P. 1
hbef3103_083

hbef3103_083

|Views: 52|Likes:
Published by ystitoaha

More info:

Published by: ystitoaha on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE

BAHAGIAN A ARAHAN Bahagian A mengandungi SEPULUH soalan. Jawab SEMUA soalan.

SOALAN

Markah

1.

Nyatakan perbezaan utama di antara teori kognitif dan konstruktivis. (2)

2.

Nyatakan DUA prinsip kognitif yang boleh diterapkan semasa mereka bentuk suatu bahan pengajaran. (2)

3.

Nyatakan dengan jelas enam peringkat dalam Taksonomi Bloom daripada aras rendah kepada aras tertinggi. (2)

4.

Lakarkan satu carta aliran penyediaan media pengajaran bagi satu topik kecil dalam apa jua mata pelajaran. (2)

5.

Terangkan bagaimana persekitaran bilik darjah dapat mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran. (2)

6.

Berikan satu contoh soalan yang menunjukkan peringkat aplikasi dalam aras Taksonomi Bloom. (2)

7.

Huraikan DUA prinsip dalam mereka bentuk visual. (2)

8.

Terangkan secara ringkas salah SATU jenis kemahiran berfikir. (2)
1…

Bandingkan di antara ganjaran dengan hukuman. (2) 10. (2) (Jumlah: 20) 2… . Nyatakan langkah perlaksanaan teknik CAF (Ambil Kira Semua Faktor) dalam CoRT I.HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE 9.

(8) (c) Bincangkan perbezaan di antara reka bentuk pengajaran tradisi dan sistematik dalam aspek berikut: (i) objektif pembelajaran (2) (ii) penilaian (2) (iii) pengredan (2) (iv) strategi pengajaran (2) (Jumlah: 20) 3… . SOALAN Markah 1. Berikan SATU contoh situasi pengajaran dan pembelajaran. (5) (Jumlah: 20) 2. (a) Bandingkan domain teknologi pengajaran 1977 dengan teknologi pengajaran 1994. (8) (b) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk pengajaran. (a) Terangkan perbezaan di antara pengajaran dan pembelajaran. Jawab TIGA soalan SAHAJA. (5) (c) Bincangkan peranan yang dimainkan oleh teknologi pengajaran dalam pengajaran masa kini.HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi EMPAT soalan. (10) (b) Bincangkan perbezaan di antara teknologi pengajaran dan media pengajaran.

anda terpaksa tunggu 3 tahun lagi. (ii) (4) Bincangkan TIGA komponen yang anda fikir perlu diambil kira dalam fasa rekabentuk. Anda boleh memilih satu topik kecil sebagai contoh untuk menyokong jawapan anda. (ii) (3) Bincangkan tiga kategori soalan dengan memberikan contoh bagi setiap kategori soalan.HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE 3. Akan tetapi anda tidak mempunyai wang simpanan yang secukupnya untuk sambung belajar. Gunakan APC untuk menyelesaikan masalah anda. (a) Soalan dan Penyoalan merupakan sejenis alat berfikir yang amat berguna pada masa kini. (10) (Jumlah: 20) 4. Anda ingin menyambung pelajaran ke peringkat Sarjana (master) pada tahun ini. (i) Bincangkan DUA komponen yang anda fikir mesti diambilkira dalam fasa analisis. (a) Model reka bentuk pengajaran boleh digunakan sebagai panduan untuk mereka bentuk suatu pengajaran samada secara tradisi atau menggunakan teknologi. Sekirannya ingin mendapat biasiswa kerajaan. (b) (3) Terangkan apa yang dimaksudkan dengan kemahiran penyelesaian masalah. (b) (6) Jika anda merekabentuk suatu pengajaran bagi tujuan pengunaan di sekolah menengah. bincangkan DUA prinsip Kognitif dan DUA prinsip Konstruktivis yang akan anda ambilkira dalam reka bentuk itu. (5) (Jumlah: 20) 4… . (i) Bincangkan bagaimana alat berfikir ini dapat membantu dalam proses berfikir. Pilih SATU model yang anda fikirkan sesuai untuk merekabentuk suatu pengajaran bagi tujuan penggunaan di dalam kelas. (3) (c) Anda adalah seorang guru teknikal di sebuah sekolah menengah.

kognitif atau konstruktivis. Bincangkan LIMA ciri bagi seorang guru yang berkesan. SOALAN Markah 1. penyampaian dan penutup) dalam persediaan mengajar. Gagne Events of Instruction atau Pembelajaran Berasaskan Masalah) bagi tujuan penggunaan dalam kelas. (10) (b) Mengapa guru perlu menyediakan persediaan mengajar? Terangkan komponen-komponen (persediaan. (Jumlah: 20) 2. Bincangkan dan reka bentuk suatu rancangan pengajaran dengan menggunakan suatu strategi yang spesifik (contohnya Model Needham. (a) Seorang guru yang baik adalah seorang guru yang mengajar dengan berkesan. (10) (Jumlah: 20) KERTAS SOALAN TAMAT 5 . Strategi pengajaran/pembelajaran dipilih pada fasa reka bentuk apabila mereka bentuk bahan pengajaran yang berkesan. Anda boleh memasukkan beberapa papan cerita anda. Jawab SATU soalan SAHAJA. Strategi yang dipilih boleh berasaskan kepada teori tingkahlaku.HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE BAHAGIAN C ARAHAN Bahagian C mengandungi DUA soalan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->