oleh suami sebelum berkahwin. Lembaga memilih Undang dan Undang memilih Yang Di Pertuan Besar.§ Perut akan memilih Buapak. Manakala Adat Temenggung harta milik individu § Berdasarkan undang-undang Islam dan memberi keadilan kepada semua pihak . KESIMPULAN 1. § Harta pusaka turun temurun adalah kepunyaan suku.

8. ISI 1) Bidang politik Ketua pentadbir sesebuah negara yang berkuasa mutlak seperti membuat undang-undang. PENDAHULUAN 1. memegang jawatan penting. 2. Sistem politik Melayu tradisional sebelum kedatangan Barat dibahagikan kepada dua iaitu golongan pemerintah yang terdiri daripada sultan dan pembesar serta golongan yang diperintah terdiri daripada rakyat dan hamba. ekonomi dan sosial di dalam pemerintahan. Kuasa raja diperkukuhkan dengan adanya konsep daulat dan rakyat yang derhaka akan ditimpa . berkuasa menjatuhkan hukuman bunuh dan boleh melantik pembesar dalam membantu urusan pentadbiran negeri. Ketua diplomatik dalam hubungan luar. Terangkan bagaimana kuasa raja-raja Melayu diperkukuhkan sebagai kuasa yang tertinggi dalam sistem politik Melayu sebelum kedatangan kuasa barat. Golongan pemerintah terutamanya sultan mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan aspek politik. ketua tentera.

2) Bidang Ekonomi Berkuasa dalam kegiatan ekonomi seperti perlombongan. Selepas kedatangan barat.tulah. Raja mempunyai kedudukan tertinggi dengan adanya sistem beraja dan keistimewaan ini jelas menunjukkan perbezaan antara pemerintah dengan rakyat. cop mohor. pending dan lain-lain – menunjukkan keistimewaan raja. payung kuning – kerabat diraja Bahasa dalam/istana seperti gering. nafiri digunakan dalam upacara pertabalan diraja. Raja wajib mengekalkan keamanan dan keharmonian di dalam negeri baginda. santap digunakan oleh raja Alat kebesaran seperti dokoh. Segala arahan raja atau sultan haruslah dilakukan tanpa bantahan. 4) Hak Keistimewaan Warna kuning dan putih digunakan oleh raja dan kerabat diraja. KESIMPULAN 1. pungutan cukai. pembesar hanya berkuasa di wilayah pegangannya. 2. Sultan dibantu oleh ulama yang bertindak sebagai penasihat dalam hal ehwal agama Islam. Sebagai pelindung adat resam dan adat istiadat contohnya mengetuai segala upacara diraja seperti pertabalan. Memastikan peraturan Islam dilaksanakan. kendi. Muzik diraja – nobat. . kekuasaan raja semakin berkurangan. keris. Raja berhak mengerah rakyat untuk khidmat sosial seperti membina istana dan sebagai tentera. Pembesar dan rakyat perlu taat setia kepada raja atau sultan.raja. perdagangan. 3) Bidang Sosial Raja atau sultan dilambang sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Contoh – payung putih. Pungutan cukai dikutip oleh pembesar yang dilantik dan raja hanya memantau tugas pembesar tersebut. Pemusatan kuasa berada di tangan sultan.

Terbahagi kepada dua iaitu Undang-undang Laut Melaka dan Undang-undang Darat / Hukum Kanun Melaka yang ditulis pada zaman pemerintah Sultan Muzaffar Shah dan dilengkapkan zaman Sultan Mahmud Shah. 3. ISI 1) Undang-undang Melaka. Sejauh manakah pengaruh Hukum Kanun Melaka ke atas undang-undang yang terdapat di negeri-negeri Melayu yang lain. 1. Undang-undang bertulis yang diamalkan di negeri-negeri Melayu berasaskan Hukum Kanun Melaka tetapi menggunakan nama yang berbeza-beza di setiap negeri.9. PENDAHULUAN. Ini termasuklah segala . tugas pembesar dan peraturan rasmi di istana – memudahkan pentadbiran. Undang-undang terbahagi kepada dua iaitu undang-undang bertulis dan tidak bertulis. Disusun secara sistematik dan mempunyai 44 bab yang meliputi perkara mengenai raja. Contoh Undang-undang Pahang. manakala Undang-undang Laut dan Undang-undang 99 Perak tidak dipengaruhi oleh Hukum Kanun Melaka. Undang-undang Johor dan Undang-undang Kedah. 2.

Hukum Kanun Dato’ Kota Star berkaitan dengan bidang tugas raja dan pembesar. Undang-undang Laut Melaka merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan laut seperti peraturan pelayaran. sewa tanah dan hamba. Undang-undang Jenayah. contoh sivil : menyentuh perkara-perkara berkaitan hutang. Temenggung menangkap pesalah dan mendirikan penjara. alat kebesaran dan ufti. Hukuman sivil dan jenayah turut dimuatkan dalam undang-undang. 3) Undang-undang Johor Undang-undang Johor merupakan warisan daripada Hukum Kanun Melaka dan telah disesuaikan dengan adat dari Riau dan Undang-undang Islam. Undang-undang ini berkaitan dengan bidang tugas raja. Penghakiman dilaksanakan oleh sultan dan pembesar negeri.menetapkan 360 seksaan bagi kesalahan menderhaka. pakaian kuning dll. Undang-undang awam berkaitan dengan tanah dan perumahan. Menjadikan hukum syarak sebagai panduan – semua bentuk peraturan berdasarkan ajaran Islam – selari dengan taraf Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam yang utama di nusantara. Contoh: Hulubalang mempertahankan dan melindungi raja dan negeri daripada musuh. contoh: hukuman mati dikenakan kepada sesiapa yang mengingkari perintah sultan dan membunuh tanpa kebenaran sultan – untuk menjamin keamanan Melaka. Digubal untuk untuk menjaga keselamatan anak-anak kapal dan pedagang-pedagang yang berdagang dengan kapal. bidang kuasa nakhoda serta tanggungjawab pegawai kapal. Hukuman lebih berat dikenakan jika kesalahan dilakukan ke atas seseorang yang berpangkat tinggi daripada pelakunya. 3) Undang-undang Pahang Undang-undang ini disusun berpandukan Hukum Kanun Melaka dan disesuaikan dengan pengaruh Islam. merompak dll. Mengandungi pelbagai bentuk hukuman kepada penderhaka dan pencuri. harta. 2) Undang-undang Kedah Dipengaruhi oleh Hukum Kanun Melaka. pembesar dan tanggungjawab rakyat . tatacara jualbeli di atas kapal. Undang-undang Kedah yang dipengaruhi Hukum Kanun Melaka seperti Undang-undang Seri Paduka Tuan yang berkaitan peraturan pertanian dan ternakan serta bidang tugas ketua kampong.keistimewaan yang dimiliki oleh raja seperti penggunaan bahasa istana. Sultan mesti mempunyai pembantu untuk melaksanakan tugas kerajaan sultan contohnya Penghulu Bendahari sebagai pengutip cukai di pelabuhan. Antaranya ialah Adat Lembaga yang merangkumi bidang tugas dan tanggungjawab pembesar dan rakyat. Adat istiadat. Contoh jenayah: merujuk terhadap kesalahan jenayah – mencuri.

1. Hukuman mengenai dakwaan penduduk dan hukum jenayah. Cara dan syarat melantik pegawai negeri – seorang kadi mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam. 4) Undang-undang 99 Perak. Undang-undang ini unik kerana ditulis dalam bentuk soal jawab. bidang kuasa nakhoda serta tanggungjawab pegawai kapal. Meliputi 99 perkara yang mengandungi tugas-tugas sultan. Kedatangan Barat telah mengubah sistem perundangan di Tanah Melayu. Menggariskan hubungan antara pemerintah dengan pembesar serta golongan pemerintah dengan yang diperintah. . 2. b. Mengutamakan perikemanusian dan bertimbang rasa. Berasal dari Parsi dan dibawa ke Perak pada abad ke 17. Seorang pegawai kerajaan berdasarkan kemahiran dan pengalaman yang dimiliki individu itu. Undang-undang Laut Melaka merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan laut seperti peraturan pelayaran. tatacara jualbeli di atas kapal.untuk mentaati pemerintah. contoh : perwarisan harta. menetapkan hak dan harta warisan anak. KESIMPULAN. pembesar dan penghulu. 5) Undang-undang Laut Melaka a. Digubal untuk untuk menjaga keselamatan anak-anak kapal dan pedagang-pedagang yang berdagang dengan kapal. Pihak British telah memperkenalkan sistem perundangan Barat bagi menggantikan sistem perundangan tradisional.

10. 3. ISI Golongan diperintah 1) Raja/sultan/Yang Dipertuan Besar a. Pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. PENDAHULUAN 1. Mempunyai kuasa dan wibawa dalam menjalankan pemerintahan dan pentadbiran negeri. . Golongan diperintah ialah orang merdeheka dan hamba. Golongan pemerintah terdiri daripada raja/sultan. Masyarakat Melayu tradisional terbahagi kepada dua golongan pemerintah dan golongan diperintah. b. Terangkan struktur sosial masyarakat Melayu di Tanah Melayu sebelum campur tangan British. pembesar. keluarga dan kerabat diraja. 2. pentadbir serta ulama istana.

warna kuning hanya untuk raja. Mempunyai keistimewaan sama seperti raja. b) Pembesar daerah § Terdiri daripada rakyat biasa yang dinaikkan taraf dan dilantik melalui surat tauliah oleh sultan yang bercop mohor. Menggunakan bahasa dalam dan payung kuning. § Berkedudukan penting dalam sistem pemerintahan kerajaan dan menjadi perantara sultan dengan rakyat. payung kuning untuk kerabat. Contoh jawatan mufti. Jawatan raja muda diberi kepada putera sulung/tertua/adinda sultan jika tiada putera. § Menjaga keamanan dan memungut cukai di kawasan pemakanannya serta bebas menjalankan kegiatan ekonomi. Putera sultan ada yang dilantik menjadi pembesar daerah atau pemerintah jajahan takluk f. Menjalinkan hubungan luar. Mempunyasi keistimewaan tertentu. h. § Memegang jawatan seumur hidup dan mesti menunjukkan taat setia kepada pemerintah. payung putih untuk sultan. Anak raja tidak semestinya seorang putera raja yang memerintah. 3) Golongan Bangsawan dan pembesar a) Golongan bangsawan Terdiri daripada golongan pembesar dan kaum kerabat Sangat berpengaruh dalam kalangan pemerintah dan pentadbir. § Menjadi pakar rujuk kepada sultan dan golongan di istana. § Menjatuhkan hukuman dan denda dalam kes-kes jenayah di daerah mereka. kadi § Penasihat sultan dalam hal ehwal agama/hukum syarak. Mempunyai gelaran raja. Melaksanakan kuasa kerajaan pusat. Menyatupadukan rakyat. 2) Keluarga dan kerabat diraja a. tengku dan wan. menggunakan bahasa dalam. . Konsep daulat dan derhaka memperkukuhkan kuasa raja g. § Berkedudukan istimewa dan sangat berpengaruh dalam susun lapis masyarakat Melayu tradisional. b. Kedudukan kedua selepas raja ialah anak raja dan kerabat diraja. § Membekalkan tenaga buruh kepada sultan dalam sistem kerah dan serah. g. cop mohor diraja. kesusasteraan. § Berkuasa penuh dalam kawasan pegangannya. d. Berkuasa mutlak terhadap rakyat jelata f. e. Menjadi penasihat/pembesar di daerah-daerah tertentu. Mentadbir negeri dengan bantuan kaum kerabat dan para pembesar. Contoh Membina istana. tetapi tidak melebihi keistimewaan raja. c) Golongan ulama dan pendeta i) Golongan ulama § Berketurunan Arab Melayu dan merupakan cendikiawan dalam bidang agama. memelihara keamanan dan memajukan negeri. kebudayaan.c. d. e. Membantu sultan dalam pentadbiran dan pemerintahan. alat kebesaran seperti kendi. adat istiadat dan salasilah raja. ii) Golongan pendeta § Pakar dalam bidang kesenian. c.

§ Terdapat tiga jenis hamba: i) Hamba raja o Merupakan hamba yang tertinggi daripada hamba lain o Terdiri daripada bekas tawanan perang/banduaan ii) Hamba berhutang o Menjadi hamba dalam tempoh yang ditetapkan sehingga berjaya melangsaikan hutang dan akhirnya bebas menjadi rakyat biasa iii) Hamba biasa o Menjadi hamba seumur hidup. buruh dan pekerja biasa serta petani dan tukang mahir. b) Rakyat asing § Penduduk bukan Melayu yang datang ke Tanah Melayu untuk tujuan tertentu dan tinggal sementara sahaja. § Bebas menjalankan kegiatan ekonomi. susun lapis ini mengalami perubahan selepas kedatangan campur tangan British. perlombongan dan perdagangan. § Tiga golongan rakyat biasa iaitu pedagang dan peniaga kecil-kecilan. . § Tidak wajib mematuhi dan mengamalkan tradisi kebudayaan tempatan. o Terdapat tiga jenis hamba biasa – hamba abdi. dagang dan tukang. § Dapat menentukan tugas dan tanggungjawab masing-masing. perikanan. hamba dengan dan biduanda. Golongan diperintah Terdiri daripada rakyat biasa dan orang asing yang bebas/merdeheka. § Menjalankan kegiatan ekonomi seperti pelombong dan peniaga runcit.§ Merupakan penulis dan perawi diraja. § Namun begitu. c) Golongan hamba § Menyediakan tenaga manusia untuk aktiviti masyarakat seperti gotong-royong. KESIMPULAN § Adanya hierarki dalam masyarakat Melayu tradisional adalah untuk membezakan kedudukan golongan pemerintah dan golongan yang diperintah untuk membezakan kedudukan dan penghormatan. a) Rakyat biasa § Petani. § Tidak mempunyai kuasa politik dan jawatan dal. § Menyumbang tenaga untuk menambah harta tuannya. § Mengamalkan tradisi gotong-royong.pertanian.am pentadbiran. § Melambangkan ketinggian taraf sosial pemiliknya. § Terlibat dalam pelbagai kegiatan sosial seperti tentera upahan kerajaan. nelayan.

Pengenalan (3 m) 1. Negeri-negeri Melayu Utara terdiri dari Kedah. Perlis.1. Kelantan dan Terengganu. . Bincangkan perluasan kuasa British di Negeri-negeri Melayu Utara antara tahun 1897 hingga 1909.Pengisytiharan 1902. Isi-isi (20 m) British mendapat khabar angin bahawa Perancis merancang hendak membina sebuah terusan melintasi Segenting Kra. dan Perjanjian Bangkok 1909.Keempatempat negeri ini adalah negeri naungan Siam. British meluaskan pengaruh dan kuasanya ke atas negeri-negeri Melayu Utara ini melalui Perjanjian Sulit 1897. Negeri-negeri ini akhirnya diletakkan di bawah kuasa British. 2.

Kelantan dan Patani tidak senang dengan pengaruh Siam di kawasan mereka. Frank Swettenham menyeru British membantu Kelantan dan Patani bagi mengelak mereka meminta bantuan kuasa lain. Siam pula bersetuju tidak menyerahkan mana-mana wilayahnya kepada kuasa lain. British menandatangani satu Perjanjian Sulit 1897 dengan Siam untuk menyekat kuasa-kuasa Barat. Mulai 1909 pengurusan NNMU memantapkan pengaruh dan kekuasaan British di Tanah Melayu. Pakatan British-Perancis . 1904 Siam menghadapi krisis kewangan kerana membantu Kedah –Siam berunding dengan British hasilnya termetrailah Perjanjian Bangkok 1909.Terusan ini akan menjejaskan perdagangan dan kedudukan Singapura kerana kapal-kapal dagang yang menggunakan terusan ini akan mengenepikan Selat Melaka. 1890an bermula dasar imperialisme kuasa-kuasa Barat mencari tanah jajahan. September 1902 Pengisytiharan Inggeris – Siam ditandatangani – syarat Siam diberi 10% daripada pandapatan Terengganu dan Kelantan jika hasil pendapatan melebihi $100 000 . Rancangan Perancis gagal tetapi British masih bimbang. Sultan Kelantan telah menyerahkan konsesi tanah kepada warga British bernama Duff. . Siam membantah – Sultan mengugut meminta bantuan kuasa lain – Frank Swettenham campurtangan – mendesak Siam menerima seorang penasihat British di Kelantan dan Terengganu. Jerman berusaha mendapatkan Pulau Langkawi.Perjanjian Sulit 1897 ditarik balik . Rusia cuba mendapatkan konsesi pangkalan arang batu di Teluk Siam dan Ujong Salang. Pengisytiharan 1902 dan Perjanjian Bangkojk merupakan satu langkah peluasan kuasa British ke atas NNMU. British mengiktiraf kedaulatan Siam ke atas NNMU . Melalui Perjanjian Bangkok dengan rasmi NNMU diletakkan di bawah pentadbiran British. Kesimpulan (2 m) Perjanjian Sulit 1897.sekali lagi British bimbang. Melalui perjanjian ini British berjanji membantu Siam sekiranya diserang musuh. Amerika Syarikat cuba mendapatkan konsesi perlombongan di Terengganu.Perancis mengambilalih jajahan Siam di sempadan Siam Kemboja – British mungkir janji tidak membantu Siam sedangkan NNMU telah diserahkan kepada British.

Malahan masalah di negeri-negeri Melayu yang lain menyebabkan Kerajaan British di London mengarahkan Andrew Clarke terlibat secara langsung bagi menyelesaikan konflik raja-raja Melayu. Pada akhir abad ke -19. Setelah berjaya . Hal ini akan membantu kegiatan perdagangan berjalan dengan lancar. Pahang. British berusaha untuk campurtangan secara langsung di NNM dengan menggunakan pelbagai alasan antaranya perebutan takhta dan pergaduhan antara kongsi gelap Cina. Bincangkan Pengenalan (3 m) 1. 2. Di samping itu masalah kongsi gelap Cina antara puak Hai San dan Ghee Hin turut menyumbang ke arah perubahan dasar campur tangan British di Tanah Melayu. British telah mengubah dasar tidak campur tangan kepada campur tangan secara langsung terhadap negeri-negeri Melayu pada akhir abad ke-19 bagi menjaga kepentingan mereka di Tanah Melayu. 2. Selangor dan Negeri Sembilan .2. Perkembangan tersebut menyebabkan pemodal Eropah mendesak kerajaan British supaya campurtangan untuk memulihkan keamanan. Kedua-dua puak seringkali terlibat dalam pergaduhan yang mengakibatkan kegiatan perlombongan bijih timah dan keselamatan terjejas teruk malahan pergaduhan kongsi gelap menyebabkan kemusnahan .British memperkenalkan pelbagai dasar bertujuan mengukuhkan kedudukan mereka contohnya pengenalan Sistem Residen Isi-isi (20 m) 1. Keadaan huru-hara yang disebabkan oleh Perang Saudara di negeri-negeri Melayu seperti di Perak.

Barangan dagangan dari Tanah Melayu akan mudah diangkut ke Negara Barat. Pada ketika itu. Oleh itu.Tujuan utama British campurtangan di Tanah Melayu ialah untuk menguasai sumber ekonomi . kuasa-kuasa Eropah yang lain sedang giat mencari kedudukan di Asia Tenggara. Perubahan politik di Britain mempengaruhi dasar mereka berkaitan dengan tanah jajahan. British bimbang dengan usaha-usaha pihak Eropah yang lain untuk menguasai Tanah Melayu. 5. keperluan terhadap bahan.banyak peralatan di lombong bijih timah.bahan mentah begitu tinggi bagi menampung kadar permintaan yang semakin meningkat . British ingin menguasai sumber mineral yang bernilai untuk pasaran antarabangsa tyang terdapat di Tanah Melayu. . Olehitu British di Tanah melayu bertindak menguasai sumber-sumber bahan mentah tersebut. Walaubagaimanapun campurtangan Barat menimbulkan rasa tidak puas hati penduduk tempatan terutama golongan pemerintah yang kehilangan hak dan kepentingan di Tanah Melayu. Campurtangan British secara langsung di Tanah melayu juga didorong oleh perubahan dalam politik antarabangsa iaitu persaingan antara negara-negara barat untuk meluaskan wilayahnya khasnya di Tanah Melayu. Perdagangan anatara timur dengan barat semakin cepat dan singkat. 1874 Parti Konservatif menguasai parlimen England menyebabkan berlaku perubahan dasar luarnya. 3. Kesimpulan (2 m) 1. Campurtangan British secara langsung di negeri-negeri Melayu telah mengakibatkan sistem politik dan ekonomi tempatan mengalami perubahan yang ketara. Selepas meletusnya Revolusi Perindustrian di Eropah. 6. 2. Di samping itu pihak British membangunkan pelbagai infrastruktur pengangkutan untuk memudahkan perhubungan mereka. Andrew Clarke telah didesak supaya menjalankan dasar yang lebih agresif terhadap Tanah Melayu . Contohnya pembukaan Terusan Suez yang mampu memendekkan jarak perjalanan. Britain amat memerlukan bahan mentah khasnya bijih timah dan getah. 4.

Pihak British menjalankan pembaharuan yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisi dan adapt tempatan. Pengenalan: (3 m) 1. 2. Campurtangan British di NNM bermula dengan termetrainya Perjanjian Pangkor 1874. British memperkenalkan Sistem Residen atau Penasihat.sebagai contoh perubahan yang dilakukan oleh Birch di Perak menjejaskan kedudukan Sultan Abdullah dan pembesar-pembesar. 2. Isi-isi (20 m) 1. Oleh itu terdapat penentangan akibat rasa tidak puas hati rakyat antaranya penentangan di Perak 1875. Satu pembaharuan penting ialah system pungutan cukai secara berpusat yang dikelolakan oleh pegawai Eropah – bercanggah dengan tradisi dan adat tempatan – menafikan hak Sultan dan pembesar .3. 3. Kebangkitan Pahang 1891-95.kedudukan Sultan dan pembesar masih dikekalkan tetapi mesti menerima nasihat Residen dalam semua hal kecuali Agama Islam dan adat istiadat Melayu. Di Pahang misalnya kekuasaan tradisi Dato’ Bahaman tergugat apabila beliau pernah diberi . Kebangkitan Tok Janggut 1815 dan Kebangkitan Abdul Rahman Limbong 1922-28. Pembaharuan-pembaharuan ini telah mengakibatkan rasa tidak puas hati masyarakat tempatan. “Pihak British telah memperkenalkan pembaharuan di Tanah Melayu pada tahun 1874 hingga 1930. sesiapa yang memungut cukai akan didenda – pendapatan pembesar terjejas.” Jelaskan.

amalan ke atas penghulu dan pengawasan kegiatan jabatan kerajaan. Contoh di Pasir Puteh. Undang-undang Hasil Padi 1905 juga membenankan rakyat. Hakim dan majistret British mengambilalih peranan sultan dan pembesar dalam mengadili kes-kes jenayah dan sivil di daerah mereka. Kelantan semua tanah dikenakan cukai termasuk cukai sirih sebanyak 5 sen sejunjung. Sultan dan pembesar dearah dilarang menjalankan sistem kerah bagi urusan peribadi. tetapi selepas 1874 fungsi ini tiada lagi. Sultan langsung tidak dibenarkan mengambil bahagian aktif dalam kerajaan.cukai perahu diperkenalkan . Selain dari itu pembesar daerah tidak lagi berkuasa menjalankan perbicaraan dan tidak dibenarkan menyimpan hamba serta mengerah tenaga rakyat untuk kepentingan peribadi. 11. Kuantan di bawah pentabiran A. pentadbiran kehakiman. Pekan di bawah pentabiran F. Contohnya campurtangan Birch dalam adat perhambaan. Pengenalan berbagai-bagai jenis cukai juga membebankan rakyat.P Rodger membahagikan Pahang kepada beberapa dearah ataupun jajahan di bawah pentabiran hakim dan pemungut hasil. di Terengganu 1920 pas kerajaan atau surat kebenaran membuka tanah diperkenalkan. 6. Ini menunjukkan campurtangan British dalam adat resam masyarakat tempatan. Residen J. 9. kedudukan dan kewibawaan tradisi pembesar dearah tergugat.amaran kerana memungut cukai di kawasan Semantan. Boleh dikatakan bahawa pembaharuan-pembaharuan yang dilaksanakan oleh British jelas menimbulkan perasaan tidak puas hati masyarakat tempatan. Dari segi pentadbiran pula. apabila beliau menamatkan amalan perhambaan tanpa memberi gantirugi kepada pembesar. Contoh. Belfield. 10. 7. 12. Pembaharuan ini melemahkan sistem pentadbiran masyarakat Melayu tradisional.00 yang lebih rendah daripada pendapatan asal dan beliau meminta elaun ini dinaikkan . lembu kerbau 20 sen seekor setahun. a. Wise. 2. Walaupun dikekalkan tetapi mereka tidak mempunyai sebarang kewibawaan dan hanya digelar Majistret Tempatan.Sebelum 1874 Sultan mengeluarkan surat tauliah pelantikan pembesar. Kedudukan British terlalu berpengaruh dalam urusan pentabdiran sehingga kuasa raja-raja dan pembesar- . Di Perak . 5.H. 4. Kuasa pembesar-pembesar dearah diambilalih oleh Pegawai Daerah seperti dalam hal ehwal kutipan hasil. Kesimpulan: 1. Pembahagian ini menjadikan peranan. Wallm dan Temerloh di bawah pentadbiran E. Beliau diberi elaun tahunan sebanyak $840.permintaannya ditolak. Sistem kehakiman digubal berdasarkan undang-undang jenayah British dengan keputusan muktamad terletak di tangan majistret dan residen. 8.A. Di Pahang. penempatan tanah.

Politik Sabah hanya jelas apabila cadangan gagasan Malaysia dibuat oleh Tunku Abdul Rahman pada awal 1960-an. tetapi penyerahan Sarawak ditentang dengan hebatnya. manakala Sabah di bawah pemerintahan Syarikat Berpiagam Borneo Utara. Sebahagian besar penduduk tidak digalakkan terlibat dalam pentadbiran atau politik. Perkembangan politik Sabah adalah lembab. 4. Bandingkan reaksi masyarakat setempat di Sabah dan Sarawak terhadap penyerahan negeri masing-masing kepada British pada tahun 1946. Isi-isi: (20 m) 1.pembesar Melayu semakin lemah dan nilai-nilai tradisi serta adat masyarakat peribumi tergugat. 4. Sebelum Perang Dunia Kedua. Semasa pendudukan Jepun Vyner Brooke meninggalkan Sarawak dan kembali semula selepas Jepun berundur pada 1945. 2. Ramai penduduk buta huruf dan perhubungan adalah sukar. Tiada sebarang tentangan berlaku kerana masalah tahap pendidikan masyarakat tempatan yang rendah. Pengenalan: 1. Walau bagaimanapun berbeza halnya dengan Sarawak. Di Sabah penyerahan berlaku secara aman.Brooke mahu menyerahkan Sarawak kepada British kerana . yang menyaksikan reaksi yang bertentangan ditunjukkan oleh penduduknya terhadap kedatangan Barat terutamnya selepas kekalahan Jepun. 3. 2. dan SBBU ingin menyerahkan pentabdiran kedua-dua buah negeri kepada kerajaan British. Selepas Perang Dunia Kedua Vyner Brooke. Penyerahan Sabah tidak menerima sebarang tentangan daripada masyarakat tempatan. Sarawak berada di bawah pemerintahan keluarga Brooke.

Sebagai protes. Januari 1946. PMS menghantar surat bantahan kepada Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan. Gabenor Sarawak Kedua oleh Rosli Dobi di Sibu.beliau tidak mempunyai pengganti yang berkebolehan. 1 Julai 1946. berlaku kemerosotan ekonomi Sarawak selepas Perang Dunia Kedua. Kesannya PMS mula berjuang secara terhad dan sah seperti dengan cara mengirim surat bantahan kepada Gabenor Sarawak dan memujuk Anthony Brooke menyokong perjuangan mereka. 11. 5. Di Sabah tidak berlaku penentangan sehebat di Sarawak. sering uzur. dan Barisan Sarawak turut menentang penyerahan tersebut. Sarawak diserahkan secara rasmi kepada British. British menjatuhkan hukuman bunuh dan mengharamkan PPM. kesannya British bertindak mengeluarkan Pekeliling Nombor 9 yang melarang kakitangan kerajaan terlibat dalam tunjuk perasaan. akhirnya semua pihak patuh kepada kehendak British dan memberhentikan penentangan perjuangan pada tahun 1951. Persatuan Melayu Sarawak menentang penyerahan tersebut kerana bertentangan dengan Perlembagaan 1941 yang menjanjikan pemerintahan sendiri kepada masyarakat tempatan. British terus menekan golongan antipenyerahan dan pada 1948 tunjuk perasaan reda. Kumpulan sulit ( Rukun 13 ) telah bertindak keras terhadap golongan pegawai awam yang menyokong penyerahan. Pergerakan Pemuda Melayu Sibu telah ditubuhkan. 14. Kesimpulan: 1. 15. 12. dan tidak percaya kepada anak saudaranya Anthony Brooke. 8. Setelah menemui jalan buntu. 7. 338 orang kakitangan kerajaan meletak jawatan dan 22buah sekolah Melayu ditutup. Namun begitu usaha dan kegigihan Sarawak dalam perjuangannya menemui kegagalan atas . Angkatan Semangat Anak Sarawak. 6. 13. Pergerakan Pemuda Melayu. Selain itu. Reaksi masyarakat setempat terhadap penyerahan Sabah dan Sarawak berbeza-beza. hingga membawa kepada pembunuhan Duncan Steward. 9. Gerakan antipenyerahan pimpinan PMS mengadakan Persidangan Kebangsaan pada November 1946 yang meluluskan dua usul iaitu tunjuk perasaan secara besar-besaran pada tahun pertama penyerahan Sarawak dan telegram bantahan kepada Perdana Menteri Britain. Persatuan Dayak Sarawak diketuai oleh Dato Patinggi Abang Haji Abdillah. 2. 10. Tunjuk perasaan diadakan 1 Julai 1947 melibatkan kakitangan kerajaan. Brooke menghantar Gerald Mac Bryan untuk berunding dengan pemimpinpemimpin tempatan.

Pengenalan undang-undang berkaitan dengan tanah. 3. Birch telah melaksanakan pembaharuan secara drastik dan mengikut corak pentadbiran ala barat yang tidak mendapat kerjasama dan sambutan daripada kerajaan Perak dan para pembesar sehingga menimbulkan penentangan terhadap pemerintahannya. . Contohnya bayaran gantirugi kepada pembesar-pembesar kerana kehilangan hak mengutip cukai. 2. Jelaskan situasi politik di negeri Pahang dan Perak yang menyebabkan penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa British pada abad ke-19. Oktober 1888. sistem kerah. Rakyat tidak puas hati dengan kemasukan pelombong-pelombong Eropah dan Cina yang sombong dan bongkak serta tidak menghormati adat istiadat orang Melayu.P Rodger dilantik sebagai Residen Inggeris pertama di Pahang. Di Perak pula. 5. dan penghapusan sistem perhambaan bercanggah dengan sistem tradisional Pahang.. J. Isi-isi: Pahang: 1. 2.sebab-sebab tertentu seperti yang telah dijelaskan. 4. Contohnya larangan dalam pemakaian keris. Pengenalan: 1.W Birch sebagai residen.P Rodger telah memperkenalkan pelbagai pembaharuan di mana telah menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan penduduk .W. J . penguasaan British bermula dengan Perjanjian Pangkor 20 Januari 1874 dan perlantikan J. British telah menguasai ekonomi Pahang terutama sektor perlombongan yang menjejaskan kepentingan orang Melayu. Hal ini telah membangkitkan semangat menentang Inggeris yang dipimpin oleh Dato Bahaman dan dibantu oleh Tok Gajah serta anaknya Mat Kilau. Sultan Pahang kehilangan pengaruh dan kuasa dalam pemerintahan dengan penubuhan Majlis Mesyuarat Negeri di mana segala keputusan penting dibuat oleh Residen. 3.

Birch menambahkan kebencian rakyat dengan menghapuskan amalan perhambaan hutang dan beliau memberikan perlindungan kepada hamba berhutang yang melarikan diri daripada tuantuan mereka. Birch juga bertindak membatalkan pajakan cukai kastam Sultan Abdullah oleh seorang saudagar Cina bernama Lee Cheng Tee .5. Beliau tidak berusaha bergaul dengan pembesar untuk mendapatkan kerjasama. Birch tidak tahu adat resam orang Melayu. Sistem lesen dan permit telah diperkenalkan oleh J.pembatalan ini menyebabkan kerugian di pihak sultan. 6. Tindakan Birch telah dianggap oleh pembesar dan sultan sebagai mencabar kedaulatan tradisional mereka kerana hak memungut cukai menjadi sumber pendapatan mereka turun temurun. 4. 2. Perak: (10 m) 1. Gabenor NNS Sir William Jervois telah melakukan kesilapan besar dengan memaksa Sultan menyerahkan pentadbiran negeri kepada British kerana ini menambahkan kebencian sultan. 5. 3. 6. Sebalikmya beliau menghina Sultan Abdullah.P Rodger – rakyat terpaksa mendapatkan lesen untuk memungut hasil hutan dan mencari atap nipah. Tindakan Birch telah melanggar syarat Perjanjian Pangkor iaitu tidak mencampuri adat resam masyarakat Melayu. Kesimpulan: (2 m) 1. Tindakan Birch membakar rumah Raja Ngah dan Tengku Panglima Besar menjadikan rakyat Perak dan pembesarnya semakin marah. 7. Birch juga bersikap degil dan tidak diplomatik serta tidak pernah mahu berbincang dengan sultan atau pembesar. beliau juga tidak tahu berbahasa Melayu. Kedatangan Birch menyebabkan Sultan Abdullah tidak puas hati. Tindakan Birch membenarkan Lee membawa minuman keras dan candu ke Perak menambahkan lagi kemarahan Sultan Abdullah. Kerana terpaksa menerima nasihat daripada Kapten Speedy. Perjanjian Pangkor tidak dapat meneyelesaikan perebutan takhta kerajaan negeri Perak – Sultan Abdullah yang memerintah telah menggunakan kuasanya secara berleluasa. Berlaku beberapa siri peperangan antara rakyat Pahang dengan British kerana timbul perasaan . 7. pembesar dan rakyat Perak terhadap British. tanah paya. Pembesar-pembesar kehilangan hak sebagai pemungut cukai dan pentadbir keadilan yang menyebabkan mereka kehilangan sumber pendapatan dan jawatan yang diwarisi dengan perlantikan pemungut cukai dan majistret Inggeris. tanah dusun dan tanah nipah dengan kadar 40 sen seeker. Pelbagai jenis cukai diperkenalkan contohnya cukai tanah seperti tanah kampong.

Di Perak pula. Bagaimanapun kejayaan itu tidak kekal lama kerana British telah menghantar sepasukan tentera ke Pasir Salak untuk menamatkan penentangan rakyat Perak. . 2. Walaupun penentangan rakyat di kedua-dua negeri gagal mengusir British namun hal ini mengajar pihak British sendiri agar lebih sensitive dalam urusan melakukan perubahan dan pembaharuan di negeri-negeri Melayu.tidak puas hati terhadap perlaksanaan system residen. kemuncak daripada perasaan benci rakyat terhadap British membawa kepada komplot untuk membunuh Birch yang telah dilaksanakan pada 2 November 1875. 3. Bagaimanapun British berjaya mengawal pemberontakan yang berlaku kerana kelemahan susunan pertahanan di pihak rakyat Pahang sendiri.

jumlah kaum Melayu hanya melebihi sedikit dari jumlah kaum bukan Melayu iaitu penduduk Melayu hanya 44. Bugis. Isi-isi Kesan Sosial (10 m) 1. Penduduk Melayu merupakan penduduk tetap dan peribumi.3% penduduk bukan Melayu.6. b. 2. Kedatangan imigran dari Indonesia. . Hanya 12 % dilahirkan di Tanah Melayu pada 1921. mempunyai jumlah nisbah jantina yang seimbang.Melayu dan negara asal mereka. menjelang tahun 1921 meningkat sehingga 3 juta orang. e. 1921 hanya 22% daripada jumlah orang Cina dilahirkan di Tanah Melayu. Bincangkan kesan sosioekonomi akibat kedatangan imigran pada abad ke 20 Pengenalan: 1. b. 4. Penduduk Melayu pada pertengahan abad ke 19. Kemasukan orang Cina dan India . Jenis Penduduk a. Keadaan ini berubah berikutan munculnya kaum China dan India. Orang Melayu dan orang asli merupakan penduduk asal di Tanah Melayu. Tujuan mereka adalah untuk mencari rezeki dan kekayaan dan kembali semula ke negara asal. 1870 jumlah orang Melayu hanya 500. 3. 3. China dan India berpunca daripada pelbagai sebab yang berlaku di T. Minangkabau. Umumnya terrdapat 3 kumpulan kaum utama di T. Banjar dan sebagainya menambahkan bilangan plenduduk.Melayu iaitu Melayu. Orang India juga merupakan penduduk tidak tetap. 1921 hampir setengah penduduk Tanah Melayu adalah penduduk tidak tetap. dianggarkan menjelang 1921. Tidak terdapat sebarang sikap perkauman dan permusuhan di kalangan bangsa Melayu. orang Melayu tidak lagi menjadi kaum majoriti. c. c. Kehadiran kaum-kaum lain mempengaruhi dan mengubah sistem sosial negara keseluruhanya. d. Cina dan India. Orang Indonesia seperti masyarakat Jawa. Nisbah Jantina a.7% berbanding 53. Jumlah Penduduk a.000 . 2.

jalan keretapi dan buruh di pelabuhan. masing-masing jauh melebihi jumlah wanita. Ipoh. Cina dan Tamil b. 1901 bagi setiap 1000 orang lelaki India. Lazimnya menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan perlombongan. Sebilangan orang Cina terllibat dalam bidang perladangan serta penanaman lada hitam dan gambir di Johor di bawah system Kangchu. Wujud Bandar seperti Taiping. Pertumbuhan Bandar a. Serian dan Sarawak menjadi pengeluar lada hitam kedua terbesar di dunia selepas Indonesia.Kehadiran mereka membolehkan pembukaan lebih banyak estet getah yang besar oleh orang-orang Eropah. Wujud Sistem Sekolah Vernakular . Mengamalkan ekonomi sara diri seperti menanam padi. Melayu. Penghujung abad ke-19 sejumlah 43. 4. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur dan Seremban. melombong secara kecil-kecilan. 1870 Johor mempunyai 1200 ladang gambir dan lada hitam dengan jumlah buruh Cina berjumlah 15 000 orang. b. . Taiping. Kebanyakan tinggal di bandar perlombongan seperti Ipoh. damar dan getah perca. Berasaskan bahasa masing-masing. Sebahagian orang India bekerja membina jalanraya. menangkap ikan dan mengutip hasil hutan. Kuala Lumpur dan Kelang. sentiment perkauman dan setinggan.515 orang buruh India di lading-ladang getah di negeri Melayu bersekutu. 16 kawasan yang ditanam dengan getah telah dibuka oleh pengusaha Cina bernama Tay Choy Yan c. 2.buku dan guru diambil dari Negara asal 5. 1911 bilangannya 308 orang dan 1921 meningkat sehingga 406 orang. c. Penghijrahan kaum Imigran membawa kemajuan ekonomi Tanah Melayu terutama sektor pertanian dan perlombongan.b. Orang India : Mereka menetap di kawasan ladang getah dan kelapa sawit. Pendidikan Plural a. Kesan Ekonomi 1. Mulai 1920 an. terdapat orang Sikh yang terlibat dalam bidang perniagaan dan bidang professional. Terdapat mereka yang menetap di Bandar besar seperti Ipoh. bilangan wanita India hanya 171 orang. Seremban dan lain-lain. Orang Melayu : umumnya tinggal di kawasan lembah sungai dan kawasan pertanian. Orang Cina juga menetap di ladang getah 1896 . Turut menimbulkan beberapa masalah social seperti kegiatan kongsi gelap. Kesimpulan: (2 m) 1. Bilangan kaum lelaki India dan China. 1876 Sarawak menyerahkan konsesi kepada orang Cina dari Singapura untuk menanam lada hitam di sekitar Kuching. perdagangan dan pertukangan mahir. Pengenalan Kaum Mengikut Fungsi Ekonomi a. Orang Cina : Merupakan masyarakat bandar.

15. 1931 dari Gemas ke Bahau-ke Mentakab-ke Kuala Lipis-ke Gua Musang-ke Tumpat dank e Sungai Golok. 1896 Kuala Lumplur ke Bukit Kuda. 1908 syarikat ini diambil alih oleh kerajaan negeri Melayu bersekutu.7. 1892-1893 Kuala Lumpur-Rawang-Kuala Kubu Bharu dan Kuala Lumplur-Sungai Besi. 2. 8. 9. 13. PERKEMBANGAN JALAN RAYA (7 m) . 1893 dari Tapah ke Telok Anson. Jalan keretapi pertama dibina di antara Taiping ke Port Weld sejauh 13 km tahun 1885. Menjelang 19 41 Tanah Melayu mempunyai satu jalinan jalan keretapi yang lengkap dari Selatan ke Utara dan ke Timur. 3. 14. Sebelum itu. Perkembangan perusahaan melombong bijih timah dan getah menimbulkan keplerluan mengadakan system pengangkutan membawa keluar hasil ke pelabuhan. 11. 4. dibina oleh Syarikat kertapi Sungai Ujong. sistem berbentuk tradisional seperti pengangkutan sungai. 17. 2. 1895 dari Tapah ke Ipoh. 6. 1889 dipanjangkan ke Port Swettenham. 10. Pembinaan jalan keretapi diadakan untuk memajukan perusahaan bijih timah. 7. Perkembangan sistem pengangkutan moden bermula selepas 1874 dengan pembinaan rangkaian jalan keretapi dan jalan raya. Halkan perkembangan dan kesan sistem pengangkutan keretapi dan jalan raya di Tanah Melayu sehingga sebelum Perang Dunia kedua. 12. Isi-isi: PERKEMBANGAN JALAN KERETAPI (7 m) 1. 16. 4. Sungai Petani. 1918 dari Prai ke Bukit Mertajam. Alor Star dan Padang Besar siap dibina. 1892 perhentian keretapi tetap dibina di Kuala Laumplur. 1923 selesai hingga ke Singapura. Perkembangn ini dikaitkan dengan British untuk memudahkan pergerakan dan menguasai kawasan tertentu. 1909 ke Johor Bharu. Pengenalan: 1. Jalan-jalan keretapi yang terdapat di negeri-negeri berlainan mula disambungkan oleh negeri-negeri Melayu Bersekutu pada 1896 atas usaha Frank Swettenham. Kemajuan sistem pengangkutan di Tanah Melayu bermula selepas penguasaan British pada 1874. laut dan denai digunakan. 1891 Port Dickson ke Seremban . 3. 18. 1903 dari Seremban ke Prai. 5.

Usaha British ini mempercepatkan pembangunan ekonomi dan sosial. 10. Di Kota Bharu terdapat sebatang jalanraya di sekitar plekan sebelum dipanjangkan 10. 1906. barangan keperluan 4. Tanjong Malim dan sebagainya. 1899 dari Kuala Lumplur ke Kuantan disiapkan. 8. 3. 12. 1911 jalan raya utama ke Prai dibina. ke Pasir Putih pada 1915. Bermula giat selepas 1902 apabila kenderaan bermotor diperkenalkan di Eropah 3. Terengganu tidak memplunyai walau sebatang jalanraya sehingga 1931 apabila 12. Ini menambah bilangan masyarakat majmuk. 2. 5. Menggalakkan perdagangan di Tanah Melayu. 3. Awalnya dibina untuk menghubungkan kawasan Bijih Timah dan getah ke pelabuhan. British dapat mengeksploitasi sumber ekonomi negara. Port Weld. Pantai Timur kurang membangun. Menggalakkan pembukaan Bandar-bandar baru dan pelabuhan seperti Gemas. Port Swettenham. Kesimpulan: (2 m) 1. dan lain-lain. 5. Menyebabkan kemasukan buruh asing dari India dan Sri Lanka kerana terlibat dalam membina laluan dan bekerja dalam perkhidmatan teknikal. 13. . 4. 7. British mencadangkan penubuhan negeri-negeri Melayu Bersekutu dan kemudian pembentukan negeri melayu tidak bersekutu pada tahun 1910. T. British meluas dan memantapkan kuasa politik di Tanah Melayu. 6. 2. 2. 1945 jalan raya ini dipanjangkan ke Kuantan KESAN (6 m) 1. Penduduk bebas bergerak dan ini menggalakkan perasaan kebangsaan untuk menentang British. Berlaku proses penyatuan politik penduduk Tanah Melayu. 11. Pembinaan jalanraya ke Pantai Timur agak kplerlahan. Penerokaan kawasan yang berpotensi untuk pembangunan ekonomi pesat berlaku. 9. 7. Pengeksploitasian sumber bijih timah dan getah semakin merangsangkan dengan peningkatan jumlah eksport. Memudahkan kemasukkan barangan luar seperti mesin-mesin.Melayu memplunyai 2560 km jalan raya bertar. 6. 9. Telok Anson. Kemajuan ekonomi bertumpu di Pantai Barat dan membawa pembangunan yang tidak seimbang. Port Dickson. 1928 jalanraya dari Singapura ke Utara siap dibina. 8. sebatang jalan raya dari Kota Bharu ke Kuala Terengganu dibina. 11. Dibangunkan agak lewat.1.

. Jelaskan sebab-sebab pengagihan kuasa pusat (desentralisasi) dan langkah-langkah ke arahnya di Negeri-negeri Melayu Bersekutu sehingga tahun 1939.8.

Keadaan ini bertambah meruncing apabila harga getah dan bijih timah jatuh sehingga membawa kepada berlakunya krisis kewangan pada tahun-tahun 1921-1923. kedudukan mereka seperti patung sahaja. Inggeris berharap dengan dasar desentralisasi akan dapat menarik Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu untuk menyertai persekutuan. 2.A. Kemelesetan ekonomi dunia tahun 1920-an . Raja-raja di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu (Kedah. Isi-isi (10 m) Sebab-sebab Desentralisasi Rasa tidak puas hati sultan . melantik. Pada masa yang sama juga.Sultan-sultan telah kehilangan kuasa politik. menukarkan atau memecat pegawai dan menetapkan gaji tanpa persetujuan daripada Residen Jeneral atau Gabenor.. perundangan dan kewangan secara berperingkat oleh kerajaan pusat kepada kerajaan negeri. Semua hal-ehwal pentadbiran ditadbirkan di bawah jabatan-jabatan Persekutuan di Kuala Lumpur.Bertujuan untuk memulihkan keadaan kewangan yang merosot di Negeri-negeri Melayu Bersekutu. desentralisasi didefinasikan sebagai “…. kerajaan pusat mengekalkan kuasa yang cukup untuk menjaga keselarasan pentadbiran dan kestabilan kewangan”. Pembentukan Persekutuan 1896 telah mewujudkan satu sistem pemusatan kuasa yang keterlaluan di tangan Residen Jeneral di Kuala Lumpur. Perebutan kuasa antara Rasiden Jeneral dengan Pesuruhjaya Tinggi.Pengenalan: 1.Mills. – Sir Lawrence Guillemard (Persurujaya Tinggi) dengan Sir George Maxwell (Rasiden Jeneral) telah membantut pentadbiran Kerajaan Persekutuan. 4. Di samping itu kerajaan Inggeris juga terlalu boros membelanjakan wang dengan membayar gaji yang tinggi kepada para pegawai Inggeris. Penyatuan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dengan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Kelantan.Terengganu dan Johor enggan menyertai persekutuan tersebut kerana Raja-raja bimbang dengan penyertaan mereka dalam persekutuan akan menyebabkan mereka akan kehilangan kuasa politik seperti apa yang terjadi kepada Raja-raja Negeri Melayu Bersekutu. Dasar desentrlisasi disifatkan sebagai satu usaha untuk mengurangkan kuasa kerajaan pusat dengan cara mengembalikan sebahagian daripada kuasa itu kepada kerajaan negeri. 3. Menurut L. pemulangan Kuasa pentadbiran. Pengagihan kuasa kerajaan Persekutuan kepada kerajaan-kerajaan negeri akan dapat mengurangkan kuasa Rasiden Jeneral . . Di samping itu juga Majlis Mesyuarat Negeri juga tidak mempunyai kuasa ke atas perbelanjaan awam. Dengan pengagihan kuasa kepada negeri-negeri masing-masing maka perbelanjaan kerajaan pusat akan berkurangan kerana pentadbir-pentadbir yang berkhidmat dalam sesebuah negeri itu akan dibiayai oleh kerajaan negeri sendiri.Hasrat Inggeris untuk menggabungkan Negeri-negeri Melayu Bersekut dengan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu di bawah satu unit pentadbiran.

Kedudukan Majlis Mesyuarat Negeri dipulihkan-diberi kuasa yang lebih dalam soal kewangan. Semasa pemerintahan Sir Cecil Clementi Smith a. d. Majlis Mesyuarat Negeri diberi kuasa gubal undang-undang negeri sendiri. Satu perjanjian ditandatangani antara British dengan Sultan-sultan Melayu berkaitan keahlian MPP dan bidang kuasa MPP serta Majlis Mesyuarat Negeri. Memulihkan DURBAR. b. b. Membubarkan Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan membentuk satu kesatuan menggabung semua negeri. 3. Walau bagaimanapun. d. c. Negeri-negeri Selat mempunyai Majlis Perundangan Negeri-negeri Selat. Sultan-sultan tidak lagi menjadi ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan. Kastam dan Pos. Jawatan Ketua Setiausaha dihapuskan dan diganti Jawatan Setiausaha Persekutuan yang pangkatnya lebih rendah dari Residen. Semasa pemerintahan Sir Lawrence Guillemard a. 2. . Pelaksanaan desentralisasi akan dapat mengimbangkan kedudukan orang-orang Cina dengan orang-orang Melayu. b. c. Hal berkaitan ketenteraan mesti mendapat persetujuan Majlis Mesyuarat Negeri. Namun ia tidak berjaya dilaksanakan sepenuhnya ekoran kurangnya sokongan daripada Raja- . Semasa pemerintahan Sir John Anderson a. Menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan 1909 . Gabenor Negeri-negeri Selat dilantik sebagai Pesuruhjaya Tinggi bagi 9 buah negeri Melayu dan dibantu oleh Setiausaha Persekutuan. b. desentralisasi dalam erti kata sebenar tidak wujud kerana Anderson telah memusatkan kuasa yang berlebihannya di tangannya.5. f. dasar desentralisasi dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 1934 hingga 1941. b. Langkah-langkah kearah desentralisasi: 1. Majlis Perundangan Persekutan ditubuhkan di Kuala Lumpur. Negeri-negeri diberi kuasa mentadbir semua jabatan kecuali Jabatan Keretapi. Pejabat kerajaan diletak di bawah kuasa Ketua Pejabat Persekutuan. Jawatan Ketua Setiausaha dihapuskan. Cadangan Laporan Sir Samuel Wilson a. e.Bertujuan Untuk menyekat kegiatan politik yang bersikap anti-Eropah di kalangan orang-orang Cina yang begitu meluas. Hasil laporan Samuel Wilson. 4. Sokongan orang Melayu untuk mengimbangi sikap anti-Inggeris. Kesimpulan: (2 m) a.

. PENGENALAN 1. 3. Amnya. Dasar British yang kurang memberi perhatian kepada bidang pendidikan telah mewujudkan system plendidikan vernacular. tidak terdapat system pendidikan kebangsaaan di Tanah Melayu semasa penjajahan British.raja Melayu dan masyarakat tempatan serta meletusnya Perang Dunia Kedua. Pendidikan vernacular bermaksud system plendidikan yang berasaskan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar. 9. 2. Huraikan ciri-ciri utama Sistem Pendidikan Vernakular Melayu dan Inggeris dari tahun 1874 sehingga sebelum Perang Dunia Kedua meletus.

Diusahakan oleh mubaligh Kristian dan badan-badan awam. Anak-anak Melayu diajar menulis. hokumhukum agama. 3. Tempoh pengajian di sekolah pondok lama iaitu sehingga 10 tahun. serta kemahiran membaca. 5. Sekular bermaksud pendidikan yang berkaitan dengan ilmu keduniaan. 10.4. 11.Winstedt selaku Penolong Pengarah telah mencadangkan penubuhan MPSI 1922 di Tanjung Malim Perak bagi melatih guru-guru Melayu . 7. 1905 MCKK ditubuhkan khas untuk anak bangsawan Melayu yang menjadi alat pentadbiran British berteraskan sistem plendidikan terbaik di Britain. 5. 4. Sekolah Inggeris menyediakan pelajaran bagi semua kaum di Tanah Melayu. masjid dan sekola pondok. Sebelum penjajahan British. Cina. menulis dan memplelajari asas kira-kira. Antara tahun 1914-1940 tidak terdapat sekolah menengah aliran Melayu di Tanah Melayu. Kurikulumnya ialah membaca dan memahami al-Quran. Pendidikan vernacular Melayu rendah mutunya dengan tumpuan hanya kepada asas-asas seperti membaca. tiada pengajaran Al-Quran. 15. Sekolah Melayu yang terawal dibuka dibuka di negeri Selat iaitu Sekolah Melayu Gelugor dan Sekolah Melayu Bayan Lepas Pulau Pinang. 9. kanak-kanak Melayu mendapat pendidikan di surau. tenaga anak-anak Melayu diperlukan di sawah dan di rumah. British mendirikan sekolah Melayu untuk memberi pendidikan secular kepada anak petani dan nelayan. Mudir atau guru besar bertanggungjawab mengurus perjalanan sistem madrasah dan urusan kewangan. 8. 2. Pendidikan Madrasah pula dilaksanakan mengikut tahapiaitu permulaan. Tamil dan Inggeris. membaca dan mengira di samping ilmu geografi. mempelajari bahasa Arab. Pendidikan vernacular gagal memupuk perpaduan kaum kerana mereka terpisah antara satu sama lain. R. sekolah Melayu hanya terhad kepada sekolah rendah sehingga darjah empat dan maktab perguruan sahaja. Sekolah yang didirikan British untuk orang Melayu kurang mendapat sokongan walaupun percuma disebabkan syak wasangka ibu bapa Melayu tentang sekolah yang didirikan oleh orang asing. 12. Unsur dualisme dalam pendidikan vernacular Melayu iaitu untuk menjadikan anak-anak petani dan nelayan yang lebih baik daripada ibu bapa mereka. Pendidikan Vernakular Inggeris (10 m) 1. lokasi sekolah yang agak jauh dari rumah dan tentangan golongan konservatif. 6. Sekolah Melayu hanya memberikan pendidikan rendah sehingga darjah enam. Isi-isi Pendidikan Vernakular Melayu 1. pertengahan dan pengkhususan.O. 13. 14. . Lulusan sekolah pondok bakal berkhidmat sebagai guru agama serta berkhidmat kepada masyarakat. menulis dan mengira. Empat aliran sekolah yang berbeza telah wujud semasa penjajahan British iaitu Melayu. seni pertukangan dan perkebunan.

Keadaan ini wujud kerana Inggeris ingin merialisasikan dasar pecah dan perintahnya. PENUTUP (2 m) 1. 5. Sek Inggeris yg pertama ialah Penang Free School – bertujuan melahirkan golongan pegawai yg cerdik. 6. Tujuan sekolah Inggeris – supaya penduduk tahu membaca. Menjelang tahun1950-an barulah ada usaha-usaha untuk menjadikan pendidikan sebagai alat mencapai perpaduan. Sukatan pelajaran di sek Inggeris berdasarkan sukatan pelajaran sekolah menengah di England. Sek Inggeris dibahagikan kpd sek perempuan dan sek lelaki. 8. 3. Murid dari sek Inggeris belajar sejarah dan geografi British serta kesusasteaaan Inggeris yg tidak berkaitan orang Asia. 11. . 10. Akhir tahun 1947 terdpt kira-kira 33 buah sek mebaligh utk kanak-kanak perempuan. Terdapat Sek Inggeris yg ditubuhkan oleh badan mubaigh Kristian seperti Pertubuhan Mubaligh London yg berkembang apabila mendpt bantuan kerajaan British. sek menengah selama 4 thn. Setelah Biasiswa-biasiswa Negeri. Terdapat Sek Inggeris Kerajaan di Negeri Melayu yg menawarkan pelajaran percuma kpd anak lelaki golongan pembesar. 2. membuat kasut dan pakaian. Kelas yg lebih tinggi mengajar kemahiran pertukangan kayu. para pembesar lebih mudah bekerjasama. Sek Inggeris yg lain ialah Malacca Free School dan SingaporeFree School. Mata pelajaran seperti nahu Inggeris. Biasiswa Queen dan Sijil Cambridge diperkenalkan barulah Sek Inggeris mempunyai sukatan yg seragam iaitu – sek rendah selama 7 tahun. 7. Sek Inggeris yg pertama didirikan akibat desakan orang ramai ialah Victoria Institution. Sek perempuan Inggeris menekankan kelas jahitan. 3. Walau bagaimanapun Inggeris memerlukan ramai kerani dan pegawai rendah yang mahir berbahasa Inggeris. Wujud perbezaan yang nyata di antara Sekolah Vernakular Melayu dan Sekolah Vernakular Inggeris di Tanah Melatu di anatara tahun 1874 sehingga sebelum Perang Dunia Kedua. 4. memasak dan muzik. tekun dan jujur. Ingg pertama – didirikan di Negeri-negeri Selat – digelar Sek Free dan terbuka utk semua kaum. Sejarah di ajar berdasarkan sejarah Rom atau Britain. Sejarah dan Geografi di ajar di sek Inggeris dlm tahun ke 3. Pegawai British seperti Frank Swettenham dan Martin Lister menggangap bahawa apabila pelajaran percuma diberikab.2. menulis dan mengira. Sek. 9.

10. Perusahaan bijih timah dan getah di Tanah Melayu telah berkembang pesat selepas kedatangan British . Tanah Melayu pernah mengeksport bijih timah ke India. PENGENALAN (3 m) 1. Perlombongan bijih timah sudah pun bermula sebelum kedatangan British lagi. Penanaman getah pula telah diperkenalkan oleh British dengan membawa masuk benih dari Amazon. 2. 3. Arab dan China. . Bincangkan kesan-kesan perkembangan bijih timah dan getah ke atas ekonomi Tanah Melayu.

4. Kedua-dua kegiatan ini mencapai perkembangan pesat semasa era pemerintahan British di Tanah Melayu. 5. Tanah Melayu menjadi pengeluar utama dunia bagi bijih timah dan getah. ISI-ISI (20 m) 1. Perkembangan Ekonomi Menjelang akhir abad ke 19 ciri-ciri ekonomi moden Tanah Melayu telah muncul. Teras ekonomi Tanah Melayu adalah berlandaskan perkembangan perusahaan bijih timah dan getah. Kedua-dua bahan ini merangkumi 47 % daripada keseluruhan pendapatan Negara. 2. Perkembangan sistem perhubungan. Perkembangan sistem perhubungan moden iatu pembinaan rangkaian landasan Keretapi dan jalanraya turut memajukan lagi ekonomi Tanah Melayu. Peringkat awal pembinaan jalanraya dan landasan keretapi adalah dirangsangkan oleh keperluan untuk mengangkut bijih timah dan juga disebabkan tiadanya istem perhubungan yang memuaskan kecuali melalui sistem sungai dan kereta lembu sebelum tahun 1874. Kemajuan Pelabuhan. - Dengan wujudnya landasan keretapi pertama beberapa pelabuhan baru mula Muncul contohnya Port Weld, Telok Anson dan Port Swettenham. Kemunculan Bandar Baru. § Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah menyebabkan munculnya bandar § Bandar baru di kawasan pendalaman § Bandar-bandar ini kemudianya mengambilalih fungsi pentadbiran daripada Bandar § di pesisiran pantai atau kuala sungai . contohnya Taiping, Ipoh, KL dan Seremban. § KL menjadi tempat pertemuan jalanraya dan jalan keretapi yang utama. § Gemas merupakan tempat persimpangan jalan keretapi ke pantai barat dan pantai timur. Ketidakseimbangan Perkembangan Ekonomi. § Negeri-negeri yg mengalami perubahan paling besar ialah Selangor dan Perak Yang kaya dengan bijih timah. Di negeri-negeri tersebut British telah membina Infrastruktur yang lengkap. § Pahang yg mempunyai keadaan geografi, masalah pengangkutan, kekurangan infrastruktur dan galian yang berharga terus merosot. § Terengganu dan Kelantan yg tidak mempunyai potensi bijih timah dan getah. Ketinggalan dari aspek perkembangan ekonomi. Perkembangan Industri Sampingan. - Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah turut membawa kepada Perkembangan perusahaan sampingan yang berkait rapat dengan kedua-dua perusahaan tersebut. Contohnya;

a. Industri peleburan bijih timah di Pulau Pinang dan Seberang Perai. b. Industri berasaskan getah seperti membuat kasut dan barangan berasaskan getah. c. Industri membina kapal korek, kapal kecil dan mesin memproses getah seperti Syarikat United Engineers. Peluang Pekerjaan. - Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah telah menyediakan peluang pekerjaan. - Keadaan ini menyebabkan tumpuan kepada akativiti ekonomi dan pembinaan infrastruktur di kawasan Bandar atau kawasan yang kaya dengan bijih timah dan getah. Kemunculan Sistem Dwiekonomi. - Sektor pertanian tradisional seperti penanaman padi dan penangkapan ikan tidak diambil berat oleh British. - Pertanian tradisional yg diamalkan oleh orang Melayu terus ketinggalan dan berbentuk sara diri sahaja. - Muncul sistem dwiekonomi di Tnah Melayu yg terdiri daripada kegiatan ekonomi moden yang berlandaskan eksport di Bandar dan eknomi tradisional yang berlandaskan pertanian sara diri di kawasan luar Bandar. KESIMPULAN (2 m) - Perusahaan bijih timah dan getah telah emngalami perkembangan yg pesat dan membawa kesan yang nyata keatas ekonomi Tanah Melayu. - Kesan-kesan tersebut telah membantu British meningkatkan pendapatan dan mengukuhkan kedudukan mereka di Tanah Melayu. - Di samping itu penduduk Tanah Melayu turut mendapat faedah dan meningkatkan taraf hidup mereka.

1. Sejauh manakah faktor bahasa dan kesusasteraan mempengaruhi kesedaran nasionalisme di kalangan orang Melayu di antara tahun 1900 hingga menjelang Perang Dunia Kedua? A. Pengenalan: Terdapat banyak faktor yang membawa kepada kesedaran nasionalisme: Faktor agama Kewartawanan Sistem pendidikan Intelektual Pengaruh luar Bahasa dan kesusasteraan B. Isi: Bahasa dan kesusasteraan: a. Karya-karya sastera bukan sahaja digunakan untuk hiburan tetapi juga untuk menimbulkan semangat kebangsaan di kalangan orang Melayu yang dihimpit oleh kaum imigran b. Menyedarkan masyarakat Melayu yang berada dalam kemunduran dan kemerosotan

khususnya dalam ekonomi menerusi novel ‘Dari Perangkap ke Penjara’ dan cerpen ‘Rumah Besar Tiang Seribu’ . c. ‘Hikayat Faridah Hanom’ karya Syed Sheik Al-Hadi memperjuangkan emansipasi wanita dan pentingnya wanita Islam moden diberi hak yang sama seperti kaum lelaki d. ‘Putera Gunung Tahan’ karya Ishak Hj Muhamad menceritakan tentang kelemahan pemimpin Melayu dan ketidakjujuran British. e. Abad ke-20 muncul karya untuk menyedarkan masyarakat Melayu pentingnya pendidikan dan keazaman untuk mencapainya. f. Shamsudin Salleh melalui cerpen ‘Cermin Pergaulan Hidup di Dunia’ mengisahkan tentang tekanan di bawah penjajahan British. g. Puisi dan syair oleh Harun Aminurrashid – semua puisi bertemakan semangat kebangsaan Melayu. Contoh: ‘Semenanjung’, ‘Rayuan Bangsamu’, dan ‘Perwira Melayu’. h. Abdul Samad Ahmad dalam puisi ‘Serunai Pujangga’ menyeru orang Melayu bersatu dan bergerak cergas untuk mencapai kemajuan. i. Bidang kesusasteraan merupakan alat bagi masyarakat Melayu yang miskin meluahkan ketidakpuasan hati dan sebagai suatu protes secara senyap terhadap nasib malang di tanah air sendiri. j. Bidang kesusasteraan menyedarkan orang Melayu tentang perjuangan golongan intelektual melindungi agama, bangsa, dan negara. Intelektual: a. Perjuangan golongan ini berkait rapat dengan bidang bahasa dan kesusasteraan. b. Terdapat tiga golongan intelektual yang membangkitkan nasionalisme Melayu iaitu golongan intelektual berpendidikan Arab, Melayu, dan Inggeris. c. ‘Al-Imam’ meniupkan seruan Islah Islamiyyah di Tanah Melayu dan diilhamkan oleh tokohtokoh berpendidikan Arab di Timur Tengah. Contoh: Sheikh Mohd Tahir Jalaluddin dan Sheikh Mohd Salim Al-Kalali d. Golongan intelektual yakin umat Islam boleh diselamatkan sekiranya mengikuti apa yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis, mengutuk mereka yang mengamalkan agama sematamata dan enggan menerima hakikat perubahan masa yang menyebabkan pemikiran umat Islam kolot dan mundur. e. Perjuangan golongan intelektual berpendidikan Inggeris muncul akibat penguasaan ekonomi oleh bangsa asing. f. Golongan ini juga bersikap sederhana dan boleh bekerjasama dengan pihak penjajah. Perjuangan mereka meliputi soal sosio-ekonomi masyarakat Melayu. seperti peluang melanjutkan pelajaran ke luar Negara. Contoh : Dato’ Onn bin Jaafar dan Mohamad Eunos bin

Lembaga Malaya. Pelajar-pelajar yang menuntut di Timur Tengah dipengaruhi oleh gerakan reformis Islam. Peristiwa di luar Tanah Melayu memberi kesan besar kepada semangat nasionalisme orang Melayu. dan Majalah Guru. b. e. Kewartawanan: a. Perang Rusia-Jepun (1904-1905). Golongan intelektual Melayu memainkan peranan membentuk persatuan-persatuan dan kelab. Faktor Luaran: a. Golongan ini lebih radikal berbanding dengan intelektual berpendidikan Arab dan Inggeris. b. i. Contoh: perkembangan politik Indonesia. Mereka menuntut keistimewaan yang diberikan kepada orang British perlu juga diberi kepada orang Melayu. Al-Imam. d. Bahasa dan kesusasteraan merupakan faktor penting membangkitkan kesedaran kebangsaan di kalangan orang Melayu. Perkembangan sistem pendidikan Inggeris melahirkan golongan intelektual yang memperjuangkan hak-hak dan keistimewaan orang Melayu. Bidang ini turut memberi sumbangan meningkatkan kesedaran politik masyarakat Melayu. Contoh: sistem pendidikan Arab yang dikenal sebagai sistem sekolah pondok c. g. b. Pergerakan Turki Moden.Abdullah. dan kejayaan Revolusi 1911 di China. MPSI merupakan tempat berkumpul golongan intelektual Melayu daripada golongan bawahan yang mempunyai kesedaran untuk memperbaiki nasib orang Melayu. Intelektual terkemukaa berpendidikan Melayu ialah Ibrahim Hj Yaacob Sistem Pendidikan: a. Warta Malaya. h. Faktor-faktor lain juga tidak kurang pentingnya dan berkait dengan faktor bahasa dan kesusasteraan . Kesimpulan: a. b. Warta Negara. c. Terbukti perkembangan pendidikan dalam dan luar negeri melahirkan golongan intelektual terpelajar yang berperanan penting membangkitkan gerakan nasionalisme. Akhbar menyalurkan ilmu dan mesej supaya masyarakat Melayu mencapai kemajuan dalam hidup. Mereka menubuhkan persatuan-persatuan Melayu peringkat negeri. Utusan Melayu. Idaran Zaman. Contoh: Majlis. Contoh: Persatuan Melayu Pahang dan Perak.

Sarawak diperintah oleh raja putih selama 100 tahun. British mengharamkan PPM dan mengeluarkan Pekeliling no 9 yang melarang kakitangan awam menyertai gerakan ini atau terlibat dalam tunjuk perasaan menentang British. Penentangan terhadap dipenyerahan Sarawak wujud kerana bertentangan dengan perlembagaan 1941. Pada 12 Feb 1946. Penyerahan akan melambatkan proses kemerdekaan. Charles Vyner Brooke sudah tua dan tiada pengganti berkebolehan. Pergerakan Pemuda Melayu Sibu (PPMS) dan Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak juga membantah. Persatuan Melayu Sarawak (PMS) di bawah pimpinan Datu Patinggi Abang Haji Abdillah menghantar surat bantahan kepada Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan 7. Vyner Brooke tidak berunding dengan ketua-ketua kaum bumiputera Sarawak. 9. Pendahuluan: Sejak 1941 keluarga Brooke mentadbir Sarawak. Huraikan proses gerakan anti-penyerahan di Sarawak dan terangkan faktor-faktor kegagalannya.2. Vyner Brooke telah menyerahkan Sarawak kepada British kerana kerajaannya tidak mampu memulihkan ekonomi Sarawak. 8. 5. Sir Charles Arden Clarke. Charles Vyne Brooke meninggalkan Sarawak apabila Jepun menyerang 3. Pada tahun 1941. Tunjuk perasaan diadakan di Kuching semasa perlantikan gabenor British yang pertama di Sarawak. Isi: 1. Sarawak diserah kepada Britih dan menjadi tanah jajahan British Penyerahan Sarawak mendapat tentangan daripada masyarakat tempatan. desakan oleh kerajaan British. 2. Charles Brooke mengisytiharkan perlembagaan yang menjanjikan pemerintahan sendiri kepada rakyat Sarawak. 4. 6. Selepas kekalahan Jepun. Kemuncak gerakan anti-penyerahan ialah peristiwa pembunuhan Sir Duncan Stewart oleh Rosli Dhobie . Pada 1 Julai 1946. 10.

Rakyat tempatan tidak bersatu. 12. Penangkapan ahli pergerakan pemuda Melayu – dihukum mati atau dipenjarakan. 16. Faktor-faktor kegagalan: 13. .11. Kesimpulan: Menunjukkan kesedaran nasionalisme di kalangan masyarakat Sarawak British memberi jaminan akan membantu Sarawak memperoleh pemerintahan sendiri Kedudukan British di Sarawak semakin kukuh. 15. Tidak dibenarkan terlibat dengan tunjuk perasaan 17. Tindakan British mengharamkan pertubuhan gerakan anti-penyerahan 14. kurang pendidikan dan pendedahan politik. Mereka mengeluarkan pekeliling no 9 yang memberi amaran kepada kakitangan kerajaan. Rosli ialah ahli Rukun 13 kumpulan sulit yang ditubuhkan oleh PPMS.

Orang Melayu diberi hak-hak istimewa sebagai kaum bumiputera f. Ciri-ciri: a.3. Pada 1 Februari 1948 Persekutuan Tanah Melayu (PTM) telah diisytiharkan Isi: 1. Sultan memerintah dengan bantuan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Undangan Negeri yang mempunyai kuasa menggubal undangundang negeri e. Reaksi: a. Sebahagian besar masyarakat Melayu menyokong kerana hak-hak istimewa masyarakat Melayu dikembalikan b. British terpaksa membubarkan MU dan menubuhkan satu jawatankuasa kerja untuk merangka perlembagaan Tanah Melayu yang baru 2. Kedaulatan dan kuasa sultan dipelihara. Diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi dan dibantu oleh Majlis Mesyuarat Kerja Dewan Undangan Persekutuan c. PKMM dan PUTERA menentang kerana pemimpin UMNO yang menganggotai jawatankuasa kerja yang berfungsi menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan syarat-syarat . Masyarakat Melayu yang menjadi anggota parti berhaluan kiri seperti API. Pemberian kerakyatan mengikut prinsip jus soli dihapuskan dan syarat memohon kerakyatan diperketatkan 2. Pengenalan: 1. PTM terdiri daripada 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri Selat b. AWAS. Pelaksanaan Malayan Union (MU) mendapat tentangan daripada orang Melayu. Majlis Perundangan pula bertanggungjawab dalam menggubal undang-undang d. Terangkan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan reaksi penduduk Tanah Melayu terhadap penubuhannya.

AMCJA turut membantah pertubuhan kerajaan PTM f. menyatupadukan masyarakat Melayu Kelantan i. Pengenalan: Semangat nasionalisme abad ke-20 lebih menumpu kepada perkembangan ekonomi dan kemajuan social Pertubuhan dipimpin oleh golongan berpendidikan Isi: Kesatuan Melayu Singapura (KMS) 1.memperoleh kerakyatan semakin ketat c. Tujuan: h. AWAS. mencapai kemajuan dalam semua aspek kehidupan orang Melayu . menyedarkan orang Melayu tentang kepentingan pendidikan peringkat tinggi b. Sebuah badan politik bukan Melayu (AMCJA) membantah cara-cara kerajaan memilih ahli jawatankuasa yang merancang cadangan perlembagaan bagi kerajaan PTM e. memperjuangkan penglibatan wakil Melayu dalam Majlis Perundangan Negeri-negeri Selat Kelab Putera 1. mengingatkan kaum Melayu tentang kesan penjajahan British c. Tujuan: a. menyedarkan orang Melayu tentang kepentingan melibatkan diri dalam politik dan hak-hak serta kebebasan mereka d. PKMM. PTM 1948 menjadi asas kepada Perlembagaan Kemerdekaan 1957 4. menawarkan biasiswa kepada anak Melayu f. API dan BATAS mendesak rakyat diberi kebebasan untuk memerintah negara d. AMCJA dan PUTERA bekerjasama dan mengemukakan idea-idea perlembagaan Tanah Melayu kepada kerajaan British Kesimpulan: 1. Ditubuhkan di Kota Bharu oleh Asa’ad Shukri bin Haji Muda dan Abdul Kadir Abadi 2. Mereka dapat memperjuangkan kedaulatan raja-raja Melayu dan hak istimewa orang-orang Melayu 3. memajukan kedudukan sosio-ekonomi orang Melayu 1. Masyarakat Melayu mendapat kejayaan menghapuskan rancangan MU dan memperkenalkan PTM 2. Ditubuhkan oleh Muhammad Uenos Abdullah 2. Kejayaan e. Bincangkan kemunculan pertubuhan-pertubuhan di Tanah Melayu antara tahun 1926 hingga 1941. menuntut sebidang tanah khas g.

Disokong oleh ramai orang Tanah Melayu dan Sabah 4. kebudayaan. memelihara nasib orang Melayu Perak r. Mohd Hashim 7. memajukan kaum Melayu x. Pemimpin utama Syed Alwi. Pemimpin . mengeratkan hubungan kerjasama di kalangan orang Melayu s. menyatupadukan ahli-ahlinya yang terdiri daripada bekas-bekas pelajar Madrasah Muhammadiah. Dibuka kepada semua orang Melayu yang berumur 16 tahun dan ke atas 3. Wan Nasir dan Dr S.Tengku Ismail b. memajukan pendidikan dan ekonomi orang Melayu v. Tujuan: w. mengundang tokoh-tokoh seperti Ishak Haji Muhammad dan Ibrahim Haji Yaacob l. Kota Bharu Persaudaraan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) 1. politik dan pendidikan k. Pasir Putih. menyebarkan ilmu pengetahuan melalui penghasilan buku-buku dan penubuhan perpustakaan o. Kegiatan j. memajukan kepentingan orang Melayu melalui dasar kerjasama dengan British Persatuan Melayu Pahang (1938) 1. terlibat dalam penerbitan Majalah Akhbar Putera m. Ditubuhkan di bawah pimpinan Tengku Muhammad dan Datuk Hussein bin Mohd Talib 2. Ditubuhkan pada 1934 2. menganjurkan ceramah agama. Ditubuhkan di Kota Bahru – pemimpin-pemimpin Persekutuan Setiawan Belia 2. meningkatkan taraf pendidikan dan ekonomi orang Melayu t. menyatukan para peserta dari seluruh Tanah Melayu Persatuan Melayu Perak (1937) 1. Tujuan: p. Persatuan Melayu Selangor (1938) 1. Pemimpin . Raja Yahya. meningkatkan taraf pendidikan kaum Melayu .Wan Mohd Nur b. Tujuan: n. Kassim 3. Raja Yaacob b. SM Zainal Abidin. Tengku Mohd Yasin. Kuala Krai dan Bachok dikecualikan daripada undang-undang penjualan tanah Persekutuan Setiawan Belia 1.1. Sheikh Abdullah Al-Maghribi dan Hamidun b. Diasaskan oleh akhbar Saudara 5. Pasir Mas. Tujuan: q. Raja Alang dan Abdul Rahim Kajai 2. Raja Bon b. Sebuah pertubuhan sosial dan kebajikan 6. Ditubuhkan pada bulan September 1937 di Ipoh 2. ekonomi. menyampaikan masalah-masalah ekonomi dan social orang Melayu kepada pihak British G. mendesak supaya tanah Bandar di Kota Bharu. Tujuan: u.

menggesa bahawa hak keistimewaan orang Melayu dipelihara Kesatuan Melayu Muda (KMM) 8. Parti politik pertama di Tanah Melayu 9. Onan b. menghapus rejim British di Tanah Melayu kk. Perjuangan aa.Tengku Mohammad Nasir Raja Nordin dan Haji Mohd Tahir b. mendesak pertambahan dalam bilangan askar Melayu dan kewujudan angkatan udara dan laut di Tanah Melayu ö. Haji Siraj. memelihara hak orang Melayu 7. menyatukan Tanah Melayu dengan Indonesia dalam konsep Melayu Raya Kesimpulan: 1. memelihara kepentingan adat istiadat dan kebajikan orang Melayu ee.y. Ahmad Boestamam dan Mustapha Hussein 10. menganjurkan Kongres Melayu SeMalaya bb. Abdul Karim Rashid. menentang pihak British di Tanah Melayu jj. Tujuan: ff. Mereka juga memperjuangkan penglibatan orang Melayu dalam ekonomi dan menekankan kepentingan bidang pendidikan . Hassan b. menyeru supaya pihak British menyekat kemasukan secara beramai-ramai kaum asing 1. Pemimpin . Sebuah parti radikal yang mengamalkan sikap tidak bekerjasama dengan British 11. Mahmud. Dato’ Bandar Abdul Rahman 6. Pada awal abad ke-20 telah muncul kesedaran nasionalis dikalangan pemimpin-pemimpin 2. Perjuangan: ii. Perjuangan: dd. Pemimpin . Isa Mohammad b.Ishak Haji Muhammad. mendesak kerajaan supaya membenarkan penglibatan orang Melayu yang lebih dalam perkhidmatan awam z. Manan. membantah cadangan penubuhan sebuah universiti bari di Tanah Melayu dd. melindungi hak-hak orang Melayu ll. menggesa supaya jawatan tinggi diberi kepada orang Melayu Persatuan Melayu Negeri Sembilan (1938) 5. membantah undang-undang Tanah Simpanan ä.

orang-orang Melayu tidak puashati dan menentang cadangan MU b. diketuai oleh gabenor dan dibantu oleh dua majlis iaitu Majlis Mesyuarat Kerja dan Majlis Mesyuarat Undangan c. penentangan melalui akhbar . Singapura diasingkan dan British mengekalkan pemerintahan di situ . 11 Mei 1946 .Utusan Melayu c.Singapura mempunyai kekayaan ekonomi dan merupakan pusat pertahanan Inggeris (pengkalan tentera laut dan darat) g.5. Orang Melayu menentang MU kerana menghapuskan keistimewaan dan ketuanan mereka Isi: 1.selepas Perang Dunia Kedua 2. Dato’ Onn dan Persatuan Melayu Selangor mengadakan Kongress Melayu SeMalaya dan menyatukan keseluruhan persatuan Melayu f. Majlis Mesyuarat Negeri dikekalkan untuk menguruskan hal ehwal kerja tempatan h. Contoh : Persatuan Melayu Selangor dan Kelantan e. Reaksi terhadap penubuhan MU: a. penentangan melalui persatuan-persatuan Melayu yang mengadakan perarakan dan tunjuk perasaan. kedudukan raja-raja Melayu dikekalkan tetapi kuasa dikurangkan kepada hal-ehwal agama dan adat istiadat orang-orang Melayu d. Syor-syor MU: a. Gabenor diberi kuasa untuk meluluskan dan membatalkan undang-undang 2. menulis surat bantahan kepada kerajaan British di London d.orang Melayu telah memulaukan upacara pelantikan Gabenor MU g.UMNO ditubuhkan dan akhirnya rancangan MU terpaksa dibatalkan . 1 April 1946 . MU telah diperkenal pada 1946 . Jelaskan syor-syor Malayan Union (MU) serta reaksi orang Melayu terhadap penubuhannya. gabungan sembilan negeri-negeri Melayu dan dua negeri-negeri Selat b. hak kewarganegaraan yang sama kepada semua semua orang tanpa mengira bangsa dan dan keturunan f. taraf kewarganegaraan berdasarkan prinsip jus-soli / taraf kerakyatan diberikan kepada orang asing dengan syarat yang longgar e. Pengenalan: 1.

2. MU mendapat tentangan darripada orang Melayu yang bersatu padu dan menubuhkan UMNO sebagai parti politik yang kuat. Kerajaan British terpaksa bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin Melayu.Kesimpulan: 1. Hasilnya satu perlembagaan baru dibentuk iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948 menggantikan MU .

Pilihanraya pertama untuk Majlis Daerah diadakan pada tahun 1959 untuk memilih wakil ke Majlis Penasihat Bahagian n. Jelaskan perkembangan perlembagaan di Sarawak dan Sabah dari tahun 1946 hingga 1963. Majlis Negeri dan perlembagaan 1941 4. Ahli Majlis Penasihat Bahagian memilih wakil ke Majlis Negeri o. Sarawak: a.6. Majlis Tempatan diubah menjadi Majlis Daerah di bawah Pegawai Daerah k. Tamatnya dinasti Brooke di Sarawak dan Sarawak menjadi tanah jajahan Inggeris atau Crown Colony d. Majlis Undangan ditubuhkan dan Mahkamah Anak Negeri dikekalkan Isi: 1. selepas Jepun. 1 Julai 1946. Pengenalan: 1. Sistem ini kekal sehingga tahun 1963 2. Majlis Tempatan ditubuhkan bertujuan memberi latihan kepada penduduk tempatan dalam pemerintahan g. Charles Vyner Brooke telah kembali ke Sarawak b. 10 orang ahli Majlis Tertinggi dan 45 oang ahli Majlis Negeri dikekalkan untuk membantu gabenor j. Sarawak ditadbir oleh seorang gabenor. Gabenor dibantu oleh Majlis Penasihat 6. Sir Charles Arden Clarke f. Perubahan di bawah pentadbiran Raja-raja Putih 3. Sabah ditadbir oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara 5. 1956 – perlembagaan baru diluluskan i. Majlis ini berkuasa dalam bidang pendidikan. Sarawak dibahagi kepada lima bahagian. Pengenalan kod undang-undang. bekalan elektrik dan air. Setiap bahagian diketuai oleh Residen. Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British c. Daerah diketuai oleh Pegawai Daerah l. Sarawak ditadbir oleh keluarga Brooke sejak tahun 1842 2. kesihatan. penubuhan Majlis Tertinggi. jalan raya dan pungutan cukai h. 24 buah daerah ditadbir dengan bantuan Majlis Daerah m. Perlembagaan 1941 digunakan sebagai asas untuk mentadbir Sarawak e. Sabah: .

Majlis Eksekutif menasihati gabenor tentang pentadbiran dan dasar penting kerajaan Inggeris e.a. Perlembagaan baru diperkenalkan yang terdiri daripada Majlis Eksekutif (Majlis Mesyuarat Kerajaan) dan Majlis Mesyuarat Undangan d. 2. Matlamatnya untuk memberi peluang kepada penduduk tempatan dalam pentadbiran g. Jumlah ahli dalam Majlis Eksekutif ialah 12 orang dan Majlis Undangan Negeri Sabah ditambah menjadi 25 ahli Kesimpulan: 1. banyak parti politik telah ditubuhkan di Sabah dan Sarawak. Perlembagaan dirombak. Majlis Tempatan diasaskan di daerah Kota Belud. Sipitang dan Papar. Penduduk telah berjuang untuk kemerdekaan dan telah menyertai Malaysia yang telah ditubuhkan pada 1963. Syarikat Berpiagam Borneo Utara telah menyerahkan Sabah kepada kerajaan Inggeris pada 15 Julai 1946 b. Majlis Tempatan dikenali sebagai Majlis Daerah h. Sabah dibahagi kepada empat residensi dan setiap residensi dibahagi kepada daerah-daerah f. Sabah dan Sarawak telah memperkenalkan perlembagaan baru yang berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 . Sabah menjadi tanah jajahan Inggeris – diperintah oleh gabenor dengan bantuan Majlis Penasihat c. Menjelang awal 1960-an. 3.

Melaka. Beberapa pindaan telah dibuat oleh Suruhanjaya Reid terhadap rang perlembagaan yang . Pada Februari 1956. Parti Perikatan mewakili kombinasi parti-parti politik tiga kaum berlainan dan memenangi 51 kerusi 6. Kemenangan menunjukkan rakyat percaya cara terbaik mencapai kemerdekaan ialah melalui kerjasama antara kaum 7. Perjanjian London menjanjikan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 15. Ia merupakan satu usaha penting British untuk mewujudkan Pakatan Murni iaitu perpaduan tiga kaum 4. Tunku Abdul Rahman mengetuai rombongan ke London untuk merundingkan kemerdekaan Tanah Melayu 13. Parti Perikatan telah berjanji akan mendapatkan kemerdekaan dalam tempoh 4 tahun semasa kempen pilihanraya 12. Suruhanjaya menerima 131 memorandum bertulis 16. Penubuhan Parti Perikatan bertujuan untuk mendapat undi majoriti 8. Ipoh.7. Pilihanraya digunakan oleh British untuk menguji sama ada wujudnya perpaduan di kalangan rakyat Tanah Melayu 2. April 1951 . pilihanraya peringkat tempatan diperkenalkan pada 1951 bagi Majlis Bandaran Georgetown. Seremban dan Kuala Lumpur 3. Perjanjian London dimeterai antara Raja-raja Melayu. Penubuhannya untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan kuasa asing 9. Sebanyak 52 kerusi dipertandingkan 5. Keputusan pilihanraya umum 1955 memaksa kerajaan British menerima hakikat Parti Perikatan disokong oleh semua rakyat Tanah Melayu 11. Pengenalan: 1. Tanah Melayu kemudiannya telah melalui proses pilihanraya Isi: 1. Johor Bharu. Tanah Melayu melalui pelbagai peringkat sebelum mencapai kemerdekaan 2. Rundingan kemerdekaan diadakan di London antara pemimpin Tanah Melayu dengan kerajaan British 10. Huraikan langkah-langkah yang membawa kepada kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957.Sistem Ahli diperkenalkan 3. Sistem Ahli dikenali sebagai kabinet bayangan yang merupakan satu barisan tokoh-tokoh tempatan mentadbir Negara secara tidak langsung dan mendapat latihan mentadbir Negara 5. Pada peringkat permulaan. Pilihanraya umum diadakan pada 27 Julai 1955 4. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu digubal oleh Suruhanjaya Reid. Parti Perikatan dan British 14. 8 Februari 1956.

kemudiannya disahkan oleh Majlis Raja-raja 17. Keputusan pilihanraya umum 1955 membuktikan dasar perjuangan sesuai dengan penduduk Tanah Melayu . Perisytiharan kemerdekaan dibuat pada pagi 31 Ogos 1957 Kesimpulan: 1. British mengadakan pelbagai peringkat pilihanraya untuk menguji tahap perpaduan 3. Langkah awal untuk mencapai kemerdekaan ialah melalui Pakatan Murni dalam Sistem Ahli 2.

2. British berusaha untuk membendung komunis dengan mengisytiharkan darurat pada 1948 Isi: 1. PKM membentuk Malayan People Anti-Japanese Army (MPAJA) 9.guna kekerasan dan melancarkan pemberontakan bersenjata pada Jun 1948 13. PKM bergerak secara sulit/gerakan bawah tanah kerana tidak didaftarkan 4. 1939 – keanggotaan PKM bertambah 37 ribu orang 6. Pengenalan: 1.8. 5. Pulau Pinang. PKM melakukan kekejaman iaitu dengan pembunuhan para pegawai British 4. PKM melancarkan pemberontakan bersenjata untuk menggulingkan pemerintahan di Tanah Melayu. Negeri Sembilan dan Johor. Selangor. British telah berjaya melumpuhkan kegiatan komunis 2. PKM meluaskan pengaruh – menguasai sekolah Cina dan kesatuan sekerja 12. PKM ditubuhkan pada 1930 – untuk menggulingkan kerajaan British dan menubuhkan Republik Komunis Malaya 2. British lebih bersedia untuk bekerjasama dengan pemimpin tempatan yang lebih berfahaman sederhana – ini telah mempercepatkan proses kemerdekaan Tanah Melayu . Ramai orang Cina terpengaruh dengan perjuangan PKM untuk menjaga kebajikan dan kepentingan mereka 7. 1942 hingga 1945 – pihak British bekerjasama dengan PKM untuk menentang PKM 8. Tamat Perang Dunia Kedua. Menubuhkan Republik Komunis Tanah Melayu 3. 1947 – permogokan di Batu Arang untuk lumpuhkan ekonomi Chin Peng ambil alih – lebih agresif. 1936 hingga 1937 – organisasi PKM mantap dan menghasut para pekerja dan melancarkan mogok di Perak. Tiga orang pegawai British dibunuh di Sg Siput dan darurat diisytiharkan – PKM diharamkan Kesimpulan: 1. Huraikan tindakan-tindakan Parti Komunis Malaya (PKM) yang membawa kepada perisytiharan darurat. PKM menyusup masuk ke dalam kesatuan-kesatuan sekerja dan sekolah Cina (golongan belia) 3. British melatih dan membekalkan senjata kepada tentera gerila komunis 10. British iktiraf PKM sebagai parti yang sah di Tanah Melayu 11.

PKM (diwakili oleh kaum Cina) telah membantu British menentang Jepun semasa pemerintahan Jepun di Tanah Melayu b. V. 1954. memperjuangkan kemajuan politik bersama-sama kaum lain f. Perlembagaan MIC dipinda dan parti menerima penubuhan Persekutuan Tanah Melayu j.9. Akhbar berbahasa Tamil ialah Tamil Nesan dan Tamil Murasu yang memberi perhatian kepada sosio ekonomi kaun India. MIC ditubuhkan pada tahun 1946 dibawah John A. 1955. menjaga kepentingan kaum India di Tanah Melayu e. Cina: a. dipimpin oleh K. India: a. Bincangkan usaha-usaha yang diambil untuk menubuhkan persatuan akhbar atau pertubuhan orang Cina dan India selepas Perang Dunia Kedua. mereka telah menubuhkan pertubuhan yang bercorak social.Sambanthan dipilih menjadi presiden MIC. PKM gagal dan diharamkan pada tahun 1948 . Pengenalan: 1. k. Orang Cina pula mempunyai tradisi berpersatuan seperti kegiatan kongsi-kongsi gelap dan lbih berminat dalam kegiatan politik di negara Cina. Thivy c. Organisation (FIO) di tubuhkan untuk menjaga kepentingan pekerja kaum h. India di Tanah Melayu. PKM melancarkan pemberontakan bersenjata d. Matlamatnya d. MIC menyertai Parti Perikatan l. kebudayaan dan kebajikan dan memberi tumpuan kepada pergolakkan politik di India. Ramanathan i. Pergerakan politik kaum India telah mula memberi perhatian dalam pergolakan politik negara ini b. Sejak kedatangan orang India ke Tanah Melayu. Malayan Union Association (MUA) dan Federal India g. 2. 2. Isi: 1.T. PKM menentang British selepas pendudukan British c. Kesatuan Sekerja .

MCA dibawah pimpinan Tan Cheng Lock. MCA berpakat dengan UMNO untuk pilihanraya 1952. .MCA dan MIC telah bergabung dan bertanding dalam pihihanraya peringkat bandaran dan negeri pada tahun 1952 dan menjelang pilihanraya peringkat Persekutuan 1955.e. MCA telah membantu menempatkan semula setiggan-setinggan CIna di kampong-kampung baru. Keahlian MCA meningkat diwah kepimpinannya. Parti Buruh Pulau Pinang telah bertanding pihihanraya Pulau Pinang 1951 telah menang 1 kerusi k.Parti Perikatan telah dibentuk(UMNO. menjaga hak buruh Cina. Matlamatnya ialah untuk melindungi kepentingan politik kaum Cina di Tanah Melayu dan bekerjasama dengan kerajaan British g. i. a. h. m.MCA. Kesimpulan: 1.dan MIC) untuk merintis jalan ke kemerdekaan Tanah Melayu. j. Peertubuhan politik dianggotai oleh orang Cina ialah MCA yang cuba menyekat fahaman komunis di kalangan orang Cina dan menghalang mereka daripada menyertai PKM f. l. Menang 9 daripada 12 kerusi. Nama parti ditukar kepada Parti Buruh SeMalaya pada 1954. UMNO. Pan Malayan Labour Party (gabungan beberapa buah parti buruh) telah ditubuhkan diperingkat Negeri. Menentang PKM dan bekerjasama dengan British. Parti Buruh Pulau Pinag di bawah pimpinan Yeop Chong Kong.

9. menjalin pakatan dengan AMCJA untuk menentang pentadbiran British di Tanah Melayu 10. Ali.Menggunakan cara radikal untuk mencapai kemerdekaan di Tanah Melayu 8. PKMM berusaha menyatupadukan bangsa Melyu dan mencapai kemerdekaan melalui gabungan dengan Indonesia 4. Kewujudan parti-parti politik berhaluan kiri telah menyemarakkan lagi perkembangan gerakan nasionalisme di Tanah Melayu 3. Isi: 1. PKMM mewujudkan hubungan baik diantara semua kaum di Tanah Melayu 6. PUTERA telah mengemukakan perlembagaan rakyat yang mengandungi 10 perkara utama untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu dan kedaulatan raja-raja Melayu dan Bangsa Melayu Kesimpulan: 2.AWAS berfahaman sosialis dan berjuang bersama dengan pertubuhan berhaluan kiri yang lain untuk menentang British di Tanah Melayu. Selepas tamat Perang Dunia Keda kegiatan berpolitik di Tanah Melayu semakin berkembang pesat dengan pembentukan banyak parti politik baharu 2. PKMM memajukan ekonomi dan memberi peluang pendidikan kepada orang melayu 5. Pengenalan: 1.10. Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) ditubuhkan pada bulan Februari 1947. perjuangan parti-parti politik berhaluan kiri di Tanah Melayu bertujuan untuk mencapai kemerdekaaan . Terangkan perjuangan parti-parti politik berhaluan kiri di Tanah Melayu dari tahun 1945 hingga 1947. Angkatan Pemuda Insaf (API) ditubuhkan pada tahun 1946 menggunakan slogan “Merdeka dengan darah”. Pakatan ini juga menentang pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 11. Memberi sokongan terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan 7. Angkatan Wanita Sedar (AWAS) ditubuhkan di Perak pada tahun1946 dipimpin oleh Sawiyah bt. Parti Kebangsaan Melayu Malaya ditubuhkan pada 17 Oktober 1945 di Perak dengan nama asalnya Parti Sosialis 2. Parti-parti politik berhaluan kiri berideologikan sosialis dan komunis. PKMM dipimpin oleh Ahmad Boestamam dan Mokhtaruddin Lasso 3.

daerah dan juga negeri c.Perak. perjuangan parti politik berhaluan kiri kurang mendapat sambutan daripada penduduk Tanah Melayu kerana corak perjuangan berbentuk radikal 1.Dewan Undangan Negeri yang ditubuhkan adalah adalah berkonsepkan perwakilan rakyat e. Sabah dan Sarawak digelar Yang Dipertua Negeri c) Perlembagaan 7. · ketua negeri Perlis digelar raja · ketua negeri Kedah. keutuhan negara dan tumpuan taat setia rakyat b) Ketua Negeri 6. baginda ialah raja berpelembagaan yang tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia 5. perlembagaan ialah rang undang-undang dasar tertinggi yang .Sarawak dan Sabah 2. pemerintahan di Malaysia adalah berteraskan prinsip demokrasi berparlimen 2.Selangor.3. pembentukan parlimen bermula di Malaysia dengan penubuhan Majlis Mesyuarat Negeri di Perak pada tahun 1877 f. sistem demokrasi berparlimen di Malaysia hari ini adalah berdasarkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 g. sistem demokrasi berparlimen juga diamalkan dalam pemerintahan raja berkuasa mutlak d.Kerajaan Persekutuan Malaysia ditubuhkan dan mengandungi Tanah Melayu.masyarakat. setiap negeri mempunyai ketua dengan gelaran pelbagai. Perkembangan pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia (8M) a. Ciri-ciri kerajaan demokrasi berparlimen (12M) a) Raja Berperlembagaan 3. pada 16 September 1963. Terangkan perkembangan pemerintahan demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia dan jelaskan ciri-ciri kerajaan tersebut Pendahuluan 1. baginda merupakan lambang perpaduan.Singapura. mengamalkan dasar-dasar tidak bekerjasama dengan British 4.Terengganu dan Johor digelar sultan · Ketua Negeri Sembilan digelar. semasa penjajahan British pula.Melaka.Kelantan. amalan demokrasi telah lama wujud dalam masyarakat Melayu tradisional b. ketua Negara Malaysia ialah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Di Pertuan Agung 4. Perlembagaan Persekutuan Malaysia berasaskan Perlembagaan Tanah Melayu 1957 8. pemerintahan kerajaan Malaysia adalah ditentukan oleh rakyat melalui pilihanraya selaras dengan konsep demokrasi yang bermakna kebebasan bersuara atau suara rakyat Isi 1. prinsip demokrasi dapat dilihat dalam Adat Perpatih yang mengamalkan prinsip muafakat keluarga. Yang Dipertuan · Ketua Negeri Pulau Pinang.

· demokrasi berparlimen dapat menjamin hak dan kepentingan rakyat.menstabilkan undang-undang. pendidikan. kesihatan dan kewangan Kesimpulan · sistem pemerintahan demokrasi berparlimen yang diamalkan di Negara kita menunjukkan corak kerajaan yang dipilih mengikut kehendak rakyat.namun Kerajaan Negeri juga mempunyai keistimewaan tersendiri dan tetap terpelihara identitinya Isi . setiap negeri mempunyai Perlembagaan Negeri d) Parlimen · kuasa tertinggi dan lambang demokrasi Negara · badan perundangan yang menggubal rang undang-undang Persekutuan · Malaysia · terdiri daripada Yang Di Pertuan Agung.hal-ehwal luar negeri. tujuan perlembagaan untuk menentukan corak pemerintahan. menentukan corak pemerintahan sesebuah negara 10. pembahagian kuasa.isi Penting .9. memelihara kepentingan rakyat dan menentukan tanggungjawab rakyat terhadap Negara 11. Dewan rakyat dan Dewan Negara · berfungsi membuat undang-undang pertahanan. 2.keselamatan Negara. Huraikan perbezaan antara sistem pentadbiran kerajaan pusat dan kerajaan negeri sehingga tahun 1963 Pendahuluan (3M) Malaysia merupakan sebuah Negara persekutuan yang terdiri daripada Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri Kerajaan Pusat adalah lebih kuat daripada Kerajaan Negeri.

perkapalan.pelayaran dan perikanan serta berkenaan orang asli Kerajaan Negeri (10M) a) Sultan/YDP Negeri sultan adalah ketua di peringkat negeri.pendidikan.pertahanan keselamatan buruh dan sosial.JKR.perhubungan dan pengangkutan.Kerajaan Pusat a) YDPA merupakan ketua di peringkat pusat melantik Perdana Menteri daripada ahli Dewan Rakyat yang difikirkan mendapat kepercayaan dan sokongan ahli dewan itu jemaah menteri pula akan menasihati YDPA atas semua perkara berkenaan pemerintahan.Jawatan juga dipegang secara bergilir-gilir di kalangan raja Melayu dan bukannya diperturunkan mengikut keturunan b)Perdana Menteri dilantik oleh YDPA merupakan penasihat kepada YDPA berkenaan pemerintahan dan harus sentiasa memberitahu YDPA apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah menjadi tempat menteri mengadukan masalah atau sebarang pertikaian yang timbul antara kementerian c) Kementerian menjalankan segala perkara yang diputuskan oleh kerajaan Persekutuan diketuai oleh seorang menteri dan dibantu oleh seorang pegawai setiausaha kakitangan kerajaan akan turut membantu menjalankan kerja-kerja pentadbiran d)Bidang kuasa Kerajaan Persekutuan mempunyai bidang kuasa dalam hal ehwal luar negeri.keselamatan dalam negeri.kewangan.merangka dan menetapkan apa yang dibuat oleh kerajaan setelah dipersetujui oleh parlimen jawatan YDPA dipegang lima tahun oleh setiap raja yang dipilih untuk memegang jawatan ini.manakala negeri yang tidak mempunyai sultan diketuai oleh YDP Negeri sultan mewarisi takhta secara turun temurun dan memerintah sepanjang hayat baginda menjadi ketua agama islam negeri masing-masing kecuali P.ketua agama Islam di negeri itu ialah YDPA sultan tidak lagi menjadi pengerusi atau ahli majlis mesyuarat kerajaan dan tempat beliau digantikan oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri b)Menteri Besar dilantik oleh raja daripada ahli2 DUN yang diiktiraf oleh baginda biasanya ketua parti yang teramai pengikutnya di dalam dewan itu yang akan dipilih menjadi Menteri Besar .Pinang dan Melaka.

JJelaskan perbezaan di antara Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Perlembagaan Malayan Union 1946 Pendahuluan 1.pertanian.jabatan ukur tanah.undang2 islam. British memperkenalkan satu perlembagaan baru untuk Tanah Melayu iaitu perlembagaan Malayan Union 2. Selepas pendudukan Jepun.c)Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ahli terdiri daripada wakil rakyat yang dipilih melalui pilihanraya diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri ahli Majlis yang lain akan dilantik oleh sultan atas nasihat menteri besar d)Bidang Kuasa kerajaan negeri mempunyai bidang kuasa dalam kerajaan tempatan. Pengenalan Malayan Union mendapat tentangan hebat daripada orang Melayu yang tidak puas hati berkenaan pemberian kerakyatan yang terlalu longgar 3.kastam tempatan dan pelabuhan Kesimpulan (2M) pembahagian kuasa menyebabkan tidak berlakunya pertindihan kuasa di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri seterusnya memantapkan lagi pentadbiran Negara (mana-mana yang sesuai) 3.perkhidmatan tempatan.perhutanan. British membentuk jawatankuasa untuk menggubal perlembagaan baru untuk memenuhi tuntutan orang melayu Isi Perlembagaaan Persekutuan Tanah Melayu mempunyai perbezaan dalam beberapa aspek penting berbanding Perlembagaan Malayan union iaitu:- .

Kedudukan Raja-raja Melayu Malayan Union · Kuasa sultan tidak dihapuskan tetapi sultan tidak mempunyai sebarang kuasa dalam kerajaan Malayan Union kerana Gabenor British berkuasa penuh · Kuasa sultan terhad dalam bidang agama tetapi pengerusi majlis agama masih gabenor PTM · kedudukan sultan dalam Persekutuan Tanah Melayu dipulihkan seperti sebelum perang · Sultan berkuasa memerintah dengan dibantu Majlis Mesyuarat Kerja dan Dewan Perundangan Negeri · Sultan akan mengesahkan dan meluluskan mana-mana undang-undang yang gagal diluluskan Dewan Perundangan Negeri 4. PTM · Persekutuan Tanah Melayu mengarah kepada pembentukan kerajaan Persekutuan · Kerajaan pusat berkuasa ke atas semua negeri dalam Persekutuan · Kerajaan negeri mempunyai bidang kuasa dalam bidang tertentu yang diiktiraf · Kedudukan sultan terpelihara 3.negeri-negeri mengekalkan MMN masing-masing yang . Malayan Union · Malayan Union merupakan sebuah kerajaan yang bercorak gabungan atau Union · Ciri utama ialah memansuhkan kewujudan kerajaan-kerajaan negeri di bawah kuasa sultan Melayu · Negeri-negeri disatukan sebagai sebuah Union di bawah kuasa seorang Gabenor British b.1. Jawatankuasa penggubal a. Majlis-majlis mesyuarat Malayan Union · Gabenor akan memerintah dengan bantuan MMK dan Majlis Perundangan · gabenor mempunyai kuasa pembatal. Konsep Union dan Persekutuan a. PTM · Dirangka berdasarkan kecaman dan kritikan orang Melayu terhadap perlembagaan Malayan Union · Jawatankuasa Kerja ditubuhkan pada 25 Julai 1946 · Ahli Jawatankuasa kerja terdiri daripada 4 orang wakil Raja-raja Melayu. Malayan Union · Perlembagaan Malayan Union digubal oleh kerajaan British di pejabat Tanah Jajahan London. 2 wakil UMNO dan 6 orang pegawai kanan British 2. digubal semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu · AJK The Malayan Planning Unit (MPU) dipertanggungjawabkan merangka perlembagaan Malayan Union terdiri daripada orang-orang British · MPU tidak mendapatkan pandangan penduduk Tanah melayu semasa merangka asas dan melengkapkan perlembagaan Malayan Union b.

pertaniandan tanah · Malayan Union menafikan tuntutan pengagihan kuasa yang diperjuangkan semenjak tahun 1920-an.berfungsi untuk menguruskan kerajaan tempatan · majlis ini diletakkan di bawah kawalan terus kerajaan pusat PTM · kuasa pemerintahan di bawah pesuruhjaya Tinggi yang dibantu majlis Perundangan Persekutuan · Kerajaan Persekutuan menguruskan hal berkaitan pertahanan. Malayan Union berjalan hanya daripada 1 April 1946-1 Januari 1948 sahaja Persekutuan Tanah Melayu soal kewarganegaraan diberi perhatian mendalam.Perlembagaan MU menukarkan status negeri-negeri Melayu daripada tanah naungan kepada Tanah Jajahan Sultan-sultan kehilangan kedaulatan kepada mahkota British yang diwakili oleh gabenor yang mentadbir dan memerintah MU PTM · negeri-negeri Melayu adalah dianggap negeri naungan · kerajaan negeri dan sultan diberi kembali kuasa dalam bidang tersebutseperti agama dan tanah · percubaan British dalam usaha desentralisasi dahulu kini berjaya dan menamatkan pentadbiran yang berbeza-beza antara negeri-negeri di Tanah Melayu 6. syarat-syarat telah diperketatkan mereka yang ingin memohon kerakyatan juga mesti memenuhi syarat yang ditentukan hak dan kedudukan orang melayu terpelihara Kesimpulan penghapusan Malayan Union dan penubuhan Persekutuan Tanah melayu 1948 merupakan kejayaan perjuangan UMNO yang unggul . Kewarganegaraan Malayan Union · mencadangkan pemberian kerakyatan yang amat liberal kepada orang bukan Melayu · prinsip jus soli ( hak kewarganegaraan yang sama rata bagi semua orang tanpa mengira bangsa atau keturunan) · hak dan kedudukan orang melayu akan berakhir · mendapat tentangan hebat orang melayu.perdagangan.perhubungan awam · Sultan berkuasa memerintah dengan bantuan MMk dan MPN di peringkat negeri · Kerajaan negeri berkuasa ke atas kerajaan tempatan. sebaliknya kerajaan persekutuan menjelaskan dan menyempurnakan beberapa aspek pengagihan kuasa. Taraf Tanah Melayu Malayan Union . 5.agama. kehakiman.

4. baginda boleh merujuknya kepada parlimen untuk dibincangkan semula. Jawatan dipegang selama lima tahun secara bergilir-gilir setelah dipilih oleh Majlis Raja-raja mengikut peraturan yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia. 3. Baginda ketua Negara yang ditaati rakyat tanpa mengira bangsa dan agama 4. Jawatan Yang di-Pertuan Agung diwujudkan selepas kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957 2. Sarawak. wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan. Menjadi ketua agama Islam bagi negeri-negeri tidak beraja seperti Pulau Pinang. Kuasa mengiktiraf undang-undang yang telah diluluskan oleh Parlimen. 1. YDPA merupakan Ketua Angkatan Tentera Malaysia yang berkuasa tentang hukuman dan pemgampunan yang dijalankan di dalam mahkamah Tentera. Isi – isi penting. YDPA lambang kedaulatan dan ketinggian kuasa Negara 3. YDPA lambang kedaulatan dan perpaduan rakyat Malaysia. . Bincangkan peranan Yang Dipertuan Agong dalam sistem pentadbiran dan pemerintahan sehingga tahun 1963 Pendahuluan 1. Sabah. Wilayah persekutuan dan negeri baginda sendiri 4. Sekiranya baginda tidak bersetuju dengan rang undang-undang yang diluluskan parlimen. Baginda mesti mengiktiraf undang-undang baru yang telah diluluskan parlimen dalam tempoh 30 hari selepas mendapat kelulusan parlimen. 2.

manakala di Sabah dan Sarawak pula berasingan c. Terangkan peranan Suruhanjaya Pilihanraya dalam mengendalikan proses pilihanraya di Malaysia Pendahuluan (3M) 1.Pilihanraya akan diadakan dalam tempoh 60 hari di semenanjung. Melantik Perdana Menteri..manakala di Sabah dan Sarawak dalam tempoh 90 hari kekosongan . 8. YDPA menganugerahkan pingat penghormatan kepada orang yang telah berjaya atau banyak berjasa kepada Negara. YDPA bertanggungjawab mentauliahkan duta-duta ke luar Negara dan menerima tauliah duta-duta asing. YDPA ketua Negara berperanan dan bertanggungjawab di dalam dan luar Negara. jemaah menteri.perletakan atau perlucutan jawatan untuk satu-satu kawasan parlimen atau DUN. pilihanraya merupakan salah satu ciri penting dalam amalan Negara demokrasi berparlimen 2. hakim dan jemaah menteri. Bertanggungjawab menyambut tetamu luar negarayang setaraf dengan baginda seperti Ratu England atau Maharaja Akihito. ketua polis Negara dan pengerusi suruhanjaya 5. YDPA berkuasa memanggil. 7. 10.pilihanraya diadakan 5 tahun sekali bagi memilih calon yang layak untuk memegang jawatan dalam pentadbiran 3. Di Malaysia. pilihanraya umum dijalankan untuk memilih ahli dewan rakyat dan DUN b. Namun dalam menjalankan kuasa eksekutif.peguam Negara. pilihanraya kecil akan dilaksanakan apabila berlaku kekosongan di luar musim seperti jika berlakunya kematian. Bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa masyarakat melayu dan kaum bumiputera di Sabah dan Sarawak. Mengendalikan pilihanraya umum dan pilihanraya kecil a. YDPA bertanggungjawab mengistiharkan perintah darurat untuk keselamatan rakyat atas nasihat Perdana Menteri. Baginda boleh memberi ucapan dalam Dewan Negara dan Dewan Rakyat.di semenanjung biasanya dijalankan serentak. 2. pilihanraya boleh diadakan serentak atau secara berasingan. baginda perlu mendapat nasihat Perdana Menteri atau cabinet sepeerti melucutkan jawatan dan melantik hakim. 9. Kesimpulan(2m) 1. menangguh dan membubarkan parlimen. Suruhanjaya Pilihanraya merupakan badan yang bertanggungjawab untuk mengendalikan proses pilihanraya di Malaysia Isi(20M) 1.5. 6.

Bagi kawasan parlimen. Pengenalan sistem residen menjelang akhir abad ke 19 telah membawa perubahan dalam bidang ekonomi. Menentukan kelayakan calon dalam perkara 119 perlembagaan persekutuan calon mestilah warganegara berumur 21 tahun ke atas bermastautin tetap di Malaysia sempurna akal tidak muflis tidak memegang jawatan kerajaan tidak disabitkan dengan sesuatu kesalahan oleh mahkamah 5. British mengubah sistem ekonomi tradisional kepada ekonomi moden Isi (20M) 1.bilangan ahli DUN yang mewakili kawasan mereka tidak sama antara satu negeri dengan negeri yang lain 4.jumlah kawasan pilihanraya berubah mengikut keputusan semasa. Menyemak dan Mendaftar pemilih a. terangkan faktor-faktor yang membawa kepada perubahan ekonomi moden itu dan huraikan kesan-kesannya sebelum merdeka Pengenalan (3M) 1. menentukan kelayakan umur pengundi b.parti2 yang menang diarah membentuk kerajaan samada di peringkat pusat atau negeri Kesimpulan Suruhanjaya pilihanraya merupakan sebuah badan bebas yang bertanggungjawab untuk mengendalikan pilihanraya di Malaysia dengan telus dan amanah 6. 3. Menyemak dan mendaftar kawasan pilihanraya semakan dibuat mengikut persempadanan pilihanraya samada untuk parlimen atau negeri. Faktor – faktor.Tempoh berkempen berbeza antara satu pilihanraya dengan pilihanray yang lain selepas pengundian dan pengiraan undi selesai. Berdasarkan penyataan ini. British secara beransur-ansur mengubah sistem ekonomi tradisioanal kepada kegiatan ekonomi moden. menentukan pusat pengundi c. Sistem ekonomi tradisional bercorak sara diri merupakan ekonomi di Tanah Melayu sebelum campur tangan British 2. Keamanan yang telah berjaya dipulihkan telah mewujudkan satu suasana ekonomi Tanah Melayu yang berkembang pesat . menyediakan senarai semakan pengundi 3. Menggubal peraturan-peraturan pilihanraya di antara peraturan yang ditetapkan seperti sebelum hari mengundi calon-calon yang bertanding dibenarkan untuk berkempen.manakala bagi negeri pula.2.

Kesan : a. Dasar pentadbiran British yang berasaskan amalan pecah dan perintah telah menwujudkan pengasingan penempatan bagi ketiga-tiga kaum g. Kemudahan bekalan air dan elektrik disediakan dengan sebahagian besarnya tertumpu ke kawasan yang hampir dengan pusat perusahaan c. British membiarkan orang melayu terus kekal dalam kegiatan ekonomi tradisional f. Pembangunan infrastruktur yang terbatas pada kawasan yang terdapat kedua-dua komoditi menyebabkan wujud pembangunan ekonomi yang tidak seimbang antara negeri dengan wilayah d. Jalan raya dan jalan keretapi dibina untuk menghubungkan ladang getah dan lombong bijih timah dengan kawasan pelabuhan supaya bahan mentah dapat diangkut keluar dengan mudah b. Sebahagian besar kekayaan dikuasai oleh para pemodal British dan kaum bukan Melayu e. Perbezaan fungsi ekonomi i.British membawa masuk pelaburan asing untuk dilaburkan dalam sektor perlombongan dan peladangan bagi tujuan eksport Revolusi Perindustrian – keperluan untk mendapatkan bahan mentah oleh negara perindustrian di barat Penggunaan kapal wap – mengurangkan masa pelayaran Pembukaan Terusan Suez – memendekkan masa dan jarak pelayaran Kedudukan Tanah Melayu yang kaya dengan bahan mentah mendorong kuasa-kuasa barat terutama British memberi tumpuan kepada Tanah Melayu Sultan dan para pembesar bersedia menerima pengaruh dan teknologi luar Kemasukan tenaga buruh secara besar-besaran terutamanya dari negara China dan India untuk bekerja di sektor perlombongan dan peladangan 2. Jurang kemiskinan yang luas Kesimpulan (2M) Selepas merdeka kerajaan menggubal pelbagai dasar bertujuan memperbaiki kedudukan ekonomi yang tidak seimbang di samping membentuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum . Kewujudan masyarakat majmuk dan kepelbagaaian budaya di Tanah Melayu h.

Peraturan Getah Antarabangsa 1934 memperkenalkan kuota eksport bagi setiap negara anggota dan menghalang negara anggota . Terangkan kesan-kesan kemelesetan ekonomi dunia pada sekitar tahun 1921 dan 1932 terhadap perusahaan getah di Tanah Melayu.7. Rancangan Cuti Menoreh Mei 1930 Gagal kerana pekebun kecil masih meneruskan kerja-kerja menoreh. penumpuan diberikan kepada perusahaan getah Ketidak pelbagaian ekonomi yang ada menyebabkan apabila kemelesetan ekonomi melanda dunia sekitar tahun 1921 dan 1932. Sejarah perkembangan getah di Tanah Melayu tidak secara berterusan mengalami zaman mewah tetapi juga menempuh zaman kesukaran dan kemelesetan. Pengenalan Dasar dan perhatian pentadbiran British di Tanah Melayu lebih tertumpu kepada perkembangan ekonomi moden yang membawa keuntungan besar kepada mereka Selain bijih timah. Bilangan pekerja di lading-ladang getah dikurangkan dan upah mereka yang tidak diberhentikan juga diturunkan 3. ekonomi Tanah Melayu terjejas teruk Isi Selepas tahun 1920 harga getah tidak begitu stabil dan sentiasa berlaku naik turun Stok simpanan yang berlebihan dan harga yang merosot menyebabkan kerajaan British merangka skim sekatan : 1. Rancangan Sekatan Getah Stevenson 1922 mengenakan sekatan kepada pengeluaran getah tujuannya untuk meningkatkan harga dan menstabilkan harga pada 54 sen sepaun dengan mengenakan kuota sebanyak 60% daripada jumlah pengeluaran pada tahun 1920 Pengeluaran dikawal dengan mengurangkan hari menoreh dan pengenalan sistem kupon bagi menentukan jumlah jualan getah oleh pekebun kecil Rancangan sekatan ini tidak berjaya kerana tidak disertai oleh negara pengeluar terbesar lain iaitu Hindia Timur Belanda (Indonesia) Pengeluaran Indonesia yang bertambah merugikan perusahaan peladangan getah di Tanah Melayu Akibat kegagalan usaha ini Rancangan Sekatan Stevenson dibatalkan pada tahun 1928 2.

harapan untuk memulihkan harga getah dalam tempoh masa yang singkat terus musnah Amerika Syarikat memperkenalkan getah tiruan menjadi satu ancaman baru kepada perusahaan getah .menambahkan keluasan tanah yang sedia ada untuk tanaman getah sepanjang tempoh sekatan itu harga getah bertambah baik dan meningkat dari 20 sen sepaun pada tahun 1935 kepada 43 sen sepaun pada tahun 1937 kejayaan ini dicapai kerana hampir semua negara anggota mematuhi peraturan yang ditetapkan menjelang tahun 1937 beberapa buah syarikat getah mula memperoleh keuntungan semula Kesimpulan Selepas Perang Dunia Ke 2 dan pendudukan Jepun di Tanah Melayu.

pertumbuhan bandar d. Jalan raya utama menghubungkan K Lumpur – Kuantan (1899) e. menghubungkan ibu negeri dengan ibu negeri yang lain. c. Jalan keretapi dibina untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan dengan perlombongan b. f. terdapat faktor-faktor lain yang mendorong kemajuan sistem pengangkutan di Tanah Melayu 2. jalan-jalan kecil dalam hutan dan juga lorong-lorong kecil yang dijadikan laluan kereta lembu Isi 1. Contohnya tahun 1880 an. Contohnya sebelum jalan keretapi dibina. melicinkan pentadbiran b. Kemajuan dalam sistem pengangkutan telah membawa kepada kepesatan ekonomi diTanah Melayu yang hanya menguntungkan pihak British. Seremban – Port Dickson c. Perusahaan bijih timah dan getah (6M) a. selain perkembangan bijih timah dan getah. Faktor-faktor lain (14M) a. Kaedah perhubungan biasa ialah melalui sungai-sungai. motokar mula diperkenalkan di Tanah Melayu (1902) e. Sejauh manakah kemajuan dalam sistem pengangkutan di Tanah Melayu didorong oleh perusahaan bijih timah dan getah. Jalan raya dibina untuk menghubungkan kawasan bijih timah dan getah ke pelabuhan d. K Lumpur – Rawang. Perak dan Selangor memperuntukkan hampir 50 % daripada keseluruhan belanjawan negeri untuk memajukan sistem perhubungan. perjalanan dari Klang ke Kuala Lumpur mengambil masa tiga hari berbanding hanya 95 minit sahaja selepas perkhidmatan keretapi diperkenalkan.8. jarak dan masa perjalanan juga dapat disingkatkan. Contohnya pembinaan jalan raya dari Johor Bahru di selatan ke sempadan Negara Thai di utara. Pengenalan 1. memudahkan bahan makanan dan peralatan melombong dibawa masuk g. sebelum British campur tangan di Tanah Melayu. Jalan keretapi pertama dibina menghubungkan Taiping-Port Weld. mengangkut hasil-hasil pertanian dan perlombongan yang lain f. sistem pengangkutan dan perhubungan di Tanah Melayu hampir tidak wujud 2. Kemajuan dalam kegiatan perlombongan menyebabkan lebih banyak jalan raya dibina. 2. Kesimpulan (2M) 1. .

Sek. Pengenalan (3M) Pada umumnya. Sistem pendidikan semasa penjajahan British Terbahagi kepada dua corak iaitu sekolah agama dan sekolah vernakular a) Sekolah agama madrasah pembukaan sekolah Inggeris dianggap sebagai ancaman kepada agama Islam dan budaya Melayu Tokoh-tokoh dari Kaum Muda mempelopori pembukaan sekolah ini untuk bersaing dgn sekolah Inggeris dan vernakular Melayu Mempunyai susunan dan organisasi lebih bersistematik berbanding sekolah pondok Penubuhan sekolah berlaku dgn pesat antara 1920 hingga 1940. Kedah (1933). dan India serta sekolah agama. buku teks.Mel. Cina.Bahasa Melayu (Jawi).9. P. Ilmu Alam.Gelugur (1821).Bayan Lepas P. Contoh. menulis dan mengira Buku dan sukatan pelajaran serta bahasa pengantar dibawa dari India Terbatas setakat sekolah rendah sahaja dan memakan masa 6 tahun iaitu. b) Sekolah Vernakular (Melayu. Bincangkan perkembangan sistem pendidikan di Malaysia sejak dari zaman penjajahan hingga kini. terdapat 5 jenis pendidikan zaman penjajahan British iaitu sekolah Melayu. Madrasah Al Hadi Taib. Al-Ma’hadil Mahmud. tahun asas selama setahun dan diikuti darjah satu hingga darjah lima Kebanyakkan dibuka di ladang getah dan selepas 1920-an berlaku pertambahan pesat bilangan sekolah Tamil (1925-235 buah sekolah) 1930-seorang Nazir Sekolah dilantik bagi menyelia dan mengawasi sekolah Tamil. kerajaan telah berusaha mewujudkan satu dasar pendidikan yang menjadi asas kepada pembentukan bangsa yang bersatu padu. Mulai 1901 menerima bantuan kewangan drpd kerajaan China Mula mndapat perhatian pihak Inggeris pada 1920 (mewajibkan sekolah vernakular Cina didaftarkan) dan diberi pembiayaan mulai 1923. Sistem pendidikan yang diamalkan pada masa kini telah mengalami banyak perubahan.Mel.Pinang(1855).dan 9 di Melaka(1858-1863) Sekolah Cina Kurikulum mengikut negara China. menulis dan mengira) Untuk melahirkan masyarakat petani lebih baik drpd ibu bapa mereka Contoh. menengah (3 thn) dan peringkat atas(3 thn) Sekolah Tamil Kurikulum asas kemahiran membaca. Al-Manshor. Cina dan Tamil) Sekolah Melayu Kurikulum. ‘sistem penjepunan’ telah cuba diterapkan dalam diri setiap rakyat Tanah Melayu Selepas merdeka. Sekolah Inggeris Kurikulum condong kepada negara England . Sek. Muar (1920). Semasa pendudukan Jepun. Matematik Asas. Guru-guru. Inggeris. 2 buah di Singapura iaitu di Kg. Ilmu Kesihatan. Isi (20M) 1. berkebun sebelah pagi manakala sebelah petang mempelajari Bahasa Arab dan al Quran Memberi pelajaran minimum (membaca. Pinang (1939). Gelam dan Teluk Belanga(1856). kurikulum dan bahasa perantaraan kesemuanya dari China Peringkat awal diusahakan secara persendirian dan dibiayai sendiri. Terdapat 3 peringkat: rendah(6 thn). Inggeris.

rohani. Galurkan usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam usaha untuk menyusun semula sistem pendidikan sejak merdeka sehingga tahun 1970an Pengenalan Semasa penjajahan British. Murid-murid keturunan Cina dan India dibenarkan mempelajari bahasa ibunda masing-masing jika terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajar Satu jenis sekolah menengah kebangsaan diwujudkan dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris wajib dipelajari. Penyata Razak 1956 Cadangan: sekolah rendah dibahagikan kpd 2 jenis iaitu Sekolah Rendah Kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sbg. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan bahasa yang wajib dipelajari di kedua-dua sekolah itu. Sistem pendidikan selepas merdeka (6M) matlamatnya untuk memupuk semangat perpaduan antara rakyat yang berbilang kaum sistem pendidikan kebangsaan yang seragam Penyata Razak 1956. Kepentingan dasar pendidikan yang bersepadu tidak dapat dinafikan menyumbangkan kepada usaha ke arah menyatupadukan masyarakat berbilang kaum dan membentuk identiti kebangsaan. usaha-usaha terus dilakukan untuk mengemas kini dan memperbaiki sistem pendidikan tinggalan penjajah. jasmani dan emosi berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Sistem pendidikan yang digubal selepas merdeka bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. J/Kuasa Penyemak Pelajaran 1962(Abdul Rahman Talib) Akta Pendidikan 1961 Kesimpulan Selepas merdeka. Penyata Razak diluluskan pada April 1957 sebagai Ordinan Pelajaran 1957 . 10. bahasa pengantar. 2. sistem pendidikan bercorak vernakular telah diwujudkan Selepas Perang Dunia Ke 2. Sistem pendidikan semasa pendudukan Jepun (4M) mata pelajaran matematik dan teknikal tanam semangat cinta akan negara dan pemerintah sistem penjepunan – menjepunkan orang Melayu 3.Hanya terhad kpd golongan tertentu sahaja (85% penuntutnya kaum Cina dan golongan Melayu pula dari golongan atasan) Terdapat 2 tahap – rendah dan menengah. bahasa pengantar dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsan menggunakan bahasa Cina dan Tamil sbg. Ordinan Pelajaran 1957. kerajaan British telah berusaha untuk membina semula sistem pendidikan di Tanah Melayu dan beberapa j/kuasa telah dibentuk. Isi (20M) 1.

Menyediakan peluang pendidikan asas selama 9 tahun di samping meluaskan pendidikan teknik dan vokasional Memperkenalkan pendidikan rendah mengikut KBSR yang berasaskan 3M Mempelbagaikan kemudahan pendidikan di peringkat universiti serta menggalakkkan kegiatan ko kurikulum Kesimpulan. Penyata Rahman Talib 1960 · Penyata Razak disemak semula pada 1957 dan dipengerusikan oleh Abd. Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979.2. Sistem pendidikan kebangsaan kini berasaskan pelbagai cadangan dan laporan beberapa jawatankuasa pendidikan yang ditubuhkan khas untuk mengkaji sistem persekolahan di Tanah Melayu .Talib (Menteri Pelajaran) · J/kuasa berpuas hati Penyata Razak dan membuat beberapa syor/cadangan Cadangan: Pelajaran rendah percuma selama sembilan tahun Kenaikan darjah secara automtik. Akta Pelajaran 1961 · Syor Rahman Talib digubal menjadi Akta Pelajaran 1961 Cadangan: Satu kurikulum yang sama untuk semua sekolah Bahasa melayu digunakan sepenuhnya di semua peringkat pengajian Kanak-kanak perlu mendapat pendidikan wajib di sekolah sehingga berumur 15 tahun 4. iaitu dari darjah 1 sehingga tingkatan 3 Peperiksaan penilaian sekolah rendah Peluasan pelajaran teknik dan vokasional Peralihan bahasa pengantar 3. Usaha awal kerajaan selepas merdeka merupakan satu cabaran yang besar untuk menyusun semula sistem pendidikan agar bercorak Tanah Melayu.Rahman Hj. Cadangan: Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utama Kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah.