BAB II BAGAIMANA MANUSIA MEMPERSEPSI UJARAN 1.

PENGENALAN Apabila kita mendengar orang lain bercakap, rasanya kita dapat dengan mudah memahami perkara yang diperkatakannya. Kita tidak menyedari bahawa ujaran yang dihasilkan dalam bentuk bunyi-bunyi melalui udara itu sebenarnya adalah suatu hal yang kompleks. Hal ini hanya kita rasakan apabila kita mendengar orang bercakap dalam bahasa asing, melainkan bahasa asing itu kita ketahui dengan baik. Pada kebiasaanya kita benar-benar meneliti setiap perkataan yang diucapkan bagi memahaminya. Bahkan yang sering terjadi adalah bahawa belum lagi kita menangkap dan memahami suatu deretan perkataan yang diucapkan, orang itu meneruskan percakapannya dengan perkataan-perkataan lain, sehingga kita ketinggalan. Akibatnya, kita tidak dapat memahami, atau tidak memahami dengan baik, apa yang diperkatakannya. Kita malah “mendakwa” orang asing itu bercakap terlalu cepat. Masalah yang dihadapi oleh pendengar adalah bahawa dia perlu mengadunkan bunyi-bunyi yang didengarnya itu sehingga bunyi-bunyi itu membentuk perkataan yang bermakna dan sesuai dengan konteks perkataan-perkataan itu digunakan. Untuk penutur asli, atau penutur yang sudah fasih dalam bahasa tersebut, proses seperti ini tidak dirasakan, dan datang begitu saja secara naluri. Akan tetapi, untuk penutur asing proses ini sangat rumit. Pengalaman penulis semasa mengajar bahasa Indonesia di Universiti Hawaii membuktikan hal ini. Pada suatu masa para mahasiswa diminta mendengar rakaman suatu percakapan. Dalam percakapan itu ada ayat yang berbunyi Nanti malam akan ada pesta. Kerana para mahasiswa ini masih berada pada tingkat dasar, maka ada sebahagian daripada mahasiswa itu yang keliru dan menggabungkan bunyi-bunyi itu secara tidak bermakna, sehingga muncullah ayat Nanti malama Kanada pesta. Tentulah mereka merasa bingung sebab ayat seperti ini tidak ada maknanya. Daripada contoh di atas, dan kasus-kasus lain, tampak bahawa proses menangkap sesuatu ujaran itu bukanlah mudah. Kita harus bermula dengan proses bagaimana kita mencerna bunyi-bunyi itu sebelum kita dapat memahaminya sebagai ujaran. Oleh kerana itu, bab ini membahaskan persepsi manusia terhadap bunyi bahasa. 2. PENYELIDIKAN MENGENAI PERSEPSI UJARAN Dari segi ilmu pengetahuan, kajian dan penyelidikan mengenai bagaimana manusia mempersepsi ujaran dapat diperkatakan masih baru. Willis (1829) dan Helmholtz (1859) sudah mempelajari ciri-ciri fizikal bunyi, penyelidikan mengenai bagaimana kita mempersepsi ujaran baru bermula menjelang Perang Dunia II (Gleason dan Ratner 1998: 109). Perkembangan penyelidikan dalam bidang ini bermula apabila berlaku kemajuan dalam bidang teknologi, terutama dengan terciptanya alat telefon. Dari tahun 1936-39 Dudly yang bekerja di syarikat Bell Telephone Laboratory, Amerika, memperbaiki mesin yang dinamakan vocoder. Pada mulanya, kegunaan mesin ini adalah bagi menyampaikan signal melalui kabel telefon jarak jauh. Akan tetapi, kualitinya sebagai alat komunikasi tidak cukup baik.

Pada tahun 1940-an perusahaan telefon ini memperkenalkan spektograf, iaitu alat bagi merakam suara dalam bentuk garis-garis tebal-tipis dan panjang-pendek yang dinamakan spektogram. Penggunaannya masih sangat terbatas pada keperluan tentera dan komersial. Kualiti bunyinya semakin lama semakin baik dan peralatan untuk kajian bunyi juga menjadi semakin canggih. Kini teknologi sudah dapat mengetahui dengan tepat siapa penutur dalam sesuatu rakaman. 3. MASALAH DALAM MEMPERSEPSI UJARAN Dalam bahasa Inggeris, secara purata orang menuturkan 125-180 perkataan setiap minit. Pembaca berita di televisyen dapat mencapai 210 perkataan, dan juru lelong pula mencapai lebih dari itu (Gleason dan Ratner 1998). Jumlah ini mengambil kira hakikat bahawa sebahagian besar perkataan dalam bahasa Inggeris itu mempunyai satu suku kata seperti: book, go, eat, come, dsb. Untuk bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, perkara ini belum diselidiki. Tetapi, oleh kerana kebanyakan perkataan dalam bahasa Indonesia dan Malaysia mempunyai dua suku kata dua atau lebih, seperti: makan, tidur, membawa, menyelesaikan, maka jumlah perkataan yang diucapkan per minit pastilah lebih kecil daripada bilangan dalam bahasa Inggeris. Jumlah ini mungkin sekitar 80-110 perkataan saja. Jikalau dilihat daripada jumlah bunyi yang diujarkan, didapati bahawa dalam bahasa Inggeris secara purata ada 25-30 segmen bunyi atau fon yang dihasilkan dalam setiap saat (Ratner & Gleason 1998). Oleh sebab sifat bunyi dalam bahasa mana pun sama, maka dapat diduga bahawa orang Indonesia pun menghasilkan jumlah bunyi yang sama setiap saat, yakni, antara 25-30 bunyi. Dengan demikian, setiap kali kita bercakap selama satu minit, kita mengeluarkan antara 1,500 -1,800 bunyi. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana kita dapat menangkap dan kemudian mencerna bunyi-bunyi yang diujarkan dengan kecepatan seperti itu. Di samping kecepatan, bunyi dalam suatu ujaran juga tidak diucapkan secara utuh tetapi terlebur dengan bunyi lain. Kita sebagai pendengar diharapkan dapat memisah-misahkan mana yang mengikut yang mana. Ayat Inggeris Ed had edited it bila diujarkan secara biasa akan kedengaran aneh dan lucu, /ΕdhΘdΕditidit/, tetapi penutur asli dapat mempersepsinya dengan betul. Suara seorang perempuan, seorang lelaki, dan seorang anak juga berbeza-beza. Getaran pita suara untuk wanita adalah antara 200-300 per saat, sedangkan untuk lelaki hanya sekitar 100. Oleh sebab itu, suara seorang lelaki kedengaran lebih “garuk.” Frekuensi suara kanak-kanak lebih tinggi daripada suara perempuan oleh sebab getaran pita suaranya boleh mencapai 400 per saat. Perbezaan-perbezaan ini dapat menghasilkan bunyi yang berbeza-beza, meskipun perkataan yang diucapkan itu sama. Perkataan tidur yang diucapkan oleh seorang perempuan, lelaki, dan kanak-kanak tidak akan berbunyi sama. Namun, kita sebagai pendengar dapat mempersepsikannya sebagai perkataan yang sama. Bagaimana kita melakukannya? Bagi menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempelajari terlebih dahulu bagaimana bunyi itu dihasilkan. 4. MEKANISME UJARAN

Sumber bunyi adalah paru-paru. Paru-paru kita mengembang dan mengempis bagi menyedut dan mengeluarkan udara. Udara itu keluar melalui pipa rengkung, mulut dan hidung. Dalam perjalanan melalui mulut atau hidung ini ada kalanya udara itu dihalang oleh salah satu bahagian dalam mulut kita, sebelum dilepaskan. Halangan pada udara inilah yang menghasilkan bunyi. Lihatlah Gambar Rajah 1 di bawah ini.

Gambar Rajah 1: Mekanisme Ujaran Udara yang dihembuskan oleh paru-paru keluar melalui suatu daerah yang dinamakan daerah glotal. Udara ini kemudian lalu pada lorong yang dinamakan renkung atau faring. Dari faring, ada dua saluran: yang pertama melalui hidung dan yang kedua melalui rongga mulut. Semua bunyi yang dihasilkan oleh udara melalui rongga hidung disebut bunyi sengau. Sementara itu, bunyi yang udaranya keluar melalui rongga mulut dinamakan bunyi oral. Dalam rongga mulut terdapat dua bahagian: atas dan bawah. Bahagian atas mulut tidak bergerak, dan disebut sebagai daerah sebutan. Bahagian bawah terdiri daripada alat-alat sebutan yang boleh digerak-gerakkan. Daerah ujaran Daerah sebutan terdiri daripada bahagian-bahagian berikut: 1. Bibir: bibir atas dan bibir bawah. Kedua bibir ini dapat dirapatkan bagi membentuk bunyi yang dinamakan dua bibir yang ertinya dua bibir bertemu. Bunyi seperti [p], [b], dan [m] adalah bunyi bilabial. 2. Gigi: untuk ujaran yang hanya gigi atas yang mempunyai peranan. Gigi ini dapat dirapatkan kepada bibir bawah bagi membentuk bunyi yang dinamakan bibir gigi. Contoh bunyi seperti ini adalah bunyi [f] dan [v]. Gigi juga dapat dirapatkan kepada hujung lidah bagi membentuk bunyi dental seperti bunyi [t] dan [d] dalam bahasa Malaysia. 3. Gusi atau alveolar: daerah ini berada betul-betul di belakang pangkal gigi atas. Hujung lidah dirapatkan ke gusi atas bagi membentuk bunyi yang dinamakan bunyi alveolar. Bunyi [t] dan [d] dalam bahasa Inggeris adalah contoh bunyi alveolar. 4. Lelangit keras: daerah ini terletak pada rongga atas mulut, iaitu di belakang daerah alveolar. Pada daerah ini dapat dirapatkan bahagian depan lidah bagi membentuk bunyi yang dinamakan alveopalatal seperti bunyi [c] dan [j]. 5. Lelangit lembut: daerah ini, terletak pada bahagian belakang rongga mulut atas. Pada

lelangit lembut ini dapat dirapatkan bahagian belakang lidah bagi membentuk bunyi yang dinamakan velar seperti bunyi [k] dan [g]. 6. Uvula: pada ujung rahang atas terdapat anak tekak yang dinamakan uvula. Uvula dapat digerakkan bagi menutup saluran ke hidung atau membukanya. Bila uvula tidak dirapatkan kepada bahagian atas laring maka bunyi udara keluar melalui hidung. Bunyi inilah yang dinamakan bunyi sengau. Sebaliknya, bila uvula dirapatkan kepada dinding laring maka udara disalurkan melalui mulut dan menghasilkan bunyi yang dinamakan bunyi oral. Alat-alat ujaran 7. Lidah: pada rahang bawah, di samping bibir dan gigi, terdapat pula lidah. Lidah adalah bahagian mulut yang anjal; ia dapat dilenturkan dengan mudah. Lidah dibahagi-bahagi kepada beberapa bahagian: (a) ujung lidah, adalah bahagian yang paling depan pada lidah, (b) daun lidah, adalah bahagian yang berada persis di belakang ujung lidah, (c) depan lidah, adalah bahagian yang sedikit ke tengah pada bahagian daun di depan, (d) belakang lidah, adalah bahagian yang ada pada bahagian belakang daun lidah. Bahagian-bahagian ini dapat digerak-gerakkan dengan cara dikedepankan, dikebelakangkan, dikeataskan, dan dikebawahkan bagi membentuk bunyi-bunyi tertentu. 8. Pita suara: pita suara adalah sepasang selaput yang berada di halkum (laring). Selaput ini dapat dirapatkan, dapat direnggangkan, dan dapat dibuka luas. Status selaput suara ini turut menentukan perbezaan antara satu konsonan dengan konsonan lain. 9. Faring: saluran udara menuju ke rongga mulut atau rongga hidung. 10. Rongga hidung: rongga untuk bunyi-bunyi sengau seperti /m/ dan /n/. 11. Rongga mulut: untuk bunyi-bunyi oral seperti /p/, /b/, /a/, dan /i/. a. Bagaimana Bunyi Dihasilkan Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal. Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya. 1. Penghasilan Bunyi Konsonan Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah, bibir, dan gigi. Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator. Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor. Pertama adalah titik artikulasi, iaitu tempat artikulator itu berada, sama ada didekatkan, atau dirapatkan. Bila bibir atas dan bibir bawah dirapatkan maka bunyi yang dihasilkan adalah bunyi bilabial. Dalam bahasa Melayu, dan banyak bahasa lain, bunyi bilabial terdiri dari bunyi [p], [b], dan [m]. Perbezaan antara kedua bunyi yang pertama dengan bunyi yang ketiga terletak pada saluran udara yang dilaluinya: [p] dan [b] melalui mulut, dan oleh sebab itu dinamakan bunyi oral, sedangkan [m] melalui hidung, dan oleh sebab itu dinamakan bunyi nasal. Lihat Gambarajah 2 berikut.

Bunyi [t] dan [d] bahasa Malaysia dihasilkan dengan merapatkan hujung lidah pada bahagian pangkal gigi atas dengan sedikit menyentuh bahagian depan alveolar. Bunyi seperti ini dinamakan bunyi dental. Sementara itu, bunyi [k] dan [g] dihasilkan dengan merapatkan bahagian belakang lidah ke daerah lelangit lembut. Bunyi ini dipanggil bunyi lelangit lembut atau velar. Faktor kedua dalam menghasilkan bunyi konsonan adalah cara artikulasi, iaitu bagaimana caranya udara dari paru-paru itu kita lepaskan. Apabila udara itu kita tahan dengan ketat dalam rongga mulut lalu kemudian kita lepaskan dengan serentak maka bunyi tadi akan menghasilkan bunyi seperti letupan. Kerana itu, bunyi ini dinamakan bunyi letupan atau plosif. Jikalau sekarang kita perhatikan bunyi [p] dan [b] sekali lagi. maka kita akan merasakan bahawa dalam membuat bunyi ini kedua bibir kita dirapatkan bagi menahan udara yang keluar dari paru-paru. Udara itu kemudian kita lepas secara serentak sehingga seolah-olah menimbulkan letupan udara. Begitu juga dengan bunyi [t] dan [d]. Perbezaannya hanyalah bahawa artikulator yang menahan udara itu bukanlah bibir atas dan bibir bawah tetapi hujung lidah dan gigi atas. Untuk bunyi [k] dan [g] udaranya ditahan oleh bahagian belakang lidah yang dirapatkan kepada daerah lelangit lembut. Udara ini pun kemudian dilepaskan secara serentak. Dengan perkataan lain, [p], [b], [t], [d], [k], dan [g] termasuk dalam satu kategori bunyi yang sama, iaitu letupan. Akan tetapi, apa pula perbezaan antara [p]-[b], [t]-[d], dan [k]-[g]? Masing-masing pasangan bunyi ini memang berbeza dan perbezaan ini disebabkan oleh faktor ketiga, iaitu status pita suara. Seperti dinyatakan sebelumnya, pita suara dapat terbuka luas, separuh terbuka dan tertutup. Apabila kita sedang tidak bercakap, pita suara kita terbuka luas. Pada waktu kita mengucapkan bunyi seperti [p], [t], dan [k], pita suara kita berada dalam status separuh terbuka tetapi tidak bergetar. Bunyi yang dihasilkan dengan pita suara yang tidak bergetar dinamakan bunyi tak bersuara. Akan tetapi, apabila pita suara tertutup dan kemudian ada udara yang mendesaknya supaya terbuka maka terjadilah getaran pada pita suara tersebut. Bunyi yang dihasilkan dengan pita suara bergetar ini dinamakan bunyi bersuara. Bunyi [b], [d], dan [g] termasuk dalam jenis ini. Oleh sebab itu, perbezaan antara [p] dengan [b], [t] dengan [d], dan [k] dengan [g] hanya terletak pada bergetar atau tidaknya pita suara kita. Dalam buku ini, tanda yang diunakan bagi menyatakan bahawa pita suara itu bergetar adalah tanda ~ sedangkan yang untuk tidak bergetar adalah tanda --. Perhatikan perbezaan antara bunyi /b/ dan /p/ dalam Gambarajah 3 berikut.

Gambar Rajah 3: /b/ /p/ Dengan memperhatikan tiga faktor ini (titik artikulasi, cara artikulasi, dan status pita suara) maka seluruh bunyi konsonan dalam bahasa Malaysia dapat digambarkan. Lihat Jadual 1 pada halaman berikut. Bunyi yang tertera pada jadual ini sebenarnya lebih tepat dinamakan fonem kerana bunyibunyi tersebut sudah meru-pakan unit yang sifatnya distingtif, yakni, sifat yang membedakan. Bunyi [p], misalnya, dibezakan dari [b] kerana dalam bahasa kita kedua bunyi ini membezakan antara, misalnya, parang dengan barang, pola dengan bola, dsb. Hal ini berbeza dengan [p] pada perkataan Inggeris pan dan [p] pada perkataan Inggeris nap.

Rajah 1: Konsonan Bahasa Melayu Dalam perkataan Inggeris pan bunyi [p] diucapkan dengan letusan udara yang memiliki daya letusan (aspirated). Bila kita memegang secarik kertas kecil dekat mulut kita waktu mengucapkan perkataan Inggeris ini maka kertas ini akan terdorong ke depan oleh getaran udara yang kita keluarkan. Daya yang menyebabkan getaran ini dinamakan aspirasi. Sebaliknya, bunyi [p] pada perkataan nap tidak akan memunculkan aspirasi - padahal keduaduanya adalah [p]. Dengan perkataan lain, [p] yang dengan aspirasi dan [p] yang tanpa aspirasi bukanlah dua fonem yang terpisah tetapi adalah dua alofon dari satu fonem yang sama, yakni, fonem /p/. Dalam tradisi linguistik fonem ditulis di antara dua kurung miring, / /, sedangkan alofon atau bunyi di antara dua kurung siku, [ ]. 2. Pembuatan Bunyi Vokal

Berbeza dengan konsonan, kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah, (2) posisi lidah, (3) ketegangan lidah, dan (4) bentuk bibir. Kerana lidah itu lentur, maka lidah dapat digerakkan untuk dinaikkan atau diturunkan. Naik-turunnya lidah menyebabkan ukuran rongga mulut berubah. Bila lidah berada di posisi tinggi, maka ruang yang akan dilalui oleh udara dari paru-paru menjadi sempit. Bunyi yang dihasilkan juga akan melengking tinggi. Bila lidah diturunkan, rongga mulut menjadi makin lebar; makin ke bawah lidah itu makin lebarlah rongga mulut tadi. Lihatlah Diagram 4 berikut yang menggambarkan bunyi /i/ seperti pada perkataan Siti, /e/ pada sore, dan /e/ pada bebek.

Diagram 4: Bunyi /i/ /e/ /e/ Kerana kelenturannya, lidah juga dapat dilekuk-lekuk ke de-pan atau ke belakang. Posisi lidah di depan atau di belakang memegang peran dalam membentuk bunyi vokal. Bila digabungkan dengan tinggi-rendahnya lidah maka akan terbentuklah bunyi-bunyi vokal tertentu. Lihat Diagram 5 di halaman berikut yang menggambarkan bunyi /u/ buku, /o/ Karo, dan /��/ rokok. Di samping kedua faktor di atas, vokal juga ditentukan oleh tegang atau tidaknya syaraf kita waktu mengucapkannya. Wak-tu mengucapkan bunyi /i/ seperti pada perkataan Inggeris beat dapat kita rasakan ketegangan syaraf pada samping leher kita, tetapi hal seperti ini tidak kita rasakan bila perkataan yang kita ucapkan adalah bit. Kriteria ini umumnya dinyatakan dengan istilah tense dan lax yang diterjemahkan menjadi tegang atau kendur.

Akan tetapi. Bahasa Inggeris dan bahasa Indonesia. Kalau keempat faktor ini diterapkan pada bahasa Indonesia. Bunyi-bunyi vokal tertentu diucapkan dengan kedua bibir dibulatkan (rounded) atau dilebarkan (spread). berbeza. dan /l/. memiliki fonem /p/. Jadual 2: Vokal Bahasa Melayu 3. /k/.Gambar Rajah 5: /u/ /o/ /��/ Faktor keempat adalah bentuk bibir. /r/. /s/. Fonotaktik Tiap bahasa memiliki sistem sendiri-sendiri untuk menggabungkan fonem agar menjadi suku dan kemudian perkataan. Dengan demikian maka tidak mustahil adanya dua bahasa yang memiliki beberapa fonem yang sama tetapi fonotaktiknya. maka akan tergambarlah vokalvokal bahasa kita seperti terlihat pada Jadual 2 berikut. sistem pengaturan fonemnya. yakni. Pada umumnya bunyi vokal depan seperti /i/ tiba dan /e/ kare diucapkan dengan bibir dilebarkan sedangkan bunyi vokal belakang seperti /u/ buku dan /o/ ruko dengan bibir dibulatkan. fonotaktik bahasa Inggeris memungkinkan penggabungan /s- . misalnya.

VK am-bil. pak-sa. Dalam suatu suku yang wajib ada adalah nukleusnya sedangkan onset atau kodanya bersifat opsional. Di akhir suku. Nukleus selalu berupa vokal. dan strategi yang masing-masing adalah gabungan dari VK-KVK. Suku Kata Onset Rima Nukleus Koda Suatu suku dapat memiliki ketiga-tiganya: onset. struktur suku kata dalam bahasa kita adalah (lihat Alwi et al. o-rang KV ba-gi. nukleus. misalnya. kon-teks KKVK plan KKKV stra-tegi KKKVK struk-tur. kon-struk-si KKVKK kom-pleks KVKKK korps Penggabungan satu struktur suku dengan satu (atau lebih) struktur yang lain membentuk perkataan. Bahasa Indonesia tidak kaya dengan gugus konsonan. tetapi bahasa Indonesia moderen kini telah menyerap gu-gus asing sehingga memungkinkan adanya tiga konsonan di awal suku. Dari contoh di atas. onset (pembuka) dan rima (rhyme). ung-kap KVK ak-bar. ti-ba. dan koda.p-r/ dan /s-p-l/ pada awal suku seperti terlihat pada perkataan-perkataan sprite /sprait/ dan split /split/. 4. Kebanyakan orang Indonesia tidak dapat mengucapkan perkataan-perkataan seperti ini dan seringkali mereka menyisipkan sebuah vokal sehingga ucapannya menjadi /s��prit/ dan /s��plit/. ter-bit KKV pla-za KVKK teks-til. Bahasa Inggeris sangat kaya dengan gugus kosonan: ada 45 gugus yang dapat berada di awal. yakni. hal ini tidak harus. dan KKKVKV-KV. Akan tetapi. kita lihat perkataan-perkataan seperti akbar. putra. kalau pun ada. 1995): V a-mat. KV-KKV. Konsonan atau konsonan-konsonan yang berada di muka nukleus dalam satu suku yang sama adalah onset dan yang di belakang nukleus adalah koda. Beberapa contoh: . dan 190 gugus di akhir perkataan (Fries 1945). meskipun bentuk-bentuk ini hanya terdapat pada perkataan-perkataan pinjaman. Rima terdiri dari nukleus (nucleus) dan koda (coda). perkataanperkataan ini sangat jarang ditemukan. Dengan demikian. am-bil. Secara diagramatik struktur suku kata adalah seperti berikut. Struktur Suku Kata Suatu suku kata terdiri dari dua bahagian utama. i-tu.

/a/ = nukleus. bila tidak. dan Sleman. /��/ = koda Tri : /tr/ = onset. fonem itu adalah /b/. tetapi tidak *rpia. Fitur-fitur distingtif yang ada pada konsonan adalah: a. pr-. Dengan perkataan lain. misalnya. Dalam hal fonem /p/ dan /b/. /b/ adalah [+vois] sedangkan /p/ adalah [-vois]. Tidak ada gugus yang berupa ms-.* rpibumi. /s/ = koda Si : /s/ = onset. pribumi. yang biasanya ditandai dengan simbol + dan -. sesuatu itu ya atau tidak. /i/ = nukleus As : /a/ = nukleus. linguis mulai melihat ihwal bunyi dari segi oposisi yang sifatnya biner. yakni. dst. rp-. /i/ = nukleus O (gitu): /o/ = nukleus Tentu saja bila ada dua suku dalam satu perkataan seperti pergi maka perkataan itu dibagi menjadi dua suku. lalu kita terap-kan aturan penyukuan di atas. Jadi. dan str. dan bahasa mana pun. ls-. /p/. Kita memiliki perkataan-perkataan seperti pria. Berikut adalah Jadual 3 yang menunjuk-kan derajat sonoritas bunyi (Giegerich 1995: 152). Vokalik dan Konsonantal: semua konsonan adalah [+konsonantal] dan [-vokalik] sedangkan semua vokal adalah [+vokalik] dan [-konsonantal]. Sisanya ada di antara kedua kelompok bunyi tersebut. sts-. satu-satunya fitur yang membezakan kedua fonem ini hanyalah ada tidaknya getaran pada pita suara. Kerana adanya kodrat yang umum ini maka gugus konsonan pada kebanyakan bahasa terdiri dari gugus seperti sm-. spr-. 5. Satu masalah yang sampai sekarang belum ada jawabannya adalah mengapa /s/ mendahului bunyi seperti /p/ (spy) dan /t/ (step) padahal /s/ lebih sonoran daripada kedua bunyi ini. b. Fitur Distingtif Sejak tahun 1940-an. Dalam bahasa Indonesia. Anterior: bunyi yang dibuat di bahagian depan mulut adalah [+anterior]. bunyi /p/ adalah [+anterior] sedangkan /k/ adalah [-anterior]. pls-. sl-. spl-. per. dan *Lseman.Ban : /b/ = onset. rps. /�� / = nukleus. /n/ = koda Tong : /t/ = onset.dan -gi. bila ada dua konsonan atau lebih yang mendahului nukleus maka konsonan yang lebih dekat dengan nukleus selalu lebih sonoran suatu sifat bunyi yang kadar fonetiknya didominasi oleh ciri-ciri yang berkaitan dengan vois. Jadual 3: Urutan Sonoriti Dari Jadual di atas tampak bahawa bunyi plosif adalah yang paling kurang-sonoran sedangkan vokal adalah yang paling sonoran. Bila ada getaran. .

dan [-bundar]. misalnya. [+tinggi]. Kontinuan (continuant): bunyi yang dibuat dengan aliran udaranya boleh terus berlanjut.apakah di bahagian muka atau belakang mulut--. Bersuara: bunyi yang disertai getaran pada pita suara. Perkataan Indonesia ban. Koronal (coronal): bunyi yang dibuat di bahagian tengah atas mulut adalah [+koronal]. [+belakang]. Kerana itu. (3) belakang. g. dan tegang pada keadaan urat untuk mengeluarkan bunyi tersebut. Pada vokal tidak perlu ada fitur vois kerana semua vokal adalah secara otomatis semuanya [+vois]. bunyi seperti /p/ adalah [-koronal] tetapi /s/ adalah [+koro-nal]. Bunyi vokal /i/. [+tinggi]. Dengan definisi ini maka /g/ adalah [-straiden] sedangkan /s/ adalah [+straiden]. (2) vokalik. [+tegang]. Semua vokal adalah [+ suara] sedangkan /s/ adalah [. misalnya. /m/ adalah [+ senau] tetapi /t/ adalah [. Jadi. Sebaliknya. Lihat Jadual 5 dan 6 untuk fitur distingtif konsonan dan vokal bahasa Melayu Jadual 5: Fitur Distingtif Konsonan Melayu Jadual 6: Fitur Distingtif Vokal Indonesia Dengan penjelasan di atas suatu perkataan dapat digambarkan dengan memakai fitur-fitur distingtif seperti ini. e. Sengau: bunyi yang dihasilkan dengan udara keluar melalui hidung. belakang pada letak bahagian lidah yang relevan -. bundar pada bentuk mulut dengan bibirnya. Tinggi merujuk pada posisi tinggi-rendahnya lidah.c. f.sengau].suara] dan /z/ adalah [+ suara]. [-belakang]. d. Straiden (strident): bunyi yang dibuat dengan iringan letusan suara. dan (5) tegang. (4) bundar. Untuk bunyi vokal fitur-fitur distingtifnya adalah (1) tinggi. adalah [+vokalik]. /u/ adalah [+vokalik]. dan [+bundar]. terdiri dari fitur-fitur berikut: ban [+konsonantal] [+vokalik] [+konsonantal] . Tentu saja bunyi /d/ adalah [-kontinuan] sedangkan /f/ adalah [+konti-nuan]. [+tegang].

[+anterior] [+belakang] [-anterior] [+vois] [-tinggi] [+koronal] [-koronal] [-tegang] [+sengau] [-straiden] [-bundar] [+vois] [-kontinuan] [-straiden] [-nasal] [-kontinuan] Sebaliknya, suatu konsonan yang [+konsonantal], [+anterior], [+vois], [-koronal], [-straiden], [-nasal], dan [-kontinuan] pas-tilah bunyi /b/. 6. Suara Onset Masa Suatu perkataan tentulah terdiri dari satu suku atau lebih. Masing-masing suku terdiri dari beberapa fonem. Perkataan ban seperti di atas, misalnya, terdiri dari tiga fonem /b/, /a/, dan /n/. Transisi dari satu bunyi ke bunyi yang lain tentunya memerlukan waktu. Bagaimana transisi itu dilakukan ditentukan oleh macam masing-masing bunyi. Transisi dari /b/ ke /an/ pada /ban/ tidak sama dengan transisi /p/ ke /an/ seperti pada perkataan pan. Suara Onset Masa, yang sering disingkat sebagai MOM (VOT), ada-lah waktu antara (a) lepasnya udara untuk pengucapan suatu konsonan dengan (b) getaran pita suara untuk bunyi vokal yang mengikutinya. Dalam contoh perkataan Inggeris man, kerana /m/ adalah [+vois], yang berarti bahawa pita suaranya pastilah bergetar, maka celah waktu untuk bunyi ini meluncur ke bunyi /Θ/?? adalah nol. Artinya, pada saat bunyi /m/ dilepas, pita suaranya pun bergetar bersamaan dengannya. Akan tetapi, pada perkataan Inggeris tan, getaran pada pita suara terjadi 60 milisekon sesudah bunyi /p/ dikeluarkan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahawa /t/ adalah [-vois]. Dari bunyi [-vois] ke bunyi /��/ yang [+vois] diperlukan waktu 60 milisekon. Dari gambaran ini tampak bahawa VOT untuk bunyi Inggeris /m/ adalah +0 mili-sekon sedangkan untuk /t/ adalah +60 milisekon. Dari eksperimen yang dilakukan orang didapati bahawa untuk bahasa Inggeris suatu bunyi yang VOTnya antara 0-20 milisekon akan terdengar sebagai bunyi [+vois] sedangkan yang 40-60 milisekon adalah [-vois]. Di antara kedua angka itu, yak-ni, 30 milisekon, bunyi itu kadang-kadang terdengar sebagai vois kadang-kadang juga sebagai tak-vois (Clark & Clark 1977: 201). Penutur asli suatu bahasa akan dengan tepat mengucapkan bunyi-bunyi dalam bahasa mereka kerana VOT mereka adalah akurat. Sebaliknya, seorang yang berbahasa asing pada umumnya tidak dapat setepat seperti penutur asli sehingga dia tetap kedengaran seperti orang asing, meskipun dia sangat fasih dalam bahasa asing itu. Mengapa orang Indonesia dalam mengucapkan perkataan Inggeris Bob sering disangka oleh penutur Inggeris sebagai perkataan pop adalah mungkin kerana VOT /b/ Indonesia berada di sekitar 25-35 milisekon sesuatu yang perlu dibuk-tikan secara laboratoris. 2. Signifikan Psikolinguistik Dari sudut pandang persepsi ujaran, apa artinya semua gambar-an di atas? Paparan di atas penting untuk persepsi ujaran kerana tanggapan kita untuk bunyi dan perkataan suatu bahasa ditentukan pula oleh bagaimana bunyi-bunyi itu dibuat, fitur-fitur mana yang terlibat, dan bagaimana bunyi-bunyi itu digabungkan. Telinga orang Indonesia, misalnya, tidak terlatih untuk mende-ngar bunyi [p] yang diikuti oleh aspirasi (yakni, getaran udara yang keras waktu kita mengucapkan bunyi tertentu) seperti pada bahasa Inggeris . Bila kita mengucapkan bunyi

/p/ bahasa Inggeris seperti pada perkataan pan dengan benar, dan di dekat mulut kita ada sudut kertas yang kita siapkan, maka sudut kertas itu pasti akan tersentak dan bergerak. Hal ini tidak terjadi pada bahasa kita kalau kita mengucapkan perkataan yang sama ini. Kerana itu, orang Indonesia pada umumnya tidak dapat pula mendengar adanya aspirasi ini waktu mendengar perkataan-perkataan Inggeris seperti pat, pick, dan pass. Kenyataan bahawa dalam bahasa kita pada umumnya tidak ada perkataan yang berakhir dengan dua konsonan (kecuali pada be-berapa perkataan pinjaman) membuat kita tidak peka terhadap realita ini. Kita umumnya tidak mengucapkan perkataan Inggeris think dengan /k/ sebagai bunyi akhir; bunyi ini sering kita hilangkan sehingga kita mengucapkannya sebagai thing. Dengan singkat dapat dikatakan bahawa persepsi kita terhadap bunyi dan gabungan bunyi yang kita dengar ditentukan oleh tilas (trace) neurofisiologis yang telah tertanam pada otak kita. Kerana dalam neurofisiologi kita terdapat tilas yang menunjukkan bahawa bunyi /��/ dapat dipakai di depan suku, maka pada saat kita mendengar suatu rentetan bunyi di mana ada terdapat bunyi ini kita boleh menerka bahawa bunyi ini mungkin mengawali suatu suku kata. Andaikan rentetan bunyi itu adalah [diasuka����pi] maka [��] boleh kita ikutkan dengan [��pi ] sehingga interpretasi kita adalah Dia suka ngopi. Seandainya pendengar adalah penutur bahasa Inggeris yang sedang belajar bahasa Indonesia, dia tidak akan menggabungkan [��] dengan opi kerana [��] tidak pernah memulai suatu suku. Dengan demikian, tidak mustahil interpretasi dia adalah Dia sukang opi atau Dias ukang opi. Kerana perbezaan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain boleh saja hanya terletak pada satu perbezaan dalam fitur dis-tingtif, seperti misalnya antara /p/ dan /b/, maka pengertian tentang fitur distingtif ini penting pula untuk kita ketahui. Yang membezakan pasangan minimal (minimal pair) seperti tie dan die dalam bahasa Inggeris sebenarnya bukanlah fonem /t/ dan /d/ tetapi fitur distingtif yang ada pada kedua bunyi itu, yakni, bahawa /t/ adalah [vois] sedangkan /d/ adalah [+vois]. Begitu pula pasangan minimal Indonesia /pan/-/ban/, /pola/-/bola/ dsb. 3. Transmisi Bunyi Bunyi yang dikeluarkan oleh manusia ditransmisikan ke telinga pendengar melalui gelombang udara. Pada saat suatu bunyi di-keluarkan, udara tergetar olehnya dan membentuk semacam ge-lombang. Gelombang yang membawa bunyi ini bergerak dari depan mulut pembicara ke arah telinga pendengar. Dengan mekanisme yang ada pada telinga, manusia menerima bunyi ini dan dengan melalui saraf-saraf sensori bunyi ini kemudian “dikirimkan” ke otak kita untuk diproses dan kemudian ditang-kapnya. Lihatlah visualisasi di halaman berikut (mengikuti Garman, 1994: 4). Pemrosesan di otak dibimbing oleh pengetahuan kita tentang bahasa tersebut, termasuk pengetahuan kita tentang bagaimana bunyi-bunyi itu dibuat dan fitur apa saja yang terlibat.

5. PERSEPSI TERHADAP UJARAN Persepsi terhadap ujaran bukanlah suatu hal yang mudah dilaku-kan oleh manusia kerana ujaran adalah suatu aktivitas verbal yang meluncur tanpa ada batas waktu yang jelas antara satu perkataan dengan perkataan lain. Perhatikan tiga ujaran berikut: (a) Bukan angka, (b) Buka nangka, dan (c) Bukan nangka. Mes-kipun ketiga ujaran ini berbeza maknanya satu dari yang lain, dalam pengucapannya ketiga bentuk ujaran ini boleh sama - [bukanaΝka]. Di samping itu, suatu bunyi juga tidak diucapkan secara persis sama tiap kali bunyi itu muncul. Bagaimana suatu bunyi diucapkan dipengaruhi oleh lingkungan di mana bunyi itu berada. Bunyi [b] pada perkataan buru, misalnya, tidak persis sama dengan bunyi [b] pada perkataan biru. Pada perkataan buru bunyi /b/ dipengaruhi oleh bunyi /u/ yang mengikutinya sehingga sedikit banyak ada unsur pembundaran bibir dalam pembuatan bunyi ini. Sebaliknya, bunyi yang sama ini akan diucapkan dengan bibir yang melebar pada perkataan biru kerana bunyi /i/ adalah bunyi vokal depan dengan bibir melebar. Namun demikian, manusia tetap saja dapat mempersepsi bunyi-bunyi bahasanya dengan baik. Tentu saja persepsi seperti ini dilakukan melalui tahap-tahap tertentu. Pada dasarnya ada tiga tahap dalam pemrosesan persepsi bunyi (Clark & Clark, 1977): 1. Tahap auditori: Pada tahap ini manusia menerima ujaran sepotong demi sepotong. Ujaran ini kemudian ditanggapi dari segi fitur akustiknya. Konsep-konsep seperti titik artikulasi, cara artikulasi, fitur distingtif, dan VOT sangat bermanfaat di sini kerana ihwal seperti inilah yang memisahkan satu bunyi dari bunyi yang lain. Bunyi-bunyi dalam ujaran itu kita simpan dalam memori auditori kita. 2. Tahap fonetik: Bunyi-bunyi itu kemudian kita identi-fikasi. Dalam proses mental kita, kita lihat, misalnya, apakah bunyi tersebut [+konsonantal], [+vois], [+nasal], dst. Begitu pula lingkungan bunyi itu: apakah bunyi tadi diikuti oleh vokal atau oleh konsonan. Kalau oleh vokal, vokal macam apa - vokal depan, vokal belakang, vokal tinggi, vokal rendah, dsb. Seandainya ujaran itu adalah Bukan nangka, maka mental kita menganalisis bunyi /b/ terlebih dahulu dan menentukan bunyi apa yang kita dengar itu dengan memperhatikan hal-hal seperti titik artikulasi, cara artikulasi, dan fitur distingtifnya. Kemudian VOT-nya juga diperhatikan kerana VOT inilah yang akan menentukan kapan getaran pada pita suara itu terjadi. Segmen-segmen bunyi ini kemudian kita simpan di memori fonetik. Perbezaan antara memori auditori dengan memori fonetik adalah bahawa pada memori audi-tori semua variasi alofonik yang ada pada bunyi itu kita simpan sedangkan pada memori fonetik hanya fiturfitur yang sifatnya fonemik saja. Misalnya, bila kita mende-ngar bunyi [b] dari perkataan

buntu maka yang kita simpan pada memori auditori bukan fonem /b/ dan bukan hanya titik artikulasi, cara artikulasi, dan fitur-fitur distingtif-nya saja tetapi juga pengaruh bunyi /u/ yang mengiku-tinya. Dengan demikian maka [b] ini sedikit banyak diikuti oleh bundaran bibir (lip-rounding). Pada memori fonetik, hal-hal seperti ini sudah tidak diperlukan lagi kerana begitu kita tangkap bunyi itu sebagai bunyi /b/ maka detailnya sudah tidak signifikan lagi. Ertinya, apakah /b/ itu diikuti oleh bundaran bibir atau tidak, tetap saja bunyi itu adalah bunyi /b/. Analisis mental yang lain adalah untuk melihat bagaimana bunyi-bunyi itu diurutkan kerana urutan bunyi inilah yang nantinya menentukan perkataan itu perkataan apa. Bunyi /a/, /k/, dan /n/ boleh membentuk perkataan yang berbe-da bila urutannya berbeza. Bila /k/ didengar terlebih dahulu, kemudian /a/ dan /n/ maka akan terdengarlah bunyi /kan/; bila /n/ yang lebih dahulu, maka terdengarlah bunyi /nak/. 3. Tahap fonologis: Pada tahap ini mental kita menerapkan aturan fonologis pada deretan bunyi yang kita dengar untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tadi sudah me-ngikuti aturan fonotaktik yang pada bahasa kita. Untuk bahasa Inggeris , bunyi /��/ tidak mungkin memulai suatu suku kata. Kerana itu, penutur Inggeris pasti tidak akan menggabungkannya dengan suatu vokal. Seandainya ada urutan bunyi ini dengan bunyi yang berikutnya, dia pasti akan menempatkan bunyi ini dengan bunyi di mukanya, bukan di belakangnya. Dengan demikian deretan bunyi /b/, /��/, /��/, /i/, dan /s/ pasti akan dipersepsi sebagai beng dan is, tidak mungkin be dan ngis. Orang Indonesia yang mendengar deretan bunyi /m/ dan /b/ tidak mustahil akan mempersepsikannya sebagai /mb/ kerana fonotaktik dalam bahasa kita memungkinkan urutan seperti ini seperti pada perkataan mbak dan mbok - meskipun kedua-duanya pinjaman dari bahasa Jawa. Se-baliknya, penutur Inggeris pasti akan memisahkan kedua bunyi ini ke dalam dua suku yang berbeza. Kombinasi bunyi yang tidak dimungkinkan oleh aturan fonotaktik bahasa tersebut pastilah akan ditolak. Kombinasi /kt/, /fp/, atau / pk/ tidak mungkin memulai suatu suku sehingga kalau terdapat deretan bunyi /anaktu��gal/ tidak mungkin akan dipersepsi sebagai /ana/ dan /ktu��gal/. Dalam contoh ujaran Bukan nangka di atas, setelah bunyi /b/ dipersepsi maka bunyi /u/ kemudian dianalisis secara mental dengan melalui proses yang sama. Kemudian bunyi /k/, dst. sehingga akhirnya semua bunyi dalam ujaran itu teranalisis. Yang akan membezakan antara bukan nangka, bukan angka, dan buka nangka adalah jeda yang terdapat antara satu perkataan dengan perkataan lainnya. 6. MODEL-MODEL UNTUK PERSEPSI Dalam usaha memahami bagaimana manusia mempersepsi bu-nyi sehingga akhirnya nanti boleh terbentuk komprehensi, para ahli psikolonguistik mengemukakan model-model teoritis yang diharapkan dapat menerangkan bagaimana proses persepsi itu terjadi. Sampai saat ini ada empat model teoritis yang telah di-ajukan orang. a. Model Teori Motor untuk Persepsi Ujaran Model yang diajukan oleh Liberman et al. ini, yang dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Motor Theory of Speech Perception, menyatakan bahawa manusia mempersepsi bunyi dengan mema-kai acuan seperti pada saat dia memproduksi bunyi itu (Liberman et al. 1967

dalam Gleason dan Ratner, 1998). Seperti dinyatakan sebelumnya, bagaimana suatu bunyi diucapkan dipe-ngaruhi oleh bunyi-bunyi lain di sekitarnya. Namun demikian, bunyi itu akan tetap adalah fonem yang sama, meskipun wujud fonetiknya berbeza. Persamaan ini disebabkan oleh arti-kulasinya yang sama pada waktu mengucapkan bunyi tersebut. Jadi, meskipun bunyi /b/ pada perkataan /buka/ dan /bisa/ tidak persis sama dalam pengucapannya, kedua bunyi ini tetap saja dibuat dengan titik dan cara artikulasi yang sama. Dengan demikian, seorang penutur akan menganggap kedua bunyi ini sebagai dua alofon dari satu fonem yang sama, yakni, fonem /b/. Dengan perkataan lain, meskipun kedua bunyi itu secara fonetik berbeza, kedua bunyi ini akan dipersepsi sebagai satu bunyi yang sama. Penentuan suatu bunyi itu bunyi apa didasarkan pada per-sepsi si pendengar yang seolah-olah membayangkan bagaimana bunyi itu dibuat, seandainya dia sendiri yang mengujarkannya. b. Model Analisis dengan Sintesis Manusia bervariasi dalam ujaran mereka, tergantung pada ber-bagai faktor seperti keadaan kesehatan, keadaan sesaat (gembira atau sedih), dan keadaan alat ujaran (sedang merokok atau tidak). Dengan demikian, kalau kita hanya menggantungkan pada fitur akustiknya saja, maka sebuah perkataan boleh saja memiliki banyak bentuk yang berbeza-beza. Kerana itu, diajukanlah suatu model yang dinamakan Model Analisis dengan Sintesis (Analysis-bySynthesis). Dalam model ini dinyatakan bahawa pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mensintesiskan bunyi sesuai dengan mekanisme yang ada padanya (Stevens 1960, dan Stevens dan Halle 1967, dalam Gleason dan Ratner 1998). Waktu dia mendengar suatu deretan bunyi, dia mula-mula mengadakan analisis terhadap bunyi-bunyi itu dari segi fitur distingtif yang ada pada masing-masing bunyi itu. Hasil dari analisis ini dipakai untuk memunculkan atau mensintesiskan suatu ujaran yang kemudian dibandingkan dengan ujaran yang baru dipersepsi. Bila antara ujaran yang dipersepsi dengan ujaran yang disintesiskan itu cocok maka terbentuklah persepsi yang benar. Bila tidak, maka dicarilah lebih lanjut ujaranujaran lain untuk akhir-nya ditemukan ujaran yang cocok. Sebagai contoh, bila penutur bahasa Indonesia mendengar deretan bunyi /pola/ maka mulamula dianalisislah ujaran itu dari segi fitur distingtifnya - dimulai dengan /p/ yang berfitur [+konsonantal], [-kontinuan], [+tak-vois], dsb. Proses ini berlanjut untuk bunyi /o/, dan seterusnya. Setelah semuanya selesai, disintesiskanlah ujaran itu untuk memunculkan bentukbentuk yang mirip dengan bentuk itu seperti perkataan /mula/, kemudian /pula/, lalu /kola/, /bola/ … sampai akhirnya ditemu-kan deretan yang persis sama, yakni, /pola/. Baru pada saat itulah deretan tadi telah dipersepsi dengan benar. c. Model Lojik Fuzzy Menurut model ini (Massaro, 1987, 1989) persepsi ujaran terdiri dari tiga proses: evaluasi fitur, integrasi fitur, dan kesimpulan. Dalam model ini ada bentuk prototipe, yakni, bentuk yang memiliki semua nilai ideal yang ada pada suatu perkataan, termasuk fitur-fitur distingtifnya. Informasi dari semua fitur yang masuk dievaluasi, diintegrasi, dan kemudian dicocokkan dengan des-kripsi dari prototipe yang ada pada memori kita. Setelah dicocokkan lalu diambil kesimpulan apakah masukan tadi cocok dengan yang terdapat pada prototipe. Sebagai misal, bila kita mendengar suku yang berbunyi /ba/ maka kita mengaitkannya dengan suku kata ideal untuk suku ini, yakni, semua fitur yang ada pada konsonan /b/ maupun pada

vokal /a/. Evaluasi fitur menilai derajat kesamaan masing-masing fitur dari suku yang kita dengar dengan masing-masing fitur dari prototipe kita. Evaluasi ini lalu diintergrasikan dan kemudian diambil kesimpulan bahawa suku kata /ba/ yang kita dengar itu sama (atau tidak sama) dengan suku kata dari prototaip kita. Model ini dinamakan fuzzy (kabur) kerana bunyi, suku kata, atau perkataan yang kita dengar tidak mungkin persis 100% sama dengan prototipe kita. Orang yang sedang mengunyah sesuatu sambil mengatakan /ba(ra��)/ pasti tidak akan menghasilkan /ba/ yang sama yang diucapkan oleh orang yang tidak sedang mengunyah apa-apa. Begitu pula orang yang sedang kena flu pasti akan menambahkan bunyi sengau pada suku ini; akan tetapi, suku kata /ba/ yang dengan bunyi sengau ini akan tetap saja kita anggap sama dengan prototipe kita. d. Model Kohort Model untuk mengenal perkataan ini (Marslen-Wilson dan Welsh, 1978 dan Marslen-Wilson, 1987 dalam Gleason dan Ratner, 1998; lihat juga Dominic W. Massaro 1994) terdiri dari dua tahap. Pertama, tahap di mana informasi mengenai fonetik dan akustik bunyi-bunyi pada perkataan yang kita dengar itu memicu ingatan kita untuk memunculkan perkataan-perkataan lain yang mirip dengan perkataan tadi. Bila kita mendengar perkataan /prihatin/ maka semua perkataan yang mulai dengan /p/ akan teraktifkan: pahala, pujaan, priyayi, prakata, dsb. Perkataan-perkataan yang termunculkan inilah yang disebut sebagai cohort. Pada tahap kedua, terjadilah proses eliminasi secara bertahap. Waktu kita kemudian mendengar bunyi /r/ maka perkataan pahala dan pujaan akan tersingkirkan kerana bunyi kedua pada kedua-dua perkataan ini bukanlah /r/ seperti pada perkataan targetnya. Perkataan priyayi dan prakata masih menjadi calon kuat kerana kedua perkataan ini memiliki bunyi /r/ setelah /p/. Pada proses berikutnya, hanya priyayi yang masih bertahan kerana perkataan prakata memiliki bunyi /a/, bukan /i/, pada urutan ketiganya. Akan tetapi, pada proses selanjutnya perkataan priyayi juga tersingkirkan kerana pada perkataan targetnya bunyi yang keempat adalah /h/ sedangkan pada priyayi adalah /y/. Dengan demikian maka akhirnya hanya ada satu perkataan yang persis cocok dengan masukan yang diterima oleh pendengar, yakni, perkataan prihatin Secara diagramatik model bagi mempersepsi perkataan prihatin adalah seperti berikut:

e. Model TRACE

Model ini mula-mulanya adalah model untuk persepsi huruf tetapi kemudian dikembangkan untuk mempersepsi bunyi (McClelland dan Rumelhart 1981; Elman dan McClelland 1984; 1986). Model TRACE berdasarkan pada pandangan yang koneksionis dan mengikuti proses top-down. Artinya, konteks leksikal dapat membantu secara langsung pemrosesan secara perseptual dan secara akustik. Begitu pula informasi di tataran perkataan dapat juga mempengaruhi pemrosesan pada tataran di bawahnya. Proses ini terdiri dari tiga tahap: tahap fitur, tahap fonem, dan tahap perkataan. Pada masingmasing tahap ada node-node yang mewakili fitur distingtif, fonem, dan perkataan. Masingmasing node mempunyai tingkat yang dinamakan resting, threshold, dan activation. Bila kita mendengar suatu bunyi, maka bunyi ini akan mengaktifkan fitur-fitur distingtif tertentu dan “mengisytirihatkan” fitur-fitur distingtif lain yang tidak relevan. Jadi, seandainya kita mendengar bunyi /ba/, maka bunyi /b/ akan mengaktifkan fitur-fitur distingtif [+konsonantal], [+anterior], [+vois] dan beberapa fitur yang lain, tetapi fitur-fitur seperti [+vokalik], [+nasal], dan [+koronal] akan “diistirahatkan.” Dengan perkataan lain, fitur-fitur yang relevan itu tadi muncul pada tingkat threshold. Node-node ini saling berkaitan sehingga munculnya fitur-fitur tertentu pada tingkat threshold boleh pula memunculkan node-node yang lain. Kerana perbezaan antara /b/ dan /p/ hanyalah pada soal vois maka waktu /b/ muncul, /p/ boleh pula ikut muncul untuk dikontraskan, meskipun kemudian disingkirkan. Begitu pula ada jaringan interkoneksi antara satu tingkat dengan tingkat yang lain. Munculnya /k/ dan /o/ untuk perkataan Inggeris coat boleh memunculkan perkataan code, boat, dan road pada tataran perkataan. Melalui proses eliminasi pada masing-masing tahap akhirnya ditemukan perkataan yang memang kita dengar. 7. PERSEPSI UJARAN DALAM KONTEKS Di atas tadi digambarkan bagaimana manusia memproses ujaran yang kita dengar secara satu per satu. Akan tetapi, dalam kenyataannya bunyi itu tidak diujarkan secara terlepas dari bunyi yang lain. Bunyi selalu diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain sehingga bunyibunyi itu membentuk semacam deretan bunyi. Lafal bunyi yang diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain tidak sama dengan lafal bunyi itu bila dilafalkan secara sendirisendiri. Bunyi /p/ yang diujarkan sebelum bunyi /i/ (seperti pada perkataan fikir) akan berbeza dengan bunyi /p/ yang diujarkan sebelum bunyi /u/ (seperti pada perkataan pukat). Pada rentetan yang pertama, bunyi /p/ ini akan terpengaruh oleh bunyi /i/ sehingga ucapan untuk /p/ sedikit banyak sudah diwarnai oleh bunyi /i/, yakni, kedua bibir sudah mulai melebar pada saat bunyi /p/ diucapkan. Sebaliknya, bunyi /p/ pada /pu/ diucapkan dengan kedua bibir dibundarkan, bukan dilebarkan seperti pada /pi/. Namun demikian, sebagai pendengar kita tetap saja dapat menentukan bahawa kedua bunyi /p/ yang secara fonetik berbeza adalah satu bunyi yang secara fonemik sama. Kerana itulah maka betapa pun berbezanya lafal suatu bunyi, pendengar akan tetap menganggapnya sama bila perbezaan itu adalah akibat dari adanya bunyi lain yang mempengaruhinya. Dengan perkataan lain, alofon-alofon suatu bunyi akan tetap dianggap sebagai satu fonem yang sama. Persepsi terhadap suatu bunyi dalam deretan bunyi boleh pula dipengaruhi oleh kecepatan

Dari semantiknya terdapat pula kecocokan antara ketigatiga perkataan ini. sebahagiannya mirip dan sebahagian yang lain tidak mirip dengan perkataan atau . Penggunaan bahasa terasa lumrah kerana memang dengan tidak diajari oleh siapa pun. dan adjektiva adalah urutan yang benar. Emeritus Abdullah Hassan. kala progresif. sebagai pendengar kita tetap saja dapat memilahmilahnya dan akhirnya menentukannya. singanya besar. Pada suatu masa lain. ya. Apabila kita dewasa. Apabila kita ingin mengungkapkan sesuatu. Suatu bunyi yang terucap dengan tidak jelas dapat diterka dari wujud kalimat di mana bunyi itu terdapat. sehingga perkataan ini kedengaran seperti /keakit/. kita merasakan bahawa penggunaan bahasa adalah realisasi daripada kemampuan yang hanya manusialah yang dapat melakukannya. Bila dalam mengucapkan kalimat Dia sedang sakit kita terbatuk persis pada saat kita akan mengucapkan perkataan sakit. jikalau kita renungkan secara mendalam.D. Suatu bunyi yang diucapkan dengan bunyi-bunyi yang lain secara cepat akan sedikit banyak berubah lafalnya. Dari gambaran ini dapatlah dikatakan bahawa pengaruh konteks dalam persepsi ujaran sangatlah besar. bagaimana kita dapat memilih perkataan yang berbunyi [singa] padahal dalam minda kita pastilah terdapat ribuan perkataan yang kita simpan. pada masa itu pulalah kita mengeluarkan bunyibunyi yang disebut bahasa. Faktor lain yang membantu kita dalam mempersepsi suatu ujaran adalah pengetahuan kita tentang sintaksis mahupun semantik bahasa kita. Pengetahuan kita sebagai penutur bahasa membantu kita dalam proses persepsi. Ph. Akan tetapi. Posted by Prof. seorang bayi akan membesar bersama-sama dengan pertumbuhan bahasanya. Ujaran satu perkataan ini tumbuh menjadi ujaran dua perkataan. MA (Mal). Daripada dua contoh ini saja kita mesti bertanya. Daripada konteksnya ketiga-tiga perkataan ini memberikan makna yang layak. Bayangkan pada suatu masa anda berjalan-jalan dengan anak atau anak saudara anda yang kecil di zoo dan melihat seekor binatang. Akan tetapi. Dari umur setahun hingga satu setengah tahun. kita menggunakan bahasa kita seolah-olah dengan tidak berfikir. semasa berada di pusat membeli-belah anda berkata: Kita makan kuetiau saja. Dari sintaksisnya kita tahu bahawa urutan pronomina. PENGENALAN Orang pada umumnya tidak merasakan bahawa menggunakan bahasa adalah suatu kemahiran yang luar biasa kompleksnya. seorang bayi mula mengeluarkan bentuk-bentuk bahasa yang dapat kita kenali sebagai perkataan. (Edin) at 6:18 PM 4 comments Kuliah 1 (19 Disember 2008): Pengertian Dasar Psikolinguistik 1. pendengar kita akan dapat menerka bahawa perkataan yang terbatukkan itu adalah sakit dari konteks di mana perkataan itu dipakai atau dari perkiraan makna yang dimaksud oleh pembicara. Anda berkata: Lihat tu.ujaran. dan akhirnya menjadi ayat kompleks apabila menjelang umurnya empat atau lima tahun. ya.

adalah ilmu gabungan antara dua ilmu: psikologi dan linguistik.konsep singa. Begitu juga kalau kita tersilap lidah. misalnya. Dia boleh juga betul-betul tersilap lidah dan berkata kelapa padahal yang dimaksudkannya adalah kepala. John B. baik dilihat daripada segi bunyi atau pun maknanya. dan bukan kasut. realiti psikologi. tu. Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana sampai kita dapat mengeluarkan perkataan singa atau kuetiau dan bukan perkataan lain? Jikalau kita keliru dalam berbahasa. a. dan sepeda. kasutnya besar. misalnya. Carroll. tuh. yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. dan singkir. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahawa dalam kita berbahasa. gado-gado. Dia tidak akan mungkin membuat kesilapan itu menjadi perkataan lain seperti antirayap atau antidemo. harimaunya besar. jauh sekali daripada menjadi perkataanperkataan seperti demonstrasi. (b) tahap linguistik. di benua Amerika kaitan antara bahasa dengan ilmu jiwa juga mula tumbuh. pohon. Orang tidak membuat kekeliruan pemilihan perkataan secara sembarangan. singkong. untuk singa. mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. dan anjing. Walaupun dia mungkin tidak mengetahui alasannya. urbanisasi. bakso. Perkataan yang konsepnya mirip dengan singa adalah. Dalam lawatan ke zoo di atas. kucing. Perkembangan ini dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess. yang bunyinya mirip. begitu juga ada yang bunyinya mirip dengan [singa] adalah. Perkataan yang tersilap itu pastilah tidak jauh daripada perkataan aslinya. Gardner. Ketersilapan perkataan antisipasi oleh pelawak Timbul menjadi antisisapi (sapi = lembu) tidak tanpa alasan. damai. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. SEJARAH LAHIRNYA PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik. gorila. Mungkin juga kita akan berkata Lihat. ya. senget. dan lontong tahu. (c) tahap kognitif. dsb. dan (d) tahap teori psikolinguistik. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain. Benih ilmu ini sebenarnya sudah tampak pada permulaan abad ke-20 tatkala sarjana psikologi Jerman Wilhelm Wundt menyatakan bahawa bahasa dapat dijelaskan dengan dasar prinsip-prinsip psikologis (Kess. ya. Kekeliruan pemilihan perkataan harimau. misalnya. pastilah ada aturan yang diikuti oleh manusia mana pun juga mengapa kesalahannya teratur seperti itu. 1992). 2. kita melakukan aktiviti mental yang kemudian tertuang dalam bentuk bahasa yang kita gunakan. misalnya. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada . gudeg. sebagaimana tertera pada istilah ini.” Sementara itu. Perkataan yang tidak mirip sangat adalah banyak sungguh. dan ilmu kognitif. Tahap Formatif Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. sepatu. misalnya. dia mempunyai gerak hati dalam memilih kekeliruan yang tepat. Amerika. Pada waktu itu kajian bahasa mula mengalami perubahan daripada sifatnya yang estetik dan kultural ke suatu pendekatan yang “ilmiah. pastilah mempunyai alasan. dan sate. seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation. 1992): (a) tahap formatif. semasa merujuk kepada singa tidak mungkin kita akan berkata Lihat. harimau. pilihan perkataan yang dikelirukan itu pastilah tidak jauh daripada perkataan yang kita inginkan. Begitu juga dengan perkataan kuetiau: yang kelompoknya sama adalah. ramai.

Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. sedangkan pada binatang bahagianbahagian ini tidak ada. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa. Syntactic Structures. iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara . Tahap Linguistik Perkembangan ilmu linguistik. bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa. dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang. Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga. Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah. (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini. Pada manusia ada bahagianbahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan. parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif. Dengan pengetahuan yang kita miliki. yakni. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. Apakah binatang tidak dapat berbahasa? Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik. Mulut manusia. Daripada segi biologi. Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia. 1967. memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama. dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. baik dalam struktur mahupun fungsinya. misalnya. (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh. b. keanjalan lidah. Skinner (Chomsky 1959). dan tipisnya bibir. iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik. memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza.kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok. (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan. Ini dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua. 1954). F.” Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg. pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. Biolinguistik. yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme. pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky. Jenkins 2000). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang. yang sering juga disebut sebagai nativisme.

manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir. dan . Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi. Gardner 1966. tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. di situlah mereka berbeza daripada manusia. tetapi masih tidak dapat berbahasa. akhirnya hanya dapat mengatakan papa. dan Puan Hayes. cup. Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. dan up. Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unitunit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia. psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. misalnya. Frasa orang tua itu. Gua. Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933. misalnya. cimpanzi yang diajar oleh Dr. tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Terrace. Hayes 1947. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). Tahap Teori Psikolinguistik ada tahap akhir ini.atau misai pada manusia. d. membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. filsafat. mama. dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa. Makhluk lain dapat melakukan banyak hal. Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Apabila sampai pada hal-hal lisan. dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. Tatabahasa. manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakultifakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. Waktu dilahirkan. seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan. Menurut Chomsky. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan. Tahap Kognitif Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. 1979). primatologi. c. tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. Viki.

Secara rinci psikolinguistik mempelajari empat topik utama: (a) kefahaman. iaitu bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa mereka. Tarian yang dilakukan dalam bentuk seperti angka delapan dipamerkan kepada teman-temannya. di mana manisan itu berada. Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman. iaitu prosesproses mental yang dilalui oleh manusia sehingga mereka dapat menangkap apa yang dikatakan oleh orang dan memahami apa yang dimaksudkan. psikolinguistik kini menjadi illmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini. iaitu apa sebenarnya bahasa dalam pandangan kaum mentalis. dengan cara menari-nari lebah dapat memberitahu teman-teman lebah lain ada sumber manisan. perlu terlebih dahulu kita samakan persepi kita tentang bahasa. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa. 4. Jenis angka delapan yang dibuatnya . kecepatan dia menari dan kekerapan kibasan sayapnya menandakan jumlah serta jarak tempat manisan itu dari sarang. dan beberapa topik lain yang berkaitan. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. akan dibincagkan dalam bab-bab selanjutnya dalam buku ini. penghasilan. KUDRAT BAHASA Apabila kita melihat ib ayam dengan anak-anaknya. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. iaitu prosesproses mental pada diri kita yang membuat kita dapat membuat ujaran seperti yang kita ujarkan. DEFINISI PSIKOLINGUISTIK Dengan huraian di atas kita seterusnya bertanya apa sebenarnya yang dinamakan ilmu psikolinguistik itu? Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. dan berapa jauh jaraknya. dan (d) pemerolehan bahasa. dan pemerolehan bahasa.” Sementara itu. supaya dapat memahami pemaparan ini dengan lebih baik. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membna pengetahuan berbahasa. berapa banyak manisan itu. 3. (c) dasar biologi serta neurologi yang membuat manusia dapat berbahasa. Setelah kita perhatikan ternyata ibu ayam tu mengeluarkan bunyi-bunyi itu bagi memberitahu anak-anaknya bahawa dia menemui makanan untuk mereka. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. mustahillah manusia dapat berbahasa.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Dengan perkataan lain. Pada suatu peristiwa lain. Namun.genetik. (b) penghasilan. Keempat topik utama ini. sering kali kita melihat dan mendengar ibu itu mengeluarkan bunyi-bunyi tertentu dan dalam masa sekejap kanak-kanak yang bersebaran itu berlari-lari menghampiri ibunya.

Daripada tiga contoh ini tampak bahawa ayam. ADJ = adjektif. Daripada unit mencangkul ladang kering kita dapatkan mencangkul dan ladang kering. Suatu rentetan perkataan dalam ayat tidak membentuk rentetan yang sembarangan. misalnya.menunjukkan ke arah mana manisan itu berada (von Frisch 1981). satu unit yang berlainan. Frasa Kerja terdiri daripada Kata Kerja dan Frasa Nama. pada pihak lain ada ciri-ciri khusus yang membezakan bahasa manusia dengan bahasa binatang. Daripada diagram pohon pada halaman berikut kita lihat bahawa ayat (1) terdiri daripada Frasa Nama. PEN = penentu. dan seterusnya. dan KB = kata bantu. maka dengan cara-cara tertentu mereka diberitahu supaya bersembunyi di bahagian bawah pohon. yang umumnya dinamakan konstituen. (Catatan: Dalam teori terbaru Chomsky. Frasa Nama terdiri daripada Nama. begitu pula mencangkul tidak dapat bersatu dengan ladang tanpa kering ikut juga – mencangkul ladang // kering. bahasa manusia memiliki ketergantungan kepada struktur. yang dapat memberitahu teman-teman kera lain apabila ada bahaya yang mengancam. Adjektif. Sebaliknya. mereka memberitahu dengan cara tertentu sehingga kera-kera itu semuanya lari bersembunyi ke atas pohon. F = frasa. Apabila bahaya itu datang dari bawah pohon. Government and Binding serta The Minimalist Program. membentuk suatu hierarki dan merupakan realiti psikologis. misalnya. Pertanyaan yang timbul adalah apakah bahasa yang digunakan oleh binatang itu sama dengan bahasa yang digunakan oleh manusia? Meskipun pada satu pihak ada beberapa persamaan. Urutan perkataan memang tampak linear tetapi satu perkataan dengan satu perkataan lain membentuk suatu struktur yang berhierarki. Seandainya ayat (1) dibaca sebagai (1a) . misalnya. Frasa orang tua itu (dan) harus merupakan dua unit yang terpisah sehingga tidak mungkinlah kedua unit itu diatur dengan cara lain. ada harimau yang sedang lalu. Perhatikan contoh berikut: (1) Orang tua itu harus mencangkul ladang kering. Dua daripada tiga unit ini dapat pula dipecah menjadi unit yang lebih kecil sehingga daripada unit orang tua itu kita dapatkan orang tua dan itu. Kata bantu. bukan hanya sekedar penggabungan yang tanpa alasan. dari ladang kering menjadi ladang dan kering. Perkataan itu. selanjutnya orang tua dipecah menjadi orang dan tua. Pertama. dan kera dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan “bahasa” mereka sendiri. tidak dapat bersatu dengan harus bagi membentuk dua unit orang tua // itu harus. Kita juga dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lain dengan menggunakan bahasa kita. tetapi satu bergantung pada yang lain. lebah. Kebergantungan seperti ini menunjukkan bahawa unit. Selama unit itu masih belum merupakan unit yang terkecil pemecahan itu masih boleh terus dilakukan. dan Frasa Kerja. Frasa Nama (NP) sudah diganti menjadi Frasa Determiner (DP). Begitulah pula manusia. K = kerja. ada burung helang yang sedang terbang. dan mencangkul ladang kering menjadi suatu unit lain pula. N = nama. Ada jenis kera tertentu. dan Penentu. tetapi perubahan ini tidak kami ikuti di sini (lihat Bahagian 5 di halaman 18). Demikianlah seterusnya sehingga kalimat (1) apabila direpresentasikan dalam diagram pohon akan tampak seperti pada (1a) di mana A = ayat. dengan agak rinci. Dalam ayat kita menemui bahawa orang tua itu membentuk satu kesatuan. bila ancaman bahaya itu datang dari atas.

Pastilah orang itu mengalami kesukaran memahami ayat yang anda baca ini. suatu elemen dalam anak kalimat tidak . Perkataan ini adalah bahagian daripada anak kalimat yang harus menunjuk perasaan. (1b) Orang tua // itu harus // mencangkul ladang // kering. Kebergantungan struktur juga dapat dilihat daripada bentuk ayat lain yang berkaitan. maka salah satu bentuknya adalah (1c). dari kalimat (5) kita tidak dapat membentuk kalimat tanya (5a). Cubalah bacakan ayat (1b) berikut untuk orang lain dengan berhenti sejenak pada tiap tanda // yang diberikan. (5) Para penunjuk perasaan yang harus menunjuk perasaan ternyata tidak datang. Jikalau ayat (1) kita jadikan ayat tanya. dan sebenarnya dalam bahasa mana pun. (1c) Haruskah orang tua itu mencangkul ladang kering? Penutur bukan orang Indonesia dapat mengambil kesimpulan bahawa cara membentuk kalimat tanya dalam bahasa Indonesia adalah dengan menempatkan perkataan harus di bahagian muka kalimat dan menambahkannya dengan – kah. (5a) *Haruskah para penunjuk perasaan yang menunjuk perasaan ternyata tidak datang? Alasan mengapa kalimat (5a) tidak dapat kita terima adalah kerana perkataan harus bukanlah bahagian daripada kalimat induk Para penunjuk perasaan ternyata tidak datang. dan ini ternyata benar dengan ayat-ayat lain seperti (2-4). Dalam bahasa Indonesia. (1) Orang tua itu harus mencangkul ladang kering. (2) Haruskah teman kamu datang sekarang? (3) Haruskah dia melakukan hal itu? (4) Haruskah para penunjuk perasaan luar kota itu menghalang jalan tol? Akan tetapi. ayat itu sukar dimengerti.Orang tua itu harus mencangkul ladang kering dengan pemisahan yang tidak berdasar kepada konstituen.

(6) Kasihan orang itu. Begitu pula dalam berujar: kita tidak pernah mengeluarkan dua ujaran yang persis sama. Kalimat berikut mungkin belum pernah anda dengar sebelumnya. Dari segi bahasanya sendiri. kalau pun kita berbicara tentang hal yang sama. Kita bahkan dapat berbicara tentang angan-angan mahupun impian. kakinya pendek sebelah tetapi dia harus memikul sekeranjang batu giling untuk sekedar mencari makan di hari yang panas itu. seperti lebah. Dia boleh berteriak: Aduuuh. Ujaran yang kita dengar bila-bila pun juga tidak pernah ada yang sama dengan ujaran yang kita dengar sebelumnya. reaksi verbal yang akan diberikan tidak dapat diramalkan. Ciri ketiga adalah bahawa bahasa dapat digunakan bagi mengungkapkan situasi atau peristiwa yang sudah lampau atau yang belum terjadi dan bahkan untuk sesuatu yang dibayangkan. tetapi anda pasti memahaminya. dapat pula menyatakan tempat madu yang baru dilihatnya. Binatang. tetapi . syaitan. Reaksi seperti ini berbeda dengan reaksi binatang. tak nampak jalan!. Dari segi pemakai bahasa. Waktu melihat Ratu Cantik Dunia muncul. dia boleh mengumpat: Mata butakah. Bahasa manusia memungkinkan kita berbicara tentang hujan petang semalam atau perkara mengenai Sultan Mansor Shah Mada dari kerajaan Melaka. Dari contoh berikut tampak adanya kreativiti bahasa. atau dia boleh diam saja. orang boleh berucap sambil memalingkan muka: Ada syaitan. Bila seorang manusia kakinya terpijak oleh orang lain waktu naik bus. dsb. Apabila seekor kucing terpijak ekornya. syaitan. dia pasti akan menjerit miauuu … dan bahkan boleh pula dia mencoba menggigit si pemijak.dapat dipindahkan ke suatu tempat pada kalimat induk. Namun demikian. misalnya. bahasa bersifat kreatif kerana struktur bahasa memungkinkan penggunanya bagi memanipulasinya selama kaidah-kaidah tertentu diikuti. Sifat kreatif ini hanya ada pada manusia. Faktor eksternal seperti pijakan pada kaki dan munculnya Ratu Cantik Dunia tidak dapat menentukan bentuk bahasa yang diujarkan oleh manusia. Ciri kedua yang membezakan bahasa manusia dengan bahasa binatang adalah bahawa bahasa dan pemakai bahasa itu kreatif. Struktur bahasa juga memungkinkan kita berbincang tentang apa pun yang kita rancangkan atau akan terjadi pada masa depan. Hal-hal seperti ini tidak terdapat pada alat komunikasi binatang. dan bila anak kalimat relatif ini juga berakhir dengan nama. (7) Para penunjuk perasaan membakar rumah yang dimiliki oleh orang yang mencuri harta yang selama ini disimpan di bank yang akan dibekukan oleh pemerintah yang sedang mencoba mengemaskan ekonomi yang …. Dari contoh-contoh di atas jelas tampak bahawa dalam pembentukan kalimat interogatif yang sederhana seperti ini pun ketergantungan struktur memegang peranan penting. Bahasa juga kreatif kerana bentuknya tidak dikontrol oleh faktor eksternal. meskipun topiknya sama. dia kreatif kerana dia memiliki kemampuan bagi memahami dan mengujarkan ujaran baru mana pun. Struktur bahasa memungkinkan kita untuk berbicara tentang peristiwa yang terjadi kemarin atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Tetapi ada pula yang mungkin berkata: Wah! cantiknya. kita masih dapat meluaskannya sampai memori kita membatasinya. Dalam suatu kalimat yang berakhir dengan nama. kita selalu dapat menambah anak kalimat relatif. kita dapat memahaminya.

Jadi. Kedua ayat di atas memiliki makna dasar yang sama. Parafrasa untuk kedua kalimat ini ternyata berbeza seperti tampak pada (10a) dan (11a). (8) Ramai ahli parlimen yang tuang. (13) Saya dipukuli oleh orang itu. Namun dalam banyak hal yang lain ada satu struktur permukaan yang sebenarnya memiliki dua struktur dalam yang berbeza. dia akan tetap menuju ke sarang madu yang mula-mula. satu ayat ini memiliki dua struktur dalam yang berbeza.kemampuan seperti ini sangat terbatas. ternyata kesamaan itu hanya ada pada permukaan saja. meskipun (10) dan (11) tampaknya memiliki struktur yang sama. Sebaliknya. Tidak mustahil pula adanya dua struktur permukaan yang sama. Seandainya dalam menuju ke sarang madu lebah itu melewati sarang lain. maknanya pun dua juga. Akan tetapi. . Perhatikan ayat berikut: (12) Orang itu memukuli saya. perbezaannya hanyalah bahawa ayat (12) berbentuk ayat aktif sedangkan (13) pasif. boleh terjadi pula adanya dua kalimat yang struktur permukaannya berbeza tetapi struktur dalamnya sama. Di sini tampak bahawa dua makna yang terkandung dalam (9) disebabkan oleh adanya dua struktur dalam yang berbeza seperti terlihat dalam (9a-b). Ciri keempat adalah bahasa memiliki struktur ganda yang dinamakan struktur dalam (deep structure) dan struktur permukaan (surface structure). dan kata kerja please. yakni: (9a) The hunter shot someone and the way he did it was very bad. dari (10) kita boleh membuat (10a) sedangkan dari (11) kita tidak boleh membuat ayat (11a). (11a) *It is eager to please John. Dalam contoh bahasa Inggeris berikut: (9) The shooting of the hunter was terrible kita hanya melihat adanya satu struktur permukaan. Dalam ayat Inggeris (10) John is easy to please (11) John is eager to please kita lihat bahawa kedua ayat ini memiliki struktur lahir yang persis sama: subjek diikuti oleh kata kerja is. Dalam banyak hal kedua struktur ini memang bersatu sehingga tidak tampak adanya perbezaan. infinitif to. (9b) Someone shot the hunter and this action was very bad. Akan tetapi. Dalam ayat (8) baik struktur dalam mahupun struktur permukaannya adalah sama. (10a) It is easy to please John. Kerana itu. tetapi sebenarnya mewakili dua struktur dalam yang berbeza. adjektif easy/eager.

maksudnya. tapi bila gabungannya adalah /s/. maka bila suatu saat kita melihat ada kerusi yang kakinya patah satu. /a/. /s/. di antara para pengguna bahasa itu. begitu juga kalau alas duduknya lompong. suatu perbuatan yang tampaknya tidak berkaitan dengan keadaan marah. Kerana itulah maka orang Inggeris menamakannya rice dan run sedangkan orang Melayu nasi dan lari. meskipun benda itu sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk nama itu. Namun bahasa mana yang diperoleh oleh anak tergantung pada masukan dari masyarakat di mana anak ini tinggal. malah pergi menjauh dari musuhnya lalu mencabuti rumput. dan /a/ secara terpisah tidak mempunyai makna. Kaitan ini semata-mata merupakan konvensyen (Kebiasaan). maksunya. yakni. persetujuan. (b) satu ayat dapat memiliki dua struktur dalam yang berbeza. maka yang terbentuk adalah perkataan lain. . dan (d) dua kalimat yang memiliki dua struktur permukaan yang berbeza ternyata dapat memiliki satu struktur dalam yang sama. kalau pun dia ditinggalkan oleh induknya dan dibesarkan oleh manusia yang menjaganya. perbuatan. (tukar contoh?) Ciri kedelapan adalah bahawa bahasa itu memiliki semantisiti. bahawa begitu suatu nama diberikan maka nama itu akan selalu merujuk kepada konsep benda itu. meskipun orang tuanya dari Kedah. Ciri ketujuh adalah bahawa bahasa memiliki pola dualiti. anak daripada ayah dan ibu Kelantan yang lahir di Neberi Sembilan dan berbaur dengan masyarakat Seremban kemungkinan besarnya akan memperoleh bahasa Negeri Sembilan. Akan tetapi. Anak Sunda yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga Sunda di Bandung akan memperoleh bahasa Sunda. Ciri kelima mengenai bahasa adalah bahawa bahasa itu diperoleh secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Seekor burung terkukur akan tetap menyuarakan bunyi burung terkukur kalau pun dia dilahirkan dan dibesarkan di “masyarakat” burung jalak (gagak) atau burung nuri. (c) dua ayat yang tampak memiliki struktur permukaan yang sama ternyata dapat memiliki dua struktur dalam yang berbeza. dsb. Kucing di Kuala Lumpur dan kucing di London akan mengiau dengan bunyi yang sama meskipun mereka dibesarkan dalam dua lingkungan yang berbeza. /sak/. setelah /k/ digabung dengan /a/ dan kemudian /s/ maka terbentuklah perkataan /kas/. Tidak ada alasan mengapa suatu benda kita namakan nasi dan suatu perbuatan kita namakan lari. Kalau lagi marah. Seekor anak kucing akan tetap mengiau. Kononnya binatang ada juga yang melakukan hal yang arbitreri. Seorang anak yang lahir di Kuala Lumpur dan bergaul dengan masyarakat Kuala Lumpur akan memperoleh bahasa Kuala Lumpur. Sebaliknya.Dari gambaran di atas dapatlah disimpulkan pengertian mengenai struktur dalam lawan struktur permukaan: (a) satu ayat dapat memiliki struktur dalam dan struktur permukaan yang sama. Ambillah perkataan kerusi. kita tetap akan menamakannya kerusi. Bunyi /k/. Begitu kita menguasai konsep yang diwakili oleh benda itu. Ciri keenam adalah bahawa hubungan antara perkataan dengan benda. atau keadaan yang dirujuknya itu arbitreri. burung camar (sea gulls) kononnya. dan /k/. bunyi-bunyi itu sendiri sebenarnya tidak mempunyai makna dan baru bermakna setelah bunyi-bunyi itu kita gabungkan. Hal seperti ini tidak terjadi pada binatang kerana pemerolehan “bahasa binatang” bersifat naluri atau instingtif.

keadaan. tetapi bunyi-bunyi binatang ini pun sebenarnya arbitreri. Bunyi binatang. menurut .5. banyak bunyi yang juga ada dalam bahasa kita. sedangkan bahasa Y membenarkan CBA. Dalam bidang fonologi. misalnya. tetapi bahasa A. [t]. misalnya. Kerana bahasa adalah lisan. mengizinkan [m] dan [b] untuk memulai suatu perkataan. Semua perkataan ini tidak mempunyai alasan mengapa demikian wujudnya. [b]. dsb. itu. [k]. bahasa Inggeris. bahasa Jawa. dan yang diminum dinamakan air. dan *mblasted. dan C. sekelompok bunyi membentuk suku dan sekelompok suku membentuk perkataan. Sebaliknya. elemen-elemen ini adalah bunyi-bunyi yang terdapat pada bahasa yang berkenaan. yakni. Tidak ada dalam bahasa ini perkataan yang mulai dengan mb seperti. B. atau peristiwa yang diwakilinya. tetapi bahasa B. bahasa memiliki. bahasa Inggeris tidak memiliki bunyi /ny/ seperti pada perkataan Melayu 'punya'. Sistem dalam bahasa adalah sistem yang terdiri dari simbol-simbol. tetapi ada beberapa bunyi yang tidak terdapat pada bahasa kita. Bunyi Inggeris /th/ dan /e/ seperti pada perkataan-perkataan thin dan then. seperti pada perkataan 'mbak'. buku. Sistem pada definisi ini merujuk pada adanya elemen-elemen beserta hubungan satu sama lainnya yang akhirnya membentuk suatu konstituen yang sifatnya hierarkis. berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. tidak ada keterkaitan antara simbol-simbol ini dengan benda. playon (Jawa). Simbol-simbol ini bersifat arbitrerari. begitu pula keadaan yang tidak sihat dinamakan sakit dan perbuatan mengambil milik orang lain dinamakan mencuri. dan happy (Inggeris). Dalam contoh di atas. bahasa Inggeris. DEFINISI BAHASA Daripada gambaran ciri-ciri di atas. book. Contoh yang konkrit adalah perkataan A = the. Dengan demikian terjadilah perkataan-perkataan seperti bambu (Indonesia). [s]. misalnya. tidak mengizinkannya. bahasa Inggeris mengizinkan gugus konsonan /skt/ pada akhir perkataan seperti pada perkataan /æskt/ asked dan /mæskt/ masked sedangkan bahasa Jawa melarangnya. Pada bahasa X. bunyi [m]. yang dinamakan onomatopea. tetapi apakah kedua binatang itu juga mengeluarkan bunyi yang sama di telinga orang Inggeris? Tentunya tidak. *mboating. Elemen bunyi ini tentunya berbeda dari satu bahasa ke bahasa yang lain. biru. B = blue. Dalam bahasa Inggeris. sedangkan pada bahasa Y. *mbear. dan [a]. misalnya. Namum definisi yang banyak dipakai orang adalah: bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitreri yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesamanya. simbol-simbol ini adalah perkataan-perkataan blue. misalnya. kerana meskipun bunyi kedua binatang itu sama. Tidak ada alasan mengapa benda yang dipakai untuk duduk dinamakan kerusi. maka simbol-simbol ini juga simbol-simbol lisan. Ayam jantan dan kucing kita mengeluarkan bunyi yang kita simbolkan sebagai kukuluruk dan ngiau. tidak ada dalam bahasa Melayu. Secara hierarkis sekelompok perkataan membentuk frasa dan sekelompok frasa membentuk klausa sehingga terciptalah klausa seperti Buku biru itu sangat mahal atau The blue book is very expensive. Dalam komponen sintaksis. bahasa Indonesia. itu. Bunyi-bunyi ini membentuk suatu sistem dalam pengertian bahawa perpaduan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain tidak sembarangan tetapi mengikuti aturan tertentu. the blue book. buku biru itu. bahasa X membenarkan urutan ABC. bahasa boleh didefinisikan daripada pelbagai sudut pandang. misalnya. Dua bahasa boleh memiliki beberapa bunyi yang sama. Secara hierarkis. CBA. urutannya adalah ABC. Sebaliknya. sering dipakai sebagai argumentasi untuk menyanggah sifat arbitreri ini. elemen A. yang dikirimkan lewat pos dinamakan surat. dan C = book. Akan tetapi.

Perilaku bahasa mereka merupakan cerminan dari budaya mereka. Pada saat teori aliran mentalistik yang dipelopori oleh Chomsky mencapai tahap yang dinamakan teori standard pada tahun 1965. Aronoff. Namun ada satu hal yang tetap konstan. frasa. memilih … N → pemimpin. 1993). tetapi dalam berinteraksi itu mereka. 1976. seorang wanita boleh kawin dengan seorang pria. secara tidak sadar. baik dari segi landasan falsafah mahupun alirannya. ini … . Kajian tentang perkataan. Sistem simbol lisan yang arbitreri ini dipakai oleh masyarakat bahasa tersebut. 1990. … KB → harus. Scalise. 1973. Orang dari masyarakat bahasa lain tentunya tidak dapat memakai sistem ini. umumnya ditangani dalam suatu huraian yang dinamakan morfologi. Sebaliknya. dapat. tetapi dia tidak dapat mengahwininya. dikendala oleh budaya yang mereka pangku. Perdebatan antara kaum behavioris dengan kaum mentalis menghasilkan suatu perubahan besar dalam ilmu bahasa: ilmu bahasa kini didominasi oleh kaum mentalis. … ADJ → terbaik. Katamba. Pemakai bahasa menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesama mereka. KOMPONEN BAHASA Ilmu bahasa memang mengalami bermacam-macam perubahan. yakni. komponen sintaksis merupakan komponen sentral. Dalam aliran linguistik mana pun bahasa selalu dikatakan memiliki tiga komponen: sintaksis. 1991. Jensen. tetapi dianggap kurang layak oleh penutur Inggeris kerana dalam tatabudaya Inggeris masalah umur. kalimat Inggeris How old are you? yang ditujukan kepada seorang wanita terasa normal bagi kita. 1984. … Pen → itu. besar. fonologi. Penolakan terhadap kalimat Tutiek mengahwini Ahmad bukan disebabkan oleh kekeliruan tatabahasa tetapi ketidak-layakannya pada budaya masyarakat Indonesia. Meskipun morfologi makin mendapatkan tempat sebagai suatu subilmu tersendiri. komponen sintaksis menjana (generate) struktur batin yang merepresentasikan makna kalimat. jalan. Dengan mempergunakan aturan struktur frasa (phrase structure rules). dan kalimat. dalam kaitannya dengan komponen bahasa subilmu ini masih dimasukkan sebagai bahagian dari komponen sintaksis. Dalam tatabudaya kita. terutama saat ini dengan telah berkembangnya morfologi generatif (lihat Halle. 6. yakni. komponen bahasa. adalah masalah pribadi yang tidak layak untuk dipertanyakan. Komponen sintaksis menangani ehwal yang berkaitan dengan perkataan.telinga Inggeris bunyi ayam adalah cock-a-doodle-do dan bunyi kucing adalah meow. Suatu kalimat seperti (14) Pemimpin muda itu harus mencari jalan terbaik dibentuk dengan mengikuti aturan struktur frasa berikut: A → FN KB FV FV → V FN FN → N (ADJ) (Pen) V → mencari. dan semantik. terutama bagi wanita. seperti kajian tentang bagaimana perkataan dibentuk dan diturunkan. masyarakat yang memiliki bahasa itu. Spencer.

Dalam komponen fonologi tidak hanya disenaraikan jumlah dan macam bunyi yang ada pada suatu bahasa tetapi juga bagaimana bunyi-bunyi tadi membentuk suatu sistem dalam bahasa tersebut. pada bahasa Inggeris perkataan-perkataan seperti ngik atau ngos meskipun ada king dan song. dan [t] berada pada akhir suku. memiliki bunyi-bunyi antara lain [s]. tetapi pada bahasa B. Setelah transformasi dinamakan struktur lahir. Keluaran yang dihasilkan oleh komponen sintaksis. Bunyi merupakan simbol lisan yang dipakai oleh manusia bagi menyampaikan apa pun yang ingin disampaikan. Tidak ada. Begitu pula pada bahasa B boleh terdapat [l] dan [p] berurutan. Bahasa A. hal ini tidak mungkin. Bahasa boleh saja memiliki lebih dari tiga vokal ini. Pada . tetapi tidak pada bahasa A. [k]. tetapi tidak ada bahasa di dunia yang memiliki kurang dari tiga vokal ini. Berbeda dengan komponen sintaksis. Bunyi vokal [a]. Pemimpin muda itu harus mencari jalan terbaik. bunyi sengau /ŋ/ dapat memulai suatu suku seperti pada perkataan ngopi dan ngantuk. yang terdapat pada bahasa mana pun juga (Jakobson. bahasa Indonesia. Akan tetapi. sedangkan pada bahasa A tidak. Dalam teori standard Chomsky. seperti struktur batin pada (14a). Pada bahasa ada bunyibunyi yang sifatnya universal. tetapi pada bahasa A bentuk-bentuk seperti ini tidak mungkin. dan [u] merupakan sistem vokal minimum yang terdapat pada setiap bahasa. Dengan demikian maka pada bahasa B kita menemui perkataan-perkataan seperti asked [æskt] dan masked [mæskt] seperti yang telah disebutkan di atas.Dari aturan struktur frasa di atas dapat digenerasikan diagram pohon seperti terlihat di bawah ini. pada bahasa B memungkinkan bunyi [s]. [p]. komponen fonologi bersifat interpretif. [k]. Kita boleh menemukan perkataan-perkataan seperti help dan pulp pada bahasa B tetapi perkataan-perkataan seperti ini tidak mungkin ada dalam bahasa A. [i]. [l]. [t]. [m]. bahasa Inggeris. 1971). pada bahasa A. aturan yang mengatur bagaimana bunyi-bunyi itu diramu. Keluaran dari komponen sintaksis tanpa transformasi dinamakan struktur batin. yakni. dan [b] yang juga dimiliki oleh bahasa B. hasil penerapan aturan struktur frasa seperti di atas boleh dikenai aturan transformasi untuk mengubahnya menjadi kalimat lain. kemudian dikirim ke komponen fonologi bagi mendapatkan interpretasi fonologis. aturan (fonotaktik). Komponen ini menangani ehwal yang berkaitan dengan bunyi. Dari kalimat (14) dapat diturunkan kalimat negatif (14b) Pemimpin muda itu tidak harus mencari jalan terbaik dengan menerapkan aturan transformasi negatif. misalnya. Sebaliknya. misalnya.

dicermati apakah semua kaedah fonologis bahasa tersebut telah ditaati. kencing. Kuda boleh makan. [-pria]. coklat. Namun. Komponen fonologi akan melihat apakah campuran meN. maka aturan perkecualian itu pun sudah ada tertera dalam komponen ini. Jadi. misalnya. tidak dapat diterima dari segi makna. perkataan-perkataan ini lalu diperlakukan sebagai perkataan asing. ia tidak melakukan perbuatan yang dinamakan merokok. [+lelaki]. di samping dimasukkan ke komponen fonologi. .dan katadasar cari. memiliki fitur semantik: [+N]. yakni. Di sini terlihat bahawa kuda memang memiliki fitur semantik warna. [+pelaku pria].dengan cari yang menghasilkan mencari itu sesuai dengan aturan fonotaktik bahasa kita. di samping memiliki fitur [+V] dan [+transitif]. minum. dan juga [+masih dara]. [+dewasa]. komponen semantik juga bersifat interpretif. Bila memang ada perkecualian. Pada contoh (14a) di atas kita lihat adanya perkataan mencari. [+belum pernah nikah]. Seperti halnya komponen fonologi. dan [+belum pernah nikah]. misalnya. tetapi juga diberi rincian makna yang disebut fitur semantik. Dalam hal-hal tertentu perlu pula dicantumkan fitur semantik yang ada kaitannya dengan unsur sintaksis. [+manusia]. Begitu pula kalimat berikut: (15) Kuda hijau kami merokok sedozen limau. Bila masukan dari komponen sintaktik ada yang mengandungi bentuk fonologis yang melanggar aturan bahasa tersebut maka perkataan ini akan ditolak atau diperlakukan sebagai perkataan asing. seandainya kita temukan perkataan mbak atau ngos padahal bahasanya adalah bahasa Inggeris maka perkataan-perkataan ini pasti akan ditolak oleh komponen fonologi kerana jejeran bunyi [m] dan [b] dan bunyi /Ν/ pada bahasa Inggeris tidak mungkin memulai suatu perkataan. juga dikirim ke komponen semantik untuk mendapatkan interpretasi semantik. Ayat (15) tentu saja boleh dihasilkan oleh komponen sintaksis kerana dari aturan sintaktik bahasa Indonesia kalimat ini tidak melanggar aturan gramatikal apa pun. Kalau pun ada kuda yang warnanya hijau. Kalau pun ada kuda aneh yang merokok. Bila penerapan aturan itu menghasilkan ketidakserasian semantik maka kalimat tadi akan bersifat anomulus. [+manusia]. Perkataan jejaka. maka yang dirokok pastilah bukan benda yang bulat seperti jeruk. Dalam komponen ini ada seperangkat aturan semantik yang digunakan bagi menentukan apakah masukan dari komponen sintaksis itu memenuhi kaidah semantik yang ada pada bahasa tersebut. dan berak tetapi tidak merokok. artinya.yang menjadi tengkulak.komponen ini masukan dari komponen sintaksis dikaji secara fonologis. putih. Atau. Komponen semantik membahas ehwal makna. Perkataan ini terdiri dari prefik men. misalnya. yakni. Ayat Tuti akan mengahwini Ahmad minggu depan seperti dicontohkan di atas akan ditolak oleh komponen semantik kerana salah satu fitur semantik untuk verba mengahwini. telah dilanggar. Tidak ada kuda yang berkulit hijau. untuk perkataan ini harus pula ditambah [+pelaku pria]. [+dewasa]. Perkataan mengahwini. seperti halnya kulak dan pen. begitu dikirim ke komponen semantik. Keluaran dari komponen sintaktik. ayat ini akan diteliti. Perkataan perawan memiliki [+N]. Jadi. dalam kalimat I really don’t like mbak Judie. bukan pengulak. juga mensyaratkan bahawa pelakunya adalah pria. Dalam komponen ini perkataan tidak hanya diberi makna seperti yang terdapat pada kebanyakan kamus. Hal ini diperlukan untuk mencegah munculnya ayat seperti Tuti akan mengahwini Ahmad minggu depan. tetapi warna yang ada pada kuda hanyalah hitam.

T- . Frasa nomina. ada T-pasif. aturan struktur frasa telah disederhanakan. kalimat tadi pasti ambigu. Pengetahuan bahwa suatu bahasa itu induknya duluan atau belakangan sangat penting untuk anak dalam usaha dia memperoleh bahasa. tidak lagi “NP → (Art) (Adj) N” tetapi “XP ��? X Comp” di mana X adalah sebuah kategori utama. pada teori sebelum GB ada terlalu banyak macam transformasi. misalnya. Cara ini membawa ke suatu tipologi bahasa. P selalu menjadi induknya. misalnya. kemudian pada tahun 1980-an disemak semula lagi menjadi teori Government and Binding. Dalam suatu NP. Pertama. atau (b) Mengunjungi ibu mertua boleh menusutkan. bahasa itu boleh induknya duluan (headfirst) atau induknya belakangan (headlast). sementara itu. Dengan dua bacaan ini maka ayat (16) pastilah memiliki makna ganda. Setelah suatu ayat melewati komponen fonologi bagi mendapatkan interpretasi fonologis dan secara serentak melalui komponen semantik bagi memperoleh interpretasi semantik barulah kita dapat menghasilkan ayat yang kita kehendaki. Perhatikan kalimat Inggeris berikut: (16) Visiting mothers-in-law can be a nuisance. adalah induknya duluan. Rajah 1: Model Standard Chomsky 1965 Perubahan pada GB mencakup beberapa hal. Kedua. Ketiga komponen dalam teori standard Chomsky dapat diwujudkan dalam Rajah 1 berikut. yakni. Setelah kalimat ini diinterpretasikan oleh komponen semantik didapati bahawa ada dua kemungkinan makna: (a) Ibu mertua yang mengunjungi kita boleh mengusutkan. Bahasa Ingggris dan bahasa Indonesia. Bila hal ini terjadi. dalam PP. N.Tidak mustahil bahawa kaidah semantik yang diterapkan itu menghasilkan dua makna yang berbeda. yang sering disingkatkan sebagai Teori GB. bahasa Jepun adalah induknya belakangan. N selalu bertindak sebagai induknya. Pandangan Chomsky mengenai bahasa mengalami banyak perubahan. Standard teori ini berubah menjadi apa yang dinamakan Revised Standard Theory pada tahun 1970-an. misalnya.

Ketiga. Dengan demikian. Seandainya kita diberi kalimat Inggeris The man who hit you is her uncle maka kita tidak dapat menurunkan ayat Who did the man hit you is her uncle? kerana pemindahan who ke depan telah melalui batas klausa anak ayat di mana who itu asalnya berada. Bila representasi PF dan/atau LF melanggar PFI. maka derivasi tersebut dinyatakan nabrak (crash). Pat. suatu tatabahasa yang mencapai tahap keadekwatan observasional (observational adequacy) wajib mencakup (a) representasi PF untuk menunjukkan bagaimana ayat itu diucapkan dan (b) representasi LF untuk menunjukkan makna ayat tersebut.interogatif. Wujud transformasi ini adalah: (a) apa yang akan dipindahkan. UG memiliki seperangkat parameter. semantik. (b) elemen itu dipindahkan ke mana. bentuk leksikal dari leksikon itu terlebih dahulu harus diseleksi. dan (d) pemindahan itu bercakupan lokal. (c) tempat yang ditinggalkan diberi tanda tapak (trace). dengan masing-masing perkataan pada diagram itu memiliki fitur fonetik. dsb. Teori GB kini diganti dengan teori terbaru yang dinamakan The Minimalist Program (Chomsky 1995). Sementara itu. dan Ben(efactor). pat(ient). keterbelajaran (learnability) disederhanakan dari sejumlah besar aturan ke hanya beberapa prinsip yang lebih bertenaga (powerful) dan universal yang dinamakan tatabahasa universal (Universal Grammar. Keempat. Sebelum suatu derivasi sampai ke komputasi PF maupun LF. Komputasi PF mengkonversikan struktur-struktur sintaksis itu ke dalam representasi PF. maka dalam UG hal semacam ini dikatakan telah memenuhi principle of full interpretation (PFI). artinya. peranan leksikon diperluas. dan gramatikal. Bila representasi PF hanya berisikan fitur-fitur yang secara fonetik dapat diinterpretasikan. (b) entiti yang diletakkan. Bermacam-macam transformasi ini juga telah digantikan menjadi aturan ‘pindahkan α’. gabungan ini . T-negatif. dan juga (c) tempat di mana entitas itu diletakkan. Bila representasi PF dan representasi LF kedua-duanya memenuhi PFI maka dikatakan bahawa derivasi tersebut terpusat (converge). Derivasi suatu ayat yang menyangkut seperangkat operasi atau komputasi menghasilkan struktur-struktur sintaksis. dan bila representasi LF juga hanya berisikan fitur-fitur yang secara semantik dapat diinterpretasikan. bersamaan dengan komputasi PF maupun LF. Diasumsikan bahawa struktur kalimat yang diturunkan harus akhirnya terkonversikan ke dalam dua macam representasi yang berbeda: (1) Phonetic Form (PF) dan (2) Logical Form (LF). Struktur batin kini dipengaruhi pula oleh fitur leksikal. UG). adalah suatu V yang memerlukan (a) pelaku. Agt. Loc. Induk di muka atau induk di belakang adalah contoh dari parameter ini. anak mana pun telah dibekali dengan pengetahuan mengenai hal ini. Itu pulalah sebabnya mengapa anak tidak memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh bahasanya sendiri. Pada teori termutakhir ini tidak lagi ada perbedaan antara struktur batin vs struktur lahir. Bagi menangani adanya perbedaan antara satu bahasa dengan bahasa lain. ertinya tidak boleh melalui batas klausa di mana elemen itu aslinya berada. komputasi LF mengkonversikan struktur-struktur sintaksis ke dalam representasi LF. anak hanya “mencocokkan” saja apakah bahasa yang sedang diperolehnya itu mengikuti parameter ini atau parameter itu. Prinsip dan parameter ini bersifat kudrati. Verba mencarikan adalah V yang memerlukan Agt. kemudian melalui proses merger konstituen-konstituen tadi lalu digabung untuk membentuk diagram pohon. Kerana itu. Kemudian. Kata kerja (Verba) terletak. misalnya.

Akan tetapi. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna. Jikalau kita mendengar orang berkata Aduh. Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge). Kalimat Ahmad akan mengkawini Tuti juga akan ditolak kerana prefiks men. Radford memberikan gambaran skematik seperti berikut (Radford 1997: 172 : lihat juga a. pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker. panas benar. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. teori di atas akan menerima kalimat seperti Ahmad akan mengahwini Tuti tetapi menolak *Tuti akan mengahwini Ahmad. semantik. di sini! kita boleh memahaminya sebagai permintaan untuk kita membuka jendela atau memasang kipas angin. bukan hanya sekadar memahami apa yang dia katakan. 1998). Bila diwujudkan dalam contoh.dengan kata dasar kahwin harus menghasilkan mengahwini dan bukan mengkawini. Dalam ayat (17) He bought a pair of horse shoes (18) He bought a pair of alligator shoes kita tahunya bahawa horse shoes adalah kasut untuk kuda sedangkan alligator shoes bukan kasut untuk buaya tetapi kasut daripada kulit buaya adalah kerana kita memiliki pengetahuan dunia. PRAGMATIK Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. *Tuti akan mengahwini Ahmad dan *Ahmad akan mengahwini Tuti kedua-duanya akan nabrak. Sementara itu. Penolakan ini terjadi kerana adanya fitur semantik pada perkataan mengahwini yang tidak memenuhi persyaratan LF. Coba bayangkan percakapan antara dua orang yang sudah saling mengenal seperti berikut: (19) A : Ada rokok. Chomsky 1996).l. Cowper. hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga. tak? . ya. Dengan perkataan lain. dan macammacam lakuan ujaran (speech acts).diturunkan (spellout). yakni. 7. apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. Kita juga tahu bahawa tidak ada kasut yang dibuat daripada kulit kuda. di dunia di mana kita hidup kuda itu memang ada yang memakai kasut sedangkan buaya tidak. crash. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah memasuki wilayah yang lain. 1992.

laparlah. tangisan belum . Tampak di sini bahawa ayat C dan D tidak ada kaitan sintaksisnya.B: Ada. tidak mengeluarkan kotak rokoknya. Keanehan ini disebabkan oleh kerana ayat A bukanlah semata-mata ayat pertanyaan tetapi sekaligus juga ayat permintaan. Tangisan menjadi satu cara untuk memberitahu keperluannya. seperti lapar. Letakkan nama anda sebelah atas jawapan anda. (21) D: Tu. Jelaskan tahan perkembangan ilmu psikolinguistik. Sungguhpun demikian. (Tidak lebih daripada 400 perkataan) 3. Jawapan mesti dimasukkan ke dalam "Comments" sebelum 25 Disember 2008.0 Pendahuluan Seseorang bayi dari saat kelahirannya telah mula berhubung dengan orang-orang dalam persekitarannya melalui tangisan. Dengan latar belakang semua ini marilah kita kaji ilmu yang dinamakan psikolinguistik. Pragmatik itu apa? (100 perkataan) Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik Zuraini binti Ramli Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris 1. TUGASAN UNTUK SEMUA Sila baca bab ini jawab soalan berikut. mengantuk atau sakit. Tidak mustahil pula bahawa antara ayat satu dengan ayat berikutnya tidak ada kaitan sintaksisnya. tetapi maknanya jelas – Jikalau kamu memang lapar dan mahu makan. pergilah ke gerai di tepi hujung itu. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar. 1. Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa. Perhatikan percakapan berikut: (20) C: Aduh. di hujung ada gerai. Dengan demikian maka A mengharapkan si B supaya memberinya sebatang. Beri definisi ringkas psikolinguistik. (Tidak lebih daripada 100 perkataan) 2. Akan terasa aneh bagi A bila setelah menjawab “Ada” B hanya berhenti di situ saja.

ii) Bahasa yang ditujukan kepada orang lain yang disebut bahasa perhubungan (socialized language). beberapa pandangan telah dikemukakan oleh beberapa pengkaji yang berbeza. Bahasa egosentrik jenis pengulangan merupakan percakapan kanak-kanak yang diulang secara terus menerus. mengulas. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri. Jenis perkembangan bahasa yang kedua pula ialah bahasa perhubungan. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan . ‘…human cognitive development is achieved through maturational stages. Justeru. dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. 1926). kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. dan bertanya. monolog dan monolog tumpuan. kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama. Contohnya. Bahasa egosentrik dilahirkan dengan tiga cara. iaitu : i) Bahasa yang bertumpu pada diri sendiri yang disebut bahasa egosentrik (egocentric language). mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. Bahasa jenis pertama. Kakak nak mandi. with our thought processes and patterns changing systematically as we age’. bertengkar. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. 2. sama ada pada peringkat kata atau suku kata. dan fikiran itu dilahirkan dalam bentuk bunyi dan kemudian dalam bentuk kata.boleh dikatakan sebagai bahasa kerana bentuk tersebut tidak mempunyai pola teratur yang secara berulang-ulang dapat menyampaikan fikiran dan perasaan dengan tepat. Bahasa egosentrik jenis monolog pula ialah percakapan kanak-kanak yang seolah-olah menggambarkan kepada kita bahawa dia sedang berfikir. barulah pengguna bahasa dapat berkomunikasi sesama mereka.0 Catatan Ringkas Tentang Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik Jika dilihat tahap-tahap pemerolehan bahasa kanak-kanak. Beliau melihat perkembangan bahasa kanak-kanak dalam dua jenis. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. Kakak nak mandi. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. iaitu pengulangan. seperti bercerita. Apabila bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat artikulasi manusia disusun mengikut hukum-hukum yang ada dalam sesuatu bahasa. Dalam situasi ini. man man di. Menurut Piaget (1926). Umumnya. Pengulangan tersebut dibuat untuk tujuan keseronokan dan tidak bermaksud apa-apa. man man di. Dalam jenis tersebut. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza (Piaget. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri.

Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling. 2. tahap holofrasa. Dalam tahap tersebut. Menurut Kess. Sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya. melarang. seterusnya persepsi dan klasifikasi mereka berkembang dan berubah mengikut masa. Sofiya memberitahu sesuatu kepada pendengarnya yang boleh menarik minat pendengar tersebut. Data yang dipaparkan merupakan data yang diperoleh daripada pemerhatian terhadap kanak-kanak perempuan Melayu bernama Ainin Sofiya (singkatannya Sofiya atau Nin). Sebagai contoh: 3) Nanti kakak nak jadi pengantin macam Mak Busu. semantik dan pragmatik. Tahap in merupakan tahap pemerolehan sintaksis. dan mengajak.2 Bertengkar dan Berbahas . Walau bagaimanapun. menyatakan keinginan. tahap ucapan dua kata.1 Bercerita Melalui teknik bercerita. Contohnya: 1) Danish ada rambut botak. 188-239) membahagikan peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap. tahap pemerolehan bahasa kanakkanak dilihat mengikut usia. sintaksis. Selalunya. Sofiya selalunya bercerita tentang dirinya dan orang-orang yang berada di sekitarnya. bertengkar dan berbahas. tetapi juga untuk menarik perhatian pendengar. ada bantal Barney (sambil menunjuk gambar dalam majalah). sama ada yang pernah berlaku pada dirinya ataupun yang berbentuk imaginasi. Kadangkala imaginasi terhasil akibat keinginannya terhadap sesuatu perkara. mengulas. penceritaan juga dibuat berdasarkan khayalan atau imaginasi kanak-kanak. Rambut ayah dia pun botak jugak. hanya pada usia dua tahun dan ke atas. F. antaranya fonologi. Mereka mula memahami konteks dalam perbualan. bertanya. Kebiasaannya. mengkritik. (1976: 58) pula. kanak-kanak dilihat sudah mula mempelajari pragmatik dalam perbualan mereka. cantik. Perkataan pun dan rajin bukan sahaja bertujuan memberi penegasan. dia bercerita tentang pengalamannya. Kanak-kanak bermula dengan sesuatu yang lebih umum dan kategori yang tidak dikenal pasti. seperti teknik bercerita. 2) Kakak rajin.bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak. 2. khususnya keluarga terdekat atau rakan-rakan di taska. Sofiya berimaginasi tentang perkara-perkara tertentu yang pernah dilihatnya pada orang-orang di sekitarnya yang lebih dewasa atau berdasarkan gambar atau cerita yang pernah dilihat atau ditonton. melalui pelbagai teknik berinteraksi. ketika berusia antara 1 hingga 3 tahun. kakak dah sidai tuala kakak dengan tuala adik. bekerjasama. tahap kecekapan penuh. J. kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat. 4) Nanti kakak nak bilik kakak macam ni. iaitu tahap membabel atau mengagah. Mangantar Simanjuntak (1987. Kanak-kanak mula berinteraksi dengan orang di sekelilingnya semenjak mereka dilahirkan lagi. tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya. tahap permulaan tatabahasa. memerintah atau meminta. Ketika bercerita berkaitan pengalamannya. Pemerolehan bahasa melibatkan pemerolehan pelbagai aspek dalam bahasa.

8) Sofiya: Biar kakak masukkan bawang putih. yang dikeluarkan dalam bentuk satu suku kata. dalam situasi pertengkaran dan perbahasan itu. seperti bermain. Selain itu. Syafiq: Sofiya duduk kat situ. minum. dia boleh menyebut perkataan mama dan ayah pada peringkat yang lebih awal. Syafiq susun bola. Justeru. seperti ketika memasak lauk dan membeli belah. Contoh perbualan di bawah diambil ketika Sofiya melihat ibunya menumbuk bawang di dapur. Sofiya mengajak kanak-kanak lain untuk melakukan sesuatu. 10) Nak andi (mandi). jom kita main boling.5 Mengkritik Menjadi kebiasaan kepada Sofiya untuk mengkritik atau menegur perbuatan atau kelakuan orang lain yang dirasakannya tidak betul. Kebanyakan perkataan tersebut berbentuk kata kerja seperti makan. dia merujuk pandangan orang lain untuk mendapatkan pengesahan. pernyataan keinginan merupakan bentuk bahasa yang paling awal dikuasai oleh kanak-kanak. nanti dapat nombor satu. Kadangkala. Dalam kes Sofiya. Ini baju kakak. dan membaca buku. Sofiya juga adakalanya menunjukkan keinginan bekerjasama dengan orang dewasa. Sebagai contoh: 7) Sofiya: Syafiq.Dalam teknik bertengkar dan berbahas. Sofiya cenderung untuk mempertahankan pendapat atau kepercayaannya. Cara ini membolehkannya menimbulkan gerak . Opah besar. 2. sama ada tindak balas dalam bentuk bahasa ataupun perbuatan.4 Menyatakan Keinginan Keinginan merupakan naluri yang telah ada dalam diri manusia semenjak mereka dilahirkan. dan mandi. Contohnya: 9) Nak nen/tek (susu). Sofiya: Bukan cucu Opah. melukis. Berbahasa menjadi salah satu medium untuk menyatakan keinginan tersebut. kan bu? 6) Opah: Kakak pakai baju Opah ya? Sofiya: Mana ada.3 Bekerjasama Melalui teknik bekerjasama. Dia juga boleh menyebut perkataan-perkataan yang berkaitan dengan perbuatan asas dalam kehidupan. 2. 5) Opah: Pandai cucu Opah. 2. dia mengharapkan tindak balas daripada orang yang mendengar. Selalunya. sama ada dengan rakan-rakan atau orang lain yang lebih dewasa. kakak cucu atok.

kritikan ditujukan terus kepada orang yang menjadi sasarannya. dan ayat yang diujarkan juga lebih panjang. Ketika berusia kurang daripada 3 tahun. kakak penat. kerana ia merupakan peringkat perkembangan yang agak tinggi dan bersesuaian dengan tahap umur kanak-kanak. Lagu kakak lain. Sofiya : Kakak nak pakai lipstick jugak! . Adakalanya. tolong dukung kakak. Sebagai contoh: 17) Sofiya: Ibu. kanak-kanak akan mengulangi pernyataan tersebut dengan lebih bersungguh-sungguh. teknik memerintah dan meminta merupakan teknik yang paling kerap digunakan. Ibu : Malam-malam orang tak pakai lipstick.6 Memerintah atau Meminta Jika dilihat bahasa yang digunakan dalam interaksi kanak-kanak. Contohnya: 13) Sofiya: Ayah. iaitu diujarkan kepada orang lain. Contohnya: 15) Sofiya: Ibu. 2. buat Milo kakak! Penggunaan kata silaan dan permintaan boleh menghaluskan suasana permintaan tersebut Pada usia 3 tahun. Misalnya: 11) Sofiya: Ayah nyanyi salah. ayat perintah atau permintaan dihasilkan dalam bentuk ayat penyata. Jika ayat tersebut disanggah. Ada juga situasi yang kritikan dinyatakan secara tidak langsung. tolong kakak warnakan ni. Contohnya: 12) Sofiya: Ibu.balas sama ada secara positif atau negatif kepada orang lain. kakak nak pakai lipstick. Contohnya: 18) Sofiya : Ibu. ayah nyanyi macam tu bu. kakak nak pakai lipstick. Jelas bahawa keinginan mereka juga kadangkala dizahirkan dengan cara tersirat. 16) Sofiya: Ibu. terutama antara umur dua hingga lima tahun. Sofiya sudah mampu menggunakan perkataan tolong. Ini menunjukkan bahawa dia sudah menguasai dan memahami aspek pragmatik dengan lebih baik. Memerintah atau meminta boleh dianggap sebagai kesinambungan daripada teknik menyatakan keinginan. pasang kipas! 14) Sofiya: Ibu. bukan macam tu! Dalam contoh (11). ayat yang diujarkan merupakan ayat perintah kerana Sofiya masih belum menguasai kata-kata silaan dan permintaan.

Ayat tanya terbuka ialah ayat tanya yang jawapannya tidak terhad kepada perkataan ya atau tidak. Kata tanya siapa mula digunakan apabila dia tahu membezakan antara manusia dan bukan manusia. Setiap pertanyaannya perlu dijawab dengan jelas. Hal ini menunjukkan bahawa pada peringkat awal. teknik bertanya merupakan teknik yang digunakan untuk membolehkan dia benarbenar mengetahui sesuatu perkara itu. Dalam bahasa. Contohnya seperti: 19) Sofiya: Apa ni bu? 20) Sofiya: Itu apa? Pertanyaan di atas timbul apabila Sofiya mula mengenal alam sekelilingnya dan mempunyai dorongan untuk mengetahui nama benda-benda. Ini menunjukkan bahawa dia sudah mula mempunyai pengetahuan kognitif. Contohnya. bagi Sofiya. Contohnya: 23) Sofiya: Mana kasut kakak? 24)) Sofiya: Mana beg kakak? . Sofiya melihat semua yang terdapat di sekelilingnya sebagai benda. menyuruh atau mengejek. dan belum ada perbezaan antara kategori manusia dan bukan manusia. iaitu ayat tanya terbuka dan ayat tanya tertutup (Nik Safiah Karim et al. Selain daripada bertujuan untuk mendapatkan jawapan. jika mendapat baju atau mainan yang baru. Oleh itu. Dari segi penguasaan kata ganti nama tanya.2. dia akan bertanya siapakah yang membelikan barang tersebut untuknya. Namun begitu. Kata tanya mana dikuasai lebih kemudian. sebaliknya bergantung pada maksud yang terkandung dalam ayat tanya tersebut. ada dua jenis ayat tanya. didapati bahawa kata tanya apa dikuasai lebih awal daripada siapa. selalunya pertanyaan itu diungkapkan untuk dia mengetahui siapakah yang membelikannya barang tersebut.7 Bertanya Bertanya merupakan teknik yang seringkali digunakan oleh Sofiya untuk memenuhi naluri ingin tahunya tentang pelbagai perkara di sekelilingnya. Walau bagaimanapun. tidak atau jawapan dalam bentuk yang lain. tempat dan arah. Sebagai contoh: 21) Sofiya: Siapa belikan baju ni? 22) Sofiya: Siapa beli buku ni bu? Dalam contoh di atas. Secara tidak langsung. hal ini juga menunjukkan bahawa dia sudah pandai menghargai pemberian orang lain kepadanya. ayat tanya tertutup pula ialah ayat tanya yang memerlukan jawapan ya atau tidak/bukan. iaitu pada usia lebih kurang dua tahun. bentuk pertanyaan yang lebih awal digunakan ialah pertanyaan terbuka. tentang nama. sama ada menggunakan ya. pertanyaan Sofiya boleh berbentuk pertanyaan terbuka dan tertutup. kadangkala pertanyaan orang dewasa dilahirkan untuk mendapatkan pengesahan. Manakala. 1996 :427)..

tumpuan akan diberikan kepada fokus soalan. Contohnya: 29) Sofiya: Cantik tak rambut kakak? 30) Sofiya: Kita nak pergi jalan ke ayah? 31) Sofiya: Perut Mak Busu ada baby ke bu? 2. Contoh ayat (26) ini juga mengukuhkan lagi kenyataan bahawa Sofiya sudah pandai menghargai pemberian orang lain. Untuk pertanyaan terbuka. dengan menggunakan kata tanya kenapa. 27) Sofiya: Kenapa ayah tinggal kakak? 28) Sofiya: Kenapa baby Harith menangis? (Harith ialah anak jiran sebelah) Pertanyaan tertutup mula digunakan pada usia lebih kurang tiga tahun juga. Sofiya akan menjawab berdasarkan pada pertanyaan yang diajukan. Sofiya sudah mula menggunakan pertanyaan sebab musabab. Dalam konteks ini. pertanyaan daripada orang lain menjadi penggerak utama dalam membentuk perhubungan dua hala. Apabila mencapai usia tiga tahun. kita nak pergi mana? 26) Sofiya: Ibu beli dekat mana? Contoh-contoh di atas memperlihatkan perkataan mana merujuk kepada makna arah dan makna tempat. dan hal ini sama dengan bahasa orang dewasa.25) Sofiya: Bu. Apabila mencapai usia tiga tahun. melainkan menjawab dengan satu perkataan sahaja. Misalnya: . serta dapat juga dilihat penggunaan kata nama arah dan kata bilangan dalam jawapannya. Kadangkala jawapan untuk satu-satu pertanyaan diberi dalam bentuk beberapa ayat. Kebanyakan persoalan yang ditanyakan adalah berkenaan dengan diri sendiri atau keluarga terdekat. Jawapan yang diberikan juga adakalanya terbentuk dalam ayat yang sempurna. selalunya pertanyaan itu diungkapkan selepas contoh ayat-ayat (21). Jarang dilihat Sofiya ketika berusia dalam lingkungan dua tahun. Dalam contoh ayat (26). Sofiya sudah mula memberikan jawapan yang lebih panjang. menjawab dengan menggunakan ayat yang penuh. Contohnya: 32) Ibu: Kakak dah mandi? Sofiya: Dah. 33) Ayah: Kakak makan apa? Sofiya: Biskut.8 Menjawab Teknik menjawab merupakan teknik yang berkaitan dengan teknik bertanya yang dihuraikan sebelum ini.

dia mula menunjukkan keupayaan untuk membuat ulasan tentang sesuatu perkara. Katakata yang digunakan ialah kata nafi tidak (tak) dan bukan. Keupayaan menggunakan kata nafi ini merupakan lanjutan daripada keengganan terhadap sesuatu yang sebelum ini dinyatakan dalam bentuk tangisan atau gerak-geri. pada peringkat umur 1½ hingga 2 tahun. Contohnya: 37) Ayah: Ainin nak Ribena? Sofiya: Nak Ribena. gula. keupayaan tersebut dipindahkan dalam bentuk bahasa. jawapan diberikan sama ada dengan anggukan atau gelengan kepala. sewaktu masih bayi. coklat. Contohnya: 38) Ibu: Sofiya nak makan nasi? Sofiya: Nak. Contoh-contoh ayat di bawah diujarkan oleh Sofiya ketika dia berusia antara 2½ hingga 3 tahun. Jawapan untuk bentuk ayat tanya tertutup. 36) Ibu: Kakak beli apa? Sofiya: Kakak beli banyak.34) Ibu: Kakak dah mandi? Sofiya: Kakak dah mandi. menunjukkan bahawa dia sudah berupaya mengekspresikan perasaannya terhadap sesuatu perkara yang dialaminya. atau dengan mengulang sebahagian pertanyaan. Kebanyakan perkataan yang digunakan terdiri daripada kata adjektif dan adverba. iaitu ya dan tidak biasanya lahir apabila Sofiya menyahut panggilan seseorang. Sofiya dilihat telah mula menggunakan jawapan negatif tidak. ayah mandikan kakak. Apabila berusia 3 tahun. Bagi soalan berbentuk pertanyaan tertutup pula. 2. Apabila sudah boleh berbahasa. 39) Ibu: Kakak nak Milo? Sofiya: Tak nak. 41) Sofiya: Cantiknya baju ibu. Contohnya: 40) Ibu: Kakak! Sofiya: Ya bu! Seawal usia dua tahun. kebanyakan jawapan untuk pertanyaan tertutup adalah dalam bentuk nak dan tak nak sahaja.9 Mengulas Tatkala Sofiya sudah pandai berbahasa. . 35) Ibu: Mana mainan adik? Sofiya: Kakak dah simpan dalam bakul mainan. air kotak.

dan mengajak. Jelas dapat . Dalam bahasa kanak-kanak. Larangan kasar menggunakan perkataan jangan. jangan kacau ibu solat dik. 3. bertanya. Nin punya! 46) Sofiya: Adik. Teknik ini dilihat sebagai satu cara Sofiya membina hubungan yang mesra dan rapat dengan seseorang. Sewaktu menggunakan teknik bercerita.0 Kesimpulan Berdasarkan huraian dan contoh-contoh yang diberikan. 2. Contohnya dalam ujaran-ujaran yang dihasilkan oleh Sofiya di bawah: 46) Sofiya: Meh kakak sikat rambut adik! 47) Sofiya: Ibu jomla naik atas. bekerjasama.42) Sofiya: Ibu bawa kereta lajulah. menyatakan keinginan. melarang. Bentuk penuh jangan hanya mula boleh dilafazkan pada sekitar usia 3 tahun. menganggukkan kepala atau memberikan mainannya kepada seseorang. sama ada perbandingan setara ataupun berlawanan. manakala larangan halus menggunakan perkataan usah dan tak usah. larangan dalam bahasa terbahagi kepada dua. 44) Sofiya: Sufi sayang adik Kimi dia. Contohnya: 45) Sofiya: Anganlah. mengkritik. Menjelang usia 2 hingga 3 tahun. Pada tahap sebelum berbahasa lagi. Misalnya: 43) Sofiya: Kakak ada warna. didapati bahawa Sofiya menguasai kemahiran berkomunikasi untuk pelbagai tujuan dan keperluan. Dalam teknik-teknik yang lain seperti bertengkar dan berbahas.11 Mengajak Teknik terakhir yang akan dibincangkan ialah teknik mengajak. Terdapat juga ulasan yang dibuat berbentuk perbandingan. 2. bentuk larangan yang digunakan ialah jangan.10 Melarang Jika diperhatikan. bentuk yang digunakan oleh Sofiya ialah angan. iaitu larangan halus dan larangan kasar. adik tak ada. kakak pun sayang adik kakak. memerintah atau meminta. Sofiya sudah mempamerkan teknik mengajak dengan cara tersenyum. Pada usia 1½ hingga 2 tahun. dia sudah mula menggunakan perkataan yang bertujuan untuk mengajak seperti meh (mari) dan jom (mari). dapat diperhatikan bahawa Sofiya mempelajari pragmatik melalui interaksinya dengan orang-orang di sekeliling. mengulas. dia belajar bagaimana untuk berkongsi pengalamannya ataupun menyatakan keinginannya terhadap sesuatu perkara.

kanak-kanak sudah memahami konsep adanya orang lain dalam hidupnya. Ini membuktikan bahawa pemerolehan bahasa pertama berlaku melalui proses-proses penyerapan. biasanya dikuasai lebih lewat. Biasanya. Kata ganti nama ketiga yang lain seperti mereka pula. Kanak-kanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri. perkataan dia mula digunakan sewaktu berumur 3 tahun seperti dalam contoh (44). sex. One also has to know how to get the other’s attention. contoh penggunaan bahasa yang baik dan bersopan dalam kalangan ibu bapa perlulah ditunjukkan. how to take turns. These are all skills on constant display in conversations. Ini bermakna. Hal ini biasa berlaku dalam masyarakat Melayu kerana ibu bapa sering memanggil anak mereka dengan nama anak tersebut atau gelaran dalam keluarga. seperti kakak atau abang. depending on age. Dapatan ini bersesuaian dengan pandangan Clark (2003). Sungguhpun demikian. dia memahami konteks dalam perbualan. ganti nama kita juga telah mula digunakan seawal umur 3 tahun. Dengan kata lain. from giving instructions to telling a story. dia menggunakan ganti nama saya di taska. bentuk ganti nama kedua muncul lebih lambat dalam perbendaharaan kata kanakkanak Melayu. atau gelaran dan pangkat dalam keluarga. To do any of these things requires knowing how to use one’s language. One has to know the appropriate ways to address others. Aspek pragmatik jelas dapat dilihat apabila kanak-kanak memahami konteks perbualan. Bagi ganti nama diri ketiga pula. dapatlah disimpulkan bahawa kanak-kanak dapat menghayati dengan sendirinya pelbagai aspek bahasa. tetapi di rumah. . kamu atau engkau hanya digunakan apabila kanak-kanak tersebut memasuki alam persekolahan. semangat ’kekitaan’ itu penting. dia turut memahami bilakah masa yang sesuai untuk dia menjadi pembicara atau pendengar dalam satu-satu perbualan atau komunikasi. dan bukan hanya berkenaan dirinya sahaja. Selain itu. and how to talk about the topic in question in that language. dan dalam kes Sofiya. Oleh itu. Oleh itu. iaitu merangkumi orang yang bercakap dan yang diajak bercakap. dalam mendidik anak-anak dalam kalangan keluarga Melayu.dilihat bahawa dalam usia antara 1½ hingga 3 tahun. Di samping itu. agar dapat melahirkan generasi yang berpekerti mulia. sama ada dari segi sistem. Perkataan awak. Oleh sebab kanak-kanak mudah meniru atau mengulang apa yang didengarnya. iaitu. sesuai dengan kebudayaan Melayu yang memberi tumpuan kepada hidup berkerabat dan bermasyarakat. Semuanya ini berlaku tanpa latih tubi yang formal sebagaimana yang digunakan dalam pengajaran bahasa di sekolah. ganti nama tersebut terus digunakan untuk merujuk dirinya sendiri. and status. peniruan merupakan satu proses yang seringkali digunakan oleh kanak-kanak untuk memperolehi bahasa. struktur ataupun tatabahasa sosialnya. relationship.” Dari segi penggunaan kata ganti nama diri pula. ”Learning a language requires proficient use for all sorts of everyday purposes – from greetings to gossip. from simple requests at the table to telling of a joke. Perkataan kita bersifat inklusif. and it seems reasonable to suppose that children acquire these skills from conversation. Perkataan saya hanya muncul jika kanak-kanak itu pergi ke taska atau tadika. sebagaimana dalam contoh (25) dan (30). ganti nama diri pertama muncul lebih awal daripada bentuk ganti nama yang lain. ganti nama kakak tetap digunakan. Daripada pelbagai teknik berinteraksi dalam kalangan kanak-kanak Melayu yang dihuraikan. mereka tahu dan faham bila ketika yang sesuai untuk mereka bercakap atau membalas percakapan orang lain.

1993. Pengantar Psikolinguistik Moden. Psycholinguistics Introductory Perspective. Clark. Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. F. 1976. 2003. J. New York: Academic Press. First Language Acquisition. New York: Harcourt. Piaget. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1926. Brace. J.Bibliografi Asmah Haji Omar. Eve V. Nik Safiah Karim et al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. The Language and Thought of The Child. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1996. Mangantar Simanjuntak. 1987. Cambridge: Cambridge University Press. Kess. .

Ph..BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU Bagi memahmi proses penguasaan dan pembelajaran bahasa manusia dan bagi membantu kita mengajarkan bahasa Melayu. March 5.D. Thursday. MA (Mal). (10 markah) 2. Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari. (10 markah) .. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Tugasan 3 hendaklah disempurnakan dan diemelkan kepada saya pada akhir Mac 2009. 014 2546199 Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut: Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut: 1. Emeritus Abdullah Hassan. Normah bt. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Ismail (M20081000089) SK Methodist (ACS). Buat esei mengenai penguasaan kanak-kanak berdasarkan data yang dipungut selama dua bulan. 30200 Ipoh. Posted by Prof. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (Edin) at 6:04 AM 30 comments: normahismail said. 2009 Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan Tugasan di Perpustakaan Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut: Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut: 1. (10 markah) 3. Jalan Lahat . (40 markah) Tugasan 1 dan 2 hendaklah diemelkan kepada saya pada 11 Mac 2009. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.

Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama. Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut. Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar. Baik konsep-konsep mahupun bayanganbayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tandatanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri. Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya. iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut. telinga dan bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. Bahasa adalah pasif. maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi. TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913) De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss. dianggap sebagai pengasas linguistik deskriptif. otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi. Kemudian. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut : 1. Kemudian. .PENGANTAR PSIKOLINGUISTIK MODEN : MANGANTAR SIMAJUNTAK BAB 3 : BEBERAPA TEORI LINGUISTIK 4 teori yang akan dibincangkan: 1. Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa. Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual. De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. sedangkan bertutur adalah aktif. Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu. gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal.BUKU . dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini. De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan. Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B. 3. Kedua-dua sifat ini saling bertentangan. bukan bertutur dan bukan pula ucapan. 2.

dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda b. ‘tree’ dinamai tanda kerana membawa konsep ‘pohon’. Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis. Pola-pola itu boleh sintagmatik. Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi. Pertamanya. iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan. gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses . Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable). Jadi. Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari.Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi. satu perpanjangan. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda c. Pembentukan ayat-ayat. Jadi. tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayatayat di luar bidang linguistik murni. menurut De Saussure. tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable). signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda Contohnya. Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris ‘tree’ maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita. Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence). Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari. iaitu hubungan-hubungan antara unitunit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan. metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. tanda atau lambang. Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: ‘signe’ (sign). tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue). Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti : a. atau boleh paradigmatik. bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak. kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. Menurut De Saussure. Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik. tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenangwenang atau arbitrari. tandatanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas. Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. Dengan kata lain.

Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk ‘’Jack and Jill’’. apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya. Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack 3. Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran..penciptaan bebas. memetik epal dan memberikannya kepada Jill.. tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. Watson dan A. Chomsky 1968). Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa. : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan s: pengamatan bunyi ) Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan Bahasa. 2.. Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon. bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community). Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( .. Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak 7.P. Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti. Jack dan Jill berjalan-jalan. Jill melihat epal ( S ) 2. Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu. Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R ) r: pengeluaran bunyi ) ... Jack memanjat pohon epal.. Oleh itu. perilaku ucapan adalah .. Ungkapanungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagian–bahagiannya. Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku–tingkah laku lain. Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S ) 6... Oleh yang demikian. Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r ) 4. Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli psikologi seperti John B. Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan.. maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu.. TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949) Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedahkaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism. ) 5. Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut: 1.

Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya. ‘-an’. Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas. b.satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau: Laku ucapan : r…. ‘jalan’. ‘Amat’ .. Ada tiga jenis bentuk: a. bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat. Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian. Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian. c. Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon. Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain. TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 – 1960) . Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu. 3. semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran. misalnya: ‘Amat jalan’ . ‘kakitangan’. Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentukbentuk bebas. Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem. Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu.s + S – R Bagi Bloomfield. misalnya : ‘matahari’ . misalnya: ‘pe-‘ . Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas. Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa.

dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataanpernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti. satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : ‘She liked me’. 3. unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori semantik. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu. Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik. erti tatabahasa dan erti fonologi. tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik. Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem. konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan). Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti. Erti tatabahasa ‘liked’ adalah peranan atau hubungannya dengan ‘she’ dan ‘me’ dan juga hubungannya dengan ‘like’ dan dengan ‘likes’ pada tingkatan paradigmatik. Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma. . erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik. Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya. 4. unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem. Jadi. erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi: 1. konteks morfologi. unsur-unsur leksikon adalah kata-kata. Bahasa adalah susunan daripada kontekskonteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu. 2. 5. Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. Misalnya. Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat.Menurut Firth. Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata). tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya. Jadi. Hubungan ayat dengan konteks situasi. Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis. Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi. tingkatan morfologi. tingkatan leksikon.

Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi: 1. mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan. TEORI NOAM CHOMSKY (1927 – SEKARANG) Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky. Oleh itu. pada tahun 1957. maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya. terutama dalam psikolinguistik. Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsurunsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan. Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama.Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsurunsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa. seperti suku kata atau kata. Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen. dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai. Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan. Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor. Menurut Firth. dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja. maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik. baik berupa perpanjangan fonetik. dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu. 4. 2. iaitu teori Transformasi Generatif. Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa. Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau .

menurut Chomsky. 3) Kesejagatan struktur linguistik dasar. Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman. cetakan ke-24 1969 :34) : . iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan. Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini. Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat. Jadi. kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa. Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak. Jadi. terutama dalam psikolinguistik. kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku. Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut : 1) Aspek kreatif penggunaan bahasa. teori linguistik bersifat mental. 4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental). Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa. Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan. Dalam teori linguistiknya. iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan. Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayatayat berikut (Chomsky 1964. tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif. 2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik. Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative).dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting.

rekod dan catat apa yang disebut. Dalam kerja kursus. John ialah subjek (“John wants to please”). Apa yang dilihat (empirikal) – boleh dilihat dan didengar. “John is eager to please. Rekodkan juga apa-apa sahaja yang dilihat pada anak orang lain. (10 markah) Buat kajian mengenai kanak-kanak yang berumur antara 12 – 24 bulan. Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. Yang tidak empirikal-sesuatu yang tidak logik. Kajian oleh beberapa orang ahli psikolinguistik melibatkan bagaimana manusia lahir . apa-apa sahaja yang disebut oleh budak itu (casual) secara tidak sengaja.” Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya.1. sedangkan dalam ayat yang kedua. Jadi. Pada tahun 1965. 1) Komponen sintaksis 2) Komponen semantik 3) Komponen fonologi Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi. iaitu. Tahap membina bahasa dari segi membina ayat. contohnya budak menonton televisyen dan dia meniru atau mengikut nyanyian dalam televisyen tersebut. Setiap apa yang direkod perlu dibuat catatan. Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman. frasa. Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu. Proses-proses yang berlaku dalam minda. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumusrumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi. bahawa dalam ayat pertama. Belajar dan kaji apa yang dilihat dan didengar sahaja. rakaman yang dibuat hanya ‘recording’ dan transkripsi – tuliskan apa yang disebut oleh kanak-kanak itu. Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti. John adalah objek yang logis (“It is easy to please John”). iaitu John ialah subjek keduadua ayat itu. kemudian baru buat analisis. perkataan dan ungkapan. Rekodkan walaupun di luar jadual. 2. “John is easy to please.” 2. paling kurang setengah jam. Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon. tatabahasa generatif terdiri daripada tiga komponen utama. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Buat rakaman setiap minggu.

diikuti dengan perkataan. mama. Hal ini jarang dibincangkan kerana orang ramai tidak mengetahuinya. biasanya 3-4 tahun sudah petah bercakap kerana mereka didedahkan dengan perkataan-perkataan semasa masih di usia tersebut. Proses dan tahap-tahap proses itu berlaku seperti 3 bulan. kemudian boleh berjalan. setahun dan sebagainya dan apa yang kanak-kanak itu boleh lakukan dalam peringkat umur tersebut. contohnya kita sebut kucing tetapi anak-anak sebut ‘miaw’. ayat dan tatabahasa yang dipelajari dalam bidang tatabahasa. sama seperti gigi untuk mengunyah. seperti bantal. memimpin dan sebagainya. Kita tidak ada sebarang usaha untuk mencampuri perkembangan yang berlaku tetapi apabila kita tahu proses ini berlaku begitu. Anak-anak akan mula mengeluarkan bunyi yang ringkas dan diikuti dengan bunyi yang lebih panjang. Haiwan lahir dan kemudian hanya dijaga untuk seketika. Bagaimana proses-proses ini berlaku. kita boleh mencampuri proses itu. Anak orang Inggeris. diikuti dengan kata kerja seperti makan. kanakkanak boleh belajar dengan mudah dan kita tidak boleh biarkan sahaja proses itu. Dia juga akan melihat ke arah suara orang yang bercakap itu. Manusia lahir dengan dibantu dalam perkembangannya. Psikolinguistik adalah satu bidang yang mengkaji bagaimana seorang kanak-kanak yang tidak tahu berbahasa. Menulis ialah proses memperkenalkan lambang-lambang yang konvensional dengan bunyi yang didengar. seperti proses memperkenalkan dalam budaya kita bagaimana cara untuk membaca. Tidak mudah untuk kanak-kanak mengaitkan bunyi dengan huruf atau lambang-lambang dan benda atau objek yang dilihat. Bercakap bukan satu perkara asas tetapi makan ialah perkara asas. semalam ialah kata keterangan. Kemudian baru kanak-kanak tahu gunakan frasa atau ayat dua perkataan untuk membentuk ayat-ayat yang disebut ayat telegraf. Biasanya kanak-kanak akan menyebut perkataan kata nama terlebih dahulu. bagaimana manusia memainkan peranannya sebagai ahli dalam sebuah masyarakat. Selepas 2 tahun. bayi menangis sebagai satu keperluan biologi. susu. sebaliknya kita perlu membantu supaya kanak-kanak itu boleh berbahasa dengan baik. contohnya lidah untuk merasa dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Bagaimana kita melihat kanak-kanak dapat menguasai sistem . barulah kanakkanak boleh menggunakan 3 perkataan atau lebih. Anak-anak yang pekak tidak akan bersuara kerana tiada model yang didengarnya. Melibatkan perbezaan antara manusia dengan haiwan. Seterusnya diikuti dengan kata keterangan seperti “opah dating semalam”. Proses kedua.tanpa tahu berbahasa. 6 bulan. minum. Anak-anak kenal suara yang mesra dan suara yang asing baginya. Kosa kata dan perbendaharaan kata mereka lebih luas. lama-kelamaan dia belajar berbahasa. bagaimana dia bercakap. Umur 8-10 bulan baru keluar bunyi yang ada sukukata. Organ-organ manusia boleh melakukan proses-proses yang banyak. menggunakan sistem bunyi untuk berbahasa. semua perlakuan (behaviour) ini disusun untuk melihat perkembangan yang berlaku dalam minda. Proses kognitif sangat sukar difahami. Proses mengikut bunyi. Contohnya. Anak manusia perlu belajar banyak perkara untuk menjadi dewasa. jatuh dan sebagainya. Oleh itu dia akan melalui proses pembelajaran yang sangat pesat. Dalam belajar bahasa ada bunyi. berpaut dan memanggil ibunya.

Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda. Gardner. b. mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik. Amerika. seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation. Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain. Skinner (Chomsky 1959).pragmatik dalam bahasa kita iaitu apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat (peraturan berbahasa). John W. sedangkan pada binatang bahagian-bahagian ini tidak ada. Tahap Linguistik Perkembangan ilmu linguistik. yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Syntactic Structures. Psikolinguistik Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme.” Sementara itu. 1967. Jenkins 2000).” Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg. dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. Carroll. Pada manusia ada bahagian-bahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan. baik dalam struktur mahupun fungsinya. dan pemerolehan bahasa. memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama. Mulut . Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. F. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa. khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Daripada segi biologi. John B. yang sering juga disebut sebagai nativisme.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok. Tahap Formatif Pada pertengahan abad ke dua puluh. pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. 1954). penghasilan. Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang. Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman.

dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa. dan Puan Hayes. dan tipisnya bibir. Terrace. Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia. (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini. mama. Viki. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan. Hayes 1947. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). misalnya. pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya.manusia. Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik. keanjalan lidah. Apakah binatang tidak dapat berbahasa? Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. Menurut Chomsky. Waktu dilahirkan. yakni. manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir. iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. dan up. manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakulti-fakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. . cimpanzi yang diajar oleh Dr. memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. 1979). dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. tetapi masih tidak dapat berbahasa. Gua. atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. Biolinguistik. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara atau misai pada manusia. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog. cup. iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. Dengan pengetahuan yang kita miliki. bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa. parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933. membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif. Ini dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan. dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang. tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka. akhirnya hanya dapat mengatakan papa. (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan. Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah. dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. Gardner 1966.

buat analisis dan daripada analisis dibuat kesimpulan. di situlah mereka berbeza daripada manusia. Teori Empirikal – apabila kenyataan/kesimpulan yang dibuat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. Tatabahasa. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi. misalnya. Frasa orang tua itu. Tahap Teori Psikolinguistik Pada tahap akhir ini. Tahap Kognitif Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. dan genetik. boleh diuji. c. Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. d. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. mustahillah manusia dapat berbahasa. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya. primatologi. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa. tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini. Kaedah yang berkesan: . psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. filsafat. Apabila sampai pada hal-hal lisan. Kemudian. tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. misalnya. membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan.Makhluk lain dapat melakukan banyak hal. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu.

1. reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek 3. pengitlakan daripada kajian ini sukar . bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa 2. hasilnya memberi bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan memperbaiki eksperimen akan datang) Hasil penyelidikan • dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak • tetapi. jalankan tugasan dan kumpul data 4. dari lahir hingga baligh Paradigma penyelidikan • Bukan satu cara sahaja • Linguistik dan psikologi Sampel alamiah (naturalistik) • Suasana lazim kanak-kanak • Di rumah – akustik tidak baik alat boleh mengganggu kanak-kanak • Pusat penyelidikan : kanak-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan • Data berkualiti : representative dan naturalistik • Kesulitan : mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya • Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak • Mungkin tidak banyak peristiwa tentang ciri-ciri bagi membuat kesimpulan bagaimana kanak-kanak belajar • Perlu suplemen dari kaedah lain Eksperimen Psikologi eksperimental banyak digunakan.• Berjaya : penyelidik membina kaedah berkesan mendapatkan data daripada kanakkanak. • Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan • Ada mikrofon radio • Sample besar bertahun-tahun • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial • Kanak-kanak belum bercakap pun dapat dikaji • Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam • Data boleh dipercayai. buat analisis statistik behaviour subjek 5. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana:  Perkembangan kognitif  Jangka minat (attention) pendek  Memahami dan mengingat arahan  Tidak dapat dilakukan bagi kanak-kanak di bawah umur 3 tahun Kaedah baru • Teknik merakam dan design eksperimen direka. • Lain daripada masalah dengan orang dewasa.

tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa • lain subjek. Memakan masa yang lama untuk penyelidik memastikan semua angkubah dikaji dan hasilnya sahih Kekerapan • berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen ? • kerap. menelan. sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi ¬ Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah . Teori Pemerolehan Bahasa Kanak-kanak 3 teori : a. suasana eksperimen dan prosedur statistik memberi interpretasi berlainan • sangat perlahan. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan Penghasilan bunyi Dari saat bayi lahir hingga 12 bulan. Sudah tersedia jentera (LAD) untuk membantu atau beroperasi dalam otak kanak-kanak itu. Perkataan Pertama ¬ umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama ¬ itulah bukti ketara perkembangan bahasa. makan. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif ¬ Aktiviti bernafas. bayi mula bercakap ¬ tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan ¬ 3 bidang besar : penghasilan bunyi. input – khusus kepada apa yang ibunya ajarkan supaya kanak-kanak itu belajar. Proses meniru memang berlaku. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja ¬ Ia mungkin mangatakan lapar. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya ¬ Bunyi makan. mulai lahir hingga 3 bulan. Contoh: emak menyuruh anak itu ucap terima kasih apabila menerima sesuatu. kudrat (innate) c. batuk. meniru – ahli psikologi mengatakan kanak-kanak belajar berbahasa kerana mereka meniru. Ada beberapa tahap perkembangan: Tahap 1 (0 – 8 minggu) – bunyi-bunyi asas biologi ¬ Pada beberapa minggu pertama. Ibu yang beri input kepada anak itu untuk mengatakan sesuatu perkataan. meniru b. Ini ada kaitan dengan jentera belajar bahasa (LAD). selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat. tetapi ada juga teori lain – innate. input 1. Ada kanak-kanak yang berbahasa kesat kerana mendengar orang yang berada di persekitarannya berbahasa sebegitu.• apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal. innate – otak kanak-kanak itu ada kemampuan untuk berkembang dan mempelajari bahasa. 2. mencepak. ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. 3.

Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a] Interpretasi Maksud ¬ Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi ¬ Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama ¬ Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain ¬ Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek ¬ Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan Tidak seperti bunyi bahasa ¬ Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa ¬ Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa ¬ Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi ¬ Bunyinya beritma ¬ Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara ¬ Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap 11 (8 – 20 minggu) – Gelak dan mengagah ¬ Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan ¬ Tangisan juga dihasilkan. seperti vokal dan konsonan ¬ Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal ¬ Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan ¬ Ada bunyi lelangit lembut.didokumentasikan dengan baik ¬ Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut ¬ Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini – lebih menggembirakan ibunya Tahap 1V (25 – 50 minggu) – membebel ¬ Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan ¬ Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang ¬ Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba. Mula mewujudkan kontur intonasi ¬ Bunyi ga. tetapi menyerupai bunyi dewasa . gu menyerupai suku kata ¬ 4 bulan. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir ¬ Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa ¬ Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap 111 (20 – 30 minggu) – Bermain dengan bunyi bahasa ¬ Penghasilan bunyi lebih mantap ¬ Bunyi lebih panjang 1 saat. daa da dan lain-lain ¬ Bebel tidak ada makna. aa gaa. nadanya mula berbagai-bagai ¬ Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu ¬ Beritma dan pendek-pendek ¬ Mula mengagah dan gelak.

panggilan. Kita boleh mempersoalkan kebenaran teori itu? Kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak yang hidup dalam lingkungannya bahasa manusia. Kanak-kanak yang cepat bersekolah akan cepat dapat menguasai konsep-konsep atau perkataan yang ada makna. tercetus LAD. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah . Proses ini aktif setiap hari. Implikasinya kepada kita. Tempoh ini disebut tempoh usia kritikal. Selepas tempoh ini. soalan. dia tidak akan tahu berbahasa. sistem nahu atau tatabahasanya sudah lengkap. Kanak-kanak belajar bahasa ada tempoh boleh belajar dengan berlakunya beberapa perkara (setting) LAD (Language Acquisition Device). mula ada makna. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. mendengar manusia berkata-kata (konteks bahasa itu digunakan) jentera itu dihidupkan. jika tidak didedahkan dengan bunyi-bunyi bahasa. tempoh itulah kita mengajar kanak-kanak itu membina atau membentuk bahasa. Kanak-kanak yang dihantar ke tadika pandai bercerita atau bercakap kerana tempoh itu perkembangannya pesat. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. kata awal dengan makna jelas ¬ Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Usia Kritikal (Critical Age) – tahap yang sangat penting Semasa kanak-kanak belajar bahasa. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna. lazimnya umur 2 tahun sudah boleh bercakap dan membuat ayat. Kanak-kanak belajar bahasa antara 2 hingga 6 atau 7 tahun. semantik. frasa baharu. Ada satu tahap umur yang dia tidak lagi belajar. menyerap dan mengajuk bunyi. Selepas itu. cuma yang terus berkembang ialah bilangan perkataan yang dikuasainya. Jika tidak hidup dalam lingkungan manusia. kanak-kanak hilang upaya kuasai bahasa. Begitu juga bagi kanakkanak yang ibu atau bapanya pekak atau bisu.¬ Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Pragmatik Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. kemahuan dan kemesraan ¬ Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi ¬ Sudah ada suku kata. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Selepas itu dia tidak belajar lagi sistem nahu dan ayat-ayat baharu. adakah LAD itu tercetus? Contoh: pekak – tidak dapat menyebut dan tidak dapat berbahasa kerana tidak ada bahasa untuk ditiru kerana dia tidak mendengar. Ini salah ¬ Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada yang membebel hingga 18 bulan ¬ Bunyi ini juga bukan rawak. berbeza-beza ¬ Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran ¬ Bunyi lebih jelas. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak ¬ Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi Tahap V (9 – 18 bulan) – ujaran berirama ¬ Bunyi sudah berirama.

memasuki wilayah yang lain. Semua benda dalam dunia ini prototaip (bentuk yang paling asas) seperti bentuk. Sementara itu. Bagaimana dia memahami setiap perkataan dalam dunia ini? Bagaimana kanak-kanak dapat memahami sesuatu benda dan menyebut benda tersebut. 2009 9:47 PM normahismail said. Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut. telinganya dua. apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. Penguasaan Makna (Semantik) Bagaimana kanak-kanak belajar makna? Bagaimana dia tiba-tiba tahu makna? Apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang menyebabkan dia kenal apa yang dilihat dan memberi label (perkataan). 30200 Ipoh. Ismail (M20081000089) SK Methodist (ACS).. berbulu coklat. Jalan Lahat . matanya dua. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. telinga dan . Akan tetapi. Anak itu lalu menyerap ciri-ciri yang ada pada binatang itu. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Tertanamlah pada benak anak itu bahawa binatang itu adalah kucing. March 10. saiz dan warna yang membolehkan kanak-kanak mengenali dan membaca alam. dianggap sebagai pengasas linguistik deskriptif. (10 markah) BUKU . 014 2546199 Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut: Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut: 1. kakinya empat. pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker. TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913) De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss. 1998). ekornya satu. dan lain-lain. Normah bt. contohnya seorang anak yang sedang dalam proses memperoleh bahasa suatu hari diberi tahu oleh ibunya bahawa binatang yang mereka lihat itu adalah kucing..PENGANTAR PSIKOLINGUISTIK MODEN : MANGANTAR SIMAJUNTAK BAB 3 : BEBERAPA TEORI LINGUISTIK 4 teori yang akan dibincangkan: 1.

Kemudian. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda b. 2. Baik konsep-konsep mahupun bayanganbayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan. Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama. Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B. Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi. dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini. Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: ‘signe’ (sign). Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual. kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi. gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi. Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu. 3. maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi. iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut. Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tandatanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut : 1. Jadi. gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal. Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. Bahasa adalah pasif. Kedua-dua sifat ini saling bertentangan. sedangkan bertutur adalah aktif. signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda . bukan bertutur dan bukan pula ucapan. bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak. tanda atau lambang. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda c. Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa. Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya. Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar. Kemudian. Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi.bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti : a.

Contohnya, jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris ‘tree’ maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita, dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. Jadi, ‘tree’ dinamai tanda kerana membawa konsep ‘pohon’. Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. Pertamanya, tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenangwenang atau arbitrari. Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari. Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari, tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable), tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable). Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik. Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis, satu perpanjangan. Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence). Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. Dengan kata lain, tandatanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas. Menurut De Saussure, metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. Pola-pola itu boleh sintagmatik, iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan, atau boleh paradigmatik, iaitu hubungan-hubungan antara unitunit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan. Pembentukan ayat-ayat, menurut De Saussure, tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue), tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayatayat di luar bidang linguistik murni. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses penciptaan bebas, tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. Chomsky 1968). 2. TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949) Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedahkaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism. Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli psikologi seperti John B. Watson dan A.P. Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa. Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama

dengan tingkah laku–tingkah laku lain. Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan, maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu. Oleh yang demikian, apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya. Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk ‘’Jack and Jill’’. Jack dan Jill berjalan-jalan. Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon. Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu. Jack memanjat pohon epal, memetik epal dan memberikannya kepada Jill. Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut: 1. Jill melihat epal ( S ) 2. Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack 3. Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r ) 4. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( ..... ) 5. Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S ) 6. Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak 7. Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R )

r: pengeluaran bunyi ) ......... : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan s: pengamatan bunyi ) Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan Bahasa, bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community). Ungkapanungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagian–bahagiannya. Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti. Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran. Oleh itu, perilaku ucapan adalah satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau: Laku ucapan : r…..s + S – R Bagi Bloomfield, bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu. Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem.

Ada tiga jenis bentuk: a. Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian, misalnya: ‘Amat jalan’ ; ‘Amat’ ; ‘jalan’. b. Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian, misalnya: ‘pe-‘ ; ‘-an’. c. Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain, misalnya : ‘matahari’ ; ‘kakitangan’. Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa. Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu. Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon. Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentukbentuk bebas. Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas. Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas; semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran. Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya.

3. TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 – 1960) Menurut Firth, dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi, konteks morfologi, konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan). Bahasa adalah susunan daripada kontekskonteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu. Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis. Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik, tingkatan leksikon, tingkatan morfologi, tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik. Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem, unsur-unsur leksikon adalah kata-kata, unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem, unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori

semantik. Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik, tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya. Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. Jadi, erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi: 1. Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata). 2. Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat. 3. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu. 4. Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan. 5. Hubungan ayat dengan konteks situasi. Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya. Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataanpernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti; erti tatabahasa dan erti fonologi. Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma. Jadi, erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik. Misalnya, satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : ‘She liked me’. Erti tatabahasa ‘liked’ adalah peranan atau hubungannya dengan ‘she’ dan ‘me’ dan juga hubungannya dengan ‘like’ dan dengan ‘likes’ pada tingkatan paradigmatik. Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsurunsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa. Menurut Firth, dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai. Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi: 1. Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsurunsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam

bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan. 2. Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen, baik berupa perpanjangan fonetik, mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi, seperti suku kata atau kata. Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu.

4. TEORI NOAM CHOMSKY (1927 – SEKARANG) Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky, iaitu teori Transformasi Generatif, pada tahun 1957, maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik, terutama dalam psikolinguistik. Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan. Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa, maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya. Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor, dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja. Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. Jadi, menurut Chomsky, teori linguistik bersifat mental, kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku.

Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut : 1) Aspek kreatif penggunaan bahasa. 2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik. 3) Kesejagatan struktur linguistik dasar. 4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental).

Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative). Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini. Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak. Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan, kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa. Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting, terutama dalam psikolinguistik. Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat. Dalam teori linguistiknya, Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman, iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan, iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan. Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa. Jadi, tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif. Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayatayat berikut (Chomsky 1964, cetakan ke-24 1969 :34) : 1. “John is easy to please.” 2. “John is eager to please.” Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya, iaitu John ialah subjek keduadua ayat itu. Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu, bahawa dalam ayat pertama, John adalah objek yang logis (“It is easy to please John”), sedangkan dalam ayat yang kedua, John ialah subjek (“John wants to please”). Pada tahun 1965, Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. Jadi, tatabahasa

generatif terdiri daripada tiga komponen utama, iaitu; 1) Komponen sintaksis 2) Komponen semantik 3) Komponen fonologi Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi. Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon. Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumusrumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi. Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti.

2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah) Buat kajian mengenai kanak-kanak yang berumur antara 12 – 24 bulan. Tahap membina bahasa dari segi membina ayat, frasa, perkataan dan ungkapan. Dalam kerja kursus, rakaman yang dibuat hanya ‘recording’ dan transkripsi – tuliskan apa yang disebut oleh kanak-kanak itu, kemudian baru buat analisis. Buat rakaman setiap minggu, rekod dan catat apa yang disebut, paling kurang setengah jam. Rekodkan walaupun di luar jadual, apa-apa sahaja yang disebut oleh budak itu (casual) secara tidak sengaja. Rekodkan juga apa-apa sahaja yang dilihat pada anak orang lain, contohnya budak menonton televisyen dan dia meniru atau mengikut nyanyian dalam televisyen tersebut. Setiap apa yang direkod perlu dibuat catatan. Proses-proses yang berlaku dalam minda. Apa yang dilihat (empirikal) – boleh dilihat dan didengar. Yang tidak empirikal-sesuatu yang tidak logik. Belajar dan kaji apa yang dilihat dan didengar sahaja. Kajian oleh beberapa orang ahli psikolinguistik melibatkan bagaimana manusia lahir tanpa tahu berbahasa, lama-kelamaan dia belajar berbahasa. Melibatkan perbezaan antara manusia dengan haiwan. Manusia lahir dengan dibantu dalam perkembangannya. Haiwan lahir dan kemudian hanya dijaga untuk seketika, kemudian boleh berjalan, berpaut dan memanggil ibunya. Anak manusia perlu belajar banyak perkara untuk menjadi dewasa. Oleh itu dia akan melalui proses pembelajaran yang sangat pesat, bayi menangis sebagai satu keperluan biologi, sama seperti gigi untuk mengunyah. Organ-organ manusia boleh melakukan proses-proses yang banyak, contohnya lidah untuk merasa dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Bercakap bukan satu perkara asas tetapi makan ialah perkara asas. Dalam belajar bahasa ada bunyi, ayat dan tatabahasa yang dipelajari dalam bidang tatabahasa. Bagaimana proses-proses ini berlaku, semua perlakuan (behaviour) ini disusun untuk melihat perkembangan yang berlaku dalam minda. Proses kedua, bagaimana manusia memainkan peranannya sebagai ahli dalam sebuah masyarakat,

bagaimana dia bercakap. Hal ini jarang dibincangkan kerana orang ramai tidak mengetahuinya. Proses mengikut bunyi. diikuti dengan kata kerja seperti makan. kita boleh mencampuri proses itu. Kosa kata dan perbendaharaan kata mereka lebih luas. mama. Anak-anak akan mula mengeluarkan bunyi yang ringkas dan diikuti dengan bunyi yang lebih panjang. Dia juga akan melihat ke arah suara orang yang bercakap itu. seperti bantal. Proses dan tahap-tahap proses itu berlaku seperti 3 bulan.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Anak-anak kenal suara yang mesra dan suara yang asing baginya. diikuti dengan perkataan. Psikolinguistik Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda. Seterusnya diikuti dengan kata keterangan seperti “opah dating semalam”. menggunakan sistem bunyi untuk berbahasa. Psikolinguistik adalah satu bidang yang mengkaji bagaimana seorang kanak-kanak yang tidak tahu berbahasa. Menulis ialah proses memperkenalkan lambang-lambang yang konvensional dengan bunyi yang didengar. Bagaimana kita melihat kanak-kanak dapat menguasai sistem pragmatik dalam bahasa kita iaitu apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat (peraturan berbahasa). Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman. 6 bulan. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa. memimpin dan sebagainya. seperti proses memperkenalkan dalam budaya kita bagaimana cara untuk membaca. Umur 8-10 bulan baru keluar bunyi yang ada sukukata. Proses kognitif sangat sukar difahami. Kita tidak ada sebarang usaha untuk mencampuri perkembangan yang berlaku tetapi apabila kita tahu proses ini berlaku begitu. jatuh dan sebagainya. kanakkanak boleh belajar dengan mudah dan kita tidak boleh biarkan sahaja proses itu. Contohnya. minum. contohnya kita sebut kucing tetapi anak-anak sebut ‘miaw’. penghasilan. sebaliknya kita perlu membantu supaya kanak-kanak itu boleh berbahasa dengan baik. semalam ialah kata keterangan. Tidak mudah untuk kanak-kanak mengaitkan bunyi dengan huruf atau lambang-lambang dan benda atau objek yang dilihat. Selepas 2 tahun. barulah kanakkanak boleh menggunakan 3 perkataan atau lebih. . setahun dan sebagainya dan apa yang kanak-kanak itu boleh lakukan dalam peringkat umur tersebut.” Sementara itu. Anak-anak yang pekak tidak akan bersuara kerana tiada model yang didengarnya. susu. Biasanya kanak-kanak akan menyebut perkataan kata nama terlebih dahulu. dan pemerolehan bahasa. biasanya 3-4 tahun sudah petah bercakap kerana mereka didedahkan dengan perkataan-perkataan semasa masih di usia tersebut. Kemudian baru kanak-kanak tahu gunakan frasa atau ayat dua perkataan untuk membentuk ayat-ayat yang disebut ayat telegraf. Anak orang Inggeris.

Amerika. baik dalam struktur mahupun fungsinya. John W. memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama. membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh. dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. sedangkan pada binatang bahagian-bahagian ini tidak ada. Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Pada manusia ada bahagian-bahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan. pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky. (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan. iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik. pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. 1967. yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga. Jenkins 2000). dan tipisnya bibir. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik. Ini . Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation. yakni. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain. Carroll. yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme. yang sering juga disebut sebagai nativisme. Mulut manusia. Gardner. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok. F. Daripada segi biologi. memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah. b. Skinner (Chomsky 1959). John B. bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa. Syntactic Structures. dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini.” Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg.Tahap Formatif Pada pertengahan abad ke dua puluh. misalnya. Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia. 1954). Biolinguistik. Tahap Linguistik Perkembangan ilmu linguistik. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa. (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang. keanjalan lidah.

tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. Dengan pengetahuan yang kita miliki. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. Apabila sampai pada hal-hal lisan. Hayes 1947. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Viki. Tatabahasa. iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. Gua. atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang. . Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara atau misai pada manusia. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. c. Makhluk lain dapat melakukan banyak hal. Gardner 1966. Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933. manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakulti-fakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. dan up. misalnya. iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. cimpanzi yang diajar oleh Dr. Terrace. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. 1979). di situlah mereka berbeza daripada manusia.dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua. Waktu dilahirkan. dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa. cup. seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog. parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Menurut Chomsky. tetapi masih tidak dapat berbahasa. manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir. Tahap Kognitif Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan. mama. dan Puan Hayes. Apakah binatang tidak dapat berbahasa? Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. akhirnya hanya dapat mengatakan papa. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan.

boleh diuji. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana:  Perkembangan kognitif  Jangka minat (attention) pendek  Memahami dan mengingat arahan  Tidak dapat dilakukan bagi kanak-kanak di bawah umur 3 tahun Kaedah baru • Teknik merakam dan design eksperimen direka. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya. Teori Empirikal – apabila kenyataan/kesimpulan yang dibuat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. d. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tahap Teori Psikolinguistik Pada tahap akhir ini. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Kaedah yang berkesan: • Berjaya : penyelidik membina kaedah berkesan mendapatkan data daripada kanakkanak. • Lain daripada masalah dengan orang dewasa. Kemudian. dan genetik. psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. mustahillah manusia dapat berbahasa. • Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan • Ada mikrofon radio • Sample besar bertahun-tahun . membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. misalnya. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini. buat analisis dan daripada analisis dibuat kesimpulan. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia.Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. filsafat. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa. Frasa orang tua itu. Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. primatologi.

meniru .• Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial • Kanak-kanak belum bercakap pun dapat dikaji • Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam • Data boleh dipercayai. suasana eksperimen dan prosedur statistik memberi interpretasi berlainan • sangat perlahan. reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek 3. bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa 2. buat analisis statistik behaviour subjek 5. hasilnya memberi bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan memperbaiki eksperimen akan datang) Hasil penyelidikan • dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak • tetapi. mulai lahir hingga 3 bulan. 1. Teori Pemerolehan Bahasa Kanak-kanak 3 teori : a. tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa • lain subjek. dari lahir hingga baligh Paradigma penyelidikan • Bukan satu cara sahaja • Linguistik dan psikologi Sampel alamiah (naturalistik) • Suasana lazim kanak-kanak • Di rumah – akustik tidak baik alat boleh mengganggu kanak-kanak • Pusat penyelidikan : kanak-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan • Data berkualiti : representative dan naturalistik • Kesulitan : mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya • Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak • Mungkin tidak banyak peristiwa tentang ciri-ciri bagi membuat kesimpulan bagaimana kanak-kanak belajar • Perlu suplemen dari kaedah lain Eksperimen Psikologi eksperimental banyak digunakan. selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat. Memakan masa yang lama untuk penyelidik memastikan semua angkubah dikaji dan hasilnya sahih Kekerapan • berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen ? • kerap. pengitlakan daripada kajian ini sukar • apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal. jalankan tugasan dan kumpul data 4.

input 1. Ada beberapa tahap perkembangan: Tahap 1 (0 – 8 minggu) – bunyi-bunyi asas biologi ¬ Pada beberapa minggu pertama. Proses meniru memang berlaku. ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. mencepak. bayi mula bercakap ¬ tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan ¬ 3 bidang besar : penghasilan bunyi. Ini ada kaitan dengan jentera belajar bahasa (LAD).b. Perkataan Pertama ¬ umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama ¬ itulah bukti ketara perkembangan bahasa. 2. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja ¬ Ia mungkin mangatakan lapar. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif ¬ Aktiviti bernafas. Ibu yang beri input kepada anak itu untuk mengatakan sesuatu perkataan. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan Penghasilan bunyi Dari saat bayi lahir hingga 12 bulan. tetapi ada juga teori lain – innate. kudrat (innate) c. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya ¬ Bunyi makan. Contoh: emak menyuruh anak itu ucap terima kasih apabila menerima sesuatu. batuk. 3. input – khusus kepada apa yang ibunya ajarkan supaya kanak-kanak itu belajar. meniru – ahli psikologi mengatakan kanak-kanak belajar berbahasa kerana mereka meniru. makan. sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi ¬ Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah didokumentasikan dengan baik ¬ Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. Sudah tersedia jentera (LAD) untuk membantu atau beroperasi dalam otak kanak-kanak itu. innate – otak kanak-kanak itu ada kemampuan untuk berkembang dan mempelajari bahasa. Ada kanak-kanak yang berbahasa kesat kerana mendengar orang yang berada di persekitarannya berbahasa sebegitu. menelan. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a] Interpretasi Maksud ¬ Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi ¬ Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama ¬ Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain ¬ Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek ¬ Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan Tidak seperti bunyi bahasa ¬ Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa .

daa da dan lain-lain ¬ Bebel tidak ada makna. panggilan. kemahuan dan kemesraan ¬ Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi ¬ Sudah ada suku kata. Ini salah ¬ Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada yang membebel hingga 18 bulan ¬ Bunyi ini juga bukan rawak. nadanya mula berbagai-bagai ¬ Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu ¬ Beritma dan pendek-pendek ¬ Mula mengagah dan gelak. soalan. mula ada makna. ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut ¬ Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini – lebih menggembirakan ibunya Tahap 1V (25 – 50 minggu) – membebel ¬ Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan ¬ Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang ¬ Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba. berbeza-beza ¬ Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran ¬ Bunyi lebih jelas. seperti vokal dan konsonan ¬ Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal ¬ Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan ¬ Ada bunyi lelangit lembut. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak ¬ Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi Tahap V (9 – 18 bulan) – ujaran berirama ¬ Bunyi sudah berirama.¬ Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa ¬ Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi ¬ Bunyinya beritma ¬ Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara ¬ Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap 11 (8 – 20 minggu) – Gelak dan mengagah ¬ Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan ¬ Tangisan juga dihasilkan. kata awal dengan makna jelas . bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir ¬ Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa ¬ Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap 111 (20 – 30 minggu) – Bermain dengan bunyi bahasa ¬ Penghasilan bunyi lebih mantap ¬ Bunyi lebih panjang 1 saat. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. gu menyerupai suku kata ¬ 4 bulan. Mula mewujudkan kontur intonasi ¬ Bunyi ga. tetapi menyerupai bunyi dewasa ¬ Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. aa gaa.

cuma yang terus berkembang ialah bilangan perkataan yang dikuasainya. tempoh itulah kita mengajar kanak-kanak itu membina atau membentuk bahasa. lazimnya umur 2 tahun sudah boleh bercakap dan membuat ayat. frasa baharu. ekornya satu. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah memasuki wilayah yang lain. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. adakah LAD itu tercetus? Contoh: pekak – tidak dapat menyebut dan tidak dapat berbahasa kerana tidak ada bahasa untuk ditiru kerana dia tidak mendengar. berbulu coklat. matanya dua. menyerap dan mengajuk bunyi. Anak itu lalu menyerap ciri-ciri yang ada pada binatang itu. Jika tidak hidup dalam lingkungan manusia. kanak-kanak hilang upaya kuasai bahasa. telinganya dua. semantik. pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker. Ada satu tahap umur yang dia tidak lagi belajar. kakinya empat. Kanak-kanak belajar bahasa antara 2 hingga 6 atau 7 tahun. mendengar manusia berkata-kata (konteks bahasa itu digunakan) jentera itu dihidupkan. Semua benda dalam dunia . Kita boleh mempersoalkan kebenaran teori itu? Kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak yang hidup dalam lingkungannya bahasa manusia. tercetus LAD. jika tidak didedahkan dengan bunyi-bunyi bahasa. Kanak-kanak yang dihantar ke tadika pandai bercerita atau bercakap kerana tempoh itu perkembangannya pesat. Kanak-kanak belajar bahasa ada tempoh boleh belajar dengan berlakunya beberapa perkara (setting) LAD (Language Acquisition Device). dia tidak akan tahu berbahasa. Sementara itu. contohnya seorang anak yang sedang dalam proses memperoleh bahasa suatu hari diberi tahu oleh ibunya bahawa binatang yang mereka lihat itu adalah kucing. sistem nahu atau tatabahasanya sudah lengkap. 1998). Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. Akan tetapi. apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. Selepas itu dia tidak belajar lagi sistem nahu dan ayat-ayat baharu. Selepas itu. Bagaimana dia memahami setiap perkataan dalam dunia ini? Bagaimana kanak-kanak dapat memahami sesuatu benda dan menyebut benda tersebut. Kanak-kanak yang cepat bersekolah akan cepat dapat menguasai konsep-konsep atau perkataan yang ada makna. Proses ini aktif setiap hari. Penguasaan Makna (Semantik) Bagaimana kanak-kanak belajar makna? Bagaimana dia tiba-tiba tahu makna? Apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang menyebabkan dia kenal apa yang dilihat dan memberi label (perkataan). dan lain-lain.¬ Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Usia Kritikal (Critical Age) – tahap yang sangat penting Semasa kanak-kanak belajar bahasa. Selepas tempoh ini. Implikasinya kepada kita. Begitu juga bagi kanakkanak yang ibu atau bapanya pekak atau bisu. Tertanamlah pada benak anak itu bahawa binatang itu adalah kucing. Pragmatik Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna. Tempoh ini disebut tempoh usia kritikal.

1. Contohnya ingatan anjing dalam eksperimen Pavlov. Memori jangka pendek hanya berlangsung beberapa saat atau minit sahaja. Pengulangan ayat atau peristiwa boleh membuat memori lebih lama.ini prototaip (bentuk yang paling asas) seperti bentuk. Disediakan oleh: Abdul Rahim bin Barmawi (M20072000596) Mamori atau ingatan sangat perlu dalam mengingat perkara yang lalu. Secara umumnya kajian memori dapat disimpulkan seperti berikut. ULASAN BUKU PSIKOLINGUISTIK (Soenjono Dardjowidjojo) Bab 11 : Memori. iii) memori perkataan – mengaitkan konsep dengan bentuk bunyi. Terdapat juga pendapat yang menyatakan. Kajian Memori Terdapat pelbagai pendapat oleh sarjana tentang memori. Manusia juga akan hilang kenormalannya jika hilang keupayaan mengingat. ii) memori konseptual – membangunkan sesuatu konsep berdasarkan fakta yang masuk. March 10.. menyimpan maklumat baru. dan mengingat apa yang akan dilakukan esok. penyimpanan memori dalam otak tidak pada tempat yang sama. Memori boleh dibahagikan kepada memori singkat dan memori lama. Mereka mendapati memori disimpan di hemisfera kiri manakala untuk pengimbasan memori dilakukan oleh hemisfera kanan.. Terdapat juga pendapat yang membahagikan memori kepada dua iaitu nondeklaratif dan deklaratif. Komunikasi tidak akan berlaku sekiranya manusia gagal mengingat apa yang baru dikata atau di dengar. 2009 9:50 PM Abdul Rahim bin Barmawi said. Memori deklaratif pula adalah untuk mengingati peristiwa. i) memori pengalaman – iaitu dari pengalaman kemudian wujud dalam bentuk perubahan tingkah laku. Jenis-jenis Memori Terdapat tiga jenis memori iaitu. Memori tidak disimpan pada satu bahagian otak tetapi banyak bahagian otak yang terlibat. Sarjana bedah saraf Wilder Penfield mendapati bahagian cuping temporikal adalah tempat memori disimpan dalam otak. saiz dan warna yang membolehkan kanak-kanak mengenali dan membaca alam. Memori nondeklaratif wujud daripada pengalaman kemudian wujud dalam bentuk perubahan tingkahlaku. fakta. Sebaliknya memori jangka panjang boleh diingat hingga seumur hidup. Fikiran dan Bahasa. Sikap positif dan kerap mengulang apa yang . dan segala bentu pengetahuan yang diperoleh.

Contohnya ada orang Melayu yang dapat menghafal dan menyanyikan lagu Hindi dengan baik. Pada tahap input. memori menerima masukan baik lisan mahupun tulisan. Pengetahuan kita tentang buaya misalnya tidak akan kita mungkin mengimbau ungkapan ’aligator shoes’ yang bermakna kasut untuk buaya. Dalam imbauan itu. yang disimpan didalam memori adalah isi atau maknanya sahaja. Bahasa dan fikiran tidak dapat dipisahkan. Pembentukan dan Pengunaan Memori. Faktor signifikan sesuatu peristiwa juga mempengaruhi memori. ada dua cara yang digunakan iaitu rekognisi dan pengimbauan. Kadang-kala hafalan verbatim juga disimpan disini. Begitu juga dengan barang yang disusun secara teratur akan mudah dicari atau diingati berbanding barang yang diletak secara berselerak. seorang penyanyi menghafal seni kata lagunya menyebakan mereka dapat menghafal dan mengingat dengan lebih cepat atas faktor terpaksa demi persembahan yang akan dilakukan. Hubungan antara percakapan dalaman (inner speech) dengan percakapan luaran (external speech) mestilah memanfatkan bunyi kerana ujaran hanya dapat terwujud dengan adanya bunyi fonetik. Memori dibentuk dan digunakn melalui tiga tahap iaitu input. Kadangkala orang juga memanfaatkan pengetahuan tentang dunia. dia diminta menyebutkannama benda yang sudah dia lihat atau dengar sebelumnya. Fikiran dan Bahasa. Bermula dengan proses menyimpan maklumat pada memori pendek Apabila dirasakan perlu disimpan dalam jangka masa lama. Contohnya subjek diminta menjawab apakah benda yang ditunjukkan kepadanya itu sudah dia lihat sebelumnya. penyimpanan dan output.dipelajari akan menguatkan ingatan. tetapi tidak memahami langsung apa yang dinyayikan. Contohnya buku yang disusun di perpustakaan mudah diingati lokasinya jika disusun secara teratur menggunakan sistem tertentu. pada fikiran telah terbentuk dalam perkataan manakala percakapan dalaman. Peristiwsa 31 Ogos 1957 biasanya kekal diingati oleh kebanyakan rakyat Malaysia kerana ia adalah tarikh kemerdekaan Malaysia. Contohnya. Contohnya peristiwa berkhatan dan cinta pertama pada remaja mungkin akan diingati selamanya. perkataanperkataannya lenyap pada masa fikiran itu terbentuk. Daripada sekian banyak perkataan yang didengar. Bahasa juga boleh mengklasifikasikan pengalaman. Semasa kanak-kanak pemikiran diujarkan dalam bentuk kata-kata. Pada tahap output. Jika sesuatu peristiwa atau fakta itu releven dalam hidup seseorang. Cara berfikir sesebuah komuniti adalah dipengaruhi oleh struktur bahasa yang mereka gunakan. Rekognisi adalah proses memanggil memori dengan meminta seseorang supaya dapat merekognisi sesuatu yang sudah diberikan kepadanya sebelumnya. Setelah dewasa berfikir tidak lagi dilakukan dengan perkataan yang diujarkan. orang Inggeris di Eropah akan mengatakan raja negara mereka ’died atau passed away’ sedangkan orang Melayu di Asia Tenggara akan mengungkapkan pengalaman dengan .Bezanya adalah semasa percakapan luaran. Faktor latihan terpaksa seperti seorang pelakon terpaksa menghafal skrip lakonannya. maka ingatannya terhadap memori tersebut akan kekal lebih lama. Kita menggunakan fikiran semasa kita berbahasa. maka maklumat itu dikirim ke memori panjang.

Fikiran yang kompleks adalah berkaitan dengan konsep neutral dan tidak neutral ini. Namun begitu dapat dibuat kesimpulan bahawa memori. Kesimpulan.perkataan ’wafat atau meninggal dunia’.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Konsep neutral (unmarkedness) umumnya adalah merujuk kepada perkara yang positif pada morfologi.. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . Adalah menjadi kebiasaan seseorang lelaki itu tinggi. fikiran dan bahasa.. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. yakni tidak perlu diajar.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. March 11. 2009 3:15 PM hasuenah wohseng said. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Perbuatan atau keadaan terbahagi kepada dua iaitu kelompok neutral (unmarked) dan kelompok tidak neutral (marked). i) How tall is your boyfriend? ii) How short is your boyfriend? Perkatan tall dalam ayat adalah kata sifat seorang teman lelaki yang neutral.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Begitu juga sebaliknya. Ujaran dan Fikiran adalah satu yang kompleks. unkind. Terdapat pelbagai kajian dan pendapat tentang memori. fikiran dan bahasa adalah saling berkait antara satu sama lain dalam membantu manusia berkomunikasi dengan lebih berkesan. Adalah suatu kekurangan sekiranya seorang lelaki itu pendek. Akan tetapi perkataan short dalam ayat pula adalah kata sifat yang tidak neutral. Tanpa memori manusia tidak mungkin dapat berfikir dan berkomunikasi melalui bahasa. Dalam bahasa Inggeris perkataan neutral seperti happy dan kind boleh menjadi negatif (tidak neutral) hanya dengan menambahkan bentuk un:unhappy. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak . Dua contoh ayat dibawah dapat menunjukkan perbezaan dua istilah yang disebutkan. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.

sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Oleh itu sebagai orang dewasa. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Mengikut teori behaviorisme.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa.ditugasan mengajar bahasa Melayu.menjadi masalah yang besar. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Peringkat pencapaian yang perlu . lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.

Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Mohd. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Selalunya. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. untuk belajar bahasa Inggeris. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Dari golongan pelajar yang dikaji. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. untuk kepentingan akademik. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. . Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua .

A. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Misalnya. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. 2.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . .Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. 6. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. 2. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Larson dan W. maka dia akan gagal. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. 5. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu.N. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Pelajar yang berkeupayaan tinggi.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. 1. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 7. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 3. 4. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.

Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .tajuk .iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.tok. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.itu adalah perkataan yang pindik. . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .ninik dan sebagainya. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.baca. . Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.siapa pengarang .masa tahun pengarang .dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.gambar. .Firaun .Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .Pengasuh kanak-kanak bisu .

d.Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .l. Kekerapan . Hasil penyelidikan .k.suasana eksperimen.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .f. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Mengumpul data secara naturalistic. Bunyi p. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .b.1953 .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .dan akibat 2.t.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.ny.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Lain subjek.Dilakukan pada tahun 1960 .tempat.c. .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.s.Yang popular sample setegah jam .j.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .n.Memahami kumpulan kanak-kanak .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .m.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.h.g.

Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.makan. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya .sakit. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. . andi (mandi) hurup yang di gugur m . Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. Tahun pertama (perkataan) . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.

mencakap.batuk.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.aa. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.da da dll •tidak ada makna .Ini salah. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga. seperti vocal. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran ..tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.sendawa.ba. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.ba ba bad an deritam lain….• Bunyi makan.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. menelan.

Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup . Contoh: a : alak. disekolah mula mengajar formal.bunyi apa .kata kerja.elak.buat grap dengan menguna huru biasa.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . oo : emak. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .k + objek : tema kasih. Frasa k.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. k.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .p.m. k.n + penerang Analisis .k. Contoh : 1. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. soalan. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .Mesti demograpi lontal .berapa bulan .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.panggilan .berapa perkataan .•Bunyi lebih jelas mula ada makna.senarai perkataan yang penuh .n +adjektif : nasi lemak 3. Bagaimana kanak belajar makna . ijak aki 2. Bantu + k.bunyi apa yang ada .

meja dll. Popretion :pandai pengaroh orang.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .. Usia 5.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .6. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.000 perkataan .tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.7 sudah tahu tentang nahu.frasa. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Lojek ada 3 lojekmasa. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.sekira kanak –kanak bekak (tuli. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).usia kritikal. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . . Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. . Bagai mana kanak-kanak faham makna . .seperti gelas walaupun rupanya berlainan. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .

Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. yakni tidak perlu diajar. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. 2009 3:36 PM hasuenah wohseng said. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar..sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya..Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. March 11.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Edugram gambar. Mengikut .dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .

Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan.teori behaviorisme. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Oleh itu sebagai orang dewasa. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. untuk kepentingan akademik. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam . Dari golongan pelajar yang dikaji. Mohd. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.

malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua .ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.N. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Misalnya. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. serta diberi peluang yang baik dan . FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Larson dan W. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. untuk belajar bahasa Inggeris.A. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Selalunya. 1.kalangan ramai pelajar itu. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi.

lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. 2.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.tajuk . Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan.siapa pengarang . Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. 6.masa tahun pengarang . Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. 7. . sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.itu adalah perkataan yang pindik. maka dia akan gagal.tok.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).ninik dan sebagainya. 4. 2. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. 5.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. 3.gambar. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi.baca.

Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui . .Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Memahami kumpulan kanak-kanak . Hasil penyelidikan .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.Pengasuh kanak-kanak bisu . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan . . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.Firaun .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.

ny. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi..Mengumpul data secara naturalistic. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.s. .l.f.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown . Bunyi p. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .j. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.Dilakukan pada tahun 1960 .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .Lain subjek. Kekerapan .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .h.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .m. andi (mandi) hurup yang di gugur m . dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.d.suasana eksperimen.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.b. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.g.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel . bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.1953 .dan akibat 2. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) . .n.Yang popular sample setegah jam .Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.c.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.tempat.k.t.

menelan.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.batuk.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. mencakap. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap.makan.sakit.sendawa. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai . Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. . Tahun pertama (perkataan) .Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .

gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .panggilan . Bagaimana kanak belajar makna . soalan.aa. seperti vocal.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .kata kerja..ba.•Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.Ini salah.m.ba ba bad an deritam lain….da da dll •tidak ada makna .berapa bulan .tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza . kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.p.Mesti demograpi lontal .selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .

k. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .bunyi apa yang ada .Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .k.senarai perkataan yang penuh .000 perkataan .bunyi apa . Contoh : 1.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . Lojek ada 3 lojekmasa. ijak aki 2.bunyi dengan makna . oo : emak.elak.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.n +adjektif : nasi lemak 3. Bantu + k.buat grap dengan menguna huru biasa. Contoh: a : alak. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Frasa k.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .n + penerang Analisis . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. k.berapa perkataan . Perkataan yang ada imbuhan .senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. Popretion :pandai pengaroh orang. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.meja dll. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. disekolah mula mengajar formal.k + objek : tema kasih. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.

Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. .7 sudah tahu tentang nahu.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.sekira kanak –kanak bekak (tuli. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.frasa. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. (10 markah) . tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . . NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. March 11. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). Usia 5. Edugram gambar. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.6..dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. 2009 3:39 PM hasuenah wohseng said. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. Bagai mana kanak-kanak faham makna .seperti gelas walaupun rupanya berlainan.usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.

Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Mengikut teori behaviorisme. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Oleh itu sebagai orang dewasa.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. yakni tidak perlu diajar.ditugasan mengajar bahasa Melayu. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. . Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .

Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris.Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. untuk kepentingan akademik. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. untuk belajar bahasa Inggeris. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Mohd. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Dari golongan pelajar yang dikaji. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi . Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa.N. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Ayat bina ayat .dalam mempelajari bahasa . 7. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Selalunya. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Misalnya. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 2. maka dia akan gagal. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu.A. 6. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 5. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Larson dan W. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. 1. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. 3. 2. 4. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.

Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.ninik dan sebagainya.tok.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.baca. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. . Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2.Pengasuh kanak-kanak bisu . Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.siapa pengarang . .Firaun . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .serta nuat maksud tentang apa yang di baca .Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.gambar.itu adalah perkataan yang pindik.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.tajuk .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.masa tahun pengarang .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .

Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah..Yang popular sample setegah jam .Lain subjek.Memahami kumpulan kanak-kanak .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan . .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.1953 .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .suasana eksperimen.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Kekerapan . Hasil penyelidikan .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .Dilakukan pada tahun 1960 .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) . .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Mengumpul data secara naturalistic.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.

Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.j.b. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.f.t. .l. Bunyi p.s.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.k. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. andi (mandi) hurup yang di gugur m . Tahun pertama (perkataan) . Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.n.m. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.tempat. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .ny.dan akibat 2.g.c. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan .h.d. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.

Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut. menelan.sendawa.ba ba bad an deritam lain….gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . seperti vocal.selalunya diulang-ulang .•Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.sakit.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.batuk.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak..makan. mencakap.

Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup . soalan. k. .h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . k. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.Mesti demograpi lontal .elak.Memperoleh apa yang kita di senaraikan . berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.m.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .•Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa. Contoh : 1.k.buat grap dengan menguna huru biasa.Ini salah.k + objek : tema kasih.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .aa. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.ba. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .panggilan . Bantu + k. ijak aki 2. Contoh: a : alak. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .da da dll •tidak ada makna .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.n +adjektif : nasi lemak 3. oo : emak.berapa bulan .kata kerja. Bagaimana kanak belajar makna .p.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .

Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.000 perkataan . disekolah mula mengajar formal. Bagai mana kanak-kanak faham makna .berapa perkataan .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.7 sudah tahu tentang nahu. Frasa k. . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . tetapi kalau ada takal maka .usia kritikal. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.6.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.bunyi apa yang ada .sekira kanak –kanak bekak (tuli.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. Lojek ada 3 lojekmasa.n + penerang Analisis . Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .seperti gelas walaupun rupanya berlainan.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.senarai perkataan yang penuh .meja dll.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .bunyi apa . -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Usia 5. Popretion :pandai pengaroh orang. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.

Si .dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. . 2009 4:05 PM hasuenah wohseng said.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu..Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . Edugram gambar. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.dinama cawan. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. yakni tidak perlu diajar.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.. March 11. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.

Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Mengikut teori behaviorisme. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari.pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA .Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Oleh itu sebagai orang dewasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.

tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris.pada tahun 1971. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Mohd. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. untuk kepentingan akademik.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga . Misalnya. Selalunya. Dari golongan pelajar yang dikaji. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . untuk belajar bahasa Inggeris. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu.

2. 6. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 5. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. 2.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 . Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 3. Larson dan W. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 1.itu adalah perkataan yang pindik.ninik dan sebagainya. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi.akan menghalangnya. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.A. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. maka dia akan gagal. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 7.tok. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . 4. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1.N. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing.

Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.siapa pengarang .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.gambar. . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak .tahun.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.baca.Firaun .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .masa tahun pengarang . . .tajuk .kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .Pengasuh kanak-kanak bisu .

1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .– selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.n.t.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Hasil penyelidikan . dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna. andi (mandi) hurup yang di gugur m .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .dan akibat 2. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.g.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.h. Bunyi p.ny.1953 . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.suasana eksperimen.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Dilakukan pada tahun 1960 .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .f. Kekerapan .tempat. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .j.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .Mengumpul data secara naturalistic. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.l.b.d.s.Yang popular sample setegah jam .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.Memahami kumpulan kanak-kanak .Lain subjek.m.k. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah. .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting . Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. .c. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.

makan. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa .Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. mencakap. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. menelan.batuk.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.sakit. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.sendawa. Tahun pertama (perkataan) .Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. . Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.

berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.h terutama di awal suku kata dan .kata kerja.. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.ba.panggilan .Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.aa.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.m. soalan.•Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.p.Ini salah.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .da da dll •tidak ada makna . seperti vocal. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.ba ba bad an deritam lain….konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.

n +adjektif : nasi lemak 3.n + penerang Analisis . k. Popretion :pandai pengaroh orang. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.bunyi apa yang ada .000 perkataan .senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Frasa k.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Lojek ada 3 lojekmasa.berapa bulan .senarai perkataan yang penuh . .buat grap dengan menguna huru biasa.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . disekolah mula mengajar formal. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .Mesti demograpi lontal .berapa perkataan .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .k + objek : tema kasih. Contoh : 1.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.bunyi apa . Bantu + k.meja dll. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . Contoh: a : alak. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.k. ijak aki 2. oo : emak.elak. Bagaimana kanak belajar makna .lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. k.

tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. . Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .7 sudah tahu tentang nahu. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. Bagai mana kanak-kanak faham makna .dan hurup itu lambing untuk di bunyi.sekira kanak –kanak bekak (tuli.. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . .dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Edugram gambar. March 11.6. Usia 5.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . 2009 4:06 PM fadilah saleah said.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .usia kritikal. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu..dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.frasa. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. .

NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. yakni tidak perlu diajar.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Oleh itu sebagai orang dewasa.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Mengikut teori behaviorisme. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses . Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.

mempelajari lakuan baharu.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA . walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu.

Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Dari golongan pelajar yang dikaji. Mohd.pada tahun 1971. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. serta tidak mengancam kedudukan atau . keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. untuk belajar bahasa Inggeris.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. untuk kepentingan akademik. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Selalunya.

2. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. 5. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Misalnya. maka dia akan gagal. Larson dan W. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi . 4. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. 6.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 1.A.N. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. 3. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.identitinya. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. 7. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Pelajar yang berkeupayaan tinggi.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong.

itu adalah perkataan yang pindik.tajuk .tok. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing.peluang akan gagal.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.ninik dan sebagainya.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. 2.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.

psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.siapa pengarang . Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. .Pengasuh kanak-kanak bisu ..baca. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.masa tahun pengarang . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.Firaun .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan .gambar.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.

Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Hasil penyelidikan .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.

Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. Kekerapan .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Yang popular sample setegah jam ..Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Memahami kumpulan kanak-kanak .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .Dilakukan pada tahun 1960 .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .Mengumpul data secara naturalistic.suasana eksperimen. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .Lain subjek.1953 . .

g.j. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. Bunyi p.t. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.d. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.c.Lojik 3 menujuk kepada masa. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.f.k.tempat. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.dan akibat 2. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.ny.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: . Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.m. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.b.h. andi (mandi) hurup yang di gugur m .n.l.s. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.

Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. menelan.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.makan. mencakap.Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Tahun pertama (perkataan) .Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .sendawa.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.sakit.batuk. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi . Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. .

• Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa .

konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut. seperti vocal.•Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.da da dll •tidak ada makna ..Ini salah.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.ba. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas . berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.aa. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.panggilan . soalan.ba ba bad an deritam lain….

perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .•Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) .Memperoleh apa yang kita di senaraikan . Bagaimana kanak belajar makna .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .berapa bulan . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .p.m.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .Mesti demograpi lontal .kata kerja.

Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Frasa k. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.000 perkataan .k. ijak aki 2.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.senarai perkataan yang penuh .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. disekolah mula mengajar formal. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. oo : emak.k + objek : tema kasih.n + penerang Analisis .buat grap dengan menguna huru biasa. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. . Bantu + k.n +adjektif : nasi lemak 3. Contoh: a : alak. Popretion :pandai pengaroh orang.elak.berapa perkataan .bunyi apa yang ada . k. Contoh : 1. k.bunyi apa .

Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.meja dll.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Bagai mana kanak-kanak faham makna .bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun . tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.6.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.usia kritikal.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.sekira kanak –kanak bekak (tuli. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .Lojek ada 3 lojekmasa. Usia 5.7 sudah tahu tentang nahu.frasa. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). .

NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .seperti gelas walaupun rupanya berlainan. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.meja.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Edugram gambar.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . 2009 4:14 PM hasuenah wohseng said.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. March 11. yakni tidak perlu diajar. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak .

Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.menjadi masalah yang besar. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Peringkat pencapaian yang perlu .Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Oleh itu sebagai orang dewasa.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Mengikut teori behaviorisme. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing.

dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Selalunya. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan.Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Mohd. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Dari golongan pelajar yang dikaji. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. untuk kepentingan akademik. . FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah.

serta nuat maksud tentang apa yang di baca .ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. 5. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. 6. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. 2. maka dia akan gagal. maka kejayaannya bergantung pada motifnya.Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Misalnya. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 1. . tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. 4. Larson dan W. 2.N. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi.A. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. 3. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. 7. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu.

Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.itu adalah perkataan yang pindik.tajuk .Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.siapa pengarang .Firaun . . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.gambar.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Pengasuh kanak-kanak bisu .ninik dan sebagainya. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.masa tahun pengarang .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. . .baca. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.tok.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.

Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .h.f. Kekerapan .Lain subjek.n.b.1953 .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.dan akibat 2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .suasana eksperimen.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Mengumpul data secara naturalistic.ny. Bunyi p.d.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .s. .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.tempat. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.m.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.j.Yang popular sample setegah jam .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .l.Memahami kumpulan kanak-kanak . . Hasil penyelidikan .k.t.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .c.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Dilakukan pada tahun 1960 .g.

dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.makan. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Tahun pertama (perkataan) .Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.sakit.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan .Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . andi (mandi) hurup yang di gugur m .Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.

sendawa. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. seperti vocal.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. mencakap.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . berbeza-beza .batuk.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap..konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.aa. menelan. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.Ini salah. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.da da dll •tidak ada makna .keperluan hidupnya • Bunyi makan. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.ba.ba ba bad an deritam lain….

buat grap dengan menguna huru biasa.panggilan .m.bunyi apa yang ada .Memperoleh apa yang kita di senaraikan .k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .berapa perkataan . Bantu + k.elak. Contoh : 1.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .k + objek : tema kasih. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. oo : emak.n + penerang Analisis . Frasa k.k.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .p.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .berapa bulan .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. Contoh: a : alak.n +adjektif : nasi lemak 3. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . k.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . soalan. k.kata kerja.Mesti demograpi lontal . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. ijak aki 2.•Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . Bagaimana kanak belajar makna . disekolah mula mengajar formal.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.bunyi apa .

tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .7 sudah tahu tentang nahu. Usia 5. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.frasa.usia kritikal.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .000 perkataan . ..meja dll. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Lojek ada 3 lojekmasa. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .sekira kanak –kanak bekak (tuli. . Bagai mana kanak-kanak faham makna . Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .6.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .seperti gelas walaupun rupanya berlainan. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Popretion :pandai pengaroh orang. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).senarai perkataan yang penuh . kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.

1. Bahasa kedua pula terpaksa dipelajari dan hanya berkembang melalui latihan dan pengukuhan.. Latihan itu hanyalah merupakan satu bahagian sahaja daripada seluruh proses menjadi . iaitu tidak perlu diajar. Kanak-kanak hanya perlu didedahkan kepada bahasa dan mereka akan pandai dengan sendirinya.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Fadilah Saleah M20082000312 Nomber telefon bimbit : 0176289757 Jawapan Soalan 1.. Tegasnya ada perbezaan yang besar antara memperolehi bahasa pertama dan mempelajari bahasa kedua.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. March 11. iaitu dari bahasa ibunya.. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Ini mungkin memberi kita pengetahuan mengenai masalah penting dan sukar diatasi di negara. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Linguistik dan sosiologi merupakan suatu masalah persepaduan yang amat kompleks di mana seseorang pelajar itu mencuba meresapkan ciri-ciri kebudayaan. (10 markah) BELAJAR BAHASA KEDUA Kita telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ibu itu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. pembelajaran itu perlulah berlaku dalam satu lingkungan sosial di mana bahasa itu dituturkan. 2009 4:17 PM fadilah saleah said. Keperluan Latihan Perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua itu ialah latihan. Ia tidak perlu diajar dan kanak-kanak pandai tanpa pembelajaran. Bahasa pertama dikuasai secara tidak formal. Kita mesti mempunyai dorongan dan sikap yang sihat untuk dapat belajar dengan berkesan. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. Bahasa kedua melalui rancangan dan kaedah tertentu Pembelajaran bahasa sebagai bahasa kedua. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Proses mempelajari bahasa itu menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran perbezaan dan persamaan di antara kedua lakuan bahasa itu. Edugram gambar. PROSES MENJADI DWIBAHASA Dalam proses mempelajari bahasa kedua ini.

Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah mas arakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Jelas sekali dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan kelulusan untuk melanjutkan pelajaran dan mendapat pekerjaan atau penetapan dalam jawatan menjadi faktor mendorong kaum lain mempelajari bahasa Melayu. Khalid melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dalam kebanyakan hal mereka salah faham dalam menganggarkan darjat kemahiran mereka. bahawa keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Latihan yang demikian mencakupi latihan mendengar. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Seseorang yang masuk ke dalam sesebuah masyarakat baharu itu tentu dianggap asing. pendedahan terhadap penggunaan bahasa itu. . Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Kemahiran kedwibahasaan sebenarnya mempunyai pertalian rapat dengan pola-pola persekolahan yang telah dialami oleh pelajar tersebut. Mohd. berfikir. tetapi ternyata bahawa perhubungan akan menjadi terhad dan kaum pendatang itu tidak akan dapat menjadi sebagai sebahagian dari masyarakat itu tanpa menggunakannya. walaupun secara amnya. Peringkat Pencapaian yang Perlu Walau ramai. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua. bercakap sama dengan menggunakan satu bahan pengajaran yang tersusun rapi ataupun dengan menggunakan bahan yang dibentuk secara rambang. Hal ini memang ada orang yang tidak pernah bergaul dengan anggota masyarakat lain merasa tidak perlu mencuba untuk menghilangkan unsur keasingan ini. Oleh itu akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu pula. Umumnya terdapat bahawa mereka itu lebih atau kurang mahir dalam bahasa Inggeris. Bahasa kedua itu amat penting untuk perhubungan. PEMELIHARAAN BAHASA KANDUNG Pada tahun 1971. Dari golongan pelajar yang dikaji. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. manakala kemahiran mereka dalam bahasa kedua tidaklah sempurna. Walau bagaimanapun boleh dibuat satu generalisasi bahawa kemahiran mereka dalam bahasa kandung memang cukup baik. Penerimaan ke dalam Masyarakat Baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. untuk kepentingan akademik. kerana ingin berhubung dengan orang lain. Walaupun kemahiran dalam bahasa kedua itu dapat dianggap opsyenal.dwibahasa.

serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Kadang. c. iaitu apabila ia telah melangkaui jangka masa yang subur untuk perkembangan bahasa tersebut secara semulajadi. Peluang Peluang merupakan satu faktor penting dalam mempelajari bahasa. baik dari dalam mahupun dari luar kelas. buku teks.N. d. Peluang ini mungkin tidak wujud disebabkan perbelanjaan yang mahal yang mungkin tidak mengizinkan orang itu belajar.kadang ketiadaan guru. Tetapi proses itu akan menjadi lebih sukar bagi orang yang sudah meningkat umurnya.FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Dapat dilihat bahawa ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua: a. Tetapi peringkat kejayaannya tentulah berlainan. b. Motif juga mungkin terbit dari keinginan memelihara identiti dan budaya sesuatu kaum.A. Larson dan W. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Lingkungan Lingkungan di mana pelajar itu tinggal. masa dan peralatan yang sempurna akan menghalang pembelajaran bahasa tersebut. Keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. e. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan . Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu maka perlulah adanya peluang untuk belajar. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. 1. dalam bentuk masyarakat dan individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Dalam sikap ini dapat melihat dari segi psikologi sama ada seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Walau seseorang itu berkeupayaan mempelajari bahasa apa pun. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu.

maka kejayaannya bergantung pada motifnya. TEORI BEHAVIORISME Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Kebudayaan yang menyokong pembelajaran itu juga akan membosankannya. tidak memberi tempat yang sewajarnya pada akal atau otak manusia. Kalaulah kebudayaan dan masyarakat sekelilingnya membantu maka ada juga sedikit harapan untuk mendapat sedikit kejayaan. maka dia akan gagal. PEMEROLEHAN BAHASA Ada dua aliran yang mencuba menganalisa dan menerangkan fenomena ini. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. tetapi tidak mempunyai keupayaan yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa. 3. Behaviorisme tidak mengindahkan tentang daya pemikiran manusia dalam menguasai bahasa. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 2. sama seperti lakuan lain.masyarakat yang mendorong. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Guthrie dan Skinner. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. tetapi kurang berpeluang. harus juga mencapai kejayaan yang agak baik kalaulah ada individu di sekelilingnya yang memberi sokongan kepada pembelajarannya itu. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia. KRITIKAN TERHADAP TEORI BEHAVIORISME Dalam kritiknya itu. Chomsky menyatakan bahawa teori behaviorisme itu hanya sebuah dongeng. Baginya. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. Teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. kalau tidak dia akan gagal. Menurutnya proses penguasaan bahasa itu jelas menunjukkan bahawa pengukuhan. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. akan mencapai kejayaan yang baik juga. pemerhatian biasa dan sifat semulajadi yang ingin tahu. Sepertimana ahli psikologi yang masyhur ialah Watson. 5. 7. Walau bagaimanapun lingkungan yang menyokong mungkin membantunya mencari motif. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Teori pertama itu dipanggil teori behaviorisme dan yang kedua itu dipanggil teori biologis. . 4. Teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. 6. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.

Ini bermakna. Merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa. hipotesis dan memproses maklumat dalam suatu cara istimewa dan amat kompleks. Dia menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. Pemerolehan Bahasa Melalui Pendedahan . Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2. Dari yang Umum Menuju yang Khusus Semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanak-kanak itu mula mengetahui nama-nama barang. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. memberi kemungkinan untuk kanak-kanak membuat generalisasi. Jadual Pemerolehan Bahasa Salah satu dari teori E.000 perkataan lain. PERINGKAT PENGUASAAN BAHASA Kita dapat melihat bahawa kanak-kanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniruniru percakapan ibu bapa. Pertuturan kanak. tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu.kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan sendiri.H. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. iaitu bahasa. Kehilangan salah satu dari pancaindera. kalau tidak ada pendedahan. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. TEORI BIOLOGIS Chomsky dan rakan-rakan telah menumpukan perhatian kepada unsur yang terpendam dalam manusia dan lakuan.bergabung dengan sifat mahu meniru merupakan faktor penting. bahawa manusia sejak lahirnya sudah mempunyai kebolehan untuk memperolehi sistem perhubungan yang dipakai oleh manusia. Kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja. Bahasa itu mempunyai keupayaan yang semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa tersebut. maka penguasaan bahasa juga tidak akan berlaku. Pertama ialah bahawa kanak-kanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa.000 sampai 3.

Bayi manusia dilahirkan dengan tidak berupaya dan terpaksa membesar. 2. 3. kanak-kanak hanya dapat mengangkat kepada meniarap. 6. Pengulangan bunyi. Pada masa berumur lapan bulan kanak-kanak mula boleh berdiri sambil berpegang kepada dinding. Tindakbalas kepada suara manusia lebih tajam. Dia meletakkan semua berat badannya pada sikunya. 8. Dia mula menyebut bunyi konsonan dan vocal. Tetapi dari segi akustik bunyi-bunyi itu berbeza dari bunyi bahasa. Oleh sebab sistem araf berkembang maka proses perkembangan bahasa boleh berlaku. Semasa berumur tiga bulan. Pada masa berumur lima bulan. Semasa berumur empat bulan. Kanak-kanak kurang menangis dan dia boleh mengeluarkan bunyi seakan-akan bunyi vocal. Ini membolehkan proses tumbesaran kematangan otak berlaku dalam satu jangkamasa yang panjang selepas lahir. Proses ini berterusan hingga umurnya menjadi baligh. kepala kanak-kanak itu mula kukuh dan tegap dan mula menggemari barang. Semasa kanak-kanak yang berumur enam bulan ia mula boleh bertupang tangan semasa duduk. matanya mencari si penutur kadang-kadang kanak-kanak itu akan ketawa. Selain dari itu. Berat otak bayi manusia semasa dilahirkan hanya lebih kurang 25% daripada otak orang dewasa. Kanak-kanak mula mengeluarkan berbagai-bagai bunyi dan meniru bunyi dan membezakan bunyi yang berlainan yang didengarnya. kadangkadang berpanjangan antara lima belas sampai dua puluh saat. 7. Semasa umurnya meningkat dua tahun pola-pola ayatnya mula menjadi lengkap dan dia dapat merumuskannya dengan bersendirian.barang permainan. 5. Semasa berumur dua belas bulan kanak-kanak mulai belajar berjalan-jalan dan bunyi yang serupa dengan bunyi bahasa mula diterbitkan dan perkataan. Semasa berumur lapan belas bulan kanak-kanak tersebut mulai berjalan.bunyi lebih kerap dan pola lagu menjadi lebih nyata dan pertuturan mula digunakan. Jadual Pemerolehan Mengikut Umur Menurut Lenneberg (1967) perkembangan pemerolehan bahasa di kalangan kanakkanak melalui lapan peringkat: 1. . Semasa berumur sepuluh bulan kanak-kanak itu mulai merangkak dan kadangkadang berdiri tegak.Kanak-kanak tidak akan dapat memperolehi sesuatu bahasa melainkan kalau mereka mendengarnya dan fungsi orang bercakap. fungsi sokongan moral juga amat kecil sebab biologi kuat memainkan peranannya. Pada masa ini juga kanak-kanak tersebut mulai memahami arahan. 4. Kebolehan mengagah bertukar kepada pengeluaran bunyi-bunyi yang berciri sukukata. Dia sudah mempunyai antara tiga hingga lima puluh perkataan. kanak-kanak tersebut boleh duduk tegap. Kefahamannya bertambah baik dan mula menggabungkan dua perkataan.

Kumpulkan bahan mengenai penguasaan kanak-kanak yang diperhati. tugasan dan arahan perbincangan juga dipaparkan dalam blog.d. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik. LAD. bahasa kanak-kanak itu dianggap sudah lengkap dalam serba serbinya. dan Afeksia. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing juga dikaji. dan wacana. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing. Semua tugsan hendaklah dimasukkan ke dalam blog 3. Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. atau peluasan dari segi pemakaian. bengkel. iaitu semasa otaknya tumbuh menjadi 60% dari otak orang dewasa. Prinsip dan teknik penilaian dan pengujian akan diberi dalam kuliah. bahan bacaan dipaparkan dalam blog e. dll) serta bahasa dan pemikiran. kosa kata. b. Hendaklah Catatan perkataan yang dilakukan oleh kanak-kanak menurut tarikh diambil. Setelah mencapai peringkat itu maka. (10 markah) Kuliah 1 19 Disember 2008 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa proses bermula semasa kanak-kanak itu berumur dua tahun dan berakhir lebih kurang semasa ia berumur dua belas tahun. 2. Hipotesis Usia Kritikal. bahasa itu sudah cukup lengkap. atau sesuatu makna yang baharu sahaja. Buatkan jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. Masa ini juga merupakan masa progres yang rapi berlaku untuk berjalan dan kemahiran-kemahiran motor yang lain. Memang betul bahawa kanak-kanak. Pengajaran 1.Buatkan nota buku bacaan . Sebenarnya.Buatkan nota kuliah . dan amali akan dijalankan dalam bengkel. pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu. kuliah.c. unsur tatabahasa. tetapi pemerolehan lain akan terus berlaku. Tetapi apa yang mereka pelajari itu hanya merupakan gaya. dari segi nahunya. atau sebagai kerja rumah.Kekenyalan Berakhir Pemerolehan bahasa bermula semasa kanak-kanak berumur dua tahun. Peperiksaan akhir: 40 . Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. bahkan orang dewasa sendiri masih terus belajar. Soalan 2. amali. Penilaian prestasi pelajar Esei dan persembahan: 60% (2 esei) . dan bunyi yang sudah dikuasai oleh kanak-kanak. Di antara perkara yang penting ialah untuk membolehkan kemahiran bertutur itu menjadi matang. Behaviorisme. Topiktopik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran. Kursus disampaikan melalui:a.

Boleh dipercapaian apabila kanak-kanak itu kecil hingga balig Kesulitan dia dapat mengetahui apa yang difahami dan diketahui.Kuliah 2 02 January 2009 Psikologi melibatkan bahasa. Firaun mengkaji bagaimana kanak-kank memproses bahaa. Seterusnya baru boleh di buat analisis dan generalisasi Kaedah yang berkesan Teknik yang dilakukan tidak semasa dengan orang dewasa kerana : a. lain subjek susuna eksperimen dan proses stutistik memberi interpretasi yang berlaian. Dapat mengentaui kompleksnya . bagaimana kanak-kanak dapat mempelajari proses yang begitu kompieks. penyusun kanak-kanak bisu. Yang boleh diuji dan diulang. Kurang memahami dan menggikat arahan d. Hasil pneyelidikan. Kanak-kanak yang belum boleh bercakap e. Kekerupaan. Pada waktu ini bermulanya perkembangan teori empirical berdasarkan pada yang dilihat dan didengar. Perkembangkan kognitif yang berbeza b. membuat generasi dan pola-pola yang dihasilkan. Pendik c. Kanak-kanak dirakam tanpa gungguan c. Kajian sebenarnya mula pada 1950-an adanya alat-alat teknologi seperti pita perukan. Tahap pemikiran direndahkan seperti kanak-kanak sesuai dengan tahun intelektual dan pengalaman social. tidak dilakukan dalam susunan yang terkawal. memahami kemampuan kanak-kanak. Psikologi bahasa juga mengguasai bagaimana kita memahami proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Teknik merukam dan eksperimen b. sebaiknya seminggu sekali selama ½ jam. Adakah bahasa itu wujud dalam dirinya sejak lahir. d. Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f. kanak-kanak tidak dapat menyebut perkatana. . sejak kanak-kanak itu dilahirkan. Sukar dilakukan terhadap kanak-kanak dibawah tiga tahun Kaedah baru yang digunakan a. menunjukan ada yang portindihan. persekitaran mempengaruhi pengentahuan bahasanya. Kanak-kanak adalah makhluk social. kanak-kanak tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengentahui bahasa.

bibir. mula pada 1935. yang popular sample ½ jam. Kuliah 3 09 January 2009 Bagai manakah kanak-kanak yang bunyi? Apakah kanak-kanak yang ia faham? Bahasa jenis pertama.[ny]. 2. dan (4) bentuk bibir. Bagaimana Bunyi Dihasilkan Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal.[s]. Contoh Jadual Pemerolehan Bunyi .[m]. [p]. Locig ada 3 peringkat a. Menujung masa.[i].[o]. b. iaitu[a].[l].[j]. seorang ahli psikologi Amerika (19250.[g]. Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya.[z].[v]. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri.Roger Brown.Pembuatan Bunyi Vokal Berbeza dengan konsonan. mengambil sample 3 orang kanak-kanak. dan 1970-an seramai 128 orang kanak-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel. Penghasilan Bunyi Konsonan Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah. mewakili keadaan sebenar kanakkanak. dan c. dilakukan pada tahun 1960-an. Menujung akibat.[u]. Menunjung tempat.[d]. Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya.[e].[y]. 1.[k]. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. dan gigi. membuat kajian 2 jam sebulan Gordon Wells. mengganakan 100 ujuran.[n]. (3) ketegangan lidah. Diantara bunyinya [b].[c]. sample yang besar tidak menjamin berlakunya cirri penting. (2) posisi lidah.[t]. kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah.

Language Acquisition Devicl(LAD) Proses yang berlaku apabila apa yang di bunyi dan apabila didengar maka kudrat dapat di faham. Jenis Jadual Frasa Teori memahami proses mempelajari Bahasa Melayu. Jenis Jadual Konsonan 3.Jenis Jabual Bilagan Perkataan 2. Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia.PRAGMATIK Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. terbahagi kepada tiga teori.Teori meniru Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa. Kuliah 4 16 January 2009 Contoh Jadual Perkembangkan Bahasa kanak-kanak 1. dan macam-macam lakuan ujaran. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru bahasa ibu bapa atau orang-orang tua. contohnya Akan A : suku kata buka Kan : suku kata tutup Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga. Mereka . a.

belajar mengujarkan perkataan seperti mama. bi. .Lidah lebih banyak bergerak keatas dan kedepan menyerupai aktiviti menyibut . . mula mewujudkan kontur intonasi. cu.gu menyerupai suku kata. menelan. Tahap I (0-8 minggu) . bunyi-bunyi suara adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. .Mula mengagah dan gerak.Berirama dan pendak-pendak misalnya: mi. baba. c. air. Penghasilan Bunyi Daripadasaat bunyi lahir hingga 12 bulan. seperti makan. batuk dan sedawa adalah berkaitan dengan keperluan biologi juga. b. b. . .Umumnya perkataan pertama diajukan pada tahun pertama. nadanya mula berbagai-bagai. a.Ia mungkin menyatakan lapar. Perkataan Pertama .cid an sebagainya.Tahap II antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibirakan.Bunyi makan. .Iaitu bukti ketara perkembangan bahasa.Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya.Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa. maksu.Bunyi ga.Ketika berumur 4 bulan bunyi bahagian-agah belakang rongga mulut mula lahir. bunyi mula bercakap. atau tidak selasa menyebabkan terhasil bunyi refleksif.Teori kudrat (innat) Apa bila otak kanak-kanak itu sudah tersedia untuk belajar bahasa. seperti meniru tuturan yang didengarnya secara kebetulan tuturan ibu bapa dan orang-oang lain. dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya. mungkin menghasilkan bunyi yang sama. . ada banyak perkembangan dan beberapa tahap.Teori input Iaitu seolah-olah dia (kanak-kanak yang mempelajari bahasa) dilengkapkan (secara batin) dengan satu set “acuan” yang boleh digunakannya untuk membanding. . . . namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa.Pada tahap ini beberapa minggu pertama. .Tangisan juga dihasilkan. Tahap II (8-20 minggu) .Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi bahasa. . . mencepak.Aktiviti juga bernafas. . sakit.

.Bunyi-bunyian lebeh panjang 1 saat. Kuliah 5 23 January 2009 Bagaimana kanak-kanak memperolehi bunyi.Pada ini penghasilan bunyi lebih mantap.nyaian bermilodi. . pangilan. . . . e. ini tanda awal bahasa.Boleh mengikut arah mudah.Bunyi lebih jelas. . . kata awal. Tahap V (9-18 bulan) . . . .Menyebut bunyi vocal dan konsonan n. tetapi menyerupai bunyi bewasa.Ibu mula ada mengesah tujuan di sebalik ujian. c. . seperti vokal: ari. Tahap III (20-30 minggu) . Contoh Nak ipoh Agu Ijak nyak Ikat abut .m.aa.Selepas itu ia menghasilkan k. d. . aagaa.Boleh memberikan tumpuan untuk lebih kurang 2 minit.u dalam suku kata seperti. kata adjektif (mungkin tak jelas).Tahap ini menggunakan beberapa bunyi sahaja.Betul tidak ada makna. ada bunyi bibir dan gabunkan bunyi-bunyi tersebut.Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap-ada membebel hingga 18 bulan. kata kerja.ada bunyi lelangit lembut. .Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vocal. . . sudah ada suku kata.Pada mulanya penkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan ia berhenti sebelum bayi bercakap.Bunyi itu seolah-oleh berlatih pada masa ini-lebih menggembirakan pada ibunya.Ada banyak bunyi berlainan yang dahasilkan.bunyi bahasa. dada dan pelbagainya. dan kemesraan.Boleh cakap 2-3 perkataan kata nama.Bunyi seperti bababa dan beritam lain… selalunya di ulang-ulang. soalan. . Ini salah.Kanak-kanak sudah bunyi berirama. tetapi lebih kerap di gunakan. dan konsonan. Tahap IV (25-50 minggu) .Faham kata kerja yang mudah.d.Tunjuk kepad angguta badan yang mudah. . mula ada makna. ba.kemahuan.h terutama da awal suku kata dan perkataan pendek.p.Bermula main dan ulangan. . berbeza-beza.

(subjek + perdikat + keterangan) B : Kucing makan. ayi. ubat. Perkembangan Bunyi Kanak-kanak Kuliah 6 30 January 2009 Proses selepas kanak-kanak memahami . uwat. Tempat 2.Jadual 1. yam. dan dll. Masa . Kata Nama + Penerang 2. akan.Memperkembangkan ayat Ungkapan Tahap 1 Ayat satu perkataan. Dalam Frasa terdiri daripada : 1. cucu. dan dll. Contoh A : Abah balik kerumah. C : Kucing jahat. Prodikat Dalam prodikat yang banyak itu ada pola seperti. dan tidak forma. Lori simen Sendi logik terdiri daripada : 1.Memperkembangkan frasa . dan ayat yang terdiri dari satu perkataan atau ayat yang pindik seperti mamam. Kata Kerja + objektif 3. abah. contohnya : atut. dan dll. Lori sampah 3. Tahap 2 Ayat dua perkataan. kan. 1.Kanak-kanak juga mengguasai bunyi forma iaitu tersusun. su. frasa. Kata Nama + adjektif 2. contohnya : nak ipoh. maksud. Kata Bantu + Kata kerja Kuliah 8 13 FEBRUARY 2009 Bunyi kanak-kanak di keluarkan Kanak-kanak mempelajari tatabahasa.

mengulas. perlakuan dan keperibadian manusia. Kata bahawa dalam mental atau mindal kanak-kank ada satu alat dalam kepala kanak-kanak itu. pendapat. iaitu tahap membabel atau mengagah. Kanakkanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna. biasanya dia suka menyebut nama dia sendiri. seperti kakak atau abang. Sebab akibat Kuliah 9 20 FEBRUARY 2009 Prakmatik Umumnya. tetapi ayat baru belum di belajari. semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapnya. tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya. atau gelaran dan pangkat dalam keluarga. tahap holofrasa. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. tahap permulaan tatabahasa. dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. ada yang satu tahun mereka tidak belajar lagi disegi sesuatu perkataan baru atau frasa. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. Anak-ank Melayu. seperti bercerita. Peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap. tahap ucapan dua kata. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri. emosi. Kuliah 10 27 FEBRUARY 2009 Semantik Bagaimana makna dikenali sebagai semantik. Dalam bahasa kita dapat mengungkap fikiran. Walau bagaimanapun. Bahasa jenis pertama. kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat. perasaan. dan bertanya. Contohnya : . kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak. Justeru. hanya pada usia dua tahun dan ke atas. Dalam situasi ini. bertengkar. Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna. mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. tahap kecakapan penuh. Semakin banyak kata dikuasai oleh seseorang. peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama.3. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza. kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi.

lelaki. Ayah : manusia. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. mungkin ada burung yang dipandang lebih lazim.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Yang paling lazim dari burung-burung mungkin itulah yang dianggap sebagai prototaip yang lebih daripada jenis burung.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.bapa kepada anak. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. makna kata burunga Syarikat menganggap robin (jenis burung yang berdada merah). 2009 4:25 PM hasuenah wohseng said. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Prototype Teori prototaip mengatakan bahawa sesuatu entri dalam kamus mental bertumpu di sekitar sesuatu perwakilan kelompok makna kata itu oleh suatu anggota yang masuk prototaip. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.orang yang berkata. Akan tetapi. walaupun.Kurusi. Satu cara untuk menerangkan konsep prototaip adalah dengan menggunakan konsep esyarat diantara tulisan dan gambar.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu.. manusia. . Saya : ganti nama. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Ini satu masalah persepaduan yang ..ditugasan mengajar bahasa Melayu. yakni tidak perlu diajar. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Wallahu a lam March 11. robin burung yang paling lazim.dewasa. adanya kurusi boleh dipusing. burung yang paling sesuai sebagai prototaip.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. dan tidak boleh dipusing.

Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Mengikut teori behaviorisme. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa.kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah .Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu sebagai orang dewasa.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu.

FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. untuk kepentingan akademik. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik . Dari golongan pelajar yang dikaji. untuk belajar bahasa Inggeris. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Selalunya. Mohd. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua .akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru.masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.

1. 2. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. 3.ninik dan sebagainya. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Pelajar yang berkeupayaan tinggi.tok. 5.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Larson dan W. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan . (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1.N. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. 2.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 4.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. 6. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.A. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. maka dia akan gagal.serta nuat maksud tentang apa yang di baca .itu adalah perkataan yang pindik. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. 7. Misalnya. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.

isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).Firaun .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.tajuk .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .Pengasuh kanak-kanak bisu .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. . Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .masa tahun pengarang .siapa pengarang . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. .walau sebut sikit pun faham.gambar.baca. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. . Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.

andi (mandi) hurup yang di gugur m . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Mengumpul data secara naturalistic.1953 .Yang popular sample setegah jam .b.suasana eksperimen.m.Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada . dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.dan akibat 2.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.h.tempat.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .d.j. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Lain subjek.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Memahami kumpulan kanak-kanak .n. Bunyi p.f. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.c. Hasil penyelidikan .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam . Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.l.s.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well . Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus .g.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .k.Dilakukan pada tahun 1960 .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) . Kekerapan .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting . bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham. .Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .t.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.ny.

sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.makan.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.sakit.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. menelan.sendawa.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. mencakap. .Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Tahun pertama (perkataan) . adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain .Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .batuk. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.menerus tanpa sekatan.

Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .•Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak..panggilan .kata kerja. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.ba.da da dll •tidak ada makna .aa. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.ba ba bad an deritam lain…. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit . soalan. seperti vocal.

berapa perkataan .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .bunyi apa yang ada .senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. Frasa k.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .Mesti demograpi lontal .k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.m.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. oo : emak. Bagaimana kanak belajar makna .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. disekolah mula mengajar formal.berapa bulan . Bantu + k.elak. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.n + penerang Analisis .Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. k.000 perkataan .senarai perkataan yang penuh .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .p.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat . Popretion :pandai pengaroh orang. Lojek ada 3 lojekmasa.bunyi apa .n +adjektif : nasi lemak 3.k + objek : tema kasih. k. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.k. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .buat grap dengan menguna huru biasa. Contoh: a : alak. Contoh : 1. ijak aki 2.•Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.

Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. . .seperti gelas walaupun rupanya berlainan.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).usia kritikal. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Edugram gambar. Usia 5.7 sudah tahu tentang nahu.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.sekira kanak –kanak bekak (tuli. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. 2009 4:31 PM . Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.6.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.meja dll. March 11. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .frasa.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Bagai mana kanak-kanak faham makna .

Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. yakni tidak perlu diajar.hasuenah wohseng said.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Mengikut teori behaviorisme. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu . Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Oleh itu sebagai orang dewasa. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu.. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain.

Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud . Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Dari golongan pelajar yang dikaji. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Mohd. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. untuk kepentingan akademik.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.

ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. 1. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu.bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Selalunya. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Misalnya. 3. untuk belajar bahasa Inggeris. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. 2.A. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. 4. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Larson dan W. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. 5. sikap dan .N. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.

serta nuat maksud tentang apa yang di baca .baca.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Pelajar yang berkeupayaan tinggi.masa tahun pengarang . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.itu adalah perkataan yang pindik.tok. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. 2. 7. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. 6. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif.ninik dan sebagainya.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2.tajuk .Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.siapa pengarang . Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.peluang untuk belajar maka dia harus gagal.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. maka dia akan gagal. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.gambar.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.

kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Hasil penyelidikan .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Memahami kumpulan kanak-kanak .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .Lain subjek.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Pengasuh kanak-kanak bisu .suasana eksperimen.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) . .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.Firaun . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown . Kekerapan ..

b.Yang popular sample setegah jam .Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .m.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .t. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.1953 .g. andi (mandi) hurup yang di gugur m .k.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel . Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.tempat.n.dan akibat 2.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.d. .ny.Dilakukan pada tahun 1960 . . Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.l. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.c. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.h.j. Bunyi p.f. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.Mengumpul data secara naturalistic.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .s.

Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .sendawa.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.makan.sakit. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. mencakap.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.batuk. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga. .gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut . menelan. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Tahun pertama (perkataan) .

Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.Ini salah.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .da da dll •tidak ada makna .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis .konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.Memperoleh apa yang kita di senaraikan . berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.aa. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.ba ba bad an deritam lain….bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . Bagaimana kanak belajar makna . soalan.m.berapa bulan . ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna ..ba.p.Mesti demograpi lontal .panggilan . seperti vocal.kata kerja.

buat grap dengan menguna huru biasa. Bantu + k. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . disekolah mula mengajar formal.bunyi apa yang ada . Frasa k.n +adjektif : nasi lemak 3.k. ijak aki 2.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . Lojek ada 3 lojekmasa.000 perkataan . Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . oo : emak. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Contoh: a : alak.n + penerang Analisis .usia kritikal.elak. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap .senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.meja dll.6. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.bunyi apa .k + objek : tema kasih. k. Popretion :pandai pengaroh orang.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. k.senarai perkataan yang penuh . Usia 5.frasa.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .7 sudah tahu tentang nahu.Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Contoh : 1. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .berapa perkataan . Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.

sekira kanak –kanak bekak (tuli.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype..Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . Kita mesti .seperti gelas walaupun rupanya berlainan. Edugram gambar. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. . March 11. (10 markah) BELAJAR BAHASA KEDUA Kita telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ibu itu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .( mentalnya akan dihidup). Bahasa kedua pula terpaksa dipelajari dan hanya berkembang melalui latihan dan pengukuhan.. .kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Bagai mana kanak-kanak faham makna . kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. iaitu tidak perlu diajar. Fadilah Saleah M20082000312 Nomber telefon bimbit : 0176289757 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU Jawapan Soalan 1. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .1. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. 2009 4:44 PM fadilah saleah said. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.

berfikir. Hal ini memang ada orang yang tidak pernah bergaul dengan anggota masyarakat lain merasa tidak perlu mencuba untuk menghilangkan unsur keasingan ini. Keperluan Latihan Perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua itu ialah latihan. PROSES MENJADI DWIBAHASA Dalam proses mempelajari bahasa kedua ini. Jelas sekali dorongan . Ia tidak perlu diajar dan kanak-kanak pandai tanpa pembelajaran. Kanak-kanak hanya perlu didedahkan kepada bahasa dan mereka akan pandai dengan sendirinya. kerana ingin berhubung dengan orang lain. pendedahan terhadap penggunaan bahasa itu. Ini mungkin memberi kita pengetahuan mengenai masalah penting dan sukar diatasi di negara.mempunyai dorongan dan sikap yang sihat untuk dapat belajar dengan berkesan. Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Oleh itu akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu pula. Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua. bahawa keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Peringkat Pencapaian yang Perlu Walau ramai. Latihan yang demikian mencakupi latihan mendengar. Tegasnya ada perbezaan yang besar antara memperolehi bahasa pertama dan mempelajari bahasa kedua. Penerimaan ke dalam Masyarakat Baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. bercakap sama dengan menggunakan satu bahan pengajaran yang tersusun rapi ataupun dengan menggunakan bahan yang dibentuk secara rambang. Bahasa pertama dikuasai secara tidak formal. pembelajaran itu perlulah berlaku dalam satu lingkungan sosial di mana bahasa itu dituturkan. Seseorang yang masuk ke dalam sesebuah masyarakat baharu itu tentu dianggap asing. Latihan itu hanyalah merupakan satu bahagian sahaja daripada seluruh proses menjadi dwibahasa. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Proses mempelajari bahasa itu menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran perbezaan dan persamaan di antara kedua lakuan bahasa itu. Bahasa kedua melalui rancangan dan kaedah tertentu Pembelajaran bahasa sebagai bahasa kedua. iaitu dari bahasa ibunya. Linguistik dan sosiologi merupakan suatu masalah persepaduan yang amat kompleks di mana seseorang pelajar itu mencuba meresapkan ciri-ciri kebudayaan.

Walau seseorang itu berkeupayaan mempelajari bahasa apa pun. Walau bagaimanapun boleh dibuat satu generalisasi bahawa kemahiran mereka dalam bahasa kandung memang cukup baik. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Tetapi proses itu akan menjadi lebih sukar bagi orang yang sudah meningkat umurnya. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. manakala kemahiran mereka dalam bahasa kedua tidaklah sempurna. Dalam kebanyakan hal mereka salah faham dalam menganggarkan darjat kemahiran mereka. untuk kepentingan akademik. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Dapat dilihat bahawa ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua: a. serta . Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris.mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan kelulusan untuk melanjutkan pelajaran dan mendapat pekerjaan atau penetapan dalam jawatan menjadi faktor mendorong kaum lain mempelajari bahasa Melayu. tetapi ternyata bahawa perhubungan akan menjadi terhad dan kaum pendatang itu tidak akan dapat menjadi sebagai sebahagian dari masyarakat itu tanpa menggunakannya. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Dari golongan pelajar yang dikaji. Mohd. iaitu apabila ia telah melangkaui jangka masa yang subur untuk perkembangan bahasa tersebut secara semulajadi. Khalid melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Tetapi peringkat kejayaannya tentulah berlainan. Kemahiran kedwibahasaan sebenarnya mempunyai pertalian rapat dengan pola-pola persekolahan yang telah dialami oleh pelajar tersebut. b. PEMELIHARAAN BAHASA KANDUNG Pada tahun 1971. Motif juga mungkin terbit dari keinginan memelihara identiti dan budaya sesuatu kaum. walaupun secara amnya. c. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah mas arakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Bahasa kedua itu amat penting untuk perhubungan. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Walaupun kemahiran dalam bahasa kedua itu dapat dianggap opsyenal. Dalam sikap ini dapat melihat dari segi psikologi sama ada seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Umumnya terdapat bahawa mereka itu lebih atau kurang mahir dalam bahasa Inggeris.

harus juga mencapai kejayaan yang agak baik kalaulah ada individu di sekelilingnya yang memberi sokongan kepada pembelajarannya itu. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi . Kalaulah kebudayaan dan masyarakat sekelilingnya membantu maka ada juga sedikit harapan untuk mendapat sedikit kejayaan. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. 5. akan mencapai kejayaan yang baik juga. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. masa dan peralatan yang sempurna akan menghalang pembelajaran bahasa tersebut. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 1. Kadang. d. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. 3. buku teks. 4. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Larson dan W. maka dia akan gagal. Lingkungan Lingkungan di mana pelajar itu tinggal. tetapi tidak mempunyai keupayaan yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa. baik dari dalam mahupun dari luar kelas. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. 7. e. dalam bentuk masyarakat dan individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa.tidak mengancam kedudukan atau identitinya. 2. Peluang ini mungkin tidak wujud disebabkan perbelanjaan yang mahal yang mungkin tidak mengizinkan orang itu belajar.kadang ketiadaan guru. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu maka perlulah adanya peluang untuk belajar. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.A. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Peluang Peluang merupakan satu faktor penting dalam mempelajari bahasa. 6. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi.N. Kebudayaan yang menyokong pembelajaran itu juga akan membosankannya. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. tetapi kurang berpeluang.

H. Bahasa itu mempunyai keupayaan yang semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa tersebut. Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. Dia . PEMEROLEHAN BAHASA Ada dua aliran yang mencuba menganalisa dan menerangkan fenomena ini. Behaviorisme tidak mengindahkan tentang daya pemikiran manusia dalam menguasai bahasa.peluang akan gagal. TEORI BEHAVIORISME Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. Baginya. maka penguasaan bahasa juga tidak akan berlaku. Kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja. sama seperti lakuan lain. KRITIKAN TERHADAP TEORI BEHAVIORISME Dalam kritiknya itu. bergabung dengan sifat mahu meniru merupakan faktor penting. kalau tidak dia akan gagal. memberi kemungkinan untuk kanak-kanak membuat generalisasi. Teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. Walau bagaimanapun lingkungan yang menyokong mungkin membantunya mencari motif. pemerhatian biasa dan sifat semulajadi yang ingin tahu. Pertama ialah bahawa kanak-kanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa. Guthrie dan Skinner. hipotesis dan memproses maklumat dalam suatu cara istimewa dan amat kompleks. Sepertimana ahli psikologi yang masyhur ialah Watson. Menurutnya proses penguasaan bahasa itu jelas menunjukkan bahawa pengukuhan. kalau tidak ada pendedahan. tidak memberi tempat yang sewajarnya pada akal atau otak manusia. iaitu bahasa. TEORI BIOLOGIS Chomsky dan rakan-rakan telah menumpukan perhatian kepada unsur yang terpendam dalam manusia dan lakuan. Jadual Pemerolehan Bahasa Salah satu dari teori E. Ini bermakna. Teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. Chomsky menyatakan bahawa teori behaviorisme itu hanya sebuah dongeng. Teori pertama itu dipanggil teori behaviorisme dan yang kedua itu dipanggil teori biologis. bahawa manusia sejak lahirnya sudah mempunyai kebolehan untuk memperolehi sistem perhubungan yang dipakai oleh manusia.

Merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa. Kanak-kanak kurang menangis dan dia boleh mengeluarkan bunyi seakan-akan bunyi vocal. matanya mencari si penutur kadang-kadang kanak-kanak itu akan ketawa.000 perkataan lain. kanak-kanak tersebut boleh duduk tegap. kadangkadang berpanjangan antara lima belas sampai dua puluh saat. Tetapi dari segi akustik bunyi-bunyi itu berbeza dari bunyi bahasa. . kanak-kanak hanya dapat mengangkat kepada meniarap. Bayi manusia dilahirkan dengan tidak berupaya dan terpaksa membesar. Dia mula menyebut bunyi konsonan dan vocal. Selain dari itu.barang permainan. 3. Kehilangan salah satu dari pancaindera. Semasa berumur tiga bulan. Ini membolehkan proses tumbesaran kematangan otak berlaku dalam satu jangkamasa yang panjang selepas lahir. Dia meletakkan semua berat badannya pada sikunya.kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan sendiri.menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. Berat otak bayi manusia semasa dilahirkan hanya lebih kurang 25% daripada otak orang dewasa. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa.000 sampai 3. Jadual Pemerolehan Mengikut Umur Menurut Lenneberg (1967) perkembangan pemerolehan bahasa di kalangan kanakkanak melalui lapan peringkat: 1. Pemerolehan Bahasa Melalui Pendedahan Kanak-kanak tidak akan dapat memperolehi sesuatu bahasa melainkan kalau mereka mendengarnya dan fungsi orang bercakap. fungsi sokongan moral juga amat kecil sebab biologi kuat memainkan peranannya. Dari yang Umum Menuju yang Khusus Semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanak-kanak itu mula mengetahui nama-nama barang. Pada masa berumur lima bulan. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2. Semasa berumur empat bulan. tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu. kepala kanak-kanak itu mula kukuh dan tegap dan mula menggemari barang. Pertuturan kanak. PERINGKAT PENGUASAAN BAHASA Kita dapat melihat bahawa kanak-kanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniruniru percakapan ibu bapa. 2. Oleh sebab sistem araf berkembang maka proses perkembangan bahasa boleh berlaku. Tindakbalas kepada suara manusia lebih tajam.

bahasa kanak-kanak itu dianggap sudah lengkap dalam serba serbinya. Masa ini juga merupakan masa progres yang rapi berlaku untuk berjalan dan kemahiran-kemahiran motor yang lain. Pengulangan bunyi. Hipotesis Usia Kritikal. Semasa berumur dua belas bulan kanak-kanak mulai belajar berjalan-jalan dan bunyi yang serupa dengan bunyi bahasa mula diterbitkan dan perkataan. atau sesuatu makna yang baharu sahaja. 8. Behaviorisme. Kebolehan mengagah bertukar kepada pengeluaran bunyi-bunyi yang berciri sukukata. Kekenyalan Berakhir Pemerolehan bahasa bermula semasa kanak-kanak berumur dua tahun. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Tetapi apa yang mereka pelajari itu hanya merupakan gaya. Kefahamannya bertambah baik dan mula menggabungkan dua perkataan. atau peluasan dari segi pemakaian. Kanak-kanak mula mengeluarkan berbagai-bagai bunyi dan meniru bunyi dan membezakan bunyi yang berlainan yang didengarnya. 7. dan Afeksia. Semasa berumur sepuluh bulan kanak-kanak itu mulai merangkak dan kadangkadang berdiri tegak. dll) serta bahasa dan pemikiran. Sebenarnya. dari segi nahunya. Semasa berumur lapan belas bulan kanak-kanak tersebut mulai berjalan. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa proses bermula semasa kanak-kanak itu berumur dua tahun dan berakhir lebih kurang semasa ia berumur dua belas tahun. Dia sudah mempunyai antara tiga hingga lima puluh perkataan. Memang betul bahawa kanak-kanak. (10 markah) Kuliah 1 19 Disember 2008 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie. Semasa umurnya meningkat dua tahun pola-pola ayatnya mula menjadi lengkap dan dia dapat merumuskannya dengan bersendirian. Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama. Di antara perkara yang penting ialah untuk membolehkan kemahiran bertutur itu menjadi matang. Semasa kanak-kanak yang berumur enam bulan ia mula boleh bertupang tangan semasa duduk. bahkan orang dewasa sendiri masih terus belajar. iaitu semasa otaknya tumbuh menjadi 60% dari otak orang dewasa. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa .bunyi lebih kerap dan pola lagu menjadi lebih nyata dan pertuturan mula digunakan. bahasa itu sudah cukup lengkap. Pada masa ini juga kanak-kanak tersebut mulai memahami arahan. Topiktopik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran. Proses ini berterusan hingga umurnya menjadi baligh. kosa kata. dan wacana. Pada masa berumur lapan bulan kanak-kanak mula boleh berdiri sambil berpegang kepada dinding. Soalan 2. unsur tatabahasa. tetapi pemerolehan lain akan terus berlaku. 5. Setelah mencapai peringkat itu maka. 6. LAD. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik.4.

b.Kurang memahami dan menggikat arahan d. penyusun kanak-kanak bisu. Kanak-kanak adalah makhluk social.c. persekitaran mempengaruhi pengentahuan bahasanya. atau sebagai kerja rumah. Kajian sebenarnya mula pada 1950-an adanya alat-alat teknologi seperti pita perukan. menunjukan ada yang portindihan. dan amali akan dijalankan dalam bengkel. amali. Buatkan jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. Dapat mengentaui kompleksnya . Seterusnya baru boleh di buat analisis dan generalisasi Kaedah yang berkesan Teknik yang dilakukan tidak semasa dengan orang dewasa kerana : a. Peperiksaan akhir: 40 Kuliah 2 02 January 2009 Psikologi melibatkan bahasa.Sukar dilakukan terhadap kanak-kanak dibawah tiga tahun Kaedah baru yang digunakan . kuliah. Penilaian prestasi pelajar Esei dan persembahan: 60% (2 esei) -Buatkan nota buku bacaan -Buatkan nota kuliah -Kumpulkan bahan mengenai penguasaan kanak-kanak yang diperhati. tugasan dan arahan perbincangan juga dipaparkan dalam blog. Pada waktu ini bermulanya perkembangan teori empirical berdasarkan pada yang dilihat dan didengar.Pendik c. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu. bengkel. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing. Semua tugsan hendaklah dimasukkan ke dalam blog 3. dan bunyi yang sudah dikuasai oleh kanak-kanak. bagaimana kanak-kanak dapat mempelajari proses yang begitu kompieks.Perkembangkan kognitif yang berbeza b. Prinsip dan teknik penilaian dan pengujian akan diberi dalam kuliah. Adakah bahasa itu wujud dalam dirinya sejak lahir.d. kanak-kanak tidak dapat menyebut perkatana. Kursus disampaikan melalui:a.asing juga dikaji. Pengajaran 1. bahan bacaan dipaparkan dalam blog e. Hendaklah Catatan perkataan yang dilakukan oleh kanak-kanak menurut tarikh diambil. 2. Yang boleh diuji dan diulang. Firaun mengkaji bagaimana kanak-kank memproses bahaa. Psikologi bahasa juga mengguasai bagaimana kita memahami proses kanak-kanak mempelajari bahasa.

dilakukan pada tahun 1960-an. mengganakan 100 ujuran. yang popular sample ½ jam. Locig ada 3 peringkat a.a. d. memahami kemampuan kanak-kanak. Penghasilan Bunyi Konsonan Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah. tidak dilakukan dalam susunan yang terkawal. mewakili keadaan sebenar kanakkanak.Tahap pemikiran direndahkan seperti kanak-kanak sesuai dengan tahun intelektual dan pengalaman social.Kanak-kanak yang belum boleh bercakap e. dan gigi. Kekerupaan. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. mengambil sample 3 orang kanak-kanak. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. sebaiknya seminggu sekali selama ½ jam. seorang ahli psikologi Amerika (19250. dan 1970-an seramai 128 orang kanak-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel.Kanak-kanak dirakam tanpa gungguan c. Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya. membuat kajian 2 jam sebulan Gordon Wells. b. Kuliah 3 09 January 2009 Bagai manakah kanak-kanak yang bunyi? Apakah kanak-kanak yang ia faham? Bahasa jenis pertama. bibir. .Boleh dipercapaian apabila kanak-kanak itu kecil hingga balig Kesulitan dia dapat mengetahui apa yang difahami dan diketahui. Bagaimana Bunyi Dihasilkan Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal. dan c. sample yang besar tidak menjamin berlakunya cirri penting. kanak-kanak tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengentahui bahasa.Menujung masa. mula pada 1935. sejak kanak-kanak itu dilahirkan. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. lain subjek susuna eksperimen dan proses stutistik memberi interpretasi yang berlaian. Hasil pneyelidikan. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja.Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f. membuat generasi dan pola-pola yang dihasilkan.Teknik merukam dan eksperimen b. Roger Brown.Menunjung tempat. 1.Menujung akibat.

Contoh Jadual Pemerolehan Bunyi PRAGMATIK Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. (2) posisi lidah.[e]. (3) ketegangan lidah.Jenis Jabual Bilagan Perkataan .[g]. [p]. iaitu[a].[ny]. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah. dan macam-macam lakuan ujaran.[d].Pembuatan Bunyi Vokal Berbeza dengan konsonan.[l].[i].[s]. Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia.[t]. Language Acquisition Devicl(LAD) Proses yang berlaku apabila apa yang di bunyi dan apabila didengar maka kudrat dapat di faham.[o]. hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga.[n]. Diantara bunyinya [b]. Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor.[u].[z].[v]. contohnya Akan A : suku kata buka Kan : suku kata tutup Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar. 2.Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator.[m].[k]. Kuliah 4 16 January 2009 Contoh Jadual Perkembangkan Bahasa kanak-kanak 1.[j].[c]. dan (4) bentuk bibir.[y].

batuk dan sedawa adalah berkaitan dengan . baba. menelan. a. ada banyak perkembangan dan beberapa tahap. dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya.Teori kudrat (innat) Apa bila otak kanak-kanak itu sudah tersedia untuk belajar bahasa.Umumnya perkataan pertama diajukan pada tahun pertama. terbahagi kepada tiga teori. .Teori input Iaitu seolah-olah dia (kanak-kanak yang mempelajari bahasa) dilengkapkan (secara batin) dengan satu set “acuan” yang boleh digunakannya untuk membanding. . a. .Iaitu bukti ketara perkembangan bahasa.Bunyi makan.Tahap I (0-8 minggu) . seperti makan. Jenis Jadual Konsonan 3. b. Jenis Frasa Contoh nak susu nak yam nak naci nak puh Teori memahami proses mempelajari Bahasa Melayu.2. seperti meniru tuturan yang didengarnya secara kebetulan tuturan ibu bapa dan orang-oang lain. Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru bahasa ibu bapa atau orang-orang tua. . mencepak. atau tidak selasa menyebabkan terhasil bunyi refleksif.Teori meniru Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa.Pada tahap ini beberapa minggu pertama. mungkin menghasilkan bunyi yang sama. bunyi mula bercakap. sakit. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya. bunyi-bunyi suara adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. Penghasilan Bunyi Daripadasaat bunyi lahir hingga 12 bulan.Ia mungkin menyatakan lapar. Perkataan Pertama . c. .Aktiviti juga bernafas. maksu.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.

pangilan.Tahap V (9-18 bulan) . dan kemesraan. .d. dada dan pelbagainya.Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vocal. .kemahuan. namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa.Tahap ini menggunakan beberapa bunyi sahaja. .Bunyi seperti bababa dan beritam lain… selalunya di ulang-ulang. .cid an sebagainya. .Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi bahasa. . . c. aagaa. .Boleh cakap 2-3 perkataan kata nama. . ada bunyi bibir dan gabunkan bunyi-bunyi tersebut.Boleh memberikan tumpuan untuk lebih kurang 2 minit.Ibu mula ada mengesah tujuan di sebalik ujian.Bunyi ga. . . nadanya mula berbagai-bagai. . .Tahap II antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibirakan. bi.Tahap II (8-20 minggu) .Tahap III (20-30 minggu) .Kanak-kanak sudah bunyi berirama.Betul tidak ada makna.Tunjuk kepad angguta badan yang mudah. tetapi menyerupai bunyi bewasa.Ketika berumur 4 bulan bunyi bahagian-agah belakang rongga mulut mula lahir. dan konsonan. .Boleh mengikut arah mudah. seperti vokal: ari. . mula mewujudkan kontur intonasi. . tetapi lebih kerap di gunakan.u dalam suku kata seperti.keperluan biologi juga. kata awal. ba. Ini salah.Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu.ada bunyi lelangit lembut. .gu menyerupai suku kata. berbeza-beza.nyaian bermilodi. . ini tanda awal bahasa. . e.Bunyi itu seolah-oleh berlatih pada masa ini-lebih menggembirakan pada ibunya. sudah ada suku kata.Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap-ada membebel hingga 18 bulan.Bunyi-bunyian lebeh panjang 1 saat.aa. . kata kerja. b. mula ada makna.Lidah lebih banyak bergerak keatas dan kedepan menyerupai aktiviti menyibut bunyi bahasa.Bunyi lebih jelas. . soalan. . d.Mula mengagah dan gerak.Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa.Pada ini penghasilan bunyi lebih mantap.Pada mulanya penkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan ia berhenti sebelum bayi bercakap. kata adjektif (mungkin tak jelas).Tangisan juga dihasilkan. air. . .Selepas itu ia menghasilkan k.Berirama dan pendak-pendak misalnya: mi.Tahap IV (25-50 minggu) . cu.Faham kata kerja yang mudah. . .Bermula main dan ulangan.Ada banyak bunyi berlainan yang dahasilkan. .

kan. dan dll. Prodikat Dalam prodikat yang banyak itu ada pola seperti. ubat. abah. Tahap 2 Ayat dua perkataan. yam. 1. Perkembangan Bunyi Kanak-kanak Kuliah 6 30 January 2009 Proses selepas kanak-kanak memahami -Memperkembangkan frasa -Memperkembangkan ayat Ungkapan Tahap 1 Ayat satu perkataan.Menyebut bunyi vocal dan konsonan n. contohnya : atut. maksud. su. cucu. akan. dan dll.Kata Kerja + objektif 3. uwat. Contoh Nak ipoh Agu Ijak nyak Ikat abut Jadual 1.Kata Nama + adjektif 2. Kuliah 5 23 January 2009 Bagaimana kanak-kanak memperolehi bunyi.Kata Bantu + Kata kerja Kuliah 8 13 FEBRUARY 2009 Bunyi kanak-kanak di keluarkan Kanak-kanak mempelajari tatabahasa.p.Kanak-kanak juga mengguasai bunyi forma iaitu tersusun. ayi. Contoh . dan dll.m.. frasa. dan ayat yang terdiri dari satu perkataan atau ayat yang pindik seperti mamam. contohnya : nak ipoh. dan tidak forma.h terutama da awal suku kata dan perkataan pendek.

mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. biasanya dia suka menyebut nama dia sendiri.Kata Nama + Penerang 2.A : Abah balik kerumah. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri. Kuliah 10 27 FEBRUARY 2009 Semantik . Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama.Tempat 2. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza. (subjek + perdikat + keterangan) B : Kucing makan. C : Kucing jahat.Lori sampah 3. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. atau gelaran dan pangkat dalam keluarga. tahap ucapan dua kata. mengulas. tetapi ayat baru belum di belajari. Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling. Peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap.Masa 3. Bahasa jenis pertama. dan bertanya. Dalam situasi ini. Justeru. Kanakkanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri. Dalam Frasa terdiri daripada : 1. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. tahap kecakapan penuh. hanya pada usia dua tahun dan ke atas. iaitu tahap membabel atau mengagah. Anak-ank Melayu.Lori simen Sendi logik terdiri daripada : 1. seperti bercerita. bertengkar. Kata bahawa dalam mental atau mindal kanak-kank ada satu alat dalam kepala kanak-kanak itu. kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. ada yang satu tahun mereka tidak belajar lagi disegi sesuatu perkataan baru atau frasa. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak. kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. Walau bagaimanapun.Sebab akibat Kuliah 9 20 FEBRUARY 2009 Prakmatik Umumnya. seperti kakak atau abang. tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya. tahap holofrasa. tahap permulaan tatabahasa.

perasaan. robin burung yang paling lazim.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .orang yang berkata.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Wallahu a lam March 11. yakni tidak perlu diajar. Yang paling lazim dari burung-burung mungkin itulah yang dianggap sebagai prototaip yang lebih daripada jenis burung. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Akan tetapi. Satu cara untuk menerangkan konsep prototaip adalah dengan menggunakan konsep esyarat diantara tulisan dan gambar. walaupun. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua . semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapnya.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. adanya kurusi boleh dipusing. Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna. . Semakin banyak kata dikuasai oleh seseorang.Bagaimana makna dikenali sebagai semantik. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . dan tidak boleh dipusing.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.. burung yang paling sesuai sebagai prototaip. makna kata burunga Syarikat menganggap robin (jenis burung yang berdada merah). perlakuan dan keperibadian manusia. pendapat. 2009 4:53 PM hasuenah wohseng said. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Dalam bahasa kita dapat mengungkap fikiran..bapa kepada anak. Prototype Teori prototaip mengatakan bahawa sesuatu entri dalam kamus mental bertumpu di sekitar sesuatu perwakilan kelompok makna kata itu oleh suatu anggota yang masuk prototaip. Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna. emosi. Contohnya : Kurusi. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. Ayah : manusia. manusia.dewasa. lelaki. Saya : ganti nama. mungkin ada burung yang dipandang lebih lazim.

Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Mengikut teori behaviorisme.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Oleh itu sebagai orang dewasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya .bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.

walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Mohd. untuk kepentingan akademik. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. . tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Selalunya. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu.bergantung pada dorongannya sendiri. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Dari golongan pelajar yang dikaji. untuk belajar bahasa Inggeris. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan.

6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.N. . Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi.Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. 2. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa.A. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. 5. 2. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. 7. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Larson dan W. maka dia akan gagal. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. 3. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Misalnya. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. 4. 1.

Pengasuh kanak-kanak bisu . Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . . .Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.siapa pengarang .masa tahun pengarang .dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Firaun .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Kaedah baru yang digunakan . Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.tajuk .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .itu adalah perkataan yang pindik. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.baca.ninik dan sebagainya.tok.gambar.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.

b.f.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting . Hasil penyelidikan .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.dan akibat 2. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Lain subjek.1953 . dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.Dilakukan pada tahun 1960 .k.n. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel . .m.h.l.g.s.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui . Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.Memahami kumpulan kanak-kanak . bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.c.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.ny.tempat.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .t.Yang popular sample setegah jam .d.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .Mengumpul data secara naturalistic. Kekerapan .suasana eksperimen. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .j. .a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan . Bunyi p.

sendawa. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . Tahun pertama (perkataan) . Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.makan.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. .Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba. mencakap.Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. adalah juga berkaitan dengan .Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.batuk. menelan. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.sakit. andi (mandi) hurup yang di gugur m . Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.

keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.panggilan .selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.ba ba bad an deritam lain…. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. seperti vocal.da da dll •tidak ada makna . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama..aa. soalan.ba.Ini salah.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. kemahuan dan kemesraan . berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.

Frasa k.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .elak.senarai perkataan yang penuh . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. Contoh: a : alak.p.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .Memperoleh apa yang kita di senaraikan .bunyi apa . Bagaimana kanak belajar makna .n + penerang Analisis .k.m. Contoh : 1. oo : emak. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.k + objek : tema kasih.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. ijak aki 2.n +adjektif : nasi lemak 3.berapa bulan .h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .senarai perkataan yang dia sebut .kata kerja. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .bunyi apa yang ada .•mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.berapa perkataan . disekolah mula mengajar formal.Mesti demograpi lontal .Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . k.buat grap dengan menguna huru biasa. k. Bantu + k.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.

Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.sekira kanak –kanak bekak (tuli. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .meja dll. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. Usia 5. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .usia kritikal. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. Lojek ada 3 lojekmasa. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.6.7 sudah tahu tentang nahu. . Bagai mana kanak-kanak faham makna . Popretion :pandai pengaroh orang.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.000 perkataan .frasa.seperti gelas walaupun rupanya berlainan. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.

Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.ditugasan mengajar bahasa Melayu. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Edugram gambar. yakni tidak perlu diajar. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu..Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Mengikut teori behaviorisme.berlain-lain makna .sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. . Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. March 11. 2009 5:09 PM hasuenah wohseng said.

Mohd. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. untuk kepentingan akademik. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Dari golongan pelajar yang dikaji. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan . Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan.Oleh itu sebagai orang dewasa. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah.

Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Selalunya. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya.terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. 1. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Misalnya. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan .ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan.A. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Larson dan W. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua.N. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. untuk belajar bahasa Inggeris. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu.

Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu . maka dia akan gagal. 7.masyarakat yang mendorong.tok. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. 3. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.siapa pengarang .serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 2. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.baca.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2.gambar. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. 2. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.tajuk . Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 4.masa tahun pengarang . Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.itu adalah perkataan yang pindik. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. 6. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. 5. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.ninik dan sebagainya.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.

Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.menjawab apa yang nampak dalam gambar.Memahami kumpulan kanak-kanak .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Hasil penyelidikan .kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Pengasuh kanak-kanak bisu . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Firaun .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. .

Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.Yang popular sample setegah jam . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. .c. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .h.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .ny. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.n.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan . bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.d.s.. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel . Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .Lain subjek.l.t.m. Bunyi p. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.dan berapa perkataan .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.k.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.b.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.suasana eksperimen.dan akibat 2. Kekerapan .g.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) . andi (mandi) hurup yang di gugur m . Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.tempat. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.j.Dilakukan pada tahun 1960 .1953 .sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .f. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.Mengumpul data secara naturalistic. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.

Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.sakit. mencakap. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.makan.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.batuk.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. . Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . menelan. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu .sendawa. Tahun pertama (perkataan) .

tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .aa.•Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.berapa bulan . berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut. seperti vocal. soalan.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .Ini salah. .Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .Mesti demograpi lontal . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama. Bagaimana kanak belajar makna .. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .Memperoleh apa yang kita di senaraikan .ba. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.kata kerja.panggilan . Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.m.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.da da dll •tidak ada makna .ba ba bad an deritam lain….selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .p.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.

disekolah mula mengajar formal.Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. k.buat grap dengan menguna huru biasa.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . Contoh : 1.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. Contoh: a : alak.n +adjektif : nasi lemak 3. .k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Bantu + k.berapa perkataan . Popretion :pandai pengaroh orang.n + penerang Analisis .lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.elak. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.meja dll. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.k + objek : tema kasih. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. k.bunyi apa . oo : emak. Lojek ada 3 lojekmasa.senarai perkataan yang penuh .k.bunyi apa yang ada . ijak aki 2. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. Frasa k.000 perkataan .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.

Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).seperti gelas walaupun rupanya berlainan. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.. .sekira kanak –kanak bekak (tuli. Bagai mana kanak-kanak faham makna . Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. Usia 5. .7 sudah tahu tentang nahu. Edugram gambar. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. 2009 5:24 PM hasuenah wohseng said. March 11. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.frasa.Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .usia kritikal. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA . Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.6. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.

Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Oleh itu sebagai orang dewasa.pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. yakni tidak perlu diajar. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Penerimaan kedalam masyarakat baharu . Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Mengikut teori behaviorisme. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.

untuk kepentingan akademik. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Mohd.Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Selalunya. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Dari golongan pelajar yang dikaji. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. untuk belajar bahasa Inggeris. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. keupayaan ini semakin berkurangan apabila . Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa .

Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.A. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 5. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. 3. maka dia akan gagal. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. 1. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. 2. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Larson dan W.N. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Misalnya. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. 2. Ayat bina ayat Peringkat awal . Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. 7. 6. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. 4.

kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan . .tajuk . Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2.Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .itu adalah perkataan yang pindik.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).baca. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.masa tahun pengarang . .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.tok. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.Firaun .iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.ninik dan sebagainya. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Pengasuh kanak-kanak bisu .gambar. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.siapa pengarang . . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.

Mengumpul data secara naturalistic.Dilakukan pada tahun 1960 . Hasil penyelidikan .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.Lain subjek. . Kekerapan . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Yang popular sample setegah jam . . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .1953 .suasana eksperimen.Memahami kumpulan kanak-kanak .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .

Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.j. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.s.tempat.n. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.h.t. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.dan akibat 2.g. Tahun pertama (perkataan) .b. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Bunyi p.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.m. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap .Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.f. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.k. .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa. andi (mandi) hurup yang di gugur m . Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.d.l.ny.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.c.

sendawa. seperti vocal.ba..sakit.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. mencakap.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .tetapi menyerupai bunyi dewasa . Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga. menelan.da da dll •tidak ada makna .konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.batuk.ba ba bad an deritam lain….buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.aa.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.makan.

Bantu + k.Mesti demograpi lontal . soalan.berapa bulan .elak.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . oo : emak. Contoh : 1.Ini salah. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.k. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.Memperoleh apa yang kita di senaraikan . ijak aki 2. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.m.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .n +adjektif : nasi lemak 3.p. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .k + objek : tema kasih.•Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. Contoh: a : alak.buat grap dengan menguna huru biasa.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. k.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. k.panggilan .kata kerja. Bagaimana kanak belajar makna .

000 perkataan . tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.n + penerang Analisis . Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.frasa. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.usia kritikal.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .berapa perkataan .6. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Bagai mana kanak-kanak faham makna . Frasa k. Lojek ada 3 lojekmasa. Usia 5.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.seperti gelas walaupun rupanya berlainan.meja dll.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.bunyi apa .Formal:ada guru/klas/conteks. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .7 sudah tahu tentang nahu. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. .sekira kanak –kanak bekak (tuli. disekolah mula mengajar formal.bunyi apa yang ada . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Popretion :pandai pengaroh orang.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. kemahiran .senarai perkataan yang penuh .

Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.-Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. March 11.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. yakni tidak perlu diajar. 2009 6:57 PM hasuenah wohseng said. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Edugram gambar.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Si . Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . . NAMA : Hasuenah Wohsing NO MATRIK : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac diganti dengan tugasan berikut: 1. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .

Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. .bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Mengikut teori behaviorisme.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Oleh itu sebagai orang dewasa.

Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Mohd.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Lingkungan . Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. untuk belajar bahasa Inggeris. untuk kepentingan akademik. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Selalunya.PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Dari golongan pelajar yang dikaji. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut.

1. Ccici yang membiza diantara manusia dengan binatanga aitu manusia apabila melahirkan anak tidak boleh berdiri dengan sendiri akan tetapi anak binatang boleh berdiri dengan diri seniri selepas dilahir olh ibunya. Apa bila kita membaca buku mesti baca dari awal hingga akhrir.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut mesa mencakap selama setengah jam. Bagai mana kita mengentahui proses kanak-kanak setiap minggu. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. (10 markas) Kuliah 19/12/2008 Ayat bina ayat Peringkat awal Tulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Semak dan kemas nota kuliah masing-masing.A. Misalnya. maka dia akan gagal. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. 5.dan anak manusia terpaksa banyak mempelajaran untuk menjadi dewasa. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Jikalau ada perkataan yang terdengarpun boleg di catatkan. 3.Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. 4.N. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. 2. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Teori-teori Dalam membaca mesti ada di tempat yang kita baca serta mebuat mksud apa yang dibaca. 7. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Larson dan W. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif.iaitu apabila kanak . Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 6. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. 2.

j.ninik dan sebagainya. . Bunyi hurup konsonan dan vokal Vokal : bunyi vokal tiada halangan pada alat aktikulasi.itu adalah perkataan yang pindek lepas itu bunyi perkataan yang pangjang selepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut boleh sebut 2 perkataan itupun faham.Penyelidikan bahasa kanak-kanak bermula 200 perkataan yang lalu.h.Isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah >prosesnya untuk membunyi hurup A dengan rupa mana untuk mengenal dan bagai mana kita nak menghubung huruf.t.Tajuk .Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. Konsonan :Apa bila terjadinya hurus udara dihalang atau di sekat pada sebahagian alat artikulasi. Bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasil yang berdasarkan tiruan. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa perkembangan -Bagaimana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. dan hurup itu dibuat dengan berwarna mirah. dan jangan cikgu sebut perkataan yang susah di faham. .g. Dan dia akan memilih perkapaan di kelilingnya seperti kalau emaknya memasak diapun nak memasak.Asar udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.tahun pengarang . Dalam membaca buku mesti megentahui 5 perkara .Aras udara keluar terus menerus tanpa sekatan. 2. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik -Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan mengambarkan diri kita sebagai orang Melayu . Apa bila ada teori kita pun boleh membaca apa yang berlaku dan boleh faham. tempat dan akibat.Masa.andi (mandi) hyrup yang gugur m.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojek itu menujuk kepa masa.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iatu apakah perkataan yang dituturkan.s. mak. Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham. Pramatik Ciri apa yang boleh membuat dan tidak boleh membuat aitu mengajar peraturan.Siapa pengarang .n. Dalam membuat bunyi kanak-kanak semenjak umur sebulan itu boleh tanya emak dia kata budak itu dapat menyebut huruf apa seperti p.m.Psikologi melibatnya aitu Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.baca dan gambar.berumur 2 tahun dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti nak.tok. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang diperkatakan dan apa yang ditanya . Hurup penguguran yang kanak mengugurkan contoh: ju (baju) hurup yang gugur ba .

tahun pertama (perkataan) -Umurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. bercakap. sendawa. kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. meniru : kanak-kanak meniru mengikut apa yang dilakukan oleh ibunya. • Bunyi makan. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi. tetapi. pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. menelan. ada beberapa ciri yang sama dengan bunyi bahasa • Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa • Bunyinya beritma • Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara • Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan . contoh : emak mengajar perkataan terima kasih apabila ada orang memberi barang maka dia pun mengikut perbuatan tersebut. batuk. Logik tempat : tanya kanak-kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya dan berapa perkataan yang diperoleh setiap minggu serta buat graf contoh : Buat yang membunyi konsonal dan vokal teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.kepada kanak-kanak itu. -Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap. bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja. • Ia mungkin menyatakan lapar. • Aktiviti bernafas. sakit. kudrat : perkara yang semula jadi hanya tunggu masa untuk dikeluarkan. buang air. sekiranya dia faham mesti kita buat tentangnya. interpretasi maksud • Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi • Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai rima lain • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek setengah saat dan deretannya setengah saat tidak seperti bunyi bahasa • Tidak ada ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa • Namun. penghalang bunyi • daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan • ada beberapa tahap. input : perkataan yang diajar oleh ibunya supaya kanak-kanak itu mengikutnya. makan. iaitu : tahap I (0-8 minggu) • Pada beberapa minggu pertama. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan. dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya. atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksi.

seperti vocal. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .kata kerja. soalan.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek..Ini salah. berapa bulan. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.p.ba ba bad an deritam lain…. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama. . Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.•Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.ba.panggilan .Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagaimana kanak-kanak memperoleh bunyi -Memperoleh apa yang disenaraikan -Mesti demografi lontar -Jadual untuk memperoleh bunyi lazimnya tidak boleh ragu-ragu -Tanya ibunya bila kanak-kanak itu mula menyebut huruf. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.da da dll •tidak ada makna .m.aa. dan kalimah itu mesti dicatat dengan warna merah.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.

Formal : ada guru/kelas/konteks.meja dll. K. Irak aki 2.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . Bagaimana pola kanak-kanak itu mengetahui makna. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat dan apabila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun.berapa perkataan . Contoh : a : alak. Frasa K. Hal ini kerana satu hari kanak-kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya.senarai perkataan yang disebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyak 3.K + Objek : tema kasih. oo : emak. Kuliah 6 tarikh 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat kaligraf : ayat yang mempunyai perkataan yang pendek (yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih daripada satu perkataan. elak.K : nak uat Kuliah 8 tarikh 13/1/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai.bunyi apa yang ada .senarai perkataan yang penuh . di sekolah mula mengajar formal.N + Penerang Analisis .N + Adjektif : nasi lemak 3. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. . K. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. buat graf dengan menggunakan huruf biasa. Bagaimana kanak-kanak itu ingin mengetahui perkataan itu bermakna kucing. K. Contoh : kucing.000 perkataan. Ayat frasa ini kebanyakannya dituturkan oleh kanak-kanak menjadi predikat. Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. perkataan dan bagaimana kanak-kanak itu dapat membezakan bunyi dengan makna.Bantu + K.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .Bagaimana kanak-kanak belajar makna. Contoh : 1.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Popretion :pandai pengaroh orang.bunyi apa . Lojek ada 3 lojekmasa. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .

Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. maksu.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Edugram gambar. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru isi kandungan bahasa yang sedang diteladankan untuk mereka.frasa.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Usia 5. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. . 2009 11:31 AM zuraliza said. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. a) Peniruan.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.sekira kanak –kanak bekak (tuli. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. .seperti gelas walaupun rupanya berlainan.. dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya dan mereka cuba untuk patuh kepada urutan kata ayat bahasa mereka seperti yang telah dikatakan di atas tadi.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. . Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . March 12.usia kritikal.7 sudah tahu tentang nahu. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk ..dengan contoh Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). Bagai mana kanak-kanak faham makna .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. baba.6.

yang mendakwa bahawa proses meniru memainkan peranan yang kecil sahaja dalam proses pemerolehan bahasa kanak-kanak ini.Sebaliknya. Hakikat bahawa kanak-kanak akan menghasilkan ayat yang biasa didengarinya seperti ‘ bilakah kita boleh pergi’? tidak boleh dinafikan. 2009 2:31 PM zuraliza said. mereka membentuk ujaran baru. dan sebagainya yang mereka sering dengar dan sebutkannya selalu dan melalui perkataan yang mereka jarang dengar kanak-kanak seusia mereka menyebut perkataan tersebut seperti pergi ke kedai. membeli buah. pernah menyuruh . minum. Sekiranya hal ini tidak berlaku. 3) Urutan kata dalam frasa dan ayat sama seperti urutan kata bahasa pertuturan yang diujarkan oleh seorang dewasa. susu. March 13. 1) Zuraliza binti Zakaria. Sesungguhnya kekecualian daripada sesuatu rumus harus dipelajari. makan. tidak dapatlah untuk membayangkan bagaimana kanak-kanak mula mengembangkan tahap keupayaan ujaran tuturannya. SMK TUNKU ISMAIL. frasa dan juga sebilangan ayat. minum. Lama-kelamaan kanak-kanak akan mengujarkan ayat yang sempurna bentuk menunjukkan ada kemahuannya untuk meniru ujaran yang telah didengari olehnya. 2) Bentuk-bentuk perkataan yang biasa dilihat seperti makan. walaupun kebanyakan pembelajaran bahasa melibatkan proses peniruan.. Fenomena ini berkaitan dengan tahap keupayaan penutur dan dikatakan penutur boleh mengujar dan memahami ayat yang mereka belum pernah alami sebelumnya. O8000 SUNGAI PETANI. dan sebagainya. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak telah membentuk rumus dalam akal budi mereka dan melalui rumus ini. Sesetengah-sesetengah ahli teori yang terlalu asyik dengan hakikat pembelajaran rumus dan lain-lain sehingga mereka tidak dapat melihat pembelajaran bahasa secara keseluruhan. Menurut Moskowitz (1978:95). Kanak-kanak menghasilkan perkataan-perkataan seperti hendak. Ujaran kanak-kanak tertentu merupakan perkataan-perkataan unik dan baru tetapi kompleks dari segi morfemnya tidak boleh diperjelas dengan menggunakan prinsip peniruan. iaitu melalui cara peniruan terus akan bentuk tuturan orang dan melalui cara menggalakkan kanak-kanak untuk membuat pembetulan melalui apa yang ditiru olehnya. prinsip ini tidak cukup untuk menjelaskan aspek pembelajaran bahasa tahap tinggi dan ianya penting. KEDAH 0124341415 2) Perkembangan penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak (a) Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak Minat terhadap bagaimana anak memperoleh bahasa sebenarnya sudah lama wujud. Kononnya raja Mesir pada abad 7 sebelum masihi. Dapatlah dikatakan bahawa meniru menggalakkan pemerolehan tuturan melalui dua cara.. Psammetichus I. Pandangan sebegini gagal dalam menyeimbangkan tiga perkara penting iaitu: 1) Kanak-kanak sebenarnya banyak meniru banyak perkataan.

dan Dardjowidjojo (2000). 1957). data diperoleh dengan merakam ujaran mahupun tingkah laku kanak-kanak semasa berujar. Bagi mendapatkan hasil yang sahih dan tepat diperlukan sampel yang besar. kajian pemerolehan bahasa kanak-kanak dilakukan dengan teliti mencatat apa pun yang diujarkan oleh kanak-kanak dalam suatu buku harian. baik secara visual mahupun auditori. Period sampel besar adalah dari tahun 1926 hingga tahun 1957. dan masalah yang dihadapi. atau hokum yang ditemui akan lebih sahih. eksperimen. dan period kajian longitudinal. hipotesis. Aliran yang berlawanan dengan behaviorisme ini menekankan adanya bekal kudrati yang dibawa pada masa kanakkanak dilahirkan. Data itu kemudian ditranskripsikan dan diamati bentuk visualnya akhirnya diolah untuk ditemukan . tetapi akhirnya dia kecewa. 1998: 349). Ciri utama period ini adalah kajian longitudinal memerlukan jangka masa yang panjangkerana telah diteliti adalah perkembangan sesuatu yang sedang dikaji dari satu hingga ke masa yang lain. Tulisan H. Charles Darwin pada 1877 juga mencatat perkembangan bahasa anak lelakinya (Gleason dan Ratner. Period ini berkaitan dengan munculnya aliran baru dalam ilmu psikologi behaviorisme yang menekankan peranan persekitaran dalam pemerolehan pengetahuan. Tomasello 91992). Diharapkan dengan sampel yang besar ini generalisasi. Bekal kudrati adalah inilah yang membuat kanak-kanak di mana pun menggunakan strategi yang sama dalam memperoleh bahasanya. Masa yang hanya selama satu hingga empat bulan lazimnya belum dapat memberikan gambaran sesuatu itu berkembang dalam bahasa. Ada penyelidik yang menggunakan sehingga seramai 480 kanak-kanak bagi mengetahui keterampilan-keterampilan tertentu pada anak (Templin. Pada masa ini. Data dalam buku harian ini kemudian dianalisis untuk disimpulkan hasil-hasilnya. Period kajian longitudinal. Kaedah penyelidikan yang digunakan juga dapat berupa pemerhatian. Sebagai raja Mesir dia mengharapkan bahasa yang keluar daripada kanak-kanak itu adalah bahasa Mesir. bermula dengan munculnya buku Chomsky Syntactic Stuctures (1957) yang merupakan titik awal pertumbuhan aliran mentalisme atau nativisme dalam ilmu linguistic. menurut Ingram. Ingram (1989) membahagi perkembangan kajian tentang tentang pemerolehan bahasa menjadi tiga tahap iaitu period buku harian. Catatan harian yang pada zaman moden berkembang menjadi data-data elektronik sesuai dengan perkembangan zaman mendorong lebih kuat penyelidikan mengenai bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. Dengan pandangan yang behavioristik ini maka metod kuantitatif dianggap sebagai metod yang betul. Dromi (1987).pegawainya mengisolasi dua daripada anaknya bagi mengetahui bahasa apa yang akan dikuasai anak-anak itu. termasuk pengetahuan bahasa. Jumlah subjek biasanya juga lebih sedikit bahkan satu orang pun cukup seperti yang dilakukan oleh Weir (1962). Period buku harian adalah dari tahun 1876 hingga tahun 1926. Dengan kemajuan teknologi. Taine pada tahun 1876 yang dalam bahasa Inggerisnya berjudul “ On the Acquisition of Language by Children” adalah tulisan pertama mengenai pemerolehan bahasa kanak-kanak. period sampel besar. (b) Jenis-jenis penyelidikan yang dijalankan: persampelan naturalistik.

kelompok eksperimental adalah kelompok yang dikaji. Dalam jenis ini ada dua kelompok iaitu. Khyra kadang-kadang dirakam keletahnya waktu makan. baik kanak-kanak mahupun dewasa mempunyai dua tingkat kemampuan yang berbeza dalam berbahasa. mengatakan bahawa pada masa kanak-kanak dapat menghasilkan sepuluh perkataan. Kaedah lain yang digunakan adalah eksperimen. Cara inilah yang dilakukan oleh penyelidik seperti Brown 91973) bagi menyelidik bagaimana sistem gramatikal bagi anak-anaknya. barangbarang mainan yang disediakan disesuaikan dengan tujuan penyelidikan. kanakkanak berusia setahun sepuluh bulan yang merupakan anak sulung daripada dua adik beradik adalah kajian longitudinal yang secara observasional dan natural. (c) Jelasan fenomena penghasilan. kelompok ini mendapat perlakuan yang khusus. di mana pun juga kemampuan kanak-kanak bagi memahami apa yang dikatakan orang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik daripada penghasilannya. Manusia. penyelidik memilih topik yang akan dikaji (apakah ujaran ibu pada anak berbeza daripada ujaran ayah pada anak). Jenis eksperimental adalah berbeza daripada jenis observasional kerana ia mengadakan interferensi bagi mengetahui apakah suatu keadaan tertentu melihatkan hasil yang diramalkan. Data daripada kaedah ini dapat digunakan. dan di mana-mana sahaja. Dalam jenis observasional yang terkawal. Begitu juga kanak-kanak.kesimpulan-kesimpulannya. misalnya untuk menyelidiki apakah bahasa yang digunakan oleh ibu bapa terhadap anak itusama dengan bahasa yang digunakan oleh ibu bapanya. maka dibahagikan kanakkanak itu kepada kelompok aksperimen dan kelompok terkawal. Dalam hal ini. kita menyedari bahawa jumlah kosa kata yang kita gunakan secara aktif adalah lebih rendah daripada perkataanperkataan yang dapat kita faham. kelompok eksperimental dan kelompok terkawal. 1979 dalam Fletcher dan Garman. Seandainya kita ingin mengetahui apakah latihan dapat membezakan kanak-kanak dalam menguasai fungsi perkataan yang dalam ayat kecil relatif. Begitu juga. Fenson et al. Kelompok terkawal adalah kelompok biasa yang digunakan sebagai pembanding. Sebagai orang dewasa. Anak dibsudah iarkan berbahasa secara natural di tempat yang tidak khusus disediakan. Penyelidikan yang dilakukan ke atas Nurisya Khyra. pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanakkanak. pemahamannya adalah . Kaedah ini digunakan jikalau penyelidik ingin jawapan terhadap suatu masalah. penyelidik tidak mengadakan interferensi aa pun. Oleh itu. Sebahagian daripada penyelidik adalah lima kali ganda baiknya dibandingkan dengan penghasilannya (Benedict. 1981:6) Sementara itu. sedang tidur. mandi. sewaktu berbelanja di pasaraya. Dalam jenis observasional dan natural atau semulajadi. tempat penyelidikan seperti kamar main dalam makmal sudah disediakan terlebih dahulu oleh penyelidik. lalu dibuat eksperimen bagi mendapatkan jawapannya.

kanak-kanak tersebut bukan sahaja menamakan bapa. tetapi menunjukkan objek perbuatan dalam satu situasi keseluruhan.seratus sepuluh perkataan. Konsonan + vokal 24 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 23 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 22 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 21 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 20 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 19 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 18 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 17 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 16 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 15 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u . Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa. oleh sebab itu. tetapi menamakan objek yang membaling bola. Ketidakseimbangan antara pemahaman dengan penghasilan ini tampak pada perilaku bahasa sehari-hari si kanak-kanak. ujaran satu kata bukan sahaja nama suatu benda. Greenfield Smith mendakwa bahawa kalau seorang kanak-kanak mengucapkan ball dalam situasi seperti ini. (d) Buat jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. dalam mengucapkan daddy. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan. iaitu dengan meniru item bahasa berkaitan dengan situasi seorang ayah membaling bola berkehendakkan kanak-kanak mengenali bahawa seorang pelaku bertindak terhadap sesuatu objek. Dia sudah boleh memahami perintah bagi membuang bungkusan makanan ke tong sampah apabila disuruh. sebelas kali ganda daripada penghasilannya. Begitu juga.

14 b c d g j k l m n p t sy a e i o u 13 b c d g j k l m n p t sy a e i o 12 b c d g j k l m n p t a e i o 11 b c d g j k m n p t a i o 10 b c d g j k m n p t a 9bcdgjkmnpta 8bcdgjkmta 7bgjkma 6a 5 4 3 2 1 bulan b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u (e) Senaraikan perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan nyatakan golongannya. PERKATAAN MAKSUD FRASA/RANGKAI KATA Ucu maksu kata nama Eta baba kereta baba kata nama Eya nak nenen Khyra hendak susu kata nama+kata adjektif Atik cantik kata adjektif Ayi berlari kata kerja Atut takut kata adjektif Nyak pa? hendak apa? Kata tanya Atan ubat makan ubat kata kerja+objek Uboh alam inggan masukkan dalam pinggan kata kerja+objek (f) Senaraikan frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan PERKATAAN MAKSUD FRASA 1@2 PERKATAAN Ucu maksu kata nama 1 perkataan .

susu. yang mendakwa bahawa proses meniru memainkan peranan yang kecil sahaja dalam proses pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. (a) Peniruan . Sekiranya hal ini tidak berlaku. iaitu melalui cara peniruan terus akan bentuk tuturan orang dan melalui cara menggalakkan kanak-kanak untuk membuat pembetulan melalui apa yang ditiru . membeli buah. Sebaliknya. minum. mereka membentuk ujaran baru. Dapatlah dikatakan bahawa meniru menggalakkan pemerolehan tuturan melalui dua cara. prinsip ini tidak cukup untuk menjelaskan aspek pembelajaran bahasa tahap tinggi dan ianya penting. frasa dan juga sebilangan ayat. dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya dan mereka cuba untuk patuh kepada urutan kata ayat bahasa mereka seperti yang telah dikatakan di atas tadi. 3) Urutan kata dalam frasa dan ayat sama seperti urutan kata bahasa pertuturan yang diujarkan oleh seorang dewasa. Sesetengah-sesetengah ahli teori yang terlalu asyik dengan hakikat pembelajaran rumus dan lain-lain sehingga mereka tidak dapat melihat pembelajaran bahasa secara keseluruhan. walaupun kebanyakan pembelajaran bahasa melibatkan proses peniruan. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak telah membentuk rumus dalam akal budi mereka dan melalui rumus ini. Menurut Moskowitz (1978:95). Huraikan teori penguasaan bahasa kanak-kanak. Hakikat bahawa kanak-kanak akan menghasilkan ayat yang biasa didengarinya seperti ‘ bilakah kita boleh pergi’? tidak boleh dinafikan. 2) Bentuk-bentuk perkataan yang biasa dilihat seperti makan. dan sebagainya yang mereka sering dengar dan sebutkannya selalu dan melalui perkataan yang mereka jarang dengar kanak-kanak seusia mereka menyebut perkataan tersebut seperti pergi ke kedai. maksu. Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama. Fenomena ini berkaitan dengan tahap keupayaan penutur dan dikatakan penutur boleh mengujar dan memahami ayat yang mereka belum pernah alami sebelumnya. tidak dapatlah untuk membayangkan bagaimana kanak-kanak mula mengembangkan tahap keupayaan ujaran tuturannya. dan sebagainya. makan. Lama-kelamaan kanak-kanak akan mengujarkan ayat yang sempurna bentuk menunjukkan ada kemahuannya untuk meniru ujaran yang telah didengari olehnya. minum.Eta baba kereta baba kata nama 2 perkataan Eya nak nenen Khyra hendak susu kata nama+kata adjektif 2 perkataan Atik cantik kata adjektif 1 perkataan Ayi berlari kata kerja 1 perkataan Atut takut kata adjektif 1 perkataan Nyak pa? hendak apa? Kata Tanya 2 perkataan Atan ubat makan ubat kata kerja+objek 2 perkataan Uboh alam inggan masukkan dalam pinggan kata kerja+objek 2 perkataan 3. Pandangan sebegini gagal dalam menyeimbangkan tiga perkara penting iaitu: 1) Kanak-kanak sebenarnya banyak meniru banyak perkataan. baba. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru isi kandungan bahasa yang sedang diteladankan untuk mereka. Sesungguhnya kekecualian daripada sesuatu rumus harus dipelajari. Ujaran kanak-kanak tertentu merupakan perkataan-perkataan unik dan baru tetapi kompleks dari segi morfemnya tidak boleh diperjelas dengan menggunakan prinsip peniruan. Kanak-kanak menghasilkan perkataan-perkataan seperti hendak.dengan contoh Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa.

ibu bapa kan bercakap dengan anak-anak mereka tentang perkara yang berlaku di sekitar mereka. tentang pengetahuan bahsa batin telah melambatkan kajian yang dilakukan terhadap input iaitu input bahasa dan input persekitaran yang bersabit dengan pemerolehan bahasa. Seolah-olah terdapat aura mistik dalam menguasai bidang kajian pemerolehan bahasa ini. 1976). tanpa memerlukan sangat persekitaran yang meransang sesuatu yang relevan seperti benda. beliau telah menyarankan bahawa kanak-kanak mempelajari bahasa hanya apabila didedahkan dengan ayat sahaja. pemecahan masalah. Apabila ibu bapa cuba untuk membetulkan tuturan anak-anak mereka. Bahasa kononnya tidak dipelajari tetapi dengan aura yang diperolehi. Hal ini supaya dapat membantu kanak-kanak dalam mempelajari bahasa. Bercakap tentang kesederhanaan. pertimbangan. penataan. b) Inat (kuderat) (b) Kognisi (intelektual) A. mereka tidak akan berjaya menguasai pengetahuan bahasanya. Kebiasaanya. orang dewasa menggunakan ayat-ayat pendek dan sederhana. n. Istilah “Cognitive” berasal dari kata cognition ertinya adalah pengertian. Tuturan yang biasa digunakan oleh ibu bapa adalah tuturan yang sederhana dan tidak gramatis. membayangkan. Dalam pekembangan selanjutnya.olehnya. kerana ibu bapa tidak menghiraukan tentang kesempurnaan dan kegramatisan ayat yang dituturkan oleh anak-anak mereka. Pengertian yang luasnya cognition (kognisi) adalah perolehan. mengerti. Tetapi penyelidikan yang dilakukan telah menunjukkan bahawa input bahasa dan persekitaran yang diterima oleh kanak-kanak adalah input yang memang direncanakan untuk membantu proses pembelajaran bahasa dan pada kanak-kanak yang kurang bernasib baik Cuma didedahkan kepada bahasa seperti yang ditonton melalui televisyen atau mendengar melalui perbualan orang dewasa. kemudian istilah kognitif ini menjadi popular sebagai salah satu wilayah psikologi manusia / satu konsep umum yang mencakupi semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman. Jika hal ini berlaku. Tuturan ibu bapa dan orang di sekeliling tidak dianggap sebagai tuturan luar biasa kerana tidak dipendekkan. hasilnya sangat mengecewakan kerana membetulkan tuturan kanak-kanak bertujuan untuk meningkatkan kemajuan mereka ternyata tidak berjaya. berfikir dan keyakinan. Proses peniruan memainkan peranan yang sangat penting dalam memperoleh keypayaan mengujarkan tuturan. pertimbangan. disederhanakan atau ditekankan sumber rujukannya. Pada satu perjumpaan di Universiti Hawaii sekitar tahun 1965. kesengajaan. (d) Input Penteorian Chomsky pada tahun 1960 an. penyelidikan telah menunjukkan apabila bercakap dengan kanak-kanak. peristiwa dan keadaan. memperhatikan. pengolahan informasi. . menyangka. memberikan. dan penggunaan pengetahuan ( Neisser. pandangan tipikal pada masa itu adalah pandangan ahli falsafah bahasa terkenal iaitu Fodor.

Contohnya apabila ibu bapa ingin meminta anakanak mereka untuk membantu mendapatkan atau mengambil sesuatu barang. Beri contoh yang relevan. ringkas tetapi jelas dengan permintaan mereka itu.” Ayat ini jelas menerangkan permintaan si ibu terhadap anaknya. “Amin tolong ambilkan ibu segelas air di dapur. Tiada ayat tergantung. a) Tahap 1 (0-8 minngu) b) Tahap 11 (8-20 minggu) c) Tahap 111 (20-30 minggu) d) Tahap 1V (25-50 minggu) e) Tahap V (9-18 bulan) 9-18bulan baba cu do gan ju mama nenen tatak syusyu nyam awan Omei uyang ibi omei uyang 25-50 baba cu do gan mama syusyu atak Eya ibi omei ibi omei 20-30 bah mam nan atik enen ulang 8-20 miggu bah ma aaa 0-8 ba m aaa minggu b c d g j m n t sy ny ng a e i o u i o u March 13. Dengan melihat kanak-kanak yang anda perhatikan. dam melalui temubual dengan ibunya.. lakarkan kelima-lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang anda perhatikan. KEDAH BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA . Contoh ayat seperti.Hal ini kerana kanak-kanak lebih mudah dalam memahami setiap ujaran yang dikeluarkan oleh ibu bapa mereka. ibu bapa akan menggunakan bahasa yang mudah. zuraliza binti zakaria 012-4341415 SMK TUNKU ISMAIL.. 4. Mudah bagi kanak-kanak dalam melaksanakan arahan ibu mereka. 2009 2:33 PM zuraliza said..

Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahirankemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. Pengajaran. golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya. usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa. tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain. Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru.PENDIDIKAN PEMULIHAN 1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahirankemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum. dan masyarakat. kementerian. Atas sebab itulah maka. Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama. Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. Jika meningkat. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan. Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri. Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama. Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula. Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas. Oleh itu. . situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan tidak mempunyai semangat untuk terus belajar. mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal. ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain. para guru.

bahasa formal. Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. Sebagai mana kita sedia maklum. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama. Bagi pelajar bukan Melayu ini. Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga. Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Namun demikian. maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka. Sekiranya terdapat masalah pun. 3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan. dan menulis. Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini. Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar. mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita. Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula. kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar. memahami. bertutur. Azhar. Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai . mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri. serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis. 1990:197). dan menulis. Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu. dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan. memahami. makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut. dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalahmasalah yang telah di kenal pasti.. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu. kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur.2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum. Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain. mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. Ter. bertutur. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg. Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua. Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran. keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.

. Contoh yang dapat dilihat adalah. Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang dilaksanakan di sekolah ini. Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna. 2009 2:35 PM zuraliza said. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahirankemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. Oleh yang demikian. pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka. guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi. golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti . Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut.. Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa. ZURALIZA BINTI ZAKARIA 012-4341415 BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA PENDIDIKAN PEMULIHAN 1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahirankemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum. March 13. Atas sebab itulah maka. Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional. ¬ PENUTUP Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa. Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja. Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut.kemahiran bahasa tersebut.

memahami. Sebagai mana kita sedia maklum. dan masyarakat. golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya. dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalah- . Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan tidak mempunyai semangat untuk terus belajar. Pengajaran. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. Jika meningkat. Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan. situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal. Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. Namun demikian. Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini. kementerian. Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru. dan menulis. Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain. para guru. Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran. ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain. Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama. Oleh itu. 2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan. Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka. Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas. Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri. kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar. makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut.ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula. usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa. bertutur.

¬ PENUTUP Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa. mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. Oleh yang demikian.. Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu. Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna. guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi. Sekiranya terdapat masalah pun. 3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan. serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis. Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional. Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama. Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut. mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu.masalah yang telah di kenal pasti. keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. bertutur. 1990:197). Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar. maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg. Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula. dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia. Bagi pelajar bukan Melayu ini. Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua. kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur. Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga. dan menulis. Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai kemahiran bahasa tersebut. Azhar. mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. bahasa formal. mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. memahami. Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita. Ter. Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut. Contoh yang dapat dilihat adalah. sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang .

golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya. March 13. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahirankemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. Nama: Zuraliza Binti Zakaria Matrik: M2008100095 Nama sekolah: SMK Tunku Ismail No Tel: 012-4341415 Tugasan buku BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA PENDIDIKAN PEMULIHAN 1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahirankemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum. Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru. Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa. Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri. Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas. Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja. Atas sebab itulah maka.dilaksanakan di sekolah ini. Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan . ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain. golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula. 2009 2:36 PM zuraliza said. pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka...

Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama. Bagi pelajar bukan Melayu . Jika meningkat. bertutur. maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka. Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan. Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran. kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar. Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama. dan menulis. Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka. dan masyarakat. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain. kementerian. 2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum. memahami. Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu. mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. para guru. Namun demikian. Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan. mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu. makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut. Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama. mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal.tidak mempunyai semangat untuk terus belajar. mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri. Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini. Sebagai mana kita sedia maklum. Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalahmasalah yang telah di kenal pasti. Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua. Pengajaran. Sekiranya terdapat masalah pun. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. Oleh itu. usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa. situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi.

ini. sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang dilaksanakan di sekolah ini. ¬ PENUTUP Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa. Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut. Sebagai mana yang diketahui. Contoh yang dapat dilihat adalah. Azhar. dan menulis. keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. bertutur. bukanlah suatu tugasan yang mudah bagi seseorang guru itu untuk mengajar dan seterusnya mencerap apa yang diajar olehnya kepada pelajar-pelajar pendidikan pemulihan tersebut. Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. 2009 4:03 PM shariah binti zulkifly said. Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar. Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita. Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai kemahiran bahasa tersebut. dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia. 1990:197). 3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg. Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut. Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional. Ter. Mereka perlu lebih diberi latihan dan kursus berkaitan dengan pendidikan pemulihan ini kerana scenario pendidikan zaman sekarang tidak mudah berbanding sebelum ini. . Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini. Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula. March 13. pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka khususnya dalam kemahiran berbahasa. Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga. bahasa formal. guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi. Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa. mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Oleh yang demikian.. Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna.. serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis. memahami. kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur..

susu. • Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat. persekitaran.PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 1. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). • 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf. makan. • Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa. semalam. • 3 tahun mula belajar membuat keterangan. • Ada mikrofon radio. • Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. NOTA KULIAH : PSIKOLINGUISTIK : • Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa. • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial. bantal. Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya. • Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya.KAMPUNG TAWAS. • Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara. • Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita • Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu. • 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa. MICHAEL & ALL ANGELS. NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST. • Usia dua tahun sudah mula bercakap. pa atau menyebut kucing sebagai meow. Apakah proses atau tahap proses ? • Mula kenal suara di sekeliling • Mula kenal dan memandang kearah suara. Contohnya : mak buat neneng. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik. . Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa. main. Contohnya : acu datang. Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya. • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. ma. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama. Kaedah Baru : • Teknik merakam.BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. • Usia 6 atau 7 tahun .30010 IPOH. kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar. Proses peniruan akan terus berlaku. • Sampel besar.minum. memakan masa bertahun-tahun. • Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia. • Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku. • Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan. Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh. • Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji.

pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan.diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan. Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ? b. Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya. Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain. Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ? Perkembangan bahasa kanak-kanak. Akan berlaku proses peniruan. PENGHASILAN BUNYI • Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam . Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ).Apakah kaitan dengan guru ? Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik. • Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama. KUDRAT Innate LAD INPUT Perkataan yang diajar oleh emaknya. Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat. • Tiga bidang besar : penghasilan bunyi. PERKATAAN PERTAMA • Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama. Kesukaran dalam kajian ini : a. Seterusnya. kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku. LOGIK TEMPAT Logik tempat –pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. • Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap. Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar. Contoh : Di manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja. meniru Teori kudrat Input MENIRU : Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru. Apabila ada teori. Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang.

Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a]. • Mungkin mnyetakan lapar. menelan. • Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang. INTERPRETASI MAKSUD. • Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut. • Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. .buang air dan gerak badan – berkaitan dengan keperluan hidupnya. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik. • Bunyi makanan. TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA. • Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun.nadanya mula berbagai-bagai. • Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa. • Aktiviti bernafas. • Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara. • Bunyi lebih panjang satu saat. TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa. • Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan. • Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan. • Bunyi ga. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. mencepah. • Pada beberapa minggu pertama. • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain. • Tangisan juga dihasilkan. • Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. • Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa. • Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal. • Mula mengagah dan gelak. • Empat bulan. • Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama. • Bunyinya beritma.sendawa – kait dengan keperluan biologi. • Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir. TAHAP DUA ( 8 – 20 minggu ) Gelak dan mengagah.gu menyerupai suku kata. Mula mewujudkan kontur intonasi. • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek. • Penghasilan bunyi lebih mantap. • Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan. makan.menghasilkan bunyi. • Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. seperti vokal dan kosonan. TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi. batuk. • Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi. • Ada beberapa tahap perkembangan.

kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. kemahuan dan kemesraan. • Bebel tidak ada makna. mula ada makna.. Ia berhenti sebelum bayi bercakap.. aagaaa. menafikan sesuatu 3.selalunya di ulang-ulang. bantal busuk. • Bunyi lebih jelas. . Contoh : mak – berapa kali dalam satu hari.. • Suku kata seperti aa. Adik suka pergi berkelah. AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf ) BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ? • Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak. Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan.ba.• Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. • Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran. • Bunyi ini juga bukan rawak. soalan. • Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan. • Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ). Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan. kata awal. • Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. • Ini tanda awal awal bahasa. • Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada membebel hingga 18 bulan. Ini salah. • Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi. • Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam... tetapi menyerupai bunyi dewasa.. • Bunyi sudah berima . Contoh : Adik sayang ibu Abang jahat Kucing baik 6. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya. panggilan. berbeza. minum. TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima. • Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan.dada dan sebagainya. • Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain. 5. Menyatakan keinginan . 2. Adik pun suka makan sayur. telefon. Permainannya – patung power ranger.duduk Permintaan untuk bekerjasama. Menunjukkan kerjasama : Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut. dengan kena jelas. piano. Bagaimana dia menunjukkan perasaannya. Adakah kanak-kanak ini mengancam ? Contoh : Miow makan ikan. TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel. • Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi. Contoh : adik nak susu 4. • Sudah ada suku kata. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti. Contoh : apalagi yang dia ada : 1.

Semasa mendengar bahasa. dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari. Dia akan menyerap bahasa itu. Siapa makan( abang makan ) PSIKOLINGUITIK Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah. keadaan akan menjadi sukar.Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain ) 7. dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. Beri perhatian : Tempoh usia kritikal. malam Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ). Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut. Di bawah umur dua tahun. Masa : petang. Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak.kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah. Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru. perkara ini jarang-jarang berlaku. Bukti : kes-kes deraan. kanak-kanak dapat belajar bahasa. Selepas itu. masa. alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai. Kata-kata yang menunjukkan logik tempat. LAD ( Language Acquisition Device ) Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. . Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ). Contoh : di Ipoh.sebab akibat ( siapayang buat ) Tempat : duduk bersila di atas lantai. Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak. Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ). Tempoh usia kritikal . Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa. mereka mendengar kata-kata manusia.

PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA ) Apa yang ada dalam minda kanak-kanak – apa yang dilihat, ada label. Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua 1. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi. - Apa yang membolehkan mereka kata –kata itu kerusi. 2. Kanak-kanak melihat Kancil, Kenari, Waja, Proton – semua itu adalah kereta. 3. Lihat puyuh, bangau, merpati – kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap – kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung. a. Bangau putih b. Gagak hitam c. Serindit hijau. Yang membezakan adakalanya bentuk, saiz,warna. Prosesdalam minda kita – ada ciri-ciri prototype. Jika tidak ada prototype dalam minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda. Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam. “protype ikan paus ada pada paus. Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia. Begitu juga dengan dolphin. Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ?

UNIVERSAL - serupa di dunia.

Lambang huruf : pria atau wanita –perlambangan. Ada proses yang kompleks – bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi- tukar kepada sebutan ) BAHASA DAN OTAK

Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama. Mary Dox 1836 Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa. Hemisfera kiri Mengawal bahasa, operasi logik, analitik, matematik. Hemisfera kanan Emosi (kawal), muka ( mengecamkan),mengenal struktur benda. Dalam psikolinguistik – yang dipentingkan : lateralisasi bahasa. Daerah yang terlibat dengan bahasa. Daerah bahasa di hemisfera kiri. Broca wernicke gurus sudert Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri. Batasan Otak. Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan. Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja.

AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN. 1. Pure word deafness – kecederaan beberapa bahagian dalam otak. Tidak dapat mengecam bunyi perkataan yang betul- boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu. 2. Konduksi ; fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah. 3. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. Contoh : siapa nama ? 4. Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan. 5. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa. Contoh : serangan strok. Empat suku kata tidak berasas. 6. Dileksia : ward federation and neorologi Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca ,menulis dan mengeja. CIRI-CIRI : • Kemahiran membaca rendah • Susunan terbalik • Menyongsang perkataan • Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol. • Pemahaman lisan rendah. • Suka membaca senyap. • Tulisan buruk. PUNCA DILEKSIA • Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri. • Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf. • Korpus kolosum yang lemah. • Bertindak lambat dan kurang cepat. Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar. DAERAH BAHASA DAN 1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan).

Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran. DILEKSIA BERKAITAN BAHASA • visual • Auditori • Visual auditori • Genetik

Walaupun : kebolehan memahami intonasi, mengatasi emosi ,menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa.

2. BACAAN BAB 4 : PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik. Oleh itu, Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya. Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. Kesimpulannya, kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris. FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA. Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu, Cina, India dan kaumkaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). Persekitaran bahasa pelajar tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama. Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah, tetapi juga di dalam bilik darjah. Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah

dilakukan seperti : i. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981), Ajib Che Kob(1990), Liew Siew Lin, Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003), Zamri Mahamod, Bukari Kadam, Sabariah Samsuri dan Rosmini Md. Salleh (2005). - Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka. ii. Abdul Hamid Mahmood(1990), Zulkifley Hamid, Karim Harun dan Saadiah Ma’alip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 ) - Aspek semantik, leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar. iii. Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J.N.J Money (2004- atas talian ). - Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonankonsonan tertentu bahasa Melayu. iv. Liew Siew Lin (2003) - Penggunaan kata sendi nama. v. Zamri Mahamod, Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006) - Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat, terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan. vi. Arpan Shahbudin - Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama. vii. Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003) - Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat, perbezaan bunyi’l’ dan’r’ , kata sandang, kelas kata dan susunan ayat. - Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi ‘h’ pada akhir kata, penggantian fonem ‘p’, hukum D-M, pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung. viii. Abdullah Hassan, Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989) - Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka. ix. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981) - Mendapati 68.4 peratus pelajar dan 43.3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. x. Liew Sie Lin (2003) - Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu. xi. Azman Wan Chik (1989) - Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian, bahasa daerah, bahasa lisan, dan bahasa pasar. xii. Zamri Mahamod(2000) - Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa, iaitu gangguan bahasa ibunda, gangguan peralihan kod, gangguan bahasa pasar, gangguan

dialek, serta gangguan interlingual dan intralingual. PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. JENIS-JENIS KESALAHAN. Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina, India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu. A. KESALAHAN MORFOLOGI. Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan, penggolongan kata, penggunaan kata ganti nama diri, kata kerja, kata adjektif dan sebagainya. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan. Contoh : i. Contohnya : Ali di padang main bola. ii. Sepatutnya : Ali bermain bola di padang. Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri, iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran. Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu. Menurut Sandra Kasih (2003), bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung, kecuali kata ‘tetapi’(annal). Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan, kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men- amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. Selain itu,imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987). Contohnya : i. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan. Sepatutnya : i. Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan. B. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu), ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata, dan kesalahan frasa kata tertentu, seperti hukum D-M dan sebagainya. Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf ‘r’ dengan huruf ‘l’. Contohnya : Bahasa Melayu Bahasa Cina i. Lori Loli ii. Kereta Keleta Menurut Suthanthiradevi 2004, terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian, penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil. Contohnya: i. Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu : a. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita menjadi carita b. Penggantian /a/ kepada /o/

sangat menjadi songat c. Penggantian /e/ kepada /i/ rehat menjadi rihat d. Penggantian /u/ kepada /o/ Untuk menjadi untok e. Penggantian /i/ kepada /e/ Pilihan menjadi pilehan ii. Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan, iaitu : a. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ Bandar menjadi pandar b. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ Pecah menjadi bicah c. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ Faedah menjadi paedah d. Penggantian /g/ kepada /k/ Bagus menjadi bakus e. Penggantian /k/ kepada /h/ Awak menjadi awah f. Penggantian /w/ kepada /v/ Kawan menjadi kavan g. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ Tanpa menjadi tampa iii. Proses penambahan fonem juga berlaku. a. Penambahan vokal depan rendah /a/ Harga menjadi haraga. b. Penambahan konsonan /h/ Meja menjadi mejah c. Penambahan konsonan /w/ Semua menjadi semuwa iv. Proses penghilangan juga berlaku a. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ Terima menjadi trima b. Penghilangan vokal /a/ Soalan menjadi solan

Contohnya : Dialek Bahasa Melayu Diasut dihasut Diidangkan dihidangkan Mengilang menghilang C. kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan ‘h’ di awal kata. Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ).ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil. Melayu-Cina dan MelayuInggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti : i.ayat bahasa Melayu Saya nasi makan . Penghilangan konsonan /g/ Menggunakan menjadi mengunakan f. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004). SINTAKSIS Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa. PERCAMPURAN KOD Fenomena percampuran kod bahasa Melayu. D. Penghilangan konsonan /h/ Sekolah menjadi skola d. pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan. Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh ) . Menurut Asmah Omar (1977). Tak mahu menjadi tame e. Contohnya : i. pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka. Bahasa Melayu Bahasa Cina Makanlah dulu Dulu makanlah Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah Menurut Abdullah Hassan (1987). pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu.c. Melayu-Tamil a. Saya makan nasi . Dalam kajian Wong Khek Seng (1991).Tamil. Penghilangan konsonan/k. Penghilangan konsonan/r/ Besar menjadi besa Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar.

ii. v. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA Menurut Abdullah Hassan (1987). Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya. iv. Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. i. BACAAN BAB 5. Melayu-Inggeris Saya belum dapat result lagi. PEMEROLEHAN BAHASA Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987). Namun demikian. disiplin dan tatacara bilik darjah.Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan. DEFINISI DWIBAHASA Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2). Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan pembelajaran di luar bilik darjah. Keadaan dibuat-buat dan terhad. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2. Tekanan psikososio bilik darjah. Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. Menurut Mansoer Pateda (1990). mereka tetap menggunakan bahasa ibunda. terdapat dua istilah dwibahasa. untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya. Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. Melayu-Cina Bukan saya mah! iii. ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain. sesetengah mempelajari B2 atau menjadi . Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku. iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang. b. Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi. iaitu : a. Selepas memperoleh pendidikan. tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan. B2 boleh diperoleh melalui dua cara. iii. Rumus-rumus nahu dipaparkan. memajukan kerjaya. DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR. ii. Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah. Data bahasa dipilih sebelum diajar. tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard.

morfologi dan leksikal. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2. Tuntutan peluang pekerjaan. v. Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif. perhubungan antara individu. Penggunaan frasa “lembu punya susu”-pelajar India. iii. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain. Antara negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan.dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR Berdasarkan konsep dwibahasa. Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut. Kepentingan pendidikan. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989). Terengganu. Contohnya : 1. Kedah. ii. Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan. pelajar bukan Melayu . Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2. . Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : “baru”jadi “balu” – pelajar Cina. Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2. ix.tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. Contohnya : Open the air condition (B2) – buka penghawa dingin (B1) Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek. GANGGUAN DIALEK Dialek mempunyai bentuk tertentu. GANGGUAN BAHASA IBUNDA Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri. iv.penggunaan dialek utara. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu : i.dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan. Negeri Sembilan dan Perak. Menurut Victoria et al.sebutan dalam bahasa Melayu standard. vii. Contohnya : Saya makan nasi (BM) – Saya nasi makan (BT) Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama. Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis : [aya?]. Contoh : Abang kamu tinggal di mana ? (BM) – Abang kamu mana tinggal ? (BC) Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2. [air]. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi. vi. viii. b. Contohnya : a. Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1.

Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan. 2. Contohnya. Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2. NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST.2. • Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat.PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 1. Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya. 2009 4:10 PM shariah binti zulkifly said. GANGGUAN PERSEKITARAN Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran.. • Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia. a. GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing) Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa. Contohnya : 1. Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek. NOTA KULIAH : PSIKOLINGUISTIK : • Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa. MICHAEL & ALL ANGELS. GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching) Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. b.I pergi shopping. See you minggu depan. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya. Last week. Mek makang ikang.30010 IPOH. Menurut Mohd Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain. Jalang-jalang cari makang –dialek Terengganu.KAMPUNG TAWAS. Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard. a. . March 13. BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU.. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris.kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1.

• Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara. • Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji. Contohnya : acu datang. • 3 tahun mula belajar membuat keterangan. Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ). Apakah kaitan dengan guru ? Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik. persekitaran. • 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa.diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan. memakan masa bertahun-tahun. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia. Akan berlaku proses peniruan. • Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan. LOGIK TEMPAT Logik tempat –pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang. Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama. makan. ma. Proses peniruan akan terus berlaku. semalam.• Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa. • 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf. • Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku. susu. bantal. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama. • Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. Contoh : Di . • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. Apakah proses atau tahap proses ? • Mula kenal suara di sekeliling • Mula kenal dan memandang kearah suara. Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. • Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita • Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu. main. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik. Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa. Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar. • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial. • Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya. Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh. • Usia dua tahun sudah mula bercakap. Seterusnya. • Sampel besar.minum. Apabila ada teori. kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku. • Usia 6 atau 7 tahun . Kaedah Baru : • Teknik merakam. • Ada mikrofon radio. Contohnya : mak buat neneng. pa atau menyebut kucing sebagai meow.

bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. makan. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. menelan. Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ? Perkembangan bahasa kanak-kanak. • Aktiviti bernafas. • Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan. TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal . • Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun.buang air dan gerak badan – berkaitan dengan keperluan hidupnya. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik. Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ? b. Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya. • Ada beberapa tahap perkembangan. PENGHASILAN BUNYI • Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. meniru Teori kudrat Input MENIRU : Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru. • Mungkin mnyetakan lapar. Kesukaran dalam kajian ini : a. • Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap.sendawa – kait dengan keperluan biologi. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain. Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat. mencepah. KUDRAT Innate LAD INPUT Perkataan yang diajar oleh emaknya. • Pada beberapa minggu pertama. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. PERKATAAN PERTAMA • Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama. batuk.manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja. • Bunyi makanan. • Tiga bidang besar : penghasilan bunyi.

TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa.. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. • Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan. • Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. Ini salah. • Bunyi ini juga bukan rawak.gu menyerupai suku kata. tetapi menyerupai bunyi dewasa. • Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. • Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada membebel hingga 18 bulan. • Tangisan juga dihasilkan. • Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut... . bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir. • Penghasilan bunyi lebih mantap. • Empat bulan..[a]. • Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan. • Bunyi ga. INTERPRETASI MAKSUD. • Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara. • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek. • Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi.selalunya di ulang-ulang. • Suku kata seperti aa. TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA.dada dan sebagainya. • Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan. TAHAP DUA ( 8 – 20 minggu ) Gelak dan mengagah. • Mula mengagah dan gelak. • Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa. • Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang. • Bunyinya beritma. • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain. seperti vokal dan kosonan. • Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa.ba. • Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak. • Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi. • Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal. • Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. • Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam. • Bebel tidak ada makna.. Mula mewujudkan kontur intonasi. • Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain. • Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi. • Bunyi lebih panjang satu saat.. • Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. • Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan.nadanya mula berbagai-bagai. • Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa. aagaaa. TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel.

dengan kena jelas. Adik suka pergi berkelah. telefon. . Di bawah umur dua tahun. Adik pun suka makan sayur. masa. • Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran. bantal busuk. Contoh : mak – berapa kali dalam satu hari. Bagaimana dia menunjukkan perasaannya. berbeza. Selepas itu. Siapa makan( abang makan ) PSIKOLINGUITIK Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah. Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan. 2. malam Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ). minum. mula ada makna. • Bunyi lebih jelas. • Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi. Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut. soalan. piano. menafikan sesuatu 3. • Ini tanda awal awal bahasa. panggilan. dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. Contoh : adik nak susu 4. • Bunyi sudah berima .duduk Permintaan untuk bekerjasama. Permainannya – patung power ranger. Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru. AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf ) BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ? • Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. Masa : petang. Adakah kanak-kanak ini mengancam ? Contoh : Miow makan ikan. Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain ) 7. • Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ). Contoh : Adik sayang ibu Abang jahat Kucing baik 6.sebab akibat ( siapayang buat ) Tempat : duduk bersila di atas lantai. • Sudah ada suku kata. Contoh : apalagi yang dia ada : 1. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya. kata awal.TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima. kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. perkara ini jarang-jarang berlaku. Menyatakan keinginan . Kata-kata yang menunjukkan logik tempat. • Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti. 5. kemahuan dan kemesraan. Menunjukkan kerjasama : Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut.

Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia.warna. Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ). Prosesdalam minda kita – ada ciri-ciri prototype.Apa yang membolehkan mereka kata –kata itu kerusi. alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa. Kanak-kanak melihat Kancil. Yang membezakan adakalanya bentuk. Waja. ada label. Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak. Contoh : di Ipoh. Kenari. 3.kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah. Bangau putih b. a. Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak. merpati – kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap – kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung. . Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai. Serindit hijau. Gagak hitam c. Lihat puyuh. Proton – semua itu adalah kereta. saiz. Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua 1. dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari.LAD ( Language Acquisition Device ) Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa. bangau. Semasa mendengar bahasa. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi. Tempoh usia kritikal . 2. Dia akan menyerap bahasa itu. Jika tidak ada prototype dalam . Beri perhatian : Tempoh usia kritikal. Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ). Bukti : kes-kes deraan. mereka mendengar kata-kata manusia. kanak-kanak dapat belajar bahasa. Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap. keadaan akan menjadi sukar. PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA ) Apa yang ada dalam minda kanak-kanak – apa yang dilihat.

Ada proses yang kompleks – bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi.minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda. Mary Dox 1836 Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa. Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ? UNIVERSAL . Begitu juga dengan dolphin. . Lambang huruf : pria atau wanita –perlambangan.tukar kepada sebutan ) BAHASA DAN OTAK Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama. Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam. Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia. “protype ikan paus ada pada paus.serupa di dunia.

operasi logik. matematik. Tidak dapat . 1. Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan. Daerah bahasa di hemisfera kiri.mengenal struktur benda. analitik. Hemisfera kanan Emosi (kawal). Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja. Dalam psikolinguistik – yang dipentingkan : lateralisasi bahasa. Batasan Otak. Daerah yang terlibat dengan bahasa. muka ( mengecamkan). AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN. Broca wernicke gurus sudert Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri.Hemisfera kiri Mengawal bahasa. Pure word deafness – kecederaan beberapa bahagian dalam otak.

• Bertindak lambat dan kurang cepat. Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar. fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah. 6. Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. DAERAH BAHASA DAN 1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan). 2. 3.mengecam bunyi perkataan yang betul. • Pemahaman lisan rendah. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa.boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu. • Suka membaca senyap. • Tulisan buruk. • Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf. Empat suku kata tidak berasas. DILEKSIA BERKAITAN BAHASA • visual • Auditori • Visual auditori • Genetik . Konduksi . PUNCA DILEKSIA • Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri. Dileksia : ward federation and neorologi Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca . Contoh : serangan strok. Contoh : siapa nama ? 4. Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan. Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran.menulis dan mengeja. 5. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. CIRI-CIRI : • Kemahiran membaca rendah • Susunan terbalik • Menyongsang perkataan • Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol. • Korpus kolosum yang lemah.

menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah dilakukan seperti : i. Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J. Kesimpulannya. Onn dan Ajid Che Kob (1981). Liew Siew Lin. Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. Farid M. Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu.Aspek semantik. Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah. Salleh (2005). Abdul Hamid Mahmood(1990). Zulkifley Hamid. kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris. Ajib Che Kob(1990). tetapi juga di dalam bilik darjah. Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003). mengatasi emosi .J Money (2004. ii. Zamri Mahamod. iii. Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik. Bukari Kadam.N.Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonan- . Cina. Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia. leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar. . FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA. 2.Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka.atas talian ). Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya. .Walaupun : kebolehan memahami intonasi. Sabariah Samsuri dan Rosmini Md. BACAAN BAB 4 : PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. Oleh itu. India dan kaumkaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). Karim Harun dan Saadiah Ma’alip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 ) . Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. Persekitaran bahasa pelajar tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama.

perbezaan bunyi’l’ dan’r’ . kata kerja.Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka. penggolongan kata. Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989) . Azman Wan Chik (1989) . penggantian fonem ‘p’. Contohnya : Ali di padang main bola.3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Abdullah Hassan. Arpan Shahbudin . iaitu gangguan bahasa ibunda. gangguan dialek. Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina. penggunaan kata ganti nama diri. ii. dan bahasa pasar. Liew Sie Lin (2003) . x. Onn dan Ajid Che Kob (1981) .Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama. Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006) . gangguan bahasa pasar. xii.Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat. v. bahasa daerah. vi. A. vii.Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa. iv.Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu. India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu. . Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003) .konsonan tertentu bahasa Melayu.Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian. pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung. Zamri Mahamod(2000) .Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi ‘h’ pada akhir kata. viii. . gangguan peralihan kod. PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. kata adjektif dan sebagainya. kelas kata dan susunan ayat.Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat. serta gangguan interlingual dan intralingual.Penggunaan kata sendi nama.Mendapati 68. Farid M. hukum D-M.4 peratus pelajar dan 43. Zamri Mahamod. Liew Siew Lin (2003) . JENIS-JENIS KESALAHAN. bahasa lisan. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan. terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan. xi. ix. Sepatutnya : Ali bermain bola di padang. Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan. kata sandang. KESALAHAN MORFOLOGI. Contoh : i.

ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata. Sepatutnya : i. Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan. Menurut Sandra Kasih (2003). B. kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men. Selain itu. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu). Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu. Penggantian /i/ kepada /e/ Pilihan menjadi pilehan ii.amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf ‘r’ dengan huruf ‘l’. penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil. bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita menjadi carita b. seperti hukum D-M dan sebagainya. Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan. Contohnya : Bahasa Melayu Bahasa Cina i.Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri. Penggantian /u/ kepada /o/ Untuk menjadi untok e. Kereta Keleta Menurut Suthanthiradevi 2004. Penggantian /e/ kepada /i/ rehat menjadi rihat d. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan.imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987). Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ Bandar menjadi pandar . Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu : a. kecuali kata ‘tetapi’(annal). Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan. Contohnya : i. dan kesalahan frasa kata tertentu. iaitu : a. Lori Loli ii. Penggantian /a/ kepada /o/ sangat menjadi songat c. Contohnya: i. terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian. iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran.

Penggantian /g/ kepada /k/ Bagus menjadi bakus e. Proses penambahan fonem juga berlaku. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ Pecah menjadi bicah c. kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan ‘h’ di awal kata. Penambahan konsonan /h/ Meja menjadi mejah c. Penambahan konsonan /w/ Semua menjadi semuwa iv. Penggantian /w/ kepada /v/ Kawan menjadi kavan g. Menurut Asmah Omar (1977).b. Penghilangan konsonan/r/ Besar menjadi besa Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ Faedah menjadi paedah d. Penghilangan konsonan/k. Penghilangan konsonan /g/ Menggunakan menjadi mengunakan f. Proses penghilangan juga berlaku a. a. b. . Penggantian /k/ kepada /h/ Awak menjadi awah f. Penghilangan vokal /a/ Soalan menjadi solan c. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ Tanpa menjadi tampa iii. Penambahan vokal depan rendah /a/ Harga menjadi haraga. Penghilangan konsonan /h/ Sekolah menjadi skola d. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ Terima menjadi trima b. Tak mahu menjadi tame e.

Namun demikian. DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR.ayat bahasa Melayu Saya nasi makan . Melayu-Inggeris Saya belum dapat result lagi. Dalam kajian Wong Khek Seng (1991). Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ). Bahasa Melayu Bahasa Cina Makanlah dulu Dulu makanlah Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah Menurut Abdullah Hassan (1987). Melayu-Tamil a. DEFINISI DWIBAHASA Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa . BACAAN BAB 5.Tamil. Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh ) ii. pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka. Saya makan nasi . Melayu-Cina dan MelayuInggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti : i. Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga.Contohnya : Dialek Bahasa Melayu Diasut dihasut Diidangkan dihidangkan Mengilang menghilang C.ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil. Melayu-Cina Bukan saya mah! iii. pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu. SINTAKSIS Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa. PERCAMPURAN KOD Fenomena percampuran kod bahasa Melayu. Contohnya : i. mereka tetap menggunakan bahasa ibunda. pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan. D. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004).

Kepentingan pendidikan. ii. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2. Rumus-rumus nahu dipaparkan. Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2. KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR . iaitu : a.Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu : i. vi. Selepas memperoleh pendidikan. b. i. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut. disiplin dan tatacara bilik darjah. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri. B2 boleh diperoleh melalui dua cara. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain. tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan. Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza.ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2). Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi. Menurut Mansoer Pateda (1990). Keadaan dibuat-buat dan terhad. Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan. Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi. Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan pembelajaran di luar bilik darjah. terdapat dua istilah dwibahasa. iv. v. memajukan kerjaya. Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah. viii. perhubungan antara individu. v. tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard. iii. ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain. PEMEROLEHAN BAHASA Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987). Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya. Data bahasa dipilih sebelum diajar. Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku. ix. Tekanan psikososio bilik darjah. meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif. vii. Tuntutan peluang pekerjaan. iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang. iv. ii. iii. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA Menurut Abdullah Hassan (1987). Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. sesetengah mempelajari B2 atau menjadi dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa.

Contohnya. Terengganu. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2.sebutan dalam bahasa Melayu standard. Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek. Contohnya : Saya makan nasi (BM) – Saya nasi makan (BT) Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama. Menurut Victoria et al. Contohnya : 1. GANGGUAN BAHASA IBUNDA Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek. Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1.Berdasarkan konsep dwibahasa. GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching) Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. Kedah. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989). Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis : [aya?]. Contoh : Abang kamu tinggal di mana ? (BM) – Abang kamu mana tinggal ? (BC) Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2. Contohnya : Open the air condition (B2) – buka penghawa dingin (B1) Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu.penggunaan dialek utara. Jalang-jalang cari makang –dialek Terengganu.kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1. pelajar bukan Melayu . GANGGUAN DIALEK Dialek mempunyai bentuk tertentu. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2. [air]. GANGGUAN PERSEKITARAN Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran. Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis.tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. 2. Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : “baru”jadi “balu” – pelajar Cina. b. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur. Penggunaan frasa “lembu punya susu”-pelajar India. Menurut Mohd . morfologi dan leksikal. Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu. Negeri Sembilan dan Perak. Contohnya : a.dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan. Antara negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan. Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2.

Oleh itu dengan cara ini kita dapat menentukan kekerapan kata-kata kerja bantu. March 13. kita akan dapat menentukan kecenderungan akal (mental) kanak-kanak yang dihubungkan . Secara tidak langsung.. Last week. kata depan.kata nama dan kata sifat. 2009 4:10 PM azrina said. GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing) Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa. 2.. Ini bermakna penggolongan psikologi daripada kata-kata yang diucapkan oleh kanak-kanak dilakukan berdasarkan erti kata-kata itu bagi orang dewasa dengan bentuk-bentuk tatabahasa orang dewasa.1912) seorang ahli psikologi Jerman menggangap bahawa bahasa sebagai alat untuk melahirkan fikiran. a. Selain itu. Semua elemen-elemen ini diatur oleh kesedaran menjadi alat pertukaran fikiran dan akhirnya menjadi bahasa.I pergi shopping. See you minggu depan. Wundt (1908. bahasa pada mulanya lahir dalam bentuk gerak-geri yang dipakai untuk melahirkan perasaan-perasaan yang sangat kuat secara tidak sedar kemudian berlaku pertukaran di antara alemen-elemen perasaan dengan elemen-elemen akal atau mentaliti. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. Mek makang ikang. Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard. b. AZRINA BINTI ARIFFIN SEKOLAH MENENGAH TEKNIK IPOH PERSIARAN BRASH 31400 IPOH PERAK M20081000093 0125983429 SEJARAH SINGKAT PERKEMBANGAN PSIKOLOGI ( Pengantar Psikolinguistik Moden ) Mangantar Simanjuntak Tokoh-tokoh pelopor psikologi Dewey (1894) seorang ahli psikologi telah mengkaji bahasa dan perkembangan dengan cara mentafsirkan analisis linguistik bahasa kanak-kanak berdasarkan prinsipprinsip psikologi. Contohnya : 1. a.Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain. Wundt .

Secara muktamad ahli-ahli behavioris menyimpulkan bahawa penguasaan bunyibunyi dan sistem fonologi yang berkaitan dengannya ialah hasil daripada proses rangsangan dan gerak balas. kanak-kanak pula memberikan gerak balas kepada rangsangan-rangsangan ini dan menerusi cubajaya akhirnya mereka dapat membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan betul dan sistem-sistem fonologi dipelajari sedikit demi sedikit akhirnya dikuasai sepenuhnya. Huraian Behavioris tentang Penguasaan Sistem Sintaksis. Bagaimana katakata melambangkan imej-imej (bayangan otak). Dengan kata lain. manusia akan berfikir dahulu untuk melahirkan kata-kata penterjemahan bagi memahami bagaimana wujudnya kata-kata daripada seseorang. Idea-idea behavioris ini tersimpul dalam model . bagaimana katakata dapat dihubungkan dengan idea-idea yang lain bukan ‘verbal’.manusia melalui struktur bahasa. Pillsbury dan Meader (1928). Terhasil daripada interaksi antara kanak-kanak dengan para penjaga mereka. bagaimana semua kata-kata ini dapat memberi makna kepada manusia yang mendengar atau pembaca menterjemahkan Huraian Behavioris tentang Penguasaan Sistem Fonologi. mengembangkan neuropsikolinguistik dewasa. Selain itu. Ahli –ahli behavioris seperti Burner (1976) dan Bates (1976) telah menjalankan kajian untuk memperlihatkan kepentingan interaksi-interaksi sosial yang awal antara kanak-kanak dan ibu bapa serta orang-orang dewasa yang lain. Sememangnya golongan behavioris mempunyai bukti yang kukuh untuk beranggapan begini. Sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Kanak-kanak menguasai bunti-bunyi konsonon yang daerah sebutannya terletak di bahagian hadapan mulut dan boleh dilihat terlebih dahulu. Mazhab behavioris menganggap perkembangan penguasaan system fonologi ialah hasil langsung daripada perkembangan system kognitif dan kemajuan interaksi psikososio antara kanak-kanak dengan persekitaran di mana mereka wujud. Orang-orang dewasa dikatakan memberikan rangsanganrangsangan bahasa secukupnya dan dalam bentuk yang mudah ditiru. dalam mengusai fonem-fonem konsonon. kanak-kanak mengusai konsonono-konsonon yang mudah ditiru terlebih dahulu daripada bunyibunyi konsonon yang lebih sukar ditiru. amat dedikasi dan sentiasa menyesuaikan bentuk-bentuk pertuturan mereka dengan tahap pencapaian sintaksis yang telah dikuasai oleh kanak-kanak. idea-idea dan perasaan. Ahli Behavioris beranggapan penguasaan sintaksis kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran. Menurut beliau bahasa adalah satu alat untuk menyampaikan fikiran .menjelaskan terdapat hubungan – hubungan yang rumit di antara sistem-sistem luaran dan dalaman yang sebahagian besarnya bergantung kepada bahasa dan interaksi antara . Para penjaga pula dikatakan amat bersungguh-sunggh dalam membantu kanak-kanak menguasai kebolehan bertutur .

mengatakan bahasa merupakan bidang bersama yang dapat dikaji bersama-sama oleh ahli-ahli psikologi kerana bahasa merupakan aktiviti (kegiatan) dalam bidang psikologi. penguasaan bunyi-bunyi bahasa tidak dianggap berlaku menerusi proses peniruan semata. Watson menghubungkan tabiat bahasa yang implisit iaitu fikiran dengan ucapan yang eksplisit aiatu bertutur. Biihler (1934) seorang ahli psikologi Jerman mengatakan bahawa bahasa manusia mempunyai tiga fungsi iaitu ekspresi (melahirkan). Tokoh-tokoh Pelopor Linguistik (BEHAVIORIS) Watson (1913. Pada peringkat awal penguasaan sintaksis. maka kewujudan ini sukar dikaji. Berdasarkan model ‘motherese’ ini para penjaga dikatakan sentiasa menyedari dan mengikuti perkembangan bahasa kanak-kanak yang berada di bawah jagaan mereka dan mereka sentiasa memberi rangsangan yang paling sesuai agar penguasaan bahasa berjalan lancer. Selepas peringkat ini dilepasi oleh kanak-kanak baharulah para penjaga memasukkan kata tugas atau morfem-morfem terikat dalam pertuturan mereka. Menurut model ini bahasa yang dipertuturkan oleh para penjaga dicirikan dengan cirri-ciri tertentu. Pemerolehan sintaksis dipersepsikan sebagai bersifat mekanikal dan dikuasai menerusi proses peniruan berdasarkan prinsip-prinsip rangsangan dan gerak balas. keinginan-keinginan dan perasaan dan bahasa bukanlah alat fizikal untuk memproses mentaliti (akal) Carroll (1944) mengintegrasikankan fakta-fakta yang ditemukan oleh linguistik murni bahasa sebagai ‘keadaan isyarat’ itu haruslah sedemikian rupa sehingga organisme dengan lain memberikan gerak balas kepada isyarat itu sebagai satu isyarat. tuturan. tetapi melibatkan organisasi-organisasi minda. tuturan yang diucapkan oleh para penjaga kepada kanak-kanak dikatakan bersifat telegfik. bahasa sebagai satu bentuk perilaku bahasa yang memilki keadaan-keadaan biologi. fisiologi dan sosial sebagai satu alat untuk melahirkan perasaan iaitu aspek mentalnya bahasa melalui mentaliti. Bagi golongan mentalis. . telah menempatkan tabiat bahasa pada darjah yang sama dengan tabiat (badan ) manusia yang merangkumi system otot saraf fi kepala. evokasi (menerbitkan) dan reprentasi. Weiss menganggap bahasa itu sebagai satu bentuk perilaku apabila seseorang menyesuaikan dirinya dalam lingkungan sosialnya. Weiss seorang ahli psikologi Amerika mengakui adanya aspek mental bahasa itu tetapi kerana kewujudannya dalam bentuk kekuatan yang tidak mempunyai bentuk fizik (non-physical forces). Selain itu beliau tidak menganggap bahasa adalah satu alat menyampaikan idea-idea. Tetapi akhirnya Watson menyelaraskan tabiat bahasa dengan kerangka gerak balas yang dilazimkan menurut teori Pavlov (1928). Huraian Mentalis tentang Penguasaan Sistem Fonologi.yang menerangkan fakta-fakta filologi dengan perantaraan sebab-sebab mentality dan proses-proses mentaliti (akal). Kantor (1926).1919. Selain itu.1914.yang dikenal sebagai model ‘motherese’ (Snow & Ferguson. Oleh itu. leher dan bahagian dada manusia.1930) ahli psikologi behaviorisme bangsa Amerika. 1977).

Ferdinand de Saussure (1964) menerangkan ada 3 unsur perilaku berbahasa iaitu parole’ (bertutur). Bagi golongan mentalis. Kanak-kanak dikatakan telah dilengkapi dengan nahu universal yang juga dikenali alat pemerolehan bahasa (Hornstein & Lightfoot. tentu sekali kanak-kanak tidak kembali kepada bentuk-bentuk yang salah selepas mengusai bentuk-bentuk yang betul. Mereka menekankan kepentingan factor-faktor dalaman (endogenenous) seperti alat pemerolehan bahasa semula jadi seperti yang telah disarankan oleh Noam Chomsky (1881:88). ‘langue’ (bahasa) ‘langage’ ucapan. Ini bermakna jika kita hendak mengkaji bahasa yang lengkap kedua-dua displin ini harus digabungkan. 1978:280). Tokoh-tokoh Pelopor Linguistik (MENTALIS) Wilhelm von Humboldt. Bahagian ‘langue’ inilah objek kajian linguistik manakala ‘parole’ adalah objek kajian psikologi. segala kesalahan yang dibetulkan oleh kanak-kanak bukan sebab ditegur oleh orang dewasa tetapi oleh rumus-rumus dalaman yang telah dapat dikenal pasti oleh kanak-kanak (Foss & Hajkes. Golongan ini juga membuktikan bahawa kanak-kanak membetulkan kesal. 1981) dan rumusd-rumus ini disesuaikan dalam nahu universal dengan nahu bahasa pertamanya.ahan mereka bukan kerana ditegur oleh orang dewasa tetapi mereka telah dapat menentukan rumus-rumus yang benar untuk membolehkan mereka menghasilkan bentuk-bentuk pertuturan yang gramatis. Tetapi dikatakan sudah wujud dalam minda manusia sejak mereka lahir ke dunia. dipengaruhi oleh aliran rasionalisme dan menganggap bahasa bukan sebagai satu bahan yang sudah siap untuk dipotong-potong dan diklasifikasikan . Rumus-rumus ini dikatakan tidak dibentuk menerusi proses peniruan atau aktiviti latih-tubi tetapi melibatkan peranan alat pemerolehan bahasa yang sememangnya sedia wujud dalam minda sejak kanak-kanak lahir ke dunia Huraian Mentalis tentang Penguasaan Sistem Sintaksis. kebolehan menuturkan ayat dikatakan tidak dikuasi secara mekanikal atau terhasil daripada aktiviti rangsangan gerak balas. golongan mentalis menganggap yang kanak-kanak telah membina sistem fonologi sesuatu bahasa. Selain itu. . Mengkaji hubungan bahasa (linguistic) dengan pemikiran manusia (psikologi). Penyesuaian ini pentng kerana nahu universal ini diungkap atau disesuaikan dalam bentuk-bentuk yang boleh menghasilkan pertuturan yang gramatis dan dapat difahami oleh para pengguna sesuatu bahasa tertentu. bahasa itu merupakan satu kegiatan yang mempunyai prinsip-prinsip sendiri dan semua bahasa manusia merupakan variasi daripada satu tema tertentu. pemerolehan fenom-fonem bahasa tidak dapat ditafsirkan sebagai hasil daripada hubungan psiko-sosio kanak-kanak dengan persekitaran sahaja.Menurut mentalis. Caranya ialah dengan melakukan kajian perbandingan di antra tatabahasa-tatabahasa bahasa-bahasa yang berlainan dan tabiat bangsa-bangsa penutur bahasa-bahasa ini. Dalam erti kata lain. Jika organisasi minda tidak berperanan.Rumus-rumus yang mengawal pembentukan ayat dikatakan telah wujud dalam pemerolehan bahasa dan alat ini sudah ada dalam minda manusia sejak lahir ke dunia.

. Kemudian loceng dibunyikan dengan diikuti pemberian makanan. ini tidak menyebabkan air liur anjing itu keluar.0 TEORI_TEORI PEMBELAJARAN 2. namun tidak diikuti makanan. Hal ini dilakukan berulang-ulang. ∗ Eksperimen dijalankan iaitu Pavlov bunyikan loceng . Jespersen (1922) Bahasa merupakan satu fungsi manusia sebagai simbol-simbol di dalam otak manusia yang melambangkan fikiran atau membangkitkan fikiran itu. NAMA : AZIAWATI BT ABD AZIZ M20081000094 Teori Pembelajaran Dalam Psikologi (Keluarga Teori Hubungan Rangsangan. Oleh sebab itu Pavlov ingin melatih anjing itu mengeluarkan air liurnya . Keluarga teori-teori As.Teori-teori AS.0 PENGENALAN Definisi Teori Pembelajaran Pembelajaran (pelaziman) ialah satu proses supaya pengalaman atau latihan yang dialami oleh seseorang atau seekor haiwan menghasilkan perubahan tingkah laku yang relative tetap. Pavlov.1 Teori Pelaziman Klasik/Classical Conditioning-Ivan Pavlov(1848-1936) ∗ Teori ini ditemui secara kebetulan oleh Pavlov (semasa ia membuat kajian mengenai proses pencernaan haiwan) .berdasarkan fikiran sendiri. . Pavlov perhatikan setiap kali anjing itu melihat makanan . March 20.. 2009 2:00 PM AZIAWATI AZIZ said. Pelaziman ialah pemerolehan satu pola tingkah laku yang baru selepas seseorang atau seekor haiwan dilazimkan atau mengalami proses pelaziman (iaitu latihan untuk memberi gerak balas terhadap rangsangan). Hasilnya menunjukkan bahawa pembunyian loceng diikuti oleh makanan akan membuatkan anjing tersebut mengeluarkan air liurnya.air liurnya selalu keluar.Gerak Balas. Sapir (1921:1949) Mencuba mengkaji hubungan bahasa (linguistic) dengan pemikiran atau psikologi dan telah mengambil kesimpulan bahawa bahasa terutamanya struktur bahasa itulah yang menentukan struktur pemikiran manusia. Pavlov melihat seekor anjing yang mulai makan makanan. Pavlov menyimpulkan bahawa anjing itu telah dilazimkan untuk bertindak terhadap rangsangan yang baru(loceng) yang sebelumnya tidak menyebabkan anjing itu mengeluarkan air liurnya.S-R) 1.E.S-R ini dimulai oleh eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Ivan P.air liurnya akan keluar dahulu. 2.sekalipun makanan sebenarnya tiada.

∗ Di sini Thorndike menyimpulkan bahawa terdapat 2 hukum pembelajaran utama iaitu:(i) The law of exercise-hukuman pembentukan pembiasaan/tabiat yang dibahagikan kepada 2 bahagian kecil iaitu:a. Thorndike (1874-1949) ∗ Dalam 1 eksperimen ‘trial and error’(cuba-jaya).RD(rangsangan dilazimkan) (loceng) (air liur) Maka terjadinya pelaziman. Setelah beberapa kali pengulangan aktiviti dilakukan. RD(rangsangan dilazimkan) dapat diperkuatkan dengan ulangan-ulangan di bawah pengukuhan. perlulah membuat latihan ulangan bahagian-bahagian pelajaran ikut urutan yang benar dan teratur agar kemahiran mekanis dapat diperoleh. Sangkar itu dibuka dari dalam dengan menggunakan sebuah engsel. Dalam usaha untuk keluar . Bagi Pavlov RD adalah unit dasar pembelajaran yang paling baik. Cth 1: Hubungan antara kucing dalam sangkar(P) . 2. mengikut teori ini. Cth 2 : dalam pengajaran bahasa. jumlah waktu yang diperlukan oleh kucing itu untuk membuka pintu sangkar semakin berkurangan dan akhirnya kucing itu dapat membuka pintu dengan segera tanpa mencakar ke sana sini.Sebelum Pelaziman STD1(rangsangan yang tidak dilazimkan) ---------------RTD(gerak balas tidak dilazimkan) (Makanan) ( Air liur) STD2 ---------------------------Tidak ada reaksi (loceng) Sedang Dalam Pelaziman STD2 diikuti STD1 -----------------------------------RTD (loceng) (makanan) (air liur) Selepas Pelaziman (STD2 menjadi SD ) SD (rangsangan dilazimkan)------------------------. Law of use-Jika dalam situasi rangsangan(P) sering diikuti oleh tingkah laku(L).Edward L.dengan kucing terlepas dari sangkar(L).kucing itu mencakar ke sana –sini dan secara kebetulan kakinya menekan engsel dan pintu terbuka dan kucing itu dapat keluar. maka hubungan P dengan L jadi semakin kuat melalui ‘exercise’/latihan ulangan. semakin diperkuat kerana sering dilakukan. Thorndike meletakan seekor kucing dalam sangkar besar. .2 Teori Penghubungan /Connectionism/S-R Theory . Hal ini diulang dan kucing itu berperangai seperti itu juga. Ahli teori ini percaya bahawa ada perbezaan-perbezaan yang dibawa sejak lahir dalam kemampuan belajar.

kerana semua perilaku . dan menyatakan apa yang berlaku dalam otak(kesedaran) tidak berkaitan untuk dikaji. pelaziman mengubah perilaku seseorang dengan cara yang radikal. hubungan S-R akan diperkukuhkan. Watson: Bapa Behaviorisme(1878-1858) ∗ Teori ini lanjutan daripada teori pelaziman klasik Pavlov. -apabila urutan rangsangan-gerak balas diikuti satu keadaan yang memuaskan hati. maka rangsangan pun dapat diramalkan. -hubungan S-R dapat diperkukuhkan melalui latihan. Albert merupakan bayi yang gembira dan tidak punyai rasa takut pada binatang seperti tikus putih. ∗ Thorndike menyimpulkan bahawa :-dalam pengajaran bahasa.4 Teori Kesegeraan atau Kedekatan/Contiguity Theory. ∗ Eksperimen Watson ke atas bayi berumur 11 bulan (Albert) dilakukan. topeng santa.3 Teori Behaviorisme-John B.E. Albert suka bermain dengannya. -apabila 1 organisme bersedia untuk bertindak/buat sesuatu. Hubungan S-L harus diulang berkali-kali secara teratur agar perilaku L menjadi lebih lancar. Pada mulanya. dan L akan cenderung diulangi. Prinsip keseringan -apabila sesuatu rangsangan itu dibuat lebih sering menerbitkan satu gerak balas tertentu. R . Hal ini membuktikan. maka kemungkinan untuk rangsangan itu menerbitkan gerak balas yang sama di hari yang akan datang jauh lebih besar. malah pada benda berbulu putih seperti arnab. Akibatnya .b. pelajar perlulah membuat latihan ulangan bahagianbahagian pelajaran dengan urutan yang benar secara teratur agar kemahiran yang mekanis dapat diperoleh. lama kelamaan Albert merasa takut tidak sahaja kepada tikus. Jadi apabila gerak balas diketahui. jika sesuatu perilaku memberi hasil yang memuaskan. 2. ∗ Memberikan fokus kepada rangsangan -gerak balas. b. dan sebaliknya. 2. maka kemungkinan rangsangan itu untuk menerbitkan gerak balas yang sama apabila diberi makanan lagi lebih besar daripada apabila rangsangan itu diberikan makanan setelah lama berselang. maka menyelesaikan sesuatu perbuatan itu akan menimbulkan kepuasan hati. ∗ Watson memperkenalkan 2 prinsip iaitu :a.termasuk gerak balas diterbitkan oleh rangsangan. ∗ Watson menyatakan perilaku manusia sangat sederhana dan mudah dikaji. Oleh itu Watson menyatakan bahawa perilaku organisme dapat diramal dan dikawal. Kemudian Watson mulakan proses pelaziman dengan cara memukul sebatang besi (dengan menggunakan palu) setiap kali Albert cuba mendekati /memegang tikus putih itu. Law of effect/Reinforcement-iaitu. maka hubungan situasi dengan perilaku itu akan diperkuatkan(perilaku itu cenderung diulang) Cth 1: Hubungan antara kucing dalam sangkar(situasi S) dengan kucing menekan engsel (L) semakin diperkuat. Prinsip Kebarusan -apabila sesuatu rangsangan kebarusan menerbitkan sesuatu gerak balas. ∗ Menjalankan eksperimen ke atas tikus putih dengan bayi(kecil).

Biji makanan itu dinamai pengukuh(reinforce). Kesalahan-kesalahan haruslah disingkirkan (dibuat melalui kajian). ∗ Cth 1 :dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa asing. Seekor tikus dimasukkan dan diberi makanan yang setiap kalinya dijatuhkan ke tin. Kemudian tujuan ini dibahagikan kepada sejumlah tugas-tugas kecil yang diperkukuhkan satu demi satu agar operans(serangkai perbuatan) diperkukuhkan sehingga menambah kemungkinan berulangnya perbuatanperbuatan itu di kemudian hari. ∗ Berdasarkan teori pelaziman operan yang jelas. Biji makanan akan jatuh ke tin jika sebatang besi yang disisipkan itu dipijak tikus tersebut.iaitu hal tingkah laku begini menyebabkan munculnya biji makanan. ∗ Kesimpulannya rangsangan yang diberikan. maka organisme akan jadi kurang cenderung untuk memberikan gerak balas yang lain. dan peristiwa penekanan besi sebagai peristiwa pengukuh . 2. Bila gerak balas ini terjadi berulang-ulang. Setiap kali makanan jatuh bunyi tin seperti ‘ping’ wujud. Oleh itu latihan dan ulangan penting untuk melazimkan rangsangan baru untuk menerbitkan gerak balas yang dikehendaki. Tingkah laku inilah yang dinamai pelaziman operan/instrumental . tikus itu mempelajari bahawa apabila ia menekan besi tersebut . setiap bahagian kecil daripada ayat yang betul harus diusahakan agar berhubungan dengan rangsangannya.1974) ∗ Tokoh terkenal dan dipanggil sebagai ‘bapa pengajaran dengan mesin/alat-alat /jentera pengajaran automis/programmed instructions’. Setelah beberapa kali. maka makanan akan jatuh ke tin.1959) ∗ Guthrie berpendapat kesegeraan hubungan antara satu gabungan rangsangan-gerak balas akan memperbesarkan kemungkinan berulangnya pola pasangan S-R. Reinforcement (pengukuhan).F.munculnya makanan dinamai rangsangan pengukuhan(stimulus)dan perilaku tikus dinamai perilaku yang dilazimkan. tikus itu lapar dan terpijak besi tersebut dan biji makanan jatuh ke tin.1953.1957. dengan ini setiap kali rangsangan ini muncul.Guthrie(1942. hadiah dijadikan sebagai hadiah sebagai pengukuhan dalam bentuk biji makanan. tetapi bekerja secara percubaan tunggal. dan bukannya pengukuhan.1952. ini memungkinkan berulangnya sesuatu perilaku. ∗ Eksperimen ’kotak Skinner’ : tempat makan dibuat daripada tin dan di luarnya ada 1 alat untuk jatuhkan biji makanan ke dalam tin. ∗ Guithrie berpendapat pembelajaran tidak berlangsung secara perlahanlahan/beransur-ansur. maka gerak balas yang betul akan terbit. Skinner(1938. ∗ Pengukuhan merupakan satu konsep yang sangat penting dalam teori pembelajaran . Pengukuhan inilah menyebabkan tikus itu lebih cenderung untuk menekan besi tersebut. ∗ Begitu juga dalam pengajaran bahasa. ∗ Kesegeraan merupakan kunci pembelajaran dalam teori ini. haruslah menerbitkan gerak balas yang betul.5 Teori Pelaziman Operan/Instrumental/Operant Conditioning-B. guru dianggap sebagai arkitek utama dalam pembentukan tingkah laku murid(sehingga boleh bertutur). sehinggalah satu ayat yang betul akan berkembang melalui latihan. Tujuan pengajaran bahasa dilakukan oleh murid secara berulang-ulang. Hadiah yang menjadi pengukuh inilah yang menyebabkan tikus itu akan lebih cenderung untuk menekan batang besi tersebut. Skinner percaya proses pembelajaran yang utama sama pada binatang dan manusia. ∗ Dalam eksperimen ini. Kebetulan.

Skinner. Oleh kerana seseorang itu ingin mencapai satu tujuan. ∗ Mengemukakan formula S-rm-Sm-R (rm=mediating response. ∗ Menurut Hull.7 Teori Mediasi atau Penegah/ Mediation Theory. Semua rangsangan ini (rangsangan S + rangsangan tambahan) telah dilazimkan kepada sekumpulan gerak balas (gerak balas utama R + gerak balas tambahan)yang diterbitkan oleh organisme itu.1952) ∗ Teori ini mengemukakan 3 peringkat pembelajaran iaitu:1. Mengandungi pembolehubah yang tidak berdiri sendiri (tidak bebas) Respon/banyak gerak balas/ketahanan terhadap kemusnahan. malah diserang juga oleh beberapa rangsangan tambahan yang terdapat dalam persekitaran yang berhubung dengan rangsangan utama tadi secara serentak. Sekalipun rangsangan utama S tidak hadir . iaitu pemerolehan bahasa ibundanya. Kekhuatiran ini memiliki kekuatan sebagai dorongan kedua yang mempengaruhi pembelajaran.Charles Osgood (1952. maka pengharapan untuk mencapai tujuan ini akan mendorongnya untuk beraksi 2. muncul secara beransur-ansur mengikut peristiwa-peristiwa pengukuhan. Hal ini bermaksud organisme tidak hanya diserang oleh 1 rangsangan utama(S) pada waktu/masa tertentu sahaja.hadiah-hadiah 2. Mengandungi pembolehubah penegah -motivasi yang berbentuk insentif seperti hadiah-hadiah(kecenderungan organisme untuk memberikan gerak balas apabila rangsangan muncul) 3.maka rangsangan tambahan boleh juga menerbitkan sebahagian gerak balas tambahan pada organisme. ∗ Skinner menyatakan bahawa perilaku berbahasa selalu dibentuk dan dipertahankan oleh peristiwa-peristiwa pengukuhan. Pengukuhan tidak diperlukan lagi. . keperluan khas organisme terhadap sesuatu akan membangkitkan dorongan utama atau keadaan tegang pada masa-masa tertentu.Clark Hull (1943. Mengandungi pembolehubah yang berdiri sendiri (bebas) -termasuk pengalaman lama. Skinner juga mengatakan bahawa perilaku berbahasa kanak-kanak.Sm=mediating stimulus).1962) ∗ Osgood mengakui bahawa terdapatnya faktor mediasi atau penegah yang berlaku antara rangsangan dan gerak balas.1953. Hal ini jelas melalui katakatanya iaitu ∗ ‘…dalam mengajar kanak-kanak bercakap…kita lebih dahulu mengucapkan satu model iaitu kita mengatakan sesuatu dan mengatur Peristiwa-peristiwa supaya gerak balas atau tindak balas yang mempunyai milik-milik yang sama akan diperkukuhkan’(1974:97) 2. ∗ Dalam pengajaran bahasa Hull menekankan dorongan utama dan dorongan yang diperolehi untuk menerbitkan gerak balas. rm dan Sm merupakan gerak balas penegah/mediasi dan satu lagi rangsangan diri penegah/mediasi di dalam otak organisme. Dorongan utama ini sering dihubungkan dengan kekhuatiran.6 Teori Pengurangan Dorongan atau Ketegangan / Drive Reduction Theory.

yang bertindak sebagai satu dorongan atau merangsang seseorang untuk bertindak. ∗ Mowrer menyatakan dalam pemerolehan bahasa peranan emosi adalah mustahak. Menurut Mowrer bayi mendengar kata-kata pertama ibunya yang juga telah memberikan perasaan kasih sayang. Jadi setiap gerak balas yang dilazimkan itu merupakan 1 gerak balas emosi. atau satu pengharapan dibangkitkan yang menandakan bahawa satu peristiwa yang menggembirakan akan muncul.perasaan lega telah dialami oleh individu sebagai ‘sign’(tanda) bahawa satu peristiwa yang tidak diingini telah dielakkan. Maka bayi ini akan berusaha bersungguhsungguh meniru kata ibunya untuk merasakan kehadiran ibu yang dicintainya kerana telah memperoleh kasih daripadanya.gerak balas penengah-rangsangan penegah-gerak balas) . 2.∗ Bila diterjemah ke bahasa Melayu rumusnya ialah : ∗ S-rp-sp-R*(rangsangan. ∗ Mowrer menegaskan bahawa pelaziman emosi pengharapan dan emosi ketakutan merupakan kunci proses pembelajaran. saja yang boleh dilazimkan dan bukannya tingkah laku. maka pengukuhan semakin ditingkatkan. Dalam situasi hadiah atau ganjaran yang ditimbulkan oleh pengukuhan berkurangan.0 PENUTUP Tuntasnya.Kemudian peniruan kata-kata ini telah berfungsi sebagai pengukuh utama. Oleh itu. Jadi emosi cinta pada ibunya telah bertindak sebagai pengukuhan tambahan kerana telah berhubung dengan rangsangan kasih sayang. maka secara automatis rp akan membangkitkan rangsangan penegah/mediasi(sp)dalam diri organisme yang serta merta akan menerbitkan R. kerana jika tidak sp tidak akan wujud. Sekalipun S tidak hadir . Namun kekuatan sendiri(sp) perlu terlebih dahulu diterbitkan oleh S. Hal ini menjadikan pengucapan ini sebagai sebahagian daripada tabiatnya. 3. organism boleh juga mempunyai kekuatan sendiri untuk menerbitkan R tanpa kehadiran S. Apabila gerak balas penegah/mediasi(rp) dalam otak diterbitkan oleh S. -Mowrer menyatakan emosi(perasaan). Hobart Mowrer (1960) ∗ Mowrer menganggap ada 2 jenis pengukuhan iaitu:(i) pengukuhan bertambah(incremental reinforcement)/hukuman kedua atau tambahan -iaitu perasaan kecewa/takut telah dibangkitkan/ditambah. Emosi-emosi inilah yang bertindak sebagai rangsangan penegah /mediasi yang mampu merangsang individu untuk bergerak atau memberikan tindak balas.maka dengan adanya sp. Jikalau konsep pembelajaran ini sudah difahami.maka ketegangan yang disebabkan perasaan takut telah berkurangan dan membangkitkan harapan/kelegaan. telah banyak teori-teori pembelajaran yang diperkenalkan oleh ahli-ahli psikologi dalam usaha mereka untuk membantu agar konsep pembelajaran menjadi lebih mudah difahami orang. dengan menambah perasaan takut(yang merupakan hukuman tambahan). maka . (ii) pengukuhan berkurang (decremental reinforcement)/hadiah -berkurangnya pengukuhan . Hal ini akan menyebabkan individu tersebut beraksi/bertindak bersungguh-sungguh untuk menggelakkan hukuman tambahan ini.8 Teori Dua Faktor Disempurnakan/Revised Two-Factor Teory-D.

kemudian kepada perkataan. Kuliah ke-3 . .Penerangan mengenai kanak-kanak yang menyebut tapi tidak memahami erti atau maksudnya.Penerangan berkaitan bunyi yang dilambangkan. Namun akhirnya ia akan belajar berbahasa.-kanak-kanak memulakan bahasanya dengan suku kata. a. .’ . Pengguguran depan berlaku.Melihat proses bunyi yang telah mantap dan kurang mantap .Beberapa pendapat ahli psikolinguistik menyatakan bahawa manusia lahir tanpa tahu berbahasa. .Menerangkan bahawa psikolinguistik iaitu proses mengkaji bagaimana kanak-kanak tahu berbahasa dan bagaimana bahasanya berkembang. namun kanakkanak tersebut sudah mula membentuk suku kata.Mengenai ‘language code.Menerangkan proses yang berlaku dalam minda kanak-kanak.Memasukkan demografi ibu bapa kanak-kanak yang dikaji. .Contohnya : ju (melambangkan baju).Mengenai ungkapan.Penerangan mengenai kod-kod bahasa atau berbahasa.frasa dan bunyi. .Menerangkan skop kerja kursus dan peperiksaan.Berlaku pengguguran perkataan sama ada depan atau tengah oleh kanak-kanak.Proses pemerolehan bahasa dikatakan berlaku secara semulajadi dan juga melalui peniruan. . Proses ini dipanggil pengguguran huruf.kaedah-kaedah pengajaran bahasa akan dapat disempurnakan dengan lebih baik lagi.Membuat analisis bunyi (huruf-huruf yang telah digunakan) . .Penerangan mengenai teori pembelajaran .‘Kritikal age’ merupakan masa iaitu kanak-kanak sudah mula melengkapkan perkataannya dan pola-pola ayat. Membincangkan proses neurologi yang mempengaruhi perkembangan pemerolehan bahasa kanak-kanak. Ada bukti yang menunjukkan bahawa sekiranya kanak-kanak itu tidak terdedah dengan bahasa manusia atau mendengar manusia bercakap. maka tiada model untuk dia menerima proses bercakap dan akan membawa implikasi yang tidak baik untuk kanak-kanak tersebut. Ada perkataan yang huruf depannya dihilangkan atau digantikan dengan huruf yang lain. . . Di sini bahasa yang dipelajari oleh kanak-kanak tersebut adalah melalui proses peniruan iaitu mendengar dan menyebut kembali apa yang diperkatakan oleh orang dewasa kepadanya. Nota kuliah Kuliah 1 .Pemberian tugasan berkaitan pembinaan jadual huruf yang disebut oleh sampel yang dikaji. Memasukkan demografi b. .Kanak-kanak belajar bahasa dengan cepat. Kuliah ke-2 . Huruf-huruf membuat analisis c. .ayat. Membina jadual pemerolehan bunyi Kuliah ke-4 .Pemerolehan bunyi: menyenaraikan bunyi-bunyi yang disebut oleh kanak-kanak . .Membina jadual bunyi berdasarkan data yang diperolehi.

. . -Hal berkaitan kanak-kanak belajar 2-7 tahun mereka masih belajar. .-bila kanak-kanak tersebut didedahkan dengan bahasa manusia.Persoalan berkaitan kanak-kanak dilahirkan oleh keluarga yang pekak. Kuliah ke-7 .Mempelajari bagaimana kanak-kanak membuat rumus-rumus tatabahasa atau membentuk ayat-ayat daripada ayat kecil. Contohnya : n/a/k i/p/u/n= hendak telefon -tahap satu : satu perkataan contohnya takut.ayat iaitu ayat pendek dan ayat panjang) .iaitu anak-kanak dari segi kemajuannya dalam membentuk kata-kata.Menulis frasa-frasa yang digunakan oleh kanak-kanak tersebut. . Pelat kanak-kanak ini akan hilang apabila mereka dewasa -selain itu mengenai pragmatik yang dikatakan memanipulasikan bahasa.Memgeluarkan huruf-huruf yang telah digunakan oleh kanak-kanak yang dikaji.Pemahaman mengenai proses perkembangan bahasa kanak-kanak( dari sudut dunia kanak-kanak tersebut) .Melihat bahawa kanak-kanak menyebut satu perkataan . -selain itu pemerhatian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kanak-kanak tersebut belajar bunyi dan maknanya. banyak suku kata. -penerangan berkaitan nahu .Kanak-kanak 2 tahun menguasai bunyi (sebutan) .Bagaimana kanak-kanak membuat klasifikasi mengenai makna yang disebutnya. contohnya cucu ( bermaksud saya hendak minum susu) .Beberapa analisis dilakukan berkaitan bunyi bagi bahasa kanak-kanak bawah 2 tahun. Tahap dua: pembinaan ayat contohnya akan ubat=makan ubat -isu bagaimana kanak-kanak belajar makna perkataan dan mereka dapat membezakan makna yang berkaitan. Kemudian melihat kanak-kanak tersebut membentuk frasa/ayat baru. -maklumat berkaitan kanak-kanak yang pergi sekolah pada usia yang muda. . Kuliah ke-8 . . -bagaimana kanak-kanak belajar berbahasa.Belajar bagaimana kanak-kanak membezakan makna. kata adjektif dan kata nama yang disebut oleh kanak-kanak. Kuliah ke-6 -proses kanak-kanak memahami dan mengembangkan frasa.Selain itu melihat bagaimana kanak-kanak belajar dan mengenali makna.Membentangkan hasil yang dikumpul setiap minggu.Melihat perkembangan bunyi bahasa iaitu sudah ada imbuhan atau tidak.Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa (dari segi frasa.Kuliah ke-5 .Selain itu mengklasifikasikan bentuk kata seperti kata kerja. Kuliah ke-9 -kanak-kanak dikatakan pelat sebutannya kerana a. -konsep usia kritikal/tahap yang penting -pernyataan mengenai dalam minda/otak kanak-kanak ada jentera penguasaan bahasa. maka jentera bahasa tersebut akan hidup. . .

-Perkara yang paling lambat kanak-kanak hendak berkembang iailah:a. Contohnya kita akan mengetahui angka tersebut adalah satu. .Perbincangan berkaitan semantik.Perbincangan berkaitan tugasan.Menyiasat bagaimana atau bila kanak-kanak membina makna dan melihat proses pragmatik. berkaitan logik c.-penerangan berkaitan konsep yang paling sukar iaitu ‘bilangan’.Memahami proses lambang ideogram dan huruf March 22. . iaitu bagaiamana kanak-kanak belajar makna dan tahu makna dan apa yang disebutnya.. Selain itu isu berkaitan apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang membolehkan apa yang dilihatnya dan memberikan label pada perkataan yang digunakannya. . . lebih kajian secara menyeluruh dan sistematik dilakukan terhadap penelidikan bahasa kanak-kanak ini.akibat Kuliah ke-10 .Pita rakaman: Pertuturan bahasa kanak-kanak yang dirakam dengan menggunakan pita rakaman dapat dianalisis dan dirakam secara berulang-ulang dan dapat mendengar proses bunyi tersebut yang mungkin pada pertama kalinya kita mendengar .Sejarah aktifnya bermula pada tahun 200 masihi. Bilangan ini diajarkan oleh ibu bapa atau guru dan ini akan diikut oleh kanak-kanak. . berkaitan tempat d. 2009 10:36 AM zuraliza said. . Mulai tahun 1950..Diari ibu bapa. berkaitan masa b. berkaitan sebab. .Selain itu mengenal pasti penyebutan dan pembinaan ayat/ kata oleh kanak-kanak yang dikaji.Selain itu untuk melihat bagaimana kanak-kanak tersebut tahu bahawa setiap benda dalam dunia ini ada labelnya.Memasukkan teori/proses/peristiwa yang digunakan sebagai contoh.Mempelajari konsep prototaip(ciri-ciri yang ada pada sesuatu benda yang menyebabkan kanak-kanak memahami apa yang disebutnya itu) . Zuraliza Binti Zakaria SMK Tunku Ismail Sungai Petani Kedah 012-4341415 Nota Kuliah (10 markah) Psikoliguistik adalah suatu proses psikologi dan bahasa. 2 Januari 2009 Menyelidiki bahasa kanak-kanak. .

. Bidang bahasa. . Antara dapatan dalam kajian itu adalah: .Lain daripada masalah dengan orang dewasa. Contohnya seperti: Apakah perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak dan daripada dapatan tersebut apakah proses yang berlaku kepada kanak-kanak tersebut.Bahasa disebutkan sebagai sesuatu yang sangat kompleks.Bilakah seseorang kanak-kanak itu boleh bercakap (bergantung kepada individu) . Dan sebagainya. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana: = berlakunya perkembangan kognitif (pemikiran) = Jangka minat (attention) kanak-kanak terhadap sesuatu tidak panjang.Apakah pola. . . Bagaimana kanak-kanak itu dapat mempelajari sesuatu bahasa yang sangat kompleks dengan tidak berusaha bersungguh-sungguh tetapi hanya tahu menyebut sesuatu perkataan tanpa memahami maknanya. kamera digital. bunyi itu agak kabur dan kurang jelas.Adakah bahasa yang dikeluarkan oelh seseorang kanak-kanak itu dapat dikembangkan lagi? . NOAM Chomsky.Proses bunyi yang keluar daripada mulut kanak-kanak adalah… seterusnya… Kuliah pada 09/01/2009 -Kaedah yang berkesanBERJAYA -Penyelidik membina kaedah berkesan untuk mendapatkan data daripada kanakkanak.Rakam dengan menggunakan alat teknologi seperti pita rakaman. Itulah yang dikaitkan dengan bidang psikolinguistik atau bidangan bahasa.melalui pita rakaman tersebut. Skinner. Ahli-ahli psikologi yang terkenal antaranya Sigmund Freud. Kajian yang lebih sistematik berlaku dalam 50 tahun lalu. Watson yang telah memberikan teori-teori berkenaan pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. Kecuali jika proses pembelajaran itu menggunakan kaedah menggunakan peta minda atau visual yang mempunyai suara dan gambar( ideogram). deskripsi secara lengkap dan tepat. . handycam. Hal ini kerana mereka cepat merasa jemu dan bosan terhadap sesuatu terutamanya -apabila ianya melibatkan proses pembelajaran. . Carol Chomsky.Pada masa ini berkembangnya teori empirical iaitu apabila kenyataan atau dasar yang kita buat itu adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak .Pengitlakan (proses generalisasi). Bagaimana kanak-kanak mempelajari sesuautu bahasa. Freud meletakkan satu kelompok kanak-kanak kepada bentuk yang tidak boleh bercakap. . = Kanak-kanak cepat memahami dan mengingat arahan .Multidisiplinari: Linguistik dan eksperimens.Bagaimana kita memahami kanak-kanak mempelajari sesuatu bahasa.

Sampel alamiah .Pusat penyelidikan: Kanaka-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan.Mungkin tidak banyak peristiwa tentang cirri-ciri bagi membuat kesimpulan bagai mana kanak-kanak belajar . Hasil Penyelidikan .Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak.Data berkualiti : representative (contoh buat peta.Dirumah: Akustik tidak baik dan alat boleh mengganggu kanak-kanak. . suasana. eksperimen.Dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak .Sampel besar bertahun-tahun .Kesulitan: Mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya. . .Lain subjek.Reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek . . . . .Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam.Buat analisis statistic behavior (tingkah laku) subjek. .= Tetapi ianya tidak dapat dilakukan kepada kanak-kanak di bawah 3 tahun.Teknik merakam dan desain eksperimen direka . .Hasilnya beri bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan) memperbaiki eksperimen akan datang. bermula dari peringkat awal kelahiran sehinggalah baligh.Perlu tambahan daripada kaedah yang lain.Apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal.Bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa. Psikologi eksperimental banyak digunakan .Naturalistik sampling: suasana lazim kanak-kanak. .Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara .Data boleh dipercayai. Dan kita ambil cirri-ciri yang penting sahaja) dan naturalistic.Teknik eksperimen sesuai dengan intelektual dan pengalaman sosial .Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan . tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa .Kanak-kanak belum dapat bercakap pun masih boleh diambil untuk dijadikan responden kajian. .Jalankan tugasan dan kumpul data .Ada mikrofon radio . Kaedah baru . dan prosedur statistic member interprestasi berlainan.Tetapi pengitlakan daripada kajian ini sukar .

maka penyelidikan tertumpu kepada penyelidikan unsur bahasa tertentu sahaja. Saiz Sampel .Mereka menggunakan ujaran yang dipastikan. mengkaji pelajar-pelajar yang datang dari London dan kebanyakannya dari Jamaica dan dari keluarga atau golongan bawahan. mulai lahir hingga 3 bulan. Sampel besar tidak semestinya menjamin keberhasilannya. Apa yang patut dilakukan . Oleh itu.Apabila biilangan kanak-kanak itu ramai.Bersifat naturalistik atau representatif.Berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen? . . Memakan masa lama untuk penyelidik memastikan semua angkuhan dikaji dan hasilnya sahih. selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat. Ibu bapa tidak boleh menggunakan gelaran “kalian” Basil Berstein 1950-an daripada Univercity of London. .Sampel yang popular dilakukan adalah setengah jam .an). Contohnya 100 ujaran pada satu-satu masa .. -Penceramah yang menngunakan bahasa yang tinggi adalah seperti Tan Sri Rais Yatim dan Ustaz Badrul Amin.Kerap. Roger Brown (ahli Psikolinguistik) .Sebuah penyelidikan penting oleh ahli psikologi Amerika Roger Brown (1925dalam tahun 1960.Yang penting adalah responden ujaran daripada kanak-kanak itu sendiri. Kuliah pada 16/01/2009 Etika= nilai kod= peraturan Etika pakaian (x) kod pakaian Language kod peraturan berbahasa Elaborate kod= peraturan-peraturan dan bahasa yang sangat canggih Logic of place = logik tempat Contoh ayat: Beli tasbih di Mekah (betul) = peraturan berbahasa Beli tasbih dekat Mekah (salah) = peraturan berbahasa Contoh lain: Selalu diucapkan oleh pelajar. Jasa kalian (ibu bapa) tidak dapat dibalas (x) Konteks ayat di atas salah kerana kalian member makna ibu bapa.Sangat perlahan.. bahasa yang dituturkan oleh mereka seharian adalah dari kelas rendah. Kekerapan .

Jawapan: Gula-gula itu berada di atas meja Ini adalah proses yang dinamakan sebagai perkembangan kognitif/ intelektual/pemilkiran.Tidak mungkin sebagai orang dewasa kita akan bercakap atau berucap perkara yang tidak pernah dibaca atau dilakukan. .Tetapi untuk berbahasa. kita mesti tengok tempat dan keadaan.Tidak tahu sama ada kanak-kanak faham atau tidak apa yang diarahkan . banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan .3 bidang besar: penghasilan bunyi.umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama .apakah kanak-kanak itu pandai menghasilkan bunyi atau sekadar meniru daripada orang yang terdekat dengannya . pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. Kuliah 06/02/2009 Perkataan Pertama . mencukupi untuk dibuat eksperimen .tetapi pada hakikatnya..apakah proses peniruan tersebut? .Kognitif = sains = mengkaji apa yang kita tahu terhadap apa yang kita tahu… Logik Tempat . kanak-kanak itu dapat melakukannya.Jika dilakukan setiap hari terhadap kanak-kanak tidak semua apa yang kita inginkan. Bagaimana eksperimen dihasilkan? Dari kecil. bayi mula bercakap . Penghasilan bunyi . Antara masalah dalam eksperimen terhadap kanak-kanak .apa yang mula dikatakan? Kuliah pada 30/01/2009 Antara masalah kanak-kanak (terhadap penyelidikan kanak-kaank) .Ucapn tersebut mungkin dilakukan setelah ibu bapa kanak-kanak itu menyuruh kanak-kanak tersebut untuk mengucapkan terima kasih dan seterusnya menyalam orang yang member hadiah tersebut.Apa perkembangan yang berlaku terhadap bahasa kanak-kanak itu .Soalan: bertanya kanak-kanak di mana gula-gula itu berada? .Bagaimana bahasa kanak-kanak itu berkembang secara semulajadi .Kita bercakap tanpa memahami ertinya… Kuliah pada 23/01/09 Naturalistik inquiry .Proses berucap boleh berlaku tanpa memahaminya .meletakkan gula-gula di atas meja . Penghasilan yang berasakan kepada tiruan? . masalah kedua eksperimen tehadap kanak-kanak ialah: .itulah bukti ketara perkembangan bahasa.Apa perkembangan bahasa kanak-kanak itu secara semulajadi Lakukan eksperimen.sebanyak mana bahan yang dikumpul.Contoh: ucapan terima kasih setelah menerima sesuatu daripada orang .

Kualitii bunyi menyerupai bunyi vokal (a). Nadanya mula berbagai-bagai . Tidak seperti bunyi bahasa .daripada saat bayi lahir hingga 12 bula ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi.8 minggu): bunyi-bunyi asas biologi .bunyi makan. .2009 Tahap 2 (8-20 minggu (gelak dan mengagah) .pada beberapa minggu pertama.Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. . . bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa .Ada beberapa tahap perkembangan ..Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi .Ia mungkin menyatakan lapar.pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa .pita suara digunakan bagi menghasilakn pola-pola nada suara . sakit dan sebagainya terhadap bunyi refleksi (menghasilakn bunyi secara naluri). .sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai riitma yang berlainan.antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila diribakan . menelan.namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa . .bunyi makan lebih pendek dan rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan . Kuliah pada 13/02/2009 . Mula menunjukkan kontor intonasi .tangisan juga dihasilkan.berirama dan pendek . .4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir .mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu .ini sama seperti asas bunyi Kuliah padaa 20/02. .bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek . sendawa adalah juga berkitan dengan keperluan biologi .bunyinya beritma . .Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara di selang seli dengan sepi sudah didokumentasikan denga baik.Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan rendah.mula mengagah dan gelak.bunyi gasgur menyerupai suku kata .lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviiti menyebut bunyi bahasa.Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama.tahap 1 (0. mencepak.kita tidak dapat mengjangkakan apakah makna yang dietrima di sebalik tangisan bayi tersebut. batuk.

bunyi bebel ini juga bukan rawak. soalan. Dia akan membebel sehingga 18 bulan .mainan dan ulangan seperti nyanyian bermelodi .bunyi seolah-olah berlatih pada masa ini. kemahuan dan kemesraan . Lebih mengembirakan pada ibu bapaanya. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. agak serupa bunyi Tahap 5 (9-18 bulan) ujaran berirama . dengan makna jelas . panggilan.bunyi lebih jelas. .sudah ada suku kata. Ini salah .ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran . berbeza-beza .bebel tidak ada makna tetapi menyerupai bunyi dewasa . mula ada makna.bunyi sudah berirama. kata awal.membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja.bunyi lebih panjang 1 saat seperti huruf vokal dan konsonan.kanak-kanak terus membebel setelah bercakap.Kuliah pada 27/02/2009 Tahap 3 (20 – 30 minggu (bermain dengan bunyi bahasa) . aagaa. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut .selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti – aa bb.kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Kuliah pada 13/03/2009 Bacaan melalui buku dan perbentangan Tajuk saya :pendidikan pemulihan sekolah” .ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan .nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal .pada mulanya pengkaji percaya membebel dan bahas tidak berkaitan.bunyi seperti bababa dan deretan lain…selalunya diulang .ada bunyi lelangit lembut. dada dan lain-lain . Tetapi lebih kerap digunakan .ini tanda awal bahasa .penghasilan bunyi lebih mantap . Kuliah pada 06/03/2009 Tahap 4 (25-50 minggu) membebel .

Minggu 1 Pengujian terhadap seorang budak sebagai responden untuk dibuat kajian tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa yang ada pada dia. Proses rakaman memakan masa selama setengah jam setiap minggu. Responden yang dikaji bernama Nurisya Khyra binti Zamzuri. Berusia 13 bulan. Kedua ibu bapanya merupakan pendidik di salah sebuah sekolah di negeri Kedah. Perkataan yang dirakam pada minggu pertama melalui percakapan dan perbuatan budak tersebut. Antara perkataan tersebut adalah ‘cu’ bagi susu, “matan” untuk makan, “ba gi’ untuk baba pergi, “ma” untuk mama, ‘syedap’ untuk sedap, “nanak’ untuk tidak hendak. Minggu 2. Perkataan yang disebut antaranya susu masih menjadi “cu”, matan (makan), yang lainnya masih sama tetapi ada penambahan dari segi jumlah perkataan. Sudah mula memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan “tatak” untuk kakak, adik (adik), tok (atok), atok juga mewakili atok. Tetapi bagi orang utara, tok mewakili nenek perempuan manakala wan mewakili nenek lelaki. Hal ini berbeza dengan orang yang tinggal di sebelah selatan. Mereka memanggil “atok” untuk gelaran bagi nenek lelaki, manakala, “wan” bagi nenek perempuan. Selain itu, Nurisya juga sudah mula pandai merasa makanan. Sekiranya makanan yang diberikan kepadanya itu manis, dia akan mengatakannya “anis” yang membawa maksud makanan itu manis. Begitu juga dengan masam dan masin. Dia akan menyatakan makanan itu acam jika masam dan acin jika masin. Jadi di sini, apa yang dapat saya perhatikan, dia sudah mula bercakap menggunakan perkataan tertentu tetapi dengan cara menggugurkan imbuhan di hadapannya. Sebagai contoh: masam jadi acam. Konsonan “m” di sini telah gugur apabila dia mula menyebut perkataan masam tersebut. Minggu 3 Perkataan yang sudah mula disebut oleh responden yang dikaji adalah sudah mula terdengar bunyi-bunyi seperti p (peh), m (meh), n (neh), d (deh), t (teh), c (ceh), Antara perkataan yang disebut oleh Nurisya yang menghasilkan bunyi p (peh) adalah pai (sampai), bunyi m (meh) adalah mama, n (neh) adalah nanak, t (teh) adalah takmau, dan c (ceh) adalah cu untuk susu.
March 22, 2009 8:54 PM

zuraliza said...

Zuraliza Binti Zakaria SMK Tunku Ismail Sungai Petani Kedah 012-4341415

Nota Kuliah (10 markah) Psikoliguistik adalah suatu proses psikologi dan bahasa. 2 Januari 2009 Menyelidiki bahasa kanak-kanak. - Sejarah aktifnya bermula pada tahun 200 masihi.Diari ibu bapa. Mulai tahun 1950, lebih kajian secara menyeluruh dan sistematik dilakukan terhadap penelidikan bahasa kanak-kanak ini. - Pita rakaman: Pertuturan bahasa kanak-kanak yang dirakam dengan menggunakan pita rakaman dapat dianalisis dan dirakam secara berulang-ulang dan dapat mendengar proses bunyi tersebut yang mungkin pada pertama kalinya kita mendengar melalui pita rakaman tersebut, bunyi itu agak kabur dan kurang jelas. - Pengitlakan (proses generalisasi), deskripsi secara lengkap dan tepat. - Multidisiplinari: Linguistik dan eksperimens. Contohnya seperti: Apakah perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak dan daripada dapatan tersebut apakah proses yang berlaku kepada kanak-kanak tersebut. Bagaimana kanak-kanak mempelajari sesuautu bahasa. Itulah yang dikaitkan dengan bidang psikolinguistik atau bidangan bahasa. Bidang bahasa. - Bagaimana kita memahami kanak-kanak mempelajari sesuatu bahasa. - Bahasa disebutkan sebagai sesuatu yang sangat kompleks. Bagaimana kanak-kanak itu dapat mempelajari sesuatu bahasa yang sangat kompleks dengan tidak berusaha bersungguh-sungguh tetapi hanya tahu menyebut sesuatu perkataan tanpa memahami maknanya. Ahli-ahli psikologi yang terkenal antaranya Sigmund Freud, NOAM Chomsky, Carol Chomsky, Skinner, Watson yang telah memberikan teori-teori berkenaan pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. Freud meletakkan satu kelompok kanak-kanak kepada bentuk yang tidak boleh bercakap. Kajian yang lebih sistematik berlaku dalam 50 tahun lalu. Antara dapatan dalam kajian itu adalah: - Apakah pola, perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak - Bilakah seseorang kanak-kanak itu boleh bercakap (bergantung kepada individu) - Adakah bahasa yang dikeluarkan oelh seseorang kanak-kanak itu dapat dikembangkan lagi? - Rakam dengan menggunakan alat teknologi seperti pita rakaman, kamera digital, handycam. Dan sebagainya. - Pada masa ini berkembangnya teori empirical iaitu apabila kenyataan atau dasar yang kita buat itu adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. - Proses bunyi yang keluar daripada mulut kanak-kanak adalah… seterusnya… Kuliah pada 09/01/2009 -Kaedah yang berkesan-

BERJAYA -Penyelidik membina kaedah berkesan untuk mendapatkan data daripada kanakkanak. - Lain daripada masalah dengan orang dewasa. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana: = berlakunya perkembangan kognitif (pemikiran) = Jangka minat (attention) kanak-kanak terhadap sesuatu tidak panjang. Hal ini kerana mereka cepat merasa jemu dan bosan terhadap sesuatu terutamanya -apabila ianya melibatkan proses pembelajaran. Kecuali jika proses pembelajaran itu menggunakan kaedah menggunakan peta minda atau visual yang mempunyai suara dan gambar( ideogram). = Kanak-kanak cepat memahami dan mengingat arahan = Tetapi ianya tidak dapat dilakukan kepada kanak-kanak di bawah 3 tahun.

Kaedah baru - Teknik merakam dan desain eksperimen direka - Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan - Ada mikrofon radio - Sampel besar bertahun-tahun - Teknik eksperimen sesuai dengan intelektual dan pengalaman sosial - Kanak-kanak belum dapat bercakap pun masih boleh diambil untuk dijadikan responden kajian. - Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara - Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. - Data boleh dipercayai, bermula dari peringkat awal kelahiran sehinggalah baligh. Sampel alamiah - Naturalistik sampling: suasana lazim kanak-kanak. - Dirumah: Akustik tidak baik dan alat boleh mengganggu kanak-kanak. - Pusat penyelidikan: Kanaka-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan. - Data berkualiti : representative (contoh buat peta. Dan kita ambil cirri-ciri yang penting sahaja) dan naturalistic. - Kesulitan: Mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya. - Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak. - Mungkin tidak banyak peristiwa tentang cirri-ciri bagi membuat kesimpulan bagai mana kanak-kanak belajar - Perlu tambahan daripada kaedah yang lain.

Psikologi eksperimental banyak digunakan - Bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu

aspek bahasa. - Reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek - Jalankan tugasan dan kumpul data - Buat analisis statistic behavior (tingkah laku) subjek. - Hasilnya beri bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan) memperbaiki eksperimen akan datang. Hasil Penyelidikan - Dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak - Tetapi pengitlakan daripada kajian ini sukar - Apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal, tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa - Lain subjek, suasana, eksperimen, dan prosedur statistic member interprestasi berlainan. - Sangat perlahan. Memakan masa lama untuk penyelidik memastikan semua angkuhan dikaji dan hasilnya sahih. Kekerapan - Berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen? - Kerap, selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat, mulai lahir hingga 3 bulan. Roger Brown (ahli Psikolinguistik) - Sebuah penyelidikan penting oleh ahli psikologi Amerika Roger Brown (1925dalam tahun 1960- an).

Saiz Sampel - Apabila biilangan kanak-kanak itu ramai, maka penyelidikan tertumpu kepada penyelidikan unsur bahasa tertentu sahaja. Sampel besar tidak semestinya menjamin keberhasilannya. Apa yang patut dilakukan - Sampel yang popular dilakukan adalah setengah jam - Mereka menggunakan ujaran yang dipastikan. Contohnya 100 ujaran pada satu-satu masa - Yang penting adalah responden ujaran daripada kanak-kanak itu sendiri.. - Bersifat naturalistik atau representatif. Kuliah pada 16/01/2009 Etika= nilai kod= peraturan Etika pakaian (x) kod pakaian Language kod peraturan berbahasa Elaborate kod= peraturan-peraturan dan bahasa yang sangat canggih Logic of place = logik tempat Contoh ayat: Beli tasbih di Mekah (betul) = peraturan berbahasa

Beli tasbih dekat Mekah (salah) = peraturan berbahasa Contoh lain: Selalu diucapkan oleh pelajar; Jasa kalian (ibu bapa) tidak dapat dibalas (x) Konteks ayat di atas salah kerana kalian member makna ibu bapa. Ibu bapa tidak boleh menggunakan gelaran “kalian” Basil Berstein 1950-an daripada Univercity of London, mengkaji pelajar-pelajar yang datang dari London dan kebanyakannya dari Jamaica dan dari keluarga atau golongan bawahan. Oleh itu, bahasa yang dituturkan oleh mereka seharian adalah dari kelas rendah. -Penceramah yang menngunakan bahasa yang tinggi adalah seperti Tan Sri Rais Yatim dan Ustaz Badrul Amin. - Tetapi untuk berbahasa, kita mesti tengok tempat dan keadaan. Penghasilan yang berasakan kepada tiruan? - apakah proses peniruan tersebut? - Tidak mungkin sebagai orang dewasa kita akan bercakap atau berucap perkara yang tidak pernah dibaca atau dilakukan. - Proses berucap boleh berlaku tanpa memahaminya - Kita bercakap tanpa memahami ertinya… Kuliah pada 23/01/09 Naturalistik inquiry - Bagaimana bahasa kanak-kanak itu berkembang secara semulajadi - Apa perkembangan yang berlaku terhadap bahasa kanak-kanak itu - Apa perkembangan bahasa kanak-kanak itu secara semulajadi Lakukan eksperimen. Bagaimana eksperimen dihasilkan? Dari kecil- apa yang mula dikatakan? Kuliah pada 30/01/2009 Antara masalah kanak-kanak (terhadap penyelidikan kanak-kaank) - Tidak tahu sama ada kanak-kanak faham atau tidak apa yang diarahkan - Kognitif = sains = mengkaji apa yang kita tahu terhadap apa yang kita tahu… Logik Tempat - meletakkan gula-gula di atas meja - Soalan: bertanya kanak-kanak di mana gula-gula itu berada? - Jawapan: Gula-gula itu berada di atas meja Ini adalah proses yang dinamakan sebagai perkembangan kognitif/ intelektual/pemilkiran. Antara masalah dalam eksperimen terhadap kanak-kanak - sebanyak mana bahan yang dikumpul, mencukupi untuk dibuat eksperimen - Jika dilakukan setiap hari terhadap kanak-kanak tidak semua apa yang kita inginkan, kanak-kanak itu dapat melakukannya. masalah kedua eksperimen tehadap kanak-kanak ialah: - apakah kanak-kanak itu pandai menghasilkan bunyi atau sekadar meniru daripada orang yang terdekat dengannya

- Contoh: ucapan terima kasih setelah menerima sesuatu daripada orang - Ucapn tersebut mungkin dilakukan setelah ibu bapa kanak-kanak itu menyuruh kanak-kanak tersebut untuk mengucapkan terima kasih dan seterusnya menyalam orang yang member hadiah tersebut. Kuliah 06/02/2009 Perkataan Pertama - umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama - itulah bukti ketara perkembangan bahasa, bayi mula bercakap - tetapi pada hakikatnya, banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan - 3 bidang besar: penghasilan bunyi, pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. Penghasilan bunyi - daripada saat bayi lahir hingga 12 bula ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. - Ada beberapa tahap perkembangan - tahap 1 (0- 8 minggu): bunyi-bunyi asas biologi - pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. - Ia mungkin menyatakan lapar, sakit dan sebagainya terhadap bunyi refleksi (menghasilakn bunyi secara naluri). - bunyi makan, mencepak, menelan, batuk, sendawa adalah juga berkitan dengan keperluan biologi - Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara di selang seli dengan sepi sudah didokumentasikan denga baik. - Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan rendah. Kualitii bunyi menyerupai bunyi vokal (a). Kuliah pada 13/02/2009 - Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. - Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama. - sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai riitma yang berlainan. - bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek - bunyi makan lebih pendek dan rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan - kita tidak dapat mengjangkakan apakah makna yang dietrima di sebalik tangisan bayi tersebut. Tidak seperti bunyi bahasa - tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa - namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa - Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi - bunyinya beritma - pita suara digunakan bagi menghasilakn pola-pola nada suara - ini sama seperti asas bunyi

Kuliah padaa 20/02.2009 Tahap 2 (8-20 minggu (gelak dan mengagah) - antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila diribakan - tangisan juga dihasilkan. Nadanya mula berbagai-bagai - mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu - berirama dan pendek - mula mengagah dan gelak. Mula menunjukkan kontor intonasi - bunyi gasgur menyerupai suku kata - 4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir - pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa - lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviiti menyebut bunyi bahasa. Kuliah pada 27/02/2009 Tahap 3 (20 – 30 minggu (bermain dengan bunyi bahasa) - penghasilan bunyi lebih mantap - bunyi lebih panjang 1 saat seperti huruf vokal dan konsonan. - nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal - ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan - ada bunyi lelangit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut - bunyi seolah-olah berlatih pada masa ini. Lebih mengembirakan pada ibu bapaanya. Kuliah pada 06/03/2009 Tahap 4 (25-50 minggu) membebel - membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja. Tetapi lebih kerap digunakan - bunyi seperti bababa dan deretan lain…selalunya diulang - selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti – aa bb, aagaa, dada dan lain-lain - bebel tidak ada makna tetapi menyerupai bunyi dewasa - pada mulanya pengkaji percaya membebel dan bahas tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah - kanak-kanak terus membebel setelah bercakap. Dia akan membebel sehingga 18 bulan - bunyi bebel ini juga bukan rawak, agak serupa bunyi Tahap 5 (9-18 bulan) ujaran berirama - bunyi sudah berirama, berbeza-beza - ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran - bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, panggilan, kemahuan dan kemesraan - mainan dan ulangan seperti nyanyian bermelodi - sudah ada suku kata, kata awal, dengan makna jelas - ini tanda awal bahasa - kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Kuliah pada 13/03/2009

apa yang dapat saya perhatikan. ‘syedap’ untuk sedap. Selain itu. Begitu juga dengan masam dan masin. Sebagai contoh: masam jadi acam. Minggu 3 Perkataan yang sudah mula disebut oleh responden yang dikaji adalah sudah mula terdengar bunyi-bunyi seperti p (peh). Dia akan menyatakan makanan itu acam jika masam dan acin jika masin. Sekiranya makanan yang diberikan kepadanya itu manis. m (meh). tok (atok). manakala. Perkataan yang disebut antaranya susu masih menjadi “cu”. n (neh). “matan” untuk makan. Sudah mula memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan “tatak” untuk kakak. Perkataan yang dirakam pada minggu pertama melalui percakapan dan perbuatan budak tersebut. “nanak’ untuk tidak hendak. t (teh). c (ceh). “ba gi’ untuk baba pergi. yang lainnya masih sama tetapi ada penambahan dari segi jumlah perkataan. Mereka memanggil “atok” untuk gelaran bagi nenek lelaki. matan (makan). Tetapi bagi orang utara. Hal ini berbeza dengan orang yang tinggal di sebelah selatan.Bacaan melalui buku dan perbentangan Tajuk saya :pendidikan pemulihan sekolah” Minggu 1 Pengujian terhadap seorang budak sebagai responden untuk dibuat kajian tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa yang ada pada dia. Nurisya juga sudah mula pandai merasa makanan. Kedua ibu bapanya merupakan pendidik di salah sebuah sekolah di negeri Kedah. Konsonan “m” di sini telah gugur apabila dia mula menyebut perkataan masam tersebut. dia akan mengatakannya “anis” yang membawa maksud makanan itu manis. Minggu 2. “wan” bagi nenek perempuan. Berusia 13 bulan. Proses rakaman memakan masa selama setengah jam setiap minggu. atok juga mewakili atok. Jadi di sini. . tok mewakili nenek perempuan manakala wan mewakili nenek lelaki. Responden yang dikaji bernama Nurisya Khyra binti Zamzuri. Antara perkataan tersebut adalah ‘cu’ bagi susu. dia sudah mula bercakap menggunakan perkataan tertentu tetapi dengan cara menggugurkan imbuhan di hadapannya. d (deh). “ma” untuk mama. adik (adik).

March 22. pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanak-kanak. Normah Bt. Jawapan: Kandungan: a.. bunyi m (meh) adalah mama. Ismail ( M20081000089) SK Methodist (ACS) Jalan Lahat 30200 Ipoh. Minggu keempat. d. Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak. n (neh) adalah nanak. b. Teori-teori linguistik Teori Ferdinand de Saussure Teori Leonard Bloomfield Teori John Rupert Firth Teori Noam Chomsky Teori Watson Teori Guthrie Teori Skinner c. Fenomena penghasilan. Jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan Daya kefahaman lebih asas dari bertutur Dari yang umum menuju yang khusus Peringkat penguasaan bahasa Demografi subjek e. 2009 8:55 PM normahismail said.. Senarai perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan golongannya Kata nama Kata kerja . Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari. 014 2546199 Soalan 3. (40 markah).Antara perkataan yang disebut oleh Nurisya yang menghasilkan bunyi p (peh) adalah pai (sampai). t (teh) adalah takmau. dan c (ceh) adalah cu untuk susu. Buat esei mengenai penguasaan bahasa kanak-kanak berdasarkan data yang dipungut selama dua bulan.

yang belajar dalam kelas adalah pembelajaran (lihat juga Krashen. sedangkan proses orang. Senarai frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan. Pragmatik. Sebagai raja Mesir. Istilah pemerolehan digunakan untuk padanan istilah Inggeris acquisition. Teori-teori Psikolinguistik TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913) De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss. Minat terhadap bagaimana anak memperoleh bahasa sebenarnya sudah lama wujud. umumnya dewasa. raja Mesir pada abad 7 Sebelum Masihi. maka proses daripada kanak-kanak yang belajar menguasai bahasa ibunya adalah pemerolehan. 1972). Kononnya.Kata adjektif Kata tanya Kata arah Kata bilangan f. dianggap sebagai pengasas linguistik . g. Psammetichus 1. proses itu dilakukan dalam bimbingan yang formal. Charles Darwin pada 1877 juga mencatat perkembangan bahasa anak lelakinya (Gleason dan Ratner. Lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang diperhatikan tahap I (0-8 minggu) tahap II ( 8-20 minggu) tahap III (20-30 minggu) tahap IV (25-50 minggu) tahap V ( 9-18 bulan) i. Dalam pengertian ini. Istilah ini dibezakan daripada pembelajaran yang merupakan padanan kepada istilah Inggeris learning. Rujukan a. dia mengharapkan bahasa yang keluar daripada kanak-kanak itu adalah bahasa Mesir. Dengan demikian. Teori penguasaan bahasa kanak-kanak inat (kuderat) peniruan kognisi (intelektual) input h. tetapi akhirnya dia kecewa. pernah menyuruh pegawainya mengisolasi dua daripada anaknya bagi mengetahui bahasa apa yang akan dikuasai anak-anak itu. iaitu proses penguasaan bahasa yang berlaku pada kanak-kanak secara natural pada masa dia belajar bahasa ibunya. iaitu belajar dalam kelas dan diajar oleh seorang guru. Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak. Catatan harian yang pada zaman moden berkembang menjadi data-data elektronik sesuai dengan perkembangan zaman mendorong lebih kuat penyelidikan mengenai bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. 1998: 349). b.

2. Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar. Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa. iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut. tanda atau lambang. Bahasa adalah pasif. sedangkan bertutur adalah aktif. De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti : a. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut : 1. Kemudian. Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi. De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan. Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu. Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut.deskriptif. Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tandatanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri. 3. De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. Kemudian. Kedua-dua sifat ini saling bertentangan. Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda . Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi. Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: ‘signe’ (sign). otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi. dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini. gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal. bukan bertutur dan bukan pula ucapan. Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual. bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak. Jadi. Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya. Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B. Baik konsep-konsep mahupun bayanganbayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. telinga dan bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi. maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi.

signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda Contohnya. Dengan kata lain. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda c. Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis. Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence). Pertamanya. dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenangwenang atau arbitrari. Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris ‘tree’ maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita. Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. tandatanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas. iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan. iaitu hubungan-hubungan antara unitunit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan. tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable). metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik. Pembentukan ayat-ayat. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses penciptaan bebas. Jadi.b. Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari. satu perpanjangan. Chomsky 1968). tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue). menurut De Saussure. Menurut De Saussure. Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli . ‘tree’ dinamai tanda kerana membawa konsep ‘pohon’. Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949) Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedahkaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism. Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari. atau boleh paradigmatik. tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable). Pola-pola itu boleh sintagmatik. tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayatayat di luar bidang linguistik murni.

bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community).. : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan s: pengamatan bunyi ) Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan Bahasa.P. Watson dan A. ) 5.. Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r ) 4. Oleh yang demikian. Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack 3. Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti. Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R ) r: pengeluaran bunyi ) . . Jack dan Jill berjalan-jalan. Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon. Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu.. bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat. Jack memanjat pohon epal. Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa. Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut: 1...s + S – R Bagi Bloomfield. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( . maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu. Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran.. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu. Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk ‘’Jack and Jill’’.. Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak 7.psikologi seperti John B. Ungkapanungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagian–bahagiannya. Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku–tingkah laku lain. memetik epal dan memberikannya kepada Jill.. Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S ) 6.. Jill melihat epal ( S ) 2... Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan. apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya.. perilaku ucapan adalah satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau: Laku ucapan : r….. Oleh itu.

‘Amat’ . Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu. Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis. misalnya : ‘matahari’ . ‘-an’. . misalnya: ‘Amat jalan’ . tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik. misalnya: ‘pe-‘ . c. ‘kakitangan’. Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem. konteks morfologi. Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian. Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik. Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian. Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas. konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan). Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentukbentuk bebas. ‘jalan’. Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi. Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas. Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa. Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain. semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran. Ada tiga jenis bentuk: a. dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. b. tingkatan morfologi. Bahasa adalah susunan daripada kontekskonteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu.Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon. TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 – 1960) Menurut Firth. Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya. tingkatan leksikon.

Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat. tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya. Hubungan ayat dengan konteks situasi. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu. Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsurunsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa. Jadi. Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik. 4. unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem. 3. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti. Misalnya. 2. erti tatabahasa dan erti fonologi. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya. unsur-unsur leksikon adalah kata-kata. Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : ‘She liked me’. Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata). Erti tatabahasa ‘liked’ adalah peranan atau hubungannya dengan ‘she’ dan ‘me’ dan juga hubungannya dengan ‘like’ dan dengan ‘likes’ pada tingkatan paradigmatik. Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi: . Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma.Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem. Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataanpernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti. unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori semantik. dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai. 5. Menurut Firth. Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan. Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi: 1. Jadi. erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik.

Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan. TEORI NOAM CHOMSKY (1927 – SEKARANG) Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky. maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik. dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu. menurut Chomsky. Jadi. 2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik. 3) Kesejagatan struktur linguistik dasar. Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya. iaitu teori Transformasi Generatif. 2. terutama dalam psikolinguistik. . mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi. baik berupa perpanjangan fonetik. Oleh itu. Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen. Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative). 4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental). Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama. Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan. Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor. Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa. Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut : 1) Aspek kreatif penggunaan bahasa. dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja. seperti suku kata atau kata. kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku. Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsurunsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan. teori linguistik bersifat mental.1. pada tahun 1957.

Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayatayat berikut (Chomsky 1964. “John is eager to please. tatabahasa generatif terdiri daripada tiga komponen utama.” 2. John ialah subjek (“John wants to please”). iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan. kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa. Dalam teori linguistiknya. iaitu John ialah subjek keduadua ayat itu. iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan. Pada tahun 1965. Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu. Jadi. Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting. “John is easy to please. Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman.Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini. Jadi. cetakan ke-24 1969 :34) : 1. Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat. terutama dalam psikolinguistik. bahawa dalam ayat pertama.” Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya. 1) Komponen sintaksis . Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif. John adalah objek yang logis (“It is easy to please John”). iaitu. sedangkan dalam ayat yang kedua. Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa. Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan. Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak.

Guthrie Di samping sarjana ini kita dapati pula E. Inilah sumbangannya yang terbesar. yakni ia mengetepikan apa yang berdasarkan agakan tanpa bukti yang dapat dilihat nyata.2) Komponen semantik 3) Komponen fonologi Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi. Walau bagaimanapun. J. Guthrie yang menjadi profesor psikologi di University of Washington. Kajian mereka hanya ditumpukan kepada lakuan binatang. Kesimpulan dari kajian ini dianggap akan dapat diterima sebagai sah untuk sebarang lakuan manusia. Eksperimen ini tidaklah dapat disebut satu persatu tetapi cukuplah bagi kita sekadar membincangkan teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumusrumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi. iaitu penolakannya terhadap pembezaan jasad dan fikiran. Mereka yang mengkaji mengenai teori behaviorisme ini ialah sarjana psikologi yang beranggapan bahawa pemerolehan sesuatu lakuan terjadi melalui ulangan sesuatu lakuan. dia memberi perhatian terhadap pendapat berikut.R.B. dan dengan memberi penegasan terhadap pembelajaran sebagai bidang tumpuan pengkajian mereka itu. sama seperti lakuan lain. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia. Watson Dalam kurun ke-19. Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti. Inilah yang dipegang oleh ahli psikologi sebagai lakuan itu. Teori Behaviorisme Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. Dalam bukunya The Psychology of Learning (1935). bahawa pembelajaran itu berlaku . Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon. Dengan itu semua ahli psikologi menumpukan perhatian kepada lakuan atau gerak-gerak yang dapat diperhatikan secara objektif. Jadi bagaimana lakuan lain itu dipelajari. aliran kajian psikologi di Amerika mulai bergerak berpisah dari pemikiran tradisi sarjana.sarjana psikologi di Eropah. Watson. teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. profesor psikologi di John Hopkins University telah membuat kajian dan menulis artikelnya: Psychology as the Behaviorist View (1913). maka begitulah juga lakuan bahasa dipelajari. Mereka ini selalu mengkaji lakuan binatang dan mereka suka menjalankan analisa mengikut rangsangan dan tindakbalas. Dengan mengetepikan sesuatu yang subjektif maka dia telah dapat melakukan kajian terhadap lakuan sedar. Dia hanya mengkaji lakuan dan telah membezakan antara lakuan sedar dan yang tidak sedar.

Ini tidak jauh berbeza dari yang disebut oleh Watson dan Guthrie. Pengukuhan ini dianggap oleh Skinner sebagai asas dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini. Dengan itu terjadilah pembelajaran. lakuan menyuap makanan bukan sahaja kerana rangsangan itu melibatkan makanan. maka semasa kita berada dalam keadaan itu pada masa yang lain. Skinner merupakan seorang sarjana teori behaviorisme dan mengajar di Harvard University. Apabila merpati itu lapar dan mematuk swis itu. Tetapi kalau teka silang itu sukar dan dia tidak dapat membuatnya. maka timbullah rangsangan dan diberi balasan dengan makanan. maka dia akan meninggalkannya setelah bosan. Mengikutnya pembelajaran itu berlaku kalau ada rangsangan dan tindakbalas yang berulangan. Apabila terjadi rangsangan dan tindakbalas secara berulangan maka terhasillah pembelajaran. Skinner. Lakuan automatis ini akan hanya berlaku sekiranya ada rangsangan tetapi lakuan operan akan berlaku dalam sesuatu lingkungan atau keadaan. Dalam hal ini dapatkah kita mengatakan dia sudah mempelajari sesuatu? Pada hal dia tidak menyelesaikan teka silang kata itu dan ternyata dia tidak mempelajari sesuatu apa pun. Pertama ialah lakuan automatis yang tetap. Dia akan mengisi kata-kata dalam teka silang itu dan akan menyelesaikan masalah itu kalau ianya mudah. Bagi beliau kebanyakan lakuan yang kita lakukan ialah sejenis operan. Dalam hal ini ternyata tidak terjadi proses pembelajaran yang dikatakan tersebut. Skinner Dalam teori pembelajaran melalui teori lakuan ini. Di dinding kotak itu ada swis.F. Merpati itu dikurung dalam kotak. lingkungan sosial dan beberapa lingkungan atau suasana yang berlainan. Dengan kata lain apa yang dimaksudkan olehnya ialah kalau sesuatu lakuan itu terjadi dalam satu keadaan tertentu. kalau dia memberi tindakbalas yang sama. Katakanlah seorang itu disuruh mengisi teka silang kata. nama ahli psikologi yang masyhur sekali ialah B. rangsangannya tidak semestinya menerbitkan tindakbalas tertentu yang tetap. Kedua ialah lakuan operan. tentulah kita akan membuat lakuan yang sama. maka berlakulah pembelajaran. salah satu darinya ialah dengan menggunakan merpati. termasuk manusia. tetapi apa yang berbeza ialah tentang konsep pengukuhan. Berdasarkan pengkajiannya. Skinner telah mengkaji dan memperbaiki teori behaviorisme itu. Oleh sebab itu lakuan itu akan diulang. Ini telah ditafsirkan oleh seorang sarjana psikologi sebagai keadaan yang dapat dipadankan dengan pembelajaran lakuan di kalangan binatang. Pengukuhan berlaku apabila lakuan itu diberi balasan dengan hadiah. Itu merupakan satu lakuan yang ada rangsangan (ketuk) dan ada tindakbalas (kaki terangkat). Lakuan seperti ini dianggap sebagai tindakbalas automatis dan berlaku secara tidak sedar dan ianya tetap. Misalnya. Pengulangan yang kerap dilakukan akan mengukuhkan proses pembelajaran. Pada satu masa lain. Keinginan mendapat balasan hadiah ini menimbulkan keinginan supaya berbuat demikian untuk mendapatkan hadiah yang sama. Dengan kata lain. Contoh lakuan automatis yang paling mudah ialah lutut akan terangkat apabila diketuk oleh doktor. Skinner telah dapat membezakan dua jenis pembelajaran yang berlainan kerana ada dua jenis lakuan tindakbalas. Ternyata bahawa kenyataan seperti ini mempunyai kekurangan dari segi pembelajaran. tetapi juga kerana rasa lapar. dia diberi teka silang kata yang sukar juga tidak dapat dibuatnya dan oleh itu terus ditinggalkannya. Proses ini . Menurut teori behaviorisme. bercakap dan lain-lain. Apabila swis itu dipatuk terbukalah satu lubang untuk memberi makanan. beliau membuat eksperimen dengan menggunakan binatang.dengan adanya rangsangan yang diikuti dengan tindakbalas. seperti berjalan.

kita menyedari bahawa jumlah kosa kata yang kita gunakan secara aktif adalah lebih rendah daripada perkataanperkataan yang dapat kita fahami. Dalam bukunya Verbal Behavior (1957) Skinner telah membincangkan lebih lanjut tentang proses pembelajaran dengan menggunakan unsur rangsangan. terutamanya oleh kanak-kanak bukan sahaja terdiri daripada ayat-ayat mudah benar dan gramatis. pandangan umum ini tidaklah benar. Sebagai orang dewasa. proses pemahaman sering kali ditanggapi sebagai mudah. Belajar melalui lakuan operan itu ialah yang dikatakan pembelajaran menurut syarat. Sejak Skinner. Begitu juga kanak-kanak. Dengan adanya pendapat ahli psikologi ini. Data bahasa yang diterima. (dalam Barret. Sebahagian daripada penyelidik mengatakan bahawa kemampuan kanak-kanak dalam pemahaman adalah lima kali ganda lebih baik jika dibandingkan dengan pnghasilannya (Benedict. 1995:363) mengatakan bahawa pada masa kanak-kanak dapat menghasilkan 10 perkataan. dalam hidup kita setiap hari. Manusia.A. Dengan itu lahirlah pendapat yang mengatakan bahasa itu adalah suatu lakuan dan boleh dipelajari melalui syarat-syarat tertentu. iaitu 11 kali ganda daripada penghasilannya. maka ianya dapat menjelaskan kekaburan dari segi teori dalam sistem pembelajaran bahasa dalam abad ke-20 ini. tetapi juga terdiri daripada ayat-ayat yang rencam. ramai lagi ahli psikologi yang mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku. baik kanak-kanak mahupun dewasa mempunyai dua tingkat kemampuan yang berbeza dalam berbahasa. c.. Jadi teori behaviorisme ini melengkapkan apa yang diperlukan oleh para pendidik. 1981:6). Walau bagaimanapun. . 1969). Ada di antara mereka yang mengkaji bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa dan apa implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. tindakbalas dan segala syarat dan pengukuhan yang terlibat dalam menghasilkan pembelajaran secara maksimum. 1979 dalam Fletcher dan Garman.perlulah diambil kira. Fenson et al. Kelly. ayat-ayat yang tidak sempurna strukturnya dan ada dalam bentuk kiasan dan sebagainya. Ini jelas berbeza dari lakuan sebagai tindakbalas otot secara automatis. pemahamannya adalah 110 perkatan. Pemahaman Usaha bagi memahami dan mentafsir input-input bahasa. Walau bagaimanapun. Syarat itu timbul dari lingkungan yang menjadi rangsangan yang mendorong lakuan tersebut. pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanak-kanak. Tujuan kita membaca sesuatu teks atau mendengar pertuturan seseorang adalah bagi mendapatkan maklumat yang cuba disampaikan oleh penulis atau penutur. Sementara itu. kemampuan kanak-kanak bagi memahami apa yang dikatakan orang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik daripada penghasilannya. Ada yang merasakan proses ini berlaku secara automatik. sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan melibatkan beberapa langkah yang rencam dan kadangkala merumitkan. Usaha mendapatkan maklumat yang cuba disampaikan itu melibatkan saru urutan gerak laku memproses maklumat yang kompleks. Proses pemahaman tidaklah semudah dan seringkas yang disangkakan. Fenomena penghasilan. samalah dengan binatang mempelajari lakuan tertentu (G.

dia akan memproses rangsangan atau input bahasa tersebut sehingga terbentuknya perkataan yang bermakna. Lazimnya.Inilah yang dimaksudkan oleh Ortegay (1959 :1) apabila dia membuat rumusan bahawa : Hanya dengan usaha yang bersungguh-sungguh barulah kita mampu memahami beberapa bahagian penting mengenai perkara yang cuba disampaikan. ini melibatkan bahagian-bahagian yang tidak terjangkau oleh daya pemahaman kita. Pemprosesan maklumat bahasa melibatkan beberapa tahap. Proses pemahaman adalah proses mental. pendengar perlu membuat persepsi dan memproses bunyi-bunyi yang dituturkan oleh penutur. Hal yang hampir sama berlaku apabila seseorang membaca sesebuah teks. Input penglihatan dalam bentuk huruf akan disatukan untuk membentuk perkataan yang bermakna. Input Penglihatan Menyatukan Input Penglihatan dalam Bentuk Huruf atau Fonem kepada beberapa Suku Kata Membandingkan Perkataan yang telah Dibentuk dengan Perkataan yang ada dalam Ingatan Input Penglihatan telah Dipastikan sebagai Perkataan Mendapatkan Makna Perkataan Rajah 2 : Proses Pengecaman Kata . atau yang perlu difahami mengenai sesebuah teks. Ia bermula daripada penanggapan maklumat deria hinggalah kepada pemahaman ayat-ayat berdasarkan keperihalan keadaan. kemudian menggunakan hasil pemprosesan itu bagi mentafsir perkara yang cuba disampaikan oleh penutur. Bagi memahami sesuatu wacana lisan. Langkah-langkah atau tahap-tahap dalam proses pemahaman dapat diringkaskan seperti berikut: Menanggap Mengecam dan Membina Memperoleh Maklumat Mendapatkan Struktur Makna Deria Makna Perkataan Ayat Rajah 1 : Tahap-tahap dalam Proses Pemahaman Tahap Pertama : Menanggapi Maklumat Deria dan Pengecaman Kata Apabila seseorang pendengar menerima sesuatu rangsangan bunyi.

iaitu benda dan cerita tentang benda tersebut. Jika ada keduanya jadilah ayat. system pemprosesan meklumat perlu mengulangi proses pengecaman kata sehingga terbentuk perkataan yang bermakna. Untuk memahami ayat-ayat dalam perenggan tersebut kita perlu merujuk kepada tema yang dibicarakan. frasa atau klausa. Za’ba (1958 : 215) secara jelas menerangkan: “Benda’ dan ‘cerita’ adalah tunjang atau teras bagi sebarang ayat. iaitu wacana atau teks. perkataan-perkataan ini akan dicantumkan untuk membentuk frasa atau ayat yang memberi makna yang tertantu. kadangkala boleh memberikan makna yang kurang tepat. Perkataan-perkataan harus disusun secara logic dan gramatis untuk memudahkan proses pemahaman. Penganalisisan sesebuah ayat di luar daripada konteks atau keperihalan keadaannya boleh menghasilkan bentuk pentafsiran makna yang salah. jika apa yang dibentuk bukan perkataan yang bermakna. Atas alasan inilah Garnham (1958 : 6) menegaskan. dan seterusnya membentuk ayat yang bermakna. pembaca perlu mengulangi proses ini. tiadalah ia memberi pemahaman yang cukup kerana tidak sempurna maksudnya. 1958 : 215). sama ada benda yang bersifat abstrak atau konkrit. Unit-unit yang lebih besar daripada ayat. Tahap Ketiga : Melihat Makna Ayat dalam Wacana Pemprosesan makna yang hanya merujuk kepada makna perkataan-perkataan dan perhubungan sintaksis yang dibentuk oleh perkataan-perkataan dalam sesebuah ayat. . Seseorang pembaca atau pendengar akan hanya dapat memahami maksud yang cuba disampaikan oleh sesebuah ayat. iaitu keluasannya. iaitu ayat-ayat digabungkan secara tersusun (Za’ba. Sesuatu kumpulan perkataan jika tidak mengandungi salah satu daripada dua anggota yang wajib ini. Susunan beberapa buah ayat biasanya membincangkan satu tema yang sama. Pembentukan kelompok ini adalah penting dalam pemahaman ayat’. dan jika tiada tidaklah jadi. Sebagai contoh. jika dia dapat memahami subjek dan predikat ayat tersebut. Pandangan itu biasanya dikemukakan dengan cara menghuraikan atau menerangkan tentang sesuatu benda. Dengan kata lain. Selepas perkataan-perkataan dicam dan maknanya diperoleh daripada ingatan jangka panjang. Tahap kedua : Pembentukan Frasa dan Ayat Sesebuah ayat hanya dapat difahami apabila perkataan-perkataan yang membentuk ayat tersebut digabungkan untuk membentuk frasa. kita bercakap atau menulis secara berperenggen. Garnham (1985 : 5) berkata. Tentang peranan benda dan cerita dalam pembentukan ayat. Biasanya. “Sebenarnya adalah salah untuk berhenti setakat makna ayat.Dalam memproses huruf ataupun rangsangan bunyi. Tentang hal ini. kita mengemukakan pandangan dengan mengaitkan dua entity. ‘Perkataan-perkataan dalam sesebuah ayat tidak disusun secara sewenang-wenang. jika apa yang dibentuk ialah perkataan yang tidak bermakna seperti keluasannya. Manusia bercakap dan menulis adalah untuk mengemukakan sesuatu pandangan atau proposisi. perkataan-perkataan ini membentuk kelompok yang bermakna.

mengulanginya. Tentu sahaja ucapan ini tidak bermaksud menyuruh kita menurut hawa dan nafsu. kerana adanya kombinasi ganjil. ‘Wahai saudara sekalian.” Andaian tradisional adalah bahawa kanak-kanak memperoleh bentuk linguistik baru daripada pertuturan ibu bapanya melalui peniruan apa yang mereka ucapkan. bentuk baru itu bergantung pada model ibu bapa. Makna sebenar ucapan di atas tidak mungkin kita peroleh dengan menganalisis ayat ini dengan tidak merujuk kepada keperihalan keadaan kewujudannya. Hanya melalui amalan seperti ini – telah difikirkan – bahawa pertuturan kanak-kanak boleh berubah.mempunyai makna yang melampaui makna ayat-ayat jika sekiranya dilihat secara terpisah”. Peniruan Kalau kita bertanya “orang kebanyakan” bagaimana kanak-kanak belajar bertutur. hlm. kemudian barulah pertuturan itu bebas. Dia mendengar sesuatu. David McNeill (1960. “mereka hanya meniru apa yang mereka dengar. Makna hanya dapat difahami dengan betul jika dilihat dalam tema atau keperihalan keadaan di manaa ia dituturkan. Sebagai contoh. Mereka dapat pula mengimbau kembali perkataan-perkataan yang mereka perlukan waktu bercakap kerana perkataan-perkatan ini terurus secara sistematis dalam benak manusia berdasarkan berbagai-bagai kriteria. Dalam membincangkan ayat dua-kata. dan dengan demikian mengawal bentuk baru itu. dalam sesuatu ceramah agama. tetapi kita akan diadili di akhirat nanti’. . Di samping itu. dan lain-lain. dia mungkin tidak menganggapnya sebagai soalan yang serius. Proses pemahaman melibatkan penganalisisan makna perkataanperkataan dan corak hubungan struktur antara perkataan-perkataan yang membina sesuatu ayat. Jawapan biasa ialah seperti. tetapi ingin mengingatkan kita supaya jangan terpedaya oleh nafsu yang jahat. penganalisisan makna juga melibatkan penentuan makna ayat berdasarkan tema atau keperihalan keadaan di mana ia wujud. contohcontoh Bellugi. seseorang penceramah mungkin mengatakan. Untuk seketika. Contoh: KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. membayangkan bahawa kanak-kanak tidak dapat meniru struktur yang belum dapat dihasilkannya sendiri. beserta contoh-contoh Slobin dan Welsh. kanak-kanak itu berterusan meniru mengikut rumus-rumus tatabahasanya sendiri. ikuti sahajalah apa yang nafsu kamu ingini. kita mendapati bahawa kita tidak dapat menjelaskan semua ujaran kanak-kanak berdasarkan peniruan yang dikarangkan daripada pertuturan dewasa. 69) mengutip satu petikan daripada transkrip Roger Brown yang menunjukkan bahawa walaupun ibu bapa mencuba secara aktif untuk mengajar satu bentuk linguistik kepada anaknya. Manusia dapat memahami ujaran kerana mereka dapat mengenali perkataan-perkataan yang mereka dengar secara intuisi yang sebenarnya berdasarkan pada pengetahuan yang mereka miliki tentang bahasa dan budaya mereka. Selanjutnya. Huraian di atas memperlihatkan kepada kita bahawa pemahaman melibatkan satu urutan pemprosesan.

tetapi dia belajar memahami kerumitan ujaran bahasa Inggeris. Tetapi bukti yang lebih menarik timbul daripada kes kanak-kanak yang tidak dapat bertutur langsung. iaitu lama sebelum peniruan sebarang ujaran banyak perkataan. tetapi peranannya bukanlah untuk menyisipkan struktur-struktur baru ke dalam sistem rumus kanak-kanak.” KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. Dengan demikian. “saya murid pandai. 1968) mengesyorkan bahawa kanak-kanak tidak meniru bentuk-bentuk yang sudah lama dikuasainya secara spontan. [ lapan kali pengulangan dialog ini diikuti ]. Lenneberg (1967) mengenai pemerolehan bahasa ialah bahawa semua kanak-kanak yang sihat dan normal mulai bercakap dan bertutur pada peringkat umur yang agak sama. IBU : Tidak. KANAK-KANAK : Oh! Saya murid bodoh. Pembentukan pertuturan dan perkembangan bahasa membuktikan adanya sesuatu yang sudah terjadual dari segi biologi. sebut. kita tidak akan memahami bagaimana dia dapat menghasilkan ujaran baru yang tidak pernah didengarnya sebelum ini. disebabkan gangguan tertentu dari segi kebolehan pengucapan. Ervin-Tripp. pengetahuan bahasa yang sama mesti mendasari kedua-dua pengeluaran dan pentafsiran pertuturan. sudahpun memahami ujaran seperti itu. Jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. d. Jadual Pemerolehan Bahasa Salah satu dari teori E. Jelas.H. 1974 . Jadi. sebut “saya murid pandai”. Pasti sudah jelas bahawa kanak-kanak yang tidak dapat bertutur. peniruan adalah petunjuk luaran percubaan kanak-kanak untuk menempatkan skema bahasanya pada bahan-bahan baru. dia meniru bentuk-bentuk yang terdapat dalam proses pemerolehannya. tidak pernah meniru pertuturan. walaupun kanak-kanak boleh meniru dengan jayanya semua ujaran yang didengarnya. mengapakah kanak-kanak meniru pertuturan ? Meniru merupakan satu cara melatih diri dalam proses pembelajaran. Dalam kajian Huttenlocher mendapati bahawa kanak-kanak pada permulaan peringkat suku kata. Eric Lanneberg (1962) melaporkan kes kanak-kanak lelaki yang tidak dapat mengeluarkan pertuturan. tetapi yang boleh mendengar seperti biasa. 1964 . Lebih daripada itu. Hood & Lightbown. Sudah pasti. peniruan memang memainkan peranan dalam pemerolehan bahasa. Berbagai-bagai kajian peniruan (Bloom. apabila sudah sampai masanya maka seseorang anak itu akan dengan serta merta menjadi tertarik terhadap segala bunyi yang didengarnya dan dia . juga tidak pernah diperteguh untuk bercakap – tetapi kekurangan ini tidak mengganggu pemerolehan kebolehan berbahasanya. seperti yang dinyatakan di atas. Mengikut istilah Piaget. Ini menyokong bahawa kebolehan untuk berbahasa itu berkembang telah sedia ada terjadual secara biologis. dia juga tidak meniru bentuk-bentuk yang jauh melebihi ruang lingkupnya. pada tingkat dalaman tertentu. Hujah-hujah yang lebih kuat yang menentang keperluan peniruan bagi memperoleh bahasa juga timbul daripada contoh-contoh pengetahuan bahasa dalam kalangan kanak-kanak yang tidak terlibat dalam peniruan pertuturan.IBU : Tidak. dengar baik-baik . Slobin. Nampaknya.

Dengan itu dia mula mengerti dan memilih bunyi yang penting dan mengetepikan segala yang lain. Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. tetapi mereka juga akan mula belajar bertutur pada peringkat umur yang sama dengan kanak-kanak lain dan perkembangannya dapat dijangka seolah-olah telah terjadual. ianya belumlah lagi tahu menggunakan perkataan-perkataan tersebut.dapat menajamkan pancainderanya. Mungkin itulah sebabnya bahasa boleh berkembang. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan.000 sampai 3. Dia menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. Tetapi anak binatang boleh terus makan sendiri dan berlari setelah beberapa saat sahaja ia dilahirkan. Dia mengatakan kebolehan memahami bukan hanya wujud sebelum kebolehan bertutur tetapi sebenarnya ia lebih dasar dan mudah. Misalnya anak yang lahir dari ibu bapa yang pekak dan bisu tentu sekali tidak mempunyai lingkungan bahasa. dan hal ini dapat memberi keupayaan untuk bahasa tumbuh dan berkembang. Kanak. Dia sudah lengkap sejak lahir. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. seperti yang diperhatikan oleh Lenneberg. Jadi apakah maksud bahasa itu suatu fenomena biologi? Ini membawa dua implikasi yang pertama ialah bahawa kanakkanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa. Sebenarnya. walaupun sekiranya kita mahu berbuat begitu. Manusia melahirkan bayi dengan keadaan yang tidak berupaya. Dari yang Umum Menuju yang Khusus Kanak-kanak mula memberi nama kepada barang-barang pada sesuatu peringkat yang tertentu dalam perkembangan bahasa. Implikasi yang kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. Proses menamakan barang-barang itu merupakan satu dari aktiviti luar biasa yang menunjukkan adanya perkembangan bahasa. Kehilangan salah satu dari pancaindera. Tetapi proses ini amat kurang difahami . yakni ia terpaksa dijaga dan disusui. Otak manusia memakan masa yang panjang untuk membesar.kanak mempunyai keupayaan merumus dengan sendiri dan kita tidak akan dapat mengajarnya.000 perkataan lain. tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu. Sebaliknya anak binatang hanya membesar dari segi jasad sahaja dan tidak dari kebolehan lain. Ianya merupakan kemuncak proses-proses yang dilalui dengan perlahan semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanakkanak itu mula mengetahui nama-nama barang. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2.

Methodist (ACS) Ipoh. Ibu kanak-kanak ini. Encik Mohd. Pada hakikatnya. inilah yang kita maksudkan dengan bahasa sebagai suatu fenomena perkembangan biologi. Faktor yang bertanggungjawab terhadap perkembangan ini dan perjalanan sistem saraf yang menjadi dasar kejadian itu. Hanim ada dua orang kakak. Peringkat Penguasaan Bahasa Masalah memahami perkembangan penguasaan bahasa melibatkan perkara-perkara yang lebih abstrak dan rumit. Abdul Aziz. Demografi subjek: Kanak-kanak yang menjadi subjek ialah kanak-kanak perempuan bernama Nur Hanim bt. `dah bis' dan lain-lain merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa. Keb. Mohd. 40 tahun ialah seorang Pembantu Teknik di Syarikat Indah Water Konsortium Sdn. `abah gi'. yang berkelulusan Diploma Pendidikan. Pertuturan kanak-kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan mereka sendiri. Walau bagaimanapun dapat kita perhatikan bahawa ada arah tertentu dalam hal ini. Kita bukanlah guru mereka dan kita tidak pernah bersikap hendak mengajar nahu dan pola bahasa kepada anak-anak kita. Kanak-kanak ini berumur 22 bulan. Rangkaikata-rangkaikata seperti. Misalnya kanak-kanak mungkin mula-mula memanggil segala makanan dengan `mamam' dan kemudiannya menjadi lebih khusus dan membezakannya kepada `susu'. Bhd. Kedua-dua orang kakaknya sering bercakap dan rajin melayaninya dan mereka selalu bermain bersama-sama. iaitu ibu bapa yang selalunya meniruniru kanak-kanak itu. tidaklah diketahui dan mungkin akan memakan masa yang panjang sebelum ianya diketahui dengan jelas. Fadhil. Tiada kecacatan pada kanak-kanak ini. `nasi'. `kuih' dan sebagainya. Norhayati bt. Bapa kanak-kanak ini. . iaitu kanak-kanak sentiasa menamakan barang-barang dari yang umum kepada yang tertentu dan khusus. Mohd. Kita dapat melihat bahawa kanakkanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniru-niru percakapan ibu bapa. Mereka mempelajari benda-benda sebagai satu golongan dahulu dan kemudian baharu ia mengetahui anggota-anggota atau bahagian golongan itu. Fadhil b. Fadhil berkelulusan Diploma dalam bidang Ukur Bahan. seorang abang dan seorang adik lelaki. Yusoff. Hanim ialah anak keempat daripada lima orang adik-beradik.pada masa ini. Mohd. Apa yang selalu diperhatikan berlaku ialah sebaliknya. Hal ini menolak peranan lingkungan sahaja dalam perkembangan bahasa. `lauk'. 39 tahun ialah seorang guru di Sek. Apa yang kita tahu hanyalah ia terjadi pada peringkat umur yang sama di kalangan kanak-kanak.

kucing IV. inge .ayam . acik .telefon V. ipun .nasi VI. 1. cucu . kata nama I. ucin .umur 22 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o 21 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o 20 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o 19 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j o 18 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j o 17 n a k c u w t i b h d e p y m g j o 16 n a k c u w t i b h d e p y m g j o 15 n a k c u w t i b d e p y m g j o 14 n a k c u w t i b d e p y m g o 13 n a k c u w t i b d e p y m g o 12 n a k cuwtibdepymgo 11 n a c u w t i b d e p y m g o 10 n a c u w t i b d e p y m g o 9nacutibdepymgo 8nacutib depymgo 7nacutbdepymgo 6nacub d epmg 5nabepmg 4nabem 3naem 2am 1 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o bunyi-bunyi bahasa e. ayam .susu III. Senarai perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan golongannya.telinga II.

hidung XV.ikat VII.depan 6.lima . acuk . kata tanya ne .lama IX. anih .punya 4. aki .VII. igit . kata kerja I.buaian IX. acak .masuk IX. ikat . uyan .cakap VI.manis VII. acu .kasut XVI. oya .minum 3.goreng III. akit . abih . agu . dah . unye .sedap VI. uwat .tidak ada V. guin .gigit VIII.lemak VIII. num . kata arah epan . abut . akap . ikan . yemak .ikan VIII.habis IV. ido . acut .masak IV. ama .sudah III.tidur V. idung . kata bilangan atu . tak de .mak su X.bola XVII. ikat .satu ima .buat II.sakit II.mana 5.rambut XIII. dap .kaki XIV. kata adjektif I. 2.lagu XI.sikat XII.

sikat rambut igit aki . Teori penguasaan bahasa kanak-kanak.hendak telefon abah ipun ada agu .abah pasang butang nak akap abah . Sungguhpun rangsangan bahasa yang diterima oleh kanak-kanak tidak teratur dan terhad.terima kasih.nak cakap.hendak telefon acik yemak . 1982 : 436). abah abah akai congkok . Walaupun fenomena ini kelihatan menakjubkan. Frasa: nak cucu .abah pakai songkok ite apa ni ? .abah pergi ijak aki .telefon ada lagu ijak aki abah . ni ? g.abah (sedang) sembahyang Ayat: nak ipun abah .hendak susu uwat cucu .cerita apa.buku abah abah ayang .pijak kaki abah ima acih abah .buat susu nak ipun . iaitu fonologi. Hampir semua kanak-kanak akan menguasai sistem-sistem ini walaupun kecerdasan seseorang kanak-kanak itu hanya mungkin memampukannya memperoleh skor yang bernilai 60 dalam ujian IQ (Wanner & Gleitman. .dekat depan bah gi . sintaksis dan semantik dikuasai dengan pantas walaupun tiada pengajaran formal pada umumnya. Senarai frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan. Sistem-sistem bahasa. mereka berupaya menguasai sistem-sistem linguistik bahasa pertama mereka sebelum menjangkau usia lima tahun. ia telah berlaku dan terus berlaku dalam semua budaya pada semua masa.main bola buku abah .gigit kaki tak de .pijak kaki ain oya . abah abah acang utang .nasi lemak ikat abut . a) Inat (kuderat) Proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama sememangnya memperlihatkan banyak perkara yang menakjubkan.f.tidak ada kat epan .

Ia ialah proses penyesuaian dan bukannya proses pembelajaran. Apa yang dilakukan oleh kanak-kanak bukanlah mempelajari sistem-sistem bahasa pertama. Alat ini kemudiannya akan mencari melalui pelbagai kemungkinan hipotesis N1 [nahu 1]. Semasa menghuraikan pandangan Chomsky tentang peranan alat pemerolehan bahasa semula jadi ini dalam proses penguasaan pengetahuan nahu bahasa pertama. Idea-idea yang sebegini tersimpul dalam hipotesis yang dikenal sebagai Hipotesis Nurani. Mereka percaya bahawa proses penguasaan bahasa pertama tidak bermula dari kosong tetapi apa yang perlu dilakukan oleh kanak-kanak hanyalah mengadaptasi prinsip-prinsip dan rumus-rumus nahu semula jadi (innate grammar) yang telah ada dalam minda mereka dengan ciri-ciri dan sistem linguistik bahasa ibunda mereka. Pandangan sebegini telah ditegaskan oleh Chomsky (1988: 61). alat pemerolehan bahasa ini .. Hipotesis Nurani mengandaikan bahawa kanak-kanak dapat menguasai pelbagai rumus nahu bahasa ibunda dengan mudah adalah disebabkan oleh kewujudan alat pemerolehan bahasa semula jadi dalam akal budi mereka sejak mereka lahir ke dunia. tetapi bertolak daripada pengetahuan semula jadi yang terkandung dalam alat pemerolehan bahasa. iaitu ia merupakan proses menyesuaikan pengetahuan nahu yang bersifat umum yang terkandung dalam alat pemerolehan bahasa semula jadi (innate language acquisition device) dengan nahu yang terkhusus bagi bahasa ibunda atau bahasa pertama seseorang kanak-kanak. Menurut pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani.Fakta-fakta ini menyebabkan ramai penyelidik bahasa membuat kesimpulan bahawa kanak-kanak telah dilengkapi dengan alat khas untuk memperoleh bahasa semasa mereka lahir ke dunia. N3 ….” Pengalaman kebahasaan yang dilalui oleh kanak-kanakakan membolehkan pengetahuan bahasa semula jadi membuat penyesuaian sehingga terbentuk pengetahuan bahasa pertama yang utuh dalam akal budi seseorang kanak-kanak. Jelas dibayangkan dalam petikan di atas bahawa proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama bukanlah bermula dari titik kosong. dan akan memilih bentuk-bentuk nahu yang paling sesuai dengan data linguistik asas. N2. Hipotesis ini dipelopori oleh seorang ahli bahasa dari Amerika Syarikat. Menurutnya: “Nahu bagi sesuatu bahasa ialah satu penghuraian tentang bentuk pengetahuan bahasa selepas ia dikemukakan dengan data bahasa yang bersumberkan pengalaman.. Ritters (1978:13) mengatakan: Chomsky telah menerangkan cara alat ini bekerja dalam buku Aspects of the Theory of Syntax (1965). nahu universal ialah penghuraian tentang titik mula bagi bentuk pengetahuan bahasa sebelum terdedah kepada apa-apa bentuk pengalaman bahasa. Pengetahuan bahasa yang wujud secara semula jadi dalam akal budi ini jugalah yang akan membantu kanak-kanak dalam usaha mereka membentuk pelbagai konsep tentang tentang pelbagai perkara. proses penguasaan bahasa pertama ialah proses yang mudah. Dengan kata lain. Noam Chomsky. tetapi lebih merupakan proses menyesuaikan atau mengadaptasi pengetahuan bahasa semula jadi yang berada dalam akal budi kanak-kanak dengan system-sistem bahasa pertama mereka. Alat pemerolehan bahasa ini mengandungi satu set data linguistik asas.

Pengetahuan ini dikuasai dalam situasi semula jadi dengan mudah kerana pengetahuan bahasa yang bersifat universal telah sedia ada dalam akal budi kanak-kanak sejak mereka lahir ke dunia. Roeper & William (1987: ix) menerangkan: Pada masa ini. Oleh kerana proses penguasaan pengetahuan bahasa pertama dibantu oleh alat pemerolehan bahasa semula jadi. dalam proses pengetahuan bahasa pertama. kanak-kanak tidak memerlukan buktibukti negatif. Apa yang perlu kanakkanak lakukan hanyalah menyesuaikan pengetahuan bahasa yang bersifat universal ini dengan pengetahuan bahasa pertama (bahasa ibunda). pengetahuan bahasa pertama tidak perlu dipelajari untuk dikuasai. Tentang pandangan ini. Apa yang mereka perlukan hanyalah data bahasa bagi membolehkan nahu universal yang tersedia dalam akal budi disesuaikan dengan nahu bahasa pertama. menurut Hipotesis Nurani. Dalam menghuraikan peranan yang dimainkan oleh alat pemerolehan bahasa ini dalam pemerolehan pengetahuan bahasa pertama. terdapat satu pandangan yang boleh mencetuskan penyelidikan. bahasa berfungsi sebagai alat pemeri pemikiran. iaitu pandangan yang mengandaikan data yang diterima oleh “alat pemerolehan bahasa” hanyalah terdiri ayat-ayat positif daripada bahasa sasaran. Bukti-bukti negatif bermaksud teguran atau pembetulan oleh orang yang lebih dewasa terhadap kesalahan-kesalahan bahasa yang dilakukan oleh kanakkanak semasa mereka menggunakan bahasa. Secara umum. faktor kecerdasan juga tidaklah dianggap memainkan peranan yang utama asalkan tahap kecerdasan kanak-kanak itu tidak terlalu rendah (Bever 1982: 436). Ahli-ahli bahasa yang menyokong hipotesis ini telah mengemukakan pelbagai hujah . Nahu universal atau alat pemerolehan bahasa semula jadi membolehkan kanak-kanak menguasai peraturan-peraturan tentang penggunaan bahasa pertama mereka. walaupun data bahasa yang mereka terima adalah terhad. Lyons (1987: 245) berkata: Pada pandangan Chomsky. Dengan kata lain. Sarjana yang menyokong pandangan-pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani menganggap bahawa proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama adalah semata-mata berasaskan bukti positif. apabila mencapai umur lima tahun telah dapat menggunakan bahasa pertama mereka dengan fasih. kanak-kanak tidak perlu diajar atau dibimbing. bahawa manusia secara nurani (secara genetic) telah dianugerahkan dengan kemampuan untuk menbentuk konsep-konsep tertentu dan bukannya yang lain. kita dapati hampir semua kanakkanak tanpa mengira tahap kecerdasan mereka. Pandangan ini adalah tentang andaian ”tanpa-bukti-negatif”. Bukti positif bermaksud penguasaan bahasa pertama hanyalah berasaskan data bahasa yang diperolehi oleh kanak-kanak daripada mereka yang telah menguasai bahasa itu dengan baik. Para sarjana yang mempelopori dan juga yang menyokong pandangan-pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani bertegas bahawa dalam proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama. Pelbagai kenyataan dan petikan yang telah dikemukakan memperlihatkan kepada kita bahawa menurut pandangan Hipotesis Nurani.jugalah yang membantu kanak-kanak memahami pelbagai konsep yang berada dalam persekitaran mereka. tidak tersusun dan sering kali tidak mengikut rumus-rumus yang betul.

kemudian barulah pertuturan itu bebas. Bukti daripada kajian-kajian dalam bidang bahasa isyarat. dia mungkin tidak menganggapnya sebagai soalan yang serius. sebut. Selanjutnya. kita tidak akan memahami bagaimana dia dapat menghasilkan ujaran baru yang tidak pernah didengarnya sebelum ini. Jawapan biasa ialah seperti.” KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. dan dengan demikian mengawal bentuk baru itu. disebabkan gangguan tertentu dari segi kebolehan pengucapan. kita mendapati bahawa kita tidak dapat menjelaskan semua ujaran kanak-kanak berdasarkan peniruan yang dikarangkan daripada pertuturan dewasa. Untuk seketika. Hanya melalui amalan seperti ini – telah difikirkan – bahawa pertuturan kanak-kanak boleh berubah. Dalam kajian Huttenlocher mendapati bahawa kanak-kanak pada permulaan peringkat suku kata. Dia mendengar sesuatu. Dalam membincangkan ayat dua-kata.dan bukti untuk mempertahankan kesahihan saranan-saranan mereka. Contoh: KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. Antara sumber bukti tersebut adalah: 1.” Andaian tradisional adalah bahawa kanak-kanak memperoleh bentuk linguistik baru daripada pertuturan ibu bapanya melalui peniruan apa yang mereka ucapkan. bentuk baru itu bergantung pada model ibu bapa. 3. Hujah dan perbahasan di sekitar isu ‘kepapaan rangsangan’. sudahpun memahami ujaran seperti itu. iaitu lama sebelum peniruan sebarang ujaran banyak perkataan. KANAK-KANAK : Oh! Saya murid bodoh. dan lain-lain. mengulanginya. David McNeill (1960. kerana adanya kombinasi ganjil. b) Peniruan Kalau kita bertanya “orang kebanyakan” bagaimana kanak-kanak belajar bertutur. walaupun kanak-kanak boleh meniru dengan jayanya semua ujaran yang didengarnya. 2. 4. IBU : Tidak. Sudah pasti. tetapi yang boleh mendengar seperti biasa. Eric Lanneberg (1962) . seperti yang dinyatakan di atas. “mereka hanya meniru apa yang mereka dengar. “saya murid pandai. sebut “saya murid pandai”. dengar baik-baik . beserta contoh-contoh Slobin dan Welsh. Bukti daripaada kajian-kajian yang berhubung dengan Teori Penetapan Parameter. IBU : Tidak. kanak-kanak itu berterusan meniru mengikut rumus-rumus tatabahasanya sendiri. Bukti daripada kajian-kajian yang berhubung dengan mental leksikon. [ lapan kali pengulangan dialog ini diikuti ]. 69) mengutip satu petikan daripada transkrip Roger Brown yang menunjukkan bahawa walaupun ibu bapa mencuba secara aktif untuk mengajar satu bentuk linguistik kepada anaknya. contohcontoh Bellugi. Tetapi bukti yang lebih menarik timbul daripada kes kanak-kanak yang tidak dapat bertutur langsung. membayangkan bahawa kanak-kanak tidak dapat meniru struktur yang belum dapat dihasilkannya sendiri. Hujah-hujah yang lebih kuat yang menentang keperluan peniruan bagi memperoleh bahasa juga timbul daripada contoh-contoh pengetahuan bahasa dalam kalangan kanak-kanak yang tidak terlibat dalam peniruan pertuturan. hlm.

“Bagi ahli-ahli teori kognitif. Ini bermaksud. Dalam bahasa Melayu. Dengan kata lain. Pandangan oleh Tolman ini membayangkan kepada kita bahawa bagi ahli-ahli kognitif. pengetahuan bahasa yang sama mesti mendasari kedua-dua pengeluaran dan pentafsiran pertuturan.melaporkan kes kanak-kanak lelaki yang tidak dapat mengeluarkan pertuturan. Mengikut istilah Piaget. Kualiti atau bentuk tingkah laku yang dihasilkan oleh sesuatu organisme adalah bergantung kepada sejauh manakah kognitifnya telah berubah. peniruan memang memainkan peranan dalam pemerolehan bahasa. gerak balas tertentu yang telah dikuasai oleh seseekor haiwan dalam sesuatu proses ujian pembelajaran hanyalah merupakan satu indeks atau petunjuk bahawa aspek-aspek kognitif yang tertentu telah dikuasai”. tetapi peranannya bukanlah untuk menyisipkan struktur-struktur baru ke dalam sistem rumus kanak-kanak. tidak pernah meniru pertuturan. Jelas. perubahan dalam tingkah laku sesuatu organisme (manusia atau binatang) adalah sejajar dengan perubahan yang berlaku dalam kognitif organisme yang terlibat. iaitu cognitive. perkataan yang membawa maksud yang sama ialah ‘akal’. 1968) mengesyorkan bahawa kanak-kanak tidak meniru bentuk-bentuk yang sudah lama dikuasainya secara spontan. c) Kognisi (intelektual) Perkataan kognitif (kognisi) ialah kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. ahli-ahli kognitif turut mengambil kira prosesproses persepsi yang terlibat dan juga pengetahuan atau pengalaman yang sedia ada dalam akal budi organisme dalam merubah atau mewujudkan sesuatu bentuk kognitif . Perubahan bentuk lakuan bergantung kepada berapa banyak maklumat-maklumat baru telah diterima oleh organisme yang terlibat. tingkah laku akan berubah apabila kognitif telah berubah. Tentang fenomena ini. Jadi. ia bermaksud pengetahuan nahu bahasa tersebut sudah tersimpan dalam pemikiran atau kognitif kita. tetapi dia belajar memahami kerumitan ujaran bahasa Inggeris. 1974 . dia juga tidak meniru bentuk-bentuk yang jauh melebihi ruang lingkupnya. Apabila kita mangatakan bahawa kita telah mempelajari nahu sesuatu bahasa. Dengan demikian. Berbagai-bagai kajian peniruan (Bloom. Slobin. proses pembelajaran bermaksud berubah atau bertambahnya maklumat yang tersimpan di dalam akal atau pemikiran. Tetapi mereka juga menghuraikan segala proses yang terlibat sehinggalah terwujudnya sesuatu bentuk kognitif yang tertentu pada ketikaketika tertentu. Pasti sudah jelas bahawa kanak-kanak yang tidak dapat bertutur. 1964 . Hood & Lightbown. Ervin-Tripp. Menurut ahli-ahli kognitif. Lebih daripada itu. mengapakah kanak-kanak meniru pertuturan ? Meniru merupakan satu cara melatih diri dalam proses pembelajaran. juga tidak pernah diperteguh untuk bercakap – tetapi kekurangan ini tidak mengganggu pemerolehan kebolehan berbahasanya. Ahli-ahli kognitif tidak sahaja menghuraikan keadaan-keadaan kognitif yang wujud pada ketika-ketika tertentu. Tolman (dalam Gleitman. dia meniru bentuk-bentuk yang terdapat dalam proses pemerolehannya. ‘pemikiran’ atau ‘ingatan’. peniruan adalah petunjuk luaran percubaan kanak-kanak untuk menempatkan skema bahasanya pada bahan-bahan baru. pada tingkat dalaman tertentu. 1986:26) berkata.

Kita tidak mampu mempelajari apa yang terkandung dalam Tatabahasa Dewan dalam masa sehari atau seminggu. keinginan atau hasrat seseorang. Lakuan manusia biasanya sejajar dengan pengetahuan dan perasaannya. besar kemungkinan akan mengubah rasa. Mangantar Simajuntak (1986: 84) mengatakan bahawa: Teori Kognitif ialah pengkajian bagaimana caranya persepsi mempengaruhi perilaku dan bagaimana caranya pengalaman mempengaruhi persepsi. ahli-ahli kognitif tidak sahaja mengambil kira faktor-faktor luaran tetapi juga faktor-faktor dalaman. hasrat atau tujuannya. Seterusnya. Pengalaman atau pengetahuan bertambah secara bertahap-tahap. ahli-ahli kognitif akan menghuraikan keseluruhan proses mental yang terlibat. Kewujudan bentuk-bentuk kognitif pada ketika-ketika tertentu adalah terhasil daripada proses penambahan maklumat atau pengalaman kepada apa yang sememangnya sedia ada. Ini bererti. “Mereka telah mengubah penumpuan mereka daripada huraian secara mendalam tentang bentuk-bentuk pertuturan sebenar.atau pemikiran pada ketika-ketika tertentu. Manusia atau haiwan ditanggapi sebagai makhluk yang utuh atau sepadu. Aitchison (1987: 33) mengatakan bahawa bagi ahli-ahli kognitif. ahliahli teori kognitif mementingkan aspek atau faktor kesedaran dalam menghuraikan sesuatu perubahan tingkah laku. Dengan kata lain. Ahli-ahli kognitif mementingkan perubahan kognitif. pengalaman sedia ada merupakan aspek yang penting dalam proses pembentukan sesuatu persepsi. . termasuklah tingkah laku dalam berbahasa. proses pembelajaran biasanya berbentuk evolusi. pengetahuan yang telah tersimpan dalam pemikirannya akan membantunya untuk menghasilkan output bahasa yang gramatis dan wajar. Dalam menghuraikan sesuatu proses pembelajaran. sebaliknya mereka juga menilai apakah bentuk atau system kognitif yang ada pada ketika tertentu sehingga menyebabkan terzahir sesuatu tindakan. pengetahuan yang ada dalam ingatan seseorang dikuasai sebahagian demi sebahagian. Dengan kata lain. Ini bermaksud. dan mula menanyakan soalan-soalan tentang bentuk sistem kognitif yang telah menghasilkan output tersebut”. iaitu tingkah lakunya tidak dapat dipisahkan daripada rasa. dan bukannya bersifat serta-merta. Ketika memberikan pengertian tentang teori kognitif. tetapi boleh menguasainya dalam jangka masa yang lama. Ia juga bermakna. ahli-ahli kognitif tidak sahaja melihat lakuan yang terzahir.Ketika menghuraikan cara ahliahli kognitif menanggapi sesuatu fenomena. Berlainan dengan pandangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli teori pelaziman. Sebagai contoh. Penambahan maklumat dalam kognitif. Dalam menilai sesuatu perlakuan. Pandangan yang dikemukakan oleh Mangantar Simajuntak membayangkan kepada kita bahawa bagi ahli-ahli kognitif. khususnya dalam penghasilan output bahasa. kita mempelajarinya sedikit demi sedikit. Seseorang itu dikatakan telah mempelajari bahasa Melayu dengan baik. dalam mempelajari nahu sesuatu bahasa. perubahan kognitif adalah bersifat beransur-ansur atau secara evolusi. teori kognitif cuba mengkaji proses-proses akal atau mental yang berlaku pada waktu proses pembelajaran. apabila pengetahuannya tentang bahasa Melayu sudah tersimpan dalam pemikirannya. iaitu akal budi dalam menilai dan menghurai tingkah laku sesuatu organime.

Brown (1980: 26) mengatakan. Abdul Aziz (1995) berkata. Ketika menghuraikan pandangan Piaget. perkembangan bahasa kanakkanak adalah hasil daripada perkembangan mental mereka”. Dengan kata lain. tahap perkembangan dalam penggunaan bahasa adalah sejajar dengan tahap perkembangan mental. dan begitulah seterusnya. Piaget telah membahagikan proses perkembangan mental kanak-kanak kepada empat tahap. Dengan kata lain. Bagi Piaget. tahap operasi konkrit (7-12 tahun) dan tahap operasi formal (12-16 tahun) (Inhelder & Piaget. Snow & Ferguson (1977) yang merupakan ahli-ahli behaviorisyang berpegang kepada konsep pelaziman telah menghuraikan dalam buku mereka tentang bagaimana kanakkanak di peringkat awal kehidupan (antara umur 18 bulan dan 5 tahun) menguasai bahasa pertama mereka melalui proses mengajuk percakapan orang dewasa. Piaget menganggap bahawa perkembangan dalam proses penguasaan pengetahuan bahasa tidak terpisah dalam proses perkembangan penguasaan kemahiran-kemahiran yang lain. Kanak-kanak hanya boleh mempelajari sesuatu aspek kebahasaan apabila mentalnya telah mencapai tahap kesediaan yang diperlukan. Di samping itu. Piaget telah mensejajarkan perkembangan bahasa dengan perkembangan mental. Piaget mengandaikan bahawa perkembangan kognitif adalah bersifat evolusi. . “Apa yang dipelajari oleh kanak-kanak tentang bahasa adalah ditentukan oleh apa yang telah sedia diketahui oleh kanak-kanak itu tentang dunianya”. Pandangan ini agak bertentangan dengan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli teori pelaziman yang menganggap bahawa kejayaan dalam penguasaan bahasa ialah hasil langsung daripada proses latihan yang berteraskan prinsip-prinsip ganjaran dan dendaan. Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli behavioris atau ahli-ahli teori pelaziman ini telah disanggah oleh ahliahli kognitif kerana ia telah mengkesampingkan atau meremehkan peranan akal budi dalam pemerolehan pengetahuan bahasa. Tahap praoperasi mempunyai kemampuan kognitif yang lebih baik daripada tahap motor deria. ahli-ahli teori kognitif menganggap bahawa perkembangan yang berlaku dalam pemerolehan pengetahuan bahasa oleh kanak-kanak ialah hasil langsung daripada perkembangan mental mereka. 1958). perkembangan bahasa bergantung kepada perkembangan mental. Detiap tahap mempunyai ciri-ciri dan keupayaan yang tertentu dan agak berbeza dengan ciri-ciri dan keupayaan tahap yang lain. menurut Piaget. Antara ahli-ahli kognitif yang banyak mengemukakan pandangan tentang kesejajaran antara perkembangan mental dan perkembangan bahasa ialah Jean Piaget. Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh Piaget membayangkan kepada kita bahawa seseorang kanak-kanak perlu terlebih dahulu mempunyai kesediaan mental pada tahap-tahap yang tertentu bagi membolehkannya memahami peraturan-peraturan bahasa yang tertentu. manakala tahap operasi konkrit mempunyai kemampuan kognitif yang lebih baik daripada tahap praoperasi. Proses ini dikatakan berlaku secara latih tubi. proses perkembangan penguasaan pengetahuan bahasa ialah sebahagian daripada proses perkembangan mental. tahap pemikiran praoperasi (2-7 tahun). Ketika menghuraikan pandangan Piaget.Dalam menghuraikan proses perkembangan bahasa kanak-kanak. iaitu tahap motor deria (0-2 tahun). “Teori Piaget mengaitkan perkembangan bahasa kanak-kanak dengan perkembangan mental yang dilalui oleh mereka. iaitu secara beransur-ansur. Dengan kata lain.

tidak menjelaskan kebolehan kanak-kanak untuk menggayakan tatabahasa berdasarkan input tersebut. Lagipun. iaitu perasaan. iaitu bertambahnya maklumat yang tersimpan dalam ingatan jangka panjang para pelajar. Walaupun input bagi kanak-kanak adalah amat teratur dari segi bentuk dan disesuaikan mengikut lingkungan memproses dan keupayaan kognitifnya. bahagianbahagian kecil bagi sesuatu fenomena tidak harus dipandang secara berasingan. Gleitman dan Gleitman. Penyelidikpenyelidik ini telah menunjukkan bahawa kebanyakan pertuturan ibu bapa kepada kanak-kanak kecil terdiri daripada ayat-ayat yang mempunyai tatabahasa yang pendek dan mudah (lihat makalah dalam Snow dan Ferguson. pemikiran dan emosi akan terlibat secara menyeluruh. hlm. Penilaian yang dibuat secara automistik dianggap tidak dapat menghasilkan penilaian yang tepat. terdapat kepercayaan yang berterusan dalam kalangan ahli-ahli psikologi bahawa sifat pertuturan ibu bapa – iaitu input bagi kanak-kanak – mesti memainkan peranan yang penting dalam mengawal proses pemerolehan bahasa. pemerhatian pertuturan ibu bapa dengan lebih teliti memperlihatkan bahawa . Kanak-kanak mesti menggunakan input ibu bapa untuk menemui keteraturan DALAMAN. tanpa dipecahkan kepada bahagianbahagian yang kecil. YANG TIDAK DITUTURKAN dalam bahasanya. 1977). iaitu pengamatan atau persepsi daripada hubungan-hubungan antara benda-benda atau konsep-konsep atau kejadian-kejadian atau apa sahaja yang berkenaan. penilaian terhadap sesuatu peristiwa harus dibuat dengan melihat secara keseluruhan atau secara gestalt. Input yang dibentuk dengan sempurna seperti juga jadual peneguhan yang dibentuk dengan sempurna. d) Input Walaupun kanak-kanak tidak mempelajari bahasa melalui peniruan dan peneguhan. Chomsky telah dipersoalkan oleh beberapa orang penulis kerana merujuk kepada ‘kualiti yang menurun dan keluaran terhad yang sempit tentang data yang ada’ (1965. Menurut Mangantar Simajuntak (1986 :84): Teori Gestalt mengajarkan bahawa pembelajaran bergantung kepada ‘insight’ (pemahaman atau pengertian dalaman). Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli kognitif jelas membayangkan kepada kita bahawa pengajaran bahasa yang berteraskan teori-teori kognitif ialah pengajaran yang mementingkan aspek pemahaman atau perubahan mental. yang telah menunjukkan bahawa cara kanak-kanak mengambil perhatian tentang pertuturan ibu bapa dibentuk oleh apa yang sudah diketahuinya tentang bahasa itu). 1977. 58). Bagi ahli-ahli Gestalt. (Perkara ini telah dibahaskan dengan berkesan oleh Newport. Proses pengajaran hanya akan dianggap berjaya apabila berlaku perubahan mental dalam diri para pelajar. dia masih lagi menghadapi masalah penemuan struktur implicit dan prinsip pemetaan maksud komunikasi bagi ujaran dalam bahasa khusus yang terdedah kepadanya.Bagi ahli-ahli teori kognitif. Ahli-ahli kognitif tidak mengiktiraf penilaian yang dibuat hanya dengan melihat bahagian-bahagian yang kecil bagi sesuatu peristiwa. Proses pembelajaran ialah proses yang bersepadu. hubungan antara bahagian-bahagian kecil harus dinilai dan difahami dalam satu keseluruhan yang sepadu. Sebaliknya.

masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak adalah lebih kompleks lagi daripada apa yang kita gambarkan setakat ini. tatabahasa akan dibekalkan dengan spontan. Masalah pemetaan bukan hanya merupakan satu cara penentu yang membolehkan satu bahasa khusus mengungkapkan fahaman-fahaman seperti “abah. ke i + I. Krashen menyifatkan konsep ini sebagai yang terpenting dalam pemerolehan bahasa kedua kerana terdapat percubaan untuk menjawab pertanyaan tentang cara manusia memperoleh bahasa (Krashen:168). jadilah orang yang santun. seperti yang kita pertimbangkan dalam berbagai silang linguistik memperlihatkan hanya sebahagian daripada masalah itu. minum dengan cermat. Kedua. Dia perlu mengetahui bahawa arahan boleh diucapkan secara langsung atau dengan cara soalan tidak langsung atau dengan cara huraian akibat negatif kegagalan untuk menurut. Bagaimana kanakkanak menggunakan data berdasarkan pada kepercayaan linguistik dan kognitif pada tingkat perkembangan khusus. . Kalau ayat ini hanya diulang berkali-kali. yakni tahap penguasaan semasa yang ia miliki. Untuk menentukan. tatabahasa bahasa sasaran akan diperolehi (Krashen. pertuturan adalah hasil pemerolehan bahasa. 1985:2). Tetapi. kanakkanak mesti menemui apakah aspek-aspek situasi menerima ucapan bertatabahasa wajib dalam bahasa Melayu. dan berganjak ke tahap selanjutnya di sepanjang fasa-fasa penguasaan bahasa yang semula jadi itu dengan memahami input asas yang mengandungi i + I. jika input yang difahami itu mencukupi. bukannya penyebab pemerolehan bahasa. kita akan menghadapi masalah pemetaan seperti yang dihuraikan di atas. dalam satu sesi rakaman interaksi dengan kanak-kanak berumur dua tahun. Manusia dikatakan menerima input yang bermula dari i. Sepatutnya jelas bahwa masalah pemetaan. guru bahasa tidak perlu mengajarkan struktur bahasa yang selanjutnya kerana struktur tersebut akan dibekalkan secara spontan jika pelajar cukup memahami sesuatu input bahasa. Dengan sendirinya. apa yang ditemuinya tentang rumus-rumus tatabahasa dan wacana mesti didasarkan kepada apa-apa yang telah didengarnya. Kanak-kanak perempuan berumur dua tahun ini mesti menentukan bahawa keseluruhan lingkungan ujaran yang berbagai-bagai pada asasnya mengucapkan maksud komunikasi yang sama. tetapi terbit dengan sendiri. Kanak-kanak perempuan ini mesti menemui kesamaan semantik bagi duduk dengan sopan. seorang ibu cuba menyuruh anak perempuannya supaya duduk diam dan menikmati hidangannya. kanak-kanak melalui fasa penguasaan bahasa yang semula jadi dengan cara beransuransur. Input ini hanya memberikan data bagi tugas itu. Kanak-kanak tidak membesar dalam dunia bahasa yang di dalamnya situasi-situasi khusus dipetakan secara unik terhadap jenis-jenis ujaran khusus. Ujaran tidak dapat diajarkan dengan secara langsung. Pertama. semasa sedang menguasai struktur linguistic yang baru. Hipotesis Input mempunyai dua kesimpulan. Ini bermakna. Mengikut Krashen (1985:2). input ibu bapa tidak menyelesaikan masalah binaan teori bagi kanak-kanak. nak telefon” – kerana maksud komunikasi dipetakan pada pelbagai bentuk ujaran. Misalnya. Ini bererti. Hipotesisi input mengemukakan usul bahawa manusia memperoleh bahasa dengan menerima input yang dapat difahaminya. hasil pembinaan kecekapan bahasa melalui pemahaman tentang input. Perubahan pertama dilakukan apabila ibu tersebut mengucapkan: Duduk dan minum baik-baik.

Tahap 1 (0 – 8 minggu) – bunyi-bunyi asas biologi Bayi belum pandai bercakap tetapi berupaya mengeluarkan berbagai-bagai bunyi melalui mulutnya. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif ¬ Aktiviti bernafas. bayi yang pekak tidak meneruskan perkembangan bahasanya ke peringkat membebel.h. melalui bunyi-bunyi ini bayi berlatih mengawal alat artikulasinya. ¬ Pada beberapa minggu pertama. menelan. menguku dan sebagainya) dihasilkan oleh semua bayi di dunia. Tetapi. Bayi yang pekak juga menghasilkan bunyi yang sama. Lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang perhatikan. Hal ini berlaku kepada semua kanak-kanak di dunia tanpa mengira bahasa apa yang digunakannya. Kanak-kanak Normal Menusia mempunyai minda dan dalam minda terdapat bahasa. mencepak. Bayi juga berlatih menyelaraskan pernafasannya dengan menghasilkan bunyi-bunyi. sintaksis (peraturan struktur bahasa dan tatabahasa) dan sebutan bahasa pertamanya. merobok seperti bunyi air keluar dari botol yang bermulut kecil. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a] Interpretasi Maksud ¬ Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi . iaitu tahap perkembangan yang seterusnya yang lebih mirip kepada bahasa manusia. batuk. bayi tidak boleh bercakap dengan serta-merta dan langsung tidak memahami percakapan. Bayi menangis. menguku seperti bunyi burung. Walaupun bukan bunyi-bunyi bahasa. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja ¬ Ia mungkin mangatakan lapar. pertuturan satu perkataan (holofrasa). makan. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya ¬ Bunyi makan. Pada waktu dilahirkan ke dunia. pertuturan dua dan tiga perkataan (telegrafik) dan perkembangan ayat yang kompleks. Bunyi yang sama (menangis. Tetapi. kanak-kanak sudah mempelajari asas kosa kata. Pemerolehan bahasa pertama terdiri daripada peringkat bebelan (vokalisasi). setelah berusia 4 tahun. sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi ¬ Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah didokumentasikan dengan baik ¬ Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. meludah dan banyak lagi bunyi yang sukar dijelaskan. a. menghembus.

Tahap 1V (25 – 50 minggu) – membebel Bebelan melibatkan penggunaan bunyi bahasa. khususnya suku kata vokal dan konsonan-vokal. nadanya mula berbagai-bagai ¬ Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu ¬ Beritma dan pendek-pendek ¬ Mula mengagah dan gelak. Demikian . /u/. /pa/. seperti vokal dan konsonan ¬ Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal ¬ Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan ¬ Ada bunyi lelangit lembut. Tahap 111 (20 – 30 minggu) – Bermain dengan bunyi bahasa ¬ Penghasilan bunyi lebih mantap ¬ Bunyi lebih panjang 1 saat. /gi/. Pengulangan bunyi memberi bayi kualiti bunyi yang serupa dengan bahasa. ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut ¬ Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini – lebih menggembirakan ibunya d. Contohnya: ‘mama’. ‘gigi’. Mula mewujudkan kontur intonasi ¬ Bunyi ga. terutama bunyi-bunyi yang melibatkan pola intonasi bahasanya. ‘papa’. /ma/. Sewaktu bebelan berterusan. kanak-kanak Jepun yang berumur 6 bulan mulai mengeluarkan bunyi yang mirip bahasa Jepun. seperti /a/. Tahap 11 (8 – 20 minggu) – Gelak dan mengagah ¬ Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan ¬ Tangisan juga dihasilkan. bunyi yang dihasilkan oleh bayi semakin menghampiri bunyi bahasa yang ada dalam lingkungan persekitarannya. gu menyerupai suku kata ¬ 4 bulan. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir ¬ Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa ¬ Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa c. Mengikut kajian Steinberg (1933).¬ Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama ¬ Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain ¬ Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek ¬ Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan Tidak seperti bunyi bahasa ¬ Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa ¬ Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa ¬ Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi ¬ Bunyinya beritma ¬ Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara ¬ Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang b.

Sewaktu berumur 10 atau 11 bulan. Melodi atau pola intonasilah yang dipelajari dahulu oleh bayi sebelum bayi dapat mengecamkan dan seterusnya membuat peniruan bahasa. berbeza-beza ¬ Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran ¬ Bunyi lebih jelas. Dengan itu. Pelajar tersebut masih tidak tahu cara untuk memancang aliran sesuatu ayat menjadi perkataan. tidak sama dengan sebutan bunyi yang lazim didengar. Kita membiasakan diri dengan melodi bahasa sebelum kita dapat mempelajari kata-kata. tidak menghairankanlah bayi terlebih dahulu memperoleh pola intonasi bahasanya sebelum dapat menghasilkan sesuatu kata. ¬ Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan ¬ Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang ¬ Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba. Sewaktu mula mendengar bahasa baru untuk kali pertama. tidak cukup dengan memperhatikan sebutan bunyi-bunyi yang selaras dengan sesuatu kata yang terdapat dalam sesuatu bahasa. Jika kanakkanak berkata ‘kucing’ atau menyebutkan bunyi yang hampir-hampir atau mirip dengan bunyi ‘kucing’ (contohnya ‘ucin’). soalan. Orang yang ada hubungan terdekat dengan kanak-kanak itu sahajalah yang boleh mengecamkan bunyi-bunyi bermakna yang dituturkan oleh kanak-kanak kerana sebutannya agak ganjil. pertanyaan dan seruan. bayi sering membebel dengan ayat pura-pura yang bukan kata (pseudo nonword ‘sentence’) dengan pola intonasi ayat penyata. Pragmatik . i. sewaktu kanak-kanak melihat atau menyentuh haiwan itu (bukannya haiwan atau objek lain). Tahap V (9 – 18 bulan) – ujaran berirama ¬ Bunyi sudah berirama.juga halnya dengan bayi bangsa Cina dan Inggeris. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah ¬ Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada yang membebel hingga 18 bulan ¬ Bunyi ini juga bukan rawak. kemahuan dan kemesraan ¬ Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi ¬ Sudah ada suku kata. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak ¬ Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi e. Yang ingin diperhatikan ialah penggunaan bunyi-bunyi yang bermakna. aa gaa. nada. tetapi menyerupai bunyi dewasa ¬ Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Begitu juga halnya dengan kanak-kanak. daa da dan lain-lain ¬ Bebel tidak ada makna. dan tekanan bahasa. Keadaan ini boleh disamakan dengan orang dewasa yang mempelajari bahasa baru. panggilan. yang cenderung didengar ialah pola rentak. kata awal dengan makna jelas ¬ Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Untuk menentukan waktu sebenarnya sesuatu kata itu diperoleh kanak-kanak bukanlah satu perkara yang mudah. mula ada makna. barulah kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak itu tahu makna sebenarnya perkataan ‘kucing’.

bertengkar. . Bahasa egosentrik jenis pengulangan merupakan percakapan kanak-kanak yang diulang secara terus menerus. Menurut Piaget (1926). Bahasa jenis pertama. seperti bercerita. 1926). ii) Bahasa yang ditujukan kepada orang lain yang disebut bahasa perhubungan (socialized language). Tangisan menjadi satu cara untuk memberitahu keperluannya seperti lapar. Justeru. sama ada pada peringkat kata atau suku kata. with our thought processes and patterns changing systematically as we age’. Dalam jenis tersebut. Bahasa egosentrik jenis monolog pula ialah percakapan kanak-kanak yang seolaholah menggambarkan kepada kita bahawa dia sedang berfikir dan fikiran itu dilahirkan dalam bentuk bunyi dan kemudian dalam bentuk kata. Dalam situasi ini. ‘…human cognitive development is achieved through maturational stages. mengantuk atau sakit. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. mengulas dan bertanya. Sungguhpun demikian. barulah pengguna bahasa dapat berkomunikasi sesama mereka. iaitu pengulangan. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. Jenis perkembangan bahasa yang kedua pula ialah bahasa perhubungan. akan acik yemak akan acik yemak Pengulangan tersebut dibuat untuk tujuan keseronokan dan tidak bermaksud apa-apa.Seseorang bayi dari saat kelahirannya telah mula berhubung dengan orang-orang dalam persekitarannya melalui tangisan. tangisan belum boleh dikatakan sebagai bahasa kerana bentuk tersebut tidak mempunyai pola teratur yang secara berulang-ulang dapat menyampaikan fikiran dan perasaan dengan tepat. iaitu : i) Bahasa yang bertumpu pada diri sendiri yang disebut bahasa egosentrik (egocentric language). Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. Beliau melihat perkembangan bahasa kanak-kanak dalam dua jenis. Bahasa egosentrik dilahirkan dengan tiga cara. monolog dan monolog tumpuan. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. Contohnya. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. Apabila bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat artikulasi manusia disusun mengikut hukum-hukum yang ada dalam sesuatu bahasa. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza (Piaget.

Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya. BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. 4. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Pengantar Psikolinguistik Moden. • Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia. 1986. Psikolinguistik. Mangantar Simanjuntak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.KAMPUNG TAWAS. • Ada mikrofon radio. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). Zulkifley Hamid.30010 IPOH. Kuala Lumpur: Sasbadi Publishing Sdn.Rujukan 1. 3. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. • Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya...PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 1. 2. March 24. Contohnya : mak buat neneng. 2006. Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Kaedah Baru : • Teknik merakam. Dardjowidjojo. Bhd. . • Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat. MICHAEL & ALL ANGELS. • Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan. NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya. 2007. NOTA KULIAH : PSIKOLINGUISTIK : • Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa. • Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa. Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan. 2009 6:05 PM shariah binti zulkifly said. 2006. Nor Aina Dani. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik. Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. Soenjono. Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia. Bhd.

• 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa. kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar. Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia. Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa. Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ? b. Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. Proses peniruan akan terus berlaku. makan. semalam. Apakah proses atau tahap proses ? • Mula kenal suara di sekeliling • Mula kenal dan memandang kearah suara. Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ? Perkembangan bahasa kanak-kanak. Apabila ada teori. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama. Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh. Apakah kaitan dengan guru ? Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik. • 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf.minum. • Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang. • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. bantal. • Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku. . • Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji. • 3 tahun mula belajar membuat keterangan. pa atau menyebut kucing sebagai meow. ma. Kesukaran dalam kajian ini : a. LOGIK TEMPAT Logik tempat –pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. memakan masa bertahun-tahun. Contohnya : acu datang. Akan berlaku proses peniruan. • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial. kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku. Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya. main. • Usia dua tahun sudah mula bercakap.diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan.• Sampel besar. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama. Seterusnya. Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ). Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat. • Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara. Contoh : Di manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja. persekitaran. susu. kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar. • Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita • Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu. • Usia 6 atau 7 tahun .

• Aktiviti bernafas. Kanak-kanak ituakan mengucapkan terima kasih seperti yang diminta oleh ibunya. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. • Mungkin mnyetakan lapar. • Pada beberapa minggu pertama. • Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. • Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. • Ada beberapa tahap perkembangan. • Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. • Tiga bidang besar : penghasilan bunyi. menelan. makan.kudrat dan input MENIRU : Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru. • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek. TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi. INTERPRETASI MAKSUD. mencepah. Contoh : cakap terima kasih kepada opah . • Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan. • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain. • Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a]. • Bunyi makanan. PERKATAAN PERTAMA • Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama. PENGHASILAN BUNYI • Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi.sendawa – kait dengan keperluan biologi. batuk.Teori terbahagi kepada tiga iaitu meniru. . sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. Contoh : Ibu menyuruh anaknya memanggil KUDRAT Innate LAD INPUT Perkataan yang diajar oleh emaknya. TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA.buang air dan gerak badan – berkaitan dengan keperluan hidupnya. • Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama.

. • Mula mengagah dan gelak. • Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang. • Bunyi ga. • Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. • Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran. • Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. • Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan.. • Bunyi lebih jelas. Mula mewujudkan kontur intonasi. • Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa. • Bunyi ini juga bukan rawak. aagaaa. dengan kena jelas. • Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan. • Bebel tidak ada makna. • Sudah ada suku kata.ba.gu menyerupai suku kata. mula ada makna. seperti vokal dan kosonan. • Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam. TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel. kata awal. • Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut. TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir. • Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan. • Suku kata seperti aa. • Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. • Tangisan juga dihasilkan.dada dan sebagainya. • Ini tanda awal awal bahasa. Ia berhenti sebelum bayi bercakap.selalunya di ulang-ulang.. kemahuan dan kemesraan. • Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan. panggilan.nadanya mula berbagai-bagai.. • Empat bulan. berbeza. • Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain. • Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi. • Penghasilan bunyi lebih mantap. • Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal.. TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa. soalan. AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf ) BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ? .• Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa. TAHAP DUA ( 8 – 20 minggu ) Gelak dan mengagah. • Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa. • Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi. • Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. • Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak. • Bunyi sudah berima . • Bunyi lebih panjang satu saat. tetapi menyerupai bunyi dewasa. • Bunyinya beritma.. • Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada membebel hingga 18 bulan. • Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi. Ini salah.

Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan. Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan. Adik pun suka makan sayur. Kata-kata yang menunjukkan logik tempat. mereka mendengar kata-kata manusia. Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ). kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. perkara ini jarang-jarang berlaku. malam Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ). • Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ). Adakah kanak-kanak ini mengancam ? Contoh : Miow makan ikan. minum. Beri perhatian : Tempoh usia kritikal. Dia akan menyerap bahasa itu. piano. masa. keadaan akan menjadi sukar. Semasa mendengar bahasa. Masa : petang. 5. Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak.• Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru. Selepas itu. Bagaimana dia menunjukkan perasaannya. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya. LAD ( Language Acquisition Device ) Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. . dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari. alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa. Contoh : adik nak susu 4. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti. bantal busuk. Siapa makan( abang makan ) PSIKOLINGUITIK Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah. kanak-kanak dapat belajar bahasa. Di bawah umur dua tahun. Contoh : Adik sayang ibu Abang jahat Kucing baik 6.duduk Permintaan untuk bekerjasama. Tempoh usia kritikal . dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain ) 7. Menunjukkan kerjasama : Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut. Adik suka pergi berkelah. menafikan sesuatu 3.kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah. Contoh : mak – berapa kali dalam satu hari. Contoh : apalagi yang dia ada : 1. Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut. Permainannya – patung power ranger.sebab akibat ( siapayang buat ) Tempat : duduk bersila di atas lantai. 2. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa. Menyatakan keinginan . telefon. Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap.

Apa yang membolehkan mereka kata –kata itu kerusi. saiz. Yang membezakan adakalanya bentuk. PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA ) Apa yang ada dalam minda kanak-kanak – apa yang dilihat. Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua 1. ada label. Prosesdalam minda kita – ada ciri-ciri prototype. Serindit hijau.serupa di dunia. Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ? UNIVERSAL . Lambang huruf : pria atau wanita –perlambangan. . Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak. Begitu juga dengan dolphin. Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ). “protype ikan paus ada pada paus. Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi. Kanak-kanak melihat Kancil. Proton – semua itu adalah kereta.warna.tukar kepada sebutan ) BAHASA DAN OTAK . Bangau putih b. Ada proses yang kompleks – bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi. Lihat puyuh. merpati – kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap – kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung. Kenari. Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam. 3.Bukti : kes-kes deraan. Waja. Jika tidak ada prototype dalam minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda. Contoh : di Ipoh. Gagak hitam c. a. Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai. 2. bangau.

Batasan Otak.menulis dan mengeja. 5. muka ( mengecamkan). Hemisfera kanan Emosi (kawal). 1. Tidak dapat mengecam bunyi perkataan yang betul. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa. Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. Contoh : serangan strok. Contoh : siapa nama ? 4. Dileksia : ward federation and neorologi Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca . Empat suku kata tidak berasas. Konduksi . Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan. Pure word deafness – kecederaan beberapa bahagian dalam otak. Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan.boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu. Hemisfera kiri Mengawal bahasa. matematik. Mary Dox 1836 Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa. Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja. 2. 6. Daerah yang terlibat dengan bahasa. Daerah bahasa di hemisfera kiri. AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN. 3. Broca wernicke gurus sudert Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri.Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama. fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah. . Dalam psikolinguistik – yang dipentingkan : lateralisasi bahasa.mengenal struktur benda. operasi logik. analitik.

• Tulisan buruk. • Pemahaman lisan rendah. 2. India dan kaumkaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). Oleh itu. Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya. DAERAH BAHASA DAN 1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan). PUNCA DILEKSIA • Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri. Persekitaran bahasa pelajar . Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. • Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf. Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik. mengatasi emosi . FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA.menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa. Kesimpulannya. • Korpus kolosum yang lemah. • Suka membaca senyap. Cina. Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu. • Bertindak lambat dan kurang cepat.CIRI-CIRI : • Kemahiran membaca rendah • Susunan terbalik • Menyongsang perkataan • Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol. kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris. Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran. Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar. BACAAN BAB 4 : PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. DILEKSIA BERKAITAN BAHASA Walaupun : kebolehan memahami intonasi.

Onn dan Ajid Che Kob (1981). xi. Karim Harun dan Saadiah Ma’alip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 ) . ii. Zamri Mahamod. vi. viii.Penggunaan kata sendi nama. Sabariah Samsuri dan Rosmini Md. hukum D-M. Azman Wan Chik (1989) .Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat. leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar. x.Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat. Onn dan Ajid Che Kob (1981) . Zamri Mahamod.Mendapati 68. kata sandang. perbezaan bunyi’l’ dan’r’ . Abdullah Hassan. .tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka.N.3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka. Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989) . penggantian fonem ‘p’.Aspek semantik. Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003). Liew Siew Lin.Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama. Salleh (2005).atas talian ).4 peratus pelajar dan 43. Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003) .Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonankonsonan tertentu bahasa Melayu. .J Money (2004. Zulkifley Hamid. iv. Liew Siew Lin (2003) . ix. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah dilakukan seperti : i. terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan. Farid M.Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka. kelas kata dan susunan ayat. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama. pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung. vii. Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J. Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006) .Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi ‘h’ pada akhir kata. Ajib Che Kob(1990). . Abdul Hamid Mahmood(1990). Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia.Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu. Arpan Shahbudin . tetapi juga di dalam bilik darjah. iii. Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah. Farid M. v. Bukari Kadam. Liew Sie Lin (2003) .

iaitu gangguan bahasa ibunda. kata kerja. PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. ii. gangguan peralihan kod. seperti hukum D-M dan sebagainya. . Contohnya : i. dan bahasa pasar. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan. Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri. KESALAHAN MORFOLOGI. Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan.imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987). Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan. Selain itu. kata adjektif dan sebagainya. India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu. Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu. Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina. serta gangguan interlingual dan intralingual. penggolongan kata.amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian. Zamri Mahamod(2000) . Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan. Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan. Sepatutnya : Ali bermain bola di padang. Menurut Sandra Kasih (2003). Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf ‘r’ dengan huruf ‘l’. Contoh : i. Lori Loli ii. ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata. kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men. Contohnya : Ali di padang main bola. Kereta Keleta Menurut Suthanthiradevi 2004. bahasa daerah. JENIS-JENIS KESALAHAN. gangguan bahasa pasar. dan kesalahan frasa kata tertentu. iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran. Contohnya : Bahasa Melayu Bahasa Cina i. A. kecuali kata ‘tetapi’(annal).Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian. gangguan dialek. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu). xii. Sepatutnya : i. penggunaan kata ganti nama diri. penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil. B. bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung. bahasa lisan.Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa..

Proses penambahan fonem juga berlaku. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ Faedah menjadi paedah d. Penggantian /e/ kepada /i/ rehat menjadi rihat d. Penggantian /a/ kepada /o/ sangat menjadi songat c. Penggantian /u/ kepada /o/ Untuk menjadi untok e. b. Penggantian /g/ kepada /k/ Bagus menjadi bakus e. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ Bandar menjadi pandar b. Proses penghilangan juga berlaku . Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ Pecah menjadi bicah c. Penambahan konsonan /h/ Meja menjadi mejah c.Contohnya: i. a. Penggantian /w/ kepada /v/ Kawan menjadi kavan g. Penambahan konsonan /w/ Semua menjadi semuwa iv. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ Tanpa menjadi tampa iii. iaitu : a. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita menjadi carita b. Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan. Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu : a. Penggantian /i/ kepada /e/ Pilihan menjadi pilehan ii. Penggantian /k/ kepada /h/ Awak menjadi awah f. Penambahan vokal depan rendah /a/ Harga menjadi haraga.

. Tak mahu menjadi tame e. Penghilangan konsonan/k. Menurut Asmah Omar (1977). Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ Terima menjadi trima b. Penghilangan konsonan /h/ Sekolah menjadi skola d. kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan ‘h’ di awal kata. Penghilangan vokal /a/ Soalan menjadi solan c. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004). SINTAKSIS Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa.a. pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka.ayat bahasa Melayu Saya nasi makan . Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ). Penghilangan konsonan/r/ Besar menjadi besa Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar.ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil. Contohnya : Dialek Bahasa Melayu Diasut dihasut Diidangkan dihidangkan Mengilang menghilang C. Penghilangan konsonan /g/ Menggunakan menjadi mengunakan f. Contohnya : i. Dalam kajian Wong Khek Seng (1991). pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan. Saya makan nasi . Bahasa Melayu Bahasa Cina Makanlah dulu Dulu makanlah Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah Menurut Abdullah Hassan (1987). pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu.

ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain. Keadaan dibuat-buat dan terhad. untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2. Tekanan psikososio bilik darjah. b. B2 boleh diperoleh melalui dua cara. PEMEROLEHAN BAHASA Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987).Tamil. BACAAN BAB 5. DEFINISI DWIBAHASA Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2). Menurut Mansoer Pateda (1990). Selepas memperoleh pendidikan. ii. Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. PERCAMPURAN KOD Fenomena percampuran kod bahasa Melayu. i. Melayu-Tamil a. iv. Namun demikian.D. Melayu-Cina Bukan saya mah! iii. tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan. iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang. iii. Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan . meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Data bahasa dipilih sebelum diajar. disiplin dan tatacara bilik darjah. Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh ) ii. Rumus-rumus nahu dipaparkan. Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah. Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi. Melayu-Cina dan MelayuInggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti : i. terdapat dua istilah dwibahasa. DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya. Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. iaitu : a. Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi. Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. memajukan kerjaya. mereka tetap menggunakan bahasa ibunda.Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard. Melayu-Inggeris Saya belum dapat result lagi.

morfologi dan leksikal. Contohnya : a. Contohnya : Open the air condition (B2) – buka penghawa dingin (B1) Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu. GANGGUAN BAHASA IBUNDA Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan.pembelajaran di luar bilik darjah.dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan. viii. ix. Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut. Menurut Victoria et al. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2. Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : “baru”jadi “balu” – pelajar Cina. pelajar bukan Melayu . Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis. Tuntutan peluang pekerjaan.tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. Antara . perhubungan antara individu. iii. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989). Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu : i. Contoh : Abang kamu tinggal di mana ? (BM) – Abang kamu mana tinggal ? (BC) Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2. iv. b. Contohnya : Saya makan nasi (BM) – Saya nasi makan (BT) Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama. sesetengah mempelajari B2 atau menjadi dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu. Kepentingan pendidikan. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri. vi. v. v. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA Menurut Abdullah Hassan (1987). Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif. KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR Berdasarkan konsep dwibahasa. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku. GANGGUAN DIALEK Dialek mempunyai bentuk tertentu. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek. Penggunaan frasa “lembu punya susu”-pelajar India. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain. vii. ii. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur. Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1.

penggunaan dialek utara. 2. TUGASAN 3 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU NAMA : SHARIAH BINTIZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST. Contohnya : 1. GANGGUAN PERSEKITARAN Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran.sebutan dalam bahasa Melayu standard. Mek makang ikang.pemerolehan atau ‘Language Acquisition Device (LAD)” ialah proses yang berlaku di dalam otak seorang kanakkanak ( bayi) sewaktu memperoleh bahasa ibunya atau bahasa pertama. GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing) Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa.KAMPUNG TAWAS.I pergi shopping. Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari. MICHAEL & ALL ANGELS. 2. Menurut Mohd Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain. Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard. Negeri Sembilan dan Perak. See you minggu depan. Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek. GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching) Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. Dalam hal ini . Kedah. a. Jalang-jalang cari makang –dialek Terengganu.negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan. Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis : [aya?].30010 IPOH. b. Menurut Mengantar Simanjuntak ( 1987:157). Contohnya.PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 TUGASAN 3 : Buat esei mengenai penguasaan kanak-kanak berdasarkan data yang telah dipungut. Terengganu. Contohnya : 1. Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2.kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1. a. [air]. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. Last week.

Tugas kanak-kanak bukanlah mendapatkan rumusrumus bahasa ibundanya. 1981). bukannya hanya alat luar untuk berkomunikasi. dan penerbitan perkataan-perkataan ayat-ayat dalam bahasa pertama untuk mengungkap perasaan. Pemerolehan bahasa juga bermaksdud bagaimana kanakkanak dapat menguasai bahasa pertama tanpa melalui proses pembelajaran yang formal dan intensif. keinginan. Jamali Ismail (1980 : 12) pula menyatakan bahawa proses pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak itu berlaku sedikit demi sedikit mengikuti perkembangan otak. Teori ini menganggap bahasa sebagai pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu proses dalam otak dan saraf setelah menerima rangsangan daripada pancaindera. Kreativiti wujud dalam otak dan pemikiran penutur bahasa itu adalah keperluan dalam diri manusia yang ada sejak lahir.penguasaan bahasa kanak-kanak itu tidak akan berlaku kerana LAD tidak mendapat sebarang bahan untuk diproses. Pada peringkat ini. Kesimpulannya. didapati kanak-kanak ini masih belum dapat menguasai morfologi secara sempurna seperti orang dewasa. 1983 : 260 ) Teori Mentalis menghubungkan realiti mental dengan lakuan bahasa yang sebenarnya. iaitu di dalam minda manusia sejak mereka lahir kerana mereka telah dilengkapi dengan alat pemerolehan bahasa ( Hornstein dan Lightfood. dan berkomunikasi. Dalam kajian ini pengkaji menjadikan Teori Mentalis sebagai konsep. 1987 : 158). Rasionalnya ialah idea yang semula jadi ( innate ideas ) menjadi asas kebenaran dalam pengetahuan kita.kanak-kanak ini sedang memperoleh pengetahuan. Kajian ini melihat pemerolehan bahasa seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 1 tahun 8 bulan. system sintaksis bahasa dan rumus-rumus yang mengawal pembentukan ayat dikatakan telah wujud dalam alat pemerolehan bahasa. pemahaman. Sebagai contoh. Jika tidak ada pendedahan. kebolehan menuturkan ayat dikatakan tidak dikuasai secara mekanikal ataupun terhasil daripada aktiviti rangsangan gerak balas (R-G). Kanak-kanak ini masih terbawa-bawa dengan pengalaman pada tahap holofrasa. iaitu sebagai hasil perkembangan fizikal kanak-kanak itu sendiri secara keseluruhannya. ( Abdullah Hassan.dapat dijelaskan bahawa pemerolehan bahasa ialah bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa ibunya iaitu bahasa yang pertama kali didedahkan kepadanya sejak dia dilahirkan ke dunia. dia tidak dapat bercakap semasa dijumpai oleh sami-sami India. Golongan kognif ini berpendapat. Teori Mentalisme ini beranggapan bahawa kanak-kanak yang terdedah kepada sesuatu bahasa itu mempunyai keupayaan semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa itu. pemerolehan bahasa terdiri daripada proses-proses yang berlaku pada waktu kanak-kanak itu menuranikan tatabahasa ibundanya dan sewaktu dia menguasai perlakuan atau penerapan tatabahasa ini dalam pemahaman dan penerbitan ayat-ayat ( Mengantar Simanjuntak. Ini dibuktikan dengan . Penyesuaian ini penting untuk membolehkan nahu ini diungkapkan atau disesuaikan dalam bentukbentuk yang dapat menghasilkan pertuturan yang gramatis dan dapat difahami oleh pengguna sesuatu bahasa itu. Fungsi rangsangan bahasa bukanlah sebagai bahan untuk membolehkan nahu universal membuat penyesuaian. seorang kanak-kanak lelaki di India telah dipelihara oleh binatang semasa dia tinggal di dalam hutan. Dalam kajian selama 11 minggu ini. tetapi menyesuaikan rumus-rumus yang terkandung dalamnahu universal bahasa pertamanya. Pengetahuan bukan merupakan satu latihan pancaindera tetapi adalah daripada fikiran manusia.

pengkaji mendapati berlaku pengguguran huruf pertama dalam ujaran yang diucapkan oleh sampel ini iaitu : HURUF : e = emak( mak ) a = ayah( yah ). milo ( ilo ) n = naik ( aik ) h = habis ( abis ) t = takut (akut ) j = jauh (auh ). pengkaji mendapati ada pengguguran satu suku kata yang berlaku iaitu : SATU SUKU KATA : ba = baju ( ju ) be = berak ( yak ) sa = sayang ( yang ) se = sejuk ( juk ) mi =minum (num ) te = tepi ( pi ) tu = tutup ( tup ) meny = menyapu ( apu ) ro = roti ( ti ) pen = pensel ( ce ) pi=picit ( cit ) hi = hidung ( dong ) li = licin ( cin ) hen = hendak ( nak ) ker = kerja ( je ) cok = coklat ( lat ) Selain itu . 1. makan (akan ). Bunyi yang didapati ialah : m/y/b/p/a/o/u/k/g/i 2.abang ( bang ) b = balik ( alik ) o = opah ( pah ) m = mandi (andi ). Bunyiyang dikuasai sebelum kajian dibuat. didapati juga ada pertukaran huruf asal dengan huruf lain semasa ujaran . Bunyi-bunyi yang dikuasai semasa kajian dibuat.jatuh (atuh ) p = pintu ( intu ) k = kencing ( encing ).melihat cara penyebutan sesetengah kosa kata yang disebutnya adalah tidak sempurna. Bunyi bahasa yang dikuasai oleh sampel sebelum kajian dibuat. kasut (acut ) r = rama–rama ( ama–ama ) s = salam ( alam ) Dalam ujaran yang diucapkan oleh sampel ini . Bunyi konsonan : p/b/t/d/k/g/s/c/j/m/n/i/w/y/h/ Bunyi vokal : a/e/i/o/u Daripada analisis yang dibuat.

i b intu pintu kata nama i. ada penggantian huruf ( k ) menjadi huruf ( t ). dan kata adjektif yang telah dikuasainya di peringkat telegrafik. Selain itu.t acik nasi kata nama a.I c. KATA NAMA KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN mak emak kata nama a m.o w acut kasut kata nama a.c uwo seluar kata nama u. kasut ( acut ). pengkaji dapat melihat sampel kajian sudah dapat menguasai beberapa golongan kata seperti kata nama.k uwih kuih kata nama u.n. katakerja.h bang abang kata nama a b.duduk ( dok ) n = d = hendak ( nak ) y = kr = aiskrim ( yim ) y = i = buaian ( yan ) Dalam kajian ini juga pengkaji mendapati ada perubahan seluruh kata yang dilakukan oleh sampel iaitu : nanak = tidak hendak aung = along uwo = seluar uwat = buat uwih = kuih Daripada perkataan di atas. FRASA SATU PERKATAAN TELEGRAFIK A.diucapkan oleh sampel kajian iaitu : r = y = berak ( yak ) s =c = susu ( cucu ).o l ibi televisyen kata nama i. Huruf ( k ) digugurkan sepenuhnya.h ju baju kata nama u j cucu susu kata nama u. pengkaji mendapati huruf ( w ) menggantikan huruf ( at ) dan ( ih ) untuk perkataan buat dan kuih.u c. (JADUAL BUNYI) Namun begitu.u n.g pah opah kata nama a p.n. pensel ( ce ) .t dong hidung kata nama o d.u c. ada perkataan yang mengekalkan huruf ( t ) iaitu perkataan akut .I w ilo milo kata nama i.k yah ayah kata nama a y.h .g yah ayah kata nama a y. nasi ( acik ) k = t = ikut ( itut ) o = u = hidung ( dong ) .t lat coklat kata nama a l.

s nak hendak kata bantu a n.e t.k C.m cit picit kata kerja i c.KATA BANTU KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN abis habis kata bantu a.i n.i y.b.k encing kencing kata kerja e.m B. KATA ADJEKTIF KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN yang sayang kata adjektif a y.j.k akut takut kata adjektif a.g itut ikut kata kerja i.h.h atik cantik kata adjektif a.u t.d yak berak kata kerja a y.ti roti kata nama i t olah sekolah kata nama o.KATA PANGGILAN KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN aung aung kata panggilan u n.a p. .p pi bang ketepi abang ayat perintah i.n.g ateh mak teh kata panggilan a.h E.u h pi tepi kata arah i p H.g juk sejuk kata adjektif u j.u k.h ce pensel kata nama e c ayim aiskrim kata nama a.n.n.n cuk busuk kata adjektif u c.a k.n andi mandi kata kerja a.i l.i t. KATA PERINTAH KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN yah jap ayah sekejap ayat perintah a.a y.t je kerja kata kerja e j alik balik katakerja a.k anah panas kata adjektif a.k D.a n.a l.k F.t num minum katakerja u n.i c.i b. KATA ARAH KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN auh jauh kata arah a.g FRASA DUA PERKATAAN TELEGRAFIK Frasa dan ayat makna golongan ayat cik mak nasi lemak kata nama bang uwat abang buat kata nama.t cin licin kata adjektif i c. KATA KERJA KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN akan makan kata kerja a.

Dalam jadual ayat ada menunjukkan perbuatan-perbuatan asas seperti meminta susu.bang olah abang sekolah kata nama na bit na cubit kata nama. pengkaji mendapati walaupun sampel boleh mengujarkan dua atau tiga patah perkataan. Contoh-contoh ayat penyata boleh dilihat dalam jadual di bawah. kata kerja yum aung cium along kata kerja. kata adjektif yah jap ayah sekejap ayat perintah pi bang ketepi abang ayat perintah mak andi emak mandi ayat penyata lat atuh cokelat jatuh ayat penyata akit mak sakit mak ayat seruan nak cuk hendak bantal busuk ayat penyata nak cucu hendak susu ayat penyata FRASA TIGA PERKATAAN TELEGRAFIK Frasa dan ayat makna golongan ayat nak itut mak hendak ikut emak ayat penyata nak bum yah hendak tidur dengan ayah ayat penyata nak aik oto hendak naik motosikal ayat penyata nak itut yah hendak ikut ayah ayat penyata na ambik ence na ambil pensel ayat penyata yet anjat okok monyet panjat pokok ayat penyata Melihat kepada perkembangan sintaksis pula. kata kerja nak anjat nak panjat kata bantu.tetapi sampel dapat membentuk ayat-ayat yang boleh difahami oleh pendengar. Frasa tigaperkataan telegrafik Frasa dan ayat makna golongan ayat na ambik ence na ambil pensel ayat penyata yet anjat okok monyet panjat pokok ayat penyata Selain itu. Sampel kajian dapat membentuk ayatayat penyata. a. Frasa dua perkataan telegrafik Frasa dan ayat makna golongan ayat nak jer hendak power ranger ayat penyata nak cuk hendak busuk ayat penyata mak andi emak mandi ayat penyata lat atuh cokelat jatuh ayat penyata akit mak sakit mak ayat penyata b. kata nama nak jer hendak power ranger kata bantu. Kata-kata yang menunjukkan keinginan sampel terhadap .kata nama nak cuk hendak busuk kata bantu.meminta nasi lemak dan sebagainya. Keinginan adalah naluri yang sudah ada dalam diri manusia sejak lahir. dalam kajian ini juga di dapati sampel menunjukkan keinginannya. katanama luk mak peluk mak kata kerja. kata kerja yah yang ayah sembahyang kata nama.

1989.Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Malaysia. pengkaji juga mendapati ada pembinaan ayat perintah pada peringkat ini. Abdullah Hassan. Berikut adalah contoh ayat perintah yang diujarkan. Frasa dan ayat makna golongan ayat yah jap ayah sekejap ayat perintah pi bang ketepi abang ayat perintah KESIMPULAN Dapatan daripada analisis data menunjukkan bahawa peringkat pemerolehan bahasa melibatkan proses kognitif dan interaksi. jelas pada peringkat ini tujuan berkomunikasi yang ditunjukkan oleh sampel adalah untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Proses yang pertama melengkapkan kanakkanak dengan kebolehan mentafsirkan makna. Penterjemah Ton Ibrahim. .sesuatu dapat dilihat adanya ayat permintaan yang diucapkan oleh sampel kajian pada peringkat ini iaitu : Frasa dan ayat makna golongan ayat nak cuk hendak bantal busuk ayat permintaan nak cucu hendak susu ayat permintaan nak bum yah hendak tidur dengan ayah ayat permintaan nak aik oto hendak naik motosikal ayat permintaan nak itut yah hendak ikut ayah ayat permintaan nak itut mak hendak ikut emak ayat permintaan nak anjat nak panjat ayat permintaan Daripada contoh ujaran yang ditunjukkan. Walaupun kata-kata yang dituturkan oleh sampel tidak lengkap tapi pendengar memahami ujaran yang dimaksudkan. dan tutur kata yang ditunjukkan sudah mempunyai kesejajaran sebagaimana pertuturan oran dewasa. 1992.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan Isaac Slobin. Proses yang kedua pula menyediakan konteks bagi kanak-kanak menguasai cara menggambarkan makna kognitif ke dalam bentuk bahasa yang paling tepat. Di sini kita dapat melihat penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak itu berkembang mengikut jadual biologinya dan kanak-kanak berkeupayaan membuat rumusan dan peraturan bahasa secara bersendirian tanpa diajar seperti mana yang disebut dalam Teori Mentalis. BIBLIOGRAFI. Selain itu. Ilmu Psikolinguistik Edisi Kedua.

2009 12:12 AM Post a Comment Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) Blog Archive • ► 2007 (2) o ► July (2)  Kuliah 1 (19 Disember 2008): Pengertian Dasar Psik.Psikolinguistik Dalam Pengajaran Dan Pemerolehan Bahasa Pertama dan Kedua. Zamri Mahamod. March 26. Bhd..Abdullah Hassan.. Kuala Lumpur :PTS Professional Publishing Sdn.  Kuliah 2 (2 Januari 2009): Mempersepsi Ujaran ▼ 2009 (9) o ► January (5)  Bab 111 BAGAIMANA MANUSIA MEMAHAMI UJARAN  BAB IV PELAKSANAAN TINDAK UJARAN 1. Bhd..  Lengkapkan nama anda o ► February (3)  Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik. • . Shah Alam : Karisma Publications Sdn.. Editor Siri. Psikolinguistik Memahami Asas Pemerolehan Bahasa...  PEMEROLEHAN BAHASA  BELAJAR BAHASA KEDUA o ▼ March (1)  Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan Tugasan d..Soenjono Dardjowidjojo.. 2007.. PENGENALA.  Tugasan untuk semua  Tugasan mengenai pemerolehan bunyi bahasa kanak-ka.. 2007. Siri Pengajaran dan Pemebelajaran Bahasa Melayu.

Tenaga Pengajar Prof. Emeritus Abdullah Hassan Siswazah Abdul Rahim Barmawi Zuraliza .

300010 Ipoh. SJK St Michael & All Angels. 0175269094 Ros Haslinda Bt.Zamharis Shariah Bt Zulkifly. 32400 Ayer Tawar. Tawas. M Mohyi. Kg. 012-6199185 . SMK Ayer Tawar.

SM Sains K Selangor. Bandar Malawati. 14500 K Selangor 019-3307172 Normah Ismail Mustafa Al-Bakri .Normidza Bt M Kamel.

Johari Hasuenah Fadilah .

. dan Afeksia. pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie. Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama. Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan . Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing juga dikaji. Soenjono. Kuaa Lumpur: Sasbadi. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu. Topik-topik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran. 2006 Zulkifley Hamid. kosa kata. unsur tatabahasa. Psikolibguistik. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik. dll) serta bahasa dan pemikiran. Rujukan: Dardjowidjojo. Hipotesis Usia Kritikal. LAD. Behaviorisme. Nor Aina Dani. dan wacana.Azrina Aziawati BMP 6103 Racangan Instruksional Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia. 2007. 2006.

1079. Pengantar Psikolinguistik Moden. Steinberg Danny. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1986. Ill. Slobin.Pembelajaran Bahasa. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Mangantar Simanjuntak. Glenville. Psycholinguistics: Language.: Scott. Dan Isaac. D. Psycholinguistics. A Longman Paperback. 1982. World. . foresman and Company. Mind.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful