3 Doa untuk anak supaya menjadi

soleh dan solehah
َ‫عّلْمُه الّتْأِوْيل‬
َ ‫ن َو‬
ِ ‫َالّلهُّم َفّقّه ِفي الّدْي‬.
Maksudnya: Ya Allah, berilah
kefahaman kepadanya dalam urusan
agama dan ajarkannya Takwil (tafsir
al-Quran).
... َ‫حْكَمة‬
ِ ‫عّلْمُه اْل‬
َ ‫ل َو‬
َ ‫َالّلُهّم َأْلِهمُْه الّتْأِوْي‬.
Maksudnya: Ya Allah, ilhamkannya
Takwil (tafsir al-Quran) dan
ajarkannya hikmah (ilmu yang tepat).
ُ‫شْر ِمْنه‬
ُ ‫ك ِفْيِه َواْن‬
ْ ‫َالّلُهّم َباِر‬.
Maksudnya: Ya Allah, berkatilah
padanya dan sebarkanlah ilmunya.