ISI KANDUNGAN SYAIR NASIHAT ......................................................................................................1-8 GURINDAM ..............................................................................................................

9-19

1

Syair Kelebihan Ilmu:Ilmu Itu Bekalan Hidup: Berkata ilmu akulah sultan Kerajaan aku darat dan lautan Jahil berseru akulah syaitan Ikutlah aku merata hutan Ilmu itu gemala sakti Sinarnya cerah cahaya sejati Asal puncanya lamun didapati Sukar bercerai sehingga mati 2 . Syair tidak mempunyai pembayang maksud (berbeza dengan pantun) Dan setiap baris dalam syair mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris terdahulu. Syair merupakan sejenis puisi berlagu yang terdiri daripada 4 baris serangkap (tetapi sesetengah syair boleh juga dihasilkan dalam 2 atau 3 rangkap).Pendahuluan Ini adalah alah satu bentuk syair Melayu melalui karya klasik yang sangat terkenal adalah syair nasihat kelebihan ilmu. Syair ini memiliki nilai-nilai pengajaran dan pendidikan yang tinggi. dan (5) ilmu pengetahuan. Sebuah syair biasanya menceritakan suatu kisah. Nilai-nilai pengajaran dan pendidikan tersebut adalah: (1) prinsip-prinsip dan kriteria seorang yang berilmu. (2) kepentingan mencari ilmu(3) membuat kebaikan dan berfikiran positif. (4) pandai membawa diri. Berikut ini akan dipaparkan contoh Syair Nasihat Kelebihan Ilmu dan maksudmaksudnya yang tersitar dan tersurat.

di rimba. 3 . sebaliknya melazimkan diri dengan sikap terpuji dan positif dalam diri. dan pekan Jasa seorang ialah taulan Teman berbeka suluh berjalan Jasa berhimpun ialah pengenalan Hiasan penyata polan si polan Bagi yang duka ia perghibur Ia penerang bagi yang kabur Ialah kandil di dalam kubur Lamun dengannya beramal subur Ialah penarang ke jalan syurga Ia pemuas tekak dan dahaga Ialah sungai ialah telaga Laut yang luas ialah juga Ialah alat sangat berguna Idaman orang yang bijaksana Hampirnya luas pandang sejuta Tepinya ajal sempadan fana Syair ini memaparkan nasihat seorang ayah kepada anaknya supaya meninggalkan segala sikap buruk (negatif). di darat.Harganya tidak dapat ternilaikan Sebuah dunia belinya bukan Kuasanya bersukar digunakan Di laut.

Kepada anakanda muda bestari. Si anak hendaklah rajin berbakti dengan melakukan kerja-kerja kebajikan. atau suci hati tanpa sikap sambil lewa. Si ayah seterusnya menasihatkan anak andainya hendak menjadi pemimpin (raja) hendaklah sentiasa berniat tulus ikhlas. seseorang pemimpin hendaklah menunjukkan kesungguhan. iaitu rajin bekerja. Si ayah memberi nasihat dengan cara yang lemah lembut.Perbincangan Rangkap Demi Rangkap: Dengarkan tuan ayah berperi. Selain itu. Jika anakanda menjadi raja. Jernihkan hati hendaklah ikhlas. Serta rajin pula bekerja. Kerja kebajikan yang dilakukan itu pula hendaklah kelihatannya dilakukan sepenuh hati. tetapi bernada tegas. Si ayah memulai nasihat dengan mengungkapkan kata-kata semangat yang berupa pujian yang sederhana. Amalkan jangan malas dan ngeri. Zahir dan batin janganlah culas. Kerja kebajikan janganlah malas. Hati yang betul hendak disahaja. Nasihat kebajikan ayahanda beri. Ayuhai anakanda muda remaja. 4 . Seperti air di dalam gelas. si ayah menyatakan nasihat sebenar yang disampaikan dalam bentuk arahan (amaran) untuk membentuk dan mendidik anaknya dalam konteks mencari ilmu dengan betul. Kemudian. Kesungguhan yang ditunjukkan menggambarkan keikhlasan hati seperti air jernih di dalam gelas.

dan tentulah tidak kepada "ilmu" yang menjurus kepada kerosakan. Si anak digesa supaya sentiasa mengutamakan proses pengajian. Hendaklah anakanda mengaji selalu. Hal demikian dapat menjamin supaya perbuatan si anak akan selaras dengan tujuan kebajikan yang hendak dicapai. Pedoman sudah diberikan dalam kitab (buku. atau semberono (sebarang-barang). kemungkinan untuk menjadi insan yang keliru atau terpedaya sangatlah besar kemungkinannya. Si anak juga tidak boleh mengabaikan kepentingan menuntut ilmu. naskhah. Jika sebarang-barang diramu. iaitu menjurus kepada kebajikan. iaitu terus belajar. Had syarak jangan dilalu. Iaitu ilmu yang kebajikan. Akhirnya anakanda jatuh tersemu. si anak hendaklah memastikan bahawa dia tidak melanggar mana-mana peraturan hukum (had syarak) dalam kehidupan supaya terhindar daripada imej yang buruk dan tercela (aib dan malu). Di kitab ini sudah disebutkan. Dari yang lain lebihkan dulu. Di samping itu. Maka kebajikan boleh bertemu. Ilmu yang benar jangan yang bukan. Segala perbuatan dengan berilmu. Namun. Sebaliknya. 5 . Si ayah juga menasihati si anak supaya segala perbuatan hendaklah berasaskan ilmu.Menuntut ilmu janganlah segan. jika si anak bertindak tanpa ilmu. Tidaklah anakanda beroleh malu. daripada melakukan perkara-perkara yang lain. ilmu yang dituntut mestilah ilmu yang benar. wacana yang disampaikan).

Supaya dihukumkan dengan adilnya. masalah atau musykil. Membezakan hak dengan batilnya.Ilmu itu besar faedahnya. TEMA tema syair ialah tentang nasihat seorang ayah yang prihatin terhadap amalan tingkah laku anak yang hendak disiapkan menjadi pemimpin yang baik. PERSOALAN 1) Kepentingan manusia memiliki ilmu sebagai panduan hidup. 5) Kepentingan ilmu. Rakyat datang membawa gundah. Kewibawaan seseorang pemimpin yang bersifat demikian akan pudar di mata rakyat jelata. 6 . Keputusan (hukuman) seseorang pemimpin yang berlandaskan ilmu juga bersifat adil dan dapat diterima dengan senang hati.. Pemimpin juga dapat mengadili atau menghakimi rakyat dengan adil. 2) Kepentingan ilmu dan keimanan 3) Mencari Ilmu yang tiada hadnya. Anakanda tercengang tunduk terngadah. maka apakala rakyat jelata datang mengadu hal. Faedah menuntut ilmu amatlah besar justeru dapat membezakan perkara yang benar dengan perkara yang palsu. Jika ilmu tidak diendah. Sebab anakanda capak permudah. si pemimpin hanya mampu tercengang. Mengetahui rakyat benar salahnya.. 4) Kewajipan menuntut ilmu. Jika seseorang pemimpin tidak mempedulikan kepentingan menuntut ilmu disebabkan sikap si anak yang mengambil mudah (mengabaikan ilmu). tunduk terngadah dan termangu.

Dalam pemecahan masalah ini seseorang harus terlibat dalam kesibukan atau kegiatan seperti meneliti. Sehingga ia menyangka paling pandai. bersikap takbur dan riak dan sentisa menimbulkan rasa ingin bermusuhan dengan manusia. Mencari ilmu pengetahuan ini sangat diutamakan dan penting untuk dicari. termasuk mengadakan penerokaan. ISI KANDUNGAN Dalam syair Ilmu pengetahuan ini mempunyai dua fungsi utama iaitu untuk membiarkan manusia mengetahui sesuatu dan untuk membiarkan manusia berbuat sesuatu. tetapi mereka sama sekali tidak tertarik untuk menerapkan ilmu pengetahuan itu. 4) . Ilmu la yang akan menjamin kehidupan kita suatu hari nanti. Ilmu pengetahuan terbentuk dari dorongan untuk memecahkan masalah. 3) Kita hendaklah mementingkan ilmu untuk kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Semua ini diperlukan pengetahuan manusia untuk diri mereka. kerana banyak pengetahuan-pengetahuan yang belum terungkap. 6) Mesti berkeyakinan dan rajin dalam usaha untuk mencapai kejayaan. Ilmu pengetahuan adalah ciptaan yang terbentuk dari dorongan untuk mencari kebenaran melalui pemecahan masalah.PENGAJARAN: 1) Kita perlu mencari Ilmu Pengetahuan untuk meneruskan kehidupan 2) Kita perlu mencari ilmu dengan hati yang ikhlas dan terbuka agar menjadi orang yang berguna. Dalam syair ini. tetapi sumbangan dari pemikiran manusia. Hasrat mereka untuk mengetahui memang luar biasa. kita dapat melihat gambaran seseorang yang kurang ilmu pengetahuannya. 7 .Kita perlu menyedari bahawa ilmu itu tidak ternilai. Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu perkara yang menbantu kita untuk menjalani kehidupan. Tentu saja ilmu pengetahuan yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia atau bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Jadi ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. 5) Kita mesti berpendirian tetap dan bersikap adil dalam melaksanankan tugas. Meneliti adalah usaha menemukan kebenaran atau membuktikan kekeliruannya. Janganlah kita sebagai manusia silap utntuk mencari dan menimba ilmu sebagai contoh mencari ilmu semata untuk hal dunia.

Secara rumus bidang falsafahmemeng berkait rapat dengan ilmu pengetahuan. ilmu itu bekalanhidup yang dituturkan oleh Haji Abd Rahim Shafie ini dapat disimpulkan bahawa penyair menekankan isu kepentingan ilmu sebagai bekalan hidup. 8 . penyair menekankan kelebihan ilmu pengetahuan adalah asas atau fokus utama syair ini.Immanuel Kant [1724-1804m] yangmerupakan ahli falsafah moden mengutarakan pandangan yang menganggap bidang falsafah sebagai ilmu yang menjadi utama atau pangkal segala ilmu.PENUTUP Kesimpulan. melalui karya klasik iaitu syair nasihat kelebihan ilmu.

jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat dan sajak yang keduaitu jadi seperti jawab (Sutan Takdir Alisiahbana. fikiran dan juga emosi manusia.Dalam tugasan ini. kebangkitan hari akhirat dan penentuan qada’ dan qadar oleh Tuhan. bangsawan dan ilmuan Melayu yang terunggul pada abad ke-19M. Puisi yang amat terkenal dan jelas memancarkan sastera dan logika melayu ialah Gurindam dua belas yang telah dihasilkan oleh Raja Ali Hajiyang siap dikarangnya pada 23 Rejab 1263 H bersamaan 3 Julai 1847. mengakui ketuhanan Allah. merendahkan diri dan menghimpunkan himah kepadanya dan mengekalkan diam dan mendiamkan segala anggota. Semua itu demi mendisplinkan anggota badan. kita perlu melakukan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan didalam rukun islam. mengeluarkan zakat dan fitrah dan mengerjakan haji jika mampu.Jangan kita marah dan susah kerana iaTuhan yang amat murah dan amat mengasihani. gurindam 12 yang dicipta oleh Raja Ali Haji ini lebih jelas memancarkan falsafah dan etika logika melayu yang berteraskan islam. saya telah memilih karya klasik gurindam dua belas yang akan dikupas dalam ilmu sastera. Kita jugamestilah menyegerakan mengerjakan suruhannya dan menjauhi tegahannya dan sedikit berpaling daripada takdirnya. Contohnya dalam (fasal satu dan dua) menceritakan tentang perlunya ada iman atau akidah iaitu pembinaan kepercayaan dan keyakinan terhadap tuhan.w. 9 . 1954). iaitu perkataan yang bersajak akhir pasangannya tetapi sempurna perkataanya dengan satu pasangannya sahaja. Raja Ali Haji(18091872) adalah seorang ulama’. KUPASAN GURINDAM DUA BELAS DALAM ILMU FALSAFAH Secara keseluruhannya. Kita perlu rasa takut akan akhirat dan mengharapkan rahmatnya. mendirikan solat lima waktu sehari. Kita mestilah beradab kepada Allah s.t dengan cara menundukkan kepala.Menurut Za’ba (1962) pula gurindam merupakan puisi yang tidak mengandungi sukatan yang tetap. Contohnya. Menurut Raja Ali Haji adapun gurindam itu. berpuasa dalam bulan Ramadhan. Selain itu kita juga dapat merasai kewujudannya dengan rasa dan iman yang tinggi kepadanya walaupun kita tidak dapat melihatnya dengan pancaindera secara kasar. Menurut Ismail Hamid (1989) istilah gurindam berasal daripada bahasa sanskrit.

angkuh. danpenuh pengajaran serta sumbangan kepada khalayak dan pendengar. dan sebagainya. sopan santun. Contohnya : Apabila perut terlalu penuh. dalam Gurindam dua belas ini juga ada menceritakan tentang sifat-sifat jahat seperti angkuh. kikir. tetapi tidak akan gundahgulana yang amat sangat apabila jalan mengambilnya kembali kerana itu haknya.perasaan. budi bicara. orang-orang yang dianggap mempunyai nilai etika dan moral yang tinggi dan dipandang mulia oleh masyarakat dinamakan sebagaiorang yang budiman iaitu yang mempunyai budi pekerti. tamak. Sistem-sistem tersebut juga merupakan satu amanah atau pinjaman Tuhan. bernas. pertuturan. buas. hasad dengki. bengis.Merekayang berakal. positif. menganggapnya bahawa sesuatu nikmat itu amanah atau pinjaman yangharus disyukuri. Dalam masyarakat melayu tradisional. penyayang dan penuh menyumbang dan bermanfaat kepada masyarakat dan komunitinya.Budi pekerti dan adab sopanyang mulia merujuk kepada tingkah laku. budu bahasa. nafsu. Budi bahasa dan budi budi bicara yang mulia pula merujuk kepada pertuturan yang manis. Sifat-sifat jahat tersebut adalah merupakan satu kajian bidang ilmu yang meneliti satucabangan daripada alam semesta (kosmologi) dilihat dari segi subsistemnya iaitumengkaji sains manusia dan kemasyarakatan yang mengkaji dan menghuraikan dirimanusia secara individu dan juga berkelompok dan berorganisasi. perangai dan tindak tanduk yang baik. bakhil. Nafsu amarah atau jahat yangmerupakan diri yang bersifat kebinatangan (haiwan) iaitu rakus. mabuk. bohong. mengumpat.dan egois merupakan roh manusia. atau hati budi dan adab sopan yang tinggi dan mulia. Manakala akal budidan hati budi yang tinggi pula merujuk kepada akal fikiran dan hati kalbu(mistik) 10 .Contohnya adalah seperti yang terkandung dalamGurindam dua belas (fasal keempat dan kelapan).Bagi yang tema dilihat seperti yang terkandung didalam petikan Gurindam dua belas (fasal ketiga). misalnya pemikiran. wajar. akalbudi. kepura-puraan dan dangkal sebagai penyakit hawa akibat kegagalan penguasaan nafsu haiwan dan akal. dan tamak haloba. sopan. bijaksana. dinikmati dan dipelihara walaupun sementara. pemurah. keperibadian. Keluarlah fiil yang tiada senonoh. Selain itu.

W. Gurindam dua belas (fasal sepuluh) menceritakan tentang adab berserta dengan bapa dan ibu itu. juga tidak anak itu mengikutnya. Paradigma pemikiran adalah berdasarkan mistikal dan supralogikal. derhakalah dia.yang sarat dengan ilmu. Selain itu. Syaitan juga dikenali sebagai makhluk yang berada dialammaya (alam tidak nyata). dan keberanian. dan kebaikan. dan wahyu. perasaan. dan yakin atau percaya sebagai anggota pengukuran. adab denganisteri dan adab dengan kawan. Dalam gurindam dua belas juga menceritakan tentang adab-adab dengan pasanganatau orang disekeliling kita seperti adab sebagai anak dengan ibu dan bapa. maka mudah diganggu olehsyaitan.T yang hidup dalam alam ghaib (trasedental). ketenangan. Adab dan sopan itu merupakan latihan jasmani dan rohani.Dalam persahabatananak-anak muda kurang perasaan iman kepada Allah S. kebijaksanaan. kewarasan. Syaitan dianggap sebagai jenis-jenis ilmu yang mistik dimana kaedah kajiannya dengan cara latihan jasmaniah dan rohaniah. Contohnya dalam (fasal kelima). iaitu hendaklah anak itu mendengar dan mengikutapa-apa ajaran dan suruhan bapanya. ilham. Contohnya (fasal kesembilan) : Kebanyakkan orang yang muda-muda Disitulah syaitan tempat berkuda. Dan hendaklah anak itu menjunjungperintah bapanya. keghairahan. Syaitan merupakan sesuatu yang abstrak kerana tidak dapat diihatdengan pancaindera secara kasar dan tidak dapat disentuh. kita hendaklah berdiri ketika berdiribapanya dan ibunya kerana hormat akan mereka. kasyaf. syaitan seolah-olah tidak wujud kerana kita tidak dapat melihatnya tetapikita dapat merasainya dengan hati kalbu.persahabatan demikian mudah muncul dan juga mudah hilang.Syaitan dilambangkan sebagaimakhluk Allah S. kemuliaan. Terdapat juga tentang kewujudan makhluk yang hidup dalam alam ghaib yang banyak mengganggu manusia terutama golongan muda-mudi yang tiada pegangan hidup atau tiada kerangka berfikir (paradigma). Syaitan tidak boleh dilihat dengan pancaindera secara kasar.W. rasa. Kita sebagai anakjuga tidak boleh berjalan dihadapan ibu dan bapa dan jangan berjalan membesarkan suaradihadapan ibu dan bapa lebih dari suaranya dan menyahut dengan sebaik-baik sahut padaketika ia menyeru akan dia. Hendaklah menghinakan diri kepada 11 . Persahabatan dikalangan anak muda ataupun mereka yang berhati muda kebanyakkannya didorong oleh perasaan keseronokan.T. Jika kita mengikut pemikiran secara pendek.

Jangan menilik (memandang) bapa dengan tilik kejahatan. dan jangan menjeling dan memalingkan muka kepada ibu dan bapa. INILAH GURINDAM DUA BELAS Karya Raja Ali Haji Persimpanan yang indah-indah. zahirnya (jasmaniah) dan batinnya (rohaniah). Dan juga sekali-kali pemergiannya dengan tiada izin oleh ibu bapa.Maka iaitu hendaklah diadilkan daripada nafkahnya. anak isteri kita dan kawan-kawan kita. iaitulah ilmu yang memberi faedah Aku hendak bertutur akan gurindam yang beratur Fasal Pertama Barangsiapa tiada memegang agama Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama Barangsiapa mengenal yang empat Maka ia itulah orang yang ma’rifat Barangsiapa mengenal Allah Suruh dan tegahnya tiada ia menyalah Barangsiapa mengenal diri Maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri Barangsiapa mengenal dunia Tahulah ia barang yang terpedaya Barangsiapa mengenal akhirat Tahulah ia dunia mudharat 12 .Adapun adab dengan ahli-ahli keluarga kita sendiri.ibu bapa dan jangan membangkit-bangkitkan kebajikan ia kepada bapanya.

Fasal Kedua Barangsiapa mengenal yang tersebut Tahulah ia makna takut Barangsiapa meninggalkan sembahyang Seperti rumah tiada bertiang Barangsiapa meninggalkan puasa Tidaklah mendapat dua termasya Barangsiapa meninggalkan zakat Tiadalah hartanya beroleh berkat Barangsiapa meninggalkan haji Tiadalah ia menyempurnakan janji Fasal Ketiga Apabila terpelihara mata Sedikitlah cita-cita Apabila terpelihara kuping Khabar yang jatuh tiadalah damping Apabila terpelihara lidah Niscaya dapat daripadanya faedah Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan Daripada segala berat dan ringan Apabila perut terlalu penuh Keluarlah fiil yang tiada senonoh 13 .

Anggota tengah hendaklah ingat Di situlah banyak orang yang hilang semangat Hendaklah peliharakan kaki Daripada berjalan membawa rugi Fasal Keempat Hati itu kerajaan di dalam tubuh Jikalau zalim segala anggota pun rubuh Apabila dengki sudah bertanah Datanglah daripadanya beberapa anak panah Mengumpat dan memuji hendaklah pikir Di situlah banyak orang yang tergelincir Pekerjaan marah jangan dibela Nanti hilang akal di kepala Jika sedikitpun berbuat bohong Boleh diumpamakan mulutnya itu pekung Tanda orang yang amat celaka Aib dirinya tiada ia sangka Bakhil jangan diberi singgah Itulah perompak yang amat gagah Barangsiapa yang sudah besar Janganlah kelakuannya membuat kasar Barangsiapa perkataan kotor 14 .

Mulutnya itu umpama ketor Di mana tahu salah diri Jika tidak orang lain yang berperi Pekerjaan ta’bur jangan direpih Sebelum mati didapat juga sepih Fasal Kelima Jika hendak mengenal orang berbangsa Lihat kepada budi bahasa Jika hendak mengenal orang yang berbahagia Sangat memeliharakan yang sia-sia Jika hendak mengenal orang mulia Lihat kepada kelakuan dia Jika hendak mengenal orang yang berilmu Bertanya dan belajar tiadalah jemu Jika hendak mengenal orang yang berakal Di dalam dunia mengambil bekal Jika hendak mengenal orang yang baik perangai Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai Fasal Keenam Cahari olehmu akan sahabat Yang boleh dijadikan obat Cahari olehmu akan guru 15 .

Yang boleh tahukan tiap seteru Cahari olehmu akan isteri Yang boleh menyerahkan diri Cahari olehmu akan kawan Pilih segala orang yang setiawan Cahari olehmu akan abdi Yang ada baik sedikit budi Fasal Ketujuh Apabila banyak berkata-kata Di ditulah jalan masuk dusta Apabila banyak berlebih-lebihan suka Itulah tanda hampirkan duka Apabila kita kurang siasat Itulah tanda pekerjaan henak sesat Apabila anak tiada dilatih Jika besar bapanya letih Apabila banyak mencela orang Itulah tanda dirinya kurang Apabila orang yang banyak tidur Sia-sia sahajalah umur Apabila mendengar akan khabar Menerimanya itu hendaklah sabar 16 .

Apabila mendengar akan aduan Membicarakannya itu hendaklah cemburu Apabila perkataan yang lemah lembut Lekaslah segala orang mengikut Apabila perkataan yang amat kasar Lekaslah orang sekalian gusar Apabila pekerjaan yang amat benar Tidak boleh orang berbuat honar Fasal Kedelapan Barangsiapa khianat akan dirinya Apalagi kepada lainnya Kepada dirinya ia aniaya Orang itu jangan engkau percaya Lidah yang suka membenarkan dirinya Daripada yang lain dapat kesalahannya Daripada memuji diri hendaklah sabar Biar daripada orang datangnya khabar Orang yang suka menampakkan jasa Setengah daripada syirik mengaku kuasa Kejahatan diri sembunikan Kebajikan diri diamkan Keaiban orang jangan dibuka 17 .

Kebaikan diri hendaklah sangka Fasal Kesembilan Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan Bukannya manusia itulah syaitan Kejahatan seorang perempuan tua Itulah iblis punya punggawa Kepada segala hamba-hamba raja Di situlah syaitan tempatnya manja Kebanyakan orang yang muda-muda Di situlah syaitan tempat bergoda Perkumpulan laki-laki dengan perempuan Di situlah syaitan punya jamuan Adapun orang tua yang hemat Syaitan tak suka membuat sahabat Jika orang muda kuat berguru Dengan syaitan jadi seteru Fasal Kesepuluh Dengan bapa jangan durhaka Supaya Allah tidak murka Dengan ibu hendaklah hormat Supaya badan dapat selamat Dengan anak janganlah lalai 18 .

19 . Sesungguhnya kelalaian generasi muda-mudi sekarang adalah kerana imanmereka yang mudah goyah dan telah didorong oleh syaitan yang direjam. kita mestilah memelihara amanah atau pinjaman yang diberi oleh Allah S.Kita dapat mempelajari banyakilmu pengetahuan dan ajaran seperti tentang adab-adab kepada Allah S.Raja Ali Haji telah banyak memasukkan isi-isi tersiratyang berteraskan islam dalam penulisan gurindamnya.W. kepada ibubapa.W. Sesungguhnya gurindam dua belas yang dihasilkan oleh Raja Ali Haji ini menjelaskan sastera dan etika logika melayu yang sangat bersesuaian denganmasyarakat melayu tradisional yang sarat dengan pengajaran dan pendidikan selain berperanan sebagai media hiburan dan sebagai dokumentasi gambaran masyarakat melayu. sahabat-sahabat dan juga dapat mempelajari ilmu-ilmu mistik(trasedental).T dengan sebaik-baik mungkin. ahli keluarga.T.Selain itu. secara langsung kita dapatmempelajari tentang kehidupan syaitan yang sebenar yang hidup dialam tidak nyata(alam maya).Supaya boleh naik ke tengah balai Dengan isteri janganlah alpa Supaya malu jangan menerpa Dengan kawan hendaklah adil Supaya tangannya jadi kapil KESIMPULAN Ternyata Gurindam Dua Belas oleh Raja Ali Haji ini jelas memancarkan falsafah danetika logika melayu yang padat. Seperti dalam gurindam fasal kesembilan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful