D I S U S U N OLEH: Nama : fatin fahira Kelas : VIII.

I Tugas : agama

Pengertian Zuhud Dalam Islam A. Zuhud .

Tingkat Alim Muyaqqin yaitu orang yang tidak lagi memandang dunia ini mempunyai nilai. Meninggalkan keduniaan karena mengharap sesuatu yang bersifat keakheratan 3. Tingkat Mutahaqqiq yaitu orang yang bersikap tidak mau mengambil keuntungan pribadi dari harta benda duniawi karena ia tahu dunia ini tidak mendatangkan keuntungan baginya. Menurut istilah zuhud adalah berpaling dan meninggalkan sesuatu yang disayangi yang bersifat material atau kemewahan duniawi dengan mengharap dan menginginkan sesuatu wujud yang lebih baik dan bersifat spiritual atau kebahagiaan akherat. 3.Arti kata zuhud adalah tidak ingin kepada sesuatu dengan meninggalkannya. Meninggalkan sesuatu karena menginginkan sesuatu yang lebih baik dari padanya 2. Ada 3 tingkatan zuhud yaitu: 1. karena dunia hanya melalaikan orang dari mengingat Allah. Meninggalkan segala sesuatu selain Allah karena terlalu mencintai-Nya Dalam keterangan di atas dapat disimpulkan pandangan bahwa harta benda adalah se’suatu yang harus dihindari karena dianggap dapat memalingkan hati. dari mengingat tujuan perjalanan sufi yaitu Allah. 2. (menurut Abu Nasr As Sarraj At Tusi) Menurut AI Gazali membagi zuhud juga dalam tiga tingkatan yaitu: 1. Namun ada yang berpendapat bahwa zuhud bukan berarti semata-mata tidak mau memiliki harta benda dan tidak suka mengenyam nikmat . Tingkat Mubtadi’ (tingkat pemula) yaitu orang yang tidak memiliki sesuatu dan hatinya pun tidak ingin memilikinya.

Yang dimaksud sekadar permainan adalah sesuatu yang tiada bermanfaat dan melalaikan. perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. kering dan pada akhirnya mati. Allah berfirman. Demikianlah kenikmatan dunia. tetapi sebenarnya adalah kondisi mental yang tidak mau terpengaruh oleh harta dan kesenangan duniawi dalam mengabdikan diri kepada Allah. Ia menumbuhkan tanaman yang menghijau lalu kemudian berubah menjadi layu. Ayat ini juga menunjukkan bahwa dunia adalah perhiasan. bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Hal ini sebagaimana peringatan Allah tentang kehidupan dunia yang penuh dengan fatamorgana dan berbagai keindahan yang melalaikan dari hakikat kehidupan yang sebenarnya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Maka barangsiapa mengambil pelajaran dari permisalan yang disebutkan di atas. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaanNya. Al-Hadid: 20) Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. dan sekadar permainan. seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani.” (QS. kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Allah menyerupakan kehancuran dunia dan kefanaannya yang begitu cepat dengan hujan yang turun ke permukaan bumi. dan orang-orang yang terfitnah dengan dunia menjadikannya sebagai perhiasannya dan tempat untuk saling bermegah-megahan dengan kenikmatan yang ada padanya berupa anak-anak. dan agar jangan melupakan kehidupan akhirat yang hakiki setelah kematian. kedudukan dan yang lainnya sehingga lalai dan tidak beramal untuk akhiratnya. Kata zuhud sering disebut-sebut ketika kita mendengar nasehat dan seruan agar mengekang ketamakan terhadap dunia dan mengejar kenikmatannya yang fana dan pasti sirna. akan mengetahui bahwa dunia ibarat es yang semakin lama semakin mencair dan pada akhirnya akan hilang dan sirna. harta-benda. yang pasti pada saatnya akan punah dan binasa. batil.duniawi. “Ketahuilah. Sedangkan segala apa yang ada di sisi Allah .

maka akan timbul tekad yang kuat untuk menggapai kebahagian dunia akhirat. Ibnu al-Qayyim – bahwa zuhud adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat demi kehidupan akhirat. Makna secara bahasa: Zuhud menurut bahasa berarti berpaling dari sesuatu karena hinanya sesuatu tersebut dan karena (seseorang) tidak memerlukannya. Bagi seorang hamba yang zuhud. Apabila seseorang mengetahui dengan yakin akan perbedaan antara dunia dan akhirat dan dapat membandingkan keduanya. Abu Hazim az-Zahid pernah ditanya. dan akhirat itu lebih baik dan utama sebagaimana lebih indah dan kekalnya permata dibandingkan dengan es. sebagaimana sama saja di matamu antara orang yang memujimu dengan yang mencelamu dalam kebenaran.adalah lebih kekal. “Berupa apakah . Keadaanmu antara ketika tertimpa musibah dan tidak adalah sama saja. Di sini zuhud ditafsirkan dengan tiga perkara yang semuanya berkaitan dengan perbuatan hati: 1. akan tetapi zuhud di dunia adalah engkau lebih mempercayai apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Al-Hasan Al-Bashri menyatakan bahwa zuhud itu bukanlah mengharamkan yang halal atau menyia-nyiakan harta. Dalam bahasa Arab terdapat ungkapan “syaiun zahidun” yang berarti “sesuatu yang rendah dan hina”. Di sini akan disampaikan sebagian dari pendapat tersebut. Definisi Zuhud Banyak sekali penjelasan ulama tentang makna zuhud. Hal ini timbul dari keyakinannya yang kuat dan lurus terhadap kekuasaan Allah. Umumnya mengarah kepada makna yang hampir sama. Makna secara istilah: Ibnu Taimiyah mengatakan – sebagaimana dinukil oleh muridnya. apa yang ada di sisi Allah lebih dia percayai daripada apa yang ada di tangannya sendiri.

Para Shahabat. “Dua macam. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia secara total dan menjauhinya. “Engkau tidak takut miskin?” Beliau menjawab. bumi serta apa yang berada di antara keduanya. “(Mengapa) aku harus takut miskin. Ia jadikan dunia (hanya) di tangannya. Demikian juga Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Lihatlah Nabi. Semuanya ini tidaklah mengeluarkan mereka dari hakekat zuhud yang sebenarnya. kematian anak atau yang lainnya. teladan bagi orang-orang yang zuhud. Jadi. baik itu kehilangan harta. dan tidak pernah mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. juga mempunyai istri-istri dan harta kekayaan.hartamu?” Beliau menjawab. beliau mempunyai sembilan istri. Hal itu akan mendorongnya untuk meninggalkan kebenaran karena khawatir dicela atau dijauhi (oleh manusia). dan hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada kebenaran. sebagai seorang penguasa mempunyai kekuasaan yang luas sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur’an. Tingkatan Zuhud . Baginya orang yang memuji atau yang mencelanya ketika ia berada di atas kebenaran adalah sama saja. yaitu dengan keluarnya rasa cinta dan ketamakan terhadap dunia dari hati seorang hamba.” 2. Karena kalau seseorang menganggap dunia itu besar. sedangkan Rabb-ku adalah pemilik langit. apabila seorang hamba telah menganggap sama kedudukan antara orang yang memuji atau yang mencelanya. Hakekat zuhud itu berada di dalam hati. Hal ini juga timbul karena keyakinannya yang sempurna kepada Allah. atau bisa jadi dia melakukan kebatilan karena mengharapkan pujian. Apabila terkena musibah. yang di antara mereka ada yang kaya raya.” Kemudian beliau ditanya lagi. dia lebih mengharapkan pahala karenanya daripada mengharapkan kembalinya harta atau anaknya tersebut. 3. berarti menunjukkan bahwa kedudukan makhluk di hatinya adalah rendah. Aku tidak pernah takut miskin karena percaya kepada Allah. maka dia akan lebih memilih pujian daripada celaan. sementara hatinya dipenuhi rasa cinta kepada Allah dan akhirat.

Anjing di sini diumpamakan sebagai syaitan yang berdiri di depan pintu (kerajaan/surga) Allah. sementara pintu tersebut dalam keadaan terbuka. terhalangi oleh anjing yang menjaga pintu. Keimanan yang kuat dan selalu ingat bagaimana ia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat guna mempertanggung-jawabkan segala amalnya. yang menghalangi manusia untuk masuk ke dalamnya. 3. sementara ia menghendaki (dunia tersebut).Ada beberapa tingkatan zuhud sesuai dengan keadaan setiap orang yang melakukannya. Ia tidak melihat bahwa dirinya meninggalkan sesuatu apapun. bagaikan orang yang meninggalkan uang satu dirham untuk mendapatkan uang dua dirham (maksudnya balasan akhirat itu lebih besar daripada balasan dunia). hati condong kepadanya dan selalu menoleh ke arahnya. . Dan ia meninggalkan dunia tersebut (untuk akhirat). kemudian meninggalkannya dan merasa cukup dengan hidup sederhana. Berusaha untuk hidup zuhud di dunia. lalu ia melemparkan sepotong roti ke arah anjing tersebut sehingga membuat anjing tersebut sibuk (dengan roti tadi). dan ia pun dapat masuk (ke istana) untuk menemui sang Raja dan mendapatkan kedekatan darinya. akan tetapi ia berusaha melawan dan mencegahnya. yang tampak ataupun yang tersembunyi. Hal-Hal yang Mendorong untuk Hidup Zuhud 1. Orang seperti ini bagaikan seseorang yang hendak masuk ke istana raja. Adapun roti diumpamakan sebagai dunia. meskipun ada kecenderungan kepadanya. Hal itu akan membuat kecintaannya terhadap dunia dan kelezatannya menjadi hilang dalam hatinya. maka barangsiapa meninggalkannya niscaya akan memperoleh kedekatan dari Allah. 2. Ingat! betapa dahsyatnya peristiwa datangnya hari kiamat kelak. yaitu: 1. karena di matanya dunia itu rendah dan hina. Orang yang meninggalkan dunia dengan suka rela. yang besar maupun yang kecil. Orang yang zuhud dan meninggalkan dunia dengan hati yang lapang.

sebagaimana dalam firman-Nya.” (QS. An-Naaziat: 37-39) Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman. Dunia hanya akan didapatkan dengan susah payah dan kerja keras. “Adapun orang yang melampaui batas. Dunia hanyalah tipu daya. dimana dia akan ditanya tentang kenikmatan dunia yang telah ia peroleh. 3. At-Takaatsur: 6) Perasaan seperti ini akan mendorong seorang hamba untuk hidup zuhud. dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.2.” (QS. Merasakan bahwa dunia itu membuat hati terganggu dalam berhubungan dengan Allah. . baik dari Al-Qur’an maupun as-Sunnah. menerima takdir Allah dengan tulus dan sabar. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. dan membuat seseorang merasa jauh dari kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. “Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megahmegahkan di dunia itu). Berbeda halnya jika menyibukkan diri dengan berbagai macam ibadah. sebagaimana firman Allah. ditambah akan menerima balasan di akhirat. mengorbankan tenaga dan pikiran yang sangat banyak. maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya). dan kadang-kadang terpaksa harus bergaul dengan orangorang yang berperangai jahat dan buruk. “Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi. permainaan dan kesia-siaan belaka. Al-A’laa: 16-17) Semua dalil-dalil.” (QS. Merenungkan ayat-ayat Al-Qur’an yang banyak menyebutkan tentang kehinaan dan kerendahan dunia serta kenikmatannya yang menipu (manusia). Dua hal di atas jelas berbeda dan (setiap orang) tentu akan memilih yang lebih baik dan kekal. 4. jiwa menjadi tentram dan hati merasa sejuk. mendorong seorang yang beriman untuk tidak terlalu bergantung kepada dunia dan lebih mengharapkan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Allah mencela orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia yang fana ini daripada kehidupan akhirat.

meninggalkan sesuatu yang merupakan kebutuhannya seperti makan dan minum. lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Katakanlah. Al-Baqarah: 217) . orang-orang kafir dan orang-orang jahat mampu menguasai negeri mereka dikarenakan meninggalkan jihad dan amar ma’ruf -tanpa ada maslahat yang nyata-. Yang paling berguna bagi seorang hamba adalah mengikhlaskan seluruh amalnya karena Allah.Zuhud yang Bermanfaat dan Sesuai Dengan Syariat Zuhud yang disyariatkan dan bermanfaat bagi orang yang menjalaninya adalah zuhud yang dicintai oleh Allah dan rasul-Nya. meninggalkan amar ma’ruf nahi munkar. ‘Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. menjalankan ketaatan kepada-Nya dan kepada rasul-Nya. Orang yang tidak memperhatikan segala yang dicintai dan dibenci oleh Allah dan rasul-Nya akan banyak menyia-nyiakan kewajiban dan jatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Allah berfirman. Pada akhirnya. Sehingga berpaling dari sesuatu yang bermanfaat merupakan kejahilan dan kesesatan sebagaimana sabda Nabi. tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah. “Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. maka termasuk salah satu jenis ibadah dan ketaatan. (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya. kafir kepada Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Adapun sesuatu yang memberi manfaat bagi kehidupan akhirat dan membantu untuk menggapainya.” (HR. “Carilah apa yang bermanfaat bagi dirimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. memakan sesuatu yang dapat merusak akalnya sehingga tidak mampu menjalankan kewajiban. Dan semua yang menghalangi hal ini adalah perkara yang mendatangkan kemudharatan dan tidak bermanfaat. 4816) Yang bermanfaat bagi seorang hamba adalah beribadah kepada Allah.’” (QS. Muslim hadits no. meningalkan jihad di jalan Allah karena dianggap mengganggu dan merugikan orang lain. yaitu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat demi menggapai kehidupan akhirat.

Manusia lebih sempurna dari hewan. karena hewan tersebut pasti akan mati.” (HR. “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Yang dilarang oleh Nabi adalah menyiksanya dan tidak menunaikan hak-haknya yang telah tetapkan oleh Allah. dan suatu kebaikan tidak mungkin bisa sempurna untuk manusia kecuali dengan memanfaatkannya. dijadikan sebagai kendaraan atau yang lainya. bunuhlah dengan baik. dan memberi kesempatan bagi musuh-musuh Islam untuk menguasai mereka. Orang seperti ini adalah jahil. membuat agama menjadi buruk dan hilang nilai-nilai kebaikannya yang diridhai oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya. menghancurkan peradaban. dan jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan baik. Disembelihnya hewan tersebut untuk kepentingan manusia adalah lebih baik daripada mati tanpa mendatangkan manfaat bagi seorang pun. Berikut ini beberapa perkataan para penyeru zuhud yang menyelisihi petunjuk Nabi. menjauhkan manusia dari agama Allah. merendahkan kemuliaan seseorang serta menjadikan seorang hamba menyembah kepada selain Allah. Sehingga menghindari keburukan yang lebih besar dengan melakukan keburukan yang lebih ringan adalah lebih diutamakan. maka jikalau kalian membunuh. 3615) Zuhud yang Bid’ah dan Menyelisihi Syari’at Zuhud yang menyelisihi Sunnah tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. . walaupun membunuh jiwa itu merupakan keburukan.Allah menjelaskan dalam ayat ini. Karena ia menganiaya hati dan membutakannya. akan tetapi fitnah yang ditimbulkan oleh kekufuran. hendaklah salah seorang diantara kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. kezaliman dan berkuasanya mereka (orang-orang kafir) lebih berbahaya dari membunuh jiwa. Seumpama orang yang tidak mau menyembelih hewan dengan dalih bahwa perbuatan tersebut termasuk aniaya terhadap hewan. baik untuk dimakan. Nabi bersabda. Muslim hadits no.

Padahal telah dimaklumi bahwa semua peradaban di dunia ini tidak mungkin tegak dan berkembang kecuali dengan tiga perkara.” (HR.” (Ibnu Majah hadits no. “Jika seseorang telah menuntut ilmu. 220. Perkataan Abu Sulaiman ad-Darani. VI/117) Beliau juga memerintahkan kaum muslimin menuntut ilmu. yaitu bekerja untuk mendapatkan rezeki.Perkataan Junaid. III/8 hadits no. Rasulullah sendiri telah memerintahkan kita bekerja mencari rezeki sebagaimana dalam sabda beliau. hendaklah berpuasa karena puasa itu dapat menjaganya (yaitu benteng nafsu). yaitu dengan bekerja. barangsiapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan (lahir dan batin) untuk menikah. Bukhari. 1/37). 1930) Dan Rasulullah telah memerintahkan umatnya untuk menikah. pergi mencari rezeki atau menikah. menuntut ilmu hadist. makan dari hasil kerja tangannya. “Saya senang kalau seorang pemula dalam kezuhudan tidak menyibukkan diri dengan tiga perkara agar tidak berubah keadaannya. Sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. dan menikah.” (Kitab Quatul-Qulub 3/135. mencari ilmu. Sedangkan untuk yang tidak mampu. salah seorang penyeru zuhud yang menyelisihi syariat. maka hendaklah dia menikah. 3808 karya Al-Bani) . “Wahai para pemuda. maka dia telah bersandar kepada dunia. “Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. baik ilmu agama maupun dunia. Sesungguhnya nabi Allah. dan menikah demi meneruskan keturunan manusia. Dawud. Dan lebih aku senangi jika seorang sufi tidak membaca dan menulis agar niatnya lebih terarah.” (HR. Bukhari. “Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. Hadist Sahih.” (Kitab Al-Futuhat Al-Makiyah. kitab karya Junaid). sebagaimana sabdanya. lihat Kitab Al-Jami’ As-Shahih no.

Ketika beramal kebaikan. marilah kita lihat bagaimana kehidupan generasi pertama dan terbaik dari umat ini. Apabila berbuat keburukan. ilmu perencanaan maupun ilmu lainnya yang manusia tidak mungkin terlepas darinya. Tidaklah mereka itu merasa gembira karena sesuatu yang mereka dapatkan dari perkara dunia. Salah seorang tokoh generasi tabi’in. baik yang besar maupun yang kecil. Mereka senantiasa dalam keadaan demikian. tidak pernah meletakkan sesuatu antara badan mereka dengan tanah (beralas) dan tidak pernah memerintahkan orang lain membuatkan makanan untuk mereka. tidaklah mereka itu selamat dari dosa kecuali dengan ampunan Allah. merasa cukup dengan ilmu duniawi yang mereka ambil dari musuh-musuh mereka dalam berbagai macam aspek kehidupan. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada mereka. hilangnya agama. Terpuruknya kaum muslimin ke dalam jurang kehinaan dan kemunduran pada masa sekarang ini tidak lain akibat kelalaian mereka dalam menuntut ilmu agama yang benar. meletakkan wajah-wajah mereka dalam sujud dengan air mata bercucuran di pipi-pipi mereka dan bermunajat kepada Allah agar melepaskan diri mereka dari perbudakan dunia. “Aku telah menjumpai suatu kaum dan berteman dengan mereka. mereka berdiri di atas kaki mereka.Wajib di sini adalah dalam menuntut ilmu agama. Salah seorang di antara mereka hidup satu atau dua tahun dengan baju yang tidak pernah terlipat. baik berupa ilmu kesehatan. tidak pernah meletakkan panci di atas perapian. Dunia di mata mereka lebih hina daripada tanah. Imam al-Hasan al-Bashri berkata. generasi sahabat yang hidup di bawah naungan wahyu Ilahi dan didikan Nabi. Referensi: . akhlak. Khatimah Sebagai penutup tulisan ini. Adapun ilmu duniawi. juga tidak bersedih dengan hilangnya sesuatu itu. dan hal-hal utama lainnya. banyak maupun sedikit. Bila malam tiba. mereka bersedih dan bersegera meminta ampunan kepada Allah. tidak ada seorang pun yang berselisih tentang pentingnya ilmu tersebut. mereka bersungguh-sungguh dengan memohon kepada Allah untuk menerimanya. Demi Allah. yang semuanya berujung kepada kebinasaan.” Wallahu A’lam.

karya Doktor Ahmad Farid . cet. karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisy. 1410. karya Nazim Mohammad Sulthan . Suria. Qawaid wa Fawaid min Al-Arbaina An-Nawawiyah. Dar. karya Syakhul-Islam Ibn Taimiyah . Dar-Alhijrah. cet. 2. Maktabah Dar Al-Bayan. Ke-1. Damsiq. Bairut.1. Bairut. Ke-2. Riyadh. Libanon. . Libanon.Alqalam. 3. 1313 .alkhair. Makarimul-Akhlaq. Mukhtashar Minhajul-Qashidin. 4. KSA. Tazkiyatun-Nufus. Dar.

/.73.3/:3.:3/03../..39.7.2..2070.3.9.3.24./.9./ $  ./.32070.7./..9/.20.8.88. -07::305..3/72070..3 . .9:9: :3.2.320244305.-07-:.. -078:3: 8:3:/03.3..33. .8. 2070.9.: "./.7:9 -.30307.9:207./.2.93 0307.05.3 :39:2070.32070.0/:5.:5:3.09 0 .3 02.7.- 3 2. 2070.3.28:://03.9075.2070.8.. $0-.5.3802:.-07.3-07902.7:9 -.3/:5/-.75. /./.3 907-./.- $. -.89.: 8.-0780//.2.33.-07/7/.7 ./:58. .7.6 .92.8/3 .3..2 #0107038  ".9:.7/48../.5073.7 7.8 /.7507.37/../.6/8 .3/.2.33.9 0-:7:..7507-:/.2025.-.8./.39/..3 .3//.0-3.35.9./.9:...343  :9. 9/.3 .09 0  .3. .2-3%.7 ...3..8.9-.2009.286 $:7.29-.9.39. 2009. $024.2 . 2070..9.347.3.9:3 :1:8 .7.39.7:2.0-./:3.3./././.2.0-3.3/02.305..-.3..9.905...3.2. .808:.30.343  %.3 2070.3/03.9.5073.808:. ..3.9 9/.2070.-07.703.3 .: .8047.2.72.. :.7./.2070.-0780//03.3/55 552070.. .   ..02-7.:3.3.3.87-07.7..:7..7. 803. %/..3-08..3. .5073.9.85079.20239..:. :90.9.3 9/..503:9:59:8.2-3:":/.3 .5.33 2.7 6. $.72: . #.9.9:80.2020739.22. .25:3..3808:. 070.39.:2/. 09.2.7/. /03.. 2009.3202-:./..8.39440307.3-. .:9.9.3/. 203:25.9/..7 .2.2..9.3..2070. /03./23 7-.. ...8047.49472. -07./..9:.3 2070. .32. 5. .2.3 -.39/.:.-../..$.8507.5073.:.8.3./2.3-072:3....37.25:3.:.:5:380/9 .9:.9/.:/:.0/:5.3.:39:203072.8:./$:9.72.-.3 .72005.3-078007.2.0.32070...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful