Rancangan Mengajar Tahunan 2003

RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN 2003 MAKROEKONOMI TINGKATAN 6
MINGGU 1-3 TAJUK/BIDANG PEMBELAJARAN 1. Pengenalan 1.1 Definasi dan skop analisis makroekonomi. OBJEKTIF HASIL YANG DIHASRATKAN ALATAN

Menerangkan konsep makroekonomi.

Memahami konsep makroekonomi dan dapat membezakan bidang kajian antara mikroekonomi dengan makroekonomi. Dapat menerangkan: • Pendapatan negara/keluaran negara • Guna tenaga dan pengangguran. • Inflasi. • Imbangan pembayaran. • Pertumbuhan ekonomi. Dapat menghuraikan matlamat yang ingin dicapai; • Guna tenaga penuh • Kestabilan tingkat harga umum • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. • Membaiki imbangan pembayaran. Menghuraikan dasar berikut secara ringkas; • Dasar fiskal • Dasar kewangan
1

1.2 Petunjuk/pemboleh ubah makroekonomi.

Mengenal pasti dan menghuraikan masalah pengangguran, inflasi, ketidakseimbangan imbangan pembayaran dan pertumbuhan ekonomi

Data ekonomi Malaysia.

1.3 Dasar makroekonomi. 1.3.1 Matlamat dasar makroekonomi.

Menerangkan matlamat dan bentuk dasar kerajaan.

1.3.2 Bentuk dasar makroekonomi.

Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.com.my

• Kaedah pengeluaran. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Data ekonomi Malaysia.1 Konsep pendapatan negara. (bayaran faktor. Belanjawan negara. • Pendapatan. pendapatan boleh guna dan pendapatan per kapita • Keluaran Negara Nominal dan Keluaran Negara Benar.my Menerangkan masalah dan kelemahan penghitungan 2 .com. Menghuraikan masalah dalam penghitungan pendapatan negara: • Penghitungan dua kali. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. KNK dan Keluaran Negara Bersih (KNB) • Keluaran negara pada harga pasar dan Keluaran Negara pada kos faktor. 2.2 Kaedah penghitungan pendapatan negara. • Keluaran (nilai ditambah). • Kawalan langsung • Dasar sebelah penawaran Menjelaskan konsep berikut: • KDNK. (perlu terangkan konsep nilai ditambah dan kaedah menghitungnya) Dapat menerangkan kaedah menghitung dan menunjukkan data Kelua ran Negara Malaysia: • Kaedah perbelanjaan. • Perbelanjaan.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 4-8 2. 2. Menggunakan data pendapatan negara untuk memerihalkan struktur ekonomi Malaysia. Menunjukkan beberapa konsep utama dalam perakaunan pendapatan negara. Menghitung pendapatan negara dengan menggunakan tiga kaedah yang berlainan.4 Masalah dalam penghitungan pendapatan negara. 2. Perakaunan pendapatan negara. Dapat menghitung pendapatan negara dengan menggunakan kaedah. Malaysia 2. • Pendapatan persendirian.3 Data keluaran negara Malaysia.

5 Kelemahan dalam menggunakan data pendapatan negara.my 3 . 2. • Asas membuat perancangan ekonomi. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. • Alat pengukur kadar pertumbuhan ekonomi. Barang haram Masalah pengumpulan data.com.6 Kegunaan data pendapatan negara. • Alat pengukur taraf hidup • Petunjuk perubahan struktur ekonomi. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Menjelaskan kegunaan data pendapatan negara. • • • • Barang yang tidak dipasarkan.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 kelemahan penghitungan pendapatan negara. Menjelaskan kegunaan data PN: • Alat pengukur jumlah keluaran pelbagai sektor dalam ekonomi. Masalah harga. 2. Menerangkan kelemahan membandingkan pendapatan negara antara masa dan kelemahan membandingkan pendapatan negara antara negara.

Mendefinasikan pengganda. Dapat menerangkan hubungan antara perubahan perbelanjaan agregat dengan perubahan pendapatan negara dengan menggunakan jadual. Penentuan keseimbangan pendapatan negara. • Suntikan – bocoran Dapat menerangkan proses keseimbangan ekonomi dicapai. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 9 .2. 3.1 Konsep keseimbangan PN. Dapat menerangkan ciri perbelanjaan isi rumah (penggunaan) dan perbelanjaan firma (pelaburan) Menganalisis keseimbangan PN dalam ekonomi dua sektor Dapat menganalisis keseimbangan ekonomi negara dengan menggunakan pendekatan • Perbelanjaan agregat-penawaran agregat.my 4 . Menerangkan komponen utama perbelanjaan agregat. Dapat menerangkan faktor yang mempengaruhi perubahan perbelanjaan agregat.16 3. melalui : • Jadual • Gambar rajah • Penghitungan Jadual Gambar rajah Penghitungan 3. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Dapat menjelaskan jenis aliran pendapatan dan perbelanjaan.com. • • • Dapat mendefinasikan keseimbangan PN.1 Pengganda Menjelaskan kesan perubahan perbelanjaan agregat terhadap kegiatan ekonomi.

Gambar rajah Dapat menerangkan: Kesan cukai dan perbelanjaan kerajaan terhadap aliran pusingan pendapatan. perbelanjaan agregat – penawaran agregat. Menjelaskan kesan perubahan perbelanjaan agregat terhadap kegiatan ekonomi. Kesan cukai (sekali gus dan berkadar) dan perbelanjaan kerajaan terhadap perbelanjaan agregat. 3.3 Keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi tiga sektor. 5 . (menggunakan gamba rajah dan rumus sahaja) Dapat menerangkan kesan perubahan cukai dan perbelanjaan kerajaan terhadap keseimbangan pendapatan negara. ii. Suntikan – bocoran. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Menerangkan komponen utama perbelanjaan agregat. Dapat menerangkan cara menerbitkan dan menggunakan rumus pengganda bagi ekonomi dua sektor.com.) Menganalisis keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi tiga sektor. (menggunakan rumus pengganda ekonomi tiga sektor.4 Keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi empat sektor.my Menerangkan komponen utama perbelanjaan agregat.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 3. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. (kesan cukai dan perubahan keatas fungsi penggunaan dan tabungan tidak perlu dibuat secara gambar rajah) Gambar rajah Dapat menerangkan bagaimana keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi tiga sektor melalui kaedah: i.

Suntikan dan bocoran. Menerangkan kesan perubahan harga terhadap perbelanjaan masyarakat.G) terhadap Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.I.T. Dapat menerangkan bagaimana keseimbangan ditentukan dalam ekonomi empat sektor melaui pendekatan: i. Menganalisis keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi empat sektor. (menggunakan g ambar rajah dan rumus sahaja.com. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Menerangkan ciri eksport dan import.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 Menerangkan aliran pusingan pendapatan. perbelanjaan dan penawaran agregat. Menerangkan interaksi antara permintaan agregat dengan penawaran agregat dalam menentukan keseimbangan pendapatan negara dan tingkat harga.5 Analisis keseimbangan pendapatan negara dengan menggunakan pendekatan permintaan dan penawaran agregat (keseimbangan pendapatan negara dalam keadaan harga berubah) Menerangkan ciri keluk AD-AS dan penentuan perkembangan AD-AS 6 . ii. rumus pengganda tidak diperkenalkan).my Gambar rajah 3. Mendefinasikan keluk AD yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan perbelanjaan agregat (AE) dalam ekonomi. Menerangkan kesan perubahan AEyang disebabkan perubahan salah satu komponen (C.

1.1 Keseimbangan ADAS. 4. Menerangkan bagaimana interaksi antara permintaan agregat dengan penawaran agregat akan menentukan tingkat pendapatan negara.1 Fungsi wang. Dapat menghuraikan kelemahan sistem barter dan menjelaskan fungsi wang.com. Membandingkan analisis keseimbangan Keynesian dengan analisis keseimbangan AD-AS Menerangkan faktor yang menyebabkan hubungan antara harga dan pendapatan negara berbentuk demikian.2 Penawaran/ Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.1 Wang Mentakrifkan konsep wang dan menghuraikan kelembapan sistem barter. Dapat membezakan penawaran 7 4. Menerangkan jenis penawaran 4. Menerangkan kesan kejutan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan AD-AS. Menerangkan nilai wang dan kuasa beli wang. Menerangkan hubungan antara tingkat harga dengan penawaran barang dalam ekonomi.my .5. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. 17 – 21 4. Mengenal pasti fungsi wang.1. ciri wang dan tujuan memegang wang. Peranan wang dalam ekonomi.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 AD. 3. Menghubungkaitkan nilai wang dengan tingkat harga Dapat mendefinasikan wang dan menerangkan ciri wang.

Dapat membezakan fungsi utama bank saudagar. Dapat menerangkan ciri. institusi kewangan Islam (perbankan Islam. fungsi dan sejarah penubuhan Bank Negara Malaysia. 4. Menjelaskan proses penciptaan wang/kredit.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 bekalan wang wang.3 Penciptaan wang/kredit.2 Bank perdagangan 4. wang M1 dan M2 Menerangkan komposisi dan kadar pertumbuhan wang di Malaysia. proses penggandaan wang dengan menggunakan jadual. rizab dan pinjaman serta had proses penciptaan wang) Dapat menerangkan peranan wang 8 4.com. Dapat menerangkan fungsi dan bentuk operasinya.4 Wang.2.2. Tabung Haji).2. Dapat mendefinasikan institusi kewangan serta menerangkan aktiviti utamanya. bank simpanan. rumus penggandaan wang. 4.2 Institusi kewangan Mengenal pasti jenis dan peranan institusi kewangan.1 Bank pusat. harga dan Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Bank Simpanan Nasional) 4. syarikat kewangan dan insurans. Takaful.3 Institusi kewangan lain. (andaian.my Menghubungkaitkan . Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Dapat menerangkan proses penciptaan wang. 4. Memberikan contoh institusi kewangan di Malaysia (Bank Islam.

22 – 27 5.1 Teori Kuantiti Wang. pelaburan. dalam menggalakkan kegiatan ekonomi dan mempengaruhi tingkat harga.4.2 Teori Kewangan Keynes Menera ngkan penentuan kadar bunga mengikut teori kewangan Keynes Dapat menerangkan teori permintaan untuk urusniaga. Masalah makroekonomi dan dasar penstabilan.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 aktiviti ekonomi penawaran wang dengan harga dan aktiviti ekonomi. Dapat menerangkan penentuan kadar bunga (termasuk perangkap kecairan). dan spekulasi.my . 5.4. Dapat menerangkan: • persamaan pertukaran Fisher: MV = PT • persamaan pertukaran Cambridge: M = kPT 4. Dapat menerangkan dan menghitung 9 Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Dapat menerangkan hubungan antara penawaran wang dengan kegiatan konomi.com. Dapat membezakan konsep PN sebenar dan PN potensi. Dapat menerangkan ciri penawaran wang. 4. awasan. Membezakan konsep PN sebenar dan PN potensi.1 Masalah makroekonomi. (kesan perubahan penawaran wang terhadap kadar bunga. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. perbelanjaan agregat dan pendapatan negara secara gamba rajah).

com. tenaga buruh dan pengangguran di Malaysia. Dapat menjelaskan jenis. sebab.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 lompang deflasi dan lompang inflasi. 5.1. 5. Menerangkan indeks harga dan menggunakannya untuk hitung kadar inflasi di Malaysia.1 Pengangguran Menerangkan konsep pengangguran. Dapat mendefinisikan dasar fiskal.2 Dasar fiskal Menjelaskan penggunaan dasar fiskal. Dapat mendefinasikan inflasi dan menghitung kadar inflasi. Dapat mendefinasikan pengangguran. Dapat menjelaskan konsep jurang KNK.1. kesan dan cara mengatsi inflasi. 5. kesan serta cara atasi pengangguran.2 Inflasi. Dapat menghitung kadar pengangguran. dasar kewangan.3 Stagflasi Dapat mendefinasikan stagflasi dan menunjukkan keadaan sta gflasi dengan gambar rajah. 5. kawalan langsung dan dasar sebelah penawaran untuk Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. inflasi dan stagflasi. Dapat menjelaskan jenis. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Dapat menerangkan dan menghitung guna tenaga.1.my 10 .

pengangguran dan kemelesetan. Membezakan konsep belanjawan lebihan. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.com. Dapat menjelaskan hutang negara Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Menganalisa belanjawan negara Malaysia Dapat menerangkan belanjawan negara Malaysia dan meneliti data belanjawan. Dapat mendefinisikan dasar kewangan. 5. Dapat menerangkan struktur perbelanjaan dan hasil Kerajaan Persekutuan dan menunjukkan arah alirannya. kurangan dan terimbang dengan merujuk belanjawan Malaysia dari masa ke semasa. Dapat menerangkan alat dasar kewangan kuantitatif dan kualitatif serta bagaimana alat tersebut atasi masalah inflasi dan pengangguran.4 Belanjawan negara di Malaysia. Dapat menunjukkan kesan dasar fiskal dengan menggunakan pendekatan Keynesian dan pendekatan AD-AS.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 mengatasi masalah inflasi.3 Dasar kewangan 5. deflasi. Dapat menerangkan alat dasar fiskal dan bagaimana alat tersebut dapat atasi masalah inflasi dan pengangguran.my 11 .

arah aliran serta perubahan struktur import dan eksport barang dan perkhidmatan.com. Membezakan alat sekatan tarif dan bukan tarif. Dapat menjelaskan kesan tarif 6. Dapat menjelaskan indeks harga eksport dan import. Dapat menerangkan perbezaan ciri ekonomi sesebuah negara dari segi penganugerahan faktor pengeluaran dan cita rasa yang membawa kepada PAB serta faedah yang dicapai dari PAB. Menerangkan sekatan PAB.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 28 – 36 6. Dapat mendefinisikan KSP.3 Aliran perdagangan Malaysia. Menganalisis aliran perdagangan Malaysia.5 Sekatan perdagangan bebas.4 Kadar syarat perdagangan. Membandingkan faedah mutlak dan berbanding secara jadual dan gambar rajah.2 Faedah pengkhususan Menjelaskan teori faedah mutlak dan faedah berbanding. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. 6. 6. 6. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. 6. Dapat menerangkan mengapa perlunya sekatan. Malaysia dari segi sumber. Dapat menerangkan komposisi.my 12 .1 Alasan perlunya perdagangan antarabangsa. Menghuraikan konsep kadar syarat perdagangan. Perdagangan dan kewangan antarabangsa. Dapat menjelaskan kesan perubahan KSP. Menerangkan sebab perlunya perdagangan antarabangsa. jumlah semasa dan arah alirannya.

7 Kadar pertukaran asing. Dapat membezakan konsep devaluasi dan revaluasi.7.2 Penentuan kadar pertukaran asing.my 6. Dapat menerangkan faktor yang menyebabkan perubahan kadar pertukaran. Dapat menerangkan penentuan dalam sistem tetap. Dapat mendefinisikan IP dan menerangkan setiap akaun dalam IP. Dapat menjelaskan konsep tersebut.7. Menerangkan kesan sekatan terhadap imbangan pembayaran. (a) Sistem boleh ubah 13 . Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.1 Permintaan dan penawaran mata wang asing. Dapat membezakan konsep naik nilai dan susut nilai. 6.com.6 Imbangan pembayaran. Dapat menerangkan penentuan dalam sistem boleh ubah. Dapat menentukan kadar keseimbangan permintaan dan penawaran mata wang asing. (b) Sistem tetap. Dapat memberikan contoh sekatan diamalkan di Malaysia. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Memperincikan setiap akaun dalam imbangan pembayaran Malaysia. 6. Menghuraikan konsep kadar pertukaran asing.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 secara gambar rajah keseimbangan separa. 6.

Dapat menerangkan kadar pertukaran ringgit dengan beberapa mata wang asing.8 Masalah makroekonomi dalam ekonomi terbuka dan dasar kerajaan. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Dapat menerangkan masalah ekonomi terbuka. aliran faktor.7. Mengenal pasti masalah ekonomi dalam ekonomi terbuka. Dapat menerangkan konsep terlebih nilai dan terkurang nilai dan kesannya terhadap ekonomi. dan dasar kerajaan yang digunakan untuk mengatasinya 6. Dapat menerangkan sistem kadar pertukaran asing yang diamalkan di Malaysia.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 6.com. kegiatan syarikat multinasiona l (MNC) dan aliran 6. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.my 14 . perubahan kadar pertukaran dan kawalan langsung mengatasi masalah pengangguran.3 Kadar pertukaran asing di Malaysia.9 Globalisasi Membincangkan secara ringkas isu dan kesan globalisasi di Malaysia. dasar kewangan. pelaburan langsung asing (FDI). inflasi dan defisit IP Dapat mendefinisikan globalisasi Dapat menerangkan aspek globalisasi dan kesannya terhadap ekonomi Malaysia: perdagangan. • Pengangguran dan defisit IP • Inflasi dan defisit IP • Pengangguran dan lebihan IP • Inflasi dan lebihan IP Dapat menerangkan bagaimana dasar fiskal.

Menerangkan secara ringkas berkaitan dengan perdagangan (WTO).2 Perbandingan pertumbuhan ekonomi antara negara.42 7. Dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan gambar rajah keluk kemungkinan pengeluaran. Dapat mengukur kadar pertumbuhan ekonomi dengan mengambil contoh data ekonomi Malaysia. EU.my 38 . Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Mengenal pasti faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Membandingkan kadar pertumbuhan ekonomi anatara negara maju dengan negara membangun dengan menggunakan data kadar pertumbuhan. Membandingkan tingkat pembangunan yang dicapai berbagai – bagai negara. Pertumbuhan ekonomi 7.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 modal jangka pendek. Membandingkan pertumbuhan ekonomi antara negara membangun dengan menggunakan data 15 . NAFTA) Dapat mendefinisikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. 7. 7. kewangan antarabangsa (IMF. Bank Dunia) dan blok perdagangan wilayah (ASEAN.1 P8ertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Mengetahui erti pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.3 Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dapat membandingkan pertumbuhan ekonomi antara negara maju (negara industri) dengan negara membangun dengan menggunakan data pendapatan per kapita.com.

tabungan. Dapat menerangkan secara ringkas pertumbuhan ekonomi Malaysia dan faktor utama yang menyebabkannya. meningkatkan taraf pendidikan.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 pendapatan per kapita.4 Faktor yang menghalang pertumbuhan ekonomi.5 Dasar kerajaan untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. (kestabilan politik dan ekonomi. Menunjukkan cara yang boleh dijalankan kerajaan untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. 7. Mengenal pasti faktor halangan bagi mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. 7.com. Dapat mengenal pasti langkah kerajaan menggalakkan pertumbuhan ekonomi: menyediakan infrastruktur fizikal.my 16 . buruh dan keusahawanan. infrastruktur yang baik. tabungan dan perbelanjaan agregat terutama eksport dan pelaburan langsung asing. Menghuraikan faktor yang mempengaruhinya: modal. Menghuraikan faktor yang menghala ngnya: penduduk. tingkat teknologi dan faktor sosial (tingkat kesihatan yang rendah dan pendidikan).) Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. kekurangan usahawan. taraf pendidikan yang semakin berkembang dan mengembangkan sektor moden. teknologi. kemahiran. modal. pelaburan asing. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. mengembangkan golongan usahawan dan meningkatkan pelaburan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful