Rancangan Mengajar Tahunan 2003

RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN 2003 MAKROEKONOMI TINGKATAN 6
MINGGU 1-3 TAJUK/BIDANG PEMBELAJARAN 1. Pengenalan 1.1 Definasi dan skop analisis makroekonomi. OBJEKTIF HASIL YANG DIHASRATKAN ALATAN

Menerangkan konsep makroekonomi.

Memahami konsep makroekonomi dan dapat membezakan bidang kajian antara mikroekonomi dengan makroekonomi. Dapat menerangkan: • Pendapatan negara/keluaran negara • Guna tenaga dan pengangguran. • Inflasi. • Imbangan pembayaran. • Pertumbuhan ekonomi. Dapat menghuraikan matlamat yang ingin dicapai; • Guna tenaga penuh • Kestabilan tingkat harga umum • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. • Membaiki imbangan pembayaran. Menghuraikan dasar berikut secara ringkas; • Dasar fiskal • Dasar kewangan
1

1.2 Petunjuk/pemboleh ubah makroekonomi.

Mengenal pasti dan menghuraikan masalah pengangguran, inflasi, ketidakseimbangan imbangan pembayaran dan pertumbuhan ekonomi

Data ekonomi Malaysia.

1.3 Dasar makroekonomi. 1.3.1 Matlamat dasar makroekonomi.

Menerangkan matlamat dan bentuk dasar kerajaan.

1.3.2 Bentuk dasar makroekonomi.

Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.com.my

my Menerangkan masalah dan kelemahan penghitungan 2 . • Kaedah pengeluaran. Belanjawan negara. Menunjukkan beberapa konsep utama dalam perakaunan pendapatan negara. Dapat menghitung pendapatan negara dengan menggunakan kaedah. • Pendapatan persendirian.2 Kaedah penghitungan pendapatan negara.4 Masalah dalam penghitungan pendapatan negara.com. 2. Perakaunan pendapatan negara. 2. Menghitung pendapatan negara dengan menggunakan tiga kaedah yang berlainan. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.1 Konsep pendapatan negara. 2. (bayaran faktor. • Kawalan langsung • Dasar sebelah penawaran Menjelaskan konsep berikut: • KDNK. KNK dan Keluaran Negara Bersih (KNB) • Keluaran negara pada harga pasar dan Keluaran Negara pada kos faktor. • Keluaran (nilai ditambah). Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.3 Data keluaran negara Malaysia. Malaysia 2.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 4-8 2. Menghuraikan masalah dalam penghitungan pendapatan negara: • Penghitungan dua kali. • Pendapatan. Data ekonomi Malaysia. pendapatan boleh guna dan pendapatan per kapita • Keluaran Negara Nominal dan Keluaran Negara Benar. Menggunakan data pendapatan negara untuk memerihalkan struktur ekonomi Malaysia. • Perbelanjaan. (perlu terangkan konsep nilai ditambah dan kaedah menghitungnya) Dapat menerangkan kaedah menghitung dan menunjukkan data Kelua ran Negara Malaysia: • Kaedah perbelanjaan.

my 3 . 2. Barang haram Masalah pengumpulan data. • • • • Barang yang tidak dipasarkan. Masalah harga.5 Kelemahan dalam menggunakan data pendapatan negara. • Alat pengukur kadar pertumbuhan ekonomi. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. 2.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 kelemahan penghitungan pendapatan negara. • Asas membuat perancangan ekonomi. Menjelaskan kegunaan data PN: • Alat pengukur jumlah keluaran pelbagai sektor dalam ekonomi. Menjelaskan kegunaan data pendapatan negara. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. • Alat pengukur taraf hidup • Petunjuk perubahan struktur ekonomi.6 Kegunaan data pendapatan negara. Menerangkan kelemahan membandingkan pendapatan negara antara masa dan kelemahan membandingkan pendapatan negara antara negara.com.

com. melalui : • Jadual • Gambar rajah • Penghitungan Jadual Gambar rajah Penghitungan 3.16 3. Penentuan keseimbangan pendapatan negara. Mendefinasikan pengganda.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 9 . Menerangkan komponen utama perbelanjaan agregat.2. Dapat menjelaskan jenis aliran pendapatan dan perbelanjaan. Dapat menerangkan hubungan antara perubahan perbelanjaan agregat dengan perubahan pendapatan negara dengan menggunakan jadual. • Suntikan – bocoran Dapat menerangkan proses keseimbangan ekonomi dicapai.1 Konsep keseimbangan PN. Dapat menerangkan ciri perbelanjaan isi rumah (penggunaan) dan perbelanjaan firma (pelaburan) Menganalisis keseimbangan PN dalam ekonomi dua sektor Dapat menganalisis keseimbangan ekonomi negara dengan menggunakan pendekatan • Perbelanjaan agregat-penawaran agregat. 3.my 4 . Dapat menerangkan faktor yang mempengaruhi perubahan perbelanjaan agregat.1 Pengganda Menjelaskan kesan perubahan perbelanjaan agregat terhadap kegiatan ekonomi. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. • • • Dapat mendefinasikan keseimbangan PN. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.

perbelanjaan agregat – penawaran agregat. Dapat menerangkan cara menerbitkan dan menggunakan rumus pengganda bagi ekonomi dua sektor.) Menganalisis keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi tiga sektor.3 Keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi tiga sektor. Kesan cukai (sekali gus dan berkadar) dan perbelanjaan kerajaan terhadap perbelanjaan agregat. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. ii. 5 . Gambar rajah Dapat menerangkan: Kesan cukai dan perbelanjaan kerajaan terhadap aliran pusingan pendapatan.com.4 Keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi empat sektor.my Menerangkan komponen utama perbelanjaan agregat. Menerangkan komponen utama perbelanjaan agregat. 3. (kesan cukai dan perubahan keatas fungsi penggunaan dan tabungan tidak perlu dibuat secara gambar rajah) Gambar rajah Dapat menerangkan bagaimana keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi tiga sektor melalui kaedah: i. Suntikan – bocoran.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 3. (menggunakan gamba rajah dan rumus sahaja) Dapat menerangkan kesan perubahan cukai dan perbelanjaan kerajaan terhadap keseimbangan pendapatan negara. Menjelaskan kesan perubahan perbelanjaan agregat terhadap kegiatan ekonomi. (menggunakan rumus pengganda ekonomi tiga sektor. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.

Mendefinasikan keluk AD yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan perbelanjaan agregat (AE) dalam ekonomi. ii.5 Analisis keseimbangan pendapatan negara dengan menggunakan pendekatan permintaan dan penawaran agregat (keseimbangan pendapatan negara dalam keadaan harga berubah) Menerangkan ciri keluk AD-AS dan penentuan perkembangan AD-AS 6 . Menerangkan kesan perubahan harga terhadap perbelanjaan masyarakat.I. Dapat menerangkan bagaimana keseimbangan ditentukan dalam ekonomi empat sektor melaui pendekatan: i. perbelanjaan dan penawaran agregat.com. Menerangkan ciri eksport dan import. rumus pengganda tidak diperkenalkan).Rancangan Mengajar Tahunan 2003 Menerangkan aliran pusingan pendapatan.my Gambar rajah 3. (menggunakan g ambar rajah dan rumus sahaja. Menerangkan interaksi antara permintaan agregat dengan penawaran agregat dalam menentukan keseimbangan pendapatan negara dan tingkat harga. Menerangkan kesan perubahan AEyang disebabkan perubahan salah satu komponen (C. Menganalisis keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi empat sektor. Suntikan dan bocoran. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.G) terhadap Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.T.

Menerangkan jenis penawaran 4. Dapat menghuraikan kelemahan sistem barter dan menjelaskan fungsi wang. Menerangkan kesan kejutan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan AD-AS. Menerangkan bagaimana interaksi antara permintaan agregat dengan penawaran agregat akan menentukan tingkat pendapatan negara.1. Peranan wang dalam ekonomi. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.5.1.1 Fungsi wang. 4. Menerangkan hubungan antara tingkat harga dengan penawaran barang dalam ekonomi.my .1 Keseimbangan ADAS. Menghubungkaitkan nilai wang dengan tingkat harga Dapat mendefinasikan wang dan menerangkan ciri wang. Membandingkan analisis keseimbangan Keynesian dengan analisis keseimbangan AD-AS Menerangkan faktor yang menyebabkan hubungan antara harga dan pendapatan negara berbentuk demikian.1 Wang Mentakrifkan konsep wang dan menghuraikan kelembapan sistem barter.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 AD.2 Penawaran/ Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.com. 3. Menerangkan nilai wang dan kuasa beli wang. Mengenal pasti fungsi wang. 17 – 21 4. ciri wang dan tujuan memegang wang. Dapat membezakan penawaran 7 4.

Dapat membezakan fungsi utama bank saudagar.2. bank simpanan.2 Bank perdagangan 4. Dapat menerangkan ciri. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.com.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 bekalan wang wang. harga dan Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. (andaian. rizab dan pinjaman serta had proses penciptaan wang) Dapat menerangkan peranan wang 8 4. Bank Simpanan Nasional) 4. Dapat mendefinasikan institusi kewangan serta menerangkan aktiviti utamanya. Takaful. institusi kewangan Islam (perbankan Islam. wang M1 dan M2 Menerangkan komposisi dan kadar pertumbuhan wang di Malaysia. 4.1 Bank pusat. Dapat menerangkan fungsi dan bentuk operasinya.2 Institusi kewangan Mengenal pasti jenis dan peranan institusi kewangan. syarikat kewangan dan insurans. Memberikan contoh institusi kewangan di Malaysia (Bank Islam. 4.3 Institusi kewangan lain. fungsi dan sejarah penubuhan Bank Negara Malaysia.2.my Menghubungkaitkan . proses penggandaan wang dengan menggunakan jadual.3 Penciptaan wang/kredit. Dapat menerangkan proses penciptaan wang. 4. Tabung Haji).4 Wang.2. rumus penggandaan wang. Menjelaskan proses penciptaan wang/kredit.

Dapat menerangkan: • persamaan pertukaran Fisher: MV = PT • persamaan pertukaran Cambridge: M = kPT 4. pelaburan.my . Membezakan konsep PN sebenar dan PN potensi. Dapat menerangkan hubungan antara penawaran wang dengan kegiatan konomi. Dapat menerangkan penentuan kadar bunga (termasuk perangkap kecairan). Masalah makroekonomi dan dasar penstabilan.com.4. Dapat menerangkan ciri penawaran wang. (kesan perubahan penawaran wang terhadap kadar bunga. Dapat membezakan konsep PN sebenar dan PN potensi. Dapat menerangkan dan menghitung 9 Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. awasan. perbelanjaan agregat dan pendapatan negara secara gamba rajah).Rancangan Mengajar Tahunan 2003 aktiviti ekonomi penawaran wang dengan harga dan aktiviti ekonomi.4.1 Teori Kuantiti Wang. dalam menggalakkan kegiatan ekonomi dan mempengaruhi tingkat harga. dan spekulasi. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.1 Masalah makroekonomi.2 Teori Kewangan Keynes Menera ngkan penentuan kadar bunga mengikut teori kewangan Keynes Dapat menerangkan teori permintaan untuk urusniaga. 5. 22 – 27 5. 4.

Dapat menghitung kadar pengangguran.2 Inflasi. Dapat menerangkan dan menghitung guna tenaga. kesan dan cara mengatsi inflasi.1 Pengangguran Menerangkan konsep pengangguran. Dapat menjelaskan jenis.3 Stagflasi Dapat mendefinasikan stagflasi dan menunjukkan keadaan sta gflasi dengan gambar rajah. dasar kewangan.com.1. kawalan langsung dan dasar sebelah penawaran untuk Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Dapat menjelaskan konsep jurang KNK. Dapat mendefinasikan inflasi dan menghitung kadar inflasi.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 lompang deflasi dan lompang inflasi. 5. tenaga buruh dan pengangguran di Malaysia. kesan serta cara atasi pengangguran. Dapat menjelaskan jenis. Dapat mendefinisikan dasar fiskal. Menerangkan indeks harga dan menggunakannya untuk hitung kadar inflasi di Malaysia. 5.my 10 .2 Dasar fiskal Menjelaskan penggunaan dasar fiskal. sebab. inflasi dan stagflasi.1. 5. Dapat mendefinasikan pengangguran. 5.1. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.

kurangan dan terimbang dengan merujuk belanjawan Malaysia dari masa ke semasa.com. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. pengangguran dan kemelesetan.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 mengatasi masalah inflasi. Dapat menerangkan alat dasar kewangan kuantitatif dan kualitatif serta bagaimana alat tersebut atasi masalah inflasi dan pengangguran. Dapat menunjukkan kesan dasar fiskal dengan menggunakan pendekatan Keynesian dan pendekatan AD-AS.my 11 . Dapat menjelaskan hutang negara Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Menganalisa belanjawan negara Malaysia Dapat menerangkan belanjawan negara Malaysia dan meneliti data belanjawan.3 Dasar kewangan 5. Dapat mendefinisikan dasar kewangan.4 Belanjawan negara di Malaysia. 5. deflasi. Dapat menerangkan struktur perbelanjaan dan hasil Kerajaan Persekutuan dan menunjukkan arah alirannya. Dapat menerangkan alat dasar fiskal dan bagaimana alat tersebut dapat atasi masalah inflasi dan pengangguran. Membezakan konsep belanjawan lebihan.

2 Faedah pengkhususan Menjelaskan teori faedah mutlak dan faedah berbanding. Dapat mendefinisikan KSP. Dapat menjelaskan kesan perubahan KSP. 6. 6. 6. arah aliran serta perubahan struktur import dan eksport barang dan perkhidmatan. Menghuraikan konsep kadar syarat perdagangan. Membandingkan faedah mutlak dan berbanding secara jadual dan gambar rajah.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 28 – 36 6. Membezakan alat sekatan tarif dan bukan tarif. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. jumlah semasa dan arah alirannya. Dapat menjelaskan indeks harga eksport dan import. Menerangkan sekatan PAB. Menerangkan sebab perlunya perdagangan antarabangsa.4 Kadar syarat perdagangan.5 Sekatan perdagangan bebas. Dapat menerangkan perbezaan ciri ekonomi sesebuah negara dari segi penganugerahan faktor pengeluaran dan cita rasa yang membawa kepada PAB serta faedah yang dicapai dari PAB.1 Alasan perlunya perdagangan antarabangsa. Menganalisis aliran perdagangan Malaysia. Dapat menerangkan mengapa perlunya sekatan. Malaysia dari segi sumber.3 Aliran perdagangan Malaysia.my 12 .com. 6. Dapat menerangkan komposisi. Dapat menjelaskan kesan tarif 6. Perdagangan dan kewangan antarabangsa. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.

Dapat menerangkan penentuan dalam sistem boleh ubah. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.2 Penentuan kadar pertukaran asing. 6. (b) Sistem tetap.7. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.7 Kadar pertukaran asing.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 secara gambar rajah keseimbangan separa. Memperincikan setiap akaun dalam imbangan pembayaran Malaysia. Dapat membezakan konsep devaluasi dan revaluasi. 6. Dapat menentukan kadar keseimbangan permintaan dan penawaran mata wang asing. Dapat menerangkan faktor yang menyebabkan perubahan kadar pertukaran. 6.1 Permintaan dan penawaran mata wang asing. Menghuraikan konsep kadar pertukaran asing.my 6. Dapat menjelaskan konsep tersebut. Menerangkan kesan sekatan terhadap imbangan pembayaran. Dapat menerangkan penentuan dalam sistem tetap. (a) Sistem boleh ubah 13 .com.7. Dapat memberikan contoh sekatan diamalkan di Malaysia.6 Imbangan pembayaran. Dapat mendefinisikan IP dan menerangkan setiap akaun dalam IP. Dapat membezakan konsep naik nilai dan susut nilai.

inflasi dan defisit IP Dapat mendefinisikan globalisasi Dapat menerangkan aspek globalisasi dan kesannya terhadap ekonomi Malaysia: perdagangan. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Mengenal pasti masalah ekonomi dalam ekonomi terbuka. dasar kewangan. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Dapat menerangkan kadar pertukaran ringgit dengan beberapa mata wang asing.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 6.com.my 14 . • Pengangguran dan defisit IP • Inflasi dan defisit IP • Pengangguran dan lebihan IP • Inflasi dan lebihan IP Dapat menerangkan bagaimana dasar fiskal. Dapat menerangkan masalah ekonomi terbuka. kegiatan syarikat multinasiona l (MNC) dan aliran 6. perubahan kadar pertukaran dan kawalan langsung mengatasi masalah pengangguran. aliran faktor. Dapat menerangkan sistem kadar pertukaran asing yang diamalkan di Malaysia. dan dasar kerajaan yang digunakan untuk mengatasinya 6.8 Masalah makroekonomi dalam ekonomi terbuka dan dasar kerajaan. pelaburan langsung asing (FDI).3 Kadar pertukaran asing di Malaysia. Dapat menerangkan konsep terlebih nilai dan terkurang nilai dan kesannya terhadap ekonomi.7.9 Globalisasi Membincangkan secara ringkas isu dan kesan globalisasi di Malaysia.

Membandingkan pertumbuhan ekonomi antara negara membangun dengan menggunakan data 15 . NAFTA) Dapat mendefinisikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Menerangkan secara ringkas berkaitan dengan perdagangan (WTO). Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. kewangan antarabangsa (IMF.3 Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mengenal pasti faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.1 P8ertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Membandingkan kadar pertumbuhan ekonomi anatara negara maju dengan negara membangun dengan menggunakan data kadar pertumbuhan.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 modal jangka pendek. Membandingkan tingkat pembangunan yang dicapai berbagai – bagai negara. Mengetahui erti pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.com. Dapat mengukur kadar pertumbuhan ekonomi dengan mengambil contoh data ekonomi Malaysia. Dapat membandingkan pertumbuhan ekonomi antara negara maju (negara industri) dengan negara membangun dengan menggunakan data pendapatan per kapita. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. 7. EU.my 38 . Dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan gambar rajah keluk kemungkinan pengeluaran. Bank Dunia) dan blok perdagangan wilayah (ASEAN.42 7. Pertumbuhan ekonomi 7. 7.2 Perbandingan pertumbuhan ekonomi antara negara.

Mengenal pasti faktor halangan bagi mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. Menunjukkan cara yang boleh dijalankan kerajaan untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. Dapat menerangkan secara ringkas pertumbuhan ekonomi Malaysia dan faktor utama yang menyebabkannya. teknologi. tingkat teknologi dan faktor sosial (tingkat kesihatan yang rendah dan pendidikan).Rancangan Mengajar Tahunan 2003 pendapatan per kapita. 7. infrastruktur yang baik. (kestabilan politik dan ekonomi. 7.4 Faktor yang menghalang pertumbuhan ekonomi. Menghuraikan faktor yang menghala ngnya: penduduk. mengembangkan golongan usahawan dan meningkatkan pelaburan.my 16 . meningkatkan taraf pendidikan. pelaburan asing. tabungan dan perbelanjaan agregat terutama eksport dan pelaburan langsung asing. Dapat mengenal pasti langkah kerajaan menggalakkan pertumbuhan ekonomi: menyediakan infrastruktur fizikal. tabungan.) Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.5 Dasar kerajaan untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. buruh dan keusahawanan.com. modal. Menghuraikan faktor yang mempengaruhinya: modal. kekurangan usahawan. taraf pendidikan yang semakin berkembang dan mengembangkan sektor moden. kemahiran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful