ISI KANDUNGAN SYAIR NASIHAT ......................................................................................................1-8 GURINDAM ..............................................................................................................

9-19

1

Nilai-nilai pengajaran dan pendidikan tersebut adalah: (1) prinsip-prinsip dan kriteria seorang yang berilmu. Syair merupakan sejenis puisi berlagu yang terdiri daripada 4 baris serangkap (tetapi sesetengah syair boleh juga dihasilkan dalam 2 atau 3 rangkap). Sebuah syair biasanya menceritakan suatu kisah.Pendahuluan Ini adalah alah satu bentuk syair Melayu melalui karya klasik yang sangat terkenal adalah syair nasihat kelebihan ilmu. Berikut ini akan dipaparkan contoh Syair Nasihat Kelebihan Ilmu dan maksudmaksudnya yang tersitar dan tersurat. Syair Kelebihan Ilmu:Ilmu Itu Bekalan Hidup: Berkata ilmu akulah sultan Kerajaan aku darat dan lautan Jahil berseru akulah syaitan Ikutlah aku merata hutan Ilmu itu gemala sakti Sinarnya cerah cahaya sejati Asal puncanya lamun didapati Sukar bercerai sehingga mati 2 . (2) kepentingan mencari ilmu(3) membuat kebaikan dan berfikiran positif. Syair tidak mempunyai pembayang maksud (berbeza dengan pantun) Dan setiap baris dalam syair mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris terdahulu. (4) pandai membawa diri. Syair ini memiliki nilai-nilai pengajaran dan pendidikan yang tinggi. dan (5) ilmu pengetahuan.

Harganya tidak dapat ternilaikan Sebuah dunia belinya bukan Kuasanya bersukar digunakan Di laut. 3 . dan pekan Jasa seorang ialah taulan Teman berbeka suluh berjalan Jasa berhimpun ialah pengenalan Hiasan penyata polan si polan Bagi yang duka ia perghibur Ia penerang bagi yang kabur Ialah kandil di dalam kubur Lamun dengannya beramal subur Ialah penarang ke jalan syurga Ia pemuas tekak dan dahaga Ialah sungai ialah telaga Laut yang luas ialah juga Ialah alat sangat berguna Idaman orang yang bijaksana Hampirnya luas pandang sejuta Tepinya ajal sempadan fana Syair ini memaparkan nasihat seorang ayah kepada anaknya supaya meninggalkan segala sikap buruk (negatif). di darat. di rimba. sebaliknya melazimkan diri dengan sikap terpuji dan positif dalam diri.

Seperti air di dalam gelas. Jika anakanda menjadi raja. Kepada anakanda muda bestari. Si ayah seterusnya menasihatkan anak andainya hendak menjadi pemimpin (raja) hendaklah sentiasa berniat tulus ikhlas. Kesungguhan yang ditunjukkan menggambarkan keikhlasan hati seperti air jernih di dalam gelas. iaitu rajin bekerja. atau suci hati tanpa sikap sambil lewa. Zahir dan batin janganlah culas. Si ayah memberi nasihat dengan cara yang lemah lembut. si ayah menyatakan nasihat sebenar yang disampaikan dalam bentuk arahan (amaran) untuk membentuk dan mendidik anaknya dalam konteks mencari ilmu dengan betul. Nasihat kebajikan ayahanda beri. Serta rajin pula bekerja. Kemudian. seseorang pemimpin hendaklah menunjukkan kesungguhan. tetapi bernada tegas. Selain itu. Si anak hendaklah rajin berbakti dengan melakukan kerja-kerja kebajikan. Kerja kebajikan yang dilakukan itu pula hendaklah kelihatannya dilakukan sepenuh hati. Amalkan jangan malas dan ngeri. Jernihkan hati hendaklah ikhlas. Ayuhai anakanda muda remaja. Si ayah memulai nasihat dengan mengungkapkan kata-kata semangat yang berupa pujian yang sederhana. 4 . Hati yang betul hendak disahaja. Kerja kebajikan janganlah malas.Perbincangan Rangkap Demi Rangkap: Dengarkan tuan ayah berperi.

wacana yang disampaikan). si anak hendaklah memastikan bahawa dia tidak melanggar mana-mana peraturan hukum (had syarak) dalam kehidupan supaya terhindar daripada imej yang buruk dan tercela (aib dan malu). Ilmu yang benar jangan yang bukan. Hendaklah anakanda mengaji selalu. Jika sebarang-barang diramu. Namun. Si ayah juga menasihati si anak supaya segala perbuatan hendaklah berasaskan ilmu. Had syarak jangan dilalu. Iaitu ilmu yang kebajikan. ilmu yang dituntut mestilah ilmu yang benar. Si anak digesa supaya sentiasa mengutamakan proses pengajian.Menuntut ilmu janganlah segan. atau semberono (sebarang-barang). 5 . Tidaklah anakanda beroleh malu. daripada melakukan perkara-perkara yang lain. Segala perbuatan dengan berilmu. iaitu terus belajar. iaitu menjurus kepada kebajikan. Maka kebajikan boleh bertemu. kemungkinan untuk menjadi insan yang keliru atau terpedaya sangatlah besar kemungkinannya. Pedoman sudah diberikan dalam kitab (buku. Hal demikian dapat menjamin supaya perbuatan si anak akan selaras dengan tujuan kebajikan yang hendak dicapai. Di kitab ini sudah disebutkan. Si anak juga tidak boleh mengabaikan kepentingan menuntut ilmu. dan tentulah tidak kepada "ilmu" yang menjurus kepada kerosakan. naskhah. Akhirnya anakanda jatuh tersemu. Di samping itu. Sebaliknya. Dari yang lain lebihkan dulu. jika si anak bertindak tanpa ilmu.

2) Kepentingan ilmu dan keimanan 3) Mencari Ilmu yang tiada hadnya. 4) Kewajipan menuntut ilmu. 6 . Sebab anakanda capak permudah. Keputusan (hukuman) seseorang pemimpin yang berlandaskan ilmu juga bersifat adil dan dapat diterima dengan senang hati. Supaya dihukumkan dengan adilnya. PERSOALAN 1) Kepentingan manusia memiliki ilmu sebagai panduan hidup. masalah atau musykil. Jika seseorang pemimpin tidak mempedulikan kepentingan menuntut ilmu disebabkan sikap si anak yang mengambil mudah (mengabaikan ilmu)... Membezakan hak dengan batilnya. TEMA tema syair ialah tentang nasihat seorang ayah yang prihatin terhadap amalan tingkah laku anak yang hendak disiapkan menjadi pemimpin yang baik. Anakanda tercengang tunduk terngadah. Kewibawaan seseorang pemimpin yang bersifat demikian akan pudar di mata rakyat jelata. Mengetahui rakyat benar salahnya. tunduk terngadah dan termangu. Faedah menuntut ilmu amatlah besar justeru dapat membezakan perkara yang benar dengan perkara yang palsu. Pemimpin juga dapat mengadili atau menghakimi rakyat dengan adil. 5) Kepentingan ilmu. Jika ilmu tidak diendah. maka apakala rakyat jelata datang mengadu hal. Rakyat datang membawa gundah.Ilmu itu besar faedahnya. si pemimpin hanya mampu tercengang.

Janganlah kita sebagai manusia silap utntuk mencari dan menimba ilmu sebagai contoh mencari ilmu semata untuk hal dunia. tetapi mereka sama sekali tidak tertarik untuk menerapkan ilmu pengetahuan itu. 3) Kita hendaklah mementingkan ilmu untuk kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. kerana banyak pengetahuan-pengetahuan yang belum terungkap. 7 . Jadi ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. ISI KANDUNGAN Dalam syair Ilmu pengetahuan ini mempunyai dua fungsi utama iaitu untuk membiarkan manusia mengetahui sesuatu dan untuk membiarkan manusia berbuat sesuatu.PENGAJARAN: 1) Kita perlu mencari Ilmu Pengetahuan untuk meneruskan kehidupan 2) Kita perlu mencari ilmu dengan hati yang ikhlas dan terbuka agar menjadi orang yang berguna. Mencari ilmu pengetahuan ini sangat diutamakan dan penting untuk dicari. Semua ini diperlukan pengetahuan manusia untuk diri mereka. 4) . kita dapat melihat gambaran seseorang yang kurang ilmu pengetahuannya. Dalam pemecahan masalah ini seseorang harus terlibat dalam kesibukan atau kegiatan seperti meneliti. Tentu saja ilmu pengetahuan yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia atau bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia.Kita perlu menyedari bahawa ilmu itu tidak ternilai. 6) Mesti berkeyakinan dan rajin dalam usaha untuk mencapai kejayaan. Ilmu pengetahuan terbentuk dari dorongan untuk memecahkan masalah. 5) Kita mesti berpendirian tetap dan bersikap adil dalam melaksanankan tugas. termasuk mengadakan penerokaan. Sehingga ia menyangka paling pandai. Dalam syair ini. Meneliti adalah usaha menemukan kebenaran atau membuktikan kekeliruannya. Ilmu pengetahuan adalah ciptaan yang terbentuk dari dorongan untuk mencari kebenaran melalui pemecahan masalah. bersikap takbur dan riak dan sentisa menimbulkan rasa ingin bermusuhan dengan manusia. Hasrat mereka untuk mengetahui memang luar biasa. tetapi sumbangan dari pemikiran manusia. Ilmu la yang akan menjamin kehidupan kita suatu hari nanti. Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu perkara yang menbantu kita untuk menjalani kehidupan.

melalui karya klasik iaitu syair nasihat kelebihan ilmu. 8 .Immanuel Kant [1724-1804m] yangmerupakan ahli falsafah moden mengutarakan pandangan yang menganggap bidang falsafah sebagai ilmu yang menjadi utama atau pangkal segala ilmu. penyair menekankan kelebihan ilmu pengetahuan adalah asas atau fokus utama syair ini.Secara rumus bidang falsafahmemeng berkait rapat dengan ilmu pengetahuan. ilmu itu bekalanhidup yang dituturkan oleh Haji Abd Rahim Shafie ini dapat disimpulkan bahawa penyair menekankan isu kepentingan ilmu sebagai bekalan hidup.PENUTUP Kesimpulan.

w. Semua itu demi mendisplinkan anggota badan. Kita perlu rasa takut akan akhirat dan mengharapkan rahmatnya. Contohnya dalam (fasal satu dan dua) menceritakan tentang perlunya ada iman atau akidah iaitu pembinaan kepercayaan dan keyakinan terhadap tuhan. iaitu perkataan yang bersajak akhir pasangannya tetapi sempurna perkataanya dengan satu pasangannya sahaja.Dalam tugasan ini. Menurut Raja Ali Haji adapun gurindam itu. mengakui ketuhanan Allah. merendahkan diri dan menghimpunkan himah kepadanya dan mengekalkan diam dan mendiamkan segala anggota. berpuasa dalam bulan Ramadhan. jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat dan sajak yang keduaitu jadi seperti jawab (Sutan Takdir Alisiahbana.Menurut Za’ba (1962) pula gurindam merupakan puisi yang tidak mengandungi sukatan yang tetap. Puisi yang amat terkenal dan jelas memancarkan sastera dan logika melayu ialah Gurindam dua belas yang telah dihasilkan oleh Raja Ali Hajiyang siap dikarangnya pada 23 Rejab 1263 H bersamaan 3 Julai 1847. Menurut Ismail Hamid (1989) istilah gurindam berasal daripada bahasa sanskrit. Raja Ali Haji(18091872) adalah seorang ulama’. 1954). mengeluarkan zakat dan fitrah dan mengerjakan haji jika mampu. Selain itu kita juga dapat merasai kewujudannya dengan rasa dan iman yang tinggi kepadanya walaupun kita tidak dapat melihatnya dengan pancaindera secara kasar. mendirikan solat lima waktu sehari.t dengan cara menundukkan kepala. fikiran dan juga emosi manusia. 9 . Kita jugamestilah menyegerakan mengerjakan suruhannya dan menjauhi tegahannya dan sedikit berpaling daripada takdirnya.Jangan kita marah dan susah kerana iaTuhan yang amat murah dan amat mengasihani. KUPASAN GURINDAM DUA BELAS DALAM ILMU FALSAFAH Secara keseluruhannya. kita perlu melakukan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan didalam rukun islam. Kita mestilah beradab kepada Allah s. Contohnya. bangsawan dan ilmuan Melayu yang terunggul pada abad ke-19M. kebangkitan hari akhirat dan penentuan qada’ dan qadar oleh Tuhan. saya telah memilih karya klasik gurindam dua belas yang akan dikupas dalam ilmu sastera. gurindam 12 yang dicipta oleh Raja Ali Haji ini lebih jelas memancarkan falsafah dan etika logika melayu yang berteraskan islam.

akalbudi. atau hati budi dan adab sopan yang tinggi dan mulia. tetapi tidak akan gundahgulana yang amat sangat apabila jalan mengambilnya kembali kerana itu haknya. buas. bijaksana. Manakala akal budidan hati budi yang tinggi pula merujuk kepada akal fikiran dan hati kalbu(mistik) 10 . dan tamak haloba. Contohnya : Apabila perut terlalu penuh. hasad dengki. mengumpat. mabuk.Budi pekerti dan adab sopanyang mulia merujuk kepada tingkah laku. bakhil. dan sebagainya. nafsu. orang-orang yang dianggap mempunyai nilai etika dan moral yang tinggi dan dipandang mulia oleh masyarakat dinamakan sebagaiorang yang budiman iaitu yang mempunyai budi pekerti. kikir. kepura-puraan dan dangkal sebagai penyakit hawa akibat kegagalan penguasaan nafsu haiwan dan akal. Keluarlah fiil yang tiada senonoh. sopan. misalnya pemikiran. bernas.Bagi yang tema dilihat seperti yang terkandung didalam petikan Gurindam dua belas (fasal ketiga).Contohnya adalah seperti yang terkandung dalamGurindam dua belas (fasal keempat dan kelapan). wajar. menganggapnya bahawa sesuatu nikmat itu amanah atau pinjaman yangharus disyukuri. Selain itu. dinikmati dan dipelihara walaupun sementara. bohong. angkuh. danpenuh pengajaran serta sumbangan kepada khalayak dan pendengar. tamak. sopan santun. bengis. penyayang dan penuh menyumbang dan bermanfaat kepada masyarakat dan komunitinya. keperibadian. Dalam masyarakat melayu tradisional. budu bahasa. Budi bahasa dan budi budi bicara yang mulia pula merujuk kepada pertuturan yang manis. pemurah.Merekayang berakal. dalam Gurindam dua belas ini juga ada menceritakan tentang sifat-sifat jahat seperti angkuh. Nafsu amarah atau jahat yangmerupakan diri yang bersifat kebinatangan (haiwan) iaitu rakus. budi bicara. pertuturan. positif. Sifat-sifat jahat tersebut adalah merupakan satu kajian bidang ilmu yang meneliti satucabangan daripada alam semesta (kosmologi) dilihat dari segi subsistemnya iaitumengkaji sains manusia dan kemasyarakatan yang mengkaji dan menghuraikan dirimanusia secara individu dan juga berkelompok dan berorganisasi.perasaan.dan egois merupakan roh manusia. Sistem-sistem tersebut juga merupakan satu amanah atau pinjaman Tuhan. perangai dan tindak tanduk yang baik.

dan kebaikan. Syaitan dianggap sebagai jenis-jenis ilmu yang mistik dimana kaedah kajiannya dengan cara latihan jasmaniah dan rohaniah. perasaan. syaitan seolah-olah tidak wujud kerana kita tidak dapat melihatnya tetapikita dapat merasainya dengan hati kalbu. Syaitan juga dikenali sebagai makhluk yang berada dialammaya (alam tidak nyata). dan wahyu.persahabatan demikian mudah muncul dan juga mudah hilang. Terdapat juga tentang kewujudan makhluk yang hidup dalam alam ghaib yang banyak mengganggu manusia terutama golongan muda-mudi yang tiada pegangan hidup atau tiada kerangka berfikir (paradigma).Syaitan dilambangkan sebagaimakhluk Allah S. Hendaklah menghinakan diri kepada 11 . kebijaksanaan.T. Syaitan tidak boleh dilihat dengan pancaindera secara kasar. Adab dan sopan itu merupakan latihan jasmani dan rohani.T yang hidup dalam alam ghaib (trasedental).W. Jika kita mengikut pemikiran secara pendek. Kita sebagai anakjuga tidak boleh berjalan dihadapan ibu dan bapa dan jangan berjalan membesarkan suaradihadapan ibu dan bapa lebih dari suaranya dan menyahut dengan sebaik-baik sahut padaketika ia menyeru akan dia. dan keberanian. ilham. Contohnya dalam (fasal kelima). Paradigma pemikiran adalah berdasarkan mistikal dan supralogikal. adab denganisteri dan adab dengan kawan. Syaitan merupakan sesuatu yang abstrak kerana tidak dapat diihatdengan pancaindera secara kasar dan tidak dapat disentuh. kasyaf. kemuliaan. Contohnya (fasal kesembilan) : Kebanyakkan orang yang muda-muda Disitulah syaitan tempat berkuda. rasa.W. Dalam gurindam dua belas juga menceritakan tentang adab-adab dengan pasanganatau orang disekeliling kita seperti adab sebagai anak dengan ibu dan bapa. Gurindam dua belas (fasal sepuluh) menceritakan tentang adab berserta dengan bapa dan ibu itu. kewarasan. kita hendaklah berdiri ketika berdiribapanya dan ibunya kerana hormat akan mereka. keghairahan. ketenangan. Dan hendaklah anak itu menjunjungperintah bapanya. dan yakin atau percaya sebagai anggota pengukuran. juga tidak anak itu mengikutnya.yang sarat dengan ilmu.Dalam persahabatananak-anak muda kurang perasaan iman kepada Allah S. derhakalah dia. iaitu hendaklah anak itu mendengar dan mengikutapa-apa ajaran dan suruhan bapanya. maka mudah diganggu olehsyaitan. Persahabatan dikalangan anak muda ataupun mereka yang berhati muda kebanyakkannya didorong oleh perasaan keseronokan. Selain itu.

anak isteri kita dan kawan-kawan kita. Dan juga sekali-kali pemergiannya dengan tiada izin oleh ibu bapa. Jangan menilik (memandang) bapa dengan tilik kejahatan.Adapun adab dengan ahli-ahli keluarga kita sendiri. zahirnya (jasmaniah) dan batinnya (rohaniah). dan jangan menjeling dan memalingkan muka kepada ibu dan bapa. iaitulah ilmu yang memberi faedah Aku hendak bertutur akan gurindam yang beratur Fasal Pertama Barangsiapa tiada memegang agama Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama Barangsiapa mengenal yang empat Maka ia itulah orang yang ma’rifat Barangsiapa mengenal Allah Suruh dan tegahnya tiada ia menyalah Barangsiapa mengenal diri Maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri Barangsiapa mengenal dunia Tahulah ia barang yang terpedaya Barangsiapa mengenal akhirat Tahulah ia dunia mudharat 12 .ibu bapa dan jangan membangkit-bangkitkan kebajikan ia kepada bapanya.Maka iaitu hendaklah diadilkan daripada nafkahnya. INILAH GURINDAM DUA BELAS Karya Raja Ali Haji Persimpanan yang indah-indah.

Fasal Kedua Barangsiapa mengenal yang tersebut Tahulah ia makna takut Barangsiapa meninggalkan sembahyang Seperti rumah tiada bertiang Barangsiapa meninggalkan puasa Tidaklah mendapat dua termasya Barangsiapa meninggalkan zakat Tiadalah hartanya beroleh berkat Barangsiapa meninggalkan haji Tiadalah ia menyempurnakan janji Fasal Ketiga Apabila terpelihara mata Sedikitlah cita-cita Apabila terpelihara kuping Khabar yang jatuh tiadalah damping Apabila terpelihara lidah Niscaya dapat daripadanya faedah Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan Daripada segala berat dan ringan Apabila perut terlalu penuh Keluarlah fiil yang tiada senonoh 13 .

Anggota tengah hendaklah ingat Di situlah banyak orang yang hilang semangat Hendaklah peliharakan kaki Daripada berjalan membawa rugi Fasal Keempat Hati itu kerajaan di dalam tubuh Jikalau zalim segala anggota pun rubuh Apabila dengki sudah bertanah Datanglah daripadanya beberapa anak panah Mengumpat dan memuji hendaklah pikir Di situlah banyak orang yang tergelincir Pekerjaan marah jangan dibela Nanti hilang akal di kepala Jika sedikitpun berbuat bohong Boleh diumpamakan mulutnya itu pekung Tanda orang yang amat celaka Aib dirinya tiada ia sangka Bakhil jangan diberi singgah Itulah perompak yang amat gagah Barangsiapa yang sudah besar Janganlah kelakuannya membuat kasar Barangsiapa perkataan kotor 14 .

Mulutnya itu umpama ketor Di mana tahu salah diri Jika tidak orang lain yang berperi Pekerjaan ta’bur jangan direpih Sebelum mati didapat juga sepih Fasal Kelima Jika hendak mengenal orang berbangsa Lihat kepada budi bahasa Jika hendak mengenal orang yang berbahagia Sangat memeliharakan yang sia-sia Jika hendak mengenal orang mulia Lihat kepada kelakuan dia Jika hendak mengenal orang yang berilmu Bertanya dan belajar tiadalah jemu Jika hendak mengenal orang yang berakal Di dalam dunia mengambil bekal Jika hendak mengenal orang yang baik perangai Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai Fasal Keenam Cahari olehmu akan sahabat Yang boleh dijadikan obat Cahari olehmu akan guru 15 .

Yang boleh tahukan tiap seteru Cahari olehmu akan isteri Yang boleh menyerahkan diri Cahari olehmu akan kawan Pilih segala orang yang setiawan Cahari olehmu akan abdi Yang ada baik sedikit budi Fasal Ketujuh Apabila banyak berkata-kata Di ditulah jalan masuk dusta Apabila banyak berlebih-lebihan suka Itulah tanda hampirkan duka Apabila kita kurang siasat Itulah tanda pekerjaan henak sesat Apabila anak tiada dilatih Jika besar bapanya letih Apabila banyak mencela orang Itulah tanda dirinya kurang Apabila orang yang banyak tidur Sia-sia sahajalah umur Apabila mendengar akan khabar Menerimanya itu hendaklah sabar 16 .

Apabila mendengar akan aduan Membicarakannya itu hendaklah cemburu Apabila perkataan yang lemah lembut Lekaslah segala orang mengikut Apabila perkataan yang amat kasar Lekaslah orang sekalian gusar Apabila pekerjaan yang amat benar Tidak boleh orang berbuat honar Fasal Kedelapan Barangsiapa khianat akan dirinya Apalagi kepada lainnya Kepada dirinya ia aniaya Orang itu jangan engkau percaya Lidah yang suka membenarkan dirinya Daripada yang lain dapat kesalahannya Daripada memuji diri hendaklah sabar Biar daripada orang datangnya khabar Orang yang suka menampakkan jasa Setengah daripada syirik mengaku kuasa Kejahatan diri sembunikan Kebajikan diri diamkan Keaiban orang jangan dibuka 17 .

Kebaikan diri hendaklah sangka Fasal Kesembilan Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan Bukannya manusia itulah syaitan Kejahatan seorang perempuan tua Itulah iblis punya punggawa Kepada segala hamba-hamba raja Di situlah syaitan tempatnya manja Kebanyakan orang yang muda-muda Di situlah syaitan tempat bergoda Perkumpulan laki-laki dengan perempuan Di situlah syaitan punya jamuan Adapun orang tua yang hemat Syaitan tak suka membuat sahabat Jika orang muda kuat berguru Dengan syaitan jadi seteru Fasal Kesepuluh Dengan bapa jangan durhaka Supaya Allah tidak murka Dengan ibu hendaklah hormat Supaya badan dapat selamat Dengan anak janganlah lalai 18 .

ahli keluarga.W.Raja Ali Haji telah banyak memasukkan isi-isi tersiratyang berteraskan islam dalam penulisan gurindamnya. sahabat-sahabat dan juga dapat mempelajari ilmu-ilmu mistik(trasedental).Supaya boleh naik ke tengah balai Dengan isteri janganlah alpa Supaya malu jangan menerpa Dengan kawan hendaklah adil Supaya tangannya jadi kapil KESIMPULAN Ternyata Gurindam Dua Belas oleh Raja Ali Haji ini jelas memancarkan falsafah danetika logika melayu yang padat. kepada ibubapa. kita mestilah memelihara amanah atau pinjaman yang diberi oleh Allah S. Sesungguhnya gurindam dua belas yang dihasilkan oleh Raja Ali Haji ini menjelaskan sastera dan etika logika melayu yang sangat bersesuaian denganmasyarakat melayu tradisional yang sarat dengan pengajaran dan pendidikan selain berperanan sebagai media hiburan dan sebagai dokumentasi gambaran masyarakat melayu.W. 19 . secara langsung kita dapatmempelajari tentang kehidupan syaitan yang sebenar yang hidup dialam tidak nyata(alam maya). Sesungguhnya kelalaian generasi muda-mudi sekarang adalah kerana imanmereka yang mudah goyah dan telah didorong oleh syaitan yang direjam. Seperti dalam gurindam fasal kesembilan.T dengan sebaik-baik mungkin.Kita dapat mempelajari banyakilmu pengetahuan dan ajaran seperti tentang adab-adab kepada Allah S.Selain itu.T.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful