Doa sebelum Makan

"Allahumma baarik llanaa fiima razaqtanaa waqinaa adzaa ban-naar" Artinya : Yaa Allah, berkatilah rezeki yang engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka Doa setelah makan

al-hamdulil laahil ladzh ath‘amanaa wa saqoona wa ja‘alnaa muslimiina. Artinya : Segala puji bagi Allah, yang telah memberikan makan dan minum kepada kami, serta menjadikan kami dari golongan orang – orang yang berserah diri (kepada Allah)

Doa Keluar rumah (bepergian)

"Bismilaahi tawakkaltu 'alallahi wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahi" Doa pulang rumah Bacaan Doa Pulang Ke Rumah : Bismillaahi walajnaa, wabismillaahi kharajnaa, wa‘alaa rabbinaa tawakkalnaa Arti Doa Pulang Ke Rumah : Dengan menyebut nama Allah aku masuk ke rumah, dengan nama Allah pula aku keluar rumah, dan kepada Allah pula aku berserah diri.

Doa belajar Radhiitu bil laahi rab ba; wabil islaamidiina wabi Muhammadin Nabiy yaw warasuula; rab bi zidnii ‗ilma, war zuq nii fah ma, aamiin.

kebenaran itu sebagai suatu hal yang benar. amin Doa Tidur • Sebelum Tidur Membaca Doa : bismikallahumma ahya wa amutu Artinya : Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan mati • Sesudah Bangun Tidur Membaca Doa : alhamdulillahil ladzi ahyana ba’da ma amatana wailaihin nusyur Artinya : Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku kembali setelah mematikan aku dan kepada Allah akan bangkit Doa Bangun . perlihatkanalah kepadaku. islam agamaku dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT Wahai Tuhan Allah. faham terhadap ilmu itu. dan anugrahillah rizqi kepadaku kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Sebagai puji bagi Allah Tuhan semesta alam. kekuatan untuk menjahui kesalahan itu.artinya: Aku telah rela Allah Tuhanku.Amiin (Ya Allah kabulkanlah permohonanku) Alla hu ma arinil haq qa haqqa war zuq nit tibaa ‗ah (ittiba ‗ah) wa arinil baa thila baathila war zuq nij tinaa bah. tambahkanlah ilmuku. Alhamdu lil laa hi rabbil ‗aalamin. Dan perlihatkanlah kepadaku kesalahan itu sebagai suatu hal yang salah dan anugrahillah rizqi kepadaku. dan anugrahillah kepadaku. artinya: Ya Allah.

masuk & keluar masjid Mei 15. Ya Allah.Doa Masuk WC Doa masuk kamar kecil(toilet) Allaahumma Innii A'udzu Bika Minal Khubutsi wal Khabaaitsi Artinya: Ya Allah. (QS. An Nuur. 2007 — oRiDo™ Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya. 24 : 36) Doa Menuju ke Masjid ‫ه‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫نه‬ ‫ه‬ Allohummaj ‘alfii qolbii nuuron.R. wa ‘ayyamiinii nuuron. dalam pandanganku suatu cahaya. wa kholfii nuuron. wa ayyasaarii nuuron. di bawahku suatu cahaya. sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari syetan laki-laki dan syetan perempuan. wa amaamii nuuron. dari arah kananku suatu cahaya. di belakangku suatu cahaya dan limpahkanlah kepadaku dengan cahaya (H. Doa masuk mesjid menuju. wa fii bashorii nuuron.Muslim) Doa Masuk Masjid . wa tahtii nuuron. di atasku suatu cahaya.Bukhari. wa azhzhomlii nuuron. Atau: Bismillaahi Allaahumma Innii A'udzu Bika Minal Khubutsi wal Khabaaitsi Artinya: Dengan menyebut nama Allah. ―Ya Allah! Jadikanlah dalam hatiku suatu cahaya. wa fawqii nuuron. dalam pendengaranku suatu cahaya. di depanku suatu cahaya. wa fii sam’ii nuuron. dari arah kiriku suatu cahaya. sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari syetan laki-laki dan syetan perempuan. pada waktu pagi dan waktu petang.

ن ه غ‬ ‫ـ ذ‬ ‫ى ل‬ A’udzubillahil ‘aliyyil ‘azhiim. ‖Yaa Allah aku mohon kepada-Mu akan karunia-Mu. ن ه صم‬ ‫هط ه ن قد‬ ‫ب ح ـ كن ـن‬ ‫ه ن ك‬ ‫حن‬ ‫ن‬ ‫ذ‬ ‫ن‬ ‫هلل ن ه‬ ‫د. bukakanlah untuku pintu-pintu rahamat-Mu‖ (H. minasy syaythoonirrojiim. wabiwajhihil kariim. Allohummagh firlii dzunuubii waf tahlii abwaaba rohmatik.R. kalimat … ‫ـ ب ح ـ ك‬ ‫حنـ‬ waf tahlii abwaaba rohmatik. Pada doa di atas diganti dengan ‫ض هك‬ ‫ـ ب‬ ‫ـ حنـ‬ waf tahlii abwaaba fadhlik. dari gangguan syetan yang terlaknat. Muslim. Allohumma sholli wa salim ‘alii Muhammad.R. ampunilah dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Abu Daud) Doa Keluar Masjid ‫ض هك‬ ‫أن ك‬ ‫ن ه إ ـ‬ Allohumma innii as aluka min fadhlik. rahmatilah Muhammad dan juga rahmati keluarganya. Muslim) Doa Masuk Masjid yang lebih panjang adalah: ‫ب‬ ‫م‬ ‫ـ ن ـد هلل‬ ‫د‬ ‫ه هى‬ ‫ن شـ ط ن ن‬ ‫. wa bisulthoonihil qodhiim.‖ (H. ―Aku berlindung kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung dan dengan Dzat-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang tidak berpermulaan.Alhamdulillahi robbil ‘aalamiin. Ya Allah.R. Abu Dau dan Nasai) Atau. wa ‘alii alaa Muhammad. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. ―Dan bukakanlah untukku pintu-pintu karunia-Mu‖ Maka doa keluar masjid yang agak panjang adalah: .‖ (H. Ya Allah.‫ب حـ ك‬ ‫حن‬ ‫ن ه‬ Allohummaftahlii abwaa ba rohmatik ―Ya Allah.

ن ه غ‬ ‫هى ل‬ ‫ه ن ك‬ ‫د‬ ‫هى‬ ‫ه‬ ‫هلل ن ه ن‬ ‫.‫ـد هلل ب‬ ‫ب ض هك‬ ‫ن‬ ‫ن شـ ط ن ن ـ‬ ‫ـ حنـ‬ ‫ذ‬ ‫ن‬ ‫هط ه ن قد‬ ‫د. wa ‘alii alaa Muhammad. Alhamdulillahi robbil ‘aalamiin. . minasy syaythoonirrojiim. Allohummagh firlii dzunuubii waf tahlii abwaaba fadhlik. wa bisulthoonihil qodhiim. Allohumma sholli wa salim ‘alii Muhammad. wa biwajhihil kariim. ن ه صم‬ ‫ـ ذ‬ ‫ن ـن‬ A’udzubillahil ‘aliyyil ‘azhiim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful