BAB II BAGAIMANA MANUSIA MEMPERSEPSI UJARAN 1.

PENGENALAN Apabila kita mendengar orang lain bercakap, rasanya kita dapat dengan mudah memahami perkara yang diperkatakannya. Kita tidak menyedari bahawa ujaran yang dihasilkan dalam bentuk bunyi-bunyi melalui udara itu sebenarnya adalah suatu hal yang kompleks. Hal ini hanya kita rasakan apabila kita mendengar orang bercakap dalam bahasa asing, melainkan bahasa asing itu kita ketahui dengan baik. Pada kebiasaanya kita benar-benar meneliti setiap perkataan yang diucapkan bagi memahaminya. Bahkan yang sering terjadi adalah bahawa belum lagi kita menangkap dan memahami suatu deretan perkataan yang diucapkan, orang itu meneruskan percakapannya dengan perkataan-perkataan lain, sehingga kita ketinggalan. Akibatnya, kita tidak dapat memahami, atau tidak memahami dengan baik, apa yang diperkatakannya. Kita malah “mendakwa” orang asing itu bercakap terlalu cepat. Masalah yang dihadapi oleh pendengar adalah bahawa dia perlu mengadunkan bunyi-bunyi yang didengarnya itu sehingga bunyi-bunyi itu membentuk perkataan yang bermakna dan sesuai dengan konteks perkataan-perkataan itu digunakan. Untuk penutur asli, atau penutur yang sudah fasih dalam bahasa tersebut, proses seperti ini tidak dirasakan, dan datang begitu saja secara naluri. Akan tetapi, untuk penutur asing proses ini sangat rumit. Pengalaman penulis semasa mengajar bahasa Indonesia di Universiti Hawaii membuktikan hal ini. Pada suatu masa para mahasiswa diminta mendengar rakaman suatu percakapan. Dalam percakapan itu ada ayat yang berbunyi Nanti malam akan ada pesta. Kerana para mahasiswa ini masih berada pada tingkat dasar, maka ada sebahagian daripada mahasiswa itu yang keliru dan menggabungkan bunyi-bunyi itu secara tidak bermakna, sehingga muncullah ayat Nanti malama Kanada pesta. Tentulah mereka merasa bingung sebab ayat seperti ini tidak ada maknanya. Daripada contoh di atas, dan kasus-kasus lain, tampak bahawa proses menangkap sesuatu ujaran itu bukanlah mudah. Kita harus bermula dengan proses bagaimana kita mencerna bunyi-bunyi itu sebelum kita dapat memahaminya sebagai ujaran. Oleh kerana itu, bab ini membahaskan persepsi manusia terhadap bunyi bahasa. 2. PENYELIDIKAN MENGENAI PERSEPSI UJARAN Dari segi ilmu pengetahuan, kajian dan penyelidikan mengenai bagaimana manusia mempersepsi ujaran dapat diperkatakan masih baru. Willis (1829) dan Helmholtz (1859) sudah mempelajari ciri-ciri fizikal bunyi, penyelidikan mengenai bagaimana kita mempersepsi ujaran baru bermula menjelang Perang Dunia II (Gleason dan Ratner 1998: 109). Perkembangan penyelidikan dalam bidang ini bermula apabila berlaku kemajuan dalam bidang teknologi, terutama dengan terciptanya alat telefon. Dari tahun 1936-39 Dudly yang bekerja di syarikat Bell Telephone Laboratory, Amerika, memperbaiki mesin yang dinamakan vocoder. Pada mulanya, kegunaan mesin ini adalah bagi menyampaikan signal melalui kabel telefon jarak jauh. Akan tetapi, kualitinya sebagai alat komunikasi tidak cukup baik.

Pada tahun 1940-an perusahaan telefon ini memperkenalkan spektograf, iaitu alat bagi merakam suara dalam bentuk garis-garis tebal-tipis dan panjang-pendek yang dinamakan spektogram. Penggunaannya masih sangat terbatas pada keperluan tentera dan komersial. Kualiti bunyinya semakin lama semakin baik dan peralatan untuk kajian bunyi juga menjadi semakin canggih. Kini teknologi sudah dapat mengetahui dengan tepat siapa penutur dalam sesuatu rakaman. 3. MASALAH DALAM MEMPERSEPSI UJARAN Dalam bahasa Inggeris, secara purata orang menuturkan 125-180 perkataan setiap minit. Pembaca berita di televisyen dapat mencapai 210 perkataan, dan juru lelong pula mencapai lebih dari itu (Gleason dan Ratner 1998). Jumlah ini mengambil kira hakikat bahawa sebahagian besar perkataan dalam bahasa Inggeris itu mempunyai satu suku kata seperti: book, go, eat, come, dsb. Untuk bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, perkara ini belum diselidiki. Tetapi, oleh kerana kebanyakan perkataan dalam bahasa Indonesia dan Malaysia mempunyai dua suku kata dua atau lebih, seperti: makan, tidur, membawa, menyelesaikan, maka jumlah perkataan yang diucapkan per minit pastilah lebih kecil daripada bilangan dalam bahasa Inggeris. Jumlah ini mungkin sekitar 80-110 perkataan saja. Jikalau dilihat daripada jumlah bunyi yang diujarkan, didapati bahawa dalam bahasa Inggeris secara purata ada 25-30 segmen bunyi atau fon yang dihasilkan dalam setiap saat (Ratner & Gleason 1998). Oleh sebab sifat bunyi dalam bahasa mana pun sama, maka dapat diduga bahawa orang Indonesia pun menghasilkan jumlah bunyi yang sama setiap saat, yakni, antara 25-30 bunyi. Dengan demikian, setiap kali kita bercakap selama satu minit, kita mengeluarkan antara 1,500 -1,800 bunyi. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana kita dapat menangkap dan kemudian mencerna bunyi-bunyi yang diujarkan dengan kecepatan seperti itu. Di samping kecepatan, bunyi dalam suatu ujaran juga tidak diucapkan secara utuh tetapi terlebur dengan bunyi lain. Kita sebagai pendengar diharapkan dapat memisah-misahkan mana yang mengikut yang mana. Ayat Inggeris Ed had edited it bila diujarkan secara biasa akan kedengaran aneh dan lucu, /ΕdhΘdΕditidit/, tetapi penutur asli dapat mempersepsinya dengan betul. Suara seorang perempuan, seorang lelaki, dan seorang anak juga berbeza-beza. Getaran pita suara untuk wanita adalah antara 200-300 per saat, sedangkan untuk lelaki hanya sekitar 100. Oleh sebab itu, suara seorang lelaki kedengaran lebih “garuk.” Frekuensi suara kanak-kanak lebih tinggi daripada suara perempuan oleh sebab getaran pita suaranya boleh mencapai 400 per saat. Perbezaan-perbezaan ini dapat menghasilkan bunyi yang berbeza-beza, meskipun perkataan yang diucapkan itu sama. Perkataan tidur yang diucapkan oleh seorang perempuan, lelaki, dan kanak-kanak tidak akan berbunyi sama. Namun, kita sebagai pendengar dapat mempersepsikannya sebagai perkataan yang sama. Bagaimana kita melakukannya? Bagi menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempelajari terlebih dahulu bagaimana bunyi itu dihasilkan. 4. MEKANISME UJARAN

Sumber bunyi adalah paru-paru. Paru-paru kita mengembang dan mengempis bagi menyedut dan mengeluarkan udara. Udara itu keluar melalui pipa rengkung, mulut dan hidung. Dalam perjalanan melalui mulut atau hidung ini ada kalanya udara itu dihalang oleh salah satu bahagian dalam mulut kita, sebelum dilepaskan. Halangan pada udara inilah yang menghasilkan bunyi. Lihatlah Gambar Rajah 1 di bawah ini.

Gambar Rajah 1: Mekanisme Ujaran Udara yang dihembuskan oleh paru-paru keluar melalui suatu daerah yang dinamakan daerah glotal. Udara ini kemudian lalu pada lorong yang dinamakan renkung atau faring. Dari faring, ada dua saluran: yang pertama melalui hidung dan yang kedua melalui rongga mulut. Semua bunyi yang dihasilkan oleh udara melalui rongga hidung disebut bunyi sengau. Sementara itu, bunyi yang udaranya keluar melalui rongga mulut dinamakan bunyi oral. Dalam rongga mulut terdapat dua bahagian: atas dan bawah. Bahagian atas mulut tidak bergerak, dan disebut sebagai daerah sebutan. Bahagian bawah terdiri daripada alat-alat sebutan yang boleh digerak-gerakkan. Daerah ujaran Daerah sebutan terdiri daripada bahagian-bahagian berikut: 1. Bibir: bibir atas dan bibir bawah. Kedua bibir ini dapat dirapatkan bagi membentuk bunyi yang dinamakan dua bibir yang ertinya dua bibir bertemu. Bunyi seperti [p], [b], dan [m] adalah bunyi bilabial. 2. Gigi: untuk ujaran yang hanya gigi atas yang mempunyai peranan. Gigi ini dapat dirapatkan kepada bibir bawah bagi membentuk bunyi yang dinamakan bibir gigi. Contoh bunyi seperti ini adalah bunyi [f] dan [v]. Gigi juga dapat dirapatkan kepada hujung lidah bagi membentuk bunyi dental seperti bunyi [t] dan [d] dalam bahasa Malaysia. 3. Gusi atau alveolar: daerah ini berada betul-betul di belakang pangkal gigi atas. Hujung lidah dirapatkan ke gusi atas bagi membentuk bunyi yang dinamakan bunyi alveolar. Bunyi [t] dan [d] dalam bahasa Inggeris adalah contoh bunyi alveolar. 4. Lelangit keras: daerah ini terletak pada rongga atas mulut, iaitu di belakang daerah alveolar. Pada daerah ini dapat dirapatkan bahagian depan lidah bagi membentuk bunyi yang dinamakan alveopalatal seperti bunyi [c] dan [j]. 5. Lelangit lembut: daerah ini, terletak pada bahagian belakang rongga mulut atas. Pada

lelangit lembut ini dapat dirapatkan bahagian belakang lidah bagi membentuk bunyi yang dinamakan velar seperti bunyi [k] dan [g]. 6. Uvula: pada ujung rahang atas terdapat anak tekak yang dinamakan uvula. Uvula dapat digerakkan bagi menutup saluran ke hidung atau membukanya. Bila uvula tidak dirapatkan kepada bahagian atas laring maka bunyi udara keluar melalui hidung. Bunyi inilah yang dinamakan bunyi sengau. Sebaliknya, bila uvula dirapatkan kepada dinding laring maka udara disalurkan melalui mulut dan menghasilkan bunyi yang dinamakan bunyi oral. Alat-alat ujaran 7. Lidah: pada rahang bawah, di samping bibir dan gigi, terdapat pula lidah. Lidah adalah bahagian mulut yang anjal; ia dapat dilenturkan dengan mudah. Lidah dibahagi-bahagi kepada beberapa bahagian: (a) ujung lidah, adalah bahagian yang paling depan pada lidah, (b) daun lidah, adalah bahagian yang berada persis di belakang ujung lidah, (c) depan lidah, adalah bahagian yang sedikit ke tengah pada bahagian daun di depan, (d) belakang lidah, adalah bahagian yang ada pada bahagian belakang daun lidah. Bahagian-bahagian ini dapat digerak-gerakkan dengan cara dikedepankan, dikebelakangkan, dikeataskan, dan dikebawahkan bagi membentuk bunyi-bunyi tertentu. 8. Pita suara: pita suara adalah sepasang selaput yang berada di halkum (laring). Selaput ini dapat dirapatkan, dapat direnggangkan, dan dapat dibuka luas. Status selaput suara ini turut menentukan perbezaan antara satu konsonan dengan konsonan lain. 9. Faring: saluran udara menuju ke rongga mulut atau rongga hidung. 10. Rongga hidung: rongga untuk bunyi-bunyi sengau seperti /m/ dan /n/. 11. Rongga mulut: untuk bunyi-bunyi oral seperti /p/, /b/, /a/, dan /i/. a. Bagaimana Bunyi Dihasilkan Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal. Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya. 1. Penghasilan Bunyi Konsonan Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah, bibir, dan gigi. Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator. Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor. Pertama adalah titik artikulasi, iaitu tempat artikulator itu berada, sama ada didekatkan, atau dirapatkan. Bila bibir atas dan bibir bawah dirapatkan maka bunyi yang dihasilkan adalah bunyi bilabial. Dalam bahasa Melayu, dan banyak bahasa lain, bunyi bilabial terdiri dari bunyi [p], [b], dan [m]. Perbezaan antara kedua bunyi yang pertama dengan bunyi yang ketiga terletak pada saluran udara yang dilaluinya: [p] dan [b] melalui mulut, dan oleh sebab itu dinamakan bunyi oral, sedangkan [m] melalui hidung, dan oleh sebab itu dinamakan bunyi nasal. Lihat Gambarajah 2 berikut.

Bunyi [t] dan [d] bahasa Malaysia dihasilkan dengan merapatkan hujung lidah pada bahagian pangkal gigi atas dengan sedikit menyentuh bahagian depan alveolar. Bunyi seperti ini dinamakan bunyi dental. Sementara itu, bunyi [k] dan [g] dihasilkan dengan merapatkan bahagian belakang lidah ke daerah lelangit lembut. Bunyi ini dipanggil bunyi lelangit lembut atau velar. Faktor kedua dalam menghasilkan bunyi konsonan adalah cara artikulasi, iaitu bagaimana caranya udara dari paru-paru itu kita lepaskan. Apabila udara itu kita tahan dengan ketat dalam rongga mulut lalu kemudian kita lepaskan dengan serentak maka bunyi tadi akan menghasilkan bunyi seperti letupan. Kerana itu, bunyi ini dinamakan bunyi letupan atau plosif. Jikalau sekarang kita perhatikan bunyi [p] dan [b] sekali lagi. maka kita akan merasakan bahawa dalam membuat bunyi ini kedua bibir kita dirapatkan bagi menahan udara yang keluar dari paru-paru. Udara itu kemudian kita lepas secara serentak sehingga seolah-olah menimbulkan letupan udara. Begitu juga dengan bunyi [t] dan [d]. Perbezaannya hanyalah bahawa artikulator yang menahan udara itu bukanlah bibir atas dan bibir bawah tetapi hujung lidah dan gigi atas. Untuk bunyi [k] dan [g] udaranya ditahan oleh bahagian belakang lidah yang dirapatkan kepada daerah lelangit lembut. Udara ini pun kemudian dilepaskan secara serentak. Dengan perkataan lain, [p], [b], [t], [d], [k], dan [g] termasuk dalam satu kategori bunyi yang sama, iaitu letupan. Akan tetapi, apa pula perbezaan antara [p]-[b], [t]-[d], dan [k]-[g]? Masing-masing pasangan bunyi ini memang berbeza dan perbezaan ini disebabkan oleh faktor ketiga, iaitu status pita suara. Seperti dinyatakan sebelumnya, pita suara dapat terbuka luas, separuh terbuka dan tertutup. Apabila kita sedang tidak bercakap, pita suara kita terbuka luas. Pada waktu kita mengucapkan bunyi seperti [p], [t], dan [k], pita suara kita berada dalam status separuh terbuka tetapi tidak bergetar. Bunyi yang dihasilkan dengan pita suara yang tidak bergetar dinamakan bunyi tak bersuara. Akan tetapi, apabila pita suara tertutup dan kemudian ada udara yang mendesaknya supaya terbuka maka terjadilah getaran pada pita suara tersebut. Bunyi yang dihasilkan dengan pita suara bergetar ini dinamakan bunyi bersuara. Bunyi [b], [d], dan [g] termasuk dalam jenis ini. Oleh sebab itu, perbezaan antara [p] dengan [b], [t] dengan [d], dan [k] dengan [g] hanya terletak pada bergetar atau tidaknya pita suara kita. Dalam buku ini, tanda yang diunakan bagi menyatakan bahawa pita suara itu bergetar adalah tanda ~ sedangkan yang untuk tidak bergetar adalah tanda --. Perhatikan perbezaan antara bunyi /b/ dan /p/ dalam Gambarajah 3 berikut.

Gambar Rajah 3: /b/ /p/ Dengan memperhatikan tiga faktor ini (titik artikulasi, cara artikulasi, dan status pita suara) maka seluruh bunyi konsonan dalam bahasa Malaysia dapat digambarkan. Lihat Jadual 1 pada halaman berikut. Bunyi yang tertera pada jadual ini sebenarnya lebih tepat dinamakan fonem kerana bunyibunyi tersebut sudah meru-pakan unit yang sifatnya distingtif, yakni, sifat yang membedakan. Bunyi [p], misalnya, dibezakan dari [b] kerana dalam bahasa kita kedua bunyi ini membezakan antara, misalnya, parang dengan barang, pola dengan bola, dsb. Hal ini berbeza dengan [p] pada perkataan Inggeris pan dan [p] pada perkataan Inggeris nap.

Rajah 1: Konsonan Bahasa Melayu Dalam perkataan Inggeris pan bunyi [p] diucapkan dengan letusan udara yang memiliki daya letusan (aspirated). Bila kita memegang secarik kertas kecil dekat mulut kita waktu mengucapkan perkataan Inggeris ini maka kertas ini akan terdorong ke depan oleh getaran udara yang kita keluarkan. Daya yang menyebabkan getaran ini dinamakan aspirasi. Sebaliknya, bunyi [p] pada perkataan nap tidak akan memunculkan aspirasi - padahal keduaduanya adalah [p]. Dengan perkataan lain, [p] yang dengan aspirasi dan [p] yang tanpa aspirasi bukanlah dua fonem yang terpisah tetapi adalah dua alofon dari satu fonem yang sama, yakni, fonem /p/. Dalam tradisi linguistik fonem ditulis di antara dua kurung miring, / /, sedangkan alofon atau bunyi di antara dua kurung siku, [ ]. 2. Pembuatan Bunyi Vokal

Berbeza dengan konsonan, kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah, (2) posisi lidah, (3) ketegangan lidah, dan (4) bentuk bibir. Kerana lidah itu lentur, maka lidah dapat digerakkan untuk dinaikkan atau diturunkan. Naik-turunnya lidah menyebabkan ukuran rongga mulut berubah. Bila lidah berada di posisi tinggi, maka ruang yang akan dilalui oleh udara dari paru-paru menjadi sempit. Bunyi yang dihasilkan juga akan melengking tinggi. Bila lidah diturunkan, rongga mulut menjadi makin lebar; makin ke bawah lidah itu makin lebarlah rongga mulut tadi. Lihatlah Diagram 4 berikut yang menggambarkan bunyi /i/ seperti pada perkataan Siti, /e/ pada sore, dan /e/ pada bebek.

Diagram 4: Bunyi /i/ /e/ /e/ Kerana kelenturannya, lidah juga dapat dilekuk-lekuk ke de-pan atau ke belakang. Posisi lidah di depan atau di belakang memegang peran dalam membentuk bunyi vokal. Bila digabungkan dengan tinggi-rendahnya lidah maka akan terbentuklah bunyi-bunyi vokal tertentu. Lihat Diagram 5 di halaman berikut yang menggambarkan bunyi /u/ buku, /o/ Karo, dan /��/ rokok. Di samping kedua faktor di atas, vokal juga ditentukan oleh tegang atau tidaknya syaraf kita waktu mengucapkannya. Wak-tu mengucapkan bunyi /i/ seperti pada perkataan Inggeris beat dapat kita rasakan ketegangan syaraf pada samping leher kita, tetapi hal seperti ini tidak kita rasakan bila perkataan yang kita ucapkan adalah bit. Kriteria ini umumnya dinyatakan dengan istilah tense dan lax yang diterjemahkan menjadi tegang atau kendur.

Fonotaktik Tiap bahasa memiliki sistem sendiri-sendiri untuk menggabungkan fonem agar menjadi suku dan kemudian perkataan. memiliki fonem /p/. sistem pengaturan fonemnya. Pada umumnya bunyi vokal depan seperti /i/ tiba dan /e/ kare diucapkan dengan bibir dilebarkan sedangkan bunyi vokal belakang seperti /u/ buku dan /o/ ruko dengan bibir dibulatkan.Gambar Rajah 5: /u/ /o/ /��/ Faktor keempat adalah bentuk bibir. Akan tetapi. maka akan tergambarlah vokalvokal bahasa kita seperti terlihat pada Jadual 2 berikut. Jadual 2: Vokal Bahasa Melayu 3. Dengan demikian maka tidak mustahil adanya dua bahasa yang memiliki beberapa fonem yang sama tetapi fonotaktiknya. yakni. /r/. Bunyi-bunyi vokal tertentu diucapkan dengan kedua bibir dibulatkan (rounded) atau dilebarkan (spread). fonotaktik bahasa Inggeris memungkinkan penggabungan /s- . Bahasa Inggeris dan bahasa Indonesia. /s/. dan /l/. misalnya. Kalau keempat faktor ini diterapkan pada bahasa Indonesia. berbeza. /k/.

Suku Kata Onset Rima Nukleus Koda Suatu suku dapat memiliki ketiga-tiganya: onset. tetapi bahasa Indonesia moderen kini telah menyerap gu-gus asing sehingga memungkinkan adanya tiga konsonan di awal suku. dan strategi yang masing-masing adalah gabungan dari VK-KVK. 4. Dalam suatu suku yang wajib ada adalah nukleusnya sedangkan onset atau kodanya bersifat opsional. 1995): V a-mat. onset (pembuka) dan rima (rhyme).p-r/ dan /s-p-l/ pada awal suku seperti terlihat pada perkataan-perkataan sprite /sprait/ dan split /split/. Akan tetapi. meskipun bentuk-bentuk ini hanya terdapat pada perkataan-perkataan pinjaman. perkataanperkataan ini sangat jarang ditemukan. pak-sa. kalau pun ada. kon-teks KKVK plan KKKV stra-tegi KKKVK struk-tur. Dengan demikian. Beberapa contoh: . dan 190 gugus di akhir perkataan (Fries 1945). putra. Bahasa Indonesia tidak kaya dengan gugus konsonan. struktur suku kata dalam bahasa kita adalah (lihat Alwi et al. Dari contoh di atas. kon-struk-si KKVKK kom-pleks KVKKK korps Penggabungan satu struktur suku dengan satu (atau lebih) struktur yang lain membentuk perkataan. dan KKKVKV-KV. yakni. ter-bit KKV pla-za KVKK teks-til. ung-kap KVK ak-bar. Secara diagramatik struktur suku kata adalah seperti berikut. Di akhir suku. kita lihat perkataan-perkataan seperti akbar. Rima terdiri dari nukleus (nucleus) dan koda (coda). Bahasa Inggeris sangat kaya dengan gugus kosonan: ada 45 gugus yang dapat berada di awal. nukleus. misalnya. Kebanyakan orang Indonesia tidak dapat mengucapkan perkataan-perkataan seperti ini dan seringkali mereka menyisipkan sebuah vokal sehingga ucapannya menjadi /s��prit/ dan /s��plit/. ti-ba. dan koda. hal ini tidak harus. am-bil. VK am-bil. KV-KKV. Struktur Suku Kata Suatu suku kata terdiri dari dua bahagian utama. i-tu. o-rang KV ba-gi. Nukleus selalu berupa vokal. Konsonan atau konsonan-konsonan yang berada di muka nukleus dalam satu suku yang sama adalah onset dan yang di belakang nukleus adalah koda.

dan -gi. pribumi. bunyi /p/ adalah [+anterior] sedangkan /k/ adalah [-anterior]. Dalam bahasa Indonesia. 5. Tidak ada gugus yang berupa ms-. rps. sts-. Dengan perkataan lain. ls-. /�� / = nukleus. spl-. dan bahasa mana pun. rp-. /s/ = koda Si : /s/ = onset. Dalam hal fonem /p/ dan /b/. per. satu-satunya fitur yang membezakan kedua fonem ini hanyalah ada tidaknya getaran pada pita suara. bila ada dua konsonan atau lebih yang mendahului nukleus maka konsonan yang lebih dekat dengan nukleus selalu lebih sonoran suatu sifat bunyi yang kadar fonetiknya didominasi oleh ciri-ciri yang berkaitan dengan vois. /a/ = nukleus. Kita memiliki perkataan-perkataan seperti pria. /i/ = nukleus O (gitu): /o/ = nukleus Tentu saja bila ada dua suku dalam satu perkataan seperti pergi maka perkataan itu dibagi menjadi dua suku. misalnya. /n/ = koda Tong : /t/ = onset. sesuatu itu ya atau tidak. /i/ = nukleus As : /a/ = nukleus. Bila ada getaran. Vokalik dan Konsonantal: semua konsonan adalah [+konsonantal] dan [-vokalik] sedangkan semua vokal adalah [+vokalik] dan [-konsonantal]. . Anterior: bunyi yang dibuat di bahagian depan mulut adalah [+anterior].Ban : /b/ = onset. yakni. tetapi tidak *rpia. pls-. Fitur Distingtif Sejak tahun 1940-an. Jadi. lalu kita terap-kan aturan penyukuan di atas. b. yang biasanya ditandai dengan simbol + dan -. Fitur-fitur distingtif yang ada pada konsonan adalah: a. sl-. pr-. Sisanya ada di antara kedua kelompok bunyi tersebut. fonem itu adalah /b/. /b/ adalah [+vois] sedangkan /p/ adalah [-vois]. bila tidak. spr-. Kerana adanya kodrat yang umum ini maka gugus konsonan pada kebanyakan bahasa terdiri dari gugus seperti sm-. Berikut adalah Jadual 3 yang menunjuk-kan derajat sonoritas bunyi (Giegerich 1995: 152). dan Sleman. /��/ = koda Tri : /tr/ = onset. Satu masalah yang sampai sekarang belum ada jawabannya adalah mengapa /s/ mendahului bunyi seperti /p/ (spy) dan /t/ (step) padahal /s/ lebih sonoran daripada kedua bunyi ini. dst. /p/. linguis mulai melihat ihwal bunyi dari segi oposisi yang sifatnya biner. Jadual 3: Urutan Sonoriti Dari Jadual di atas tampak bahawa bunyi plosif adalah yang paling kurang-sonoran sedangkan vokal adalah yang paling sonoran. dan *Lseman.* rpibumi. dan str.

g. /m/ adalah [+ senau] tetapi /t/ adalah [. Tentu saja bunyi /d/ adalah [-kontinuan] sedangkan /f/ adalah [+konti-nuan]. (2) vokalik.apakah di bahagian muka atau belakang mulut--. bunyi seperti /p/ adalah [-koronal] tetapi /s/ adalah [+koro-nal]. d. dan [+bundar]. dan tegang pada keadaan urat untuk mengeluarkan bunyi tersebut.suara] dan /z/ adalah [+ suara]. /u/ adalah [+vokalik]. e. Tinggi merujuk pada posisi tinggi-rendahnya lidah. [+belakang]. Sengau: bunyi yang dihasilkan dengan udara keluar melalui hidung. misalnya. terdiri dari fitur-fitur berikut: ban [+konsonantal] [+vokalik] [+konsonantal] . Straiden (strident): bunyi yang dibuat dengan iringan letusan suara. Koronal (coronal): bunyi yang dibuat di bahagian tengah atas mulut adalah [+koronal]. Sebaliknya. (4) bundar. Bunyi vokal /i/. bundar pada bentuk mulut dengan bibirnya. dan [-bundar]. Dengan definisi ini maka /g/ adalah [-straiden] sedangkan /s/ adalah [+straiden]. [+tegang]. [+tinggi]. Semua vokal adalah [+ suara] sedangkan /s/ adalah [. Untuk bunyi vokal fitur-fitur distingtifnya adalah (1) tinggi. [+tegang]. [-belakang]. Bersuara: bunyi yang disertai getaran pada pita suara. Lihat Jadual 5 dan 6 untuk fitur distingtif konsonan dan vokal bahasa Melayu Jadual 5: Fitur Distingtif Konsonan Melayu Jadual 6: Fitur Distingtif Vokal Indonesia Dengan penjelasan di atas suatu perkataan dapat digambarkan dengan memakai fitur-fitur distingtif seperti ini. Jadi.c. Pada vokal tidak perlu ada fitur vois kerana semua vokal adalah secara otomatis semuanya [+vois]. dan (5) tegang. [+tinggi]. f. adalah [+vokalik]. (3) belakang. belakang pada letak bahagian lidah yang relevan -.sengau]. Kontinuan (continuant): bunyi yang dibuat dengan aliran udaranya boleh terus berlanjut. misalnya. Kerana itu. Perkataan Indonesia ban.

[+anterior] [+belakang] [-anterior] [+vois] [-tinggi] [+koronal] [-koronal] [-tegang] [+sengau] [-straiden] [-bundar] [+vois] [-kontinuan] [-straiden] [-nasal] [-kontinuan] Sebaliknya, suatu konsonan yang [+konsonantal], [+anterior], [+vois], [-koronal], [-straiden], [-nasal], dan [-kontinuan] pas-tilah bunyi /b/. 6. Suara Onset Masa Suatu perkataan tentulah terdiri dari satu suku atau lebih. Masing-masing suku terdiri dari beberapa fonem. Perkataan ban seperti di atas, misalnya, terdiri dari tiga fonem /b/, /a/, dan /n/. Transisi dari satu bunyi ke bunyi yang lain tentunya memerlukan waktu. Bagaimana transisi itu dilakukan ditentukan oleh macam masing-masing bunyi. Transisi dari /b/ ke /an/ pada /ban/ tidak sama dengan transisi /p/ ke /an/ seperti pada perkataan pan. Suara Onset Masa, yang sering disingkat sebagai MOM (VOT), ada-lah waktu antara (a) lepasnya udara untuk pengucapan suatu konsonan dengan (b) getaran pita suara untuk bunyi vokal yang mengikutinya. Dalam contoh perkataan Inggeris man, kerana /m/ adalah [+vois], yang berarti bahawa pita suaranya pastilah bergetar, maka celah waktu untuk bunyi ini meluncur ke bunyi /Θ/?? adalah nol. Artinya, pada saat bunyi /m/ dilepas, pita suaranya pun bergetar bersamaan dengannya. Akan tetapi, pada perkataan Inggeris tan, getaran pada pita suara terjadi 60 milisekon sesudah bunyi /p/ dikeluarkan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahawa /t/ adalah [-vois]. Dari bunyi [-vois] ke bunyi /��/ yang [+vois] diperlukan waktu 60 milisekon. Dari gambaran ini tampak bahawa VOT untuk bunyi Inggeris /m/ adalah +0 mili-sekon sedangkan untuk /t/ adalah +60 milisekon. Dari eksperimen yang dilakukan orang didapati bahawa untuk bahasa Inggeris suatu bunyi yang VOTnya antara 0-20 milisekon akan terdengar sebagai bunyi [+vois] sedangkan yang 40-60 milisekon adalah [-vois]. Di antara kedua angka itu, yak-ni, 30 milisekon, bunyi itu kadang-kadang terdengar sebagai vois kadang-kadang juga sebagai tak-vois (Clark & Clark 1977: 201). Penutur asli suatu bahasa akan dengan tepat mengucapkan bunyi-bunyi dalam bahasa mereka kerana VOT mereka adalah akurat. Sebaliknya, seorang yang berbahasa asing pada umumnya tidak dapat setepat seperti penutur asli sehingga dia tetap kedengaran seperti orang asing, meskipun dia sangat fasih dalam bahasa asing itu. Mengapa orang Indonesia dalam mengucapkan perkataan Inggeris Bob sering disangka oleh penutur Inggeris sebagai perkataan pop adalah mungkin kerana VOT /b/ Indonesia berada di sekitar 25-35 milisekon sesuatu yang perlu dibuk-tikan secara laboratoris. 2. Signifikan Psikolinguistik Dari sudut pandang persepsi ujaran, apa artinya semua gambar-an di atas? Paparan di atas penting untuk persepsi ujaran kerana tanggapan kita untuk bunyi dan perkataan suatu bahasa ditentukan pula oleh bagaimana bunyi-bunyi itu dibuat, fitur-fitur mana yang terlibat, dan bagaimana bunyi-bunyi itu digabungkan. Telinga orang Indonesia, misalnya, tidak terlatih untuk mende-ngar bunyi [p] yang diikuti oleh aspirasi (yakni, getaran udara yang keras waktu kita mengucapkan bunyi tertentu) seperti pada bahasa Inggeris . Bila kita mengucapkan bunyi

/p/ bahasa Inggeris seperti pada perkataan pan dengan benar, dan di dekat mulut kita ada sudut kertas yang kita siapkan, maka sudut kertas itu pasti akan tersentak dan bergerak. Hal ini tidak terjadi pada bahasa kita kalau kita mengucapkan perkataan yang sama ini. Kerana itu, orang Indonesia pada umumnya tidak dapat pula mendengar adanya aspirasi ini waktu mendengar perkataan-perkataan Inggeris seperti pat, pick, dan pass. Kenyataan bahawa dalam bahasa kita pada umumnya tidak ada perkataan yang berakhir dengan dua konsonan (kecuali pada be-berapa perkataan pinjaman) membuat kita tidak peka terhadap realita ini. Kita umumnya tidak mengucapkan perkataan Inggeris think dengan /k/ sebagai bunyi akhir; bunyi ini sering kita hilangkan sehingga kita mengucapkannya sebagai thing. Dengan singkat dapat dikatakan bahawa persepsi kita terhadap bunyi dan gabungan bunyi yang kita dengar ditentukan oleh tilas (trace) neurofisiologis yang telah tertanam pada otak kita. Kerana dalam neurofisiologi kita terdapat tilas yang menunjukkan bahawa bunyi /��/ dapat dipakai di depan suku, maka pada saat kita mendengar suatu rentetan bunyi di mana ada terdapat bunyi ini kita boleh menerka bahawa bunyi ini mungkin mengawali suatu suku kata. Andaikan rentetan bunyi itu adalah [diasuka����pi] maka [��] boleh kita ikutkan dengan [��pi ] sehingga interpretasi kita adalah Dia suka ngopi. Seandainya pendengar adalah penutur bahasa Inggeris yang sedang belajar bahasa Indonesia, dia tidak akan menggabungkan [��] dengan opi kerana [��] tidak pernah memulai suatu suku. Dengan demikian, tidak mustahil interpretasi dia adalah Dia sukang opi atau Dias ukang opi. Kerana perbezaan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain boleh saja hanya terletak pada satu perbezaan dalam fitur dis-tingtif, seperti misalnya antara /p/ dan /b/, maka pengertian tentang fitur distingtif ini penting pula untuk kita ketahui. Yang membezakan pasangan minimal (minimal pair) seperti tie dan die dalam bahasa Inggeris sebenarnya bukanlah fonem /t/ dan /d/ tetapi fitur distingtif yang ada pada kedua bunyi itu, yakni, bahawa /t/ adalah [vois] sedangkan /d/ adalah [+vois]. Begitu pula pasangan minimal Indonesia /pan/-/ban/, /pola/-/bola/ dsb. 3. Transmisi Bunyi Bunyi yang dikeluarkan oleh manusia ditransmisikan ke telinga pendengar melalui gelombang udara. Pada saat suatu bunyi di-keluarkan, udara tergetar olehnya dan membentuk semacam ge-lombang. Gelombang yang membawa bunyi ini bergerak dari depan mulut pembicara ke arah telinga pendengar. Dengan mekanisme yang ada pada telinga, manusia menerima bunyi ini dan dengan melalui saraf-saraf sensori bunyi ini kemudian “dikirimkan” ke otak kita untuk diproses dan kemudian ditang-kapnya. Lihatlah visualisasi di halaman berikut (mengikuti Garman, 1994: 4). Pemrosesan di otak dibimbing oleh pengetahuan kita tentang bahasa tersebut, termasuk pengetahuan kita tentang bagaimana bunyi-bunyi itu dibuat dan fitur apa saja yang terlibat.

5. PERSEPSI TERHADAP UJARAN Persepsi terhadap ujaran bukanlah suatu hal yang mudah dilaku-kan oleh manusia kerana ujaran adalah suatu aktivitas verbal yang meluncur tanpa ada batas waktu yang jelas antara satu perkataan dengan perkataan lain. Perhatikan tiga ujaran berikut: (a) Bukan angka, (b) Buka nangka, dan (c) Bukan nangka. Mes-kipun ketiga ujaran ini berbeza maknanya satu dari yang lain, dalam pengucapannya ketiga bentuk ujaran ini boleh sama - [bukanaΝka]. Di samping itu, suatu bunyi juga tidak diucapkan secara persis sama tiap kali bunyi itu muncul. Bagaimana suatu bunyi diucapkan dipengaruhi oleh lingkungan di mana bunyi itu berada. Bunyi [b] pada perkataan buru, misalnya, tidak persis sama dengan bunyi [b] pada perkataan biru. Pada perkataan buru bunyi /b/ dipengaruhi oleh bunyi /u/ yang mengikutinya sehingga sedikit banyak ada unsur pembundaran bibir dalam pembuatan bunyi ini. Sebaliknya, bunyi yang sama ini akan diucapkan dengan bibir yang melebar pada perkataan biru kerana bunyi /i/ adalah bunyi vokal depan dengan bibir melebar. Namun demikian, manusia tetap saja dapat mempersepsi bunyi-bunyi bahasanya dengan baik. Tentu saja persepsi seperti ini dilakukan melalui tahap-tahap tertentu. Pada dasarnya ada tiga tahap dalam pemrosesan persepsi bunyi (Clark & Clark, 1977): 1. Tahap auditori: Pada tahap ini manusia menerima ujaran sepotong demi sepotong. Ujaran ini kemudian ditanggapi dari segi fitur akustiknya. Konsep-konsep seperti titik artikulasi, cara artikulasi, fitur distingtif, dan VOT sangat bermanfaat di sini kerana ihwal seperti inilah yang memisahkan satu bunyi dari bunyi yang lain. Bunyi-bunyi dalam ujaran itu kita simpan dalam memori auditori kita. 2. Tahap fonetik: Bunyi-bunyi itu kemudian kita identi-fikasi. Dalam proses mental kita, kita lihat, misalnya, apakah bunyi tersebut [+konsonantal], [+vois], [+nasal], dst. Begitu pula lingkungan bunyi itu: apakah bunyi tadi diikuti oleh vokal atau oleh konsonan. Kalau oleh vokal, vokal macam apa - vokal depan, vokal belakang, vokal tinggi, vokal rendah, dsb. Seandainya ujaran itu adalah Bukan nangka, maka mental kita menganalisis bunyi /b/ terlebih dahulu dan menentukan bunyi apa yang kita dengar itu dengan memperhatikan hal-hal seperti titik artikulasi, cara artikulasi, dan fitur distingtifnya. Kemudian VOT-nya juga diperhatikan kerana VOT inilah yang akan menentukan kapan getaran pada pita suara itu terjadi. Segmen-segmen bunyi ini kemudian kita simpan di memori fonetik. Perbezaan antara memori auditori dengan memori fonetik adalah bahawa pada memori audi-tori semua variasi alofonik yang ada pada bunyi itu kita simpan sedangkan pada memori fonetik hanya fiturfitur yang sifatnya fonemik saja. Misalnya, bila kita mende-ngar bunyi [b] dari perkataan

buntu maka yang kita simpan pada memori auditori bukan fonem /b/ dan bukan hanya titik artikulasi, cara artikulasi, dan fitur-fitur distingtif-nya saja tetapi juga pengaruh bunyi /u/ yang mengiku-tinya. Dengan demikian maka [b] ini sedikit banyak diikuti oleh bundaran bibir (lip-rounding). Pada memori fonetik, hal-hal seperti ini sudah tidak diperlukan lagi kerana begitu kita tangkap bunyi itu sebagai bunyi /b/ maka detailnya sudah tidak signifikan lagi. Ertinya, apakah /b/ itu diikuti oleh bundaran bibir atau tidak, tetap saja bunyi itu adalah bunyi /b/. Analisis mental yang lain adalah untuk melihat bagaimana bunyi-bunyi itu diurutkan kerana urutan bunyi inilah yang nantinya menentukan perkataan itu perkataan apa. Bunyi /a/, /k/, dan /n/ boleh membentuk perkataan yang berbe-da bila urutannya berbeza. Bila /k/ didengar terlebih dahulu, kemudian /a/ dan /n/ maka akan terdengarlah bunyi /kan/; bila /n/ yang lebih dahulu, maka terdengarlah bunyi /nak/. 3. Tahap fonologis: Pada tahap ini mental kita menerapkan aturan fonologis pada deretan bunyi yang kita dengar untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tadi sudah me-ngikuti aturan fonotaktik yang pada bahasa kita. Untuk bahasa Inggeris , bunyi /��/ tidak mungkin memulai suatu suku kata. Kerana itu, penutur Inggeris pasti tidak akan menggabungkannya dengan suatu vokal. Seandainya ada urutan bunyi ini dengan bunyi yang berikutnya, dia pasti akan menempatkan bunyi ini dengan bunyi di mukanya, bukan di belakangnya. Dengan demikian deretan bunyi /b/, /��/, /��/, /i/, dan /s/ pasti akan dipersepsi sebagai beng dan is, tidak mungkin be dan ngis. Orang Indonesia yang mendengar deretan bunyi /m/ dan /b/ tidak mustahil akan mempersepsikannya sebagai /mb/ kerana fonotaktik dalam bahasa kita memungkinkan urutan seperti ini seperti pada perkataan mbak dan mbok - meskipun kedua-duanya pinjaman dari bahasa Jawa. Se-baliknya, penutur Inggeris pasti akan memisahkan kedua bunyi ini ke dalam dua suku yang berbeza. Kombinasi bunyi yang tidak dimungkinkan oleh aturan fonotaktik bahasa tersebut pastilah akan ditolak. Kombinasi /kt/, /fp/, atau / pk/ tidak mungkin memulai suatu suku sehingga kalau terdapat deretan bunyi /anaktu��gal/ tidak mungkin akan dipersepsi sebagai /ana/ dan /ktu��gal/. Dalam contoh ujaran Bukan nangka di atas, setelah bunyi /b/ dipersepsi maka bunyi /u/ kemudian dianalisis secara mental dengan melalui proses yang sama. Kemudian bunyi /k/, dst. sehingga akhirnya semua bunyi dalam ujaran itu teranalisis. Yang akan membezakan antara bukan nangka, bukan angka, dan buka nangka adalah jeda yang terdapat antara satu perkataan dengan perkataan lainnya. 6. MODEL-MODEL UNTUK PERSEPSI Dalam usaha memahami bagaimana manusia mempersepsi bu-nyi sehingga akhirnya nanti boleh terbentuk komprehensi, para ahli psikolonguistik mengemukakan model-model teoritis yang diharapkan dapat menerangkan bagaimana proses persepsi itu terjadi. Sampai saat ini ada empat model teoritis yang telah di-ajukan orang. a. Model Teori Motor untuk Persepsi Ujaran Model yang diajukan oleh Liberman et al. ini, yang dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Motor Theory of Speech Perception, menyatakan bahawa manusia mempersepsi bunyi dengan mema-kai acuan seperti pada saat dia memproduksi bunyi itu (Liberman et al. 1967

dalam Gleason dan Ratner, 1998). Seperti dinyatakan sebelumnya, bagaimana suatu bunyi diucapkan dipe-ngaruhi oleh bunyi-bunyi lain di sekitarnya. Namun demikian, bunyi itu akan tetap adalah fonem yang sama, meskipun wujud fonetiknya berbeza. Persamaan ini disebabkan oleh arti-kulasinya yang sama pada waktu mengucapkan bunyi tersebut. Jadi, meskipun bunyi /b/ pada perkataan /buka/ dan /bisa/ tidak persis sama dalam pengucapannya, kedua bunyi ini tetap saja dibuat dengan titik dan cara artikulasi yang sama. Dengan demikian, seorang penutur akan menganggap kedua bunyi ini sebagai dua alofon dari satu fonem yang sama, yakni, fonem /b/. Dengan perkataan lain, meskipun kedua bunyi itu secara fonetik berbeza, kedua bunyi ini akan dipersepsi sebagai satu bunyi yang sama. Penentuan suatu bunyi itu bunyi apa didasarkan pada per-sepsi si pendengar yang seolah-olah membayangkan bagaimana bunyi itu dibuat, seandainya dia sendiri yang mengujarkannya. b. Model Analisis dengan Sintesis Manusia bervariasi dalam ujaran mereka, tergantung pada ber-bagai faktor seperti keadaan kesehatan, keadaan sesaat (gembira atau sedih), dan keadaan alat ujaran (sedang merokok atau tidak). Dengan demikian, kalau kita hanya menggantungkan pada fitur akustiknya saja, maka sebuah perkataan boleh saja memiliki banyak bentuk yang berbeza-beza. Kerana itu, diajukanlah suatu model yang dinamakan Model Analisis dengan Sintesis (Analysis-bySynthesis). Dalam model ini dinyatakan bahawa pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mensintesiskan bunyi sesuai dengan mekanisme yang ada padanya (Stevens 1960, dan Stevens dan Halle 1967, dalam Gleason dan Ratner 1998). Waktu dia mendengar suatu deretan bunyi, dia mula-mula mengadakan analisis terhadap bunyi-bunyi itu dari segi fitur distingtif yang ada pada masing-masing bunyi itu. Hasil dari analisis ini dipakai untuk memunculkan atau mensintesiskan suatu ujaran yang kemudian dibandingkan dengan ujaran yang baru dipersepsi. Bila antara ujaran yang dipersepsi dengan ujaran yang disintesiskan itu cocok maka terbentuklah persepsi yang benar. Bila tidak, maka dicarilah lebih lanjut ujaranujaran lain untuk akhir-nya ditemukan ujaran yang cocok. Sebagai contoh, bila penutur bahasa Indonesia mendengar deretan bunyi /pola/ maka mulamula dianalisislah ujaran itu dari segi fitur distingtifnya - dimulai dengan /p/ yang berfitur [+konsonantal], [-kontinuan], [+tak-vois], dsb. Proses ini berlanjut untuk bunyi /o/, dan seterusnya. Setelah semuanya selesai, disintesiskanlah ujaran itu untuk memunculkan bentukbentuk yang mirip dengan bentuk itu seperti perkataan /mula/, kemudian /pula/, lalu /kola/, /bola/ … sampai akhirnya ditemu-kan deretan yang persis sama, yakni, /pola/. Baru pada saat itulah deretan tadi telah dipersepsi dengan benar. c. Model Lojik Fuzzy Menurut model ini (Massaro, 1987, 1989) persepsi ujaran terdiri dari tiga proses: evaluasi fitur, integrasi fitur, dan kesimpulan. Dalam model ini ada bentuk prototipe, yakni, bentuk yang memiliki semua nilai ideal yang ada pada suatu perkataan, termasuk fitur-fitur distingtifnya. Informasi dari semua fitur yang masuk dievaluasi, diintegrasi, dan kemudian dicocokkan dengan des-kripsi dari prototipe yang ada pada memori kita. Setelah dicocokkan lalu diambil kesimpulan apakah masukan tadi cocok dengan yang terdapat pada prototipe. Sebagai misal, bila kita mendengar suku yang berbunyi /ba/ maka kita mengaitkannya dengan suku kata ideal untuk suku ini, yakni, semua fitur yang ada pada konsonan /b/ maupun pada

vokal /a/. Evaluasi fitur menilai derajat kesamaan masing-masing fitur dari suku yang kita dengar dengan masing-masing fitur dari prototipe kita. Evaluasi ini lalu diintergrasikan dan kemudian diambil kesimpulan bahawa suku kata /ba/ yang kita dengar itu sama (atau tidak sama) dengan suku kata dari prototaip kita. Model ini dinamakan fuzzy (kabur) kerana bunyi, suku kata, atau perkataan yang kita dengar tidak mungkin persis 100% sama dengan prototipe kita. Orang yang sedang mengunyah sesuatu sambil mengatakan /ba(ra��)/ pasti tidak akan menghasilkan /ba/ yang sama yang diucapkan oleh orang yang tidak sedang mengunyah apa-apa. Begitu pula orang yang sedang kena flu pasti akan menambahkan bunyi sengau pada suku ini; akan tetapi, suku kata /ba/ yang dengan bunyi sengau ini akan tetap saja kita anggap sama dengan prototipe kita. d. Model Kohort Model untuk mengenal perkataan ini (Marslen-Wilson dan Welsh, 1978 dan Marslen-Wilson, 1987 dalam Gleason dan Ratner, 1998; lihat juga Dominic W. Massaro 1994) terdiri dari dua tahap. Pertama, tahap di mana informasi mengenai fonetik dan akustik bunyi-bunyi pada perkataan yang kita dengar itu memicu ingatan kita untuk memunculkan perkataan-perkataan lain yang mirip dengan perkataan tadi. Bila kita mendengar perkataan /prihatin/ maka semua perkataan yang mulai dengan /p/ akan teraktifkan: pahala, pujaan, priyayi, prakata, dsb. Perkataan-perkataan yang termunculkan inilah yang disebut sebagai cohort. Pada tahap kedua, terjadilah proses eliminasi secara bertahap. Waktu kita kemudian mendengar bunyi /r/ maka perkataan pahala dan pujaan akan tersingkirkan kerana bunyi kedua pada kedua-dua perkataan ini bukanlah /r/ seperti pada perkataan targetnya. Perkataan priyayi dan prakata masih menjadi calon kuat kerana kedua perkataan ini memiliki bunyi /r/ setelah /p/. Pada proses berikutnya, hanya priyayi yang masih bertahan kerana perkataan prakata memiliki bunyi /a/, bukan /i/, pada urutan ketiganya. Akan tetapi, pada proses selanjutnya perkataan priyayi juga tersingkirkan kerana pada perkataan targetnya bunyi yang keempat adalah /h/ sedangkan pada priyayi adalah /y/. Dengan demikian maka akhirnya hanya ada satu perkataan yang persis cocok dengan masukan yang diterima oleh pendengar, yakni, perkataan prihatin Secara diagramatik model bagi mempersepsi perkataan prihatin adalah seperti berikut:

e. Model TRACE

Model ini mula-mulanya adalah model untuk persepsi huruf tetapi kemudian dikembangkan untuk mempersepsi bunyi (McClelland dan Rumelhart 1981; Elman dan McClelland 1984; 1986). Model TRACE berdasarkan pada pandangan yang koneksionis dan mengikuti proses top-down. Artinya, konteks leksikal dapat membantu secara langsung pemrosesan secara perseptual dan secara akustik. Begitu pula informasi di tataran perkataan dapat juga mempengaruhi pemrosesan pada tataran di bawahnya. Proses ini terdiri dari tiga tahap: tahap fitur, tahap fonem, dan tahap perkataan. Pada masingmasing tahap ada node-node yang mewakili fitur distingtif, fonem, dan perkataan. Masingmasing node mempunyai tingkat yang dinamakan resting, threshold, dan activation. Bila kita mendengar suatu bunyi, maka bunyi ini akan mengaktifkan fitur-fitur distingtif tertentu dan “mengisytirihatkan” fitur-fitur distingtif lain yang tidak relevan. Jadi, seandainya kita mendengar bunyi /ba/, maka bunyi /b/ akan mengaktifkan fitur-fitur distingtif [+konsonantal], [+anterior], [+vois] dan beberapa fitur yang lain, tetapi fitur-fitur seperti [+vokalik], [+nasal], dan [+koronal] akan “diistirahatkan.” Dengan perkataan lain, fitur-fitur yang relevan itu tadi muncul pada tingkat threshold. Node-node ini saling berkaitan sehingga munculnya fitur-fitur tertentu pada tingkat threshold boleh pula memunculkan node-node yang lain. Kerana perbezaan antara /b/ dan /p/ hanyalah pada soal vois maka waktu /b/ muncul, /p/ boleh pula ikut muncul untuk dikontraskan, meskipun kemudian disingkirkan. Begitu pula ada jaringan interkoneksi antara satu tingkat dengan tingkat yang lain. Munculnya /k/ dan /o/ untuk perkataan Inggeris coat boleh memunculkan perkataan code, boat, dan road pada tataran perkataan. Melalui proses eliminasi pada masing-masing tahap akhirnya ditemukan perkataan yang memang kita dengar. 7. PERSEPSI UJARAN DALAM KONTEKS Di atas tadi digambarkan bagaimana manusia memproses ujaran yang kita dengar secara satu per satu. Akan tetapi, dalam kenyataannya bunyi itu tidak diujarkan secara terlepas dari bunyi yang lain. Bunyi selalu diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain sehingga bunyibunyi itu membentuk semacam deretan bunyi. Lafal bunyi yang diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain tidak sama dengan lafal bunyi itu bila dilafalkan secara sendirisendiri. Bunyi /p/ yang diujarkan sebelum bunyi /i/ (seperti pada perkataan fikir) akan berbeza dengan bunyi /p/ yang diujarkan sebelum bunyi /u/ (seperti pada perkataan pukat). Pada rentetan yang pertama, bunyi /p/ ini akan terpengaruh oleh bunyi /i/ sehingga ucapan untuk /p/ sedikit banyak sudah diwarnai oleh bunyi /i/, yakni, kedua bibir sudah mulai melebar pada saat bunyi /p/ diucapkan. Sebaliknya, bunyi /p/ pada /pu/ diucapkan dengan kedua bibir dibundarkan, bukan dilebarkan seperti pada /pi/. Namun demikian, sebagai pendengar kita tetap saja dapat menentukan bahawa kedua bunyi /p/ yang secara fonetik berbeza adalah satu bunyi yang secara fonemik sama. Kerana itulah maka betapa pun berbezanya lafal suatu bunyi, pendengar akan tetap menganggapnya sama bila perbezaan itu adalah akibat dari adanya bunyi lain yang mempengaruhinya. Dengan perkataan lain, alofon-alofon suatu bunyi akan tetap dianggap sebagai satu fonem yang sama. Persepsi terhadap suatu bunyi dalam deretan bunyi boleh pula dipengaruhi oleh kecepatan

Apabila kita dewasa. Bayangkan pada suatu masa anda berjalan-jalan dengan anak atau anak saudara anda yang kecil di zoo dan melihat seekor binatang. singanya besar. dan akhirnya menjadi ayat kompleks apabila menjelang umurnya empat atau lima tahun. Akan tetapi. Posted by Prof. Bila dalam mengucapkan kalimat Dia sedang sakit kita terbatuk persis pada saat kita akan mengucapkan perkataan sakit. Apabila kita ingin mengungkapkan sesuatu. Daripada konteksnya ketiga-tiga perkataan ini memberikan makna yang layak. Emeritus Abdullah Hassan. MA (Mal). Pengetahuan kita sebagai penutur bahasa membantu kita dalam proses persepsi. jikalau kita renungkan secara mendalam. Penggunaan bahasa terasa lumrah kerana memang dengan tidak diajari oleh siapa pun. Ph.ujaran. Ujaran satu perkataan ini tumbuh menjadi ujaran dua perkataan. bagaimana kita dapat memilih perkataan yang berbunyi [singa] padahal dalam minda kita pastilah terdapat ribuan perkataan yang kita simpan. dan adjektiva adalah urutan yang benar. kala progresif. pada masa itu pulalah kita mengeluarkan bunyibunyi yang disebut bahasa. ya. Faktor lain yang membantu kita dalam mempersepsi suatu ujaran adalah pengetahuan kita tentang sintaksis mahupun semantik bahasa kita. kita menggunakan bahasa kita seolah-olah dengan tidak berfikir. pendengar kita akan dapat menerka bahawa perkataan yang terbatukkan itu adalah sakit dari konteks di mana perkataan itu dipakai atau dari perkiraan makna yang dimaksud oleh pembicara. ya. sebahagiannya mirip dan sebahagian yang lain tidak mirip dengan perkataan atau . semasa berada di pusat membeli-belah anda berkata: Kita makan kuetiau saja. PENGENALAN Orang pada umumnya tidak merasakan bahawa menggunakan bahasa adalah suatu kemahiran yang luar biasa kompleksnya. Pada suatu masa lain. sehingga perkataan ini kedengaran seperti /keakit/. Anda berkata: Lihat tu. Suatu bunyi yang terucap dengan tidak jelas dapat diterka dari wujud kalimat di mana bunyi itu terdapat. seorang bayi mula mengeluarkan bentuk-bentuk bahasa yang dapat kita kenali sebagai perkataan. Daripada dua contoh ini saja kita mesti bertanya. Dari semantiknya terdapat pula kecocokan antara ketigatiga perkataan ini. Dari umur setahun hingga satu setengah tahun. sebagai pendengar kita tetap saja dapat memilahmilahnya dan akhirnya menentukannya. seorang bayi akan membesar bersama-sama dengan pertumbuhan bahasanya. Suatu bunyi yang diucapkan dengan bunyi-bunyi yang lain secara cepat akan sedikit banyak berubah lafalnya. Dari gambaran ini dapatlah dikatakan bahawa pengaruh konteks dalam persepsi ujaran sangatlah besar.D. (Edin) at 6:18 PM 4 comments Kuliah 1 (19 Disember 2008): Pengertian Dasar Psikolinguistik 1. Dari sintaksisnya kita tahu bahawa urutan pronomina. Akan tetapi. kita merasakan bahawa penggunaan bahasa adalah realisasi daripada kemampuan yang hanya manusialah yang dapat melakukannya.

Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Walaupun dia mungkin tidak mengetahui alasannya. a. mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Orang tidak membuat kekeliruan pemilihan perkataan secara sembarangan. yang bunyinya mirip. Pada waktu itu kajian bahasa mula mengalami perubahan daripada sifatnya yang estetik dan kultural ke suatu pendekatan yang “ilmiah. Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana sampai kita dapat mengeluarkan perkataan singa atau kuetiau dan bukan perkataan lain? Jikalau kita keliru dalam berbahasa. gado-gado. Dia boleh juga betul-betul tersilap lidah dan berkata kelapa padahal yang dimaksudkannya adalah kepala. SEJARAH LAHIRNYA PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik. ya. kita melakukan aktiviti mental yang kemudian tertuang dalam bentuk bahasa yang kita gunakan. (c) tahap kognitif. dan bukan kasut. kasutnya besar. dan (d) tahap teori psikolinguistik. ya. urbanisasi. pastilah mempunyai alasan. 2. 1992). pilihan perkataan yang dikelirukan itu pastilah tidak jauh daripada perkataan yang kita inginkan. Perkembangan ini dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess. realiti psikologi. pohon. baik dilihat daripada segi bunyi atau pun maknanya. dan ilmu kognitif. Benih ilmu ini sebenarnya sudah tampak pada permulaan abad ke-20 tatkala sarjana psikologi Jerman Wilhelm Wundt menyatakan bahawa bahasa dapat dijelaskan dengan dasar prinsip-prinsip psikologis (Kess. Carroll. ramai. dan sepeda. Perkataan yang tersilap itu pastilah tidak jauh daripada perkataan aslinya. misalnya. untuk singa. sebagaimana tertera pada istilah ini. senget.konsep singa. dan singkir. Perkataan yang konsepnya mirip dengan singa adalah. (b) tahap linguistik. dan lontong tahu. Gardner. Dia tidak akan mungkin membuat kesilapan itu menjadi perkataan lain seperti antirayap atau antidemo. Ketersilapan perkataan antisipasi oleh pelawak Timbul menjadi antisisapi (sapi = lembu) tidak tanpa alasan. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain. misalnya. di benua Amerika kaitan antara bahasa dengan ilmu jiwa juga mula tumbuh.” Sementara itu. gorila. adalah ilmu gabungan antara dua ilmu: psikologi dan linguistik. gudeg. misalnya. tuh. begitu juga ada yang bunyinya mirip dengan [singa] adalah. dia mempunyai gerak hati dalam memilih kekeliruan yang tepat. dan sate. misalnya. bakso. yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Perkataan yang tidak mirip sangat adalah banyak sungguh. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahawa dalam kita berbahasa. Mungkin juga kita akan berkata Lihat. sepatu. dsb. tu. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada . singkong. John B. pastilah ada aturan yang diikuti oleh manusia mana pun juga mengapa kesalahannya teratur seperti itu. jauh sekali daripada menjadi perkataanperkataan seperti demonstrasi. harimau. Amerika. Tahap Formatif Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. kucing. Dalam lawatan ke zoo di atas. misalnya. seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation. semasa merujuk kepada singa tidak mungkin kita akan berkata Lihat. Begitu juga dengan perkataan kuetiau: yang kelompoknya sama adalah. harimaunya besar. damai. dan anjing. 1992): (a) tahap formatif. Kekeliruan pemilihan perkataan harimau. Begitu juga kalau kita tersilap lidah.

Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia. Apakah binatang tidak dapat berbahasa? Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky.” Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg.kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok. Jenkins 2000). Pada manusia ada bahagianbahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan. yang sering juga disebut sebagai nativisme. (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh. yakni. Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah. Biolinguistik. bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa. dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. misalnya. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. baik dalam struktur mahupun fungsinya. dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang. dan tipisnya bibir. Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. 1954). Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. Skinner (Chomsky 1959). khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga. keanjalan lidah. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik. Mulut manusia. 1967. sedangkan pada binatang bahagianbahagian ini tidak ada. Daripada segi biologi. (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini. Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme. Syntactic Structures. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara . memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. F. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan. Ini dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua. parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan. Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. b. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang. Dengan pengetahuan yang kita miliki. membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif. manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang. iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik. memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama. pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. Tahap Linguistik Perkembangan ilmu linguistik.

1979). Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif.atau misai pada manusia. cup. misalnya. dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya. Viki. Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933. manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir. akhirnya hanya dapat mengatakan papa. Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. Terrace. tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. Gua. dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa. Makhluk lain dapat melakukan banyak hal. d. primatologi. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. misalnya. membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. Waktu dilahirkan. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog. Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unitunit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan. Tahap Teori Psikolinguistik ada tahap akhir ini. filsafat. Gardner 1966. Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka. dan Puan Hayes. termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia. dan up. tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. Frasa orang tua itu. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan. c. Tahap Kognitif Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia. Apabila sampai pada hal-hal lisan. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi. mama. manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakultifakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. Hayes 1947. dan . Tatabahasa. tetapi masih tidak dapat berbahasa. Menurut Chomsky. cimpanzi yang diajar oleh Dr. di situlah mereka berbeza daripada manusia.

Setelah kita perhatikan ternyata ibu ayam tu mengeluarkan bunyi-bunyi itu bagi memberitahu anak-anaknya bahawa dia menemui makanan untuk mereka. KUDRAT BAHASA Apabila kita melihat ib ayam dengan anak-anaknya. (c) dasar biologi serta neurologi yang membuat manusia dapat berbahasa. penghasilan. iaitu prosesproses mental pada diri kita yang membuat kita dapat membuat ujaran seperti yang kita ujarkan. Secara rinci psikolinguistik mempelajari empat topik utama: (a) kefahaman. psikolinguistik kini menjadi illmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain. iaitu prosesproses mental yang dilalui oleh manusia sehingga mereka dapat menangkap apa yang dikatakan oleh orang dan memahami apa yang dimaksudkan. Namun. Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman. dan pemerolehan bahasa.genetik. 4. kecepatan dia menari dan kekerapan kibasan sayapnya menandakan jumlah serta jarak tempat manisan itu dari sarang. DEFINISI PSIKOLINGUISTIK Dengan huraian di atas kita seterusnya bertanya apa sebenarnya yang dinamakan ilmu psikolinguistik itu? Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. dengan cara menari-nari lebah dapat memberitahu teman-teman lebah lain ada sumber manisan. perlu terlebih dahulu kita samakan persepi kita tentang bahasa. Keempat topik utama ini. supaya dapat memahami pemaparan ini dengan lebih baik. Pada suatu peristiwa lain.” Sementara itu. berapa banyak manisan itu. akan dibincagkan dalam bab-bab selanjutnya dalam buku ini. dan (d) pemerolehan bahasa. dan berapa jauh jaraknya. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Tarian yang dilakukan dalam bentuk seperti angka delapan dipamerkan kepada teman-temannya. mustahillah manusia dapat berbahasa.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. sering kali kita melihat dan mendengar ibu itu mengeluarkan bunyi-bunyi tertentu dan dalam masa sekejap kanak-kanak yang bersebaran itu berlari-lari menghampiri ibunya. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini. iaitu apa sebenarnya bahasa dalam pandangan kaum mentalis. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda. iaitu bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa mereka. (b) penghasilan. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Dengan perkataan lain. di mana manisan itu berada. dan beberapa topik lain yang berkaitan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa. 3. Jenis angka delapan yang dibuatnya . Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membna pengetahuan berbahasa.

bila ancaman bahaya itu datang dari atas. Pertanyaan yang timbul adalah apakah bahasa yang digunakan oleh binatang itu sama dengan bahasa yang digunakan oleh manusia? Meskipun pada satu pihak ada beberapa persamaan. Frasa Nama terdiri daripada Nama. K = kerja. Adjektif. membentuk suatu hierarki dan merupakan realiti psikologis. dari ladang kering menjadi ladang dan kering. yang dapat memberitahu teman-teman kera lain apabila ada bahaya yang mengancam. selanjutnya orang tua dipecah menjadi orang dan tua.menunjukkan ke arah mana manisan itu berada (von Frisch 1981). Kebergantungan seperti ini menunjukkan bahawa unit. misalnya. Daripada tiga contoh ini tampak bahawa ayam. (Catatan: Dalam teori terbaru Chomsky. Ada jenis kera tertentu. Suatu rentetan perkataan dalam ayat tidak membentuk rentetan yang sembarangan. Dua daripada tiga unit ini dapat pula dipecah menjadi unit yang lebih kecil sehingga daripada unit orang tua itu kita dapatkan orang tua dan itu. tetapi perubahan ini tidak kami ikuti di sini (lihat Bahagian 5 di halaman 18). Apabila bahaya itu datang dari bawah pohon. Seandainya ayat (1) dibaca sebagai (1a) . Perkataan itu. Frasa orang tua itu (dan) harus merupakan dua unit yang terpisah sehingga tidak mungkinlah kedua unit itu diatur dengan cara lain. Perhatikan contoh berikut: (1) Orang tua itu harus mencangkul ladang kering. dan KB = kata bantu. tidak dapat bersatu dengan harus bagi membentuk dua unit orang tua // itu harus. pada pihak lain ada ciri-ciri khusus yang membezakan bahasa manusia dengan bahasa binatang. Frasa Nama (NP) sudah diganti menjadi Frasa Determiner (DP). Daripada diagram pohon pada halaman berikut kita lihat bahawa ayat (1) terdiri daripada Frasa Nama. yang umumnya dinamakan konstituen. Kita juga dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lain dengan menggunakan bahasa kita. Pertama. Demikianlah seterusnya sehingga kalimat (1) apabila direpresentasikan dalam diagram pohon akan tampak seperti pada (1a) di mana A = ayat. Sebaliknya. ADJ = adjektif. bahasa manusia memiliki ketergantungan kepada struktur. misalnya. mereka memberitahu dengan cara tertentu sehingga kera-kera itu semuanya lari bersembunyi ke atas pohon. satu unit yang berlainan. dan Penentu. lebah. dan Frasa Kerja. begitu pula mencangkul tidak dapat bersatu dengan ladang tanpa kering ikut juga – mencangkul ladang // kering. misalnya. Frasa Kerja terdiri daripada Kata Kerja dan Frasa Nama. bukan hanya sekedar penggabungan yang tanpa alasan. dan seterusnya. Begitulah pula manusia. tetapi satu bergantung pada yang lain. maka dengan cara-cara tertentu mereka diberitahu supaya bersembunyi di bahagian bawah pohon. N = nama. Government and Binding serta The Minimalist Program. ada harimau yang sedang lalu. Urutan perkataan memang tampak linear tetapi satu perkataan dengan satu perkataan lain membentuk suatu struktur yang berhierarki. dan kera dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan “bahasa” mereka sendiri. F = frasa. PEN = penentu. Selama unit itu masih belum merupakan unit yang terkecil pemecahan itu masih boleh terus dilakukan. ada burung helang yang sedang terbang. Daripada unit mencangkul ladang kering kita dapatkan mencangkul dan ladang kering. dengan agak rinci. dan mencangkul ladang kering menjadi suatu unit lain pula. Dalam ayat kita menemui bahawa orang tua itu membentuk satu kesatuan. Kata bantu.

Pastilah orang itu mengalami kesukaran memahami ayat yang anda baca ini. Cubalah bacakan ayat (1b) berikut untuk orang lain dengan berhenti sejenak pada tiap tanda // yang diberikan. Dalam bahasa Indonesia. (2) Haruskah teman kamu datang sekarang? (3) Haruskah dia melakukan hal itu? (4) Haruskah para penunjuk perasaan luar kota itu menghalang jalan tol? Akan tetapi. Jikalau ayat (1) kita jadikan ayat tanya. dan sebenarnya dalam bahasa mana pun. suatu elemen dalam anak kalimat tidak .Orang tua itu harus mencangkul ladang kering dengan pemisahan yang tidak berdasar kepada konstituen. ayat itu sukar dimengerti. (1b) Orang tua // itu harus // mencangkul ladang // kering. (1c) Haruskah orang tua itu mencangkul ladang kering? Penutur bukan orang Indonesia dapat mengambil kesimpulan bahawa cara membentuk kalimat tanya dalam bahasa Indonesia adalah dengan menempatkan perkataan harus di bahagian muka kalimat dan menambahkannya dengan – kah. dari kalimat (5) kita tidak dapat membentuk kalimat tanya (5a). maka salah satu bentuknya adalah (1c). (1) Orang tua itu harus mencangkul ladang kering. (5) Para penunjuk perasaan yang harus menunjuk perasaan ternyata tidak datang. dan ini ternyata benar dengan ayat-ayat lain seperti (2-4). Perkataan ini adalah bahagian daripada anak kalimat yang harus menunjuk perasaan. Kebergantungan struktur juga dapat dilihat daripada bentuk ayat lain yang berkaitan. (5a) *Haruskah para penunjuk perasaan yang menunjuk perasaan ternyata tidak datang? Alasan mengapa kalimat (5a) tidak dapat kita terima adalah kerana perkataan harus bukanlah bahagian daripada kalimat induk Para penunjuk perasaan ternyata tidak datang.

Dari contoh berikut tampak adanya kreativiti bahasa. Dari segi bahasanya sendiri. Dari segi pemakai bahasa. Kita bahkan dapat berbicara tentang angan-angan mahupun impian. misalnya. Begitu pula dalam berujar: kita tidak pernah mengeluarkan dua ujaran yang persis sama. Reaksi seperti ini berbeda dengan reaksi binatang. Struktur bahasa memungkinkan kita untuk berbicara tentang peristiwa yang terjadi kemarin atau bahkan ratusan tahun yang lalu. kita selalu dapat menambah anak kalimat relatif. Tetapi ada pula yang mungkin berkata: Wah! cantiknya. Ciri kedua yang membezakan bahasa manusia dengan bahasa binatang adalah bahawa bahasa dan pemakai bahasa itu kreatif. dan bila anak kalimat relatif ini juga berakhir dengan nama. Apabila seekor kucing terpijak ekornya. (6) Kasihan orang itu. Dari contoh-contoh di atas jelas tampak bahawa dalam pembentukan kalimat interogatif yang sederhana seperti ini pun ketergantungan struktur memegang peranan penting. dia kreatif kerana dia memiliki kemampuan bagi memahami dan mengujarkan ujaran baru mana pun. meskipun topiknya sama. Struktur bahasa juga memungkinkan kita berbincang tentang apa pun yang kita rancangkan atau akan terjadi pada masa depan. Hal-hal seperti ini tidak terdapat pada alat komunikasi binatang. syaitan. atau dia boleh diam saja. dia boleh mengumpat: Mata butakah. Bila seorang manusia kakinya terpijak oleh orang lain waktu naik bus. dapat pula menyatakan tempat madu yang baru dilihatnya. Dalam suatu kalimat yang berakhir dengan nama. Bahasa juga kreatif kerana bentuknya tidak dikontrol oleh faktor eksternal. kita masih dapat meluaskannya sampai memori kita membatasinya. Bahasa manusia memungkinkan kita berbicara tentang hujan petang semalam atau perkara mengenai Sultan Mansor Shah Mada dari kerajaan Melaka. (7) Para penunjuk perasaan membakar rumah yang dimiliki oleh orang yang mencuri harta yang selama ini disimpan di bank yang akan dibekukan oleh pemerintah yang sedang mencoba mengemaskan ekonomi yang …. Binatang. Sifat kreatif ini hanya ada pada manusia. kita dapat memahaminya. seperti lebah. Dia boleh berteriak: Aduuuh. bahasa bersifat kreatif kerana struktur bahasa memungkinkan penggunanya bagi memanipulasinya selama kaidah-kaidah tertentu diikuti. orang boleh berucap sambil memalingkan muka: Ada syaitan. dsb. tetapi anda pasti memahaminya. Faktor eksternal seperti pijakan pada kaki dan munculnya Ratu Cantik Dunia tidak dapat menentukan bentuk bahasa yang diujarkan oleh manusia. tak nampak jalan!. reaksi verbal yang akan diberikan tidak dapat diramalkan.dapat dipindahkan ke suatu tempat pada kalimat induk. kalau pun kita berbicara tentang hal yang sama. kakinya pendek sebelah tetapi dia harus memikul sekeranjang batu giling untuk sekedar mencari makan di hari yang panas itu. Namun demikian. syaitan. Ujaran yang kita dengar bila-bila pun juga tidak pernah ada yang sama dengan ujaran yang kita dengar sebelumnya. Waktu melihat Ratu Cantik Dunia muncul. dia pasti akan menjerit miauuu … dan bahkan boleh pula dia mencoba menggigit si pemijak. Kalimat berikut mungkin belum pernah anda dengar sebelumnya. Ciri ketiga adalah bahawa bahasa dapat digunakan bagi mengungkapkan situasi atau peristiwa yang sudah lampau atau yang belum terjadi dan bahkan untuk sesuatu yang dibayangkan. tetapi .

dia akan tetap menuju ke sarang madu yang mula-mula. Parafrasa untuk kedua kalimat ini ternyata berbeza seperti tampak pada (10a) dan (11a). Akan tetapi.kemampuan seperti ini sangat terbatas. dari (10) kita boleh membuat (10a) sedangkan dari (11) kita tidak boleh membuat ayat (11a). tetapi sebenarnya mewakili dua struktur dalam yang berbeza. Dalam contoh bahasa Inggeris berikut: (9) The shooting of the hunter was terrible kita hanya melihat adanya satu struktur permukaan. infinitif to. Namun dalam banyak hal yang lain ada satu struktur permukaan yang sebenarnya memiliki dua struktur dalam yang berbeza. Ciri keempat adalah bahasa memiliki struktur ganda yang dinamakan struktur dalam (deep structure) dan struktur permukaan (surface structure). Perhatikan ayat berikut: (12) Orang itu memukuli saya. Kerana itu. perbezaannya hanyalah bahawa ayat (12) berbentuk ayat aktif sedangkan (13) pasif. Tidak mustahil pula adanya dua struktur permukaan yang sama. meskipun (10) dan (11) tampaknya memiliki struktur yang sama. dan kata kerja please. (13) Saya dipukuli oleh orang itu. (8) Ramai ahli parlimen yang tuang. boleh terjadi pula adanya dua kalimat yang struktur permukaannya berbeza tetapi struktur dalamnya sama. Akan tetapi. Sebaliknya. adjektif easy/eager. satu ayat ini memiliki dua struktur dalam yang berbeza. yakni: (9a) The hunter shot someone and the way he did it was very bad. (11a) *It is eager to please John. Dalam ayat (8) baik struktur dalam mahupun struktur permukaannya adalah sama. Di sini tampak bahawa dua makna yang terkandung dalam (9) disebabkan oleh adanya dua struktur dalam yang berbeza seperti terlihat dalam (9a-b). (10a) It is easy to please John. Dalam ayat Inggeris (10) John is easy to please (11) John is eager to please kita lihat bahawa kedua ayat ini memiliki struktur lahir yang persis sama: subjek diikuti oleh kata kerja is. maknanya pun dua juga. Dalam banyak hal kedua struktur ini memang bersatu sehingga tidak tampak adanya perbezaan. ternyata kesamaan itu hanya ada pada permukaan saja. Jadi. Kedua ayat di atas memiliki makna dasar yang sama. . Seandainya dalam menuju ke sarang madu lebah itu melewati sarang lain. (9b) Someone shot the hunter and this action was very bad.

Ciri kelima mengenai bahasa adalah bahawa bahasa itu diperoleh secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. perbuatan. /sak/. tapi bila gabungannya adalah /s/. Kerana itulah maka orang Inggeris menamakannya rice dan run sedangkan orang Melayu nasi dan lari. Kucing di Kuala Lumpur dan kucing di London akan mengiau dengan bunyi yang sama meskipun mereka dibesarkan dalam dua lingkungan yang berbeza. maka yang terbentuk adalah perkataan lain. suatu perbuatan yang tampaknya tidak berkaitan dengan keadaan marah. Seorang anak yang lahir di Kuala Lumpur dan bergaul dengan masyarakat Kuala Lumpur akan memperoleh bahasa Kuala Lumpur. kita tetap akan menamakannya kerusi. Akan tetapi. maka bila suatu saat kita melihat ada kerusi yang kakinya patah satu. maksunya. (b) satu ayat dapat memiliki dua struktur dalam yang berbeza. Ciri ketujuh adalah bahawa bahasa memiliki pola dualiti. /s/.Dari gambaran di atas dapatlah disimpulkan pengertian mengenai struktur dalam lawan struktur permukaan: (a) satu ayat dapat memiliki struktur dalam dan struktur permukaan yang sama. persetujuan. yakni. Ambillah perkataan kerusi. meskipun orang tuanya dari Kedah. . Seekor anak kucing akan tetap mengiau. Kononnya binatang ada juga yang melakukan hal yang arbitreri. Kalau lagi marah. Sebaliknya. /a/. Ciri keenam adalah bahawa hubungan antara perkataan dengan benda. begitu juga kalau alas duduknya lompong. Tidak ada alasan mengapa suatu benda kita namakan nasi dan suatu perbuatan kita namakan lari. setelah /k/ digabung dengan /a/ dan kemudian /s/ maka terbentuklah perkataan /kas/. burung camar (sea gulls) kononnya. atau keadaan yang dirujuknya itu arbitreri. malah pergi menjauh dari musuhnya lalu mencabuti rumput. dan /k/. maksudnya. bahawa begitu suatu nama diberikan maka nama itu akan selalu merujuk kepada konsep benda itu. dan (d) dua kalimat yang memiliki dua struktur permukaan yang berbeza ternyata dapat memiliki satu struktur dalam yang sama. Namun bahasa mana yang diperoleh oleh anak tergantung pada masukan dari masyarakat di mana anak ini tinggal. bunyi-bunyi itu sendiri sebenarnya tidak mempunyai makna dan baru bermakna setelah bunyi-bunyi itu kita gabungkan. di antara para pengguna bahasa itu. meskipun benda itu sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk nama itu. (tukar contoh?) Ciri kedelapan adalah bahawa bahasa itu memiliki semantisiti. Anak Sunda yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga Sunda di Bandung akan memperoleh bahasa Sunda. Seekor burung terkukur akan tetap menyuarakan bunyi burung terkukur kalau pun dia dilahirkan dan dibesarkan di “masyarakat” burung jalak (gagak) atau burung nuri. Kaitan ini semata-mata merupakan konvensyen (Kebiasaan). dsb. Hal seperti ini tidak terjadi pada binatang kerana pemerolehan “bahasa binatang” bersifat naluri atau instingtif. anak daripada ayah dan ibu Kelantan yang lahir di Neberi Sembilan dan berbaur dengan masyarakat Seremban kemungkinan besarnya akan memperoleh bahasa Negeri Sembilan. Begitu kita menguasai konsep yang diwakili oleh benda itu. dan /a/ secara terpisah tidak mempunyai makna. kalau pun dia ditinggalkan oleh induknya dan dibesarkan oleh manusia yang menjaganya. Bunyi /k/. (c) dua ayat yang tampak memiliki struktur permukaan yang sama ternyata dapat memiliki dua struktur dalam yang berbeza.

*mboating. itu. Sistem pada definisi ini merujuk pada adanya elemen-elemen beserta hubungan satu sama lainnya yang akhirnya membentuk suatu konstituen yang sifatnya hierarkis. Dalam contoh di atas. B = blue. maka simbol-simbol ini juga simbol-simbol lisan. yakni. tidak ada dalam bahasa Melayu. tidak mengizinkannya. [b]. seperti pada perkataan 'mbak'. dan C = book. Kerana bahasa adalah lisan. DEFINISI BAHASA Daripada gambaran ciri-ciri di atas. Pada bahasa X. Tidak ada alasan mengapa benda yang dipakai untuk duduk dinamakan kerusi. Bunyi-bunyi ini membentuk suatu sistem dalam pengertian bahawa perpaduan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain tidak sembarangan tetapi mengikuti aturan tertentu. Dengan demikian terjadilah perkataan-perkataan seperti bambu (Indonesia). banyak bunyi yang juga ada dalam bahasa kita. bahasa Inggeris tidak memiliki bunyi /ny/ seperti pada perkataan Melayu 'punya'. dan *mblasted. elemen-elemen ini adalah bunyi-bunyi yang terdapat pada bahasa yang berkenaan. Ayam jantan dan kucing kita mengeluarkan bunyi yang kita simbolkan sebagai kukuluruk dan ngiau. Semua perkataan ini tidak mempunyai alasan mengapa demikian wujudnya. bahasa boleh didefinisikan daripada pelbagai sudut pandang. Secara hierarkis. misalnya. yang dikirimkan lewat pos dinamakan surat. dan C. dan yang diminum dinamakan air. sekelompok bunyi membentuk suku dan sekelompok suku membentuk perkataan. tetapi bahasa A. itu. atau peristiwa yang diwakilinya. buku biru itu. playon (Jawa). bunyi [m]. Tidak ada dalam bahasa ini perkataan yang mulai dengan mb seperti. *mbear. dan happy (Inggeris). misalnya. B. kerana meskipun bunyi kedua binatang itu sama. dan [a]. Bunyi binatang. keadaan. Dalam bidang fonologi. book. Contoh yang konkrit adalah perkataan A = the. bahasa X membenarkan urutan ABC. tetapi ada beberapa bunyi yang tidak terdapat pada bahasa kita. Bunyi Inggeris /th/ dan /e/ seperti pada perkataan-perkataan thin dan then. bahasa Inggeris. tidak ada keterkaitan antara simbol-simbol ini dengan benda. Simbol-simbol ini bersifat arbitrerari.5. Secara hierarkis sekelompok perkataan membentuk frasa dan sekelompok frasa membentuk klausa sehingga terciptalah klausa seperti Buku biru itu sangat mahal atau The blue book is very expensive. Akan tetapi. tetapi bunyi-bunyi binatang ini pun sebenarnya arbitreri. dsb. bahasa Inggeris. buku. biru. Dalam komponen sintaksis. bahasa memiliki. bahasa Jawa. berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. begitu pula keadaan yang tidak sihat dinamakan sakit dan perbuatan mengambil milik orang lain dinamakan mencuri. Dua bahasa boleh memiliki beberapa bunyi yang sama. mengizinkan [m] dan [b] untuk memulai suatu perkataan. elemen A. misalnya. Sistem dalam bahasa adalah sistem yang terdiri dari simbol-simbol. Elemen bunyi ini tentunya berbeda dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dalam bahasa Inggeris. simbol-simbol ini adalah perkataan-perkataan blue. bahasa Inggeris mengizinkan gugus konsonan /skt/ pada akhir perkataan seperti pada perkataan /æskt/ asked dan /mæskt/ masked sedangkan bahasa Jawa melarangnya. menurut . sering dipakai sebagai argumentasi untuk menyanggah sifat arbitreri ini. Sebaliknya. [k]. the blue book. bahasa Indonesia. [t]. tetapi apakah kedua binatang itu juga mengeluarkan bunyi yang sama di telinga orang Inggeris? Tentunya tidak. misalnya. sedangkan bahasa Y membenarkan CBA. misalnya. CBA. tetapi bahasa B. urutannya adalah ABC. [s]. sedangkan pada bahasa Y. misalnya. yang dinamakan onomatopea. Namum definisi yang banyak dipakai orang adalah: bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitreri yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesamanya. Sebaliknya.

Perilaku bahasa mereka merupakan cerminan dari budaya mereka. Orang dari masyarakat bahasa lain tentunya tidak dapat memakai sistem ini. 1976. Scalise. Meskipun morfologi makin mendapatkan tempat sebagai suatu subilmu tersendiri. frasa. … Pen → itu. 1984. komponen sintaksis menjana (generate) struktur batin yang merepresentasikan makna kalimat. 1991. Spencer. dapat. secara tidak sadar. Komponen sintaksis menangani ehwal yang berkaitan dengan perkataan. komponen bahasa. 1993). kalimat Inggeris How old are you? yang ditujukan kepada seorang wanita terasa normal bagi kita. Pemakai bahasa menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesama mereka. KOMPONEN BAHASA Ilmu bahasa memang mengalami bermacam-macam perubahan. … ADJ → terbaik. tetapi dianggap kurang layak oleh penutur Inggeris kerana dalam tatabudaya Inggeris masalah umur. 1990. Pada saat teori aliran mentalistik yang dipelopori oleh Chomsky mencapai tahap yang dinamakan teori standard pada tahun 1965. Perdebatan antara kaum behavioris dengan kaum mentalis menghasilkan suatu perubahan besar dalam ilmu bahasa: ilmu bahasa kini didominasi oleh kaum mentalis. seperti kajian tentang bagaimana perkataan dibentuk dan diturunkan. Dalam aliran linguistik mana pun bahasa selalu dikatakan memiliki tiga komponen: sintaksis. besar. Sebaliknya. yakni. tetapi dalam berinteraksi itu mereka. dan kalimat. komponen sintaksis merupakan komponen sentral. Dengan mempergunakan aturan struktur frasa (phrase structure rules). jalan. fonologi. Katamba. Aronoff. ini … . dikendala oleh budaya yang mereka pangku. Suatu kalimat seperti (14) Pemimpin muda itu harus mencari jalan terbaik dibentuk dengan mengikuti aturan struktur frasa berikut: A → FN KB FV FV → V FN FN → N (ADJ) (Pen) V → mencari. masyarakat yang memiliki bahasa itu. seorang wanita boleh kawin dengan seorang pria. tetapi dia tidak dapat mengahwininya. 1973. adalah masalah pribadi yang tidak layak untuk dipertanyakan. Namun ada satu hal yang tetap konstan. memilih … N → pemimpin. Sistem simbol lisan yang arbitreri ini dipakai oleh masyarakat bahasa tersebut. yakni. Dalam tatabudaya kita. baik dari segi landasan falsafah mahupun alirannya. … KB → harus. dalam kaitannya dengan komponen bahasa subilmu ini masih dimasukkan sebagai bahagian dari komponen sintaksis. dan semantik. terutama saat ini dengan telah berkembangnya morfologi generatif (lihat Halle. terutama bagi wanita. 6. Jensen. umumnya ditangani dalam suatu huraian yang dinamakan morfologi. Penolakan terhadap kalimat Tutiek mengahwini Ahmad bukan disebabkan oleh kekeliruan tatabahasa tetapi ketidak-layakannya pada budaya masyarakat Indonesia.telinga Inggeris bunyi ayam adalah cock-a-doodle-do dan bunyi kucing adalah meow. Kajian tentang perkataan.

Keluaran yang dihasilkan oleh komponen sintaksis. Bunyi vokal [a]. [p]. dan [t] berada pada akhir suku. Dengan demikian maka pada bahasa B kita menemui perkataan-perkataan seperti asked [æskt] dan masked [mæskt] seperti yang telah disebutkan di atas. Berbeda dengan komponen sintaksis. bahasa Inggeris. dan [u] merupakan sistem vokal minimum yang terdapat pada setiap bahasa. pada bahasa B memungkinkan bunyi [s]. tetapi pada bahasa B. seperti struktur batin pada (14a). kemudian dikirim ke komponen fonologi bagi mendapatkan interpretasi fonologis. [m]. Begitu pula pada bahasa B boleh terdapat [l] dan [p] berurutan. Akan tetapi. bunyi sengau /ŋ/ dapat memulai suatu suku seperti pada perkataan ngopi dan ngantuk. [l]. Dalam teori standard Chomsky. komponen fonologi bersifat interpretif. dan [b] yang juga dimiliki oleh bahasa B. Setelah transformasi dinamakan struktur lahir. memiliki bunyi-bunyi antara lain [s]. Komponen ini menangani ehwal yang berkaitan dengan bunyi. Bahasa boleh saja memiliki lebih dari tiga vokal ini. hasil penerapan aturan struktur frasa seperti di atas boleh dikenai aturan transformasi untuk mengubahnya menjadi kalimat lain. Pada bahasa ada bunyibunyi yang sifatnya universal. tetapi tidak ada bahasa di dunia yang memiliki kurang dari tiga vokal ini. tetapi pada bahasa A bentuk-bentuk seperti ini tidak mungkin. aturan yang mengatur bagaimana bunyi-bunyi itu diramu. bahasa Indonesia. hal ini tidak mungkin. Dalam komponen fonologi tidak hanya disenaraikan jumlah dan macam bunyi yang ada pada suatu bahasa tetapi juga bagaimana bunyi-bunyi tadi membentuk suatu sistem dalam bahasa tersebut. Pemimpin muda itu harus mencari jalan terbaik. Keluaran dari komponen sintaksis tanpa transformasi dinamakan struktur batin. Kita boleh menemukan perkataan-perkataan seperti help dan pulp pada bahasa B tetapi perkataan-perkataan seperti ini tidak mungkin ada dalam bahasa A. yakni. Tidak ada. [k]. [k]. yang terdapat pada bahasa mana pun juga (Jakobson. [i].Dari aturan struktur frasa di atas dapat digenerasikan diagram pohon seperti terlihat di bawah ini. aturan (fonotaktik). 1971). pada bahasa Inggeris perkataan-perkataan seperti ngik atau ngos meskipun ada king dan song. Bahasa A. [t]. Sebaliknya. pada bahasa A. Bunyi merupakan simbol lisan yang dipakai oleh manusia bagi menyampaikan apa pun yang ingin disampaikan. sedangkan pada bahasa A tidak. misalnya. misalnya. Pada . Dari kalimat (14) dapat diturunkan kalimat negatif (14b) Pemimpin muda itu tidak harus mencari jalan terbaik dengan menerapkan aturan transformasi negatif. tetapi tidak pada bahasa A.

bukan pengulak. seandainya kita temukan perkataan mbak atau ngos padahal bahasanya adalah bahasa Inggeris maka perkataan-perkataan ini pasti akan ditolak oleh komponen fonologi kerana jejeran bunyi [m] dan [b] dan bunyi /Ν/ pada bahasa Inggeris tidak mungkin memulai suatu perkataan. [+manusia]. Dalam hal-hal tertentu perlu pula dicantumkan fitur semantik yang ada kaitannya dengan unsur sintaksis. dan juga [+masih dara]. Atau. Bila penerapan aturan itu menghasilkan ketidakserasian semantik maka kalimat tadi akan bersifat anomulus. Begitu pula kalimat berikut: (15) Kuda hijau kami merokok sedozen limau. telah dilanggar. Komponen semantik membahas ehwal makna. tidak dapat diterima dari segi makna. Jadi. Tidak ada kuda yang berkulit hijau. perkataan-perkataan ini lalu diperlakukan sebagai perkataan asing. [+pelaku pria]. seperti halnya kulak dan pen. [+belum pernah nikah].dengan cari yang menghasilkan mencari itu sesuai dengan aturan fonotaktik bahasa kita. Keluaran dari komponen sintaktik. misalnya. Kalau pun ada kuda aneh yang merokok. Perkataan jejaka. ia tidak melakukan perbuatan yang dinamakan merokok.yang menjadi tengkulak. putih. Bila masukan dari komponen sintaktik ada yang mengandungi bentuk fonologis yang melanggar aturan bahasa tersebut maka perkataan ini akan ditolak atau diperlakukan sebagai perkataan asing. Jadi. Ayat Tuti akan mengahwini Ahmad minggu depan seperti dicontohkan di atas akan ditolak oleh komponen semantik kerana salah satu fitur semantik untuk verba mengahwini.komponen ini masukan dari komponen sintaksis dikaji secara fonologis. dicermati apakah semua kaedah fonologis bahasa tersebut telah ditaati. Komponen fonologi akan melihat apakah campuran meN. maka aturan perkecualian itu pun sudah ada tertera dalam komponen ini. misalnya. Perkataan mengahwini. yakni. untuk perkataan ini harus pula ditambah [+pelaku pria]. komponen semantik juga bersifat interpretif. maka yang dirokok pastilah bukan benda yang bulat seperti jeruk. juga mensyaratkan bahawa pelakunya adalah pria. tetapi juga diberi rincian makna yang disebut fitur semantik. dan [+belum pernah nikah]. juga dikirim ke komponen semantik untuk mendapatkan interpretasi semantik. Hal ini diperlukan untuk mencegah munculnya ayat seperti Tuti akan mengahwini Ahmad minggu depan. Perkataan perawan memiliki [+N]. Pada contoh (14a) di atas kita lihat adanya perkataan mencari. begitu dikirim ke komponen semantik. [+dewasa]. dan berak tetapi tidak merokok. Ayat (15) tentu saja boleh dihasilkan oleh komponen sintaksis kerana dari aturan sintaktik bahasa Indonesia kalimat ini tidak melanggar aturan gramatikal apa pun.dan katadasar cari. minum. [+dewasa]. di samping dimasukkan ke komponen fonologi. Namun. memiliki fitur semantik: [+N]. ayat ini akan diteliti. Dalam komponen ini ada seperangkat aturan semantik yang digunakan bagi menentukan apakah masukan dari komponen sintaksis itu memenuhi kaidah semantik yang ada pada bahasa tersebut. . dalam kalimat I really don’t like mbak Judie. Dalam komponen ini perkataan tidak hanya diberi makna seperti yang terdapat pada kebanyakan kamus. Di sini terlihat bahawa kuda memang memiliki fitur semantik warna. Seperti halnya komponen fonologi. [+lelaki]. kencing. Kalau pun ada kuda yang warnanya hijau. Bila memang ada perkecualian. yakni. tetapi warna yang ada pada kuda hanyalah hitam. Kuda boleh makan. misalnya. di samping memiliki fitur [+V] dan [+transitif]. [-pria]. [+manusia]. artinya. coklat. Perkataan ini terdiri dari prefik men.

Setelah kalimat ini diinterpretasikan oleh komponen semantik didapati bahawa ada dua kemungkinan makna: (a) Ibu mertua yang mengunjungi kita boleh mengusutkan. atau (b) Mengunjungi ibu mertua boleh menusutkan. Perhatikan kalimat Inggeris berikut: (16) Visiting mothers-in-law can be a nuisance. ada T-pasif. Bahasa Ingggris dan bahasa Indonesia. T- . misalnya. Standard teori ini berubah menjadi apa yang dinamakan Revised Standard Theory pada tahun 1970-an. N. bahasa Jepun adalah induknya belakangan. bahasa itu boleh induknya duluan (headfirst) atau induknya belakangan (headlast). aturan struktur frasa telah disederhanakan. Pandangan Chomsky mengenai bahasa mengalami banyak perubahan. dalam PP. pada teori sebelum GB ada terlalu banyak macam transformasi. yakni. Frasa nomina. Cara ini membawa ke suatu tipologi bahasa. Setelah suatu ayat melewati komponen fonologi bagi mendapatkan interpretasi fonologis dan secara serentak melalui komponen semantik bagi memperoleh interpretasi semantik barulah kita dapat menghasilkan ayat yang kita kehendaki. kemudian pada tahun 1980-an disemak semula lagi menjadi teori Government and Binding. Rajah 1: Model Standard Chomsky 1965 Perubahan pada GB mencakup beberapa hal.Tidak mustahil bahawa kaidah semantik yang diterapkan itu menghasilkan dua makna yang berbeda. Pertama. kalimat tadi pasti ambigu. tidak lagi “NP → (Art) (Adj) N” tetapi “XP ��? X Comp” di mana X adalah sebuah kategori utama. misalnya. P selalu menjadi induknya. sementara itu. Pengetahuan bahwa suatu bahasa itu induknya duluan atau belakangan sangat penting untuk anak dalam usaha dia memperoleh bahasa. Kedua. N selalu bertindak sebagai induknya. Dengan dua bacaan ini maka ayat (16) pastilah memiliki makna ganda. yang sering disingkatkan sebagai Teori GB. adalah induknya duluan. Bila hal ini terjadi. misalnya. Ketiga komponen dalam teori standard Chomsky dapat diwujudkan dalam Rajah 1 berikut. Dalam suatu NP.

ertinya tidak boleh melalui batas klausa di mana elemen itu aslinya berada. Loc. komputasi LF mengkonversikan struktur-struktur sintaksis ke dalam representasi LF. Kemudian. Teori GB kini diganti dengan teori terbaru yang dinamakan The Minimalist Program (Chomsky 1995). Keempat. dan Ben(efactor). dsb.interogatif. Kata kerja (Verba) terletak. Bila representasi PF dan representasi LF kedua-duanya memenuhi PFI maka dikatakan bahawa derivasi tersebut terpusat (converge). Wujud transformasi ini adalah: (a) apa yang akan dipindahkan. Induk di muka atau induk di belakang adalah contoh dari parameter ini. anak hanya “mencocokkan” saja apakah bahasa yang sedang diperolehnya itu mengikuti parameter ini atau parameter itu. gabungan ini . Kerana itu. Prinsip dan parameter ini bersifat kudrati. Pada teori termutakhir ini tidak lagi ada perbedaan antara struktur batin vs struktur lahir. Bagi menangani adanya perbedaan antara satu bahasa dengan bahasa lain. peranan leksikon diperluas. Bermacam-macam transformasi ini juga telah digantikan menjadi aturan ‘pindahkan α’. dan bila representasi LF juga hanya berisikan fitur-fitur yang secara semantik dapat diinterpretasikan. bersamaan dengan komputasi PF maupun LF. maka dalam UG hal semacam ini dikatakan telah memenuhi principle of full interpretation (PFI). Ketiga. Sebelum suatu derivasi sampai ke komputasi PF maupun LF. suatu tatabahasa yang mencapai tahap keadekwatan observasional (observational adequacy) wajib mencakup (a) representasi PF untuk menunjukkan bagaimana ayat itu diucapkan dan (b) representasi LF untuk menunjukkan makna ayat tersebut. dengan masing-masing perkataan pada diagram itu memiliki fitur fonetik. Struktur batin kini dipengaruhi pula oleh fitur leksikal. misalnya. Diasumsikan bahawa struktur kalimat yang diturunkan harus akhirnya terkonversikan ke dalam dua macam representasi yang berbeda: (1) Phonetic Form (PF) dan (2) Logical Form (LF). Bila representasi PF hanya berisikan fitur-fitur yang secara fonetik dapat diinterpretasikan. dan gramatikal. (b) elemen itu dipindahkan ke mana. Verba mencarikan adalah V yang memerlukan Agt. dan juga (c) tempat di mana entitas itu diletakkan. T-negatif. (b) entiti yang diletakkan. kemudian melalui proses merger konstituen-konstituen tadi lalu digabung untuk membentuk diagram pohon. adalah suatu V yang memerlukan (a) pelaku. bentuk leksikal dari leksikon itu terlebih dahulu harus diseleksi. Agt. Komputasi PF mengkonversikan struktur-struktur sintaksis itu ke dalam representasi PF. dan (d) pemindahan itu bercakupan lokal. Sementara itu. Dengan demikian. keterbelajaran (learnability) disederhanakan dari sejumlah besar aturan ke hanya beberapa prinsip yang lebih bertenaga (powerful) dan universal yang dinamakan tatabahasa universal (Universal Grammar. UG). Bila representasi PF dan/atau LF melanggar PFI. artinya. semantik. UG memiliki seperangkat parameter. (c) tempat yang ditinggalkan diberi tanda tapak (trace). Seandainya kita diberi kalimat Inggeris The man who hit you is her uncle maka kita tidak dapat menurunkan ayat Who did the man hit you is her uncle? kerana pemindahan who ke depan telah melalui batas klausa anak ayat di mana who itu asalnya berada. pat(ient). maka derivasi tersebut dinyatakan nabrak (crash). Derivasi suatu ayat yang menyangkut seperangkat operasi atau komputasi menghasilkan struktur-struktur sintaksis. Itu pulalah sebabnya mengapa anak tidak memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh bahasanya sendiri. anak mana pun telah dibekali dengan pengetahuan mengenai hal ini. Pat.

teori di atas akan menerima kalimat seperti Ahmad akan mengahwini Tuti tetapi menolak *Tuti akan mengahwini Ahmad. di dunia di mana kita hidup kuda itu memang ada yang memakai kasut sedangkan buaya tidak. panas benar. Chomsky 1996). Dengan perkataan lain. pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker. ya.dengan kata dasar kahwin harus menghasilkan mengahwini dan bukan mengkawini. 1998). Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah memasuki wilayah yang lain. Dalam ayat (17) He bought a pair of horse shoes (18) He bought a pair of alligator shoes kita tahunya bahawa horse shoes adalah kasut untuk kuda sedangkan alligator shoes bukan kasut untuk buaya tetapi kasut daripada kulit buaya adalah kerana kita memiliki pengetahuan dunia. Akan tetapi. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Jikalau kita mendengar orang berkata Aduh. Sementara itu. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna. Cowper. apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. semantik. yakni. Kita juga tahu bahawa tidak ada kasut yang dibuat daripada kulit kuda.l. PRAGMATIK Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. Penolakan ini terjadi kerana adanya fitur semantik pada perkataan mengahwini yang tidak memenuhi persyaratan LF. di sini! kita boleh memahaminya sebagai permintaan untuk kita membuka jendela atau memasang kipas angin.diturunkan (spellout). tak? . Coba bayangkan percakapan antara dua orang yang sudah saling mengenal seperti berikut: (19) A : Ada rokok. hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga. Bila diwujudkan dalam contoh. 7. crash. 1992. bukan hanya sekadar memahami apa yang dia katakan. Kalimat Ahmad akan mengkawini Tuti juga akan ditolak kerana prefiks men. *Tuti akan mengahwini Ahmad dan *Ahmad akan mengahwini Tuti kedua-duanya akan nabrak. Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge). Radford memberikan gambaran skematik seperti berikut (Radford 1997: 172 : lihat juga a. dan macammacam lakuan ujaran (speech acts).

Akan terasa aneh bagi A bila setelah menjawab “Ada” B hanya berhenti di situ saja. tangisan belum . seperti lapar. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar.0 Pendahuluan Seseorang bayi dari saat kelahirannya telah mula berhubung dengan orang-orang dalam persekitarannya melalui tangisan. tidak mengeluarkan kotak rokoknya. Jawapan mesti dimasukkan ke dalam "Comments" sebelum 25 Disember 2008. (Tidak lebih daripada 100 perkataan) 2. TUGASAN UNTUK SEMUA Sila baca bab ini jawab soalan berikut. mengantuk atau sakit. Pragmatik itu apa? (100 perkataan) Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik Zuraini binti Ramli Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris 1. Sungguhpun demikian. (21) D: Tu. Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa.B: Ada. pergilah ke gerai di tepi hujung itu. Letakkan nama anda sebelah atas jawapan anda. Dengan latar belakang semua ini marilah kita kaji ilmu yang dinamakan psikolinguistik. Perhatikan percakapan berikut: (20) C: Aduh. (Tidak lebih daripada 400 perkataan) 3. Jelaskan tahan perkembangan ilmu psikolinguistik. Keanehan ini disebabkan oleh kerana ayat A bukanlah semata-mata ayat pertanyaan tetapi sekaligus juga ayat permintaan. tetapi maknanya jelas – Jikalau kamu memang lapar dan mahu makan. Dengan demikian maka A mengharapkan si B supaya memberinya sebatang. Tampak di sini bahawa ayat C dan D tidak ada kaitan sintaksisnya. laparlah. 1. Beri definisi ringkas psikolinguistik. Tidak mustahil pula bahawa antara ayat satu dengan ayat berikutnya tidak ada kaitan sintaksisnya. Tangisan menjadi satu cara untuk memberitahu keperluannya. di hujung ada gerai.

man man di. peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama. Dalam situasi ini. 2. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan .boleh dikatakan sebagai bahasa kerana bentuk tersebut tidak mempunyai pola teratur yang secara berulang-ulang dapat menyampaikan fikiran dan perasaan dengan tepat. mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. with our thought processes and patterns changing systematically as we age’. Bahasa jenis pertama. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. 1926). man man di. Bahasa egosentrik jenis pengulangan merupakan percakapan kanak-kanak yang diulang secara terus menerus. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Menurut Piaget (1926). Bahasa egosentrik jenis monolog pula ialah percakapan kanak-kanak yang seolah-olah menggambarkan kepada kita bahawa dia sedang berfikir. bertengkar. ‘…human cognitive development is achieved through maturational stages. Pengulangan tersebut dibuat untuk tujuan keseronokan dan tidak bermaksud apa-apa. mengulas. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri. seperti bercerita. Apabila bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat artikulasi manusia disusun mengikut hukum-hukum yang ada dalam sesuatu bahasa. iaitu : i) Bahasa yang bertumpu pada diri sendiri yang disebut bahasa egosentrik (egocentric language). beberapa pandangan telah dikemukakan oleh beberapa pengkaji yang berbeza. kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. Beliau melihat perkembangan bahasa kanak-kanak dalam dua jenis. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza (Piaget. dan fikiran itu dilahirkan dalam bentuk bunyi dan kemudian dalam bentuk kata. Justeru. Dalam jenis tersebut. ii) Bahasa yang ditujukan kepada orang lain yang disebut bahasa perhubungan (socialized language). Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. Jenis perkembangan bahasa yang kedua pula ialah bahasa perhubungan. Kakak nak mandi. sama ada pada peringkat kata atau suku kata. Bahasa egosentrik dilahirkan dengan tiga cara. Umumnya. Contohnya. dan bertanya.0 Catatan Ringkas Tentang Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik Jika dilihat tahap-tahap pemerolehan bahasa kanak-kanak. dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. Kakak nak mandi. iaitu pengulangan. barulah pengguna bahasa dapat berkomunikasi sesama mereka. monolog dan monolog tumpuan.

(1976: 58) pula. Tahap in merupakan tahap pemerolehan sintaksis. Sebagai contoh: 3) Nanti kakak nak jadi pengantin macam Mak Busu. Kanak-kanak mula berinteraksi dengan orang di sekelilingnya semenjak mereka dilahirkan lagi. tahap pemerolehan bahasa kanakkanak dilihat mengikut usia. kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat. Sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya. dan mengajak. melalui pelbagai teknik berinteraksi. Data yang dipaparkan merupakan data yang diperoleh daripada pemerhatian terhadap kanak-kanak perempuan Melayu bernama Ainin Sofiya (singkatannya Sofiya atau Nin). J. 188-239) membahagikan peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap. cantik.2 Bertengkar dan Berbahas . dia bercerita tentang pengalamannya. khususnya keluarga terdekat atau rakan-rakan di taska. melarang. Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling. sintaksis. tahap ucapan dua kata. menyatakan keinginan. kanak-kanak dilihat sudah mula mempelajari pragmatik dalam perbualan mereka.bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak. bertanya. 2. tahap kecekapan penuh. Sofiya memberitahu sesuatu kepada pendengarnya yang boleh menarik minat pendengar tersebut. Menurut Kess. 2. Mereka mula memahami konteks dalam perbualan. Kebiasaannya. Kanak-kanak bermula dengan sesuatu yang lebih umum dan kategori yang tidak dikenal pasti. tahap holofrasa. Selalunya. ada bantal Barney (sambil menunjuk gambar dalam majalah). tetapi juga untuk menarik perhatian pendengar. penceritaan juga dibuat berdasarkan khayalan atau imaginasi kanak-kanak. Rambut ayah dia pun botak jugak. hanya pada usia dua tahun dan ke atas. Pemerolehan bahasa melibatkan pemerolehan pelbagai aspek dalam bahasa. Kadangkala imaginasi terhasil akibat keinginannya terhadap sesuatu perkara. Sofiya selalunya bercerita tentang dirinya dan orang-orang yang berada di sekitarnya. sama ada yang pernah berlaku pada dirinya ataupun yang berbentuk imaginasi. Sofiya berimaginasi tentang perkara-perkara tertentu yang pernah dilihatnya pada orang-orang di sekitarnya yang lebih dewasa atau berdasarkan gambar atau cerita yang pernah dilihat atau ditonton. bekerjasama. seterusnya persepsi dan klasifikasi mereka berkembang dan berubah mengikut masa. mengulas. 4) Nanti kakak nak bilik kakak macam ni. ketika berusia antara 1 hingga 3 tahun. semantik dan pragmatik. 2) Kakak rajin. kakak dah sidai tuala kakak dengan tuala adik. Dalam tahap tersebut. Perkataan pun dan rajin bukan sahaja bertujuan memberi penegasan. Contohnya: 1) Danish ada rambut botak. F. Walau bagaimanapun. tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya. bertengkar dan berbahas. memerintah atau meminta. seperti teknik bercerita. tahap permulaan tatabahasa.1 Bercerita Melalui teknik bercerita. Mangantar Simanjuntak (1987. Ketika bercerita berkaitan pengalamannya. antaranya fonologi. iaitu tahap membabel atau mengagah. mengkritik.

dalam situasi pertengkaran dan perbahasan itu. Sofiya cenderung untuk mempertahankan pendapat atau kepercayaannya. Justeru. melukis. dia merujuk pandangan orang lain untuk mendapatkan pengesahan. minum. Sebagai contoh: 7) Sofiya: Syafiq. 2. dan mandi. kakak cucu atok.3 Bekerjasama Melalui teknik bekerjasama. Syafiq: Sofiya duduk kat situ. yang dikeluarkan dalam bentuk satu suku kata. seperti bermain. nanti dapat nombor satu. Kebanyakan perkataan tersebut berbentuk kata kerja seperti makan. pernyataan keinginan merupakan bentuk bahasa yang paling awal dikuasai oleh kanak-kanak. Sofiya mengajak kanak-kanak lain untuk melakukan sesuatu. Kadangkala. Ini baju kakak.5 Mengkritik Menjadi kebiasaan kepada Sofiya untuk mengkritik atau menegur perbuatan atau kelakuan orang lain yang dirasakannya tidak betul. kan bu? 6) Opah: Kakak pakai baju Opah ya? Sofiya: Mana ada. Contoh perbualan di bawah diambil ketika Sofiya melihat ibunya menumbuk bawang di dapur. 2. dan membaca buku. sama ada tindak balas dalam bentuk bahasa ataupun perbuatan. Sofiya juga adakalanya menunjukkan keinginan bekerjasama dengan orang dewasa. Syafiq susun bola.4 Menyatakan Keinginan Keinginan merupakan naluri yang telah ada dalam diri manusia semenjak mereka dilahirkan. 5) Opah: Pandai cucu Opah. Cara ini membolehkannya menimbulkan gerak . jom kita main boling. 10) Nak andi (mandi). Dalam kes Sofiya. Selain itu. 2. dia mengharapkan tindak balas daripada orang yang mendengar. Sofiya: Bukan cucu Opah. Contohnya: 9) Nak nen/tek (susu). 8) Sofiya: Biar kakak masukkan bawang putih. Opah besar. sama ada dengan rakan-rakan atau orang lain yang lebih dewasa. Berbahasa menjadi salah satu medium untuk menyatakan keinginan tersebut. Dia juga boleh menyebut perkataan-perkataan yang berkaitan dengan perbuatan asas dalam kehidupan. Selalunya.Dalam teknik bertengkar dan berbahas. dia boleh menyebut perkataan mama dan ayah pada peringkat yang lebih awal. seperti ketika memasak lauk dan membeli belah.

kritikan ditujukan terus kepada orang yang menjadi sasarannya. Sebagai contoh: 17) Sofiya: Ibu. Adakalanya. kerana ia merupakan peringkat perkembangan yang agak tinggi dan bersesuaian dengan tahap umur kanak-kanak. Misalnya: 11) Sofiya: Ayah nyanyi salah. Contohnya: 13) Sofiya: Ayah. Sofiya sudah mampu menggunakan perkataan tolong. 2. Ini menunjukkan bahawa dia sudah menguasai dan memahami aspek pragmatik dengan lebih baik. kakak penat. 16) Sofiya: Ibu. Sofiya : Kakak nak pakai lipstick jugak! . pasang kipas! 14) Sofiya: Ibu. iaitu diujarkan kepada orang lain. tolong dukung kakak. ayat perintah atau permintaan dihasilkan dalam bentuk ayat penyata. Ketika berusia kurang daripada 3 tahun. dan ayat yang diujarkan juga lebih panjang. Contohnya: 12) Sofiya: Ibu. Jika ayat tersebut disanggah. teknik memerintah dan meminta merupakan teknik yang paling kerap digunakan. ayah nyanyi macam tu bu. kanak-kanak akan mengulangi pernyataan tersebut dengan lebih bersungguh-sungguh. Ibu : Malam-malam orang tak pakai lipstick. tolong kakak warnakan ni. buat Milo kakak! Penggunaan kata silaan dan permintaan boleh menghaluskan suasana permintaan tersebut Pada usia 3 tahun. Lagu kakak lain. Contohnya: 18) Sofiya : Ibu. kakak nak pakai lipstick. Ada juga situasi yang kritikan dinyatakan secara tidak langsung. Memerintah atau meminta boleh dianggap sebagai kesinambungan daripada teknik menyatakan keinginan. Contohnya: 15) Sofiya: Ibu. bukan macam tu! Dalam contoh (11).balas sama ada secara positif atau negatif kepada orang lain. ayat yang diujarkan merupakan ayat perintah kerana Sofiya masih belum menguasai kata-kata silaan dan permintaan. kakak nak pakai lipstick. terutama antara umur dua hingga lima tahun. Jelas bahawa keinginan mereka juga kadangkala dizahirkan dengan cara tersirat.6 Memerintah atau Meminta Jika dilihat bahasa yang digunakan dalam interaksi kanak-kanak.

Sebagai contoh: 21) Sofiya: Siapa belikan baju ni? 22) Sofiya: Siapa beli buku ni bu? Dalam contoh di atas. ada dua jenis ayat tanya. didapati bahawa kata tanya apa dikuasai lebih awal daripada siapa. sebaliknya bergantung pada maksud yang terkandung dalam ayat tanya tersebut. Selain daripada bertujuan untuk mendapatkan jawapan. 1996 :427). iaitu pada usia lebih kurang dua tahun. Contohnya: 23) Sofiya: Mana kasut kakak? 24)) Sofiya: Mana beg kakak? . dia akan bertanya siapakah yang membelikan barang tersebut untuknya. Ini menunjukkan bahawa dia sudah mula mempunyai pengetahuan kognitif. Sofiya melihat semua yang terdapat di sekelilingnya sebagai benda.. kadangkala pertanyaan orang dewasa dilahirkan untuk mendapatkan pengesahan. iaitu ayat tanya terbuka dan ayat tanya tertutup (Nik Safiah Karim et al. Setiap pertanyaannya perlu dijawab dengan jelas. Kata tanya mana dikuasai lebih kemudian. Ayat tanya terbuka ialah ayat tanya yang jawapannya tidak terhad kepada perkataan ya atau tidak. Walau bagaimanapun. selalunya pertanyaan itu diungkapkan untuk dia mengetahui siapakah yang membelikannya barang tersebut. Contohnya seperti: 19) Sofiya: Apa ni bu? 20) Sofiya: Itu apa? Pertanyaan di atas timbul apabila Sofiya mula mengenal alam sekelilingnya dan mempunyai dorongan untuk mengetahui nama benda-benda. Dari segi penguasaan kata ganti nama tanya. bentuk pertanyaan yang lebih awal digunakan ialah pertanyaan terbuka. hal ini juga menunjukkan bahawa dia sudah pandai menghargai pemberian orang lain kepadanya. tentang nama.2. Secara tidak langsung. Dalam bahasa. bagi Sofiya. ayat tanya tertutup pula ialah ayat tanya yang memerlukan jawapan ya atau tidak/bukan. Oleh itu. pertanyaan Sofiya boleh berbentuk pertanyaan terbuka dan tertutup. teknik bertanya merupakan teknik yang digunakan untuk membolehkan dia benarbenar mengetahui sesuatu perkara itu. Contohnya. jika mendapat baju atau mainan yang baru. tempat dan arah. dan belum ada perbezaan antara kategori manusia dan bukan manusia. sama ada menggunakan ya. Hal ini menunjukkan bahawa pada peringkat awal. tidak atau jawapan dalam bentuk yang lain. Manakala. Namun begitu. Kata tanya siapa mula digunakan apabila dia tahu membezakan antara manusia dan bukan manusia.7 Bertanya Bertanya merupakan teknik yang seringkali digunakan oleh Sofiya untuk memenuhi naluri ingin tahunya tentang pelbagai perkara di sekelilingnya. menyuruh atau mengejek.

Jawapan yang diberikan juga adakalanya terbentuk dalam ayat yang sempurna. Kadangkala jawapan untuk satu-satu pertanyaan diberi dalam bentuk beberapa ayat. menjawab dengan menggunakan ayat yang penuh. Dalam contoh ayat (26). Contohnya: 32) Ibu: Kakak dah mandi? Sofiya: Dah. pertanyaan daripada orang lain menjadi penggerak utama dalam membentuk perhubungan dua hala. serta dapat juga dilihat penggunaan kata nama arah dan kata bilangan dalam jawapannya. 27) Sofiya: Kenapa ayah tinggal kakak? 28) Sofiya: Kenapa baby Harith menangis? (Harith ialah anak jiran sebelah) Pertanyaan tertutup mula digunakan pada usia lebih kurang tiga tahun juga. Sofiya sudah mula memberikan jawapan yang lebih panjang. Apabila mencapai usia tiga tahun. selalunya pertanyaan itu diungkapkan selepas contoh ayat-ayat (21). melainkan menjawab dengan satu perkataan sahaja. dengan menggunakan kata tanya kenapa. tumpuan akan diberikan kepada fokus soalan. Sofiya sudah mula menggunakan pertanyaan sebab musabab.25) Sofiya: Bu. Contoh ayat (26) ini juga mengukuhkan lagi kenyataan bahawa Sofiya sudah pandai menghargai pemberian orang lain. Sofiya akan menjawab berdasarkan pada pertanyaan yang diajukan. Kebanyakan persoalan yang ditanyakan adalah berkenaan dengan diri sendiri atau keluarga terdekat.8 Menjawab Teknik menjawab merupakan teknik yang berkaitan dengan teknik bertanya yang dihuraikan sebelum ini. Jarang dilihat Sofiya ketika berusia dalam lingkungan dua tahun. dan hal ini sama dengan bahasa orang dewasa. Apabila mencapai usia tiga tahun. Untuk pertanyaan terbuka. Contohnya: 29) Sofiya: Cantik tak rambut kakak? 30) Sofiya: Kita nak pergi jalan ke ayah? 31) Sofiya: Perut Mak Busu ada baby ke bu? 2. Misalnya: . Dalam konteks ini. 33) Ayah: Kakak makan apa? Sofiya: Biskut. kita nak pergi mana? 26) Sofiya: Ibu beli dekat mana? Contoh-contoh di atas memperlihatkan perkataan mana merujuk kepada makna arah dan makna tempat.

36) Ibu: Kakak beli apa? Sofiya: Kakak beli banyak. iaitu ya dan tidak biasanya lahir apabila Sofiya menyahut panggilan seseorang. 41) Sofiya: Cantiknya baju ibu. sewaktu masih bayi. Katakata yang digunakan ialah kata nafi tidak (tak) dan bukan. Jawapan untuk bentuk ayat tanya tertutup. atau dengan mengulang sebahagian pertanyaan. coklat. keupayaan tersebut dipindahkan dalam bentuk bahasa. Kebanyakan perkataan yang digunakan terdiri daripada kata adjektif dan adverba. Contohnya: 40) Ibu: Kakak! Sofiya: Ya bu! Seawal usia dua tahun. pada peringkat umur 1½ hingga 2 tahun. . 39) Ibu: Kakak nak Milo? Sofiya: Tak nak. ayah mandikan kakak. Keupayaan menggunakan kata nafi ini merupakan lanjutan daripada keengganan terhadap sesuatu yang sebelum ini dinyatakan dalam bentuk tangisan atau gerak-geri. Bagi soalan berbentuk pertanyaan tertutup pula. Contohnya: 38) Ibu: Sofiya nak makan nasi? Sofiya: Nak. Contoh-contoh ayat di bawah diujarkan oleh Sofiya ketika dia berusia antara 2½ hingga 3 tahun. Apabila berusia 3 tahun. jawapan diberikan sama ada dengan anggukan atau gelengan kepala. kebanyakan jawapan untuk pertanyaan tertutup adalah dalam bentuk nak dan tak nak sahaja. gula. Sofiya dilihat telah mula menggunakan jawapan negatif tidak. menunjukkan bahawa dia sudah berupaya mengekspresikan perasaannya terhadap sesuatu perkara yang dialaminya. Contohnya: 37) Ayah: Ainin nak Ribena? Sofiya: Nak Ribena. 35) Ibu: Mana mainan adik? Sofiya: Kakak dah simpan dalam bakul mainan. Apabila sudah boleh berbahasa. air kotak. 2. dia mula menunjukkan keupayaan untuk membuat ulasan tentang sesuatu perkara.34) Ibu: Kakak dah mandi? Sofiya: Kakak dah mandi.9 Mengulas Tatkala Sofiya sudah pandai berbahasa.

Larangan kasar menggunakan perkataan jangan. Terdapat juga ulasan yang dibuat berbentuk perbandingan. jangan kacau ibu solat dik. 3. Pada tahap sebelum berbahasa lagi. Teknik ini dilihat sebagai satu cara Sofiya membina hubungan yang mesra dan rapat dengan seseorang. adik tak ada.10 Melarang Jika diperhatikan. Nin punya! 46) Sofiya: Adik. Contohnya: 45) Sofiya: Anganlah. didapati bahawa Sofiya menguasai kemahiran berkomunikasi untuk pelbagai tujuan dan keperluan. Pada usia 1½ hingga 2 tahun.11 Mengajak Teknik terakhir yang akan dibincangkan ialah teknik mengajak. 2. dapat diperhatikan bahawa Sofiya mempelajari pragmatik melalui interaksinya dengan orang-orang di sekeliling. Sewaktu menggunakan teknik bercerita. Dalam teknik-teknik yang lain seperti bertengkar dan berbahas. dan mengajak. dia sudah mula menggunakan perkataan yang bertujuan untuk mengajak seperti meh (mari) dan jom (mari). mengulas. bekerjasama. larangan dalam bahasa terbahagi kepada dua. Dalam bahasa kanak-kanak. Sofiya sudah mempamerkan teknik mengajak dengan cara tersenyum. melarang. Contohnya dalam ujaran-ujaran yang dihasilkan oleh Sofiya di bawah: 46) Sofiya: Meh kakak sikat rambut adik! 47) Sofiya: Ibu jomla naik atas. manakala larangan halus menggunakan perkataan usah dan tak usah. kakak pun sayang adik kakak. Misalnya: 43) Sofiya: Kakak ada warna. dia belajar bagaimana untuk berkongsi pengalamannya ataupun menyatakan keinginannya terhadap sesuatu perkara. Menjelang usia 2 hingga 3 tahun. Bentuk penuh jangan hanya mula boleh dilafazkan pada sekitar usia 3 tahun. bertanya. mengkritik. menganggukkan kepala atau memberikan mainannya kepada seseorang. memerintah atau meminta. iaitu larangan halus dan larangan kasar.42) Sofiya: Ibu bawa kereta lajulah. menyatakan keinginan. bentuk yang digunakan oleh Sofiya ialah angan. bentuk larangan yang digunakan ialah jangan. Jelas dapat . sama ada perbandingan setara ataupun berlawanan.0 Kesimpulan Berdasarkan huraian dan contoh-contoh yang diberikan. 2. 44) Sofiya: Sufi sayang adik Kimi dia.

Perkataan kita bersifat inklusif. from simple requests at the table to telling of a joke. from giving instructions to telling a story. perkataan dia mula digunakan sewaktu berumur 3 tahun seperti dalam contoh (44). Oleh sebab kanak-kanak mudah meniru atau mengulang apa yang didengarnya. tetapi di rumah. Ini bermakna. dalam mendidik anak-anak dalam kalangan keluarga Melayu. kanak-kanak sudah memahami konsep adanya orang lain dalam hidupnya. Perkataan saya hanya muncul jika kanak-kanak itu pergi ke taska atau tadika. ”Learning a language requires proficient use for all sorts of everyday purposes – from greetings to gossip. bentuk ganti nama kedua muncul lebih lambat dalam perbendaharaan kata kanakkanak Melayu. dapatlah disimpulkan bahawa kanak-kanak dapat menghayati dengan sendirinya pelbagai aspek bahasa. iaitu merangkumi orang yang bercakap dan yang diajak bercakap. and how to talk about the topic in question in that language. ganti nama tersebut terus digunakan untuk merujuk dirinya sendiri. depending on age. Perkataan awak.dilihat bahawa dalam usia antara 1½ hingga 3 tahun. Oleh itu. and it seems reasonable to suppose that children acquire these skills from conversation. These are all skills on constant display in conversations. sex. how to take turns. peniruan merupakan satu proses yang seringkali digunakan oleh kanak-kanak untuk memperolehi bahasa. To do any of these things requires knowing how to use one’s language. ganti nama kakak tetap digunakan. dan bukan hanya berkenaan dirinya sahaja. mereka tahu dan faham bila ketika yang sesuai untuk mereka bercakap atau membalas percakapan orang lain. dia turut memahami bilakah masa yang sesuai untuk dia menjadi pembicara atau pendengar dalam satu-satu perbualan atau komunikasi. ganti nama diri pertama muncul lebih awal daripada bentuk ganti nama yang lain. Aspek pragmatik jelas dapat dilihat apabila kanak-kanak memahami konteks perbualan. Ini membuktikan bahawa pemerolehan bahasa pertama berlaku melalui proses-proses penyerapan. seperti kakak atau abang. Bagi ganti nama diri ketiga pula. . ganti nama kita juga telah mula digunakan seawal umur 3 tahun. sesuai dengan kebudayaan Melayu yang memberi tumpuan kepada hidup berkerabat dan bermasyarakat.” Dari segi penggunaan kata ganti nama diri pula. contoh penggunaan bahasa yang baik dan bersopan dalam kalangan ibu bapa perlulah ditunjukkan. Selain itu. biasanya dikuasai lebih lewat. dan dalam kes Sofiya. semangat ’kekitaan’ itu penting. Sungguhpun demikian. Kanak-kanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri. dia menggunakan ganti nama saya di taska. Kata ganti nama ketiga yang lain seperti mereka pula. Semuanya ini berlaku tanpa latih tubi yang formal sebagaimana yang digunakan dalam pengajaran bahasa di sekolah. sama ada dari segi sistem. agar dapat melahirkan generasi yang berpekerti mulia. iaitu. Oleh itu. struktur ataupun tatabahasa sosialnya. One also has to know how to get the other’s attention. Hal ini biasa berlaku dalam masyarakat Melayu kerana ibu bapa sering memanggil anak mereka dengan nama anak tersebut atau gelaran dalam keluarga. dia memahami konteks dalam perbualan. Biasanya. and status. kamu atau engkau hanya digunakan apabila kanak-kanak tersebut memasuki alam persekolahan. Daripada pelbagai teknik berinteraksi dalam kalangan kanak-kanak Melayu yang dihuraikan. Dengan kata lain. One has to know the appropriate ways to address others. relationship. Dapatan ini bersesuaian dengan pandangan Clark (2003). Di samping itu. atau gelaran dan pangkat dalam keluarga. sebagaimana dalam contoh (25) dan (30).

First Language Acquisition.Bibliografi Asmah Haji Omar. Cambridge: Cambridge University Press. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. The Language and Thought of The Child. J. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Eve V. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengantar Psikolinguistik Moden. Nik Safiah Karim et al. 1996. Brace. Mangantar Simanjuntak. New York: Academic Press. Psycholinguistics Introductory Perspective. New York: Harcourt. Tatabahasa Dewan. 1987. 1976. . 2003. J. 1926. F. Piaget. Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. 1993. Clark. Kess.

30200 Ipoh. Buat esei mengenai penguasaan kanak-kanak berdasarkan data yang dipungut selama dua bulan. MA (Mal). (10 markah) 3. March 5. Tugasan 3 hendaklah disempurnakan dan diemelkan kepada saya pada akhir Mac 2009. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU Bagi memahmi proses penguasaan dan pembelajaran bahasa manusia dan bagi membantu kita mengajarkan bahasa Melayu.. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.. Ismail (M20081000089) SK Methodist (ACS). Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari. 2009 Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan Tugasan di Perpustakaan Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut: Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut: 1. Ph. 014 2546199 Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut: Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut: 1. (10 markah) . Thursday. (40 markah) Tugasan 1 dan 2 hendaklah diemelkan kepada saya pada 11 Mac 2009. (10 markah) 2. Posted by Prof. Jalan Lahat . Normah bt. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.D. (Edin) at 6:04 AM 30 comments: normahismail said. Emeritus Abdullah Hassan. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.

Kemudian. Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya. telinga dan bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. bukan bertutur dan bukan pula ucapan. De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan. Kedua-dua sifat ini saling bertentangan. 3. Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual. TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913) De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss.BUKU . 2. Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut. dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini. . Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa. Kemudian. Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama. Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B. Baik konsep-konsep mahupun bayanganbayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tandatanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri. Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu. dianggap sebagai pengasas linguistik deskriptif.PENGANTAR PSIKOLINGUISTIK MODEN : MANGANTAR SIMAJUNTAK BAB 3 : BEBERAPA TEORI LINGUISTIK 4 teori yang akan dibincangkan: 1. De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut : 1. sedangkan bertutur adalah aktif. maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi. otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi. gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal. Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar. Bahasa adalah pasif. iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut.

tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayatayat di luar bidang linguistik murni. Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda c. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda b.Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi. Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi. Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence). tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue). iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan. tanda atau lambang. gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi. metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. atau boleh paradigmatik. Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti : a. Pertamanya. Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis. Menurut De Saussure. signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda Contohnya. Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari. Jadi. kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak. ‘tree’ dinamai tanda kerana membawa konsep ‘pohon’. Pembentukan ayat-ayat. Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari. tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable). jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris ‘tree’ maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita. Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses . menurut De Saussure. satu perpanjangan. dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable). tandatanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas. Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: ‘signe’ (sign). Jadi. iaitu hubungan-hubungan antara unitunit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan. tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenangwenang atau arbitrari. Pola-pola itu boleh sintagmatik. Dengan kata lain.

maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu. Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa. Oleh yang demikian. bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community). Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu. Oleh itu. Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku–tingkah laku lain... Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan.P. Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S ) 6. Watson dan A. tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti... Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak 7. memetik epal dan memberikannya kepada Jill. TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949) Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedahkaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism.penciptaan bebas. Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli psikologi seperti John B.. Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( .. Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut: 1. Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk ‘’Jack and Jill’’. Jack memanjat pohon epal. perilaku ucapan adalah .. : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan s: pengamatan bunyi ) Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan Bahasa. Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r ) 4. Jill melihat epal ( S ) 2. Jack dan Jill berjalan-jalan. Ungkapanungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagian–bahagiannya.. 2. ) 5.. Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack 3. Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon.. apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya.. Chomsky 1968). Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R ) r: pengeluaran bunyi ) ..

Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu. Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem. Ada tiga jenis bentuk: a. bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat. Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik.satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau: Laku ucapan : r…. c..s + S – R Bagi Bloomfield. Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon. Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa. Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian. Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentukbentuk bebas. misalnya: ‘pe-‘ . ‘Amat’ . ‘jalan’. Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas. ‘kakitangan’. 3. misalnya: ‘Amat jalan’ . misalnya : ‘matahari’ . Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian. semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran. TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 – 1960) . ‘-an’. Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya. Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain. b. Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu. Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas.

Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis. . 5. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya. Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti. tingkatan morfologi. Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik. erti tatabahasa dan erti fonologi. Erti tatabahasa ‘liked’ adalah peranan atau hubungannya dengan ‘she’ dan ‘me’ dan juga hubungannya dengan ‘like’ dan dengan ‘likes’ pada tingkatan paradigmatik. satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : ‘She liked me’. Bahasa adalah susunan daripada kontekskonteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu. Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata). Jadi. Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataanpernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti. 3. unsur-unsur leksikon adalah kata-kata. Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik. konteks morfologi. tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik. Jadi. 2. Hubungan ayat dengan konteks situasi. unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori semantik. unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem. erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi: 1. Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi. Misalnya. tingkatan leksikon.Menurut Firth. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu. Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat. 4. Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma. dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem. tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya. erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik. konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan).

iaitu teori Transformasi Generatif. Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsurunsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan. TEORI NOAM CHOMSKY (1927 – SEKARANG) Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky. mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi. pada tahun 1957. Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan. dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai.Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsurunsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa. Oleh itu. maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik. terutama dalam psikolinguistik. Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi: 1. Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor. Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen. seperti suku kata atau kata. Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan. Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau . Menurut Firth. 2. Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama. maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya. 4. baik berupa perpanjangan fonetik. dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja. dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu.

3) Kesejagatan struktur linguistik dasar. Jadi. Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting. tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif. Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa. Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat. kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku. Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative). iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan. iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan. menurut Chomsky. Dalam teori linguistiknya. Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak. 2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik.dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman. cetakan ke-24 1969 :34) : . Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayatayat berikut (Chomsky 1964. Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan. terutama dalam psikolinguistik. 4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental). teori linguistik bersifat mental. Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini. Jadi. kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa. Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut : 1) Aspek kreatif penggunaan bahasa.

” 2. rakaman yang dibuat hanya ‘recording’ dan transkripsi – tuliskan apa yang disebut oleh kanak-kanak itu. 1) Komponen sintaksis 2) Komponen semantik 3) Komponen fonologi Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi. John ialah subjek (“John wants to please”). Apa yang dilihat (empirikal) – boleh dilihat dan didengar. apa-apa sahaja yang disebut oleh budak itu (casual) secara tidak sengaja. 2. contohnya budak menonton televisyen dan dia meniru atau mengikut nyanyian dalam televisyen tersebut. (10 markah) Buat kajian mengenai kanak-kanak yang berumur antara 12 – 24 bulan. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumusrumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi.” Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya. Rekodkan walaupun di luar jadual. iaitu John ialah subjek keduadua ayat itu. sedangkan dalam ayat yang kedua. John adalah objek yang logis (“It is easy to please John”). Dalam kerja kursus. Proses-proses yang berlaku dalam minda. Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon. Rekodkan juga apa-apa sahaja yang dilihat pada anak orang lain. rekod dan catat apa yang disebut. Yang tidak empirikal-sesuatu yang tidak logik. kemudian baru buat analisis. Kajian oleh beberapa orang ahli psikolinguistik melibatkan bagaimana manusia lahir . Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman.1. Belajar dan kaji apa yang dilihat dan didengar sahaja. tatabahasa generatif terdiri daripada tiga komponen utama. Jadi. paling kurang setengah jam. bahawa dalam ayat pertama. Pada tahun 1965. Buat rakaman setiap minggu. frasa. Setiap apa yang direkod perlu dibuat catatan. “John is eager to please. Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. perkataan dan ungkapan. Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. “John is easy to please. Tahap membina bahasa dari segi membina ayat. iaitu. Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti.

Anak-anak yang pekak tidak akan bersuara kerana tiada model yang didengarnya. Umur 8-10 bulan baru keluar bunyi yang ada sukukata. Bagaimana kita melihat kanak-kanak dapat menguasai sistem . contohnya lidah untuk merasa dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi. sebaliknya kita perlu membantu supaya kanak-kanak itu boleh berbahasa dengan baik. Hal ini jarang dibincangkan kerana orang ramai tidak mengetahuinya. diikuti dengan perkataan. kita boleh mencampuri proses itu. ayat dan tatabahasa yang dipelajari dalam bidang tatabahasa. minum. Proses kognitif sangat sukar difahami.tanpa tahu berbahasa. barulah kanakkanak boleh menggunakan 3 perkataan atau lebih. Anak orang Inggeris. Anak-anak akan mula mengeluarkan bunyi yang ringkas dan diikuti dengan bunyi yang lebih panjang. seperti proses memperkenalkan dalam budaya kita bagaimana cara untuk membaca. memimpin dan sebagainya. Contohnya. Anak manusia perlu belajar banyak perkara untuk menjadi dewasa. diikuti dengan kata kerja seperti makan. Kosa kata dan perbendaharaan kata mereka lebih luas. menggunakan sistem bunyi untuk berbahasa. susu. 6 bulan. semalam ialah kata keterangan. mama. bagaimana manusia memainkan peranannya sebagai ahli dalam sebuah masyarakat. Organ-organ manusia boleh melakukan proses-proses yang banyak. kemudian boleh berjalan. bayi menangis sebagai satu keperluan biologi. Tidak mudah untuk kanak-kanak mengaitkan bunyi dengan huruf atau lambang-lambang dan benda atau objek yang dilihat. Selepas 2 tahun. bagaimana dia bercakap. Manusia lahir dengan dibantu dalam perkembangannya. sama seperti gigi untuk mengunyah. Haiwan lahir dan kemudian hanya dijaga untuk seketika. Oleh itu dia akan melalui proses pembelajaran yang sangat pesat. Kemudian baru kanak-kanak tahu gunakan frasa atau ayat dua perkataan untuk membentuk ayat-ayat yang disebut ayat telegraf. lama-kelamaan dia belajar berbahasa. Proses dan tahap-tahap proses itu berlaku seperti 3 bulan. jatuh dan sebagainya. contohnya kita sebut kucing tetapi anak-anak sebut ‘miaw’. Proses kedua. Bagaimana proses-proses ini berlaku. Dia juga akan melihat ke arah suara orang yang bercakap itu. semua perlakuan (behaviour) ini disusun untuk melihat perkembangan yang berlaku dalam minda. Psikolinguistik adalah satu bidang yang mengkaji bagaimana seorang kanak-kanak yang tidak tahu berbahasa. setahun dan sebagainya dan apa yang kanak-kanak itu boleh lakukan dalam peringkat umur tersebut. Bercakap bukan satu perkara asas tetapi makan ialah perkara asas. Biasanya kanak-kanak akan menyebut perkataan kata nama terlebih dahulu. Dalam belajar bahasa ada bunyi. Menulis ialah proses memperkenalkan lambang-lambang yang konvensional dengan bunyi yang didengar. Proses mengikut bunyi. Anak-anak kenal suara yang mesra dan suara yang asing baginya. Seterusnya diikuti dengan kata keterangan seperti “opah dating semalam”. berpaut dan memanggil ibunya. biasanya 3-4 tahun sudah petah bercakap kerana mereka didedahkan dengan perkataan-perkataan semasa masih di usia tersebut. Melibatkan perbezaan antara manusia dengan haiwan. Kita tidak ada sebarang usaha untuk mencampuri perkembangan yang berlaku tetapi apabila kita tahu proses ini berlaku begitu. seperti bantal. kanakkanak boleh belajar dengan mudah dan kita tidak boleh biarkan sahaja proses itu.

b. Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman. mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. F. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa. yang sering juga disebut sebagai nativisme. Carroll. Jenkins 2000).pragmatik dalam bahasa kita iaitu apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat (peraturan berbahasa). Tahap Linguistik Perkembangan ilmu linguistik. Pada manusia ada bahagian-bahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan. Tahap Formatif Pada pertengahan abad ke dua puluh. Gardner. seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation. manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. 1954). Daripada segi biologi. Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. dan pemerolehan bahasa. John B. Amerika. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok. yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme. yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky. Mulut . John W. Psikolinguistik Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga.” Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg. memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama. Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. baik dalam struktur mahupun fungsinya. 1967.” Sementara itu. Skinner (Chomsky 1959). Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain. sedangkan pada binatang bahagian-bahagian ini tidak ada. dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda. Syntactic Structures. penghasilan.

pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa. membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif. Menurut Chomsky. Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia. iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. Gardner 1966. Ini dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua. tetapi masih tidak dapat berbahasa. atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan. . keanjalan lidah. tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. akhirnya hanya dapat mengatakan papa. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa. manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir. Biolinguistik. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang. iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik. dan Puan Hayes. Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. Hayes 1947. iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan. (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini. manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakulti-fakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan. tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka. memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. mama. dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang. Waktu dilahirkan. 1979). cup. Dengan pengetahuan yang kita miliki. Viki. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara atau misai pada manusia. seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog. cimpanzi yang diajar oleh Dr. (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh. dan up. yakni. misalnya. Apakah binatang tidak dapat berbahasa? Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah. dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. Terrace. dan tipisnya bibir.manusia. dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). Gua. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk.

Apabila sampai pada hal-hal lisan. tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. Tatabahasa. Teori Empirikal – apabila kenyataan/kesimpulan yang dibuat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. mustahillah manusia dapat berbahasa. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. di situlah mereka berbeza daripada manusia. tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa. Tahap Kognitif Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi. misalnya. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Tahap Teori Psikolinguistik Pada tahap akhir ini. misalnya. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini. Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Frasa orang tua itu. Kemudian.Makhluk lain dapat melakukan banyak hal. boleh diuji. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. dan genetik. psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. buat analisis dan daripada analisis dibuat kesimpulan. filsafat. d. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia. c. Kaedah yang berkesan: . primatologi.

• Berjaya : penyelidik membina kaedah berkesan mendapatkan data daripada kanakkanak. jalankan tugasan dan kumpul data 4. dari lahir hingga baligh Paradigma penyelidikan • Bukan satu cara sahaja • Linguistik dan psikologi Sampel alamiah (naturalistik) • Suasana lazim kanak-kanak • Di rumah – akustik tidak baik alat boleh mengganggu kanak-kanak • Pusat penyelidikan : kanak-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan • Data berkualiti : representative dan naturalistik • Kesulitan : mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya • Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak • Mungkin tidak banyak peristiwa tentang ciri-ciri bagi membuat kesimpulan bagaimana kanak-kanak belajar • Perlu suplemen dari kaedah lain Eksperimen Psikologi eksperimental banyak digunakan. • Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan • Ada mikrofon radio • Sample besar bertahun-tahun • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial • Kanak-kanak belum bercakap pun dapat dikaji • Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam • Data boleh dipercayai. pengitlakan daripada kajian ini sukar . buat analisis statistik behaviour subjek 5. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana:  Perkembangan kognitif  Jangka minat (attention) pendek  Memahami dan mengingat arahan  Tidak dapat dilakukan bagi kanak-kanak di bawah umur 3 tahun Kaedah baru • Teknik merakam dan design eksperimen direka. hasilnya memberi bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan memperbaiki eksperimen akan datang) Hasil penyelidikan • dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak • tetapi. reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek 3. • Lain daripada masalah dengan orang dewasa. 1. bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa 2.

suasana eksperimen dan prosedur statistik memberi interpretasi berlainan • sangat perlahan. Teori Pemerolehan Bahasa Kanak-kanak 3 teori : a. Contoh: emak menyuruh anak itu ucap terima kasih apabila menerima sesuatu. ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi ¬ Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah . mencepak. makan. menelan. selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat. tetapi ada juga teori lain – innate. 2.• apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal. Perkataan Pertama ¬ umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama ¬ itulah bukti ketara perkembangan bahasa. Ada kanak-kanak yang berbahasa kesat kerana mendengar orang yang berada di persekitarannya berbahasa sebegitu. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya ¬ Bunyi makan. Memakan masa yang lama untuk penyelidik memastikan semua angkubah dikaji dan hasilnya sahih Kekerapan • berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen ? • kerap. Sudah tersedia jentera (LAD) untuk membantu atau beroperasi dalam otak kanak-kanak itu. batuk. input 1. Ibu yang beri input kepada anak itu untuk mengatakan sesuatu perkataan. innate – otak kanak-kanak itu ada kemampuan untuk berkembang dan mempelajari bahasa. Ini ada kaitan dengan jentera belajar bahasa (LAD). mulai lahir hingga 3 bulan. meniru – ahli psikologi mengatakan kanak-kanak belajar berbahasa kerana mereka meniru. tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa • lain subjek. kudrat (innate) c. Proses meniru memang berlaku. Ada beberapa tahap perkembangan: Tahap 1 (0 – 8 minggu) – bunyi-bunyi asas biologi ¬ Pada beberapa minggu pertama. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja ¬ Ia mungkin mangatakan lapar. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif ¬ Aktiviti bernafas. bayi mula bercakap ¬ tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan ¬ 3 bidang besar : penghasilan bunyi. 3. meniru b. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan Penghasilan bunyi Dari saat bayi lahir hingga 12 bulan. input – khusus kepada apa yang ibunya ajarkan supaya kanak-kanak itu belajar.

Mula mewujudkan kontur intonasi ¬ Bunyi ga. daa da dan lain-lain ¬ Bebel tidak ada makna. gu menyerupai suku kata ¬ 4 bulan. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a] Interpretasi Maksud ¬ Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi ¬ Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama ¬ Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain ¬ Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek ¬ Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan Tidak seperti bunyi bahasa ¬ Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa ¬ Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa ¬ Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi ¬ Bunyinya beritma ¬ Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara ¬ Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap 11 (8 – 20 minggu) – Gelak dan mengagah ¬ Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan ¬ Tangisan juga dihasilkan.didokumentasikan dengan baik ¬ Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut ¬ Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini – lebih menggembirakan ibunya Tahap 1V (25 – 50 minggu) – membebel ¬ Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan ¬ Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang ¬ Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba. seperti vokal dan konsonan ¬ Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal ¬ Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan ¬ Ada bunyi lelangit lembut. aa gaa. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir ¬ Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa ¬ Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap 111 (20 – 30 minggu) – Bermain dengan bunyi bahasa ¬ Penghasilan bunyi lebih mantap ¬ Bunyi lebih panjang 1 saat. tetapi menyerupai bunyi dewasa . nadanya mula berbagai-bagai ¬ Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu ¬ Beritma dan pendek-pendek ¬ Mula mengagah dan gelak.

dia tidak akan tahu berbahasa. Jika tidak hidup dalam lingkungan manusia. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Proses ini aktif setiap hari. Selepas itu.¬ Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Ada satu tahap umur yang dia tidak lagi belajar. Tempoh ini disebut tempoh usia kritikal. semantik. cuma yang terus berkembang ialah bilangan perkataan yang dikuasainya. Kanak-kanak yang dihantar ke tadika pandai bercerita atau bercakap kerana tempoh itu perkembangannya pesat. Pragmatik Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. lazimnya umur 2 tahun sudah boleh bercakap dan membuat ayat. Selepas itu dia tidak belajar lagi sistem nahu dan ayat-ayat baharu. tercetus LAD. Ini salah ¬ Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada yang membebel hingga 18 bulan ¬ Bunyi ini juga bukan rawak. mendengar manusia berkata-kata (konteks bahasa itu digunakan) jentera itu dihidupkan. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. Kita boleh mempersoalkan kebenaran teori itu? Kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak yang hidup dalam lingkungannya bahasa manusia. Kanak-kanak yang cepat bersekolah akan cepat dapat menguasai konsep-konsep atau perkataan yang ada makna. soalan. Implikasinya kepada kita. jika tidak didedahkan dengan bunyi-bunyi bahasa. Kanak-kanak belajar bahasa ada tempoh boleh belajar dengan berlakunya beberapa perkara (setting) LAD (Language Acquisition Device). Begitu juga bagi kanakkanak yang ibu atau bapanya pekak atau bisu. sistem nahu atau tatabahasanya sudah lengkap. frasa baharu. adakah LAD itu tercetus? Contoh: pekak – tidak dapat menyebut dan tidak dapat berbahasa kerana tidak ada bahasa untuk ditiru kerana dia tidak mendengar. kata awal dengan makna jelas ¬ Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Usia Kritikal (Critical Age) – tahap yang sangat penting Semasa kanak-kanak belajar bahasa. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna. mula ada makna. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. menyerap dan mengajuk bunyi. Kanak-kanak belajar bahasa antara 2 hingga 6 atau 7 tahun. kemahuan dan kemesraan ¬ Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi ¬ Sudah ada suku kata. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah . panggilan. Selepas tempoh ini. tempoh itulah kita mengajar kanak-kanak itu membina atau membentuk bahasa. kanak-kanak hilang upaya kuasai bahasa. berbeza-beza ¬ Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran ¬ Bunyi lebih jelas. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak ¬ Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi Tahap V (9 – 18 bulan) – ujaran berirama ¬ Bunyi sudah berirama.

contohnya seorang anak yang sedang dalam proses memperoleh bahasa suatu hari diberi tahu oleh ibunya bahawa binatang yang mereka lihat itu adalah kucing. TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913) De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss. Tertanamlah pada benak anak itu bahawa binatang itu adalah kucing. Anak itu lalu menyerap ciri-ciri yang ada pada binatang itu.. (10 markah) BUKU . Penguasaan Makna (Semantik) Bagaimana kanak-kanak belajar makna? Bagaimana dia tiba-tiba tahu makna? Apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang menyebabkan dia kenal apa yang dilihat dan memberi label (perkataan). 1998). berbulu coklat. dan lain-lain. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. ekornya satu. Akan tetapi. March 10.. saiz dan warna yang membolehkan kanak-kanak mengenali dan membaca alam. 014 2546199 Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut: Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut: 1. 30200 Ipoh. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. 2009 9:47 PM normahismail said. telinganya dua. matanya dua. Semua benda dalam dunia ini prototaip (bentuk yang paling asas) seperti bentuk.PENGANTAR PSIKOLINGUISTIK MODEN : MANGANTAR SIMAJUNTAK BAB 3 : BEBERAPA TEORI LINGUISTIK 4 teori yang akan dibincangkan: 1. telinga dan .memasuki wilayah yang lain. dianggap sebagai pengasas linguistik deskriptif. Jalan Lahat . apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. kakinya empat. Ismail (M20081000089) SK Methodist (ACS). Sementara itu. pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker. Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut. Normah bt. Bagaimana dia memahami setiap perkataan dalam dunia ini? Bagaimana kanak-kanak dapat memahami sesuatu benda dan menyebut benda tersebut.

Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda b. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut : 1. dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini. gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi. Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi. kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa. sedangkan bertutur adalah aktif. signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda . Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu. Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi. 3. Bahasa adalah pasif. Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B. maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi. 2. Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tandatanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri. Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama. iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut. Kemudian. tanda atau lambang. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda c. Jadi. Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual. Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya. Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: ‘signe’ (sign). De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti : a. gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal. Kemudian. bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak. otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi.bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. Baik konsep-konsep mahupun bayanganbayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. Kedua-dua sifat ini saling bertentangan. bukan bertutur dan bukan pula ucapan. De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan.

Contohnya, jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris ‘tree’ maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita, dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. Jadi, ‘tree’ dinamai tanda kerana membawa konsep ‘pohon’. Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. Pertamanya, tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenangwenang atau arbitrari. Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari. Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari, tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable), tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable). Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik. Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis, satu perpanjangan. Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence). Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. Dengan kata lain, tandatanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas. Menurut De Saussure, metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. Pola-pola itu boleh sintagmatik, iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan, atau boleh paradigmatik, iaitu hubungan-hubungan antara unitunit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan. Pembentukan ayat-ayat, menurut De Saussure, tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue), tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayatayat di luar bidang linguistik murni. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses penciptaan bebas, tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. Chomsky 1968). 2. TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949) Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedahkaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism. Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli psikologi seperti John B. Watson dan A.P. Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa. Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama

dengan tingkah laku–tingkah laku lain. Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan, maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu. Oleh yang demikian, apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya. Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk ‘’Jack and Jill’’. Jack dan Jill berjalan-jalan. Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon. Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu. Jack memanjat pohon epal, memetik epal dan memberikannya kepada Jill. Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut: 1. Jill melihat epal ( S ) 2. Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack 3. Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r ) 4. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( ..... ) 5. Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S ) 6. Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak 7. Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R )

r: pengeluaran bunyi ) ......... : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan s: pengamatan bunyi ) Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan Bahasa, bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community). Ungkapanungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagian–bahagiannya. Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti. Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran. Oleh itu, perilaku ucapan adalah satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau: Laku ucapan : r…..s + S – R Bagi Bloomfield, bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu. Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem.

Ada tiga jenis bentuk: a. Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian, misalnya: ‘Amat jalan’ ; ‘Amat’ ; ‘jalan’. b. Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian, misalnya: ‘pe-‘ ; ‘-an’. c. Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain, misalnya : ‘matahari’ ; ‘kakitangan’. Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa. Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu. Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon. Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentukbentuk bebas. Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas. Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas; semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran. Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya.

3. TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 – 1960) Menurut Firth, dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi, konteks morfologi, konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan). Bahasa adalah susunan daripada kontekskonteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu. Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis. Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik, tingkatan leksikon, tingkatan morfologi, tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik. Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem, unsur-unsur leksikon adalah kata-kata, unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem, unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori

semantik. Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik, tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya. Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. Jadi, erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi: 1. Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata). 2. Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat. 3. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu. 4. Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan. 5. Hubungan ayat dengan konteks situasi. Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya. Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataanpernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti; erti tatabahasa dan erti fonologi. Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma. Jadi, erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik. Misalnya, satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : ‘She liked me’. Erti tatabahasa ‘liked’ adalah peranan atau hubungannya dengan ‘she’ dan ‘me’ dan juga hubungannya dengan ‘like’ dan dengan ‘likes’ pada tingkatan paradigmatik. Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsurunsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa. Menurut Firth, dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai. Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi: 1. Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsurunsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam

bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan. 2. Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen, baik berupa perpanjangan fonetik, mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi, seperti suku kata atau kata. Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu.

4. TEORI NOAM CHOMSKY (1927 – SEKARANG) Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky, iaitu teori Transformasi Generatif, pada tahun 1957, maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik, terutama dalam psikolinguistik. Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan. Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa, maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya. Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor, dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja. Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. Jadi, menurut Chomsky, teori linguistik bersifat mental, kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku.

Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut : 1) Aspek kreatif penggunaan bahasa. 2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik. 3) Kesejagatan struktur linguistik dasar. 4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental).

Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative). Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini. Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak. Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan, kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa. Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting, terutama dalam psikolinguistik. Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat. Dalam teori linguistiknya, Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman, iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan, iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan. Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa. Jadi, tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif. Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayatayat berikut (Chomsky 1964, cetakan ke-24 1969 :34) : 1. “John is easy to please.” 2. “John is eager to please.” Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya, iaitu John ialah subjek keduadua ayat itu. Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu, bahawa dalam ayat pertama, John adalah objek yang logis (“It is easy to please John”), sedangkan dalam ayat yang kedua, John ialah subjek (“John wants to please”). Pada tahun 1965, Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. Jadi, tatabahasa

generatif terdiri daripada tiga komponen utama, iaitu; 1) Komponen sintaksis 2) Komponen semantik 3) Komponen fonologi Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi. Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon. Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumusrumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi. Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti.

2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah) Buat kajian mengenai kanak-kanak yang berumur antara 12 – 24 bulan. Tahap membina bahasa dari segi membina ayat, frasa, perkataan dan ungkapan. Dalam kerja kursus, rakaman yang dibuat hanya ‘recording’ dan transkripsi – tuliskan apa yang disebut oleh kanak-kanak itu, kemudian baru buat analisis. Buat rakaman setiap minggu, rekod dan catat apa yang disebut, paling kurang setengah jam. Rekodkan walaupun di luar jadual, apa-apa sahaja yang disebut oleh budak itu (casual) secara tidak sengaja. Rekodkan juga apa-apa sahaja yang dilihat pada anak orang lain, contohnya budak menonton televisyen dan dia meniru atau mengikut nyanyian dalam televisyen tersebut. Setiap apa yang direkod perlu dibuat catatan. Proses-proses yang berlaku dalam minda. Apa yang dilihat (empirikal) – boleh dilihat dan didengar. Yang tidak empirikal-sesuatu yang tidak logik. Belajar dan kaji apa yang dilihat dan didengar sahaja. Kajian oleh beberapa orang ahli psikolinguistik melibatkan bagaimana manusia lahir tanpa tahu berbahasa, lama-kelamaan dia belajar berbahasa. Melibatkan perbezaan antara manusia dengan haiwan. Manusia lahir dengan dibantu dalam perkembangannya. Haiwan lahir dan kemudian hanya dijaga untuk seketika, kemudian boleh berjalan, berpaut dan memanggil ibunya. Anak manusia perlu belajar banyak perkara untuk menjadi dewasa. Oleh itu dia akan melalui proses pembelajaran yang sangat pesat, bayi menangis sebagai satu keperluan biologi, sama seperti gigi untuk mengunyah. Organ-organ manusia boleh melakukan proses-proses yang banyak, contohnya lidah untuk merasa dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Bercakap bukan satu perkara asas tetapi makan ialah perkara asas. Dalam belajar bahasa ada bunyi, ayat dan tatabahasa yang dipelajari dalam bidang tatabahasa. Bagaimana proses-proses ini berlaku, semua perlakuan (behaviour) ini disusun untuk melihat perkembangan yang berlaku dalam minda. Proses kedua, bagaimana manusia memainkan peranannya sebagai ahli dalam sebuah masyarakat,

. Hal ini jarang dibincangkan kerana orang ramai tidak mengetahuinya. Tidak mudah untuk kanak-kanak mengaitkan bunyi dengan huruf atau lambang-lambang dan benda atau objek yang dilihat. Psikolinguistik Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. Kemudian baru kanak-kanak tahu gunakan frasa atau ayat dua perkataan untuk membentuk ayat-ayat yang disebut ayat telegraf. dan pemerolehan bahasa. Kosa kata dan perbendaharaan kata mereka lebih luas. 6 bulan. susu. Umur 8-10 bulan baru keluar bunyi yang ada sukukata. Anak-anak yang pekak tidak akan bersuara kerana tiada model yang didengarnya. sebaliknya kita perlu membantu supaya kanak-kanak itu boleh berbahasa dengan baik. Kita tidak ada sebarang usaha untuk mencampuri perkembangan yang berlaku tetapi apabila kita tahu proses ini berlaku begitu. Selepas 2 tahun. menggunakan sistem bunyi untuk berbahasa. Bagaimana kita melihat kanak-kanak dapat menguasai sistem pragmatik dalam bahasa kita iaitu apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat (peraturan berbahasa). kanakkanak boleh belajar dengan mudah dan kita tidak boleh biarkan sahaja proses itu. mama. Psikolinguistik adalah satu bidang yang mengkaji bagaimana seorang kanak-kanak yang tidak tahu berbahasa. Dia juga akan melihat ke arah suara orang yang bercakap itu. kita boleh mencampuri proses itu. Proses mengikut bunyi. diikuti dengan perkataan.bagaimana dia bercakap. Contohnya. Menulis ialah proses memperkenalkan lambang-lambang yang konvensional dengan bunyi yang didengar. diikuti dengan kata kerja seperti makan. seperti bantal. Proses kognitif sangat sukar difahami. contohnya kita sebut kucing tetapi anak-anak sebut ‘miaw’. barulah kanakkanak boleh menggunakan 3 perkataan atau lebih. memimpin dan sebagainya. Biasanya kanak-kanak akan menyebut perkataan kata nama terlebih dahulu. Anak-anak kenal suara yang mesra dan suara yang asing baginya. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa. Anak orang Inggeris. biasanya 3-4 tahun sudah petah bercakap kerana mereka didedahkan dengan perkataan-perkataan semasa masih di usia tersebut. jatuh dan sebagainya. setahun dan sebagainya dan apa yang kanak-kanak itu boleh lakukan dalam peringkat umur tersebut. minum.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Proses dan tahap-tahap proses itu berlaku seperti 3 bulan. Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda.” Sementara itu. seperti proses memperkenalkan dalam budaya kita bagaimana cara untuk membaca. semalam ialah kata keterangan. penghasilan. Seterusnya diikuti dengan kata keterangan seperti “opah dating semalam”. Anak-anak akan mula mengeluarkan bunyi yang ringkas dan diikuti dengan bunyi yang lebih panjang.

Daripada segi biologi. pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini. sedangkan pada binatang bahagian-bahagian ini tidak ada. dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang.” Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg. Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik. Tahap Linguistik Perkembangan ilmu linguistik. 1967. Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah. 1954). Ini . baik dalam struktur mahupun fungsinya.Tahap Formatif Pada pertengahan abad ke dua puluh. seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation. Carroll. Skinner (Chomsky 1959). pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Mulut manusia. Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia. misalnya. Biolinguistik. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok. John W. John B. yang sering juga disebut sebagai nativisme. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme. khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga. Jenkins 2000). dan tipisnya bibir. yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. keanjalan lidah. dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama. (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Gardner. memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. F. (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan. b. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain. Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Pada manusia ada bahagian-bahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa. Amerika. bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa. yakni. iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik. Syntactic Structures. membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif.

cimpanzi yang diajar oleh Dr. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakulti-fakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. . parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. dan Puan Hayes. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. tetapi masih tidak dapat berbahasa. Gardner 1966. tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka. tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. Makhluk lain dapat melakukan banyak hal. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara atau misai pada manusia. Tahap Kognitif Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang. Dengan pengetahuan yang kita miliki. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). 1979). Apakah binatang tidak dapat berbahasa? Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. Gua. Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933. Tatabahasa. seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog. iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. cup. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang. dan up. termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Terrace. manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. Viki. Menurut Chomsky. Hayes 1947. tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. Apabila sampai pada hal-hal lisan.dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua. akhirnya hanya dapat mengatakan papa. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan. mama. c. dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. di situlah mereka berbeza daripada manusia. misalnya. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan. Waktu dilahirkan.

• Lain daripada masalah dengan orang dewasa. Tahap Teori Psikolinguistik Pada tahap akhir ini. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi. Kaedah yang berkesan: • Berjaya : penyelidik membina kaedah berkesan mendapatkan data daripada kanakkanak. dan genetik. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini.Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. d. mustahillah manusia dapat berbahasa. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia. primatologi. Frasa orang tua itu. Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. • Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan • Ada mikrofon radio • Sample besar bertahun-tahun . Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. boleh diuji. buat analisis dan daripada analisis dibuat kesimpulan. membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. misalnya. Teori Empirikal – apabila kenyataan/kesimpulan yang dibuat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa. Kemudian. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana:  Perkembangan kognitif  Jangka minat (attention) pendek  Memahami dan mengingat arahan  Tidak dapat dilakukan bagi kanak-kanak di bawah umur 3 tahun Kaedah baru • Teknik merakam dan design eksperimen direka. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. filsafat.

suasana eksperimen dan prosedur statistik memberi interpretasi berlainan • sangat perlahan. bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa 2. Teori Pemerolehan Bahasa Kanak-kanak 3 teori : a. pengitlakan daripada kajian ini sukar • apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal. hasilnya memberi bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan memperbaiki eksperimen akan datang) Hasil penyelidikan • dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak • tetapi. meniru .• Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial • Kanak-kanak belum bercakap pun dapat dikaji • Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam • Data boleh dipercayai. jalankan tugasan dan kumpul data 4. Memakan masa yang lama untuk penyelidik memastikan semua angkubah dikaji dan hasilnya sahih Kekerapan • berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen ? • kerap. mulai lahir hingga 3 bulan. dari lahir hingga baligh Paradigma penyelidikan • Bukan satu cara sahaja • Linguistik dan psikologi Sampel alamiah (naturalistik) • Suasana lazim kanak-kanak • Di rumah – akustik tidak baik alat boleh mengganggu kanak-kanak • Pusat penyelidikan : kanak-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan • Data berkualiti : representative dan naturalistik • Kesulitan : mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya • Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak • Mungkin tidak banyak peristiwa tentang ciri-ciri bagi membuat kesimpulan bagaimana kanak-kanak belajar • Perlu suplemen dari kaedah lain Eksperimen Psikologi eksperimental banyak digunakan. reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek 3. buat analisis statistik behaviour subjek 5. tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa • lain subjek. selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat. 1.

Contoh: emak menyuruh anak itu ucap terima kasih apabila menerima sesuatu. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja ¬ Ia mungkin mangatakan lapar. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a] Interpretasi Maksud ¬ Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi ¬ Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama ¬ Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain ¬ Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek ¬ Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan Tidak seperti bunyi bahasa ¬ Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa . batuk. Proses meniru memang berlaku. menelan. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif ¬ Aktiviti bernafas. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan Penghasilan bunyi Dari saat bayi lahir hingga 12 bulan. Perkataan Pertama ¬ umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama ¬ itulah bukti ketara perkembangan bahasa. innate – otak kanak-kanak itu ada kemampuan untuk berkembang dan mempelajari bahasa. Ada beberapa tahap perkembangan: Tahap 1 (0 – 8 minggu) – bunyi-bunyi asas biologi ¬ Pada beberapa minggu pertama. input 1.b. makan. meniru – ahli psikologi mengatakan kanak-kanak belajar berbahasa kerana mereka meniru. sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi ¬ Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah didokumentasikan dengan baik ¬ Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. bayi mula bercakap ¬ tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan ¬ 3 bidang besar : penghasilan bunyi. ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. Ini ada kaitan dengan jentera belajar bahasa (LAD). 2. kudrat (innate) c. tetapi ada juga teori lain – innate. mencepak. Ibu yang beri input kepada anak itu untuk mengatakan sesuatu perkataan. Ada kanak-kanak yang berbahasa kesat kerana mendengar orang yang berada di persekitarannya berbahasa sebegitu. 3. Sudah tersedia jentera (LAD) untuk membantu atau beroperasi dalam otak kanak-kanak itu. input – khusus kepada apa yang ibunya ajarkan supaya kanak-kanak itu belajar. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya ¬ Bunyi makan.

Mula mewujudkan kontur intonasi ¬ Bunyi ga. kata awal dengan makna jelas . Ia berhenti sebelum bayi bercakap. seperti vokal dan konsonan ¬ Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal ¬ Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan ¬ Ada bunyi lelangit lembut. aa gaa.¬ Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa ¬ Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi ¬ Bunyinya beritma ¬ Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara ¬ Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap 11 (8 – 20 minggu) – Gelak dan mengagah ¬ Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan ¬ Tangisan juga dihasilkan. tetapi menyerupai bunyi dewasa ¬ Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. kemahuan dan kemesraan ¬ Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi ¬ Sudah ada suku kata. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir ¬ Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa ¬ Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap 111 (20 – 30 minggu) – Bermain dengan bunyi bahasa ¬ Penghasilan bunyi lebih mantap ¬ Bunyi lebih panjang 1 saat. gu menyerupai suku kata ¬ 4 bulan. nadanya mula berbagai-bagai ¬ Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu ¬ Beritma dan pendek-pendek ¬ Mula mengagah dan gelak. Ini salah ¬ Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada yang membebel hingga 18 bulan ¬ Bunyi ini juga bukan rawak. daa da dan lain-lain ¬ Bebel tidak ada makna. ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut ¬ Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini – lebih menggembirakan ibunya Tahap 1V (25 – 50 minggu) – membebel ¬ Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan ¬ Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang ¬ Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak ¬ Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi Tahap V (9 – 18 bulan) – ujaran berirama ¬ Bunyi sudah berirama. mula ada makna. panggilan. berbeza-beza ¬ Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran ¬ Bunyi lebih jelas. soalan.

Kita boleh mempersoalkan kebenaran teori itu? Kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak yang hidup dalam lingkungannya bahasa manusia. tempoh itulah kita mengajar kanak-kanak itu membina atau membentuk bahasa. sistem nahu atau tatabahasanya sudah lengkap. Kanak-kanak belajar bahasa antara 2 hingga 6 atau 7 tahun. matanya dua. frasa baharu.¬ Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Usia Kritikal (Critical Age) – tahap yang sangat penting Semasa kanak-kanak belajar bahasa. Bagaimana dia memahami setiap perkataan dalam dunia ini? Bagaimana kanak-kanak dapat memahami sesuatu benda dan menyebut benda tersebut. cuma yang terus berkembang ialah bilangan perkataan yang dikuasainya. Tertanamlah pada benak anak itu bahawa binatang itu adalah kucing. Kanak-kanak yang cepat bersekolah akan cepat dapat menguasai konsep-konsep atau perkataan yang ada makna. Kanak-kanak belajar bahasa ada tempoh boleh belajar dengan berlakunya beberapa perkara (setting) LAD (Language Acquisition Device). Selepas tempoh ini. kakinya empat. Tempoh ini disebut tempoh usia kritikal. apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. Implikasinya kepada kita. Kanak-kanak yang dihantar ke tadika pandai bercerita atau bercakap kerana tempoh itu perkembangannya pesat. pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. tercetus LAD. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah memasuki wilayah yang lain. telinganya dua. Begitu juga bagi kanakkanak yang ibu atau bapanya pekak atau bisu. Ada satu tahap umur yang dia tidak lagi belajar. berbulu coklat. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna. Akan tetapi. dan lain-lain. 1998). kanak-kanak hilang upaya kuasai bahasa. menyerap dan mengajuk bunyi. Selepas itu dia tidak belajar lagi sistem nahu dan ayat-ayat baharu. Semua benda dalam dunia . Proses ini aktif setiap hari. lazimnya umur 2 tahun sudah boleh bercakap dan membuat ayat. Sementara itu. jika tidak didedahkan dengan bunyi-bunyi bahasa. Jika tidak hidup dalam lingkungan manusia. adakah LAD itu tercetus? Contoh: pekak – tidak dapat menyebut dan tidak dapat berbahasa kerana tidak ada bahasa untuk ditiru kerana dia tidak mendengar. Penguasaan Makna (Semantik) Bagaimana kanak-kanak belajar makna? Bagaimana dia tiba-tiba tahu makna? Apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang menyebabkan dia kenal apa yang dilihat dan memberi label (perkataan). dia tidak akan tahu berbahasa. contohnya seorang anak yang sedang dalam proses memperoleh bahasa suatu hari diberi tahu oleh ibunya bahawa binatang yang mereka lihat itu adalah kucing. Pragmatik Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. semantik. ekornya satu. mendengar manusia berkata-kata (konteks bahasa itu digunakan) jentera itu dihidupkan. Selepas itu. Anak itu lalu menyerap ciri-ciri yang ada pada binatang itu.

Memori tidak disimpan pada satu bahagian otak tetapi banyak bahagian otak yang terlibat. Fikiran dan Bahasa. Jenis-jenis Memori Terdapat tiga jenis memori iaitu. Contohnya ingatan anjing dalam eksperimen Pavlov. 2009 9:50 PM Abdul Rahim bin Barmawi said. Sarjana bedah saraf Wilder Penfield mendapati bahagian cuping temporikal adalah tempat memori disimpan dalam otak.ini prototaip (bentuk yang paling asas) seperti bentuk. Terdapat juga pendapat yang membahagikan memori kepada dua iaitu nondeklaratif dan deklaratif. i) memori pengalaman – iaitu dari pengalaman kemudian wujud dalam bentuk perubahan tingkah laku. menyimpan maklumat baru. Manusia juga akan hilang kenormalannya jika hilang keupayaan mengingat. iii) memori perkataan – mengaitkan konsep dengan bentuk bunyi. Pengulangan ayat atau peristiwa boleh membuat memori lebih lama. fakta. Memori nondeklaratif wujud daripada pengalaman kemudian wujud dalam bentuk perubahan tingkahlaku. Sebaliknya memori jangka panjang boleh diingat hingga seumur hidup. Komunikasi tidak akan berlaku sekiranya manusia gagal mengingat apa yang baru dikata atau di dengar. ii) memori konseptual – membangunkan sesuatu konsep berdasarkan fakta yang masuk. Sikap positif dan kerap mengulang apa yang . Memori jangka pendek hanya berlangsung beberapa saat atau minit sahaja. Terdapat juga pendapat yang menyatakan.. dan segala bentu pengetahuan yang diperoleh. Memori boleh dibahagikan kepada memori singkat dan memori lama. dan mengingat apa yang akan dilakukan esok. Secara umumnya kajian memori dapat disimpulkan seperti berikut. Kajian Memori Terdapat pelbagai pendapat oleh sarjana tentang memori. saiz dan warna yang membolehkan kanak-kanak mengenali dan membaca alam.. Memori deklaratif pula adalah untuk mengingati peristiwa. ULASAN BUKU PSIKOLINGUISTIK (Soenjono Dardjowidjojo) Bab 11 : Memori. Mereka mendapati memori disimpan di hemisfera kiri manakala untuk pengimbasan memori dilakukan oleh hemisfera kanan. penyimpanan memori dalam otak tidak pada tempat yang sama. Disediakan oleh: Abdul Rahim bin Barmawi (M20072000596) Mamori atau ingatan sangat perlu dalam mengingat perkara yang lalu. 1. March 10.

Pada tahap input. Bahasa juga boleh mengklasifikasikan pengalaman. Jika sesuatu peristiwa atau fakta itu releven dalam hidup seseorang. Kadangkala orang juga memanfaatkan pengetahuan tentang dunia. Contohnya subjek diminta menjawab apakah benda yang ditunjukkan kepadanya itu sudah dia lihat sebelumnya. orang Inggeris di Eropah akan mengatakan raja negara mereka ’died atau passed away’ sedangkan orang Melayu di Asia Tenggara akan mengungkapkan pengalaman dengan . Contohnya peristiwa berkhatan dan cinta pertama pada remaja mungkin akan diingati selamanya. Semasa kanak-kanak pemikiran diujarkan dalam bentuk kata-kata. Bermula dengan proses menyimpan maklumat pada memori pendek Apabila dirasakan perlu disimpan dalam jangka masa lama. Pembentukan dan Pengunaan Memori. penyimpanan dan output. Faktor latihan terpaksa seperti seorang pelakon terpaksa menghafal skrip lakonannya. Faktor signifikan sesuatu peristiwa juga mempengaruhi memori. Begitu juga dengan barang yang disusun secara teratur akan mudah dicari atau diingati berbanding barang yang diletak secara berselerak. Pada tahap output. Contohnya buku yang disusun di perpustakaan mudah diingati lokasinya jika disusun secara teratur menggunakan sistem tertentu. Peristiwsa 31 Ogos 1957 biasanya kekal diingati oleh kebanyakan rakyat Malaysia kerana ia adalah tarikh kemerdekaan Malaysia. Pengetahuan kita tentang buaya misalnya tidak akan kita mungkin mengimbau ungkapan ’aligator shoes’ yang bermakna kasut untuk buaya. Hubungan antara percakapan dalaman (inner speech) dengan percakapan luaran (external speech) mestilah memanfatkan bunyi kerana ujaran hanya dapat terwujud dengan adanya bunyi fonetik. maka maklumat itu dikirim ke memori panjang. pada fikiran telah terbentuk dalam perkataan manakala percakapan dalaman. Rekognisi adalah proses memanggil memori dengan meminta seseorang supaya dapat merekognisi sesuatu yang sudah diberikan kepadanya sebelumnya. Contohnya ada orang Melayu yang dapat menghafal dan menyanyikan lagu Hindi dengan baik. Memori dibentuk dan digunakn melalui tiga tahap iaitu input. Bahasa dan fikiran tidak dapat dipisahkan. Cara berfikir sesebuah komuniti adalah dipengaruhi oleh struktur bahasa yang mereka gunakan. Kita menggunakan fikiran semasa kita berbahasa. seorang penyanyi menghafal seni kata lagunya menyebakan mereka dapat menghafal dan mengingat dengan lebih cepat atas faktor terpaksa demi persembahan yang akan dilakukan. Contohnya. maka ingatannya terhadap memori tersebut akan kekal lebih lama. Kadang-kala hafalan verbatim juga disimpan disini. tetapi tidak memahami langsung apa yang dinyayikan.dipelajari akan menguatkan ingatan. perkataanperkataannya lenyap pada masa fikiran itu terbentuk. Fikiran dan Bahasa. Setelah dewasa berfikir tidak lagi dilakukan dengan perkataan yang diujarkan. ada dua cara yang digunakan iaitu rekognisi dan pengimbauan. Daripada sekian banyak perkataan yang didengar.Bezanya adalah semasa percakapan luaran. yang disimpan didalam memori adalah isi atau maknanya sahaja. memori menerima masukan baik lisan mahupun tulisan. dia diminta menyebutkannama benda yang sudah dia lihat atau dengar sebelumnya. Dalam imbauan itu.

.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak . (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Terdapat pelbagai kajian dan pendapat tentang memori. i) How tall is your boyfriend? ii) How short is your boyfriend? Perkatan tall dalam ayat adalah kata sifat seorang teman lelaki yang neutral.. Dua contoh ayat dibawah dapat menunjukkan perbezaan dua istilah yang disebutkan. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . Fikiran yang kompleks adalah berkaitan dengan konsep neutral dan tidak neutral ini. Perbuatan atau keadaan terbahagi kepada dua iaitu kelompok neutral (unmarked) dan kelompok tidak neutral (marked).Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Konsep neutral (unmarkedness) umumnya adalah merujuk kepada perkara yang positif pada morfologi. fikiran dan bahasa adalah saling berkait antara satu sama lain dalam membantu manusia berkomunikasi dengan lebih berkesan. unkind. Begitu juga sebaliknya.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Namun begitu dapat dibuat kesimpulan bahawa memori. fikiran dan bahasa. 2009 3:15 PM hasuenah wohseng said.perkataan ’wafat atau meninggal dunia’. Akan tetapi perkataan short dalam ayat pula adalah kata sifat yang tidak neutral. Adalah menjadi kebiasaan seseorang lelaki itu tinggi. Ujaran dan Fikiran adalah satu yang kompleks. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Adalah suatu kekurangan sekiranya seorang lelaki itu pendek. yakni tidak perlu diajar. Kesimpulan. Tanpa memori manusia tidak mungkin dapat berfikir dan berkomunikasi melalui bahasa. Dalam bahasa Inggeris perkataan neutral seperti happy dan kind boleh menjadi negatif (tidak neutral) hanya dengan menambahkan bentuk un:unhappy. March 11.

Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Mengikut teori behaviorisme. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.menjadi masalah yang besar. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Peringkat pencapaian yang perlu . Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Oleh itu sebagai orang dewasa.

Selalunya. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. untuk kepentingan akademik. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Dari golongan pelajar yang dikaji.Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. untuk belajar bahasa Inggeris. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. . Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Mohd. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri.

Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. 4.A. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Misalnya.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . 5. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Larson dan W. 1. Pelajar yang berkeupayaan tinggi.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. . 2. maka dia akan gagal. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 2. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. 6. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. 3. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.N. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. 7.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.

iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.siapa pengarang .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.tajuk . Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . .Firaun .tok. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.masa tahun pengarang . Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.ninik dan sebagainya. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . .dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.baca.Pengasuh kanak-kanak bisu .Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.itu adalah perkataan yang pindik.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan . .gambar. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.

1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .c. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.k. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .l.t. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .Dilakukan pada tahun 1960 .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown . . Bunyi p.b.tempat.Memahami kumpulan kanak-kanak .ny.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .suasana eksperimen.Lain subjek.g.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .m. Hasil penyelidikan .n.d.Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Yang popular sample setegah jam .dan akibat 2.h.f.1953 . Kekerapan .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.s. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .Mengumpul data secara naturalistic. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.j.

Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. .Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya . Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Tahun pertama (perkataan) . Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . andi (mandi) hurup yang di gugur m . Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.sakit. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.makan.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.

menelan. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.batuk.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran .aa.ba ba bad an deritam lain….gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . mencakap.sendawa.Ini salah.da da dll •tidak ada makna . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.• Bunyi makan. seperti vocal.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut..selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.ba.

perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Frasa k. disekolah mula mengajar formal. k. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.p.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .bunyi apa .•Bunyi lebih jelas mula ada makna. k.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.n + penerang Analisis .panggilan .n +adjektif : nasi lemak 3.buat grap dengan menguna huru biasa.bunyi apa yang ada . oo : emak. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .elak.berapa perkataan .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . Bantu + k. Contoh : 1. Contoh: a : alak.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.senarai perkataan yang penuh .k.k + objek : tema kasih.kata kerja. Bagaimana kanak belajar makna . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. ijak aki 2.berapa bulan . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .m. soalan.Mesti demograpi lontal .Memperoleh apa yang kita di senaraikan . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.

.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. . Bagai mana kanak-kanak faham makna . Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Lojek ada 3 lojekmasa.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.seperti gelas walaupun rupanya berlainan.000 perkataan . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .7 sudah tahu tentang nahu.usia kritikal. Popretion :pandai pengaroh orang.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .frasa. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.meja dll. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. .Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .6. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. . Usia 5. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.sekira kanak –kanak bekak (tuli.

(10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . 2009 3:36 PM hasuenah wohseng said. Edugram gambar. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. March 11. yakni tidak perlu diajar. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.. Mengikut .Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.ditugasan mengajar bahasa Melayu.. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.

Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. untuk kepentingan akademik.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Dari golongan pelajar yang dikaji. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.teori behaviorisme. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Mohd. Oleh itu sebagai orang dewasa.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam . PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa.

Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Selalunya. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.A. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.kalangan ramai pelajar itu. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. 1.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Misalnya. Larson dan W.N. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. serta diberi peluang yang baik dan . Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu.

Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. 2. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. 7. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.tok. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing.gambar. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. . maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 2.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 4.baca.siapa pengarang .dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2.serta nuat maksud tentang apa yang di baca .itu adalah perkataan yang pindik. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. 5. 6.tajuk .mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). maka dia akan gagal.ninik dan sebagainya. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. 3.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi.masa tahun pengarang . Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca.

Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.Memahami kumpulan kanak-kanak .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.Pengasuh kanak-kanak bisu . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. .Firaun . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Hasil penyelidikan .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. .

Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .Yang popular sample setegah jam .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well . Bunyi p.b.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . .l. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .ny.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .f.m. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.k.j. Kekerapan . Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.t.1953 .Lain subjek. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.d.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.h.dan akibat 2.suasana eksperimen.tempat. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham. .s. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Dilakukan pada tahun 1960 .n. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.Mengumpul data secara naturalistic.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. andi (mandi) hurup yang di gugur m . dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.c..g.

Tahun pertama (perkataan) .Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap. Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.sendawa. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai . mencakap.batuk.makan.sakit. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. menelan. .bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.

gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga. Bagaimana kanak belajar makna .tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.ba.panggilan .da da dll •tidak ada makna .•Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .aa.p. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.Mesti demograpi lontal . ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza .Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.kata kerja.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.berapa bulan .h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.. soalan. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . seperti vocal.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .Ini salah.ba ba bad an deritam lain….m. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.

bunyi dengan makna .k + objek : tema kasih.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .k.senarai perkataan yang penuh . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Bantu + k. Popretion :pandai pengaroh orang. Contoh : 1.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. Perkataan yang ada imbuhan .bunyi apa .n +adjektif : nasi lemak 3. oo : emak. Frasa k.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .berapa perkataan . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.000 perkataan . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.meja dll. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. Lojek ada 3 lojekmasa.bunyi apa yang ada . disekolah mula mengajar formal. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . Contoh: a : alak. k. ijak aki 2.buat grap dengan menguna huru biasa. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.n + penerang Analisis .elak. k.

. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Bagai mana kanak-kanak faham makna .seperti gelas walaupun rupanya berlainan.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . Usia 5. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .sekira kanak –kanak bekak (tuli.6.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). (10 markah) . tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru ..Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. . Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.usia kritikal. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. 2009 3:39 PM hasuenah wohseng said.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Edugram gambar.7 sudah tahu tentang nahu.frasa. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. March 11. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .

Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Mengikut teori behaviorisme. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. yakni tidak perlu diajar. . Oleh itu sebagai orang dewasa.ditugasan mengajar bahasa Melayu.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.

untuk kepentingan akademik. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. untuk belajar bahasa Inggeris. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris.Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Dari golongan pelajar yang dikaji. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi . Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Mohd.

sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1.N. 2. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. 1. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Misalnya. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 4. 2. 3. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu.dalam mempelajari bahasa . tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. 5. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Ayat bina ayat . Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Larson dan W. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. 6. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. maka dia akan gagal. Selalunya. 7. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif.

ninik dan sebagainya.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .tok. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. . Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca.gambar. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.tajuk . Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.masa tahun pengarang .serta nuat maksud tentang apa yang di baca .lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Firaun .baca. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .Pengasuh kanak-kanak bisu . Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.siapa pengarang .iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2.Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.itu adalah perkataan yang pindik. .Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).

Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Dilakukan pada tahun 1960 .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting ..Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .Yang popular sample setegah jam . Hasil penyelidikan .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui . .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .1953 . .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Mengumpul data secara naturalistic.suasana eksperimen. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .Memahami kumpulan kanak-kanak . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan . Kekerapan . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Lain subjek.

s. andi (mandi) hurup yang di gugur m . Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.f.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. .Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.m.l. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan .c.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.j.k. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.ny. Tahun pertama (perkataan) . Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.t.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.g. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.d.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.dan akibat 2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.b. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.tempat. Bunyi p.h.n.Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.

.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.sendawa.batuk. seperti vocal. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.ba ba bad an deritam lain….makan.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. mencakap. menelan. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.•Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.selalunya diulang-ulang .atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.sakit.

kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .buat grap dengan menguna huru biasa. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.Memperoleh apa yang kita di senaraikan . berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna. k.kata kerja.ba.p.aa.elak.n +adjektif : nasi lemak 3. ijak aki 2.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .Ini salah. .•Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. Bagaimana kanak belajar makna . k.m. Contoh : 1.da da dll •tidak ada makna . Contoh: a : alak.k + objek : tema kasih. Bantu + k.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.k. oo : emak.Mesti demograpi lontal . soalan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .panggilan .tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.berapa bulan .

kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.frasa.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.6. disekolah mula mengajar formal.sekira kanak –kanak bekak (tuli. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).berapa perkataan .bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .senarai perkataan yang penuh .Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .7 sudah tahu tentang nahu.bunyi apa yang ada . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .bunyi apa . tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .seperti gelas walaupun rupanya berlainan. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . Popretion :pandai pengaroh orang.Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Lojek ada 3 lojekmasa. Usia 5.meja dll. tetapi kalau ada takal maka . .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.000 perkataan . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Bagai mana kanak-kanak faham makna .usia kritikal.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. Frasa k.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.n + penerang Analisis .

Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.. yakni tidak perlu diajar. 2009 4:05 PM hasuenah wohseng said.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. . Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.ditugasan mengajar bahasa Melayu.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Si . Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. March 11..Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.dinama cawan. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Edugram gambar. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .

pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA . Oleh itu sebagai orang dewasa.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Mengikut teori behaviorisme. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.

kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Tetapi mungkin lingkungan keluarga . Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Mohd. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu.pada tahun 1971. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Dari golongan pelajar yang dikaji. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Misalnya. untuk kepentingan akademik. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Selalunya. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . untuk belajar bahasa Inggeris. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa .

lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 . Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. 1.N.itu adalah perkataan yang pindik. 4. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. 2. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 6. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1.akan menghalangnya. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. 3. maka dia akan gagal.A. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 2. 5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Larson dan W. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.tok. 7. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2.ninik dan sebagainya. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.

Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.siapa pengarang .tajuk . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.tahun.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.Firaun .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.baca. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . .gambar.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Pengasuh kanak-kanak bisu . .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .masa tahun pengarang .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak . .

dan akibat 2.suasana eksperimen. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan . .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.tempat. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.g. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.1953 .t.Mengumpul data secara naturalistic.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .Dilakukan pada tahun 1960 .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .– selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Yang popular sample setegah jam . Kekerapan . andi (mandi) hurup yang di gugur m . bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.d.f. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.k.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Lain subjek.j.c.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown . Bunyi p. Hasil penyelidikan .m.h.b.Memahami kumpulan kanak-kanak .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.l.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . .ny.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .n.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.s.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) . Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.

sendawa.Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa .batuk. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.makan. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.sakit. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. menelan. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Tahun pertama (perkataan) .Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . mencakap.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. .sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.

•Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama. seperti vocal. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.kata kerja. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya..gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .Ini salah. soalan.aa. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.h terutama di awal suku kata dan .p.m.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.ba.ba ba bad an deritam lain….da da dll •tidak ada makna .konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.•Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.panggilan . berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.

Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . k.bunyi apa yang ada . Contoh: a : alak.berapa bulan . Popretion :pandai pengaroh orang. Contoh : 1.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.berapa perkataan . Bantu + k. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.senarai perkataan yang penuh . . disekolah mula mengajar formal.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .k.n +adjektif : nasi lemak 3.meja dll.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. Frasa k. Lojek ada 3 lojekmasa. oo : emak.elak.perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.buat grap dengan menguna huru biasa.Mesti demograpi lontal .Memperoleh apa yang kita di senaraikan . Bagaimana kanak belajar makna .k + objek : tema kasih.000 perkataan . ijak aki 2.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.bunyi apa .Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . k. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.n + penerang Analisis .

. 2009 4:06 PM fadilah saleah said. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru..Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .6.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Usia 5. Edugram gambar.usia kritikal. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. . bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.7 sudah tahu tentang nahu.Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .frasa.seperti gelas walaupun rupanya berlainan.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Bagai mana kanak-kanak faham makna .dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.sekira kanak –kanak bekak (tuli. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. . March 11. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .

PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses . Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .ditugasan mengajar bahasa Melayu. Oleh itu sebagai orang dewasa.NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. yakni tidak perlu diajar. Mengikut teori behaviorisme. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.

Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain.mempelajari lakuan baharu. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA . Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa.

Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mohd. serta tidak mengancam kedudukan atau . Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris.pada tahun 1971. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Dari golongan pelajar yang dikaji. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. untuk belajar bahasa Inggeris. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Selalunya. untuk kepentingan akademik.

Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. 5. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. maka dia akan gagal.N. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Misalnya. Larson dan W. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.A. 6.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. 1. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. 3. 4. 2. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 7. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi .identitinya. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru.

Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). 2. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2.tajuk .lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.tok.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.peluang akan gagal.itu adalah perkataan yang pindik.ninik dan sebagainya. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.

kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.gambar.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.baca. .siapa pengarang .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . .masa tahun pengarang .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.Pengasuh kanak-kanak bisu .Firaun .

Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Hasil penyelidikan .

.Yang popular sample setegah jam .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi .Memahami kumpulan kanak-kanak .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Dilakukan pada tahun 1960 .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .Mengumpul data secara naturalistic.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Lain subjek. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.1953 .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown . Kekerapan .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel . .Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.suasana eksperimen.

s.tempat. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.t.l.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.h. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.n. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham. Bunyi p. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.Lojik 3 menujuk kepada masa.f.m.g.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.c.b.d.j. andi (mandi) hurup yang di gugur m . Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.dan akibat 2.ny. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.k.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: .

Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.batuk.Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi .buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. mencakap. Tahun pertama (perkataan) .sakit.sendawa. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. menelan. . Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.makan.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.

Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa .• Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.

panggilan . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas .•Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . seperti vocal.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa..aa.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.ba. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.Ini salah.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti. soalan.da da dll •tidak ada makna .konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.ba ba bad an deritam lain….

Memperoleh apa yang kita di senaraikan . Bagaimana kanak belajar makna .kata kerja.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .Mesti demograpi lontal . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.m.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .p.berapa bulan .•Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .

senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.k + objek : tema kasih. ijak aki 2. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.n + penerang Analisis . Popretion :pandai pengaroh orang.n +adjektif : nasi lemak 3. Frasa k.senarai perkataan yang penuh . k. Contoh: a : alak. Bantu + k.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.berapa perkataan .k. Contoh : 1.buat grap dengan menguna huru biasa. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. disekolah mula mengajar formal.bunyi apa yang ada . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. oo : emak.000 perkataan . k.elak.bunyi apa .

Lojek ada 3 lojekmasa.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . . Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.6. Bagai mana kanak-kanak faham makna . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.sekira kanak –kanak bekak (tuli.meja dll.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Usia 5. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.7 sudah tahu tentang nahu.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun .usia kritikal.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .frasa.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.

meja.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .. yakni tidak perlu diajar.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. 2009 4:14 PM hasuenah wohseng said. Edugram gambar.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. March 11. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak .dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. . tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.

Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.menjadi masalah yang besar. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Peringkat pencapaian yang perlu .Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Oleh itu sebagai orang dewasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Mengikut teori behaviorisme. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.

untuk kepentingan akademik.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris.Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Selalunya. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Mohd. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. untuk belajar bahasa Inggeris. Dari golongan pelajar yang dikaji. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. . walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. 7. 4.N. 6. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. maka dia akan gagal. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. 5. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. 1. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 3. Misalnya. . 2. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Larson dan W. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. 2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.serta nuat maksud tentang apa yang di baca .A. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong.Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.

baca. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . .iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .tajuk . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.ninik dan sebagainya. . Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.Firaun .itu adalah perkataan yang pindik.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.masa tahun pengarang . Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.Pengasuh kanak-kanak bisu .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. .siapa pengarang . Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.tok.Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan . Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.gambar. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.

ny.d.l.Yang popular sample setegah jam . .1953 .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .suasana eksperimen.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .Mengumpul data secara naturalistic.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .g.dan akibat 2.h.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .f. Bunyi p.Memahami kumpulan kanak-kanak .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .tempat.b. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.c. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.j.Lain subjek.Dilakukan pada tahun 1960 . . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada . bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .m.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.n.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .k. Hasil penyelidikan . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.s.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .t. Kekerapan .

Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . Tahun pertama (perkataan) . Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. . Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan . andi (mandi) hurup yang di gugur m . Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.makan. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.sakit.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.

seperti vocal.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.batuk.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. mencakap. menelan.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . berbeza-beza . Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.ba ba bad an deritam lain….ba. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.da da dll •tidak ada makna .sendawa.Ini salah..aa.keperluan hidupnya • Bunyi makan.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.

kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .elak.n + penerang Analisis . k.k + objek : tema kasih. Contoh: a : alak.k.p.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.panggilan . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .Memperoleh apa yang kita di senaraikan .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. Bagaimana kanak belajar makna .berapa bulan . oo : emak. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . ijak aki 2. Bantu + k. Frasa k.bunyi apa . disekolah mula mengajar formal. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .Mesti demograpi lontal .kata kerja.bunyi apa yang ada .berapa perkataan .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup . soalan.•Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Contoh : 1.buat grap dengan menguna huru biasa. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.n +adjektif : nasi lemak 3.m. k.

kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.senarai perkataan yang penuh . .000 perkataan .Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .usia kritikal. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.. Bagai mana kanak-kanak faham makna . .dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .7 sudah tahu tentang nahu. Popretion :pandai pengaroh orang. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.frasa.6. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Usia 5.meja dll.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .sekira kanak –kanak bekak (tuli. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.seperti gelas walaupun rupanya berlainan. Lojek ada 3 lojekmasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).

dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Kita mesti mempunyai dorongan dan sikap yang sihat untuk dapat belajar dengan berkesan. Bahasa pertama dikuasai secara tidak formal. Bahasa kedua melalui rancangan dan kaedah tertentu Pembelajaran bahasa sebagai bahasa kedua. 2009 4:17 PM fadilah saleah said. Latihan itu hanyalah merupakan satu bahagian sahaja daripada seluruh proses menjadi . iaitu dari bahasa ibunya. iaitu tidak perlu diajar.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Ini mungkin memberi kita pengetahuan mengenai masalah penting dan sukar diatasi di negara. March 11. Fadilah Saleah M20082000312 Nomber telefon bimbit : 0176289757 Jawapan Soalan 1.. 1.. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Kanak-kanak hanya perlu didedahkan kepada bahasa dan mereka akan pandai dengan sendirinya. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . (10 markah) BELAJAR BAHASA KEDUA Kita telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ibu itu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Proses mempelajari bahasa itu menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran perbezaan dan persamaan di antara kedua lakuan bahasa itu. Linguistik dan sosiologi merupakan suatu masalah persepaduan yang amat kompleks di mana seseorang pelajar itu mencuba meresapkan ciri-ciri kebudayaan. PROSES MENJADI DWIBAHASA Dalam proses mempelajari bahasa kedua ini. pembelajaran itu perlulah berlaku dalam satu lingkungan sosial di mana bahasa itu dituturkan. Keperluan Latihan Perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua itu ialah latihan. Ia tidak perlu diajar dan kanak-kanak pandai tanpa pembelajaran. Tegasnya ada perbezaan yang besar antara memperolehi bahasa pertama dan mempelajari bahasa kedua. Bahasa kedua pula terpaksa dipelajari dan hanya berkembang melalui latihan dan pengukuhan. Edugram gambar..

Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Peringkat Pencapaian yang Perlu Walau ramai. manakala kemahiran mereka dalam bahasa kedua tidaklah sempurna. Kemahiran kedwibahasaan sebenarnya mempunyai pertalian rapat dengan pola-pola persekolahan yang telah dialami oleh pelajar tersebut. bercakap sama dengan menggunakan satu bahan pengajaran yang tersusun rapi ataupun dengan menggunakan bahan yang dibentuk secara rambang. Walaupun kemahiran dalam bahasa kedua itu dapat dianggap opsyenal.dwibahasa. Penerimaan ke dalam Masyarakat Baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. tetapi ternyata bahawa perhubungan akan menjadi terhad dan kaum pendatang itu tidak akan dapat menjadi sebagai sebahagian dari masyarakat itu tanpa menggunakannya. Latihan yang demikian mencakupi latihan mendengar. Umumnya terdapat bahawa mereka itu lebih atau kurang mahir dalam bahasa Inggeris. Jelas sekali dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan kelulusan untuk melanjutkan pelajaran dan mendapat pekerjaan atau penetapan dalam jawatan menjadi faktor mendorong kaum lain mempelajari bahasa Melayu. Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah mas arakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Bahasa kedua itu amat penting untuk perhubungan. Dalam kebanyakan hal mereka salah faham dalam menganggarkan darjat kemahiran mereka. untuk kepentingan akademik. Hal ini memang ada orang yang tidak pernah bergaul dengan anggota masyarakat lain merasa tidak perlu mencuba untuk menghilangkan unsur keasingan ini. PEMELIHARAAN BAHASA KANDUNG Pada tahun 1971. bahawa keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Mohd. Oleh itu akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu pula. kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk ke dalam sesebuah masyarakat baharu itu tentu dianggap asing. pendedahan terhadap penggunaan bahasa itu. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. berfikir. . walaupun secara amnya. Khalid melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Dari golongan pelajar yang dikaji. Walau bagaimanapun boleh dibuat satu generalisasi bahawa kemahiran mereka dalam bahasa kandung memang cukup baik.

serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan . buku teks. Peluang ini mungkin tidak wujud disebabkan perbelanjaan yang mahal yang mungkin tidak mengizinkan orang itu belajar. Keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. iaitu apabila ia telah melangkaui jangka masa yang subur untuk perkembangan bahasa tersebut secara semulajadi. Motif juga mungkin terbit dari keinginan memelihara identiti dan budaya sesuatu kaum. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. d. Dalam sikap ini dapat melihat dari segi psikologi sama ada seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Walau seseorang itu berkeupayaan mempelajari bahasa apa pun. e. 1. baik dari dalam mahupun dari luar kelas. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu maka perlulah adanya peluang untuk belajar. Tetapi proses itu akan menjadi lebih sukar bagi orang yang sudah meningkat umurnya.FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Dapat dilihat bahawa ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua: a. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Kadang. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Larson dan W. Tetapi peringkat kejayaannya tentulah berlainan. dalam bentuk masyarakat dan individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa.N. b. Peluang Peluang merupakan satu faktor penting dalam mempelajari bahasa. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. c. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi.kadang ketiadaan guru. Lingkungan Lingkungan di mana pelajar itu tinggal. masa dan peralatan yang sempurna akan menghalang pembelajaran bahasa tersebut.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.

kalau tidak dia akan gagal. Menurutnya proses penguasaan bahasa itu jelas menunjukkan bahawa pengukuhan. akan mencapai kejayaan yang baik juga. PEMEROLEHAN BAHASA Ada dua aliran yang mencuba menganalisa dan menerangkan fenomena ini. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Behaviorisme tidak mengindahkan tentang daya pemikiran manusia dalam menguasai bahasa. Teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. tetapi tidak mempunyai keupayaan yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. 4.masyarakat yang mendorong. tetapi kurang berpeluang. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Teori pertama itu dipanggil teori behaviorisme dan yang kedua itu dipanggil teori biologis. Walau bagaimanapun lingkungan yang menyokong mungkin membantunya mencari motif. 7. Teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. KRITIKAN TERHADAP TEORI BEHAVIORISME Dalam kritiknya itu. Sepertimana ahli psikologi yang masyhur ialah Watson. Kebudayaan yang menyokong pembelajaran itu juga akan membosankannya. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. pemerhatian biasa dan sifat semulajadi yang ingin tahu. Guthrie dan Skinner. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. TEORI BEHAVIORISME Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. 6. harus juga mencapai kejayaan yang agak baik kalaulah ada individu di sekelilingnya yang memberi sokongan kepada pembelajarannya itu. maka dia akan gagal. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Kalaulah kebudayaan dan masyarakat sekelilingnya membantu maka ada juga sedikit harapan untuk mendapat sedikit kejayaan. tidak memberi tempat yang sewajarnya pada akal atau otak manusia. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. sama seperti lakuan lain. Chomsky menyatakan bahawa teori behaviorisme itu hanya sebuah dongeng. Baginya. . 5. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. 3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. 2.

Merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa. Pertuturan kanak. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. iaitu bahasa. tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu. PERINGKAT PENGUASAAN BAHASA Kita dapat melihat bahawa kanak-kanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniruniru percakapan ibu bapa. Pertama ialah bahawa kanak-kanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa. Ini bermakna. TEORI BIOLOGIS Chomsky dan rakan-rakan telah menumpukan perhatian kepada unsur yang terpendam dalam manusia dan lakuan. Kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja. Pemerolehan Bahasa Melalui Pendedahan .000 perkataan lain. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2. Jadual Pemerolehan Bahasa Salah satu dari teori E. kalau tidak ada pendedahan. maka penguasaan bahasa juga tidak akan berlaku. Kehilangan salah satu dari pancaindera.H.kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan sendiri. hipotesis dan memproses maklumat dalam suatu cara istimewa dan amat kompleks. Dia menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur.bergabung dengan sifat mahu meniru merupakan faktor penting.000 sampai 3. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. Bahasa itu mempunyai keupayaan yang semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa tersebut. memberi kemungkinan untuk kanak-kanak membuat generalisasi. bahawa manusia sejak lahirnya sudah mempunyai kebolehan untuk memperolehi sistem perhubungan yang dipakai oleh manusia. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. Dari yang Umum Menuju yang Khusus Semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanak-kanak itu mula mengetahui nama-nama barang.

4. kanak-kanak hanya dapat mengangkat kepada meniarap. Semasa umurnya meningkat dua tahun pola-pola ayatnya mula menjadi lengkap dan dia dapat merumuskannya dengan bersendirian. Dia meletakkan semua berat badannya pada sikunya. 6. Semasa berumur sepuluh bulan kanak-kanak itu mulai merangkak dan kadangkadang berdiri tegak. Jadual Pemerolehan Mengikut Umur Menurut Lenneberg (1967) perkembangan pemerolehan bahasa di kalangan kanakkanak melalui lapan peringkat: 1. fungsi sokongan moral juga amat kecil sebab biologi kuat memainkan peranannya. Dia mula menyebut bunyi konsonan dan vocal. Tindakbalas kepada suara manusia lebih tajam. matanya mencari si penutur kadang-kadang kanak-kanak itu akan ketawa. Pada masa ini juga kanak-kanak tersebut mulai memahami arahan.bunyi lebih kerap dan pola lagu menjadi lebih nyata dan pertuturan mula digunakan. Kebolehan mengagah bertukar kepada pengeluaran bunyi-bunyi yang berciri sukukata. Bayi manusia dilahirkan dengan tidak berupaya dan terpaksa membesar. Ini membolehkan proses tumbesaran kematangan otak berlaku dalam satu jangkamasa yang panjang selepas lahir. Berat otak bayi manusia semasa dilahirkan hanya lebih kurang 25% daripada otak orang dewasa. 8. Semasa berumur tiga bulan. Semasa berumur dua belas bulan kanak-kanak mulai belajar berjalan-jalan dan bunyi yang serupa dengan bunyi bahasa mula diterbitkan dan perkataan. Oleh sebab sistem araf berkembang maka proses perkembangan bahasa boleh berlaku. 3. Kanak-kanak mula mengeluarkan berbagai-bagai bunyi dan meniru bunyi dan membezakan bunyi yang berlainan yang didengarnya. Tetapi dari segi akustik bunyi-bunyi itu berbeza dari bunyi bahasa. Semasa berumur empat bulan. kepala kanak-kanak itu mula kukuh dan tegap dan mula menggemari barang. Semasa kanak-kanak yang berumur enam bulan ia mula boleh bertupang tangan semasa duduk. Selain dari itu. 5. Semasa berumur lapan belas bulan kanak-kanak tersebut mulai berjalan.Kanak-kanak tidak akan dapat memperolehi sesuatu bahasa melainkan kalau mereka mendengarnya dan fungsi orang bercakap. kadangkadang berpanjangan antara lima belas sampai dua puluh saat. . Dia sudah mempunyai antara tiga hingga lima puluh perkataan. Pada masa berumur lapan bulan kanak-kanak mula boleh berdiri sambil berpegang kepada dinding.barang permainan. 2. kanak-kanak tersebut boleh duduk tegap. 7. Proses ini berterusan hingga umurnya menjadi baligh. Kefahamannya bertambah baik dan mula menggabungkan dua perkataan. Kanak-kanak kurang menangis dan dia boleh mengeluarkan bunyi seakan-akan bunyi vocal. Pada masa berumur lima bulan. Pengulangan bunyi.

dan amali akan dijalankan dalam bengkel. atau peluasan dari segi pemakaian. bahan bacaan dipaparkan dalam blog e. dari segi nahunya. pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie. bahasa kanak-kanak itu dianggap sudah lengkap dalam serba serbinya. Behaviorisme. Peperiksaan akhir: 40 . Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. LAD.d.Buatkan nota buku bacaan . iaitu semasa otaknya tumbuh menjadi 60% dari otak orang dewasa. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu. Soalan 2. Hendaklah Catatan perkataan yang dilakukan oleh kanak-kanak menurut tarikh diambil. 2. kuliah. bahasa itu sudah cukup lengkap. Di antara perkara yang penting ialah untuk membolehkan kemahiran bertutur itu menjadi matang.Buatkan nota kuliah . Penilaian prestasi pelajar Esei dan persembahan: 60% (2 esei) . kosa kata. Prinsip dan teknik penilaian dan pengujian akan diberi dalam kuliah.Kumpulkan bahan mengenai penguasaan kanak-kanak yang diperhati. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik. Buatkan jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. Setelah mencapai peringkat itu maka. Sebenarnya. amali. tugasan dan arahan perbincangan juga dipaparkan dalam blog. atau sebagai kerja rumah. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing.Kekenyalan Berakhir Pemerolehan bahasa bermula semasa kanak-kanak berumur dua tahun. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing juga dikaji. Semua tugsan hendaklah dimasukkan ke dalam blog 3. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa proses bermula semasa kanak-kanak itu berumur dua tahun dan berakhir lebih kurang semasa ia berumur dua belas tahun. dan bunyi yang sudah dikuasai oleh kanak-kanak.c. Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama. (10 markah) Kuliah 1 19 Disember 2008 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. b. atau sesuatu makna yang baharu sahaja. Hipotesis Usia Kritikal. Memang betul bahawa kanak-kanak. dll) serta bahasa dan pemikiran. bengkel. bahkan orang dewasa sendiri masih terus belajar. dan wacana. Masa ini juga merupakan masa progres yang rapi berlaku untuk berjalan dan kemahiran-kemahiran motor yang lain. Pengajaran 1. Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. unsur tatabahasa. Topiktopik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran. Kursus disampaikan melalui:a. tetapi pemerolehan lain akan terus berlaku. Tetapi apa yang mereka pelajari itu hanya merupakan gaya. dan Afeksia.

Hasil pneyelidikan. lain subjek susuna eksperimen dan proses stutistik memberi interpretasi yang berlaian. Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f. membuat generasi dan pola-pola yang dihasilkan. sejak kanak-kanak itu dilahirkan. Yang boleh diuji dan diulang. Kanak-kanak dirakam tanpa gungguan c. Adakah bahasa itu wujud dalam dirinya sejak lahir. memahami kemampuan kanak-kanak. Boleh dipercapaian apabila kanak-kanak itu kecil hingga balig Kesulitan dia dapat mengetahui apa yang difahami dan diketahui. kanak-kanak tidak dapat menyebut perkatana. Dapat mengentaui kompleksnya .Kuliah 2 02 January 2009 Psikologi melibatkan bahasa. sebaiknya seminggu sekali selama ½ jam. Kanak-kanak adalah makhluk social. Pada waktu ini bermulanya perkembangan teori empirical berdasarkan pada yang dilihat dan didengar. Psikologi bahasa juga mengguasai bagaimana kita memahami proses kanak-kanak mempelajari bahasa. bagaimana kanak-kanak dapat mempelajari proses yang begitu kompieks. Perkembangkan kognitif yang berbeza b. penyusun kanak-kanak bisu. d. menunjukan ada yang portindihan. Sukar dilakukan terhadap kanak-kanak dibawah tiga tahun Kaedah baru yang digunakan a. tidak dilakukan dalam susunan yang terkawal. Kajian sebenarnya mula pada 1950-an adanya alat-alat teknologi seperti pita perukan. Kanak-kanak yang belum boleh bercakap e. Pendik c. Seterusnya baru boleh di buat analisis dan generalisasi Kaedah yang berkesan Teknik yang dilakukan tidak semasa dengan orang dewasa kerana : a. Firaun mengkaji bagaimana kanak-kank memproses bahaa. Kekerupaan. persekitaran mempengaruhi pengentahuan bahasanya. Teknik merukam dan eksperimen b. Kurang memahami dan menggikat arahan d. kanak-kanak tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengentahui bahasa. Tahap pemikiran direndahkan seperti kanak-kanak sesuai dengan tahun intelektual dan pengalaman social. .

dan gigi.Roger Brown. 1. yang popular sample ½ jam.[c]. Contoh Jadual Pemerolehan Bunyi .[t]. Menunjung tempat. dan 1970-an seramai 128 orang kanak-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel. Locig ada 3 peringkat a.[y].[ny]. Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator.[v]. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja.[l].[i].Pembuatan Bunyi Vokal Berbeza dengan konsonan. membuat kajian 2 jam sebulan Gordon Wells. Menujung akibat.[u]. Penghasilan Bunyi Konsonan Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. dilakukan pada tahun 1960-an. Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor. seorang ahli psikologi Amerika (19250.[k].[o]. (2) posisi lidah. mengambil sample 3 orang kanak-kanak.[n]. Diantara bunyinya [b]. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. mula pada 1935. b. dan (4) bentuk bibir.[m]. mewakili keadaan sebenar kanakkanak. [p]. Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya. dan c. Bagaimana Bunyi Dihasilkan Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal. 2.[j]. bibir.[g]. Menujung masa. Kuliah 3 09 January 2009 Bagai manakah kanak-kanak yang bunyi? Apakah kanak-kanak yang ia faham? Bahasa jenis pertama.[s].[d].[e]. sample yang besar tidak menjamin berlakunya cirri penting. mengganakan 100 ujuran.[z]. (3) ketegangan lidah. iaitu[a].

contohnya Akan A : suku kata buka Kan : suku kata tutup Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa. Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia. dan macam-macam lakuan ujaran. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru bahasa ibu bapa atau orang-orang tua. Jenis Jadual Konsonan 3. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar. Kuliah 4 16 January 2009 Contoh Jadual Perkembangkan Bahasa kanak-kanak 1. hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga. Mereka . Jenis Jadual Frasa Teori memahami proses mempelajari Bahasa Melayu. terbahagi kepada tiga teori. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Language Acquisition Devicl(LAD) Proses yang berlaku apabila apa yang di bunyi dan apabila didengar maka kudrat dapat di faham.PRAGMATIK Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. a.Teori meniru Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa.Jenis Jabual Bilagan Perkataan 2.

Bunyi ga. mencepak. a. seperti makan. .gu menyerupai suku kata. mungkin menghasilkan bunyi yang sama. .Aktiviti juga bernafas. bunyi-bunyi suara adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. c. . Perkataan Pertama .Iaitu bukti ketara perkembangan bahasa. dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya. . air. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. sakit. .Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa. atau tidak selasa menyebabkan terhasil bunyi refleksif.Ia mungkin menyatakan lapar. batuk dan sedawa adalah berkaitan dengan keperluan biologi juga.Bunyi makan. baba.Teori input Iaitu seolah-olah dia (kanak-kanak yang mempelajari bahasa) dilengkapkan (secara batin) dengan satu set “acuan” yang boleh digunakannya untuk membanding. seperti meniru tuturan yang didengarnya secara kebetulan tuturan ibu bapa dan orang-oang lain.belajar mengujarkan perkataan seperti mama.Tahap II antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibirakan. b.Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. . menelan.Berirama dan pendak-pendak misalnya: mi. Tahap I (0-8 minggu) . cu. Penghasilan Bunyi Daripadasaat bunyi lahir hingga 12 bulan. . .Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi bahasa. ada banyak perkembangan dan beberapa tahap.Umumnya perkataan pertama diajukan pada tahun pertama. . . nadanya mula berbagai-bagai.Teori kudrat (innat) Apa bila otak kanak-kanak itu sudah tersedia untuk belajar bahasa. Tahap II (8-20 minggu) . namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. .Ketika berumur 4 bulan bunyi bahagian-agah belakang rongga mulut mula lahir. bunyi mula bercakap. b.Lidah lebih banyak bergerak keatas dan kedepan menyerupai aktiviti menyibut .Pada tahap ini beberapa minggu pertama. bi. . maksu. . .Tangisan juga dihasilkan.Mula mengagah dan gerak. mula mewujudkan kontur intonasi.cid an sebagainya.

Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vocal. ini tanda awal bahasa.h terutama da awal suku kata dan perkataan pendek.Bunyi itu seolah-oleh berlatih pada masa ini-lebih menggembirakan pada ibunya.ada bunyi lelangit lembut.Pada mulanya penkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan ia berhenti sebelum bayi bercakap.aa.nyaian bermilodi.Selepas itu ia menghasilkan k. . Tahap III (20-30 minggu) . e. .Kanak-kanak sudah bunyi berirama. Tahap IV (25-50 minggu) .Bunyi seperti bababa dan beritam lain… selalunya di ulang-ulang.Boleh mengikut arah mudah. tetapi menyerupai bunyi bewasa.d.Tunjuk kepad angguta badan yang mudah.Bunyi lebih jelas. . .Betul tidak ada makna. dan konsonan.kemahuan.bunyi bahasa. Contoh Nak ipoh Agu Ijak nyak Ikat abut . ada bunyi bibir dan gabunkan bunyi-bunyi tersebut. . . dada dan pelbagainya. . ba. Ini salah.Bunyi-bunyian lebeh panjang 1 saat. c. mula ada makna.Ada banyak bunyi berlainan yang dahasilkan.Faham kata kerja yang mudah.p. .Boleh cakap 2-3 perkataan kata nama. . .Bermula main dan ulangan. .Pada ini penghasilan bunyi lebih mantap. Kuliah 5 23 January 2009 Bagaimana kanak-kanak memperolehi bunyi. . .Menyebut bunyi vocal dan konsonan n. . . seperti vokal: ari.Tahap ini menggunakan beberapa bunyi sahaja.Boleh memberikan tumpuan untuk lebih kurang 2 minit.Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap-ada membebel hingga 18 bulan. .u dalam suku kata seperti. . kata kerja. soalan. berbeza-beza.Ibu mula ada mengesah tujuan di sebalik ujian. sudah ada suku kata.m. Tahap V (9-18 bulan) . kata awal. d. tetapi lebih kerap di gunakan. dan kemesraan. . aagaa. pangilan. kata adjektif (mungkin tak jelas).

Tahap 2 Ayat dua perkataan. dan dll. yam. Contoh A : Abah balik kerumah. maksud. contohnya : atut. dan ayat yang terdiri dari satu perkataan atau ayat yang pindik seperti mamam. C : Kucing jahat.Jadual 1. frasa. uwat. Tempat 2. contohnya : nak ipoh. su. Kata Nama + adjektif 2. akan. Prodikat Dalam prodikat yang banyak itu ada pola seperti. dan dll. Lori simen Sendi logik terdiri daripada : 1. 1. ayi. kan. Dalam Frasa terdiri daripada : 1. dan tidak forma. Masa . dan dll.Memperkembangkan frasa . (subjek + perdikat + keterangan) B : Kucing makan. ubat.Memperkembangkan ayat Ungkapan Tahap 1 Ayat satu perkataan. cucu. abah. Lori sampah 3. Kata Nama + Penerang 2. Perkembangan Bunyi Kanak-kanak Kuliah 6 30 January 2009 Proses selepas kanak-kanak memahami .Kanak-kanak juga mengguasai bunyi forma iaitu tersusun. Kata Kerja + objektif 3. Kata Bantu + Kata kerja Kuliah 8 13 FEBRUARY 2009 Bunyi kanak-kanak di keluarkan Kanak-kanak mempelajari tatabahasa.

iaitu tahap membabel atau mengagah. bertengkar. Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. mengulas. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri. Semakin banyak kata dikuasai oleh seseorang. hanya pada usia dua tahun dan ke atas. peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama. Peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap. Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna. tahap permulaan tatabahasa. kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. Walau bagaimanapun. Kanakkanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri. perasaan. seperti bercerita. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza. tahap kecakapan penuh. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak. tahap ucapan dua kata. kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat. dan bertanya. Contohnya : . kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. perlakuan dan keperibadian manusia. tahap holofrasa. Dalam situasi ini. semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapnya. Kata bahawa dalam mental atau mindal kanak-kank ada satu alat dalam kepala kanak-kanak itu. ada yang satu tahun mereka tidak belajar lagi disegi sesuatu perkataan baru atau frasa. atau gelaran dan pangkat dalam keluarga. biasanya dia suka menyebut nama dia sendiri. seperti kakak atau abang. pendapat. Anak-ank Melayu. Bahasa jenis pertama. emosi. tetapi ayat baru belum di belajari. Dalam bahasa kita dapat mengungkap fikiran. Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu.3. mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. Justeru. Sebab akibat Kuliah 9 20 FEBRUARY 2009 Prakmatik Umumnya. dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. Kuliah 10 27 FEBRUARY 2009 Semantik Bagaimana makna dikenali sebagai semantik.

Ini satu masalah persepaduan yang .dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. dan tidak boleh dipusing.. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. 2009 4:25 PM hasuenah wohseng said.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. adanya kurusi boleh dipusing.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Ayah : manusia. Satu cara untuk menerangkan konsep prototaip adalah dengan menggunakan konsep esyarat diantara tulisan dan gambar.dewasa. walaupun. manusia. Akan tetapi. burung yang paling sesuai sebagai prototaip. . robin burung yang paling lazim.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .. Prototype Teori prototaip mengatakan bahawa sesuatu entri dalam kamus mental bertumpu di sekitar sesuatu perwakilan kelompok makna kata itu oleh suatu anggota yang masuk prototaip. makna kata burunga Syarikat menganggap robin (jenis burung yang berdada merah).orang yang berkata. Saya : ganti nama.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. mungkin ada burung yang dipandang lebih lazim.Kurusi.ditugasan mengajar bahasa Melayu.bapa kepada anak. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. Wallahu a lam March 11.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Yang paling lazim dari burung-burung mungkin itulah yang dianggap sebagai prototaip yang lebih daripada jenis burung. yakni tidak perlu diajar. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. lelaki. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.

Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Mengikut teori behaviorisme. Oleh itu sebagai orang dewasa. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain.kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah . kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari.

Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. untuk belajar bahasa Inggeris.masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik . FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. untuk kepentingan akademik. Dari golongan pelajar yang dikaji. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Selalunya. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Mohd.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa .

lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan . Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Misalnya. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.A.itu adalah perkataan yang pindik.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga.tok. 7. 4. 2. 6. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu.tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.N. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. 1. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.ninik dan sebagainya. Larson dan W. 2. 3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. maka dia akan gagal. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. 5.

walau sebut sikit pun faham.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.Pengasuh kanak-kanak bisu . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). . . Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .gambar.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.tajuk .Firaun . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.baca.siapa pengarang .masa tahun pengarang .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.

g.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .dan akibat 2.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus .n.Lain subjek.Memahami kumpulan kanak-kanak .c.m.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .k. andi (mandi) hurup yang di gugur m .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . . bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.t.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .ny.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .s.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Yang popular sample setegah jam .d. Hasil penyelidikan .j.tempat.l. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.suasana eksperimen. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.f.Mengumpul data secara naturalistic. Kekerapan . Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .Dilakukan pada tahun 1960 .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.h.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.1953 .b. Bunyi p.

bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. . Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.sakit.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.sendawa.menerus tanpa sekatan.makan. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain .Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. menelan. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. mencakap. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. Tahun pertama (perkataan) .Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.batuk.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.

berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti. soalan.Ini salah.kata kerja.•Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.panggilan .ba. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.ba ba bad an deritam lain…. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit .da da dll •tidak ada makna .Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .aa.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. seperti vocal. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.

Mesti demograpi lontal .•Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.elak. ijak aki 2. oo : emak.n +adjektif : nasi lemak 3.n + penerang Analisis .k + objek : tema kasih.bunyi apa yang ada . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. k.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.p.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Contoh : 1. Frasa k. Popretion :pandai pengaroh orang. k.berapa perkataan .m.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. Lojek ada 3 lojekmasa.senarai perkataan yang penuh . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.berapa bulan .buat grap dengan menguna huru biasa.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat . Bagaimana kanak belajar makna .k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. disekolah mula mengajar formal.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Bantu + k. Contoh: a : alak.Memperoleh apa yang kita di senaraikan . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .000 perkataan .bunyi apa .k.

Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. March 11.seperti gelas walaupun rupanya berlainan. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. 2009 4:31 PM . Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). Bagai mana kanak-kanak faham makna .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . . Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . .6. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.usia kritikal.sekira kanak –kanak bekak (tuli. Edugram gambar. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. Usia 5.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .meja dll.frasa.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.7 sudah tahu tentang nahu.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .

NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. yakni tidak perlu diajar. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Oleh itu sebagai orang dewasa.. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu . Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .hasuenah wohseng said. Mengikut teori behaviorisme.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.

Dari golongan pelajar yang dikaji. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud . Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad.hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. untuk kepentingan akademik. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat.

A. Misalnya. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. untuk belajar bahasa Inggeris. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. 5. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Selalunya. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. 1. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Larson dan W. 4. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga.N. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . 3. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. sikap dan . malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. 2.

Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif.gambar. Pelajar yang berkeupayaan tinggi.masa tahun pengarang . Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.tajuk . maka dia akan gagal. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.ninik dan sebagainya.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.baca. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.siapa pengarang .tok.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. 7.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. 2.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . 6.itu adalah perkataan yang pindik. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca.peluang untuk belajar maka dia harus gagal.

Hasil penyelidikan ..psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.Memahami kumpulan kanak-kanak . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan . .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. .Lain subjek.suasana eksperimen.Pengasuh kanak-kanak bisu .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown . Kekerapan .Firaun .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.

Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .t.Mengumpul data secara naturalistic. . bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham. Bunyi p.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well . Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.Dilakukan pada tahun 1960 .g. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .j. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .tempat. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.ny.k.l. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. .f.dan akibat 2.h.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. andi (mandi) hurup yang di gugur m .Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .1953 .Yang popular sample setegah jam .s.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.d.c.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.b. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.n..m.

Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. menelan.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Tahun pertama (perkataan) .sendawa.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.batuk. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . mencakap.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut . Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. .sakit. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.makan. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.

•Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.kata kerja.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .panggilan .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis .aa.m.p.ba ba bad an deritam lain…. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.ba.da da dll •tidak ada makna .Mesti demograpi lontal .Ini salah. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .Memperoleh apa yang kita di senaraikan . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . soalan. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.berapa bulan . Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . seperti vocal. Bagaimana kanak belajar makna ..konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.

Contoh : 1.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . Frasa k.buat grap dengan menguna huru biasa. ijak aki 2.elak. Usia 5. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.7 sudah tahu tentang nahu. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . oo : emak.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. k.n +adjektif : nasi lemak 3. k.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Popretion :pandai pengaroh orang.frasa.6.meja dll. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap . Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Lojek ada 3 lojekmasa.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.bunyi apa .berapa perkataan .n + penerang Analisis .k + objek : tema kasih. disekolah mula mengajar formal. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.usia kritikal.bunyi apa yang ada .Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.k. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . Bantu + k. Contoh: a : alak.senarai perkataan yang penuh .000 perkataan .

Bahasa kedua pula terpaksa dipelajari dan hanya berkembang melalui latihan dan pengukuhan.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Fadilah Saleah M20082000312 Nomber telefon bimbit : 0176289757 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU Jawapan Soalan 1. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.. March 11.1. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.( mentalnya akan dihidup). Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.seperti gelas walaupun rupanya berlainan. (10 markah) BELAJAR BAHASA KEDUA Kita telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ibu itu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. . Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. iaitu tidak perlu diajar. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Bagai mana kanak-kanak faham makna . . -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Kita mesti . Edugram gambar.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.. 2009 4:44 PM fadilah saleah said.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.sekira kanak –kanak bekak (tuli.

pembelajaran itu perlulah berlaku dalam satu lingkungan sosial di mana bahasa itu dituturkan. Latihan itu hanyalah merupakan satu bahagian sahaja daripada seluruh proses menjadi dwibahasa. Bahasa pertama dikuasai secara tidak formal. Seseorang yang masuk ke dalam sesebuah masyarakat baharu itu tentu dianggap asing. berfikir. bercakap sama dengan menggunakan satu bahan pengajaran yang tersusun rapi ataupun dengan menggunakan bahan yang dibentuk secara rambang. Kanak-kanak hanya perlu didedahkan kepada bahasa dan mereka akan pandai dengan sendirinya. pendedahan terhadap penggunaan bahasa itu. Ini mungkin memberi kita pengetahuan mengenai masalah penting dan sukar diatasi di negara.mempunyai dorongan dan sikap yang sihat untuk dapat belajar dengan berkesan. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Proses mempelajari bahasa itu menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran perbezaan dan persamaan di antara kedua lakuan bahasa itu. PROSES MENJADI DWIBAHASA Dalam proses mempelajari bahasa kedua ini. Penerimaan ke dalam Masyarakat Baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Ia tidak perlu diajar dan kanak-kanak pandai tanpa pembelajaran. Tegasnya ada perbezaan yang besar antara memperolehi bahasa pertama dan mempelajari bahasa kedua. Linguistik dan sosiologi merupakan suatu masalah persepaduan yang amat kompleks di mana seseorang pelajar itu mencuba meresapkan ciri-ciri kebudayaan. Oleh itu akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu pula. Hal ini memang ada orang yang tidak pernah bergaul dengan anggota masyarakat lain merasa tidak perlu mencuba untuk menghilangkan unsur keasingan ini. Peringkat Pencapaian yang Perlu Walau ramai. Jelas sekali dorongan . Keperluan Latihan Perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua itu ialah latihan. Bahasa kedua melalui rancangan dan kaedah tertentu Pembelajaran bahasa sebagai bahasa kedua. Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. iaitu dari bahasa ibunya. bahawa keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. kerana ingin berhubung dengan orang lain. Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua. Latihan yang demikian mencakupi latihan mendengar.

FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Dapat dilihat bahawa ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua: a. Umumnya terdapat bahawa mereka itu lebih atau kurang mahir dalam bahasa Inggeris. Kemahiran kedwibahasaan sebenarnya mempunyai pertalian rapat dengan pola-pola persekolahan yang telah dialami oleh pelajar tersebut. Dalam sikap ini dapat melihat dari segi psikologi sama ada seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Mohd. Bahasa kedua itu amat penting untuk perhubungan. walaupun secara amnya. Khalid melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. serta . untuk kepentingan akademik. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Dari golongan pelajar yang dikaji. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah mas arakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Dalam kebanyakan hal mereka salah faham dalam menganggarkan darjat kemahiran mereka. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. b. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Walau seseorang itu berkeupayaan mempelajari bahasa apa pun. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Walau bagaimanapun boleh dibuat satu generalisasi bahawa kemahiran mereka dalam bahasa kandung memang cukup baik.mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan kelulusan untuk melanjutkan pelajaran dan mendapat pekerjaan atau penetapan dalam jawatan menjadi faktor mendorong kaum lain mempelajari bahasa Melayu. PEMELIHARAAN BAHASA KANDUNG Pada tahun 1971. Motif juga mungkin terbit dari keinginan memelihara identiti dan budaya sesuatu kaum. c. tetapi ternyata bahawa perhubungan akan menjadi terhad dan kaum pendatang itu tidak akan dapat menjadi sebagai sebahagian dari masyarakat itu tanpa menggunakannya. Walaupun kemahiran dalam bahasa kedua itu dapat dianggap opsyenal. manakala kemahiran mereka dalam bahasa kedua tidaklah sempurna. iaitu apabila ia telah melangkaui jangka masa yang subur untuk perkembangan bahasa tersebut secara semulajadi. Tetapi proses itu akan menjadi lebih sukar bagi orang yang sudah meningkat umurnya. Keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Tetapi peringkat kejayaannya tentulah berlainan.

5. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. e.A. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi . masa dan peralatan yang sempurna akan menghalang pembelajaran bahasa tersebut. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Larson dan W. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. 1. Peluang Peluang merupakan satu faktor penting dalam mempelajari bahasa. Lingkungan Lingkungan di mana pelajar itu tinggal. 2. Kalaulah kebudayaan dan masyarakat sekelilingnya membantu maka ada juga sedikit harapan untuk mendapat sedikit kejayaan. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. dalam bentuk masyarakat dan individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa.kadang ketiadaan guru. maka dia akan gagal. 3. tetapi kurang berpeluang. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 6. harus juga mencapai kejayaan yang agak baik kalaulah ada individu di sekelilingnya yang memberi sokongan kepada pembelajarannya itu. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 7. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. d. akan mencapai kejayaan yang baik juga. 4. Kadang. Kebudayaan yang menyokong pembelajaran itu juga akan membosankannya. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu maka perlulah adanya peluang untuk belajar. buku teks.N. Peluang ini mungkin tidak wujud disebabkan perbelanjaan yang mahal yang mungkin tidak mengizinkan orang itu belajar.tidak mengancam kedudukan atau identitinya. baik dari dalam mahupun dari luar kelas. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. tetapi tidak mempunyai keupayaan yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa.

Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia. Teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Behaviorisme tidak mengindahkan tentang daya pemikiran manusia dalam menguasai bahasa. Walau bagaimanapun lingkungan yang menyokong mungkin membantunya mencari motif. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. TEORI BIOLOGIS Chomsky dan rakan-rakan telah menumpukan perhatian kepada unsur yang terpendam dalam manusia dan lakuan. Teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. Baginya. tidak memberi tempat yang sewajarnya pada akal atau otak manusia. Dia . Pertama ialah bahawa kanak-kanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa. memberi kemungkinan untuk kanak-kanak membuat generalisasi. Chomsky menyatakan bahawa teori behaviorisme itu hanya sebuah dongeng.H. PEMEROLEHAN BAHASA Ada dua aliran yang mencuba menganalisa dan menerangkan fenomena ini. hipotesis dan memproses maklumat dalam suatu cara istimewa dan amat kompleks. Teori pertama itu dipanggil teori behaviorisme dan yang kedua itu dipanggil teori biologis. Bahasa itu mempunyai keupayaan yang semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa tersebut. pemerhatian biasa dan sifat semulajadi yang ingin tahu. Menurutnya proses penguasaan bahasa itu jelas menunjukkan bahawa pengukuhan.peluang akan gagal. Kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja. sama seperti lakuan lain. Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. maka penguasaan bahasa juga tidak akan berlaku. kalau tidak dia akan gagal. bergabung dengan sifat mahu meniru merupakan faktor penting. KRITIKAN TERHADAP TEORI BEHAVIORISME Dalam kritiknya itu. Jadual Pemerolehan Bahasa Salah satu dari teori E. bahawa manusia sejak lahirnya sudah mempunyai kebolehan untuk memperolehi sistem perhubungan yang dipakai oleh manusia. kalau tidak ada pendedahan. iaitu bahasa. Ini bermakna. Sepertimana ahli psikologi yang masyhur ialah Watson. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. TEORI BEHAVIORISME Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. Guthrie dan Skinner.

kepala kanak-kanak itu mula kukuh dan tegap dan mula menggemari barang. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. kadangkadang berpanjangan antara lima belas sampai dua puluh saat. Bayi manusia dilahirkan dengan tidak berupaya dan terpaksa membesar. Dia meletakkan semua berat badannya pada sikunya. Berat otak bayi manusia semasa dilahirkan hanya lebih kurang 25% daripada otak orang dewasa.000 perkataan lain. Kehilangan salah satu dari pancaindera. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2. 3. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. Oleh sebab sistem araf berkembang maka proses perkembangan bahasa boleh berlaku. PERINGKAT PENGUASAAN BAHASA Kita dapat melihat bahawa kanak-kanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniruniru percakapan ibu bapa. Pada masa berumur lima bulan.barang permainan.menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. kanak-kanak hanya dapat mengangkat kepada meniarap. fungsi sokongan moral juga amat kecil sebab biologi kuat memainkan peranannya. matanya mencari si penutur kadang-kadang kanak-kanak itu akan ketawa. Selain dari itu. Pemerolehan Bahasa Melalui Pendedahan Kanak-kanak tidak akan dapat memperolehi sesuatu bahasa melainkan kalau mereka mendengarnya dan fungsi orang bercakap. Semasa berumur tiga bulan. Kanak-kanak kurang menangis dan dia boleh mengeluarkan bunyi seakan-akan bunyi vocal. Dia mula menyebut bunyi konsonan dan vocal. kanak-kanak tersebut boleh duduk tegap. tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu. Pertuturan kanak. Ini membolehkan proses tumbesaran kematangan otak berlaku dalam satu jangkamasa yang panjang selepas lahir. Tetapi dari segi akustik bunyi-bunyi itu berbeza dari bunyi bahasa.000 sampai 3.kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan sendiri. Tindakbalas kepada suara manusia lebih tajam. . Merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa. Jadual Pemerolehan Mengikut Umur Menurut Lenneberg (1967) perkembangan pemerolehan bahasa di kalangan kanakkanak melalui lapan peringkat: 1. Semasa berumur empat bulan. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. 2. Dari yang Umum Menuju yang Khusus Semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanak-kanak itu mula mengetahui nama-nama barang.

Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama. kosa kata. Kanak-kanak mula mengeluarkan berbagai-bagai bunyi dan meniru bunyi dan membezakan bunyi yang berlainan yang didengarnya. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa . 5. Pada masa ini juga kanak-kanak tersebut mulai memahami arahan. bahasa kanak-kanak itu dianggap sudah lengkap dalam serba serbinya. Proses ini berterusan hingga umurnya menjadi baligh. Semasa umurnya meningkat dua tahun pola-pola ayatnya mula menjadi lengkap dan dia dapat merumuskannya dengan bersendirian. atau sesuatu makna yang baharu sahaja. Di antara perkara yang penting ialah untuk membolehkan kemahiran bertutur itu menjadi matang. iaitu semasa otaknya tumbuh menjadi 60% dari otak orang dewasa. Sebenarnya. Semasa berumur sepuluh bulan kanak-kanak itu mulai merangkak dan kadangkadang berdiri tegak. Masa ini juga merupakan masa progres yang rapi berlaku untuk berjalan dan kemahiran-kemahiran motor yang lain. Dia sudah mempunyai antara tiga hingga lima puluh perkataan. 7. Pengulangan bunyi. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik. dan wacana. Semasa kanak-kanak yang berumur enam bulan ia mula boleh bertupang tangan semasa duduk. Memang betul bahawa kanak-kanak. dll) serta bahasa dan pemikiran. 8. Kebolehan mengagah bertukar kepada pengeluaran bunyi-bunyi yang berciri sukukata. LAD. tetapi pemerolehan lain akan terus berlaku.4. Behaviorisme. dari segi nahunya.bunyi lebih kerap dan pola lagu menjadi lebih nyata dan pertuturan mula digunakan. bahasa itu sudah cukup lengkap. Setelah mencapai peringkat itu maka. unsur tatabahasa. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Soalan 2. Hipotesis Usia Kritikal. Semasa berumur dua belas bulan kanak-kanak mulai belajar berjalan-jalan dan bunyi yang serupa dengan bunyi bahasa mula diterbitkan dan perkataan. (10 markah) Kuliah 1 19 Disember 2008 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. Topiktopik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran. Tetapi apa yang mereka pelajari itu hanya merupakan gaya. atau peluasan dari segi pemakaian. Semasa berumur lapan belas bulan kanak-kanak tersebut mulai berjalan. 6. Kefahamannya bertambah baik dan mula menggabungkan dua perkataan. pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie. Kekenyalan Berakhir Pemerolehan bahasa bermula semasa kanak-kanak berumur dua tahun. bahkan orang dewasa sendiri masih terus belajar. Pada masa berumur lapan bulan kanak-kanak mula boleh berdiri sambil berpegang kepada dinding. dan Afeksia. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa proses bermula semasa kanak-kanak itu berumur dua tahun dan berakhir lebih kurang semasa ia berumur dua belas tahun.

Seterusnya baru boleh di buat analisis dan generalisasi Kaedah yang berkesan Teknik yang dilakukan tidak semasa dengan orang dewasa kerana : a. tugasan dan arahan perbincangan juga dipaparkan dalam blog. Kajian sebenarnya mula pada 1950-an adanya alat-alat teknologi seperti pita perukan. bagaimana kanak-kanak dapat mempelajari proses yang begitu kompieks. Prinsip dan teknik penilaian dan pengujian akan diberi dalam kuliah. dan amali akan dijalankan dalam bengkel. b. 2.d. Adakah bahasa itu wujud dalam dirinya sejak lahir. kuliah. Buatkan jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. Penilaian prestasi pelajar Esei dan persembahan: 60% (2 esei) -Buatkan nota buku bacaan -Buatkan nota kuliah -Kumpulkan bahan mengenai penguasaan kanak-kanak yang diperhati. bengkel. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu. persekitaran mempengaruhi pengentahuan bahasanya.Perkembangkan kognitif yang berbeza b.Pendik c. Psikologi bahasa juga mengguasai bagaimana kita memahami proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Peperiksaan akhir: 40 Kuliah 2 02 January 2009 Psikologi melibatkan bahasa.Kurang memahami dan menggikat arahan d. amali.c. kanak-kanak tidak dapat menyebut perkatana. menunjukan ada yang portindihan.Sukar dilakukan terhadap kanak-kanak dibawah tiga tahun Kaedah baru yang digunakan . atau sebagai kerja rumah. Hendaklah Catatan perkataan yang dilakukan oleh kanak-kanak menurut tarikh diambil. penyusun kanak-kanak bisu. Dapat mengentaui kompleksnya . Kursus disampaikan melalui:a. Semua tugsan hendaklah dimasukkan ke dalam blog 3. Yang boleh diuji dan diulang.asing juga dikaji. Pada waktu ini bermulanya perkembangan teori empirical berdasarkan pada yang dilihat dan didengar. Firaun mengkaji bagaimana kanak-kank memproses bahaa. Pengajaran 1. bahan bacaan dipaparkan dalam blog e. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing. dan bunyi yang sudah dikuasai oleh kanak-kanak. Kanak-kanak adalah makhluk social.

Kanak-kanak dirakam tanpa gungguan c. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. tidak dilakukan dalam susunan yang terkawal. dan c. dilakukan pada tahun 1960-an.Menujung masa. Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya. d. . mengganakan 100 ujuran. memahami kemampuan kanak-kanak. Roger Brown. Kuliah 3 09 January 2009 Bagai manakah kanak-kanak yang bunyi? Apakah kanak-kanak yang ia faham? Bahasa jenis pertama. 1. membuat generasi dan pola-pola yang dihasilkan. sejak kanak-kanak itu dilahirkan.Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f. Kekerupaan. dan 1970-an seramai 128 orang kanak-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel.Menujung akibat. seorang ahli psikologi Amerika (19250. dan gigi. Locig ada 3 peringkat a. Penghasilan Bunyi Konsonan Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah.Menunjung tempat. bibir. b. sample yang besar tidak menjamin berlakunya cirri penting.Tahap pemikiran direndahkan seperti kanak-kanak sesuai dengan tahun intelektual dan pengalaman social. mengambil sample 3 orang kanak-kanak. Hasil pneyelidikan. mula pada 1935. lain subjek susuna eksperimen dan proses stutistik memberi interpretasi yang berlaian. mewakili keadaan sebenar kanakkanak. sebaiknya seminggu sekali selama ½ jam. yang popular sample ½ jam.a. Bagaimana Bunyi Dihasilkan Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal.Boleh dipercapaian apabila kanak-kanak itu kecil hingga balig Kesulitan dia dapat mengetahui apa yang difahami dan diketahui. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri.Teknik merukam dan eksperimen b. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. kanak-kanak tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengentahui bahasa. membuat kajian 2 jam sebulan Gordon Wells.Kanak-kanak yang belum boleh bercakap e.

[y].[i]. contohnya Akan A : suku kata buka Kan : suku kata tutup Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa. Language Acquisition Devicl(LAD) Proses yang berlaku apabila apa yang di bunyi dan apabila didengar maka kudrat dapat di faham. iaitu[a].[o]. Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia.[ny].[k].[t]. Contoh Jadual Pemerolehan Bunyi PRAGMATIK Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. dan (4) bentuk bibir. hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga.[n]. Kuliah 4 16 January 2009 Contoh Jadual Perkembangkan Bahasa kanak-kanak 1. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa.[c].[j]. Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor.Pembuatan Bunyi Vokal Berbeza dengan konsonan. 2.[m]. kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah. dan macam-macam lakuan ujaran.[u].Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator. Diantara bunyinya [b].[z].[s].[e]. (2) posisi lidah.[g].[v]. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar.[l].[d]. (3) ketegangan lidah.Jenis Jabual Bilagan Perkataan . [p].

ada banyak perkembangan dan beberapa tahap. dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya.Tahap I (0-8 minggu) .Ia mungkin menyatakan lapar. a. .Pada tahap ini beberapa minggu pertama. sakit. seperti meniru tuturan yang didengarnya secara kebetulan tuturan ibu bapa dan orang-oang lain. menelan. Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama. bunyi mula bercakap. bunyi-bunyi suara adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.Umumnya perkataan pertama diajukan pada tahun pertama. Jenis Frasa Contoh nak susu nak yam nak naci nak puh Teori memahami proses mempelajari Bahasa Melayu. b.2.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. mencepak. Perkataan Pertama .Iaitu bukti ketara perkembangan bahasa. seperti makan. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya. . baba. . . banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru bahasa ibu bapa atau orang-orang tua.Teori input Iaitu seolah-olah dia (kanak-kanak yang mempelajari bahasa) dilengkapkan (secara batin) dengan satu set “acuan” yang boleh digunakannya untuk membanding. batuk dan sedawa adalah berkaitan dengan . a. c.Teori meniru Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa. atau tidak selasa menyebabkan terhasil bunyi refleksif.Bunyi makan. terbahagi kepada tiga teori.Aktiviti juga bernafas.Teori kudrat (innat) Apa bila otak kanak-kanak itu sudah tersedia untuk belajar bahasa. mungkin menghasilkan bunyi yang sama. . maksu. Penghasilan Bunyi Daripadasaat bunyi lahir hingga 12 bulan. Jenis Jadual Konsonan 3.

Tahap ini menggunakan beberapa bunyi sahaja. .Tahap II (8-20 minggu) . aagaa. pangilan. . berbeza-beza.keperluan biologi juga. mula mewujudkan kontur intonasi. . . kata adjektif (mungkin tak jelas). . bi. sudah ada suku kata.Bunyi ga. ini tanda awal bahasa.Selepas itu ia menghasilkan k.Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa.Tahap III (20-30 minggu) .Bermula main dan ulangan. tetapi menyerupai bunyi bewasa. mula ada makna.kemahuan. nadanya mula berbagai-bagai. . . dada dan pelbagainya. seperti vokal: ari.Boleh cakap 2-3 perkataan kata nama.Boleh mengikut arah mudah.Bunyi lebih jelas. c. kata awal. tetapi lebih kerap di gunakan. ada bunyi bibir dan gabunkan bunyi-bunyi tersebut.d. kata kerja. .Tunjuk kepad angguta badan yang mudah. .Lidah lebih banyak bergerak keatas dan kedepan menyerupai aktiviti menyibut bunyi bahasa.Faham kata kerja yang mudah. . dan konsonan.cid an sebagainya.Betul tidak ada makna.Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi bahasa.Boleh memberikan tumpuan untuk lebih kurang 2 minit.Bunyi itu seolah-oleh berlatih pada masa ini-lebih menggembirakan pada ibunya.nyaian bermilodi. namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. .Bunyi-bunyian lebeh panjang 1 saat.Tangisan juga dihasilkan.Ibu mula ada mengesah tujuan di sebalik ujian. . .Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap-ada membebel hingga 18 bulan. b. ba.Ketika berumur 4 bulan bunyi bahagian-agah belakang rongga mulut mula lahir.Pada mulanya penkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan ia berhenti sebelum bayi bercakap.Kanak-kanak sudah bunyi berirama. .Berirama dan pendak-pendak misalnya: mi. . . air. . .ada bunyi lelangit lembut. . . .Tahap V (9-18 bulan) . d.Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vocal. . Ini salah.Pada ini penghasilan bunyi lebih mantap.Tahap IV (25-50 minggu) .aa. . e. cu. .gu menyerupai suku kata.u dalam suku kata seperti.Tahap II antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibirakan. .Ada banyak bunyi berlainan yang dahasilkan. soalan. .Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu.Bunyi seperti bababa dan beritam lain… selalunya di ulang-ulang. dan kemesraan. .Mula mengagah dan gerak.

dan dll. ubat.h terutama da awal suku kata dan perkataan pendek. abah. Kuliah 5 23 January 2009 Bagaimana kanak-kanak memperolehi bunyi. Prodikat Dalam prodikat yang banyak itu ada pola seperti. dan tidak forma. frasa. kan. dan dll. 1. Contoh Nak ipoh Agu Ijak nyak Ikat abut Jadual 1. ayi.Kata Nama + adjektif 2. Contoh . uwat.Kata Kerja + objektif 3.p. maksud. su. yam. contohnya : nak ipoh.Kanak-kanak juga mengguasai bunyi forma iaitu tersusun. cucu.Menyebut bunyi vocal dan konsonan n. dan ayat yang terdiri dari satu perkataan atau ayat yang pindik seperti mamam.m.Kata Bantu + Kata kerja Kuliah 8 13 FEBRUARY 2009 Bunyi kanak-kanak di keluarkan Kanak-kanak mempelajari tatabahasa. Tahap 2 Ayat dua perkataan. contohnya : atut. akan.. dan dll. Perkembangan Bunyi Kanak-kanak Kuliah 6 30 January 2009 Proses selepas kanak-kanak memahami -Memperkembangkan frasa -Memperkembangkan ayat Ungkapan Tahap 1 Ayat satu perkataan.

tahap ucapan dua kata. mengulas. mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. tahap holofrasa. (subjek + perdikat + keterangan) B : Kucing makan.Lori sampah 3. Dalam Frasa terdiri daripada : 1. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. ada yang satu tahun mereka tidak belajar lagi disegi sesuatu perkataan baru atau frasa. kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat.A : Abah balik kerumah. Bahasa jenis pertama.Kata Nama + Penerang 2. Walau bagaimanapun. Dalam situasi ini. dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya. tetapi ayat baru belum di belajari. seperti kakak atau abang. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak. iaitu tahap membabel atau mengagah.Masa 3. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. C : Kucing jahat. atau gelaran dan pangkat dalam keluarga.Sebab akibat Kuliah 9 20 FEBRUARY 2009 Prakmatik Umumnya. tahap permulaan tatabahasa. seperti bercerita. Kuliah 10 27 FEBRUARY 2009 Semantik . Kata bahawa dalam mental atau mindal kanak-kank ada satu alat dalam kepala kanak-kanak itu.Lori simen Sendi logik terdiri daripada : 1. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. Justeru. peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama. tahap kecakapan penuh. Peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap. Anak-ank Melayu.Tempat 2. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza. biasanya dia suka menyebut nama dia sendiri. dan bertanya. kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. Kanakkanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri. hanya pada usia dua tahun dan ke atas. bertengkar. Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling.

. dan tidak boleh dipusing. perlakuan dan keperibadian manusia. Contohnya : Kurusi.orang yang berkata.bapa kepada anak. Ayah : manusia. mungkin ada burung yang dipandang lebih lazim.. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. adanya kurusi boleh dipusing. Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna. Yang paling lazim dari burung-burung mungkin itulah yang dianggap sebagai prototaip yang lebih daripada jenis burung.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. walaupun. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. Satu cara untuk menerangkan konsep prototaip adalah dengan menggunakan konsep esyarat diantara tulisan dan gambar. robin burung yang paling lazim. Wallahu a lam March 11.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. lelaki. Dalam bahasa kita dapat mengungkap fikiran. manusia. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapnya.dewasa. 2009 4:53 PM hasuenah wohseng said. Semakin banyak kata dikuasai oleh seseorang. yakni tidak perlu diajar. pendapat. emosi. perasaan. Prototype Teori prototaip mengatakan bahawa sesuatu entri dalam kamus mental bertumpu di sekitar sesuatu perwakilan kelompok makna kata itu oleh suatu anggota yang masuk prototaip. makna kata burunga Syarikat menganggap robin (jenis burung yang berdada merah).Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Saya : ganti nama. burung yang paling sesuai sebagai prototaip.Bagaimana makna dikenali sebagai semantik. Akan tetapi.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ..

kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Mengikut teori behaviorisme.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya . Oleh itu sebagai orang dewasa. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.

bergantung pada dorongannya sendiri. . keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Selalunya. untuk kepentingan akademik. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Mohd. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. untuk belajar bahasa Inggeris. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Dari golongan pelajar yang dikaji.

Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 2. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. maka kejayaannya bergantung pada motifnya.A. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. 7. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. . Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Misalnya. 3.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Larson dan W. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. 6. 1. 2.N. 5.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. 4. maka dia akan gagal. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga.

Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.Firaun . Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. .Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.Pengasuh kanak-kanak bisu . Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.itu adalah perkataan yang pindik. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .baca.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.tajuk .gambar. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Kaedah baru yang digunakan . Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.tok.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.masa tahun pengarang . .kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .siapa pengarang . Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.ninik dan sebagainya.

Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.ny.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .g.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) . .s.a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.tempat.c. Bunyi p.m. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.k.h. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan . Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.f.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.j.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .1953 .t. .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown . Kekerapan . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.dan akibat 2.Dilakukan pada tahun 1960 .b.Yang popular sample setegah jam . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Mengumpul data secara naturalistic.suasana eksperimen.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Lain subjek.n. Hasil penyelidikan .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .Memahami kumpulan kanak-kanak .d.l.

Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. andi (mandi) hurup yang di gugur m . Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.sakit. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.makan. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. menelan.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.sendawa.batuk.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Tahun pertama (perkataan) .atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. adalah juga berkaitan dengan . .Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. mencakap.

ba.da da dll •tidak ada makna . seperti vocal.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.aa. soalan. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.ba ba bad an deritam lain….Ini salah. kemahuan dan kemesraan .gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .panggilan . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.

k + objek : tema kasih. oo : emak.buat grap dengan menguna huru biasa.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .berapa perkataan .p.bunyi apa . ijak aki 2.k. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.senarai perkataan yang dia sebut .n + penerang Analisis .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.elak.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . k.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . Frasa k. k.kata kerja. Contoh : 1.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .•mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .senarai perkataan yang penuh . Bagaimana kanak belajar makna . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. Bantu + k.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.m.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.Mesti demograpi lontal .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .berapa bulan .bunyi apa yang ada . Contoh: a : alak. disekolah mula mengajar formal. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .n +adjektif : nasi lemak 3.

bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Bagai mana kanak-kanak faham makna .000 perkataan . Lojek ada 3 lojekmasa.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.usia kritikal. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . . Popretion :pandai pengaroh orang. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .frasa. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.seperti gelas walaupun rupanya berlainan.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.sekira kanak –kanak bekak (tuli. . Usia 5. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).7 sudah tahu tentang nahu.Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.meja dll. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.6. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi . kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.

. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. March 11.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. yakni tidak perlu diajar.. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. 2009 5:09 PM hasuenah wohseng said.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Mengikut teori behaviorisme. Edugram gambar. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.berlain-lain makna . .Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.ditugasan mengajar bahasa Melayu. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .dan hurup itu lambing untuk di bunyi.

PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan . Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Mohd. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Oleh itu sebagai orang dewasa. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Dari golongan pelajar yang dikaji. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. untuk kepentingan akademik.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris.

Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Misalnya. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Selalunya. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan . Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. 1. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu.N.A. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . untuk belajar bahasa Inggeris. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Larson dan W. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.

baca.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . maka dia akan gagal. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.masa tahun pengarang . 4. 7.itu adalah perkataan yang pindik. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.tok. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 2. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .ninik dan sebagainya. 6. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. 5.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. 3.siapa pengarang . 2. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu .tajuk .Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.gambar. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1.masyarakat yang mendorong. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.

Memahami kumpulan kanak-kanak .Firaun . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.Pengasuh kanak-kanak bisu .kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . Hasil penyelidikan .menjawab apa yang nampak dalam gambar. .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.

bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel . andi (mandi) hurup yang di gugur m .n.. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.g.c.ny.k. Bunyi p. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Lain subjek.dan berapa perkataan .tempat.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. Kekerapan .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.b.Dilakukan pada tahun 1960 . Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Yang popular sample setegah jam .dan akibat 2.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .j. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.f.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.l. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .h. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.d.m. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.s.t.suasana eksperimen.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .1953 .sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.Mengumpul data secara naturalistic.

batuk. Tahun pertama (perkataan) .bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. .Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.sendawa. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. menelan.sakit. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. mencakap. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.makan.yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu .

. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. Bagaimana kanak belajar makna .da da dll •tidak ada makna . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.berapa bulan .gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .ba ba bad an deritam lain….Ini salah.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . seperti vocal.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .ba. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .•Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. .m.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .p.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .Mesti demograpi lontal .aa.Memperoleh apa yang kita di senaraikan . Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna. soalan.panggilan .kata kerja.

dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. Contoh : 1.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . disekolah mula mengajar formal. Bantu + k.k. Popretion :pandai pengaroh orang.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. .n +adjektif : nasi lemak 3.bunyi apa . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.meja dll.berapa perkataan .elak. oo : emak. Lojek ada 3 lojekmasa. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. ijak aki 2.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .n + penerang Analisis . k. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.senarai perkataan yang penuh .bunyi apa yang ada .Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . k.buat grap dengan menguna huru biasa. Frasa k.k + objek : tema kasih. Contoh: a : alak.000 perkataan .

tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.7 sudah tahu tentang nahu. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .seperti gelas walaupun rupanya berlainan. March 11...6. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.usia kritikal.frasa.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . . (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA . Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. . Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Bagai mana kanak-kanak faham makna .Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. 2009 5:24 PM hasuenah wohseng said. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Edugram gambar. Usia 5.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.sekira kanak –kanak bekak (tuli.

Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Mengikut teori behaviorisme. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Oleh itu sebagai orang dewasa.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. yakni tidak perlu diajar.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir.pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Penerimaan kedalam masyarakat baharu .Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.ditugasan mengajar bahasa Melayu.

Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. keupayaan ini semakin berkurangan apabila . PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Selalunya. untuk belajar bahasa Inggeris. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Dari golongan pelajar yang dikaji. Mohd. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa .Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. untuk kepentingan akademik.

sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. 2. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. maka kejayaannya bergantung pada motifnya.A. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Larson dan W. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. 3. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. 2. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. 7.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.N. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. 1. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. maka dia akan gagal.orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. 6. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Ayat bina ayat Peringkat awal . KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Misalnya. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. 5. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. 4. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing.

tajuk . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.serta nuat maksud tentang apa yang di baca .siapa pengarang . Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). .tok. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.baca.Pengasuh kanak-kanak bisu . Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .gambar.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca.itu adalah perkataan yang pindik.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan .kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . . Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Firaun .masa tahun pengarang .ninik dan sebagainya. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.

Memahami kumpulan kanak-kanak .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .suasana eksperimen.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Yang popular sample setegah jam .1953 .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown . .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui . Kekerapan .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. Hasil penyelidikan .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) . . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Mengumpul data secara naturalistic. Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Dilakukan pada tahun 1960 .Lain subjek.

Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.ny.t.m.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap .sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.k. . Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.tempat.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.s.b.j. andi (mandi) hurup yang di gugur m .dan akibat 2.c. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.l. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.h.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Bunyi p.f.g.Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .n.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Tahun pertama (perkataan) . Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.d.

ba ba bad an deritam lain…. mencakap. seperti vocal.ba.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.sendawa.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.. menelan. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.makan.da da dll •tidak ada makna .sakit. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.aa.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.batuk.tetapi menyerupai bunyi dewasa .

perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. Contoh : 1.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .buat grap dengan menguna huru biasa.n +adjektif : nasi lemak 3.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun .k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.m. oo : emak.panggilan . Bantu + k.kata kerja.p.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .elak. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . Contoh: a : alak. Bagaimana kanak belajar makna . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.Mesti demograpi lontal . k. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.Ini salah. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna. k.k + objek : tema kasih.•Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. ijak aki 2. soalan. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.berapa bulan .k.

Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.usia kritikal. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .bunyi apa .berapa perkataan .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Lojek ada 3 lojekmasa. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.000 perkataan .seperti gelas walaupun rupanya berlainan.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Frasa k.sekira kanak –kanak bekak (tuli.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.6. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). .frasa. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. kemahiran . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.senarai perkataan yang penuh .Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .meja dll. Usia 5. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.bunyi apa yang ada . Bagai mana kanak-kanak faham makna . Popretion :pandai pengaroh orang. disekolah mula mengajar formal.n + penerang Analisis . Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.7 sudah tahu tentang nahu.Formal:ada guru/klas/conteks.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.

Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.. Si .dan hurup itu lambing untuk di bunyi. yakni tidak perlu diajar. NAMA : Hasuenah Wohsing NO MATRIK : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac diganti dengan tugasan berikut: 1.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.-Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. March 11. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Edugram gambar.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . 2009 6:57 PM hasuenah wohseng said.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu.. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. .

Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Mengikut teori behaviorisme.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. .Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Oleh itu sebagai orang dewasa. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa.

Dari golongan pelajar yang dikaji. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Lingkungan . Mohd. untuk kepentingan akademik. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu.PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. untuk belajar bahasa Inggeris. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Selalunya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut.

dan anak manusia terpaksa banyak mempelajaran untuk menjadi dewasa. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Ccici yang membiza diantara manusia dengan binatanga aitu manusia apabila melahirkan anak tidak boleh berdiri dengan sendiri akan tetapi anak binatang boleh berdiri dengan diri seniri selepas dilahir olh ibunya. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Semak dan kemas nota kuliah masing-masing.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut mesa mencakap selama setengah jam. maka dia akan gagal. Misalnya. 4. (10 markas) Kuliah 19/12/2008 Ayat bina ayat Peringkat awal Tulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. 3. 6. Apa bila kita membaca buku mesti baca dari awal hingga akhrir. 2. Bagai mana kita mengentahui proses kanak-kanak setiap minggu. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. 2. 5. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Larson dan W. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. 7.iaitu apabila kanak . Jikalau ada perkataan yang terdengarpun boleg di catatkan. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Teori-teori Dalam membaca mesti ada di tempat yang kita baca serta mebuat mksud apa yang dibaca. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. maka kejayaannya bergantung pada motifnya.A. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati.Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. 1. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu.N. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.

Tajuk .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojek itu menujuk kepa masa.andi (mandi) hyrup yang gugur m.j.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iatu apakah perkataan yang dituturkan. Dalam membuat bunyi kanak-kanak semenjak umur sebulan itu boleh tanya emak dia kata budak itu dapat menyebut huruf apa seperti p. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa perkembangan -Bagaimana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. dan jangan cikgu sebut perkataan yang susah di faham.Psikologi melibatnya aitu Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. .h. Dan dia akan memilih perkapaan di kelilingnya seperti kalau emaknya memasak diapun nak memasak.Penyelidikan bahasa kanak-kanak bermula 200 perkataan yang lalu.tok.baca dan gambar. Konsonan :Apa bila terjadinya hurus udara dihalang atau di sekat pada sebahagian alat artikulasi. Dalam membaca buku mesti megentahui 5 perkara . Bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasil yang berdasarkan tiruan.Siapa pengarang .Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. .g.Asar udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Bunyi hurup konsonan dan vokal Vokal : bunyi vokal tiada halangan pada alat aktikulasi.Masa. dan hurup itu dibuat dengan berwarna mirah.Isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah >prosesnya untuk membunyi hurup A dengan rupa mana untuk mengenal dan bagai mana kita nak menghubung huruf.s. Pramatik Ciri apa yang boleh membuat dan tidak boleh membuat aitu mengajar peraturan.itu adalah perkataan yang pindek lepas itu bunyi perkataan yang pangjang selepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut boleh sebut 2 perkataan itupun faham.ninik dan sebagainya.t.Aras udara keluar terus menerus tanpa sekatan. 2.n.tahun pengarang . mak.m. tempat dan akibat. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik -Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan mengambarkan diri kita sebagai orang Melayu . Hurup penguguran yang kanak mengugurkan contoh: ju (baju) hurup yang gugur ba . Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham. Apa bila ada teori kita pun boleh membaca apa yang berlaku dan boleh faham.berumur 2 tahun dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti nak. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang diperkatakan dan apa yang ditanya .

makan. kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. • Ia mungkin menyatakan lapar. tahun pertama (perkataan) -Umurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. meniru : kanak-kanak meniru mengikut apa yang dilakukan oleh ibunya. • Aktiviti bernafas. menelan. batuk. tetapi. pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. sakit. penghalang bunyi • daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan • ada beberapa tahap. interpretasi maksud • Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi • Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai rima lain • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek setengah saat dan deretannya setengah saat tidak seperti bunyi bahasa • Tidak ada ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa • Namun. iaitu : tahap I (0-8 minggu) • Pada beberapa minggu pertama. Logik tempat : tanya kanak-kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya dan berapa perkataan yang diperoleh setiap minggu serta buat graf contoh : Buat yang membunyi konsonal dan vokal teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. • Bunyi makan. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan. -Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap.kepada kanak-kanak itu. input : perkataan yang diajar oleh ibunya supaya kanak-kanak itu mengikutnya. contoh : emak mengajar perkataan terima kasih apabila ada orang memberi barang maka dia pun mengikut perbuatan tersebut. buang air. ada beberapa ciri yang sama dengan bunyi bahasa • Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa • Bunyinya beritma • Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara • Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan . sendawa. sekiranya dia faham mesti kita buat tentangnya. bercakap. dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya. atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksi. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi. bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja. kudrat : perkara yang semula jadi hanya tunggu masa untuk dikeluarkan.

•Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .aa.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.panggilan .p.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.m. soalan.ba..Ini salah. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.kata kerja. Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagaimana kanak-kanak memperoleh bunyi -Memperoleh apa yang disenaraikan -Mesti demografi lontar -Jadual untuk memperoleh bunyi lazimnya tidak boleh ragu-ragu -Tanya ibunya bila kanak-kanak itu mula menyebut huruf.da da dll •tidak ada makna . ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. dan kalimah itu mesti dicatat dengan warna merah. .ba ba bad an deritam lain…. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. seperti vocal. berapa bulan.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek.

meja dll. Popretion :pandai pengaroh orang. di sekolah mula mengajar formal.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Kuliah 6 tarikh 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat kaligraf : ayat yang mempunyai perkataan yang pendek (yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih daripada satu perkataan. Bagaimana kanak-kanak itu ingin mengetahui perkataan itu bermakna kucing. Lojek ada 3 lojekmasa.Bantu + K. K. Hal ini kerana satu hari kanak-kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya.senarai perkataan yang penuh . Irak aki 2.Bagaimana kanak-kanak belajar makna. Contoh : kucing. Contoh : a : alak. perkataan dan bagaimana kanak-kanak itu dapat membezakan bunyi dengan makna. Formal : ada guru/kelas/konteks.K : nak uat Kuliah 8 tarikh 13/1/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai.bunyi apa yang ada . Bagaimana pola kanak-kanak itu mengetahui makna. Ayat frasa ini kebanyakannya dituturkan oleh kanak-kanak menjadi predikat.N + Adjektif : nasi lemak 3. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Frasa K.000 perkataan.bunyi apa . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. buat graf dengan menggunakan huruf biasa. K.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . .berapa perkataan . Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Contoh : 1.senarai perkataan yang disebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyak 3. elak.N + Penerang Analisis . oo : emak. K.K + Objek : tema kasih. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat dan apabila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun.

seperti gelas walaupun rupanya berlainan.6. March 12. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. . Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama. a) Peniruan. baba. Bagai mana kanak-kanak faham makna .dengan contoh Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa..dan hurup itu lambing untuk di bunyi..Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. .Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru isi kandungan bahasa yang sedang diteladankan untuk mereka. .usia kritikal.frasa. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya dan mereka cuba untuk patuh kepada urutan kata ayat bahasa mereka seperti yang telah dikatakan di atas tadi.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.7 sudah tahu tentang nahu.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Usia 5. maksu. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. 2009 11:31 AM zuraliza said. Edugram gambar. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.sekira kanak –kanak bekak (tuli.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.

Menurut Moskowitz (1978:95). yang mendakwa bahawa proses meniru memainkan peranan yang kecil sahaja dalam proses pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. Sesetengah-sesetengah ahli teori yang terlalu asyik dengan hakikat pembelajaran rumus dan lain-lain sehingga mereka tidak dapat melihat pembelajaran bahasa secara keseluruhan. iaitu melalui cara peniruan terus akan bentuk tuturan orang dan melalui cara menggalakkan kanak-kanak untuk membuat pembetulan melalui apa yang ditiru olehnya. KEDAH 0124341415 2) Perkembangan penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak (a) Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak Minat terhadap bagaimana anak memperoleh bahasa sebenarnya sudah lama wujud. walaupun kebanyakan pembelajaran bahasa melibatkan proses peniruan. makan.. Sekiranya hal ini tidak berlaku. Fenomena ini berkaitan dengan tahap keupayaan penutur dan dikatakan penutur boleh mengujar dan memahami ayat yang mereka belum pernah alami sebelumnya. Pandangan sebegini gagal dalam menyeimbangkan tiga perkara penting iaitu: 1) Kanak-kanak sebenarnya banyak meniru banyak perkataan. susu. tidak dapatlah untuk membayangkan bagaimana kanak-kanak mula mengembangkan tahap keupayaan ujaran tuturannya. Hakikat bahawa kanak-kanak akan menghasilkan ayat yang biasa didengarinya seperti ‘ bilakah kita boleh pergi’? tidak boleh dinafikan. prinsip ini tidak cukup untuk menjelaskan aspek pembelajaran bahasa tahap tinggi dan ianya penting. 3) Urutan kata dalam frasa dan ayat sama seperti urutan kata bahasa pertuturan yang diujarkan oleh seorang dewasa. dan sebagainya yang mereka sering dengar dan sebutkannya selalu dan melalui perkataan yang mereka jarang dengar kanak-kanak seusia mereka menyebut perkataan tersebut seperti pergi ke kedai.. minum. mereka membentuk ujaran baru. 2) Bentuk-bentuk perkataan yang biasa dilihat seperti makan. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak telah membentuk rumus dalam akal budi mereka dan melalui rumus ini. pernah menyuruh . Kanak-kanak menghasilkan perkataan-perkataan seperti hendak. O8000 SUNGAI PETANI. Psammetichus I. Ujaran kanak-kanak tertentu merupakan perkataan-perkataan unik dan baru tetapi kompleks dari segi morfemnya tidak boleh diperjelas dengan menggunakan prinsip peniruan. Sesungguhnya kekecualian daripada sesuatu rumus harus dipelajari. minum.Sebaliknya. dan sebagainya. frasa dan juga sebilangan ayat. Lama-kelamaan kanak-kanak akan mengujarkan ayat yang sempurna bentuk menunjukkan ada kemahuannya untuk meniru ujaran yang telah didengari olehnya. 1) Zuraliza binti Zakaria. Kononnya raja Mesir pada abad 7 sebelum masihi. SMK TUNKU ISMAIL. March 13. membeli buah. 2009 2:31 PM zuraliza said. Dapatlah dikatakan bahawa meniru menggalakkan pemerolehan tuturan melalui dua cara.

dan masalah yang dihadapi.pegawainya mengisolasi dua daripada anaknya bagi mengetahui bahasa apa yang akan dikuasai anak-anak itu. Charles Darwin pada 1877 juga mencatat perkembangan bahasa anak lelakinya (Gleason dan Ratner. 1957). Data dalam buku harian ini kemudian dianalisis untuk disimpulkan hasil-hasilnya. Period ini berkaitan dengan munculnya aliran baru dalam ilmu psikologi behaviorisme yang menekankan peranan persekitaran dalam pemerolehan pengetahuan. Sebagai raja Mesir dia mengharapkan bahasa yang keluar daripada kanak-kanak itu adalah bahasa Mesir. Bagi mendapatkan hasil yang sahih dan tepat diperlukan sampel yang besar. Jumlah subjek biasanya juga lebih sedikit bahkan satu orang pun cukup seperti yang dilakukan oleh Weir (1962). Period kajian longitudinal. Dromi (1987). kajian pemerolehan bahasa kanak-kanak dilakukan dengan teliti mencatat apa pun yang diujarkan oleh kanak-kanak dalam suatu buku harian. baik secara visual mahupun auditori. Catatan harian yang pada zaman moden berkembang menjadi data-data elektronik sesuai dengan perkembangan zaman mendorong lebih kuat penyelidikan mengenai bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. Bekal kudrati adalah inilah yang membuat kanak-kanak di mana pun menggunakan strategi yang sama dalam memperoleh bahasanya. atau hokum yang ditemui akan lebih sahih. dan period kajian longitudinal. Ciri utama period ini adalah kajian longitudinal memerlukan jangka masa yang panjangkerana telah diteliti adalah perkembangan sesuatu yang sedang dikaji dari satu hingga ke masa yang lain. data diperoleh dengan merakam ujaran mahupun tingkah laku kanak-kanak semasa berujar. bermula dengan munculnya buku Chomsky Syntactic Stuctures (1957) yang merupakan titik awal pertumbuhan aliran mentalisme atau nativisme dalam ilmu linguistic. dan Dardjowidjojo (2000). Taine pada tahun 1876 yang dalam bahasa Inggerisnya berjudul “ On the Acquisition of Language by Children” adalah tulisan pertama mengenai pemerolehan bahasa kanak-kanak. Period buku harian adalah dari tahun 1876 hingga tahun 1926. tetapi akhirnya dia kecewa. Period sampel besar adalah dari tahun 1926 hingga tahun 1957. period sampel besar. Data itu kemudian ditranskripsikan dan diamati bentuk visualnya akhirnya diolah untuk ditemukan . Ingram (1989) membahagi perkembangan kajian tentang tentang pemerolehan bahasa menjadi tiga tahap iaitu period buku harian. Tomasello 91992). Diharapkan dengan sampel yang besar ini generalisasi. Dengan pandangan yang behavioristik ini maka metod kuantitatif dianggap sebagai metod yang betul. menurut Ingram. Kaedah penyelidikan yang digunakan juga dapat berupa pemerhatian. 1998: 349). hipotesis. Tulisan H. eksperimen. (b) Jenis-jenis penyelidikan yang dijalankan: persampelan naturalistik. Pada masa ini. Masa yang hanya selama satu hingga empat bulan lazimnya belum dapat memberikan gambaran sesuatu itu berkembang dalam bahasa. Aliran yang berlawanan dengan behaviorisme ini menekankan adanya bekal kudrati yang dibawa pada masa kanakkanak dilahirkan. termasuk pengetahuan bahasa. Dengan kemajuan teknologi. Ada penyelidik yang menggunakan sehingga seramai 480 kanak-kanak bagi mengetahui keterampilan-keterampilan tertentu pada anak (Templin.

penyelidik tidak mengadakan interferensi aa pun.kesimpulan-kesimpulannya. barangbarang mainan yang disediakan disesuaikan dengan tujuan penyelidikan. di mana pun juga kemampuan kanak-kanak bagi memahami apa yang dikatakan orang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik daripada penghasilannya. Kelompok terkawal adalah kelompok biasa yang digunakan sebagai pembanding. penyelidik memilih topik yang akan dikaji (apakah ujaran ibu pada anak berbeza daripada ujaran ayah pada anak). pemahamannya adalah . Begitu juga. kanakkanak berusia setahun sepuluh bulan yang merupakan anak sulung daripada dua adik beradik adalah kajian longitudinal yang secara observasional dan natural. Kaedah lain yang digunakan adalah eksperimen. Kaedah ini digunakan jikalau penyelidik ingin jawapan terhadap suatu masalah. Dalam hal ini. kelompok eksperimental adalah kelompok yang dikaji. kelompok eksperimental dan kelompok terkawal. kelompok ini mendapat perlakuan yang khusus. baik kanak-kanak mahupun dewasa mempunyai dua tingkat kemampuan yang berbeza dalam berbahasa. dan di mana-mana sahaja. lalu dibuat eksperimen bagi mendapatkan jawapannya. Sebagai orang dewasa. Cara inilah yang dilakukan oleh penyelidik seperti Brown 91973) bagi menyelidik bagaimana sistem gramatikal bagi anak-anaknya. maka dibahagikan kanakkanak itu kepada kelompok aksperimen dan kelompok terkawal. Fenson et al. misalnya untuk menyelidiki apakah bahasa yang digunakan oleh ibu bapa terhadap anak itusama dengan bahasa yang digunakan oleh ibu bapanya. Begitu juga kanak-kanak. (c) Jelasan fenomena penghasilan. sedang tidur. kita menyedari bahawa jumlah kosa kata yang kita gunakan secara aktif adalah lebih rendah daripada perkataanperkataan yang dapat kita faham. Jenis eksperimental adalah berbeza daripada jenis observasional kerana ia mengadakan interferensi bagi mengetahui apakah suatu keadaan tertentu melihatkan hasil yang diramalkan. mandi. mengatakan bahawa pada masa kanak-kanak dapat menghasilkan sepuluh perkataan. Data daripada kaedah ini dapat digunakan. Khyra kadang-kadang dirakam keletahnya waktu makan. tempat penyelidikan seperti kamar main dalam makmal sudah disediakan terlebih dahulu oleh penyelidik. Dalam jenis ini ada dua kelompok iaitu. Anak dibsudah iarkan berbahasa secara natural di tempat yang tidak khusus disediakan. Dalam jenis observasional dan natural atau semulajadi. 1979 dalam Fletcher dan Garman. Sebahagian daripada penyelidik adalah lima kali ganda baiknya dibandingkan dengan penghasilannya (Benedict. Dalam jenis observasional yang terkawal. Seandainya kita ingin mengetahui apakah latihan dapat membezakan kanak-kanak dalam menguasai fungsi perkataan yang dalam ayat kecil relatif. sewaktu berbelanja di pasaraya. pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanakkanak. 1981:6) Sementara itu. Penyelidikan yang dilakukan ke atas Nurisya Khyra. Oleh itu. Manusia.

Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa. Begitu juga. Greenfield Smith mendakwa bahawa kalau seorang kanak-kanak mengucapkan ball dalam situasi seperti ini. Ketidakseimbangan antara pemahaman dengan penghasilan ini tampak pada perilaku bahasa sehari-hari si kanak-kanak. kanak-kanak tersebut bukan sahaja menamakan bapa. iaitu dengan meniru item bahasa berkaitan dengan situasi seorang ayah membaling bola berkehendakkan kanak-kanak mengenali bahawa seorang pelaku bertindak terhadap sesuatu objek. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan. oleh sebab itu. tetapi menamakan objek yang membaling bola. (d) Buat jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. Konsonan + vokal 24 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 23 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 22 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 21 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 20 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 19 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 18 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 17 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 16 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 15 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u .seratus sepuluh perkataan. ujaran satu kata bukan sahaja nama suatu benda. tetapi menunjukkan objek perbuatan dalam satu situasi keseluruhan. Dia sudah boleh memahami perintah bagi membuang bungkusan makanan ke tong sampah apabila disuruh. dalam mengucapkan daddy. sebelas kali ganda daripada penghasilannya.

14 b c d g j k l m n p t sy a e i o u 13 b c d g j k l m n p t sy a e i o 12 b c d g j k l m n p t a e i o 11 b c d g j k m n p t a i o 10 b c d g j k m n p t a 9bcdgjkmnpta 8bcdgjkmta 7bgjkma 6a 5 4 3 2 1 bulan b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u (e) Senaraikan perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan nyatakan golongannya. PERKATAAN MAKSUD FRASA/RANGKAI KATA Ucu maksu kata nama Eta baba kereta baba kata nama Eya nak nenen Khyra hendak susu kata nama+kata adjektif Atik cantik kata adjektif Ayi berlari kata kerja Atut takut kata adjektif Nyak pa? hendak apa? Kata tanya Atan ubat makan ubat kata kerja+objek Uboh alam inggan masukkan dalam pinggan kata kerja+objek (f) Senaraikan frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan PERKATAAN MAKSUD FRASA 1@2 PERKATAAN Ucu maksu kata nama 1 perkataan .

minum. Dapatlah dikatakan bahawa meniru menggalakkan pemerolehan tuturan melalui dua cara. Ujaran kanak-kanak tertentu merupakan perkataan-perkataan unik dan baru tetapi kompleks dari segi morfemnya tidak boleh diperjelas dengan menggunakan prinsip peniruan. maksu. Menurut Moskowitz (1978:95). (a) Peniruan . 3) Urutan kata dalam frasa dan ayat sama seperti urutan kata bahasa pertuturan yang diujarkan oleh seorang dewasa. mereka membentuk ujaran baru. makan. susu. baba. walaupun kebanyakan pembelajaran bahasa melibatkan proses peniruan. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru isi kandungan bahasa yang sedang diteladankan untuk mereka. dan sebagainya yang mereka sering dengar dan sebutkannya selalu dan melalui perkataan yang mereka jarang dengar kanak-kanak seusia mereka menyebut perkataan tersebut seperti pergi ke kedai. Kanak-kanak menghasilkan perkataan-perkataan seperti hendak. 2) Bentuk-bentuk perkataan yang biasa dilihat seperti makan. membeli buah.dengan contoh Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa. minum. prinsip ini tidak cukup untuk menjelaskan aspek pembelajaran bahasa tahap tinggi dan ianya penting. dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya dan mereka cuba untuk patuh kepada urutan kata ayat bahasa mereka seperti yang telah dikatakan di atas tadi. Hakikat bahawa kanak-kanak akan menghasilkan ayat yang biasa didengarinya seperti ‘ bilakah kita boleh pergi’? tidak boleh dinafikan. Pandangan sebegini gagal dalam menyeimbangkan tiga perkara penting iaitu: 1) Kanak-kanak sebenarnya banyak meniru banyak perkataan. Lama-kelamaan kanak-kanak akan mengujarkan ayat yang sempurna bentuk menunjukkan ada kemahuannya untuk meniru ujaran yang telah didengari olehnya. yang mendakwa bahawa proses meniru memainkan peranan yang kecil sahaja dalam proses pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. Sekiranya hal ini tidak berlaku. Fenomena ini berkaitan dengan tahap keupayaan penutur dan dikatakan penutur boleh mengujar dan memahami ayat yang mereka belum pernah alami sebelumnya. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak telah membentuk rumus dalam akal budi mereka dan melalui rumus ini. iaitu melalui cara peniruan terus akan bentuk tuturan orang dan melalui cara menggalakkan kanak-kanak untuk membuat pembetulan melalui apa yang ditiru . Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama. Sebaliknya.Eta baba kereta baba kata nama 2 perkataan Eya nak nenen Khyra hendak susu kata nama+kata adjektif 2 perkataan Atik cantik kata adjektif 1 perkataan Ayi berlari kata kerja 1 perkataan Atut takut kata adjektif 1 perkataan Nyak pa? hendak apa? Kata Tanya 2 perkataan Atan ubat makan ubat kata kerja+objek 2 perkataan Uboh alam inggan masukkan dalam pinggan kata kerja+objek 2 perkataan 3. Sesungguhnya kekecualian daripada sesuatu rumus harus dipelajari. Huraikan teori penguasaan bahasa kanak-kanak. Sesetengah-sesetengah ahli teori yang terlalu asyik dengan hakikat pembelajaran rumus dan lain-lain sehingga mereka tidak dapat melihat pembelajaran bahasa secara keseluruhan. frasa dan juga sebilangan ayat. dan sebagainya. tidak dapatlah untuk membayangkan bagaimana kanak-kanak mula mengembangkan tahap keupayaan ujaran tuturannya.

Seolah-olah terdapat aura mistik dalam menguasai bidang kajian pemerolehan bahasa ini. Bercakap tentang kesederhanaan. memperhatikan. beliau telah menyarankan bahawa kanak-kanak mempelajari bahasa hanya apabila didedahkan dengan ayat sahaja. tentang pengetahuan bahsa batin telah melambatkan kajian yang dilakukan terhadap input iaitu input bahasa dan input persekitaran yang bersabit dengan pemerolehan bahasa. pandangan tipikal pada masa itu adalah pandangan ahli falsafah bahasa terkenal iaitu Fodor. Dalam pekembangan selanjutnya. Tuturan ibu bapa dan orang di sekeliling tidak dianggap sebagai tuturan luar biasa kerana tidak dipendekkan. memberikan. Tuturan yang biasa digunakan oleh ibu bapa adalah tuturan yang sederhana dan tidak gramatis. . mengerti. pertimbangan. Bahasa kononnya tidak dipelajari tetapi dengan aura yang diperolehi. 1976). Pengertian yang luasnya cognition (kognisi) adalah perolehan. Jika hal ini berlaku. hasilnya sangat mengecewakan kerana membetulkan tuturan kanak-kanak bertujuan untuk meningkatkan kemajuan mereka ternyata tidak berjaya. penyelidikan telah menunjukkan apabila bercakap dengan kanak-kanak. peristiwa dan keadaan. disederhanakan atau ditekankan sumber rujukannya. Hal ini supaya dapat membantu kanak-kanak dalam mempelajari bahasa. pengolahan informasi.olehnya. n. ibu bapa kan bercakap dengan anak-anak mereka tentang perkara yang berlaku di sekitar mereka. berfikir dan keyakinan. Tetapi penyelidikan yang dilakukan telah menunjukkan bahawa input bahasa dan persekitaran yang diterima oleh kanak-kanak adalah input yang memang direncanakan untuk membantu proses pembelajaran bahasa dan pada kanak-kanak yang kurang bernasib baik Cuma didedahkan kepada bahasa seperti yang ditonton melalui televisyen atau mendengar melalui perbualan orang dewasa. tanpa memerlukan sangat persekitaran yang meransang sesuatu yang relevan seperti benda. Kebiasaanya. (d) Input Penteorian Chomsky pada tahun 1960 an. pertimbangan. kemudian istilah kognitif ini menjadi popular sebagai salah satu wilayah psikologi manusia / satu konsep umum yang mencakupi semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman. Istilah “Cognitive” berasal dari kata cognition ertinya adalah pengertian. menyangka. kesengajaan. pemecahan masalah. b) Inat (kuderat) (b) Kognisi (intelektual) A. orang dewasa menggunakan ayat-ayat pendek dan sederhana. dan penggunaan pengetahuan ( Neisser. mereka tidak akan berjaya menguasai pengetahuan bahasanya. Proses peniruan memainkan peranan yang sangat penting dalam memperoleh keypayaan mengujarkan tuturan. membayangkan. Apabila ibu bapa cuba untuk membetulkan tuturan anak-anak mereka. penataan. kerana ibu bapa tidak menghiraukan tentang kesempurnaan dan kegramatisan ayat yang dituturkan oleh anak-anak mereka. Pada satu perjumpaan di Universiti Hawaii sekitar tahun 1965.

Hal ini kerana kanak-kanak lebih mudah dalam memahami setiap ujaran yang dikeluarkan oleh ibu bapa mereka. dam melalui temubual dengan ibunya. Tiada ayat tergantung. a) Tahap 1 (0-8 minngu) b) Tahap 11 (8-20 minggu) c) Tahap 111 (20-30 minggu) d) Tahap 1V (25-50 minggu) e) Tahap V (9-18 bulan) 9-18bulan baba cu do gan ju mama nenen tatak syusyu nyam awan Omei uyang ibi omei uyang 25-50 baba cu do gan mama syusyu atak Eya ibi omei ibi omei 20-30 bah mam nan atik enen ulang 8-20 miggu bah ma aaa 0-8 ba m aaa minggu b c d g j m n t sy ny ng a e i o u i o u March 13. KEDAH BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA .. Contohnya apabila ibu bapa ingin meminta anakanak mereka untuk membantu mendapatkan atau mengambil sesuatu barang. Dengan melihat kanak-kanak yang anda perhatikan.” Ayat ini jelas menerangkan permintaan si ibu terhadap anaknya. zuraliza binti zakaria 012-4341415 SMK TUNKU ISMAIL. ringkas tetapi jelas dengan permintaan mereka itu. 2009 2:33 PM zuraliza said. 4. “Amin tolong ambilkan ibu segelas air di dapur... ibu bapa akan menggunakan bahasa yang mudah. Beri contoh yang relevan. Mudah bagi kanak-kanak dalam melaksanakan arahan ibu mereka. lakarkan kelima-lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang anda perhatikan. Contoh ayat seperti.

Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri. Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. para guru. Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas. ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain. kementerian. Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru. tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahirankemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama. dan masyarakat. Oleh itu. Atas sebab itulah maka. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. . Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan tidak mempunyai semangat untuk terus belajar.PENDIDIKAN PEMULIHAN 1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahirankemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum. golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan. Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka. situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama. Pengajaran. Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja. mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal. Jika meningkat. usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa. golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula.

mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri. 3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan. Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua. Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga. memahami. Azhar. Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. 1990:197). Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu. Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain. dan menulis. bertutur. kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg. keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bagi pelajar bukan Melayu ini. makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut. Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. bertutur. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama. Ter. Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula. dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia. Sebagai mana kita sedia maklum. Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita. Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalahmasalah yang telah di kenal pasti. kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar. Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar. serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis. Sekiranya terdapat masalah pun. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan. Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai . mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini..2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum. Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini. dan menulis. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran. Namun demikian. mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka. bahasa formal. memahami.

Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka. Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja. Oleh yang demikian. Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut. ¬ PENUTUP Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa. Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa. golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti .. sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang dilaksanakan di sekolah ini. Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional..kemahiran bahasa tersebut. guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi. ZURALIZA BINTI ZAKARIA 012-4341415 BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA PENDIDIKAN PEMULIHAN 1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahirankemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum. Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut. Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahirankemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. Atas sebab itulah maka. 2009 2:35 PM zuraliza said. Contoh yang dapat dilihat adalah. March 13.

Pengajaran.ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula. situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal. Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain. Oleh itu. tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain. dan menulis. Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama. Jika meningkat. Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan tidak mempunyai semangat untuk terus belajar. Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka. usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa. Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas. Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru. para guru. dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalah- . bertutur. Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini. 2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum. Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama. ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan. golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya. Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. Sebagai mana kita sedia maklum. Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan. kementerian. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. dan masyarakat. kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar. memahami. makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut. Namun demikian.

sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang . mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri. Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna.masalah yang telah di kenal pasti. mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi. Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga. dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia. Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula. Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu.. 1990:197). bertutur. Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut. keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. 3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama. Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional. dan menulis. Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar. Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita. Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka. serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis. Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua. Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut. Contoh yang dapat dilihat adalah. bahasa formal. kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur. Ter. ¬ PENUTUP Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa. Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini. Oleh yang demikian. Bagi pelajar bukan Melayu ini. mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. Azhar. memahami. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg. Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai kemahiran bahasa tersebut. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Sekiranya terdapat masalah pun.

golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya. pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka. Nama: Zuraliza Binti Zakaria Matrik: M2008100095 Nama sekolah: SMK Tunku Ismail No Tel: 012-4341415 Tugasan buku BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA PENDIDIKAN PEMULIHAN 1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahirankemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum. Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru. March 13. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahirankemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan . ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain. 2009 2:36 PM zuraliza said.. Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri. golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula. Atas sebab itulah maka. Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas.dilaksanakan di sekolah ini. Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa. Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja..

Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu. Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain. Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka. Bagi pelajar bukan Melayu . kementerian. Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini. makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama. para guru. Namun demikian. bertutur. Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka. dan masyarakat. Sekiranya terdapat masalah pun. kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar. mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan. Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran. Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama. mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. Jika meningkat. Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. dan menulis. situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. Oleh itu. Pengajaran. Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama. Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu. memahami. usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa. 2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum. dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalahmasalah yang telah di kenal pasti. Sebagai mana kita sedia maklum. Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua. mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri.tidak mempunyai semangat untuk terus belajar.

March 13. 2009 4:03 PM shariah binti zulkifly said. Contoh yang dapat dilihat adalah. pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka khususnya dalam kemahiran berbahasa.ini. Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar. 3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan. bukanlah suatu tugasan yang mudah bagi seseorang guru itu untuk mengajar dan seterusnya mencerap apa yang diajar olehnya kepada pelajar-pelajar pendidikan pemulihan tersebut. Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna. dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia. guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi. Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional. . bertutur.. Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini. mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. dan menulis. Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita. memahami. Ter. Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg. 1990:197). Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai kemahiran bahasa tersebut. Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut.. Azhar. Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa. Mereka perlu lebih diberi latihan dan kursus berkaitan dengan pendidikan pemulihan ini kerana scenario pendidikan zaman sekarang tidak mudah berbanding sebelum ini. bahasa formal. Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga. ¬ PENUTUP Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa. kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur. keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. Sebagai mana yang diketahui. Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula. Oleh yang demikian.. serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis. sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang dilaksanakan di sekolah ini.

• Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara. • Ada mikrofon radio. NOTA KULIAH : PSIKOLINGUISTIK : • Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa. • Usia dua tahun sudah mula bercakap. memakan masa bertahun-tahun. Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa. Contohnya : acu datang.30010 IPOH. • Usia 6 atau 7 tahun . main. bantal. • 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf. • Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa. Contohnya : mak buat neneng. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik.PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 1.KAMPUNG TAWAS. . • Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat. • Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji. • 3 tahun mula belajar membuat keterangan. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). Proses peniruan akan terus berlaku. makan. Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh. NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST. • Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. susu. ma. • Sampel besar. • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial. • Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya.minum.BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. • Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku. Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan. • 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa. Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya. Apakah proses atau tahap proses ? • Mula kenal suara di sekeliling • Mula kenal dan memandang kearah suara. MICHAEL & ALL ANGELS. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya. semalam. pa atau menyebut kucing sebagai meow. • Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita • Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu. persekitaran. kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama. • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. • Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan. • Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia. Kaedah Baru : • Teknik merakam.

Contoh : Di manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja. kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat. meniru Teori kudrat Input MENIRU : Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru.diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan. Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ). Seterusnya. Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia. PENGHASILAN BUNYI • Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam . Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya. Akan berlaku proses peniruan. Apabila ada teori. • Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan. PERKATAAN PERTAMA • Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama. kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku. Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang.Apakah kaitan dengan guru ? Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik. Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar. Kesukaran dalam kajian ini : a. Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ? Perkembangan bahasa kanak-kanak. LOGIK TEMPAT Logik tempat –pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama. • Tiga bidang besar : penghasilan bunyi. KUDRAT Innate LAD INPUT Perkataan yang diajar oleh emaknya. • Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap. Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ? b.

menelan. • Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. • Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. • Ada beberapa tahap perkembangan. • Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang.gu menyerupai suku kata. • Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal. • Bunyinya beritma. • Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. • Pada beberapa minggu pertama. • Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut. • Bunyi ga.menghasilkan bunyi. • Empat bulan. • Aktiviti bernafas. • Bunyi makanan. • Mula mengagah dan gelak. makan. • Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa. • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek. • Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa. • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a]. • Bunyi lebih panjang satu saat. • Penghasilan bunyi lebih mantap. • Mungkin mnyetakan lapar. .buang air dan gerak badan – berkaitan dengan keperluan hidupnya. • Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. • Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan. • Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara. seperti vokal dan kosonan. Mula mewujudkan kontur intonasi. • Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik. mencepah. TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi. TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA. • Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan. INTERPRETASI MAKSUD. TAHAP DUA ( 8 – 20 minggu ) Gelak dan mengagah.nadanya mula berbagai-bagai.sendawa – kait dengan keperluan biologi. • Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir. batuk. • Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama. • Tangisan juga dihasilkan. • Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan.

Bagaimana dia menunjukkan perasaannya. Contoh : Adik sayang ibu Abang jahat Kucing baik 6. 2. • Bunyi lebih jelas. Permainannya – patung power ranger... tetapi menyerupai bunyi dewasa. bantal busuk. • Suku kata seperti aa.• Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Contoh : mak – berapa kali dalam satu hari. • Bebel tidak ada makna.dada dan sebagainya. TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak. Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan. kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. minum. Adakah kanak-kanak ini mengancam ? Contoh : Miow makan ikan. piano.. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti. • Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya. . Contoh : adik nak susu 4. • Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ). mula ada makna.ba. kemahuan dan kemesraan.selalunya di ulang-ulang.. • Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran. • Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada membebel hingga 18 bulan. • Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi. telefon. • Bunyi ini juga bukan rawak. TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel. Ini salah.. dengan kena jelas. aagaaa. • Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam. Adik suka pergi berkelah. Menunjukkan kerjasama : Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut. kata awal. menafikan sesuatu 3. panggilan. • Ini tanda awal awal bahasa. • Sudah ada suku kata.. 5. • Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain.duduk Permintaan untuk bekerjasama. • Bunyi sudah berima . soalan. Contoh : apalagi yang dia ada : 1. • Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf ) BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ? • Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. berbeza. Adik pun suka makan sayur. • Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi. Menyatakan keinginan . • Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan. Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan.

keadaan akan menjadi sukar. alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa.Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain ) 7. dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari. Selepas itu. Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak. Tempoh usia kritikal . Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ). Siapa makan( abang makan ) PSIKOLINGUITIK Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah. Kata-kata yang menunjukkan logik tempat. .kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah. Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai. kanak-kanak dapat belajar bahasa. perkara ini jarang-jarang berlaku. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa.sebab akibat ( siapayang buat ) Tempat : duduk bersila di atas lantai. Beri perhatian : Tempoh usia kritikal. LAD ( Language Acquisition Device ) Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. Bukti : kes-kes deraan. Di bawah umur dua tahun. Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap. Contoh : di Ipoh. Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak. Masa : petang. Dia akan menyerap bahasa itu. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru. malam Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ). Semasa mendengar bahasa. mereka mendengar kata-kata manusia. Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. masa. Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ).

PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA ) Apa yang ada dalam minda kanak-kanak – apa yang dilihat, ada label. Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua 1. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi. - Apa yang membolehkan mereka kata –kata itu kerusi. 2. Kanak-kanak melihat Kancil, Kenari, Waja, Proton – semua itu adalah kereta. 3. Lihat puyuh, bangau, merpati – kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap – kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung. a. Bangau putih b. Gagak hitam c. Serindit hijau. Yang membezakan adakalanya bentuk, saiz,warna. Prosesdalam minda kita – ada ciri-ciri prototype. Jika tidak ada prototype dalam minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda. Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam. “protype ikan paus ada pada paus. Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia. Begitu juga dengan dolphin. Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ?

UNIVERSAL - serupa di dunia.

Lambang huruf : pria atau wanita –perlambangan. Ada proses yang kompleks – bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi- tukar kepada sebutan ) BAHASA DAN OTAK

Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama. Mary Dox 1836 Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa. Hemisfera kiri Mengawal bahasa, operasi logik, analitik, matematik. Hemisfera kanan Emosi (kawal), muka ( mengecamkan),mengenal struktur benda. Dalam psikolinguistik – yang dipentingkan : lateralisasi bahasa. Daerah yang terlibat dengan bahasa. Daerah bahasa di hemisfera kiri. Broca wernicke gurus sudert Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri. Batasan Otak. Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan. Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja.

AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN. 1. Pure word deafness – kecederaan beberapa bahagian dalam otak. Tidak dapat mengecam bunyi perkataan yang betul- boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu. 2. Konduksi ; fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah. 3. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. Contoh : siapa nama ? 4. Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan. 5. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa. Contoh : serangan strok. Empat suku kata tidak berasas. 6. Dileksia : ward federation and neorologi Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca ,menulis dan mengeja. CIRI-CIRI : • Kemahiran membaca rendah • Susunan terbalik • Menyongsang perkataan • Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol. • Pemahaman lisan rendah. • Suka membaca senyap. • Tulisan buruk. PUNCA DILEKSIA • Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri. • Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf. • Korpus kolosum yang lemah. • Bertindak lambat dan kurang cepat. Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar. DAERAH BAHASA DAN 1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan).

Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran. DILEKSIA BERKAITAN BAHASA • visual • Auditori • Visual auditori • Genetik

Walaupun : kebolehan memahami intonasi, mengatasi emosi ,menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa.

2. BACAAN BAB 4 : PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik. Oleh itu, Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya. Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. Kesimpulannya, kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris. FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA. Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu, Cina, India dan kaumkaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). Persekitaran bahasa pelajar tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama. Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah, tetapi juga di dalam bilik darjah. Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah

dilakukan seperti : i. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981), Ajib Che Kob(1990), Liew Siew Lin, Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003), Zamri Mahamod, Bukari Kadam, Sabariah Samsuri dan Rosmini Md. Salleh (2005). - Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka. ii. Abdul Hamid Mahmood(1990), Zulkifley Hamid, Karim Harun dan Saadiah Ma’alip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 ) - Aspek semantik, leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar. iii. Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J.N.J Money (2004- atas talian ). - Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonankonsonan tertentu bahasa Melayu. iv. Liew Siew Lin (2003) - Penggunaan kata sendi nama. v. Zamri Mahamod, Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006) - Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat, terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan. vi. Arpan Shahbudin - Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama. vii. Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003) - Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat, perbezaan bunyi’l’ dan’r’ , kata sandang, kelas kata dan susunan ayat. - Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi ‘h’ pada akhir kata, penggantian fonem ‘p’, hukum D-M, pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung. viii. Abdullah Hassan, Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989) - Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka. ix. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981) - Mendapati 68.4 peratus pelajar dan 43.3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. x. Liew Sie Lin (2003) - Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu. xi. Azman Wan Chik (1989) - Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian, bahasa daerah, bahasa lisan, dan bahasa pasar. xii. Zamri Mahamod(2000) - Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa, iaitu gangguan bahasa ibunda, gangguan peralihan kod, gangguan bahasa pasar, gangguan

dialek, serta gangguan interlingual dan intralingual. PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. JENIS-JENIS KESALAHAN. Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina, India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu. A. KESALAHAN MORFOLOGI. Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan, penggolongan kata, penggunaan kata ganti nama diri, kata kerja, kata adjektif dan sebagainya. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan. Contoh : i. Contohnya : Ali di padang main bola. ii. Sepatutnya : Ali bermain bola di padang. Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri, iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran. Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu. Menurut Sandra Kasih (2003), bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung, kecuali kata ‘tetapi’(annal). Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan, kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men- amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. Selain itu,imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987). Contohnya : i. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan. Sepatutnya : i. Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan. B. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu), ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata, dan kesalahan frasa kata tertentu, seperti hukum D-M dan sebagainya. Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf ‘r’ dengan huruf ‘l’. Contohnya : Bahasa Melayu Bahasa Cina i. Lori Loli ii. Kereta Keleta Menurut Suthanthiradevi 2004, terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian, penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil. Contohnya: i. Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu : a. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita menjadi carita b. Penggantian /a/ kepada /o/

sangat menjadi songat c. Penggantian /e/ kepada /i/ rehat menjadi rihat d. Penggantian /u/ kepada /o/ Untuk menjadi untok e. Penggantian /i/ kepada /e/ Pilihan menjadi pilehan ii. Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan, iaitu : a. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ Bandar menjadi pandar b. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ Pecah menjadi bicah c. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ Faedah menjadi paedah d. Penggantian /g/ kepada /k/ Bagus menjadi bakus e. Penggantian /k/ kepada /h/ Awak menjadi awah f. Penggantian /w/ kepada /v/ Kawan menjadi kavan g. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ Tanpa menjadi tampa iii. Proses penambahan fonem juga berlaku. a. Penambahan vokal depan rendah /a/ Harga menjadi haraga. b. Penambahan konsonan /h/ Meja menjadi mejah c. Penambahan konsonan /w/ Semua menjadi semuwa iv. Proses penghilangan juga berlaku a. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ Terima menjadi trima b. Penghilangan vokal /a/ Soalan menjadi solan

ayat bahasa Melayu Saya nasi makan . Melayu-Cina dan MelayuInggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti : i. Penghilangan konsonan /h/ Sekolah menjadi skola d. Contohnya : Dialek Bahasa Melayu Diasut dihasut Diidangkan dihidangkan Mengilang menghilang C. Tak mahu menjadi tame e. pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu. Contohnya : i. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004). Bahasa Melayu Bahasa Cina Makanlah dulu Dulu makanlah Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah Menurut Abdullah Hassan (1987). kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan ‘h’ di awal kata. Dalam kajian Wong Khek Seng (1991). Penghilangan konsonan /g/ Menggunakan menjadi mengunakan f. D.Tamil. pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan. Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh ) . Penghilangan konsonan/k. PERCAMPURAN KOD Fenomena percampuran kod bahasa Melayu. pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka. Saya makan nasi .ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil. SINTAKSIS Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa.c. Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ). Penghilangan konsonan/r/ Besar menjadi besa Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar. Menurut Asmah Omar (1977). Melayu-Tamil a.

iii. terdapat dua istilah dwibahasa. sesetengah mempelajari B2 atau menjadi . ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain. PEMEROLEHAN BAHASA Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987). B2 boleh diperoleh melalui dua cara. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA Menurut Abdullah Hassan (1987). BACAAN BAB 5. Menurut Mansoer Pateda (1990). b. Keadaan dibuat-buat dan terhad. tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan. Namun demikian. Melayu-Inggeris Saya belum dapat result lagi.Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. ii. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2. Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku. DEFINISI DWIBAHASA Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2). Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. disiplin dan tatacara bilik darjah. Selepas memperoleh pendidikan. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan. iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang. Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. Rumus-rumus nahu dipaparkan. mereka tetap menggunakan bahasa ibunda. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya. Melayu-Cina Bukan saya mah! iii. i. Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi. Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi. Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah. Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan pembelajaran di luar bilik darjah. Data bahasa dipilih sebelum diajar. iaitu : a. Tekanan psikososio bilik darjah.ii. Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya. memajukan kerjaya. meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard. iv. DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR. v. untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga.

penggunaan dialek utara. b. Kepentingan pendidikan. Terengganu. v. vi. iv. ii.dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2. vii.tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. Contohnya : 1. Tuntutan peluang pekerjaan. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989). Contohnya : Saya makan nasi (BM) – Saya nasi makan (BT) Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama. Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis. ix. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2. Contoh : Abang kamu tinggal di mana ? (BM) – Abang kamu mana tinggal ? (BC) Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2. Kedah. Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif.dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. pelajar bukan Melayu . Negeri Sembilan dan Perak. GANGGUAN BAHASA IBUNDA Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. GANGGUAN DIALEK Dialek mempunyai bentuk tertentu. morfologi dan leksikal. [air]. KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR Berdasarkan konsep dwibahasa. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu : i. Antara negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan. Menurut Victoria et al. Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan. iii. Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri. . mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek. Contohnya : Open the air condition (B2) – buka penghawa dingin (B1) Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu. Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu. viii. Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : “baru”jadi “balu” – pelajar Cina. Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis : [aya?]. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2. Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1.sebutan dalam bahasa Melayu standard. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur. Penggunaan frasa “lembu punya susu”-pelajar India. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi. perhubungan antara individu. Contohnya : a. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain.

Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. Contohnya. Jalang-jalang cari makang –dialek Terengganu. Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan. Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya. • Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia.. Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard.. Menurut Mohd Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain. GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching) Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. March 13. GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing) Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa. Last week. Mek makang ikang.PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 1. See you minggu depan. • Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat.I pergi shopping. BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. Contohnya : 1. a. Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2. a. NOTA KULIAH : PSIKOLINGUISTIK : • Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa.2. b. 2009 4:10 PM shariah binti zulkifly said. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya. NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST.30010 IPOH. 2. Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek. MICHAEL & ALL ANGELS.KAMPUNG TAWAS. . GANGGUAN PERSEKITARAN Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran.kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1.

• Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. memakan masa bertahun-tahun. Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh. • Ada mikrofon radio. Proses peniruan akan terus berlaku. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). Kaedah Baru : • Teknik merakam. Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia. Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. Apabila ada teori. • Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara. • Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan. • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial. kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku. Akan berlaku proses peniruan. • Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya. kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik. • Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku. Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar.diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan. • Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita • Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu. pa atau menyebut kucing sebagai meow. Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang. Contoh : Di . Seterusnya. kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar. • Usia dua tahun sudah mula bercakap. makan. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama. Apakah proses atau tahap proses ? • Mula kenal suara di sekeliling • Mula kenal dan memandang kearah suara. • Usia 6 atau 7 tahun .minum. susu. • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. Apakah kaitan dengan guru ? Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik. • 3 tahun mula belajar membuat keterangan. Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa. persekitaran. • Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji. • 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf. • 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa. ma. LOGIK TEMPAT Logik tempat –pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. • Sampel besar. Contohnya : acu datang. semalam. bantal. Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama. Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ). Contohnya : mak buat neneng.• Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa. main.

Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ? Perkembangan bahasa kanak-kanak. Kesukaran dalam kajian ini : a.manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. • Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap. • Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan.sendawa – kait dengan keperluan biologi. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal . meniru Teori kudrat Input MENIRU : Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru. mencepah. batuk. PENGHASILAN BUNYI • Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya. • Bunyi makanan. • Pada beberapa minggu pertama. • Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. • Aktiviti bernafas. makan. Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat. menelan. • Mungkin mnyetakan lapar. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain. TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik. Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ? b. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. KUDRAT Innate LAD INPUT Perkataan yang diajar oleh emaknya. • Ada beberapa tahap perkembangan. • Tiga bidang besar : penghasilan bunyi.buang air dan gerak badan – berkaitan dengan keperluan hidupnya. PERKATAAN PERTAMA • Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama.

• Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang. seperti vokal dan kosonan. • Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam. • Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. • Tangisan juga dihasilkan. • Bunyi ga.[a]. TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA. • Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain. . • Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa. • Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. aagaaa. • Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa.. • Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal.. • Bunyi ini juga bukan rawak. • Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan. • Mula mengagah dan gelak. • Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.. • Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan.. TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa. • Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. INTERPRETASI MAKSUD. TAHAP DUA ( 8 – 20 minggu ) Gelak dan mengagah. Mula mewujudkan kontur intonasi. • Penghasilan bunyi lebih mantap. • Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. • Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama. • Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut.dada dan sebagainya.nadanya mula berbagai-bagai.. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak. • Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi. • Bunyinya beritma. • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir. TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel. • Empat bulan. • Bunyi lebih panjang satu saat. • Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada membebel hingga 18 bulan. • Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan. • Suku kata seperti aa. tetapi menyerupai bunyi dewasa. • Bebel tidak ada makna. • Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan. • Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa.gu menyerupai suku kata. • Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.ba. • Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi.selalunya di ulang-ulang. Ini salah.. • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek.

Siapa makan( abang makan ) PSIKOLINGUITIK Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah. Permainannya – patung power ranger. malam Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ). kemahuan dan kemesraan. . • Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ). telefon. Adik pun suka makan sayur. mula ada makna. • Sudah ada suku kata. panggilan. berbeza. Adik suka pergi berkelah. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti. menafikan sesuatu 3. • Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan. • Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran. kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. Bagaimana dia menunjukkan perasaannya. Contoh : adik nak susu 4. 5. minum. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru. Menyatakan keinginan . • Bunyi lebih jelas. • Ini tanda awal awal bahasa. soalan. Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan. dengan kena jelas. Kata-kata yang menunjukkan logik tempat. Adakah kanak-kanak ini mengancam ? Contoh : Miow makan ikan. Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan. Masa : petang. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya. 2.TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima. Menunjukkan kerjasama : Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut. Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut.sebab akibat ( siapayang buat ) Tempat : duduk bersila di atas lantai. masa. dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. bantal busuk. AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf ) BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ? • Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. • Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi. Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain ) 7. Di bawah umur dua tahun.duduk Permintaan untuk bekerjasama. Selepas itu. • Bunyi sudah berima . Contoh : mak – berapa kali dalam satu hari. piano. kata awal. Contoh : Adik sayang ibu Abang jahat Kucing baik 6. Contoh : apalagi yang dia ada : 1. perkara ini jarang-jarang berlaku.

ada label. Bangau putih b. Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa. Kanak-kanak melihat Kancil.kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah. Bukti : kes-kes deraan. PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA ) Apa yang ada dalam minda kanak-kanak – apa yang dilihat. Beri perhatian : Tempoh usia kritikal. Dia akan menyerap bahasa itu. Kenari. 3.LAD ( Language Acquisition Device ) Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua 1. alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa. a. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi. Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak. Gagak hitam c. Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ). Jika tidak ada prototype dalam . saiz. Proton – semua itu adalah kereta. dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari. keadaan akan menjadi sukar. bangau. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap. kanak-kanak dapat belajar bahasa. Yang membezakan adakalanya bentuk.warna. Serindit hijau. Lihat puyuh. Contoh : di Ipoh. Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai. 2. . merpati – kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap – kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung. mereka mendengar kata-kata manusia. Prosesdalam minda kita – ada ciri-ciri prototype. Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ). Tempoh usia kritikal . Waja.Apa yang membolehkan mereka kata –kata itu kerusi. Semasa mendengar bahasa.

“protype ikan paus ada pada paus. Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ? UNIVERSAL .serupa di dunia. Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia. Mary Dox 1836 Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa. Begitu juga dengan dolphin. Lambang huruf : pria atau wanita –perlambangan.minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda. Ada proses yang kompleks – bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi. . Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam.tukar kepada sebutan ) BAHASA DAN OTAK Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama.

Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan. operasi logik. Daerah yang terlibat dengan bahasa.Hemisfera kiri Mengawal bahasa. Dalam psikolinguistik – yang dipentingkan : lateralisasi bahasa. Daerah bahasa di hemisfera kiri. analitik. muka ( mengecamkan). Broca wernicke gurus sudert Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri. 1. matematik. Hemisfera kanan Emosi (kawal). Tidak dapat . Batasan Otak. Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja.mengenal struktur benda. AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN. Pure word deafness – kecederaan beberapa bahagian dalam otak.

• Bertindak lambat dan kurang cepat. • Korpus kolosum yang lemah.mengecam bunyi perkataan yang betul. fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah. PUNCA DILEKSIA • Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri. Contoh : siapa nama ? 4. Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan. 3. Empat suku kata tidak berasas. DAERAH BAHASA DAN 1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan). Dileksia : ward federation and neorologi Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca . 5. 6. Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa.menulis dan mengeja. Konduksi . Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar. Contoh : serangan strok. • Suka membaca senyap. Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran.boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. • Pemahaman lisan rendah. • Tulisan buruk. • Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf. CIRI-CIRI : • Kemahiran membaca rendah • Susunan terbalik • Menyongsang perkataan • Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol. 2. DILEKSIA BERKAITAN BAHASA • visual • Auditori • Visual auditori • Genetik .

Onn dan Ajid Che Kob (1981). Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik. Farid M. Zamri Mahamod. Bukari Kadam. ii.N. mengatasi emosi . tetapi juga di dalam bilik darjah. Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah. Persekitaran bahasa pelajar tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka. kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris.J Money (2004.Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama. Ajib Che Kob(1990). 2. Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J.atas talian ). Zulkifley Hamid. Oleh itu. Abdul Hamid Mahmood(1990). BACAAN BAB 4 : PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah dilakukan seperti : i. India dan kaumkaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). Kesimpulannya. FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA. . leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar. Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia.Aspek semantik. Liew Siew Lin. . Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. Salleh (2005). Karim Harun dan Saadiah Ma’alip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 ) . Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. Cina. Sabariah Samsuri dan Rosmini Md. Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu. iii. Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya.menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa. Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003).Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonan- .Walaupun : kebolehan memahami intonasi.

Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan. A. India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu. iv. gangguan dialek. bahasa lisan. gangguan bahasa pasar.Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi ‘h’ pada akhir kata. xi. Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989) . Arpan Shahbudin . Contohnya : Ali di padang main bola. KESALAHAN MORFOLOGI. Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006) . penggantian fonem ‘p’. Sepatutnya : Ali bermain bola di padang.4 peratus pelajar dan 43.Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat. bahasa daerah.Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa. Liew Siew Lin (2003) .Penggunaan kata sendi nama.Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian. vii. gangguan peralihan kod.konsonan tertentu bahasa Melayu. vi. Zamri Mahamod(2000) . Zamri Mahamod. Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina. dan bahasa pasar.Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama. pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung. Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan. viii. kata adjektif dan sebagainya. kata kerja. Liew Sie Lin (2003) . Azman Wan Chik (1989) . hukum D-M.Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat. v. xii. ix.Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu. x. kelas kata dan susunan ayat. perbezaan bunyi’l’ dan’r’ .3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Contoh : i.Mendapati 68. iaitu gangguan bahasa ibunda. Onn dan Ajid Che Kob (1981) . . ii. kata sandang. terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan. PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. penggolongan kata. penggunaan kata ganti nama diri. serta gangguan interlingual dan intralingual. Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003) . . Farid M. Abdullah Hassan. JENIS-JENIS KESALAHAN.

Penggantian /i/ kepada /e/ Pilihan menjadi pilehan ii. Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan. Penggantian /u/ kepada /o/ Untuk menjadi untok e. iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran.imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987). terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian. dan kesalahan frasa kata tertentu. Penggantian /a/ kepada /o/ sangat menjadi songat c. seperti hukum D-M dan sebagainya. Contohnya: i. Penggantian /e/ kepada /i/ rehat menjadi rihat d. kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men. kecuali kata ‘tetapi’(annal).amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung. penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ Bandar menjadi pandar . Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu : a. Sepatutnya : i. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu). Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu. Kereta Keleta Menurut Suthanthiradevi 2004. ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata. Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan. Lori Loli ii. Contohnya : i. Menurut Sandra Kasih (2003). B. Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf ‘r’ dengan huruf ‘l’.Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri. Selain itu. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita menjadi carita b. iaitu : a. Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan. Contohnya : Bahasa Melayu Bahasa Cina i.

a. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ Terima menjadi trima b. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ Faedah menjadi paedah d. Menurut Asmah Omar (1977). Penggantian /g/ kepada /k/ Bagus menjadi bakus e.b. Penghilangan konsonan /g/ Menggunakan menjadi mengunakan f. Penghilangan konsonan /h/ Sekolah menjadi skola d. Penambahan konsonan /h/ Meja menjadi mejah c. Penghilangan vokal /a/ Soalan menjadi solan c. Penghilangan konsonan/r/ Besar menjadi besa Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar. Penghilangan konsonan/k. Penggantian /k/ kepada /h/ Awak menjadi awah f. Penambahan vokal depan rendah /a/ Harga menjadi haraga. Penggantian /w/ kepada /v/ Kawan menjadi kavan g. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ Tanpa menjadi tampa iii. Proses penambahan fonem juga berlaku. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ Pecah menjadi bicah c. kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan ‘h’ di awal kata. . Tak mahu menjadi tame e. Penambahan konsonan /w/ Semua menjadi semuwa iv. Proses penghilangan juga berlaku a. b.

Melayu-Cina dan MelayuInggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti : i. Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. Melayu-Tamil a. pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka. Bahasa Melayu Bahasa Cina Makanlah dulu Dulu makanlah Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah Menurut Abdullah Hassan (1987). Namun demikian. BACAAN BAB 5. Dalam kajian Wong Khek Seng (1991). Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh ) ii.Tamil. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004). Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ). DEFINISI DWIBAHASA Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa . Contohnya : i. DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR. Saya makan nasi . pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan. pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu. mereka tetap menggunakan bahasa ibunda.ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil. PERCAMPURAN KOD Fenomena percampuran kod bahasa Melayu. D. Melayu-Inggeris Saya belum dapat result lagi. Melayu-Cina Bukan saya mah! iii. untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga.ayat bahasa Melayu Saya nasi makan .Contohnya : Dialek Bahasa Melayu Diasut dihasut Diidangkan dihidangkan Mengilang menghilang C. SINTAKSIS Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa.

Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya. Tekanan psikososio bilik darjah. vi. sesetengah mempelajari B2 atau menjadi dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. viii. ii. Selepas memperoleh pendidikan. memajukan kerjaya. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2. tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard. Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi. v. vii. Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. iaitu : a. perhubungan antara individu. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2. Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah. i. iv. iii. ii. iv. Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu : i. iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang. PEMEROLEHAN BAHASA Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987).ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2). KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR . ix. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. Menurut Mansoer Pateda (1990). meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA Menurut Abdullah Hassan (1987). Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan. Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku. Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif. v. Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan pembelajaran di luar bilik darjah. Rumus-rumus nahu dipaparkan. Kepentingan pendidikan. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut. Keadaan dibuat-buat dan terhad. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi. tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan. b. terdapat dua istilah dwibahasa. Data bahasa dipilih sebelum diajar. disiplin dan tatacara bilik darjah. ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain. Tuntutan peluang pekerjaan. B2 boleh diperoleh melalui dua cara. iii.

Terengganu. Menurut Victoria et al.penggunaan dialek utara.tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. pelajar bukan Melayu . GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching) Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. Menurut Mohd .Berdasarkan konsep dwibahasa.dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan. Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1.kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1. Contohnya : 1. morfologi dan leksikal. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2. 2. GANGGUAN PERSEKITARAN Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran. Negeri Sembilan dan Perak. Kedah. Contohnya. Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek. Contohnya : Saya makan nasi (BM) – Saya nasi makan (BT) Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama. Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis : [aya?]. Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2. GANGGUAN BAHASA IBUNDA Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek. Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : “baru”jadi “balu” – pelajar Cina. Jalang-jalang cari makang –dialek Terengganu. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989). Contohnya : Open the air condition (B2) – buka penghawa dingin (B1) Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu. b. GANGGUAN DIALEK Dialek mempunyai bentuk tertentu. Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu. [air]. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2.sebutan dalam bahasa Melayu standard. Contoh : Abang kamu tinggal di mana ? (BM) – Abang kamu mana tinggal ? (BC) Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2. Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis. Contohnya : a. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur. Antara negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan. Penggunaan frasa “lembu punya susu”-pelajar India.

Wundt . Contohnya : 1. Last week. kita akan dapat menentukan kecenderungan akal (mental) kanak-kanak yang dihubungkan . March 13.Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain. 2. Semua elemen-elemen ini diatur oleh kesedaran menjadi alat pertukaran fikiran dan akhirnya menjadi bahasa. kata depan.. GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing) Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa.1912) seorang ahli psikologi Jerman menggangap bahawa bahasa sebagai alat untuk melahirkan fikiran. a. AZRINA BINTI ARIFFIN SEKOLAH MENENGAH TEKNIK IPOH PERSIARAN BRASH 31400 IPOH PERAK M20081000093 0125983429 SEJARAH SINGKAT PERKEMBANGAN PSIKOLOGI ( Pengantar Psikolinguistik Moden ) Mangantar Simanjuntak Tokoh-tokoh pelopor psikologi Dewey (1894) seorang ahli psikologi telah mengkaji bahasa dan perkembangan dengan cara mentafsirkan analisis linguistik bahasa kanak-kanak berdasarkan prinsipprinsip psikologi. Secara tidak langsung. Selain itu. a. b. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris..kata nama dan kata sifat. See you minggu depan. Ini bermakna penggolongan psikologi daripada kata-kata yang diucapkan oleh kanak-kanak dilakukan berdasarkan erti kata-kata itu bagi orang dewasa dengan bentuk-bentuk tatabahasa orang dewasa. Mek makang ikang. Wundt (1908. bahasa pada mulanya lahir dalam bentuk gerak-geri yang dipakai untuk melahirkan perasaan-perasaan yang sangat kuat secara tidak sedar kemudian berlaku pertukaran di antara alemen-elemen perasaan dengan elemen-elemen akal atau mentaliti.I pergi shopping. Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard. 2009 4:10 PM azrina said. Oleh itu dengan cara ini kita dapat menentukan kekerapan kata-kata kerja bantu.

Ahli Behavioris beranggapan penguasaan sintaksis kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran. Para penjaga pula dikatakan amat bersungguh-sunggh dalam membantu kanak-kanak menguasai kebolehan bertutur . manusia akan berfikir dahulu untuk melahirkan kata-kata penterjemahan bagi memahami bagaimana wujudnya kata-kata daripada seseorang. dalam mengusai fonem-fonem konsonon. kanak-kanak mengusai konsonono-konsonon yang mudah ditiru terlebih dahulu daripada bunyibunyi konsonon yang lebih sukar ditiru. Orang-orang dewasa dikatakan memberikan rangsanganrangsangan bahasa secukupnya dan dalam bentuk yang mudah ditiru.manusia melalui struktur bahasa. kanak-kanak pula memberikan gerak balas kepada rangsangan-rangsangan ini dan menerusi cubajaya akhirnya mereka dapat membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan betul dan sistem-sistem fonologi dipelajari sedikit demi sedikit akhirnya dikuasai sepenuhnya.menjelaskan terdapat hubungan – hubungan yang rumit di antara sistem-sistem luaran dan dalaman yang sebahagian besarnya bergantung kepada bahasa dan interaksi antara . idea-idea dan perasaan. bagaimana katakata dapat dihubungkan dengan idea-idea yang lain bukan ‘verbal’. Mazhab behavioris menganggap perkembangan penguasaan system fonologi ialah hasil langsung daripada perkembangan system kognitif dan kemajuan interaksi psikososio antara kanak-kanak dengan persekitaran di mana mereka wujud. amat dedikasi dan sentiasa menyesuaikan bentuk-bentuk pertuturan mereka dengan tahap pencapaian sintaksis yang telah dikuasai oleh kanak-kanak. Kanak-kanak menguasai bunti-bunyi konsonon yang daerah sebutannya terletak di bahagian hadapan mulut dan boleh dilihat terlebih dahulu. Selain itu. Secara muktamad ahli-ahli behavioris menyimpulkan bahawa penguasaan bunyibunyi dan sistem fonologi yang berkaitan dengannya ialah hasil daripada proses rangsangan dan gerak balas. Sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Sememangnya golongan behavioris mempunyai bukti yang kukuh untuk beranggapan begini. Idea-idea behavioris ini tersimpul dalam model . bagaimana semua kata-kata ini dapat memberi makna kepada manusia yang mendengar atau pembaca menterjemahkan Huraian Behavioris tentang Penguasaan Sistem Fonologi. Huraian Behavioris tentang Penguasaan Sistem Sintaksis. mengembangkan neuropsikolinguistik dewasa. Terhasil daripada interaksi antara kanak-kanak dengan para penjaga mereka. Bagaimana katakata melambangkan imej-imej (bayangan otak). Ahli –ahli behavioris seperti Burner (1976) dan Bates (1976) telah menjalankan kajian untuk memperlihatkan kepentingan interaksi-interaksi sosial yang awal antara kanak-kanak dan ibu bapa serta orang-orang dewasa yang lain. Pillsbury dan Meader (1928). Menurut beliau bahasa adalah satu alat untuk menyampaikan fikiran . Dengan kata lain.

Weiss seorang ahli psikologi Amerika mengakui adanya aspek mental bahasa itu tetapi kerana kewujudannya dalam bentuk kekuatan yang tidak mempunyai bentuk fizik (non-physical forces).yang menerangkan fakta-fakta filologi dengan perantaraan sebab-sebab mentality dan proses-proses mentaliti (akal). fisiologi dan sosial sebagai satu alat untuk melahirkan perasaan iaitu aspek mentalnya bahasa melalui mentaliti. maka kewujudan ini sukar dikaji. tetapi melibatkan organisasi-organisasi minda. Selain itu. Huraian Mentalis tentang Penguasaan Sistem Fonologi. Bagi golongan mentalis. bahasa sebagai satu bentuk perilaku bahasa yang memilki keadaan-keadaan biologi. 1977). mengatakan bahasa merupakan bidang bersama yang dapat dikaji bersama-sama oleh ahli-ahli psikologi kerana bahasa merupakan aktiviti (kegiatan) dalam bidang psikologi.1919. penguasaan bunyi-bunyi bahasa tidak dianggap berlaku menerusi proses peniruan semata. Watson menghubungkan tabiat bahasa yang implisit iaitu fikiran dengan ucapan yang eksplisit aiatu bertutur. tuturan. Kantor (1926). keinginan-keinginan dan perasaan dan bahasa bukanlah alat fizikal untuk memproses mentaliti (akal) Carroll (1944) mengintegrasikankan fakta-fakta yang ditemukan oleh linguistik murni bahasa sebagai ‘keadaan isyarat’ itu haruslah sedemikian rupa sehingga organisme dengan lain memberikan gerak balas kepada isyarat itu sebagai satu isyarat. Menurut model ini bahasa yang dipertuturkan oleh para penjaga dicirikan dengan cirri-ciri tertentu. Pada peringkat awal penguasaan sintaksis.1930) ahli psikologi behaviorisme bangsa Amerika. Berdasarkan model ‘motherese’ ini para penjaga dikatakan sentiasa menyedari dan mengikuti perkembangan bahasa kanak-kanak yang berada di bawah jagaan mereka dan mereka sentiasa memberi rangsangan yang paling sesuai agar penguasaan bahasa berjalan lancer. leher dan bahagian dada manusia. tuturan yang diucapkan oleh para penjaga kepada kanak-kanak dikatakan bersifat telegfik. Tokoh-tokoh Pelopor Linguistik (BEHAVIORIS) Watson (1913. Tetapi akhirnya Watson menyelaraskan tabiat bahasa dengan kerangka gerak balas yang dilazimkan menurut teori Pavlov (1928).yang dikenal sebagai model ‘motherese’ (Snow & Ferguson. Pemerolehan sintaksis dipersepsikan sebagai bersifat mekanikal dan dikuasai menerusi proses peniruan berdasarkan prinsip-prinsip rangsangan dan gerak balas.1914. Selain itu beliau tidak menganggap bahasa adalah satu alat menyampaikan idea-idea. Oleh itu. Selepas peringkat ini dilepasi oleh kanak-kanak baharulah para penjaga memasukkan kata tugas atau morfem-morfem terikat dalam pertuturan mereka. telah menempatkan tabiat bahasa pada darjah yang sama dengan tabiat (badan ) manusia yang merangkumi system otot saraf fi kepala. Weiss menganggap bahasa itu sebagai satu bentuk perilaku apabila seseorang menyesuaikan dirinya dalam lingkungan sosialnya. Biihler (1934) seorang ahli psikologi Jerman mengatakan bahawa bahasa manusia mempunyai tiga fungsi iaitu ekspresi (melahirkan). evokasi (menerbitkan) dan reprentasi. .

Menurut mentalis. pemerolehan fenom-fonem bahasa tidak dapat ditafsirkan sebagai hasil daripada hubungan psiko-sosio kanak-kanak dengan persekitaran sahaja. ‘langue’ (bahasa) ‘langage’ ucapan. tentu sekali kanak-kanak tidak kembali kepada bentuk-bentuk yang salah selepas mengusai bentuk-bentuk yang betul. Ini bermakna jika kita hendak mengkaji bahasa yang lengkap kedua-dua displin ini harus digabungkan. Caranya ialah dengan melakukan kajian perbandingan di antra tatabahasa-tatabahasa bahasa-bahasa yang berlainan dan tabiat bangsa-bangsa penutur bahasa-bahasa ini. Tetapi dikatakan sudah wujud dalam minda manusia sejak mereka lahir ke dunia. Bahagian ‘langue’ inilah objek kajian linguistik manakala ‘parole’ adalah objek kajian psikologi. Mereka menekankan kepentingan factor-faktor dalaman (endogenenous) seperti alat pemerolehan bahasa semula jadi seperti yang telah disarankan oleh Noam Chomsky (1881:88). Penyesuaian ini pentng kerana nahu universal ini diungkap atau disesuaikan dalam bentuk-bentuk yang boleh menghasilkan pertuturan yang gramatis dan dapat difahami oleh para pengguna sesuatu bahasa tertentu. Jika organisasi minda tidak berperanan. golongan mentalis menganggap yang kanak-kanak telah membina sistem fonologi sesuatu bahasa.Rumus-rumus yang mengawal pembentukan ayat dikatakan telah wujud dalam pemerolehan bahasa dan alat ini sudah ada dalam minda manusia sejak lahir ke dunia. Bagi golongan mentalis. Dalam erti kata lain. Ferdinand de Saussure (1964) menerangkan ada 3 unsur perilaku berbahasa iaitu parole’ (bertutur). Golongan ini juga membuktikan bahawa kanak-kanak membetulkan kesal. Selain itu. 1981) dan rumusd-rumus ini disesuaikan dalam nahu universal dengan nahu bahasa pertamanya. kebolehan menuturkan ayat dikatakan tidak dikuasi secara mekanikal atau terhasil daripada aktiviti rangsangan gerak balas. bahasa itu merupakan satu kegiatan yang mempunyai prinsip-prinsip sendiri dan semua bahasa manusia merupakan variasi daripada satu tema tertentu. Kanak-kanak dikatakan telah dilengkapi dengan nahu universal yang juga dikenali alat pemerolehan bahasa (Hornstein & Lightfoot. Tokoh-tokoh Pelopor Linguistik (MENTALIS) Wilhelm von Humboldt.ahan mereka bukan kerana ditegur oleh orang dewasa tetapi mereka telah dapat menentukan rumus-rumus yang benar untuk membolehkan mereka menghasilkan bentuk-bentuk pertuturan yang gramatis. dipengaruhi oleh aliran rasionalisme dan menganggap bahasa bukan sebagai satu bahan yang sudah siap untuk dipotong-potong dan diklasifikasikan . Rumus-rumus ini dikatakan tidak dibentuk menerusi proses peniruan atau aktiviti latih-tubi tetapi melibatkan peranan alat pemerolehan bahasa yang sememangnya sedia wujud dalam minda sejak kanak-kanak lahir ke dunia Huraian Mentalis tentang Penguasaan Sistem Sintaksis. segala kesalahan yang dibetulkan oleh kanak-kanak bukan sebab ditegur oleh orang dewasa tetapi oleh rumus-rumus dalaman yang telah dapat dikenal pasti oleh kanak-kanak (Foss & Hajkes. 1978:280). Mengkaji hubungan bahasa (linguistic) dengan pemikiran manusia (psikologi). .

2009 2:00 PM AZIAWATI AZIZ said. Pavlov melihat seekor anjing yang mulai makan makanan. Sapir (1921:1949) Mencuba mengkaji hubungan bahasa (linguistic) dengan pemikiran atau psikologi dan telah mengambil kesimpulan bahawa bahasa terutamanya struktur bahasa itulah yang menentukan struktur pemikiran manusia. Jespersen (1922) Bahasa merupakan satu fungsi manusia sebagai simbol-simbol di dalam otak manusia yang melambangkan fikiran atau membangkitkan fikiran itu. namun tidak diikuti makanan. ∗ Eksperimen dijalankan iaitu Pavlov bunyikan loceng . Keluarga teori-teori As.S-R) 1.air liurnya selalu keluar. Pelaziman ialah pemerolehan satu pola tingkah laku yang baru selepas seseorang atau seekor haiwan dilazimkan atau mengalami proses pelaziman (iaitu latihan untuk memberi gerak balas terhadap rangsangan). NAMA : AZIAWATI BT ABD AZIZ M20081000094 Teori Pembelajaran Dalam Psikologi (Keluarga Teori Hubungan Rangsangan.Teori-teori AS. . 2.. March 20. Pavlov menyimpulkan bahawa anjing itu telah dilazimkan untuk bertindak terhadap rangsangan yang baru(loceng) yang sebelumnya tidak menyebabkan anjing itu mengeluarkan air liurnya.0 TEORI_TEORI PEMBELAJARAN 2.berdasarkan fikiran sendiri.air liurnya akan keluar dahulu.1 Teori Pelaziman Klasik/Classical Conditioning-Ivan Pavlov(1848-1936) ∗ Teori ini ditemui secara kebetulan oleh Pavlov (semasa ia membuat kajian mengenai proses pencernaan haiwan) .sekalipun makanan sebenarnya tiada. ini tidak menyebabkan air liur anjing itu keluar. Kemudian loceng dibunyikan dengan diikuti pemberian makanan. Pavlov.E. Hasilnya menunjukkan bahawa pembunyian loceng diikuti oleh makanan akan membuatkan anjing tersebut mengeluarkan air liurnya.Gerak Balas. Oleh sebab itu Pavlov ingin melatih anjing itu mengeluarkan air liurnya . Hal ini dilakukan berulang-ulang.S-R ini dimulai oleh eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Ivan P.. Pavlov perhatikan setiap kali anjing itu melihat makanan .0 PENGENALAN Definisi Teori Pembelajaran Pembelajaran (pelaziman) ialah satu proses supaya pengalaman atau latihan yang dialami oleh seseorang atau seekor haiwan menghasilkan perubahan tingkah laku yang relative tetap.

Sangkar itu dibuka dari dalam dengan menggunakan sebuah engsel. Bagi Pavlov RD adalah unit dasar pembelajaran yang paling baik.RD(rangsangan dilazimkan) (loceng) (air liur) Maka terjadinya pelaziman. perlulah membuat latihan ulangan bahagian-bahagian pelajaran ikut urutan yang benar dan teratur agar kemahiran mekanis dapat diperoleh. ∗ Di sini Thorndike menyimpulkan bahawa terdapat 2 hukum pembelajaran utama iaitu:(i) The law of exercise-hukuman pembentukan pembiasaan/tabiat yang dibahagikan kepada 2 bahagian kecil iaitu:a. Dalam usaha untuk keluar .2 Teori Penghubungan /Connectionism/S-R Theory . 2.Sebelum Pelaziman STD1(rangsangan yang tidak dilazimkan) ---------------RTD(gerak balas tidak dilazimkan) (Makanan) ( Air liur) STD2 ---------------------------Tidak ada reaksi (loceng) Sedang Dalam Pelaziman STD2 diikuti STD1 -----------------------------------RTD (loceng) (makanan) (air liur) Selepas Pelaziman (STD2 menjadi SD ) SD (rangsangan dilazimkan)------------------------. RD(rangsangan dilazimkan) dapat diperkuatkan dengan ulangan-ulangan di bawah pengukuhan. Cth 1: Hubungan antara kucing dalam sangkar(P) . semakin diperkuat kerana sering dilakukan.dengan kucing terlepas dari sangkar(L). Law of use-Jika dalam situasi rangsangan(P) sering diikuti oleh tingkah laku(L). Setelah beberapa kali pengulangan aktiviti dilakukan. mengikut teori ini. Ahli teori ini percaya bahawa ada perbezaan-perbezaan yang dibawa sejak lahir dalam kemampuan belajar. Thorndike (1874-1949) ∗ Dalam 1 eksperimen ‘trial and error’(cuba-jaya). Cth 2 : dalam pengajaran bahasa. Thorndike meletakan seekor kucing dalam sangkar besar. .Edward L. jumlah waktu yang diperlukan oleh kucing itu untuk membuka pintu sangkar semakin berkurangan dan akhirnya kucing itu dapat membuka pintu dengan segera tanpa mencakar ke sana sini. Hal ini diulang dan kucing itu berperangai seperti itu juga. maka hubungan P dengan L jadi semakin kuat melalui ‘exercise’/latihan ulangan.kucing itu mencakar ke sana –sini dan secara kebetulan kakinya menekan engsel dan pintu terbuka dan kucing itu dapat keluar.

Hal ini membuktikan. R . -hubungan S-R dapat diperkukuhkan melalui latihan. lama kelamaan Albert merasa takut tidak sahaja kepada tikus. 2. Akibatnya . Kemudian Watson mulakan proses pelaziman dengan cara memukul sebatang besi (dengan menggunakan palu) setiap kali Albert cuba mendekati /memegang tikus putih itu. dan L akan cenderung diulangi. hubungan S-R akan diperkukuhkan. Law of effect/Reinforcement-iaitu. maka kemungkinan untuk rangsangan itu menerbitkan gerak balas yang sama di hari yang akan datang jauh lebih besar. b. Pada mulanya. Hubungan S-L harus diulang berkali-kali secara teratur agar perilaku L menjadi lebih lancar. ∗ Thorndike menyimpulkan bahawa :-dalam pengajaran bahasa.3 Teori Behaviorisme-John B. ∗ Memberikan fokus kepada rangsangan -gerak balas. kerana semua perilaku . maka hubungan situasi dengan perilaku itu akan diperkuatkan(perilaku itu cenderung diulang) Cth 1: Hubungan antara kucing dalam sangkar(situasi S) dengan kucing menekan engsel (L) semakin diperkuat. -apabila 1 organisme bersedia untuk bertindak/buat sesuatu. jika sesuatu perilaku memberi hasil yang memuaskan. maka rangsangan pun dapat diramalkan. 2. dan sebaliknya. -apabila urutan rangsangan-gerak balas diikuti satu keadaan yang memuaskan hati. Jadi apabila gerak balas diketahui. topeng santa.E. Albert suka bermain dengannya. Prinsip keseringan -apabila sesuatu rangsangan itu dibuat lebih sering menerbitkan satu gerak balas tertentu. Prinsip Kebarusan -apabila sesuatu rangsangan kebarusan menerbitkan sesuatu gerak balas.termasuk gerak balas diterbitkan oleh rangsangan. dan menyatakan apa yang berlaku dalam otak(kesedaran) tidak berkaitan untuk dikaji. pelaziman mengubah perilaku seseorang dengan cara yang radikal. maka menyelesaikan sesuatu perbuatan itu akan menimbulkan kepuasan hati. ∗ Menjalankan eksperimen ke atas tikus putih dengan bayi(kecil). Albert merupakan bayi yang gembira dan tidak punyai rasa takut pada binatang seperti tikus putih. ∗ Eksperimen Watson ke atas bayi berumur 11 bulan (Albert) dilakukan. Watson: Bapa Behaviorisme(1878-1858) ∗ Teori ini lanjutan daripada teori pelaziman klasik Pavlov.4 Teori Kesegeraan atau Kedekatan/Contiguity Theory. ∗ Watson memperkenalkan 2 prinsip iaitu :a. malah pada benda berbulu putih seperti arnab. ∗ Watson menyatakan perilaku manusia sangat sederhana dan mudah dikaji. pelajar perlulah membuat latihan ulangan bahagianbahagian pelajaran dengan urutan yang benar secara teratur agar kemahiran yang mekanis dapat diperoleh. Oleh itu Watson menyatakan bahawa perilaku organisme dapat diramal dan dikawal. maka kemungkinan rangsangan itu untuk menerbitkan gerak balas yang sama apabila diberi makanan lagi lebih besar daripada apabila rangsangan itu diberikan makanan setelah lama berselang.b.

∗ Begitu juga dalam pengajaran bahasa.F. hadiah dijadikan sebagai hadiah sebagai pengukuhan dalam bentuk biji makanan. maka organisme akan jadi kurang cenderung untuk memberikan gerak balas yang lain. Biji makanan akan jatuh ke tin jika sebatang besi yang disisipkan itu dipijak tikus tersebut. Tingkah laku inilah yang dinamai pelaziman operan/instrumental . Oleh itu latihan dan ulangan penting untuk melazimkan rangsangan baru untuk menerbitkan gerak balas yang dikehendaki. Hadiah yang menjadi pengukuh inilah yang menyebabkan tikus itu akan lebih cenderung untuk menekan batang besi tersebut. guru dianggap sebagai arkitek utama dalam pembentukan tingkah laku murid(sehingga boleh bertutur). Kemudian tujuan ini dibahagikan kepada sejumlah tugas-tugas kecil yang diperkukuhkan satu demi satu agar operans(serangkai perbuatan) diperkukuhkan sehingga menambah kemungkinan berulangnya perbuatanperbuatan itu di kemudian hari. ∗ Dalam eksperimen ini. Pengukuhan inilah menyebabkan tikus itu lebih cenderung untuk menekan besi tersebut. dan peristiwa penekanan besi sebagai peristiwa pengukuh . ∗ Guithrie berpendapat pembelajaran tidak berlangsung secara perlahanlahan/beransur-ansur. Reinforcement (pengukuhan). ∗ Kesegeraan merupakan kunci pembelajaran dalam teori ini. Tujuan pengajaran bahasa dilakukan oleh murid secara berulang-ulang. Kesalahan-kesalahan haruslah disingkirkan (dibuat melalui kajian). Bila gerak balas ini terjadi berulang-ulang.iaitu hal tingkah laku begini menyebabkan munculnya biji makanan. ∗ Kesimpulannya rangsangan yang diberikan. Setiap kali makanan jatuh bunyi tin seperti ‘ping’ wujud. haruslah menerbitkan gerak balas yang betul.1957. sehinggalah satu ayat yang betul akan berkembang melalui latihan. 2.1952. dan bukannya pengukuhan. maka makanan akan jatuh ke tin.munculnya makanan dinamai rangsangan pengukuhan(stimulus)dan perilaku tikus dinamai perilaku yang dilazimkan. ∗ Berdasarkan teori pelaziman operan yang jelas. ∗ Eksperimen ’kotak Skinner’ : tempat makan dibuat daripada tin dan di luarnya ada 1 alat untuk jatuhkan biji makanan ke dalam tin. setiap bahagian kecil daripada ayat yang betul harus diusahakan agar berhubungan dengan rangsangannya. dengan ini setiap kali rangsangan ini muncul. Seekor tikus dimasukkan dan diberi makanan yang setiap kalinya dijatuhkan ke tin.1959) ∗ Guthrie berpendapat kesegeraan hubungan antara satu gabungan rangsangan-gerak balas akan memperbesarkan kemungkinan berulangnya pola pasangan S-R. maka gerak balas yang betul akan terbit. tikus itu lapar dan terpijak besi tersebut dan biji makanan jatuh ke tin. Skinner percaya proses pembelajaran yang utama sama pada binatang dan manusia. Setelah beberapa kali.5 Teori Pelaziman Operan/Instrumental/Operant Conditioning-B. ini memungkinkan berulangnya sesuatu perilaku. Kebetulan. tetapi bekerja secara percubaan tunggal. Skinner(1938. Biji makanan itu dinamai pengukuh(reinforce).Guthrie(1942. ∗ Pengukuhan merupakan satu konsep yang sangat penting dalam teori pembelajaran . tikus itu mempelajari bahawa apabila ia menekan besi tersebut .1974) ∗ Tokoh terkenal dan dipanggil sebagai ‘bapa pengajaran dengan mesin/alat-alat /jentera pengajaran automis/programmed instructions’.1953. ∗ Cth 1 :dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa asing.

Sekalipun rangsangan utama S tidak hadir .6 Teori Pengurangan Dorongan atau Ketegangan / Drive Reduction Theory.1962) ∗ Osgood mengakui bahawa terdapatnya faktor mediasi atau penegah yang berlaku antara rangsangan dan gerak balas.7 Teori Mediasi atau Penegah/ Mediation Theory.Skinner. Skinner juga mengatakan bahawa perilaku berbahasa kanak-kanak. Kekhuatiran ini memiliki kekuatan sebagai dorongan kedua yang mempengaruhi pembelajaran. Pengukuhan tidak diperlukan lagi. Hal ini bermaksud organisme tidak hanya diserang oleh 1 rangsangan utama(S) pada waktu/masa tertentu sahaja. Mengandungi pembolehubah penegah -motivasi yang berbentuk insentif seperti hadiah-hadiah(kecenderungan organisme untuk memberikan gerak balas apabila rangsangan muncul) 3. keperluan khas organisme terhadap sesuatu akan membangkitkan dorongan utama atau keadaan tegang pada masa-masa tertentu.Clark Hull (1943.1953. Oleh kerana seseorang itu ingin mencapai satu tujuan. Mengandungi pembolehubah yang berdiri sendiri (bebas) -termasuk pengalaman lama. ∗ Dalam pengajaran bahasa Hull menekankan dorongan utama dan dorongan yang diperolehi untuk menerbitkan gerak balas. Dorongan utama ini sering dihubungkan dengan kekhuatiran. .1952) ∗ Teori ini mengemukakan 3 peringkat pembelajaran iaitu:1.Charles Osgood (1952. ∗ Skinner menyatakan bahawa perilaku berbahasa selalu dibentuk dan dipertahankan oleh peristiwa-peristiwa pengukuhan. Semua rangsangan ini (rangsangan S + rangsangan tambahan) telah dilazimkan kepada sekumpulan gerak balas (gerak balas utama R + gerak balas tambahan)yang diterbitkan oleh organisme itu.Sm=mediating stimulus).maka rangsangan tambahan boleh juga menerbitkan sebahagian gerak balas tambahan pada organisme.hadiah-hadiah 2. Hal ini jelas melalui katakatanya iaitu ∗ ‘…dalam mengajar kanak-kanak bercakap…kita lebih dahulu mengucapkan satu model iaitu kita mengatakan sesuatu dan mengatur Peristiwa-peristiwa supaya gerak balas atau tindak balas yang mempunyai milik-milik yang sama akan diperkukuhkan’(1974:97) 2. ∗ Mengemukakan formula S-rm-Sm-R (rm=mediating response. ∗ Menurut Hull. maka pengharapan untuk mencapai tujuan ini akan mendorongnya untuk beraksi 2. muncul secara beransur-ansur mengikut peristiwa-peristiwa pengukuhan. iaitu pemerolehan bahasa ibundanya. Mengandungi pembolehubah yang tidak berdiri sendiri (tidak bebas) Respon/banyak gerak balas/ketahanan terhadap kemusnahan. rm dan Sm merupakan gerak balas penegah/mediasi dan satu lagi rangsangan diri penegah/mediasi di dalam otak organisme. malah diserang juga oleh beberapa rangsangan tambahan yang terdapat dalam persekitaran yang berhubung dengan rangsangan utama tadi secara serentak.

yang bertindak sebagai satu dorongan atau merangsang seseorang untuk bertindak.Kemudian peniruan kata-kata ini telah berfungsi sebagai pengukuh utama. Sekalipun S tidak hadir . Hal ini akan menyebabkan individu tersebut beraksi/bertindak bersungguh-sungguh untuk menggelakkan hukuman tambahan ini. Apabila gerak balas penegah/mediasi(rp) dalam otak diterbitkan oleh S. saja yang boleh dilazimkan dan bukannya tingkah laku. telah banyak teori-teori pembelajaran yang diperkenalkan oleh ahli-ahli psikologi dalam usaha mereka untuk membantu agar konsep pembelajaran menjadi lebih mudah difahami orang. atau satu pengharapan dibangkitkan yang menandakan bahawa satu peristiwa yang menggembirakan akan muncul. maka pengukuhan semakin ditingkatkan. kerana jika tidak sp tidak akan wujud. Jadi setiap gerak balas yang dilazimkan itu merupakan 1 gerak balas emosi. Hal ini menjadikan pengucapan ini sebagai sebahagian daripada tabiatnya.∗ Bila diterjemah ke bahasa Melayu rumusnya ialah : ∗ S-rp-sp-R*(rangsangan. dengan menambah perasaan takut(yang merupakan hukuman tambahan).perasaan lega telah dialami oleh individu sebagai ‘sign’(tanda) bahawa satu peristiwa yang tidak diingini telah dielakkan. (ii) pengukuhan berkurang (decremental reinforcement)/hadiah -berkurangnya pengukuhan . Jadi emosi cinta pada ibunya telah bertindak sebagai pengukuhan tambahan kerana telah berhubung dengan rangsangan kasih sayang. Menurut Mowrer bayi mendengar kata-kata pertama ibunya yang juga telah memberikan perasaan kasih sayang. Emosi-emosi inilah yang bertindak sebagai rangsangan penegah /mediasi yang mampu merangsang individu untuk bergerak atau memberikan tindak balas. Maka bayi ini akan berusaha bersungguhsungguh meniru kata ibunya untuk merasakan kehadiran ibu yang dicintainya kerana telah memperoleh kasih daripadanya.gerak balas penengah-rangsangan penegah-gerak balas) . ∗ Mowrer menegaskan bahawa pelaziman emosi pengharapan dan emosi ketakutan merupakan kunci proses pembelajaran. 3.maka dengan adanya sp. -Mowrer menyatakan emosi(perasaan). 2.0 PENUTUP Tuntasnya. Oleh itu. Jikalau konsep pembelajaran ini sudah difahami. Dalam situasi hadiah atau ganjaran yang ditimbulkan oleh pengukuhan berkurangan. organism boleh juga mempunyai kekuatan sendiri untuk menerbitkan R tanpa kehadiran S.maka ketegangan yang disebabkan perasaan takut telah berkurangan dan membangkitkan harapan/kelegaan. maka . maka secara automatis rp akan membangkitkan rangsangan penegah/mediasi(sp)dalam diri organisme yang serta merta akan menerbitkan R. Hobart Mowrer (1960) ∗ Mowrer menganggap ada 2 jenis pengukuhan iaitu:(i) pengukuhan bertambah(incremental reinforcement)/hukuman kedua atau tambahan -iaitu perasaan kecewa/takut telah dibangkitkan/ditambah. ∗ Mowrer menyatakan dalam pemerolehan bahasa peranan emosi adalah mustahak. Namun kekuatan sendiri(sp) perlu terlebih dahulu diterbitkan oleh S.8 Teori Dua Faktor Disempurnakan/Revised Two-Factor Teory-D.

Contohnya : ju (melambangkan baju).-kanak-kanak memulakan bahasanya dengan suku kata. .Mengenai ungkapan. . Proses ini dipanggil pengguguran huruf.Berlaku pengguguran perkataan sama ada depan atau tengah oleh kanak-kanak. Kuliah ke-2 . namun kanakkanak tersebut sudah mula membentuk suku kata. .frasa dan bunyi.‘Kritikal age’ merupakan masa iaitu kanak-kanak sudah mula melengkapkan perkataannya dan pola-pola ayat.Penerangan mengenai kanak-kanak yang menyebut tapi tidak memahami erti atau maksudnya.Memasukkan demografi ibu bapa kanak-kanak yang dikaji.Penerangan mengenai kod-kod bahasa atau berbahasa. . Nota kuliah Kuliah 1 . . .Menerangkan proses yang berlaku dalam minda kanak-kanak. Di sini bahasa yang dipelajari oleh kanak-kanak tersebut adalah melalui proses peniruan iaitu mendengar dan menyebut kembali apa yang diperkatakan oleh orang dewasa kepadanya. .’ . Kuliah ke-3 . .Pemberian tugasan berkaitan pembinaan jadual huruf yang disebut oleh sampel yang dikaji. .Mengenai ‘language code.Penerangan berkaitan bunyi yang dilambangkan. kemudian kepada perkataan.Membina jadual bunyi berdasarkan data yang diperolehi. Pengguguran depan berlaku.Melihat proses bunyi yang telah mantap dan kurang mantap . . Membina jadual pemerolehan bunyi Kuliah ke-4 .Proses pemerolehan bahasa dikatakan berlaku secara semulajadi dan juga melalui peniruan. Ada bukti yang menunjukkan bahawa sekiranya kanak-kanak itu tidak terdedah dengan bahasa manusia atau mendengar manusia bercakap.Membuat analisis bunyi (huruf-huruf yang telah digunakan) .Penerangan mengenai teori pembelajaran . . maka tiada model untuk dia menerima proses bercakap dan akan membawa implikasi yang tidak baik untuk kanak-kanak tersebut.Pemerolehan bunyi: menyenaraikan bunyi-bunyi yang disebut oleh kanak-kanak . Memasukkan demografi b.Kanak-kanak belajar bahasa dengan cepat. a.ayat.Menerangkan bahawa psikolinguistik iaitu proses mengkaji bagaimana kanak-kanak tahu berbahasa dan bagaimana bahasanya berkembang.kaedah-kaedah pengajaran bahasa akan dapat disempurnakan dengan lebih baik lagi. Namun akhirnya ia akan belajar berbahasa. Ada perkataan yang huruf depannya dihilangkan atau digantikan dengan huruf yang lain.Beberapa pendapat ahli psikolinguistik menyatakan bahawa manusia lahir tanpa tahu berbahasa. . Huruf-huruf membuat analisis c.Menerangkan skop kerja kursus dan peperiksaan. Membincangkan proses neurologi yang mempengaruhi perkembangan pemerolehan bahasa kanak-kanak.

-bila kanak-kanak tersebut didedahkan dengan bahasa manusia. .Persoalan berkaitan kanak-kanak dilahirkan oleh keluarga yang pekak. . -maklumat berkaitan kanak-kanak yang pergi sekolah pada usia yang muda. . Pelat kanak-kanak ini akan hilang apabila mereka dewasa -selain itu mengenai pragmatik yang dikatakan memanipulasikan bahasa.Selain itu mengklasifikasikan bentuk kata seperti kata kerja.Melihat perkembangan bunyi bahasa iaitu sudah ada imbuhan atau tidak.Membentangkan hasil yang dikumpul setiap minggu. Tahap dua: pembinaan ayat contohnya akan ubat=makan ubat -isu bagaimana kanak-kanak belajar makna perkataan dan mereka dapat membezakan makna yang berkaitan.Belajar bagaimana kanak-kanak membezakan makna.Selain itu melihat bagaimana kanak-kanak belajar dan mengenali makna. Kuliah ke-8 . Contohnya : n/a/k i/p/u/n= hendak telefon -tahap satu : satu perkataan contohnya takut.Melihat bahawa kanak-kanak menyebut satu perkataan . .Menulis frasa-frasa yang digunakan oleh kanak-kanak tersebut.Beberapa analisis dilakukan berkaitan bunyi bagi bahasa kanak-kanak bawah 2 tahun. . -bagaimana kanak-kanak belajar berbahasa. maka jentera bahasa tersebut akan hidup. banyak suku kata.Kuliah ke-5 . .ayat iaitu ayat pendek dan ayat panjang) .Kanak-kanak 2 tahun menguasai bunyi (sebutan) . .Mempelajari bagaimana kanak-kanak membuat rumus-rumus tatabahasa atau membentuk ayat-ayat daripada ayat kecil. -Hal berkaitan kanak-kanak belajar 2-7 tahun mereka masih belajar. contohnya cucu ( bermaksud saya hendak minum susu) . -konsep usia kritikal/tahap yang penting -pernyataan mengenai dalam minda/otak kanak-kanak ada jentera penguasaan bahasa. Kemudian melihat kanak-kanak tersebut membentuk frasa/ayat baru.Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa (dari segi frasa. -selain itu pemerhatian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kanak-kanak tersebut belajar bunyi dan maknanya. -penerangan berkaitan nahu .iaitu anak-kanak dari segi kemajuannya dalam membentuk kata-kata.Pemahaman mengenai proses perkembangan bahasa kanak-kanak( dari sudut dunia kanak-kanak tersebut) . . Kuliah ke-6 -proses kanak-kanak memahami dan mengembangkan frasa.Bagaimana kanak-kanak membuat klasifikasi mengenai makna yang disebutnya. kata adjektif dan kata nama yang disebut oleh kanak-kanak.Memgeluarkan huruf-huruf yang telah digunakan oleh kanak-kanak yang dikaji. Kuliah ke-7 . Kuliah ke-9 -kanak-kanak dikatakan pelat sebutannya kerana a.

2009 10:36 AM zuraliza said. Zuraliza Binti Zakaria SMK Tunku Ismail Sungai Petani Kedah 012-4341415 Nota Kuliah (10 markah) Psikoliguistik adalah suatu proses psikologi dan bahasa. . Bilangan ini diajarkan oleh ibu bapa atau guru dan ini akan diikut oleh kanak-kanak.Selain itu mengenal pasti penyebutan dan pembinaan ayat/ kata oleh kanak-kanak yang dikaji.Perbincangan berkaitan semantik.Memahami proses lambang ideogram dan huruf March 22.Diari ibu bapa. iaitu bagaiamana kanak-kanak belajar makna dan tahu makna dan apa yang disebutnya. . Selain itu isu berkaitan apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang membolehkan apa yang dilihatnya dan memberikan label pada perkataan yang digunakannya. . -Perkara yang paling lambat kanak-kanak hendak berkembang iailah:a. 2 Januari 2009 Menyelidiki bahasa kanak-kanak. berkaitan logik c.-penerangan berkaitan konsep yang paling sukar iaitu ‘bilangan’. .Mempelajari konsep prototaip(ciri-ciri yang ada pada sesuatu benda yang menyebabkan kanak-kanak memahami apa yang disebutnya itu) .. Mulai tahun 1950.akibat Kuliah ke-10 . berkaitan sebab. berkaitan masa b. lebih kajian secara menyeluruh dan sistematik dilakukan terhadap penelidikan bahasa kanak-kanak ini. Contohnya kita akan mengetahui angka tersebut adalah satu.. berkaitan tempat d.Menyiasat bagaimana atau bila kanak-kanak membina makna dan melihat proses pragmatik.Memasukkan teori/proses/peristiwa yang digunakan sebagai contoh.Perbincangan berkaitan tugasan.Sejarah aktifnya bermula pada tahun 200 masihi. . . . .Pita rakaman: Pertuturan bahasa kanak-kanak yang dirakam dengan menggunakan pita rakaman dapat dianalisis dan dirakam secara berulang-ulang dan dapat mendengar proses bunyi tersebut yang mungkin pada pertama kalinya kita mendengar .Selain itu untuk melihat bagaimana kanak-kanak tersebut tahu bahawa setiap benda dalam dunia ini ada labelnya.

NOAM Chomsky.Lain daripada masalah dengan orang dewasa.Proses bunyi yang keluar daripada mulut kanak-kanak adalah… seterusnya… Kuliah pada 09/01/2009 -Kaedah yang berkesanBERJAYA -Penyelidik membina kaedah berkesan untuk mendapatkan data daripada kanakkanak.Apakah pola. Watson yang telah memberikan teori-teori berkenaan pemerolehan bahasa kanak-kanak ini.Bagaimana kita memahami kanak-kanak mempelajari sesuatu bahasa.Multidisiplinari: Linguistik dan eksperimens. . . . Bagaimana kanak-kanak mempelajari sesuautu bahasa. Kajian yang lebih sistematik berlaku dalam 50 tahun lalu.Pada masa ini berkembangnya teori empirical iaitu apabila kenyataan atau dasar yang kita buat itu adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Skinner. Antara dapatan dalam kajian itu adalah: . Freud meletakkan satu kelompok kanak-kanak kepada bentuk yang tidak boleh bercakap.Bahasa disebutkan sebagai sesuatu yang sangat kompleks. deskripsi secara lengkap dan tepat. handycam. . bunyi itu agak kabur dan kurang jelas. Itulah yang dikaitkan dengan bidang psikolinguistik atau bidangan bahasa. kamera digital. .Pengitlakan (proses generalisasi). . perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak .melalui pita rakaman tersebut. Ahli-ahli psikologi yang terkenal antaranya Sigmund Freud. Bagaimana kanak-kanak itu dapat mempelajari sesuatu bahasa yang sangat kompleks dengan tidak berusaha bersungguh-sungguh tetapi hanya tahu menyebut sesuatu perkataan tanpa memahami maknanya.Bilakah seseorang kanak-kanak itu boleh bercakap (bergantung kepada individu) . Kecuali jika proses pembelajaran itu menggunakan kaedah menggunakan peta minda atau visual yang mempunyai suara dan gambar( ideogram).Rakam dengan menggunakan alat teknologi seperti pita rakaman. Bidang bahasa. Carol Chomsky. Dan sebagainya.Adakah bahasa yang dikeluarkan oelh seseorang kanak-kanak itu dapat dikembangkan lagi? . Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana: = berlakunya perkembangan kognitif (pemikiran) = Jangka minat (attention) kanak-kanak terhadap sesuatu tidak panjang. Contohnya seperti: Apakah perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak dan daripada dapatan tersebut apakah proses yang berlaku kepada kanak-kanak tersebut. . Hal ini kerana mereka cepat merasa jemu dan bosan terhadap sesuatu terutamanya -apabila ianya melibatkan proses pembelajaran. = Kanak-kanak cepat memahami dan mengingat arahan .

suasana.Kanak-kanak belum dapat bercakap pun masih boleh diambil untuk dijadikan responden kajian.Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan . .Kesulitan: Mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya.Bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa. .Mungkin tidak banyak peristiwa tentang cirri-ciri bagi membuat kesimpulan bagai mana kanak-kanak belajar .Jalankan tugasan dan kumpul data . .Reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek .Perlu tambahan daripada kaedah yang lain.Teknik merakam dan desain eksperimen direka . Dan kita ambil cirri-ciri yang penting sahaja) dan naturalistic. eksperimen.Lain subjek. .Naturalistik sampling: suasana lazim kanak-kanak. . .Tetapi pengitlakan daripada kajian ini sukar . tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa . Hasil Penyelidikan .Apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal. .Hasilnya beri bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan) memperbaiki eksperimen akan datang.Data berkualiti : representative (contoh buat peta. Psikologi eksperimental banyak digunakan . Kaedah baru . . bermula dari peringkat awal kelahiran sehinggalah baligh. Sampel alamiah .Teknik eksperimen sesuai dengan intelektual dan pengalaman sosial .Dirumah: Akustik tidak baik dan alat boleh mengganggu kanak-kanak.= Tetapi ianya tidak dapat dilakukan kepada kanak-kanak di bawah 3 tahun. .Buat analisis statistic behavior (tingkah laku) subjek.Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam.Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak.Data boleh dipercayai.Pusat penyelidikan: Kanaka-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan.Ada mikrofon radio . . .Sampel besar bertahun-tahun .Dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak . dan prosedur statistic member interprestasi berlainan.Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara .

Kekerapan . Saiz Sampel . Sampel besar tidak semestinya menjamin keberhasilannya. Contohnya 100 ujaran pada satu-satu masa .Sampel yang popular dilakukan adalah setengah jam .Sangat perlahan.Apabila biilangan kanak-kanak itu ramai.an). mulai lahir hingga 3 bulan. . bahasa yang dituturkan oleh mereka seharian adalah dari kelas rendah. selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat.Berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen? .. Memakan masa lama untuk penyelidik memastikan semua angkuhan dikaji dan hasilnya sahih. -Penceramah yang menngunakan bahasa yang tinggi adalah seperti Tan Sri Rais Yatim dan Ustaz Badrul Amin. Kuliah pada 16/01/2009 Etika= nilai kod= peraturan Etika pakaian (x) kod pakaian Language kod peraturan berbahasa Elaborate kod= peraturan-peraturan dan bahasa yang sangat canggih Logic of place = logik tempat Contoh ayat: Beli tasbih di Mekah (betul) = peraturan berbahasa Beli tasbih dekat Mekah (salah) = peraturan berbahasa Contoh lain: Selalu diucapkan oleh pelajar. Ibu bapa tidak boleh menggunakan gelaran “kalian” Basil Berstein 1950-an daripada Univercity of London.Mereka menggunakan ujaran yang dipastikan.. Jasa kalian (ibu bapa) tidak dapat dibalas (x) Konteks ayat di atas salah kerana kalian member makna ibu bapa. maka penyelidikan tertumpu kepada penyelidikan unsur bahasa tertentu sahaja.Bersifat naturalistik atau representatif. Apa yang patut dilakukan . . mengkaji pelajar-pelajar yang datang dari London dan kebanyakannya dari Jamaica dan dari keluarga atau golongan bawahan.Kerap.Yang penting adalah responden ujaran daripada kanak-kanak itu sendiri. Roger Brown (ahli Psikolinguistik) . Oleh itu.Sebuah penyelidikan penting oleh ahli psikologi Amerika Roger Brown (1925dalam tahun 1960.

kanak-kanak itu dapat melakukannya.Tidak mungkin sebagai orang dewasa kita akan bercakap atau berucap perkara yang tidak pernah dibaca atau dilakukan. Kuliah 06/02/2009 Perkataan Pertama .apakah kanak-kanak itu pandai menghasilkan bunyi atau sekadar meniru daripada orang yang terdekat dengannya .Jawapan: Gula-gula itu berada di atas meja Ini adalah proses yang dinamakan sebagai perkembangan kognitif/ intelektual/pemilkiran.tetapi pada hakikatnya. kita mesti tengok tempat dan keadaan.Bagaimana bahasa kanak-kanak itu berkembang secara semulajadi . .apakah proses peniruan tersebut? .Proses berucap boleh berlaku tanpa memahaminya .Apa perkembangan bahasa kanak-kanak itu secara semulajadi Lakukan eksperimen.itulah bukti ketara perkembangan bahasa.Soalan: bertanya kanak-kanak di mana gula-gula itu berada? .Contoh: ucapan terima kasih setelah menerima sesuatu daripada orang . pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan..Jika dilakukan setiap hari terhadap kanak-kanak tidak semua apa yang kita inginkan. mencukupi untuk dibuat eksperimen .Tidak tahu sama ada kanak-kanak faham atau tidak apa yang diarahkan . Penghasilan yang berasakan kepada tiruan? .3 bidang besar: penghasilan bunyi. bayi mula bercakap .Tetapi untuk berbahasa.Kognitif = sains = mengkaji apa yang kita tahu terhadap apa yang kita tahu… Logik Tempat . Penghasilan bunyi . Antara masalah dalam eksperimen terhadap kanak-kanak .Ucapn tersebut mungkin dilakukan setelah ibu bapa kanak-kanak itu menyuruh kanak-kanak tersebut untuk mengucapkan terima kasih dan seterusnya menyalam orang yang member hadiah tersebut. Bagaimana eksperimen dihasilkan? Dari kecil.Apa perkembangan yang berlaku terhadap bahasa kanak-kanak itu .Kita bercakap tanpa memahami ertinya… Kuliah pada 23/01/09 Naturalistik inquiry . banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan .umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama .meletakkan gula-gula di atas meja .apa yang mula dikatakan? Kuliah pada 30/01/2009 Antara masalah kanak-kanak (terhadap penyelidikan kanak-kaank) .sebanyak mana bahan yang dikumpul. masalah kedua eksperimen tehadap kanak-kanak ialah: .

bunyi makan.sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai riitma yang berlainan.Ada beberapa tahap perkembangan .2009 Tahap 2 (8-20 minggu (gelak dan mengagah) .mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu . . menelan.Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi . bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.bunyi gasgur menyerupai suku kata . mencepak. Kualitii bunyi menyerupai bunyi vokal (a).lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviiti menyebut bunyi bahasa.daripada saat bayi lahir hingga 12 bula ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. sakit dan sebagainya terhadap bunyi refleksi (menghasilakn bunyi secara naluri). . . Kuliah pada 13/02/2009 .pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa .Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi.tangisan juga dihasilkan.Ia mungkin menyatakan lapar.tahap 1 (0. Mula menunjukkan kontor intonasi . . .ini sama seperti asas bunyi Kuliah padaa 20/02. sendawa adalah juga berkitan dengan keperluan biologi .antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila diribakan .Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara di selang seli dengan sepi sudah didokumentasikan denga baik. Nadanya mula berbagai-bagai . .namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa . .berirama dan pendek .Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama. batuk.8 minggu): bunyi-bunyi asas biologi .pita suara digunakan bagi menghasilakn pola-pola nada suara . Tidak seperti bunyi bahasa .kita tidak dapat mengjangkakan apakah makna yang dietrima di sebalik tangisan bayi tersebut.bunyinya beritma .bunyi makan lebih pendek dan rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan .4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir .mula mengagah dan gelak. .bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek .pada beberapa minggu pertama.tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa ..Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan rendah.

Tetapi lebih kerap digunakan .bunyi lebih panjang 1 saat seperti huruf vokal dan konsonan. Kuliah pada 06/03/2009 Tahap 4 (25-50 minggu) membebel . Dia akan membebel sehingga 18 bulan .bebel tidak ada makna tetapi menyerupai bunyi dewasa . dada dan lain-lain .kanak-kanak terus membebel setelah bercakap. dengan makna jelas .Kuliah pada 27/02/2009 Tahap 3 (20 – 30 minggu (bermain dengan bunyi bahasa) .kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Kuliah pada 13/03/2009 Bacaan melalui buku dan perbentangan Tajuk saya :pendidikan pemulihan sekolah” . aagaa. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut . kata awal.pada mulanya pengkaji percaya membebel dan bahas tidak berkaitan.sudah ada suku kata.bunyi bebel ini juga bukan rawak.nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal . mula ada makna. Lebih mengembirakan pada ibu bapaanya.bunyi seperti bababa dan deretan lain…selalunya diulang .penghasilan bunyi lebih mantap . agak serupa bunyi Tahap 5 (9-18 bulan) ujaran berirama . panggilan.bunyi sudah berirama. soalan.selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti – aa bb.membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja. berbeza-beza . kemahuan dan kemesraan .bunyi seolah-olah berlatih pada masa ini. Ia berhenti sebelum bayi bercakap.ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan . .mainan dan ulangan seperti nyanyian bermelodi .ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran .ada bunyi lelangit lembut. Ini salah .ini tanda awal bahasa .bunyi lebih jelas.

Minggu 1 Pengujian terhadap seorang budak sebagai responden untuk dibuat kajian tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa yang ada pada dia. Proses rakaman memakan masa selama setengah jam setiap minggu. Responden yang dikaji bernama Nurisya Khyra binti Zamzuri. Berusia 13 bulan. Kedua ibu bapanya merupakan pendidik di salah sebuah sekolah di negeri Kedah. Perkataan yang dirakam pada minggu pertama melalui percakapan dan perbuatan budak tersebut. Antara perkataan tersebut adalah ‘cu’ bagi susu, “matan” untuk makan, “ba gi’ untuk baba pergi, “ma” untuk mama, ‘syedap’ untuk sedap, “nanak’ untuk tidak hendak. Minggu 2. Perkataan yang disebut antaranya susu masih menjadi “cu”, matan (makan), yang lainnya masih sama tetapi ada penambahan dari segi jumlah perkataan. Sudah mula memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan “tatak” untuk kakak, adik (adik), tok (atok), atok juga mewakili atok. Tetapi bagi orang utara, tok mewakili nenek perempuan manakala wan mewakili nenek lelaki. Hal ini berbeza dengan orang yang tinggal di sebelah selatan. Mereka memanggil “atok” untuk gelaran bagi nenek lelaki, manakala, “wan” bagi nenek perempuan. Selain itu, Nurisya juga sudah mula pandai merasa makanan. Sekiranya makanan yang diberikan kepadanya itu manis, dia akan mengatakannya “anis” yang membawa maksud makanan itu manis. Begitu juga dengan masam dan masin. Dia akan menyatakan makanan itu acam jika masam dan acin jika masin. Jadi di sini, apa yang dapat saya perhatikan, dia sudah mula bercakap menggunakan perkataan tertentu tetapi dengan cara menggugurkan imbuhan di hadapannya. Sebagai contoh: masam jadi acam. Konsonan “m” di sini telah gugur apabila dia mula menyebut perkataan masam tersebut. Minggu 3 Perkataan yang sudah mula disebut oleh responden yang dikaji adalah sudah mula terdengar bunyi-bunyi seperti p (peh), m (meh), n (neh), d (deh), t (teh), c (ceh), Antara perkataan yang disebut oleh Nurisya yang menghasilkan bunyi p (peh) adalah pai (sampai), bunyi m (meh) adalah mama, n (neh) adalah nanak, t (teh) adalah takmau, dan c (ceh) adalah cu untuk susu.
March 22, 2009 8:54 PM

zuraliza said...

Zuraliza Binti Zakaria SMK Tunku Ismail Sungai Petani Kedah 012-4341415

Nota Kuliah (10 markah) Psikoliguistik adalah suatu proses psikologi dan bahasa. 2 Januari 2009 Menyelidiki bahasa kanak-kanak. - Sejarah aktifnya bermula pada tahun 200 masihi.Diari ibu bapa. Mulai tahun 1950, lebih kajian secara menyeluruh dan sistematik dilakukan terhadap penelidikan bahasa kanak-kanak ini. - Pita rakaman: Pertuturan bahasa kanak-kanak yang dirakam dengan menggunakan pita rakaman dapat dianalisis dan dirakam secara berulang-ulang dan dapat mendengar proses bunyi tersebut yang mungkin pada pertama kalinya kita mendengar melalui pita rakaman tersebut, bunyi itu agak kabur dan kurang jelas. - Pengitlakan (proses generalisasi), deskripsi secara lengkap dan tepat. - Multidisiplinari: Linguistik dan eksperimens. Contohnya seperti: Apakah perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak dan daripada dapatan tersebut apakah proses yang berlaku kepada kanak-kanak tersebut. Bagaimana kanak-kanak mempelajari sesuautu bahasa. Itulah yang dikaitkan dengan bidang psikolinguistik atau bidangan bahasa. Bidang bahasa. - Bagaimana kita memahami kanak-kanak mempelajari sesuatu bahasa. - Bahasa disebutkan sebagai sesuatu yang sangat kompleks. Bagaimana kanak-kanak itu dapat mempelajari sesuatu bahasa yang sangat kompleks dengan tidak berusaha bersungguh-sungguh tetapi hanya tahu menyebut sesuatu perkataan tanpa memahami maknanya. Ahli-ahli psikologi yang terkenal antaranya Sigmund Freud, NOAM Chomsky, Carol Chomsky, Skinner, Watson yang telah memberikan teori-teori berkenaan pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. Freud meletakkan satu kelompok kanak-kanak kepada bentuk yang tidak boleh bercakap. Kajian yang lebih sistematik berlaku dalam 50 tahun lalu. Antara dapatan dalam kajian itu adalah: - Apakah pola, perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak - Bilakah seseorang kanak-kanak itu boleh bercakap (bergantung kepada individu) - Adakah bahasa yang dikeluarkan oelh seseorang kanak-kanak itu dapat dikembangkan lagi? - Rakam dengan menggunakan alat teknologi seperti pita rakaman, kamera digital, handycam. Dan sebagainya. - Pada masa ini berkembangnya teori empirical iaitu apabila kenyataan atau dasar yang kita buat itu adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. - Proses bunyi yang keluar daripada mulut kanak-kanak adalah… seterusnya… Kuliah pada 09/01/2009 -Kaedah yang berkesan-

BERJAYA -Penyelidik membina kaedah berkesan untuk mendapatkan data daripada kanakkanak. - Lain daripada masalah dengan orang dewasa. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana: = berlakunya perkembangan kognitif (pemikiran) = Jangka minat (attention) kanak-kanak terhadap sesuatu tidak panjang. Hal ini kerana mereka cepat merasa jemu dan bosan terhadap sesuatu terutamanya -apabila ianya melibatkan proses pembelajaran. Kecuali jika proses pembelajaran itu menggunakan kaedah menggunakan peta minda atau visual yang mempunyai suara dan gambar( ideogram). = Kanak-kanak cepat memahami dan mengingat arahan = Tetapi ianya tidak dapat dilakukan kepada kanak-kanak di bawah 3 tahun.

Kaedah baru - Teknik merakam dan desain eksperimen direka - Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan - Ada mikrofon radio - Sampel besar bertahun-tahun - Teknik eksperimen sesuai dengan intelektual dan pengalaman sosial - Kanak-kanak belum dapat bercakap pun masih boleh diambil untuk dijadikan responden kajian. - Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara - Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. - Data boleh dipercayai, bermula dari peringkat awal kelahiran sehinggalah baligh. Sampel alamiah - Naturalistik sampling: suasana lazim kanak-kanak. - Dirumah: Akustik tidak baik dan alat boleh mengganggu kanak-kanak. - Pusat penyelidikan: Kanaka-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan. - Data berkualiti : representative (contoh buat peta. Dan kita ambil cirri-ciri yang penting sahaja) dan naturalistic. - Kesulitan: Mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya. - Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak. - Mungkin tidak banyak peristiwa tentang cirri-ciri bagi membuat kesimpulan bagai mana kanak-kanak belajar - Perlu tambahan daripada kaedah yang lain.

Psikologi eksperimental banyak digunakan - Bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu

aspek bahasa. - Reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek - Jalankan tugasan dan kumpul data - Buat analisis statistic behavior (tingkah laku) subjek. - Hasilnya beri bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan) memperbaiki eksperimen akan datang. Hasil Penyelidikan - Dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak - Tetapi pengitlakan daripada kajian ini sukar - Apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal, tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa - Lain subjek, suasana, eksperimen, dan prosedur statistic member interprestasi berlainan. - Sangat perlahan. Memakan masa lama untuk penyelidik memastikan semua angkuhan dikaji dan hasilnya sahih. Kekerapan - Berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen? - Kerap, selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat, mulai lahir hingga 3 bulan. Roger Brown (ahli Psikolinguistik) - Sebuah penyelidikan penting oleh ahli psikologi Amerika Roger Brown (1925dalam tahun 1960- an).

Saiz Sampel - Apabila biilangan kanak-kanak itu ramai, maka penyelidikan tertumpu kepada penyelidikan unsur bahasa tertentu sahaja. Sampel besar tidak semestinya menjamin keberhasilannya. Apa yang patut dilakukan - Sampel yang popular dilakukan adalah setengah jam - Mereka menggunakan ujaran yang dipastikan. Contohnya 100 ujaran pada satu-satu masa - Yang penting adalah responden ujaran daripada kanak-kanak itu sendiri.. - Bersifat naturalistik atau representatif. Kuliah pada 16/01/2009 Etika= nilai kod= peraturan Etika pakaian (x) kod pakaian Language kod peraturan berbahasa Elaborate kod= peraturan-peraturan dan bahasa yang sangat canggih Logic of place = logik tempat Contoh ayat: Beli tasbih di Mekah (betul) = peraturan berbahasa

Beli tasbih dekat Mekah (salah) = peraturan berbahasa Contoh lain: Selalu diucapkan oleh pelajar; Jasa kalian (ibu bapa) tidak dapat dibalas (x) Konteks ayat di atas salah kerana kalian member makna ibu bapa. Ibu bapa tidak boleh menggunakan gelaran “kalian” Basil Berstein 1950-an daripada Univercity of London, mengkaji pelajar-pelajar yang datang dari London dan kebanyakannya dari Jamaica dan dari keluarga atau golongan bawahan. Oleh itu, bahasa yang dituturkan oleh mereka seharian adalah dari kelas rendah. -Penceramah yang menngunakan bahasa yang tinggi adalah seperti Tan Sri Rais Yatim dan Ustaz Badrul Amin. - Tetapi untuk berbahasa, kita mesti tengok tempat dan keadaan. Penghasilan yang berasakan kepada tiruan? - apakah proses peniruan tersebut? - Tidak mungkin sebagai orang dewasa kita akan bercakap atau berucap perkara yang tidak pernah dibaca atau dilakukan. - Proses berucap boleh berlaku tanpa memahaminya - Kita bercakap tanpa memahami ertinya… Kuliah pada 23/01/09 Naturalistik inquiry - Bagaimana bahasa kanak-kanak itu berkembang secara semulajadi - Apa perkembangan yang berlaku terhadap bahasa kanak-kanak itu - Apa perkembangan bahasa kanak-kanak itu secara semulajadi Lakukan eksperimen. Bagaimana eksperimen dihasilkan? Dari kecil- apa yang mula dikatakan? Kuliah pada 30/01/2009 Antara masalah kanak-kanak (terhadap penyelidikan kanak-kaank) - Tidak tahu sama ada kanak-kanak faham atau tidak apa yang diarahkan - Kognitif = sains = mengkaji apa yang kita tahu terhadap apa yang kita tahu… Logik Tempat - meletakkan gula-gula di atas meja - Soalan: bertanya kanak-kanak di mana gula-gula itu berada? - Jawapan: Gula-gula itu berada di atas meja Ini adalah proses yang dinamakan sebagai perkembangan kognitif/ intelektual/pemilkiran. Antara masalah dalam eksperimen terhadap kanak-kanak - sebanyak mana bahan yang dikumpul, mencukupi untuk dibuat eksperimen - Jika dilakukan setiap hari terhadap kanak-kanak tidak semua apa yang kita inginkan, kanak-kanak itu dapat melakukannya. masalah kedua eksperimen tehadap kanak-kanak ialah: - apakah kanak-kanak itu pandai menghasilkan bunyi atau sekadar meniru daripada orang yang terdekat dengannya

- Contoh: ucapan terima kasih setelah menerima sesuatu daripada orang - Ucapn tersebut mungkin dilakukan setelah ibu bapa kanak-kanak itu menyuruh kanak-kanak tersebut untuk mengucapkan terima kasih dan seterusnya menyalam orang yang member hadiah tersebut. Kuliah 06/02/2009 Perkataan Pertama - umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama - itulah bukti ketara perkembangan bahasa, bayi mula bercakap - tetapi pada hakikatnya, banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan - 3 bidang besar: penghasilan bunyi, pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. Penghasilan bunyi - daripada saat bayi lahir hingga 12 bula ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. - Ada beberapa tahap perkembangan - tahap 1 (0- 8 minggu): bunyi-bunyi asas biologi - pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. - Ia mungkin menyatakan lapar, sakit dan sebagainya terhadap bunyi refleksi (menghasilakn bunyi secara naluri). - bunyi makan, mencepak, menelan, batuk, sendawa adalah juga berkitan dengan keperluan biologi - Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara di selang seli dengan sepi sudah didokumentasikan denga baik. - Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan rendah. Kualitii bunyi menyerupai bunyi vokal (a). Kuliah pada 13/02/2009 - Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. - Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama. - sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai riitma yang berlainan. - bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek - bunyi makan lebih pendek dan rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan - kita tidak dapat mengjangkakan apakah makna yang dietrima di sebalik tangisan bayi tersebut. Tidak seperti bunyi bahasa - tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa - namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa - Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi - bunyinya beritma - pita suara digunakan bagi menghasilakn pola-pola nada suara - ini sama seperti asas bunyi

Kuliah padaa 20/02.2009 Tahap 2 (8-20 minggu (gelak dan mengagah) - antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila diribakan - tangisan juga dihasilkan. Nadanya mula berbagai-bagai - mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu - berirama dan pendek - mula mengagah dan gelak. Mula menunjukkan kontor intonasi - bunyi gasgur menyerupai suku kata - 4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir - pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa - lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviiti menyebut bunyi bahasa. Kuliah pada 27/02/2009 Tahap 3 (20 – 30 minggu (bermain dengan bunyi bahasa) - penghasilan bunyi lebih mantap - bunyi lebih panjang 1 saat seperti huruf vokal dan konsonan. - nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal - ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan - ada bunyi lelangit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut - bunyi seolah-olah berlatih pada masa ini. Lebih mengembirakan pada ibu bapaanya. Kuliah pada 06/03/2009 Tahap 4 (25-50 minggu) membebel - membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja. Tetapi lebih kerap digunakan - bunyi seperti bababa dan deretan lain…selalunya diulang - selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti – aa bb, aagaa, dada dan lain-lain - bebel tidak ada makna tetapi menyerupai bunyi dewasa - pada mulanya pengkaji percaya membebel dan bahas tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah - kanak-kanak terus membebel setelah bercakap. Dia akan membebel sehingga 18 bulan - bunyi bebel ini juga bukan rawak, agak serupa bunyi Tahap 5 (9-18 bulan) ujaran berirama - bunyi sudah berirama, berbeza-beza - ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran - bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, panggilan, kemahuan dan kemesraan - mainan dan ulangan seperti nyanyian bermelodi - sudah ada suku kata, kata awal, dengan makna jelas - ini tanda awal bahasa - kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Kuliah pada 13/03/2009

n (neh). “ba gi’ untuk baba pergi. yang lainnya masih sama tetapi ada penambahan dari segi jumlah perkataan. Minggu 3 Perkataan yang sudah mula disebut oleh responden yang dikaji adalah sudah mula terdengar bunyi-bunyi seperti p (peh). d (deh). tok mewakili nenek perempuan manakala wan mewakili nenek lelaki. t (teh). Sebagai contoh: masam jadi acam. “matan” untuk makan. Sudah mula memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan “tatak” untuk kakak. Dia akan menyatakan makanan itu acam jika masam dan acin jika masin. “ma” untuk mama. dia akan mengatakannya “anis” yang membawa maksud makanan itu manis.Bacaan melalui buku dan perbentangan Tajuk saya :pendidikan pemulihan sekolah” Minggu 1 Pengujian terhadap seorang budak sebagai responden untuk dibuat kajian tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa yang ada pada dia. m (meh). Kedua ibu bapanya merupakan pendidik di salah sebuah sekolah di negeri Kedah. Jadi di sini. “nanak’ untuk tidak hendak. dia sudah mula bercakap menggunakan perkataan tertentu tetapi dengan cara menggugurkan imbuhan di hadapannya. ‘syedap’ untuk sedap. Perkataan yang disebut antaranya susu masih menjadi “cu”. Selain itu. Nurisya juga sudah mula pandai merasa makanan. atok juga mewakili atok. Sekiranya makanan yang diberikan kepadanya itu manis. “wan” bagi nenek perempuan. Responden yang dikaji bernama Nurisya Khyra binti Zamzuri. c (ceh). Minggu 2. Mereka memanggil “atok” untuk gelaran bagi nenek lelaki. Tetapi bagi orang utara. Proses rakaman memakan masa selama setengah jam setiap minggu. matan (makan). Hal ini berbeza dengan orang yang tinggal di sebelah selatan. tok (atok). Berusia 13 bulan. adik (adik). Begitu juga dengan masam dan masin. apa yang dapat saya perhatikan. Perkataan yang dirakam pada minggu pertama melalui percakapan dan perbuatan budak tersebut. Konsonan “m” di sini telah gugur apabila dia mula menyebut perkataan masam tersebut. Antara perkataan tersebut adalah ‘cu’ bagi susu. . manakala.

Minggu keempat. bunyi m (meh) adalah mama.. 014 2546199 Soalan 3. 2009 8:55 PM normahismail said.. b.Antara perkataan yang disebut oleh Nurisya yang menghasilkan bunyi p (peh) adalah pai (sampai). t (teh) adalah takmau. Jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan Daya kefahaman lebih asas dari bertutur Dari yang umum menuju yang khusus Peringkat penguasaan bahasa Demografi subjek e. Senarai perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan golongannya Kata nama Kata kerja . Ismail ( M20081000089) SK Methodist (ACS) Jalan Lahat 30200 Ipoh. Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari. d. pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanak-kanak. Fenomena penghasilan. n (neh) adalah nanak. dan c (ceh) adalah cu untuk susu. Jawapan: Kandungan: a. Teori-teori linguistik Teori Ferdinand de Saussure Teori Leonard Bloomfield Teori John Rupert Firth Teori Noam Chomsky Teori Watson Teori Guthrie Teori Skinner c. Normah Bt. Buat esei mengenai penguasaan bahasa kanak-kanak berdasarkan data yang dipungut selama dua bulan. Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak. March 22. (40 markah).

Istilah pemerolehan digunakan untuk padanan istilah Inggeris acquisition. Dengan demikian. Kononnya. iaitu belajar dalam kelas dan diajar oleh seorang guru. dia mengharapkan bahasa yang keluar daripada kanak-kanak itu adalah bahasa Mesir. 1972). tetapi akhirnya dia kecewa. iaitu proses penguasaan bahasa yang berlaku pada kanak-kanak secara natural pada masa dia belajar bahasa ibunya. proses itu dilakukan dalam bimbingan yang formal. Lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang diperhatikan tahap I (0-8 minggu) tahap II ( 8-20 minggu) tahap III (20-30 minggu) tahap IV (25-50 minggu) tahap V ( 9-18 bulan) i. umumnya dewasa. Istilah ini dibezakan daripada pembelajaran yang merupakan padanan kepada istilah Inggeris learning. sedangkan proses orang. Senarai frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan. 1998: 349). maka proses daripada kanak-kanak yang belajar menguasai bahasa ibunya adalah pemerolehan. Psammetichus 1. Teori-teori Psikolinguistik TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913) De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss. Rujukan a. raja Mesir pada abad 7 Sebelum Masihi. Pragmatik. Catatan harian yang pada zaman moden berkembang menjadi data-data elektronik sesuai dengan perkembangan zaman mendorong lebih kuat penyelidikan mengenai bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. Sebagai raja Mesir. yang belajar dalam kelas adalah pembelajaran (lihat juga Krashen. g.Kata adjektif Kata tanya Kata arah Kata bilangan f. Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak. Teori penguasaan bahasa kanak-kanak inat (kuderat) peniruan kognisi (intelektual) input h. dianggap sebagai pengasas linguistik . Dalam pengertian ini. pernah menyuruh pegawainya mengisolasi dua daripada anaknya bagi mengetahui bahasa apa yang akan dikuasai anak-anak itu. b. Charles Darwin pada 1877 juga mencatat perkembangan bahasa anak lelakinya (Gleason dan Ratner. Minat terhadap bagaimana anak memperoleh bahasa sebenarnya sudah lama wujud.

Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar. iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut. Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda . sedangkan bertutur adalah aktif. Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi. Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut : 1. dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini. Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut. bukan bertutur dan bukan pula ucapan. kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa. otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi. Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama. Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: ‘signe’ (sign). De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti : a. 3. telinga dan bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi. Kedua-dua sifat ini saling bertentangan. maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi. Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual. bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak. Jadi. Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tandatanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri.deskriptif. Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi. De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan. Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. tanda atau lambang. Bahasa adalah pasif. gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal. Kemudian. Baik konsep-konsep mahupun bayanganbayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. 2. Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya. Kemudian.

Dengan kata lain. tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenangwenang atau arbitrari. tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayatayat di luar bidang linguistik murni. Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik. signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda Contohnya. atau boleh paradigmatik. Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari. tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable). Menurut De Saussure. iaitu hubungan-hubungan antara unitunit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan. Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis. Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence). Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli . jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris ‘tree’ maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita. Pola-pola itu boleh sintagmatik. ‘tree’ dinamai tanda kerana membawa konsep ‘pohon’. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses penciptaan bebas. tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue).b. Pertamanya. dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable). Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari. metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. tandatanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas. Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949) Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedahkaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism. Pembentukan ayat-ayat. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda c. Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. menurut De Saussure. Chomsky 1968). Jadi. tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan. satu perpanjangan.

Watson dan A. Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R ) r: pengeluaran bunyi ) . Jack memanjat pohon epal. memetik epal dan memberikannya kepada Jill. Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak 7.. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( .. Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk ‘’Jack and Jill’’. perilaku ucapan adalah satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau: Laku ucapan : r…. Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu..psikologi seperti John B..P. apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya.. Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack 3... Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran. Oleh itu.. Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan. Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut: 1. bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat. Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S ) 6. Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa. : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan s: pengamatan bunyi ) Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan Bahasa. bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community).. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu. Jack dan Jill berjalan-jalan. Oleh yang demikian.. maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu.. Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon. Ungkapanungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagian–bahagiannya. Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r ) 4. ) 5. Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti.s + S – R Bagi Bloomfield.. . Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku–tingkah laku lain.. Jill melihat epal ( S ) 2.

tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik. Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem. Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain. konteks morfologi. b. dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. Ada tiga jenis bentuk: a. Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon. misalnya: ‘pe-‘ . Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas. Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian. misalnya: ‘Amat jalan’ . Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian. semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran. Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis. ‘-an’. ‘jalan’. konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan). Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya. c. Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik. Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa. misalnya : ‘matahari’ . ‘Amat’ . Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi. TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 – 1960) Menurut Firth. ‘kakitangan’. . tingkatan leksikon. tingkatan morfologi.Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Bahasa adalah susunan daripada kontekskonteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu. Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas. Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu. Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentukbentuk bebas.

Erti tatabahasa ‘liked’ adalah peranan atau hubungannya dengan ‘she’ dan ‘me’ dan juga hubungannya dengan ‘like’ dan dengan ‘likes’ pada tingkatan paradigmatik. satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : ‘She liked me’. Jadi.Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem. Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsurunsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa. erti tatabahasa dan erti fonologi. 5. erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi: 1. Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu. unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori semantik. Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma. Hubungan ayat dengan konteks situasi. Misalnya. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti. 2. Menurut Firth. unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem. Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan. Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik. 4. Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata). tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya. unsur-unsur leksikon adalah kata-kata. Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataanpernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti. 3. dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai. Jadi. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya. Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi: . erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik.

Oleh itu. 2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik. terutama dalam psikolinguistik. Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor. iaitu teori Transformasi Generatif. TEORI NOAM CHOMSKY (1927 – SEKARANG) Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky. Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen. mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi. baik berupa perpanjangan fonetik.1. maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik. Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa. menurut Chomsky. kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku. Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsurunsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan. maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya. 2. Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan. Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama. Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut : 1) Aspek kreatif penggunaan bahasa. Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan. Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. pada tahun 1957. Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative). 3) Kesejagatan struktur linguistik dasar. dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja. seperti suku kata atau kata. 4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental). dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. . Jadi. teori linguistik bersifat mental.

iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan. Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu.” 2.” Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya. “John is easy to please. iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan. Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman. Jadi. Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayatayat berikut (Chomsky 1964. Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting. cetakan ke-24 1969 :34) : 1. kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa. bahawa dalam ayat pertama. iaitu John ialah subjek keduadua ayat itu. Dalam teori linguistiknya. sedangkan dalam ayat yang kedua. Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa. tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif. Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. John ialah subjek (“John wants to please”). iaitu.Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini. Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan. 1) Komponen sintaksis . Jadi. Pada tahun 1965. terutama dalam psikolinguistik. Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat. tatabahasa generatif terdiri daripada tiga komponen utama. Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak. John adalah objek yang logis (“It is easy to please John”). “John is eager to please.

Dalam bukunya The Psychology of Learning (1935). yakni ia mengetepikan apa yang berdasarkan agakan tanpa bukti yang dapat dilihat nyata. Dia hanya mengkaji lakuan dan telah membezakan antara lakuan sedar dan yang tidak sedar. Inilah sumbangannya yang terbesar. sama seperti lakuan lain. J. Kajian mereka hanya ditumpukan kepada lakuan binatang. Watson.sarjana psikologi di Eropah. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai.R. Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman. Jadi bagaimana lakuan lain itu dipelajari. Inilah yang dipegang oleh ahli psikologi sebagai lakuan itu.2) Komponen semantik 3) Komponen fonologi Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi. Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon. Walau bagaimanapun. Mereka yang mengkaji mengenai teori behaviorisme ini ialah sarjana psikologi yang beranggapan bahawa pemerolehan sesuatu lakuan terjadi melalui ulangan sesuatu lakuan. Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti. Dengan mengetepikan sesuatu yang subjektif maka dia telah dapat melakukan kajian terhadap lakuan sedar. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumusrumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi. bahawa pembelajaran itu berlaku . iaitu penolakannya terhadap pembezaan jasad dan fikiran. profesor psikologi di John Hopkins University telah membuat kajian dan menulis artikelnya: Psychology as the Behaviorist View (1913). aliran kajian psikologi di Amerika mulai bergerak berpisah dari pemikiran tradisi sarjana. Kesimpulan dari kajian ini dianggap akan dapat diterima sebagai sah untuk sebarang lakuan manusia. Watson Dalam kurun ke-19. Mereka ini selalu mengkaji lakuan binatang dan mereka suka menjalankan analisa mengikut rangsangan dan tindakbalas.B. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia. dia memberi perhatian terhadap pendapat berikut. Dengan itu semua ahli psikologi menumpukan perhatian kepada lakuan atau gerak-gerak yang dapat diperhatikan secara objektif. Eksperimen ini tidaklah dapat disebut satu persatu tetapi cukuplah bagi kita sekadar membincangkan teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. dan dengan memberi penegasan terhadap pembelajaran sebagai bidang tumpuan pengkajian mereka itu. Guthrie yang menjadi profesor psikologi di University of Washington. Guthrie Di samping sarjana ini kita dapati pula E. maka begitulah juga lakuan bahasa dipelajari. Teori Behaviorisme Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi.

lingkungan sosial dan beberapa lingkungan atau suasana yang berlainan. Mengikutnya pembelajaran itu berlaku kalau ada rangsangan dan tindakbalas yang berulangan. Skinner telah mengkaji dan memperbaiki teori behaviorisme itu. Lakuan automatis ini akan hanya berlaku sekiranya ada rangsangan tetapi lakuan operan akan berlaku dalam sesuatu lingkungan atau keadaan. maka semasa kita berada dalam keadaan itu pada masa yang lain. Dengan kata lain. termasuk manusia. Apabila merpati itu lapar dan mematuk swis itu. Skinner Dalam teori pembelajaran melalui teori lakuan ini. rangsangannya tidak semestinya menerbitkan tindakbalas tertentu yang tetap. Keinginan mendapat balasan hadiah ini menimbulkan keinginan supaya berbuat demikian untuk mendapatkan hadiah yang sama. Apabila swis itu dipatuk terbukalah satu lubang untuk memberi makanan. Apabila terjadi rangsangan dan tindakbalas secara berulangan maka terhasillah pembelajaran. Dalam hal ini ternyata tidak terjadi proses pembelajaran yang dikatakan tersebut. Bagi beliau kebanyakan lakuan yang kita lakukan ialah sejenis operan. tentulah kita akan membuat lakuan yang sama. nama ahli psikologi yang masyhur sekali ialah B. Pengulangan yang kerap dilakukan akan mengukuhkan proses pembelajaran. Kedua ialah lakuan operan. Dengan kata lain apa yang dimaksudkan olehnya ialah kalau sesuatu lakuan itu terjadi dalam satu keadaan tertentu. beliau membuat eksperimen dengan menggunakan binatang. Proses ini . Dengan itu terjadilah pembelajaran. kalau dia memberi tindakbalas yang sama. Katakanlah seorang itu disuruh mengisi teka silang kata. Contoh lakuan automatis yang paling mudah ialah lutut akan terangkat apabila diketuk oleh doktor. Lakuan seperti ini dianggap sebagai tindakbalas automatis dan berlaku secara tidak sedar dan ianya tetap. Misalnya. seperti berjalan. salah satu darinya ialah dengan menggunakan merpati. Pertama ialah lakuan automatis yang tetap. maka timbullah rangsangan dan diberi balasan dengan makanan. Dalam hal ini. Dalam hal ini dapatkah kita mengatakan dia sudah mempelajari sesuatu? Pada hal dia tidak menyelesaikan teka silang kata itu dan ternyata dia tidak mempelajari sesuatu apa pun. Skinner. Menurut teori behaviorisme. Ini telah ditafsirkan oleh seorang sarjana psikologi sebagai keadaan yang dapat dipadankan dengan pembelajaran lakuan di kalangan binatang. Skinner merupakan seorang sarjana teori behaviorisme dan mengajar di Harvard University. Tetapi kalau teka silang itu sukar dan dia tidak dapat membuatnya. Ini tidak jauh berbeza dari yang disebut oleh Watson dan Guthrie. Pengukuhan ini dianggap oleh Skinner sebagai asas dalam proses pembelajaran.F. tetapi apa yang berbeza ialah tentang konsep pengukuhan. Merpati itu dikurung dalam kotak. Pada satu masa lain. maka berlakulah pembelajaran. Di dinding kotak itu ada swis. maka dia akan meninggalkannya setelah bosan. lakuan menyuap makanan bukan sahaja kerana rangsangan itu melibatkan makanan. Dia akan mengisi kata-kata dalam teka silang itu dan akan menyelesaikan masalah itu kalau ianya mudah. Oleh sebab itu lakuan itu akan diulang. bercakap dan lain-lain. Skinner telah dapat membezakan dua jenis pembelajaran yang berlainan kerana ada dua jenis lakuan tindakbalas. Itu merupakan satu lakuan yang ada rangsangan (ketuk) dan ada tindakbalas (kaki terangkat). tetapi juga kerana rasa lapar. Pengukuhan berlaku apabila lakuan itu diberi balasan dengan hadiah. Berdasarkan pengkajiannya.dengan adanya rangsangan yang diikuti dengan tindakbalas. dia diberi teka silang kata yang sukar juga tidak dapat dibuatnya dan oleh itu terus ditinggalkannya. Ternyata bahawa kenyataan seperti ini mempunyai kekurangan dari segi pembelajaran.

Begitu juga kanak-kanak. 1995:363) mengatakan bahawa pada masa kanak-kanak dapat menghasilkan 10 perkataan. Sebahagian daripada penyelidik mengatakan bahawa kemampuan kanak-kanak dalam pemahaman adalah lima kali ganda lebih baik jika dibandingkan dengan pnghasilannya (Benedict. Fenson et al. Tujuan kita membaca sesuatu teks atau mendengar pertuturan seseorang adalah bagi mendapatkan maklumat yang cuba disampaikan oleh penulis atau penutur. proses pemahaman sering kali ditanggapi sebagai mudah. Dalam bukunya Verbal Behavior (1957) Skinner telah membincangkan lebih lanjut tentang proses pembelajaran dengan menggunakan unsur rangsangan. Dengan adanya pendapat ahli psikologi ini. terutamanya oleh kanak-kanak bukan sahaja terdiri daripada ayat-ayat mudah benar dan gramatis. Sementara itu. Pemahaman Usaha bagi memahami dan mentafsir input-input bahasa. (dalam Barret. Jadi teori behaviorisme ini melengkapkan apa yang diperlukan oleh para pendidik. dalam hidup kita setiap hari. kita menyedari bahawa jumlah kosa kata yang kita gunakan secara aktif adalah lebih rendah daripada perkataanperkataan yang dapat kita fahami. tetapi juga terdiri daripada ayat-ayat yang rencam. pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanak-kanak.. Data bahasa yang diterima. ayat-ayat yang tidak sempurna strukturnya dan ada dalam bentuk kiasan dan sebagainya. Ada yang merasakan proses ini berlaku secara automatik. Walau bagaimanapun. Syarat itu timbul dari lingkungan yang menjadi rangsangan yang mendorong lakuan tersebut. maka ianya dapat menjelaskan kekaburan dari segi teori dalam sistem pembelajaran bahasa dalam abad ke-20 ini. Kelly. iaitu 11 kali ganda daripada penghasilannya. samalah dengan binatang mempelajari lakuan tertentu (G. sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan melibatkan beberapa langkah yang rencam dan kadangkala merumitkan. Sejak Skinner. baik kanak-kanak mahupun dewasa mempunyai dua tingkat kemampuan yang berbeza dalam berbahasa. 1969). pemahamannya adalah 110 perkatan. Dengan itu lahirlah pendapat yang mengatakan bahasa itu adalah suatu lakuan dan boleh dipelajari melalui syarat-syarat tertentu. Ini jelas berbeza dari lakuan sebagai tindakbalas otot secara automatis. Manusia. tindakbalas dan segala syarat dan pengukuhan yang terlibat dalam menghasilkan pembelajaran secara maksimum. Walau bagaimanapun. 1979 dalam Fletcher dan Garman. Usaha mendapatkan maklumat yang cuba disampaikan itu melibatkan saru urutan gerak laku memproses maklumat yang kompleks. . Fenomena penghasilan.A. 1981:6). pandangan umum ini tidaklah benar. Belajar melalui lakuan operan itu ialah yang dikatakan pembelajaran menurut syarat.perlulah diambil kira. Sebagai orang dewasa. ramai lagi ahli psikologi yang mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku. c. Proses pemahaman tidaklah semudah dan seringkas yang disangkakan. kemampuan kanak-kanak bagi memahami apa yang dikatakan orang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik daripada penghasilannya. Ada di antara mereka yang mengkaji bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa dan apa implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa.

dia akan memproses rangsangan atau input bahasa tersebut sehingga terbentuknya perkataan yang bermakna. Ia bermula daripada penanggapan maklumat deria hinggalah kepada pemahaman ayat-ayat berdasarkan keperihalan keadaan. atau yang perlu difahami mengenai sesebuah teks. Hal yang hampir sama berlaku apabila seseorang membaca sesebuah teks. Proses pemahaman adalah proses mental. pendengar perlu membuat persepsi dan memproses bunyi-bunyi yang dituturkan oleh penutur. Lazimnya. ini melibatkan bahagian-bahagian yang tidak terjangkau oleh daya pemahaman kita.Inilah yang dimaksudkan oleh Ortegay (1959 :1) apabila dia membuat rumusan bahawa : Hanya dengan usaha yang bersungguh-sungguh barulah kita mampu memahami beberapa bahagian penting mengenai perkara yang cuba disampaikan. Input penglihatan dalam bentuk huruf akan disatukan untuk membentuk perkataan yang bermakna. Pemprosesan maklumat bahasa melibatkan beberapa tahap. Bagi memahami sesuatu wacana lisan. Langkah-langkah atau tahap-tahap dalam proses pemahaman dapat diringkaskan seperti berikut: Menanggap Mengecam dan Membina Memperoleh Maklumat Mendapatkan Struktur Makna Deria Makna Perkataan Ayat Rajah 1 : Tahap-tahap dalam Proses Pemahaman Tahap Pertama : Menanggapi Maklumat Deria dan Pengecaman Kata Apabila seseorang pendengar menerima sesuatu rangsangan bunyi. kemudian menggunakan hasil pemprosesan itu bagi mentafsir perkara yang cuba disampaikan oleh penutur. Input Penglihatan Menyatukan Input Penglihatan dalam Bentuk Huruf atau Fonem kepada beberapa Suku Kata Membandingkan Perkataan yang telah Dibentuk dengan Perkataan yang ada dalam Ingatan Input Penglihatan telah Dipastikan sebagai Perkataan Mendapatkan Makna Perkataan Rajah 2 : Proses Pengecaman Kata .

. iaitu keluasannya. Biasanya. kadangkala boleh memberikan makna yang kurang tepat. Pembentukan kelompok ini adalah penting dalam pemahaman ayat’. Penganalisisan sesebuah ayat di luar daripada konteks atau keperihalan keadaannya boleh menghasilkan bentuk pentafsiran makna yang salah. kita bercakap atau menulis secara berperenggen. frasa atau klausa. sama ada benda yang bersifat abstrak atau konkrit. dan seterusnya membentuk ayat yang bermakna. iaitu ayat-ayat digabungkan secara tersusun (Za’ba. Manusia bercakap dan menulis adalah untuk mengemukakan sesuatu pandangan atau proposisi. Susunan beberapa buah ayat biasanya membincangkan satu tema yang sama. iaitu benda dan cerita tentang benda tersebut. jika dia dapat memahami subjek dan predikat ayat tersebut. pembaca perlu mengulangi proses ini. Pandangan itu biasanya dikemukakan dengan cara menghuraikan atau menerangkan tentang sesuatu benda. Tahap kedua : Pembentukan Frasa dan Ayat Sesebuah ayat hanya dapat difahami apabila perkataan-perkataan yang membentuk ayat tersebut digabungkan untuk membentuk frasa. tiadalah ia memberi pemahaman yang cukup kerana tidak sempurna maksudnya. 1958 : 215). Sebagai contoh. perkataan-perkataan ini membentuk kelompok yang bermakna. Za’ba (1958 : 215) secara jelas menerangkan: “Benda’ dan ‘cerita’ adalah tunjang atau teras bagi sebarang ayat. Perkataan-perkataan harus disusun secara logic dan gramatis untuk memudahkan proses pemahaman. Untuk memahami ayat-ayat dalam perenggan tersebut kita perlu merujuk kepada tema yang dibicarakan. ‘Perkataan-perkataan dalam sesebuah ayat tidak disusun secara sewenang-wenang. Garnham (1985 : 5) berkata. jika apa yang dibentuk bukan perkataan yang bermakna. kita mengemukakan pandangan dengan mengaitkan dua entity. Tentang peranan benda dan cerita dalam pembentukan ayat. Unit-unit yang lebih besar daripada ayat. Dengan kata lain. Atas alasan inilah Garnham (1958 : 6) menegaskan. dan jika tiada tidaklah jadi. Sesuatu kumpulan perkataan jika tidak mengandungi salah satu daripada dua anggota yang wajib ini. Seseorang pembaca atau pendengar akan hanya dapat memahami maksud yang cuba disampaikan oleh sesebuah ayat. Tahap Ketiga : Melihat Makna Ayat dalam Wacana Pemprosesan makna yang hanya merujuk kepada makna perkataan-perkataan dan perhubungan sintaksis yang dibentuk oleh perkataan-perkataan dalam sesebuah ayat.Dalam memproses huruf ataupun rangsangan bunyi. iaitu wacana atau teks. Jika ada keduanya jadilah ayat. Selepas perkataan-perkataan dicam dan maknanya diperoleh daripada ingatan jangka panjang. Tentang hal ini. system pemprosesan meklumat perlu mengulangi proses pengecaman kata sehingga terbentuk perkataan yang bermakna. “Sebenarnya adalah salah untuk berhenti setakat makna ayat. perkataan-perkataan ini akan dicantumkan untuk membentuk frasa atau ayat yang memberi makna yang tertantu. jika apa yang dibentuk ialah perkataan yang tidak bermakna seperti keluasannya.

dia mungkin tidak menganggapnya sebagai soalan yang serius. David McNeill (1960. seseorang penceramah mungkin mengatakan.mempunyai makna yang melampaui makna ayat-ayat jika sekiranya dilihat secara terpisah”. Manusia dapat memahami ujaran kerana mereka dapat mengenali perkataan-perkataan yang mereka dengar secara intuisi yang sebenarnya berdasarkan pada pengetahuan yang mereka miliki tentang bahasa dan budaya mereka. tetapi kita akan diadili di akhirat nanti’. mengulanginya.” Andaian tradisional adalah bahawa kanak-kanak memperoleh bentuk linguistik baru daripada pertuturan ibu bapanya melalui peniruan apa yang mereka ucapkan. contohcontoh Bellugi. . Tentu sahaja ucapan ini tidak bermaksud menyuruh kita menurut hawa dan nafsu. Peniruan Kalau kita bertanya “orang kebanyakan” bagaimana kanak-kanak belajar bertutur. kanak-kanak itu berterusan meniru mengikut rumus-rumus tatabahasanya sendiri. “mereka hanya meniru apa yang mereka dengar. ikuti sahajalah apa yang nafsu kamu ingini. kemudian barulah pertuturan itu bebas. Huraian di atas memperlihatkan kepada kita bahawa pemahaman melibatkan satu urutan pemprosesan. Makna sebenar ucapan di atas tidak mungkin kita peroleh dengan menganalisis ayat ini dengan tidak merujuk kepada keperihalan keadaan kewujudannya. Mereka dapat pula mengimbau kembali perkataan-perkataan yang mereka perlukan waktu bercakap kerana perkataan-perkatan ini terurus secara sistematis dalam benak manusia berdasarkan berbagai-bagai kriteria. membayangkan bahawa kanak-kanak tidak dapat meniru struktur yang belum dapat dihasilkannya sendiri. Contoh: KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. beserta contoh-contoh Slobin dan Welsh. tetapi ingin mengingatkan kita supaya jangan terpedaya oleh nafsu yang jahat. Dalam membincangkan ayat dua-kata. Dia mendengar sesuatu. hlm. dalam sesuatu ceramah agama. Hanya melalui amalan seperti ini – telah difikirkan – bahawa pertuturan kanak-kanak boleh berubah. Untuk seketika. penganalisisan makna juga melibatkan penentuan makna ayat berdasarkan tema atau keperihalan keadaan di mana ia wujud. ‘Wahai saudara sekalian. Selanjutnya. Sebagai contoh. dan dengan demikian mengawal bentuk baru itu. kerana adanya kombinasi ganjil. Makna hanya dapat difahami dengan betul jika dilihat dalam tema atau keperihalan keadaan di manaa ia dituturkan. dan lain-lain. bentuk baru itu bergantung pada model ibu bapa. kita mendapati bahawa kita tidak dapat menjelaskan semua ujaran kanak-kanak berdasarkan peniruan yang dikarangkan daripada pertuturan dewasa. Proses pemahaman melibatkan penganalisisan makna perkataanperkataan dan corak hubungan struktur antara perkataan-perkataan yang membina sesuatu ayat. Di samping itu. 69) mengutip satu petikan daripada transkrip Roger Brown yang menunjukkan bahawa walaupun ibu bapa mencuba secara aktif untuk mengajar satu bentuk linguistik kepada anaknya. Jawapan biasa ialah seperti.

Lenneberg (1967) mengenai pemerolehan bahasa ialah bahawa semua kanak-kanak yang sihat dan normal mulai bercakap dan bertutur pada peringkat umur yang agak sama. Mengikut istilah Piaget. Dengan demikian. Hujah-hujah yang lebih kuat yang menentang keperluan peniruan bagi memperoleh bahasa juga timbul daripada contoh-contoh pengetahuan bahasa dalam kalangan kanak-kanak yang tidak terlibat dalam peniruan pertuturan. Slobin. pada tingkat dalaman tertentu. peniruan adalah petunjuk luaran percubaan kanak-kanak untuk menempatkan skema bahasanya pada bahan-bahan baru. Hood & Lightbown. tetapi peranannya bukanlah untuk menyisipkan struktur-struktur baru ke dalam sistem rumus kanak-kanak.H. disebabkan gangguan tertentu dari segi kebolehan pengucapan. Tetapi bukti yang lebih menarik timbul daripada kes kanak-kanak yang tidak dapat bertutur langsung. 1964 . dia meniru bentuk-bentuk yang terdapat dalam proses pemerolehannya. Berbagai-bagai kajian peniruan (Bloom. IBU : Tidak. juga tidak pernah diperteguh untuk bercakap – tetapi kekurangan ini tidak mengganggu pemerolehan kebolehan berbahasanya. [ lapan kali pengulangan dialog ini diikuti ]. KANAK-KANAK : Oh! Saya murid bodoh. Lebih daripada itu. sebut “saya murid pandai”. 1968) mengesyorkan bahawa kanak-kanak tidak meniru bentuk-bentuk yang sudah lama dikuasainya secara spontan. tetapi yang boleh mendengar seperti biasa. Ervin-Tripp. dengar baik-baik . Ini menyokong bahawa kebolehan untuk berbahasa itu berkembang telah sedia ada terjadual secara biologis. sudahpun memahami ujaran seperti itu. peniruan memang memainkan peranan dalam pemerolehan bahasa. Jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. sebut. Jadual Pemerolehan Bahasa Salah satu dari teori E. seperti yang dinyatakan di atas. tidak pernah meniru pertuturan. Eric Lanneberg (1962) melaporkan kes kanak-kanak lelaki yang tidak dapat mengeluarkan pertuturan. apabila sudah sampai masanya maka seseorang anak itu akan dengan serta merta menjadi tertarik terhadap segala bunyi yang didengarnya dan dia . Dalam kajian Huttenlocher mendapati bahawa kanak-kanak pada permulaan peringkat suku kata. dia juga tidak meniru bentuk-bentuk yang jauh melebihi ruang lingkupnya. pengetahuan bahasa yang sama mesti mendasari kedua-dua pengeluaran dan pentafsiran pertuturan. d. tetapi dia belajar memahami kerumitan ujaran bahasa Inggeris. Jelas.” KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. Pembentukan pertuturan dan perkembangan bahasa membuktikan adanya sesuatu yang sudah terjadual dari segi biologi. 1974 . mengapakah kanak-kanak meniru pertuturan ? Meniru merupakan satu cara melatih diri dalam proses pembelajaran. Sudah pasti. iaitu lama sebelum peniruan sebarang ujaran banyak perkataan. kita tidak akan memahami bagaimana dia dapat menghasilkan ujaran baru yang tidak pernah didengarnya sebelum ini.IBU : Tidak. “saya murid pandai. Pasti sudah jelas bahawa kanak-kanak yang tidak dapat bertutur. walaupun kanak-kanak boleh meniru dengan jayanya semua ujaran yang didengarnya. Nampaknya. Jadi.

Sebenarnya. tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu. Otak manusia memakan masa yang panjang untuk membesar. Tetapi proses ini amat kurang difahami . Mungkin itulah sebabnya bahasa boleh berkembang. Dia mengatakan kebolehan memahami bukan hanya wujud sebelum kebolehan bertutur tetapi sebenarnya ia lebih dasar dan mudah. Manusia melahirkan bayi dengan keadaan yang tidak berupaya. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. ianya belumlah lagi tahu menggunakan perkataan-perkataan tersebut. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. dan hal ini dapat memberi keupayaan untuk bahasa tumbuh dan berkembang. Implikasi yang kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja. tetapi mereka juga akan mula belajar bertutur pada peringkat umur yang sama dengan kanak-kanak lain dan perkembangannya dapat dijangka seolah-olah telah terjadual. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. seperti yang diperhatikan oleh Lenneberg. Dia sudah lengkap sejak lahir. Dari yang Umum Menuju yang Khusus Kanak-kanak mula memberi nama kepada barang-barang pada sesuatu peringkat yang tertentu dalam perkembangan bahasa. Proses menamakan barang-barang itu merupakan satu dari aktiviti luar biasa yang menunjukkan adanya perkembangan bahasa. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2. Kehilangan salah satu dari pancaindera.000 perkataan lain.000 sampai 3. Dia menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. Kanak. yakni ia terpaksa dijaga dan disusui.dapat menajamkan pancainderanya. Dengan itu dia mula mengerti dan memilih bunyi yang penting dan mengetepikan segala yang lain.kanak mempunyai keupayaan merumus dengan sendiri dan kita tidak akan dapat mengajarnya. Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. Sebaliknya anak binatang hanya membesar dari segi jasad sahaja dan tidak dari kebolehan lain. walaupun sekiranya kita mahu berbuat begitu. Jadi apakah maksud bahasa itu suatu fenomena biologi? Ini membawa dua implikasi yang pertama ialah bahawa kanakkanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa. Ianya merupakan kemuncak proses-proses yang dilalui dengan perlahan semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanakkanak itu mula mengetahui nama-nama barang. Misalnya anak yang lahir dari ibu bapa yang pekak dan bisu tentu sekali tidak mempunyai lingkungan bahasa. Tetapi anak binatang boleh terus makan sendiri dan berlari setelah beberapa saat sahaja ia dilahirkan.

Bapa kanak-kanak ini. Tiada kecacatan pada kanak-kanak ini. `dah bis' dan lain-lain merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa. iaitu ibu bapa yang selalunya meniruniru kanak-kanak itu.pada masa ini. Kedua-dua orang kakaknya sering bercakap dan rajin melayaninya dan mereka selalu bermain bersama-sama. Kita dapat melihat bahawa kanakkanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniru-niru percakapan ibu bapa. Kita bukanlah guru mereka dan kita tidak pernah bersikap hendak mengajar nahu dan pola bahasa kepada anak-anak kita. Fadhil b. Norhayati bt. 40 tahun ialah seorang Pembantu Teknik di Syarikat Indah Water Konsortium Sdn. Walau bagaimanapun dapat kita perhatikan bahawa ada arah tertentu dalam hal ini. iaitu kanak-kanak sentiasa menamakan barang-barang dari yang umum kepada yang tertentu dan khusus. Keb. `kuih' dan sebagainya. `lauk'. Abdul Aziz. Misalnya kanak-kanak mungkin mula-mula memanggil segala makanan dengan `mamam' dan kemudiannya menjadi lebih khusus dan membezakannya kepada `susu'. seorang abang dan seorang adik lelaki. Fadhil. Ibu kanak-kanak ini. Encik Mohd. Peringkat Penguasaan Bahasa Masalah memahami perkembangan penguasaan bahasa melibatkan perkara-perkara yang lebih abstrak dan rumit. Hanim ialah anak keempat daripada lima orang adik-beradik. Demografi subjek: Kanak-kanak yang menjadi subjek ialah kanak-kanak perempuan bernama Nur Hanim bt. Kanak-kanak ini berumur 22 bulan. Mohd. Mohd. yang berkelulusan Diploma Pendidikan. tidaklah diketahui dan mungkin akan memakan masa yang panjang sebelum ianya diketahui dengan jelas. Faktor yang bertanggungjawab terhadap perkembangan ini dan perjalanan sistem saraf yang menjadi dasar kejadian itu. Mereka mempelajari benda-benda sebagai satu golongan dahulu dan kemudian baharu ia mengetahui anggota-anggota atau bahagian golongan itu. Bhd. Hanim ada dua orang kakak. 39 tahun ialah seorang guru di Sek. Fadhil berkelulusan Diploma dalam bidang Ukur Bahan. Apa yang kita tahu hanyalah ia terjadi pada peringkat umur yang sama di kalangan kanak-kanak. Pertuturan kanak-kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan mereka sendiri. . Pada hakikatnya. Hal ini menolak peranan lingkungan sahaja dalam perkembangan bahasa. inilah yang kita maksudkan dengan bahasa sebagai suatu fenomena perkembangan biologi. Rangkaikata-rangkaikata seperti. Methodist (ACS) Ipoh. Mohd. Yusoff. `nasi'. Apa yang selalu diperhatikan berlaku ialah sebaliknya. `abah gi'.

ipun . cucu .kucing IV.nasi VI. ucin . ayam . acik .telinga II.umur 22 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o 21 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o 20 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o 19 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j o 18 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j o 17 n a k c u w t i b h d e p y m g j o 16 n a k c u w t i b h d e p y m g j o 15 n a k c u w t i b d e p y m g j o 14 n a k c u w t i b d e p y m g o 13 n a k c u w t i b d e p y m g o 12 n a k cuwtibdepymgo 11 n a c u w t i b d e p y m g o 10 n a c u w t i b d e p y m g o 9nacutibdepymgo 8nacutib depymgo 7nacutbdepymgo 6nacub d epmg 5nabepmg 4nabem 3naem 2am 1 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o bunyi-bunyi bahasa e. Senarai perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan golongannya. inge .susu III.telefon V.ayam . 1. kata nama I.

igit .VII. guin .goreng III. anih .ikan VIII.mana 5. acu . num .hidung XV. unye .satu ima .masak IV. ikat . acuk . idung . kata adjektif I. akit .lama IX. kata kerja I. yemak .kaki XIV. dap . ido .tidur V.manis VII. akap .buaian IX. acak . ikat . 2.lemak VIII.bola XVII.rambut XIII. ikan . oya . agu .lagu XI.habis IV.sedap VI.mak su X. abih . dah .sudah III.gigit VIII.buat II. uwat . tak de .cakap VI.depan 6.tidak ada V. acut .punya 4.sakit II.sikat XII.lima . kata tanya ne . ama .ikat VII.minum 3. uyan . kata bilangan atu . aki . kata arah epan .kasut XVI. abut .masuk IX.

abah pakai songkok ite apa ni ? .cerita apa. Hampir semua kanak-kanak akan menguasai sistem-sistem ini walaupun kecerdasan seseorang kanak-kanak itu hanya mungkin memampukannya memperoleh skor yang bernilai 60 dalam ujian IQ (Wanner & Gleitman.f. iaitu fonologi. mereka berupaya menguasai sistem-sistem linguistik bahasa pertama mereka sebelum menjangkau usia lima tahun. 1982 : 436).terima kasih.sikat rambut igit aki . Frasa: nak cucu .hendak telefon acik yemak .dekat depan bah gi . Walaupun fenomena ini kelihatan menakjubkan.pijak kaki abah ima acih abah . a) Inat (kuderat) Proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama sememangnya memperlihatkan banyak perkara yang menakjubkan.abah pergi ijak aki .abah pasang butang nak akap abah . abah abah akai congkok . sintaksis dan semantik dikuasai dengan pantas walaupun tiada pengajaran formal pada umumnya. abah abah acang utang .hendak susu uwat cucu . ni ? g.buku abah abah ayang .buat susu nak ipun .abah (sedang) sembahyang Ayat: nak ipun abah .pijak kaki ain oya .gigit kaki tak de .tidak ada kat epan .main bola buku abah . . Sistem-sistem bahasa. ia telah berlaku dan terus berlaku dalam semua budaya pada semua masa. Senarai frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan.nasi lemak ikat abut .hendak telefon abah ipun ada agu .telefon ada lagu ijak aki abah .nak cakap. Teori penguasaan bahasa kanak-kanak. Sungguhpun rangsangan bahasa yang diterima oleh kanak-kanak tidak teratur dan terhad.

proses penguasaan bahasa pertama ialah proses yang mudah. Alat pemerolehan bahasa ini mengandungi satu set data linguistik asas. Ia ialah proses penyesuaian dan bukannya proses pembelajaran. Alat ini kemudiannya akan mencari melalui pelbagai kemungkinan hipotesis N1 [nahu 1].. Apa yang dilakukan oleh kanak-kanak bukanlah mempelajari sistem-sistem bahasa pertama. Semasa menghuraikan pandangan Chomsky tentang peranan alat pemerolehan bahasa semula jadi ini dalam proses penguasaan pengetahuan nahu bahasa pertama. N2. Hipotesis ini dipelopori oleh seorang ahli bahasa dari Amerika Syarikat.. Ritters (1978:13) mengatakan: Chomsky telah menerangkan cara alat ini bekerja dalam buku Aspects of the Theory of Syntax (1965). Pandangan sebegini telah ditegaskan oleh Chomsky (1988: 61). dan akan memilih bentuk-bentuk nahu yang paling sesuai dengan data linguistik asas. Idea-idea yang sebegini tersimpul dalam hipotesis yang dikenal sebagai Hipotesis Nurani. N3 …. iaitu ia merupakan proses menyesuaikan pengetahuan nahu yang bersifat umum yang terkandung dalam alat pemerolehan bahasa semula jadi (innate language acquisition device) dengan nahu yang terkhusus bagi bahasa ibunda atau bahasa pertama seseorang kanak-kanak. Menurut pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani. Dengan kata lain. Menurutnya: “Nahu bagi sesuatu bahasa ialah satu penghuraian tentang bentuk pengetahuan bahasa selepas ia dikemukakan dengan data bahasa yang bersumberkan pengalaman. Jelas dibayangkan dalam petikan di atas bahawa proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama bukanlah bermula dari titik kosong. Pengetahuan bahasa yang wujud secara semula jadi dalam akal budi ini jugalah yang akan membantu kanak-kanak dalam usaha mereka membentuk pelbagai konsep tentang tentang pelbagai perkara.Fakta-fakta ini menyebabkan ramai penyelidik bahasa membuat kesimpulan bahawa kanak-kanak telah dilengkapi dengan alat khas untuk memperoleh bahasa semasa mereka lahir ke dunia. Noam Chomsky. nahu universal ialah penghuraian tentang titik mula bagi bentuk pengetahuan bahasa sebelum terdedah kepada apa-apa bentuk pengalaman bahasa. alat pemerolehan bahasa ini .” Pengalaman kebahasaan yang dilalui oleh kanak-kanakakan membolehkan pengetahuan bahasa semula jadi membuat penyesuaian sehingga terbentuk pengetahuan bahasa pertama yang utuh dalam akal budi seseorang kanak-kanak. Mereka percaya bahawa proses penguasaan bahasa pertama tidak bermula dari kosong tetapi apa yang perlu dilakukan oleh kanak-kanak hanyalah mengadaptasi prinsip-prinsip dan rumus-rumus nahu semula jadi (innate grammar) yang telah ada dalam minda mereka dengan ciri-ciri dan sistem linguistik bahasa ibunda mereka. tetapi lebih merupakan proses menyesuaikan atau mengadaptasi pengetahuan bahasa semula jadi yang berada dalam akal budi kanak-kanak dengan system-sistem bahasa pertama mereka. Hipotesis Nurani mengandaikan bahawa kanak-kanak dapat menguasai pelbagai rumus nahu bahasa ibunda dengan mudah adalah disebabkan oleh kewujudan alat pemerolehan bahasa semula jadi dalam akal budi mereka sejak mereka lahir ke dunia. tetapi bertolak daripada pengetahuan semula jadi yang terkandung dalam alat pemerolehan bahasa.

Pandangan ini adalah tentang andaian ”tanpa-bukti-negatif”. Bukti-bukti negatif bermaksud teguran atau pembetulan oleh orang yang lebih dewasa terhadap kesalahan-kesalahan bahasa yang dilakukan oleh kanakkanak semasa mereka menggunakan bahasa. kanak-kanak tidak memerlukan buktibukti negatif. menurut Hipotesis Nurani. tidak tersusun dan sering kali tidak mengikut rumus-rumus yang betul. Bukti positif bermaksud penguasaan bahasa pertama hanyalah berasaskan data bahasa yang diperolehi oleh kanak-kanak daripada mereka yang telah menguasai bahasa itu dengan baik. Dengan kata lain. bahasa berfungsi sebagai alat pemeri pemikiran. pengetahuan bahasa pertama tidak perlu dipelajari untuk dikuasai. bahawa manusia secara nurani (secara genetic) telah dianugerahkan dengan kemampuan untuk menbentuk konsep-konsep tertentu dan bukannya yang lain. dalam proses pengetahuan bahasa pertama. walaupun data bahasa yang mereka terima adalah terhad. Roeper & William (1987: ix) menerangkan: Pada masa ini. Pengetahuan ini dikuasai dalam situasi semula jadi dengan mudah kerana pengetahuan bahasa yang bersifat universal telah sedia ada dalam akal budi kanak-kanak sejak mereka lahir ke dunia. Para sarjana yang mempelopori dan juga yang menyokong pandangan-pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani bertegas bahawa dalam proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama. Lyons (1987: 245) berkata: Pada pandangan Chomsky. Tentang pandangan ini. faktor kecerdasan juga tidaklah dianggap memainkan peranan yang utama asalkan tahap kecerdasan kanak-kanak itu tidak terlalu rendah (Bever 1982: 436). kanak-kanak tidak perlu diajar atau dibimbing. Dalam menghuraikan peranan yang dimainkan oleh alat pemerolehan bahasa ini dalam pemerolehan pengetahuan bahasa pertama. Secara umum.jugalah yang membantu kanak-kanak memahami pelbagai konsep yang berada dalam persekitaran mereka. apabila mencapai umur lima tahun telah dapat menggunakan bahasa pertama mereka dengan fasih. Nahu universal atau alat pemerolehan bahasa semula jadi membolehkan kanak-kanak menguasai peraturan-peraturan tentang penggunaan bahasa pertama mereka. Oleh kerana proses penguasaan pengetahuan bahasa pertama dibantu oleh alat pemerolehan bahasa semula jadi. Pelbagai kenyataan dan petikan yang telah dikemukakan memperlihatkan kepada kita bahawa menurut pandangan Hipotesis Nurani. terdapat satu pandangan yang boleh mencetuskan penyelidikan. kita dapati hampir semua kanakkanak tanpa mengira tahap kecerdasan mereka. Sarjana yang menyokong pandangan-pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani menganggap bahawa proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama adalah semata-mata berasaskan bukti positif. Apa yang mereka perlukan hanyalah data bahasa bagi membolehkan nahu universal yang tersedia dalam akal budi disesuaikan dengan nahu bahasa pertama. Ahli-ahli bahasa yang menyokong hipotesis ini telah mengemukakan pelbagai hujah . Apa yang perlu kanakkanak lakukan hanyalah menyesuaikan pengetahuan bahasa yang bersifat universal ini dengan pengetahuan bahasa pertama (bahasa ibunda). iaitu pandangan yang mengandaikan data yang diterima oleh “alat pemerolehan bahasa” hanyalah terdiri ayat-ayat positif daripada bahasa sasaran.

tetapi yang boleh mendengar seperti biasa. KANAK-KANAK : Oh! Saya murid bodoh. disebabkan gangguan tertentu dari segi kebolehan pengucapan. Untuk seketika. Jawapan biasa ialah seperti. Bukti daripada kajian-kajian yang berhubung dengan mental leksikon. Dalam membincangkan ayat dua-kata. iaitu lama sebelum peniruan sebarang ujaran banyak perkataan. IBU : Tidak. mengulanginya.dan bukti untuk mempertahankan kesahihan saranan-saranan mereka. hlm. “saya murid pandai. sebut “saya murid pandai”. Selanjutnya. kemudian barulah pertuturan itu bebas. “mereka hanya meniru apa yang mereka dengar. dan dengan demikian mengawal bentuk baru itu. Bukti daripada kajian-kajian dalam bidang bahasa isyarat. dengar baik-baik . contohcontoh Bellugi. walaupun kanak-kanak boleh meniru dengan jayanya semua ujaran yang didengarnya.” KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. David McNeill (1960. kita tidak akan memahami bagaimana dia dapat menghasilkan ujaran baru yang tidak pernah didengarnya sebelum ini. [ lapan kali pengulangan dialog ini diikuti ]. Hujah-hujah yang lebih kuat yang menentang keperluan peniruan bagi memperoleh bahasa juga timbul daripada contoh-contoh pengetahuan bahasa dalam kalangan kanak-kanak yang tidak terlibat dalam peniruan pertuturan. kita mendapati bahawa kita tidak dapat menjelaskan semua ujaran kanak-kanak berdasarkan peniruan yang dikarangkan daripada pertuturan dewasa. Bukti daripaada kajian-kajian yang berhubung dengan Teori Penetapan Parameter. Tetapi bukti yang lebih menarik timbul daripada kes kanak-kanak yang tidak dapat bertutur langsung. bentuk baru itu bergantung pada model ibu bapa. membayangkan bahawa kanak-kanak tidak dapat meniru struktur yang belum dapat dihasilkannya sendiri. Dalam kajian Huttenlocher mendapati bahawa kanak-kanak pada permulaan peringkat suku kata. sudahpun memahami ujaran seperti itu. 69) mengutip satu petikan daripada transkrip Roger Brown yang menunjukkan bahawa walaupun ibu bapa mencuba secara aktif untuk mengajar satu bentuk linguistik kepada anaknya. kerana adanya kombinasi ganjil. 4. 2. IBU : Tidak. Hanya melalui amalan seperti ini – telah difikirkan – bahawa pertuturan kanak-kanak boleh berubah. Hujah dan perbahasan di sekitar isu ‘kepapaan rangsangan’. 3. kanak-kanak itu berterusan meniru mengikut rumus-rumus tatabahasanya sendiri. beserta contoh-contoh Slobin dan Welsh. Antara sumber bukti tersebut adalah: 1. Contoh: KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. Sudah pasti.” Andaian tradisional adalah bahawa kanak-kanak memperoleh bentuk linguistik baru daripada pertuturan ibu bapanya melalui peniruan apa yang mereka ucapkan. b) Peniruan Kalau kita bertanya “orang kebanyakan” bagaimana kanak-kanak belajar bertutur. sebut. dan lain-lain. Eric Lanneberg (1962) . seperti yang dinyatakan di atas. Dia mendengar sesuatu. dia mungkin tidak menganggapnya sebagai soalan yang serius.

Dengan demikian. Jelas. proses pembelajaran bermaksud berubah atau bertambahnya maklumat yang tersimpan di dalam akal atau pemikiran. ia bermaksud pengetahuan nahu bahasa tersebut sudah tersimpan dalam pemikiran atau kognitif kita. Ahli-ahli kognitif tidak sahaja menghuraikan keadaan-keadaan kognitif yang wujud pada ketika-ketika tertentu. Menurut ahli-ahli kognitif. mengapakah kanak-kanak meniru pertuturan ? Meniru merupakan satu cara melatih diri dalam proses pembelajaran. ‘pemikiran’ atau ‘ingatan’. perubahan dalam tingkah laku sesuatu organisme (manusia atau binatang) adalah sejajar dengan perubahan yang berlaku dalam kognitif organisme yang terlibat. peniruan memang memainkan peranan dalam pemerolehan bahasa. 1964 . pengetahuan bahasa yang sama mesti mendasari kedua-dua pengeluaran dan pentafsiran pertuturan. Ini bermaksud. Slobin. Perubahan bentuk lakuan bergantung kepada berapa banyak maklumat-maklumat baru telah diterima oleh organisme yang terlibat. Dengan kata lain. Hood & Lightbown. iaitu cognitive. Mengikut istilah Piaget. pada tingkat dalaman tertentu. Ervin-Tripp. gerak balas tertentu yang telah dikuasai oleh seseekor haiwan dalam sesuatu proses ujian pembelajaran hanyalah merupakan satu indeks atau petunjuk bahawa aspek-aspek kognitif yang tertentu telah dikuasai”. 1968) mengesyorkan bahawa kanak-kanak tidak meniru bentuk-bentuk yang sudah lama dikuasainya secara spontan. Dalam bahasa Melayu. dia meniru bentuk-bentuk yang terdapat dalam proses pemerolehannya. Tolman (dalam Gleitman. peniruan adalah petunjuk luaran percubaan kanak-kanak untuk menempatkan skema bahasanya pada bahan-bahan baru. Tetapi mereka juga menghuraikan segala proses yang terlibat sehinggalah terwujudnya sesuatu bentuk kognitif yang tertentu pada ketikaketika tertentu. tetapi peranannya bukanlah untuk menyisipkan struktur-struktur baru ke dalam sistem rumus kanak-kanak. perkataan yang membawa maksud yang sama ialah ‘akal’. tidak pernah meniru pertuturan. Kualiti atau bentuk tingkah laku yang dihasilkan oleh sesuatu organisme adalah bergantung kepada sejauh manakah kognitifnya telah berubah. ahli-ahli kognitif turut mengambil kira prosesproses persepsi yang terlibat dan juga pengetahuan atau pengalaman yang sedia ada dalam akal budi organisme dalam merubah atau mewujudkan sesuatu bentuk kognitif . “Bagi ahli-ahli teori kognitif. tingkah laku akan berubah apabila kognitif telah berubah. Pasti sudah jelas bahawa kanak-kanak yang tidak dapat bertutur. Lebih daripada itu.melaporkan kes kanak-kanak lelaki yang tidak dapat mengeluarkan pertuturan. tetapi dia belajar memahami kerumitan ujaran bahasa Inggeris. 1974 . Apabila kita mangatakan bahawa kita telah mempelajari nahu sesuatu bahasa. Jadi. dia juga tidak meniru bentuk-bentuk yang jauh melebihi ruang lingkupnya. c) Kognisi (intelektual) Perkataan kognitif (kognisi) ialah kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. juga tidak pernah diperteguh untuk bercakap – tetapi kekurangan ini tidak mengganggu pemerolehan kebolehan berbahasanya. Tentang fenomena ini. 1986:26) berkata. Berbagai-bagai kajian peniruan (Bloom. Pandangan oleh Tolman ini membayangkan kepada kita bahawa bagi ahli-ahli kognitif.

iaitu akal budi dalam menilai dan menghurai tingkah laku sesuatu organime.Ketika menghuraikan cara ahliahli kognitif menanggapi sesuatu fenomena. Dengan kata lain. perubahan kognitif adalah bersifat beransur-ansur atau secara evolusi. dan bukannya bersifat serta-merta. Ini bermaksud. Seterusnya. iaitu tingkah lakunya tidak dapat dipisahkan daripada rasa. termasuklah tingkah laku dalam berbahasa. Seseorang itu dikatakan telah mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Penambahan maklumat dalam kognitif. pengetahuan yang telah tersimpan dalam pemikirannya akan membantunya untuk menghasilkan output bahasa yang gramatis dan wajar. Ini bererti. ahli-ahli kognitif tidak sahaja melihat lakuan yang terzahir. Dengan kata lain. Ia juga bermakna. Kewujudan bentuk-bentuk kognitif pada ketika-ketika tertentu adalah terhasil daripada proses penambahan maklumat atau pengalaman kepada apa yang sememangnya sedia ada. ahli-ahli kognitif akan menghuraikan keseluruhan proses mental yang terlibat. pengetahuan yang ada dalam ingatan seseorang dikuasai sebahagian demi sebahagian. teori kognitif cuba mengkaji proses-proses akal atau mental yang berlaku pada waktu proses pembelajaran. Pandangan yang dikemukakan oleh Mangantar Simajuntak membayangkan kepada kita bahawa bagi ahli-ahli kognitif. Ketika memberikan pengertian tentang teori kognitif. “Mereka telah mengubah penumpuan mereka daripada huraian secara mendalam tentang bentuk-bentuk pertuturan sebenar. Aitchison (1987: 33) mengatakan bahawa bagi ahli-ahli kognitif.atau pemikiran pada ketika-ketika tertentu. ahli-ahli kognitif tidak sahaja mengambil kira faktor-faktor luaran tetapi juga faktor-faktor dalaman. hasrat atau tujuannya. Berlainan dengan pandangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli teori pelaziman. Kita tidak mampu mempelajari apa yang terkandung dalam Tatabahasa Dewan dalam masa sehari atau seminggu. proses pembelajaran biasanya berbentuk evolusi. khususnya dalam penghasilan output bahasa. Dalam menilai sesuatu perlakuan. keinginan atau hasrat seseorang. Mangantar Simajuntak (1986: 84) mengatakan bahawa: Teori Kognitif ialah pengkajian bagaimana caranya persepsi mempengaruhi perilaku dan bagaimana caranya pengalaman mempengaruhi persepsi. tetapi boleh menguasainya dalam jangka masa yang lama. besar kemungkinan akan mengubah rasa. Sebagai contoh. pengalaman sedia ada merupakan aspek yang penting dalam proses pembentukan sesuatu persepsi. dan mula menanyakan soalan-soalan tentang bentuk sistem kognitif yang telah menghasilkan output tersebut”. . Dalam menghuraikan sesuatu proses pembelajaran. dalam mempelajari nahu sesuatu bahasa. Lakuan manusia biasanya sejajar dengan pengetahuan dan perasaannya. ahliahli teori kognitif mementingkan aspek atau faktor kesedaran dalam menghuraikan sesuatu perubahan tingkah laku. kita mempelajarinya sedikit demi sedikit. sebaliknya mereka juga menilai apakah bentuk atau system kognitif yang ada pada ketika tertentu sehingga menyebabkan terzahir sesuatu tindakan. apabila pengetahuannya tentang bahasa Melayu sudah tersimpan dalam pemikirannya. Pengalaman atau pengetahuan bertambah secara bertahap-tahap. Ahli-ahli kognitif mementingkan perubahan kognitif. Manusia atau haiwan ditanggapi sebagai makhluk yang utuh atau sepadu.

Kanak-kanak hanya boleh mempelajari sesuatu aspek kebahasaan apabila mentalnya telah mencapai tahap kesediaan yang diperlukan. proses perkembangan penguasaan pengetahuan bahasa ialah sebahagian daripada proses perkembangan mental. manakala tahap operasi konkrit mempunyai kemampuan kognitif yang lebih baik daripada tahap praoperasi. tahap operasi konkrit (7-12 tahun) dan tahap operasi formal (12-16 tahun) (Inhelder & Piaget. tahap pemikiran praoperasi (2-7 tahun). Dengan kata lain. Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli behavioris atau ahli-ahli teori pelaziman ini telah disanggah oleh ahliahli kognitif kerana ia telah mengkesampingkan atau meremehkan peranan akal budi dalam pemerolehan pengetahuan bahasa. Abdul Aziz (1995) berkata. Piaget telah membahagikan proses perkembangan mental kanak-kanak kepada empat tahap. Snow & Ferguson (1977) yang merupakan ahli-ahli behaviorisyang berpegang kepada konsep pelaziman telah menghuraikan dalam buku mereka tentang bagaimana kanakkanak di peringkat awal kehidupan (antara umur 18 bulan dan 5 tahun) menguasai bahasa pertama mereka melalui proses mengajuk percakapan orang dewasa. Piaget mengandaikan bahawa perkembangan kognitif adalah bersifat evolusi. “Apa yang dipelajari oleh kanak-kanak tentang bahasa adalah ditentukan oleh apa yang telah sedia diketahui oleh kanak-kanak itu tentang dunianya”.Dalam menghuraikan proses perkembangan bahasa kanak-kanak. . menurut Piaget. 1958). Di samping itu. Bagi Piaget. Tahap praoperasi mempunyai kemampuan kognitif yang lebih baik daripada tahap motor deria. Antara ahli-ahli kognitif yang banyak mengemukakan pandangan tentang kesejajaran antara perkembangan mental dan perkembangan bahasa ialah Jean Piaget. Ketika menghuraikan pandangan Piaget. Dengan kata lain. Pandangan ini agak bertentangan dengan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli teori pelaziman yang menganggap bahawa kejayaan dalam penguasaan bahasa ialah hasil langsung daripada proses latihan yang berteraskan prinsip-prinsip ganjaran dan dendaan. Dengan kata lain. perkembangan bahasa bergantung kepada perkembangan mental. Detiap tahap mempunyai ciri-ciri dan keupayaan yang tertentu dan agak berbeza dengan ciri-ciri dan keupayaan tahap yang lain. tahap perkembangan dalam penggunaan bahasa adalah sejajar dengan tahap perkembangan mental. iaitu secara beransur-ansur. Ketika menghuraikan pandangan Piaget. perkembangan bahasa kanakkanak adalah hasil daripada perkembangan mental mereka”. Piaget menganggap bahawa perkembangan dalam proses penguasaan pengetahuan bahasa tidak terpisah dalam proses perkembangan penguasaan kemahiran-kemahiran yang lain. Proses ini dikatakan berlaku secara latih tubi. “Teori Piaget mengaitkan perkembangan bahasa kanak-kanak dengan perkembangan mental yang dilalui oleh mereka. iaitu tahap motor deria (0-2 tahun). dan begitulah seterusnya. Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh Piaget membayangkan kepada kita bahawa seseorang kanak-kanak perlu terlebih dahulu mempunyai kesediaan mental pada tahap-tahap yang tertentu bagi membolehkannya memahami peraturan-peraturan bahasa yang tertentu. ahli-ahli teori kognitif menganggap bahawa perkembangan yang berlaku dalam pemerolehan pengetahuan bahasa oleh kanak-kanak ialah hasil langsung daripada perkembangan mental mereka. Brown (1980: 26) mengatakan. Piaget telah mensejajarkan perkembangan bahasa dengan perkembangan mental.

bahagianbahagian kecil bagi sesuatu fenomena tidak harus dipandang secara berasingan. iaitu bertambahnya maklumat yang tersimpan dalam ingatan jangka panjang para pelajar. (Perkara ini telah dibahaskan dengan berkesan oleh Newport. pemerhatian pertuturan ibu bapa dengan lebih teliti memperlihatkan bahawa . dia masih lagi menghadapi masalah penemuan struktur implicit dan prinsip pemetaan maksud komunikasi bagi ujaran dalam bahasa khusus yang terdedah kepadanya. iaitu pengamatan atau persepsi daripada hubungan-hubungan antara benda-benda atau konsep-konsep atau kejadian-kejadian atau apa sahaja yang berkenaan. Kanak-kanak mesti menggunakan input ibu bapa untuk menemui keteraturan DALAMAN. penilaian terhadap sesuatu peristiwa harus dibuat dengan melihat secara keseluruhan atau secara gestalt. Menurut Mangantar Simajuntak (1986 :84): Teori Gestalt mengajarkan bahawa pembelajaran bergantung kepada ‘insight’ (pemahaman atau pengertian dalaman). Walaupun input bagi kanak-kanak adalah amat teratur dari segi bentuk dan disesuaikan mengikut lingkungan memproses dan keupayaan kognitifnya. yang telah menunjukkan bahawa cara kanak-kanak mengambil perhatian tentang pertuturan ibu bapa dibentuk oleh apa yang sudah diketahuinya tentang bahasa itu).Bagi ahli-ahli teori kognitif. Proses pembelajaran ialah proses yang bersepadu. Gleitman dan Gleitman. 1977). pemikiran dan emosi akan terlibat secara menyeluruh. Sebaliknya. iaitu perasaan. d) Input Walaupun kanak-kanak tidak mempelajari bahasa melalui peniruan dan peneguhan. terdapat kepercayaan yang berterusan dalam kalangan ahli-ahli psikologi bahawa sifat pertuturan ibu bapa – iaitu input bagi kanak-kanak – mesti memainkan peranan yang penting dalam mengawal proses pemerolehan bahasa. hlm. tanpa dipecahkan kepada bahagianbahagian yang kecil. Input yang dibentuk dengan sempurna seperti juga jadual peneguhan yang dibentuk dengan sempurna. Ahli-ahli kognitif tidak mengiktiraf penilaian yang dibuat hanya dengan melihat bahagian-bahagian yang kecil bagi sesuatu peristiwa. hubungan antara bahagian-bahagian kecil harus dinilai dan difahami dalam satu keseluruhan yang sepadu. Chomsky telah dipersoalkan oleh beberapa orang penulis kerana merujuk kepada ‘kualiti yang menurun dan keluaran terhad yang sempit tentang data yang ada’ (1965. YANG TIDAK DITUTURKAN dalam bahasanya. 58). Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli kognitif jelas membayangkan kepada kita bahawa pengajaran bahasa yang berteraskan teori-teori kognitif ialah pengajaran yang mementingkan aspek pemahaman atau perubahan mental. Lagipun. Proses pengajaran hanya akan dianggap berjaya apabila berlaku perubahan mental dalam diri para pelajar. Bagi ahli-ahli Gestalt. Penyelidikpenyelidik ini telah menunjukkan bahawa kebanyakan pertuturan ibu bapa kepada kanak-kanak kecil terdiri daripada ayat-ayat yang mempunyai tatabahasa yang pendek dan mudah (lihat makalah dalam Snow dan Ferguson. Penilaian yang dibuat secara automistik dianggap tidak dapat menghasilkan penilaian yang tepat. 1977. tidak menjelaskan kebolehan kanak-kanak untuk menggayakan tatabahasa berdasarkan input tersebut.

Untuk menentukan. bukannya penyebab pemerolehan bahasa. Pertama. semasa sedang menguasai struktur linguistic yang baru. Kanak-kanak perempuan ini mesti menemui kesamaan semantik bagi duduk dengan sopan. hasil pembinaan kecekapan bahasa melalui pemahaman tentang input. 1985:2). tetapi terbit dengan sendiri. Ujaran tidak dapat diajarkan dengan secara langsung. yakni tahap penguasaan semasa yang ia miliki. Kalau ayat ini hanya diulang berkali-kali. pertuturan adalah hasil pemerolehan bahasa. Perubahan pertama dilakukan apabila ibu tersebut mengucapkan: Duduk dan minum baik-baik. tatabahasa akan dibekalkan dengan spontan. Dia perlu mengetahui bahawa arahan boleh diucapkan secara langsung atau dengan cara soalan tidak langsung atau dengan cara huraian akibat negatif kegagalan untuk menurut. Sepatutnya jelas bahwa masalah pemetaan. Ini bererti. Kanak-kanak tidak membesar dalam dunia bahasa yang di dalamnya situasi-situasi khusus dipetakan secara unik terhadap jenis-jenis ujaran khusus. Tetapi. Kanak-kanak perempuan berumur dua tahun ini mesti menentukan bahawa keseluruhan lingkungan ujaran yang berbagai-bagai pada asasnya mengucapkan maksud komunikasi yang sama. jika input yang difahami itu mencukupi. seperti yang kita pertimbangkan dalam berbagai silang linguistik memperlihatkan hanya sebahagian daripada masalah itu. dan berganjak ke tahap selanjutnya di sepanjang fasa-fasa penguasaan bahasa yang semula jadi itu dengan memahami input asas yang mengandungi i + I. Krashen menyifatkan konsep ini sebagai yang terpenting dalam pemerolehan bahasa kedua kerana terdapat percubaan untuk menjawab pertanyaan tentang cara manusia memperoleh bahasa (Krashen:168). apa yang ditemuinya tentang rumus-rumus tatabahasa dan wacana mesti didasarkan kepada apa-apa yang telah didengarnya. Hipotesis Input mempunyai dua kesimpulan. nak telefon” – kerana maksud komunikasi dipetakan pada pelbagai bentuk ujaran. ke i + I. jadilah orang yang santun. Dengan sendirinya. Bagaimana kanakkanak menggunakan data berdasarkan pada kepercayaan linguistik dan kognitif pada tingkat perkembangan khusus. Kedua. Input ini hanya memberikan data bagi tugas itu. minum dengan cermat. Ini bermakna. tatabahasa bahasa sasaran akan diperolehi (Krashen. kita akan menghadapi masalah pemetaan seperti yang dihuraikan di atas. Mengikut Krashen (1985:2). Misalnya. Hipotesisi input mengemukakan usul bahawa manusia memperoleh bahasa dengan menerima input yang dapat difahaminya. Masalah pemetaan bukan hanya merupakan satu cara penentu yang membolehkan satu bahasa khusus mengungkapkan fahaman-fahaman seperti “abah.masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak adalah lebih kompleks lagi daripada apa yang kita gambarkan setakat ini. . Manusia dikatakan menerima input yang bermula dari i. kanakkanak mesti menemui apakah aspek-aspek situasi menerima ucapan bertatabahasa wajib dalam bahasa Melayu. input ibu bapa tidak menyelesaikan masalah binaan teori bagi kanak-kanak. guru bahasa tidak perlu mengajarkan struktur bahasa yang selanjutnya kerana struktur tersebut akan dibekalkan secara spontan jika pelajar cukup memahami sesuatu input bahasa. seorang ibu cuba menyuruh anak perempuannya supaya duduk diam dan menikmati hidangannya. dalam satu sesi rakaman interaksi dengan kanak-kanak berumur dua tahun. kanak-kanak melalui fasa penguasaan bahasa yang semula jadi dengan cara beransuransur.

melalui bunyi-bunyi ini bayi berlatih mengawal alat artikulasinya. menguku dan sebagainya) dihasilkan oleh semua bayi di dunia. merobok seperti bunyi air keluar dari botol yang bermulut kecil. pertuturan satu perkataan (holofrasa). Lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang perhatikan. meludah dan banyak lagi bunyi yang sukar dijelaskan. Bayi juga berlatih menyelaraskan pernafasannya dengan menghasilkan bunyi-bunyi. Tahap 1 (0 – 8 minggu) – bunyi-bunyi asas biologi Bayi belum pandai bercakap tetapi berupaya mengeluarkan berbagai-bagai bunyi melalui mulutnya. Tetapi. sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi ¬ Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah didokumentasikan dengan baik ¬ Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. menghembus. kanak-kanak sudah mempelajari asas kosa kata. setelah berusia 4 tahun. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya ¬ Bunyi makan. Walaupun bukan bunyi-bunyi bahasa. Bayi menangis. bayi tidak boleh bercakap dengan serta-merta dan langsung tidak memahami percakapan.h. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif ¬ Aktiviti bernafas. batuk. menelan. ¬ Pada beberapa minggu pertama. Kanak-kanak Normal Menusia mempunyai minda dan dalam minda terdapat bahasa. pertuturan dua dan tiga perkataan (telegrafik) dan perkembangan ayat yang kompleks. iaitu tahap perkembangan yang seterusnya yang lebih mirip kepada bahasa manusia. Pada waktu dilahirkan ke dunia. bayi yang pekak tidak meneruskan perkembangan bahasanya ke peringkat membebel. menguku seperti bunyi burung. Pemerolehan bahasa pertama terdiri daripada peringkat bebelan (vokalisasi). a. Hal ini berlaku kepada semua kanak-kanak di dunia tanpa mengira bahasa apa yang digunakannya. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a] Interpretasi Maksud ¬ Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi . makan. mencepak. sintaksis (peraturan struktur bahasa dan tatabahasa) dan sebutan bahasa pertamanya. Bayi yang pekak juga menghasilkan bunyi yang sama. Bunyi yang sama (menangis. Tetapi. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja ¬ Ia mungkin mangatakan lapar.

Tahap 111 (20 – 30 minggu) – Bermain dengan bunyi bahasa ¬ Penghasilan bunyi lebih mantap ¬ Bunyi lebih panjang 1 saat.¬ Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama ¬ Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain ¬ Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek ¬ Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan Tidak seperti bunyi bahasa ¬ Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa ¬ Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa ¬ Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi ¬ Bunyinya beritma ¬ Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara ¬ Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang b. ‘gigi’. seperti /a/. ‘papa’. Pengulangan bunyi memberi bayi kualiti bunyi yang serupa dengan bahasa. /pa/. Mula mewujudkan kontur intonasi ¬ Bunyi ga. Tahap 11 (8 – 20 minggu) – Gelak dan mengagah ¬ Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan ¬ Tangisan juga dihasilkan. Contohnya: ‘mama’. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir ¬ Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa ¬ Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa c. gu menyerupai suku kata ¬ 4 bulan. /ma/. nadanya mula berbagai-bagai ¬ Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu ¬ Beritma dan pendek-pendek ¬ Mula mengagah dan gelak. Sewaktu bebelan berterusan. seperti vokal dan konsonan ¬ Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal ¬ Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan ¬ Ada bunyi lelangit lembut. /gi/. bunyi yang dihasilkan oleh bayi semakin menghampiri bunyi bahasa yang ada dalam lingkungan persekitarannya. khususnya suku kata vokal dan konsonan-vokal. terutama bunyi-bunyi yang melibatkan pola intonasi bahasanya. Demikian . /u/. Tahap 1V (25 – 50 minggu) – membebel Bebelan melibatkan penggunaan bunyi bahasa. kanak-kanak Jepun yang berumur 6 bulan mulai mengeluarkan bunyi yang mirip bahasa Jepun. ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut ¬ Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini – lebih menggembirakan ibunya d. Mengikut kajian Steinberg (1933).

Sewaktu berumur 10 atau 11 bulan. tetapi menyerupai bunyi dewasa ¬ Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Pragmatik . Yang ingin diperhatikan ialah penggunaan bunyi-bunyi yang bermakna. Tahap V (9 – 18 bulan) – ujaran berirama ¬ Bunyi sudah berirama. Pelajar tersebut masih tidak tahu cara untuk memancang aliran sesuatu ayat menjadi perkataan. Sewaktu mula mendengar bahasa baru untuk kali pertama. kemahuan dan kemesraan ¬ Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi ¬ Sudah ada suku kata. aa gaa. daa da dan lain-lain ¬ Bebel tidak ada makna. yang cenderung didengar ialah pola rentak. ¬ Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan ¬ Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang ¬ Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba. dan tekanan bahasa. Keadaan ini boleh disamakan dengan orang dewasa yang mempelajari bahasa baru. kata awal dengan makna jelas ¬ Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Untuk menentukan waktu sebenarnya sesuatu kata itu diperoleh kanak-kanak bukanlah satu perkara yang mudah. Dengan itu. tidak cukup dengan memperhatikan sebutan bunyi-bunyi yang selaras dengan sesuatu kata yang terdapat dalam sesuatu bahasa. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak ¬ Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi e. Jika kanakkanak berkata ‘kucing’ atau menyebutkan bunyi yang hampir-hampir atau mirip dengan bunyi ‘kucing’ (contohnya ‘ucin’). Ini salah ¬ Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada yang membebel hingga 18 bulan ¬ Bunyi ini juga bukan rawak. berbeza-beza ¬ Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran ¬ Bunyi lebih jelas. tidak sama dengan sebutan bunyi yang lazim didengar. Orang yang ada hubungan terdekat dengan kanak-kanak itu sahajalah yang boleh mengecamkan bunyi-bunyi bermakna yang dituturkan oleh kanak-kanak kerana sebutannya agak ganjil. soalan. mula ada makna. nada. Begitu juga halnya dengan kanak-kanak. panggilan. Kita membiasakan diri dengan melodi bahasa sebelum kita dapat mempelajari kata-kata.juga halnya dengan bayi bangsa Cina dan Inggeris. Melodi atau pola intonasilah yang dipelajari dahulu oleh bayi sebelum bayi dapat mengecamkan dan seterusnya membuat peniruan bahasa. tidak menghairankanlah bayi terlebih dahulu memperoleh pola intonasi bahasanya sebelum dapat menghasilkan sesuatu kata. pertanyaan dan seruan. sewaktu kanak-kanak melihat atau menyentuh haiwan itu (bukannya haiwan atau objek lain). bayi sering membebel dengan ayat pura-pura yang bukan kata (pseudo nonword ‘sentence’) dengan pola intonasi ayat penyata. barulah kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak itu tahu makna sebenarnya perkataan ‘kucing’. i.

Justeru. Sungguhpun demikian. mengantuk atau sakit. ‘…human cognitive development is achieved through maturational stages. with our thought processes and patterns changing systematically as we age’. barulah pengguna bahasa dapat berkomunikasi sesama mereka. seperti bercerita. Apabila bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat artikulasi manusia disusun mengikut hukum-hukum yang ada dalam sesuatu bahasa. iaitu : i) Bahasa yang bertumpu pada diri sendiri yang disebut bahasa egosentrik (egocentric language).Seseorang bayi dari saat kelahirannya telah mula berhubung dengan orang-orang dalam persekitarannya melalui tangisan. kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. monolog dan monolog tumpuan. Contohnya. Jenis perkembangan bahasa yang kedua pula ialah bahasa perhubungan. kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. 1926). tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. Tangisan menjadi satu cara untuk memberitahu keperluannya seperti lapar. Bahasa egosentrik dilahirkan dengan tiga cara. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. akan acik yemak akan acik yemak Pengulangan tersebut dibuat untuk tujuan keseronokan dan tidak bermaksud apa-apa. iaitu pengulangan. tangisan belum boleh dikatakan sebagai bahasa kerana bentuk tersebut tidak mempunyai pola teratur yang secara berulang-ulang dapat menyampaikan fikiran dan perasaan dengan tepat. Bahasa egosentrik jenis pengulangan merupakan percakapan kanak-kanak yang diulang secara terus menerus. bertengkar. ii) Bahasa yang ditujukan kepada orang lain yang disebut bahasa perhubungan (socialized language). Menurut Piaget (1926). iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. sama ada pada peringkat kata atau suku kata. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. Bahasa jenis pertama. mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. Dalam jenis tersebut. Beliau melihat perkembangan bahasa kanak-kanak dalam dua jenis. Bahasa egosentrik jenis monolog pula ialah percakapan kanak-kanak yang seolaholah menggambarkan kepada kita bahawa dia sedang berfikir dan fikiran itu dilahirkan dalam bentuk bunyi dan kemudian dalam bentuk kata. . mengulas dan bertanya. Dalam situasi ini. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza (Piaget.

Psikolinguistik. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Pengantar Psikolinguistik Moden. Dardjowidjojo. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. NOTA KULIAH : PSIKOLINGUISTIK : • Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa. Kuala Lumpur: Sasbadi Publishing Sdn. Kaedah Baru : • Teknik merakam.. 2. 2009 6:05 PM shariah binti zulkifly said. MICHAEL & ALL ANGELS. NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST.PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 1. 2006. • Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia. Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya. 3. • Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa. 2006. 4. Bhd. March 24. • Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat. Bhd. Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. • Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya. Soenjono. . Zulkifley Hamid.. Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya. BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU.30010 IPOH.KAMPUNG TAWAS. Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Contohnya : mak buat neneng. • Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan. Mangantar Simanjuntak. Nor Aina Dani. • Ada mikrofon radio. Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan.Rujukan 1. 2007. 1986. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.

Contoh : Di manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja. ma. Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ? Perkembangan bahasa kanak-kanak. Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh. memakan masa bertahun-tahun. Akan berlaku proses peniruan. • Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku. Apakah proses atau tahap proses ? • Mula kenal suara di sekeliling • Mula kenal dan memandang kearah suara. Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar. kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama. Proses peniruan akan terus berlaku. persekitaran. makan.minum. bantal. • 3 tahun mula belajar membuat keterangan. Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa. Seterusnya. Contohnya : acu datang. • 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama. pa atau menyebut kucing sebagai meow. • Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita • Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu. Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ? b. main. • Usia 6 atau 7 tahun . Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia. . • Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji. Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat. kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. Kesukaran dalam kajian ini : a. • 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf. kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku.diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan. Apakah kaitan dengan guru ? Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik.• Sampel besar. • Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara. Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang. semalam. • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial. • Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. Apabila ada teori. • Usia dua tahun sudah mula bercakap. Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya. susu. LOGIK TEMPAT Logik tempat –pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ).

PENGHASILAN BUNYI • Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. • Aktiviti bernafas.sendawa – kait dengan keperluan biologi. makan. batuk. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain. Kanak-kanak ituakan mengucapkan terima kasih seperti yang diminta oleh ibunya.buang air dan gerak badan – berkaitan dengan keperluan hidupnya. • Ada beberapa tahap perkembangan.kudrat dan input MENIRU : Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru. • Bunyi makanan. • Mungkin mnyetakan lapar. • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain. Contoh : cakap terima kasih kepada opah . • Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. Contoh : Ibu menyuruh anaknya memanggil KUDRAT Innate LAD INPUT Perkataan yang diajar oleh emaknya. mencepah. TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA. • Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. • Pada beberapa minggu pertama.Teori terbahagi kepada tiga iaitu meniru. • Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap. • Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan. • Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama. INTERPRETASI MAKSUD. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik. • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek. . • Tiga bidang besar : penghasilan bunyi. PERKATAAN PERTAMA • Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a]. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi. • Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan. menelan.

• Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal. • Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi. • Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan. • Tangisan juga dihasilkan. • Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi. • Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang. • Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut.. • Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada membebel hingga 18 bulan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. • Bunyi lebih jelas. • Suku kata seperti aa. • Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan. tetapi menyerupai bunyi dewasa. • Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima. • Mula mengagah dan gelak. • Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.gu menyerupai suku kata. • Bunyi sudah berima .nadanya mula berbagai-bagai. • Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan. panggilan. • Bunyi ini juga bukan rawak. • Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.. TAHAP DUA ( 8 – 20 minggu ) Gelak dan mengagah. • Penghasilan bunyi lebih mantap. • Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain. • Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi. • Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa. • Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa. • Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran. • Bebel tidak ada makna. berbeza.• Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir..dada dan sebagainya. AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf ) BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ? . TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa. TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel. • Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. soalan. aagaaa. • Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam.selalunya di ulang-ulang. • Bunyinya beritma. • Ini tanda awal awal bahasa. mula ada makna. • Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara. dengan kena jelas. • Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan.. Ini salah.ba. kemahuan dan kemesraan. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak. • Bunyi lebih panjang satu saat. • Empat bulan. • Sudah ada suku kata. Mula mewujudkan kontur intonasi. kata awal... seperti vokal dan kosonan. • Bunyi ga.

perkara ini jarang-jarang berlaku. piano. .kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah. alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa. Permainannya – patung power ranger. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti. keadaan akan menjadi sukar. Di bawah umur dua tahun. Tempoh usia kritikal . Menyatakan keinginan . LAD ( Language Acquisition Device ) Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa.duduk Permintaan untuk bekerjasama. kanak-kanak dapat belajar bahasa. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya. Contoh : apalagi yang dia ada : 1. Adik pun suka makan sayur. Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan. Menunjukkan kerjasama : Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru. menafikan sesuatu 3. telefon. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. Contoh : adik nak susu 4. Bagaimana dia menunjukkan perasaannya. 5. bantal busuk. Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak. Kata-kata yang menunjukkan logik tempat. Masa : petang. Semasa mendengar bahasa. Adik suka pergi berkelah. Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain ) 7. Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut. Dia akan menyerap bahasa itu. Beri perhatian : Tempoh usia kritikal.sebab akibat ( siapayang buat ) Tempat : duduk bersila di atas lantai. • Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ).• Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. Selepas itu. Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap. Contoh : mak – berapa kali dalam satu hari. Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ). dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. Adakah kanak-kanak ini mengancam ? Contoh : Miow makan ikan. Contoh : Adik sayang ibu Abang jahat Kucing baik 6. minum. malam Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ). 2. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa. kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan. masa. mereka mendengar kata-kata manusia. dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari. Siapa makan( abang makan ) PSIKOLINGUITIK Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah.

warna.tukar kepada sebutan ) BAHASA DAN OTAK . ada label.Bukti : kes-kes deraan. . Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ). Proton – semua itu adalah kereta. PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA ) Apa yang ada dalam minda kanak-kanak – apa yang dilihat. 2. Begitu juga dengan dolphin. 3. “protype ikan paus ada pada paus. Lambang huruf : pria atau wanita –perlambangan. Kanak-kanak melihat Kancil. Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai. Bangau putih b. Kenari. Prosesdalam minda kita – ada ciri-ciri prototype. Contoh : di Ipoh. Jika tidak ada prototype dalam minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda. Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak. Yang membezakan adakalanya bentuk. Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam.Apa yang membolehkan mereka kata –kata itu kerusi. Serindit hijau. Ada proses yang kompleks – bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi. a. merpati – kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap – kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi. Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua 1. Lihat puyuh. Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ? UNIVERSAL . saiz. Waja. Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia. Gagak hitam c.serupa di dunia. bangau.

analitik. matematik. Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja. Daerah yang terlibat dengan bahasa.Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama. Pure word deafness – kecederaan beberapa bahagian dalam otak. 1. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa. Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan. Contoh : serangan strok. Broca wernicke gurus sudert Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri. . operasi logik.boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu.menulis dan mengeja. Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan. Tidak dapat mengecam bunyi perkataan yang betul. muka ( mengecamkan). Daerah bahasa di hemisfera kiri. Empat suku kata tidak berasas. Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan.mengenal struktur benda. Mary Dox 1836 Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa. 2. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. Dileksia : ward federation and neorologi Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca . Contoh : siapa nama ? 4. 5. Hemisfera kiri Mengawal bahasa. fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah. 3. Batasan Otak. 6. Konduksi . Hemisfera kanan Emosi (kawal). Dalam psikolinguistik – yang dipentingkan : lateralisasi bahasa. AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN.

mengatasi emosi . • Bertindak lambat dan kurang cepat. BACAAN BAB 4 : PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. • Tulisan buruk. kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris. Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. Kesimpulannya. Cina. • Suka membaca senyap. PUNCA DILEKSIA • Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri.CIRI-CIRI : • Kemahiran membaca rendah • Susunan terbalik • Menyongsang perkataan • Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol. • Korpus kolosum yang lemah. • Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf. Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik.menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa. • Pemahaman lisan rendah. FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA. Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar. Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya. Persekitaran bahasa pelajar . DILEKSIA BERKAITAN BAHASA Walaupun : kebolehan memahami intonasi. India dan kaumkaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). Oleh itu. Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran. Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu. Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. DAERAH BAHASA DAN 1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan). 2.

pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung.Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonankonsonan tertentu bahasa Melayu.Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka. Arpan Shahbudin . Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J. Salleh (2005). kata sandang. Liew Sie Lin (2003) . Farid M.Penggunaan kata sendi nama. viii. Onn dan Ajid Che Kob (1981). Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003) .atas talian ). vii. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama. Abdullah Hassan. iv. . penggantian fonem ‘p’.Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu. vi. kelas kata dan susunan ayat. Azman Wan Chik (1989) . Liew Siew Lin. Zulkifley Hamid.N.Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat. leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar. Onn dan Ajid Che Kob (1981) . Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah dilakukan seperti : i.Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi ‘h’ pada akhir kata.Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka. x. Farid M. Sabariah Samsuri dan Rosmini Md.J Money (2004. tetapi juga di dalam bilik darjah.Mendapati 68.Aspek semantik. xi. v.tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka.Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat. hukum D-M. Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006) . ii. terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan. Zamri Mahamod. perbezaan bunyi’l’ dan’r’ . iii. ix. Bukari Kadam.Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama. Liew Siew Lin (2003) . Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah. Abdul Hamid Mahmood(1990).4 peratus pelajar dan 43. .3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Karim Harun dan Saadiah Ma’alip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 ) . Zamri Mahamod. Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia. Ajib Che Kob(1990). Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003). . Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989) .

KESALAHAN MORFOLOGI. Zamri Mahamod(2000) . Contohnya : Ali di padang main bola. . Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan. Contoh : i. terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian. seperti hukum D-M dan sebagainya.Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian. serta gangguan interlingual dan intralingual. dan bahasa pasar. gangguan peralihan kod. xii. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu). ii.. gangguan dialek. Sepatutnya : Ali bermain bola di padang. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan. penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil. India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu. Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. B. Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri. iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran. penggunaan kata ganti nama diri. dan kesalahan frasa kata tertentu. bahasa lisan. Menurut Sandra Kasih (2003). Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu. ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata.imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987). kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men. gangguan bahasa pasar. Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan. A. iaitu gangguan bahasa ibunda.Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa. kecuali kata ‘tetapi’(annal). Contohnya : Bahasa Melayu Bahasa Cina i. Lori Loli ii. Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf ‘r’ dengan huruf ‘l’. Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina. Selain itu. JENIS-JENIS KESALAHAN. PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR.amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. kata kerja. kata adjektif dan sebagainya. Contohnya : i. Sepatutnya : i. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan. Kereta Keleta Menurut Suthanthiradevi 2004. bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung. penggolongan kata. bahasa daerah.

iaitu : a. Penambahan konsonan /w/ Semua menjadi semuwa iv. Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu : a. Penggantian /i/ kepada /e/ Pilihan menjadi pilehan ii. a. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita menjadi carita b. Proses penambahan fonem juga berlaku. Penggantian /a/ kepada /o/ sangat menjadi songat c. Proses penghilangan juga berlaku . Penambahan konsonan /h/ Meja menjadi mejah c. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ Tanpa menjadi tampa iii. Penggantian /k/ kepada /h/ Awak menjadi awah f. Penambahan vokal depan rendah /a/ Harga menjadi haraga. Penggantian /e/ kepada /i/ rehat menjadi rihat d. Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan. b. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ Faedah menjadi paedah d. Penggantian /w/ kepada /v/ Kawan menjadi kavan g. Penggantian /u/ kepada /o/ Untuk menjadi untok e. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ Pecah menjadi bicah c. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ Bandar menjadi pandar b. Penggantian /g/ kepada /k/ Bagus menjadi bakus e.Contohnya: i.

Contohnya : i. SINTAKSIS Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa. Tak mahu menjadi tame e. kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan ‘h’ di awal kata. Dalam kajian Wong Khek Seng (1991). Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ). Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ Terima menjadi trima b.ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil. Contohnya : Dialek Bahasa Melayu Diasut dihasut Diidangkan dihidangkan Mengilang menghilang C. Penghilangan konsonan/r/ Besar menjadi besa Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar. pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan. Menurut Asmah Omar (1977). pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka. Penghilangan konsonan /g/ Menggunakan menjadi mengunakan f. pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu. . Penghilangan konsonan/k. Penghilangan vokal /a/ Soalan menjadi solan c.ayat bahasa Melayu Saya nasi makan . Penghilangan konsonan /h/ Sekolah menjadi skola d. Saya makan nasi .a. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004). Bahasa Melayu Bahasa Cina Makanlah dulu Dulu makanlah Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah Menurut Abdullah Hassan (1987).

iv. disiplin dan tatacara bilik darjah. Melayu-Inggeris Saya belum dapat result lagi. b. Data bahasa dipilih sebelum diajar. memajukan kerjaya. DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR. Keadaan dibuat-buat dan terhad. Menurut Mansoer Pateda (1990). Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2. iaitu : a. ii. tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard. PEMEROLEHAN BAHASA Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987). Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh ) ii. terdapat dua istilah dwibahasa. Melayu-Tamil a. Rumus-rumus nahu dipaparkan. Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi. PERCAMPURAN KOD Fenomena percampuran kod bahasa Melayu. Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir.Tamil. Tekanan psikososio bilik darjah. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang. Selepas memperoleh pendidikan.Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. iii. Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan . B2 boleh diperoleh melalui dua cara. BACAAN BAB 5. untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga. Melayu-Cina dan MelayuInggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti : i. Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi. Namun demikian. i. meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain. mereka tetap menggunakan bahasa ibunda. DEFINISI DWIBAHASA Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2). Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah.D. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya. Melayu-Cina Bukan saya mah! iii. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan. tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan.

Antara . ii. morfologi dan leksikal. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA Menurut Abdullah Hassan (1987). pelajar bukan Melayu . sesetengah mempelajari B2 atau menjadi dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku. GANGGUAN DIALEK Dialek mempunyai bentuk tertentu. Menurut Victoria et al. GANGGUAN BAHASA IBUNDA Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. Penggunaan frasa “lembu punya susu”-pelajar India. v. Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur. Contohnya : Saya makan nasi (BM) – Saya nasi makan (BT) Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama. Tuntutan peluang pekerjaan. iii. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu : i. Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain. Contohnya : Open the air condition (B2) – buka penghawa dingin (B1) Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu. vi.pembelajaran di luar bilik darjah. v.tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. ix. Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : “baru”jadi “balu” – pelajar Cina. Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1. vii. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2. perhubungan antara individu. Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif.dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. Contohnya : a. b. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989). iv. Kepentingan pendidikan. Contoh : Abang kamu tinggal di mana ? (BM) – Abang kamu mana tinggal ? (BC) Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2. viii. Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan. KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR Berdasarkan konsep dwibahasa. Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis.

Dalam hal ini .KAMPUNG TAWAS. Jalang-jalang cari makang –dialek Terengganu.PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 TUGASAN 3 : Buat esei mengenai penguasaan kanak-kanak berdasarkan data yang telah dipungut. Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari. Menurut Mohd Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain.pemerolehan atau ‘Language Acquisition Device (LAD)” ialah proses yang berlaku di dalam otak seorang kanakkanak ( bayi) sewaktu memperoleh bahasa ibunya atau bahasa pertama. 2. b.penggunaan dialek utara. Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis : [aya?]. Contohnya. 2. Menurut Mengantar Simanjuntak ( 1987:157). Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard. Mek makang ikang. GANGGUAN PERSEKITARAN Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran. GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing) Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa. Kedah.kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1. Last week. Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2. Terengganu. a.sebutan dalam bahasa Melayu standard. MICHAEL & ALL ANGELS. Negeri Sembilan dan Perak.30010 IPOH. See you minggu depan. Contohnya : 1. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. a. [air].I pergi shopping. GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching) Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. TUGASAN 3 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU NAMA : SHARIAH BINTIZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST. Contohnya : 1.negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan. Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek.

dan penerbitan perkataan-perkataan ayat-ayat dalam bahasa pertama untuk mengungkap perasaan. Teori Mentalisme ini beranggapan bahawa kanak-kanak yang terdedah kepada sesuatu bahasa itu mempunyai keupayaan semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa itu. Fungsi rangsangan bahasa bukanlah sebagai bahan untuk membolehkan nahu universal membuat penyesuaian. Tugas kanak-kanak bukanlah mendapatkan rumusrumus bahasa ibundanya. keinginan. 1987 : 158). Teori ini menganggap bahasa sebagai pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu proses dalam otak dan saraf setelah menerima rangsangan daripada pancaindera. Penyesuaian ini penting untuk membolehkan nahu ini diungkapkan atau disesuaikan dalam bentukbentuk yang dapat menghasilkan pertuturan yang gramatis dan dapat difahami oleh pengguna sesuatu bahasa itu.penguasaan bahasa kanak-kanak itu tidak akan berlaku kerana LAD tidak mendapat sebarang bahan untuk diproses. 1983 : 260 ) Teori Mentalis menghubungkan realiti mental dengan lakuan bahasa yang sebenarnya. system sintaksis bahasa dan rumus-rumus yang mengawal pembentukan ayat dikatakan telah wujud dalam alat pemerolehan bahasa. Jika tidak ada pendedahan. Kajian ini melihat pemerolehan bahasa seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 1 tahun 8 bulan. Golongan kognif ini berpendapat. Kesimpulannya. Ini dibuktikan dengan . Pada peringkat ini. Sebagai contoh. 1981). Rasionalnya ialah idea yang semula jadi ( innate ideas ) menjadi asas kebenaran dalam pengetahuan kita. dan berkomunikasi. Jamali Ismail (1980 : 12) pula menyatakan bahawa proses pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak itu berlaku sedikit demi sedikit mengikuti perkembangan otak. dia tidak dapat bercakap semasa dijumpai oleh sami-sami India. pemahaman. Pengetahuan bukan merupakan satu latihan pancaindera tetapi adalah daripada fikiran manusia. didapati kanak-kanak ini masih belum dapat menguasai morfologi secara sempurna seperti orang dewasa. Pemerolehan bahasa juga bermaksdud bagaimana kanakkanak dapat menguasai bahasa pertama tanpa melalui proses pembelajaran yang formal dan intensif. pemerolehan bahasa terdiri daripada proses-proses yang berlaku pada waktu kanak-kanak itu menuranikan tatabahasa ibundanya dan sewaktu dia menguasai perlakuan atau penerapan tatabahasa ini dalam pemahaman dan penerbitan ayat-ayat ( Mengantar Simanjuntak. iaitu di dalam minda manusia sejak mereka lahir kerana mereka telah dilengkapi dengan alat pemerolehan bahasa ( Hornstein dan Lightfood. seorang kanak-kanak lelaki di India telah dipelihara oleh binatang semasa dia tinggal di dalam hutan. bukannya hanya alat luar untuk berkomunikasi. Kanak-kanak ini masih terbawa-bawa dengan pengalaman pada tahap holofrasa. tetapi menyesuaikan rumus-rumus yang terkandung dalamnahu universal bahasa pertamanya. Dalam kajian selama 11 minggu ini. Dalam kajian ini pengkaji menjadikan Teori Mentalis sebagai konsep. kebolehan menuturkan ayat dikatakan tidak dikuasai secara mekanikal ataupun terhasil daripada aktiviti rangsangan gerak balas (R-G).dapat dijelaskan bahawa pemerolehan bahasa ialah bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa ibunya iaitu bahasa yang pertama kali didedahkan kepadanya sejak dia dilahirkan ke dunia. iaitu sebagai hasil perkembangan fizikal kanak-kanak itu sendiri secara keseluruhannya.kanak-kanak ini sedang memperoleh pengetahuan. Kreativiti wujud dalam otak dan pemikiran penutur bahasa itu adalah keperluan dalam diri manusia yang ada sejak lahir. ( Abdullah Hassan.

abang ( bang ) b = balik ( alik ) o = opah ( pah ) m = mandi (andi ). Bunyi yang didapati ialah : m/y/b/p/a/o/u/k/g/i 2. Bunyiyang dikuasai sebelum kajian dibuat. milo ( ilo ) n = naik ( aik ) h = habis ( abis ) t = takut (akut ) j = jauh (auh ). 1. pengkaji mendapati ada pengguguran satu suku kata yang berlaku iaitu : SATU SUKU KATA : ba = baju ( ju ) be = berak ( yak ) sa = sayang ( yang ) se = sejuk ( juk ) mi =minum (num ) te = tepi ( pi ) tu = tutup ( tup ) meny = menyapu ( apu ) ro = roti ( ti ) pen = pensel ( ce ) pi=picit ( cit ) hi = hidung ( dong ) li = licin ( cin ) hen = hendak ( nak ) ker = kerja ( je ) cok = coklat ( lat ) Selain itu .pengkaji mendapati berlaku pengguguran huruf pertama dalam ujaran yang diucapkan oleh sampel ini iaitu : HURUF : e = emak( mak ) a = ayah( yah ). Bunyi-bunyi yang dikuasai semasa kajian dibuat. kasut (acut ) r = rama–rama ( ama–ama ) s = salam ( alam ) Dalam ujaran yang diucapkan oleh sampel ini . Bunyi konsonan : p/b/t/d/k/g/s/c/j/m/n/i/w/y/h/ Bunyi vokal : a/e/i/o/u Daripada analisis yang dibuat. Bunyi bahasa yang dikuasai oleh sampel sebelum kajian dibuat. didapati juga ada pertukaran huruf asal dengan huruf lain semasa ujaran . makan (akan ).jatuh (atuh ) p = pintu ( intu ) k = kencing ( encing ).melihat cara penyebutan sesetengah kosa kata yang disebutnya adalah tidak sempurna.

g yah ayah kata nama a y.o l ibi televisyen kata nama i.t dong hidung kata nama o d.u n. kasut ( acut ). Selain itu. KATA NAMA KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN mak emak kata nama a m.k uwih kuih kata nama u.i b intu pintu kata nama i.h bang abang kata nama a b. Huruf ( k ) digugurkan sepenuhnya. pengkaji dapat melihat sampel kajian sudah dapat menguasai beberapa golongan kata seperti kata nama. ada perkataan yang mengekalkan huruf ( t ) iaitu perkataan akut .t lat coklat kata nama a l.duduk ( dok ) n = d = hendak ( nak ) y = kr = aiskrim ( yim ) y = i = buaian ( yan ) Dalam kajian ini juga pengkaji mendapati ada perubahan seluruh kata yang dilakukan oleh sampel iaitu : nanak = tidak hendak aung = along uwo = seluar uwat = buat uwih = kuih Daripada perkataan di atas.c uwo seluar kata nama u.n.n.h ju baju kata nama u j cucu susu kata nama u. pengkaji mendapati huruf ( w ) menggantikan huruf ( at ) dan ( ih ) untuk perkataan buat dan kuih. dan kata adjektif yang telah dikuasainya di peringkat telegrafik. ada penggantian huruf ( k ) menjadi huruf ( t ).u c.g pah opah kata nama a p. nasi ( acik ) k = t = ikut ( itut ) o = u = hidung ( dong ) .I w ilo milo kata nama i. pensel ( ce ) .k yah ayah kata nama a y.h .diucapkan oleh sampel kajian iaitu : r = y = berak ( yak ) s =c = susu ( cucu ).I c.u c. (JADUAL BUNYI) Namun begitu.t acik nasi kata nama a.o w acut kasut kata nama a. FRASA SATU PERKATAAN TELEGRAFIK A. katakerja.

a n.i b.d yak berak kata kerja a y.h ce pensel kata nama e c ayim aiskrim kata nama a.n andi mandi kata kerja a.m B.g itut ikut kata kerja i.n.k D. KATA KERJA KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN akan makan kata kerja a.a l. KATA ARAH KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN auh jauh kata arah a.ti roti kata nama i t olah sekolah kata nama o.n.n.t num minum katakerja u n.s nak hendak kata bantu a n. .i c.t cin licin kata adjektif i c.u h pi tepi kata arah i p H.u k.k encing kencing kata kerja e.k akut takut kata adjektif a.k anah panas kata adjektif a.n cuk busuk kata adjektif u c.i l.h E.g FRASA DUA PERKATAAN TELEGRAFIK Frasa dan ayat makna golongan ayat cik mak nasi lemak kata nama bang uwat abang buat kata nama. KATA ADJEKTIF KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN yang sayang kata adjektif a y.g ateh mak teh kata panggilan a.a k.i t. KATA PERINTAH KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN yah jap ayah sekejap ayat perintah a.h atik cantik kata adjektif a.m cit picit kata kerja i c.a p.i y.k F.b.t je kerja kata kerja e j alik balik katakerja a.KATA BANTU KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN abis habis kata bantu a.j.u t.h.g juk sejuk kata adjektif u j.KATA PANGGILAN KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN aung aung kata panggilan u n.i n.k C.p pi bang ketepi abang ayat perintah i.a y.e t.

a.meminta nasi lemak dan sebagainya.bang olah abang sekolah kata nama na bit na cubit kata nama. pengkaji mendapati walaupun sampel boleh mengujarkan dua atau tiga patah perkataan. kata kerja yum aung cium along kata kerja. katanama luk mak peluk mak kata kerja. kata adjektif yah jap ayah sekejap ayat perintah pi bang ketepi abang ayat perintah mak andi emak mandi ayat penyata lat atuh cokelat jatuh ayat penyata akit mak sakit mak ayat seruan nak cuk hendak bantal busuk ayat penyata nak cucu hendak susu ayat penyata FRASA TIGA PERKATAAN TELEGRAFIK Frasa dan ayat makna golongan ayat nak itut mak hendak ikut emak ayat penyata nak bum yah hendak tidur dengan ayah ayat penyata nak aik oto hendak naik motosikal ayat penyata nak itut yah hendak ikut ayah ayat penyata na ambik ence na ambil pensel ayat penyata yet anjat okok monyet panjat pokok ayat penyata Melihat kepada perkembangan sintaksis pula.tetapi sampel dapat membentuk ayat-ayat yang boleh difahami oleh pendengar. kata kerja nak anjat nak panjat kata bantu. kata kerja yah yang ayah sembahyang kata nama. Frasa tigaperkataan telegrafik Frasa dan ayat makna golongan ayat na ambik ence na ambil pensel ayat penyata yet anjat okok monyet panjat pokok ayat penyata Selain itu. kata nama nak jer hendak power ranger kata bantu. Keinginan adalah naluri yang sudah ada dalam diri manusia sejak lahir.kata nama nak cuk hendak busuk kata bantu. Kata-kata yang menunjukkan keinginan sampel terhadap . Contoh-contoh ayat penyata boleh dilihat dalam jadual di bawah. Dalam jadual ayat ada menunjukkan perbuatan-perbuatan asas seperti meminta susu. dalam kajian ini juga di dapati sampel menunjukkan keinginannya. Frasa dua perkataan telegrafik Frasa dan ayat makna golongan ayat nak jer hendak power ranger ayat penyata nak cuk hendak busuk ayat penyata mak andi emak mandi ayat penyata lat atuh cokelat jatuh ayat penyata akit mak sakit mak ayat penyata b. Sampel kajian dapat membentuk ayatayat penyata.

Proses yang kedua pula menyediakan konteks bagi kanak-kanak menguasai cara menggambarkan makna kognitif ke dalam bentuk bahasa yang paling tepat. Dan Isaac Slobin. Frasa dan ayat makna golongan ayat yah jap ayah sekejap ayat perintah pi bang ketepi abang ayat perintah KESIMPULAN Dapatan daripada analisis data menunjukkan bahawa peringkat pemerolehan bahasa melibatkan proses kognitif dan interaksi.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Malaysia. BIBLIOGRAFI.sesuatu dapat dilihat adanya ayat permintaan yang diucapkan oleh sampel kajian pada peringkat ini iaitu : Frasa dan ayat makna golongan ayat nak cuk hendak bantal busuk ayat permintaan nak cucu hendak susu ayat permintaan nak bum yah hendak tidur dengan ayah ayat permintaan nak aik oto hendak naik motosikal ayat permintaan nak itut yah hendak ikut ayah ayat permintaan nak itut mak hendak ikut emak ayat permintaan nak anjat nak panjat ayat permintaan Daripada contoh ujaran yang ditunjukkan. Abdullah Hassan. dan tutur kata yang ditunjukkan sudah mempunyai kesejajaran sebagaimana pertuturan oran dewasa. 1989. Selain itu. jelas pada peringkat ini tujuan berkomunikasi yang ditunjukkan oleh sampel adalah untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya. 1992. Penterjemah Ton Ibrahim. Ilmu Psikolinguistik Edisi Kedua. Berikut adalah contoh ayat perintah yang diujarkan. . Proses yang pertama melengkapkan kanakkanak dengan kebolehan mentafsirkan makna.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Di sini kita dapat melihat penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak itu berkembang mengikut jadual biologinya dan kanak-kanak berkeupayaan membuat rumusan dan peraturan bahasa secara bersendirian tanpa diajar seperti mana yang disebut dalam Teori Mentalis. pengkaji juga mendapati ada pembinaan ayat perintah pada peringkat ini. Walaupun kata-kata yang dituturkan oleh sampel tidak lengkap tapi pendengar memahami ujaran yang dimaksudkan.

2007. Siri Pengajaran dan Pemebelajaran Bahasa Melayu. Shah Alam : Karisma Publications Sdn.Soenjono Dardjowidjojo. March 26..Psikolinguistik Dalam Pengajaran Dan Pemerolehan Bahasa Pertama dan Kedua..Abdullah Hassan. Editor Siri. Zamri Mahamod. Bhd...  Kuliah 2 (2 Januari 2009): Mempersepsi Ujaran ▼ 2009 (9) o ► January (5)  Bab 111 BAGAIMANA MANUSIA MEMAHAMI UJARAN  BAB IV PELAKSANAAN TINDAK UJARAN 1. Psikolinguistik Memahami Asas Pemerolehan Bahasa.. PENGENALA.  Lengkapkan nama anda o ► February (3)  Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik. • .. 2009 12:12 AM Post a Comment Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) Blog Archive • ► 2007 (2) o ► July (2)  Kuliah 1 (19 Disember 2008): Pengertian Dasar Psik..  Tugasan untuk semua  Tugasan mengenai pemerolehan bunyi bahasa kanak-ka. Bhd..  PEMEROLEHAN BAHASA  BELAJAR BAHASA KEDUA o ▼ March (1)  Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan Tugasan d. 2007... Kuala Lumpur :PTS Professional Publishing Sdn.

Emeritus Abdullah Hassan Siswazah Abdul Rahim Barmawi Zuraliza .Tenaga Pengajar Prof.

0175269094 Ros Haslinda Bt. 300010 Ipoh. SMK Ayer Tawar.Zamharis Shariah Bt Zulkifly. 012-6199185 . Tawas. Kg. 32400 Ayer Tawar. M Mohyi. SJK St Michael & All Angels.

14500 K Selangor 019-3307172 Normah Ismail Mustafa Al-Bakri . Bandar Malawati. SM Sains K Selangor.Normidza Bt M Kamel.

Johari Hasuenah Fadilah .

Behaviorisme. 2007. Psikolibguistik. Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama. dll) serta bahasa dan pemikiran. Topik-topik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran. Hipotesis Usia Kritikal. Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan . kosa kata. Nor Aina Dani. LAD. Soenjono. Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing juga dikaji. .Azrina Aziawati BMP 6103 Racangan Instruksional Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. dan wacana. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik. unsur tatabahasa. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu. pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie. 2006 Zulkifley Hamid. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing. Rujukan: Dardjowidjojo. Kuaa Lumpur: Sasbadi. 2006. dan Afeksia.

A Longman Paperback.: Scott. D. Mangantar Simanjuntak. . Ill. Dan Isaac. Mind. Pengantar Psikolinguistik Moden. Psycholinguistics: Language. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. 1982. foresman and Company. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1986. World. Psycholinguistics.Pembelajaran Bahasa. Glenville. Slobin. Steinberg Danny. 1079.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful