BAB II BAGAIMANA MANUSIA MEMPERSEPSI UJARAN 1.

PENGENALAN Apabila kita mendengar orang lain bercakap, rasanya kita dapat dengan mudah memahami perkara yang diperkatakannya. Kita tidak menyedari bahawa ujaran yang dihasilkan dalam bentuk bunyi-bunyi melalui udara itu sebenarnya adalah suatu hal yang kompleks. Hal ini hanya kita rasakan apabila kita mendengar orang bercakap dalam bahasa asing, melainkan bahasa asing itu kita ketahui dengan baik. Pada kebiasaanya kita benar-benar meneliti setiap perkataan yang diucapkan bagi memahaminya. Bahkan yang sering terjadi adalah bahawa belum lagi kita menangkap dan memahami suatu deretan perkataan yang diucapkan, orang itu meneruskan percakapannya dengan perkataan-perkataan lain, sehingga kita ketinggalan. Akibatnya, kita tidak dapat memahami, atau tidak memahami dengan baik, apa yang diperkatakannya. Kita malah “mendakwa” orang asing itu bercakap terlalu cepat. Masalah yang dihadapi oleh pendengar adalah bahawa dia perlu mengadunkan bunyi-bunyi yang didengarnya itu sehingga bunyi-bunyi itu membentuk perkataan yang bermakna dan sesuai dengan konteks perkataan-perkataan itu digunakan. Untuk penutur asli, atau penutur yang sudah fasih dalam bahasa tersebut, proses seperti ini tidak dirasakan, dan datang begitu saja secara naluri. Akan tetapi, untuk penutur asing proses ini sangat rumit. Pengalaman penulis semasa mengajar bahasa Indonesia di Universiti Hawaii membuktikan hal ini. Pada suatu masa para mahasiswa diminta mendengar rakaman suatu percakapan. Dalam percakapan itu ada ayat yang berbunyi Nanti malam akan ada pesta. Kerana para mahasiswa ini masih berada pada tingkat dasar, maka ada sebahagian daripada mahasiswa itu yang keliru dan menggabungkan bunyi-bunyi itu secara tidak bermakna, sehingga muncullah ayat Nanti malama Kanada pesta. Tentulah mereka merasa bingung sebab ayat seperti ini tidak ada maknanya. Daripada contoh di atas, dan kasus-kasus lain, tampak bahawa proses menangkap sesuatu ujaran itu bukanlah mudah. Kita harus bermula dengan proses bagaimana kita mencerna bunyi-bunyi itu sebelum kita dapat memahaminya sebagai ujaran. Oleh kerana itu, bab ini membahaskan persepsi manusia terhadap bunyi bahasa. 2. PENYELIDIKAN MENGENAI PERSEPSI UJARAN Dari segi ilmu pengetahuan, kajian dan penyelidikan mengenai bagaimana manusia mempersepsi ujaran dapat diperkatakan masih baru. Willis (1829) dan Helmholtz (1859) sudah mempelajari ciri-ciri fizikal bunyi, penyelidikan mengenai bagaimana kita mempersepsi ujaran baru bermula menjelang Perang Dunia II (Gleason dan Ratner 1998: 109). Perkembangan penyelidikan dalam bidang ini bermula apabila berlaku kemajuan dalam bidang teknologi, terutama dengan terciptanya alat telefon. Dari tahun 1936-39 Dudly yang bekerja di syarikat Bell Telephone Laboratory, Amerika, memperbaiki mesin yang dinamakan vocoder. Pada mulanya, kegunaan mesin ini adalah bagi menyampaikan signal melalui kabel telefon jarak jauh. Akan tetapi, kualitinya sebagai alat komunikasi tidak cukup baik.

Pada tahun 1940-an perusahaan telefon ini memperkenalkan spektograf, iaitu alat bagi merakam suara dalam bentuk garis-garis tebal-tipis dan panjang-pendek yang dinamakan spektogram. Penggunaannya masih sangat terbatas pada keperluan tentera dan komersial. Kualiti bunyinya semakin lama semakin baik dan peralatan untuk kajian bunyi juga menjadi semakin canggih. Kini teknologi sudah dapat mengetahui dengan tepat siapa penutur dalam sesuatu rakaman. 3. MASALAH DALAM MEMPERSEPSI UJARAN Dalam bahasa Inggeris, secara purata orang menuturkan 125-180 perkataan setiap minit. Pembaca berita di televisyen dapat mencapai 210 perkataan, dan juru lelong pula mencapai lebih dari itu (Gleason dan Ratner 1998). Jumlah ini mengambil kira hakikat bahawa sebahagian besar perkataan dalam bahasa Inggeris itu mempunyai satu suku kata seperti: book, go, eat, come, dsb. Untuk bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, perkara ini belum diselidiki. Tetapi, oleh kerana kebanyakan perkataan dalam bahasa Indonesia dan Malaysia mempunyai dua suku kata dua atau lebih, seperti: makan, tidur, membawa, menyelesaikan, maka jumlah perkataan yang diucapkan per minit pastilah lebih kecil daripada bilangan dalam bahasa Inggeris. Jumlah ini mungkin sekitar 80-110 perkataan saja. Jikalau dilihat daripada jumlah bunyi yang diujarkan, didapati bahawa dalam bahasa Inggeris secara purata ada 25-30 segmen bunyi atau fon yang dihasilkan dalam setiap saat (Ratner & Gleason 1998). Oleh sebab sifat bunyi dalam bahasa mana pun sama, maka dapat diduga bahawa orang Indonesia pun menghasilkan jumlah bunyi yang sama setiap saat, yakni, antara 25-30 bunyi. Dengan demikian, setiap kali kita bercakap selama satu minit, kita mengeluarkan antara 1,500 -1,800 bunyi. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana kita dapat menangkap dan kemudian mencerna bunyi-bunyi yang diujarkan dengan kecepatan seperti itu. Di samping kecepatan, bunyi dalam suatu ujaran juga tidak diucapkan secara utuh tetapi terlebur dengan bunyi lain. Kita sebagai pendengar diharapkan dapat memisah-misahkan mana yang mengikut yang mana. Ayat Inggeris Ed had edited it bila diujarkan secara biasa akan kedengaran aneh dan lucu, /ΕdhΘdΕditidit/, tetapi penutur asli dapat mempersepsinya dengan betul. Suara seorang perempuan, seorang lelaki, dan seorang anak juga berbeza-beza. Getaran pita suara untuk wanita adalah antara 200-300 per saat, sedangkan untuk lelaki hanya sekitar 100. Oleh sebab itu, suara seorang lelaki kedengaran lebih “garuk.” Frekuensi suara kanak-kanak lebih tinggi daripada suara perempuan oleh sebab getaran pita suaranya boleh mencapai 400 per saat. Perbezaan-perbezaan ini dapat menghasilkan bunyi yang berbeza-beza, meskipun perkataan yang diucapkan itu sama. Perkataan tidur yang diucapkan oleh seorang perempuan, lelaki, dan kanak-kanak tidak akan berbunyi sama. Namun, kita sebagai pendengar dapat mempersepsikannya sebagai perkataan yang sama. Bagaimana kita melakukannya? Bagi menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempelajari terlebih dahulu bagaimana bunyi itu dihasilkan. 4. MEKANISME UJARAN

Sumber bunyi adalah paru-paru. Paru-paru kita mengembang dan mengempis bagi menyedut dan mengeluarkan udara. Udara itu keluar melalui pipa rengkung, mulut dan hidung. Dalam perjalanan melalui mulut atau hidung ini ada kalanya udara itu dihalang oleh salah satu bahagian dalam mulut kita, sebelum dilepaskan. Halangan pada udara inilah yang menghasilkan bunyi. Lihatlah Gambar Rajah 1 di bawah ini.

Gambar Rajah 1: Mekanisme Ujaran Udara yang dihembuskan oleh paru-paru keluar melalui suatu daerah yang dinamakan daerah glotal. Udara ini kemudian lalu pada lorong yang dinamakan renkung atau faring. Dari faring, ada dua saluran: yang pertama melalui hidung dan yang kedua melalui rongga mulut. Semua bunyi yang dihasilkan oleh udara melalui rongga hidung disebut bunyi sengau. Sementara itu, bunyi yang udaranya keluar melalui rongga mulut dinamakan bunyi oral. Dalam rongga mulut terdapat dua bahagian: atas dan bawah. Bahagian atas mulut tidak bergerak, dan disebut sebagai daerah sebutan. Bahagian bawah terdiri daripada alat-alat sebutan yang boleh digerak-gerakkan. Daerah ujaran Daerah sebutan terdiri daripada bahagian-bahagian berikut: 1. Bibir: bibir atas dan bibir bawah. Kedua bibir ini dapat dirapatkan bagi membentuk bunyi yang dinamakan dua bibir yang ertinya dua bibir bertemu. Bunyi seperti [p], [b], dan [m] adalah bunyi bilabial. 2. Gigi: untuk ujaran yang hanya gigi atas yang mempunyai peranan. Gigi ini dapat dirapatkan kepada bibir bawah bagi membentuk bunyi yang dinamakan bibir gigi. Contoh bunyi seperti ini adalah bunyi [f] dan [v]. Gigi juga dapat dirapatkan kepada hujung lidah bagi membentuk bunyi dental seperti bunyi [t] dan [d] dalam bahasa Malaysia. 3. Gusi atau alveolar: daerah ini berada betul-betul di belakang pangkal gigi atas. Hujung lidah dirapatkan ke gusi atas bagi membentuk bunyi yang dinamakan bunyi alveolar. Bunyi [t] dan [d] dalam bahasa Inggeris adalah contoh bunyi alveolar. 4. Lelangit keras: daerah ini terletak pada rongga atas mulut, iaitu di belakang daerah alveolar. Pada daerah ini dapat dirapatkan bahagian depan lidah bagi membentuk bunyi yang dinamakan alveopalatal seperti bunyi [c] dan [j]. 5. Lelangit lembut: daerah ini, terletak pada bahagian belakang rongga mulut atas. Pada

lelangit lembut ini dapat dirapatkan bahagian belakang lidah bagi membentuk bunyi yang dinamakan velar seperti bunyi [k] dan [g]. 6. Uvula: pada ujung rahang atas terdapat anak tekak yang dinamakan uvula. Uvula dapat digerakkan bagi menutup saluran ke hidung atau membukanya. Bila uvula tidak dirapatkan kepada bahagian atas laring maka bunyi udara keluar melalui hidung. Bunyi inilah yang dinamakan bunyi sengau. Sebaliknya, bila uvula dirapatkan kepada dinding laring maka udara disalurkan melalui mulut dan menghasilkan bunyi yang dinamakan bunyi oral. Alat-alat ujaran 7. Lidah: pada rahang bawah, di samping bibir dan gigi, terdapat pula lidah. Lidah adalah bahagian mulut yang anjal; ia dapat dilenturkan dengan mudah. Lidah dibahagi-bahagi kepada beberapa bahagian: (a) ujung lidah, adalah bahagian yang paling depan pada lidah, (b) daun lidah, adalah bahagian yang berada persis di belakang ujung lidah, (c) depan lidah, adalah bahagian yang sedikit ke tengah pada bahagian daun di depan, (d) belakang lidah, adalah bahagian yang ada pada bahagian belakang daun lidah. Bahagian-bahagian ini dapat digerak-gerakkan dengan cara dikedepankan, dikebelakangkan, dikeataskan, dan dikebawahkan bagi membentuk bunyi-bunyi tertentu. 8. Pita suara: pita suara adalah sepasang selaput yang berada di halkum (laring). Selaput ini dapat dirapatkan, dapat direnggangkan, dan dapat dibuka luas. Status selaput suara ini turut menentukan perbezaan antara satu konsonan dengan konsonan lain. 9. Faring: saluran udara menuju ke rongga mulut atau rongga hidung. 10. Rongga hidung: rongga untuk bunyi-bunyi sengau seperti /m/ dan /n/. 11. Rongga mulut: untuk bunyi-bunyi oral seperti /p/, /b/, /a/, dan /i/. a. Bagaimana Bunyi Dihasilkan Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal. Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya. 1. Penghasilan Bunyi Konsonan Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah, bibir, dan gigi. Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator. Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor. Pertama adalah titik artikulasi, iaitu tempat artikulator itu berada, sama ada didekatkan, atau dirapatkan. Bila bibir atas dan bibir bawah dirapatkan maka bunyi yang dihasilkan adalah bunyi bilabial. Dalam bahasa Melayu, dan banyak bahasa lain, bunyi bilabial terdiri dari bunyi [p], [b], dan [m]. Perbezaan antara kedua bunyi yang pertama dengan bunyi yang ketiga terletak pada saluran udara yang dilaluinya: [p] dan [b] melalui mulut, dan oleh sebab itu dinamakan bunyi oral, sedangkan [m] melalui hidung, dan oleh sebab itu dinamakan bunyi nasal. Lihat Gambarajah 2 berikut.

Bunyi [t] dan [d] bahasa Malaysia dihasilkan dengan merapatkan hujung lidah pada bahagian pangkal gigi atas dengan sedikit menyentuh bahagian depan alveolar. Bunyi seperti ini dinamakan bunyi dental. Sementara itu, bunyi [k] dan [g] dihasilkan dengan merapatkan bahagian belakang lidah ke daerah lelangit lembut. Bunyi ini dipanggil bunyi lelangit lembut atau velar. Faktor kedua dalam menghasilkan bunyi konsonan adalah cara artikulasi, iaitu bagaimana caranya udara dari paru-paru itu kita lepaskan. Apabila udara itu kita tahan dengan ketat dalam rongga mulut lalu kemudian kita lepaskan dengan serentak maka bunyi tadi akan menghasilkan bunyi seperti letupan. Kerana itu, bunyi ini dinamakan bunyi letupan atau plosif. Jikalau sekarang kita perhatikan bunyi [p] dan [b] sekali lagi. maka kita akan merasakan bahawa dalam membuat bunyi ini kedua bibir kita dirapatkan bagi menahan udara yang keluar dari paru-paru. Udara itu kemudian kita lepas secara serentak sehingga seolah-olah menimbulkan letupan udara. Begitu juga dengan bunyi [t] dan [d]. Perbezaannya hanyalah bahawa artikulator yang menahan udara itu bukanlah bibir atas dan bibir bawah tetapi hujung lidah dan gigi atas. Untuk bunyi [k] dan [g] udaranya ditahan oleh bahagian belakang lidah yang dirapatkan kepada daerah lelangit lembut. Udara ini pun kemudian dilepaskan secara serentak. Dengan perkataan lain, [p], [b], [t], [d], [k], dan [g] termasuk dalam satu kategori bunyi yang sama, iaitu letupan. Akan tetapi, apa pula perbezaan antara [p]-[b], [t]-[d], dan [k]-[g]? Masing-masing pasangan bunyi ini memang berbeza dan perbezaan ini disebabkan oleh faktor ketiga, iaitu status pita suara. Seperti dinyatakan sebelumnya, pita suara dapat terbuka luas, separuh terbuka dan tertutup. Apabila kita sedang tidak bercakap, pita suara kita terbuka luas. Pada waktu kita mengucapkan bunyi seperti [p], [t], dan [k], pita suara kita berada dalam status separuh terbuka tetapi tidak bergetar. Bunyi yang dihasilkan dengan pita suara yang tidak bergetar dinamakan bunyi tak bersuara. Akan tetapi, apabila pita suara tertutup dan kemudian ada udara yang mendesaknya supaya terbuka maka terjadilah getaran pada pita suara tersebut. Bunyi yang dihasilkan dengan pita suara bergetar ini dinamakan bunyi bersuara. Bunyi [b], [d], dan [g] termasuk dalam jenis ini. Oleh sebab itu, perbezaan antara [p] dengan [b], [t] dengan [d], dan [k] dengan [g] hanya terletak pada bergetar atau tidaknya pita suara kita. Dalam buku ini, tanda yang diunakan bagi menyatakan bahawa pita suara itu bergetar adalah tanda ~ sedangkan yang untuk tidak bergetar adalah tanda --. Perhatikan perbezaan antara bunyi /b/ dan /p/ dalam Gambarajah 3 berikut.

Gambar Rajah 3: /b/ /p/ Dengan memperhatikan tiga faktor ini (titik artikulasi, cara artikulasi, dan status pita suara) maka seluruh bunyi konsonan dalam bahasa Malaysia dapat digambarkan. Lihat Jadual 1 pada halaman berikut. Bunyi yang tertera pada jadual ini sebenarnya lebih tepat dinamakan fonem kerana bunyibunyi tersebut sudah meru-pakan unit yang sifatnya distingtif, yakni, sifat yang membedakan. Bunyi [p], misalnya, dibezakan dari [b] kerana dalam bahasa kita kedua bunyi ini membezakan antara, misalnya, parang dengan barang, pola dengan bola, dsb. Hal ini berbeza dengan [p] pada perkataan Inggeris pan dan [p] pada perkataan Inggeris nap.

Rajah 1: Konsonan Bahasa Melayu Dalam perkataan Inggeris pan bunyi [p] diucapkan dengan letusan udara yang memiliki daya letusan (aspirated). Bila kita memegang secarik kertas kecil dekat mulut kita waktu mengucapkan perkataan Inggeris ini maka kertas ini akan terdorong ke depan oleh getaran udara yang kita keluarkan. Daya yang menyebabkan getaran ini dinamakan aspirasi. Sebaliknya, bunyi [p] pada perkataan nap tidak akan memunculkan aspirasi - padahal keduaduanya adalah [p]. Dengan perkataan lain, [p] yang dengan aspirasi dan [p] yang tanpa aspirasi bukanlah dua fonem yang terpisah tetapi adalah dua alofon dari satu fonem yang sama, yakni, fonem /p/. Dalam tradisi linguistik fonem ditulis di antara dua kurung miring, / /, sedangkan alofon atau bunyi di antara dua kurung siku, [ ]. 2. Pembuatan Bunyi Vokal

Berbeza dengan konsonan, kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah, (2) posisi lidah, (3) ketegangan lidah, dan (4) bentuk bibir. Kerana lidah itu lentur, maka lidah dapat digerakkan untuk dinaikkan atau diturunkan. Naik-turunnya lidah menyebabkan ukuran rongga mulut berubah. Bila lidah berada di posisi tinggi, maka ruang yang akan dilalui oleh udara dari paru-paru menjadi sempit. Bunyi yang dihasilkan juga akan melengking tinggi. Bila lidah diturunkan, rongga mulut menjadi makin lebar; makin ke bawah lidah itu makin lebarlah rongga mulut tadi. Lihatlah Diagram 4 berikut yang menggambarkan bunyi /i/ seperti pada perkataan Siti, /e/ pada sore, dan /e/ pada bebek.

Diagram 4: Bunyi /i/ /e/ /e/ Kerana kelenturannya, lidah juga dapat dilekuk-lekuk ke de-pan atau ke belakang. Posisi lidah di depan atau di belakang memegang peran dalam membentuk bunyi vokal. Bila digabungkan dengan tinggi-rendahnya lidah maka akan terbentuklah bunyi-bunyi vokal tertentu. Lihat Diagram 5 di halaman berikut yang menggambarkan bunyi /u/ buku, /o/ Karo, dan /��/ rokok. Di samping kedua faktor di atas, vokal juga ditentukan oleh tegang atau tidaknya syaraf kita waktu mengucapkannya. Wak-tu mengucapkan bunyi /i/ seperti pada perkataan Inggeris beat dapat kita rasakan ketegangan syaraf pada samping leher kita, tetapi hal seperti ini tidak kita rasakan bila perkataan yang kita ucapkan adalah bit. Kriteria ini umumnya dinyatakan dengan istilah tense dan lax yang diterjemahkan menjadi tegang atau kendur.

yakni. Fonotaktik Tiap bahasa memiliki sistem sendiri-sendiri untuk menggabungkan fonem agar menjadi suku dan kemudian perkataan. maka akan tergambarlah vokalvokal bahasa kita seperti terlihat pada Jadual 2 berikut. misalnya. berbeza. dan /l/. /r/. sistem pengaturan fonemnya. Kalau keempat faktor ini diterapkan pada bahasa Indonesia. /s/. Pada umumnya bunyi vokal depan seperti /i/ tiba dan /e/ kare diucapkan dengan bibir dilebarkan sedangkan bunyi vokal belakang seperti /u/ buku dan /o/ ruko dengan bibir dibulatkan. Bahasa Inggeris dan bahasa Indonesia.Gambar Rajah 5: /u/ /o/ /��/ Faktor keempat adalah bentuk bibir. memiliki fonem /p/. Bunyi-bunyi vokal tertentu diucapkan dengan kedua bibir dibulatkan (rounded) atau dilebarkan (spread). /k/. Dengan demikian maka tidak mustahil adanya dua bahasa yang memiliki beberapa fonem yang sama tetapi fonotaktiknya. Akan tetapi. fonotaktik bahasa Inggeris memungkinkan penggabungan /s- . Jadual 2: Vokal Bahasa Melayu 3.

Nukleus selalu berupa vokal. dan 190 gugus di akhir perkataan (Fries 1945). Suku Kata Onset Rima Nukleus Koda Suatu suku dapat memiliki ketiga-tiganya: onset. Kebanyakan orang Indonesia tidak dapat mengucapkan perkataan-perkataan seperti ini dan seringkali mereka menyisipkan sebuah vokal sehingga ucapannya menjadi /s��prit/ dan /s��plit/. Konsonan atau konsonan-konsonan yang berada di muka nukleus dalam satu suku yang sama adalah onset dan yang di belakang nukleus adalah koda. struktur suku kata dalam bahasa kita adalah (lihat Alwi et al. ung-kap KVK ak-bar. Rima terdiri dari nukleus (nucleus) dan koda (coda). kon-teks KKVK plan KKKV stra-tegi KKKVK struk-tur. 4. Secara diagramatik struktur suku kata adalah seperti berikut. ti-ba. hal ini tidak harus. kita lihat perkataan-perkataan seperti akbar. dan koda. Dengan demikian. Di akhir suku. 1995): V a-mat. Beberapa contoh: . yakni. meskipun bentuk-bentuk ini hanya terdapat pada perkataan-perkataan pinjaman. dan strategi yang masing-masing adalah gabungan dari VK-KVK. Dari contoh di atas. i-tu. pak-sa. tetapi bahasa Indonesia moderen kini telah menyerap gu-gus asing sehingga memungkinkan adanya tiga konsonan di awal suku. ter-bit KKV pla-za KVKK teks-til. onset (pembuka) dan rima (rhyme). nukleus. perkataanperkataan ini sangat jarang ditemukan. misalnya. kalau pun ada. Bahasa Indonesia tidak kaya dengan gugus konsonan. dan KKKVKV-KV. o-rang KV ba-gi. am-bil. Dalam suatu suku yang wajib ada adalah nukleusnya sedangkan onset atau kodanya bersifat opsional. Akan tetapi. VK am-bil. Bahasa Inggeris sangat kaya dengan gugus kosonan: ada 45 gugus yang dapat berada di awal. Struktur Suku Kata Suatu suku kata terdiri dari dua bahagian utama. putra.p-r/ dan /s-p-l/ pada awal suku seperti terlihat pada perkataan-perkataan sprite /sprait/ dan split /split/. KV-KKV. kon-struk-si KKVKK kom-pleks KVKKK korps Penggabungan satu struktur suku dengan satu (atau lebih) struktur yang lain membentuk perkataan.

yakni. Sisanya ada di antara kedua kelompok bunyi tersebut.* rpibumi. /�� / = nukleus. pribumi. Dengan perkataan lain. dst. Jadual 3: Urutan Sonoriti Dari Jadual di atas tampak bahawa bunyi plosif adalah yang paling kurang-sonoran sedangkan vokal adalah yang paling sonoran. bunyi /p/ adalah [+anterior] sedangkan /k/ adalah [-anterior]. 5. /i/ = nukleus As : /a/ = nukleus. Tidak ada gugus yang berupa ms-. Kita memiliki perkataan-perkataan seperti pria. dan str. dan bahasa mana pun. Bila ada getaran.Ban : /b/ = onset. misalnya. rp-. . /��/ = koda Tri : /tr/ = onset. yang biasanya ditandai dengan simbol + dan -. Kerana adanya kodrat yang umum ini maka gugus konsonan pada kebanyakan bahasa terdiri dari gugus seperti sm-. /b/ adalah [+vois] sedangkan /p/ adalah [-vois]. /s/ = koda Si : /s/ = onset. Dalam bahasa Indonesia. lalu kita terap-kan aturan penyukuan di atas. per. Jadi. sl-. Dalam hal fonem /p/ dan /b/. Fitur Distingtif Sejak tahun 1940-an. spr-. satu-satunya fitur yang membezakan kedua fonem ini hanyalah ada tidaknya getaran pada pita suara. fonem itu adalah /b/. ls-. Fitur-fitur distingtif yang ada pada konsonan adalah: a. linguis mulai melihat ihwal bunyi dari segi oposisi yang sifatnya biner. Vokalik dan Konsonantal: semua konsonan adalah [+konsonantal] dan [-vokalik] sedangkan semua vokal adalah [+vokalik] dan [-konsonantal].dan -gi. dan Sleman. pr-. /p/. sesuatu itu ya atau tidak. rps. tetapi tidak *rpia. Berikut adalah Jadual 3 yang menunjuk-kan derajat sonoritas bunyi (Giegerich 1995: 152). /i/ = nukleus O (gitu): /o/ = nukleus Tentu saja bila ada dua suku dalam satu perkataan seperti pergi maka perkataan itu dibagi menjadi dua suku. Satu masalah yang sampai sekarang belum ada jawabannya adalah mengapa /s/ mendahului bunyi seperti /p/ (spy) dan /t/ (step) padahal /s/ lebih sonoran daripada kedua bunyi ini. bila ada dua konsonan atau lebih yang mendahului nukleus maka konsonan yang lebih dekat dengan nukleus selalu lebih sonoran suatu sifat bunyi yang kadar fonetiknya didominasi oleh ciri-ciri yang berkaitan dengan vois. bila tidak. dan *Lseman. /a/ = nukleus. /n/ = koda Tong : /t/ = onset. pls-. b. Anterior: bunyi yang dibuat di bahagian depan mulut adalah [+anterior]. spl-. sts-.

Kontinuan (continuant): bunyi yang dibuat dengan aliran udaranya boleh terus berlanjut. Kerana itu. [+belakang]. dan [-bundar]. Bunyi vokal /i/. [+tinggi]. Untuk bunyi vokal fitur-fitur distingtifnya adalah (1) tinggi. misalnya.c. (3) belakang. misalnya. Semua vokal adalah [+ suara] sedangkan /s/ adalah [. [+tegang].apakah di bahagian muka atau belakang mulut--. dan (5) tegang. d. adalah [+vokalik]. Straiden (strident): bunyi yang dibuat dengan iringan letusan suara. g. terdiri dari fitur-fitur berikut: ban [+konsonantal] [+vokalik] [+konsonantal] . Pada vokal tidak perlu ada fitur vois kerana semua vokal adalah secara otomatis semuanya [+vois]. Perkataan Indonesia ban. Lihat Jadual 5 dan 6 untuk fitur distingtif konsonan dan vokal bahasa Melayu Jadual 5: Fitur Distingtif Konsonan Melayu Jadual 6: Fitur Distingtif Vokal Indonesia Dengan penjelasan di atas suatu perkataan dapat digambarkan dengan memakai fitur-fitur distingtif seperti ini.suara] dan /z/ adalah [+ suara]. bunyi seperti /p/ adalah [-koronal] tetapi /s/ adalah [+koro-nal]. Sebaliknya. Tinggi merujuk pada posisi tinggi-rendahnya lidah. /m/ adalah [+ senau] tetapi /t/ adalah [. (2) vokalik. f. Jadi. [+tegang]. dan tegang pada keadaan urat untuk mengeluarkan bunyi tersebut. (4) bundar. Sengau: bunyi yang dihasilkan dengan udara keluar melalui hidung. [-belakang].sengau]. bundar pada bentuk mulut dengan bibirnya. belakang pada letak bahagian lidah yang relevan -. Bersuara: bunyi yang disertai getaran pada pita suara. /u/ adalah [+vokalik]. Koronal (coronal): bunyi yang dibuat di bahagian tengah atas mulut adalah [+koronal]. e. dan [+bundar]. [+tinggi]. Tentu saja bunyi /d/ adalah [-kontinuan] sedangkan /f/ adalah [+konti-nuan]. Dengan definisi ini maka /g/ adalah [-straiden] sedangkan /s/ adalah [+straiden].

[+anterior] [+belakang] [-anterior] [+vois] [-tinggi] [+koronal] [-koronal] [-tegang] [+sengau] [-straiden] [-bundar] [+vois] [-kontinuan] [-straiden] [-nasal] [-kontinuan] Sebaliknya, suatu konsonan yang [+konsonantal], [+anterior], [+vois], [-koronal], [-straiden], [-nasal], dan [-kontinuan] pas-tilah bunyi /b/. 6. Suara Onset Masa Suatu perkataan tentulah terdiri dari satu suku atau lebih. Masing-masing suku terdiri dari beberapa fonem. Perkataan ban seperti di atas, misalnya, terdiri dari tiga fonem /b/, /a/, dan /n/. Transisi dari satu bunyi ke bunyi yang lain tentunya memerlukan waktu. Bagaimana transisi itu dilakukan ditentukan oleh macam masing-masing bunyi. Transisi dari /b/ ke /an/ pada /ban/ tidak sama dengan transisi /p/ ke /an/ seperti pada perkataan pan. Suara Onset Masa, yang sering disingkat sebagai MOM (VOT), ada-lah waktu antara (a) lepasnya udara untuk pengucapan suatu konsonan dengan (b) getaran pita suara untuk bunyi vokal yang mengikutinya. Dalam contoh perkataan Inggeris man, kerana /m/ adalah [+vois], yang berarti bahawa pita suaranya pastilah bergetar, maka celah waktu untuk bunyi ini meluncur ke bunyi /Θ/?? adalah nol. Artinya, pada saat bunyi /m/ dilepas, pita suaranya pun bergetar bersamaan dengannya. Akan tetapi, pada perkataan Inggeris tan, getaran pada pita suara terjadi 60 milisekon sesudah bunyi /p/ dikeluarkan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahawa /t/ adalah [-vois]. Dari bunyi [-vois] ke bunyi /��/ yang [+vois] diperlukan waktu 60 milisekon. Dari gambaran ini tampak bahawa VOT untuk bunyi Inggeris /m/ adalah +0 mili-sekon sedangkan untuk /t/ adalah +60 milisekon. Dari eksperimen yang dilakukan orang didapati bahawa untuk bahasa Inggeris suatu bunyi yang VOTnya antara 0-20 milisekon akan terdengar sebagai bunyi [+vois] sedangkan yang 40-60 milisekon adalah [-vois]. Di antara kedua angka itu, yak-ni, 30 milisekon, bunyi itu kadang-kadang terdengar sebagai vois kadang-kadang juga sebagai tak-vois (Clark & Clark 1977: 201). Penutur asli suatu bahasa akan dengan tepat mengucapkan bunyi-bunyi dalam bahasa mereka kerana VOT mereka adalah akurat. Sebaliknya, seorang yang berbahasa asing pada umumnya tidak dapat setepat seperti penutur asli sehingga dia tetap kedengaran seperti orang asing, meskipun dia sangat fasih dalam bahasa asing itu. Mengapa orang Indonesia dalam mengucapkan perkataan Inggeris Bob sering disangka oleh penutur Inggeris sebagai perkataan pop adalah mungkin kerana VOT /b/ Indonesia berada di sekitar 25-35 milisekon sesuatu yang perlu dibuk-tikan secara laboratoris. 2. Signifikan Psikolinguistik Dari sudut pandang persepsi ujaran, apa artinya semua gambar-an di atas? Paparan di atas penting untuk persepsi ujaran kerana tanggapan kita untuk bunyi dan perkataan suatu bahasa ditentukan pula oleh bagaimana bunyi-bunyi itu dibuat, fitur-fitur mana yang terlibat, dan bagaimana bunyi-bunyi itu digabungkan. Telinga orang Indonesia, misalnya, tidak terlatih untuk mende-ngar bunyi [p] yang diikuti oleh aspirasi (yakni, getaran udara yang keras waktu kita mengucapkan bunyi tertentu) seperti pada bahasa Inggeris . Bila kita mengucapkan bunyi

/p/ bahasa Inggeris seperti pada perkataan pan dengan benar, dan di dekat mulut kita ada sudut kertas yang kita siapkan, maka sudut kertas itu pasti akan tersentak dan bergerak. Hal ini tidak terjadi pada bahasa kita kalau kita mengucapkan perkataan yang sama ini. Kerana itu, orang Indonesia pada umumnya tidak dapat pula mendengar adanya aspirasi ini waktu mendengar perkataan-perkataan Inggeris seperti pat, pick, dan pass. Kenyataan bahawa dalam bahasa kita pada umumnya tidak ada perkataan yang berakhir dengan dua konsonan (kecuali pada be-berapa perkataan pinjaman) membuat kita tidak peka terhadap realita ini. Kita umumnya tidak mengucapkan perkataan Inggeris think dengan /k/ sebagai bunyi akhir; bunyi ini sering kita hilangkan sehingga kita mengucapkannya sebagai thing. Dengan singkat dapat dikatakan bahawa persepsi kita terhadap bunyi dan gabungan bunyi yang kita dengar ditentukan oleh tilas (trace) neurofisiologis yang telah tertanam pada otak kita. Kerana dalam neurofisiologi kita terdapat tilas yang menunjukkan bahawa bunyi /��/ dapat dipakai di depan suku, maka pada saat kita mendengar suatu rentetan bunyi di mana ada terdapat bunyi ini kita boleh menerka bahawa bunyi ini mungkin mengawali suatu suku kata. Andaikan rentetan bunyi itu adalah [diasuka����pi] maka [��] boleh kita ikutkan dengan [��pi ] sehingga interpretasi kita adalah Dia suka ngopi. Seandainya pendengar adalah penutur bahasa Inggeris yang sedang belajar bahasa Indonesia, dia tidak akan menggabungkan [��] dengan opi kerana [��] tidak pernah memulai suatu suku. Dengan demikian, tidak mustahil interpretasi dia adalah Dia sukang opi atau Dias ukang opi. Kerana perbezaan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain boleh saja hanya terletak pada satu perbezaan dalam fitur dis-tingtif, seperti misalnya antara /p/ dan /b/, maka pengertian tentang fitur distingtif ini penting pula untuk kita ketahui. Yang membezakan pasangan minimal (minimal pair) seperti tie dan die dalam bahasa Inggeris sebenarnya bukanlah fonem /t/ dan /d/ tetapi fitur distingtif yang ada pada kedua bunyi itu, yakni, bahawa /t/ adalah [vois] sedangkan /d/ adalah [+vois]. Begitu pula pasangan minimal Indonesia /pan/-/ban/, /pola/-/bola/ dsb. 3. Transmisi Bunyi Bunyi yang dikeluarkan oleh manusia ditransmisikan ke telinga pendengar melalui gelombang udara. Pada saat suatu bunyi di-keluarkan, udara tergetar olehnya dan membentuk semacam ge-lombang. Gelombang yang membawa bunyi ini bergerak dari depan mulut pembicara ke arah telinga pendengar. Dengan mekanisme yang ada pada telinga, manusia menerima bunyi ini dan dengan melalui saraf-saraf sensori bunyi ini kemudian “dikirimkan” ke otak kita untuk diproses dan kemudian ditang-kapnya. Lihatlah visualisasi di halaman berikut (mengikuti Garman, 1994: 4). Pemrosesan di otak dibimbing oleh pengetahuan kita tentang bahasa tersebut, termasuk pengetahuan kita tentang bagaimana bunyi-bunyi itu dibuat dan fitur apa saja yang terlibat.

5. PERSEPSI TERHADAP UJARAN Persepsi terhadap ujaran bukanlah suatu hal yang mudah dilaku-kan oleh manusia kerana ujaran adalah suatu aktivitas verbal yang meluncur tanpa ada batas waktu yang jelas antara satu perkataan dengan perkataan lain. Perhatikan tiga ujaran berikut: (a) Bukan angka, (b) Buka nangka, dan (c) Bukan nangka. Mes-kipun ketiga ujaran ini berbeza maknanya satu dari yang lain, dalam pengucapannya ketiga bentuk ujaran ini boleh sama - [bukanaΝka]. Di samping itu, suatu bunyi juga tidak diucapkan secara persis sama tiap kali bunyi itu muncul. Bagaimana suatu bunyi diucapkan dipengaruhi oleh lingkungan di mana bunyi itu berada. Bunyi [b] pada perkataan buru, misalnya, tidak persis sama dengan bunyi [b] pada perkataan biru. Pada perkataan buru bunyi /b/ dipengaruhi oleh bunyi /u/ yang mengikutinya sehingga sedikit banyak ada unsur pembundaran bibir dalam pembuatan bunyi ini. Sebaliknya, bunyi yang sama ini akan diucapkan dengan bibir yang melebar pada perkataan biru kerana bunyi /i/ adalah bunyi vokal depan dengan bibir melebar. Namun demikian, manusia tetap saja dapat mempersepsi bunyi-bunyi bahasanya dengan baik. Tentu saja persepsi seperti ini dilakukan melalui tahap-tahap tertentu. Pada dasarnya ada tiga tahap dalam pemrosesan persepsi bunyi (Clark & Clark, 1977): 1. Tahap auditori: Pada tahap ini manusia menerima ujaran sepotong demi sepotong. Ujaran ini kemudian ditanggapi dari segi fitur akustiknya. Konsep-konsep seperti titik artikulasi, cara artikulasi, fitur distingtif, dan VOT sangat bermanfaat di sini kerana ihwal seperti inilah yang memisahkan satu bunyi dari bunyi yang lain. Bunyi-bunyi dalam ujaran itu kita simpan dalam memori auditori kita. 2. Tahap fonetik: Bunyi-bunyi itu kemudian kita identi-fikasi. Dalam proses mental kita, kita lihat, misalnya, apakah bunyi tersebut [+konsonantal], [+vois], [+nasal], dst. Begitu pula lingkungan bunyi itu: apakah bunyi tadi diikuti oleh vokal atau oleh konsonan. Kalau oleh vokal, vokal macam apa - vokal depan, vokal belakang, vokal tinggi, vokal rendah, dsb. Seandainya ujaran itu adalah Bukan nangka, maka mental kita menganalisis bunyi /b/ terlebih dahulu dan menentukan bunyi apa yang kita dengar itu dengan memperhatikan hal-hal seperti titik artikulasi, cara artikulasi, dan fitur distingtifnya. Kemudian VOT-nya juga diperhatikan kerana VOT inilah yang akan menentukan kapan getaran pada pita suara itu terjadi. Segmen-segmen bunyi ini kemudian kita simpan di memori fonetik. Perbezaan antara memori auditori dengan memori fonetik adalah bahawa pada memori audi-tori semua variasi alofonik yang ada pada bunyi itu kita simpan sedangkan pada memori fonetik hanya fiturfitur yang sifatnya fonemik saja. Misalnya, bila kita mende-ngar bunyi [b] dari perkataan

buntu maka yang kita simpan pada memori auditori bukan fonem /b/ dan bukan hanya titik artikulasi, cara artikulasi, dan fitur-fitur distingtif-nya saja tetapi juga pengaruh bunyi /u/ yang mengiku-tinya. Dengan demikian maka [b] ini sedikit banyak diikuti oleh bundaran bibir (lip-rounding). Pada memori fonetik, hal-hal seperti ini sudah tidak diperlukan lagi kerana begitu kita tangkap bunyi itu sebagai bunyi /b/ maka detailnya sudah tidak signifikan lagi. Ertinya, apakah /b/ itu diikuti oleh bundaran bibir atau tidak, tetap saja bunyi itu adalah bunyi /b/. Analisis mental yang lain adalah untuk melihat bagaimana bunyi-bunyi itu diurutkan kerana urutan bunyi inilah yang nantinya menentukan perkataan itu perkataan apa. Bunyi /a/, /k/, dan /n/ boleh membentuk perkataan yang berbe-da bila urutannya berbeza. Bila /k/ didengar terlebih dahulu, kemudian /a/ dan /n/ maka akan terdengarlah bunyi /kan/; bila /n/ yang lebih dahulu, maka terdengarlah bunyi /nak/. 3. Tahap fonologis: Pada tahap ini mental kita menerapkan aturan fonologis pada deretan bunyi yang kita dengar untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tadi sudah me-ngikuti aturan fonotaktik yang pada bahasa kita. Untuk bahasa Inggeris , bunyi /��/ tidak mungkin memulai suatu suku kata. Kerana itu, penutur Inggeris pasti tidak akan menggabungkannya dengan suatu vokal. Seandainya ada urutan bunyi ini dengan bunyi yang berikutnya, dia pasti akan menempatkan bunyi ini dengan bunyi di mukanya, bukan di belakangnya. Dengan demikian deretan bunyi /b/, /��/, /��/, /i/, dan /s/ pasti akan dipersepsi sebagai beng dan is, tidak mungkin be dan ngis. Orang Indonesia yang mendengar deretan bunyi /m/ dan /b/ tidak mustahil akan mempersepsikannya sebagai /mb/ kerana fonotaktik dalam bahasa kita memungkinkan urutan seperti ini seperti pada perkataan mbak dan mbok - meskipun kedua-duanya pinjaman dari bahasa Jawa. Se-baliknya, penutur Inggeris pasti akan memisahkan kedua bunyi ini ke dalam dua suku yang berbeza. Kombinasi bunyi yang tidak dimungkinkan oleh aturan fonotaktik bahasa tersebut pastilah akan ditolak. Kombinasi /kt/, /fp/, atau / pk/ tidak mungkin memulai suatu suku sehingga kalau terdapat deretan bunyi /anaktu��gal/ tidak mungkin akan dipersepsi sebagai /ana/ dan /ktu��gal/. Dalam contoh ujaran Bukan nangka di atas, setelah bunyi /b/ dipersepsi maka bunyi /u/ kemudian dianalisis secara mental dengan melalui proses yang sama. Kemudian bunyi /k/, dst. sehingga akhirnya semua bunyi dalam ujaran itu teranalisis. Yang akan membezakan antara bukan nangka, bukan angka, dan buka nangka adalah jeda yang terdapat antara satu perkataan dengan perkataan lainnya. 6. MODEL-MODEL UNTUK PERSEPSI Dalam usaha memahami bagaimana manusia mempersepsi bu-nyi sehingga akhirnya nanti boleh terbentuk komprehensi, para ahli psikolonguistik mengemukakan model-model teoritis yang diharapkan dapat menerangkan bagaimana proses persepsi itu terjadi. Sampai saat ini ada empat model teoritis yang telah di-ajukan orang. a. Model Teori Motor untuk Persepsi Ujaran Model yang diajukan oleh Liberman et al. ini, yang dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Motor Theory of Speech Perception, menyatakan bahawa manusia mempersepsi bunyi dengan mema-kai acuan seperti pada saat dia memproduksi bunyi itu (Liberman et al. 1967

dalam Gleason dan Ratner, 1998). Seperti dinyatakan sebelumnya, bagaimana suatu bunyi diucapkan dipe-ngaruhi oleh bunyi-bunyi lain di sekitarnya. Namun demikian, bunyi itu akan tetap adalah fonem yang sama, meskipun wujud fonetiknya berbeza. Persamaan ini disebabkan oleh arti-kulasinya yang sama pada waktu mengucapkan bunyi tersebut. Jadi, meskipun bunyi /b/ pada perkataan /buka/ dan /bisa/ tidak persis sama dalam pengucapannya, kedua bunyi ini tetap saja dibuat dengan titik dan cara artikulasi yang sama. Dengan demikian, seorang penutur akan menganggap kedua bunyi ini sebagai dua alofon dari satu fonem yang sama, yakni, fonem /b/. Dengan perkataan lain, meskipun kedua bunyi itu secara fonetik berbeza, kedua bunyi ini akan dipersepsi sebagai satu bunyi yang sama. Penentuan suatu bunyi itu bunyi apa didasarkan pada per-sepsi si pendengar yang seolah-olah membayangkan bagaimana bunyi itu dibuat, seandainya dia sendiri yang mengujarkannya. b. Model Analisis dengan Sintesis Manusia bervariasi dalam ujaran mereka, tergantung pada ber-bagai faktor seperti keadaan kesehatan, keadaan sesaat (gembira atau sedih), dan keadaan alat ujaran (sedang merokok atau tidak). Dengan demikian, kalau kita hanya menggantungkan pada fitur akustiknya saja, maka sebuah perkataan boleh saja memiliki banyak bentuk yang berbeza-beza. Kerana itu, diajukanlah suatu model yang dinamakan Model Analisis dengan Sintesis (Analysis-bySynthesis). Dalam model ini dinyatakan bahawa pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mensintesiskan bunyi sesuai dengan mekanisme yang ada padanya (Stevens 1960, dan Stevens dan Halle 1967, dalam Gleason dan Ratner 1998). Waktu dia mendengar suatu deretan bunyi, dia mula-mula mengadakan analisis terhadap bunyi-bunyi itu dari segi fitur distingtif yang ada pada masing-masing bunyi itu. Hasil dari analisis ini dipakai untuk memunculkan atau mensintesiskan suatu ujaran yang kemudian dibandingkan dengan ujaran yang baru dipersepsi. Bila antara ujaran yang dipersepsi dengan ujaran yang disintesiskan itu cocok maka terbentuklah persepsi yang benar. Bila tidak, maka dicarilah lebih lanjut ujaranujaran lain untuk akhir-nya ditemukan ujaran yang cocok. Sebagai contoh, bila penutur bahasa Indonesia mendengar deretan bunyi /pola/ maka mulamula dianalisislah ujaran itu dari segi fitur distingtifnya - dimulai dengan /p/ yang berfitur [+konsonantal], [-kontinuan], [+tak-vois], dsb. Proses ini berlanjut untuk bunyi /o/, dan seterusnya. Setelah semuanya selesai, disintesiskanlah ujaran itu untuk memunculkan bentukbentuk yang mirip dengan bentuk itu seperti perkataan /mula/, kemudian /pula/, lalu /kola/, /bola/ … sampai akhirnya ditemu-kan deretan yang persis sama, yakni, /pola/. Baru pada saat itulah deretan tadi telah dipersepsi dengan benar. c. Model Lojik Fuzzy Menurut model ini (Massaro, 1987, 1989) persepsi ujaran terdiri dari tiga proses: evaluasi fitur, integrasi fitur, dan kesimpulan. Dalam model ini ada bentuk prototipe, yakni, bentuk yang memiliki semua nilai ideal yang ada pada suatu perkataan, termasuk fitur-fitur distingtifnya. Informasi dari semua fitur yang masuk dievaluasi, diintegrasi, dan kemudian dicocokkan dengan des-kripsi dari prototipe yang ada pada memori kita. Setelah dicocokkan lalu diambil kesimpulan apakah masukan tadi cocok dengan yang terdapat pada prototipe. Sebagai misal, bila kita mendengar suku yang berbunyi /ba/ maka kita mengaitkannya dengan suku kata ideal untuk suku ini, yakni, semua fitur yang ada pada konsonan /b/ maupun pada

vokal /a/. Evaluasi fitur menilai derajat kesamaan masing-masing fitur dari suku yang kita dengar dengan masing-masing fitur dari prototipe kita. Evaluasi ini lalu diintergrasikan dan kemudian diambil kesimpulan bahawa suku kata /ba/ yang kita dengar itu sama (atau tidak sama) dengan suku kata dari prototaip kita. Model ini dinamakan fuzzy (kabur) kerana bunyi, suku kata, atau perkataan yang kita dengar tidak mungkin persis 100% sama dengan prototipe kita. Orang yang sedang mengunyah sesuatu sambil mengatakan /ba(ra��)/ pasti tidak akan menghasilkan /ba/ yang sama yang diucapkan oleh orang yang tidak sedang mengunyah apa-apa. Begitu pula orang yang sedang kena flu pasti akan menambahkan bunyi sengau pada suku ini; akan tetapi, suku kata /ba/ yang dengan bunyi sengau ini akan tetap saja kita anggap sama dengan prototipe kita. d. Model Kohort Model untuk mengenal perkataan ini (Marslen-Wilson dan Welsh, 1978 dan Marslen-Wilson, 1987 dalam Gleason dan Ratner, 1998; lihat juga Dominic W. Massaro 1994) terdiri dari dua tahap. Pertama, tahap di mana informasi mengenai fonetik dan akustik bunyi-bunyi pada perkataan yang kita dengar itu memicu ingatan kita untuk memunculkan perkataan-perkataan lain yang mirip dengan perkataan tadi. Bila kita mendengar perkataan /prihatin/ maka semua perkataan yang mulai dengan /p/ akan teraktifkan: pahala, pujaan, priyayi, prakata, dsb. Perkataan-perkataan yang termunculkan inilah yang disebut sebagai cohort. Pada tahap kedua, terjadilah proses eliminasi secara bertahap. Waktu kita kemudian mendengar bunyi /r/ maka perkataan pahala dan pujaan akan tersingkirkan kerana bunyi kedua pada kedua-dua perkataan ini bukanlah /r/ seperti pada perkataan targetnya. Perkataan priyayi dan prakata masih menjadi calon kuat kerana kedua perkataan ini memiliki bunyi /r/ setelah /p/. Pada proses berikutnya, hanya priyayi yang masih bertahan kerana perkataan prakata memiliki bunyi /a/, bukan /i/, pada urutan ketiganya. Akan tetapi, pada proses selanjutnya perkataan priyayi juga tersingkirkan kerana pada perkataan targetnya bunyi yang keempat adalah /h/ sedangkan pada priyayi adalah /y/. Dengan demikian maka akhirnya hanya ada satu perkataan yang persis cocok dengan masukan yang diterima oleh pendengar, yakni, perkataan prihatin Secara diagramatik model bagi mempersepsi perkataan prihatin adalah seperti berikut:

e. Model TRACE

Model ini mula-mulanya adalah model untuk persepsi huruf tetapi kemudian dikembangkan untuk mempersepsi bunyi (McClelland dan Rumelhart 1981; Elman dan McClelland 1984; 1986). Model TRACE berdasarkan pada pandangan yang koneksionis dan mengikuti proses top-down. Artinya, konteks leksikal dapat membantu secara langsung pemrosesan secara perseptual dan secara akustik. Begitu pula informasi di tataran perkataan dapat juga mempengaruhi pemrosesan pada tataran di bawahnya. Proses ini terdiri dari tiga tahap: tahap fitur, tahap fonem, dan tahap perkataan. Pada masingmasing tahap ada node-node yang mewakili fitur distingtif, fonem, dan perkataan. Masingmasing node mempunyai tingkat yang dinamakan resting, threshold, dan activation. Bila kita mendengar suatu bunyi, maka bunyi ini akan mengaktifkan fitur-fitur distingtif tertentu dan “mengisytirihatkan” fitur-fitur distingtif lain yang tidak relevan. Jadi, seandainya kita mendengar bunyi /ba/, maka bunyi /b/ akan mengaktifkan fitur-fitur distingtif [+konsonantal], [+anterior], [+vois] dan beberapa fitur yang lain, tetapi fitur-fitur seperti [+vokalik], [+nasal], dan [+koronal] akan “diistirahatkan.” Dengan perkataan lain, fitur-fitur yang relevan itu tadi muncul pada tingkat threshold. Node-node ini saling berkaitan sehingga munculnya fitur-fitur tertentu pada tingkat threshold boleh pula memunculkan node-node yang lain. Kerana perbezaan antara /b/ dan /p/ hanyalah pada soal vois maka waktu /b/ muncul, /p/ boleh pula ikut muncul untuk dikontraskan, meskipun kemudian disingkirkan. Begitu pula ada jaringan interkoneksi antara satu tingkat dengan tingkat yang lain. Munculnya /k/ dan /o/ untuk perkataan Inggeris coat boleh memunculkan perkataan code, boat, dan road pada tataran perkataan. Melalui proses eliminasi pada masing-masing tahap akhirnya ditemukan perkataan yang memang kita dengar. 7. PERSEPSI UJARAN DALAM KONTEKS Di atas tadi digambarkan bagaimana manusia memproses ujaran yang kita dengar secara satu per satu. Akan tetapi, dalam kenyataannya bunyi itu tidak diujarkan secara terlepas dari bunyi yang lain. Bunyi selalu diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain sehingga bunyibunyi itu membentuk semacam deretan bunyi. Lafal bunyi yang diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain tidak sama dengan lafal bunyi itu bila dilafalkan secara sendirisendiri. Bunyi /p/ yang diujarkan sebelum bunyi /i/ (seperti pada perkataan fikir) akan berbeza dengan bunyi /p/ yang diujarkan sebelum bunyi /u/ (seperti pada perkataan pukat). Pada rentetan yang pertama, bunyi /p/ ini akan terpengaruh oleh bunyi /i/ sehingga ucapan untuk /p/ sedikit banyak sudah diwarnai oleh bunyi /i/, yakni, kedua bibir sudah mulai melebar pada saat bunyi /p/ diucapkan. Sebaliknya, bunyi /p/ pada /pu/ diucapkan dengan kedua bibir dibundarkan, bukan dilebarkan seperti pada /pi/. Namun demikian, sebagai pendengar kita tetap saja dapat menentukan bahawa kedua bunyi /p/ yang secara fonetik berbeza adalah satu bunyi yang secara fonemik sama. Kerana itulah maka betapa pun berbezanya lafal suatu bunyi, pendengar akan tetap menganggapnya sama bila perbezaan itu adalah akibat dari adanya bunyi lain yang mempengaruhinya. Dengan perkataan lain, alofon-alofon suatu bunyi akan tetap dianggap sebagai satu fonem yang sama. Persepsi terhadap suatu bunyi dalam deretan bunyi boleh pula dipengaruhi oleh kecepatan

bagaimana kita dapat memilih perkataan yang berbunyi [singa] padahal dalam minda kita pastilah terdapat ribuan perkataan yang kita simpan. Pengetahuan kita sebagai penutur bahasa membantu kita dalam proses persepsi. sebahagiannya mirip dan sebahagian yang lain tidak mirip dengan perkataan atau .ujaran. Ujaran satu perkataan ini tumbuh menjadi ujaran dua perkataan. Dari gambaran ini dapatlah dikatakan bahawa pengaruh konteks dalam persepsi ujaran sangatlah besar. dan akhirnya menjadi ayat kompleks apabila menjelang umurnya empat atau lima tahun. seorang bayi mula mengeluarkan bentuk-bentuk bahasa yang dapat kita kenali sebagai perkataan. Daripada konteksnya ketiga-tiga perkataan ini memberikan makna yang layak. dan adjektiva adalah urutan yang benar. Akan tetapi. Apabila kita ingin mengungkapkan sesuatu. Faktor lain yang membantu kita dalam mempersepsi suatu ujaran adalah pengetahuan kita tentang sintaksis mahupun semantik bahasa kita. Akan tetapi. Daripada dua contoh ini saja kita mesti bertanya. Anda berkata: Lihat tu. ya. MA (Mal). (Edin) at 6:18 PM 4 comments Kuliah 1 (19 Disember 2008): Pengertian Dasar Psikolinguistik 1. pada masa itu pulalah kita mengeluarkan bunyibunyi yang disebut bahasa. Penggunaan bahasa terasa lumrah kerana memang dengan tidak diajari oleh siapa pun. Suatu bunyi yang terucap dengan tidak jelas dapat diterka dari wujud kalimat di mana bunyi itu terdapat. Emeritus Abdullah Hassan. kala progresif. Apabila kita dewasa. Suatu bunyi yang diucapkan dengan bunyi-bunyi yang lain secara cepat akan sedikit banyak berubah lafalnya. sehingga perkataan ini kedengaran seperti /keakit/. Dari umur setahun hingga satu setengah tahun. Ph. Bila dalam mengucapkan kalimat Dia sedang sakit kita terbatuk persis pada saat kita akan mengucapkan perkataan sakit. ya. Bayangkan pada suatu masa anda berjalan-jalan dengan anak atau anak saudara anda yang kecil di zoo dan melihat seekor binatang. Dari semantiknya terdapat pula kecocokan antara ketigatiga perkataan ini. singanya besar. sebagai pendengar kita tetap saja dapat memilahmilahnya dan akhirnya menentukannya. Dari sintaksisnya kita tahu bahawa urutan pronomina. semasa berada di pusat membeli-belah anda berkata: Kita makan kuetiau saja. kita menggunakan bahasa kita seolah-olah dengan tidak berfikir. jikalau kita renungkan secara mendalam. PENGENALAN Orang pada umumnya tidak merasakan bahawa menggunakan bahasa adalah suatu kemahiran yang luar biasa kompleksnya. pendengar kita akan dapat menerka bahawa perkataan yang terbatukkan itu adalah sakit dari konteks di mana perkataan itu dipakai atau dari perkiraan makna yang dimaksud oleh pembicara.D. seorang bayi akan membesar bersama-sama dengan pertumbuhan bahasanya. Posted by Prof. Pada suatu masa lain. kita merasakan bahawa penggunaan bahasa adalah realisasi daripada kemampuan yang hanya manusialah yang dapat melakukannya.

tu. Carroll. gorila. singkong. sebagaimana tertera pada istilah ini. dan anjing. begitu juga ada yang bunyinya mirip dengan [singa] adalah. Pada waktu itu kajian bahasa mula mengalami perubahan daripada sifatnya yang estetik dan kultural ke suatu pendekatan yang “ilmiah. Ketersilapan perkataan antisipasi oleh pelawak Timbul menjadi antisisapi (sapi = lembu) tidak tanpa alasan. dsb. SEJARAH LAHIRNYA PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik. seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation. misalnya. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. urbanisasi. baik dilihat daripada segi bunyi atau pun maknanya. Begitu juga kalau kita tersilap lidah. misalnya. di benua Amerika kaitan antara bahasa dengan ilmu jiwa juga mula tumbuh. 2. misalnya. yang bunyinya mirip. misalnya. senget. Perkataan yang konsepnya mirip dengan singa adalah. Perkataan yang tersilap itu pastilah tidak jauh daripada perkataan aslinya. Dalam lawatan ke zoo di atas. Amerika. pastilah ada aturan yang diikuti oleh manusia mana pun juga mengapa kesalahannya teratur seperti itu. damai. dan bukan kasut. harimau. dan (d) tahap teori psikolinguistik. Perkembangan ini dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess. Mungkin juga kita akan berkata Lihat. Begitu juga dengan perkataan kuetiau: yang kelompoknya sama adalah. pohon. untuk singa. dan ilmu kognitif. 1992). Kekeliruan pemilihan perkataan harimau. semasa merujuk kepada singa tidak mungkin kita akan berkata Lihat. dia mempunyai gerak hati dalam memilih kekeliruan yang tepat. 1992): (a) tahap formatif. gudeg. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahawa dalam kita berbahasa. jauh sekali daripada menjadi perkataanperkataan seperti demonstrasi. Perkataan yang tidak mirip sangat adalah banyak sungguh. Orang tidak membuat kekeliruan pemilihan perkataan secara sembarangan. pastilah mempunyai alasan. ya. mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. realiti psikologi. dan singkir. kucing. bakso. Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana sampai kita dapat mengeluarkan perkataan singa atau kuetiau dan bukan perkataan lain? Jikalau kita keliru dalam berbahasa.konsep singa. a. (b) tahap linguistik. dan sepeda. pilihan perkataan yang dikelirukan itu pastilah tidak jauh daripada perkataan yang kita inginkan. Dia boleh juga betul-betul tersilap lidah dan berkata kelapa padahal yang dimaksudkannya adalah kepala. dan lontong tahu. tuh. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada . misalnya. kita melakukan aktiviti mental yang kemudian tertuang dalam bentuk bahasa yang kita gunakan. Benih ilmu ini sebenarnya sudah tampak pada permulaan abad ke-20 tatkala sarjana psikologi Jerman Wilhelm Wundt menyatakan bahawa bahasa dapat dijelaskan dengan dasar prinsip-prinsip psikologis (Kess. ya. Gardner. harimaunya besar. adalah ilmu gabungan antara dua ilmu: psikologi dan linguistik. sepatu. gado-gado.” Sementara itu. kasutnya besar. John B. Dia tidak akan mungkin membuat kesilapan itu menjadi perkataan lain seperti antirayap atau antidemo. dan sate. Walaupun dia mungkin tidak mengetahui alasannya. ramai. (c) tahap kognitif. yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Tahap Formatif Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain.

Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara . Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif. yakni. parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. Ini dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua. baik dalam struktur mahupun fungsinya. sedangkan pada binatang bahagianbahagian ini tidak ada. atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. Skinner (Chomsky 1959). misalnya. iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky. (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh. keanjalan lidah. dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang. yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme. 1954). memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan. 1967. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang. Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia. (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini. dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. Apakah binatang tidak dapat berbahasa? Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga. Syntactic Structures. manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik. iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia.” Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg. (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan. dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa. iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik. Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Daripada segi biologi.kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. F. Jenkins 2000). Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah. Tahap Linguistik Perkembangan ilmu linguistik. Biolinguistik. yang sering juga disebut sebagai nativisme. Dengan pengetahuan yang kita miliki. b. Mulut manusia. dan tipisnya bibir. memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. Pada manusia ada bahagianbahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan. bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa.

cimpanzi yang diajar oleh Dr. primatologi. Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. akhirnya hanya dapat mengatakan papa. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan. misalnya. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya. Waktu dilahirkan. Tahap Kognitif Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Viki. dan Puan Hayes. Tahap Teori Psikolinguistik ada tahap akhir ini. Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933. cup. misalnya. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan. Tatabahasa. dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia. 1979). Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). c. seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog. dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. Hayes 1947. tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. tetapi masih tidak dapat berbahasa. filsafat. Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unitunit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. di situlah mereka berbeza daripada manusia. tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Menurut Chomsky. dan . Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. d. psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakultifakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. Gardner 1966. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi. Frasa orang tua itu. tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka. Terrace. mama. Makhluk lain dapat melakukan banyak hal.atau misai pada manusia. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Gua. Apabila sampai pada hal-hal lisan. manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir. dan up.

dengan cara menari-nari lebah dapat memberitahu teman-teman lebah lain ada sumber manisan. (b) penghasilan. 3. 4.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. dan beberapa topik lain yang berkaitan. di mana manisan itu berada. iaitu apa sebenarnya bahasa dalam pandangan kaum mentalis. dan pemerolehan bahasa. Pada suatu peristiwa lain. penghasilan. perlu terlebih dahulu kita samakan persepi kita tentang bahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu.” Sementara itu. supaya dapat memahami pemaparan ini dengan lebih baik. KUDRAT BAHASA Apabila kita melihat ib ayam dengan anak-anaknya. Jenis angka delapan yang dibuatnya . Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Secara rinci psikolinguistik mempelajari empat topik utama: (a) kefahaman. Setelah kita perhatikan ternyata ibu ayam tu mengeluarkan bunyi-bunyi itu bagi memberitahu anak-anaknya bahawa dia menemui makanan untuk mereka. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa. berapa banyak manisan itu. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini. Namun. DEFINISI PSIKOLINGUISTIK Dengan huraian di atas kita seterusnya bertanya apa sebenarnya yang dinamakan ilmu psikolinguistik itu? Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membna pengetahuan berbahasa. (c) dasar biologi serta neurologi yang membuat manusia dapat berbahasa. Dengan perkataan lain.genetik. iaitu bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa mereka. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda. Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman. mustahillah manusia dapat berbahasa. dan (d) pemerolehan bahasa. iaitu prosesproses mental pada diri kita yang membuat kita dapat membuat ujaran seperti yang kita ujarkan. Keempat topik utama ini. psikolinguistik kini menjadi illmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain. Tarian yang dilakukan dalam bentuk seperti angka delapan dipamerkan kepada teman-temannya. akan dibincagkan dalam bab-bab selanjutnya dalam buku ini. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. kecepatan dia menari dan kekerapan kibasan sayapnya menandakan jumlah serta jarak tempat manisan itu dari sarang. sering kali kita melihat dan mendengar ibu itu mengeluarkan bunyi-bunyi tertentu dan dalam masa sekejap kanak-kanak yang bersebaran itu berlari-lari menghampiri ibunya. dan berapa jauh jaraknya. iaitu prosesproses mental yang dilalui oleh manusia sehingga mereka dapat menangkap apa yang dikatakan oleh orang dan memahami apa yang dimaksudkan.

Adjektif. Perhatikan contoh berikut: (1) Orang tua itu harus mencangkul ladang kering. Government and Binding serta The Minimalist Program. Daripada tiga contoh ini tampak bahawa ayam. satu unit yang berlainan. Sebaliknya. dan kera dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan “bahasa” mereka sendiri. Kita juga dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lain dengan menggunakan bahasa kita. Urutan perkataan memang tampak linear tetapi satu perkataan dengan satu perkataan lain membentuk suatu struktur yang berhierarki. Dua daripada tiga unit ini dapat pula dipecah menjadi unit yang lebih kecil sehingga daripada unit orang tua itu kita dapatkan orang tua dan itu. misalnya. maka dengan cara-cara tertentu mereka diberitahu supaya bersembunyi di bahagian bawah pohon. misalnya. dan seterusnya. (Catatan: Dalam teori terbaru Chomsky. Ada jenis kera tertentu. Kata bantu. membentuk suatu hierarki dan merupakan realiti psikologis. Dalam ayat kita menemui bahawa orang tua itu membentuk satu kesatuan. Seandainya ayat (1) dibaca sebagai (1a) . Kebergantungan seperti ini menunjukkan bahawa unit. K = kerja. misalnya. mereka memberitahu dengan cara tertentu sehingga kera-kera itu semuanya lari bersembunyi ke atas pohon. F = frasa. Daripada diagram pohon pada halaman berikut kita lihat bahawa ayat (1) terdiri daripada Frasa Nama. ada burung helang yang sedang terbang. yang umumnya dinamakan konstituen. bahasa manusia memiliki ketergantungan kepada struktur. Frasa Nama (NP) sudah diganti menjadi Frasa Determiner (DP). Apabila bahaya itu datang dari bawah pohon. PEN = penentu. Pertanyaan yang timbul adalah apakah bahasa yang digunakan oleh binatang itu sama dengan bahasa yang digunakan oleh manusia? Meskipun pada satu pihak ada beberapa persamaan. lebah. tidak dapat bersatu dengan harus bagi membentuk dua unit orang tua // itu harus. dengan agak rinci. Suatu rentetan perkataan dalam ayat tidak membentuk rentetan yang sembarangan. ADJ = adjektif. Frasa Nama terdiri daripada Nama. tetapi satu bergantung pada yang lain. bila ancaman bahaya itu datang dari atas. dan KB = kata bantu. bukan hanya sekedar penggabungan yang tanpa alasan. dan Frasa Kerja. Frasa orang tua itu (dan) harus merupakan dua unit yang terpisah sehingga tidak mungkinlah kedua unit itu diatur dengan cara lain. Daripada unit mencangkul ladang kering kita dapatkan mencangkul dan ladang kering. selanjutnya orang tua dipecah menjadi orang dan tua. Pertama. begitu pula mencangkul tidak dapat bersatu dengan ladang tanpa kering ikut juga – mencangkul ladang // kering. tetapi perubahan ini tidak kami ikuti di sini (lihat Bahagian 5 di halaman 18). dan mencangkul ladang kering menjadi suatu unit lain pula. N = nama. Begitulah pula manusia. Selama unit itu masih belum merupakan unit yang terkecil pemecahan itu masih boleh terus dilakukan.menunjukkan ke arah mana manisan itu berada (von Frisch 1981). Frasa Kerja terdiri daripada Kata Kerja dan Frasa Nama. dan Penentu. Demikianlah seterusnya sehingga kalimat (1) apabila direpresentasikan dalam diagram pohon akan tampak seperti pada (1a) di mana A = ayat. pada pihak lain ada ciri-ciri khusus yang membezakan bahasa manusia dengan bahasa binatang. Perkataan itu. ada harimau yang sedang lalu. dari ladang kering menjadi ladang dan kering. yang dapat memberitahu teman-teman kera lain apabila ada bahaya yang mengancam.

(1c) Haruskah orang tua itu mencangkul ladang kering? Penutur bukan orang Indonesia dapat mengambil kesimpulan bahawa cara membentuk kalimat tanya dalam bahasa Indonesia adalah dengan menempatkan perkataan harus di bahagian muka kalimat dan menambahkannya dengan – kah. (1) Orang tua itu harus mencangkul ladang kering. (2) Haruskah teman kamu datang sekarang? (3) Haruskah dia melakukan hal itu? (4) Haruskah para penunjuk perasaan luar kota itu menghalang jalan tol? Akan tetapi. suatu elemen dalam anak kalimat tidak . Perkataan ini adalah bahagian daripada anak kalimat yang harus menunjuk perasaan. (5a) *Haruskah para penunjuk perasaan yang menunjuk perasaan ternyata tidak datang? Alasan mengapa kalimat (5a) tidak dapat kita terima adalah kerana perkataan harus bukanlah bahagian daripada kalimat induk Para penunjuk perasaan ternyata tidak datang. Jikalau ayat (1) kita jadikan ayat tanya. Cubalah bacakan ayat (1b) berikut untuk orang lain dengan berhenti sejenak pada tiap tanda // yang diberikan. dan sebenarnya dalam bahasa mana pun. (1b) Orang tua // itu harus // mencangkul ladang // kering. Kebergantungan struktur juga dapat dilihat daripada bentuk ayat lain yang berkaitan. Dalam bahasa Indonesia.Orang tua itu harus mencangkul ladang kering dengan pemisahan yang tidak berdasar kepada konstituen. dari kalimat (5) kita tidak dapat membentuk kalimat tanya (5a). dan ini ternyata benar dengan ayat-ayat lain seperti (2-4). (5) Para penunjuk perasaan yang harus menunjuk perasaan ternyata tidak datang. Pastilah orang itu mengalami kesukaran memahami ayat yang anda baca ini. maka salah satu bentuknya adalah (1c). ayat itu sukar dimengerti.

Namun demikian. syaitan. Faktor eksternal seperti pijakan pada kaki dan munculnya Ratu Cantik Dunia tidak dapat menentukan bentuk bahasa yang diujarkan oleh manusia.dapat dipindahkan ke suatu tempat pada kalimat induk. Begitu pula dalam berujar: kita tidak pernah mengeluarkan dua ujaran yang persis sama. Dalam suatu kalimat yang berakhir dengan nama. misalnya. Ciri ketiga adalah bahawa bahasa dapat digunakan bagi mengungkapkan situasi atau peristiwa yang sudah lampau atau yang belum terjadi dan bahkan untuk sesuatu yang dibayangkan. Bila seorang manusia kakinya terpijak oleh orang lain waktu naik bus. Sifat kreatif ini hanya ada pada manusia. Dari segi pemakai bahasa. syaitan. tetapi . dsb. Reaksi seperti ini berbeda dengan reaksi binatang. Kita bahkan dapat berbicara tentang angan-angan mahupun impian. Tetapi ada pula yang mungkin berkata: Wah! cantiknya. Hal-hal seperti ini tidak terdapat pada alat komunikasi binatang. tetapi anda pasti memahaminya. dia pasti akan menjerit miauuu … dan bahkan boleh pula dia mencoba menggigit si pemijak. Binatang. Struktur bahasa juga memungkinkan kita berbincang tentang apa pun yang kita rancangkan atau akan terjadi pada masa depan. tak nampak jalan!. Bahasa manusia memungkinkan kita berbicara tentang hujan petang semalam atau perkara mengenai Sultan Mansor Shah Mada dari kerajaan Melaka. atau dia boleh diam saja. seperti lebah. Dia boleh berteriak: Aduuuh. kita masih dapat meluaskannya sampai memori kita membatasinya. dan bila anak kalimat relatif ini juga berakhir dengan nama. dapat pula menyatakan tempat madu yang baru dilihatnya. Ciri kedua yang membezakan bahasa manusia dengan bahasa binatang adalah bahawa bahasa dan pemakai bahasa itu kreatif. kalau pun kita berbicara tentang hal yang sama. (6) Kasihan orang itu. reaksi verbal yang akan diberikan tidak dapat diramalkan. Ujaran yang kita dengar bila-bila pun juga tidak pernah ada yang sama dengan ujaran yang kita dengar sebelumnya. Apabila seekor kucing terpijak ekornya. Bahasa juga kreatif kerana bentuknya tidak dikontrol oleh faktor eksternal. Dari contoh-contoh di atas jelas tampak bahawa dalam pembentukan kalimat interogatif yang sederhana seperti ini pun ketergantungan struktur memegang peranan penting. bahasa bersifat kreatif kerana struktur bahasa memungkinkan penggunanya bagi memanipulasinya selama kaidah-kaidah tertentu diikuti. dia boleh mengumpat: Mata butakah. Dari segi bahasanya sendiri. orang boleh berucap sambil memalingkan muka: Ada syaitan. kakinya pendek sebelah tetapi dia harus memikul sekeranjang batu giling untuk sekedar mencari makan di hari yang panas itu. kita dapat memahaminya. Struktur bahasa memungkinkan kita untuk berbicara tentang peristiwa yang terjadi kemarin atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Kalimat berikut mungkin belum pernah anda dengar sebelumnya. kita selalu dapat menambah anak kalimat relatif. (7) Para penunjuk perasaan membakar rumah yang dimiliki oleh orang yang mencuri harta yang selama ini disimpan di bank yang akan dibekukan oleh pemerintah yang sedang mencoba mengemaskan ekonomi yang …. meskipun topiknya sama. dia kreatif kerana dia memiliki kemampuan bagi memahami dan mengujarkan ujaran baru mana pun. Dari contoh berikut tampak adanya kreativiti bahasa. Waktu melihat Ratu Cantik Dunia muncul.

(8) Ramai ahli parlimen yang tuang. meskipun (10) dan (11) tampaknya memiliki struktur yang sama. yakni: (9a) The hunter shot someone and the way he did it was very bad. Sebaliknya. dari (10) kita boleh membuat (10a) sedangkan dari (11) kita tidak boleh membuat ayat (11a). . perbezaannya hanyalah bahawa ayat (12) berbentuk ayat aktif sedangkan (13) pasif. Parafrasa untuk kedua kalimat ini ternyata berbeza seperti tampak pada (10a) dan (11a). Seandainya dalam menuju ke sarang madu lebah itu melewati sarang lain. satu ayat ini memiliki dua struktur dalam yang berbeza. Dalam ayat Inggeris (10) John is easy to please (11) John is eager to please kita lihat bahawa kedua ayat ini memiliki struktur lahir yang persis sama: subjek diikuti oleh kata kerja is. ternyata kesamaan itu hanya ada pada permukaan saja. Akan tetapi. Dalam contoh bahasa Inggeris berikut: (9) The shooting of the hunter was terrible kita hanya melihat adanya satu struktur permukaan. dan kata kerja please. boleh terjadi pula adanya dua kalimat yang struktur permukaannya berbeza tetapi struktur dalamnya sama. Di sini tampak bahawa dua makna yang terkandung dalam (9) disebabkan oleh adanya dua struktur dalam yang berbeza seperti terlihat dalam (9a-b).kemampuan seperti ini sangat terbatas. Namun dalam banyak hal yang lain ada satu struktur permukaan yang sebenarnya memiliki dua struktur dalam yang berbeza. Dalam banyak hal kedua struktur ini memang bersatu sehingga tidak tampak adanya perbezaan. tetapi sebenarnya mewakili dua struktur dalam yang berbeza. Perhatikan ayat berikut: (12) Orang itu memukuli saya. Jadi. adjektif easy/eager. maknanya pun dua juga. (13) Saya dipukuli oleh orang itu. Dalam ayat (8) baik struktur dalam mahupun struktur permukaannya adalah sama. (10a) It is easy to please John. Kedua ayat di atas memiliki makna dasar yang sama. Akan tetapi. Kerana itu. (9b) Someone shot the hunter and this action was very bad. infinitif to. Ciri keempat adalah bahasa memiliki struktur ganda yang dinamakan struktur dalam (deep structure) dan struktur permukaan (surface structure). (11a) *It is eager to please John. Tidak mustahil pula adanya dua struktur permukaan yang sama. dia akan tetap menuju ke sarang madu yang mula-mula.

malah pergi menjauh dari musuhnya lalu mencabuti rumput. maka yang terbentuk adalah perkataan lain. anak daripada ayah dan ibu Kelantan yang lahir di Neberi Sembilan dan berbaur dengan masyarakat Seremban kemungkinan besarnya akan memperoleh bahasa Negeri Sembilan. /sak/. dsb. burung camar (sea gulls) kononnya. /s/. dan (d) dua kalimat yang memiliki dua struktur permukaan yang berbeza ternyata dapat memiliki satu struktur dalam yang sama. Begitu kita menguasai konsep yang diwakili oleh benda itu. Hal seperti ini tidak terjadi pada binatang kerana pemerolehan “bahasa binatang” bersifat naluri atau instingtif. Kerana itulah maka orang Inggeris menamakannya rice dan run sedangkan orang Melayu nasi dan lari. kalau pun dia ditinggalkan oleh induknya dan dibesarkan oleh manusia yang menjaganya. maksunya. (tukar contoh?) Ciri kedelapan adalah bahawa bahasa itu memiliki semantisiti. Ciri ketujuh adalah bahawa bahasa memiliki pola dualiti. Akan tetapi. atau keadaan yang dirujuknya itu arbitreri. dan /a/ secara terpisah tidak mempunyai makna. meskipun benda itu sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk nama itu. di antara para pengguna bahasa itu. Ciri keenam adalah bahawa hubungan antara perkataan dengan benda. /a/. bunyi-bunyi itu sendiri sebenarnya tidak mempunyai makna dan baru bermakna setelah bunyi-bunyi itu kita gabungkan. maka bila suatu saat kita melihat ada kerusi yang kakinya patah satu. perbuatan. Tidak ada alasan mengapa suatu benda kita namakan nasi dan suatu perbuatan kita namakan lari. bahawa begitu suatu nama diberikan maka nama itu akan selalu merujuk kepada konsep benda itu. setelah /k/ digabung dengan /a/ dan kemudian /s/ maka terbentuklah perkataan /kas/. Namun bahasa mana yang diperoleh oleh anak tergantung pada masukan dari masyarakat di mana anak ini tinggal. Anak Sunda yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga Sunda di Bandung akan memperoleh bahasa Sunda. Kucing di Kuala Lumpur dan kucing di London akan mengiau dengan bunyi yang sama meskipun mereka dibesarkan dalam dua lingkungan yang berbeza. Kalau lagi marah. Kononnya binatang ada juga yang melakukan hal yang arbitreri. kita tetap akan menamakannya kerusi. (b) satu ayat dapat memiliki dua struktur dalam yang berbeza. . Ambillah perkataan kerusi. Seekor burung terkukur akan tetap menyuarakan bunyi burung terkukur kalau pun dia dilahirkan dan dibesarkan di “masyarakat” burung jalak (gagak) atau burung nuri. yakni. Seekor anak kucing akan tetap mengiau. meskipun orang tuanya dari Kedah. dan /k/. Kaitan ini semata-mata merupakan konvensyen (Kebiasaan). maksudnya. (c) dua ayat yang tampak memiliki struktur permukaan yang sama ternyata dapat memiliki dua struktur dalam yang berbeza. begitu juga kalau alas duduknya lompong. Bunyi /k/. Seorang anak yang lahir di Kuala Lumpur dan bergaul dengan masyarakat Kuala Lumpur akan memperoleh bahasa Kuala Lumpur. Ciri kelima mengenai bahasa adalah bahawa bahasa itu diperoleh secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. tapi bila gabungannya adalah /s/. Sebaliknya. suatu perbuatan yang tampaknya tidak berkaitan dengan keadaan marah.Dari gambaran di atas dapatlah disimpulkan pengertian mengenai struktur dalam lawan struktur permukaan: (a) satu ayat dapat memiliki struktur dalam dan struktur permukaan yang sama. persetujuan.

the blue book. mengizinkan [m] dan [b] untuk memulai suatu perkataan. Bunyi-bunyi ini membentuk suatu sistem dalam pengertian bahawa perpaduan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain tidak sembarangan tetapi mengikuti aturan tertentu. seperti pada perkataan 'mbak'. Bunyi binatang. elemen-elemen ini adalah bunyi-bunyi yang terdapat pada bahasa yang berkenaan. sering dipakai sebagai argumentasi untuk menyanggah sifat arbitreri ini. simbol-simbol ini adalah perkataan-perkataan blue. Secara hierarkis. misalnya. bahasa Inggeris. Sebaliknya. tetapi bahasa A. buku biru itu. menurut . kerana meskipun bunyi kedua binatang itu sama. Elemen bunyi ini tentunya berbeda dari satu bahasa ke bahasa yang lain. bahasa boleh didefinisikan daripada pelbagai sudut pandang. Secara hierarkis sekelompok perkataan membentuk frasa dan sekelompok frasa membentuk klausa sehingga terciptalah klausa seperti Buku biru itu sangat mahal atau The blue book is very expensive. bahasa Indonesia. buku. Sebaliknya. Akan tetapi. Dengan demikian terjadilah perkataan-perkataan seperti bambu (Indonesia). Dua bahasa boleh memiliki beberapa bunyi yang sama. misalnya. Sistem dalam bahasa adalah sistem yang terdiri dari simbol-simbol. keadaan. bahasa Inggeris. dan [a]. sedangkan bahasa Y membenarkan CBA. Kerana bahasa adalah lisan. [k]. tidak ada dalam bahasa Melayu. Bunyi Inggeris /th/ dan /e/ seperti pada perkataan-perkataan thin dan then. dan C. bunyi [m]. Namum definisi yang banyak dipakai orang adalah: bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitreri yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesamanya. maka simbol-simbol ini juga simbol-simbol lisan. yakni. sekelompok bunyi membentuk suku dan sekelompok suku membentuk perkataan. tetapi bahasa B. banyak bunyi yang juga ada dalam bahasa kita. bahasa Jawa. playon (Jawa). DEFINISI BAHASA Daripada gambaran ciri-ciri di atas. begitu pula keadaan yang tidak sihat dinamakan sakit dan perbuatan mengambil milik orang lain dinamakan mencuri. Tidak ada alasan mengapa benda yang dipakai untuk duduk dinamakan kerusi. Semua perkataan ini tidak mempunyai alasan mengapa demikian wujudnya. Dalam bahasa Inggeris. [t]. tidak ada keterkaitan antara simbol-simbol ini dengan benda. elemen A. sedangkan pada bahasa Y. Dalam komponen sintaksis. CBA. B = blue. bahasa Inggeris tidak memiliki bunyi /ny/ seperti pada perkataan Melayu 'punya'. misalnya. tetapi ada beberapa bunyi yang tidak terdapat pada bahasa kita. dan *mblasted. atau peristiwa yang diwakilinya. Dalam bidang fonologi. tidak mengizinkannya. Ayam jantan dan kucing kita mengeluarkan bunyi yang kita simbolkan sebagai kukuluruk dan ngiau. yang dikirimkan lewat pos dinamakan surat. berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama.5. Simbol-simbol ini bersifat arbitrerari. dan happy (Inggeris). misalnya. [b]. bahasa memiliki. biru. *mbear. itu. bahasa Inggeris mengizinkan gugus konsonan /skt/ pada akhir perkataan seperti pada perkataan /æskt/ asked dan /mæskt/ masked sedangkan bahasa Jawa melarangnya. B. Dalam contoh di atas. tetapi bunyi-bunyi binatang ini pun sebenarnya arbitreri. misalnya. dan yang diminum dinamakan air. bahasa X membenarkan urutan ABC. [s]. Pada bahasa X. dan C = book. Contoh yang konkrit adalah perkataan A = the. book. Tidak ada dalam bahasa ini perkataan yang mulai dengan mb seperti. Sistem pada definisi ini merujuk pada adanya elemen-elemen beserta hubungan satu sama lainnya yang akhirnya membentuk suatu konstituen yang sifatnya hierarkis. dsb. yang dinamakan onomatopea. *mboating. itu. misalnya. urutannya adalah ABC. tetapi apakah kedua binatang itu juga mengeluarkan bunyi yang sama di telinga orang Inggeris? Tentunya tidak.

KOMPONEN BAHASA Ilmu bahasa memang mengalami bermacam-macam perubahan. 1993). Jensen. memilih … N → pemimpin. dapat. Sebaliknya. adalah masalah pribadi yang tidak layak untuk dipertanyakan. 6. Dalam tatabudaya kita. … ADJ → terbaik. Namun ada satu hal yang tetap konstan. yakni. terutama bagi wanita. komponen sintaksis merupakan komponen sentral. Suatu kalimat seperti (14) Pemimpin muda itu harus mencari jalan terbaik dibentuk dengan mengikuti aturan struktur frasa berikut: A → FN KB FV FV → V FN FN → N (ADJ) (Pen) V → mencari. secara tidak sadar. tetapi dia tidak dapat mengahwininya. masyarakat yang memiliki bahasa itu. Scalise. Katamba. Komponen sintaksis menangani ehwal yang berkaitan dengan perkataan. kalimat Inggeris How old are you? yang ditujukan kepada seorang wanita terasa normal bagi kita. 1976. 1990. Penolakan terhadap kalimat Tutiek mengahwini Ahmad bukan disebabkan oleh kekeliruan tatabahasa tetapi ketidak-layakannya pada budaya masyarakat Indonesia. dalam kaitannya dengan komponen bahasa subilmu ini masih dimasukkan sebagai bahagian dari komponen sintaksis. Pemakai bahasa menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesama mereka. baik dari segi landasan falsafah mahupun alirannya. Perilaku bahasa mereka merupakan cerminan dari budaya mereka. dikendala oleh budaya yang mereka pangku. … Pen → itu. yakni. komponen sintaksis menjana (generate) struktur batin yang merepresentasikan makna kalimat. jalan. … KB → harus. Kajian tentang perkataan.telinga Inggeris bunyi ayam adalah cock-a-doodle-do dan bunyi kucing adalah meow. Pada saat teori aliran mentalistik yang dipelopori oleh Chomsky mencapai tahap yang dinamakan teori standard pada tahun 1965. Orang dari masyarakat bahasa lain tentunya tidak dapat memakai sistem ini. 1984. seorang wanita boleh kawin dengan seorang pria. Spencer. 1991. Perdebatan antara kaum behavioris dengan kaum mentalis menghasilkan suatu perubahan besar dalam ilmu bahasa: ilmu bahasa kini didominasi oleh kaum mentalis. tetapi dalam berinteraksi itu mereka. dan semantik. Sistem simbol lisan yang arbitreri ini dipakai oleh masyarakat bahasa tersebut. terutama saat ini dengan telah berkembangnya morfologi generatif (lihat Halle. frasa. dan kalimat. seperti kajian tentang bagaimana perkataan dibentuk dan diturunkan. Dalam aliran linguistik mana pun bahasa selalu dikatakan memiliki tiga komponen: sintaksis. Dengan mempergunakan aturan struktur frasa (phrase structure rules). fonologi. ini … . tetapi dianggap kurang layak oleh penutur Inggeris kerana dalam tatabudaya Inggeris masalah umur. Meskipun morfologi makin mendapatkan tempat sebagai suatu subilmu tersendiri. 1973. Aronoff. besar. umumnya ditangani dalam suatu huraian yang dinamakan morfologi. komponen bahasa.

Setelah transformasi dinamakan struktur lahir. [t]. dan [b] yang juga dimiliki oleh bahasa B. misalnya. bunyi sengau /ŋ/ dapat memulai suatu suku seperti pada perkataan ngopi dan ngantuk. [k]. bahasa Indonesia.Dari aturan struktur frasa di atas dapat digenerasikan diagram pohon seperti terlihat di bawah ini. tetapi tidak ada bahasa di dunia yang memiliki kurang dari tiga vokal ini. Pemimpin muda itu harus mencari jalan terbaik. yang terdapat pada bahasa mana pun juga (Jakobson. Akan tetapi. misalnya. kemudian dikirim ke komponen fonologi bagi mendapatkan interpretasi fonologis. aturan (fonotaktik). Berbeda dengan komponen sintaksis. hasil penerapan aturan struktur frasa seperti di atas boleh dikenai aturan transformasi untuk mengubahnya menjadi kalimat lain. [i]. tetapi tidak pada bahasa A. Keluaran dari komponen sintaksis tanpa transformasi dinamakan struktur batin. bahasa Inggeris. Kita boleh menemukan perkataan-perkataan seperti help dan pulp pada bahasa B tetapi perkataan-perkataan seperti ini tidak mungkin ada dalam bahasa A. aturan yang mengatur bagaimana bunyi-bunyi itu diramu. dan [u] merupakan sistem vokal minimum yang terdapat pada setiap bahasa. Sebaliknya. sedangkan pada bahasa A tidak. Komponen ini menangani ehwal yang berkaitan dengan bunyi. pada bahasa Inggeris perkataan-perkataan seperti ngik atau ngos meskipun ada king dan song. Dalam teori standard Chomsky. Pada . komponen fonologi bersifat interpretif. Bunyi merupakan simbol lisan yang dipakai oleh manusia bagi menyampaikan apa pun yang ingin disampaikan. Dengan demikian maka pada bahasa B kita menemui perkataan-perkataan seperti asked [æskt] dan masked [mæskt] seperti yang telah disebutkan di atas. [k]. Bunyi vokal [a]. tetapi pada bahasa A bentuk-bentuk seperti ini tidak mungkin. Dalam komponen fonologi tidak hanya disenaraikan jumlah dan macam bunyi yang ada pada suatu bahasa tetapi juga bagaimana bunyi-bunyi tadi membentuk suatu sistem dalam bahasa tersebut. [m]. 1971). memiliki bunyi-bunyi antara lain [s]. Bahasa boleh saja memiliki lebih dari tiga vokal ini. pada bahasa B memungkinkan bunyi [s]. [l]. dan [t] berada pada akhir suku. [p]. hal ini tidak mungkin. tetapi pada bahasa B. Begitu pula pada bahasa B boleh terdapat [l] dan [p] berurutan. pada bahasa A. Pada bahasa ada bunyibunyi yang sifatnya universal. Keluaran yang dihasilkan oleh komponen sintaksis. Bahasa A. seperti struktur batin pada (14a). Tidak ada. yakni. Dari kalimat (14) dapat diturunkan kalimat negatif (14b) Pemimpin muda itu tidak harus mencari jalan terbaik dengan menerapkan aturan transformasi negatif.

ia tidak melakukan perbuatan yang dinamakan merokok. juga mensyaratkan bahawa pelakunya adalah pria. Jadi. kencing.yang menjadi tengkulak. misalnya. yakni. dan [+belum pernah nikah]. Komponen fonologi akan melihat apakah campuran meN. putih. Bila penerapan aturan itu menghasilkan ketidakserasian semantik maka kalimat tadi akan bersifat anomulus. Dalam komponen ini perkataan tidak hanya diberi makna seperti yang terdapat pada kebanyakan kamus. dalam kalimat I really don’t like mbak Judie. coklat. misalnya. [+dewasa]. Namun. artinya. perkataan-perkataan ini lalu diperlakukan sebagai perkataan asing. [-pria]. [+belum pernah nikah]. memiliki fitur semantik: [+N]. tidak dapat diterima dari segi makna. misalnya. [+manusia]. seandainya kita temukan perkataan mbak atau ngos padahal bahasanya adalah bahasa Inggeris maka perkataan-perkataan ini pasti akan ditolak oleh komponen fonologi kerana jejeran bunyi [m] dan [b] dan bunyi /Ν/ pada bahasa Inggeris tidak mungkin memulai suatu perkataan. Kalau pun ada kuda yang warnanya hijau. minum. ayat ini akan diteliti. [+manusia]. Atau. Kuda boleh makan. di samping dimasukkan ke komponen fonologi. untuk perkataan ini harus pula ditambah [+pelaku pria]. Perkataan ini terdiri dari prefik men. Tidak ada kuda yang berkulit hijau. Perkataan jejaka. maka yang dirokok pastilah bukan benda yang bulat seperti jeruk. . dan juga [+masih dara]. Kalau pun ada kuda aneh yang merokok. begitu dikirim ke komponen semantik. tetapi juga diberi rincian makna yang disebut fitur semantik.komponen ini masukan dari komponen sintaksis dikaji secara fonologis. maka aturan perkecualian itu pun sudah ada tertera dalam komponen ini. Jadi. yakni. Dalam komponen ini ada seperangkat aturan semantik yang digunakan bagi menentukan apakah masukan dari komponen sintaksis itu memenuhi kaidah semantik yang ada pada bahasa tersebut.dan katadasar cari. Perkataan mengahwini. seperti halnya kulak dan pen. Bila masukan dari komponen sintaktik ada yang mengandungi bentuk fonologis yang melanggar aturan bahasa tersebut maka perkataan ini akan ditolak atau diperlakukan sebagai perkataan asing. Ayat (15) tentu saja boleh dihasilkan oleh komponen sintaksis kerana dari aturan sintaktik bahasa Indonesia kalimat ini tidak melanggar aturan gramatikal apa pun.dengan cari yang menghasilkan mencari itu sesuai dengan aturan fonotaktik bahasa kita. Ayat Tuti akan mengahwini Ahmad minggu depan seperti dicontohkan di atas akan ditolak oleh komponen semantik kerana salah satu fitur semantik untuk verba mengahwini. Begitu pula kalimat berikut: (15) Kuda hijau kami merokok sedozen limau. [+dewasa]. [+lelaki]. Komponen semantik membahas ehwal makna. juga dikirim ke komponen semantik untuk mendapatkan interpretasi semantik. di samping memiliki fitur [+V] dan [+transitif]. Perkataan perawan memiliki [+N]. tetapi warna yang ada pada kuda hanyalah hitam. Dalam hal-hal tertentu perlu pula dicantumkan fitur semantik yang ada kaitannya dengan unsur sintaksis. Hal ini diperlukan untuk mencegah munculnya ayat seperti Tuti akan mengahwini Ahmad minggu depan. dan berak tetapi tidak merokok. Bila memang ada perkecualian. Pada contoh (14a) di atas kita lihat adanya perkataan mencari. Keluaran dari komponen sintaktik. dicermati apakah semua kaedah fonologis bahasa tersebut telah ditaati. Di sini terlihat bahawa kuda memang memiliki fitur semantik warna. Seperti halnya komponen fonologi. [+pelaku pria]. telah dilanggar. bukan pengulak. komponen semantik juga bersifat interpretif.

T- . Kedua. Dalam suatu NP. Cara ini membawa ke suatu tipologi bahasa. bahasa itu boleh induknya duluan (headfirst) atau induknya belakangan (headlast). Pandangan Chomsky mengenai bahasa mengalami banyak perubahan. misalnya. Setelah suatu ayat melewati komponen fonologi bagi mendapatkan interpretasi fonologis dan secara serentak melalui komponen semantik bagi memperoleh interpretasi semantik barulah kita dapat menghasilkan ayat yang kita kehendaki. Perhatikan kalimat Inggeris berikut: (16) Visiting mothers-in-law can be a nuisance. N. Bila hal ini terjadi. aturan struktur frasa telah disederhanakan. sementara itu. atau (b) Mengunjungi ibu mertua boleh menusutkan. kalimat tadi pasti ambigu. Rajah 1: Model Standard Chomsky 1965 Perubahan pada GB mencakup beberapa hal. adalah induknya duluan. dalam PP. yakni. pada teori sebelum GB ada terlalu banyak macam transformasi. Frasa nomina. Setelah kalimat ini diinterpretasikan oleh komponen semantik didapati bahawa ada dua kemungkinan makna: (a) Ibu mertua yang mengunjungi kita boleh mengusutkan. Standard teori ini berubah menjadi apa yang dinamakan Revised Standard Theory pada tahun 1970-an. yang sering disingkatkan sebagai Teori GB. P selalu menjadi induknya. misalnya.Tidak mustahil bahawa kaidah semantik yang diterapkan itu menghasilkan dua makna yang berbeda. Dengan dua bacaan ini maka ayat (16) pastilah memiliki makna ganda. bahasa Jepun adalah induknya belakangan. Ketiga komponen dalam teori standard Chomsky dapat diwujudkan dalam Rajah 1 berikut. Pertama. N selalu bertindak sebagai induknya. tidak lagi “NP → (Art) (Adj) N” tetapi “XP ��? X Comp” di mana X adalah sebuah kategori utama. Pengetahuan bahwa suatu bahasa itu induknya duluan atau belakangan sangat penting untuk anak dalam usaha dia memperoleh bahasa. ada T-pasif. misalnya. Bahasa Ingggris dan bahasa Indonesia. kemudian pada tahun 1980-an disemak semula lagi menjadi teori Government and Binding.

peranan leksikon diperluas. UG). Induk di muka atau induk di belakang adalah contoh dari parameter ini. anak mana pun telah dibekali dengan pengetahuan mengenai hal ini. dengan masing-masing perkataan pada diagram itu memiliki fitur fonetik. Struktur batin kini dipengaruhi pula oleh fitur leksikal. Bila representasi PF hanya berisikan fitur-fitur yang secara fonetik dapat diinterpretasikan. Verba mencarikan adalah V yang memerlukan Agt. dsb. Komputasi PF mengkonversikan struktur-struktur sintaksis itu ke dalam representasi PF. Diasumsikan bahawa struktur kalimat yang diturunkan harus akhirnya terkonversikan ke dalam dua macam representasi yang berbeda: (1) Phonetic Form (PF) dan (2) Logical Form (LF). Agt. dan gramatikal. dan bila representasi LF juga hanya berisikan fitur-fitur yang secara semantik dapat diinterpretasikan. Sementara itu. Seandainya kita diberi kalimat Inggeris The man who hit you is her uncle maka kita tidak dapat menurunkan ayat Who did the man hit you is her uncle? kerana pemindahan who ke depan telah melalui batas klausa anak ayat di mana who itu asalnya berada. UG memiliki seperangkat parameter. Kata kerja (Verba) terletak. bentuk leksikal dari leksikon itu terlebih dahulu harus diseleksi. ertinya tidak boleh melalui batas klausa di mana elemen itu aslinya berada. Wujud transformasi ini adalah: (a) apa yang akan dipindahkan. Dengan demikian. Prinsip dan parameter ini bersifat kudrati. Bila representasi PF dan/atau LF melanggar PFI. Bermacam-macam transformasi ini juga telah digantikan menjadi aturan ‘pindahkan α’. dan (d) pemindahan itu bercakupan lokal. Loc. keterbelajaran (learnability) disederhanakan dari sejumlah besar aturan ke hanya beberapa prinsip yang lebih bertenaga (powerful) dan universal yang dinamakan tatabahasa universal (Universal Grammar. (b) elemen itu dipindahkan ke mana. Ketiga. maka dalam UG hal semacam ini dikatakan telah memenuhi principle of full interpretation (PFI). adalah suatu V yang memerlukan (a) pelaku. T-negatif. Pat. Bila representasi PF dan representasi LF kedua-duanya memenuhi PFI maka dikatakan bahawa derivasi tersebut terpusat (converge). gabungan ini . komputasi LF mengkonversikan struktur-struktur sintaksis ke dalam representasi LF. (b) entiti yang diletakkan.interogatif. Teori GB kini diganti dengan teori terbaru yang dinamakan The Minimalist Program (Chomsky 1995). Kemudian. semantik. maka derivasi tersebut dinyatakan nabrak (crash). Derivasi suatu ayat yang menyangkut seperangkat operasi atau komputasi menghasilkan struktur-struktur sintaksis. pat(ient). Bagi menangani adanya perbedaan antara satu bahasa dengan bahasa lain. anak hanya “mencocokkan” saja apakah bahasa yang sedang diperolehnya itu mengikuti parameter ini atau parameter itu. kemudian melalui proses merger konstituen-konstituen tadi lalu digabung untuk membentuk diagram pohon. (c) tempat yang ditinggalkan diberi tanda tapak (trace). Itu pulalah sebabnya mengapa anak tidak memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh bahasanya sendiri. bersamaan dengan komputasi PF maupun LF. Kerana itu. suatu tatabahasa yang mencapai tahap keadekwatan observasional (observational adequacy) wajib mencakup (a) representasi PF untuk menunjukkan bagaimana ayat itu diucapkan dan (b) representasi LF untuk menunjukkan makna ayat tersebut. Pada teori termutakhir ini tidak lagi ada perbedaan antara struktur batin vs struktur lahir. Sebelum suatu derivasi sampai ke komputasi PF maupun LF. artinya. dan Ben(efactor). Keempat. dan juga (c) tempat di mana entitas itu diletakkan. misalnya.

7. 1998). Jikalau kita mendengar orang berkata Aduh. semantik.l. PRAGMATIK Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. crash.diturunkan (spellout). Sementara itu. Cowper. 1992. tak? . teori di atas akan menerima kalimat seperti Ahmad akan mengahwini Tuti tetapi menolak *Tuti akan mengahwini Ahmad. ya. yakni. pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker. hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga. panas benar. Chomsky 1996). dan macammacam lakuan ujaran (speech acts). *Tuti akan mengahwini Ahmad dan *Ahmad akan mengahwini Tuti kedua-duanya akan nabrak. Coba bayangkan percakapan antara dua orang yang sudah saling mengenal seperti berikut: (19) A : Ada rokok. di sini! kita boleh memahaminya sebagai permintaan untuk kita membuka jendela atau memasang kipas angin. Radford memberikan gambaran skematik seperti berikut (Radford 1997: 172 : lihat juga a. apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. Dalam ayat (17) He bought a pair of horse shoes (18) He bought a pair of alligator shoes kita tahunya bahawa horse shoes adalah kasut untuk kuda sedangkan alligator shoes bukan kasut untuk buaya tetapi kasut daripada kulit buaya adalah kerana kita memiliki pengetahuan dunia. bukan hanya sekadar memahami apa yang dia katakan. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah memasuki wilayah yang lain. Kita juga tahu bahawa tidak ada kasut yang dibuat daripada kulit kuda. Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge). ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa.dengan kata dasar kahwin harus menghasilkan mengahwini dan bukan mengkawini. Kalimat Ahmad akan mengkawini Tuti juga akan ditolak kerana prefiks men. Penolakan ini terjadi kerana adanya fitur semantik pada perkataan mengahwini yang tidak memenuhi persyaratan LF. Bila diwujudkan dalam contoh. Akan tetapi. Dengan perkataan lain. di dunia di mana kita hidup kuda itu memang ada yang memakai kasut sedangkan buaya tidak.

Perhatikan percakapan berikut: (20) C: Aduh. seperti lapar. tidak mengeluarkan kotak rokoknya. Jelaskan tahan perkembangan ilmu psikolinguistik. Dengan latar belakang semua ini marilah kita kaji ilmu yang dinamakan psikolinguistik. mengantuk atau sakit. Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa. (Tidak lebih daripada 400 perkataan) 3. tangisan belum . Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar. 1. di hujung ada gerai. Letakkan nama anda sebelah atas jawapan anda. Tangisan menjadi satu cara untuk memberitahu keperluannya. Pragmatik itu apa? (100 perkataan) Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik Zuraini binti Ramli Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris 1. pergilah ke gerai di tepi hujung itu. Jawapan mesti dimasukkan ke dalam "Comments" sebelum 25 Disember 2008. Beri definisi ringkas psikolinguistik. Dengan demikian maka A mengharapkan si B supaya memberinya sebatang. laparlah. TUGASAN UNTUK SEMUA Sila baca bab ini jawab soalan berikut. tetapi maknanya jelas – Jikalau kamu memang lapar dan mahu makan.B: Ada. Tidak mustahil pula bahawa antara ayat satu dengan ayat berikutnya tidak ada kaitan sintaksisnya. Sungguhpun demikian.0 Pendahuluan Seseorang bayi dari saat kelahirannya telah mula berhubung dengan orang-orang dalam persekitarannya melalui tangisan. (21) D: Tu. (Tidak lebih daripada 100 perkataan) 2. Tampak di sini bahawa ayat C dan D tidak ada kaitan sintaksisnya. Keanehan ini disebabkan oleh kerana ayat A bukanlah semata-mata ayat pertanyaan tetapi sekaligus juga ayat permintaan. Akan terasa aneh bagi A bila setelah menjawab “Ada” B hanya berhenti di situ saja.

mengulas. 1926). man man di. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. Bahasa egosentrik jenis pengulangan merupakan percakapan kanak-kanak yang diulang secara terus menerus. Bahasa egosentrik jenis monolog pula ialah percakapan kanak-kanak yang seolah-olah menggambarkan kepada kita bahawa dia sedang berfikir. Dalam jenis tersebut. iaitu pengulangan. ‘…human cognitive development is achieved through maturational stages. mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. monolog dan monolog tumpuan. dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. Contohnya. man man di. Bahasa egosentrik dilahirkan dengan tiga cara. Apabila bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat artikulasi manusia disusun mengikut hukum-hukum yang ada dalam sesuatu bahasa. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan . Kakak nak mandi. Umumnya. peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri. Dalam situasi ini. Menurut Piaget (1926). ii) Bahasa yang ditujukan kepada orang lain yang disebut bahasa perhubungan (socialized language). iaitu : i) Bahasa yang bertumpu pada diri sendiri yang disebut bahasa egosentrik (egocentric language). Beliau melihat perkembangan bahasa kanak-kanak dalam dua jenis. dan fikiran itu dilahirkan dalam bentuk bunyi dan kemudian dalam bentuk kata. Kakak nak mandi.boleh dikatakan sebagai bahasa kerana bentuk tersebut tidak mempunyai pola teratur yang secara berulang-ulang dapat menyampaikan fikiran dan perasaan dengan tepat. with our thought processes and patterns changing systematically as we age’. Jenis perkembangan bahasa yang kedua pula ialah bahasa perhubungan. dan bertanya. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. 2. seperti bercerita. sama ada pada peringkat kata atau suku kata. Bahasa jenis pertama. Pengulangan tersebut dibuat untuk tujuan keseronokan dan tidak bermaksud apa-apa. barulah pengguna bahasa dapat berkomunikasi sesama mereka. Justeru.0 Catatan Ringkas Tentang Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik Jika dilihat tahap-tahap pemerolehan bahasa kanak-kanak. bertengkar. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza (Piaget. beberapa pandangan telah dikemukakan oleh beberapa pengkaji yang berbeza.

tahap pemerolehan bahasa kanakkanak dilihat mengikut usia. ada bantal Barney (sambil menunjuk gambar dalam majalah). F. kakak dah sidai tuala kakak dengan tuala adik.1 Bercerita Melalui teknik bercerita. bekerjasama. 4) Nanti kakak nak bilik kakak macam ni. iaitu tahap membabel atau mengagah. Kebiasaannya. antaranya fonologi. kanak-kanak dilihat sudah mula mempelajari pragmatik dalam perbualan mereka. seterusnya persepsi dan klasifikasi mereka berkembang dan berubah mengikut masa. tahap kecekapan penuh. hanya pada usia dua tahun dan ke atas. 188-239) membahagikan peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap. khususnya keluarga terdekat atau rakan-rakan di taska. melarang. tetapi juga untuk menarik perhatian pendengar. Ketika bercerita berkaitan pengalamannya. Kanak-kanak bermula dengan sesuatu yang lebih umum dan kategori yang tidak dikenal pasti. seperti teknik bercerita. semantik dan pragmatik. ketika berusia antara 1 hingga 3 tahun. 2. (1976: 58) pula.2 Bertengkar dan Berbahas . Sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya. mengulas. memerintah atau meminta. Sofiya selalunya bercerita tentang dirinya dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Rambut ayah dia pun botak jugak. Sebagai contoh: 3) Nanti kakak nak jadi pengantin macam Mak Busu. Sofiya memberitahu sesuatu kepada pendengarnya yang boleh menarik minat pendengar tersebut. Kanak-kanak mula berinteraksi dengan orang di sekelilingnya semenjak mereka dilahirkan lagi. Mereka mula memahami konteks dalam perbualan. Menurut Kess. sama ada yang pernah berlaku pada dirinya ataupun yang berbentuk imaginasi. dia bercerita tentang pengalamannya. menyatakan keinginan.bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak. bertengkar dan berbahas. tahap permulaan tatabahasa. Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling. tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya. tahap holofrasa. mengkritik. Contohnya: 1) Danish ada rambut botak. penceritaan juga dibuat berdasarkan khayalan atau imaginasi kanak-kanak. Pemerolehan bahasa melibatkan pemerolehan pelbagai aspek dalam bahasa. Mangantar Simanjuntak (1987. Tahap in merupakan tahap pemerolehan sintaksis. tahap ucapan dua kata. Perkataan pun dan rajin bukan sahaja bertujuan memberi penegasan. Sofiya berimaginasi tentang perkara-perkara tertentu yang pernah dilihatnya pada orang-orang di sekitarnya yang lebih dewasa atau berdasarkan gambar atau cerita yang pernah dilihat atau ditonton. melalui pelbagai teknik berinteraksi. bertanya. sintaksis. dan mengajak. J. kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat. Data yang dipaparkan merupakan data yang diperoleh daripada pemerhatian terhadap kanak-kanak perempuan Melayu bernama Ainin Sofiya (singkatannya Sofiya atau Nin). Selalunya. cantik. Kadangkala imaginasi terhasil akibat keinginannya terhadap sesuatu perkara. Walau bagaimanapun. 2) Kakak rajin. 2. Dalam tahap tersebut.

3 Bekerjasama Melalui teknik bekerjasama. Dalam kes Sofiya. nanti dapat nombor satu. Contoh perbualan di bawah diambil ketika Sofiya melihat ibunya menumbuk bawang di dapur. seperti bermain.Dalam teknik bertengkar dan berbahas. Dia juga boleh menyebut perkataan-perkataan yang berkaitan dengan perbuatan asas dalam kehidupan.4 Menyatakan Keinginan Keinginan merupakan naluri yang telah ada dalam diri manusia semenjak mereka dilahirkan. dan mandi. kakak cucu atok. Sofiya juga adakalanya menunjukkan keinginan bekerjasama dengan orang dewasa. Selalunya. Sofiya mengajak kanak-kanak lain untuk melakukan sesuatu. Ini baju kakak. Sofiya: Bukan cucu Opah. Selain itu. seperti ketika memasak lauk dan membeli belah. sama ada dengan rakan-rakan atau orang lain yang lebih dewasa. Berbahasa menjadi salah satu medium untuk menyatakan keinginan tersebut. Sebagai contoh: 7) Sofiya: Syafiq. sama ada tindak balas dalam bentuk bahasa ataupun perbuatan. dia mengharapkan tindak balas daripada orang yang mendengar. melukis. dia merujuk pandangan orang lain untuk mendapatkan pengesahan. 8) Sofiya: Biar kakak masukkan bawang putih.5 Mengkritik Menjadi kebiasaan kepada Sofiya untuk mengkritik atau menegur perbuatan atau kelakuan orang lain yang dirasakannya tidak betul. minum. Contohnya: 9) Nak nen/tek (susu). 10) Nak andi (mandi). yang dikeluarkan dalam bentuk satu suku kata. jom kita main boling. 2. dia boleh menyebut perkataan mama dan ayah pada peringkat yang lebih awal. Kadangkala. Sofiya cenderung untuk mempertahankan pendapat atau kepercayaannya. dan membaca buku. Syafiq susun bola. Kebanyakan perkataan tersebut berbentuk kata kerja seperti makan. Opah besar. Syafiq: Sofiya duduk kat situ. kan bu? 6) Opah: Kakak pakai baju Opah ya? Sofiya: Mana ada. dalam situasi pertengkaran dan perbahasan itu. 2. pernyataan keinginan merupakan bentuk bahasa yang paling awal dikuasai oleh kanak-kanak. 5) Opah: Pandai cucu Opah. Justeru. 2. Cara ini membolehkannya menimbulkan gerak .

2. Adakalanya. 16) Sofiya: Ibu. ayat yang diujarkan merupakan ayat perintah kerana Sofiya masih belum menguasai kata-kata silaan dan permintaan. Ibu : Malam-malam orang tak pakai lipstick. teknik memerintah dan meminta merupakan teknik yang paling kerap digunakan. dan ayat yang diujarkan juga lebih panjang. Ketika berusia kurang daripada 3 tahun. Misalnya: 11) Sofiya: Ayah nyanyi salah. Sebagai contoh: 17) Sofiya: Ibu. iaitu diujarkan kepada orang lain. Contohnya: 13) Sofiya: Ayah. pasang kipas! 14) Sofiya: Ibu. Contohnya: 12) Sofiya: Ibu.balas sama ada secara positif atau negatif kepada orang lain. Sofiya sudah mampu menggunakan perkataan tolong. Contohnya: 18) Sofiya : Ibu. Ini menunjukkan bahawa dia sudah menguasai dan memahami aspek pragmatik dengan lebih baik. Memerintah atau meminta boleh dianggap sebagai kesinambungan daripada teknik menyatakan keinginan. tolong kakak warnakan ni. bukan macam tu! Dalam contoh (11). Jelas bahawa keinginan mereka juga kadangkala dizahirkan dengan cara tersirat. kakak penat. kerana ia merupakan peringkat perkembangan yang agak tinggi dan bersesuaian dengan tahap umur kanak-kanak. kanak-kanak akan mengulangi pernyataan tersebut dengan lebih bersungguh-sungguh. kakak nak pakai lipstick. Contohnya: 15) Sofiya: Ibu. kakak nak pakai lipstick. Jika ayat tersebut disanggah. tolong dukung kakak.6 Memerintah atau Meminta Jika dilihat bahasa yang digunakan dalam interaksi kanak-kanak. Lagu kakak lain. ayah nyanyi macam tu bu. Ada juga situasi yang kritikan dinyatakan secara tidak langsung. kritikan ditujukan terus kepada orang yang menjadi sasarannya. ayat perintah atau permintaan dihasilkan dalam bentuk ayat penyata. buat Milo kakak! Penggunaan kata silaan dan permintaan boleh menghaluskan suasana permintaan tersebut Pada usia 3 tahun. terutama antara umur dua hingga lima tahun. Sofiya : Kakak nak pakai lipstick jugak! .

2. dia akan bertanya siapakah yang membelikan barang tersebut untuknya. tentang nama. Sebagai contoh: 21) Sofiya: Siapa belikan baju ni? 22) Sofiya: Siapa beli buku ni bu? Dalam contoh di atas. sama ada menggunakan ya. Ini menunjukkan bahawa dia sudah mula mempunyai pengetahuan kognitif. Secara tidak langsung. Sofiya melihat semua yang terdapat di sekelilingnya sebagai benda. teknik bertanya merupakan teknik yang digunakan untuk membolehkan dia benarbenar mengetahui sesuatu perkara itu. 1996 :427).7 Bertanya Bertanya merupakan teknik yang seringkali digunakan oleh Sofiya untuk memenuhi naluri ingin tahunya tentang pelbagai perkara di sekelilingnya. jika mendapat baju atau mainan yang baru. Dalam bahasa. Kata tanya siapa mula digunakan apabila dia tahu membezakan antara manusia dan bukan manusia. iaitu pada usia lebih kurang dua tahun. ayat tanya tertutup pula ialah ayat tanya yang memerlukan jawapan ya atau tidak/bukan. Setiap pertanyaannya perlu dijawab dengan jelas. tidak atau jawapan dalam bentuk yang lain. menyuruh atau mengejek. Contohnya seperti: 19) Sofiya: Apa ni bu? 20) Sofiya: Itu apa? Pertanyaan di atas timbul apabila Sofiya mula mengenal alam sekelilingnya dan mempunyai dorongan untuk mengetahui nama benda-benda. Kata tanya mana dikuasai lebih kemudian. ada dua jenis ayat tanya. Manakala. Contohnya: 23) Sofiya: Mana kasut kakak? 24)) Sofiya: Mana beg kakak? . pertanyaan Sofiya boleh berbentuk pertanyaan terbuka dan tertutup. iaitu ayat tanya terbuka dan ayat tanya tertutup (Nik Safiah Karim et al. bentuk pertanyaan yang lebih awal digunakan ialah pertanyaan terbuka. Ayat tanya terbuka ialah ayat tanya yang jawapannya tidak terhad kepada perkataan ya atau tidak. Namun begitu. Dari segi penguasaan kata ganti nama tanya. hal ini juga menunjukkan bahawa dia sudah pandai menghargai pemberian orang lain kepadanya. Oleh itu. Walau bagaimanapun. bagi Sofiya. Hal ini menunjukkan bahawa pada peringkat awal. selalunya pertanyaan itu diungkapkan untuk dia mengetahui siapakah yang membelikannya barang tersebut. kadangkala pertanyaan orang dewasa dilahirkan untuk mendapatkan pengesahan. didapati bahawa kata tanya apa dikuasai lebih awal daripada siapa. dan belum ada perbezaan antara kategori manusia dan bukan manusia. Selain daripada bertujuan untuk mendapatkan jawapan. Contohnya. tempat dan arah. sebaliknya bergantung pada maksud yang terkandung dalam ayat tanya tersebut..

dengan menggunakan kata tanya kenapa. Dalam konteks ini. pertanyaan daripada orang lain menjadi penggerak utama dalam membentuk perhubungan dua hala. 33) Ayah: Kakak makan apa? Sofiya: Biskut.25) Sofiya: Bu. serta dapat juga dilihat penggunaan kata nama arah dan kata bilangan dalam jawapannya. Dalam contoh ayat (26).8 Menjawab Teknik menjawab merupakan teknik yang berkaitan dengan teknik bertanya yang dihuraikan sebelum ini. Misalnya: . Sofiya sudah mula memberikan jawapan yang lebih panjang. Contoh ayat (26) ini juga mengukuhkan lagi kenyataan bahawa Sofiya sudah pandai menghargai pemberian orang lain. Jarang dilihat Sofiya ketika berusia dalam lingkungan dua tahun. 27) Sofiya: Kenapa ayah tinggal kakak? 28) Sofiya: Kenapa baby Harith menangis? (Harith ialah anak jiran sebelah) Pertanyaan tertutup mula digunakan pada usia lebih kurang tiga tahun juga. kita nak pergi mana? 26) Sofiya: Ibu beli dekat mana? Contoh-contoh di atas memperlihatkan perkataan mana merujuk kepada makna arah dan makna tempat. Jawapan yang diberikan juga adakalanya terbentuk dalam ayat yang sempurna. Kebanyakan persoalan yang ditanyakan adalah berkenaan dengan diri sendiri atau keluarga terdekat. tumpuan akan diberikan kepada fokus soalan. melainkan menjawab dengan satu perkataan sahaja. Untuk pertanyaan terbuka. menjawab dengan menggunakan ayat yang penuh. Apabila mencapai usia tiga tahun. Kadangkala jawapan untuk satu-satu pertanyaan diberi dalam bentuk beberapa ayat. Apabila mencapai usia tiga tahun. dan hal ini sama dengan bahasa orang dewasa. Contohnya: 32) Ibu: Kakak dah mandi? Sofiya: Dah. Contohnya: 29) Sofiya: Cantik tak rambut kakak? 30) Sofiya: Kita nak pergi jalan ke ayah? 31) Sofiya: Perut Mak Busu ada baby ke bu? 2. Sofiya akan menjawab berdasarkan pada pertanyaan yang diajukan. Sofiya sudah mula menggunakan pertanyaan sebab musabab. selalunya pertanyaan itu diungkapkan selepas contoh ayat-ayat (21).

41) Sofiya: Cantiknya baju ibu. iaitu ya dan tidak biasanya lahir apabila Sofiya menyahut panggilan seseorang. kebanyakan jawapan untuk pertanyaan tertutup adalah dalam bentuk nak dan tak nak sahaja. air kotak. Bagi soalan berbentuk pertanyaan tertutup pula. atau dengan mengulang sebahagian pertanyaan. dia mula menunjukkan keupayaan untuk membuat ulasan tentang sesuatu perkara. menunjukkan bahawa dia sudah berupaya mengekspresikan perasaannya terhadap sesuatu perkara yang dialaminya. Apabila sudah boleh berbahasa. 2. pada peringkat umur 1½ hingga 2 tahun. Contohnya: 40) Ibu: Kakak! Sofiya: Ya bu! Seawal usia dua tahun. 39) Ibu: Kakak nak Milo? Sofiya: Tak nak. Keupayaan menggunakan kata nafi ini merupakan lanjutan daripada keengganan terhadap sesuatu yang sebelum ini dinyatakan dalam bentuk tangisan atau gerak-geri. coklat.34) Ibu: Kakak dah mandi? Sofiya: Kakak dah mandi. Sofiya dilihat telah mula menggunakan jawapan negatif tidak.9 Mengulas Tatkala Sofiya sudah pandai berbahasa. Apabila berusia 3 tahun. Contohnya: 38) Ibu: Sofiya nak makan nasi? Sofiya: Nak. Katakata yang digunakan ialah kata nafi tidak (tak) dan bukan. 36) Ibu: Kakak beli apa? Sofiya: Kakak beli banyak. Contohnya: 37) Ayah: Ainin nak Ribena? Sofiya: Nak Ribena. sewaktu masih bayi. Contoh-contoh ayat di bawah diujarkan oleh Sofiya ketika dia berusia antara 2½ hingga 3 tahun. . ayah mandikan kakak. 35) Ibu: Mana mainan adik? Sofiya: Kakak dah simpan dalam bakul mainan. Kebanyakan perkataan yang digunakan terdiri daripada kata adjektif dan adverba. jawapan diberikan sama ada dengan anggukan atau gelengan kepala. keupayaan tersebut dipindahkan dalam bentuk bahasa. Jawapan untuk bentuk ayat tanya tertutup. gula.

Teknik ini dilihat sebagai satu cara Sofiya membina hubungan yang mesra dan rapat dengan seseorang. dan mengajak. Pada tahap sebelum berbahasa lagi. 2. 3. didapati bahawa Sofiya menguasai kemahiran berkomunikasi untuk pelbagai tujuan dan keperluan. Jelas dapat . jangan kacau ibu solat dik. dapat diperhatikan bahawa Sofiya mempelajari pragmatik melalui interaksinya dengan orang-orang di sekeliling. dia sudah mula menggunakan perkataan yang bertujuan untuk mengajak seperti meh (mari) dan jom (mari). manakala larangan halus menggunakan perkataan usah dan tak usah. kakak pun sayang adik kakak. melarang. memerintah atau meminta. Contohnya: 45) Sofiya: Anganlah. menganggukkan kepala atau memberikan mainannya kepada seseorang. mengkritik. sama ada perbandingan setara ataupun berlawanan. Terdapat juga ulasan yang dibuat berbentuk perbandingan. 44) Sofiya: Sufi sayang adik Kimi dia.0 Kesimpulan Berdasarkan huraian dan contoh-contoh yang diberikan. adik tak ada. Pada usia 1½ hingga 2 tahun. Menjelang usia 2 hingga 3 tahun. Dalam teknik-teknik yang lain seperti bertengkar dan berbahas. bentuk larangan yang digunakan ialah jangan. Sofiya sudah mempamerkan teknik mengajak dengan cara tersenyum.42) Sofiya: Ibu bawa kereta lajulah.10 Melarang Jika diperhatikan. bentuk yang digunakan oleh Sofiya ialah angan. Misalnya: 43) Sofiya: Kakak ada warna.11 Mengajak Teknik terakhir yang akan dibincangkan ialah teknik mengajak. Larangan kasar menggunakan perkataan jangan. bekerjasama. iaitu larangan halus dan larangan kasar. Bentuk penuh jangan hanya mula boleh dilafazkan pada sekitar usia 3 tahun. Sewaktu menggunakan teknik bercerita. 2. Nin punya! 46) Sofiya: Adik. menyatakan keinginan. dia belajar bagaimana untuk berkongsi pengalamannya ataupun menyatakan keinginannya terhadap sesuatu perkara. bertanya. larangan dalam bahasa terbahagi kepada dua. Dalam bahasa kanak-kanak. Contohnya dalam ujaran-ujaran yang dihasilkan oleh Sofiya di bawah: 46) Sofiya: Meh kakak sikat rambut adik! 47) Sofiya: Ibu jomla naik atas. mengulas.

semangat ’kekitaan’ itu penting. kamu atau engkau hanya digunakan apabila kanak-kanak tersebut memasuki alam persekolahan. biasanya dikuasai lebih lewat. from simple requests at the table to telling of a joke. Hal ini biasa berlaku dalam masyarakat Melayu kerana ibu bapa sering memanggil anak mereka dengan nama anak tersebut atau gelaran dalam keluarga. ganti nama kita juga telah mula digunakan seawal umur 3 tahun. ganti nama kakak tetap digunakan. tetapi di rumah. ganti nama diri pertama muncul lebih awal daripada bentuk ganti nama yang lain. Ini bermakna. kanak-kanak sudah memahami konsep adanya orang lain dalam hidupnya. agar dapat melahirkan generasi yang berpekerti mulia. To do any of these things requires knowing how to use one’s language. dapatlah disimpulkan bahawa kanak-kanak dapat menghayati dengan sendirinya pelbagai aspek bahasa. from giving instructions to telling a story. Oleh itu. One also has to know how to get the other’s attention. sex. ganti nama tersebut terus digunakan untuk merujuk dirinya sendiri. Perkataan kita bersifat inklusif. bentuk ganti nama kedua muncul lebih lambat dalam perbendaharaan kata kanakkanak Melayu. Kata ganti nama ketiga yang lain seperti mereka pula. dia memahami konteks dalam perbualan.dilihat bahawa dalam usia antara 1½ hingga 3 tahun. perkataan dia mula digunakan sewaktu berumur 3 tahun seperti dalam contoh (44). peniruan merupakan satu proses yang seringkali digunakan oleh kanak-kanak untuk memperolehi bahasa. Selain itu. and it seems reasonable to suppose that children acquire these skills from conversation. dalam mendidik anak-anak dalam kalangan keluarga Melayu. sebagaimana dalam contoh (25) dan (30). sesuai dengan kebudayaan Melayu yang memberi tumpuan kepada hidup berkerabat dan bermasyarakat. dia menggunakan ganti nama saya di taska. atau gelaran dan pangkat dalam keluarga. relationship. Perkataan awak. mereka tahu dan faham bila ketika yang sesuai untuk mereka bercakap atau membalas percakapan orang lain. dan bukan hanya berkenaan dirinya sahaja. iaitu merangkumi orang yang bercakap dan yang diajak bercakap. ”Learning a language requires proficient use for all sorts of everyday purposes – from greetings to gossip. struktur ataupun tatabahasa sosialnya. seperti kakak atau abang. One has to know the appropriate ways to address others. Oleh sebab kanak-kanak mudah meniru atau mengulang apa yang didengarnya. Di samping itu. iaitu. Sungguhpun demikian.” Dari segi penggunaan kata ganti nama diri pula. and how to talk about the topic in question in that language. Ini membuktikan bahawa pemerolehan bahasa pertama berlaku melalui proses-proses penyerapan. sama ada dari segi sistem. Dapatan ini bersesuaian dengan pandangan Clark (2003). and status. how to take turns. depending on age. Bagi ganti nama diri ketiga pula. Kanak-kanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri. Perkataan saya hanya muncul jika kanak-kanak itu pergi ke taska atau tadika. Semuanya ini berlaku tanpa latih tubi yang formal sebagaimana yang digunakan dalam pengajaran bahasa di sekolah. Biasanya. These are all skills on constant display in conversations. dia turut memahami bilakah masa yang sesuai untuk dia menjadi pembicara atau pendengar dalam satu-satu perbualan atau komunikasi. Aspek pragmatik jelas dapat dilihat apabila kanak-kanak memahami konteks perbualan. Oleh itu. contoh penggunaan bahasa yang baik dan bersopan dalam kalangan ibu bapa perlulah ditunjukkan. Daripada pelbagai teknik berinteraksi dalam kalangan kanak-kanak Melayu yang dihuraikan. Dengan kata lain. dan dalam kes Sofiya. .

New York: Harcourt. 2003. Mangantar Simanjuntak. Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Nik Safiah Karim et al. 1987. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1993. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. F. . Psycholinguistics Introductory Perspective. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1926. Cambridge: Cambridge University Press. Tatabahasa Dewan. First Language Acquisition. Piaget.Bibliografi Asmah Haji Omar. New York: Academic Press. 1996. Clark. J. The Language and Thought of The Child. Pengantar Psikolinguistik Moden. Kess. J. Brace. 1976. Eve V.

Normah bt. Posted by Prof.BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU Bagi memahmi proses penguasaan dan pembelajaran bahasa manusia dan bagi membantu kita mengajarkan bahasa Melayu. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Buat esei mengenai penguasaan kanak-kanak berdasarkan data yang dipungut selama dua bulan. 014 2546199 Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut: Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut: 1. (10 markah) 2.D. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.. (Edin) at 6:04 AM 30 comments: normahismail said. MA (Mal). Thursday. March 5. (10 markah) 3.. Ph. Emeritus Abdullah Hassan. (10 markah) . (40 markah) Tugasan 1 dan 2 hendaklah diemelkan kepada saya pada 11 Mac 2009. Ismail (M20081000089) SK Methodist (ACS). Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Tugasan 3 hendaklah disempurnakan dan diemelkan kepada saya pada akhir Mac 2009. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari. 2009 Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan Tugasan di Perpustakaan Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut: Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut: 1. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Jalan Lahat . 30200 Ipoh.

Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa. gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal. 2. bukan bertutur dan bukan pula ucapan. telinga dan bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar. maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi. iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut.BUKU . Kemudian. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut : 1. Baik konsep-konsep mahupun bayanganbayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. sedangkan bertutur adalah aktif. Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya. Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tandatanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri. Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut. 3. Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama. Kedua-dua sifat ini saling bertentangan. dianggap sebagai pengasas linguistik deskriptif. dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini. Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual. . Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B. otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi. Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu. Bahasa adalah pasif. TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913) De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss. De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan. Kemudian.PENGANTAR PSIKOLINGUISTIK MODEN : MANGANTAR SIMAJUNTAK BAB 3 : BEBERAPA TEORI LINGUISTIK 4 teori yang akan dibincangkan: 1.

Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik. tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable). Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi. Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis. jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris ‘tree’ maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita.Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi. Jadi. Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari. bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak. Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. atau boleh paradigmatik. Menurut De Saussure. Dengan kata lain. ‘tree’ dinamai tanda kerana membawa konsep ‘pohon’. kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. Jadi. tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue). Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. Pembentukan ayat-ayat. tandatanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas. tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayatayat di luar bidang linguistik murni. Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari. signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda Contohnya. Pola-pola itu boleh sintagmatik. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses . Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence). Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. iaitu hubungan-hubungan antara unitunit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda b. metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. tanda atau lambang. Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: ‘signe’ (sign). gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi. iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan. Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. menurut De Saussure. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda c. tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenangwenang atau arbitrari. satu perpanjangan. De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti : a. dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable). Pertamanya.

.. Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan.. : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan s: pengamatan bunyi ) Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan Bahasa.P. maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu... Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti.... Oleh yang demikian. ) 5. bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community). apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya. Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran.. Chomsky 1968). Watson dan A. Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon.. TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949) Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedahkaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism. Jack dan Jill berjalan-jalan. Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli psikologi seperti John B. memetik epal dan memberikannya kepada Jill. Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku–tingkah laku lain.. Jack memanjat pohon epal. Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa. 2.penciptaan bebas. Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r ) 4. Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R ) r: pengeluaran bunyi ) . Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( . Ungkapanungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagian–bahagiannya. Oleh itu. tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. Jill melihat epal ( S ) 2. Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S ) 6. Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut: 1. Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk ‘’Jack and Jill’’. Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu.. Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak 7. Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack 3. perilaku ucapan adalah .

3. Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian. Ada tiga jenis bentuk: a. ‘jalan’. bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat. Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain. misalnya: ‘pe-‘ . Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon. TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 – 1960) .s + S – R Bagi Bloomfield. Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas. ‘Amat’ . misalnya : ‘matahari’ . semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran. misalnya: ‘Amat jalan’ . Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu. Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya. ‘-an’. Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentukbentuk bebas. ‘kakitangan’.. c. Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa. b. Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem.satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau: Laku ucapan : r…. Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian. Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu. Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas.

erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik. Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik. konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan). erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi: 1. Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis. Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi. Jadi. 2. 4. Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat. tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik. Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan. Hubungan ayat dengan konteks situasi. konteks morfologi. unsur-unsur leksikon adalah kata-kata. tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti. unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem. . erti tatabahasa dan erti fonologi. tingkatan morfologi. Bahasa adalah susunan daripada kontekskonteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu.Menurut Firth. dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma. satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : ‘She liked me’. Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem. Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata). tingkatan leksikon. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya. Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataanpernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti. Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu. Misalnya. Jadi. Erti tatabahasa ‘liked’ adalah peranan atau hubungannya dengan ‘she’ dan ‘me’ dan juga hubungannya dengan ‘like’ dan dengan ‘likes’ pada tingkatan paradigmatik. 3. unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori semantik. 5.

Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan. baik berupa perpanjangan fonetik.Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsurunsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa. maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik. Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan. seperti suku kata atau kata. Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen. terutama dalam psikolinguistik. dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. 2. dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai. 4. Oleh itu. Menurut Firth. Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau . Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi: 1. mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi. Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsurunsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan. maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya. Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama. Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor. iaitu teori Transformasi Generatif. Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa. TEORI NOAM CHOMSKY (1927 – SEKARANG) Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky. pada tahun 1957. dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu.

Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa. 3) Kesejagatan struktur linguistik dasar. Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini. iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan. teori linguistik bersifat mental. Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat. cetakan ke-24 1969 :34) : . Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting. Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayatayat berikut (Chomsky 1964. menurut Chomsky. kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku. 2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik.dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut : 1) Aspek kreatif penggunaan bahasa. Jadi. Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative). iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan. Jadi. 4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental). kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa. Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak. Dalam teori linguistiknya. Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman. Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan. tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif. terutama dalam psikolinguistik.

Setiap apa yang direkod perlu dibuat catatan. Jadi. (10 markah) Buat kajian mengenai kanak-kanak yang berumur antara 12 – 24 bulan. Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman. Belajar dan kaji apa yang dilihat dan didengar sahaja. Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon. rakaman yang dibuat hanya ‘recording’ dan transkripsi – tuliskan apa yang disebut oleh kanak-kanak itu. Rekodkan juga apa-apa sahaja yang dilihat pada anak orang lain. sedangkan dalam ayat yang kedua. paling kurang setengah jam. Pada tahun 1965. John ialah subjek (“John wants to please”). Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti. bahawa dalam ayat pertama. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumusrumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi. kemudian baru buat analisis. Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. John adalah objek yang logis (“It is easy to please John”).” Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya. Buat rakaman setiap minggu.1.” 2. apa-apa sahaja yang disebut oleh budak itu (casual) secara tidak sengaja. Dalam kerja kursus. tatabahasa generatif terdiri daripada tiga komponen utama. “John is easy to please. 1) Komponen sintaksis 2) Komponen semantik 3) Komponen fonologi Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi. Yang tidak empirikal-sesuatu yang tidak logik. iaitu. Apa yang dilihat (empirikal) – boleh dilihat dan didengar. Rekodkan walaupun di luar jadual. Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu. perkataan dan ungkapan. Kajian oleh beberapa orang ahli psikolinguistik melibatkan bagaimana manusia lahir . 2. frasa. rekod dan catat apa yang disebut. Proses-proses yang berlaku dalam minda. contohnya budak menonton televisyen dan dia meniru atau mengikut nyanyian dalam televisyen tersebut. “John is eager to please. Tahap membina bahasa dari segi membina ayat. iaitu John ialah subjek keduadua ayat itu. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing.

seperti proses memperkenalkan dalam budaya kita bagaimana cara untuk membaca. Proses dan tahap-tahap proses itu berlaku seperti 3 bulan. sebaliknya kita perlu membantu supaya kanak-kanak itu boleh berbahasa dengan baik. biasanya 3-4 tahun sudah petah bercakap kerana mereka didedahkan dengan perkataan-perkataan semasa masih di usia tersebut. barulah kanakkanak boleh menggunakan 3 perkataan atau lebih. Dalam belajar bahasa ada bunyi. Hal ini jarang dibincangkan kerana orang ramai tidak mengetahuinya. kanakkanak boleh belajar dengan mudah dan kita tidak boleh biarkan sahaja proses itu. bagaimana manusia memainkan peranannya sebagai ahli dalam sebuah masyarakat. diikuti dengan kata kerja seperti makan. mama. semalam ialah kata keterangan. susu. Organ-organ manusia boleh melakukan proses-proses yang banyak. Melibatkan perbezaan antara manusia dengan haiwan. Psikolinguistik adalah satu bidang yang mengkaji bagaimana seorang kanak-kanak yang tidak tahu berbahasa. Bagaimana kita melihat kanak-kanak dapat menguasai sistem . seperti bantal.tanpa tahu berbahasa. Oleh itu dia akan melalui proses pembelajaran yang sangat pesat. kita boleh mencampuri proses itu. Biasanya kanak-kanak akan menyebut perkataan kata nama terlebih dahulu. Bercakap bukan satu perkara asas tetapi makan ialah perkara asas. Haiwan lahir dan kemudian hanya dijaga untuk seketika. Tidak mudah untuk kanak-kanak mengaitkan bunyi dengan huruf atau lambang-lambang dan benda atau objek yang dilihat. minum. Kita tidak ada sebarang usaha untuk mencampuri perkembangan yang berlaku tetapi apabila kita tahu proses ini berlaku begitu. Anak-anak yang pekak tidak akan bersuara kerana tiada model yang didengarnya. contohnya lidah untuk merasa dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Umur 8-10 bulan baru keluar bunyi yang ada sukukata. setahun dan sebagainya dan apa yang kanak-kanak itu boleh lakukan dalam peringkat umur tersebut. kemudian boleh berjalan. bayi menangis sebagai satu keperluan biologi. lama-kelamaan dia belajar berbahasa. Kemudian baru kanak-kanak tahu gunakan frasa atau ayat dua perkataan untuk membentuk ayat-ayat yang disebut ayat telegraf. Contohnya. Selepas 2 tahun. Anak manusia perlu belajar banyak perkara untuk menjadi dewasa. Proses kedua. semua perlakuan (behaviour) ini disusun untuk melihat perkembangan yang berlaku dalam minda. Manusia lahir dengan dibantu dalam perkembangannya. jatuh dan sebagainya. sama seperti gigi untuk mengunyah. Dia juga akan melihat ke arah suara orang yang bercakap itu. Kosa kata dan perbendaharaan kata mereka lebih luas. diikuti dengan perkataan. Anak-anak kenal suara yang mesra dan suara yang asing baginya. bagaimana dia bercakap. Bagaimana proses-proses ini berlaku. Proses kognitif sangat sukar difahami. Seterusnya diikuti dengan kata keterangan seperti “opah dating semalam”. contohnya kita sebut kucing tetapi anak-anak sebut ‘miaw’. ayat dan tatabahasa yang dipelajari dalam bidang tatabahasa. Menulis ialah proses memperkenalkan lambang-lambang yang konvensional dengan bunyi yang didengar. Proses mengikut bunyi. berpaut dan memanggil ibunya. memimpin dan sebagainya. Anak-anak akan mula mengeluarkan bunyi yang ringkas dan diikuti dengan bunyi yang lebih panjang. Anak orang Inggeris. menggunakan sistem bunyi untuk berbahasa. 6 bulan.

khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga. pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky.” Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa. sedangkan pada binatang bahagian-bahagian ini tidak ada. yang sering juga disebut sebagai nativisme. baik dalam struktur mahupun fungsinya. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pada manusia ada bahagian-bahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan. yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda. Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman. dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik. manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang.pragmatik dalam bahasa kita iaitu apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat (peraturan berbahasa). 1967. Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Amerika. F. Gardner. John B. 1954). dan pemerolehan bahasa. seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation. yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Mulut . Syntactic Structures. Skinner (Chomsky 1959).” Sementara itu. Carroll. Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Tahap Linguistik Perkembangan ilmu linguistik. John W. Jenkins 2000). memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama. penghasilan. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain. b. Psikolinguistik Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. Daripada segi biologi. Tahap Formatif Pada pertengahan abad ke dua puluh. Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain.

memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). Ini dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua. Biolinguistik. tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. Viki. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang. Terrace. Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah. yakni. Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. Apakah binatang tidak dapat berbahasa? Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. dan Puan Hayes. Dengan pengetahuan yang kita miliki. seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog. manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakulti-fakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. tetapi masih tidak dapat berbahasa. Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933. (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini. iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan. dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa. mama. iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik. Menurut Chomsky. cup. bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa. dan tipisnya bibir. 1979). Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan. cimpanzi yang diajar oleh Dr. dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang. Gardner 1966. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan. atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. akhirnya hanya dapat mengatakan papa. manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir. Waktu dilahirkan. parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. Gua. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara atau misai pada manusia. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan.manusia. dan up. (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Hayes 1947. tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka. misalnya. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia. keanjalan lidah. .

Apabila sampai pada hal-hal lisan. primatologi. Tahap Teori Psikolinguistik Pada tahap akhir ini. membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. dan genetik. di situlah mereka berbeza daripada manusia. termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia. misalnya. boleh diuji. misalnya. Teori Empirikal – apabila kenyataan/kesimpulan yang dibuat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Tahap Kognitif Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Kaedah yang berkesan: . filsafat. buat analisis dan daripada analisis dibuat kesimpulan. psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. c. mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi.Makhluk lain dapat melakukan banyak hal. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Frasa orang tua itu. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Kemudian. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. d. tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa. Tatabahasa.

bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa 2. 1. buat analisis statistik behaviour subjek 5.• Berjaya : penyelidik membina kaedah berkesan mendapatkan data daripada kanakkanak. reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek 3. • Lain daripada masalah dengan orang dewasa. pengitlakan daripada kajian ini sukar . Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana:  Perkembangan kognitif  Jangka minat (attention) pendek  Memahami dan mengingat arahan  Tidak dapat dilakukan bagi kanak-kanak di bawah umur 3 tahun Kaedah baru • Teknik merakam dan design eksperimen direka. • Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan • Ada mikrofon radio • Sample besar bertahun-tahun • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial • Kanak-kanak belum bercakap pun dapat dikaji • Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam • Data boleh dipercayai. jalankan tugasan dan kumpul data 4. dari lahir hingga baligh Paradigma penyelidikan • Bukan satu cara sahaja • Linguistik dan psikologi Sampel alamiah (naturalistik) • Suasana lazim kanak-kanak • Di rumah – akustik tidak baik alat boleh mengganggu kanak-kanak • Pusat penyelidikan : kanak-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan • Data berkualiti : representative dan naturalistik • Kesulitan : mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya • Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak • Mungkin tidak banyak peristiwa tentang ciri-ciri bagi membuat kesimpulan bagaimana kanak-kanak belajar • Perlu suplemen dari kaedah lain Eksperimen Psikologi eksperimental banyak digunakan. hasilnya memberi bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan memperbaiki eksperimen akan datang) Hasil penyelidikan • dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak • tetapi.

Teori Pemerolehan Bahasa Kanak-kanak 3 teori : a. batuk. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan Penghasilan bunyi Dari saat bayi lahir hingga 12 bulan. Memakan masa yang lama untuk penyelidik memastikan semua angkubah dikaji dan hasilnya sahih Kekerapan • berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen ? • kerap.• apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal. sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi ¬ Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah . makan. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif ¬ Aktiviti bernafas. kudrat (innate) c. meniru b. Ada beberapa tahap perkembangan: Tahap 1 (0 – 8 minggu) – bunyi-bunyi asas biologi ¬ Pada beberapa minggu pertama. Ini ada kaitan dengan jentera belajar bahasa (LAD). mulai lahir hingga 3 bulan. Ada kanak-kanak yang berbahasa kesat kerana mendengar orang yang berada di persekitarannya berbahasa sebegitu. meniru – ahli psikologi mengatakan kanak-kanak belajar berbahasa kerana mereka meniru. 3. Proses meniru memang berlaku. input 1. Contoh: emak menyuruh anak itu ucap terima kasih apabila menerima sesuatu. Ibu yang beri input kepada anak itu untuk mengatakan sesuatu perkataan. suasana eksperimen dan prosedur statistik memberi interpretasi berlainan • sangat perlahan. menelan. mencepak. Sudah tersedia jentera (LAD) untuk membantu atau beroperasi dalam otak kanak-kanak itu. Perkataan Pertama ¬ umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama ¬ itulah bukti ketara perkembangan bahasa. ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. bayi mula bercakap ¬ tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan ¬ 3 bidang besar : penghasilan bunyi. innate – otak kanak-kanak itu ada kemampuan untuk berkembang dan mempelajari bahasa. 2. selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja ¬ Ia mungkin mangatakan lapar. tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa • lain subjek. input – khusus kepada apa yang ibunya ajarkan supaya kanak-kanak itu belajar. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya ¬ Bunyi makan. tetapi ada juga teori lain – innate.

tetapi menyerupai bunyi dewasa . Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a] Interpretasi Maksud ¬ Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi ¬ Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama ¬ Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain ¬ Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek ¬ Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan Tidak seperti bunyi bahasa ¬ Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa ¬ Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa ¬ Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi ¬ Bunyinya beritma ¬ Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara ¬ Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap 11 (8 – 20 minggu) – Gelak dan mengagah ¬ Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan ¬ Tangisan juga dihasilkan. gu menyerupai suku kata ¬ 4 bulan. ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut ¬ Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini – lebih menggembirakan ibunya Tahap 1V (25 – 50 minggu) – membebel ¬ Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan ¬ Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang ¬ Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba. seperti vokal dan konsonan ¬ Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal ¬ Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan ¬ Ada bunyi lelangit lembut. aa gaa.didokumentasikan dengan baik ¬ Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. daa da dan lain-lain ¬ Bebel tidak ada makna. nadanya mula berbagai-bagai ¬ Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu ¬ Beritma dan pendek-pendek ¬ Mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontur intonasi ¬ Bunyi ga. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir ¬ Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa ¬ Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap 111 (20 – 30 minggu) – Bermain dengan bunyi bahasa ¬ Penghasilan bunyi lebih mantap ¬ Bunyi lebih panjang 1 saat.

Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Kanak-kanak yang cepat bersekolah akan cepat dapat menguasai konsep-konsep atau perkataan yang ada makna. tercetus LAD. tempoh itulah kita mengajar kanak-kanak itu membina atau membentuk bahasa. Kanak-kanak yang dihantar ke tadika pandai bercerita atau bercakap kerana tempoh itu perkembangannya pesat. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna. Tempoh ini disebut tempoh usia kritikal. lazimnya umur 2 tahun sudah boleh bercakap dan membuat ayat. Selepas itu. frasa baharu. Selepas tempoh ini. kemahuan dan kemesraan ¬ Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi ¬ Sudah ada suku kata. kata awal dengan makna jelas ¬ Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Usia Kritikal (Critical Age) – tahap yang sangat penting Semasa kanak-kanak belajar bahasa. Ada satu tahap umur yang dia tidak lagi belajar. cuma yang terus berkembang ialah bilangan perkataan yang dikuasainya. jika tidak didedahkan dengan bunyi-bunyi bahasa. berbeza-beza ¬ Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran ¬ Bunyi lebih jelas. Kita boleh mempersoalkan kebenaran teori itu? Kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak yang hidup dalam lingkungannya bahasa manusia.¬ Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak ¬ Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi Tahap V (9 – 18 bulan) – ujaran berirama ¬ Bunyi sudah berirama. mula ada makna. Implikasinya kepada kita. dia tidak akan tahu berbahasa. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. Pragmatik Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. Jika tidak hidup dalam lingkungan manusia. soalan. menyerap dan mengajuk bunyi. adakah LAD itu tercetus? Contoh: pekak – tidak dapat menyebut dan tidak dapat berbahasa kerana tidak ada bahasa untuk ditiru kerana dia tidak mendengar. Proses ini aktif setiap hari. panggilan. Kanak-kanak belajar bahasa ada tempoh boleh belajar dengan berlakunya beberapa perkara (setting) LAD (Language Acquisition Device). Ini salah ¬ Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada yang membebel hingga 18 bulan ¬ Bunyi ini juga bukan rawak. sistem nahu atau tatabahasanya sudah lengkap. semantik. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah . kanak-kanak hilang upaya kuasai bahasa. Selepas itu dia tidak belajar lagi sistem nahu dan ayat-ayat baharu. Begitu juga bagi kanakkanak yang ibu atau bapanya pekak atau bisu. Kanak-kanak belajar bahasa antara 2 hingga 6 atau 7 tahun. mendengar manusia berkata-kata (konteks bahasa itu digunakan) jentera itu dihidupkan.

contohnya seorang anak yang sedang dalam proses memperoleh bahasa suatu hari diberi tahu oleh ibunya bahawa binatang yang mereka lihat itu adalah kucing. Ismail (M20081000089) SK Methodist (ACS). Bagaimana dia memahami setiap perkataan dalam dunia ini? Bagaimana kanak-kanak dapat memahami sesuatu benda dan menyebut benda tersebut. 014 2546199 Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut: Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut: 1. telinga dan . berbulu coklat. Jalan Lahat . Tertanamlah pada benak anak itu bahawa binatang itu adalah kucing. Sementara itu. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. kakinya empat. dan lain-lain. telinganya dua. Semua benda dalam dunia ini prototaip (bentuk yang paling asas) seperti bentuk. pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker. Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut. 30200 Ipoh. TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913) De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss. Anak itu lalu menyerap ciri-ciri yang ada pada binatang itu.. De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. saiz dan warna yang membolehkan kanak-kanak mengenali dan membaca alam. 1998). ekornya satu.PENGANTAR PSIKOLINGUISTIK MODEN : MANGANTAR SIMAJUNTAK BAB 3 : BEBERAPA TEORI LINGUISTIK 4 teori yang akan dibincangkan: 1. March 10. Normah bt. apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. (10 markah) BUKU .. Akan tetapi. 2009 9:47 PM normahismail said. matanya dua. Penguasaan Makna (Semantik) Bagaimana kanak-kanak belajar makna? Bagaimana dia tiba-tiba tahu makna? Apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang menyebabkan dia kenal apa yang dilihat dan memberi label (perkataan). Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. dianggap sebagai pengasas linguistik deskriptif.memasuki wilayah yang lain.

Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda . Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual. Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa. Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tandatanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri. sedangkan bertutur adalah aktif. Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu. gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi. Kemudian.bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. Bahasa adalah pasif. De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti : a. Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama. Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar. Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi. Kemudian. De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan. maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi. bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak. Kedua-dua sifat ini saling bertentangan. Jadi. Baik konsep-konsep mahupun bayanganbayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B. gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda c. 3. Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda b. Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi. 2. iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut. dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut : 1. kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi. Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: ‘signe’ (sign). bukan bertutur dan bukan pula ucapan. tanda atau lambang.

Contohnya, jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris ‘tree’ maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita, dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. Jadi, ‘tree’ dinamai tanda kerana membawa konsep ‘pohon’. Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. Pertamanya, tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenangwenang atau arbitrari. Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari. Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari, tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable), tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable). Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik. Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis, satu perpanjangan. Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence). Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. Dengan kata lain, tandatanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas. Menurut De Saussure, metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. Pola-pola itu boleh sintagmatik, iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan, atau boleh paradigmatik, iaitu hubungan-hubungan antara unitunit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan. Pembentukan ayat-ayat, menurut De Saussure, tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue), tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayatayat di luar bidang linguistik murni. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses penciptaan bebas, tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. Chomsky 1968). 2. TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949) Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedahkaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism. Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli psikologi seperti John B. Watson dan A.P. Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa. Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama

dengan tingkah laku–tingkah laku lain. Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan, maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu. Oleh yang demikian, apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya. Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk ‘’Jack and Jill’’. Jack dan Jill berjalan-jalan. Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon. Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu. Jack memanjat pohon epal, memetik epal dan memberikannya kepada Jill. Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut: 1. Jill melihat epal ( S ) 2. Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack 3. Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r ) 4. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( ..... ) 5. Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S ) 6. Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak 7. Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R )

r: pengeluaran bunyi ) ......... : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan s: pengamatan bunyi ) Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan Bahasa, bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community). Ungkapanungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagian–bahagiannya. Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti. Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran. Oleh itu, perilaku ucapan adalah satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau: Laku ucapan : r…..s + S – R Bagi Bloomfield, bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu. Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem.

Ada tiga jenis bentuk: a. Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian, misalnya: ‘Amat jalan’ ; ‘Amat’ ; ‘jalan’. b. Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian, misalnya: ‘pe-‘ ; ‘-an’. c. Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain, misalnya : ‘matahari’ ; ‘kakitangan’. Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa. Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu. Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon. Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentukbentuk bebas. Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas. Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas; semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran. Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya.

3. TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 – 1960) Menurut Firth, dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi, konteks morfologi, konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan). Bahasa adalah susunan daripada kontekskonteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu. Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis. Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik, tingkatan leksikon, tingkatan morfologi, tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik. Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem, unsur-unsur leksikon adalah kata-kata, unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem, unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori

semantik. Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik, tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya. Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. Jadi, erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi: 1. Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata). 2. Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat. 3. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu. 4. Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan. 5. Hubungan ayat dengan konteks situasi. Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya. Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataanpernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti; erti tatabahasa dan erti fonologi. Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma. Jadi, erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik. Misalnya, satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : ‘She liked me’. Erti tatabahasa ‘liked’ adalah peranan atau hubungannya dengan ‘she’ dan ‘me’ dan juga hubungannya dengan ‘like’ dan dengan ‘likes’ pada tingkatan paradigmatik. Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsurunsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa. Menurut Firth, dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai. Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi: 1. Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsurunsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam

bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan. 2. Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen, baik berupa perpanjangan fonetik, mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi, seperti suku kata atau kata. Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu.

4. TEORI NOAM CHOMSKY (1927 – SEKARANG) Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky, iaitu teori Transformasi Generatif, pada tahun 1957, maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik, terutama dalam psikolinguistik. Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan. Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa, maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya. Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor, dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja. Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. Jadi, menurut Chomsky, teori linguistik bersifat mental, kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku.

Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut : 1) Aspek kreatif penggunaan bahasa. 2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik. 3) Kesejagatan struktur linguistik dasar. 4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental).

Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative). Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini. Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak. Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan, kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa. Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting, terutama dalam psikolinguistik. Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat. Dalam teori linguistiknya, Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman, iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan, iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan. Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa. Jadi, tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif. Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayatayat berikut (Chomsky 1964, cetakan ke-24 1969 :34) : 1. “John is easy to please.” 2. “John is eager to please.” Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya, iaitu John ialah subjek keduadua ayat itu. Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu, bahawa dalam ayat pertama, John adalah objek yang logis (“It is easy to please John”), sedangkan dalam ayat yang kedua, John ialah subjek (“John wants to please”). Pada tahun 1965, Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. Jadi, tatabahasa

generatif terdiri daripada tiga komponen utama, iaitu; 1) Komponen sintaksis 2) Komponen semantik 3) Komponen fonologi Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi. Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon. Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumusrumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi. Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti.

2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah) Buat kajian mengenai kanak-kanak yang berumur antara 12 – 24 bulan. Tahap membina bahasa dari segi membina ayat, frasa, perkataan dan ungkapan. Dalam kerja kursus, rakaman yang dibuat hanya ‘recording’ dan transkripsi – tuliskan apa yang disebut oleh kanak-kanak itu, kemudian baru buat analisis. Buat rakaman setiap minggu, rekod dan catat apa yang disebut, paling kurang setengah jam. Rekodkan walaupun di luar jadual, apa-apa sahaja yang disebut oleh budak itu (casual) secara tidak sengaja. Rekodkan juga apa-apa sahaja yang dilihat pada anak orang lain, contohnya budak menonton televisyen dan dia meniru atau mengikut nyanyian dalam televisyen tersebut. Setiap apa yang direkod perlu dibuat catatan. Proses-proses yang berlaku dalam minda. Apa yang dilihat (empirikal) – boleh dilihat dan didengar. Yang tidak empirikal-sesuatu yang tidak logik. Belajar dan kaji apa yang dilihat dan didengar sahaja. Kajian oleh beberapa orang ahli psikolinguistik melibatkan bagaimana manusia lahir tanpa tahu berbahasa, lama-kelamaan dia belajar berbahasa. Melibatkan perbezaan antara manusia dengan haiwan. Manusia lahir dengan dibantu dalam perkembangannya. Haiwan lahir dan kemudian hanya dijaga untuk seketika, kemudian boleh berjalan, berpaut dan memanggil ibunya. Anak manusia perlu belajar banyak perkara untuk menjadi dewasa. Oleh itu dia akan melalui proses pembelajaran yang sangat pesat, bayi menangis sebagai satu keperluan biologi, sama seperti gigi untuk mengunyah. Organ-organ manusia boleh melakukan proses-proses yang banyak, contohnya lidah untuk merasa dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Bercakap bukan satu perkara asas tetapi makan ialah perkara asas. Dalam belajar bahasa ada bunyi, ayat dan tatabahasa yang dipelajari dalam bidang tatabahasa. Bagaimana proses-proses ini berlaku, semua perlakuan (behaviour) ini disusun untuk melihat perkembangan yang berlaku dalam minda. Proses kedua, bagaimana manusia memainkan peranannya sebagai ahli dalam sebuah masyarakat,

Kemudian baru kanak-kanak tahu gunakan frasa atau ayat dua perkataan untuk membentuk ayat-ayat yang disebut ayat telegraf. minum. Anak orang Inggeris. seperti proses memperkenalkan dalam budaya kita bagaimana cara untuk membaca. Biasanya kanak-kanak akan menyebut perkataan kata nama terlebih dahulu. Psikolinguistik adalah satu bidang yang mengkaji bagaimana seorang kanak-kanak yang tidak tahu berbahasa. Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman. Anak-anak akan mula mengeluarkan bunyi yang ringkas dan diikuti dengan bunyi yang lebih panjang.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Kosa kata dan perbendaharaan kata mereka lebih luas. semalam ialah kata keterangan. Bagaimana kita melihat kanak-kanak dapat menguasai sistem pragmatik dalam bahasa kita iaitu apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat (peraturan berbahasa). menggunakan sistem bunyi untuk berbahasa. Selepas 2 tahun. Proses mengikut bunyi. Dia juga akan melihat ke arah suara orang yang bercakap itu. biasanya 3-4 tahun sudah petah bercakap kerana mereka didedahkan dengan perkataan-perkataan semasa masih di usia tersebut. sebaliknya kita perlu membantu supaya kanak-kanak itu boleh berbahasa dengan baik. mama. Psikolinguistik Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. Anak-anak yang pekak tidak akan bersuara kerana tiada model yang didengarnya. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa. 6 bulan. Proses dan tahap-tahap proses itu berlaku seperti 3 bulan. Hal ini jarang dibincangkan kerana orang ramai tidak mengetahuinya. memimpin dan sebagainya. contohnya kita sebut kucing tetapi anak-anak sebut ‘miaw’. Contohnya. penghasilan. Kita tidak ada sebarang usaha untuk mencampuri perkembangan yang berlaku tetapi apabila kita tahu proses ini berlaku begitu. Tidak mudah untuk kanak-kanak mengaitkan bunyi dengan huruf atau lambang-lambang dan benda atau objek yang dilihat. diikuti dengan perkataan. Seterusnya diikuti dengan kata keterangan seperti “opah dating semalam”. susu. diikuti dengan kata kerja seperti makan. barulah kanakkanak boleh menggunakan 3 perkataan atau lebih. Anak-anak kenal suara yang mesra dan suara yang asing baginya. dan pemerolehan bahasa. Menulis ialah proses memperkenalkan lambang-lambang yang konvensional dengan bunyi yang didengar. kita boleh mencampuri proses itu. setahun dan sebagainya dan apa yang kanak-kanak itu boleh lakukan dalam peringkat umur tersebut. . Proses kognitif sangat sukar difahami. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda. kanakkanak boleh belajar dengan mudah dan kita tidak boleh biarkan sahaja proses itu. seperti bantal.” Sementara itu.bagaimana dia bercakap. Umur 8-10 bulan baru keluar bunyi yang ada sukukata. jatuh dan sebagainya.

(4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini. memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama. yang sering juga disebut sebagai nativisme. dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). baik dalam struktur mahupun fungsinya. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain. pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. Ini . iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik. Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah. manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang. Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia. (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan. Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza.” Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg. Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik. seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok. John W. Syntactic Structures. Pada manusia ada bahagian-bahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan. misalnya. Skinner (Chomsky 1959). Carroll. membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif. sedangkan pada binatang bahagian-bahagian ini tidak ada. mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky. Mulut manusia. John B. Daripada segi biologi.Tahap Formatif Pada pertengahan abad ke dua puluh. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. 1954). khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga. keanjalan lidah. dan tipisnya bibir. Amerika. b. F. bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa. Gardner. 1967. Tahap Linguistik Perkembangan ilmu linguistik. (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Biolinguistik. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Jenkins 2000). yakni. yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa.

Tatabahasa. di situlah mereka berbeza daripada manusia.dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua. 1979). Apakah binatang tidak dapat berbahasa? Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. misalnya. tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Hayes 1947. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan. atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka. termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia. dan up. parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. Dengan pengetahuan yang kita miliki. Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. dan Puan Hayes. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan. manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir. Tahap Kognitif Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Menurut Chomsky. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. . Makhluk lain dapat melakukan banyak hal. dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. cimpanzi yang diajar oleh Dr. mama. Gardner 1966. Apabila sampai pada hal-hal lisan. manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakulti-fakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. cup. tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang. tetapi masih tidak dapat berbahasa. Gua. dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa. iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933. Terrace. seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog. Waktu dilahirkan. tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. Viki. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara atau misai pada manusia. c. akhirnya hanya dapat mengatakan papa.

Teori Empirikal – apabila kenyataan/kesimpulan yang dibuat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. filsafat. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini. Frasa orang tua itu. • Lain daripada masalah dengan orang dewasa. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. primatologi. buat analisis dan daripada analisis dibuat kesimpulan. mustahillah manusia dapat berbahasa. Tahap Teori Psikolinguistik Pada tahap akhir ini. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana:  Perkembangan kognitif  Jangka minat (attention) pendek  Memahami dan mengingat arahan  Tidak dapat dilakukan bagi kanak-kanak di bawah umur 3 tahun Kaedah baru • Teknik merakam dan design eksperimen direka. dan genetik. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia. membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. boleh diuji. • Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan • Ada mikrofon radio • Sample besar bertahun-tahun . Kaedah yang berkesan: • Berjaya : penyelidik membina kaedah berkesan mendapatkan data daripada kanakkanak. psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa. Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. d. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. misalnya. Kemudian.Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis.

hasilnya memberi bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan memperbaiki eksperimen akan datang) Hasil penyelidikan • dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak • tetapi. selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat. suasana eksperimen dan prosedur statistik memberi interpretasi berlainan • sangat perlahan. reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek 3. jalankan tugasan dan kumpul data 4. Teori Pemerolehan Bahasa Kanak-kanak 3 teori : a. buat analisis statistik behaviour subjek 5. Memakan masa yang lama untuk penyelidik memastikan semua angkubah dikaji dan hasilnya sahih Kekerapan • berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen ? • kerap. pengitlakan daripada kajian ini sukar • apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal. tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa • lain subjek. meniru .• Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial • Kanak-kanak belum bercakap pun dapat dikaji • Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam • Data boleh dipercayai. mulai lahir hingga 3 bulan. dari lahir hingga baligh Paradigma penyelidikan • Bukan satu cara sahaja • Linguistik dan psikologi Sampel alamiah (naturalistik) • Suasana lazim kanak-kanak • Di rumah – akustik tidak baik alat boleh mengganggu kanak-kanak • Pusat penyelidikan : kanak-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan • Data berkualiti : representative dan naturalistik • Kesulitan : mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya • Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak • Mungkin tidak banyak peristiwa tentang ciri-ciri bagi membuat kesimpulan bagaimana kanak-kanak belajar • Perlu suplemen dari kaedah lain Eksperimen Psikologi eksperimental banyak digunakan. bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa 2. 1.

Contoh: emak menyuruh anak itu ucap terima kasih apabila menerima sesuatu. menelan.b. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif ¬ Aktiviti bernafas. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a] Interpretasi Maksud ¬ Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi ¬ Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama ¬ Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain ¬ Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek ¬ Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan Tidak seperti bunyi bahasa ¬ Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa . buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya ¬ Bunyi makan. Ini ada kaitan dengan jentera belajar bahasa (LAD). batuk. 3. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan Penghasilan bunyi Dari saat bayi lahir hingga 12 bulan. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja ¬ Ia mungkin mangatakan lapar. Perkataan Pertama ¬ umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama ¬ itulah bukti ketara perkembangan bahasa. bayi mula bercakap ¬ tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan ¬ 3 bidang besar : penghasilan bunyi. Sudah tersedia jentera (LAD) untuk membantu atau beroperasi dalam otak kanak-kanak itu. input – khusus kepada apa yang ibunya ajarkan supaya kanak-kanak itu belajar. ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. makan. tetapi ada juga teori lain – innate. sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi ¬ Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah didokumentasikan dengan baik ¬ Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. mencepak. meniru – ahli psikologi mengatakan kanak-kanak belajar berbahasa kerana mereka meniru. innate – otak kanak-kanak itu ada kemampuan untuk berkembang dan mempelajari bahasa. Ibu yang beri input kepada anak itu untuk mengatakan sesuatu perkataan. input 1. Ada kanak-kanak yang berbahasa kesat kerana mendengar orang yang berada di persekitarannya berbahasa sebegitu. 2. Ada beberapa tahap perkembangan: Tahap 1 (0 – 8 minggu) – bunyi-bunyi asas biologi ¬ Pada beberapa minggu pertama. Proses meniru memang berlaku. kudrat (innate) c.

Mula mewujudkan kontur intonasi ¬ Bunyi ga. gu menyerupai suku kata ¬ 4 bulan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. kemahuan dan kemesraan ¬ Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi ¬ Sudah ada suku kata. ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut ¬ Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini – lebih menggembirakan ibunya Tahap 1V (25 – 50 minggu) – membebel ¬ Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan ¬ Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang ¬ Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba. soalan. aa gaa. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir ¬ Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa ¬ Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap 111 (20 – 30 minggu) – Bermain dengan bunyi bahasa ¬ Penghasilan bunyi lebih mantap ¬ Bunyi lebih panjang 1 saat.¬ Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa ¬ Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi ¬ Bunyinya beritma ¬ Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara ¬ Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap 11 (8 – 20 minggu) – Gelak dan mengagah ¬ Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan ¬ Tangisan juga dihasilkan. seperti vokal dan konsonan ¬ Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal ¬ Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan ¬ Ada bunyi lelangit lembut. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak ¬ Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi Tahap V (9 – 18 bulan) – ujaran berirama ¬ Bunyi sudah berirama. Ini salah ¬ Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada yang membebel hingga 18 bulan ¬ Bunyi ini juga bukan rawak. nadanya mula berbagai-bagai ¬ Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu ¬ Beritma dan pendek-pendek ¬ Mula mengagah dan gelak. kata awal dengan makna jelas . panggilan. tetapi menyerupai bunyi dewasa ¬ Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. daa da dan lain-lain ¬ Bebel tidak ada makna. mula ada makna. berbeza-beza ¬ Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran ¬ Bunyi lebih jelas.

apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. Penguasaan Makna (Semantik) Bagaimana kanak-kanak belajar makna? Bagaimana dia tiba-tiba tahu makna? Apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang menyebabkan dia kenal apa yang dilihat dan memberi label (perkataan). tempoh itulah kita mengajar kanak-kanak itu membina atau membentuk bahasa. Tempoh ini disebut tempoh usia kritikal. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Tertanamlah pada benak anak itu bahawa binatang itu adalah kucing. Kanak-kanak yang cepat bersekolah akan cepat dapat menguasai konsep-konsep atau perkataan yang ada makna. Jika tidak hidup dalam lingkungan manusia. kanak-kanak hilang upaya kuasai bahasa. Kanak-kanak belajar bahasa antara 2 hingga 6 atau 7 tahun. Anak itu lalu menyerap ciri-ciri yang ada pada binatang itu.¬ Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Usia Kritikal (Critical Age) – tahap yang sangat penting Semasa kanak-kanak belajar bahasa. pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker. Kita boleh mempersoalkan kebenaran teori itu? Kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak yang hidup dalam lingkungannya bahasa manusia. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah memasuki wilayah yang lain. Pragmatik Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. cuma yang terus berkembang ialah bilangan perkataan yang dikuasainya. adakah LAD itu tercetus? Contoh: pekak – tidak dapat menyebut dan tidak dapat berbahasa kerana tidak ada bahasa untuk ditiru kerana dia tidak mendengar. contohnya seorang anak yang sedang dalam proses memperoleh bahasa suatu hari diberi tahu oleh ibunya bahawa binatang yang mereka lihat itu adalah kucing. Kanak-kanak yang dihantar ke tadika pandai bercerita atau bercakap kerana tempoh itu perkembangannya pesat. menyerap dan mengajuk bunyi. matanya dua. dan lain-lain. semantik. Kanak-kanak belajar bahasa ada tempoh boleh belajar dengan berlakunya beberapa perkara (setting) LAD (Language Acquisition Device). frasa baharu. lazimnya umur 2 tahun sudah boleh bercakap dan membuat ayat. Sementara itu. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. Proses ini aktif setiap hari. Bagaimana dia memahami setiap perkataan dalam dunia ini? Bagaimana kanak-kanak dapat memahami sesuatu benda dan menyebut benda tersebut. Akan tetapi. Selepas itu. dia tidak akan tahu berbahasa. jika tidak didedahkan dengan bunyi-bunyi bahasa. tercetus LAD. kakinya empat. mendengar manusia berkata-kata (konteks bahasa itu digunakan) jentera itu dihidupkan. Implikasinya kepada kita. sistem nahu atau tatabahasanya sudah lengkap. Begitu juga bagi kanakkanak yang ibu atau bapanya pekak atau bisu. Selepas itu dia tidak belajar lagi sistem nahu dan ayat-ayat baharu. Selepas tempoh ini. 1998). ekornya satu. Semua benda dalam dunia . berbulu coklat. Ada satu tahap umur yang dia tidak lagi belajar. telinganya dua.

Manusia juga akan hilang kenormalannya jika hilang keupayaan mengingat. iii) memori perkataan – mengaitkan konsep dengan bentuk bunyi. Contohnya ingatan anjing dalam eksperimen Pavlov. Memori deklaratif pula adalah untuk mengingati peristiwa. i) memori pengalaman – iaitu dari pengalaman kemudian wujud dalam bentuk perubahan tingkah laku. 2009 9:50 PM Abdul Rahim bin Barmawi said.. Terdapat juga pendapat yang menyatakan. penyimpanan memori dalam otak tidak pada tempat yang sama. Mereka mendapati memori disimpan di hemisfera kiri manakala untuk pengimbasan memori dilakukan oleh hemisfera kanan. Terdapat juga pendapat yang membahagikan memori kepada dua iaitu nondeklaratif dan deklaratif. Kajian Memori Terdapat pelbagai pendapat oleh sarjana tentang memori. Sikap positif dan kerap mengulang apa yang . Fikiran dan Bahasa. 1. March 10. Memori jangka pendek hanya berlangsung beberapa saat atau minit sahaja. fakta. Jenis-jenis Memori Terdapat tiga jenis memori iaitu. saiz dan warna yang membolehkan kanak-kanak mengenali dan membaca alam. ULASAN BUKU PSIKOLINGUISTIK (Soenjono Dardjowidjojo) Bab 11 : Memori. Memori boleh dibahagikan kepada memori singkat dan memori lama. Sebaliknya memori jangka panjang boleh diingat hingga seumur hidup. ii) memori konseptual – membangunkan sesuatu konsep berdasarkan fakta yang masuk. Komunikasi tidak akan berlaku sekiranya manusia gagal mengingat apa yang baru dikata atau di dengar. Secara umumnya kajian memori dapat disimpulkan seperti berikut. dan mengingat apa yang akan dilakukan esok. menyimpan maklumat baru. Disediakan oleh: Abdul Rahim bin Barmawi (M20072000596) Mamori atau ingatan sangat perlu dalam mengingat perkara yang lalu. Pengulangan ayat atau peristiwa boleh membuat memori lebih lama. Sarjana bedah saraf Wilder Penfield mendapati bahagian cuping temporikal adalah tempat memori disimpan dalam otak.ini prototaip (bentuk yang paling asas) seperti bentuk. dan segala bentu pengetahuan yang diperoleh. Memori nondeklaratif wujud daripada pengalaman kemudian wujud dalam bentuk perubahan tingkahlaku. Memori tidak disimpan pada satu bahagian otak tetapi banyak bahagian otak yang terlibat..

yang disimpan didalam memori adalah isi atau maknanya sahaja. Rekognisi adalah proses memanggil memori dengan meminta seseorang supaya dapat merekognisi sesuatu yang sudah diberikan kepadanya sebelumnya. Bermula dengan proses menyimpan maklumat pada memori pendek Apabila dirasakan perlu disimpan dalam jangka masa lama. Contohnya buku yang disusun di perpustakaan mudah diingati lokasinya jika disusun secara teratur menggunakan sistem tertentu. Contohnya subjek diminta menjawab apakah benda yang ditunjukkan kepadanya itu sudah dia lihat sebelumnya. pada fikiran telah terbentuk dalam perkataan manakala percakapan dalaman. Bahasa dan fikiran tidak dapat dipisahkan.Bezanya adalah semasa percakapan luaran. Faktor signifikan sesuatu peristiwa juga mempengaruhi memori. ada dua cara yang digunakan iaitu rekognisi dan pengimbauan. Memori dibentuk dan digunakn melalui tiga tahap iaitu input. Setelah dewasa berfikir tidak lagi dilakukan dengan perkataan yang diujarkan. Begitu juga dengan barang yang disusun secara teratur akan mudah dicari atau diingati berbanding barang yang diletak secara berselerak. seorang penyanyi menghafal seni kata lagunya menyebakan mereka dapat menghafal dan mengingat dengan lebih cepat atas faktor terpaksa demi persembahan yang akan dilakukan. Contohnya ada orang Melayu yang dapat menghafal dan menyanyikan lagu Hindi dengan baik. penyimpanan dan output. Jika sesuatu peristiwa atau fakta itu releven dalam hidup seseorang.dipelajari akan menguatkan ingatan. memori menerima masukan baik lisan mahupun tulisan. Dalam imbauan itu. Kadangkala orang juga memanfaatkan pengetahuan tentang dunia. Fikiran dan Bahasa. Faktor latihan terpaksa seperti seorang pelakon terpaksa menghafal skrip lakonannya. maka maklumat itu dikirim ke memori panjang. Hubungan antara percakapan dalaman (inner speech) dengan percakapan luaran (external speech) mestilah memanfatkan bunyi kerana ujaran hanya dapat terwujud dengan adanya bunyi fonetik. Contohnya. tetapi tidak memahami langsung apa yang dinyayikan. perkataanperkataannya lenyap pada masa fikiran itu terbentuk. Contohnya peristiwa berkhatan dan cinta pertama pada remaja mungkin akan diingati selamanya. Pada tahap input. Bahasa juga boleh mengklasifikasikan pengalaman. Kadang-kala hafalan verbatim juga disimpan disini. Peristiwsa 31 Ogos 1957 biasanya kekal diingati oleh kebanyakan rakyat Malaysia kerana ia adalah tarikh kemerdekaan Malaysia. Pengetahuan kita tentang buaya misalnya tidak akan kita mungkin mengimbau ungkapan ’aligator shoes’ yang bermakna kasut untuk buaya. dia diminta menyebutkannama benda yang sudah dia lihat atau dengar sebelumnya. Semasa kanak-kanak pemikiran diujarkan dalam bentuk kata-kata. Pembentukan dan Pengunaan Memori. orang Inggeris di Eropah akan mengatakan raja negara mereka ’died atau passed away’ sedangkan orang Melayu di Asia Tenggara akan mengungkapkan pengalaman dengan . Kita menggunakan fikiran semasa kita berbahasa. Cara berfikir sesebuah komuniti adalah dipengaruhi oleh struktur bahasa yang mereka gunakan. Daripada sekian banyak perkataan yang didengar. maka ingatannya terhadap memori tersebut akan kekal lebih lama. Pada tahap output.

Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Kesimpulan. Konsep neutral (unmarkedness) umumnya adalah merujuk kepada perkara yang positif pada morfologi. Begitu juga sebaliknya. i) How tall is your boyfriend? ii) How short is your boyfriend? Perkatan tall dalam ayat adalah kata sifat seorang teman lelaki yang neutral. March 11. Ujaran dan Fikiran adalah satu yang kompleks.. Akan tetapi perkataan short dalam ayat pula adalah kata sifat yang tidak neutral. Fikiran yang kompleks adalah berkaitan dengan konsep neutral dan tidak neutral ini. Adalah suatu kekurangan sekiranya seorang lelaki itu pendek. Namun begitu dapat dibuat kesimpulan bahawa memori. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. unkind. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak . yakni tidak perlu diajar.perkataan ’wafat atau meninggal dunia’. Dalam bahasa Inggeris perkataan neutral seperti happy dan kind boleh menjadi negatif (tidak neutral) hanya dengan menambahkan bentuk un:unhappy. Adalah menjadi kebiasaan seseorang lelaki itu tinggi.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Tanpa memori manusia tidak mungkin dapat berfikir dan berkomunikasi melalui bahasa. 2009 3:15 PM hasuenah wohseng said. fikiran dan bahasa. Terdapat pelbagai kajian dan pendapat tentang memori.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.. Dua contoh ayat dibawah dapat menunjukkan perbezaan dua istilah yang disebutkan. fikiran dan bahasa adalah saling berkait antara satu sama lain dalam membantu manusia berkomunikasi dengan lebih berkesan. Perbuatan atau keadaan terbahagi kepada dua iaitu kelompok neutral (unmarked) dan kelompok tidak neutral (marked). Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.

menjadi masalah yang besar. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Mengikut teori behaviorisme.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Peringkat pencapaian yang perlu .ditugasan mengajar bahasa Melayu.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Oleh itu sebagai orang dewasa.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.

Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Selalunya. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. untuk kepentingan akademik. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Dari golongan pelajar yang dikaji. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . . Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Mohd. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971.Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. untuk belajar bahasa Inggeris. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.

5. 1.Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. 2. 6. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.N. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. 7. 4. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Larson dan W. .Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong.A. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Misalnya. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. maka kejayaannya bergantung pada motifnya.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . maka dia akan gagal. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. 2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. 3.

Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.ninik dan sebagainya.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.itu adalah perkataan yang pindik.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.siapa pengarang . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.baca.masa tahun pengarang .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.tajuk . . Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Firaun .Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). .lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. . Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .gambar.Pengasuh kanak-kanak bisu .dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.tok. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. .

tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.suasana eksperimen.Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .tempat.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Kekerapan .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .d.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .Dilakukan pada tahun 1960 .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .l.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada . dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.1953 . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Lain subjek.s.g.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .t. . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Memahami kumpulan kanak-kanak . Bunyi p.n.b.h.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .j.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .k.ny. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.dan akibat 2.Mengumpul data secara naturalistic.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam . . Hasil penyelidikan .f.Yang popular sample setegah jam .c.m.

Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. andi (mandi) hurup yang di gugur m .buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya .Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. Tahun pertama (perkataan) . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.makan. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. . Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.sakit.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.

berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran .gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .sendawa.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.batuk. seperti vocal.aa. menelan. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.ba.da da dll •tidak ada makna . Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.ba ba bad an deritam lain…. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. mencakap.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya..Ini salah.• Bunyi makan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.

Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. Bagaimana kanak belajar makna .perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . oo : emak.m. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.p. k. ijak aki 2.k + objek : tema kasih. k.Mesti demograpi lontal .n +adjektif : nasi lemak 3.panggilan . soalan.k.elak.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .bunyi apa yang ada . Bantu + k.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.berapa perkataan .h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .n + penerang Analisis .berapa bulan . Contoh: a : alak.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.bunyi apa . Contoh : 1.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . Frasa k.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.kata kerja.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup . disekolah mula mengajar formal.senarai perkataan yang penuh .•Bunyi lebih jelas mula ada makna. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .Memperoleh apa yang kita di senaraikan .buat grap dengan menguna huru biasa.

.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .6. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Popretion :pandai pengaroh orang. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. . Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.meja dll.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .sekira kanak –kanak bekak (tuli.. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Lojek ada 3 lojekmasa.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.usia kritikal. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.7 sudah tahu tentang nahu.000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Usia 5. Bagai mana kanak-kanak faham makna .seperti gelas walaupun rupanya berlainan. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .frasa.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.

Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Edugram gambar. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. March 11.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan..Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. 2009 3:36 PM hasuenah wohseng said. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.. yakni tidak perlu diajar. Mengikut .ditugasan mengajar bahasa Melayu.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.

Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain.teori behaviorisme. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Dari golongan pelajar yang dikaji. untuk kepentingan akademik. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam . Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Oleh itu sebagai orang dewasa.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Mohd.

Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.kalangan ramai pelajar itu. untuk belajar bahasa Inggeris. Selalunya. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Larson dan W. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Misalnya. 1. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.A. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.N. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. serta diberi peluang yang baik dan . Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.

Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.gambar. maka dia akan gagal. 3. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.baca.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. 2. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.tok. maka kejayaannya bergantung pada motifnya.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. .dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. 4. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 6. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1.masa tahun pengarang . sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2.itu adalah perkataan yang pindik.mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. 2. Pelajar yang berkeupayaan tinggi.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan.siapa pengarang .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.ninik dan sebagainya. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. 5.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. 7.tajuk .

Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.Firaun .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . . Hasil penyelidikan .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.Pengasuh kanak-kanak bisu . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.Memahami kumpulan kanak-kanak .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. .Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.

Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .ny.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel . .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .b.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .j. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .f..Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .h. andi (mandi) hurup yang di gugur m . Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Kekerapan . Bunyi p.t. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.d. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.1953 .dan akibat 2.n. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Lain subjek.Yang popular sample setegah jam .l.s.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.k.c.suasana eksperimen. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.Mengumpul data secara naturalistic.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.m.Dilakukan pada tahun 1960 . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.tempat.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.g.

buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. mencakap.Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.sendawa.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.makan. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai . Tahun pertama (perkataan) . Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.sakit. Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. menelan.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap. . Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.batuk.

panggilan .Ini salah.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.p.m. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti. seperti vocal. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .berapa bulan .selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .da da dll •tidak ada makna .. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.ba.Mesti demograpi lontal . kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .aa.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.ba ba bad an deritam lain…. soalan.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza .kata kerja.•Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.Memperoleh apa yang kita di senaraikan . Bagaimana kanak belajar makna .Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.

Contoh : 1. Perkataan yang ada imbuhan . Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .meja dll.n + penerang Analisis .bunyi dengan makna . Popretion :pandai pengaroh orang. disekolah mula mengajar formal.bunyi apa . Contoh: a : alak.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . ijak aki 2.buat grap dengan menguna huru biasa. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.bunyi apa yang ada .k + objek : tema kasih.n +adjektif : nasi lemak 3.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .000 perkataan . k. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. Frasa k. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.k. Bantu + k.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.senarai perkataan yang penuh .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.berapa perkataan . Lojek ada 3 lojekmasa.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.elak.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . k. oo : emak.

Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.usia kritikal. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Edugram gambar. .tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. Bagai mana kanak-kanak faham makna . Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. . -prototype : ialah bentuk yang paling asas . tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .7 sudah tahu tentang nahu. 2009 3:39 PM hasuenah wohseng said.sekira kanak –kanak bekak (tuli.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .seperti gelas walaupun rupanya berlainan. March 11.Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .6. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Usia 5.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.frasa. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.. (10 markah) . kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”..

lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .ditugasan mengajar bahasa Melayu.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Oleh itu sebagai orang dewasa. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Mengikut teori behaviorisme.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. .Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.

kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Mohd. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. untuk belajar bahasa Inggeris.Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi . untuk kepentingan akademik. Dari golongan pelajar yang dikaji. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu.

Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 7. 3. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. 5. 2. maka dia akan gagal. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.N. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. 2. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Selalunya. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 4. 6. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1.A. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. 1.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru.dalam mempelajari bahasa . Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Larson dan W. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Ayat bina ayat . serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Misalnya.

Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.itu adalah perkataan yang pindik.siapa pengarang .tajuk . .kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan . Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.baca.Pengasuh kanak-kanak bisu . Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. .Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2.masa tahun pengarang .Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.tok.Firaun .serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.gambar.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.ninik dan sebagainya. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca.

Dilakukan pada tahun 1960 .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Yang popular sample setegah jam .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.Mengumpul data secara naturalistic.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.. Hasil penyelidikan .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui . .Memahami kumpulan kanak-kanak .Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .1953 .suasana eksperimen. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah. Kekerapan .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Lain subjek.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .

Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.c.k.f.d. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna. andi (mandi) hurup yang di gugur m .dan akibat 2. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.b.l. Bunyi p.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .s.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.t.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.j.g. Tahun pertama (perkataan) . Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.h.m. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.n.ny.tempat. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan . . Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.

seperti vocal. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.batuk. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.sendawa.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. menelan. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .sakit.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut..makan.ba ba bad an deritam lain…. mencakap. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.•Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.selalunya diulang-ulang .

berapa bulan . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .k.Mesti demograpi lontal . ijak aki 2.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Contoh: a : alak. Bagaimana kanak belajar makna .elak.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. .k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .da da dll •tidak ada makna . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.panggilan . kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . k.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .k + objek : tema kasih.m. Bantu + k. Contoh : 1.kata kerja. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.n +adjektif : nasi lemak 3.•Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.Ini salah. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.ba.p. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. k. soalan.aa. oo : emak.buat grap dengan menguna huru biasa.

Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.sekira kanak –kanak bekak (tuli.frasa.7 sudah tahu tentang nahu. Popretion :pandai pengaroh orang. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. tetapi kalau ada takal maka . bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Frasa k.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. Usia 5. disekolah mula mengajar formal. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.seperti gelas walaupun rupanya berlainan. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .6.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . -prototype : ialah bentuk yang paling asas .berapa perkataan .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.usia kritikal.n + penerang Analisis .senarai perkataan yang penuh . Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. .bunyi apa . Bagai mana kanak-kanak faham makna .bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .000 perkataan .senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.meja dll.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Lojek ada 3 lojekmasa.bunyi apa yang ada .

Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . . Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.dinama cawan. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. yakni tidak perlu diajar. Si .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Edugram gambar. March 11. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu..Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.ditugasan mengajar bahasa Melayu.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. 2009 4:05 PM hasuenah wohseng said..

Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Oleh itu sebagai orang dewasa. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Mengikut teori behaviorisme.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA . Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan.

Selalunya. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga .Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Dari golongan pelajar yang dikaji. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu.pada tahun 1971. Misalnya. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. untuk belajar bahasa Inggeris. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. untuk kepentingan akademik. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Mohd. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

6. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. 5. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. 4. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu.serta nuat maksud tentang apa yang di baca .akan menghalangnya. 2. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 . serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga.A.ninik dan sebagainya.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. 3.itu adalah perkataan yang pindik.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. 2.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. 7. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.tok.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.N. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Larson dan W. 1. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. maka dia akan gagal.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.

.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.tajuk .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.masa tahun pengarang . Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. .baca.gambar.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.tahun. Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .Firaun . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .Pengasuh kanak-kanak bisu . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. .siapa pengarang .

.dan akibat 2.ny. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.– selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .s.suasana eksperimen.tempat.n. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Memahami kumpulan kanak-kanak . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.f.m.Lain subjek.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .b.d.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. Bunyi p. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.j.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown . Kekerapan . Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.l.Yang popular sample setegah jam . Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. andi (mandi) hurup yang di gugur m .t. Hasil penyelidikan .1953 .c.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.Mengumpul data secara naturalistic.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.Dilakukan pada tahun 1960 .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel . . Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.k.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .g.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.h.

Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.sendawa.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. mencakap.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. menelan. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. .Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Tahun pertama (perkataan) .sakit.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa . Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.makan.batuk. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.

Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .aa.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut..kata kerja.m.•Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.Ini salah. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.h terutama di awal suku kata dan .panggilan .tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .da da dll •tidak ada makna . seperti vocal.ba. soalan.ba ba bad an deritam lain….p. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.

perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .elak.bunyi apa yang ada . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . Contoh: a : alak.Mesti demograpi lontal . Contoh : 1. ijak aki 2.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.n + penerang Analisis .n +adjektif : nasi lemak 3. Bantu + k. Lojek ada 3 lojekmasa.bunyi apa . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.k + objek : tema kasih.berapa perkataan .k.berapa bulan . k. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. disekolah mula mengajar formal. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .meja dll. Frasa k.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .000 perkataan .perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . oo : emak. Bagaimana kanak belajar makna . k.senarai perkataan yang penuh . Popretion :pandai pengaroh orang.buat grap dengan menguna huru biasa.

kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Edugram gambar. .kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.usia kritikal. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Bagai mana kanak-kanak faham makna . bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . March 11. .bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).frasa.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna ..Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.7 sudah tahu tentang nahu.6.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .seperti gelas walaupun rupanya berlainan. .. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.sekira kanak –kanak bekak (tuli. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Usia 5.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. 2009 4:06 PM fadilah saleah said.

Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Oleh itu sebagai orang dewasa. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Mengikut teori behaviorisme. yakni tidak perlu diajar. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses . Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.

walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA .bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat.mempelajari lakuan baharu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad.

Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. untuk kepentingan akademik. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.pada tahun 1971. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Dari golongan pelajar yang dikaji. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. serta tidak mengancam kedudukan atau .Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . untuk belajar bahasa Inggeris. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Selalunya. Mohd. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya.

identitinya. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Larson dan W. 1. Misalnya. 6. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi . maka dia akan gagal. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 5.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. maka kejayaannya bergantung pada motifnya.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. 2. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 3. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. 4. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan.N. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.A. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.

peluang akan gagal.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.tok.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1.tajuk . 2.itu adalah perkataan yang pindik. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.ninik dan sebagainya. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.serta nuat maksud tentang apa yang di baca .Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.

siapa pengarang .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.gambar.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf..psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.Pengasuh kanak-kanak bisu .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.masa tahun pengarang . .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. . .kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .baca.Firaun . Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.

Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Hasil penyelidikan .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .

Memahami kumpulan kanak-kanak .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.suasana eksperimen..Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan . .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Lain subjek.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .1953 .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .Dilakukan pada tahun 1960 . Kekerapan .Mengumpul data secara naturalistic.Yang popular sample setegah jam .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.

Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.dan akibat 2. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.n. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .d.j. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.g. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.t. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.l. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.tempat.c.m.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.k. andi (mandi) hurup yang di gugur m .f.ny. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.Lojik 3 menujuk kepada masa.s.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: .h.b. Bunyi p.

.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.sakit. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.batuk. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . mencakap.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi .Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.makan.Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. Tahun pertama (perkataan) .sendawa. menelan.

• Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa .

Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.•Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. soalan.da da dll •tidak ada makna . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.panggilan .ba.Ini salah. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti. seperti vocal.ba ba bad an deritam lain….tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas .aa..

perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .•Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .m.berapa bulan .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .kata kerja. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.p.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .Memperoleh apa yang kita di senaraikan .Mesti demograpi lontal . Bagaimana kanak belajar makna .

Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.n + penerang Analisis . Contoh : 1.berapa perkataan . Popretion :pandai pengaroh orang.senarai perkataan yang penuh .k. ijak aki 2. Contoh: a : alak. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.bunyi apa yang ada .elak.bunyi apa .senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. disekolah mula mengajar formal. k.k + objek : tema kasih. Frasa k.buat grap dengan menguna huru biasa. k.000 perkataan . oo : emak. Bantu + k. .k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .n +adjektif : nasi lemak 3.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.

Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).sekira kanak –kanak bekak (tuli. Bagai mana kanak-kanak faham makna .frasa. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.Lojek ada 3 lojekmasa.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.7 sudah tahu tentang nahu.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.6.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . Usia 5. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun .kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. .meja dll. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .

meja. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis..Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . 2009 4:14 PM hasuenah wohseng said. .Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . yakni tidak perlu diajar. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. March 11.. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak . Edugram gambar. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .seperti gelas walaupun rupanya berlainan. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.

ditugasan mengajar bahasa Melayu. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Peringkat pencapaian yang perlu . Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.menjadi masalah yang besar. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Mengikut teori behaviorisme. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari.

Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. untuk belajar bahasa Inggeris. untuk kepentingan akademik. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. . Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Dari golongan pelajar yang dikaji. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah.Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Mohd. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Selalunya. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu.

Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. 4. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. 2. maka dia akan gagal. 2. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.A. Larson dan W. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi.N. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. . Misalnya.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. 5. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. 1. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. 3. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. 6.serta nuat maksud tentang apa yang di baca .

.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.Pengasuh kanak-kanak bisu . Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.siapa pengarang .masa tahun pengarang . . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.tajuk .tok. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.baca.Firaun .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.gambar.itu adalah perkataan yang pindik.ninik dan sebagainya. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.

Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Memahami kumpulan kanak-kanak .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .d.k.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah. .b.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .t.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Lain subjek.f.Mengumpul data secara naturalistic.s. Bunyi p.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .tempat.Yang popular sample setegah jam .l.j. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.ny. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.h.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa. Hasil penyelidikan . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .n.m.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .suasana eksperimen.g.dan akibat 2. . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Kekerapan .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.Dilakukan pada tahun 1960 .1953 .c.

Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.sakit. .buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan .makan.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. andi (mandi) hurup yang di gugur m .Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba. Tahun pertama (perkataan) . Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.

seperti vocal.ba. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.ba ba bad an deritam lain…..Ini salah. menelan. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.keperluan hidupnya • Bunyi makan.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.da da dll •tidak ada makna .aa.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. berbeza-beza .gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .sendawa.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.batuk. mencakap. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.

soalan.n + penerang Analisis .p.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .elak.Mesti demograpi lontal .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .n +adjektif : nasi lemak 3.berapa perkataan . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. k.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .buat grap dengan menguna huru biasa.k.k + objek : tema kasih. Contoh: a : alak. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .bunyi apa . Frasa k. k.•Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.panggilan .bunyi apa yang ada . oo : emak. disekolah mula mengajar formal. Bagaimana kanak belajar makna .berapa bulan .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup . Bantu + k.m. Contoh : 1. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.kata kerja.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . ijak aki 2.

. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.meja dll. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.sekira kanak –kanak bekak (tuli.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .6.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .senarai perkataan yang penuh .7 sudah tahu tentang nahu. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Bagai mana kanak-kanak faham makna . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Popretion :pandai pengaroh orang. Lojek ada 3 lojekmasa.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .000 perkataan . Usia 5. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. .lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.usia kritikal.frasa.seperti gelas walaupun rupanya berlainan. .

. Ia tidak perlu diajar dan kanak-kanak pandai tanpa pembelajaran. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Edugram gambar. Bahasa pertama dikuasai secara tidak formal. Keperluan Latihan Perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua itu ialah latihan. Fadilah Saleah M20082000312 Nomber telefon bimbit : 0176289757 Jawapan Soalan 1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. iaitu dari bahasa ibunya. 2009 4:17 PM fadilah saleah said. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Proses mempelajari bahasa itu menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran perbezaan dan persamaan di antara kedua lakuan bahasa itu. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. Kita mesti mempunyai dorongan dan sikap yang sihat untuk dapat belajar dengan berkesan. March 11. Bahasa kedua melalui rancangan dan kaedah tertentu Pembelajaran bahasa sebagai bahasa kedua. PROSES MENJADI DWIBAHASA Dalam proses mempelajari bahasa kedua ini. (10 markah) BELAJAR BAHASA KEDUA Kita telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ibu itu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna ...Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. pembelajaran itu perlulah berlaku dalam satu lingkungan sosial di mana bahasa itu dituturkan. Ini mungkin memberi kita pengetahuan mengenai masalah penting dan sukar diatasi di negara. iaitu tidak perlu diajar. 1. Linguistik dan sosiologi merupakan suatu masalah persepaduan yang amat kompleks di mana seseorang pelajar itu mencuba meresapkan ciri-ciri kebudayaan. Kanak-kanak hanya perlu didedahkan kepada bahasa dan mereka akan pandai dengan sendirinya.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Bahasa kedua pula terpaksa dipelajari dan hanya berkembang melalui latihan dan pengukuhan. Tegasnya ada perbezaan yang besar antara memperolehi bahasa pertama dan mempelajari bahasa kedua. Latihan itu hanyalah merupakan satu bahagian sahaja daripada seluruh proses menjadi .

bahawa keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Seseorang yang masuk ke dalam sesebuah masyarakat baharu itu tentu dianggap asing. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah mas arakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Jelas sekali dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan kelulusan untuk melanjutkan pelajaran dan mendapat pekerjaan atau penetapan dalam jawatan menjadi faktor mendorong kaum lain mempelajari bahasa Melayu. Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua.dwibahasa. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Oleh itu akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu pula. berfikir. Walaupun kemahiran dalam bahasa kedua itu dapat dianggap opsyenal. Bahasa kedua itu amat penting untuk perhubungan. Kemahiran kedwibahasaan sebenarnya mempunyai pertalian rapat dengan pola-pola persekolahan yang telah dialami oleh pelajar tersebut. Dalam kebanyakan hal mereka salah faham dalam menganggarkan darjat kemahiran mereka. Penerimaan ke dalam Masyarakat Baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. kerana ingin berhubung dengan orang lain. Khalid melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Latihan yang demikian mencakupi latihan mendengar. Mohd. Peringkat Pencapaian yang Perlu Walau ramai. manakala kemahiran mereka dalam bahasa kedua tidaklah sempurna. PEMELIHARAAN BAHASA KANDUNG Pada tahun 1971. pendedahan terhadap penggunaan bahasa itu. Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. walaupun secara amnya. Dari golongan pelajar yang dikaji. Hal ini memang ada orang yang tidak pernah bergaul dengan anggota masyarakat lain merasa tidak perlu mencuba untuk menghilangkan unsur keasingan ini. untuk kepentingan akademik. tetapi ternyata bahawa perhubungan akan menjadi terhad dan kaum pendatang itu tidak akan dapat menjadi sebagai sebahagian dari masyarakat itu tanpa menggunakannya. bercakap sama dengan menggunakan satu bahan pengajaran yang tersusun rapi ataupun dengan menggunakan bahan yang dibentuk secara rambang. Walau bagaimanapun boleh dibuat satu generalisasi bahawa kemahiran mereka dalam bahasa kandung memang cukup baik. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Umumnya terdapat bahawa mereka itu lebih atau kurang mahir dalam bahasa Inggeris. .

kadang ketiadaan guru. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. c. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.N. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan . KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Dapat dilihat bahawa ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua: a. iaitu apabila ia telah melangkaui jangka masa yang subur untuk perkembangan bahasa tersebut secara semulajadi. masa dan peralatan yang sempurna akan menghalang pembelajaran bahasa tersebut. buku teks. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Dalam sikap ini dapat melihat dari segi psikologi sama ada seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Tetapi proses itu akan menjadi lebih sukar bagi orang yang sudah meningkat umurnya. Motif juga mungkin terbit dari keinginan memelihara identiti dan budaya sesuatu kaum. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Peluang Peluang merupakan satu faktor penting dalam mempelajari bahasa. Larson dan W. Kadang. dalam bentuk masyarakat dan individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Walau seseorang itu berkeupayaan mempelajari bahasa apa pun. Lingkungan Lingkungan di mana pelajar itu tinggal. Tetapi peringkat kejayaannya tentulah berlainan. Peluang ini mungkin tidak wujud disebabkan perbelanjaan yang mahal yang mungkin tidak mengizinkan orang itu belajar. d. 1.A. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. b. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu maka perlulah adanya peluang untuk belajar. e. baik dari dalam mahupun dari luar kelas. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu.

3. PEMEROLEHAN BAHASA Ada dua aliran yang mencuba menganalisa dan menerangkan fenomena ini. tetapi kurang berpeluang. Sepertimana ahli psikologi yang masyhur ialah Watson. Kebudayaan yang menyokong pembelajaran itu juga akan membosankannya. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. akan mencapai kejayaan yang baik juga. Kalaulah kebudayaan dan masyarakat sekelilingnya membantu maka ada juga sedikit harapan untuk mendapat sedikit kejayaan. 4. Menurutnya proses penguasaan bahasa itu jelas menunjukkan bahawa pengukuhan. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. pemerhatian biasa dan sifat semulajadi yang ingin tahu. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia. maka dia akan gagal. tetapi tidak mempunyai keupayaan yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa. Teori pertama itu dipanggil teori behaviorisme dan yang kedua itu dipanggil teori biologis. kalau tidak dia akan gagal. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. sama seperti lakuan lain. . TEORI BEHAVIORISME Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. 5. Behaviorisme tidak mengindahkan tentang daya pemikiran manusia dalam menguasai bahasa. harus juga mencapai kejayaan yang agak baik kalaulah ada individu di sekelilingnya yang memberi sokongan kepada pembelajarannya itu. Teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Walau bagaimanapun lingkungan yang menyokong mungkin membantunya mencari motif. Teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. KRITIKAN TERHADAP TEORI BEHAVIORISME Dalam kritiknya itu. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi.masyarakat yang mendorong. Baginya. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 6. 7. 2. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. tidak memberi tempat yang sewajarnya pada akal atau otak manusia. Chomsky menyatakan bahawa teori behaviorisme itu hanya sebuah dongeng. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Guthrie dan Skinner.

Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan.000 perkataan lain. Merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa. Pertama ialah bahawa kanak-kanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa. PERINGKAT PENGUASAAN BAHASA Kita dapat melihat bahawa kanak-kanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniruniru percakapan ibu bapa.H. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu. Kehilangan salah satu dari pancaindera. iaitu bahasa.kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan sendiri. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2. Jadual Pemerolehan Bahasa Salah satu dari teori E. hipotesis dan memproses maklumat dalam suatu cara istimewa dan amat kompleks. maka penguasaan bahasa juga tidak akan berlaku. Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. Dari yang Umum Menuju yang Khusus Semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanak-kanak itu mula mengetahui nama-nama barang. kalau tidak ada pendedahan. Pemerolehan Bahasa Melalui Pendedahan . TEORI BIOLOGIS Chomsky dan rakan-rakan telah menumpukan perhatian kepada unsur yang terpendam dalam manusia dan lakuan. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. Ini bermakna. Dia menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan.000 sampai 3. memberi kemungkinan untuk kanak-kanak membuat generalisasi. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. bahawa manusia sejak lahirnya sudah mempunyai kebolehan untuk memperolehi sistem perhubungan yang dipakai oleh manusia.bergabung dengan sifat mahu meniru merupakan faktor penting. Pertuturan kanak. Kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja. Bahasa itu mempunyai keupayaan yang semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa tersebut.

2. Berat otak bayi manusia semasa dilahirkan hanya lebih kurang 25% daripada otak orang dewasa. Kefahamannya bertambah baik dan mula menggabungkan dua perkataan. Semasa berumur sepuluh bulan kanak-kanak itu mulai merangkak dan kadangkadang berdiri tegak. Semasa berumur empat bulan.barang permainan. Semasa berumur lapan belas bulan kanak-kanak tersebut mulai berjalan. Kanak-kanak mula mengeluarkan berbagai-bagai bunyi dan meniru bunyi dan membezakan bunyi yang berlainan yang didengarnya. kanak-kanak tersebut boleh duduk tegap. 5. Dia mula menyebut bunyi konsonan dan vocal. Oleh sebab sistem araf berkembang maka proses perkembangan bahasa boleh berlaku. Pengulangan bunyi. Kebolehan mengagah bertukar kepada pengeluaran bunyi-bunyi yang berciri sukukata. Semasa berumur dua belas bulan kanak-kanak mulai belajar berjalan-jalan dan bunyi yang serupa dengan bunyi bahasa mula diterbitkan dan perkataan. Semasa kanak-kanak yang berumur enam bulan ia mula boleh bertupang tangan semasa duduk. 3. matanya mencari si penutur kadang-kadang kanak-kanak itu akan ketawa. Pada masa berumur lapan bulan kanak-kanak mula boleh berdiri sambil berpegang kepada dinding. Kanak-kanak kurang menangis dan dia boleh mengeluarkan bunyi seakan-akan bunyi vocal. Tetapi dari segi akustik bunyi-bunyi itu berbeza dari bunyi bahasa. Pada masa ini juga kanak-kanak tersebut mulai memahami arahan. kepala kanak-kanak itu mula kukuh dan tegap dan mula menggemari barang. Dia meletakkan semua berat badannya pada sikunya. Dia sudah mempunyai antara tiga hingga lima puluh perkataan.Kanak-kanak tidak akan dapat memperolehi sesuatu bahasa melainkan kalau mereka mendengarnya dan fungsi orang bercakap. Semasa umurnya meningkat dua tahun pola-pola ayatnya mula menjadi lengkap dan dia dapat merumuskannya dengan bersendirian. Ini membolehkan proses tumbesaran kematangan otak berlaku dalam satu jangkamasa yang panjang selepas lahir. 6. 7. fungsi sokongan moral juga amat kecil sebab biologi kuat memainkan peranannya. . Jadual Pemerolehan Mengikut Umur Menurut Lenneberg (1967) perkembangan pemerolehan bahasa di kalangan kanakkanak melalui lapan peringkat: 1. Proses ini berterusan hingga umurnya menjadi baligh.bunyi lebih kerap dan pola lagu menjadi lebih nyata dan pertuturan mula digunakan. Pada masa berumur lima bulan. kanak-kanak hanya dapat mengangkat kepada meniarap. Selain dari itu. Semasa berumur tiga bulan. 4. Tindakbalas kepada suara manusia lebih tajam. 8. kadangkadang berpanjangan antara lima belas sampai dua puluh saat. Bayi manusia dilahirkan dengan tidak berupaya dan terpaksa membesar.

iaitu semasa otaknya tumbuh menjadi 60% dari otak orang dewasa. (10 markah) Kuliah 1 19 Disember 2008 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU.Buatkan nota kuliah . Pengajaran 1. bahasa itu sudah cukup lengkap. Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama.c. bahasa kanak-kanak itu dianggap sudah lengkap dalam serba serbinya. Sebenarnya. tetapi pemerolehan lain akan terus berlaku.Buatkan nota buku bacaan . Kursus disampaikan melalui:a. tugasan dan arahan perbincangan juga dipaparkan dalam blog. kuliah. Buatkan jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. dan bunyi yang sudah dikuasai oleh kanak-kanak. Topiktopik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran. pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie. kosa kata.Kumpulkan bahan mengenai penguasaan kanak-kanak yang diperhati. Hendaklah Catatan perkataan yang dilakukan oleh kanak-kanak menurut tarikh diambil. dan Afeksia. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik.d. Prinsip dan teknik penilaian dan pengujian akan diberi dalam kuliah. Masa ini juga merupakan masa progres yang rapi berlaku untuk berjalan dan kemahiran-kemahiran motor yang lain. amali. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing juga dikaji. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa proses bermula semasa kanak-kanak itu berumur dua tahun dan berakhir lebih kurang semasa ia berumur dua belas tahun. atau sebagai kerja rumah. Memang betul bahawa kanak-kanak. LAD.Kekenyalan Berakhir Pemerolehan bahasa bermula semasa kanak-kanak berumur dua tahun. Hipotesis Usia Kritikal. dan amali akan dijalankan dalam bengkel. Semua tugsan hendaklah dimasukkan ke dalam blog 3. dll) serta bahasa dan pemikiran. Di antara perkara yang penting ialah untuk membolehkan kemahiran bertutur itu menjadi matang. Behaviorisme. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu. Peperiksaan akhir: 40 . bahkan orang dewasa sendiri masih terus belajar. atau peluasan dari segi pemakaian. Setelah mencapai peringkat itu maka. bengkel. dan wacana. Penilaian prestasi pelajar Esei dan persembahan: 60% (2 esei) . Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Tetapi apa yang mereka pelajari itu hanya merupakan gaya. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing. Soalan 2. b. atau sesuatu makna yang baharu sahaja. dari segi nahunya. bahan bacaan dipaparkan dalam blog e. 2. unsur tatabahasa.

Pendik c. Sukar dilakukan terhadap kanak-kanak dibawah tiga tahun Kaedah baru yang digunakan a. Kanak-kanak dirakam tanpa gungguan c. Pada waktu ini bermulanya perkembangan teori empirical berdasarkan pada yang dilihat dan didengar. Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f. Perkembangkan kognitif yang berbeza b. Psikologi bahasa juga mengguasai bagaimana kita memahami proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Tahap pemikiran direndahkan seperti kanak-kanak sesuai dengan tahun intelektual dan pengalaman social. sebaiknya seminggu sekali selama ½ jam. membuat generasi dan pola-pola yang dihasilkan. Dapat mengentaui kompleksnya . d. Adakah bahasa itu wujud dalam dirinya sejak lahir. Firaun mengkaji bagaimana kanak-kank memproses bahaa. Kanak-kanak yang belum boleh bercakap e. tidak dilakukan dalam susunan yang terkawal. Seterusnya baru boleh di buat analisis dan generalisasi Kaedah yang berkesan Teknik yang dilakukan tidak semasa dengan orang dewasa kerana : a. . bagaimana kanak-kanak dapat mempelajari proses yang begitu kompieks. kanak-kanak tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengentahui bahasa. Yang boleh diuji dan diulang. penyusun kanak-kanak bisu. Kekerupaan. kanak-kanak tidak dapat menyebut perkatana. Boleh dipercapaian apabila kanak-kanak itu kecil hingga balig Kesulitan dia dapat mengetahui apa yang difahami dan diketahui. Kajian sebenarnya mula pada 1950-an adanya alat-alat teknologi seperti pita perukan.Kuliah 2 02 January 2009 Psikologi melibatkan bahasa. memahami kemampuan kanak-kanak. Hasil pneyelidikan. Kanak-kanak adalah makhluk social. persekitaran mempengaruhi pengentahuan bahasanya. Kurang memahami dan menggikat arahan d. menunjukan ada yang portindihan. lain subjek susuna eksperimen dan proses stutistik memberi interpretasi yang berlaian. Teknik merukam dan eksperimen b. sejak kanak-kanak itu dilahirkan.

[j].[u]. (3) ketegangan lidah. dilakukan pada tahun 1960-an.[y]. Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. iaitu[a]. sample yang besar tidak menjamin berlakunya cirri penting. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri.[i]. mengambil sample 3 orang kanak-kanak. [p]. Contoh Jadual Pemerolehan Bunyi .[ny].[c].Roger Brown. kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah. Locig ada 3 peringkat a.[v]. Menunjung tempat.[t]. mengganakan 100 ujuran. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja.[g].Pembuatan Bunyi Vokal Berbeza dengan konsonan.[k].[o]. Menujung akibat. membuat kajian 2 jam sebulan Gordon Wells.[n]. bibir. yang popular sample ½ jam. dan 1970-an seramai 128 orang kanak-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel. dan gigi. Menujung masa.[d]. seorang ahli psikologi Amerika (19250. mewakili keadaan sebenar kanakkanak. Penghasilan Bunyi Konsonan Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah. Bagaimana Bunyi Dihasilkan Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal.[e].[z]. dan (4) bentuk bibir. Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor.[m]. mula pada 1935. Diantara bunyinya [b]. (2) posisi lidah. 1. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. 2.[l]. Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator. Kuliah 3 09 January 2009 Bagai manakah kanak-kanak yang bunyi? Apakah kanak-kanak yang ia faham? Bahasa jenis pertama.[s]. b. dan c.

Jenis Jadual Konsonan 3.PRAGMATIK Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. a. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. contohnya Akan A : suku kata buka Kan : suku kata tutup Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa. terbahagi kepada tiga teori.Teori meniru Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa. Mereka . Kuliah 4 16 January 2009 Contoh Jadual Perkembangkan Bahasa kanak-kanak 1. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru bahasa ibu bapa atau orang-orang tua. dan macam-macam lakuan ujaran.Jenis Jabual Bilagan Perkataan 2. hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga. Jenis Jadual Frasa Teori memahami proses mempelajari Bahasa Melayu. Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia. Language Acquisition Devicl(LAD) Proses yang berlaku apabila apa yang di bunyi dan apabila didengar maka kudrat dapat di faham.

a. bunyi mula bercakap.Tahap II antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibirakan. Tahap I (0-8 minggu) .cid an sebagainya. dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya.belajar mengujarkan perkataan seperti mama.Ketika berumur 4 bulan bunyi bahagian-agah belakang rongga mulut mula lahir. .Lidah lebih banyak bergerak keatas dan kedepan menyerupai aktiviti menyibut . bunyi-bunyi suara adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.Bunyi ga. . namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa.Tangisan juga dihasilkan.Aktiviti juga bernafas.Pada tahap ini beberapa minggu pertama. c.Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi bahasa.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.Umumnya perkataan pertama diajukan pada tahun pertama. nadanya mula berbagai-bagai.Berirama dan pendak-pendak misalnya: mi. mencepak. Penghasilan Bunyi Daripadasaat bunyi lahir hingga 12 bulan. b. . . cu. bi. . baba. .Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa. menelan.Teori input Iaitu seolah-olah dia (kanak-kanak yang mempelajari bahasa) dilengkapkan (secara batin) dengan satu set “acuan” yang boleh digunakannya untuk membanding. ada banyak perkembangan dan beberapa tahap.Bunyi makan. mula mewujudkan kontur intonasi. Perkataan Pertama . . seperti makan. b. . sakit. mungkin menghasilkan bunyi yang sama.Mula mengagah dan gerak. .Teori kudrat (innat) Apa bila otak kanak-kanak itu sudah tersedia untuk belajar bahasa. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya. .Ia mungkin menyatakan lapar. batuk dan sedawa adalah berkaitan dengan keperluan biologi juga.Iaitu bukti ketara perkembangan bahasa. seperti meniru tuturan yang didengarnya secara kebetulan tuturan ibu bapa dan orang-oang lain.Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. atau tidak selasa menyebabkan terhasil bunyi refleksif.gu menyerupai suku kata. . . Tahap II (8-20 minggu) . . . maksu. air.

tetapi lebih kerap di gunakan. Contoh Nak ipoh Agu Ijak nyak Ikat abut .h terutama da awal suku kata dan perkataan pendek. c.Pada ini penghasilan bunyi lebih mantap. . .Selepas itu ia menghasilkan k. . kata adjektif (mungkin tak jelas). seperti vokal: ari. kata awal.Bermula main dan ulangan. soalan.u dalam suku kata seperti.Bunyi-bunyian lebeh panjang 1 saat. Kuliah 5 23 January 2009 Bagaimana kanak-kanak memperolehi bunyi. dada dan pelbagainya. Tahap IV (25-50 minggu) .Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap-ada membebel hingga 18 bulan. mula ada makna. .Bunyi lebih jelas.Pada mulanya penkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan ia berhenti sebelum bayi bercakap.Ibu mula ada mengesah tujuan di sebalik ujian. .Betul tidak ada makna. sudah ada suku kata. pangilan. .ada bunyi lelangit lembut. . . . . dan konsonan.bunyi bahasa.Bunyi seperti bababa dan beritam lain… selalunya di ulang-ulang. d.m.Ada banyak bunyi berlainan yang dahasilkan.d. kata kerja. Ini salah.Faham kata kerja yang mudah. .kemahuan. Tahap III (20-30 minggu) . ba.Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vocal.p.Boleh mengikut arah mudah. tetapi menyerupai bunyi bewasa. berbeza-beza. .aa.Tahap ini menggunakan beberapa bunyi sahaja. . Tahap V (9-18 bulan) .Tunjuk kepad angguta badan yang mudah. e. .Menyebut bunyi vocal dan konsonan n.Boleh cakap 2-3 perkataan kata nama. .nyaian bermilodi. dan kemesraan. . aagaa. .Bunyi itu seolah-oleh berlatih pada masa ini-lebih menggembirakan pada ibunya.Kanak-kanak sudah bunyi berirama. ada bunyi bibir dan gabunkan bunyi-bunyi tersebut. . ini tanda awal bahasa.Boleh memberikan tumpuan untuk lebih kurang 2 minit.

kan. frasa. yam. contohnya : atut. Lori sampah 3. Tahap 2 Ayat dua perkataan. Prodikat Dalam prodikat yang banyak itu ada pola seperti. C : Kucing jahat. dan dll. Kata Bantu + Kata kerja Kuliah 8 13 FEBRUARY 2009 Bunyi kanak-kanak di keluarkan Kanak-kanak mempelajari tatabahasa. ubat. maksud. Contoh A : Abah balik kerumah. dan tidak forma. abah.Jadual 1. su. Kata Nama + Penerang 2. Perkembangan Bunyi Kanak-kanak Kuliah 6 30 January 2009 Proses selepas kanak-kanak memahami . Kata Nama + adjektif 2. Masa . Dalam Frasa terdiri daripada : 1. Kata Kerja + objektif 3. dan ayat yang terdiri dari satu perkataan atau ayat yang pindik seperti mamam. contohnya : nak ipoh. cucu. (subjek + perdikat + keterangan) B : Kucing makan. dan dll. 1.Memperkembangkan ayat Ungkapan Tahap 1 Ayat satu perkataan. ayi. Lori simen Sendi logik terdiri daripada : 1. akan. uwat. dan dll.Kanak-kanak juga mengguasai bunyi forma iaitu tersusun. Tempat 2.Memperkembangkan frasa .

Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna. pendapat. seperti bercerita. emosi. Peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap. seperti kakak atau abang. Dalam bahasa kita dapat mengungkap fikiran. perlakuan dan keperibadian manusia. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. Anak-ank Melayu. ada yang satu tahun mereka tidak belajar lagi disegi sesuatu perkataan baru atau frasa. kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat. peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama. Kanakkanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri.3. Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling. kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. Contohnya : . semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapnya. Sebab akibat Kuliah 9 20 FEBRUARY 2009 Prakmatik Umumnya. perasaan. tahap holofrasa. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna. tahap ucapan dua kata. tahap kecakapan penuh. Kata bahawa dalam mental atau mindal kanak-kank ada satu alat dalam kepala kanak-kanak itu. hanya pada usia dua tahun dan ke atas. tetapi ayat baru belum di belajari. tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya. kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri. Justeru. tahap permulaan tatabahasa. Walau bagaimanapun. bertengkar. iaitu tahap membabel atau mengagah. Dalam situasi ini. Bahasa jenis pertama. dan bertanya. biasanya dia suka menyebut nama dia sendiri. mengulas. atau gelaran dan pangkat dalam keluarga. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Semakin banyak kata dikuasai oleh seseorang. dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak. Kuliah 10 27 FEBRUARY 2009 Semantik Bagaimana makna dikenali sebagai semantik.

2009 4:25 PM hasuenah wohseng said. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Ayah : manusia. mungkin ada burung yang dipandang lebih lazim. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . Yang paling lazim dari burung-burung mungkin itulah yang dianggap sebagai prototaip yang lebih daripada jenis burung. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Akan tetapi.orang yang berkata.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. walaupun. burung yang paling sesuai sebagai prototaip.ditugasan mengajar bahasa Melayu.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Prototype Teori prototaip mengatakan bahawa sesuatu entri dalam kamus mental bertumpu di sekitar sesuatu perwakilan kelompok makna kata itu oleh suatu anggota yang masuk prototaip. lelaki.dewasa.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu.Kurusi. dan tidak boleh dipusing. robin burung yang paling lazim. makna kata burunga Syarikat menganggap robin (jenis burung yang berdada merah). Saya : ganti nama. Ini satu masalah persepaduan yang . Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.bapa kepada anak. Wallahu a lam March 11. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.. adanya kurusi boleh dipusing.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. manusia.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Satu cara untuk menerangkan konsep prototaip adalah dengan menggunakan konsep esyarat diantara tulisan dan gambar. .Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .. yakni tidak perlu diajar.

Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah . Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Mengikut teori behaviorisme.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Oleh itu sebagai orang dewasa.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan.

Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris.masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. untuk kepentingan akademik. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Dari golongan pelajar yang dikaji. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Mohd.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Selalunya. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik . kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. untuk belajar bahasa Inggeris. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.

maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.itu adalah perkataan yang pindik. 2.tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa.ninik dan sebagainya. 5. 7. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong.N.A. Larson dan W. maka dia akan gagal.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 3.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan . Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Misalnya. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. 2.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . 1. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi.tok. 6. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. 4.

Firaun .kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan . . . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . .Pengasuh kanak-kanak bisu . Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .siapa pengarang . Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . .masa tahun pengarang .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.baca. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.gambar.walau sebut sikit pun faham.tajuk .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.

n. .l.Yang popular sample setegah jam .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .f.b.1953 .Lain subjek.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .d.suasana eksperimen.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .Dilakukan pada tahun 1960 .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .g.s.k. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.ny. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.dan akibat 2.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .j. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah. Bunyi p.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .c. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus .Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. Kekerapan .Memahami kumpulan kanak-kanak .t.tempat.m.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan . Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.Mengumpul data secara naturalistic.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.h. Hasil penyelidikan . Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. andi (mandi) hurup yang di gugur m .

Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.sendawa. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain . Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.makan.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.sakit. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. . mencakap. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.menerus tanpa sekatan. Tahun pertama (perkataan) . Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.batuk. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . menelan.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.

panggilan .. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.aa.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit .kata kerja.Ini salah.•Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. soalan. seperti vocal.da da dll •tidak ada makna . kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.ba ba bad an deritam lain….konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.ba.

Popretion :pandai pengaroh orang. oo : emak.n + penerang Analisis .n +adjektif : nasi lemak 3.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.m.berapa perkataan . Frasa k.Mesti demograpi lontal .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. Lojek ada 3 lojekmasa. Bagaimana kanak belajar makna .Memperoleh apa yang kita di senaraikan .Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .•Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. disekolah mula mengajar formal.p.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .berapa bulan . Contoh: a : alak.k. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.k + objek : tema kasih.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .bunyi apa yang ada . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Contoh : 1.bunyi apa .000 perkataan .senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . k. k.senarai perkataan yang penuh .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.buat grap dengan menguna huru biasa.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. Bantu + k.elak. ijak aki 2.

dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. March 11. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.usia kritikal.frasa.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.7 sudah tahu tentang nahu. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.sekira kanak –kanak bekak (tuli. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.seperti gelas walaupun rupanya berlainan. .meja dll. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.6. Usia 5.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Bagai mana kanak-kanak faham makna . .Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Edugram gambar.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . 2009 4:31 PM . Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).

. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.hasuenah wohseng said.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan..Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Mengikut teori behaviorisme.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.ditugasan mengajar bahasa Melayu. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. yakni tidak perlu diajar. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Oleh itu sebagai orang dewasa.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu .

dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Dari golongan pelajar yang dikaji. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut.hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud . Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. untuk kepentingan akademik. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.

Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. 1. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 3. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.A. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Larson dan W.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.N. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. untuk belajar bahasa Inggeris. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. sikap dan . 4. Misalnya.bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua .ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. 2. 5. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Selalunya.

Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .serta nuat maksud tentang apa yang di baca .tok.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. 6.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.baca.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.tajuk .ninik dan sebagainya. 2.masa tahun pengarang .peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.itu adalah perkataan yang pindik. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.gambar.siapa pengarang . Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 7.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.

suasana eksperimen. .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui . Hasil penyelidikan . .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown . .Firaun .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.Lain subjek.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.Memahami kumpulan kanak-kanak . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu..Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Pengasuh kanak-kanak bisu . Kekerapan .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.

h. andi (mandi) hurup yang di gugur m .Mengumpul data secara naturalistic.s.c.dan akibat 2. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.f.tempat. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.t. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.g. . Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel . Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.j.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .n. . Bunyi p.d.Yang popular sample setegah jam . Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.m.Dilakukan pada tahun 1960 .1953 . Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.l.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .k. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan . Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.b. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.ny.

adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut . Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.batuk.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.sendawa. .bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. mencakap.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. Tahun pertama (perkataan) . Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.sakit. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.makan. menelan.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.

Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.panggilan .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis .tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. seperti vocal. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .. Bagaimana kanak belajar makna .kata kerja.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.Mesti demograpi lontal .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .p.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .m.aa. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.da da dll •tidak ada makna . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.Ini salah.ba.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .ba ba bad an deritam lain…. soalan.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.berapa bulan .

7 sudah tahu tentang nahu.k + objek : tema kasih. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap . Frasa k. Lojek ada 3 lojekmasa. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. Usia 5. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.n + penerang Analisis . oo : emak.Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .buat grap dengan menguna huru biasa. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Bantu + k. ijak aki 2.bunyi apa .frasa. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.k.bunyi apa yang ada .berapa perkataan . disekolah mula mengajar formal.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. k. k.meja dll. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.000 perkataan . Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . Contoh : 1. Contoh: a : alak.elak.usia kritikal.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. Popretion :pandai pengaroh orang.6.n +adjektif : nasi lemak 3.senarai perkataan yang penuh .k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.

-prototype : ialah bentuk yang paling asas . Bagai mana kanak-kanak faham makna .. Edugram gambar.1. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.seperti gelas walaupun rupanya berlainan.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.sekira kanak –kanak bekak (tuli.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Kita mesti . .( mentalnya akan dihidup).. Bahasa kedua pula terpaksa dipelajari dan hanya berkembang melalui latihan dan pengukuhan. 2009 4:44 PM fadilah saleah said. . Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Fadilah Saleah M20082000312 Nomber telefon bimbit : 0176289757 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU Jawapan Soalan 1.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. March 11.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. iaitu tidak perlu diajar.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . (10 markah) BELAJAR BAHASA KEDUA Kita telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ibu itu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.

Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua. Seseorang yang masuk ke dalam sesebuah masyarakat baharu itu tentu dianggap asing. Linguistik dan sosiologi merupakan suatu masalah persepaduan yang amat kompleks di mana seseorang pelajar itu mencuba meresapkan ciri-ciri kebudayaan. Peringkat Pencapaian yang Perlu Walau ramai. berfikir. bercakap sama dengan menggunakan satu bahan pengajaran yang tersusun rapi ataupun dengan menggunakan bahan yang dibentuk secara rambang.mempunyai dorongan dan sikap yang sihat untuk dapat belajar dengan berkesan. Bahasa kedua melalui rancangan dan kaedah tertentu Pembelajaran bahasa sebagai bahasa kedua. Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Proses mempelajari bahasa itu menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran perbezaan dan persamaan di antara kedua lakuan bahasa itu. Ini mungkin memberi kita pengetahuan mengenai masalah penting dan sukar diatasi di negara. Latihan yang demikian mencakupi latihan mendengar. Penerimaan ke dalam Masyarakat Baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. PROSES MENJADI DWIBAHASA Dalam proses mempelajari bahasa kedua ini. Jelas sekali dorongan . iaitu dari bahasa ibunya. Tegasnya ada perbezaan yang besar antara memperolehi bahasa pertama dan mempelajari bahasa kedua. kerana ingin berhubung dengan orang lain. bahawa keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Ia tidak perlu diajar dan kanak-kanak pandai tanpa pembelajaran. Latihan itu hanyalah merupakan satu bahagian sahaja daripada seluruh proses menjadi dwibahasa. pendedahan terhadap penggunaan bahasa itu. Bahasa pertama dikuasai secara tidak formal. pembelajaran itu perlulah berlaku dalam satu lingkungan sosial di mana bahasa itu dituturkan. Keperluan Latihan Perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua itu ialah latihan. Kanak-kanak hanya perlu didedahkan kepada bahasa dan mereka akan pandai dengan sendirinya. Oleh itu akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu pula. Hal ini memang ada orang yang tidak pernah bergaul dengan anggota masyarakat lain merasa tidak perlu mencuba untuk menghilangkan unsur keasingan ini.

c. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Walaupun kemahiran dalam bahasa kedua itu dapat dianggap opsyenal. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Dapat dilihat bahawa ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua: a. Dalam sikap ini dapat melihat dari segi psikologi sama ada seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua.mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan kelulusan untuk melanjutkan pelajaran dan mendapat pekerjaan atau penetapan dalam jawatan menjadi faktor mendorong kaum lain mempelajari bahasa Melayu. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Walau seseorang itu berkeupayaan mempelajari bahasa apa pun. Bahasa kedua itu amat penting untuk perhubungan. Tetapi proses itu akan menjadi lebih sukar bagi orang yang sudah meningkat umurnya. Tetapi peringkat kejayaannya tentulah berlainan. manakala kemahiran mereka dalam bahasa kedua tidaklah sempurna. walaupun secara amnya. serta . PEMELIHARAAN BAHASA KANDUNG Pada tahun 1971. Kemahiran kedwibahasaan sebenarnya mempunyai pertalian rapat dengan pola-pola persekolahan yang telah dialami oleh pelajar tersebut. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah mas arakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Dari golongan pelajar yang dikaji. Umumnya terdapat bahawa mereka itu lebih atau kurang mahir dalam bahasa Inggeris. Motif juga mungkin terbit dari keinginan memelihara identiti dan budaya sesuatu kaum. tetapi ternyata bahawa perhubungan akan menjadi terhad dan kaum pendatang itu tidak akan dapat menjadi sebagai sebahagian dari masyarakat itu tanpa menggunakannya. iaitu apabila ia telah melangkaui jangka masa yang subur untuk perkembangan bahasa tersebut secara semulajadi. b. Dalam kebanyakan hal mereka salah faham dalam menganggarkan darjat kemahiran mereka. Khalid melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Mohd. Walau bagaimanapun boleh dibuat satu generalisasi bahawa kemahiran mereka dalam bahasa kandung memang cukup baik. untuk kepentingan akademik.

tetapi tidak mempunyai keupayaan yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa. Larson dan W. buku teks. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 5. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. 2. akan mencapai kejayaan yang baik juga. harus juga mencapai kejayaan yang agak baik kalaulah ada individu di sekelilingnya yang memberi sokongan kepada pembelajarannya itu.tidak mengancam kedudukan atau identitinya. 3. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. masa dan peralatan yang sempurna akan menghalang pembelajaran bahasa tersebut. Kebudayaan yang menyokong pembelajaran itu juga akan membosankannya. dalam bentuk masyarakat dan individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Lingkungan Lingkungan di mana pelajar itu tinggal. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi . 7. maka kejayaannya bergantung pada motifnya.A. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Kadang.kadang ketiadaan guru. tetapi kurang berpeluang. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. e. 4. d. Kalaulah kebudayaan dan masyarakat sekelilingnya membantu maka ada juga sedikit harapan untuk mendapat sedikit kejayaan.N. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Peluang ini mungkin tidak wujud disebabkan perbelanjaan yang mahal yang mungkin tidak mengizinkan orang itu belajar. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Peluang Peluang merupakan satu faktor penting dalam mempelajari bahasa. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 1. 6. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu maka perlulah adanya peluang untuk belajar. baik dari dalam mahupun dari luar kelas.

hipotesis dan memproses maklumat dalam suatu cara istimewa dan amat kompleks.H. pemerhatian biasa dan sifat semulajadi yang ingin tahu. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia. Sepertimana ahli psikologi yang masyhur ialah Watson. memberi kemungkinan untuk kanak-kanak membuat generalisasi. sama seperti lakuan lain. Guthrie dan Skinner. Menurutnya proses penguasaan bahasa itu jelas menunjukkan bahawa pengukuhan. Chomsky menyatakan bahawa teori behaviorisme itu hanya sebuah dongeng. Baginya. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. TEORI BIOLOGIS Chomsky dan rakan-rakan telah menumpukan perhatian kepada unsur yang terpendam dalam manusia dan lakuan. kalau tidak dia akan gagal. iaitu bahasa. Jadual Pemerolehan Bahasa Salah satu dari teori E. Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. Walau bagaimanapun lingkungan yang menyokong mungkin membantunya mencari motif. Ini bermakna. Teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. PEMEROLEHAN BAHASA Ada dua aliran yang mencuba menganalisa dan menerangkan fenomena ini. TEORI BEHAVIORISME Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. Behaviorisme tidak mengindahkan tentang daya pemikiran manusia dalam menguasai bahasa. Bahasa itu mempunyai keupayaan yang semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa tersebut. Kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja. bahawa manusia sejak lahirnya sudah mempunyai kebolehan untuk memperolehi sistem perhubungan yang dipakai oleh manusia. Teori pertama itu dipanggil teori behaviorisme dan yang kedua itu dipanggil teori biologis. bergabung dengan sifat mahu meniru merupakan faktor penting. KRITIKAN TERHADAP TEORI BEHAVIORISME Dalam kritiknya itu. Dia . kalau tidak ada pendedahan. maka penguasaan bahasa juga tidak akan berlaku.peluang akan gagal. tidak memberi tempat yang sewajarnya pada akal atau otak manusia. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. Teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. Pertama ialah bahawa kanak-kanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa.

Kehilangan salah satu dari pancaindera. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. matanya mencari si penutur kadang-kadang kanak-kanak itu akan ketawa. 2. Tetapi dari segi akustik bunyi-bunyi itu berbeza dari bunyi bahasa. Kanak-kanak kurang menangis dan dia boleh mengeluarkan bunyi seakan-akan bunyi vocal. tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu. Merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa.kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan sendiri. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. PERINGKAT PENGUASAAN BAHASA Kita dapat melihat bahawa kanak-kanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniruniru percakapan ibu bapa. . Dia meletakkan semua berat badannya pada sikunya. Dia mula menyebut bunyi konsonan dan vocal. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2.000 perkataan lain. Pemerolehan Bahasa Melalui Pendedahan Kanak-kanak tidak akan dapat memperolehi sesuatu bahasa melainkan kalau mereka mendengarnya dan fungsi orang bercakap.menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. Tindakbalas kepada suara manusia lebih tajam. Ini membolehkan proses tumbesaran kematangan otak berlaku dalam satu jangkamasa yang panjang selepas lahir. Selain dari itu. 3. Pertuturan kanak.000 sampai 3.barang permainan. kepala kanak-kanak itu mula kukuh dan tegap dan mula menggemari barang. Pada masa berumur lima bulan. Berat otak bayi manusia semasa dilahirkan hanya lebih kurang 25% daripada otak orang dewasa. Bayi manusia dilahirkan dengan tidak berupaya dan terpaksa membesar. Dari yang Umum Menuju yang Khusus Semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanak-kanak itu mula mengetahui nama-nama barang. kanak-kanak hanya dapat mengangkat kepada meniarap. Oleh sebab sistem araf berkembang maka proses perkembangan bahasa boleh berlaku. Jadual Pemerolehan Mengikut Umur Menurut Lenneberg (1967) perkembangan pemerolehan bahasa di kalangan kanakkanak melalui lapan peringkat: 1. fungsi sokongan moral juga amat kecil sebab biologi kuat memainkan peranannya. Semasa berumur tiga bulan. kadangkadang berpanjangan antara lima belas sampai dua puluh saat. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. kanak-kanak tersebut boleh duduk tegap. Semasa berumur empat bulan.

dan wacana. dll) serta bahasa dan pemikiran. Di antara perkara yang penting ialah untuk membolehkan kemahiran bertutur itu menjadi matang. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik. 6. Masa ini juga merupakan masa progres yang rapi berlaku untuk berjalan dan kemahiran-kemahiran motor yang lain.4. atau sesuatu makna yang baharu sahaja. Semasa berumur dua belas bulan kanak-kanak mulai belajar berjalan-jalan dan bunyi yang serupa dengan bunyi bahasa mula diterbitkan dan perkataan. unsur tatabahasa. dari segi nahunya. Tetapi apa yang mereka pelajari itu hanya merupakan gaya. Proses ini berterusan hingga umurnya menjadi baligh. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. 5. Kebolehan mengagah bertukar kepada pengeluaran bunyi-bunyi yang berciri sukukata. kosa kata. bahasa kanak-kanak itu dianggap sudah lengkap dalam serba serbinya. Kanak-kanak mula mengeluarkan berbagai-bagai bunyi dan meniru bunyi dan membezakan bunyi yang berlainan yang didengarnya. 7. Kefahamannya bertambah baik dan mula menggabungkan dua perkataan. bahasa itu sudah cukup lengkap. Semasa kanak-kanak yang berumur enam bulan ia mula boleh bertupang tangan semasa duduk. Memang betul bahawa kanak-kanak. dan Afeksia. Semasa berumur sepuluh bulan kanak-kanak itu mulai merangkak dan kadangkadang berdiri tegak. Behaviorisme. iaitu semasa otaknya tumbuh menjadi 60% dari otak orang dewasa. Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama. Pada masa ini juga kanak-kanak tersebut mulai memahami arahan. Dia sudah mempunyai antara tiga hingga lima puluh perkataan. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa . atau peluasan dari segi pemakaian.bunyi lebih kerap dan pola lagu menjadi lebih nyata dan pertuturan mula digunakan. Pengulangan bunyi. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa proses bermula semasa kanak-kanak itu berumur dua tahun dan berakhir lebih kurang semasa ia berumur dua belas tahun. LAD. Setelah mencapai peringkat itu maka. (10 markah) Kuliah 1 19 Disember 2008 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. Topiktopik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran. Sebenarnya. Kekenyalan Berakhir Pemerolehan bahasa bermula semasa kanak-kanak berumur dua tahun. Soalan 2. tetapi pemerolehan lain akan terus berlaku. Semasa umurnya meningkat dua tahun pola-pola ayatnya mula menjadi lengkap dan dia dapat merumuskannya dengan bersendirian. Pada masa berumur lapan bulan kanak-kanak mula boleh berdiri sambil berpegang kepada dinding. 8. Hipotesis Usia Kritikal. Semasa berumur lapan belas bulan kanak-kanak tersebut mulai berjalan. pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie. bahkan orang dewasa sendiri masih terus belajar.

Kurang memahami dan menggikat arahan d. Penilaian prestasi pelajar Esei dan persembahan: 60% (2 esei) -Buatkan nota buku bacaan -Buatkan nota kuliah -Kumpulkan bahan mengenai penguasaan kanak-kanak yang diperhati. kanak-kanak tidak dapat menyebut perkatana. Dapat mengentaui kompleksnya . dan amali akan dijalankan dalam bengkel. amali. Seterusnya baru boleh di buat analisis dan generalisasi Kaedah yang berkesan Teknik yang dilakukan tidak semasa dengan orang dewasa kerana : a.Pendik c. Semua tugsan hendaklah dimasukkan ke dalam blog 3. bahan bacaan dipaparkan dalam blog e. Hendaklah Catatan perkataan yang dilakukan oleh kanak-kanak menurut tarikh diambil. Yang boleh diuji dan diulang. Prinsip dan teknik penilaian dan pengujian akan diberi dalam kuliah. Psikologi bahasa juga mengguasai bagaimana kita memahami proses kanak-kanak mempelajari bahasa.d. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu.c. Firaun mengkaji bagaimana kanak-kank memproses bahaa. Kanak-kanak adalah makhluk social. bagaimana kanak-kanak dapat mempelajari proses yang begitu kompieks. persekitaran mempengaruhi pengentahuan bahasanya. Kajian sebenarnya mula pada 1950-an adanya alat-alat teknologi seperti pita perukan. Kursus disampaikan melalui:a. menunjukan ada yang portindihan. penyusun kanak-kanak bisu. Buatkan jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing.asing juga dikaji. dan bunyi yang sudah dikuasai oleh kanak-kanak. bengkel. b. atau sebagai kerja rumah. kuliah. 2. Pada waktu ini bermulanya perkembangan teori empirical berdasarkan pada yang dilihat dan didengar. Pengajaran 1.Perkembangkan kognitif yang berbeza b. Adakah bahasa itu wujud dalam dirinya sejak lahir. tugasan dan arahan perbincangan juga dipaparkan dalam blog. Peperiksaan akhir: 40 Kuliah 2 02 January 2009 Psikologi melibatkan bahasa.Sukar dilakukan terhadap kanak-kanak dibawah tiga tahun Kaedah baru yang digunakan .

Kuliah 3 09 January 2009 Bagai manakah kanak-kanak yang bunyi? Apakah kanak-kanak yang ia faham? Bahasa jenis pertama. Hasil pneyelidikan. yang popular sample ½ jam. tidak dilakukan dalam susunan yang terkawal. Penghasilan Bunyi Konsonan Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. dan c. lain subjek susuna eksperimen dan proses stutistik memberi interpretasi yang berlaian. bibir. Roger Brown. 1. mengganakan 100 ujuran. memahami kemampuan kanak-kanak. Locig ada 3 peringkat a. dan 1970-an seramai 128 orang kanak-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel.Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f. Kekerupaan. kanak-kanak tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengentahui bahasa. sejak kanak-kanak itu dilahirkan. membuat generasi dan pola-pola yang dihasilkan. sample yang besar tidak menjamin berlakunya cirri penting. seorang ahli psikologi Amerika (19250.Teknik merukam dan eksperimen b. mewakili keadaan sebenar kanakkanak.Tahap pemikiran direndahkan seperti kanak-kanak sesuai dengan tahun intelektual dan pengalaman social. . Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya. b. Bagaimana Bunyi Dihasilkan Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal.Boleh dipercapaian apabila kanak-kanak itu kecil hingga balig Kesulitan dia dapat mengetahui apa yang difahami dan diketahui.Kanak-kanak dirakam tanpa gungguan c. membuat kajian 2 jam sebulan Gordon Wells. d. dan gigi. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. sebaiknya seminggu sekali selama ½ jam. mula pada 1935. dilakukan pada tahun 1960-an. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri.Menujung akibat.Menujung masa. mengambil sample 3 orang kanak-kanak. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja.Menunjung tempat.a.Kanak-kanak yang belum boleh bercakap e.

Jenis Jabual Bilagan Perkataan .[v].[y].[c].Pembuatan Bunyi Vokal Berbeza dengan konsonan. (2) posisi lidah. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Kuliah 4 16 January 2009 Contoh Jadual Perkembangkan Bahasa kanak-kanak 1.[s].[k].[n]. dan macam-macam lakuan ujaran. Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor.[e].[z]. contohnya Akan A : suku kata buka Kan : suku kata tutup Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa. hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga.Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator. Contoh Jadual Pemerolehan Bunyi PRAGMATIK Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. Diantara bunyinya [b]. (3) ketegangan lidah.[m].[u].[j].[d]. [p].[t]. Language Acquisition Devicl(LAD) Proses yang berlaku apabila apa yang di bunyi dan apabila didengar maka kudrat dapat di faham. dan (4) bentuk bibir. iaitu[a].[l]. kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar. 2.[o].[i]. Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia.[ny].[g].

atau tidak selasa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. c. bunyi-bunyi suara adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.Aktiviti juga bernafas. Jenis Jadual Konsonan 3. mencepak.2. dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya. menelan. . seperti meniru tuturan yang didengarnya secara kebetulan tuturan ibu bapa dan orang-oang lain. . Perkataan Pertama . a.Umumnya perkataan pertama diajukan pada tahun pertama. maksu.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. .Tahap I (0-8 minggu) . seperti makan.Iaitu bukti ketara perkembangan bahasa.Teori meniru Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa.Teori input Iaitu seolah-olah dia (kanak-kanak yang mempelajari bahasa) dilengkapkan (secara batin) dengan satu set “acuan” yang boleh digunakannya untuk membanding. b. bunyi mula bercakap. . ada banyak perkembangan dan beberapa tahap. sakit. mungkin menghasilkan bunyi yang sama.Bunyi makan. a.Ia mungkin menyatakan lapar. terbahagi kepada tiga teori. baba. Jenis Frasa Contoh nak susu nak yam nak naci nak puh Teori memahami proses mempelajari Bahasa Melayu. Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama. Penghasilan Bunyi Daripadasaat bunyi lahir hingga 12 bulan.Pada tahap ini beberapa minggu pertama. . buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya. batuk dan sedawa adalah berkaitan dengan .Teori kudrat (innat) Apa bila otak kanak-kanak itu sudah tersedia untuk belajar bahasa. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru bahasa ibu bapa atau orang-orang tua.

ada bunyi bibir dan gabunkan bunyi-bunyi tersebut.Bunyi itu seolah-oleh berlatih pada masa ini-lebih menggembirakan pada ibunya.Bunyi-bunyian lebeh panjang 1 saat.kemahuan.ada bunyi lelangit lembut.Lidah lebih banyak bergerak keatas dan kedepan menyerupai aktiviti menyibut bunyi bahasa. namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. berbeza-beza.Tahap V (9-18 bulan) . . seperti vokal: ari.aa. pangilan.Tunjuk kepad angguta badan yang mudah. . dada dan pelbagainya. aagaa. air. cu. .Tahap IV (25-50 minggu) . soalan. tetapi menyerupai bunyi bewasa. d. . .Tahap II (8-20 minggu) .Faham kata kerja yang mudah.cid an sebagainya. . dan kemesraan.d.Boleh memberikan tumpuan untuk lebih kurang 2 minit.Ada banyak bunyi berlainan yang dahasilkan.Tahap ini menggunakan beberapa bunyi sahaja. ini tanda awal bahasa.Tahap III (20-30 minggu) .Bunyi lebih jelas.Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vocal. . . c. . .Pada mulanya penkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan ia berhenti sebelum bayi bercakap. .Berirama dan pendak-pendak misalnya: mi.Tahap II antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibirakan.Tangisan juga dihasilkan. mula mewujudkan kontur intonasi.Ibu mula ada mengesah tujuan di sebalik ujian. . .Boleh cakap 2-3 perkataan kata nama. nadanya mula berbagai-bagai. .Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi bahasa.Kanak-kanak sudah bunyi berirama.Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap-ada membebel hingga 18 bulan. . b. .Bunyi ga. ba.Mula mengagah dan gerak. .keperluan biologi juga. . mula ada makna. .Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu.Pada ini penghasilan bunyi lebih mantap. .Bunyi seperti bababa dan beritam lain… selalunya di ulang-ulang. . .Bermula main dan ulangan. kata adjektif (mungkin tak jelas).u dalam suku kata seperti. e.gu menyerupai suku kata.nyaian bermilodi. .Selepas itu ia menghasilkan k. Ini salah.Ketika berumur 4 bulan bunyi bahagian-agah belakang rongga mulut mula lahir. kata awal.Boleh mengikut arah mudah. kata kerja. . . . bi. . sudah ada suku kata.Betul tidak ada makna. tetapi lebih kerap di gunakan. dan konsonan.Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa.

Perkembangan Bunyi Kanak-kanak Kuliah 6 30 January 2009 Proses selepas kanak-kanak memahami -Memperkembangkan frasa -Memperkembangkan ayat Ungkapan Tahap 1 Ayat satu perkataan. 1. Kuliah 5 23 January 2009 Bagaimana kanak-kanak memperolehi bunyi. frasa. kan. cucu. abah. Tahap 2 Ayat dua perkataan. dan dll.Kata Bantu + Kata kerja Kuliah 8 13 FEBRUARY 2009 Bunyi kanak-kanak di keluarkan Kanak-kanak mempelajari tatabahasa. Prodikat Dalam prodikat yang banyak itu ada pola seperti. dan tidak forma. dan dll. ubat. maksud.Kata Kerja + objektif 3.Kanak-kanak juga mengguasai bunyi forma iaitu tersusun. dan ayat yang terdiri dari satu perkataan atau ayat yang pindik seperti mamam. uwat. ayi. Contoh Nak ipoh Agu Ijak nyak Ikat abut Jadual 1. contohnya : nak ipoh. contohnya : atut. dan dll.. yam. akan. su.m. Contoh .Menyebut bunyi vocal dan konsonan n.h terutama da awal suku kata dan perkataan pendek.p.Kata Nama + adjektif 2.

Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling.Lori sampah 3. seperti bercerita. (subjek + perdikat + keterangan) B : Kucing makan. tahap kecakapan penuh. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri.A : Abah balik kerumah. bertengkar. dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. dan bertanya.Kata Nama + Penerang 2. Peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap. kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat.Lori simen Sendi logik terdiri daripada : 1. tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya. tahap holofrasa. Kata bahawa dalam mental atau mindal kanak-kank ada satu alat dalam kepala kanak-kanak itu. Kanakkanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. ada yang satu tahun mereka tidak belajar lagi disegi sesuatu perkataan baru atau frasa. hanya pada usia dua tahun dan ke atas. C : Kucing jahat. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak. peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. iaitu tahap membabel atau mengagah. Dalam situasi ini. biasanya dia suka menyebut nama dia sendiri. tetapi ayat baru belum di belajari. seperti kakak atau abang. Walau bagaimanapun. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. tahap permulaan tatabahasa.Tempat 2. kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi.Masa 3.Sebab akibat Kuliah 9 20 FEBRUARY 2009 Prakmatik Umumnya. Dalam Frasa terdiri daripada : 1. Kuliah 10 27 FEBRUARY 2009 Semantik . Justeru. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. tahap ucapan dua kata. Bahasa jenis pertama. kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. Anak-ank Melayu. mengulas. mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. atau gelaran dan pangkat dalam keluarga.

Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna. .dewasa. burung yang paling sesuai sebagai prototaip.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Wallahu a lam March 11. perlakuan dan keperibadian manusia. Yang paling lazim dari burung-burung mungkin itulah yang dianggap sebagai prototaip yang lebih daripada jenis burung. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. perasaan. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. manusia. dan tidak boleh dipusing. pendapat. Satu cara untuk menerangkan konsep prototaip adalah dengan menggunakan konsep esyarat diantara tulisan dan gambar. Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna. Dalam bahasa kita dapat mengungkap fikiran. Akan tetapi. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua .Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Saya : ganti nama. makna kata burunga Syarikat menganggap robin (jenis burung yang berdada merah). yakni tidak perlu diajar. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. 2009 4:53 PM hasuenah wohseng said.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bagaimana makna dikenali sebagai semantik.. Semakin banyak kata dikuasai oleh seseorang. Ayah : manusia. semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapnya. robin burung yang paling lazim. adanya kurusi boleh dipusing.. walaupun. lelaki. mungkin ada burung yang dipandang lebih lazim. Contohnya : Kurusi.orang yang berkata.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . Prototype Teori prototaip mengatakan bahawa sesuatu entri dalam kamus mental bertumpu di sekitar sesuatu perwakilan kelompok makna kata itu oleh suatu anggota yang masuk prototaip. emosi.bapa kepada anak.

Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu.ditugasan mengajar bahasa Melayu.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Oleh itu sebagai orang dewasa. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya . Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Mengikut teori behaviorisme. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.

Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Dari golongan pelajar yang dikaji. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. untuk kepentingan akademik. . Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. untuk belajar bahasa Inggeris. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Selalunya. Mohd. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan.bergantung pada dorongannya sendiri. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu.

Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. 6.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. maka dia akan gagal.N. 7. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca.Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. 1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. 2. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. . Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. 3. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . 2. 5. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Larson dan W. Misalnya.A. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. 4.

Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.Firaun .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. .siapa pengarang . Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .ninik dan sebagainya.tajuk .itu adalah perkataan yang pindik.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. .baca. . Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Kaedah baru yang digunakan .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.gambar.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.tok.masa tahun pengarang .Pengasuh kanak-kanak bisu . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.

l.dan akibat 2.t.b.j.suasana eksperimen. . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.d. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .Lain subjek. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Yang popular sample setegah jam .ny.tempat.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui . Bunyi p.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .c. .k.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.Dilakukan pada tahun 1960 .Mengumpul data secara naturalistic. Kekerapan .n.g.1953 .Memahami kumpulan kanak-kanak .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .m. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.s.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .h.f. Hasil penyelidikan .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.

Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Tahun pertama (perkataan) .sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.makan.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. mencakap.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.batuk.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. .Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .sakit. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . menelan. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. andi (mandi) hurup yang di gugur m . Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. adalah juga berkaitan dengan .sendawa.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.

. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.ba.panggilan . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. seperti vocal.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.da da dll •tidak ada makna . soalan.Ini salah. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.aa.ba ba bad an deritam lain…. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. kemahuan dan kemesraan .gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .

Memperoleh apa yang kita di senaraikan . oo : emak.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .Mesti demograpi lontal .elak.berapa perkataan . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.buat grap dengan menguna huru biasa.kata kerja.senarai perkataan yang dia sebut .perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . ijak aki 2. Contoh: a : alak. Bagaimana kanak belajar makna .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . Frasa k.m.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. k.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.bunyi apa yang ada . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .bunyi apa .berapa bulan . Bantu + k.k + objek : tema kasih.n + penerang Analisis . Contoh : 1.k.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. k. disekolah mula mengajar formal.p.senarai perkataan yang penuh .n +adjektif : nasi lemak 3.•mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .

bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Lojek ada 3 lojekmasa.Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.usia kritikal.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. . Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.000 perkataan . Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.sekira kanak –kanak bekak (tuli. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Bagai mana kanak-kanak faham makna . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. .Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .6.frasa. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.meja dll. Usia 5.7 sudah tahu tentang nahu. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .seperti gelas walaupun rupanya berlainan. Popretion :pandai pengaroh orang.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.

Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. 2009 5:09 PM hasuenah wohseng said. Edugram gambar. Mengikut teori behaviorisme. . (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. yakni tidak perlu diajar.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. March 11. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.berlain-lain makna ..Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ..

Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari.Oleh itu sebagai orang dewasa. Dari golongan pelajar yang dikaji.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Mohd. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. untuk kepentingan akademik.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan . walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.

Misalnya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini.N. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. untuk belajar bahasa Inggeris. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan . Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Larson dan W. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga.A. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. 1. Selalunya. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu.terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua.

tajuk . Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.baca. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 2. 7. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Pelajar yang berkeupayaan tinggi.masa tahun pengarang .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. 3.siapa pengarang . Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. maka dia akan gagal.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).serta nuat maksud tentang apa yang di baca .Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. 2.itu adalah perkataan yang pindik. 5. 6. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .ninik dan sebagainya. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing.tok.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu . Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.gambar. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.masyarakat yang mendorong. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. 4. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca.

. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . Hasil penyelidikan .Firaun .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan . .menjawab apa yang nampak dalam gambar.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.Pengasuh kanak-kanak bisu . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan . .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .Memahami kumpulan kanak-kanak .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.

ny. . Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.g.b. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .suasana eksperimen.Lain subjek.c. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna. Kekerapan .1953 .Dilakukan pada tahun 1960 .s.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.f. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.m. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .d.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham. andi (mandi) hurup yang di gugur m .k.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .l.dan berapa perkataan .Mengumpul data secara naturalistic.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.h.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) . Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.tempat. Bunyi p.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .j..Yang popular sample setegah jam .t.n. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.dan akibat 2.

mencakap. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu .Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.sakit.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.makan.batuk.yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. Tahun pertama (perkataan) .buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. . Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.sendawa. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . menelan. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.

selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.Mesti demograpi lontal .konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.berapa bulan .ba. seperti vocal. soalan.•Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.panggilan . kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Bagaimana kanak belajar makna .gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.ba ba bad an deritam lain….tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.kata kerja.Ini salah. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti..aa.da da dll •tidak ada makna .Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.m.p.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .

Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. ijak aki 2. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. . Bantu + k.n +adjektif : nasi lemak 3. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.n + penerang Analisis .000 perkataan . Contoh: a : alak.k + objek : tema kasih. k.bunyi apa . Frasa k.senarai perkataan yang penuh .buat grap dengan menguna huru biasa. disekolah mula mengajar formal. Popretion :pandai pengaroh orang.meja dll.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . Lojek ada 3 lojekmasa.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.bunyi apa yang ada . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. k.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.berapa perkataan .Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .k. Contoh : 1.elak. oo : emak.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .

frasa. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Bagai mana kanak-kanak faham makna .sekira kanak –kanak bekak (tuli. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. March 11.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . 2009 5:24 PM hasuenah wohseng said. . tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Edugram gambar.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .7 sudah tahu tentang nahu. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).seperti gelas walaupun rupanya berlainan. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA . tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. Usia 5..usia kritikal. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.6.

Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Penerimaan kedalam masyarakat baharu . Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . yakni tidak perlu diajar.pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Mengikut teori behaviorisme. Oleh itu sebagai orang dewasa. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat.ditugasan mengajar bahasa Melayu.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.

Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. untuk belajar bahasa Inggeris. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Dari golongan pelajar yang dikaji. Mohd. untuk kepentingan akademik. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. keupayaan ini semakin berkurangan apabila . Selalunya. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971.Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad.

Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 6. 3. Misalnya. maka dia akan gagal. Pelajar yang berkeupayaan tinggi.orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. 4. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Larson dan W. 7. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. 2.A. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru.N. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. 2. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Ayat bina ayat Peringkat awal . (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. 1. 5. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.

dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.serta nuat maksud tentang apa yang di baca .baca. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.masa tahun pengarang .siapa pengarang . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .gambar. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan .itu adalah perkataan yang pindik. . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.Pengasuh kanak-kanak bisu . Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.tok. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. .lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca.tajuk . Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. .Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .ninik dan sebagainya.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.Firaun . Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.

Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Memahami kumpulan kanak-kanak .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Yang popular sample setegah jam .Mengumpul data secara naturalistic.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .suasana eksperimen.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam . Hasil penyelidikan .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting . Kekerapan . .Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Lain subjek.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .1953 .Dilakukan pada tahun 1960 .

Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.tempat. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap .Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.t.dan akibat 2.s. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.d.Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.l.h. .b.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.f.n. andi (mandi) hurup yang di gugur m . Bunyi p.j. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.ny.c.k. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Tahun pertama (perkataan) . Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.g. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.m.

makan. seperti vocal. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.sakit.ba ba bad an deritam lain….buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.tetapi menyerupai bunyi dewasa .da da dll •tidak ada makna . mencakap.ba.Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.aa. menelan.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .batuk..bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.sendawa. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.

dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.berapa bulan . Contoh : 1.buat grap dengan menguna huru biasa.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna. k.p. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.elak.•Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Bantu + k.Mesti demograpi lontal .n +adjektif : nasi lemak 3.k. soalan. Contoh: a : alak.Ini salah.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .m. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. ijak aki 2.Memperoleh apa yang kita di senaraikan . Bagaimana kanak belajar makna . kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.k + objek : tema kasih.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . oo : emak.kata kerja.panggilan .perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . k.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun .

bunyi apa yang ada .frasa.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.usia kritikal.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Bagai mana kanak-kanak faham makna .seperti gelas walaupun rupanya berlainan. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.senarai perkataan yang penuh .lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.meja dll.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .Formal:ada guru/klas/conteks. . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.6.berapa perkataan .bunyi apa .senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.n + penerang Analisis .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5. kemahiran . Popretion :pandai pengaroh orang. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .sekira kanak –kanak bekak (tuli. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). Frasa k.7 sudah tahu tentang nahu. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. disekolah mula mengajar formal. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Lojek ada 3 lojekmasa.000 perkataan . Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .

ditugasan mengajar bahasa Melayu. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. March 11. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. 2009 6:57 PM hasuenah wohseng said. yakni tidak perlu diajar. Si . NAMA : Hasuenah Wohsing NO MATRIK : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac diganti dengan tugasan berikut: 1. Edugram gambar. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan...Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.-Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . .

pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. . Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu sebagai orang dewasa. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Mengikut teori behaviorisme. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain.

untuk kepentingan akademik.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Dari golongan pelajar yang dikaji. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa .PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Lingkungan . untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Mohd. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . untuk belajar bahasa Inggeris. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Selalunya.

Teori-teori Dalam membaca mesti ada di tempat yang kita baca serta mebuat mksud apa yang dibaca. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Bagai mana kita mengentahui proses kanak-kanak setiap minggu. 7. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Semak dan kemas nota kuliah masing-masing.A. Larson dan W. Ccici yang membiza diantara manusia dengan binatanga aitu manusia apabila melahirkan anak tidak boleh berdiri dengan sendiri akan tetapi anak binatang boleh berdiri dengan diri seniri selepas dilahir olh ibunya. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 2. (10 markas) Kuliah 19/12/2008 Ayat bina ayat Peringkat awal Tulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut mesa mencakap selama setengah jam. Pelajar yang berkeupayaan tinggi.iaitu apabila kanak . maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga.dan anak manusia terpaksa banyak mempelajaran untuk menjadi dewasa. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 5. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 6. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. 1. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan.N. Apa bila kita membaca buku mesti baca dari awal hingga akhrir. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 4. Jikalau ada perkataan yang terdengarpun boleg di catatkan. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. 2. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. maka dia akan gagal. 3. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Misalnya.Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi.

m. dan hurup itu dibuat dengan berwarna mirah.andi (mandi) hyrup yang gugur m.Masa.Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. .Aras udara keluar terus menerus tanpa sekatan.Isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah >prosesnya untuk membunyi hurup A dengan rupa mana untuk mengenal dan bagai mana kita nak menghubung huruf.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojek itu menujuk kepa masa.s.h. Konsonan :Apa bila terjadinya hurus udara dihalang atau di sekat pada sebahagian alat artikulasi. Dan dia akan memilih perkapaan di kelilingnya seperti kalau emaknya memasak diapun nak memasak. Hurup penguguran yang kanak mengugurkan contoh: ju (baju) hurup yang gugur ba .Siapa pengarang . Dalam membaca buku mesti megentahui 5 perkara . . tempat dan akibat.n.Asar udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Bunyi hurup konsonan dan vokal Vokal : bunyi vokal tiada halangan pada alat aktikulasi. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa perkembangan -Bagaimana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.berumur 2 tahun dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti nak.tahun pengarang .Tajuk .itu adalah perkataan yang pindek lepas itu bunyi perkataan yang pangjang selepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut boleh sebut 2 perkataan itupun faham. Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.baca dan gambar.g.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iatu apakah perkataan yang dituturkan. dan jangan cikgu sebut perkataan yang susah di faham. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik -Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan mengambarkan diri kita sebagai orang Melayu . mak. Dalam membuat bunyi kanak-kanak semenjak umur sebulan itu boleh tanya emak dia kata budak itu dapat menyebut huruf apa seperti p. Apa bila ada teori kita pun boleh membaca apa yang berlaku dan boleh faham. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang diperkatakan dan apa yang ditanya .j.ninik dan sebagainya.Psikologi melibatnya aitu Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Penyelidikan bahasa kanak-kanak bermula 200 perkataan yang lalu. Pramatik Ciri apa yang boleh membuat dan tidak boleh membuat aitu mengajar peraturan.tok.t. 2. Bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasil yang berdasarkan tiruan.

bercakap. Logik tempat : tanya kanak-kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya dan berapa perkataan yang diperoleh setiap minggu serta buat graf contoh : Buat yang membunyi konsonal dan vokal teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. penghalang bunyi • daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan • ada beberapa tahap. makan. bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja. atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksi. kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. iaitu : tahap I (0-8 minggu) • Pada beberapa minggu pertama. meniru : kanak-kanak meniru mengikut apa yang dilakukan oleh ibunya. tetapi. interpretasi maksud • Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi • Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai rima lain • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek setengah saat dan deretannya setengah saat tidak seperti bunyi bahasa • Tidak ada ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa • Namun. sekiranya dia faham mesti kita buat tentangnya. • Aktiviti bernafas. contoh : emak mengajar perkataan terima kasih apabila ada orang memberi barang maka dia pun mengikut perbuatan tersebut. buang air. sakit. input : perkataan yang diajar oleh ibunya supaya kanak-kanak itu mengikutnya. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan. -Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap. sendawa. ada beberapa ciri yang sama dengan bunyi bahasa • Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa • Bunyinya beritma • Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara • Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan . tahun pertama (perkataan) -Umurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. • Bunyi makan.kepada kanak-kanak itu. • Ia mungkin menyatakan lapar. batuk. dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya. kudrat : perkara yang semula jadi hanya tunggu masa untuk dikeluarkan. pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. menelan.

gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti. seperti vocal.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.Ini salah. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.panggilan . kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . ..Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. dan kalimah itu mesti dicatat dengan warna merah.ba.ba ba bad an deritam lain….selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.p.•Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.da da dll •tidak ada makna .aa.kata kerja. berapa bulan. Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagaimana kanak-kanak memperoleh bunyi -Memperoleh apa yang disenaraikan -Mesti demografi lontar -Jadual untuk memperoleh bunyi lazimnya tidak boleh ragu-ragu -Tanya ibunya bila kanak-kanak itu mula menyebut huruf. soalan. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.m.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.

Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.berapa perkataan . Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. oo : emak. Contoh : a : alak. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Frasa K. Bagaimana pola kanak-kanak itu mengetahui makna. Irak aki 2.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.K : nak uat Kuliah 8 tarikh 13/1/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai. Lojek ada 3 lojekmasa. perkataan dan bagaimana kanak-kanak itu dapat membezakan bunyi dengan makna.senarai perkataan yang penuh . Kuliah 6 tarikh 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat kaligraf : ayat yang mempunyai perkataan yang pendek (yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih daripada satu perkataan. K.K + Objek : tema kasih.Bantu + K. Contoh : 1.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .bunyi apa .senarai perkataan yang disebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyak 3. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.bunyi apa yang ada .000 perkataan.N + Adjektif : nasi lemak 3. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat dan apabila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun. . K. Ayat frasa ini kebanyakannya dituturkan oleh kanak-kanak menjadi predikat. Formal : ada guru/kelas/konteks.N + Penerang Analisis . K. Bagaimana kanak-kanak itu ingin mengetahui perkataan itu bermakna kucing. buat graf dengan menggunakan huruf biasa. di sekolah mula mengajar formal. Hal ini kerana satu hari kanak-kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .Bagaimana kanak-kanak belajar makna.meja dll. Popretion :pandai pengaroh orang. Contoh : kucing. elak.

Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama. maksu.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.usia kritikal.. baba. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. Bagai mana kanak-kanak faham makna .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.7 sudah tahu tentang nahu.seperti gelas walaupun rupanya berlainan. Edugram gambar.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru isi kandungan bahasa yang sedang diteladankan untuk mereka. Usia 5. .dengan contoh Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.sekira kanak –kanak bekak (tuli. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .dan hurup itu lambing untuk di bunyi. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.frasa.. . March 12. 2009 11:31 AM zuraliza said. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . . Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya dan mereka cuba untuk patuh kepada urutan kata ayat bahasa mereka seperti yang telah dikatakan di atas tadi.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. a) Peniruan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.6.

SMK TUNKU ISMAIL. Fenomena ini berkaitan dengan tahap keupayaan penutur dan dikatakan penutur boleh mengujar dan memahami ayat yang mereka belum pernah alami sebelumnya. minum. prinsip ini tidak cukup untuk menjelaskan aspek pembelajaran bahasa tahap tinggi dan ianya penting. frasa dan juga sebilangan ayat. Sekiranya hal ini tidak berlaku. mereka membentuk ujaran baru. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak telah membentuk rumus dalam akal budi mereka dan melalui rumus ini. Ujaran kanak-kanak tertentu merupakan perkataan-perkataan unik dan baru tetapi kompleks dari segi morfemnya tidak boleh diperjelas dengan menggunakan prinsip peniruan. dan sebagainya. March 13. Hakikat bahawa kanak-kanak akan menghasilkan ayat yang biasa didengarinya seperti ‘ bilakah kita boleh pergi’? tidak boleh dinafikan. yang mendakwa bahawa proses meniru memainkan peranan yang kecil sahaja dalam proses pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. Kononnya raja Mesir pada abad 7 sebelum masihi. susu. iaitu melalui cara peniruan terus akan bentuk tuturan orang dan melalui cara menggalakkan kanak-kanak untuk membuat pembetulan melalui apa yang ditiru olehnya. makan. 3) Urutan kata dalam frasa dan ayat sama seperti urutan kata bahasa pertuturan yang diujarkan oleh seorang dewasa. pernah menyuruh . minum. Dapatlah dikatakan bahawa meniru menggalakkan pemerolehan tuturan melalui dua cara. O8000 SUNGAI PETANI. 1) Zuraliza binti Zakaria. membeli buah. Pandangan sebegini gagal dalam menyeimbangkan tiga perkara penting iaitu: 1) Kanak-kanak sebenarnya banyak meniru banyak perkataan.Sebaliknya. Lama-kelamaan kanak-kanak akan mengujarkan ayat yang sempurna bentuk menunjukkan ada kemahuannya untuk meniru ujaran yang telah didengari olehnya. Sesetengah-sesetengah ahli teori yang terlalu asyik dengan hakikat pembelajaran rumus dan lain-lain sehingga mereka tidak dapat melihat pembelajaran bahasa secara keseluruhan. dan sebagainya yang mereka sering dengar dan sebutkannya selalu dan melalui perkataan yang mereka jarang dengar kanak-kanak seusia mereka menyebut perkataan tersebut seperti pergi ke kedai. KEDAH 0124341415 2) Perkembangan penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak (a) Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak Minat terhadap bagaimana anak memperoleh bahasa sebenarnya sudah lama wujud.. walaupun kebanyakan pembelajaran bahasa melibatkan proses peniruan. 2009 2:31 PM zuraliza said. tidak dapatlah untuk membayangkan bagaimana kanak-kanak mula mengembangkan tahap keupayaan ujaran tuturannya. Menurut Moskowitz (1978:95). Kanak-kanak menghasilkan perkataan-perkataan seperti hendak.. Psammetichus I. Sesungguhnya kekecualian daripada sesuatu rumus harus dipelajari. 2) Bentuk-bentuk perkataan yang biasa dilihat seperti makan.

termasuk pengetahuan bahasa. Dromi (1987). period sampel besar. kajian pemerolehan bahasa kanak-kanak dilakukan dengan teliti mencatat apa pun yang diujarkan oleh kanak-kanak dalam suatu buku harian. Period kajian longitudinal. Ciri utama period ini adalah kajian longitudinal memerlukan jangka masa yang panjangkerana telah diteliti adalah perkembangan sesuatu yang sedang dikaji dari satu hingga ke masa yang lain. Data itu kemudian ditranskripsikan dan diamati bentuk visualnya akhirnya diolah untuk ditemukan . Catatan harian yang pada zaman moden berkembang menjadi data-data elektronik sesuai dengan perkembangan zaman mendorong lebih kuat penyelidikan mengenai bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. dan period kajian longitudinal. Dengan pandangan yang behavioristik ini maka metod kuantitatif dianggap sebagai metod yang betul. Aliran yang berlawanan dengan behaviorisme ini menekankan adanya bekal kudrati yang dibawa pada masa kanakkanak dilahirkan. Tulisan H. Data dalam buku harian ini kemudian dianalisis untuk disimpulkan hasil-hasilnya. Period sampel besar adalah dari tahun 1926 hingga tahun 1957. Diharapkan dengan sampel yang besar ini generalisasi. tetapi akhirnya dia kecewa. eksperimen. Jumlah subjek biasanya juga lebih sedikit bahkan satu orang pun cukup seperti yang dilakukan oleh Weir (1962). bermula dengan munculnya buku Chomsky Syntactic Stuctures (1957) yang merupakan titik awal pertumbuhan aliran mentalisme atau nativisme dalam ilmu linguistic. Period ini berkaitan dengan munculnya aliran baru dalam ilmu psikologi behaviorisme yang menekankan peranan persekitaran dalam pemerolehan pengetahuan. baik secara visual mahupun auditori. Dengan kemajuan teknologi. Taine pada tahun 1876 yang dalam bahasa Inggerisnya berjudul “ On the Acquisition of Language by Children” adalah tulisan pertama mengenai pemerolehan bahasa kanak-kanak. Charles Darwin pada 1877 juga mencatat perkembangan bahasa anak lelakinya (Gleason dan Ratner. Kaedah penyelidikan yang digunakan juga dapat berupa pemerhatian. Bagi mendapatkan hasil yang sahih dan tepat diperlukan sampel yang besar. hipotesis. atau hokum yang ditemui akan lebih sahih. 1957). Period buku harian adalah dari tahun 1876 hingga tahun 1926. dan masalah yang dihadapi. dan Dardjowidjojo (2000). Tomasello 91992). menurut Ingram. Masa yang hanya selama satu hingga empat bulan lazimnya belum dapat memberikan gambaran sesuatu itu berkembang dalam bahasa. data diperoleh dengan merakam ujaran mahupun tingkah laku kanak-kanak semasa berujar. (b) Jenis-jenis penyelidikan yang dijalankan: persampelan naturalistik. Ada penyelidik yang menggunakan sehingga seramai 480 kanak-kanak bagi mengetahui keterampilan-keterampilan tertentu pada anak (Templin. 1998: 349). Pada masa ini. Ingram (1989) membahagi perkembangan kajian tentang tentang pemerolehan bahasa menjadi tiga tahap iaitu period buku harian. Sebagai raja Mesir dia mengharapkan bahasa yang keluar daripada kanak-kanak itu adalah bahasa Mesir.pegawainya mengisolasi dua daripada anaknya bagi mengetahui bahasa apa yang akan dikuasai anak-anak itu. Bekal kudrati adalah inilah yang membuat kanak-kanak di mana pun menggunakan strategi yang sama dalam memperoleh bahasanya.

kelompok ini mendapat perlakuan yang khusus. kita menyedari bahawa jumlah kosa kata yang kita gunakan secara aktif adalah lebih rendah daripada perkataanperkataan yang dapat kita faham. 1981:6) Sementara itu. penyelidik memilih topik yang akan dikaji (apakah ujaran ibu pada anak berbeza daripada ujaran ayah pada anak). baik kanak-kanak mahupun dewasa mempunyai dua tingkat kemampuan yang berbeza dalam berbahasa. Jenis eksperimental adalah berbeza daripada jenis observasional kerana ia mengadakan interferensi bagi mengetahui apakah suatu keadaan tertentu melihatkan hasil yang diramalkan. dan di mana-mana sahaja. Dalam hal ini. kanakkanak berusia setahun sepuluh bulan yang merupakan anak sulung daripada dua adik beradik adalah kajian longitudinal yang secara observasional dan natural. Sebahagian daripada penyelidik adalah lima kali ganda baiknya dibandingkan dengan penghasilannya (Benedict. maka dibahagikan kanakkanak itu kepada kelompok aksperimen dan kelompok terkawal. Khyra kadang-kadang dirakam keletahnya waktu makan. misalnya untuk menyelidiki apakah bahasa yang digunakan oleh ibu bapa terhadap anak itusama dengan bahasa yang digunakan oleh ibu bapanya.kesimpulan-kesimpulannya. sedang tidur. Seandainya kita ingin mengetahui apakah latihan dapat membezakan kanak-kanak dalam menguasai fungsi perkataan yang dalam ayat kecil relatif. mandi. 1979 dalam Fletcher dan Garman. Dalam jenis observasional dan natural atau semulajadi. sewaktu berbelanja di pasaraya. Begitu juga kanak-kanak. mengatakan bahawa pada masa kanak-kanak dapat menghasilkan sepuluh perkataan. Data daripada kaedah ini dapat digunakan. di mana pun juga kemampuan kanak-kanak bagi memahami apa yang dikatakan orang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik daripada penghasilannya. pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanakkanak. Oleh itu. Begitu juga. (c) Jelasan fenomena penghasilan. Fenson et al. Manusia. lalu dibuat eksperimen bagi mendapatkan jawapannya. penyelidik tidak mengadakan interferensi aa pun. Anak dibsudah iarkan berbahasa secara natural di tempat yang tidak khusus disediakan. Penyelidikan yang dilakukan ke atas Nurisya Khyra. Kelompok terkawal adalah kelompok biasa yang digunakan sebagai pembanding. barangbarang mainan yang disediakan disesuaikan dengan tujuan penyelidikan. kelompok eksperimental adalah kelompok yang dikaji. kelompok eksperimental dan kelompok terkawal. Kaedah ini digunakan jikalau penyelidik ingin jawapan terhadap suatu masalah. Dalam jenis observasional yang terkawal. Kaedah lain yang digunakan adalah eksperimen. Cara inilah yang dilakukan oleh penyelidik seperti Brown 91973) bagi menyelidik bagaimana sistem gramatikal bagi anak-anaknya. pemahamannya adalah . tempat penyelidikan seperti kamar main dalam makmal sudah disediakan terlebih dahulu oleh penyelidik. Sebagai orang dewasa. Dalam jenis ini ada dua kelompok iaitu.

kanak-kanak tersebut bukan sahaja menamakan bapa. (d) Buat jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. sebelas kali ganda daripada penghasilannya. oleh sebab itu.seratus sepuluh perkataan. Ketidakseimbangan antara pemahaman dengan penghasilan ini tampak pada perilaku bahasa sehari-hari si kanak-kanak. Begitu juga. tetapi menunjukkan objek perbuatan dalam satu situasi keseluruhan. iaitu dengan meniru item bahasa berkaitan dengan situasi seorang ayah membaling bola berkehendakkan kanak-kanak mengenali bahawa seorang pelaku bertindak terhadap sesuatu objek. Dia sudah boleh memahami perintah bagi membuang bungkusan makanan ke tong sampah apabila disuruh. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan. Konsonan + vokal 24 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 23 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 22 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 21 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 20 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 19 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 18 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 17 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 16 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 15 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u . tetapi menamakan objek yang membaling bola. Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa. Greenfield Smith mendakwa bahawa kalau seorang kanak-kanak mengucapkan ball dalam situasi seperti ini. dalam mengucapkan daddy. ujaran satu kata bukan sahaja nama suatu benda.

PERKATAAN MAKSUD FRASA/RANGKAI KATA Ucu maksu kata nama Eta baba kereta baba kata nama Eya nak nenen Khyra hendak susu kata nama+kata adjektif Atik cantik kata adjektif Ayi berlari kata kerja Atut takut kata adjektif Nyak pa? hendak apa? Kata tanya Atan ubat makan ubat kata kerja+objek Uboh alam inggan masukkan dalam pinggan kata kerja+objek (f) Senaraikan frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan PERKATAAN MAKSUD FRASA 1@2 PERKATAAN Ucu maksu kata nama 1 perkataan .14 b c d g j k l m n p t sy a e i o u 13 b c d g j k l m n p t sy a e i o 12 b c d g j k l m n p t a e i o 11 b c d g j k m n p t a i o 10 b c d g j k m n p t a 9bcdgjkmnpta 8bcdgjkmta 7bgjkma 6a 5 4 3 2 1 bulan b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u (e) Senaraikan perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan nyatakan golongannya.

banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru isi kandungan bahasa yang sedang diteladankan untuk mereka. Kanak-kanak menghasilkan perkataan-perkataan seperti hendak. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak telah membentuk rumus dalam akal budi mereka dan melalui rumus ini.dengan contoh Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa. Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama. Sesungguhnya kekecualian daripada sesuatu rumus harus dipelajari. membeli buah. Sebaliknya. Menurut Moskowitz (1978:95). baba. tidak dapatlah untuk membayangkan bagaimana kanak-kanak mula mengembangkan tahap keupayaan ujaran tuturannya. minum. 3) Urutan kata dalam frasa dan ayat sama seperti urutan kata bahasa pertuturan yang diujarkan oleh seorang dewasa. Huraikan teori penguasaan bahasa kanak-kanak. iaitu melalui cara peniruan terus akan bentuk tuturan orang dan melalui cara menggalakkan kanak-kanak untuk membuat pembetulan melalui apa yang ditiru . prinsip ini tidak cukup untuk menjelaskan aspek pembelajaran bahasa tahap tinggi dan ianya penting. Lama-kelamaan kanak-kanak akan mengujarkan ayat yang sempurna bentuk menunjukkan ada kemahuannya untuk meniru ujaran yang telah didengari olehnya. Fenomena ini berkaitan dengan tahap keupayaan penutur dan dikatakan penutur boleh mengujar dan memahami ayat yang mereka belum pernah alami sebelumnya. Sesetengah-sesetengah ahli teori yang terlalu asyik dengan hakikat pembelajaran rumus dan lain-lain sehingga mereka tidak dapat melihat pembelajaran bahasa secara keseluruhan. Pandangan sebegini gagal dalam menyeimbangkan tiga perkara penting iaitu: 1) Kanak-kanak sebenarnya banyak meniru banyak perkataan. walaupun kebanyakan pembelajaran bahasa melibatkan proses peniruan. Dapatlah dikatakan bahawa meniru menggalakkan pemerolehan tuturan melalui dua cara. maksu. Ujaran kanak-kanak tertentu merupakan perkataan-perkataan unik dan baru tetapi kompleks dari segi morfemnya tidak boleh diperjelas dengan menggunakan prinsip peniruan. mereka membentuk ujaran baru. frasa dan juga sebilangan ayat. susu. Hakikat bahawa kanak-kanak akan menghasilkan ayat yang biasa didengarinya seperti ‘ bilakah kita boleh pergi’? tidak boleh dinafikan. dan sebagainya. minum. yang mendakwa bahawa proses meniru memainkan peranan yang kecil sahaja dalam proses pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. 2) Bentuk-bentuk perkataan yang biasa dilihat seperti makan. makan. Sekiranya hal ini tidak berlaku. dan sebagainya yang mereka sering dengar dan sebutkannya selalu dan melalui perkataan yang mereka jarang dengar kanak-kanak seusia mereka menyebut perkataan tersebut seperti pergi ke kedai. (a) Peniruan . dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya dan mereka cuba untuk patuh kepada urutan kata ayat bahasa mereka seperti yang telah dikatakan di atas tadi.Eta baba kereta baba kata nama 2 perkataan Eya nak nenen Khyra hendak susu kata nama+kata adjektif 2 perkataan Atik cantik kata adjektif 1 perkataan Ayi berlari kata kerja 1 perkataan Atut takut kata adjektif 1 perkataan Nyak pa? hendak apa? Kata Tanya 2 perkataan Atan ubat makan ubat kata kerja+objek 2 perkataan Uboh alam inggan masukkan dalam pinggan kata kerja+objek 2 perkataan 3.

Kebiasaanya. beliau telah menyarankan bahawa kanak-kanak mempelajari bahasa hanya apabila didedahkan dengan ayat sahaja. penyelidikan telah menunjukkan apabila bercakap dengan kanak-kanak. Hal ini supaya dapat membantu kanak-kanak dalam mempelajari bahasa. Tuturan ibu bapa dan orang di sekeliling tidak dianggap sebagai tuturan luar biasa kerana tidak dipendekkan. membayangkan. kemudian istilah kognitif ini menjadi popular sebagai salah satu wilayah psikologi manusia / satu konsep umum yang mencakupi semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman. mengerti. Pada satu perjumpaan di Universiti Hawaii sekitar tahun 1965. disederhanakan atau ditekankan sumber rujukannya. Istilah “Cognitive” berasal dari kata cognition ertinya adalah pengertian. n. memperhatikan. peristiwa dan keadaan. . tentang pengetahuan bahsa batin telah melambatkan kajian yang dilakukan terhadap input iaitu input bahasa dan input persekitaran yang bersabit dengan pemerolehan bahasa. penataan. hasilnya sangat mengecewakan kerana membetulkan tuturan kanak-kanak bertujuan untuk meningkatkan kemajuan mereka ternyata tidak berjaya. Proses peniruan memainkan peranan yang sangat penting dalam memperoleh keypayaan mengujarkan tuturan. 1976). Bercakap tentang kesederhanaan. pemecahan masalah. Seolah-olah terdapat aura mistik dalam menguasai bidang kajian pemerolehan bahasa ini. orang dewasa menggunakan ayat-ayat pendek dan sederhana. berfikir dan keyakinan. Tetapi penyelidikan yang dilakukan telah menunjukkan bahawa input bahasa dan persekitaran yang diterima oleh kanak-kanak adalah input yang memang direncanakan untuk membantu proses pembelajaran bahasa dan pada kanak-kanak yang kurang bernasib baik Cuma didedahkan kepada bahasa seperti yang ditonton melalui televisyen atau mendengar melalui perbualan orang dewasa. (d) Input Penteorian Chomsky pada tahun 1960 an. kerana ibu bapa tidak menghiraukan tentang kesempurnaan dan kegramatisan ayat yang dituturkan oleh anak-anak mereka. b) Inat (kuderat) (b) Kognisi (intelektual) A. pertimbangan. menyangka. kesengajaan. Pengertian yang luasnya cognition (kognisi) adalah perolehan.olehnya. Jika hal ini berlaku. Dalam pekembangan selanjutnya. ibu bapa kan bercakap dengan anak-anak mereka tentang perkara yang berlaku di sekitar mereka. memberikan. Tuturan yang biasa digunakan oleh ibu bapa adalah tuturan yang sederhana dan tidak gramatis. Bahasa kononnya tidak dipelajari tetapi dengan aura yang diperolehi. dan penggunaan pengetahuan ( Neisser. pandangan tipikal pada masa itu adalah pandangan ahli falsafah bahasa terkenal iaitu Fodor. Apabila ibu bapa cuba untuk membetulkan tuturan anak-anak mereka. pengolahan informasi. pertimbangan. mereka tidak akan berjaya menguasai pengetahuan bahasanya. tanpa memerlukan sangat persekitaran yang meransang sesuatu yang relevan seperti benda.

. 4.. ibu bapa akan menggunakan bahasa yang mudah. Beri contoh yang relevan. Tiada ayat tergantung. Dengan melihat kanak-kanak yang anda perhatikan. lakarkan kelima-lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang anda perhatikan.. ringkas tetapi jelas dengan permintaan mereka itu. “Amin tolong ambilkan ibu segelas air di dapur. a) Tahap 1 (0-8 minngu) b) Tahap 11 (8-20 minggu) c) Tahap 111 (20-30 minggu) d) Tahap 1V (25-50 minggu) e) Tahap V (9-18 bulan) 9-18bulan baba cu do gan ju mama nenen tatak syusyu nyam awan Omei uyang ibi omei uyang 25-50 baba cu do gan mama syusyu atak Eya ibi omei ibi omei 20-30 bah mam nan atik enen ulang 8-20 miggu bah ma aaa 0-8 ba m aaa minggu b c d g j m n t sy ny ng a e i o u i o u March 13. Contohnya apabila ibu bapa ingin meminta anakanak mereka untuk membantu mendapatkan atau mengambil sesuatu barang. zuraliza binti zakaria 012-4341415 SMK TUNKU ISMAIL. KEDAH BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA . 2009 2:33 PM zuraliza said. Contoh ayat seperti. dam melalui temubual dengan ibunya.” Ayat ini jelas menerangkan permintaan si ibu terhadap anaknya.Hal ini kerana kanak-kanak lebih mudah dalam memahami setiap ujaran yang dikeluarkan oleh ibu bapa mereka. Mudah bagi kanak-kanak dalam melaksanakan arahan ibu mereka.

usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa. Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru. Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja. Pengajaran. Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas. dan masyarakat. Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. . Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama. tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. Jika meningkat. ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahirankemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka. Atas sebab itulah maka. Oleh itu. Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama. Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan tidak mempunyai semangat untuk terus belajar. para guru.PENDIDIKAN PEMULIHAN 1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahirankemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum. golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula. mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal. golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya. Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri. kementerian.

Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai . serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis.. mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan. maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka. Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini. Ter. Sebagai mana kita sedia maklum. dan menulis. keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut. kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur. Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga. Bagi pelajar bukan Melayu ini. bertutur. Azhar. Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia. memahami. Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu. Sekiranya terdapat masalah pun. bahasa formal. Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini. bertutur. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama. Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua. Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalahmasalah yang telah di kenal pasti. mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri. 1990:197). Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula. Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran. kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar. memahami. 3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan. mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain. mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. Namun demikian.2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum. Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu. dan menulis. Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita.

Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional. golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti . pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka. Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja. Oleh yang demikian. March 13.. Contoh yang dapat dilihat adalah. sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang dilaksanakan di sekolah ini.kemahiran bahasa tersebut. Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut. guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi. 2009 2:35 PM zuraliza said. ZURALIZA BINTI ZAKARIA 012-4341415 BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA PENDIDIKAN PEMULIHAN 1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahirankemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahirankemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna. Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut. Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. ¬ PENUTUP Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa. Atas sebab itulah maka.. Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa.

Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan tidak mempunyai semangat untuk terus belajar. Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka. Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. Pengajaran. dan masyarakat. Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain. Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama. Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama. Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. memahami. ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan. Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. Sebagai mana kita sedia maklum. golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya. Oleh itu. mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal. Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran. tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan. dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalah- . 2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum. situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. Jika meningkat. kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar. dan menulis. usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa. bertutur. Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas. Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri. makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut. Namun demikian. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. para guru.ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula. kementerian. Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini.

3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan. Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga. 1990:197).masalah yang telah di kenal pasti. keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg. Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua. Bagi pelajar bukan Melayu ini. Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut. dan menulis. Sekiranya terdapat masalah pun. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu. bertutur. bahasa formal. mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri. mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna. ¬ PENUTUP Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa. Azhar. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Oleh yang demikian. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama. maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka. dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia. Contoh yang dapat dilihat adalah. Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita. Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai kemahiran bahasa tersebut. Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula.. kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur. sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang . Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis. Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut. mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ter. Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar. Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional. Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini. Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu. mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. memahami. guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi.

. March 13. golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula. Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja.dilaksanakan di sekolah ini. Atas sebab itulah maka. 2009 2:36 PM zuraliza said. Nama: Zuraliza Binti Zakaria Matrik: M2008100095 Nama sekolah: SMK Tunku Ismail No Tel: 012-4341415 Tugasan buku BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA PENDIDIKAN PEMULIHAN 1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahirankemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum. ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain. pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka. Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan . Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri. Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahirankemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa. Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas.. golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya.

memahami. Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka. maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka. Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini. makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut. Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu. tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain. kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran. Bagi pelajar bukan Melayu .tidak mempunyai semangat untuk terus belajar. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan. situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama. Sekiranya terdapat masalah pun. Sebagai mana kita sedia maklum. bertutur. dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalahmasalah yang telah di kenal pasti. Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain. kementerian. mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal. para guru. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan. 2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum. Jika meningkat. mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri. mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. Oleh itu. Namun demikian. dan masyarakat. dan menulis. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu. mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa. Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. Pengajaran. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama. Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua.

serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis. Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga. Sebagai mana yang diketahui. kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur.. Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut. pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka khususnya dalam kemahiran berbahasa. memahami. 3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan. Mereka perlu lebih diberi latihan dan kursus berkaitan dengan pendidikan pemulihan ini kerana scenario pendidikan zaman sekarang tidak mudah berbanding sebelum ini. Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional. Contoh yang dapat dilihat adalah. Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula. Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini. bertutur. ¬ PENUTUP Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa. Azhar.ini. mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.. Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna. Ter. March 13. dan menulis. . guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi. 2009 4:03 PM shariah binti zulkifly said. Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita. dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia. Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar.. 1990:197). Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa. Oleh yang demikian. Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut. Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai kemahiran bahasa tersebut. keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. bahasa formal. sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang dilaksanakan di sekolah ini. bukanlah suatu tugasan yang mudah bagi seseorang guru itu untuk mengajar dan seterusnya mencerap apa yang diajar olehnya kepada pelajar-pelajar pendidikan pemulihan tersebut. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg.

Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh. main. semalam.KAMPUNG TAWAS. Contohnya : mak buat neneng. • Sampel besar. Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan. • Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan. Proses peniruan akan terus berlaku.minum. Contohnya : acu datang. • Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia. • Usia dua tahun sudah mula bercakap. • 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa. kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar.PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 1. • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. Apakah proses atau tahap proses ? • Mula kenal suara di sekeliling • Mula kenal dan memandang kearah suara. pa atau menyebut kucing sebagai meow. • Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik. Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya. susu. • Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita • Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu. • 3 tahun mula belajar membuat keterangan. NOTA KULIAH : PSIKOLINGUISTIK : • Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa. • 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf. makan. • Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku. ma. • Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji. • Ada mikrofon radio. • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial. Kaedah Baru : • Teknik merakam. Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa. • Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara.30010 IPOH. • Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). . persekitaran. MICHAEL & ALL ANGELS. • Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya. NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST. memakan masa bertahun-tahun.BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama. • Usia 6 atau 7 tahun . bantal. • Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa.

Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ? b. Akan berlaku proses peniruan. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama. Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. • Tiga bidang besar : penghasilan bunyi. meniru Teori kudrat Input MENIRU : Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru. LOGIK TEMPAT Logik tempat –pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. • Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap. Apabila ada teori. PENGHASILAN BUNYI • Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam . Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ). Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang. Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. KUDRAT Innate LAD INPUT Perkataan yang diajar oleh emaknya. • Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan. Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar. Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ? Perkembangan bahasa kanak-kanak. Kesukaran dalam kajian ini : a. kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku. Contoh : Di manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain. Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya. Seterusnya. PERKATAAN PERTAMA • Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama.diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan.Apakah kaitan dengan guru ? Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik. kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia.

• Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. • Mula mengagah dan gelak. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. • Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut. • Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a]. • Penghasilan bunyi lebih mantap. • Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. . • Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa. INTERPRETASI MAKSUD. • Tangisan juga dihasilkan. menelan. • Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa. • Ada beberapa tahap perkembangan. • Bunyinya beritma.nadanya mula berbagai-bagai. TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi. • Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir.gu menyerupai suku kata. • Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama. Mula mewujudkan kontur intonasi.menghasilkan bunyi. TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa. TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA. • Empat bulan. • Mungkin mnyetakan lapar.sendawa – kait dengan keperluan biologi. • Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi. • Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal.buang air dan gerak badan – berkaitan dengan keperluan hidupnya. makan. mencepah. • Bunyi makanan. TAHAP DUA ( 8 – 20 minggu ) Gelak dan mengagah. • Bunyi lebih panjang satu saat. • Bunyi ga. • Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan. • Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa. • Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. • Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. • Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara. • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek. • Pada beberapa minggu pertama. • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain. • Aktiviti bernafas. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik. seperti vokal dan kosonan. • Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan. batuk. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.

2. minum.. Bagaimana dia menunjukkan perasaannya. Adik suka pergi berkelah. Ini salah. kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. • Bunyi lebih jelas. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti. telefon. Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan. TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima. menafikan sesuatu 3.selalunya di ulang-ulang. Permainannya – patung power ranger. • Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap.duduk Permintaan untuk bekerjasama. Contoh : Adik sayang ibu Abang jahat Kucing baik 6. • Sudah ada suku kata. mula ada makna. Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan. • Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan.. aagaaa. • Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi. • Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi. Menunjukkan kerjasama : Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut. piano. • Bunyi sudah berima . • Ini tanda awal awal bahasa. Adik pun suka makan sayur. panggilan.. • Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada membebel hingga 18 bulan. Adakah kanak-kanak ini mengancam ? Contoh : Miow makan ikan. kata awal. Contoh : adik nak susu 4. • Bebel tidak ada makna. soalan. • Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan.ba. Menyatakan keinginan . • Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ). bantal busuk. • Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam. • Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain.• Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. 5. • Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran.. Contoh : apalagi yang dia ada : 1. dengan kena jelas. berbeza. tetapi menyerupai bunyi dewasa..dada dan sebagainya. .. • Bunyi ini juga bukan rawak. AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf ) BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ? • Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. • Suku kata seperti aa. Contoh : mak – berapa kali dalam satu hari. TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya. kemahuan dan kemesraan. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak.

masa. Semasa mendengar bahasa. Selepas itu. Contoh : di Ipoh. perkara ini jarang-jarang berlaku. Siapa makan( abang makan ) PSIKOLINGUITIK Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah. LAD ( Language Acquisition Device ) Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. . Dia akan menyerap bahasa itu. Tempoh usia kritikal . Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut. Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ). Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak. malam Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ). kanak-kanak dapat belajar bahasa. Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap.kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah. Beri perhatian : Tempoh usia kritikal. Masa : petang. Di bawah umur dua tahun. Kata-kata yang menunjukkan logik tempat. Bukti : kes-kes deraan. Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ). alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa. mereka mendengar kata-kata manusia. dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari.sebab akibat ( siapayang buat ) Tempat : duduk bersila di atas lantai.Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain ) 7. Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai. keadaan akan menjadi sukar. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa. dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru.

PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA ) Apa yang ada dalam minda kanak-kanak – apa yang dilihat, ada label. Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua 1. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi. - Apa yang membolehkan mereka kata –kata itu kerusi. 2. Kanak-kanak melihat Kancil, Kenari, Waja, Proton – semua itu adalah kereta. 3. Lihat puyuh, bangau, merpati – kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap – kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung. a. Bangau putih b. Gagak hitam c. Serindit hijau. Yang membezakan adakalanya bentuk, saiz,warna. Prosesdalam minda kita – ada ciri-ciri prototype. Jika tidak ada prototype dalam minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda. Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam. “protype ikan paus ada pada paus. Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia. Begitu juga dengan dolphin. Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ?

UNIVERSAL - serupa di dunia.

Lambang huruf : pria atau wanita –perlambangan. Ada proses yang kompleks – bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi- tukar kepada sebutan ) BAHASA DAN OTAK

Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama. Mary Dox 1836 Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa. Hemisfera kiri Mengawal bahasa, operasi logik, analitik, matematik. Hemisfera kanan Emosi (kawal), muka ( mengecamkan),mengenal struktur benda. Dalam psikolinguistik – yang dipentingkan : lateralisasi bahasa. Daerah yang terlibat dengan bahasa. Daerah bahasa di hemisfera kiri. Broca wernicke gurus sudert Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri. Batasan Otak. Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan. Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja.

AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN. 1. Pure word deafness – kecederaan beberapa bahagian dalam otak. Tidak dapat mengecam bunyi perkataan yang betul- boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu. 2. Konduksi ; fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah. 3. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. Contoh : siapa nama ? 4. Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan. 5. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa. Contoh : serangan strok. Empat suku kata tidak berasas. 6. Dileksia : ward federation and neorologi Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca ,menulis dan mengeja. CIRI-CIRI : • Kemahiran membaca rendah • Susunan terbalik • Menyongsang perkataan • Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol. • Pemahaman lisan rendah. • Suka membaca senyap. • Tulisan buruk. PUNCA DILEKSIA • Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri. • Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf. • Korpus kolosum yang lemah. • Bertindak lambat dan kurang cepat. Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar. DAERAH BAHASA DAN 1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan).

Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran. DILEKSIA BERKAITAN BAHASA • visual • Auditori • Visual auditori • Genetik

Walaupun : kebolehan memahami intonasi, mengatasi emosi ,menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa.

2. BACAAN BAB 4 : PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik. Oleh itu, Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya. Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. Kesimpulannya, kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris. FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA. Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu, Cina, India dan kaumkaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). Persekitaran bahasa pelajar tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama. Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah, tetapi juga di dalam bilik darjah. Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah

dilakukan seperti : i. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981), Ajib Che Kob(1990), Liew Siew Lin, Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003), Zamri Mahamod, Bukari Kadam, Sabariah Samsuri dan Rosmini Md. Salleh (2005). - Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka. ii. Abdul Hamid Mahmood(1990), Zulkifley Hamid, Karim Harun dan Saadiah Ma’alip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 ) - Aspek semantik, leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar. iii. Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J.N.J Money (2004- atas talian ). - Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonankonsonan tertentu bahasa Melayu. iv. Liew Siew Lin (2003) - Penggunaan kata sendi nama. v. Zamri Mahamod, Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006) - Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat, terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan. vi. Arpan Shahbudin - Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama. vii. Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003) - Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat, perbezaan bunyi’l’ dan’r’ , kata sandang, kelas kata dan susunan ayat. - Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi ‘h’ pada akhir kata, penggantian fonem ‘p’, hukum D-M, pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung. viii. Abdullah Hassan, Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989) - Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka. ix. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981) - Mendapati 68.4 peratus pelajar dan 43.3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. x. Liew Sie Lin (2003) - Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu. xi. Azman Wan Chik (1989) - Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian, bahasa daerah, bahasa lisan, dan bahasa pasar. xii. Zamri Mahamod(2000) - Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa, iaitu gangguan bahasa ibunda, gangguan peralihan kod, gangguan bahasa pasar, gangguan

dialek, serta gangguan interlingual dan intralingual. PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. JENIS-JENIS KESALAHAN. Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina, India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu. A. KESALAHAN MORFOLOGI. Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan, penggolongan kata, penggunaan kata ganti nama diri, kata kerja, kata adjektif dan sebagainya. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan. Contoh : i. Contohnya : Ali di padang main bola. ii. Sepatutnya : Ali bermain bola di padang. Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri, iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran. Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu. Menurut Sandra Kasih (2003), bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung, kecuali kata ‘tetapi’(annal). Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan, kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men- amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. Selain itu,imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987). Contohnya : i. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan. Sepatutnya : i. Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan. B. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu), ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata, dan kesalahan frasa kata tertentu, seperti hukum D-M dan sebagainya. Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf ‘r’ dengan huruf ‘l’. Contohnya : Bahasa Melayu Bahasa Cina i. Lori Loli ii. Kereta Keleta Menurut Suthanthiradevi 2004, terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian, penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil. Contohnya: i. Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu : a. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita menjadi carita b. Penggantian /a/ kepada /o/

sangat menjadi songat c. Penggantian /e/ kepada /i/ rehat menjadi rihat d. Penggantian /u/ kepada /o/ Untuk menjadi untok e. Penggantian /i/ kepada /e/ Pilihan menjadi pilehan ii. Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan, iaitu : a. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ Bandar menjadi pandar b. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ Pecah menjadi bicah c. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ Faedah menjadi paedah d. Penggantian /g/ kepada /k/ Bagus menjadi bakus e. Penggantian /k/ kepada /h/ Awak menjadi awah f. Penggantian /w/ kepada /v/ Kawan menjadi kavan g. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ Tanpa menjadi tampa iii. Proses penambahan fonem juga berlaku. a. Penambahan vokal depan rendah /a/ Harga menjadi haraga. b. Penambahan konsonan /h/ Meja menjadi mejah c. Penambahan konsonan /w/ Semua menjadi semuwa iv. Proses penghilangan juga berlaku a. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ Terima menjadi trima b. Penghilangan vokal /a/ Soalan menjadi solan

pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan.ayat bahasa Melayu Saya nasi makan . Dalam kajian Wong Khek Seng (1991). D. Tak mahu menjadi tame e. Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh ) . Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ). Melayu-Cina dan MelayuInggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti : i. Contohnya : Dialek Bahasa Melayu Diasut dihasut Diidangkan dihidangkan Mengilang menghilang C. pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu. kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan ‘h’ di awal kata. Saya makan nasi . Penghilangan konsonan /g/ Menggunakan menjadi mengunakan f. Menurut Asmah Omar (1977).c. Penghilangan konsonan/k.Tamil. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004).ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil. Contohnya : i. PERCAMPURAN KOD Fenomena percampuran kod bahasa Melayu. pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka. Penghilangan konsonan/r/ Besar menjadi besa Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar. SINTAKSIS Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa. Penghilangan konsonan /h/ Sekolah menjadi skola d. Melayu-Tamil a. Bahasa Melayu Bahasa Cina Makanlah dulu Dulu makanlah Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah Menurut Abdullah Hassan (1987).

v. disiplin dan tatacara bilik darjah. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. Rumus-rumus nahu dipaparkan. Namun demikian. Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. terdapat dua istilah dwibahasa. Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya. Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi. mereka tetap menggunakan bahasa ibunda. PEMEROLEHAN BAHASA Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987). i. Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi. iii. B2 boleh diperoleh melalui dua cara. b. Keadaan dibuat-buat dan terhad. meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang. tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard. Melayu-Cina Bukan saya mah! iii. DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR. memajukan kerjaya. Tekanan psikososio bilik darjah. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan. iaitu : a. tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan. Data bahasa dipilih sebelum diajar. Menurut Mansoer Pateda (1990). ii. Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah. Melayu-Inggeris Saya belum dapat result lagi. BACAAN BAB 5. iv. DEFINISI DWIBAHASA Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2). FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA Menurut Abdullah Hassan (1987). Selepas memperoleh pendidikan. untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga.Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. sesetengah mempelajari B2 atau menjadi . Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan pembelajaran di luar bilik darjah.ii. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya. ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain. Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku.

Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi. iv. Contohnya : Saya makan nasi (BM) – Saya nasi makan (BT) Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu : i. Contohnya : Open the air condition (B2) – buka penghawa dingin (B1) Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu. Kepentingan pendidikan. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri. pelajar bukan Melayu .dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan. Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : “baru”jadi “balu” – pelajar Cina. Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis : [aya?]. b. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2.tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2. Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis.dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut. Tuntutan peluang pekerjaan. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989). morfologi dan leksikal. v. perhubungan antara individu. Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan. GANGGUAN DIALEK Dialek mempunyai bentuk tertentu. Antara negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan. Penggunaan frasa “lembu punya susu”-pelajar India. Menurut Victoria et al. Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif. Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu.penggunaan dialek utara. Kedah. ix. ii. viii. Contoh : Abang kamu tinggal di mana ? (BM) – Abang kamu mana tinggal ? (BC) Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2. Contohnya : a. GANGGUAN BAHASA IBUNDA Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. [air]. . Terengganu. Contohnya : 1. KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR Berdasarkan konsep dwibahasa. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain. iii. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2.sebutan dalam bahasa Melayu standard. Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1. vii. Negeri Sembilan dan Perak. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur. vi.

Jalang-jalang cari makang –dialek Terengganu. Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya. GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing) Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa. GANGGUAN PERSEKITARAN Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran. . a. GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching) Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. Mek makang ikang. 2009 4:10 PM shariah binti zulkifly said. b. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU.kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1.2.. Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan. • Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat. Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek.I pergi shopping.PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 1. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya. NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST. Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2. Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard. a.KAMPUNG TAWAS. Contohnya : 1. 2. Menurut Mohd Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain. Contohnya. NOTA KULIAH : PSIKOLINGUISTIK : • Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa. March 13. • Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia. See you minggu depan. MICHAEL & ALL ANGELS..30010 IPOH. Last week.

• Usia 6 atau 7 tahun . • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial. kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. pa atau menyebut kucing sebagai meow. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik. semalam. bantal. • Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji. Apakah proses atau tahap proses ? • Mula kenal suara di sekeliling • Mula kenal dan memandang kearah suara. • 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa. Apabila ada teori. • Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan. • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. Contohnya : acu datang. ma.diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan. • 3 tahun mula belajar membuat keterangan. Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ). Contohnya : mak buat neneng.minum. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama. • Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku. makan. • Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia. Seterusnya. Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh. kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku. Apakah kaitan dengan guru ? Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik. LOGIK TEMPAT Logik tempat –pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. main. • 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf. • Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita • Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu. susu. Akan berlaku proses peniruan. • Ada mikrofon radio. kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar. Contoh : Di . • Sampel besar. Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa. • Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama.• Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa. Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang. Proses peniruan akan terus berlaku. Kaedah Baru : • Teknik merakam. • Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. persekitaran. • Usia dua tahun sudah mula bercakap. memakan masa bertahun-tahun. Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar.

Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat. Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya.sendawa – kait dengan keperluan biologi. batuk. • Ada beberapa tahap perkembangan. • Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan. • Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal . meniru Teori kudrat Input MENIRU : Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru. makan. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ? b. PERKATAAN PERTAMA • Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama. mencepah. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik.manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja. • Mungkin mnyetakan lapar. • Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap. • Aktiviti bernafas. KUDRAT Innate LAD INPUT Perkataan yang diajar oleh emaknya.buang air dan gerak badan – berkaitan dengan keperluan hidupnya. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain. • Pada beberapa minggu pertama. PENGHASILAN BUNYI • Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. • Bunyi makanan. • Tiga bidang besar : penghasilan bunyi. menelan. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. Kesukaran dalam kajian ini : a. Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ? Perkembangan bahasa kanak-kanak. TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.

. seperti vokal dan kosonan.. TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak.. • Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam. • Penghasilan bunyi lebih mantap. • Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan. • Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir. TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA. • Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek.dada dan sebagainya. • Bebel tidak ada makna. aagaaa. tetapi menyerupai bunyi dewasa. • Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang. • Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut. • Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada membebel hingga 18 bulan. TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel. INTERPRETASI MAKSUD. • Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa. • Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. • Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. • Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain. • Bunyinya beritma.. • Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.gu menyerupai suku kata.selalunya di ulang-ulang. • Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan. TAHAP DUA ( 8 – 20 minggu ) Gelak dan mengagah. • Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara. • Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi.ba.. • Empat bulan..[a]. • Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal. • Bunyi lebih panjang satu saat. • Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi. • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain. • Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa. • Suku kata seperti aa. Mula mewujudkan kontur intonasi. • Bunyi ini juga bukan rawak. • Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama.nadanya mula berbagai-bagai. Ini salah. • Tangisan juga dihasilkan. • Mula mengagah dan gelak. • Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi. • Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. . • Bunyi ga. • Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa.

Bagaimana dia menunjukkan perasaannya. Di bawah umur dua tahun. masa. dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya. Adakah kanak-kanak ini mengancam ? Contoh : Miow makan ikan. • Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran. piano. kata awal. menafikan sesuatu 3. Menyatakan keinginan . Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru. Contoh : apalagi yang dia ada : 1. 2. bantal busuk. • Bunyi sudah berima . Permainannya – patung power ranger.duduk Permintaan untuk bekerjasama. Selepas itu. Contoh : adik nak susu 4.sebab akibat ( siapayang buat ) Tempat : duduk bersila di atas lantai. • Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ). telefon. 5.TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima. Siapa makan( abang makan ) PSIKOLINGUITIK Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah. • Ini tanda awal awal bahasa. Masa : petang. Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut. • Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan. berbeza. panggilan. Menunjukkan kerjasama : Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut. AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf ) BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ? • Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. Contoh : Adik sayang ibu Abang jahat Kucing baik 6. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti. Adik pun suka makan sayur. • Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi. • Sudah ada suku kata. perkara ini jarang-jarang berlaku. Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain ) 7. kemahuan dan kemesraan. Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan. Contoh : mak – berapa kali dalam satu hari. soalan. malam Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ). Kata-kata yang menunjukkan logik tempat. Adik suka pergi berkelah. mula ada makna. kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. minum. Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan. . dengan kena jelas. • Bunyi lebih jelas.

Semasa mendengar bahasa. 3. kanak-kanak dapat belajar bahasa. Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ). Beri perhatian : Tempoh usia kritikal.Apa yang membolehkan mereka kata –kata itu kerusi. Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. keadaan akan menjadi sukar. Jika tidak ada prototype dalam . Kenari. mereka mendengar kata-kata manusia. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa. Proton – semua itu adalah kereta. Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ). Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap. . Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak. 2.LAD ( Language Acquisition Device ) Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. saiz. merpati – kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap – kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung. Kanak-kanak melihat Kancil. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi. bangau. Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua 1. ada label. dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari. Yang membezakan adakalanya bentuk. alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa. Dia akan menyerap bahasa itu. PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA ) Apa yang ada dalam minda kanak-kanak – apa yang dilihat. Contoh : di Ipoh. Prosesdalam minda kita – ada ciri-ciri prototype. Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak. Bangau putih b. Bukti : kes-kes deraan. Tempoh usia kritikal . Gagak hitam c. a. Lihat puyuh. Serindit hijau. Waja.kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah.warna.

Begitu juga dengan dolphin. Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam. Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia. “protype ikan paus ada pada paus. Lambang huruf : pria atau wanita –perlambangan. . Ada proses yang kompleks – bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi.serupa di dunia. Mary Dox 1836 Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa.minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda. Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ? UNIVERSAL .tukar kepada sebutan ) BAHASA DAN OTAK Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama.

matematik. Batasan Otak. Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja. Daerah yang terlibat dengan bahasa. Hemisfera kanan Emosi (kawal). Broca wernicke gurus sudert Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri. Dalam psikolinguistik – yang dipentingkan : lateralisasi bahasa. AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN. analitik. Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan. Tidak dapat . 1.Hemisfera kiri Mengawal bahasa. operasi logik.mengenal struktur benda. Pure word deafness – kecederaan beberapa bahagian dalam otak. muka ( mengecamkan). Daerah bahasa di hemisfera kiri.

mengecam bunyi perkataan yang betul. 5.menulis dan mengeja. 6.boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu. Konduksi . DAERAH BAHASA DAN 1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan). PUNCA DILEKSIA • Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. 3. Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar. • Bertindak lambat dan kurang cepat. • Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf. Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran. • Pemahaman lisan rendah. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa. • Suka membaca senyap. Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan. • Tulisan buruk. CIRI-CIRI : • Kemahiran membaca rendah • Susunan terbalik • Menyongsang perkataan • Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol. 2. Contoh : siapa nama ? 4. Dileksia : ward federation and neorologi Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca . Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. • Korpus kolosum yang lemah. Contoh : serangan strok. DILEKSIA BERKAITAN BAHASA • visual • Auditori • Visual auditori • Genetik . Empat suku kata tidak berasas. fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah.

Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa.Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka. Ajib Che Kob(1990). Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah. India dan kaumkaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah dilakukan seperti : i.Walaupun : kebolehan memahami intonasi. . Zulkifley Hamid. mengatasi emosi . Onn dan Ajid Che Kob (1981).Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonan- . Salleh (2005).menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa. Farid M. Kesimpulannya. Liew Siew Lin. kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris. Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA. Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya. Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu. Persekitaran bahasa pelajar tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka. Oleh itu. Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik. Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003).N. Karim Harun dan Saadiah Ma’alip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 ) . Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama.J Money (2004. BACAAN BAB 4 : PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR.atas talian ). Cina. Bukari Kadam. Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J. Sabariah Samsuri dan Rosmini Md. . 2. Abdul Hamid Mahmood(1990). iii. leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar. tetapi juga di dalam bilik darjah. Zamri Mahamod. ii.Aspek semantik.

Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama.Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu. xi.konsonan tertentu bahasa Melayu. pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung. Contoh : i. x. Zamri Mahamod. ix. dan bahasa pasar. gangguan dialek. Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003) .Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat.4 peratus pelajar dan 43. serta gangguan interlingual dan intralingual. bahasa daerah. viii.Penggunaan kata sendi nama. xii. India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu. vi. terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan. ii. Onn dan Ajid Che Kob (1981) . Abdullah Hassan. penggolongan kata. Sepatutnya : Ali bermain bola di padang. vii. gangguan bahasa pasar. Contohnya : Ali di padang main bola. A. v.3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina.Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka.Mendapati 68. bahasa lisan. kata kerja. iv. kata sandang. Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006) . Liew Siew Lin (2003) . .Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa. penggantian fonem ‘p’. kelas kata dan susunan ayat. Azman Wan Chik (1989) . Liew Sie Lin (2003) . . KESALAHAN MORFOLOGI. gangguan peralihan kod.Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat. Zamri Mahamod(2000) .Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian. kata adjektif dan sebagainya. Arpan Shahbudin . perbezaan bunyi’l’ dan’r’ . Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan.Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi ‘h’ pada akhir kata. Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989) . iaitu gangguan bahasa ibunda. Farid M. PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. hukum D-M. penggunaan kata ganti nama diri. JENIS-JENIS KESALAHAN. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan.

Penggantian /e/ kepada /a/ cerita menjadi carita b. Kereta Keleta Menurut Suthanthiradevi 2004. Contohnya : i. Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu. Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu : a.Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri. penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil. kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu). Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan. kecuali kata ‘tetapi’(annal). ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan. seperti hukum D-M dan sebagainya. Sepatutnya : i. Selain itu. iaitu : a. Penggantian /e/ kepada /i/ rehat menjadi rihat d. Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ Bandar menjadi pandar . iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran. Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf ‘r’ dengan huruf ‘l’.imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987). Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan. Lori Loli ii. Penggantian /a/ kepada /o/ sangat menjadi songat c. Contohnya: i. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. Penggantian /u/ kepada /o/ Untuk menjadi untok e. B. terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian. Contohnya : Bahasa Melayu Bahasa Cina i.amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung. dan kesalahan frasa kata tertentu. Menurut Sandra Kasih (2003). Penggantian /i/ kepada /e/ Pilihan menjadi pilehan ii.

Penghilangan konsonan/k. Penambahan konsonan /h/ Meja menjadi mejah c. Penggantian /w/ kepada /v/ Kawan menjadi kavan g. Proses penghilangan juga berlaku a. Penggantian /g/ kepada /k/ Bagus menjadi bakus e. b. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ Faedah menjadi paedah d. Penghilangan konsonan /h/ Sekolah menjadi skola d. kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan ‘h’ di awal kata. Penghilangan konsonan/r/ Besar menjadi besa Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar. Penghilangan vokal /a/ Soalan menjadi solan c. Penghilangan konsonan /g/ Menggunakan menjadi mengunakan f. Penambahan vokal depan rendah /a/ Harga menjadi haraga. a. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ Terima menjadi trima b. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ Pecah menjadi bicah c. Penggantian /k/ kepada /h/ Awak menjadi awah f. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ Tanpa menjadi tampa iii. Penambahan konsonan /w/ Semua menjadi semuwa iv. Tak mahu menjadi tame e. Menurut Asmah Omar (1977).b. . Proses penambahan fonem juga berlaku.

BACAAN BAB 5.Contohnya : Dialek Bahasa Melayu Diasut dihasut Diidangkan dihidangkan Mengilang menghilang C. Bahasa Melayu Bahasa Cina Makanlah dulu Dulu makanlah Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah Menurut Abdullah Hassan (1987). Melayu-Inggeris Saya belum dapat result lagi. pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan.ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil. Melayu-Tamil a. D. mereka tetap menggunakan bahasa ibunda. Melayu-Cina Bukan saya mah! iii. Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh ) ii. SINTAKSIS Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa. Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga. pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004). Contohnya : i.ayat bahasa Melayu Saya nasi makan . Namun demikian. Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ).Tamil. DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR. DEFINISI DWIBAHASA Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa . Melayu-Cina dan MelayuInggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti : i. PERCAMPURAN KOD Fenomena percampuran kod bahasa Melayu. Dalam kajian Wong Khek Seng (1991). Saya makan nasi . pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu.

Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut. iii. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain. vii. Data bahasa dipilih sebelum diajar. disiplin dan tatacara bilik darjah. Tekanan psikososio bilik darjah. iv. iaitu : a. Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri. Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku. Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan pembelajaran di luar bilik darjah. v. v. tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan. meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. Tuntutan peluang pekerjaan. ix. ii. Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah. Selepas memperoleh pendidikan.Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. ii. Keadaan dibuat-buat dan terhad. Menurut Mansoer Pateda (1990). KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR . memajukan kerjaya. iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi. i. b. Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain. perhubungan antara individu. terdapat dua istilah dwibahasa. PEMEROLEHAN BAHASA Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987). iii. Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu : i.ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2). FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA Menurut Abdullah Hassan (1987). Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi. iv. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2. Kepentingan pendidikan. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya. viii. sesetengah mempelajari B2 atau menjadi dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2. B2 boleh diperoleh melalui dua cara. vi. Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi. Rumus-rumus nahu dipaparkan. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan. Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif.

Contohnya : Open the air condition (B2) – buka penghawa dingin (B1) Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu.tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. Antara negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan. Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek. Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : “baru”jadi “balu” – pelajar Cina. Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu. GANGGUAN PERSEKITARAN Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran. Terengganu. GANGGUAN DIALEK Dialek mempunyai bentuk tertentu. pelajar bukan Melayu . GANGGUAN BAHASA IBUNDA Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. Contohnya : a. Contoh : Abang kamu tinggal di mana ? (BM) – Abang kamu mana tinggal ? (BC) Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2. Contohnya. Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1. [air]. Negeri Sembilan dan Perak. GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching) Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. Jalang-jalang cari makang –dialek Terengganu. Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2. 2. Contohnya : Saya makan nasi (BM) – Saya nasi makan (BT) Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama. b. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989).dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan.Berdasarkan konsep dwibahasa.sebutan dalam bahasa Melayu standard. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2. Menurut Mohd . mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2. Contohnya : 1. Penggunaan frasa “lembu punya susu”-pelajar India. Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis. Menurut Victoria et al. morfologi dan leksikal. Kedah.penggunaan dialek utara.kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur. Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis : [aya?].

2. 2009 4:10 PM azrina said.Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain. Wundt . Last week. March 13. Wundt (1908.kata nama dan kata sifat. Semua elemen-elemen ini diatur oleh kesedaran menjadi alat pertukaran fikiran dan akhirnya menjadi bahasa. a. GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing) Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa.I pergi shopping. a. b. Contohnya : 1. See you minggu depan. AZRINA BINTI ARIFFIN SEKOLAH MENENGAH TEKNIK IPOH PERSIARAN BRASH 31400 IPOH PERAK M20081000093 0125983429 SEJARAH SINGKAT PERKEMBANGAN PSIKOLOGI ( Pengantar Psikolinguistik Moden ) Mangantar Simanjuntak Tokoh-tokoh pelopor psikologi Dewey (1894) seorang ahli psikologi telah mengkaji bahasa dan perkembangan dengan cara mentafsirkan analisis linguistik bahasa kanak-kanak berdasarkan prinsipprinsip psikologi.. Secara tidak langsung. Oleh itu dengan cara ini kita dapat menentukan kekerapan kata-kata kerja bantu. kata depan.1912) seorang ahli psikologi Jerman menggangap bahawa bahasa sebagai alat untuk melahirkan fikiran. Ini bermakna penggolongan psikologi daripada kata-kata yang diucapkan oleh kanak-kanak dilakukan berdasarkan erti kata-kata itu bagi orang dewasa dengan bentuk-bentuk tatabahasa orang dewasa. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. Selain itu. kita akan dapat menentukan kecenderungan akal (mental) kanak-kanak yang dihubungkan . Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard. Mek makang ikang. bahasa pada mulanya lahir dalam bentuk gerak-geri yang dipakai untuk melahirkan perasaan-perasaan yang sangat kuat secara tidak sedar kemudian berlaku pertukaran di antara alemen-elemen perasaan dengan elemen-elemen akal atau mentaliti..

Huraian Behavioris tentang Penguasaan Sistem Sintaksis. Para penjaga pula dikatakan amat bersungguh-sunggh dalam membantu kanak-kanak menguasai kebolehan bertutur . Orang-orang dewasa dikatakan memberikan rangsanganrangsangan bahasa secukupnya dan dalam bentuk yang mudah ditiru.menjelaskan terdapat hubungan – hubungan yang rumit di antara sistem-sistem luaran dan dalaman yang sebahagian besarnya bergantung kepada bahasa dan interaksi antara . Dengan kata lain. Idea-idea behavioris ini tersimpul dalam model . manusia akan berfikir dahulu untuk melahirkan kata-kata penterjemahan bagi memahami bagaimana wujudnya kata-kata daripada seseorang. Kanak-kanak menguasai bunti-bunyi konsonon yang daerah sebutannya terletak di bahagian hadapan mulut dan boleh dilihat terlebih dahulu. Sememangnya golongan behavioris mempunyai bukti yang kukuh untuk beranggapan begini. amat dedikasi dan sentiasa menyesuaikan bentuk-bentuk pertuturan mereka dengan tahap pencapaian sintaksis yang telah dikuasai oleh kanak-kanak. bagaimana katakata dapat dihubungkan dengan idea-idea yang lain bukan ‘verbal’. kanak-kanak pula memberikan gerak balas kepada rangsangan-rangsangan ini dan menerusi cubajaya akhirnya mereka dapat membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan betul dan sistem-sistem fonologi dipelajari sedikit demi sedikit akhirnya dikuasai sepenuhnya. Pillsbury dan Meader (1928). Terhasil daripada interaksi antara kanak-kanak dengan para penjaga mereka. Bagaimana katakata melambangkan imej-imej (bayangan otak). Ahli –ahli behavioris seperti Burner (1976) dan Bates (1976) telah menjalankan kajian untuk memperlihatkan kepentingan interaksi-interaksi sosial yang awal antara kanak-kanak dan ibu bapa serta orang-orang dewasa yang lain. Mazhab behavioris menganggap perkembangan penguasaan system fonologi ialah hasil langsung daripada perkembangan system kognitif dan kemajuan interaksi psikososio antara kanak-kanak dengan persekitaran di mana mereka wujud. Ahli Behavioris beranggapan penguasaan sintaksis kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran. Sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Selain itu. bagaimana semua kata-kata ini dapat memberi makna kepada manusia yang mendengar atau pembaca menterjemahkan Huraian Behavioris tentang Penguasaan Sistem Fonologi.manusia melalui struktur bahasa. kanak-kanak mengusai konsonono-konsonon yang mudah ditiru terlebih dahulu daripada bunyibunyi konsonon yang lebih sukar ditiru. idea-idea dan perasaan. Menurut beliau bahasa adalah satu alat untuk menyampaikan fikiran . Secara muktamad ahli-ahli behavioris menyimpulkan bahawa penguasaan bunyibunyi dan sistem fonologi yang berkaitan dengannya ialah hasil daripada proses rangsangan dan gerak balas. mengembangkan neuropsikolinguistik dewasa. dalam mengusai fonem-fonem konsonon.

Tetapi akhirnya Watson menyelaraskan tabiat bahasa dengan kerangka gerak balas yang dilazimkan menurut teori Pavlov (1928). mengatakan bahasa merupakan bidang bersama yang dapat dikaji bersama-sama oleh ahli-ahli psikologi kerana bahasa merupakan aktiviti (kegiatan) dalam bidang psikologi.yang menerangkan fakta-fakta filologi dengan perantaraan sebab-sebab mentality dan proses-proses mentaliti (akal). Pada peringkat awal penguasaan sintaksis. Pemerolehan sintaksis dipersepsikan sebagai bersifat mekanikal dan dikuasai menerusi proses peniruan berdasarkan prinsip-prinsip rangsangan dan gerak balas. Watson menghubungkan tabiat bahasa yang implisit iaitu fikiran dengan ucapan yang eksplisit aiatu bertutur. maka kewujudan ini sukar dikaji. keinginan-keinginan dan perasaan dan bahasa bukanlah alat fizikal untuk memproses mentaliti (akal) Carroll (1944) mengintegrasikankan fakta-fakta yang ditemukan oleh linguistik murni bahasa sebagai ‘keadaan isyarat’ itu haruslah sedemikian rupa sehingga organisme dengan lain memberikan gerak balas kepada isyarat itu sebagai satu isyarat. Huraian Mentalis tentang Penguasaan Sistem Fonologi.1914. Berdasarkan model ‘motherese’ ini para penjaga dikatakan sentiasa menyedari dan mengikuti perkembangan bahasa kanak-kanak yang berada di bawah jagaan mereka dan mereka sentiasa memberi rangsangan yang paling sesuai agar penguasaan bahasa berjalan lancer. bahasa sebagai satu bentuk perilaku bahasa yang memilki keadaan-keadaan biologi. telah menempatkan tabiat bahasa pada darjah yang sama dengan tabiat (badan ) manusia yang merangkumi system otot saraf fi kepala. penguasaan bunyi-bunyi bahasa tidak dianggap berlaku menerusi proses peniruan semata. Weiss seorang ahli psikologi Amerika mengakui adanya aspek mental bahasa itu tetapi kerana kewujudannya dalam bentuk kekuatan yang tidak mempunyai bentuk fizik (non-physical forces). Biihler (1934) seorang ahli psikologi Jerman mengatakan bahawa bahasa manusia mempunyai tiga fungsi iaitu ekspresi (melahirkan). Tokoh-tokoh Pelopor Linguistik (BEHAVIORIS) Watson (1913. Menurut model ini bahasa yang dipertuturkan oleh para penjaga dicirikan dengan cirri-ciri tertentu. leher dan bahagian dada manusia.yang dikenal sebagai model ‘motherese’ (Snow & Ferguson. Selain itu beliau tidak menganggap bahasa adalah satu alat menyampaikan idea-idea. Selepas peringkat ini dilepasi oleh kanak-kanak baharulah para penjaga memasukkan kata tugas atau morfem-morfem terikat dalam pertuturan mereka. tuturan. tetapi melibatkan organisasi-organisasi minda. fisiologi dan sosial sebagai satu alat untuk melahirkan perasaan iaitu aspek mentalnya bahasa melalui mentaliti. Kantor (1926). . tuturan yang diucapkan oleh para penjaga kepada kanak-kanak dikatakan bersifat telegfik. Selain itu. Bagi golongan mentalis.1919. Oleh itu.1930) ahli psikologi behaviorisme bangsa Amerika. 1977). Weiss menganggap bahasa itu sebagai satu bentuk perilaku apabila seseorang menyesuaikan dirinya dalam lingkungan sosialnya. evokasi (menerbitkan) dan reprentasi.

dipengaruhi oleh aliran rasionalisme dan menganggap bahasa bukan sebagai satu bahan yang sudah siap untuk dipotong-potong dan diklasifikasikan . kebolehan menuturkan ayat dikatakan tidak dikuasi secara mekanikal atau terhasil daripada aktiviti rangsangan gerak balas. ‘langue’ (bahasa) ‘langage’ ucapan. 1981) dan rumusd-rumus ini disesuaikan dalam nahu universal dengan nahu bahasa pertamanya. tentu sekali kanak-kanak tidak kembali kepada bentuk-bentuk yang salah selepas mengusai bentuk-bentuk yang betul.Menurut mentalis. 1978:280). Tetapi dikatakan sudah wujud dalam minda manusia sejak mereka lahir ke dunia. Golongan ini juga membuktikan bahawa kanak-kanak membetulkan kesal. Caranya ialah dengan melakukan kajian perbandingan di antra tatabahasa-tatabahasa bahasa-bahasa yang berlainan dan tabiat bangsa-bangsa penutur bahasa-bahasa ini. Mereka menekankan kepentingan factor-faktor dalaman (endogenenous) seperti alat pemerolehan bahasa semula jadi seperti yang telah disarankan oleh Noam Chomsky (1881:88). Bahagian ‘langue’ inilah objek kajian linguistik manakala ‘parole’ adalah objek kajian psikologi. Rumus-rumus ini dikatakan tidak dibentuk menerusi proses peniruan atau aktiviti latih-tubi tetapi melibatkan peranan alat pemerolehan bahasa yang sememangnya sedia wujud dalam minda sejak kanak-kanak lahir ke dunia Huraian Mentalis tentang Penguasaan Sistem Sintaksis. Mengkaji hubungan bahasa (linguistic) dengan pemikiran manusia (psikologi). Ini bermakna jika kita hendak mengkaji bahasa yang lengkap kedua-dua displin ini harus digabungkan. Bagi golongan mentalis.ahan mereka bukan kerana ditegur oleh orang dewasa tetapi mereka telah dapat menentukan rumus-rumus yang benar untuk membolehkan mereka menghasilkan bentuk-bentuk pertuturan yang gramatis. bahasa itu merupakan satu kegiatan yang mempunyai prinsip-prinsip sendiri dan semua bahasa manusia merupakan variasi daripada satu tema tertentu. Kanak-kanak dikatakan telah dilengkapi dengan nahu universal yang juga dikenali alat pemerolehan bahasa (Hornstein & Lightfoot. pemerolehan fenom-fonem bahasa tidak dapat ditafsirkan sebagai hasil daripada hubungan psiko-sosio kanak-kanak dengan persekitaran sahaja. Tokoh-tokoh Pelopor Linguistik (MENTALIS) Wilhelm von Humboldt. golongan mentalis menganggap yang kanak-kanak telah membina sistem fonologi sesuatu bahasa. Ferdinand de Saussure (1964) menerangkan ada 3 unsur perilaku berbahasa iaitu parole’ (bertutur). Selain itu.Rumus-rumus yang mengawal pembentukan ayat dikatakan telah wujud dalam pemerolehan bahasa dan alat ini sudah ada dalam minda manusia sejak lahir ke dunia. . Dalam erti kata lain. Jika organisasi minda tidak berperanan. segala kesalahan yang dibetulkan oleh kanak-kanak bukan sebab ditegur oleh orang dewasa tetapi oleh rumus-rumus dalaman yang telah dapat dikenal pasti oleh kanak-kanak (Foss & Hajkes. Penyesuaian ini pentng kerana nahu universal ini diungkap atau disesuaikan dalam bentuk-bentuk yang boleh menghasilkan pertuturan yang gramatis dan dapat difahami oleh para pengguna sesuatu bahasa tertentu.

ini tidak menyebabkan air liur anjing itu keluar. Pelaziman ialah pemerolehan satu pola tingkah laku yang baru selepas seseorang atau seekor haiwan dilazimkan atau mengalami proses pelaziman (iaitu latihan untuk memberi gerak balas terhadap rangsangan).0 TEORI_TEORI PEMBELAJARAN 2. . Oleh sebab itu Pavlov ingin melatih anjing itu mengeluarkan air liurnya .. namun tidak diikuti makanan. Sapir (1921:1949) Mencuba mengkaji hubungan bahasa (linguistic) dengan pemikiran atau psikologi dan telah mengambil kesimpulan bahawa bahasa terutamanya struktur bahasa itulah yang menentukan struktur pemikiran manusia. Kemudian loceng dibunyikan dengan diikuti pemberian makanan.Gerak Balas. Hal ini dilakukan berulang-ulang. Pavlov melihat seekor anjing yang mulai makan makanan. Pavlov menyimpulkan bahawa anjing itu telah dilazimkan untuk bertindak terhadap rangsangan yang baru(loceng) yang sebelumnya tidak menyebabkan anjing itu mengeluarkan air liurnya.air liurnya selalu keluar. Hasilnya menunjukkan bahawa pembunyian loceng diikuti oleh makanan akan membuatkan anjing tersebut mengeluarkan air liurnya.S-R ini dimulai oleh eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Ivan P. 2009 2:00 PM AZIAWATI AZIZ said. Jespersen (1922) Bahasa merupakan satu fungsi manusia sebagai simbol-simbol di dalam otak manusia yang melambangkan fikiran atau membangkitkan fikiran itu. 2. NAMA : AZIAWATI BT ABD AZIZ M20081000094 Teori Pembelajaran Dalam Psikologi (Keluarga Teori Hubungan Rangsangan.berdasarkan fikiran sendiri. ∗ Eksperimen dijalankan iaitu Pavlov bunyikan loceng .E.1 Teori Pelaziman Klasik/Classical Conditioning-Ivan Pavlov(1848-1936) ∗ Teori ini ditemui secara kebetulan oleh Pavlov (semasa ia membuat kajian mengenai proses pencernaan haiwan) ..sekalipun makanan sebenarnya tiada. Pavlov. Keluarga teori-teori As.air liurnya akan keluar dahulu. Pavlov perhatikan setiap kali anjing itu melihat makanan .0 PENGENALAN Definisi Teori Pembelajaran Pembelajaran (pelaziman) ialah satu proses supaya pengalaman atau latihan yang dialami oleh seseorang atau seekor haiwan menghasilkan perubahan tingkah laku yang relative tetap.S-R) 1. March 20.Teori-teori AS.

. Thorndike (1874-1949) ∗ Dalam 1 eksperimen ‘trial and error’(cuba-jaya). ∗ Di sini Thorndike menyimpulkan bahawa terdapat 2 hukum pembelajaran utama iaitu:(i) The law of exercise-hukuman pembentukan pembiasaan/tabiat yang dibahagikan kepada 2 bahagian kecil iaitu:a. mengikut teori ini.2 Teori Penghubungan /Connectionism/S-R Theory . RD(rangsangan dilazimkan) dapat diperkuatkan dengan ulangan-ulangan di bawah pengukuhan. Cth 2 : dalam pengajaran bahasa.Edward L. Cth 1: Hubungan antara kucing dalam sangkar(P) . Setelah beberapa kali pengulangan aktiviti dilakukan. Law of use-Jika dalam situasi rangsangan(P) sering diikuti oleh tingkah laku(L).RD(rangsangan dilazimkan) (loceng) (air liur) Maka terjadinya pelaziman. Sangkar itu dibuka dari dalam dengan menggunakan sebuah engsel. jumlah waktu yang diperlukan oleh kucing itu untuk membuka pintu sangkar semakin berkurangan dan akhirnya kucing itu dapat membuka pintu dengan segera tanpa mencakar ke sana sini. Thorndike meletakan seekor kucing dalam sangkar besar. semakin diperkuat kerana sering dilakukan. maka hubungan P dengan L jadi semakin kuat melalui ‘exercise’/latihan ulangan.kucing itu mencakar ke sana –sini dan secara kebetulan kakinya menekan engsel dan pintu terbuka dan kucing itu dapat keluar. Hal ini diulang dan kucing itu berperangai seperti itu juga. perlulah membuat latihan ulangan bahagian-bahagian pelajaran ikut urutan yang benar dan teratur agar kemahiran mekanis dapat diperoleh. Bagi Pavlov RD adalah unit dasar pembelajaran yang paling baik. 2. Ahli teori ini percaya bahawa ada perbezaan-perbezaan yang dibawa sejak lahir dalam kemampuan belajar.dengan kucing terlepas dari sangkar(L). Dalam usaha untuk keluar .Sebelum Pelaziman STD1(rangsangan yang tidak dilazimkan) ---------------RTD(gerak balas tidak dilazimkan) (Makanan) ( Air liur) STD2 ---------------------------Tidak ada reaksi (loceng) Sedang Dalam Pelaziman STD2 diikuti STD1 -----------------------------------RTD (loceng) (makanan) (air liur) Selepas Pelaziman (STD2 menjadi SD ) SD (rangsangan dilazimkan)------------------------.

Hal ini membuktikan. ∗ Watson menyatakan perilaku manusia sangat sederhana dan mudah dikaji. Prinsip Kebarusan -apabila sesuatu rangsangan kebarusan menerbitkan sesuatu gerak balas. R . Watson: Bapa Behaviorisme(1878-1858) ∗ Teori ini lanjutan daripada teori pelaziman klasik Pavlov. ∗ Menjalankan eksperimen ke atas tikus putih dengan bayi(kecil).3 Teori Behaviorisme-John B.E. pelajar perlulah membuat latihan ulangan bahagianbahagian pelajaran dengan urutan yang benar secara teratur agar kemahiran yang mekanis dapat diperoleh. dan menyatakan apa yang berlaku dalam otak(kesedaran) tidak berkaitan untuk dikaji. Prinsip keseringan -apabila sesuatu rangsangan itu dibuat lebih sering menerbitkan satu gerak balas tertentu. Hubungan S-L harus diulang berkali-kali secara teratur agar perilaku L menjadi lebih lancar. ∗ Thorndike menyimpulkan bahawa :-dalam pengajaran bahasa. hubungan S-R akan diperkukuhkan. maka kemungkinan rangsangan itu untuk menerbitkan gerak balas yang sama apabila diberi makanan lagi lebih besar daripada apabila rangsangan itu diberikan makanan setelah lama berselang. Law of effect/Reinforcement-iaitu. maka menyelesaikan sesuatu perbuatan itu akan menimbulkan kepuasan hati. Kemudian Watson mulakan proses pelaziman dengan cara memukul sebatang besi (dengan menggunakan palu) setiap kali Albert cuba mendekati /memegang tikus putih itu. -hubungan S-R dapat diperkukuhkan melalui latihan. Akibatnya . Albert suka bermain dengannya. maka hubungan situasi dengan perilaku itu akan diperkuatkan(perilaku itu cenderung diulang) Cth 1: Hubungan antara kucing dalam sangkar(situasi S) dengan kucing menekan engsel (L) semakin diperkuat. b. ∗ Eksperimen Watson ke atas bayi berumur 11 bulan (Albert) dilakukan. dan sebaliknya. pelaziman mengubah perilaku seseorang dengan cara yang radikal. maka rangsangan pun dapat diramalkan. Pada mulanya. -apabila urutan rangsangan-gerak balas diikuti satu keadaan yang memuaskan hati. dan L akan cenderung diulangi. 2.b. maka kemungkinan untuk rangsangan itu menerbitkan gerak balas yang sama di hari yang akan datang jauh lebih besar. kerana semua perilaku . malah pada benda berbulu putih seperti arnab. ∗ Watson memperkenalkan 2 prinsip iaitu :a. -apabila 1 organisme bersedia untuk bertindak/buat sesuatu. jika sesuatu perilaku memberi hasil yang memuaskan. 2. Jadi apabila gerak balas diketahui. Albert merupakan bayi yang gembira dan tidak punyai rasa takut pada binatang seperti tikus putih. ∗ Memberikan fokus kepada rangsangan -gerak balas.4 Teori Kesegeraan atau Kedekatan/Contiguity Theory.termasuk gerak balas diterbitkan oleh rangsangan. Oleh itu Watson menyatakan bahawa perilaku organisme dapat diramal dan dikawal. topeng santa. lama kelamaan Albert merasa takut tidak sahaja kepada tikus.

Setelah beberapa kali.F. ∗ Dalam eksperimen ini. dan peristiwa penekanan besi sebagai peristiwa pengukuh . Skinner percaya proses pembelajaran yang utama sama pada binatang dan manusia. Seekor tikus dimasukkan dan diberi makanan yang setiap kalinya dijatuhkan ke tin. Bila gerak balas ini terjadi berulang-ulang. ini memungkinkan berulangnya sesuatu perilaku. Pengukuhan inilah menyebabkan tikus itu lebih cenderung untuk menekan besi tersebut.1974) ∗ Tokoh terkenal dan dipanggil sebagai ‘bapa pengajaran dengan mesin/alat-alat /jentera pengajaran automis/programmed instructions’.5 Teori Pelaziman Operan/Instrumental/Operant Conditioning-B. sehinggalah satu ayat yang betul akan berkembang melalui latihan.Guthrie(1942. Biji makanan itu dinamai pengukuh(reinforce). 2.iaitu hal tingkah laku begini menyebabkan munculnya biji makanan. guru dianggap sebagai arkitek utama dalam pembentukan tingkah laku murid(sehingga boleh bertutur). ∗ Pengukuhan merupakan satu konsep yang sangat penting dalam teori pembelajaran . tikus itu lapar dan terpijak besi tersebut dan biji makanan jatuh ke tin. Reinforcement (pengukuhan). Setiap kali makanan jatuh bunyi tin seperti ‘ping’ wujud. ∗ Cth 1 :dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa asing. ∗ Eksperimen ’kotak Skinner’ : tempat makan dibuat daripada tin dan di luarnya ada 1 alat untuk jatuhkan biji makanan ke dalam tin. dengan ini setiap kali rangsangan ini muncul. Oleh itu latihan dan ulangan penting untuk melazimkan rangsangan baru untuk menerbitkan gerak balas yang dikehendaki. setiap bahagian kecil daripada ayat yang betul harus diusahakan agar berhubungan dengan rangsangannya.1959) ∗ Guthrie berpendapat kesegeraan hubungan antara satu gabungan rangsangan-gerak balas akan memperbesarkan kemungkinan berulangnya pola pasangan S-R. Tingkah laku inilah yang dinamai pelaziman operan/instrumental . Skinner(1938. Biji makanan akan jatuh ke tin jika sebatang besi yang disisipkan itu dipijak tikus tersebut. Hadiah yang menjadi pengukuh inilah yang menyebabkan tikus itu akan lebih cenderung untuk menekan batang besi tersebut. maka makanan akan jatuh ke tin. tetapi bekerja secara percubaan tunggal. hadiah dijadikan sebagai hadiah sebagai pengukuhan dalam bentuk biji makanan. Kesalahan-kesalahan haruslah disingkirkan (dibuat melalui kajian).1953.1952. maka gerak balas yang betul akan terbit. tikus itu mempelajari bahawa apabila ia menekan besi tersebut . Kemudian tujuan ini dibahagikan kepada sejumlah tugas-tugas kecil yang diperkukuhkan satu demi satu agar operans(serangkai perbuatan) diperkukuhkan sehingga menambah kemungkinan berulangnya perbuatanperbuatan itu di kemudian hari. Tujuan pengajaran bahasa dilakukan oleh murid secara berulang-ulang.1957. maka organisme akan jadi kurang cenderung untuk memberikan gerak balas yang lain. ∗ Berdasarkan teori pelaziman operan yang jelas. ∗ Kesimpulannya rangsangan yang diberikan. ∗ Guithrie berpendapat pembelajaran tidak berlangsung secara perlahanlahan/beransur-ansur. ∗ Kesegeraan merupakan kunci pembelajaran dalam teori ini. ∗ Begitu juga dalam pengajaran bahasa. dan bukannya pengukuhan. haruslah menerbitkan gerak balas yang betul. Kebetulan.munculnya makanan dinamai rangsangan pengukuhan(stimulus)dan perilaku tikus dinamai perilaku yang dilazimkan.

Skinner juga mengatakan bahawa perilaku berbahasa kanak-kanak. ∗ Menurut Hull.maka rangsangan tambahan boleh juga menerbitkan sebahagian gerak balas tambahan pada organisme. muncul secara beransur-ansur mengikut peristiwa-peristiwa pengukuhan. Oleh kerana seseorang itu ingin mencapai satu tujuan. Kekhuatiran ini memiliki kekuatan sebagai dorongan kedua yang mempengaruhi pembelajaran.1953. Mengandungi pembolehubah yang tidak berdiri sendiri (tidak bebas) Respon/banyak gerak balas/ketahanan terhadap kemusnahan.Clark Hull (1943. Pengukuhan tidak diperlukan lagi.Charles Osgood (1952. Hal ini bermaksud organisme tidak hanya diserang oleh 1 rangsangan utama(S) pada waktu/masa tertentu sahaja. Hal ini jelas melalui katakatanya iaitu ∗ ‘…dalam mengajar kanak-kanak bercakap…kita lebih dahulu mengucapkan satu model iaitu kita mengatakan sesuatu dan mengatur Peristiwa-peristiwa supaya gerak balas atau tindak balas yang mempunyai milik-milik yang sama akan diperkukuhkan’(1974:97) 2.hadiah-hadiah 2. Mengandungi pembolehubah penegah -motivasi yang berbentuk insentif seperti hadiah-hadiah(kecenderungan organisme untuk memberikan gerak balas apabila rangsangan muncul) 3. ∗ Mengemukakan formula S-rm-Sm-R (rm=mediating response.6 Teori Pengurangan Dorongan atau Ketegangan / Drive Reduction Theory. rm dan Sm merupakan gerak balas penegah/mediasi dan satu lagi rangsangan diri penegah/mediasi di dalam otak organisme. malah diserang juga oleh beberapa rangsangan tambahan yang terdapat dalam persekitaran yang berhubung dengan rangsangan utama tadi secara serentak.1952) ∗ Teori ini mengemukakan 3 peringkat pembelajaran iaitu:1. maka pengharapan untuk mencapai tujuan ini akan mendorongnya untuk beraksi 2. iaitu pemerolehan bahasa ibundanya. keperluan khas organisme terhadap sesuatu akan membangkitkan dorongan utama atau keadaan tegang pada masa-masa tertentu.7 Teori Mediasi atau Penegah/ Mediation Theory. Dorongan utama ini sering dihubungkan dengan kekhuatiran. ∗ Skinner menyatakan bahawa perilaku berbahasa selalu dibentuk dan dipertahankan oleh peristiwa-peristiwa pengukuhan.Skinner. Sekalipun rangsangan utama S tidak hadir . Mengandungi pembolehubah yang berdiri sendiri (bebas) -termasuk pengalaman lama. ∗ Dalam pengajaran bahasa Hull menekankan dorongan utama dan dorongan yang diperolehi untuk menerbitkan gerak balas. Semua rangsangan ini (rangsangan S + rangsangan tambahan) telah dilazimkan kepada sekumpulan gerak balas (gerak balas utama R + gerak balas tambahan)yang diterbitkan oleh organisme itu.1962) ∗ Osgood mengakui bahawa terdapatnya faktor mediasi atau penegah yang berlaku antara rangsangan dan gerak balas. .Sm=mediating stimulus).

∗ Mowrer menyatakan dalam pemerolehan bahasa peranan emosi adalah mustahak.∗ Bila diterjemah ke bahasa Melayu rumusnya ialah : ∗ S-rp-sp-R*(rangsangan.8 Teori Dua Faktor Disempurnakan/Revised Two-Factor Teory-D.perasaan lega telah dialami oleh individu sebagai ‘sign’(tanda) bahawa satu peristiwa yang tidak diingini telah dielakkan. Jadi setiap gerak balas yang dilazimkan itu merupakan 1 gerak balas emosi. kerana jika tidak sp tidak akan wujud. Apabila gerak balas penegah/mediasi(rp) dalam otak diterbitkan oleh S.gerak balas penengah-rangsangan penegah-gerak balas) .0 PENUTUP Tuntasnya. Namun kekuatan sendiri(sp) perlu terlebih dahulu diterbitkan oleh S. Dalam situasi hadiah atau ganjaran yang ditimbulkan oleh pengukuhan berkurangan. yang bertindak sebagai satu dorongan atau merangsang seseorang untuk bertindak. Menurut Mowrer bayi mendengar kata-kata pertama ibunya yang juga telah memberikan perasaan kasih sayang.maka dengan adanya sp. (ii) pengukuhan berkurang (decremental reinforcement)/hadiah -berkurangnya pengukuhan . Emosi-emosi inilah yang bertindak sebagai rangsangan penegah /mediasi yang mampu merangsang individu untuk bergerak atau memberikan tindak balas.maka ketegangan yang disebabkan perasaan takut telah berkurangan dan membangkitkan harapan/kelegaan. Maka bayi ini akan berusaha bersungguhsungguh meniru kata ibunya untuk merasakan kehadiran ibu yang dicintainya kerana telah memperoleh kasih daripadanya. atau satu pengharapan dibangkitkan yang menandakan bahawa satu peristiwa yang menggembirakan akan muncul. telah banyak teori-teori pembelajaran yang diperkenalkan oleh ahli-ahli psikologi dalam usaha mereka untuk membantu agar konsep pembelajaran menjadi lebih mudah difahami orang. Oleh itu. Jadi emosi cinta pada ibunya telah bertindak sebagai pengukuhan tambahan kerana telah berhubung dengan rangsangan kasih sayang. dengan menambah perasaan takut(yang merupakan hukuman tambahan). Jikalau konsep pembelajaran ini sudah difahami. organism boleh juga mempunyai kekuatan sendiri untuk menerbitkan R tanpa kehadiran S. maka pengukuhan semakin ditingkatkan. ∗ Mowrer menegaskan bahawa pelaziman emosi pengharapan dan emosi ketakutan merupakan kunci proses pembelajaran. Hal ini akan menyebabkan individu tersebut beraksi/bertindak bersungguh-sungguh untuk menggelakkan hukuman tambahan ini. Hobart Mowrer (1960) ∗ Mowrer menganggap ada 2 jenis pengukuhan iaitu:(i) pengukuhan bertambah(incremental reinforcement)/hukuman kedua atau tambahan -iaitu perasaan kecewa/takut telah dibangkitkan/ditambah.Kemudian peniruan kata-kata ini telah berfungsi sebagai pengukuh utama. Sekalipun S tidak hadir . 2. saja yang boleh dilazimkan dan bukannya tingkah laku. 3. Hal ini menjadikan pengucapan ini sebagai sebahagian daripada tabiatnya. maka secara automatis rp akan membangkitkan rangsangan penegah/mediasi(sp)dalam diri organisme yang serta merta akan menerbitkan R. -Mowrer menyatakan emosi(perasaan). maka .

Membuat analisis bunyi (huruf-huruf yang telah digunakan) . kemudian kepada perkataan.Penerangan mengenai kanak-kanak yang menyebut tapi tidak memahami erti atau maksudnya. Ada bukti yang menunjukkan bahawa sekiranya kanak-kanak itu tidak terdedah dengan bahasa manusia atau mendengar manusia bercakap.Berlaku pengguguran perkataan sama ada depan atau tengah oleh kanak-kanak.Menerangkan bahawa psikolinguistik iaitu proses mengkaji bagaimana kanak-kanak tahu berbahasa dan bagaimana bahasanya berkembang. maka tiada model untuk dia menerima proses bercakap dan akan membawa implikasi yang tidak baik untuk kanak-kanak tersebut. .Contohnya : ju (melambangkan baju). namun kanakkanak tersebut sudah mula membentuk suku kata.Memasukkan demografi ibu bapa kanak-kanak yang dikaji.Proses pemerolehan bahasa dikatakan berlaku secara semulajadi dan juga melalui peniruan.Menerangkan skop kerja kursus dan peperiksaan. . Membincangkan proses neurologi yang mempengaruhi perkembangan pemerolehan bahasa kanak-kanak. Namun akhirnya ia akan belajar berbahasa.Mengenai ‘language code. Kuliah ke-2 .Beberapa pendapat ahli psikolinguistik menyatakan bahawa manusia lahir tanpa tahu berbahasa.‘Kritikal age’ merupakan masa iaitu kanak-kanak sudah mula melengkapkan perkataannya dan pola-pola ayat. Memasukkan demografi b.kaedah-kaedah pengajaran bahasa akan dapat disempurnakan dengan lebih baik lagi. Nota kuliah Kuliah 1 .Pemerolehan bunyi: menyenaraikan bunyi-bunyi yang disebut oleh kanak-kanak . .Kanak-kanak belajar bahasa dengan cepat.Penerangan mengenai teori pembelajaran . Huruf-huruf membuat analisis c.Membina jadual bunyi berdasarkan data yang diperolehi. a. .Mengenai ungkapan.Pemberian tugasan berkaitan pembinaan jadual huruf yang disebut oleh sampel yang dikaji.-kanak-kanak memulakan bahasanya dengan suku kata.frasa dan bunyi. . .Menerangkan proses yang berlaku dalam minda kanak-kanak. Ada perkataan yang huruf depannya dihilangkan atau digantikan dengan huruf yang lain.Melihat proses bunyi yang telah mantap dan kurang mantap .’ . Pengguguran depan berlaku. Di sini bahasa yang dipelajari oleh kanak-kanak tersebut adalah melalui proses peniruan iaitu mendengar dan menyebut kembali apa yang diperkatakan oleh orang dewasa kepadanya.Penerangan berkaitan bunyi yang dilambangkan. . . . Membina jadual pemerolehan bunyi Kuliah ke-4 . . . . Kuliah ke-3 .ayat.Penerangan mengenai kod-kod bahasa atau berbahasa. Proses ini dipanggil pengguguran huruf.

Selain itu mengklasifikasikan bentuk kata seperti kata kerja. Kemudian melihat kanak-kanak tersebut membentuk frasa/ayat baru. Kuliah ke-8 . . maka jentera bahasa tersebut akan hidup. . banyak suku kata.Pemahaman mengenai proses perkembangan bahasa kanak-kanak( dari sudut dunia kanak-kanak tersebut) . contohnya cucu ( bermaksud saya hendak minum susu) .iaitu anak-kanak dari segi kemajuannya dalam membentuk kata-kata.Bagaimana kanak-kanak membuat klasifikasi mengenai makna yang disebutnya.Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa (dari segi frasa.Belajar bagaimana kanak-kanak membezakan makna. -konsep usia kritikal/tahap yang penting -pernyataan mengenai dalam minda/otak kanak-kanak ada jentera penguasaan bahasa.Selain itu melihat bagaimana kanak-kanak belajar dan mengenali makna. .Membentangkan hasil yang dikumpul setiap minggu.Melihat perkembangan bunyi bahasa iaitu sudah ada imbuhan atau tidak. kata adjektif dan kata nama yang disebut oleh kanak-kanak.Menulis frasa-frasa yang digunakan oleh kanak-kanak tersebut. -selain itu pemerhatian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kanak-kanak tersebut belajar bunyi dan maknanya. -bagaimana kanak-kanak belajar berbahasa.Kanak-kanak 2 tahun menguasai bunyi (sebutan) . Tahap dua: pembinaan ayat contohnya akan ubat=makan ubat -isu bagaimana kanak-kanak belajar makna perkataan dan mereka dapat membezakan makna yang berkaitan.Memgeluarkan huruf-huruf yang telah digunakan oleh kanak-kanak yang dikaji. . Contohnya : n/a/k i/p/u/n= hendak telefon -tahap satu : satu perkataan contohnya takut.Mempelajari bagaimana kanak-kanak membuat rumus-rumus tatabahasa atau membentuk ayat-ayat daripada ayat kecil.Beberapa analisis dilakukan berkaitan bunyi bagi bahasa kanak-kanak bawah 2 tahun. -Hal berkaitan kanak-kanak belajar 2-7 tahun mereka masih belajar. . -penerangan berkaitan nahu . .ayat iaitu ayat pendek dan ayat panjang) .Kuliah ke-5 .Melihat bahawa kanak-kanak menyebut satu perkataan .-bila kanak-kanak tersebut didedahkan dengan bahasa manusia. Pelat kanak-kanak ini akan hilang apabila mereka dewasa -selain itu mengenai pragmatik yang dikatakan memanipulasikan bahasa. -maklumat berkaitan kanak-kanak yang pergi sekolah pada usia yang muda. .Persoalan berkaitan kanak-kanak dilahirkan oleh keluarga yang pekak. . Kuliah ke-6 -proses kanak-kanak memahami dan mengembangkan frasa. Kuliah ke-9 -kanak-kanak dikatakan pelat sebutannya kerana a. Kuliah ke-7 .

Zuraliza Binti Zakaria SMK Tunku Ismail Sungai Petani Kedah 012-4341415 Nota Kuliah (10 markah) Psikoliguistik adalah suatu proses psikologi dan bahasa. . Contohnya kita akan mengetahui angka tersebut adalah satu. berkaitan logik c. . 2009 10:36 AM zuraliza said. lebih kajian secara menyeluruh dan sistematik dilakukan terhadap penelidikan bahasa kanak-kanak ini. .Memahami proses lambang ideogram dan huruf March 22. berkaitan tempat d.Selain itu mengenal pasti penyebutan dan pembinaan ayat/ kata oleh kanak-kanak yang dikaji. .Diari ibu bapa.Mempelajari konsep prototaip(ciri-ciri yang ada pada sesuatu benda yang menyebabkan kanak-kanak memahami apa yang disebutnya itu) .Perbincangan berkaitan tugasan. .. . berkaitan masa b. .Pita rakaman: Pertuturan bahasa kanak-kanak yang dirakam dengan menggunakan pita rakaman dapat dianalisis dan dirakam secara berulang-ulang dan dapat mendengar proses bunyi tersebut yang mungkin pada pertama kalinya kita mendengar .akibat Kuliah ke-10 .Menyiasat bagaimana atau bila kanak-kanak membina makna dan melihat proses pragmatik. -Perkara yang paling lambat kanak-kanak hendak berkembang iailah:a.Selain itu untuk melihat bagaimana kanak-kanak tersebut tahu bahawa setiap benda dalam dunia ini ada labelnya. 2 Januari 2009 Menyelidiki bahasa kanak-kanak. iaitu bagaiamana kanak-kanak belajar makna dan tahu makna dan apa yang disebutnya. Bilangan ini diajarkan oleh ibu bapa atau guru dan ini akan diikut oleh kanak-kanak. .-penerangan berkaitan konsep yang paling sukar iaitu ‘bilangan’.Perbincangan berkaitan semantik.Memasukkan teori/proses/peristiwa yang digunakan sebagai contoh. berkaitan sebab..Sejarah aktifnya bermula pada tahun 200 masihi. Selain itu isu berkaitan apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang membolehkan apa yang dilihatnya dan memberikan label pada perkataan yang digunakannya. Mulai tahun 1950.

. Kecuali jika proses pembelajaran itu menggunakan kaedah menggunakan peta minda atau visual yang mempunyai suara dan gambar( ideogram). Bagaimana kanak-kanak mempelajari sesuautu bahasa. = Kanak-kanak cepat memahami dan mengingat arahan . deskripsi secara lengkap dan tepat.Multidisiplinari: Linguistik dan eksperimens. Contohnya seperti: Apakah perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak dan daripada dapatan tersebut apakah proses yang berlaku kepada kanak-kanak tersebut. Antara dapatan dalam kajian itu adalah: . kamera digital. .Pengitlakan (proses generalisasi). bunyi itu agak kabur dan kurang jelas. Ahli-ahli psikologi yang terkenal antaranya Sigmund Freud. perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak . .Bahasa disebutkan sebagai sesuatu yang sangat kompleks.melalui pita rakaman tersebut.Bilakah seseorang kanak-kanak itu boleh bercakap (bergantung kepada individu) .Proses bunyi yang keluar daripada mulut kanak-kanak adalah… seterusnya… Kuliah pada 09/01/2009 -Kaedah yang berkesanBERJAYA -Penyelidik membina kaedah berkesan untuk mendapatkan data daripada kanakkanak. Carol Chomsky. Kajian yang lebih sistematik berlaku dalam 50 tahun lalu. handycam. . . . Itulah yang dikaitkan dengan bidang psikolinguistik atau bidangan bahasa.Apakah pola. Watson yang telah memberikan teori-teori berkenaan pemerolehan bahasa kanak-kanak ini.Pada masa ini berkembangnya teori empirical iaitu apabila kenyataan atau dasar yang kita buat itu adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Dan sebagainya. Skinner. Bidang bahasa. Freud meletakkan satu kelompok kanak-kanak kepada bentuk yang tidak boleh bercakap.Bagaimana kita memahami kanak-kanak mempelajari sesuatu bahasa.Lain daripada masalah dengan orang dewasa. NOAM Chomsky.Adakah bahasa yang dikeluarkan oelh seseorang kanak-kanak itu dapat dikembangkan lagi? . Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana: = berlakunya perkembangan kognitif (pemikiran) = Jangka minat (attention) kanak-kanak terhadap sesuatu tidak panjang. Hal ini kerana mereka cepat merasa jemu dan bosan terhadap sesuatu terutamanya -apabila ianya melibatkan proses pembelajaran. Bagaimana kanak-kanak itu dapat mempelajari sesuatu bahasa yang sangat kompleks dengan tidak berusaha bersungguh-sungguh tetapi hanya tahu menyebut sesuatu perkataan tanpa memahami maknanya.Rakam dengan menggunakan alat teknologi seperti pita rakaman. .

. Dan kita ambil cirri-ciri yang penting sahaja) dan naturalistic.Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam.Tetapi pengitlakan daripada kajian ini sukar . dan prosedur statistic member interprestasi berlainan.Jalankan tugasan dan kumpul data .Pusat penyelidikan: Kanaka-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan.Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara .Apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal. Sampel alamiah .Teknik merakam dan desain eksperimen direka . .Dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak .Naturalistik sampling: suasana lazim kanak-kanak. .Kanak-kanak belum dapat bercakap pun masih boleh diambil untuk dijadikan responden kajian. Hasil Penyelidikan .Buat analisis statistic behavior (tingkah laku) subjek. . tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa . . Kaedah baru .Ada mikrofon radio . . bermula dari peringkat awal kelahiran sehinggalah baligh.Dirumah: Akustik tidak baik dan alat boleh mengganggu kanak-kanak.Lain subjek.Mungkin tidak banyak peristiwa tentang cirri-ciri bagi membuat kesimpulan bagai mana kanak-kanak belajar . . . . Psikologi eksperimental banyak digunakan .Data boleh dipercayai.Sampel besar bertahun-tahun .Bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa.= Tetapi ianya tidak dapat dilakukan kepada kanak-kanak di bawah 3 tahun.Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan . eksperimen.Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak.Teknik eksperimen sesuai dengan intelektual dan pengalaman sosial . . .Perlu tambahan daripada kaedah yang lain.Kesulitan: Mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya.Reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek .Data berkualiti : representative (contoh buat peta.Hasilnya beri bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan) memperbaiki eksperimen akan datang. suasana.

Contohnya 100 ujaran pada satu-satu masa . Roger Brown (ahli Psikolinguistik) . maka penyelidikan tertumpu kepada penyelidikan unsur bahasa tertentu sahaja. Ibu bapa tidak boleh menggunakan gelaran “kalian” Basil Berstein 1950-an daripada Univercity of London. Memakan masa lama untuk penyelidik memastikan semua angkuhan dikaji dan hasilnya sahih..Berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen? . ..Kerap. mengkaji pelajar-pelajar yang datang dari London dan kebanyakannya dari Jamaica dan dari keluarga atau golongan bawahan. Kuliah pada 16/01/2009 Etika= nilai kod= peraturan Etika pakaian (x) kod pakaian Language kod peraturan berbahasa Elaborate kod= peraturan-peraturan dan bahasa yang sangat canggih Logic of place = logik tempat Contoh ayat: Beli tasbih di Mekah (betul) = peraturan berbahasa Beli tasbih dekat Mekah (salah) = peraturan berbahasa Contoh lain: Selalu diucapkan oleh pelajar. Sampel besar tidak semestinya menjamin keberhasilannya. .Bersifat naturalistik atau representatif. selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat. Apa yang patut dilakukan . -Penceramah yang menngunakan bahasa yang tinggi adalah seperti Tan Sri Rais Yatim dan Ustaz Badrul Amin. Kekerapan .Apabila biilangan kanak-kanak itu ramai. Jasa kalian (ibu bapa) tidak dapat dibalas (x) Konteks ayat di atas salah kerana kalian member makna ibu bapa. bahasa yang dituturkan oleh mereka seharian adalah dari kelas rendah. Oleh itu.an).Sampel yang popular dilakukan adalah setengah jam .Mereka menggunakan ujaran yang dipastikan.Sebuah penyelidikan penting oleh ahli psikologi Amerika Roger Brown (1925dalam tahun 1960.Yang penting adalah responden ujaran daripada kanak-kanak itu sendiri. Saiz Sampel . mulai lahir hingga 3 bulan.Sangat perlahan.

Kognitif = sains = mengkaji apa yang kita tahu terhadap apa yang kita tahu… Logik Tempat .apakah kanak-kanak itu pandai menghasilkan bunyi atau sekadar meniru daripada orang yang terdekat dengannya . Bagaimana eksperimen dihasilkan? Dari kecil. Kuliah 06/02/2009 Perkataan Pertama . kanak-kanak itu dapat melakukannya. Penghasilan bunyi . masalah kedua eksperimen tehadap kanak-kanak ialah: .Kita bercakap tanpa memahami ertinya… Kuliah pada 23/01/09 Naturalistik inquiry . pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan.Apa perkembangan yang berlaku terhadap bahasa kanak-kanak itu .Soalan: bertanya kanak-kanak di mana gula-gula itu berada? . .Jika dilakukan setiap hari terhadap kanak-kanak tidak semua apa yang kita inginkan.Contoh: ucapan terima kasih setelah menerima sesuatu daripada orang .Tetapi untuk berbahasa.apa yang mula dikatakan? Kuliah pada 30/01/2009 Antara masalah kanak-kanak (terhadap penyelidikan kanak-kaank) . banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan .Apa perkembangan bahasa kanak-kanak itu secara semulajadi Lakukan eksperimen.meletakkan gula-gula di atas meja .3 bidang besar: penghasilan bunyi.Proses berucap boleh berlaku tanpa memahaminya . mencukupi untuk dibuat eksperimen . kita mesti tengok tempat dan keadaan.Ucapn tersebut mungkin dilakukan setelah ibu bapa kanak-kanak itu menyuruh kanak-kanak tersebut untuk mengucapkan terima kasih dan seterusnya menyalam orang yang member hadiah tersebut.Bagaimana bahasa kanak-kanak itu berkembang secara semulajadi .apakah proses peniruan tersebut? .Tidak mungkin sebagai orang dewasa kita akan bercakap atau berucap perkara yang tidak pernah dibaca atau dilakukan.Tidak tahu sama ada kanak-kanak faham atau tidak apa yang diarahkan .tetapi pada hakikatnya.Jawapan: Gula-gula itu berada di atas meja Ini adalah proses yang dinamakan sebagai perkembangan kognitif/ intelektual/pemilkiran. Penghasilan yang berasakan kepada tiruan? . Antara masalah dalam eksperimen terhadap kanak-kanak .itulah bukti ketara perkembangan bahasa. bayi mula bercakap .sebanyak mana bahan yang dikumpul..umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama .

Mula menunjukkan kontor intonasi .kita tidak dapat mengjangkakan apakah makna yang dietrima di sebalik tangisan bayi tersebut.namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa . .Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. .Ia mungkin menyatakan lapar.sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai riitma yang berlainan. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.bunyi gasgur menyerupai suku kata . Tidak seperti bunyi bahasa .bunyi makan.lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviiti menyebut bunyi bahasa.mula mengagah dan gelak. .pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa .Ada beberapa tahap perkembangan . sendawa adalah juga berkitan dengan keperluan biologi .antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila diribakan .Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara di selang seli dengan sepi sudah didokumentasikan denga baik.tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa .Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama. Kuliah pada 13/02/2009 . .bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek .bunyi makan lebih pendek dan rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan .8 minggu): bunyi-bunyi asas biologi . . .Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi .tahap 1 (0.bunyinya beritma . .4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir . mencepak.pita suara digunakan bagi menghasilakn pola-pola nada suara .. batuk.tangisan juga dihasilkan.Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan rendah.2009 Tahap 2 (8-20 minggu (gelak dan mengagah) . .berirama dan pendek .mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu .daripada saat bayi lahir hingga 12 bula ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi.pada beberapa minggu pertama. Nadanya mula berbagai-bagai . menelan.ini sama seperti asas bunyi Kuliah padaa 20/02. Kualitii bunyi menyerupai bunyi vokal (a). sakit dan sebagainya terhadap bunyi refleksi (menghasilakn bunyi secara naluri).

aagaa. panggilan. .bunyi lebih jelas. soalan.ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan . Ini salah . Kuliah pada 06/03/2009 Tahap 4 (25-50 minggu) membebel .penghasilan bunyi lebih mantap .pada mulanya pengkaji percaya membebel dan bahas tidak berkaitan. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut . kemahuan dan kemesraan . Ia berhenti sebelum bayi bercakap. mula ada makna. Dia akan membebel sehingga 18 bulan . dada dan lain-lain .nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal .ini tanda awal bahasa . dengan makna jelas .membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja.Kuliah pada 27/02/2009 Tahap 3 (20 – 30 minggu (bermain dengan bunyi bahasa) . Lebih mengembirakan pada ibu bapaanya. agak serupa bunyi Tahap 5 (9-18 bulan) ujaran berirama .selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti – aa bb.mainan dan ulangan seperti nyanyian bermelodi . Tetapi lebih kerap digunakan .bunyi seperti bababa dan deretan lain…selalunya diulang .bunyi seolah-olah berlatih pada masa ini.kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Kuliah pada 13/03/2009 Bacaan melalui buku dan perbentangan Tajuk saya :pendidikan pemulihan sekolah” .bunyi bebel ini juga bukan rawak.kanak-kanak terus membebel setelah bercakap. berbeza-beza . kata awal.bebel tidak ada makna tetapi menyerupai bunyi dewasa .bunyi sudah berirama.bunyi lebih panjang 1 saat seperti huruf vokal dan konsonan.sudah ada suku kata.ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran .ada bunyi lelangit lembut.

Minggu 1 Pengujian terhadap seorang budak sebagai responden untuk dibuat kajian tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa yang ada pada dia. Proses rakaman memakan masa selama setengah jam setiap minggu. Responden yang dikaji bernama Nurisya Khyra binti Zamzuri. Berusia 13 bulan. Kedua ibu bapanya merupakan pendidik di salah sebuah sekolah di negeri Kedah. Perkataan yang dirakam pada minggu pertama melalui percakapan dan perbuatan budak tersebut. Antara perkataan tersebut adalah ‘cu’ bagi susu, “matan” untuk makan, “ba gi’ untuk baba pergi, “ma” untuk mama, ‘syedap’ untuk sedap, “nanak’ untuk tidak hendak. Minggu 2. Perkataan yang disebut antaranya susu masih menjadi “cu”, matan (makan), yang lainnya masih sama tetapi ada penambahan dari segi jumlah perkataan. Sudah mula memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan “tatak” untuk kakak, adik (adik), tok (atok), atok juga mewakili atok. Tetapi bagi orang utara, tok mewakili nenek perempuan manakala wan mewakili nenek lelaki. Hal ini berbeza dengan orang yang tinggal di sebelah selatan. Mereka memanggil “atok” untuk gelaran bagi nenek lelaki, manakala, “wan” bagi nenek perempuan. Selain itu, Nurisya juga sudah mula pandai merasa makanan. Sekiranya makanan yang diberikan kepadanya itu manis, dia akan mengatakannya “anis” yang membawa maksud makanan itu manis. Begitu juga dengan masam dan masin. Dia akan menyatakan makanan itu acam jika masam dan acin jika masin. Jadi di sini, apa yang dapat saya perhatikan, dia sudah mula bercakap menggunakan perkataan tertentu tetapi dengan cara menggugurkan imbuhan di hadapannya. Sebagai contoh: masam jadi acam. Konsonan “m” di sini telah gugur apabila dia mula menyebut perkataan masam tersebut. Minggu 3 Perkataan yang sudah mula disebut oleh responden yang dikaji adalah sudah mula terdengar bunyi-bunyi seperti p (peh), m (meh), n (neh), d (deh), t (teh), c (ceh), Antara perkataan yang disebut oleh Nurisya yang menghasilkan bunyi p (peh) adalah pai (sampai), bunyi m (meh) adalah mama, n (neh) adalah nanak, t (teh) adalah takmau, dan c (ceh) adalah cu untuk susu.
March 22, 2009 8:54 PM

zuraliza said...

Zuraliza Binti Zakaria SMK Tunku Ismail Sungai Petani Kedah 012-4341415

Nota Kuliah (10 markah) Psikoliguistik adalah suatu proses psikologi dan bahasa. 2 Januari 2009 Menyelidiki bahasa kanak-kanak. - Sejarah aktifnya bermula pada tahun 200 masihi.Diari ibu bapa. Mulai tahun 1950, lebih kajian secara menyeluruh dan sistematik dilakukan terhadap penelidikan bahasa kanak-kanak ini. - Pita rakaman: Pertuturan bahasa kanak-kanak yang dirakam dengan menggunakan pita rakaman dapat dianalisis dan dirakam secara berulang-ulang dan dapat mendengar proses bunyi tersebut yang mungkin pada pertama kalinya kita mendengar melalui pita rakaman tersebut, bunyi itu agak kabur dan kurang jelas. - Pengitlakan (proses generalisasi), deskripsi secara lengkap dan tepat. - Multidisiplinari: Linguistik dan eksperimens. Contohnya seperti: Apakah perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak dan daripada dapatan tersebut apakah proses yang berlaku kepada kanak-kanak tersebut. Bagaimana kanak-kanak mempelajari sesuautu bahasa. Itulah yang dikaitkan dengan bidang psikolinguistik atau bidangan bahasa. Bidang bahasa. - Bagaimana kita memahami kanak-kanak mempelajari sesuatu bahasa. - Bahasa disebutkan sebagai sesuatu yang sangat kompleks. Bagaimana kanak-kanak itu dapat mempelajari sesuatu bahasa yang sangat kompleks dengan tidak berusaha bersungguh-sungguh tetapi hanya tahu menyebut sesuatu perkataan tanpa memahami maknanya. Ahli-ahli psikologi yang terkenal antaranya Sigmund Freud, NOAM Chomsky, Carol Chomsky, Skinner, Watson yang telah memberikan teori-teori berkenaan pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. Freud meletakkan satu kelompok kanak-kanak kepada bentuk yang tidak boleh bercakap. Kajian yang lebih sistematik berlaku dalam 50 tahun lalu. Antara dapatan dalam kajian itu adalah: - Apakah pola, perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak - Bilakah seseorang kanak-kanak itu boleh bercakap (bergantung kepada individu) - Adakah bahasa yang dikeluarkan oelh seseorang kanak-kanak itu dapat dikembangkan lagi? - Rakam dengan menggunakan alat teknologi seperti pita rakaman, kamera digital, handycam. Dan sebagainya. - Pada masa ini berkembangnya teori empirical iaitu apabila kenyataan atau dasar yang kita buat itu adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. - Proses bunyi yang keluar daripada mulut kanak-kanak adalah… seterusnya… Kuliah pada 09/01/2009 -Kaedah yang berkesan-

BERJAYA -Penyelidik membina kaedah berkesan untuk mendapatkan data daripada kanakkanak. - Lain daripada masalah dengan orang dewasa. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana: = berlakunya perkembangan kognitif (pemikiran) = Jangka minat (attention) kanak-kanak terhadap sesuatu tidak panjang. Hal ini kerana mereka cepat merasa jemu dan bosan terhadap sesuatu terutamanya -apabila ianya melibatkan proses pembelajaran. Kecuali jika proses pembelajaran itu menggunakan kaedah menggunakan peta minda atau visual yang mempunyai suara dan gambar( ideogram). = Kanak-kanak cepat memahami dan mengingat arahan = Tetapi ianya tidak dapat dilakukan kepada kanak-kanak di bawah 3 tahun.

Kaedah baru - Teknik merakam dan desain eksperimen direka - Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan - Ada mikrofon radio - Sampel besar bertahun-tahun - Teknik eksperimen sesuai dengan intelektual dan pengalaman sosial - Kanak-kanak belum dapat bercakap pun masih boleh diambil untuk dijadikan responden kajian. - Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara - Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. - Data boleh dipercayai, bermula dari peringkat awal kelahiran sehinggalah baligh. Sampel alamiah - Naturalistik sampling: suasana lazim kanak-kanak. - Dirumah: Akustik tidak baik dan alat boleh mengganggu kanak-kanak. - Pusat penyelidikan: Kanaka-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan. - Data berkualiti : representative (contoh buat peta. Dan kita ambil cirri-ciri yang penting sahaja) dan naturalistic. - Kesulitan: Mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya. - Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak. - Mungkin tidak banyak peristiwa tentang cirri-ciri bagi membuat kesimpulan bagai mana kanak-kanak belajar - Perlu tambahan daripada kaedah yang lain.

Psikologi eksperimental banyak digunakan - Bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu

aspek bahasa. - Reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek - Jalankan tugasan dan kumpul data - Buat analisis statistic behavior (tingkah laku) subjek. - Hasilnya beri bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan) memperbaiki eksperimen akan datang. Hasil Penyelidikan - Dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak - Tetapi pengitlakan daripada kajian ini sukar - Apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal, tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa - Lain subjek, suasana, eksperimen, dan prosedur statistic member interprestasi berlainan. - Sangat perlahan. Memakan masa lama untuk penyelidik memastikan semua angkuhan dikaji dan hasilnya sahih. Kekerapan - Berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen? - Kerap, selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat, mulai lahir hingga 3 bulan. Roger Brown (ahli Psikolinguistik) - Sebuah penyelidikan penting oleh ahli psikologi Amerika Roger Brown (1925dalam tahun 1960- an).

Saiz Sampel - Apabila biilangan kanak-kanak itu ramai, maka penyelidikan tertumpu kepada penyelidikan unsur bahasa tertentu sahaja. Sampel besar tidak semestinya menjamin keberhasilannya. Apa yang patut dilakukan - Sampel yang popular dilakukan adalah setengah jam - Mereka menggunakan ujaran yang dipastikan. Contohnya 100 ujaran pada satu-satu masa - Yang penting adalah responden ujaran daripada kanak-kanak itu sendiri.. - Bersifat naturalistik atau representatif. Kuliah pada 16/01/2009 Etika= nilai kod= peraturan Etika pakaian (x) kod pakaian Language kod peraturan berbahasa Elaborate kod= peraturan-peraturan dan bahasa yang sangat canggih Logic of place = logik tempat Contoh ayat: Beli tasbih di Mekah (betul) = peraturan berbahasa

Beli tasbih dekat Mekah (salah) = peraturan berbahasa Contoh lain: Selalu diucapkan oleh pelajar; Jasa kalian (ibu bapa) tidak dapat dibalas (x) Konteks ayat di atas salah kerana kalian member makna ibu bapa. Ibu bapa tidak boleh menggunakan gelaran “kalian” Basil Berstein 1950-an daripada Univercity of London, mengkaji pelajar-pelajar yang datang dari London dan kebanyakannya dari Jamaica dan dari keluarga atau golongan bawahan. Oleh itu, bahasa yang dituturkan oleh mereka seharian adalah dari kelas rendah. -Penceramah yang menngunakan bahasa yang tinggi adalah seperti Tan Sri Rais Yatim dan Ustaz Badrul Amin. - Tetapi untuk berbahasa, kita mesti tengok tempat dan keadaan. Penghasilan yang berasakan kepada tiruan? - apakah proses peniruan tersebut? - Tidak mungkin sebagai orang dewasa kita akan bercakap atau berucap perkara yang tidak pernah dibaca atau dilakukan. - Proses berucap boleh berlaku tanpa memahaminya - Kita bercakap tanpa memahami ertinya… Kuliah pada 23/01/09 Naturalistik inquiry - Bagaimana bahasa kanak-kanak itu berkembang secara semulajadi - Apa perkembangan yang berlaku terhadap bahasa kanak-kanak itu - Apa perkembangan bahasa kanak-kanak itu secara semulajadi Lakukan eksperimen. Bagaimana eksperimen dihasilkan? Dari kecil- apa yang mula dikatakan? Kuliah pada 30/01/2009 Antara masalah kanak-kanak (terhadap penyelidikan kanak-kaank) - Tidak tahu sama ada kanak-kanak faham atau tidak apa yang diarahkan - Kognitif = sains = mengkaji apa yang kita tahu terhadap apa yang kita tahu… Logik Tempat - meletakkan gula-gula di atas meja - Soalan: bertanya kanak-kanak di mana gula-gula itu berada? - Jawapan: Gula-gula itu berada di atas meja Ini adalah proses yang dinamakan sebagai perkembangan kognitif/ intelektual/pemilkiran. Antara masalah dalam eksperimen terhadap kanak-kanak - sebanyak mana bahan yang dikumpul, mencukupi untuk dibuat eksperimen - Jika dilakukan setiap hari terhadap kanak-kanak tidak semua apa yang kita inginkan, kanak-kanak itu dapat melakukannya. masalah kedua eksperimen tehadap kanak-kanak ialah: - apakah kanak-kanak itu pandai menghasilkan bunyi atau sekadar meniru daripada orang yang terdekat dengannya

- Contoh: ucapan terima kasih setelah menerima sesuatu daripada orang - Ucapn tersebut mungkin dilakukan setelah ibu bapa kanak-kanak itu menyuruh kanak-kanak tersebut untuk mengucapkan terima kasih dan seterusnya menyalam orang yang member hadiah tersebut. Kuliah 06/02/2009 Perkataan Pertama - umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama - itulah bukti ketara perkembangan bahasa, bayi mula bercakap - tetapi pada hakikatnya, banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan - 3 bidang besar: penghasilan bunyi, pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. Penghasilan bunyi - daripada saat bayi lahir hingga 12 bula ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. - Ada beberapa tahap perkembangan - tahap 1 (0- 8 minggu): bunyi-bunyi asas biologi - pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. - Ia mungkin menyatakan lapar, sakit dan sebagainya terhadap bunyi refleksi (menghasilakn bunyi secara naluri). - bunyi makan, mencepak, menelan, batuk, sendawa adalah juga berkitan dengan keperluan biologi - Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara di selang seli dengan sepi sudah didokumentasikan denga baik. - Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan rendah. Kualitii bunyi menyerupai bunyi vokal (a). Kuliah pada 13/02/2009 - Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. - Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama. - sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai riitma yang berlainan. - bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek - bunyi makan lebih pendek dan rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan - kita tidak dapat mengjangkakan apakah makna yang dietrima di sebalik tangisan bayi tersebut. Tidak seperti bunyi bahasa - tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa - namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa - Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi - bunyinya beritma - pita suara digunakan bagi menghasilakn pola-pola nada suara - ini sama seperti asas bunyi

Kuliah padaa 20/02.2009 Tahap 2 (8-20 minggu (gelak dan mengagah) - antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila diribakan - tangisan juga dihasilkan. Nadanya mula berbagai-bagai - mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu - berirama dan pendek - mula mengagah dan gelak. Mula menunjukkan kontor intonasi - bunyi gasgur menyerupai suku kata - 4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir - pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa - lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviiti menyebut bunyi bahasa. Kuliah pada 27/02/2009 Tahap 3 (20 – 30 minggu (bermain dengan bunyi bahasa) - penghasilan bunyi lebih mantap - bunyi lebih panjang 1 saat seperti huruf vokal dan konsonan. - nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal - ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan - ada bunyi lelangit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut - bunyi seolah-olah berlatih pada masa ini. Lebih mengembirakan pada ibu bapaanya. Kuliah pada 06/03/2009 Tahap 4 (25-50 minggu) membebel - membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja. Tetapi lebih kerap digunakan - bunyi seperti bababa dan deretan lain…selalunya diulang - selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti – aa bb, aagaa, dada dan lain-lain - bebel tidak ada makna tetapi menyerupai bunyi dewasa - pada mulanya pengkaji percaya membebel dan bahas tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah - kanak-kanak terus membebel setelah bercakap. Dia akan membebel sehingga 18 bulan - bunyi bebel ini juga bukan rawak, agak serupa bunyi Tahap 5 (9-18 bulan) ujaran berirama - bunyi sudah berirama, berbeza-beza - ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran - bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, panggilan, kemahuan dan kemesraan - mainan dan ulangan seperti nyanyian bermelodi - sudah ada suku kata, kata awal, dengan makna jelas - ini tanda awal bahasa - kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Kuliah pada 13/03/2009

adik (adik). Minggu 3 Perkataan yang sudah mula disebut oleh responden yang dikaji adalah sudah mula terdengar bunyi-bunyi seperti p (peh). ‘syedap’ untuk sedap. Perkataan yang dirakam pada minggu pertama melalui percakapan dan perbuatan budak tersebut. Perkataan yang disebut antaranya susu masih menjadi “cu”. dia akan mengatakannya “anis” yang membawa maksud makanan itu manis. Dia akan menyatakan makanan itu acam jika masam dan acin jika masin.Bacaan melalui buku dan perbentangan Tajuk saya :pendidikan pemulihan sekolah” Minggu 1 Pengujian terhadap seorang budak sebagai responden untuk dibuat kajian tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa yang ada pada dia. Begitu juga dengan masam dan masin. “nanak’ untuk tidak hendak. “ba gi’ untuk baba pergi. Nurisya juga sudah mula pandai merasa makanan. . tok mewakili nenek perempuan manakala wan mewakili nenek lelaki. dia sudah mula bercakap menggunakan perkataan tertentu tetapi dengan cara menggugurkan imbuhan di hadapannya. “wan” bagi nenek perempuan. Mereka memanggil “atok” untuk gelaran bagi nenek lelaki. t (teh). Hal ini berbeza dengan orang yang tinggal di sebelah selatan. d (deh). atok juga mewakili atok. m (meh). apa yang dapat saya perhatikan. Responden yang dikaji bernama Nurisya Khyra binti Zamzuri. Proses rakaman memakan masa selama setengah jam setiap minggu. Sekiranya makanan yang diberikan kepadanya itu manis. Berusia 13 bulan. tok (atok). Tetapi bagi orang utara. matan (makan). Minggu 2. “ma” untuk mama. Kedua ibu bapanya merupakan pendidik di salah sebuah sekolah di negeri Kedah. manakala. “matan” untuk makan. Antara perkataan tersebut adalah ‘cu’ bagi susu. Selain itu. Konsonan “m” di sini telah gugur apabila dia mula menyebut perkataan masam tersebut. Jadi di sini. yang lainnya masih sama tetapi ada penambahan dari segi jumlah perkataan. c (ceh). n (neh). Sudah mula memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan “tatak” untuk kakak. Sebagai contoh: masam jadi acam.

2009 8:55 PM normahismail said. Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak. n (neh) adalah nanak. Normah Bt. Ismail ( M20081000089) SK Methodist (ACS) Jalan Lahat 30200 Ipoh. (40 markah).Antara perkataan yang disebut oleh Nurisya yang menghasilkan bunyi p (peh) adalah pai (sampai). Teori-teori linguistik Teori Ferdinand de Saussure Teori Leonard Bloomfield Teori John Rupert Firth Teori Noam Chomsky Teori Watson Teori Guthrie Teori Skinner c. Minggu keempat. Fenomena penghasilan. Senarai perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan golongannya Kata nama Kata kerja . b. t (teh) adalah takmau. March 22... Jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan Daya kefahaman lebih asas dari bertutur Dari yang umum menuju yang khusus Peringkat penguasaan bahasa Demografi subjek e. dan c (ceh) adalah cu untuk susu. pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanak-kanak. bunyi m (meh) adalah mama. 014 2546199 Soalan 3. d. Buat esei mengenai penguasaan bahasa kanak-kanak berdasarkan data yang dipungut selama dua bulan. Jawapan: Kandungan: a. Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari.

maka proses daripada kanak-kanak yang belajar menguasai bahasa ibunya adalah pemerolehan. Sebagai raja Mesir. yang belajar dalam kelas adalah pembelajaran (lihat juga Krashen. Senarai frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan. g. Teori-teori Psikolinguistik TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913) De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss. proses itu dilakukan dalam bimbingan yang formal. iaitu proses penguasaan bahasa yang berlaku pada kanak-kanak secara natural pada masa dia belajar bahasa ibunya. sedangkan proses orang. Catatan harian yang pada zaman moden berkembang menjadi data-data elektronik sesuai dengan perkembangan zaman mendorong lebih kuat penyelidikan mengenai bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. tetapi akhirnya dia kecewa. Charles Darwin pada 1877 juga mencatat perkembangan bahasa anak lelakinya (Gleason dan Ratner. Psammetichus 1. dianggap sebagai pengasas linguistik . 1972). b. Kononnya. Istilah pemerolehan digunakan untuk padanan istilah Inggeris acquisition. Teori penguasaan bahasa kanak-kanak inat (kuderat) peniruan kognisi (intelektual) input h. Rujukan a. Istilah ini dibezakan daripada pembelajaran yang merupakan padanan kepada istilah Inggeris learning. Minat terhadap bagaimana anak memperoleh bahasa sebenarnya sudah lama wujud. dia mengharapkan bahasa yang keluar daripada kanak-kanak itu adalah bahasa Mesir. Dalam pengertian ini. pernah menyuruh pegawainya mengisolasi dua daripada anaknya bagi mengetahui bahasa apa yang akan dikuasai anak-anak itu. Pragmatik. iaitu belajar dalam kelas dan diajar oleh seorang guru. umumnya dewasa. 1998: 349). Lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang diperhatikan tahap I (0-8 minggu) tahap II ( 8-20 minggu) tahap III (20-30 minggu) tahap IV (25-50 minggu) tahap V ( 9-18 bulan) i.Kata adjektif Kata tanya Kata arah Kata bilangan f. Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak. raja Mesir pada abad 7 Sebelum Masihi. Dengan demikian.

dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini. Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama. Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tandatanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri. Bahasa adalah pasif. 3. Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B. Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar. Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa. gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut : 1. maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi. Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi. Kemudian.deskriptif. bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak. De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti : a. De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda . gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi. Baik konsep-konsep mahupun bayanganbayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. bukan bertutur dan bukan pula ucapan. Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut. sedangkan bertutur adalah aktif. iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut. Kedua-dua sifat ini saling bertentangan. kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual. Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi. otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi. Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya. 2. telinga dan bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: ‘signe’ (sign). tanda atau lambang. Jadi. De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan. Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu. Kemudian.

iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan. Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik. atau boleh paradigmatik. dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949) Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedahkaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism. Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli . satu perpanjangan. menurut De Saussure. Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari. Dengan kata lain. Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari. tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenangwenang atau arbitrari. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda c. jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris ‘tree’ maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita. Pembentukan ayat-ayat. tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayatayat di luar bidang linguistik murni. Pola-pola itu boleh sintagmatik. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses penciptaan bebas.b. Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. Jadi. Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. tandatanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas. metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. iaitu hubungan-hubungan antara unitunit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan. tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable). Chomsky 1968). ‘tree’ dinamai tanda kerana membawa konsep ‘pohon’. Pertamanya. Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence). signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda Contohnya. Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis. tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue). Menurut De Saussure. tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable).

perilaku ucapan adalah satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau: Laku ucapan : r…. Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon.. Ungkapanungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagian–bahagiannya. Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran.. Oleh yang demikian..... Watson dan A.psikologi seperti John B. apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya. Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa. Jack memanjat pohon epal. Jill melihat epal ( S ) 2. ) 5.P.... Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack 3. Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S ) 6. Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk ‘’Jack and Jill’’.. Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut: 1. Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r ) 4.s + S – R Bagi Bloomfield. Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak 7. Jack dan Jill berjalan-jalan. . Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan. bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community). maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu. Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( . Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu.. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu. Oleh itu.. memetik epal dan memberikannya kepada Jill. : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan s: pengamatan bunyi ) Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan Bahasa. Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R ) r: pengeluaran bunyi ) .. Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku–tingkah laku lain. bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat.

Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentukbentuk bebas. ‘jalan’. konteks morfologi.Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Ada tiga jenis bentuk: a. misalnya: ‘Amat jalan’ . Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa. Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon. konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan). Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu. ‘Amat’ . Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian. semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran. misalnya: ‘pe-‘ . Bahasa adalah susunan daripada kontekskonteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu. TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 – 1960) Menurut Firth. b. tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik. Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas. misalnya : ‘matahari’ . Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya. Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain. Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas. Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem. Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi. ‘kakitangan’. tingkatan leksikon. Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik. . Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis. c. dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. ‘-an’. Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian. tingkatan morfologi.

Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat. 2. Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata).Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem. unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem. 4. Misalnya. unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori semantik. Jadi. Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya. erti tatabahasa dan erti fonologi. 5. Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsurunsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu. Hubungan ayat dengan konteks situasi. erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi: 1. Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi: . unsur-unsur leksikon adalah kata-kata. Erti tatabahasa ‘liked’ adalah peranan atau hubungannya dengan ‘she’ dan ‘me’ dan juga hubungannya dengan ‘like’ dan dengan ‘likes’ pada tingkatan paradigmatik. Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik. Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma. erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik. Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : ‘She liked me’. Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataanpernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti. dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai. 3. Menurut Firth. tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya. Jadi. Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti.

Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsurunsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan. TEORI NOAM CHOMSKY (1927 – SEKARANG) Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky. Jadi. 4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental). Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa. dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu. teori linguistik bersifat mental. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi. maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik. seperti suku kata atau kata. dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja. Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative). . Oleh itu. Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama. Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan. menurut Chomsky. Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut : 1) Aspek kreatif penggunaan bahasa. maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya. 3) Kesejagatan struktur linguistik dasar. terutama dalam psikolinguistik. pada tahun 1957.1. Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor. 2. 2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik. Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen. baik berupa perpanjangan fonetik. Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan. iaitu teori Transformasi Generatif. kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku.

Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayatayat berikut (Chomsky 1964. sedangkan dalam ayat yang kedua. iaitu. iaitu John ialah subjek keduadua ayat itu. cetakan ke-24 1969 :34) : 1. tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif.Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini. 1) Komponen sintaksis . Dalam teori linguistiknya. Jadi. Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting. “John is easy to please. Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan. Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu. Jadi. Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak. “John is eager to please. terutama dalam psikolinguistik.” Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya.” 2. iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan. bahawa dalam ayat pertama. Pada tahun 1965. iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan. kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa. Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat. Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa. John adalah objek yang logis (“It is easy to please John”). John ialah subjek (“John wants to please”). tatabahasa generatif terdiri daripada tiga komponen utama. Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman.

Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman. profesor psikologi di John Hopkins University telah membuat kajian dan menulis artikelnya: Psychology as the Behaviorist View (1913). Inilah sumbangannya yang terbesar. maka begitulah juga lakuan bahasa dipelajari.B. dan dengan memberi penegasan terhadap pembelajaran sebagai bidang tumpuan pengkajian mereka itu. Dalam bukunya The Psychology of Learning (1935). Watson. Guthrie yang menjadi profesor psikologi di University of Washington. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumusrumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi. Guthrie Di samping sarjana ini kita dapati pula E. Kesimpulan dari kajian ini dianggap akan dapat diterima sebagai sah untuk sebarang lakuan manusia. Watson Dalam kurun ke-19. yakni ia mengetepikan apa yang berdasarkan agakan tanpa bukti yang dapat dilihat nyata.sarjana psikologi di Eropah. sama seperti lakuan lain. Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti. teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia. Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. Kajian mereka hanya ditumpukan kepada lakuan binatang. Teori Behaviorisme Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. Dengan mengetepikan sesuatu yang subjektif maka dia telah dapat melakukan kajian terhadap lakuan sedar. Jadi bagaimana lakuan lain itu dipelajari. Walau bagaimanapun.R. Mereka ini selalu mengkaji lakuan binatang dan mereka suka menjalankan analisa mengikut rangsangan dan tindakbalas. bahawa pembelajaran itu berlaku . J. Dengan itu semua ahli psikologi menumpukan perhatian kepada lakuan atau gerak-gerak yang dapat diperhatikan secara objektif. iaitu penolakannya terhadap pembezaan jasad dan fikiran. dia memberi perhatian terhadap pendapat berikut. Mereka yang mengkaji mengenai teori behaviorisme ini ialah sarjana psikologi yang beranggapan bahawa pemerolehan sesuatu lakuan terjadi melalui ulangan sesuatu lakuan. Dia hanya mengkaji lakuan dan telah membezakan antara lakuan sedar dan yang tidak sedar.2) Komponen semantik 3) Komponen fonologi Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi. aliran kajian psikologi di Amerika mulai bergerak berpisah dari pemikiran tradisi sarjana. Eksperimen ini tidaklah dapat disebut satu persatu tetapi cukuplah bagi kita sekadar membincangkan teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Inilah yang dipegang oleh ahli psikologi sebagai lakuan itu.

Lakuan seperti ini dianggap sebagai tindakbalas automatis dan berlaku secara tidak sedar dan ianya tetap. Skinner. tentulah kita akan membuat lakuan yang sama. bercakap dan lain-lain. Ini telah ditafsirkan oleh seorang sarjana psikologi sebagai keadaan yang dapat dipadankan dengan pembelajaran lakuan di kalangan binatang. Bagi beliau kebanyakan lakuan yang kita lakukan ialah sejenis operan. dia diberi teka silang kata yang sukar juga tidak dapat dibuatnya dan oleh itu terus ditinggalkannya. maka semasa kita berada dalam keadaan itu pada masa yang lain. lingkungan sosial dan beberapa lingkungan atau suasana yang berlainan. maka timbullah rangsangan dan diberi balasan dengan makanan. Pengukuhan ini dianggap oleh Skinner sebagai asas dalam proses pembelajaran. Skinner merupakan seorang sarjana teori behaviorisme dan mengajar di Harvard University. Berdasarkan pengkajiannya. Keinginan mendapat balasan hadiah ini menimbulkan keinginan supaya berbuat demikian untuk mendapatkan hadiah yang sama. Ternyata bahawa kenyataan seperti ini mempunyai kekurangan dari segi pembelajaran. Dengan itu terjadilah pembelajaran. Pertama ialah lakuan automatis yang tetap. Itu merupakan satu lakuan yang ada rangsangan (ketuk) dan ada tindakbalas (kaki terangkat). Dengan kata lain. rangsangannya tidak semestinya menerbitkan tindakbalas tertentu yang tetap. kalau dia memberi tindakbalas yang sama. Contoh lakuan automatis yang paling mudah ialah lutut akan terangkat apabila diketuk oleh doktor. Kedua ialah lakuan operan. Dalam hal ini dapatkah kita mengatakan dia sudah mempelajari sesuatu? Pada hal dia tidak menyelesaikan teka silang kata itu dan ternyata dia tidak mempelajari sesuatu apa pun. Oleh sebab itu lakuan itu akan diulang. maka dia akan meninggalkannya setelah bosan. nama ahli psikologi yang masyhur sekali ialah B. Dia akan mengisi kata-kata dalam teka silang itu dan akan menyelesaikan masalah itu kalau ianya mudah. Apabila merpati itu lapar dan mematuk swis itu. Apabila swis itu dipatuk terbukalah satu lubang untuk memberi makanan. Dalam hal ini. Skinner telah mengkaji dan memperbaiki teori behaviorisme itu. Mengikutnya pembelajaran itu berlaku kalau ada rangsangan dan tindakbalas yang berulangan. maka berlakulah pembelajaran. seperti berjalan. termasuk manusia. Katakanlah seorang itu disuruh mengisi teka silang kata. Lakuan automatis ini akan hanya berlaku sekiranya ada rangsangan tetapi lakuan operan akan berlaku dalam sesuatu lingkungan atau keadaan. lakuan menyuap makanan bukan sahaja kerana rangsangan itu melibatkan makanan. Dengan kata lain apa yang dimaksudkan olehnya ialah kalau sesuatu lakuan itu terjadi dalam satu keadaan tertentu. Merpati itu dikurung dalam kotak.dengan adanya rangsangan yang diikuti dengan tindakbalas. Ini tidak jauh berbeza dari yang disebut oleh Watson dan Guthrie. Pengulangan yang kerap dilakukan akan mengukuhkan proses pembelajaran. salah satu darinya ialah dengan menggunakan merpati. Dalam hal ini ternyata tidak terjadi proses pembelajaran yang dikatakan tersebut. Tetapi kalau teka silang itu sukar dan dia tidak dapat membuatnya. tetapi apa yang berbeza ialah tentang konsep pengukuhan. Skinner Dalam teori pembelajaran melalui teori lakuan ini. Di dinding kotak itu ada swis. Pada satu masa lain. Skinner telah dapat membezakan dua jenis pembelajaran yang berlainan kerana ada dua jenis lakuan tindakbalas. tetapi juga kerana rasa lapar. Misalnya.F. Pengukuhan berlaku apabila lakuan itu diberi balasan dengan hadiah. Apabila terjadi rangsangan dan tindakbalas secara berulangan maka terhasillah pembelajaran. beliau membuat eksperimen dengan menggunakan binatang. Proses ini . Menurut teori behaviorisme.

pemahamannya adalah 110 perkatan. samalah dengan binatang mempelajari lakuan tertentu (G. Data bahasa yang diterima. iaitu 11 kali ganda daripada penghasilannya. Usaha mendapatkan maklumat yang cuba disampaikan itu melibatkan saru urutan gerak laku memproses maklumat yang kompleks. Jadi teori behaviorisme ini melengkapkan apa yang diperlukan oleh para pendidik. Dalam bukunya Verbal Behavior (1957) Skinner telah membincangkan lebih lanjut tentang proses pembelajaran dengan menggunakan unsur rangsangan. sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan melibatkan beberapa langkah yang rencam dan kadangkala merumitkan. baik kanak-kanak mahupun dewasa mempunyai dua tingkat kemampuan yang berbeza dalam berbahasa. proses pemahaman sering kali ditanggapi sebagai mudah. Kelly. 1979 dalam Fletcher dan Garman. pandangan umum ini tidaklah benar. kita menyedari bahawa jumlah kosa kata yang kita gunakan secara aktif adalah lebih rendah daripada perkataanperkataan yang dapat kita fahami. Walau bagaimanapun. Proses pemahaman tidaklah semudah dan seringkas yang disangkakan. Dengan itu lahirlah pendapat yang mengatakan bahasa itu adalah suatu lakuan dan boleh dipelajari melalui syarat-syarat tertentu. Begitu juga kanak-kanak. Syarat itu timbul dari lingkungan yang menjadi rangsangan yang mendorong lakuan tersebut. Ada di antara mereka yang mengkaji bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa dan apa implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. maka ianya dapat menjelaskan kekaburan dari segi teori dalam sistem pembelajaran bahasa dalam abad ke-20 ini. tindakbalas dan segala syarat dan pengukuhan yang terlibat dalam menghasilkan pembelajaran secara maksimum. Dengan adanya pendapat ahli psikologi ini. Fenson et al. . (dalam Barret. c. Sebahagian daripada penyelidik mengatakan bahawa kemampuan kanak-kanak dalam pemahaman adalah lima kali ganda lebih baik jika dibandingkan dengan pnghasilannya (Benedict. Ada yang merasakan proses ini berlaku secara automatik. terutamanya oleh kanak-kanak bukan sahaja terdiri daripada ayat-ayat mudah benar dan gramatis. Belajar melalui lakuan operan itu ialah yang dikatakan pembelajaran menurut syarat. 1981:6).perlulah diambil kira. Tujuan kita membaca sesuatu teks atau mendengar pertuturan seseorang adalah bagi mendapatkan maklumat yang cuba disampaikan oleh penulis atau penutur.. ayat-ayat yang tidak sempurna strukturnya dan ada dalam bentuk kiasan dan sebagainya. kemampuan kanak-kanak bagi memahami apa yang dikatakan orang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik daripada penghasilannya. Manusia. Ini jelas berbeza dari lakuan sebagai tindakbalas otot secara automatis. tetapi juga terdiri daripada ayat-ayat yang rencam. dalam hidup kita setiap hari. Sementara itu. Sejak Skinner. Sebagai orang dewasa. ramai lagi ahli psikologi yang mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku. Pemahaman Usaha bagi memahami dan mentafsir input-input bahasa. pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanak-kanak. 1995:363) mengatakan bahawa pada masa kanak-kanak dapat menghasilkan 10 perkataan. 1969).A. Walau bagaimanapun. Fenomena penghasilan.

Input Penglihatan Menyatukan Input Penglihatan dalam Bentuk Huruf atau Fonem kepada beberapa Suku Kata Membandingkan Perkataan yang telah Dibentuk dengan Perkataan yang ada dalam Ingatan Input Penglihatan telah Dipastikan sebagai Perkataan Mendapatkan Makna Perkataan Rajah 2 : Proses Pengecaman Kata . pendengar perlu membuat persepsi dan memproses bunyi-bunyi yang dituturkan oleh penutur. dia akan memproses rangsangan atau input bahasa tersebut sehingga terbentuknya perkataan yang bermakna. atau yang perlu difahami mengenai sesebuah teks. ini melibatkan bahagian-bahagian yang tidak terjangkau oleh daya pemahaman kita. Input penglihatan dalam bentuk huruf akan disatukan untuk membentuk perkataan yang bermakna. Hal yang hampir sama berlaku apabila seseorang membaca sesebuah teks. Ia bermula daripada penanggapan maklumat deria hinggalah kepada pemahaman ayat-ayat berdasarkan keperihalan keadaan. Pemprosesan maklumat bahasa melibatkan beberapa tahap. Lazimnya. Proses pemahaman adalah proses mental. Bagi memahami sesuatu wacana lisan. kemudian menggunakan hasil pemprosesan itu bagi mentafsir perkara yang cuba disampaikan oleh penutur.Inilah yang dimaksudkan oleh Ortegay (1959 :1) apabila dia membuat rumusan bahawa : Hanya dengan usaha yang bersungguh-sungguh barulah kita mampu memahami beberapa bahagian penting mengenai perkara yang cuba disampaikan. Langkah-langkah atau tahap-tahap dalam proses pemahaman dapat diringkaskan seperti berikut: Menanggap Mengecam dan Membina Memperoleh Maklumat Mendapatkan Struktur Makna Deria Makna Perkataan Ayat Rajah 1 : Tahap-tahap dalam Proses Pemahaman Tahap Pertama : Menanggapi Maklumat Deria dan Pengecaman Kata Apabila seseorang pendengar menerima sesuatu rangsangan bunyi.

Dalam memproses huruf ataupun rangsangan bunyi. 1958 : 215). pembaca perlu mengulangi proses ini. iaitu wacana atau teks. kita bercakap atau menulis secara berperenggen. Penganalisisan sesebuah ayat di luar daripada konteks atau keperihalan keadaannya boleh menghasilkan bentuk pentafsiran makna yang salah. jika apa yang dibentuk ialah perkataan yang tidak bermakna seperti keluasannya. jika apa yang dibentuk bukan perkataan yang bermakna. . iaitu keluasannya. tiadalah ia memberi pemahaman yang cukup kerana tidak sempurna maksudnya. Sesuatu kumpulan perkataan jika tidak mengandungi salah satu daripada dua anggota yang wajib ini. perkataan-perkataan ini akan dicantumkan untuk membentuk frasa atau ayat yang memberi makna yang tertantu. Dengan kata lain. dan seterusnya membentuk ayat yang bermakna. Garnham (1985 : 5) berkata. Tahap kedua : Pembentukan Frasa dan Ayat Sesebuah ayat hanya dapat difahami apabila perkataan-perkataan yang membentuk ayat tersebut digabungkan untuk membentuk frasa. Pembentukan kelompok ini adalah penting dalam pemahaman ayat’. frasa atau klausa. kita mengemukakan pandangan dengan mengaitkan dua entity. Sebagai contoh. Tentang hal ini. “Sebenarnya adalah salah untuk berhenti setakat makna ayat. Tahap Ketiga : Melihat Makna Ayat dalam Wacana Pemprosesan makna yang hanya merujuk kepada makna perkataan-perkataan dan perhubungan sintaksis yang dibentuk oleh perkataan-perkataan dalam sesebuah ayat. Selepas perkataan-perkataan dicam dan maknanya diperoleh daripada ingatan jangka panjang. perkataan-perkataan ini membentuk kelompok yang bermakna. Za’ba (1958 : 215) secara jelas menerangkan: “Benda’ dan ‘cerita’ adalah tunjang atau teras bagi sebarang ayat. kadangkala boleh memberikan makna yang kurang tepat. sama ada benda yang bersifat abstrak atau konkrit. Unit-unit yang lebih besar daripada ayat. Perkataan-perkataan harus disusun secara logic dan gramatis untuk memudahkan proses pemahaman. Susunan beberapa buah ayat biasanya membincangkan satu tema yang sama. Untuk memahami ayat-ayat dalam perenggan tersebut kita perlu merujuk kepada tema yang dibicarakan. ‘Perkataan-perkataan dalam sesebuah ayat tidak disusun secara sewenang-wenang. Atas alasan inilah Garnham (1958 : 6) menegaskan. system pemprosesan meklumat perlu mengulangi proses pengecaman kata sehingga terbentuk perkataan yang bermakna. Biasanya. jika dia dapat memahami subjek dan predikat ayat tersebut. Seseorang pembaca atau pendengar akan hanya dapat memahami maksud yang cuba disampaikan oleh sesebuah ayat. Manusia bercakap dan menulis adalah untuk mengemukakan sesuatu pandangan atau proposisi. dan jika tiada tidaklah jadi. iaitu ayat-ayat digabungkan secara tersusun (Za’ba. iaitu benda dan cerita tentang benda tersebut. Pandangan itu biasanya dikemukakan dengan cara menghuraikan atau menerangkan tentang sesuatu benda. Tentang peranan benda dan cerita dalam pembentukan ayat. Jika ada keduanya jadilah ayat.

Dia mendengar sesuatu. Contoh: KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. ikuti sahajalah apa yang nafsu kamu ingini. 69) mengutip satu petikan daripada transkrip Roger Brown yang menunjukkan bahawa walaupun ibu bapa mencuba secara aktif untuk mengajar satu bentuk linguistik kepada anaknya. Mereka dapat pula mengimbau kembali perkataan-perkataan yang mereka perlukan waktu bercakap kerana perkataan-perkatan ini terurus secara sistematis dalam benak manusia berdasarkan berbagai-bagai kriteria. bentuk baru itu bergantung pada model ibu bapa. kita mendapati bahawa kita tidak dapat menjelaskan semua ujaran kanak-kanak berdasarkan peniruan yang dikarangkan daripada pertuturan dewasa. Sebagai contoh. mengulanginya. dan dengan demikian mengawal bentuk baru itu. Proses pemahaman melibatkan penganalisisan makna perkataanperkataan dan corak hubungan struktur antara perkataan-perkataan yang membina sesuatu ayat. dan lain-lain. David McNeill (1960. Tentu sahaja ucapan ini tidak bermaksud menyuruh kita menurut hawa dan nafsu. Di samping itu. Untuk seketika. penganalisisan makna juga melibatkan penentuan makna ayat berdasarkan tema atau keperihalan keadaan di mana ia wujud. beserta contoh-contoh Slobin dan Welsh.” Andaian tradisional adalah bahawa kanak-kanak memperoleh bentuk linguistik baru daripada pertuturan ibu bapanya melalui peniruan apa yang mereka ucapkan. Hanya melalui amalan seperti ini – telah difikirkan – bahawa pertuturan kanak-kanak boleh berubah. Jawapan biasa ialah seperti.mempunyai makna yang melampaui makna ayat-ayat jika sekiranya dilihat secara terpisah”. Manusia dapat memahami ujaran kerana mereka dapat mengenali perkataan-perkataan yang mereka dengar secara intuisi yang sebenarnya berdasarkan pada pengetahuan yang mereka miliki tentang bahasa dan budaya mereka. . Makna hanya dapat difahami dengan betul jika dilihat dalam tema atau keperihalan keadaan di manaa ia dituturkan. membayangkan bahawa kanak-kanak tidak dapat meniru struktur yang belum dapat dihasilkannya sendiri. Peniruan Kalau kita bertanya “orang kebanyakan” bagaimana kanak-kanak belajar bertutur. Selanjutnya. kerana adanya kombinasi ganjil. Makna sebenar ucapan di atas tidak mungkin kita peroleh dengan menganalisis ayat ini dengan tidak merujuk kepada keperihalan keadaan kewujudannya. kanak-kanak itu berterusan meniru mengikut rumus-rumus tatabahasanya sendiri. tetapi ingin mengingatkan kita supaya jangan terpedaya oleh nafsu yang jahat. dia mungkin tidak menganggapnya sebagai soalan yang serius. hlm. Huraian di atas memperlihatkan kepada kita bahawa pemahaman melibatkan satu urutan pemprosesan. kemudian barulah pertuturan itu bebas. tetapi kita akan diadili di akhirat nanti’. ‘Wahai saudara sekalian. seseorang penceramah mungkin mengatakan. contohcontoh Bellugi. “mereka hanya meniru apa yang mereka dengar. Dalam membincangkan ayat dua-kata. dalam sesuatu ceramah agama.

pengetahuan bahasa yang sama mesti mendasari kedua-dua pengeluaran dan pentafsiran pertuturan. dia juga tidak meniru bentuk-bentuk yang jauh melebihi ruang lingkupnya. Sudah pasti. dia meniru bentuk-bentuk yang terdapat dalam proses pemerolehannya. Lebih daripada itu. Slobin. sudahpun memahami ujaran seperti itu. Lenneberg (1967) mengenai pemerolehan bahasa ialah bahawa semua kanak-kanak yang sihat dan normal mulai bercakap dan bertutur pada peringkat umur yang agak sama. disebabkan gangguan tertentu dari segi kebolehan pengucapan. tidak pernah meniru pertuturan. “saya murid pandai. d.H. kita tidak akan memahami bagaimana dia dapat menghasilkan ujaran baru yang tidak pernah didengarnya sebelum ini. sebut “saya murid pandai”. Dalam kajian Huttenlocher mendapati bahawa kanak-kanak pada permulaan peringkat suku kata. Dengan demikian. seperti yang dinyatakan di atas. Jadual Pemerolehan Bahasa Salah satu dari teori E. Hood & Lightbown. Jadi. 1974 . juga tidak pernah diperteguh untuk bercakap – tetapi kekurangan ini tidak mengganggu pemerolehan kebolehan berbahasanya. mengapakah kanak-kanak meniru pertuturan ? Meniru merupakan satu cara melatih diri dalam proses pembelajaran. tetapi peranannya bukanlah untuk menyisipkan struktur-struktur baru ke dalam sistem rumus kanak-kanak. Ini menyokong bahawa kebolehan untuk berbahasa itu berkembang telah sedia ada terjadual secara biologis. Jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. Tetapi bukti yang lebih menarik timbul daripada kes kanak-kanak yang tidak dapat bertutur langsung. Jelas. dengar baik-baik . iaitu lama sebelum peniruan sebarang ujaran banyak perkataan. Pembentukan pertuturan dan perkembangan bahasa membuktikan adanya sesuatu yang sudah terjadual dari segi biologi. 1964 . Hujah-hujah yang lebih kuat yang menentang keperluan peniruan bagi memperoleh bahasa juga timbul daripada contoh-contoh pengetahuan bahasa dalam kalangan kanak-kanak yang tidak terlibat dalam peniruan pertuturan. peniruan adalah petunjuk luaran percubaan kanak-kanak untuk menempatkan skema bahasanya pada bahan-bahan baru. Nampaknya. tetapi yang boleh mendengar seperti biasa. sebut. Eric Lanneberg (1962) melaporkan kes kanak-kanak lelaki yang tidak dapat mengeluarkan pertuturan. peniruan memang memainkan peranan dalam pemerolehan bahasa. IBU : Tidak. [ lapan kali pengulangan dialog ini diikuti ]. walaupun kanak-kanak boleh meniru dengan jayanya semua ujaran yang didengarnya. 1968) mengesyorkan bahawa kanak-kanak tidak meniru bentuk-bentuk yang sudah lama dikuasainya secara spontan. pada tingkat dalaman tertentu. Mengikut istilah Piaget. Berbagai-bagai kajian peniruan (Bloom. apabila sudah sampai masanya maka seseorang anak itu akan dengan serta merta menjadi tertarik terhadap segala bunyi yang didengarnya dan dia . tetapi dia belajar memahami kerumitan ujaran bahasa Inggeris.IBU : Tidak. KANAK-KANAK : Oh! Saya murid bodoh. Pasti sudah jelas bahawa kanak-kanak yang tidak dapat bertutur. Ervin-Tripp.” KANAK-KANAK : Saya murid bodoh.

tetapi mereka juga akan mula belajar bertutur pada peringkat umur yang sama dengan kanak-kanak lain dan perkembangannya dapat dijangka seolah-olah telah terjadual. Manusia melahirkan bayi dengan keadaan yang tidak berupaya. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. Ianya merupakan kemuncak proses-proses yang dilalui dengan perlahan semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanakkanak itu mula mengetahui nama-nama barang. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2. seperti yang diperhatikan oleh Lenneberg. walaupun sekiranya kita mahu berbuat begitu. Tetapi proses ini amat kurang difahami . Sebenarnya. Implikasi yang kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja. Dia menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. ianya belumlah lagi tahu menggunakan perkataan-perkataan tersebut. Proses menamakan barang-barang itu merupakan satu dari aktiviti luar biasa yang menunjukkan adanya perkembangan bahasa. Dia sudah lengkap sejak lahir. dan hal ini dapat memberi keupayaan untuk bahasa tumbuh dan berkembang. Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. Jadi apakah maksud bahasa itu suatu fenomena biologi? Ini membawa dua implikasi yang pertama ialah bahawa kanakkanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa. Tetapi anak binatang boleh terus makan sendiri dan berlari setelah beberapa saat sahaja ia dilahirkan. Kehilangan salah satu dari pancaindera. Dari yang Umum Menuju yang Khusus Kanak-kanak mula memberi nama kepada barang-barang pada sesuatu peringkat yang tertentu dalam perkembangan bahasa. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. Dia mengatakan kebolehan memahami bukan hanya wujud sebelum kebolehan bertutur tetapi sebenarnya ia lebih dasar dan mudah. tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu. Dengan itu dia mula mengerti dan memilih bunyi yang penting dan mengetepikan segala yang lain.dapat menajamkan pancainderanya. Mungkin itulah sebabnya bahasa boleh berkembang.000 perkataan lain.kanak mempunyai keupayaan merumus dengan sendiri dan kita tidak akan dapat mengajarnya. Sebaliknya anak binatang hanya membesar dari segi jasad sahaja dan tidak dari kebolehan lain. Misalnya anak yang lahir dari ibu bapa yang pekak dan bisu tentu sekali tidak mempunyai lingkungan bahasa. yakni ia terpaksa dijaga dan disusui.000 sampai 3. Otak manusia memakan masa yang panjang untuk membesar. Kanak.

Demografi subjek: Kanak-kanak yang menjadi subjek ialah kanak-kanak perempuan bernama Nur Hanim bt. Mohd. Hal ini menolak peranan lingkungan sahaja dalam perkembangan bahasa. Faktor yang bertanggungjawab terhadap perkembangan ini dan perjalanan sistem saraf yang menjadi dasar kejadian itu. 39 tahun ialah seorang guru di Sek. `dah bis' dan lain-lain merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa. inilah yang kita maksudkan dengan bahasa sebagai suatu fenomena perkembangan biologi. Pada hakikatnya. Misalnya kanak-kanak mungkin mula-mula memanggil segala makanan dengan `mamam' dan kemudiannya menjadi lebih khusus dan membezakannya kepada `susu'. Mohd. Kita dapat melihat bahawa kanakkanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniru-niru percakapan ibu bapa. Fadhil berkelulusan Diploma dalam bidang Ukur Bahan. Peringkat Penguasaan Bahasa Masalah memahami perkembangan penguasaan bahasa melibatkan perkara-perkara yang lebih abstrak dan rumit. Mereka mempelajari benda-benda sebagai satu golongan dahulu dan kemudian baharu ia mengetahui anggota-anggota atau bahagian golongan itu. Walau bagaimanapun dapat kita perhatikan bahawa ada arah tertentu dalam hal ini. Apa yang selalu diperhatikan berlaku ialah sebaliknya. Kita bukanlah guru mereka dan kita tidak pernah bersikap hendak mengajar nahu dan pola bahasa kepada anak-anak kita. 40 tahun ialah seorang Pembantu Teknik di Syarikat Indah Water Konsortium Sdn. `kuih' dan sebagainya. `abah gi'. Kanak-kanak ini berumur 22 bulan. Abdul Aziz. Yusoff. . Rangkaikata-rangkaikata seperti. Fadhil b. Apa yang kita tahu hanyalah ia terjadi pada peringkat umur yang sama di kalangan kanak-kanak. Tiada kecacatan pada kanak-kanak ini. Methodist (ACS) Ipoh. Bapa kanak-kanak ini. tidaklah diketahui dan mungkin akan memakan masa yang panjang sebelum ianya diketahui dengan jelas. Keb. Encik Mohd. Hanim ialah anak keempat daripada lima orang adik-beradik. Pertuturan kanak-kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan mereka sendiri. Fadhil. `lauk'. Bhd. Hanim ada dua orang kakak. Mohd. `nasi'.pada masa ini. seorang abang dan seorang adik lelaki. Kedua-dua orang kakaknya sering bercakap dan rajin melayaninya dan mereka selalu bermain bersama-sama. iaitu ibu bapa yang selalunya meniruniru kanak-kanak itu. Ibu kanak-kanak ini. iaitu kanak-kanak sentiasa menamakan barang-barang dari yang umum kepada yang tertentu dan khusus. Norhayati bt. yang berkelulusan Diploma Pendidikan.

kata nama I.kucing IV.umur 22 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o 21 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o 20 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o 19 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j o 18 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j o 17 n a k c u w t i b h d e p y m g j o 16 n a k c u w t i b h d e p y m g j o 15 n a k c u w t i b d e p y m g j o 14 n a k c u w t i b d e p y m g o 13 n a k c u w t i b d e p y m g o 12 n a k cuwtibdepymgo 11 n a c u w t i b d e p y m g o 10 n a c u w t i b d e p y m g o 9nacutibdepymgo 8nacutib depymgo 7nacutbdepymgo 6nacub d epmg 5nabepmg 4nabem 3naem 2am 1 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o bunyi-bunyi bahasa e.susu III. 1.nasi VI. Senarai perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan golongannya. inge .telefon V. cucu . ucin . ayam . ipun . acik .telinga II.ayam .

goreng III. anih . ikat . kata adjektif I.cakap VI.kaki XIV.bola XVII. oya . ikan . acuk .mana 5.ikan VIII. num .minum 3. uwat . guin .rambut XIII. abut .sudah III. acu .depan 6.buat II.mak su X. igit .buaian IX.tidur V.sakit II.tidak ada V. uyan . acut . yemak .VII. aki . tak de . kata kerja I.sedap VI. ido .satu ima .ikat VII.kasut XVI. akap . idung . acak . dah . dap .sikat XII.lima .gigit VIII. 2. kata arah epan .lagu XI. kata bilangan atu .habis IV. unye .masak IV. kata tanya ne . agu . akit . abih .masuk IX. ama .lemak VIII.lama IX.punya 4.manis VII. ikat .hidung XV.

nasi lemak ikat abut .main bola buku abah . iaitu fonologi.pijak kaki abah ima acih abah .buat susu nak ipun . Sistem-sistem bahasa.abah pasang butang nak akap abah . ni ? g. ia telah berlaku dan terus berlaku dalam semua budaya pada semua masa. Frasa: nak cucu . abah abah acang utang . . Sungguhpun rangsangan bahasa yang diterima oleh kanak-kanak tidak teratur dan terhad.abah pergi ijak aki .dekat depan bah gi . 1982 : 436).f. Senarai frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan.hendak susu uwat cucu .cerita apa.nak cakap. Walaupun fenomena ini kelihatan menakjubkan.hendak telefon acik yemak . mereka berupaya menguasai sistem-sistem linguistik bahasa pertama mereka sebelum menjangkau usia lima tahun.pijak kaki ain oya .abah pakai songkok ite apa ni ? .hendak telefon abah ipun ada agu .buku abah abah ayang . Teori penguasaan bahasa kanak-kanak.tidak ada kat epan .terima kasih. Hampir semua kanak-kanak akan menguasai sistem-sistem ini walaupun kecerdasan seseorang kanak-kanak itu hanya mungkin memampukannya memperoleh skor yang bernilai 60 dalam ujian IQ (Wanner & Gleitman.sikat rambut igit aki . a) Inat (kuderat) Proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama sememangnya memperlihatkan banyak perkara yang menakjubkan. abah abah akai congkok .telefon ada lagu ijak aki abah . sintaksis dan semantik dikuasai dengan pantas walaupun tiada pengajaran formal pada umumnya.gigit kaki tak de .abah (sedang) sembahyang Ayat: nak ipun abah .

. alat pemerolehan bahasa ini . Ia ialah proses penyesuaian dan bukannya proses pembelajaran. nahu universal ialah penghuraian tentang titik mula bagi bentuk pengetahuan bahasa sebelum terdedah kepada apa-apa bentuk pengalaman bahasa. proses penguasaan bahasa pertama ialah proses yang mudah. Semasa menghuraikan pandangan Chomsky tentang peranan alat pemerolehan bahasa semula jadi ini dalam proses penguasaan pengetahuan nahu bahasa pertama. Menurut pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani. Idea-idea yang sebegini tersimpul dalam hipotesis yang dikenal sebagai Hipotesis Nurani. Pengetahuan bahasa yang wujud secara semula jadi dalam akal budi ini jugalah yang akan membantu kanak-kanak dalam usaha mereka membentuk pelbagai konsep tentang tentang pelbagai perkara.Fakta-fakta ini menyebabkan ramai penyelidik bahasa membuat kesimpulan bahawa kanak-kanak telah dilengkapi dengan alat khas untuk memperoleh bahasa semasa mereka lahir ke dunia. N2. Ritters (1978:13) mengatakan: Chomsky telah menerangkan cara alat ini bekerja dalam buku Aspects of the Theory of Syntax (1965). Alat pemerolehan bahasa ini mengandungi satu set data linguistik asas. Menurutnya: “Nahu bagi sesuatu bahasa ialah satu penghuraian tentang bentuk pengetahuan bahasa selepas ia dikemukakan dengan data bahasa yang bersumberkan pengalaman. Mereka percaya bahawa proses penguasaan bahasa pertama tidak bermula dari kosong tetapi apa yang perlu dilakukan oleh kanak-kanak hanyalah mengadaptasi prinsip-prinsip dan rumus-rumus nahu semula jadi (innate grammar) yang telah ada dalam minda mereka dengan ciri-ciri dan sistem linguistik bahasa ibunda mereka.. N3 …. tetapi bertolak daripada pengetahuan semula jadi yang terkandung dalam alat pemerolehan bahasa. Alat ini kemudiannya akan mencari melalui pelbagai kemungkinan hipotesis N1 [nahu 1]. tetapi lebih merupakan proses menyesuaikan atau mengadaptasi pengetahuan bahasa semula jadi yang berada dalam akal budi kanak-kanak dengan system-sistem bahasa pertama mereka. Apa yang dilakukan oleh kanak-kanak bukanlah mempelajari sistem-sistem bahasa pertama. Hipotesis ini dipelopori oleh seorang ahli bahasa dari Amerika Syarikat. dan akan memilih bentuk-bentuk nahu yang paling sesuai dengan data linguistik asas. Jelas dibayangkan dalam petikan di atas bahawa proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama bukanlah bermula dari titik kosong. iaitu ia merupakan proses menyesuaikan pengetahuan nahu yang bersifat umum yang terkandung dalam alat pemerolehan bahasa semula jadi (innate language acquisition device) dengan nahu yang terkhusus bagi bahasa ibunda atau bahasa pertama seseorang kanak-kanak. Hipotesis Nurani mengandaikan bahawa kanak-kanak dapat menguasai pelbagai rumus nahu bahasa ibunda dengan mudah adalah disebabkan oleh kewujudan alat pemerolehan bahasa semula jadi dalam akal budi mereka sejak mereka lahir ke dunia.” Pengalaman kebahasaan yang dilalui oleh kanak-kanakakan membolehkan pengetahuan bahasa semula jadi membuat penyesuaian sehingga terbentuk pengetahuan bahasa pertama yang utuh dalam akal budi seseorang kanak-kanak. Pandangan sebegini telah ditegaskan oleh Chomsky (1988: 61). Noam Chomsky. Dengan kata lain.

iaitu pandangan yang mengandaikan data yang diterima oleh “alat pemerolehan bahasa” hanyalah terdiri ayat-ayat positif daripada bahasa sasaran. bahasa berfungsi sebagai alat pemeri pemikiran. terdapat satu pandangan yang boleh mencetuskan penyelidikan. apabila mencapai umur lima tahun telah dapat menggunakan bahasa pertama mereka dengan fasih. Dalam menghuraikan peranan yang dimainkan oleh alat pemerolehan bahasa ini dalam pemerolehan pengetahuan bahasa pertama. Nahu universal atau alat pemerolehan bahasa semula jadi membolehkan kanak-kanak menguasai peraturan-peraturan tentang penggunaan bahasa pertama mereka. Pelbagai kenyataan dan petikan yang telah dikemukakan memperlihatkan kepada kita bahawa menurut pandangan Hipotesis Nurani. faktor kecerdasan juga tidaklah dianggap memainkan peranan yang utama asalkan tahap kecerdasan kanak-kanak itu tidak terlalu rendah (Bever 1982: 436). Oleh kerana proses penguasaan pengetahuan bahasa pertama dibantu oleh alat pemerolehan bahasa semula jadi. Pengetahuan ini dikuasai dalam situasi semula jadi dengan mudah kerana pengetahuan bahasa yang bersifat universal telah sedia ada dalam akal budi kanak-kanak sejak mereka lahir ke dunia. Bukti positif bermaksud penguasaan bahasa pertama hanyalah berasaskan data bahasa yang diperolehi oleh kanak-kanak daripada mereka yang telah menguasai bahasa itu dengan baik. Pandangan ini adalah tentang andaian ”tanpa-bukti-negatif”. dalam proses pengetahuan bahasa pertama. menurut Hipotesis Nurani. Apa yang perlu kanakkanak lakukan hanyalah menyesuaikan pengetahuan bahasa yang bersifat universal ini dengan pengetahuan bahasa pertama (bahasa ibunda). kanak-kanak tidak memerlukan buktibukti negatif. kita dapati hampir semua kanakkanak tanpa mengira tahap kecerdasan mereka. pengetahuan bahasa pertama tidak perlu dipelajari untuk dikuasai. walaupun data bahasa yang mereka terima adalah terhad. Dengan kata lain. kanak-kanak tidak perlu diajar atau dibimbing. bahawa manusia secara nurani (secara genetic) telah dianugerahkan dengan kemampuan untuk menbentuk konsep-konsep tertentu dan bukannya yang lain. Secara umum. Lyons (1987: 245) berkata: Pada pandangan Chomsky.jugalah yang membantu kanak-kanak memahami pelbagai konsep yang berada dalam persekitaran mereka. Sarjana yang menyokong pandangan-pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani menganggap bahawa proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama adalah semata-mata berasaskan bukti positif. Apa yang mereka perlukan hanyalah data bahasa bagi membolehkan nahu universal yang tersedia dalam akal budi disesuaikan dengan nahu bahasa pertama. Tentang pandangan ini. tidak tersusun dan sering kali tidak mengikut rumus-rumus yang betul. Para sarjana yang mempelopori dan juga yang menyokong pandangan-pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani bertegas bahawa dalam proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama. Ahli-ahli bahasa yang menyokong hipotesis ini telah mengemukakan pelbagai hujah . Bukti-bukti negatif bermaksud teguran atau pembetulan oleh orang yang lebih dewasa terhadap kesalahan-kesalahan bahasa yang dilakukan oleh kanakkanak semasa mereka menggunakan bahasa. Roeper & William (1987: ix) menerangkan: Pada masa ini.

dan lain-lain. iaitu lama sebelum peniruan sebarang ujaran banyak perkataan. kemudian barulah pertuturan itu bebas. Hanya melalui amalan seperti ini – telah difikirkan – bahawa pertuturan kanak-kanak boleh berubah. 4. sebut. Dalam membincangkan ayat dua-kata. “mereka hanya meniru apa yang mereka dengar. mengulanginya. [ lapan kali pengulangan dialog ini diikuti ]. membayangkan bahawa kanak-kanak tidak dapat meniru struktur yang belum dapat dihasilkannya sendiri. sudahpun memahami ujaran seperti itu. Bukti daripaada kajian-kajian yang berhubung dengan Teori Penetapan Parameter. seperti yang dinyatakan di atas. 2. Dalam kajian Huttenlocher mendapati bahawa kanak-kanak pada permulaan peringkat suku kata. bentuk baru itu bergantung pada model ibu bapa. Antara sumber bukti tersebut adalah: 1. hlm. dia mungkin tidak menganggapnya sebagai soalan yang serius. Tetapi bukti yang lebih menarik timbul daripada kes kanak-kanak yang tidak dapat bertutur langsung. kanak-kanak itu berterusan meniru mengikut rumus-rumus tatabahasanya sendiri. Untuk seketika. 3. IBU : Tidak.dan bukti untuk mempertahankan kesahihan saranan-saranan mereka. kerana adanya kombinasi ganjil. IBU : Tidak. KANAK-KANAK : Oh! Saya murid bodoh. contohcontoh Bellugi. Selanjutnya. Contoh: KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. Bukti daripada kajian-kajian dalam bidang bahasa isyarat. beserta contoh-contoh Slobin dan Welsh. 69) mengutip satu petikan daripada transkrip Roger Brown yang menunjukkan bahawa walaupun ibu bapa mencuba secara aktif untuk mengajar satu bentuk linguistik kepada anaknya. Bukti daripada kajian-kajian yang berhubung dengan mental leksikon. kita mendapati bahawa kita tidak dapat menjelaskan semua ujaran kanak-kanak berdasarkan peniruan yang dikarangkan daripada pertuturan dewasa. “saya murid pandai. sebut “saya murid pandai”. kita tidak akan memahami bagaimana dia dapat menghasilkan ujaran baru yang tidak pernah didengarnya sebelum ini. Sudah pasti. Hujah-hujah yang lebih kuat yang menentang keperluan peniruan bagi memperoleh bahasa juga timbul daripada contoh-contoh pengetahuan bahasa dalam kalangan kanak-kanak yang tidak terlibat dalam peniruan pertuturan. disebabkan gangguan tertentu dari segi kebolehan pengucapan. tetapi yang boleh mendengar seperti biasa. Eric Lanneberg (1962) . Dia mendengar sesuatu. dan dengan demikian mengawal bentuk baru itu. Hujah dan perbahasan di sekitar isu ‘kepapaan rangsangan’.” Andaian tradisional adalah bahawa kanak-kanak memperoleh bentuk linguistik baru daripada pertuturan ibu bapanya melalui peniruan apa yang mereka ucapkan. dengar baik-baik .” KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. walaupun kanak-kanak boleh meniru dengan jayanya semua ujaran yang didengarnya. Jawapan biasa ialah seperti. b) Peniruan Kalau kita bertanya “orang kebanyakan” bagaimana kanak-kanak belajar bertutur. David McNeill (1960.

Lebih daripada itu. c) Kognisi (intelektual) Perkataan kognitif (kognisi) ialah kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. dia meniru bentuk-bentuk yang terdapat dalam proses pemerolehannya. pada tingkat dalaman tertentu. Jadi. peniruan adalah petunjuk luaran percubaan kanak-kanak untuk menempatkan skema bahasanya pada bahan-bahan baru. tetapi peranannya bukanlah untuk menyisipkan struktur-struktur baru ke dalam sistem rumus kanak-kanak. Perubahan bentuk lakuan bergantung kepada berapa banyak maklumat-maklumat baru telah diterima oleh organisme yang terlibat. Tentang fenomena ini. Berbagai-bagai kajian peniruan (Bloom. Hood & Lightbown. 1974 . Slobin. tetapi dia belajar memahami kerumitan ujaran bahasa Inggeris. perubahan dalam tingkah laku sesuatu organisme (manusia atau binatang) adalah sejajar dengan perubahan yang berlaku dalam kognitif organisme yang terlibat. Pasti sudah jelas bahawa kanak-kanak yang tidak dapat bertutur. 1986:26) berkata. “Bagi ahli-ahli teori kognitif. tidak pernah meniru pertuturan. mengapakah kanak-kanak meniru pertuturan ? Meniru merupakan satu cara melatih diri dalam proses pembelajaran. Ervin-Tripp. Apabila kita mangatakan bahawa kita telah mempelajari nahu sesuatu bahasa. Dengan demikian. dia juga tidak meniru bentuk-bentuk yang jauh melebihi ruang lingkupnya. Ahli-ahli kognitif tidak sahaja menghuraikan keadaan-keadaan kognitif yang wujud pada ketika-ketika tertentu. iaitu cognitive. ahli-ahli kognitif turut mengambil kira prosesproses persepsi yang terlibat dan juga pengetahuan atau pengalaman yang sedia ada dalam akal budi organisme dalam merubah atau mewujudkan sesuatu bentuk kognitif . Jelas. ‘pemikiran’ atau ‘ingatan’. Kualiti atau bentuk tingkah laku yang dihasilkan oleh sesuatu organisme adalah bergantung kepada sejauh manakah kognitifnya telah berubah. perkataan yang membawa maksud yang sama ialah ‘akal’. Menurut ahli-ahli kognitif. gerak balas tertentu yang telah dikuasai oleh seseekor haiwan dalam sesuatu proses ujian pembelajaran hanyalah merupakan satu indeks atau petunjuk bahawa aspek-aspek kognitif yang tertentu telah dikuasai”. 1964 . Mengikut istilah Piaget. Tolman (dalam Gleitman. 1968) mengesyorkan bahawa kanak-kanak tidak meniru bentuk-bentuk yang sudah lama dikuasainya secara spontan. tingkah laku akan berubah apabila kognitif telah berubah. Tetapi mereka juga menghuraikan segala proses yang terlibat sehinggalah terwujudnya sesuatu bentuk kognitif yang tertentu pada ketikaketika tertentu. Dengan kata lain. Pandangan oleh Tolman ini membayangkan kepada kita bahawa bagi ahli-ahli kognitif. peniruan memang memainkan peranan dalam pemerolehan bahasa. ia bermaksud pengetahuan nahu bahasa tersebut sudah tersimpan dalam pemikiran atau kognitif kita. juga tidak pernah diperteguh untuk bercakap – tetapi kekurangan ini tidak mengganggu pemerolehan kebolehan berbahasanya. Ini bermaksud. Dalam bahasa Melayu. proses pembelajaran bermaksud berubah atau bertambahnya maklumat yang tersimpan di dalam akal atau pemikiran. pengetahuan bahasa yang sama mesti mendasari kedua-dua pengeluaran dan pentafsiran pertuturan.melaporkan kes kanak-kanak lelaki yang tidak dapat mengeluarkan pertuturan.

dan bukannya bersifat serta-merta. “Mereka telah mengubah penumpuan mereka daripada huraian secara mendalam tentang bentuk-bentuk pertuturan sebenar. Ahli-ahli kognitif mementingkan perubahan kognitif. kita mempelajarinya sedikit demi sedikit. Kita tidak mampu mempelajari apa yang terkandung dalam Tatabahasa Dewan dalam masa sehari atau seminggu. sebaliknya mereka juga menilai apakah bentuk atau system kognitif yang ada pada ketika tertentu sehingga menyebabkan terzahir sesuatu tindakan. pengalaman sedia ada merupakan aspek yang penting dalam proses pembentukan sesuatu persepsi.Ketika menghuraikan cara ahliahli kognitif menanggapi sesuatu fenomena. pengetahuan yang telah tersimpan dalam pemikirannya akan membantunya untuk menghasilkan output bahasa yang gramatis dan wajar. Berlainan dengan pandangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli teori pelaziman. Sebagai contoh. ahli-ahli kognitif tidak sahaja mengambil kira faktor-faktor luaran tetapi juga faktor-faktor dalaman. ahli-ahli kognitif tidak sahaja melihat lakuan yang terzahir. Kewujudan bentuk-bentuk kognitif pada ketika-ketika tertentu adalah terhasil daripada proses penambahan maklumat atau pengalaman kepada apa yang sememangnya sedia ada. pengetahuan yang ada dalam ingatan seseorang dikuasai sebahagian demi sebahagian. Dalam menghuraikan sesuatu proses pembelajaran. Dengan kata lain. Pengalaman atau pengetahuan bertambah secara bertahap-tahap. apabila pengetahuannya tentang bahasa Melayu sudah tersimpan dalam pemikirannya. hasrat atau tujuannya. Pandangan yang dikemukakan oleh Mangantar Simajuntak membayangkan kepada kita bahawa bagi ahli-ahli kognitif. Seterusnya. besar kemungkinan akan mengubah rasa. dalam mempelajari nahu sesuatu bahasa. Ketika memberikan pengertian tentang teori kognitif. Seseorang itu dikatakan telah mempelajari bahasa Melayu dengan baik. proses pembelajaran biasanya berbentuk evolusi. Manusia atau haiwan ditanggapi sebagai makhluk yang utuh atau sepadu. dan mula menanyakan soalan-soalan tentang bentuk sistem kognitif yang telah menghasilkan output tersebut”. . perubahan kognitif adalah bersifat beransur-ansur atau secara evolusi. Aitchison (1987: 33) mengatakan bahawa bagi ahli-ahli kognitif. ahliahli teori kognitif mementingkan aspek atau faktor kesedaran dalam menghuraikan sesuatu perubahan tingkah laku. Ia juga bermakna. Lakuan manusia biasanya sejajar dengan pengetahuan dan perasaannya. iaitu tingkah lakunya tidak dapat dipisahkan daripada rasa. teori kognitif cuba mengkaji proses-proses akal atau mental yang berlaku pada waktu proses pembelajaran. Ini bererti. Penambahan maklumat dalam kognitif. Mangantar Simajuntak (1986: 84) mengatakan bahawa: Teori Kognitif ialah pengkajian bagaimana caranya persepsi mempengaruhi perilaku dan bagaimana caranya pengalaman mempengaruhi persepsi. Dalam menilai sesuatu perlakuan. iaitu akal budi dalam menilai dan menghurai tingkah laku sesuatu organime. ahli-ahli kognitif akan menghuraikan keseluruhan proses mental yang terlibat. tetapi boleh menguasainya dalam jangka masa yang lama. keinginan atau hasrat seseorang. termasuklah tingkah laku dalam berbahasa.atau pemikiran pada ketika-ketika tertentu. khususnya dalam penghasilan output bahasa. Dengan kata lain. Ini bermaksud.

Dengan kata lain. Piaget mengandaikan bahawa perkembangan kognitif adalah bersifat evolusi. Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh Piaget membayangkan kepada kita bahawa seseorang kanak-kanak perlu terlebih dahulu mempunyai kesediaan mental pada tahap-tahap yang tertentu bagi membolehkannya memahami peraturan-peraturan bahasa yang tertentu. dan begitulah seterusnya. Ketika menghuraikan pandangan Piaget. Piaget menganggap bahawa perkembangan dalam proses penguasaan pengetahuan bahasa tidak terpisah dalam proses perkembangan penguasaan kemahiran-kemahiran yang lain. iaitu secara beransur-ansur. Brown (1980: 26) mengatakan. proses perkembangan penguasaan pengetahuan bahasa ialah sebahagian daripada proses perkembangan mental. Tahap praoperasi mempunyai kemampuan kognitif yang lebih baik daripada tahap motor deria. Di samping itu. 1958). tahap perkembangan dalam penggunaan bahasa adalah sejajar dengan tahap perkembangan mental. Abdul Aziz (1995) berkata. Detiap tahap mempunyai ciri-ciri dan keupayaan yang tertentu dan agak berbeza dengan ciri-ciri dan keupayaan tahap yang lain. Snow & Ferguson (1977) yang merupakan ahli-ahli behaviorisyang berpegang kepada konsep pelaziman telah menghuraikan dalam buku mereka tentang bagaimana kanakkanak di peringkat awal kehidupan (antara umur 18 bulan dan 5 tahun) menguasai bahasa pertama mereka melalui proses mengajuk percakapan orang dewasa. Antara ahli-ahli kognitif yang banyak mengemukakan pandangan tentang kesejajaran antara perkembangan mental dan perkembangan bahasa ialah Jean Piaget. Dengan kata lain. Ketika menghuraikan pandangan Piaget. iaitu tahap motor deria (0-2 tahun). ahli-ahli teori kognitif menganggap bahawa perkembangan yang berlaku dalam pemerolehan pengetahuan bahasa oleh kanak-kanak ialah hasil langsung daripada perkembangan mental mereka. tahap pemikiran praoperasi (2-7 tahun). Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli behavioris atau ahli-ahli teori pelaziman ini telah disanggah oleh ahliahli kognitif kerana ia telah mengkesampingkan atau meremehkan peranan akal budi dalam pemerolehan pengetahuan bahasa. . menurut Piaget. manakala tahap operasi konkrit mempunyai kemampuan kognitif yang lebih baik daripada tahap praoperasi. Bagi Piaget. Dengan kata lain.Dalam menghuraikan proses perkembangan bahasa kanak-kanak. Piaget telah membahagikan proses perkembangan mental kanak-kanak kepada empat tahap. Proses ini dikatakan berlaku secara latih tubi. tahap operasi konkrit (7-12 tahun) dan tahap operasi formal (12-16 tahun) (Inhelder & Piaget. Pandangan ini agak bertentangan dengan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli teori pelaziman yang menganggap bahawa kejayaan dalam penguasaan bahasa ialah hasil langsung daripada proses latihan yang berteraskan prinsip-prinsip ganjaran dan dendaan. Kanak-kanak hanya boleh mempelajari sesuatu aspek kebahasaan apabila mentalnya telah mencapai tahap kesediaan yang diperlukan. Piaget telah mensejajarkan perkembangan bahasa dengan perkembangan mental. perkembangan bahasa kanakkanak adalah hasil daripada perkembangan mental mereka”. “Teori Piaget mengaitkan perkembangan bahasa kanak-kanak dengan perkembangan mental yang dilalui oleh mereka. “Apa yang dipelajari oleh kanak-kanak tentang bahasa adalah ditentukan oleh apa yang telah sedia diketahui oleh kanak-kanak itu tentang dunianya”. perkembangan bahasa bergantung kepada perkembangan mental.

Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli kognitif jelas membayangkan kepada kita bahawa pengajaran bahasa yang berteraskan teori-teori kognitif ialah pengajaran yang mementingkan aspek pemahaman atau perubahan mental. Input yang dibentuk dengan sempurna seperti juga jadual peneguhan yang dibentuk dengan sempurna. Proses pengajaran hanya akan dianggap berjaya apabila berlaku perubahan mental dalam diri para pelajar. pemikiran dan emosi akan terlibat secara menyeluruh. (Perkara ini telah dibahaskan dengan berkesan oleh Newport. 1977. d) Input Walaupun kanak-kanak tidak mempelajari bahasa melalui peniruan dan peneguhan. terdapat kepercayaan yang berterusan dalam kalangan ahli-ahli psikologi bahawa sifat pertuturan ibu bapa – iaitu input bagi kanak-kanak – mesti memainkan peranan yang penting dalam mengawal proses pemerolehan bahasa. hubungan antara bahagian-bahagian kecil harus dinilai dan difahami dalam satu keseluruhan yang sepadu. Sebaliknya. 58). 1977). Penyelidikpenyelidik ini telah menunjukkan bahawa kebanyakan pertuturan ibu bapa kepada kanak-kanak kecil terdiri daripada ayat-ayat yang mempunyai tatabahasa yang pendek dan mudah (lihat makalah dalam Snow dan Ferguson. Proses pembelajaran ialah proses yang bersepadu. bahagianbahagian kecil bagi sesuatu fenomena tidak harus dipandang secara berasingan. Chomsky telah dipersoalkan oleh beberapa orang penulis kerana merujuk kepada ‘kualiti yang menurun dan keluaran terhad yang sempit tentang data yang ada’ (1965. iaitu bertambahnya maklumat yang tersimpan dalam ingatan jangka panjang para pelajar. iaitu pengamatan atau persepsi daripada hubungan-hubungan antara benda-benda atau konsep-konsep atau kejadian-kejadian atau apa sahaja yang berkenaan. YANG TIDAK DITUTURKAN dalam bahasanya.Bagi ahli-ahli teori kognitif. pemerhatian pertuturan ibu bapa dengan lebih teliti memperlihatkan bahawa . hlm. Ahli-ahli kognitif tidak mengiktiraf penilaian yang dibuat hanya dengan melihat bahagian-bahagian yang kecil bagi sesuatu peristiwa. Walaupun input bagi kanak-kanak adalah amat teratur dari segi bentuk dan disesuaikan mengikut lingkungan memproses dan keupayaan kognitifnya. tidak menjelaskan kebolehan kanak-kanak untuk menggayakan tatabahasa berdasarkan input tersebut. dia masih lagi menghadapi masalah penemuan struktur implicit dan prinsip pemetaan maksud komunikasi bagi ujaran dalam bahasa khusus yang terdedah kepadanya. Penilaian yang dibuat secara automistik dianggap tidak dapat menghasilkan penilaian yang tepat. Menurut Mangantar Simajuntak (1986 :84): Teori Gestalt mengajarkan bahawa pembelajaran bergantung kepada ‘insight’ (pemahaman atau pengertian dalaman). Gleitman dan Gleitman. Lagipun. yang telah menunjukkan bahawa cara kanak-kanak mengambil perhatian tentang pertuturan ibu bapa dibentuk oleh apa yang sudah diketahuinya tentang bahasa itu). Bagi ahli-ahli Gestalt. Kanak-kanak mesti menggunakan input ibu bapa untuk menemui keteraturan DALAMAN. tanpa dipecahkan kepada bahagianbahagian yang kecil. penilaian terhadap sesuatu peristiwa harus dibuat dengan melihat secara keseluruhan atau secara gestalt. iaitu perasaan.

Manusia dikatakan menerima input yang bermula dari i. kita akan menghadapi masalah pemetaan seperti yang dihuraikan di atas. Hipotesis Input mempunyai dua kesimpulan. tatabahasa akan dibekalkan dengan spontan. Misalnya. tetapi terbit dengan sendiri. Kanak-kanak perempuan berumur dua tahun ini mesti menentukan bahawa keseluruhan lingkungan ujaran yang berbagai-bagai pada asasnya mengucapkan maksud komunikasi yang sama. seorang ibu cuba menyuruh anak perempuannya supaya duduk diam dan menikmati hidangannya. Kanak-kanak perempuan ini mesti menemui kesamaan semantik bagi duduk dengan sopan. dalam satu sesi rakaman interaksi dengan kanak-kanak berumur dua tahun. Kedua. kanak-kanak melalui fasa penguasaan bahasa yang semula jadi dengan cara beransuransur. tatabahasa bahasa sasaran akan diperolehi (Krashen. 1985:2). Ini bererti. Krashen menyifatkan konsep ini sebagai yang terpenting dalam pemerolehan bahasa kedua kerana terdapat percubaan untuk menjawab pertanyaan tentang cara manusia memperoleh bahasa (Krashen:168). dan berganjak ke tahap selanjutnya di sepanjang fasa-fasa penguasaan bahasa yang semula jadi itu dengan memahami input asas yang mengandungi i + I. Kanak-kanak tidak membesar dalam dunia bahasa yang di dalamnya situasi-situasi khusus dipetakan secara unik terhadap jenis-jenis ujaran khusus. Bagaimana kanakkanak menggunakan data berdasarkan pada kepercayaan linguistik dan kognitif pada tingkat perkembangan khusus. minum dengan cermat. semasa sedang menguasai struktur linguistic yang baru. ke i + I. Dengan sendirinya. Hipotesisi input mengemukakan usul bahawa manusia memperoleh bahasa dengan menerima input yang dapat difahaminya. Untuk menentukan. Kalau ayat ini hanya diulang berkali-kali. input ibu bapa tidak menyelesaikan masalah binaan teori bagi kanak-kanak. Sepatutnya jelas bahwa masalah pemetaan. bukannya penyebab pemerolehan bahasa. Tetapi. jadilah orang yang santun. Perubahan pertama dilakukan apabila ibu tersebut mengucapkan: Duduk dan minum baik-baik. nak telefon” – kerana maksud komunikasi dipetakan pada pelbagai bentuk ujaran. . apa yang ditemuinya tentang rumus-rumus tatabahasa dan wacana mesti didasarkan kepada apa-apa yang telah didengarnya. Pertama. Mengikut Krashen (1985:2). Masalah pemetaan bukan hanya merupakan satu cara penentu yang membolehkan satu bahasa khusus mengungkapkan fahaman-fahaman seperti “abah.masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak adalah lebih kompleks lagi daripada apa yang kita gambarkan setakat ini. seperti yang kita pertimbangkan dalam berbagai silang linguistik memperlihatkan hanya sebahagian daripada masalah itu. Input ini hanya memberikan data bagi tugas itu. yakni tahap penguasaan semasa yang ia miliki. Dia perlu mengetahui bahawa arahan boleh diucapkan secara langsung atau dengan cara soalan tidak langsung atau dengan cara huraian akibat negatif kegagalan untuk menurut. hasil pembinaan kecekapan bahasa melalui pemahaman tentang input. Ujaran tidak dapat diajarkan dengan secara langsung. kanakkanak mesti menemui apakah aspek-aspek situasi menerima ucapan bertatabahasa wajib dalam bahasa Melayu. pertuturan adalah hasil pemerolehan bahasa. Ini bermakna. guru bahasa tidak perlu mengajarkan struktur bahasa yang selanjutnya kerana struktur tersebut akan dibekalkan secara spontan jika pelajar cukup memahami sesuatu input bahasa. jika input yang difahami itu mencukupi.

Bayi yang pekak juga menghasilkan bunyi yang sama. Tetapi. setelah berusia 4 tahun. Walaupun bukan bunyi-bunyi bahasa. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif ¬ Aktiviti bernafas. menelan. Tahap 1 (0 – 8 minggu) – bunyi-bunyi asas biologi Bayi belum pandai bercakap tetapi berupaya mengeluarkan berbagai-bagai bunyi melalui mulutnya. Tetapi. pertuturan satu perkataan (holofrasa). bayi tidak boleh bercakap dengan serta-merta dan langsung tidak memahami percakapan. Bunyi yang sama (menangis. menguku dan sebagainya) dihasilkan oleh semua bayi di dunia. iaitu tahap perkembangan yang seterusnya yang lebih mirip kepada bahasa manusia. sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi ¬ Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah didokumentasikan dengan baik ¬ Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya ¬ Bunyi makan. merobok seperti bunyi air keluar dari botol yang bermulut kecil. Hal ini berlaku kepada semua kanak-kanak di dunia tanpa mengira bahasa apa yang digunakannya. melalui bunyi-bunyi ini bayi berlatih mengawal alat artikulasinya. batuk. bayi yang pekak tidak meneruskan perkembangan bahasanya ke peringkat membebel. menghembus. mencepak. a. kanak-kanak sudah mempelajari asas kosa kata. meludah dan banyak lagi bunyi yang sukar dijelaskan. Kanak-kanak Normal Menusia mempunyai minda dan dalam minda terdapat bahasa. Bayi menangis. Pada waktu dilahirkan ke dunia. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja ¬ Ia mungkin mangatakan lapar. menguku seperti bunyi burung. ¬ Pada beberapa minggu pertama. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a] Interpretasi Maksud ¬ Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi .h. Pemerolehan bahasa pertama terdiri daripada peringkat bebelan (vokalisasi). sintaksis (peraturan struktur bahasa dan tatabahasa) dan sebutan bahasa pertamanya. Bayi juga berlatih menyelaraskan pernafasannya dengan menghasilkan bunyi-bunyi. makan. pertuturan dua dan tiga perkataan (telegrafik) dan perkembangan ayat yang kompleks. Lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang perhatikan.

gu menyerupai suku kata ¬ 4 bulan. nadanya mula berbagai-bagai ¬ Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu ¬ Beritma dan pendek-pendek ¬ Mula mengagah dan gelak. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir ¬ Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa ¬ Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa c. /ma/. /u/. ‘papa’. Tahap 11 (8 – 20 minggu) – Gelak dan mengagah ¬ Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan ¬ Tangisan juga dihasilkan. Mula mewujudkan kontur intonasi ¬ Bunyi ga. /pa/. terutama bunyi-bunyi yang melibatkan pola intonasi bahasanya. Pengulangan bunyi memberi bayi kualiti bunyi yang serupa dengan bahasa. bunyi yang dihasilkan oleh bayi semakin menghampiri bunyi bahasa yang ada dalam lingkungan persekitarannya. Sewaktu bebelan berterusan. Tahap 1V (25 – 50 minggu) – membebel Bebelan melibatkan penggunaan bunyi bahasa. seperti /a/. khususnya suku kata vokal dan konsonan-vokal. /gi/. Tahap 111 (20 – 30 minggu) – Bermain dengan bunyi bahasa ¬ Penghasilan bunyi lebih mantap ¬ Bunyi lebih panjang 1 saat. ‘gigi’. seperti vokal dan konsonan ¬ Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal ¬ Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan ¬ Ada bunyi lelangit lembut. Contohnya: ‘mama’. kanak-kanak Jepun yang berumur 6 bulan mulai mengeluarkan bunyi yang mirip bahasa Jepun. ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut ¬ Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini – lebih menggembirakan ibunya d. Mengikut kajian Steinberg (1933). Demikian .¬ Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama ¬ Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain ¬ Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek ¬ Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan Tidak seperti bunyi bahasa ¬ Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa ¬ Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa ¬ Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi ¬ Bunyinya beritma ¬ Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara ¬ Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang b.

¬ Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan ¬ Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang ¬ Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba. berbeza-beza ¬ Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran ¬ Bunyi lebih jelas. tetapi menyerupai bunyi dewasa ¬ Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Jika kanakkanak berkata ‘kucing’ atau menyebutkan bunyi yang hampir-hampir atau mirip dengan bunyi ‘kucing’ (contohnya ‘ucin’). Pragmatik . Tahap V (9 – 18 bulan) – ujaran berirama ¬ Bunyi sudah berirama. tidak menghairankanlah bayi terlebih dahulu memperoleh pola intonasi bahasanya sebelum dapat menghasilkan sesuatu kata. Pelajar tersebut masih tidak tahu cara untuk memancang aliran sesuatu ayat menjadi perkataan. Sewaktu mula mendengar bahasa baru untuk kali pertama. i. tidak cukup dengan memperhatikan sebutan bunyi-bunyi yang selaras dengan sesuatu kata yang terdapat dalam sesuatu bahasa. soalan. Keadaan ini boleh disamakan dengan orang dewasa yang mempelajari bahasa baru. daa da dan lain-lain ¬ Bebel tidak ada makna. dan tekanan bahasa. Ini salah ¬ Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada yang membebel hingga 18 bulan ¬ Bunyi ini juga bukan rawak. Begitu juga halnya dengan kanak-kanak. tidak sama dengan sebutan bunyi yang lazim didengar. Kita membiasakan diri dengan melodi bahasa sebelum kita dapat mempelajari kata-kata. mula ada makna. Orang yang ada hubungan terdekat dengan kanak-kanak itu sahajalah yang boleh mengecamkan bunyi-bunyi bermakna yang dituturkan oleh kanak-kanak kerana sebutannya agak ganjil. bayi sering membebel dengan ayat pura-pura yang bukan kata (pseudo nonword ‘sentence’) dengan pola intonasi ayat penyata. pertanyaan dan seruan. Yang ingin diperhatikan ialah penggunaan bunyi-bunyi yang bermakna. aa gaa. sewaktu kanak-kanak melihat atau menyentuh haiwan itu (bukannya haiwan atau objek lain). kemahuan dan kemesraan ¬ Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi ¬ Sudah ada suku kata. Sewaktu berumur 10 atau 11 bulan. panggilan. Dengan itu. kata awal dengan makna jelas ¬ Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Untuk menentukan waktu sebenarnya sesuatu kata itu diperoleh kanak-kanak bukanlah satu perkara yang mudah. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak ¬ Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi e. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Melodi atau pola intonasilah yang dipelajari dahulu oleh bayi sebelum bayi dapat mengecamkan dan seterusnya membuat peniruan bahasa. yang cenderung didengar ialah pola rentak. nada.juga halnya dengan bayi bangsa Cina dan Inggeris. barulah kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak itu tahu makna sebenarnya perkataan ‘kucing’.

Bahasa egosentrik jenis pengulangan merupakan percakapan kanak-kanak yang diulang secara terus menerus. mengulas dan bertanya. . sama ada pada peringkat kata atau suku kata. Tangisan menjadi satu cara untuk memberitahu keperluannya seperti lapar. Contohnya. iaitu : i) Bahasa yang bertumpu pada diri sendiri yang disebut bahasa egosentrik (egocentric language). tangisan belum boleh dikatakan sebagai bahasa kerana bentuk tersebut tidak mempunyai pola teratur yang secara berulang-ulang dapat menyampaikan fikiran dan perasaan dengan tepat. monolog dan monolog tumpuan. Justeru. Dalam situasi ini. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza (Piaget. Sungguhpun demikian. Jenis perkembangan bahasa yang kedua pula ialah bahasa perhubungan. barulah pengguna bahasa dapat berkomunikasi sesama mereka. mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. with our thought processes and patterns changing systematically as we age’. 1926). Menurut Piaget (1926). akan acik yemak akan acik yemak Pengulangan tersebut dibuat untuk tujuan keseronokan dan tidak bermaksud apa-apa. ii) Bahasa yang ditujukan kepada orang lain yang disebut bahasa perhubungan (socialized language). Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. Apabila bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat artikulasi manusia disusun mengikut hukum-hukum yang ada dalam sesuatu bahasa. Bahasa egosentrik jenis monolog pula ialah percakapan kanak-kanak yang seolaholah menggambarkan kepada kita bahawa dia sedang berfikir dan fikiran itu dilahirkan dalam bentuk bunyi dan kemudian dalam bentuk kata. Bahasa egosentrik dilahirkan dengan tiga cara. kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. iaitu pengulangan. seperti bercerita. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. Beliau melihat perkembangan bahasa kanak-kanak dalam dua jenis. mengantuk atau sakit. ‘…human cognitive development is achieved through maturational stages.Seseorang bayi dari saat kelahirannya telah mula berhubung dengan orang-orang dalam persekitarannya melalui tangisan. Dalam jenis tersebut. bertengkar. Bahasa jenis pertama.

• Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia. Pengantar Psikolinguistik Moden. 4.. Nor Aina Dani. Kaedah Baru : • Teknik merakam. Contohnya : mak buat neneng. NOTA KULIAH : PSIKOLINGUISTIK : • Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa. . Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik. Dardjowidjojo. BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan. 2. 2006. 3. 2009 6:05 PM shariah binti zulkifly said. Psikolinguistik. Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia.. Bhd. • Ada mikrofon radio. Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. 1986. NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. MICHAEL & ALL ANGELS. • Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa.PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 1.Rujukan 1. Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. 2007. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mangantar Simanjuntak. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.KAMPUNG TAWAS. Kuala Lumpur: Sasbadi Publishing Sdn. • Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat. Zulkifley Hamid. 2006. • Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya. • Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan. Soenjono.30010 IPOH. March 24. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya. Bhd.

Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. .diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan. LOGIK TEMPAT Logik tempat –pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. Contohnya : acu datang. Proses peniruan akan terus berlaku. kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar. Seterusnya. Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar. • Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji. • Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita • Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu. • 3 tahun mula belajar membuat keterangan. • Usia dua tahun sudah mula bercakap. Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya. • 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa. Apakah proses atau tahap proses ? • Mula kenal suara di sekeliling • Mula kenal dan memandang kearah suara. Apakah kaitan dengan guru ? Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik. • 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf. kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku. • Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama. kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang. Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat. Apabila ada teori. Contoh : Di manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja. Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia. • Usia 6 atau 7 tahun . main.• Sampel besar. Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ). semalam. makan. persekitaran. susu. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama. • Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. • Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku. Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ? Perkembangan bahasa kanak-kanak.minum. Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa. bantal. Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ? b. pa atau menyebut kucing sebagai meow. • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. memakan masa bertahun-tahun. • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial. Akan berlaku proses peniruan. ma. Kesukaran dalam kajian ini : a. Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh.

• Mungkin mnyetakan lapar. • Pada beberapa minggu pertama. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. • Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan. • Ada beberapa tahap perkembangan.buang air dan gerak badan – berkaitan dengan keperluan hidupnya. • Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap.Teori terbahagi kepada tiga iaitu meniru. Kanak-kanak ituakan mengucapkan terima kasih seperti yang diminta oleh ibunya. TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA. PENGHASILAN BUNYI • Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. • Tiga bidang besar : penghasilan bunyi. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a]. INTERPRETASI MAKSUD. Contoh : cakap terima kasih kepada opah . • Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan. • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek. • Bunyi makanan. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik. • Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama. TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi. • Aktiviti bernafas.kudrat dan input MENIRU : Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru. • Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. makan. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. mencepah. menelan. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain. Contoh : Ibu menyuruh anaknya memanggil KUDRAT Innate LAD INPUT Perkataan yang diajar oleh emaknya. • Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. . • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain. batuk.sendawa – kait dengan keperluan biologi. PERKATAAN PERTAMA • Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.

• Bunyi ini juga bukan rawak. • Bunyi ga. aagaaa. Ini salah. • Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan. kemahuan dan kemesraan. • Penghasilan bunyi lebih mantap. tetapi menyerupai bunyi dewasa..selalunya di ulang-ulang.ba. seperti vokal dan kosonan. • Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam. • Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara. • Suku kata seperti aa. Mula mewujudkan kontur intonasi. • Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada membebel hingga 18 bulan.. kata awal. • Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan.• Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa. • Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa. TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak... panggilan. TAHAP DUA ( 8 – 20 minggu ) Gelak dan mengagah. TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa. TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima. • Bunyi lebih panjang satu saat. • Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain. • Bunyi lebih jelas.dada dan sebagainya.nadanya mula berbagai-bagai. • Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang. • Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. • Bunyinya beritma. • Sudah ada suku kata. • Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi. • Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. • Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan. • Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa. • Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran.. • Bunyi sudah berima . • Bebel tidak ada makna. soalan. • Tangisan juga dihasilkan. mula ada makna. dengan kena jelas. • Ini tanda awal awal bahasa. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. • Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. • Empat bulan.. • Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. • Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan. • Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut. • Mula mengagah dan gelak. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir.gu menyerupai suku kata. berbeza. AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf ) BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ? . • Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi. • Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi. • Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal.

Masa : petang. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti. Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan. mereka mendengar kata-kata manusia. Tempoh usia kritikal . Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak.sebab akibat ( siapayang buat ) Tempat : duduk bersila di atas lantai. Adik pun suka makan sayur. minum. 2.duduk Permintaan untuk bekerjasama. Contoh : mak – berapa kali dalam satu hari. Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan. 5. perkara ini jarang-jarang berlaku. telefon. LAD ( Language Acquisition Device ) Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ). Bagaimana dia menunjukkan perasaannya. alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa. Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap. . Kata-kata yang menunjukkan logik tempat. dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. Dia akan menyerap bahasa itu. piano. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya.• Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. • Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ). Selepas itu. Adik suka pergi berkelah. dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru. Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain ) 7.kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah. malam Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ). Beri perhatian : Tempoh usia kritikal. Contoh : Adik sayang ibu Abang jahat Kucing baik 6. Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut. kanak-kanak dapat belajar bahasa. Menunjukkan kerjasama : Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut. kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. Contoh : adik nak susu 4. Adakah kanak-kanak ini mengancam ? Contoh : Miow makan ikan. Contoh : apalagi yang dia ada : 1. Semasa mendengar bahasa. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. Permainannya – patung power ranger. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa. Di bawah umur dua tahun. menafikan sesuatu 3. bantal busuk. Siapa makan( abang makan ) PSIKOLINGUITIK Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah. Menyatakan keinginan . keadaan akan menjadi sukar. masa.

Yang membezakan adakalanya bentuk. Kenari. Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ).Bukti : kes-kes deraan. Contoh : di Ipoh. Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua 1. 3. bangau.tukar kepada sebutan ) BAHASA DAN OTAK . 2. Lambang huruf : pria atau wanita –perlambangan. Bangau putih b. PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA ) Apa yang ada dalam minda kanak-kanak – apa yang dilihat. Prosesdalam minda kita – ada ciri-ciri prototype. Proton – semua itu adalah kereta. Lihat puyuh. a. “protype ikan paus ada pada paus.Apa yang membolehkan mereka kata –kata itu kerusi. saiz. Kanak-kanak melihat Kancil. Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak. . Gagak hitam c. Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia. Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ? UNIVERSAL . ada label. Serindit hijau.warna. Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam.serupa di dunia. merpati – kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap – kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi. Waja. Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai. Jika tidak ada prototype dalam minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda. Begitu juga dengan dolphin. Ada proses yang kompleks – bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi.

Broca wernicke gurus sudert Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri. Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja.boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu. Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. Mary Dox 1836 Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa. 6. Empat suku kata tidak berasas. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa. Pure word deafness – kecederaan beberapa bahagian dalam otak.menulis dan mengeja. 1. 5. Hemisfera kiri Mengawal bahasa. Tidak dapat mengecam bunyi perkataan yang betul. matematik. 3. Hemisfera kanan Emosi (kawal).mengenal struktur benda. Dalam psikolinguistik – yang dipentingkan : lateralisasi bahasa. 2. Contoh : siapa nama ? 4. Konduksi . Daerah yang terlibat dengan bahasa. AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN. Daerah bahasa di hemisfera kiri. analitik. Dileksia : ward federation and neorologi Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca . Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan. operasi logik. . muka ( mengecamkan). Batasan Otak. Contoh : serangan strok.Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama. Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan. fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah.

Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar. • Pemahaman lisan rendah. FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA. • Korpus kolosum yang lemah. Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu. Cina. Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya.CIRI-CIRI : • Kemahiran membaca rendah • Susunan terbalik • Menyongsang perkataan • Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol. • Tulisan buruk. PUNCA DILEKSIA • Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri. mengatasi emosi . DILEKSIA BERKAITAN BAHASA Walaupun : kebolehan memahami intonasi. • Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf. India dan kaumkaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran. Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. Persekitaran bahasa pelajar . Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris.menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa. BACAAN BAB 4 : PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. 2. • Bertindak lambat dan kurang cepat. Oleh itu. • Suka membaca senyap. Kesimpulannya. DAERAH BAHASA DAN 1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan). Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik.

Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu.atas talian ). Zamri Mahamod. . Abdullah Hassan. Liew Sie Lin (2003) . Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989) . . Salleh (2005). iii. xi. Liew Siew Lin. Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia. Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003). v. kelas kata dan susunan ayat.Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonankonsonan tertentu bahasa Melayu. tetapi juga di dalam bilik darjah. Arpan Shahbudin . ix.J Money (2004. vii. Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006) .Mendapati 68. Liew Siew Lin (2003) . . perbezaan bunyi’l’ dan’r’ . Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama.Penggunaan kata sendi nama. pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung. leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar. Farid M. Azman Wan Chik (1989) . Onn dan Ajid Che Kob (1981) . Karim Harun dan Saadiah Ma’alip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 ) .Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi ‘h’ pada akhir kata.Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat. terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan. hukum D-M. Bukari Kadam.4 peratus pelajar dan 43. Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah.N.Aspek semantik. Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J.Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka. x.tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka. Farid M. vi. kata sandang. Sabariah Samsuri dan Rosmini Md. penggantian fonem ‘p’. Ajib Che Kob(1990). Zamri Mahamod.Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka. viii. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah dilakukan seperti : i. Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003) .Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama.Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat.3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Abdul Hamid Mahmood(1990). Onn dan Ajid Che Kob (1981). iv. ii. Zulkifley Hamid.

xii. terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian. KESALAHAN MORFOLOGI.Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa. bahasa lisan. Contoh : i. Contohnya : Ali di padang main bola. Contohnya : i. Sepatutnya : i. iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu). Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan.. Zamri Mahamod(2000) . Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina. kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men. Menurut Sandra Kasih (2003). B. Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri. penggunaan kata ganti nama diri. bahasa daerah. dan kesalahan frasa kata tertentu. seperti hukum D-M dan sebagainya. gangguan peralihan kod. Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf ‘r’ dengan huruf ‘l’. dan bahasa pasar. JENIS-JENIS KESALAHAN. Selain itu. kata kerja. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. A. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan. Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu.Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian. Sepatutnya : Ali bermain bola di padang. ii. PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. Lori Loli ii. serta gangguan interlingual dan intralingual.imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987). Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan. gangguan bahasa pasar. penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil. kata adjektif dan sebagainya.amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung. penggolongan kata. India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu. Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan. ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata. gangguan dialek. Contohnya : Bahasa Melayu Bahasa Cina i. . kecuali kata ‘tetapi’(annal). Kereta Keleta Menurut Suthanthiradevi 2004. iaitu gangguan bahasa ibunda.

Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu : a. Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan. b.Contohnya: i. Penggantian /w/ kepada /v/ Kawan menjadi kavan g. a. Proses penambahan fonem juga berlaku. iaitu : a. Penggantian /u/ kepada /o/ Untuk menjadi untok e. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ Pecah menjadi bicah c. Penggantian /g/ kepada /k/ Bagus menjadi bakus e. Penggantian /a/ kepada /o/ sangat menjadi songat c. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ Faedah menjadi paedah d. Penambahan konsonan /w/ Semua menjadi semuwa iv. Penambahan konsonan /h/ Meja menjadi mejah c. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ Bandar menjadi pandar b. Proses penghilangan juga berlaku . Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ Tanpa menjadi tampa iii. Penggantian /i/ kepada /e/ Pilihan menjadi pilehan ii. Penggantian /k/ kepada /h/ Awak menjadi awah f. Penambahan vokal depan rendah /a/ Harga menjadi haraga. Penggantian /e/ kepada /i/ rehat menjadi rihat d. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita menjadi carita b.

pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu. Saya makan nasi . Penghilangan vokal /a/ Soalan menjadi solan c. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ Terima menjadi trima b. pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004). Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ). Menurut Asmah Omar (1977). . pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan. Penghilangan konsonan/r/ Besar menjadi besa Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar.ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil. SINTAKSIS Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa. Bahasa Melayu Bahasa Cina Makanlah dulu Dulu makanlah Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah Menurut Abdullah Hassan (1987). Penghilangan konsonan /h/ Sekolah menjadi skola d.a. Tak mahu menjadi tame e. Dalam kajian Wong Khek Seng (1991). Penghilangan konsonan/k. Penghilangan konsonan /g/ Menggunakan menjadi mengunakan f. Contohnya : i. Contohnya : Dialek Bahasa Melayu Diasut dihasut Diidangkan dihidangkan Mengilang menghilang C.ayat bahasa Melayu Saya nasi makan . kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan ‘h’ di awal kata.

Melayu-Cina Bukan saya mah! iii. Keadaan dibuat-buat dan terhad. Melayu-Inggeris Saya belum dapat result lagi. B2 boleh diperoleh melalui dua cara. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan. disiplin dan tatacara bilik darjah. Melayu-Cina dan MelayuInggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti : i. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2. mereka tetap menggunakan bahasa ibunda. Rumus-rumus nahu dipaparkan. b. PEMEROLEHAN BAHASA Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987). Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah. Tekanan psikososio bilik darjah. DEFINISI DWIBAHASA Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2). Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi. Menurut Mansoer Pateda (1990). Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. i. terdapat dua istilah dwibahasa. tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard. DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR. Data bahasa dipilih sebelum diajar. memajukan kerjaya. Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh ) ii. iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang.D.Tamil. Melayu-Tamil a. ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain. BACAAN BAB 5. tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan. iv. Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya. Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan . untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga. iii. PERCAMPURAN KOD Fenomena percampuran kod bahasa Melayu. Selepas memperoleh pendidikan. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya. Namun demikian. Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi. ii.Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. iaitu : a.

v. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur.tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. Menurut Victoria et al. perhubungan antara individu. Kepentingan pendidikan. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain. GANGGUAN BAHASA IBUNDA Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. viii. Contoh : Abang kamu tinggal di mana ? (BM) – Abang kamu mana tinggal ? (BC) Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2.dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan. iv. Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis. Penggunaan frasa “lembu punya susu”-pelajar India. Contohnya : Saya makan nasi (BM) – Saya nasi makan (BT) Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama. vii. KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR Berdasarkan konsep dwibahasa. iii. Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku. Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2. Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan. ix. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. b. Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : “baru”jadi “balu” – pelajar Cina. vi. Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2. Contohnya : a. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi. v. ii. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA Menurut Abdullah Hassan (1987). Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif. Tuntutan peluang pekerjaan. sesetengah mempelajari B2 atau menjadi dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu : i. morfologi dan leksikal. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989). Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1. Contohnya : Open the air condition (B2) – buka penghawa dingin (B1) Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu.pembelajaran di luar bilik darjah. GANGGUAN DIALEK Dialek mempunyai bentuk tertentu. Antara . pelajar bukan Melayu .

Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek. Contohnya : 1. Mek makang ikang. 2. Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari.30010 IPOH. 2.PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 TUGASAN 3 : Buat esei mengenai penguasaan kanak-kanak berdasarkan data yang telah dipungut.kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1.negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan.sebutan dalam bahasa Melayu standard. b. Menurut Mengantar Simanjuntak ( 1987:157).I pergi shopping. Terengganu. GANGGUAN PERSEKITARAN Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran. Dalam hal ini . Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis : [aya?]. TUGASAN 3 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU NAMA : SHARIAH BINTIZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST. Jalang-jalang cari makang –dialek Terengganu. GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing) Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa.penggunaan dialek utara. MICHAEL & ALL ANGELS. [air].pemerolehan atau ‘Language Acquisition Device (LAD)” ialah proses yang berlaku di dalam otak seorang kanakkanak ( bayi) sewaktu memperoleh bahasa ibunya atau bahasa pertama. Contohnya : 1. Last week. GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching) Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. a. Kedah. See you minggu depan. a. Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2. Contohnya.KAMPUNG TAWAS. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. Negeri Sembilan dan Perak. Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard. Menurut Mohd Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain.

iaitu sebagai hasil perkembangan fizikal kanak-kanak itu sendiri secara keseluruhannya. Dalam kajian ini pengkaji menjadikan Teori Mentalis sebagai konsep. Dalam kajian selama 11 minggu ini. Teori Mentalisme ini beranggapan bahawa kanak-kanak yang terdedah kepada sesuatu bahasa itu mempunyai keupayaan semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa itu. dan berkomunikasi. Pemerolehan bahasa juga bermaksdud bagaimana kanakkanak dapat menguasai bahasa pertama tanpa melalui proses pembelajaran yang formal dan intensif. pemerolehan bahasa terdiri daripada proses-proses yang berlaku pada waktu kanak-kanak itu menuranikan tatabahasa ibundanya dan sewaktu dia menguasai perlakuan atau penerapan tatabahasa ini dalam pemahaman dan penerbitan ayat-ayat ( Mengantar Simanjuntak. ( Abdullah Hassan. Pada peringkat ini. Pengetahuan bukan merupakan satu latihan pancaindera tetapi adalah daripada fikiran manusia. Teori ini menganggap bahasa sebagai pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu proses dalam otak dan saraf setelah menerima rangsangan daripada pancaindera. didapati kanak-kanak ini masih belum dapat menguasai morfologi secara sempurna seperti orang dewasa. tetapi menyesuaikan rumus-rumus yang terkandung dalamnahu universal bahasa pertamanya. Ini dibuktikan dengan . dia tidak dapat bercakap semasa dijumpai oleh sami-sami India. Rasionalnya ialah idea yang semula jadi ( innate ideas ) menjadi asas kebenaran dalam pengetahuan kita. Kajian ini melihat pemerolehan bahasa seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 1 tahun 8 bulan. system sintaksis bahasa dan rumus-rumus yang mengawal pembentukan ayat dikatakan telah wujud dalam alat pemerolehan bahasa. kebolehan menuturkan ayat dikatakan tidak dikuasai secara mekanikal ataupun terhasil daripada aktiviti rangsangan gerak balas (R-G). keinginan. iaitu di dalam minda manusia sejak mereka lahir kerana mereka telah dilengkapi dengan alat pemerolehan bahasa ( Hornstein dan Lightfood.kanak-kanak ini sedang memperoleh pengetahuan. 1981). Kreativiti wujud dalam otak dan pemikiran penutur bahasa itu adalah keperluan dalam diri manusia yang ada sejak lahir.dapat dijelaskan bahawa pemerolehan bahasa ialah bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa ibunya iaitu bahasa yang pertama kali didedahkan kepadanya sejak dia dilahirkan ke dunia.penguasaan bahasa kanak-kanak itu tidak akan berlaku kerana LAD tidak mendapat sebarang bahan untuk diproses. Golongan kognif ini berpendapat. dan penerbitan perkataan-perkataan ayat-ayat dalam bahasa pertama untuk mengungkap perasaan. Kanak-kanak ini masih terbawa-bawa dengan pengalaman pada tahap holofrasa. 1987 : 158). seorang kanak-kanak lelaki di India telah dipelihara oleh binatang semasa dia tinggal di dalam hutan. pemahaman. bukannya hanya alat luar untuk berkomunikasi. Fungsi rangsangan bahasa bukanlah sebagai bahan untuk membolehkan nahu universal membuat penyesuaian. 1983 : 260 ) Teori Mentalis menghubungkan realiti mental dengan lakuan bahasa yang sebenarnya. Sebagai contoh. Tugas kanak-kanak bukanlah mendapatkan rumusrumus bahasa ibundanya. Jamali Ismail (1980 : 12) pula menyatakan bahawa proses pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak itu berlaku sedikit demi sedikit mengikuti perkembangan otak. Kesimpulannya. Penyesuaian ini penting untuk membolehkan nahu ini diungkapkan atau disesuaikan dalam bentukbentuk yang dapat menghasilkan pertuturan yang gramatis dan dapat difahami oleh pengguna sesuatu bahasa itu. Jika tidak ada pendedahan.

didapati juga ada pertukaran huruf asal dengan huruf lain semasa ujaran . Bunyiyang dikuasai sebelum kajian dibuat.pengkaji mendapati berlaku pengguguran huruf pertama dalam ujaran yang diucapkan oleh sampel ini iaitu : HURUF : e = emak( mak ) a = ayah( yah ). Bunyi yang didapati ialah : m/y/b/p/a/o/u/k/g/i 2. makan (akan ). Bunyi konsonan : p/b/t/d/k/g/s/c/j/m/n/i/w/y/h/ Bunyi vokal : a/e/i/o/u Daripada analisis yang dibuat. milo ( ilo ) n = naik ( aik ) h = habis ( abis ) t = takut (akut ) j = jauh (auh ).abang ( bang ) b = balik ( alik ) o = opah ( pah ) m = mandi (andi ).jatuh (atuh ) p = pintu ( intu ) k = kencing ( encing ). Bunyi-bunyi yang dikuasai semasa kajian dibuat. kasut (acut ) r = rama–rama ( ama–ama ) s = salam ( alam ) Dalam ujaran yang diucapkan oleh sampel ini .melihat cara penyebutan sesetengah kosa kata yang disebutnya adalah tidak sempurna. pengkaji mendapati ada pengguguran satu suku kata yang berlaku iaitu : SATU SUKU KATA : ba = baju ( ju ) be = berak ( yak ) sa = sayang ( yang ) se = sejuk ( juk ) mi =minum (num ) te = tepi ( pi ) tu = tutup ( tup ) meny = menyapu ( apu ) ro = roti ( ti ) pen = pensel ( ce ) pi=picit ( cit ) hi = hidung ( dong ) li = licin ( cin ) hen = hendak ( nak ) ker = kerja ( je ) cok = coklat ( lat ) Selain itu . Bunyi bahasa yang dikuasai oleh sampel sebelum kajian dibuat. 1.

diucapkan oleh sampel kajian iaitu : r = y = berak ( yak ) s =c = susu ( cucu ).u c. pensel ( ce ) .o w acut kasut kata nama a.duduk ( dok ) n = d = hendak ( nak ) y = kr = aiskrim ( yim ) y = i = buaian ( yan ) Dalam kajian ini juga pengkaji mendapati ada perubahan seluruh kata yang dilakukan oleh sampel iaitu : nanak = tidak hendak aung = along uwo = seluar uwat = buat uwih = kuih Daripada perkataan di atas.k uwih kuih kata nama u. KATA NAMA KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN mak emak kata nama a m.i b intu pintu kata nama i. FRASA SATU PERKATAAN TELEGRAFIK A.I c. ada perkataan yang mengekalkan huruf ( t ) iaitu perkataan akut . ada penggantian huruf ( k ) menjadi huruf ( t ).c uwo seluar kata nama u.h ju baju kata nama u j cucu susu kata nama u. (JADUAL BUNYI) Namun begitu.t acik nasi kata nama a.h bang abang kata nama a b. dan kata adjektif yang telah dikuasainya di peringkat telegrafik.n.k yah ayah kata nama a y.h . Selain itu.t dong hidung kata nama o d. kasut ( acut ).o l ibi televisyen kata nama i.u n.g pah opah kata nama a p. pengkaji mendapati huruf ( w ) menggantikan huruf ( at ) dan ( ih ) untuk perkataan buat dan kuih. nasi ( acik ) k = t = ikut ( itut ) o = u = hidung ( dong ) .t lat coklat kata nama a l.I w ilo milo kata nama i. katakerja.g yah ayah kata nama a y.u c. pengkaji dapat melihat sampel kajian sudah dapat menguasai beberapa golongan kata seperti kata nama. Huruf ( k ) digugurkan sepenuhnya.n.

n.h ce pensel kata nama e c ayim aiskrim kata nama a.g juk sejuk kata adjektif u j. KATA ADJEKTIF KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN yang sayang kata adjektif a y.k encing kencing kata kerja e.ti roti kata nama i t olah sekolah kata nama o.i c. KATA KERJA KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN akan makan kata kerja a.k F. KATA ARAH KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN auh jauh kata arah a.i t.i l.u k.s nak hendak kata bantu a n.h.k D.n andi mandi kata kerja a.KATA BANTU KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN abis habis kata bantu a.g itut ikut kata kerja i.n.i y.b.i n.h atik cantik kata adjektif a.t cin licin kata adjektif i c.t num minum katakerja u n.i b.m cit picit kata kerja i c.a n.n.h E.j.t je kerja kata kerja e j alik balik katakerja a.k C.e t.a k.k anah panas kata adjektif a.p pi bang ketepi abang ayat perintah i.u h pi tepi kata arah i p H. .m B.k akut takut kata adjektif a.a y.a l.u t.n cuk busuk kata adjektif u c.d yak berak kata kerja a y.a p.KATA PANGGILAN KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN aung aung kata panggilan u n.g ateh mak teh kata panggilan a. KATA PERINTAH KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN yah jap ayah sekejap ayat perintah a.g FRASA DUA PERKATAAN TELEGRAFIK Frasa dan ayat makna golongan ayat cik mak nasi lemak kata nama bang uwat abang buat kata nama.

katanama luk mak peluk mak kata kerja. kata adjektif yah jap ayah sekejap ayat perintah pi bang ketepi abang ayat perintah mak andi emak mandi ayat penyata lat atuh cokelat jatuh ayat penyata akit mak sakit mak ayat seruan nak cuk hendak bantal busuk ayat penyata nak cucu hendak susu ayat penyata FRASA TIGA PERKATAAN TELEGRAFIK Frasa dan ayat makna golongan ayat nak itut mak hendak ikut emak ayat penyata nak bum yah hendak tidur dengan ayah ayat penyata nak aik oto hendak naik motosikal ayat penyata nak itut yah hendak ikut ayah ayat penyata na ambik ence na ambil pensel ayat penyata yet anjat okok monyet panjat pokok ayat penyata Melihat kepada perkembangan sintaksis pula. a.tetapi sampel dapat membentuk ayat-ayat yang boleh difahami oleh pendengar. kata kerja yah yang ayah sembahyang kata nama. Dalam jadual ayat ada menunjukkan perbuatan-perbuatan asas seperti meminta susu.bang olah abang sekolah kata nama na bit na cubit kata nama.kata nama nak cuk hendak busuk kata bantu. pengkaji mendapati walaupun sampel boleh mengujarkan dua atau tiga patah perkataan. kata kerja yum aung cium along kata kerja.meminta nasi lemak dan sebagainya. Kata-kata yang menunjukkan keinginan sampel terhadap . kata kerja nak anjat nak panjat kata bantu. Keinginan adalah naluri yang sudah ada dalam diri manusia sejak lahir. Contoh-contoh ayat penyata boleh dilihat dalam jadual di bawah. Sampel kajian dapat membentuk ayatayat penyata. Frasa tigaperkataan telegrafik Frasa dan ayat makna golongan ayat na ambik ence na ambil pensel ayat penyata yet anjat okok monyet panjat pokok ayat penyata Selain itu. kata nama nak jer hendak power ranger kata bantu. dalam kajian ini juga di dapati sampel menunjukkan keinginannya. Frasa dua perkataan telegrafik Frasa dan ayat makna golongan ayat nak jer hendak power ranger ayat penyata nak cuk hendak busuk ayat penyata mak andi emak mandi ayat penyata lat atuh cokelat jatuh ayat penyata akit mak sakit mak ayat penyata b.

Dan Isaac Slobin. dan tutur kata yang ditunjukkan sudah mempunyai kesejajaran sebagaimana pertuturan oran dewasa. Walaupun kata-kata yang dituturkan oleh sampel tidak lengkap tapi pendengar memahami ujaran yang dimaksudkan. Penterjemah Ton Ibrahim. jelas pada peringkat ini tujuan berkomunikasi yang ditunjukkan oleh sampel adalah untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya. Ilmu Psikolinguistik Edisi Kedua. pengkaji juga mendapati ada pembinaan ayat perintah pada peringkat ini. BIBLIOGRAFI. Abdullah Hassan. 1992. Berikut adalah contoh ayat perintah yang diujarkan.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 1989.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.sesuatu dapat dilihat adanya ayat permintaan yang diucapkan oleh sampel kajian pada peringkat ini iaitu : Frasa dan ayat makna golongan ayat nak cuk hendak bantal busuk ayat permintaan nak cucu hendak susu ayat permintaan nak bum yah hendak tidur dengan ayah ayat permintaan nak aik oto hendak naik motosikal ayat permintaan nak itut yah hendak ikut ayah ayat permintaan nak itut mak hendak ikut emak ayat permintaan nak anjat nak panjat ayat permintaan Daripada contoh ujaran yang ditunjukkan. Proses yang kedua pula menyediakan konteks bagi kanak-kanak menguasai cara menggambarkan makna kognitif ke dalam bentuk bahasa yang paling tepat. .Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Malaysia. Frasa dan ayat makna golongan ayat yah jap ayah sekejap ayat perintah pi bang ketepi abang ayat perintah KESIMPULAN Dapatan daripada analisis data menunjukkan bahawa peringkat pemerolehan bahasa melibatkan proses kognitif dan interaksi. Di sini kita dapat melihat penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak itu berkembang mengikut jadual biologinya dan kanak-kanak berkeupayaan membuat rumusan dan peraturan bahasa secara bersendirian tanpa diajar seperti mana yang disebut dalam Teori Mentalis. Proses yang pertama melengkapkan kanakkanak dengan kebolehan mentafsirkan makna. Selain itu.

Bhd..  Tugasan untuk semua  Tugasan mengenai pemerolehan bunyi bahasa kanak-ka.Psikolinguistik Dalam Pengajaran Dan Pemerolehan Bahasa Pertama dan Kedua.. Psikolinguistik Memahami Asas Pemerolehan Bahasa. Editor Siri..  Lengkapkan nama anda o ► February (3)  Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik.Abdullah Hassan.  PEMEROLEHAN BAHASA  BELAJAR BAHASA KEDUA o ▼ March (1)  Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan Tugasan d. Siri Pengajaran dan Pemebelajaran Bahasa Melayu. • .. 2007. Shah Alam : Karisma Publications Sdn. Zamri Mahamod. Kuala Lumpur :PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. 2009 12:12 AM Post a Comment Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) Blog Archive • ► 2007 (2) o ► July (2)  Kuliah 1 (19 Disember 2008): Pengertian Dasar Psik. March 26... 2007.Soenjono Dardjowidjojo... PENGENALA...  Kuliah 2 (2 Januari 2009): Mempersepsi Ujaran ▼ 2009 (9) o ► January (5)  Bab 111 BAGAIMANA MANUSIA MEMAHAMI UJARAN  BAB IV PELAKSANAAN TINDAK UJARAN 1.

Emeritus Abdullah Hassan Siswazah Abdul Rahim Barmawi Zuraliza .Tenaga Pengajar Prof.

300010 Ipoh. SMK Ayer Tawar. 012-6199185 . Kg. SJK St Michael & All Angels. 0175269094 Ros Haslinda Bt. Tawas. 32400 Ayer Tawar. M Mohyi.Zamharis Shariah Bt Zulkifly.

Normidza Bt M Kamel. Bandar Malawati. 14500 K Selangor 019-3307172 Normah Ismail Mustafa Al-Bakri . SM Sains K Selangor.

Johari Hasuenah Fadilah .

Azrina Aziawati BMP 6103 Racangan Instruksional Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. Rujukan: Dardjowidjojo. . Topik-topik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran. 2007. dan wacana. Hipotesis Usia Kritikal. Soenjono. pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie. Kuaa Lumpur: Sasbadi. kosa kata. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik. Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia. Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama. Nor Aina Dani. dan Afeksia. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing juga dikaji. 2006 Zulkifley Hamid. unsur tatabahasa. LAD. Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan . dll) serta bahasa dan pemikiran. Behaviorisme. 2006. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing. Psikolibguistik.

Mangantar Simanjuntak. Steinberg Danny. Psycholinguistics: Language. . Slobin. Dan Isaac. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd.: Scott. foresman and Company. 1079. World. Mind.Pembelajaran Bahasa. A Longman Paperback. D. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Glenville. 1982. 1986. Ill. Pengantar Psikolinguistik Moden. Psycholinguistics.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful