Rancangan Mengajar Tahunan 2003

RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN 2003 MAKROEKONOMI TINGKATAN 6
MINGGU 1-3 TAJUK/BIDANG PEMBELAJARAN 1. Pengenalan 1.1 Definasi dan skop analisis makroekonomi. OBJEKTIF HASIL YANG DIHASRATKAN ALATAN

Menerangkan konsep makroekonomi.

Memahami konsep makroekonomi dan dapat membezakan bidang kajian antara mikroekonomi dengan makroekonomi. Dapat menerangkan: • Pendapatan negara/keluaran negara • Guna tenaga dan pengangguran. • Inflasi. • Imbangan pembayaran. • Pertumbuhan ekonomi. Dapat menghuraikan matlamat yang ingin dicapai; • Guna tenaga penuh • Kestabilan tingkat harga umum • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. • Membaiki imbangan pembayaran. Menghuraikan dasar berikut secara ringkas; • Dasar fiskal • Dasar kewangan
1

1.2 Petunjuk/pemboleh ubah makroekonomi.

Mengenal pasti dan menghuraikan masalah pengangguran, inflasi, ketidakseimbangan imbangan pembayaran dan pertumbuhan ekonomi

Data ekonomi Malaysia.

1.3 Dasar makroekonomi. 1.3.1 Matlamat dasar makroekonomi.

Menerangkan matlamat dan bentuk dasar kerajaan.

1.3.2 Bentuk dasar makroekonomi.

Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.com.my

Menghuraikan masalah dalam penghitungan pendapatan negara: • Penghitungan dua kali. • Pendapatan persendirian. 2. Menggunakan data pendapatan negara untuk memerihalkan struktur ekonomi Malaysia. KNK dan Keluaran Negara Bersih (KNB) • Keluaran negara pada harga pasar dan Keluaran Negara pada kos faktor.4 Masalah dalam penghitungan pendapatan negara. Dapat menghitung pendapatan negara dengan menggunakan kaedah.my Menerangkan masalah dan kelemahan penghitungan 2 . • Kawalan langsung • Dasar sebelah penawaran Menjelaskan konsep berikut: • KDNK.com.2 Kaedah penghitungan pendapatan negara. Malaysia 2. (perlu terangkan konsep nilai ditambah dan kaedah menghitungnya) Dapat menerangkan kaedah menghitung dan menunjukkan data Kelua ran Negara Malaysia: • Kaedah perbelanjaan. • Kaedah pengeluaran. 2.3 Data keluaran negara Malaysia. • Keluaran (nilai ditambah). (bayaran faktor. 2. • Pendapatan. • Perbelanjaan. Belanjawan negara. Menunjukkan beberapa konsep utama dalam perakaunan pendapatan negara. Data ekonomi Malaysia. pendapatan boleh guna dan pendapatan per kapita • Keluaran Negara Nominal dan Keluaran Negara Benar.1 Konsep pendapatan negara. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Perakaunan pendapatan negara. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 4-8 2. Menghitung pendapatan negara dengan menggunakan tiga kaedah yang berlainan.

• Asas membuat perancangan ekonomi. Menerangkan kelemahan membandingkan pendapatan negara antara masa dan kelemahan membandingkan pendapatan negara antara negara. • Alat pengukur taraf hidup • Petunjuk perubahan struktur ekonomi. Menjelaskan kegunaan data pendapatan negara. Masalah harga.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 kelemahan penghitungan pendapatan negara. • • • • Barang yang tidak dipasarkan.5 Kelemahan dalam menggunakan data pendapatan negara. 2. • Alat pengukur kadar pertumbuhan ekonomi. Barang haram Masalah pengumpulan data.com. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Menjelaskan kegunaan data PN: • Alat pengukur jumlah keluaran pelbagai sektor dalam ekonomi. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.6 Kegunaan data pendapatan negara.my 3 . 2.

Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Mendefinasikan pengganda. • Suntikan – bocoran Dapat menerangkan proses keseimbangan ekonomi dicapai. Menerangkan komponen utama perbelanjaan agregat. Dapat menerangkan hubungan antara perubahan perbelanjaan agregat dengan perubahan pendapatan negara dengan menggunakan jadual. melalui : • Jadual • Gambar rajah • Penghitungan Jadual Gambar rajah Penghitungan 3. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.16 3.com. Dapat menerangkan ciri perbelanjaan isi rumah (penggunaan) dan perbelanjaan firma (pelaburan) Menganalisis keseimbangan PN dalam ekonomi dua sektor Dapat menganalisis keseimbangan ekonomi negara dengan menggunakan pendekatan • Perbelanjaan agregat-penawaran agregat.1 Konsep keseimbangan PN.1 Pengganda Menjelaskan kesan perubahan perbelanjaan agregat terhadap kegiatan ekonomi. Penentuan keseimbangan pendapatan negara. Dapat menerangkan faktor yang mempengaruhi perubahan perbelanjaan agregat.my 4 .Rancangan Mengajar Tahunan 2003 9 . 3.2. • • • Dapat mendefinasikan keseimbangan PN. Dapat menjelaskan jenis aliran pendapatan dan perbelanjaan.

Rancangan Mengajar Tahunan 2003 3. Suntikan – bocoran. (menggunakan rumus pengganda ekonomi tiga sektor. Menjelaskan kesan perubahan perbelanjaan agregat terhadap kegiatan ekonomi. Gambar rajah Dapat menerangkan: Kesan cukai dan perbelanjaan kerajaan terhadap aliran pusingan pendapatan.) Menganalisis keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi tiga sektor.3 Keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi tiga sektor. Kesan cukai (sekali gus dan berkadar) dan perbelanjaan kerajaan terhadap perbelanjaan agregat. (kesan cukai dan perubahan keatas fungsi penggunaan dan tabungan tidak perlu dibuat secara gambar rajah) Gambar rajah Dapat menerangkan bagaimana keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi tiga sektor melalui kaedah: i. perbelanjaan agregat – penawaran agregat.com. 3. 5 . Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.my Menerangkan komponen utama perbelanjaan agregat. (menggunakan gamba rajah dan rumus sahaja) Dapat menerangkan kesan perubahan cukai dan perbelanjaan kerajaan terhadap keseimbangan pendapatan negara. ii. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.4 Keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi empat sektor. Dapat menerangkan cara menerbitkan dan menggunakan rumus pengganda bagi ekonomi dua sektor. Menerangkan komponen utama perbelanjaan agregat.

Menerangkan kesan perubahan harga terhadap perbelanjaan masyarakat.I. ii.my Gambar rajah 3. Dapat menerangkan bagaimana keseimbangan ditentukan dalam ekonomi empat sektor melaui pendekatan: i. rumus pengganda tidak diperkenalkan). Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.5 Analisis keseimbangan pendapatan negara dengan menggunakan pendekatan permintaan dan penawaran agregat (keseimbangan pendapatan negara dalam keadaan harga berubah) Menerangkan ciri keluk AD-AS dan penentuan perkembangan AD-AS 6 . Menerangkan interaksi antara permintaan agregat dengan penawaran agregat dalam menentukan keseimbangan pendapatan negara dan tingkat harga. perbelanjaan dan penawaran agregat.T. Suntikan dan bocoran. Mendefinasikan keluk AD yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan perbelanjaan agregat (AE) dalam ekonomi.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 Menerangkan aliran pusingan pendapatan. (menggunakan g ambar rajah dan rumus sahaja. Menerangkan ciri eksport dan import.com.G) terhadap Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Menerangkan kesan perubahan AEyang disebabkan perubahan salah satu komponen (C. Menganalisis keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi empat sektor.

Dapat membezakan penawaran 7 4.1 Fungsi wang.1.5. Membandingkan analisis keseimbangan Keynesian dengan analisis keseimbangan AD-AS Menerangkan faktor yang menyebabkan hubungan antara harga dan pendapatan negara berbentuk demikian.com. Mengenal pasti fungsi wang.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 AD.1. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.my . Menerangkan jenis penawaran 4. Menerangkan kesan kejutan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan AD-AS. ciri wang dan tujuan memegang wang.1 Keseimbangan ADAS. Menerangkan bagaimana interaksi antara permintaan agregat dengan penawaran agregat akan menentukan tingkat pendapatan negara. Menghubungkaitkan nilai wang dengan tingkat harga Dapat mendefinasikan wang dan menerangkan ciri wang. 17 – 21 4. Menerangkan nilai wang dan kuasa beli wang. Dapat menghuraikan kelemahan sistem barter dan menjelaskan fungsi wang. 4. Menerangkan hubungan antara tingkat harga dengan penawaran barang dalam ekonomi.2 Penawaran/ Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. 3. Peranan wang dalam ekonomi.1 Wang Mentakrifkan konsep wang dan menghuraikan kelembapan sistem barter.

my Menghubungkaitkan . syarikat kewangan dan insurans. 4. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.3 Institusi kewangan lain.2 Bank perdagangan 4. fungsi dan sejarah penubuhan Bank Negara Malaysia. 4.3 Penciptaan wang/kredit. institusi kewangan Islam (perbankan Islam.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 bekalan wang wang.2. Memberikan contoh institusi kewangan di Malaysia (Bank Islam. wang M1 dan M2 Menerangkan komposisi dan kadar pertumbuhan wang di Malaysia. Dapat menerangkan proses penciptaan wang.2.4 Wang. Takaful.com. bank simpanan. Bank Simpanan Nasional) 4. rumus penggandaan wang. proses penggandaan wang dengan menggunakan jadual. Dapat membezakan fungsi utama bank saudagar. Dapat menerangkan ciri.1 Bank pusat. Tabung Haji). Menjelaskan proses penciptaan wang/kredit. 4.2.2 Institusi kewangan Mengenal pasti jenis dan peranan institusi kewangan. rizab dan pinjaman serta had proses penciptaan wang) Dapat menerangkan peranan wang 8 4. Dapat menerangkan fungsi dan bentuk operasinya. (andaian. Dapat mendefinasikan institusi kewangan serta menerangkan aktiviti utamanya. harga dan Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.

dan spekulasi. Dapat menerangkan penentuan kadar bunga (termasuk perangkap kecairan).2 Teori Kewangan Keynes Menera ngkan penentuan kadar bunga mengikut teori kewangan Keynes Dapat menerangkan teori permintaan untuk urusniaga. Dapat menerangkan ciri penawaran wang.4. 22 – 27 5.4.my .1 Teori Kuantiti Wang. 4. 5. Masalah makroekonomi dan dasar penstabilan. Dapat menerangkan: • persamaan pertukaran Fisher: MV = PT • persamaan pertukaran Cambridge: M = kPT 4.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 aktiviti ekonomi penawaran wang dengan harga dan aktiviti ekonomi. Dapat menerangkan hubungan antara penawaran wang dengan kegiatan konomi. Dapat membezakan konsep PN sebenar dan PN potensi. pelaburan. (kesan perubahan penawaran wang terhadap kadar bunga.1 Masalah makroekonomi. Membezakan konsep PN sebenar dan PN potensi. perbelanjaan agregat dan pendapatan negara secara gamba rajah).com. awasan. dalam menggalakkan kegiatan ekonomi dan mempengaruhi tingkat harga. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Dapat menerangkan dan menghitung 9 Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.

Rancangan Mengajar Tahunan 2003 lompang deflasi dan lompang inflasi. tenaga buruh dan pengangguran di Malaysia. kesan dan cara mengatsi inflasi.com. Dapat menghitung kadar pengangguran. Dapat mendefinasikan inflasi dan menghitung kadar inflasi. inflasi dan stagflasi. 5. Dapat menerangkan dan menghitung guna tenaga. kesan serta cara atasi pengangguran. Dapat menjelaskan konsep jurang KNK. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Dapat menjelaskan jenis. 5. Dapat mendefinisikan dasar fiskal.2 Inflasi.1.1 Pengangguran Menerangkan konsep pengangguran.3 Stagflasi Dapat mendefinasikan stagflasi dan menunjukkan keadaan sta gflasi dengan gambar rajah.my 10 . Menerangkan indeks harga dan menggunakannya untuk hitung kadar inflasi di Malaysia. dasar kewangan. sebab.1. kawalan langsung dan dasar sebelah penawaran untuk Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.1. 5. Dapat mendefinasikan pengangguran. Dapat menjelaskan jenis. 5.2 Dasar fiskal Menjelaskan penggunaan dasar fiskal.

Membezakan konsep belanjawan lebihan. Menganalisa belanjawan negara Malaysia Dapat menerangkan belanjawan negara Malaysia dan meneliti data belanjawan. Dapat menerangkan alat dasar kewangan kuantitatif dan kualitatif serta bagaimana alat tersebut atasi masalah inflasi dan pengangguran. Dapat menerangkan struktur perbelanjaan dan hasil Kerajaan Persekutuan dan menunjukkan arah alirannya. 5. Dapat menunjukkan kesan dasar fiskal dengan menggunakan pendekatan Keynesian dan pendekatan AD-AS.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 mengatasi masalah inflasi.my 11 .4 Belanjawan negara di Malaysia. Dapat menjelaskan hutang negara Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. deflasi. Dapat mendefinisikan dasar kewangan.com. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. pengangguran dan kemelesetan.3 Dasar kewangan 5. Dapat menerangkan alat dasar fiskal dan bagaimana alat tersebut dapat atasi masalah inflasi dan pengangguran. kurangan dan terimbang dengan merujuk belanjawan Malaysia dari masa ke semasa.

Membezakan alat sekatan tarif dan bukan tarif. Membandingkan faedah mutlak dan berbanding secara jadual dan gambar rajah. jumlah semasa dan arah alirannya.3 Aliran perdagangan Malaysia.1 Alasan perlunya perdagangan antarabangsa. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. 6. 6. Dapat menerangkan mengapa perlunya sekatan. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Menerangkan sebab perlunya perdagangan antarabangsa. Dapat menerangkan perbezaan ciri ekonomi sesebuah negara dari segi penganugerahan faktor pengeluaran dan cita rasa yang membawa kepada PAB serta faedah yang dicapai dari PAB. Menganalisis aliran perdagangan Malaysia.2 Faedah pengkhususan Menjelaskan teori faedah mutlak dan faedah berbanding. Malaysia dari segi sumber. Menghuraikan konsep kadar syarat perdagangan.my 12 . Menerangkan sekatan PAB.com. Dapat mendefinisikan KSP. Perdagangan dan kewangan antarabangsa. 6.5 Sekatan perdagangan bebas. 6. arah aliran serta perubahan struktur import dan eksport barang dan perkhidmatan.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 28 – 36 6. Dapat menjelaskan indeks harga eksport dan import. Dapat menjelaskan kesan tarif 6.4 Kadar syarat perdagangan. Dapat menjelaskan kesan perubahan KSP. Dapat menerangkan komposisi.

(a) Sistem boleh ubah 13 .7 Kadar pertukaran asing. 6. Dapat menentukan kadar keseimbangan permintaan dan penawaran mata wang asing. Dapat memberikan contoh sekatan diamalkan di Malaysia. Dapat menjelaskan konsep tersebut.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 secara gambar rajah keseimbangan separa. Menghuraikan konsep kadar pertukaran asing. Menerangkan kesan sekatan terhadap imbangan pembayaran.com. 6. Dapat menerangkan penentuan dalam sistem boleh ubah. Dapat mendefinisikan IP dan menerangkan setiap akaun dalam IP. Dapat membezakan konsep devaluasi dan revaluasi. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. 6.7.7.2 Penentuan kadar pertukaran asing. Dapat menerangkan faktor yang menyebabkan perubahan kadar pertukaran.6 Imbangan pembayaran. Dapat membezakan konsep naik nilai dan susut nilai. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.my 6.1 Permintaan dan penawaran mata wang asing. (b) Sistem tetap. Dapat menerangkan penentuan dalam sistem tetap. Memperincikan setiap akaun dalam imbangan pembayaran Malaysia.

pelaburan langsung asing (FDI). inflasi dan defisit IP Dapat mendefinisikan globalisasi Dapat menerangkan aspek globalisasi dan kesannya terhadap ekonomi Malaysia: perdagangan.3 Kadar pertukaran asing di Malaysia. Dapat menerangkan kadar pertukaran ringgit dengan beberapa mata wang asing. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. • Pengangguran dan defisit IP • Inflasi dan defisit IP • Pengangguran dan lebihan IP • Inflasi dan lebihan IP Dapat menerangkan bagaimana dasar fiskal. Dapat menerangkan sistem kadar pertukaran asing yang diamalkan di Malaysia.9 Globalisasi Membincangkan secara ringkas isu dan kesan globalisasi di Malaysia.8 Masalah makroekonomi dalam ekonomi terbuka dan dasar kerajaan.com. Dapat menerangkan konsep terlebih nilai dan terkurang nilai dan kesannya terhadap ekonomi. dasar kewangan. aliran faktor.my 14 . Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Mengenal pasti masalah ekonomi dalam ekonomi terbuka. kegiatan syarikat multinasiona l (MNC) dan aliran 6.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 6. perubahan kadar pertukaran dan kawalan langsung mengatasi masalah pengangguran. Dapat menerangkan masalah ekonomi terbuka. dan dasar kerajaan yang digunakan untuk mengatasinya 6.7.

Dapat mengukur kadar pertumbuhan ekonomi dengan mengambil contoh data ekonomi Malaysia.1 P8ertumbuhan dan pembangunan ekonomi.42 7. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan gambar rajah keluk kemungkinan pengeluaran. Dapat membandingkan pertumbuhan ekonomi antara negara maju (negara industri) dengan negara membangun dengan menggunakan data pendapatan per kapita. Membandingkan pertumbuhan ekonomi antara negara membangun dengan menggunakan data 15 .my 38 . kewangan antarabangsa (IMF. Menerangkan secara ringkas berkaitan dengan perdagangan (WTO). Mengetahui erti pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Membandingkan tingkat pembangunan yang dicapai berbagai – bagai negara. 7.3 Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 7. 7. EU. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Bank Dunia) dan blok perdagangan wilayah (ASEAN. NAFTA) Dapat mendefinisikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Mengenal pasti faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.2 Perbandingan pertumbuhan ekonomi antara negara. Membandingkan kadar pertumbuhan ekonomi anatara negara maju dengan negara membangun dengan menggunakan data kadar pertumbuhan.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 modal jangka pendek.com.

tabungan. kekurangan usahawan.4 Faktor yang menghalang pertumbuhan ekonomi. Menghuraikan faktor yang menghala ngnya: penduduk. buruh dan keusahawanan.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 pendapatan per kapita. teknologi. 7. Dapat menerangkan secara ringkas pertumbuhan ekonomi Malaysia dan faktor utama yang menyebabkannya. Menunjukkan cara yang boleh dijalankan kerajaan untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. 7. pelaburan asing. tingkat teknologi dan faktor sosial (tingkat kesihatan yang rendah dan pendidikan).com.) Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Menghuraikan faktor yang mempengaruhinya: modal. kemahiran.5 Dasar kerajaan untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. meningkatkan taraf pendidikan. mengembangkan golongan usahawan dan meningkatkan pelaburan.my 16 . Dapat mengenal pasti langkah kerajaan menggalakkan pertumbuhan ekonomi: menyediakan infrastruktur fizikal. tabungan dan perbelanjaan agregat terutama eksport dan pelaburan langsung asing. Mengenal pasti faktor halangan bagi mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. infrastruktur yang baik. (kestabilan politik dan ekonomi. modal. taraf pendidikan yang semakin berkembang dan mengembangkan sektor moden. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful