P. 1
51706873 Banding Beza

51706873 Banding Beza

|Views: 49|Likes:
Published by Emy Lily

More info:

Published by: Emy Lily on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

Falsafah Barat

Aspek

Falsafah Islam

‡

Pendidikan itu hanya sebagai satu proses melatih akal, jasmani dan moral yang membentuk seseorang untuk menjadi insan dan warganegara yang baik.

Konsep Pendidikan

‡

Pendidikan mempunyai konsep dan pengertian yang lebih syumul dimana ia mengambil kira aspek kerohanian.

y

Menurut aliran Progresivisme

Matlamat

y y

-Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian.

y

y

y

Mendidik murid supaya berakhlak mulia Mendidik roh supaya halus dan sempurna Mengasuh murid melakukan yang yang baik, terhormat dan mulia Membiasakan diri murid dengan adab-adab yang mulia Membiasakan murid dengan kebersihan, kesucian dan keikhlasan serta amalanamalan yang mulia.

y

Hanya tertumpu pada kurikulum, peranan guru, kaedah mengajar, dan peranan murid.

Bidang

y y y y

Akidah Ibadah Keterampilan Kepemimpinan

y

Menurut aliran Rekonstruktivisme -Bidang sains sosial

Jenis Kurikulum

y y y y y y

Al-imaniyah (pendidikan iman) Al-Khuluqiyah (pendidikan akhlak) Al-jismiyah (pendidikan jasmani) Al-aqiliyah (pendidikan mental) Al-nafsiyah (pendidikan jiwa) Al-ijlimaiyah (pendidikan

y social) Al-jinisiyah (pendidikan seks) y Tiada kategori ilmu Kategori ilmu y y Ilmu wahyu Ilmu akhirat y Boleh dibahagikan kepada dua jenis Jenis Falsafah y Boleh dilihat dari dua sudut -Tradisional -Moden -Falsafah Teori -Falsafah Amalan .

pendidikan sosial dan juga pendidikan seks. jasmani dan moral yang membentuk seseorang untuk menjadi insan dan warganegara yang baik. terdapat 6 banding beza yang terdapat pada Falsafah Pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan Barat. Falsafah Pendidikan Barat pula melalui aliran Rekonstruktivisme hanya menekankan pada bidang sains sosial. Falsafah Pendidikan Barat pula tidak mempunyai bidang yang menyeluruh yakni tertumpu hanya pada kurikulum. Perbezaan yang pertama ialah dari segi konsep pendidikan.Berdasarkan analisis yang telah dijalankan. Perbezaan yang kedua yang dapat dilihat ialah dari segi matlamat falsafah itu sendiri. sentiasa melakukan kebaikan. pendidikan jasmani. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai kurikulum yang menyeluruh iaitu pendidikan iman. ibadah. Jelas sekali dapat dilihat perbezaan konsep daripada kedua-dua falsafah ini. Falsafah Pendidikan Barat pula mengatakan bahawa pendidikan itu hanya sebagai satu proses melatih akal. pendidikan jiwa. Matlamat Falsafah Pendidikan Islam lebih kepada membentuk jati diri murid tersebut seperti mendidik agar berakhlak mulia. Perbezaan yang keempat pula ialah dari aspek jenis kurikulum. Perbezaan yang ketiga ialah dari segi bidang. . menjaga adab dan sebagainya. kaedah mengajar. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai bidang pendidikan yang merangkumi akidah. keterampilan dan juga kepemimpinan.Falsafah Pendidikan Islam lebih menekankan aspek kerohanian manakala Falsafah Pendidikan Barat pula lebih menekankan aspek jasmani atau luaran seseorang individu itu sahaja. peranan guru dan juga peranan murid. Falsafah Pendidikan Islam menyatakan bahawa pendidikan mempunyai konsep dan pengertian yang lebih syumul dimana ia mengambil kira aspek kerohanian. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula melalui aliran Progresivisme bermatlamat untuk menghasilkan individu yang bersedia menghadapi perubahan. pendidikan mental. pendidikan akhlak.

.Perbezaan yang kelima ialah kategori ilmu. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai dua kategori ilmu iaitu Ilmu Wahyu dan juga Ilmu Akhirat. Perbezaan yang keenam iaitu yang terakhir ialah perbezaan dari aspek jenis falsafah. Walaupun terdapat enam perbezaan di antara kedua-dua falsafah ini. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula tidak mempunyai kategori ilmu. kedua-dua falsafah ini mempunyai kebaikan dan kelemahan yang tersendiri.Kesimpulannya. Falsafah Pendidikan Islam boleh dilihat dari dua sudut iaitu Falsafah Teori dan juga Falsafah Amalan. namun terdapat juga satu persamaan yang telah dikenalpasti iaitu kaedah pengajarannya yang mengikut peringkat umur.

1989) Pada asasnya konsep falsafah pendidikan adalah berbeza dengan konsep falsafah dan pendidikan. Falsafah juga boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar. falsafah pendidikan boleh dieertikan sebagai pedoman. Sudah tentulah sistem pendidikan itu mesti dirancang dengan teliti supaya sesuai dan munasabah dalam menghadapi segala kemungkinan dan cabaran dewasa ini. falsafah melibatkan diri terhadap kajian tentang ilmu. Berdasarkan huraian tersebut. Ini adalah kerana tidak kurang ramai ahli falsafah berpendapat bahawa falsafah boleh membawa kemajuan manusia melalui usaha mencari ilmu dunia. sistematik dan logikal. arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Secara khususnya. merangkumi bidang yang amat luas. Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripada usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik. fitrah manusia. Pendidikan adalah salah satu dari institusi yang dipertanggungjawabkan untuk menyediakan generasi masa hadapan. kerohanian dan jasmani manusia. alam nyata. dan ekonomi. psikologi. yang berkait rapat dengan pendekatan falsafah yang digunakan untuk membina teori pendidikan berdasarkan masalah atau isu pendidikan di bawah kajian. (Ibrahim Saad. teologi. Dengan berpandukan kepada dua perkataan Yunani ini.PENDAHULUAN Menurut Mok Soon Sang (2009). istilah falsafah boleh dieertikan sebagai perihal mencintai kebijaksaan. Pendidikan mengikut pandangan umum. Tujuan falsafah ialah mencari serta membuktikan kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. rasional dan bernas. . sosiologi. matematik. termasuk perkara-perkara seperti sains. Secara ringkasnya. kemahiran. falsafah pendidikan merupakan konsep filososfikal dalam pendidikan. Falsafah. dan masyarakat. dalam zaman Yunani dan selepas beberapa kurunnya. ialah aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu. istilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani iaitu philos yang bermaksud mencintai dan sophia yang bermaksud kebijaksaan.

Pendidikan Islam juga menyepadukan pendidikan ilmu keduniaan dengan ilmu akhirat. metafizik. Oleh sebab falsafah pendidikan Islam berasaskan daripada ajaran al-Quran.FALSAFAH PILIHAN Falsafah yang telah dipilih oleh pengkaji untuk dilaksanakan di sekolah ialah Falsafah Pendidikan Islam serta aliran Rekonstruktivisme dan Progresivisme dalam Falsafah Pendidikan Barat. alam sekitar. perkara-perkara yang menjadi dasar pendidikan Islam ialah keesaan Tuhan (Tauhid). manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian. Mengikut Hassan Langgung (1979). kepercayaan pesuruh-pesuruhNya. teologi. Falsafah Pendidikan Islam pada amnya adalah berasaskan ajaran al-Quran. ilmu dan kurikulum berdasarkan falsafah pendidikan Islam. Disiplin membincangkan ajaran al-Quran. kepercayaan kepada wahyu-wahyu Tuhan kepada Nabi-nabi. Menurut Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas. . Rajah 1 berikut mengilustrasikan perhubungan potensi manusia. maka kurikulum pendidikan Islam pula merujuk kepada ajaran al-Quran sebagai pengajian utama diikuti dengan bahasa Arab sebagai media pengantar. setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri. Manakala disiplin kognitif membincangkan tentang kemanusiaan. disiplin agama dan disiplin kognitif. bahasa Arab dan sastera. sains gunaan dan teknologi. kehidupan keduniaan dan akhirat serta persamaan dan persaudaraan sejagat di antara semua umat Islam. ilmu Islam masa kini merangkumi dua disiplin yang utama iaitu.

Manakala pragmatisme adalah dipelopori oleh John Dewey (1859-1952). semasa zaman Reformasi di antara tahun 1712-1860. William H. . Kedua-duanya adalah penyokong pragmatisme John Dewey. Rousseau (1712-1778 : Perancis). Aliran Progresivisme berasas daripada falsafah naturalisme dan pragmatisme.Aliran Progresivisme dan Rekonstruktivisme yang telah dipilih oleh pengkaji merupakan aliran yang terdapat dalam falsafah pendidikan moden Barat. Counts (1899-1974) dan Harold O. Heinrich Pestalozzi (Bangsa Swiss : 1746-1827) dan Friedrich Froebel (Bangsa Jerman : 17821852). Rugg (1886-1960) dari Amerika Syarikat. Rugg (1886-1960). Pelopor utama aliran ini ialah George S. Kilpatrick (1871-1965). Boyd H. Falsafah naturalisme adalah dipelopori oleh Jean J. Rekonstruktivisme pula merupakan falsafah pendidikan yang dipecahkan daripada aliran fahaman progresivisme dan menjadi satu falsafah sendiri. Bode (1873-1953). dan Harold V.

. mendidik akal. Allah S. Al-Khuluqiyah (Pendidikan Akhlak).W.´ Maka. melindungi dunia serta membangunkannya menjadi makmur dan maju jaya. Allah S. dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikulnya. Falsafah pendidikan Islam sangat sesuai dilaksanakan kerana falsafah ini berasaskan ajaran al-Quran. Al-Nafsiyah (Pendidikan Jiwa). boleh dikatakan bahawa pendidikan Islam merupakan satu proses yang berterusan untuk mengubah. Selain itu. Antara bidang tersebut ialah AlImaniyah (Pendidikan Iman). Seperti Firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 72 yang bermaksud: ³Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya). Bidang-bidang ini sangat menyeluruh kerana ia telah merangkumi aspek rohani dan jasmani. (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. dan rohani insan.JUSTIFIKASI PEMILIHAN FALSAFAH Tujuan pengkaji memilih falsafah-falsafah tersebut untuk dilaksanakan di sekolah ialah kerana falsafah tersebut mempunyai ciri-ciri ideal yang perlu dan patut di laksanakan di negara Malaysia. Al-Ijlimaiyah (Pendidikan Sosial) dan Al-Jinisiyah (Pendidikan Seks). dan menurut kehendakNya. Al-Jismiyah (Pendidikan Jasmani).W. Mengikut ajaran al-Quran. melatih. jasmani.T mengurniakan manusia kuasa. maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya). Al-Aqiliyah (Pendidikan Mental). falsafah pendidikan Islam itu sendiri mencakupi bidang-bidang pendidikan Islam yang sangat luas dan menyeluruh.T mengurniakan manusia sebuah kitab iaitu al-Quran untuk dijadikan pedoman dan panduan hidup kerana kandungan al-Quran adalah lengkap dan menyeluruh merangkumi semua aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Oleh itu.

W selama 23 tahun di Mekah dan Madinah yang berteraskan tiga asas tersebut berjaya menghasilkan masyarakat Islam yang berilmu. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). Oleh itu. Contoh yang boleh kita ambil ialah apabila murid telah mempelajari tentang iman. Dakwah Rasullullah S. mereka mesti mampu memahami setiap perkara yang diajarkan kepada mereka. Menurut beliau lagi.Pendidikan Islam yang berteraskan aqidah. Kanak-kanak akan menjadi mangsa sekiranya mereka dipaksa belajar mengikut pendidikan orang dewasa. . intelek dan sosial melalui pembelajaran yang berteraskan al-Quran. menonjolkan kesan yang positif bagi melahirkan generasi Muslim Kamil dalam semua aspek. Aliran Progresivisme yang berasaskan falsafah naturalisme dan pragmatisme juga sesuai dilaksanakan dalam system pendidikan kerana ia menegaskan bahawa kedudukan orang dewasa dan kanak-kanak adalah berlainan.A. emosi.Insan yang seimbang dari segala aspek sudah tentu mampu melahirkan masyarakat yang cemerlang. sama ada dari segi rohani mahupun jasmani. gemilang dan terbilang. beriman dan bertakwa.murid itu pastinya dapat membezakan antara baik buruknya sesuatu perkara itu. akhlak dan sosial. Untuk melahirkan pelajar yang cemerlang. Oleh itu. Berdasarkan huraian di atas. Datuk Alwi Ibrahim telah menyatakan bahawa seramai 17. rohani. Imam al-Ghazali juga menyarankan supaya pengajar atau pendidik menyampaikan pelajaran menurut kadar kefahaman dan peringkat pencapaian akal fikiran pelajar-pelajar. Melalui penerapan nilai-nilai Islam juga. jelas sekali dapat dilihat bahawa falsafah pendidikan Islam itu mampu untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. Kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa kes ini tidak boleh dipandang ringan. di dalam aspek pendidikan kedua-dua kumpulan mereka hendaklah dipandang berlainan.303 anak luar nikah Melayu telah didaftarkan di seluruh Negara sepanjang tahun 2009 seperti yang dilaporkan oleh akhbar Berita harian bertarikh 21hb Mac 2010. syariah dan akhlak dalam operasinya yang sepadu. gejala sosial dapat dikurangkan. bilangan itu meningkat 762 kes berbanding tahun sebelumnya.murid tersebut tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agamanya sendiri.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. Oleh itu. mengemukakan soalan yang merangsang pemikiran anak muridnya dan membimbing minat mereka kearah yang produktif. mencuba dan meneroka segala kemungkinan.Contohnya. dalam dunia serba moden ini. Dengan menggunakan kaedah penyelesaian masalah. seandainya murid tersebut bijak dalam bidang Tauhid. (M. Teks isi pelajaran yang panjang boleh diringkaskan atau dipersembahkan semula menggunakan media-media yang lebih menarik dan bersifat lebih dinamik dan menyeronokkan. Allah mengurniakan manusia akal dan berbagai-bagai dorongan supaya manusia dapat. Shariff : 1994). pelajaran akan menjadi lebih mudah. Selain itu. aliran progresivisme ini memberi tumpuan kepada kurikulum yang memberi kebebasan kepada murid untuk memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. potensi murid . Guru juga bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif.Selain itu. Melalui kaedah ini. lebih menarik dan lebih bermakna kerana pelajaran adalah dirancang mengikut keperluan dan minat pelajar. cara yang ditekankan oleh aliran ini yang berkesan untuk memperoleh ilmu pengetahuan ialah menggunakan kaedah penyelesaian masalah. Manusia sangat perlu untuk berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan kerana sesuatu perubahan yang berlaku itu mungkin mendatangkan kebaikan dan keburukan.M. Contohnya. murid tersebut tidak akan berasa terpaksa melakukan sesuatu yang tidak diminatinya. Usaha mencari penyelesaian sesuatu masalah dilahirkan daripada keperluan dan minat. Dengan cara ini juga. murid dapat dilatih untuk berfikir secara kritis dan kreatif untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam bidang pendidikannya. penggunaannya adalah menumpu kepada cara dan strategi persembahan maklumat yang digunakan bagi memindahkan maklumat tersebut kepada ilmu pengetahuan yang bermakna serta bermanfaat. dengan usahanya sendiri. Konsep progresivisme ialah manusia berupaya menyesuaikan diri mengikut perubahan arus perdana. tanggungjawab guru adalah untuk membimbing dan mengajar murid itu untuk mendalami lagi bidang tersebut. pembelajaran tidak lagi menggunakan kaedah µchalk and talk¶ sebaliknya digantikan dengan kaedah penggunaan ICT.

kaedah pengajaran yang disyorkan juga sangat bersesuaian iaitu pengajaran kemahiran menyelesaikan masalah yang menggunakan pendekatan induktif. Masalah sosial seringkali menjadi perbualan hangat di kalangan masyarakat dan tindakan segera harus di ambil untuk membendung masalah ini. politikal dan ekonomi. Kerja makmal dan eksperimen yang menyediakan peluang untuk penerokaan alam sekeliling adalah digalakkan. Jadi. aliran ini menjadi pilihan pengkaji kerana menggunakan kaedah pengajaran induktif. guru dapat mengenal pasti sejauh mana tahap kefahaman seseorang murid itu dalam proses pembelajarannya.agamanya. Hal ini kerana aliran ini berpegang kepada konsep bahawa sekolah merupakan landasan yang amat sesuai di mana suatu masyarakat baru boleh dibentuk. intelek dan sosial. Melalui kaedah ini. kaedah pengajaran yang digunakan ialah kaedah berpusatkan murid di mana murid-murid di ajar kemahiran menyelesaikan masalah melalui aktiviti. guru boleh menjadikan sekolah itu sebagai platform untuk membentuk murid yang seimbang dari segi jasmani. Selain itu. rohani. pendidikan formal yang mengutamakan kaedah hafalan tidak digalakkan sama sekali. Selain itu. . aliran rekonstruktivisme juga menjadi pilihan pengkaji. sumbangsaran. Kaedah pengalaman langsung dengan persekitaran juga digunakan. emosi. Melalui cara ini. pelbagai masalah sosial dapat di banteras melalui penerapan nilai-nilai murni dalam diri seseorang pelajar tersebut. Dalam pada itu. Melalui pendekatan ini. Contohnya kerja lapangan dan lawatan ke tempat-tempat tertentu agar membantu murid-murid mengaitkan pembelajaran dengan isu-isu social. bangsanya dan juga negaranya sendiri. main peranan dan juga simulasi. Oleh itu.tersebut dapat digilap dan di perkembangkan lagi untuk memajukan dirinya. Selain itu. Kaedah ini amat sesuai digunakan kerana murid dan guru sama-sama mengambil bahagian dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. murid-murid diberi peluang untuk memikirkan penjelasan bagi isu-isu pendidikan yan timbul serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlaku dalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah-ubah.

Melalui kaedah ini juga. murid-murid perlu mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan sepertimana yang telah dinyatakan. keyakinan diri seseorang murid itu dapat dipupuk.Berdasarkan kaedah mengajar yang digunakan oleh guru. . Mereka hendaklah berani untuk mencuba serta sanggup mengubah paradigma masing-masing.

Ini bukan bererti kita mengetepikan dasar afirmatif. Budaya ilmu ialah kecenderungan untuk sentiasa memburu pengetahuan yang terkini dan kesediaan untuk menimba ilmu untuk sepanjang hayat. kita berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dantindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. kesetiaan. melalui konsep 1Malaysia. ketabahan. Dan kita mengambil tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita. pendidikan dan integriti. dasar untuk menolong kaum Bumiputera asalkan dasar itu dilaksanakan dengan cara yang adil dan memberi pertimbangan daripada kerajaan. YAB Perdana Menteri mahukan setiap wakil rakyat daripada bertindak melepasi kaum masing-masing dan melebarkan khidmat mereka kepada kaum-kaum lain.Konsep 1Malaysia Konsep 1Malaysia menurut penjelasan YAB Dato¶ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak ialah: ³Kita berdiri. Sejajar dengan falsafah pendidikan Islam yang telah dipilih oleh pengkaji. Terdapat lapan nilai yang diterapkan oleh YAB Perdana Menteri dalam konsep 1Malaysia. rendah hati. penerimaan. Seperti yang dinyatakan sebelum ini. Sesebuah negara hanya akan benar-benar maju dan berjaya apabila rakyatnya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Hal ini kerana pendidikan dan pengetahuan adalah prasyarat yang penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan. pendidikan termasuk dalam nilai-nilai yang mahu diterapkan dalam konsep 1Malaysia. Contoh yang dapat kita lihat ialah .´ Secara tuntasnya. meritokrasi. Lapan nilai tersebut ialah budaya kecemerlangan. Kita keluar daripada cara bertindak dalam tembok etnik yang kita amalkan sejak sekian lama. amat jelaslah bahawa falsafah tersebut mempunyai kesinambungan dengan konsep 1Malaysia yang dibawa oleh YAB Perdana Menteri.

mereka akan belajar untuk cinta dan sayang akan negara serta akan mendorong mereka untuk berusaha dengan lebih gigih lagi untuk memajukan dan memimpin negara pada masa hadapan. Selain itu. seorang pelajar berbangsa Cina atau India mengambil keputusan untuk mempelajari mata pelajaran Tasawwur Islam dan begitu juga dengan . ³Cinta kepada negara adalah sebahagian daripada iman.W juga pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang membawa maksud. sedang Allah mengetahuinya. Melalui penerapan nilai ini. Misalnya. secara tidak langsung ini dapat memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Rasullullah S. Seterusnya. Islam menggalakkan umatnya mengamalkan sikap patriotisme dalam diri masing-masing.Islam menekankan sikap saling menghormati agama dan budaya kaum lain. konsep pendidikan untuk semua yang amat sinonim dengan aliran progresivisme yang telah dikemukakan tadi.A.´ Ini dapat dibuktikan melalui Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 60 yang bermaksud: ³Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia. Apabila mereka tahu untuk menghormati agama dan budaya sesuatu kaum. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu.´ Ayat ini dengan jelas memfokuskan kepada usaha untuk mempertahankan diri dan negara dari segala bentuk serangan dan ancaman yang bakal dibawa oleh pihak musuh. maka pelajar-pelajar akan dapat mengetahui dan memahami erti sebuah penghormatan. dan kamu tidak akan dianiaya. Sikap patriotisme juga mempunyai hubung kait yang rapat dengan sifat cintakan negara dan tanah air. Aliran ini menegaskan bahawa pelajar mempunyai kuasa untuk menentukan mata pelajaran yang hendak dipelajari dengan mendapat bimbingan seorang guru untuk membantu perkembangan potensi pelajar dengan lebih pesat. untuk menggerunkan dengan persediaan itu mush Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Melalui penerapan sikap patriotisme dalam diri setiap pelajar.

Budaya inovasi merujuk kepada kesediaan kita sebagai rakyat Malaysia untuk mencuba perkara baru dan berinovasi dalam apa jua lapangan yang kita ceburi. Melalui pendekatan ini. Aliran Rekonstruktivisme menggalakkan pendekatan induktif yang mana pengajaran dan pembelajaran (P&P) berlaku secara dua hala. budaya inovasi yang merupakan satu daripada nilai-nilai aspirasi 1Malaysia dapat diserapkan kepada diri setiap pelajar melalui aliran Rekonstruktivisme yang dipilih. Ini membuktikan bahawa pendidikan dapat merentasi jurang dan sempadan kaum tanpa mengambil kira soal agama dan budaya masing-masing. .pelajar Melayu yang begitu berminat untuk mempelajari bahasa Mandarin. Di samping itu. Hal ini bermaksud pelajar juga berhak untuk menyuarakan pendapat dan idea mereka sewaktu di sekolah. bukan guru sahaja yang perlu membuat inovasi dalam P&P malahan pelajar juga boleh turut menyumbang idea-idea yang bernas untuk meningkatkan lagi kualiti P&P dalam sesebuah sekolah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->