Doa sebelum Makan

"Allahumma baarik llanaa fiima razaqtanaa waqinaa adzaa ban-naar" Artinya : Yaa Allah, berkatilah rezeki yang engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka Doa setelah makan

al-hamdulil laahil ladzh ath‘amanaa wa saqoona wa ja‘alnaa muslimiina. Artinya : Segala puji bagi Allah, yang telah memberikan makan dan minum kepada kami, serta menjadikan kami dari golongan orang – orang yang berserah diri (kepada Allah)

Doa Keluar rumah (bepergian)

"Bismilaahi tawakkaltu 'alallahi wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahi" Doa pulang rumah Bacaan Doa Pulang Ke Rumah : Bismillaahi walajnaa, wabismillaahi kharajnaa, wa‘alaa rabbinaa tawakkalnaa Arti Doa Pulang Ke Rumah : Dengan menyebut nama Allah aku masuk ke rumah, dengan nama Allah pula aku keluar rumah, dan kepada Allah pula aku berserah diri.

Doa belajar Radhiitu bil laahi rab ba; wabil islaamidiina wabi Muhammadin Nabiy yaw warasuula; rab bi zidnii ‗ilma, war zuq nii fah ma, aamiin.

faham terhadap ilmu itu. Alhamdu lil laa hi rabbil ‗aalamin. islam agamaku dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT Wahai Tuhan Allah. Sebagai puji bagi Allah Tuhan semesta alam. kekuatan untuk menjahui kesalahan itu. Dan perlihatkanlah kepadaku kesalahan itu sebagai suatu hal yang salah dan anugrahillah rizqi kepadaku.artinya: Aku telah rela Allah Tuhanku. amin Doa Tidur • Sebelum Tidur Membaca Doa : bismikallahumma ahya wa amutu Artinya : Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan mati • Sesudah Bangun Tidur Membaca Doa : alhamdulillahil ladzi ahyana ba’da ma amatana wailaihin nusyur Artinya : Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku kembali setelah mematikan aku dan kepada Allah akan bangkit Doa Bangun . dan anugrahillah kepadaku. artinya: Ya Allah. kebenaran itu sebagai suatu hal yang benar. dan anugrahillah rizqi kepadaku kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu.Amiin (Ya Allah kabulkanlah permohonanku) Alla hu ma arinil haq qa haqqa war zuq nit tibaa ‗ah (ittiba ‗ah) wa arinil baa thila baathila war zuq nij tinaa bah. tambahkanlah ilmuku. perlihatkanalah kepadaku.

dalam pendengaranku suatu cahaya. wa fii bashorii nuuron. wa azhzhomlii nuuron. Atau: Bismillaahi Allaahumma Innii A'udzu Bika Minal Khubutsi wal Khabaaitsi Artinya: Dengan menyebut nama Allah. wa tahtii nuuron. wa amaamii nuuron. 2007 — oRiDo™ Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya. sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari syetan laki-laki dan syetan perempuan. Doa masuk mesjid menuju. dari arah kiriku suatu cahaya. 24 : 36) Doa Menuju ke Masjid ‫ه‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫نه‬ ‫ه‬ Allohummaj ‘alfii qolbii nuuron. wa ‘ayyamiinii nuuron. wa ayyasaarii nuuron. di depanku suatu cahaya. di bawahku suatu cahaya.R. di belakangku suatu cahaya dan limpahkanlah kepadaku dengan cahaya (H. di atasku suatu cahaya. wa kholfii nuuron. wa fii sam’ii nuuron. An Nuur.Doa Masuk WC Doa masuk kamar kecil(toilet) Allaahumma Innii A'udzu Bika Minal Khubutsi wal Khabaaitsi Artinya: Ya Allah. masuk & keluar masjid Mei 15. (QS. dari arah kananku suatu cahaya.Bukhari. dalam pandanganku suatu cahaya.Muslim) Doa Masuk Masjid . ―Ya Allah! Jadikanlah dalam hatiku suatu cahaya. sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari syetan laki-laki dan syetan perempuan. wa fawqii nuuron. Ya Allah. pada waktu pagi dan waktu petang.

wa bisulthoonihil qodhiim. ن ه صم‬ ‫هط ه ن قد‬ ‫ب ح ـ كن ـن‬ ‫ه ن ك‬ ‫حن‬ ‫ن‬ ‫ذ‬ ‫ن‬ ‫هلل ن ه‬ ‫د. Allohummagh firlii dzunuubii waf tahlii abwaaba rohmatik. Allohumma sholli wa salim ‘alii Muhammad. ―Dan bukakanlah untukku pintu-pintu karunia-Mu‖ Maka doa keluar masjid yang agak panjang adalah: . ن ه غ‬ ‫ـ ذ‬ ‫ى ل‬ A’udzubillahil ‘aliyyil ‘azhiim.‖ (H. kalimat … ‫ـ ب ح ـ ك‬ ‫حنـ‬ waf tahlii abwaaba rohmatik. Ya Allah. wabiwajhihil kariim. Muslim) Doa Masuk Masjid yang lebih panjang adalah: ‫ب‬ ‫م‬ ‫ـ ن ـد هلل‬ ‫د‬ ‫ه هى‬ ‫ن شـ ط ن ن‬ ‫. bukakanlah untuku pintu-pintu rahamat-Mu‖ (H. minasy syaythoonirrojiim. Abu Dau dan Nasai) Atau. rahmatilah Muhammad dan juga rahmati keluarganya. Muslim.R. ampunilah dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.R. Abu Daud) Doa Keluar Masjid ‫ض هك‬ ‫أن ك‬ ‫ن ه إ ـ‬ Allohumma innii as aluka min fadhlik. Ya Allah. Pada doa di atas diganti dengan ‫ض هك‬ ‫ـ ب‬ ‫ـ حنـ‬ waf tahlii abwaaba fadhlik. dari gangguan syetan yang terlaknat.Alhamdulillahi robbil ‘aalamiin.‖ (H. wa ‘alii alaa Muhammad.R.‫ب حـ ك‬ ‫حن‬ ‫ن ه‬ Allohummaftahlii abwaa ba rohmatik ―Ya Allah. ‖Yaa Allah aku mohon kepada-Mu akan karunia-Mu. ―Aku berlindung kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung dan dengan Dzat-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang tidak berpermulaan.

Allohumma sholli wa salim ‘alii Muhammad.‫ـد هلل ب‬ ‫ب ض هك‬ ‫ن‬ ‫ن شـ ط ن ن ـ‬ ‫ـ حنـ‬ ‫ذ‬ ‫ن‬ ‫هط ه ن قد‬ ‫د. wa biwajhihil kariim. ن ه صم‬ ‫ـ ذ‬ ‫ن ـن‬ A’udzubillahil ‘aliyyil ‘azhiim. Allohummagh firlii dzunuubii waf tahlii abwaaba fadhlik. wa bisulthoonihil qodhiim. ن ه غ‬ ‫هى ل‬ ‫ه ن ك‬ ‫د‬ ‫هى‬ ‫ه‬ ‫هلل ن ه ن‬ ‫. Alhamdulillahi robbil ‘aalamiin. minasy syaythoonirrojiim. . wa ‘alii alaa Muhammad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful