P. 1
51706873 Banding Beza

51706873 Banding Beza

|Views: 49|Likes:
Published by Emy Lily

More info:

Published by: Emy Lily on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

Falsafah Barat

Aspek

Falsafah Islam

‡

Pendidikan itu hanya sebagai satu proses melatih akal, jasmani dan moral yang membentuk seseorang untuk menjadi insan dan warganegara yang baik.

Konsep Pendidikan

‡

Pendidikan mempunyai konsep dan pengertian yang lebih syumul dimana ia mengambil kira aspek kerohanian.

y

Menurut aliran Progresivisme

Matlamat

y y

-Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian.

y

y

y

Mendidik murid supaya berakhlak mulia Mendidik roh supaya halus dan sempurna Mengasuh murid melakukan yang yang baik, terhormat dan mulia Membiasakan diri murid dengan adab-adab yang mulia Membiasakan murid dengan kebersihan, kesucian dan keikhlasan serta amalanamalan yang mulia.

y

Hanya tertumpu pada kurikulum, peranan guru, kaedah mengajar, dan peranan murid.

Bidang

y y y y

Akidah Ibadah Keterampilan Kepemimpinan

y

Menurut aliran Rekonstruktivisme -Bidang sains sosial

Jenis Kurikulum

y y y y y y

Al-imaniyah (pendidikan iman) Al-Khuluqiyah (pendidikan akhlak) Al-jismiyah (pendidikan jasmani) Al-aqiliyah (pendidikan mental) Al-nafsiyah (pendidikan jiwa) Al-ijlimaiyah (pendidikan

y social) Al-jinisiyah (pendidikan seks) y Tiada kategori ilmu Kategori ilmu y y Ilmu wahyu Ilmu akhirat y Boleh dibahagikan kepada dua jenis Jenis Falsafah y Boleh dilihat dari dua sudut -Tradisional -Moden -Falsafah Teori -Falsafah Amalan .

Perbezaan yang keempat pula ialah dari aspek jenis kurikulum. Perbezaan yang pertama ialah dari segi konsep pendidikan. Falsafah Pendidikan Islam menyatakan bahawa pendidikan mempunyai konsep dan pengertian yang lebih syumul dimana ia mengambil kira aspek kerohanian. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai kurikulum yang menyeluruh iaitu pendidikan iman. sentiasa melakukan kebaikan. Falsafah Pendidikan Barat pula mengatakan bahawa pendidikan itu hanya sebagai satu proses melatih akal. peranan guru dan juga peranan murid. Perbezaan yang ketiga ialah dari segi bidang. terdapat 6 banding beza yang terdapat pada Falsafah Pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan Barat. pendidikan akhlak. Jelas sekali dapat dilihat perbezaan konsep daripada kedua-dua falsafah ini. Matlamat Falsafah Pendidikan Islam lebih kepada membentuk jati diri murid tersebut seperti mendidik agar berakhlak mulia. menjaga adab dan sebagainya. keterampilan dan juga kepemimpinan. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula melalui aliran Progresivisme bermatlamat untuk menghasilkan individu yang bersedia menghadapi perubahan. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai bidang pendidikan yang merangkumi akidah. Perbezaan yang kedua yang dapat dilihat ialah dari segi matlamat falsafah itu sendiri.Berdasarkan analisis yang telah dijalankan. pendidikan sosial dan juga pendidikan seks. Falsafah Pendidikan Barat pula tidak mempunyai bidang yang menyeluruh yakni tertumpu hanya pada kurikulum. Falsafah Pendidikan Barat pula melalui aliran Rekonstruktivisme hanya menekankan pada bidang sains sosial. pendidikan jiwa.Falsafah Pendidikan Islam lebih menekankan aspek kerohanian manakala Falsafah Pendidikan Barat pula lebih menekankan aspek jasmani atau luaran seseorang individu itu sahaja. pendidikan jasmani. kaedah mengajar. pendidikan mental. jasmani dan moral yang membentuk seseorang untuk menjadi insan dan warganegara yang baik. ibadah. .

Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden. Walaupun terdapat enam perbezaan di antara kedua-dua falsafah ini. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula tidak mempunyai kategori ilmu. . kedua-dua falsafah ini mempunyai kebaikan dan kelemahan yang tersendiri. namun terdapat juga satu persamaan yang telah dikenalpasti iaitu kaedah pengajarannya yang mengikut peringkat umur. Perbezaan yang keenam iaitu yang terakhir ialah perbezaan dari aspek jenis falsafah. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai dua kategori ilmu iaitu Ilmu Wahyu dan juga Ilmu Akhirat.Kesimpulannya. Falsafah Pendidikan Islam boleh dilihat dari dua sudut iaitu Falsafah Teori dan juga Falsafah Amalan.Perbezaan yang kelima ialah kategori ilmu.

rasional dan bernas. dan ekonomi. Falsafah. istilah falsafah boleh dieertikan sebagai perihal mencintai kebijaksaan. Pendidikan mengikut pandangan umum. arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. fitrah manusia. falsafah melibatkan diri terhadap kajian tentang ilmu. sosiologi. Berdasarkan huraian tersebut. matematik. Tujuan falsafah ialah mencari serta membuktikan kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. merangkumi bidang yang amat luas. Falsafah juga boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar. dan masyarakat. Secara khususnya. ialah aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu. Sudah tentulah sistem pendidikan itu mesti dirancang dengan teliti supaya sesuai dan munasabah dalam menghadapi segala kemungkinan dan cabaran dewasa ini. Pendidikan adalah salah satu dari institusi yang dipertanggungjawabkan untuk menyediakan generasi masa hadapan. Secara ringkasnya. (Ibrahim Saad. dalam zaman Yunani dan selepas beberapa kurunnya. alam nyata. falsafah pendidikan merupakan konsep filososfikal dalam pendidikan. Ini adalah kerana tidak kurang ramai ahli falsafah berpendapat bahawa falsafah boleh membawa kemajuan manusia melalui usaha mencari ilmu dunia. kerohanian dan jasmani manusia. teologi. termasuk perkara-perkara seperti sains. yang berkait rapat dengan pendekatan falsafah yang digunakan untuk membina teori pendidikan berdasarkan masalah atau isu pendidikan di bawah kajian. . Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripada usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik. psikologi.PENDAHULUAN Menurut Mok Soon Sang (2009). falsafah pendidikan boleh dieertikan sebagai pedoman. Dengan berpandukan kepada dua perkataan Yunani ini. kemahiran. 1989) Pada asasnya konsep falsafah pendidikan adalah berbeza dengan konsep falsafah dan pendidikan. istilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani iaitu philos yang bermaksud mencintai dan sophia yang bermaksud kebijaksaan. sistematik dan logikal.

sains gunaan dan teknologi. metafizik. Rajah 1 berikut mengilustrasikan perhubungan potensi manusia. perkara-perkara yang menjadi dasar pendidikan Islam ialah keesaan Tuhan (Tauhid). Menurut Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas. Pendidikan Islam juga menyepadukan pendidikan ilmu keduniaan dengan ilmu akhirat. Oleh sebab falsafah pendidikan Islam berasaskan daripada ajaran al-Quran. disiplin agama dan disiplin kognitif. manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian. Disiplin membincangkan ajaran al-Quran. kepercayaan pesuruh-pesuruhNya. ilmu dan kurikulum berdasarkan falsafah pendidikan Islam. ilmu Islam masa kini merangkumi dua disiplin yang utama iaitu. . alam sekitar. maka kurikulum pendidikan Islam pula merujuk kepada ajaran al-Quran sebagai pengajian utama diikuti dengan bahasa Arab sebagai media pengantar.FALSAFAH PILIHAN Falsafah yang telah dipilih oleh pengkaji untuk dilaksanakan di sekolah ialah Falsafah Pendidikan Islam serta aliran Rekonstruktivisme dan Progresivisme dalam Falsafah Pendidikan Barat. bahasa Arab dan sastera. kepercayaan kepada wahyu-wahyu Tuhan kepada Nabi-nabi. kehidupan keduniaan dan akhirat serta persamaan dan persaudaraan sejagat di antara semua umat Islam. Mengikut Hassan Langgung (1979). setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri. Falsafah Pendidikan Islam pada amnya adalah berasaskan ajaran al-Quran. Manakala disiplin kognitif membincangkan tentang kemanusiaan. teologi.

Falsafah naturalisme adalah dipelopori oleh Jean J. Heinrich Pestalozzi (Bangsa Swiss : 1746-1827) dan Friedrich Froebel (Bangsa Jerman : 17821852). William H. Rekonstruktivisme pula merupakan falsafah pendidikan yang dipecahkan daripada aliran fahaman progresivisme dan menjadi satu falsafah sendiri. Kilpatrick (1871-1965). Bode (1873-1953). Counts (1899-1974) dan Harold O. dan Harold V. Rugg (1886-1960) dari Amerika Syarikat. Kedua-duanya adalah penyokong pragmatisme John Dewey. Aliran Progresivisme berasas daripada falsafah naturalisme dan pragmatisme.Aliran Progresivisme dan Rekonstruktivisme yang telah dipilih oleh pengkaji merupakan aliran yang terdapat dalam falsafah pendidikan moden Barat. Manakala pragmatisme adalah dipelopori oleh John Dewey (1859-1952). Rugg (1886-1960). Boyd H. . Rousseau (1712-1778 : Perancis). semasa zaman Reformasi di antara tahun 1712-1860. Pelopor utama aliran ini ialah George S.

dan menurut kehendakNya. Al-Ijlimaiyah (Pendidikan Sosial) dan Al-Jinisiyah (Pendidikan Seks). maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya). . (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. boleh dikatakan bahawa pendidikan Islam merupakan satu proses yang berterusan untuk mengubah. jasmani.W.´ Maka.T mengurniakan manusia kuasa. Allah S. Falsafah pendidikan Islam sangat sesuai dilaksanakan kerana falsafah ini berasaskan ajaran al-Quran. Bidang-bidang ini sangat menyeluruh kerana ia telah merangkumi aspek rohani dan jasmani. mendidik akal. Antara bidang tersebut ialah AlImaniyah (Pendidikan Iman). melatih. Allah S. Mengikut ajaran al-Quran. falsafah pendidikan Islam itu sendiri mencakupi bidang-bidang pendidikan Islam yang sangat luas dan menyeluruh.JUSTIFIKASI PEMILIHAN FALSAFAH Tujuan pengkaji memilih falsafah-falsafah tersebut untuk dilaksanakan di sekolah ialah kerana falsafah tersebut mempunyai ciri-ciri ideal yang perlu dan patut di laksanakan di negara Malaysia. dan rohani insan. Seperti Firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 72 yang bermaksud: ³Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya).W. Selain itu. Al-Nafsiyah (Pendidikan Jiwa). dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikulnya. Oleh itu. melindungi dunia serta membangunkannya menjadi makmur dan maju jaya. Al-Jismiyah (Pendidikan Jasmani). Al-Khuluqiyah (Pendidikan Akhlak).T mengurniakan manusia sebuah kitab iaitu al-Quran untuk dijadikan pedoman dan panduan hidup kerana kandungan al-Quran adalah lengkap dan menyeluruh merangkumi semua aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Al-Aqiliyah (Pendidikan Mental).

jelas sekali dapat dilihat bahawa falsafah pendidikan Islam itu mampu untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. Melalui penerapan nilai-nilai Islam juga. sama ada dari segi rohani mahupun jasmani. bilangan itu meningkat 762 kes berbanding tahun sebelumnya. emosi. Contoh yang boleh kita ambil ialah apabila murid telah mempelajari tentang iman. Oleh itu. Menurut beliau lagi. Untuk melahirkan pelajar yang cemerlang.A. Kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa kes ini tidak boleh dipandang ringan. di dalam aspek pendidikan kedua-dua kumpulan mereka hendaklah dipandang berlainan. Aliran Progresivisme yang berasaskan falsafah naturalisme dan pragmatisme juga sesuai dilaksanakan dalam system pendidikan kerana ia menegaskan bahawa kedudukan orang dewasa dan kanak-kanak adalah berlainan. rohani.Pendidikan Islam yang berteraskan aqidah. akhlak dan sosial. gemilang dan terbilang. mereka mesti mampu memahami setiap perkara yang diajarkan kepada mereka. syariah dan akhlak dalam operasinya yang sepadu.murid tersebut tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agamanya sendiri. . Berdasarkan huraian di atas. Oleh itu. Kanak-kanak akan menjadi mangsa sekiranya mereka dipaksa belajar mengikut pendidikan orang dewasa. menonjolkan kesan yang positif bagi melahirkan generasi Muslim Kamil dalam semua aspek. gejala sosial dapat dikurangkan. beriman dan bertakwa. Imam al-Ghazali juga menyarankan supaya pengajar atau pendidik menyampaikan pelajaran menurut kadar kefahaman dan peringkat pencapaian akal fikiran pelajar-pelajar.W selama 23 tahun di Mekah dan Madinah yang berteraskan tiga asas tersebut berjaya menghasilkan masyarakat Islam yang berilmu.303 anak luar nikah Melayu telah didaftarkan di seluruh Negara sepanjang tahun 2009 seperti yang dilaporkan oleh akhbar Berita harian bertarikh 21hb Mac 2010.Insan yang seimbang dari segala aspek sudah tentu mampu melahirkan masyarakat yang cemerlang. intelek dan sosial melalui pembelajaran yang berteraskan al-Quran. Dakwah Rasullullah S. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). Datuk Alwi Ibrahim telah menyatakan bahawa seramai 17.murid itu pastinya dapat membezakan antara baik buruknya sesuatu perkara itu.

Konsep progresivisme ialah manusia berupaya menyesuaikan diri mengikut perubahan arus perdana. Dengan cara ini juga. potensi murid . Shariff : 1994). Melalui kaedah ini. seandainya murid tersebut bijak dalam bidang Tauhid. mencuba dan meneroka segala kemungkinan. pelajaran akan menjadi lebih mudah. murid tersebut tidak akan berasa terpaksa melakukan sesuatu yang tidak diminatinya. Manusia sangat perlu untuk berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan kerana sesuatu perubahan yang berlaku itu mungkin mendatangkan kebaikan dan keburukan. pembelajaran tidak lagi menggunakan kaedah µchalk and talk¶ sebaliknya digantikan dengan kaedah penggunaan ICT. Selain itu. Contohnya. (M. murid dapat dilatih untuk berfikir secara kritis dan kreatif untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam bidang pendidikannya. Dengan menggunakan kaedah penyelesaian masalah.M. penggunaannya adalah menumpu kepada cara dan strategi persembahan maklumat yang digunakan bagi memindahkan maklumat tersebut kepada ilmu pengetahuan yang bermakna serta bermanfaat. dalam dunia serba moden ini. lebih menarik dan lebih bermakna kerana pelajaran adalah dirancang mengikut keperluan dan minat pelajar. mengemukakan soalan yang merangsang pemikiran anak muridnya dan membimbing minat mereka kearah yang produktif. Allah mengurniakan manusia akal dan berbagai-bagai dorongan supaya manusia dapat. tanggungjawab guru adalah untuk membimbing dan mengajar murid itu untuk mendalami lagi bidang tersebut. Usaha mencari penyelesaian sesuatu masalah dilahirkan daripada keperluan dan minat. Teks isi pelajaran yang panjang boleh diringkaskan atau dipersembahkan semula menggunakan media-media yang lebih menarik dan bersifat lebih dinamik dan menyeronokkan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer.Contohnya.Selain itu. Oleh itu. Guru juga bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. cara yang ditekankan oleh aliran ini yang berkesan untuk memperoleh ilmu pengetahuan ialah menggunakan kaedah penyelesaian masalah. aliran progresivisme ini memberi tumpuan kepada kurikulum yang memberi kebebasan kepada murid untuk memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. dengan usahanya sendiri.

politikal dan ekonomi. Selain itu.agamanya. sumbangsaran. Hal ini kerana aliran ini berpegang kepada konsep bahawa sekolah merupakan landasan yang amat sesuai di mana suatu masyarakat baru boleh dibentuk. Kaedah ini amat sesuai digunakan kerana murid dan guru sama-sama mengambil bahagian dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.tersebut dapat digilap dan di perkembangkan lagi untuk memajukan dirinya. rohani. . Oleh itu. kaedah pengajaran yang disyorkan juga sangat bersesuaian iaitu pengajaran kemahiran menyelesaikan masalah yang menggunakan pendekatan induktif. Contohnya kerja lapangan dan lawatan ke tempat-tempat tertentu agar membantu murid-murid mengaitkan pembelajaran dengan isu-isu social. bangsanya dan juga negaranya sendiri. aliran rekonstruktivisme juga menjadi pilihan pengkaji. kaedah pengajaran yang digunakan ialah kaedah berpusatkan murid di mana murid-murid di ajar kemahiran menyelesaikan masalah melalui aktiviti. Kerja makmal dan eksperimen yang menyediakan peluang untuk penerokaan alam sekeliling adalah digalakkan. guru dapat mengenal pasti sejauh mana tahap kefahaman seseorang murid itu dalam proses pembelajarannya. guru boleh menjadikan sekolah itu sebagai platform untuk membentuk murid yang seimbang dari segi jasmani. Kaedah pengalaman langsung dengan persekitaran juga digunakan. Melalui cara ini. Jadi. Melalui pendekatan ini. pelbagai masalah sosial dapat di banteras melalui penerapan nilai-nilai murni dalam diri seseorang pelajar tersebut. intelek dan sosial. pendidikan formal yang mengutamakan kaedah hafalan tidak digalakkan sama sekali. Selain itu. murid-murid diberi peluang untuk memikirkan penjelasan bagi isu-isu pendidikan yan timbul serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlaku dalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah-ubah. emosi. Dalam pada itu. Melalui kaedah ini. Masalah sosial seringkali menjadi perbualan hangat di kalangan masyarakat dan tindakan segera harus di ambil untuk membendung masalah ini. Selain itu. aliran ini menjadi pilihan pengkaji kerana menggunakan kaedah pengajaran induktif. main peranan dan juga simulasi.

Mereka hendaklah berani untuk mencuba serta sanggup mengubah paradigma masing-masing.Berdasarkan kaedah mengajar yang digunakan oleh guru. . murid-murid perlu mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan sepertimana yang telah dinyatakan. keyakinan diri seseorang murid itu dapat dipupuk. Melalui kaedah ini juga.

Sesebuah negara hanya akan benar-benar maju dan berjaya apabila rakyatnya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. amat jelaslah bahawa falsafah tersebut mempunyai kesinambungan dengan konsep 1Malaysia yang dibawa oleh YAB Perdana Menteri. ketabahan. Lapan nilai tersebut ialah budaya kecemerlangan. Terdapat lapan nilai yang diterapkan oleh YAB Perdana Menteri dalam konsep 1Malaysia. Sejajar dengan falsafah pendidikan Islam yang telah dipilih oleh pengkaji.Konsep 1Malaysia Konsep 1Malaysia menurut penjelasan YAB Dato¶ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak ialah: ³Kita berdiri. kita berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dantindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. Dan kita mengambil tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita. Kita keluar daripada cara bertindak dalam tembok etnik yang kita amalkan sejak sekian lama. Seperti yang dinyatakan sebelum ini. pendidikan dan integriti. Budaya ilmu ialah kecenderungan untuk sentiasa memburu pengetahuan yang terkini dan kesediaan untuk menimba ilmu untuk sepanjang hayat. rendah hati. penerimaan. meritokrasi. pendidikan termasuk dalam nilai-nilai yang mahu diterapkan dalam konsep 1Malaysia. Contoh yang dapat kita lihat ialah . Ini bukan bererti kita mengetepikan dasar afirmatif. melalui konsep 1Malaysia. YAB Perdana Menteri mahukan setiap wakil rakyat daripada bertindak melepasi kaum masing-masing dan melebarkan khidmat mereka kepada kaum-kaum lain. kesetiaan.´ Secara tuntasnya. Hal ini kerana pendidikan dan pengetahuan adalah prasyarat yang penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan. dasar untuk menolong kaum Bumiputera asalkan dasar itu dilaksanakan dengan cara yang adil dan memberi pertimbangan daripada kerajaan.

Melalui penerapan sikap patriotisme dalam diri setiap pelajar. ³Cinta kepada negara adalah sebahagian daripada iman. untuk menggerunkan dengan persediaan itu mush Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Aliran ini menegaskan bahawa pelajar mempunyai kuasa untuk menentukan mata pelajaran yang hendak dipelajari dengan mendapat bimbingan seorang guru untuk membantu perkembangan potensi pelajar dengan lebih pesat. Selain itu. Sikap patriotisme juga mempunyai hubung kait yang rapat dengan sifat cintakan negara dan tanah air.W juga pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang membawa maksud. sedang Allah mengetahuinya. maka pelajar-pelajar akan dapat mengetahui dan memahami erti sebuah penghormatan. seorang pelajar berbangsa Cina atau India mengambil keputusan untuk mempelajari mata pelajaran Tasawwur Islam dan begitu juga dengan .´ Ini dapat dibuktikan melalui Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 60 yang bermaksud: ³Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia. mereka akan belajar untuk cinta dan sayang akan negara serta akan mendorong mereka untuk berusaha dengan lebih gigih lagi untuk memajukan dan memimpin negara pada masa hadapan. Melalui penerapan nilai ini. secara tidak langsung ini dapat memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. dan kamu tidak akan dianiaya. Misalnya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu. Islam menggalakkan umatnya mengamalkan sikap patriotisme dalam diri masing-masing. konsep pendidikan untuk semua yang amat sinonim dengan aliran progresivisme yang telah dikemukakan tadi. Seterusnya.A.Islam menekankan sikap saling menghormati agama dan budaya kaum lain. Apabila mereka tahu untuk menghormati agama dan budaya sesuatu kaum. Rasullullah S.´ Ayat ini dengan jelas memfokuskan kepada usaha untuk mempertahankan diri dan negara dari segala bentuk serangan dan ancaman yang bakal dibawa oleh pihak musuh.

Hal ini bermaksud pelajar juga berhak untuk menyuarakan pendapat dan idea mereka sewaktu di sekolah. budaya inovasi yang merupakan satu daripada nilai-nilai aspirasi 1Malaysia dapat diserapkan kepada diri setiap pelajar melalui aliran Rekonstruktivisme yang dipilih. Melalui pendekatan ini. Aliran Rekonstruktivisme menggalakkan pendekatan induktif yang mana pengajaran dan pembelajaran (P&P) berlaku secara dua hala. bukan guru sahaja yang perlu membuat inovasi dalam P&P malahan pelajar juga boleh turut menyumbang idea-idea yang bernas untuk meningkatkan lagi kualiti P&P dalam sesebuah sekolah.pelajar Melayu yang begitu berminat untuk mempelajari bahasa Mandarin. Ini membuktikan bahawa pendidikan dapat merentasi jurang dan sempadan kaum tanpa mengambil kira soal agama dan budaya masing-masing. Budaya inovasi merujuk kepada kesediaan kita sebagai rakyat Malaysia untuk mencuba perkara baru dan berinovasi dalam apa jua lapangan yang kita ceburi. Di samping itu. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->