Kursus Visual Basic 6.

0 ( 16 Jun 2009 – 18 Jun 2009)

Database in Visual Basic Pembinaan aplikasi database adalah melibatkan 2 bahagian, database (ms access) dan antaramuka visual basic. ADO control digunakan untuk mengaitkan/menggabungkan keduanya (link). ADO = ActiveX Data Object Kita akan lihat cara untuk membuat database ringkas dalam ms access dahulu. BAHAGIAN A : MS ACCESS 1. Buka program MS ACCESS. Buka fail baru, simpan sebagai “telefon.mdb”

2. Bina satu Table bernama “Telefon” yang mempunyai Field “Nama” dan “NoTelefon”.

1

© ifz_projekvb09

Letakkan check (/) pada Microsoft ActiveX Data Control 6. Klik pada components 2.0 ( 16 Jun 2009 – 18 Jun 2009) 3. Click pada Components. Right-click pada Toolbox.Kursus Visual Basic 6. Masukkan beberapa data (sebagai sample) ke dalam database.0 (OLEDB). Klik OK. BAHAGIAN B : ANTARAMUKA VISUAL BASIC 1.. 2 © ifz_projekvb09 .

namakan Textbox yang pertama dengan txtNama dan TextBox yang kedua dengan txtTelefon.Kursus Visual Basic 6. 4. Bina antaramuka seperti berikut.0 ( 16 Jun 2009 – 18 Jun 2009) 3.vbp serta form sekali. Simpan project visual basic di atas dengan nama Telefon. 3. 3 © ifz_projekvb09 . Object Adodc akan ditambah di dalam Toolbox. Masukkan objek adodc sekali. Letakkan kedua-dua fail visual basic dan fail ms access dalam folder yang sama.

0 ( 16 Jun 2009 – 18 Jun 2009) 5. Pada Tab Connection.mdb) yang hendak di’link’ kan dengan menekan butang “…” seperti ditunjukkan di bawah. 4 © ifz_projekvb09 . Klik button “Test Connection” untuk memastikan link Berjaya. 7. Pilih Microsoft Jet 4. Mesejbox “Test Connection Succeeded” akan terpapar jika ia Berjaya.Kursus Visual Basic 6. Buka semula fail Visual Basic. Clik Adodc Properties. pilih database ms access (telefon. klik button Build. Pada Tab General.0 OLE DB Provider. dan right-click pada objek Adodc. Klik pula pada button Next. 6.

Klik OK. Klik OK. Ubah Command Type kepada 2 – adCmdTable dan Table kepada Telefon. dan clik pada Tab Recordsource. Mesej Box akan terpapar jika link berjaya 2.Kursus Visual Basic 6. Klik di sini untuk memilih fail ms access 3.0 ( 16 Jun 2009 – 18 Jun 2009) 1. Klik Tab Recordsource 9. Tukar ke pada 2-adCmdTable Tukar ke pada Telefon 5 © ifz_projekvb09 . Klik di sini untuk menguji link 8.

Klik pada txtTelefon dan klik pada properties Datasource (pada properties window). 6 © ifz_projekvb09 . Pilih Adodc1 untuk properties itu.0 ( 16 Jun 2009 – 18 Jun 2009) 10. Pilih Adodc1 untuk properties itu. Program yang berjaya akan memaparkan data yang disimpan dalam fail ms access.Kursus Visual Basic 6. Cuba Run program. Klik pada > untuk memaparkan data seterusnya atau < untuk data sebelumnya. Untuk menambah interaktiviti form. Pilih NoTelefon untuk DataField Pilih Adodc1 pada DataSource 12. Pilih Nama (mewakili field data yang hendak dipaparkan). Pilih Adodc1 pada DataSource Pilih Nama untuk DataField 11. tambah 4 lagi command button seperti di bawah. Klik > untuk paparan data seterusnya 13. Klik pada txtNama dan klik pada properties Datasource (pada properties window). Pilih NoTelefon (mewakili field data yang hendak dipaparkan). Kembali kepada form Visual Basic tadi. Pada properties DataField. Pada properties DataField.

Delete MsgBox "Record Deleted!".SELAMAT MENCUBA!!!! 7 © ifz_projekvb09 . vbYesNo.0 ( 16 Jun 2009 – 18 Jun 2009) cmdSimpan cmdTambah cmdBuang cmdBatal 14. Maka jadilah satu antaramuka database ringkas..AddNew End Sub Private Sub cmdBuang_Click() Confirm = MsgBox("Are you sure you want to delete this record?".Recordset. Untuk menambah data.. klik butang Tambah. "Message" Else MsgBox "Record Not Deleted!". .. "Deletion Confirmation") If Confirm = vbYes Then Adodc1.Recordset. Semak data yang disimpan dengan menekan butang > dan < pada ADODC...Text = "" End Sub 15.Recordset.. Masukkan aturcara dibawah untuk setiap button.Text Adodc1. "Message" End If End Sub Private Sub cmdBatal_Click() txtNama.Fields("NoTelefon") = txtTelefon.Fields("Nama") = txtNama.Recordset.Kursus Visual Basic 6.Update End Sub Private Sub cmdTambah_Click() Adodc1.Recordset.Text = "" txtTelefon. Tara. Cuba Run program anda. Private Sub cmdSimpan_Click() Adodc1. kedua-dua textbox akan dikosongkan. . 16.Text Adodc1. Masukkan data dan kemudian klik butang Simpan..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful