Kursus Visual Basic 6.

0 ( 16 Jun 2009 – 18 Jun 2009)

Database in Visual Basic Pembinaan aplikasi database adalah melibatkan 2 bahagian, database (ms access) dan antaramuka visual basic. ADO control digunakan untuk mengaitkan/menggabungkan keduanya (link). ADO = ActiveX Data Object Kita akan lihat cara untuk membuat database ringkas dalam ms access dahulu. BAHAGIAN A : MS ACCESS 1. Buka program MS ACCESS. Buka fail baru, simpan sebagai “telefon.mdb”

2. Bina satu Table bernama “Telefon” yang mempunyai Field “Nama” dan “NoTelefon”.

1

© ifz_projekvb09

Click pada Components.Kursus Visual Basic 6. 2 © ifz_projekvb09 .. Letakkan check (/) pada Microsoft ActiveX Data Control 6. BAHAGIAN B : ANTARAMUKA VISUAL BASIC 1.0 ( 16 Jun 2009 – 18 Jun 2009) 3. Masukkan beberapa data (sebagai sample) ke dalam database. Klik OK. Klik pada components 2.0 (OLEDB). Right-click pada Toolbox.

namakan Textbox yang pertama dengan txtNama dan TextBox yang kedua dengan txtTelefon.0 ( 16 Jun 2009 – 18 Jun 2009) 3.Kursus Visual Basic 6. Object Adodc akan ditambah di dalam Toolbox.vbp serta form sekali. 4. 3 © ifz_projekvb09 . Letakkan kedua-dua fail visual basic dan fail ms access dalam folder yang sama. Masukkan objek adodc sekali. 3. Bina antaramuka seperti berikut. Simpan project visual basic di atas dengan nama Telefon.

7.0 ( 16 Jun 2009 – 18 Jun 2009) 5. Pada Tab Connection.Kursus Visual Basic 6. Mesejbox “Test Connection Succeeded” akan terpapar jika ia Berjaya. Klik button “Test Connection” untuk memastikan link Berjaya. pilih database ms access (telefon. 4 © ifz_projekvb09 . klik button Build. Buka semula fail Visual Basic. dan right-click pada objek Adodc.0 OLE DB Provider. 6.mdb) yang hendak di’link’ kan dengan menekan butang “…” seperti ditunjukkan di bawah. Clik Adodc Properties. Klik pula pada button Next. Pada Tab General. Pilih Microsoft Jet 4.

Klik di sini untuk memilih fail ms access 3. dan clik pada Tab Recordsource.0 ( 16 Jun 2009 – 18 Jun 2009) 1. Klik OK. Tukar ke pada 2-adCmdTable Tukar ke pada Telefon 5 © ifz_projekvb09 . Klik OK. Mesej Box akan terpapar jika link berjaya 2.Kursus Visual Basic 6. Klik di sini untuk menguji link 8. Ubah Command Type kepada 2 – adCmdTable dan Table kepada Telefon. Klik Tab Recordsource 9.

Klik pada > untuk memaparkan data seterusnya atau < untuk data sebelumnya. Pada properties DataField. Pilih Adodc1 pada DataSource Pilih Nama untuk DataField 11. Program yang berjaya akan memaparkan data yang disimpan dalam fail ms access. Pilih Nama (mewakili field data yang hendak dipaparkan). Pilih NoTelefon untuk DataField Pilih Adodc1 pada DataSource 12. Untuk menambah interaktiviti form.Kursus Visual Basic 6. Pilih NoTelefon (mewakili field data yang hendak dipaparkan). Kembali kepada form Visual Basic tadi. Klik pada txtTelefon dan klik pada properties Datasource (pada properties window).0 ( 16 Jun 2009 – 18 Jun 2009) 10. 6 © ifz_projekvb09 . Klik > untuk paparan data seterusnya 13. Klik pada txtNama dan klik pada properties Datasource (pada properties window). Pilih Adodc1 untuk properties itu. tambah 4 lagi command button seperti di bawah. Cuba Run program. Pilih Adodc1 untuk properties itu. Pada properties DataField.

Text = "" End Sub 15.Delete MsgBox "Record Deleted!". Semak data yang disimpan dengan menekan butang > dan < pada ADODC. "Message" End If End Sub Private Sub cmdBatal_Click() txtNama... "Message" Else MsgBox "Record Not Deleted!".. Private Sub cmdSimpan_Click() Adodc1. Untuk menambah data..Fields("Nama") = txtNama. vbYesNo...AddNew End Sub Private Sub cmdBuang_Click() Confirm = MsgBox("Are you sure you want to delete this record?". . Cuba Run program anda.0 ( 16 Jun 2009 – 18 Jun 2009) cmdSimpan cmdTambah cmdBuang cmdBatal 14.Text = "" txtTelefon.Recordset. 16. "Deletion Confirmation") If Confirm = vbYes Then Adodc1. Maka jadilah satu antaramuka database ringkas.Recordset.Update End Sub Private Sub cmdTambah_Click() Adodc1.Kursus Visual Basic 6. klik butang Tambah. Masukkan data dan kemudian klik butang Simpan.Fields("NoTelefon") = txtTelefon.Text Adodc1.Recordset. Masukkan aturcara dibawah untuk setiap button.Recordset..Recordset. kedua-dua textbox akan dikosongkan. Tara. .SELAMAT MENCUBA!!!! 7 © ifz_projekvb09 .Text Adodc1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful