BAB II BAGAIMANA MANUSIA MEMPERSEPSI UJARAN 1.

PENGENALAN Apabila kita mendengar orang lain bercakap, rasanya kita dapat dengan mudah memahami perkara yang diperkatakannya. Kita tidak menyedari bahawa ujaran yang dihasilkan dalam bentuk bunyi-bunyi melalui udara itu sebenarnya adalah suatu hal yang kompleks. Hal ini hanya kita rasakan apabila kita mendengar orang bercakap dalam bahasa asing, melainkan bahasa asing itu kita ketahui dengan baik. Pada kebiasaanya kita benar-benar meneliti setiap perkataan yang diucapkan bagi memahaminya. Bahkan yang sering terjadi adalah bahawa belum lagi kita menangkap dan memahami suatu deretan perkataan yang diucapkan, orang itu meneruskan percakapannya dengan perkataan-perkataan lain, sehingga kita ketinggalan. Akibatnya, kita tidak dapat memahami, atau tidak memahami dengan baik, apa yang diperkatakannya. Kita malah “mendakwa” orang asing itu bercakap terlalu cepat. Masalah yang dihadapi oleh pendengar adalah bahawa dia perlu mengadunkan bunyi-bunyi yang didengarnya itu sehingga bunyi-bunyi itu membentuk perkataan yang bermakna dan sesuai dengan konteks perkataan-perkataan itu digunakan. Untuk penutur asli, atau penutur yang sudah fasih dalam bahasa tersebut, proses seperti ini tidak dirasakan, dan datang begitu saja secara naluri. Akan tetapi, untuk penutur asing proses ini sangat rumit. Pengalaman penulis semasa mengajar bahasa Indonesia di Universiti Hawaii membuktikan hal ini. Pada suatu masa para mahasiswa diminta mendengar rakaman suatu percakapan. Dalam percakapan itu ada ayat yang berbunyi Nanti malam akan ada pesta. Kerana para mahasiswa ini masih berada pada tingkat dasar, maka ada sebahagian daripada mahasiswa itu yang keliru dan menggabungkan bunyi-bunyi itu secara tidak bermakna, sehingga muncullah ayat Nanti malama Kanada pesta. Tentulah mereka merasa bingung sebab ayat seperti ini tidak ada maknanya. Daripada contoh di atas, dan kasus-kasus lain, tampak bahawa proses menangkap sesuatu ujaran itu bukanlah mudah. Kita harus bermula dengan proses bagaimana kita mencerna bunyi-bunyi itu sebelum kita dapat memahaminya sebagai ujaran. Oleh kerana itu, bab ini membahaskan persepsi manusia terhadap bunyi bahasa. 2. PENYELIDIKAN MENGENAI PERSEPSI UJARAN Dari segi ilmu pengetahuan, kajian dan penyelidikan mengenai bagaimana manusia mempersepsi ujaran dapat diperkatakan masih baru. Willis (1829) dan Helmholtz (1859) sudah mempelajari ciri-ciri fizikal bunyi, penyelidikan mengenai bagaimana kita mempersepsi ujaran baru bermula menjelang Perang Dunia II (Gleason dan Ratner 1998: 109). Perkembangan penyelidikan dalam bidang ini bermula apabila berlaku kemajuan dalam bidang teknologi, terutama dengan terciptanya alat telefon. Dari tahun 1936-39 Dudly yang bekerja di syarikat Bell Telephone Laboratory, Amerika, memperbaiki mesin yang dinamakan vocoder. Pada mulanya, kegunaan mesin ini adalah bagi menyampaikan signal melalui kabel telefon jarak jauh. Akan tetapi, kualitinya sebagai alat komunikasi tidak cukup baik.

Pada tahun 1940-an perusahaan telefon ini memperkenalkan spektograf, iaitu alat bagi merakam suara dalam bentuk garis-garis tebal-tipis dan panjang-pendek yang dinamakan spektogram. Penggunaannya masih sangat terbatas pada keperluan tentera dan komersial. Kualiti bunyinya semakin lama semakin baik dan peralatan untuk kajian bunyi juga menjadi semakin canggih. Kini teknologi sudah dapat mengetahui dengan tepat siapa penutur dalam sesuatu rakaman. 3. MASALAH DALAM MEMPERSEPSI UJARAN Dalam bahasa Inggeris, secara purata orang menuturkan 125-180 perkataan setiap minit. Pembaca berita di televisyen dapat mencapai 210 perkataan, dan juru lelong pula mencapai lebih dari itu (Gleason dan Ratner 1998). Jumlah ini mengambil kira hakikat bahawa sebahagian besar perkataan dalam bahasa Inggeris itu mempunyai satu suku kata seperti: book, go, eat, come, dsb. Untuk bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, perkara ini belum diselidiki. Tetapi, oleh kerana kebanyakan perkataan dalam bahasa Indonesia dan Malaysia mempunyai dua suku kata dua atau lebih, seperti: makan, tidur, membawa, menyelesaikan, maka jumlah perkataan yang diucapkan per minit pastilah lebih kecil daripada bilangan dalam bahasa Inggeris. Jumlah ini mungkin sekitar 80-110 perkataan saja. Jikalau dilihat daripada jumlah bunyi yang diujarkan, didapati bahawa dalam bahasa Inggeris secara purata ada 25-30 segmen bunyi atau fon yang dihasilkan dalam setiap saat (Ratner & Gleason 1998). Oleh sebab sifat bunyi dalam bahasa mana pun sama, maka dapat diduga bahawa orang Indonesia pun menghasilkan jumlah bunyi yang sama setiap saat, yakni, antara 25-30 bunyi. Dengan demikian, setiap kali kita bercakap selama satu minit, kita mengeluarkan antara 1,500 -1,800 bunyi. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana kita dapat menangkap dan kemudian mencerna bunyi-bunyi yang diujarkan dengan kecepatan seperti itu. Di samping kecepatan, bunyi dalam suatu ujaran juga tidak diucapkan secara utuh tetapi terlebur dengan bunyi lain. Kita sebagai pendengar diharapkan dapat memisah-misahkan mana yang mengikut yang mana. Ayat Inggeris Ed had edited it bila diujarkan secara biasa akan kedengaran aneh dan lucu, /ΕdhΘdΕditidit/, tetapi penutur asli dapat mempersepsinya dengan betul. Suara seorang perempuan, seorang lelaki, dan seorang anak juga berbeza-beza. Getaran pita suara untuk wanita adalah antara 200-300 per saat, sedangkan untuk lelaki hanya sekitar 100. Oleh sebab itu, suara seorang lelaki kedengaran lebih “garuk.” Frekuensi suara kanak-kanak lebih tinggi daripada suara perempuan oleh sebab getaran pita suaranya boleh mencapai 400 per saat. Perbezaan-perbezaan ini dapat menghasilkan bunyi yang berbeza-beza, meskipun perkataan yang diucapkan itu sama. Perkataan tidur yang diucapkan oleh seorang perempuan, lelaki, dan kanak-kanak tidak akan berbunyi sama. Namun, kita sebagai pendengar dapat mempersepsikannya sebagai perkataan yang sama. Bagaimana kita melakukannya? Bagi menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempelajari terlebih dahulu bagaimana bunyi itu dihasilkan. 4. MEKANISME UJARAN

Sumber bunyi adalah paru-paru. Paru-paru kita mengembang dan mengempis bagi menyedut dan mengeluarkan udara. Udara itu keluar melalui pipa rengkung, mulut dan hidung. Dalam perjalanan melalui mulut atau hidung ini ada kalanya udara itu dihalang oleh salah satu bahagian dalam mulut kita, sebelum dilepaskan. Halangan pada udara inilah yang menghasilkan bunyi. Lihatlah Gambar Rajah 1 di bawah ini.

Gambar Rajah 1: Mekanisme Ujaran Udara yang dihembuskan oleh paru-paru keluar melalui suatu daerah yang dinamakan daerah glotal. Udara ini kemudian lalu pada lorong yang dinamakan renkung atau faring. Dari faring, ada dua saluran: yang pertama melalui hidung dan yang kedua melalui rongga mulut. Semua bunyi yang dihasilkan oleh udara melalui rongga hidung disebut bunyi sengau. Sementara itu, bunyi yang udaranya keluar melalui rongga mulut dinamakan bunyi oral. Dalam rongga mulut terdapat dua bahagian: atas dan bawah. Bahagian atas mulut tidak bergerak, dan disebut sebagai daerah sebutan. Bahagian bawah terdiri daripada alat-alat sebutan yang boleh digerak-gerakkan. Daerah ujaran Daerah sebutan terdiri daripada bahagian-bahagian berikut: 1. Bibir: bibir atas dan bibir bawah. Kedua bibir ini dapat dirapatkan bagi membentuk bunyi yang dinamakan dua bibir yang ertinya dua bibir bertemu. Bunyi seperti [p], [b], dan [m] adalah bunyi bilabial. 2. Gigi: untuk ujaran yang hanya gigi atas yang mempunyai peranan. Gigi ini dapat dirapatkan kepada bibir bawah bagi membentuk bunyi yang dinamakan bibir gigi. Contoh bunyi seperti ini adalah bunyi [f] dan [v]. Gigi juga dapat dirapatkan kepada hujung lidah bagi membentuk bunyi dental seperti bunyi [t] dan [d] dalam bahasa Malaysia. 3. Gusi atau alveolar: daerah ini berada betul-betul di belakang pangkal gigi atas. Hujung lidah dirapatkan ke gusi atas bagi membentuk bunyi yang dinamakan bunyi alveolar. Bunyi [t] dan [d] dalam bahasa Inggeris adalah contoh bunyi alveolar. 4. Lelangit keras: daerah ini terletak pada rongga atas mulut, iaitu di belakang daerah alveolar. Pada daerah ini dapat dirapatkan bahagian depan lidah bagi membentuk bunyi yang dinamakan alveopalatal seperti bunyi [c] dan [j]. 5. Lelangit lembut: daerah ini, terletak pada bahagian belakang rongga mulut atas. Pada

lelangit lembut ini dapat dirapatkan bahagian belakang lidah bagi membentuk bunyi yang dinamakan velar seperti bunyi [k] dan [g]. 6. Uvula: pada ujung rahang atas terdapat anak tekak yang dinamakan uvula. Uvula dapat digerakkan bagi menutup saluran ke hidung atau membukanya. Bila uvula tidak dirapatkan kepada bahagian atas laring maka bunyi udara keluar melalui hidung. Bunyi inilah yang dinamakan bunyi sengau. Sebaliknya, bila uvula dirapatkan kepada dinding laring maka udara disalurkan melalui mulut dan menghasilkan bunyi yang dinamakan bunyi oral. Alat-alat ujaran 7. Lidah: pada rahang bawah, di samping bibir dan gigi, terdapat pula lidah. Lidah adalah bahagian mulut yang anjal; ia dapat dilenturkan dengan mudah. Lidah dibahagi-bahagi kepada beberapa bahagian: (a) ujung lidah, adalah bahagian yang paling depan pada lidah, (b) daun lidah, adalah bahagian yang berada persis di belakang ujung lidah, (c) depan lidah, adalah bahagian yang sedikit ke tengah pada bahagian daun di depan, (d) belakang lidah, adalah bahagian yang ada pada bahagian belakang daun lidah. Bahagian-bahagian ini dapat digerak-gerakkan dengan cara dikedepankan, dikebelakangkan, dikeataskan, dan dikebawahkan bagi membentuk bunyi-bunyi tertentu. 8. Pita suara: pita suara adalah sepasang selaput yang berada di halkum (laring). Selaput ini dapat dirapatkan, dapat direnggangkan, dan dapat dibuka luas. Status selaput suara ini turut menentukan perbezaan antara satu konsonan dengan konsonan lain. 9. Faring: saluran udara menuju ke rongga mulut atau rongga hidung. 10. Rongga hidung: rongga untuk bunyi-bunyi sengau seperti /m/ dan /n/. 11. Rongga mulut: untuk bunyi-bunyi oral seperti /p/, /b/, /a/, dan /i/. a. Bagaimana Bunyi Dihasilkan Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal. Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya. 1. Penghasilan Bunyi Konsonan Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah, bibir, dan gigi. Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator. Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor. Pertama adalah titik artikulasi, iaitu tempat artikulator itu berada, sama ada didekatkan, atau dirapatkan. Bila bibir atas dan bibir bawah dirapatkan maka bunyi yang dihasilkan adalah bunyi bilabial. Dalam bahasa Melayu, dan banyak bahasa lain, bunyi bilabial terdiri dari bunyi [p], [b], dan [m]. Perbezaan antara kedua bunyi yang pertama dengan bunyi yang ketiga terletak pada saluran udara yang dilaluinya: [p] dan [b] melalui mulut, dan oleh sebab itu dinamakan bunyi oral, sedangkan [m] melalui hidung, dan oleh sebab itu dinamakan bunyi nasal. Lihat Gambarajah 2 berikut.

Bunyi [t] dan [d] bahasa Malaysia dihasilkan dengan merapatkan hujung lidah pada bahagian pangkal gigi atas dengan sedikit menyentuh bahagian depan alveolar. Bunyi seperti ini dinamakan bunyi dental. Sementara itu, bunyi [k] dan [g] dihasilkan dengan merapatkan bahagian belakang lidah ke daerah lelangit lembut. Bunyi ini dipanggil bunyi lelangit lembut atau velar. Faktor kedua dalam menghasilkan bunyi konsonan adalah cara artikulasi, iaitu bagaimana caranya udara dari paru-paru itu kita lepaskan. Apabila udara itu kita tahan dengan ketat dalam rongga mulut lalu kemudian kita lepaskan dengan serentak maka bunyi tadi akan menghasilkan bunyi seperti letupan. Kerana itu, bunyi ini dinamakan bunyi letupan atau plosif. Jikalau sekarang kita perhatikan bunyi [p] dan [b] sekali lagi. maka kita akan merasakan bahawa dalam membuat bunyi ini kedua bibir kita dirapatkan bagi menahan udara yang keluar dari paru-paru. Udara itu kemudian kita lepas secara serentak sehingga seolah-olah menimbulkan letupan udara. Begitu juga dengan bunyi [t] dan [d]. Perbezaannya hanyalah bahawa artikulator yang menahan udara itu bukanlah bibir atas dan bibir bawah tetapi hujung lidah dan gigi atas. Untuk bunyi [k] dan [g] udaranya ditahan oleh bahagian belakang lidah yang dirapatkan kepada daerah lelangit lembut. Udara ini pun kemudian dilepaskan secara serentak. Dengan perkataan lain, [p], [b], [t], [d], [k], dan [g] termasuk dalam satu kategori bunyi yang sama, iaitu letupan. Akan tetapi, apa pula perbezaan antara [p]-[b], [t]-[d], dan [k]-[g]? Masing-masing pasangan bunyi ini memang berbeza dan perbezaan ini disebabkan oleh faktor ketiga, iaitu status pita suara. Seperti dinyatakan sebelumnya, pita suara dapat terbuka luas, separuh terbuka dan tertutup. Apabila kita sedang tidak bercakap, pita suara kita terbuka luas. Pada waktu kita mengucapkan bunyi seperti [p], [t], dan [k], pita suara kita berada dalam status separuh terbuka tetapi tidak bergetar. Bunyi yang dihasilkan dengan pita suara yang tidak bergetar dinamakan bunyi tak bersuara. Akan tetapi, apabila pita suara tertutup dan kemudian ada udara yang mendesaknya supaya terbuka maka terjadilah getaran pada pita suara tersebut. Bunyi yang dihasilkan dengan pita suara bergetar ini dinamakan bunyi bersuara. Bunyi [b], [d], dan [g] termasuk dalam jenis ini. Oleh sebab itu, perbezaan antara [p] dengan [b], [t] dengan [d], dan [k] dengan [g] hanya terletak pada bergetar atau tidaknya pita suara kita. Dalam buku ini, tanda yang diunakan bagi menyatakan bahawa pita suara itu bergetar adalah tanda ~ sedangkan yang untuk tidak bergetar adalah tanda --. Perhatikan perbezaan antara bunyi /b/ dan /p/ dalam Gambarajah 3 berikut.

Gambar Rajah 3: /b/ /p/ Dengan memperhatikan tiga faktor ini (titik artikulasi, cara artikulasi, dan status pita suara) maka seluruh bunyi konsonan dalam bahasa Malaysia dapat digambarkan. Lihat Jadual 1 pada halaman berikut. Bunyi yang tertera pada jadual ini sebenarnya lebih tepat dinamakan fonem kerana bunyibunyi tersebut sudah meru-pakan unit yang sifatnya distingtif, yakni, sifat yang membedakan. Bunyi [p], misalnya, dibezakan dari [b] kerana dalam bahasa kita kedua bunyi ini membezakan antara, misalnya, parang dengan barang, pola dengan bola, dsb. Hal ini berbeza dengan [p] pada perkataan Inggeris pan dan [p] pada perkataan Inggeris nap.

Rajah 1: Konsonan Bahasa Melayu Dalam perkataan Inggeris pan bunyi [p] diucapkan dengan letusan udara yang memiliki daya letusan (aspirated). Bila kita memegang secarik kertas kecil dekat mulut kita waktu mengucapkan perkataan Inggeris ini maka kertas ini akan terdorong ke depan oleh getaran udara yang kita keluarkan. Daya yang menyebabkan getaran ini dinamakan aspirasi. Sebaliknya, bunyi [p] pada perkataan nap tidak akan memunculkan aspirasi - padahal keduaduanya adalah [p]. Dengan perkataan lain, [p] yang dengan aspirasi dan [p] yang tanpa aspirasi bukanlah dua fonem yang terpisah tetapi adalah dua alofon dari satu fonem yang sama, yakni, fonem /p/. Dalam tradisi linguistik fonem ditulis di antara dua kurung miring, / /, sedangkan alofon atau bunyi di antara dua kurung siku, [ ]. 2. Pembuatan Bunyi Vokal

Berbeza dengan konsonan, kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah, (2) posisi lidah, (3) ketegangan lidah, dan (4) bentuk bibir. Kerana lidah itu lentur, maka lidah dapat digerakkan untuk dinaikkan atau diturunkan. Naik-turunnya lidah menyebabkan ukuran rongga mulut berubah. Bila lidah berada di posisi tinggi, maka ruang yang akan dilalui oleh udara dari paru-paru menjadi sempit. Bunyi yang dihasilkan juga akan melengking tinggi. Bila lidah diturunkan, rongga mulut menjadi makin lebar; makin ke bawah lidah itu makin lebarlah rongga mulut tadi. Lihatlah Diagram 4 berikut yang menggambarkan bunyi /i/ seperti pada perkataan Siti, /e/ pada sore, dan /e/ pada bebek.

Diagram 4: Bunyi /i/ /e/ /e/ Kerana kelenturannya, lidah juga dapat dilekuk-lekuk ke de-pan atau ke belakang. Posisi lidah di depan atau di belakang memegang peran dalam membentuk bunyi vokal. Bila digabungkan dengan tinggi-rendahnya lidah maka akan terbentuklah bunyi-bunyi vokal tertentu. Lihat Diagram 5 di halaman berikut yang menggambarkan bunyi /u/ buku, /o/ Karo, dan /��/ rokok. Di samping kedua faktor di atas, vokal juga ditentukan oleh tegang atau tidaknya syaraf kita waktu mengucapkannya. Wak-tu mengucapkan bunyi /i/ seperti pada perkataan Inggeris beat dapat kita rasakan ketegangan syaraf pada samping leher kita, tetapi hal seperti ini tidak kita rasakan bila perkataan yang kita ucapkan adalah bit. Kriteria ini umumnya dinyatakan dengan istilah tense dan lax yang diterjemahkan menjadi tegang atau kendur.

Bunyi-bunyi vokal tertentu diucapkan dengan kedua bibir dibulatkan (rounded) atau dilebarkan (spread). /r/. berbeza. misalnya. Dengan demikian maka tidak mustahil adanya dua bahasa yang memiliki beberapa fonem yang sama tetapi fonotaktiknya. /k/. maka akan tergambarlah vokalvokal bahasa kita seperti terlihat pada Jadual 2 berikut. Pada umumnya bunyi vokal depan seperti /i/ tiba dan /e/ kare diucapkan dengan bibir dilebarkan sedangkan bunyi vokal belakang seperti /u/ buku dan /o/ ruko dengan bibir dibulatkan. Kalau keempat faktor ini diterapkan pada bahasa Indonesia. yakni. Bahasa Inggeris dan bahasa Indonesia.Gambar Rajah 5: /u/ /o/ /��/ Faktor keempat adalah bentuk bibir. Akan tetapi. Jadual 2: Vokal Bahasa Melayu 3. sistem pengaturan fonemnya. dan /l/. /s/. Fonotaktik Tiap bahasa memiliki sistem sendiri-sendiri untuk menggabungkan fonem agar menjadi suku dan kemudian perkataan. memiliki fonem /p/. fonotaktik bahasa Inggeris memungkinkan penggabungan /s- .

Nukleus selalu berupa vokal. Secara diagramatik struktur suku kata adalah seperti berikut. 1995): V a-mat. kalau pun ada. putra. Dalam suatu suku yang wajib ada adalah nukleusnya sedangkan onset atau kodanya bersifat opsional. ti-ba. pak-sa. dan koda. Beberapa contoh: . Bahasa Inggeris sangat kaya dengan gugus kosonan: ada 45 gugus yang dapat berada di awal. Di akhir suku. misalnya. Bahasa Indonesia tidak kaya dengan gugus konsonan. Dengan demikian. yakni. KV-KKV. VK am-bil. meskipun bentuk-bentuk ini hanya terdapat pada perkataan-perkataan pinjaman. perkataanperkataan ini sangat jarang ditemukan.p-r/ dan /s-p-l/ pada awal suku seperti terlihat pada perkataan-perkataan sprite /sprait/ dan split /split/. Dari contoh di atas. dan strategi yang masing-masing adalah gabungan dari VK-KVK. i-tu. kon-teks KKVK plan KKKV stra-tegi KKKVK struk-tur. Rima terdiri dari nukleus (nucleus) dan koda (coda). dan 190 gugus di akhir perkataan (Fries 1945). Struktur Suku Kata Suatu suku kata terdiri dari dua bahagian utama. kita lihat perkataan-perkataan seperti akbar. am-bil. struktur suku kata dalam bahasa kita adalah (lihat Alwi et al. o-rang KV ba-gi. ter-bit KKV pla-za KVKK teks-til. Akan tetapi. tetapi bahasa Indonesia moderen kini telah menyerap gu-gus asing sehingga memungkinkan adanya tiga konsonan di awal suku. 4. kon-struk-si KKVKK kom-pleks KVKKK korps Penggabungan satu struktur suku dengan satu (atau lebih) struktur yang lain membentuk perkataan. nukleus. onset (pembuka) dan rima (rhyme). Suku Kata Onset Rima Nukleus Koda Suatu suku dapat memiliki ketiga-tiganya: onset. ung-kap KVK ak-bar. dan KKKVKV-KV. Kebanyakan orang Indonesia tidak dapat mengucapkan perkataan-perkataan seperti ini dan seringkali mereka menyisipkan sebuah vokal sehingga ucapannya menjadi /s��prit/ dan /s��plit/. Konsonan atau konsonan-konsonan yang berada di muka nukleus dalam satu suku yang sama adalah onset dan yang di belakang nukleus adalah koda. hal ini tidak harus.

bunyi /p/ adalah [+anterior] sedangkan /k/ adalah [-anterior]. Kerana adanya kodrat yang umum ini maka gugus konsonan pada kebanyakan bahasa terdiri dari gugus seperti sm-. Tidak ada gugus yang berupa ms-. pr-. Anterior: bunyi yang dibuat di bahagian depan mulut adalah [+anterior]. sl-. /�� / = nukleus. pribumi. Jadi. misalnya.* rpibumi. /n/ = koda Tong : /t/ = onset. spl-. sts-. Dalam hal fonem /p/ dan /b/. Fitur-fitur distingtif yang ada pada konsonan adalah: a. bila ada dua konsonan atau lebih yang mendahului nukleus maka konsonan yang lebih dekat dengan nukleus selalu lebih sonoran suatu sifat bunyi yang kadar fonetiknya didominasi oleh ciri-ciri yang berkaitan dengan vois. /a/ = nukleus. yakni. dan Sleman. dan str. 5. . pls-. Sisanya ada di antara kedua kelompok bunyi tersebut. /p/. dan bahasa mana pun. /i/ = nukleus O (gitu): /o/ = nukleus Tentu saja bila ada dua suku dalam satu perkataan seperti pergi maka perkataan itu dibagi menjadi dua suku. ls-. dst. /s/ = koda Si : /s/ = onset. bila tidak. spr-. rps. yang biasanya ditandai dengan simbol + dan -. satu-satunya fitur yang membezakan kedua fonem ini hanyalah ada tidaknya getaran pada pita suara. Dengan perkataan lain. Fitur Distingtif Sejak tahun 1940-an. Satu masalah yang sampai sekarang belum ada jawabannya adalah mengapa /s/ mendahului bunyi seperti /p/ (spy) dan /t/ (step) padahal /s/ lebih sonoran daripada kedua bunyi ini. rp-. tetapi tidak *rpia.dan -gi. /��/ = koda Tri : /tr/ = onset. Berikut adalah Jadual 3 yang menunjuk-kan derajat sonoritas bunyi (Giegerich 1995: 152). /b/ adalah [+vois] sedangkan /p/ adalah [-vois]. Kita memiliki perkataan-perkataan seperti pria. Vokalik dan Konsonantal: semua konsonan adalah [+konsonantal] dan [-vokalik] sedangkan semua vokal adalah [+vokalik] dan [-konsonantal].Ban : /b/ = onset. dan *Lseman. Bila ada getaran. Dalam bahasa Indonesia. per. b. fonem itu adalah /b/. /i/ = nukleus As : /a/ = nukleus. linguis mulai melihat ihwal bunyi dari segi oposisi yang sifatnya biner. sesuatu itu ya atau tidak. lalu kita terap-kan aturan penyukuan di atas. Jadual 3: Urutan Sonoriti Dari Jadual di atas tampak bahawa bunyi plosif adalah yang paling kurang-sonoran sedangkan vokal adalah yang paling sonoran.

misalnya. Sebaliknya. (4) bundar. /u/ adalah [+vokalik]. dan tegang pada keadaan urat untuk mengeluarkan bunyi tersebut. [+belakang]. adalah [+vokalik]. (3) belakang. [+tinggi]. [+tegang]. [+tegang]. terdiri dari fitur-fitur berikut: ban [+konsonantal] [+vokalik] [+konsonantal] . /m/ adalah [+ senau] tetapi /t/ adalah [. dan (5) tegang. Semua vokal adalah [+ suara] sedangkan /s/ adalah [. bunyi seperti /p/ adalah [-koronal] tetapi /s/ adalah [+koro-nal]. e. Tinggi merujuk pada posisi tinggi-rendahnya lidah. Bersuara: bunyi yang disertai getaran pada pita suara. Jadi. d.suara] dan /z/ adalah [+ suara]. bundar pada bentuk mulut dengan bibirnya. Koronal (coronal): bunyi yang dibuat di bahagian tengah atas mulut adalah [+koronal]. Lihat Jadual 5 dan 6 untuk fitur distingtif konsonan dan vokal bahasa Melayu Jadual 5: Fitur Distingtif Konsonan Melayu Jadual 6: Fitur Distingtif Vokal Indonesia Dengan penjelasan di atas suatu perkataan dapat digambarkan dengan memakai fitur-fitur distingtif seperti ini. Straiden (strident): bunyi yang dibuat dengan iringan letusan suara. Bunyi vokal /i/. Tentu saja bunyi /d/ adalah [-kontinuan] sedangkan /f/ adalah [+konti-nuan]. Dengan definisi ini maka /g/ adalah [-straiden] sedangkan /s/ adalah [+straiden]. Pada vokal tidak perlu ada fitur vois kerana semua vokal adalah secara otomatis semuanya [+vois]. g. Untuk bunyi vokal fitur-fitur distingtifnya adalah (1) tinggi. f. Kerana itu. dan [+bundar]. (2) vokalik. misalnya. dan [-bundar].sengau].c. Perkataan Indonesia ban. belakang pada letak bahagian lidah yang relevan -. Sengau: bunyi yang dihasilkan dengan udara keluar melalui hidung. [-belakang]. [+tinggi].apakah di bahagian muka atau belakang mulut--. Kontinuan (continuant): bunyi yang dibuat dengan aliran udaranya boleh terus berlanjut.

[+anterior] [+belakang] [-anterior] [+vois] [-tinggi] [+koronal] [-koronal] [-tegang] [+sengau] [-straiden] [-bundar] [+vois] [-kontinuan] [-straiden] [-nasal] [-kontinuan] Sebaliknya, suatu konsonan yang [+konsonantal], [+anterior], [+vois], [-koronal], [-straiden], [-nasal], dan [-kontinuan] pas-tilah bunyi /b/. 6. Suara Onset Masa Suatu perkataan tentulah terdiri dari satu suku atau lebih. Masing-masing suku terdiri dari beberapa fonem. Perkataan ban seperti di atas, misalnya, terdiri dari tiga fonem /b/, /a/, dan /n/. Transisi dari satu bunyi ke bunyi yang lain tentunya memerlukan waktu. Bagaimana transisi itu dilakukan ditentukan oleh macam masing-masing bunyi. Transisi dari /b/ ke /an/ pada /ban/ tidak sama dengan transisi /p/ ke /an/ seperti pada perkataan pan. Suara Onset Masa, yang sering disingkat sebagai MOM (VOT), ada-lah waktu antara (a) lepasnya udara untuk pengucapan suatu konsonan dengan (b) getaran pita suara untuk bunyi vokal yang mengikutinya. Dalam contoh perkataan Inggeris man, kerana /m/ adalah [+vois], yang berarti bahawa pita suaranya pastilah bergetar, maka celah waktu untuk bunyi ini meluncur ke bunyi /Θ/?? adalah nol. Artinya, pada saat bunyi /m/ dilepas, pita suaranya pun bergetar bersamaan dengannya. Akan tetapi, pada perkataan Inggeris tan, getaran pada pita suara terjadi 60 milisekon sesudah bunyi /p/ dikeluarkan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahawa /t/ adalah [-vois]. Dari bunyi [-vois] ke bunyi /��/ yang [+vois] diperlukan waktu 60 milisekon. Dari gambaran ini tampak bahawa VOT untuk bunyi Inggeris /m/ adalah +0 mili-sekon sedangkan untuk /t/ adalah +60 milisekon. Dari eksperimen yang dilakukan orang didapati bahawa untuk bahasa Inggeris suatu bunyi yang VOTnya antara 0-20 milisekon akan terdengar sebagai bunyi [+vois] sedangkan yang 40-60 milisekon adalah [-vois]. Di antara kedua angka itu, yak-ni, 30 milisekon, bunyi itu kadang-kadang terdengar sebagai vois kadang-kadang juga sebagai tak-vois (Clark & Clark 1977: 201). Penutur asli suatu bahasa akan dengan tepat mengucapkan bunyi-bunyi dalam bahasa mereka kerana VOT mereka adalah akurat. Sebaliknya, seorang yang berbahasa asing pada umumnya tidak dapat setepat seperti penutur asli sehingga dia tetap kedengaran seperti orang asing, meskipun dia sangat fasih dalam bahasa asing itu. Mengapa orang Indonesia dalam mengucapkan perkataan Inggeris Bob sering disangka oleh penutur Inggeris sebagai perkataan pop adalah mungkin kerana VOT /b/ Indonesia berada di sekitar 25-35 milisekon sesuatu yang perlu dibuk-tikan secara laboratoris. 2. Signifikan Psikolinguistik Dari sudut pandang persepsi ujaran, apa artinya semua gambar-an di atas? Paparan di atas penting untuk persepsi ujaran kerana tanggapan kita untuk bunyi dan perkataan suatu bahasa ditentukan pula oleh bagaimana bunyi-bunyi itu dibuat, fitur-fitur mana yang terlibat, dan bagaimana bunyi-bunyi itu digabungkan. Telinga orang Indonesia, misalnya, tidak terlatih untuk mende-ngar bunyi [p] yang diikuti oleh aspirasi (yakni, getaran udara yang keras waktu kita mengucapkan bunyi tertentu) seperti pada bahasa Inggeris . Bila kita mengucapkan bunyi

/p/ bahasa Inggeris seperti pada perkataan pan dengan benar, dan di dekat mulut kita ada sudut kertas yang kita siapkan, maka sudut kertas itu pasti akan tersentak dan bergerak. Hal ini tidak terjadi pada bahasa kita kalau kita mengucapkan perkataan yang sama ini. Kerana itu, orang Indonesia pada umumnya tidak dapat pula mendengar adanya aspirasi ini waktu mendengar perkataan-perkataan Inggeris seperti pat, pick, dan pass. Kenyataan bahawa dalam bahasa kita pada umumnya tidak ada perkataan yang berakhir dengan dua konsonan (kecuali pada be-berapa perkataan pinjaman) membuat kita tidak peka terhadap realita ini. Kita umumnya tidak mengucapkan perkataan Inggeris think dengan /k/ sebagai bunyi akhir; bunyi ini sering kita hilangkan sehingga kita mengucapkannya sebagai thing. Dengan singkat dapat dikatakan bahawa persepsi kita terhadap bunyi dan gabungan bunyi yang kita dengar ditentukan oleh tilas (trace) neurofisiologis yang telah tertanam pada otak kita. Kerana dalam neurofisiologi kita terdapat tilas yang menunjukkan bahawa bunyi /��/ dapat dipakai di depan suku, maka pada saat kita mendengar suatu rentetan bunyi di mana ada terdapat bunyi ini kita boleh menerka bahawa bunyi ini mungkin mengawali suatu suku kata. Andaikan rentetan bunyi itu adalah [diasuka����pi] maka [��] boleh kita ikutkan dengan [��pi ] sehingga interpretasi kita adalah Dia suka ngopi. Seandainya pendengar adalah penutur bahasa Inggeris yang sedang belajar bahasa Indonesia, dia tidak akan menggabungkan [��] dengan opi kerana [��] tidak pernah memulai suatu suku. Dengan demikian, tidak mustahil interpretasi dia adalah Dia sukang opi atau Dias ukang opi. Kerana perbezaan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain boleh saja hanya terletak pada satu perbezaan dalam fitur dis-tingtif, seperti misalnya antara /p/ dan /b/, maka pengertian tentang fitur distingtif ini penting pula untuk kita ketahui. Yang membezakan pasangan minimal (minimal pair) seperti tie dan die dalam bahasa Inggeris sebenarnya bukanlah fonem /t/ dan /d/ tetapi fitur distingtif yang ada pada kedua bunyi itu, yakni, bahawa /t/ adalah [vois] sedangkan /d/ adalah [+vois]. Begitu pula pasangan minimal Indonesia /pan/-/ban/, /pola/-/bola/ dsb. 3. Transmisi Bunyi Bunyi yang dikeluarkan oleh manusia ditransmisikan ke telinga pendengar melalui gelombang udara. Pada saat suatu bunyi di-keluarkan, udara tergetar olehnya dan membentuk semacam ge-lombang. Gelombang yang membawa bunyi ini bergerak dari depan mulut pembicara ke arah telinga pendengar. Dengan mekanisme yang ada pada telinga, manusia menerima bunyi ini dan dengan melalui saraf-saraf sensori bunyi ini kemudian “dikirimkan” ke otak kita untuk diproses dan kemudian ditang-kapnya. Lihatlah visualisasi di halaman berikut (mengikuti Garman, 1994: 4). Pemrosesan di otak dibimbing oleh pengetahuan kita tentang bahasa tersebut, termasuk pengetahuan kita tentang bagaimana bunyi-bunyi itu dibuat dan fitur apa saja yang terlibat.

5. PERSEPSI TERHADAP UJARAN Persepsi terhadap ujaran bukanlah suatu hal yang mudah dilaku-kan oleh manusia kerana ujaran adalah suatu aktivitas verbal yang meluncur tanpa ada batas waktu yang jelas antara satu perkataan dengan perkataan lain. Perhatikan tiga ujaran berikut: (a) Bukan angka, (b) Buka nangka, dan (c) Bukan nangka. Mes-kipun ketiga ujaran ini berbeza maknanya satu dari yang lain, dalam pengucapannya ketiga bentuk ujaran ini boleh sama - [bukanaΝka]. Di samping itu, suatu bunyi juga tidak diucapkan secara persis sama tiap kali bunyi itu muncul. Bagaimana suatu bunyi diucapkan dipengaruhi oleh lingkungan di mana bunyi itu berada. Bunyi [b] pada perkataan buru, misalnya, tidak persis sama dengan bunyi [b] pada perkataan biru. Pada perkataan buru bunyi /b/ dipengaruhi oleh bunyi /u/ yang mengikutinya sehingga sedikit banyak ada unsur pembundaran bibir dalam pembuatan bunyi ini. Sebaliknya, bunyi yang sama ini akan diucapkan dengan bibir yang melebar pada perkataan biru kerana bunyi /i/ adalah bunyi vokal depan dengan bibir melebar. Namun demikian, manusia tetap saja dapat mempersepsi bunyi-bunyi bahasanya dengan baik. Tentu saja persepsi seperti ini dilakukan melalui tahap-tahap tertentu. Pada dasarnya ada tiga tahap dalam pemrosesan persepsi bunyi (Clark & Clark, 1977): 1. Tahap auditori: Pada tahap ini manusia menerima ujaran sepotong demi sepotong. Ujaran ini kemudian ditanggapi dari segi fitur akustiknya. Konsep-konsep seperti titik artikulasi, cara artikulasi, fitur distingtif, dan VOT sangat bermanfaat di sini kerana ihwal seperti inilah yang memisahkan satu bunyi dari bunyi yang lain. Bunyi-bunyi dalam ujaran itu kita simpan dalam memori auditori kita. 2. Tahap fonetik: Bunyi-bunyi itu kemudian kita identi-fikasi. Dalam proses mental kita, kita lihat, misalnya, apakah bunyi tersebut [+konsonantal], [+vois], [+nasal], dst. Begitu pula lingkungan bunyi itu: apakah bunyi tadi diikuti oleh vokal atau oleh konsonan. Kalau oleh vokal, vokal macam apa - vokal depan, vokal belakang, vokal tinggi, vokal rendah, dsb. Seandainya ujaran itu adalah Bukan nangka, maka mental kita menganalisis bunyi /b/ terlebih dahulu dan menentukan bunyi apa yang kita dengar itu dengan memperhatikan hal-hal seperti titik artikulasi, cara artikulasi, dan fitur distingtifnya. Kemudian VOT-nya juga diperhatikan kerana VOT inilah yang akan menentukan kapan getaran pada pita suara itu terjadi. Segmen-segmen bunyi ini kemudian kita simpan di memori fonetik. Perbezaan antara memori auditori dengan memori fonetik adalah bahawa pada memori audi-tori semua variasi alofonik yang ada pada bunyi itu kita simpan sedangkan pada memori fonetik hanya fiturfitur yang sifatnya fonemik saja. Misalnya, bila kita mende-ngar bunyi [b] dari perkataan

buntu maka yang kita simpan pada memori auditori bukan fonem /b/ dan bukan hanya titik artikulasi, cara artikulasi, dan fitur-fitur distingtif-nya saja tetapi juga pengaruh bunyi /u/ yang mengiku-tinya. Dengan demikian maka [b] ini sedikit banyak diikuti oleh bundaran bibir (lip-rounding). Pada memori fonetik, hal-hal seperti ini sudah tidak diperlukan lagi kerana begitu kita tangkap bunyi itu sebagai bunyi /b/ maka detailnya sudah tidak signifikan lagi. Ertinya, apakah /b/ itu diikuti oleh bundaran bibir atau tidak, tetap saja bunyi itu adalah bunyi /b/. Analisis mental yang lain adalah untuk melihat bagaimana bunyi-bunyi itu diurutkan kerana urutan bunyi inilah yang nantinya menentukan perkataan itu perkataan apa. Bunyi /a/, /k/, dan /n/ boleh membentuk perkataan yang berbe-da bila urutannya berbeza. Bila /k/ didengar terlebih dahulu, kemudian /a/ dan /n/ maka akan terdengarlah bunyi /kan/; bila /n/ yang lebih dahulu, maka terdengarlah bunyi /nak/. 3. Tahap fonologis: Pada tahap ini mental kita menerapkan aturan fonologis pada deretan bunyi yang kita dengar untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tadi sudah me-ngikuti aturan fonotaktik yang pada bahasa kita. Untuk bahasa Inggeris , bunyi /��/ tidak mungkin memulai suatu suku kata. Kerana itu, penutur Inggeris pasti tidak akan menggabungkannya dengan suatu vokal. Seandainya ada urutan bunyi ini dengan bunyi yang berikutnya, dia pasti akan menempatkan bunyi ini dengan bunyi di mukanya, bukan di belakangnya. Dengan demikian deretan bunyi /b/, /��/, /��/, /i/, dan /s/ pasti akan dipersepsi sebagai beng dan is, tidak mungkin be dan ngis. Orang Indonesia yang mendengar deretan bunyi /m/ dan /b/ tidak mustahil akan mempersepsikannya sebagai /mb/ kerana fonotaktik dalam bahasa kita memungkinkan urutan seperti ini seperti pada perkataan mbak dan mbok - meskipun kedua-duanya pinjaman dari bahasa Jawa. Se-baliknya, penutur Inggeris pasti akan memisahkan kedua bunyi ini ke dalam dua suku yang berbeza. Kombinasi bunyi yang tidak dimungkinkan oleh aturan fonotaktik bahasa tersebut pastilah akan ditolak. Kombinasi /kt/, /fp/, atau / pk/ tidak mungkin memulai suatu suku sehingga kalau terdapat deretan bunyi /anaktu��gal/ tidak mungkin akan dipersepsi sebagai /ana/ dan /ktu��gal/. Dalam contoh ujaran Bukan nangka di atas, setelah bunyi /b/ dipersepsi maka bunyi /u/ kemudian dianalisis secara mental dengan melalui proses yang sama. Kemudian bunyi /k/, dst. sehingga akhirnya semua bunyi dalam ujaran itu teranalisis. Yang akan membezakan antara bukan nangka, bukan angka, dan buka nangka adalah jeda yang terdapat antara satu perkataan dengan perkataan lainnya. 6. MODEL-MODEL UNTUK PERSEPSI Dalam usaha memahami bagaimana manusia mempersepsi bu-nyi sehingga akhirnya nanti boleh terbentuk komprehensi, para ahli psikolonguistik mengemukakan model-model teoritis yang diharapkan dapat menerangkan bagaimana proses persepsi itu terjadi. Sampai saat ini ada empat model teoritis yang telah di-ajukan orang. a. Model Teori Motor untuk Persepsi Ujaran Model yang diajukan oleh Liberman et al. ini, yang dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Motor Theory of Speech Perception, menyatakan bahawa manusia mempersepsi bunyi dengan mema-kai acuan seperti pada saat dia memproduksi bunyi itu (Liberman et al. 1967

dalam Gleason dan Ratner, 1998). Seperti dinyatakan sebelumnya, bagaimana suatu bunyi diucapkan dipe-ngaruhi oleh bunyi-bunyi lain di sekitarnya. Namun demikian, bunyi itu akan tetap adalah fonem yang sama, meskipun wujud fonetiknya berbeza. Persamaan ini disebabkan oleh arti-kulasinya yang sama pada waktu mengucapkan bunyi tersebut. Jadi, meskipun bunyi /b/ pada perkataan /buka/ dan /bisa/ tidak persis sama dalam pengucapannya, kedua bunyi ini tetap saja dibuat dengan titik dan cara artikulasi yang sama. Dengan demikian, seorang penutur akan menganggap kedua bunyi ini sebagai dua alofon dari satu fonem yang sama, yakni, fonem /b/. Dengan perkataan lain, meskipun kedua bunyi itu secara fonetik berbeza, kedua bunyi ini akan dipersepsi sebagai satu bunyi yang sama. Penentuan suatu bunyi itu bunyi apa didasarkan pada per-sepsi si pendengar yang seolah-olah membayangkan bagaimana bunyi itu dibuat, seandainya dia sendiri yang mengujarkannya. b. Model Analisis dengan Sintesis Manusia bervariasi dalam ujaran mereka, tergantung pada ber-bagai faktor seperti keadaan kesehatan, keadaan sesaat (gembira atau sedih), dan keadaan alat ujaran (sedang merokok atau tidak). Dengan demikian, kalau kita hanya menggantungkan pada fitur akustiknya saja, maka sebuah perkataan boleh saja memiliki banyak bentuk yang berbeza-beza. Kerana itu, diajukanlah suatu model yang dinamakan Model Analisis dengan Sintesis (Analysis-bySynthesis). Dalam model ini dinyatakan bahawa pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mensintesiskan bunyi sesuai dengan mekanisme yang ada padanya (Stevens 1960, dan Stevens dan Halle 1967, dalam Gleason dan Ratner 1998). Waktu dia mendengar suatu deretan bunyi, dia mula-mula mengadakan analisis terhadap bunyi-bunyi itu dari segi fitur distingtif yang ada pada masing-masing bunyi itu. Hasil dari analisis ini dipakai untuk memunculkan atau mensintesiskan suatu ujaran yang kemudian dibandingkan dengan ujaran yang baru dipersepsi. Bila antara ujaran yang dipersepsi dengan ujaran yang disintesiskan itu cocok maka terbentuklah persepsi yang benar. Bila tidak, maka dicarilah lebih lanjut ujaranujaran lain untuk akhir-nya ditemukan ujaran yang cocok. Sebagai contoh, bila penutur bahasa Indonesia mendengar deretan bunyi /pola/ maka mulamula dianalisislah ujaran itu dari segi fitur distingtifnya - dimulai dengan /p/ yang berfitur [+konsonantal], [-kontinuan], [+tak-vois], dsb. Proses ini berlanjut untuk bunyi /o/, dan seterusnya. Setelah semuanya selesai, disintesiskanlah ujaran itu untuk memunculkan bentukbentuk yang mirip dengan bentuk itu seperti perkataan /mula/, kemudian /pula/, lalu /kola/, /bola/ … sampai akhirnya ditemu-kan deretan yang persis sama, yakni, /pola/. Baru pada saat itulah deretan tadi telah dipersepsi dengan benar. c. Model Lojik Fuzzy Menurut model ini (Massaro, 1987, 1989) persepsi ujaran terdiri dari tiga proses: evaluasi fitur, integrasi fitur, dan kesimpulan. Dalam model ini ada bentuk prototipe, yakni, bentuk yang memiliki semua nilai ideal yang ada pada suatu perkataan, termasuk fitur-fitur distingtifnya. Informasi dari semua fitur yang masuk dievaluasi, diintegrasi, dan kemudian dicocokkan dengan des-kripsi dari prototipe yang ada pada memori kita. Setelah dicocokkan lalu diambil kesimpulan apakah masukan tadi cocok dengan yang terdapat pada prototipe. Sebagai misal, bila kita mendengar suku yang berbunyi /ba/ maka kita mengaitkannya dengan suku kata ideal untuk suku ini, yakni, semua fitur yang ada pada konsonan /b/ maupun pada

vokal /a/. Evaluasi fitur menilai derajat kesamaan masing-masing fitur dari suku yang kita dengar dengan masing-masing fitur dari prototipe kita. Evaluasi ini lalu diintergrasikan dan kemudian diambil kesimpulan bahawa suku kata /ba/ yang kita dengar itu sama (atau tidak sama) dengan suku kata dari prototaip kita. Model ini dinamakan fuzzy (kabur) kerana bunyi, suku kata, atau perkataan yang kita dengar tidak mungkin persis 100% sama dengan prototipe kita. Orang yang sedang mengunyah sesuatu sambil mengatakan /ba(ra��)/ pasti tidak akan menghasilkan /ba/ yang sama yang diucapkan oleh orang yang tidak sedang mengunyah apa-apa. Begitu pula orang yang sedang kena flu pasti akan menambahkan bunyi sengau pada suku ini; akan tetapi, suku kata /ba/ yang dengan bunyi sengau ini akan tetap saja kita anggap sama dengan prototipe kita. d. Model Kohort Model untuk mengenal perkataan ini (Marslen-Wilson dan Welsh, 1978 dan Marslen-Wilson, 1987 dalam Gleason dan Ratner, 1998; lihat juga Dominic W. Massaro 1994) terdiri dari dua tahap. Pertama, tahap di mana informasi mengenai fonetik dan akustik bunyi-bunyi pada perkataan yang kita dengar itu memicu ingatan kita untuk memunculkan perkataan-perkataan lain yang mirip dengan perkataan tadi. Bila kita mendengar perkataan /prihatin/ maka semua perkataan yang mulai dengan /p/ akan teraktifkan: pahala, pujaan, priyayi, prakata, dsb. Perkataan-perkataan yang termunculkan inilah yang disebut sebagai cohort. Pada tahap kedua, terjadilah proses eliminasi secara bertahap. Waktu kita kemudian mendengar bunyi /r/ maka perkataan pahala dan pujaan akan tersingkirkan kerana bunyi kedua pada kedua-dua perkataan ini bukanlah /r/ seperti pada perkataan targetnya. Perkataan priyayi dan prakata masih menjadi calon kuat kerana kedua perkataan ini memiliki bunyi /r/ setelah /p/. Pada proses berikutnya, hanya priyayi yang masih bertahan kerana perkataan prakata memiliki bunyi /a/, bukan /i/, pada urutan ketiganya. Akan tetapi, pada proses selanjutnya perkataan priyayi juga tersingkirkan kerana pada perkataan targetnya bunyi yang keempat adalah /h/ sedangkan pada priyayi adalah /y/. Dengan demikian maka akhirnya hanya ada satu perkataan yang persis cocok dengan masukan yang diterima oleh pendengar, yakni, perkataan prihatin Secara diagramatik model bagi mempersepsi perkataan prihatin adalah seperti berikut:

e. Model TRACE

Model ini mula-mulanya adalah model untuk persepsi huruf tetapi kemudian dikembangkan untuk mempersepsi bunyi (McClelland dan Rumelhart 1981; Elman dan McClelland 1984; 1986). Model TRACE berdasarkan pada pandangan yang koneksionis dan mengikuti proses top-down. Artinya, konteks leksikal dapat membantu secara langsung pemrosesan secara perseptual dan secara akustik. Begitu pula informasi di tataran perkataan dapat juga mempengaruhi pemrosesan pada tataran di bawahnya. Proses ini terdiri dari tiga tahap: tahap fitur, tahap fonem, dan tahap perkataan. Pada masingmasing tahap ada node-node yang mewakili fitur distingtif, fonem, dan perkataan. Masingmasing node mempunyai tingkat yang dinamakan resting, threshold, dan activation. Bila kita mendengar suatu bunyi, maka bunyi ini akan mengaktifkan fitur-fitur distingtif tertentu dan “mengisytirihatkan” fitur-fitur distingtif lain yang tidak relevan. Jadi, seandainya kita mendengar bunyi /ba/, maka bunyi /b/ akan mengaktifkan fitur-fitur distingtif [+konsonantal], [+anterior], [+vois] dan beberapa fitur yang lain, tetapi fitur-fitur seperti [+vokalik], [+nasal], dan [+koronal] akan “diistirahatkan.” Dengan perkataan lain, fitur-fitur yang relevan itu tadi muncul pada tingkat threshold. Node-node ini saling berkaitan sehingga munculnya fitur-fitur tertentu pada tingkat threshold boleh pula memunculkan node-node yang lain. Kerana perbezaan antara /b/ dan /p/ hanyalah pada soal vois maka waktu /b/ muncul, /p/ boleh pula ikut muncul untuk dikontraskan, meskipun kemudian disingkirkan. Begitu pula ada jaringan interkoneksi antara satu tingkat dengan tingkat yang lain. Munculnya /k/ dan /o/ untuk perkataan Inggeris coat boleh memunculkan perkataan code, boat, dan road pada tataran perkataan. Melalui proses eliminasi pada masing-masing tahap akhirnya ditemukan perkataan yang memang kita dengar. 7. PERSEPSI UJARAN DALAM KONTEKS Di atas tadi digambarkan bagaimana manusia memproses ujaran yang kita dengar secara satu per satu. Akan tetapi, dalam kenyataannya bunyi itu tidak diujarkan secara terlepas dari bunyi yang lain. Bunyi selalu diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain sehingga bunyibunyi itu membentuk semacam deretan bunyi. Lafal bunyi yang diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain tidak sama dengan lafal bunyi itu bila dilafalkan secara sendirisendiri. Bunyi /p/ yang diujarkan sebelum bunyi /i/ (seperti pada perkataan fikir) akan berbeza dengan bunyi /p/ yang diujarkan sebelum bunyi /u/ (seperti pada perkataan pukat). Pada rentetan yang pertama, bunyi /p/ ini akan terpengaruh oleh bunyi /i/ sehingga ucapan untuk /p/ sedikit banyak sudah diwarnai oleh bunyi /i/, yakni, kedua bibir sudah mulai melebar pada saat bunyi /p/ diucapkan. Sebaliknya, bunyi /p/ pada /pu/ diucapkan dengan kedua bibir dibundarkan, bukan dilebarkan seperti pada /pi/. Namun demikian, sebagai pendengar kita tetap saja dapat menentukan bahawa kedua bunyi /p/ yang secara fonetik berbeza adalah satu bunyi yang secara fonemik sama. Kerana itulah maka betapa pun berbezanya lafal suatu bunyi, pendengar akan tetap menganggapnya sama bila perbezaan itu adalah akibat dari adanya bunyi lain yang mempengaruhinya. Dengan perkataan lain, alofon-alofon suatu bunyi akan tetap dianggap sebagai satu fonem yang sama. Persepsi terhadap suatu bunyi dalam deretan bunyi boleh pula dipengaruhi oleh kecepatan

jikalau kita renungkan secara mendalam. seorang bayi akan membesar bersama-sama dengan pertumbuhan bahasanya. Akan tetapi. MA (Mal). kita menggunakan bahasa kita seolah-olah dengan tidak berfikir. (Edin) at 6:18 PM 4 comments Kuliah 1 (19 Disember 2008): Pengertian Dasar Psikolinguistik 1. Faktor lain yang membantu kita dalam mempersepsi suatu ujaran adalah pengetahuan kita tentang sintaksis mahupun semantik bahasa kita. Dari gambaran ini dapatlah dikatakan bahawa pengaruh konteks dalam persepsi ujaran sangatlah besar. Pada suatu masa lain. singanya besar. Bayangkan pada suatu masa anda berjalan-jalan dengan anak atau anak saudara anda yang kecil di zoo dan melihat seekor binatang. Suatu bunyi yang terucap dengan tidak jelas dapat diterka dari wujud kalimat di mana bunyi itu terdapat. dan akhirnya menjadi ayat kompleks apabila menjelang umurnya empat atau lima tahun. pendengar kita akan dapat menerka bahawa perkataan yang terbatukkan itu adalah sakit dari konteks di mana perkataan itu dipakai atau dari perkiraan makna yang dimaksud oleh pembicara. Posted by Prof. Emeritus Abdullah Hassan.ujaran. Dari semantiknya terdapat pula kecocokan antara ketigatiga perkataan ini. seorang bayi mula mengeluarkan bentuk-bentuk bahasa yang dapat kita kenali sebagai perkataan. Ph. Suatu bunyi yang diucapkan dengan bunyi-bunyi yang lain secara cepat akan sedikit banyak berubah lafalnya. Dari sintaksisnya kita tahu bahawa urutan pronomina. kita merasakan bahawa penggunaan bahasa adalah realisasi daripada kemampuan yang hanya manusialah yang dapat melakukannya. Akan tetapi. semasa berada di pusat membeli-belah anda berkata: Kita makan kuetiau saja. Anda berkata: Lihat tu. dan adjektiva adalah urutan yang benar. Penggunaan bahasa terasa lumrah kerana memang dengan tidak diajari oleh siapa pun. Daripada konteksnya ketiga-tiga perkataan ini memberikan makna yang layak. Apabila kita ingin mengungkapkan sesuatu. pada masa itu pulalah kita mengeluarkan bunyibunyi yang disebut bahasa. Dari umur setahun hingga satu setengah tahun. Pengetahuan kita sebagai penutur bahasa membantu kita dalam proses persepsi. Daripada dua contoh ini saja kita mesti bertanya. Apabila kita dewasa. bagaimana kita dapat memilih perkataan yang berbunyi [singa] padahal dalam minda kita pastilah terdapat ribuan perkataan yang kita simpan. sebahagiannya mirip dan sebahagian yang lain tidak mirip dengan perkataan atau .D. PENGENALAN Orang pada umumnya tidak merasakan bahawa menggunakan bahasa adalah suatu kemahiran yang luar biasa kompleksnya. Bila dalam mengucapkan kalimat Dia sedang sakit kita terbatuk persis pada saat kita akan mengucapkan perkataan sakit. sebagai pendengar kita tetap saja dapat memilahmilahnya dan akhirnya menentukannya. Ujaran satu perkataan ini tumbuh menjadi ujaran dua perkataan. sehingga perkataan ini kedengaran seperti /keakit/. ya. kala progresif. ya.

Kekeliruan pemilihan perkataan harimau. dan sate. harimau. Tahap Formatif Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. untuk singa. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. dan singkir. Walaupun dia mungkin tidak mengetahui alasannya. Begitu juga kalau kita tersilap lidah. seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation. misalnya. jauh sekali daripada menjadi perkataanperkataan seperti demonstrasi. Amerika. dia mempunyai gerak hati dalam memilih kekeliruan yang tepat. dan anjing. Orang tidak membuat kekeliruan pemilihan perkataan secara sembarangan. 1992): (a) tahap formatif. Dia tidak akan mungkin membuat kesilapan itu menjadi perkataan lain seperti antirayap atau antidemo. Perkataan yang konsepnya mirip dengan singa adalah. di benua Amerika kaitan antara bahasa dengan ilmu jiwa juga mula tumbuh. pohon. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada . ya. dan ilmu kognitif.” Sementara itu. singkong. a. gudeg. John B. sepatu. dan (d) tahap teori psikolinguistik. Pada waktu itu kajian bahasa mula mengalami perubahan daripada sifatnya yang estetik dan kultural ke suatu pendekatan yang “ilmiah. pastilah ada aturan yang diikuti oleh manusia mana pun juga mengapa kesalahannya teratur seperti itu. kasutnya besar. Begitu juga dengan perkataan kuetiau: yang kelompoknya sama adalah. urbanisasi. tu. (b) tahap linguistik. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain. mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. 1992). realiti psikologi. misalnya. Mungkin juga kita akan berkata Lihat. Dalam lawatan ke zoo di atas. 2. dan bukan kasut. Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana sampai kita dapat mengeluarkan perkataan singa atau kuetiau dan bukan perkataan lain? Jikalau kita keliru dalam berbahasa. senget. Dia boleh juga betul-betul tersilap lidah dan berkata kelapa padahal yang dimaksudkannya adalah kepala. misalnya. pastilah mempunyai alasan. harimaunya besar. Perkembangan ini dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess. Carroll. adalah ilmu gabungan antara dua ilmu: psikologi dan linguistik. gado-gado. SEJARAH LAHIRNYA PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahawa dalam kita berbahasa. gorila. dsb. kucing. misalnya. yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. kita melakukan aktiviti mental yang kemudian tertuang dalam bentuk bahasa yang kita gunakan. pilihan perkataan yang dikelirukan itu pastilah tidak jauh daripada perkataan yang kita inginkan. dan lontong tahu. Perkataan yang tersilap itu pastilah tidak jauh daripada perkataan aslinya.konsep singa. dan sepeda. begitu juga ada yang bunyinya mirip dengan [singa] adalah. bakso. tuh. ramai. yang bunyinya mirip. ya. (c) tahap kognitif. misalnya. Perkataan yang tidak mirip sangat adalah banyak sungguh. baik dilihat daripada segi bunyi atau pun maknanya. damai. Gardner. sebagaimana tertera pada istilah ini. Benih ilmu ini sebenarnya sudah tampak pada permulaan abad ke-20 tatkala sarjana psikologi Jerman Wilhelm Wundt menyatakan bahawa bahasa dapat dijelaskan dengan dasar prinsip-prinsip psikologis (Kess. semasa merujuk kepada singa tidak mungkin kita akan berkata Lihat. Ketersilapan perkataan antisipasi oleh pelawak Timbul menjadi antisisapi (sapi = lembu) tidak tanpa alasan.

baik dalam struktur mahupun fungsinya.” Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan. atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. 1954). Tahap Linguistik Perkembangan ilmu linguistik. Biolinguistik. Skinner (Chomsky 1959). Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky. iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. Apakah binatang tidak dapat berbahasa? Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. Dengan pengetahuan yang kita miliki. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara . (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini. Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang.kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok. F. Pada manusia ada bahagianbahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan. sedangkan pada binatang bahagianbahagian ini tidak ada. Daripada segi biologi. (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh. keanjalan lidah. 1967. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang. Mulut manusia. (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan. misalnya. Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia. b. Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama. dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah. dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang. Jenkins 2000). Syntactic Structures. memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. yakni. dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa. Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme. Ini dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa. dan tipisnya bibir. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik. khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga. parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik. pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif. yang sering juga disebut sebagai nativisme.

Gua. termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Hayes 1947. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Frasa orang tua itu. Apabila sampai pada hal-hal lisan. misalnya. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan. Gardner 1966. tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. 1979). d. primatologi. Makhluk lain dapat melakukan banyak hal. filsafat. dan Puan Hayes. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat.atau misai pada manusia. dan up. tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. Tatabahasa. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya. akhirnya hanya dapat mengatakan papa. mama. Menurut Chomsky. Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. misalnya. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia. Tahap Teori Psikolinguistik ada tahap akhir ini. cup. seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog. dan . di situlah mereka berbeza daripada manusia. Viki. Terrace. tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka. Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933. Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unitunit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Tahap Kognitif Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan. cimpanzi yang diajar oleh Dr. c. tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakultifakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi. manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir. Waktu dilahirkan. tetapi masih tidak dapat berbahasa. dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa.

” Sementara itu. Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa. Setelah kita perhatikan ternyata ibu ayam tu mengeluarkan bunyi-bunyi itu bagi memberitahu anak-anaknya bahawa dia menemui makanan untuk mereka. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. psikolinguistik kini menjadi illmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain. dan beberapa topik lain yang berkaitan. Dengan perkataan lain. kecepatan dia menari dan kekerapan kibasan sayapnya menandakan jumlah serta jarak tempat manisan itu dari sarang. sering kali kita melihat dan mendengar ibu itu mengeluarkan bunyi-bunyi tertentu dan dalam masa sekejap kanak-kanak yang bersebaran itu berlari-lari menghampiri ibunya.genetik. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membna pengetahuan berbahasa. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Pada suatu peristiwa lain. iaitu bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa mereka. dan berapa jauh jaraknya. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Namun. dengan cara menari-nari lebah dapat memberitahu teman-teman lebah lain ada sumber manisan. DEFINISI PSIKOLINGUISTIK Dengan huraian di atas kita seterusnya bertanya apa sebenarnya yang dinamakan ilmu psikolinguistik itu? Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. dan (d) pemerolehan bahasa. iaitu prosesproses mental pada diri kita yang membuat kita dapat membuat ujaran seperti yang kita ujarkan. Keempat topik utama ini. penghasilan. berapa banyak manisan itu. KUDRAT BAHASA Apabila kita melihat ib ayam dengan anak-anaknya. iaitu apa sebenarnya bahasa dalam pandangan kaum mentalis. Secara rinci psikolinguistik mempelajari empat topik utama: (a) kefahaman. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini. (c) dasar biologi serta neurologi yang membuat manusia dapat berbahasa. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda. iaitu prosesproses mental yang dilalui oleh manusia sehingga mereka dapat menangkap apa yang dikatakan oleh orang dan memahami apa yang dimaksudkan.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. dan pemerolehan bahasa. supaya dapat memahami pemaparan ini dengan lebih baik. perlu terlebih dahulu kita samakan persepi kita tentang bahasa. (b) penghasilan. Tarian yang dilakukan dalam bentuk seperti angka delapan dipamerkan kepada teman-temannya. akan dibincagkan dalam bab-bab selanjutnya dalam buku ini. di mana manisan itu berada. 4. Jenis angka delapan yang dibuatnya . mustahillah manusia dapat berbahasa. 3.

Seandainya ayat (1) dibaca sebagai (1a) . Adjektif. dan kera dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan “bahasa” mereka sendiri. yang umumnya dinamakan konstituen. selanjutnya orang tua dipecah menjadi orang dan tua. dan mencangkul ladang kering menjadi suatu unit lain pula. satu unit yang berlainan. Kita juga dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lain dengan menggunakan bahasa kita. yang dapat memberitahu teman-teman kera lain apabila ada bahaya yang mengancam. Daripada unit mencangkul ladang kering kita dapatkan mencangkul dan ladang kering. Government and Binding serta The Minimalist Program. ada harimau yang sedang lalu. Urutan perkataan memang tampak linear tetapi satu perkataan dengan satu perkataan lain membentuk suatu struktur yang berhierarki. tidak dapat bersatu dengan harus bagi membentuk dua unit orang tua // itu harus. Ada jenis kera tertentu. misalnya. begitu pula mencangkul tidak dapat bersatu dengan ladang tanpa kering ikut juga – mencangkul ladang // kering. Pertama. Sebaliknya. Daripada tiga contoh ini tampak bahawa ayam. pada pihak lain ada ciri-ciri khusus yang membezakan bahasa manusia dengan bahasa binatang. tetapi perubahan ini tidak kami ikuti di sini (lihat Bahagian 5 di halaman 18). N = nama. dan Penentu. Kebergantungan seperti ini menunjukkan bahawa unit. Pertanyaan yang timbul adalah apakah bahasa yang digunakan oleh binatang itu sama dengan bahasa yang digunakan oleh manusia? Meskipun pada satu pihak ada beberapa persamaan. dari ladang kering menjadi ladang dan kering. Frasa Kerja terdiri daripada Kata Kerja dan Frasa Nama. bukan hanya sekedar penggabungan yang tanpa alasan. ada burung helang yang sedang terbang. dan KB = kata bantu. Begitulah pula manusia. Kata bantu. dan seterusnya. (Catatan: Dalam teori terbaru Chomsky. dan Frasa Kerja. Frasa Nama (NP) sudah diganti menjadi Frasa Determiner (DP). Perkataan itu. dengan agak rinci. misalnya. bila ancaman bahaya itu datang dari atas. maka dengan cara-cara tertentu mereka diberitahu supaya bersembunyi di bahagian bawah pohon. lebah. K = kerja. Selama unit itu masih belum merupakan unit yang terkecil pemecahan itu masih boleh terus dilakukan. tetapi satu bergantung pada yang lain. Perhatikan contoh berikut: (1) Orang tua itu harus mencangkul ladang kering. ADJ = adjektif. Daripada diagram pohon pada halaman berikut kita lihat bahawa ayat (1) terdiri daripada Frasa Nama. Demikianlah seterusnya sehingga kalimat (1) apabila direpresentasikan dalam diagram pohon akan tampak seperti pada (1a) di mana A = ayat. Dua daripada tiga unit ini dapat pula dipecah menjadi unit yang lebih kecil sehingga daripada unit orang tua itu kita dapatkan orang tua dan itu. Frasa Nama terdiri daripada Nama. PEN = penentu. mereka memberitahu dengan cara tertentu sehingga kera-kera itu semuanya lari bersembunyi ke atas pohon. Frasa orang tua itu (dan) harus merupakan dua unit yang terpisah sehingga tidak mungkinlah kedua unit itu diatur dengan cara lain. membentuk suatu hierarki dan merupakan realiti psikologis. Dalam ayat kita menemui bahawa orang tua itu membentuk satu kesatuan. misalnya. F = frasa. Apabila bahaya itu datang dari bawah pohon.menunjukkan ke arah mana manisan itu berada (von Frisch 1981). bahasa manusia memiliki ketergantungan kepada struktur. Suatu rentetan perkataan dalam ayat tidak membentuk rentetan yang sembarangan.

Jikalau ayat (1) kita jadikan ayat tanya. (1b) Orang tua // itu harus // mencangkul ladang // kering. Kebergantungan struktur juga dapat dilihat daripada bentuk ayat lain yang berkaitan. Pastilah orang itu mengalami kesukaran memahami ayat yang anda baca ini. dari kalimat (5) kita tidak dapat membentuk kalimat tanya (5a). ayat itu sukar dimengerti. (1) Orang tua itu harus mencangkul ladang kering. Perkataan ini adalah bahagian daripada anak kalimat yang harus menunjuk perasaan. Dalam bahasa Indonesia. dan sebenarnya dalam bahasa mana pun. maka salah satu bentuknya adalah (1c). (1c) Haruskah orang tua itu mencangkul ladang kering? Penutur bukan orang Indonesia dapat mengambil kesimpulan bahawa cara membentuk kalimat tanya dalam bahasa Indonesia adalah dengan menempatkan perkataan harus di bahagian muka kalimat dan menambahkannya dengan – kah. Cubalah bacakan ayat (1b) berikut untuk orang lain dengan berhenti sejenak pada tiap tanda // yang diberikan. (5a) *Haruskah para penunjuk perasaan yang menunjuk perasaan ternyata tidak datang? Alasan mengapa kalimat (5a) tidak dapat kita terima adalah kerana perkataan harus bukanlah bahagian daripada kalimat induk Para penunjuk perasaan ternyata tidak datang. (5) Para penunjuk perasaan yang harus menunjuk perasaan ternyata tidak datang. suatu elemen dalam anak kalimat tidak . dan ini ternyata benar dengan ayat-ayat lain seperti (2-4).Orang tua itu harus mencangkul ladang kering dengan pemisahan yang tidak berdasar kepada konstituen. (2) Haruskah teman kamu datang sekarang? (3) Haruskah dia melakukan hal itu? (4) Haruskah para penunjuk perasaan luar kota itu menghalang jalan tol? Akan tetapi.

Ciri ketiga adalah bahawa bahasa dapat digunakan bagi mengungkapkan situasi atau peristiwa yang sudah lampau atau yang belum terjadi dan bahkan untuk sesuatu yang dibayangkan. tetapi . bahasa bersifat kreatif kerana struktur bahasa memungkinkan penggunanya bagi memanipulasinya selama kaidah-kaidah tertentu diikuti. dapat pula menyatakan tempat madu yang baru dilihatnya. Struktur bahasa juga memungkinkan kita berbincang tentang apa pun yang kita rancangkan atau akan terjadi pada masa depan. Tetapi ada pula yang mungkin berkata: Wah! cantiknya. Bahasa manusia memungkinkan kita berbicara tentang hujan petang semalam atau perkara mengenai Sultan Mansor Shah Mada dari kerajaan Melaka. Kita bahkan dapat berbicara tentang angan-angan mahupun impian. atau dia boleh diam saja.dapat dipindahkan ke suatu tempat pada kalimat induk. kita dapat memahaminya. kalau pun kita berbicara tentang hal yang sama. Binatang. kita selalu dapat menambah anak kalimat relatif. Faktor eksternal seperti pijakan pada kaki dan munculnya Ratu Cantik Dunia tidak dapat menentukan bentuk bahasa yang diujarkan oleh manusia. Namun demikian. meskipun topiknya sama. syaitan. Reaksi seperti ini berbeda dengan reaksi binatang. Apabila seekor kucing terpijak ekornya. Dari contoh-contoh di atas jelas tampak bahawa dalam pembentukan kalimat interogatif yang sederhana seperti ini pun ketergantungan struktur memegang peranan penting. dsb. orang boleh berucap sambil memalingkan muka: Ada syaitan. misalnya. Waktu melihat Ratu Cantik Dunia muncul. Dia boleh berteriak: Aduuuh. Dari segi bahasanya sendiri. tetapi anda pasti memahaminya. dia kreatif kerana dia memiliki kemampuan bagi memahami dan mengujarkan ujaran baru mana pun. tak nampak jalan!. reaksi verbal yang akan diberikan tidak dapat diramalkan. Hal-hal seperti ini tidak terdapat pada alat komunikasi binatang. dia boleh mengumpat: Mata butakah. Dalam suatu kalimat yang berakhir dengan nama. Ciri kedua yang membezakan bahasa manusia dengan bahasa binatang adalah bahawa bahasa dan pemakai bahasa itu kreatif. Dari contoh berikut tampak adanya kreativiti bahasa. Kalimat berikut mungkin belum pernah anda dengar sebelumnya. dan bila anak kalimat relatif ini juga berakhir dengan nama. (7) Para penunjuk perasaan membakar rumah yang dimiliki oleh orang yang mencuri harta yang selama ini disimpan di bank yang akan dibekukan oleh pemerintah yang sedang mencoba mengemaskan ekonomi yang …. (6) Kasihan orang itu. syaitan. Dari segi pemakai bahasa. Bahasa juga kreatif kerana bentuknya tidak dikontrol oleh faktor eksternal. Bila seorang manusia kakinya terpijak oleh orang lain waktu naik bus. Begitu pula dalam berujar: kita tidak pernah mengeluarkan dua ujaran yang persis sama. Ujaran yang kita dengar bila-bila pun juga tidak pernah ada yang sama dengan ujaran yang kita dengar sebelumnya. seperti lebah. Struktur bahasa memungkinkan kita untuk berbicara tentang peristiwa yang terjadi kemarin atau bahkan ratusan tahun yang lalu. kita masih dapat meluaskannya sampai memori kita membatasinya. dia pasti akan menjerit miauuu … dan bahkan boleh pula dia mencoba menggigit si pemijak. kakinya pendek sebelah tetapi dia harus memikul sekeranjang batu giling untuk sekedar mencari makan di hari yang panas itu. Sifat kreatif ini hanya ada pada manusia.

Namun dalam banyak hal yang lain ada satu struktur permukaan yang sebenarnya memiliki dua struktur dalam yang berbeza. Dalam ayat (8) baik struktur dalam mahupun struktur permukaannya adalah sama. Parafrasa untuk kedua kalimat ini ternyata berbeza seperti tampak pada (10a) dan (11a). Di sini tampak bahawa dua makna yang terkandung dalam (9) disebabkan oleh adanya dua struktur dalam yang berbeza seperti terlihat dalam (9a-b). Kerana itu. satu ayat ini memiliki dua struktur dalam yang berbeza. perbezaannya hanyalah bahawa ayat (12) berbentuk ayat aktif sedangkan (13) pasif. boleh terjadi pula adanya dua kalimat yang struktur permukaannya berbeza tetapi struktur dalamnya sama. Dalam banyak hal kedua struktur ini memang bersatu sehingga tidak tampak adanya perbezaan. (10a) It is easy to please John. maknanya pun dua juga. Kedua ayat di atas memiliki makna dasar yang sama. adjektif easy/eager.kemampuan seperti ini sangat terbatas. . Ciri keempat adalah bahasa memiliki struktur ganda yang dinamakan struktur dalam (deep structure) dan struktur permukaan (surface structure). Perhatikan ayat berikut: (12) Orang itu memukuli saya. meskipun (10) dan (11) tampaknya memiliki struktur yang sama. Tidak mustahil pula adanya dua struktur permukaan yang sama. Dalam contoh bahasa Inggeris berikut: (9) The shooting of the hunter was terrible kita hanya melihat adanya satu struktur permukaan. ternyata kesamaan itu hanya ada pada permukaan saja. dia akan tetap menuju ke sarang madu yang mula-mula. yakni: (9a) The hunter shot someone and the way he did it was very bad. (13) Saya dipukuli oleh orang itu. (11a) *It is eager to please John. (9b) Someone shot the hunter and this action was very bad. (8) Ramai ahli parlimen yang tuang. dari (10) kita boleh membuat (10a) sedangkan dari (11) kita tidak boleh membuat ayat (11a). infinitif to. Seandainya dalam menuju ke sarang madu lebah itu melewati sarang lain. Sebaliknya. Dalam ayat Inggeris (10) John is easy to please (11) John is eager to please kita lihat bahawa kedua ayat ini memiliki struktur lahir yang persis sama: subjek diikuti oleh kata kerja is. Akan tetapi. Jadi. dan kata kerja please. Akan tetapi. tetapi sebenarnya mewakili dua struktur dalam yang berbeza.

meskipun benda itu sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk nama itu. Ciri kelima mengenai bahasa adalah bahawa bahasa itu diperoleh secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. atau keadaan yang dirujuknya itu arbitreri. Ambillah perkataan kerusi. anak daripada ayah dan ibu Kelantan yang lahir di Neberi Sembilan dan berbaur dengan masyarakat Seremban kemungkinan besarnya akan memperoleh bahasa Negeri Sembilan. maksudnya. meskipun orang tuanya dari Kedah. Bunyi /k/. Ciri keenam adalah bahawa hubungan antara perkataan dengan benda. kita tetap akan menamakannya kerusi. Kaitan ini semata-mata merupakan konvensyen (Kebiasaan). Kucing di Kuala Lumpur dan kucing di London akan mengiau dengan bunyi yang sama meskipun mereka dibesarkan dalam dua lingkungan yang berbeza. /sak/. maka bila suatu saat kita melihat ada kerusi yang kakinya patah satu. persetujuan. Ciri ketujuh adalah bahawa bahasa memiliki pola dualiti. . dan /k/. Seorang anak yang lahir di Kuala Lumpur dan bergaul dengan masyarakat Kuala Lumpur akan memperoleh bahasa Kuala Lumpur. maka yang terbentuk adalah perkataan lain. di antara para pengguna bahasa itu. Kononnya binatang ada juga yang melakukan hal yang arbitreri. Namun bahasa mana yang diperoleh oleh anak tergantung pada masukan dari masyarakat di mana anak ini tinggal. /s/. tapi bila gabungannya adalah /s/. malah pergi menjauh dari musuhnya lalu mencabuti rumput. Hal seperti ini tidak terjadi pada binatang kerana pemerolehan “bahasa binatang” bersifat naluri atau instingtif. (c) dua ayat yang tampak memiliki struktur permukaan yang sama ternyata dapat memiliki dua struktur dalam yang berbeza. Begitu kita menguasai konsep yang diwakili oleh benda itu. (b) satu ayat dapat memiliki dua struktur dalam yang berbeza. Seekor anak kucing akan tetap mengiau. dan /a/ secara terpisah tidak mempunyai makna. begitu juga kalau alas duduknya lompong. Seekor burung terkukur akan tetap menyuarakan bunyi burung terkukur kalau pun dia dilahirkan dan dibesarkan di “masyarakat” burung jalak (gagak) atau burung nuri. Anak Sunda yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga Sunda di Bandung akan memperoleh bahasa Sunda. bunyi-bunyi itu sendiri sebenarnya tidak mempunyai makna dan baru bermakna setelah bunyi-bunyi itu kita gabungkan. Kalau lagi marah. (tukar contoh?) Ciri kedelapan adalah bahawa bahasa itu memiliki semantisiti. suatu perbuatan yang tampaknya tidak berkaitan dengan keadaan marah. bahawa begitu suatu nama diberikan maka nama itu akan selalu merujuk kepada konsep benda itu. burung camar (sea gulls) kononnya. Kerana itulah maka orang Inggeris menamakannya rice dan run sedangkan orang Melayu nasi dan lari. setelah /k/ digabung dengan /a/ dan kemudian /s/ maka terbentuklah perkataan /kas/. maksunya. perbuatan. Tidak ada alasan mengapa suatu benda kita namakan nasi dan suatu perbuatan kita namakan lari. kalau pun dia ditinggalkan oleh induknya dan dibesarkan oleh manusia yang menjaganya. Sebaliknya. /a/. dsb. Akan tetapi. yakni. dan (d) dua kalimat yang memiliki dua struktur permukaan yang berbeza ternyata dapat memiliki satu struktur dalam yang sama.Dari gambaran di atas dapatlah disimpulkan pengertian mengenai struktur dalam lawan struktur permukaan: (a) satu ayat dapat memiliki struktur dalam dan struktur permukaan yang sama.

CBA. bahasa Inggeris. itu. [s].5. sering dipakai sebagai argumentasi untuk menyanggah sifat arbitreri ini. B. bahasa X membenarkan urutan ABC. tetapi ada beberapa bunyi yang tidak terdapat pada bahasa kita. book. B = blue. dan *mblasted. tidak ada keterkaitan antara simbol-simbol ini dengan benda. dan C. Secara hierarkis. Bunyi-bunyi ini membentuk suatu sistem dalam pengertian bahawa perpaduan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain tidak sembarangan tetapi mengikuti aturan tertentu. bahasa Indonesia. begitu pula keadaan yang tidak sihat dinamakan sakit dan perbuatan mengambil milik orang lain dinamakan mencuri. [b]. elemen-elemen ini adalah bunyi-bunyi yang terdapat pada bahasa yang berkenaan. dsb. misalnya. urutannya adalah ABC. yang dikirimkan lewat pos dinamakan surat. yang dinamakan onomatopea. kerana meskipun bunyi kedua binatang itu sama. Sistem pada definisi ini merujuk pada adanya elemen-elemen beserta hubungan satu sama lainnya yang akhirnya membentuk suatu konstituen yang sifatnya hierarkis. bahasa Jawa. bahasa memiliki. Dalam bahasa Inggeris. bahasa Inggeris. *mboating. playon (Jawa). Secara hierarkis sekelompok perkataan membentuk frasa dan sekelompok frasa membentuk klausa sehingga terciptalah klausa seperti Buku biru itu sangat mahal atau The blue book is very expensive. tidak mengizinkannya. biru. tetapi bahasa A. dan happy (Inggeris). elemen A. DEFINISI BAHASA Daripada gambaran ciri-ciri di atas. buku biru itu. misalnya. Tidak ada alasan mengapa benda yang dipakai untuk duduk dinamakan kerusi. Dengan demikian terjadilah perkataan-perkataan seperti bambu (Indonesia). Bunyi Inggeris /th/ dan /e/ seperti pada perkataan-perkataan thin dan then. menurut . banyak bunyi yang juga ada dalam bahasa kita. [t]. Sistem dalam bahasa adalah sistem yang terdiri dari simbol-simbol. bahasa Inggeris tidak memiliki bunyi /ny/ seperti pada perkataan Melayu 'punya'. atau peristiwa yang diwakilinya. sekelompok bunyi membentuk suku dan sekelompok suku membentuk perkataan. Semua perkataan ini tidak mempunyai alasan mengapa demikian wujudnya. Sebaliknya. itu. *mbear. berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. maka simbol-simbol ini juga simbol-simbol lisan. keadaan. Dalam contoh di atas. sedangkan pada bahasa Y. Sebaliknya. Ayam jantan dan kucing kita mengeluarkan bunyi yang kita simbolkan sebagai kukuluruk dan ngiau. tetapi bunyi-bunyi binatang ini pun sebenarnya arbitreri. simbol-simbol ini adalah perkataan-perkataan blue. Contoh yang konkrit adalah perkataan A = the. Dalam bidang fonologi. misalnya. bahasa Inggeris mengizinkan gugus konsonan /skt/ pada akhir perkataan seperti pada perkataan /æskt/ asked dan /mæskt/ masked sedangkan bahasa Jawa melarangnya. yakni. mengizinkan [m] dan [b] untuk memulai suatu perkataan. dan [a]. Simbol-simbol ini bersifat arbitrerari. Tidak ada dalam bahasa ini perkataan yang mulai dengan mb seperti. Dua bahasa boleh memiliki beberapa bunyi yang sama. bahasa boleh didefinisikan daripada pelbagai sudut pandang. Kerana bahasa adalah lisan. Dalam komponen sintaksis. dan yang diminum dinamakan air. Akan tetapi. Namum definisi yang banyak dipakai orang adalah: bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitreri yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesamanya. Elemen bunyi ini tentunya berbeda dari satu bahasa ke bahasa yang lain. sedangkan bahasa Y membenarkan CBA. Pada bahasa X. tetapi apakah kedua binatang itu juga mengeluarkan bunyi yang sama di telinga orang Inggeris? Tentunya tidak. buku. Bunyi binatang. misalnya. tidak ada dalam bahasa Melayu. bunyi [m]. tetapi bahasa B. misalnya. misalnya. dan C = book. seperti pada perkataan 'mbak'. [k]. the blue book.

… ADJ → terbaik. Pemakai bahasa menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesama mereka. Katamba. komponen sintaksis menjana (generate) struktur batin yang merepresentasikan makna kalimat. 6. Pada saat teori aliran mentalistik yang dipelopori oleh Chomsky mencapai tahap yang dinamakan teori standard pada tahun 1965. ini … . Sistem simbol lisan yang arbitreri ini dipakai oleh masyarakat bahasa tersebut. dan kalimat. Scalise. dan semantik. masyarakat yang memiliki bahasa itu. Orang dari masyarakat bahasa lain tentunya tidak dapat memakai sistem ini. Dalam tatabudaya kita. Jensen. seperti kajian tentang bagaimana perkataan dibentuk dan diturunkan. dikendala oleh budaya yang mereka pangku. Perilaku bahasa mereka merupakan cerminan dari budaya mereka. jalan. dalam kaitannya dengan komponen bahasa subilmu ini masih dimasukkan sebagai bahagian dari komponen sintaksis. Meskipun morfologi makin mendapatkan tempat sebagai suatu subilmu tersendiri. yakni. kalimat Inggeris How old are you? yang ditujukan kepada seorang wanita terasa normal bagi kita. 1990. 1973. Penolakan terhadap kalimat Tutiek mengahwini Ahmad bukan disebabkan oleh kekeliruan tatabahasa tetapi ketidak-layakannya pada budaya masyarakat Indonesia. komponen sintaksis merupakan komponen sentral. besar. 1993). Dengan mempergunakan aturan struktur frasa (phrase structure rules). terutama saat ini dengan telah berkembangnya morfologi generatif (lihat Halle. 1984. terutama bagi wanita. Suatu kalimat seperti (14) Pemimpin muda itu harus mencari jalan terbaik dibentuk dengan mengikuti aturan struktur frasa berikut: A → FN KB FV FV → V FN FN → N (ADJ) (Pen) V → mencari. memilih … N → pemimpin. Spencer. Perdebatan antara kaum behavioris dengan kaum mentalis menghasilkan suatu perubahan besar dalam ilmu bahasa: ilmu bahasa kini didominasi oleh kaum mentalis. frasa. tetapi dalam berinteraksi itu mereka. tetapi dia tidak dapat mengahwininya. Kajian tentang perkataan.telinga Inggeris bunyi ayam adalah cock-a-doodle-do dan bunyi kucing adalah meow. dapat. secara tidak sadar. fonologi. Dalam aliran linguistik mana pun bahasa selalu dikatakan memiliki tiga komponen: sintaksis. Sebaliknya. … Pen → itu. Aronoff. komponen bahasa. tetapi dianggap kurang layak oleh penutur Inggeris kerana dalam tatabudaya Inggeris masalah umur. yakni. seorang wanita boleh kawin dengan seorang pria. Komponen sintaksis menangani ehwal yang berkaitan dengan perkataan. 1991. adalah masalah pribadi yang tidak layak untuk dipertanyakan. 1976. … KB → harus. Namun ada satu hal yang tetap konstan. umumnya ditangani dalam suatu huraian yang dinamakan morfologi. KOMPONEN BAHASA Ilmu bahasa memang mengalami bermacam-macam perubahan. baik dari segi landasan falsafah mahupun alirannya.

bahasa Indonesia. komponen fonologi bersifat interpretif. hasil penerapan aturan struktur frasa seperti di atas boleh dikenai aturan transformasi untuk mengubahnya menjadi kalimat lain.Dari aturan struktur frasa di atas dapat digenerasikan diagram pohon seperti terlihat di bawah ini. Bunyi vokal [a]. Keluaran yang dihasilkan oleh komponen sintaksis. dan [u] merupakan sistem vokal minimum yang terdapat pada setiap bahasa. Pada . Begitu pula pada bahasa B boleh terdapat [l] dan [p] berurutan. Bahasa A. 1971). Keluaran dari komponen sintaksis tanpa transformasi dinamakan struktur batin. Dalam komponen fonologi tidak hanya disenaraikan jumlah dan macam bunyi yang ada pada suatu bahasa tetapi juga bagaimana bunyi-bunyi tadi membentuk suatu sistem dalam bahasa tersebut. Kita boleh menemukan perkataan-perkataan seperti help dan pulp pada bahasa B tetapi perkataan-perkataan seperti ini tidak mungkin ada dalam bahasa A. Dalam teori standard Chomsky. misalnya. [p]. [m]. [i]. yang terdapat pada bahasa mana pun juga (Jakobson. pada bahasa A. dan [t] berada pada akhir suku. Dengan demikian maka pada bahasa B kita menemui perkataan-perkataan seperti asked [æskt] dan masked [mæskt] seperti yang telah disebutkan di atas. Komponen ini menangani ehwal yang berkaitan dengan bunyi. yakni. [l]. Berbeda dengan komponen sintaksis. kemudian dikirim ke komponen fonologi bagi mendapatkan interpretasi fonologis. Akan tetapi. aturan (fonotaktik). Sebaliknya. pada bahasa Inggeris perkataan-perkataan seperti ngik atau ngos meskipun ada king dan song. tetapi pada bahasa B. tetapi tidak ada bahasa di dunia yang memiliki kurang dari tiga vokal ini. Bunyi merupakan simbol lisan yang dipakai oleh manusia bagi menyampaikan apa pun yang ingin disampaikan. dan [b] yang juga dimiliki oleh bahasa B. aturan yang mengatur bagaimana bunyi-bunyi itu diramu. [k]. bunyi sengau /ŋ/ dapat memulai suatu suku seperti pada perkataan ngopi dan ngantuk. misalnya. Pemimpin muda itu harus mencari jalan terbaik. Setelah transformasi dinamakan struktur lahir. Dari kalimat (14) dapat diturunkan kalimat negatif (14b) Pemimpin muda itu tidak harus mencari jalan terbaik dengan menerapkan aturan transformasi negatif. bahasa Inggeris. [t]. Pada bahasa ada bunyibunyi yang sifatnya universal. memiliki bunyi-bunyi antara lain [s]. seperti struktur batin pada (14a). Bahasa boleh saja memiliki lebih dari tiga vokal ini. pada bahasa B memungkinkan bunyi [s]. Tidak ada. hal ini tidak mungkin. sedangkan pada bahasa A tidak. tetapi tidak pada bahasa A. tetapi pada bahasa A bentuk-bentuk seperti ini tidak mungkin. [k].

maka aturan perkecualian itu pun sudah ada tertera dalam komponen ini. Keluaran dari komponen sintaktik. kencing. misalnya. Pada contoh (14a) di atas kita lihat adanya perkataan mencari. perkataan-perkataan ini lalu diperlakukan sebagai perkataan asing. Di sini terlihat bahawa kuda memang memiliki fitur semantik warna. untuk perkataan ini harus pula ditambah [+pelaku pria]. bukan pengulak. Perkataan perawan memiliki [+N]. Bila masukan dari komponen sintaktik ada yang mengandungi bentuk fonologis yang melanggar aturan bahasa tersebut maka perkataan ini akan ditolak atau diperlakukan sebagai perkataan asing. Begitu pula kalimat berikut: (15) Kuda hijau kami merokok sedozen limau. misalnya. maka yang dirokok pastilah bukan benda yang bulat seperti jeruk. Atau. coklat. Dalam komponen ini ada seperangkat aturan semantik yang digunakan bagi menentukan apakah masukan dari komponen sintaksis itu memenuhi kaidah semantik yang ada pada bahasa tersebut. Seperti halnya komponen fonologi. memiliki fitur semantik: [+N]. [+lelaki]. tetapi warna yang ada pada kuda hanyalah hitam. Kalau pun ada kuda yang warnanya hijau. [-pria]. Ayat Tuti akan mengahwini Ahmad minggu depan seperti dicontohkan di atas akan ditolak oleh komponen semantik kerana salah satu fitur semantik untuk verba mengahwini.komponen ini masukan dari komponen sintaksis dikaji secara fonologis. dan [+belum pernah nikah]. tetapi juga diberi rincian makna yang disebut fitur semantik. juga dikirim ke komponen semantik untuk mendapatkan interpretasi semantik. Perkataan jejaka. komponen semantik juga bersifat interpretif. Komponen fonologi akan melihat apakah campuran meN. juga mensyaratkan bahawa pelakunya adalah pria. Tidak ada kuda yang berkulit hijau. Perkataan ini terdiri dari prefik men. Dalam komponen ini perkataan tidak hanya diberi makna seperti yang terdapat pada kebanyakan kamus. Perkataan mengahwini. [+manusia]. artinya. tidak dapat diterima dari segi makna. begitu dikirim ke komponen semantik. dalam kalimat I really don’t like mbak Judie. dan juga [+masih dara]. [+dewasa]. putih. Bila penerapan aturan itu menghasilkan ketidakserasian semantik maka kalimat tadi akan bersifat anomulus. ayat ini akan diteliti. [+manusia]. Kuda boleh makan. ia tidak melakukan perbuatan yang dinamakan merokok. [+belum pernah nikah]. Dalam hal-hal tertentu perlu pula dicantumkan fitur semantik yang ada kaitannya dengan unsur sintaksis. seandainya kita temukan perkataan mbak atau ngos padahal bahasanya adalah bahasa Inggeris maka perkataan-perkataan ini pasti akan ditolak oleh komponen fonologi kerana jejeran bunyi [m] dan [b] dan bunyi /Ν/ pada bahasa Inggeris tidak mungkin memulai suatu perkataan. . Ayat (15) tentu saja boleh dihasilkan oleh komponen sintaksis kerana dari aturan sintaktik bahasa Indonesia kalimat ini tidak melanggar aturan gramatikal apa pun.yang menjadi tengkulak. dan berak tetapi tidak merokok. Namun. minum. Jadi. yakni. Hal ini diperlukan untuk mencegah munculnya ayat seperti Tuti akan mengahwini Ahmad minggu depan.dengan cari yang menghasilkan mencari itu sesuai dengan aturan fonotaktik bahasa kita. telah dilanggar. Kalau pun ada kuda aneh yang merokok.dan katadasar cari. di samping dimasukkan ke komponen fonologi. dicermati apakah semua kaedah fonologis bahasa tersebut telah ditaati. Komponen semantik membahas ehwal makna. yakni. seperti halnya kulak dan pen. di samping memiliki fitur [+V] dan [+transitif]. [+pelaku pria]. [+dewasa]. misalnya. Jadi. Bila memang ada perkecualian.

Bahasa Ingggris dan bahasa Indonesia. Standard teori ini berubah menjadi apa yang dinamakan Revised Standard Theory pada tahun 1970-an.Tidak mustahil bahawa kaidah semantik yang diterapkan itu menghasilkan dua makna yang berbeda. tidak lagi “NP → (Art) (Adj) N” tetapi “XP ��? X Comp” di mana X adalah sebuah kategori utama. Ketiga komponen dalam teori standard Chomsky dapat diwujudkan dalam Rajah 1 berikut. kalimat tadi pasti ambigu. N selalu bertindak sebagai induknya. Cara ini membawa ke suatu tipologi bahasa. misalnya. Dengan dua bacaan ini maka ayat (16) pastilah memiliki makna ganda. adalah induknya duluan. Kedua. pada teori sebelum GB ada terlalu banyak macam transformasi. Pengetahuan bahwa suatu bahasa itu induknya duluan atau belakangan sangat penting untuk anak dalam usaha dia memperoleh bahasa. dalam PP. Dalam suatu NP. Perhatikan kalimat Inggeris berikut: (16) Visiting mothers-in-law can be a nuisance. Setelah suatu ayat melewati komponen fonologi bagi mendapatkan interpretasi fonologis dan secara serentak melalui komponen semantik bagi memperoleh interpretasi semantik barulah kita dapat menghasilkan ayat yang kita kehendaki. ada T-pasif. aturan struktur frasa telah disederhanakan. Rajah 1: Model Standard Chomsky 1965 Perubahan pada GB mencakup beberapa hal. Pandangan Chomsky mengenai bahasa mengalami banyak perubahan. yakni. N. Setelah kalimat ini diinterpretasikan oleh komponen semantik didapati bahawa ada dua kemungkinan makna: (a) Ibu mertua yang mengunjungi kita boleh mengusutkan. Bila hal ini terjadi. bahasa Jepun adalah induknya belakangan. yang sering disingkatkan sebagai Teori GB. sementara itu. P selalu menjadi induknya. misalnya. Frasa nomina. bahasa itu boleh induknya duluan (headfirst) atau induknya belakangan (headlast). atau (b) Mengunjungi ibu mertua boleh menusutkan. Pertama. misalnya. T- . kemudian pada tahun 1980-an disemak semula lagi menjadi teori Government and Binding.

dan bila representasi LF juga hanya berisikan fitur-fitur yang secara semantik dapat diinterpretasikan. Kerana itu. Kata kerja (Verba) terletak. dengan masing-masing perkataan pada diagram itu memiliki fitur fonetik. Teori GB kini diganti dengan teori terbaru yang dinamakan The Minimalist Program (Chomsky 1995). peranan leksikon diperluas. Bila representasi PF hanya berisikan fitur-fitur yang secara fonetik dapat diinterpretasikan. Verba mencarikan adalah V yang memerlukan Agt. bersamaan dengan komputasi PF maupun LF. Pat. pat(ient). dan gramatikal. Agt. Pada teori termutakhir ini tidak lagi ada perbedaan antara struktur batin vs struktur lahir. anak mana pun telah dibekali dengan pengetahuan mengenai hal ini. dan juga (c) tempat di mana entitas itu diletakkan. misalnya. semantik. (c) tempat yang ditinggalkan diberi tanda tapak (trace). Bila representasi PF dan representasi LF kedua-duanya memenuhi PFI maka dikatakan bahawa derivasi tersebut terpusat (converge). ertinya tidak boleh melalui batas klausa di mana elemen itu aslinya berada. Keempat. UG memiliki seperangkat parameter. Dengan demikian. Bagi menangani adanya perbedaan antara satu bahasa dengan bahasa lain. Seandainya kita diberi kalimat Inggeris The man who hit you is her uncle maka kita tidak dapat menurunkan ayat Who did the man hit you is her uncle? kerana pemindahan who ke depan telah melalui batas klausa anak ayat di mana who itu asalnya berada. Bermacam-macam transformasi ini juga telah digantikan menjadi aturan ‘pindahkan α’. Loc. keterbelajaran (learnability) disederhanakan dari sejumlah besar aturan ke hanya beberapa prinsip yang lebih bertenaga (powerful) dan universal yang dinamakan tatabahasa universal (Universal Grammar. gabungan ini . maka derivasi tersebut dinyatakan nabrak (crash). Derivasi suatu ayat yang menyangkut seperangkat operasi atau komputasi menghasilkan struktur-struktur sintaksis. (b) entiti yang diletakkan. Bila representasi PF dan/atau LF melanggar PFI. Komputasi PF mengkonversikan struktur-struktur sintaksis itu ke dalam representasi PF. Ketiga. (b) elemen itu dipindahkan ke mana. Induk di muka atau induk di belakang adalah contoh dari parameter ini. suatu tatabahasa yang mencapai tahap keadekwatan observasional (observational adequacy) wajib mencakup (a) representasi PF untuk menunjukkan bagaimana ayat itu diucapkan dan (b) representasi LF untuk menunjukkan makna ayat tersebut. bentuk leksikal dari leksikon itu terlebih dahulu harus diseleksi. Wujud transformasi ini adalah: (a) apa yang akan dipindahkan. Struktur batin kini dipengaruhi pula oleh fitur leksikal. artinya. anak hanya “mencocokkan” saja apakah bahasa yang sedang diperolehnya itu mengikuti parameter ini atau parameter itu. Sementara itu. Sebelum suatu derivasi sampai ke komputasi PF maupun LF. Itu pulalah sebabnya mengapa anak tidak memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh bahasanya sendiri. Diasumsikan bahawa struktur kalimat yang diturunkan harus akhirnya terkonversikan ke dalam dua macam representasi yang berbeda: (1) Phonetic Form (PF) dan (2) Logical Form (LF). maka dalam UG hal semacam ini dikatakan telah memenuhi principle of full interpretation (PFI). UG). dan (d) pemindahan itu bercakupan lokal. dsb. adalah suatu V yang memerlukan (a) pelaku. dan Ben(efactor).interogatif. T-negatif. komputasi LF mengkonversikan struktur-struktur sintaksis ke dalam representasi LF. Prinsip dan parameter ini bersifat kudrati. kemudian melalui proses merger konstituen-konstituen tadi lalu digabung untuk membentuk diagram pohon. Kemudian.

7. Cowper. tak? . 1992. yakni.dengan kata dasar kahwin harus menghasilkan mengahwini dan bukan mengkawini. hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga. Coba bayangkan percakapan antara dua orang yang sudah saling mengenal seperti berikut: (19) A : Ada rokok. Penolakan ini terjadi kerana adanya fitur semantik pada perkataan mengahwini yang tidak memenuhi persyaratan LF. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna. dan macammacam lakuan ujaran (speech acts). *Tuti akan mengahwini Ahmad dan *Ahmad akan mengahwini Tuti kedua-duanya akan nabrak. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Kalimat Ahmad akan mengkawini Tuti juga akan ditolak kerana prefiks men. Bila diwujudkan dalam contoh. Radford memberikan gambaran skematik seperti berikut (Radford 1997: 172 : lihat juga a. panas benar. pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker.l. Dalam ayat (17) He bought a pair of horse shoes (18) He bought a pair of alligator shoes kita tahunya bahawa horse shoes adalah kasut untuk kuda sedangkan alligator shoes bukan kasut untuk buaya tetapi kasut daripada kulit buaya adalah kerana kita memiliki pengetahuan dunia. Jikalau kita mendengar orang berkata Aduh. Akan tetapi. Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge). crash. PRAGMATIK Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. Sementara itu. Dengan perkataan lain. di sini! kita boleh memahaminya sebagai permintaan untuk kita membuka jendela atau memasang kipas angin. ya. bukan hanya sekadar memahami apa yang dia katakan. apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya.diturunkan (spellout). teori di atas akan menerima kalimat seperti Ahmad akan mengahwini Tuti tetapi menolak *Tuti akan mengahwini Ahmad. Chomsky 1996). di dunia di mana kita hidup kuda itu memang ada yang memakai kasut sedangkan buaya tidak. Kita juga tahu bahawa tidak ada kasut yang dibuat daripada kulit kuda. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah memasuki wilayah yang lain. semantik. 1998).

Pragmatik itu apa? (100 perkataan) Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik Zuraini binti Ramli Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris 1. TUGASAN UNTUK SEMUA Sila baca bab ini jawab soalan berikut. laparlah. (Tidak lebih daripada 100 perkataan) 2. (21) D: Tu. Dengan demikian maka A mengharapkan si B supaya memberinya sebatang. Letakkan nama anda sebelah atas jawapan anda. Dengan latar belakang semua ini marilah kita kaji ilmu yang dinamakan psikolinguistik. Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa. pergilah ke gerai di tepi hujung itu. Keanehan ini disebabkan oleh kerana ayat A bukanlah semata-mata ayat pertanyaan tetapi sekaligus juga ayat permintaan. Jawapan mesti dimasukkan ke dalam "Comments" sebelum 25 Disember 2008. seperti lapar. Sungguhpun demikian. Tangisan menjadi satu cara untuk memberitahu keperluannya. Beri definisi ringkas psikolinguistik. Akan terasa aneh bagi A bila setelah menjawab “Ada” B hanya berhenti di situ saja. tidak mengeluarkan kotak rokoknya. Tampak di sini bahawa ayat C dan D tidak ada kaitan sintaksisnya. 1. tetapi maknanya jelas – Jikalau kamu memang lapar dan mahu makan. mengantuk atau sakit.B: Ada. Jelaskan tahan perkembangan ilmu psikolinguistik. Perhatikan percakapan berikut: (20) C: Aduh. tangisan belum . (Tidak lebih daripada 400 perkataan) 3. di hujung ada gerai. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar.0 Pendahuluan Seseorang bayi dari saat kelahirannya telah mula berhubung dengan orang-orang dalam persekitarannya melalui tangisan. Tidak mustahil pula bahawa antara ayat satu dengan ayat berikutnya tidak ada kaitan sintaksisnya.

dan fikiran itu dilahirkan dalam bentuk bunyi dan kemudian dalam bentuk kata. mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. Dalam jenis tersebut. Contohnya. beberapa pandangan telah dikemukakan oleh beberapa pengkaji yang berbeza. Bahasa egosentrik jenis pengulangan merupakan percakapan kanak-kanak yang diulang secara terus menerus. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. man man di. Umumnya. Jenis perkembangan bahasa yang kedua pula ialah bahasa perhubungan. iaitu : i) Bahasa yang bertumpu pada diri sendiri yang disebut bahasa egosentrik (egocentric language). Kakak nak mandi.0 Catatan Ringkas Tentang Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik Jika dilihat tahap-tahap pemerolehan bahasa kanak-kanak. Pengulangan tersebut dibuat untuk tujuan keseronokan dan tidak bermaksud apa-apa. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri. kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. Dalam situasi ini. seperti bercerita. peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama.boleh dikatakan sebagai bahasa kerana bentuk tersebut tidak mempunyai pola teratur yang secara berulang-ulang dapat menyampaikan fikiran dan perasaan dengan tepat. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan . ‘…human cognitive development is achieved through maturational stages. sama ada pada peringkat kata atau suku kata. Apabila bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat artikulasi manusia disusun mengikut hukum-hukum yang ada dalam sesuatu bahasa. ii) Bahasa yang ditujukan kepada orang lain yang disebut bahasa perhubungan (socialized language). 1926). bertengkar. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza (Piaget. dan bertanya. barulah pengguna bahasa dapat berkomunikasi sesama mereka. Beliau melihat perkembangan bahasa kanak-kanak dalam dua jenis. Menurut Piaget (1926). 2. monolog dan monolog tumpuan. with our thought processes and patterns changing systematically as we age’. Justeru. Bahasa egosentrik dilahirkan dengan tiga cara. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. man man di. iaitu pengulangan. mengulas. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. Bahasa egosentrik jenis monolog pula ialah percakapan kanak-kanak yang seolah-olah menggambarkan kepada kita bahawa dia sedang berfikir. Bahasa jenis pertama. Kakak nak mandi.

melalui pelbagai teknik berinteraksi. Sebagai contoh: 3) Nanti kakak nak jadi pengantin macam Mak Busu. tahap permulaan tatabahasa. Pemerolehan bahasa melibatkan pemerolehan pelbagai aspek dalam bahasa. bertanya. sama ada yang pernah berlaku pada dirinya ataupun yang berbentuk imaginasi. Mangantar Simanjuntak (1987. seterusnya persepsi dan klasifikasi mereka berkembang dan berubah mengikut masa. mengulas. J. antaranya fonologi. khususnya keluarga terdekat atau rakan-rakan di taska. Sofiya selalunya bercerita tentang dirinya dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Rambut ayah dia pun botak jugak. kakak dah sidai tuala kakak dengan tuala adik. Dalam tahap tersebut. sintaksis. memerintah atau meminta. tetapi juga untuk menarik perhatian pendengar. dan mengajak. Kanak-kanak mula berinteraksi dengan orang di sekelilingnya semenjak mereka dilahirkan lagi.bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak. Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling. tahap pemerolehan bahasa kanakkanak dilihat mengikut usia. tahap ucapan dua kata. penceritaan juga dibuat berdasarkan khayalan atau imaginasi kanak-kanak. tahap holofrasa. Sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya. Kadangkala imaginasi terhasil akibat keinginannya terhadap sesuatu perkara. cantik. tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya. Perkataan pun dan rajin bukan sahaja bertujuan memberi penegasan. tahap kecekapan penuh. seperti teknik bercerita. Tahap in merupakan tahap pemerolehan sintaksis. Sofiya berimaginasi tentang perkara-perkara tertentu yang pernah dilihatnya pada orang-orang di sekitarnya yang lebih dewasa atau berdasarkan gambar atau cerita yang pernah dilihat atau ditonton. (1976: 58) pula. bertengkar dan berbahas. ketika berusia antara 1 hingga 3 tahun. iaitu tahap membabel atau mengagah. melarang. kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat. Sofiya memberitahu sesuatu kepada pendengarnya yang boleh menarik minat pendengar tersebut. ada bantal Barney (sambil menunjuk gambar dalam majalah). menyatakan keinginan. 2) Kakak rajin. bekerjasama. Mereka mula memahami konteks dalam perbualan. Ketika bercerita berkaitan pengalamannya. hanya pada usia dua tahun dan ke atas. semantik dan pragmatik. Data yang dipaparkan merupakan data yang diperoleh daripada pemerhatian terhadap kanak-kanak perempuan Melayu bernama Ainin Sofiya (singkatannya Sofiya atau Nin). kanak-kanak dilihat sudah mula mempelajari pragmatik dalam perbualan mereka. Kebiasaannya. F. 4) Nanti kakak nak bilik kakak macam ni. 2. Menurut Kess. Walau bagaimanapun.1 Bercerita Melalui teknik bercerita. mengkritik. Contohnya: 1) Danish ada rambut botak. Kanak-kanak bermula dengan sesuatu yang lebih umum dan kategori yang tidak dikenal pasti. 188-239) membahagikan peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap. dia bercerita tentang pengalamannya. 2. Selalunya.2 Bertengkar dan Berbahas .

melukis. Contohnya: 9) Nak nen/tek (susu). 2. Contoh perbualan di bawah diambil ketika Sofiya melihat ibunya menumbuk bawang di dapur. pernyataan keinginan merupakan bentuk bahasa yang paling awal dikuasai oleh kanak-kanak. Sebagai contoh: 7) Sofiya: Syafiq. nanti dapat nombor satu.4 Menyatakan Keinginan Keinginan merupakan naluri yang telah ada dalam diri manusia semenjak mereka dilahirkan. 2. 5) Opah: Pandai cucu Opah. sama ada dengan rakan-rakan atau orang lain yang lebih dewasa. dan mandi.Dalam teknik bertengkar dan berbahas. kakak cucu atok. yang dikeluarkan dalam bentuk satu suku kata. Sofiya: Bukan cucu Opah. Syafiq susun bola. dia boleh menyebut perkataan mama dan ayah pada peringkat yang lebih awal. Ini baju kakak. Kebanyakan perkataan tersebut berbentuk kata kerja seperti makan. jom kita main boling. Opah besar. kan bu? 6) Opah: Kakak pakai baju Opah ya? Sofiya: Mana ada. sama ada tindak balas dalam bentuk bahasa ataupun perbuatan. dia mengharapkan tindak balas daripada orang yang mendengar. dan membaca buku. Cara ini membolehkannya menimbulkan gerak . Sofiya cenderung untuk mempertahankan pendapat atau kepercayaannya. Dia juga boleh menyebut perkataan-perkataan yang berkaitan dengan perbuatan asas dalam kehidupan.3 Bekerjasama Melalui teknik bekerjasama. Kadangkala. Sofiya juga adakalanya menunjukkan keinginan bekerjasama dengan orang dewasa. Justeru. dia merujuk pandangan orang lain untuk mendapatkan pengesahan. 8) Sofiya: Biar kakak masukkan bawang putih. Berbahasa menjadi salah satu medium untuk menyatakan keinginan tersebut. dalam situasi pertengkaran dan perbahasan itu. 10) Nak andi (mandi). Sofiya mengajak kanak-kanak lain untuk melakukan sesuatu. seperti ketika memasak lauk dan membeli belah. Dalam kes Sofiya. Selalunya.5 Mengkritik Menjadi kebiasaan kepada Sofiya untuk mengkritik atau menegur perbuatan atau kelakuan orang lain yang dirasakannya tidak betul. minum. Selain itu. seperti bermain. Syafiq: Sofiya duduk kat situ. 2.

6 Memerintah atau Meminta Jika dilihat bahasa yang digunakan dalam interaksi kanak-kanak. Memerintah atau meminta boleh dianggap sebagai kesinambungan daripada teknik menyatakan keinginan. Contohnya: 12) Sofiya: Ibu. kerana ia merupakan peringkat perkembangan yang agak tinggi dan bersesuaian dengan tahap umur kanak-kanak. Misalnya: 11) Sofiya: Ayah nyanyi salah. Lagu kakak lain. pasang kipas! 14) Sofiya: Ibu. Sofiya sudah mampu menggunakan perkataan tolong. iaitu diujarkan kepada orang lain. tolong dukung kakak. Ada juga situasi yang kritikan dinyatakan secara tidak langsung. Contohnya: 18) Sofiya : Ibu. terutama antara umur dua hingga lima tahun. kanak-kanak akan mengulangi pernyataan tersebut dengan lebih bersungguh-sungguh. 2. ayat perintah atau permintaan dihasilkan dalam bentuk ayat penyata. ayah nyanyi macam tu bu. kakak nak pakai lipstick. Jelas bahawa keinginan mereka juga kadangkala dizahirkan dengan cara tersirat. Contohnya: 13) Sofiya: Ayah. kakak penat. Adakalanya. ayat yang diujarkan merupakan ayat perintah kerana Sofiya masih belum menguasai kata-kata silaan dan permintaan. 16) Sofiya: Ibu. Ketika berusia kurang daripada 3 tahun. teknik memerintah dan meminta merupakan teknik yang paling kerap digunakan. Sebagai contoh: 17) Sofiya: Ibu. buat Milo kakak! Penggunaan kata silaan dan permintaan boleh menghaluskan suasana permintaan tersebut Pada usia 3 tahun. Ini menunjukkan bahawa dia sudah menguasai dan memahami aspek pragmatik dengan lebih baik. tolong kakak warnakan ni. Ibu : Malam-malam orang tak pakai lipstick. bukan macam tu! Dalam contoh (11). Sofiya : Kakak nak pakai lipstick jugak! .balas sama ada secara positif atau negatif kepada orang lain. kritikan ditujukan terus kepada orang yang menjadi sasarannya. Jika ayat tersebut disanggah. Contohnya: 15) Sofiya: Ibu. dan ayat yang diujarkan juga lebih panjang. kakak nak pakai lipstick.

2. sama ada menggunakan ya. hal ini juga menunjukkan bahawa dia sudah pandai menghargai pemberian orang lain kepadanya. selalunya pertanyaan itu diungkapkan untuk dia mengetahui siapakah yang membelikannya barang tersebut. Oleh itu. kadangkala pertanyaan orang dewasa dilahirkan untuk mendapatkan pengesahan. dia akan bertanya siapakah yang membelikan barang tersebut untuknya. Setiap pertanyaannya perlu dijawab dengan jelas. bentuk pertanyaan yang lebih awal digunakan ialah pertanyaan terbuka. tempat dan arah. ayat tanya tertutup pula ialah ayat tanya yang memerlukan jawapan ya atau tidak/bukan. tidak atau jawapan dalam bentuk yang lain. Walau bagaimanapun. tentang nama. jika mendapat baju atau mainan yang baru. Ayat tanya terbuka ialah ayat tanya yang jawapannya tidak terhad kepada perkataan ya atau tidak. sebaliknya bergantung pada maksud yang terkandung dalam ayat tanya tersebut.. Contohnya: 23) Sofiya: Mana kasut kakak? 24)) Sofiya: Mana beg kakak? . teknik bertanya merupakan teknik yang digunakan untuk membolehkan dia benarbenar mengetahui sesuatu perkara itu. Dalam bahasa. ada dua jenis ayat tanya. Manakala. Selain daripada bertujuan untuk mendapatkan jawapan. Kata tanya mana dikuasai lebih kemudian. iaitu ayat tanya terbuka dan ayat tanya tertutup (Nik Safiah Karim et al. Namun begitu. pertanyaan Sofiya boleh berbentuk pertanyaan terbuka dan tertutup. Sebagai contoh: 21) Sofiya: Siapa belikan baju ni? 22) Sofiya: Siapa beli buku ni bu? Dalam contoh di atas. Sofiya melihat semua yang terdapat di sekelilingnya sebagai benda. Ini menunjukkan bahawa dia sudah mula mempunyai pengetahuan kognitif. Kata tanya siapa mula digunakan apabila dia tahu membezakan antara manusia dan bukan manusia. dan belum ada perbezaan antara kategori manusia dan bukan manusia. Dari segi penguasaan kata ganti nama tanya. iaitu pada usia lebih kurang dua tahun. menyuruh atau mengejek. bagi Sofiya. Contohnya. Contohnya seperti: 19) Sofiya: Apa ni bu? 20) Sofiya: Itu apa? Pertanyaan di atas timbul apabila Sofiya mula mengenal alam sekelilingnya dan mempunyai dorongan untuk mengetahui nama benda-benda. Hal ini menunjukkan bahawa pada peringkat awal.7 Bertanya Bertanya merupakan teknik yang seringkali digunakan oleh Sofiya untuk memenuhi naluri ingin tahunya tentang pelbagai perkara di sekelilingnya. 1996 :427). didapati bahawa kata tanya apa dikuasai lebih awal daripada siapa. Secara tidak langsung.

Jarang dilihat Sofiya ketika berusia dalam lingkungan dua tahun. Sofiya akan menjawab berdasarkan pada pertanyaan yang diajukan. Misalnya: . menjawab dengan menggunakan ayat yang penuh. Contoh ayat (26) ini juga mengukuhkan lagi kenyataan bahawa Sofiya sudah pandai menghargai pemberian orang lain. Apabila mencapai usia tiga tahun. 27) Sofiya: Kenapa ayah tinggal kakak? 28) Sofiya: Kenapa baby Harith menangis? (Harith ialah anak jiran sebelah) Pertanyaan tertutup mula digunakan pada usia lebih kurang tiga tahun juga. Untuk pertanyaan terbuka. Sofiya sudah mula memberikan jawapan yang lebih panjang. selalunya pertanyaan itu diungkapkan selepas contoh ayat-ayat (21). melainkan menjawab dengan satu perkataan sahaja. Kadangkala jawapan untuk satu-satu pertanyaan diberi dalam bentuk beberapa ayat.25) Sofiya: Bu. Apabila mencapai usia tiga tahun. dengan menggunakan kata tanya kenapa. Contohnya: 32) Ibu: Kakak dah mandi? Sofiya: Dah. kita nak pergi mana? 26) Sofiya: Ibu beli dekat mana? Contoh-contoh di atas memperlihatkan perkataan mana merujuk kepada makna arah dan makna tempat. 33) Ayah: Kakak makan apa? Sofiya: Biskut. Dalam contoh ayat (26). Dalam konteks ini.8 Menjawab Teknik menjawab merupakan teknik yang berkaitan dengan teknik bertanya yang dihuraikan sebelum ini. pertanyaan daripada orang lain menjadi penggerak utama dalam membentuk perhubungan dua hala. tumpuan akan diberikan kepada fokus soalan. dan hal ini sama dengan bahasa orang dewasa. Sofiya sudah mula menggunakan pertanyaan sebab musabab. Contohnya: 29) Sofiya: Cantik tak rambut kakak? 30) Sofiya: Kita nak pergi jalan ke ayah? 31) Sofiya: Perut Mak Busu ada baby ke bu? 2. serta dapat juga dilihat penggunaan kata nama arah dan kata bilangan dalam jawapannya. Kebanyakan persoalan yang ditanyakan adalah berkenaan dengan diri sendiri atau keluarga terdekat. Jawapan yang diberikan juga adakalanya terbentuk dalam ayat yang sempurna.

Contohnya: 40) Ibu: Kakak! Sofiya: Ya bu! Seawal usia dua tahun. Contohnya: 38) Ibu: Sofiya nak makan nasi? Sofiya: Nak. sewaktu masih bayi. Contoh-contoh ayat di bawah diujarkan oleh Sofiya ketika dia berusia antara 2½ hingga 3 tahun. 2. pada peringkat umur 1½ hingga 2 tahun. 36) Ibu: Kakak beli apa? Sofiya: Kakak beli banyak. gula. menunjukkan bahawa dia sudah berupaya mengekspresikan perasaannya terhadap sesuatu perkara yang dialaminya. Kebanyakan perkataan yang digunakan terdiri daripada kata adjektif dan adverba. jawapan diberikan sama ada dengan anggukan atau gelengan kepala. keupayaan tersebut dipindahkan dalam bentuk bahasa. Apabila berusia 3 tahun. ayah mandikan kakak. Apabila sudah boleh berbahasa. Jawapan untuk bentuk ayat tanya tertutup. Contohnya: 37) Ayah: Ainin nak Ribena? Sofiya: Nak Ribena. 41) Sofiya: Cantiknya baju ibu. kebanyakan jawapan untuk pertanyaan tertutup adalah dalam bentuk nak dan tak nak sahaja. air kotak. 35) Ibu: Mana mainan adik? Sofiya: Kakak dah simpan dalam bakul mainan. Bagi soalan berbentuk pertanyaan tertutup pula. dia mula menunjukkan keupayaan untuk membuat ulasan tentang sesuatu perkara. atau dengan mengulang sebahagian pertanyaan. iaitu ya dan tidak biasanya lahir apabila Sofiya menyahut panggilan seseorang. Keupayaan menggunakan kata nafi ini merupakan lanjutan daripada keengganan terhadap sesuatu yang sebelum ini dinyatakan dalam bentuk tangisan atau gerak-geri.34) Ibu: Kakak dah mandi? Sofiya: Kakak dah mandi. Katakata yang digunakan ialah kata nafi tidak (tak) dan bukan.9 Mengulas Tatkala Sofiya sudah pandai berbahasa. 39) Ibu: Kakak nak Milo? Sofiya: Tak nak. . coklat. Sofiya dilihat telah mula menggunakan jawapan negatif tidak.

bekerjasama. bertanya. 2.42) Sofiya: Ibu bawa kereta lajulah. 3. Bentuk penuh jangan hanya mula boleh dilafazkan pada sekitar usia 3 tahun.10 Melarang Jika diperhatikan. Dalam teknik-teknik yang lain seperti bertengkar dan berbahas. larangan dalam bahasa terbahagi kepada dua. dia belajar bagaimana untuk berkongsi pengalamannya ataupun menyatakan keinginannya terhadap sesuatu perkara. Jelas dapat . Nin punya! 46) Sofiya: Adik. 2. adik tak ada. Menjelang usia 2 hingga 3 tahun. iaitu larangan halus dan larangan kasar. dia sudah mula menggunakan perkataan yang bertujuan untuk mengajak seperti meh (mari) dan jom (mari). Terdapat juga ulasan yang dibuat berbentuk perbandingan. bentuk yang digunakan oleh Sofiya ialah angan. Dalam bahasa kanak-kanak. Pada tahap sebelum berbahasa lagi. dapat diperhatikan bahawa Sofiya mempelajari pragmatik melalui interaksinya dengan orang-orang di sekeliling. menyatakan keinginan. Teknik ini dilihat sebagai satu cara Sofiya membina hubungan yang mesra dan rapat dengan seseorang. mengulas. dan mengajak. kakak pun sayang adik kakak. Contohnya dalam ujaran-ujaran yang dihasilkan oleh Sofiya di bawah: 46) Sofiya: Meh kakak sikat rambut adik! 47) Sofiya: Ibu jomla naik atas. 44) Sofiya: Sufi sayang adik Kimi dia. Larangan kasar menggunakan perkataan jangan. Misalnya: 43) Sofiya: Kakak ada warna. melarang. Sofiya sudah mempamerkan teknik mengajak dengan cara tersenyum. didapati bahawa Sofiya menguasai kemahiran berkomunikasi untuk pelbagai tujuan dan keperluan. Contohnya: 45) Sofiya: Anganlah. jangan kacau ibu solat dik. Pada usia 1½ hingga 2 tahun. sama ada perbandingan setara ataupun berlawanan. mengkritik. menganggukkan kepala atau memberikan mainannya kepada seseorang. bentuk larangan yang digunakan ialah jangan. memerintah atau meminta.11 Mengajak Teknik terakhir yang akan dibincangkan ialah teknik mengajak.0 Kesimpulan Berdasarkan huraian dan contoh-contoh yang diberikan. Sewaktu menggunakan teknik bercerita. manakala larangan halus menggunakan perkataan usah dan tak usah.

Perkataan kita bersifat inklusif. Ini membuktikan bahawa pemerolehan bahasa pertama berlaku melalui proses-proses penyerapan. Dapatan ini bersesuaian dengan pandangan Clark (2003). from giving instructions to telling a story. Selain itu. ganti nama kakak tetap digunakan. One has to know the appropriate ways to address others. Oleh itu. kanak-kanak sudah memahami konsep adanya orang lain dalam hidupnya. ganti nama diri pertama muncul lebih awal daripada bentuk ganti nama yang lain. semangat ’kekitaan’ itu penting. ”Learning a language requires proficient use for all sorts of everyday purposes – from greetings to gossip. These are all skills on constant display in conversations. atau gelaran dan pangkat dalam keluarga. Kanak-kanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri.” Dari segi penggunaan kata ganti nama diri pula. Bagi ganti nama diri ketiga pula. Perkataan awak. Ini bermakna. Daripada pelbagai teknik berinteraksi dalam kalangan kanak-kanak Melayu yang dihuraikan. To do any of these things requires knowing how to use one’s language. Oleh itu. ganti nama kita juga telah mula digunakan seawal umur 3 tahun.dilihat bahawa dalam usia antara 1½ hingga 3 tahun. biasanya dikuasai lebih lewat. Semuanya ini berlaku tanpa latih tubi yang formal sebagaimana yang digunakan dalam pengajaran bahasa di sekolah. depending on age. relationship. Kata ganti nama ketiga yang lain seperti mereka pula. tetapi di rumah. and how to talk about the topic in question in that language. sama ada dari segi sistem. iaitu. sebagaimana dalam contoh (25) dan (30). dia turut memahami bilakah masa yang sesuai untuk dia menjadi pembicara atau pendengar dalam satu-satu perbualan atau komunikasi. Dengan kata lain. and status. Aspek pragmatik jelas dapat dilihat apabila kanak-kanak memahami konteks perbualan. struktur ataupun tatabahasa sosialnya. agar dapat melahirkan generasi yang berpekerti mulia. Di samping itu. perkataan dia mula digunakan sewaktu berumur 3 tahun seperti dalam contoh (44). mereka tahu dan faham bila ketika yang sesuai untuk mereka bercakap atau membalas percakapan orang lain. peniruan merupakan satu proses yang seringkali digunakan oleh kanak-kanak untuk memperolehi bahasa. seperti kakak atau abang. how to take turns. dia memahami konteks dalam perbualan. dalam mendidik anak-anak dalam kalangan keluarga Melayu. iaitu merangkumi orang yang bercakap dan yang diajak bercakap. Biasanya. from simple requests at the table to telling of a joke. Oleh sebab kanak-kanak mudah meniru atau mengulang apa yang didengarnya. sex. bentuk ganti nama kedua muncul lebih lambat dalam perbendaharaan kata kanakkanak Melayu. dan dalam kes Sofiya. dan bukan hanya berkenaan dirinya sahaja. contoh penggunaan bahasa yang baik dan bersopan dalam kalangan ibu bapa perlulah ditunjukkan. Sungguhpun demikian. dapatlah disimpulkan bahawa kanak-kanak dapat menghayati dengan sendirinya pelbagai aspek bahasa. dia menggunakan ganti nama saya di taska. One also has to know how to get the other’s attention. Hal ini biasa berlaku dalam masyarakat Melayu kerana ibu bapa sering memanggil anak mereka dengan nama anak tersebut atau gelaran dalam keluarga. ganti nama tersebut terus digunakan untuk merujuk dirinya sendiri. sesuai dengan kebudayaan Melayu yang memberi tumpuan kepada hidup berkerabat dan bermasyarakat. Perkataan saya hanya muncul jika kanak-kanak itu pergi ke taska atau tadika. . kamu atau engkau hanya digunakan apabila kanak-kanak tersebut memasuki alam persekolahan. and it seems reasonable to suppose that children acquire these skills from conversation.

Clark. New York: Harcourt. 2003. J. Pengantar Psikolinguistik Moden. 1987. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. J. First Language Acquisition. Eve V. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. . Brace. The Language and Thought of The Child. Mangantar Simanjuntak. Piaget. Psycholinguistics Introductory Perspective. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim et al. 1976. F. 1926. Cambridge: Cambridge University Press. 1993. 1996. Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu.Bibliografi Asmah Haji Omar. Kess. New York: Academic Press.

Emeritus Abdullah Hassan. Normah bt. 2009 Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan Tugasan di Perpustakaan Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut: Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut: 1. (10 markah) 3. Jalan Lahat . Tugasan 3 hendaklah disempurnakan dan diemelkan kepada saya pada akhir Mac 2009. Buat esei mengenai penguasaan kanak-kanak berdasarkan data yang dipungut selama dua bulan. (40 markah) Tugasan 1 dan 2 hendaklah diemelkan kepada saya pada 11 Mac 2009. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.. Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari. March 5. (10 markah) 2. 30200 Ipoh.D. (10 markah) . Ph. Thursday. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. 014 2546199 Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut: Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut: 1. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. MA (Mal). (Edin) at 6:04 AM 30 comments: normahismail said.. Ismail (M20081000089) SK Methodist (ACS).BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU Bagi memahmi proses penguasaan dan pembelajaran bahasa manusia dan bagi membantu kita mengajarkan bahasa Melayu. Posted by Prof. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.

3. dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini. TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913) De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss. Baik konsep-konsep mahupun bayanganbayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan. Bahasa adalah pasif. Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B. otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi. Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa. telinga dan bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. bukan bertutur dan bukan pula ucapan. sedangkan bertutur adalah aktif. Kemudian. Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut.PENGANTAR PSIKOLINGUISTIK MODEN : MANGANTAR SIMAJUNTAK BAB 3 : BEBERAPA TEORI LINGUISTIK 4 teori yang akan dibincangkan: 1. Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu. Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya. dianggap sebagai pengasas linguistik deskriptif. Kemudian. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut : 1. De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut. gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal. maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi. Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama. Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar. Kedua-dua sifat ini saling bertentangan. . Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tandatanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri. Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual.BUKU . 2.

Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. satu perpanjangan. Pertamanya. kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable). iaitu hubungan-hubungan antara unitunit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan. Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik. metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi. tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayatayat di luar bidang linguistik murni. dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: ‘signe’ (sign). tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable). Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris ‘tree’ maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita. Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis. Jadi. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda b. tandatanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas. menurut De Saussure. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda c. De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti : a. Pola-pola itu boleh sintagmatik. Menurut De Saussure. signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda Contohnya. tanda atau lambang. Jadi. Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. Pembentukan ayat-ayat. Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue). atau boleh paradigmatik. Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses . Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari. Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi. tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenangwenang atau arbitrari. bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak. ‘tree’ dinamai tanda kerana membawa konsep ‘pohon’. iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan. Dengan kata lain. Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence).Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi.

2. Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu. Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R ) r: pengeluaran bunyi ) .. Chomsky 1968). apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya.penciptaan bebas. Jack dan Jill berjalan-jalan. Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti. Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut: 1. maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu. Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r ) 4. tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949) Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedahkaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism. Ungkapanungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagian–bahagiannya.P. Oleh yang demikian. Watson dan A. Oleh itu. Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack 3. : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan s: pengamatan bunyi ) Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan Bahasa. Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk ‘’Jack and Jill’’.. Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku–tingkah laku lain. Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli psikologi seperti John B. Jack memanjat pohon epal..... Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak 7... Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran. memetik epal dan memberikannya kepada Jill. Jill melihat epal ( S ) 2. Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( . bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community). perilaku ucapan adalah ... Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon. Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan. ) 5.. Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S ) 6..

Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian. TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 – 1960) . c. Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa.s + S – R Bagi Bloomfield. 3.satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau: Laku ucapan : r…. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu. Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem. Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya. semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran. Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian. Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain. Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu. ‘Amat’ .. Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon. b. ‘-an’. Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentukbentuk bebas. Ada tiga jenis bentuk: a. Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas. ‘jalan’. bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat. misalnya: ‘pe-‘ . Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas. ‘kakitangan’. misalnya : ‘matahari’ . misalnya: ‘Amat jalan’ . Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik.

Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi. Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan). Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata). Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu. erti tatabahasa dan erti fonologi. erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik. Bahasa adalah susunan daripada kontekskonteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu. erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi: 1. Jadi. Misalnya. unsur-unsur leksikon adalah kata-kata. Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat. tingkatan morfologi. satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : ‘She liked me’. Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya. tingkatan leksikon. tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya. unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori semantik. 4. Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti. Jadi. 2. Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis. Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik. 5. . 3. Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataanpernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti.Menurut Firth. tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik. unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem. Erti tatabahasa ‘liked’ adalah peranan atau hubungannya dengan ‘she’ dan ‘me’ dan juga hubungannya dengan ‘like’ dan dengan ‘likes’ pada tingkatan paradigmatik. Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik. Hubungan ayat dengan konteks situasi. Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan. dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. konteks morfologi.

Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsurunsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan. terutama dalam psikolinguistik. Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen. Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama. pada tahun 1957. dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja. maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya. TEORI NOAM CHOMSKY (1927 – SEKARANG) Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky. 2. mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi. Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor. Oleh itu. dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai. iaitu teori Transformasi Generatif. Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan. seperti suku kata atau kata. 4. dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu. Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau .Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsurunsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa. Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan. Menurut Firth. baik berupa perpanjangan fonetik. maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi: 1. Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa.

Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayatayat berikut (Chomsky 1964. iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan. Dalam teori linguistiknya. Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa. kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa. 2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik. Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak. 3) Kesejagatan struktur linguistik dasar. Jadi. Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan. terutama dalam psikolinguistik. Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut : 1) Aspek kreatif penggunaan bahasa. iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan. Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting. menurut Chomsky. Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman. teori linguistik bersifat mental.dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku. Jadi. Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative). Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini. tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif. cetakan ke-24 1969 :34) : . 4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental). Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat.

Tahap membina bahasa dari segi membina ayat. Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. iaitu John ialah subjek keduadua ayat itu. 1) Komponen sintaksis 2) Komponen semantik 3) Komponen fonologi Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi. Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti. kemudian baru buat analisis. Buat rakaman setiap minggu. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumusrumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi. Yang tidak empirikal-sesuatu yang tidak logik.” 2. John adalah objek yang logis (“It is easy to please John”). Dalam kerja kursus. (10 markah) Buat kajian mengenai kanak-kanak yang berumur antara 12 – 24 bulan. Jadi.” Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya. iaitu. “John is easy to please. “John is eager to please.1. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Pada tahun 1965. Rekodkan walaupun di luar jadual. Rekodkan juga apa-apa sahaja yang dilihat pada anak orang lain. rakaman yang dibuat hanya ‘recording’ dan transkripsi – tuliskan apa yang disebut oleh kanak-kanak itu. bahawa dalam ayat pertama. perkataan dan ungkapan. paling kurang setengah jam. frasa. Belajar dan kaji apa yang dilihat dan didengar sahaja. Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon. sedangkan dalam ayat yang kedua. tatabahasa generatif terdiri daripada tiga komponen utama. Apa yang dilihat (empirikal) – boleh dilihat dan didengar. contohnya budak menonton televisyen dan dia meniru atau mengikut nyanyian dalam televisyen tersebut. Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu. apa-apa sahaja yang disebut oleh budak itu (casual) secara tidak sengaja. rekod dan catat apa yang disebut. Kajian oleh beberapa orang ahli psikolinguistik melibatkan bagaimana manusia lahir . 2. John ialah subjek (“John wants to please”). Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman. Proses-proses yang berlaku dalam minda. Setiap apa yang direkod perlu dibuat catatan.

6 bulan. Bagaimana proses-proses ini berlaku. Dalam belajar bahasa ada bunyi. Haiwan lahir dan kemudian hanya dijaga untuk seketika. semalam ialah kata keterangan. Proses kedua. Organ-organ manusia boleh melakukan proses-proses yang banyak. diikuti dengan perkataan.tanpa tahu berbahasa. Proses dan tahap-tahap proses itu berlaku seperti 3 bulan. Anak manusia perlu belajar banyak perkara untuk menjadi dewasa. kita boleh mencampuri proses itu. Kita tidak ada sebarang usaha untuk mencampuri perkembangan yang berlaku tetapi apabila kita tahu proses ini berlaku begitu. kanakkanak boleh belajar dengan mudah dan kita tidak boleh biarkan sahaja proses itu. Kemudian baru kanak-kanak tahu gunakan frasa atau ayat dua perkataan untuk membentuk ayat-ayat yang disebut ayat telegraf. Kosa kata dan perbendaharaan kata mereka lebih luas. Umur 8-10 bulan baru keluar bunyi yang ada sukukata. Anak-anak kenal suara yang mesra dan suara yang asing baginya. seperti proses memperkenalkan dalam budaya kita bagaimana cara untuk membaca. Oleh itu dia akan melalui proses pembelajaran yang sangat pesat. biasanya 3-4 tahun sudah petah bercakap kerana mereka didedahkan dengan perkataan-perkataan semasa masih di usia tersebut. jatuh dan sebagainya. Proses kognitif sangat sukar difahami. Selepas 2 tahun. seperti bantal. bayi menangis sebagai satu keperluan biologi. Seterusnya diikuti dengan kata keterangan seperti “opah dating semalam”. sebaliknya kita perlu membantu supaya kanak-kanak itu boleh berbahasa dengan baik. Psikolinguistik adalah satu bidang yang mengkaji bagaimana seorang kanak-kanak yang tidak tahu berbahasa. Manusia lahir dengan dibantu dalam perkembangannya. setahun dan sebagainya dan apa yang kanak-kanak itu boleh lakukan dalam peringkat umur tersebut. Anak orang Inggeris. diikuti dengan kata kerja seperti makan. Anak-anak yang pekak tidak akan bersuara kerana tiada model yang didengarnya. bagaimana manusia memainkan peranannya sebagai ahli dalam sebuah masyarakat. Anak-anak akan mula mengeluarkan bunyi yang ringkas dan diikuti dengan bunyi yang lebih panjang. kemudian boleh berjalan. Biasanya kanak-kanak akan menyebut perkataan kata nama terlebih dahulu. berpaut dan memanggil ibunya. Hal ini jarang dibincangkan kerana orang ramai tidak mengetahuinya. Contohnya. Melibatkan perbezaan antara manusia dengan haiwan. Menulis ialah proses memperkenalkan lambang-lambang yang konvensional dengan bunyi yang didengar. mama. Proses mengikut bunyi. semua perlakuan (behaviour) ini disusun untuk melihat perkembangan yang berlaku dalam minda. bagaimana dia bercakap. Bagaimana kita melihat kanak-kanak dapat menguasai sistem . lama-kelamaan dia belajar berbahasa. barulah kanakkanak boleh menggunakan 3 perkataan atau lebih. Dia juga akan melihat ke arah suara orang yang bercakap itu. sama seperti gigi untuk mengunyah. minum. Bercakap bukan satu perkara asas tetapi makan ialah perkara asas. contohnya kita sebut kucing tetapi anak-anak sebut ‘miaw’. Tidak mudah untuk kanak-kanak mengaitkan bunyi dengan huruf atau lambang-lambang dan benda atau objek yang dilihat. menggunakan sistem bunyi untuk berbahasa. contohnya lidah untuk merasa dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi. ayat dan tatabahasa yang dipelajari dalam bidang tatabahasa. susu. memimpin dan sebagainya.

John W. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Mulut . Carroll. baik dalam struktur mahupun fungsinya. 1954). memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda. Skinner (Chomsky 1959). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Amerika.pragmatik dalam bahasa kita iaitu apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat (peraturan berbahasa). Tahap Linguistik Perkembangan ilmu linguistik. seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation. dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang. Daripada segi biologi. yang sering juga disebut sebagai nativisme. Jenkins 2000).” Sementara itu. Psikolinguistik Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme. F. b. mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. dan pemerolehan bahasa. sedangkan pada binatang bahagian-bahagian ini tidak ada. Tahap Formatif Pada pertengahan abad ke dua puluh. 1967. penghasilan. Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok. pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky. Gardner. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa. Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman. khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga. Pada manusia ada bahagian-bahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan. John B. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik. Syntactic Structures.” Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg. Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain.

bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa. seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog. cimpanzi yang diajar oleh Dr. yakni. iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik. . Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia. atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang. dan Puan Hayes. pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. Dengan pengetahuan yang kita miliki. Biolinguistik. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara atau misai pada manusia. dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. Gardner 1966. tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka. mama. (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh. cup. parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933. iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. Viki. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa.manusia. dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). Terrace. dan up. iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. akhirnya hanya dapat mengatakan papa. membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif. Ini dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua. tetapi masih tidak dapat berbahasa. dan tipisnya bibir. Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. Waktu dilahirkan. Gua. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan. dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa. Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. Apakah binatang tidak dapat berbahasa? Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan. (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini. 1979). Hayes 1947. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan. memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakulti-fakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. misalnya. keanjalan lidah. Menurut Chomsky.

Kemudian. tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. primatologi. termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia. psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Teori Empirikal – apabila kenyataan/kesimpulan yang dibuat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. d. Tahap Teori Psikolinguistik Pada tahap akhir ini. membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya. Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. buat analisis dan daripada analisis dibuat kesimpulan. Tahap Kognitif Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. boleh diuji. di situlah mereka berbeza daripada manusia. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa. filsafat. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi. Tatabahasa. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. dan genetik. Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan.Makhluk lain dapat melakukan banyak hal. misalnya. Kaedah yang berkesan: . tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Apabila sampai pada hal-hal lisan. c. Frasa orang tua itu. mustahillah manusia dapat berbahasa. misalnya.

• Lain daripada masalah dengan orang dewasa. • Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan • Ada mikrofon radio • Sample besar bertahun-tahun • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial • Kanak-kanak belum bercakap pun dapat dikaji • Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam • Data boleh dipercayai. dari lahir hingga baligh Paradigma penyelidikan • Bukan satu cara sahaja • Linguistik dan psikologi Sampel alamiah (naturalistik) • Suasana lazim kanak-kanak • Di rumah – akustik tidak baik alat boleh mengganggu kanak-kanak • Pusat penyelidikan : kanak-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan • Data berkualiti : representative dan naturalistik • Kesulitan : mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya • Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak • Mungkin tidak banyak peristiwa tentang ciri-ciri bagi membuat kesimpulan bagaimana kanak-kanak belajar • Perlu suplemen dari kaedah lain Eksperimen Psikologi eksperimental banyak digunakan.• Berjaya : penyelidik membina kaedah berkesan mendapatkan data daripada kanakkanak. bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa 2. buat analisis statistik behaviour subjek 5. hasilnya memberi bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan memperbaiki eksperimen akan datang) Hasil penyelidikan • dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak • tetapi. 1. reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek 3. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana:  Perkembangan kognitif  Jangka minat (attention) pendek  Memahami dan mengingat arahan  Tidak dapat dilakukan bagi kanak-kanak di bawah umur 3 tahun Kaedah baru • Teknik merakam dan design eksperimen direka. pengitlakan daripada kajian ini sukar . jalankan tugasan dan kumpul data 4.

Proses meniru memang berlaku. menelan. kudrat (innate) c. suasana eksperimen dan prosedur statistik memberi interpretasi berlainan • sangat perlahan. bayi mula bercakap ¬ tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan ¬ 3 bidang besar : penghasilan bunyi. makan. Contoh: emak menyuruh anak itu ucap terima kasih apabila menerima sesuatu. meniru – ahli psikologi mengatakan kanak-kanak belajar berbahasa kerana mereka meniru. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja ¬ Ia mungkin mangatakan lapar. Ini ada kaitan dengan jentera belajar bahasa (LAD). tetapi ada juga teori lain – innate. meniru b. mencepak. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan Penghasilan bunyi Dari saat bayi lahir hingga 12 bulan.• apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya ¬ Bunyi makan. input 1. Memakan masa yang lama untuk penyelidik memastikan semua angkubah dikaji dan hasilnya sahih Kekerapan • berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen ? • kerap. mulai lahir hingga 3 bulan. 3. innate – otak kanak-kanak itu ada kemampuan untuk berkembang dan mempelajari bahasa. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif ¬ Aktiviti bernafas. ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. Sudah tersedia jentera (LAD) untuk membantu atau beroperasi dalam otak kanak-kanak itu. Ada kanak-kanak yang berbahasa kesat kerana mendengar orang yang berada di persekitarannya berbahasa sebegitu. Teori Pemerolehan Bahasa Kanak-kanak 3 teori : a. batuk. tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa • lain subjek. Ada beberapa tahap perkembangan: Tahap 1 (0 – 8 minggu) – bunyi-bunyi asas biologi ¬ Pada beberapa minggu pertama. sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi ¬ Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah . selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat. 2. input – khusus kepada apa yang ibunya ajarkan supaya kanak-kanak itu belajar. Ibu yang beri input kepada anak itu untuk mengatakan sesuatu perkataan. Perkataan Pertama ¬ umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama ¬ itulah bukti ketara perkembangan bahasa.

didokumentasikan dengan baik ¬ Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. nadanya mula berbagai-bagai ¬ Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu ¬ Beritma dan pendek-pendek ¬ Mula mengagah dan gelak. gu menyerupai suku kata ¬ 4 bulan. aa gaa. tetapi menyerupai bunyi dewasa . seperti vokal dan konsonan ¬ Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal ¬ Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan ¬ Ada bunyi lelangit lembut. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir ¬ Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa ¬ Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap 111 (20 – 30 minggu) – Bermain dengan bunyi bahasa ¬ Penghasilan bunyi lebih mantap ¬ Bunyi lebih panjang 1 saat. ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut ¬ Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini – lebih menggembirakan ibunya Tahap 1V (25 – 50 minggu) – membebel ¬ Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan ¬ Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang ¬ Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba. Mula mewujudkan kontur intonasi ¬ Bunyi ga. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a] Interpretasi Maksud ¬ Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi ¬ Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama ¬ Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain ¬ Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek ¬ Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan Tidak seperti bunyi bahasa ¬ Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa ¬ Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa ¬ Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi ¬ Bunyinya beritma ¬ Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara ¬ Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap 11 (8 – 20 minggu) – Gelak dan mengagah ¬ Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan ¬ Tangisan juga dihasilkan. daa da dan lain-lain ¬ Bebel tidak ada makna.

mula ada makna. Jika tidak hidup dalam lingkungan manusia. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ada satu tahap umur yang dia tidak lagi belajar. Selepas tempoh ini. tercetus LAD. tempoh itulah kita mengajar kanak-kanak itu membina atau membentuk bahasa. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak ¬ Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi Tahap V (9 – 18 bulan) – ujaran berirama ¬ Bunyi sudah berirama. frasa baharu. panggilan. kata awal dengan makna jelas ¬ Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Usia Kritikal (Critical Age) – tahap yang sangat penting Semasa kanak-kanak belajar bahasa. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Kanak-kanak belajar bahasa ada tempoh boleh belajar dengan berlakunya beberapa perkara (setting) LAD (Language Acquisition Device). Pragmatik Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. menyerap dan mengajuk bunyi. Kita boleh mempersoalkan kebenaran teori itu? Kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak yang hidup dalam lingkungannya bahasa manusia. adakah LAD itu tercetus? Contoh: pekak – tidak dapat menyebut dan tidak dapat berbahasa kerana tidak ada bahasa untuk ditiru kerana dia tidak mendengar. jika tidak didedahkan dengan bunyi-bunyi bahasa. Selepas itu dia tidak belajar lagi sistem nahu dan ayat-ayat baharu. Kanak-kanak yang dihantar ke tadika pandai bercerita atau bercakap kerana tempoh itu perkembangannya pesat. sistem nahu atau tatabahasanya sudah lengkap.¬ Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna. dia tidak akan tahu berbahasa. Proses ini aktif setiap hari. Kanak-kanak yang cepat bersekolah akan cepat dapat menguasai konsep-konsep atau perkataan yang ada makna. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. Implikasinya kepada kita. Selepas itu. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah . soalan. cuma yang terus berkembang ialah bilangan perkataan yang dikuasainya. Ini salah ¬ Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada yang membebel hingga 18 bulan ¬ Bunyi ini juga bukan rawak. lazimnya umur 2 tahun sudah boleh bercakap dan membuat ayat. mendengar manusia berkata-kata (konteks bahasa itu digunakan) jentera itu dihidupkan. kemahuan dan kemesraan ¬ Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi ¬ Sudah ada suku kata. kanak-kanak hilang upaya kuasai bahasa. Begitu juga bagi kanakkanak yang ibu atau bapanya pekak atau bisu. semantik. Tempoh ini disebut tempoh usia kritikal. berbeza-beza ¬ Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran ¬ Bunyi lebih jelas. Kanak-kanak belajar bahasa antara 2 hingga 6 atau 7 tahun.

Tertanamlah pada benak anak itu bahawa binatang itu adalah kucing. March 10. berbulu coklat. dan lain-lain. 014 2546199 Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut: Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut: 1. Anak itu lalu menyerap ciri-ciri yang ada pada binatang itu. saiz dan warna yang membolehkan kanak-kanak mengenali dan membaca alam.memasuki wilayah yang lain.PENGANTAR PSIKOLINGUISTIK MODEN : MANGANTAR SIMAJUNTAK BAB 3 : BEBERAPA TEORI LINGUISTIK 4 teori yang akan dibincangkan: 1. apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. 2009 9:47 PM normahismail said. Ismail (M20081000089) SK Methodist (ACS). dianggap sebagai pengasas linguistik deskriptif. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. 1998). Penguasaan Makna (Semantik) Bagaimana kanak-kanak belajar makna? Bagaimana dia tiba-tiba tahu makna? Apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang menyebabkan dia kenal apa yang dilihat dan memberi label (perkataan). Bagaimana dia memahami setiap perkataan dalam dunia ini? Bagaimana kanak-kanak dapat memahami sesuatu benda dan menyebut benda tersebut. Semua benda dalam dunia ini prototaip (bentuk yang paling asas) seperti bentuk. kakinya empat. 30200 Ipoh. Akan tetapi. Sementara itu. ekornya satu. De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. telinganya dua. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. telinga dan . Jalan Lahat . (10 markah) BUKU . contohnya seorang anak yang sedang dalam proses memperoleh bahasa suatu hari diberi tahu oleh ibunya bahawa binatang yang mereka lihat itu adalah kucing. Normah bt. matanya dua.. pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker. TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913) De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss.. Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut.

bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda b. dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda c. De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan. bukan bertutur dan bukan pula ucapan. Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar. Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi. De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti : a. bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak. Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tandatanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri. 2. iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut. Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: ‘signe’ (sign). Kedua-dua sifat ini saling bertentangan. Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual. Bahasa adalah pasif. Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B. otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi. kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. Baik konsep-konsep mahupun bayanganbayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut : 1. sedangkan bertutur adalah aktif. Jadi. Kemudian. Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu. Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya. Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. 3. gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi. Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama. Kemudian. gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal. Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa. tanda atau lambang. signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda . Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi.

Contohnya, jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris ‘tree’ maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita, dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. Jadi, ‘tree’ dinamai tanda kerana membawa konsep ‘pohon’. Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. Pertamanya, tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenangwenang atau arbitrari. Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari. Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari, tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable), tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable). Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik. Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis, satu perpanjangan. Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence). Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. Dengan kata lain, tandatanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas. Menurut De Saussure, metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. Pola-pola itu boleh sintagmatik, iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan, atau boleh paradigmatik, iaitu hubungan-hubungan antara unitunit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan. Pembentukan ayat-ayat, menurut De Saussure, tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue), tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayatayat di luar bidang linguistik murni. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses penciptaan bebas, tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. Chomsky 1968). 2. TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949) Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedahkaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism. Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli psikologi seperti John B. Watson dan A.P. Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa. Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama

dengan tingkah laku–tingkah laku lain. Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan, maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu. Oleh yang demikian, apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya. Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk ‘’Jack and Jill’’. Jack dan Jill berjalan-jalan. Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon. Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu. Jack memanjat pohon epal, memetik epal dan memberikannya kepada Jill. Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut: 1. Jill melihat epal ( S ) 2. Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack 3. Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r ) 4. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( ..... ) 5. Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S ) 6. Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak 7. Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R )

r: pengeluaran bunyi ) ......... : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan s: pengamatan bunyi ) Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan Bahasa, bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community). Ungkapanungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagian–bahagiannya. Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti. Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran. Oleh itu, perilaku ucapan adalah satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau: Laku ucapan : r…..s + S – R Bagi Bloomfield, bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu. Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem.

Ada tiga jenis bentuk: a. Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian, misalnya: ‘Amat jalan’ ; ‘Amat’ ; ‘jalan’. b. Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian, misalnya: ‘pe-‘ ; ‘-an’. c. Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain, misalnya : ‘matahari’ ; ‘kakitangan’. Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa. Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu. Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon. Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentukbentuk bebas. Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas. Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas; semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran. Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya.

3. TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 – 1960) Menurut Firth, dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi, konteks morfologi, konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan). Bahasa adalah susunan daripada kontekskonteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu. Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis. Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik, tingkatan leksikon, tingkatan morfologi, tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik. Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem, unsur-unsur leksikon adalah kata-kata, unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem, unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori

semantik. Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik, tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya. Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. Jadi, erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi: 1. Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata). 2. Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat. 3. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu. 4. Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan. 5. Hubungan ayat dengan konteks situasi. Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya. Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataanpernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti; erti tatabahasa dan erti fonologi. Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma. Jadi, erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik. Misalnya, satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : ‘She liked me’. Erti tatabahasa ‘liked’ adalah peranan atau hubungannya dengan ‘she’ dan ‘me’ dan juga hubungannya dengan ‘like’ dan dengan ‘likes’ pada tingkatan paradigmatik. Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsurunsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa. Menurut Firth, dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai. Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi: 1. Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsurunsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam

bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan. 2. Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen, baik berupa perpanjangan fonetik, mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi, seperti suku kata atau kata. Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu.

4. TEORI NOAM CHOMSKY (1927 – SEKARANG) Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky, iaitu teori Transformasi Generatif, pada tahun 1957, maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik, terutama dalam psikolinguistik. Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan. Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa, maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya. Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor, dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja. Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. Jadi, menurut Chomsky, teori linguistik bersifat mental, kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku.

Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut : 1) Aspek kreatif penggunaan bahasa. 2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik. 3) Kesejagatan struktur linguistik dasar. 4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental).

Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative). Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini. Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak. Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan, kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa. Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting, terutama dalam psikolinguistik. Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat. Dalam teori linguistiknya, Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman, iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan, iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan. Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa. Jadi, tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif. Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayatayat berikut (Chomsky 1964, cetakan ke-24 1969 :34) : 1. “John is easy to please.” 2. “John is eager to please.” Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya, iaitu John ialah subjek keduadua ayat itu. Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu, bahawa dalam ayat pertama, John adalah objek yang logis (“It is easy to please John”), sedangkan dalam ayat yang kedua, John ialah subjek (“John wants to please”). Pada tahun 1965, Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. Jadi, tatabahasa

generatif terdiri daripada tiga komponen utama, iaitu; 1) Komponen sintaksis 2) Komponen semantik 3) Komponen fonologi Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi. Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon. Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumusrumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi. Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti.

2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah) Buat kajian mengenai kanak-kanak yang berumur antara 12 – 24 bulan. Tahap membina bahasa dari segi membina ayat, frasa, perkataan dan ungkapan. Dalam kerja kursus, rakaman yang dibuat hanya ‘recording’ dan transkripsi – tuliskan apa yang disebut oleh kanak-kanak itu, kemudian baru buat analisis. Buat rakaman setiap minggu, rekod dan catat apa yang disebut, paling kurang setengah jam. Rekodkan walaupun di luar jadual, apa-apa sahaja yang disebut oleh budak itu (casual) secara tidak sengaja. Rekodkan juga apa-apa sahaja yang dilihat pada anak orang lain, contohnya budak menonton televisyen dan dia meniru atau mengikut nyanyian dalam televisyen tersebut. Setiap apa yang direkod perlu dibuat catatan. Proses-proses yang berlaku dalam minda. Apa yang dilihat (empirikal) – boleh dilihat dan didengar. Yang tidak empirikal-sesuatu yang tidak logik. Belajar dan kaji apa yang dilihat dan didengar sahaja. Kajian oleh beberapa orang ahli psikolinguistik melibatkan bagaimana manusia lahir tanpa tahu berbahasa, lama-kelamaan dia belajar berbahasa. Melibatkan perbezaan antara manusia dengan haiwan. Manusia lahir dengan dibantu dalam perkembangannya. Haiwan lahir dan kemudian hanya dijaga untuk seketika, kemudian boleh berjalan, berpaut dan memanggil ibunya. Anak manusia perlu belajar banyak perkara untuk menjadi dewasa. Oleh itu dia akan melalui proses pembelajaran yang sangat pesat, bayi menangis sebagai satu keperluan biologi, sama seperti gigi untuk mengunyah. Organ-organ manusia boleh melakukan proses-proses yang banyak, contohnya lidah untuk merasa dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Bercakap bukan satu perkara asas tetapi makan ialah perkara asas. Dalam belajar bahasa ada bunyi, ayat dan tatabahasa yang dipelajari dalam bidang tatabahasa. Bagaimana proses-proses ini berlaku, semua perlakuan (behaviour) ini disusun untuk melihat perkembangan yang berlaku dalam minda. Proses kedua, bagaimana manusia memainkan peranannya sebagai ahli dalam sebuah masyarakat,

sebaliknya kita perlu membantu supaya kanak-kanak itu boleh berbahasa dengan baik. menggunakan sistem bunyi untuk berbahasa. jatuh dan sebagainya. diikuti dengan kata kerja seperti makan. Proses dan tahap-tahap proses itu berlaku seperti 3 bulan. contohnya kita sebut kucing tetapi anak-anak sebut ‘miaw’. Seterusnya diikuti dengan kata keterangan seperti “opah dating semalam”. Anak-anak yang pekak tidak akan bersuara kerana tiada model yang didengarnya. semalam ialah kata keterangan. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda. seperti bantal.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. kita boleh mencampuri proses itu. diikuti dengan perkataan. Psikolinguistik Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. Dia juga akan melihat ke arah suara orang yang bercakap itu. barulah kanakkanak boleh menggunakan 3 perkataan atau lebih. Anak-anak kenal suara yang mesra dan suara yang asing baginya. Bagaimana kita melihat kanak-kanak dapat menguasai sistem pragmatik dalam bahasa kita iaitu apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat (peraturan berbahasa). dan pemerolehan bahasa. minum. Anak orang Inggeris. Contohnya. Menulis ialah proses memperkenalkan lambang-lambang yang konvensional dengan bunyi yang didengar. Biasanya kanak-kanak akan menyebut perkataan kata nama terlebih dahulu. Kita tidak ada sebarang usaha untuk mencampuri perkembangan yang berlaku tetapi apabila kita tahu proses ini berlaku begitu. penghasilan. Anak-anak akan mula mengeluarkan bunyi yang ringkas dan diikuti dengan bunyi yang lebih panjang. . Psikolinguistik adalah satu bidang yang mengkaji bagaimana seorang kanak-kanak yang tidak tahu berbahasa. Proses kognitif sangat sukar difahami. setahun dan sebagainya dan apa yang kanak-kanak itu boleh lakukan dalam peringkat umur tersebut. susu. Kemudian baru kanak-kanak tahu gunakan frasa atau ayat dua perkataan untuk membentuk ayat-ayat yang disebut ayat telegraf. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa.” Sementara itu. seperti proses memperkenalkan dalam budaya kita bagaimana cara untuk membaca. Proses mengikut bunyi. kanakkanak boleh belajar dengan mudah dan kita tidak boleh biarkan sahaja proses itu. memimpin dan sebagainya. Selepas 2 tahun. Kosa kata dan perbendaharaan kata mereka lebih luas. biasanya 3-4 tahun sudah petah bercakap kerana mereka didedahkan dengan perkataan-perkataan semasa masih di usia tersebut. Hal ini jarang dibincangkan kerana orang ramai tidak mengetahuinya. mama. 6 bulan. Tidak mudah untuk kanak-kanak mengaitkan bunyi dengan huruf atau lambang-lambang dan benda atau objek yang dilihat. Umur 8-10 bulan baru keluar bunyi yang ada sukukata.bagaimana dia bercakap. Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman.

(2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama. John W. Gardner. yakni. mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok. Amerika. bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa. Ini . baik dalam struktur mahupun fungsinya. Skinner (Chomsky 1959). 1967. seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation. Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. dan tipisnya bibir. sedangkan pada binatang bahagian-bahagian ini tidak ada. khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga. iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain. Tahap Linguistik Perkembangan ilmu linguistik. Mulut manusia. dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B.Tahap Formatif Pada pertengahan abad ke dua puluh. Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang.” Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg. (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini. Syntactic Structures. misalnya. Daripada segi biologi. John B. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. F. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik. Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia. 1954). yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Carroll. Biolinguistik. Pada manusia ada bahagian-bahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan. yang sering juga disebut sebagai nativisme. membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif. Jenkins 2000). b. pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan. yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme. pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky. keanjalan lidah. manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang. memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah.

iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. misalnya. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Apabila sampai pada hal-hal lisan. 1979). Apakah binatang tidak dapat berbahasa? Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933. dan Puan Hayes. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara atau misai pada manusia. dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan. Viki.dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. Makhluk lain dapat melakukan banyak hal. Menurut Chomsky. . termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. Gua. tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. dan up. dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang. tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Terrace. Tahap Kognitif Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. cimpanzi yang diajar oleh Dr. dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa. manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir. manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakulti-fakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. mama. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan. cup. tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. Tatabahasa. akhirnya hanya dapat mengatakan papa. Dengan pengetahuan yang kita miliki. Waktu dilahirkan. c. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Hayes 1947. di situlah mereka berbeza daripada manusia. atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. tetapi masih tidak dapat berbahasa. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang. seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog. Gardner 1966.

boleh diuji. misalnya. filsafat. Tahap Teori Psikolinguistik Pada tahap akhir ini. Kaedah yang berkesan: • Berjaya : penyelidik membina kaedah berkesan mendapatkan data daripada kanakkanak. d. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini.Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi. Teori Empirikal – apabila kenyataan/kesimpulan yang dibuat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. Frasa orang tua itu. mustahillah manusia dapat berbahasa. • Lain daripada masalah dengan orang dewasa. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia. psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Kemudian. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa. primatologi. buat analisis dan daripada analisis dibuat kesimpulan. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana:  Perkembangan kognitif  Jangka minat (attention) pendek  Memahami dan mengingat arahan  Tidak dapat dilakukan bagi kanak-kanak di bawah umur 3 tahun Kaedah baru • Teknik merakam dan design eksperimen direka. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. • Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan • Ada mikrofon radio • Sample besar bertahun-tahun .

mulai lahir hingga 3 bulan. selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat. buat analisis statistik behaviour subjek 5. 1. suasana eksperimen dan prosedur statistik memberi interpretasi berlainan • sangat perlahan. bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa 2. jalankan tugasan dan kumpul data 4. tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa • lain subjek. meniru .• Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial • Kanak-kanak belum bercakap pun dapat dikaji • Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam • Data boleh dipercayai. hasilnya memberi bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan memperbaiki eksperimen akan datang) Hasil penyelidikan • dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak • tetapi. dari lahir hingga baligh Paradigma penyelidikan • Bukan satu cara sahaja • Linguistik dan psikologi Sampel alamiah (naturalistik) • Suasana lazim kanak-kanak • Di rumah – akustik tidak baik alat boleh mengganggu kanak-kanak • Pusat penyelidikan : kanak-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan • Data berkualiti : representative dan naturalistik • Kesulitan : mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya • Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak • Mungkin tidak banyak peristiwa tentang ciri-ciri bagi membuat kesimpulan bagaimana kanak-kanak belajar • Perlu suplemen dari kaedah lain Eksperimen Psikologi eksperimental banyak digunakan. Memakan masa yang lama untuk penyelidik memastikan semua angkubah dikaji dan hasilnya sahih Kekerapan • berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen ? • kerap. Teori Pemerolehan Bahasa Kanak-kanak 3 teori : a. pengitlakan daripada kajian ini sukar • apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal. reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek 3.

Perkataan Pertama ¬ umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama ¬ itulah bukti ketara perkembangan bahasa. innate – otak kanak-kanak itu ada kemampuan untuk berkembang dan mempelajari bahasa. Contoh: emak menyuruh anak itu ucap terima kasih apabila menerima sesuatu. meniru – ahli psikologi mengatakan kanak-kanak belajar berbahasa kerana mereka meniru. Ada kanak-kanak yang berbahasa kesat kerana mendengar orang yang berada di persekitarannya berbahasa sebegitu. 2. Ada beberapa tahap perkembangan: Tahap 1 (0 – 8 minggu) – bunyi-bunyi asas biologi ¬ Pada beberapa minggu pertama. Ibu yang beri input kepada anak itu untuk mengatakan sesuatu perkataan. input – khusus kepada apa yang ibunya ajarkan supaya kanak-kanak itu belajar. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya ¬ Bunyi makan. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif ¬ Aktiviti bernafas. batuk. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja ¬ Ia mungkin mangatakan lapar. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan Penghasilan bunyi Dari saat bayi lahir hingga 12 bulan. tetapi ada juga teori lain – innate. input 1. 3. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a] Interpretasi Maksud ¬ Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi ¬ Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama ¬ Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain ¬ Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek ¬ Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan Tidak seperti bunyi bahasa ¬ Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa .b. Ini ada kaitan dengan jentera belajar bahasa (LAD). kudrat (innate) c. menelan. sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi ¬ Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah didokumentasikan dengan baik ¬ Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. Proses meniru memang berlaku. mencepak. Sudah tersedia jentera (LAD) untuk membantu atau beroperasi dalam otak kanak-kanak itu. ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. bayi mula bercakap ¬ tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan ¬ 3 bidang besar : penghasilan bunyi. makan.

kata awal dengan makna jelas . Ia berhenti sebelum bayi bercakap. soalan. gu menyerupai suku kata ¬ 4 bulan. Ini salah ¬ Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada yang membebel hingga 18 bulan ¬ Bunyi ini juga bukan rawak. panggilan. nadanya mula berbagai-bagai ¬ Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu ¬ Beritma dan pendek-pendek ¬ Mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontur intonasi ¬ Bunyi ga. ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut ¬ Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini – lebih menggembirakan ibunya Tahap 1V (25 – 50 minggu) – membebel ¬ Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan ¬ Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang ¬ Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba. seperti vokal dan konsonan ¬ Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal ¬ Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan ¬ Ada bunyi lelangit lembut. berbeza-beza ¬ Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran ¬ Bunyi lebih jelas. kemahuan dan kemesraan ¬ Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi ¬ Sudah ada suku kata. daa da dan lain-lain ¬ Bebel tidak ada makna. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak ¬ Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi Tahap V (9 – 18 bulan) – ujaran berirama ¬ Bunyi sudah berirama. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir ¬ Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa ¬ Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap 111 (20 – 30 minggu) – Bermain dengan bunyi bahasa ¬ Penghasilan bunyi lebih mantap ¬ Bunyi lebih panjang 1 saat.¬ Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa ¬ Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi ¬ Bunyinya beritma ¬ Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara ¬ Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap 11 (8 – 20 minggu) – Gelak dan mengagah ¬ Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan ¬ Tangisan juga dihasilkan. aa gaa. tetapi menyerupai bunyi dewasa ¬ Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. mula ada makna.

Tertanamlah pada benak anak itu bahawa binatang itu adalah kucing. berbulu coklat. Kanak-kanak yang dihantar ke tadika pandai bercerita atau bercakap kerana tempoh itu perkembangannya pesat. Kanak-kanak belajar bahasa antara 2 hingga 6 atau 7 tahun. Kita boleh mempersoalkan kebenaran teori itu? Kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak yang hidup dalam lingkungannya bahasa manusia. menyerap dan mengajuk bunyi. Kanak-kanak yang cepat bersekolah akan cepat dapat menguasai konsep-konsep atau perkataan yang ada makna. tempoh itulah kita mengajar kanak-kanak itu membina atau membentuk bahasa. Akan tetapi. sistem nahu atau tatabahasanya sudah lengkap. dia tidak akan tahu berbahasa. tercetus LAD. Ada satu tahap umur yang dia tidak lagi belajar. frasa baharu. Implikasinya kepada kita. Kanak-kanak belajar bahasa ada tempoh boleh belajar dengan berlakunya beberapa perkara (setting) LAD (Language Acquisition Device). contohnya seorang anak yang sedang dalam proses memperoleh bahasa suatu hari diberi tahu oleh ibunya bahawa binatang yang mereka lihat itu adalah kucing. Selepas itu dia tidak belajar lagi sistem nahu dan ayat-ayat baharu. Begitu juga bagi kanakkanak yang ibu atau bapanya pekak atau bisu. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker. mendengar manusia berkata-kata (konteks bahasa itu digunakan) jentera itu dihidupkan. matanya dua. Selepas itu. Anak itu lalu menyerap ciri-ciri yang ada pada binatang itu. lazimnya umur 2 tahun sudah boleh bercakap dan membuat ayat. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah memasuki wilayah yang lain. telinganya dua. Tempoh ini disebut tempoh usia kritikal. apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. cuma yang terus berkembang ialah bilangan perkataan yang dikuasainya.¬ Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Usia Kritikal (Critical Age) – tahap yang sangat penting Semasa kanak-kanak belajar bahasa. dan lain-lain. Selepas tempoh ini. kakinya empat. Pragmatik Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. kanak-kanak hilang upaya kuasai bahasa. 1998). Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna. ekornya satu. Sementara itu. semantik. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. Penguasaan Makna (Semantik) Bagaimana kanak-kanak belajar makna? Bagaimana dia tiba-tiba tahu makna? Apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang menyebabkan dia kenal apa yang dilihat dan memberi label (perkataan). Proses ini aktif setiap hari. adakah LAD itu tercetus? Contoh: pekak – tidak dapat menyebut dan tidak dapat berbahasa kerana tidak ada bahasa untuk ditiru kerana dia tidak mendengar. Jika tidak hidup dalam lingkungan manusia. jika tidak didedahkan dengan bunyi-bunyi bahasa. Bagaimana dia memahami setiap perkataan dalam dunia ini? Bagaimana kanak-kanak dapat memahami sesuatu benda dan menyebut benda tersebut. Semua benda dalam dunia .

Memori deklaratif pula adalah untuk mengingati peristiwa. 2009 9:50 PM Abdul Rahim bin Barmawi said.. Secara umumnya kajian memori dapat disimpulkan seperti berikut. Contohnya ingatan anjing dalam eksperimen Pavlov. Memori tidak disimpan pada satu bahagian otak tetapi banyak bahagian otak yang terlibat. Kajian Memori Terdapat pelbagai pendapat oleh sarjana tentang memori. saiz dan warna yang membolehkan kanak-kanak mengenali dan membaca alam. Manusia juga akan hilang kenormalannya jika hilang keupayaan mengingat. dan mengingat apa yang akan dilakukan esok. Mereka mendapati memori disimpan di hemisfera kiri manakala untuk pengimbasan memori dilakukan oleh hemisfera kanan. Pengulangan ayat atau peristiwa boleh membuat memori lebih lama. Memori boleh dibahagikan kepada memori singkat dan memori lama. Memori nondeklaratif wujud daripada pengalaman kemudian wujud dalam bentuk perubahan tingkahlaku. penyimpanan memori dalam otak tidak pada tempat yang sama.. ULASAN BUKU PSIKOLINGUISTIK (Soenjono Dardjowidjojo) Bab 11 : Memori. Memori jangka pendek hanya berlangsung beberapa saat atau minit sahaja. i) memori pengalaman – iaitu dari pengalaman kemudian wujud dalam bentuk perubahan tingkah laku. Fikiran dan Bahasa. iii) memori perkataan – mengaitkan konsep dengan bentuk bunyi. March 10. Sebaliknya memori jangka panjang boleh diingat hingga seumur hidup. 1. ii) memori konseptual – membangunkan sesuatu konsep berdasarkan fakta yang masuk. Terdapat juga pendapat yang membahagikan memori kepada dua iaitu nondeklaratif dan deklaratif. fakta. Komunikasi tidak akan berlaku sekiranya manusia gagal mengingat apa yang baru dikata atau di dengar. Jenis-jenis Memori Terdapat tiga jenis memori iaitu.ini prototaip (bentuk yang paling asas) seperti bentuk. Terdapat juga pendapat yang menyatakan. dan segala bentu pengetahuan yang diperoleh. Disediakan oleh: Abdul Rahim bin Barmawi (M20072000596) Mamori atau ingatan sangat perlu dalam mengingat perkara yang lalu. Sikap positif dan kerap mengulang apa yang . Sarjana bedah saraf Wilder Penfield mendapati bahagian cuping temporikal adalah tempat memori disimpan dalam otak. menyimpan maklumat baru.

Pada tahap output.dipelajari akan menguatkan ingatan. Pada tahap input. Bermula dengan proses menyimpan maklumat pada memori pendek Apabila dirasakan perlu disimpan dalam jangka masa lama. seorang penyanyi menghafal seni kata lagunya menyebakan mereka dapat menghafal dan mengingat dengan lebih cepat atas faktor terpaksa demi persembahan yang akan dilakukan. dia diminta menyebutkannama benda yang sudah dia lihat atau dengar sebelumnya. Contohnya peristiwa berkhatan dan cinta pertama pada remaja mungkin akan diingati selamanya.Bezanya adalah semasa percakapan luaran. Fikiran dan Bahasa. Semasa kanak-kanak pemikiran diujarkan dalam bentuk kata-kata. Setelah dewasa berfikir tidak lagi dilakukan dengan perkataan yang diujarkan. maka ingatannya terhadap memori tersebut akan kekal lebih lama. Pengetahuan kita tentang buaya misalnya tidak akan kita mungkin mengimbau ungkapan ’aligator shoes’ yang bermakna kasut untuk buaya. ada dua cara yang digunakan iaitu rekognisi dan pengimbauan. Peristiwsa 31 Ogos 1957 biasanya kekal diingati oleh kebanyakan rakyat Malaysia kerana ia adalah tarikh kemerdekaan Malaysia. Begitu juga dengan barang yang disusun secara teratur akan mudah dicari atau diingati berbanding barang yang diletak secara berselerak. Memori dibentuk dan digunakn melalui tiga tahap iaitu input. pada fikiran telah terbentuk dalam perkataan manakala percakapan dalaman. Contohnya. Cara berfikir sesebuah komuniti adalah dipengaruhi oleh struktur bahasa yang mereka gunakan. orang Inggeris di Eropah akan mengatakan raja negara mereka ’died atau passed away’ sedangkan orang Melayu di Asia Tenggara akan mengungkapkan pengalaman dengan . Daripada sekian banyak perkataan yang didengar. Hubungan antara percakapan dalaman (inner speech) dengan percakapan luaran (external speech) mestilah memanfatkan bunyi kerana ujaran hanya dapat terwujud dengan adanya bunyi fonetik. penyimpanan dan output. Kita menggunakan fikiran semasa kita berbahasa. Faktor signifikan sesuatu peristiwa juga mempengaruhi memori. tetapi tidak memahami langsung apa yang dinyayikan. Rekognisi adalah proses memanggil memori dengan meminta seseorang supaya dapat merekognisi sesuatu yang sudah diberikan kepadanya sebelumnya. Kadangkala orang juga memanfaatkan pengetahuan tentang dunia. yang disimpan didalam memori adalah isi atau maknanya sahaja. Pembentukan dan Pengunaan Memori. Contohnya subjek diminta menjawab apakah benda yang ditunjukkan kepadanya itu sudah dia lihat sebelumnya. memori menerima masukan baik lisan mahupun tulisan. Jika sesuatu peristiwa atau fakta itu releven dalam hidup seseorang. Dalam imbauan itu. maka maklumat itu dikirim ke memori panjang. Contohnya buku yang disusun di perpustakaan mudah diingati lokasinya jika disusun secara teratur menggunakan sistem tertentu. Contohnya ada orang Melayu yang dapat menghafal dan menyanyikan lagu Hindi dengan baik. Faktor latihan terpaksa seperti seorang pelakon terpaksa menghafal skrip lakonannya. perkataanperkataannya lenyap pada masa fikiran itu terbentuk. Kadang-kala hafalan verbatim juga disimpan disini. Bahasa dan fikiran tidak dapat dipisahkan. Bahasa juga boleh mengklasifikasikan pengalaman.

Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Dalam bahasa Inggeris perkataan neutral seperti happy dan kind boleh menjadi negatif (tidak neutral) hanya dengan menambahkan bentuk un:unhappy. Ujaran dan Fikiran adalah satu yang kompleks.. fikiran dan bahasa adalah saling berkait antara satu sama lain dalam membantu manusia berkomunikasi dengan lebih berkesan. Fikiran yang kompleks adalah berkaitan dengan konsep neutral dan tidak neutral ini. unkind. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . Konsep neutral (unmarkedness) umumnya adalah merujuk kepada perkara yang positif pada morfologi. fikiran dan bahasa.perkataan ’wafat atau meninggal dunia’. i) How tall is your boyfriend? ii) How short is your boyfriend? Perkatan tall dalam ayat adalah kata sifat seorang teman lelaki yang neutral. Begitu juga sebaliknya.. Terdapat pelbagai kajian dan pendapat tentang memori. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak .dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Adalah suatu kekurangan sekiranya seorang lelaki itu pendek. Adalah menjadi kebiasaan seseorang lelaki itu tinggi.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. 2009 3:15 PM hasuenah wohseng said. Kesimpulan. yakni tidak perlu diajar.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. March 11. Namun begitu dapat dibuat kesimpulan bahawa memori. Dua contoh ayat dibawah dapat menunjukkan perbezaan dua istilah yang disebutkan. Akan tetapi perkataan short dalam ayat pula adalah kata sifat yang tidak neutral. Perbuatan atau keadaan terbahagi kepada dua iaitu kelompok neutral (unmarked) dan kelompok tidak neutral (marked). Tanpa memori manusia tidak mungkin dapat berfikir dan berkomunikasi melalui bahasa.

Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Mengikut teori behaviorisme.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Oleh itu sebagai orang dewasa.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Peringkat pencapaian yang perlu .Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.menjadi masalah yang besar.

Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. .Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Selalunya. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Dari golongan pelajar yang dikaji.Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Mohd. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. untuk kepentingan akademik. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971.

Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 3. 1. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. 2.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 7. 4. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. maka dia akan gagal.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. .N. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. 6. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. 2. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. 5. Misalnya.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Larson dan W.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa.A. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.

Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.tajuk .lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.masa tahun pengarang .Pengasuh kanak-kanak bisu . Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . .iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.gambar.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.siapa pengarang .Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.tok. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .ninik dan sebagainya. .Firaun . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).itu adalah perkataan yang pindik.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.baca. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.

b. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.s.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.tempat.j.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .k.suasana eksperimen.Mengumpul data secara naturalistic. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .1953 . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.c.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.ny.m.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Kekerapan .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .h.Lain subjek.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.d. Bunyi p. Hasil penyelidikan .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Yang popular sample setegah jam .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .f.l.dan akibat 2.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .n. .t.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .Memahami kumpulan kanak-kanak . .Dilakukan pada tahun 1960 .g. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.

Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba. Tahun pertama (perkataan) . andi (mandi) hurup yang di gugur m .bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya . Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.makan.sakit.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. . Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.

Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran .aa.ba ba bad an deritam lain….. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.batuk. seperti vocal.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.Ini salah.sendawa.• Bunyi makan. mencakap. menelan.ba. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.da da dll •tidak ada makna .tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.

dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. Frasa k.panggilan .m. disekolah mula mengajar formal.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup . oo : emak. k.senarai perkataan yang penuh .Memperoleh apa yang kita di senaraikan .p.k + objek : tema kasih. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . Bantu + k.Mesti demograpi lontal .kata kerja.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.n +adjektif : nasi lemak 3. Contoh: a : alak.n + penerang Analisis .berapa bulan .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.•Bunyi lebih jelas mula ada makna.k. ijak aki 2. Contoh : 1.bunyi apa yang ada .berapa perkataan . soalan.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .elak. k.bunyi apa .k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . Bagaimana kanak belajar makna .buat grap dengan menguna huru biasa. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .

bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Usia 5. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. . tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. . Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Bagai mana kanak-kanak faham makna .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. ..6.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .seperti gelas walaupun rupanya berlainan. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.meja dll. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.7 sudah tahu tentang nahu.frasa. Lojek ada 3 lojekmasa.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . Popretion :pandai pengaroh orang.000 perkataan .dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.usia kritikal. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .sekira kanak –kanak bekak (tuli.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.

PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. 2009 3:36 PM hasuenah wohseng said.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain.ditugasan mengajar bahasa Melayu.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. March 11. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Edugram gambar.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . yakni tidak perlu diajar..sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. Mengikut . (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.

walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam .teori behaviorisme. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. untuk kepentingan akademik. Dari golongan pelajar yang dikaji. Oleh itu sebagai orang dewasa. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Mohd. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.

A. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Selalunya. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. serta diberi peluang yang baik dan .ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Misalnya.N. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini.kalangan ramai pelajar itu. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. 1. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. untuk belajar bahasa Inggeris. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Larson dan W. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya.

siapa pengarang .serta nuat maksud tentang apa yang di baca . maka kejayaannya bergantung pada motifnya.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. . Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . maka dia akan gagal. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. 2.masa tahun pengarang .ninik dan sebagainya.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. 7.baca.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). 5.tajuk . 6. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.itu adalah perkataan yang pindik. 3. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.gambar. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. 2.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. 4.tok.

Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .Pengasuh kanak-kanak bisu .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. Hasil penyelidikan .Firaun . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Memahami kumpulan kanak-kanak . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada . . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .

dan akibat 2.n.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .Yang popular sample setegah jam . Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .k.. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.j.1953 .m.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . . Kekerapan . bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.Mengumpul data secara naturalistic.h. .suasana eksperimen.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.l.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .g. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.c. andi (mandi) hurup yang di gugur m .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.d. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.Dilakukan pada tahun 1960 . Bunyi p.s.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown . Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.tempat.f.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.ny.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .b.Lain subjek.t.

makan. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.sakit. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. menelan.sendawa.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.batuk. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai . mencakap.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap.Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . Tahun pertama (perkataan) . .bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.

Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .panggilan . Bagaimana kanak belajar makna .selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ini salah. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.berapa bulan .gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.•Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.kata kerja.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .ba ba bad an deritam lain…. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza . soalan. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti. seperti vocal.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut..h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .da da dll •tidak ada makna .p.ba. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .aa.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.m.Mesti demograpi lontal .

n + penerang Analisis . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. k. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.k.buat grap dengan menguna huru biasa. Perkataan yang ada imbuhan . Contoh : 1. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.meja dll. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. disekolah mula mengajar formal. k. Contoh: a : alak.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . Popretion :pandai pengaroh orang.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. ijak aki 2. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .k + objek : tema kasih.bunyi apa yang ada .berapa perkataan .elak.000 perkataan . oo : emak.senarai perkataan yang penuh . Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Frasa k.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Lojek ada 3 lojekmasa.bunyi dengan makna .bunyi apa .n +adjektif : nasi lemak 3. Bantu + k. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.

. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. March 11. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.7 sudah tahu tentang nahu. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Edugram gambar. Bagai mana kanak-kanak faham makna . Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Usia 5. 2009 3:39 PM hasuenah wohseng said.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .dan hurup itu lambing untuk di bunyi.sekira kanak –kanak bekak (tuli. . (10 markah) .seperti gelas walaupun rupanya berlainan.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk ..frasa. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.usia kritikal. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).6.

Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. .Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Mengikut teori behaviorisme.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.ditugasan mengajar bahasa Melayu.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Oleh itu sebagai orang dewasa. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .

Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Dari golongan pelajar yang dikaji.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua .dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya.Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Mohd. untuk kepentingan akademik. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi .

2. 2. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.A. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Misalnya. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Ayat bina ayat .akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. 4.N. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. 3.dalam mempelajari bahasa . Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. 1. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. 6. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 7. maka dia akan gagal.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Selalunya. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Larson dan W. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. 5. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan.

Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan . Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Pengasuh kanak-kanak bisu .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.tajuk . .serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. .Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.masa tahun pengarang .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.itu adalah perkataan yang pindik.gambar. . Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.tok. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.baca.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .Firaun .ninik dan sebagainya.siapa pengarang .

Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . Kekerapan .Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .1953 .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. .suasana eksperimen.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Yang popular sample setegah jam .Dilakukan pada tahun 1960 ..dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui . Hasil penyelidikan . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Mengumpul data secara naturalistic.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Memahami kumpulan kanak-kanak .Lain subjek.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .

Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.d.Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.h.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.m. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.b.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.ny.l. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.f. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan . Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.j. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. . Bunyi p. Tahun pertama (perkataan) .t. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.g.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.s.tempat. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . andi (mandi) hurup yang di gugur m .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.c.n.k.dan akibat 2.

batuk.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.•Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. seperti vocal.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.selalunya diulang-ulang . menelan. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga. mencakap.sakit..sendawa.makan.ba ba bad an deritam lain….bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.

n +adjektif : nasi lemak 3.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup . Contoh : 1. Bagaimana kanak belajar makna .m.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.p. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.Mesti demograpi lontal . soalan.da da dll •tidak ada makna .k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. k. Contoh: a : alak.berapa bulan . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.panggilan . .aa.buat grap dengan menguna huru biasa. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. Bantu + k.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .k.Ini salah.ba.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . k. ijak aki 2.k + objek : tema kasih.elak. oo : emak.•Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.kata kerja.

Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.bunyi apa .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.6.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .usia kritikal. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .000 perkataan .tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.sekira kanak –kanak bekak (tuli.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . Frasa k.bunyi apa yang ada . Lojek ada 3 lojekmasa. Bagai mana kanak-kanak faham makna . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. disekolah mula mengajar formal.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.meja dll. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.senarai perkataan yang penuh . Usia 5. Popretion :pandai pengaroh orang.seperti gelas walaupun rupanya berlainan.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . . Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.7 sudah tahu tentang nahu.frasa. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).berapa perkataan . bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.n + penerang Analisis . tetapi kalau ada takal maka . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.

Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.dinama cawan.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. . 2009 4:05 PM hasuenah wohseng said.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Si . Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar..dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Edugram gambar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. March 11.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .. yakni tidak perlu diajar. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.

MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Mengikut teori behaviorisme. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA .bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Oleh itu sebagai orang dewasa.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat.pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.

Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dari golongan pelajar yang dikaji. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga . untuk belajar bahasa Inggeris. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini.pada tahun 1971. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Mohd.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. untuk kepentingan akademik. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Selalunya. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Misalnya. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa.

itu adalah perkataan yang pindik.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . 2.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. 3. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 7. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 1. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. 5. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. maka dia akan gagal.tok. Pelajar yang berkeupayaan tinggi.ninik dan sebagainya. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. 6.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. 2.akan menghalangnya. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Larson dan W. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 . Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). 4.A.N. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.

Firaun .tajuk . Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .siapa pengarang .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.Pengasuh kanak-kanak bisu . .tahun.gambar.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.baca.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .masa tahun pengarang . Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . . .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.

Dilakukan pada tahun 1960 . dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna. andi (mandi) hurup yang di gugur m .tempat. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.s. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.n.g.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Bunyi p.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel . .j.t.Memahami kumpulan kanak-kanak .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.d. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.Yang popular sample setegah jam .Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.b. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.l.Lain subjek.– selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .c. Kekerapan .k.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well . .f.dan akibat 2.h.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.m. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.Mengumpul data secara naturalistic.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .ny.1953 . Hasil penyelidikan .suasana eksperimen.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.

dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. menelan. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . .Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .makan.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa . Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.sakit. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. Tahun pertama (perkataan) .batuk. mencakap.sendawa.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.

da da dll •tidak ada makna . berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.p.Ini salah.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .h terutama di awal suku kata dan . soalan.ba ba bad an deritam lain….konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .aa. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.m.. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.ba. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.•Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.panggilan . seperti vocal.kata kerja.

lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Bantu + k.meja dll. disekolah mula mengajar formal.senarai perkataan yang penuh .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. k.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. k. Contoh: a : alak.perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup . .buat grap dengan menguna huru biasa.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . Lojek ada 3 lojekmasa.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .k + objek : tema kasih. Frasa k. ijak aki 2. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.bunyi apa yang ada .Memperoleh apa yang kita di senaraikan . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . Popretion :pandai pengaroh orang.berapa bulan . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.Mesti demograpi lontal . oo : emak. Contoh : 1.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.berapa perkataan .n + penerang Analisis .k.elak.n +adjektif : nasi lemak 3. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.bunyi apa .000 perkataan . Bagaimana kanak belajar makna .

Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . March 11.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.usia kritikal. Usia 5. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. . 2009 4:06 PM fadilah saleah said. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.frasa. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan... Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.6.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. . tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .7 sudah tahu tentang nahu. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Edugram gambar.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. . Bagai mana kanak-kanak faham makna . bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.seperti gelas walaupun rupanya berlainan.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.sekira kanak –kanak bekak (tuli.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.

Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .ditugasan mengajar bahasa Melayu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Oleh itu sebagai orang dewasa.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses .sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Mengikut teori behaviorisme. yakni tidak perlu diajar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.

Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.mempelajari lakuan baharu. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA .Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain.

untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dari golongan pelajar yang dikaji. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. serta tidak mengancam kedudukan atau . untuk kepentingan akademik.pada tahun 1971. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa .Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Mohd. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. untuk belajar bahasa Inggeris. Selalunya. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan.

maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. 6. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Misalnya. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan.N. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. 5. 4. Larson dan W. 2. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.A. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. 3. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.identitinya. 7. 1. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. maka dia akan gagal. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi . Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru.

Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.itu adalah perkataan yang pindik.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.tok. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.ninik dan sebagainya. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.serta nuat maksud tentang apa yang di baca .lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). 2. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.tajuk . Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.peluang akan gagal.

kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.baca.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.siapa pengarang . . Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.Firaun .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.Pengasuh kanak-kanak bisu .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga..masa tahun pengarang .gambar.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .

Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Hasil penyelidikan . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .

Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Memahami kumpulan kanak-kanak ..Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Mengumpul data secara naturalistic.Dilakukan pada tahun 1960 .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .suasana eksperimen.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi . .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Yang popular sample setegah jam .1953 .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. Kekerapan .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .Lain subjek.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.

Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.n. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.Lojik 3 menujuk kepada masa.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. andi (mandi) hurup yang di gugur m .g.j. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.d.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: .ny.s.l.t.c.h. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.dan akibat 2. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.b.tempat.k.f. Bunyi p.m.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.

Tahun pertama (perkataan) .Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.sakit.sendawa. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. menelan. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.batuk.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .makan. . mencakap. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi .

gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa .• Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.

kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas .ba ba bad an deritam lain…. seperti vocal.ba. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama..Ini salah. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.•Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .panggilan .aa. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti. soalan.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.da da dll •tidak ada makna . ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.

Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .m.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.Mesti demograpi lontal .kata kerja.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .•Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) . Bagaimana kanak belajar makna .h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .Memperoleh apa yang kita di senaraikan .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .berapa bulan .Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.p.

k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .berapa perkataan .Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Contoh : 1.buat grap dengan menguna huru biasa.elak.k. oo : emak.n +adjektif : nasi lemak 3. Contoh: a : alak.bunyi apa yang ada . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. disekolah mula mengajar formal.senarai perkataan yang penuh .k + objek : tema kasih.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. Frasa k.000 perkataan . ijak aki 2. . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.bunyi apa . Bantu + k. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. k.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. Popretion :pandai pengaroh orang.n + penerang Analisis . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. k.

meja dll.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .Lojek ada 3 lojekmasa. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.sekira kanak –kanak bekak (tuli.usia kritikal.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.7 sudah tahu tentang nahu. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . Usia 5.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.frasa. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. Bagai mana kanak-kanak faham makna .6.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .

dan hurup itu lambing untuk di bunyi.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak . NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1..dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.meja. yakni tidak perlu diajar.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . -prototype : ialah bentuk yang paling asas .dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . Edugram gambar.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu.seperti gelas walaupun rupanya berlainan. March 11. 2009 4:14 PM hasuenah wohseng said. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. . (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.

Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.menjadi masalah yang besar. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Peringkat pencapaian yang perlu . Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Mengikut teori behaviorisme.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing.ditugasan mengajar bahasa Melayu.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Oleh itu sebagai orang dewasa.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.

untuk belajar bahasa Inggeris. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. . PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. untuk kepentingan akademik. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Dari golongan pelajar yang dikaji. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Mohd. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya.Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Selalunya. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad.

Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Larson dan W.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . 1. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru.A. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. maka dia akan gagal. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. 2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. 2. 4. Misalnya. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 5. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 7.N. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. 3. . 6. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. maka kejayaannya bergantung pada motifnya.

Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. .Pengasuh kanak-kanak bisu .tok.itu adalah perkataan yang pindik. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. .lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.masa tahun pengarang . Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.gambar. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.ninik dan sebagainya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .tajuk . Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. .Firaun . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. .baca.siapa pengarang .

Hasil penyelidikan .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting . bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.l.Mengumpul data secara naturalistic.b.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .c.Lain subjek.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel . dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. Bunyi p.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Yang popular sample setegah jam .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .s.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .k.j.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .tempat. .n.dan akibat 2.Dilakukan pada tahun 1960 . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.t.suasana eksperimen.h.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .f.g.1953 . Kekerapan . .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .d.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Memahami kumpulan kanak-kanak .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .ny.m.

andi (mandi) hurup yang di gugur m .buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan .sakit. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. Tahun pertama (perkataan) .bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. . Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.makan. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .

da da dll •tidak ada makna . menelan.sendawa. mencakap.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.aa. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.keperluan hidupnya • Bunyi makan. berbeza-beza . ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya..ba ba bad an deritam lain….Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.batuk.Ini salah.ba. seperti vocal. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.

Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .bunyi apa .k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . Contoh: a : alak.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .bunyi apa yang ada . Bagaimana kanak belajar makna .k + objek : tema kasih.berapa perkataan .h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.panggilan .n +adjektif : nasi lemak 3.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.m.elak. Frasa k.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .n + penerang Analisis .perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . k. k.buat grap dengan menguna huru biasa.berapa bulan . Bantu + k. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . ijak aki 2. oo : emak.p. soalan. disekolah mula mengajar formal.Mesti demograpi lontal . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.kata kerja. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.k. Contoh : 1.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.•Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.

Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.frasa. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.senarai perkataan yang penuh .Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah ..tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. . Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. Lojek ada 3 lojekmasa.usia kritikal.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.sekira kanak –kanak bekak (tuli. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.6.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.000 perkataan . Bagai mana kanak-kanak faham makna .Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Usia 5. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Popretion :pandai pengaroh orang. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.meja dll. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.7 sudah tahu tentang nahu.seperti gelas walaupun rupanya berlainan.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.

1. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . iaitu tidak perlu diajar. Tegasnya ada perbezaan yang besar antara memperolehi bahasa pertama dan mempelajari bahasa kedua. Bahasa pertama dikuasai secara tidak formal. Bahasa kedua pula terpaksa dipelajari dan hanya berkembang melalui latihan dan pengukuhan. 2009 4:17 PM fadilah saleah said. PROSES MENJADI DWIBAHASA Dalam proses mempelajari bahasa kedua ini..dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Keperluan Latihan Perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua itu ialah latihan.. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Proses mempelajari bahasa itu menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran perbezaan dan persamaan di antara kedua lakuan bahasa itu. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Kanak-kanak hanya perlu didedahkan kepada bahasa dan mereka akan pandai dengan sendirinya. Linguistik dan sosiologi merupakan suatu masalah persepaduan yang amat kompleks di mana seseorang pelajar itu mencuba meresapkan ciri-ciri kebudayaan. Ia tidak perlu diajar dan kanak-kanak pandai tanpa pembelajaran. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.. Kita mesti mempunyai dorongan dan sikap yang sihat untuk dapat belajar dengan berkesan. iaitu dari bahasa ibunya. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Fadilah Saleah M20082000312 Nomber telefon bimbit : 0176289757 Jawapan Soalan 1.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Edugram gambar. March 11. Bahasa kedua melalui rancangan dan kaedah tertentu Pembelajaran bahasa sebagai bahasa kedua. Ini mungkin memberi kita pengetahuan mengenai masalah penting dan sukar diatasi di negara. Latihan itu hanyalah merupakan satu bahagian sahaja daripada seluruh proses menjadi . (10 markah) BELAJAR BAHASA KEDUA Kita telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ibu itu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. pembelajaran itu perlulah berlaku dalam satu lingkungan sosial di mana bahasa itu dituturkan.

Penerimaan ke dalam Masyarakat Baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Jelas sekali dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan kelulusan untuk melanjutkan pelajaran dan mendapat pekerjaan atau penetapan dalam jawatan menjadi faktor mendorong kaum lain mempelajari bahasa Melayu. Kemahiran kedwibahasaan sebenarnya mempunyai pertalian rapat dengan pola-pola persekolahan yang telah dialami oleh pelajar tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah mas arakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. kerana ingin berhubung dengan orang lain. Peringkat Pencapaian yang Perlu Walau ramai. berfikir. Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Walaupun kemahiran dalam bahasa kedua itu dapat dianggap opsyenal. PEMELIHARAAN BAHASA KANDUNG Pada tahun 1971. Hal ini memang ada orang yang tidak pernah bergaul dengan anggota masyarakat lain merasa tidak perlu mencuba untuk menghilangkan unsur keasingan ini. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Khalid melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. pendedahan terhadap penggunaan bahasa itu. Latihan yang demikian mencakupi latihan mendengar.dwibahasa. untuk kepentingan akademik. Mohd. tetapi ternyata bahawa perhubungan akan menjadi terhad dan kaum pendatang itu tidak akan dapat menjadi sebagai sebahagian dari masyarakat itu tanpa menggunakannya. Bahasa kedua itu amat penting untuk perhubungan. Dari golongan pelajar yang dikaji. bahawa keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Oleh itu akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu pula. Dalam kebanyakan hal mereka salah faham dalam menganggarkan darjat kemahiran mereka. walaupun secara amnya. Seseorang yang masuk ke dalam sesebuah masyarakat baharu itu tentu dianggap asing. bercakap sama dengan menggunakan satu bahan pengajaran yang tersusun rapi ataupun dengan menggunakan bahan yang dibentuk secara rambang. Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua. Umumnya terdapat bahawa mereka itu lebih atau kurang mahir dalam bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun boleh dibuat satu generalisasi bahawa kemahiran mereka dalam bahasa kandung memang cukup baik. manakala kemahiran mereka dalam bahasa kedua tidaklah sempurna. .

Lingkungan Lingkungan di mana pelajar itu tinggal. Dalam sikap ini dapat melihat dari segi psikologi sama ada seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. e. c. b. Keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. buku teks. Tetapi peringkat kejayaannya tentulah berlainan. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Motif juga mungkin terbit dari keinginan memelihara identiti dan budaya sesuatu kaum. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi.FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Dapat dilihat bahawa ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua: a. d. iaitu apabila ia telah melangkaui jangka masa yang subur untuk perkembangan bahasa tersebut secara semulajadi.N.kadang ketiadaan guru. Walau seseorang itu berkeupayaan mempelajari bahasa apa pun. masa dan peralatan yang sempurna akan menghalang pembelajaran bahasa tersebut. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan . 1. Kadang. Peluang Peluang merupakan satu faktor penting dalam mempelajari bahasa. Tetapi proses itu akan menjadi lebih sukar bagi orang yang sudah meningkat umurnya. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. baik dari dalam mahupun dari luar kelas. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu maka perlulah adanya peluang untuk belajar. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya.A. Larson dan W. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. dalam bentuk masyarakat dan individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Peluang ini mungkin tidak wujud disebabkan perbelanjaan yang mahal yang mungkin tidak mengizinkan orang itu belajar. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu.

sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia. 6.masyarakat yang mendorong. tidak memberi tempat yang sewajarnya pada akal atau otak manusia. Kalaulah kebudayaan dan masyarakat sekelilingnya membantu maka ada juga sedikit harapan untuk mendapat sedikit kejayaan. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. 7. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. tetapi kurang berpeluang. pemerhatian biasa dan sifat semulajadi yang ingin tahu. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. 2. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Guthrie dan Skinner. 5. maka dia akan gagal. Walau bagaimanapun lingkungan yang menyokong mungkin membantunya mencari motif. Chomsky menyatakan bahawa teori behaviorisme itu hanya sebuah dongeng. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 3. kalau tidak dia akan gagal. sama seperti lakuan lain. . Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Baginya. Teori pertama itu dipanggil teori behaviorisme dan yang kedua itu dipanggil teori biologis. KRITIKAN TERHADAP TEORI BEHAVIORISME Dalam kritiknya itu. akan mencapai kejayaan yang baik juga. Kebudayaan yang menyokong pembelajaran itu juga akan membosankannya. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Sepertimana ahli psikologi yang masyhur ialah Watson. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. TEORI BEHAVIORISME Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. 4. Menurutnya proses penguasaan bahasa itu jelas menunjukkan bahawa pengukuhan. Behaviorisme tidak mengindahkan tentang daya pemikiran manusia dalam menguasai bahasa. tetapi tidak mempunyai keupayaan yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa. Teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. harus juga mencapai kejayaan yang agak baik kalaulah ada individu di sekelilingnya yang memberi sokongan kepada pembelajarannya itu. PEMEROLEHAN BAHASA Ada dua aliran yang mencuba menganalisa dan menerangkan fenomena ini. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.

Kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja.000 perkataan lain. iaitu bahasa. Ini bermakna.kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan sendiri. Pertuturan kanak.H. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu.000 sampai 3. Bahasa itu mempunyai keupayaan yang semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa tersebut. Jadual Pemerolehan Bahasa Salah satu dari teori E. Pertama ialah bahawa kanak-kanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. memberi kemungkinan untuk kanak-kanak membuat generalisasi. Kehilangan salah satu dari pancaindera. Dari yang Umum Menuju yang Khusus Semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanak-kanak itu mula mengetahui nama-nama barang. TEORI BIOLOGIS Chomsky dan rakan-rakan telah menumpukan perhatian kepada unsur yang terpendam dalam manusia dan lakuan. Dia menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. Pemerolehan Bahasa Melalui Pendedahan .bergabung dengan sifat mahu meniru merupakan faktor penting. kalau tidak ada pendedahan. bahawa manusia sejak lahirnya sudah mempunyai kebolehan untuk memperolehi sistem perhubungan yang dipakai oleh manusia. PERINGKAT PENGUASAAN BAHASA Kita dapat melihat bahawa kanak-kanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniruniru percakapan ibu bapa. hipotesis dan memproses maklumat dalam suatu cara istimewa dan amat kompleks. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2. Merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. maka penguasaan bahasa juga tidak akan berlaku.

Kanak-kanak mula mengeluarkan berbagai-bagai bunyi dan meniru bunyi dan membezakan bunyi yang berlainan yang didengarnya.bunyi lebih kerap dan pola lagu menjadi lebih nyata dan pertuturan mula digunakan.barang permainan. Dia mula menyebut bunyi konsonan dan vocal. 4. Pada masa berumur lima bulan. Jadual Pemerolehan Mengikut Umur Menurut Lenneberg (1967) perkembangan pemerolehan bahasa di kalangan kanakkanak melalui lapan peringkat: 1. kadangkadang berpanjangan antara lima belas sampai dua puluh saat. kanak-kanak tersebut boleh duduk tegap. Bayi manusia dilahirkan dengan tidak berupaya dan terpaksa membesar. Tindakbalas kepada suara manusia lebih tajam. 7. 5. Semasa berumur dua belas bulan kanak-kanak mulai belajar berjalan-jalan dan bunyi yang serupa dengan bunyi bahasa mula diterbitkan dan perkataan. matanya mencari si penutur kadang-kadang kanak-kanak itu akan ketawa. Kanak-kanak kurang menangis dan dia boleh mengeluarkan bunyi seakan-akan bunyi vocal. Selain dari itu. Semasa berumur sepuluh bulan kanak-kanak itu mulai merangkak dan kadangkadang berdiri tegak. Kebolehan mengagah bertukar kepada pengeluaran bunyi-bunyi yang berciri sukukata. Oleh sebab sistem araf berkembang maka proses perkembangan bahasa boleh berlaku. Berat otak bayi manusia semasa dilahirkan hanya lebih kurang 25% daripada otak orang dewasa. Pada masa ini juga kanak-kanak tersebut mulai memahami arahan. Semasa berumur tiga bulan. Proses ini berterusan hingga umurnya menjadi baligh. 3. Pengulangan bunyi. Pada masa berumur lapan bulan kanak-kanak mula boleh berdiri sambil berpegang kepada dinding.Kanak-kanak tidak akan dapat memperolehi sesuatu bahasa melainkan kalau mereka mendengarnya dan fungsi orang bercakap. 6. fungsi sokongan moral juga amat kecil sebab biologi kuat memainkan peranannya. Semasa berumur empat bulan. Kefahamannya bertambah baik dan mula menggabungkan dua perkataan. Dia meletakkan semua berat badannya pada sikunya. Tetapi dari segi akustik bunyi-bunyi itu berbeza dari bunyi bahasa. Ini membolehkan proses tumbesaran kematangan otak berlaku dalam satu jangkamasa yang panjang selepas lahir. kanak-kanak hanya dapat mengangkat kepada meniarap. Dia sudah mempunyai antara tiga hingga lima puluh perkataan. 8. 2. Semasa umurnya meningkat dua tahun pola-pola ayatnya mula menjadi lengkap dan dia dapat merumuskannya dengan bersendirian. Semasa kanak-kanak yang berumur enam bulan ia mula boleh bertupang tangan semasa duduk. Semasa berumur lapan belas bulan kanak-kanak tersebut mulai berjalan. . kepala kanak-kanak itu mula kukuh dan tegap dan mula menggemari barang.

Kumpulkan bahan mengenai penguasaan kanak-kanak yang diperhati. pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie.c. Buatkan jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik. atau sesuatu makna yang baharu sahaja. bahan bacaan dipaparkan dalam blog e. Hendaklah Catatan perkataan yang dilakukan oleh kanak-kanak menurut tarikh diambil. Di antara perkara yang penting ialah untuk membolehkan kemahiran bertutur itu menjadi matang. Tetapi apa yang mereka pelajari itu hanya merupakan gaya. Prinsip dan teknik penilaian dan pengujian akan diberi dalam kuliah. dan amali akan dijalankan dalam bengkel. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing. 2. Topiktopik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran. bahkan orang dewasa sendiri masih terus belajar.Buatkan nota kuliah . Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. dan wacana. b. dll) serta bahasa dan pemikiran. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. bahasa itu sudah cukup lengkap. Masa ini juga merupakan masa progres yang rapi berlaku untuk berjalan dan kemahiran-kemahiran motor yang lain. tugasan dan arahan perbincangan juga dipaparkan dalam blog. LAD. dan Afeksia. Semua tugsan hendaklah dimasukkan ke dalam blog 3. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing juga dikaji. (10 markah) Kuliah 1 19 Disember 2008 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. Hipotesis Usia Kritikal. Kursus disampaikan melalui:a.Buatkan nota buku bacaan . bengkel. amali.Kekenyalan Berakhir Pemerolehan bahasa bermula semasa kanak-kanak berumur dua tahun. kuliah. dan bunyi yang sudah dikuasai oleh kanak-kanak. Soalan 2. Memang betul bahawa kanak-kanak. Sebenarnya.d. unsur tatabahasa. atau peluasan dari segi pemakaian. Peperiksaan akhir: 40 . iaitu semasa otaknya tumbuh menjadi 60% dari otak orang dewasa. atau sebagai kerja rumah. bahasa kanak-kanak itu dianggap sudah lengkap dalam serba serbinya. Behaviorisme. Pengajaran 1. dari segi nahunya. Setelah mencapai peringkat itu maka. Penilaian prestasi pelajar Esei dan persembahan: 60% (2 esei) . kosa kata. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu. tetapi pemerolehan lain akan terus berlaku. Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa proses bermula semasa kanak-kanak itu berumur dua tahun dan berakhir lebih kurang semasa ia berumur dua belas tahun.

Sukar dilakukan terhadap kanak-kanak dibawah tiga tahun Kaedah baru yang digunakan a. Kanak-kanak yang belum boleh bercakap e. Boleh dipercapaian apabila kanak-kanak itu kecil hingga balig Kesulitan dia dapat mengetahui apa yang difahami dan diketahui. Kurang memahami dan menggikat arahan d. sejak kanak-kanak itu dilahirkan. d. Kekerupaan. sebaiknya seminggu sekali selama ½ jam. Perkembangkan kognitif yang berbeza b. kanak-kanak tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengentahui bahasa. Kanak-kanak adalah makhluk social. Yang boleh diuji dan diulang. Kajian sebenarnya mula pada 1950-an adanya alat-alat teknologi seperti pita perukan. Psikologi bahasa juga mengguasai bagaimana kita memahami proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Firaun mengkaji bagaimana kanak-kank memproses bahaa. Pada waktu ini bermulanya perkembangan teori empirical berdasarkan pada yang dilihat dan didengar. Tahap pemikiran direndahkan seperti kanak-kanak sesuai dengan tahun intelektual dan pengalaman social. penyusun kanak-kanak bisu. Adakah bahasa itu wujud dalam dirinya sejak lahir. persekitaran mempengaruhi pengentahuan bahasanya. Teknik merukam dan eksperimen b. menunjukan ada yang portindihan. Kanak-kanak dirakam tanpa gungguan c. Hasil pneyelidikan. Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f.Kuliah 2 02 January 2009 Psikologi melibatkan bahasa. Dapat mengentaui kompleksnya . Seterusnya baru boleh di buat analisis dan generalisasi Kaedah yang berkesan Teknik yang dilakukan tidak semasa dengan orang dewasa kerana : a. bagaimana kanak-kanak dapat mempelajari proses yang begitu kompieks. Pendik c. memahami kemampuan kanak-kanak. tidak dilakukan dalam susunan yang terkawal. lain subjek susuna eksperimen dan proses stutistik memberi interpretasi yang berlaian. . membuat generasi dan pola-pola yang dihasilkan. kanak-kanak tidak dapat menyebut perkatana.

Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. yang popular sample ½ jam. Bagaimana Bunyi Dihasilkan Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal.[t]. Menunjung tempat. dilakukan pada tahun 1960-an.[i]. Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya.[u].[v]. 1.[j]. (2) posisi lidah. dan 1970-an seramai 128 orang kanak-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel. Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. iaitu[a]. Locig ada 3 peringkat a. mengganakan 100 ujuran.[ny]. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu.[o].[y]. mula pada 1935.[e]. kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah.[z]. sample yang besar tidak menjamin berlakunya cirri penting.[g].[k].Pembuatan Bunyi Vokal Berbeza dengan konsonan. Penghasilan Bunyi Konsonan Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah. mewakili keadaan sebenar kanakkanak.[s]. Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator. [p]. bibir. Menujung akibat. (3) ketegangan lidah. Menujung masa. dan (4) bentuk bibir.[c]. 2. Kuliah 3 09 January 2009 Bagai manakah kanak-kanak yang bunyi? Apakah kanak-kanak yang ia faham? Bahasa jenis pertama. dan gigi. Contoh Jadual Pemerolehan Bunyi . mengambil sample 3 orang kanak-kanak. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya.[m].[d]. b. seorang ahli psikologi Amerika (19250.[n].[l]. Diantara bunyinya [b]. dan c. membuat kajian 2 jam sebulan Gordon Wells.Roger Brown.

Teori meniru Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Jenis Jadual Konsonan 3. terbahagi kepada tiga teori. hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga. Language Acquisition Devicl(LAD) Proses yang berlaku apabila apa yang di bunyi dan apabila didengar maka kudrat dapat di faham.PRAGMATIK Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. dan macam-macam lakuan ujaran. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru bahasa ibu bapa atau orang-orang tua. Kuliah 4 16 January 2009 Contoh Jadual Perkembangkan Bahasa kanak-kanak 1. contohnya Akan A : suku kata buka Kan : suku kata tutup Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa.Jenis Jabual Bilagan Perkataan 2. a. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar. Jenis Jadual Frasa Teori memahami proses mempelajari Bahasa Melayu. Mereka . Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia.

. batuk dan sedawa adalah berkaitan dengan keperluan biologi juga. bi.Teori input Iaitu seolah-olah dia (kanak-kanak yang mempelajari bahasa) dilengkapkan (secara batin) dengan satu set “acuan” yang boleh digunakannya untuk membanding.Ia mungkin menyatakan lapar. dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya.Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. mungkin menghasilkan bunyi yang sama.Tahap II antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibirakan. b. Penghasilan Bunyi Daripadasaat bunyi lahir hingga 12 bulan. atau tidak selasa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. seperti meniru tuturan yang didengarnya secara kebetulan tuturan ibu bapa dan orang-oang lain. Perkataan Pertama . mencepak. nadanya mula berbagai-bagai.Bunyi makan.Lidah lebih banyak bergerak keatas dan kedepan menyerupai aktiviti menyibut . . ada banyak perkembangan dan beberapa tahap.Mula mengagah dan gerak. . Tahap II (8-20 minggu) . menelan. .Tangisan juga dihasilkan. cu.cid an sebagainya. . . air. namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. a.belajar mengujarkan perkataan seperti mama. mula mewujudkan kontur intonasi.Ketika berumur 4 bulan bunyi bahagian-agah belakang rongga mulut mula lahir. baba. b.gu menyerupai suku kata.Pada tahap ini beberapa minggu pertama. bunyi-bunyi suara adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. .Umumnya perkataan pertama diajukan pada tahun pertama.Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa. . . . .Berirama dan pendak-pendak misalnya: mi. Tahap I (0-8 minggu) . . sakit. . maksu. . c. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.Iaitu bukti ketara perkembangan bahasa.Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi bahasa. seperti makan.Aktiviti juga bernafas. bunyi mula bercakap.Bunyi ga.Teori kudrat (innat) Apa bila otak kanak-kanak itu sudah tersedia untuk belajar bahasa.

e.h terutama da awal suku kata dan perkataan pendek. kata awal. . . sudah ada suku kata.Pada ini penghasilan bunyi lebih mantap. .Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap-ada membebel hingga 18 bulan. Ini salah. aagaa. . tetapi menyerupai bunyi bewasa.Boleh mengikut arah mudah. . pangilan. berbeza-beza.p.Bunyi lebih jelas.Bermula main dan ulangan. d.bunyi bahasa.Boleh cakap 2-3 perkataan kata nama.aa. dada dan pelbagainya. . ba. .Menyebut bunyi vocal dan konsonan n.Tunjuk kepad angguta badan yang mudah.Ibu mula ada mengesah tujuan di sebalik ujian. Tahap IV (25-50 minggu) .u dalam suku kata seperti.Betul tidak ada makna.Bunyi seperti bababa dan beritam lain… selalunya di ulang-ulang. soalan. kata kerja. dan konsonan.Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vocal.d. ada bunyi bibir dan gabunkan bunyi-bunyi tersebut.ada bunyi lelangit lembut.Bunyi itu seolah-oleh berlatih pada masa ini-lebih menggembirakan pada ibunya. Tahap III (20-30 minggu) . . Tahap V (9-18 bulan) .Bunyi-bunyian lebeh panjang 1 saat.Selepas itu ia menghasilkan k.Tahap ini menggunakan beberapa bunyi sahaja. . Contoh Nak ipoh Agu Ijak nyak Ikat abut .Boleh memberikan tumpuan untuk lebih kurang 2 minit.m. ini tanda awal bahasa. seperti vokal: ari.Pada mulanya penkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan ia berhenti sebelum bayi bercakap. c.kemahuan. .Ada banyak bunyi berlainan yang dahasilkan. . . . tetapi lebih kerap di gunakan.nyaian bermilodi. . .Kanak-kanak sudah bunyi berirama. mula ada makna. Kuliah 5 23 January 2009 Bagaimana kanak-kanak memperolehi bunyi. kata adjektif (mungkin tak jelas).Faham kata kerja yang mudah. dan kemesraan. . . .

maksud. Contoh A : Abah balik kerumah. kan. Kata Nama + adjektif 2. 1. ayi. Prodikat Dalam prodikat yang banyak itu ada pola seperti. contohnya : nak ipoh. yam. abah. dan tidak forma. Lori sampah 3. Tahap 2 Ayat dua perkataan. Masa .Jadual 1. dan dll.Memperkembangkan frasa . Perkembangan Bunyi Kanak-kanak Kuliah 6 30 January 2009 Proses selepas kanak-kanak memahami . Tempat 2. dan dll. ubat. uwat. dan dll.Kanak-kanak juga mengguasai bunyi forma iaitu tersusun. dan ayat yang terdiri dari satu perkataan atau ayat yang pindik seperti mamam. akan. contohnya : atut. Kata Bantu + Kata kerja Kuliah 8 13 FEBRUARY 2009 Bunyi kanak-kanak di keluarkan Kanak-kanak mempelajari tatabahasa. Lori simen Sendi logik terdiri daripada : 1. Kata Nama + Penerang 2. frasa. su.Memperkembangkan ayat Ungkapan Tahap 1 Ayat satu perkataan. (subjek + perdikat + keterangan) B : Kucing makan. C : Kucing jahat. cucu. Dalam Frasa terdiri daripada : 1. Kata Kerja + objektif 3.

kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza. kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. tetapi ayat baru belum di belajari. Walau bagaimanapun. bertengkar. seperti kakak atau abang. Semakin banyak kata dikuasai oleh seseorang. Bahasa jenis pertama. iaitu tahap membabel atau mengagah. Peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap. Dalam bahasa kita dapat mengungkap fikiran. Dalam situasi ini. dan bertanya. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri. perlakuan dan keperibadian manusia. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak. Kata bahawa dalam mental atau mindal kanak-kank ada satu alat dalam kepala kanak-kanak itu. hanya pada usia dua tahun dan ke atas. perasaan. Contohnya : . tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. tahap holofrasa. Kanakkanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri. biasanya dia suka menyebut nama dia sendiri. Sebab akibat Kuliah 9 20 FEBRUARY 2009 Prakmatik Umumnya. Justeru. tahap ucapan dua kata. Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna. Kuliah 10 27 FEBRUARY 2009 Semantik Bagaimana makna dikenali sebagai semantik. semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapnya. emosi. ada yang satu tahun mereka tidak belajar lagi disegi sesuatu perkataan baru atau frasa. tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya. pendapat. atau gelaran dan pangkat dalam keluarga. tahap kecakapan penuh.3. seperti bercerita. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. Anak-ank Melayu. tahap permulaan tatabahasa. dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling. mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. mengulas. Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna.

bapa kepada anak.orang yang berkata. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . mungkin ada burung yang dipandang lebih lazim. dan tidak boleh dipusing. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.. Prototype Teori prototaip mengatakan bahawa sesuatu entri dalam kamus mental bertumpu di sekitar sesuatu perwakilan kelompok makna kata itu oleh suatu anggota yang masuk prototaip.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. . Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. manusia. lelaki. Saya : ganti nama. makna kata burunga Syarikat menganggap robin (jenis burung yang berdada merah).ditugasan mengajar bahasa Melayu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. walaupun. Satu cara untuk menerangkan konsep prototaip adalah dengan menggunakan konsep esyarat diantara tulisan dan gambar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. 2009 4:25 PM hasuenah wohseng said. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Ini satu masalah persepaduan yang . PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Yang paling lazim dari burung-burung mungkin itulah yang dianggap sebagai prototaip yang lebih daripada jenis burung. adanya kurusi boleh dipusing.Kurusi. Akan tetapi. robin burung yang paling lazim.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .. yakni tidak perlu diajar. burung yang paling sesuai sebagai prototaip. Ayah : manusia.dewasa. Wallahu a lam March 11.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.

Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah .Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Mengikut teori behaviorisme. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Oleh itu sebagai orang dewasa. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan.

Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik . Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. untuk kepentingan akademik. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Mohd. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya.masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Selalunya. Dari golongan pelajar yang dikaji. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. untuk belajar bahasa Inggeris.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.

Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 1. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.serta nuat maksud tentang apa yang di baca .iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.A. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. maka dia akan gagal. 5. 6. 7. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Misalnya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan .itu adalah perkataan yang pindik. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Pelajar yang berkeupayaan tinggi.ninik dan sebagainya. 2. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Larson dan W. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. 3. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 4.tok. 2. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa.N. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing.

Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.tajuk .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.gambar. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.Pengasuh kanak-kanak bisu . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .masa tahun pengarang .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.siapa pengarang . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.baca. . .Firaun .

Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui . andi (mandi) hurup yang di gugur m .Dilakukan pada tahun 1960 .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.s.d.l.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .b. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .m.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Mengumpul data secara naturalistic.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Lain subjek.k. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .t.Memahami kumpulan kanak-kanak .Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada . Hasil penyelidikan . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.f.Yang popular sample setegah jam . Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .tempat.h. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .g.c.1953 .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.j. Bunyi p.dan akibat 2.ny. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .suasana eksperimen. . Kekerapan .n.

buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.batuk. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. .Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.menerus tanpa sekatan. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. menelan.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain .bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.sakit. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.makan. Tahun pertama (perkataan) .sendawa. mencakap. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.

Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna. seperti vocal.•Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. soalan.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.Ini salah..panggilan . ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .aa.ba.kata kerja.da da dll •tidak ada makna . Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit .ba ba bad an deritam lain….selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.

senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . oo : emak. Lojek ada 3 lojekmasa.k.bunyi apa . Bantu + k.elak. Popretion :pandai pengaroh orang.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .n +adjektif : nasi lemak 3.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. ijak aki 2.•Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat .berapa perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.Memperoleh apa yang kita di senaraikan . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.000 perkataan .bunyi apa yang ada .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. disekolah mula mengajar formal. Frasa k.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . Bagaimana kanak belajar makna .p.Mesti demograpi lontal . Contoh : 1. Contoh: a : alak. k.buat grap dengan menguna huru biasa.k + objek : tema kasih. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . k.berapa bulan .n + penerang Analisis .m.senarai perkataan yang penuh . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.

seperti gelas walaupun rupanya berlainan. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Usia 5.6. 2009 4:31 PM . Bagai mana kanak-kanak faham makna .Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . -prototype : ialah bentuk yang paling asas .dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.usia kritikal.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. .7 sudah tahu tentang nahu.meja dll.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . March 11. Edugram gambar.frasa. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).sekira kanak –kanak bekak (tuli.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . . Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .

Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.ditugasan mengajar bahasa Melayu. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu..hasuenah wohseng said.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu . (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Mengikut teori behaviorisme. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Oleh itu sebagai orang dewasa.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . yakni tidak perlu diajar.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.

Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Dari golongan pelajar yang dikaji. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad.hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud . Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Mohd. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. untuk kepentingan akademik. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.

Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi.N. Larson dan W.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. 5.bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . sikap dan . Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. untuk belajar bahasa Inggeris. Misalnya. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. 1. Selalunya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. 2. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. 3. 4.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu.

Pelajar yang berkeupayaan tinggi.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. 2.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. maka dia akan gagal.serta nuat maksud tentang apa yang di baca .masa tahun pengarang . Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif.peluang untuk belajar maka dia harus gagal.siapa pengarang . Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . 7. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.tajuk . Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.ninik dan sebagainya.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.itu adalah perkataan yang pindik.baca. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.gambar. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1.tok.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. 6.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.

kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Pengasuh kanak-kanak bisu . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam ..Lain subjek.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada . Hasil penyelidikan .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.Firaun .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . Kekerapan .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.Memahami kumpulan kanak-kanak .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .suasana eksperimen.

1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel . . Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.d.m.l. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan . andi (mandi) hurup yang di gugur m .dan akibat 2..b.ny.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.g.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.Yang popular sample setegah jam . dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.j. .c. Bunyi p.f.k.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.n.h. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .s. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Dilakukan pada tahun 1960 .t.1953 . Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.tempat. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Mengumpul data secara naturalistic.

gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut .Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.sakit. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.batuk.Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. menelan. mencakap. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. Tahun pertama (perkataan) . adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.makan. .Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .sendawa.

da da dll •tidak ada makna . berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.Mesti demograpi lontal .kata kerja. soalan.bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.Memperoleh apa yang kita di senaraikan . Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti. seperti vocal.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.p. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .m.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .aa.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ini salah..ba ba bad an deritam lain….bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis .panggilan . Bagaimana kanak belajar makna .ba.berapa bulan .selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.

k.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Popretion :pandai pengaroh orang.bunyi apa yang ada .6.berapa perkataan . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.000 perkataan . Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Lojek ada 3 lojekmasa. Contoh : 1.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . k.Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. disekolah mula mengajar formal. oo : emak.meja dll. Contoh: a : alak.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . Frasa k. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.k. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Usia 5. Bantu + k.7 sudah tahu tentang nahu.elak.bunyi apa . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. ijak aki 2.frasa. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap . Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .n +adjektif : nasi lemak 3. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .k + objek : tema kasih.usia kritikal.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.buat grap dengan menguna huru biasa.n + penerang Analisis .senarai perkataan yang penuh . Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .

-prototype : ialah bentuk yang paling asas . Fadilah Saleah M20082000312 Nomber telefon bimbit : 0176289757 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU Jawapan Soalan 1.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Bagai mana kanak-kanak faham makna . tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.1.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. March 11.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. . Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. iaitu tidak perlu diajar. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.. Kita mesti .dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype..Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.( mentalnya akan dihidup). Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Edugram gambar. 2009 4:44 PM fadilah saleah said.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .seperti gelas walaupun rupanya berlainan. Bahasa kedua pula terpaksa dipelajari dan hanya berkembang melalui latihan dan pengukuhan. . (10 markah) BELAJAR BAHASA KEDUA Kita telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ibu itu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.sekira kanak –kanak bekak (tuli.

bercakap sama dengan menggunakan satu bahan pengajaran yang tersusun rapi ataupun dengan menggunakan bahan yang dibentuk secara rambang. Tegasnya ada perbezaan yang besar antara memperolehi bahasa pertama dan mempelajari bahasa kedua. Linguistik dan sosiologi merupakan suatu masalah persepaduan yang amat kompleks di mana seseorang pelajar itu mencuba meresapkan ciri-ciri kebudayaan. Seseorang yang masuk ke dalam sesebuah masyarakat baharu itu tentu dianggap asing. Latihan yang demikian mencakupi latihan mendengar. kerana ingin berhubung dengan orang lain.mempunyai dorongan dan sikap yang sihat untuk dapat belajar dengan berkesan. Keperluan Latihan Perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua itu ialah latihan. Penerimaan ke dalam Masyarakat Baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Jelas sekali dorongan . Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua. Ini mungkin memberi kita pengetahuan mengenai masalah penting dan sukar diatasi di negara. Bahasa pertama dikuasai secara tidak formal. Oleh itu akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu pula. Latihan itu hanyalah merupakan satu bahagian sahaja daripada seluruh proses menjadi dwibahasa. Bahasa kedua melalui rancangan dan kaedah tertentu Pembelajaran bahasa sebagai bahasa kedua. berfikir. Ia tidak perlu diajar dan kanak-kanak pandai tanpa pembelajaran. iaitu dari bahasa ibunya. PROSES MENJADI DWIBAHASA Dalam proses mempelajari bahasa kedua ini. Kanak-kanak hanya perlu didedahkan kepada bahasa dan mereka akan pandai dengan sendirinya. Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. pembelajaran itu perlulah berlaku dalam satu lingkungan sosial di mana bahasa itu dituturkan. bahawa keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. pendedahan terhadap penggunaan bahasa itu. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Proses mempelajari bahasa itu menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran perbezaan dan persamaan di antara kedua lakuan bahasa itu. Peringkat Pencapaian yang Perlu Walau ramai. Hal ini memang ada orang yang tidak pernah bergaul dengan anggota masyarakat lain merasa tidak perlu mencuba untuk menghilangkan unsur keasingan ini.

tetapi ternyata bahawa perhubungan akan menjadi terhad dan kaum pendatang itu tidak akan dapat menjadi sebagai sebahagian dari masyarakat itu tanpa menggunakannya. serta . Dalam kebanyakan hal mereka salah faham dalam menganggarkan darjat kemahiran mereka. Walau seseorang itu berkeupayaan mempelajari bahasa apa pun. c. b. Tetapi proses itu akan menjadi lebih sukar bagi orang yang sudah meningkat umurnya. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Walau bagaimanapun boleh dibuat satu generalisasi bahawa kemahiran mereka dalam bahasa kandung memang cukup baik. Khalid melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Mohd. Kemahiran kedwibahasaan sebenarnya mempunyai pertalian rapat dengan pola-pola persekolahan yang telah dialami oleh pelajar tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Dalam sikap ini dapat melihat dari segi psikologi sama ada seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. PEMELIHARAAN BAHASA KANDUNG Pada tahun 1971. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah mas arakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. iaitu apabila ia telah melangkaui jangka masa yang subur untuk perkembangan bahasa tersebut secara semulajadi. Umumnya terdapat bahawa mereka itu lebih atau kurang mahir dalam bahasa Inggeris. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. walaupun secara amnya. Dari golongan pelajar yang dikaji. Keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Bahasa kedua itu amat penting untuk perhubungan.mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan kelulusan untuk melanjutkan pelajaran dan mendapat pekerjaan atau penetapan dalam jawatan menjadi faktor mendorong kaum lain mempelajari bahasa Melayu. Motif juga mungkin terbit dari keinginan memelihara identiti dan budaya sesuatu kaum. manakala kemahiran mereka dalam bahasa kedua tidaklah sempurna. Tetapi peringkat kejayaannya tentulah berlainan. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. untuk kepentingan akademik. Walaupun kemahiran dalam bahasa kedua itu dapat dianggap opsyenal. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Dapat dilihat bahawa ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua: a.

2. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Kebudayaan yang menyokong pembelajaran itu juga akan membosankannya. masa dan peralatan yang sempurna akan menghalang pembelajaran bahasa tersebut.kadang ketiadaan guru. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. 5. 7. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. tetapi tidak mempunyai keupayaan yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa. Kalaulah kebudayaan dan masyarakat sekelilingnya membantu maka ada juga sedikit harapan untuk mendapat sedikit kejayaan. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. baik dari dalam mahupun dari luar kelas.tidak mengancam kedudukan atau identitinya. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu maka perlulah adanya peluang untuk belajar. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.A. Larson dan W. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. 4. dalam bentuk masyarakat dan individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Lingkungan Lingkungan di mana pelajar itu tinggal. harus juga mencapai kejayaan yang agak baik kalaulah ada individu di sekelilingnya yang memberi sokongan kepada pembelajarannya itu. Peluang Peluang merupakan satu faktor penting dalam mempelajari bahasa. d. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi . maka dia akan gagal. akan mencapai kejayaan yang baik juga. Kadang. buku teks. Peluang ini mungkin tidak wujud disebabkan perbelanjaan yang mahal yang mungkin tidak mengizinkan orang itu belajar. 1. 6.N. e. tetapi kurang berpeluang. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. 3.

kalau tidak dia akan gagal. Bahasa itu mempunyai keupayaan yang semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa tersebut. Walau bagaimanapun lingkungan yang menyokong mungkin membantunya mencari motif. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. TEORI BEHAVIORISME Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. bahawa manusia sejak lahirnya sudah mempunyai kebolehan untuk memperolehi sistem perhubungan yang dipakai oleh manusia. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia. iaitu bahasa. Teori pertama itu dipanggil teori behaviorisme dan yang kedua itu dipanggil teori biologis. Teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. Pertama ialah bahawa kanak-kanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa. Jadual Pemerolehan Bahasa Salah satu dari teori E. kalau tidak ada pendedahan. Chomsky menyatakan bahawa teori behaviorisme itu hanya sebuah dongeng. Baginya. tidak memberi tempat yang sewajarnya pada akal atau otak manusia. memberi kemungkinan untuk kanak-kanak membuat generalisasi. sama seperti lakuan lain. bergabung dengan sifat mahu meniru merupakan faktor penting. TEORI BIOLOGIS Chomsky dan rakan-rakan telah menumpukan perhatian kepada unsur yang terpendam dalam manusia dan lakuan. Behaviorisme tidak mengindahkan tentang daya pemikiran manusia dalam menguasai bahasa.H. Dia . Ini bermakna. Sepertimana ahli psikologi yang masyhur ialah Watson. Guthrie dan Skinner. maka penguasaan bahasa juga tidak akan berlaku. Menurutnya proses penguasaan bahasa itu jelas menunjukkan bahawa pengukuhan. Teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. hipotesis dan memproses maklumat dalam suatu cara istimewa dan amat kompleks. Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur.peluang akan gagal. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. KRITIKAN TERHADAP TEORI BEHAVIORISME Dalam kritiknya itu. pemerhatian biasa dan sifat semulajadi yang ingin tahu. Kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja. PEMEROLEHAN BAHASA Ada dua aliran yang mencuba menganalisa dan menerangkan fenomena ini.

Merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa. Jadual Pemerolehan Mengikut Umur Menurut Lenneberg (1967) perkembangan pemerolehan bahasa di kalangan kanakkanak melalui lapan peringkat: 1. tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu. Tindakbalas kepada suara manusia lebih tajam. . kanak-kanak tersebut boleh duduk tegap. matanya mencari si penutur kadang-kadang kanak-kanak itu akan ketawa. Pada masa berumur lima bulan. Oleh sebab sistem araf berkembang maka proses perkembangan bahasa boleh berlaku. Dia meletakkan semua berat badannya pada sikunya. 2. PERINGKAT PENGUASAAN BAHASA Kita dapat melihat bahawa kanak-kanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniruniru percakapan ibu bapa. Selain dari itu. Tetapi dari segi akustik bunyi-bunyi itu berbeza dari bunyi bahasa. Pertuturan kanak. fungsi sokongan moral juga amat kecil sebab biologi kuat memainkan peranannya.000 sampai 3.000 perkataan lain. 3.menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. Kanak-kanak kurang menangis dan dia boleh mengeluarkan bunyi seakan-akan bunyi vocal. Kehilangan salah satu dari pancaindera. Bayi manusia dilahirkan dengan tidak berupaya dan terpaksa membesar.barang permainan. kanak-kanak hanya dapat mengangkat kepada meniarap. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. kepala kanak-kanak itu mula kukuh dan tegap dan mula menggemari barang. Pemerolehan Bahasa Melalui Pendedahan Kanak-kanak tidak akan dapat memperolehi sesuatu bahasa melainkan kalau mereka mendengarnya dan fungsi orang bercakap. Dari yang Umum Menuju yang Khusus Semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanak-kanak itu mula mengetahui nama-nama barang. Semasa berumur empat bulan. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2. Berat otak bayi manusia semasa dilahirkan hanya lebih kurang 25% daripada otak orang dewasa. kadangkadang berpanjangan antara lima belas sampai dua puluh saat. Semasa berumur tiga bulan. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. Dia mula menyebut bunyi konsonan dan vocal.kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan sendiri. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. Ini membolehkan proses tumbesaran kematangan otak berlaku dalam satu jangkamasa yang panjang selepas lahir.

Hipotesis Usia Kritikal. kosa kata. Soalan 2. 8. Kefahamannya bertambah baik dan mula menggabungkan dua perkataan. (10 markah) Kuliah 1 19 Disember 2008 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama. Sebenarnya. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa proses bermula semasa kanak-kanak itu berumur dua tahun dan berakhir lebih kurang semasa ia berumur dua belas tahun. atau peluasan dari segi pemakaian. dan wacana. Semasa kanak-kanak yang berumur enam bulan ia mula boleh bertupang tangan semasa duduk. Kebolehan mengagah bertukar kepada pengeluaran bunyi-bunyi yang berciri sukukata. Semasa berumur lapan belas bulan kanak-kanak tersebut mulai berjalan. 6. pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie. bahasa kanak-kanak itu dianggap sudah lengkap dalam serba serbinya. 7. Tetapi apa yang mereka pelajari itu hanya merupakan gaya. Semasa berumur sepuluh bulan kanak-kanak itu mulai merangkak dan kadangkadang berdiri tegak. Pada masa berumur lapan bulan kanak-kanak mula boleh berdiri sambil berpegang kepada dinding. Dia sudah mempunyai antara tiga hingga lima puluh perkataan. bahkan orang dewasa sendiri masih terus belajar. 5. tetapi pemerolehan lain akan terus berlaku. Setelah mencapai peringkat itu maka. Di antara perkara yang penting ialah untuk membolehkan kemahiran bertutur itu menjadi matang. bahasa itu sudah cukup lengkap. atau sesuatu makna yang baharu sahaja. unsur tatabahasa. Semasa berumur dua belas bulan kanak-kanak mulai belajar berjalan-jalan dan bunyi yang serupa dengan bunyi bahasa mula diterbitkan dan perkataan. dll) serta bahasa dan pemikiran. LAD. Memang betul bahawa kanak-kanak. Topiktopik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran. Semasa umurnya meningkat dua tahun pola-pola ayatnya mula menjadi lengkap dan dia dapat merumuskannya dengan bersendirian. dari segi nahunya.4. Pada masa ini juga kanak-kanak tersebut mulai memahami arahan. Kekenyalan Berakhir Pemerolehan bahasa bermula semasa kanak-kanak berumur dua tahun. Behaviorisme. Kanak-kanak mula mengeluarkan berbagai-bagai bunyi dan meniru bunyi dan membezakan bunyi yang berlainan yang didengarnya. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik. dan Afeksia. Masa ini juga merupakan masa progres yang rapi berlaku untuk berjalan dan kemahiran-kemahiran motor yang lain. Proses ini berterusan hingga umurnya menjadi baligh. iaitu semasa otaknya tumbuh menjadi 60% dari otak orang dewasa.bunyi lebih kerap dan pola lagu menjadi lebih nyata dan pertuturan mula digunakan. Pengulangan bunyi. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa .

Kursus disampaikan melalui:a.d. 2. Dapat mengentaui kompleksnya . Yang boleh diuji dan diulang. Kajian sebenarnya mula pada 1950-an adanya alat-alat teknologi seperti pita perukan.Pendik c. tugasan dan arahan perbincangan juga dipaparkan dalam blog. kuliah. persekitaran mempengaruhi pengentahuan bahasanya. bagaimana kanak-kanak dapat mempelajari proses yang begitu kompieks. dan amali akan dijalankan dalam bengkel. Firaun mengkaji bagaimana kanak-kank memproses bahaa. penyusun kanak-kanak bisu. menunjukan ada yang portindihan.Kurang memahami dan menggikat arahan d. Prinsip dan teknik penilaian dan pengujian akan diberi dalam kuliah. Pada waktu ini bermulanya perkembangan teori empirical berdasarkan pada yang dilihat dan didengar. Penilaian prestasi pelajar Esei dan persembahan: 60% (2 esei) -Buatkan nota buku bacaan -Buatkan nota kuliah -Kumpulkan bahan mengenai penguasaan kanak-kanak yang diperhati. Kanak-kanak adalah makhluk social. Hendaklah Catatan perkataan yang dilakukan oleh kanak-kanak menurut tarikh diambil. Semua tugsan hendaklah dimasukkan ke dalam blog 3. atau sebagai kerja rumah.asing juga dikaji. kanak-kanak tidak dapat menyebut perkatana. Pengajaran 1. bengkel. dan bunyi yang sudah dikuasai oleh kanak-kanak. Adakah bahasa itu wujud dalam dirinya sejak lahir. bahan bacaan dipaparkan dalam blog e. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu.c.Sukar dilakukan terhadap kanak-kanak dibawah tiga tahun Kaedah baru yang digunakan . b.Perkembangkan kognitif yang berbeza b. Buatkan jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. Psikologi bahasa juga mengguasai bagaimana kita memahami proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Seterusnya baru boleh di buat analisis dan generalisasi Kaedah yang berkesan Teknik yang dilakukan tidak semasa dengan orang dewasa kerana : a. Peperiksaan akhir: 40 Kuliah 2 02 January 2009 Psikologi melibatkan bahasa. amali. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing.

sample yang besar tidak menjamin berlakunya cirri penting. yang popular sample ½ jam. Penghasilan Bunyi Konsonan Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah. Roger Brown. mula pada 1935. d. mengambil sample 3 orang kanak-kanak. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya.Kanak-kanak dirakam tanpa gungguan c. membuat generasi dan pola-pola yang dihasilkan.Teknik merukam dan eksperimen b.Kanak-kanak yang belum boleh bercakap e. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri.Menujung masa. memahami kemampuan kanak-kanak. membuat kajian 2 jam sebulan Gordon Wells. Kuliah 3 09 January 2009 Bagai manakah kanak-kanak yang bunyi? Apakah kanak-kanak yang ia faham? Bahasa jenis pertama. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. Kekerupaan. Locig ada 3 peringkat a. dilakukan pada tahun 1960-an. kanak-kanak tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengentahui bahasa. lain subjek susuna eksperimen dan proses stutistik memberi interpretasi yang berlaian. Bagaimana Bunyi Dihasilkan Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal. sebaiknya seminggu sekali selama ½ jam. . dan 1970-an seramai 128 orang kanak-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel. mengganakan 100 ujuran.Menujung akibat. Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya.a. 1.Boleh dipercapaian apabila kanak-kanak itu kecil hingga balig Kesulitan dia dapat mengetahui apa yang difahami dan diketahui. mewakili keadaan sebenar kanakkanak. dan c. sejak kanak-kanak itu dilahirkan. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu.Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f. seorang ahli psikologi Amerika (19250.Tahap pemikiran direndahkan seperti kanak-kanak sesuai dengan tahun intelektual dan pengalaman social. b.Menunjung tempat. dan gigi. Hasil pneyelidikan. tidak dilakukan dalam susunan yang terkawal. bibir.

Pembuatan Bunyi Vokal Berbeza dengan konsonan.[ny]. Diantara bunyinya [b]. Contoh Jadual Pemerolehan Bunyi PRAGMATIK Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah.[z].[k].[y].[s]. (3) ketegangan lidah.[u]. Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor.[t].[n]. iaitu[a].[d]. hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa.[c].[m].[i]. dan macam-macam lakuan ujaran. (2) posisi lidah.Jenis Jabual Bilagan Perkataan . 2. contohnya Akan A : suku kata buka Kan : suku kata tutup Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa.[j].[g]. [p]. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar. Language Acquisition Devicl(LAD) Proses yang berlaku apabila apa yang di bunyi dan apabila didengar maka kudrat dapat di faham. Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia.Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator. Kuliah 4 16 January 2009 Contoh Jadual Perkembangkan Bahasa kanak-kanak 1.[e]. dan (4) bentuk bibir.[o].[v].[l].

Teori meniru Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa. a.Aktiviti juga bernafas.Ia mungkin menyatakan lapar. seperti meniru tuturan yang didengarnya secara kebetulan tuturan ibu bapa dan orang-oang lain. . Jenis Frasa Contoh nak susu nak yam nak naci nak puh Teori memahami proses mempelajari Bahasa Melayu. ada banyak perkembangan dan beberapa tahap. . baba. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya.Bunyi makan. mencepak. atau tidak selasa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru bahasa ibu bapa atau orang-orang tua. menelan.Pada tahap ini beberapa minggu pertama. batuk dan sedawa adalah berkaitan dengan . Jenis Jadual Konsonan 3. bunyi mula bercakap. Penghasilan Bunyi Daripadasaat bunyi lahir hingga 12 bulan. b. mungkin menghasilkan bunyi yang sama. Perkataan Pertama . a.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. seperti makan.2. sakit. . Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama. terbahagi kepada tiga teori. maksu.Teori input Iaitu seolah-olah dia (kanak-kanak yang mempelajari bahasa) dilengkapkan (secara batin) dengan satu set “acuan” yang boleh digunakannya untuk membanding. bunyi-bunyi suara adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. .Tahap I (0-8 minggu) .Umumnya perkataan pertama diajukan pada tahun pertama. . c.Teori kudrat (innat) Apa bila otak kanak-kanak itu sudah tersedia untuk belajar bahasa.Iaitu bukti ketara perkembangan bahasa. dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya.

.Pada ini penghasilan bunyi lebih mantap. e.nyaian bermilodi. kata awal.Tahap II (8-20 minggu) .Tahap V (9-18 bulan) .u dalam suku kata seperti.Boleh mengikut arah mudah.Kanak-kanak sudah bunyi berirama. tetapi menyerupai bunyi bewasa.Ada banyak bunyi berlainan yang dahasilkan. ini tanda awal bahasa. . cu.Boleh memberikan tumpuan untuk lebih kurang 2 minit. . . sudah ada suku kata. b.keperluan biologi juga.Bunyi seperti bababa dan beritam lain… selalunya di ulang-ulang.Tahap ini menggunakan beberapa bunyi sahaja. .Bunyi ga. .Tangisan juga dihasilkan.Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vocal. . .Mula mengagah dan gerak. Ini salah.Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap-ada membebel hingga 18 bulan. berbeza-beza. seperti vokal: ari. . . dan konsonan.kemahuan.Faham kata kerja yang mudah. tetapi lebih kerap di gunakan. dada dan pelbagainya.Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa. kata adjektif (mungkin tak jelas).Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. . namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. .Tahap II antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibirakan.Lidah lebih banyak bergerak keatas dan kedepan menyerupai aktiviti menyibut bunyi bahasa.cid an sebagainya. bi. mula ada makna. ba. . . .Tahap III (20-30 minggu) . aagaa. dan kemesraan. .aa. . . .Bermula main dan ulangan. .Bunyi itu seolah-oleh berlatih pada masa ini-lebih menggembirakan pada ibunya. pangilan.Tahap IV (25-50 minggu) .ada bunyi lelangit lembut. soalan.Ketika berumur 4 bulan bunyi bahagian-agah belakang rongga mulut mula lahir. d.d. .Bunyi lebih jelas. . ada bunyi bibir dan gabunkan bunyi-bunyi tersebut.Berirama dan pendak-pendak misalnya: mi. . mula mewujudkan kontur intonasi.gu menyerupai suku kata.Tunjuk kepad angguta badan yang mudah. .Ibu mula ada mengesah tujuan di sebalik ujian.Betul tidak ada makna.Boleh cakap 2-3 perkataan kata nama.Bunyi-bunyian lebeh panjang 1 saat.Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi bahasa. nadanya mula berbagai-bagai.Pada mulanya penkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan ia berhenti sebelum bayi bercakap. . . air. kata kerja. c. .Selepas itu ia menghasilkan k.

dan dll. Prodikat Dalam prodikat yang banyak itu ada pola seperti. dan ayat yang terdiri dari satu perkataan atau ayat yang pindik seperti mamam. Contoh . yam. frasa. ubat. contohnya : nak ipoh. su.Kanak-kanak juga mengguasai bunyi forma iaitu tersusun. ayi. dan dll. uwat. Kuliah 5 23 January 2009 Bagaimana kanak-kanak memperolehi bunyi. dan dll.Menyebut bunyi vocal dan konsonan n.. abah.Kata Kerja + objektif 3.Kata Nama + adjektif 2. kan. Perkembangan Bunyi Kanak-kanak Kuliah 6 30 January 2009 Proses selepas kanak-kanak memahami -Memperkembangkan frasa -Memperkembangkan ayat Ungkapan Tahap 1 Ayat satu perkataan. contohnya : atut.h terutama da awal suku kata dan perkataan pendek. 1.m.p. Contoh Nak ipoh Agu Ijak nyak Ikat abut Jadual 1. Tahap 2 Ayat dua perkataan.Kata Bantu + Kata kerja Kuliah 8 13 FEBRUARY 2009 Bunyi kanak-kanak di keluarkan Kanak-kanak mempelajari tatabahasa. akan. maksud. cucu. dan tidak forma.

biasanya dia suka menyebut nama dia sendiri. Kata bahawa dalam mental atau mindal kanak-kank ada satu alat dalam kepala kanak-kanak itu. Bahasa jenis pertama.A : Abah balik kerumah. mengulas. tahap permulaan tatabahasa.Kata Nama + Penerang 2. Justeru. atau gelaran dan pangkat dalam keluarga. seperti bercerita. peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama. ada yang satu tahun mereka tidak belajar lagi disegi sesuatu perkataan baru atau frasa. Peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap. Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling. tahap holofrasa. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak.Lori simen Sendi logik terdiri daripada : 1.Sebab akibat Kuliah 9 20 FEBRUARY 2009 Prakmatik Umumnya. Dalam Frasa terdiri daripada : 1. seperti kakak atau abang. bertengkar. Dalam situasi ini. tahap kecakapan penuh. Kuliah 10 27 FEBRUARY 2009 Semantik . Walau bagaimanapun. dan bertanya. tahap ucapan dua kata. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. Anak-ank Melayu. kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. iaitu tahap membabel atau mengagah. C : Kucing jahat. mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. tetapi ayat baru belum di belajari. (subjek + perdikat + keterangan) B : Kucing makan. hanya pada usia dua tahun dan ke atas. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja.Tempat 2. kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat. dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri.Lori sampah 3.Masa 3. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza. Kanakkanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri.

perlakuan dan keperibadian manusia. Yang paling lazim dari burung-burung mungkin itulah yang dianggap sebagai prototaip yang lebih daripada jenis burung. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . lelaki.Bagaimana makna dikenali sebagai semantik.bapa kepada anak. Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna. burung yang paling sesuai sebagai prototaip.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua . NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. 2009 4:53 PM hasuenah wohseng said.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.dewasa. dan tidak boleh dipusing. manusia. adanya kurusi boleh dipusing. yakni tidak perlu diajar. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Wallahu a lam March 11. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. walaupun. perasaan. Semakin banyak kata dikuasai oleh seseorang. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . pendapat.. Akan tetapi.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. mungkin ada burung yang dipandang lebih lazim. robin burung yang paling lazim. emosi. Ayah : manusia. semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapnya. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. . Dalam bahasa kita dapat mengungkap fikiran. Saya : ganti nama. Contohnya : Kurusi. makna kata burunga Syarikat menganggap robin (jenis burung yang berdada merah). Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna.orang yang berkata.. Satu cara untuk menerangkan konsep prototaip adalah dengan menggunakan konsep esyarat diantara tulisan dan gambar. Prototype Teori prototaip mengatakan bahawa sesuatu entri dalam kamus mental bertumpu di sekitar sesuatu perwakilan kelompok makna kata itu oleh suatu anggota yang masuk prototaip.

Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.ditugasan mengajar bahasa Melayu. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya . Oleh itu sebagai orang dewasa. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.

PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. . untuk belajar bahasa Inggeris.bergantung pada dorongannya sendiri. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. untuk kepentingan akademik. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Dari golongan pelajar yang dikaji. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Selalunya. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Mohd. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan.

Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. 7. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. .A. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. maka dia akan gagal. 2. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 3. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. 6. Misalnya. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . 1. Larson dan W. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. 2. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong.Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru.N. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. 4. 5.

masa tahun pengarang .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .gambar.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. . Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .itu adalah perkataan yang pindik. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.ninik dan sebagainya. Kaedah baru yang digunakan .Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. .siapa pengarang . .Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).Firaun .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.tajuk .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.Pengasuh kanak-kanak bisu . Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.tok. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.baca. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.

Mengumpul data secara naturalistic. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna. Bunyi p.n. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .dan akibat 2.b.Memahami kumpulan kanak-kanak . bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.s.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .1953 .j.f.tempat.k.h.Yang popular sample setegah jam .l.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.suasana eksperimen.ny. .t.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .c.d. Hasil penyelidikan .m.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan . .Lain subjek.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Dilakukan pada tahun 1960 .a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.g.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown . Kekerapan .

sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .batuk. mencakap. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.sakit.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.makan. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.sendawa. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. andi (mandi) hurup yang di gugur m . menelan. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. . Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. adalah juga berkaitan dengan . Tahun pertama (perkataan) .bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.

•Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. kemahuan dan kemesraan ..aa.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . seperti vocal.da da dll •tidak ada makna .Ini salah.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.panggilan . Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.ba ba bad an deritam lain…. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.ba. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. soalan.

n +adjektif : nasi lemak 3.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .k. oo : emak.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.k + objek : tema kasih.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. disekolah mula mengajar formal.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Bagaimana kanak belajar makna .h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . k. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . Contoh: a : alak.buat grap dengan menguna huru biasa. k. Frasa k.p. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.senarai perkataan yang dia sebut .bunyi apa .elak.n + penerang Analisis .kata kerja.Mesti demograpi lontal .m.•mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .berapa bulan . Bantu + k.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .senarai perkataan yang penuh .berapa perkataan . ijak aki 2.bunyi apa yang ada . Contoh : 1.

kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Popretion :pandai pengaroh orang.seperti gelas walaupun rupanya berlainan.sekira kanak –kanak bekak (tuli.000 perkataan .6. . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.7 sudah tahu tentang nahu. Lojek ada 3 lojekmasa.usia kritikal. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Bagai mana kanak-kanak faham makna .meja dll. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.frasa.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi . . Usia 5. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).

berlain-lain makna . Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.. yakni tidak perlu diajar. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.. Edugram gambar. . 2009 5:09 PM hasuenah wohseng said.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Mengikut teori behaviorisme. March 11. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.

Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan . Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing.Oleh itu sebagai orang dewasa. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. untuk kepentingan akademik.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Mohd. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Dari golongan pelajar yang dikaji.

terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Larson dan W. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. 1. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.A.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Selalunya. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan .N. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Misalnya. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. untuk belajar bahasa Inggeris. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.

masyarakat yang mendorong.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.ninik dan sebagainya. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .baca. 6. 2. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.siapa pengarang . Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 2.tajuk . Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. 5.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).serta nuat maksud tentang apa yang di baca . 4. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu . maka dia akan gagal.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. 3. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif.gambar. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1.tok. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan.masa tahun pengarang . 7.itu adalah perkataan yang pindik. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2.

Hasil penyelidikan .Pengasuh kanak-kanak bisu . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.menjawab apa yang nampak dalam gambar. Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada . .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan . Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .Memahami kumpulan kanak-kanak .Firaun .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.

Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.s.tempat.Dilakukan pada tahun 1960 .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well . Bunyi p.n. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.Lain subjek. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.suasana eksperimen. Kekerapan . Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.t. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.h. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .1953 .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.b.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) . Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .k.d.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.Yang popular sample setegah jam . Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.c.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.l.j.f.m.dan akibat 2.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .g. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. .Mengumpul data secara naturalistic.ny.dan berapa perkataan . andi (mandi) hurup yang di gugur m . dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.

Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. menelan.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.sendawa.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . Tahun pertama (perkataan) . .atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.sakit.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.makan. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. mencakap.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.batuk. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu .

aa. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. seperti vocal.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.m.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.Ini salah. soalan.ba. Bagaimana kanak belajar makna . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.Mesti demograpi lontal .Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.da da dll •tidak ada makna .ba ba bad an deritam lain….panggilan .tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Memperoleh apa yang kita di senaraikan . kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .kata kerja.berapa bulan .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup . .p.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .•Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.

bunyi apa . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. oo : emak.k. ijak aki 2.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . k.buat grap dengan menguna huru biasa. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .bunyi apa yang ada .lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.n + penerang Analisis . Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Frasa k.000 perkataan . Popretion :pandai pengaroh orang. disekolah mula mengajar formal. Bantu + k.k + objek : tema kasih. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Lojek ada 3 lojekmasa. Contoh: a : alak. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.elak.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.meja dll. Contoh : 1. k.berapa perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. .senarai perkataan yang penuh . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.n +adjektif : nasi lemak 3.Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.

frasa. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .usia kritikal.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.7 sudah tahu tentang nahu.dan hurup itu lambing untuk di bunyi..tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. .kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA . tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Bagai mana kanak-kanak faham makna . Usia 5.6. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . 2009 5:24 PM hasuenah wohseng said.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.sekira kanak –kanak bekak (tuli. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. March 11. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.seperti gelas walaupun rupanya berlainan. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Edugram gambar.

Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. yakni tidak perlu diajar. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.ditugasan mengajar bahasa Melayu.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Penerimaan kedalam masyarakat baharu . Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Oleh itu sebagai orang dewasa.pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Mengikut teori behaviorisme.

keupayaan ini semakin berkurangan apabila . Selalunya. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . untuk belajar bahasa Inggeris. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Dari golongan pelajar yang dikaji. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971.Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Mohd. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. untuk kepentingan akademik.

Misalnya. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. 4. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. 6. 2. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. 2. 1.N.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Larson dan W. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. 3.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. maka dia akan gagal. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Ayat bina ayat Peringkat awal . Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 7. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.A.orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. 5. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi.

Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.Firaun .itu adalah perkataan yang pindik. . .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan . Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.tajuk .lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.ninik dan sebagainya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.Pengasuh kanak-kanak bisu .iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .tok.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan .Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.baca.siapa pengarang . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .masa tahun pengarang .Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).gambar.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . . Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.

.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .Mengumpul data secara naturalistic.Lain subjek.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .Memahami kumpulan kanak-kanak .Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Kekerapan .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel . Hasil penyelidikan . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .suasana eksperimen.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Yang popular sample setegah jam .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . .1953 .Dilakukan pada tahun 1960 .

bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.m.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.t. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.dan akibat 2.j. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.g.s.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .c.ny. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.h.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.b. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap .f.k. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.n.l. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.d. andi (mandi) hurup yang di gugur m .Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. .sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Tahun pertama (perkataan) . Bunyi p. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.tempat.Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.

sakit.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut. seperti vocal.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. menelan.da da dll •tidak ada makna .gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.tetapi menyerupai bunyi dewasa .makan. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.aa.batuk. mencakap..ba. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.sendawa.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.ba ba bad an deritam lain….

Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .m. oo : emak.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna. Contoh : 1.Ini salah.n +adjektif : nasi lemak 3.k + objek : tema kasih.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .Memperoleh apa yang kita di senaraikan . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun .perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. ijak aki 2. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .p.kata kerja. soalan. Bagaimana kanak belajar makna .Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.panggilan .k. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.berapa bulan .buat grap dengan menguna huru biasa.elak.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.Mesti demograpi lontal . Contoh: a : alak. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . k. Bantu + k.•Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. k.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .

bunyi apa . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Popretion :pandai pengaroh orang.seperti gelas walaupun rupanya berlainan.bunyi apa yang ada . Frasa k.frasa. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .berapa perkataan . Lojek ada 3 lojekmasa.usia kritikal. kemahiran .senarai perkataan yang penuh .lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.6. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.Formal:ada guru/klas/conteks. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.n + penerang Analisis . Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Usia 5. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. disekolah mula mengajar formal. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.sekira kanak –kanak bekak (tuli.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Bagai mana kanak-kanak faham makna . Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.meja dll. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .000 perkataan . .7 sudah tahu tentang nahu.

ditugasan mengajar bahasa Melayu. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Si .Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . 2009 6:57 PM hasuenah wohseng said.. NAMA : Hasuenah Wohsing NO MATRIK : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac diganti dengan tugasan berikut: 1. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. March 11. yakni tidak perlu diajar. .-Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Edugram gambar.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .

lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Mengikut teori behaviorisme.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Oleh itu sebagai orang dewasa. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. . Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris.

Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Lingkungan . Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. untuk kepentingan akademik.PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Mohd. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. untuk belajar bahasa Inggeris. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Dari golongan pelajar yang dikaji. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Selalunya. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya.

maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 5. Apa bila kita membaca buku mesti baca dari awal hingga akhrir. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. 6. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. maka dia akan gagal. 2. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 1. 2. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu.dan anak manusia terpaksa banyak mempelajaran untuk menjadi dewasa. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Bagai mana kita mengentahui proses kanak-kanak setiap minggu. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut mesa mencakap selama setengah jam. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Semak dan kemas nota kuliah masing-masing. Teori-teori Dalam membaca mesti ada di tempat yang kita baca serta mebuat mksud apa yang dibaca. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. 4. Jikalau ada perkataan yang terdengarpun boleg di catatkan. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga.A.iaitu apabila kanak . maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Larson dan W.N. (10 markas) Kuliah 19/12/2008 Ayat bina ayat Peringkat awal Tulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. 3. Misalnya. 7. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Ccici yang membiza diantara manusia dengan binatanga aitu manusia apabila melahirkan anak tidak boleh berdiri dengan sendiri akan tetapi anak binatang boleh berdiri dengan diri seniri selepas dilahir olh ibunya. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.

Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa perkembangan -Bagaimana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik -Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan mengambarkan diri kita sebagai orang Melayu . Konsonan :Apa bila terjadinya hurus udara dihalang atau di sekat pada sebahagian alat artikulasi. Dan dia akan memilih perkapaan di kelilingnya seperti kalau emaknya memasak diapun nak memasak.Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojek itu menujuk kepa masa. dan jangan cikgu sebut perkataan yang susah di faham. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang diperkatakan dan apa yang ditanya .Tajuk . mak. dan hurup itu dibuat dengan berwarna mirah.berumur 2 tahun dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti nak.tahun pengarang .Isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah >prosesnya untuk membunyi hurup A dengan rupa mana untuk mengenal dan bagai mana kita nak menghubung huruf. .tok.g. Dalam membaca buku mesti megentahui 5 perkara . Hurup penguguran yang kanak mengugurkan contoh: ju (baju) hurup yang gugur ba .ninik dan sebagainya.Asar udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.itu adalah perkataan yang pindek lepas itu bunyi perkataan yang pangjang selepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut boleh sebut 2 perkataan itupun faham. tempat dan akibat.Siapa pengarang . Apa bila ada teori kita pun boleh membaca apa yang berlaku dan boleh faham.Psikologi melibatnya aitu Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. 2.j. Bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasil yang berdasarkan tiruan.s.Masa.n.m.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iatu apakah perkataan yang dituturkan.andi (mandi) hyrup yang gugur m. Pramatik Ciri apa yang boleh membuat dan tidak boleh membuat aitu mengajar peraturan.t.h. Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.Aras udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Bunyi hurup konsonan dan vokal Vokal : bunyi vokal tiada halangan pada alat aktikulasi.baca dan gambar. .Penyelidikan bahasa kanak-kanak bermula 200 perkataan yang lalu. Dalam membuat bunyi kanak-kanak semenjak umur sebulan itu boleh tanya emak dia kata budak itu dapat menyebut huruf apa seperti p.

kepada kanak-kanak itu. buang air. makan. sendawa. • Ia mungkin menyatakan lapar. pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. batuk. tahun pertama (perkataan) -Umurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. interpretasi maksud • Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi • Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai rima lain • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek setengah saat dan deretannya setengah saat tidak seperti bunyi bahasa • Tidak ada ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa • Namun. iaitu : tahap I (0-8 minggu) • Pada beberapa minggu pertama. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi. menelan. bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja. dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya. ada beberapa ciri yang sama dengan bunyi bahasa • Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa • Bunyinya beritma • Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara • Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan . sakit. Logik tempat : tanya kanak-kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya dan berapa perkataan yang diperoleh setiap minggu serta buat graf contoh : Buat yang membunyi konsonal dan vokal teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. input : perkataan yang diajar oleh ibunya supaya kanak-kanak itu mengikutnya. atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksi. bercakap. -Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap. kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. penghalang bunyi • daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan • ada beberapa tahap. • Bunyi makan. sekiranya dia faham mesti kita buat tentangnya. tetapi. kudrat : perkara yang semula jadi hanya tunggu masa untuk dikeluarkan. • Aktiviti bernafas. meniru : kanak-kanak meniru mengikut apa yang dilakukan oleh ibunya. contoh : emak mengajar perkataan terima kasih apabila ada orang memberi barang maka dia pun mengikut perbuatan tersebut.

Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. . ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut. seperti vocal.•Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.kata kerja.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.p.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .ba ba bad an deritam lain…. dan kalimah itu mesti dicatat dengan warna merah.aa. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .ba.. Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagaimana kanak-kanak memperoleh bunyi -Memperoleh apa yang disenaraikan -Mesti demografi lontar -Jadual untuk memperoleh bunyi lazimnya tidak boleh ragu-ragu -Tanya ibunya bila kanak-kanak itu mula menyebut huruf.Ini salah.panggilan . berapa bulan.da da dll •tidak ada makna . soalan.m.

Popretion :pandai pengaroh orang. K.bunyi apa .lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. buat graf dengan menggunakan huruf biasa. Bagaimana pola kanak-kanak itu mengetahui makna. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Bagaimana kanak-kanak itu ingin mengetahui perkataan itu bermakna kucing.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . Contoh : a : alak. Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. perkataan dan bagaimana kanak-kanak itu dapat membezakan bunyi dengan makna. Irak aki 2. . Contoh : kucing. Hal ini kerana satu hari kanak-kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya. Contoh : 1. Ayat frasa ini kebanyakannya dituturkan oleh kanak-kanak menjadi predikat. Frasa K.000 perkataan.bunyi apa yang ada . oo : emak.K + Objek : tema kasih.senarai perkataan yang penuh . di sekolah mula mengajar formal. elak.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .N + Adjektif : nasi lemak 3.senarai perkataan yang disebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyak 3. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .N + Penerang Analisis .Bagaimana kanak-kanak belajar makna. Kuliah 6 tarikh 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat kaligraf : ayat yang mempunyai perkataan yang pendek (yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih daripada satu perkataan. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. Lojek ada 3 lojekmasa. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat dan apabila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun.berapa perkataan .K : nak uat Kuliah 8 tarikh 13/1/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai.Bantu + K. K.meja dll. Formal : ada guru/kelas/konteks. K.

tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. March 12. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.frasa. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. . Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna ..Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ..sekira kanak –kanak bekak (tuli. maksu. .seperti gelas walaupun rupanya berlainan. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Bagai mana kanak-kanak faham makna .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. 2009 11:31 AM zuraliza said. Usia 5.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . a) Peniruan.6. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru isi kandungan bahasa yang sedang diteladankan untuk mereka. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.7 sudah tahu tentang nahu. Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama. Edugram gambar.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. baba.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.dengan contoh Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).usia kritikal. dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya dan mereka cuba untuk patuh kepada urutan kata ayat bahasa mereka seperti yang telah dikatakan di atas tadi. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. .

Kononnya raja Mesir pada abad 7 sebelum masihi. dan sebagainya yang mereka sering dengar dan sebutkannya selalu dan melalui perkataan yang mereka jarang dengar kanak-kanak seusia mereka menyebut perkataan tersebut seperti pergi ke kedai. susu. tidak dapatlah untuk membayangkan bagaimana kanak-kanak mula mengembangkan tahap keupayaan ujaran tuturannya. iaitu melalui cara peniruan terus akan bentuk tuturan orang dan melalui cara menggalakkan kanak-kanak untuk membuat pembetulan melalui apa yang ditiru olehnya. Menurut Moskowitz (1978:95). 3) Urutan kata dalam frasa dan ayat sama seperti urutan kata bahasa pertuturan yang diujarkan oleh seorang dewasa.Sebaliknya. KEDAH 0124341415 2) Perkembangan penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak (a) Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak Minat terhadap bagaimana anak memperoleh bahasa sebenarnya sudah lama wujud. Lama-kelamaan kanak-kanak akan mengujarkan ayat yang sempurna bentuk menunjukkan ada kemahuannya untuk meniru ujaran yang telah didengari olehnya. yang mendakwa bahawa proses meniru memainkan peranan yang kecil sahaja dalam proses pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. minum. SMK TUNKU ISMAIL. Dapatlah dikatakan bahawa meniru menggalakkan pemerolehan tuturan melalui dua cara. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak telah membentuk rumus dalam akal budi mereka dan melalui rumus ini.. March 13. Psammetichus I. Sesetengah-sesetengah ahli teori yang terlalu asyik dengan hakikat pembelajaran rumus dan lain-lain sehingga mereka tidak dapat melihat pembelajaran bahasa secara keseluruhan. Hakikat bahawa kanak-kanak akan menghasilkan ayat yang biasa didengarinya seperti ‘ bilakah kita boleh pergi’? tidak boleh dinafikan. 2009 2:31 PM zuraliza said. walaupun kebanyakan pembelajaran bahasa melibatkan proses peniruan. Fenomena ini berkaitan dengan tahap keupayaan penutur dan dikatakan penutur boleh mengujar dan memahami ayat yang mereka belum pernah alami sebelumnya. makan. mereka membentuk ujaran baru. O8000 SUNGAI PETANI. frasa dan juga sebilangan ayat. 2) Bentuk-bentuk perkataan yang biasa dilihat seperti makan. prinsip ini tidak cukup untuk menjelaskan aspek pembelajaran bahasa tahap tinggi dan ianya penting. pernah menyuruh . Pandangan sebegini gagal dalam menyeimbangkan tiga perkara penting iaitu: 1) Kanak-kanak sebenarnya banyak meniru banyak perkataan. dan sebagainya. Sesungguhnya kekecualian daripada sesuatu rumus harus dipelajari. Sekiranya hal ini tidak berlaku. Kanak-kanak menghasilkan perkataan-perkataan seperti hendak.. Ujaran kanak-kanak tertentu merupakan perkataan-perkataan unik dan baru tetapi kompleks dari segi morfemnya tidak boleh diperjelas dengan menggunakan prinsip peniruan. membeli buah. minum. 1) Zuraliza binti Zakaria.

Ciri utama period ini adalah kajian longitudinal memerlukan jangka masa yang panjangkerana telah diteliti adalah perkembangan sesuatu yang sedang dikaji dari satu hingga ke masa yang lain. Data itu kemudian ditranskripsikan dan diamati bentuk visualnya akhirnya diolah untuk ditemukan . period sampel besar. menurut Ingram. Aliran yang berlawanan dengan behaviorisme ini menekankan adanya bekal kudrati yang dibawa pada masa kanakkanak dilahirkan. eksperimen. tetapi akhirnya dia kecewa. Pada masa ini. atau hokum yang ditemui akan lebih sahih. Sebagai raja Mesir dia mengharapkan bahasa yang keluar daripada kanak-kanak itu adalah bahasa Mesir. Data dalam buku harian ini kemudian dianalisis untuk disimpulkan hasil-hasilnya. Kaedah penyelidikan yang digunakan juga dapat berupa pemerhatian. Dengan kemajuan teknologi. hipotesis. Charles Darwin pada 1877 juga mencatat perkembangan bahasa anak lelakinya (Gleason dan Ratner. Tulisan H. Bagi mendapatkan hasil yang sahih dan tepat diperlukan sampel yang besar. Dromi (1987). Period ini berkaitan dengan munculnya aliran baru dalam ilmu psikologi behaviorisme yang menekankan peranan persekitaran dalam pemerolehan pengetahuan. 1957). Ingram (1989) membahagi perkembangan kajian tentang tentang pemerolehan bahasa menjadi tiga tahap iaitu period buku harian. dan Dardjowidjojo (2000). Catatan harian yang pada zaman moden berkembang menjadi data-data elektronik sesuai dengan perkembangan zaman mendorong lebih kuat penyelidikan mengenai bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa.pegawainya mengisolasi dua daripada anaknya bagi mengetahui bahasa apa yang akan dikuasai anak-anak itu. Period kajian longitudinal. Period sampel besar adalah dari tahun 1926 hingga tahun 1957. dan masalah yang dihadapi. Dengan pandangan yang behavioristik ini maka metod kuantitatif dianggap sebagai metod yang betul. Tomasello 91992). (b) Jenis-jenis penyelidikan yang dijalankan: persampelan naturalistik. bermula dengan munculnya buku Chomsky Syntactic Stuctures (1957) yang merupakan titik awal pertumbuhan aliran mentalisme atau nativisme dalam ilmu linguistic. Diharapkan dengan sampel yang besar ini generalisasi. Period buku harian adalah dari tahun 1876 hingga tahun 1926. Ada penyelidik yang menggunakan sehingga seramai 480 kanak-kanak bagi mengetahui keterampilan-keterampilan tertentu pada anak (Templin. Taine pada tahun 1876 yang dalam bahasa Inggerisnya berjudul “ On the Acquisition of Language by Children” adalah tulisan pertama mengenai pemerolehan bahasa kanak-kanak. data diperoleh dengan merakam ujaran mahupun tingkah laku kanak-kanak semasa berujar. dan period kajian longitudinal. termasuk pengetahuan bahasa. kajian pemerolehan bahasa kanak-kanak dilakukan dengan teliti mencatat apa pun yang diujarkan oleh kanak-kanak dalam suatu buku harian. Jumlah subjek biasanya juga lebih sedikit bahkan satu orang pun cukup seperti yang dilakukan oleh Weir (1962). baik secara visual mahupun auditori. Bekal kudrati adalah inilah yang membuat kanak-kanak di mana pun menggunakan strategi yang sama dalam memperoleh bahasanya. Masa yang hanya selama satu hingga empat bulan lazimnya belum dapat memberikan gambaran sesuatu itu berkembang dalam bahasa. 1998: 349).

Dalam hal ini. di mana pun juga kemampuan kanak-kanak bagi memahami apa yang dikatakan orang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik daripada penghasilannya. kita menyedari bahawa jumlah kosa kata yang kita gunakan secara aktif adalah lebih rendah daripada perkataanperkataan yang dapat kita faham. baik kanak-kanak mahupun dewasa mempunyai dua tingkat kemampuan yang berbeza dalam berbahasa. pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanakkanak. Sebagai orang dewasa. Dalam jenis observasional dan natural atau semulajadi. Begitu juga. Begitu juga kanak-kanak. lalu dibuat eksperimen bagi mendapatkan jawapannya. tempat penyelidikan seperti kamar main dalam makmal sudah disediakan terlebih dahulu oleh penyelidik. 1981:6) Sementara itu. Jenis eksperimental adalah berbeza daripada jenis observasional kerana ia mengadakan interferensi bagi mengetahui apakah suatu keadaan tertentu melihatkan hasil yang diramalkan. 1979 dalam Fletcher dan Garman. Manusia. Anak dibsudah iarkan berbahasa secara natural di tempat yang tidak khusus disediakan. Penyelidikan yang dilakukan ke atas Nurisya Khyra. mandi. Seandainya kita ingin mengetahui apakah latihan dapat membezakan kanak-kanak dalam menguasai fungsi perkataan yang dalam ayat kecil relatif. kelompok ini mendapat perlakuan yang khusus. Kaedah lain yang digunakan adalah eksperimen. kanakkanak berusia setahun sepuluh bulan yang merupakan anak sulung daripada dua adik beradik adalah kajian longitudinal yang secara observasional dan natural. maka dibahagikan kanakkanak itu kepada kelompok aksperimen dan kelompok terkawal. barangbarang mainan yang disediakan disesuaikan dengan tujuan penyelidikan. Kelompok terkawal adalah kelompok biasa yang digunakan sebagai pembanding. Data daripada kaedah ini dapat digunakan. Oleh itu. Dalam jenis observasional yang terkawal. kelompok eksperimental adalah kelompok yang dikaji. Sebahagian daripada penyelidik adalah lima kali ganda baiknya dibandingkan dengan penghasilannya (Benedict. dan di mana-mana sahaja. penyelidik tidak mengadakan interferensi aa pun.kesimpulan-kesimpulannya. kelompok eksperimental dan kelompok terkawal. sedang tidur. Dalam jenis ini ada dua kelompok iaitu. Kaedah ini digunakan jikalau penyelidik ingin jawapan terhadap suatu masalah. Cara inilah yang dilakukan oleh penyelidik seperti Brown 91973) bagi menyelidik bagaimana sistem gramatikal bagi anak-anaknya. pemahamannya adalah . Fenson et al. Khyra kadang-kadang dirakam keletahnya waktu makan. penyelidik memilih topik yang akan dikaji (apakah ujaran ibu pada anak berbeza daripada ujaran ayah pada anak). misalnya untuk menyelidiki apakah bahasa yang digunakan oleh ibu bapa terhadap anak itusama dengan bahasa yang digunakan oleh ibu bapanya. mengatakan bahawa pada masa kanak-kanak dapat menghasilkan sepuluh perkataan. (c) Jelasan fenomena penghasilan. sewaktu berbelanja di pasaraya.

tetapi menamakan objek yang membaling bola. Dia sudah boleh memahami perintah bagi membuang bungkusan makanan ke tong sampah apabila disuruh. (d) Buat jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. Begitu juga. Greenfield Smith mendakwa bahawa kalau seorang kanak-kanak mengucapkan ball dalam situasi seperti ini. tetapi menunjukkan objek perbuatan dalam satu situasi keseluruhan. Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa.seratus sepuluh perkataan. kanak-kanak tersebut bukan sahaja menamakan bapa. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan. dalam mengucapkan daddy. Konsonan + vokal 24 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 23 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 22 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 21 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 20 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 19 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 18 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 17 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 16 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 15 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u . Ketidakseimbangan antara pemahaman dengan penghasilan ini tampak pada perilaku bahasa sehari-hari si kanak-kanak. oleh sebab itu. ujaran satu kata bukan sahaja nama suatu benda. iaitu dengan meniru item bahasa berkaitan dengan situasi seorang ayah membaling bola berkehendakkan kanak-kanak mengenali bahawa seorang pelaku bertindak terhadap sesuatu objek. sebelas kali ganda daripada penghasilannya.

PERKATAAN MAKSUD FRASA/RANGKAI KATA Ucu maksu kata nama Eta baba kereta baba kata nama Eya nak nenen Khyra hendak susu kata nama+kata adjektif Atik cantik kata adjektif Ayi berlari kata kerja Atut takut kata adjektif Nyak pa? hendak apa? Kata tanya Atan ubat makan ubat kata kerja+objek Uboh alam inggan masukkan dalam pinggan kata kerja+objek (f) Senaraikan frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan PERKATAAN MAKSUD FRASA 1@2 PERKATAAN Ucu maksu kata nama 1 perkataan .14 b c d g j k l m n p t sy a e i o u 13 b c d g j k l m n p t sy a e i o 12 b c d g j k l m n p t a e i o 11 b c d g j k m n p t a i o 10 b c d g j k m n p t a 9bcdgjkmnpta 8bcdgjkmta 7bgjkma 6a 5 4 3 2 1 bulan b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u (e) Senaraikan perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan nyatakan golongannya.

Menurut Moskowitz (1978:95). minum. maksu. Sekiranya hal ini tidak berlaku. Sebaliknya. Hakikat bahawa kanak-kanak akan menghasilkan ayat yang biasa didengarinya seperti ‘ bilakah kita boleh pergi’? tidak boleh dinafikan. Sesetengah-sesetengah ahli teori yang terlalu asyik dengan hakikat pembelajaran rumus dan lain-lain sehingga mereka tidak dapat melihat pembelajaran bahasa secara keseluruhan. dan sebagainya yang mereka sering dengar dan sebutkannya selalu dan melalui perkataan yang mereka jarang dengar kanak-kanak seusia mereka menyebut perkataan tersebut seperti pergi ke kedai. membeli buah. mereka membentuk ujaran baru. dan sebagainya.Eta baba kereta baba kata nama 2 perkataan Eya nak nenen Khyra hendak susu kata nama+kata adjektif 2 perkataan Atik cantik kata adjektif 1 perkataan Ayi berlari kata kerja 1 perkataan Atut takut kata adjektif 1 perkataan Nyak pa? hendak apa? Kata Tanya 2 perkataan Atan ubat makan ubat kata kerja+objek 2 perkataan Uboh alam inggan masukkan dalam pinggan kata kerja+objek 2 perkataan 3. minum. Pandangan sebegini gagal dalam menyeimbangkan tiga perkara penting iaitu: 1) Kanak-kanak sebenarnya banyak meniru banyak perkataan. prinsip ini tidak cukup untuk menjelaskan aspek pembelajaran bahasa tahap tinggi dan ianya penting. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak telah membentuk rumus dalam akal budi mereka dan melalui rumus ini. 3) Urutan kata dalam frasa dan ayat sama seperti urutan kata bahasa pertuturan yang diujarkan oleh seorang dewasa. baba. Kanak-kanak menghasilkan perkataan-perkataan seperti hendak. Sesungguhnya kekecualian daripada sesuatu rumus harus dipelajari. Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama. dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya dan mereka cuba untuk patuh kepada urutan kata ayat bahasa mereka seperti yang telah dikatakan di atas tadi. makan. iaitu melalui cara peniruan terus akan bentuk tuturan orang dan melalui cara menggalakkan kanak-kanak untuk membuat pembetulan melalui apa yang ditiru . 2) Bentuk-bentuk perkataan yang biasa dilihat seperti makan. walaupun kebanyakan pembelajaran bahasa melibatkan proses peniruan. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru isi kandungan bahasa yang sedang diteladankan untuk mereka. (a) Peniruan .dengan contoh Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa. Ujaran kanak-kanak tertentu merupakan perkataan-perkataan unik dan baru tetapi kompleks dari segi morfemnya tidak boleh diperjelas dengan menggunakan prinsip peniruan. Fenomena ini berkaitan dengan tahap keupayaan penutur dan dikatakan penutur boleh mengujar dan memahami ayat yang mereka belum pernah alami sebelumnya. Lama-kelamaan kanak-kanak akan mengujarkan ayat yang sempurna bentuk menunjukkan ada kemahuannya untuk meniru ujaran yang telah didengari olehnya. yang mendakwa bahawa proses meniru memainkan peranan yang kecil sahaja dalam proses pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. tidak dapatlah untuk membayangkan bagaimana kanak-kanak mula mengembangkan tahap keupayaan ujaran tuturannya. Huraikan teori penguasaan bahasa kanak-kanak. Dapatlah dikatakan bahawa meniru menggalakkan pemerolehan tuturan melalui dua cara. susu. frasa dan juga sebilangan ayat.

Seolah-olah terdapat aura mistik dalam menguasai bidang kajian pemerolehan bahasa ini. Tuturan ibu bapa dan orang di sekeliling tidak dianggap sebagai tuturan luar biasa kerana tidak dipendekkan. Bahasa kononnya tidak dipelajari tetapi dengan aura yang diperolehi. mengerti. kerana ibu bapa tidak menghiraukan tentang kesempurnaan dan kegramatisan ayat yang dituturkan oleh anak-anak mereka. Apabila ibu bapa cuba untuk membetulkan tuturan anak-anak mereka. membayangkan. ibu bapa kan bercakap dengan anak-anak mereka tentang perkara yang berlaku di sekitar mereka. memberikan. Pada satu perjumpaan di Universiti Hawaii sekitar tahun 1965. penataan. Hal ini supaya dapat membantu kanak-kanak dalam mempelajari bahasa. penyelidikan telah menunjukkan apabila bercakap dengan kanak-kanak. Dalam pekembangan selanjutnya. dan penggunaan pengetahuan ( Neisser. disederhanakan atau ditekankan sumber rujukannya. pertimbangan. Bercakap tentang kesederhanaan. Proses peniruan memainkan peranan yang sangat penting dalam memperoleh keypayaan mengujarkan tuturan. 1976). hasilnya sangat mengecewakan kerana membetulkan tuturan kanak-kanak bertujuan untuk meningkatkan kemajuan mereka ternyata tidak berjaya. pandangan tipikal pada masa itu adalah pandangan ahli falsafah bahasa terkenal iaitu Fodor. Tetapi penyelidikan yang dilakukan telah menunjukkan bahawa input bahasa dan persekitaran yang diterima oleh kanak-kanak adalah input yang memang direncanakan untuk membantu proses pembelajaran bahasa dan pada kanak-kanak yang kurang bernasib baik Cuma didedahkan kepada bahasa seperti yang ditonton melalui televisyen atau mendengar melalui perbualan orang dewasa. Tuturan yang biasa digunakan oleh ibu bapa adalah tuturan yang sederhana dan tidak gramatis. pertimbangan. n. Istilah “Cognitive” berasal dari kata cognition ertinya adalah pengertian. tentang pengetahuan bahsa batin telah melambatkan kajian yang dilakukan terhadap input iaitu input bahasa dan input persekitaran yang bersabit dengan pemerolehan bahasa. Jika hal ini berlaku. pemecahan masalah. orang dewasa menggunakan ayat-ayat pendek dan sederhana. pengolahan informasi. beliau telah menyarankan bahawa kanak-kanak mempelajari bahasa hanya apabila didedahkan dengan ayat sahaja. tanpa memerlukan sangat persekitaran yang meransang sesuatu yang relevan seperti benda.olehnya. berfikir dan keyakinan. (d) Input Penteorian Chomsky pada tahun 1960 an. menyangka. kemudian istilah kognitif ini menjadi popular sebagai salah satu wilayah psikologi manusia / satu konsep umum yang mencakupi semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman. b) Inat (kuderat) (b) Kognisi (intelektual) A. . memperhatikan. peristiwa dan keadaan. mereka tidak akan berjaya menguasai pengetahuan bahasanya. kesengajaan. Pengertian yang luasnya cognition (kognisi) adalah perolehan. Kebiasaanya.

. 2009 2:33 PM zuraliza said. zuraliza binti zakaria 012-4341415 SMK TUNKU ISMAIL.. “Amin tolong ambilkan ibu segelas air di dapur. KEDAH BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA .. ibu bapa akan menggunakan bahasa yang mudah. lakarkan kelima-lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang anda perhatikan. Dengan melihat kanak-kanak yang anda perhatikan. Contohnya apabila ibu bapa ingin meminta anakanak mereka untuk membantu mendapatkan atau mengambil sesuatu barang. a) Tahap 1 (0-8 minngu) b) Tahap 11 (8-20 minggu) c) Tahap 111 (20-30 minggu) d) Tahap 1V (25-50 minggu) e) Tahap V (9-18 bulan) 9-18bulan baba cu do gan ju mama nenen tatak syusyu nyam awan Omei uyang ibi omei uyang 25-50 baba cu do gan mama syusyu atak Eya ibi omei ibi omei 20-30 bah mam nan atik enen ulang 8-20 miggu bah ma aaa 0-8 ba m aaa minggu b c d g j m n t sy ny ng a e i o u i o u March 13. dam melalui temubual dengan ibunya.” Ayat ini jelas menerangkan permintaan si ibu terhadap anaknya. 4. ringkas tetapi jelas dengan permintaan mereka itu. Beri contoh yang relevan.Hal ini kerana kanak-kanak lebih mudah dalam memahami setiap ujaran yang dikeluarkan oleh ibu bapa mereka. Mudah bagi kanak-kanak dalam melaksanakan arahan ibu mereka. Contoh ayat seperti. Tiada ayat tergantung.

Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas. Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. . Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan. Jika meningkat. Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru. Pengajaran. mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal. Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama. Oleh itu. usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa. ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain. tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain. Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan tidak mempunyai semangat untuk terus belajar. Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja. golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahirankemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. para guru. dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri. Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka. kementerian. situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi.PENDIDIKAN PEMULIHAN 1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahirankemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum. Atas sebab itulah maka. golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya.

makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut. Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu. bahasa formal. Ter. 1990:197). kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar. mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. Sekiranya terdapat masalah pun. mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri. 3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain.2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum. memahami. Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua.. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg. Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. dan menulis. Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai . Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula. dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalahmasalah yang telah di kenal pasti. Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita. mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bagi pelajar bukan Melayu ini. bertutur. dan menulis. dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia. kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur. serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis. Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu. bertutur. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan. Azhar. Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini. Namun demikian. Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini. Sebagai mana kita sedia maklum. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama. Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar. keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran. Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. memahami.

Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja. Atas sebab itulah maka. sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang dilaksanakan di sekolah ini.kemahiran bahasa tersebut. Contoh yang dapat dilihat adalah. Oleh yang demikian.. Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahirankemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. 2009 2:35 PM zuraliza said. Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional.. guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi. ¬ PENUTUP Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa. Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna. March 13. ZURALIZA BINTI ZAKARIA 012-4341415 BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA PENDIDIKAN PEMULIHAN 1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahirankemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum. Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut. Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut. pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka. golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti .

ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula. Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. dan masyarakat. Sebagai mana kita sedia maklum. Jika meningkat. Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan tidak mempunyai semangat untuk terus belajar. Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini. makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut. Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain. Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas. 2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum. Pengajaran. memahami. kementerian. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran. mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal. dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalah- . Oleh itu. Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama. ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain. situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa. Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan. bertutur. Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka. Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri. Namun demikian. golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya. kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar. para guru. dan menulis. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan. Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama. tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain.

guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi. memahami. bertutur. Oleh yang demikian. Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut. mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita. mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri. Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu. mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu. maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka.masalah yang telah di kenal pasti. Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar. dan menulis. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia. Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut. sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang . Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional.. Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula. Sekiranya terdapat masalah pun. Contoh yang dapat dilihat adalah. keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. 3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan. Azhar. mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna. ¬ PENUTUP Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa. 1990:197). Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg. Ter. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama. Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai kemahiran bahasa tersebut. serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis. kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur. bahasa formal. Bagi pelajar bukan Melayu ini. Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga.

. Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahirankemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. Nama: Zuraliza Binti Zakaria Matrik: M2008100095 Nama sekolah: SMK Tunku Ismail No Tel: 012-4341415 Tugasan buku BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA PENDIDIKAN PEMULIHAN 1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahirankemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum. golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya. ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain. 2009 2:36 PM zuraliza said. pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka. Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan .. Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru.dilaksanakan di sekolah ini. Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa. golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula. Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri. Atas sebab itulah maka. March 13. Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas.

Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran. mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Sebagai mana kita sedia maklum. Oleh itu. tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama. Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua. 2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum. dan masyarakat. dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalahmasalah yang telah di kenal pasti. mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal. maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka. mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. memahami. Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu. Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama. Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain. para guru. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan. Pengajaran. mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri. Namun demikian. dan menulis. Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. Bagi pelajar bukan Melayu . kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar. Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. Jika meningkat. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan. situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi.tidak mempunyai semangat untuk terus belajar. Sekiranya terdapat masalah pun. Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini. bertutur. usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa. kementerian. Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka.

. Sebagai mana yang diketahui. 2009 4:03 PM shariah binti zulkifly said. Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar. kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur.. Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga. Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. Azhar.ini. serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis. Mereka perlu lebih diberi latihan dan kursus berkaitan dengan pendidikan pemulihan ini kerana scenario pendidikan zaman sekarang tidak mudah berbanding sebelum ini. Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini. sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang dilaksanakan di sekolah ini. Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut. Ter. Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut. March 13. Oleh yang demikian. Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita. pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka khususnya dalam kemahiran berbahasa.. Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa. dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia. bukanlah suatu tugasan yang mudah bagi seseorang guru itu untuk mengajar dan seterusnya mencerap apa yang diajar olehnya kepada pelajar-pelajar pendidikan pemulihan tersebut. keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. memahami. Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai kemahiran bahasa tersebut. guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi.. Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg. Contoh yang dapat dilihat adalah. 1990:197). ¬ PENUTUP Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa. bertutur. bahasa formal. Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula. mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna. dan menulis. 3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan.

KAMPUNG TAWAS. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik. NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST. Contohnya : mak buat neneng. susu. . main. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial. semalam. • Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita • Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu. • Usia 6 atau 7 tahun . bantal. • Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku. • Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara. • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. Kaedah Baru : • Teknik merakam. pa atau menyebut kucing sebagai meow. • Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat. • 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf. makan. Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya.30010 IPOH.BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar. • Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan. Proses peniruan akan terus berlaku. • Sampel besar. ma.PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 1. persekitaran. Apakah proses atau tahap proses ? • Mula kenal suara di sekeliling • Mula kenal dan memandang kearah suara. Contohnya : acu datang. • Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama. • Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji. • Usia dua tahun sudah mula bercakap. • Ada mikrofon radio. Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa. • 3 tahun mula belajar membuat keterangan. • Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya. Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh. • 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa. • Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia. Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan. NOTA KULIAH : PSIKOLINGUISTIK : • Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa. MICHAEL & ALL ANGELS. memakan masa bertahun-tahun.minum. • Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya.

Contoh : Di manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama. Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang. kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku.diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan. Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ? Perkembangan bahasa kanak-kanak. Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat. Seterusnya. LOGIK TEMPAT Logik tempat –pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. • Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan. meniru Teori kudrat Input MENIRU : Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru. Kesukaran dalam kajian ini : a. PERKATAAN PERTAMA • Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama. Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya. • Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain. Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ? b.Apakah kaitan dengan guru ? Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik. kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku. PENGHASILAN BUNYI • Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam . • Tiga bidang besar : penghasilan bunyi. Apabila ada teori. Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. KUDRAT Innate LAD INPUT Perkataan yang diajar oleh emaknya. Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ). Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar. Akan berlaku proses peniruan.

• Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal. • Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. mencepah. • Mula mengagah dan gelak. • Bunyi lebih panjang satu saat. . • Aktiviti bernafas. • Ada beberapa tahap perkembangan. • Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara.buang air dan gerak badan – berkaitan dengan keperluan hidupnya. • Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa. Mula mewujudkan kontur intonasi. • Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan. • Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa. • Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut. • Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi. menelan. • Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa. • Empat bulan. TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a]. • Mungkin mnyetakan lapar. TAHAP DUA ( 8 – 20 minggu ) Gelak dan mengagah.menghasilkan bunyi. • Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang. • Bunyi makanan. • Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan.sendawa – kait dengan keperluan biologi. makan. TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA. • Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama. • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek. INTERPRETASI MAKSUD. • Bunyi ga. • Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. seperti vokal dan kosonan. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik.nadanya mula berbagai-bagai.gu menyerupai suku kata. • Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. • Bunyinya beritma. • Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan. • Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir. TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. batuk. • Pada beberapa minggu pertama. • Tangisan juga dihasilkan. • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain. • Penghasilan bunyi lebih mantap.

Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti.ba. 2. telefon.duduk Permintaan untuk bekerjasama. • Bunyi sudah berima . . Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan. Contoh : Adik sayang ibu Abang jahat Kucing baik 6. menafikan sesuatu 3.. Permainannya – patung power ranger. Adik suka pergi berkelah. • Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Menyatakan keinginan . Adakah kanak-kanak ini mengancam ? Contoh : Miow makan ikan. • Bunyi lebih jelas.. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. • Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam. kata awal. tetapi menyerupai bunyi dewasa. • Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ). minum. piano. Adik pun suka makan sayur. • Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan. • Bebel tidak ada makna. • Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan. TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima.selalunya di ulang-ulang. Bagaimana dia menunjukkan perasaannya. AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf ) BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ? • Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya..• Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. kemahuan dan kemesraan. • Ini tanda awal awal bahasa. Menunjukkan kerjasama : Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut. Contoh : mak – berapa kali dalam satu hari. • Sudah ada suku kata. Ini salah. • Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain. TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel. aagaaa. • Bunyi ini juga bukan rawak. • Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada membebel hingga 18 bulan. • Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi. mula ada makna. • Suku kata seperti aa. soalan.. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak. • Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran. panggilan... Contoh : adik nak susu 4.dada dan sebagainya. • Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi. dengan kena jelas. Contoh : apalagi yang dia ada : 1. bantal busuk. berbeza. 5.

Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak. kanak-kanak dapat belajar bahasa. alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa. keadaan akan menjadi sukar. LAD ( Language Acquisition Device ) Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. Dia akan menyerap bahasa itu. Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak. Selepas itu. dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari. . Beri perhatian : Tempoh usia kritikal. Di bawah umur dua tahun. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut. Tempoh usia kritikal . Semasa mendengar bahasa.Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain ) 7. Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap. Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru. mereka mendengar kata-kata manusia. Bukti : kes-kes deraan. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa. Contoh : di Ipoh. Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ).kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah. Siapa makan( abang makan ) PSIKOLINGUITIK Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah. Kata-kata yang menunjukkan logik tempat. perkara ini jarang-jarang berlaku. masa.sebab akibat ( siapayang buat ) Tempat : duduk bersila di atas lantai. Masa : petang. malam Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ). Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ).

PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA ) Apa yang ada dalam minda kanak-kanak – apa yang dilihat, ada label. Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua 1. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi. - Apa yang membolehkan mereka kata –kata itu kerusi. 2. Kanak-kanak melihat Kancil, Kenari, Waja, Proton – semua itu adalah kereta. 3. Lihat puyuh, bangau, merpati – kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap – kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung. a. Bangau putih b. Gagak hitam c. Serindit hijau. Yang membezakan adakalanya bentuk, saiz,warna. Prosesdalam minda kita – ada ciri-ciri prototype. Jika tidak ada prototype dalam minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda. Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam. “protype ikan paus ada pada paus. Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia. Begitu juga dengan dolphin. Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ?

UNIVERSAL - serupa di dunia.

Lambang huruf : pria atau wanita –perlambangan. Ada proses yang kompleks – bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi- tukar kepada sebutan ) BAHASA DAN OTAK

Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama. Mary Dox 1836 Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa. Hemisfera kiri Mengawal bahasa, operasi logik, analitik, matematik. Hemisfera kanan Emosi (kawal), muka ( mengecamkan),mengenal struktur benda. Dalam psikolinguistik – yang dipentingkan : lateralisasi bahasa. Daerah yang terlibat dengan bahasa. Daerah bahasa di hemisfera kiri. Broca wernicke gurus sudert Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri. Batasan Otak. Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan. Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja.

AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN. 1. Pure word deafness – kecederaan beberapa bahagian dalam otak. Tidak dapat mengecam bunyi perkataan yang betul- boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu. 2. Konduksi ; fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah. 3. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. Contoh : siapa nama ? 4. Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan. 5. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa. Contoh : serangan strok. Empat suku kata tidak berasas. 6. Dileksia : ward federation and neorologi Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca ,menulis dan mengeja. CIRI-CIRI : • Kemahiran membaca rendah • Susunan terbalik • Menyongsang perkataan • Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol. • Pemahaman lisan rendah. • Suka membaca senyap. • Tulisan buruk. PUNCA DILEKSIA • Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri. • Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf. • Korpus kolosum yang lemah. • Bertindak lambat dan kurang cepat. Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar. DAERAH BAHASA DAN 1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan).

Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran. DILEKSIA BERKAITAN BAHASA • visual • Auditori • Visual auditori • Genetik

Walaupun : kebolehan memahami intonasi, mengatasi emosi ,menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa.

2. BACAAN BAB 4 : PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik. Oleh itu, Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya. Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. Kesimpulannya, kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris. FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA. Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu, Cina, India dan kaumkaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). Persekitaran bahasa pelajar tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama. Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah, tetapi juga di dalam bilik darjah. Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah

dilakukan seperti : i. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981), Ajib Che Kob(1990), Liew Siew Lin, Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003), Zamri Mahamod, Bukari Kadam, Sabariah Samsuri dan Rosmini Md. Salleh (2005). - Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka. ii. Abdul Hamid Mahmood(1990), Zulkifley Hamid, Karim Harun dan Saadiah Ma’alip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 ) - Aspek semantik, leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar. iii. Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J.N.J Money (2004- atas talian ). - Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonankonsonan tertentu bahasa Melayu. iv. Liew Siew Lin (2003) - Penggunaan kata sendi nama. v. Zamri Mahamod, Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006) - Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat, terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan. vi. Arpan Shahbudin - Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama. vii. Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003) - Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat, perbezaan bunyi’l’ dan’r’ , kata sandang, kelas kata dan susunan ayat. - Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi ‘h’ pada akhir kata, penggantian fonem ‘p’, hukum D-M, pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung. viii. Abdullah Hassan, Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989) - Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka. ix. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981) - Mendapati 68.4 peratus pelajar dan 43.3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. x. Liew Sie Lin (2003) - Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu. xi. Azman Wan Chik (1989) - Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian, bahasa daerah, bahasa lisan, dan bahasa pasar. xii. Zamri Mahamod(2000) - Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa, iaitu gangguan bahasa ibunda, gangguan peralihan kod, gangguan bahasa pasar, gangguan

dialek, serta gangguan interlingual dan intralingual. PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. JENIS-JENIS KESALAHAN. Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina, India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu. A. KESALAHAN MORFOLOGI. Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan, penggolongan kata, penggunaan kata ganti nama diri, kata kerja, kata adjektif dan sebagainya. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan. Contoh : i. Contohnya : Ali di padang main bola. ii. Sepatutnya : Ali bermain bola di padang. Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri, iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran. Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu. Menurut Sandra Kasih (2003), bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung, kecuali kata ‘tetapi’(annal). Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan, kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men- amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. Selain itu,imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987). Contohnya : i. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan. Sepatutnya : i. Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan. B. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu), ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata, dan kesalahan frasa kata tertentu, seperti hukum D-M dan sebagainya. Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf ‘r’ dengan huruf ‘l’. Contohnya : Bahasa Melayu Bahasa Cina i. Lori Loli ii. Kereta Keleta Menurut Suthanthiradevi 2004, terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian, penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil. Contohnya: i. Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu : a. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita menjadi carita b. Penggantian /a/ kepada /o/

sangat menjadi songat c. Penggantian /e/ kepada /i/ rehat menjadi rihat d. Penggantian /u/ kepada /o/ Untuk menjadi untok e. Penggantian /i/ kepada /e/ Pilihan menjadi pilehan ii. Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan, iaitu : a. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ Bandar menjadi pandar b. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ Pecah menjadi bicah c. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ Faedah menjadi paedah d. Penggantian /g/ kepada /k/ Bagus menjadi bakus e. Penggantian /k/ kepada /h/ Awak menjadi awah f. Penggantian /w/ kepada /v/ Kawan menjadi kavan g. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ Tanpa menjadi tampa iii. Proses penambahan fonem juga berlaku. a. Penambahan vokal depan rendah /a/ Harga menjadi haraga. b. Penambahan konsonan /h/ Meja menjadi mejah c. Penambahan konsonan /w/ Semua menjadi semuwa iv. Proses penghilangan juga berlaku a. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ Terima menjadi trima b. Penghilangan vokal /a/ Soalan menjadi solan

Menurut Asmah Omar (1977). Bahasa Melayu Bahasa Cina Makanlah dulu Dulu makanlah Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah Menurut Abdullah Hassan (1987).ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004). Tak mahu menjadi tame e.ayat bahasa Melayu Saya nasi makan . kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan ‘h’ di awal kata. Penghilangan konsonan/k. D. Contohnya : Dialek Bahasa Melayu Diasut dihasut Diidangkan dihidangkan Mengilang menghilang C. pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan. pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka. Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ). Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh ) . Melayu-Tamil a. SINTAKSIS Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa.Tamil. Penghilangan konsonan /h/ Sekolah menjadi skola d. Dalam kajian Wong Khek Seng (1991). pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu.c. Contohnya : i. Melayu-Cina dan MelayuInggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti : i. Penghilangan konsonan /g/ Menggunakan menjadi mengunakan f. Saya makan nasi . PERCAMPURAN KOD Fenomena percampuran kod bahasa Melayu. Penghilangan konsonan/r/ Besar menjadi besa Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar.

v. Menurut Mansoer Pateda (1990). Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku. Rumus-rumus nahu dipaparkan. Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. B2 boleh diperoleh melalui dua cara. PEMEROLEHAN BAHASA Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987). terdapat dua istilah dwibahasa. BACAAN BAB 5. sesetengah mempelajari B2 atau menjadi . Melayu-Cina Bukan saya mah! iii. meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya. iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang.Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard. iaitu : a. untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga. tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan. Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi. disiplin dan tatacara bilik darjah. Tekanan psikososio bilik darjah. mereka tetap menggunakan bahasa ibunda. Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi. Data bahasa dipilih sebelum diajar. iii. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA Menurut Abdullah Hassan (1987). Selepas memperoleh pendidikan. i. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya. Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan pembelajaran di luar bilik darjah. Namun demikian. iv. memajukan kerjaya.ii. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2. ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain. DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR. b. Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. Keadaan dibuat-buat dan terhad. DEFINISI DWIBAHASA Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2). ii. Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah. Melayu-Inggeris Saya belum dapat result lagi.

mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek.tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2.penggunaan dialek utara. vii. Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1. Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu. Contoh : Abang kamu tinggal di mana ? (BM) – Abang kamu mana tinggal ? (BC) Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2. Antara negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan. Menurut Victoria et al.dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu : i. . b. iv. Negeri Sembilan dan Perak. Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : “baru”jadi “balu” – pelajar Cina. Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif.dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan. morfologi dan leksikal. KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR Berdasarkan konsep dwibahasa. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi. ii. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2. Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan. Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis : [aya?]. vi. Contohnya : 1. Kedah. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri. [air]. GANGGUAN BAHASA IBUNDA Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. GANGGUAN DIALEK Dialek mempunyai bentuk tertentu. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain. v. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989). Contohnya : a. Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis. Contohnya : Saya makan nasi (BM) – Saya nasi makan (BT) Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama. viii. Kepentingan pendidikan. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur.sebutan dalam bahasa Melayu standard. Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut. Penggunaan frasa “lembu punya susu”-pelajar India. ix. iii. perhubungan antara individu. Terengganu. Tuntutan peluang pekerjaan. pelajar bukan Melayu . Contohnya : Open the air condition (B2) – buka penghawa dingin (B1) Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu.

Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan.30010 IPOH. Contohnya : 1. b. Mek makang ikang. NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST.kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1. See you minggu depan. Menurut Mohd Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya. BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. a.KAMPUNG TAWAS.I pergi shopping. Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya. GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing) Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa. 2009 4:10 PM shariah binti zulkifly said.2. Contohnya. • Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia.. • Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat. a. MICHAEL & ALL ANGELS. 2. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching) Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan.PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 1. NOTA KULIAH : PSIKOLINGUISTIK : • Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa. . Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek. Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2.. GANGGUAN PERSEKITARAN Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran. Jalang-jalang cari makang –dialek Terengganu. Last week. March 13. Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard.

minum. • Usia dua tahun sudah mula bercakap. • Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji. semalam. Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. ma. memakan masa bertahun-tahun. kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku. kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). • Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita • Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu. • 3 tahun mula belajar membuat keterangan. • Ada mikrofon radio. Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa. Apakah kaitan dengan guru ? Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik. main. • Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya. • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. • Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. Kaedah Baru : • Teknik merakam.diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan. • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial. Apabila ada teori. Contoh : Di . • 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf. • Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama. Contohnya : mak buat neneng.• Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik. Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ). Seterusnya. • Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara. susu. Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar. Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. pa atau menyebut kucing sebagai meow. LOGIK TEMPAT Logik tempat –pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. Apakah proses atau tahap proses ? • Mula kenal suara di sekeliling • Mula kenal dan memandang kearah suara. kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar. • 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa. Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh. Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang. persekitaran. Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia. Akan berlaku proses peniruan. Proses peniruan akan terus berlaku. bantal. Contohnya : acu datang. makan. • Sampel besar. • Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama. • Usia 6 atau 7 tahun .

makan. PENGHASILAN BUNYI • Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.sendawa – kait dengan keperluan biologi. Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ? Perkembangan bahasa kanak-kanak. • Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. KUDRAT Innate LAD INPUT Perkataan yang diajar oleh emaknya. • Tiga bidang besar : penghasilan bunyi. • Bunyi makanan. • Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap. • Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan. mencepah. PERKATAAN PERTAMA • Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama. batuk. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal . • Aktiviti bernafas. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif.buang air dan gerak badan – berkaitan dengan keperluan hidupnya. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi.manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja. • Ada beberapa tahap perkembangan. Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat. • Pada beberapa minggu pertama. Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ? b. Kesukaran dalam kajian ini : a. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik. • Mungkin mnyetakan lapar. menelan. meniru Teori kudrat Input MENIRU : Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru. Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya.

• Bunyinya beritma. • Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan. • Penghasilan bunyi lebih mantap.dada dan sebagainya. • Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi. aagaaa. • Bunyi ini juga bukan rawak.. • Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang.nadanya mula berbagai-bagai. INTERPRETASI MAKSUD. • Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan. TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA. . • Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan. • Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara. seperti vokal dan kosonan. • Bebel tidak ada makna. • Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi. • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek.gu menyerupai suku kata. • Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain. TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel. • Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada membebel hingga 18 bulan. • Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa. TAHAP DUA ( 8 – 20 minggu ) Gelak dan mengagah..ba. • Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal. • Mula mengagah dan gelak. Ini salah.. • Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. • Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa. Ia berhenti sebelum bayi bercakap.[a]. • Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama. • Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. • Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. • Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak. • Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu.. • Tangisan juga dihasilkan. • Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut. • Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam.selalunya di ulang-ulang. • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain.. • Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. • Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa. • Bunyi ga. • Bunyi lebih panjang satu saat. tetapi menyerupai bunyi dewasa. • Empat bulan.. TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa. • Suku kata seperti aa. Mula mewujudkan kontur intonasi.

5. 2. Di bawah umur dua tahun. Adik suka pergi berkelah. Contoh : Adik sayang ibu Abang jahat Kucing baik 6. Adik pun suka makan sayur. menafikan sesuatu 3. • Ini tanda awal awal bahasa. piano. • Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi. Selepas itu. Bagaimana dia menunjukkan perasaannya. • Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran. • Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ). berbeza. Contoh : mak – berapa kali dalam satu hari. • Bunyi lebih jelas. telefon.TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima. Menunjukkan kerjasama : Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut. masa. soalan. . • Sudah ada suku kata. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru. minum. Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan. mula ada makna. kemahuan dan kemesraan. perkara ini jarang-jarang berlaku. • Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan. Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut. dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti. dengan kena jelas. kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya. Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan. bantal busuk. panggilan.sebab akibat ( siapayang buat ) Tempat : duduk bersila di atas lantai. Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain ) 7. kata awal. Menyatakan keinginan . Siapa makan( abang makan ) PSIKOLINGUITIK Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah. Masa : petang. Adakah kanak-kanak ini mengancam ? Contoh : Miow makan ikan. AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf ) BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ? • Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut.duduk Permintaan untuk bekerjasama. Permainannya – patung power ranger. Kata-kata yang menunjukkan logik tempat. Contoh : apalagi yang dia ada : 1. • Bunyi sudah berima . malam Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ). Contoh : adik nak susu 4.

ada label. Dia akan menyerap bahasa itu. Bangau putih b. Gagak hitam c. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. keadaan akan menjadi sukar. Lihat puyuh. Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua 1. Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ). . mereka mendengar kata-kata manusia. Prosesdalam minda kita – ada ciri-ciri prototype.Apa yang membolehkan mereka kata –kata itu kerusi.warna. Jika tidak ada prototype dalam . Kenari. kanak-kanak dapat belajar bahasa. Tempoh usia kritikal . Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap. Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ). 3. Waja. Proton – semua itu adalah kereta. saiz.LAD ( Language Acquisition Device ) Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak.kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi. 2. Kanak-kanak melihat Kancil. merpati – kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap – kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung. Semasa mendengar bahasa. Beri perhatian : Tempoh usia kritikal. a. dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari. PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA ) Apa yang ada dalam minda kanak-kanak – apa yang dilihat. Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai. Contoh : di Ipoh. Serindit hijau. Bukti : kes-kes deraan. Yang membezakan adakalanya bentuk. Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa. bangau. alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa.

serupa di dunia. Ada proses yang kompleks – bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi.tukar kepada sebutan ) BAHASA DAN OTAK Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama. Begitu juga dengan dolphin. Lambang huruf : pria atau wanita –perlambangan. . Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ? UNIVERSAL .minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda. “protype ikan paus ada pada paus. Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam. Mary Dox 1836 Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa. Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia.

operasi logik. Broca wernicke gurus sudert Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri. Hemisfera kanan Emosi (kawal). Daerah bahasa di hemisfera kiri. muka ( mengecamkan).mengenal struktur benda. Tidak dapat . matematik. Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan. Pure word deafness – kecederaan beberapa bahagian dalam otak. Dalam psikolinguistik – yang dipentingkan : lateralisasi bahasa. Batasan Otak. Daerah yang terlibat dengan bahasa. Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja. 1. analitik. AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN.Hemisfera kiri Mengawal bahasa.

fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah.mengecam bunyi perkataan yang betul. Contoh : siapa nama ? 4. Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. • Tulisan buruk. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa. Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar. Empat suku kata tidak berasas. Dileksia : ward federation and neorologi Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca . Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan. CIRI-CIRI : • Kemahiran membaca rendah • Susunan terbalik • Menyongsang perkataan • Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol. • Pemahaman lisan rendah. Contoh : serangan strok. 6. 3. • Korpus kolosum yang lemah. DAERAH BAHASA DAN 1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan).boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu. • Suka membaca senyap. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. PUNCA DILEKSIA • Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri. 5. • Bertindak lambat dan kurang cepat. Konduksi .menulis dan mengeja. 2. • Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf. DILEKSIA BERKAITAN BAHASA • visual • Auditori • Visual auditori • Genetik . Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran.

Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J. . . Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu. Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya. Oleh itu.atas talian ). iii. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama. Cina.N. Onn dan Ajid Che Kob (1981).Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonan- .J Money (2004.Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka. Liew Siew Lin. Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah. Karim Harun dan Saadiah Ma’alip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 ) . Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik. Kesimpulannya. leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar. Bukari Kadam. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah dilakukan seperti : i. India dan kaumkaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). mengatasi emosi . Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia. Persekitaran bahasa pelajar tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka. Zamri Mahamod. FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA. 2.menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa.Walaupun : kebolehan memahami intonasi. Zulkifley Hamid. kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris. Abdul Hamid Mahmood(1990). tetapi juga di dalam bilik darjah. Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar.Aspek semantik. Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003). BACAAN BAB 4 : PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. Ajib Che Kob(1990). Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. Sabariah Samsuri dan Rosmini Md. Salleh (2005). Farid M. ii.

iv. kata kerja.Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu.4 peratus pelajar dan 43. kata adjektif dan sebagainya.Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi ‘h’ pada akhir kata. bahasa lisan. Zamri Mahamod(2000) . PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. kelas kata dan susunan ayat. Contohnya : Ali di padang main bola.3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Liew Sie Lin (2003) . penggantian fonem ‘p’. perbezaan bunyi’l’ dan’r’ . xi. Liew Siew Lin (2003) . JENIS-JENIS KESALAHAN. KESALAHAN MORFOLOGI. Farid M. gangguan bahasa pasar. gangguan dialek. bahasa daerah. v.Penggunaan kata sendi nama. Sepatutnya : Ali bermain bola di padang. xii. Zamri Mahamod. gangguan peralihan kod. Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan. .Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat. Azman Wan Chik (1989) . pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung. serta gangguan interlingual dan intralingual. terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan. Onn dan Ajid Che Kob (1981) .Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama.konsonan tertentu bahasa Melayu. Abdullah Hassan.Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka. Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989) . iaitu gangguan bahasa ibunda. x. . Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003) . ii. penggolongan kata. Contoh : i.Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian. vi. Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006) . ix. India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu.Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat. A.Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa. dan bahasa pasar. Arpan Shahbudin .Mendapati 68. vii. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan. kata sandang. penggunaan kata ganti nama diri. viii. Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina. hukum D-M.

bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan. kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men. penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil. Contohnya: i. B. Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan. seperti hukum D-M dan sebagainya. Contohnya : i. Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu. Sepatutnya : i. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ Bandar menjadi pandar .imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987). Penggantian /a/ kepada /o/ sangat menjadi songat c. iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran. iaitu : a.Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri. Menurut Sandra Kasih (2003). Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. kecuali kata ‘tetapi’(annal). Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan. Penggantian /u/ kepada /o/ Untuk menjadi untok e. Penggantian /i/ kepada /e/ Pilihan menjadi pilehan ii. dan kesalahan frasa kata tertentu. Contohnya : Bahasa Melayu Bahasa Cina i. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu). Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan.amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian. Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf ‘r’ dengan huruf ‘l’. Penggantian /e/ kepada /i/ rehat menjadi rihat d. Selain itu. Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu : a. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita menjadi carita b. Kereta Keleta Menurut Suthanthiradevi 2004. ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata. Lori Loli ii.

. Proses penambahan fonem juga berlaku. Penghilangan konsonan/r/ Besar menjadi besa Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar. Penghilangan konsonan /g/ Menggunakan menjadi mengunakan f. Penghilangan konsonan/k. kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan ‘h’ di awal kata. b. Penghilangan konsonan /h/ Sekolah menjadi skola d. Penggantian /k/ kepada /h/ Awak menjadi awah f. Tak mahu menjadi tame e. Proses penghilangan juga berlaku a. Penambahan vokal depan rendah /a/ Harga menjadi haraga. Penghilangan vokal /a/ Soalan menjadi solan c. a. Penggantian /w/ kepada /v/ Kawan menjadi kavan g. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ Faedah menjadi paedah d. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ Pecah menjadi bicah c. Penambahan konsonan /h/ Meja menjadi mejah c. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ Terima menjadi trima b. Penambahan konsonan /w/ Semua menjadi semuwa iv. Menurut Asmah Omar (1977).b. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ Tanpa menjadi tampa iii. Penggantian /g/ kepada /k/ Bagus menjadi bakus e.

SINTAKSIS Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa.Contohnya : Dialek Bahasa Melayu Diasut dihasut Diidangkan dihidangkan Mengilang menghilang C. pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka. BACAAN BAB 5. DEFINISI DWIBAHASA Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa . Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ). Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004). Contohnya : i. Melayu-Tamil a. pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan. PERCAMPURAN KOD Fenomena percampuran kod bahasa Melayu. Dalam kajian Wong Khek Seng (1991). Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh ) ii.ayat bahasa Melayu Saya nasi makan . Melayu-Cina Bukan saya mah! iii. pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu. Melayu-Cina dan MelayuInggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti : i. DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR. Namun demikian. mereka tetap menggunakan bahasa ibunda.Tamil. D. untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga. Saya makan nasi .ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil. Bahasa Melayu Bahasa Cina Makanlah dulu Dulu makanlah Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah Menurut Abdullah Hassan (1987). Melayu-Inggeris Saya belum dapat result lagi. Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa.

Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan pembelajaran di luar bilik darjah. ix. Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan. Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif. tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan.ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2). iv. tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard. PEMEROLEHAN BAHASA Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987). ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri. Data bahasa dipilih sebelum diajar. Keadaan dibuat-buat dan terhad. iaitu : a. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya. Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku. Rumus-rumus nahu dipaparkan. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2. Tekanan psikososio bilik darjah. Tuntutan peluang pekerjaan. meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. i. perhubungan antara individu. iv. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. B2 boleh diperoleh melalui dua cara.Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. memajukan kerjaya. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA Menurut Abdullah Hassan (1987). Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. vi. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain. disiplin dan tatacara bilik darjah. Selepas memperoleh pendidikan. iii. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi. viii. b. terdapat dua istilah dwibahasa. iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang. v. sesetengah mempelajari B2 atau menjadi dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. ii. Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi. ii. Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi. v. Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2. Menurut Mansoer Pateda (1990). iii. Kepentingan pendidikan. vii. KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR . Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu : i. Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah.

tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. Contohnya : Saya makan nasi (BM) – Saya nasi makan (BT) Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama.kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek. Contohnya : Open the air condition (B2) – buka penghawa dingin (B1) Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu. morfologi dan leksikal.dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan. Penggunaan frasa “lembu punya susu”-pelajar India. Contohnya. Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis. Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2. Kedah. Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1. GANGGUAN PERSEKITARAN Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran.penggunaan dialek utara.Berdasarkan konsep dwibahasa. pelajar bukan Melayu . Jalang-jalang cari makang –dialek Terengganu.sebutan dalam bahasa Melayu standard. Negeri Sembilan dan Perak. [air]. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2. Contohnya : a. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989). Contohnya : 1. b. GANGGUAN DIALEK Dialek mempunyai bentuk tertentu. Menurut Victoria et al. GANGGUAN BAHASA IBUNDA Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. Contoh : Abang kamu tinggal di mana ? (BM) – Abang kamu mana tinggal ? (BC) Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2. Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : “baru”jadi “balu” – pelajar Cina. Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis : [aya?]. 2. GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching) Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. Menurut Mohd . Terengganu. Antara negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan. Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek. Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur.

Ini bermakna penggolongan psikologi daripada kata-kata yang diucapkan oleh kanak-kanak dilakukan berdasarkan erti kata-kata itu bagi orang dewasa dengan bentuk-bentuk tatabahasa orang dewasa. bahasa pada mulanya lahir dalam bentuk gerak-geri yang dipakai untuk melahirkan perasaan-perasaan yang sangat kuat secara tidak sedar kemudian berlaku pertukaran di antara alemen-elemen perasaan dengan elemen-elemen akal atau mentaliti.1912) seorang ahli psikologi Jerman menggangap bahawa bahasa sebagai alat untuk melahirkan fikiran. kata depan. Oleh itu dengan cara ini kita dapat menentukan kekerapan kata-kata kerja bantu.kata nama dan kata sifat. 2009 4:10 PM azrina said. March 13. Mek makang ikang. a. GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing) Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa.. Contohnya : 1. Wundt (1908.I pergi shopping. Secara tidak langsung. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. b. Wundt . See you minggu depan. AZRINA BINTI ARIFFIN SEKOLAH MENENGAH TEKNIK IPOH PERSIARAN BRASH 31400 IPOH PERAK M20081000093 0125983429 SEJARAH SINGKAT PERKEMBANGAN PSIKOLOGI ( Pengantar Psikolinguistik Moden ) Mangantar Simanjuntak Tokoh-tokoh pelopor psikologi Dewey (1894) seorang ahli psikologi telah mengkaji bahasa dan perkembangan dengan cara mentafsirkan analisis linguistik bahasa kanak-kanak berdasarkan prinsipprinsip psikologi. Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard. kita akan dapat menentukan kecenderungan akal (mental) kanak-kanak yang dihubungkan . a.. Semua elemen-elemen ini diatur oleh kesedaran menjadi alat pertukaran fikiran dan akhirnya menjadi bahasa. Selain itu. 2. Last week.Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain.

Bagaimana katakata melambangkan imej-imej (bayangan otak). Selain itu. Sememangnya golongan behavioris mempunyai bukti yang kukuh untuk beranggapan begini. idea-idea dan perasaan. amat dedikasi dan sentiasa menyesuaikan bentuk-bentuk pertuturan mereka dengan tahap pencapaian sintaksis yang telah dikuasai oleh kanak-kanak.menjelaskan terdapat hubungan – hubungan yang rumit di antara sistem-sistem luaran dan dalaman yang sebahagian besarnya bergantung kepada bahasa dan interaksi antara . manusia akan berfikir dahulu untuk melahirkan kata-kata penterjemahan bagi memahami bagaimana wujudnya kata-kata daripada seseorang. kanak-kanak pula memberikan gerak balas kepada rangsangan-rangsangan ini dan menerusi cubajaya akhirnya mereka dapat membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan betul dan sistem-sistem fonologi dipelajari sedikit demi sedikit akhirnya dikuasai sepenuhnya. Kanak-kanak menguasai bunti-bunyi konsonon yang daerah sebutannya terletak di bahagian hadapan mulut dan boleh dilihat terlebih dahulu. Huraian Behavioris tentang Penguasaan Sistem Sintaksis. kanak-kanak mengusai konsonono-konsonon yang mudah ditiru terlebih dahulu daripada bunyibunyi konsonon yang lebih sukar ditiru. Ahli –ahli behavioris seperti Burner (1976) dan Bates (1976) telah menjalankan kajian untuk memperlihatkan kepentingan interaksi-interaksi sosial yang awal antara kanak-kanak dan ibu bapa serta orang-orang dewasa yang lain. Secara muktamad ahli-ahli behavioris menyimpulkan bahawa penguasaan bunyibunyi dan sistem fonologi yang berkaitan dengannya ialah hasil daripada proses rangsangan dan gerak balas. dalam mengusai fonem-fonem konsonon. Orang-orang dewasa dikatakan memberikan rangsanganrangsangan bahasa secukupnya dan dalam bentuk yang mudah ditiru.manusia melalui struktur bahasa. Menurut beliau bahasa adalah satu alat untuk menyampaikan fikiran . Terhasil daripada interaksi antara kanak-kanak dengan para penjaga mereka. Pillsbury dan Meader (1928). Para penjaga pula dikatakan amat bersungguh-sunggh dalam membantu kanak-kanak menguasai kebolehan bertutur . mengembangkan neuropsikolinguistik dewasa. bagaimana semua kata-kata ini dapat memberi makna kepada manusia yang mendengar atau pembaca menterjemahkan Huraian Behavioris tentang Penguasaan Sistem Fonologi. Sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Idea-idea behavioris ini tersimpul dalam model . Dengan kata lain. Ahli Behavioris beranggapan penguasaan sintaksis kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran. bagaimana katakata dapat dihubungkan dengan idea-idea yang lain bukan ‘verbal’. Mazhab behavioris menganggap perkembangan penguasaan system fonologi ialah hasil langsung daripada perkembangan system kognitif dan kemajuan interaksi psikososio antara kanak-kanak dengan persekitaran di mana mereka wujud.

yang menerangkan fakta-fakta filologi dengan perantaraan sebab-sebab mentality dan proses-proses mentaliti (akal). Selain itu beliau tidak menganggap bahasa adalah satu alat menyampaikan idea-idea. Selain itu. Weiss seorang ahli psikologi Amerika mengakui adanya aspek mental bahasa itu tetapi kerana kewujudannya dalam bentuk kekuatan yang tidak mempunyai bentuk fizik (non-physical forces). Pada peringkat awal penguasaan sintaksis.1914. Pemerolehan sintaksis dipersepsikan sebagai bersifat mekanikal dan dikuasai menerusi proses peniruan berdasarkan prinsip-prinsip rangsangan dan gerak balas. Watson menghubungkan tabiat bahasa yang implisit iaitu fikiran dengan ucapan yang eksplisit aiatu bertutur. Kantor (1926). tetapi melibatkan organisasi-organisasi minda. penguasaan bunyi-bunyi bahasa tidak dianggap berlaku menerusi proses peniruan semata. maka kewujudan ini sukar dikaji. Bagi golongan mentalis. Huraian Mentalis tentang Penguasaan Sistem Fonologi. Menurut model ini bahasa yang dipertuturkan oleh para penjaga dicirikan dengan cirri-ciri tertentu. Tokoh-tokoh Pelopor Linguistik (BEHAVIORIS) Watson (1913. Berdasarkan model ‘motherese’ ini para penjaga dikatakan sentiasa menyedari dan mengikuti perkembangan bahasa kanak-kanak yang berada di bawah jagaan mereka dan mereka sentiasa memberi rangsangan yang paling sesuai agar penguasaan bahasa berjalan lancer.1930) ahli psikologi behaviorisme bangsa Amerika. mengatakan bahasa merupakan bidang bersama yang dapat dikaji bersama-sama oleh ahli-ahli psikologi kerana bahasa merupakan aktiviti (kegiatan) dalam bidang psikologi. keinginan-keinginan dan perasaan dan bahasa bukanlah alat fizikal untuk memproses mentaliti (akal) Carroll (1944) mengintegrasikankan fakta-fakta yang ditemukan oleh linguistik murni bahasa sebagai ‘keadaan isyarat’ itu haruslah sedemikian rupa sehingga organisme dengan lain memberikan gerak balas kepada isyarat itu sebagai satu isyarat. Tetapi akhirnya Watson menyelaraskan tabiat bahasa dengan kerangka gerak balas yang dilazimkan menurut teori Pavlov (1928). 1977). Weiss menganggap bahasa itu sebagai satu bentuk perilaku apabila seseorang menyesuaikan dirinya dalam lingkungan sosialnya. Biihler (1934) seorang ahli psikologi Jerman mengatakan bahawa bahasa manusia mempunyai tiga fungsi iaitu ekspresi (melahirkan). tuturan yang diucapkan oleh para penjaga kepada kanak-kanak dikatakan bersifat telegfik. . bahasa sebagai satu bentuk perilaku bahasa yang memilki keadaan-keadaan biologi. telah menempatkan tabiat bahasa pada darjah yang sama dengan tabiat (badan ) manusia yang merangkumi system otot saraf fi kepala. fisiologi dan sosial sebagai satu alat untuk melahirkan perasaan iaitu aspek mentalnya bahasa melalui mentaliti. leher dan bahagian dada manusia. Selepas peringkat ini dilepasi oleh kanak-kanak baharulah para penjaga memasukkan kata tugas atau morfem-morfem terikat dalam pertuturan mereka.1919. Oleh itu. tuturan.yang dikenal sebagai model ‘motherese’ (Snow & Ferguson. evokasi (menerbitkan) dan reprentasi.

Mereka menekankan kepentingan factor-faktor dalaman (endogenenous) seperti alat pemerolehan bahasa semula jadi seperti yang telah disarankan oleh Noam Chomsky (1881:88). Bahagian ‘langue’ inilah objek kajian linguistik manakala ‘parole’ adalah objek kajian psikologi.ahan mereka bukan kerana ditegur oleh orang dewasa tetapi mereka telah dapat menentukan rumus-rumus yang benar untuk membolehkan mereka menghasilkan bentuk-bentuk pertuturan yang gramatis. Rumus-rumus ini dikatakan tidak dibentuk menerusi proses peniruan atau aktiviti latih-tubi tetapi melibatkan peranan alat pemerolehan bahasa yang sememangnya sedia wujud dalam minda sejak kanak-kanak lahir ke dunia Huraian Mentalis tentang Penguasaan Sistem Sintaksis.Rumus-rumus yang mengawal pembentukan ayat dikatakan telah wujud dalam pemerolehan bahasa dan alat ini sudah ada dalam minda manusia sejak lahir ke dunia. 1978:280). Bagi golongan mentalis. 1981) dan rumusd-rumus ini disesuaikan dalam nahu universal dengan nahu bahasa pertamanya. Caranya ialah dengan melakukan kajian perbandingan di antra tatabahasa-tatabahasa bahasa-bahasa yang berlainan dan tabiat bangsa-bangsa penutur bahasa-bahasa ini. dipengaruhi oleh aliran rasionalisme dan menganggap bahasa bukan sebagai satu bahan yang sudah siap untuk dipotong-potong dan diklasifikasikan . Golongan ini juga membuktikan bahawa kanak-kanak membetulkan kesal. . Kanak-kanak dikatakan telah dilengkapi dengan nahu universal yang juga dikenali alat pemerolehan bahasa (Hornstein & Lightfoot. pemerolehan fenom-fonem bahasa tidak dapat ditafsirkan sebagai hasil daripada hubungan psiko-sosio kanak-kanak dengan persekitaran sahaja. Tetapi dikatakan sudah wujud dalam minda manusia sejak mereka lahir ke dunia. Ferdinand de Saussure (1964) menerangkan ada 3 unsur perilaku berbahasa iaitu parole’ (bertutur). segala kesalahan yang dibetulkan oleh kanak-kanak bukan sebab ditegur oleh orang dewasa tetapi oleh rumus-rumus dalaman yang telah dapat dikenal pasti oleh kanak-kanak (Foss & Hajkes. bahasa itu merupakan satu kegiatan yang mempunyai prinsip-prinsip sendiri dan semua bahasa manusia merupakan variasi daripada satu tema tertentu. golongan mentalis menganggap yang kanak-kanak telah membina sistem fonologi sesuatu bahasa. Dalam erti kata lain. Selain itu. Ini bermakna jika kita hendak mengkaji bahasa yang lengkap kedua-dua displin ini harus digabungkan. Mengkaji hubungan bahasa (linguistic) dengan pemikiran manusia (psikologi). tentu sekali kanak-kanak tidak kembali kepada bentuk-bentuk yang salah selepas mengusai bentuk-bentuk yang betul. ‘langue’ (bahasa) ‘langage’ ucapan.Menurut mentalis. Jika organisasi minda tidak berperanan. Penyesuaian ini pentng kerana nahu universal ini diungkap atau disesuaikan dalam bentuk-bentuk yang boleh menghasilkan pertuturan yang gramatis dan dapat difahami oleh para pengguna sesuatu bahasa tertentu. Tokoh-tokoh Pelopor Linguistik (MENTALIS) Wilhelm von Humboldt. kebolehan menuturkan ayat dikatakan tidak dikuasi secara mekanikal atau terhasil daripada aktiviti rangsangan gerak balas.

E. Pavlov menyimpulkan bahawa anjing itu telah dilazimkan untuk bertindak terhadap rangsangan yang baru(loceng) yang sebelumnya tidak menyebabkan anjing itu mengeluarkan air liurnya..air liurnya selalu keluar. 2009 2:00 PM AZIAWATI AZIZ said.1 Teori Pelaziman Klasik/Classical Conditioning-Ivan Pavlov(1848-1936) ∗ Teori ini ditemui secara kebetulan oleh Pavlov (semasa ia membuat kajian mengenai proses pencernaan haiwan) .S-R ini dimulai oleh eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Ivan P. Keluarga teori-teori As.air liurnya akan keluar dahulu. Pelaziman ialah pemerolehan satu pola tingkah laku yang baru selepas seseorang atau seekor haiwan dilazimkan atau mengalami proses pelaziman (iaitu latihan untuk memberi gerak balas terhadap rangsangan). Pavlov. NAMA : AZIAWATI BT ABD AZIZ M20081000094 Teori Pembelajaran Dalam Psikologi (Keluarga Teori Hubungan Rangsangan. namun tidak diikuti makanan. Pavlov melihat seekor anjing yang mulai makan makanan.0 PENGENALAN Definisi Teori Pembelajaran Pembelajaran (pelaziman) ialah satu proses supaya pengalaman atau latihan yang dialami oleh seseorang atau seekor haiwan menghasilkan perubahan tingkah laku yang relative tetap. ∗ Eksperimen dijalankan iaitu Pavlov bunyikan loceng . 2.Teori-teori AS.Gerak Balas. Hal ini dilakukan berulang-ulang. March 20. Pavlov perhatikan setiap kali anjing itu melihat makanan . Hasilnya menunjukkan bahawa pembunyian loceng diikuti oleh makanan akan membuatkan anjing tersebut mengeluarkan air liurnya. .sekalipun makanan sebenarnya tiada. Kemudian loceng dibunyikan dengan diikuti pemberian makanan. Jespersen (1922) Bahasa merupakan satu fungsi manusia sebagai simbol-simbol di dalam otak manusia yang melambangkan fikiran atau membangkitkan fikiran itu.0 TEORI_TEORI PEMBELAJARAN 2.S-R) 1..berdasarkan fikiran sendiri. ini tidak menyebabkan air liur anjing itu keluar. Oleh sebab itu Pavlov ingin melatih anjing itu mengeluarkan air liurnya . Sapir (1921:1949) Mencuba mengkaji hubungan bahasa (linguistic) dengan pemikiran atau psikologi dan telah mengambil kesimpulan bahawa bahasa terutamanya struktur bahasa itulah yang menentukan struktur pemikiran manusia.

Edward L. Thorndike meletakan seekor kucing dalam sangkar besar. Bagi Pavlov RD adalah unit dasar pembelajaran yang paling baik. semakin diperkuat kerana sering dilakukan. Law of use-Jika dalam situasi rangsangan(P) sering diikuti oleh tingkah laku(L). 2. Dalam usaha untuk keluar .RD(rangsangan dilazimkan) (loceng) (air liur) Maka terjadinya pelaziman. Thorndike (1874-1949) ∗ Dalam 1 eksperimen ‘trial and error’(cuba-jaya). Hal ini diulang dan kucing itu berperangai seperti itu juga. Cth 2 : dalam pengajaran bahasa. Ahli teori ini percaya bahawa ada perbezaan-perbezaan yang dibawa sejak lahir dalam kemampuan belajar. mengikut teori ini. jumlah waktu yang diperlukan oleh kucing itu untuk membuka pintu sangkar semakin berkurangan dan akhirnya kucing itu dapat membuka pintu dengan segera tanpa mencakar ke sana sini. Setelah beberapa kali pengulangan aktiviti dilakukan. Cth 1: Hubungan antara kucing dalam sangkar(P) .kucing itu mencakar ke sana –sini dan secara kebetulan kakinya menekan engsel dan pintu terbuka dan kucing itu dapat keluar. perlulah membuat latihan ulangan bahagian-bahagian pelajaran ikut urutan yang benar dan teratur agar kemahiran mekanis dapat diperoleh. Sangkar itu dibuka dari dalam dengan menggunakan sebuah engsel. maka hubungan P dengan L jadi semakin kuat melalui ‘exercise’/latihan ulangan.Sebelum Pelaziman STD1(rangsangan yang tidak dilazimkan) ---------------RTD(gerak balas tidak dilazimkan) (Makanan) ( Air liur) STD2 ---------------------------Tidak ada reaksi (loceng) Sedang Dalam Pelaziman STD2 diikuti STD1 -----------------------------------RTD (loceng) (makanan) (air liur) Selepas Pelaziman (STD2 menjadi SD ) SD (rangsangan dilazimkan)------------------------. .2 Teori Penghubungan /Connectionism/S-R Theory .dengan kucing terlepas dari sangkar(L). RD(rangsangan dilazimkan) dapat diperkuatkan dengan ulangan-ulangan di bawah pengukuhan. ∗ Di sini Thorndike menyimpulkan bahawa terdapat 2 hukum pembelajaran utama iaitu:(i) The law of exercise-hukuman pembentukan pembiasaan/tabiat yang dibahagikan kepada 2 bahagian kecil iaitu:a.

∗ Memberikan fokus kepada rangsangan -gerak balas. ∗ Eksperimen Watson ke atas bayi berumur 11 bulan (Albert) dilakukan. 2. dan sebaliknya. ∗ Menjalankan eksperimen ke atas tikus putih dengan bayi(kecil). lama kelamaan Albert merasa takut tidak sahaja kepada tikus. maka hubungan situasi dengan perilaku itu akan diperkuatkan(perilaku itu cenderung diulang) Cth 1: Hubungan antara kucing dalam sangkar(situasi S) dengan kucing menekan engsel (L) semakin diperkuat. ∗ Watson menyatakan perilaku manusia sangat sederhana dan mudah dikaji. dan menyatakan apa yang berlaku dalam otak(kesedaran) tidak berkaitan untuk dikaji. kerana semua perilaku . -apabila 1 organisme bersedia untuk bertindak/buat sesuatu. pelajar perlulah membuat latihan ulangan bahagianbahagian pelajaran dengan urutan yang benar secara teratur agar kemahiran yang mekanis dapat diperoleh. Akibatnya .E.b. Prinsip Kebarusan -apabila sesuatu rangsangan kebarusan menerbitkan sesuatu gerak balas. maka kemungkinan untuk rangsangan itu menerbitkan gerak balas yang sama di hari yang akan datang jauh lebih besar. Kemudian Watson mulakan proses pelaziman dengan cara memukul sebatang besi (dengan menggunakan palu) setiap kali Albert cuba mendekati /memegang tikus putih itu. hubungan S-R akan diperkukuhkan. -hubungan S-R dapat diperkukuhkan melalui latihan. pelaziman mengubah perilaku seseorang dengan cara yang radikal. Law of effect/Reinforcement-iaitu. Albert suka bermain dengannya. dan L akan cenderung diulangi. Jadi apabila gerak balas diketahui. ∗ Thorndike menyimpulkan bahawa :-dalam pengajaran bahasa. maka menyelesaikan sesuatu perbuatan itu akan menimbulkan kepuasan hati. Hal ini membuktikan. topeng santa.4 Teori Kesegeraan atau Kedekatan/Contiguity Theory. Hubungan S-L harus diulang berkali-kali secara teratur agar perilaku L menjadi lebih lancar. Pada mulanya. maka rangsangan pun dapat diramalkan. Oleh itu Watson menyatakan bahawa perilaku organisme dapat diramal dan dikawal. jika sesuatu perilaku memberi hasil yang memuaskan. malah pada benda berbulu putih seperti arnab. b. Prinsip keseringan -apabila sesuatu rangsangan itu dibuat lebih sering menerbitkan satu gerak balas tertentu. -apabila urutan rangsangan-gerak balas diikuti satu keadaan yang memuaskan hati.3 Teori Behaviorisme-John B. maka kemungkinan rangsangan itu untuk menerbitkan gerak balas yang sama apabila diberi makanan lagi lebih besar daripada apabila rangsangan itu diberikan makanan setelah lama berselang.termasuk gerak balas diterbitkan oleh rangsangan. Watson: Bapa Behaviorisme(1878-1858) ∗ Teori ini lanjutan daripada teori pelaziman klasik Pavlov. R . 2. ∗ Watson memperkenalkan 2 prinsip iaitu :a. Albert merupakan bayi yang gembira dan tidak punyai rasa takut pada binatang seperti tikus putih.

1959) ∗ Guthrie berpendapat kesegeraan hubungan antara satu gabungan rangsangan-gerak balas akan memperbesarkan kemungkinan berulangnya pola pasangan S-R. Kemudian tujuan ini dibahagikan kepada sejumlah tugas-tugas kecil yang diperkukuhkan satu demi satu agar operans(serangkai perbuatan) diperkukuhkan sehingga menambah kemungkinan berulangnya perbuatanperbuatan itu di kemudian hari. ∗ Kesegeraan merupakan kunci pembelajaran dalam teori ini. Seekor tikus dimasukkan dan diberi makanan yang setiap kalinya dijatuhkan ke tin. Setiap kali makanan jatuh bunyi tin seperti ‘ping’ wujud. Kesalahan-kesalahan haruslah disingkirkan (dibuat melalui kajian).1957. tikus itu lapar dan terpijak besi tersebut dan biji makanan jatuh ke tin. Setelah beberapa kali. Skinner(1938. setiap bahagian kecil daripada ayat yang betul harus diusahakan agar berhubungan dengan rangsangannya. maka organisme akan jadi kurang cenderung untuk memberikan gerak balas yang lain. Reinforcement (pengukuhan). ∗ Pengukuhan merupakan satu konsep yang sangat penting dalam teori pembelajaran . Bila gerak balas ini terjadi berulang-ulang. tetapi bekerja secara percubaan tunggal.munculnya makanan dinamai rangsangan pengukuhan(stimulus)dan perilaku tikus dinamai perilaku yang dilazimkan. Tingkah laku inilah yang dinamai pelaziman operan/instrumental . Hadiah yang menjadi pengukuh inilah yang menyebabkan tikus itu akan lebih cenderung untuk menekan batang besi tersebut.1952. Biji makanan itu dinamai pengukuh(reinforce). maka makanan akan jatuh ke tin.5 Teori Pelaziman Operan/Instrumental/Operant Conditioning-B. ini memungkinkan berulangnya sesuatu perilaku. ∗ Kesimpulannya rangsangan yang diberikan. ∗ Cth 1 :dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa asing. Kebetulan.1953.F.1974) ∗ Tokoh terkenal dan dipanggil sebagai ‘bapa pengajaran dengan mesin/alat-alat /jentera pengajaran automis/programmed instructions’. ∗ Guithrie berpendapat pembelajaran tidak berlangsung secara perlahanlahan/beransur-ansur. dengan ini setiap kali rangsangan ini muncul. Tujuan pengajaran bahasa dilakukan oleh murid secara berulang-ulang. dan peristiwa penekanan besi sebagai peristiwa pengukuh . Pengukuhan inilah menyebabkan tikus itu lebih cenderung untuk menekan besi tersebut. Biji makanan akan jatuh ke tin jika sebatang besi yang disisipkan itu dipijak tikus tersebut. ∗ Berdasarkan teori pelaziman operan yang jelas.iaitu hal tingkah laku begini menyebabkan munculnya biji makanan. maka gerak balas yang betul akan terbit. sehinggalah satu ayat yang betul akan berkembang melalui latihan. ∗ Begitu juga dalam pengajaran bahasa.Guthrie(1942. Skinner percaya proses pembelajaran yang utama sama pada binatang dan manusia. ∗ Dalam eksperimen ini. dan bukannya pengukuhan. tikus itu mempelajari bahawa apabila ia menekan besi tersebut . hadiah dijadikan sebagai hadiah sebagai pengukuhan dalam bentuk biji makanan. ∗ Eksperimen ’kotak Skinner’ : tempat makan dibuat daripada tin dan di luarnya ada 1 alat untuk jatuhkan biji makanan ke dalam tin. haruslah menerbitkan gerak balas yang betul. guru dianggap sebagai arkitek utama dalam pembentukan tingkah laku murid(sehingga boleh bertutur). Oleh itu latihan dan ulangan penting untuk melazimkan rangsangan baru untuk menerbitkan gerak balas yang dikehendaki. 2.

Mengandungi pembolehubah yang berdiri sendiri (bebas) -termasuk pengalaman lama. muncul secara beransur-ansur mengikut peristiwa-peristiwa pengukuhan. ∗ Dalam pengajaran bahasa Hull menekankan dorongan utama dan dorongan yang diperolehi untuk menerbitkan gerak balas. ∗ Skinner menyatakan bahawa perilaku berbahasa selalu dibentuk dan dipertahankan oleh peristiwa-peristiwa pengukuhan. malah diserang juga oleh beberapa rangsangan tambahan yang terdapat dalam persekitaran yang berhubung dengan rangsangan utama tadi secara serentak. rm dan Sm merupakan gerak balas penegah/mediasi dan satu lagi rangsangan diri penegah/mediasi di dalam otak organisme.Clark Hull (1943. maka pengharapan untuk mencapai tujuan ini akan mendorongnya untuk beraksi 2.1952) ∗ Teori ini mengemukakan 3 peringkat pembelajaran iaitu:1. Pengukuhan tidak diperlukan lagi. Mengandungi pembolehubah yang tidak berdiri sendiri (tidak bebas) Respon/banyak gerak balas/ketahanan terhadap kemusnahan. .Charles Osgood (1952.6 Teori Pengurangan Dorongan atau Ketegangan / Drive Reduction Theory.1953. Sekalipun rangsangan utama S tidak hadir . Oleh kerana seseorang itu ingin mencapai satu tujuan.maka rangsangan tambahan boleh juga menerbitkan sebahagian gerak balas tambahan pada organisme. Hal ini jelas melalui katakatanya iaitu ∗ ‘…dalam mengajar kanak-kanak bercakap…kita lebih dahulu mengucapkan satu model iaitu kita mengatakan sesuatu dan mengatur Peristiwa-peristiwa supaya gerak balas atau tindak balas yang mempunyai milik-milik yang sama akan diperkukuhkan’(1974:97) 2.Sm=mediating stimulus). Mengandungi pembolehubah penegah -motivasi yang berbentuk insentif seperti hadiah-hadiah(kecenderungan organisme untuk memberikan gerak balas apabila rangsangan muncul) 3. Hal ini bermaksud organisme tidak hanya diserang oleh 1 rangsangan utama(S) pada waktu/masa tertentu sahaja. keperluan khas organisme terhadap sesuatu akan membangkitkan dorongan utama atau keadaan tegang pada masa-masa tertentu.1962) ∗ Osgood mengakui bahawa terdapatnya faktor mediasi atau penegah yang berlaku antara rangsangan dan gerak balas. Kekhuatiran ini memiliki kekuatan sebagai dorongan kedua yang mempengaruhi pembelajaran. ∗ Menurut Hull. iaitu pemerolehan bahasa ibundanya. Skinner juga mengatakan bahawa perilaku berbahasa kanak-kanak. Semua rangsangan ini (rangsangan S + rangsangan tambahan) telah dilazimkan kepada sekumpulan gerak balas (gerak balas utama R + gerak balas tambahan)yang diterbitkan oleh organisme itu.7 Teori Mediasi atau Penegah/ Mediation Theory. ∗ Mengemukakan formula S-rm-Sm-R (rm=mediating response. Dorongan utama ini sering dihubungkan dengan kekhuatiran.Skinner.hadiah-hadiah 2.

Apabila gerak balas penegah/mediasi(rp) dalam otak diterbitkan oleh S. Dalam situasi hadiah atau ganjaran yang ditimbulkan oleh pengukuhan berkurangan.Kemudian peniruan kata-kata ini telah berfungsi sebagai pengukuh utama. Hal ini akan menyebabkan individu tersebut beraksi/bertindak bersungguh-sungguh untuk menggelakkan hukuman tambahan ini.∗ Bila diterjemah ke bahasa Melayu rumusnya ialah : ∗ S-rp-sp-R*(rangsangan. Jadi setiap gerak balas yang dilazimkan itu merupakan 1 gerak balas emosi.gerak balas penengah-rangsangan penegah-gerak balas) . ∗ Mowrer menegaskan bahawa pelaziman emosi pengharapan dan emosi ketakutan merupakan kunci proses pembelajaran.perasaan lega telah dialami oleh individu sebagai ‘sign’(tanda) bahawa satu peristiwa yang tidak diingini telah dielakkan. organism boleh juga mempunyai kekuatan sendiri untuk menerbitkan R tanpa kehadiran S. Namun kekuatan sendiri(sp) perlu terlebih dahulu diterbitkan oleh S.maka ketegangan yang disebabkan perasaan takut telah berkurangan dan membangkitkan harapan/kelegaan.maka dengan adanya sp. Hal ini menjadikan pengucapan ini sebagai sebahagian daripada tabiatnya. -Mowrer menyatakan emosi(perasaan). (ii) pengukuhan berkurang (decremental reinforcement)/hadiah -berkurangnya pengukuhan . Emosi-emosi inilah yang bertindak sebagai rangsangan penegah /mediasi yang mampu merangsang individu untuk bergerak atau memberikan tindak balas. kerana jika tidak sp tidak akan wujud. 2. dengan menambah perasaan takut(yang merupakan hukuman tambahan). maka . Jadi emosi cinta pada ibunya telah bertindak sebagai pengukuhan tambahan kerana telah berhubung dengan rangsangan kasih sayang. saja yang boleh dilazimkan dan bukannya tingkah laku.8 Teori Dua Faktor Disempurnakan/Revised Two-Factor Teory-D.0 PENUTUP Tuntasnya. Hobart Mowrer (1960) ∗ Mowrer menganggap ada 2 jenis pengukuhan iaitu:(i) pengukuhan bertambah(incremental reinforcement)/hukuman kedua atau tambahan -iaitu perasaan kecewa/takut telah dibangkitkan/ditambah. Oleh itu. telah banyak teori-teori pembelajaran yang diperkenalkan oleh ahli-ahli psikologi dalam usaha mereka untuk membantu agar konsep pembelajaran menjadi lebih mudah difahami orang. Maka bayi ini akan berusaha bersungguhsungguh meniru kata ibunya untuk merasakan kehadiran ibu yang dicintainya kerana telah memperoleh kasih daripadanya. yang bertindak sebagai satu dorongan atau merangsang seseorang untuk bertindak. maka secara automatis rp akan membangkitkan rangsangan penegah/mediasi(sp)dalam diri organisme yang serta merta akan menerbitkan R. maka pengukuhan semakin ditingkatkan. ∗ Mowrer menyatakan dalam pemerolehan bahasa peranan emosi adalah mustahak. 3. Sekalipun S tidak hadir . Jikalau konsep pembelajaran ini sudah difahami. Menurut Mowrer bayi mendengar kata-kata pertama ibunya yang juga telah memberikan perasaan kasih sayang. atau satu pengharapan dibangkitkan yang menandakan bahawa satu peristiwa yang menggembirakan akan muncul.

ayat.Penerangan mengenai kod-kod bahasa atau berbahasa. .Contohnya : ju (melambangkan baju). Di sini bahasa yang dipelajari oleh kanak-kanak tersebut adalah melalui proses peniruan iaitu mendengar dan menyebut kembali apa yang diperkatakan oleh orang dewasa kepadanya.Pemberian tugasan berkaitan pembinaan jadual huruf yang disebut oleh sampel yang dikaji. Huruf-huruf membuat analisis c.Berlaku pengguguran perkataan sama ada depan atau tengah oleh kanak-kanak.Penerangan mengenai teori pembelajaran . Proses ini dipanggil pengguguran huruf. namun kanakkanak tersebut sudah mula membentuk suku kata.’ . Membincangkan proses neurologi yang mempengaruhi perkembangan pemerolehan bahasa kanak-kanak.frasa dan bunyi. .Menerangkan bahawa psikolinguistik iaitu proses mengkaji bagaimana kanak-kanak tahu berbahasa dan bagaimana bahasanya berkembang. . .-kanak-kanak memulakan bahasanya dengan suku kata.Penerangan mengenai kanak-kanak yang menyebut tapi tidak memahami erti atau maksudnya. .Pemerolehan bunyi: menyenaraikan bunyi-bunyi yang disebut oleh kanak-kanak . Kuliah ke-2 .Melihat proses bunyi yang telah mantap dan kurang mantap . kemudian kepada perkataan. Nota kuliah Kuliah 1 . .Menerangkan proses yang berlaku dalam minda kanak-kanak. Pengguguran depan berlaku. . . a. .Memasukkan demografi ibu bapa kanak-kanak yang dikaji. . Ada bukti yang menunjukkan bahawa sekiranya kanak-kanak itu tidak terdedah dengan bahasa manusia atau mendengar manusia bercakap.Membuat analisis bunyi (huruf-huruf yang telah digunakan) .Mengenai ‘language code. Memasukkan demografi b. Kuliah ke-3 .kaedah-kaedah pengajaran bahasa akan dapat disempurnakan dengan lebih baik lagi. Membina jadual pemerolehan bunyi Kuliah ke-4 . Ada perkataan yang huruf depannya dihilangkan atau digantikan dengan huruf yang lain.Proses pemerolehan bahasa dikatakan berlaku secara semulajadi dan juga melalui peniruan.Penerangan berkaitan bunyi yang dilambangkan.‘Kritikal age’ merupakan masa iaitu kanak-kanak sudah mula melengkapkan perkataannya dan pola-pola ayat. Namun akhirnya ia akan belajar berbahasa.Membina jadual bunyi berdasarkan data yang diperolehi.Kanak-kanak belajar bahasa dengan cepat.Mengenai ungkapan.Menerangkan skop kerja kursus dan peperiksaan.Beberapa pendapat ahli psikolinguistik menyatakan bahawa manusia lahir tanpa tahu berbahasa. . maka tiada model untuk dia menerima proses bercakap dan akan membawa implikasi yang tidak baik untuk kanak-kanak tersebut. .

-penerangan berkaitan nahu . -maklumat berkaitan kanak-kanak yang pergi sekolah pada usia yang muda.Kanak-kanak 2 tahun menguasai bunyi (sebutan) . . Kuliah ke-9 -kanak-kanak dikatakan pelat sebutannya kerana a. . Contohnya : n/a/k i/p/u/n= hendak telefon -tahap satu : satu perkataan contohnya takut.Selain itu mengklasifikasikan bentuk kata seperti kata kerja. Kemudian melihat kanak-kanak tersebut membentuk frasa/ayat baru. Kuliah ke-8 . contohnya cucu ( bermaksud saya hendak minum susu) . .Melihat bahawa kanak-kanak menyebut satu perkataan .Beberapa analisis dilakukan berkaitan bunyi bagi bahasa kanak-kanak bawah 2 tahun. Kuliah ke-7 . .Membentangkan hasil yang dikumpul setiap minggu. .iaitu anak-kanak dari segi kemajuannya dalam membentuk kata-kata.Belajar bagaimana kanak-kanak membezakan makna. banyak suku kata. -konsep usia kritikal/tahap yang penting -pernyataan mengenai dalam minda/otak kanak-kanak ada jentera penguasaan bahasa. Pelat kanak-kanak ini akan hilang apabila mereka dewasa -selain itu mengenai pragmatik yang dikatakan memanipulasikan bahasa. .Bagaimana kanak-kanak membuat klasifikasi mengenai makna yang disebutnya.Selain itu melihat bagaimana kanak-kanak belajar dan mengenali makna. -bagaimana kanak-kanak belajar berbahasa.Menulis frasa-frasa yang digunakan oleh kanak-kanak tersebut.Kuliah ke-5 . . -selain itu pemerhatian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kanak-kanak tersebut belajar bunyi dan maknanya. Tahap dua: pembinaan ayat contohnya akan ubat=makan ubat -isu bagaimana kanak-kanak belajar makna perkataan dan mereka dapat membezakan makna yang berkaitan.Persoalan berkaitan kanak-kanak dilahirkan oleh keluarga yang pekak. -Hal berkaitan kanak-kanak belajar 2-7 tahun mereka masih belajar. .ayat iaitu ayat pendek dan ayat panjang) . Kuliah ke-6 -proses kanak-kanak memahami dan mengembangkan frasa.Pemahaman mengenai proses perkembangan bahasa kanak-kanak( dari sudut dunia kanak-kanak tersebut) .Melihat perkembangan bunyi bahasa iaitu sudah ada imbuhan atau tidak.Mempelajari bagaimana kanak-kanak membuat rumus-rumus tatabahasa atau membentuk ayat-ayat daripada ayat kecil.Memgeluarkan huruf-huruf yang telah digunakan oleh kanak-kanak yang dikaji.-bila kanak-kanak tersebut didedahkan dengan bahasa manusia. maka jentera bahasa tersebut akan hidup.Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa (dari segi frasa. kata adjektif dan kata nama yang disebut oleh kanak-kanak.

Contohnya kita akan mengetahui angka tersebut adalah satu. . berkaitan masa b.Pita rakaman: Pertuturan bahasa kanak-kanak yang dirakam dengan menggunakan pita rakaman dapat dianalisis dan dirakam secara berulang-ulang dan dapat mendengar proses bunyi tersebut yang mungkin pada pertama kalinya kita mendengar . Zuraliza Binti Zakaria SMK Tunku Ismail Sungai Petani Kedah 012-4341415 Nota Kuliah (10 markah) Psikoliguistik adalah suatu proses psikologi dan bahasa. 2 Januari 2009 Menyelidiki bahasa kanak-kanak. 2009 10:36 AM zuraliza said. iaitu bagaiamana kanak-kanak belajar makna dan tahu makna dan apa yang disebutnya.Menyiasat bagaimana atau bila kanak-kanak membina makna dan melihat proses pragmatik. . lebih kajian secara menyeluruh dan sistematik dilakukan terhadap penelidikan bahasa kanak-kanak ini. . .Memahami proses lambang ideogram dan huruf March 22.akibat Kuliah ke-10 .Selain itu untuk melihat bagaimana kanak-kanak tersebut tahu bahawa setiap benda dalam dunia ini ada labelnya. Bilangan ini diajarkan oleh ibu bapa atau guru dan ini akan diikut oleh kanak-kanak.Perbincangan berkaitan semantik.Memasukkan teori/proses/peristiwa yang digunakan sebagai contoh.-penerangan berkaitan konsep yang paling sukar iaitu ‘bilangan’. berkaitan tempat d. . Selain itu isu berkaitan apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang membolehkan apa yang dilihatnya dan memberikan label pada perkataan yang digunakannya.Selain itu mengenal pasti penyebutan dan pembinaan ayat/ kata oleh kanak-kanak yang dikaji.. .. berkaitan sebab. -Perkara yang paling lambat kanak-kanak hendak berkembang iailah:a. .Sejarah aktifnya bermula pada tahun 200 masihi. .Mempelajari konsep prototaip(ciri-ciri yang ada pada sesuatu benda yang menyebabkan kanak-kanak memahami apa yang disebutnya itu) . berkaitan logik c.Perbincangan berkaitan tugasan. Mulai tahun 1950.Diari ibu bapa.

Bagaimana kita memahami kanak-kanak mempelajari sesuatu bahasa.Apakah pola.Pengitlakan (proses generalisasi). . Freud meletakkan satu kelompok kanak-kanak kepada bentuk yang tidak boleh bercakap. perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak . deskripsi secara lengkap dan tepat. . Ahli-ahli psikologi yang terkenal antaranya Sigmund Freud. . Bidang bahasa. Kecuali jika proses pembelajaran itu menggunakan kaedah menggunakan peta minda atau visual yang mempunyai suara dan gambar( ideogram).Proses bunyi yang keluar daripada mulut kanak-kanak adalah… seterusnya… Kuliah pada 09/01/2009 -Kaedah yang berkesanBERJAYA -Penyelidik membina kaedah berkesan untuk mendapatkan data daripada kanakkanak.Multidisiplinari: Linguistik dan eksperimens.Adakah bahasa yang dikeluarkan oelh seseorang kanak-kanak itu dapat dikembangkan lagi? . . Bagaimana kanak-kanak mempelajari sesuautu bahasa. kamera digital. Dan sebagainya. Kajian yang lebih sistematik berlaku dalam 50 tahun lalu. . . Contohnya seperti: Apakah perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak dan daripada dapatan tersebut apakah proses yang berlaku kepada kanak-kanak tersebut. Itulah yang dikaitkan dengan bidang psikolinguistik atau bidangan bahasa. . Watson yang telah memberikan teori-teori berkenaan pemerolehan bahasa kanak-kanak ini.Pada masa ini berkembangnya teori empirical iaitu apabila kenyataan atau dasar yang kita buat itu adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar.Rakam dengan menggunakan alat teknologi seperti pita rakaman.Lain daripada masalah dengan orang dewasa. = Kanak-kanak cepat memahami dan mengingat arahan . Skinner. Bagaimana kanak-kanak itu dapat mempelajari sesuatu bahasa yang sangat kompleks dengan tidak berusaha bersungguh-sungguh tetapi hanya tahu menyebut sesuatu perkataan tanpa memahami maknanya. Hal ini kerana mereka cepat merasa jemu dan bosan terhadap sesuatu terutamanya -apabila ianya melibatkan proses pembelajaran. NOAM Chomsky. handycam. Antara dapatan dalam kajian itu adalah: . Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana: = berlakunya perkembangan kognitif (pemikiran) = Jangka minat (attention) kanak-kanak terhadap sesuatu tidak panjang. bunyi itu agak kabur dan kurang jelas.Bilakah seseorang kanak-kanak itu boleh bercakap (bergantung kepada individu) .melalui pita rakaman tersebut. Carol Chomsky.Bahasa disebutkan sebagai sesuatu yang sangat kompleks.

Pusat penyelidikan: Kanaka-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan.Apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal. . bermula dari peringkat awal kelahiran sehinggalah baligh.Kanak-kanak belum dapat bercakap pun masih boleh diambil untuk dijadikan responden kajian.Data berkualiti : representative (contoh buat peta. Dan kita ambil cirri-ciri yang penting sahaja) dan naturalistic. .Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara . . tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa . .Bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa. .Buat analisis statistic behavior (tingkah laku) subjek. dan prosedur statistic member interprestasi berlainan.Lain subjek.Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam.Teknik merakam dan desain eksperimen direka .Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan . .Sampel besar bertahun-tahun .Reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek .= Tetapi ianya tidak dapat dilakukan kepada kanak-kanak di bawah 3 tahun.Hasilnya beri bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan) memperbaiki eksperimen akan datang.Mungkin tidak banyak peristiwa tentang cirri-ciri bagi membuat kesimpulan bagai mana kanak-kanak belajar .Dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak .Teknik eksperimen sesuai dengan intelektual dan pengalaman sosial . . suasana.Perlu tambahan daripada kaedah yang lain. Kaedah baru . Sampel alamiah .Jalankan tugasan dan kumpul data .Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak. Psikologi eksperimental banyak digunakan . .Naturalistik sampling: suasana lazim kanak-kanak. .Tetapi pengitlakan daripada kajian ini sukar .Kesulitan: Mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya.Data boleh dipercayai. . Hasil Penyelidikan .Ada mikrofon radio .Dirumah: Akustik tidak baik dan alat boleh mengganggu kanak-kanak. . eksperimen.

bahasa yang dituturkan oleh mereka seharian adalah dari kelas rendah.Sebuah penyelidikan penting oleh ahli psikologi Amerika Roger Brown (1925dalam tahun 1960.an). Kekerapan . Contohnya 100 ujaran pada satu-satu masa .Apabila biilangan kanak-kanak itu ramai. Roger Brown (ahli Psikolinguistik) .Yang penting adalah responden ujaran daripada kanak-kanak itu sendiri. Ibu bapa tidak boleh menggunakan gelaran “kalian” Basil Berstein 1950-an daripada Univercity of London.. mulai lahir hingga 3 bulan.Berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen? . Memakan masa lama untuk penyelidik memastikan semua angkuhan dikaji dan hasilnya sahih.Kerap. .Mereka menggunakan ujaran yang dipastikan.Bersifat naturalistik atau representatif. selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat.. Sampel besar tidak semestinya menjamin keberhasilannya. Saiz Sampel . Oleh itu. -Penceramah yang menngunakan bahasa yang tinggi adalah seperti Tan Sri Rais Yatim dan Ustaz Badrul Amin. Jasa kalian (ibu bapa) tidak dapat dibalas (x) Konteks ayat di atas salah kerana kalian member makna ibu bapa. Apa yang patut dilakukan .Sangat perlahan. . maka penyelidikan tertumpu kepada penyelidikan unsur bahasa tertentu sahaja. mengkaji pelajar-pelajar yang datang dari London dan kebanyakannya dari Jamaica dan dari keluarga atau golongan bawahan. Kuliah pada 16/01/2009 Etika= nilai kod= peraturan Etika pakaian (x) kod pakaian Language kod peraturan berbahasa Elaborate kod= peraturan-peraturan dan bahasa yang sangat canggih Logic of place = logik tempat Contoh ayat: Beli tasbih di Mekah (betul) = peraturan berbahasa Beli tasbih dekat Mekah (salah) = peraturan berbahasa Contoh lain: Selalu diucapkan oleh pelajar.Sampel yang popular dilakukan adalah setengah jam .

tetapi pada hakikatnya.Kognitif = sains = mengkaji apa yang kita tahu terhadap apa yang kita tahu… Logik Tempat . . Bagaimana eksperimen dihasilkan? Dari kecil.3 bidang besar: penghasilan bunyi.itulah bukti ketara perkembangan bahasa.apakah proses peniruan tersebut? .Bagaimana bahasa kanak-kanak itu berkembang secara semulajadi .Apa perkembangan bahasa kanak-kanak itu secara semulajadi Lakukan eksperimen.sebanyak mana bahan yang dikumpul.Contoh: ucapan terima kasih setelah menerima sesuatu daripada orang . banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan .. Penghasilan bunyi .meletakkan gula-gula di atas meja . mencukupi untuk dibuat eksperimen .Tetapi untuk berbahasa. masalah kedua eksperimen tehadap kanak-kanak ialah: .Kita bercakap tanpa memahami ertinya… Kuliah pada 23/01/09 Naturalistik inquiry . Penghasilan yang berasakan kepada tiruan? .Tidak mungkin sebagai orang dewasa kita akan bercakap atau berucap perkara yang tidak pernah dibaca atau dilakukan.umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama .Proses berucap boleh berlaku tanpa memahaminya . kanak-kanak itu dapat melakukannya.Soalan: bertanya kanak-kanak di mana gula-gula itu berada? . Antara masalah dalam eksperimen terhadap kanak-kanak .apakah kanak-kanak itu pandai menghasilkan bunyi atau sekadar meniru daripada orang yang terdekat dengannya .Tidak tahu sama ada kanak-kanak faham atau tidak apa yang diarahkan .Apa perkembangan yang berlaku terhadap bahasa kanak-kanak itu . pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan.Jawapan: Gula-gula itu berada di atas meja Ini adalah proses yang dinamakan sebagai perkembangan kognitif/ intelektual/pemilkiran. Kuliah 06/02/2009 Perkataan Pertama .Ucapn tersebut mungkin dilakukan setelah ibu bapa kanak-kanak itu menyuruh kanak-kanak tersebut untuk mengucapkan terima kasih dan seterusnya menyalam orang yang member hadiah tersebut. kita mesti tengok tempat dan keadaan.apa yang mula dikatakan? Kuliah pada 30/01/2009 Antara masalah kanak-kanak (terhadap penyelidikan kanak-kaank) . bayi mula bercakap .Jika dilakukan setiap hari terhadap kanak-kanak tidak semua apa yang kita inginkan.

bunyi gasgur menyerupai suku kata .Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama.bunyi makan lebih pendek dan rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan .kita tidak dapat mengjangkakan apakah makna yang dietrima di sebalik tangisan bayi tersebut.Ada beberapa tahap perkembangan . . batuk.ini sama seperti asas bunyi Kuliah padaa 20/02.lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviiti menyebut bunyi bahasa. .pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa .daripada saat bayi lahir hingga 12 bula ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi.pita suara digunakan bagi menghasilakn pola-pola nada suara .2009 Tahap 2 (8-20 minggu (gelak dan mengagah) .namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa .pada beberapa minggu pertama..mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu .8 minggu): bunyi-bunyi asas biologi . Mula menunjukkan kontor intonasi .Ia mungkin menyatakan lapar.tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa .tahap 1 (0.bunyinya beritma .mula mengagah dan gelak.4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir . mencepak. . menelan.Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan rendah. .berirama dan pendek . . .Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara di selang seli dengan sepi sudah didokumentasikan denga baik. . sakit dan sebagainya terhadap bunyi refleksi (menghasilakn bunyi secara naluri).antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila diribakan .tangisan juga dihasilkan.Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi.Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi . bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.bunyi makan. Kualitii bunyi menyerupai bunyi vokal (a).bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek .sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai riitma yang berlainan. Nadanya mula berbagai-bagai . Tidak seperti bunyi bahasa . sendawa adalah juga berkitan dengan keperluan biologi . . Kuliah pada 13/02/2009 .

Dia akan membebel sehingga 18 bulan . agak serupa bunyi Tahap 5 (9-18 bulan) ujaran berirama . mula ada makna. aagaa.mainan dan ulangan seperti nyanyian bermelodi .penghasilan bunyi lebih mantap .pada mulanya pengkaji percaya membebel dan bahas tidak berkaitan. Ini salah . kemahuan dan kemesraan . dada dan lain-lain .ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan .selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti – aa bb.bunyi seperti bababa dan deretan lain…selalunya diulang .kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Kuliah pada 13/03/2009 Bacaan melalui buku dan perbentangan Tajuk saya :pendidikan pemulihan sekolah” . kata awal.bunyi bebel ini juga bukan rawak. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut . berbeza-beza . Tetapi lebih kerap digunakan .bunyi sudah berirama. Kuliah pada 06/03/2009 Tahap 4 (25-50 minggu) membebel .sudah ada suku kata.bunyi seolah-olah berlatih pada masa ini.kanak-kanak terus membebel setelah bercakap. soalan.ada bunyi lelangit lembut.bebel tidak ada makna tetapi menyerupai bunyi dewasa . Lebih mengembirakan pada ibu bapaanya. panggilan.ini tanda awal bahasa .bunyi lebih panjang 1 saat seperti huruf vokal dan konsonan. .Kuliah pada 27/02/2009 Tahap 3 (20 – 30 minggu (bermain dengan bunyi bahasa) .membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja.nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal . dengan makna jelas .ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran .bunyi lebih jelas.

Minggu 1 Pengujian terhadap seorang budak sebagai responden untuk dibuat kajian tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa yang ada pada dia. Proses rakaman memakan masa selama setengah jam setiap minggu. Responden yang dikaji bernama Nurisya Khyra binti Zamzuri. Berusia 13 bulan. Kedua ibu bapanya merupakan pendidik di salah sebuah sekolah di negeri Kedah. Perkataan yang dirakam pada minggu pertama melalui percakapan dan perbuatan budak tersebut. Antara perkataan tersebut adalah ‘cu’ bagi susu, “matan” untuk makan, “ba gi’ untuk baba pergi, “ma” untuk mama, ‘syedap’ untuk sedap, “nanak’ untuk tidak hendak. Minggu 2. Perkataan yang disebut antaranya susu masih menjadi “cu”, matan (makan), yang lainnya masih sama tetapi ada penambahan dari segi jumlah perkataan. Sudah mula memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan “tatak” untuk kakak, adik (adik), tok (atok), atok juga mewakili atok. Tetapi bagi orang utara, tok mewakili nenek perempuan manakala wan mewakili nenek lelaki. Hal ini berbeza dengan orang yang tinggal di sebelah selatan. Mereka memanggil “atok” untuk gelaran bagi nenek lelaki, manakala, “wan” bagi nenek perempuan. Selain itu, Nurisya juga sudah mula pandai merasa makanan. Sekiranya makanan yang diberikan kepadanya itu manis, dia akan mengatakannya “anis” yang membawa maksud makanan itu manis. Begitu juga dengan masam dan masin. Dia akan menyatakan makanan itu acam jika masam dan acin jika masin. Jadi di sini, apa yang dapat saya perhatikan, dia sudah mula bercakap menggunakan perkataan tertentu tetapi dengan cara menggugurkan imbuhan di hadapannya. Sebagai contoh: masam jadi acam. Konsonan “m” di sini telah gugur apabila dia mula menyebut perkataan masam tersebut. Minggu 3 Perkataan yang sudah mula disebut oleh responden yang dikaji adalah sudah mula terdengar bunyi-bunyi seperti p (peh), m (meh), n (neh), d (deh), t (teh), c (ceh), Antara perkataan yang disebut oleh Nurisya yang menghasilkan bunyi p (peh) adalah pai (sampai), bunyi m (meh) adalah mama, n (neh) adalah nanak, t (teh) adalah takmau, dan c (ceh) adalah cu untuk susu.
March 22, 2009 8:54 PM

zuraliza said...

Zuraliza Binti Zakaria SMK Tunku Ismail Sungai Petani Kedah 012-4341415

Nota Kuliah (10 markah) Psikoliguistik adalah suatu proses psikologi dan bahasa. 2 Januari 2009 Menyelidiki bahasa kanak-kanak. - Sejarah aktifnya bermula pada tahun 200 masihi.Diari ibu bapa. Mulai tahun 1950, lebih kajian secara menyeluruh dan sistematik dilakukan terhadap penelidikan bahasa kanak-kanak ini. - Pita rakaman: Pertuturan bahasa kanak-kanak yang dirakam dengan menggunakan pita rakaman dapat dianalisis dan dirakam secara berulang-ulang dan dapat mendengar proses bunyi tersebut yang mungkin pada pertama kalinya kita mendengar melalui pita rakaman tersebut, bunyi itu agak kabur dan kurang jelas. - Pengitlakan (proses generalisasi), deskripsi secara lengkap dan tepat. - Multidisiplinari: Linguistik dan eksperimens. Contohnya seperti: Apakah perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak dan daripada dapatan tersebut apakah proses yang berlaku kepada kanak-kanak tersebut. Bagaimana kanak-kanak mempelajari sesuautu bahasa. Itulah yang dikaitkan dengan bidang psikolinguistik atau bidangan bahasa. Bidang bahasa. - Bagaimana kita memahami kanak-kanak mempelajari sesuatu bahasa. - Bahasa disebutkan sebagai sesuatu yang sangat kompleks. Bagaimana kanak-kanak itu dapat mempelajari sesuatu bahasa yang sangat kompleks dengan tidak berusaha bersungguh-sungguh tetapi hanya tahu menyebut sesuatu perkataan tanpa memahami maknanya. Ahli-ahli psikologi yang terkenal antaranya Sigmund Freud, NOAM Chomsky, Carol Chomsky, Skinner, Watson yang telah memberikan teori-teori berkenaan pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. Freud meletakkan satu kelompok kanak-kanak kepada bentuk yang tidak boleh bercakap. Kajian yang lebih sistematik berlaku dalam 50 tahun lalu. Antara dapatan dalam kajian itu adalah: - Apakah pola, perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak - Bilakah seseorang kanak-kanak itu boleh bercakap (bergantung kepada individu) - Adakah bahasa yang dikeluarkan oelh seseorang kanak-kanak itu dapat dikembangkan lagi? - Rakam dengan menggunakan alat teknologi seperti pita rakaman, kamera digital, handycam. Dan sebagainya. - Pada masa ini berkembangnya teori empirical iaitu apabila kenyataan atau dasar yang kita buat itu adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. - Proses bunyi yang keluar daripada mulut kanak-kanak adalah… seterusnya… Kuliah pada 09/01/2009 -Kaedah yang berkesan-

BERJAYA -Penyelidik membina kaedah berkesan untuk mendapatkan data daripada kanakkanak. - Lain daripada masalah dengan orang dewasa. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana: = berlakunya perkembangan kognitif (pemikiran) = Jangka minat (attention) kanak-kanak terhadap sesuatu tidak panjang. Hal ini kerana mereka cepat merasa jemu dan bosan terhadap sesuatu terutamanya -apabila ianya melibatkan proses pembelajaran. Kecuali jika proses pembelajaran itu menggunakan kaedah menggunakan peta minda atau visual yang mempunyai suara dan gambar( ideogram). = Kanak-kanak cepat memahami dan mengingat arahan = Tetapi ianya tidak dapat dilakukan kepada kanak-kanak di bawah 3 tahun.

Kaedah baru - Teknik merakam dan desain eksperimen direka - Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan - Ada mikrofon radio - Sampel besar bertahun-tahun - Teknik eksperimen sesuai dengan intelektual dan pengalaman sosial - Kanak-kanak belum dapat bercakap pun masih boleh diambil untuk dijadikan responden kajian. - Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara - Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. - Data boleh dipercayai, bermula dari peringkat awal kelahiran sehinggalah baligh. Sampel alamiah - Naturalistik sampling: suasana lazim kanak-kanak. - Dirumah: Akustik tidak baik dan alat boleh mengganggu kanak-kanak. - Pusat penyelidikan: Kanaka-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan. - Data berkualiti : representative (contoh buat peta. Dan kita ambil cirri-ciri yang penting sahaja) dan naturalistic. - Kesulitan: Mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya. - Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak. - Mungkin tidak banyak peristiwa tentang cirri-ciri bagi membuat kesimpulan bagai mana kanak-kanak belajar - Perlu tambahan daripada kaedah yang lain.

Psikologi eksperimental banyak digunakan - Bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu

aspek bahasa. - Reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek - Jalankan tugasan dan kumpul data - Buat analisis statistic behavior (tingkah laku) subjek. - Hasilnya beri bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan) memperbaiki eksperimen akan datang. Hasil Penyelidikan - Dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak - Tetapi pengitlakan daripada kajian ini sukar - Apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal, tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa - Lain subjek, suasana, eksperimen, dan prosedur statistic member interprestasi berlainan. - Sangat perlahan. Memakan masa lama untuk penyelidik memastikan semua angkuhan dikaji dan hasilnya sahih. Kekerapan - Berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen? - Kerap, selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat, mulai lahir hingga 3 bulan. Roger Brown (ahli Psikolinguistik) - Sebuah penyelidikan penting oleh ahli psikologi Amerika Roger Brown (1925dalam tahun 1960- an).

Saiz Sampel - Apabila biilangan kanak-kanak itu ramai, maka penyelidikan tertumpu kepada penyelidikan unsur bahasa tertentu sahaja. Sampel besar tidak semestinya menjamin keberhasilannya. Apa yang patut dilakukan - Sampel yang popular dilakukan adalah setengah jam - Mereka menggunakan ujaran yang dipastikan. Contohnya 100 ujaran pada satu-satu masa - Yang penting adalah responden ujaran daripada kanak-kanak itu sendiri.. - Bersifat naturalistik atau representatif. Kuliah pada 16/01/2009 Etika= nilai kod= peraturan Etika pakaian (x) kod pakaian Language kod peraturan berbahasa Elaborate kod= peraturan-peraturan dan bahasa yang sangat canggih Logic of place = logik tempat Contoh ayat: Beli tasbih di Mekah (betul) = peraturan berbahasa

Beli tasbih dekat Mekah (salah) = peraturan berbahasa Contoh lain: Selalu diucapkan oleh pelajar; Jasa kalian (ibu bapa) tidak dapat dibalas (x) Konteks ayat di atas salah kerana kalian member makna ibu bapa. Ibu bapa tidak boleh menggunakan gelaran “kalian” Basil Berstein 1950-an daripada Univercity of London, mengkaji pelajar-pelajar yang datang dari London dan kebanyakannya dari Jamaica dan dari keluarga atau golongan bawahan. Oleh itu, bahasa yang dituturkan oleh mereka seharian adalah dari kelas rendah. -Penceramah yang menngunakan bahasa yang tinggi adalah seperti Tan Sri Rais Yatim dan Ustaz Badrul Amin. - Tetapi untuk berbahasa, kita mesti tengok tempat dan keadaan. Penghasilan yang berasakan kepada tiruan? - apakah proses peniruan tersebut? - Tidak mungkin sebagai orang dewasa kita akan bercakap atau berucap perkara yang tidak pernah dibaca atau dilakukan. - Proses berucap boleh berlaku tanpa memahaminya - Kita bercakap tanpa memahami ertinya… Kuliah pada 23/01/09 Naturalistik inquiry - Bagaimana bahasa kanak-kanak itu berkembang secara semulajadi - Apa perkembangan yang berlaku terhadap bahasa kanak-kanak itu - Apa perkembangan bahasa kanak-kanak itu secara semulajadi Lakukan eksperimen. Bagaimana eksperimen dihasilkan? Dari kecil- apa yang mula dikatakan? Kuliah pada 30/01/2009 Antara masalah kanak-kanak (terhadap penyelidikan kanak-kaank) - Tidak tahu sama ada kanak-kanak faham atau tidak apa yang diarahkan - Kognitif = sains = mengkaji apa yang kita tahu terhadap apa yang kita tahu… Logik Tempat - meletakkan gula-gula di atas meja - Soalan: bertanya kanak-kanak di mana gula-gula itu berada? - Jawapan: Gula-gula itu berada di atas meja Ini adalah proses yang dinamakan sebagai perkembangan kognitif/ intelektual/pemilkiran. Antara masalah dalam eksperimen terhadap kanak-kanak - sebanyak mana bahan yang dikumpul, mencukupi untuk dibuat eksperimen - Jika dilakukan setiap hari terhadap kanak-kanak tidak semua apa yang kita inginkan, kanak-kanak itu dapat melakukannya. masalah kedua eksperimen tehadap kanak-kanak ialah: - apakah kanak-kanak itu pandai menghasilkan bunyi atau sekadar meniru daripada orang yang terdekat dengannya

- Contoh: ucapan terima kasih setelah menerima sesuatu daripada orang - Ucapn tersebut mungkin dilakukan setelah ibu bapa kanak-kanak itu menyuruh kanak-kanak tersebut untuk mengucapkan terima kasih dan seterusnya menyalam orang yang member hadiah tersebut. Kuliah 06/02/2009 Perkataan Pertama - umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama - itulah bukti ketara perkembangan bahasa, bayi mula bercakap - tetapi pada hakikatnya, banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan - 3 bidang besar: penghasilan bunyi, pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. Penghasilan bunyi - daripada saat bayi lahir hingga 12 bula ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. - Ada beberapa tahap perkembangan - tahap 1 (0- 8 minggu): bunyi-bunyi asas biologi - pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. - Ia mungkin menyatakan lapar, sakit dan sebagainya terhadap bunyi refleksi (menghasilakn bunyi secara naluri). - bunyi makan, mencepak, menelan, batuk, sendawa adalah juga berkitan dengan keperluan biologi - Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara di selang seli dengan sepi sudah didokumentasikan denga baik. - Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan rendah. Kualitii bunyi menyerupai bunyi vokal (a). Kuliah pada 13/02/2009 - Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. - Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama. - sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai riitma yang berlainan. - bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek - bunyi makan lebih pendek dan rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan - kita tidak dapat mengjangkakan apakah makna yang dietrima di sebalik tangisan bayi tersebut. Tidak seperti bunyi bahasa - tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa - namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa - Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi - bunyinya beritma - pita suara digunakan bagi menghasilakn pola-pola nada suara - ini sama seperti asas bunyi

Kuliah padaa 20/02.2009 Tahap 2 (8-20 minggu (gelak dan mengagah) - antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila diribakan - tangisan juga dihasilkan. Nadanya mula berbagai-bagai - mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu - berirama dan pendek - mula mengagah dan gelak. Mula menunjukkan kontor intonasi - bunyi gasgur menyerupai suku kata - 4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir - pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa - lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviiti menyebut bunyi bahasa. Kuliah pada 27/02/2009 Tahap 3 (20 – 30 minggu (bermain dengan bunyi bahasa) - penghasilan bunyi lebih mantap - bunyi lebih panjang 1 saat seperti huruf vokal dan konsonan. - nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal - ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan - ada bunyi lelangit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut - bunyi seolah-olah berlatih pada masa ini. Lebih mengembirakan pada ibu bapaanya. Kuliah pada 06/03/2009 Tahap 4 (25-50 minggu) membebel - membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja. Tetapi lebih kerap digunakan - bunyi seperti bababa dan deretan lain…selalunya diulang - selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti – aa bb, aagaa, dada dan lain-lain - bebel tidak ada makna tetapi menyerupai bunyi dewasa - pada mulanya pengkaji percaya membebel dan bahas tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah - kanak-kanak terus membebel setelah bercakap. Dia akan membebel sehingga 18 bulan - bunyi bebel ini juga bukan rawak, agak serupa bunyi Tahap 5 (9-18 bulan) ujaran berirama - bunyi sudah berirama, berbeza-beza - ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran - bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, panggilan, kemahuan dan kemesraan - mainan dan ulangan seperti nyanyian bermelodi - sudah ada suku kata, kata awal, dengan makna jelas - ini tanda awal bahasa - kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Kuliah pada 13/03/2009

Sudah mula memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan “tatak” untuk kakak. matan (makan). Jadi di sini. n (neh). Tetapi bagi orang utara. Konsonan “m” di sini telah gugur apabila dia mula menyebut perkataan masam tersebut. . Minggu 3 Perkataan yang sudah mula disebut oleh responden yang dikaji adalah sudah mula terdengar bunyi-bunyi seperti p (peh). “matan” untuk makan. Dia akan menyatakan makanan itu acam jika masam dan acin jika masin. Begitu juga dengan masam dan masin. Berusia 13 bulan. yang lainnya masih sama tetapi ada penambahan dari segi jumlah perkataan.Bacaan melalui buku dan perbentangan Tajuk saya :pendidikan pemulihan sekolah” Minggu 1 Pengujian terhadap seorang budak sebagai responden untuk dibuat kajian tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa yang ada pada dia. Sekiranya makanan yang diberikan kepadanya itu manis. t (teh). d (deh). atok juga mewakili atok. adik (adik). manakala. Antara perkataan tersebut adalah ‘cu’ bagi susu. “ma” untuk mama. tok (atok). Nurisya juga sudah mula pandai merasa makanan. Hal ini berbeza dengan orang yang tinggal di sebelah selatan. Perkataan yang disebut antaranya susu masih menjadi “cu”. m (meh). ‘syedap’ untuk sedap. “nanak’ untuk tidak hendak. Kedua ibu bapanya merupakan pendidik di salah sebuah sekolah di negeri Kedah. c (ceh). Perkataan yang dirakam pada minggu pertama melalui percakapan dan perbuatan budak tersebut. tok mewakili nenek perempuan manakala wan mewakili nenek lelaki. Mereka memanggil “atok” untuk gelaran bagi nenek lelaki. Sebagai contoh: masam jadi acam. dia sudah mula bercakap menggunakan perkataan tertentu tetapi dengan cara menggugurkan imbuhan di hadapannya. dia akan mengatakannya “anis” yang membawa maksud makanan itu manis. Selain itu. apa yang dapat saya perhatikan. “wan” bagi nenek perempuan. Responden yang dikaji bernama Nurisya Khyra binti Zamzuri. Proses rakaman memakan masa selama setengah jam setiap minggu. Minggu 2. “ba gi’ untuk baba pergi.

dan c (ceh) adalah cu untuk susu. (40 markah). b. Jawapan: Kandungan: a. Fenomena penghasilan. Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari. n (neh) adalah nanak. bunyi m (meh) adalah mama. Minggu keempat. March 22. 2009 8:55 PM normahismail said. Jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan Daya kefahaman lebih asas dari bertutur Dari yang umum menuju yang khusus Peringkat penguasaan bahasa Demografi subjek e. 014 2546199 Soalan 3. Senarai perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan golongannya Kata nama Kata kerja . t (teh) adalah takmau..Antara perkataan yang disebut oleh Nurisya yang menghasilkan bunyi p (peh) adalah pai (sampai).. Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak. Ismail ( M20081000089) SK Methodist (ACS) Jalan Lahat 30200 Ipoh. d. Teori-teori linguistik Teori Ferdinand de Saussure Teori Leonard Bloomfield Teori John Rupert Firth Teori Noam Chomsky Teori Watson Teori Guthrie Teori Skinner c. pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanak-kanak. Buat esei mengenai penguasaan bahasa kanak-kanak berdasarkan data yang dipungut selama dua bulan. Normah Bt.

Kononnya. Psammetichus 1.Kata adjektif Kata tanya Kata arah Kata bilangan f. Istilah pemerolehan digunakan untuk padanan istilah Inggeris acquisition. proses itu dilakukan dalam bimbingan yang formal. sedangkan proses orang. Teori penguasaan bahasa kanak-kanak inat (kuderat) peniruan kognisi (intelektual) input h. iaitu belajar dalam kelas dan diajar oleh seorang guru. Minat terhadap bagaimana anak memperoleh bahasa sebenarnya sudah lama wujud. Charles Darwin pada 1877 juga mencatat perkembangan bahasa anak lelakinya (Gleason dan Ratner. 1998: 349). pernah menyuruh pegawainya mengisolasi dua daripada anaknya bagi mengetahui bahasa apa yang akan dikuasai anak-anak itu. Senarai frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan. Dengan demikian. iaitu proses penguasaan bahasa yang berlaku pada kanak-kanak secara natural pada masa dia belajar bahasa ibunya. Catatan harian yang pada zaman moden berkembang menjadi data-data elektronik sesuai dengan perkembangan zaman mendorong lebih kuat penyelidikan mengenai bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. maka proses daripada kanak-kanak yang belajar menguasai bahasa ibunya adalah pemerolehan. Rujukan a. dianggap sebagai pengasas linguistik . Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak. raja Mesir pada abad 7 Sebelum Masihi. dia mengharapkan bahasa yang keluar daripada kanak-kanak itu adalah bahasa Mesir. Lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang diperhatikan tahap I (0-8 minggu) tahap II ( 8-20 minggu) tahap III (20-30 minggu) tahap IV (25-50 minggu) tahap V ( 9-18 bulan) i. Teori-teori Psikolinguistik TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913) De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss. 1972). b. umumnya dewasa. yang belajar dalam kelas adalah pembelajaran (lihat juga Krashen. Dalam pengertian ini. tetapi akhirnya dia kecewa. Sebagai raja Mesir. Istilah ini dibezakan daripada pembelajaran yang merupakan padanan kepada istilah Inggeris learning. g. Pragmatik.

Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut : 1. tanda atau lambang. Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tandatanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri. Kemudian. 3. dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini. Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa. De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. telinga dan bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda .deskriptif. De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan. sedangkan bertutur adalah aktif. kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama. Jadi. De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti : a. Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu. Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi. Bahasa adalah pasif. Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: ‘signe’ (sign). Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B. 2. Baik konsep-konsep mahupun bayanganbayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi. gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal. maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi. bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak. Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut. Kemudian. Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar. Kedua-dua sifat ini saling bertentangan. bukan bertutur dan bukan pula ucapan. Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual. Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya. iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut. Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi.

Pertamanya.b. Jadi. Dengan kata lain. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses penciptaan bebas. Menurut De Saussure. Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik. tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayatayat di luar bidang linguistik murni. atau boleh paradigmatik. tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable). dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. satu perpanjangan. signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda Contohnya. Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis. jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris ‘tree’ maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita. Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari. Pembentukan ayat-ayat. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda c. tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable). Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenangwenang atau arbitrari. tandatanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas. iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan. Pola-pola itu boleh sintagmatik. Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli . Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari. metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. menurut De Saussure. tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. Chomsky 1968). Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence). tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue). TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949) Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedahkaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism. Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. iaitu hubungan-hubungan antara unitunit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan. ‘tree’ dinamai tanda kerana membawa konsep ‘pohon’.

Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( . Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti. Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack 3. Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R ) r: pengeluaran bunyi ) . Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r ) 4. ) 5. Ungkapanungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagian–bahagiannya.. Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran.... Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk ‘’Jack and Jill’’. Jack dan Jill berjalan-jalan..psikologi seperti John B.s + S – R Bagi Bloomfield. Watson dan A. bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat.. Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan. Oleh yang demikian..P. Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon... memetik epal dan memberikannya kepada Jill. Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu. ... bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community). Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu. apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya. : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan s: pengamatan bunyi ) Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan Bahasa.. Jill melihat epal ( S ) 2. maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu. Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku–tingkah laku lain. Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak 7. Oleh itu. Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S ) 6. Jack memanjat pohon epal. Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut: 1.. perilaku ucapan adalah satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau: Laku ucapan : r….

misalnya: ‘pe-‘ . Bahasa adalah susunan daripada kontekskonteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu. semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran. TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 – 1960) Menurut Firth. ‘kakitangan’. Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon. misalnya: ‘Amat jalan’ . Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas. Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentukbentuk bebas. Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya. tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik. Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis. Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem. Ada tiga jenis bentuk: a. tingkatan morfologi. Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas.Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. konteks morfologi. c. Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik. Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian. Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi. Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian. tingkatan leksikon. dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. ‘-an’. . b. ‘Amat’ . ‘jalan’. Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. misalnya : ‘matahari’ . konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan). Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu. Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa. Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain.

Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata). erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik. Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi: .Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem. Jadi. Misalnya. satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : ‘She liked me’. dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai. Erti tatabahasa ‘liked’ adalah peranan atau hubungannya dengan ‘she’ dan ‘me’ dan juga hubungannya dengan ‘like’ dan dengan ‘likes’ pada tingkatan paradigmatik. Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik. erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi: 1. tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya. Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataanpernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti. unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem. 3. Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. Menurut Firth. 5. 2. Jadi. unsur-unsur leksikon adalah kata-kata. Hubungan ayat dengan konteks situasi. erti tatabahasa dan erti fonologi. Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan. Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsurunsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa. Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat. 4. Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya. unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori semantik. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu.

TEORI NOAM CHOMSKY (1927 – SEKARANG) Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky. dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja. . menurut Chomsky. pada tahun 1957. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan. Oleh itu. Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsurunsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan. Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan. baik berupa perpanjangan fonetik. mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi. Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor. 3) Kesejagatan struktur linguistik dasar. Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut : 1) Aspek kreatif penggunaan bahasa. 2. maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya. kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku. terutama dalam psikolinguistik. seperti suku kata atau kata. 2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik. Jadi. dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu. Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative). iaitu teori Transformasi Generatif. Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa. 4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental). teori linguistik bersifat mental. Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen.1. maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik. Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama.

Jadi. Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif. bahawa dalam ayat pertama. sedangkan dalam ayat yang kedua. 1) Komponen sintaksis . John adalah objek yang logis (“It is easy to please John”). Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu. Jadi. Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting.” 2. Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman. kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa. cetakan ke-24 1969 :34) : 1. iaitu John ialah subjek keduadua ayat itu. “John is eager to please. Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat. Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayatayat berikut (Chomsky 1964. Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan. iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan. Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa.Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini.” Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya. Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak. tatabahasa generatif terdiri daripada tiga komponen utama. iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan. Dalam teori linguistiknya. “John is easy to please. Pada tahun 1965. terutama dalam psikolinguistik. iaitu. John ialah subjek (“John wants to please”).

Mereka yang mengkaji mengenai teori behaviorisme ini ialah sarjana psikologi yang beranggapan bahawa pemerolehan sesuatu lakuan terjadi melalui ulangan sesuatu lakuan. Kajian mereka hanya ditumpukan kepada lakuan binatang. teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai.B. iaitu penolakannya terhadap pembezaan jasad dan fikiran. J. Mereka ini selalu mengkaji lakuan binatang dan mereka suka menjalankan analisa mengikut rangsangan dan tindakbalas. Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman. Dia hanya mengkaji lakuan dan telah membezakan antara lakuan sedar dan yang tidak sedar. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia. dia memberi perhatian terhadap pendapat berikut. sama seperti lakuan lain. aliran kajian psikologi di Amerika mulai bergerak berpisah dari pemikiran tradisi sarjana. yakni ia mengetepikan apa yang berdasarkan agakan tanpa bukti yang dapat dilihat nyata. Inilah sumbangannya yang terbesar. Dalam bukunya The Psychology of Learning (1935). Guthrie yang menjadi profesor psikologi di University of Washington. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumusrumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi. Jadi bagaimana lakuan lain itu dipelajari. maka begitulah juga lakuan bahasa dipelajari. Eksperimen ini tidaklah dapat disebut satu persatu tetapi cukuplah bagi kita sekadar membincangkan teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon. Kesimpulan dari kajian ini dianggap akan dapat diterima sebagai sah untuk sebarang lakuan manusia. dan dengan memberi penegasan terhadap pembelajaran sebagai bidang tumpuan pengkajian mereka itu. bahawa pembelajaran itu berlaku . Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti. Teori Behaviorisme Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi.2) Komponen semantik 3) Komponen fonologi Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi. Watson Dalam kurun ke-19.R. Dengan itu semua ahli psikologi menumpukan perhatian kepada lakuan atau gerak-gerak yang dapat diperhatikan secara objektif. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. Dengan mengetepikan sesuatu yang subjektif maka dia telah dapat melakukan kajian terhadap lakuan sedar. Inilah yang dipegang oleh ahli psikologi sebagai lakuan itu. profesor psikologi di John Hopkins University telah membuat kajian dan menulis artikelnya: Psychology as the Behaviorist View (1913). Walau bagaimanapun.sarjana psikologi di Eropah. Guthrie Di samping sarjana ini kita dapati pula E. Watson.

Proses ini . Kedua ialah lakuan operan. Bagi beliau kebanyakan lakuan yang kita lakukan ialah sejenis operan.F. Ternyata bahawa kenyataan seperti ini mempunyai kekurangan dari segi pembelajaran. Lakuan automatis ini akan hanya berlaku sekiranya ada rangsangan tetapi lakuan operan akan berlaku dalam sesuatu lingkungan atau keadaan. Menurut teori behaviorisme. Ini telah ditafsirkan oleh seorang sarjana psikologi sebagai keadaan yang dapat dipadankan dengan pembelajaran lakuan di kalangan binatang. Misalnya. Skinner merupakan seorang sarjana teori behaviorisme dan mengajar di Harvard University. Skinner. Dalam hal ini. Dalam hal ini dapatkah kita mengatakan dia sudah mempelajari sesuatu? Pada hal dia tidak menyelesaikan teka silang kata itu dan ternyata dia tidak mempelajari sesuatu apa pun. nama ahli psikologi yang masyhur sekali ialah B. lingkungan sosial dan beberapa lingkungan atau suasana yang berlainan. Oleh sebab itu lakuan itu akan diulang. Di dinding kotak itu ada swis. Apabila merpati itu lapar dan mematuk swis itu. Apabila terjadi rangsangan dan tindakbalas secara berulangan maka terhasillah pembelajaran. tentulah kita akan membuat lakuan yang sama. tetapi juga kerana rasa lapar. Pengukuhan berlaku apabila lakuan itu diberi balasan dengan hadiah. lakuan menyuap makanan bukan sahaja kerana rangsangan itu melibatkan makanan. Dengan itu terjadilah pembelajaran. kalau dia memberi tindakbalas yang sama. salah satu darinya ialah dengan menggunakan merpati. Contoh lakuan automatis yang paling mudah ialah lutut akan terangkat apabila diketuk oleh doktor. Pada satu masa lain. Keinginan mendapat balasan hadiah ini menimbulkan keinginan supaya berbuat demikian untuk mendapatkan hadiah yang sama. termasuk manusia. Mengikutnya pembelajaran itu berlaku kalau ada rangsangan dan tindakbalas yang berulangan. Lakuan seperti ini dianggap sebagai tindakbalas automatis dan berlaku secara tidak sedar dan ianya tetap. rangsangannya tidak semestinya menerbitkan tindakbalas tertentu yang tetap. Berdasarkan pengkajiannya. Pengukuhan ini dianggap oleh Skinner sebagai asas dalam proses pembelajaran. maka timbullah rangsangan dan diberi balasan dengan makanan. Pengulangan yang kerap dilakukan akan mengukuhkan proses pembelajaran. Katakanlah seorang itu disuruh mengisi teka silang kata. bercakap dan lain-lain. Skinner telah dapat membezakan dua jenis pembelajaran yang berlainan kerana ada dua jenis lakuan tindakbalas. Skinner Dalam teori pembelajaran melalui teori lakuan ini. Merpati itu dikurung dalam kotak. Dengan kata lain apa yang dimaksudkan olehnya ialah kalau sesuatu lakuan itu terjadi dalam satu keadaan tertentu. maka semasa kita berada dalam keadaan itu pada masa yang lain. Pertama ialah lakuan automatis yang tetap. Dalam hal ini ternyata tidak terjadi proses pembelajaran yang dikatakan tersebut. maka dia akan meninggalkannya setelah bosan. Apabila swis itu dipatuk terbukalah satu lubang untuk memberi makanan. seperti berjalan. Ini tidak jauh berbeza dari yang disebut oleh Watson dan Guthrie. Skinner telah mengkaji dan memperbaiki teori behaviorisme itu. Tetapi kalau teka silang itu sukar dan dia tidak dapat membuatnya. dia diberi teka silang kata yang sukar juga tidak dapat dibuatnya dan oleh itu terus ditinggalkannya. Dengan kata lain. tetapi apa yang berbeza ialah tentang konsep pengukuhan.dengan adanya rangsangan yang diikuti dengan tindakbalas. Dia akan mengisi kata-kata dalam teka silang itu dan akan menyelesaikan masalah itu kalau ianya mudah. beliau membuat eksperimen dengan menggunakan binatang. Itu merupakan satu lakuan yang ada rangsangan (ketuk) dan ada tindakbalas (kaki terangkat). maka berlakulah pembelajaran.

Dalam bukunya Verbal Behavior (1957) Skinner telah membincangkan lebih lanjut tentang proses pembelajaran dengan menggunakan unsur rangsangan. kemampuan kanak-kanak bagi memahami apa yang dikatakan orang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik daripada penghasilannya. Data bahasa yang diterima. 1981:6). Sejak Skinner. Fenomena penghasilan. baik kanak-kanak mahupun dewasa mempunyai dua tingkat kemampuan yang berbeza dalam berbahasa. Ada yang merasakan proses ini berlaku secara automatik. ramai lagi ahli psikologi yang mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku. maka ianya dapat menjelaskan kekaburan dari segi teori dalam sistem pembelajaran bahasa dalam abad ke-20 ini. c. Tujuan kita membaca sesuatu teks atau mendengar pertuturan seseorang adalah bagi mendapatkan maklumat yang cuba disampaikan oleh penulis atau penutur. Ada di antara mereka yang mengkaji bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa dan apa implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. Dengan itu lahirlah pendapat yang mengatakan bahasa itu adalah suatu lakuan dan boleh dipelajari melalui syarat-syarat tertentu. Usaha mendapatkan maklumat yang cuba disampaikan itu melibatkan saru urutan gerak laku memproses maklumat yang kompleks. iaitu 11 kali ganda daripada penghasilannya. pandangan umum ini tidaklah benar. pemahamannya adalah 110 perkatan. proses pemahaman sering kali ditanggapi sebagai mudah. Belajar melalui lakuan operan itu ialah yang dikatakan pembelajaran menurut syarat. Sementara itu. 1969). . Walau bagaimanapun. ayat-ayat yang tidak sempurna strukturnya dan ada dalam bentuk kiasan dan sebagainya.. Proses pemahaman tidaklah semudah dan seringkas yang disangkakan. Walau bagaimanapun. Begitu juga kanak-kanak. Jadi teori behaviorisme ini melengkapkan apa yang diperlukan oleh para pendidik. terutamanya oleh kanak-kanak bukan sahaja terdiri daripada ayat-ayat mudah benar dan gramatis. Dengan adanya pendapat ahli psikologi ini. Manusia.A. Ini jelas berbeza dari lakuan sebagai tindakbalas otot secara automatis. dalam hidup kita setiap hari. Syarat itu timbul dari lingkungan yang menjadi rangsangan yang mendorong lakuan tersebut. Kelly. tindakbalas dan segala syarat dan pengukuhan yang terlibat dalam menghasilkan pembelajaran secara maksimum. sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan melibatkan beberapa langkah yang rencam dan kadangkala merumitkan. 1995:363) mengatakan bahawa pada masa kanak-kanak dapat menghasilkan 10 perkataan. pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanak-kanak. tetapi juga terdiri daripada ayat-ayat yang rencam. Sebagai orang dewasa.perlulah diambil kira. (dalam Barret. Sebahagian daripada penyelidik mengatakan bahawa kemampuan kanak-kanak dalam pemahaman adalah lima kali ganda lebih baik jika dibandingkan dengan pnghasilannya (Benedict. Fenson et al. samalah dengan binatang mempelajari lakuan tertentu (G. kita menyedari bahawa jumlah kosa kata yang kita gunakan secara aktif adalah lebih rendah daripada perkataanperkataan yang dapat kita fahami. 1979 dalam Fletcher dan Garman. Pemahaman Usaha bagi memahami dan mentafsir input-input bahasa.

pendengar perlu membuat persepsi dan memproses bunyi-bunyi yang dituturkan oleh penutur. ini melibatkan bahagian-bahagian yang tidak terjangkau oleh daya pemahaman kita. Proses pemahaman adalah proses mental. kemudian menggunakan hasil pemprosesan itu bagi mentafsir perkara yang cuba disampaikan oleh penutur. Pemprosesan maklumat bahasa melibatkan beberapa tahap. Langkah-langkah atau tahap-tahap dalam proses pemahaman dapat diringkaskan seperti berikut: Menanggap Mengecam dan Membina Memperoleh Maklumat Mendapatkan Struktur Makna Deria Makna Perkataan Ayat Rajah 1 : Tahap-tahap dalam Proses Pemahaman Tahap Pertama : Menanggapi Maklumat Deria dan Pengecaman Kata Apabila seseorang pendengar menerima sesuatu rangsangan bunyi. Bagi memahami sesuatu wacana lisan. Input penglihatan dalam bentuk huruf akan disatukan untuk membentuk perkataan yang bermakna.Inilah yang dimaksudkan oleh Ortegay (1959 :1) apabila dia membuat rumusan bahawa : Hanya dengan usaha yang bersungguh-sungguh barulah kita mampu memahami beberapa bahagian penting mengenai perkara yang cuba disampaikan. Lazimnya. Hal yang hampir sama berlaku apabila seseorang membaca sesebuah teks. dia akan memproses rangsangan atau input bahasa tersebut sehingga terbentuknya perkataan yang bermakna. Ia bermula daripada penanggapan maklumat deria hinggalah kepada pemahaman ayat-ayat berdasarkan keperihalan keadaan. Input Penglihatan Menyatukan Input Penglihatan dalam Bentuk Huruf atau Fonem kepada beberapa Suku Kata Membandingkan Perkataan yang telah Dibentuk dengan Perkataan yang ada dalam Ingatan Input Penglihatan telah Dipastikan sebagai Perkataan Mendapatkan Makna Perkataan Rajah 2 : Proses Pengecaman Kata . atau yang perlu difahami mengenai sesebuah teks.

Dengan kata lain. “Sebenarnya adalah salah untuk berhenti setakat makna ayat. Manusia bercakap dan menulis adalah untuk mengemukakan sesuatu pandangan atau proposisi. Seseorang pembaca atau pendengar akan hanya dapat memahami maksud yang cuba disampaikan oleh sesebuah ayat. Selepas perkataan-perkataan dicam dan maknanya diperoleh daripada ingatan jangka panjang. perkataan-perkataan ini membentuk kelompok yang bermakna. jika apa yang dibentuk ialah perkataan yang tidak bermakna seperti keluasannya. dan seterusnya membentuk ayat yang bermakna. Za’ba (1958 : 215) secara jelas menerangkan: “Benda’ dan ‘cerita’ adalah tunjang atau teras bagi sebarang ayat. Perkataan-perkataan harus disusun secara logic dan gramatis untuk memudahkan proses pemahaman. sama ada benda yang bersifat abstrak atau konkrit. Pembentukan kelompok ini adalah penting dalam pemahaman ayat’. Penganalisisan sesebuah ayat di luar daripada konteks atau keperihalan keadaannya boleh menghasilkan bentuk pentafsiran makna yang salah. frasa atau klausa. dan jika tiada tidaklah jadi. Garnham (1985 : 5) berkata. Atas alasan inilah Garnham (1958 : 6) menegaskan. iaitu wacana atau teks. Untuk memahami ayat-ayat dalam perenggan tersebut kita perlu merujuk kepada tema yang dibicarakan. Pandangan itu biasanya dikemukakan dengan cara menghuraikan atau menerangkan tentang sesuatu benda. Sesuatu kumpulan perkataan jika tidak mengandungi salah satu daripada dua anggota yang wajib ini. kita mengemukakan pandangan dengan mengaitkan dua entity. Tentang hal ini. jika dia dapat memahami subjek dan predikat ayat tersebut. Biasanya. Tahap kedua : Pembentukan Frasa dan Ayat Sesebuah ayat hanya dapat difahami apabila perkataan-perkataan yang membentuk ayat tersebut digabungkan untuk membentuk frasa.Dalam memproses huruf ataupun rangsangan bunyi. tiadalah ia memberi pemahaman yang cukup kerana tidak sempurna maksudnya. jika apa yang dibentuk bukan perkataan yang bermakna. kita bercakap atau menulis secara berperenggen. Unit-unit yang lebih besar daripada ayat. perkataan-perkataan ini akan dicantumkan untuk membentuk frasa atau ayat yang memberi makna yang tertantu. Susunan beberapa buah ayat biasanya membincangkan satu tema yang sama. 1958 : 215). Sebagai contoh. system pemprosesan meklumat perlu mengulangi proses pengecaman kata sehingga terbentuk perkataan yang bermakna. iaitu ayat-ayat digabungkan secara tersusun (Za’ba. Tentang peranan benda dan cerita dalam pembentukan ayat. . iaitu keluasannya. kadangkala boleh memberikan makna yang kurang tepat. Jika ada keduanya jadilah ayat. Tahap Ketiga : Melihat Makna Ayat dalam Wacana Pemprosesan makna yang hanya merujuk kepada makna perkataan-perkataan dan perhubungan sintaksis yang dibentuk oleh perkataan-perkataan dalam sesebuah ayat. iaitu benda dan cerita tentang benda tersebut. pembaca perlu mengulangi proses ini. ‘Perkataan-perkataan dalam sesebuah ayat tidak disusun secara sewenang-wenang.

beserta contoh-contoh Slobin dan Welsh. Proses pemahaman melibatkan penganalisisan makna perkataanperkataan dan corak hubungan struktur antara perkataan-perkataan yang membina sesuatu ayat. Peniruan Kalau kita bertanya “orang kebanyakan” bagaimana kanak-kanak belajar bertutur. tetapi kita akan diadili di akhirat nanti’. contohcontoh Bellugi. Dalam membincangkan ayat dua-kata. . penganalisisan makna juga melibatkan penentuan makna ayat berdasarkan tema atau keperihalan keadaan di mana ia wujud.mempunyai makna yang melampaui makna ayat-ayat jika sekiranya dilihat secara terpisah”. Selanjutnya. Sebagai contoh. kemudian barulah pertuturan itu bebas. David McNeill (1960. tetapi ingin mengingatkan kita supaya jangan terpedaya oleh nafsu yang jahat. Tentu sahaja ucapan ini tidak bermaksud menyuruh kita menurut hawa dan nafsu. Huraian di atas memperlihatkan kepada kita bahawa pemahaman melibatkan satu urutan pemprosesan. Manusia dapat memahami ujaran kerana mereka dapat mengenali perkataan-perkataan yang mereka dengar secara intuisi yang sebenarnya berdasarkan pada pengetahuan yang mereka miliki tentang bahasa dan budaya mereka. Dia mendengar sesuatu. membayangkan bahawa kanak-kanak tidak dapat meniru struktur yang belum dapat dihasilkannya sendiri. dia mungkin tidak menganggapnya sebagai soalan yang serius. bentuk baru itu bergantung pada model ibu bapa. dalam sesuatu ceramah agama. Di samping itu. ikuti sahajalah apa yang nafsu kamu ingini. Makna sebenar ucapan di atas tidak mungkin kita peroleh dengan menganalisis ayat ini dengan tidak merujuk kepada keperihalan keadaan kewujudannya. kerana adanya kombinasi ganjil. Contoh: KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. dan dengan demikian mengawal bentuk baru itu. kita mendapati bahawa kita tidak dapat menjelaskan semua ujaran kanak-kanak berdasarkan peniruan yang dikarangkan daripada pertuturan dewasa. ‘Wahai saudara sekalian.” Andaian tradisional adalah bahawa kanak-kanak memperoleh bentuk linguistik baru daripada pertuturan ibu bapanya melalui peniruan apa yang mereka ucapkan. seseorang penceramah mungkin mengatakan. Makna hanya dapat difahami dengan betul jika dilihat dalam tema atau keperihalan keadaan di manaa ia dituturkan. Jawapan biasa ialah seperti. mengulanginya. “mereka hanya meniru apa yang mereka dengar. kanak-kanak itu berterusan meniru mengikut rumus-rumus tatabahasanya sendiri. Mereka dapat pula mengimbau kembali perkataan-perkataan yang mereka perlukan waktu bercakap kerana perkataan-perkatan ini terurus secara sistematis dalam benak manusia berdasarkan berbagai-bagai kriteria. dan lain-lain. Untuk seketika. Hanya melalui amalan seperti ini – telah difikirkan – bahawa pertuturan kanak-kanak boleh berubah. hlm. 69) mengutip satu petikan daripada transkrip Roger Brown yang menunjukkan bahawa walaupun ibu bapa mencuba secara aktif untuk mengajar satu bentuk linguistik kepada anaknya.

Pasti sudah jelas bahawa kanak-kanak yang tidak dapat bertutur. 1964 . [ lapan kali pengulangan dialog ini diikuti ].H. Jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. Jadi. Sudah pasti. Ervin-Tripp. sebut.IBU : Tidak. dia juga tidak meniru bentuk-bentuk yang jauh melebihi ruang lingkupnya. mengapakah kanak-kanak meniru pertuturan ? Meniru merupakan satu cara melatih diri dalam proses pembelajaran. pengetahuan bahasa yang sama mesti mendasari kedua-dua pengeluaran dan pentafsiran pertuturan. kita tidak akan memahami bagaimana dia dapat menghasilkan ujaran baru yang tidak pernah didengarnya sebelum ini. peniruan memang memainkan peranan dalam pemerolehan bahasa. peniruan adalah petunjuk luaran percubaan kanak-kanak untuk menempatkan skema bahasanya pada bahan-bahan baru. IBU : Tidak. Hujah-hujah yang lebih kuat yang menentang keperluan peniruan bagi memperoleh bahasa juga timbul daripada contoh-contoh pengetahuan bahasa dalam kalangan kanak-kanak yang tidak terlibat dalam peniruan pertuturan. dia meniru bentuk-bentuk yang terdapat dalam proses pemerolehannya. apabila sudah sampai masanya maka seseorang anak itu akan dengan serta merta menjadi tertarik terhadap segala bunyi yang didengarnya dan dia . tidak pernah meniru pertuturan. Slobin. Jadual Pemerolehan Bahasa Salah satu dari teori E. tetapi dia belajar memahami kerumitan ujaran bahasa Inggeris. juga tidak pernah diperteguh untuk bercakap – tetapi kekurangan ini tidak mengganggu pemerolehan kebolehan berbahasanya. iaitu lama sebelum peniruan sebarang ujaran banyak perkataan. Nampaknya. tetapi yang boleh mendengar seperti biasa. tetapi peranannya bukanlah untuk menyisipkan struktur-struktur baru ke dalam sistem rumus kanak-kanak. Jelas. Hood & Lightbown. disebabkan gangguan tertentu dari segi kebolehan pengucapan. Dengan demikian. Pembentukan pertuturan dan perkembangan bahasa membuktikan adanya sesuatu yang sudah terjadual dari segi biologi. Eric Lanneberg (1962) melaporkan kes kanak-kanak lelaki yang tidak dapat mengeluarkan pertuturan. Berbagai-bagai kajian peniruan (Bloom. sebut “saya murid pandai”. KANAK-KANAK : Oh! Saya murid bodoh. walaupun kanak-kanak boleh meniru dengan jayanya semua ujaran yang didengarnya. Dalam kajian Huttenlocher mendapati bahawa kanak-kanak pada permulaan peringkat suku kata. seperti yang dinyatakan di atas.” KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. Mengikut istilah Piaget. 1974 . sudahpun memahami ujaran seperti itu. 1968) mengesyorkan bahawa kanak-kanak tidak meniru bentuk-bentuk yang sudah lama dikuasainya secara spontan. Tetapi bukti yang lebih menarik timbul daripada kes kanak-kanak yang tidak dapat bertutur langsung. dengar baik-baik . “saya murid pandai. Ini menyokong bahawa kebolehan untuk berbahasa itu berkembang telah sedia ada terjadual secara biologis. Lebih daripada itu. d. Lenneberg (1967) mengenai pemerolehan bahasa ialah bahawa semua kanak-kanak yang sihat dan normal mulai bercakap dan bertutur pada peringkat umur yang agak sama. pada tingkat dalaman tertentu.

Tetapi proses ini amat kurang difahami . Dia mengatakan kebolehan memahami bukan hanya wujud sebelum kebolehan bertutur tetapi sebenarnya ia lebih dasar dan mudah. Kanak. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. Proses menamakan barang-barang itu merupakan satu dari aktiviti luar biasa yang menunjukkan adanya perkembangan bahasa. seperti yang diperhatikan oleh Lenneberg. tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu. Sebenarnya. Sebaliknya anak binatang hanya membesar dari segi jasad sahaja dan tidak dari kebolehan lain. Jadi apakah maksud bahasa itu suatu fenomena biologi? Ini membawa dua implikasi yang pertama ialah bahawa kanakkanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa. ianya belumlah lagi tahu menggunakan perkataan-perkataan tersebut. Kehilangan salah satu dari pancaindera.000 perkataan lain. Mungkin itulah sebabnya bahasa boleh berkembang. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. Dia menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. Dia sudah lengkap sejak lahir. Manusia melahirkan bayi dengan keadaan yang tidak berupaya. walaupun sekiranya kita mahu berbuat begitu. Misalnya anak yang lahir dari ibu bapa yang pekak dan bisu tentu sekali tidak mempunyai lingkungan bahasa. dan hal ini dapat memberi keupayaan untuk bahasa tumbuh dan berkembang. Dari yang Umum Menuju yang Khusus Kanak-kanak mula memberi nama kepada barang-barang pada sesuatu peringkat yang tertentu dalam perkembangan bahasa. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud.kanak mempunyai keupayaan merumus dengan sendiri dan kita tidak akan dapat mengajarnya. Implikasi yang kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2. yakni ia terpaksa dijaga dan disusui. Otak manusia memakan masa yang panjang untuk membesar.dapat menajamkan pancainderanya. tetapi mereka juga akan mula belajar bertutur pada peringkat umur yang sama dengan kanak-kanak lain dan perkembangannya dapat dijangka seolah-olah telah terjadual. Tetapi anak binatang boleh terus makan sendiri dan berlari setelah beberapa saat sahaja ia dilahirkan. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. Dengan itu dia mula mengerti dan memilih bunyi yang penting dan mengetepikan segala yang lain. Ianya merupakan kemuncak proses-proses yang dilalui dengan perlahan semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanakkanak itu mula mengetahui nama-nama barang.000 sampai 3.

iaitu ibu bapa yang selalunya meniruniru kanak-kanak itu. Hanim ialah anak keempat daripada lima orang adik-beradik. `kuih' dan sebagainya. Peringkat Penguasaan Bahasa Masalah memahami perkembangan penguasaan bahasa melibatkan perkara-perkara yang lebih abstrak dan rumit. Kedua-dua orang kakaknya sering bercakap dan rajin melayaninya dan mereka selalu bermain bersama-sama. `dah bis' dan lain-lain merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa. Hal ini menolak peranan lingkungan sahaja dalam perkembangan bahasa. `abah gi'. Mereka mempelajari benda-benda sebagai satu golongan dahulu dan kemudian baharu ia mengetahui anggota-anggota atau bahagian golongan itu. `lauk'. Pada hakikatnya. Yusoff. Bhd. Norhayati bt. tidaklah diketahui dan mungkin akan memakan masa yang panjang sebelum ianya diketahui dengan jelas. Kita dapat melihat bahawa kanakkanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniru-niru percakapan ibu bapa. Tiada kecacatan pada kanak-kanak ini. .pada masa ini. 39 tahun ialah seorang guru di Sek. `nasi'. Fadhil. Abdul Aziz. Mohd. Mohd. Rangkaikata-rangkaikata seperti. Fadhil berkelulusan Diploma dalam bidang Ukur Bahan. iaitu kanak-kanak sentiasa menamakan barang-barang dari yang umum kepada yang tertentu dan khusus. Pertuturan kanak-kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan mereka sendiri. Demografi subjek: Kanak-kanak yang menjadi subjek ialah kanak-kanak perempuan bernama Nur Hanim bt. Apa yang selalu diperhatikan berlaku ialah sebaliknya. Methodist (ACS) Ipoh. Hanim ada dua orang kakak. Keb. Mohd. Faktor yang bertanggungjawab terhadap perkembangan ini dan perjalanan sistem saraf yang menjadi dasar kejadian itu. yang berkelulusan Diploma Pendidikan. Ibu kanak-kanak ini. seorang abang dan seorang adik lelaki. 40 tahun ialah seorang Pembantu Teknik di Syarikat Indah Water Konsortium Sdn. Walau bagaimanapun dapat kita perhatikan bahawa ada arah tertentu dalam hal ini. Kanak-kanak ini berumur 22 bulan. Encik Mohd. Apa yang kita tahu hanyalah ia terjadi pada peringkat umur yang sama di kalangan kanak-kanak. Fadhil b. Kita bukanlah guru mereka dan kita tidak pernah bersikap hendak mengajar nahu dan pola bahasa kepada anak-anak kita. inilah yang kita maksudkan dengan bahasa sebagai suatu fenomena perkembangan biologi. Misalnya kanak-kanak mungkin mula-mula memanggil segala makanan dengan `mamam' dan kemudiannya menjadi lebih khusus dan membezakannya kepada `susu'. Bapa kanak-kanak ini.

inge . 1. ucin . kata nama I. Senarai perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan golongannya.nasi VI. ayam .susu III.ayam . cucu . acik .telinga II.umur 22 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o 21 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o 20 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o 19 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j o 18 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j o 17 n a k c u w t i b h d e p y m g j o 16 n a k c u w t i b h d e p y m g j o 15 n a k c u w t i b d e p y m g j o 14 n a k c u w t i b d e p y m g o 13 n a k c u w t i b d e p y m g o 12 n a k cuwtibdepymgo 11 n a c u w t i b d e p y m g o 10 n a c u w t i b d e p y m g o 9nacutibdepymgo 8nacutib depymgo 7nacutbdepymgo 6nacub d epmg 5nabepmg 4nabem 3naem 2am 1 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o bunyi-bunyi bahasa e. ipun .telefon V.kucing IV.

gigit VIII. unye .depan 6.mana 5. acu . guin . uwat .sedap VI. ido . dah .buaian IX.lama IX. acak .buat II.satu ima . ikat . agu . uyan .masak IV. kata arah epan .mak su X. akit . 2.ikan VIII. kata bilangan atu . igit . acut .lima . acuk . anih . aki .rambut XIII. tak de .manis VII.hidung XV. oya . abut . dap .sikat XII.punya 4.habis IV. yemak .kasut XVI. ikat .ikat VII. kata tanya ne .goreng III. akap . kata kerja I. idung .masuk IX. abih .cakap VI.VII. num .bola XVII. ama .sakit II.lemak VIII.lagu XI.tidur V.sudah III.tidak ada V.minum 3. kata adjektif I.kaki XIV. ikan .

ia telah berlaku dan terus berlaku dalam semua budaya pada semua masa.pijak kaki ain oya .tidak ada kat epan . Sungguhpun rangsangan bahasa yang diterima oleh kanak-kanak tidak teratur dan terhad. Hampir semua kanak-kanak akan menguasai sistem-sistem ini walaupun kecerdasan seseorang kanak-kanak itu hanya mungkin memampukannya memperoleh skor yang bernilai 60 dalam ujian IQ (Wanner & Gleitman.hendak telefon acik yemak .abah pasang butang nak akap abah .sikat rambut igit aki .abah (sedang) sembahyang Ayat: nak ipun abah .nak cakap.pijak kaki abah ima acih abah .hendak susu uwat cucu .nasi lemak ikat abut . Teori penguasaan bahasa kanak-kanak. 1982 : 436). abah abah akai congkok .f.cerita apa.buat susu nak ipun .main bola buku abah .buku abah abah ayang . Sistem-sistem bahasa. ni ? g.hendak telefon abah ipun ada agu .gigit kaki tak de .telefon ada lagu ijak aki abah . abah abah acang utang .dekat depan bah gi . iaitu fonologi. Senarai frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan.abah pergi ijak aki . Frasa: nak cucu .abah pakai songkok ite apa ni ? . Walaupun fenomena ini kelihatan menakjubkan.terima kasih. mereka berupaya menguasai sistem-sistem linguistik bahasa pertama mereka sebelum menjangkau usia lima tahun. sintaksis dan semantik dikuasai dengan pantas walaupun tiada pengajaran formal pada umumnya. . a) Inat (kuderat) Proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama sememangnya memperlihatkan banyak perkara yang menakjubkan.

Jelas dibayangkan dalam petikan di atas bahawa proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama bukanlah bermula dari titik kosong. iaitu ia merupakan proses menyesuaikan pengetahuan nahu yang bersifat umum yang terkandung dalam alat pemerolehan bahasa semula jadi (innate language acquisition device) dengan nahu yang terkhusus bagi bahasa ibunda atau bahasa pertama seseorang kanak-kanak. proses penguasaan bahasa pertama ialah proses yang mudah. Pengetahuan bahasa yang wujud secara semula jadi dalam akal budi ini jugalah yang akan membantu kanak-kanak dalam usaha mereka membentuk pelbagai konsep tentang tentang pelbagai perkara. Ritters (1978:13) mengatakan: Chomsky telah menerangkan cara alat ini bekerja dalam buku Aspects of the Theory of Syntax (1965). tetapi lebih merupakan proses menyesuaikan atau mengadaptasi pengetahuan bahasa semula jadi yang berada dalam akal budi kanak-kanak dengan system-sistem bahasa pertama mereka. Idea-idea yang sebegini tersimpul dalam hipotesis yang dikenal sebagai Hipotesis Nurani. dan akan memilih bentuk-bentuk nahu yang paling sesuai dengan data linguistik asas.. Dengan kata lain. Semasa menghuraikan pandangan Chomsky tentang peranan alat pemerolehan bahasa semula jadi ini dalam proses penguasaan pengetahuan nahu bahasa pertama.” Pengalaman kebahasaan yang dilalui oleh kanak-kanakakan membolehkan pengetahuan bahasa semula jadi membuat penyesuaian sehingga terbentuk pengetahuan bahasa pertama yang utuh dalam akal budi seseorang kanak-kanak. nahu universal ialah penghuraian tentang titik mula bagi bentuk pengetahuan bahasa sebelum terdedah kepada apa-apa bentuk pengalaman bahasa. Mereka percaya bahawa proses penguasaan bahasa pertama tidak bermula dari kosong tetapi apa yang perlu dilakukan oleh kanak-kanak hanyalah mengadaptasi prinsip-prinsip dan rumus-rumus nahu semula jadi (innate grammar) yang telah ada dalam minda mereka dengan ciri-ciri dan sistem linguistik bahasa ibunda mereka. tetapi bertolak daripada pengetahuan semula jadi yang terkandung dalam alat pemerolehan bahasa. Pandangan sebegini telah ditegaskan oleh Chomsky (1988: 61). N2. Alat ini kemudiannya akan mencari melalui pelbagai kemungkinan hipotesis N1 [nahu 1]. N3 …. Menurut pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani. Menurutnya: “Nahu bagi sesuatu bahasa ialah satu penghuraian tentang bentuk pengetahuan bahasa selepas ia dikemukakan dengan data bahasa yang bersumberkan pengalaman. alat pemerolehan bahasa ini . Alat pemerolehan bahasa ini mengandungi satu set data linguistik asas.Fakta-fakta ini menyebabkan ramai penyelidik bahasa membuat kesimpulan bahawa kanak-kanak telah dilengkapi dengan alat khas untuk memperoleh bahasa semasa mereka lahir ke dunia. Ia ialah proses penyesuaian dan bukannya proses pembelajaran. Hipotesis Nurani mengandaikan bahawa kanak-kanak dapat menguasai pelbagai rumus nahu bahasa ibunda dengan mudah adalah disebabkan oleh kewujudan alat pemerolehan bahasa semula jadi dalam akal budi mereka sejak mereka lahir ke dunia. Hipotesis ini dipelopori oleh seorang ahli bahasa dari Amerika Syarikat.. Noam Chomsky. Apa yang dilakukan oleh kanak-kanak bukanlah mempelajari sistem-sistem bahasa pertama.

kita dapati hampir semua kanakkanak tanpa mengira tahap kecerdasan mereka. bahasa berfungsi sebagai alat pemeri pemikiran. dalam proses pengetahuan bahasa pertama. Pandangan ini adalah tentang andaian ”tanpa-bukti-negatif”. tidak tersusun dan sering kali tidak mengikut rumus-rumus yang betul. Roeper & William (1987: ix) menerangkan: Pada masa ini. terdapat satu pandangan yang boleh mencetuskan penyelidikan. Dalam menghuraikan peranan yang dimainkan oleh alat pemerolehan bahasa ini dalam pemerolehan pengetahuan bahasa pertama. pengetahuan bahasa pertama tidak perlu dipelajari untuk dikuasai. kanak-kanak tidak memerlukan buktibukti negatif. walaupun data bahasa yang mereka terima adalah terhad.jugalah yang membantu kanak-kanak memahami pelbagai konsep yang berada dalam persekitaran mereka. Oleh kerana proses penguasaan pengetahuan bahasa pertama dibantu oleh alat pemerolehan bahasa semula jadi. iaitu pandangan yang mengandaikan data yang diterima oleh “alat pemerolehan bahasa” hanyalah terdiri ayat-ayat positif daripada bahasa sasaran. faktor kecerdasan juga tidaklah dianggap memainkan peranan yang utama asalkan tahap kecerdasan kanak-kanak itu tidak terlalu rendah (Bever 1982: 436). Para sarjana yang mempelopori dan juga yang menyokong pandangan-pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani bertegas bahawa dalam proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama. kanak-kanak tidak perlu diajar atau dibimbing. Ahli-ahli bahasa yang menyokong hipotesis ini telah mengemukakan pelbagai hujah . bahawa manusia secara nurani (secara genetic) telah dianugerahkan dengan kemampuan untuk menbentuk konsep-konsep tertentu dan bukannya yang lain. Bukti positif bermaksud penguasaan bahasa pertama hanyalah berasaskan data bahasa yang diperolehi oleh kanak-kanak daripada mereka yang telah menguasai bahasa itu dengan baik. Pengetahuan ini dikuasai dalam situasi semula jadi dengan mudah kerana pengetahuan bahasa yang bersifat universal telah sedia ada dalam akal budi kanak-kanak sejak mereka lahir ke dunia. Apa yang mereka perlukan hanyalah data bahasa bagi membolehkan nahu universal yang tersedia dalam akal budi disesuaikan dengan nahu bahasa pertama. Dengan kata lain. Secara umum. Bukti-bukti negatif bermaksud teguran atau pembetulan oleh orang yang lebih dewasa terhadap kesalahan-kesalahan bahasa yang dilakukan oleh kanakkanak semasa mereka menggunakan bahasa. Apa yang perlu kanakkanak lakukan hanyalah menyesuaikan pengetahuan bahasa yang bersifat universal ini dengan pengetahuan bahasa pertama (bahasa ibunda). apabila mencapai umur lima tahun telah dapat menggunakan bahasa pertama mereka dengan fasih. Pelbagai kenyataan dan petikan yang telah dikemukakan memperlihatkan kepada kita bahawa menurut pandangan Hipotesis Nurani. Tentang pandangan ini. Sarjana yang menyokong pandangan-pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani menganggap bahawa proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama adalah semata-mata berasaskan bukti positif. menurut Hipotesis Nurani. Lyons (1987: 245) berkata: Pada pandangan Chomsky. Nahu universal atau alat pemerolehan bahasa semula jadi membolehkan kanak-kanak menguasai peraturan-peraturan tentang penggunaan bahasa pertama mereka.

dan lain-lain.dan bukti untuk mempertahankan kesahihan saranan-saranan mereka. Hanya melalui amalan seperti ini – telah difikirkan – bahawa pertuturan kanak-kanak boleh berubah. dengar baik-baik . kerana adanya kombinasi ganjil. Jawapan biasa ialah seperti. tetapi yang boleh mendengar seperti biasa.” KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. Selanjutnya. David McNeill (1960. hlm. beserta contoh-contoh Slobin dan Welsh. 69) mengutip satu petikan daripada transkrip Roger Brown yang menunjukkan bahawa walaupun ibu bapa mencuba secara aktif untuk mengajar satu bentuk linguistik kepada anaknya. Contoh: KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. bentuk baru itu bergantung pada model ibu bapa. Hujah dan perbahasan di sekitar isu ‘kepapaan rangsangan’. Bukti daripada kajian-kajian yang berhubung dengan mental leksikon. Bukti daripada kajian-kajian dalam bidang bahasa isyarat. iaitu lama sebelum peniruan sebarang ujaran banyak perkataan. walaupun kanak-kanak boleh meniru dengan jayanya semua ujaran yang didengarnya. Bukti daripaada kajian-kajian yang berhubung dengan Teori Penetapan Parameter. kita mendapati bahawa kita tidak dapat menjelaskan semua ujaran kanak-kanak berdasarkan peniruan yang dikarangkan daripada pertuturan dewasa. sudahpun memahami ujaran seperti itu.” Andaian tradisional adalah bahawa kanak-kanak memperoleh bentuk linguistik baru daripada pertuturan ibu bapanya melalui peniruan apa yang mereka ucapkan. Dia mendengar sesuatu. Untuk seketika. dia mungkin tidak menganggapnya sebagai soalan yang serius. Sudah pasti. Antara sumber bukti tersebut adalah: 1. contohcontoh Bellugi. membayangkan bahawa kanak-kanak tidak dapat meniru struktur yang belum dapat dihasilkannya sendiri. Dalam kajian Huttenlocher mendapati bahawa kanak-kanak pada permulaan peringkat suku kata. [ lapan kali pengulangan dialog ini diikuti ]. dan dengan demikian mengawal bentuk baru itu. “saya murid pandai. 4. KANAK-KANAK : Oh! Saya murid bodoh. “mereka hanya meniru apa yang mereka dengar. IBU : Tidak. IBU : Tidak. sebut “saya murid pandai”. seperti yang dinyatakan di atas. disebabkan gangguan tertentu dari segi kebolehan pengucapan. 2. Eric Lanneberg (1962) . kita tidak akan memahami bagaimana dia dapat menghasilkan ujaran baru yang tidak pernah didengarnya sebelum ini. kanak-kanak itu berterusan meniru mengikut rumus-rumus tatabahasanya sendiri. kemudian barulah pertuturan itu bebas. Dalam membincangkan ayat dua-kata. mengulanginya. Tetapi bukti yang lebih menarik timbul daripada kes kanak-kanak yang tidak dapat bertutur langsung. Hujah-hujah yang lebih kuat yang menentang keperluan peniruan bagi memperoleh bahasa juga timbul daripada contoh-contoh pengetahuan bahasa dalam kalangan kanak-kanak yang tidak terlibat dalam peniruan pertuturan. b) Peniruan Kalau kita bertanya “orang kebanyakan” bagaimana kanak-kanak belajar bertutur. sebut. 3.

tingkah laku akan berubah apabila kognitif telah berubah. ia bermaksud pengetahuan nahu bahasa tersebut sudah tersimpan dalam pemikiran atau kognitif kita. pengetahuan bahasa yang sama mesti mendasari kedua-dua pengeluaran dan pentafsiran pertuturan. dia juga tidak meniru bentuk-bentuk yang jauh melebihi ruang lingkupnya. peniruan adalah petunjuk luaran percubaan kanak-kanak untuk menempatkan skema bahasanya pada bahan-bahan baru. Jadi. tetapi dia belajar memahami kerumitan ujaran bahasa Inggeris. 1986:26) berkata. Jelas. Ahli-ahli kognitif tidak sahaja menghuraikan keadaan-keadaan kognitif yang wujud pada ketika-ketika tertentu. 1968) mengesyorkan bahawa kanak-kanak tidak meniru bentuk-bentuk yang sudah lama dikuasainya secara spontan. Hood & Lightbown. perubahan dalam tingkah laku sesuatu organisme (manusia atau binatang) adalah sejajar dengan perubahan yang berlaku dalam kognitif organisme yang terlibat. dia meniru bentuk-bentuk yang terdapat dalam proses pemerolehannya. Perubahan bentuk lakuan bergantung kepada berapa banyak maklumat-maklumat baru telah diterima oleh organisme yang terlibat. Apabila kita mangatakan bahawa kita telah mempelajari nahu sesuatu bahasa. tidak pernah meniru pertuturan. peniruan memang memainkan peranan dalam pemerolehan bahasa.melaporkan kes kanak-kanak lelaki yang tidak dapat mengeluarkan pertuturan. Tetapi mereka juga menghuraikan segala proses yang terlibat sehinggalah terwujudnya sesuatu bentuk kognitif yang tertentu pada ketikaketika tertentu. Berbagai-bagai kajian peniruan (Bloom. mengapakah kanak-kanak meniru pertuturan ? Meniru merupakan satu cara melatih diri dalam proses pembelajaran. Menurut ahli-ahli kognitif. Kualiti atau bentuk tingkah laku yang dihasilkan oleh sesuatu organisme adalah bergantung kepada sejauh manakah kognitifnya telah berubah. Slobin. c) Kognisi (intelektual) Perkataan kognitif (kognisi) ialah kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. ‘pemikiran’ atau ‘ingatan’. Dalam bahasa Melayu. Ervin-Tripp. Lebih daripada itu. 1974 . Mengikut istilah Piaget. Pandangan oleh Tolman ini membayangkan kepada kita bahawa bagi ahli-ahli kognitif. proses pembelajaran bermaksud berubah atau bertambahnya maklumat yang tersimpan di dalam akal atau pemikiran. Tolman (dalam Gleitman. “Bagi ahli-ahli teori kognitif. ahli-ahli kognitif turut mengambil kira prosesproses persepsi yang terlibat dan juga pengetahuan atau pengalaman yang sedia ada dalam akal budi organisme dalam merubah atau mewujudkan sesuatu bentuk kognitif . juga tidak pernah diperteguh untuk bercakap – tetapi kekurangan ini tidak mengganggu pemerolehan kebolehan berbahasanya. 1964 . tetapi peranannya bukanlah untuk menyisipkan struktur-struktur baru ke dalam sistem rumus kanak-kanak. Dengan kata lain. Ini bermaksud. perkataan yang membawa maksud yang sama ialah ‘akal’. Tentang fenomena ini. pada tingkat dalaman tertentu. Dengan demikian. Pasti sudah jelas bahawa kanak-kanak yang tidak dapat bertutur. gerak balas tertentu yang telah dikuasai oleh seseekor haiwan dalam sesuatu proses ujian pembelajaran hanyalah merupakan satu indeks atau petunjuk bahawa aspek-aspek kognitif yang tertentu telah dikuasai”. iaitu cognitive.

Ia juga bermakna. Kewujudan bentuk-bentuk kognitif pada ketika-ketika tertentu adalah terhasil daripada proses penambahan maklumat atau pengalaman kepada apa yang sememangnya sedia ada. Ini bererti. ahli-ahli kognitif tidak sahaja mengambil kira faktor-faktor luaran tetapi juga faktor-faktor dalaman. Sebagai contoh. kita mempelajarinya sedikit demi sedikit. teori kognitif cuba mengkaji proses-proses akal atau mental yang berlaku pada waktu proses pembelajaran. ahli-ahli kognitif tidak sahaja melihat lakuan yang terzahir. hasrat atau tujuannya. tetapi boleh menguasainya dalam jangka masa yang lama. Penambahan maklumat dalam kognitif. Seseorang itu dikatakan telah mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Dalam menghuraikan sesuatu proses pembelajaran. “Mereka telah mengubah penumpuan mereka daripada huraian secara mendalam tentang bentuk-bentuk pertuturan sebenar. Ketika memberikan pengertian tentang teori kognitif. sebaliknya mereka juga menilai apakah bentuk atau system kognitif yang ada pada ketika tertentu sehingga menyebabkan terzahir sesuatu tindakan.Ketika menghuraikan cara ahliahli kognitif menanggapi sesuatu fenomena. Seterusnya. Berlainan dengan pandangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli teori pelaziman. Kita tidak mampu mempelajari apa yang terkandung dalam Tatabahasa Dewan dalam masa sehari atau seminggu. pengetahuan yang telah tersimpan dalam pemikirannya akan membantunya untuk menghasilkan output bahasa yang gramatis dan wajar. dan bukannya bersifat serta-merta. khususnya dalam penghasilan output bahasa. Lakuan manusia biasanya sejajar dengan pengetahuan dan perasaannya. Mangantar Simajuntak (1986: 84) mengatakan bahawa: Teori Kognitif ialah pengkajian bagaimana caranya persepsi mempengaruhi perilaku dan bagaimana caranya pengalaman mempengaruhi persepsi. Manusia atau haiwan ditanggapi sebagai makhluk yang utuh atau sepadu. dalam mempelajari nahu sesuatu bahasa. Pengalaman atau pengetahuan bertambah secara bertahap-tahap. Ini bermaksud.atau pemikiran pada ketika-ketika tertentu. Pandangan yang dikemukakan oleh Mangantar Simajuntak membayangkan kepada kita bahawa bagi ahli-ahli kognitif. Dengan kata lain. pengalaman sedia ada merupakan aspek yang penting dalam proses pembentukan sesuatu persepsi. besar kemungkinan akan mengubah rasa. keinginan atau hasrat seseorang. ahli-ahli kognitif akan menghuraikan keseluruhan proses mental yang terlibat. ahliahli teori kognitif mementingkan aspek atau faktor kesedaran dalam menghuraikan sesuatu perubahan tingkah laku. proses pembelajaran biasanya berbentuk evolusi. dan mula menanyakan soalan-soalan tentang bentuk sistem kognitif yang telah menghasilkan output tersebut”. Dengan kata lain. Dalam menilai sesuatu perlakuan. iaitu tingkah lakunya tidak dapat dipisahkan daripada rasa. iaitu akal budi dalam menilai dan menghurai tingkah laku sesuatu organime. Ahli-ahli kognitif mementingkan perubahan kognitif. apabila pengetahuannya tentang bahasa Melayu sudah tersimpan dalam pemikirannya. . perubahan kognitif adalah bersifat beransur-ansur atau secara evolusi. termasuklah tingkah laku dalam berbahasa. pengetahuan yang ada dalam ingatan seseorang dikuasai sebahagian demi sebahagian. Aitchison (1987: 33) mengatakan bahawa bagi ahli-ahli kognitif.

“Apa yang dipelajari oleh kanak-kanak tentang bahasa adalah ditentukan oleh apa yang telah sedia diketahui oleh kanak-kanak itu tentang dunianya”. Abdul Aziz (1995) berkata. Piaget telah membahagikan proses perkembangan mental kanak-kanak kepada empat tahap. Kanak-kanak hanya boleh mempelajari sesuatu aspek kebahasaan apabila mentalnya telah mencapai tahap kesediaan yang diperlukan. Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli behavioris atau ahli-ahli teori pelaziman ini telah disanggah oleh ahliahli kognitif kerana ia telah mengkesampingkan atau meremehkan peranan akal budi dalam pemerolehan pengetahuan bahasa. Tahap praoperasi mempunyai kemampuan kognitif yang lebih baik daripada tahap motor deria. Ketika menghuraikan pandangan Piaget. Dengan kata lain. tahap operasi konkrit (7-12 tahun) dan tahap operasi formal (12-16 tahun) (Inhelder & Piaget. proses perkembangan penguasaan pengetahuan bahasa ialah sebahagian daripada proses perkembangan mental. 1958). . Detiap tahap mempunyai ciri-ciri dan keupayaan yang tertentu dan agak berbeza dengan ciri-ciri dan keupayaan tahap yang lain.Dalam menghuraikan proses perkembangan bahasa kanak-kanak. “Teori Piaget mengaitkan perkembangan bahasa kanak-kanak dengan perkembangan mental yang dilalui oleh mereka. Snow & Ferguson (1977) yang merupakan ahli-ahli behaviorisyang berpegang kepada konsep pelaziman telah menghuraikan dalam buku mereka tentang bagaimana kanakkanak di peringkat awal kehidupan (antara umur 18 bulan dan 5 tahun) menguasai bahasa pertama mereka melalui proses mengajuk percakapan orang dewasa. manakala tahap operasi konkrit mempunyai kemampuan kognitif yang lebih baik daripada tahap praoperasi. Di samping itu. iaitu secara beransur-ansur. Piaget telah mensejajarkan perkembangan bahasa dengan perkembangan mental. Dengan kata lain. Pandangan ini agak bertentangan dengan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli teori pelaziman yang menganggap bahawa kejayaan dalam penguasaan bahasa ialah hasil langsung daripada proses latihan yang berteraskan prinsip-prinsip ganjaran dan dendaan. perkembangan bahasa kanakkanak adalah hasil daripada perkembangan mental mereka”. Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh Piaget membayangkan kepada kita bahawa seseorang kanak-kanak perlu terlebih dahulu mempunyai kesediaan mental pada tahap-tahap yang tertentu bagi membolehkannya memahami peraturan-peraturan bahasa yang tertentu. perkembangan bahasa bergantung kepada perkembangan mental. Piaget menganggap bahawa perkembangan dalam proses penguasaan pengetahuan bahasa tidak terpisah dalam proses perkembangan penguasaan kemahiran-kemahiran yang lain. tahap perkembangan dalam penggunaan bahasa adalah sejajar dengan tahap perkembangan mental. Brown (1980: 26) mengatakan. Antara ahli-ahli kognitif yang banyak mengemukakan pandangan tentang kesejajaran antara perkembangan mental dan perkembangan bahasa ialah Jean Piaget. dan begitulah seterusnya. tahap pemikiran praoperasi (2-7 tahun). iaitu tahap motor deria (0-2 tahun). Proses ini dikatakan berlaku secara latih tubi. Dengan kata lain. ahli-ahli teori kognitif menganggap bahawa perkembangan yang berlaku dalam pemerolehan pengetahuan bahasa oleh kanak-kanak ialah hasil langsung daripada perkembangan mental mereka. Piaget mengandaikan bahawa perkembangan kognitif adalah bersifat evolusi. Bagi Piaget. Ketika menghuraikan pandangan Piaget. menurut Piaget.

tanpa dipecahkan kepada bahagianbahagian yang kecil. (Perkara ini telah dibahaskan dengan berkesan oleh Newport. Lagipun. Gleitman dan Gleitman. 58). 1977). penilaian terhadap sesuatu peristiwa harus dibuat dengan melihat secara keseluruhan atau secara gestalt. iaitu bertambahnya maklumat yang tersimpan dalam ingatan jangka panjang para pelajar. Bagi ahli-ahli Gestalt. hubungan antara bahagian-bahagian kecil harus dinilai dan difahami dalam satu keseluruhan yang sepadu. 1977. Penyelidikpenyelidik ini telah menunjukkan bahawa kebanyakan pertuturan ibu bapa kepada kanak-kanak kecil terdiri daripada ayat-ayat yang mempunyai tatabahasa yang pendek dan mudah (lihat makalah dalam Snow dan Ferguson. Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli kognitif jelas membayangkan kepada kita bahawa pengajaran bahasa yang berteraskan teori-teori kognitif ialah pengajaran yang mementingkan aspek pemahaman atau perubahan mental. terdapat kepercayaan yang berterusan dalam kalangan ahli-ahli psikologi bahawa sifat pertuturan ibu bapa – iaitu input bagi kanak-kanak – mesti memainkan peranan yang penting dalam mengawal proses pemerolehan bahasa. pemikiran dan emosi akan terlibat secara menyeluruh. Chomsky telah dipersoalkan oleh beberapa orang penulis kerana merujuk kepada ‘kualiti yang menurun dan keluaran terhad yang sempit tentang data yang ada’ (1965. Penilaian yang dibuat secara automistik dianggap tidak dapat menghasilkan penilaian yang tepat. Menurut Mangantar Simajuntak (1986 :84): Teori Gestalt mengajarkan bahawa pembelajaran bergantung kepada ‘insight’ (pemahaman atau pengertian dalaman). hlm. Ahli-ahli kognitif tidak mengiktiraf penilaian yang dibuat hanya dengan melihat bahagian-bahagian yang kecil bagi sesuatu peristiwa. Kanak-kanak mesti menggunakan input ibu bapa untuk menemui keteraturan DALAMAN. Sebaliknya. tidak menjelaskan kebolehan kanak-kanak untuk menggayakan tatabahasa berdasarkan input tersebut. iaitu perasaan. pemerhatian pertuturan ibu bapa dengan lebih teliti memperlihatkan bahawa .Bagi ahli-ahli teori kognitif. YANG TIDAK DITUTURKAN dalam bahasanya. Proses pengajaran hanya akan dianggap berjaya apabila berlaku perubahan mental dalam diri para pelajar. d) Input Walaupun kanak-kanak tidak mempelajari bahasa melalui peniruan dan peneguhan. Proses pembelajaran ialah proses yang bersepadu. iaitu pengamatan atau persepsi daripada hubungan-hubungan antara benda-benda atau konsep-konsep atau kejadian-kejadian atau apa sahaja yang berkenaan. Walaupun input bagi kanak-kanak adalah amat teratur dari segi bentuk dan disesuaikan mengikut lingkungan memproses dan keupayaan kognitifnya. bahagianbahagian kecil bagi sesuatu fenomena tidak harus dipandang secara berasingan. Input yang dibentuk dengan sempurna seperti juga jadual peneguhan yang dibentuk dengan sempurna. dia masih lagi menghadapi masalah penemuan struktur implicit dan prinsip pemetaan maksud komunikasi bagi ujaran dalam bahasa khusus yang terdedah kepadanya. yang telah menunjukkan bahawa cara kanak-kanak mengambil perhatian tentang pertuturan ibu bapa dibentuk oleh apa yang sudah diketahuinya tentang bahasa itu).

Hipotesisi input mengemukakan usul bahawa manusia memperoleh bahasa dengan menerima input yang dapat difahaminya. Masalah pemetaan bukan hanya merupakan satu cara penentu yang membolehkan satu bahasa khusus mengungkapkan fahaman-fahaman seperti “abah. input ibu bapa tidak menyelesaikan masalah binaan teori bagi kanak-kanak. Perubahan pertama dilakukan apabila ibu tersebut mengucapkan: Duduk dan minum baik-baik. tetapi terbit dengan sendiri. Bagaimana kanakkanak menggunakan data berdasarkan pada kepercayaan linguistik dan kognitif pada tingkat perkembangan khusus. guru bahasa tidak perlu mengajarkan struktur bahasa yang selanjutnya kerana struktur tersebut akan dibekalkan secara spontan jika pelajar cukup memahami sesuatu input bahasa. hasil pembinaan kecekapan bahasa melalui pemahaman tentang input. Dengan sendirinya. Pertama. Manusia dikatakan menerima input yang bermula dari i. Kalau ayat ini hanya diulang berkali-kali. Krashen menyifatkan konsep ini sebagai yang terpenting dalam pemerolehan bahasa kedua kerana terdapat percubaan untuk menjawab pertanyaan tentang cara manusia memperoleh bahasa (Krashen:168). Tetapi. 1985:2). dalam satu sesi rakaman interaksi dengan kanak-kanak berumur dua tahun. seperti yang kita pertimbangkan dalam berbagai silang linguistik memperlihatkan hanya sebahagian daripada masalah itu. jadilah orang yang santun. kanakkanak mesti menemui apakah aspek-aspek situasi menerima ucapan bertatabahasa wajib dalam bahasa Melayu. apa yang ditemuinya tentang rumus-rumus tatabahasa dan wacana mesti didasarkan kepada apa-apa yang telah didengarnya. Input ini hanya memberikan data bagi tugas itu. .masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak adalah lebih kompleks lagi daripada apa yang kita gambarkan setakat ini. kita akan menghadapi masalah pemetaan seperti yang dihuraikan di atas. Mengikut Krashen (1985:2). Kedua. tatabahasa bahasa sasaran akan diperolehi (Krashen. ke i + I. Kanak-kanak perempuan berumur dua tahun ini mesti menentukan bahawa keseluruhan lingkungan ujaran yang berbagai-bagai pada asasnya mengucapkan maksud komunikasi yang sama. Ujaran tidak dapat diajarkan dengan secara langsung. tatabahasa akan dibekalkan dengan spontan. kanak-kanak melalui fasa penguasaan bahasa yang semula jadi dengan cara beransuransur. Untuk menentukan. Kanak-kanak tidak membesar dalam dunia bahasa yang di dalamnya situasi-situasi khusus dipetakan secara unik terhadap jenis-jenis ujaran khusus. bukannya penyebab pemerolehan bahasa. semasa sedang menguasai struktur linguistic yang baru. pertuturan adalah hasil pemerolehan bahasa. Ini bererti. Dia perlu mengetahui bahawa arahan boleh diucapkan secara langsung atau dengan cara soalan tidak langsung atau dengan cara huraian akibat negatif kegagalan untuk menurut. minum dengan cermat. Kanak-kanak perempuan ini mesti menemui kesamaan semantik bagi duduk dengan sopan. Ini bermakna. yakni tahap penguasaan semasa yang ia miliki. dan berganjak ke tahap selanjutnya di sepanjang fasa-fasa penguasaan bahasa yang semula jadi itu dengan memahami input asas yang mengandungi i + I. jika input yang difahami itu mencukupi. Hipotesis Input mempunyai dua kesimpulan. seorang ibu cuba menyuruh anak perempuannya supaya duduk diam dan menikmati hidangannya. Misalnya. Sepatutnya jelas bahwa masalah pemetaan. nak telefon” – kerana maksud komunikasi dipetakan pada pelbagai bentuk ujaran.

bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja ¬ Ia mungkin mangatakan lapar. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a] Interpretasi Maksud ¬ Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi .h. Pada waktu dilahirkan ke dunia. Pemerolehan bahasa pertama terdiri daripada peringkat bebelan (vokalisasi). sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif ¬ Aktiviti bernafas. menguku seperti bunyi burung. meludah dan banyak lagi bunyi yang sukar dijelaskan. Tahap 1 (0 – 8 minggu) – bunyi-bunyi asas biologi Bayi belum pandai bercakap tetapi berupaya mengeluarkan berbagai-bagai bunyi melalui mulutnya. batuk. melalui bunyi-bunyi ini bayi berlatih mengawal alat artikulasinya. menghembus. bayi tidak boleh bercakap dengan serta-merta dan langsung tidak memahami percakapan. pertuturan dua dan tiga perkataan (telegrafik) dan perkembangan ayat yang kompleks. iaitu tahap perkembangan yang seterusnya yang lebih mirip kepada bahasa manusia. menelan. setelah berusia 4 tahun. sintaksis (peraturan struktur bahasa dan tatabahasa) dan sebutan bahasa pertamanya. Lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang perhatikan. menguku dan sebagainya) dihasilkan oleh semua bayi di dunia. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya ¬ Bunyi makan. sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi ¬ Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah didokumentasikan dengan baik ¬ Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. Bayi yang pekak juga menghasilkan bunyi yang sama. makan. ¬ Pada beberapa minggu pertama. a. Hal ini berlaku kepada semua kanak-kanak di dunia tanpa mengira bahasa apa yang digunakannya. Bayi menangis. kanak-kanak sudah mempelajari asas kosa kata. Bunyi yang sama (menangis. Walaupun bukan bunyi-bunyi bahasa. Tetapi. Tetapi. Kanak-kanak Normal Menusia mempunyai minda dan dalam minda terdapat bahasa. Bayi juga berlatih menyelaraskan pernafasannya dengan menghasilkan bunyi-bunyi. pertuturan satu perkataan (holofrasa). merobok seperti bunyi air keluar dari botol yang bermulut kecil. mencepak. bayi yang pekak tidak meneruskan perkembangan bahasanya ke peringkat membebel.

kanak-kanak Jepun yang berumur 6 bulan mulai mengeluarkan bunyi yang mirip bahasa Jepun. Contohnya: ‘mama’. Demikian . Tahap 11 (8 – 20 minggu) – Gelak dan mengagah ¬ Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan ¬ Tangisan juga dihasilkan. Tahap 1V (25 – 50 minggu) – membebel Bebelan melibatkan penggunaan bunyi bahasa. Mengikut kajian Steinberg (1933). /gi/. gu menyerupai suku kata ¬ 4 bulan. Tahap 111 (20 – 30 minggu) – Bermain dengan bunyi bahasa ¬ Penghasilan bunyi lebih mantap ¬ Bunyi lebih panjang 1 saat. seperti vokal dan konsonan ¬ Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal ¬ Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan ¬ Ada bunyi lelangit lembut. terutama bunyi-bunyi yang melibatkan pola intonasi bahasanya. ‘papa’. ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut ¬ Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini – lebih menggembirakan ibunya d. /pa/. ‘gigi’. /ma/. Mula mewujudkan kontur intonasi ¬ Bunyi ga. seperti /a/. /u/.¬ Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama ¬ Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain ¬ Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek ¬ Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan Tidak seperti bunyi bahasa ¬ Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa ¬ Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa ¬ Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi ¬ Bunyinya beritma ¬ Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara ¬ Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang b. Pengulangan bunyi memberi bayi kualiti bunyi yang serupa dengan bahasa. nadanya mula berbagai-bagai ¬ Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu ¬ Beritma dan pendek-pendek ¬ Mula mengagah dan gelak. Sewaktu bebelan berterusan. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir ¬ Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa ¬ Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa c. bunyi yang dihasilkan oleh bayi semakin menghampiri bunyi bahasa yang ada dalam lingkungan persekitarannya. khususnya suku kata vokal dan konsonan-vokal.

Yang ingin diperhatikan ialah penggunaan bunyi-bunyi yang bermakna. mula ada makna. Ini salah ¬ Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada yang membebel hingga 18 bulan ¬ Bunyi ini juga bukan rawak. panggilan. kata awal dengan makna jelas ¬ Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Untuk menentukan waktu sebenarnya sesuatu kata itu diperoleh kanak-kanak bukanlah satu perkara yang mudah. berbeza-beza ¬ Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran ¬ Bunyi lebih jelas. bayi sering membebel dengan ayat pura-pura yang bukan kata (pseudo nonword ‘sentence’) dengan pola intonasi ayat penyata. Tahap V (9 – 18 bulan) – ujaran berirama ¬ Bunyi sudah berirama. Orang yang ada hubungan terdekat dengan kanak-kanak itu sahajalah yang boleh mengecamkan bunyi-bunyi bermakna yang dituturkan oleh kanak-kanak kerana sebutannya agak ganjil. Melodi atau pola intonasilah yang dipelajari dahulu oleh bayi sebelum bayi dapat mengecamkan dan seterusnya membuat peniruan bahasa. barulah kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak itu tahu makna sebenarnya perkataan ‘kucing’. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak ¬ Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi e. soalan. tidak sama dengan sebutan bunyi yang lazim didengar. ¬ Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan ¬ Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang ¬ Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba. Sewaktu mula mendengar bahasa baru untuk kali pertama. tetapi menyerupai bunyi dewasa ¬ Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Jika kanakkanak berkata ‘kucing’ atau menyebutkan bunyi yang hampir-hampir atau mirip dengan bunyi ‘kucing’ (contohnya ‘ucin’). sewaktu kanak-kanak melihat atau menyentuh haiwan itu (bukannya haiwan atau objek lain). tidak menghairankanlah bayi terlebih dahulu memperoleh pola intonasi bahasanya sebelum dapat menghasilkan sesuatu kata. pertanyaan dan seruan. Begitu juga halnya dengan kanak-kanak. Dengan itu. Pelajar tersebut masih tidak tahu cara untuk memancang aliran sesuatu ayat menjadi perkataan. aa gaa. Keadaan ini boleh disamakan dengan orang dewasa yang mempelajari bahasa baru. nada. daa da dan lain-lain ¬ Bebel tidak ada makna. kemahuan dan kemesraan ¬ Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi ¬ Sudah ada suku kata. Sewaktu berumur 10 atau 11 bulan. i. dan tekanan bahasa.juga halnya dengan bayi bangsa Cina dan Inggeris. tidak cukup dengan memperhatikan sebutan bunyi-bunyi yang selaras dengan sesuatu kata yang terdapat dalam sesuatu bahasa. Pragmatik . yang cenderung didengar ialah pola rentak. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Kita membiasakan diri dengan melodi bahasa sebelum kita dapat mempelajari kata-kata.

Jenis perkembangan bahasa yang kedua pula ialah bahasa perhubungan. Sungguhpun demikian. Apabila bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat artikulasi manusia disusun mengikut hukum-hukum yang ada dalam sesuatu bahasa. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. bertengkar. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza (Piaget. tangisan belum boleh dikatakan sebagai bahasa kerana bentuk tersebut tidak mempunyai pola teratur yang secara berulang-ulang dapat menyampaikan fikiran dan perasaan dengan tepat.Seseorang bayi dari saat kelahirannya telah mula berhubung dengan orang-orang dalam persekitarannya melalui tangisan. ii) Bahasa yang ditujukan kepada orang lain yang disebut bahasa perhubungan (socialized language). seperti bercerita. Beliau melihat perkembangan bahasa kanak-kanak dalam dua jenis. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. iaitu : i) Bahasa yang bertumpu pada diri sendiri yang disebut bahasa egosentrik (egocentric language). kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. with our thought processes and patterns changing systematically as we age’. sama ada pada peringkat kata atau suku kata. Bahasa egosentrik jenis monolog pula ialah percakapan kanak-kanak yang seolaholah menggambarkan kepada kita bahawa dia sedang berfikir dan fikiran itu dilahirkan dalam bentuk bunyi dan kemudian dalam bentuk kata. Contohnya. iaitu pengulangan. monolog dan monolog tumpuan. Justeru. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. Dalam situasi ini. Tangisan menjadi satu cara untuk memberitahu keperluannya seperti lapar. . Menurut Piaget (1926). barulah pengguna bahasa dapat berkomunikasi sesama mereka. 1926). mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. mengantuk atau sakit. Bahasa jenis pertama. akan acik yemak akan acik yemak Pengulangan tersebut dibuat untuk tujuan keseronokan dan tidak bermaksud apa-apa. ‘…human cognitive development is achieved through maturational stages. kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. Bahasa egosentrik dilahirkan dengan tiga cara. Bahasa egosentrik jenis pengulangan merupakan percakapan kanak-kanak yang diulang secara terus menerus. mengulas dan bertanya. Dalam jenis tersebut. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu.

NOTA KULIAH : PSIKOLINGUISTIK : • Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya. • Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan. Kaedah Baru : • Teknik merakam. Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan.KAMPUNG TAWAS. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nor Aina Dani. • Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa.Rujukan 1. 3. 4. March 24. Zulkifley Hamid. BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. Contohnya : mak buat neneng. • Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat. Bhd. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia. NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST. Mangantar Simanjuntak.. . • Ada mikrofon radio. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik. 2. Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). • Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya. 2007. Soenjono. • Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia. Kuala Lumpur: Sasbadi Publishing Sdn. Bhd. 2006.PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 1. Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. 2009 6:05 PM shariah binti zulkifly said. Psikolinguistik.. Dardjowidjojo.30010 IPOH. MICHAEL & ALL ANGELS. 2006. 1986. Pengantar Psikolinguistik Moden. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.

minum. kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku. • 3 tahun mula belajar membuat keterangan. • 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf. Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar. Kesukaran dalam kajian ini : a. Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. • Usia 6 atau 7 tahun . Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang. main. Contohnya : acu datang. kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama. Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat. • Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku. • Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. LOGIK TEMPAT Logik tempat –pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. • Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita • Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu. • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. • 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa. Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia. ma. • Usia dua tahun sudah mula bercakap. Contoh : Di manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja. Akan berlaku proses peniruan. • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial. pa atau menyebut kucing sebagai meow. memakan masa bertahun-tahun. Proses peniruan akan terus berlaku. persekitaran. . Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ). Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama. Apakah proses atau tahap proses ? • Mula kenal suara di sekeliling • Mula kenal dan memandang kearah suara. Apabila ada teori. semalam. makan. Apakah kaitan dengan guru ? Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik. kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar. Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ? Perkembangan bahasa kanak-kanak. bantal. Seterusnya. Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ? b.diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan. susu.• Sampel besar. Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa. • Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji. • Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara. Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya.

• Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a]. • Ada beberapa tahap perkembangan.sendawa – kait dengan keperluan biologi. • Tiga bidang besar : penghasilan bunyi. • Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. • Bunyi makanan. • Aktiviti bernafas. • Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan. makan. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. Contoh : cakap terima kasih kepada opah . • Pada beberapa minggu pertama. PENGHASILAN BUNYI • Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi.buang air dan gerak badan – berkaitan dengan keperluan hidupnya. • Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama. mencepah.Teori terbahagi kepada tiga iaitu meniru. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain. • Mungkin mnyetakan lapar. menelan. Contoh : Ibu menyuruh anaknya memanggil KUDRAT Innate LAD INPUT Perkataan yang diajar oleh emaknya. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. • Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun.kudrat dan input MENIRU : Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru. Kanak-kanak ituakan mengucapkan terima kasih seperti yang diminta oleh ibunya. batuk. • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek. PERKATAAN PERTAMA • Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama. TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi. INTERPRETASI MAKSUD. • Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap. . sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain. TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik.

• Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.. • Bunyi ga. kata awal.. • Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa. soalan. TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima.selalunya di ulang-ulang. • Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut. • Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa. • Bunyi ini juga bukan rawak. Ini salah. • Sudah ada suku kata.ba. • Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa. mula ada makna. • Ini tanda awal awal bahasa. panggilan. TAHAP DUA ( 8 – 20 minggu ) Gelak dan mengagah. • Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi. AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf ) BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ? . berbeza. kemahuan dan kemesraan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. • Empat bulan. • Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. tetapi menyerupai bunyi dewasa. • Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam. Mula mewujudkan kontur intonasi. • Bebel tidak ada makna. • Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi.nadanya mula berbagai-bagai. • Penghasilan bunyi lebih mantap. TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel. • Bunyi lebih panjang satu saat. • Bunyi lebih jelas. • Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan. • Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan. • Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak. seperti vokal dan kosonan.. • Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan. • Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada membebel hingga 18 bulan. • Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. • Tangisan juga dihasilkan. • Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain.• Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa. • Mula mengagah dan gelak. • Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal. • Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran. aagaaa. • Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir...gu menyerupai suku kata. • Bunyinya beritma. • Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara..dada dan sebagainya. • Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang. • Suku kata seperti aa. dengan kena jelas. • Bunyi sudah berima .

Menyatakan keinginan . mereka mendengar kata-kata manusia. Contoh : Adik sayang ibu Abang jahat Kucing baik 6. Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan. Dia akan menyerap bahasa itu.duduk Permintaan untuk bekerjasama. dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. menafikan sesuatu 3. Contoh : adik nak susu 4. 2. Tempoh usia kritikal . malam Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ). kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. kanak-kanak dapat belajar bahasa. Menunjukkan kerjasama : Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut.• Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. • Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ). Contoh : apalagi yang dia ada : 1. Di bawah umur dua tahun. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya. Bagaimana dia menunjukkan perasaannya. 5. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru.sebab akibat ( siapayang buat ) Tempat : duduk bersila di atas lantai. dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari. Adik suka pergi berkelah. perkara ini jarang-jarang berlaku. minum. masa. Beri perhatian : Tempoh usia kritikal. Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak. . Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa. Permainannya – patung power ranger. Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ). Siapa makan( abang makan ) PSIKOLINGUITIK Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah. Contoh : mak – berapa kali dalam satu hari. Semasa mendengar bahasa. Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap. keadaan akan menjadi sukar. bantal busuk. Masa : petang. Adik pun suka makan sayur. Selepas itu. telefon. alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain ) 7. LAD ( Language Acquisition Device ) Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. Kata-kata yang menunjukkan logik tempat. piano. Adakah kanak-kanak ini mengancam ? Contoh : Miow makan ikan.kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah. Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut.

bangau.warna.Bukti : kes-kes deraan. . Proton – semua itu adalah kereta. Prosesdalam minda kita – ada ciri-ciri prototype.tukar kepada sebutan ) BAHASA DAN OTAK . 2. PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA ) Apa yang ada dalam minda kanak-kanak – apa yang dilihat. Kanak-kanak melihat Kancil. Lambang huruf : pria atau wanita –perlambangan. merpati – kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap – kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung. Jika tidak ada prototype dalam minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda.Apa yang membolehkan mereka kata –kata itu kerusi. Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua 1. saiz. 3. Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ? UNIVERSAL . Ada proses yang kompleks – bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi. Waja. Begitu juga dengan dolphin. a. “protype ikan paus ada pada paus. Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ). Contoh : di Ipoh. Lihat puyuh. Bangau putih b. Yang membezakan adakalanya bentuk. Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai. Gagak hitam c. Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi.serupa di dunia. Kenari. Serindit hijau. Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam. ada label. Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak.

Daerah bahasa di hemisfera kiri. Dileksia : ward federation and neorologi Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca .mengenal struktur benda. fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah. Hemisfera kanan Emosi (kawal). Contoh : siapa nama ? 4. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa. Batasan Otak. Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja. operasi logik. 2. Pure word deafness – kecederaan beberapa bahagian dalam otak. 3. Dalam psikolinguistik – yang dipentingkan : lateralisasi bahasa. Contoh : serangan strok. Mary Dox 1836 Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa. AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN. Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. Hemisfera kiri Mengawal bahasa. 5. 1. analitik.boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu. Broca wernicke gurus sudert Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri. Konduksi . . Daerah yang terlibat dengan bahasa. matematik. Tidak dapat mengecam bunyi perkataan yang betul.menulis dan mengeja. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan.Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama. Empat suku kata tidak berasas. 6. muka ( mengecamkan). Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan.

Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. India dan kaumkaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). Persekitaran bahasa pelajar . kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris. • Tulisan buruk. Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar. BACAAN BAB 4 : PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. PUNCA DILEKSIA • Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri. • Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf. DAERAH BAHASA DAN 1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan). Cina.CIRI-CIRI : • Kemahiran membaca rendah • Susunan terbalik • Menyongsang perkataan • Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol. • Korpus kolosum yang lemah. • Bertindak lambat dan kurang cepat. • Pemahaman lisan rendah. DILEKSIA BERKAITAN BAHASA Walaupun : kebolehan memahami intonasi. mengatasi emosi . FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA. Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik. Oleh itu. Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya. Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran. • Suka membaca senyap. Kesimpulannya.menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa. Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu. Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. 2.

terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan. Ajib Che Kob(1990). Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003) .N. Zamri Mahamod. Liew Siew Lin. Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J.4 peratus pelajar dan 43. viii. Bukari Kadam. pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung. Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003). vii. Abdullah Hassan. iii. Arpan Shahbudin . Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah dilakukan seperti : i.Mendapati 68.Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonankonsonan tertentu bahasa Melayu. Farid M. Azman Wan Chik (1989) . Sabariah Samsuri dan Rosmini Md.Aspek semantik.tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka. Zamri Mahamod. Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989) . vi. . leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar. v. iv. Onn dan Ajid Che Kob (1981) . Farid M. Liew Sie Lin (2003) .J Money (2004.Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat. Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah. Onn dan Ajid Che Kob (1981). . x. kelas kata dan susunan ayat. . Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama.Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi ‘h’ pada akhir kata. Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006) . Liew Siew Lin (2003) . tetapi juga di dalam bilik darjah.Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka. ii. penggantian fonem ‘p’. Karim Harun dan Saadiah Ma’alip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 ) . ix. xi.Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama. perbezaan bunyi’l’ dan’r’ . Abdul Hamid Mahmood(1990). kata sandang. Zulkifley Hamid. Salleh (2005). Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia.Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu.Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka. hukum D-M.atas talian ).Penggunaan kata sendi nama.Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat.3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.

India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu. Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan. xii. terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian. kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men. PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri.imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987). Sepatutnya : Ali bermain bola di padang.amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. bahasa lisan. ii. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran. penggolongan kata. bahasa daerah. Menurut Sandra Kasih (2003). KESALAHAN MORFOLOGI. gangguan peralihan kod. Zamri Mahamod(2000) . bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung. Sepatutnya : i. Selain itu. Contohnya : Bahasa Melayu Bahasa Cina i. penggunaan kata ganti nama diri. Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan. penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil. JENIS-JENIS KESALAHAN. Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf ‘r’ dengan huruf ‘l’. ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata. Kereta Keleta Menurut Suthanthiradevi 2004. Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina. dan bahasa pasar. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu). kata kerja. kata adjektif dan sebagainya. B. gangguan bahasa pasar. A. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan. serta gangguan interlingual dan intralingual. kecuali kata ‘tetapi’(annal). Lori Loli ii. Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan. Contohnya : i. Contoh : i. iaitu gangguan bahasa ibunda. Contohnya : Ali di padang main bola.Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa.Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian. Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu. dan kesalahan frasa kata tertentu. seperti hukum D-M dan sebagainya. gangguan dialek. ..

Penggantian /u/ kepada /o/ Untuk menjadi untok e. Penggantian /k/ kepada /h/ Awak menjadi awah f. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita menjadi carita b. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ Bandar menjadi pandar b. iaitu : a.Contohnya: i. Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu : a. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ Pecah menjadi bicah c. b. Penggantian /w/ kepada /v/ Kawan menjadi kavan g. Penggantian /e/ kepada /i/ rehat menjadi rihat d. Penggantian /a/ kepada /o/ sangat menjadi songat c. Proses penambahan fonem juga berlaku. Penambahan konsonan /w/ Semua menjadi semuwa iv. Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan. Penggantian /i/ kepada /e/ Pilihan menjadi pilehan ii. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ Tanpa menjadi tampa iii. a. Penambahan vokal depan rendah /a/ Harga menjadi haraga. Penggantian /g/ kepada /k/ Bagus menjadi bakus e. Proses penghilangan juga berlaku . Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ Faedah menjadi paedah d. Penambahan konsonan /h/ Meja menjadi mejah c.

Penghilangan konsonan /g/ Menggunakan menjadi mengunakan f. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004). Penghilangan vokal /a/ Soalan menjadi solan c. Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ). Menurut Asmah Omar (1977). Contohnya : Dialek Bahasa Melayu Diasut dihasut Diidangkan dihidangkan Mengilang menghilang C.ayat bahasa Melayu Saya nasi makan . Bahasa Melayu Bahasa Cina Makanlah dulu Dulu makanlah Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah Menurut Abdullah Hassan (1987). kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan ‘h’ di awal kata. Tak mahu menjadi tame e. Saya makan nasi .ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil. SINTAKSIS Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa. pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan. Penghilangan konsonan /h/ Sekolah menjadi skola d. Contohnya : i.a. Penghilangan konsonan/r/ Besar menjadi besa Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ Terima menjadi trima b. . Penghilangan konsonan/k. pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu. pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka. Dalam kajian Wong Khek Seng (1991).

Selepas memperoleh pendidikan. Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2. iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang. Menurut Mansoer Pateda (1990). Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan . Melayu-Tamil a.Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. PEMEROLEHAN BAHASA Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987). Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. iaitu : a. b.Tamil. disiplin dan tatacara bilik darjah. Keadaan dibuat-buat dan terhad. tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan. Rumus-rumus nahu dipaparkan. Melayu-Cina dan MelayuInggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti : i. Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah. ii. meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan. Melayu-Inggeris Saya belum dapat result lagi. Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya. Data bahasa dipilih sebelum diajar. terdapat dua istilah dwibahasa. B2 boleh diperoleh melalui dua cara. mereka tetap menggunakan bahasa ibunda. BACAAN BAB 5. iii. memajukan kerjaya. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya. iv. Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi. Tekanan psikososio bilik darjah. Namun demikian. ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain. PERCAMPURAN KOD Fenomena percampuran kod bahasa Melayu. i.D. DEFINISI DWIBAHASA Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2). untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga. DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR. Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh ) ii. Melayu-Cina Bukan saya mah! iii. tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard.

dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan. Contohnya : Open the air condition (B2) – buka penghawa dingin (B1) Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu. Contoh : Abang kamu tinggal di mana ? (BM) – Abang kamu mana tinggal ? (BC) Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi. GANGGUAN DIALEK Dialek mempunyai bentuk tertentu.pembelajaran di luar bilik darjah. Antara . viii. pelajar bukan Melayu . Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut. ix. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur. Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif. Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. b. v. iii. perhubungan antara individu. KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR Berdasarkan konsep dwibahasa. GANGGUAN BAHASA IBUNDA Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. vii. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2. Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1. morfologi dan leksikal. Kepentingan pendidikan. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989). Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku. sesetengah mempelajari B2 atau menjadi dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Contohnya : Saya makan nasi (BM) – Saya nasi makan (BT) Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama. Contohnya : a. Penggunaan frasa “lembu punya susu”-pelajar India. Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu : i.tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. ii. v. Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA Menurut Abdullah Hassan (1987). Tuntutan peluang pekerjaan. Menurut Victoria et al. Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : “baru”jadi “balu” – pelajar Cina. iv. vi.

Contohnya : 1. Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek. See you minggu depan. b. 2.30010 IPOH. Menurut Mengantar Simanjuntak ( 1987:157).sebutan dalam bahasa Melayu standard. GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching) Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. Contohnya. Mek makang ikang. Menurut Mohd Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain. [air].I pergi shopping. GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing) Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa.penggunaan dialek utara. Kedah.KAMPUNG TAWAS. Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard. Contohnya : 1. Last week.negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan. Terengganu. MICHAEL & ALL ANGELS. TUGASAN 3 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU NAMA : SHARIAH BINTIZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST. Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari. a. Jalang-jalang cari makang –dialek Terengganu. 2. Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2. a. Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis : [aya?]. GANGGUAN PERSEKITARAN Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran.pemerolehan atau ‘Language Acquisition Device (LAD)” ialah proses yang berlaku di dalam otak seorang kanakkanak ( bayi) sewaktu memperoleh bahasa ibunya atau bahasa pertama.kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1. Negeri Sembilan dan Perak. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris.PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 TUGASAN 3 : Buat esei mengenai penguasaan kanak-kanak berdasarkan data yang telah dipungut. Dalam hal ini .

didapati kanak-kanak ini masih belum dapat menguasai morfologi secara sempurna seperti orang dewasa. iaitu sebagai hasil perkembangan fizikal kanak-kanak itu sendiri secara keseluruhannya. Teori Mentalisme ini beranggapan bahawa kanak-kanak yang terdedah kepada sesuatu bahasa itu mempunyai keupayaan semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa itu. Kreativiti wujud dalam otak dan pemikiran penutur bahasa itu adalah keperluan dalam diri manusia yang ada sejak lahir. Jika tidak ada pendedahan. Golongan kognif ini berpendapat. bukannya hanya alat luar untuk berkomunikasi. Penyesuaian ini penting untuk membolehkan nahu ini diungkapkan atau disesuaikan dalam bentukbentuk yang dapat menghasilkan pertuturan yang gramatis dan dapat difahami oleh pengguna sesuatu bahasa itu. pemahaman.dapat dijelaskan bahawa pemerolehan bahasa ialah bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa ibunya iaitu bahasa yang pertama kali didedahkan kepadanya sejak dia dilahirkan ke dunia. tetapi menyesuaikan rumus-rumus yang terkandung dalamnahu universal bahasa pertamanya. Jamali Ismail (1980 : 12) pula menyatakan bahawa proses pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak itu berlaku sedikit demi sedikit mengikuti perkembangan otak. seorang kanak-kanak lelaki di India telah dipelihara oleh binatang semasa dia tinggal di dalam hutan. kebolehan menuturkan ayat dikatakan tidak dikuasai secara mekanikal ataupun terhasil daripada aktiviti rangsangan gerak balas (R-G). Pengetahuan bukan merupakan satu latihan pancaindera tetapi adalah daripada fikiran manusia. ( Abdullah Hassan. Rasionalnya ialah idea yang semula jadi ( innate ideas ) menjadi asas kebenaran dalam pengetahuan kita. system sintaksis bahasa dan rumus-rumus yang mengawal pembentukan ayat dikatakan telah wujud dalam alat pemerolehan bahasa. Kajian ini melihat pemerolehan bahasa seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 1 tahun 8 bulan. pemerolehan bahasa terdiri daripada proses-proses yang berlaku pada waktu kanak-kanak itu menuranikan tatabahasa ibundanya dan sewaktu dia menguasai perlakuan atau penerapan tatabahasa ini dalam pemahaman dan penerbitan ayat-ayat ( Mengantar Simanjuntak. dan penerbitan perkataan-perkataan ayat-ayat dalam bahasa pertama untuk mengungkap perasaan. 1981). dan berkomunikasi. Pada peringkat ini. 1983 : 260 ) Teori Mentalis menghubungkan realiti mental dengan lakuan bahasa yang sebenarnya. Dalam kajian selama 11 minggu ini. Fungsi rangsangan bahasa bukanlah sebagai bahan untuk membolehkan nahu universal membuat penyesuaian. 1987 : 158). Tugas kanak-kanak bukanlah mendapatkan rumusrumus bahasa ibundanya. Dalam kajian ini pengkaji menjadikan Teori Mentalis sebagai konsep. Pemerolehan bahasa juga bermaksdud bagaimana kanakkanak dapat menguasai bahasa pertama tanpa melalui proses pembelajaran yang formal dan intensif. dia tidak dapat bercakap semasa dijumpai oleh sami-sami India. Teori ini menganggap bahasa sebagai pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu proses dalam otak dan saraf setelah menerima rangsangan daripada pancaindera. iaitu di dalam minda manusia sejak mereka lahir kerana mereka telah dilengkapi dengan alat pemerolehan bahasa ( Hornstein dan Lightfood. Sebagai contoh. Kanak-kanak ini masih terbawa-bawa dengan pengalaman pada tahap holofrasa. Kesimpulannya. Ini dibuktikan dengan .kanak-kanak ini sedang memperoleh pengetahuan.penguasaan bahasa kanak-kanak itu tidak akan berlaku kerana LAD tidak mendapat sebarang bahan untuk diproses. keinginan.

abang ( bang ) b = balik ( alik ) o = opah ( pah ) m = mandi (andi ). Bunyi konsonan : p/b/t/d/k/g/s/c/j/m/n/i/w/y/h/ Bunyi vokal : a/e/i/o/u Daripada analisis yang dibuat.jatuh (atuh ) p = pintu ( intu ) k = kencing ( encing ). Bunyi-bunyi yang dikuasai semasa kajian dibuat. Bunyi bahasa yang dikuasai oleh sampel sebelum kajian dibuat. milo ( ilo ) n = naik ( aik ) h = habis ( abis ) t = takut (akut ) j = jauh (auh ). Bunyiyang dikuasai sebelum kajian dibuat.pengkaji mendapati berlaku pengguguran huruf pertama dalam ujaran yang diucapkan oleh sampel ini iaitu : HURUF : e = emak( mak ) a = ayah( yah ). didapati juga ada pertukaran huruf asal dengan huruf lain semasa ujaran . pengkaji mendapati ada pengguguran satu suku kata yang berlaku iaitu : SATU SUKU KATA : ba = baju ( ju ) be = berak ( yak ) sa = sayang ( yang ) se = sejuk ( juk ) mi =minum (num ) te = tepi ( pi ) tu = tutup ( tup ) meny = menyapu ( apu ) ro = roti ( ti ) pen = pensel ( ce ) pi=picit ( cit ) hi = hidung ( dong ) li = licin ( cin ) hen = hendak ( nak ) ker = kerja ( je ) cok = coklat ( lat ) Selain itu . Bunyi yang didapati ialah : m/y/b/p/a/o/u/k/g/i 2.melihat cara penyebutan sesetengah kosa kata yang disebutnya adalah tidak sempurna. kasut (acut ) r = rama–rama ( ama–ama ) s = salam ( alam ) Dalam ujaran yang diucapkan oleh sampel ini . makan (akan ). 1.

k uwih kuih kata nama u. ada penggantian huruf ( k ) menjadi huruf ( t ).duduk ( dok ) n = d = hendak ( nak ) y = kr = aiskrim ( yim ) y = i = buaian ( yan ) Dalam kajian ini juga pengkaji mendapati ada perubahan seluruh kata yang dilakukan oleh sampel iaitu : nanak = tidak hendak aung = along uwo = seluar uwat = buat uwih = kuih Daripada perkataan di atas.u c. ada perkataan yang mengekalkan huruf ( t ) iaitu perkataan akut .h .u n. KATA NAMA KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN mak emak kata nama a m.I c.n.u c.g yah ayah kata nama a y.diucapkan oleh sampel kajian iaitu : r = y = berak ( yak ) s =c = susu ( cucu ).g pah opah kata nama a p. nasi ( acik ) k = t = ikut ( itut ) o = u = hidung ( dong ) . pensel ( ce ) .I w ilo milo kata nama i. pengkaji dapat melihat sampel kajian sudah dapat menguasai beberapa golongan kata seperti kata nama. Selain itu.c uwo seluar kata nama u. katakerja. (JADUAL BUNYI) Namun begitu.n.o w acut kasut kata nama a.t lat coklat kata nama a l.h bang abang kata nama a b.k yah ayah kata nama a y. kasut ( acut ). pengkaji mendapati huruf ( w ) menggantikan huruf ( at ) dan ( ih ) untuk perkataan buat dan kuih.t acik nasi kata nama a. FRASA SATU PERKATAAN TELEGRAFIK A.o l ibi televisyen kata nama i.h ju baju kata nama u j cucu susu kata nama u.t dong hidung kata nama o d. Huruf ( k ) digugurkan sepenuhnya. dan kata adjektif yang telah dikuasainya di peringkat telegrafik.i b intu pintu kata nama i.

a p.n andi mandi kata kerja a.t je kerja kata kerja e j alik balik katakerja a.m B.h E. . KATA PERINTAH KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN yah jap ayah sekejap ayat perintah a.u k.d yak berak kata kerja a y.h atik cantik kata adjektif a.s nak hendak kata bantu a n.n.b.i n.KATA BANTU KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN abis habis kata bantu a.i b.n.g ateh mak teh kata panggilan a. KATA ARAH KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN auh jauh kata arah a.k D.g itut ikut kata kerja i.k anah panas kata adjektif a.u t.a n.g juk sejuk kata adjektif u j.a k.KATA PANGGILAN KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN aung aung kata panggilan u n.k F.k akut takut kata adjektif a.u h pi tepi kata arah i p H.t cin licin kata adjektif i c.i y.a l.k C.k encing kencing kata kerja e.t num minum katakerja u n.p pi bang ketepi abang ayat perintah i.h. KATA ADJEKTIF KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN yang sayang kata adjektif a y. KATA KERJA KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN akan makan kata kerja a.a y.g FRASA DUA PERKATAAN TELEGRAFIK Frasa dan ayat makna golongan ayat cik mak nasi lemak kata nama bang uwat abang buat kata nama.n.i t.j.n cuk busuk kata adjektif u c.ti roti kata nama i t olah sekolah kata nama o.i l.h ce pensel kata nama e c ayim aiskrim kata nama a.m cit picit kata kerja i c.i c.e t.

meminta nasi lemak dan sebagainya. Kata-kata yang menunjukkan keinginan sampel terhadap . Frasa dua perkataan telegrafik Frasa dan ayat makna golongan ayat nak jer hendak power ranger ayat penyata nak cuk hendak busuk ayat penyata mak andi emak mandi ayat penyata lat atuh cokelat jatuh ayat penyata akit mak sakit mak ayat penyata b. Frasa tigaperkataan telegrafik Frasa dan ayat makna golongan ayat na ambik ence na ambil pensel ayat penyata yet anjat okok monyet panjat pokok ayat penyata Selain itu. katanama luk mak peluk mak kata kerja. pengkaji mendapati walaupun sampel boleh mengujarkan dua atau tiga patah perkataan.kata nama nak cuk hendak busuk kata bantu.tetapi sampel dapat membentuk ayat-ayat yang boleh difahami oleh pendengar. kata kerja yum aung cium along kata kerja. Keinginan adalah naluri yang sudah ada dalam diri manusia sejak lahir. Dalam jadual ayat ada menunjukkan perbuatan-perbuatan asas seperti meminta susu. kata kerja nak anjat nak panjat kata bantu.bang olah abang sekolah kata nama na bit na cubit kata nama. kata nama nak jer hendak power ranger kata bantu. dalam kajian ini juga di dapati sampel menunjukkan keinginannya. kata adjektif yah jap ayah sekejap ayat perintah pi bang ketepi abang ayat perintah mak andi emak mandi ayat penyata lat atuh cokelat jatuh ayat penyata akit mak sakit mak ayat seruan nak cuk hendak bantal busuk ayat penyata nak cucu hendak susu ayat penyata FRASA TIGA PERKATAAN TELEGRAFIK Frasa dan ayat makna golongan ayat nak itut mak hendak ikut emak ayat penyata nak bum yah hendak tidur dengan ayah ayat penyata nak aik oto hendak naik motosikal ayat penyata nak itut yah hendak ikut ayah ayat penyata na ambik ence na ambil pensel ayat penyata yet anjat okok monyet panjat pokok ayat penyata Melihat kepada perkembangan sintaksis pula. Sampel kajian dapat membentuk ayatayat penyata. Contoh-contoh ayat penyata boleh dilihat dalam jadual di bawah. kata kerja yah yang ayah sembahyang kata nama. a.

Frasa dan ayat makna golongan ayat yah jap ayah sekejap ayat perintah pi bang ketepi abang ayat perintah KESIMPULAN Dapatan daripada analisis data menunjukkan bahawa peringkat pemerolehan bahasa melibatkan proses kognitif dan interaksi. Selain itu. Proses yang pertama melengkapkan kanakkanak dengan kebolehan mentafsirkan makna. Berikut adalah contoh ayat perintah yang diujarkan. . dan tutur kata yang ditunjukkan sudah mempunyai kesejajaran sebagaimana pertuturan oran dewasa. Abdullah Hassan.sesuatu dapat dilihat adanya ayat permintaan yang diucapkan oleh sampel kajian pada peringkat ini iaitu : Frasa dan ayat makna golongan ayat nak cuk hendak bantal busuk ayat permintaan nak cucu hendak susu ayat permintaan nak bum yah hendak tidur dengan ayah ayat permintaan nak aik oto hendak naik motosikal ayat permintaan nak itut yah hendak ikut ayah ayat permintaan nak itut mak hendak ikut emak ayat permintaan nak anjat nak panjat ayat permintaan Daripada contoh ujaran yang ditunjukkan. Proses yang kedua pula menyediakan konteks bagi kanak-kanak menguasai cara menggambarkan makna kognitif ke dalam bentuk bahasa yang paling tepat. Dan Isaac Slobin. BIBLIOGRAFI. Di sini kita dapat melihat penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak itu berkembang mengikut jadual biologinya dan kanak-kanak berkeupayaan membuat rumusan dan peraturan bahasa secara bersendirian tanpa diajar seperti mana yang disebut dalam Teori Mentalis. jelas pada peringkat ini tujuan berkomunikasi yang ditunjukkan oleh sampel adalah untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya. Ilmu Psikolinguistik Edisi Kedua. Penterjemah Ton Ibrahim. 1989.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Malaysia. Walaupun kata-kata yang dituturkan oleh sampel tidak lengkap tapi pendengar memahami ujaran yang dimaksudkan. pengkaji juga mendapati ada pembinaan ayat perintah pada peringkat ini.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 1992.

Siri Pengajaran dan Pemebelajaran Bahasa Melayu. Editor Siri. Psikolinguistik Memahami Asas Pemerolehan Bahasa. 2007.  Lengkapkan nama anda o ► February (3)  Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik..Soenjono Dardjowidjojo. Shah Alam : Karisma Publications Sdn. March 26. 2007. PENGENALA..Abdullah Hassan.  Kuliah 2 (2 Januari 2009): Mempersepsi Ujaran ▼ 2009 (9) o ► January (5)  Bab 111 BAGAIMANA MANUSIA MEMAHAMI UJARAN  BAB IV PELAKSANAAN TINDAK UJARAN 1... Bhd. Bhd. • .. 2009 12:12 AM Post a Comment Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) Blog Archive • ► 2007 (2) o ► July (2)  Kuliah 1 (19 Disember 2008): Pengertian Dasar Psik.. Kuala Lumpur :PTS Professional Publishing Sdn.....  Tugasan untuk semua  Tugasan mengenai pemerolehan bunyi bahasa kanak-ka.Psikolinguistik Dalam Pengajaran Dan Pemerolehan Bahasa Pertama dan Kedua. Zamri Mahamod.  PEMEROLEHAN BAHASA  BELAJAR BAHASA KEDUA o ▼ March (1)  Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan Tugasan d.

Emeritus Abdullah Hassan Siswazah Abdul Rahim Barmawi Zuraliza .Tenaga Pengajar Prof.

300010 Ipoh. M Mohyi. SMK Ayer Tawar.Zamharis Shariah Bt Zulkifly. 012-6199185 . Kg. 32400 Ayer Tawar. Tawas. 0175269094 Ros Haslinda Bt. SJK St Michael & All Angels.

Bandar Malawati.Normidza Bt M Kamel. 14500 K Selangor 019-3307172 Normah Ismail Mustafa Al-Bakri . SM Sains K Selangor.

Johari Hasuenah Fadilah .

Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik. pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie. Psikolibguistik. Nor Aina Dani. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama. unsur tatabahasa. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu. Kuaa Lumpur: Sasbadi. Hipotesis Usia Kritikal. Behaviorisme. 2006. .Azrina Aziawati BMP 6103 Racangan Instruksional Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. Soenjono. Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan . LAD. dan Afeksia. dan wacana. Topik-topik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran. 2007. Rujukan: Dardjowidjojo. kosa kata. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing. dll) serta bahasa dan pemikiran. Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia. 2006 Zulkifley Hamid. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing juga dikaji.

foresman and Company. Steinberg Danny. 1986. Ill. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. . A Longman Paperback. Pengantar Psikolinguistik Moden. Mangantar Simanjuntak. 1982. 1079. Glenville. Psycholinguistics. World. D. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Mind. Psycholinguistics: Language.: Scott.Pembelajaran Bahasa. Dan Isaac. Slobin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful