(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI

)

TAJUK 1 EKOSISTEM
Sinopsis Pelbagai jenis ekosistem boleh ditemui di sesebuah negara bergantung kepada iklim dan kedudukan dari segi latitude dan altitude. Setiap jenis ekosistem tersebut

mempunyai komponen-komponen biotik dan abiotik yang

berbeza-beza tertabur di

lokasi-lokasi yang berbeza. Biodiversiti sesuatu jenis ekosistem berbeza dengan jenis ekosistem yang lain. Setiap jenis ekosistem menunjukkan ciri-ciri fizikal yang berbeza yang merupakan factor penentu kepada jenis-jenis ekosistem tersebut. organism yang menduduki tinggi

Ekosistem yang mempunyai tahap biodiversiti yang

menunjukkan tahap kompleksiti yang juga tinggi. Selain daripada itu, ekosistem yang mempunyai tahap biodiversity yang tinggi juga menunjukkan tahap kestabilan ekosistem yang lebih tinggi. Hasil Pembelajaran

1.Membanding dan membezakan jenis-jenis biom yang berbeza 2.Menerangkan kekompleksian biodiversiti. 3.Mensintesiskan maklumat tentang ecosistem

Kerangka kandungan

ECOSISTEM

Jenis-jenis ecosystem dan lokasi

Kepelbagaian biologi, kekompleksian dan kestabilan

Figure 1.1 Ringkasan Rangka kursus

ekosistem hutan gambut. Hutan ini terletak di kawasan sekitar garisan Khatulistiwa. dimana julat suhunya adalah diantara 20-26 darjah Celsius serta menerima lebih daripada 250 sentimeter padu hujan setahun. Ekosistem paya gambut Hutan paya gambut adalah kawasan hutan yang di penuhi dengan air. kandungan nutrient dan oksigen larut pada tahap yang rendah serta kawasan air yang berasid. Ekosistem hutan hujan tropika Hutan hujan tropika meliputi 6% daripada permukaan keseluruhan bumi. Di Malaysia terdapat pelbagai jenis ekosistem yang utama diantaranya adalah ekosistem hutan hujan tropika. Ia adalah ekosistem yang unik dengan ciriciri terendam air. ekosistem hutan paya bakau. ii. i. Kawasan ini juga menunjukkan panjang hari yang hampir sama sepanjang tahun.(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) Kandungan 1. . Factor Ini menjadikan kawasan ini sangat sesuai untuk pertumbuhan tumbuh-tumbuhan yang pelbagai. Faktor latitud adalah kawalan iklim utama di hutan hujan tropika. Hutan ini tumbuh di atas lapisan daun-daun yang telah mati dan lapisan bahan daripada tumbuh-tumbuhan setebal 20 meter. tumbuhan dan haiwan yang sama. ekosistem kolam dan agroekosistem seperti ekosistem sawah padi dan ekosistem ladang kelapa sawit.Jenis-jenis Biome yang berbeza Biome adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan kawasan di mukabumi yang mempunyai iklim. Di di Hutan Malaysia kebanyakan kawasan hutan tanah pamah seperti hujan tropika ini . iklimnya adalah sangat panas.

Kompleksiti sesuatu ekosistem bergantung kepada biodiversiti sesuatu ekosistem.(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) Hutan gambut adalah jenis tanah berair yang terbesar iaitu meliputi 75% daripada keseluruhan kawasan tanah berair di negara ini. Dianggarkan terdapat seluas 1. kurang daripada 20% di Semenanjung Malaysia dan yang selebihnya terletak di Sabah.2. Latihan Senaraikan perbezaan dan persamaan diantara ekosistem Hutan hujan tropika dengan Hutan paya gambut. usda. Kompleksiti dan Kestabilan Biodiversiti adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan bilangan spesies. di mana 70% daripadanya terdapat di Sarawak.gov/sqy/concepts/soil_biology Create soil food web Rehat Setelah anda menyiapkan latihan dicadangkan anda boleh rehat sebentar yang 1. Kestabilan ekosistem pula dinyatakan dengan beberapa cara yang berbeza. Satu cara adalah untuk .Biodiversiti. Bahan Bacaan pembelajaran kendiri Gather information from : http://soils. berapa banyak variasi genetik atau bilangan jenis komuniti yang terdapat di sesuatu ekosistem.54 ribu hektar tanah berair jenis ini masih kekal di Malaysia.

Tumbuh-tumbuhan ini juga sering kelihatan berbunga. Haiwan-haiwan di kawasan ini juga menggunakan warna-warna untuk memberi amaran kepada pemangsa mereka bahawa mereka sangat beracun. Tumbuh-tumbuhan di ekosistem hutan hujan tropika ini mempunyai pucuk atau daun muda yang berwarna merah. granuliferus yang berwarna merah di bahagian atas serta sisi dan kaki pula berwarna hijau.Haiwan seperti kupu-kupu dan katak pokok menggunakan kaedah ini.(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) mendefinisikan sebagai sesuatu sistem untuk kembali kepada keadaan asal selepas diganggu. Kepelbagaian tumbuhan yang tinggi serta tiada banyak spesies yang menunjukkan kedominan yang jelas di ekosistem ini. Haiwan-haiwan ini kadang kala kelihatan seperti daun mati atau daun hidup. Kompleksiti dan Kestabilan Ekosistem hutan hujan tropika Hutan hujan tropika ini adalah biome yang terkaya dari segi biodiversiti dan biojisim total. Anai-anai adalah sangat penting sebagai pengurai di kawasan ini. Sebagai contoh katak beracun dari species Dendrobates auratus yang berwarna putih dan hitam. D. Lebih daripada separuh spesies daripada tumbuhan daratan hidup di dalam biome ini. leucomelas mempunyai warna kuning terang dan hitam serta D. Serangga adalah antara haiwan yang sangat banyak di kawasan ini. . i) Biodiversiti. lebih cepat ia kembali kepada keadaan asal lebih stabil sesuatu ekosistem itu. Lantai hutan hujan tropika yang dipenuhi dengan daun-daun mati menyebabkan haiwan-haiwan sebati dengan persekitaran itu serta sukar dilihat daripada atas . Kerana kompleksiti ecosystem ini ia juga sangat komplek dan sangat stabil. Haiwan–haiwan di hutan hujan tropika adalah sangat pelbagai dan ini terhasil daripada adaptasi mereka terhadap persekitaran mereka. Ada haiwan yang hidup dilantai hutan kebanyakan haiwan di hutan hujan tropika hidup pada tumbuh-tumbuhan ini seperti di kanopi hutan ini. Satu daripada adaptasi haiwan-haiwan di ekosistem ini adalah kebolehan melakukan penyamaran yang berkesan.

Kawasan ini juga mengandungi banyak spesies yang belum diketahui dan diterokai. Soil Biology Primer [online]. Coyne. kekompleksian dan kestabilan di Ekosistem hutan paya gambut Kawasan hutan gambut bukan sahaja satu ekosistem yang unik dan tempat tinggal kepada banyak spesies endemik ia juga menyediakan pusat perlindungan bagi lebih daripada 60 spesies haiwan yang disenaraikan sebagai terancam seperti Orangutan. I. Cotgreave. Delmar Publishers. Soalan Tutorial Banding dan bezakan jenis-jenis ekosistem yang terdapat di Malaysia. Blackwell Science. M. earthworms and other creatures. (2002) Introductory Ecology.S. Sumatran Rhinoceros. SENARAI BAHAN RUJUKAN 1. gajah asia. . Civet Otter. http://soils. P. Proboscis Monkey. Layari internet Layari internet dan dapatkan tiga jenis ecosystem lain yang terdapat di Malaysia dan tuliskan apakah cirri-ciri utama ekosistem ini serta bandingkan dengan jenis ekosistem yang telah anda pelajari. harimau. Hutan lembab ini juga berfungsi sebagai bank gen semula jadi tumbuhan. 3.(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) ii) Biodiversiti. Chapter 4 The macrofauna. and Forseth.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web online 2. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach.ants. Storm’s Stork and Wrinkled Hornbill. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes.usda.

balak. 2. Mengkaji ekosistem tanah 3. habitat untuk ikan. pendebungan Hasil Pembelajaran 1 Menerangkan jenis-jenis kitaran biogeokimia . Membincangkan perkhidmatan ekosistem.(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) TAJUK 2 PERKHIDMATAN EKOSISTEM Sinopsis Perkhidmatan ekosistem adalah proses-proses dimana persekitaran menghasilkan sumber-sumber yang tidak ternilai harganya seperti air yang bersih. Kerangka Kandungan PERKHIDMATAN EKOSISTEM Kajian kes: Air Kajian Kes : kitaran nurien Figure 2.1 Ringkasan kandungan .

Perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem yang pelbagai ini memberi kesan kepada tanah.Mengitar dan menggerakkan nutrient iii. tumbuhan dan haiwan didalamnya menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan kepada manusia yang sukar digantikan. balak. penggunaan per kapita.Pengenalan Perkhidmatan ekosistem adalah proses-proses dimana persekitaran menyediakan sumber-sumber seperti air bersih. mengubah ekosistem setiap hari diantaranya adalah aktiviti seperti berikut. Menyebarkan biji benih Ekosistem semula jadi . Walaupun kebanyakan perkhidmatan ini nampak percuma ianya bernilai trillion ringgit Perkhidmatan ekosistem ini amat penting dan mudah diabaikan. Selian daripada itu ia juga boleh diancam oleh kekeliruan tentang keperluan jangka pendek dengan kesejahteraan jangka panjang masyarakat .(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) Kandungan 2. merosakkan. Ia boleh diancam oleh aktiviti manusia seperti Kadar perkembangan manusia (saiz populasi.1. ii. Menyederhanakan cuaca yang keterlaluan. i. Menyahtoksik dan menguraikan bahan buangan. air. makanan dan kesihatan kita diantara kesanya adalah seperti berikut. habitat untuk perikanan. Banyak aktiviti manusia yang mengganggu . dan kesan teknologi penghasilan barangan kegunaan). . Adalah sukar untuk mengira berapakah nilai dari segi wang ringgit. iv. pendebungaan tumbuhan asli dan pertanian.

(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) 1. baja dan bahan buangan haiwan. kondensasi. pengaliran permukaan. pepejal dan gas. air dan udara. Pencemaran tanah. Kajian Kes: Kitar air Dalam kitar air atau kitaran hidrologi. pergerakan air secara berterusan dipermukaan bumi. Memperkenalkan spesies non native 4. wap air dan pepejal di pelbagai tempat dalam kitaran air ini. Unsur-unsur ini dikitarkan walaupun dalam sesetengah kitaran terdapat tempat dimana unsure-unsur ini dikumpulkan untuk jangka masa yang panjang . . Hakisan tanah Memikirkan Cuba anda fikirkan apakah perkhidmatan ekosistem lain yang boleh dimasukkan serta apakah kesanya jika perkhidmatan ini terancam akibat aktiviti manusia Kitaran biogeokimia Kitaran biogeokimia atau kitar nutrient adalah satu laluan dimana unsure-unsur kimia atau molekul bergerak melalui kedua-dua komponen biotic dan abiotik bumi. Air bergerak dari satu takungan kepada takungan yang lain seperti dari sungai ke laut atau dari laut ke atmosfera melalui process-proses fizikal seperti pegwapan. 3. 2. Walaupun keseimbangan air di bumi hampir tetap dari masa kesemasa molekul air secara individu boleh datang dan pergi.Penangkapan ikan yang berlebihan 5. penurasan. di atas dan dibawah permukaan tanah. Pengaliran racun perosak. Air boleh bertukar bentuk daripada cecair.pemendakan. Semasa prosesproses ini air melalui fasa-fasa berbeza iaitu cecair.

Rajah kitar air menerangkan kesignifikan dalam menetapkan kehidupan dan ekosistem di bumi. dan memindahkan garam mineral ke bahagian bumi yang lain. kitar air menulenkan air.2 . yang menyebabkan suhu berubah. Air juga terlibat dalam proses mengubah struktur geologi bumi melalui proses hakisan dan pemendakan. Satu contoh semasa proses pengwapan. air menyerap tenaga dari persekitaran dan menyejukkan persekitaran. Dengan perpindahan air dari satu kawasan tadahan ke kawasan tadahan yang lain. Kitar air ini ditunjukan dengan Rajah 2. membekalkan tanah dengan air bersih .(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) Kitar air ini juga melibatkan pertukaran tenaga haba. Sebagai tambahan disebabkan kitar air melibatkan pertukaran haba . ia juga memberikan kesan kepada iklim sesuatu ekosistem. Bertentangan dengan proses kondensasi dimana air akan membebaskan tenaga ke memanaskan persekitarannya.

Nitrogen digabungkan dalam banyak asid amino yang akan seterusnya menghasilkan protein. Tumbuhan kekacang seperti kacang soya dan kacang tanah membentuk bintil-bintil di akarnya dan dimana bakteria pengikat nitrogen ini . dimana setiap nutrien di persekitaran mempunyai corak kitaran yang tertentu. . Komponen utama kitar nitrogen bermula dengan unsur nitrogen di udara. kemudian kepada ion nitral lain (NO3-). NH3. Ion Nitrat ini akan digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien atau baja untuk pertumbuhan. Kajian Kes: Kitar Nutrien Kitar nutrien dikaji dalam bentuk nutrien yang spesifik. Nitrogen hanya akan bertindak balas dengan oksigen dengan kehadiran suhu dan tekanan yang tinggi semasa kilat dan dalam tindakbalas pembakaram dalam logi kuasa atau dalam enjin pembakaran internal. Kitar Air. Amonia ini kemudiannya ditukarkan oleh bakteria lain kepada ion nitrat (No2-) .2. Dua nitrogen oksida di temui di dalam udara hasil daripada interaksinya dengan oksigen. HNO3.(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) Rajah 2. Kitar Nitrogen. Nitrogen dioksida boleh bertindak balas dengan air hujan untuk membentuk asid nitrik. Nitrate yang terbentuk boleh digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien. NO dan nitrogen dioksida NO2 terbentuk dalam keadaan ini. Asid nitrik. Di antara kitar nutrien yang paling penting adalah kitar karbon dan kitar nitrogen. Kedua-dua kitaran ini merupakan bahagian terpenting dalam kitar nutrien dalam tanah. Nitrogen diudara telah bertukar menjadi bahan biologi melaui tindakan bakteria dan alga dalam proses pengikatan nitrogen. mengikatkan nitrogen di udara menukarnya kepada ammonia.

3. Ammonia is also made through a synthetic process called the Haber Process. Ammonia may be directly applied to farm fields as fertilizer. Nitrogen dan Hidrogen bertindak balas di dalam keadaan tekanan dan suhu yang tinggi. Ammonia may be further processed with oxygen to make nitric acid. The reaction of ammonia and nitric acid produces ammonium nitrate which may then be used as a fertilizer. is also a greenhouse gas which contributes to global warming. To complete the cycle other bacteria in the soil carry out a process known as denitrification which converts nitrates back to nitrogen gas. : Kitar Nitrogen .(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) Amonia juga boleh dihasilkan melalui proses sintetik yang dinamakan Proses Haber. Animal wastes when decomposed also return to the earth as nitrates.mild anesthetic. Nitrous oxide. komponen Input ke tanah Kehilangan dari tanah Kitar Nitrogen Nitrogen atmosfera Atmospheric fixation and deposition Tuaian tanaman pengikatan industri (baja komersial) Najis haiwan& biopepejal Plant residues Pengikatan Biologi oleh kekacang Volatilization Aliran permukaan & hakisan Plant uptake Denitrification Nitrogen organik Ammonium (NH+) 4 Nitrate (NO-) 3 Leaching Rajah 2. also known as "laughing gas" . N2O. A side product of this reaction is the production of a gas known as nitrous oxide. Nitrogen and hydrogen are reacted under great pressure and temperature in the presence of a catalyst to make ammonia.

Bila tumbuhan berfotosintesis . kanji. Ini merupakan bahagian pertama dalam kitar karbon. protein dan makanan lain. dan menggunakannya untuk membina molekul gula. ia menggunakan karbon dioksid daripada udara . Rajah : Kitar karbon Kitar nutrient karbon adalah kitar yang paling penting bagi hidupan di bumi. Karbon yang terdapat . kerana kehidupan di planet bumi ini adalah berasaskan karbon. Karbon boleh didapati dalam jumlah yang banyak diudara dalam bentuk karbon dioksida.(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) Kitar karbon.

memperbaiki dan menggandakan bilangan sel-selnya. Apabila akhirnya kedua-dua tumbuhan dan haiwan ini mati. menggunakan daging rusa ini untuk tumbesaran dan pembiakannya. Karnivora seperti harimau mungkin akan membunuh rusa tersebut dan memakannya. dan karbod dalam badan mereka dikitarkan kedalam tanah.(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) dalam tumbuhan ini boleh digunakan oleh haiwan herbivora. atom karbon ke dalam tanah dan kembali ke udara sebagai haiwan yang . Ini memindahkan karbon dari kehidupan tumbuhan kepada haiwan. Herbivora seperti rusa menggunakan tumbuhan ini untuk membina . Bahan karbon dalam tanah ini akan dipecahkan oleh fungi dan bacteria. . memakan tumbuhan. membebaskan karbon dioksida.

FeP. carbonates) Secondary compounds (CaP. Fe and Al oxides. MnP.(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) Component Input to soil Loss from soil The Phosphorus Cycle Animal manures and biosolids Crop harvest Atmospheric deposition Mineral fertilizers Plant residues Organic phosphorus •Microbial •Plant residue •Humus Plant uptake Primary minerals (apatite) Runoff and erosion Mineral surfaces (clays. AlP) Leaching (usually minor) Soil solution phosphorus •HPO4-2 •H2PO4-1 Kitar fosforus Component Input to soil Loss from soil The Potassium Cycle Crop harvest Plant residues Animal manures and biosolids Mineral fertilizers Runoff and erosion Plant uptake Exchangeable potassium Soil solution potassium (K+) Leaching Mineral potassium Fixed potassium .

Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes. Delmar Publishers. http://soils.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web [online] Chapter 2 The food web and soil health 2. Coyne. and Forseth. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach. Chapter 4 The macrofauna. 3.) 4 Plant uptake Reduced sulfur Runoff and erosion Leaching Senarai Rujukan 1. M.S.(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) Kitar fosforus Component Input to soil Loss from soil The Sulfur Cycle Atmospheric deposition Atmospheric sulfur Crop harvest Volatilization Mineral fertilizers Animal manures and biosolids Plant residues Elemental sulfur Absorbed or mineral sulfur Organic sulfur Sulfate Sulfur (SO.usda.ants. Cotgreave. P. Blackwell Science. . earthworms and other creatures. I. (2002) Introductory Ecology. Soil Biology Primer [online].

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful