Rasullullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang maksudnya: "Orang kaya yang sengaja melengah-lengahkan pembayaran

hutang adalah suatu kezaliman." (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim). Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam besabda yang maksudnya: "Sengaja melengah-lengahkan hutang oleh orang yang memiliki harta (untuk membayar hutang) itu boleh menghalalkan kehormatannya dan menghalalkan hukumannya."

Antaranya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksudnya: "Roh seseorang mukmin itu tergantung-gantung (yakni dihalang daripada tempat yang mulia) dengan sebab hutanngnya sehinggalah hutangnya itu dilunaskan." Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu "umar Radiallahuanhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maksudnya: "Sesiapa mati, sedangkan dia msih menanggung hutang satu dinar atau satu dirham, maka akan diambilkan (ganti) daripada kebaikannya, kerana di sana tidak ada dinar dan tidak ada pula dirham." (Hadis riwayat Ibnu Majah).