(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI

)

TAJUK 1 EKOSISTEM
Sinopsis Pelbagai jenis ekosistem boleh ditemui di sesebuah negara bergantung kepada iklim dan kedudukan dari segi latitude dan altitude. Setiap jenis ekosistem tersebut

mempunyai komponen-komponen biotik dan abiotik yang

berbeza-beza tertabur di

lokasi-lokasi yang berbeza. Biodiversiti sesuatu jenis ekosistem berbeza dengan jenis ekosistem yang lain. Setiap jenis ekosistem menunjukkan ciri-ciri fizikal yang berbeza yang merupakan factor penentu kepada jenis-jenis ekosistem tersebut. organism yang menduduki tinggi

Ekosistem yang mempunyai tahap biodiversiti yang

menunjukkan tahap kompleksiti yang juga tinggi. Selain daripada itu, ekosistem yang mempunyai tahap biodiversity yang tinggi juga menunjukkan tahap kestabilan ekosistem yang lebih tinggi. Hasil Pembelajaran

1.Membanding dan membezakan jenis-jenis biom yang berbeza 2.Menerangkan kekompleksian biodiversiti. 3.Mensintesiskan maklumat tentang ecosistem

Kerangka kandungan

ECOSISTEM

Jenis-jenis ecosystem dan lokasi

Kepelbagaian biologi, kekompleksian dan kestabilan

Figure 1.1 Ringkasan Rangka kursus

Kawasan ini juga menunjukkan panjang hari yang hampir sama sepanjang tahun. Ia adalah ekosistem yang unik dengan ciriciri terendam air.(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) Kandungan 1. Ekosistem hutan hujan tropika Hutan hujan tropika meliputi 6% daripada permukaan keseluruhan bumi. ekosistem hutan gambut. Hutan ini terletak di kawasan sekitar garisan Khatulistiwa.Jenis-jenis Biome yang berbeza Biome adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan kawasan di mukabumi yang mempunyai iklim. ii. Di Malaysia terdapat pelbagai jenis ekosistem yang utama diantaranya adalah ekosistem hutan hujan tropika. iklimnya adalah sangat panas. kandungan nutrient dan oksigen larut pada tahap yang rendah serta kawasan air yang berasid. Di di Hutan Malaysia kebanyakan kawasan hutan tanah pamah seperti hujan tropika ini . Faktor latitud adalah kawalan iklim utama di hutan hujan tropika. ekosistem hutan paya bakau. Factor Ini menjadikan kawasan ini sangat sesuai untuk pertumbuhan tumbuh-tumbuhan yang pelbagai. tumbuhan dan haiwan yang sama. i. . Ekosistem paya gambut Hutan paya gambut adalah kawasan hutan yang di penuhi dengan air. ekosistem kolam dan agroekosistem seperti ekosistem sawah padi dan ekosistem ladang kelapa sawit. dimana julat suhunya adalah diantara 20-26 darjah Celsius serta menerima lebih daripada 250 sentimeter padu hujan setahun. Hutan ini tumbuh di atas lapisan daun-daun yang telah mati dan lapisan bahan daripada tumbuh-tumbuhan setebal 20 meter.

berapa banyak variasi genetik atau bilangan jenis komuniti yang terdapat di sesuatu ekosistem.Biodiversiti. kurang daripada 20% di Semenanjung Malaysia dan yang selebihnya terletak di Sabah. usda. Latihan Senaraikan perbezaan dan persamaan diantara ekosistem Hutan hujan tropika dengan Hutan paya gambut.2. Kestabilan ekosistem pula dinyatakan dengan beberapa cara yang berbeza. Dianggarkan terdapat seluas 1.54 ribu hektar tanah berair jenis ini masih kekal di Malaysia. Kompleksiti sesuatu ekosistem bergantung kepada biodiversiti sesuatu ekosistem. Bahan Bacaan pembelajaran kendiri Gather information from : http://soils. Satu cara adalah untuk . di mana 70% daripadanya terdapat di Sarawak.gov/sqy/concepts/soil_biology Create soil food web Rehat Setelah anda menyiapkan latihan dicadangkan anda boleh rehat sebentar yang 1.(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) Hutan gambut adalah jenis tanah berair yang terbesar iaitu meliputi 75% daripada keseluruhan kawasan tanah berair di negara ini. Kompleksiti dan Kestabilan Biodiversiti adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan bilangan spesies.

Satu daripada adaptasi haiwan-haiwan di ekosistem ini adalah kebolehan melakukan penyamaran yang berkesan. lebih cepat ia kembali kepada keadaan asal lebih stabil sesuatu ekosistem itu. Ada haiwan yang hidup dilantai hutan kebanyakan haiwan di hutan hujan tropika hidup pada tumbuh-tumbuhan ini seperti di kanopi hutan ini. Lantai hutan hujan tropika yang dipenuhi dengan daun-daun mati menyebabkan haiwan-haiwan sebati dengan persekitaran itu serta sukar dilihat daripada atas . leucomelas mempunyai warna kuning terang dan hitam serta D. Haiwan-haiwan ini kadang kala kelihatan seperti daun mati atau daun hidup. Haiwan–haiwan di hutan hujan tropika adalah sangat pelbagai dan ini terhasil daripada adaptasi mereka terhadap persekitaran mereka. Kepelbagaian tumbuhan yang tinggi serta tiada banyak spesies yang menunjukkan kedominan yang jelas di ekosistem ini. Haiwan-haiwan di kawasan ini juga menggunakan warna-warna untuk memberi amaran kepada pemangsa mereka bahawa mereka sangat beracun. Lebih daripada separuh spesies daripada tumbuhan daratan hidup di dalam biome ini. Anai-anai adalah sangat penting sebagai pengurai di kawasan ini. Kompleksiti dan Kestabilan Ekosistem hutan hujan tropika Hutan hujan tropika ini adalah biome yang terkaya dari segi biodiversiti dan biojisim total. Tumbuh-tumbuhan ini juga sering kelihatan berbunga.(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) mendefinisikan sebagai sesuatu sistem untuk kembali kepada keadaan asal selepas diganggu. D. Serangga adalah antara haiwan yang sangat banyak di kawasan ini. .Haiwan seperti kupu-kupu dan katak pokok menggunakan kaedah ini. Kerana kompleksiti ecosystem ini ia juga sangat komplek dan sangat stabil. Tumbuh-tumbuhan di ekosistem hutan hujan tropika ini mempunyai pucuk atau daun muda yang berwarna merah. i) Biodiversiti. granuliferus yang berwarna merah di bahagian atas serta sisi dan kaki pula berwarna hijau. Sebagai contoh katak beracun dari species Dendrobates auratus yang berwarna putih dan hitam.

P. harimau.(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) ii) Biodiversiti. . (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web online 2. M. Blackwell Science. (2002) Introductory Ecology. http://soils. kekompleksian dan kestabilan di Ekosistem hutan paya gambut Kawasan hutan gambut bukan sahaja satu ekosistem yang unik dan tempat tinggal kepada banyak spesies endemik ia juga menyediakan pusat perlindungan bagi lebih daripada 60 spesies haiwan yang disenaraikan sebagai terancam seperti Orangutan. and Forseth.S. Coyne. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes. Soalan Tutorial Banding dan bezakan jenis-jenis ekosistem yang terdapat di Malaysia. Soil Biology Primer [online]. Civet Otter.usda. Cotgreave. Proboscis Monkey. Layari internet Layari internet dan dapatkan tiga jenis ecosystem lain yang terdapat di Malaysia dan tuliskan apakah cirri-ciri utama ekosistem ini serta bandingkan dengan jenis ekosistem yang telah anda pelajari. Kawasan ini juga mengandungi banyak spesies yang belum diketahui dan diterokai. I.ants. Sumatran Rhinoceros. SENARAI BAHAN RUJUKAN 1. 3. Delmar Publishers. gajah asia. earthworms and other creatures. Storm’s Stork and Wrinkled Hornbill. Hutan lembab ini juga berfungsi sebagai bank gen semula jadi tumbuhan. Chapter 4 The macrofauna.

Kerangka Kandungan PERKHIDMATAN EKOSISTEM Kajian kes: Air Kajian Kes : kitaran nurien Figure 2.1 Ringkasan kandungan .(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) TAJUK 2 PERKHIDMATAN EKOSISTEM Sinopsis Perkhidmatan ekosistem adalah proses-proses dimana persekitaran menghasilkan sumber-sumber yang tidak ternilai harganya seperti air yang bersih. Mengkaji ekosistem tanah 3. balak. Membincangkan perkhidmatan ekosistem. 2. pendebungan Hasil Pembelajaran 1 Menerangkan jenis-jenis kitaran biogeokimia . habitat untuk ikan.

ii.(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) Kandungan 2. penggunaan per kapita. merosakkan. mengubah ekosistem setiap hari diantaranya adalah aktiviti seperti berikut. Menyebarkan biji benih Ekosistem semula jadi . Walaupun kebanyakan perkhidmatan ini nampak percuma ianya bernilai trillion ringgit Perkhidmatan ekosistem ini amat penting dan mudah diabaikan. Adalah sukar untuk mengira berapakah nilai dari segi wang ringgit. .1. habitat untuk perikanan. dan kesan teknologi penghasilan barangan kegunaan). Ia boleh diancam oleh aktiviti manusia seperti Kadar perkembangan manusia (saiz populasi. balak. pendebungaan tumbuhan asli dan pertanian.Pengenalan Perkhidmatan ekosistem adalah proses-proses dimana persekitaran menyediakan sumber-sumber seperti air bersih. Menyahtoksik dan menguraikan bahan buangan. makanan dan kesihatan kita diantara kesanya adalah seperti berikut. Banyak aktiviti manusia yang mengganggu . iv.Mengitar dan menggerakkan nutrient iii. air. i. Menyederhanakan cuaca yang keterlaluan. tumbuhan dan haiwan didalamnya menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan kepada manusia yang sukar digantikan. Selian daripada itu ia juga boleh diancam oleh kekeliruan tentang keperluan jangka pendek dengan kesejahteraan jangka panjang masyarakat . Perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem yang pelbagai ini memberi kesan kepada tanah.

Air bergerak dari satu takungan kepada takungan yang lain seperti dari sungai ke laut atau dari laut ke atmosfera melalui process-proses fizikal seperti pegwapan. Hakisan tanah Memikirkan Cuba anda fikirkan apakah perkhidmatan ekosistem lain yang boleh dimasukkan serta apakah kesanya jika perkhidmatan ini terancam akibat aktiviti manusia Kitaran biogeokimia Kitaran biogeokimia atau kitar nutrient adalah satu laluan dimana unsure-unsur kimia atau molekul bergerak melalui kedua-dua komponen biotic dan abiotik bumi.Penangkapan ikan yang berlebihan 5. penurasan. pepejal dan gas. baja dan bahan buangan haiwan. Air boleh bertukar bentuk daripada cecair. Pengaliran racun perosak. Kajian Kes: Kitar air Dalam kitar air atau kitaran hidrologi. air dan udara. Semasa prosesproses ini air melalui fasa-fasa berbeza iaitu cecair. kondensasi. . pergerakan air secara berterusan dipermukaan bumi. Unsur-unsur ini dikitarkan walaupun dalam sesetengah kitaran terdapat tempat dimana unsure-unsur ini dikumpulkan untuk jangka masa yang panjang . wap air dan pepejal di pelbagai tempat dalam kitaran air ini. 2. Pencemaran tanah. Memperkenalkan spesies non native 4. Walaupun keseimbangan air di bumi hampir tetap dari masa kesemasa molekul air secara individu boleh datang dan pergi.(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) 1. 3. di atas dan dibawah permukaan tanah.pemendakan. pengaliran permukaan.

Rajah kitar air menerangkan kesignifikan dalam menetapkan kehidupan dan ekosistem di bumi. membekalkan tanah dengan air bersih . Dengan perpindahan air dari satu kawasan tadahan ke kawasan tadahan yang lain. Satu contoh semasa proses pengwapan. Kitar air ini ditunjukan dengan Rajah 2. Sebagai tambahan disebabkan kitar air melibatkan pertukaran haba . kitar air menulenkan air.2 .(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) Kitar air ini juga melibatkan pertukaran tenaga haba. yang menyebabkan suhu berubah. Bertentangan dengan proses kondensasi dimana air akan membebaskan tenaga ke memanaskan persekitarannya. Air juga terlibat dalam proses mengubah struktur geologi bumi melalui proses hakisan dan pemendakan. ia juga memberikan kesan kepada iklim sesuatu ekosistem. air menyerap tenaga dari persekitaran dan menyejukkan persekitaran. dan memindahkan garam mineral ke bahagian bumi yang lain.

Nitrogen digabungkan dalam banyak asid amino yang akan seterusnya menghasilkan protein. HNO3. Ion Nitrat ini akan digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien atau baja untuk pertumbuhan. Nitrogen dioksida boleh bertindak balas dengan air hujan untuk membentuk asid nitrik. Tumbuhan kekacang seperti kacang soya dan kacang tanah membentuk bintil-bintil di akarnya dan dimana bakteria pengikat nitrogen ini . NH3. Komponen utama kitar nitrogen bermula dengan unsur nitrogen di udara. kemudian kepada ion nitral lain (NO3-). Nitrogen hanya akan bertindak balas dengan oksigen dengan kehadiran suhu dan tekanan yang tinggi semasa kilat dan dalam tindakbalas pembakaram dalam logi kuasa atau dalam enjin pembakaran internal. Nitrate yang terbentuk boleh digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien.2. dimana setiap nutrien di persekitaran mempunyai corak kitaran yang tertentu. . Asid nitrik. NO dan nitrogen dioksida NO2 terbentuk dalam keadaan ini. Amonia ini kemudiannya ditukarkan oleh bakteria lain kepada ion nitrat (No2-) . Nitrogen diudara telah bertukar menjadi bahan biologi melaui tindakan bakteria dan alga dalam proses pengikatan nitrogen. mengikatkan nitrogen di udara menukarnya kepada ammonia. Kedua-dua kitaran ini merupakan bahagian terpenting dalam kitar nutrien dalam tanah. Kitar Air. Di antara kitar nutrien yang paling penting adalah kitar karbon dan kitar nitrogen. Kajian Kes: Kitar Nutrien Kitar nutrien dikaji dalam bentuk nutrien yang spesifik.(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) Rajah 2. Kitar Nitrogen. Dua nitrogen oksida di temui di dalam udara hasil daripada interaksinya dengan oksigen.

A side product of this reaction is the production of a gas known as nitrous oxide. N2O. is also a greenhouse gas which contributes to global warming. also known as "laughing gas" . Animal wastes when decomposed also return to the earth as nitrates. Ammonia may be directly applied to farm fields as fertilizer. Nitrogen dan Hidrogen bertindak balas di dalam keadaan tekanan dan suhu yang tinggi. The reaction of ammonia and nitric acid produces ammonium nitrate which may then be used as a fertilizer. komponen Input ke tanah Kehilangan dari tanah Kitar Nitrogen Nitrogen atmosfera Atmospheric fixation and deposition Tuaian tanaman pengikatan industri (baja komersial) Najis haiwan& biopepejal Plant residues Pengikatan Biologi oleh kekacang Volatilization Aliran permukaan & hakisan Plant uptake Denitrification Nitrogen organik Ammonium (NH+) 4 Nitrate (NO-) 3 Leaching Rajah 2. Ammonia is also made through a synthetic process called the Haber Process. Ammonia may be further processed with oxygen to make nitric acid.(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) Amonia juga boleh dihasilkan melalui proses sintetik yang dinamakan Proses Haber. Nitrogen and hydrogen are reacted under great pressure and temperature in the presence of a catalyst to make ammonia. To complete the cycle other bacteria in the soil carry out a process known as denitrification which converts nitrates back to nitrogen gas. : Kitar Nitrogen .3. Nitrous oxide.mild anesthetic.

Karbon boleh didapati dalam jumlah yang banyak diudara dalam bentuk karbon dioksida. Ini merupakan bahagian pertama dalam kitar karbon. kerana kehidupan di planet bumi ini adalah berasaskan karbon. kanji. Rajah : Kitar karbon Kitar nutrient karbon adalah kitar yang paling penting bagi hidupan di bumi. Bila tumbuhan berfotosintesis . protein dan makanan lain. ia menggunakan karbon dioksid daripada udara . dan menggunakannya untuk membina molekul gula.(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) Kitar karbon. Karbon yang terdapat .

Karnivora seperti harimau mungkin akan membunuh rusa tersebut dan memakannya. menggunakan daging rusa ini untuk tumbesaran dan pembiakannya. Ini memindahkan karbon dari kehidupan tumbuhan kepada haiwan. memperbaiki dan menggandakan bilangan sel-selnya. dan karbod dalam badan mereka dikitarkan kedalam tanah. membebaskan karbon dioksida.(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) dalam tumbuhan ini boleh digunakan oleh haiwan herbivora. atom karbon ke dalam tanah dan kembali ke udara sebagai haiwan yang . Apabila akhirnya kedua-dua tumbuhan dan haiwan ini mati. memakan tumbuhan. . Herbivora seperti rusa menggunakan tumbuhan ini untuk membina . Bahan karbon dalam tanah ini akan dipecahkan oleh fungi dan bacteria.

(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) Component Input to soil Loss from soil The Phosphorus Cycle Animal manures and biosolids Crop harvest Atmospheric deposition Mineral fertilizers Plant residues Organic phosphorus •Microbial •Plant residue •Humus Plant uptake Primary minerals (apatite) Runoff and erosion Mineral surfaces (clays. FeP. carbonates) Secondary compounds (CaP. AlP) Leaching (usually minor) Soil solution phosphorus •HPO4-2 •H2PO4-1 Kitar fosforus Component Input to soil Loss from soil The Potassium Cycle Crop harvest Plant residues Animal manures and biosolids Mineral fertilizers Runoff and erosion Plant uptake Exchangeable potassium Soil solution potassium (K+) Leaching Mineral potassium Fixed potassium . Fe and Al oxides. MnP.

Soil Biology Primer [online].S. and Forseth. 3. M. Delmar Publishers. http://soils. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes. earthworms and other creatures. Blackwell Science.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web [online] Chapter 2 The food web and soil health 2. (2002) Introductory Ecology.) 4 Plant uptake Reduced sulfur Runoff and erosion Leaching Senarai Rujukan 1. Coyne. .(SCE 3107 ECOSISTEM DA BIODIVERSITI) Kitar fosforus Component Input to soil Loss from soil The Sulfur Cycle Atmospheric deposition Atmospheric sulfur Crop harvest Volatilization Mineral fertilizers Animal manures and biosolids Plant residues Elemental sulfur Absorbed or mineral sulfur Organic sulfur Sulfate Sulfur (SO. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach. Chapter 4 The macrofauna. Cotgreave.ants. P. I.usda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful