P. 1
Analisis Kesalahan Bahasa

Analisis Kesalahan Bahasa

|Views: 27|Likes:
Published by Ty Ka

More info:

Published by: Ty Ka on Nov 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2011

pdf

text

original

Analisis Kesalahan Bahasa

1. diberi. 2.

Dalam kertas Bahasa Melayu STPM, asepk ini dikemukakan dalam bahagian D.

Anda dikehendaki membetulkan kesalahan sistem bahasa pada satu contoh teks yang

Dalam soalan jenis ini, calon akan dikehendaki:

i. mengenal pasti kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam petikan ii. menjelaskan sebab-sebab kesalahan berkenaan iii. membuat pembetulan Melakukan tiga perkara dalam satu teks wacana memerlukan anda menggunakan kaedah-kaedah sendiri untuk memudahkan kerja. Misalnya, anda menanda terus di atas kertas soalan kesalahan-kesalahan dengan pen pelbagai warna, misalnya merah, biru atau hitam. Hal ini penting kerana anda perlu membahagikan fokus kepada unsur-unsur bahasa seperti berikut: i. ejaan dan tanda baca ii. kosa kata iii. imbuhan iv struktur frasa dan struktur ayat 3. Para pelajar perlu terlebih dahulu mengetahui jenis-jenis kesalahan yang berlaku

di sesebuah wacana: hal Ini boleh diringkaskan seperti berikut:

Jenis kesalahan 1. keselarasan vokal akibat pengaruh dialek kata tiga suku kata tertutup akibat kekecualian bagi kata pinjam serantau 2. Ejaan kata pinjaman: akibat pengaruh ejaan bahasa sumber bagi kata yang sudah mantap

Contoh kesalahan sibar, hibuh, sebok, sinarai ,kelumpok, celotih, kelungsung ,calun, pelancung, awit, bunglun

pembetulan sebar, heboh, sibuk, senarai, kelompok, celoteh, kelongsong, calon, pelancong, awet, bunglon

plan, gran, klas teknoloji, otomotik, karban, oksijen,

pelan, geran, kelas teknologi, automatik, karbon, oksigen

kata-kata yang mempunyai konotasi ii.kekeliruan antara bunyi sebutan dengan sistem visual ejaan. 3. menyenaraikan awalan meN-. -i 4. kuatkuasa menguat kuasakan. ibubapa. antarabangsa. penggunaaan kata yang tidak tepat 2. ibu bapa. bagaimana ambil alih. Ejaan kata terbitan: abad ke20 tahun 60an abad ke-20 tahun 60-an mengaru. kuat kuasa menguatkuasakan. Misalnya kata `terlibat' dengan `terbabit' dan kata `kesan' dan `akibat'. menganaktirikan. antara bangsa. Antara yang perlu diberi perhatian adalah perkara-perkara berikut: i. menemuduga Kosa Kata 1. beRakhiran -kan. enam orang pelajar-pelajar .Kata-kata yang mempunyai konotasi berkait rapat pula dengan aspek semantik dan denotasi. penggunaaan kata hubung dan kata sendi nama v. bagai mana ambilalih.. kesesuaian penggunaan kata ganti nama diri iv. mensenaraikan menggaru. menganak tirikan. Ejaan Kata Majmuk kata majmuk yang dieja sebagai stau perkataan kata majmuk yang dieja sebagai dua perkataan kata majmuk yang mendapat apitan jawatan kuasa. peN-.Pemilihan kosa kata (merangkumi aspek diksi dengan maksud ujaran). penggunaan bentuk jamak iii. ejaan kata khusus yang mengunakan nombor 3. menemu dugai jawatankuasa.Penggunaan kata majmuk yang tidak betul seperti mereka-mereka ini. bangunanbangunan yang tinggi-tinggi.

7. Hakim telah menjatuhkan pengedarkan dadah itu dengan hukuman gantung mandatori. Kata hubung yang sesuai ialah `kerana'. Kata jika kurang sesuai kerana ia menunjukkan maksud `kemungkinan'.Frasa dan Ayat . Sebagai suami. Contoh: Pada pendapatan saya. 4.Penggunaaan kata hubung dan kata sendi nama. 5.Penggunaan kata tidak tepat. sedangkan yang dimaksudkan ialah `sebab' pembatalan mesyuarat berkenaan.) Contoh: Kamu boleh pergi jika kamu berkelakuan baik. Contoh: Perlawanan bola keranjang dibatalkan apabila hujan lebat.Imbuhan. Penggunaan kata ganti nama diri. 8. sebab. Lihat contoh kesalahan-kesalahan pada imbuhan di bawah yang merupakan kelaziman. kita perlu menggandakan usaha jika mahu mendapat lebih keuntungan. 6. Cadangan untuk memperbesarkan pejabat akan menelan belanja RM1juta. anda dengan awak. Oleh itu. Penggunaan kata hubung ada yang tidak sesuai dengan fungsi keterangannya kerana ada kata hubung yang merujuk kepada masa. syarta. 2. dan sebagainya. Penggunaan betul ganti nama diri dia dengan beliau.4. pada hal ayat ini menyatakan syarat untuk diberi cuti. kata `sekiranya' atau `dengan syarat' lebih baik untuk menggantikan kata `jika'. 1 Pelajar baru berjanji akan belajar bersungguh-sungguh dalam ikrar mereka. awak dengan `datuk. Akhir `-kan' menunjukkan bahawa `pengedar dadah' itu dijatuhkan tetapi maksud ayat ialah `hukuman gantung mandatori' dijatuhkan ke atas `pengedar dadah'. (Kata hubung `apabila' iala kata hubung yang menerangkan waktu. Oleh itu. `memper' ialah imbuhan kata kerja transitif dan tidak perlu akhiran `kan' untiuk menjadikan kata adjektif besar sebagai kata kerja transitif. Jenis ini ketara sekali kesilapannya. imbuhan yang betul ialah menjanjikan. Berjanji ialah kata kerja tak transitif tetapi ayat merupakan ayat transitif. Ali inginkan perhatian yang secukupnya daripada Halimah. Ingin ialah kata adjektif dan memerlukan kata depan `akan' 3. perlu dikaitan dengan kesantunan bahasa. akibat dan sebagainya.

.Turut menghadiri perjumpaan itu Struktur ayat tidak sesuai dengan struktur struktur subjek-predikat bahasa Melayu Yang turut menghadiri perjumpaan itu ialah menteri Besar dan ketuaketua jabatan kerajaan atau Menteri Besar dan ketuaketua jabatan kerajaan turut menghadiri perjumpaan itu. amat suka buah-buahan tempatan kata adjektif `suka' perlu diikuti oleh kata sendi `akan' iii. iv. i. dan nanas. Saya belum sempat baca lagi Struktur pasif untuk pelaku ganti nama diri pertama tidak sesuai. kesalahan i. Nenek saya amat suka buah-buahan tempata seperti mangga. tunggu esok. Sebab kata adjektif `percaya' tidak mendapat akhiran tetapi diikuti oleh sendi nama `akan' ii. iv. ii. Masalah itu mereka bincangkan hingga satu penyelesaian ditemui. betik. Dia menyerahkan buku banknya kepada anaknya kerana dia amat percayakan anak bongsunya itu. Turut menghadiri perjumpaan itu ialah Menteri Besar dan ketua-ketua jabatan kerajan. v. amat percayakan anak bongsunya itu.Perhatikan contoh-contoh ayat di bawah mengenai kesalahan frasa dan ayat yang kerap ditemui. Surat rayuan itu saya belum sempat baca lagi. iii. masalah itu mereka bincangkan Struktur pasif untuk pelaku ganti nama diri ketiga tidak sesuai v. belum sempat saya baca lagi masalah itu dibincangkan oleh mereka amat suka akan buahbuahan tempatan contoh amat percaya akan anak bongsunya itu. jambu.

Kesalahan morfologi (i) Kata sendi nama (ii) Kata bilangan (iii) Kata pemeri (iv) Frasa kerja (frasa kerja transitif atau frasa kerja tak transitif) (v) Hukum D-M (vi) Frasa yang lewah 3. iaitu terletak dalam Bahagian D. Jenis-jenis kesalahan bahasa boleh dibahagikan kepada: 1. Konsep kesalahan bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan bahasa sama ada ejaan. Kesalahan sintaksis: (i) Ayat tergantung (ayat tiada subjek/ predikat) (ii) Ayat pasif (ganti nama diri pertama/ kedua atau ganti nama diri ke-3) (iii) Struktur ayat tidak tepat (iv) Ayat yang kabur/ menyimpang makna .15 perkataan) 2. Dalam soalan ini. satu bahan rangsangan petikan akan dikemukakan dan dalam petikan tersebut mengandungi beberapa kesalahan bahasa. Penilaian analisis kesalahan bahasa berasaskan Calon dikehendaki menganalisis petikan tersebut dan mengenal pasti tiga perkara yang berikut. perkataan. Tujuan soalan ini dikemukakan adalah untuk menguji tahap penguasaan calon terhadap sistem bahasa Melayu terutama dari aspek morfologi dan sintaksis.Nota Tambahan PANDUAN MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN D (ANALISIS KESALAHAN BAHASA) Salah satu soalan yang terdapat dalam soalan Bahasa Melayu Kertas 2 STPM ialah soalan Analisis Kesalahan Bahasa. Keupayaan calon untuk mendapatkan markah yang cemerlang bergantung pada penguasaan topik sistem bahasa Melayu dalam Kertas Satu iaitu tajuk Morfologi dan Sintaksis. susunan klausa/frasa dan ayat. Kesalahan ejaan: (i) ejaan kata asli bahasa Melayu (ii) ejaan kata pinjaman sama ada daripada bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa serumpun (iii) ejaan kata majmuk (termasuk pengejaan kata majmuk yang telah mantap penggunaannya . # mengenal pasti kesalahan bahasa – 1m # menjelaskan sebab kesalahan – 1m # membuat pembetulan kesalahan – 1m Peruntukan markah untuk bahagian ini ialah 15 markah dan calon hendaklah mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 kesalahan bahasa dalam petikan.

Kesalahan tanda baca: (i) tanda sempang (-) (ii) noktah bertindih dan sebagainya .4. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->