Kursus Visual Basic 6.

0 ( 16 Jun 2009 – 18 Jun 2009)

Database in Visual Basic Pembinaan aplikasi database adalah melibatkan 2 bahagian, database (ms access) dan antaramuka visual basic. ADO control digunakan untuk mengaitkan/menggabungkan keduanya (link). ADO = ActiveX Data Object Kita akan lihat cara untuk membuat database ringkas dalam ms access dahulu. BAHAGIAN A : MS ACCESS 1. Buka program MS ACCESS. Buka fail baru, simpan sebagai “telefon.mdb”

2. Bina satu Table bernama “Telefon” yang mempunyai Field “Nama” dan “NoTelefon”.

1

© ifz_projekvb09

Click pada Components. BAHAGIAN B : ANTARAMUKA VISUAL BASIC 1..0 (OLEDB). Letakkan check (/) pada Microsoft ActiveX Data Control 6. Klik OK. Right-click pada Toolbox. 2 © ifz_projekvb09 .0 ( 16 Jun 2009 – 18 Jun 2009) 3. Klik pada components 2. Masukkan beberapa data (sebagai sample) ke dalam database.Kursus Visual Basic 6.

3. Simpan project visual basic di atas dengan nama Telefon. Letakkan kedua-dua fail visual basic dan fail ms access dalam folder yang sama. 3 © ifz_projekvb09 .0 ( 16 Jun 2009 – 18 Jun 2009) 3. Masukkan objek adodc sekali. Object Adodc akan ditambah di dalam Toolbox.Kursus Visual Basic 6.vbp serta form sekali. namakan Textbox yang pertama dengan txtNama dan TextBox yang kedua dengan txtTelefon. 4. Bina antaramuka seperti berikut.

7. Clik Adodc Properties. Klik button “Test Connection” untuk memastikan link Berjaya. Buka semula fail Visual Basic. Mesejbox “Test Connection Succeeded” akan terpapar jika ia Berjaya.0 OLE DB Provider. 6. pilih database ms access (telefon. Pada Tab Connection. 4 © ifz_projekvb09 . Pada Tab General. Pilih Microsoft Jet 4. klik button Build. dan right-click pada objek Adodc.Kursus Visual Basic 6. Klik pula pada button Next.0 ( 16 Jun 2009 – 18 Jun 2009) 5.mdb) yang hendak di’link’ kan dengan menekan butang “…” seperti ditunjukkan di bawah.

Tukar ke pada 2-adCmdTable Tukar ke pada Telefon 5 © ifz_projekvb09 . Ubah Command Type kepada 2 – adCmdTable dan Table kepada Telefon. Klik di sini untuk menguji link 8.0 ( 16 Jun 2009 – 18 Jun 2009) 1. dan clik pada Tab Recordsource. Klik Tab Recordsource 9. Klik di sini untuk memilih fail ms access 3. Mesej Box akan terpapar jika link berjaya 2. Klik OK.Kursus Visual Basic 6. Klik OK.

Kembali kepada form Visual Basic tadi. Pada properties DataField. Pada properties DataField. Pilih Nama (mewakili field data yang hendak dipaparkan). Untuk menambah interaktiviti form. Klik > untuk paparan data seterusnya 13. 6 © ifz_projekvb09 .0 ( 16 Jun 2009 – 18 Jun 2009) 10. Cuba Run program. Klik pada txtTelefon dan klik pada properties Datasource (pada properties window). Pilih Adodc1 untuk properties itu. tambah 4 lagi command button seperti di bawah. Klik pada txtNama dan klik pada properties Datasource (pada properties window). Pilih Adodc1 pada DataSource Pilih Nama untuk DataField 11. Klik pada > untuk memaparkan data seterusnya atau < untuk data sebelumnya. Program yang berjaya akan memaparkan data yang disimpan dalam fail ms access. Pilih NoTelefon untuk DataField Pilih Adodc1 pada DataSource 12. Pilih Adodc1 untuk properties itu.Kursus Visual Basic 6. Pilih NoTelefon (mewakili field data yang hendak dipaparkan).

Update End Sub Private Sub cmdTambah_Click() Adodc1.. Masukkan aturcara dibawah untuk setiap button.. Masukkan data dan kemudian klik butang Simpan.. Private Sub cmdSimpan_Click() Adodc1. Semak data yang disimpan dengan menekan butang > dan < pada ADODC. .Fields("NoTelefon") = txtTelefon.Text Adodc1. klik butang Tambah.Fields("Nama") = txtNama.Text Adodc1.Recordset. "Message" End If End Sub Private Sub cmdBatal_Click() txtNama. vbYesNo.. Maka jadilah satu antaramuka database ringkas.0 ( 16 Jun 2009 – 18 Jun 2009) cmdSimpan cmdTambah cmdBuang cmdBatal 14.. "Message" Else MsgBox "Record Not Deleted!". 16. Tara.SELAMAT MENCUBA!!!! 7 © ifz_projekvb09 ..Recordset. Cuba Run program anda. kedua-dua textbox akan dikosongkan. "Deletion Confirmation") If Confirm = vbYes Then Adodc1.Recordset.Text = "" txtTelefon.Text = "" End Sub 15.Recordset.Recordset.AddNew End Sub Private Sub cmdBuang_Click() Confirm = MsgBox("Are you sure you want to delete this record?". .. Untuk menambah data.Kursus Visual Basic 6.Delete MsgBox "Record Deleted!".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful