P. 1
hbef3103_083

hbef3103_083

|Views: 52|Likes:
Published by ystitoaha

More info:

Published by: ystitoaha on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE

BAHAGIAN A ARAHAN Bahagian A mengandungi SEPULUH soalan. Jawab SEMUA soalan.

SOALAN

Markah

1.

Nyatakan perbezaan utama di antara teori kognitif dan konstruktivis. (2)

2.

Nyatakan DUA prinsip kognitif yang boleh diterapkan semasa mereka bentuk suatu bahan pengajaran. (2)

3.

Nyatakan dengan jelas enam peringkat dalam Taksonomi Bloom daripada aras rendah kepada aras tertinggi. (2)

4.

Lakarkan satu carta aliran penyediaan media pengajaran bagi satu topik kecil dalam apa jua mata pelajaran. (2)

5.

Terangkan bagaimana persekitaran bilik darjah dapat mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran. (2)

6.

Berikan satu contoh soalan yang menunjukkan peringkat aplikasi dalam aras Taksonomi Bloom. (2)

7.

Huraikan DUA prinsip dalam mereka bentuk visual. (2)

8.

Terangkan secara ringkas salah SATU jenis kemahiran berfikir. (2)
1…

Bandingkan di antara ganjaran dengan hukuman. Nyatakan langkah perlaksanaan teknik CAF (Ambil Kira Semua Faktor) dalam CoRT I. (2) 10.HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE 9. (2) (Jumlah: 20) 2… .

HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi EMPAT soalan. Jawab TIGA soalan SAHAJA. SOALAN Markah 1. (8) (c) Bincangkan perbezaan di antara reka bentuk pengajaran tradisi dan sistematik dalam aspek berikut: (i) objektif pembelajaran (2) (ii) penilaian (2) (iii) pengredan (2) (iv) strategi pengajaran (2) (Jumlah: 20) 3… . Berikan SATU contoh situasi pengajaran dan pembelajaran. (8) (b) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk pengajaran. (a) Bandingkan domain teknologi pengajaran 1977 dengan teknologi pengajaran 1994. (10) (b) Bincangkan perbezaan di antara teknologi pengajaran dan media pengajaran. (a) Terangkan perbezaan di antara pengajaran dan pembelajaran. (5) (c) Bincangkan peranan yang dimainkan oleh teknologi pengajaran dalam pengajaran masa kini. (5) (Jumlah: 20) 2.

Sekirannya ingin mendapat biasiswa kerajaan. (ii) (4) Bincangkan TIGA komponen yang anda fikir perlu diambil kira dalam fasa rekabentuk. (i) Bincangkan bagaimana alat berfikir ini dapat membantu dalam proses berfikir. (ii) (3) Bincangkan tiga kategori soalan dengan memberikan contoh bagi setiap kategori soalan. (5) (Jumlah: 20) 4… . Pilih SATU model yang anda fikirkan sesuai untuk merekabentuk suatu pengajaran bagi tujuan penggunaan di dalam kelas. (i) Bincangkan DUA komponen yang anda fikir mesti diambilkira dalam fasa analisis. anda terpaksa tunggu 3 tahun lagi. Anda boleh memilih satu topik kecil sebagai contoh untuk menyokong jawapan anda. Gunakan APC untuk menyelesaikan masalah anda. (3) (c) Anda adalah seorang guru teknikal di sebuah sekolah menengah.HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE 3. (a) Model reka bentuk pengajaran boleh digunakan sebagai panduan untuk mereka bentuk suatu pengajaran samada secara tradisi atau menggunakan teknologi. (b) (6) Jika anda merekabentuk suatu pengajaran bagi tujuan pengunaan di sekolah menengah. (10) (Jumlah: 20) 4. (a) Soalan dan Penyoalan merupakan sejenis alat berfikir yang amat berguna pada masa kini. bincangkan DUA prinsip Kognitif dan DUA prinsip Konstruktivis yang akan anda ambilkira dalam reka bentuk itu. Anda ingin menyambung pelajaran ke peringkat Sarjana (master) pada tahun ini. (b) (3) Terangkan apa yang dimaksudkan dengan kemahiran penyelesaian masalah. Akan tetapi anda tidak mempunyai wang simpanan yang secukupnya untuk sambung belajar.

Gagne Events of Instruction atau Pembelajaran Berasaskan Masalah) bagi tujuan penggunaan dalam kelas.HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE BAHAGIAN C ARAHAN Bahagian C mengandungi DUA soalan. Strategi yang dipilih boleh berasaskan kepada teori tingkahlaku. (a) Seorang guru yang baik adalah seorang guru yang mengajar dengan berkesan. Strategi pengajaran/pembelajaran dipilih pada fasa reka bentuk apabila mereka bentuk bahan pengajaran yang berkesan. penyampaian dan penutup) dalam persediaan mengajar. (10) (b) Mengapa guru perlu menyediakan persediaan mengajar? Terangkan komponen-komponen (persediaan. SOALAN Markah 1. (10) (Jumlah: 20) KERTAS SOALAN TAMAT 5 . kognitif atau konstruktivis. (Jumlah: 20) 2. Anda boleh memasukkan beberapa papan cerita anda. Bincangkan dan reka bentuk suatu rancangan pengajaran dengan menggunakan suatu strategi yang spesifik (contohnya Model Needham. Jawab SATU soalan SAHAJA. Bincangkan LIMA ciri bagi seorang guru yang berkesan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->