Rancangan Mengajar Tahunan 2003

RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN 2003 MAKROEKONOMI TINGKATAN 6
MINGGU 1-3 TAJUK/BIDANG PEMBELAJARAN 1. Pengenalan 1.1 Definasi dan skop analisis makroekonomi. OBJEKTIF HASIL YANG DIHASRATKAN ALATAN

Menerangkan konsep makroekonomi.

Memahami konsep makroekonomi dan dapat membezakan bidang kajian antara mikroekonomi dengan makroekonomi. Dapat menerangkan: • Pendapatan negara/keluaran negara • Guna tenaga dan pengangguran. • Inflasi. • Imbangan pembayaran. • Pertumbuhan ekonomi. Dapat menghuraikan matlamat yang ingin dicapai; • Guna tenaga penuh • Kestabilan tingkat harga umum • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. • Membaiki imbangan pembayaran. Menghuraikan dasar berikut secara ringkas; • Dasar fiskal • Dasar kewangan
1

1.2 Petunjuk/pemboleh ubah makroekonomi.

Mengenal pasti dan menghuraikan masalah pengangguran, inflasi, ketidakseimbangan imbangan pembayaran dan pertumbuhan ekonomi

Data ekonomi Malaysia.

1.3 Dasar makroekonomi. 1.3.1 Matlamat dasar makroekonomi.

Menerangkan matlamat dan bentuk dasar kerajaan.

1.3.2 Bentuk dasar makroekonomi.

Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.com.my

Malaysia 2. (bayaran faktor. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.4 Masalah dalam penghitungan pendapatan negara.1 Konsep pendapatan negara. Menghitung pendapatan negara dengan menggunakan tiga kaedah yang berlainan.com. Menggunakan data pendapatan negara untuk memerihalkan struktur ekonomi Malaysia. 2. • Pendapatan. (perlu terangkan konsep nilai ditambah dan kaedah menghitungnya) Dapat menerangkan kaedah menghitung dan menunjukkan data Kelua ran Negara Malaysia: • Kaedah perbelanjaan. • Pendapatan persendirian. Menunjukkan beberapa konsep utama dalam perakaunan pendapatan negara.3 Data keluaran negara Malaysia. • Kaedah pengeluaran.my Menerangkan masalah dan kelemahan penghitungan 2 . • Kawalan langsung • Dasar sebelah penawaran Menjelaskan konsep berikut: • KDNK. • Keluaran (nilai ditambah). Data ekonomi Malaysia. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. pendapatan boleh guna dan pendapatan per kapita • Keluaran Negara Nominal dan Keluaran Negara Benar. Menghuraikan masalah dalam penghitungan pendapatan negara: • Penghitungan dua kali. KNK dan Keluaran Negara Bersih (KNB) • Keluaran negara pada harga pasar dan Keluaran Negara pada kos faktor. Dapat menghitung pendapatan negara dengan menggunakan kaedah. Perakaunan pendapatan negara.2 Kaedah penghitungan pendapatan negara. • Perbelanjaan.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 4-8 2. Belanjawan negara. 2. 2.

my 3 . 2.6 Kegunaan data pendapatan negara.com. Barang haram Masalah pengumpulan data. Menjelaskan kegunaan data PN: • Alat pengukur jumlah keluaran pelbagai sektor dalam ekonomi. Menjelaskan kegunaan data pendapatan negara. 2. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. • • • • Barang yang tidak dipasarkan. Menerangkan kelemahan membandingkan pendapatan negara antara masa dan kelemahan membandingkan pendapatan negara antara negara.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 kelemahan penghitungan pendapatan negara. • Alat pengukur kadar pertumbuhan ekonomi. • Asas membuat perancangan ekonomi. • Alat pengukur taraf hidup • Petunjuk perubahan struktur ekonomi. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Masalah harga.5 Kelemahan dalam menggunakan data pendapatan negara.

com. 3. melalui : • Jadual • Gambar rajah • Penghitungan Jadual Gambar rajah Penghitungan 3. Dapat menerangkan hubungan antara perubahan perbelanjaan agregat dengan perubahan pendapatan negara dengan menggunakan jadual.my 4 . Menerangkan komponen utama perbelanjaan agregat.1 Pengganda Menjelaskan kesan perubahan perbelanjaan agregat terhadap kegiatan ekonomi. Dapat menerangkan ciri perbelanjaan isi rumah (penggunaan) dan perbelanjaan firma (pelaburan) Menganalisis keseimbangan PN dalam ekonomi dua sektor Dapat menganalisis keseimbangan ekonomi negara dengan menggunakan pendekatan • Perbelanjaan agregat-penawaran agregat. • • • Dapat mendefinasikan keseimbangan PN. Mendefinasikan pengganda. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.2. Dapat menerangkan faktor yang mempengaruhi perubahan perbelanjaan agregat.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 9 . Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Penentuan keseimbangan pendapatan negara. Dapat menjelaskan jenis aliran pendapatan dan perbelanjaan. • Suntikan – bocoran Dapat menerangkan proses keseimbangan ekonomi dicapai.16 3.1 Konsep keseimbangan PN.

Menerangkan komponen utama perbelanjaan agregat. ii. (kesan cukai dan perubahan keatas fungsi penggunaan dan tabungan tidak perlu dibuat secara gambar rajah) Gambar rajah Dapat menerangkan bagaimana keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi tiga sektor melalui kaedah: i. Dapat menerangkan cara menerbitkan dan menggunakan rumus pengganda bagi ekonomi dua sektor.4 Keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi empat sektor.) Menganalisis keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi tiga sektor.3 Keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi tiga sektor. 5 . Kesan cukai (sekali gus dan berkadar) dan perbelanjaan kerajaan terhadap perbelanjaan agregat. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Suntikan – bocoran. (menggunakan rumus pengganda ekonomi tiga sektor.com. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Menjelaskan kesan perubahan perbelanjaan agregat terhadap kegiatan ekonomi. perbelanjaan agregat – penawaran agregat. Gambar rajah Dapat menerangkan: Kesan cukai dan perbelanjaan kerajaan terhadap aliran pusingan pendapatan. (menggunakan gamba rajah dan rumus sahaja) Dapat menerangkan kesan perubahan cukai dan perbelanjaan kerajaan terhadap keseimbangan pendapatan negara.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 3. 3.my Menerangkan komponen utama perbelanjaan agregat.

Menerangkan kesan perubahan AEyang disebabkan perubahan salah satu komponen (C.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 Menerangkan aliran pusingan pendapatan. ii. Menerangkan ciri eksport dan import. Menerangkan kesan perubahan harga terhadap perbelanjaan masyarakat.com. Menganalisis keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi empat sektor.I.my Gambar rajah 3. rumus pengganda tidak diperkenalkan). Mendefinasikan keluk AD yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan perbelanjaan agregat (AE) dalam ekonomi.T.G) terhadap Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.5 Analisis keseimbangan pendapatan negara dengan menggunakan pendekatan permintaan dan penawaran agregat (keseimbangan pendapatan negara dalam keadaan harga berubah) Menerangkan ciri keluk AD-AS dan penentuan perkembangan AD-AS 6 . Dapat menerangkan bagaimana keseimbangan ditentukan dalam ekonomi empat sektor melaui pendekatan: i. (menggunakan g ambar rajah dan rumus sahaja. perbelanjaan dan penawaran agregat. Suntikan dan bocoran. Menerangkan interaksi antara permintaan agregat dengan penawaran agregat dalam menentukan keseimbangan pendapatan negara dan tingkat harga. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.

Mengenal pasti fungsi wang. 3.my .com.1 Fungsi wang. Menerangkan bagaimana interaksi antara permintaan agregat dengan penawaran agregat akan menentukan tingkat pendapatan negara. Menghubungkaitkan nilai wang dengan tingkat harga Dapat mendefinasikan wang dan menerangkan ciri wang. 4.1 Keseimbangan ADAS.5. Menerangkan kesan kejutan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan AD-AS. Dapat membezakan penawaran 7 4.1 Wang Mentakrifkan konsep wang dan menghuraikan kelembapan sistem barter. Menerangkan hubungan antara tingkat harga dengan penawaran barang dalam ekonomi. Menerangkan jenis penawaran 4. ciri wang dan tujuan memegang wang. Menerangkan nilai wang dan kuasa beli wang. Peranan wang dalam ekonomi.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 AD.2 Penawaran/ Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. Membandingkan analisis keseimbangan Keynesian dengan analisis keseimbangan AD-AS Menerangkan faktor yang menyebabkan hubungan antara harga dan pendapatan negara berbentuk demikian. 17 – 21 4.1.1. Dapat menghuraikan kelemahan sistem barter dan menjelaskan fungsi wang.

harga dan Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Dapat membezakan fungsi utama bank saudagar.2. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.3 Penciptaan wang/kredit. proses penggandaan wang dengan menggunakan jadual. Bank Simpanan Nasional) 4. Memberikan contoh institusi kewangan di Malaysia (Bank Islam. fungsi dan sejarah penubuhan Bank Negara Malaysia. Menjelaskan proses penciptaan wang/kredit. 4. rumus penggandaan wang. rizab dan pinjaman serta had proses penciptaan wang) Dapat menerangkan peranan wang 8 4. syarikat kewangan dan insurans. Tabung Haji).2.4 Wang. bank simpanan. institusi kewangan Islam (perbankan Islam.3 Institusi kewangan lain. 4. Dapat mendefinasikan institusi kewangan serta menerangkan aktiviti utamanya. Dapat menerangkan proses penciptaan wang. Dapat menerangkan ciri.com.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 bekalan wang wang.2.2 Bank perdagangan 4.my Menghubungkaitkan . Takaful.1 Bank pusat.2 Institusi kewangan Mengenal pasti jenis dan peranan institusi kewangan. wang M1 dan M2 Menerangkan komposisi dan kadar pertumbuhan wang di Malaysia. 4. Dapat menerangkan fungsi dan bentuk operasinya. (andaian.

(kesan perubahan penawaran wang terhadap kadar bunga. awasan. pelaburan. dalam menggalakkan kegiatan ekonomi dan mempengaruhi tingkat harga.2 Teori Kewangan Keynes Menera ngkan penentuan kadar bunga mengikut teori kewangan Keynes Dapat menerangkan teori permintaan untuk urusniaga.4. dan spekulasi. Dapat menerangkan hubungan antara penawaran wang dengan kegiatan konomi. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.com. Dapat menerangkan: • persamaan pertukaran Fisher: MV = PT • persamaan pertukaran Cambridge: M = kPT 4. Dapat menerangkan penentuan kadar bunga (termasuk perangkap kecairan).Rancangan Mengajar Tahunan 2003 aktiviti ekonomi penawaran wang dengan harga dan aktiviti ekonomi.1 Teori Kuantiti Wang. Dapat menerangkan dan menghitung 9 Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.1 Masalah makroekonomi. Masalah makroekonomi dan dasar penstabilan. Dapat menerangkan ciri penawaran wang. 4.4. perbelanjaan agregat dan pendapatan negara secara gamba rajah). Dapat membezakan konsep PN sebenar dan PN potensi.my . 22 – 27 5. 5. Membezakan konsep PN sebenar dan PN potensi.

3 Stagflasi Dapat mendefinasikan stagflasi dan menunjukkan keadaan sta gflasi dengan gambar rajah. 5. inflasi dan stagflasi. Dapat mendefinasikan inflasi dan menghitung kadar inflasi. sebab.my 10 . Dapat menjelaskan jenis. kesan dan cara mengatsi inflasi.1. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. 5.1. Dapat menghitung kadar pengangguran. Dapat menjelaskan konsep jurang KNK. kesan serta cara atasi pengangguran. Dapat menerangkan dan menghitung guna tenaga. dasar kewangan. Dapat menjelaskan jenis.1.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 lompang deflasi dan lompang inflasi. Menerangkan indeks harga dan menggunakannya untuk hitung kadar inflasi di Malaysia. 5. tenaga buruh dan pengangguran di Malaysia. kawalan langsung dan dasar sebelah penawaran untuk Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.com.2 Dasar fiskal Menjelaskan penggunaan dasar fiskal.1 Pengangguran Menerangkan konsep pengangguran. 5. Dapat mendefinasikan pengangguran.2 Inflasi. Dapat mendefinisikan dasar fiskal.

pengangguran dan kemelesetan.3 Dasar kewangan 5. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.4 Belanjawan negara di Malaysia. Membezakan konsep belanjawan lebihan.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 mengatasi masalah inflasi. kurangan dan terimbang dengan merujuk belanjawan Malaysia dari masa ke semasa. Dapat menjelaskan hutang negara Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Dapat menerangkan alat dasar kewangan kuantitatif dan kualitatif serta bagaimana alat tersebut atasi masalah inflasi dan pengangguran. Dapat menerangkan struktur perbelanjaan dan hasil Kerajaan Persekutuan dan menunjukkan arah alirannya. Menganalisa belanjawan negara Malaysia Dapat menerangkan belanjawan negara Malaysia dan meneliti data belanjawan. 5.com. deflasi. Dapat mendefinisikan dasar kewangan. Dapat menunjukkan kesan dasar fiskal dengan menggunakan pendekatan Keynesian dan pendekatan AD-AS.my 11 . Dapat menerangkan alat dasar fiskal dan bagaimana alat tersebut dapat atasi masalah inflasi dan pengangguran.

6.2 Faedah pengkhususan Menjelaskan teori faedah mutlak dan faedah berbanding. Dapat menerangkan komposisi. jumlah semasa dan arah alirannya. Menghuraikan konsep kadar syarat perdagangan. Dapat menjelaskan indeks harga eksport dan import.com.3 Aliran perdagangan Malaysia.my 12 . Dapat menjelaskan kesan perubahan KSP. 6. Menerangkan sekatan PAB. arah aliran serta perubahan struktur import dan eksport barang dan perkhidmatan. Dapat menerangkan perbezaan ciri ekonomi sesebuah negara dari segi penganugerahan faktor pengeluaran dan cita rasa yang membawa kepada PAB serta faedah yang dicapai dari PAB. Menganalisis aliran perdagangan Malaysia. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Perdagangan dan kewangan antarabangsa.5 Sekatan perdagangan bebas.1 Alasan perlunya perdagangan antarabangsa. Menerangkan sebab perlunya perdagangan antarabangsa. Membezakan alat sekatan tarif dan bukan tarif. 6. Membandingkan faedah mutlak dan berbanding secara jadual dan gambar rajah.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 28 – 36 6. 6. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.4 Kadar syarat perdagangan. Dapat menerangkan mengapa perlunya sekatan. Malaysia dari segi sumber. Dapat mendefinisikan KSP. Dapat menjelaskan kesan tarif 6.

1 Permintaan dan penawaran mata wang asing. Dapat menjelaskan konsep tersebut. Dapat mendefinisikan IP dan menerangkan setiap akaun dalam IP. Dapat menerangkan penentuan dalam sistem tetap. Dapat membezakan konsep naik nilai dan susut nilai. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad.7. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. 6.6 Imbangan pembayaran. Dapat memberikan contoh sekatan diamalkan di Malaysia. 6. Dapat menerangkan faktor yang menyebabkan perubahan kadar pertukaran. (b) Sistem tetap. Dapat menerangkan penentuan dalam sistem boleh ubah. 6. Memperincikan setiap akaun dalam imbangan pembayaran Malaysia.com.my 6. Dapat menentukan kadar keseimbangan permintaan dan penawaran mata wang asing.7 Kadar pertukaran asing.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 secara gambar rajah keseimbangan separa. (a) Sistem boleh ubah 13 . Dapat membezakan konsep devaluasi dan revaluasi.7. Menerangkan kesan sekatan terhadap imbangan pembayaran.2 Penentuan kadar pertukaran asing. Menghuraikan konsep kadar pertukaran asing.

Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.com.9 Globalisasi Membincangkan secara ringkas isu dan kesan globalisasi di Malaysia.3 Kadar pertukaran asing di Malaysia. perubahan kadar pertukaran dan kawalan langsung mengatasi masalah pengangguran. Mengenal pasti masalah ekonomi dalam ekonomi terbuka. Dapat menerangkan sistem kadar pertukaran asing yang diamalkan di Malaysia.8 Masalah makroekonomi dalam ekonomi terbuka dan dasar kerajaan. Dapat menerangkan kadar pertukaran ringgit dengan beberapa mata wang asing. dasar kewangan.7. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. kegiatan syarikat multinasiona l (MNC) dan aliran 6. dan dasar kerajaan yang digunakan untuk mengatasinya 6.my 14 . pelaburan langsung asing (FDI). Dapat menerangkan masalah ekonomi terbuka. inflasi dan defisit IP Dapat mendefinisikan globalisasi Dapat menerangkan aspek globalisasi dan kesannya terhadap ekonomi Malaysia: perdagangan. Dapat menerangkan konsep terlebih nilai dan terkurang nilai dan kesannya terhadap ekonomi. • Pengangguran dan defisit IP • Inflasi dan defisit IP • Pengangguran dan lebihan IP • Inflasi dan lebihan IP Dapat menerangkan bagaimana dasar fiskal. aliran faktor.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 6.

my 38 . NAFTA) Dapat mendefinisikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. kewangan antarabangsa (IMF.42 7. EU. Dapat mengukur kadar pertumbuhan ekonomi dengan mengambil contoh data ekonomi Malaysia.1 P8ertumbuhan dan pembangunan ekonomi.3 Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia) dan blok perdagangan wilayah (ASEAN. Membandingkan tingkat pembangunan yang dicapai berbagai – bagai negara. Mengenal pasti faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 7. Dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan gambar rajah keluk kemungkinan pengeluaran. Membandingkan kadar pertumbuhan ekonomi anatara negara maju dengan negara membangun dengan menggunakan data kadar pertumbuhan. Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Dapat membandingkan pertumbuhan ekonomi antara negara maju (negara industri) dengan negara membangun dengan menggunakan data pendapatan per kapita. Menerangkan secara ringkas berkaitan dengan perdagangan (WTO).com. Membandingkan pertumbuhan ekonomi antara negara membangun dengan menggunakan data 15 . 7.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 modal jangka pendek. Mengetahui erti pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan.2 Perbandingan pertumbuhan ekonomi antara negara. Pertumbuhan ekonomi 7.

7. taraf pendidikan yang semakin berkembang dan mengembangkan sektor moden. Dapat mengenal pasti langkah kerajaan menggalakkan pertumbuhan ekonomi: menyediakan infrastruktur fizikal. (kestabilan politik dan ekonomi. Dapat menerangkan secara ringkas pertumbuhan ekonomi Malaysia dan faktor utama yang menyebabkannya. mengembangkan golongan usahawan dan meningkatkan pelaburan. tingkat teknologi dan faktor sosial (tingkat kesihatan yang rendah dan pendidikan).5 Dasar kerajaan untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. tabungan dan perbelanjaan agregat terutama eksport dan pelaburan langsung asing. teknologi. 7. Mengenal pasti faktor halangan bagi mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. Menghuraikan faktor yang mempengaruhinya: modal. buruh dan keusahawanan. Menghuraikan faktor yang menghala ngnya: penduduk.com.) Portal Pendidikan Utusan 2003 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad. Kuala Lumpur E -mel:portal@utusan. pelaburan asing. kekurangan usahawan.Rancangan Mengajar Tahunan 2003 pendapatan per kapita. meningkatkan taraf pendidikan.my 16 . Menunjukkan cara yang boleh dijalankan kerajaan untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi.4 Faktor yang menghalang pertumbuhan ekonomi. tabungan. modal. infrastruktur yang baik. kemahiran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful