Rancangan Mengajar Tahunan 2003

RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN 2003 MAKROEKONOMI TINGKATAN 6
MINGGU 1-3 TAJUK/BIDANG PEMBELAJARAN 1. Pengenalan 1.1 Definasi dan skop analisis makroekonomi. OBJEKTIF HASIL YANG DIHASRATKAN ALATAN

Menerangkan konsep makroekonomi.

Memahami konsep makroekonomi dan dapat membezakan bidang kajian antara mikroekonomi dengan makroekonomi. Dapat menerangkan: • Pendapatan negara/keluaran negara • Guna tenaga dan pengangguran. • Inflasi. • Imbangan pembayaran. • Pertumbuhan ekonomi. Dapat menghuraikan matlamat yang ingin dicapai; • Guna tenaga penuh • Kestabilan tingkat harga umum • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. • Membaiki imbangan pembayaran. Menghuraikan dasar berikut secara ringkas; • Dasar fiskal • Dasar kewangan
1

1.2 Petunjuk/pemboleh ubah makroekonomi.

Mengenal pasti dan menghuraikan masalah pengangguran, inflasi, ketidakseimbangan imbangan pembayaran dan pertumbuhan ekonomi

Data ekonomi Malaysia.

1.3 Dasar makroekonomi. 1.3.1 Matlamat dasar makroekonomi.

Menerangkan matlamat dan bentuk dasar kerajaan.

1.3.2 Bentuk dasar makroekonomi.

Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.com.my

• Perbelanjaan. Dapat menghitung pendapatan negara dengan menggunakan kaedah. • Kawalan langsung • Dasar sebelah penawaran Menjelaskan konsep berikut: • KDNK.3 Data keluaran negara Malaysia. Menghitung pendapatan negara dengan menggunakan tiga kaedah yang berlainan. Malaysia 2. (perlu terangkan konsep nilai ditambah dan kaedah menghitungnya) Dapat menerangkan kaedah menghitung dan menunjukkan data Kelua ran Negara Malaysia: • Kaedah perbelanjaan. (bayaran faktor. 2.1 Konsep pendapatan negara. 2. Menunjukkan beberapa konsep utama dalam perakaunan pendapatan negara. Belanjawan negara. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.my Menerangkan masalah dan kelemahan penghitungan 2 . • Pendapatan persendirian. Perakaunan pendapatan negara. pendapatan boleh guna dan pendapatan per kapita • Keluaran Negara Nominal dan Keluaran Negara Benar. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Data ekonomi Malaysia.com. • Kaedah pengeluaran. Menggunakan data pendapatan negara untuk memerihalkan struktur ekonomi Malaysia. KNK dan Keluaran Negara Bersih (KNB) • Keluaran negara pada harga pasar dan Keluaran Negara pada kos faktor.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 4-8 2. • Keluaran (nilai ditambah).2 Kaedah penghitungan pendapatan negara. 2.4 Masalah dalam penghitungan pendapatan negara. • Pendapatan. Menghuraikan masalah dalam penghitungan pendapatan negara: • Penghitungan dua kali.

com. • Asas membuat perancangan ekonomi. Barang haram Masalah pengumpulan data. • • • • Barang yang tidak dipasarkan. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Masalah harga. • Alat pengukur kadar pertumbuhan ekonomi. Menjelaskan kegunaan data pendapatan negara. • Alat pengukur taraf hidup • Petunjuk perubahan struktur ekonomi.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 kelemahan penghitungan pendapatan negara. Menerangkan kelemahan membandingkan pendapatan negara antara masa dan kelemahan membandingkan pendapatan negara antara negara.6 Kegunaan data pendapatan negara. 2. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. 2.my 3 . Menjelaskan kegunaan data PN: • Alat pengukur jumlah keluaran pelbagai sektor dalam ekonomi.5 Kelemahan dalam menggunakan data pendapatan negara.

com.1 Pengganda Menjelaskan kesan perubahan perbelanjaan agregat terhadap kegiatan ekonomi. Dapat menerangkan hubungan antara perubahan perbelanjaan agregat dengan perubahan pendapatan negara dengan menggunakan jadual. Dapat menerangkan ciri perbelanjaan isi rumah (penggunaan) dan perbelanjaan firma (pelaburan) Menganalisis keseimbangan PN dalam ekonomi dua sektor Dapat menganalisis keseimbangan ekonomi negara dengan menggunakan pendekatan • Perbelanjaan agregat-penawaran agregat. • Suntikan – bocoran Dapat menerangkan proses keseimbangan ekonomi dicapai. • • • Dapat mendefinasikan keseimbangan PN. Penentuan keseimbangan pendapatan negara. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Menerangkan komponen utama perbelanjaan agregat. Dapat menjelaskan jenis aliran pendapatan dan perbelanjaan.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 9 .2. Mendefinasikan pengganda. Dapat menerangkan faktor yang mempengaruhi perubahan perbelanjaan agregat. melalui : • Jadual • Gambar rajah • Penghitungan Jadual Gambar rajah Penghitungan 3.1 Konsep keseimbangan PN.16 3. 3.my 4 . Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.

Rancangan Mengajar Tahunan 2003 3.) Menganalisis keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi tiga sektor.my Menerangkan komponen utama perbelanjaan agregat. (menggunakan gamba rajah dan rumus sahaja) Dapat menerangkan kesan perubahan cukai dan perbelanjaan kerajaan terhadap keseimbangan pendapatan negara. Suntikan – bocoran. 3. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Gambar rajah Dapat menerangkan: Kesan cukai dan perbelanjaan kerajaan terhadap aliran pusingan pendapatan.4 Keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi empat sektor. 5 . (menggunakan rumus pengganda ekonomi tiga sektor. Menjelaskan kesan perubahan perbelanjaan agregat terhadap kegiatan ekonomi. ii. Dapat menerangkan cara menerbitkan dan menggunakan rumus pengganda bagi ekonomi dua sektor.3 Keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi tiga sektor. perbelanjaan agregat – penawaran agregat. Menerangkan komponen utama perbelanjaan agregat. (kesan cukai dan perubahan keatas fungsi penggunaan dan tabungan tidak perlu dibuat secara gambar rajah) Gambar rajah Dapat menerangkan bagaimana keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi tiga sektor melalui kaedah: i. Kesan cukai (sekali gus dan berkadar) dan perbelanjaan kerajaan terhadap perbelanjaan agregat.com. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.

G) terhadap Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Suntikan dan bocoran. ii.T. (menggunakan g ambar rajah dan rumus sahaja. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Menerangkan kesan perubahan harga terhadap perbelanjaan masyarakat. Mendefinasikan keluk AD yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan perbelanjaan agregat (AE) dalam ekonomi.I. Menerangkan interaksi antara permintaan agregat dengan penawaran agregat dalam menentukan keseimbangan pendapatan negara dan tingkat harga. rumus pengganda tidak diperkenalkan).my Gambar rajah 3.5 Analisis keseimbangan pendapatan negara dengan menggunakan pendekatan permintaan dan penawaran agregat (keseimbangan pendapatan negara dalam keadaan harga berubah) Menerangkan ciri keluk AD-AS dan penentuan perkembangan AD-AS 6 . perbelanjaan dan penawaran agregat. Dapat menerangkan bagaimana keseimbangan ditentukan dalam ekonomi empat sektor melaui pendekatan: i. Menerangkan ciri eksport dan import. Menerangkan kesan perubahan AEyang disebabkan perubahan salah satu komponen (C.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 Menerangkan aliran pusingan pendapatan.com. Menganalisis keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi empat sektor.

Rancangan Mengajar Tahunan 2003 AD. 4.1. Menerangkan kesan kejutan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan AD-AS. Dapat menghuraikan kelemahan sistem barter dan menjelaskan fungsi wang.1. Menerangkan bagaimana interaksi antara permintaan agregat dengan penawaran agregat akan menentukan tingkat pendapatan negara. Mengenal pasti fungsi wang. Menghubungkaitkan nilai wang dengan tingkat harga Dapat mendefinasikan wang dan menerangkan ciri wang. 17 – 21 4.1 Fungsi wang. 3.1 Wang Mentakrifkan konsep wang dan menghuraikan kelembapan sistem barter. Peranan wang dalam ekonomi. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.2 Penawaran/ Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Dapat membezakan penawaran 7 4.my . Menerangkan hubungan antara tingkat harga dengan penawaran barang dalam ekonomi. Membandingkan analisis keseimbangan Keynesian dengan analisis keseimbangan AD-AS Menerangkan faktor yang menyebabkan hubungan antara harga dan pendapatan negara berbentuk demikian.5. ciri wang dan tujuan memegang wang.com. Menerangkan nilai wang dan kuasa beli wang. Menerangkan jenis penawaran 4.1 Keseimbangan ADAS.

4.2.2 Institusi kewangan Mengenal pasti jenis dan peranan institusi kewangan. 4.2. Dapat menerangkan proses penciptaan wang.3 Penciptaan wang/kredit. Bank Simpanan Nasional) 4. syarikat kewangan dan insurans. wang M1 dan M2 Menerangkan komposisi dan kadar pertumbuhan wang di Malaysia.1 Bank pusat. proses penggandaan wang dengan menggunakan jadual. 4. rumus penggandaan wang.2. Dapat menerangkan ciri. harga dan Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Dapat mendefinasikan institusi kewangan serta menerangkan aktiviti utamanya.com.3 Institusi kewangan lain.my Menghubungkaitkan .4 Wang.2 Bank perdagangan 4. Takaful. rizab dan pinjaman serta had proses penciptaan wang) Dapat menerangkan peranan wang 8 4. Dapat menerangkan fungsi dan bentuk operasinya. Memberikan contoh institusi kewangan di Malaysia (Bank Islam. bank simpanan.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 bekalan wang wang. Tabung Haji). institusi kewangan Islam (perbankan Islam. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Menjelaskan proses penciptaan wang/kredit. (andaian. Dapat membezakan fungsi utama bank saudagar. fungsi dan sejarah penubuhan Bank Negara Malaysia.

Masalah makroekonomi dan dasar penstabilan. Dapat menerangkan: • persamaan pertukaran Fisher: MV = PT • persamaan pertukaran Cambridge: M = kPT 4. Dapat menerangkan ciri penawaran wang.1 Teori Kuantiti Wang. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Membezakan konsep PN sebenar dan PN potensi. 4.2 Teori Kewangan Keynes Menera ngkan penentuan kadar bunga mengikut teori kewangan Keynes Dapat menerangkan teori permintaan untuk urusniaga. Dapat menerangkan dan menghitung 9 Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.1 Masalah makroekonomi. dan spekulasi. awasan. pelaburan.com. Dapat menerangkan hubungan antara penawaran wang dengan kegiatan konomi. Dapat menerangkan penentuan kadar bunga (termasuk perangkap kecairan). perbelanjaan agregat dan pendapatan negara secara gamba rajah). 22 – 27 5.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 aktiviti ekonomi penawaran wang dengan harga dan aktiviti ekonomi. dalam menggalakkan kegiatan ekonomi dan mempengaruhi tingkat harga.4.4. Dapat membezakan konsep PN sebenar dan PN potensi. (kesan perubahan penawaran wang terhadap kadar bunga. 5.my .

dasar kewangan.3 Stagflasi Dapat mendefinasikan stagflasi dan menunjukkan keadaan sta gflasi dengan gambar rajah.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 lompang deflasi dan lompang inflasi.1. kesan serta cara atasi pengangguran. Dapat mendefinasikan pengangguran. Dapat menjelaskan jenis.2 Dasar fiskal Menjelaskan penggunaan dasar fiskal. Menerangkan indeks harga dan menggunakannya untuk hitung kadar inflasi di Malaysia. Dapat menjelaskan konsep jurang KNK.2 Inflasi. Dapat menerangkan dan menghitung guna tenaga. 5.1. Dapat mendefinasikan inflasi dan menghitung kadar inflasi. inflasi dan stagflasi. kesan dan cara mengatsi inflasi. 5. kawalan langsung dan dasar sebelah penawaran untuk Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Dapat menghitung kadar pengangguran.my 10 . 5. Dapat menjelaskan jenis. tenaga buruh dan pengangguran di Malaysia. 5. Dapat mendefinisikan dasar fiskal.1.com. sebab. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.1 Pengangguran Menerangkan konsep pengangguran.

Dapat menerangkan alat dasar fiskal dan bagaimana alat tersebut dapat atasi masalah inflasi dan pengangguran. Dapat menunjukkan kesan dasar fiskal dengan menggunakan pendekatan Keynesian dan pendekatan AD-AS.3 Dasar kewangan 5.4 Belanjawan negara di Malaysia.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 mengatasi masalah inflasi. pengangguran dan kemelesetan. Dapat menerangkan struktur perbelanjaan dan hasil Kerajaan Persekutuan dan menunjukkan arah alirannya. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. kurangan dan terimbang dengan merujuk belanjawan Malaysia dari masa ke semasa. Membezakan konsep belanjawan lebihan.com.my 11 . Dapat mendefinisikan dasar kewangan. 5. Dapat menerangkan alat dasar kewangan kuantitatif dan kualitatif serta bagaimana alat tersebut atasi masalah inflasi dan pengangguran. Dapat menjelaskan hutang negara Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Menganalisa belanjawan negara Malaysia Dapat menerangkan belanjawan negara Malaysia dan meneliti data belanjawan. deflasi.

Dapat menerangkan mengapa perlunya sekatan. Menghuraikan konsep kadar syarat perdagangan. jumlah semasa dan arah alirannya.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 28 – 36 6. Membezakan alat sekatan tarif dan bukan tarif. Menganalisis aliran perdagangan Malaysia. arah aliran serta perubahan struktur import dan eksport barang dan perkhidmatan. Menerangkan sekatan PAB. Malaysia dari segi sumber.5 Sekatan perdagangan bebas.my 12 .1 Alasan perlunya perdagangan antarabangsa. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Dapat menerangkan perbezaan ciri ekonomi sesebuah negara dari segi penganugerahan faktor pengeluaran dan cita rasa yang membawa kepada PAB serta faedah yang dicapai dari PAB. 6. Menerangkan sebab perlunya perdagangan antarabangsa.4 Kadar syarat perdagangan. Dapat menjelaskan kesan perubahan KSP. Dapat menerangkan komposisi. 6.com. Membandingkan faedah mutlak dan berbanding secara jadual dan gambar rajah. 6. 6. Perdagangan dan kewangan antarabangsa. Dapat menjelaskan kesan tarif 6.3 Aliran perdagangan Malaysia. Dapat menjelaskan indeks harga eksport dan import.2 Faedah pengkhususan Menjelaskan teori faedah mutlak dan faedah berbanding. Dapat mendefinisikan KSP.

Dapat menerangkan faktor yang menyebabkan perubahan kadar pertukaran. Dapat menerangkan penentuan dalam sistem tetap. Menghuraikan konsep kadar pertukaran asing. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 secara gambar rajah keseimbangan separa.1 Permintaan dan penawaran mata wang asing. Memperincikan setiap akaun dalam imbangan pembayaran Malaysia.7. Dapat memberikan contoh sekatan diamalkan di Malaysia. Dapat menerangkan penentuan dalam sistem boleh ubah. (b) Sistem tetap.com. 6.7 Kadar pertukaran asing. (a) Sistem boleh ubah 13 . 6.2 Penentuan kadar pertukaran asing. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Dapat menentukan kadar keseimbangan permintaan dan penawaran mata wang asing. Dapat membezakan konsep devaluasi dan revaluasi. Dapat menjelaskan konsep tersebut. 6. Dapat membezakan konsep naik nilai dan susut nilai.6 Imbangan pembayaran.7. Menerangkan kesan sekatan terhadap imbangan pembayaran.my 6. Dapat mendefinisikan IP dan menerangkan setiap akaun dalam IP.

com. Mengenal pasti masalah ekonomi dalam ekonomi terbuka.my 14 .8 Masalah makroekonomi dalam ekonomi terbuka dan dasar kerajaan. dan dasar kerajaan yang digunakan untuk mengatasinya 6. pelaburan langsung asing (FDI). Dapat menerangkan kadar pertukaran ringgit dengan beberapa mata wang asing. kegiatan syarikat multinasiona l (MNC) dan aliran 6. dasar kewangan.9 Globalisasi Membincangkan secara ringkas isu dan kesan globalisasi di Malaysia. inflasi dan defisit IP Dapat mendefinisikan globalisasi Dapat menerangkan aspek globalisasi dan kesannya terhadap ekonomi Malaysia: perdagangan.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 6. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Dapat menerangkan sistem kadar pertukaran asing yang diamalkan di Malaysia. Dapat menerangkan masalah ekonomi terbuka. perubahan kadar pertukaran dan kawalan langsung mengatasi masalah pengangguran. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.3 Kadar pertukaran asing di Malaysia.7. • Pengangguran dan defisit IP • Inflasi dan defisit IP • Pengangguran dan lebihan IP • Inflasi dan lebihan IP Dapat menerangkan bagaimana dasar fiskal. Dapat menerangkan konsep terlebih nilai dan terkurang nilai dan kesannya terhadap ekonomi. aliran faktor.

Rancangan Mengajar Tahunan 2003 modal jangka pendek. Mengetahui erti pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Membandingkan kadar pertumbuhan ekonomi anatara negara maju dengan negara membangun dengan menggunakan data kadar pertumbuhan.com. 7. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan gambar rajah keluk kemungkinan pengeluaran.my 38 .1 P8ertumbuhan dan pembangunan ekonomi. kewangan antarabangsa (IMF.2 Perbandingan pertumbuhan ekonomi antara negara. EU. Dapat mengukur kadar pertumbuhan ekonomi dengan mengambil contoh data ekonomi Malaysia. Dapat membandingkan pertumbuhan ekonomi antara negara maju (negara industri) dengan negara membangun dengan menggunakan data pendapatan per kapita. NAFTA) Dapat mendefinisikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Bank Dunia) dan blok perdagangan wilayah (ASEAN. Mengenal pasti faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Membandingkan pertumbuhan ekonomi antara negara membangun dengan menggunakan data 15 . Pertumbuhan ekonomi 7. Menerangkan secara ringkas berkaitan dengan perdagangan (WTO).42 7. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. 7. Membandingkan tingkat pembangunan yang dicapai berbagai – bagai negara.3 Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

infrastruktur yang baik. 7. 7. kemahiran. taraf pendidikan yang semakin berkembang dan mengembangkan sektor moden. Mengenal pasti faktor halangan bagi mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. Menghuraikan faktor yang menghala ngnya: penduduk.5 Dasar kerajaan untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. mengembangkan golongan usahawan dan meningkatkan pelaburan.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 pendapatan per kapita. Dapat menerangkan secara ringkas pertumbuhan ekonomi Malaysia dan faktor utama yang menyebabkannya. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.com. kekurangan usahawan. teknologi.4 Faktor yang menghalang pertumbuhan ekonomi. tabungan dan perbelanjaan agregat terutama eksport dan pelaburan langsung asing. meningkatkan taraf pendidikan. tabungan. (kestabilan politik dan ekonomi. Menghuraikan faktor yang mempengaruhinya: modal. Menunjukkan cara yang boleh dijalankan kerajaan untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. tingkat teknologi dan faktor sosial (tingkat kesihatan yang rendah dan pendidikan). Dapat mengenal pasti langkah kerajaan menggalakkan pertumbuhan ekonomi: menyediakan infrastruktur fizikal.my 16 . modal.) Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. buruh dan keusahawanan. pelaburan asing.