BAB II BAGAIMANA MANUSIA MEMPERSEPSI UJARAN 1.

PENGENALAN Apabila kita mendengar orang lain bercakap, rasanya kita dapat dengan mudah memahami perkara yang diperkatakannya. Kita tidak menyedari bahawa ujaran yang dihasilkan dalam bentuk bunyi-bunyi melalui udara itu sebenarnya adalah suatu hal yang kompleks. Hal ini hanya kita rasakan apabila kita mendengar orang bercakap dalam bahasa asing, melainkan bahasa asing itu kita ketahui dengan baik. Pada kebiasaanya kita benar-benar meneliti setiap perkataan yang diucapkan bagi memahaminya. Bahkan yang sering terjadi adalah bahawa belum lagi kita menangkap dan memahami suatu deretan perkataan yang diucapkan, orang itu meneruskan percakapannya dengan perkataan-perkataan lain, sehingga kita ketinggalan. Akibatnya, kita tidak dapat memahami, atau tidak memahami dengan baik, apa yang diperkatakannya. Kita malah “mendakwa” orang asing itu bercakap terlalu cepat. Masalah yang dihadapi oleh pendengar adalah bahawa dia perlu mengadunkan bunyi-bunyi yang didengarnya itu sehingga bunyi-bunyi itu membentuk perkataan yang bermakna dan sesuai dengan konteks perkataan-perkataan itu digunakan. Untuk penutur asli, atau penutur yang sudah fasih dalam bahasa tersebut, proses seperti ini tidak dirasakan, dan datang begitu saja secara naluri. Akan tetapi, untuk penutur asing proses ini sangat rumit. Pengalaman penulis semasa mengajar bahasa Indonesia di Universiti Hawaii membuktikan hal ini. Pada suatu masa para mahasiswa diminta mendengar rakaman suatu percakapan. Dalam percakapan itu ada ayat yang berbunyi Nanti malam akan ada pesta. Kerana para mahasiswa ini masih berada pada tingkat dasar, maka ada sebahagian daripada mahasiswa itu yang keliru dan menggabungkan bunyi-bunyi itu secara tidak bermakna, sehingga muncullah ayat Nanti malama Kanada pesta. Tentulah mereka merasa bingung sebab ayat seperti ini tidak ada maknanya. Daripada contoh di atas, dan kasus-kasus lain, tampak bahawa proses menangkap sesuatu ujaran itu bukanlah mudah. Kita harus bermula dengan proses bagaimana kita mencerna bunyi-bunyi itu sebelum kita dapat memahaminya sebagai ujaran. Oleh kerana itu, bab ini membahaskan persepsi manusia terhadap bunyi bahasa. 2. PENYELIDIKAN MENGENAI PERSEPSI UJARAN Dari segi ilmu pengetahuan, kajian dan penyelidikan mengenai bagaimana manusia mempersepsi ujaran dapat diperkatakan masih baru. Willis (1829) dan Helmholtz (1859) sudah mempelajari ciri-ciri fizikal bunyi, penyelidikan mengenai bagaimana kita mempersepsi ujaran baru bermula menjelang Perang Dunia II (Gleason dan Ratner 1998: 109). Perkembangan penyelidikan dalam bidang ini bermula apabila berlaku kemajuan dalam bidang teknologi, terutama dengan terciptanya alat telefon. Dari tahun 1936-39 Dudly yang bekerja di syarikat Bell Telephone Laboratory, Amerika, memperbaiki mesin yang dinamakan vocoder. Pada mulanya, kegunaan mesin ini adalah bagi menyampaikan signal melalui kabel telefon jarak jauh. Akan tetapi, kualitinya sebagai alat komunikasi tidak cukup baik.

Pada tahun 1940-an perusahaan telefon ini memperkenalkan spektograf, iaitu alat bagi merakam suara dalam bentuk garis-garis tebal-tipis dan panjang-pendek yang dinamakan spektogram. Penggunaannya masih sangat terbatas pada keperluan tentera dan komersial. Kualiti bunyinya semakin lama semakin baik dan peralatan untuk kajian bunyi juga menjadi semakin canggih. Kini teknologi sudah dapat mengetahui dengan tepat siapa penutur dalam sesuatu rakaman. 3. MASALAH DALAM MEMPERSEPSI UJARAN Dalam bahasa Inggeris, secara purata orang menuturkan 125-180 perkataan setiap minit. Pembaca berita di televisyen dapat mencapai 210 perkataan, dan juru lelong pula mencapai lebih dari itu (Gleason dan Ratner 1998). Jumlah ini mengambil kira hakikat bahawa sebahagian besar perkataan dalam bahasa Inggeris itu mempunyai satu suku kata seperti: book, go, eat, come, dsb. Untuk bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, perkara ini belum diselidiki. Tetapi, oleh kerana kebanyakan perkataan dalam bahasa Indonesia dan Malaysia mempunyai dua suku kata dua atau lebih, seperti: makan, tidur, membawa, menyelesaikan, maka jumlah perkataan yang diucapkan per minit pastilah lebih kecil daripada bilangan dalam bahasa Inggeris. Jumlah ini mungkin sekitar 80-110 perkataan saja. Jikalau dilihat daripada jumlah bunyi yang diujarkan, didapati bahawa dalam bahasa Inggeris secara purata ada 25-30 segmen bunyi atau fon yang dihasilkan dalam setiap saat (Ratner & Gleason 1998). Oleh sebab sifat bunyi dalam bahasa mana pun sama, maka dapat diduga bahawa orang Indonesia pun menghasilkan jumlah bunyi yang sama setiap saat, yakni, antara 25-30 bunyi. Dengan demikian, setiap kali kita bercakap selama satu minit, kita mengeluarkan antara 1,500 -1,800 bunyi. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana kita dapat menangkap dan kemudian mencerna bunyi-bunyi yang diujarkan dengan kecepatan seperti itu. Di samping kecepatan, bunyi dalam suatu ujaran juga tidak diucapkan secara utuh tetapi terlebur dengan bunyi lain. Kita sebagai pendengar diharapkan dapat memisah-misahkan mana yang mengikut yang mana. Ayat Inggeris Ed had edited it bila diujarkan secara biasa akan kedengaran aneh dan lucu, /ΕdhΘdΕditidit/, tetapi penutur asli dapat mempersepsinya dengan betul. Suara seorang perempuan, seorang lelaki, dan seorang anak juga berbeza-beza. Getaran pita suara untuk wanita adalah antara 200-300 per saat, sedangkan untuk lelaki hanya sekitar 100. Oleh sebab itu, suara seorang lelaki kedengaran lebih “garuk.” Frekuensi suara kanak-kanak lebih tinggi daripada suara perempuan oleh sebab getaran pita suaranya boleh mencapai 400 per saat. Perbezaan-perbezaan ini dapat menghasilkan bunyi yang berbeza-beza, meskipun perkataan yang diucapkan itu sama. Perkataan tidur yang diucapkan oleh seorang perempuan, lelaki, dan kanak-kanak tidak akan berbunyi sama. Namun, kita sebagai pendengar dapat mempersepsikannya sebagai perkataan yang sama. Bagaimana kita melakukannya? Bagi menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempelajari terlebih dahulu bagaimana bunyi itu dihasilkan. 4. MEKANISME UJARAN

Sumber bunyi adalah paru-paru. Paru-paru kita mengembang dan mengempis bagi menyedut dan mengeluarkan udara. Udara itu keluar melalui pipa rengkung, mulut dan hidung. Dalam perjalanan melalui mulut atau hidung ini ada kalanya udara itu dihalang oleh salah satu bahagian dalam mulut kita, sebelum dilepaskan. Halangan pada udara inilah yang menghasilkan bunyi. Lihatlah Gambar Rajah 1 di bawah ini.

Gambar Rajah 1: Mekanisme Ujaran Udara yang dihembuskan oleh paru-paru keluar melalui suatu daerah yang dinamakan daerah glotal. Udara ini kemudian lalu pada lorong yang dinamakan renkung atau faring. Dari faring, ada dua saluran: yang pertama melalui hidung dan yang kedua melalui rongga mulut. Semua bunyi yang dihasilkan oleh udara melalui rongga hidung disebut bunyi sengau. Sementara itu, bunyi yang udaranya keluar melalui rongga mulut dinamakan bunyi oral. Dalam rongga mulut terdapat dua bahagian: atas dan bawah. Bahagian atas mulut tidak bergerak, dan disebut sebagai daerah sebutan. Bahagian bawah terdiri daripada alat-alat sebutan yang boleh digerak-gerakkan. Daerah ujaran Daerah sebutan terdiri daripada bahagian-bahagian berikut: 1. Bibir: bibir atas dan bibir bawah. Kedua bibir ini dapat dirapatkan bagi membentuk bunyi yang dinamakan dua bibir yang ertinya dua bibir bertemu. Bunyi seperti [p], [b], dan [m] adalah bunyi bilabial. 2. Gigi: untuk ujaran yang hanya gigi atas yang mempunyai peranan. Gigi ini dapat dirapatkan kepada bibir bawah bagi membentuk bunyi yang dinamakan bibir gigi. Contoh bunyi seperti ini adalah bunyi [f] dan [v]. Gigi juga dapat dirapatkan kepada hujung lidah bagi membentuk bunyi dental seperti bunyi [t] dan [d] dalam bahasa Malaysia. 3. Gusi atau alveolar: daerah ini berada betul-betul di belakang pangkal gigi atas. Hujung lidah dirapatkan ke gusi atas bagi membentuk bunyi yang dinamakan bunyi alveolar. Bunyi [t] dan [d] dalam bahasa Inggeris adalah contoh bunyi alveolar. 4. Lelangit keras: daerah ini terletak pada rongga atas mulut, iaitu di belakang daerah alveolar. Pada daerah ini dapat dirapatkan bahagian depan lidah bagi membentuk bunyi yang dinamakan alveopalatal seperti bunyi [c] dan [j]. 5. Lelangit lembut: daerah ini, terletak pada bahagian belakang rongga mulut atas. Pada

lelangit lembut ini dapat dirapatkan bahagian belakang lidah bagi membentuk bunyi yang dinamakan velar seperti bunyi [k] dan [g]. 6. Uvula: pada ujung rahang atas terdapat anak tekak yang dinamakan uvula. Uvula dapat digerakkan bagi menutup saluran ke hidung atau membukanya. Bila uvula tidak dirapatkan kepada bahagian atas laring maka bunyi udara keluar melalui hidung. Bunyi inilah yang dinamakan bunyi sengau. Sebaliknya, bila uvula dirapatkan kepada dinding laring maka udara disalurkan melalui mulut dan menghasilkan bunyi yang dinamakan bunyi oral. Alat-alat ujaran 7. Lidah: pada rahang bawah, di samping bibir dan gigi, terdapat pula lidah. Lidah adalah bahagian mulut yang anjal; ia dapat dilenturkan dengan mudah. Lidah dibahagi-bahagi kepada beberapa bahagian: (a) ujung lidah, adalah bahagian yang paling depan pada lidah, (b) daun lidah, adalah bahagian yang berada persis di belakang ujung lidah, (c) depan lidah, adalah bahagian yang sedikit ke tengah pada bahagian daun di depan, (d) belakang lidah, adalah bahagian yang ada pada bahagian belakang daun lidah. Bahagian-bahagian ini dapat digerak-gerakkan dengan cara dikedepankan, dikebelakangkan, dikeataskan, dan dikebawahkan bagi membentuk bunyi-bunyi tertentu. 8. Pita suara: pita suara adalah sepasang selaput yang berada di halkum (laring). Selaput ini dapat dirapatkan, dapat direnggangkan, dan dapat dibuka luas. Status selaput suara ini turut menentukan perbezaan antara satu konsonan dengan konsonan lain. 9. Faring: saluran udara menuju ke rongga mulut atau rongga hidung. 10. Rongga hidung: rongga untuk bunyi-bunyi sengau seperti /m/ dan /n/. 11. Rongga mulut: untuk bunyi-bunyi oral seperti /p/, /b/, /a/, dan /i/. a. Bagaimana Bunyi Dihasilkan Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal. Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya. 1. Penghasilan Bunyi Konsonan Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah, bibir, dan gigi. Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator. Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor. Pertama adalah titik artikulasi, iaitu tempat artikulator itu berada, sama ada didekatkan, atau dirapatkan. Bila bibir atas dan bibir bawah dirapatkan maka bunyi yang dihasilkan adalah bunyi bilabial. Dalam bahasa Melayu, dan banyak bahasa lain, bunyi bilabial terdiri dari bunyi [p], [b], dan [m]. Perbezaan antara kedua bunyi yang pertama dengan bunyi yang ketiga terletak pada saluran udara yang dilaluinya: [p] dan [b] melalui mulut, dan oleh sebab itu dinamakan bunyi oral, sedangkan [m] melalui hidung, dan oleh sebab itu dinamakan bunyi nasal. Lihat Gambarajah 2 berikut.

Bunyi [t] dan [d] bahasa Malaysia dihasilkan dengan merapatkan hujung lidah pada bahagian pangkal gigi atas dengan sedikit menyentuh bahagian depan alveolar. Bunyi seperti ini dinamakan bunyi dental. Sementara itu, bunyi [k] dan [g] dihasilkan dengan merapatkan bahagian belakang lidah ke daerah lelangit lembut. Bunyi ini dipanggil bunyi lelangit lembut atau velar. Faktor kedua dalam menghasilkan bunyi konsonan adalah cara artikulasi, iaitu bagaimana caranya udara dari paru-paru itu kita lepaskan. Apabila udara itu kita tahan dengan ketat dalam rongga mulut lalu kemudian kita lepaskan dengan serentak maka bunyi tadi akan menghasilkan bunyi seperti letupan. Kerana itu, bunyi ini dinamakan bunyi letupan atau plosif. Jikalau sekarang kita perhatikan bunyi [p] dan [b] sekali lagi. maka kita akan merasakan bahawa dalam membuat bunyi ini kedua bibir kita dirapatkan bagi menahan udara yang keluar dari paru-paru. Udara itu kemudian kita lepas secara serentak sehingga seolah-olah menimbulkan letupan udara. Begitu juga dengan bunyi [t] dan [d]. Perbezaannya hanyalah bahawa artikulator yang menahan udara itu bukanlah bibir atas dan bibir bawah tetapi hujung lidah dan gigi atas. Untuk bunyi [k] dan [g] udaranya ditahan oleh bahagian belakang lidah yang dirapatkan kepada daerah lelangit lembut. Udara ini pun kemudian dilepaskan secara serentak. Dengan perkataan lain, [p], [b], [t], [d], [k], dan [g] termasuk dalam satu kategori bunyi yang sama, iaitu letupan. Akan tetapi, apa pula perbezaan antara [p]-[b], [t]-[d], dan [k]-[g]? Masing-masing pasangan bunyi ini memang berbeza dan perbezaan ini disebabkan oleh faktor ketiga, iaitu status pita suara. Seperti dinyatakan sebelumnya, pita suara dapat terbuka luas, separuh terbuka dan tertutup. Apabila kita sedang tidak bercakap, pita suara kita terbuka luas. Pada waktu kita mengucapkan bunyi seperti [p], [t], dan [k], pita suara kita berada dalam status separuh terbuka tetapi tidak bergetar. Bunyi yang dihasilkan dengan pita suara yang tidak bergetar dinamakan bunyi tak bersuara. Akan tetapi, apabila pita suara tertutup dan kemudian ada udara yang mendesaknya supaya terbuka maka terjadilah getaran pada pita suara tersebut. Bunyi yang dihasilkan dengan pita suara bergetar ini dinamakan bunyi bersuara. Bunyi [b], [d], dan [g] termasuk dalam jenis ini. Oleh sebab itu, perbezaan antara [p] dengan [b], [t] dengan [d], dan [k] dengan [g] hanya terletak pada bergetar atau tidaknya pita suara kita. Dalam buku ini, tanda yang diunakan bagi menyatakan bahawa pita suara itu bergetar adalah tanda ~ sedangkan yang untuk tidak bergetar adalah tanda --. Perhatikan perbezaan antara bunyi /b/ dan /p/ dalam Gambarajah 3 berikut.

Gambar Rajah 3: /b/ /p/ Dengan memperhatikan tiga faktor ini (titik artikulasi, cara artikulasi, dan status pita suara) maka seluruh bunyi konsonan dalam bahasa Malaysia dapat digambarkan. Lihat Jadual 1 pada halaman berikut. Bunyi yang tertera pada jadual ini sebenarnya lebih tepat dinamakan fonem kerana bunyibunyi tersebut sudah meru-pakan unit yang sifatnya distingtif, yakni, sifat yang membedakan. Bunyi [p], misalnya, dibezakan dari [b] kerana dalam bahasa kita kedua bunyi ini membezakan antara, misalnya, parang dengan barang, pola dengan bola, dsb. Hal ini berbeza dengan [p] pada perkataan Inggeris pan dan [p] pada perkataan Inggeris nap.

Rajah 1: Konsonan Bahasa Melayu Dalam perkataan Inggeris pan bunyi [p] diucapkan dengan letusan udara yang memiliki daya letusan (aspirated). Bila kita memegang secarik kertas kecil dekat mulut kita waktu mengucapkan perkataan Inggeris ini maka kertas ini akan terdorong ke depan oleh getaran udara yang kita keluarkan. Daya yang menyebabkan getaran ini dinamakan aspirasi. Sebaliknya, bunyi [p] pada perkataan nap tidak akan memunculkan aspirasi - padahal keduaduanya adalah [p]. Dengan perkataan lain, [p] yang dengan aspirasi dan [p] yang tanpa aspirasi bukanlah dua fonem yang terpisah tetapi adalah dua alofon dari satu fonem yang sama, yakni, fonem /p/. Dalam tradisi linguistik fonem ditulis di antara dua kurung miring, / /, sedangkan alofon atau bunyi di antara dua kurung siku, [ ]. 2. Pembuatan Bunyi Vokal

Berbeza dengan konsonan, kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah, (2) posisi lidah, (3) ketegangan lidah, dan (4) bentuk bibir. Kerana lidah itu lentur, maka lidah dapat digerakkan untuk dinaikkan atau diturunkan. Naik-turunnya lidah menyebabkan ukuran rongga mulut berubah. Bila lidah berada di posisi tinggi, maka ruang yang akan dilalui oleh udara dari paru-paru menjadi sempit. Bunyi yang dihasilkan juga akan melengking tinggi. Bila lidah diturunkan, rongga mulut menjadi makin lebar; makin ke bawah lidah itu makin lebarlah rongga mulut tadi. Lihatlah Diagram 4 berikut yang menggambarkan bunyi /i/ seperti pada perkataan Siti, /e/ pada sore, dan /e/ pada bebek.

Diagram 4: Bunyi /i/ /e/ /e/ Kerana kelenturannya, lidah juga dapat dilekuk-lekuk ke de-pan atau ke belakang. Posisi lidah di depan atau di belakang memegang peran dalam membentuk bunyi vokal. Bila digabungkan dengan tinggi-rendahnya lidah maka akan terbentuklah bunyi-bunyi vokal tertentu. Lihat Diagram 5 di halaman berikut yang menggambarkan bunyi /u/ buku, /o/ Karo, dan /��/ rokok. Di samping kedua faktor di atas, vokal juga ditentukan oleh tegang atau tidaknya syaraf kita waktu mengucapkannya. Wak-tu mengucapkan bunyi /i/ seperti pada perkataan Inggeris beat dapat kita rasakan ketegangan syaraf pada samping leher kita, tetapi hal seperti ini tidak kita rasakan bila perkataan yang kita ucapkan adalah bit. Kriteria ini umumnya dinyatakan dengan istilah tense dan lax yang diterjemahkan menjadi tegang atau kendur.

maka akan tergambarlah vokalvokal bahasa kita seperti terlihat pada Jadual 2 berikut.Gambar Rajah 5: /u/ /o/ /��/ Faktor keempat adalah bentuk bibir. /r/. fonotaktik bahasa Inggeris memungkinkan penggabungan /s- . sistem pengaturan fonemnya. Bunyi-bunyi vokal tertentu diucapkan dengan kedua bibir dibulatkan (rounded) atau dilebarkan (spread). Fonotaktik Tiap bahasa memiliki sistem sendiri-sendiri untuk menggabungkan fonem agar menjadi suku dan kemudian perkataan. /s/. Akan tetapi. Bahasa Inggeris dan bahasa Indonesia. Jadual 2: Vokal Bahasa Melayu 3. Kalau keempat faktor ini diterapkan pada bahasa Indonesia. misalnya. memiliki fonem /p/. yakni. berbeza. /k/. Dengan demikian maka tidak mustahil adanya dua bahasa yang memiliki beberapa fonem yang sama tetapi fonotaktiknya. dan /l/. Pada umumnya bunyi vokal depan seperti /i/ tiba dan /e/ kare diucapkan dengan bibir dilebarkan sedangkan bunyi vokal belakang seperti /u/ buku dan /o/ ruko dengan bibir dibulatkan.

Bahasa Indonesia tidak kaya dengan gugus konsonan. i-tu. Dari contoh di atas. dan koda. dan strategi yang masing-masing adalah gabungan dari VK-KVK. KV-KKV. yakni. nukleus. ung-kap KVK ak-bar. pak-sa. tetapi bahasa Indonesia moderen kini telah menyerap gu-gus asing sehingga memungkinkan adanya tiga konsonan di awal suku. onset (pembuka) dan rima (rhyme). putra. am-bil. Struktur Suku Kata Suatu suku kata terdiri dari dua bahagian utama. Konsonan atau konsonan-konsonan yang berada di muka nukleus dalam satu suku yang sama adalah onset dan yang di belakang nukleus adalah koda. Suku Kata Onset Rima Nukleus Koda Suatu suku dapat memiliki ketiga-tiganya: onset. Nukleus selalu berupa vokal. Rima terdiri dari nukleus (nucleus) dan koda (coda).p-r/ dan /s-p-l/ pada awal suku seperti terlihat pada perkataan-perkataan sprite /sprait/ dan split /split/. dan 190 gugus di akhir perkataan (Fries 1945). Dengan demikian. o-rang KV ba-gi. kita lihat perkataan-perkataan seperti akbar. Kebanyakan orang Indonesia tidak dapat mengucapkan perkataan-perkataan seperti ini dan seringkali mereka menyisipkan sebuah vokal sehingga ucapannya menjadi /s��prit/ dan /s��plit/. dan KKKVKV-KV. struktur suku kata dalam bahasa kita adalah (lihat Alwi et al. 1995): V a-mat. ti-ba. ter-bit KKV pla-za KVKK teks-til. misalnya. meskipun bentuk-bentuk ini hanya terdapat pada perkataan-perkataan pinjaman. VK am-bil. kon-teks KKVK plan KKKV stra-tegi KKKVK struk-tur. Akan tetapi. Beberapa contoh: . kalau pun ada. Secara diagramatik struktur suku kata adalah seperti berikut. Di akhir suku. Dalam suatu suku yang wajib ada adalah nukleusnya sedangkan onset atau kodanya bersifat opsional. Bahasa Inggeris sangat kaya dengan gugus kosonan: ada 45 gugus yang dapat berada di awal. perkataanperkataan ini sangat jarang ditemukan. hal ini tidak harus. kon-struk-si KKVKK kom-pleks KVKKK korps Penggabungan satu struktur suku dengan satu (atau lebih) struktur yang lain membentuk perkataan. 4.

linguis mulai melihat ihwal bunyi dari segi oposisi yang sifatnya biner. Dengan perkataan lain. /b/ adalah [+vois] sedangkan /p/ adalah [-vois]. satu-satunya fitur yang membezakan kedua fonem ini hanyalah ada tidaknya getaran pada pita suara. /p/. . 5. sesuatu itu ya atau tidak. bunyi /p/ adalah [+anterior] sedangkan /k/ adalah [-anterior]. spr-. /�� / = nukleus. Dalam bahasa Indonesia. /s/ = koda Si : /s/ = onset. bila ada dua konsonan atau lebih yang mendahului nukleus maka konsonan yang lebih dekat dengan nukleus selalu lebih sonoran suatu sifat bunyi yang kadar fonetiknya didominasi oleh ciri-ciri yang berkaitan dengan vois. dan bahasa mana pun. yang biasanya ditandai dengan simbol + dan -. /n/ = koda Tong : /t/ = onset. Vokalik dan Konsonantal: semua konsonan adalah [+konsonantal] dan [-vokalik] sedangkan semua vokal adalah [+vokalik] dan [-konsonantal]. Satu masalah yang sampai sekarang belum ada jawabannya adalah mengapa /s/ mendahului bunyi seperti /p/ (spy) dan /t/ (step) padahal /s/ lebih sonoran daripada kedua bunyi ini. Anterior: bunyi yang dibuat di bahagian depan mulut adalah [+anterior]. sts-. tetapi tidak *rpia. per. b. Tidak ada gugus yang berupa ms-. Fitur Distingtif Sejak tahun 1940-an. pls-. dan *Lseman. bila tidak. Berikut adalah Jadual 3 yang menunjuk-kan derajat sonoritas bunyi (Giegerich 1995: 152). ls-. /��/ = koda Tri : /tr/ = onset. misalnya. pr-. yakni.dan -gi. Dalam hal fonem /p/ dan /b/. rps. fonem itu adalah /b/. dan Sleman. /i/ = nukleus As : /a/ = nukleus. Kerana adanya kodrat yang umum ini maka gugus konsonan pada kebanyakan bahasa terdiri dari gugus seperti sm-. sl-. /a/ = nukleus. Fitur-fitur distingtif yang ada pada konsonan adalah: a. spl-. /i/ = nukleus O (gitu): /o/ = nukleus Tentu saja bila ada dua suku dalam satu perkataan seperti pergi maka perkataan itu dibagi menjadi dua suku. lalu kita terap-kan aturan penyukuan di atas. dst. Jadi. Bila ada getaran.* rpibumi. Sisanya ada di antara kedua kelompok bunyi tersebut. pribumi. Jadual 3: Urutan Sonoriti Dari Jadual di atas tampak bahawa bunyi plosif adalah yang paling kurang-sonoran sedangkan vokal adalah yang paling sonoran.Ban : /b/ = onset. rp-. dan str. Kita memiliki perkataan-perkataan seperti pria.

belakang pada letak bahagian lidah yang relevan -. g. Lihat Jadual 5 dan 6 untuk fitur distingtif konsonan dan vokal bahasa Melayu Jadual 5: Fitur Distingtif Konsonan Melayu Jadual 6: Fitur Distingtif Vokal Indonesia Dengan penjelasan di atas suatu perkataan dapat digambarkan dengan memakai fitur-fitur distingtif seperti ini. (4) bundar. /u/ adalah [+vokalik]. misalnya. Bunyi vokal /i/. [+tinggi]. dan tegang pada keadaan urat untuk mengeluarkan bunyi tersebut. Bersuara: bunyi yang disertai getaran pada pita suara. Jadi. Tentu saja bunyi /d/ adalah [-kontinuan] sedangkan /f/ adalah [+konti-nuan]. /m/ adalah [+ senau] tetapi /t/ adalah [. bunyi seperti /p/ adalah [-koronal] tetapi /s/ adalah [+koro-nal]. dan (5) tegang. Dengan definisi ini maka /g/ adalah [-straiden] sedangkan /s/ adalah [+straiden]. dan [+bundar]. Semua vokal adalah [+ suara] sedangkan /s/ adalah [. Perkataan Indonesia ban. terdiri dari fitur-fitur berikut: ban [+konsonantal] [+vokalik] [+konsonantal] .sengau]. adalah [+vokalik]. Tinggi merujuk pada posisi tinggi-rendahnya lidah.apakah di bahagian muka atau belakang mulut--. Kontinuan (continuant): bunyi yang dibuat dengan aliran udaranya boleh terus berlanjut. dan [-bundar]. [+tinggi]. (3) belakang. Kerana itu. [+belakang]. d. Untuk bunyi vokal fitur-fitur distingtifnya adalah (1) tinggi. f. Pada vokal tidak perlu ada fitur vois kerana semua vokal adalah secara otomatis semuanya [+vois]. misalnya. [+tegang].suara] dan /z/ adalah [+ suara]. [+tegang]. Straiden (strident): bunyi yang dibuat dengan iringan letusan suara. e. (2) vokalik. bundar pada bentuk mulut dengan bibirnya. Koronal (coronal): bunyi yang dibuat di bahagian tengah atas mulut adalah [+koronal].c. Sengau: bunyi yang dihasilkan dengan udara keluar melalui hidung. Sebaliknya. [-belakang].

[+anterior] [+belakang] [-anterior] [+vois] [-tinggi] [+koronal] [-koronal] [-tegang] [+sengau] [-straiden] [-bundar] [+vois] [-kontinuan] [-straiden] [-nasal] [-kontinuan] Sebaliknya, suatu konsonan yang [+konsonantal], [+anterior], [+vois], [-koronal], [-straiden], [-nasal], dan [-kontinuan] pas-tilah bunyi /b/. 6. Suara Onset Masa Suatu perkataan tentulah terdiri dari satu suku atau lebih. Masing-masing suku terdiri dari beberapa fonem. Perkataan ban seperti di atas, misalnya, terdiri dari tiga fonem /b/, /a/, dan /n/. Transisi dari satu bunyi ke bunyi yang lain tentunya memerlukan waktu. Bagaimana transisi itu dilakukan ditentukan oleh macam masing-masing bunyi. Transisi dari /b/ ke /an/ pada /ban/ tidak sama dengan transisi /p/ ke /an/ seperti pada perkataan pan. Suara Onset Masa, yang sering disingkat sebagai MOM (VOT), ada-lah waktu antara (a) lepasnya udara untuk pengucapan suatu konsonan dengan (b) getaran pita suara untuk bunyi vokal yang mengikutinya. Dalam contoh perkataan Inggeris man, kerana /m/ adalah [+vois], yang berarti bahawa pita suaranya pastilah bergetar, maka celah waktu untuk bunyi ini meluncur ke bunyi /Θ/?? adalah nol. Artinya, pada saat bunyi /m/ dilepas, pita suaranya pun bergetar bersamaan dengannya. Akan tetapi, pada perkataan Inggeris tan, getaran pada pita suara terjadi 60 milisekon sesudah bunyi /p/ dikeluarkan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahawa /t/ adalah [-vois]. Dari bunyi [-vois] ke bunyi /��/ yang [+vois] diperlukan waktu 60 milisekon. Dari gambaran ini tampak bahawa VOT untuk bunyi Inggeris /m/ adalah +0 mili-sekon sedangkan untuk /t/ adalah +60 milisekon. Dari eksperimen yang dilakukan orang didapati bahawa untuk bahasa Inggeris suatu bunyi yang VOTnya antara 0-20 milisekon akan terdengar sebagai bunyi [+vois] sedangkan yang 40-60 milisekon adalah [-vois]. Di antara kedua angka itu, yak-ni, 30 milisekon, bunyi itu kadang-kadang terdengar sebagai vois kadang-kadang juga sebagai tak-vois (Clark & Clark 1977: 201). Penutur asli suatu bahasa akan dengan tepat mengucapkan bunyi-bunyi dalam bahasa mereka kerana VOT mereka adalah akurat. Sebaliknya, seorang yang berbahasa asing pada umumnya tidak dapat setepat seperti penutur asli sehingga dia tetap kedengaran seperti orang asing, meskipun dia sangat fasih dalam bahasa asing itu. Mengapa orang Indonesia dalam mengucapkan perkataan Inggeris Bob sering disangka oleh penutur Inggeris sebagai perkataan pop adalah mungkin kerana VOT /b/ Indonesia berada di sekitar 25-35 milisekon sesuatu yang perlu dibuk-tikan secara laboratoris. 2. Signifikan Psikolinguistik Dari sudut pandang persepsi ujaran, apa artinya semua gambar-an di atas? Paparan di atas penting untuk persepsi ujaran kerana tanggapan kita untuk bunyi dan perkataan suatu bahasa ditentukan pula oleh bagaimana bunyi-bunyi itu dibuat, fitur-fitur mana yang terlibat, dan bagaimana bunyi-bunyi itu digabungkan. Telinga orang Indonesia, misalnya, tidak terlatih untuk mende-ngar bunyi [p] yang diikuti oleh aspirasi (yakni, getaran udara yang keras waktu kita mengucapkan bunyi tertentu) seperti pada bahasa Inggeris . Bila kita mengucapkan bunyi

/p/ bahasa Inggeris seperti pada perkataan pan dengan benar, dan di dekat mulut kita ada sudut kertas yang kita siapkan, maka sudut kertas itu pasti akan tersentak dan bergerak. Hal ini tidak terjadi pada bahasa kita kalau kita mengucapkan perkataan yang sama ini. Kerana itu, orang Indonesia pada umumnya tidak dapat pula mendengar adanya aspirasi ini waktu mendengar perkataan-perkataan Inggeris seperti pat, pick, dan pass. Kenyataan bahawa dalam bahasa kita pada umumnya tidak ada perkataan yang berakhir dengan dua konsonan (kecuali pada be-berapa perkataan pinjaman) membuat kita tidak peka terhadap realita ini. Kita umumnya tidak mengucapkan perkataan Inggeris think dengan /k/ sebagai bunyi akhir; bunyi ini sering kita hilangkan sehingga kita mengucapkannya sebagai thing. Dengan singkat dapat dikatakan bahawa persepsi kita terhadap bunyi dan gabungan bunyi yang kita dengar ditentukan oleh tilas (trace) neurofisiologis yang telah tertanam pada otak kita. Kerana dalam neurofisiologi kita terdapat tilas yang menunjukkan bahawa bunyi /��/ dapat dipakai di depan suku, maka pada saat kita mendengar suatu rentetan bunyi di mana ada terdapat bunyi ini kita boleh menerka bahawa bunyi ini mungkin mengawali suatu suku kata. Andaikan rentetan bunyi itu adalah [diasuka����pi] maka [��] boleh kita ikutkan dengan [��pi ] sehingga interpretasi kita adalah Dia suka ngopi. Seandainya pendengar adalah penutur bahasa Inggeris yang sedang belajar bahasa Indonesia, dia tidak akan menggabungkan [��] dengan opi kerana [��] tidak pernah memulai suatu suku. Dengan demikian, tidak mustahil interpretasi dia adalah Dia sukang opi atau Dias ukang opi. Kerana perbezaan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain boleh saja hanya terletak pada satu perbezaan dalam fitur dis-tingtif, seperti misalnya antara /p/ dan /b/, maka pengertian tentang fitur distingtif ini penting pula untuk kita ketahui. Yang membezakan pasangan minimal (minimal pair) seperti tie dan die dalam bahasa Inggeris sebenarnya bukanlah fonem /t/ dan /d/ tetapi fitur distingtif yang ada pada kedua bunyi itu, yakni, bahawa /t/ adalah [vois] sedangkan /d/ adalah [+vois]. Begitu pula pasangan minimal Indonesia /pan/-/ban/, /pola/-/bola/ dsb. 3. Transmisi Bunyi Bunyi yang dikeluarkan oleh manusia ditransmisikan ke telinga pendengar melalui gelombang udara. Pada saat suatu bunyi di-keluarkan, udara tergetar olehnya dan membentuk semacam ge-lombang. Gelombang yang membawa bunyi ini bergerak dari depan mulut pembicara ke arah telinga pendengar. Dengan mekanisme yang ada pada telinga, manusia menerima bunyi ini dan dengan melalui saraf-saraf sensori bunyi ini kemudian “dikirimkan” ke otak kita untuk diproses dan kemudian ditang-kapnya. Lihatlah visualisasi di halaman berikut (mengikuti Garman, 1994: 4). Pemrosesan di otak dibimbing oleh pengetahuan kita tentang bahasa tersebut, termasuk pengetahuan kita tentang bagaimana bunyi-bunyi itu dibuat dan fitur apa saja yang terlibat.

5. PERSEPSI TERHADAP UJARAN Persepsi terhadap ujaran bukanlah suatu hal yang mudah dilaku-kan oleh manusia kerana ujaran adalah suatu aktivitas verbal yang meluncur tanpa ada batas waktu yang jelas antara satu perkataan dengan perkataan lain. Perhatikan tiga ujaran berikut: (a) Bukan angka, (b) Buka nangka, dan (c) Bukan nangka. Mes-kipun ketiga ujaran ini berbeza maknanya satu dari yang lain, dalam pengucapannya ketiga bentuk ujaran ini boleh sama - [bukanaΝka]. Di samping itu, suatu bunyi juga tidak diucapkan secara persis sama tiap kali bunyi itu muncul. Bagaimana suatu bunyi diucapkan dipengaruhi oleh lingkungan di mana bunyi itu berada. Bunyi [b] pada perkataan buru, misalnya, tidak persis sama dengan bunyi [b] pada perkataan biru. Pada perkataan buru bunyi /b/ dipengaruhi oleh bunyi /u/ yang mengikutinya sehingga sedikit banyak ada unsur pembundaran bibir dalam pembuatan bunyi ini. Sebaliknya, bunyi yang sama ini akan diucapkan dengan bibir yang melebar pada perkataan biru kerana bunyi /i/ adalah bunyi vokal depan dengan bibir melebar. Namun demikian, manusia tetap saja dapat mempersepsi bunyi-bunyi bahasanya dengan baik. Tentu saja persepsi seperti ini dilakukan melalui tahap-tahap tertentu. Pada dasarnya ada tiga tahap dalam pemrosesan persepsi bunyi (Clark & Clark, 1977): 1. Tahap auditori: Pada tahap ini manusia menerima ujaran sepotong demi sepotong. Ujaran ini kemudian ditanggapi dari segi fitur akustiknya. Konsep-konsep seperti titik artikulasi, cara artikulasi, fitur distingtif, dan VOT sangat bermanfaat di sini kerana ihwal seperti inilah yang memisahkan satu bunyi dari bunyi yang lain. Bunyi-bunyi dalam ujaran itu kita simpan dalam memori auditori kita. 2. Tahap fonetik: Bunyi-bunyi itu kemudian kita identi-fikasi. Dalam proses mental kita, kita lihat, misalnya, apakah bunyi tersebut [+konsonantal], [+vois], [+nasal], dst. Begitu pula lingkungan bunyi itu: apakah bunyi tadi diikuti oleh vokal atau oleh konsonan. Kalau oleh vokal, vokal macam apa - vokal depan, vokal belakang, vokal tinggi, vokal rendah, dsb. Seandainya ujaran itu adalah Bukan nangka, maka mental kita menganalisis bunyi /b/ terlebih dahulu dan menentukan bunyi apa yang kita dengar itu dengan memperhatikan hal-hal seperti titik artikulasi, cara artikulasi, dan fitur distingtifnya. Kemudian VOT-nya juga diperhatikan kerana VOT inilah yang akan menentukan kapan getaran pada pita suara itu terjadi. Segmen-segmen bunyi ini kemudian kita simpan di memori fonetik. Perbezaan antara memori auditori dengan memori fonetik adalah bahawa pada memori audi-tori semua variasi alofonik yang ada pada bunyi itu kita simpan sedangkan pada memori fonetik hanya fiturfitur yang sifatnya fonemik saja. Misalnya, bila kita mende-ngar bunyi [b] dari perkataan

buntu maka yang kita simpan pada memori auditori bukan fonem /b/ dan bukan hanya titik artikulasi, cara artikulasi, dan fitur-fitur distingtif-nya saja tetapi juga pengaruh bunyi /u/ yang mengiku-tinya. Dengan demikian maka [b] ini sedikit banyak diikuti oleh bundaran bibir (lip-rounding). Pada memori fonetik, hal-hal seperti ini sudah tidak diperlukan lagi kerana begitu kita tangkap bunyi itu sebagai bunyi /b/ maka detailnya sudah tidak signifikan lagi. Ertinya, apakah /b/ itu diikuti oleh bundaran bibir atau tidak, tetap saja bunyi itu adalah bunyi /b/. Analisis mental yang lain adalah untuk melihat bagaimana bunyi-bunyi itu diurutkan kerana urutan bunyi inilah yang nantinya menentukan perkataan itu perkataan apa. Bunyi /a/, /k/, dan /n/ boleh membentuk perkataan yang berbe-da bila urutannya berbeza. Bila /k/ didengar terlebih dahulu, kemudian /a/ dan /n/ maka akan terdengarlah bunyi /kan/; bila /n/ yang lebih dahulu, maka terdengarlah bunyi /nak/. 3. Tahap fonologis: Pada tahap ini mental kita menerapkan aturan fonologis pada deretan bunyi yang kita dengar untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tadi sudah me-ngikuti aturan fonotaktik yang pada bahasa kita. Untuk bahasa Inggeris , bunyi /��/ tidak mungkin memulai suatu suku kata. Kerana itu, penutur Inggeris pasti tidak akan menggabungkannya dengan suatu vokal. Seandainya ada urutan bunyi ini dengan bunyi yang berikutnya, dia pasti akan menempatkan bunyi ini dengan bunyi di mukanya, bukan di belakangnya. Dengan demikian deretan bunyi /b/, /��/, /��/, /i/, dan /s/ pasti akan dipersepsi sebagai beng dan is, tidak mungkin be dan ngis. Orang Indonesia yang mendengar deretan bunyi /m/ dan /b/ tidak mustahil akan mempersepsikannya sebagai /mb/ kerana fonotaktik dalam bahasa kita memungkinkan urutan seperti ini seperti pada perkataan mbak dan mbok - meskipun kedua-duanya pinjaman dari bahasa Jawa. Se-baliknya, penutur Inggeris pasti akan memisahkan kedua bunyi ini ke dalam dua suku yang berbeza. Kombinasi bunyi yang tidak dimungkinkan oleh aturan fonotaktik bahasa tersebut pastilah akan ditolak. Kombinasi /kt/, /fp/, atau / pk/ tidak mungkin memulai suatu suku sehingga kalau terdapat deretan bunyi /anaktu��gal/ tidak mungkin akan dipersepsi sebagai /ana/ dan /ktu��gal/. Dalam contoh ujaran Bukan nangka di atas, setelah bunyi /b/ dipersepsi maka bunyi /u/ kemudian dianalisis secara mental dengan melalui proses yang sama. Kemudian bunyi /k/, dst. sehingga akhirnya semua bunyi dalam ujaran itu teranalisis. Yang akan membezakan antara bukan nangka, bukan angka, dan buka nangka adalah jeda yang terdapat antara satu perkataan dengan perkataan lainnya. 6. MODEL-MODEL UNTUK PERSEPSI Dalam usaha memahami bagaimana manusia mempersepsi bu-nyi sehingga akhirnya nanti boleh terbentuk komprehensi, para ahli psikolonguistik mengemukakan model-model teoritis yang diharapkan dapat menerangkan bagaimana proses persepsi itu terjadi. Sampai saat ini ada empat model teoritis yang telah di-ajukan orang. a. Model Teori Motor untuk Persepsi Ujaran Model yang diajukan oleh Liberman et al. ini, yang dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Motor Theory of Speech Perception, menyatakan bahawa manusia mempersepsi bunyi dengan mema-kai acuan seperti pada saat dia memproduksi bunyi itu (Liberman et al. 1967

dalam Gleason dan Ratner, 1998). Seperti dinyatakan sebelumnya, bagaimana suatu bunyi diucapkan dipe-ngaruhi oleh bunyi-bunyi lain di sekitarnya. Namun demikian, bunyi itu akan tetap adalah fonem yang sama, meskipun wujud fonetiknya berbeza. Persamaan ini disebabkan oleh arti-kulasinya yang sama pada waktu mengucapkan bunyi tersebut. Jadi, meskipun bunyi /b/ pada perkataan /buka/ dan /bisa/ tidak persis sama dalam pengucapannya, kedua bunyi ini tetap saja dibuat dengan titik dan cara artikulasi yang sama. Dengan demikian, seorang penutur akan menganggap kedua bunyi ini sebagai dua alofon dari satu fonem yang sama, yakni, fonem /b/. Dengan perkataan lain, meskipun kedua bunyi itu secara fonetik berbeza, kedua bunyi ini akan dipersepsi sebagai satu bunyi yang sama. Penentuan suatu bunyi itu bunyi apa didasarkan pada per-sepsi si pendengar yang seolah-olah membayangkan bagaimana bunyi itu dibuat, seandainya dia sendiri yang mengujarkannya. b. Model Analisis dengan Sintesis Manusia bervariasi dalam ujaran mereka, tergantung pada ber-bagai faktor seperti keadaan kesehatan, keadaan sesaat (gembira atau sedih), dan keadaan alat ujaran (sedang merokok atau tidak). Dengan demikian, kalau kita hanya menggantungkan pada fitur akustiknya saja, maka sebuah perkataan boleh saja memiliki banyak bentuk yang berbeza-beza. Kerana itu, diajukanlah suatu model yang dinamakan Model Analisis dengan Sintesis (Analysis-bySynthesis). Dalam model ini dinyatakan bahawa pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mensintesiskan bunyi sesuai dengan mekanisme yang ada padanya (Stevens 1960, dan Stevens dan Halle 1967, dalam Gleason dan Ratner 1998). Waktu dia mendengar suatu deretan bunyi, dia mula-mula mengadakan analisis terhadap bunyi-bunyi itu dari segi fitur distingtif yang ada pada masing-masing bunyi itu. Hasil dari analisis ini dipakai untuk memunculkan atau mensintesiskan suatu ujaran yang kemudian dibandingkan dengan ujaran yang baru dipersepsi. Bila antara ujaran yang dipersepsi dengan ujaran yang disintesiskan itu cocok maka terbentuklah persepsi yang benar. Bila tidak, maka dicarilah lebih lanjut ujaranujaran lain untuk akhir-nya ditemukan ujaran yang cocok. Sebagai contoh, bila penutur bahasa Indonesia mendengar deretan bunyi /pola/ maka mulamula dianalisislah ujaran itu dari segi fitur distingtifnya - dimulai dengan /p/ yang berfitur [+konsonantal], [-kontinuan], [+tak-vois], dsb. Proses ini berlanjut untuk bunyi /o/, dan seterusnya. Setelah semuanya selesai, disintesiskanlah ujaran itu untuk memunculkan bentukbentuk yang mirip dengan bentuk itu seperti perkataan /mula/, kemudian /pula/, lalu /kola/, /bola/ … sampai akhirnya ditemu-kan deretan yang persis sama, yakni, /pola/. Baru pada saat itulah deretan tadi telah dipersepsi dengan benar. c. Model Lojik Fuzzy Menurut model ini (Massaro, 1987, 1989) persepsi ujaran terdiri dari tiga proses: evaluasi fitur, integrasi fitur, dan kesimpulan. Dalam model ini ada bentuk prototipe, yakni, bentuk yang memiliki semua nilai ideal yang ada pada suatu perkataan, termasuk fitur-fitur distingtifnya. Informasi dari semua fitur yang masuk dievaluasi, diintegrasi, dan kemudian dicocokkan dengan des-kripsi dari prototipe yang ada pada memori kita. Setelah dicocokkan lalu diambil kesimpulan apakah masukan tadi cocok dengan yang terdapat pada prototipe. Sebagai misal, bila kita mendengar suku yang berbunyi /ba/ maka kita mengaitkannya dengan suku kata ideal untuk suku ini, yakni, semua fitur yang ada pada konsonan /b/ maupun pada

vokal /a/. Evaluasi fitur menilai derajat kesamaan masing-masing fitur dari suku yang kita dengar dengan masing-masing fitur dari prototipe kita. Evaluasi ini lalu diintergrasikan dan kemudian diambil kesimpulan bahawa suku kata /ba/ yang kita dengar itu sama (atau tidak sama) dengan suku kata dari prototaip kita. Model ini dinamakan fuzzy (kabur) kerana bunyi, suku kata, atau perkataan yang kita dengar tidak mungkin persis 100% sama dengan prototipe kita. Orang yang sedang mengunyah sesuatu sambil mengatakan /ba(ra��)/ pasti tidak akan menghasilkan /ba/ yang sama yang diucapkan oleh orang yang tidak sedang mengunyah apa-apa. Begitu pula orang yang sedang kena flu pasti akan menambahkan bunyi sengau pada suku ini; akan tetapi, suku kata /ba/ yang dengan bunyi sengau ini akan tetap saja kita anggap sama dengan prototipe kita. d. Model Kohort Model untuk mengenal perkataan ini (Marslen-Wilson dan Welsh, 1978 dan Marslen-Wilson, 1987 dalam Gleason dan Ratner, 1998; lihat juga Dominic W. Massaro 1994) terdiri dari dua tahap. Pertama, tahap di mana informasi mengenai fonetik dan akustik bunyi-bunyi pada perkataan yang kita dengar itu memicu ingatan kita untuk memunculkan perkataan-perkataan lain yang mirip dengan perkataan tadi. Bila kita mendengar perkataan /prihatin/ maka semua perkataan yang mulai dengan /p/ akan teraktifkan: pahala, pujaan, priyayi, prakata, dsb. Perkataan-perkataan yang termunculkan inilah yang disebut sebagai cohort. Pada tahap kedua, terjadilah proses eliminasi secara bertahap. Waktu kita kemudian mendengar bunyi /r/ maka perkataan pahala dan pujaan akan tersingkirkan kerana bunyi kedua pada kedua-dua perkataan ini bukanlah /r/ seperti pada perkataan targetnya. Perkataan priyayi dan prakata masih menjadi calon kuat kerana kedua perkataan ini memiliki bunyi /r/ setelah /p/. Pada proses berikutnya, hanya priyayi yang masih bertahan kerana perkataan prakata memiliki bunyi /a/, bukan /i/, pada urutan ketiganya. Akan tetapi, pada proses selanjutnya perkataan priyayi juga tersingkirkan kerana pada perkataan targetnya bunyi yang keempat adalah /h/ sedangkan pada priyayi adalah /y/. Dengan demikian maka akhirnya hanya ada satu perkataan yang persis cocok dengan masukan yang diterima oleh pendengar, yakni, perkataan prihatin Secara diagramatik model bagi mempersepsi perkataan prihatin adalah seperti berikut:

e. Model TRACE

Model ini mula-mulanya adalah model untuk persepsi huruf tetapi kemudian dikembangkan untuk mempersepsi bunyi (McClelland dan Rumelhart 1981; Elman dan McClelland 1984; 1986). Model TRACE berdasarkan pada pandangan yang koneksionis dan mengikuti proses top-down. Artinya, konteks leksikal dapat membantu secara langsung pemrosesan secara perseptual dan secara akustik. Begitu pula informasi di tataran perkataan dapat juga mempengaruhi pemrosesan pada tataran di bawahnya. Proses ini terdiri dari tiga tahap: tahap fitur, tahap fonem, dan tahap perkataan. Pada masingmasing tahap ada node-node yang mewakili fitur distingtif, fonem, dan perkataan. Masingmasing node mempunyai tingkat yang dinamakan resting, threshold, dan activation. Bila kita mendengar suatu bunyi, maka bunyi ini akan mengaktifkan fitur-fitur distingtif tertentu dan “mengisytirihatkan” fitur-fitur distingtif lain yang tidak relevan. Jadi, seandainya kita mendengar bunyi /ba/, maka bunyi /b/ akan mengaktifkan fitur-fitur distingtif [+konsonantal], [+anterior], [+vois] dan beberapa fitur yang lain, tetapi fitur-fitur seperti [+vokalik], [+nasal], dan [+koronal] akan “diistirahatkan.” Dengan perkataan lain, fitur-fitur yang relevan itu tadi muncul pada tingkat threshold. Node-node ini saling berkaitan sehingga munculnya fitur-fitur tertentu pada tingkat threshold boleh pula memunculkan node-node yang lain. Kerana perbezaan antara /b/ dan /p/ hanyalah pada soal vois maka waktu /b/ muncul, /p/ boleh pula ikut muncul untuk dikontraskan, meskipun kemudian disingkirkan. Begitu pula ada jaringan interkoneksi antara satu tingkat dengan tingkat yang lain. Munculnya /k/ dan /o/ untuk perkataan Inggeris coat boleh memunculkan perkataan code, boat, dan road pada tataran perkataan. Melalui proses eliminasi pada masing-masing tahap akhirnya ditemukan perkataan yang memang kita dengar. 7. PERSEPSI UJARAN DALAM KONTEKS Di atas tadi digambarkan bagaimana manusia memproses ujaran yang kita dengar secara satu per satu. Akan tetapi, dalam kenyataannya bunyi itu tidak diujarkan secara terlepas dari bunyi yang lain. Bunyi selalu diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain sehingga bunyibunyi itu membentuk semacam deretan bunyi. Lafal bunyi yang diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain tidak sama dengan lafal bunyi itu bila dilafalkan secara sendirisendiri. Bunyi /p/ yang diujarkan sebelum bunyi /i/ (seperti pada perkataan fikir) akan berbeza dengan bunyi /p/ yang diujarkan sebelum bunyi /u/ (seperti pada perkataan pukat). Pada rentetan yang pertama, bunyi /p/ ini akan terpengaruh oleh bunyi /i/ sehingga ucapan untuk /p/ sedikit banyak sudah diwarnai oleh bunyi /i/, yakni, kedua bibir sudah mulai melebar pada saat bunyi /p/ diucapkan. Sebaliknya, bunyi /p/ pada /pu/ diucapkan dengan kedua bibir dibundarkan, bukan dilebarkan seperti pada /pi/. Namun demikian, sebagai pendengar kita tetap saja dapat menentukan bahawa kedua bunyi /p/ yang secara fonetik berbeza adalah satu bunyi yang secara fonemik sama. Kerana itulah maka betapa pun berbezanya lafal suatu bunyi, pendengar akan tetap menganggapnya sama bila perbezaan itu adalah akibat dari adanya bunyi lain yang mempengaruhinya. Dengan perkataan lain, alofon-alofon suatu bunyi akan tetap dianggap sebagai satu fonem yang sama. Persepsi terhadap suatu bunyi dalam deretan bunyi boleh pula dipengaruhi oleh kecepatan

D. seorang bayi mula mengeluarkan bentuk-bentuk bahasa yang dapat kita kenali sebagai perkataan. dan akhirnya menjadi ayat kompleks apabila menjelang umurnya empat atau lima tahun. ya. dan adjektiva adalah urutan yang benar. Anda berkata: Lihat tu. Pada suatu masa lain.ujaran. kita menggunakan bahasa kita seolah-olah dengan tidak berfikir. singanya besar. Posted by Prof. Dari semantiknya terdapat pula kecocokan antara ketigatiga perkataan ini. Daripada dua contoh ini saja kita mesti bertanya. kala progresif. Bayangkan pada suatu masa anda berjalan-jalan dengan anak atau anak saudara anda yang kecil di zoo dan melihat seekor binatang. Pengetahuan kita sebagai penutur bahasa membantu kita dalam proses persepsi. bagaimana kita dapat memilih perkataan yang berbunyi [singa] padahal dalam minda kita pastilah terdapat ribuan perkataan yang kita simpan. pendengar kita akan dapat menerka bahawa perkataan yang terbatukkan itu adalah sakit dari konteks di mana perkataan itu dipakai atau dari perkiraan makna yang dimaksud oleh pembicara. jikalau kita renungkan secara mendalam. sehingga perkataan ini kedengaran seperti /keakit/. Ujaran satu perkataan ini tumbuh menjadi ujaran dua perkataan. ya. semasa berada di pusat membeli-belah anda berkata: Kita makan kuetiau saja. Dari umur setahun hingga satu setengah tahun. Bila dalam mengucapkan kalimat Dia sedang sakit kita terbatuk persis pada saat kita akan mengucapkan perkataan sakit. kita merasakan bahawa penggunaan bahasa adalah realisasi daripada kemampuan yang hanya manusialah yang dapat melakukannya. sebahagiannya mirip dan sebahagian yang lain tidak mirip dengan perkataan atau . Penggunaan bahasa terasa lumrah kerana memang dengan tidak diajari oleh siapa pun. (Edin) at 6:18 PM 4 comments Kuliah 1 (19 Disember 2008): Pengertian Dasar Psikolinguistik 1. Ph. Dari sintaksisnya kita tahu bahawa urutan pronomina. Daripada konteksnya ketiga-tiga perkataan ini memberikan makna yang layak. PENGENALAN Orang pada umumnya tidak merasakan bahawa menggunakan bahasa adalah suatu kemahiran yang luar biasa kompleksnya. Akan tetapi. Apabila kita ingin mengungkapkan sesuatu. seorang bayi akan membesar bersama-sama dengan pertumbuhan bahasanya. Suatu bunyi yang diucapkan dengan bunyi-bunyi yang lain secara cepat akan sedikit banyak berubah lafalnya. Faktor lain yang membantu kita dalam mempersepsi suatu ujaran adalah pengetahuan kita tentang sintaksis mahupun semantik bahasa kita. Apabila kita dewasa. pada masa itu pulalah kita mengeluarkan bunyibunyi yang disebut bahasa. sebagai pendengar kita tetap saja dapat memilahmilahnya dan akhirnya menentukannya. Suatu bunyi yang terucap dengan tidak jelas dapat diterka dari wujud kalimat di mana bunyi itu terdapat. Dari gambaran ini dapatlah dikatakan bahawa pengaruh konteks dalam persepsi ujaran sangatlah besar. Akan tetapi. Emeritus Abdullah Hassan. MA (Mal).

” Sementara itu. singkong. harimau. kita melakukan aktiviti mental yang kemudian tertuang dalam bentuk bahasa yang kita gunakan. dan bukan kasut. tu. Perkataan yang tidak mirip sangat adalah banyak sungguh. (c) tahap kognitif. semasa merujuk kepada singa tidak mungkin kita akan berkata Lihat. Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana sampai kita dapat mengeluarkan perkataan singa atau kuetiau dan bukan perkataan lain? Jikalau kita keliru dalam berbahasa. ya. dan sepeda. John B. dan lontong tahu. 2. begitu juga ada yang bunyinya mirip dengan [singa] adalah. baik dilihat daripada segi bunyi atau pun maknanya. 1992): (a) tahap formatif. Amerika. pastilah ada aturan yang diikuti oleh manusia mana pun juga mengapa kesalahannya teratur seperti itu. Begitu juga dengan perkataan kuetiau: yang kelompoknya sama adalah. realiti psikologi. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada . Contoh-contoh di atas menunjukkan bahawa dalam kita berbahasa. Dalam lawatan ke zoo di atas. Begitu juga kalau kita tersilap lidah. Dia tidak akan mungkin membuat kesilapan itu menjadi perkataan lain seperti antirayap atau antidemo. urbanisasi. ramai. Carroll. misalnya. senget. dan singkir. (b) tahap linguistik. misalnya. Mungkin juga kita akan berkata Lihat. misalnya. misalnya. damai. harimaunya besar. Walaupun dia mungkin tidak mengetahui alasannya. sebagaimana tertera pada istilah ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain. di benua Amerika kaitan antara bahasa dengan ilmu jiwa juga mula tumbuh. tuh. 1992). SEJARAH LAHIRNYA PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik. yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation. mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. gado-gado. sepatu. yang bunyinya mirip. dan sate. Perkembangan ini dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess. Pada waktu itu kajian bahasa mula mengalami perubahan daripada sifatnya yang estetik dan kultural ke suatu pendekatan yang “ilmiah. Gardner. ya. a. Kekeliruan pemilihan perkataan harimau. kucing. Perkataan yang tersilap itu pastilah tidak jauh daripada perkataan aslinya. Perkataan yang konsepnya mirip dengan singa adalah. pastilah mempunyai alasan. bakso. untuk singa. dia mempunyai gerak hati dalam memilih kekeliruan yang tepat. jauh sekali daripada menjadi perkataanperkataan seperti demonstrasi. dan ilmu kognitif. Tahap Formatif Pada pertengahan abad ke dua puluh John W.konsep singa. misalnya. gorila. Benih ilmu ini sebenarnya sudah tampak pada permulaan abad ke-20 tatkala sarjana psikologi Jerman Wilhelm Wundt menyatakan bahawa bahasa dapat dijelaskan dengan dasar prinsip-prinsip psikologis (Kess. adalah ilmu gabungan antara dua ilmu: psikologi dan linguistik. pohon. Ketersilapan perkataan antisipasi oleh pelawak Timbul menjadi antisisapi (sapi = lembu) tidak tanpa alasan. dsb. dan anjing. dan (d) tahap teori psikolinguistik. Orang tidak membuat kekeliruan pemilihan perkataan secara sembarangan. pilihan perkataan yang dikelirukan itu pastilah tidak jauh daripada perkataan yang kita inginkan. kasutnya besar. Dia boleh juga betul-betul tersilap lidah dan berkata kelapa padahal yang dimaksudkannya adalah kepala. gudeg.

dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini. dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). dan tipisnya bibir. Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang. Biolinguistik. 1967. iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. Dengan pengetahuan yang kita miliki. Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia. pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan. Syntactic Structures. Ini dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua. Pada manusia ada bahagianbahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan. yang sering juga disebut sebagai nativisme. Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah. memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama. 1954). Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara . iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. Apakah binatang tidak dapat berbahasa? Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. b.” Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa. misalnya. yakni. sedangkan pada binatang bahagianbahagian ini tidak ada. membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif. manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang. atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang. F. Skinner (Chomsky 1959). khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga. (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh. memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik. Daripada segi biologi.kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok. pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Jenkins 2000). Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan. baik dalam struktur mahupun fungsinya. bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa. Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. Tahap Linguistik Perkembangan ilmu linguistik. Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. keanjalan lidah. parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. Mulut manusia. iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik.

psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. cup. primatologi. manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir. seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi. dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. Tahap Kognitif Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan. dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa. Apabila sampai pada hal-hal lisan. d. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia. Tahap Teori Psikolinguistik ada tahap akhir ini. dan . dan up. Gardner 1966. termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Terrace.atau misai pada manusia. di situlah mereka berbeza daripada manusia. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakultifakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. Frasa orang tua itu. Hayes 1947. dan Puan Hayes. tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka. misalnya. cimpanzi yang diajar oleh Dr. Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Makhluk lain dapat melakukan banyak hal. tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. 1979). Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. misalnya. Tatabahasa. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan. Waktu dilahirkan. akhirnya hanya dapat mengatakan papa. Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unitunit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. filsafat. Viki. Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya. c. mama. Gua. tetapi masih tidak dapat berbahasa. tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Chomsky.

dan pemerolehan bahasa. kecepatan dia menari dan kekerapan kibasan sayapnya menandakan jumlah serta jarak tempat manisan itu dari sarang. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini.genetik. (c) dasar biologi serta neurologi yang membuat manusia dapat berbahasa. dengan cara menari-nari lebah dapat memberitahu teman-teman lebah lain ada sumber manisan.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman. DEFINISI PSIKOLINGUISTIK Dengan huraian di atas kita seterusnya bertanya apa sebenarnya yang dinamakan ilmu psikolinguistik itu? Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. Setelah kita perhatikan ternyata ibu ayam tu mengeluarkan bunyi-bunyi itu bagi memberitahu anak-anaknya bahawa dia menemui makanan untuk mereka. Tarian yang dilakukan dalam bentuk seperti angka delapan dipamerkan kepada teman-temannya. iaitu bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa mereka. Jenis angka delapan yang dibuatnya . iaitu apa sebenarnya bahasa dalam pandangan kaum mentalis. supaya dapat memahami pemaparan ini dengan lebih baik. iaitu prosesproses mental pada diri kita yang membuat kita dapat membuat ujaran seperti yang kita ujarkan. Keempat topik utama ini. psikolinguistik kini menjadi illmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain. berapa banyak manisan itu. Namun. penghasilan. Dengan perkataan lain. iaitu prosesproses mental yang dilalui oleh manusia sehingga mereka dapat menangkap apa yang dikatakan oleh orang dan memahami apa yang dimaksudkan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa. perlu terlebih dahulu kita samakan persepi kita tentang bahasa. 3. Pada suatu peristiwa lain. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. 4. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. di mana manisan itu berada. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membna pengetahuan berbahasa. Secara rinci psikolinguistik mempelajari empat topik utama: (a) kefahaman.” Sementara itu. KUDRAT BAHASA Apabila kita melihat ib ayam dengan anak-anaknya. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda. dan beberapa topik lain yang berkaitan. dan berapa jauh jaraknya. sering kali kita melihat dan mendengar ibu itu mengeluarkan bunyi-bunyi tertentu dan dalam masa sekejap kanak-kanak yang bersebaran itu berlari-lari menghampiri ibunya. mustahillah manusia dapat berbahasa. dan (d) pemerolehan bahasa. akan dibincagkan dalam bab-bab selanjutnya dalam buku ini. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. (b) penghasilan.

mereka memberitahu dengan cara tertentu sehingga kera-kera itu semuanya lari bersembunyi ke atas pohon. dengan agak rinci. Adjektif. dan KB = kata bantu. Sebaliknya. Perhatikan contoh berikut: (1) Orang tua itu harus mencangkul ladang kering. PEN = penentu. Frasa Nama terdiri daripada Nama. Daripada unit mencangkul ladang kering kita dapatkan mencangkul dan ladang kering. dan mencangkul ladang kering menjadi suatu unit lain pula. Frasa Nama (NP) sudah diganti menjadi Frasa Determiner (DP). begitu pula mencangkul tidak dapat bersatu dengan ladang tanpa kering ikut juga – mencangkul ladang // kering. K = kerja. Urutan perkataan memang tampak linear tetapi satu perkataan dengan satu perkataan lain membentuk suatu struktur yang berhierarki. maka dengan cara-cara tertentu mereka diberitahu supaya bersembunyi di bahagian bawah pohon. misalnya. dan seterusnya. tetapi perubahan ini tidak kami ikuti di sini (lihat Bahagian 5 di halaman 18). Seandainya ayat (1) dibaca sebagai (1a) . pada pihak lain ada ciri-ciri khusus yang membezakan bahasa manusia dengan bahasa binatang. misalnya. misalnya. yang umumnya dinamakan konstituen. Ada jenis kera tertentu. yang dapat memberitahu teman-teman kera lain apabila ada bahaya yang mengancam. bila ancaman bahaya itu datang dari atas. bukan hanya sekedar penggabungan yang tanpa alasan. selanjutnya orang tua dipecah menjadi orang dan tua. membentuk suatu hierarki dan merupakan realiti psikologis. tidak dapat bersatu dengan harus bagi membentuk dua unit orang tua // itu harus. Begitulah pula manusia. dan Penentu.menunjukkan ke arah mana manisan itu berada (von Frisch 1981). F = frasa. bahasa manusia memiliki ketergantungan kepada struktur. Dalam ayat kita menemui bahawa orang tua itu membentuk satu kesatuan. Kebergantungan seperti ini menunjukkan bahawa unit. Apabila bahaya itu datang dari bawah pohon. N = nama. Frasa orang tua itu (dan) harus merupakan dua unit yang terpisah sehingga tidak mungkinlah kedua unit itu diatur dengan cara lain. satu unit yang berlainan. dan Frasa Kerja. Frasa Kerja terdiri daripada Kata Kerja dan Frasa Nama. ada burung helang yang sedang terbang. Perkataan itu. ada harimau yang sedang lalu. Daripada diagram pohon pada halaman berikut kita lihat bahawa ayat (1) terdiri daripada Frasa Nama. Selama unit itu masih belum merupakan unit yang terkecil pemecahan itu masih boleh terus dilakukan. Kata bantu. Dua daripada tiga unit ini dapat pula dipecah menjadi unit yang lebih kecil sehingga daripada unit orang tua itu kita dapatkan orang tua dan itu. dari ladang kering menjadi ladang dan kering. Pertanyaan yang timbul adalah apakah bahasa yang digunakan oleh binatang itu sama dengan bahasa yang digunakan oleh manusia? Meskipun pada satu pihak ada beberapa persamaan. Demikianlah seterusnya sehingga kalimat (1) apabila direpresentasikan dalam diagram pohon akan tampak seperti pada (1a) di mana A = ayat. Daripada tiga contoh ini tampak bahawa ayam. lebah. Suatu rentetan perkataan dalam ayat tidak membentuk rentetan yang sembarangan. Pertama. Kita juga dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lain dengan menggunakan bahasa kita. dan kera dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan “bahasa” mereka sendiri. ADJ = adjektif. (Catatan: Dalam teori terbaru Chomsky. Government and Binding serta The Minimalist Program. tetapi satu bergantung pada yang lain.

dari kalimat (5) kita tidak dapat membentuk kalimat tanya (5a).Orang tua itu harus mencangkul ladang kering dengan pemisahan yang tidak berdasar kepada konstituen. maka salah satu bentuknya adalah (1c). dan sebenarnya dalam bahasa mana pun. (1b) Orang tua // itu harus // mencangkul ladang // kering. dan ini ternyata benar dengan ayat-ayat lain seperti (2-4). Jikalau ayat (1) kita jadikan ayat tanya. (1c) Haruskah orang tua itu mencangkul ladang kering? Penutur bukan orang Indonesia dapat mengambil kesimpulan bahawa cara membentuk kalimat tanya dalam bahasa Indonesia adalah dengan menempatkan perkataan harus di bahagian muka kalimat dan menambahkannya dengan – kah. (5) Para penunjuk perasaan yang harus menunjuk perasaan ternyata tidak datang. (2) Haruskah teman kamu datang sekarang? (3) Haruskah dia melakukan hal itu? (4) Haruskah para penunjuk perasaan luar kota itu menghalang jalan tol? Akan tetapi. Kebergantungan struktur juga dapat dilihat daripada bentuk ayat lain yang berkaitan. Perkataan ini adalah bahagian daripada anak kalimat yang harus menunjuk perasaan. Dalam bahasa Indonesia. Pastilah orang itu mengalami kesukaran memahami ayat yang anda baca ini. (5a) *Haruskah para penunjuk perasaan yang menunjuk perasaan ternyata tidak datang? Alasan mengapa kalimat (5a) tidak dapat kita terima adalah kerana perkataan harus bukanlah bahagian daripada kalimat induk Para penunjuk perasaan ternyata tidak datang. (1) Orang tua itu harus mencangkul ladang kering. Cubalah bacakan ayat (1b) berikut untuk orang lain dengan berhenti sejenak pada tiap tanda // yang diberikan. ayat itu sukar dimengerti. suatu elemen dalam anak kalimat tidak .

kita selalu dapat menambah anak kalimat relatif. dsb. Faktor eksternal seperti pijakan pada kaki dan munculnya Ratu Cantik Dunia tidak dapat menentukan bentuk bahasa yang diujarkan oleh manusia. misalnya. Ciri kedua yang membezakan bahasa manusia dengan bahasa binatang adalah bahawa bahasa dan pemakai bahasa itu kreatif. Kita bahkan dapat berbicara tentang angan-angan mahupun impian. Hal-hal seperti ini tidak terdapat pada alat komunikasi binatang. dia pasti akan menjerit miauuu … dan bahkan boleh pula dia mencoba menggigit si pemijak. meskipun topiknya sama. syaitan. Reaksi seperti ini berbeda dengan reaksi binatang. bahasa bersifat kreatif kerana struktur bahasa memungkinkan penggunanya bagi memanipulasinya selama kaidah-kaidah tertentu diikuti. Dalam suatu kalimat yang berakhir dengan nama. Tetapi ada pula yang mungkin berkata: Wah! cantiknya. kalau pun kita berbicara tentang hal yang sama. dan bila anak kalimat relatif ini juga berakhir dengan nama. Sifat kreatif ini hanya ada pada manusia. Dia boleh berteriak: Aduuuh. (7) Para penunjuk perasaan membakar rumah yang dimiliki oleh orang yang mencuri harta yang selama ini disimpan di bank yang akan dibekukan oleh pemerintah yang sedang mencoba mengemaskan ekonomi yang …. tak nampak jalan!. Ujaran yang kita dengar bila-bila pun juga tidak pernah ada yang sama dengan ujaran yang kita dengar sebelumnya. Namun demikian. Begitu pula dalam berujar: kita tidak pernah mengeluarkan dua ujaran yang persis sama. Dari contoh-contoh di atas jelas tampak bahawa dalam pembentukan kalimat interogatif yang sederhana seperti ini pun ketergantungan struktur memegang peranan penting. kita dapat memahaminya. Binatang. Kalimat berikut mungkin belum pernah anda dengar sebelumnya. Apabila seekor kucing terpijak ekornya. dapat pula menyatakan tempat madu yang baru dilihatnya. Dari segi pemakai bahasa. Dari segi bahasanya sendiri. tetapi . reaksi verbal yang akan diberikan tidak dapat diramalkan. Bahasa manusia memungkinkan kita berbicara tentang hujan petang semalam atau perkara mengenai Sultan Mansor Shah Mada dari kerajaan Melaka. kakinya pendek sebelah tetapi dia harus memikul sekeranjang batu giling untuk sekedar mencari makan di hari yang panas itu. Dari contoh berikut tampak adanya kreativiti bahasa. Bila seorang manusia kakinya terpijak oleh orang lain waktu naik bus.dapat dipindahkan ke suatu tempat pada kalimat induk. Bahasa juga kreatif kerana bentuknya tidak dikontrol oleh faktor eksternal. kita masih dapat meluaskannya sampai memori kita membatasinya. dia kreatif kerana dia memiliki kemampuan bagi memahami dan mengujarkan ujaran baru mana pun. Struktur bahasa juga memungkinkan kita berbincang tentang apa pun yang kita rancangkan atau akan terjadi pada masa depan. Ciri ketiga adalah bahawa bahasa dapat digunakan bagi mengungkapkan situasi atau peristiwa yang sudah lampau atau yang belum terjadi dan bahkan untuk sesuatu yang dibayangkan. (6) Kasihan orang itu. seperti lebah. dia boleh mengumpat: Mata butakah. atau dia boleh diam saja. syaitan. Waktu melihat Ratu Cantik Dunia muncul. Struktur bahasa memungkinkan kita untuk berbicara tentang peristiwa yang terjadi kemarin atau bahkan ratusan tahun yang lalu. orang boleh berucap sambil memalingkan muka: Ada syaitan. tetapi anda pasti memahaminya.

(13) Saya dipukuli oleh orang itu. Tidak mustahil pula adanya dua struktur permukaan yang sama. Dalam contoh bahasa Inggeris berikut: (9) The shooting of the hunter was terrible kita hanya melihat adanya satu struktur permukaan. dan kata kerja please. (10a) It is easy to please John. Parafrasa untuk kedua kalimat ini ternyata berbeza seperti tampak pada (10a) dan (11a). ternyata kesamaan itu hanya ada pada permukaan saja. (9b) Someone shot the hunter and this action was very bad. maknanya pun dua juga. Perhatikan ayat berikut: (12) Orang itu memukuli saya. Dalam banyak hal kedua struktur ini memang bersatu sehingga tidak tampak adanya perbezaan. Akan tetapi.kemampuan seperti ini sangat terbatas. boleh terjadi pula adanya dua kalimat yang struktur permukaannya berbeza tetapi struktur dalamnya sama. Kedua ayat di atas memiliki makna dasar yang sama. perbezaannya hanyalah bahawa ayat (12) berbentuk ayat aktif sedangkan (13) pasif. Dalam ayat (8) baik struktur dalam mahupun struktur permukaannya adalah sama. (11a) *It is eager to please John. . Dalam ayat Inggeris (10) John is easy to please (11) John is eager to please kita lihat bahawa kedua ayat ini memiliki struktur lahir yang persis sama: subjek diikuti oleh kata kerja is. dia akan tetap menuju ke sarang madu yang mula-mula. Jadi. (8) Ramai ahli parlimen yang tuang. Di sini tampak bahawa dua makna yang terkandung dalam (9) disebabkan oleh adanya dua struktur dalam yang berbeza seperti terlihat dalam (9a-b). adjektif easy/eager. Sebaliknya. tetapi sebenarnya mewakili dua struktur dalam yang berbeza. infinitif to. Ciri keempat adalah bahasa memiliki struktur ganda yang dinamakan struktur dalam (deep structure) dan struktur permukaan (surface structure). Seandainya dalam menuju ke sarang madu lebah itu melewati sarang lain. Namun dalam banyak hal yang lain ada satu struktur permukaan yang sebenarnya memiliki dua struktur dalam yang berbeza. yakni: (9a) The hunter shot someone and the way he did it was very bad. meskipun (10) dan (11) tampaknya memiliki struktur yang sama. Kerana itu. Akan tetapi. satu ayat ini memiliki dua struktur dalam yang berbeza. dari (10) kita boleh membuat (10a) sedangkan dari (11) kita tidak boleh membuat ayat (11a).

Kerana itulah maka orang Inggeris menamakannya rice dan run sedangkan orang Melayu nasi dan lari. Begitu kita menguasai konsep yang diwakili oleh benda itu. suatu perbuatan yang tampaknya tidak berkaitan dengan keadaan marah. bunyi-bunyi itu sendiri sebenarnya tidak mempunyai makna dan baru bermakna setelah bunyi-bunyi itu kita gabungkan. tapi bila gabungannya adalah /s/. Akan tetapi. maksunya. Ambillah perkataan kerusi. Ciri kelima mengenai bahasa adalah bahawa bahasa itu diperoleh secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Kononnya binatang ada juga yang melakukan hal yang arbitreri. Sebaliknya. Seorang anak yang lahir di Kuala Lumpur dan bergaul dengan masyarakat Kuala Lumpur akan memperoleh bahasa Kuala Lumpur. Seekor anak kucing akan tetap mengiau. anak daripada ayah dan ibu Kelantan yang lahir di Neberi Sembilan dan berbaur dengan masyarakat Seremban kemungkinan besarnya akan memperoleh bahasa Negeri Sembilan. /a/. Kucing di Kuala Lumpur dan kucing di London akan mengiau dengan bunyi yang sama meskipun mereka dibesarkan dalam dua lingkungan yang berbeza. dan (d) dua kalimat yang memiliki dua struktur permukaan yang berbeza ternyata dapat memiliki satu struktur dalam yang sama. yakni. persetujuan. Bunyi /k/. kita tetap akan menamakannya kerusi. (tukar contoh?) Ciri kedelapan adalah bahawa bahasa itu memiliki semantisiti. dsb. Ciri ketujuh adalah bahawa bahasa memiliki pola dualiti. setelah /k/ digabung dengan /a/ dan kemudian /s/ maka terbentuklah perkataan /kas/. dan /k/. perbuatan. Hal seperti ini tidak terjadi pada binatang kerana pemerolehan “bahasa binatang” bersifat naluri atau instingtif. maksudnya. dan /a/ secara terpisah tidak mempunyai makna. begitu juga kalau alas duduknya lompong. Kaitan ini semata-mata merupakan konvensyen (Kebiasaan). /sak/. /s/. Ciri keenam adalah bahawa hubungan antara perkataan dengan benda. Namun bahasa mana yang diperoleh oleh anak tergantung pada masukan dari masyarakat di mana anak ini tinggal. kalau pun dia ditinggalkan oleh induknya dan dibesarkan oleh manusia yang menjaganya. Tidak ada alasan mengapa suatu benda kita namakan nasi dan suatu perbuatan kita namakan lari. (b) satu ayat dapat memiliki dua struktur dalam yang berbeza. atau keadaan yang dirujuknya itu arbitreri. malah pergi menjauh dari musuhnya lalu mencabuti rumput. meskipun benda itu sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk nama itu. maka bila suatu saat kita melihat ada kerusi yang kakinya patah satu.Dari gambaran di atas dapatlah disimpulkan pengertian mengenai struktur dalam lawan struktur permukaan: (a) satu ayat dapat memiliki struktur dalam dan struktur permukaan yang sama. Kalau lagi marah. meskipun orang tuanya dari Kedah. maka yang terbentuk adalah perkataan lain. (c) dua ayat yang tampak memiliki struktur permukaan yang sama ternyata dapat memiliki dua struktur dalam yang berbeza. di antara para pengguna bahasa itu. . bahawa begitu suatu nama diberikan maka nama itu akan selalu merujuk kepada konsep benda itu. Anak Sunda yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga Sunda di Bandung akan memperoleh bahasa Sunda. Seekor burung terkukur akan tetap menyuarakan bunyi burung terkukur kalau pun dia dilahirkan dan dibesarkan di “masyarakat” burung jalak (gagak) atau burung nuri. burung camar (sea gulls) kononnya.

sedangkan bahasa Y membenarkan CBA. Secara hierarkis sekelompok perkataan membentuk frasa dan sekelompok frasa membentuk klausa sehingga terciptalah klausa seperti Buku biru itu sangat mahal atau The blue book is very expensive. [k]. Tidak ada dalam bahasa ini perkataan yang mulai dengan mb seperti. bahasa Jawa. berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Tidak ada alasan mengapa benda yang dipakai untuk duduk dinamakan kerusi. yang dinamakan onomatopea. itu. Semua perkataan ini tidak mempunyai alasan mengapa demikian wujudnya. buku. biru.5. tidak mengizinkannya. dsb. [s]. Akan tetapi. tidak ada keterkaitan antara simbol-simbol ini dengan benda. *mbear. Dalam bahasa Inggeris. elemen-elemen ini adalah bunyi-bunyi yang terdapat pada bahasa yang berkenaan. begitu pula keadaan yang tidak sihat dinamakan sakit dan perbuatan mengambil milik orang lain dinamakan mencuri. banyak bunyi yang juga ada dalam bahasa kita. tidak ada dalam bahasa Melayu. buku biru itu. keadaan. seperti pada perkataan 'mbak'. bahasa Inggeris mengizinkan gugus konsonan /skt/ pada akhir perkataan seperti pada perkataan /æskt/ asked dan /mæskt/ masked sedangkan bahasa Jawa melarangnya. bahasa memiliki. yang dikirimkan lewat pos dinamakan surat. Dalam komponen sintaksis. menurut . bahasa Inggeris. Sebaliknya. yakni. dan yang diminum dinamakan air. Dengan demikian terjadilah perkataan-perkataan seperti bambu (Indonesia). Simbol-simbol ini bersifat arbitrerari. Dalam bidang fonologi. bahasa Inggeris tidak memiliki bunyi /ny/ seperti pada perkataan Melayu 'punya'. Sistem pada definisi ini merujuk pada adanya elemen-elemen beserta hubungan satu sama lainnya yang akhirnya membentuk suatu konstituen yang sifatnya hierarkis. dan C = book. misalnya. bahasa Indonesia. Kerana bahasa adalah lisan. Bunyi binatang. the blue book. dan [a]. kerana meskipun bunyi kedua binatang itu sama. misalnya. DEFINISI BAHASA Daripada gambaran ciri-ciri di atas. CBA. Namum definisi yang banyak dipakai orang adalah: bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitreri yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesamanya. Bunyi-bunyi ini membentuk suatu sistem dalam pengertian bahawa perpaduan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain tidak sembarangan tetapi mengikuti aturan tertentu. itu. tetapi ada beberapa bunyi yang tidak terdapat pada bahasa kita. bahasa Inggeris. misalnya. maka simbol-simbol ini juga simbol-simbol lisan. mengizinkan [m] dan [b] untuk memulai suatu perkataan. Contoh yang konkrit adalah perkataan A = the. B = blue. dan happy (Inggeris). misalnya. misalnya. *mboating. [t]. Elemen bunyi ini tentunya berbeda dari satu bahasa ke bahasa yang lain. dan *mblasted. tetapi apakah kedua binatang itu juga mengeluarkan bunyi yang sama di telinga orang Inggeris? Tentunya tidak. Ayam jantan dan kucing kita mengeluarkan bunyi yang kita simbolkan sebagai kukuluruk dan ngiau. dan C. sedangkan pada bahasa Y. bahasa boleh didefinisikan daripada pelbagai sudut pandang. tetapi bahasa B. atau peristiwa yang diwakilinya. B. book. urutannya adalah ABC. Dua bahasa boleh memiliki beberapa bunyi yang sama. simbol-simbol ini adalah perkataan-perkataan blue. Secara hierarkis. tetapi bunyi-bunyi binatang ini pun sebenarnya arbitreri. Pada bahasa X. Bunyi Inggeris /th/ dan /e/ seperti pada perkataan-perkataan thin dan then. sekelompok bunyi membentuk suku dan sekelompok suku membentuk perkataan. bahasa X membenarkan urutan ABC. Sebaliknya. playon (Jawa). bunyi [m]. [b]. tetapi bahasa A. elemen A. sering dipakai sebagai argumentasi untuk menyanggah sifat arbitreri ini. misalnya. Dalam contoh di atas. Sistem dalam bahasa adalah sistem yang terdiri dari simbol-simbol.

telinga Inggeris bunyi ayam adalah cock-a-doodle-do dan bunyi kucing adalah meow. Penolakan terhadap kalimat Tutiek mengahwini Ahmad bukan disebabkan oleh kekeliruan tatabahasa tetapi ketidak-layakannya pada budaya masyarakat Indonesia. 1973. komponen bahasa. Spencer. umumnya ditangani dalam suatu huraian yang dinamakan morfologi. Meskipun morfologi makin mendapatkan tempat sebagai suatu subilmu tersendiri. 1976. komponen sintaksis menjana (generate) struktur batin yang merepresentasikan makna kalimat. Katamba. ini … . seperti kajian tentang bagaimana perkataan dibentuk dan diturunkan. 1991. dalam kaitannya dengan komponen bahasa subilmu ini masih dimasukkan sebagai bahagian dari komponen sintaksis. Kajian tentang perkataan. 1990. … Pen → itu. dan kalimat. jalan. Jensen. … KB → harus. terutama bagi wanita. komponen sintaksis merupakan komponen sentral. Dengan mempergunakan aturan struktur frasa (phrase structure rules). 6. adalah masalah pribadi yang tidak layak untuk dipertanyakan. tetapi dalam berinteraksi itu mereka. Sebaliknya. masyarakat yang memiliki bahasa itu. besar. KOMPONEN BAHASA Ilmu bahasa memang mengalami bermacam-macam perubahan. dapat. yakni. … ADJ → terbaik. Perdebatan antara kaum behavioris dengan kaum mentalis menghasilkan suatu perubahan besar dalam ilmu bahasa: ilmu bahasa kini didominasi oleh kaum mentalis. secara tidak sadar. kalimat Inggeris How old are you? yang ditujukan kepada seorang wanita terasa normal bagi kita. Dalam tatabudaya kita. 1993). dikendala oleh budaya yang mereka pangku. dan semantik. Perilaku bahasa mereka merupakan cerminan dari budaya mereka. memilih … N → pemimpin. Pemakai bahasa menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesama mereka. baik dari segi landasan falsafah mahupun alirannya. tetapi dianggap kurang layak oleh penutur Inggeris kerana dalam tatabudaya Inggeris masalah umur. frasa. Namun ada satu hal yang tetap konstan. Scalise. fonologi. 1984. Sistem simbol lisan yang arbitreri ini dipakai oleh masyarakat bahasa tersebut. seorang wanita boleh kawin dengan seorang pria. Suatu kalimat seperti (14) Pemimpin muda itu harus mencari jalan terbaik dibentuk dengan mengikuti aturan struktur frasa berikut: A → FN KB FV FV → V FN FN → N (ADJ) (Pen) V → mencari. Dalam aliran linguistik mana pun bahasa selalu dikatakan memiliki tiga komponen: sintaksis. Aronoff. Komponen sintaksis menangani ehwal yang berkaitan dengan perkataan. yakni. terutama saat ini dengan telah berkembangnya morfologi generatif (lihat Halle. tetapi dia tidak dapat mengahwininya. Orang dari masyarakat bahasa lain tentunya tidak dapat memakai sistem ini. Pada saat teori aliran mentalistik yang dipelopori oleh Chomsky mencapai tahap yang dinamakan teori standard pada tahun 1965.

kemudian dikirim ke komponen fonologi bagi mendapatkan interpretasi fonologis. tetapi tidak pada bahasa A. Setelah transformasi dinamakan struktur lahir. Pemimpin muda itu harus mencari jalan terbaik. Bunyi vokal [a]. aturan yang mengatur bagaimana bunyi-bunyi itu diramu. Dengan demikian maka pada bahasa B kita menemui perkataan-perkataan seperti asked [æskt] dan masked [mæskt] seperti yang telah disebutkan di atas. pada bahasa Inggeris perkataan-perkataan seperti ngik atau ngos meskipun ada king dan song. Bahasa A. hasil penerapan aturan struktur frasa seperti di atas boleh dikenai aturan transformasi untuk mengubahnya menjadi kalimat lain. [p]. bahasa Indonesia. hal ini tidak mungkin. tetapi pada bahasa A bentuk-bentuk seperti ini tidak mungkin. Begitu pula pada bahasa B boleh terdapat [l] dan [p] berurutan. Keluaran yang dihasilkan oleh komponen sintaksis. misalnya. 1971). yakni.Dari aturan struktur frasa di atas dapat digenerasikan diagram pohon seperti terlihat di bawah ini. pada bahasa B memungkinkan bunyi [s]. misalnya. Kita boleh menemukan perkataan-perkataan seperti help dan pulp pada bahasa B tetapi perkataan-perkataan seperti ini tidak mungkin ada dalam bahasa A. bunyi sengau /ŋ/ dapat memulai suatu suku seperti pada perkataan ngopi dan ngantuk. tetapi tidak ada bahasa di dunia yang memiliki kurang dari tiga vokal ini. Dalam teori standard Chomsky. [k]. Sebaliknya. memiliki bunyi-bunyi antara lain [s]. bahasa Inggeris. Komponen ini menangani ehwal yang berkaitan dengan bunyi. Bahasa boleh saja memiliki lebih dari tiga vokal ini. Akan tetapi. aturan (fonotaktik). tetapi pada bahasa B. [l]. [k]. Pada . Pada bahasa ada bunyibunyi yang sifatnya universal. Keluaran dari komponen sintaksis tanpa transformasi dinamakan struktur batin. seperti struktur batin pada (14a). pada bahasa A. Bunyi merupakan simbol lisan yang dipakai oleh manusia bagi menyampaikan apa pun yang ingin disampaikan. dan [u] merupakan sistem vokal minimum yang terdapat pada setiap bahasa. komponen fonologi bersifat interpretif. [m]. dan [t] berada pada akhir suku. dan [b] yang juga dimiliki oleh bahasa B. [t]. Tidak ada. Berbeda dengan komponen sintaksis. Dalam komponen fonologi tidak hanya disenaraikan jumlah dan macam bunyi yang ada pada suatu bahasa tetapi juga bagaimana bunyi-bunyi tadi membentuk suatu sistem dalam bahasa tersebut. Dari kalimat (14) dapat diturunkan kalimat negatif (14b) Pemimpin muda itu tidak harus mencari jalan terbaik dengan menerapkan aturan transformasi negatif. [i]. yang terdapat pada bahasa mana pun juga (Jakobson. sedangkan pada bahasa A tidak.

Namun. komponen semantik juga bersifat interpretif. Kalau pun ada kuda aneh yang merokok. tetapi juga diberi rincian makna yang disebut fitur semantik. begitu dikirim ke komponen semantik. dicermati apakah semua kaedah fonologis bahasa tersebut telah ditaati. Pada contoh (14a) di atas kita lihat adanya perkataan mencari. yakni. tetapi warna yang ada pada kuda hanyalah hitam. Komponen semantik membahas ehwal makna. Komponen fonologi akan melihat apakah campuran meN. seandainya kita temukan perkataan mbak atau ngos padahal bahasanya adalah bahasa Inggeris maka perkataan-perkataan ini pasti akan ditolak oleh komponen fonologi kerana jejeran bunyi [m] dan [b] dan bunyi /Ν/ pada bahasa Inggeris tidak mungkin memulai suatu perkataan. Ayat Tuti akan mengahwini Ahmad minggu depan seperti dicontohkan di atas akan ditolak oleh komponen semantik kerana salah satu fitur semantik untuk verba mengahwini. Kalau pun ada kuda yang warnanya hijau.dengan cari yang menghasilkan mencari itu sesuai dengan aturan fonotaktik bahasa kita. [+manusia]. bukan pengulak. putih. Kuda boleh makan. Jadi. kencing. Begitu pula kalimat berikut: (15) Kuda hijau kami merokok sedozen limau. Perkataan ini terdiri dari prefik men.komponen ini masukan dari komponen sintaksis dikaji secara fonologis. dalam kalimat I really don’t like mbak Judie. seperti halnya kulak dan pen. artinya. ayat ini akan diteliti. dan berak tetapi tidak merokok. Hal ini diperlukan untuk mencegah munculnya ayat seperti Tuti akan mengahwini Ahmad minggu depan. memiliki fitur semantik: [+N]. tidak dapat diterima dari segi makna. juga dikirim ke komponen semantik untuk mendapatkan interpretasi semantik. Ayat (15) tentu saja boleh dihasilkan oleh komponen sintaksis kerana dari aturan sintaktik bahasa Indonesia kalimat ini tidak melanggar aturan gramatikal apa pun. misalnya. misalnya. maka aturan perkecualian itu pun sudah ada tertera dalam komponen ini. dan juga [+masih dara]. Perkataan mengahwini. Jadi. Atau. . Seperti halnya komponen fonologi. Bila memang ada perkecualian. [+dewasa]. Perkataan jejaka. Di sini terlihat bahawa kuda memang memiliki fitur semantik warna. perkataan-perkataan ini lalu diperlakukan sebagai perkataan asing. Keluaran dari komponen sintaktik. maka yang dirokok pastilah bukan benda yang bulat seperti jeruk. Perkataan perawan memiliki [+N]. dan [+belum pernah nikah]. [-pria]. telah dilanggar. Bila penerapan aturan itu menghasilkan ketidakserasian semantik maka kalimat tadi akan bersifat anomulus. Dalam hal-hal tertentu perlu pula dicantumkan fitur semantik yang ada kaitannya dengan unsur sintaksis. [+manusia]. untuk perkataan ini harus pula ditambah [+pelaku pria]. Dalam komponen ini ada seperangkat aturan semantik yang digunakan bagi menentukan apakah masukan dari komponen sintaksis itu memenuhi kaidah semantik yang ada pada bahasa tersebut. yakni. [+pelaku pria]. di samping dimasukkan ke komponen fonologi. Dalam komponen ini perkataan tidak hanya diberi makna seperti yang terdapat pada kebanyakan kamus. Tidak ada kuda yang berkulit hijau. ia tidak melakukan perbuatan yang dinamakan merokok. minum. coklat. di samping memiliki fitur [+V] dan [+transitif]. [+dewasa].yang menjadi tengkulak. [+belum pernah nikah]. juga mensyaratkan bahawa pelakunya adalah pria. [+lelaki].dan katadasar cari. misalnya. Bila masukan dari komponen sintaktik ada yang mengandungi bentuk fonologis yang melanggar aturan bahasa tersebut maka perkataan ini akan ditolak atau diperlakukan sebagai perkataan asing.

Setelah kalimat ini diinterpretasikan oleh komponen semantik didapati bahawa ada dua kemungkinan makna: (a) Ibu mertua yang mengunjungi kita boleh mengusutkan. yakni. Cara ini membawa ke suatu tipologi bahasa. yang sering disingkatkan sebagai Teori GB. Standard teori ini berubah menjadi apa yang dinamakan Revised Standard Theory pada tahun 1970-an. Kedua. kemudian pada tahun 1980-an disemak semula lagi menjadi teori Government and Binding. aturan struktur frasa telah disederhanakan. Frasa nomina. atau (b) Mengunjungi ibu mertua boleh menusutkan.Tidak mustahil bahawa kaidah semantik yang diterapkan itu menghasilkan dua makna yang berbeda. Pengetahuan bahwa suatu bahasa itu induknya duluan atau belakangan sangat penting untuk anak dalam usaha dia memperoleh bahasa. Bila hal ini terjadi. misalnya. Dengan dua bacaan ini maka ayat (16) pastilah memiliki makna ganda. Perhatikan kalimat Inggeris berikut: (16) Visiting mothers-in-law can be a nuisance. pada teori sebelum GB ada terlalu banyak macam transformasi. sementara itu. ada T-pasif. kalimat tadi pasti ambigu. Pandangan Chomsky mengenai bahasa mengalami banyak perubahan. misalnya. Setelah suatu ayat melewati komponen fonologi bagi mendapatkan interpretasi fonologis dan secara serentak melalui komponen semantik bagi memperoleh interpretasi semantik barulah kita dapat menghasilkan ayat yang kita kehendaki. P selalu menjadi induknya. N selalu bertindak sebagai induknya. misalnya. N. T- . bahasa Jepun adalah induknya belakangan. tidak lagi “NP → (Art) (Adj) N” tetapi “XP ��? X Comp” di mana X adalah sebuah kategori utama. dalam PP. Pertama. bahasa itu boleh induknya duluan (headfirst) atau induknya belakangan (headlast). Ketiga komponen dalam teori standard Chomsky dapat diwujudkan dalam Rajah 1 berikut. Dalam suatu NP. adalah induknya duluan. Bahasa Ingggris dan bahasa Indonesia. Rajah 1: Model Standard Chomsky 1965 Perubahan pada GB mencakup beberapa hal.

Verba mencarikan adalah V yang memerlukan Agt. Diasumsikan bahawa struktur kalimat yang diturunkan harus akhirnya terkonversikan ke dalam dua macam representasi yang berbeda: (1) Phonetic Form (PF) dan (2) Logical Form (LF). suatu tatabahasa yang mencapai tahap keadekwatan observasional (observational adequacy) wajib mencakup (a) representasi PF untuk menunjukkan bagaimana ayat itu diucapkan dan (b) representasi LF untuk menunjukkan makna ayat tersebut. bersamaan dengan komputasi PF maupun LF. Agt. Bagi menangani adanya perbedaan antara satu bahasa dengan bahasa lain. (c) tempat yang ditinggalkan diberi tanda tapak (trace). Bermacam-macam transformasi ini juga telah digantikan menjadi aturan ‘pindahkan α’. dan (d) pemindahan itu bercakupan lokal. Pat. Wujud transformasi ini adalah: (a) apa yang akan dipindahkan. kemudian melalui proses merger konstituen-konstituen tadi lalu digabung untuk membentuk diagram pohon. anak mana pun telah dibekali dengan pengetahuan mengenai hal ini. Bila representasi PF dan representasi LF kedua-duanya memenuhi PFI maka dikatakan bahawa derivasi tersebut terpusat (converge). Pada teori termutakhir ini tidak lagi ada perbedaan antara struktur batin vs struktur lahir. keterbelajaran (learnability) disederhanakan dari sejumlah besar aturan ke hanya beberapa prinsip yang lebih bertenaga (powerful) dan universal yang dinamakan tatabahasa universal (Universal Grammar. Itu pulalah sebabnya mengapa anak tidak memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh bahasanya sendiri. Derivasi suatu ayat yang menyangkut seperangkat operasi atau komputasi menghasilkan struktur-struktur sintaksis. Kemudian. UG memiliki seperangkat parameter. bentuk leksikal dari leksikon itu terlebih dahulu harus diseleksi. Sebelum suatu derivasi sampai ke komputasi PF maupun LF. dengan masing-masing perkataan pada diagram itu memiliki fitur fonetik. artinya. ertinya tidak boleh melalui batas klausa di mana elemen itu aslinya berada. Komputasi PF mengkonversikan struktur-struktur sintaksis itu ke dalam representasi PF. dan gramatikal. misalnya. gabungan ini . pat(ient). T-negatif. Bila representasi PF dan/atau LF melanggar PFI. Prinsip dan parameter ini bersifat kudrati. dsb. semantik. Kata kerja (Verba) terletak. dan bila representasi LF juga hanya berisikan fitur-fitur yang secara semantik dapat diinterpretasikan.interogatif. UG). Sementara itu. Teori GB kini diganti dengan teori terbaru yang dinamakan The Minimalist Program (Chomsky 1995). adalah suatu V yang memerlukan (a) pelaku. dan juga (c) tempat di mana entitas itu diletakkan. komputasi LF mengkonversikan struktur-struktur sintaksis ke dalam representasi LF. Struktur batin kini dipengaruhi pula oleh fitur leksikal. dan Ben(efactor). Seandainya kita diberi kalimat Inggeris The man who hit you is her uncle maka kita tidak dapat menurunkan ayat Who did the man hit you is her uncle? kerana pemindahan who ke depan telah melalui batas klausa anak ayat di mana who itu asalnya berada. Induk di muka atau induk di belakang adalah contoh dari parameter ini. maka dalam UG hal semacam ini dikatakan telah memenuhi principle of full interpretation (PFI). Dengan demikian. (b) elemen itu dipindahkan ke mana. peranan leksikon diperluas. (b) entiti yang diletakkan. Bila representasi PF hanya berisikan fitur-fitur yang secara fonetik dapat diinterpretasikan. anak hanya “mencocokkan” saja apakah bahasa yang sedang diperolehnya itu mengikuti parameter ini atau parameter itu. maka derivasi tersebut dinyatakan nabrak (crash). Kerana itu. Ketiga. Loc. Keempat.

crash. PRAGMATIK Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa.l. yakni. Kalimat Ahmad akan mengkawini Tuti juga akan ditolak kerana prefiks men. Kita juga tahu bahawa tidak ada kasut yang dibuat daripada kulit kuda. Dengan perkataan lain.dengan kata dasar kahwin harus menghasilkan mengahwini dan bukan mengkawini. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. 7. teori di atas akan menerima kalimat seperti Ahmad akan mengahwini Tuti tetapi menolak *Tuti akan mengahwini Ahmad. 1998). Jikalau kita mendengar orang berkata Aduh. bukan hanya sekadar memahami apa yang dia katakan. Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge). Akan tetapi. *Tuti akan mengahwini Ahmad dan *Ahmad akan mengahwini Tuti kedua-duanya akan nabrak. panas benar. Coba bayangkan percakapan antara dua orang yang sudah saling mengenal seperti berikut: (19) A : Ada rokok. Penolakan ini terjadi kerana adanya fitur semantik pada perkataan mengahwini yang tidak memenuhi persyaratan LF. semantik. di sini! kita boleh memahaminya sebagai permintaan untuk kita membuka jendela atau memasang kipas angin. 1992. Cowper. apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. di dunia di mana kita hidup kuda itu memang ada yang memakai kasut sedangkan buaya tidak. Chomsky 1996). tak? . Radford memberikan gambaran skematik seperti berikut (Radford 1997: 172 : lihat juga a. Bila diwujudkan dalam contoh.diturunkan (spellout). Dalam ayat (17) He bought a pair of horse shoes (18) He bought a pair of alligator shoes kita tahunya bahawa horse shoes adalah kasut untuk kuda sedangkan alligator shoes bukan kasut untuk buaya tetapi kasut daripada kulit buaya adalah kerana kita memiliki pengetahuan dunia. pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker. hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga. ya. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah memasuki wilayah yang lain. Sementara itu. dan macammacam lakuan ujaran (speech acts). Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna.

Dengan demikian maka A mengharapkan si B supaya memberinya sebatang. Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa.0 Pendahuluan Seseorang bayi dari saat kelahirannya telah mula berhubung dengan orang-orang dalam persekitarannya melalui tangisan. Sungguhpun demikian. pergilah ke gerai di tepi hujung itu. Pragmatik itu apa? (100 perkataan) Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik Zuraini binti Ramli Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris 1. Letakkan nama anda sebelah atas jawapan anda. Tampak di sini bahawa ayat C dan D tidak ada kaitan sintaksisnya. Tangisan menjadi satu cara untuk memberitahu keperluannya. tidak mengeluarkan kotak rokoknya. Keanehan ini disebabkan oleh kerana ayat A bukanlah semata-mata ayat pertanyaan tetapi sekaligus juga ayat permintaan. Akan terasa aneh bagi A bila setelah menjawab “Ada” B hanya berhenti di situ saja. Dengan latar belakang semua ini marilah kita kaji ilmu yang dinamakan psikolinguistik. Jelaskan tahan perkembangan ilmu psikolinguistik. tangisan belum . Tidak mustahil pula bahawa antara ayat satu dengan ayat berikutnya tidak ada kaitan sintaksisnya. Jawapan mesti dimasukkan ke dalam "Comments" sebelum 25 Disember 2008.B: Ada. 1. tetapi maknanya jelas – Jikalau kamu memang lapar dan mahu makan. laparlah. (Tidak lebih daripada 100 perkataan) 2. seperti lapar. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar. di hujung ada gerai. mengantuk atau sakit. TUGASAN UNTUK SEMUA Sila baca bab ini jawab soalan berikut. Beri definisi ringkas psikolinguistik. Perhatikan percakapan berikut: (20) C: Aduh. (Tidak lebih daripada 400 perkataan) 3. (21) D: Tu.

mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. sama ada pada peringkat kata atau suku kata. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan . Dalam situasi ini. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri. mengulas. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. Kakak nak mandi. iaitu pengulangan.0 Catatan Ringkas Tentang Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik Jika dilihat tahap-tahap pemerolehan bahasa kanak-kanak. Dalam jenis tersebut. barulah pengguna bahasa dapat berkomunikasi sesama mereka. dan fikiran itu dilahirkan dalam bentuk bunyi dan kemudian dalam bentuk kata. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza (Piaget. Umumnya. ii) Bahasa yang ditujukan kepada orang lain yang disebut bahasa perhubungan (socialized language). bertengkar. beberapa pandangan telah dikemukakan oleh beberapa pengkaji yang berbeza. Menurut Piaget (1926). 2. kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. dan bertanya. Pengulangan tersebut dibuat untuk tujuan keseronokan dan tidak bermaksud apa-apa. iaitu : i) Bahasa yang bertumpu pada diri sendiri yang disebut bahasa egosentrik (egocentric language). kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. man man di.boleh dikatakan sebagai bahasa kerana bentuk tersebut tidak mempunyai pola teratur yang secara berulang-ulang dapat menyampaikan fikiran dan perasaan dengan tepat. 1926). Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Apabila bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat artikulasi manusia disusun mengikut hukum-hukum yang ada dalam sesuatu bahasa. Contohnya. Justeru. Jenis perkembangan bahasa yang kedua pula ialah bahasa perhubungan. Bahasa egosentrik jenis pengulangan merupakan percakapan kanak-kanak yang diulang secara terus menerus. dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. Bahasa egosentrik jenis monolog pula ialah percakapan kanak-kanak yang seolah-olah menggambarkan kepada kita bahawa dia sedang berfikir. ‘…human cognitive development is achieved through maturational stages. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. monolog dan monolog tumpuan. Bahasa jenis pertama. Kakak nak mandi. seperti bercerita. with our thought processes and patterns changing systematically as we age’. man man di. Bahasa egosentrik dilahirkan dengan tiga cara. Beliau melihat perkembangan bahasa kanak-kanak dalam dua jenis.

sintaksis. bertanya. menyatakan keinginan. bekerjasama. Kanak-kanak bermula dengan sesuatu yang lebih umum dan kategori yang tidak dikenal pasti. Walau bagaimanapun. Sofiya memberitahu sesuatu kepada pendengarnya yang boleh menarik minat pendengar tersebut. seterusnya persepsi dan klasifikasi mereka berkembang dan berubah mengikut masa. 2. mengkritik. ada bantal Barney (sambil menunjuk gambar dalam majalah). bertengkar dan berbahas.2 Bertengkar dan Berbahas . hanya pada usia dua tahun dan ke atas. Mangantar Simanjuntak (1987. Sebagai contoh: 3) Nanti kakak nak jadi pengantin macam Mak Busu. tahap ucapan dua kata. tetapi juga untuk menarik perhatian pendengar. Data yang dipaparkan merupakan data yang diperoleh daripada pemerhatian terhadap kanak-kanak perempuan Melayu bernama Ainin Sofiya (singkatannya Sofiya atau Nin). Menurut Kess. tahap kecekapan penuh. khususnya keluarga terdekat atau rakan-rakan di taska. 2) Kakak rajin. kakak dah sidai tuala kakak dengan tuala adik. Kebiasaannya. Selalunya. melalui pelbagai teknik berinteraksi.bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak. sama ada yang pernah berlaku pada dirinya ataupun yang berbentuk imaginasi. Rambut ayah dia pun botak jugak. 188-239) membahagikan peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap. melarang. penceritaan juga dibuat berdasarkan khayalan atau imaginasi kanak-kanak. Sofiya berimaginasi tentang perkara-perkara tertentu yang pernah dilihatnya pada orang-orang di sekitarnya yang lebih dewasa atau berdasarkan gambar atau cerita yang pernah dilihat atau ditonton. tahap permulaan tatabahasa. Mereka mula memahami konteks dalam perbualan. 2. Tahap in merupakan tahap pemerolehan sintaksis. antaranya fonologi. 4) Nanti kakak nak bilik kakak macam ni. Kadangkala imaginasi terhasil akibat keinginannya terhadap sesuatu perkara. Pemerolehan bahasa melibatkan pemerolehan pelbagai aspek dalam bahasa. tahap pemerolehan bahasa kanakkanak dilihat mengikut usia. mengulas. Sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya. cantik. dan mengajak. Dalam tahap tersebut. tahap holofrasa. dia bercerita tentang pengalamannya. Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling. kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat. Kanak-kanak mula berinteraksi dengan orang di sekelilingnya semenjak mereka dilahirkan lagi. kanak-kanak dilihat sudah mula mempelajari pragmatik dalam perbualan mereka. J. memerintah atau meminta. Contohnya: 1) Danish ada rambut botak. seperti teknik bercerita. (1976: 58) pula. tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya. iaitu tahap membabel atau mengagah. ketika berusia antara 1 hingga 3 tahun. Ketika bercerita berkaitan pengalamannya. F. Perkataan pun dan rajin bukan sahaja bertujuan memberi penegasan.1 Bercerita Melalui teknik bercerita. semantik dan pragmatik. Sofiya selalunya bercerita tentang dirinya dan orang-orang yang berada di sekitarnya.

nanti dapat nombor satu. yang dikeluarkan dalam bentuk satu suku kata. Sofiya juga adakalanya menunjukkan keinginan bekerjasama dengan orang dewasa. kan bu? 6) Opah: Kakak pakai baju Opah ya? Sofiya: Mana ada. Kadangkala. dia mengharapkan tindak balas daripada orang yang mendengar. Contohnya: 9) Nak nen/tek (susu). dia boleh menyebut perkataan mama dan ayah pada peringkat yang lebih awal.3 Bekerjasama Melalui teknik bekerjasama. dia merujuk pandangan orang lain untuk mendapatkan pengesahan. Contoh perbualan di bawah diambil ketika Sofiya melihat ibunya menumbuk bawang di dapur. Sebagai contoh: 7) Sofiya: Syafiq. Dia juga boleh menyebut perkataan-perkataan yang berkaitan dengan perbuatan asas dalam kehidupan. Opah besar. Sofiya: Bukan cucu Opah.Dalam teknik bertengkar dan berbahas. pernyataan keinginan merupakan bentuk bahasa yang paling awal dikuasai oleh kanak-kanak. Selain itu. 10) Nak andi (mandi). Selalunya. 2. Kebanyakan perkataan tersebut berbentuk kata kerja seperti makan. dalam situasi pertengkaran dan perbahasan itu. seperti ketika memasak lauk dan membeli belah. Justeru. sama ada dengan rakan-rakan atau orang lain yang lebih dewasa. kakak cucu atok. Cara ini membolehkannya menimbulkan gerak . dan membaca buku. Berbahasa menjadi salah satu medium untuk menyatakan keinginan tersebut. dan mandi. Syafiq: Sofiya duduk kat situ. 2. Ini baju kakak. seperti bermain. 5) Opah: Pandai cucu Opah. sama ada tindak balas dalam bentuk bahasa ataupun perbuatan. melukis. 8) Sofiya: Biar kakak masukkan bawang putih. Syafiq susun bola.4 Menyatakan Keinginan Keinginan merupakan naluri yang telah ada dalam diri manusia semenjak mereka dilahirkan. minum.5 Mengkritik Menjadi kebiasaan kepada Sofiya untuk mengkritik atau menegur perbuatan atau kelakuan orang lain yang dirasakannya tidak betul. jom kita main boling. 2. Sofiya mengajak kanak-kanak lain untuk melakukan sesuatu. Sofiya cenderung untuk mempertahankan pendapat atau kepercayaannya. Dalam kes Sofiya.

Ibu : Malam-malam orang tak pakai lipstick. 2. Sofiya sudah mampu menggunakan perkataan tolong. terutama antara umur dua hingga lima tahun. buat Milo kakak! Penggunaan kata silaan dan permintaan boleh menghaluskan suasana permintaan tersebut Pada usia 3 tahun. 16) Sofiya: Ibu. Sebagai contoh: 17) Sofiya: Ibu. Memerintah atau meminta boleh dianggap sebagai kesinambungan daripada teknik menyatakan keinginan. tolong kakak warnakan ni. ayah nyanyi macam tu bu. Ini menunjukkan bahawa dia sudah menguasai dan memahami aspek pragmatik dengan lebih baik. Ada juga situasi yang kritikan dinyatakan secara tidak langsung. dan ayat yang diujarkan juga lebih panjang. Misalnya: 11) Sofiya: Ayah nyanyi salah. kerana ia merupakan peringkat perkembangan yang agak tinggi dan bersesuaian dengan tahap umur kanak-kanak. kakak nak pakai lipstick. Lagu kakak lain. Jelas bahawa keinginan mereka juga kadangkala dizahirkan dengan cara tersirat. Contohnya: 15) Sofiya: Ibu. pasang kipas! 14) Sofiya: Ibu. kritikan ditujukan terus kepada orang yang menjadi sasarannya. kanak-kanak akan mengulangi pernyataan tersebut dengan lebih bersungguh-sungguh. kakak penat. iaitu diujarkan kepada orang lain. teknik memerintah dan meminta merupakan teknik yang paling kerap digunakan. bukan macam tu! Dalam contoh (11). Contohnya: 18) Sofiya : Ibu. Contohnya: 12) Sofiya: Ibu. ayat perintah atau permintaan dihasilkan dalam bentuk ayat penyata.balas sama ada secara positif atau negatif kepada orang lain. tolong dukung kakak. ayat yang diujarkan merupakan ayat perintah kerana Sofiya masih belum menguasai kata-kata silaan dan permintaan. Jika ayat tersebut disanggah.6 Memerintah atau Meminta Jika dilihat bahasa yang digunakan dalam interaksi kanak-kanak. Contohnya: 13) Sofiya: Ayah. Ketika berusia kurang daripada 3 tahun. Adakalanya. kakak nak pakai lipstick. Sofiya : Kakak nak pakai lipstick jugak! .

ada dua jenis ayat tanya. Namun begitu. hal ini juga menunjukkan bahawa dia sudah pandai menghargai pemberian orang lain kepadanya. Selain daripada bertujuan untuk mendapatkan jawapan. Ini menunjukkan bahawa dia sudah mula mempunyai pengetahuan kognitif. Contohnya: 23) Sofiya: Mana kasut kakak? 24)) Sofiya: Mana beg kakak? . sama ada menggunakan ya. Manakala. dan belum ada perbezaan antara kategori manusia dan bukan manusia. Oleh itu. Dari segi penguasaan kata ganti nama tanya.2. 1996 :427). Hal ini menunjukkan bahawa pada peringkat awal. Contohnya seperti: 19) Sofiya: Apa ni bu? 20) Sofiya: Itu apa? Pertanyaan di atas timbul apabila Sofiya mula mengenal alam sekelilingnya dan mempunyai dorongan untuk mengetahui nama benda-benda. ayat tanya tertutup pula ialah ayat tanya yang memerlukan jawapan ya atau tidak/bukan. Sofiya melihat semua yang terdapat di sekelilingnya sebagai benda. iaitu ayat tanya terbuka dan ayat tanya tertutup (Nik Safiah Karim et al. bagi Sofiya. didapati bahawa kata tanya apa dikuasai lebih awal daripada siapa. teknik bertanya merupakan teknik yang digunakan untuk membolehkan dia benarbenar mengetahui sesuatu perkara itu. Kata tanya mana dikuasai lebih kemudian. tentang nama. tidak atau jawapan dalam bentuk yang lain. menyuruh atau mengejek. iaitu pada usia lebih kurang dua tahun. Walau bagaimanapun. jika mendapat baju atau mainan yang baru. bentuk pertanyaan yang lebih awal digunakan ialah pertanyaan terbuka. Sebagai contoh: 21) Sofiya: Siapa belikan baju ni? 22) Sofiya: Siapa beli buku ni bu? Dalam contoh di atas. tempat dan arah.. pertanyaan Sofiya boleh berbentuk pertanyaan terbuka dan tertutup. selalunya pertanyaan itu diungkapkan untuk dia mengetahui siapakah yang membelikannya barang tersebut. Dalam bahasa. sebaliknya bergantung pada maksud yang terkandung dalam ayat tanya tersebut. Ayat tanya terbuka ialah ayat tanya yang jawapannya tidak terhad kepada perkataan ya atau tidak. Kata tanya siapa mula digunakan apabila dia tahu membezakan antara manusia dan bukan manusia. Setiap pertanyaannya perlu dijawab dengan jelas. dia akan bertanya siapakah yang membelikan barang tersebut untuknya. Secara tidak langsung. Contohnya.7 Bertanya Bertanya merupakan teknik yang seringkali digunakan oleh Sofiya untuk memenuhi naluri ingin tahunya tentang pelbagai perkara di sekelilingnya. kadangkala pertanyaan orang dewasa dilahirkan untuk mendapatkan pengesahan.

Kebanyakan persoalan yang ditanyakan adalah berkenaan dengan diri sendiri atau keluarga terdekat. Apabila mencapai usia tiga tahun. Contohnya: 32) Ibu: Kakak dah mandi? Sofiya: Dah. Contoh ayat (26) ini juga mengukuhkan lagi kenyataan bahawa Sofiya sudah pandai menghargai pemberian orang lain.25) Sofiya: Bu. Untuk pertanyaan terbuka. dengan menggunakan kata tanya kenapa. tumpuan akan diberikan kepada fokus soalan. Sofiya sudah mula menggunakan pertanyaan sebab musabab. menjawab dengan menggunakan ayat yang penuh. melainkan menjawab dengan satu perkataan sahaja. pertanyaan daripada orang lain menjadi penggerak utama dalam membentuk perhubungan dua hala.8 Menjawab Teknik menjawab merupakan teknik yang berkaitan dengan teknik bertanya yang dihuraikan sebelum ini. Jawapan yang diberikan juga adakalanya terbentuk dalam ayat yang sempurna. 27) Sofiya: Kenapa ayah tinggal kakak? 28) Sofiya: Kenapa baby Harith menangis? (Harith ialah anak jiran sebelah) Pertanyaan tertutup mula digunakan pada usia lebih kurang tiga tahun juga. Sofiya sudah mula memberikan jawapan yang lebih panjang. Misalnya: . Apabila mencapai usia tiga tahun. Kadangkala jawapan untuk satu-satu pertanyaan diberi dalam bentuk beberapa ayat. kita nak pergi mana? 26) Sofiya: Ibu beli dekat mana? Contoh-contoh di atas memperlihatkan perkataan mana merujuk kepada makna arah dan makna tempat. Jarang dilihat Sofiya ketika berusia dalam lingkungan dua tahun. serta dapat juga dilihat penggunaan kata nama arah dan kata bilangan dalam jawapannya. selalunya pertanyaan itu diungkapkan selepas contoh ayat-ayat (21). 33) Ayah: Kakak makan apa? Sofiya: Biskut. Contohnya: 29) Sofiya: Cantik tak rambut kakak? 30) Sofiya: Kita nak pergi jalan ke ayah? 31) Sofiya: Perut Mak Busu ada baby ke bu? 2. Sofiya akan menjawab berdasarkan pada pertanyaan yang diajukan. Dalam konteks ini. Dalam contoh ayat (26). dan hal ini sama dengan bahasa orang dewasa.

kebanyakan jawapan untuk pertanyaan tertutup adalah dalam bentuk nak dan tak nak sahaja. Contoh-contoh ayat di bawah diujarkan oleh Sofiya ketika dia berusia antara 2½ hingga 3 tahun. sewaktu masih bayi. Bagi soalan berbentuk pertanyaan tertutup pula. Katakata yang digunakan ialah kata nafi tidak (tak) dan bukan. Contohnya: 40) Ibu: Kakak! Sofiya: Ya bu! Seawal usia dua tahun. air kotak. 36) Ibu: Kakak beli apa? Sofiya: Kakak beli banyak. ayah mandikan kakak. 41) Sofiya: Cantiknya baju ibu. Keupayaan menggunakan kata nafi ini merupakan lanjutan daripada keengganan terhadap sesuatu yang sebelum ini dinyatakan dalam bentuk tangisan atau gerak-geri. atau dengan mengulang sebahagian pertanyaan.9 Mengulas Tatkala Sofiya sudah pandai berbahasa. 2. menunjukkan bahawa dia sudah berupaya mengekspresikan perasaannya terhadap sesuatu perkara yang dialaminya. dia mula menunjukkan keupayaan untuk membuat ulasan tentang sesuatu perkara. Contohnya: 38) Ibu: Sofiya nak makan nasi? Sofiya: Nak. coklat. 39) Ibu: Kakak nak Milo? Sofiya: Tak nak. jawapan diberikan sama ada dengan anggukan atau gelengan kepala. iaitu ya dan tidak biasanya lahir apabila Sofiya menyahut panggilan seseorang. Jawapan untuk bentuk ayat tanya tertutup. 35) Ibu: Mana mainan adik? Sofiya: Kakak dah simpan dalam bakul mainan. gula. Kebanyakan perkataan yang digunakan terdiri daripada kata adjektif dan adverba. pada peringkat umur 1½ hingga 2 tahun.34) Ibu: Kakak dah mandi? Sofiya: Kakak dah mandi. Contohnya: 37) Ayah: Ainin nak Ribena? Sofiya: Nak Ribena. keupayaan tersebut dipindahkan dalam bentuk bahasa. Sofiya dilihat telah mula menggunakan jawapan negatif tidak. Apabila berusia 3 tahun. Apabila sudah boleh berbahasa. .

bentuk larangan yang digunakan ialah jangan. kakak pun sayang adik kakak. Bentuk penuh jangan hanya mula boleh dilafazkan pada sekitar usia 3 tahun. 2. Dalam bahasa kanak-kanak. bentuk yang digunakan oleh Sofiya ialah angan. 44) Sofiya: Sufi sayang adik Kimi dia. mengulas.0 Kesimpulan Berdasarkan huraian dan contoh-contoh yang diberikan. manakala larangan halus menggunakan perkataan usah dan tak usah. Sewaktu menggunakan teknik bercerita.10 Melarang Jika diperhatikan. menganggukkan kepala atau memberikan mainannya kepada seseorang. dia sudah mula menggunakan perkataan yang bertujuan untuk mengajak seperti meh (mari) dan jom (mari). bertanya. Larangan kasar menggunakan perkataan jangan. 2. Menjelang usia 2 hingga 3 tahun. bekerjasama. dapat diperhatikan bahawa Sofiya mempelajari pragmatik melalui interaksinya dengan orang-orang di sekeliling. sama ada perbandingan setara ataupun berlawanan. jangan kacau ibu solat dik. Jelas dapat . Pada usia 1½ hingga 2 tahun. Terdapat juga ulasan yang dibuat berbentuk perbandingan. Misalnya: 43) Sofiya: Kakak ada warna. iaitu larangan halus dan larangan kasar. memerintah atau meminta. Contohnya: 45) Sofiya: Anganlah. Pada tahap sebelum berbahasa lagi.11 Mengajak Teknik terakhir yang akan dibincangkan ialah teknik mengajak. Contohnya dalam ujaran-ujaran yang dihasilkan oleh Sofiya di bawah: 46) Sofiya: Meh kakak sikat rambut adik! 47) Sofiya: Ibu jomla naik atas. adik tak ada. didapati bahawa Sofiya menguasai kemahiran berkomunikasi untuk pelbagai tujuan dan keperluan. Teknik ini dilihat sebagai satu cara Sofiya membina hubungan yang mesra dan rapat dengan seseorang. mengkritik. menyatakan keinginan. melarang. 3. dan mengajak. larangan dalam bahasa terbahagi kepada dua. Nin punya! 46) Sofiya: Adik. Dalam teknik-teknik yang lain seperti bertengkar dan berbahas. dia belajar bagaimana untuk berkongsi pengalamannya ataupun menyatakan keinginannya terhadap sesuatu perkara. Sofiya sudah mempamerkan teknik mengajak dengan cara tersenyum.42) Sofiya: Ibu bawa kereta lajulah.

Oleh sebab kanak-kanak mudah meniru atau mengulang apa yang didengarnya. Ini bermakna. Ini membuktikan bahawa pemerolehan bahasa pertama berlaku melalui proses-proses penyerapan. sebagaimana dalam contoh (25) dan (30).” Dari segi penggunaan kata ganti nama diri pula. seperti kakak atau abang. One has to know the appropriate ways to address others. Bagi ganti nama diri ketiga pula. and it seems reasonable to suppose that children acquire these skills from conversation. Sungguhpun demikian. ganti nama kakak tetap digunakan. Semuanya ini berlaku tanpa latih tubi yang formal sebagaimana yang digunakan dalam pengajaran bahasa di sekolah. dia memahami konteks dalam perbualan. tetapi di rumah. iaitu. ganti nama tersebut terus digunakan untuk merujuk dirinya sendiri. atau gelaran dan pangkat dalam keluarga. Oleh itu. dapatlah disimpulkan bahawa kanak-kanak dapat menghayati dengan sendirinya pelbagai aspek bahasa. ganti nama kita juga telah mula digunakan seawal umur 3 tahun. Daripada pelbagai teknik berinteraksi dalam kalangan kanak-kanak Melayu yang dihuraikan. perkataan dia mula digunakan sewaktu berumur 3 tahun seperti dalam contoh (44). Kata ganti nama ketiga yang lain seperti mereka pula. Aspek pragmatik jelas dapat dilihat apabila kanak-kanak memahami konteks perbualan. sex. relationship. struktur ataupun tatabahasa sosialnya. agar dapat melahirkan generasi yang berpekerti mulia. sama ada dari segi sistem. Dengan kata lain. iaitu merangkumi orang yang bercakap dan yang diajak bercakap. and how to talk about the topic in question in that language. ”Learning a language requires proficient use for all sorts of everyday purposes – from greetings to gossip.dilihat bahawa dalam usia antara 1½ hingga 3 tahun. Perkataan kita bersifat inklusif. mereka tahu dan faham bila ketika yang sesuai untuk mereka bercakap atau membalas percakapan orang lain. Oleh itu. depending on age. Biasanya. Selain itu. These are all skills on constant display in conversations. Hal ini biasa berlaku dalam masyarakat Melayu kerana ibu bapa sering memanggil anak mereka dengan nama anak tersebut atau gelaran dalam keluarga. semangat ’kekitaan’ itu penting. Di samping itu. dan bukan hanya berkenaan dirinya sahaja. dalam mendidik anak-anak dalam kalangan keluarga Melayu. . dan dalam kes Sofiya. from simple requests at the table to telling of a joke. biasanya dikuasai lebih lewat. bentuk ganti nama kedua muncul lebih lambat dalam perbendaharaan kata kanakkanak Melayu. To do any of these things requires knowing how to use one’s language. kanak-kanak sudah memahami konsep adanya orang lain dalam hidupnya. peniruan merupakan satu proses yang seringkali digunakan oleh kanak-kanak untuk memperolehi bahasa. Perkataan awak. ganti nama diri pertama muncul lebih awal daripada bentuk ganti nama yang lain. from giving instructions to telling a story. dia turut memahami bilakah masa yang sesuai untuk dia menjadi pembicara atau pendengar dalam satu-satu perbualan atau komunikasi. and status. dia menggunakan ganti nama saya di taska. Dapatan ini bersesuaian dengan pandangan Clark (2003). contoh penggunaan bahasa yang baik dan bersopan dalam kalangan ibu bapa perlulah ditunjukkan. kamu atau engkau hanya digunakan apabila kanak-kanak tersebut memasuki alam persekolahan. Kanak-kanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri. sesuai dengan kebudayaan Melayu yang memberi tumpuan kepada hidup berkerabat dan bermasyarakat. how to take turns. Perkataan saya hanya muncul jika kanak-kanak itu pergi ke taska atau tadika. One also has to know how to get the other’s attention.

Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Mangantar Simanjuntak. Psycholinguistics Introductory Perspective. 1996. . New York: Academic Press. First Language Acquisition. 1987. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kess. Brace. The Language and Thought of The Child. New York: Harcourt. J. Clark. Tatabahasa Dewan. J. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Cambridge: Cambridge University Press. Nik Safiah Karim et al. Pengantar Psikolinguistik Moden. 1993. Piaget. Eve V. 1976. 1926.Bibliografi Asmah Haji Omar. F. 2003. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari. Emeritus Abdullah Hassan.. 2009 Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan Tugasan di Perpustakaan Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut: Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut: 1. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Buat esei mengenai penguasaan kanak-kanak berdasarkan data yang dipungut selama dua bulan. Thursday. Ismail (M20081000089) SK Methodist (ACS). (Edin) at 6:04 AM 30 comments: normahismail said. March 5. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.D. (40 markah) Tugasan 1 dan 2 hendaklah diemelkan kepada saya pada 11 Mac 2009. (10 markah) 2. MA (Mal). (10 markah) 3. Ph. Normah bt. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah) . Tugasan 3 hendaklah disempurnakan dan diemelkan kepada saya pada akhir Mac 2009. 014 2546199 Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut: Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut: 1. 30200 Ipoh. Jalan Lahat . Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Posted by Prof..BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU Bagi memahmi proses penguasaan dan pembelajaran bahasa manusia dan bagi membantu kita mengajarkan bahasa Melayu.

PENGANTAR PSIKOLINGUISTIK MODEN : MANGANTAR SIMAJUNTAK BAB 3 : BEBERAPA TEORI LINGUISTIK 4 teori yang akan dibincangkan: 1. Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tandatanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri. Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B. Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya. Kedua-dua sifat ini saling bertentangan.BUKU . dianggap sebagai pengasas linguistik deskriptif. TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913) De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss. dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini. 3. Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa. De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut : 1. De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal. Kemudian. Bahasa adalah pasif. iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut. sedangkan bertutur adalah aktif. Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar. maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi. Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut. otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi. Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual. Baik konsep-konsep mahupun bayanganbayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama. . 2. telinga dan bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu. Kemudian. bukan bertutur dan bukan pula ucapan.

Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda c. Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. tanda atau lambang. tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue). Jadi. tandatanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas. Dengan kata lain. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses . De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti : a. satu perpanjangan. Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik. dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris ‘tree’ maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita. Menurut De Saussure. Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari. Pola-pola itu boleh sintagmatik. ‘tree’ dinamai tanda kerana membawa konsep ‘pohon’. Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda Contohnya. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda b. tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenangwenang atau arbitrari. menurut De Saussure. atau boleh paradigmatik. Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis. Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari. Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence). Pertamanya.Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi. metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: ‘signe’ (sign). iaitu hubungan-hubungan antara unitunit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan. gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi. iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan. Jadi. tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayatayat di luar bidang linguistik murni. kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. Pembentukan ayat-ayat. tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable). tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable). bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak.

2. Oleh yang demikian. Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu. : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan s: pengamatan bunyi ) Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan Bahasa. maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu. Jack memanjat pohon epal. Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R ) r: pengeluaran bunyi ) . memetik epal dan memberikannya kepada Jill. Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r ) 4.. Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S ) 6. Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk ‘’Jack and Jill’’.... Watson dan A. Oleh itu. Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa.. bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community).. Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut: 1. Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran.. Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli psikologi seperti John B. Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku–tingkah laku lain. Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack 3.. tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak 7. ) 5. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( . Ungkapanungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagian–bahagiannya. Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan. Jack dan Jill berjalan-jalan. apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya. perilaku ucapan adalah ....penciptaan bebas. Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti. TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949) Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedahkaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism. Jill melihat epal ( S ) 2. Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon.. Chomsky 1968).P.

s + S – R Bagi Bloomfield. b. Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas. ‘kakitangan’. Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian. Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain. ‘jalan’. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu. TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 – 1960) . 3. misalnya : ‘matahari’ . Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem. Ada tiga jenis bentuk: a.. semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran. Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentukbentuk bebas. ‘Amat’ . Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. ‘-an’. Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon. misalnya: ‘pe-‘ . Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian. Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas. Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa. Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya. c. Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu. misalnya: ‘Amat jalan’ .satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau: Laku ucapan : r…. bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat.

erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik. konteks morfologi. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya. Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu. Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. . Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem. Jadi. erti tatabahasa dan erti fonologi. 2. Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma. tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik. unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori semantik. tingkatan morfologi. satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : ‘She liked me’. Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata).Menurut Firth. Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataanpernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti. 4. konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan). unsur-unsur leksikon adalah kata-kata. Jadi. tingkatan leksikon. Erti tatabahasa ‘liked’ adalah peranan atau hubungannya dengan ‘she’ dan ‘me’ dan juga hubungannya dengan ‘like’ dan dengan ‘likes’ pada tingkatan paradigmatik. tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya. erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi: 1. unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem. Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat. Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi. Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik. Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis. dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. Bahasa adalah susunan daripada kontekskonteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu. 3. Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik. Hubungan ayat dengan konteks situasi. Misalnya. 5.

dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai. mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi. pada tahun 1957. Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama. Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa. dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu. maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya. Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen. baik berupa perpanjangan fonetik. Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau . seperti suku kata atau kata. dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja. TEORI NOAM CHOMSKY (1927 – SEKARANG) Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky. 2. 4. terutama dalam psikolinguistik. Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan. Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan. iaitu teori Transformasi Generatif. Menurut Firth. Oleh itu. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik. Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi: 1.Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsurunsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa. Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsurunsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan. Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor.

Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayatayat berikut (Chomsky 1964. Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat. Dalam teori linguistiknya. Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak. menurut Chomsky. terutama dalam psikolinguistik. tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif. cetakan ke-24 1969 :34) : . iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan. kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku. Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut : 1) Aspek kreatif penggunaan bahasa. iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan. Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa.dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman. 2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik. Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan. 3) Kesejagatan struktur linguistik dasar. Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini. Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting. Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative). kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa. teori linguistik bersifat mental. 4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental). Jadi. Jadi.

iaitu. Pada tahun 1965. (10 markah) Buat kajian mengenai kanak-kanak yang berumur antara 12 – 24 bulan. kemudian baru buat analisis. Jadi. Yang tidak empirikal-sesuatu yang tidak logik. bahawa dalam ayat pertama. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumusrumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi. contohnya budak menonton televisyen dan dia meniru atau mengikut nyanyian dalam televisyen tersebut. Rekodkan walaupun di luar jadual. tatabahasa generatif terdiri daripada tiga komponen utama.1. Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman. Belajar dan kaji apa yang dilihat dan didengar sahaja. paling kurang setengah jam. Tahap membina bahasa dari segi membina ayat. 1) Komponen sintaksis 2) Komponen semantik 3) Komponen fonologi Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi. apa-apa sahaja yang disebut oleh budak itu (casual) secara tidak sengaja. John ialah subjek (“John wants to please”). Proses-proses yang berlaku dalam minda.” 2. Setiap apa yang direkod perlu dibuat catatan. Dalam kerja kursus. Kajian oleh beberapa orang ahli psikolinguistik melibatkan bagaimana manusia lahir . Rekodkan juga apa-apa sahaja yang dilihat pada anak orang lain. Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. “John is easy to please. 2. frasa. sedangkan dalam ayat yang kedua. rakaman yang dibuat hanya ‘recording’ dan transkripsi – tuliskan apa yang disebut oleh kanak-kanak itu. rekod dan catat apa yang disebut. Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti. perkataan dan ungkapan. Apa yang dilihat (empirikal) – boleh dilihat dan didengar. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Buat rakaman setiap minggu. Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu.” Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya. iaitu John ialah subjek keduadua ayat itu. Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon. John adalah objek yang logis (“It is easy to please John”). “John is eager to please.

kita boleh mencampuri proses itu. seperti proses memperkenalkan dalam budaya kita bagaimana cara untuk membaca. Anak-anak yang pekak tidak akan bersuara kerana tiada model yang didengarnya. Bagaimana kita melihat kanak-kanak dapat menguasai sistem . Psikolinguistik adalah satu bidang yang mengkaji bagaimana seorang kanak-kanak yang tidak tahu berbahasa. Oleh itu dia akan melalui proses pembelajaran yang sangat pesat. barulah kanakkanak boleh menggunakan 3 perkataan atau lebih. bagaimana dia bercakap. Proses mengikut bunyi. Proses dan tahap-tahap proses itu berlaku seperti 3 bulan. berpaut dan memanggil ibunya. Kosa kata dan perbendaharaan kata mereka lebih luas. seperti bantal. mama. kanakkanak boleh belajar dengan mudah dan kita tidak boleh biarkan sahaja proses itu. Haiwan lahir dan kemudian hanya dijaga untuk seketika. Proses kedua. setahun dan sebagainya dan apa yang kanak-kanak itu boleh lakukan dalam peringkat umur tersebut. semalam ialah kata keterangan. Proses kognitif sangat sukar difahami. Dia juga akan melihat ke arah suara orang yang bercakap itu. Anak-anak akan mula mengeluarkan bunyi yang ringkas dan diikuti dengan bunyi yang lebih panjang. Kemudian baru kanak-kanak tahu gunakan frasa atau ayat dua perkataan untuk membentuk ayat-ayat yang disebut ayat telegraf. Melibatkan perbezaan antara manusia dengan haiwan. sama seperti gigi untuk mengunyah. Kita tidak ada sebarang usaha untuk mencampuri perkembangan yang berlaku tetapi apabila kita tahu proses ini berlaku begitu. semua perlakuan (behaviour) ini disusun untuk melihat perkembangan yang berlaku dalam minda. Bercakap bukan satu perkara asas tetapi makan ialah perkara asas. contohnya lidah untuk merasa dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi. biasanya 3-4 tahun sudah petah bercakap kerana mereka didedahkan dengan perkataan-perkataan semasa masih di usia tersebut. bagaimana manusia memainkan peranannya sebagai ahli dalam sebuah masyarakat.tanpa tahu berbahasa. Anak manusia perlu belajar banyak perkara untuk menjadi dewasa. menggunakan sistem bunyi untuk berbahasa. Hal ini jarang dibincangkan kerana orang ramai tidak mengetahuinya. Manusia lahir dengan dibantu dalam perkembangannya. Selepas 2 tahun. Menulis ialah proses memperkenalkan lambang-lambang yang konvensional dengan bunyi yang didengar. bayi menangis sebagai satu keperluan biologi. Organ-organ manusia boleh melakukan proses-proses yang banyak. diikuti dengan kata kerja seperti makan. 6 bulan. Contohnya. Anak orang Inggeris. Tidak mudah untuk kanak-kanak mengaitkan bunyi dengan huruf atau lambang-lambang dan benda atau objek yang dilihat. minum. Seterusnya diikuti dengan kata keterangan seperti “opah dating semalam”. Biasanya kanak-kanak akan menyebut perkataan kata nama terlebih dahulu. contohnya kita sebut kucing tetapi anak-anak sebut ‘miaw’. Dalam belajar bahasa ada bunyi. ayat dan tatabahasa yang dipelajari dalam bidang tatabahasa. Bagaimana proses-proses ini berlaku. lama-kelamaan dia belajar berbahasa. jatuh dan sebagainya. susu. memimpin dan sebagainya. Umur 8-10 bulan baru keluar bunyi yang ada sukukata. kemudian boleh berjalan. Anak-anak kenal suara yang mesra dan suara yang asing baginya. sebaliknya kita perlu membantu supaya kanak-kanak itu boleh berbahasa dengan baik. diikuti dengan perkataan.

pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky. baik dalam struktur mahupun fungsinya. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa. sedangkan pada binatang bahagian-bahagian ini tidak ada. memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama. Amerika. Pada manusia ada bahagian-bahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan. yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme.” Sementara itu. Mulut . Gardner. penghasilan. manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang. Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda. John B. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation. yang sering juga disebut sebagai nativisme. F. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.pragmatik dalam bahasa kita iaitu apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat (peraturan berbahasa). Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain. Jenkins 2000). Tahap Linguistik Perkembangan ilmu linguistik.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga.” Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg. mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Daripada segi biologi. Psikolinguistik Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. 1967. dan pemerolehan bahasa. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa. John W. dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. Tahap Formatif Pada pertengahan abad ke dua puluh. Syntactic Structures. Skinner (Chomsky 1959). 1954). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman. Carroll. b.

keanjalan lidah. Waktu dilahirkan. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa. Apakah binatang tidak dapat berbahasa? Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog. iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. dan up. Ini dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua. dan Puan Hayes. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang. Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan. memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan. (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan. dan tipisnya bibir. Gua. misalnya. Hayes 1947. cimpanzi yang diajar oleh Dr. (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini. membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif. Biolinguistik. Dengan pengetahuan yang kita miliki. manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir. parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. tetapi masih tidak dapat berbahasa. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. akhirnya hanya dapat mengatakan papa. mama. Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara atau misai pada manusia. yakni. Terrace. tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. 1979). dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. Gardner 1966. tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka. iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik. Viki. . Menurut Chomsky. manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakulti-fakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan. bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa.manusia. pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia. dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). cup. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang.

misalnya. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. di situlah mereka berbeza daripada manusia. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini. misalnya. Teori Empirikal – apabila kenyataan/kesimpulan yang dibuat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. Kaedah yang berkesan: . Apabila sampai pada hal-hal lisan. buat analisis dan daripada analisis dibuat kesimpulan. Frasa orang tua itu. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia. c. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa. d.Makhluk lain dapat melakukan banyak hal. Tahap Teori Psikolinguistik Pada tahap akhir ini. psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Kemudian. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya. tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. filsafat. primatologi. boleh diuji. tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Tatabahasa. membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Tahap Kognitif Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. dan genetik. mustahillah manusia dapat berbahasa. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia.

bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa 2. 1. • Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan • Ada mikrofon radio • Sample besar bertahun-tahun • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial • Kanak-kanak belum bercakap pun dapat dikaji • Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam • Data boleh dipercayai. jalankan tugasan dan kumpul data 4. buat analisis statistik behaviour subjek 5. hasilnya memberi bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan memperbaiki eksperimen akan datang) Hasil penyelidikan • dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak • tetapi.• Berjaya : penyelidik membina kaedah berkesan mendapatkan data daripada kanakkanak. pengitlakan daripada kajian ini sukar . reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek 3. • Lain daripada masalah dengan orang dewasa. dari lahir hingga baligh Paradigma penyelidikan • Bukan satu cara sahaja • Linguistik dan psikologi Sampel alamiah (naturalistik) • Suasana lazim kanak-kanak • Di rumah – akustik tidak baik alat boleh mengganggu kanak-kanak • Pusat penyelidikan : kanak-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan • Data berkualiti : representative dan naturalistik • Kesulitan : mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya • Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak • Mungkin tidak banyak peristiwa tentang ciri-ciri bagi membuat kesimpulan bagaimana kanak-kanak belajar • Perlu suplemen dari kaedah lain Eksperimen Psikologi eksperimental banyak digunakan. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana:  Perkembangan kognitif  Jangka minat (attention) pendek  Memahami dan mengingat arahan  Tidak dapat dilakukan bagi kanak-kanak di bawah umur 3 tahun Kaedah baru • Teknik merakam dan design eksperimen direka.

Ini ada kaitan dengan jentera belajar bahasa (LAD). Teori Pemerolehan Bahasa Kanak-kanak 3 teori : a. mulai lahir hingga 3 bulan. 3.• apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal. batuk. 2. innate – otak kanak-kanak itu ada kemampuan untuk berkembang dan mempelajari bahasa. selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat. menelan. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja ¬ Ia mungkin mangatakan lapar. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan Penghasilan bunyi Dari saat bayi lahir hingga 12 bulan. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif ¬ Aktiviti bernafas. meniru b. tetapi ada juga teori lain – innate. input – khusus kepada apa yang ibunya ajarkan supaya kanak-kanak itu belajar. Ada beberapa tahap perkembangan: Tahap 1 (0 – 8 minggu) – bunyi-bunyi asas biologi ¬ Pada beberapa minggu pertama. sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi ¬ Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah . kudrat (innate) c. mencepak. input 1. bayi mula bercakap ¬ tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan ¬ 3 bidang besar : penghasilan bunyi. Ibu yang beri input kepada anak itu untuk mengatakan sesuatu perkataan. Contoh: emak menyuruh anak itu ucap terima kasih apabila menerima sesuatu. Proses meniru memang berlaku. suasana eksperimen dan prosedur statistik memberi interpretasi berlainan • sangat perlahan. Perkataan Pertama ¬ umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama ¬ itulah bukti ketara perkembangan bahasa. makan. Memakan masa yang lama untuk penyelidik memastikan semua angkubah dikaji dan hasilnya sahih Kekerapan • berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen ? • kerap. Sudah tersedia jentera (LAD) untuk membantu atau beroperasi dalam otak kanak-kanak itu. ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. Ada kanak-kanak yang berbahasa kesat kerana mendengar orang yang berada di persekitarannya berbahasa sebegitu. tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa • lain subjek. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya ¬ Bunyi makan. meniru – ahli psikologi mengatakan kanak-kanak belajar berbahasa kerana mereka meniru.

aa gaa. ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut ¬ Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini – lebih menggembirakan ibunya Tahap 1V (25 – 50 minggu) – membebel ¬ Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan ¬ Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang ¬ Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir ¬ Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa ¬ Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap 111 (20 – 30 minggu) – Bermain dengan bunyi bahasa ¬ Penghasilan bunyi lebih mantap ¬ Bunyi lebih panjang 1 saat. daa da dan lain-lain ¬ Bebel tidak ada makna.didokumentasikan dengan baik ¬ Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. nadanya mula berbagai-bagai ¬ Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu ¬ Beritma dan pendek-pendek ¬ Mula mengagah dan gelak. tetapi menyerupai bunyi dewasa . Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a] Interpretasi Maksud ¬ Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi ¬ Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama ¬ Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain ¬ Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek ¬ Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan Tidak seperti bunyi bahasa ¬ Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa ¬ Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa ¬ Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi ¬ Bunyinya beritma ¬ Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara ¬ Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap 11 (8 – 20 minggu) – Gelak dan mengagah ¬ Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan ¬ Tangisan juga dihasilkan. Mula mewujudkan kontur intonasi ¬ Bunyi ga. gu menyerupai suku kata ¬ 4 bulan. seperti vokal dan konsonan ¬ Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal ¬ Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan ¬ Ada bunyi lelangit lembut.

Implikasinya kepada kita. Selepas itu dia tidak belajar lagi sistem nahu dan ayat-ayat baharu. Selepas tempoh ini. frasa baharu. semantik. Kanak-kanak yang cepat bersekolah akan cepat dapat menguasai konsep-konsep atau perkataan yang ada makna. sistem nahu atau tatabahasanya sudah lengkap. tercetus LAD. kemahuan dan kemesraan ¬ Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi ¬ Sudah ada suku kata. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak ¬ Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi Tahap V (9 – 18 bulan) – ujaran berirama ¬ Bunyi sudah berirama. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. soalan. mendengar manusia berkata-kata (konteks bahasa itu digunakan) jentera itu dihidupkan. kanak-kanak hilang upaya kuasai bahasa.¬ Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah . lazimnya umur 2 tahun sudah boleh bercakap dan membuat ayat. Selepas itu. Ini salah ¬ Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada yang membebel hingga 18 bulan ¬ Bunyi ini juga bukan rawak. Kanak-kanak belajar bahasa antara 2 hingga 6 atau 7 tahun. menyerap dan mengajuk bunyi. adakah LAD itu tercetus? Contoh: pekak – tidak dapat menyebut dan tidak dapat berbahasa kerana tidak ada bahasa untuk ditiru kerana dia tidak mendengar. Proses ini aktif setiap hari. Pragmatik Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. Kita boleh mempersoalkan kebenaran teori itu? Kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak yang hidup dalam lingkungannya bahasa manusia. Kanak-kanak yang dihantar ke tadika pandai bercerita atau bercakap kerana tempoh itu perkembangannya pesat. cuma yang terus berkembang ialah bilangan perkataan yang dikuasainya. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna. Tempoh ini disebut tempoh usia kritikal. berbeza-beza ¬ Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran ¬ Bunyi lebih jelas. dia tidak akan tahu berbahasa. Begitu juga bagi kanakkanak yang ibu atau bapanya pekak atau bisu. tempoh itulah kita mengajar kanak-kanak itu membina atau membentuk bahasa. panggilan. Ada satu tahap umur yang dia tidak lagi belajar. mula ada makna. Kanak-kanak belajar bahasa ada tempoh boleh belajar dengan berlakunya beberapa perkara (setting) LAD (Language Acquisition Device). kata awal dengan makna jelas ¬ Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Usia Kritikal (Critical Age) – tahap yang sangat penting Semasa kanak-kanak belajar bahasa. jika tidak didedahkan dengan bunyi-bunyi bahasa. Jika tidak hidup dalam lingkungan manusia.

berbulu coklat. De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. Tertanamlah pada benak anak itu bahawa binatang itu adalah kucing. telinganya dua. dianggap sebagai pengasas linguistik deskriptif.PENGANTAR PSIKOLINGUISTIK MODEN : MANGANTAR SIMAJUNTAK BAB 3 : BEBERAPA TEORI LINGUISTIK 4 teori yang akan dibincangkan: 1. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. matanya dua. ekornya satu. kakinya empat. apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. Ismail (M20081000089) SK Methodist (ACS). Anak itu lalu menyerap ciri-ciri yang ada pada binatang itu. Semua benda dalam dunia ini prototaip (bentuk yang paling asas) seperti bentuk. Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut. 014 2546199 Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut: Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut: 1. TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913) De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss. 30200 Ipoh. Normah bt. 1998)... March 10. pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker. (10 markah) BUKU . Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Sementara itu. Penguasaan Makna (Semantik) Bagaimana kanak-kanak belajar makna? Bagaimana dia tiba-tiba tahu makna? Apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang menyebabkan dia kenal apa yang dilihat dan memberi label (perkataan). 2009 9:47 PM normahismail said.memasuki wilayah yang lain. Bagaimana dia memahami setiap perkataan dalam dunia ini? Bagaimana kanak-kanak dapat memahami sesuatu benda dan menyebut benda tersebut. Akan tetapi. saiz dan warna yang membolehkan kanak-kanak mengenali dan membaca alam. contohnya seorang anak yang sedang dalam proses memperoleh bahasa suatu hari diberi tahu oleh ibunya bahawa binatang yang mereka lihat itu adalah kucing. Jalan Lahat . dan lain-lain. telinga dan .

bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak. gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal. Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B. otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi. gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi. maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi. tanda atau lambang. Bahasa adalah pasif. Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama. Kemudian. Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar. Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. 3. bukan bertutur dan bukan pula ucapan. kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. Kemudian. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut : 1. 2. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda b.bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. Jadi. sedangkan bertutur adalah aktif. Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual. De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti : a. Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi. Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda c. Baik konsep-konsep mahupun bayanganbayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: ‘signe’ (sign). iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut. dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini. Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tandatanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri. Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu. De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan. Kedua-dua sifat ini saling bertentangan. Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi. Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa. signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda .

Contohnya, jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris ‘tree’ maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita, dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. Jadi, ‘tree’ dinamai tanda kerana membawa konsep ‘pohon’. Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. Pertamanya, tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenangwenang atau arbitrari. Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari. Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari, tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable), tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable). Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik. Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis, satu perpanjangan. Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence). Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. Dengan kata lain, tandatanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas. Menurut De Saussure, metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. Pola-pola itu boleh sintagmatik, iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan, atau boleh paradigmatik, iaitu hubungan-hubungan antara unitunit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan. Pembentukan ayat-ayat, menurut De Saussure, tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue), tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayatayat di luar bidang linguistik murni. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses penciptaan bebas, tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. Chomsky 1968). 2. TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949) Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedahkaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism. Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli psikologi seperti John B. Watson dan A.P. Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa. Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama

dengan tingkah laku–tingkah laku lain. Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan, maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu. Oleh yang demikian, apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya. Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk ‘’Jack and Jill’’. Jack dan Jill berjalan-jalan. Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon. Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu. Jack memanjat pohon epal, memetik epal dan memberikannya kepada Jill. Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut: 1. Jill melihat epal ( S ) 2. Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack 3. Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r ) 4. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( ..... ) 5. Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S ) 6. Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak 7. Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R )

r: pengeluaran bunyi ) ......... : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan s: pengamatan bunyi ) Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan Bahasa, bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community). Ungkapanungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagian–bahagiannya. Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti. Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran. Oleh itu, perilaku ucapan adalah satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau: Laku ucapan : r…..s + S – R Bagi Bloomfield, bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu. Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem.

Ada tiga jenis bentuk: a. Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian, misalnya: ‘Amat jalan’ ; ‘Amat’ ; ‘jalan’. b. Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian, misalnya: ‘pe-‘ ; ‘-an’. c. Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain, misalnya : ‘matahari’ ; ‘kakitangan’. Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa. Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu. Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon. Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentukbentuk bebas. Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas. Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas; semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran. Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya.

3. TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 – 1960) Menurut Firth, dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi, konteks morfologi, konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan). Bahasa adalah susunan daripada kontekskonteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu. Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis. Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik, tingkatan leksikon, tingkatan morfologi, tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik. Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem, unsur-unsur leksikon adalah kata-kata, unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem, unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori

semantik. Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik, tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya. Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. Jadi, erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi: 1. Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata). 2. Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat. 3. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu. 4. Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan. 5. Hubungan ayat dengan konteks situasi. Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya. Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataanpernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti; erti tatabahasa dan erti fonologi. Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma. Jadi, erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik. Misalnya, satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : ‘She liked me’. Erti tatabahasa ‘liked’ adalah peranan atau hubungannya dengan ‘she’ dan ‘me’ dan juga hubungannya dengan ‘like’ dan dengan ‘likes’ pada tingkatan paradigmatik. Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsurunsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa. Menurut Firth, dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai. Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi: 1. Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsurunsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam

bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan. 2. Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen, baik berupa perpanjangan fonetik, mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi, seperti suku kata atau kata. Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu.

4. TEORI NOAM CHOMSKY (1927 – SEKARANG) Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky, iaitu teori Transformasi Generatif, pada tahun 1957, maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik, terutama dalam psikolinguistik. Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan. Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa, maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya. Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor, dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja. Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. Jadi, menurut Chomsky, teori linguistik bersifat mental, kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku.

Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut : 1) Aspek kreatif penggunaan bahasa. 2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik. 3) Kesejagatan struktur linguistik dasar. 4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental).

Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative). Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini. Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak. Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan, kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa. Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting, terutama dalam psikolinguistik. Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat. Dalam teori linguistiknya, Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman, iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan, iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan. Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa. Jadi, tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif. Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayatayat berikut (Chomsky 1964, cetakan ke-24 1969 :34) : 1. “John is easy to please.” 2. “John is eager to please.” Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya, iaitu John ialah subjek keduadua ayat itu. Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu, bahawa dalam ayat pertama, John adalah objek yang logis (“It is easy to please John”), sedangkan dalam ayat yang kedua, John ialah subjek (“John wants to please”). Pada tahun 1965, Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. Jadi, tatabahasa

generatif terdiri daripada tiga komponen utama, iaitu; 1) Komponen sintaksis 2) Komponen semantik 3) Komponen fonologi Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi. Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon. Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumusrumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi. Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti.

2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah) Buat kajian mengenai kanak-kanak yang berumur antara 12 – 24 bulan. Tahap membina bahasa dari segi membina ayat, frasa, perkataan dan ungkapan. Dalam kerja kursus, rakaman yang dibuat hanya ‘recording’ dan transkripsi – tuliskan apa yang disebut oleh kanak-kanak itu, kemudian baru buat analisis. Buat rakaman setiap minggu, rekod dan catat apa yang disebut, paling kurang setengah jam. Rekodkan walaupun di luar jadual, apa-apa sahaja yang disebut oleh budak itu (casual) secara tidak sengaja. Rekodkan juga apa-apa sahaja yang dilihat pada anak orang lain, contohnya budak menonton televisyen dan dia meniru atau mengikut nyanyian dalam televisyen tersebut. Setiap apa yang direkod perlu dibuat catatan. Proses-proses yang berlaku dalam minda. Apa yang dilihat (empirikal) – boleh dilihat dan didengar. Yang tidak empirikal-sesuatu yang tidak logik. Belajar dan kaji apa yang dilihat dan didengar sahaja. Kajian oleh beberapa orang ahli psikolinguistik melibatkan bagaimana manusia lahir tanpa tahu berbahasa, lama-kelamaan dia belajar berbahasa. Melibatkan perbezaan antara manusia dengan haiwan. Manusia lahir dengan dibantu dalam perkembangannya. Haiwan lahir dan kemudian hanya dijaga untuk seketika, kemudian boleh berjalan, berpaut dan memanggil ibunya. Anak manusia perlu belajar banyak perkara untuk menjadi dewasa. Oleh itu dia akan melalui proses pembelajaran yang sangat pesat, bayi menangis sebagai satu keperluan biologi, sama seperti gigi untuk mengunyah. Organ-organ manusia boleh melakukan proses-proses yang banyak, contohnya lidah untuk merasa dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Bercakap bukan satu perkara asas tetapi makan ialah perkara asas. Dalam belajar bahasa ada bunyi, ayat dan tatabahasa yang dipelajari dalam bidang tatabahasa. Bagaimana proses-proses ini berlaku, semua perlakuan (behaviour) ini disusun untuk melihat perkembangan yang berlaku dalam minda. Proses kedua, bagaimana manusia memainkan peranannya sebagai ahli dalam sebuah masyarakat,

Menulis ialah proses memperkenalkan lambang-lambang yang konvensional dengan bunyi yang didengar. Anak-anak kenal suara yang mesra dan suara yang asing baginya. memimpin dan sebagainya. Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman. minum. Bagaimana kita melihat kanak-kanak dapat menguasai sistem pragmatik dalam bahasa kita iaitu apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat (peraturan berbahasa). Kita tidak ada sebarang usaha untuk mencampuri perkembangan yang berlaku tetapi apabila kita tahu proses ini berlaku begitu. Anak-anak yang pekak tidak akan bersuara kerana tiada model yang didengarnya. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa. kita boleh mencampuri proses itu. 6 bulan.” Sementara itu. Selepas 2 tahun.bagaimana dia bercakap. Proses mengikut bunyi. seperti proses memperkenalkan dalam budaya kita bagaimana cara untuk membaca. sebaliknya kita perlu membantu supaya kanak-kanak itu boleh berbahasa dengan baik. susu. Anak orang Inggeris. seperti bantal. Contohnya. Psikolinguistik adalah satu bidang yang mengkaji bagaimana seorang kanak-kanak yang tidak tahu berbahasa. jatuh dan sebagainya. Kemudian baru kanak-kanak tahu gunakan frasa atau ayat dua perkataan untuk membentuk ayat-ayat yang disebut ayat telegraf. diikuti dengan kata kerja seperti makan. contohnya kita sebut kucing tetapi anak-anak sebut ‘miaw’.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Hal ini jarang dibincangkan kerana orang ramai tidak mengetahuinya. Seterusnya diikuti dengan kata keterangan seperti “opah dating semalam”. Biasanya kanak-kanak akan menyebut perkataan kata nama terlebih dahulu. . biasanya 3-4 tahun sudah petah bercakap kerana mereka didedahkan dengan perkataan-perkataan semasa masih di usia tersebut. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda. setahun dan sebagainya dan apa yang kanak-kanak itu boleh lakukan dalam peringkat umur tersebut. Psikolinguistik Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. menggunakan sistem bunyi untuk berbahasa. semalam ialah kata keterangan. Proses dan tahap-tahap proses itu berlaku seperti 3 bulan. Proses kognitif sangat sukar difahami. penghasilan. Umur 8-10 bulan baru keluar bunyi yang ada sukukata. Kosa kata dan perbendaharaan kata mereka lebih luas. Anak-anak akan mula mengeluarkan bunyi yang ringkas dan diikuti dengan bunyi yang lebih panjang. Dia juga akan melihat ke arah suara orang yang bercakap itu. barulah kanakkanak boleh menggunakan 3 perkataan atau lebih. mama. Tidak mudah untuk kanak-kanak mengaitkan bunyi dengan huruf atau lambang-lambang dan benda atau objek yang dilihat. dan pemerolehan bahasa. diikuti dengan perkataan. kanakkanak boleh belajar dengan mudah dan kita tidak boleh biarkan sahaja proses itu.

Amerika. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik. memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. Skinner (Chomsky 1959). b. sedangkan pada binatang bahagian-bahagian ini tidak ada. Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini.Tahap Formatif Pada pertengahan abad ke dua puluh. Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama. Jenkins 2000). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. dan tipisnya bibir. Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah. Syntactic Structures. Gardner. seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation. keanjalan lidah. yakni. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. John W. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain. khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik. yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme. membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif. yang sering juga disebut sebagai nativisme.” Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg. Tahap Linguistik Perkembangan ilmu linguistik. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok. bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa. Ini . Pada manusia ada bahagian-bahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan. Mulut manusia. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa. baik dalam struktur mahupun fungsinya. yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky. Biolinguistik. 1954). Daripada segi biologi. (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan. mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. F. dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). 1967. pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. misalnya. Carroll. (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh. John B. Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia. manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang.

Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan. atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara atau misai pada manusia. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. Tatabahasa. c. manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakulti-fakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. 1979). dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang. termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933. Dengan pengetahuan yang kita miliki. cup. Menurut Chomsky. parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan. misalnya. akhirnya hanya dapat mengatakan papa. tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). Hayes 1947. tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. Viki. dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa. iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka. di situlah mereka berbeza daripada manusia. Apakah binatang tidak dapat berbahasa? Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. Terrace. iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang. mama. seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog. . tetapi masih tidak dapat berbahasa.dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua. Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan. dan up. Tahap Kognitif Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Waktu dilahirkan. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. dan Puan Hayes. cimpanzi yang diajar oleh Dr. Gua. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. Makhluk lain dapat melakukan banyak hal. Gardner 1966. Apabila sampai pada hal-hal lisan.

Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya. Kemudian. buat analisis dan daripada analisis dibuat kesimpulan. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. boleh diuji. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Kaedah yang berkesan: • Berjaya : penyelidik membina kaedah berkesan mendapatkan data daripada kanakkanak. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia. mustahillah manusia dapat berbahasa. membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. misalnya. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini. primatologi. • Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan • Ada mikrofon radio • Sample besar bertahun-tahun . Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa. d. Teori Empirikal – apabila kenyataan/kesimpulan yang dibuat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana:  Perkembangan kognitif  Jangka minat (attention) pendek  Memahami dan mengingat arahan  Tidak dapat dilakukan bagi kanak-kanak di bawah umur 3 tahun Kaedah baru • Teknik merakam dan design eksperimen direka. Tahap Teori Psikolinguistik Pada tahap akhir ini. dan genetik. Frasa orang tua itu. psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. • Lain daripada masalah dengan orang dewasa. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi. filsafat.

selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat.• Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial • Kanak-kanak belum bercakap pun dapat dikaji • Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam • Data boleh dipercayai. meniru . Teori Pemerolehan Bahasa Kanak-kanak 3 teori : a. reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek 3. Memakan masa yang lama untuk penyelidik memastikan semua angkubah dikaji dan hasilnya sahih Kekerapan • berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen ? • kerap. tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa • lain subjek. suasana eksperimen dan prosedur statistik memberi interpretasi berlainan • sangat perlahan. dari lahir hingga baligh Paradigma penyelidikan • Bukan satu cara sahaja • Linguistik dan psikologi Sampel alamiah (naturalistik) • Suasana lazim kanak-kanak • Di rumah – akustik tidak baik alat boleh mengganggu kanak-kanak • Pusat penyelidikan : kanak-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan • Data berkualiti : representative dan naturalistik • Kesulitan : mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya • Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak • Mungkin tidak banyak peristiwa tentang ciri-ciri bagi membuat kesimpulan bagaimana kanak-kanak belajar • Perlu suplemen dari kaedah lain Eksperimen Psikologi eksperimental banyak digunakan. mulai lahir hingga 3 bulan. bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa 2. hasilnya memberi bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan memperbaiki eksperimen akan datang) Hasil penyelidikan • dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak • tetapi. 1. jalankan tugasan dan kumpul data 4. pengitlakan daripada kajian ini sukar • apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal. buat analisis statistik behaviour subjek 5.

innate – otak kanak-kanak itu ada kemampuan untuk berkembang dan mempelajari bahasa. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan Penghasilan bunyi Dari saat bayi lahir hingga 12 bulan. Ibu yang beri input kepada anak itu untuk mengatakan sesuatu perkataan. Perkataan Pertama ¬ umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama ¬ itulah bukti ketara perkembangan bahasa. Sudah tersedia jentera (LAD) untuk membantu atau beroperasi dalam otak kanak-kanak itu. Contoh: emak menyuruh anak itu ucap terima kasih apabila menerima sesuatu. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja ¬ Ia mungkin mangatakan lapar. 2. mencepak. Ada beberapa tahap perkembangan: Tahap 1 (0 – 8 minggu) – bunyi-bunyi asas biologi ¬ Pada beberapa minggu pertama. Ini ada kaitan dengan jentera belajar bahasa (LAD). sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi ¬ Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah didokumentasikan dengan baik ¬ Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. tetapi ada juga teori lain – innate. Proses meniru memang berlaku. makan. meniru – ahli psikologi mengatakan kanak-kanak belajar berbahasa kerana mereka meniru.b. batuk. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a] Interpretasi Maksud ¬ Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi ¬ Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama ¬ Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain ¬ Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek ¬ Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan Tidak seperti bunyi bahasa ¬ Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa . 3. menelan. bayi mula bercakap ¬ tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan ¬ 3 bidang besar : penghasilan bunyi. input 1. Ada kanak-kanak yang berbahasa kesat kerana mendengar orang yang berada di persekitarannya berbahasa sebegitu. ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya ¬ Bunyi makan. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif ¬ Aktiviti bernafas. kudrat (innate) c. input – khusus kepada apa yang ibunya ajarkan supaya kanak-kanak itu belajar.

Ini salah ¬ Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada yang membebel hingga 18 bulan ¬ Bunyi ini juga bukan rawak. daa da dan lain-lain ¬ Bebel tidak ada makna. nadanya mula berbagai-bagai ¬ Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu ¬ Beritma dan pendek-pendek ¬ Mula mengagah dan gelak. ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut ¬ Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini – lebih menggembirakan ibunya Tahap 1V (25 – 50 minggu) – membebel ¬ Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan ¬ Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang ¬ Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba. kemahuan dan kemesraan ¬ Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi ¬ Sudah ada suku kata. Mula mewujudkan kontur intonasi ¬ Bunyi ga. tetapi menyerupai bunyi dewasa ¬ Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. panggilan. mula ada makna. gu menyerupai suku kata ¬ 4 bulan. seperti vokal dan konsonan ¬ Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal ¬ Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan ¬ Ada bunyi lelangit lembut. soalan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. aa gaa.¬ Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa ¬ Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi ¬ Bunyinya beritma ¬ Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara ¬ Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap 11 (8 – 20 minggu) – Gelak dan mengagah ¬ Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan ¬ Tangisan juga dihasilkan. berbeza-beza ¬ Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran ¬ Bunyi lebih jelas. kata awal dengan makna jelas . bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir ¬ Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa ¬ Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap 111 (20 – 30 minggu) – Bermain dengan bunyi bahasa ¬ Penghasilan bunyi lebih mantap ¬ Bunyi lebih panjang 1 saat. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak ¬ Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi Tahap V (9 – 18 bulan) – ujaran berirama ¬ Bunyi sudah berirama.

Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. dia tidak akan tahu berbahasa. jika tidak didedahkan dengan bunyi-bunyi bahasa. mendengar manusia berkata-kata (konteks bahasa itu digunakan) jentera itu dihidupkan. matanya dua. 1998). menyerap dan mengajuk bunyi. kakinya empat. lazimnya umur 2 tahun sudah boleh bercakap dan membuat ayat. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Tempoh ini disebut tempoh usia kritikal. Kita boleh mempersoalkan kebenaran teori itu? Kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak yang hidup dalam lingkungannya bahasa manusia. cuma yang terus berkembang ialah bilangan perkataan yang dikuasainya. adakah LAD itu tercetus? Contoh: pekak – tidak dapat menyebut dan tidak dapat berbahasa kerana tidak ada bahasa untuk ditiru kerana dia tidak mendengar. Implikasinya kepada kita. Ada satu tahap umur yang dia tidak lagi belajar. telinganya dua. Selepas itu dia tidak belajar lagi sistem nahu dan ayat-ayat baharu. Jika tidak hidup dalam lingkungan manusia. Begitu juga bagi kanakkanak yang ibu atau bapanya pekak atau bisu. tercetus LAD. Selepas tempoh ini. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah memasuki wilayah yang lain. pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker. semantik. Semua benda dalam dunia . sistem nahu atau tatabahasanya sudah lengkap. dan lain-lain. Pragmatik Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. kanak-kanak hilang upaya kuasai bahasa. Kanak-kanak belajar bahasa antara 2 hingga 6 atau 7 tahun. tempoh itulah kita mengajar kanak-kanak itu membina atau membentuk bahasa. berbulu coklat. Kanak-kanak belajar bahasa ada tempoh boleh belajar dengan berlakunya beberapa perkara (setting) LAD (Language Acquisition Device). Kanak-kanak yang dihantar ke tadika pandai bercerita atau bercakap kerana tempoh itu perkembangannya pesat. Kanak-kanak yang cepat bersekolah akan cepat dapat menguasai konsep-konsep atau perkataan yang ada makna. contohnya seorang anak yang sedang dalam proses memperoleh bahasa suatu hari diberi tahu oleh ibunya bahawa binatang yang mereka lihat itu adalah kucing. apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya.¬ Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Usia Kritikal (Critical Age) – tahap yang sangat penting Semasa kanak-kanak belajar bahasa. Penguasaan Makna (Semantik) Bagaimana kanak-kanak belajar makna? Bagaimana dia tiba-tiba tahu makna? Apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang menyebabkan dia kenal apa yang dilihat dan memberi label (perkataan). Anak itu lalu menyerap ciri-ciri yang ada pada binatang itu. Tertanamlah pada benak anak itu bahawa binatang itu adalah kucing. Selepas itu. ekornya satu. frasa baharu. Proses ini aktif setiap hari. Akan tetapi. Bagaimana dia memahami setiap perkataan dalam dunia ini? Bagaimana kanak-kanak dapat memahami sesuatu benda dan menyebut benda tersebut. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna. Sementara itu.

Sarjana bedah saraf Wilder Penfield mendapati bahagian cuping temporikal adalah tempat memori disimpan dalam otak. 1. 2009 9:50 PM Abdul Rahim bin Barmawi said. March 10. dan segala bentu pengetahuan yang diperoleh. Kajian Memori Terdapat pelbagai pendapat oleh sarjana tentang memori. Pengulangan ayat atau peristiwa boleh membuat memori lebih lama. Contohnya ingatan anjing dalam eksperimen Pavlov. ii) memori konseptual – membangunkan sesuatu konsep berdasarkan fakta yang masuk. Memori deklaratif pula adalah untuk mengingati peristiwa. Fikiran dan Bahasa. Memori jangka pendek hanya berlangsung beberapa saat atau minit sahaja. Memori nondeklaratif wujud daripada pengalaman kemudian wujud dalam bentuk perubahan tingkahlaku. Jenis-jenis Memori Terdapat tiga jenis memori iaitu. fakta. Memori tidak disimpan pada satu bahagian otak tetapi banyak bahagian otak yang terlibat.. penyimpanan memori dalam otak tidak pada tempat yang sama. Sikap positif dan kerap mengulang apa yang . iii) memori perkataan – mengaitkan konsep dengan bentuk bunyi. Memori boleh dibahagikan kepada memori singkat dan memori lama. Terdapat juga pendapat yang menyatakan. i) memori pengalaman – iaitu dari pengalaman kemudian wujud dalam bentuk perubahan tingkah laku. Disediakan oleh: Abdul Rahim bin Barmawi (M20072000596) Mamori atau ingatan sangat perlu dalam mengingat perkara yang lalu.. ULASAN BUKU PSIKOLINGUISTIK (Soenjono Dardjowidjojo) Bab 11 : Memori. Mereka mendapati memori disimpan di hemisfera kiri manakala untuk pengimbasan memori dilakukan oleh hemisfera kanan. menyimpan maklumat baru. Secara umumnya kajian memori dapat disimpulkan seperti berikut. Manusia juga akan hilang kenormalannya jika hilang keupayaan mengingat. Terdapat juga pendapat yang membahagikan memori kepada dua iaitu nondeklaratif dan deklaratif. dan mengingat apa yang akan dilakukan esok. Sebaliknya memori jangka panjang boleh diingat hingga seumur hidup. saiz dan warna yang membolehkan kanak-kanak mengenali dan membaca alam.ini prototaip (bentuk yang paling asas) seperti bentuk. Komunikasi tidak akan berlaku sekiranya manusia gagal mengingat apa yang baru dikata atau di dengar.

maka maklumat itu dikirim ke memori panjang. Fikiran dan Bahasa. Pengetahuan kita tentang buaya misalnya tidak akan kita mungkin mengimbau ungkapan ’aligator shoes’ yang bermakna kasut untuk buaya. yang disimpan didalam memori adalah isi atau maknanya sahaja. Setelah dewasa berfikir tidak lagi dilakukan dengan perkataan yang diujarkan.dipelajari akan menguatkan ingatan. memori menerima masukan baik lisan mahupun tulisan. Kita menggunakan fikiran semasa kita berbahasa. Jika sesuatu peristiwa atau fakta itu releven dalam hidup seseorang. Contohnya buku yang disusun di perpustakaan mudah diingati lokasinya jika disusun secara teratur menggunakan sistem tertentu. Contohnya ada orang Melayu yang dapat menghafal dan menyanyikan lagu Hindi dengan baik. Rekognisi adalah proses memanggil memori dengan meminta seseorang supaya dapat merekognisi sesuatu yang sudah diberikan kepadanya sebelumnya. Cara berfikir sesebuah komuniti adalah dipengaruhi oleh struktur bahasa yang mereka gunakan. maka ingatannya terhadap memori tersebut akan kekal lebih lama. pada fikiran telah terbentuk dalam perkataan manakala percakapan dalaman. ada dua cara yang digunakan iaitu rekognisi dan pengimbauan. Bahasa dan fikiran tidak dapat dipisahkan. Semasa kanak-kanak pemikiran diujarkan dalam bentuk kata-kata. Contohnya. Bermula dengan proses menyimpan maklumat pada memori pendek Apabila dirasakan perlu disimpan dalam jangka masa lama. penyimpanan dan output. Kadang-kala hafalan verbatim juga disimpan disini. Daripada sekian banyak perkataan yang didengar. Bahasa juga boleh mengklasifikasikan pengalaman. Hubungan antara percakapan dalaman (inner speech) dengan percakapan luaran (external speech) mestilah memanfatkan bunyi kerana ujaran hanya dapat terwujud dengan adanya bunyi fonetik. Memori dibentuk dan digunakn melalui tiga tahap iaitu input. Pembentukan dan Pengunaan Memori. Pada tahap input. dia diminta menyebutkannama benda yang sudah dia lihat atau dengar sebelumnya. seorang penyanyi menghafal seni kata lagunya menyebakan mereka dapat menghafal dan mengingat dengan lebih cepat atas faktor terpaksa demi persembahan yang akan dilakukan. Dalam imbauan itu. Kadangkala orang juga memanfaatkan pengetahuan tentang dunia. tetapi tidak memahami langsung apa yang dinyayikan. Peristiwsa 31 Ogos 1957 biasanya kekal diingati oleh kebanyakan rakyat Malaysia kerana ia adalah tarikh kemerdekaan Malaysia. Contohnya subjek diminta menjawab apakah benda yang ditunjukkan kepadanya itu sudah dia lihat sebelumnya. Faktor latihan terpaksa seperti seorang pelakon terpaksa menghafal skrip lakonannya. perkataanperkataannya lenyap pada masa fikiran itu terbentuk. Begitu juga dengan barang yang disusun secara teratur akan mudah dicari atau diingati berbanding barang yang diletak secara berselerak. Faktor signifikan sesuatu peristiwa juga mempengaruhi memori. orang Inggeris di Eropah akan mengatakan raja negara mereka ’died atau passed away’ sedangkan orang Melayu di Asia Tenggara akan mengungkapkan pengalaman dengan .Bezanya adalah semasa percakapan luaran. Pada tahap output. Contohnya peristiwa berkhatan dan cinta pertama pada remaja mungkin akan diingati selamanya.

Namun begitu dapat dibuat kesimpulan bahawa memori. Fikiran yang kompleks adalah berkaitan dengan konsep neutral dan tidak neutral ini. Konsep neutral (unmarkedness) umumnya adalah merujuk kepada perkara yang positif pada morfologi. yakni tidak perlu diajar.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Terdapat pelbagai kajian dan pendapat tentang memori. Perbuatan atau keadaan terbahagi kepada dua iaitu kelompok neutral (unmarked) dan kelompok tidak neutral (marked). Kesimpulan. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak . March 11. Akan tetapi perkataan short dalam ayat pula adalah kata sifat yang tidak neutral. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Dua contoh ayat dibawah dapat menunjukkan perbezaan dua istilah yang disebutkan. Begitu juga sebaliknya. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Ujaran dan Fikiran adalah satu yang kompleks. 2009 3:15 PM hasuenah wohseng said. i) How tall is your boyfriend? ii) How short is your boyfriend? Perkatan tall dalam ayat adalah kata sifat seorang teman lelaki yang neutral. Adalah menjadi kebiasaan seseorang lelaki itu tinggi... Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.perkataan ’wafat atau meninggal dunia’. Adalah suatu kekurangan sekiranya seorang lelaki itu pendek. Tanpa memori manusia tidak mungkin dapat berfikir dan berkomunikasi melalui bahasa. Dalam bahasa Inggeris perkataan neutral seperti happy dan kind boleh menjadi negatif (tidak neutral) hanya dengan menambahkan bentuk un:unhappy. fikiran dan bahasa adalah saling berkait antara satu sama lain dalam membantu manusia berkomunikasi dengan lebih berkesan. fikiran dan bahasa. unkind. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.

Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Mengikut teori behaviorisme.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.menjadi masalah yang besar. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Peringkat pencapaian yang perlu .Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Oleh itu sebagai orang dewasa.

untuk kepentingan akademik. . Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. untuk belajar bahasa Inggeris. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Mohd. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Selalunya. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Dari golongan pelajar yang dikaji.

N. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. 3. 6.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Misalnya. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. 5. . Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. maka dia akan gagal. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. 4. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.A.serta nuat maksud tentang apa yang di baca .Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 2. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. 1.Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. 7. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. 2. Larson dan W.

iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. . Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.tajuk .ninik dan sebagainya.siapa pengarang .lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.tok. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. . Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.baca.masa tahun pengarang .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.Pengasuh kanak-kanak bisu . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.gambar. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.Firaun .itu adalah perkataan yang pindik. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .

bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.dan akibat 2.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .Lain subjek.Yang popular sample setegah jam .k.1953 .d.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .f.Dilakukan pada tahun 1960 .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . .s.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .l.tempat.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Memahami kumpulan kanak-kanak . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.n.ny.h. Hasil penyelidikan .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .c.suasana eksperimen.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa. . Bunyi p.m. Kekerapan .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .g.b.j.Mengumpul data secara naturalistic.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.t.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .

Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya . Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.sakit.makan. . Tahun pertama (perkataan) . Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. andi (mandi) hurup yang di gugur m . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.

tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.• Bunyi makan. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.batuk. mencakap.sendawa. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .da da dll •tidak ada makna . ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.. seperti vocal.ba ba bad an deritam lain….aa. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran . menelan. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.Ini salah.ba.

m.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.bunyi apa . k.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. disekolah mula mengajar formal.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .elak.buat grap dengan menguna huru biasa. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.berapa perkataan . Contoh : 1.n +adjektif : nasi lemak 3. Frasa k.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .n + penerang Analisis .Memperoleh apa yang kita di senaraikan .berapa bulan .kata kerja. Bantu + k. soalan. Bagaimana kanak belajar makna .k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .k.bunyi apa yang ada . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .k + objek : tema kasih.p. oo : emak.panggilan . k.•Bunyi lebih jelas mula ada makna.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.Mesti demograpi lontal .senarai perkataan yang penuh . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. Contoh: a : alak. ijak aki 2.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .

kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .7 sudah tahu tentang nahu.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. .sekira kanak –kanak bekak (tuli.6. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Popretion :pandai pengaroh orang. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.000 perkataan . Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Lojek ada 3 lojekmasa.usia kritikal. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.meja dll.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. . Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). Usia 5. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. .bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . Bagai mana kanak-kanak faham makna . tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.frasa. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar..seperti gelas walaupun rupanya berlainan.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.

Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. 2009 3:36 PM hasuenah wohseng said. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Edugram gambar. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu.Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. March 11. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. yakni tidak perlu diajar. Mengikut .ditugasan mengajar bahasa Melayu.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.

Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. untuk kepentingan akademik. Mohd.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.teori behaviorisme. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam . Dari golongan pelajar yang dikaji.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Oleh itu sebagai orang dewasa. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.

Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. untuk belajar bahasa Inggeris.kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Selalunya. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini.N. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Larson dan W. 1.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa .A. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Misalnya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. serta diberi peluang yang baik dan . Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.

itu adalah perkataan yang pindik. 2.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.gambar.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. maka kejayaannya bergantung pada motifnya.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.siapa pengarang . Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Pelajar yang berkeupayaan tinggi.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.tok. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. 7.tajuk . 4. 5.masa tahun pengarang . maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 3. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.ninik dan sebagainya. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. 2. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. . Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.baca. 6.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.

Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.Firaun . Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . . .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. . Hasil penyelidikan .Memahami kumpulan kanak-kanak .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Pengasuh kanak-kanak bisu .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.

Yang popular sample setegah jam .s.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.1953 .sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.ny.Lain subjek.g. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.j. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .dan akibat 2.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .tempat.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting . Kekerapan ..1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.l. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.d.f. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .suasana eksperimen.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .m. Bunyi p.b.c. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Mengumpul data secara naturalistic.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . andi (mandi) hurup yang di gugur m . . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.t.Dilakukan pada tahun 1960 .n.k.h.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown . Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.

. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.batuk.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Tahun pertama (perkataan) . adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai .Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap. menelan.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .sendawa.makan.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. mencakap. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.sakit.

p.berapa bulan .da da dll •tidak ada makna .h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. seperti vocal. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.ba. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .Ini salah.ba ba bad an deritam lain…. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.kata kerja.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza .•Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga. soalan. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut..Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.aa. Bagaimana kanak belajar makna .panggilan .m.Mesti demograpi lontal . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.

Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.k. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.meja dll.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.n + penerang Analisis . ijak aki 2.bunyi apa . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.bunyi apa yang ada . k. Bantu + k. Lojek ada 3 lojekmasa.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .senarai perkataan yang penuh .Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .berapa perkataan . Popretion :pandai pengaroh orang. Frasa k. Perkataan yang ada imbuhan . k.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.k + objek : tema kasih.n +adjektif : nasi lemak 3. Contoh : 1.elak. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . oo : emak.buat grap dengan menguna huru biasa.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Contoh: a : alak. disekolah mula mengajar formal.bunyi dengan makna .000 perkataan .

sekira kanak –kanak bekak (tuli. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . 2009 3:39 PM hasuenah wohseng said.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . (10 markah) . Bagai mana kanak-kanak faham makna . Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.frasa. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Edugram gambar.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.. March 11.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah ..dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.7 sudah tahu tentang nahu.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Usia 5.Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.seperti gelas walaupun rupanya berlainan. .tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.6.usia kritikal. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. . NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.

Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. . Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Mengikut teori behaviorisme. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu.BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. yakni tidak perlu diajar. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Oleh itu sebagai orang dewasa.ditugasan mengajar bahasa Melayu.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.

Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Dari golongan pelajar yang dikaji. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mohd. untuk belajar bahasa Inggeris. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi . FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris.Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. untuk kepentingan akademik. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa.

akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 2. Larson dan W. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. 4. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.dalam mempelajari bahasa . Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Ayat bina ayat . Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. 6. 2.A. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. 5. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Selalunya. 1. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. 7. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.N. 3. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. maka dia akan gagal. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Misalnya.

Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan . .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .tajuk . Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.ninik dan sebagainya.siapa pengarang . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.Firaun . . Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca.itu adalah perkataan yang pindik. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.masa tahun pengarang . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.Pengasuh kanak-kanak bisu .serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. .gambar.baca.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.tok. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.

Memahami kumpulan kanak-kanak .suasana eksperimen. .Mengumpul data secara naturalistic. Kekerapan .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Hasil penyelidikan .Lain subjek.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.1953 .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting ..tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam . .Dilakukan pada tahun 1960 .Yang popular sample setegah jam .

Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.d. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Tahun pertama (perkataan) . Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.t. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.k. andi (mandi) hurup yang di gugur m . Bunyi p.m.b.ny.n. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.s.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.j.dan akibat 2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. . Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.l. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.tempat.g.c.f.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.h.

ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.batuk. menelan. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut..sendawa.selalunya diulang-ulang .makan. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.•Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.ba ba bad an deritam lain….atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. mencakap. seperti vocal.sakit.

Bantu + k.Ini salah.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup . berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama. oo : emak.Mesti demograpi lontal . .da da dll •tidak ada makna .k + objek : tema kasih. k. Contoh: a : alak.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. k. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . soalan. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .n +adjektif : nasi lemak 3.ba. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .Memperoleh apa yang kita di senaraikan .k.•Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.m.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Contoh : 1.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Bagaimana kanak belajar makna .kata kerja.berapa bulan .elak.aa.buat grap dengan menguna huru biasa.p.panggilan . ijak aki 2.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.

sekira kanak –kanak bekak (tuli. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.seperti gelas walaupun rupanya berlainan.meja dll. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.6.000 perkataan .7 sudah tahu tentang nahu. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.bunyi apa . tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Popretion :pandai pengaroh orang.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . disekolah mula mengajar formal.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Usia 5.usia kritikal.senarai perkataan yang penuh .bunyi apa yang ada . Lojek ada 3 lojekmasa. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .n + penerang Analisis .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.frasa. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . tetapi kalau ada takal maka .bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. Bagai mana kanak-kanak faham makna . Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Frasa k.berapa perkataan . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.

dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. 2009 4:05 PM hasuenah wohseng said..dan hurup itu lambing untuk di bunyi. yakni tidak perlu diajar. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Si .dinama cawan. Edugram gambar.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. March 11.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. . kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .

Oleh itu sebagai orang dewasa. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Mengikut teori behaviorisme. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA . Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.

FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. untuk kepentingan akademik. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Mohd. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa .pada tahun 1971. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. untuk belajar bahasa Inggeris. Tetapi mungkin lingkungan keluarga .ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Dari golongan pelajar yang dikaji. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Selalunya. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Misalnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.

tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 6. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. 4. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 . Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. 2. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. maka kejayaannya bergantung pada motifnya.akan menghalangnya.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. maka dia akan gagal.N. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.itu adalah perkataan yang pindik. 1.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Larson dan W. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 3.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. 2.ninik dan sebagainya.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. 7. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan.tok. 5.A. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.

. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .Firaun .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.siapa pengarang .masa tahun pengarang .tajuk .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .tahun.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. .Pengasuh kanak-kanak bisu .baca.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak .kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.gambar. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.

Mengumpul data secara naturalistic. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. andi (mandi) hurup yang di gugur m . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Dilakukan pada tahun 1960 .Yang popular sample setegah jam .Lain subjek.ny.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.1953 .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well . .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam . Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.h.dan akibat 2.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .d.l.j.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .c.n.m. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa. Kekerapan .suasana eksperimen. Bunyi p. Hasil penyelidikan . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Memahami kumpulan kanak-kanak .g. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.f.k.t.b.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .– selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .tempat.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.s.

. Tahun pertama (perkataan) . adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa .Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.makan. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. menelan. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.sakit.sendawa.batuk.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. mencakap. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.

ba ba bad an deritam lain….p. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.aa.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.•Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak..h terutama di awal suku kata dan .panggilan . kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .da da dll •tidak ada makna .Ini salah. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.m.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. soalan. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. seperti vocal.ba.kata kerja. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.

Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .000 perkataan .Mesti demograpi lontal . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .bunyi apa yang ada . k. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. oo : emak.k + objek : tema kasih. Bantu + k.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . Contoh: a : alak. Bagaimana kanak belajar makna .Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . Contoh : 1. Frasa k.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . Popretion :pandai pengaroh orang. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.Memperoleh apa yang kita di senaraikan . .elak.bunyi apa .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.buat grap dengan menguna huru biasa. Lojek ada 3 lojekmasa.n + penerang Analisis . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.n +adjektif : nasi lemak 3.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.senarai perkataan yang penuh .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. disekolah mula mengajar formal.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.k.berapa perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. ijak aki 2. k.berapa bulan .meja dll.

Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . .dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. .frasa. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.usia kritikal.6. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. 2009 4:06 PM fadilah saleah said.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .7 sudah tahu tentang nahu. Edugram gambar.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .seperti gelas walaupun rupanya berlainan.Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.sekira kanak –kanak bekak (tuli. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Bagai mana kanak-kanak faham makna .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . Usia 5.. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. March 11.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . . Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).

dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .ditugasan mengajar bahasa Melayu. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Oleh itu sebagai orang dewasa. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses . yakni tidak perlu diajar.

bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.mempelajari lakuan baharu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA .dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris.

Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . serta tidak mengancam kedudukan atau . Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Selalunya. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. untuk kepentingan akademik. Mohd.pada tahun 1971. untuk belajar bahasa Inggeris. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Dari golongan pelajar yang dikaji. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu.

7. 1. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. 2. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.A.identitinya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. 4. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. maka dia akan gagal. 3. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. 6.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Misalnya. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Larson dan W. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi .N. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 5. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif.

Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.ninik dan sebagainya. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.itu adalah perkataan yang pindik. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca.peluang akan gagal. 2.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.tajuk .tok.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.

masa tahun pengarang .gambar.Pengasuh kanak-kanak bisu .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu..psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. . .Firaun .kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan . Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.baca. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .siapa pengarang .

Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Hasil penyelidikan . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.

Yang popular sample setegah jam .Mengumpul data secara naturalistic.1953 .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam ..Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .suasana eksperimen.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown . Kekerapan .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Lain subjek. .Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi .Dilakukan pada tahun 1960 . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Memahami kumpulan kanak-kanak .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .

Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.m. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.j.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.ny.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.f. Bunyi p. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.Lojik 3 menujuk kepada masa. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.h. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .s.dan akibat 2. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. andi (mandi) hurup yang di gugur m .k.t.c.l.b.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: . Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.d.tempat.g.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.n.

Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.batuk.makan. . menelan. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. Tahun pertama (perkataan) . mencakap.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.sakit.sendawa. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi . Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.

gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa .• Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.

panggilan . berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.da da dll •tidak ada makna ..Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. soalan. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. seperti vocal.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas .ba ba bad an deritam lain….aa.ba.Ini salah. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.•Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .

m. Bagaimana kanak belajar makna . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.Mesti demograpi lontal .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .•Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) .berapa bulan .p.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .kata kerja.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .

Bantu + k. k. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.bunyi apa yang ada .senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. k.n + penerang Analisis .k.elak.000 perkataan .Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.k + objek : tema kasih. ijak aki 2. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. Contoh: a : alak. .n +adjektif : nasi lemak 3.berapa perkataan .buat grap dengan menguna huru biasa.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .senarai perkataan yang penuh . Contoh : 1. Frasa k. oo : emak. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.bunyi apa . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Popretion :pandai pengaroh orang. disekolah mula mengajar formal.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.

frasa. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.7 sudah tahu tentang nahu.usia kritikal.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun .meja dll. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.Lojek ada 3 lojekmasa.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Bagai mana kanak-kanak faham makna . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .6.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . . Usia 5.sekira kanak –kanak bekak (tuli.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .

meja. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.seperti gelas walaupun rupanya berlainan.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan..Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . yakni tidak perlu diajar. 2009 4:14 PM hasuenah wohseng said. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak . kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Edugram gambar. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .dan hurup itu lambing untuk di bunyi. March 11. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat..Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.

Oleh itu sebagai orang dewasa. Mengikut teori behaviorisme.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Peringkat pencapaian yang perlu . Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari.menjadi masalah yang besar.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.

Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Dari golongan pelajar yang dikaji. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Selalunya. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Mohd.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. untuk kepentingan akademik. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya.Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. . untuk belajar bahasa Inggeris. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu.

Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. 2. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. maka dia akan gagal.N. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. .akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Misalnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 5. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. 7. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.A. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. 1. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. 4. 2.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati.Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Larson dan W. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. 3. 6.

iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.siapa pengarang .Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.gambar.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).baca.masa tahun pengarang . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. .tajuk . . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .tok.Pengasuh kanak-kanak bisu . Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. .lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.Firaun . .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .itu adalah perkataan yang pindik. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.ninik dan sebagainya.

tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada . dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.Lain subjek.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .suasana eksperimen.Mengumpul data secara naturalistic.Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan . Kekerapan .k.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .h. .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.Dilakukan pada tahun 1960 .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.n. Bunyi p.c. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.s. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah. .tempat.g.l. Hasil penyelidikan .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .d.Memahami kumpulan kanak-kanak .j.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .f.1953 .b.dan akibat 2.t.ny.m.Yang popular sample setegah jam .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.

Tahun pertama (perkataan) . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.sakit.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.makan.Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. andi (mandi) hurup yang di gugur m .atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan . . Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.

Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.batuk.da da dll •tidak ada makna .selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .ba ba bad an deritam lain…..ba. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.keperluan hidupnya • Bunyi makan. menelan. mencakap.aa. seperti vocal. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama. berbeza-beza .Ini salah.sendawa.

Contoh: a : alak. k. Frasa k. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.bunyi apa yang ada . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.n + penerang Analisis .Mesti demograpi lontal . k.•Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. oo : emak.panggilan .m.k + objek : tema kasih.elak.buat grap dengan menguna huru biasa.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.p.k. Contoh : 1.Memperoleh apa yang kita di senaraikan . soalan.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. disekolah mula mengajar formal. Bagaimana kanak belajar makna .perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .n +adjektif : nasi lemak 3.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . ijak aki 2. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . Bantu + k.bunyi apa .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.berapa perkataan .h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .kata kerja.berapa bulan .

tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.seperti gelas walaupun rupanya berlainan. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.senarai perkataan yang penuh .sekira kanak –kanak bekak (tuli. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan..Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). Popretion :pandai pengaroh orang. Lojek ada 3 lojekmasa.000 perkataan .bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .meja dll.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Bagai mana kanak-kanak faham makna .frasa. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .7 sudah tahu tentang nahu.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .6. Usia 5. . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.usia kritikal. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.

Fadilah Saleah M20082000312 Nomber telefon bimbit : 0176289757 Jawapan Soalan 1. Kanak-kanak hanya perlu didedahkan kepada bahasa dan mereka akan pandai dengan sendirinya. Ini mungkin memberi kita pengetahuan mengenai masalah penting dan sukar diatasi di negara. (10 markah) BELAJAR BAHASA KEDUA Kita telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ibu itu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. pembelajaran itu perlulah berlaku dalam satu lingkungan sosial di mana bahasa itu dituturkan. Ia tidak perlu diajar dan kanak-kanak pandai tanpa pembelajaran. iaitu dari bahasa ibunya. March 11.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. iaitu tidak perlu diajar. Latihan itu hanyalah merupakan satu bahagian sahaja daripada seluruh proses menjadi . Kita mesti mempunyai dorongan dan sikap yang sihat untuk dapat belajar dengan berkesan. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. 1. PROSES MENJADI DWIBAHASA Dalam proses mempelajari bahasa kedua ini. Edugram gambar. Bahasa pertama dikuasai secara tidak formal... Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Bahasa kedua pula terpaksa dipelajari dan hanya berkembang melalui latihan dan pengukuhan. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.. 2009 4:17 PM fadilah saleah said. Tegasnya ada perbezaan yang besar antara memperolehi bahasa pertama dan mempelajari bahasa kedua.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Linguistik dan sosiologi merupakan suatu masalah persepaduan yang amat kompleks di mana seseorang pelajar itu mencuba meresapkan ciri-ciri kebudayaan. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Proses mempelajari bahasa itu menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran perbezaan dan persamaan di antara kedua lakuan bahasa itu. Keperluan Latihan Perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua itu ialah latihan. Bahasa kedua melalui rancangan dan kaedah tertentu Pembelajaran bahasa sebagai bahasa kedua.

untuk kepentingan akademik. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Seseorang yang masuk ke dalam sesebuah masyarakat baharu itu tentu dianggap asing. berfikir. Oleh itu akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu pula. Latihan yang demikian mencakupi latihan mendengar. bahawa keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Jelas sekali dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan kelulusan untuk melanjutkan pelajaran dan mendapat pekerjaan atau penetapan dalam jawatan menjadi faktor mendorong kaum lain mempelajari bahasa Melayu. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Hal ini memang ada orang yang tidak pernah bergaul dengan anggota masyarakat lain merasa tidak perlu mencuba untuk menghilangkan unsur keasingan ini. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. tetapi ternyata bahawa perhubungan akan menjadi terhad dan kaum pendatang itu tidak akan dapat menjadi sebagai sebahagian dari masyarakat itu tanpa menggunakannya. Khalid melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah mas arakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. pendedahan terhadap penggunaan bahasa itu. Bahasa kedua itu amat penting untuk perhubungan. walaupun secara amnya. Dari golongan pelajar yang dikaji. PEMELIHARAAN BAHASA KANDUNG Pada tahun 1971. Walaupun kemahiran dalam bahasa kedua itu dapat dianggap opsyenal. Mohd.dwibahasa. Penerimaan ke dalam Masyarakat Baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. . manakala kemahiran mereka dalam bahasa kedua tidaklah sempurna. Kemahiran kedwibahasaan sebenarnya mempunyai pertalian rapat dengan pola-pola persekolahan yang telah dialami oleh pelajar tersebut. Peringkat Pencapaian yang Perlu Walau ramai. bercakap sama dengan menggunakan satu bahan pengajaran yang tersusun rapi ataupun dengan menggunakan bahan yang dibentuk secara rambang. Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua. Umumnya terdapat bahawa mereka itu lebih atau kurang mahir dalam bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun boleh dibuat satu generalisasi bahawa kemahiran mereka dalam bahasa kandung memang cukup baik. kerana ingin berhubung dengan orang lain. Dalam kebanyakan hal mereka salah faham dalam menganggarkan darjat kemahiran mereka. Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.

Motif juga mungkin terbit dari keinginan memelihara identiti dan budaya sesuatu kaum. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. masa dan peralatan yang sempurna akan menghalang pembelajaran bahasa tersebut. Kadang. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.N.kadang ketiadaan guru. Tetapi proses itu akan menjadi lebih sukar bagi orang yang sudah meningkat umurnya. c. buku teks. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu maka perlulah adanya peluang untuk belajar. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Tetapi peringkat kejayaannya tentulah berlainan. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Peluang ini mungkin tidak wujud disebabkan perbelanjaan yang mahal yang mungkin tidak mengizinkan orang itu belajar. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Lingkungan Lingkungan di mana pelajar itu tinggal.FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Dapat dilihat bahawa ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua: a. d. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. 1. dalam bentuk masyarakat dan individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. e. Walau seseorang itu berkeupayaan mempelajari bahasa apa pun. Dalam sikap ini dapat melihat dari segi psikologi sama ada seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya.A. iaitu apabila ia telah melangkaui jangka masa yang subur untuk perkembangan bahasa tersebut secara semulajadi. Larson dan W. b. Peluang Peluang merupakan satu faktor penting dalam mempelajari bahasa. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan . baik dari dalam mahupun dari luar kelas.

3. Baginya. Teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. akan mencapai kejayaan yang baik juga. PEMEROLEHAN BAHASA Ada dua aliran yang mencuba menganalisa dan menerangkan fenomena ini.masyarakat yang mendorong. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. sama seperti lakuan lain. 4. pemerhatian biasa dan sifat semulajadi yang ingin tahu. maka dia akan gagal. kalau tidak dia akan gagal. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. tidak memberi tempat yang sewajarnya pada akal atau otak manusia. Teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia. Kebudayaan yang menyokong pembelajaran itu juga akan membosankannya. Chomsky menyatakan bahawa teori behaviorisme itu hanya sebuah dongeng. 5. . Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Behaviorisme tidak mengindahkan tentang daya pemikiran manusia dalam menguasai bahasa. 6. Menurutnya proses penguasaan bahasa itu jelas menunjukkan bahawa pengukuhan. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. 2. 7. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. tetapi kurang berpeluang. Kalaulah kebudayaan dan masyarakat sekelilingnya membantu maka ada juga sedikit harapan untuk mendapat sedikit kejayaan. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Guthrie dan Skinner. TEORI BEHAVIORISME Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. harus juga mencapai kejayaan yang agak baik kalaulah ada individu di sekelilingnya yang memberi sokongan kepada pembelajarannya itu. Teori pertama itu dipanggil teori behaviorisme dan yang kedua itu dipanggil teori biologis. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. tetapi tidak mempunyai keupayaan yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa. KRITIKAN TERHADAP TEORI BEHAVIORISME Dalam kritiknya itu. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Walau bagaimanapun lingkungan yang menyokong mungkin membantunya mencari motif. Sepertimana ahli psikologi yang masyhur ialah Watson.

memberi kemungkinan untuk kanak-kanak membuat generalisasi. Dia menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan.bergabung dengan sifat mahu meniru merupakan faktor penting. Pertuturan kanak. Pertama ialah bahawa kanak-kanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa.000 perkataan lain. Kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja. Merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa. Bahasa itu mempunyai keupayaan yang semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa tersebut.H. iaitu bahasa.kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan sendiri. Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. maka penguasaan bahasa juga tidak akan berlaku. Pemerolehan Bahasa Melalui Pendedahan . Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. kalau tidak ada pendedahan. Dari yang Umum Menuju yang Khusus Semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanak-kanak itu mula mengetahui nama-nama barang. Jadual Pemerolehan Bahasa Salah satu dari teori E. Ini bermakna. TEORI BIOLOGIS Chomsky dan rakan-rakan telah menumpukan perhatian kepada unsur yang terpendam dalam manusia dan lakuan.000 sampai 3. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. Kehilangan salah satu dari pancaindera. tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu. PERINGKAT PENGUASAAN BAHASA Kita dapat melihat bahawa kanak-kanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniruniru percakapan ibu bapa. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2. hipotesis dan memproses maklumat dalam suatu cara istimewa dan amat kompleks. bahawa manusia sejak lahirnya sudah mempunyai kebolehan untuk memperolehi sistem perhubungan yang dipakai oleh manusia.

Pada masa berumur lima bulan. Bayi manusia dilahirkan dengan tidak berupaya dan terpaksa membesar. . Semasa berumur sepuluh bulan kanak-kanak itu mulai merangkak dan kadangkadang berdiri tegak. 4.barang permainan. Semasa berumur lapan belas bulan kanak-kanak tersebut mulai berjalan. Kanak-kanak mula mengeluarkan berbagai-bagai bunyi dan meniru bunyi dan membezakan bunyi yang berlainan yang didengarnya. Pengulangan bunyi. Kefahamannya bertambah baik dan mula menggabungkan dua perkataan. matanya mencari si penutur kadang-kadang kanak-kanak itu akan ketawa. kanak-kanak hanya dapat mengangkat kepada meniarap. Semasa berumur tiga bulan. 7. fungsi sokongan moral juga amat kecil sebab biologi kuat memainkan peranannya. Kanak-kanak kurang menangis dan dia boleh mengeluarkan bunyi seakan-akan bunyi vocal. Dia mula menyebut bunyi konsonan dan vocal. Berat otak bayi manusia semasa dilahirkan hanya lebih kurang 25% daripada otak orang dewasa. Oleh sebab sistem araf berkembang maka proses perkembangan bahasa boleh berlaku.Kanak-kanak tidak akan dapat memperolehi sesuatu bahasa melainkan kalau mereka mendengarnya dan fungsi orang bercakap. 2. Selain dari itu. Semasa berumur empat bulan. Proses ini berterusan hingga umurnya menjadi baligh. 6. Jadual Pemerolehan Mengikut Umur Menurut Lenneberg (1967) perkembangan pemerolehan bahasa di kalangan kanakkanak melalui lapan peringkat: 1. kepala kanak-kanak itu mula kukuh dan tegap dan mula menggemari barang. Semasa kanak-kanak yang berumur enam bulan ia mula boleh bertupang tangan semasa duduk. kadangkadang berpanjangan antara lima belas sampai dua puluh saat. Dia meletakkan semua berat badannya pada sikunya. Pada masa ini juga kanak-kanak tersebut mulai memahami arahan. Tindakbalas kepada suara manusia lebih tajam. Kebolehan mengagah bertukar kepada pengeluaran bunyi-bunyi yang berciri sukukata. 5. Semasa berumur dua belas bulan kanak-kanak mulai belajar berjalan-jalan dan bunyi yang serupa dengan bunyi bahasa mula diterbitkan dan perkataan.bunyi lebih kerap dan pola lagu menjadi lebih nyata dan pertuturan mula digunakan. Dia sudah mempunyai antara tiga hingga lima puluh perkataan. Tetapi dari segi akustik bunyi-bunyi itu berbeza dari bunyi bahasa. 3. Ini membolehkan proses tumbesaran kematangan otak berlaku dalam satu jangkamasa yang panjang selepas lahir. Pada masa berumur lapan bulan kanak-kanak mula boleh berdiri sambil berpegang kepada dinding. 8. Semasa umurnya meningkat dua tahun pola-pola ayatnya mula menjadi lengkap dan dia dapat merumuskannya dengan bersendirian. kanak-kanak tersebut boleh duduk tegap.

dan bunyi yang sudah dikuasai oleh kanak-kanak. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa proses bermula semasa kanak-kanak itu berumur dua tahun dan berakhir lebih kurang semasa ia berumur dua belas tahun.Buatkan nota buku bacaan . b. Soalan 2. Tetapi apa yang mereka pelajari itu hanya merupakan gaya. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu. Hipotesis Usia Kritikal. Kursus disampaikan melalui:a. dan amali akan dijalankan dalam bengkel.d. atau sesuatu makna yang baharu sahaja. atau sebagai kerja rumah. tugasan dan arahan perbincangan juga dipaparkan dalam blog.Kumpulkan bahan mengenai penguasaan kanak-kanak yang diperhati. bengkel. iaitu semasa otaknya tumbuh menjadi 60% dari otak orang dewasa. atau peluasan dari segi pemakaian.Buatkan nota kuliah . 2. Semua tugsan hendaklah dimasukkan ke dalam blog 3. unsur tatabahasa. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik. Behaviorisme. dll) serta bahasa dan pemikiran. Setelah mencapai peringkat itu maka. Hendaklah Catatan perkataan yang dilakukan oleh kanak-kanak menurut tarikh diambil. kuliah. dari segi nahunya. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing juga dikaji. Buatkan jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. kosa kata. bahasa kanak-kanak itu dianggap sudah lengkap dalam serba serbinya. bahan bacaan dipaparkan dalam blog e. Prinsip dan teknik penilaian dan pengujian akan diberi dalam kuliah. Pengajaran 1. dan Afeksia.c. Memang betul bahawa kanak-kanak. Sebenarnya. pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie. Topiktopik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran. bahasa itu sudah cukup lengkap. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing. Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. Peperiksaan akhir: 40 . Penilaian prestasi pelajar Esei dan persembahan: 60% (2 esei) . dan wacana. bahkan orang dewasa sendiri masih terus belajar. amali. Masa ini juga merupakan masa progres yang rapi berlaku untuk berjalan dan kemahiran-kemahiran motor yang lain. (10 markah) Kuliah 1 19 Disember 2008 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. tetapi pemerolehan lain akan terus berlaku.Kekenyalan Berakhir Pemerolehan bahasa bermula semasa kanak-kanak berumur dua tahun. Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama. Di antara perkara yang penting ialah untuk membolehkan kemahiran bertutur itu menjadi matang. LAD.

kanak-kanak tidak dapat menyebut perkatana. Perkembangkan kognitif yang berbeza b. Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f. Kurang memahami dan menggikat arahan d. Kanak-kanak dirakam tanpa gungguan c. Yang boleh diuji dan diulang. persekitaran mempengaruhi pengentahuan bahasanya. Pada waktu ini bermulanya perkembangan teori empirical berdasarkan pada yang dilihat dan didengar. menunjukan ada yang portindihan. sebaiknya seminggu sekali selama ½ jam. Kanak-kanak yang belum boleh bercakap e. Teknik merukam dan eksperimen b. sejak kanak-kanak itu dilahirkan. memahami kemampuan kanak-kanak. Hasil pneyelidikan. Kekerupaan. penyusun kanak-kanak bisu. Sukar dilakukan terhadap kanak-kanak dibawah tiga tahun Kaedah baru yang digunakan a. . Seterusnya baru boleh di buat analisis dan generalisasi Kaedah yang berkesan Teknik yang dilakukan tidak semasa dengan orang dewasa kerana : a. membuat generasi dan pola-pola yang dihasilkan. Psikologi bahasa juga mengguasai bagaimana kita memahami proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Kajian sebenarnya mula pada 1950-an adanya alat-alat teknologi seperti pita perukan.Kuliah 2 02 January 2009 Psikologi melibatkan bahasa. tidak dilakukan dalam susunan yang terkawal. lain subjek susuna eksperimen dan proses stutistik memberi interpretasi yang berlaian. d. bagaimana kanak-kanak dapat mempelajari proses yang begitu kompieks. Adakah bahasa itu wujud dalam dirinya sejak lahir. Tahap pemikiran direndahkan seperti kanak-kanak sesuai dengan tahun intelektual dan pengalaman social. Kanak-kanak adalah makhluk social. Boleh dipercapaian apabila kanak-kanak itu kecil hingga balig Kesulitan dia dapat mengetahui apa yang difahami dan diketahui. kanak-kanak tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengentahui bahasa. Pendik c. Dapat mengentaui kompleksnya . Firaun mengkaji bagaimana kanak-kank memproses bahaa.

[i]. dan c. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. dan 1970-an seramai 128 orang kanak-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel. seorang ahli psikologi Amerika (19250. Bagaimana Bunyi Dihasilkan Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal.[o]. Menujung masa. (3) ketegangan lidah.[c]. Penghasilan Bunyi Konsonan Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah.[e]. dan gigi. 1. kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah.[m]. Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator.[d]. yang popular sample ½ jam. Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor.[g].Pembuatan Bunyi Vokal Berbeza dengan konsonan. iaitu[a]. Diantara bunyinya [b]. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. bibir. mula pada 1935.[ny].[z]. mengganakan 100 ujuran. b.[y].[j]. Locig ada 3 peringkat a. Menujung akibat.Roger Brown. dilakukan pada tahun 1960-an.[t]. membuat kajian 2 jam sebulan Gordon Wells. Kuliah 3 09 January 2009 Bagai manakah kanak-kanak yang bunyi? Apakah kanak-kanak yang ia faham? Bahasa jenis pertama. 2. Contoh Jadual Pemerolehan Bunyi .[v]. (2) posisi lidah. [p]. sample yang besar tidak menjamin berlakunya cirri penting.[l].[n].[u].[s].[k]. mengambil sample 3 orang kanak-kanak. Menunjung tempat. Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya. mewakili keadaan sebenar kanakkanak. dan (4) bentuk bibir.

contohnya Akan A : suku kata buka Kan : suku kata tutup Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa.Jenis Jabual Bilagan Perkataan 2. Mereka . Kuliah 4 16 January 2009 Contoh Jadual Perkembangkan Bahasa kanak-kanak 1. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar.Teori meniru Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa. Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru bahasa ibu bapa atau orang-orang tua.PRAGMATIK Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. Language Acquisition Devicl(LAD) Proses yang berlaku apabila apa yang di bunyi dan apabila didengar maka kudrat dapat di faham. terbahagi kepada tiga teori. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. a. dan macam-macam lakuan ujaran. Jenis Jadual Konsonan 3. hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga. Jenis Jadual Frasa Teori memahami proses mempelajari Bahasa Melayu.

Umumnya perkataan pertama diajukan pada tahun pertama. Tahap II (8-20 minggu) .Pada tahap ini beberapa minggu pertama. . sakit. Perkataan Pertama .Berirama dan pendak-pendak misalnya: mi. . c.Mula mengagah dan gerak. . Tahap I (0-8 minggu) . . Penghasilan Bunyi Daripadasaat bunyi lahir hingga 12 bulan. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya. . .Teori input Iaitu seolah-olah dia (kanak-kanak yang mempelajari bahasa) dilengkapkan (secara batin) dengan satu set “acuan” yang boleh digunakannya untuk membanding. namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa.belajar mengujarkan perkataan seperti mama. nadanya mula berbagai-bagai. . seperti meniru tuturan yang didengarnya secara kebetulan tuturan ibu bapa dan orang-oang lain. dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya.Ketika berumur 4 bulan bunyi bahagian-agah belakang rongga mulut mula lahir. bunyi-bunyi suara adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.Tahap II antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibirakan. mencepak. b.cid an sebagainya. mula mewujudkan kontur intonasi. cu.Tangisan juga dihasilkan. air. .Ia mungkin menyatakan lapar. bunyi mula bercakap. .Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi bahasa. a.Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. . maksu. . .Bunyi makan.Teori kudrat (innat) Apa bila otak kanak-kanak itu sudah tersedia untuk belajar bahasa.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.Bunyi ga. atau tidak selasa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. seperti makan. batuk dan sedawa adalah berkaitan dengan keperluan biologi juga. . baba.Iaitu bukti ketara perkembangan bahasa. mungkin menghasilkan bunyi yang sama. .Lidah lebih banyak bergerak keatas dan kedepan menyerupai aktiviti menyibut . bi. menelan. b.Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa.gu menyerupai suku kata.Aktiviti juga bernafas. ada banyak perkembangan dan beberapa tahap.

pangilan.Bunyi-bunyian lebeh panjang 1 saat. dan konsonan.Tunjuk kepad angguta badan yang mudah. dada dan pelbagainya. ada bunyi bibir dan gabunkan bunyi-bunyi tersebut. .Menyebut bunyi vocal dan konsonan n.kemahuan.Ibu mula ada mengesah tujuan di sebalik ujian. ini tanda awal bahasa.Bunyi seperti bababa dan beritam lain… selalunya di ulang-ulang.Selepas itu ia menghasilkan k. . . . tetapi lebih kerap di gunakan.Boleh memberikan tumpuan untuk lebih kurang 2 minit. . . berbeza-beza. Contoh Nak ipoh Agu Ijak nyak Ikat abut . . .d.Bermula main dan ulangan. mula ada makna. .p. Tahap III (20-30 minggu) .Bunyi itu seolah-oleh berlatih pada masa ini-lebih menggembirakan pada ibunya.Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap-ada membebel hingga 18 bulan.Pada ini penghasilan bunyi lebih mantap.nyaian bermilodi.Pada mulanya penkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan ia berhenti sebelum bayi bercakap.Betul tidak ada makna.aa.Ada banyak bunyi berlainan yang dahasilkan.Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vocal.Bunyi lebih jelas. .ada bunyi lelangit lembut. Kuliah 5 23 January 2009 Bagaimana kanak-kanak memperolehi bunyi. Tahap V (9-18 bulan) . . . tetapi menyerupai bunyi bewasa. d. c.h terutama da awal suku kata dan perkataan pendek. kata awal. . Tahap IV (25-50 minggu) . ba.bunyi bahasa. . kata adjektif (mungkin tak jelas). . Ini salah. seperti vokal: ari. e.Faham kata kerja yang mudah.m.Kanak-kanak sudah bunyi berirama. . .Tahap ini menggunakan beberapa bunyi sahaja.Boleh mengikut arah mudah. dan kemesraan.Boleh cakap 2-3 perkataan kata nama.u dalam suku kata seperti. aagaa. kata kerja. sudah ada suku kata. soalan. .

Tahap 2 Ayat dua perkataan.Kanak-kanak juga mengguasai bunyi forma iaitu tersusun. akan. uwat. (subjek + perdikat + keterangan) B : Kucing makan. Kata Bantu + Kata kerja Kuliah 8 13 FEBRUARY 2009 Bunyi kanak-kanak di keluarkan Kanak-kanak mempelajari tatabahasa. su. yam. Lori sampah 3. 1. cucu. dan ayat yang terdiri dari satu perkataan atau ayat yang pindik seperti mamam. frasa.Memperkembangkan ayat Ungkapan Tahap 1 Ayat satu perkataan. dan dll. C : Kucing jahat. dan dll. Prodikat Dalam prodikat yang banyak itu ada pola seperti. Tempat 2. Kata Nama + adjektif 2. maksud. ayi.Memperkembangkan frasa . contohnya : atut. Masa . ubat. kan. Perkembangan Bunyi Kanak-kanak Kuliah 6 30 January 2009 Proses selepas kanak-kanak memahami . Kata Nama + Penerang 2. Contoh A : Abah balik kerumah. dan tidak forma. Kata Kerja + objektif 3. dan dll. contohnya : nak ipoh. Lori simen Sendi logik terdiri daripada : 1. abah.Jadual 1. Dalam Frasa terdiri daripada : 1.

hanya pada usia dua tahun dan ke atas. Anak-ank Melayu. Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna. peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama. Kanakkanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri. ada yang satu tahun mereka tidak belajar lagi disegi sesuatu perkataan baru atau frasa. Justeru. dan bertanya. emosi.3. tahap ucapan dua kata. Peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap. Dalam situasi ini. Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak. mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. Sebab akibat Kuliah 9 20 FEBRUARY 2009 Prakmatik Umumnya. tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya. tahap kecakapan penuh. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri. Kata bahawa dalam mental atau mindal kanak-kank ada satu alat dalam kepala kanak-kanak itu. Kuliah 10 27 FEBRUARY 2009 Semantik Bagaimana makna dikenali sebagai semantik. tetapi ayat baru belum di belajari. perlakuan dan keperibadian manusia. seperti bercerita. semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapnya. Bahasa jenis pertama. biasanya dia suka menyebut nama dia sendiri. Dalam bahasa kita dapat mengungkap fikiran. pendapat. mengulas. atau gelaran dan pangkat dalam keluarga. dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. Walau bagaimanapun. Contohnya : . seperti kakak atau abang. tahap permulaan tatabahasa. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. iaitu tahap membabel atau mengagah. bertengkar. perasaan. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Semakin banyak kata dikuasai oleh seseorang. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza. Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling. tahap holofrasa. kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat.

Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Ayah : manusia. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.dewasa. lelaki. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. yakni tidak perlu diajar. adanya kurusi boleh dipusing. manusia. . Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Prototype Teori prototaip mengatakan bahawa sesuatu entri dalam kamus mental bertumpu di sekitar sesuatu perwakilan kelompok makna kata itu oleh suatu anggota yang masuk prototaip. dan tidak boleh dipusing. Akan tetapi. Saya : ganti nama.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. 2009 4:25 PM hasuenah wohseng said. makna kata burunga Syarikat menganggap robin (jenis burung yang berdada merah). burung yang paling sesuai sebagai prototaip.. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Satu cara untuk menerangkan konsep prototaip adalah dengan menggunakan konsep esyarat diantara tulisan dan gambar.bapa kepada anak. Yang paling lazim dari burung-burung mungkin itulah yang dianggap sebagai prototaip yang lebih daripada jenis burung. Wallahu a lam March 11. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. mungkin ada burung yang dipandang lebih lazim.Kurusi. walaupun.ditugasan mengajar bahasa Melayu.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu.. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . robin burung yang paling lazim. Ini satu masalah persepaduan yang .orang yang berkata. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.

Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah . kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Mengikut teori behaviorisme. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Oleh itu sebagai orang dewasa. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.

Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. untuk kepentingan akademik. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Selalunya. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa .masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dari golongan pelajar yang dikaji. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik . Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. untuk belajar bahasa Inggeris. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Mohd. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu.

maka kejayaannya bergantung pada motifnya. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu.tok.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. 2. Pelajar yang berkeupayaan tinggi.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan . maka dia akan gagal. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. 2. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.itu adalah perkataan yang pindik. 4. Misalnya. 3. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. 1.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Larson dan W. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. 7. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.ninik dan sebagainya. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. 5. 6.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa.A.N. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati.

Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.siapa pengarang .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.Pengasuh kanak-kanak bisu .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.masa tahun pengarang .Firaun . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).tajuk .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. . .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.baca.gambar.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. . Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. .

s. Kekerapan .h.Dilakukan pada tahun 1960 .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.tempat.ny.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .n. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus . .b.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan . Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .l.g.Yang popular sample setegah jam .Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Mengumpul data secara naturalistic.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .m.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam . andi (mandi) hurup yang di gugur m .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .1953 .j.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Memahami kumpulan kanak-kanak . bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well . Hasil penyelidikan .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.suasana eksperimen.k.f.t.d. Bunyi p.dan akibat 2.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.c.Lain subjek.

Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.makan. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. mencakap.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. menelan.sendawa. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.sakit.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. . Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.batuk.menerus tanpa sekatan.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain . Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Tahun pertama (perkataan) .

ba ba bad an deritam lain…. soalan. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit .gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .da da dll •tidak ada makna .selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.panggilan . kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya..Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.Ini salah.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.ba. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.aa. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti. seperti vocal.kata kerja.•Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.

h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . Frasa k. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . Popretion :pandai pengaroh orang. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.k.000 perkataan .bunyi apa yang ada . k.Mesti demograpi lontal .n + penerang Analisis .berapa perkataan .elak. ijak aki 2.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat .n +adjektif : nasi lemak 3. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.senarai perkataan yang penuh . k.buat grap dengan menguna huru biasa.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. Bantu + k. Lojek ada 3 lojekmasa.•Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.berapa bulan . Contoh : 1.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. disekolah mula mengajar formal. Contoh: a : alak.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .k + objek : tema kasih.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.m.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.bunyi apa . Bagaimana kanak belajar makna .senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. oo : emak.p.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .

meja dll.usia kritikal. March 11. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . . tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.6. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.frasa.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .seperti gelas walaupun rupanya berlainan. Edugram gambar. Bagai mana kanak-kanak faham makna .dan hurup itu lambing untuk di bunyi.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.7 sudah tahu tentang nahu. Usia 5. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. 2009 4:31 PM . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . .sekira kanak –kanak bekak (tuli.

Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua..Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa.ditugasan mengajar bahasa Melayu. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu . Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . yakni tidak perlu diajar.hasuenah wohseng said.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Mengikut teori behaviorisme. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.

Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud . untuk kepentingan akademik. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Dari golongan pelajar yang dikaji. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Mohd.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.

keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. sikap dan . Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. untuk belajar bahasa Inggeris. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Larson dan W. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong.bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua .N. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 2. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. 4. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 3. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Misalnya. Selalunya. 5. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga.A. 1. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.

dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. 6.peluang untuk belajar maka dia harus gagal.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.baca. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .gambar. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.tok.tajuk . Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. 2. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.ninik dan sebagainya.siapa pengarang . Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . maka dia akan gagal.masa tahun pengarang . 7.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.serta nuat maksud tentang apa yang di baca .itu adalah perkataan yang pindik.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. Pelajar yang berkeupayaan tinggi.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.

Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.suasana eksperimen.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa..kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Firaun . Kekerapan . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Hasil penyelidikan .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .Memahami kumpulan kanak-kanak . .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.Pengasuh kanak-kanak bisu .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam . .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Lain subjek. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .

Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.l.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel . . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.Dilakukan pada tahun 1960 .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .ny.Yang popular sample setegah jam .Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .g. . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.f.tempat. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.t. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.m.dan akibat 2.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well . Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. andi (mandi) hurup yang di gugur m .d.s. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.1953 .Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.h. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .k.j. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Bunyi p.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah..n.b.Mengumpul data secara naturalistic.c.

Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut .sendawa.makan.batuk.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Tahun pertama (perkataan) . Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.sakit. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. . Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . mencakap.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. menelan. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.

panggilan . Bagaimana kanak belajar makna . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.berapa bulan .Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.ba.bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .Ini salah.aa.da da dll •tidak ada makna .kata kerja. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.Mesti demograpi lontal .Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis .m.ba ba bad an deritam lain…..p. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. seperti vocal.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. soalan. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .

Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. disekolah mula mengajar formal.000 perkataan . Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.n +adjektif : nasi lemak 3. Frasa k. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.buat grap dengan menguna huru biasa. Lojek ada 3 lojekmasa. Contoh : 1.elak. ijak aki 2.berapa perkataan .k + objek : tema kasih. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .senarai perkataan yang penuh .k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Popretion :pandai pengaroh orang.7 sudah tahu tentang nahu.bunyi apa yang ada . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.6.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.meja dll. Usia 5. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.frasa. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Bantu + k.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. k. k.bunyi apa . Contoh: a : alak.k. oo : emak.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .n + penerang Analisis .

Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.sekira kanak –kanak bekak (tuli. Bagai mana kanak-kanak faham makna .seperti gelas walaupun rupanya berlainan.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Kita mesti .kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. 2009 4:44 PM fadilah saleah said. Edugram gambar. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.( mentalnya akan dihidup). . Bahasa kedua pula terpaksa dipelajari dan hanya berkembang melalui latihan dan pengukuhan.. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.1..tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . iaitu tidak perlu diajar. .dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. (10 markah) BELAJAR BAHASA KEDUA Kita telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ibu itu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. March 11. Fadilah Saleah M20082000312 Nomber telefon bimbit : 0176289757 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU Jawapan Soalan 1.

pembelajaran itu perlulah berlaku dalam satu lingkungan sosial di mana bahasa itu dituturkan. Bahasa kedua melalui rancangan dan kaedah tertentu Pembelajaran bahasa sebagai bahasa kedua. Keperluan Latihan Perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua itu ialah latihan. Penerimaan ke dalam Masyarakat Baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Peringkat Pencapaian yang Perlu Walau ramai. Seseorang yang masuk ke dalam sesebuah masyarakat baharu itu tentu dianggap asing. iaitu dari bahasa ibunya. Kanak-kanak hanya perlu didedahkan kepada bahasa dan mereka akan pandai dengan sendirinya. Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua. kerana ingin berhubung dengan orang lain. bahawa keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Hal ini memang ada orang yang tidak pernah bergaul dengan anggota masyarakat lain merasa tidak perlu mencuba untuk menghilangkan unsur keasingan ini. pendedahan terhadap penggunaan bahasa itu. Jelas sekali dorongan . Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Linguistik dan sosiologi merupakan suatu masalah persepaduan yang amat kompleks di mana seseorang pelajar itu mencuba meresapkan ciri-ciri kebudayaan. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Proses mempelajari bahasa itu menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran perbezaan dan persamaan di antara kedua lakuan bahasa itu. Latihan itu hanyalah merupakan satu bahagian sahaja daripada seluruh proses menjadi dwibahasa. Bahasa pertama dikuasai secara tidak formal. berfikir. bercakap sama dengan menggunakan satu bahan pengajaran yang tersusun rapi ataupun dengan menggunakan bahan yang dibentuk secara rambang. Ia tidak perlu diajar dan kanak-kanak pandai tanpa pembelajaran. PROSES MENJADI DWIBAHASA Dalam proses mempelajari bahasa kedua ini. Tegasnya ada perbezaan yang besar antara memperolehi bahasa pertama dan mempelajari bahasa kedua. Oleh itu akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu pula. Ini mungkin memberi kita pengetahuan mengenai masalah penting dan sukar diatasi di negara. Latihan yang demikian mencakupi latihan mendengar.mempunyai dorongan dan sikap yang sihat untuk dapat belajar dengan berkesan.

Motif juga mungkin terbit dari keinginan memelihara identiti dan budaya sesuatu kaum. b. untuk kepentingan akademik. Mohd. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Dapat dilihat bahawa ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua: a. Dari golongan pelajar yang dikaji. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Bahasa kedua itu amat penting untuk perhubungan. Tetapi proses itu akan menjadi lebih sukar bagi orang yang sudah meningkat umurnya. manakala kemahiran mereka dalam bahasa kedua tidaklah sempurna. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Umumnya terdapat bahawa mereka itu lebih atau kurang mahir dalam bahasa Inggeris. PEMELIHARAAN BAHASA KANDUNG Pada tahun 1971. Khalid melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dalam sikap ini dapat melihat dari segi psikologi sama ada seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Tetapi peringkat kejayaannya tentulah berlainan. Walau bagaimanapun boleh dibuat satu generalisasi bahawa kemahiran mereka dalam bahasa kandung memang cukup baik. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. tetapi ternyata bahawa perhubungan akan menjadi terhad dan kaum pendatang itu tidak akan dapat menjadi sebagai sebahagian dari masyarakat itu tanpa menggunakannya. Walaupun kemahiran dalam bahasa kedua itu dapat dianggap opsyenal. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Walau seseorang itu berkeupayaan mempelajari bahasa apa pun. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. serta . Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah mas arakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan kelulusan untuk melanjutkan pelajaran dan mendapat pekerjaan atau penetapan dalam jawatan menjadi faktor mendorong kaum lain mempelajari bahasa Melayu. c. Dalam kebanyakan hal mereka salah faham dalam menganggarkan darjat kemahiran mereka. Keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Kemahiran kedwibahasaan sebenarnya mempunyai pertalian rapat dengan pola-pola persekolahan yang telah dialami oleh pelajar tersebut. iaitu apabila ia telah melangkaui jangka masa yang subur untuk perkembangan bahasa tersebut secara semulajadi. walaupun secara amnya.

4. Kalaulah kebudayaan dan masyarakat sekelilingnya membantu maka ada juga sedikit harapan untuk mendapat sedikit kejayaan. Larson dan W.N. maka dia akan gagal. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. maka kejayaannya bergantung pada motifnya.tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. buku teks. 6. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Peluang Peluang merupakan satu faktor penting dalam mempelajari bahasa. Lingkungan Lingkungan di mana pelajar itu tinggal. 7. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. akan mencapai kejayaan yang baik juga. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 1. Kadang. dalam bentuk masyarakat dan individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. d. baik dari dalam mahupun dari luar kelas. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. tetapi kurang berpeluang. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi.A. harus juga mencapai kejayaan yang agak baik kalaulah ada individu di sekelilingnya yang memberi sokongan kepada pembelajarannya itu. masa dan peralatan yang sempurna akan menghalang pembelajaran bahasa tersebut. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.kadang ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu maka perlulah adanya peluang untuk belajar. 5. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi . e. Kebudayaan yang menyokong pembelajaran itu juga akan membosankannya. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Peluang ini mungkin tidak wujud disebabkan perbelanjaan yang mahal yang mungkin tidak mengizinkan orang itu belajar. 2. 3. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. tetapi tidak mempunyai keupayaan yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa.

sama seperti lakuan lain. Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. kalau tidak ada pendedahan. kalau tidak dia akan gagal. tidak memberi tempat yang sewajarnya pada akal atau otak manusia.peluang akan gagal. maka penguasaan bahasa juga tidak akan berlaku. Guthrie dan Skinner. memberi kemungkinan untuk kanak-kanak membuat generalisasi. Sepertimana ahli psikologi yang masyhur ialah Watson. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. TEORI BIOLOGIS Chomsky dan rakan-rakan telah menumpukan perhatian kepada unsur yang terpendam dalam manusia dan lakuan. Kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja. Menurutnya proses penguasaan bahasa itu jelas menunjukkan bahawa pengukuhan. Teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. Behaviorisme tidak mengindahkan tentang daya pemikiran manusia dalam menguasai bahasa. Teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Chomsky menyatakan bahawa teori behaviorisme itu hanya sebuah dongeng. Pertama ialah bahawa kanak-kanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa. Dia . hipotesis dan memproses maklumat dalam suatu cara istimewa dan amat kompleks. pemerhatian biasa dan sifat semulajadi yang ingin tahu. bahawa manusia sejak lahirnya sudah mempunyai kebolehan untuk memperolehi sistem perhubungan yang dipakai oleh manusia. PEMEROLEHAN BAHASA Ada dua aliran yang mencuba menganalisa dan menerangkan fenomena ini. iaitu bahasa. Walau bagaimanapun lingkungan yang menyokong mungkin membantunya mencari motif. Baginya. Jadual Pemerolehan Bahasa Salah satu dari teori E.H. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia. Bahasa itu mempunyai keupayaan yang semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa tersebut. bergabung dengan sifat mahu meniru merupakan faktor penting. Ini bermakna. KRITIKAN TERHADAP TEORI BEHAVIORISME Dalam kritiknya itu. Teori pertama itu dipanggil teori behaviorisme dan yang kedua itu dipanggil teori biologis. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. TEORI BEHAVIORISME Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi.

Pada masa berumur lima bulan. Tetapi dari segi akustik bunyi-bunyi itu berbeza dari bunyi bahasa. kepala kanak-kanak itu mula kukuh dan tegap dan mula menggemari barang. Jadual Pemerolehan Mengikut Umur Menurut Lenneberg (1967) perkembangan pemerolehan bahasa di kalangan kanakkanak melalui lapan peringkat: 1. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. Kehilangan salah satu dari pancaindera. Pemerolehan Bahasa Melalui Pendedahan Kanak-kanak tidak akan dapat memperolehi sesuatu bahasa melainkan kalau mereka mendengarnya dan fungsi orang bercakap. PERINGKAT PENGUASAAN BAHASA Kita dapat melihat bahawa kanak-kanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniruniru percakapan ibu bapa.000 sampai 3. fungsi sokongan moral juga amat kecil sebab biologi kuat memainkan peranannya. . Semasa berumur empat bulan. 2. kanak-kanak hanya dapat mengangkat kepada meniarap. Oleh sebab sistem araf berkembang maka proses perkembangan bahasa boleh berlaku. Dia meletakkan semua berat badannya pada sikunya. Selain dari itu.barang permainan. kadangkadang berpanjangan antara lima belas sampai dua puluh saat. Semasa berumur tiga bulan. tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2. Kanak-kanak kurang menangis dan dia boleh mengeluarkan bunyi seakan-akan bunyi vocal. Bayi manusia dilahirkan dengan tidak berupaya dan terpaksa membesar. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. Tindakbalas kepada suara manusia lebih tajam.menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. Berat otak bayi manusia semasa dilahirkan hanya lebih kurang 25% daripada otak orang dewasa. Ini membolehkan proses tumbesaran kematangan otak berlaku dalam satu jangkamasa yang panjang selepas lahir. Dia mula menyebut bunyi konsonan dan vocal. Dari yang Umum Menuju yang Khusus Semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanak-kanak itu mula mengetahui nama-nama barang. 3. Pertuturan kanak. kanak-kanak tersebut boleh duduk tegap. Merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa. matanya mencari si penutur kadang-kadang kanak-kanak itu akan ketawa.000 perkataan lain.kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan sendiri.

4. Tetapi apa yang mereka pelajari itu hanya merupakan gaya. Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik. dan wacana. atau peluasan dari segi pemakaian. Kebolehan mengagah bertukar kepada pengeluaran bunyi-bunyi yang berciri sukukata. unsur tatabahasa. Dia sudah mempunyai antara tiga hingga lima puluh perkataan. Pada masa ini juga kanak-kanak tersebut mulai memahami arahan. 8. 7. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa proses bermula semasa kanak-kanak itu berumur dua tahun dan berakhir lebih kurang semasa ia berumur dua belas tahun.bunyi lebih kerap dan pola lagu menjadi lebih nyata dan pertuturan mula digunakan. Kefahamannya bertambah baik dan mula menggabungkan dua perkataan. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Semasa berumur dua belas bulan kanak-kanak mulai belajar berjalan-jalan dan bunyi yang serupa dengan bunyi bahasa mula diterbitkan dan perkataan. Sebenarnya. dan Afeksia. 6. atau sesuatu makna yang baharu sahaja. Pengulangan bunyi. Kekenyalan Berakhir Pemerolehan bahasa bermula semasa kanak-kanak berumur dua tahun. (10 markah) Kuliah 1 19 Disember 2008 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie. Proses ini berterusan hingga umurnya menjadi baligh. Di antara perkara yang penting ialah untuk membolehkan kemahiran bertutur itu menjadi matang. Topiktopik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran. Pada masa berumur lapan bulan kanak-kanak mula boleh berdiri sambil berpegang kepada dinding. dari segi nahunya. Masa ini juga merupakan masa progres yang rapi berlaku untuk berjalan dan kemahiran-kemahiran motor yang lain. Semasa berumur sepuluh bulan kanak-kanak itu mulai merangkak dan kadangkadang berdiri tegak. Kanak-kanak mula mengeluarkan berbagai-bagai bunyi dan meniru bunyi dan membezakan bunyi yang berlainan yang didengarnya. Setelah mencapai peringkat itu maka. kosa kata. dll) serta bahasa dan pemikiran. Memang betul bahawa kanak-kanak. Semasa umurnya meningkat dua tahun pola-pola ayatnya mula menjadi lengkap dan dia dapat merumuskannya dengan bersendirian. tetapi pemerolehan lain akan terus berlaku. Soalan 2. bahasa itu sudah cukup lengkap. Semasa berumur lapan belas bulan kanak-kanak tersebut mulai berjalan. Behaviorisme. LAD. iaitu semasa otaknya tumbuh menjadi 60% dari otak orang dewasa. Hipotesis Usia Kritikal. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa . bahkan orang dewasa sendiri masih terus belajar. Semasa kanak-kanak yang berumur enam bulan ia mula boleh bertupang tangan semasa duduk. 5. bahasa kanak-kanak itu dianggap sudah lengkap dalam serba serbinya.

b. Kursus disampaikan melalui:a. Penilaian prestasi pelajar Esei dan persembahan: 60% (2 esei) -Buatkan nota buku bacaan -Buatkan nota kuliah -Kumpulkan bahan mengenai penguasaan kanak-kanak yang diperhati. Kanak-kanak adalah makhluk social. tugasan dan arahan perbincangan juga dipaparkan dalam blog. Hendaklah Catatan perkataan yang dilakukan oleh kanak-kanak menurut tarikh diambil. menunjukan ada yang portindihan. Firaun mengkaji bagaimana kanak-kank memproses bahaa. penyusun kanak-kanak bisu.d. Yang boleh diuji dan diulang. kuliah. Kajian sebenarnya mula pada 1950-an adanya alat-alat teknologi seperti pita perukan. amali. kanak-kanak tidak dapat menyebut perkatana. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing. 2. Adakah bahasa itu wujud dalam dirinya sejak lahir. Buatkan jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan.asing juga dikaji. Pada waktu ini bermulanya perkembangan teori empirical berdasarkan pada yang dilihat dan didengar.Perkembangkan kognitif yang berbeza b. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu. Seterusnya baru boleh di buat analisis dan generalisasi Kaedah yang berkesan Teknik yang dilakukan tidak semasa dengan orang dewasa kerana : a. bagaimana kanak-kanak dapat mempelajari proses yang begitu kompieks. Peperiksaan akhir: 40 Kuliah 2 02 January 2009 Psikologi melibatkan bahasa.Sukar dilakukan terhadap kanak-kanak dibawah tiga tahun Kaedah baru yang digunakan . bengkel. atau sebagai kerja rumah. bahan bacaan dipaparkan dalam blog e. Dapat mengentaui kompleksnya . dan amali akan dijalankan dalam bengkel. Prinsip dan teknik penilaian dan pengujian akan diberi dalam kuliah.c. Psikologi bahasa juga mengguasai bagaimana kita memahami proses kanak-kanak mempelajari bahasa. dan bunyi yang sudah dikuasai oleh kanak-kanak.Kurang memahami dan menggikat arahan d.Pendik c. Pengajaran 1. persekitaran mempengaruhi pengentahuan bahasanya. Semua tugsan hendaklah dimasukkan ke dalam blog 3.

dan gigi.Menunjung tempat. mengganakan 100 ujuran. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. . Kuliah 3 09 January 2009 Bagai manakah kanak-kanak yang bunyi? Apakah kanak-kanak yang ia faham? Bahasa jenis pertama. mengambil sample 3 orang kanak-kanak. d.a.Teknik merukam dan eksperimen b.Kanak-kanak dirakam tanpa gungguan c. Roger Brown. sebaiknya seminggu sekali selama ½ jam.Menujung masa. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. bibir.Menujung akibat. kanak-kanak tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengentahui bahasa. dan 1970-an seramai 128 orang kanak-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel. mewakili keadaan sebenar kanakkanak. seorang ahli psikologi Amerika (19250. membuat kajian 2 jam sebulan Gordon Wells. sample yang besar tidak menjamin berlakunya cirri penting. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. membuat generasi dan pola-pola yang dihasilkan. b.Kanak-kanak yang belum boleh bercakap e. Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya. tidak dilakukan dalam susunan yang terkawal. Kekerupaan. dan c.Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f. Locig ada 3 peringkat a.Tahap pemikiran direndahkan seperti kanak-kanak sesuai dengan tahun intelektual dan pengalaman social. yang popular sample ½ jam. lain subjek susuna eksperimen dan proses stutistik memberi interpretasi yang berlaian. memahami kemampuan kanak-kanak. 1. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. mula pada 1935. Bagaimana Bunyi Dihasilkan Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal.Boleh dipercapaian apabila kanak-kanak itu kecil hingga balig Kesulitan dia dapat mengetahui apa yang difahami dan diketahui. sejak kanak-kanak itu dilahirkan. dilakukan pada tahun 1960-an. Hasil pneyelidikan. Penghasilan Bunyi Konsonan Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah.

[p]. (2) posisi lidah.[z].[n]. iaitu[a].[d].[e].Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator.[s].[y]. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar. Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia. Kuliah 4 16 January 2009 Contoh Jadual Perkembangkan Bahasa kanak-kanak 1.[j]. Contoh Jadual Pemerolehan Bunyi PRAGMATIK Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. contohnya Akan A : suku kata buka Kan : suku kata tutup Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa. dan macam-macam lakuan ujaran. Language Acquisition Devicl(LAD) Proses yang berlaku apabila apa yang di bunyi dan apabila didengar maka kudrat dapat di faham.[i].[m].[k]. Diantara bunyinya [b].[t].[v].[g]. kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah. (3) ketegangan lidah. Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor.[u].[o].Pembuatan Bunyi Vokal Berbeza dengan konsonan. dan (4) bentuk bibir. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa.[ny]. hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga. 2.Jenis Jabual Bilagan Perkataan .[c].[l].

Teori input Iaitu seolah-olah dia (kanak-kanak yang mempelajari bahasa) dilengkapkan (secara batin) dengan satu set “acuan” yang boleh digunakannya untuk membanding. . maksu.Iaitu bukti ketara perkembangan bahasa.Tahap I (0-8 minggu) . seperti makan. .Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.Teori kudrat (innat) Apa bila otak kanak-kanak itu sudah tersedia untuk belajar bahasa. seperti meniru tuturan yang didengarnya secara kebetulan tuturan ibu bapa dan orang-oang lain. mencepak. ada banyak perkembangan dan beberapa tahap. c.Umumnya perkataan pertama diajukan pada tahun pertama. Perkataan Pertama . a. bunyi-bunyi suara adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.Teori meniru Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa. bunyi mula bercakap. atau tidak selasa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. . Penghasilan Bunyi Daripadasaat bunyi lahir hingga 12 bulan. dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya. baba. . b. sakit. .Ia mungkin menyatakan lapar.Bunyi makan. batuk dan sedawa adalah berkaitan dengan . Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama.2. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya.Aktiviti juga bernafas.Pada tahap ini beberapa minggu pertama. terbahagi kepada tiga teori. mungkin menghasilkan bunyi yang sama. Jenis Jadual Konsonan 3. Jenis Frasa Contoh nak susu nak yam nak naci nak puh Teori memahami proses mempelajari Bahasa Melayu. menelan. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru bahasa ibu bapa atau orang-orang tua. a.

. kata adjektif (mungkin tak jelas).ada bunyi lelangit lembut. aagaa. .Betul tidak ada makna.nyaian bermilodi. nadanya mula berbagai-bagai. kata kerja. seperti vokal: ari.Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. .u dalam suku kata seperti. e. b.Tahap III (20-30 minggu) .Tunjuk kepad angguta badan yang mudah. ada bunyi bibir dan gabunkan bunyi-bunyi tersebut. mula ada makna.cid an sebagainya. . dan konsonan. . . tetapi menyerupai bunyi bewasa. . soalan. cu.Faham kata kerja yang mudah. . .d. namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. . mula mewujudkan kontur intonasi. . .Tahap II antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibirakan.Lidah lebih banyak bergerak keatas dan kedepan menyerupai aktiviti menyibut bunyi bahasa. .Berirama dan pendak-pendak misalnya: mi.Tahap IV (25-50 minggu) .Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap-ada membebel hingga 18 bulan. air.Selepas itu ia menghasilkan k. . tetapi lebih kerap di gunakan.Ada banyak bunyi berlainan yang dahasilkan.Mula mengagah dan gerak.Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa.Bunyi-bunyian lebeh panjang 1 saat.kemahuan. pangilan. c.Ketika berumur 4 bulan bunyi bahagian-agah belakang rongga mulut mula lahir. dan kemesraan. . . . kata awal. berbeza-beza. sudah ada suku kata. ba.Tahap V (9-18 bulan) . ini tanda awal bahasa.aa.gu menyerupai suku kata.Tahap II (8-20 minggu) . .Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vocal. .Tangisan juga dihasilkan.Boleh cakap 2-3 perkataan kata nama.Ibu mula ada mengesah tujuan di sebalik ujian.Pada ini penghasilan bunyi lebih mantap. d.Bunyi seperti bababa dan beritam lain… selalunya di ulang-ulang.Pada mulanya penkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan ia berhenti sebelum bayi bercakap.Bunyi ga.Tahap ini menggunakan beberapa bunyi sahaja. .Boleh mengikut arah mudah.Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi bahasa.Kanak-kanak sudah bunyi berirama. . bi. . . . .keperluan biologi juga.Bunyi lebih jelas. .Bunyi itu seolah-oleh berlatih pada masa ini-lebih menggembirakan pada ibunya.Bermula main dan ulangan. Ini salah. dada dan pelbagainya. .Boleh memberikan tumpuan untuk lebih kurang 2 minit.

Prodikat Dalam prodikat yang banyak itu ada pola seperti. Perkembangan Bunyi Kanak-kanak Kuliah 6 30 January 2009 Proses selepas kanak-kanak memahami -Memperkembangkan frasa -Memperkembangkan ayat Ungkapan Tahap 1 Ayat satu perkataan.. yam.m. dan tidak forma.Kanak-kanak juga mengguasai bunyi forma iaitu tersusun.h terutama da awal suku kata dan perkataan pendek.Kata Kerja + objektif 3. su. cucu. dan dll. ubat.Kata Bantu + Kata kerja Kuliah 8 13 FEBRUARY 2009 Bunyi kanak-kanak di keluarkan Kanak-kanak mempelajari tatabahasa. abah. akan. contohnya : atut. uwat. kan. Kuliah 5 23 January 2009 Bagaimana kanak-kanak memperolehi bunyi. ayi. contohnya : nak ipoh. dan dll. Contoh Nak ipoh Agu Ijak nyak Ikat abut Jadual 1. dan ayat yang terdiri dari satu perkataan atau ayat yang pindik seperti mamam. Contoh . frasa.Kata Nama + adjektif 2. dan dll.p.Menyebut bunyi vocal dan konsonan n. Tahap 2 Ayat dua perkataan. maksud. 1.

seperti bercerita. Kata bahawa dalam mental atau mindal kanak-kank ada satu alat dalam kepala kanak-kanak itu. kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. iaitu tahap membabel atau mengagah. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. tahap permulaan tatabahasa. biasanya dia suka menyebut nama dia sendiri. mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. seperti kakak atau abang. kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat. C : Kucing jahat. Kanakkanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri. tetapi ayat baru belum di belajari. tahap holofrasa. Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling. hanya pada usia dua tahun dan ke atas. tahap kecakapan penuh. tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya. Justeru. Kuliah 10 27 FEBRUARY 2009 Semantik . Peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap. dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza.Tempat 2. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri. peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama.Sebab akibat Kuliah 9 20 FEBRUARY 2009 Prakmatik Umumnya. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak.Masa 3. Bahasa jenis pertama. Anak-ank Melayu. tahap ucapan dua kata. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. bertengkar.Lori sampah 3.Kata Nama + Penerang 2. ada yang satu tahun mereka tidak belajar lagi disegi sesuatu perkataan baru atau frasa.A : Abah balik kerumah.Lori simen Sendi logik terdiri daripada : 1. atau gelaran dan pangkat dalam keluarga. mengulas. kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. (subjek + perdikat + keterangan) B : Kucing makan. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Dalam situasi ini. dan bertanya. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. Dalam Frasa terdiri daripada : 1. Walau bagaimanapun.

Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Yang paling lazim dari burung-burung mungkin itulah yang dianggap sebagai prototaip yang lebih daripada jenis burung. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Ayah : manusia.Bagaimana makna dikenali sebagai semantik. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Dalam bahasa kita dapat mengungkap fikiran. perasaan. adanya kurusi boleh dipusing. robin burung yang paling lazim. lelaki. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna. Saya : ganti nama.. Satu cara untuk menerangkan konsep prototaip adalah dengan menggunakan konsep esyarat diantara tulisan dan gambar. Wallahu a lam March 11. Contohnya : Kurusi. Akan tetapi.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . Prototype Teori prototaip mengatakan bahawa sesuatu entri dalam kamus mental bertumpu di sekitar sesuatu perwakilan kelompok makna kata itu oleh suatu anggota yang masuk prototaip.bapa kepada anak. .Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapnya.. mungkin ada burung yang dipandang lebih lazim. yakni tidak perlu diajar. burung yang paling sesuai sebagai prototaip. 2009 4:53 PM hasuenah wohseng said.dewasa. perlakuan dan keperibadian manusia. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. dan tidak boleh dipusing. manusia. Semakin banyak kata dikuasai oleh seseorang. emosi.orang yang berkata. pendapat.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua . walaupun. makna kata burunga Syarikat menganggap robin (jenis burung yang berdada merah).

Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Oleh itu sebagai orang dewasa. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Mengikut teori behaviorisme. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya .Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat.

Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Selalunya. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Dari golongan pelajar yang dikaji. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini.bergantung pada dorongannya sendiri. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. untuk belajar bahasa Inggeris. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. untuk kepentingan akademik. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Mohd. . Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.

A. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Misalnya.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. maka dia akan gagal. 1.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. 2.serta nuat maksud tentang apa yang di baca .N.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. 5. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. 6. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 3. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. . Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 7.Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. 4. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Larson dan W. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. 2.

Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.tok. .Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .tajuk .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .baca. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.itu adalah perkataan yang pindik.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.gambar. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. .ninik dan sebagainya. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.masa tahun pengarang .siapa pengarang .kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan . Kaedah baru yang digunakan .Pengasuh kanak-kanak bisu . .Firaun .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.

k.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well . dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .j.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .h.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.f.g.b. Bunyi p. Kekerapan . .c.suasana eksperimen.Memahami kumpulan kanak-kanak . bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.m.Yang popular sample setegah jam .n.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.s. Hasil penyelidikan .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .t. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .ny.dan akibat 2.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui . . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Lain subjek.l.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.d.a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Mengumpul data secara naturalistic. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .tempat.1953 .Dilakukan pada tahun 1960 .

Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.sakit. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. andi (mandi) hurup yang di gugur m . . Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.sendawa.makan. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. adalah juga berkaitan dengan .Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. menelan. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.batuk. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. mencakap.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Tahun pertama (perkataan) .

seperti vocal.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.panggilan . ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.da da dll •tidak ada makna . kemahuan dan kemesraan . Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna. soalan.ba.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .aa.ba ba bad an deritam lain….keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.Ini salah.

kata kerja. k. Frasa k. Bagaimana kanak belajar makna .m.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .senarai perkataan yang dia sebut . oo : emak.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.bunyi apa yang ada .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .bunyi apa .k.Memperoleh apa yang kita di senaraikan . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.elak. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . Bantu + k. Contoh: a : alak.berapa perkataan .p.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.n + penerang Analisis . k.senarai perkataan yang penuh . disekolah mula mengajar formal.n +adjektif : nasi lemak 3.k + objek : tema kasih.•mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . ijak aki 2.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Contoh : 1.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.buat grap dengan menguna huru biasa.berapa bulan .Mesti demograpi lontal .

sekira kanak –kanak bekak (tuli.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Popretion :pandai pengaroh orang. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .6.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.frasa. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi .seperti gelas walaupun rupanya berlainan. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Usia 5. Bagai mana kanak-kanak faham makna . bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.meja dll. . Lojek ada 3 lojekmasa. .Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.7 sudah tahu tentang nahu. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.usia kritikal.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .000 perkataan . tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.

. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. yakni tidak perlu diajar.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. 2009 5:09 PM hasuenah wohseng said. March 11. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Mengikut teori behaviorisme. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Edugram gambar. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. .berlain-lain makna .ditugasan mengajar bahasa Melayu.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .

Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan .Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. untuk kepentingan akademik.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Mohd. Dari golongan pelajar yang dikaji. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah.Oleh itu sebagai orang dewasa. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971.

N. Larson dan W. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Selalunya. 1. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Misalnya. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan . Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.A. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi.terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. untuk belajar bahasa Inggeris. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu.

2.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.itu adalah perkataan yang pindik. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. 7. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu . Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing.serta nuat maksud tentang apa yang di baca .tajuk .Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).baca. 3. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.gambar. 6. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. 5.masa tahun pengarang . tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2.masyarakat yang mendorong.ninik dan sebagainya. maka dia akan gagal.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.tok. 4. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. 2. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.siapa pengarang .dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.

Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada . . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.Memahami kumpulan kanak-kanak . .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.Pengasuh kanak-kanak bisu .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.menjawab apa yang nampak dalam gambar. Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. .kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . Hasil penyelidikan .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Firaun .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.

Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.ny.g. .1953 .s.tempat. andi (mandi) hurup yang di gugur m . Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well . Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .t.suasana eksperimen..dan berapa perkataan .h. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.c.n. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.j.l. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .d.k.Lain subjek.Dilakukan pada tahun 1960 .Yang popular sample setegah jam .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam . Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. Bunyi p.f.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .b.Mengumpul data secara naturalistic.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.m.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.dan akibat 2. Kekerapan .sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.

yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. . Tahun pertama (perkataan) . Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.makan. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.sakit. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu .batuk.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.sendawa. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. menelan.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . mencakap.

konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama. Bagaimana kanak belajar makna . soalan.Ini salah.ba ba bad an deritam lain…. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.•Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . seperti vocal. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga. .perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah..aa.m.Mesti demograpi lontal .Memperoleh apa yang kita di senaraikan .ba. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.panggilan .berapa bulan . ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.kata kerja.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.p.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .da da dll •tidak ada makna .Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .

Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.k.n + penerang Analisis .lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.k + objek : tema kasih.senarai perkataan yang penuh .bunyi apa . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .n +adjektif : nasi lemak 3. Bantu + k.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.elak. . Popretion :pandai pengaroh orang. k. oo : emak.Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . Contoh : 1. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .berapa perkataan . ijak aki 2.meja dll.bunyi apa yang ada . disekolah mula mengajar formal.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.buat grap dengan menguna huru biasa. Contoh: a : alak.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.000 perkataan . k. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Frasa k. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. Lojek ada 3 lojekmasa.

Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).dan hurup itu lambing untuk di bunyi.usia kritikal. 2009 5:24 PM hasuenah wohseng said. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .7 sudah tahu tentang nahu.. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.sekira kanak –kanak bekak (tuli.seperti gelas walaupun rupanya berlainan. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA . Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . . Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. March 11.Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar..frasa. Bagai mana kanak-kanak faham makna . kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Usia 5.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. . Edugram gambar.6.

Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Oleh itu sebagai orang dewasa.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. yakni tidak perlu diajar. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Mengikut teori behaviorisme. Penerimaan kedalam masyarakat baharu .

Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Mohd. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Selalunya.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. untuk kepentingan akademik. Dari golongan pelajar yang dikaji.Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. keupayaan ini semakin berkurangan apabila . Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. untuk belajar bahasa Inggeris. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad.

Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.A. 2. maka kejayaannya bergantung pada motifnya.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. 2. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. 4. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Ayat bina ayat Peringkat awal . Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 5.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Larson dan W. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Misalnya. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. maka dia akan gagal. 6. 1. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga.N. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. 3. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. 7.

Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.Pengasuh kanak-kanak bisu .baca.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.masa tahun pengarang .Firaun .tajuk .Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.itu adalah perkataan yang pindik. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . . Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. .Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca.gambar. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).siapa pengarang .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. . Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.tok.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.ninik dan sebagainya.Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.

Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well . Kekerapan .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Yang popular sample setegah jam .suasana eksperimen.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Mengumpul data secara naturalistic. .Lain subjek.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Memahami kumpulan kanak-kanak .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .1953 .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada . Hasil penyelidikan .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Dilakukan pada tahun 1960 .Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) . .

ny.dan akibat 2. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.l. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Bunyi p.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.f. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.k.c.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.b. Tahun pertama (perkataan) . Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.n. andi (mandi) hurup yang di gugur m .Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.m.g. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.d.s.j. .tempat. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.t. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.h.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.

batuk.sendawa.sakit.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.ba ba bad an deritam lain….da da dll •tidak ada makna . menelan.ba. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga. mencakap.makan. seperti vocal. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak..aa.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.tetapi menyerupai bunyi dewasa .

soalan.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .elak.kata kerja. Bagaimana kanak belajar makna .Ini salah. oo : emak. k.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. Contoh : 1. k. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.buat grap dengan menguna huru biasa. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . Contoh: a : alak.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . Bantu + k.k.Memperoleh apa yang kita di senaraikan . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.p.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .m.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun . kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . ijak aki 2.panggilan .Mesti demograpi lontal . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.k + objek : tema kasih.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .berapa bulan . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.n +adjektif : nasi lemak 3.•Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .

Usia 5.meja dll. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.frasa.usia kritikal.sekira kanak –kanak bekak (tuli.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.Formal:ada guru/klas/conteks. disekolah mula mengajar formal. Popretion :pandai pengaroh orang.berapa perkataan .senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. kemahiran . -prototype : ialah bentuk yang paling asas .seperti gelas walaupun rupanya berlainan.bunyi apa .bunyi apa yang ada .bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .7 sudah tahu tentang nahu. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.n + penerang Analisis . Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Frasa k.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. . Bagai mana kanak-kanak faham makna .tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).senarai perkataan yang penuh .kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.6. Lojek ada 3 lojekmasa. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.

Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. NAMA : Hasuenah Wohsing NO MATRIK : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac diganti dengan tugasan berikut: 1.. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. Edugram gambar.ditugasan mengajar bahasa Melayu.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. 2009 6:57 PM hasuenah wohseng said.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. .-Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. yakni tidak perlu diajar. Si . March 11. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya..Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.

Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain.pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. .Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Mengikut teori behaviorisme. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Oleh itu sebagai orang dewasa. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa.

akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. untuk belajar bahasa Inggeris. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Selalunya.PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. untuk kepentingan akademik. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Dari golongan pelajar yang dikaji. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Lingkungan . Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

maka dia akan gagal. (10 markas) Kuliah 19/12/2008 Ayat bina ayat Peringkat awal Tulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.iaitu apabila kanak . Pelajar yang berkeupayaan tinggi. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.N. 2. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Semak dan kemas nota kuliah masing-masing. 2. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Teori-teori Dalam membaca mesti ada di tempat yang kita baca serta mebuat mksud apa yang dibaca. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. 6. 7.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut mesa mencakap selama setengah jam. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Jikalau ada perkataan yang terdengarpun boleg di catatkan. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. 4. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. 1. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. 3.dan anak manusia terpaksa banyak mempelajaran untuk menjadi dewasa. Larson dan W. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 5. Ccici yang membiza diantara manusia dengan binatanga aitu manusia apabila melahirkan anak tidak boleh berdiri dengan sendiri akan tetapi anak binatang boleh berdiri dengan diri seniri selepas dilahir olh ibunya. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Bagai mana kita mengentahui proses kanak-kanak setiap minggu. Apa bila kita membaca buku mesti baca dari awal hingga akhrir. Misalnya. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.

dan hurup itu dibuat dengan berwarna mirah.Penyelidikan bahasa kanak-kanak bermula 200 perkataan yang lalu.Masa. Dan dia akan memilih perkapaan di kelilingnya seperti kalau emaknya memasak diapun nak memasak. 2.j.h.m. tempat dan akibat.berumur 2 tahun dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti nak.g.baca dan gambar.s.ninik dan sebagainya.Psikologi melibatnya aitu Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.tok.tahun pengarang . Hurup penguguran yang kanak mengugurkan contoh: ju (baju) hurup yang gugur ba . mak.t. Apa bila ada teori kita pun boleh membaca apa yang berlaku dan boleh faham. Bunyi hurup konsonan dan vokal Vokal : bunyi vokal tiada halangan pada alat aktikulasi.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iatu apakah perkataan yang dituturkan. Dalam membaca buku mesti megentahui 5 perkara . Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa perkembangan -Bagaimana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.Tajuk .Isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah >prosesnya untuk membunyi hurup A dengan rupa mana untuk mengenal dan bagai mana kita nak menghubung huruf. dan jangan cikgu sebut perkataan yang susah di faham. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik -Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan mengambarkan diri kita sebagai orang Melayu . .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojek itu menujuk kepa masa.Asar udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang diperkatakan dan apa yang ditanya . Dalam membuat bunyi kanak-kanak semenjak umur sebulan itu boleh tanya emak dia kata budak itu dapat menyebut huruf apa seperti p. Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham. Konsonan :Apa bila terjadinya hurus udara dihalang atau di sekat pada sebahagian alat artikulasi. Pramatik Ciri apa yang boleh membuat dan tidak boleh membuat aitu mengajar peraturan.n.itu adalah perkataan yang pindek lepas itu bunyi perkataan yang pangjang selepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut boleh sebut 2 perkataan itupun faham.Aras udara keluar terus menerus tanpa sekatan.Siapa pengarang . . Bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasil yang berdasarkan tiruan.Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.andi (mandi) hyrup yang gugur m.

kudrat : perkara yang semula jadi hanya tunggu masa untuk dikeluarkan. menelan. bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja. dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi. sakit. atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksi. Logik tempat : tanya kanak-kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya dan berapa perkataan yang diperoleh setiap minggu serta buat graf contoh : Buat yang membunyi konsonal dan vokal teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. makan. contoh : emak mengajar perkataan terima kasih apabila ada orang memberi barang maka dia pun mengikut perbuatan tersebut. sendawa. interpretasi maksud • Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi • Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai rima lain • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek setengah saat dan deretannya setengah saat tidak seperti bunyi bahasa • Tidak ada ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa • Namun. bercakap. buang air. -Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap. tahun pertama (perkataan) -Umurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. iaitu : tahap I (0-8 minggu) • Pada beberapa minggu pertama. kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. penghalang bunyi • daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan • ada beberapa tahap. sekiranya dia faham mesti kita buat tentangnya. meniru : kanak-kanak meniru mengikut apa yang dilakukan oleh ibunya. tetapi. ada beberapa ciri yang sama dengan bunyi bahasa • Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa • Bunyinya beritma • Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara • Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan . • Aktiviti bernafas.kepada kanak-kanak itu. • Ia mungkin menyatakan lapar. • Bunyi makan. batuk. input : perkataan yang diajar oleh ibunya supaya kanak-kanak itu mengikutnya. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan.

m. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .Ini salah. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti. Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagaimana kanak-kanak memperoleh bunyi -Memperoleh apa yang disenaraikan -Mesti demografi lontar -Jadual untuk memperoleh bunyi lazimnya tidak boleh ragu-ragu -Tanya ibunya bila kanak-kanak itu mula menyebut huruf.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . soalan. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.da da dll •tidak ada makna .tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna. .kata kerja. dan kalimah itu mesti dicatat dengan warna merah.ba. berapa bulan. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.panggilan .ba ba bad an deritam lain….•Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. seperti vocal.p.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.aa..Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.

Irak aki 2.bunyi apa . Contoh : a : alak. Bagaimana kanak-kanak itu ingin mengetahui perkataan itu bermakna kucing. Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.K : nak uat Kuliah 8 tarikh 13/1/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai. perkataan dan bagaimana kanak-kanak itu dapat membezakan bunyi dengan makna.senarai perkataan yang disebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyak 3. Popretion :pandai pengaroh orang. Contoh : kucing. K. elak.senarai perkataan yang penuh . buat graf dengan menggunakan huruf biasa. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat dan apabila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun.000 perkataan. di sekolah mula mengajar formal. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.Bagaimana kanak-kanak belajar makna.N + Penerang Analisis . Bagaimana pola kanak-kanak itu mengetahui makna. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . .Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Ayat frasa ini kebanyakannya dituturkan oleh kanak-kanak menjadi predikat.berapa perkataan . K. Hal ini kerana satu hari kanak-kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya.meja dll.N + Adjektif : nasi lemak 3.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . K.bunyi apa yang ada . Lojek ada 3 lojekmasa. Formal : ada guru/kelas/konteks.Bantu + K. oo : emak. Contoh : 1.K + Objek : tema kasih. Frasa K. Kuliah 6 tarikh 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat kaligraf : ayat yang mempunyai perkataan yang pendek (yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih daripada satu perkataan.

Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. . Bagai mana kanak-kanak faham makna . . .7 sudah tahu tentang nahu.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.frasa. Edugram gambar. baba..6.sekira kanak –kanak bekak (tuli.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. a) Peniruan.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. March 12. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru isi kandungan bahasa yang sedang diteladankan untuk mereka. dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya dan mereka cuba untuk patuh kepada urutan kata ayat bahasa mereka seperti yang telah dikatakan di atas tadi. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).usia kritikal. 2009 11:31 AM zuraliza said.seperti gelas walaupun rupanya berlainan.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama. Usia 5. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.dengan contoh Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . maksu.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.

Kononnya raja Mesir pada abad 7 sebelum masihi. 2009 2:31 PM zuraliza said. iaitu melalui cara peniruan terus akan bentuk tuturan orang dan melalui cara menggalakkan kanak-kanak untuk membuat pembetulan melalui apa yang ditiru olehnya. Fenomena ini berkaitan dengan tahap keupayaan penutur dan dikatakan penutur boleh mengujar dan memahami ayat yang mereka belum pernah alami sebelumnya. makan. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak telah membentuk rumus dalam akal budi mereka dan melalui rumus ini.. O8000 SUNGAI PETANI. minum. Psammetichus I. 3) Urutan kata dalam frasa dan ayat sama seperti urutan kata bahasa pertuturan yang diujarkan oleh seorang dewasa. pernah menyuruh . Lama-kelamaan kanak-kanak akan mengujarkan ayat yang sempurna bentuk menunjukkan ada kemahuannya untuk meniru ujaran yang telah didengari olehnya. prinsip ini tidak cukup untuk menjelaskan aspek pembelajaran bahasa tahap tinggi dan ianya penting. Sesungguhnya kekecualian daripada sesuatu rumus harus dipelajari. dan sebagainya. tidak dapatlah untuk membayangkan bagaimana kanak-kanak mula mengembangkan tahap keupayaan ujaran tuturannya.. dan sebagainya yang mereka sering dengar dan sebutkannya selalu dan melalui perkataan yang mereka jarang dengar kanak-kanak seusia mereka menyebut perkataan tersebut seperti pergi ke kedai. frasa dan juga sebilangan ayat. 2) Bentuk-bentuk perkataan yang biasa dilihat seperti makan. susu. Ujaran kanak-kanak tertentu merupakan perkataan-perkataan unik dan baru tetapi kompleks dari segi morfemnya tidak boleh diperjelas dengan menggunakan prinsip peniruan. yang mendakwa bahawa proses meniru memainkan peranan yang kecil sahaja dalam proses pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. Sesetengah-sesetengah ahli teori yang terlalu asyik dengan hakikat pembelajaran rumus dan lain-lain sehingga mereka tidak dapat melihat pembelajaran bahasa secara keseluruhan. Kanak-kanak menghasilkan perkataan-perkataan seperti hendak. mereka membentuk ujaran baru. minum. Sekiranya hal ini tidak berlaku. March 13. Menurut Moskowitz (1978:95). walaupun kebanyakan pembelajaran bahasa melibatkan proses peniruan. Hakikat bahawa kanak-kanak akan menghasilkan ayat yang biasa didengarinya seperti ‘ bilakah kita boleh pergi’? tidak boleh dinafikan.Sebaliknya. SMK TUNKU ISMAIL. 1) Zuraliza binti Zakaria. Dapatlah dikatakan bahawa meniru menggalakkan pemerolehan tuturan melalui dua cara. Pandangan sebegini gagal dalam menyeimbangkan tiga perkara penting iaitu: 1) Kanak-kanak sebenarnya banyak meniru banyak perkataan. membeli buah. KEDAH 0124341415 2) Perkembangan penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak (a) Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak Minat terhadap bagaimana anak memperoleh bahasa sebenarnya sudah lama wujud.

Aliran yang berlawanan dengan behaviorisme ini menekankan adanya bekal kudrati yang dibawa pada masa kanakkanak dilahirkan. Data dalam buku harian ini kemudian dianalisis untuk disimpulkan hasil-hasilnya. Data itu kemudian ditranskripsikan dan diamati bentuk visualnya akhirnya diolah untuk ditemukan . hipotesis. data diperoleh dengan merakam ujaran mahupun tingkah laku kanak-kanak semasa berujar. Masa yang hanya selama satu hingga empat bulan lazimnya belum dapat memberikan gambaran sesuatu itu berkembang dalam bahasa. Bekal kudrati adalah inilah yang membuat kanak-kanak di mana pun menggunakan strategi yang sama dalam memperoleh bahasanya. Catatan harian yang pada zaman moden berkembang menjadi data-data elektronik sesuai dengan perkembangan zaman mendorong lebih kuat penyelidikan mengenai bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. Ingram (1989) membahagi perkembangan kajian tentang tentang pemerolehan bahasa menjadi tiga tahap iaitu period buku harian. Period buku harian adalah dari tahun 1876 hingga tahun 1926. Pada masa ini. Bagi mendapatkan hasil yang sahih dan tepat diperlukan sampel yang besar. Tomasello 91992). Period ini berkaitan dengan munculnya aliran baru dalam ilmu psikologi behaviorisme yang menekankan peranan persekitaran dalam pemerolehan pengetahuan. 1957). Dromi (1987). bermula dengan munculnya buku Chomsky Syntactic Stuctures (1957) yang merupakan titik awal pertumbuhan aliran mentalisme atau nativisme dalam ilmu linguistic. Sebagai raja Mesir dia mengharapkan bahasa yang keluar daripada kanak-kanak itu adalah bahasa Mesir. 1998: 349). menurut Ingram. atau hokum yang ditemui akan lebih sahih. Charles Darwin pada 1877 juga mencatat perkembangan bahasa anak lelakinya (Gleason dan Ratner. period sampel besar. termasuk pengetahuan bahasa. Diharapkan dengan sampel yang besar ini generalisasi. Taine pada tahun 1876 yang dalam bahasa Inggerisnya berjudul “ On the Acquisition of Language by Children” adalah tulisan pertama mengenai pemerolehan bahasa kanak-kanak. eksperimen. baik secara visual mahupun auditori. Kaedah penyelidikan yang digunakan juga dapat berupa pemerhatian. Dengan pandangan yang behavioristik ini maka metod kuantitatif dianggap sebagai metod yang betul. Dengan kemajuan teknologi. Jumlah subjek biasanya juga lebih sedikit bahkan satu orang pun cukup seperti yang dilakukan oleh Weir (1962). Period sampel besar adalah dari tahun 1926 hingga tahun 1957. (b) Jenis-jenis penyelidikan yang dijalankan: persampelan naturalistik.pegawainya mengisolasi dua daripada anaknya bagi mengetahui bahasa apa yang akan dikuasai anak-anak itu. dan period kajian longitudinal. kajian pemerolehan bahasa kanak-kanak dilakukan dengan teliti mencatat apa pun yang diujarkan oleh kanak-kanak dalam suatu buku harian. Tulisan H. Ada penyelidik yang menggunakan sehingga seramai 480 kanak-kanak bagi mengetahui keterampilan-keterampilan tertentu pada anak (Templin. Period kajian longitudinal. dan masalah yang dihadapi. Ciri utama period ini adalah kajian longitudinal memerlukan jangka masa yang panjangkerana telah diteliti adalah perkembangan sesuatu yang sedang dikaji dari satu hingga ke masa yang lain. dan Dardjowidjojo (2000). tetapi akhirnya dia kecewa.

1981:6) Sementara itu. penyelidik tidak mengadakan interferensi aa pun. Dalam jenis ini ada dua kelompok iaitu. Kaedah lain yang digunakan adalah eksperimen. (c) Jelasan fenomena penghasilan.kesimpulan-kesimpulannya. Dalam jenis observasional yang terkawal. Khyra kadang-kadang dirakam keletahnya waktu makan. pemahamannya adalah . Penyelidikan yang dilakukan ke atas Nurisya Khyra. Kelompok terkawal adalah kelompok biasa yang digunakan sebagai pembanding. baik kanak-kanak mahupun dewasa mempunyai dua tingkat kemampuan yang berbeza dalam berbahasa. Sebagai orang dewasa. mengatakan bahawa pada masa kanak-kanak dapat menghasilkan sepuluh perkataan. Oleh itu. maka dibahagikan kanakkanak itu kepada kelompok aksperimen dan kelompok terkawal. kelompok ini mendapat perlakuan yang khusus. Jenis eksperimental adalah berbeza daripada jenis observasional kerana ia mengadakan interferensi bagi mengetahui apakah suatu keadaan tertentu melihatkan hasil yang diramalkan. kelompok eksperimental dan kelompok terkawal. pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanakkanak. Dalam jenis observasional dan natural atau semulajadi. kelompok eksperimental adalah kelompok yang dikaji. dan di mana-mana sahaja. Kaedah ini digunakan jikalau penyelidik ingin jawapan terhadap suatu masalah. Begitu juga. Dalam hal ini. kita menyedari bahawa jumlah kosa kata yang kita gunakan secara aktif adalah lebih rendah daripada perkataanperkataan yang dapat kita faham. barangbarang mainan yang disediakan disesuaikan dengan tujuan penyelidikan. 1979 dalam Fletcher dan Garman. Sebahagian daripada penyelidik adalah lima kali ganda baiknya dibandingkan dengan penghasilannya (Benedict. Fenson et al. Seandainya kita ingin mengetahui apakah latihan dapat membezakan kanak-kanak dalam menguasai fungsi perkataan yang dalam ayat kecil relatif. Anak dibsudah iarkan berbahasa secara natural di tempat yang tidak khusus disediakan. penyelidik memilih topik yang akan dikaji (apakah ujaran ibu pada anak berbeza daripada ujaran ayah pada anak). di mana pun juga kemampuan kanak-kanak bagi memahami apa yang dikatakan orang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik daripada penghasilannya. tempat penyelidikan seperti kamar main dalam makmal sudah disediakan terlebih dahulu oleh penyelidik. Cara inilah yang dilakukan oleh penyelidik seperti Brown 91973) bagi menyelidik bagaimana sistem gramatikal bagi anak-anaknya. mandi. Manusia. misalnya untuk menyelidiki apakah bahasa yang digunakan oleh ibu bapa terhadap anak itusama dengan bahasa yang digunakan oleh ibu bapanya. lalu dibuat eksperimen bagi mendapatkan jawapannya. Begitu juga kanak-kanak. sewaktu berbelanja di pasaraya. kanakkanak berusia setahun sepuluh bulan yang merupakan anak sulung daripada dua adik beradik adalah kajian longitudinal yang secara observasional dan natural. sedang tidur. Data daripada kaedah ini dapat digunakan.

banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan. ujaran satu kata bukan sahaja nama suatu benda. oleh sebab itu. tetapi menunjukkan objek perbuatan dalam satu situasi keseluruhan. dalam mengucapkan daddy. kanak-kanak tersebut bukan sahaja menamakan bapa. Dia sudah boleh memahami perintah bagi membuang bungkusan makanan ke tong sampah apabila disuruh. (d) Buat jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. Ketidakseimbangan antara pemahaman dengan penghasilan ini tampak pada perilaku bahasa sehari-hari si kanak-kanak. tetapi menamakan objek yang membaling bola.seratus sepuluh perkataan. Begitu juga. iaitu dengan meniru item bahasa berkaitan dengan situasi seorang ayah membaling bola berkehendakkan kanak-kanak mengenali bahawa seorang pelaku bertindak terhadap sesuatu objek. sebelas kali ganda daripada penghasilannya. Konsonan + vokal 24 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 23 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 22 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 21 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 20 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 19 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 18 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 17 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 16 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 15 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u . Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa. Greenfield Smith mendakwa bahawa kalau seorang kanak-kanak mengucapkan ball dalam situasi seperti ini.

PERKATAAN MAKSUD FRASA/RANGKAI KATA Ucu maksu kata nama Eta baba kereta baba kata nama Eya nak nenen Khyra hendak susu kata nama+kata adjektif Atik cantik kata adjektif Ayi berlari kata kerja Atut takut kata adjektif Nyak pa? hendak apa? Kata tanya Atan ubat makan ubat kata kerja+objek Uboh alam inggan masukkan dalam pinggan kata kerja+objek (f) Senaraikan frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan PERKATAAN MAKSUD FRASA 1@2 PERKATAAN Ucu maksu kata nama 1 perkataan .14 b c d g j k l m n p t sy a e i o u 13 b c d g j k l m n p t sy a e i o 12 b c d g j k l m n p t a e i o 11 b c d g j k m n p t a i o 10 b c d g j k m n p t a 9bcdgjkmnpta 8bcdgjkmta 7bgjkma 6a 5 4 3 2 1 bulan b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u (e) Senaraikan perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan nyatakan golongannya.

dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya dan mereka cuba untuk patuh kepada urutan kata ayat bahasa mereka seperti yang telah dikatakan di atas tadi.dengan contoh Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa. susu. Sesetengah-sesetengah ahli teori yang terlalu asyik dengan hakikat pembelajaran rumus dan lain-lain sehingga mereka tidak dapat melihat pembelajaran bahasa secara keseluruhan. Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama. Sebaliknya. dan sebagainya. makan.Eta baba kereta baba kata nama 2 perkataan Eya nak nenen Khyra hendak susu kata nama+kata adjektif 2 perkataan Atik cantik kata adjektif 1 perkataan Ayi berlari kata kerja 1 perkataan Atut takut kata adjektif 1 perkataan Nyak pa? hendak apa? Kata Tanya 2 perkataan Atan ubat makan ubat kata kerja+objek 2 perkataan Uboh alam inggan masukkan dalam pinggan kata kerja+objek 2 perkataan 3. Ujaran kanak-kanak tertentu merupakan perkataan-perkataan unik dan baru tetapi kompleks dari segi morfemnya tidak boleh diperjelas dengan menggunakan prinsip peniruan. membeli buah. Menurut Moskowitz (1978:95). minum. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru isi kandungan bahasa yang sedang diteladankan untuk mereka. minum. mereka membentuk ujaran baru. frasa dan juga sebilangan ayat. Fenomena ini berkaitan dengan tahap keupayaan penutur dan dikatakan penutur boleh mengujar dan memahami ayat yang mereka belum pernah alami sebelumnya. Sesungguhnya kekecualian daripada sesuatu rumus harus dipelajari. dan sebagainya yang mereka sering dengar dan sebutkannya selalu dan melalui perkataan yang mereka jarang dengar kanak-kanak seusia mereka menyebut perkataan tersebut seperti pergi ke kedai. Pandangan sebegini gagal dalam menyeimbangkan tiga perkara penting iaitu: 1) Kanak-kanak sebenarnya banyak meniru banyak perkataan. iaitu melalui cara peniruan terus akan bentuk tuturan orang dan melalui cara menggalakkan kanak-kanak untuk membuat pembetulan melalui apa yang ditiru . baba. Lama-kelamaan kanak-kanak akan mengujarkan ayat yang sempurna bentuk menunjukkan ada kemahuannya untuk meniru ujaran yang telah didengari olehnya. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak telah membentuk rumus dalam akal budi mereka dan melalui rumus ini. (a) Peniruan . maksu. Dapatlah dikatakan bahawa meniru menggalakkan pemerolehan tuturan melalui dua cara. walaupun kebanyakan pembelajaran bahasa melibatkan proses peniruan. Huraikan teori penguasaan bahasa kanak-kanak. Kanak-kanak menghasilkan perkataan-perkataan seperti hendak. 3) Urutan kata dalam frasa dan ayat sama seperti urutan kata bahasa pertuturan yang diujarkan oleh seorang dewasa. Sekiranya hal ini tidak berlaku. prinsip ini tidak cukup untuk menjelaskan aspek pembelajaran bahasa tahap tinggi dan ianya penting. yang mendakwa bahawa proses meniru memainkan peranan yang kecil sahaja dalam proses pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. 2) Bentuk-bentuk perkataan yang biasa dilihat seperti makan. Hakikat bahawa kanak-kanak akan menghasilkan ayat yang biasa didengarinya seperti ‘ bilakah kita boleh pergi’? tidak boleh dinafikan. tidak dapatlah untuk membayangkan bagaimana kanak-kanak mula mengembangkan tahap keupayaan ujaran tuturannya.

Pada satu perjumpaan di Universiti Hawaii sekitar tahun 1965. 1976). tanpa memerlukan sangat persekitaran yang meransang sesuatu yang relevan seperti benda. Istilah “Cognitive” berasal dari kata cognition ertinya adalah pengertian. n. Tuturan yang biasa digunakan oleh ibu bapa adalah tuturan yang sederhana dan tidak gramatis. orang dewasa menggunakan ayat-ayat pendek dan sederhana. Hal ini supaya dapat membantu kanak-kanak dalam mempelajari bahasa.olehnya. Bahasa kononnya tidak dipelajari tetapi dengan aura yang diperolehi. ibu bapa kan bercakap dengan anak-anak mereka tentang perkara yang berlaku di sekitar mereka. Apabila ibu bapa cuba untuk membetulkan tuturan anak-anak mereka. kesengajaan. Dalam pekembangan selanjutnya. . pandangan tipikal pada masa itu adalah pandangan ahli falsafah bahasa terkenal iaitu Fodor. beliau telah menyarankan bahawa kanak-kanak mempelajari bahasa hanya apabila didedahkan dengan ayat sahaja. pertimbangan. pertimbangan. Bercakap tentang kesederhanaan. pemecahan masalah. mereka tidak akan berjaya menguasai pengetahuan bahasanya. berfikir dan keyakinan. Seolah-olah terdapat aura mistik dalam menguasai bidang kajian pemerolehan bahasa ini. b) Inat (kuderat) (b) Kognisi (intelektual) A. membayangkan. Tetapi penyelidikan yang dilakukan telah menunjukkan bahawa input bahasa dan persekitaran yang diterima oleh kanak-kanak adalah input yang memang direncanakan untuk membantu proses pembelajaran bahasa dan pada kanak-kanak yang kurang bernasib baik Cuma didedahkan kepada bahasa seperti yang ditonton melalui televisyen atau mendengar melalui perbualan orang dewasa. kerana ibu bapa tidak menghiraukan tentang kesempurnaan dan kegramatisan ayat yang dituturkan oleh anak-anak mereka. kemudian istilah kognitif ini menjadi popular sebagai salah satu wilayah psikologi manusia / satu konsep umum yang mencakupi semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman. tentang pengetahuan bahsa batin telah melambatkan kajian yang dilakukan terhadap input iaitu input bahasa dan input persekitaran yang bersabit dengan pemerolehan bahasa. hasilnya sangat mengecewakan kerana membetulkan tuturan kanak-kanak bertujuan untuk meningkatkan kemajuan mereka ternyata tidak berjaya. Proses peniruan memainkan peranan yang sangat penting dalam memperoleh keypayaan mengujarkan tuturan. (d) Input Penteorian Chomsky pada tahun 1960 an. disederhanakan atau ditekankan sumber rujukannya. penyelidikan telah menunjukkan apabila bercakap dengan kanak-kanak. dan penggunaan pengetahuan ( Neisser. memperhatikan. mengerti. menyangka. Jika hal ini berlaku. penataan. peristiwa dan keadaan. pengolahan informasi. memberikan. Pengertian yang luasnya cognition (kognisi) adalah perolehan. Kebiasaanya. Tuturan ibu bapa dan orang di sekeliling tidak dianggap sebagai tuturan luar biasa kerana tidak dipendekkan.

Mudah bagi kanak-kanak dalam melaksanakan arahan ibu mereka. Beri contoh yang relevan. lakarkan kelima-lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang anda perhatikan. a) Tahap 1 (0-8 minngu) b) Tahap 11 (8-20 minggu) c) Tahap 111 (20-30 minggu) d) Tahap 1V (25-50 minggu) e) Tahap V (9-18 bulan) 9-18bulan baba cu do gan ju mama nenen tatak syusyu nyam awan Omei uyang ibi omei uyang 25-50 baba cu do gan mama syusyu atak Eya ibi omei ibi omei 20-30 bah mam nan atik enen ulang 8-20 miggu bah ma aaa 0-8 ba m aaa minggu b c d g j m n t sy ny ng a e i o u i o u March 13. Tiada ayat tergantung.Hal ini kerana kanak-kanak lebih mudah dalam memahami setiap ujaran yang dikeluarkan oleh ibu bapa mereka. 4. Dengan melihat kanak-kanak yang anda perhatikan. Contoh ayat seperti. ibu bapa akan menggunakan bahasa yang mudah. Contohnya apabila ibu bapa ingin meminta anakanak mereka untuk membantu mendapatkan atau mengambil sesuatu barang. 2009 2:33 PM zuraliza said. zuraliza binti zakaria 012-4341415 SMK TUNKU ISMAIL. KEDAH BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ... “Amin tolong ambilkan ibu segelas air di dapur.” Ayat ini jelas menerangkan permintaan si ibu terhadap anaknya. ringkas tetapi jelas dengan permintaan mereka itu.. dam melalui temubual dengan ibunya.

¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain. Oleh itu. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. . Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan. Pengajaran. usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa. para guru. Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahirankemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan tidak mempunyai semangat untuk terus belajar. Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama. Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka. golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya. mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal. Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri. Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja. situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas. Jika meningkat. kementerian. golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula. Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru.PENDIDIKAN PEMULIHAN 1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahirankemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum. dan masyarakat. Atas sebab itulah maka. tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain.

Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain. 3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan. Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini. makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut. bertutur. Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga. Bagi pelajar bukan Melayu ini. 1990:197). Ter. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran. kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar. bahasa formal. dan menulis. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama.2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum. mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua. keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu. Namun demikian. bertutur. mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia. kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur. maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka.. dan menulis. Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai . Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalahmasalah yang telah di kenal pasti. Sebagai mana kita sedia maklum. Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar. serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis. memahami. Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula. Sekiranya terdapat masalah pun. Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu. Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg. mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri. Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita. memahami. Azhar. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan.

golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti .. Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut. Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional. 2009 2:35 PM zuraliza said. Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa. Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. ¬ PENUTUP Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa. Oleh yang demikian. ZURALIZA BINTI ZAKARIA 012-4341415 BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA PENDIDIKAN PEMULIHAN 1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahirankemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum. Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahirankemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. Contoh yang dapat dilihat adalah. Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna.. guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi. pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka. Atas sebab itulah maka.kemahiran bahasa tersebut. March 13. Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut. sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang dilaksanakan di sekolah ini.

usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran. para guru. Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru. Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka. Namun demikian. ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain. Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan tidak mempunyai semangat untuk terus belajar. memahami. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan. dan menulis. Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama.ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula. 2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum. Pengajaran. Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar. Sebagai mana kita sedia maklum. tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain. Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. Oleh itu. kementerian. Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri. makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut. mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal. Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama. dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalah- . Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. dan masyarakat. golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan. Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain. situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini. Jika meningkat. bertutur. Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas.

sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang . guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi. Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. Bagi pelajar bukan Melayu ini. 1990:197). serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis. Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita. mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri.masalah yang telah di kenal pasti. bahasa formal. dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama. Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut. Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna. kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur.. mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar. mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua. memahami. Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai kemahiran bahasa tersebut. Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu. Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga. Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini. Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka. Contoh yang dapat dilihat adalah. mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sekiranya terdapat masalah pun. Azhar. Ter. dan menulis. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu. Oleh yang demikian. Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut. Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional. Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula. keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. 3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan. bertutur. ¬ PENUTUP Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg.

. ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain. Atas sebab itulah maka. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahirankemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan . pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka. March 13. Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja. Nama: Zuraliza Binti Zakaria Matrik: M2008100095 Nama sekolah: SMK Tunku Ismail No Tel: 012-4341415 Tugasan buku BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA PENDIDIKAN PEMULIHAN 1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahirankemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum.dilaksanakan di sekolah ini. Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas. Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri. golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya. golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula.. Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru. Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa. 2009 2:36 PM zuraliza said.

Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama. Jika meningkat. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan. maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama. mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain. Bagi pelajar bukan Melayu . Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini. kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu. Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri. Sebagai mana kita sedia maklum.tidak mempunyai semangat untuk terus belajar. memahami. Pengajaran. Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama. Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu. dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalahmasalah yang telah di kenal pasti. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan. kementerian. mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. dan menulis. Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain. Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka. makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut. dan masyarakat. 2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum. para guru. Sekiranya terdapat masalah pun. Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal. situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. Namun demikian. bertutur. Oleh itu. usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran.

. bertutur. Azhar. Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional. bahasa formal. Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar. Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut. pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka khususnya dalam kemahiran berbahasa. serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg. keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai kemahiran bahasa tersebut. Mereka perlu lebih diberi latihan dan kursus berkaitan dengan pendidikan pemulihan ini kerana scenario pendidikan zaman sekarang tidak mudah berbanding sebelum ini. March 13. kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur.. guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi. Contoh yang dapat dilihat adalah. dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia. 2009 4:03 PM shariah binti zulkifly said. Oleh yang demikian. Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula. mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sebagai mana yang diketahui. Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna. . Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut.. Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini. dan menulis. memahami.ini. ¬ PENUTUP Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa. sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang dilaksanakan di sekolah ini. Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga. Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita. 3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan. bukanlah suatu tugasan yang mudah bagi seseorang guru itu untuk mengajar dan seterusnya mencerap apa yang diajar olehnya kepada pelajar-pelajar pendidikan pemulihan tersebut. Ter. 1990:197). Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa.

• Usia 6 atau 7 tahun . Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan. • Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya. . • Ada mikrofon radio. • Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak.minum.PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 1. Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. • Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku.KAMPUNG TAWAS. Apakah proses atau tahap proses ? • Mula kenal suara di sekeliling • Mula kenal dan memandang kearah suara. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama. persekitaran. MICHAEL & ALL ANGELS. • Sampel besar. • Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia. • Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji. • Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat. Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa. Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh. • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial. • Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita • Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu. main.30010 IPOH. • Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara. ma. pa atau menyebut kucing sebagai meow. Contohnya : acu datang. Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya. • Usia dua tahun sudah mula bercakap. NOTA KULIAH : PSIKOLINGUISTIK : • Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa. • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. makan. Proses peniruan akan terus berlaku. memakan masa bertahun-tahun.BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. • 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya. Contohnya : mak buat neneng. Kaedah Baru : • Teknik merakam. semalam. • 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa. NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST. susu. • 3 tahun mula belajar membuat keterangan. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik. • Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). bantal. kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar. • Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa.

Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. Contoh : Di manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja. Seterusnya. PENGHASILAN BUNYI • Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam . Apabila ada teori. Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia. kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar. Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang. Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ? Perkembangan bahasa kanak-kanak.diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan. PERKATAAN PERTAMA • Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama. • Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap. Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ? b. Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya.Apakah kaitan dengan guru ? Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik. Kesukaran dalam kajian ini : a. • Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan. Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. meniru Teori kudrat Input MENIRU : Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain. KUDRAT Innate LAD INPUT Perkataan yang diajar oleh emaknya. kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku. • Tiga bidang besar : penghasilan bunyi. LOGIK TEMPAT Logik tempat –pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. Akan berlaku proses peniruan. Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ).

• Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi.nadanya mula berbagai-bagai. • Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang. menelan. • Bunyi lebih panjang satu saat. • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain. • Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara. • Penghasilan bunyi lebih mantap. • Tangisan juga dihasilkan. • Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. INTERPRETASI MAKSUD. • Ada beberapa tahap perkembangan. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. • Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal.menghasilkan bunyi. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir. seperti vokal dan kosonan. • Aktiviti bernafas.gu menyerupai suku kata. • Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa. TAHAP DUA ( 8 – 20 minggu ) Gelak dan mengagah. • Mungkin mnyetakan lapar. batuk.buang air dan gerak badan – berkaitan dengan keperluan hidupnya. • Empat bulan. TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi. • Bunyi ga. TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA. • Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek. • Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan. • Bunyinya beritma. TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa.sendawa – kait dengan keperluan biologi. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a]. • Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. makan. • Bunyi makanan. • Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik. • Pada beberapa minggu pertama. • Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. • Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. • Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan. . • Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa. • Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan. Mula mewujudkan kontur intonasi. • Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa. • Mula mengagah dan gelak. mencepah.

• Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. • Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran.. Adik suka pergi berkelah. Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan. berbeza. • Bebel tidak ada makna.ba. • Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan. 5.dada dan sebagainya. • Bunyi sudah berima . • Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi. Contoh : Adik sayang ibu Abang jahat Kucing baik 6. TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya. piano. panggilan.. kata awal.. aagaaa.duduk Permintaan untuk bekerjasama. telefon. • Bunyi ini juga bukan rawak. mula ada makna. kemahuan dan kemesraan. Adik pun suka makan sayur.. • Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada membebel hingga 18 bulan. • Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain. • Suku kata seperti aa. kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. Contoh : apalagi yang dia ada : 1. Permainannya – patung power ranger. . TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel. Ini salah. 2. AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf ) BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ? • Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. • Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. minum. Contoh : adik nak susu 4. tetapi menyerupai bunyi dewasa. • Bunyi lebih jelas.. • Ini tanda awal awal bahasa. Menyatakan keinginan . • Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan.. Menunjukkan kerjasama : Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut. Adakah kanak-kanak ini mengancam ? Contoh : Miow makan ikan. Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan. • Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi. soalan. bantal busuk. Bagaimana dia menunjukkan perasaannya. • Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ).selalunya di ulang-ulang. • Sudah ada suku kata. dengan kena jelas. • Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam. Contoh : mak – berapa kali dalam satu hari. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. menafikan sesuatu 3. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak.

Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia.Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain ) 7. masa. Siapa makan( abang makan ) PSIKOLINGUITIK Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru. Selepas itu. keadaan akan menjadi sukar. Bukti : kes-kes deraan. dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ). Beri perhatian : Tempoh usia kritikal. Semasa mendengar bahasa. Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap. Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut. alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa. Dia akan menyerap bahasa itu. Kata-kata yang menunjukkan logik tempat. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa.kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah. Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai. Di bawah umur dua tahun. perkara ini jarang-jarang berlaku. kanak-kanak dapat belajar bahasa. LAD ( Language Acquisition Device ) Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. mereka mendengar kata-kata manusia. malam Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ). Masa : petang.sebab akibat ( siapayang buat ) Tempat : duduk bersila di atas lantai. dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari. Contoh : di Ipoh. Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak. . Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ). Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak. Tempoh usia kritikal .

PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA ) Apa yang ada dalam minda kanak-kanak – apa yang dilihat, ada label. Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua 1. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi. - Apa yang membolehkan mereka kata –kata itu kerusi. 2. Kanak-kanak melihat Kancil, Kenari, Waja, Proton – semua itu adalah kereta. 3. Lihat puyuh, bangau, merpati – kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap – kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung. a. Bangau putih b. Gagak hitam c. Serindit hijau. Yang membezakan adakalanya bentuk, saiz,warna. Prosesdalam minda kita – ada ciri-ciri prototype. Jika tidak ada prototype dalam minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda. Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam. “protype ikan paus ada pada paus. Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia. Begitu juga dengan dolphin. Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ?

UNIVERSAL - serupa di dunia.

Lambang huruf : pria atau wanita –perlambangan. Ada proses yang kompleks – bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi- tukar kepada sebutan ) BAHASA DAN OTAK

Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama. Mary Dox 1836 Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa. Hemisfera kiri Mengawal bahasa, operasi logik, analitik, matematik. Hemisfera kanan Emosi (kawal), muka ( mengecamkan),mengenal struktur benda. Dalam psikolinguistik – yang dipentingkan : lateralisasi bahasa. Daerah yang terlibat dengan bahasa. Daerah bahasa di hemisfera kiri. Broca wernicke gurus sudert Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri. Batasan Otak. Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan. Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja.

AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN. 1. Pure word deafness – kecederaan beberapa bahagian dalam otak. Tidak dapat mengecam bunyi perkataan yang betul- boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu. 2. Konduksi ; fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah. 3. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. Contoh : siapa nama ? 4. Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan. 5. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa. Contoh : serangan strok. Empat suku kata tidak berasas. 6. Dileksia : ward federation and neorologi Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca ,menulis dan mengeja. CIRI-CIRI : • Kemahiran membaca rendah • Susunan terbalik • Menyongsang perkataan • Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol. • Pemahaman lisan rendah. • Suka membaca senyap. • Tulisan buruk. PUNCA DILEKSIA • Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri. • Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf. • Korpus kolosum yang lemah. • Bertindak lambat dan kurang cepat. Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar. DAERAH BAHASA DAN 1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan).

Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran. DILEKSIA BERKAITAN BAHASA • visual • Auditori • Visual auditori • Genetik

Walaupun : kebolehan memahami intonasi, mengatasi emosi ,menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa.

2. BACAAN BAB 4 : PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik. Oleh itu, Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya. Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. Kesimpulannya, kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris. FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA. Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu, Cina, India dan kaumkaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). Persekitaran bahasa pelajar tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama. Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah, tetapi juga di dalam bilik darjah. Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah

dilakukan seperti : i. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981), Ajib Che Kob(1990), Liew Siew Lin, Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003), Zamri Mahamod, Bukari Kadam, Sabariah Samsuri dan Rosmini Md. Salleh (2005). - Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka. ii. Abdul Hamid Mahmood(1990), Zulkifley Hamid, Karim Harun dan Saadiah Ma’alip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 ) - Aspek semantik, leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar. iii. Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J.N.J Money (2004- atas talian ). - Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonankonsonan tertentu bahasa Melayu. iv. Liew Siew Lin (2003) - Penggunaan kata sendi nama. v. Zamri Mahamod, Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006) - Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat, terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan. vi. Arpan Shahbudin - Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama. vii. Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003) - Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat, perbezaan bunyi’l’ dan’r’ , kata sandang, kelas kata dan susunan ayat. - Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi ‘h’ pada akhir kata, penggantian fonem ‘p’, hukum D-M, pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung. viii. Abdullah Hassan, Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989) - Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka. ix. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981) - Mendapati 68.4 peratus pelajar dan 43.3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. x. Liew Sie Lin (2003) - Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu. xi. Azman Wan Chik (1989) - Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian, bahasa daerah, bahasa lisan, dan bahasa pasar. xii. Zamri Mahamod(2000) - Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa, iaitu gangguan bahasa ibunda, gangguan peralihan kod, gangguan bahasa pasar, gangguan

dialek, serta gangguan interlingual dan intralingual. PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. JENIS-JENIS KESALAHAN. Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina, India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu. A. KESALAHAN MORFOLOGI. Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan, penggolongan kata, penggunaan kata ganti nama diri, kata kerja, kata adjektif dan sebagainya. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan. Contoh : i. Contohnya : Ali di padang main bola. ii. Sepatutnya : Ali bermain bola di padang. Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri, iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran. Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu. Menurut Sandra Kasih (2003), bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung, kecuali kata ‘tetapi’(annal). Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan, kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men- amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. Selain itu,imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987). Contohnya : i. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan. Sepatutnya : i. Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan. B. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu), ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata, dan kesalahan frasa kata tertentu, seperti hukum D-M dan sebagainya. Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf ‘r’ dengan huruf ‘l’. Contohnya : Bahasa Melayu Bahasa Cina i. Lori Loli ii. Kereta Keleta Menurut Suthanthiradevi 2004, terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian, penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil. Contohnya: i. Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu : a. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita menjadi carita b. Penggantian /a/ kepada /o/

sangat menjadi songat c. Penggantian /e/ kepada /i/ rehat menjadi rihat d. Penggantian /u/ kepada /o/ Untuk menjadi untok e. Penggantian /i/ kepada /e/ Pilihan menjadi pilehan ii. Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan, iaitu : a. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ Bandar menjadi pandar b. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ Pecah menjadi bicah c. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ Faedah menjadi paedah d. Penggantian /g/ kepada /k/ Bagus menjadi bakus e. Penggantian /k/ kepada /h/ Awak menjadi awah f. Penggantian /w/ kepada /v/ Kawan menjadi kavan g. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ Tanpa menjadi tampa iii. Proses penambahan fonem juga berlaku. a. Penambahan vokal depan rendah /a/ Harga menjadi haraga. b. Penambahan konsonan /h/ Meja menjadi mejah c. Penambahan konsonan /w/ Semua menjadi semuwa iv. Proses penghilangan juga berlaku a. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ Terima menjadi trima b. Penghilangan vokal /a/ Soalan menjadi solan

ayat bahasa Melayu Saya nasi makan . Contohnya : Dialek Bahasa Melayu Diasut dihasut Diidangkan dihidangkan Mengilang menghilang C. Penghilangan konsonan/r/ Besar menjadi besa Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar. Tak mahu menjadi tame e. Dalam kajian Wong Khek Seng (1991). Penghilangan konsonan/k. Melayu-Tamil a. Melayu-Cina dan MelayuInggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti : i. pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan. kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan ‘h’ di awal kata.c.ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil. pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka. pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu. Bahasa Melayu Bahasa Cina Makanlah dulu Dulu makanlah Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah Menurut Abdullah Hassan (1987).Tamil. PERCAMPURAN KOD Fenomena percampuran kod bahasa Melayu. Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ). Penghilangan konsonan /h/ Sekolah menjadi skola d. Saya makan nasi . D. SINTAKSIS Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa. Menurut Asmah Omar (1977). Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh ) . Contohnya : i. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004). Penghilangan konsonan /g/ Menggunakan menjadi mengunakan f.

ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain. Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi. Melayu-Cina Bukan saya mah! iii. v. terdapat dua istilah dwibahasa. iv. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya. Rumus-rumus nahu dipaparkan. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan.Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. iaitu : a. Selepas memperoleh pendidikan. iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang. disiplin dan tatacara bilik darjah. memajukan kerjaya. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA Menurut Abdullah Hassan (1987).ii. DEFINISI DWIBAHASA Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2). Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. i. DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR. Data bahasa dipilih sebelum diajar. ii. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2. Keadaan dibuat-buat dan terhad. untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga. PEMEROLEHAN BAHASA Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987). Namun demikian. tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard. Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. mereka tetap menggunakan bahasa ibunda. Melayu-Inggeris Saya belum dapat result lagi. BACAAN BAB 5. iii. Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi. Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. B2 boleh diperoleh melalui dua cara. Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan pembelajaran di luar bilik darjah. tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan. Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya. Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku. Menurut Mansoer Pateda (1990). Tekanan psikososio bilik darjah. Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah. b. sesetengah mempelajari B2 atau menjadi .

Antara negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan. viii. Terengganu. Tuntutan peluang pekerjaan. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989). Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain. Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif. b. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2. Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1. Kedah. Contohnya : a. Contoh : Abang kamu tinggal di mana ? (BM) – Abang kamu mana tinggal ? (BC) Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2. Contohnya : 1. iv. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2. v. GANGGUAN BAHASA IBUNDA Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. Menurut Victoria et al. Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis. Negeri Sembilan dan Perak. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri. KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR Berdasarkan konsep dwibahasa. perhubungan antara individu. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek.penggunaan dialek utara. Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut. Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : “baru”jadi “balu” – pelajar Cina. ii. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi. vii. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2.dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur. . iii. Kepentingan pendidikan. GANGGUAN DIALEK Dialek mempunyai bentuk tertentu.dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan. Contohnya : Saya makan nasi (BM) – Saya nasi makan (BT) Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama. morfologi dan leksikal. pelajar bukan Melayu . Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu. Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan.sebutan dalam bahasa Melayu standard. ix. [air]. Contohnya : Open the air condition (B2) – buka penghawa dingin (B1) Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu.tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis : [aya?]. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu : i. Penggunaan frasa “lembu punya susu”-pelajar India. vi.

Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2. a.I pergi shopping. .KAMPUNG TAWAS. Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek. Mek makang ikang. Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan..PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 1. GANGGUAN PERSEKITARAN Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran. See you minggu depan. Jalang-jalang cari makang –dialek Terengganu. March 13.kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1. NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST.. 2. Last week. b. NOTA KULIAH : PSIKOLINGUISTIK : • Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa. Contohnya. Menurut Mohd Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain. • Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya. a. Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya. BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. • Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat. Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard. GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching) Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. MICHAEL & ALL ANGELS. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing) Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa.30010 IPOH.2. Contohnya : 1. 2009 4:10 PM shariah binti zulkifly said.

Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa. makan. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik. • Sampel besar.minum. • Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita • Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu. • Usia dua tahun sudah mula bercakap. Contoh : Di . • Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya. Contohnya : acu datang. Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ). Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama. Apakah kaitan dengan guru ? Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik. • 3 tahun mula belajar membuat keterangan. LOGIK TEMPAT Logik tempat –pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. • Usia 6 atau 7 tahun . bantal. • Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. Contohnya : mak buat neneng. • 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa. pa atau menyebut kucing sebagai meow. • Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara. Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang. Proses peniruan akan terus berlaku. Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh. kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar. kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). semalam. persekitaran. susu. Apakah proses atau tahap proses ? • Mula kenal suara di sekeliling • Mula kenal dan memandang kearah suara. • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial. Akan berlaku proses peniruan. ma. main. Kaedah Baru : • Teknik merakam.diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan. • 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf. • Ada mikrofon radio. • Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku. Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia. • Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama. memakan masa bertahun-tahun. • Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji.• Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa. Seterusnya. Apabila ada teori.

Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat. KUDRAT Innate LAD INPUT Perkataan yang diajar oleh emaknya. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal . batuk.buang air dan gerak badan – berkaitan dengan keperluan hidupnya. meniru Teori kudrat Input MENIRU : Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru. • Tiga bidang besar : penghasilan bunyi. • Bunyi makanan. • Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap. Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ? Perkembangan bahasa kanak-kanak. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.sendawa – kait dengan keperluan biologi. • Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain. • Pada beberapa minggu pertama. Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ? b. • Ada beberapa tahap perkembangan. menelan. PENGHASILAN BUNYI • Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. • Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan. mencepah. • Aktiviti bernafas.manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja. Kesukaran dalam kajian ini : a. Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya. • Mungkin mnyetakan lapar. PERKATAAN PERTAMA • Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama. TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. makan.

• Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. • Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama.. Ini salah. seperti vokal dan kosonan. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak. • Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan.nadanya mula berbagai-bagai. • Empat bulan. • Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi.ba. Mula mewujudkan kontur intonasi. • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek.. • Bunyi ini juga bukan rawak. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. TAHAP DUA ( 8 – 20 minggu ) Gelak dan mengagah. TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA.. • Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. • Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa. • Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan. INTERPRETASI MAKSUD. • Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut.[a]. . • Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu.gu menyerupai suku kata. • Bunyi ga. • Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain. • Mula mengagah dan gelak. • Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan. • Tangisan juga dihasilkan.selalunya di ulang-ulang.. • Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. • Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam. • Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa. • Bunyi lebih panjang satu saat. aagaaa. • Penghasilan bunyi lebih mantap. • Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan. • Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal. • Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. • Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara. • Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang.dada dan sebagainya. • Bunyinya beritma.. • Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa.. • Suku kata seperti aa. • Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada membebel hingga 18 bulan. • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain. TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa. TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel. tetapi menyerupai bunyi dewasa. • Bebel tidak ada makna. • Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi.

. • Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi. masa. mula ada makna. • Sudah ada suku kata. 2. Menyatakan keinginan . kata awal. minum. Bagaimana dia menunjukkan perasaannya. Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan.TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima. panggilan. menafikan sesuatu 3. • Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran. 5. Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain ) 7.duduk Permintaan untuk bekerjasama. piano. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru. Adik suka pergi berkelah. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti. • Ini tanda awal awal bahasa. • Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ). kemahuan dan kemesraan. Kata-kata yang menunjukkan logik tempat.sebab akibat ( siapayang buat ) Tempat : duduk bersila di atas lantai. Contoh : mak – berapa kali dalam satu hari. Selepas itu. • Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan. soalan. Di bawah umur dua tahun. Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut. bantal busuk. Contoh : apalagi yang dia ada : 1. Menunjukkan kerjasama : Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut. AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf ) BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ? • Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. Adakah kanak-kanak ini mengancam ? Contoh : Miow makan ikan. Adik pun suka makan sayur. telefon. Contoh : Adik sayang ibu Abang jahat Kucing baik 6. Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan. dengan kena jelas. perkara ini jarang-jarang berlaku. • Bunyi sudah berima . Permainannya – patung power ranger. Siapa makan( abang makan ) PSIKOLINGUITIK Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah. Masa : petang. kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. • Bunyi lebih jelas. dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. berbeza. Contoh : adik nak susu 4. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya. malam Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ).

2. keadaan akan menjadi sukar. Yang membezakan adakalanya bentuk. PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA ) Apa yang ada dalam minda kanak-kanak – apa yang dilihat. ada label. Jika tidak ada prototype dalam . Lihat puyuh. Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua 1. dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari. Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai. alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa. Kenari. a. bangau. Proton – semua itu adalah kereta. Bangau putih b. saiz.kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah. merpati – kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap – kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia.warna. Gagak hitam c.Apa yang membolehkan mereka kata –kata itu kerusi. Serindit hijau. Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak. mereka mendengar kata-kata manusia. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa. . Tempoh usia kritikal . Semasa mendengar bahasa. Kanak-kanak melihat Kancil. kanak-kanak dapat belajar bahasa. Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap. Prosesdalam minda kita – ada ciri-ciri prototype. Beri perhatian : Tempoh usia kritikal. Waja. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi. Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ). Contoh : di Ipoh.LAD ( Language Acquisition Device ) Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. Dia akan menyerap bahasa itu. Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ). Bukti : kes-kes deraan. 3. Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak.

Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ? UNIVERSAL .tukar kepada sebutan ) BAHASA DAN OTAK Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama. Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia. Mary Dox 1836 Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa. Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam.serupa di dunia. Lambang huruf : pria atau wanita –perlambangan. Begitu juga dengan dolphin.minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda. . “protype ikan paus ada pada paus. Ada proses yang kompleks – bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi.

analitik. Broca wernicke gurus sudert Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri. Hemisfera kanan Emosi (kawal). Batasan Otak. Pure word deafness – kecederaan beberapa bahagian dalam otak. Daerah bahasa di hemisfera kiri. Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja. Tidak dapat . 1. matematik. Dalam psikolinguistik – yang dipentingkan : lateralisasi bahasa. Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan.Hemisfera kiri Mengawal bahasa.mengenal struktur benda. muka ( mengecamkan). AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN. operasi logik. Daerah yang terlibat dengan bahasa.

6. • Korpus kolosum yang lemah. • Suka membaca senyap. • Pemahaman lisan rendah. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. Contoh : siapa nama ? 4. Contoh : serangan strok.mengecam bunyi perkataan yang betul. • Tulisan buruk. PUNCA DILEKSIA • Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri. 3. fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah.boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu. • Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf. 5. Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar. CIRI-CIRI : • Kemahiran membaca rendah • Susunan terbalik • Menyongsang perkataan • Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa.menulis dan mengeja. 2. Dileksia : ward federation and neorologi Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca . Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan. Konduksi . DAERAH BAHASA DAN 1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan). Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran. • Bertindak lambat dan kurang cepat. DILEKSIA BERKAITAN BAHASA • visual • Auditori • Visual auditori • Genetik . Empat suku kata tidak berasas.

. Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu.Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonan- . kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris. tetapi juga di dalam bilik darjah. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah dilakukan seperti : i. . FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA. Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia. Bukari Kadam. Persekitaran bahasa pelajar tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka. Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik. Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama.Aspek semantik. 2. Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah. iii. Farid M. mengatasi emosi . Cina. Ajib Che Kob(1990). leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar. Abdul Hamid Mahmood(1990). Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J.Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka. Karim Harun dan Saadiah Ma’alip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 ) . India dan kaumkaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). ii. Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. BACAAN BAB 4 : PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya. Onn dan Ajid Che Kob (1981).J Money (2004. Oleh itu. Zamri Mahamod. Kesimpulannya. Liew Siew Lin.atas talian ).N. Salleh (2005). Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003).menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa. Sabariah Samsuri dan Rosmini Md.Walaupun : kebolehan memahami intonasi. Zulkifley Hamid.

Farid M.Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa. xi. terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan. gangguan peralihan kod. .konsonan tertentu bahasa Melayu.3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. penggunaan kata ganti nama diri.Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat. pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung. Liew Sie Lin (2003) . Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan. Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina. Onn dan Ajid Che Kob (1981) . kelas kata dan susunan ayat.Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu. bahasa daerah.Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka. India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu.4 peratus pelajar dan 43. PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. vii. kata kerja. ii.Mendapati 68. Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989) . Contohnya : Ali di padang main bola. A.Penggunaan kata sendi nama. penggantian fonem ‘p’. gangguan dialek. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan. Liew Siew Lin (2003) . bahasa lisan. ix. . Abdullah Hassan. vi. viii. penggolongan kata. Sepatutnya : Ali bermain bola di padang. KESALAHAN MORFOLOGI. dan bahasa pasar. Arpan Shahbudin . kata adjektif dan sebagainya. Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003) . v. JENIS-JENIS KESALAHAN. kata sandang. x. Azman Wan Chik (1989) . Zamri Mahamod(2000) . hukum D-M. iaitu gangguan bahasa ibunda.Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat. xii.Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama. serta gangguan interlingual dan intralingual. Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006) . Zamri Mahamod. iv. perbezaan bunyi’l’ dan’r’ . Contoh : i.Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi ‘h’ pada akhir kata.Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian. gangguan bahasa pasar.

Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan.imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987). kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men. B. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu). Penggantian /i/ kepada /e/ Pilihan menjadi pilehan ii. Kereta Keleta Menurut Suthanthiradevi 2004. Lori Loli ii. Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan. Contohnya : i. Contohnya : Bahasa Melayu Bahasa Cina i. Contohnya: i. Sepatutnya : i. seperti hukum D-M dan sebagainya. ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata. Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu : a. Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ Bandar menjadi pandar . Menurut Sandra Kasih (2003). iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran. Selain itu. terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian.amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan. Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu. dan kesalahan frasa kata tertentu. Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf ‘r’ dengan huruf ‘l’. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita menjadi carita b. iaitu : a. Penggantian /e/ kepada /i/ rehat menjadi rihat d. penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil.Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri. Penggantian /a/ kepada /o/ sangat menjadi songat c. Penggantian /u/ kepada /o/ Untuk menjadi untok e. kecuali kata ‘tetapi’(annal).

Penambahan vokal depan rendah /a/ Harga menjadi haraga. Penggantian /k/ kepada /h/ Awak menjadi awah f. Penghilangan konsonan/k. Penghilangan konsonan /h/ Sekolah menjadi skola d. Penggantian /g/ kepada /k/ Bagus menjadi bakus e. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ Tanpa menjadi tampa iii.b. Menurut Asmah Omar (1977). Tak mahu menjadi tame e. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ Pecah menjadi bicah c. Penggantian /w/ kepada /v/ Kawan menjadi kavan g. Penghilangan vokal /a/ Soalan menjadi solan c. kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan ‘h’ di awal kata. Penambahan konsonan /w/ Semua menjadi semuwa iv. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ Faedah menjadi paedah d. Proses penghilangan juga berlaku a. Penambahan konsonan /h/ Meja menjadi mejah c. a. Penghilangan konsonan/r/ Besar menjadi besa Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar. b. . Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ Terima menjadi trima b. Penghilangan konsonan /g/ Menggunakan menjadi mengunakan f. Proses penambahan fonem juga berlaku.

DEFINISI DWIBAHASA Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa . SINTAKSIS Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa. Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ). mereka tetap menggunakan bahasa ibunda. Contohnya : i. Dalam kajian Wong Khek Seng (1991). pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka. Saya makan nasi . Melayu-Cina Bukan saya mah! iii. BACAAN BAB 5. Melayu-Inggeris Saya belum dapat result lagi. PERCAMPURAN KOD Fenomena percampuran kod bahasa Melayu. DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR. Melayu-Cina dan MelayuInggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti : i. Namun demikian. pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan.Contohnya : Dialek Bahasa Melayu Diasut dihasut Diidangkan dihidangkan Mengilang menghilang C.Tamil. Bahasa Melayu Bahasa Cina Makanlah dulu Dulu makanlah Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah Menurut Abdullah Hassan (1987). Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh ) ii. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004). pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu. Melayu-Tamil a.ayat bahasa Melayu Saya nasi makan . Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga.ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil. D.

ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2).Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. viii. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri. KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR . iv. Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif. ix. b. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain. ii. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. Rumus-rumus nahu dipaparkan. tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan. i. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2. Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan pembelajaran di luar bilik darjah. iii. Tuntutan peluang pekerjaan. Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah. vii. iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang. Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. Keadaan dibuat-buat dan terhad. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2. Data bahasa dipilih sebelum diajar. terdapat dua istilah dwibahasa. Kepentingan pendidikan. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan. iaitu : a. Menurut Mansoer Pateda (1990). Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku. Selepas memperoleh pendidikan. ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain. Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut. B2 boleh diperoleh melalui dua cara. tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA Menurut Abdullah Hassan (1987). Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi. PEMEROLEHAN BAHASA Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987). Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi. meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. v. iii. ii. vi. iv. Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. v. disiplin dan tatacara bilik darjah. memajukan kerjaya. Tekanan psikososio bilik darjah. sesetengah mempelajari B2 atau menjadi dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu : i. perhubungan antara individu. Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya.

Contohnya : Open the air condition (B2) – buka penghawa dingin (B1) Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu. Kedah. Contohnya : Saya makan nasi (BM) – Saya nasi makan (BT) Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama. Contohnya : 1. Contohnya. Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1. Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek. Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : “baru”jadi “balu” – pelajar Cina. Terengganu.kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1. [air]. 2. Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis : [aya?]. Contoh : Abang kamu tinggal di mana ? (BM) – Abang kamu mana tinggal ? (BC) Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2.dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan.Berdasarkan konsep dwibahasa. Jalang-jalang cari makang –dialek Terengganu. Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis. Menurut Victoria et al. b. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek. GANGGUAN PERSEKITARAN Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran.sebutan dalam bahasa Melayu standard. Penggunaan frasa “lembu punya susu”-pelajar India. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur. Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu. morfologi dan leksikal. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989). Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2. GANGGUAN BAHASA IBUNDA Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. Contohnya : a. Menurut Mohd . GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching) Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. Negeri Sembilan dan Perak.penggunaan dialek utara.tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2. pelajar bukan Melayu . Antara negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan. GANGGUAN DIALEK Dialek mempunyai bentuk tertentu.

Mek makang ikang. a. Wundt . Contohnya : 1. Wundt (1908. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris.kata nama dan kata sifat.. Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard.Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain.I pergi shopping. 2009 4:10 PM azrina said. Secara tidak langsung. kata depan. AZRINA BINTI ARIFFIN SEKOLAH MENENGAH TEKNIK IPOH PERSIARAN BRASH 31400 IPOH PERAK M20081000093 0125983429 SEJARAH SINGKAT PERKEMBANGAN PSIKOLOGI ( Pengantar Psikolinguistik Moden ) Mangantar Simanjuntak Tokoh-tokoh pelopor psikologi Dewey (1894) seorang ahli psikologi telah mengkaji bahasa dan perkembangan dengan cara mentafsirkan analisis linguistik bahasa kanak-kanak berdasarkan prinsipprinsip psikologi. kita akan dapat menentukan kecenderungan akal (mental) kanak-kanak yang dihubungkan . Ini bermakna penggolongan psikologi daripada kata-kata yang diucapkan oleh kanak-kanak dilakukan berdasarkan erti kata-kata itu bagi orang dewasa dengan bentuk-bentuk tatabahasa orang dewasa.1912) seorang ahli psikologi Jerman menggangap bahawa bahasa sebagai alat untuk melahirkan fikiran. Oleh itu dengan cara ini kita dapat menentukan kekerapan kata-kata kerja bantu. 2. bahasa pada mulanya lahir dalam bentuk gerak-geri yang dipakai untuk melahirkan perasaan-perasaan yang sangat kuat secara tidak sedar kemudian berlaku pertukaran di antara alemen-elemen perasaan dengan elemen-elemen akal atau mentaliti. b. See you minggu depan. Semua elemen-elemen ini diatur oleh kesedaran menjadi alat pertukaran fikiran dan akhirnya menjadi bahasa.. Selain itu. Last week. March 13. a. GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing) Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa.

idea-idea dan perasaan. Selain itu. bagaimana semua kata-kata ini dapat memberi makna kepada manusia yang mendengar atau pembaca menterjemahkan Huraian Behavioris tentang Penguasaan Sistem Fonologi. Ahli –ahli behavioris seperti Burner (1976) dan Bates (1976) telah menjalankan kajian untuk memperlihatkan kepentingan interaksi-interaksi sosial yang awal antara kanak-kanak dan ibu bapa serta orang-orang dewasa yang lain. Sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Para penjaga pula dikatakan amat bersungguh-sunggh dalam membantu kanak-kanak menguasai kebolehan bertutur . Secara muktamad ahli-ahli behavioris menyimpulkan bahawa penguasaan bunyibunyi dan sistem fonologi yang berkaitan dengannya ialah hasil daripada proses rangsangan dan gerak balas. Mazhab behavioris menganggap perkembangan penguasaan system fonologi ialah hasil langsung daripada perkembangan system kognitif dan kemajuan interaksi psikososio antara kanak-kanak dengan persekitaran di mana mereka wujud.menjelaskan terdapat hubungan – hubungan yang rumit di antara sistem-sistem luaran dan dalaman yang sebahagian besarnya bergantung kepada bahasa dan interaksi antara . kanak-kanak pula memberikan gerak balas kepada rangsangan-rangsangan ini dan menerusi cubajaya akhirnya mereka dapat membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan betul dan sistem-sistem fonologi dipelajari sedikit demi sedikit akhirnya dikuasai sepenuhnya. kanak-kanak mengusai konsonono-konsonon yang mudah ditiru terlebih dahulu daripada bunyibunyi konsonon yang lebih sukar ditiru. Ahli Behavioris beranggapan penguasaan sintaksis kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran.manusia melalui struktur bahasa. Orang-orang dewasa dikatakan memberikan rangsanganrangsangan bahasa secukupnya dan dalam bentuk yang mudah ditiru. Pillsbury dan Meader (1928). Sememangnya golongan behavioris mempunyai bukti yang kukuh untuk beranggapan begini. Idea-idea behavioris ini tersimpul dalam model . Kanak-kanak menguasai bunti-bunyi konsonon yang daerah sebutannya terletak di bahagian hadapan mulut dan boleh dilihat terlebih dahulu. amat dedikasi dan sentiasa menyesuaikan bentuk-bentuk pertuturan mereka dengan tahap pencapaian sintaksis yang telah dikuasai oleh kanak-kanak. bagaimana katakata dapat dihubungkan dengan idea-idea yang lain bukan ‘verbal’. Terhasil daripada interaksi antara kanak-kanak dengan para penjaga mereka. dalam mengusai fonem-fonem konsonon. mengembangkan neuropsikolinguistik dewasa. manusia akan berfikir dahulu untuk melahirkan kata-kata penterjemahan bagi memahami bagaimana wujudnya kata-kata daripada seseorang. Huraian Behavioris tentang Penguasaan Sistem Sintaksis. Menurut beliau bahasa adalah satu alat untuk menyampaikan fikiran . Dengan kata lain. Bagaimana katakata melambangkan imej-imej (bayangan otak).

Selain itu beliau tidak menganggap bahasa adalah satu alat menyampaikan idea-idea. Tokoh-tokoh Pelopor Linguistik (BEHAVIORIS) Watson (1913. Oleh itu. Huraian Mentalis tentang Penguasaan Sistem Fonologi. tetapi melibatkan organisasi-organisasi minda.1919.yang menerangkan fakta-fakta filologi dengan perantaraan sebab-sebab mentality dan proses-proses mentaliti (akal). maka kewujudan ini sukar dikaji. Weiss menganggap bahasa itu sebagai satu bentuk perilaku apabila seseorang menyesuaikan dirinya dalam lingkungan sosialnya. tuturan. Selepas peringkat ini dilepasi oleh kanak-kanak baharulah para penjaga memasukkan kata tugas atau morfem-morfem terikat dalam pertuturan mereka. Berdasarkan model ‘motherese’ ini para penjaga dikatakan sentiasa menyedari dan mengikuti perkembangan bahasa kanak-kanak yang berada di bawah jagaan mereka dan mereka sentiasa memberi rangsangan yang paling sesuai agar penguasaan bahasa berjalan lancer. penguasaan bunyi-bunyi bahasa tidak dianggap berlaku menerusi proses peniruan semata. Selain itu.yang dikenal sebagai model ‘motherese’ (Snow & Ferguson. Weiss seorang ahli psikologi Amerika mengakui adanya aspek mental bahasa itu tetapi kerana kewujudannya dalam bentuk kekuatan yang tidak mempunyai bentuk fizik (non-physical forces). Bagi golongan mentalis. 1977). Tetapi akhirnya Watson menyelaraskan tabiat bahasa dengan kerangka gerak balas yang dilazimkan menurut teori Pavlov (1928). telah menempatkan tabiat bahasa pada darjah yang sama dengan tabiat (badan ) manusia yang merangkumi system otot saraf fi kepala. tuturan yang diucapkan oleh para penjaga kepada kanak-kanak dikatakan bersifat telegfik. Pada peringkat awal penguasaan sintaksis. bahasa sebagai satu bentuk perilaku bahasa yang memilki keadaan-keadaan biologi. evokasi (menerbitkan) dan reprentasi. mengatakan bahasa merupakan bidang bersama yang dapat dikaji bersama-sama oleh ahli-ahli psikologi kerana bahasa merupakan aktiviti (kegiatan) dalam bidang psikologi. Kantor (1926). Menurut model ini bahasa yang dipertuturkan oleh para penjaga dicirikan dengan cirri-ciri tertentu. keinginan-keinginan dan perasaan dan bahasa bukanlah alat fizikal untuk memproses mentaliti (akal) Carroll (1944) mengintegrasikankan fakta-fakta yang ditemukan oleh linguistik murni bahasa sebagai ‘keadaan isyarat’ itu haruslah sedemikian rupa sehingga organisme dengan lain memberikan gerak balas kepada isyarat itu sebagai satu isyarat. fisiologi dan sosial sebagai satu alat untuk melahirkan perasaan iaitu aspek mentalnya bahasa melalui mentaliti. Biihler (1934) seorang ahli psikologi Jerman mengatakan bahawa bahasa manusia mempunyai tiga fungsi iaitu ekspresi (melahirkan). Watson menghubungkan tabiat bahasa yang implisit iaitu fikiran dengan ucapan yang eksplisit aiatu bertutur.1930) ahli psikologi behaviorisme bangsa Amerika. leher dan bahagian dada manusia. Pemerolehan sintaksis dipersepsikan sebagai bersifat mekanikal dan dikuasai menerusi proses peniruan berdasarkan prinsip-prinsip rangsangan dan gerak balas.1914. .

Ini bermakna jika kita hendak mengkaji bahasa yang lengkap kedua-dua displin ini harus digabungkan. Rumus-rumus ini dikatakan tidak dibentuk menerusi proses peniruan atau aktiviti latih-tubi tetapi melibatkan peranan alat pemerolehan bahasa yang sememangnya sedia wujud dalam minda sejak kanak-kanak lahir ke dunia Huraian Mentalis tentang Penguasaan Sistem Sintaksis. Tetapi dikatakan sudah wujud dalam minda manusia sejak mereka lahir ke dunia. Dalam erti kata lain. dipengaruhi oleh aliran rasionalisme dan menganggap bahasa bukan sebagai satu bahan yang sudah siap untuk dipotong-potong dan diklasifikasikan . Bahagian ‘langue’ inilah objek kajian linguistik manakala ‘parole’ adalah objek kajian psikologi. Ferdinand de Saussure (1964) menerangkan ada 3 unsur perilaku berbahasa iaitu parole’ (bertutur). . Tokoh-tokoh Pelopor Linguistik (MENTALIS) Wilhelm von Humboldt. 1978:280). tentu sekali kanak-kanak tidak kembali kepada bentuk-bentuk yang salah selepas mengusai bentuk-bentuk yang betul. segala kesalahan yang dibetulkan oleh kanak-kanak bukan sebab ditegur oleh orang dewasa tetapi oleh rumus-rumus dalaman yang telah dapat dikenal pasti oleh kanak-kanak (Foss & Hajkes. Selain itu. Jika organisasi minda tidak berperanan. bahasa itu merupakan satu kegiatan yang mempunyai prinsip-prinsip sendiri dan semua bahasa manusia merupakan variasi daripada satu tema tertentu. Golongan ini juga membuktikan bahawa kanak-kanak membetulkan kesal. Kanak-kanak dikatakan telah dilengkapi dengan nahu universal yang juga dikenali alat pemerolehan bahasa (Hornstein & Lightfoot.Rumus-rumus yang mengawal pembentukan ayat dikatakan telah wujud dalam pemerolehan bahasa dan alat ini sudah ada dalam minda manusia sejak lahir ke dunia. ‘langue’ (bahasa) ‘langage’ ucapan. Mengkaji hubungan bahasa (linguistic) dengan pemikiran manusia (psikologi). Caranya ialah dengan melakukan kajian perbandingan di antra tatabahasa-tatabahasa bahasa-bahasa yang berlainan dan tabiat bangsa-bangsa penutur bahasa-bahasa ini. kebolehan menuturkan ayat dikatakan tidak dikuasi secara mekanikal atau terhasil daripada aktiviti rangsangan gerak balas. pemerolehan fenom-fonem bahasa tidak dapat ditafsirkan sebagai hasil daripada hubungan psiko-sosio kanak-kanak dengan persekitaran sahaja. 1981) dan rumusd-rumus ini disesuaikan dalam nahu universal dengan nahu bahasa pertamanya. Mereka menekankan kepentingan factor-faktor dalaman (endogenenous) seperti alat pemerolehan bahasa semula jadi seperti yang telah disarankan oleh Noam Chomsky (1881:88). Bagi golongan mentalis.ahan mereka bukan kerana ditegur oleh orang dewasa tetapi mereka telah dapat menentukan rumus-rumus yang benar untuk membolehkan mereka menghasilkan bentuk-bentuk pertuturan yang gramatis.Menurut mentalis. Penyesuaian ini pentng kerana nahu universal ini diungkap atau disesuaikan dalam bentuk-bentuk yang boleh menghasilkan pertuturan yang gramatis dan dapat difahami oleh para pengguna sesuatu bahasa tertentu. golongan mentalis menganggap yang kanak-kanak telah membina sistem fonologi sesuatu bahasa.

0 TEORI_TEORI PEMBELAJARAN 2.berdasarkan fikiran sendiri.sekalipun makanan sebenarnya tiada. 2009 2:00 PM AZIAWATI AZIZ said. Jespersen (1922) Bahasa merupakan satu fungsi manusia sebagai simbol-simbol di dalam otak manusia yang melambangkan fikiran atau membangkitkan fikiran itu.Gerak Balas. .S-R) 1.1 Teori Pelaziman Klasik/Classical Conditioning-Ivan Pavlov(1848-1936) ∗ Teori ini ditemui secara kebetulan oleh Pavlov (semasa ia membuat kajian mengenai proses pencernaan haiwan) . Pavlov perhatikan setiap kali anjing itu melihat makanan . Pavlov menyimpulkan bahawa anjing itu telah dilazimkan untuk bertindak terhadap rangsangan yang baru(loceng) yang sebelumnya tidak menyebabkan anjing itu mengeluarkan air liurnya.S-R ini dimulai oleh eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Ivan P. ∗ Eksperimen dijalankan iaitu Pavlov bunyikan loceng . Sapir (1921:1949) Mencuba mengkaji hubungan bahasa (linguistic) dengan pemikiran atau psikologi dan telah mengambil kesimpulan bahawa bahasa terutamanya struktur bahasa itulah yang menentukan struktur pemikiran manusia. March 20. 2.air liurnya selalu keluar. Hal ini dilakukan berulang-ulang. Keluarga teori-teori As. Hasilnya menunjukkan bahawa pembunyian loceng diikuti oleh makanan akan membuatkan anjing tersebut mengeluarkan air liurnya.E. namun tidak diikuti makanan. Pavlov.air liurnya akan keluar dahulu. NAMA : AZIAWATI BT ABD AZIZ M20081000094 Teori Pembelajaran Dalam Psikologi (Keluarga Teori Hubungan Rangsangan.. Kemudian loceng dibunyikan dengan diikuti pemberian makanan.Teori-teori AS. Pavlov melihat seekor anjing yang mulai makan makanan. Oleh sebab itu Pavlov ingin melatih anjing itu mengeluarkan air liurnya . Pelaziman ialah pemerolehan satu pola tingkah laku yang baru selepas seseorang atau seekor haiwan dilazimkan atau mengalami proses pelaziman (iaitu latihan untuk memberi gerak balas terhadap rangsangan). ini tidak menyebabkan air liur anjing itu keluar..0 PENGENALAN Definisi Teori Pembelajaran Pembelajaran (pelaziman) ialah satu proses supaya pengalaman atau latihan yang dialami oleh seseorang atau seekor haiwan menghasilkan perubahan tingkah laku yang relative tetap.

∗ Di sini Thorndike menyimpulkan bahawa terdapat 2 hukum pembelajaran utama iaitu:(i) The law of exercise-hukuman pembentukan pembiasaan/tabiat yang dibahagikan kepada 2 bahagian kecil iaitu:a. Thorndike meletakan seekor kucing dalam sangkar besar. semakin diperkuat kerana sering dilakukan. Hal ini diulang dan kucing itu berperangai seperti itu juga. Sangkar itu dibuka dari dalam dengan menggunakan sebuah engsel.2 Teori Penghubungan /Connectionism/S-R Theory . Setelah beberapa kali pengulangan aktiviti dilakukan. Cth 2 : dalam pengajaran bahasa.Edward L. Ahli teori ini percaya bahawa ada perbezaan-perbezaan yang dibawa sejak lahir dalam kemampuan belajar. Law of use-Jika dalam situasi rangsangan(P) sering diikuti oleh tingkah laku(L). RD(rangsangan dilazimkan) dapat diperkuatkan dengan ulangan-ulangan di bawah pengukuhan. Bagi Pavlov RD adalah unit dasar pembelajaran yang paling baik. jumlah waktu yang diperlukan oleh kucing itu untuk membuka pintu sangkar semakin berkurangan dan akhirnya kucing itu dapat membuka pintu dengan segera tanpa mencakar ke sana sini. Thorndike (1874-1949) ∗ Dalam 1 eksperimen ‘trial and error’(cuba-jaya).Sebelum Pelaziman STD1(rangsangan yang tidak dilazimkan) ---------------RTD(gerak balas tidak dilazimkan) (Makanan) ( Air liur) STD2 ---------------------------Tidak ada reaksi (loceng) Sedang Dalam Pelaziman STD2 diikuti STD1 -----------------------------------RTD (loceng) (makanan) (air liur) Selepas Pelaziman (STD2 menjadi SD ) SD (rangsangan dilazimkan)------------------------. mengikut teori ini.dengan kucing terlepas dari sangkar(L). perlulah membuat latihan ulangan bahagian-bahagian pelajaran ikut urutan yang benar dan teratur agar kemahiran mekanis dapat diperoleh.kucing itu mencakar ke sana –sini dan secara kebetulan kakinya menekan engsel dan pintu terbuka dan kucing itu dapat keluar. Dalam usaha untuk keluar . 2. . maka hubungan P dengan L jadi semakin kuat melalui ‘exercise’/latihan ulangan.RD(rangsangan dilazimkan) (loceng) (air liur) Maka terjadinya pelaziman. Cth 1: Hubungan antara kucing dalam sangkar(P) .

Watson: Bapa Behaviorisme(1878-1858) ∗ Teori ini lanjutan daripada teori pelaziman klasik Pavlov. pelajar perlulah membuat latihan ulangan bahagianbahagian pelajaran dengan urutan yang benar secara teratur agar kemahiran yang mekanis dapat diperoleh. Prinsip keseringan -apabila sesuatu rangsangan itu dibuat lebih sering menerbitkan satu gerak balas tertentu. lama kelamaan Albert merasa takut tidak sahaja kepada tikus.4 Teori Kesegeraan atau Kedekatan/Contiguity Theory. Oleh itu Watson menyatakan bahawa perilaku organisme dapat diramal dan dikawal. Akibatnya . dan L akan cenderung diulangi. ∗ Menjalankan eksperimen ke atas tikus putih dengan bayi(kecil). maka menyelesaikan sesuatu perbuatan itu akan menimbulkan kepuasan hati. jika sesuatu perilaku memberi hasil yang memuaskan. Jadi apabila gerak balas diketahui. maka hubungan situasi dengan perilaku itu akan diperkuatkan(perilaku itu cenderung diulang) Cth 1: Hubungan antara kucing dalam sangkar(situasi S) dengan kucing menekan engsel (L) semakin diperkuat. maka kemungkinan untuk rangsangan itu menerbitkan gerak balas yang sama di hari yang akan datang jauh lebih besar. 2. Hal ini membuktikan. maka rangsangan pun dapat diramalkan. R . ∗ Memberikan fokus kepada rangsangan -gerak balas. Prinsip Kebarusan -apabila sesuatu rangsangan kebarusan menerbitkan sesuatu gerak balas. malah pada benda berbulu putih seperti arnab. topeng santa. dan menyatakan apa yang berlaku dalam otak(kesedaran) tidak berkaitan untuk dikaji. -hubungan S-R dapat diperkukuhkan melalui latihan.b. Kemudian Watson mulakan proses pelaziman dengan cara memukul sebatang besi (dengan menggunakan palu) setiap kali Albert cuba mendekati /memegang tikus putih itu.termasuk gerak balas diterbitkan oleh rangsangan. Albert suka bermain dengannya. Pada mulanya. -apabila 1 organisme bersedia untuk bertindak/buat sesuatu. ∗ Eksperimen Watson ke atas bayi berumur 11 bulan (Albert) dilakukan. Albert merupakan bayi yang gembira dan tidak punyai rasa takut pada binatang seperti tikus putih. ∗ Watson menyatakan perilaku manusia sangat sederhana dan mudah dikaji. ∗ Watson memperkenalkan 2 prinsip iaitu :a. maka kemungkinan rangsangan itu untuk menerbitkan gerak balas yang sama apabila diberi makanan lagi lebih besar daripada apabila rangsangan itu diberikan makanan setelah lama berselang. dan sebaliknya. ∗ Thorndike menyimpulkan bahawa :-dalam pengajaran bahasa.E. kerana semua perilaku .3 Teori Behaviorisme-John B. -apabila urutan rangsangan-gerak balas diikuti satu keadaan yang memuaskan hati. Hubungan S-L harus diulang berkali-kali secara teratur agar perilaku L menjadi lebih lancar. 2. pelaziman mengubah perilaku seseorang dengan cara yang radikal. hubungan S-R akan diperkukuhkan. b. Law of effect/Reinforcement-iaitu.

∗ Guithrie berpendapat pembelajaran tidak berlangsung secara perlahanlahan/beransur-ansur.1974) ∗ Tokoh terkenal dan dipanggil sebagai ‘bapa pengajaran dengan mesin/alat-alat /jentera pengajaran automis/programmed instructions’. Biji makanan itu dinamai pengukuh(reinforce). setiap bahagian kecil daripada ayat yang betul harus diusahakan agar berhubungan dengan rangsangannya. Seekor tikus dimasukkan dan diberi makanan yang setiap kalinya dijatuhkan ke tin. 2. maka makanan akan jatuh ke tin. Kesalahan-kesalahan haruslah disingkirkan (dibuat melalui kajian).Guthrie(1942. Kemudian tujuan ini dibahagikan kepada sejumlah tugas-tugas kecil yang diperkukuhkan satu demi satu agar operans(serangkai perbuatan) diperkukuhkan sehingga menambah kemungkinan berulangnya perbuatanperbuatan itu di kemudian hari. Hadiah yang menjadi pengukuh inilah yang menyebabkan tikus itu akan lebih cenderung untuk menekan batang besi tersebut. maka gerak balas yang betul akan terbit. Setelah beberapa kali. Bila gerak balas ini terjadi berulang-ulang. tikus itu lapar dan terpijak besi tersebut dan biji makanan jatuh ke tin. Biji makanan akan jatuh ke tin jika sebatang besi yang disisipkan itu dipijak tikus tersebut. Pengukuhan inilah menyebabkan tikus itu lebih cenderung untuk menekan besi tersebut. maka organisme akan jadi kurang cenderung untuk memberikan gerak balas yang lain. haruslah menerbitkan gerak balas yang betul. ini memungkinkan berulangnya sesuatu perilaku.5 Teori Pelaziman Operan/Instrumental/Operant Conditioning-B. tikus itu mempelajari bahawa apabila ia menekan besi tersebut . dan bukannya pengukuhan. ∗ Pengukuhan merupakan satu konsep yang sangat penting dalam teori pembelajaran .1957. hadiah dijadikan sebagai hadiah sebagai pengukuhan dalam bentuk biji makanan. guru dianggap sebagai arkitek utama dalam pembentukan tingkah laku murid(sehingga boleh bertutur).munculnya makanan dinamai rangsangan pengukuhan(stimulus)dan perilaku tikus dinamai perilaku yang dilazimkan.1952.iaitu hal tingkah laku begini menyebabkan munculnya biji makanan. Kebetulan.1959) ∗ Guthrie berpendapat kesegeraan hubungan antara satu gabungan rangsangan-gerak balas akan memperbesarkan kemungkinan berulangnya pola pasangan S-R. Setiap kali makanan jatuh bunyi tin seperti ‘ping’ wujud. Skinner(1938. Oleh itu latihan dan ulangan penting untuk melazimkan rangsangan baru untuk menerbitkan gerak balas yang dikehendaki. ∗ Begitu juga dalam pengajaran bahasa.1953. Tujuan pengajaran bahasa dilakukan oleh murid secara berulang-ulang. Reinforcement (pengukuhan). ∗ Kesegeraan merupakan kunci pembelajaran dalam teori ini.F. ∗ Berdasarkan teori pelaziman operan yang jelas. Skinner percaya proses pembelajaran yang utama sama pada binatang dan manusia. dengan ini setiap kali rangsangan ini muncul. ∗ Eksperimen ’kotak Skinner’ : tempat makan dibuat daripada tin dan di luarnya ada 1 alat untuk jatuhkan biji makanan ke dalam tin. ∗ Kesimpulannya rangsangan yang diberikan. ∗ Dalam eksperimen ini. dan peristiwa penekanan besi sebagai peristiwa pengukuh . Tingkah laku inilah yang dinamai pelaziman operan/instrumental . ∗ Cth 1 :dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa asing. sehinggalah satu ayat yang betul akan berkembang melalui latihan. tetapi bekerja secara percubaan tunggal.

maka rangsangan tambahan boleh juga menerbitkan sebahagian gerak balas tambahan pada organisme.1953. Skinner juga mengatakan bahawa perilaku berbahasa kanak-kanak. muncul secara beransur-ansur mengikut peristiwa-peristiwa pengukuhan. ∗ Mengemukakan formula S-rm-Sm-R (rm=mediating response.Sm=mediating stimulus). Hal ini jelas melalui katakatanya iaitu ∗ ‘…dalam mengajar kanak-kanak bercakap…kita lebih dahulu mengucapkan satu model iaitu kita mengatakan sesuatu dan mengatur Peristiwa-peristiwa supaya gerak balas atau tindak balas yang mempunyai milik-milik yang sama akan diperkukuhkan’(1974:97) 2. Sekalipun rangsangan utama S tidak hadir . . iaitu pemerolehan bahasa ibundanya. Semua rangsangan ini (rangsangan S + rangsangan tambahan) telah dilazimkan kepada sekumpulan gerak balas (gerak balas utama R + gerak balas tambahan)yang diterbitkan oleh organisme itu. Hal ini bermaksud organisme tidak hanya diserang oleh 1 rangsangan utama(S) pada waktu/masa tertentu sahaja.1952) ∗ Teori ini mengemukakan 3 peringkat pembelajaran iaitu:1. Pengukuhan tidak diperlukan lagi. Dorongan utama ini sering dihubungkan dengan kekhuatiran.7 Teori Mediasi atau Penegah/ Mediation Theory. ∗ Skinner menyatakan bahawa perilaku berbahasa selalu dibentuk dan dipertahankan oleh peristiwa-peristiwa pengukuhan. Mengandungi pembolehubah yang tidak berdiri sendiri (tidak bebas) Respon/banyak gerak balas/ketahanan terhadap kemusnahan. Kekhuatiran ini memiliki kekuatan sebagai dorongan kedua yang mempengaruhi pembelajaran. maka pengharapan untuk mencapai tujuan ini akan mendorongnya untuk beraksi 2. Oleh kerana seseorang itu ingin mencapai satu tujuan. malah diserang juga oleh beberapa rangsangan tambahan yang terdapat dalam persekitaran yang berhubung dengan rangsangan utama tadi secara serentak. ∗ Dalam pengajaran bahasa Hull menekankan dorongan utama dan dorongan yang diperolehi untuk menerbitkan gerak balas.Charles Osgood (1952.1962) ∗ Osgood mengakui bahawa terdapatnya faktor mediasi atau penegah yang berlaku antara rangsangan dan gerak balas.Skinner. Mengandungi pembolehubah penegah -motivasi yang berbentuk insentif seperti hadiah-hadiah(kecenderungan organisme untuk memberikan gerak balas apabila rangsangan muncul) 3. keperluan khas organisme terhadap sesuatu akan membangkitkan dorongan utama atau keadaan tegang pada masa-masa tertentu.Clark Hull (1943.hadiah-hadiah 2. Mengandungi pembolehubah yang berdiri sendiri (bebas) -termasuk pengalaman lama. rm dan Sm merupakan gerak balas penegah/mediasi dan satu lagi rangsangan diri penegah/mediasi di dalam otak organisme. ∗ Menurut Hull.6 Teori Pengurangan Dorongan atau Ketegangan / Drive Reduction Theory.

dengan menambah perasaan takut(yang merupakan hukuman tambahan). Menurut Mowrer bayi mendengar kata-kata pertama ibunya yang juga telah memberikan perasaan kasih sayang. Jadi setiap gerak balas yang dilazimkan itu merupakan 1 gerak balas emosi. maka . -Mowrer menyatakan emosi(perasaan). Oleh itu. Emosi-emosi inilah yang bertindak sebagai rangsangan penegah /mediasi yang mampu merangsang individu untuk bergerak atau memberikan tindak balas. yang bertindak sebagai satu dorongan atau merangsang seseorang untuk bertindak. ∗ Mowrer menegaskan bahawa pelaziman emosi pengharapan dan emosi ketakutan merupakan kunci proses pembelajaran.8 Teori Dua Faktor Disempurnakan/Revised Two-Factor Teory-D.maka dengan adanya sp. saja yang boleh dilazimkan dan bukannya tingkah laku. (ii) pengukuhan berkurang (decremental reinforcement)/hadiah -berkurangnya pengukuhan . atau satu pengharapan dibangkitkan yang menandakan bahawa satu peristiwa yang menggembirakan akan muncul. organism boleh juga mempunyai kekuatan sendiri untuk menerbitkan R tanpa kehadiran S. Hobart Mowrer (1960) ∗ Mowrer menganggap ada 2 jenis pengukuhan iaitu:(i) pengukuhan bertambah(incremental reinforcement)/hukuman kedua atau tambahan -iaitu perasaan kecewa/takut telah dibangkitkan/ditambah. Apabila gerak balas penegah/mediasi(rp) dalam otak diterbitkan oleh S. Jikalau konsep pembelajaran ini sudah difahami. Hal ini menjadikan pengucapan ini sebagai sebahagian daripada tabiatnya. Sekalipun S tidak hadir . Dalam situasi hadiah atau ganjaran yang ditimbulkan oleh pengukuhan berkurangan. ∗ Mowrer menyatakan dalam pemerolehan bahasa peranan emosi adalah mustahak. maka secara automatis rp akan membangkitkan rangsangan penegah/mediasi(sp)dalam diri organisme yang serta merta akan menerbitkan R. maka pengukuhan semakin ditingkatkan. 3.0 PENUTUP Tuntasnya. kerana jika tidak sp tidak akan wujud. Jadi emosi cinta pada ibunya telah bertindak sebagai pengukuhan tambahan kerana telah berhubung dengan rangsangan kasih sayang.∗ Bila diterjemah ke bahasa Melayu rumusnya ialah : ∗ S-rp-sp-R*(rangsangan.maka ketegangan yang disebabkan perasaan takut telah berkurangan dan membangkitkan harapan/kelegaan. telah banyak teori-teori pembelajaran yang diperkenalkan oleh ahli-ahli psikologi dalam usaha mereka untuk membantu agar konsep pembelajaran menjadi lebih mudah difahami orang. Maka bayi ini akan berusaha bersungguhsungguh meniru kata ibunya untuk merasakan kehadiran ibu yang dicintainya kerana telah memperoleh kasih daripadanya.perasaan lega telah dialami oleh individu sebagai ‘sign’(tanda) bahawa satu peristiwa yang tidak diingini telah dielakkan.gerak balas penengah-rangsangan penegah-gerak balas) .Kemudian peniruan kata-kata ini telah berfungsi sebagai pengukuh utama. Namun kekuatan sendiri(sp) perlu terlebih dahulu diterbitkan oleh S. 2. Hal ini akan menyebabkan individu tersebut beraksi/bertindak bersungguh-sungguh untuk menggelakkan hukuman tambahan ini.

Mengenai ungkapan. . . Nota kuliah Kuliah 1 .Proses pemerolehan bahasa dikatakan berlaku secara semulajadi dan juga melalui peniruan. Membina jadual pemerolehan bunyi Kuliah ke-4 . Kuliah ke-3 .Memasukkan demografi ibu bapa kanak-kanak yang dikaji.Penerangan mengenai teori pembelajaran .Mengenai ‘language code. Proses ini dipanggil pengguguran huruf.Pemberian tugasan berkaitan pembinaan jadual huruf yang disebut oleh sampel yang dikaji. . . .Membuat analisis bunyi (huruf-huruf yang telah digunakan) . kemudian kepada perkataan. Huruf-huruf membuat analisis c. . .Membina jadual bunyi berdasarkan data yang diperolehi. Memasukkan demografi b. Ada perkataan yang huruf depannya dihilangkan atau digantikan dengan huruf yang lain. Membincangkan proses neurologi yang mempengaruhi perkembangan pemerolehan bahasa kanak-kanak.kaedah-kaedah pengajaran bahasa akan dapat disempurnakan dengan lebih baik lagi. .Penerangan mengenai kod-kod bahasa atau berbahasa.’ .Menerangkan bahawa psikolinguistik iaitu proses mengkaji bagaimana kanak-kanak tahu berbahasa dan bagaimana bahasanya berkembang.frasa dan bunyi.Menerangkan skop kerja kursus dan peperiksaan. Namun akhirnya ia akan belajar berbahasa. Ada bukti yang menunjukkan bahawa sekiranya kanak-kanak itu tidak terdedah dengan bahasa manusia atau mendengar manusia bercakap. .Pemerolehan bunyi: menyenaraikan bunyi-bunyi yang disebut oleh kanak-kanak .‘Kritikal age’ merupakan masa iaitu kanak-kanak sudah mula melengkapkan perkataannya dan pola-pola ayat. maka tiada model untuk dia menerima proses bercakap dan akan membawa implikasi yang tidak baik untuk kanak-kanak tersebut. Di sini bahasa yang dipelajari oleh kanak-kanak tersebut adalah melalui proses peniruan iaitu mendengar dan menyebut kembali apa yang diperkatakan oleh orang dewasa kepadanya. .Menerangkan proses yang berlaku dalam minda kanak-kanak.Beberapa pendapat ahli psikolinguistik menyatakan bahawa manusia lahir tanpa tahu berbahasa. Pengguguran depan berlaku.Berlaku pengguguran perkataan sama ada depan atau tengah oleh kanak-kanak.Penerangan mengenai kanak-kanak yang menyebut tapi tidak memahami erti atau maksudnya.Melihat proses bunyi yang telah mantap dan kurang mantap .Penerangan berkaitan bunyi yang dilambangkan.Contohnya : ju (melambangkan baju).-kanak-kanak memulakan bahasanya dengan suku kata. namun kanakkanak tersebut sudah mula membentuk suku kata. Kuliah ke-2 . . . a.ayat.Kanak-kanak belajar bahasa dengan cepat.

Pemahaman mengenai proses perkembangan bahasa kanak-kanak( dari sudut dunia kanak-kanak tersebut) . . -konsep usia kritikal/tahap yang penting -pernyataan mengenai dalam minda/otak kanak-kanak ada jentera penguasaan bahasa.Kanak-kanak 2 tahun menguasai bunyi (sebutan) . . Kemudian melihat kanak-kanak tersebut membentuk frasa/ayat baru. .Kuliah ke-5 .Melihat bahawa kanak-kanak menyebut satu perkataan . Contohnya : n/a/k i/p/u/n= hendak telefon -tahap satu : satu perkataan contohnya takut. .Bagaimana kanak-kanak membuat klasifikasi mengenai makna yang disebutnya.iaitu anak-kanak dari segi kemajuannya dalam membentuk kata-kata. Kuliah ke-6 -proses kanak-kanak memahami dan mengembangkan frasa. .Selain itu melihat bagaimana kanak-kanak belajar dan mengenali makna. kata adjektif dan kata nama yang disebut oleh kanak-kanak.Selain itu mengklasifikasikan bentuk kata seperti kata kerja. Kuliah ke-7 . -bagaimana kanak-kanak belajar berbahasa.ayat iaitu ayat pendek dan ayat panjang) . -penerangan berkaitan nahu . -selain itu pemerhatian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kanak-kanak tersebut belajar bunyi dan maknanya.-bila kanak-kanak tersebut didedahkan dengan bahasa manusia. banyak suku kata. maka jentera bahasa tersebut akan hidup.Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa (dari segi frasa. -Hal berkaitan kanak-kanak belajar 2-7 tahun mereka masih belajar. Tahap dua: pembinaan ayat contohnya akan ubat=makan ubat -isu bagaimana kanak-kanak belajar makna perkataan dan mereka dapat membezakan makna yang berkaitan. -maklumat berkaitan kanak-kanak yang pergi sekolah pada usia yang muda.Mempelajari bagaimana kanak-kanak membuat rumus-rumus tatabahasa atau membentuk ayat-ayat daripada ayat kecil.Belajar bagaimana kanak-kanak membezakan makna.Beberapa analisis dilakukan berkaitan bunyi bagi bahasa kanak-kanak bawah 2 tahun.Membentangkan hasil yang dikumpul setiap minggu. . .Melihat perkembangan bunyi bahasa iaitu sudah ada imbuhan atau tidak. Pelat kanak-kanak ini akan hilang apabila mereka dewasa -selain itu mengenai pragmatik yang dikatakan memanipulasikan bahasa. contohnya cucu ( bermaksud saya hendak minum susu) .Memgeluarkan huruf-huruf yang telah digunakan oleh kanak-kanak yang dikaji. Kuliah ke-9 -kanak-kanak dikatakan pelat sebutannya kerana a. Kuliah ke-8 . .Persoalan berkaitan kanak-kanak dilahirkan oleh keluarga yang pekak.Menulis frasa-frasa yang digunakan oleh kanak-kanak tersebut.

Sejarah aktifnya bermula pada tahun 200 masihi.Pita rakaman: Pertuturan bahasa kanak-kanak yang dirakam dengan menggunakan pita rakaman dapat dianalisis dan dirakam secara berulang-ulang dan dapat mendengar proses bunyi tersebut yang mungkin pada pertama kalinya kita mendengar .Memahami proses lambang ideogram dan huruf March 22. berkaitan masa b. Zuraliza Binti Zakaria SMK Tunku Ismail Sungai Petani Kedah 012-4341415 Nota Kuliah (10 markah) Psikoliguistik adalah suatu proses psikologi dan bahasa. . berkaitan logik c.Perbincangan berkaitan semantik.-penerangan berkaitan konsep yang paling sukar iaitu ‘bilangan’.Memasukkan teori/proses/peristiwa yang digunakan sebagai contoh.Selain itu mengenal pasti penyebutan dan pembinaan ayat/ kata oleh kanak-kanak yang dikaji. . 2 Januari 2009 Menyelidiki bahasa kanak-kanak... Contohnya kita akan mengetahui angka tersebut adalah satu. iaitu bagaiamana kanak-kanak belajar makna dan tahu makna dan apa yang disebutnya. . .Perbincangan berkaitan tugasan. Selain itu isu berkaitan apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang membolehkan apa yang dilihatnya dan memberikan label pada perkataan yang digunakannya.Selain itu untuk melihat bagaimana kanak-kanak tersebut tahu bahawa setiap benda dalam dunia ini ada labelnya. Mulai tahun 1950. 2009 10:36 AM zuraliza said. -Perkara yang paling lambat kanak-kanak hendak berkembang iailah:a. Bilangan ini diajarkan oleh ibu bapa atau guru dan ini akan diikut oleh kanak-kanak. .akibat Kuliah ke-10 .Menyiasat bagaimana atau bila kanak-kanak membina makna dan melihat proses pragmatik.Mempelajari konsep prototaip(ciri-ciri yang ada pada sesuatu benda yang menyebabkan kanak-kanak memahami apa yang disebutnya itu) . . . lebih kajian secara menyeluruh dan sistematik dilakukan terhadap penelidikan bahasa kanak-kanak ini.Diari ibu bapa. . berkaitan tempat d. berkaitan sebab.

. deskripsi secara lengkap dan tepat. Watson yang telah memberikan teori-teori berkenaan pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. Antara dapatan dalam kajian itu adalah: . Bagaimana kanak-kanak mempelajari sesuautu bahasa.Bahasa disebutkan sebagai sesuatu yang sangat kompleks. NOAM Chomsky.Proses bunyi yang keluar daripada mulut kanak-kanak adalah… seterusnya… Kuliah pada 09/01/2009 -Kaedah yang berkesanBERJAYA -Penyelidik membina kaedah berkesan untuk mendapatkan data daripada kanakkanak. Hal ini kerana mereka cepat merasa jemu dan bosan terhadap sesuatu terutamanya -apabila ianya melibatkan proses pembelajaran. Bagaimana kanak-kanak itu dapat mempelajari sesuatu bahasa yang sangat kompleks dengan tidak berusaha bersungguh-sungguh tetapi hanya tahu menyebut sesuatu perkataan tanpa memahami maknanya. Ahli-ahli psikologi yang terkenal antaranya Sigmund Freud.Pada masa ini berkembangnya teori empirical iaitu apabila kenyataan atau dasar yang kita buat itu adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar.Apakah pola. .Rakam dengan menggunakan alat teknologi seperti pita rakaman. handycam. . Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana: = berlakunya perkembangan kognitif (pemikiran) = Jangka minat (attention) kanak-kanak terhadap sesuatu tidak panjang. Kecuali jika proses pembelajaran itu menggunakan kaedah menggunakan peta minda atau visual yang mempunyai suara dan gambar( ideogram). kamera digital. Itulah yang dikaitkan dengan bidang psikolinguistik atau bidangan bahasa. perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak . Freud meletakkan satu kelompok kanak-kanak kepada bentuk yang tidak boleh bercakap. . .Pengitlakan (proses generalisasi). = Kanak-kanak cepat memahami dan mengingat arahan . . .Lain daripada masalah dengan orang dewasa. Bidang bahasa. Dan sebagainya.Multidisiplinari: Linguistik dan eksperimens. Contohnya seperti: Apakah perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak dan daripada dapatan tersebut apakah proses yang berlaku kepada kanak-kanak tersebut. bunyi itu agak kabur dan kurang jelas. Kajian yang lebih sistematik berlaku dalam 50 tahun lalu. Skinner.melalui pita rakaman tersebut. Carol Chomsky.Bilakah seseorang kanak-kanak itu boleh bercakap (bergantung kepada individu) .Bagaimana kita memahami kanak-kanak mempelajari sesuatu bahasa.Adakah bahasa yang dikeluarkan oelh seseorang kanak-kanak itu dapat dikembangkan lagi? .

Kesulitan: Mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya. .Teknik eksperimen sesuai dengan intelektual dan pengalaman sosial .Hasilnya beri bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan) memperbaiki eksperimen akan datang.Reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek .Kanak-kanak belum dapat bercakap pun masih boleh diambil untuk dijadikan responden kajian. . tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa .Pusat penyelidikan: Kanaka-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan.Dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak .Dirumah: Akustik tidak baik dan alat boleh mengganggu kanak-kanak. Hasil Penyelidikan . .Perlu tambahan daripada kaedah yang lain. . suasana.Teknik merakam dan desain eksperimen direka .Ada mikrofon radio . .Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. Dan kita ambil cirri-ciri yang penting sahaja) dan naturalistic. . dan prosedur statistic member interprestasi berlainan. .= Tetapi ianya tidak dapat dilakukan kepada kanak-kanak di bawah 3 tahun.Tetapi pengitlakan daripada kajian ini sukar . Kaedah baru .Lain subjek. . Sampel alamiah .Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara .Apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal.Bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa. Psikologi eksperimental banyak digunakan .Mungkin tidak banyak peristiwa tentang cirri-ciri bagi membuat kesimpulan bagai mana kanak-kanak belajar .Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak.Data boleh dipercayai. .Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan .Sampel besar bertahun-tahun .Jalankan tugasan dan kumpul data .Naturalistik sampling: suasana lazim kanak-kanak. bermula dari peringkat awal kelahiran sehinggalah baligh.Data berkualiti : representative (contoh buat peta. . eksperimen.Buat analisis statistic behavior (tingkah laku) subjek. .

-Penceramah yang menngunakan bahasa yang tinggi adalah seperti Tan Sri Rais Yatim dan Ustaz Badrul Amin.Yang penting adalah responden ujaran daripada kanak-kanak itu sendiri. selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat. mengkaji pelajar-pelajar yang datang dari London dan kebanyakannya dari Jamaica dan dari keluarga atau golongan bawahan.Mereka menggunakan ujaran yang dipastikan. Apa yang patut dilakukan . bahasa yang dituturkan oleh mereka seharian adalah dari kelas rendah. maka penyelidikan tertumpu kepada penyelidikan unsur bahasa tertentu sahaja.Sangat perlahan. Memakan masa lama untuk penyelidik memastikan semua angkuhan dikaji dan hasilnya sahih. Oleh itu.Bersifat naturalistik atau representatif. Sampel besar tidak semestinya menjamin keberhasilannya. Saiz Sampel . Contohnya 100 ujaran pada satu-satu masa .an). Jasa kalian (ibu bapa) tidak dapat dibalas (x) Konteks ayat di atas salah kerana kalian member makna ibu bapa. Roger Brown (ahli Psikolinguistik) .Apabila biilangan kanak-kanak itu ramai.Sampel yang popular dilakukan adalah setengah jam . Kuliah pada 16/01/2009 Etika= nilai kod= peraturan Etika pakaian (x) kod pakaian Language kod peraturan berbahasa Elaborate kod= peraturan-peraturan dan bahasa yang sangat canggih Logic of place = logik tempat Contoh ayat: Beli tasbih di Mekah (betul) = peraturan berbahasa Beli tasbih dekat Mekah (salah) = peraturan berbahasa Contoh lain: Selalu diucapkan oleh pelajar..Kerap.Sebuah penyelidikan penting oleh ahli psikologi Amerika Roger Brown (1925dalam tahun 1960. .Berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen? . mulai lahir hingga 3 bulan. . Ibu bapa tidak boleh menggunakan gelaran “kalian” Basil Berstein 1950-an daripada Univercity of London.. Kekerapan .

masalah kedua eksperimen tehadap kanak-kanak ialah: .Jawapan: Gula-gula itu berada di atas meja Ini adalah proses yang dinamakan sebagai perkembangan kognitif/ intelektual/pemilkiran.Soalan: bertanya kanak-kanak di mana gula-gula itu berada? .Kognitif = sains = mengkaji apa yang kita tahu terhadap apa yang kita tahu… Logik Tempat .Apa perkembangan bahasa kanak-kanak itu secara semulajadi Lakukan eksperimen. kita mesti tengok tempat dan keadaan.Bagaimana bahasa kanak-kanak itu berkembang secara semulajadi .Contoh: ucapan terima kasih setelah menerima sesuatu daripada orang .Tidak tahu sama ada kanak-kanak faham atau tidak apa yang diarahkan .Proses berucap boleh berlaku tanpa memahaminya .Tetapi untuk berbahasa. kanak-kanak itu dapat melakukannya. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan.sebanyak mana bahan yang dikumpul.meletakkan gula-gula di atas meja ..Kita bercakap tanpa memahami ertinya… Kuliah pada 23/01/09 Naturalistik inquiry . Bagaimana eksperimen dihasilkan? Dari kecil.3 bidang besar: penghasilan bunyi.apakah proses peniruan tersebut? . Antara masalah dalam eksperimen terhadap kanak-kanak . mencukupi untuk dibuat eksperimen .Tidak mungkin sebagai orang dewasa kita akan bercakap atau berucap perkara yang tidak pernah dibaca atau dilakukan. banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan . Penghasilan yang berasakan kepada tiruan? . Penghasilan bunyi .itulah bukti ketara perkembangan bahasa. bayi mula bercakap .apakah kanak-kanak itu pandai menghasilkan bunyi atau sekadar meniru daripada orang yang terdekat dengannya .Apa perkembangan yang berlaku terhadap bahasa kanak-kanak itu .Jika dilakukan setiap hari terhadap kanak-kanak tidak semua apa yang kita inginkan.umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama .tetapi pada hakikatnya. Kuliah 06/02/2009 Perkataan Pertama .Ucapn tersebut mungkin dilakukan setelah ibu bapa kanak-kanak itu menyuruh kanak-kanak tersebut untuk mengucapkan terima kasih dan seterusnya menyalam orang yang member hadiah tersebut. .apa yang mula dikatakan? Kuliah pada 30/01/2009 Antara masalah kanak-kanak (terhadap penyelidikan kanak-kaank) .

mula mengagah dan gelak.berirama dan pendek .antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila diribakan . sakit dan sebagainya terhadap bunyi refleksi (menghasilakn bunyi secara naluri).tangisan juga dihasilkan.8 minggu): bunyi-bunyi asas biologi . . bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi.ini sama seperti asas bunyi Kuliah padaa 20/02. Nadanya mula berbagai-bagai .Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara di selang seli dengan sepi sudah didokumentasikan denga baik. batuk.tahap 1 (0.namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa .lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviiti menyebut bunyi bahasa. mencepak. .pita suara digunakan bagi menghasilakn pola-pola nada suara .pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa . . .2009 Tahap 2 (8-20 minggu (gelak dan mengagah) . . Mula menunjukkan kontor intonasi .kita tidak dapat mengjangkakan apakah makna yang dietrima di sebalik tangisan bayi tersebut.pada beberapa minggu pertama..Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan rendah.Ia mungkin menyatakan lapar.bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek . Kualitii bunyi menyerupai bunyi vokal (a).Ada beberapa tahap perkembangan .4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir .sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai riitma yang berlainan.daripada saat bayi lahir hingga 12 bula ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi.bunyi makan. Kuliah pada 13/02/2009 . . menelan. .Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi .mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu .Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama. Tidak seperti bunyi bahasa .bunyi gasgur menyerupai suku kata . sendawa adalah juga berkitan dengan keperluan biologi .tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa .bunyi makan lebih pendek dan rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan . .bunyinya beritma .

bunyi bebel ini juga bukan rawak. Dia akan membebel sehingga 18 bulan . dengan makna jelas .Kuliah pada 27/02/2009 Tahap 3 (20 – 30 minggu (bermain dengan bunyi bahasa) . kata awal.sudah ada suku kata. kemahuan dan kemesraan . Kuliah pada 06/03/2009 Tahap 4 (25-50 minggu) membebel . .pada mulanya pengkaji percaya membebel dan bahas tidak berkaitan.bebel tidak ada makna tetapi menyerupai bunyi dewasa . agak serupa bunyi Tahap 5 (9-18 bulan) ujaran berirama . panggilan.bunyi sudah berirama.bunyi seperti bababa dan deretan lain…selalunya diulang . Lebih mengembirakan pada ibu bapaanya.ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran .bunyi seolah-olah berlatih pada masa ini.kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Kuliah pada 13/03/2009 Bacaan melalui buku dan perbentangan Tajuk saya :pendidikan pemulihan sekolah” .ini tanda awal bahasa . aagaa. Ini salah . berbeza-beza . mula ada makna. Tetapi lebih kerap digunakan .ada bunyi lelangit lembut. dada dan lain-lain .nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal .ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan .selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti – aa bb.penghasilan bunyi lebih mantap .mainan dan ulangan seperti nyanyian bermelodi .bunyi lebih panjang 1 saat seperti huruf vokal dan konsonan.membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja.kanak-kanak terus membebel setelah bercakap.bunyi lebih jelas. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut . soalan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap.

Minggu 1 Pengujian terhadap seorang budak sebagai responden untuk dibuat kajian tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa yang ada pada dia. Proses rakaman memakan masa selama setengah jam setiap minggu. Responden yang dikaji bernama Nurisya Khyra binti Zamzuri. Berusia 13 bulan. Kedua ibu bapanya merupakan pendidik di salah sebuah sekolah di negeri Kedah. Perkataan yang dirakam pada minggu pertama melalui percakapan dan perbuatan budak tersebut. Antara perkataan tersebut adalah ‘cu’ bagi susu, “matan” untuk makan, “ba gi’ untuk baba pergi, “ma” untuk mama, ‘syedap’ untuk sedap, “nanak’ untuk tidak hendak. Minggu 2. Perkataan yang disebut antaranya susu masih menjadi “cu”, matan (makan), yang lainnya masih sama tetapi ada penambahan dari segi jumlah perkataan. Sudah mula memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan “tatak” untuk kakak, adik (adik), tok (atok), atok juga mewakili atok. Tetapi bagi orang utara, tok mewakili nenek perempuan manakala wan mewakili nenek lelaki. Hal ini berbeza dengan orang yang tinggal di sebelah selatan. Mereka memanggil “atok” untuk gelaran bagi nenek lelaki, manakala, “wan” bagi nenek perempuan. Selain itu, Nurisya juga sudah mula pandai merasa makanan. Sekiranya makanan yang diberikan kepadanya itu manis, dia akan mengatakannya “anis” yang membawa maksud makanan itu manis. Begitu juga dengan masam dan masin. Dia akan menyatakan makanan itu acam jika masam dan acin jika masin. Jadi di sini, apa yang dapat saya perhatikan, dia sudah mula bercakap menggunakan perkataan tertentu tetapi dengan cara menggugurkan imbuhan di hadapannya. Sebagai contoh: masam jadi acam. Konsonan “m” di sini telah gugur apabila dia mula menyebut perkataan masam tersebut. Minggu 3 Perkataan yang sudah mula disebut oleh responden yang dikaji adalah sudah mula terdengar bunyi-bunyi seperti p (peh), m (meh), n (neh), d (deh), t (teh), c (ceh), Antara perkataan yang disebut oleh Nurisya yang menghasilkan bunyi p (peh) adalah pai (sampai), bunyi m (meh) adalah mama, n (neh) adalah nanak, t (teh) adalah takmau, dan c (ceh) adalah cu untuk susu.
March 22, 2009 8:54 PM

zuraliza said...

Zuraliza Binti Zakaria SMK Tunku Ismail Sungai Petani Kedah 012-4341415

Nota Kuliah (10 markah) Psikoliguistik adalah suatu proses psikologi dan bahasa. 2 Januari 2009 Menyelidiki bahasa kanak-kanak. - Sejarah aktifnya bermula pada tahun 200 masihi.Diari ibu bapa. Mulai tahun 1950, lebih kajian secara menyeluruh dan sistematik dilakukan terhadap penelidikan bahasa kanak-kanak ini. - Pita rakaman: Pertuturan bahasa kanak-kanak yang dirakam dengan menggunakan pita rakaman dapat dianalisis dan dirakam secara berulang-ulang dan dapat mendengar proses bunyi tersebut yang mungkin pada pertama kalinya kita mendengar melalui pita rakaman tersebut, bunyi itu agak kabur dan kurang jelas. - Pengitlakan (proses generalisasi), deskripsi secara lengkap dan tepat. - Multidisiplinari: Linguistik dan eksperimens. Contohnya seperti: Apakah perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak dan daripada dapatan tersebut apakah proses yang berlaku kepada kanak-kanak tersebut. Bagaimana kanak-kanak mempelajari sesuautu bahasa. Itulah yang dikaitkan dengan bidang psikolinguistik atau bidangan bahasa. Bidang bahasa. - Bagaimana kita memahami kanak-kanak mempelajari sesuatu bahasa. - Bahasa disebutkan sebagai sesuatu yang sangat kompleks. Bagaimana kanak-kanak itu dapat mempelajari sesuatu bahasa yang sangat kompleks dengan tidak berusaha bersungguh-sungguh tetapi hanya tahu menyebut sesuatu perkataan tanpa memahami maknanya. Ahli-ahli psikologi yang terkenal antaranya Sigmund Freud, NOAM Chomsky, Carol Chomsky, Skinner, Watson yang telah memberikan teori-teori berkenaan pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. Freud meletakkan satu kelompok kanak-kanak kepada bentuk yang tidak boleh bercakap. Kajian yang lebih sistematik berlaku dalam 50 tahun lalu. Antara dapatan dalam kajian itu adalah: - Apakah pola, perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak - Bilakah seseorang kanak-kanak itu boleh bercakap (bergantung kepada individu) - Adakah bahasa yang dikeluarkan oelh seseorang kanak-kanak itu dapat dikembangkan lagi? - Rakam dengan menggunakan alat teknologi seperti pita rakaman, kamera digital, handycam. Dan sebagainya. - Pada masa ini berkembangnya teori empirical iaitu apabila kenyataan atau dasar yang kita buat itu adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. - Proses bunyi yang keluar daripada mulut kanak-kanak adalah… seterusnya… Kuliah pada 09/01/2009 -Kaedah yang berkesan-

BERJAYA -Penyelidik membina kaedah berkesan untuk mendapatkan data daripada kanakkanak. - Lain daripada masalah dengan orang dewasa. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana: = berlakunya perkembangan kognitif (pemikiran) = Jangka minat (attention) kanak-kanak terhadap sesuatu tidak panjang. Hal ini kerana mereka cepat merasa jemu dan bosan terhadap sesuatu terutamanya -apabila ianya melibatkan proses pembelajaran. Kecuali jika proses pembelajaran itu menggunakan kaedah menggunakan peta minda atau visual yang mempunyai suara dan gambar( ideogram). = Kanak-kanak cepat memahami dan mengingat arahan = Tetapi ianya tidak dapat dilakukan kepada kanak-kanak di bawah 3 tahun.

Kaedah baru - Teknik merakam dan desain eksperimen direka - Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan - Ada mikrofon radio - Sampel besar bertahun-tahun - Teknik eksperimen sesuai dengan intelektual dan pengalaman sosial - Kanak-kanak belum dapat bercakap pun masih boleh diambil untuk dijadikan responden kajian. - Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara - Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. - Data boleh dipercayai, bermula dari peringkat awal kelahiran sehinggalah baligh. Sampel alamiah - Naturalistik sampling: suasana lazim kanak-kanak. - Dirumah: Akustik tidak baik dan alat boleh mengganggu kanak-kanak. - Pusat penyelidikan: Kanaka-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan. - Data berkualiti : representative (contoh buat peta. Dan kita ambil cirri-ciri yang penting sahaja) dan naturalistic. - Kesulitan: Mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya. - Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak. - Mungkin tidak banyak peristiwa tentang cirri-ciri bagi membuat kesimpulan bagai mana kanak-kanak belajar - Perlu tambahan daripada kaedah yang lain.

Psikologi eksperimental banyak digunakan - Bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu

aspek bahasa. - Reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek - Jalankan tugasan dan kumpul data - Buat analisis statistic behavior (tingkah laku) subjek. - Hasilnya beri bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan) memperbaiki eksperimen akan datang. Hasil Penyelidikan - Dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak - Tetapi pengitlakan daripada kajian ini sukar - Apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal, tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa - Lain subjek, suasana, eksperimen, dan prosedur statistic member interprestasi berlainan. - Sangat perlahan. Memakan masa lama untuk penyelidik memastikan semua angkuhan dikaji dan hasilnya sahih. Kekerapan - Berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen? - Kerap, selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat, mulai lahir hingga 3 bulan. Roger Brown (ahli Psikolinguistik) - Sebuah penyelidikan penting oleh ahli psikologi Amerika Roger Brown (1925dalam tahun 1960- an).

Saiz Sampel - Apabila biilangan kanak-kanak itu ramai, maka penyelidikan tertumpu kepada penyelidikan unsur bahasa tertentu sahaja. Sampel besar tidak semestinya menjamin keberhasilannya. Apa yang patut dilakukan - Sampel yang popular dilakukan adalah setengah jam - Mereka menggunakan ujaran yang dipastikan. Contohnya 100 ujaran pada satu-satu masa - Yang penting adalah responden ujaran daripada kanak-kanak itu sendiri.. - Bersifat naturalistik atau representatif. Kuliah pada 16/01/2009 Etika= nilai kod= peraturan Etika pakaian (x) kod pakaian Language kod peraturan berbahasa Elaborate kod= peraturan-peraturan dan bahasa yang sangat canggih Logic of place = logik tempat Contoh ayat: Beli tasbih di Mekah (betul) = peraturan berbahasa

Beli tasbih dekat Mekah (salah) = peraturan berbahasa Contoh lain: Selalu diucapkan oleh pelajar; Jasa kalian (ibu bapa) tidak dapat dibalas (x) Konteks ayat di atas salah kerana kalian member makna ibu bapa. Ibu bapa tidak boleh menggunakan gelaran “kalian” Basil Berstein 1950-an daripada Univercity of London, mengkaji pelajar-pelajar yang datang dari London dan kebanyakannya dari Jamaica dan dari keluarga atau golongan bawahan. Oleh itu, bahasa yang dituturkan oleh mereka seharian adalah dari kelas rendah. -Penceramah yang menngunakan bahasa yang tinggi adalah seperti Tan Sri Rais Yatim dan Ustaz Badrul Amin. - Tetapi untuk berbahasa, kita mesti tengok tempat dan keadaan. Penghasilan yang berasakan kepada tiruan? - apakah proses peniruan tersebut? - Tidak mungkin sebagai orang dewasa kita akan bercakap atau berucap perkara yang tidak pernah dibaca atau dilakukan. - Proses berucap boleh berlaku tanpa memahaminya - Kita bercakap tanpa memahami ertinya… Kuliah pada 23/01/09 Naturalistik inquiry - Bagaimana bahasa kanak-kanak itu berkembang secara semulajadi - Apa perkembangan yang berlaku terhadap bahasa kanak-kanak itu - Apa perkembangan bahasa kanak-kanak itu secara semulajadi Lakukan eksperimen. Bagaimana eksperimen dihasilkan? Dari kecil- apa yang mula dikatakan? Kuliah pada 30/01/2009 Antara masalah kanak-kanak (terhadap penyelidikan kanak-kaank) - Tidak tahu sama ada kanak-kanak faham atau tidak apa yang diarahkan - Kognitif = sains = mengkaji apa yang kita tahu terhadap apa yang kita tahu… Logik Tempat - meletakkan gula-gula di atas meja - Soalan: bertanya kanak-kanak di mana gula-gula itu berada? - Jawapan: Gula-gula itu berada di atas meja Ini adalah proses yang dinamakan sebagai perkembangan kognitif/ intelektual/pemilkiran. Antara masalah dalam eksperimen terhadap kanak-kanak - sebanyak mana bahan yang dikumpul, mencukupi untuk dibuat eksperimen - Jika dilakukan setiap hari terhadap kanak-kanak tidak semua apa yang kita inginkan, kanak-kanak itu dapat melakukannya. masalah kedua eksperimen tehadap kanak-kanak ialah: - apakah kanak-kanak itu pandai menghasilkan bunyi atau sekadar meniru daripada orang yang terdekat dengannya

- Contoh: ucapan terima kasih setelah menerima sesuatu daripada orang - Ucapn tersebut mungkin dilakukan setelah ibu bapa kanak-kanak itu menyuruh kanak-kanak tersebut untuk mengucapkan terima kasih dan seterusnya menyalam orang yang member hadiah tersebut. Kuliah 06/02/2009 Perkataan Pertama - umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama - itulah bukti ketara perkembangan bahasa, bayi mula bercakap - tetapi pada hakikatnya, banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan - 3 bidang besar: penghasilan bunyi, pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. Penghasilan bunyi - daripada saat bayi lahir hingga 12 bula ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. - Ada beberapa tahap perkembangan - tahap 1 (0- 8 minggu): bunyi-bunyi asas biologi - pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. - Ia mungkin menyatakan lapar, sakit dan sebagainya terhadap bunyi refleksi (menghasilakn bunyi secara naluri). - bunyi makan, mencepak, menelan, batuk, sendawa adalah juga berkitan dengan keperluan biologi - Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara di selang seli dengan sepi sudah didokumentasikan denga baik. - Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan rendah. Kualitii bunyi menyerupai bunyi vokal (a). Kuliah pada 13/02/2009 - Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. - Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama. - sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai riitma yang berlainan. - bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek - bunyi makan lebih pendek dan rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan - kita tidak dapat mengjangkakan apakah makna yang dietrima di sebalik tangisan bayi tersebut. Tidak seperti bunyi bahasa - tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa - namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa - Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi - bunyinya beritma - pita suara digunakan bagi menghasilakn pola-pola nada suara - ini sama seperti asas bunyi

Kuliah padaa 20/02.2009 Tahap 2 (8-20 minggu (gelak dan mengagah) - antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila diribakan - tangisan juga dihasilkan. Nadanya mula berbagai-bagai - mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu - berirama dan pendek - mula mengagah dan gelak. Mula menunjukkan kontor intonasi - bunyi gasgur menyerupai suku kata - 4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir - pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa - lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviiti menyebut bunyi bahasa. Kuliah pada 27/02/2009 Tahap 3 (20 – 30 minggu (bermain dengan bunyi bahasa) - penghasilan bunyi lebih mantap - bunyi lebih panjang 1 saat seperti huruf vokal dan konsonan. - nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal - ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan - ada bunyi lelangit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut - bunyi seolah-olah berlatih pada masa ini. Lebih mengembirakan pada ibu bapaanya. Kuliah pada 06/03/2009 Tahap 4 (25-50 minggu) membebel - membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja. Tetapi lebih kerap digunakan - bunyi seperti bababa dan deretan lain…selalunya diulang - selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti – aa bb, aagaa, dada dan lain-lain - bebel tidak ada makna tetapi menyerupai bunyi dewasa - pada mulanya pengkaji percaya membebel dan bahas tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah - kanak-kanak terus membebel setelah bercakap. Dia akan membebel sehingga 18 bulan - bunyi bebel ini juga bukan rawak, agak serupa bunyi Tahap 5 (9-18 bulan) ujaran berirama - bunyi sudah berirama, berbeza-beza - ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran - bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, panggilan, kemahuan dan kemesraan - mainan dan ulangan seperti nyanyian bermelodi - sudah ada suku kata, kata awal, dengan makna jelas - ini tanda awal bahasa - kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Kuliah pada 13/03/2009

n (neh). tok mewakili nenek perempuan manakala wan mewakili nenek lelaki. Mereka memanggil “atok” untuk gelaran bagi nenek lelaki. Sekiranya makanan yang diberikan kepadanya itu manis. Selain itu. “nanak’ untuk tidak hendak. Perkataan yang disebut antaranya susu masih menjadi “cu”. Kedua ibu bapanya merupakan pendidik di salah sebuah sekolah di negeri Kedah. d (deh). tok (atok). adik (adik). dia akan mengatakannya “anis” yang membawa maksud makanan itu manis. Nurisya juga sudah mula pandai merasa makanan. “matan” untuk makan. “ba gi’ untuk baba pergi. Minggu 2. Perkataan yang dirakam pada minggu pertama melalui percakapan dan perbuatan budak tersebut. Hal ini berbeza dengan orang yang tinggal di sebelah selatan. Sebagai contoh: masam jadi acam. “wan” bagi nenek perempuan. Tetapi bagi orang utara. yang lainnya masih sama tetapi ada penambahan dari segi jumlah perkataan. Sudah mula memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan “tatak” untuk kakak. t (teh). “ma” untuk mama. atok juga mewakili atok. Berusia 13 bulan. apa yang dapat saya perhatikan. Responden yang dikaji bernama Nurisya Khyra binti Zamzuri. . dia sudah mula bercakap menggunakan perkataan tertentu tetapi dengan cara menggugurkan imbuhan di hadapannya. Jadi di sini. Begitu juga dengan masam dan masin. matan (makan). c (ceh). Minggu 3 Perkataan yang sudah mula disebut oleh responden yang dikaji adalah sudah mula terdengar bunyi-bunyi seperti p (peh). Antara perkataan tersebut adalah ‘cu’ bagi susu.Bacaan melalui buku dan perbentangan Tajuk saya :pendidikan pemulihan sekolah” Minggu 1 Pengujian terhadap seorang budak sebagai responden untuk dibuat kajian tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa yang ada pada dia. Proses rakaman memakan masa selama setengah jam setiap minggu. Dia akan menyatakan makanan itu acam jika masam dan acin jika masin. Konsonan “m” di sini telah gugur apabila dia mula menyebut perkataan masam tersebut. ‘syedap’ untuk sedap. manakala. m (meh).

Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak. pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanak-kanak. n (neh) adalah nanak. March 22. Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari. Senarai perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan golongannya Kata nama Kata kerja . Teori-teori linguistik Teori Ferdinand de Saussure Teori Leonard Bloomfield Teori John Rupert Firth Teori Noam Chomsky Teori Watson Teori Guthrie Teori Skinner c. bunyi m (meh) adalah mama. Normah Bt. 2009 8:55 PM normahismail said. Fenomena penghasilan.. Minggu keempat. Ismail ( M20081000089) SK Methodist (ACS) Jalan Lahat 30200 Ipoh. t (teh) adalah takmau.. Buat esei mengenai penguasaan bahasa kanak-kanak berdasarkan data yang dipungut selama dua bulan. Jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan Daya kefahaman lebih asas dari bertutur Dari yang umum menuju yang khusus Peringkat penguasaan bahasa Demografi subjek e. 014 2546199 Soalan 3. (40 markah). dan c (ceh) adalah cu untuk susu. d. Jawapan: Kandungan: a.Antara perkataan yang disebut oleh Nurisya yang menghasilkan bunyi p (peh) adalah pai (sampai). b.

Charles Darwin pada 1877 juga mencatat perkembangan bahasa anak lelakinya (Gleason dan Ratner. Teori-teori Psikolinguistik TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913) De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss. iaitu proses penguasaan bahasa yang berlaku pada kanak-kanak secara natural pada masa dia belajar bahasa ibunya. Catatan harian yang pada zaman moden berkembang menjadi data-data elektronik sesuai dengan perkembangan zaman mendorong lebih kuat penyelidikan mengenai bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. b. umumnya dewasa. Sebagai raja Mesir. dianggap sebagai pengasas linguistik . Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak. maka proses daripada kanak-kanak yang belajar menguasai bahasa ibunya adalah pemerolehan. tetapi akhirnya dia kecewa. 1998: 349). pernah menyuruh pegawainya mengisolasi dua daripada anaknya bagi mengetahui bahasa apa yang akan dikuasai anak-anak itu. Rujukan a. Istilah pemerolehan digunakan untuk padanan istilah Inggeris acquisition. Senarai frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan. Kononnya.Kata adjektif Kata tanya Kata arah Kata bilangan f. Dengan demikian. Dalam pengertian ini. Teori penguasaan bahasa kanak-kanak inat (kuderat) peniruan kognisi (intelektual) input h. 1972). yang belajar dalam kelas adalah pembelajaran (lihat juga Krashen. proses itu dilakukan dalam bimbingan yang formal. Istilah ini dibezakan daripada pembelajaran yang merupakan padanan kepada istilah Inggeris learning. raja Mesir pada abad 7 Sebelum Masihi. iaitu belajar dalam kelas dan diajar oleh seorang guru. Lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang diperhatikan tahap I (0-8 minggu) tahap II ( 8-20 minggu) tahap III (20-30 minggu) tahap IV (25-50 minggu) tahap V ( 9-18 bulan) i. Minat terhadap bagaimana anak memperoleh bahasa sebenarnya sudah lama wujud. dia mengharapkan bahasa yang keluar daripada kanak-kanak itu adalah bahasa Mesir. g. Psammetichus 1. sedangkan proses orang. Pragmatik.

sedangkan bertutur adalah aktif. maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi. iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut. Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda . Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut. telinga dan bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: ‘signe’ (sign). Kemudian. bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak. De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti : a. Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya. dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini. De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tandatanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri. gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi. Kedua-dua sifat ini saling bertentangan. Bahasa adalah pasif. De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan. Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar. 3. Baik konsep-konsep mahupun bayanganbayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. 2. Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa. Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual. kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. tanda atau lambang. Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi. Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut : 1. gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal.deskriptif. Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi. Kemudian. bukan bertutur dan bukan pula ucapan. Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama. Jadi. Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu.

tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. Menurut De Saussure. metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik. Pertamanya. iaitu hubungan-hubungan antara unitunit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan. tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenangwenang atau arbitrari. Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable). Pembentukan ayat-ayat. tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayatayat di luar bidang linguistik murni. Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari. Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris ‘tree’ maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita. Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli . satu perpanjangan. signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda Contohnya. Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan. menurut De Saussure. Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis.b. tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable). atau boleh paradigmatik. TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949) Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedahkaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism. tandatanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas. tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue). dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. ‘tree’ dinamai tanda kerana membawa konsep ‘pohon’. Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence). Dengan kata lain. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda c. Chomsky 1968). Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari. Pola-pola itu boleh sintagmatik. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses penciptaan bebas. Jadi.

apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya.P.. Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan.s + S – R Bagi Bloomfield.. Watson dan A.psikologi seperti John B. Jill melihat epal ( S ) 2.. Oleh itu. Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak 7. maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu.. Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa. perilaku ucapan adalah satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau: Laku ucapan : r…. Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r ) 4. Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk ‘’Jack and Jill’’. Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu.. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( ... ) 5. bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community). memetik epal dan memberikannya kepada Jill. Jack dan Jill berjalan-jalan... . Oleh yang demikian. : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan s: pengamatan bunyi ) Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan Bahasa.. Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon. Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti. bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat. Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku–tingkah laku lain. Jack memanjat pohon epal. Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut: 1. Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S ) 6. Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack 3.... Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R ) r: pengeluaran bunyi ) . Ungkapanungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagian–bahagiannya. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu. Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran.

Bahasa adalah susunan daripada kontekskonteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu. Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik. konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan). Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas. konteks morfologi. Ada tiga jenis bentuk: a. misalnya: ‘Amat jalan’ . Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem. tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik. Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian. Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentukbentuk bebas. ‘kakitangan’. semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran. ‘jalan’. misalnya: ‘pe-‘ . Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa. Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian. tingkatan morfologi.Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. c. Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis. Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain. . TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 – 1960) Menurut Firth. Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya. ‘Amat’ . b. ‘-an’. Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon. Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu. tingkatan leksikon. misalnya : ‘matahari’ . Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas. Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi.

Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsurunsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa. Misalnya. Jadi. Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma. tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya. dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai. Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. 5. unsur-unsur leksikon adalah kata-kata. 2. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu. Erti tatabahasa ‘liked’ adalah peranan atau hubungannya dengan ‘she’ dan ‘me’ dan juga hubungannya dengan ‘like’ dan dengan ‘likes’ pada tingkatan paradigmatik. Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataanpernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti. 3. unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori semantik. erti tatabahasa dan erti fonologi. Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik. satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : ‘She liked me’. Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi: . erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik. unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem. erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi: 1. Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata). Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan. Jadi. Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat. 4.Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem. Menurut Firth. Hubungan ayat dengan konteks situasi.

Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor. . mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi. dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu. Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama. Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa. Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan.1. TEORI NOAM CHOMSKY (1927 – SEKARANG) Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky. Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik. 2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik. kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku. 4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental). 3) Kesejagatan struktur linguistik dasar. dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja. pada tahun 1957. Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut : 1) Aspek kreatif penggunaan bahasa. Oleh itu. baik berupa perpanjangan fonetik. Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen. Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsurunsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan. iaitu teori Transformasi Generatif. 2. seperti suku kata atau kata. Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative). Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan. Jadi. teori linguistik bersifat mental. maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya. menurut Chomsky. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. terutama dalam psikolinguistik.

iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan. terutama dalam psikolinguistik. Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting. Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu. Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak. Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa. tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif. iaitu John ialah subjek keduadua ayat itu. iaitu. “John is easy to please. Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayatayat berikut (Chomsky 1964. sedangkan dalam ayat yang kedua. iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan. John adalah objek yang logis (“It is easy to please John”). Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman. kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa.” Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya. 1) Komponen sintaksis .Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini. Pada tahun 1965.” 2. Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. Jadi. cetakan ke-24 1969 :34) : 1. tatabahasa generatif terdiri daripada tiga komponen utama. Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan. Dalam teori linguistiknya. bahawa dalam ayat pertama. Jadi. “John is eager to please. John ialah subjek (“John wants to please”). Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat.

Teori Behaviorisme Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. Mereka yang mengkaji mengenai teori behaviorisme ini ialah sarjana psikologi yang beranggapan bahawa pemerolehan sesuatu lakuan terjadi melalui ulangan sesuatu lakuan. Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti. Kesimpulan dari kajian ini dianggap akan dapat diterima sebagai sah untuk sebarang lakuan manusia.sarjana psikologi di Eropah. Dia hanya mengkaji lakuan dan telah membezakan antara lakuan sedar dan yang tidak sedar. Walau bagaimanapun. Dengan itu semua ahli psikologi menumpukan perhatian kepada lakuan atau gerak-gerak yang dapat diperhatikan secara objektif. sama seperti lakuan lain. J. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumusrumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi. Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman. Watson. Kajian mereka hanya ditumpukan kepada lakuan binatang. profesor psikologi di John Hopkins University telah membuat kajian dan menulis artikelnya: Psychology as the Behaviorist View (1913). Guthrie Di samping sarjana ini kita dapati pula E. Watson Dalam kurun ke-19. Jadi bagaimana lakuan lain itu dipelajari. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia. aliran kajian psikologi di Amerika mulai bergerak berpisah dari pemikiran tradisi sarjana. Guthrie yang menjadi profesor psikologi di University of Washington. dan dengan memberi penegasan terhadap pembelajaran sebagai bidang tumpuan pengkajian mereka itu. iaitu penolakannya terhadap pembezaan jasad dan fikiran. Eksperimen ini tidaklah dapat disebut satu persatu tetapi cukuplah bagi kita sekadar membincangkan teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Mereka ini selalu mengkaji lakuan binatang dan mereka suka menjalankan analisa mengikut rangsangan dan tindakbalas. Inilah sumbangannya yang terbesar. Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon.R.2) Komponen semantik 3) Komponen fonologi Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi. bahawa pembelajaran itu berlaku . Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. Dalam bukunya The Psychology of Learning (1935). Inilah yang dipegang oleh ahli psikologi sebagai lakuan itu.B. Dengan mengetepikan sesuatu yang subjektif maka dia telah dapat melakukan kajian terhadap lakuan sedar. yakni ia mengetepikan apa yang berdasarkan agakan tanpa bukti yang dapat dilihat nyata. dia memberi perhatian terhadap pendapat berikut. teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. maka begitulah juga lakuan bahasa dipelajari.

tentulah kita akan membuat lakuan yang sama. seperti berjalan. beliau membuat eksperimen dengan menggunakan binatang. Pada satu masa lain. Dalam hal ini dapatkah kita mengatakan dia sudah mempelajari sesuatu? Pada hal dia tidak menyelesaikan teka silang kata itu dan ternyata dia tidak mempelajari sesuatu apa pun. Lakuan seperti ini dianggap sebagai tindakbalas automatis dan berlaku secara tidak sedar dan ianya tetap. Mengikutnya pembelajaran itu berlaku kalau ada rangsangan dan tindakbalas yang berulangan. Itu merupakan satu lakuan yang ada rangsangan (ketuk) dan ada tindakbalas (kaki terangkat). kalau dia memberi tindakbalas yang sama. Dengan itu terjadilah pembelajaran. dia diberi teka silang kata yang sukar juga tidak dapat dibuatnya dan oleh itu terus ditinggalkannya. Merpati itu dikurung dalam kotak. Misalnya. Apabila swis itu dipatuk terbukalah satu lubang untuk memberi makanan. Skinner Dalam teori pembelajaran melalui teori lakuan ini. Dia akan mengisi kata-kata dalam teka silang itu dan akan menyelesaikan masalah itu kalau ianya mudah. Menurut teori behaviorisme. Dengan kata lain apa yang dimaksudkan olehnya ialah kalau sesuatu lakuan itu terjadi dalam satu keadaan tertentu. Kedua ialah lakuan operan. Skinner telah mengkaji dan memperbaiki teori behaviorisme itu. Pengukuhan berlaku apabila lakuan itu diberi balasan dengan hadiah. Skinner merupakan seorang sarjana teori behaviorisme dan mengajar di Harvard University. Pengulangan yang kerap dilakukan akan mengukuhkan proses pembelajaran. Berdasarkan pengkajiannya. Apabila merpati itu lapar dan mematuk swis itu. Dalam hal ini ternyata tidak terjadi proses pembelajaran yang dikatakan tersebut.dengan adanya rangsangan yang diikuti dengan tindakbalas. maka timbullah rangsangan dan diberi balasan dengan makanan. Lakuan automatis ini akan hanya berlaku sekiranya ada rangsangan tetapi lakuan operan akan berlaku dalam sesuatu lingkungan atau keadaan. Bagi beliau kebanyakan lakuan yang kita lakukan ialah sejenis operan. Skinner telah dapat membezakan dua jenis pembelajaran yang berlainan kerana ada dua jenis lakuan tindakbalas. Pengukuhan ini dianggap oleh Skinner sebagai asas dalam proses pembelajaran. Contoh lakuan automatis yang paling mudah ialah lutut akan terangkat apabila diketuk oleh doktor. maka semasa kita berada dalam keadaan itu pada masa yang lain. Apabila terjadi rangsangan dan tindakbalas secara berulangan maka terhasillah pembelajaran. maka berlakulah pembelajaran. Keinginan mendapat balasan hadiah ini menimbulkan keinginan supaya berbuat demikian untuk mendapatkan hadiah yang sama.F. Proses ini . Ini tidak jauh berbeza dari yang disebut oleh Watson dan Guthrie. bercakap dan lain-lain. Ternyata bahawa kenyataan seperti ini mempunyai kekurangan dari segi pembelajaran. maka dia akan meninggalkannya setelah bosan. rangsangannya tidak semestinya menerbitkan tindakbalas tertentu yang tetap. Pertama ialah lakuan automatis yang tetap. Dengan kata lain. termasuk manusia. lakuan menyuap makanan bukan sahaja kerana rangsangan itu melibatkan makanan. Skinner. Di dinding kotak itu ada swis. Ini telah ditafsirkan oleh seorang sarjana psikologi sebagai keadaan yang dapat dipadankan dengan pembelajaran lakuan di kalangan binatang. salah satu darinya ialah dengan menggunakan merpati. nama ahli psikologi yang masyhur sekali ialah B. Dalam hal ini. Katakanlah seorang itu disuruh mengisi teka silang kata. Tetapi kalau teka silang itu sukar dan dia tidak dapat membuatnya. tetapi juga kerana rasa lapar. Oleh sebab itu lakuan itu akan diulang. tetapi apa yang berbeza ialah tentang konsep pengukuhan. lingkungan sosial dan beberapa lingkungan atau suasana yang berlainan.

Sejak Skinner. Ini jelas berbeza dari lakuan sebagai tindakbalas otot secara automatis. Dalam bukunya Verbal Behavior (1957) Skinner telah membincangkan lebih lanjut tentang proses pembelajaran dengan menggunakan unsur rangsangan. ayat-ayat yang tidak sempurna strukturnya dan ada dalam bentuk kiasan dan sebagainya. (dalam Barret. Sebagai orang dewasa. Dengan itu lahirlah pendapat yang mengatakan bahasa itu adalah suatu lakuan dan boleh dipelajari melalui syarat-syarat tertentu. Sementara itu. Pemahaman Usaha bagi memahami dan mentafsir input-input bahasa. Jadi teori behaviorisme ini melengkapkan apa yang diperlukan oleh para pendidik. Begitu juga kanak-kanak. pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanak-kanak. Walau bagaimanapun. Ada di antara mereka yang mengkaji bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa dan apa implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. Belajar melalui lakuan operan itu ialah yang dikatakan pembelajaran menurut syarat. Tujuan kita membaca sesuatu teks atau mendengar pertuturan seseorang adalah bagi mendapatkan maklumat yang cuba disampaikan oleh penulis atau penutur. kemampuan kanak-kanak bagi memahami apa yang dikatakan orang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik daripada penghasilannya. tetapi juga terdiri daripada ayat-ayat yang rencam. Fenomena penghasilan. Proses pemahaman tidaklah semudah dan seringkas yang disangkakan. Syarat itu timbul dari lingkungan yang menjadi rangsangan yang mendorong lakuan tersebut. baik kanak-kanak mahupun dewasa mempunyai dua tingkat kemampuan yang berbeza dalam berbahasa. terutamanya oleh kanak-kanak bukan sahaja terdiri daripada ayat-ayat mudah benar dan gramatis. 1979 dalam Fletcher dan Garman. 1969). sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan melibatkan beberapa langkah yang rencam dan kadangkala merumitkan. Ada yang merasakan proses ini berlaku secara automatik.perlulah diambil kira. maka ianya dapat menjelaskan kekaburan dari segi teori dalam sistem pembelajaran bahasa dalam abad ke-20 ini. .. pemahamannya adalah 110 perkatan. c. iaitu 11 kali ganda daripada penghasilannya. proses pemahaman sering kali ditanggapi sebagai mudah. 1981:6). dalam hidup kita setiap hari. kita menyedari bahawa jumlah kosa kata yang kita gunakan secara aktif adalah lebih rendah daripada perkataanperkataan yang dapat kita fahami. Fenson et al. Sebahagian daripada penyelidik mengatakan bahawa kemampuan kanak-kanak dalam pemahaman adalah lima kali ganda lebih baik jika dibandingkan dengan pnghasilannya (Benedict. ramai lagi ahli psikologi yang mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku. Manusia. Kelly. Data bahasa yang diterima. tindakbalas dan segala syarat dan pengukuhan yang terlibat dalam menghasilkan pembelajaran secara maksimum.A. Dengan adanya pendapat ahli psikologi ini. samalah dengan binatang mempelajari lakuan tertentu (G. Usaha mendapatkan maklumat yang cuba disampaikan itu melibatkan saru urutan gerak laku memproses maklumat yang kompleks. Walau bagaimanapun. 1995:363) mengatakan bahawa pada masa kanak-kanak dapat menghasilkan 10 perkataan. pandangan umum ini tidaklah benar.

dia akan memproses rangsangan atau input bahasa tersebut sehingga terbentuknya perkataan yang bermakna. Lazimnya. Bagi memahami sesuatu wacana lisan. Proses pemahaman adalah proses mental. Langkah-langkah atau tahap-tahap dalam proses pemahaman dapat diringkaskan seperti berikut: Menanggap Mengecam dan Membina Memperoleh Maklumat Mendapatkan Struktur Makna Deria Makna Perkataan Ayat Rajah 1 : Tahap-tahap dalam Proses Pemahaman Tahap Pertama : Menanggapi Maklumat Deria dan Pengecaman Kata Apabila seseorang pendengar menerima sesuatu rangsangan bunyi. ini melibatkan bahagian-bahagian yang tidak terjangkau oleh daya pemahaman kita. Input penglihatan dalam bentuk huruf akan disatukan untuk membentuk perkataan yang bermakna. Ia bermula daripada penanggapan maklumat deria hinggalah kepada pemahaman ayat-ayat berdasarkan keperihalan keadaan. kemudian menggunakan hasil pemprosesan itu bagi mentafsir perkara yang cuba disampaikan oleh penutur. Pemprosesan maklumat bahasa melibatkan beberapa tahap. atau yang perlu difahami mengenai sesebuah teks. pendengar perlu membuat persepsi dan memproses bunyi-bunyi yang dituturkan oleh penutur. Input Penglihatan Menyatukan Input Penglihatan dalam Bentuk Huruf atau Fonem kepada beberapa Suku Kata Membandingkan Perkataan yang telah Dibentuk dengan Perkataan yang ada dalam Ingatan Input Penglihatan telah Dipastikan sebagai Perkataan Mendapatkan Makna Perkataan Rajah 2 : Proses Pengecaman Kata . Hal yang hampir sama berlaku apabila seseorang membaca sesebuah teks.Inilah yang dimaksudkan oleh Ortegay (1959 :1) apabila dia membuat rumusan bahawa : Hanya dengan usaha yang bersungguh-sungguh barulah kita mampu memahami beberapa bahagian penting mengenai perkara yang cuba disampaikan.

Sesuatu kumpulan perkataan jika tidak mengandungi salah satu daripada dua anggota yang wajib ini. dan seterusnya membentuk ayat yang bermakna. 1958 : 215). “Sebenarnya adalah salah untuk berhenti setakat makna ayat. perkataan-perkataan ini membentuk kelompok yang bermakna. iaitu keluasannya. ‘Perkataan-perkataan dalam sesebuah ayat tidak disusun secara sewenang-wenang. Tahap Ketiga : Melihat Makna Ayat dalam Wacana Pemprosesan makna yang hanya merujuk kepada makna perkataan-perkataan dan perhubungan sintaksis yang dibentuk oleh perkataan-perkataan dalam sesebuah ayat. Biasanya. iaitu benda dan cerita tentang benda tersebut. iaitu wacana atau teks. Garnham (1985 : 5) berkata. iaitu ayat-ayat digabungkan secara tersusun (Za’ba. Untuk memahami ayat-ayat dalam perenggan tersebut kita perlu merujuk kepada tema yang dibicarakan. frasa atau klausa. Sebagai contoh. kita mengemukakan pandangan dengan mengaitkan dua entity. Pembentukan kelompok ini adalah penting dalam pemahaman ayat’. jika apa yang dibentuk ialah perkataan yang tidak bermakna seperti keluasannya. kadangkala boleh memberikan makna yang kurang tepat. Atas alasan inilah Garnham (1958 : 6) menegaskan. Perkataan-perkataan harus disusun secara logic dan gramatis untuk memudahkan proses pemahaman. Tentang hal ini. Tentang peranan benda dan cerita dalam pembentukan ayat. Selepas perkataan-perkataan dicam dan maknanya diperoleh daripada ingatan jangka panjang. Susunan beberapa buah ayat biasanya membincangkan satu tema yang sama.Dalam memproses huruf ataupun rangsangan bunyi. . Manusia bercakap dan menulis adalah untuk mengemukakan sesuatu pandangan atau proposisi. Jika ada keduanya jadilah ayat. Tahap kedua : Pembentukan Frasa dan Ayat Sesebuah ayat hanya dapat difahami apabila perkataan-perkataan yang membentuk ayat tersebut digabungkan untuk membentuk frasa. Dengan kata lain. Seseorang pembaca atau pendengar akan hanya dapat memahami maksud yang cuba disampaikan oleh sesebuah ayat. sama ada benda yang bersifat abstrak atau konkrit. tiadalah ia memberi pemahaman yang cukup kerana tidak sempurna maksudnya. Unit-unit yang lebih besar daripada ayat. kita bercakap atau menulis secara berperenggen. Za’ba (1958 : 215) secara jelas menerangkan: “Benda’ dan ‘cerita’ adalah tunjang atau teras bagi sebarang ayat. dan jika tiada tidaklah jadi. jika apa yang dibentuk bukan perkataan yang bermakna. pembaca perlu mengulangi proses ini. jika dia dapat memahami subjek dan predikat ayat tersebut. Penganalisisan sesebuah ayat di luar daripada konteks atau keperihalan keadaannya boleh menghasilkan bentuk pentafsiran makna yang salah. perkataan-perkataan ini akan dicantumkan untuk membentuk frasa atau ayat yang memberi makna yang tertantu. Pandangan itu biasanya dikemukakan dengan cara menghuraikan atau menerangkan tentang sesuatu benda. system pemprosesan meklumat perlu mengulangi proses pengecaman kata sehingga terbentuk perkataan yang bermakna.

kanak-kanak itu berterusan meniru mengikut rumus-rumus tatabahasanya sendiri. Dia mendengar sesuatu. Contoh: KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. dan dengan demikian mengawal bentuk baru itu. Peniruan Kalau kita bertanya “orang kebanyakan” bagaimana kanak-kanak belajar bertutur. Selanjutnya. Huraian di atas memperlihatkan kepada kita bahawa pemahaman melibatkan satu urutan pemprosesan. Proses pemahaman melibatkan penganalisisan makna perkataanperkataan dan corak hubungan struktur antara perkataan-perkataan yang membina sesuatu ayat.” Andaian tradisional adalah bahawa kanak-kanak memperoleh bentuk linguistik baru daripada pertuturan ibu bapanya melalui peniruan apa yang mereka ucapkan. beserta contoh-contoh Slobin dan Welsh. Mereka dapat pula mengimbau kembali perkataan-perkataan yang mereka perlukan waktu bercakap kerana perkataan-perkatan ini terurus secara sistematis dalam benak manusia berdasarkan berbagai-bagai kriteria. . contohcontoh Bellugi. membayangkan bahawa kanak-kanak tidak dapat meniru struktur yang belum dapat dihasilkannya sendiri. Makna sebenar ucapan di atas tidak mungkin kita peroleh dengan menganalisis ayat ini dengan tidak merujuk kepada keperihalan keadaan kewujudannya. bentuk baru itu bergantung pada model ibu bapa. seseorang penceramah mungkin mengatakan. mengulanginya. “mereka hanya meniru apa yang mereka dengar. ikuti sahajalah apa yang nafsu kamu ingini. Di samping itu. penganalisisan makna juga melibatkan penentuan makna ayat berdasarkan tema atau keperihalan keadaan di mana ia wujud. kita mendapati bahawa kita tidak dapat menjelaskan semua ujaran kanak-kanak berdasarkan peniruan yang dikarangkan daripada pertuturan dewasa. dalam sesuatu ceramah agama. tetapi kita akan diadili di akhirat nanti’. 69) mengutip satu petikan daripada transkrip Roger Brown yang menunjukkan bahawa walaupun ibu bapa mencuba secara aktif untuk mengajar satu bentuk linguistik kepada anaknya. dan lain-lain. Sebagai contoh. dia mungkin tidak menganggapnya sebagai soalan yang serius. ‘Wahai saudara sekalian. tetapi ingin mengingatkan kita supaya jangan terpedaya oleh nafsu yang jahat. Manusia dapat memahami ujaran kerana mereka dapat mengenali perkataan-perkataan yang mereka dengar secara intuisi yang sebenarnya berdasarkan pada pengetahuan yang mereka miliki tentang bahasa dan budaya mereka. hlm. Hanya melalui amalan seperti ini – telah difikirkan – bahawa pertuturan kanak-kanak boleh berubah. Dalam membincangkan ayat dua-kata. David McNeill (1960. Makna hanya dapat difahami dengan betul jika dilihat dalam tema atau keperihalan keadaan di manaa ia dituturkan. Tentu sahaja ucapan ini tidak bermaksud menyuruh kita menurut hawa dan nafsu. kemudian barulah pertuturan itu bebas.mempunyai makna yang melampaui makna ayat-ayat jika sekiranya dilihat secara terpisah”. Untuk seketika. kerana adanya kombinasi ganjil. Jawapan biasa ialah seperti.

peniruan memang memainkan peranan dalam pemerolehan bahasa. 1974 . Nampaknya. tetapi dia belajar memahami kerumitan ujaran bahasa Inggeris. “saya murid pandai. Dengan demikian. 1968) mengesyorkan bahawa kanak-kanak tidak meniru bentuk-bentuk yang sudah lama dikuasainya secara spontan. Jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. mengapakah kanak-kanak meniru pertuturan ? Meniru merupakan satu cara melatih diri dalam proses pembelajaran. peniruan adalah petunjuk luaran percubaan kanak-kanak untuk menempatkan skema bahasanya pada bahan-bahan baru. Mengikut istilah Piaget. [ lapan kali pengulangan dialog ini diikuti ]. Ini menyokong bahawa kebolehan untuk berbahasa itu berkembang telah sedia ada terjadual secara biologis.H. Lenneberg (1967) mengenai pemerolehan bahasa ialah bahawa semua kanak-kanak yang sihat dan normal mulai bercakap dan bertutur pada peringkat umur yang agak sama. KANAK-KANAK : Oh! Saya murid bodoh. seperti yang dinyatakan di atas. Tetapi bukti yang lebih menarik timbul daripada kes kanak-kanak yang tidak dapat bertutur langsung. juga tidak pernah diperteguh untuk bercakap – tetapi kekurangan ini tidak mengganggu pemerolehan kebolehan berbahasanya.IBU : Tidak. Ervin-Tripp. Berbagai-bagai kajian peniruan (Bloom. dengar baik-baik . tidak pernah meniru pertuturan. Jadi. Jelas. 1964 . iaitu lama sebelum peniruan sebarang ujaran banyak perkataan. disebabkan gangguan tertentu dari segi kebolehan pengucapan.” KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. dia meniru bentuk-bentuk yang terdapat dalam proses pemerolehannya. sebut “saya murid pandai”. d. dia juga tidak meniru bentuk-bentuk yang jauh melebihi ruang lingkupnya. Dalam kajian Huttenlocher mendapati bahawa kanak-kanak pada permulaan peringkat suku kata. sudahpun memahami ujaran seperti itu. Lebih daripada itu. Pembentukan pertuturan dan perkembangan bahasa membuktikan adanya sesuatu yang sudah terjadual dari segi biologi. Sudah pasti. kita tidak akan memahami bagaimana dia dapat menghasilkan ujaran baru yang tidak pernah didengarnya sebelum ini. sebut. tetapi peranannya bukanlah untuk menyisipkan struktur-struktur baru ke dalam sistem rumus kanak-kanak. walaupun kanak-kanak boleh meniru dengan jayanya semua ujaran yang didengarnya. Slobin. Hujah-hujah yang lebih kuat yang menentang keperluan peniruan bagi memperoleh bahasa juga timbul daripada contoh-contoh pengetahuan bahasa dalam kalangan kanak-kanak yang tidak terlibat dalam peniruan pertuturan. tetapi yang boleh mendengar seperti biasa. Pasti sudah jelas bahawa kanak-kanak yang tidak dapat bertutur. Jadual Pemerolehan Bahasa Salah satu dari teori E. Eric Lanneberg (1962) melaporkan kes kanak-kanak lelaki yang tidak dapat mengeluarkan pertuturan. Hood & Lightbown. apabila sudah sampai masanya maka seseorang anak itu akan dengan serta merta menjadi tertarik terhadap segala bunyi yang didengarnya dan dia . IBU : Tidak. pada tingkat dalaman tertentu. pengetahuan bahasa yang sama mesti mendasari kedua-dua pengeluaran dan pentafsiran pertuturan.

yakni ia terpaksa dijaga dan disusui. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. walaupun sekiranya kita mahu berbuat begitu. Implikasi yang kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja.dapat menajamkan pancainderanya. Proses menamakan barang-barang itu merupakan satu dari aktiviti luar biasa yang menunjukkan adanya perkembangan bahasa. Kanak. Dari yang Umum Menuju yang Khusus Kanak-kanak mula memberi nama kepada barang-barang pada sesuatu peringkat yang tertentu dalam perkembangan bahasa. Dia menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. Tetapi anak binatang boleh terus makan sendiri dan berlari setelah beberapa saat sahaja ia dilahirkan. seperti yang diperhatikan oleh Lenneberg. tetapi mereka juga akan mula belajar bertutur pada peringkat umur yang sama dengan kanak-kanak lain dan perkembangannya dapat dijangka seolah-olah telah terjadual. Dia mengatakan kebolehan memahami bukan hanya wujud sebelum kebolehan bertutur tetapi sebenarnya ia lebih dasar dan mudah. Sebaliknya anak binatang hanya membesar dari segi jasad sahaja dan tidak dari kebolehan lain. Tetapi proses ini amat kurang difahami . Ianya merupakan kemuncak proses-proses yang dilalui dengan perlahan semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanakkanak itu mula mengetahui nama-nama barang. Sebenarnya. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. Manusia melahirkan bayi dengan keadaan yang tidak berupaya. Dengan itu dia mula mengerti dan memilih bunyi yang penting dan mengetepikan segala yang lain. ianya belumlah lagi tahu menggunakan perkataan-perkataan tersebut. Mungkin itulah sebabnya bahasa boleh berkembang.kanak mempunyai keupayaan merumus dengan sendiri dan kita tidak akan dapat mengajarnya.000 perkataan lain. Misalnya anak yang lahir dari ibu bapa yang pekak dan bisu tentu sekali tidak mempunyai lingkungan bahasa. Dia sudah lengkap sejak lahir. Otak manusia memakan masa yang panjang untuk membesar. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2. Kehilangan salah satu dari pancaindera. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu.000 sampai 3. dan hal ini dapat memberi keupayaan untuk bahasa tumbuh dan berkembang. Jadi apakah maksud bahasa itu suatu fenomena biologi? Ini membawa dua implikasi yang pertama ialah bahawa kanakkanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa.

Bhd. yang berkelulusan Diploma Pendidikan. 40 tahun ialah seorang Pembantu Teknik di Syarikat Indah Water Konsortium Sdn. Faktor yang bertanggungjawab terhadap perkembangan ini dan perjalanan sistem saraf yang menjadi dasar kejadian itu. Apa yang kita tahu hanyalah ia terjadi pada peringkat umur yang sama di kalangan kanak-kanak. . `kuih' dan sebagainya. Kita bukanlah guru mereka dan kita tidak pernah bersikap hendak mengajar nahu dan pola bahasa kepada anak-anak kita. tidaklah diketahui dan mungkin akan memakan masa yang panjang sebelum ianya diketahui dengan jelas. Kita dapat melihat bahawa kanakkanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniru-niru percakapan ibu bapa. Hal ini menolak peranan lingkungan sahaja dalam perkembangan bahasa. seorang abang dan seorang adik lelaki. Kedua-dua orang kakaknya sering bercakap dan rajin melayaninya dan mereka selalu bermain bersama-sama. iaitu ibu bapa yang selalunya meniruniru kanak-kanak itu. iaitu kanak-kanak sentiasa menamakan barang-barang dari yang umum kepada yang tertentu dan khusus. Kanak-kanak ini berumur 22 bulan. Rangkaikata-rangkaikata seperti. Apa yang selalu diperhatikan berlaku ialah sebaliknya. Abdul Aziz. Hanim ada dua orang kakak. Hanim ialah anak keempat daripada lima orang adik-beradik.pada masa ini. Encik Mohd. Fadhil b. Pada hakikatnya. Walau bagaimanapun dapat kita perhatikan bahawa ada arah tertentu dalam hal ini. `nasi'. `dah bis' dan lain-lain merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa. Bapa kanak-kanak ini. `lauk'. Tiada kecacatan pada kanak-kanak ini. Mereka mempelajari benda-benda sebagai satu golongan dahulu dan kemudian baharu ia mengetahui anggota-anggota atau bahagian golongan itu. Keb. Fadhil. Ibu kanak-kanak ini. Norhayati bt. Peringkat Penguasaan Bahasa Masalah memahami perkembangan penguasaan bahasa melibatkan perkara-perkara yang lebih abstrak dan rumit. Yusoff. Mohd. `abah gi'. Mohd. Pertuturan kanak-kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan mereka sendiri. Mohd. inilah yang kita maksudkan dengan bahasa sebagai suatu fenomena perkembangan biologi. Methodist (ACS) Ipoh. Demografi subjek: Kanak-kanak yang menjadi subjek ialah kanak-kanak perempuan bernama Nur Hanim bt. Misalnya kanak-kanak mungkin mula-mula memanggil segala makanan dengan `mamam' dan kemudiannya menjadi lebih khusus dan membezakannya kepada `susu'. Fadhil berkelulusan Diploma dalam bidang Ukur Bahan. 39 tahun ialah seorang guru di Sek.

Senarai perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan golongannya. ucin .umur 22 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o 21 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o 20 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o 19 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j o 18 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j o 17 n a k c u w t i b h d e p y m g j o 16 n a k c u w t i b h d e p y m g j o 15 n a k c u w t i b d e p y m g j o 14 n a k c u w t i b d e p y m g o 13 n a k c u w t i b d e p y m g o 12 n a k cuwtibdepymgo 11 n a c u w t i b d e p y m g o 10 n a c u w t i b d e p y m g o 9nacutibdepymgo 8nacutib depymgo 7nacutbdepymgo 6nacub d epmg 5nabepmg 4nabem 3naem 2am 1 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o bunyi-bunyi bahasa e.susu III. 1. ipun .kucing IV.nasi VI.telinga II. kata nama I.telefon V. inge .ayam . ayam . cucu . acik .

masuk IX. kata adjektif I.buat II.sedap VI. akap .hidung XV. dah .tidak ada V. 2.minum 3.habis IV.tidur V.gigit VIII.kasut XVI. agu .cakap VI. acak . abut . ikat . igit . oya . num . uwat .sudah III.goreng III. ikat . unye .ikat VII.satu ima .lemak VIII.masak IV.ikan VIII.buaian IX. uyan .lama IX.mak su X. yemak . akit .lima . ido .lagu XI. ikan .kaki XIV.manis VII.mana 5. abih . anih . dap . kata kerja I. acut . kata arah epan . guin .sakit II. tak de . acu .sikat XII. kata bilangan atu .rambut XIII.bola XVII. kata tanya ne .depan 6.punya 4.VII. acuk . idung . aki . ama .

sintaksis dan semantik dikuasai dengan pantas walaupun tiada pengajaran formal pada umumnya. abah abah akai congkok .abah (sedang) sembahyang Ayat: nak ipun abah .buku abah abah ayang . abah abah acang utang . a) Inat (kuderat) Proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama sememangnya memperlihatkan banyak perkara yang menakjubkan.nak cakap.hendak telefon acik yemak . Hampir semua kanak-kanak akan menguasai sistem-sistem ini walaupun kecerdasan seseorang kanak-kanak itu hanya mungkin memampukannya memperoleh skor yang bernilai 60 dalam ujian IQ (Wanner & Gleitman.terima kasih.abah pasang butang nak akap abah .abah pergi ijak aki . Sungguhpun rangsangan bahasa yang diterima oleh kanak-kanak tidak teratur dan terhad.buat susu nak ipun . ni ? g. Frasa: nak cucu .pijak kaki ain oya .tidak ada kat epan .main bola buku abah . Senarai frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan. Walaupun fenomena ini kelihatan menakjubkan.pijak kaki abah ima acih abah .hendak telefon abah ipun ada agu . Sistem-sistem bahasa.abah pakai songkok ite apa ni ? . 1982 : 436).sikat rambut igit aki . . Teori penguasaan bahasa kanak-kanak. mereka berupaya menguasai sistem-sistem linguistik bahasa pertama mereka sebelum menjangkau usia lima tahun.gigit kaki tak de .f. ia telah berlaku dan terus berlaku dalam semua budaya pada semua masa.cerita apa.hendak susu uwat cucu .nasi lemak ikat abut . iaitu fonologi.dekat depan bah gi .telefon ada lagu ijak aki abah .

Hipotesis ini dipelopori oleh seorang ahli bahasa dari Amerika Syarikat..Fakta-fakta ini menyebabkan ramai penyelidik bahasa membuat kesimpulan bahawa kanak-kanak telah dilengkapi dengan alat khas untuk memperoleh bahasa semasa mereka lahir ke dunia. Ritters (1978:13) mengatakan: Chomsky telah menerangkan cara alat ini bekerja dalam buku Aspects of the Theory of Syntax (1965). Hipotesis Nurani mengandaikan bahawa kanak-kanak dapat menguasai pelbagai rumus nahu bahasa ibunda dengan mudah adalah disebabkan oleh kewujudan alat pemerolehan bahasa semula jadi dalam akal budi mereka sejak mereka lahir ke dunia. iaitu ia merupakan proses menyesuaikan pengetahuan nahu yang bersifat umum yang terkandung dalam alat pemerolehan bahasa semula jadi (innate language acquisition device) dengan nahu yang terkhusus bagi bahasa ibunda atau bahasa pertama seseorang kanak-kanak. Mereka percaya bahawa proses penguasaan bahasa pertama tidak bermula dari kosong tetapi apa yang perlu dilakukan oleh kanak-kanak hanyalah mengadaptasi prinsip-prinsip dan rumus-rumus nahu semula jadi (innate grammar) yang telah ada dalam minda mereka dengan ciri-ciri dan sistem linguistik bahasa ibunda mereka. tetapi bertolak daripada pengetahuan semula jadi yang terkandung dalam alat pemerolehan bahasa. alat pemerolehan bahasa ini . N2.” Pengalaman kebahasaan yang dilalui oleh kanak-kanakakan membolehkan pengetahuan bahasa semula jadi membuat penyesuaian sehingga terbentuk pengetahuan bahasa pertama yang utuh dalam akal budi seseorang kanak-kanak. Alat pemerolehan bahasa ini mengandungi satu set data linguistik asas. N3 …. Idea-idea yang sebegini tersimpul dalam hipotesis yang dikenal sebagai Hipotesis Nurani. Noam Chomsky. dan akan memilih bentuk-bentuk nahu yang paling sesuai dengan data linguistik asas. nahu universal ialah penghuraian tentang titik mula bagi bentuk pengetahuan bahasa sebelum terdedah kepada apa-apa bentuk pengalaman bahasa. Menurut pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani. Jelas dibayangkan dalam petikan di atas bahawa proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama bukanlah bermula dari titik kosong. Ia ialah proses penyesuaian dan bukannya proses pembelajaran. tetapi lebih merupakan proses menyesuaikan atau mengadaptasi pengetahuan bahasa semula jadi yang berada dalam akal budi kanak-kanak dengan system-sistem bahasa pertama mereka. Menurutnya: “Nahu bagi sesuatu bahasa ialah satu penghuraian tentang bentuk pengetahuan bahasa selepas ia dikemukakan dengan data bahasa yang bersumberkan pengalaman. Semasa menghuraikan pandangan Chomsky tentang peranan alat pemerolehan bahasa semula jadi ini dalam proses penguasaan pengetahuan nahu bahasa pertama.. Pandangan sebegini telah ditegaskan oleh Chomsky (1988: 61). Alat ini kemudiannya akan mencari melalui pelbagai kemungkinan hipotesis N1 [nahu 1]. Pengetahuan bahasa yang wujud secara semula jadi dalam akal budi ini jugalah yang akan membantu kanak-kanak dalam usaha mereka membentuk pelbagai konsep tentang tentang pelbagai perkara. Dengan kata lain. proses penguasaan bahasa pertama ialah proses yang mudah. Apa yang dilakukan oleh kanak-kanak bukanlah mempelajari sistem-sistem bahasa pertama.

walaupun data bahasa yang mereka terima adalah terhad. kanak-kanak tidak memerlukan buktibukti negatif. terdapat satu pandangan yang boleh mencetuskan penyelidikan. bahasa berfungsi sebagai alat pemeri pemikiran. Oleh kerana proses penguasaan pengetahuan bahasa pertama dibantu oleh alat pemerolehan bahasa semula jadi.jugalah yang membantu kanak-kanak memahami pelbagai konsep yang berada dalam persekitaran mereka. Sarjana yang menyokong pandangan-pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani menganggap bahawa proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama adalah semata-mata berasaskan bukti positif. Lyons (1987: 245) berkata: Pada pandangan Chomsky. kita dapati hampir semua kanakkanak tanpa mengira tahap kecerdasan mereka. apabila mencapai umur lima tahun telah dapat menggunakan bahasa pertama mereka dengan fasih. Nahu universal atau alat pemerolehan bahasa semula jadi membolehkan kanak-kanak menguasai peraturan-peraturan tentang penggunaan bahasa pertama mereka. Apa yang perlu kanakkanak lakukan hanyalah menyesuaikan pengetahuan bahasa yang bersifat universal ini dengan pengetahuan bahasa pertama (bahasa ibunda). Pandangan ini adalah tentang andaian ”tanpa-bukti-negatif”. pengetahuan bahasa pertama tidak perlu dipelajari untuk dikuasai. Ahli-ahli bahasa yang menyokong hipotesis ini telah mengemukakan pelbagai hujah . dalam proses pengetahuan bahasa pertama. Para sarjana yang mempelopori dan juga yang menyokong pandangan-pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani bertegas bahawa dalam proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama. Dalam menghuraikan peranan yang dimainkan oleh alat pemerolehan bahasa ini dalam pemerolehan pengetahuan bahasa pertama. Roeper & William (1987: ix) menerangkan: Pada masa ini. Apa yang mereka perlukan hanyalah data bahasa bagi membolehkan nahu universal yang tersedia dalam akal budi disesuaikan dengan nahu bahasa pertama. Pelbagai kenyataan dan petikan yang telah dikemukakan memperlihatkan kepada kita bahawa menurut pandangan Hipotesis Nurani. Pengetahuan ini dikuasai dalam situasi semula jadi dengan mudah kerana pengetahuan bahasa yang bersifat universal telah sedia ada dalam akal budi kanak-kanak sejak mereka lahir ke dunia. faktor kecerdasan juga tidaklah dianggap memainkan peranan yang utama asalkan tahap kecerdasan kanak-kanak itu tidak terlalu rendah (Bever 1982: 436). kanak-kanak tidak perlu diajar atau dibimbing. Secara umum. Bukti positif bermaksud penguasaan bahasa pertama hanyalah berasaskan data bahasa yang diperolehi oleh kanak-kanak daripada mereka yang telah menguasai bahasa itu dengan baik. bahawa manusia secara nurani (secara genetic) telah dianugerahkan dengan kemampuan untuk menbentuk konsep-konsep tertentu dan bukannya yang lain. Bukti-bukti negatif bermaksud teguran atau pembetulan oleh orang yang lebih dewasa terhadap kesalahan-kesalahan bahasa yang dilakukan oleh kanakkanak semasa mereka menggunakan bahasa. menurut Hipotesis Nurani. Tentang pandangan ini. iaitu pandangan yang mengandaikan data yang diterima oleh “alat pemerolehan bahasa” hanyalah terdiri ayat-ayat positif daripada bahasa sasaran. Dengan kata lain. tidak tersusun dan sering kali tidak mengikut rumus-rumus yang betul.

sudahpun memahami ujaran seperti itu. kita tidak akan memahami bagaimana dia dapat menghasilkan ujaran baru yang tidak pernah didengarnya sebelum ini. Hujah dan perbahasan di sekitar isu ‘kepapaan rangsangan’. Dia mendengar sesuatu. Contoh: KANAK-KANAK : Saya murid bodoh.dan bukti untuk mempertahankan kesahihan saranan-saranan mereka. Tetapi bukti yang lebih menarik timbul daripada kes kanak-kanak yang tidak dapat bertutur langsung. kita mendapati bahawa kita tidak dapat menjelaskan semua ujaran kanak-kanak berdasarkan peniruan yang dikarangkan daripada pertuturan dewasa. kerana adanya kombinasi ganjil. [ lapan kali pengulangan dialog ini diikuti ]. b) Peniruan Kalau kita bertanya “orang kebanyakan” bagaimana kanak-kanak belajar bertutur. bentuk baru itu bergantung pada model ibu bapa. iaitu lama sebelum peniruan sebarang ujaran banyak perkataan. Sudah pasti. membayangkan bahawa kanak-kanak tidak dapat meniru struktur yang belum dapat dihasilkannya sendiri. Dalam kajian Huttenlocher mendapati bahawa kanak-kanak pada permulaan peringkat suku kata. Jawapan biasa ialah seperti. beserta contoh-contoh Slobin dan Welsh. 4.” Andaian tradisional adalah bahawa kanak-kanak memperoleh bentuk linguistik baru daripada pertuturan ibu bapanya melalui peniruan apa yang mereka ucapkan. disebabkan gangguan tertentu dari segi kebolehan pengucapan. dan dengan demikian mengawal bentuk baru itu. “saya murid pandai. Hujah-hujah yang lebih kuat yang menentang keperluan peniruan bagi memperoleh bahasa juga timbul daripada contoh-contoh pengetahuan bahasa dalam kalangan kanak-kanak yang tidak terlibat dalam peniruan pertuturan. 2. walaupun kanak-kanak boleh meniru dengan jayanya semua ujaran yang didengarnya. mengulanginya. IBU : Tidak. hlm. Untuk seketika. 69) mengutip satu petikan daripada transkrip Roger Brown yang menunjukkan bahawa walaupun ibu bapa mencuba secara aktif untuk mengajar satu bentuk linguistik kepada anaknya. dengar baik-baik . IBU : Tidak. “mereka hanya meniru apa yang mereka dengar. David McNeill (1960. Bukti daripada kajian-kajian dalam bidang bahasa isyarat. seperti yang dinyatakan di atas. Bukti daripada kajian-kajian yang berhubung dengan mental leksikon. Dalam membincangkan ayat dua-kata. kemudian barulah pertuturan itu bebas. kanak-kanak itu berterusan meniru mengikut rumus-rumus tatabahasanya sendiri. dan lain-lain. KANAK-KANAK : Oh! Saya murid bodoh.” KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. Selanjutnya. Eric Lanneberg (1962) . dia mungkin tidak menganggapnya sebagai soalan yang serius. contohcontoh Bellugi. sebut “saya murid pandai”. Hanya melalui amalan seperti ini – telah difikirkan – bahawa pertuturan kanak-kanak boleh berubah. Antara sumber bukti tersebut adalah: 1. tetapi yang boleh mendengar seperti biasa. sebut. Bukti daripaada kajian-kajian yang berhubung dengan Teori Penetapan Parameter. 3.

Jelas. gerak balas tertentu yang telah dikuasai oleh seseekor haiwan dalam sesuatu proses ujian pembelajaran hanyalah merupakan satu indeks atau petunjuk bahawa aspek-aspek kognitif yang tertentu telah dikuasai”. Slobin. pada tingkat dalaman tertentu. 1964 . peniruan adalah petunjuk luaran percubaan kanak-kanak untuk menempatkan skema bahasanya pada bahan-bahan baru. Mengikut istilah Piaget. juga tidak pernah diperteguh untuk bercakap – tetapi kekurangan ini tidak mengganggu pemerolehan kebolehan berbahasanya. Pandangan oleh Tolman ini membayangkan kepada kita bahawa bagi ahli-ahli kognitif. 1986:26) berkata. Menurut ahli-ahli kognitif. tetapi dia belajar memahami kerumitan ujaran bahasa Inggeris. ia bermaksud pengetahuan nahu bahasa tersebut sudah tersimpan dalam pemikiran atau kognitif kita. perubahan dalam tingkah laku sesuatu organisme (manusia atau binatang) adalah sejajar dengan perubahan yang berlaku dalam kognitif organisme yang terlibat. Perubahan bentuk lakuan bergantung kepada berapa banyak maklumat-maklumat baru telah diterima oleh organisme yang terlibat. Pasti sudah jelas bahawa kanak-kanak yang tidak dapat bertutur.melaporkan kes kanak-kanak lelaki yang tidak dapat mengeluarkan pertuturan. Kualiti atau bentuk tingkah laku yang dihasilkan oleh sesuatu organisme adalah bergantung kepada sejauh manakah kognitifnya telah berubah. pengetahuan bahasa yang sama mesti mendasari kedua-dua pengeluaran dan pentafsiran pertuturan. ahli-ahli kognitif turut mengambil kira prosesproses persepsi yang terlibat dan juga pengetahuan atau pengalaman yang sedia ada dalam akal budi organisme dalam merubah atau mewujudkan sesuatu bentuk kognitif . dia meniru bentuk-bentuk yang terdapat dalam proses pemerolehannya. peniruan memang memainkan peranan dalam pemerolehan bahasa. tetapi peranannya bukanlah untuk menyisipkan struktur-struktur baru ke dalam sistem rumus kanak-kanak. 1968) mengesyorkan bahawa kanak-kanak tidak meniru bentuk-bentuk yang sudah lama dikuasainya secara spontan. Hood & Lightbown. Lebih daripada itu. Ini bermaksud. mengapakah kanak-kanak meniru pertuturan ? Meniru merupakan satu cara melatih diri dalam proses pembelajaran. ‘pemikiran’ atau ‘ingatan’. Berbagai-bagai kajian peniruan (Bloom. iaitu cognitive. Tetapi mereka juga menghuraikan segala proses yang terlibat sehinggalah terwujudnya sesuatu bentuk kognitif yang tertentu pada ketikaketika tertentu. Tolman (dalam Gleitman. Apabila kita mangatakan bahawa kita telah mempelajari nahu sesuatu bahasa. Dalam bahasa Melayu. Dengan demikian. Ahli-ahli kognitif tidak sahaja menghuraikan keadaan-keadaan kognitif yang wujud pada ketika-ketika tertentu. c) Kognisi (intelektual) Perkataan kognitif (kognisi) ialah kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. perkataan yang membawa maksud yang sama ialah ‘akal’. Tentang fenomena ini. Dengan kata lain. tingkah laku akan berubah apabila kognitif telah berubah. proses pembelajaran bermaksud berubah atau bertambahnya maklumat yang tersimpan di dalam akal atau pemikiran. dia juga tidak meniru bentuk-bentuk yang jauh melebihi ruang lingkupnya. 1974 . tidak pernah meniru pertuturan. Ervin-Tripp. Jadi. “Bagi ahli-ahli teori kognitif.

. pengalaman sedia ada merupakan aspek yang penting dalam proses pembentukan sesuatu persepsi. iaitu akal budi dalam menilai dan menghurai tingkah laku sesuatu organime. Manusia atau haiwan ditanggapi sebagai makhluk yang utuh atau sepadu. Lakuan manusia biasanya sejajar dengan pengetahuan dan perasaannya. Mangantar Simajuntak (1986: 84) mengatakan bahawa: Teori Kognitif ialah pengkajian bagaimana caranya persepsi mempengaruhi perilaku dan bagaimana caranya pengalaman mempengaruhi persepsi. iaitu tingkah lakunya tidak dapat dipisahkan daripada rasa. Dengan kata lain. besar kemungkinan akan mengubah rasa. ahli-ahli kognitif akan menghuraikan keseluruhan proses mental yang terlibat. pengetahuan yang ada dalam ingatan seseorang dikuasai sebahagian demi sebahagian. Kewujudan bentuk-bentuk kognitif pada ketika-ketika tertentu adalah terhasil daripada proses penambahan maklumat atau pengalaman kepada apa yang sememangnya sedia ada. keinginan atau hasrat seseorang. ahli-ahli kognitif tidak sahaja melihat lakuan yang terzahir. Ia juga bermakna. pengetahuan yang telah tersimpan dalam pemikirannya akan membantunya untuk menghasilkan output bahasa yang gramatis dan wajar. Dalam menghuraikan sesuatu proses pembelajaran. dan bukannya bersifat serta-merta. perubahan kognitif adalah bersifat beransur-ansur atau secara evolusi.Ketika menghuraikan cara ahliahli kognitif menanggapi sesuatu fenomena. Ini bermaksud. dan mula menanyakan soalan-soalan tentang bentuk sistem kognitif yang telah menghasilkan output tersebut”. “Mereka telah mengubah penumpuan mereka daripada huraian secara mendalam tentang bentuk-bentuk pertuturan sebenar. hasrat atau tujuannya. Seterusnya. Kita tidak mampu mempelajari apa yang terkandung dalam Tatabahasa Dewan dalam masa sehari atau seminggu. Ketika memberikan pengertian tentang teori kognitif. teori kognitif cuba mengkaji proses-proses akal atau mental yang berlaku pada waktu proses pembelajaran. Aitchison (1987: 33) mengatakan bahawa bagi ahli-ahli kognitif. tetapi boleh menguasainya dalam jangka masa yang lama. Pandangan yang dikemukakan oleh Mangantar Simajuntak membayangkan kepada kita bahawa bagi ahli-ahli kognitif. Ahli-ahli kognitif mementingkan perubahan kognitif. khususnya dalam penghasilan output bahasa. kita mempelajarinya sedikit demi sedikit. Penambahan maklumat dalam kognitif. ahliahli teori kognitif mementingkan aspek atau faktor kesedaran dalam menghuraikan sesuatu perubahan tingkah laku. dalam mempelajari nahu sesuatu bahasa.atau pemikiran pada ketika-ketika tertentu. apabila pengetahuannya tentang bahasa Melayu sudah tersimpan dalam pemikirannya. Berlainan dengan pandangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli teori pelaziman. sebaliknya mereka juga menilai apakah bentuk atau system kognitif yang ada pada ketika tertentu sehingga menyebabkan terzahir sesuatu tindakan. termasuklah tingkah laku dalam berbahasa. Ini bererti. proses pembelajaran biasanya berbentuk evolusi. Dengan kata lain. Seseorang itu dikatakan telah mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Pengalaman atau pengetahuan bertambah secara bertahap-tahap. Dalam menilai sesuatu perlakuan. ahli-ahli kognitif tidak sahaja mengambil kira faktor-faktor luaran tetapi juga faktor-faktor dalaman. Sebagai contoh.

tahap pemikiran praoperasi (2-7 tahun). Proses ini dikatakan berlaku secara latih tubi. perkembangan bahasa bergantung kepada perkembangan mental. Bagi Piaget. Di samping itu. tahap operasi konkrit (7-12 tahun) dan tahap operasi formal (12-16 tahun) (Inhelder & Piaget. menurut Piaget. tahap perkembangan dalam penggunaan bahasa adalah sejajar dengan tahap perkembangan mental. Kanak-kanak hanya boleh mempelajari sesuatu aspek kebahasaan apabila mentalnya telah mencapai tahap kesediaan yang diperlukan. . proses perkembangan penguasaan pengetahuan bahasa ialah sebahagian daripada proses perkembangan mental. “Apa yang dipelajari oleh kanak-kanak tentang bahasa adalah ditentukan oleh apa yang telah sedia diketahui oleh kanak-kanak itu tentang dunianya”. Antara ahli-ahli kognitif yang banyak mengemukakan pandangan tentang kesejajaran antara perkembangan mental dan perkembangan bahasa ialah Jean Piaget. ahli-ahli teori kognitif menganggap bahawa perkembangan yang berlaku dalam pemerolehan pengetahuan bahasa oleh kanak-kanak ialah hasil langsung daripada perkembangan mental mereka. Dengan kata lain. Detiap tahap mempunyai ciri-ciri dan keupayaan yang tertentu dan agak berbeza dengan ciri-ciri dan keupayaan tahap yang lain.Dalam menghuraikan proses perkembangan bahasa kanak-kanak. Piaget telah membahagikan proses perkembangan mental kanak-kanak kepada empat tahap. Tahap praoperasi mempunyai kemampuan kognitif yang lebih baik daripada tahap motor deria. Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli behavioris atau ahli-ahli teori pelaziman ini telah disanggah oleh ahliahli kognitif kerana ia telah mengkesampingkan atau meremehkan peranan akal budi dalam pemerolehan pengetahuan bahasa. Pandangan ini agak bertentangan dengan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli teori pelaziman yang menganggap bahawa kejayaan dalam penguasaan bahasa ialah hasil langsung daripada proses latihan yang berteraskan prinsip-prinsip ganjaran dan dendaan. 1958). manakala tahap operasi konkrit mempunyai kemampuan kognitif yang lebih baik daripada tahap praoperasi. Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh Piaget membayangkan kepada kita bahawa seseorang kanak-kanak perlu terlebih dahulu mempunyai kesediaan mental pada tahap-tahap yang tertentu bagi membolehkannya memahami peraturan-peraturan bahasa yang tertentu. Ketika menghuraikan pandangan Piaget. perkembangan bahasa kanakkanak adalah hasil daripada perkembangan mental mereka”. Snow & Ferguson (1977) yang merupakan ahli-ahli behaviorisyang berpegang kepada konsep pelaziman telah menghuraikan dalam buku mereka tentang bagaimana kanakkanak di peringkat awal kehidupan (antara umur 18 bulan dan 5 tahun) menguasai bahasa pertama mereka melalui proses mengajuk percakapan orang dewasa. iaitu tahap motor deria (0-2 tahun). Brown (1980: 26) mengatakan. Piaget telah mensejajarkan perkembangan bahasa dengan perkembangan mental. Dengan kata lain. Abdul Aziz (1995) berkata. Piaget mengandaikan bahawa perkembangan kognitif adalah bersifat evolusi. Ketika menghuraikan pandangan Piaget. Piaget menganggap bahawa perkembangan dalam proses penguasaan pengetahuan bahasa tidak terpisah dalam proses perkembangan penguasaan kemahiran-kemahiran yang lain. iaitu secara beransur-ansur. dan begitulah seterusnya. “Teori Piaget mengaitkan perkembangan bahasa kanak-kanak dengan perkembangan mental yang dilalui oleh mereka. Dengan kata lain.

Lagipun. iaitu perasaan. 1977). Kanak-kanak mesti menggunakan input ibu bapa untuk menemui keteraturan DALAMAN. iaitu bertambahnya maklumat yang tersimpan dalam ingatan jangka panjang para pelajar. Penyelidikpenyelidik ini telah menunjukkan bahawa kebanyakan pertuturan ibu bapa kepada kanak-kanak kecil terdiri daripada ayat-ayat yang mempunyai tatabahasa yang pendek dan mudah (lihat makalah dalam Snow dan Ferguson. Input yang dibentuk dengan sempurna seperti juga jadual peneguhan yang dibentuk dengan sempurna. pemikiran dan emosi akan terlibat secara menyeluruh.Bagi ahli-ahli teori kognitif. Bagi ahli-ahli Gestalt. 58). bahagianbahagian kecil bagi sesuatu fenomena tidak harus dipandang secara berasingan. Gleitman dan Gleitman. iaitu pengamatan atau persepsi daripada hubungan-hubungan antara benda-benda atau konsep-konsep atau kejadian-kejadian atau apa sahaja yang berkenaan. Menurut Mangantar Simajuntak (1986 :84): Teori Gestalt mengajarkan bahawa pembelajaran bergantung kepada ‘insight’ (pemahaman atau pengertian dalaman). Penilaian yang dibuat secara automistik dianggap tidak dapat menghasilkan penilaian yang tepat. Sebaliknya. penilaian terhadap sesuatu peristiwa harus dibuat dengan melihat secara keseluruhan atau secara gestalt. terdapat kepercayaan yang berterusan dalam kalangan ahli-ahli psikologi bahawa sifat pertuturan ibu bapa – iaitu input bagi kanak-kanak – mesti memainkan peranan yang penting dalam mengawal proses pemerolehan bahasa. tidak menjelaskan kebolehan kanak-kanak untuk menggayakan tatabahasa berdasarkan input tersebut. 1977. d) Input Walaupun kanak-kanak tidak mempelajari bahasa melalui peniruan dan peneguhan. Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli kognitif jelas membayangkan kepada kita bahawa pengajaran bahasa yang berteraskan teori-teori kognitif ialah pengajaran yang mementingkan aspek pemahaman atau perubahan mental. pemerhatian pertuturan ibu bapa dengan lebih teliti memperlihatkan bahawa . YANG TIDAK DITUTURKAN dalam bahasanya. hubungan antara bahagian-bahagian kecil harus dinilai dan difahami dalam satu keseluruhan yang sepadu. Proses pengajaran hanya akan dianggap berjaya apabila berlaku perubahan mental dalam diri para pelajar. (Perkara ini telah dibahaskan dengan berkesan oleh Newport. yang telah menunjukkan bahawa cara kanak-kanak mengambil perhatian tentang pertuturan ibu bapa dibentuk oleh apa yang sudah diketahuinya tentang bahasa itu). dia masih lagi menghadapi masalah penemuan struktur implicit dan prinsip pemetaan maksud komunikasi bagi ujaran dalam bahasa khusus yang terdedah kepadanya. Chomsky telah dipersoalkan oleh beberapa orang penulis kerana merujuk kepada ‘kualiti yang menurun dan keluaran terhad yang sempit tentang data yang ada’ (1965. hlm. Ahli-ahli kognitif tidak mengiktiraf penilaian yang dibuat hanya dengan melihat bahagian-bahagian yang kecil bagi sesuatu peristiwa. tanpa dipecahkan kepada bahagianbahagian yang kecil. Walaupun input bagi kanak-kanak adalah amat teratur dari segi bentuk dan disesuaikan mengikut lingkungan memproses dan keupayaan kognitifnya. Proses pembelajaran ialah proses yang bersepadu.

Kanak-kanak tidak membesar dalam dunia bahasa yang di dalamnya situasi-situasi khusus dipetakan secara unik terhadap jenis-jenis ujaran khusus. jika input yang difahami itu mencukupi. Bagaimana kanakkanak menggunakan data berdasarkan pada kepercayaan linguistik dan kognitif pada tingkat perkembangan khusus. Mengikut Krashen (1985:2). kanakkanak mesti menemui apakah aspek-aspek situasi menerima ucapan bertatabahasa wajib dalam bahasa Melayu. pertuturan adalah hasil pemerolehan bahasa. Pertama. Kalau ayat ini hanya diulang berkali-kali. minum dengan cermat. Ini bermakna. bukannya penyebab pemerolehan bahasa. Tetapi. Sepatutnya jelas bahwa masalah pemetaan. kita akan menghadapi masalah pemetaan seperti yang dihuraikan di atas. hasil pembinaan kecekapan bahasa melalui pemahaman tentang input. seorang ibu cuba menyuruh anak perempuannya supaya duduk diam dan menikmati hidangannya. tetapi terbit dengan sendiri. semasa sedang menguasai struktur linguistic yang baru. Kanak-kanak perempuan ini mesti menemui kesamaan semantik bagi duduk dengan sopan. Misalnya. dan berganjak ke tahap selanjutnya di sepanjang fasa-fasa penguasaan bahasa yang semula jadi itu dengan memahami input asas yang mengandungi i + I. . Kanak-kanak perempuan berumur dua tahun ini mesti menentukan bahawa keseluruhan lingkungan ujaran yang berbagai-bagai pada asasnya mengucapkan maksud komunikasi yang sama. Ujaran tidak dapat diajarkan dengan secara langsung. kanak-kanak melalui fasa penguasaan bahasa yang semula jadi dengan cara beransuransur. Hipotesisi input mengemukakan usul bahawa manusia memperoleh bahasa dengan menerima input yang dapat difahaminya. jadilah orang yang santun. input ibu bapa tidak menyelesaikan masalah binaan teori bagi kanak-kanak. Untuk menentukan. nak telefon” – kerana maksud komunikasi dipetakan pada pelbagai bentuk ujaran. Masalah pemetaan bukan hanya merupakan satu cara penentu yang membolehkan satu bahasa khusus mengungkapkan fahaman-fahaman seperti “abah. Perubahan pertama dilakukan apabila ibu tersebut mengucapkan: Duduk dan minum baik-baik. Manusia dikatakan menerima input yang bermula dari i. tatabahasa akan dibekalkan dengan spontan. Dia perlu mengetahui bahawa arahan boleh diucapkan secara langsung atau dengan cara soalan tidak langsung atau dengan cara huraian akibat negatif kegagalan untuk menurut. ke i + I. Kedua. guru bahasa tidak perlu mengajarkan struktur bahasa yang selanjutnya kerana struktur tersebut akan dibekalkan secara spontan jika pelajar cukup memahami sesuatu input bahasa. Dengan sendirinya. yakni tahap penguasaan semasa yang ia miliki.masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak adalah lebih kompleks lagi daripada apa yang kita gambarkan setakat ini. seperti yang kita pertimbangkan dalam berbagai silang linguistik memperlihatkan hanya sebahagian daripada masalah itu. dalam satu sesi rakaman interaksi dengan kanak-kanak berumur dua tahun. Hipotesis Input mempunyai dua kesimpulan. Krashen menyifatkan konsep ini sebagai yang terpenting dalam pemerolehan bahasa kedua kerana terdapat percubaan untuk menjawab pertanyaan tentang cara manusia memperoleh bahasa (Krashen:168). Input ini hanya memberikan data bagi tugas itu. Ini bererti. apa yang ditemuinya tentang rumus-rumus tatabahasa dan wacana mesti didasarkan kepada apa-apa yang telah didengarnya. tatabahasa bahasa sasaran akan diperolehi (Krashen. 1985:2).

¬ Pada beberapa minggu pertama. bayi yang pekak tidak meneruskan perkembangan bahasanya ke peringkat membebel. Pemerolehan bahasa pertama terdiri daripada peringkat bebelan (vokalisasi). meludah dan banyak lagi bunyi yang sukar dijelaskan. makan. batuk. Kanak-kanak Normal Menusia mempunyai minda dan dalam minda terdapat bahasa. kanak-kanak sudah mempelajari asas kosa kata. sintaksis (peraturan struktur bahasa dan tatabahasa) dan sebutan bahasa pertamanya. melalui bunyi-bunyi ini bayi berlatih mengawal alat artikulasinya. Pada waktu dilahirkan ke dunia. Walaupun bukan bunyi-bunyi bahasa. Tahap 1 (0 – 8 minggu) – bunyi-bunyi asas biologi Bayi belum pandai bercakap tetapi berupaya mengeluarkan berbagai-bagai bunyi melalui mulutnya. pertuturan dua dan tiga perkataan (telegrafik) dan perkembangan ayat yang kompleks. merobok seperti bunyi air keluar dari botol yang bermulut kecil. pertuturan satu perkataan (holofrasa). Bayi juga berlatih menyelaraskan pernafasannya dengan menghasilkan bunyi-bunyi. sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi ¬ Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah didokumentasikan dengan baik ¬ Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. menghembus. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif ¬ Aktiviti bernafas. setelah berusia 4 tahun. menelan. Bayi menangis. menguku dan sebagainya) dihasilkan oleh semua bayi di dunia. menguku seperti bunyi burung. Bunyi yang sama (menangis. bayi tidak boleh bercakap dengan serta-merta dan langsung tidak memahami percakapan.h. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja ¬ Ia mungkin mangatakan lapar. Bayi yang pekak juga menghasilkan bunyi yang sama. iaitu tahap perkembangan yang seterusnya yang lebih mirip kepada bahasa manusia. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya ¬ Bunyi makan. Hal ini berlaku kepada semua kanak-kanak di dunia tanpa mengira bahasa apa yang digunakannya. Tetapi. a. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a] Interpretasi Maksud ¬ Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi . Lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang perhatikan. Tetapi. mencepak.

Tahap 11 (8 – 20 minggu) – Gelak dan mengagah ¬ Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan ¬ Tangisan juga dihasilkan. Contohnya: ‘mama’. terutama bunyi-bunyi yang melibatkan pola intonasi bahasanya. /u/. /gi/. Tahap 111 (20 – 30 minggu) – Bermain dengan bunyi bahasa ¬ Penghasilan bunyi lebih mantap ¬ Bunyi lebih panjang 1 saat. /pa/. Tahap 1V (25 – 50 minggu) – membebel Bebelan melibatkan penggunaan bunyi bahasa. khususnya suku kata vokal dan konsonan-vokal. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir ¬ Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa ¬ Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa c. ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut ¬ Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini – lebih menggembirakan ibunya d. Pengulangan bunyi memberi bayi kualiti bunyi yang serupa dengan bahasa. /ma/. ‘gigi’. Mula mewujudkan kontur intonasi ¬ Bunyi ga. ‘papa’. Mengikut kajian Steinberg (1933). seperti /a/. Demikian . seperti vokal dan konsonan ¬ Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal ¬ Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan ¬ Ada bunyi lelangit lembut. Sewaktu bebelan berterusan. gu menyerupai suku kata ¬ 4 bulan. nadanya mula berbagai-bagai ¬ Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu ¬ Beritma dan pendek-pendek ¬ Mula mengagah dan gelak. kanak-kanak Jepun yang berumur 6 bulan mulai mengeluarkan bunyi yang mirip bahasa Jepun.¬ Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama ¬ Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain ¬ Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek ¬ Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan Tidak seperti bunyi bahasa ¬ Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa ¬ Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa ¬ Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi ¬ Bunyinya beritma ¬ Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara ¬ Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang b. bunyi yang dihasilkan oleh bayi semakin menghampiri bunyi bahasa yang ada dalam lingkungan persekitarannya.

Yang ingin diperhatikan ialah penggunaan bunyi-bunyi yang bermakna. tidak sama dengan sebutan bunyi yang lazim didengar. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Kita membiasakan diri dengan melodi bahasa sebelum kita dapat mempelajari kata-kata. Sewaktu mula mendengar bahasa baru untuk kali pertama. soalan. Keadaan ini boleh disamakan dengan orang dewasa yang mempelajari bahasa baru. nada. berbeza-beza ¬ Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran ¬ Bunyi lebih jelas. sewaktu kanak-kanak melihat atau menyentuh haiwan itu (bukannya haiwan atau objek lain). panggilan. Orang yang ada hubungan terdekat dengan kanak-kanak itu sahajalah yang boleh mengecamkan bunyi-bunyi bermakna yang dituturkan oleh kanak-kanak kerana sebutannya agak ganjil.juga halnya dengan bayi bangsa Cina dan Inggeris. Begitu juga halnya dengan kanak-kanak. i. tidak menghairankanlah bayi terlebih dahulu memperoleh pola intonasi bahasanya sebelum dapat menghasilkan sesuatu kata. bayi sering membebel dengan ayat pura-pura yang bukan kata (pseudo nonword ‘sentence’) dengan pola intonasi ayat penyata. tetapi menyerupai bunyi dewasa ¬ Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. barulah kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak itu tahu makna sebenarnya perkataan ‘kucing’. ¬ Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan ¬ Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang ¬ Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba. kemahuan dan kemesraan ¬ Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi ¬ Sudah ada suku kata. Pelajar tersebut masih tidak tahu cara untuk memancang aliran sesuatu ayat menjadi perkataan. Ini salah ¬ Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada yang membebel hingga 18 bulan ¬ Bunyi ini juga bukan rawak. Jika kanakkanak berkata ‘kucing’ atau menyebutkan bunyi yang hampir-hampir atau mirip dengan bunyi ‘kucing’ (contohnya ‘ucin’). Sewaktu berumur 10 atau 11 bulan. tidak cukup dengan memperhatikan sebutan bunyi-bunyi yang selaras dengan sesuatu kata yang terdapat dalam sesuatu bahasa. kata awal dengan makna jelas ¬ Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Untuk menentukan waktu sebenarnya sesuatu kata itu diperoleh kanak-kanak bukanlah satu perkara yang mudah. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak ¬ Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi e. Melodi atau pola intonasilah yang dipelajari dahulu oleh bayi sebelum bayi dapat mengecamkan dan seterusnya membuat peniruan bahasa. Dengan itu. mula ada makna. Pragmatik . yang cenderung didengar ialah pola rentak. pertanyaan dan seruan. daa da dan lain-lain ¬ Bebel tidak ada makna. Tahap V (9 – 18 bulan) – ujaran berirama ¬ Bunyi sudah berirama. aa gaa. dan tekanan bahasa.

akan acik yemak akan acik yemak Pengulangan tersebut dibuat untuk tujuan keseronokan dan tidak bermaksud apa-apa. Bahasa egosentrik jenis pengulangan merupakan percakapan kanak-kanak yang diulang secara terus menerus. barulah pengguna bahasa dapat berkomunikasi sesama mereka. with our thought processes and patterns changing systematically as we age’. kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. Contohnya. Dalam situasi ini. Bahasa egosentrik dilahirkan dengan tiga cara. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. seperti bercerita. Jenis perkembangan bahasa yang kedua pula ialah bahasa perhubungan. monolog dan monolog tumpuan. iaitu : i) Bahasa yang bertumpu pada diri sendiri yang disebut bahasa egosentrik (egocentric language). kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. bertengkar. Dalam jenis tersebut. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza (Piaget. Apabila bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat artikulasi manusia disusun mengikut hukum-hukum yang ada dalam sesuatu bahasa. Bahasa jenis pertama. iaitu pengulangan. mengulas dan bertanya.Seseorang bayi dari saat kelahirannya telah mula berhubung dengan orang-orang dalam persekitarannya melalui tangisan. sama ada pada peringkat kata atau suku kata. Beliau melihat perkembangan bahasa kanak-kanak dalam dua jenis. ii) Bahasa yang ditujukan kepada orang lain yang disebut bahasa perhubungan (socialized language). Menurut Piaget (1926). mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. Bahasa egosentrik jenis monolog pula ialah percakapan kanak-kanak yang seolaholah menggambarkan kepada kita bahawa dia sedang berfikir dan fikiran itu dilahirkan dalam bentuk bunyi dan kemudian dalam bentuk kata. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. tangisan belum boleh dikatakan sebagai bahasa kerana bentuk tersebut tidak mempunyai pola teratur yang secara berulang-ulang dapat menyampaikan fikiran dan perasaan dengan tepat. Tangisan menjadi satu cara untuk memberitahu keperluannya seperti lapar. . Justeru. mengantuk atau sakit. ‘…human cognitive development is achieved through maturational stages. Sungguhpun demikian. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. 1926).

March 24. 2007. Bhd. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Psikolinguistik.30010 IPOH. Bhd. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Contohnya : mak buat neneng. Kuala Lumpur: Sasbadi Publishing Sdn. MICHAEL & ALL ANGELS. Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. • Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa. • Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik. 3..Rujukan 1. • Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya. Mangantar Simanjuntak. Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya.PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 1. NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST. 2006. Soenjono. 2006. 1986. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengantar Psikolinguistik Moden. • Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan. Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan. Kaedah Baru : • Teknik merakam. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya. 4. 2. Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa.KAMPUNG TAWAS. Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia. • Ada mikrofon radio. . • Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia. Zulkifley Hamid. 2009 6:05 PM shariah binti zulkifly said.. Dardjowidjojo. Nor Aina Dani. BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. NOTA KULIAH : PSIKOLINGUISTIK : • Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa.

• Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji. Apabila ada teori. • Usia 6 atau 7 tahun . Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ). Seterusnya. Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang. Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia. kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku.minum. memakan masa bertahun-tahun. semalam. Apakah proses atau tahap proses ? • Mula kenal suara di sekeliling • Mula kenal dan memandang kearah suara. kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. • 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa. • Usia dua tahun sudah mula bercakap. persekitaran. Contoh : Di manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja. • 3 tahun mula belajar membuat keterangan. ma. Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya. Contohnya : acu datang. kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar. Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ? Perkembangan bahasa kanak-kanak. main.• Sampel besar. Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa. pa atau menyebut kucing sebagai meow. • Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku. Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ? b. Akan berlaku proses peniruan. • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. • Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. Kesukaran dalam kajian ini : a. susu. Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar. Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh. • 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf. • Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita • Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu. LOGIK TEMPAT Logik tempat –pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial. makan. . • Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama. bantal. Proses peniruan akan terus berlaku. Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama.diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan. Apakah kaitan dengan guru ? Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik.

makan. INTERPRETASI MAKSUD. PERKATAAN PERTAMA • Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a]. • Tiga bidang besar : penghasilan bunyi. • Aktiviti bernafas.sendawa – kait dengan keperluan biologi. • Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap. batuk. • Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. • Mungkin mnyetakan lapar.buang air dan gerak badan – berkaitan dengan keperluan hidupnya. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. • Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan. Contoh : Ibu menyuruh anaknya memanggil KUDRAT Innate LAD INPUT Perkataan yang diajar oleh emaknya. • Ada beberapa tahap perkembangan. Contoh : cakap terima kasih kepada opah . Kanak-kanak ituakan mengucapkan terima kasih seperti yang diminta oleh ibunya. . TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA.kudrat dan input MENIRU : Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru. menelan. • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain. • Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. • Bunyi makanan. • Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan. mencepah. PENGHASILAN BUNYI • Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik. • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain. • Pada beberapa minggu pertama. • Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi.Teori terbahagi kepada tiga iaitu meniru.

• Sudah ada suku kata. • Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada membebel hingga 18 bulan... Mula mewujudkan kontur intonasi. • Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam. TAHAP DUA ( 8 – 20 minggu ) Gelak dan mengagah. • Suku kata seperti aa. berbeza. • Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi. • Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain.ba. TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. panggilan. Ini salah. • Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa.dada dan sebagainya. • Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan. • Empat bulan. • Bunyi ini juga bukan rawak.• Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa.. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir. • Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan. kata awal. • Bunyi lebih panjang satu saat. • Ini tanda awal awal bahasa.gu menyerupai suku kata. kemahuan dan kemesraan. • Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa. soalan. TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel. • Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara. • Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa. • Tangisan juga dihasilkan. • Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. • Bunyi lebih jelas. • Bebel tidak ada makna. • Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan. • Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi. tetapi menyerupai bunyi dewasa.. dengan kena jelas. • Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran. • Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang. • Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak. • Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan.selalunya di ulang-ulang. • Penghasilan bunyi lebih mantap.. • Bunyi ga.nadanya mula berbagai-bagai.. • Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. • Bunyinya beritma. • Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut. • Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi. seperti vokal dan kosonan. AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf ) BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ? . mula ada makna. • Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. • Mula mengagah dan gelak. aagaaa. • Bunyi sudah berima .

Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut. minum. Dia akan menyerap bahasa itu. .sebab akibat ( siapayang buat ) Tempat : duduk bersila di atas lantai. alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa. LAD ( Language Acquisition Device ) Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari. Beri perhatian : Tempoh usia kritikal. Tempoh usia kritikal . Kata-kata yang menunjukkan logik tempat. Semasa mendengar bahasa. telefon. Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan. Siapa makan( abang makan ) PSIKOLINGUITIK Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah. bantal busuk. Adakah kanak-kanak ini mengancam ? Contoh : Miow makan ikan. mereka mendengar kata-kata manusia. Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. 5. Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya. Contoh : Adik sayang ibu Abang jahat Kucing baik 6. Bagaimana dia menunjukkan perasaannya. Adik pun suka makan sayur. Masa : petang. Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ). piano. kanak-kanak dapat belajar bahasa. Adik suka pergi berkelah. Contoh : mak – berapa kali dalam satu hari. masa. Contoh : apalagi yang dia ada : 1. 2. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru.duduk Permintaan untuk bekerjasama. Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak. keadaan akan menjadi sukar. perkara ini jarang-jarang berlaku. Contoh : adik nak susu 4. kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. malam Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ). • Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ). Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti. Menyatakan keinginan . Selepas itu. Permainannya – patung power ranger. Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain ) 7.kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa.• Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. Di bawah umur dua tahun. Menunjukkan kerjasama : Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut. menafikan sesuatu 3.

Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia. 2. Ada proses yang kompleks – bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi.Apa yang membolehkan mereka kata –kata itu kerusi. Contoh : di Ipoh.Bukti : kes-kes deraan. Gagak hitam c. Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak.serupa di dunia.tukar kepada sebutan ) BAHASA DAN OTAK . Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua 1. Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai. Prosesdalam minda kita – ada ciri-ciri prototype. Lambang huruf : pria atau wanita –perlambangan. Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ? UNIVERSAL . Jika tidak ada prototype dalam minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda. Lihat puyuh. 3. Serindit hijau. Bangau putih b. Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ).warna. a. Kenari. ada label. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi. Proton – semua itu adalah kereta. Begitu juga dengan dolphin. bangau. Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam. . saiz. Waja. “protype ikan paus ada pada paus. Kanak-kanak melihat Kancil. PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA ) Apa yang ada dalam minda kanak-kanak – apa yang dilihat. Yang membezakan adakalanya bentuk. merpati – kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap – kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung.

Broca wernicke gurus sudert Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri. 2. Hemisfera kanan Emosi (kawal). AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN. Hemisfera kiri Mengawal bahasa. Dalam psikolinguistik – yang dipentingkan : lateralisasi bahasa. Daerah yang terlibat dengan bahasa. Contoh : serangan strok.Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama. Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. Contoh : siapa nama ? 4. Dileksia : ward federation and neorologi Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca . muka ( mengecamkan). 5. 6. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa. Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan. operasi logik.boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu. fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah. 1. Tidak dapat mengecam bunyi perkataan yang betul. Daerah bahasa di hemisfera kiri. Konduksi . Pure word deafness – kecederaan beberapa bahagian dalam otak. Batasan Otak. Mary Dox 1836 Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa.menulis dan mengeja. 3.mengenal struktur benda. Empat suku kata tidak berasas. . matematik. Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. analitik. Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan.

CIRI-CIRI : • Kemahiran membaca rendah • Susunan terbalik • Menyongsang perkataan • Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol. • Tulisan buruk. • Suka membaca senyap. India dan kaumkaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). • Korpus kolosum yang lemah. Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran. Persekitaran bahasa pelajar . Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar. PUNCA DILEKSIA • Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri. Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik. Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya. DILEKSIA BERKAITAN BAHASA Walaupun : kebolehan memahami intonasi. Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. Cina. Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu. kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris. • Pemahaman lisan rendah. • Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf. Kesimpulannya. mengatasi emosi .menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa. FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA. BACAAN BAB 4 : PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. • Bertindak lambat dan kurang cepat. DAERAH BAHASA DAN 1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan). 2. Oleh itu.

terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan. pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung. perbezaan bunyi’l’ dan’r’ .J Money (2004.Mendapati 68.Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonankonsonan tertentu bahasa Melayu. Sabariah Samsuri dan Rosmini Md. Abdul Hamid Mahmood(1990). Farid M. v. . ii. Liew Siew Lin. Zamri Mahamod. Arpan Shahbudin . Farid M.Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka. vi. . kata sandang.atas talian ). Onn dan Ajid Che Kob (1981) .4 peratus pelajar dan 43. leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar.Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama. iv. Bukari Kadam. Karim Harun dan Saadiah Ma’alip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 ) . Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia.Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat. Liew Sie Lin (2003) . Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003). kelas kata dan susunan ayat. x. Onn dan Ajid Che Kob (1981).Penggunaan kata sendi nama. tetapi juga di dalam bilik darjah.Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama. Abdullah Hassan. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah dilakukan seperti : i. iii. Salleh (2005). vii. hukum D-M.Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi ‘h’ pada akhir kata.Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat. penggantian fonem ‘p’. Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989) .tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka.N. Liew Siew Lin (2003) . Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003) . . ix. Azman Wan Chik (1989) . Ajib Che Kob(1990). Zulkifley Hamid.Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka. Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J. Zamri Mahamod. xi. Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah.3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006) .Aspek semantik. viii.

Contohnya : Bahasa Melayu Bahasa Cina i. KESALAHAN MORFOLOGI. JENIS-JENIS KESALAHAN.Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa. penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil. Selain itu. ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata.Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian. dan kesalahan frasa kata tertentu. kata adjektif dan sebagainya. Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri. iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran. Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan. kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men. serta gangguan interlingual dan intralingual. kata kerja. Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina. . bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung. Sepatutnya : Ali bermain bola di padang. Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu. dan bahasa pasar. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan. B. Sepatutnya : i. Menurut Sandra Kasih (2003). bahasa daerah. gangguan dialek. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan. gangguan peralihan kod. seperti hukum D-M dan sebagainya. iaitu gangguan bahasa ibunda.. India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu. ii. Zamri Mahamod(2000) . Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf ‘r’ dengan huruf ‘l’. bahasa lisan. Lori Loli ii. A. PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. penggunaan kata ganti nama diri. terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian. Contohnya : i. gangguan bahasa pasar. penggolongan kata. Contoh : i. Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan.imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987). Kereta Keleta Menurut Suthanthiradevi 2004. Contohnya : Ali di padang main bola. xii.amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu). kecuali kata ‘tetapi’(annal).

Penambahan vokal depan rendah /a/ Harga menjadi haraga. Penggantian /w/ kepada /v/ Kawan menjadi kavan g. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ Faedah menjadi paedah d. Penggantian /g/ kepada /k/ Bagus menjadi bakus e. Penggantian /u/ kepada /o/ Untuk menjadi untok e. b. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ Bandar menjadi pandar b. Penggantian /a/ kepada /o/ sangat menjadi songat c. Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan. a. Proses penghilangan juga berlaku . Penggantian /e/ kepada /i/ rehat menjadi rihat d. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita menjadi carita b. Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu : a. Penggantian /k/ kepada /h/ Awak menjadi awah f. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ Tanpa menjadi tampa iii. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ Pecah menjadi bicah c. iaitu : a. Proses penambahan fonem juga berlaku. Penambahan konsonan /h/ Meja menjadi mejah c. Penggantian /i/ kepada /e/ Pilihan menjadi pilehan ii. Penambahan konsonan /w/ Semua menjadi semuwa iv.Contohnya: i.

a. Penghilangan konsonan/k. pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan. Penghilangan konsonan /h/ Sekolah menjadi skola d. Penghilangan konsonan /g/ Menggunakan menjadi mengunakan f. Dalam kajian Wong Khek Seng (1991). Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ Terima menjadi trima b. Saya makan nasi . Contohnya : Dialek Bahasa Melayu Diasut dihasut Diidangkan dihidangkan Mengilang menghilang C.ayat bahasa Melayu Saya nasi makan . pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka. Penghilangan konsonan/r/ Besar menjadi besa Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar. Bahasa Melayu Bahasa Cina Makanlah dulu Dulu makanlah Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah Menurut Abdullah Hassan (1987). SINTAKSIS Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa. Tak mahu menjadi tame e. Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ).ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil. Contohnya : i. Penghilangan vokal /a/ Soalan menjadi solan c. pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu. Menurut Asmah Omar (1977). . kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan ‘h’ di awal kata. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004).

Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi. disiplin dan tatacara bilik darjah. Selepas memperoleh pendidikan. DEFINISI DWIBAHASA Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2). Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. i. Menurut Mansoer Pateda (1990). B2 boleh diperoleh melalui dua cara. ii. Melayu-Inggeris Saya belum dapat result lagi. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan. Namun demikian. tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan. Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi.Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. memajukan kerjaya. BACAAN BAB 5. iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang. iv. Keadaan dibuat-buat dan terhad. ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain. Rumus-rumus nahu dipaparkan. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya. iaitu : a. terdapat dua istilah dwibahasa. Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya. DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR. meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh ) ii. Tekanan psikososio bilik darjah.Tamil. Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan . tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard. Melayu-Tamil a. iii. b. Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga. Melayu-Cina dan MelayuInggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti : i. PEMEROLEHAN BAHASA Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987). Data bahasa dipilih sebelum diajar. PERCAMPURAN KOD Fenomena percampuran kod bahasa Melayu.D. mereka tetap menggunakan bahasa ibunda. Melayu-Cina Bukan saya mah! iii. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2.

Antara . KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR Berdasarkan konsep dwibahasa. Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan. morfologi dan leksikal. Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1. sesetengah mempelajari B2 atau menjadi dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2. v. ii. Tuntutan peluang pekerjaan. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA Menurut Abdullah Hassan (1987).tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. vii.dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan. Kepentingan pendidikan. iv. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2. Menurut Victoria et al. iii. pelajar bukan Melayu .pembelajaran di luar bilik darjah. Penggunaan frasa “lembu punya susu”-pelajar India. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu : i. GANGGUAN BAHASA IBUNDA Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. Contohnya : Saya makan nasi (BM) – Saya nasi makan (BT) Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama. Contoh : Abang kamu tinggal di mana ? (BM) – Abang kamu mana tinggal ? (BC) Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2. Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis. ix. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989). Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : “baru”jadi “balu” – pelajar Cina. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2. v. GANGGUAN DIALEK Dialek mempunyai bentuk tertentu. Contohnya : Open the air condition (B2) – buka penghawa dingin (B1) Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur. perhubungan antara individu. Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif. vi. Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu. Contohnya : a. Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek. viii. Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. b.

Kedah. Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis : [aya?]. Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2. Negeri Sembilan dan Perak. Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard. a. Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari. GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching) Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. See you minggu depan. b.pemerolehan atau ‘Language Acquisition Device (LAD)” ialah proses yang berlaku di dalam otak seorang kanakkanak ( bayi) sewaktu memperoleh bahasa ibunya atau bahasa pertama. Contohnya. Terengganu. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. Mek makang ikang. Dalam hal ini . 2.kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1.30010 IPOH.PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 TUGASAN 3 : Buat esei mengenai penguasaan kanak-kanak berdasarkan data yang telah dipungut. MICHAEL & ALL ANGELS. Jalang-jalang cari makang –dialek Terengganu. Menurut Mengantar Simanjuntak ( 1987:157). GANGGUAN PERSEKITARAN Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran.KAMPUNG TAWAS. GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing) Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa. Menurut Mohd Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain.I pergi shopping.sebutan dalam bahasa Melayu standard.penggunaan dialek utara. Last week.negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan. 2. a. Contohnya : 1. Contohnya : 1. TUGASAN 3 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU NAMA : SHARIAH BINTIZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST. Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek. [air].

1981). pemerolehan bahasa terdiri daripada proses-proses yang berlaku pada waktu kanak-kanak itu menuranikan tatabahasa ibundanya dan sewaktu dia menguasai perlakuan atau penerapan tatabahasa ini dalam pemahaman dan penerbitan ayat-ayat ( Mengantar Simanjuntak. Pemerolehan bahasa juga bermaksdud bagaimana kanakkanak dapat menguasai bahasa pertama tanpa melalui proses pembelajaran yang formal dan intensif. keinginan. Dalam kajian ini pengkaji menjadikan Teori Mentalis sebagai konsep. iaitu sebagai hasil perkembangan fizikal kanak-kanak itu sendiri secara keseluruhannya. 1987 : 158). Pada peringkat ini. Ini dibuktikan dengan . Dalam kajian selama 11 minggu ini. ( Abdullah Hassan.kanak-kanak ini sedang memperoleh pengetahuan. seorang kanak-kanak lelaki di India telah dipelihara oleh binatang semasa dia tinggal di dalam hutan. pemahaman. 1983 : 260 ) Teori Mentalis menghubungkan realiti mental dengan lakuan bahasa yang sebenarnya. Golongan kognif ini berpendapat. dan penerbitan perkataan-perkataan ayat-ayat dalam bahasa pertama untuk mengungkap perasaan. system sintaksis bahasa dan rumus-rumus yang mengawal pembentukan ayat dikatakan telah wujud dalam alat pemerolehan bahasa. Teori ini menganggap bahasa sebagai pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu proses dalam otak dan saraf setelah menerima rangsangan daripada pancaindera. didapati kanak-kanak ini masih belum dapat menguasai morfologi secara sempurna seperti orang dewasa. Sebagai contoh. Kreativiti wujud dalam otak dan pemikiran penutur bahasa itu adalah keperluan dalam diri manusia yang ada sejak lahir. Rasionalnya ialah idea yang semula jadi ( innate ideas ) menjadi asas kebenaran dalam pengetahuan kita. Kesimpulannya. Penyesuaian ini penting untuk membolehkan nahu ini diungkapkan atau disesuaikan dalam bentukbentuk yang dapat menghasilkan pertuturan yang gramatis dan dapat difahami oleh pengguna sesuatu bahasa itu. kebolehan menuturkan ayat dikatakan tidak dikuasai secara mekanikal ataupun terhasil daripada aktiviti rangsangan gerak balas (R-G). dia tidak dapat bercakap semasa dijumpai oleh sami-sami India. Teori Mentalisme ini beranggapan bahawa kanak-kanak yang terdedah kepada sesuatu bahasa itu mempunyai keupayaan semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa itu.penguasaan bahasa kanak-kanak itu tidak akan berlaku kerana LAD tidak mendapat sebarang bahan untuk diproses.dapat dijelaskan bahawa pemerolehan bahasa ialah bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa ibunya iaitu bahasa yang pertama kali didedahkan kepadanya sejak dia dilahirkan ke dunia. Tugas kanak-kanak bukanlah mendapatkan rumusrumus bahasa ibundanya. Kanak-kanak ini masih terbawa-bawa dengan pengalaman pada tahap holofrasa. bukannya hanya alat luar untuk berkomunikasi. Kajian ini melihat pemerolehan bahasa seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 1 tahun 8 bulan. tetapi menyesuaikan rumus-rumus yang terkandung dalamnahu universal bahasa pertamanya. Jamali Ismail (1980 : 12) pula menyatakan bahawa proses pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak itu berlaku sedikit demi sedikit mengikuti perkembangan otak. Pengetahuan bukan merupakan satu latihan pancaindera tetapi adalah daripada fikiran manusia. iaitu di dalam minda manusia sejak mereka lahir kerana mereka telah dilengkapi dengan alat pemerolehan bahasa ( Hornstein dan Lightfood. Fungsi rangsangan bahasa bukanlah sebagai bahan untuk membolehkan nahu universal membuat penyesuaian. dan berkomunikasi. Jika tidak ada pendedahan.

Bunyi yang didapati ialah : m/y/b/p/a/o/u/k/g/i 2.melihat cara penyebutan sesetengah kosa kata yang disebutnya adalah tidak sempurna.pengkaji mendapati berlaku pengguguran huruf pertama dalam ujaran yang diucapkan oleh sampel ini iaitu : HURUF : e = emak( mak ) a = ayah( yah ). Bunyi bahasa yang dikuasai oleh sampel sebelum kajian dibuat. didapati juga ada pertukaran huruf asal dengan huruf lain semasa ujaran . Bunyi konsonan : p/b/t/d/k/g/s/c/j/m/n/i/w/y/h/ Bunyi vokal : a/e/i/o/u Daripada analisis yang dibuat.jatuh (atuh ) p = pintu ( intu ) k = kencing ( encing ). 1. kasut (acut ) r = rama–rama ( ama–ama ) s = salam ( alam ) Dalam ujaran yang diucapkan oleh sampel ini .abang ( bang ) b = balik ( alik ) o = opah ( pah ) m = mandi (andi ). milo ( ilo ) n = naik ( aik ) h = habis ( abis ) t = takut (akut ) j = jauh (auh ). makan (akan ). pengkaji mendapati ada pengguguran satu suku kata yang berlaku iaitu : SATU SUKU KATA : ba = baju ( ju ) be = berak ( yak ) sa = sayang ( yang ) se = sejuk ( juk ) mi =minum (num ) te = tepi ( pi ) tu = tutup ( tup ) meny = menyapu ( apu ) ro = roti ( ti ) pen = pensel ( ce ) pi=picit ( cit ) hi = hidung ( dong ) li = licin ( cin ) hen = hendak ( nak ) ker = kerja ( je ) cok = coklat ( lat ) Selain itu . Bunyi-bunyi yang dikuasai semasa kajian dibuat. Bunyiyang dikuasai sebelum kajian dibuat.

u c. pengkaji mendapati huruf ( w ) menggantikan huruf ( at ) dan ( ih ) untuk perkataan buat dan kuih. pensel ( ce ) .i b intu pintu kata nama i.n.h .k uwih kuih kata nama u.h ju baju kata nama u j cucu susu kata nama u.c uwo seluar kata nama u. nasi ( acik ) k = t = ikut ( itut ) o = u = hidung ( dong ) .t dong hidung kata nama o d. ada penggantian huruf ( k ) menjadi huruf ( t ). pengkaji dapat melihat sampel kajian sudah dapat menguasai beberapa golongan kata seperti kata nama. kasut ( acut ). ada perkataan yang mengekalkan huruf ( t ) iaitu perkataan akut .diucapkan oleh sampel kajian iaitu : r = y = berak ( yak ) s =c = susu ( cucu ).u n.t acik nasi kata nama a.h bang abang kata nama a b.k yah ayah kata nama a y. Selain itu. (JADUAL BUNYI) Namun begitu.o w acut kasut kata nama a.g yah ayah kata nama a y.t lat coklat kata nama a l.I w ilo milo kata nama i. KATA NAMA KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN mak emak kata nama a m.g pah opah kata nama a p. katakerja. FRASA SATU PERKATAAN TELEGRAFIK A.n.duduk ( dok ) n = d = hendak ( nak ) y = kr = aiskrim ( yim ) y = i = buaian ( yan ) Dalam kajian ini juga pengkaji mendapati ada perubahan seluruh kata yang dilakukan oleh sampel iaitu : nanak = tidak hendak aung = along uwo = seluar uwat = buat uwih = kuih Daripada perkataan di atas.o l ibi televisyen kata nama i.I c. dan kata adjektif yang telah dikuasainya di peringkat telegrafik. Huruf ( k ) digugurkan sepenuhnya.u c.

b.t cin licin kata adjektif i c.a y.a l.u k.n cuk busuk kata adjektif u c.i y.d yak berak kata kerja a y.KATA PANGGILAN KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN aung aung kata panggilan u n.u t.n.m B.g ateh mak teh kata panggilan a.h E.k D.k anah panas kata adjektif a.g FRASA DUA PERKATAAN TELEGRAFIK Frasa dan ayat makna golongan ayat cik mak nasi lemak kata nama bang uwat abang buat kata nama. .j.s nak hendak kata bantu a n.t num minum katakerja u n. KATA KERJA KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN akan makan kata kerja a.h.m cit picit kata kerja i c.n.i n.h ce pensel kata nama e c ayim aiskrim kata nama a.i c.i b.a p. KATA ADJEKTIF KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN yang sayang kata adjektif a y.g juk sejuk kata adjektif u j. KATA ARAH KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN auh jauh kata arah a.k F.n andi mandi kata kerja a. KATA PERINTAH KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN yah jap ayah sekejap ayat perintah a.n.i l.k C.h atik cantik kata adjektif a.a n.p pi bang ketepi abang ayat perintah i.k encing kencing kata kerja e.g itut ikut kata kerja i.KATA BANTU KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN abis habis kata bantu a.k akut takut kata adjektif a.t je kerja kata kerja e j alik balik katakerja a.u h pi tepi kata arah i p H.a k.i t.e t.ti roti kata nama i t olah sekolah kata nama o.

Frasa dua perkataan telegrafik Frasa dan ayat makna golongan ayat nak jer hendak power ranger ayat penyata nak cuk hendak busuk ayat penyata mak andi emak mandi ayat penyata lat atuh cokelat jatuh ayat penyata akit mak sakit mak ayat penyata b. dalam kajian ini juga di dapati sampel menunjukkan keinginannya. katanama luk mak peluk mak kata kerja. Frasa tigaperkataan telegrafik Frasa dan ayat makna golongan ayat na ambik ence na ambil pensel ayat penyata yet anjat okok monyet panjat pokok ayat penyata Selain itu. Kata-kata yang menunjukkan keinginan sampel terhadap .bang olah abang sekolah kata nama na bit na cubit kata nama. Contoh-contoh ayat penyata boleh dilihat dalam jadual di bawah. Dalam jadual ayat ada menunjukkan perbuatan-perbuatan asas seperti meminta susu. kata kerja yum aung cium along kata kerja.meminta nasi lemak dan sebagainya. Sampel kajian dapat membentuk ayatayat penyata.tetapi sampel dapat membentuk ayat-ayat yang boleh difahami oleh pendengar. kata kerja yah yang ayah sembahyang kata nama. Keinginan adalah naluri yang sudah ada dalam diri manusia sejak lahir. pengkaji mendapati walaupun sampel boleh mengujarkan dua atau tiga patah perkataan. kata adjektif yah jap ayah sekejap ayat perintah pi bang ketepi abang ayat perintah mak andi emak mandi ayat penyata lat atuh cokelat jatuh ayat penyata akit mak sakit mak ayat seruan nak cuk hendak bantal busuk ayat penyata nak cucu hendak susu ayat penyata FRASA TIGA PERKATAAN TELEGRAFIK Frasa dan ayat makna golongan ayat nak itut mak hendak ikut emak ayat penyata nak bum yah hendak tidur dengan ayah ayat penyata nak aik oto hendak naik motosikal ayat penyata nak itut yah hendak ikut ayah ayat penyata na ambik ence na ambil pensel ayat penyata yet anjat okok monyet panjat pokok ayat penyata Melihat kepada perkembangan sintaksis pula. kata nama nak jer hendak power ranger kata bantu. kata kerja nak anjat nak panjat kata bantu.kata nama nak cuk hendak busuk kata bantu. a.

1992. dan tutur kata yang ditunjukkan sudah mempunyai kesejajaran sebagaimana pertuturan oran dewasa. .Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Malaysia. 1989. Proses yang kedua pula menyediakan konteks bagi kanak-kanak menguasai cara menggambarkan makna kognitif ke dalam bentuk bahasa yang paling tepat. jelas pada peringkat ini tujuan berkomunikasi yang ditunjukkan oleh sampel adalah untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya. Penterjemah Ton Ibrahim.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. pengkaji juga mendapati ada pembinaan ayat perintah pada peringkat ini. Berikut adalah contoh ayat perintah yang diujarkan. Walaupun kata-kata yang dituturkan oleh sampel tidak lengkap tapi pendengar memahami ujaran yang dimaksudkan. Frasa dan ayat makna golongan ayat yah jap ayah sekejap ayat perintah pi bang ketepi abang ayat perintah KESIMPULAN Dapatan daripada analisis data menunjukkan bahawa peringkat pemerolehan bahasa melibatkan proses kognitif dan interaksi. Selain itu. Di sini kita dapat melihat penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak itu berkembang mengikut jadual biologinya dan kanak-kanak berkeupayaan membuat rumusan dan peraturan bahasa secara bersendirian tanpa diajar seperti mana yang disebut dalam Teori Mentalis. Abdullah Hassan.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.sesuatu dapat dilihat adanya ayat permintaan yang diucapkan oleh sampel kajian pada peringkat ini iaitu : Frasa dan ayat makna golongan ayat nak cuk hendak bantal busuk ayat permintaan nak cucu hendak susu ayat permintaan nak bum yah hendak tidur dengan ayah ayat permintaan nak aik oto hendak naik motosikal ayat permintaan nak itut yah hendak ikut ayah ayat permintaan nak itut mak hendak ikut emak ayat permintaan nak anjat nak panjat ayat permintaan Daripada contoh ujaran yang ditunjukkan. BIBLIOGRAFI. Dan Isaac Slobin. Proses yang pertama melengkapkan kanakkanak dengan kebolehan mentafsirkan makna. Ilmu Psikolinguistik Edisi Kedua.

...Psikolinguistik Dalam Pengajaran Dan Pemerolehan Bahasa Pertama dan Kedua. Bhd.  Lengkapkan nama anda o ► February (3)  Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik. 2007... March 26.. Siri Pengajaran dan Pemebelajaran Bahasa Melayu. Shah Alam : Karisma Publications Sdn. Bhd.  Tugasan untuk semua  Tugasan mengenai pemerolehan bunyi bahasa kanak-ka. 2007... 2009 12:12 AM Post a Comment Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) Blog Archive • ► 2007 (2) o ► July (2)  Kuliah 1 (19 Disember 2008): Pengertian Dasar Psik. Kuala Lumpur :PTS Professional Publishing Sdn.  Kuliah 2 (2 Januari 2009): Mempersepsi Ujaran ▼ 2009 (9) o ► January (5)  Bab 111 BAGAIMANA MANUSIA MEMAHAMI UJARAN  BAB IV PELAKSANAAN TINDAK UJARAN 1.Soenjono Dardjowidjojo. Editor Siri. Zamri Mahamod. • . Psikolinguistik Memahami Asas Pemerolehan Bahasa.Abdullah Hassan.  PEMEROLEHAN BAHASA  BELAJAR BAHASA KEDUA o ▼ March (1)  Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan Tugasan d... PENGENALA.

Emeritus Abdullah Hassan Siswazah Abdul Rahim Barmawi Zuraliza .Tenaga Pengajar Prof.

32400 Ayer Tawar. SJK St Michael & All Angels. 012-6199185 .Zamharis Shariah Bt Zulkifly. Tawas. Kg. M Mohyi. 0175269094 Ros Haslinda Bt. 300010 Ipoh. SMK Ayer Tawar.

SM Sains K Selangor.Normidza Bt M Kamel. Bandar Malawati. 14500 K Selangor 019-3307172 Normah Ismail Mustafa Al-Bakri .

Johari Hasuenah Fadilah .

2007. Hipotesis Usia Kritikal. Kuaa Lumpur: Sasbadi. LAD. dll) serta bahasa dan pemikiran. Topik-topik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran. Rujukan: Dardjowidjojo. kosa kata. dan Afeksia. Psikolibguistik. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing. pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie. dan wacana. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik. . Nor Aina Dani. 2006. Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia. unsur tatabahasa. Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan . Behaviorisme. 2006 Zulkifley Hamid. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing juga dikaji.Azrina Aziawati BMP 6103 Racangan Instruksional Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Soenjono. Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu.

Dan Isaac. Steinberg Danny. Mangantar Simanjuntak. 1982. 1079. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Glenville. A Longman Paperback. Mind. . Pengantar Psikolinguistik Moden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. foresman and Company.Pembelajaran Bahasa. Psycholinguistics. D. Slobin. 1986. World. Ill. Psycholinguistics: Language.: Scott.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful