BAB II BAGAIMANA MANUSIA MEMPERSEPSI UJARAN 1.

PENGENALAN Apabila kita mendengar orang lain bercakap, rasanya kita dapat dengan mudah memahami perkara yang diperkatakannya. Kita tidak menyedari bahawa ujaran yang dihasilkan dalam bentuk bunyi-bunyi melalui udara itu sebenarnya adalah suatu hal yang kompleks. Hal ini hanya kita rasakan apabila kita mendengar orang bercakap dalam bahasa asing, melainkan bahasa asing itu kita ketahui dengan baik. Pada kebiasaanya kita benar-benar meneliti setiap perkataan yang diucapkan bagi memahaminya. Bahkan yang sering terjadi adalah bahawa belum lagi kita menangkap dan memahami suatu deretan perkataan yang diucapkan, orang itu meneruskan percakapannya dengan perkataan-perkataan lain, sehingga kita ketinggalan. Akibatnya, kita tidak dapat memahami, atau tidak memahami dengan baik, apa yang diperkatakannya. Kita malah “mendakwa” orang asing itu bercakap terlalu cepat. Masalah yang dihadapi oleh pendengar adalah bahawa dia perlu mengadunkan bunyi-bunyi yang didengarnya itu sehingga bunyi-bunyi itu membentuk perkataan yang bermakna dan sesuai dengan konteks perkataan-perkataan itu digunakan. Untuk penutur asli, atau penutur yang sudah fasih dalam bahasa tersebut, proses seperti ini tidak dirasakan, dan datang begitu saja secara naluri. Akan tetapi, untuk penutur asing proses ini sangat rumit. Pengalaman penulis semasa mengajar bahasa Indonesia di Universiti Hawaii membuktikan hal ini. Pada suatu masa para mahasiswa diminta mendengar rakaman suatu percakapan. Dalam percakapan itu ada ayat yang berbunyi Nanti malam akan ada pesta. Kerana para mahasiswa ini masih berada pada tingkat dasar, maka ada sebahagian daripada mahasiswa itu yang keliru dan menggabungkan bunyi-bunyi itu secara tidak bermakna, sehingga muncullah ayat Nanti malama Kanada pesta. Tentulah mereka merasa bingung sebab ayat seperti ini tidak ada maknanya. Daripada contoh di atas, dan kasus-kasus lain, tampak bahawa proses menangkap sesuatu ujaran itu bukanlah mudah. Kita harus bermula dengan proses bagaimana kita mencerna bunyi-bunyi itu sebelum kita dapat memahaminya sebagai ujaran. Oleh kerana itu, bab ini membahaskan persepsi manusia terhadap bunyi bahasa. 2. PENYELIDIKAN MENGENAI PERSEPSI UJARAN Dari segi ilmu pengetahuan, kajian dan penyelidikan mengenai bagaimana manusia mempersepsi ujaran dapat diperkatakan masih baru. Willis (1829) dan Helmholtz (1859) sudah mempelajari ciri-ciri fizikal bunyi, penyelidikan mengenai bagaimana kita mempersepsi ujaran baru bermula menjelang Perang Dunia II (Gleason dan Ratner 1998: 109). Perkembangan penyelidikan dalam bidang ini bermula apabila berlaku kemajuan dalam bidang teknologi, terutama dengan terciptanya alat telefon. Dari tahun 1936-39 Dudly yang bekerja di syarikat Bell Telephone Laboratory, Amerika, memperbaiki mesin yang dinamakan vocoder. Pada mulanya, kegunaan mesin ini adalah bagi menyampaikan signal melalui kabel telefon jarak jauh. Akan tetapi, kualitinya sebagai alat komunikasi tidak cukup baik.

Pada tahun 1940-an perusahaan telefon ini memperkenalkan spektograf, iaitu alat bagi merakam suara dalam bentuk garis-garis tebal-tipis dan panjang-pendek yang dinamakan spektogram. Penggunaannya masih sangat terbatas pada keperluan tentera dan komersial. Kualiti bunyinya semakin lama semakin baik dan peralatan untuk kajian bunyi juga menjadi semakin canggih. Kini teknologi sudah dapat mengetahui dengan tepat siapa penutur dalam sesuatu rakaman. 3. MASALAH DALAM MEMPERSEPSI UJARAN Dalam bahasa Inggeris, secara purata orang menuturkan 125-180 perkataan setiap minit. Pembaca berita di televisyen dapat mencapai 210 perkataan, dan juru lelong pula mencapai lebih dari itu (Gleason dan Ratner 1998). Jumlah ini mengambil kira hakikat bahawa sebahagian besar perkataan dalam bahasa Inggeris itu mempunyai satu suku kata seperti: book, go, eat, come, dsb. Untuk bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, perkara ini belum diselidiki. Tetapi, oleh kerana kebanyakan perkataan dalam bahasa Indonesia dan Malaysia mempunyai dua suku kata dua atau lebih, seperti: makan, tidur, membawa, menyelesaikan, maka jumlah perkataan yang diucapkan per minit pastilah lebih kecil daripada bilangan dalam bahasa Inggeris. Jumlah ini mungkin sekitar 80-110 perkataan saja. Jikalau dilihat daripada jumlah bunyi yang diujarkan, didapati bahawa dalam bahasa Inggeris secara purata ada 25-30 segmen bunyi atau fon yang dihasilkan dalam setiap saat (Ratner & Gleason 1998). Oleh sebab sifat bunyi dalam bahasa mana pun sama, maka dapat diduga bahawa orang Indonesia pun menghasilkan jumlah bunyi yang sama setiap saat, yakni, antara 25-30 bunyi. Dengan demikian, setiap kali kita bercakap selama satu minit, kita mengeluarkan antara 1,500 -1,800 bunyi. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana kita dapat menangkap dan kemudian mencerna bunyi-bunyi yang diujarkan dengan kecepatan seperti itu. Di samping kecepatan, bunyi dalam suatu ujaran juga tidak diucapkan secara utuh tetapi terlebur dengan bunyi lain. Kita sebagai pendengar diharapkan dapat memisah-misahkan mana yang mengikut yang mana. Ayat Inggeris Ed had edited it bila diujarkan secara biasa akan kedengaran aneh dan lucu, /ΕdhΘdΕditidit/, tetapi penutur asli dapat mempersepsinya dengan betul. Suara seorang perempuan, seorang lelaki, dan seorang anak juga berbeza-beza. Getaran pita suara untuk wanita adalah antara 200-300 per saat, sedangkan untuk lelaki hanya sekitar 100. Oleh sebab itu, suara seorang lelaki kedengaran lebih “garuk.” Frekuensi suara kanak-kanak lebih tinggi daripada suara perempuan oleh sebab getaran pita suaranya boleh mencapai 400 per saat. Perbezaan-perbezaan ini dapat menghasilkan bunyi yang berbeza-beza, meskipun perkataan yang diucapkan itu sama. Perkataan tidur yang diucapkan oleh seorang perempuan, lelaki, dan kanak-kanak tidak akan berbunyi sama. Namun, kita sebagai pendengar dapat mempersepsikannya sebagai perkataan yang sama. Bagaimana kita melakukannya? Bagi menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempelajari terlebih dahulu bagaimana bunyi itu dihasilkan. 4. MEKANISME UJARAN

Sumber bunyi adalah paru-paru. Paru-paru kita mengembang dan mengempis bagi menyedut dan mengeluarkan udara. Udara itu keluar melalui pipa rengkung, mulut dan hidung. Dalam perjalanan melalui mulut atau hidung ini ada kalanya udara itu dihalang oleh salah satu bahagian dalam mulut kita, sebelum dilepaskan. Halangan pada udara inilah yang menghasilkan bunyi. Lihatlah Gambar Rajah 1 di bawah ini.

Gambar Rajah 1: Mekanisme Ujaran Udara yang dihembuskan oleh paru-paru keluar melalui suatu daerah yang dinamakan daerah glotal. Udara ini kemudian lalu pada lorong yang dinamakan renkung atau faring. Dari faring, ada dua saluran: yang pertama melalui hidung dan yang kedua melalui rongga mulut. Semua bunyi yang dihasilkan oleh udara melalui rongga hidung disebut bunyi sengau. Sementara itu, bunyi yang udaranya keluar melalui rongga mulut dinamakan bunyi oral. Dalam rongga mulut terdapat dua bahagian: atas dan bawah. Bahagian atas mulut tidak bergerak, dan disebut sebagai daerah sebutan. Bahagian bawah terdiri daripada alat-alat sebutan yang boleh digerak-gerakkan. Daerah ujaran Daerah sebutan terdiri daripada bahagian-bahagian berikut: 1. Bibir: bibir atas dan bibir bawah. Kedua bibir ini dapat dirapatkan bagi membentuk bunyi yang dinamakan dua bibir yang ertinya dua bibir bertemu. Bunyi seperti [p], [b], dan [m] adalah bunyi bilabial. 2. Gigi: untuk ujaran yang hanya gigi atas yang mempunyai peranan. Gigi ini dapat dirapatkan kepada bibir bawah bagi membentuk bunyi yang dinamakan bibir gigi. Contoh bunyi seperti ini adalah bunyi [f] dan [v]. Gigi juga dapat dirapatkan kepada hujung lidah bagi membentuk bunyi dental seperti bunyi [t] dan [d] dalam bahasa Malaysia. 3. Gusi atau alveolar: daerah ini berada betul-betul di belakang pangkal gigi atas. Hujung lidah dirapatkan ke gusi atas bagi membentuk bunyi yang dinamakan bunyi alveolar. Bunyi [t] dan [d] dalam bahasa Inggeris adalah contoh bunyi alveolar. 4. Lelangit keras: daerah ini terletak pada rongga atas mulut, iaitu di belakang daerah alveolar. Pada daerah ini dapat dirapatkan bahagian depan lidah bagi membentuk bunyi yang dinamakan alveopalatal seperti bunyi [c] dan [j]. 5. Lelangit lembut: daerah ini, terletak pada bahagian belakang rongga mulut atas. Pada

lelangit lembut ini dapat dirapatkan bahagian belakang lidah bagi membentuk bunyi yang dinamakan velar seperti bunyi [k] dan [g]. 6. Uvula: pada ujung rahang atas terdapat anak tekak yang dinamakan uvula. Uvula dapat digerakkan bagi menutup saluran ke hidung atau membukanya. Bila uvula tidak dirapatkan kepada bahagian atas laring maka bunyi udara keluar melalui hidung. Bunyi inilah yang dinamakan bunyi sengau. Sebaliknya, bila uvula dirapatkan kepada dinding laring maka udara disalurkan melalui mulut dan menghasilkan bunyi yang dinamakan bunyi oral. Alat-alat ujaran 7. Lidah: pada rahang bawah, di samping bibir dan gigi, terdapat pula lidah. Lidah adalah bahagian mulut yang anjal; ia dapat dilenturkan dengan mudah. Lidah dibahagi-bahagi kepada beberapa bahagian: (a) ujung lidah, adalah bahagian yang paling depan pada lidah, (b) daun lidah, adalah bahagian yang berada persis di belakang ujung lidah, (c) depan lidah, adalah bahagian yang sedikit ke tengah pada bahagian daun di depan, (d) belakang lidah, adalah bahagian yang ada pada bahagian belakang daun lidah. Bahagian-bahagian ini dapat digerak-gerakkan dengan cara dikedepankan, dikebelakangkan, dikeataskan, dan dikebawahkan bagi membentuk bunyi-bunyi tertentu. 8. Pita suara: pita suara adalah sepasang selaput yang berada di halkum (laring). Selaput ini dapat dirapatkan, dapat direnggangkan, dan dapat dibuka luas. Status selaput suara ini turut menentukan perbezaan antara satu konsonan dengan konsonan lain. 9. Faring: saluran udara menuju ke rongga mulut atau rongga hidung. 10. Rongga hidung: rongga untuk bunyi-bunyi sengau seperti /m/ dan /n/. 11. Rongga mulut: untuk bunyi-bunyi oral seperti /p/, /b/, /a/, dan /i/. a. Bagaimana Bunyi Dihasilkan Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal. Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya. 1. Penghasilan Bunyi Konsonan Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah, bibir, dan gigi. Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator. Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor. Pertama adalah titik artikulasi, iaitu tempat artikulator itu berada, sama ada didekatkan, atau dirapatkan. Bila bibir atas dan bibir bawah dirapatkan maka bunyi yang dihasilkan adalah bunyi bilabial. Dalam bahasa Melayu, dan banyak bahasa lain, bunyi bilabial terdiri dari bunyi [p], [b], dan [m]. Perbezaan antara kedua bunyi yang pertama dengan bunyi yang ketiga terletak pada saluran udara yang dilaluinya: [p] dan [b] melalui mulut, dan oleh sebab itu dinamakan bunyi oral, sedangkan [m] melalui hidung, dan oleh sebab itu dinamakan bunyi nasal. Lihat Gambarajah 2 berikut.

Bunyi [t] dan [d] bahasa Malaysia dihasilkan dengan merapatkan hujung lidah pada bahagian pangkal gigi atas dengan sedikit menyentuh bahagian depan alveolar. Bunyi seperti ini dinamakan bunyi dental. Sementara itu, bunyi [k] dan [g] dihasilkan dengan merapatkan bahagian belakang lidah ke daerah lelangit lembut. Bunyi ini dipanggil bunyi lelangit lembut atau velar. Faktor kedua dalam menghasilkan bunyi konsonan adalah cara artikulasi, iaitu bagaimana caranya udara dari paru-paru itu kita lepaskan. Apabila udara itu kita tahan dengan ketat dalam rongga mulut lalu kemudian kita lepaskan dengan serentak maka bunyi tadi akan menghasilkan bunyi seperti letupan. Kerana itu, bunyi ini dinamakan bunyi letupan atau plosif. Jikalau sekarang kita perhatikan bunyi [p] dan [b] sekali lagi. maka kita akan merasakan bahawa dalam membuat bunyi ini kedua bibir kita dirapatkan bagi menahan udara yang keluar dari paru-paru. Udara itu kemudian kita lepas secara serentak sehingga seolah-olah menimbulkan letupan udara. Begitu juga dengan bunyi [t] dan [d]. Perbezaannya hanyalah bahawa artikulator yang menahan udara itu bukanlah bibir atas dan bibir bawah tetapi hujung lidah dan gigi atas. Untuk bunyi [k] dan [g] udaranya ditahan oleh bahagian belakang lidah yang dirapatkan kepada daerah lelangit lembut. Udara ini pun kemudian dilepaskan secara serentak. Dengan perkataan lain, [p], [b], [t], [d], [k], dan [g] termasuk dalam satu kategori bunyi yang sama, iaitu letupan. Akan tetapi, apa pula perbezaan antara [p]-[b], [t]-[d], dan [k]-[g]? Masing-masing pasangan bunyi ini memang berbeza dan perbezaan ini disebabkan oleh faktor ketiga, iaitu status pita suara. Seperti dinyatakan sebelumnya, pita suara dapat terbuka luas, separuh terbuka dan tertutup. Apabila kita sedang tidak bercakap, pita suara kita terbuka luas. Pada waktu kita mengucapkan bunyi seperti [p], [t], dan [k], pita suara kita berada dalam status separuh terbuka tetapi tidak bergetar. Bunyi yang dihasilkan dengan pita suara yang tidak bergetar dinamakan bunyi tak bersuara. Akan tetapi, apabila pita suara tertutup dan kemudian ada udara yang mendesaknya supaya terbuka maka terjadilah getaran pada pita suara tersebut. Bunyi yang dihasilkan dengan pita suara bergetar ini dinamakan bunyi bersuara. Bunyi [b], [d], dan [g] termasuk dalam jenis ini. Oleh sebab itu, perbezaan antara [p] dengan [b], [t] dengan [d], dan [k] dengan [g] hanya terletak pada bergetar atau tidaknya pita suara kita. Dalam buku ini, tanda yang diunakan bagi menyatakan bahawa pita suara itu bergetar adalah tanda ~ sedangkan yang untuk tidak bergetar adalah tanda --. Perhatikan perbezaan antara bunyi /b/ dan /p/ dalam Gambarajah 3 berikut.

Gambar Rajah 3: /b/ /p/ Dengan memperhatikan tiga faktor ini (titik artikulasi, cara artikulasi, dan status pita suara) maka seluruh bunyi konsonan dalam bahasa Malaysia dapat digambarkan. Lihat Jadual 1 pada halaman berikut. Bunyi yang tertera pada jadual ini sebenarnya lebih tepat dinamakan fonem kerana bunyibunyi tersebut sudah meru-pakan unit yang sifatnya distingtif, yakni, sifat yang membedakan. Bunyi [p], misalnya, dibezakan dari [b] kerana dalam bahasa kita kedua bunyi ini membezakan antara, misalnya, parang dengan barang, pola dengan bola, dsb. Hal ini berbeza dengan [p] pada perkataan Inggeris pan dan [p] pada perkataan Inggeris nap.

Rajah 1: Konsonan Bahasa Melayu Dalam perkataan Inggeris pan bunyi [p] diucapkan dengan letusan udara yang memiliki daya letusan (aspirated). Bila kita memegang secarik kertas kecil dekat mulut kita waktu mengucapkan perkataan Inggeris ini maka kertas ini akan terdorong ke depan oleh getaran udara yang kita keluarkan. Daya yang menyebabkan getaran ini dinamakan aspirasi. Sebaliknya, bunyi [p] pada perkataan nap tidak akan memunculkan aspirasi - padahal keduaduanya adalah [p]. Dengan perkataan lain, [p] yang dengan aspirasi dan [p] yang tanpa aspirasi bukanlah dua fonem yang terpisah tetapi adalah dua alofon dari satu fonem yang sama, yakni, fonem /p/. Dalam tradisi linguistik fonem ditulis di antara dua kurung miring, / /, sedangkan alofon atau bunyi di antara dua kurung siku, [ ]. 2. Pembuatan Bunyi Vokal

Berbeza dengan konsonan, kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah, (2) posisi lidah, (3) ketegangan lidah, dan (4) bentuk bibir. Kerana lidah itu lentur, maka lidah dapat digerakkan untuk dinaikkan atau diturunkan. Naik-turunnya lidah menyebabkan ukuran rongga mulut berubah. Bila lidah berada di posisi tinggi, maka ruang yang akan dilalui oleh udara dari paru-paru menjadi sempit. Bunyi yang dihasilkan juga akan melengking tinggi. Bila lidah diturunkan, rongga mulut menjadi makin lebar; makin ke bawah lidah itu makin lebarlah rongga mulut tadi. Lihatlah Diagram 4 berikut yang menggambarkan bunyi /i/ seperti pada perkataan Siti, /e/ pada sore, dan /e/ pada bebek.

Diagram 4: Bunyi /i/ /e/ /e/ Kerana kelenturannya, lidah juga dapat dilekuk-lekuk ke de-pan atau ke belakang. Posisi lidah di depan atau di belakang memegang peran dalam membentuk bunyi vokal. Bila digabungkan dengan tinggi-rendahnya lidah maka akan terbentuklah bunyi-bunyi vokal tertentu. Lihat Diagram 5 di halaman berikut yang menggambarkan bunyi /u/ buku, /o/ Karo, dan /��/ rokok. Di samping kedua faktor di atas, vokal juga ditentukan oleh tegang atau tidaknya syaraf kita waktu mengucapkannya. Wak-tu mengucapkan bunyi /i/ seperti pada perkataan Inggeris beat dapat kita rasakan ketegangan syaraf pada samping leher kita, tetapi hal seperti ini tidak kita rasakan bila perkataan yang kita ucapkan adalah bit. Kriteria ini umumnya dinyatakan dengan istilah tense dan lax yang diterjemahkan menjadi tegang atau kendur.

/r/. dan /l/. Jadual 2: Vokal Bahasa Melayu 3. fonotaktik bahasa Inggeris memungkinkan penggabungan /s- . Pada umumnya bunyi vokal depan seperti /i/ tiba dan /e/ kare diucapkan dengan bibir dilebarkan sedangkan bunyi vokal belakang seperti /u/ buku dan /o/ ruko dengan bibir dibulatkan. maka akan tergambarlah vokalvokal bahasa kita seperti terlihat pada Jadual 2 berikut. misalnya. Dengan demikian maka tidak mustahil adanya dua bahasa yang memiliki beberapa fonem yang sama tetapi fonotaktiknya. memiliki fonem /p/. /s/. Akan tetapi. /k/. Kalau keempat faktor ini diterapkan pada bahasa Indonesia. yakni. Fonotaktik Tiap bahasa memiliki sistem sendiri-sendiri untuk menggabungkan fonem agar menjadi suku dan kemudian perkataan.Gambar Rajah 5: /u/ /o/ /��/ Faktor keempat adalah bentuk bibir. sistem pengaturan fonemnya. berbeza. Bunyi-bunyi vokal tertentu diucapkan dengan kedua bibir dibulatkan (rounded) atau dilebarkan (spread). Bahasa Inggeris dan bahasa Indonesia.

misalnya. 4. Bahasa Indonesia tidak kaya dengan gugus konsonan. ter-bit KKV pla-za KVKK teks-til. hal ini tidak harus. meskipun bentuk-bentuk ini hanya terdapat pada perkataan-perkataan pinjaman. VK am-bil. Nukleus selalu berupa vokal. Di akhir suku. Struktur Suku Kata Suatu suku kata terdiri dari dua bahagian utama. Dengan demikian. Akan tetapi. dan 190 gugus di akhir perkataan (Fries 1945). yakni. dan KKKVKV-KV. KV-KKV. perkataanperkataan ini sangat jarang ditemukan. Dari contoh di atas. kon-struk-si KKVKK kom-pleks KVKKK korps Penggabungan satu struktur suku dengan satu (atau lebih) struktur yang lain membentuk perkataan. struktur suku kata dalam bahasa kita adalah (lihat Alwi et al. dan strategi yang masing-masing adalah gabungan dari VK-KVK. Beberapa contoh: . Secara diagramatik struktur suku kata adalah seperti berikut. Dalam suatu suku yang wajib ada adalah nukleusnya sedangkan onset atau kodanya bersifat opsional. onset (pembuka) dan rima (rhyme). Konsonan atau konsonan-konsonan yang berada di muka nukleus dalam satu suku yang sama adalah onset dan yang di belakang nukleus adalah koda. putra. kita lihat perkataan-perkataan seperti akbar. 1995): V a-mat. dan koda. kalau pun ada. ti-ba. tetapi bahasa Indonesia moderen kini telah menyerap gu-gus asing sehingga memungkinkan adanya tiga konsonan di awal suku.p-r/ dan /s-p-l/ pada awal suku seperti terlihat pada perkataan-perkataan sprite /sprait/ dan split /split/. am-bil. nukleus. Bahasa Inggeris sangat kaya dengan gugus kosonan: ada 45 gugus yang dapat berada di awal. Kebanyakan orang Indonesia tidak dapat mengucapkan perkataan-perkataan seperti ini dan seringkali mereka menyisipkan sebuah vokal sehingga ucapannya menjadi /s��prit/ dan /s��plit/. kon-teks KKVK plan KKKV stra-tegi KKKVK struk-tur. i-tu. o-rang KV ba-gi. ung-kap KVK ak-bar. Suku Kata Onset Rima Nukleus Koda Suatu suku dapat memiliki ketiga-tiganya: onset. Rima terdiri dari nukleus (nucleus) dan koda (coda). pak-sa.

Ban : /b/ = onset. /s/ = koda Si : /s/ = onset. Satu masalah yang sampai sekarang belum ada jawabannya adalah mengapa /s/ mendahului bunyi seperti /p/ (spy) dan /t/ (step) padahal /s/ lebih sonoran daripada kedua bunyi ini. dan Sleman. dst. Kita memiliki perkataan-perkataan seperti pria. Tidak ada gugus yang berupa ms-. rp-. fonem itu adalah /b/.dan -gi. /�� / = nukleus. /b/ adalah [+vois] sedangkan /p/ adalah [-vois]. Jadual 3: Urutan Sonoriti Dari Jadual di atas tampak bahawa bunyi plosif adalah yang paling kurang-sonoran sedangkan vokal adalah yang paling sonoran. spl-. b. ls-. sesuatu itu ya atau tidak. . /i/ = nukleus As : /a/ = nukleus. lalu kita terap-kan aturan penyukuan di atas. Kerana adanya kodrat yang umum ini maka gugus konsonan pada kebanyakan bahasa terdiri dari gugus seperti sm-. /��/ = koda Tri : /tr/ = onset. Anterior: bunyi yang dibuat di bahagian depan mulut adalah [+anterior]. sl-. linguis mulai melihat ihwal bunyi dari segi oposisi yang sifatnya biner. pribumi. /i/ = nukleus O (gitu): /o/ = nukleus Tentu saja bila ada dua suku dalam satu perkataan seperti pergi maka perkataan itu dibagi menjadi dua suku. dan bahasa mana pun. tetapi tidak *rpia.* rpibumi. Jadi. bila ada dua konsonan atau lebih yang mendahului nukleus maka konsonan yang lebih dekat dengan nukleus selalu lebih sonoran suatu sifat bunyi yang kadar fonetiknya didominasi oleh ciri-ciri yang berkaitan dengan vois. 5. Berikut adalah Jadual 3 yang menunjuk-kan derajat sonoritas bunyi (Giegerich 1995: 152). Bila ada getaran. Fitur Distingtif Sejak tahun 1940-an. bila tidak. dan *Lseman. pr-. Dengan perkataan lain. Dalam bahasa Indonesia. Sisanya ada di antara kedua kelompok bunyi tersebut. bunyi /p/ adalah [+anterior] sedangkan /k/ adalah [-anterior]. yakni. Dalam hal fonem /p/ dan /b/. sts-. spr-. dan str. /n/ = koda Tong : /t/ = onset. satu-satunya fitur yang membezakan kedua fonem ini hanyalah ada tidaknya getaran pada pita suara. rps. /a/ = nukleus. Fitur-fitur distingtif yang ada pada konsonan adalah: a. per. yang biasanya ditandai dengan simbol + dan -. misalnya. pls-. Vokalik dan Konsonantal: semua konsonan adalah [+konsonantal] dan [-vokalik] sedangkan semua vokal adalah [+vokalik] dan [-konsonantal]. /p/.

[+tinggi]. d.suara] dan /z/ adalah [+ suara].c. Pada vokal tidak perlu ada fitur vois kerana semua vokal adalah secara otomatis semuanya [+vois]. Jadi. g. misalnya. dan [-bundar]. /m/ adalah [+ senau] tetapi /t/ adalah [. terdiri dari fitur-fitur berikut: ban [+konsonantal] [+vokalik] [+konsonantal] . dan [+bundar]. Tentu saja bunyi /d/ adalah [-kontinuan] sedangkan /f/ adalah [+konti-nuan].sengau]. [+tinggi]. Semua vokal adalah [+ suara] sedangkan /s/ adalah [. dan tegang pada keadaan urat untuk mengeluarkan bunyi tersebut. Perkataan Indonesia ban. belakang pada letak bahagian lidah yang relevan -. bundar pada bentuk mulut dengan bibirnya. Dengan definisi ini maka /g/ adalah [-straiden] sedangkan /s/ adalah [+straiden]. (3) belakang. Kerana itu. Sebaliknya. Sengau: bunyi yang dihasilkan dengan udara keluar melalui hidung. Untuk bunyi vokal fitur-fitur distingtifnya adalah (1) tinggi. e. (2) vokalik. [-belakang]. Bunyi vokal /i/. bunyi seperti /p/ adalah [-koronal] tetapi /s/ adalah [+koro-nal]. /u/ adalah [+vokalik]. Kontinuan (continuant): bunyi yang dibuat dengan aliran udaranya boleh terus berlanjut. adalah [+vokalik]. f. Lihat Jadual 5 dan 6 untuk fitur distingtif konsonan dan vokal bahasa Melayu Jadual 5: Fitur Distingtif Konsonan Melayu Jadual 6: Fitur Distingtif Vokal Indonesia Dengan penjelasan di atas suatu perkataan dapat digambarkan dengan memakai fitur-fitur distingtif seperti ini. Straiden (strident): bunyi yang dibuat dengan iringan letusan suara. [+belakang]. [+tegang]. (4) bundar. Tinggi merujuk pada posisi tinggi-rendahnya lidah. misalnya. Bersuara: bunyi yang disertai getaran pada pita suara.apakah di bahagian muka atau belakang mulut--. [+tegang]. dan (5) tegang. Koronal (coronal): bunyi yang dibuat di bahagian tengah atas mulut adalah [+koronal].

[+anterior] [+belakang] [-anterior] [+vois] [-tinggi] [+koronal] [-koronal] [-tegang] [+sengau] [-straiden] [-bundar] [+vois] [-kontinuan] [-straiden] [-nasal] [-kontinuan] Sebaliknya, suatu konsonan yang [+konsonantal], [+anterior], [+vois], [-koronal], [-straiden], [-nasal], dan [-kontinuan] pas-tilah bunyi /b/. 6. Suara Onset Masa Suatu perkataan tentulah terdiri dari satu suku atau lebih. Masing-masing suku terdiri dari beberapa fonem. Perkataan ban seperti di atas, misalnya, terdiri dari tiga fonem /b/, /a/, dan /n/. Transisi dari satu bunyi ke bunyi yang lain tentunya memerlukan waktu. Bagaimana transisi itu dilakukan ditentukan oleh macam masing-masing bunyi. Transisi dari /b/ ke /an/ pada /ban/ tidak sama dengan transisi /p/ ke /an/ seperti pada perkataan pan. Suara Onset Masa, yang sering disingkat sebagai MOM (VOT), ada-lah waktu antara (a) lepasnya udara untuk pengucapan suatu konsonan dengan (b) getaran pita suara untuk bunyi vokal yang mengikutinya. Dalam contoh perkataan Inggeris man, kerana /m/ adalah [+vois], yang berarti bahawa pita suaranya pastilah bergetar, maka celah waktu untuk bunyi ini meluncur ke bunyi /Θ/?? adalah nol. Artinya, pada saat bunyi /m/ dilepas, pita suaranya pun bergetar bersamaan dengannya. Akan tetapi, pada perkataan Inggeris tan, getaran pada pita suara terjadi 60 milisekon sesudah bunyi /p/ dikeluarkan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahawa /t/ adalah [-vois]. Dari bunyi [-vois] ke bunyi /��/ yang [+vois] diperlukan waktu 60 milisekon. Dari gambaran ini tampak bahawa VOT untuk bunyi Inggeris /m/ adalah +0 mili-sekon sedangkan untuk /t/ adalah +60 milisekon. Dari eksperimen yang dilakukan orang didapati bahawa untuk bahasa Inggeris suatu bunyi yang VOTnya antara 0-20 milisekon akan terdengar sebagai bunyi [+vois] sedangkan yang 40-60 milisekon adalah [-vois]. Di antara kedua angka itu, yak-ni, 30 milisekon, bunyi itu kadang-kadang terdengar sebagai vois kadang-kadang juga sebagai tak-vois (Clark & Clark 1977: 201). Penutur asli suatu bahasa akan dengan tepat mengucapkan bunyi-bunyi dalam bahasa mereka kerana VOT mereka adalah akurat. Sebaliknya, seorang yang berbahasa asing pada umumnya tidak dapat setepat seperti penutur asli sehingga dia tetap kedengaran seperti orang asing, meskipun dia sangat fasih dalam bahasa asing itu. Mengapa orang Indonesia dalam mengucapkan perkataan Inggeris Bob sering disangka oleh penutur Inggeris sebagai perkataan pop adalah mungkin kerana VOT /b/ Indonesia berada di sekitar 25-35 milisekon sesuatu yang perlu dibuk-tikan secara laboratoris. 2. Signifikan Psikolinguistik Dari sudut pandang persepsi ujaran, apa artinya semua gambar-an di atas? Paparan di atas penting untuk persepsi ujaran kerana tanggapan kita untuk bunyi dan perkataan suatu bahasa ditentukan pula oleh bagaimana bunyi-bunyi itu dibuat, fitur-fitur mana yang terlibat, dan bagaimana bunyi-bunyi itu digabungkan. Telinga orang Indonesia, misalnya, tidak terlatih untuk mende-ngar bunyi [p] yang diikuti oleh aspirasi (yakni, getaran udara yang keras waktu kita mengucapkan bunyi tertentu) seperti pada bahasa Inggeris . Bila kita mengucapkan bunyi

/p/ bahasa Inggeris seperti pada perkataan pan dengan benar, dan di dekat mulut kita ada sudut kertas yang kita siapkan, maka sudut kertas itu pasti akan tersentak dan bergerak. Hal ini tidak terjadi pada bahasa kita kalau kita mengucapkan perkataan yang sama ini. Kerana itu, orang Indonesia pada umumnya tidak dapat pula mendengar adanya aspirasi ini waktu mendengar perkataan-perkataan Inggeris seperti pat, pick, dan pass. Kenyataan bahawa dalam bahasa kita pada umumnya tidak ada perkataan yang berakhir dengan dua konsonan (kecuali pada be-berapa perkataan pinjaman) membuat kita tidak peka terhadap realita ini. Kita umumnya tidak mengucapkan perkataan Inggeris think dengan /k/ sebagai bunyi akhir; bunyi ini sering kita hilangkan sehingga kita mengucapkannya sebagai thing. Dengan singkat dapat dikatakan bahawa persepsi kita terhadap bunyi dan gabungan bunyi yang kita dengar ditentukan oleh tilas (trace) neurofisiologis yang telah tertanam pada otak kita. Kerana dalam neurofisiologi kita terdapat tilas yang menunjukkan bahawa bunyi /��/ dapat dipakai di depan suku, maka pada saat kita mendengar suatu rentetan bunyi di mana ada terdapat bunyi ini kita boleh menerka bahawa bunyi ini mungkin mengawali suatu suku kata. Andaikan rentetan bunyi itu adalah [diasuka����pi] maka [��] boleh kita ikutkan dengan [��pi ] sehingga interpretasi kita adalah Dia suka ngopi. Seandainya pendengar adalah penutur bahasa Inggeris yang sedang belajar bahasa Indonesia, dia tidak akan menggabungkan [��] dengan opi kerana [��] tidak pernah memulai suatu suku. Dengan demikian, tidak mustahil interpretasi dia adalah Dia sukang opi atau Dias ukang opi. Kerana perbezaan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain boleh saja hanya terletak pada satu perbezaan dalam fitur dis-tingtif, seperti misalnya antara /p/ dan /b/, maka pengertian tentang fitur distingtif ini penting pula untuk kita ketahui. Yang membezakan pasangan minimal (minimal pair) seperti tie dan die dalam bahasa Inggeris sebenarnya bukanlah fonem /t/ dan /d/ tetapi fitur distingtif yang ada pada kedua bunyi itu, yakni, bahawa /t/ adalah [vois] sedangkan /d/ adalah [+vois]. Begitu pula pasangan minimal Indonesia /pan/-/ban/, /pola/-/bola/ dsb. 3. Transmisi Bunyi Bunyi yang dikeluarkan oleh manusia ditransmisikan ke telinga pendengar melalui gelombang udara. Pada saat suatu bunyi di-keluarkan, udara tergetar olehnya dan membentuk semacam ge-lombang. Gelombang yang membawa bunyi ini bergerak dari depan mulut pembicara ke arah telinga pendengar. Dengan mekanisme yang ada pada telinga, manusia menerima bunyi ini dan dengan melalui saraf-saraf sensori bunyi ini kemudian “dikirimkan” ke otak kita untuk diproses dan kemudian ditang-kapnya. Lihatlah visualisasi di halaman berikut (mengikuti Garman, 1994: 4). Pemrosesan di otak dibimbing oleh pengetahuan kita tentang bahasa tersebut, termasuk pengetahuan kita tentang bagaimana bunyi-bunyi itu dibuat dan fitur apa saja yang terlibat.

5. PERSEPSI TERHADAP UJARAN Persepsi terhadap ujaran bukanlah suatu hal yang mudah dilaku-kan oleh manusia kerana ujaran adalah suatu aktivitas verbal yang meluncur tanpa ada batas waktu yang jelas antara satu perkataan dengan perkataan lain. Perhatikan tiga ujaran berikut: (a) Bukan angka, (b) Buka nangka, dan (c) Bukan nangka. Mes-kipun ketiga ujaran ini berbeza maknanya satu dari yang lain, dalam pengucapannya ketiga bentuk ujaran ini boleh sama - [bukanaΝka]. Di samping itu, suatu bunyi juga tidak diucapkan secara persis sama tiap kali bunyi itu muncul. Bagaimana suatu bunyi diucapkan dipengaruhi oleh lingkungan di mana bunyi itu berada. Bunyi [b] pada perkataan buru, misalnya, tidak persis sama dengan bunyi [b] pada perkataan biru. Pada perkataan buru bunyi /b/ dipengaruhi oleh bunyi /u/ yang mengikutinya sehingga sedikit banyak ada unsur pembundaran bibir dalam pembuatan bunyi ini. Sebaliknya, bunyi yang sama ini akan diucapkan dengan bibir yang melebar pada perkataan biru kerana bunyi /i/ adalah bunyi vokal depan dengan bibir melebar. Namun demikian, manusia tetap saja dapat mempersepsi bunyi-bunyi bahasanya dengan baik. Tentu saja persepsi seperti ini dilakukan melalui tahap-tahap tertentu. Pada dasarnya ada tiga tahap dalam pemrosesan persepsi bunyi (Clark & Clark, 1977): 1. Tahap auditori: Pada tahap ini manusia menerima ujaran sepotong demi sepotong. Ujaran ini kemudian ditanggapi dari segi fitur akustiknya. Konsep-konsep seperti titik artikulasi, cara artikulasi, fitur distingtif, dan VOT sangat bermanfaat di sini kerana ihwal seperti inilah yang memisahkan satu bunyi dari bunyi yang lain. Bunyi-bunyi dalam ujaran itu kita simpan dalam memori auditori kita. 2. Tahap fonetik: Bunyi-bunyi itu kemudian kita identi-fikasi. Dalam proses mental kita, kita lihat, misalnya, apakah bunyi tersebut [+konsonantal], [+vois], [+nasal], dst. Begitu pula lingkungan bunyi itu: apakah bunyi tadi diikuti oleh vokal atau oleh konsonan. Kalau oleh vokal, vokal macam apa - vokal depan, vokal belakang, vokal tinggi, vokal rendah, dsb. Seandainya ujaran itu adalah Bukan nangka, maka mental kita menganalisis bunyi /b/ terlebih dahulu dan menentukan bunyi apa yang kita dengar itu dengan memperhatikan hal-hal seperti titik artikulasi, cara artikulasi, dan fitur distingtifnya. Kemudian VOT-nya juga diperhatikan kerana VOT inilah yang akan menentukan kapan getaran pada pita suara itu terjadi. Segmen-segmen bunyi ini kemudian kita simpan di memori fonetik. Perbezaan antara memori auditori dengan memori fonetik adalah bahawa pada memori audi-tori semua variasi alofonik yang ada pada bunyi itu kita simpan sedangkan pada memori fonetik hanya fiturfitur yang sifatnya fonemik saja. Misalnya, bila kita mende-ngar bunyi [b] dari perkataan

buntu maka yang kita simpan pada memori auditori bukan fonem /b/ dan bukan hanya titik artikulasi, cara artikulasi, dan fitur-fitur distingtif-nya saja tetapi juga pengaruh bunyi /u/ yang mengiku-tinya. Dengan demikian maka [b] ini sedikit banyak diikuti oleh bundaran bibir (lip-rounding). Pada memori fonetik, hal-hal seperti ini sudah tidak diperlukan lagi kerana begitu kita tangkap bunyi itu sebagai bunyi /b/ maka detailnya sudah tidak signifikan lagi. Ertinya, apakah /b/ itu diikuti oleh bundaran bibir atau tidak, tetap saja bunyi itu adalah bunyi /b/. Analisis mental yang lain adalah untuk melihat bagaimana bunyi-bunyi itu diurutkan kerana urutan bunyi inilah yang nantinya menentukan perkataan itu perkataan apa. Bunyi /a/, /k/, dan /n/ boleh membentuk perkataan yang berbe-da bila urutannya berbeza. Bila /k/ didengar terlebih dahulu, kemudian /a/ dan /n/ maka akan terdengarlah bunyi /kan/; bila /n/ yang lebih dahulu, maka terdengarlah bunyi /nak/. 3. Tahap fonologis: Pada tahap ini mental kita menerapkan aturan fonologis pada deretan bunyi yang kita dengar untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tadi sudah me-ngikuti aturan fonotaktik yang pada bahasa kita. Untuk bahasa Inggeris , bunyi /��/ tidak mungkin memulai suatu suku kata. Kerana itu, penutur Inggeris pasti tidak akan menggabungkannya dengan suatu vokal. Seandainya ada urutan bunyi ini dengan bunyi yang berikutnya, dia pasti akan menempatkan bunyi ini dengan bunyi di mukanya, bukan di belakangnya. Dengan demikian deretan bunyi /b/, /��/, /��/, /i/, dan /s/ pasti akan dipersepsi sebagai beng dan is, tidak mungkin be dan ngis. Orang Indonesia yang mendengar deretan bunyi /m/ dan /b/ tidak mustahil akan mempersepsikannya sebagai /mb/ kerana fonotaktik dalam bahasa kita memungkinkan urutan seperti ini seperti pada perkataan mbak dan mbok - meskipun kedua-duanya pinjaman dari bahasa Jawa. Se-baliknya, penutur Inggeris pasti akan memisahkan kedua bunyi ini ke dalam dua suku yang berbeza. Kombinasi bunyi yang tidak dimungkinkan oleh aturan fonotaktik bahasa tersebut pastilah akan ditolak. Kombinasi /kt/, /fp/, atau / pk/ tidak mungkin memulai suatu suku sehingga kalau terdapat deretan bunyi /anaktu��gal/ tidak mungkin akan dipersepsi sebagai /ana/ dan /ktu��gal/. Dalam contoh ujaran Bukan nangka di atas, setelah bunyi /b/ dipersepsi maka bunyi /u/ kemudian dianalisis secara mental dengan melalui proses yang sama. Kemudian bunyi /k/, dst. sehingga akhirnya semua bunyi dalam ujaran itu teranalisis. Yang akan membezakan antara bukan nangka, bukan angka, dan buka nangka adalah jeda yang terdapat antara satu perkataan dengan perkataan lainnya. 6. MODEL-MODEL UNTUK PERSEPSI Dalam usaha memahami bagaimana manusia mempersepsi bu-nyi sehingga akhirnya nanti boleh terbentuk komprehensi, para ahli psikolonguistik mengemukakan model-model teoritis yang diharapkan dapat menerangkan bagaimana proses persepsi itu terjadi. Sampai saat ini ada empat model teoritis yang telah di-ajukan orang. a. Model Teori Motor untuk Persepsi Ujaran Model yang diajukan oleh Liberman et al. ini, yang dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Motor Theory of Speech Perception, menyatakan bahawa manusia mempersepsi bunyi dengan mema-kai acuan seperti pada saat dia memproduksi bunyi itu (Liberman et al. 1967

dalam Gleason dan Ratner, 1998). Seperti dinyatakan sebelumnya, bagaimana suatu bunyi diucapkan dipe-ngaruhi oleh bunyi-bunyi lain di sekitarnya. Namun demikian, bunyi itu akan tetap adalah fonem yang sama, meskipun wujud fonetiknya berbeza. Persamaan ini disebabkan oleh arti-kulasinya yang sama pada waktu mengucapkan bunyi tersebut. Jadi, meskipun bunyi /b/ pada perkataan /buka/ dan /bisa/ tidak persis sama dalam pengucapannya, kedua bunyi ini tetap saja dibuat dengan titik dan cara artikulasi yang sama. Dengan demikian, seorang penutur akan menganggap kedua bunyi ini sebagai dua alofon dari satu fonem yang sama, yakni, fonem /b/. Dengan perkataan lain, meskipun kedua bunyi itu secara fonetik berbeza, kedua bunyi ini akan dipersepsi sebagai satu bunyi yang sama. Penentuan suatu bunyi itu bunyi apa didasarkan pada per-sepsi si pendengar yang seolah-olah membayangkan bagaimana bunyi itu dibuat, seandainya dia sendiri yang mengujarkannya. b. Model Analisis dengan Sintesis Manusia bervariasi dalam ujaran mereka, tergantung pada ber-bagai faktor seperti keadaan kesehatan, keadaan sesaat (gembira atau sedih), dan keadaan alat ujaran (sedang merokok atau tidak). Dengan demikian, kalau kita hanya menggantungkan pada fitur akustiknya saja, maka sebuah perkataan boleh saja memiliki banyak bentuk yang berbeza-beza. Kerana itu, diajukanlah suatu model yang dinamakan Model Analisis dengan Sintesis (Analysis-bySynthesis). Dalam model ini dinyatakan bahawa pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mensintesiskan bunyi sesuai dengan mekanisme yang ada padanya (Stevens 1960, dan Stevens dan Halle 1967, dalam Gleason dan Ratner 1998). Waktu dia mendengar suatu deretan bunyi, dia mula-mula mengadakan analisis terhadap bunyi-bunyi itu dari segi fitur distingtif yang ada pada masing-masing bunyi itu. Hasil dari analisis ini dipakai untuk memunculkan atau mensintesiskan suatu ujaran yang kemudian dibandingkan dengan ujaran yang baru dipersepsi. Bila antara ujaran yang dipersepsi dengan ujaran yang disintesiskan itu cocok maka terbentuklah persepsi yang benar. Bila tidak, maka dicarilah lebih lanjut ujaranujaran lain untuk akhir-nya ditemukan ujaran yang cocok. Sebagai contoh, bila penutur bahasa Indonesia mendengar deretan bunyi /pola/ maka mulamula dianalisislah ujaran itu dari segi fitur distingtifnya - dimulai dengan /p/ yang berfitur [+konsonantal], [-kontinuan], [+tak-vois], dsb. Proses ini berlanjut untuk bunyi /o/, dan seterusnya. Setelah semuanya selesai, disintesiskanlah ujaran itu untuk memunculkan bentukbentuk yang mirip dengan bentuk itu seperti perkataan /mula/, kemudian /pula/, lalu /kola/, /bola/ … sampai akhirnya ditemu-kan deretan yang persis sama, yakni, /pola/. Baru pada saat itulah deretan tadi telah dipersepsi dengan benar. c. Model Lojik Fuzzy Menurut model ini (Massaro, 1987, 1989) persepsi ujaran terdiri dari tiga proses: evaluasi fitur, integrasi fitur, dan kesimpulan. Dalam model ini ada bentuk prototipe, yakni, bentuk yang memiliki semua nilai ideal yang ada pada suatu perkataan, termasuk fitur-fitur distingtifnya. Informasi dari semua fitur yang masuk dievaluasi, diintegrasi, dan kemudian dicocokkan dengan des-kripsi dari prototipe yang ada pada memori kita. Setelah dicocokkan lalu diambil kesimpulan apakah masukan tadi cocok dengan yang terdapat pada prototipe. Sebagai misal, bila kita mendengar suku yang berbunyi /ba/ maka kita mengaitkannya dengan suku kata ideal untuk suku ini, yakni, semua fitur yang ada pada konsonan /b/ maupun pada

vokal /a/. Evaluasi fitur menilai derajat kesamaan masing-masing fitur dari suku yang kita dengar dengan masing-masing fitur dari prototipe kita. Evaluasi ini lalu diintergrasikan dan kemudian diambil kesimpulan bahawa suku kata /ba/ yang kita dengar itu sama (atau tidak sama) dengan suku kata dari prototaip kita. Model ini dinamakan fuzzy (kabur) kerana bunyi, suku kata, atau perkataan yang kita dengar tidak mungkin persis 100% sama dengan prototipe kita. Orang yang sedang mengunyah sesuatu sambil mengatakan /ba(ra��)/ pasti tidak akan menghasilkan /ba/ yang sama yang diucapkan oleh orang yang tidak sedang mengunyah apa-apa. Begitu pula orang yang sedang kena flu pasti akan menambahkan bunyi sengau pada suku ini; akan tetapi, suku kata /ba/ yang dengan bunyi sengau ini akan tetap saja kita anggap sama dengan prototipe kita. d. Model Kohort Model untuk mengenal perkataan ini (Marslen-Wilson dan Welsh, 1978 dan Marslen-Wilson, 1987 dalam Gleason dan Ratner, 1998; lihat juga Dominic W. Massaro 1994) terdiri dari dua tahap. Pertama, tahap di mana informasi mengenai fonetik dan akustik bunyi-bunyi pada perkataan yang kita dengar itu memicu ingatan kita untuk memunculkan perkataan-perkataan lain yang mirip dengan perkataan tadi. Bila kita mendengar perkataan /prihatin/ maka semua perkataan yang mulai dengan /p/ akan teraktifkan: pahala, pujaan, priyayi, prakata, dsb. Perkataan-perkataan yang termunculkan inilah yang disebut sebagai cohort. Pada tahap kedua, terjadilah proses eliminasi secara bertahap. Waktu kita kemudian mendengar bunyi /r/ maka perkataan pahala dan pujaan akan tersingkirkan kerana bunyi kedua pada kedua-dua perkataan ini bukanlah /r/ seperti pada perkataan targetnya. Perkataan priyayi dan prakata masih menjadi calon kuat kerana kedua perkataan ini memiliki bunyi /r/ setelah /p/. Pada proses berikutnya, hanya priyayi yang masih bertahan kerana perkataan prakata memiliki bunyi /a/, bukan /i/, pada urutan ketiganya. Akan tetapi, pada proses selanjutnya perkataan priyayi juga tersingkirkan kerana pada perkataan targetnya bunyi yang keempat adalah /h/ sedangkan pada priyayi adalah /y/. Dengan demikian maka akhirnya hanya ada satu perkataan yang persis cocok dengan masukan yang diterima oleh pendengar, yakni, perkataan prihatin Secara diagramatik model bagi mempersepsi perkataan prihatin adalah seperti berikut:

e. Model TRACE

Model ini mula-mulanya adalah model untuk persepsi huruf tetapi kemudian dikembangkan untuk mempersepsi bunyi (McClelland dan Rumelhart 1981; Elman dan McClelland 1984; 1986). Model TRACE berdasarkan pada pandangan yang koneksionis dan mengikuti proses top-down. Artinya, konteks leksikal dapat membantu secara langsung pemrosesan secara perseptual dan secara akustik. Begitu pula informasi di tataran perkataan dapat juga mempengaruhi pemrosesan pada tataran di bawahnya. Proses ini terdiri dari tiga tahap: tahap fitur, tahap fonem, dan tahap perkataan. Pada masingmasing tahap ada node-node yang mewakili fitur distingtif, fonem, dan perkataan. Masingmasing node mempunyai tingkat yang dinamakan resting, threshold, dan activation. Bila kita mendengar suatu bunyi, maka bunyi ini akan mengaktifkan fitur-fitur distingtif tertentu dan “mengisytirihatkan” fitur-fitur distingtif lain yang tidak relevan. Jadi, seandainya kita mendengar bunyi /ba/, maka bunyi /b/ akan mengaktifkan fitur-fitur distingtif [+konsonantal], [+anterior], [+vois] dan beberapa fitur yang lain, tetapi fitur-fitur seperti [+vokalik], [+nasal], dan [+koronal] akan “diistirahatkan.” Dengan perkataan lain, fitur-fitur yang relevan itu tadi muncul pada tingkat threshold. Node-node ini saling berkaitan sehingga munculnya fitur-fitur tertentu pada tingkat threshold boleh pula memunculkan node-node yang lain. Kerana perbezaan antara /b/ dan /p/ hanyalah pada soal vois maka waktu /b/ muncul, /p/ boleh pula ikut muncul untuk dikontraskan, meskipun kemudian disingkirkan. Begitu pula ada jaringan interkoneksi antara satu tingkat dengan tingkat yang lain. Munculnya /k/ dan /o/ untuk perkataan Inggeris coat boleh memunculkan perkataan code, boat, dan road pada tataran perkataan. Melalui proses eliminasi pada masing-masing tahap akhirnya ditemukan perkataan yang memang kita dengar. 7. PERSEPSI UJARAN DALAM KONTEKS Di atas tadi digambarkan bagaimana manusia memproses ujaran yang kita dengar secara satu per satu. Akan tetapi, dalam kenyataannya bunyi itu tidak diujarkan secara terlepas dari bunyi yang lain. Bunyi selalu diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain sehingga bunyibunyi itu membentuk semacam deretan bunyi. Lafal bunyi yang diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain tidak sama dengan lafal bunyi itu bila dilafalkan secara sendirisendiri. Bunyi /p/ yang diujarkan sebelum bunyi /i/ (seperti pada perkataan fikir) akan berbeza dengan bunyi /p/ yang diujarkan sebelum bunyi /u/ (seperti pada perkataan pukat). Pada rentetan yang pertama, bunyi /p/ ini akan terpengaruh oleh bunyi /i/ sehingga ucapan untuk /p/ sedikit banyak sudah diwarnai oleh bunyi /i/, yakni, kedua bibir sudah mulai melebar pada saat bunyi /p/ diucapkan. Sebaliknya, bunyi /p/ pada /pu/ diucapkan dengan kedua bibir dibundarkan, bukan dilebarkan seperti pada /pi/. Namun demikian, sebagai pendengar kita tetap saja dapat menentukan bahawa kedua bunyi /p/ yang secara fonetik berbeza adalah satu bunyi yang secara fonemik sama. Kerana itulah maka betapa pun berbezanya lafal suatu bunyi, pendengar akan tetap menganggapnya sama bila perbezaan itu adalah akibat dari adanya bunyi lain yang mempengaruhinya. Dengan perkataan lain, alofon-alofon suatu bunyi akan tetap dianggap sebagai satu fonem yang sama. Persepsi terhadap suatu bunyi dalam deretan bunyi boleh pula dipengaruhi oleh kecepatan

Bayangkan pada suatu masa anda berjalan-jalan dengan anak atau anak saudara anda yang kecil di zoo dan melihat seekor binatang. seorang bayi akan membesar bersama-sama dengan pertumbuhan bahasanya. Emeritus Abdullah Hassan. bagaimana kita dapat memilih perkataan yang berbunyi [singa] padahal dalam minda kita pastilah terdapat ribuan perkataan yang kita simpan.D. singanya besar. Ujaran satu perkataan ini tumbuh menjadi ujaran dua perkataan. kala progresif. PENGENALAN Orang pada umumnya tidak merasakan bahawa menggunakan bahasa adalah suatu kemahiran yang luar biasa kompleksnya. Dari umur setahun hingga satu setengah tahun. (Edin) at 6:18 PM 4 comments Kuliah 1 (19 Disember 2008): Pengertian Dasar Psikolinguistik 1. Dari semantiknya terdapat pula kecocokan antara ketigatiga perkataan ini. sehingga perkataan ini kedengaran seperti /keakit/. Posted by Prof. sebahagiannya mirip dan sebahagian yang lain tidak mirip dengan perkataan atau . Pada suatu masa lain. pada masa itu pulalah kita mengeluarkan bunyibunyi yang disebut bahasa. Apabila kita ingin mengungkapkan sesuatu. Daripada dua contoh ini saja kita mesti bertanya. ya. Dari gambaran ini dapatlah dikatakan bahawa pengaruh konteks dalam persepsi ujaran sangatlah besar. Suatu bunyi yang terucap dengan tidak jelas dapat diterka dari wujud kalimat di mana bunyi itu terdapat. semasa berada di pusat membeli-belah anda berkata: Kita makan kuetiau saja. sebagai pendengar kita tetap saja dapat memilahmilahnya dan akhirnya menentukannya. Anda berkata: Lihat tu. dan adjektiva adalah urutan yang benar. Daripada konteksnya ketiga-tiga perkataan ini memberikan makna yang layak. kita menggunakan bahasa kita seolah-olah dengan tidak berfikir. pendengar kita akan dapat menerka bahawa perkataan yang terbatukkan itu adalah sakit dari konteks di mana perkataan itu dipakai atau dari perkiraan makna yang dimaksud oleh pembicara. Faktor lain yang membantu kita dalam mempersepsi suatu ujaran adalah pengetahuan kita tentang sintaksis mahupun semantik bahasa kita. seorang bayi mula mengeluarkan bentuk-bentuk bahasa yang dapat kita kenali sebagai perkataan. Apabila kita dewasa. ya. Dari sintaksisnya kita tahu bahawa urutan pronomina. MA (Mal). Akan tetapi. Suatu bunyi yang diucapkan dengan bunyi-bunyi yang lain secara cepat akan sedikit banyak berubah lafalnya. kita merasakan bahawa penggunaan bahasa adalah realisasi daripada kemampuan yang hanya manusialah yang dapat melakukannya. jikalau kita renungkan secara mendalam. Pengetahuan kita sebagai penutur bahasa membantu kita dalam proses persepsi.ujaran. Bila dalam mengucapkan kalimat Dia sedang sakit kita terbatuk persis pada saat kita akan mengucapkan perkataan sakit. Ph. Akan tetapi. Penggunaan bahasa terasa lumrah kerana memang dengan tidak diajari oleh siapa pun. dan akhirnya menjadi ayat kompleks apabila menjelang umurnya empat atau lima tahun.

pastilah ada aturan yang diikuti oleh manusia mana pun juga mengapa kesalahannya teratur seperti itu. dan lontong tahu. SEJARAH LAHIRNYA PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik. misalnya. dia mempunyai gerak hati dalam memilih kekeliruan yang tepat. Dia tidak akan mungkin membuat kesilapan itu menjadi perkataan lain seperti antirayap atau antidemo. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain. Amerika. pilihan perkataan yang dikelirukan itu pastilah tidak jauh daripada perkataan yang kita inginkan. 1992): (a) tahap formatif. dan (d) tahap teori psikolinguistik. di benua Amerika kaitan antara bahasa dengan ilmu jiwa juga mula tumbuh. senget. Walaupun dia mungkin tidak mengetahui alasannya. singkong. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. (b) tahap linguistik. Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana sampai kita dapat mengeluarkan perkataan singa atau kuetiau dan bukan perkataan lain? Jikalau kita keliru dalam berbahasa. Ketersilapan perkataan antisipasi oleh pelawak Timbul menjadi antisisapi (sapi = lembu) tidak tanpa alasan. begitu juga ada yang bunyinya mirip dengan [singa] adalah. Begitu juga kalau kita tersilap lidah. gado-gado. Pada waktu itu kajian bahasa mula mengalami perubahan daripada sifatnya yang estetik dan kultural ke suatu pendekatan yang “ilmiah. 1992). dsb. gorila. harimau.” Sementara itu. Kekeliruan pemilihan perkataan harimau. Perkembangan ini dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess. pastilah mempunyai alasan. (c) tahap kognitif. Perkataan yang tersilap itu pastilah tidak jauh daripada perkataan aslinya. a. dan sate. Perkataan yang konsepnya mirip dengan singa adalah. sepatu. yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Begitu juga dengan perkataan kuetiau: yang kelompoknya sama adalah. dan ilmu kognitif. misalnya. Mungkin juga kita akan berkata Lihat. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahawa dalam kita berbahasa. John B. untuk singa. dan singkir. tu. mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. bakso. dan sepeda. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada . Orang tidak membuat kekeliruan pemilihan perkataan secara sembarangan. gudeg. Tahap Formatif Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. dan anjing. baik dilihat daripada segi bunyi atau pun maknanya.konsep singa. ya. harimaunya besar. ramai. jauh sekali daripada menjadi perkataanperkataan seperti demonstrasi. kita melakukan aktiviti mental yang kemudian tertuang dalam bentuk bahasa yang kita gunakan. Dalam lawatan ke zoo di atas. sebagaimana tertera pada istilah ini. pohon. Dia boleh juga betul-betul tersilap lidah dan berkata kelapa padahal yang dimaksudkannya adalah kepala. misalnya. 2. kucing. semasa merujuk kepada singa tidak mungkin kita akan berkata Lihat. yang bunyinya mirip. kasutnya besar. damai. misalnya. tuh. Gardner. adalah ilmu gabungan antara dua ilmu: psikologi dan linguistik. ya. realiti psikologi. Carroll. urbanisasi. Perkataan yang tidak mirip sangat adalah banyak sungguh. seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation. misalnya. Benih ilmu ini sebenarnya sudah tampak pada permulaan abad ke-20 tatkala sarjana psikologi Jerman Wilhelm Wundt menyatakan bahawa bahasa dapat dijelaskan dengan dasar prinsip-prinsip psikologis (Kess. dan bukan kasut.

yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme. Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia. bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa. pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky. atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang. 1954). Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang. 1967. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik. misalnya. Tahap Linguistik Perkembangan ilmu linguistik. Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang. Mulut manusia. (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini. Pada manusia ada bahagianbahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan. b. pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). baik dalam struktur mahupun fungsinya. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan.kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok. Skinner (Chomsky 1959). dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. yang sering juga disebut sebagai nativisme. dan tipisnya bibir. (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan. Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah. parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Biolinguistik. memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. F. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara . Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. keanjalan lidah. Dengan pengetahuan yang kita miliki. membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif. iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik. Daripada segi biologi. khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga. yakni. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. Apakah binatang tidak dapat berbahasa? Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. Syntactic Structures. Jenkins 2000).” Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg. sedangkan pada binatang bahagianbahagian ini tidak ada. memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama. Ini dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua.

tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. Terrace. 1979). tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. Tahap Teori Psikolinguistik ada tahap akhir ini. Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. dan up. psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog. Gua. Waktu dilahirkan. misalnya. Frasa orang tua itu. tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). Apabila sampai pada hal-hal lisan. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan. Makhluk lain dapat melakukan banyak hal. cup. termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia. misalnya. d. Tatabahasa. dan . tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. cimpanzi yang diajar oleh Dr. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Viki. Tahap Kognitif Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. mama. Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unitunit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa. Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933. manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakultifakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. dan Puan Hayes. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya. Hayes 1947. filsafat. c. di situlah mereka berbeza daripada manusia. manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir. akhirnya hanya dapat mengatakan papa. Gardner 1966. tetapi masih tidak dapat berbahasa. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi. primatologi. dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan. Menurut Chomsky.atau misai pada manusia.

(c) dasar biologi serta neurologi yang membuat manusia dapat berbahasa. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membna pengetahuan berbahasa. dan pemerolehan bahasa. Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman. Pada suatu peristiwa lain. iaitu bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa mereka. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Dengan perkataan lain. kecepatan dia menari dan kekerapan kibasan sayapnya menandakan jumlah serta jarak tempat manisan itu dari sarang. berapa banyak manisan itu. dan beberapa topik lain yang berkaitan. KUDRAT BAHASA Apabila kita melihat ib ayam dengan anak-anaknya. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. iaitu prosesproses mental pada diri kita yang membuat kita dapat membuat ujaran seperti yang kita ujarkan. 4. DEFINISI PSIKOLINGUISTIK Dengan huraian di atas kita seterusnya bertanya apa sebenarnya yang dinamakan ilmu psikolinguistik itu? Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama.genetik. perlu terlebih dahulu kita samakan persepi kita tentang bahasa. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini. 3. dan berapa jauh jaraknya. dengan cara menari-nari lebah dapat memberitahu teman-teman lebah lain ada sumber manisan. Jenis angka delapan yang dibuatnya . Tarian yang dilakukan dalam bentuk seperti angka delapan dipamerkan kepada teman-temannya. (b) penghasilan. mustahillah manusia dapat berbahasa. iaitu prosesproses mental yang dilalui oleh manusia sehingga mereka dapat menangkap apa yang dikatakan oleh orang dan memahami apa yang dimaksudkan. penghasilan.” Sementara itu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. akan dibincagkan dalam bab-bab selanjutnya dalam buku ini.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. sering kali kita melihat dan mendengar ibu itu mengeluarkan bunyi-bunyi tertentu dan dalam masa sekejap kanak-kanak yang bersebaran itu berlari-lari menghampiri ibunya. Secara rinci psikolinguistik mempelajari empat topik utama: (a) kefahaman. Setelah kita perhatikan ternyata ibu ayam tu mengeluarkan bunyi-bunyi itu bagi memberitahu anak-anaknya bahawa dia menemui makanan untuk mereka. di mana manisan itu berada. iaitu apa sebenarnya bahasa dalam pandangan kaum mentalis. Namun. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa. Keempat topik utama ini. dan (d) pemerolehan bahasa. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda. supaya dapat memahami pemaparan ini dengan lebih baik. psikolinguistik kini menjadi illmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain.

yang umumnya dinamakan konstituen. Perhatikan contoh berikut: (1) Orang tua itu harus mencangkul ladang kering. ada harimau yang sedang lalu. Dalam ayat kita menemui bahawa orang tua itu membentuk satu kesatuan. dan seterusnya. Sebaliknya. Frasa orang tua itu (dan) harus merupakan dua unit yang terpisah sehingga tidak mungkinlah kedua unit itu diatur dengan cara lain. Seandainya ayat (1) dibaca sebagai (1a) . Kebergantungan seperti ini menunjukkan bahawa unit. Kita juga dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lain dengan menggunakan bahasa kita. satu unit yang berlainan. Frasa Nama terdiri daripada Nama. misalnya. Begitulah pula manusia. begitu pula mencangkul tidak dapat bersatu dengan ladang tanpa kering ikut juga – mencangkul ladang // kering. ada burung helang yang sedang terbang. pada pihak lain ada ciri-ciri khusus yang membezakan bahasa manusia dengan bahasa binatang. ADJ = adjektif.menunjukkan ke arah mana manisan itu berada (von Frisch 1981). dan KB = kata bantu. dan mencangkul ladang kering menjadi suatu unit lain pula. membentuk suatu hierarki dan merupakan realiti psikologis. K = kerja. Pertanyaan yang timbul adalah apakah bahasa yang digunakan oleh binatang itu sama dengan bahasa yang digunakan oleh manusia? Meskipun pada satu pihak ada beberapa persamaan. Frasa Nama (NP) sudah diganti menjadi Frasa Determiner (DP). Apabila bahaya itu datang dari bawah pohon. maka dengan cara-cara tertentu mereka diberitahu supaya bersembunyi di bahagian bawah pohon. Adjektif. dan Frasa Kerja. bukan hanya sekedar penggabungan yang tanpa alasan. dengan agak rinci. Government and Binding serta The Minimalist Program. dan Penentu. Perkataan itu. tetapi perubahan ini tidak kami ikuti di sini (lihat Bahagian 5 di halaman 18). bila ancaman bahaya itu datang dari atas. PEN = penentu. tidak dapat bersatu dengan harus bagi membentuk dua unit orang tua // itu harus. Ada jenis kera tertentu. misalnya. Pertama. Daripada tiga contoh ini tampak bahawa ayam. selanjutnya orang tua dipecah menjadi orang dan tua. Demikianlah seterusnya sehingga kalimat (1) apabila direpresentasikan dalam diagram pohon akan tampak seperti pada (1a) di mana A = ayat. mereka memberitahu dengan cara tertentu sehingga kera-kera itu semuanya lari bersembunyi ke atas pohon. lebah. dari ladang kering menjadi ladang dan kering. Selama unit itu masih belum merupakan unit yang terkecil pemecahan itu masih boleh terus dilakukan. Frasa Kerja terdiri daripada Kata Kerja dan Frasa Nama. Urutan perkataan memang tampak linear tetapi satu perkataan dengan satu perkataan lain membentuk suatu struktur yang berhierarki. Dua daripada tiga unit ini dapat pula dipecah menjadi unit yang lebih kecil sehingga daripada unit orang tua itu kita dapatkan orang tua dan itu. Suatu rentetan perkataan dalam ayat tidak membentuk rentetan yang sembarangan. dan kera dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan “bahasa” mereka sendiri. Daripada unit mencangkul ladang kering kita dapatkan mencangkul dan ladang kering. yang dapat memberitahu teman-teman kera lain apabila ada bahaya yang mengancam. (Catatan: Dalam teori terbaru Chomsky. misalnya. Kata bantu. tetapi satu bergantung pada yang lain. Daripada diagram pohon pada halaman berikut kita lihat bahawa ayat (1) terdiri daripada Frasa Nama. F = frasa. bahasa manusia memiliki ketergantungan kepada struktur. N = nama.

(1b) Orang tua // itu harus // mencangkul ladang // kering. Cubalah bacakan ayat (1b) berikut untuk orang lain dengan berhenti sejenak pada tiap tanda // yang diberikan. Jikalau ayat (1) kita jadikan ayat tanya. maka salah satu bentuknya adalah (1c).Orang tua itu harus mencangkul ladang kering dengan pemisahan yang tidak berdasar kepada konstituen. suatu elemen dalam anak kalimat tidak . (2) Haruskah teman kamu datang sekarang? (3) Haruskah dia melakukan hal itu? (4) Haruskah para penunjuk perasaan luar kota itu menghalang jalan tol? Akan tetapi. dari kalimat (5) kita tidak dapat membentuk kalimat tanya (5a). dan sebenarnya dalam bahasa mana pun. Perkataan ini adalah bahagian daripada anak kalimat yang harus menunjuk perasaan. (1c) Haruskah orang tua itu mencangkul ladang kering? Penutur bukan orang Indonesia dapat mengambil kesimpulan bahawa cara membentuk kalimat tanya dalam bahasa Indonesia adalah dengan menempatkan perkataan harus di bahagian muka kalimat dan menambahkannya dengan – kah. Pastilah orang itu mengalami kesukaran memahami ayat yang anda baca ini. Dalam bahasa Indonesia. (5) Para penunjuk perasaan yang harus menunjuk perasaan ternyata tidak datang. (1) Orang tua itu harus mencangkul ladang kering. dan ini ternyata benar dengan ayat-ayat lain seperti (2-4). ayat itu sukar dimengerti. (5a) *Haruskah para penunjuk perasaan yang menunjuk perasaan ternyata tidak datang? Alasan mengapa kalimat (5a) tidak dapat kita terima adalah kerana perkataan harus bukanlah bahagian daripada kalimat induk Para penunjuk perasaan ternyata tidak datang. Kebergantungan struktur juga dapat dilihat daripada bentuk ayat lain yang berkaitan.

atau dia boleh diam saja. tetapi anda pasti memahaminya. Kita bahkan dapat berbicara tentang angan-angan mahupun impian. dan bila anak kalimat relatif ini juga berakhir dengan nama. tetapi . dia pasti akan menjerit miauuu … dan bahkan boleh pula dia mencoba menggigit si pemijak. Apabila seekor kucing terpijak ekornya. kita masih dapat meluaskannya sampai memori kita membatasinya. Ujaran yang kita dengar bila-bila pun juga tidak pernah ada yang sama dengan ujaran yang kita dengar sebelumnya. Faktor eksternal seperti pijakan pada kaki dan munculnya Ratu Cantik Dunia tidak dapat menentukan bentuk bahasa yang diujarkan oleh manusia. Dia boleh berteriak: Aduuuh.dapat dipindahkan ke suatu tempat pada kalimat induk. Dalam suatu kalimat yang berakhir dengan nama. Binatang. Dari segi bahasanya sendiri. dapat pula menyatakan tempat madu yang baru dilihatnya. Ciri kedua yang membezakan bahasa manusia dengan bahasa binatang adalah bahawa bahasa dan pemakai bahasa itu kreatif. Bahasa juga kreatif kerana bentuknya tidak dikontrol oleh faktor eksternal. reaksi verbal yang akan diberikan tidak dapat diramalkan. tak nampak jalan!. syaitan. Namun demikian. Kalimat berikut mungkin belum pernah anda dengar sebelumnya. kakinya pendek sebelah tetapi dia harus memikul sekeranjang batu giling untuk sekedar mencari makan di hari yang panas itu. Ciri ketiga adalah bahawa bahasa dapat digunakan bagi mengungkapkan situasi atau peristiwa yang sudah lampau atau yang belum terjadi dan bahkan untuk sesuatu yang dibayangkan. Reaksi seperti ini berbeda dengan reaksi binatang. dia boleh mengumpat: Mata butakah. dsb. Bahasa manusia memungkinkan kita berbicara tentang hujan petang semalam atau perkara mengenai Sultan Mansor Shah Mada dari kerajaan Melaka. bahasa bersifat kreatif kerana struktur bahasa memungkinkan penggunanya bagi memanipulasinya selama kaidah-kaidah tertentu diikuti. misalnya. Dari segi pemakai bahasa. Sifat kreatif ini hanya ada pada manusia. (7) Para penunjuk perasaan membakar rumah yang dimiliki oleh orang yang mencuri harta yang selama ini disimpan di bank yang akan dibekukan oleh pemerintah yang sedang mencoba mengemaskan ekonomi yang …. Waktu melihat Ratu Cantik Dunia muncul. Dari contoh berikut tampak adanya kreativiti bahasa. kita dapat memahaminya. kita selalu dapat menambah anak kalimat relatif. kalau pun kita berbicara tentang hal yang sama. seperti lebah. Bila seorang manusia kakinya terpijak oleh orang lain waktu naik bus. Tetapi ada pula yang mungkin berkata: Wah! cantiknya. (6) Kasihan orang itu. Struktur bahasa juga memungkinkan kita berbincang tentang apa pun yang kita rancangkan atau akan terjadi pada masa depan. Hal-hal seperti ini tidak terdapat pada alat komunikasi binatang. syaitan. dia kreatif kerana dia memiliki kemampuan bagi memahami dan mengujarkan ujaran baru mana pun. meskipun topiknya sama. Struktur bahasa memungkinkan kita untuk berbicara tentang peristiwa yang terjadi kemarin atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Begitu pula dalam berujar: kita tidak pernah mengeluarkan dua ujaran yang persis sama. Dari contoh-contoh di atas jelas tampak bahawa dalam pembentukan kalimat interogatif yang sederhana seperti ini pun ketergantungan struktur memegang peranan penting. orang boleh berucap sambil memalingkan muka: Ada syaitan.

(8) Ramai ahli parlimen yang tuang. perbezaannya hanyalah bahawa ayat (12) berbentuk ayat aktif sedangkan (13) pasif. Parafrasa untuk kedua kalimat ini ternyata berbeza seperti tampak pada (10a) dan (11a). meskipun (10) dan (11) tampaknya memiliki struktur yang sama. dan kata kerja please. yakni: (9a) The hunter shot someone and the way he did it was very bad. Perhatikan ayat berikut: (12) Orang itu memukuli saya. (9b) Someone shot the hunter and this action was very bad. (10a) It is easy to please John. Akan tetapi. (13) Saya dipukuli oleh orang itu. Tidak mustahil pula adanya dua struktur permukaan yang sama. Akan tetapi. infinitif to. satu ayat ini memiliki dua struktur dalam yang berbeza. tetapi sebenarnya mewakili dua struktur dalam yang berbeza. (11a) *It is eager to please John. Ciri keempat adalah bahasa memiliki struktur ganda yang dinamakan struktur dalam (deep structure) dan struktur permukaan (surface structure). . Dalam ayat Inggeris (10) John is easy to please (11) John is eager to please kita lihat bahawa kedua ayat ini memiliki struktur lahir yang persis sama: subjek diikuti oleh kata kerja is. dari (10) kita boleh membuat (10a) sedangkan dari (11) kita tidak boleh membuat ayat (11a). Dalam contoh bahasa Inggeris berikut: (9) The shooting of the hunter was terrible kita hanya melihat adanya satu struktur permukaan. boleh terjadi pula adanya dua kalimat yang struktur permukaannya berbeza tetapi struktur dalamnya sama. Kerana itu. Jadi. Dalam banyak hal kedua struktur ini memang bersatu sehingga tidak tampak adanya perbezaan. dia akan tetap menuju ke sarang madu yang mula-mula. Seandainya dalam menuju ke sarang madu lebah itu melewati sarang lain.kemampuan seperti ini sangat terbatas. Kedua ayat di atas memiliki makna dasar yang sama. Sebaliknya. ternyata kesamaan itu hanya ada pada permukaan saja. adjektif easy/eager. Dalam ayat (8) baik struktur dalam mahupun struktur permukaannya adalah sama. Di sini tampak bahawa dua makna yang terkandung dalam (9) disebabkan oleh adanya dua struktur dalam yang berbeza seperti terlihat dalam (9a-b). maknanya pun dua juga. Namun dalam banyak hal yang lain ada satu struktur permukaan yang sebenarnya memiliki dua struktur dalam yang berbeza.

(tukar contoh?) Ciri kedelapan adalah bahawa bahasa itu memiliki semantisiti. Sebaliknya. Kononnya binatang ada juga yang melakukan hal yang arbitreri. Anak Sunda yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga Sunda di Bandung akan memperoleh bahasa Sunda. dan /k/. (b) satu ayat dapat memiliki dua struktur dalam yang berbeza. dan (d) dua kalimat yang memiliki dua struktur permukaan yang berbeza ternyata dapat memiliki satu struktur dalam yang sama. persetujuan. (c) dua ayat yang tampak memiliki struktur permukaan yang sama ternyata dapat memiliki dua struktur dalam yang berbeza. bunyi-bunyi itu sendiri sebenarnya tidak mempunyai makna dan baru bermakna setelah bunyi-bunyi itu kita gabungkan. Ciri ketujuh adalah bahawa bahasa memiliki pola dualiti. /sak/. meskipun orang tuanya dari Kedah. dsb. maksunya. tapi bila gabungannya adalah /s/.Dari gambaran di atas dapatlah disimpulkan pengertian mengenai struktur dalam lawan struktur permukaan: (a) satu ayat dapat memiliki struktur dalam dan struktur permukaan yang sama. atau keadaan yang dirujuknya itu arbitreri. Akan tetapi. kita tetap akan menamakannya kerusi. meskipun benda itu sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk nama itu. Namun bahasa mana yang diperoleh oleh anak tergantung pada masukan dari masyarakat di mana anak ini tinggal. Kalau lagi marah. . Hal seperti ini tidak terjadi pada binatang kerana pemerolehan “bahasa binatang” bersifat naluri atau instingtif. Kerana itulah maka orang Inggeris menamakannya rice dan run sedangkan orang Melayu nasi dan lari. maka bila suatu saat kita melihat ada kerusi yang kakinya patah satu. kalau pun dia ditinggalkan oleh induknya dan dibesarkan oleh manusia yang menjaganya. anak daripada ayah dan ibu Kelantan yang lahir di Neberi Sembilan dan berbaur dengan masyarakat Seremban kemungkinan besarnya akan memperoleh bahasa Negeri Sembilan. bahawa begitu suatu nama diberikan maka nama itu akan selalu merujuk kepada konsep benda itu. Ciri kelima mengenai bahasa adalah bahawa bahasa itu diperoleh secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Kucing di Kuala Lumpur dan kucing di London akan mengiau dengan bunyi yang sama meskipun mereka dibesarkan dalam dua lingkungan yang berbeza. suatu perbuatan yang tampaknya tidak berkaitan dengan keadaan marah. Seekor anak kucing akan tetap mengiau. malah pergi menjauh dari musuhnya lalu mencabuti rumput. maka yang terbentuk adalah perkataan lain. Ambillah perkataan kerusi. Seorang anak yang lahir di Kuala Lumpur dan bergaul dengan masyarakat Kuala Lumpur akan memperoleh bahasa Kuala Lumpur. di antara para pengguna bahasa itu. perbuatan. dan /a/ secara terpisah tidak mempunyai makna. Begitu kita menguasai konsep yang diwakili oleh benda itu. begitu juga kalau alas duduknya lompong. maksudnya. /s/. burung camar (sea gulls) kononnya. yakni. Bunyi /k/. /a/. setelah /k/ digabung dengan /a/ dan kemudian /s/ maka terbentuklah perkataan /kas/. Kaitan ini semata-mata merupakan konvensyen (Kebiasaan). Tidak ada alasan mengapa suatu benda kita namakan nasi dan suatu perbuatan kita namakan lari. Seekor burung terkukur akan tetap menyuarakan bunyi burung terkukur kalau pun dia dilahirkan dan dibesarkan di “masyarakat” burung jalak (gagak) atau burung nuri. Ciri keenam adalah bahawa hubungan antara perkataan dengan benda.

tetapi bahasa B. misalnya. bahasa Jawa. yang dikirimkan lewat pos dinamakan surat. seperti pada perkataan 'mbak'. simbol-simbol ini adalah perkataan-perkataan blue. bahasa Indonesia. Secara hierarkis sekelompok perkataan membentuk frasa dan sekelompok frasa membentuk klausa sehingga terciptalah klausa seperti Buku biru itu sangat mahal atau The blue book is very expensive. Dalam bidang fonologi. tetapi ada beberapa bunyi yang tidak terdapat pada bahasa kita. tetapi bunyi-bunyi binatang ini pun sebenarnya arbitreri. *mbear. keadaan. sedangkan bahasa Y membenarkan CBA. tidak mengizinkannya. Dalam contoh di atas. buku biru itu. elemen A. elemen-elemen ini adalah bunyi-bunyi yang terdapat pada bahasa yang berkenaan. itu. bunyi [m]. dan *mblasted. Namum definisi yang banyak dipakai orang adalah: bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitreri yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesamanya. Sebaliknya. tetapi bahasa A. book. Sistem pada definisi ini merujuk pada adanya elemen-elemen beserta hubungan satu sama lainnya yang akhirnya membentuk suatu konstituen yang sifatnya hierarkis. menurut . dan C = book. [s]. Dengan demikian terjadilah perkataan-perkataan seperti bambu (Indonesia). banyak bunyi yang juga ada dalam bahasa kita. atau peristiwa yang diwakilinya. CBA. bahasa boleh didefinisikan daripada pelbagai sudut pandang. [b]. the blue book. misalnya. Semua perkataan ini tidak mempunyai alasan mengapa demikian wujudnya. B. Tidak ada dalam bahasa ini perkataan yang mulai dengan mb seperti. Dalam komponen sintaksis. mengizinkan [m] dan [b] untuk memulai suatu perkataan. berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. misalnya. bahasa Inggeris. bahasa X membenarkan urutan ABC. tetapi apakah kedua binatang itu juga mengeluarkan bunyi yang sama di telinga orang Inggeris? Tentunya tidak. itu. misalnya. bahasa memiliki. Sebaliknya. buku. DEFINISI BAHASA Daripada gambaran ciri-ciri di atas. dsb. tidak ada keterkaitan antara simbol-simbol ini dengan benda. sedangkan pada bahasa Y. Elemen bunyi ini tentunya berbeda dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Bunyi binatang. urutannya adalah ABC. dan [a]. dan C. Secara hierarkis. biru. Akan tetapi. Pada bahasa X. yakni. dan yang diminum dinamakan air. maka simbol-simbol ini juga simbol-simbol lisan. Kerana bahasa adalah lisan. sering dipakai sebagai argumentasi untuk menyanggah sifat arbitreri ini. Bunyi Inggeris /th/ dan /e/ seperti pada perkataan-perkataan thin dan then. [t]. Sistem dalam bahasa adalah sistem yang terdiri dari simbol-simbol. sekelompok bunyi membentuk suku dan sekelompok suku membentuk perkataan. Ayam jantan dan kucing kita mengeluarkan bunyi yang kita simbolkan sebagai kukuluruk dan ngiau. yang dinamakan onomatopea. Bunyi-bunyi ini membentuk suatu sistem dalam pengertian bahawa perpaduan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain tidak sembarangan tetapi mengikuti aturan tertentu. playon (Jawa). misalnya. kerana meskipun bunyi kedua binatang itu sama. Simbol-simbol ini bersifat arbitrerari. Dalam bahasa Inggeris. [k]. *mboating. tidak ada dalam bahasa Melayu. bahasa Inggeris tidak memiliki bunyi /ny/ seperti pada perkataan Melayu 'punya'. bahasa Inggeris. Contoh yang konkrit adalah perkataan A = the. misalnya. begitu pula keadaan yang tidak sihat dinamakan sakit dan perbuatan mengambil milik orang lain dinamakan mencuri.5. Tidak ada alasan mengapa benda yang dipakai untuk duduk dinamakan kerusi. Dua bahasa boleh memiliki beberapa bunyi yang sama. bahasa Inggeris mengizinkan gugus konsonan /skt/ pada akhir perkataan seperti pada perkataan /æskt/ asked dan /mæskt/ masked sedangkan bahasa Jawa melarangnya. dan happy (Inggeris). B = blue.

KOMPONEN BAHASA Ilmu bahasa memang mengalami bermacam-macam perubahan. dapat. Orang dari masyarakat bahasa lain tentunya tidak dapat memakai sistem ini. dalam kaitannya dengan komponen bahasa subilmu ini masih dimasukkan sebagai bahagian dari komponen sintaksis. seperti kajian tentang bagaimana perkataan dibentuk dan diturunkan. baik dari segi landasan falsafah mahupun alirannya. adalah masalah pribadi yang tidak layak untuk dipertanyakan. Sebaliknya. komponen sintaksis menjana (generate) struktur batin yang merepresentasikan makna kalimat. tetapi dianggap kurang layak oleh penutur Inggeris kerana dalam tatabudaya Inggeris masalah umur. ini … . dan semantik. 1976. komponen bahasa. Jensen. Namun ada satu hal yang tetap konstan. … ADJ → terbaik. Komponen sintaksis menangani ehwal yang berkaitan dengan perkataan. seorang wanita boleh kawin dengan seorang pria. Perdebatan antara kaum behavioris dengan kaum mentalis menghasilkan suatu perubahan besar dalam ilmu bahasa: ilmu bahasa kini didominasi oleh kaum mentalis. … KB → harus. Meskipun morfologi makin mendapatkan tempat sebagai suatu subilmu tersendiri. tetapi dalam berinteraksi itu mereka. terutama bagi wanita. dikendala oleh budaya yang mereka pangku. Pada saat teori aliran mentalistik yang dipelopori oleh Chomsky mencapai tahap yang dinamakan teori standard pada tahun 1965. 6. fonologi. Dalam tatabudaya kita. dan kalimat. 1993). terutama saat ini dengan telah berkembangnya morfologi generatif (lihat Halle. Dalam aliran linguistik mana pun bahasa selalu dikatakan memiliki tiga komponen: sintaksis. Pemakai bahasa menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesama mereka. Scalise. masyarakat yang memiliki bahasa itu. Perilaku bahasa mereka merupakan cerminan dari budaya mereka. Kajian tentang perkataan. yakni. komponen sintaksis merupakan komponen sentral. Sistem simbol lisan yang arbitreri ini dipakai oleh masyarakat bahasa tersebut. besar. frasa. tetapi dia tidak dapat mengahwininya. yakni. kalimat Inggeris How old are you? yang ditujukan kepada seorang wanita terasa normal bagi kita. Aronoff. memilih … N → pemimpin. 1973. Penolakan terhadap kalimat Tutiek mengahwini Ahmad bukan disebabkan oleh kekeliruan tatabahasa tetapi ketidak-layakannya pada budaya masyarakat Indonesia. Katamba. 1991. … Pen → itu.telinga Inggeris bunyi ayam adalah cock-a-doodle-do dan bunyi kucing adalah meow. 1990. 1984. jalan. umumnya ditangani dalam suatu huraian yang dinamakan morfologi. Spencer. Suatu kalimat seperti (14) Pemimpin muda itu harus mencari jalan terbaik dibentuk dengan mengikuti aturan struktur frasa berikut: A → FN KB FV FV → V FN FN → N (ADJ) (Pen) V → mencari. secara tidak sadar. Dengan mempergunakan aturan struktur frasa (phrase structure rules).

Sebaliknya. Bunyi merupakan simbol lisan yang dipakai oleh manusia bagi menyampaikan apa pun yang ingin disampaikan. bunyi sengau /ŋ/ dapat memulai suatu suku seperti pada perkataan ngopi dan ngantuk. [t]. Dengan demikian maka pada bahasa B kita menemui perkataan-perkataan seperti asked [æskt] dan masked [mæskt] seperti yang telah disebutkan di atas. [k]. dan [b] yang juga dimiliki oleh bahasa B. kemudian dikirim ke komponen fonologi bagi mendapatkan interpretasi fonologis. Bahasa boleh saja memiliki lebih dari tiga vokal ini. komponen fonologi bersifat interpretif. bahasa Indonesia. hal ini tidak mungkin. pada bahasa Inggeris perkataan-perkataan seperti ngik atau ngos meskipun ada king dan song. tetapi tidak ada bahasa di dunia yang memiliki kurang dari tiga vokal ini. hasil penerapan aturan struktur frasa seperti di atas boleh dikenai aturan transformasi untuk mengubahnya menjadi kalimat lain. yang terdapat pada bahasa mana pun juga (Jakobson. [m].Dari aturan struktur frasa di atas dapat digenerasikan diagram pohon seperti terlihat di bawah ini. Akan tetapi. pada bahasa B memungkinkan bunyi [s]. [i]. Dari kalimat (14) dapat diturunkan kalimat negatif (14b) Pemimpin muda itu tidak harus mencari jalan terbaik dengan menerapkan aturan transformasi negatif. Pemimpin muda itu harus mencari jalan terbaik. tetapi pada bahasa B. Begitu pula pada bahasa B boleh terdapat [l] dan [p] berurutan. Bahasa A. pada bahasa A. [l]. [p]. seperti struktur batin pada (14a). Berbeda dengan komponen sintaksis. Komponen ini menangani ehwal yang berkaitan dengan bunyi. tetapi pada bahasa A bentuk-bentuk seperti ini tidak mungkin. Pada bahasa ada bunyibunyi yang sifatnya universal. [k]. bahasa Inggeris. aturan (fonotaktik). Dalam komponen fonologi tidak hanya disenaraikan jumlah dan macam bunyi yang ada pada suatu bahasa tetapi juga bagaimana bunyi-bunyi tadi membentuk suatu sistem dalam bahasa tersebut. Pada . Keluaran yang dihasilkan oleh komponen sintaksis. misalnya. dan [t] berada pada akhir suku. Bunyi vokal [a]. misalnya. memiliki bunyi-bunyi antara lain [s]. Kita boleh menemukan perkataan-perkataan seperti help dan pulp pada bahasa B tetapi perkataan-perkataan seperti ini tidak mungkin ada dalam bahasa A. Keluaran dari komponen sintaksis tanpa transformasi dinamakan struktur batin. 1971). Dalam teori standard Chomsky. Setelah transformasi dinamakan struktur lahir. Tidak ada. aturan yang mengatur bagaimana bunyi-bunyi itu diramu. dan [u] merupakan sistem vokal minimum yang terdapat pada setiap bahasa. sedangkan pada bahasa A tidak. tetapi tidak pada bahasa A. yakni.

artinya. Bila penerapan aturan itu menghasilkan ketidakserasian semantik maka kalimat tadi akan bersifat anomulus. Bila masukan dari komponen sintaktik ada yang mengandungi bentuk fonologis yang melanggar aturan bahasa tersebut maka perkataan ini akan ditolak atau diperlakukan sebagai perkataan asing. perkataan-perkataan ini lalu diperlakukan sebagai perkataan asing. Tidak ada kuda yang berkulit hijau. [+lelaki]. Di sini terlihat bahawa kuda memang memiliki fitur semantik warna. begitu dikirim ke komponen semantik. misalnya. ayat ini akan diteliti.dengan cari yang menghasilkan mencari itu sesuai dengan aturan fonotaktik bahasa kita. Seperti halnya komponen fonologi. Dalam komponen ini ada seperangkat aturan semantik yang digunakan bagi menentukan apakah masukan dari komponen sintaksis itu memenuhi kaidah semantik yang ada pada bahasa tersebut. Dalam komponen ini perkataan tidak hanya diberi makna seperti yang terdapat pada kebanyakan kamus. dalam kalimat I really don’t like mbak Judie. [+manusia]. [+dewasa]. Komponen fonologi akan melihat apakah campuran meN. misalnya. tetapi warna yang ada pada kuda hanyalah hitam. Dalam hal-hal tertentu perlu pula dicantumkan fitur semantik yang ada kaitannya dengan unsur sintaksis. telah dilanggar. juga mensyaratkan bahawa pelakunya adalah pria. Keluaran dari komponen sintaktik. ia tidak melakukan perbuatan yang dinamakan merokok. untuk perkataan ini harus pula ditambah [+pelaku pria]. yakni. bukan pengulak. Kuda boleh makan. Perkataan perawan memiliki [+N]. tidak dapat diterima dari segi makna.yang menjadi tengkulak. Jadi. Bila memang ada perkecualian. dan [+belum pernah nikah]. Kalau pun ada kuda yang warnanya hijau. . Namun. juga dikirim ke komponen semantik untuk mendapatkan interpretasi semantik. Jadi. di samping memiliki fitur [+V] dan [+transitif]. [+belum pernah nikah]. dicermati apakah semua kaedah fonologis bahasa tersebut telah ditaati. komponen semantik juga bersifat interpretif. Kalau pun ada kuda aneh yang merokok. di samping dimasukkan ke komponen fonologi. memiliki fitur semantik: [+N]. Pada contoh (14a) di atas kita lihat adanya perkataan mencari. Atau. coklat. Perkataan jejaka. Ayat (15) tentu saja boleh dihasilkan oleh komponen sintaksis kerana dari aturan sintaktik bahasa Indonesia kalimat ini tidak melanggar aturan gramatikal apa pun. maka yang dirokok pastilah bukan benda yang bulat seperti jeruk. dan berak tetapi tidak merokok.dan katadasar cari. seperti halnya kulak dan pen. putih. dan juga [+masih dara]. Ayat Tuti akan mengahwini Ahmad minggu depan seperti dicontohkan di atas akan ditolak oleh komponen semantik kerana salah satu fitur semantik untuk verba mengahwini. maka aturan perkecualian itu pun sudah ada tertera dalam komponen ini. yakni. Komponen semantik membahas ehwal makna. [-pria]. misalnya. [+dewasa]. seandainya kita temukan perkataan mbak atau ngos padahal bahasanya adalah bahasa Inggeris maka perkataan-perkataan ini pasti akan ditolak oleh komponen fonologi kerana jejeran bunyi [m] dan [b] dan bunyi /Ν/ pada bahasa Inggeris tidak mungkin memulai suatu perkataan. Perkataan mengahwini. kencing. Begitu pula kalimat berikut: (15) Kuda hijau kami merokok sedozen limau. tetapi juga diberi rincian makna yang disebut fitur semantik. [+manusia].komponen ini masukan dari komponen sintaksis dikaji secara fonologis. minum. [+pelaku pria]. Hal ini diperlukan untuk mencegah munculnya ayat seperti Tuti akan mengahwini Ahmad minggu depan. Perkataan ini terdiri dari prefik men.

dalam PP. Setelah kalimat ini diinterpretasikan oleh komponen semantik didapati bahawa ada dua kemungkinan makna: (a) Ibu mertua yang mengunjungi kita boleh mengusutkan. Dalam suatu NP. T- . atau (b) Mengunjungi ibu mertua boleh menusutkan. N. ada T-pasif. tidak lagi “NP → (Art) (Adj) N” tetapi “XP ��? X Comp” di mana X adalah sebuah kategori utama. Frasa nomina. Ketiga komponen dalam teori standard Chomsky dapat diwujudkan dalam Rajah 1 berikut. misalnya. sementara itu. Pandangan Chomsky mengenai bahasa mengalami banyak perubahan. Dengan dua bacaan ini maka ayat (16) pastilah memiliki makna ganda. P selalu menjadi induknya. Pengetahuan bahwa suatu bahasa itu induknya duluan atau belakangan sangat penting untuk anak dalam usaha dia memperoleh bahasa. Bila hal ini terjadi. yang sering disingkatkan sebagai Teori GB. misalnya. Bahasa Ingggris dan bahasa Indonesia. Standard teori ini berubah menjadi apa yang dinamakan Revised Standard Theory pada tahun 1970-an. yakni. kemudian pada tahun 1980-an disemak semula lagi menjadi teori Government and Binding. Cara ini membawa ke suatu tipologi bahasa. bahasa itu boleh induknya duluan (headfirst) atau induknya belakangan (headlast). Rajah 1: Model Standard Chomsky 1965 Perubahan pada GB mencakup beberapa hal. misalnya. pada teori sebelum GB ada terlalu banyak macam transformasi. bahasa Jepun adalah induknya belakangan. kalimat tadi pasti ambigu. N selalu bertindak sebagai induknya. aturan struktur frasa telah disederhanakan. Pertama. Kedua. adalah induknya duluan. Perhatikan kalimat Inggeris berikut: (16) Visiting mothers-in-law can be a nuisance.Tidak mustahil bahawa kaidah semantik yang diterapkan itu menghasilkan dua makna yang berbeda. Setelah suatu ayat melewati komponen fonologi bagi mendapatkan interpretasi fonologis dan secara serentak melalui komponen semantik bagi memperoleh interpretasi semantik barulah kita dapat menghasilkan ayat yang kita kehendaki.

gabungan ini . Induk di muka atau induk di belakang adalah contoh dari parameter ini. (b) entiti yang diletakkan. Diasumsikan bahawa struktur kalimat yang diturunkan harus akhirnya terkonversikan ke dalam dua macam representasi yang berbeda: (1) Phonetic Form (PF) dan (2) Logical Form (LF). maka dalam UG hal semacam ini dikatakan telah memenuhi principle of full interpretation (PFI). Sementara itu. dan juga (c) tempat di mana entitas itu diletakkan.interogatif. (c) tempat yang ditinggalkan diberi tanda tapak (trace). misalnya. T-negatif. Loc. komputasi LF mengkonversikan struktur-struktur sintaksis ke dalam representasi LF. keterbelajaran (learnability) disederhanakan dari sejumlah besar aturan ke hanya beberapa prinsip yang lebih bertenaga (powerful) dan universal yang dinamakan tatabahasa universal (Universal Grammar. Pat. artinya. bersamaan dengan komputasi PF maupun LF. adalah suatu V yang memerlukan (a) pelaku. maka derivasi tersebut dinyatakan nabrak (crash). dan gramatikal. UG). Bermacam-macam transformasi ini juga telah digantikan menjadi aturan ‘pindahkan α’. Agt. Bila representasi PF hanya berisikan fitur-fitur yang secara fonetik dapat diinterpretasikan. dan Ben(efactor). anak mana pun telah dibekali dengan pengetahuan mengenai hal ini. Teori GB kini diganti dengan teori terbaru yang dinamakan The Minimalist Program (Chomsky 1995). Keempat. suatu tatabahasa yang mencapai tahap keadekwatan observasional (observational adequacy) wajib mencakup (a) representasi PF untuk menunjukkan bagaimana ayat itu diucapkan dan (b) representasi LF untuk menunjukkan makna ayat tersebut. Bagi menangani adanya perbedaan antara satu bahasa dengan bahasa lain. Komputasi PF mengkonversikan struktur-struktur sintaksis itu ke dalam representasi PF. anak hanya “mencocokkan” saja apakah bahasa yang sedang diperolehnya itu mengikuti parameter ini atau parameter itu. Derivasi suatu ayat yang menyangkut seperangkat operasi atau komputasi menghasilkan struktur-struktur sintaksis. Wujud transformasi ini adalah: (a) apa yang akan dipindahkan. semantik. Kerana itu. UG memiliki seperangkat parameter. Kemudian. (b) elemen itu dipindahkan ke mana. Ketiga. Dengan demikian. dengan masing-masing perkataan pada diagram itu memiliki fitur fonetik. dsb. pat(ient). Bila representasi PF dan/atau LF melanggar PFI. bentuk leksikal dari leksikon itu terlebih dahulu harus diseleksi. Kata kerja (Verba) terletak. dan bila representasi LF juga hanya berisikan fitur-fitur yang secara semantik dapat diinterpretasikan. peranan leksikon diperluas. Prinsip dan parameter ini bersifat kudrati. kemudian melalui proses merger konstituen-konstituen tadi lalu digabung untuk membentuk diagram pohon. Seandainya kita diberi kalimat Inggeris The man who hit you is her uncle maka kita tidak dapat menurunkan ayat Who did the man hit you is her uncle? kerana pemindahan who ke depan telah melalui batas klausa anak ayat di mana who itu asalnya berada. Struktur batin kini dipengaruhi pula oleh fitur leksikal. Itu pulalah sebabnya mengapa anak tidak memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh bahasanya sendiri. Bila representasi PF dan representasi LF kedua-duanya memenuhi PFI maka dikatakan bahawa derivasi tersebut terpusat (converge). Pada teori termutakhir ini tidak lagi ada perbedaan antara struktur batin vs struktur lahir. Sebelum suatu derivasi sampai ke komputasi PF maupun LF. ertinya tidak boleh melalui batas klausa di mana elemen itu aslinya berada. Verba mencarikan adalah V yang memerlukan Agt. dan (d) pemindahan itu bercakupan lokal.

di dunia di mana kita hidup kuda itu memang ada yang memakai kasut sedangkan buaya tidak. Coba bayangkan percakapan antara dua orang yang sudah saling mengenal seperti berikut: (19) A : Ada rokok. Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge). ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Bila diwujudkan dalam contoh. 1992. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah memasuki wilayah yang lain. Penolakan ini terjadi kerana adanya fitur semantik pada perkataan mengahwini yang tidak memenuhi persyaratan LF. bukan hanya sekadar memahami apa yang dia katakan. Chomsky 1996).dengan kata dasar kahwin harus menghasilkan mengahwini dan bukan mengkawini. tak? . PRAGMATIK Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. 1998). Dengan perkataan lain. *Tuti akan mengahwini Ahmad dan *Ahmad akan mengahwini Tuti kedua-duanya akan nabrak.l. dan macammacam lakuan ujaran (speech acts). 7. panas benar. semantik. apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. Dalam ayat (17) He bought a pair of horse shoes (18) He bought a pair of alligator shoes kita tahunya bahawa horse shoes adalah kasut untuk kuda sedangkan alligator shoes bukan kasut untuk buaya tetapi kasut daripada kulit buaya adalah kerana kita memiliki pengetahuan dunia. teori di atas akan menerima kalimat seperti Ahmad akan mengahwini Tuti tetapi menolak *Tuti akan mengahwini Ahmad. crash. Kita juga tahu bahawa tidak ada kasut yang dibuat daripada kulit kuda. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna. Cowper. Jikalau kita mendengar orang berkata Aduh. ya.diturunkan (spellout). di sini! kita boleh memahaminya sebagai permintaan untuk kita membuka jendela atau memasang kipas angin. Radford memberikan gambaran skematik seperti berikut (Radford 1997: 172 : lihat juga a. pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker. Akan tetapi. Kalimat Ahmad akan mengkawini Tuti juga akan ditolak kerana prefiks men. hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga. yakni. Sementara itu.

Jawapan mesti dimasukkan ke dalam "Comments" sebelum 25 Disember 2008. tangisan belum . (Tidak lebih daripada 100 perkataan) 2. (21) D: Tu. tetapi maknanya jelas – Jikalau kamu memang lapar dan mahu makan. tidak mengeluarkan kotak rokoknya. Tampak di sini bahawa ayat C dan D tidak ada kaitan sintaksisnya.0 Pendahuluan Seseorang bayi dari saat kelahirannya telah mula berhubung dengan orang-orang dalam persekitarannya melalui tangisan. 1. laparlah. Dengan demikian maka A mengharapkan si B supaya memberinya sebatang. Keanehan ini disebabkan oleh kerana ayat A bukanlah semata-mata ayat pertanyaan tetapi sekaligus juga ayat permintaan. Tangisan menjadi satu cara untuk memberitahu keperluannya. Sungguhpun demikian. seperti lapar. Perhatikan percakapan berikut: (20) C: Aduh. mengantuk atau sakit. Beri definisi ringkas psikolinguistik.B: Ada. Letakkan nama anda sebelah atas jawapan anda. Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa. (Tidak lebih daripada 400 perkataan) 3. pergilah ke gerai di tepi hujung itu. Akan terasa aneh bagi A bila setelah menjawab “Ada” B hanya berhenti di situ saja. Tidak mustahil pula bahawa antara ayat satu dengan ayat berikutnya tidak ada kaitan sintaksisnya. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar. Jelaskan tahan perkembangan ilmu psikolinguistik. di hujung ada gerai. Dengan latar belakang semua ini marilah kita kaji ilmu yang dinamakan psikolinguistik. TUGASAN UNTUK SEMUA Sila baca bab ini jawab soalan berikut. Pragmatik itu apa? (100 perkataan) Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik Zuraini binti Ramli Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris 1.

2. Jenis perkembangan bahasa yang kedua pula ialah bahasa perhubungan. man man di. Dalam situasi ini. dan fikiran itu dilahirkan dalam bentuk bunyi dan kemudian dalam bentuk kata. dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. ii) Bahasa yang ditujukan kepada orang lain yang disebut bahasa perhubungan (socialized language). 1926). Apabila bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat artikulasi manusia disusun mengikut hukum-hukum yang ada dalam sesuatu bahasa. bertengkar. ‘…human cognitive development is achieved through maturational stages. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza (Piaget. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Beliau melihat perkembangan bahasa kanak-kanak dalam dua jenis. iaitu pengulangan. sama ada pada peringkat kata atau suku kata. barulah pengguna bahasa dapat berkomunikasi sesama mereka. Bahasa jenis pertama. Menurut Piaget (1926). mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan . Umumnya. iaitu : i) Bahasa yang bertumpu pada diri sendiri yang disebut bahasa egosentrik (egocentric language). with our thought processes and patterns changing systematically as we age’. Bahasa egosentrik jenis monolog pula ialah percakapan kanak-kanak yang seolah-olah menggambarkan kepada kita bahawa dia sedang berfikir. dan bertanya. seperti bercerita. Pengulangan tersebut dibuat untuk tujuan keseronokan dan tidak bermaksud apa-apa.0 Catatan Ringkas Tentang Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik Jika dilihat tahap-tahap pemerolehan bahasa kanak-kanak. Bahasa egosentrik dilahirkan dengan tiga cara. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. Contohnya.boleh dikatakan sebagai bahasa kerana bentuk tersebut tidak mempunyai pola teratur yang secara berulang-ulang dapat menyampaikan fikiran dan perasaan dengan tepat. Kakak nak mandi. Kakak nak mandi. peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama. beberapa pandangan telah dikemukakan oleh beberapa pengkaji yang berbeza. Justeru. Dalam jenis tersebut. mengulas. monolog dan monolog tumpuan. Bahasa egosentrik jenis pengulangan merupakan percakapan kanak-kanak yang diulang secara terus menerus. man man di.

Sofiya selalunya bercerita tentang dirinya dan orang-orang yang berada di sekitarnya. hanya pada usia dua tahun dan ke atas. melarang. Mereka mula memahami konteks dalam perbualan. cantik. Ketika bercerita berkaitan pengalamannya. sintaksis. Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling.1 Bercerita Melalui teknik bercerita. Menurut Kess. Kanak-kanak mula berinteraksi dengan orang di sekelilingnya semenjak mereka dilahirkan lagi. Data yang dipaparkan merupakan data yang diperoleh daripada pemerhatian terhadap kanak-kanak perempuan Melayu bernama Ainin Sofiya (singkatannya Sofiya atau Nin). J. F. Dalam tahap tersebut. dan mengajak. bekerjasama. memerintah atau meminta. kakak dah sidai tuala kakak dengan tuala adik. khususnya keluarga terdekat atau rakan-rakan di taska. Selalunya. penceritaan juga dibuat berdasarkan khayalan atau imaginasi kanak-kanak. dia bercerita tentang pengalamannya. antaranya fonologi. Kebiasaannya. kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat. tahap pemerolehan bahasa kanakkanak dilihat mengikut usia. Sebagai contoh: 3) Nanti kakak nak jadi pengantin macam Mak Busu. Walau bagaimanapun.bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak. tetapi juga untuk menarik perhatian pendengar. 2. 4) Nanti kakak nak bilik kakak macam ni. melalui pelbagai teknik berinteraksi. 188-239) membahagikan peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap. tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya. Mangantar Simanjuntak (1987. 2. mengulas. Sofiya memberitahu sesuatu kepada pendengarnya yang boleh menarik minat pendengar tersebut. menyatakan keinginan. tahap kecekapan penuh.2 Bertengkar dan Berbahas . tahap holofrasa. seterusnya persepsi dan klasifikasi mereka berkembang dan berubah mengikut masa. Rambut ayah dia pun botak jugak. bertengkar dan berbahas. bertanya. ketika berusia antara 1 hingga 3 tahun. Tahap in merupakan tahap pemerolehan sintaksis. mengkritik. tahap permulaan tatabahasa. iaitu tahap membabel atau mengagah. seperti teknik bercerita. 2) Kakak rajin. sama ada yang pernah berlaku pada dirinya ataupun yang berbentuk imaginasi. Pemerolehan bahasa melibatkan pemerolehan pelbagai aspek dalam bahasa. Sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya. Perkataan pun dan rajin bukan sahaja bertujuan memberi penegasan. semantik dan pragmatik. tahap ucapan dua kata. Kadangkala imaginasi terhasil akibat keinginannya terhadap sesuatu perkara. Kanak-kanak bermula dengan sesuatu yang lebih umum dan kategori yang tidak dikenal pasti. ada bantal Barney (sambil menunjuk gambar dalam majalah). Contohnya: 1) Danish ada rambut botak. (1976: 58) pula. kanak-kanak dilihat sudah mula mempelajari pragmatik dalam perbualan mereka. Sofiya berimaginasi tentang perkara-perkara tertentu yang pernah dilihatnya pada orang-orang di sekitarnya yang lebih dewasa atau berdasarkan gambar atau cerita yang pernah dilihat atau ditonton.

dia merujuk pandangan orang lain untuk mendapatkan pengesahan. dia mengharapkan tindak balas daripada orang yang mendengar. Sofiya cenderung untuk mempertahankan pendapat atau kepercayaannya. sama ada tindak balas dalam bentuk bahasa ataupun perbuatan. Selalunya. 5) Opah: Pandai cucu Opah. pernyataan keinginan merupakan bentuk bahasa yang paling awal dikuasai oleh kanak-kanak. yang dikeluarkan dalam bentuk satu suku kata. Selain itu. nanti dapat nombor satu.3 Bekerjasama Melalui teknik bekerjasama. kakak cucu atok.4 Menyatakan Keinginan Keinginan merupakan naluri yang telah ada dalam diri manusia semenjak mereka dilahirkan. seperti bermain. seperti ketika memasak lauk dan membeli belah. dan mandi.5 Mengkritik Menjadi kebiasaan kepada Sofiya untuk mengkritik atau menegur perbuatan atau kelakuan orang lain yang dirasakannya tidak betul. jom kita main boling. Sofiya: Bukan cucu Opah. dan membaca buku. Justeru. Cara ini membolehkannya menimbulkan gerak . sama ada dengan rakan-rakan atau orang lain yang lebih dewasa. 10) Nak andi (mandi). dia boleh menyebut perkataan mama dan ayah pada peringkat yang lebih awal. kan bu? 6) Opah: Kakak pakai baju Opah ya? Sofiya: Mana ada. melukis. Dia juga boleh menyebut perkataan-perkataan yang berkaitan dengan perbuatan asas dalam kehidupan. Kebanyakan perkataan tersebut berbentuk kata kerja seperti makan. Sebagai contoh: 7) Sofiya: Syafiq. minum. Dalam kes Sofiya. Syafiq: Sofiya duduk kat situ. 2. Contohnya: 9) Nak nen/tek (susu). Sofiya mengajak kanak-kanak lain untuk melakukan sesuatu. Syafiq susun bola.Dalam teknik bertengkar dan berbahas. Kadangkala. 8) Sofiya: Biar kakak masukkan bawang putih. Sofiya juga adakalanya menunjukkan keinginan bekerjasama dengan orang dewasa. Ini baju kakak. dalam situasi pertengkaran dan perbahasan itu. 2. Contoh perbualan di bawah diambil ketika Sofiya melihat ibunya menumbuk bawang di dapur. Opah besar. 2. Berbahasa menjadi salah satu medium untuk menyatakan keinginan tersebut.

Contohnya: 15) Sofiya: Ibu. kerana ia merupakan peringkat perkembangan yang agak tinggi dan bersesuaian dengan tahap umur kanak-kanak. kakak penat. Jika ayat tersebut disanggah.6 Memerintah atau Meminta Jika dilihat bahasa yang digunakan dalam interaksi kanak-kanak. Ibu : Malam-malam orang tak pakai lipstick. kanak-kanak akan mengulangi pernyataan tersebut dengan lebih bersungguh-sungguh. kakak nak pakai lipstick. 16) Sofiya: Ibu. Adakalanya. dan ayat yang diujarkan juga lebih panjang. Contohnya: 13) Sofiya: Ayah. ayah nyanyi macam tu bu. kritikan ditujukan terus kepada orang yang menjadi sasarannya. Sebagai contoh: 17) Sofiya: Ibu. tolong kakak warnakan ni. ayat perintah atau permintaan dihasilkan dalam bentuk ayat penyata. ayat yang diujarkan merupakan ayat perintah kerana Sofiya masih belum menguasai kata-kata silaan dan permintaan. pasang kipas! 14) Sofiya: Ibu.balas sama ada secara positif atau negatif kepada orang lain. Sofiya : Kakak nak pakai lipstick jugak! . Ketika berusia kurang daripada 3 tahun. iaitu diujarkan kepada orang lain. Sofiya sudah mampu menggunakan perkataan tolong. buat Milo kakak! Penggunaan kata silaan dan permintaan boleh menghaluskan suasana permintaan tersebut Pada usia 3 tahun. 2. Contohnya: 12) Sofiya: Ibu. Ada juga situasi yang kritikan dinyatakan secara tidak langsung. Memerintah atau meminta boleh dianggap sebagai kesinambungan daripada teknik menyatakan keinginan. terutama antara umur dua hingga lima tahun. Ini menunjukkan bahawa dia sudah menguasai dan memahami aspek pragmatik dengan lebih baik. bukan macam tu! Dalam contoh (11). kakak nak pakai lipstick. tolong dukung kakak. Lagu kakak lain. Misalnya: 11) Sofiya: Ayah nyanyi salah. Contohnya: 18) Sofiya : Ibu. Jelas bahawa keinginan mereka juga kadangkala dizahirkan dengan cara tersirat. teknik memerintah dan meminta merupakan teknik yang paling kerap digunakan.

Hal ini menunjukkan bahawa pada peringkat awal. Oleh itu. Walau bagaimanapun. tentang nama. kadangkala pertanyaan orang dewasa dilahirkan untuk mendapatkan pengesahan. dan belum ada perbezaan antara kategori manusia dan bukan manusia. ada dua jenis ayat tanya. Manakala. iaitu ayat tanya terbuka dan ayat tanya tertutup (Nik Safiah Karim et al. tempat dan arah. hal ini juga menunjukkan bahawa dia sudah pandai menghargai pemberian orang lain kepadanya. sebaliknya bergantung pada maksud yang terkandung dalam ayat tanya tersebut.. Dalam bahasa.7 Bertanya Bertanya merupakan teknik yang seringkali digunakan oleh Sofiya untuk memenuhi naluri ingin tahunya tentang pelbagai perkara di sekelilingnya. 1996 :427). Kata tanya siapa mula digunakan apabila dia tahu membezakan antara manusia dan bukan manusia. Selain daripada bertujuan untuk mendapatkan jawapan. sama ada menggunakan ya. teknik bertanya merupakan teknik yang digunakan untuk membolehkan dia benarbenar mengetahui sesuatu perkara itu. Sofiya melihat semua yang terdapat di sekelilingnya sebagai benda. Setiap pertanyaannya perlu dijawab dengan jelas. tidak atau jawapan dalam bentuk yang lain.2. Ayat tanya terbuka ialah ayat tanya yang jawapannya tidak terhad kepada perkataan ya atau tidak. Contohnya. Contohnya: 23) Sofiya: Mana kasut kakak? 24)) Sofiya: Mana beg kakak? . Ini menunjukkan bahawa dia sudah mula mempunyai pengetahuan kognitif. ayat tanya tertutup pula ialah ayat tanya yang memerlukan jawapan ya atau tidak/bukan. pertanyaan Sofiya boleh berbentuk pertanyaan terbuka dan tertutup. bagi Sofiya. Contohnya seperti: 19) Sofiya: Apa ni bu? 20) Sofiya: Itu apa? Pertanyaan di atas timbul apabila Sofiya mula mengenal alam sekelilingnya dan mempunyai dorongan untuk mengetahui nama benda-benda. menyuruh atau mengejek. Secara tidak langsung. iaitu pada usia lebih kurang dua tahun. jika mendapat baju atau mainan yang baru. Kata tanya mana dikuasai lebih kemudian. didapati bahawa kata tanya apa dikuasai lebih awal daripada siapa. Namun begitu. Dari segi penguasaan kata ganti nama tanya. bentuk pertanyaan yang lebih awal digunakan ialah pertanyaan terbuka. dia akan bertanya siapakah yang membelikan barang tersebut untuknya. selalunya pertanyaan itu diungkapkan untuk dia mengetahui siapakah yang membelikannya barang tersebut. Sebagai contoh: 21) Sofiya: Siapa belikan baju ni? 22) Sofiya: Siapa beli buku ni bu? Dalam contoh di atas.

Contohnya: 32) Ibu: Kakak dah mandi? Sofiya: Dah. Dalam konteks ini. dengan menggunakan kata tanya kenapa. Misalnya: . Apabila mencapai usia tiga tahun. serta dapat juga dilihat penggunaan kata nama arah dan kata bilangan dalam jawapannya. Apabila mencapai usia tiga tahun. Untuk pertanyaan terbuka. melainkan menjawab dengan satu perkataan sahaja. menjawab dengan menggunakan ayat yang penuh. tumpuan akan diberikan kepada fokus soalan. Sofiya sudah mula menggunakan pertanyaan sebab musabab. kita nak pergi mana? 26) Sofiya: Ibu beli dekat mana? Contoh-contoh di atas memperlihatkan perkataan mana merujuk kepada makna arah dan makna tempat.8 Menjawab Teknik menjawab merupakan teknik yang berkaitan dengan teknik bertanya yang dihuraikan sebelum ini. Jawapan yang diberikan juga adakalanya terbentuk dalam ayat yang sempurna. 33) Ayah: Kakak makan apa? Sofiya: Biskut. 27) Sofiya: Kenapa ayah tinggal kakak? 28) Sofiya: Kenapa baby Harith menangis? (Harith ialah anak jiran sebelah) Pertanyaan tertutup mula digunakan pada usia lebih kurang tiga tahun juga. Contohnya: 29) Sofiya: Cantik tak rambut kakak? 30) Sofiya: Kita nak pergi jalan ke ayah? 31) Sofiya: Perut Mak Busu ada baby ke bu? 2. Dalam contoh ayat (26).25) Sofiya: Bu. Contoh ayat (26) ini juga mengukuhkan lagi kenyataan bahawa Sofiya sudah pandai menghargai pemberian orang lain. Kadangkala jawapan untuk satu-satu pertanyaan diberi dalam bentuk beberapa ayat. Sofiya sudah mula memberikan jawapan yang lebih panjang. Sofiya akan menjawab berdasarkan pada pertanyaan yang diajukan. dan hal ini sama dengan bahasa orang dewasa. Jarang dilihat Sofiya ketika berusia dalam lingkungan dua tahun. pertanyaan daripada orang lain menjadi penggerak utama dalam membentuk perhubungan dua hala. Kebanyakan persoalan yang ditanyakan adalah berkenaan dengan diri sendiri atau keluarga terdekat. selalunya pertanyaan itu diungkapkan selepas contoh ayat-ayat (21).

39) Ibu: Kakak nak Milo? Sofiya: Tak nak. coklat. 2. ayah mandikan kakak. Kebanyakan perkataan yang digunakan terdiri daripada kata adjektif dan adverba. . pada peringkat umur 1½ hingga 2 tahun. 41) Sofiya: Cantiknya baju ibu. sewaktu masih bayi. kebanyakan jawapan untuk pertanyaan tertutup adalah dalam bentuk nak dan tak nak sahaja. Contohnya: 40) Ibu: Kakak! Sofiya: Ya bu! Seawal usia dua tahun.34) Ibu: Kakak dah mandi? Sofiya: Kakak dah mandi. Contohnya: 38) Ibu: Sofiya nak makan nasi? Sofiya: Nak. Apabila berusia 3 tahun. Apabila sudah boleh berbahasa. Contoh-contoh ayat di bawah diujarkan oleh Sofiya ketika dia berusia antara 2½ hingga 3 tahun. iaitu ya dan tidak biasanya lahir apabila Sofiya menyahut panggilan seseorang. air kotak. Sofiya dilihat telah mula menggunakan jawapan negatif tidak. Keupayaan menggunakan kata nafi ini merupakan lanjutan daripada keengganan terhadap sesuatu yang sebelum ini dinyatakan dalam bentuk tangisan atau gerak-geri. Jawapan untuk bentuk ayat tanya tertutup. Contohnya: 37) Ayah: Ainin nak Ribena? Sofiya: Nak Ribena. 36) Ibu: Kakak beli apa? Sofiya: Kakak beli banyak. Bagi soalan berbentuk pertanyaan tertutup pula. jawapan diberikan sama ada dengan anggukan atau gelengan kepala. keupayaan tersebut dipindahkan dalam bentuk bahasa. gula. menunjukkan bahawa dia sudah berupaya mengekspresikan perasaannya terhadap sesuatu perkara yang dialaminya.9 Mengulas Tatkala Sofiya sudah pandai berbahasa. atau dengan mengulang sebahagian pertanyaan. 35) Ibu: Mana mainan adik? Sofiya: Kakak dah simpan dalam bakul mainan. Katakata yang digunakan ialah kata nafi tidak (tak) dan bukan. dia mula menunjukkan keupayaan untuk membuat ulasan tentang sesuatu perkara.

melarang. bertanya. Contohnya dalam ujaran-ujaran yang dihasilkan oleh Sofiya di bawah: 46) Sofiya: Meh kakak sikat rambut adik! 47) Sofiya: Ibu jomla naik atas. manakala larangan halus menggunakan perkataan usah dan tak usah. bentuk yang digunakan oleh Sofiya ialah angan. adik tak ada. Larangan kasar menggunakan perkataan jangan. Bentuk penuh jangan hanya mula boleh dilafazkan pada sekitar usia 3 tahun. kakak pun sayang adik kakak. dia belajar bagaimana untuk berkongsi pengalamannya ataupun menyatakan keinginannya terhadap sesuatu perkara. dan mengajak. bekerjasama. mengulas.10 Melarang Jika diperhatikan. Dalam bahasa kanak-kanak. Terdapat juga ulasan yang dibuat berbentuk perbandingan. Contohnya: 45) Sofiya: Anganlah. sama ada perbandingan setara ataupun berlawanan. Nin punya! 46) Sofiya: Adik. Teknik ini dilihat sebagai satu cara Sofiya membina hubungan yang mesra dan rapat dengan seseorang. larangan dalam bahasa terbahagi kepada dua. bentuk larangan yang digunakan ialah jangan.11 Mengajak Teknik terakhir yang akan dibincangkan ialah teknik mengajak. Dalam teknik-teknik yang lain seperti bertengkar dan berbahas. Pada tahap sebelum berbahasa lagi. 2. Jelas dapat . dapat diperhatikan bahawa Sofiya mempelajari pragmatik melalui interaksinya dengan orang-orang di sekeliling.42) Sofiya: Ibu bawa kereta lajulah. iaitu larangan halus dan larangan kasar. menganggukkan kepala atau memberikan mainannya kepada seseorang. mengkritik. 44) Sofiya: Sufi sayang adik Kimi dia. Pada usia 1½ hingga 2 tahun. Menjelang usia 2 hingga 3 tahun. Misalnya: 43) Sofiya: Kakak ada warna. dia sudah mula menggunakan perkataan yang bertujuan untuk mengajak seperti meh (mari) dan jom (mari). memerintah atau meminta. jangan kacau ibu solat dik. menyatakan keinginan. 2. didapati bahawa Sofiya menguasai kemahiran berkomunikasi untuk pelbagai tujuan dan keperluan. Sewaktu menggunakan teknik bercerita.0 Kesimpulan Berdasarkan huraian dan contoh-contoh yang diberikan. Sofiya sudah mempamerkan teknik mengajak dengan cara tersenyum. 3.

struktur ataupun tatabahasa sosialnya. dalam mendidik anak-anak dalam kalangan keluarga Melayu. . Ini bermakna. Sungguhpun demikian. One also has to know how to get the other’s attention. relationship. Aspek pragmatik jelas dapat dilihat apabila kanak-kanak memahami konteks perbualan. Di samping itu. One has to know the appropriate ways to address others. from giving instructions to telling a story. ganti nama tersebut terus digunakan untuk merujuk dirinya sendiri. biasanya dikuasai lebih lewat. atau gelaran dan pangkat dalam keluarga. Oleh itu. how to take turns. depending on age. from simple requests at the table to telling of a joke. Ini membuktikan bahawa pemerolehan bahasa pertama berlaku melalui proses-proses penyerapan. perkataan dia mula digunakan sewaktu berumur 3 tahun seperti dalam contoh (44). and it seems reasonable to suppose that children acquire these skills from conversation. Selain itu. Biasanya. semangat ’kekitaan’ itu penting. peniruan merupakan satu proses yang seringkali digunakan oleh kanak-kanak untuk memperolehi bahasa. ganti nama diri pertama muncul lebih awal daripada bentuk ganti nama yang lain. Dapatan ini bersesuaian dengan pandangan Clark (2003).dilihat bahawa dalam usia antara 1½ hingga 3 tahun. dia menggunakan ganti nama saya di taska. iaitu. sex. agar dapat melahirkan generasi yang berpekerti mulia. sama ada dari segi sistem.” Dari segi penggunaan kata ganti nama diri pula. ganti nama kita juga telah mula digunakan seawal umur 3 tahun. ”Learning a language requires proficient use for all sorts of everyday purposes – from greetings to gossip. These are all skills on constant display in conversations. Perkataan kita bersifat inklusif. dan bukan hanya berkenaan dirinya sahaja. kamu atau engkau hanya digunakan apabila kanak-kanak tersebut memasuki alam persekolahan. ganti nama kakak tetap digunakan. To do any of these things requires knowing how to use one’s language. Perkataan awak. bentuk ganti nama kedua muncul lebih lambat dalam perbendaharaan kata kanakkanak Melayu. Hal ini biasa berlaku dalam masyarakat Melayu kerana ibu bapa sering memanggil anak mereka dengan nama anak tersebut atau gelaran dalam keluarga. Kata ganti nama ketiga yang lain seperti mereka pula. tetapi di rumah. and how to talk about the topic in question in that language. kanak-kanak sudah memahami konsep adanya orang lain dalam hidupnya. Kanak-kanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri. sebagaimana dalam contoh (25) dan (30). dia turut memahami bilakah masa yang sesuai untuk dia menjadi pembicara atau pendengar dalam satu-satu perbualan atau komunikasi. Oleh itu. Semuanya ini berlaku tanpa latih tubi yang formal sebagaimana yang digunakan dalam pengajaran bahasa di sekolah. sesuai dengan kebudayaan Melayu yang memberi tumpuan kepada hidup berkerabat dan bermasyarakat. Daripada pelbagai teknik berinteraksi dalam kalangan kanak-kanak Melayu yang dihuraikan. Dengan kata lain. Oleh sebab kanak-kanak mudah meniru atau mengulang apa yang didengarnya. seperti kakak atau abang. iaitu merangkumi orang yang bercakap dan yang diajak bercakap. mereka tahu dan faham bila ketika yang sesuai untuk mereka bercakap atau membalas percakapan orang lain. dan dalam kes Sofiya. dapatlah disimpulkan bahawa kanak-kanak dapat menghayati dengan sendirinya pelbagai aspek bahasa. Bagi ganti nama diri ketiga pula. and status. contoh penggunaan bahasa yang baik dan bersopan dalam kalangan ibu bapa perlulah ditunjukkan. Perkataan saya hanya muncul jika kanak-kanak itu pergi ke taska atau tadika. dia memahami konteks dalam perbualan.

Brace. Cambridge: Cambridge University Press. Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. New York: Academic Press. Nik Safiah Karim et al. Kess. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Piaget. J. Tatabahasa Dewan.Bibliografi Asmah Haji Omar. Psycholinguistics Introductory Perspective. 1926. Eve V. First Language Acquisition. 1996. 1987. J. New York: Harcourt. F. 2003. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. The Language and Thought of The Child. Clark. 1993. 1976. . Mangantar Simanjuntak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengantar Psikolinguistik Moden.

Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU Bagi memahmi proses penguasaan dan pembelajaran bahasa manusia dan bagi membantu kita mengajarkan bahasa Melayu. 014 2546199 Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut: Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut: 1. (10 markah) 3. Ismail (M20081000089) SK Methodist (ACS). March 5. Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari. (40 markah) Tugasan 1 dan 2 hendaklah diemelkan kepada saya pada 11 Mac 2009. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah) . Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.. Buat esei mengenai penguasaan kanak-kanak berdasarkan data yang dipungut selama dua bulan. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Ph. MA (Mal).. Tugasan 3 hendaklah disempurnakan dan diemelkan kepada saya pada akhir Mac 2009. Thursday. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (Edin) at 6:04 AM 30 comments: normahismail said.D. 2009 Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan Tugasan di Perpustakaan Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut: Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut: 1. Normah bt. Posted by Prof. Jalan Lahat . 30200 Ipoh. (10 markah) 2. Emeritus Abdullah Hassan.

Kemudian. De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan. Baik konsep-konsep mahupun bayanganbayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. . Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya. Bahasa adalah pasif. maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi. Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa. TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913) De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss. 2. Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama. Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tandatanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri. 3. dianggap sebagai pengasas linguistik deskriptif. sedangkan bertutur adalah aktif. De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. telinga dan bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut : 1. Kedua-dua sifat ini saling bertentangan. Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar. dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini.BUKU . Kemudian. iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut. Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual. otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi. Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu.PENGANTAR PSIKOLINGUISTIK MODEN : MANGANTAR SIMAJUNTAK BAB 3 : BEBERAPA TEORI LINGUISTIK 4 teori yang akan dibincangkan: 1. Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut. gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal. bukan bertutur dan bukan pula ucapan.

kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan. Jadi. tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable). Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. Jadi. Pertamanya. tandatanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas.Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi. tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenangwenang atau arbitrari. signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda Contohnya. tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable). gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda b. satu perpanjangan. Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik. iaitu hubungan-hubungan antara unitunit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan. Menurut De Saussure. Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. ‘tree’ dinamai tanda kerana membawa konsep ‘pohon’. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses . De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti : a. Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis. dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. Dengan kata lain. Pembentukan ayat-ayat. Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi. atau boleh paradigmatik. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda c. Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence). bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak. Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: ‘signe’ (sign). metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. menurut De Saussure. Pola-pola itu boleh sintagmatik. Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. tanda atau lambang. Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari. tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayatayat di luar bidang linguistik murni. Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari. jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris ‘tree’ maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita. tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue).

. Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk ‘’Jack and Jill’’... Jack dan Jill berjalan-jalan. Oleh itu. Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R ) r: pengeluaran bunyi ) . Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti. Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r ) 4. Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran. Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan. Jill melihat epal ( S ) 2... apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya.P.. Chomsky 1968). memetik epal dan memberikannya kepada Jill.. TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949) Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedahkaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism.. Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa. Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S ) 6. Jack memanjat pohon epal.. bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community). Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu. Ungkapanungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagian–bahagiannya. tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku–tingkah laku lain. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( .. Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon. Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak 7. maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu.penciptaan bebas. Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut: 1. perilaku ucapan adalah . Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli psikologi seperti John B. Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack 3. : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan s: pengamatan bunyi ) Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan Bahasa. ) 5.. Oleh yang demikian. Watson dan A.. 2.

Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian. ‘Amat’ . Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian. ‘jalan’. Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas. Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas. semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran.s + S – R Bagi Bloomfield. Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya. Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentukbentuk bebas. 3. bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat. Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain. misalnya: ‘pe-‘ . Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu. TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 – 1960) . misalnya: ‘Amat jalan’ . Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu. Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem. ‘-an’. Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa. Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik.satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau: Laku ucapan : r…. b.. misalnya : ‘matahari’ . ‘kakitangan’. c. Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon. Ada tiga jenis bentuk: a.

tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya. Erti tatabahasa ‘liked’ adalah peranan atau hubungannya dengan ‘she’ dan ‘me’ dan juga hubungannya dengan ‘like’ dan dengan ‘likes’ pada tingkatan paradigmatik. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu. erti tatabahasa dan erti fonologi. . Bahasa adalah susunan daripada kontekskonteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya. Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan). tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik. erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi: 1. satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : ‘She liked me’. Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis. Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik. Jadi. 5. unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori semantik. erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik. Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem.Menurut Firth. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti. Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi. tingkatan morfologi. Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma. unsur-unsur leksikon adalah kata-kata. unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem. dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat. tingkatan leksikon. 4. Jadi. 2. Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan. Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata). 3. Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik. konteks morfologi. Hubungan ayat dengan konteks situasi. Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataanpernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti. Misalnya.

Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau . Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan. Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsurunsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan. Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama. seperti suku kata atau kata. dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja. dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai. terutama dalam psikolinguistik.Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsurunsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa. iaitu teori Transformasi Generatif. baik berupa perpanjangan fonetik. TEORI NOAM CHOMSKY (1927 – SEKARANG) Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky. Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa. maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. 4. dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu. Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor. maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya. pada tahun 1957. Oleh itu. Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen. 2. Menurut Firth. Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi: 1. mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi. Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan.

Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman. Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan. menurut Chomsky. Dalam teori linguistiknya. kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku. 2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik. Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayatayat berikut (Chomsky 1964. 4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental). kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa.dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif. Jadi. 3) Kesejagatan struktur linguistik dasar. terutama dalam psikolinguistik. iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan. Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat. teori linguistik bersifat mental. Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak. Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa. cetakan ke-24 1969 :34) : . iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan. Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini. Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting. Jadi. Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative). Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut : 1) Aspek kreatif penggunaan bahasa.

bahawa dalam ayat pertama. Dalam kerja kursus. rekod dan catat apa yang disebut. kemudian baru buat analisis. Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon. Rekodkan walaupun di luar jadual. “John is eager to please. Tahap membina bahasa dari segi membina ayat. iaitu John ialah subjek keduadua ayat itu. contohnya budak menonton televisyen dan dia meniru atau mengikut nyanyian dalam televisyen tersebut.” 2. “John is easy to please. Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumusrumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi. Yang tidak empirikal-sesuatu yang tidak logik. 2. rakaman yang dibuat hanya ‘recording’ dan transkripsi – tuliskan apa yang disebut oleh kanak-kanak itu. frasa. Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. Buat rakaman setiap minggu. tatabahasa generatif terdiri daripada tiga komponen utama. John adalah objek yang logis (“It is easy to please John”). John ialah subjek (“John wants to please”).” Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya. apa-apa sahaja yang disebut oleh budak itu (casual) secara tidak sengaja. Pada tahun 1965. Apa yang dilihat (empirikal) – boleh dilihat dan didengar. Belajar dan kaji apa yang dilihat dan didengar sahaja. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman. perkataan dan ungkapan. Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti. Kajian oleh beberapa orang ahli psikolinguistik melibatkan bagaimana manusia lahir . iaitu. Rekodkan juga apa-apa sahaja yang dilihat pada anak orang lain. (10 markah) Buat kajian mengenai kanak-kanak yang berumur antara 12 – 24 bulan. Proses-proses yang berlaku dalam minda. sedangkan dalam ayat yang kedua. paling kurang setengah jam. Jadi. 1) Komponen sintaksis 2) Komponen semantik 3) Komponen fonologi Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi. Setiap apa yang direkod perlu dibuat catatan.1.

Melibatkan perbezaan antara manusia dengan haiwan. Proses mengikut bunyi. Tidak mudah untuk kanak-kanak mengaitkan bunyi dengan huruf atau lambang-lambang dan benda atau objek yang dilihat. barulah kanakkanak boleh menggunakan 3 perkataan atau lebih. jatuh dan sebagainya. 6 bulan. Proses kedua. setahun dan sebagainya dan apa yang kanak-kanak itu boleh lakukan dalam peringkat umur tersebut. seperti proses memperkenalkan dalam budaya kita bagaimana cara untuk membaca. Kemudian baru kanak-kanak tahu gunakan frasa atau ayat dua perkataan untuk membentuk ayat-ayat yang disebut ayat telegraf. memimpin dan sebagainya. contohnya kita sebut kucing tetapi anak-anak sebut ‘miaw’. susu. Anak-anak kenal suara yang mesra dan suara yang asing baginya. bayi menangis sebagai satu keperluan biologi. Anak manusia perlu belajar banyak perkara untuk menjadi dewasa. Anak-anak yang pekak tidak akan bersuara kerana tiada model yang didengarnya. sebaliknya kita perlu membantu supaya kanak-kanak itu boleh berbahasa dengan baik. Biasanya kanak-kanak akan menyebut perkataan kata nama terlebih dahulu. Kita tidak ada sebarang usaha untuk mencampuri perkembangan yang berlaku tetapi apabila kita tahu proses ini berlaku begitu. Hal ini jarang dibincangkan kerana orang ramai tidak mengetahuinya. kemudian boleh berjalan. Kosa kata dan perbendaharaan kata mereka lebih luas. menggunakan sistem bunyi untuk berbahasa. sama seperti gigi untuk mengunyah. Dalam belajar bahasa ada bunyi. Selepas 2 tahun. Organ-organ manusia boleh melakukan proses-proses yang banyak. bagaimana dia bercakap. Umur 8-10 bulan baru keluar bunyi yang ada sukukata. lama-kelamaan dia belajar berbahasa. semalam ialah kata keterangan.tanpa tahu berbahasa. Oleh itu dia akan melalui proses pembelajaran yang sangat pesat. Anak-anak akan mula mengeluarkan bunyi yang ringkas dan diikuti dengan bunyi yang lebih panjang. Bagaimana kita melihat kanak-kanak dapat menguasai sistem . Proses dan tahap-tahap proses itu berlaku seperti 3 bulan. semua perlakuan (behaviour) ini disusun untuk melihat perkembangan yang berlaku dalam minda. kita boleh mencampuri proses itu. contohnya lidah untuk merasa dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Bagaimana proses-proses ini berlaku. Menulis ialah proses memperkenalkan lambang-lambang yang konvensional dengan bunyi yang didengar. ayat dan tatabahasa yang dipelajari dalam bidang tatabahasa. Haiwan lahir dan kemudian hanya dijaga untuk seketika. seperti bantal. diikuti dengan perkataan. berpaut dan memanggil ibunya. Anak orang Inggeris. diikuti dengan kata kerja seperti makan. Bercakap bukan satu perkara asas tetapi makan ialah perkara asas. mama. Manusia lahir dengan dibantu dalam perkembangannya. Seterusnya diikuti dengan kata keterangan seperti “opah dating semalam”. kanakkanak boleh belajar dengan mudah dan kita tidak boleh biarkan sahaja proses itu. bagaimana manusia memainkan peranannya sebagai ahli dalam sebuah masyarakat. Dia juga akan melihat ke arah suara orang yang bercakap itu. Proses kognitif sangat sukar difahami. minum. Psikolinguistik adalah satu bidang yang mengkaji bagaimana seorang kanak-kanak yang tidak tahu berbahasa. biasanya 3-4 tahun sudah petah bercakap kerana mereka didedahkan dengan perkataan-perkataan semasa masih di usia tersebut. Contohnya.

Mulut .” Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg. penghasilan. Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang.pragmatik dalam bahasa kita iaitu apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat (peraturan berbahasa). Tahap Linguistik Perkembangan ilmu linguistik. memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain. Carroll. yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa. dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. Psikolinguistik Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. Daripada segi biologi. yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme. yang sering juga disebut sebagai nativisme. dan pemerolehan bahasa. Amerika. sedangkan pada binatang bahagian-bahagian ini tidak ada. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Skinner (Chomsky 1959). Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa. Tahap Formatif Pada pertengahan abad ke dua puluh. Gardner. Pada manusia ada bahagian-bahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan. 1967. Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation. F. John B.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. b. baik dalam struktur mahupun fungsinya. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok. 1954). khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga. pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky.” Sementara itu. John W. Syntactic Structures. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.

(4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini. manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakulti-fakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. 1979). Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia. memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. cimpanzi yang diajar oleh Dr. misalnya. Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah. dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang. tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka. Viki. Hayes 1947. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan. akhirnya hanya dapat mengatakan papa. Menurut Chomsky. membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif. tetapi masih tidak dapat berbahasa. mama. Dengan pengetahuan yang kita miliki. seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog. iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik. Terrace. iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. keanjalan lidah. . Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara atau misai pada manusia.manusia. pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. dan up. Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933. manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir. dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa. bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan. atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. Apakah binatang tidak dapat berbahasa? Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. Ini dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua. (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan. Gardner 1966. Biolinguistik. cup. tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan. iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). Gua. dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). dan tipisnya bibir. dan Puan Hayes. Waktu dilahirkan. (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh. yakni.

primatologi. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. Tahap Teori Psikolinguistik Pada tahap akhir ini. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia. Kaedah yang berkesan: . Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. buat analisis dan daripada analisis dibuat kesimpulan. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. dan genetik. Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Frasa orang tua itu. d. Tatabahasa. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini. Teori Empirikal – apabila kenyataan/kesimpulan yang dibuat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. misalnya. psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya. termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Kemudian. mustahillah manusia dapat berbahasa. tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. filsafat. boleh diuji. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi. misalnya. Tahap Kognitif Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa. Apabila sampai pada hal-hal lisan.Makhluk lain dapat melakukan banyak hal. tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. di situlah mereka berbeza daripada manusia. c.

• Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan • Ada mikrofon radio • Sample besar bertahun-tahun • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial • Kanak-kanak belum bercakap pun dapat dikaji • Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam • Data boleh dipercayai. bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa 2. • Lain daripada masalah dengan orang dewasa. reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek 3. dari lahir hingga baligh Paradigma penyelidikan • Bukan satu cara sahaja • Linguistik dan psikologi Sampel alamiah (naturalistik) • Suasana lazim kanak-kanak • Di rumah – akustik tidak baik alat boleh mengganggu kanak-kanak • Pusat penyelidikan : kanak-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan • Data berkualiti : representative dan naturalistik • Kesulitan : mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya • Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak • Mungkin tidak banyak peristiwa tentang ciri-ciri bagi membuat kesimpulan bagaimana kanak-kanak belajar • Perlu suplemen dari kaedah lain Eksperimen Psikologi eksperimental banyak digunakan. hasilnya memberi bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan memperbaiki eksperimen akan datang) Hasil penyelidikan • dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak • tetapi. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana:  Perkembangan kognitif  Jangka minat (attention) pendek  Memahami dan mengingat arahan  Tidak dapat dilakukan bagi kanak-kanak di bawah umur 3 tahun Kaedah baru • Teknik merakam dan design eksperimen direka. pengitlakan daripada kajian ini sukar .• Berjaya : penyelidik membina kaedah berkesan mendapatkan data daripada kanakkanak. 1. jalankan tugasan dan kumpul data 4. buat analisis statistik behaviour subjek 5.

meniru – ahli psikologi mengatakan kanak-kanak belajar berbahasa kerana mereka meniru. 3. Perkataan Pertama ¬ umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama ¬ itulah bukti ketara perkembangan bahasa. 2. Teori Pemerolehan Bahasa Kanak-kanak 3 teori : a. innate – otak kanak-kanak itu ada kemampuan untuk berkembang dan mempelajari bahasa. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya ¬ Bunyi makan.• apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal. Ibu yang beri input kepada anak itu untuk mengatakan sesuatu perkataan. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan Penghasilan bunyi Dari saat bayi lahir hingga 12 bulan. Contoh: emak menyuruh anak itu ucap terima kasih apabila menerima sesuatu. input 1. Sudah tersedia jentera (LAD) untuk membantu atau beroperasi dalam otak kanak-kanak itu. tetapi ada juga teori lain – innate. Memakan masa yang lama untuk penyelidik memastikan semua angkubah dikaji dan hasilnya sahih Kekerapan • berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen ? • kerap. batuk. makan. suasana eksperimen dan prosedur statistik memberi interpretasi berlainan • sangat perlahan. mencepak. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja ¬ Ia mungkin mangatakan lapar. meniru b. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif ¬ Aktiviti bernafas. sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi ¬ Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah . Ada beberapa tahap perkembangan: Tahap 1 (0 – 8 minggu) – bunyi-bunyi asas biologi ¬ Pada beberapa minggu pertama. kudrat (innate) c. input – khusus kepada apa yang ibunya ajarkan supaya kanak-kanak itu belajar. bayi mula bercakap ¬ tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan ¬ 3 bidang besar : penghasilan bunyi. Ini ada kaitan dengan jentera belajar bahasa (LAD). menelan. tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa • lain subjek. Ada kanak-kanak yang berbahasa kesat kerana mendengar orang yang berada di persekitarannya berbahasa sebegitu. ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat. mulai lahir hingga 3 bulan. Proses meniru memang berlaku.

gu menyerupai suku kata ¬ 4 bulan. Mula mewujudkan kontur intonasi ¬ Bunyi ga. daa da dan lain-lain ¬ Bebel tidak ada makna. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a] Interpretasi Maksud ¬ Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi ¬ Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama ¬ Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain ¬ Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek ¬ Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan Tidak seperti bunyi bahasa ¬ Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa ¬ Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa ¬ Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi ¬ Bunyinya beritma ¬ Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara ¬ Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap 11 (8 – 20 minggu) – Gelak dan mengagah ¬ Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan ¬ Tangisan juga dihasilkan. ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut ¬ Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini – lebih menggembirakan ibunya Tahap 1V (25 – 50 minggu) – membebel ¬ Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan ¬ Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang ¬ Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba. nadanya mula berbagai-bagai ¬ Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu ¬ Beritma dan pendek-pendek ¬ Mula mengagah dan gelak.didokumentasikan dengan baik ¬ Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. tetapi menyerupai bunyi dewasa . aa gaa. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir ¬ Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa ¬ Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap 111 (20 – 30 minggu) – Bermain dengan bunyi bahasa ¬ Penghasilan bunyi lebih mantap ¬ Bunyi lebih panjang 1 saat. seperti vokal dan konsonan ¬ Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal ¬ Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan ¬ Ada bunyi lelangit lembut.

Ada satu tahap umur yang dia tidak lagi belajar. Ini salah ¬ Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada yang membebel hingga 18 bulan ¬ Bunyi ini juga bukan rawak. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Proses ini aktif setiap hari. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak ¬ Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi Tahap V (9 – 18 bulan) – ujaran berirama ¬ Bunyi sudah berirama. Pragmatik Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. frasa baharu. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. Selepas itu. soalan. berbeza-beza ¬ Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran ¬ Bunyi lebih jelas. sistem nahu atau tatabahasanya sudah lengkap. menyerap dan mengajuk bunyi. tempoh itulah kita mengajar kanak-kanak itu membina atau membentuk bahasa. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna. Implikasinya kepada kita. semantik. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah . mula ada makna. cuma yang terus berkembang ialah bilangan perkataan yang dikuasainya. Selepas tempoh ini. Tempoh ini disebut tempoh usia kritikal. Begitu juga bagi kanakkanak yang ibu atau bapanya pekak atau bisu. Kanak-kanak yang dihantar ke tadika pandai bercerita atau bercakap kerana tempoh itu perkembangannya pesat. Kita boleh mempersoalkan kebenaran teori itu? Kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak yang hidup dalam lingkungannya bahasa manusia. tercetus LAD. Kanak-kanak belajar bahasa ada tempoh boleh belajar dengan berlakunya beberapa perkara (setting) LAD (Language Acquisition Device). panggilan.¬ Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. jika tidak didedahkan dengan bunyi-bunyi bahasa. adakah LAD itu tercetus? Contoh: pekak – tidak dapat menyebut dan tidak dapat berbahasa kerana tidak ada bahasa untuk ditiru kerana dia tidak mendengar. kata awal dengan makna jelas ¬ Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Usia Kritikal (Critical Age) – tahap yang sangat penting Semasa kanak-kanak belajar bahasa. lazimnya umur 2 tahun sudah boleh bercakap dan membuat ayat. Selepas itu dia tidak belajar lagi sistem nahu dan ayat-ayat baharu. Jika tidak hidup dalam lingkungan manusia. kanak-kanak hilang upaya kuasai bahasa. Kanak-kanak yang cepat bersekolah akan cepat dapat menguasai konsep-konsep atau perkataan yang ada makna. kemahuan dan kemesraan ¬ Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi ¬ Sudah ada suku kata. dia tidak akan tahu berbahasa. mendengar manusia berkata-kata (konteks bahasa itu digunakan) jentera itu dihidupkan. Kanak-kanak belajar bahasa antara 2 hingga 6 atau 7 tahun.

Sementara itu. Jalan Lahat .. kakinya empat. Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut. Anak itu lalu menyerap ciri-ciri yang ada pada binatang itu. matanya dua. Bagaimana dia memahami setiap perkataan dalam dunia ini? Bagaimana kanak-kanak dapat memahami sesuatu benda dan menyebut benda tersebut. contohnya seorang anak yang sedang dalam proses memperoleh bahasa suatu hari diberi tahu oleh ibunya bahawa binatang yang mereka lihat itu adalah kucing. ekornya satu. 30200 Ipoh. (10 markah) BUKU . 1998). dan lain-lain. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. saiz dan warna yang membolehkan kanak-kanak mengenali dan membaca alam.. berbulu coklat. 014 2546199 Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut: Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut: 1. apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. telinganya dua.PENGANTAR PSIKOLINGUISTIK MODEN : MANGANTAR SIMAJUNTAK BAB 3 : BEBERAPA TEORI LINGUISTIK 4 teori yang akan dibincangkan: 1. dianggap sebagai pengasas linguistik deskriptif. March 10. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Penguasaan Makna (Semantik) Bagaimana kanak-kanak belajar makna? Bagaimana dia tiba-tiba tahu makna? Apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang menyebabkan dia kenal apa yang dilihat dan memberi label (perkataan). Normah bt.memasuki wilayah yang lain. De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. Akan tetapi. 2009 9:47 PM normahismail said. Tertanamlah pada benak anak itu bahawa binatang itu adalah kucing. telinga dan . pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker. TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913) De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss. Ismail (M20081000089) SK Methodist (ACS). Semua benda dalam dunia ini prototaip (bentuk yang paling asas) seperti bentuk.

Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. sedangkan bertutur adalah aktif. Kemudian. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda b. Bahasa adalah pasif. Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda c. signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda . De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan. Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa. Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama. tanda atau lambang. Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi. bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak. Baik konsep-konsep mahupun bayanganbayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi. 2. Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B. Kemudian. maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi. Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tandatanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri. iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut. otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi. bukan bertutur dan bukan pula ucapan. dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini. Jadi. 3. gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi. Kedua-dua sifat ini saling bertentangan.bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti : a. Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut : 1. Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu. Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: ‘signe’ (sign). Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya. gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal.

Contohnya, jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris ‘tree’ maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita, dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. Jadi, ‘tree’ dinamai tanda kerana membawa konsep ‘pohon’. Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. Pertamanya, tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenangwenang atau arbitrari. Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari. Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari, tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable), tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable). Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik. Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis, satu perpanjangan. Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence). Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. Dengan kata lain, tandatanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas. Menurut De Saussure, metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. Pola-pola itu boleh sintagmatik, iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan, atau boleh paradigmatik, iaitu hubungan-hubungan antara unitunit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan. Pembentukan ayat-ayat, menurut De Saussure, tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue), tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayatayat di luar bidang linguistik murni. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses penciptaan bebas, tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. Chomsky 1968). 2. TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949) Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedahkaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism. Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli psikologi seperti John B. Watson dan A.P. Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa. Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama

dengan tingkah laku–tingkah laku lain. Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan, maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu. Oleh yang demikian, apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya. Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk ‘’Jack and Jill’’. Jack dan Jill berjalan-jalan. Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon. Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu. Jack memanjat pohon epal, memetik epal dan memberikannya kepada Jill. Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut: 1. Jill melihat epal ( S ) 2. Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack 3. Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r ) 4. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( ..... ) 5. Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S ) 6. Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak 7. Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R )

r: pengeluaran bunyi ) ......... : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan s: pengamatan bunyi ) Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan Bahasa, bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community). Ungkapanungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagian–bahagiannya. Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti. Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran. Oleh itu, perilaku ucapan adalah satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau: Laku ucapan : r…..s + S – R Bagi Bloomfield, bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu. Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem.

Ada tiga jenis bentuk: a. Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian, misalnya: ‘Amat jalan’ ; ‘Amat’ ; ‘jalan’. b. Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian, misalnya: ‘pe-‘ ; ‘-an’. c. Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain, misalnya : ‘matahari’ ; ‘kakitangan’. Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa. Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu. Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon. Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentukbentuk bebas. Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas. Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas; semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran. Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya.

3. TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 – 1960) Menurut Firth, dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi, konteks morfologi, konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan). Bahasa adalah susunan daripada kontekskonteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu. Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis. Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik, tingkatan leksikon, tingkatan morfologi, tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik. Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem, unsur-unsur leksikon adalah kata-kata, unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem, unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori

semantik. Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik, tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya. Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. Jadi, erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi: 1. Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata). 2. Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat. 3. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu. 4. Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan. 5. Hubungan ayat dengan konteks situasi. Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya. Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataanpernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti; erti tatabahasa dan erti fonologi. Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma. Jadi, erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik. Misalnya, satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : ‘She liked me’. Erti tatabahasa ‘liked’ adalah peranan atau hubungannya dengan ‘she’ dan ‘me’ dan juga hubungannya dengan ‘like’ dan dengan ‘likes’ pada tingkatan paradigmatik. Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsurunsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa. Menurut Firth, dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai. Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi: 1. Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsurunsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam

bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan. 2. Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen, baik berupa perpanjangan fonetik, mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi, seperti suku kata atau kata. Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu.

4. TEORI NOAM CHOMSKY (1927 – SEKARANG) Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky, iaitu teori Transformasi Generatif, pada tahun 1957, maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik, terutama dalam psikolinguistik. Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan. Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa, maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya. Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor, dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja. Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. Jadi, menurut Chomsky, teori linguistik bersifat mental, kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku.

Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut : 1) Aspek kreatif penggunaan bahasa. 2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik. 3) Kesejagatan struktur linguistik dasar. 4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental).

Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative). Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini. Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak. Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan, kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa. Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting, terutama dalam psikolinguistik. Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat. Dalam teori linguistiknya, Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman, iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan, iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan. Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa. Jadi, tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif. Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayatayat berikut (Chomsky 1964, cetakan ke-24 1969 :34) : 1. “John is easy to please.” 2. “John is eager to please.” Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya, iaitu John ialah subjek keduadua ayat itu. Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu, bahawa dalam ayat pertama, John adalah objek yang logis (“It is easy to please John”), sedangkan dalam ayat yang kedua, John ialah subjek (“John wants to please”). Pada tahun 1965, Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. Jadi, tatabahasa

generatif terdiri daripada tiga komponen utama, iaitu; 1) Komponen sintaksis 2) Komponen semantik 3) Komponen fonologi Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi. Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon. Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumusrumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi. Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti.

2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah) Buat kajian mengenai kanak-kanak yang berumur antara 12 – 24 bulan. Tahap membina bahasa dari segi membina ayat, frasa, perkataan dan ungkapan. Dalam kerja kursus, rakaman yang dibuat hanya ‘recording’ dan transkripsi – tuliskan apa yang disebut oleh kanak-kanak itu, kemudian baru buat analisis. Buat rakaman setiap minggu, rekod dan catat apa yang disebut, paling kurang setengah jam. Rekodkan walaupun di luar jadual, apa-apa sahaja yang disebut oleh budak itu (casual) secara tidak sengaja. Rekodkan juga apa-apa sahaja yang dilihat pada anak orang lain, contohnya budak menonton televisyen dan dia meniru atau mengikut nyanyian dalam televisyen tersebut. Setiap apa yang direkod perlu dibuat catatan. Proses-proses yang berlaku dalam minda. Apa yang dilihat (empirikal) – boleh dilihat dan didengar. Yang tidak empirikal-sesuatu yang tidak logik. Belajar dan kaji apa yang dilihat dan didengar sahaja. Kajian oleh beberapa orang ahli psikolinguistik melibatkan bagaimana manusia lahir tanpa tahu berbahasa, lama-kelamaan dia belajar berbahasa. Melibatkan perbezaan antara manusia dengan haiwan. Manusia lahir dengan dibantu dalam perkembangannya. Haiwan lahir dan kemudian hanya dijaga untuk seketika, kemudian boleh berjalan, berpaut dan memanggil ibunya. Anak manusia perlu belajar banyak perkara untuk menjadi dewasa. Oleh itu dia akan melalui proses pembelajaran yang sangat pesat, bayi menangis sebagai satu keperluan biologi, sama seperti gigi untuk mengunyah. Organ-organ manusia boleh melakukan proses-proses yang banyak, contohnya lidah untuk merasa dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Bercakap bukan satu perkara asas tetapi makan ialah perkara asas. Dalam belajar bahasa ada bunyi, ayat dan tatabahasa yang dipelajari dalam bidang tatabahasa. Bagaimana proses-proses ini berlaku, semua perlakuan (behaviour) ini disusun untuk melihat perkembangan yang berlaku dalam minda. Proses kedua, bagaimana manusia memainkan peranannya sebagai ahli dalam sebuah masyarakat,

jatuh dan sebagainya. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa. Seterusnya diikuti dengan kata keterangan seperti “opah dating semalam”. Anak-anak kenal suara yang mesra dan suara yang asing baginya. Anak-anak akan mula mengeluarkan bunyi yang ringkas dan diikuti dengan bunyi yang lebih panjang. Hal ini jarang dibincangkan kerana orang ramai tidak mengetahuinya. diikuti dengan perkataan. Tidak mudah untuk kanak-kanak mengaitkan bunyi dengan huruf atau lambang-lambang dan benda atau objek yang dilihat. 6 bulan. dan pemerolehan bahasa. sebaliknya kita perlu membantu supaya kanak-kanak itu boleh berbahasa dengan baik. kita boleh mencampuri proses itu. contohnya kita sebut kucing tetapi anak-anak sebut ‘miaw’. minum. . Proses dan tahap-tahap proses itu berlaku seperti 3 bulan. susu. Bagaimana kita melihat kanak-kanak dapat menguasai sistem pragmatik dalam bahasa kita iaitu apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat (peraturan berbahasa). kanakkanak boleh belajar dengan mudah dan kita tidak boleh biarkan sahaja proses itu. Dia juga akan melihat ke arah suara orang yang bercakap itu.bagaimana dia bercakap. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda. menggunakan sistem bunyi untuk berbahasa. Psikolinguistik adalah satu bidang yang mengkaji bagaimana seorang kanak-kanak yang tidak tahu berbahasa. Kemudian baru kanak-kanak tahu gunakan frasa atau ayat dua perkataan untuk membentuk ayat-ayat yang disebut ayat telegraf. Menulis ialah proses memperkenalkan lambang-lambang yang konvensional dengan bunyi yang didengar. seperti bantal. Anak-anak yang pekak tidak akan bersuara kerana tiada model yang didengarnya. Proses kognitif sangat sukar difahami. setahun dan sebagainya dan apa yang kanak-kanak itu boleh lakukan dalam peringkat umur tersebut. Selepas 2 tahun. penghasilan. Biasanya kanak-kanak akan menyebut perkataan kata nama terlebih dahulu.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Kita tidak ada sebarang usaha untuk mencampuri perkembangan yang berlaku tetapi apabila kita tahu proses ini berlaku begitu. seperti proses memperkenalkan dalam budaya kita bagaimana cara untuk membaca. barulah kanakkanak boleh menggunakan 3 perkataan atau lebih. semalam ialah kata keterangan. Psikolinguistik Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. diikuti dengan kata kerja seperti makan. memimpin dan sebagainya. Anak orang Inggeris. Proses mengikut bunyi. Kosa kata dan perbendaharaan kata mereka lebih luas. Contohnya. mama.” Sementara itu. biasanya 3-4 tahun sudah petah bercakap kerana mereka didedahkan dengan perkataan-perkataan semasa masih di usia tersebut. Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman. Umur 8-10 bulan baru keluar bunyi yang ada sukukata.

seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation. Skinner (Chomsky 1959). manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang. Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah. John B. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok. Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa. Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif. Jenkins 2000). 1954).” Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg. khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga. (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan. Gardner. baik dalam struktur mahupun fungsinya. yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini.Tahap Formatif Pada pertengahan abad ke dua puluh. memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. yang sering juga disebut sebagai nativisme. Daripada segi biologi. pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa. Biolinguistik. (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini. John W. pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky. Mulut manusia. Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. 1967. F. (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh. sedangkan pada binatang bahagian-bahagian ini tidak ada. Syntactic Structures. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain. dan tipisnya bibir. Pada manusia ada bahagian-bahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan. yakni. Tahap Linguistik Perkembangan ilmu linguistik. Amerika. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik. mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme. b. Ini . iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik. memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama. keanjalan lidah. dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. misalnya. Carroll.

manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir. iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu.dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara atau misai pada manusia. Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933. Tatabahasa. iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. Viki. di situlah mereka berbeza daripada manusia. tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. Apakah binatang tidak dapat berbahasa? Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang. tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia. akhirnya hanya dapat mengatakan papa. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. misalnya. tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang. dan up. Dengan pengetahuan yang kita miliki. Menurut Chomsky. manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakulti-fakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. Hayes 1947. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan. atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. cimpanzi yang diajar oleh Dr. Gardner 1966. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. mama. Waktu dilahirkan. dan Puan Hayes. Apabila sampai pada hal-hal lisan. Terrace. . Gua. Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). c. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog. tetapi masih tidak dapat berbahasa. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan. dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa. 1979). Makhluk lain dapat melakukan banyak hal. dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. Tahap Kognitif Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. cup.

Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana:  Perkembangan kognitif  Jangka minat (attention) pendek  Memahami dan mengingat arahan  Tidak dapat dilakukan bagi kanak-kanak di bawah umur 3 tahun Kaedah baru • Teknik merakam dan design eksperimen direka. mustahillah manusia dapat berbahasa. boleh diuji. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia. primatologi. d. Frasa orang tua itu. Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Teori Empirikal – apabila kenyataan/kesimpulan yang dibuat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. buat analisis dan daripada analisis dibuat kesimpulan. membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini. Kemudian. Tahap Teori Psikolinguistik Pada tahap akhir ini.Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. filsafat. • Lain daripada masalah dengan orang dewasa. Kaedah yang berkesan: • Berjaya : penyelidik membina kaedah berkesan mendapatkan data daripada kanakkanak. psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. misalnya. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa. • Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan • Ada mikrofon radio • Sample besar bertahun-tahun .

1. pengitlakan daripada kajian ini sukar • apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal. jalankan tugasan dan kumpul data 4. bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa 2. hasilnya memberi bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan memperbaiki eksperimen akan datang) Hasil penyelidikan • dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak • tetapi. buat analisis statistik behaviour subjek 5. selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat. meniru . suasana eksperimen dan prosedur statistik memberi interpretasi berlainan • sangat perlahan. mulai lahir hingga 3 bulan. Memakan masa yang lama untuk penyelidik memastikan semua angkubah dikaji dan hasilnya sahih Kekerapan • berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen ? • kerap. Teori Pemerolehan Bahasa Kanak-kanak 3 teori : a.• Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial • Kanak-kanak belum bercakap pun dapat dikaji • Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam • Data boleh dipercayai. reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek 3. tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa • lain subjek. dari lahir hingga baligh Paradigma penyelidikan • Bukan satu cara sahaja • Linguistik dan psikologi Sampel alamiah (naturalistik) • Suasana lazim kanak-kanak • Di rumah – akustik tidak baik alat boleh mengganggu kanak-kanak • Pusat penyelidikan : kanak-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan • Data berkualiti : representative dan naturalistik • Kesulitan : mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya • Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak • Mungkin tidak banyak peristiwa tentang ciri-ciri bagi membuat kesimpulan bagaimana kanak-kanak belajar • Perlu suplemen dari kaedah lain Eksperimen Psikologi eksperimental banyak digunakan.

Ada beberapa tahap perkembangan: Tahap 1 (0 – 8 minggu) – bunyi-bunyi asas biologi ¬ Pada beberapa minggu pertama. bayi mula bercakap ¬ tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan ¬ 3 bidang besar : penghasilan bunyi. mencepak. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan Penghasilan bunyi Dari saat bayi lahir hingga 12 bulan. tetapi ada juga teori lain – innate. Ibu yang beri input kepada anak itu untuk mengatakan sesuatu perkataan. Contoh: emak menyuruh anak itu ucap terima kasih apabila menerima sesuatu. 2. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja ¬ Ia mungkin mangatakan lapar. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a] Interpretasi Maksud ¬ Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi ¬ Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama ¬ Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain ¬ Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek ¬ Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan Tidak seperti bunyi bahasa ¬ Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa . Perkataan Pertama ¬ umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama ¬ itulah bukti ketara perkembangan bahasa. input 1. input – khusus kepada apa yang ibunya ajarkan supaya kanak-kanak itu belajar. menelan. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif ¬ Aktiviti bernafas. Ada kanak-kanak yang berbahasa kesat kerana mendengar orang yang berada di persekitarannya berbahasa sebegitu. meniru – ahli psikologi mengatakan kanak-kanak belajar berbahasa kerana mereka meniru. Proses meniru memang berlaku. Sudah tersedia jentera (LAD) untuk membantu atau beroperasi dalam otak kanak-kanak itu. ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. makan. Ini ada kaitan dengan jentera belajar bahasa (LAD). batuk. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya ¬ Bunyi makan. 3.b. kudrat (innate) c. sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi ¬ Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah didokumentasikan dengan baik ¬ Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. innate – otak kanak-kanak itu ada kemampuan untuk berkembang dan mempelajari bahasa.

Ini salah ¬ Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada yang membebel hingga 18 bulan ¬ Bunyi ini juga bukan rawak. mula ada makna.¬ Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa ¬ Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi ¬ Bunyinya beritma ¬ Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara ¬ Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap 11 (8 – 20 minggu) – Gelak dan mengagah ¬ Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan ¬ Tangisan juga dihasilkan. Mula mewujudkan kontur intonasi ¬ Bunyi ga. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir ¬ Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa ¬ Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap 111 (20 – 30 minggu) – Bermain dengan bunyi bahasa ¬ Penghasilan bunyi lebih mantap ¬ Bunyi lebih panjang 1 saat. tetapi menyerupai bunyi dewasa ¬ Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. daa da dan lain-lain ¬ Bebel tidak ada makna. ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut ¬ Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini – lebih menggembirakan ibunya Tahap 1V (25 – 50 minggu) – membebel ¬ Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan ¬ Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang ¬ Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba. berbeza-beza ¬ Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran ¬ Bunyi lebih jelas. gu menyerupai suku kata ¬ 4 bulan. aa gaa. seperti vokal dan konsonan ¬ Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal ¬ Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan ¬ Ada bunyi lelangit lembut. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. kemahuan dan kemesraan ¬ Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi ¬ Sudah ada suku kata. nadanya mula berbagai-bagai ¬ Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu ¬ Beritma dan pendek-pendek ¬ Mula mengagah dan gelak. kata awal dengan makna jelas . soalan. panggilan. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak ¬ Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi Tahap V (9 – 18 bulan) – ujaran berirama ¬ Bunyi sudah berirama.

Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. kakinya empat. frasa baharu. Tertanamlah pada benak anak itu bahawa binatang itu adalah kucing. Kanak-kanak belajar bahasa ada tempoh boleh belajar dengan berlakunya beberapa perkara (setting) LAD (Language Acquisition Device).¬ Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Usia Kritikal (Critical Age) – tahap yang sangat penting Semasa kanak-kanak belajar bahasa. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah memasuki wilayah yang lain. sistem nahu atau tatabahasanya sudah lengkap. cuma yang terus berkembang ialah bilangan perkataan yang dikuasainya. adakah LAD itu tercetus? Contoh: pekak – tidak dapat menyebut dan tidak dapat berbahasa kerana tidak ada bahasa untuk ditiru kerana dia tidak mendengar. lazimnya umur 2 tahun sudah boleh bercakap dan membuat ayat. Ada satu tahap umur yang dia tidak lagi belajar. Sementara itu. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna. telinganya dua. Proses ini aktif setiap hari. berbulu coklat. Selepas itu. 1998). ekornya satu. Selepas itu dia tidak belajar lagi sistem nahu dan ayat-ayat baharu. pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker. Kanak-kanak yang cepat bersekolah akan cepat dapat menguasai konsep-konsep atau perkataan yang ada makna. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Penguasaan Makna (Semantik) Bagaimana kanak-kanak belajar makna? Bagaimana dia tiba-tiba tahu makna? Apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang menyebabkan dia kenal apa yang dilihat dan memberi label (perkataan). apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. Semua benda dalam dunia . Akan tetapi. Begitu juga bagi kanakkanak yang ibu atau bapanya pekak atau bisu. jika tidak didedahkan dengan bunyi-bunyi bahasa. tempoh itulah kita mengajar kanak-kanak itu membina atau membentuk bahasa. Jika tidak hidup dalam lingkungan manusia. Kita boleh mempersoalkan kebenaran teori itu? Kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak yang hidup dalam lingkungannya bahasa manusia. Tempoh ini disebut tempoh usia kritikal. mendengar manusia berkata-kata (konteks bahasa itu digunakan) jentera itu dihidupkan. kanak-kanak hilang upaya kuasai bahasa. semantik. contohnya seorang anak yang sedang dalam proses memperoleh bahasa suatu hari diberi tahu oleh ibunya bahawa binatang yang mereka lihat itu adalah kucing. menyerap dan mengajuk bunyi. dan lain-lain. Bagaimana dia memahami setiap perkataan dalam dunia ini? Bagaimana kanak-kanak dapat memahami sesuatu benda dan menyebut benda tersebut. Pragmatik Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. Kanak-kanak belajar bahasa antara 2 hingga 6 atau 7 tahun. Kanak-kanak yang dihantar ke tadika pandai bercerita atau bercakap kerana tempoh itu perkembangannya pesat. Selepas tempoh ini. tercetus LAD. Anak itu lalu menyerap ciri-ciri yang ada pada binatang itu. matanya dua. Implikasinya kepada kita. dia tidak akan tahu berbahasa.

2009 9:50 PM Abdul Rahim bin Barmawi said.. iii) memori perkataan – mengaitkan konsep dengan bentuk bunyi. Memori tidak disimpan pada satu bahagian otak tetapi banyak bahagian otak yang terlibat. Kajian Memori Terdapat pelbagai pendapat oleh sarjana tentang memori. penyimpanan memori dalam otak tidak pada tempat yang sama. Disediakan oleh: Abdul Rahim bin Barmawi (M20072000596) Mamori atau ingatan sangat perlu dalam mengingat perkara yang lalu. Terdapat juga pendapat yang menyatakan. menyimpan maklumat baru. dan segala bentu pengetahuan yang diperoleh. Secara umumnya kajian memori dapat disimpulkan seperti berikut.ini prototaip (bentuk yang paling asas) seperti bentuk. Jenis-jenis Memori Terdapat tiga jenis memori iaitu. Sikap positif dan kerap mengulang apa yang . Memori deklaratif pula adalah untuk mengingati peristiwa. Sebaliknya memori jangka panjang boleh diingat hingga seumur hidup. Memori boleh dibahagikan kepada memori singkat dan memori lama. dan mengingat apa yang akan dilakukan esok. Manusia juga akan hilang kenormalannya jika hilang keupayaan mengingat. Sarjana bedah saraf Wilder Penfield mendapati bahagian cuping temporikal adalah tempat memori disimpan dalam otak. 1.. ULASAN BUKU PSIKOLINGUISTIK (Soenjono Dardjowidjojo) Bab 11 : Memori. i) memori pengalaman – iaitu dari pengalaman kemudian wujud dalam bentuk perubahan tingkah laku. Fikiran dan Bahasa. Pengulangan ayat atau peristiwa boleh membuat memori lebih lama. Memori nondeklaratif wujud daripada pengalaman kemudian wujud dalam bentuk perubahan tingkahlaku. fakta. saiz dan warna yang membolehkan kanak-kanak mengenali dan membaca alam. Terdapat juga pendapat yang membahagikan memori kepada dua iaitu nondeklaratif dan deklaratif. Komunikasi tidak akan berlaku sekiranya manusia gagal mengingat apa yang baru dikata atau di dengar. ii) memori konseptual – membangunkan sesuatu konsep berdasarkan fakta yang masuk. March 10. Contohnya ingatan anjing dalam eksperimen Pavlov. Memori jangka pendek hanya berlangsung beberapa saat atau minit sahaja. Mereka mendapati memori disimpan di hemisfera kiri manakala untuk pengimbasan memori dilakukan oleh hemisfera kanan.

Contohnya peristiwa berkhatan dan cinta pertama pada remaja mungkin akan diingati selamanya. Begitu juga dengan barang yang disusun secara teratur akan mudah dicari atau diingati berbanding barang yang diletak secara berselerak. Setelah dewasa berfikir tidak lagi dilakukan dengan perkataan yang diujarkan. Contohnya. yang disimpan didalam memori adalah isi atau maknanya sahaja. Kita menggunakan fikiran semasa kita berbahasa. Bahasa dan fikiran tidak dapat dipisahkan.Bezanya adalah semasa percakapan luaran. Bermula dengan proses menyimpan maklumat pada memori pendek Apabila dirasakan perlu disimpan dalam jangka masa lama. Kadangkala orang juga memanfaatkan pengetahuan tentang dunia. Cara berfikir sesebuah komuniti adalah dipengaruhi oleh struktur bahasa yang mereka gunakan. Contohnya buku yang disusun di perpustakaan mudah diingati lokasinya jika disusun secara teratur menggunakan sistem tertentu. Faktor signifikan sesuatu peristiwa juga mempengaruhi memori. perkataanperkataannya lenyap pada masa fikiran itu terbentuk. orang Inggeris di Eropah akan mengatakan raja negara mereka ’died atau passed away’ sedangkan orang Melayu di Asia Tenggara akan mengungkapkan pengalaman dengan . Daripada sekian banyak perkataan yang didengar. Fikiran dan Bahasa. Pada tahap output. Memori dibentuk dan digunakn melalui tiga tahap iaitu input. Jika sesuatu peristiwa atau fakta itu releven dalam hidup seseorang. Pengetahuan kita tentang buaya misalnya tidak akan kita mungkin mengimbau ungkapan ’aligator shoes’ yang bermakna kasut untuk buaya. Pembentukan dan Pengunaan Memori. maka ingatannya terhadap memori tersebut akan kekal lebih lama. tetapi tidak memahami langsung apa yang dinyayikan. dia diminta menyebutkannama benda yang sudah dia lihat atau dengar sebelumnya. Rekognisi adalah proses memanggil memori dengan meminta seseorang supaya dapat merekognisi sesuatu yang sudah diberikan kepadanya sebelumnya. pada fikiran telah terbentuk dalam perkataan manakala percakapan dalaman. seorang penyanyi menghafal seni kata lagunya menyebakan mereka dapat menghafal dan mengingat dengan lebih cepat atas faktor terpaksa demi persembahan yang akan dilakukan. Faktor latihan terpaksa seperti seorang pelakon terpaksa menghafal skrip lakonannya. Contohnya ada orang Melayu yang dapat menghafal dan menyanyikan lagu Hindi dengan baik. Peristiwsa 31 Ogos 1957 biasanya kekal diingati oleh kebanyakan rakyat Malaysia kerana ia adalah tarikh kemerdekaan Malaysia. Hubungan antara percakapan dalaman (inner speech) dengan percakapan luaran (external speech) mestilah memanfatkan bunyi kerana ujaran hanya dapat terwujud dengan adanya bunyi fonetik. Pada tahap input. Semasa kanak-kanak pemikiran diujarkan dalam bentuk kata-kata. Kadang-kala hafalan verbatim juga disimpan disini. maka maklumat itu dikirim ke memori panjang. Contohnya subjek diminta menjawab apakah benda yang ditunjukkan kepadanya itu sudah dia lihat sebelumnya. memori menerima masukan baik lisan mahupun tulisan. penyimpanan dan output. Bahasa juga boleh mengklasifikasikan pengalaman. Dalam imbauan itu. ada dua cara yang digunakan iaitu rekognisi dan pengimbauan.dipelajari akan menguatkan ingatan.

Kesimpulan.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. fikiran dan bahasa adalah saling berkait antara satu sama lain dalam membantu manusia berkomunikasi dengan lebih berkesan. Tanpa memori manusia tidak mungkin dapat berfikir dan berkomunikasi melalui bahasa.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. 2009 3:15 PM hasuenah wohseng said. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Akan tetapi perkataan short dalam ayat pula adalah kata sifat yang tidak neutral. fikiran dan bahasa. Fikiran yang kompleks adalah berkaitan dengan konsep neutral dan tidak neutral ini.perkataan ’wafat atau meninggal dunia’.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . yakni tidak perlu diajar.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Perbuatan atau keadaan terbahagi kepada dua iaitu kelompok neutral (unmarked) dan kelompok tidak neutral (marked). Ujaran dan Fikiran adalah satu yang kompleks. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Konsep neutral (unmarkedness) umumnya adalah merujuk kepada perkara yang positif pada morfologi. Terdapat pelbagai kajian dan pendapat tentang memori. i) How tall is your boyfriend? ii) How short is your boyfriend? Perkatan tall dalam ayat adalah kata sifat seorang teman lelaki yang neutral. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Dua contoh ayat dibawah dapat menunjukkan perbezaan dua istilah yang disebutkan. unkind. Begitu juga sebaliknya. Namun begitu dapat dibuat kesimpulan bahawa memori. March 11.. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak . Dalam bahasa Inggeris perkataan neutral seperti happy dan kind boleh menjadi negatif (tidak neutral) hanya dengan menambahkan bentuk un:unhappy. Adalah menjadi kebiasaan seseorang lelaki itu tinggi. Adalah suatu kekurangan sekiranya seorang lelaki itu pendek.

Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Peringkat pencapaian yang perlu . Mengikut teori behaviorisme. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Oleh itu sebagai orang dewasa.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain.ditugasan mengajar bahasa Melayu.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.menjadi masalah yang besar. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.

Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Mohd. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Dari golongan pelajar yang dikaji. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. untuk kepentingan akademik. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Selalunya. . Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah.Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. untuk belajar bahasa Inggeris. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. 3. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan.Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. 5. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Pelajar yang berkeupayaan tinggi.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.A. 1. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. 2. Misalnya. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1.N. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. .Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Larson dan W. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. 7. 6. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. 2. maka dia akan gagal. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. 4. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.

Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .tok.gambar.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.masa tahun pengarang . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .baca.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.ninik dan sebagainya. . .kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.siapa pengarang .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .tajuk .itu adalah perkataan yang pindik. . Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Firaun .Pengasuh kanak-kanak bisu .dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.

.f.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .Lain subjek.tempat.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .g.m. Kekerapan . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada . dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.suasana eksperimen. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah. .Memahami kumpulan kanak-kanak .c.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Mengumpul data secara naturalistic.n.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.t. Bunyi p.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.j.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.ny.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .Dilakukan pada tahun 1960 .d.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.h.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .k.b.s.1953 .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .Yang popular sample setegah jam .dan akibat 2.Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.l. Hasil penyelidikan . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.

Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.makan.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.sakit. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Tahun pertama (perkataan) . Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. . Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . andi (mandi) hurup yang di gugur m . Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya . Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.

Ini salah.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.sendawa.ba ba bad an deritam lain….da da dll •tidak ada makna . Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.batuk. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran . adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.• Bunyi makan. mencakap. seperti vocal.. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.aa.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . menelan.ba.

k.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.berapa perkataan .n +adjektif : nasi lemak 3.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Contoh: a : alak. Contoh : 1.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .bunyi apa .k. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. disekolah mula mengajar formal.elak. Frasa k.buat grap dengan menguna huru biasa.n + penerang Analisis . soalan.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .m. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .bunyi apa yang ada .Memperoleh apa yang kita di senaraikan . Bantu + k.panggilan .berapa bulan .senarai perkataan yang penuh .p. Bagaimana kanak belajar makna . oo : emak. k.•Bunyi lebih jelas mula ada makna.k + objek : tema kasih. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .kata kerja. ijak aki 2.Mesti demograpi lontal .

.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.usia kritikal. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.frasa.seperti gelas walaupun rupanya berlainan. Lojek ada 3 lojekmasa.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. . bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .sekira kanak –kanak bekak (tuli. Usia 5. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.meja dll. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.6.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.7 sudah tahu tentang nahu. Bagai mana kanak-kanak faham makna .dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. Popretion :pandai pengaroh orang.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. . tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. .000 perkataan . Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .

Edugram gambar. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris... Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. 2009 3:36 PM hasuenah wohseng said. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. yakni tidak perlu diajar. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.ditugasan mengajar bahasa Melayu.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Mengikut . Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. March 11.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.

bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Mohd. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. untuk kepentingan akademik. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam . lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Dari golongan pelajar yang dikaji. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.teori behaviorisme. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Oleh itu sebagai orang dewasa.

FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Larson dan W. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Misalnya. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.kalangan ramai pelajar itu. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya.N. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Selalunya. untuk belajar bahasa Inggeris. serta diberi peluang yang baik dan . Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.A. 1. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri.

maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Pelajar yang berkeupayaan tinggi.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.baca. 4.masa tahun pengarang . maka dia akan gagal. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.serta nuat maksud tentang apa yang di baca .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.gambar. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.siapa pengarang . 7.itu adalah perkataan yang pindik. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan.mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. 5. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.tok. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 2.tajuk . 2. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. . Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . 3.ninik dan sebagainya.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. 6.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1.

Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Firaun .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.Pengasuh kanak-kanak bisu . Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. . Hasil penyelidikan .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .Memahami kumpulan kanak-kanak .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. .Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.

Lain subjek.dan akibat 2.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .g.Yang popular sample setegah jam .b.tempat.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .t. andi (mandi) hurup yang di gugur m .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) . bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.l.Dilakukan pada tahun 1960 . Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Bunyi p.k.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting . Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi..1953 .c.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.Mengumpul data secara naturalistic. . dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .n.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.suasana eksperimen.d.j.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . .h.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.s. Kekerapan .f.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.ny.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.m.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .

dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. . adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai . Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Tahun pertama (perkataan) . Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. mencakap. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.batuk.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.sendawa.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . menelan.Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.makan.sakit.

kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.berapa bulan .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza .•Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .kata kerja. soalan. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.Mesti demograpi lontal . seperti vocal.ba.Ini salah.ba ba bad an deritam lain….aa.m.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .p..panggilan .h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .da da dll •tidak ada makna . Bagaimana kanak belajar makna .konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .

Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . ijak aki 2. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .bunyi apa .berapa perkataan .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.k. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.n + penerang Analisis .bunyi apa yang ada .senarai perkataan yang penuh .buat grap dengan menguna huru biasa. Contoh : 1. disekolah mula mengajar formal.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . Perkataan yang ada imbuhan .000 perkataan .lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.n +adjektif : nasi lemak 3. Frasa k. Lojek ada 3 lojekmasa.elak. Popretion :pandai pengaroh orang. Bantu + k.bunyi dengan makna . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. oo : emak. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. k.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . k. Contoh: a : alak.meja dll.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.k + objek : tema kasih.

sekira kanak –kanak bekak (tuli. (10 markah) . Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. Bagai mana kanak-kanak faham makna .dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.frasa.. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . 2009 3:39 PM hasuenah wohseng said. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.usia kritikal. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. . Edugram gambar.7 sudah tahu tentang nahu.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. March 11. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. . Usia 5. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .seperti gelas walaupun rupanya berlainan..bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .6. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .

bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. . Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Oleh itu sebagai orang dewasa. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. yakni tidak perlu diajar. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Mengikut teori behaviorisme. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .

kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua.Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Mohd. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi . Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. untuk kepentingan akademik. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Dari golongan pelajar yang dikaji. untuk belajar bahasa Inggeris.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa.

2. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya.dalam mempelajari bahasa . Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Ayat bina ayat . maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Larson dan W. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Selalunya. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. maka dia akan gagal. 2.N. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. 3. 4. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. 7. Misalnya. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. 1. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. 6. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.A.

itu adalah perkataan yang pindik. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca.masa tahun pengarang .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.gambar.baca.Pengasuh kanak-kanak bisu . Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. .kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .siapa pengarang . . Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.ninik dan sebagainya.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.tajuk .lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.Firaun . Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.tok.serta nuat maksud tentang apa yang di baca .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.

Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .suasana eksperimen. Kekerapan .1953 .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .Dilakukan pada tahun 1960 .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam . Hasil penyelidikan .Mengumpul data secara naturalistic.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . .Yang popular sample setegah jam .dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .Lain subjek.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting ..Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Memahami kumpulan kanak-kanak . .

k. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.m.l.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.g.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.ny. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.n. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.tempat.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Tahun pertama (perkataan) . Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.b.c. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. andi (mandi) hurup yang di gugur m . Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan .h.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.s.Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. Bunyi p. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.j. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.f.d. .dan akibat 2. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.t. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.

menelan. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.sakit.selalunya diulang-ulang . Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.makan.•Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. seperti vocal.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .ba ba bad an deritam lain….bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. mencakap.sendawa.batuk.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan..

Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . k.ba.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .k + objek : tema kasih. .panggilan .Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .•Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.da da dll •tidak ada makna .k.kata kerja.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.berapa bulan .h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . Contoh: a : alak. Bantu + k.m. ijak aki 2.Mesti demograpi lontal .p.aa. Bagaimana kanak belajar makna . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. k. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama. oo : emak.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.n +adjektif : nasi lemak 3. Contoh : 1.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup . soalan.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .Ini salah. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.buat grap dengan menguna huru biasa.elak.

Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).000 perkataan . . Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.berapa perkataan .dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. disekolah mula mengajar formal.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Usia 5.meja dll. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Bagai mana kanak-kanak faham makna .kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. Lojek ada 3 lojekmasa. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.7 sudah tahu tentang nahu.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .bunyi apa yang ada . tetapi kalau ada takal maka . -prototype : ialah bentuk yang paling asas .frasa.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .senarai perkataan yang penuh .usia kritikal.n + penerang Analisis .sekira kanak –kanak bekak (tuli.seperti gelas walaupun rupanya berlainan. Frasa k.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.6.bunyi apa . Popretion :pandai pengaroh orang.

Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. 2009 4:05 PM hasuenah wohseng said.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. . Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.dinama cawan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . yakni tidak perlu diajar.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan..Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. Si .. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . March 11. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.ditugasan mengajar bahasa Melayu.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Edugram gambar. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.

lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Mengikut teori behaviorisme. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA . Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Oleh itu sebagai orang dewasa. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.

Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu.pada tahun 1971. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Mohd. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. untuk kepentingan akademik. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. untuk belajar bahasa Inggeris.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Dari golongan pelajar yang dikaji. Tetapi mungkin lingkungan keluarga . Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Selalunya. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Misalnya.

(10 markah) Kuliah 19/12/2008 1.A.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. 5. 1. 6. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. 2. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. 3.ninik dan sebagainya. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.itu adalah perkataan yang pindik.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 . maka dia akan gagal.akan menghalangnya. 4. 7. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. 2. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Larson dan W.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.N.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.tok. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.

Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.Firaun .gambar.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .tajuk .siapa pengarang . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Pengasuh kanak-kanak bisu .tahun. . .kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak . Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.masa tahun pengarang .baca. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.

1953 . andi (mandi) hurup yang di gugur m .l.c. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Kekerapan .k.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.m.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .j.d.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .b.f. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. .– selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .dan akibat 2.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui . bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.tempat.s.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .g. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.n.h.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna. Bunyi p.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Mengumpul data secara naturalistic.ny.Dilakukan pada tahun 1960 .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .t.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Lain subjek.Memahami kumpulan kanak-kanak . .suasana eksperimen.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Hasil penyelidikan . Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.Yang popular sample setegah jam .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .

Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .batuk.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Tahun pertama (perkataan) . menelan.sendawa.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa .makan. mencakap. .Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.sakit.

Ini salah.panggilan .ba. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.h terutama di awal suku kata dan .konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.m. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . soalan.•Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.kata kerja. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.p.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .ba ba bad an deritam lain…. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.aa. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya..da da dll •tidak ada makna . seperti vocal.

k. Lojek ada 3 lojekmasa.000 perkataan .berapa perkataan .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.n +adjektif : nasi lemak 3.bunyi apa .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .berapa bulan .bunyi apa yang ada .n + penerang Analisis .perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . .lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.buat grap dengan menguna huru biasa. Popretion :pandai pengaroh orang.elak.k + objek : tema kasih. ijak aki 2.k.senarai perkataan yang penuh . Bagaimana kanak belajar makna . Bantu + k.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. disekolah mula mengajar formal. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. k. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. Frasa k. Contoh: a : alak. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. oo : emak.Mesti demograpi lontal .Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.meja dll.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . Contoh : 1.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .

. . bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .6.usia kritikal. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Edugram gambar.frasa.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. .dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.7 sudah tahu tentang nahu. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Bagai mana kanak-kanak faham makna . March 11.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.sekira kanak –kanak bekak (tuli.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. 2009 4:06 PM fadilah saleah said. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . .seperti gelas walaupun rupanya berlainan. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Usia 5.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.

Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Mengikut teori behaviorisme. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses .Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. yakni tidak perlu diajar.ditugasan mengajar bahasa Melayu.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Oleh itu sebagai orang dewasa. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.

Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA .mempelajari lakuan baharu.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad.

Dari golongan pelajar yang dikaji. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. serta tidak mengancam kedudukan atau . keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. untuk kepentingan akademik.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. untuk belajar bahasa Inggeris. Mohd. Selalunya.pada tahun 1971.

malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.A. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. 7. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 2. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Pelajar yang berkeupayaan tinggi.identitinya. 6.N. 5. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi . Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 4. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. 3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Misalnya. Larson dan W. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 1. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. maka dia akan gagal.

Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. 2. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing.ninik dan sebagainya.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.serta nuat maksud tentang apa yang di baca .Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.peluang akan gagal. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.tajuk .itu adalah perkataan yang pindik.tok. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca.

.gambar.siapa pengarang .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .Pengasuh kanak-kanak bisu . Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .Firaun . .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan ..Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.masa tahun pengarang .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.baca. . Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan .

Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Hasil penyelidikan .Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.

dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .Lain subjek.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.suasana eksperimen..Seorang ahli psikologi Amerika (1925) . Kekerapan .Dilakukan pada tahun 1960 .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .Yang popular sample setegah jam .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well . .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .Memahami kumpulan kanak-kanak .Mengumpul data secara naturalistic.1953 . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.

andi (mandi) hurup yang di gugur m .s. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.tempat.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: .sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.f. Bunyi p. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.l.ny. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.t.b.n.Lojik 3 menujuk kepada masa.h.j. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.k. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.g.m. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .c.d.dan akibat 2. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.

Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. menelan. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi .sakit.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . mencakap. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.sendawa.makan.Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Tahun pertama (perkataan) . Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. .atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.batuk.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.

Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa .• Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.

Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti. soalan. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.da da dll •tidak ada makna . seperti vocal. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas .ba ba bad an deritam lain….tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.panggilan .selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.•Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama..ba.Ini salah.aa.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.

Mesti demograpi lontal .kata kerja.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) . Bagaimana kanak belajar makna .h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .berapa bulan .Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .•Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .p.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .m.

berapa perkataan . oo : emak.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .bunyi apa yang ada . Bantu + k. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. Popretion :pandai pengaroh orang.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. k.bunyi apa .senarai perkataan yang penuh .Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Contoh : 1.k. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. ijak aki 2. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.elak. k.n + penerang Analisis . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.000 perkataan .buat grap dengan menguna huru biasa.n +adjektif : nasi lemak 3. Frasa k. Contoh: a : alak. .k + objek : tema kasih. disekolah mula mengajar formal.

Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .7 sudah tahu tentang nahu.frasa. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun .dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.6.meja dll.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.sekira kanak –kanak bekak (tuli. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.usia kritikal.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Usia 5. Bagai mana kanak-kanak faham makna .bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .Lojek ada 3 lojekmasa.

Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. .. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak .meja. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. 2009 4:14 PM hasuenah wohseng said. yakni tidak perlu diajar. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. March 11. Edugram gambar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.seperti gelas walaupun rupanya berlainan.

Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan.menjadi masalah yang besar. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.ditugasan mengajar bahasa Melayu.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Oleh itu sebagai orang dewasa. Mengikut teori behaviorisme. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Peringkat pencapaian yang perlu .bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir.

Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. untuk kepentingan akademik.Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Mohd. untuk belajar bahasa Inggeris. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Dari golongan pelajar yang dikaji. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Selalunya. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. .

5. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Misalnya.A. 7. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Larson dan W.N.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. 4. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2.Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. 2. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. . Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. 3. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. 6. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. maka dia akan gagal. 2. 1. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.

kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.itu adalah perkataan yang pindik.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .tajuk . .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.gambar. .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . .iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.tok. .baca. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.Firaun .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.siapa pengarang .Pengasuh kanak-kanak bisu .lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.ninik dan sebagainya. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.masa tahun pengarang .

Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .tempat.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.1953 .d. .b.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. .f.ny.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel . dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.Yang popular sample setegah jam .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .dan akibat 2.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.Dilakukan pada tahun 1960 .t.g. Kekerapan .m.h.l.k. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .s.Lain subjek.c.Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Hasil penyelidikan . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. Bunyi p.j.Memahami kumpulan kanak-kanak .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .Mengumpul data secara naturalistic.suasana eksperimen. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.n.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .

sakit. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan .dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.makan.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. Tahun pertama (perkataan) . Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. andi (mandi) hurup yang di gugur m .Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. . Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.

menelan. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.da da dll •tidak ada makna . mencakap.. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.batuk. seperti vocal.keperluan hidupnya • Bunyi makan.sendawa.ba.Ini salah. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. berbeza-beza .konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.aa.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.ba ba bad an deritam lain….

k.m.Mesti demograpi lontal . ijak aki 2.n + penerang Analisis . Frasa k.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . Contoh: a : alak.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .•Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna. Contoh : 1.n +adjektif : nasi lemak 3.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . Bagaimana kanak belajar makna .berapa perkataan . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .p.kata kerja. k. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.panggilan . disekolah mula mengajar formal. Bantu + k.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.bunyi apa . k.bunyi apa yang ada .perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .elak. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.berapa bulan .k + objek : tema kasih.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .buat grap dengan menguna huru biasa. soalan.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. oo : emak.

tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .000 perkataan .Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . .. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Usia 5.6. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. Popretion :pandai pengaroh orang. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.senarai perkataan yang penuh .Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.7 sudah tahu tentang nahu. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.seperti gelas walaupun rupanya berlainan.frasa. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. .meja dll.usia kritikal.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . Bagai mana kanak-kanak faham makna . Lojek ada 3 lojekmasa. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.sekira kanak –kanak bekak (tuli.

iaitu tidak perlu diajar. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. Bahasa pertama dikuasai secara tidak formal. Bahasa kedua melalui rancangan dan kaedah tertentu Pembelajaran bahasa sebagai bahasa kedua. iaitu dari bahasa ibunya. Bahasa kedua pula terpaksa dipelajari dan hanya berkembang melalui latihan dan pengukuhan. Ini mungkin memberi kita pengetahuan mengenai masalah penting dan sukar diatasi di negara.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Latihan itu hanyalah merupakan satu bahagian sahaja daripada seluruh proses menjadi . Keperluan Latihan Perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua itu ialah latihan. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. 2009 4:17 PM fadilah saleah said. (10 markah) BELAJAR BAHASA KEDUA Kita telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ibu itu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.. Kanak-kanak hanya perlu didedahkan kepada bahasa dan mereka akan pandai dengan sendirinya. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Proses mempelajari bahasa itu menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran perbezaan dan persamaan di antara kedua lakuan bahasa itu.. pembelajaran itu perlulah berlaku dalam satu lingkungan sosial di mana bahasa itu dituturkan. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . PROSES MENJADI DWIBAHASA Dalam proses mempelajari bahasa kedua ini. 1.. Edugram gambar. Fadilah Saleah M20082000312 Nomber telefon bimbit : 0176289757 Jawapan Soalan 1. March 11. Ia tidak perlu diajar dan kanak-kanak pandai tanpa pembelajaran. Kita mesti mempunyai dorongan dan sikap yang sihat untuk dapat belajar dengan berkesan. Linguistik dan sosiologi merupakan suatu masalah persepaduan yang amat kompleks di mana seseorang pelajar itu mencuba meresapkan ciri-ciri kebudayaan.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Tegasnya ada perbezaan yang besar antara memperolehi bahasa pertama dan mempelajari bahasa kedua.

tetapi ternyata bahawa perhubungan akan menjadi terhad dan kaum pendatang itu tidak akan dapat menjadi sebagai sebahagian dari masyarakat itu tanpa menggunakannya. walaupun secara amnya. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua. Umumnya terdapat bahawa mereka itu lebih atau kurang mahir dalam bahasa Inggeris. . Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. kerana ingin berhubung dengan orang lain. Khalid melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. bercakap sama dengan menggunakan satu bahan pengajaran yang tersusun rapi ataupun dengan menggunakan bahan yang dibentuk secara rambang. untuk kepentingan akademik. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah mas arakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. berfikir. Penerimaan ke dalam Masyarakat Baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. bahawa keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Seseorang yang masuk ke dalam sesebuah masyarakat baharu itu tentu dianggap asing. Latihan yang demikian mencakupi latihan mendengar.dwibahasa. Walaupun kemahiran dalam bahasa kedua itu dapat dianggap opsyenal. Jelas sekali dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan kelulusan untuk melanjutkan pelajaran dan mendapat pekerjaan atau penetapan dalam jawatan menjadi faktor mendorong kaum lain mempelajari bahasa Melayu. Bahasa kedua itu amat penting untuk perhubungan. pendedahan terhadap penggunaan bahasa itu. Walau bagaimanapun boleh dibuat satu generalisasi bahawa kemahiran mereka dalam bahasa kandung memang cukup baik. Kemahiran kedwibahasaan sebenarnya mempunyai pertalian rapat dengan pola-pola persekolahan yang telah dialami oleh pelajar tersebut. manakala kemahiran mereka dalam bahasa kedua tidaklah sempurna. PEMELIHARAAN BAHASA KANDUNG Pada tahun 1971. Dalam kebanyakan hal mereka salah faham dalam menganggarkan darjat kemahiran mereka. Peringkat Pencapaian yang Perlu Walau ramai. Mohd. Oleh itu akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu pula. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Hal ini memang ada orang yang tidak pernah bergaul dengan anggota masyarakat lain merasa tidak perlu mencuba untuk menghilangkan unsur keasingan ini. Dari golongan pelajar yang dikaji.

Walau seseorang itu berkeupayaan mempelajari bahasa apa pun. c. b. masa dan peralatan yang sempurna akan menghalang pembelajaran bahasa tersebut. Dalam sikap ini dapat melihat dari segi psikologi sama ada seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. baik dari dalam mahupun dari luar kelas.A. 1. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Lingkungan Lingkungan di mana pelajar itu tinggal. Peluang ini mungkin tidak wujud disebabkan perbelanjaan yang mahal yang mungkin tidak mengizinkan orang itu belajar. Peluang Peluang merupakan satu faktor penting dalam mempelajari bahasa. d. Tetapi proses itu akan menjadi lebih sukar bagi orang yang sudah meningkat umurnya. Tetapi peringkat kejayaannya tentulah berlainan. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu maka perlulah adanya peluang untuk belajar.kadang ketiadaan guru. Motif juga mungkin terbit dari keinginan memelihara identiti dan budaya sesuatu kaum. buku teks. Keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Kadang. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan . Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. dalam bentuk masyarakat dan individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Larson dan W.N.FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Dapat dilihat bahawa ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua: a. iaitu apabila ia telah melangkaui jangka masa yang subur untuk perkembangan bahasa tersebut secara semulajadi. e. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu.

KRITIKAN TERHADAP TEORI BEHAVIORISME Dalam kritiknya itu. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. akan mencapai kejayaan yang baik juga. Teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. pemerhatian biasa dan sifat semulajadi yang ingin tahu. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. 3. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. harus juga mencapai kejayaan yang agak baik kalaulah ada individu di sekelilingnya yang memberi sokongan kepada pembelajarannya itu. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. 7. PEMEROLEHAN BAHASA Ada dua aliran yang mencuba menganalisa dan menerangkan fenomena ini. tetapi kurang berpeluang. TEORI BEHAVIORISME Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. Guthrie dan Skinner. Baginya. Teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Kebudayaan yang menyokong pembelajaran itu juga akan membosankannya. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. tidak memberi tempat yang sewajarnya pada akal atau otak manusia. kalau tidak dia akan gagal. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. 5. 4. Kalaulah kebudayaan dan masyarakat sekelilingnya membantu maka ada juga sedikit harapan untuk mendapat sedikit kejayaan. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Menurutnya proses penguasaan bahasa itu jelas menunjukkan bahawa pengukuhan. 6. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. tetapi tidak mempunyai keupayaan yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa. Sepertimana ahli psikologi yang masyhur ialah Watson. Chomsky menyatakan bahawa teori behaviorisme itu hanya sebuah dongeng. Teori pertama itu dipanggil teori behaviorisme dan yang kedua itu dipanggil teori biologis. . Walau bagaimanapun lingkungan yang menyokong mungkin membantunya mencari motif. sama seperti lakuan lain. Behaviorisme tidak mengindahkan tentang daya pemikiran manusia dalam menguasai bahasa.masyarakat yang mendorong. 2.

Pertama ialah bahawa kanak-kanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa.kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan sendiri. memberi kemungkinan untuk kanak-kanak membuat generalisasi.000 sampai 3.000 perkataan lain. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2. Pertuturan kanak. PERINGKAT PENGUASAAN BAHASA Kita dapat melihat bahawa kanak-kanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniruniru percakapan ibu bapa. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. Ini bermakna. tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu. maka penguasaan bahasa juga tidak akan berlaku. Jadual Pemerolehan Bahasa Salah satu dari teori E.bergabung dengan sifat mahu meniru merupakan faktor penting.H. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. Merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa. Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. Kehilangan salah satu dari pancaindera. Bahasa itu mempunyai keupayaan yang semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa tersebut. Dia menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. TEORI BIOLOGIS Chomsky dan rakan-rakan telah menumpukan perhatian kepada unsur yang terpendam dalam manusia dan lakuan. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. Pemerolehan Bahasa Melalui Pendedahan . Dari yang Umum Menuju yang Khusus Semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanak-kanak itu mula mengetahui nama-nama barang. Kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja. iaitu bahasa. kalau tidak ada pendedahan. bahawa manusia sejak lahirnya sudah mempunyai kebolehan untuk memperolehi sistem perhubungan yang dipakai oleh manusia. hipotesis dan memproses maklumat dalam suatu cara istimewa dan amat kompleks.

Tetapi dari segi akustik bunyi-bunyi itu berbeza dari bunyi bahasa. Semasa berumur sepuluh bulan kanak-kanak itu mulai merangkak dan kadangkadang berdiri tegak. Semasa umurnya meningkat dua tahun pola-pola ayatnya mula menjadi lengkap dan dia dapat merumuskannya dengan bersendirian. Tindakbalas kepada suara manusia lebih tajam. Pada masa ini juga kanak-kanak tersebut mulai memahami arahan. 7. Bayi manusia dilahirkan dengan tidak berupaya dan terpaksa membesar.bunyi lebih kerap dan pola lagu menjadi lebih nyata dan pertuturan mula digunakan. Dia sudah mempunyai antara tiga hingga lima puluh perkataan. Semasa berumur lapan belas bulan kanak-kanak tersebut mulai berjalan. Dia mula menyebut bunyi konsonan dan vocal. Jadual Pemerolehan Mengikut Umur Menurut Lenneberg (1967) perkembangan pemerolehan bahasa di kalangan kanakkanak melalui lapan peringkat: 1.barang permainan. Dia meletakkan semua berat badannya pada sikunya.Kanak-kanak tidak akan dapat memperolehi sesuatu bahasa melainkan kalau mereka mendengarnya dan fungsi orang bercakap. Semasa berumur tiga bulan. Kanak-kanak kurang menangis dan dia boleh mengeluarkan bunyi seakan-akan bunyi vocal. kanak-kanak hanya dapat mengangkat kepada meniarap. matanya mencari si penutur kadang-kadang kanak-kanak itu akan ketawa. Selain dari itu. Kanak-kanak mula mengeluarkan berbagai-bagai bunyi dan meniru bunyi dan membezakan bunyi yang berlainan yang didengarnya. Semasa berumur dua belas bulan kanak-kanak mulai belajar berjalan-jalan dan bunyi yang serupa dengan bunyi bahasa mula diterbitkan dan perkataan. Pada masa berumur lapan bulan kanak-kanak mula boleh berdiri sambil berpegang kepada dinding. Ini membolehkan proses tumbesaran kematangan otak berlaku dalam satu jangkamasa yang panjang selepas lahir. Oleh sebab sistem araf berkembang maka proses perkembangan bahasa boleh berlaku. Pada masa berumur lima bulan. kanak-kanak tersebut boleh duduk tegap. 2. Proses ini berterusan hingga umurnya menjadi baligh. 6. Pengulangan bunyi. 8. Berat otak bayi manusia semasa dilahirkan hanya lebih kurang 25% daripada otak orang dewasa. 5. kadangkadang berpanjangan antara lima belas sampai dua puluh saat. Kebolehan mengagah bertukar kepada pengeluaran bunyi-bunyi yang berciri sukukata. 4. kepala kanak-kanak itu mula kukuh dan tegap dan mula menggemari barang. Semasa berumur empat bulan. 3. Semasa kanak-kanak yang berumur enam bulan ia mula boleh bertupang tangan semasa duduk. fungsi sokongan moral juga amat kecil sebab biologi kuat memainkan peranannya. . Kefahamannya bertambah baik dan mula menggabungkan dua perkataan.

kosa kata. Hendaklah Catatan perkataan yang dilakukan oleh kanak-kanak menurut tarikh diambil. Pengajaran 1. Penilaian prestasi pelajar Esei dan persembahan: 60% (2 esei) . Setelah mencapai peringkat itu maka. Tetapi apa yang mereka pelajari itu hanya merupakan gaya. bahan bacaan dipaparkan dalam blog e. dan Afeksia. atau sebagai kerja rumah. amali. Sebenarnya. pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing juga dikaji. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu. bahasa kanak-kanak itu dianggap sudah lengkap dalam serba serbinya. Masa ini juga merupakan masa progres yang rapi berlaku untuk berjalan dan kemahiran-kemahiran motor yang lain. Kursus disampaikan melalui:a. Hipotesis Usia Kritikal. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik. Buatkan jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. 2. tugasan dan arahan perbincangan juga dipaparkan dalam blog. tetapi pemerolehan lain akan terus berlaku. Behaviorisme. dan amali akan dijalankan dalam bengkel.Buatkan nota kuliah . Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing.Kumpulkan bahan mengenai penguasaan kanak-kanak yang diperhati. dan wacana. dari segi nahunya. atau sesuatu makna yang baharu sahaja. Topiktopik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran.Kekenyalan Berakhir Pemerolehan bahasa bermula semasa kanak-kanak berumur dua tahun. Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama. dll) serta bahasa dan pemikiran. Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. Peperiksaan akhir: 40 . unsur tatabahasa. kuliah.c. Semua tugsan hendaklah dimasukkan ke dalam blog 3. bengkel. dan bunyi yang sudah dikuasai oleh kanak-kanak. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing.Buatkan nota buku bacaan . Prinsip dan teknik penilaian dan pengujian akan diberi dalam kuliah. LAD. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa proses bermula semasa kanak-kanak itu berumur dua tahun dan berakhir lebih kurang semasa ia berumur dua belas tahun.d. (10 markah) Kuliah 1 19 Disember 2008 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. b. iaitu semasa otaknya tumbuh menjadi 60% dari otak orang dewasa. atau peluasan dari segi pemakaian. Soalan 2. Memang betul bahawa kanak-kanak. bahasa itu sudah cukup lengkap. Di antara perkara yang penting ialah untuk membolehkan kemahiran bertutur itu menjadi matang. bahkan orang dewasa sendiri masih terus belajar.

. Seterusnya baru boleh di buat analisis dan generalisasi Kaedah yang berkesan Teknik yang dilakukan tidak semasa dengan orang dewasa kerana : a. Hasil pneyelidikan. Dapat mengentaui kompleksnya . kanak-kanak tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengentahui bahasa. d. menunjukan ada yang portindihan.Kuliah 2 02 January 2009 Psikologi melibatkan bahasa. Kanak-kanak dirakam tanpa gungguan c. persekitaran mempengaruhi pengentahuan bahasanya. Tahap pemikiran direndahkan seperti kanak-kanak sesuai dengan tahun intelektual dan pengalaman social. Teknik merukam dan eksperimen b. penyusun kanak-kanak bisu. Kurang memahami dan menggikat arahan d. Kanak-kanak yang belum boleh bercakap e. Pendik c. Sukar dilakukan terhadap kanak-kanak dibawah tiga tahun Kaedah baru yang digunakan a. Psikologi bahasa juga mengguasai bagaimana kita memahami proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Kajian sebenarnya mula pada 1950-an adanya alat-alat teknologi seperti pita perukan. Boleh dipercapaian apabila kanak-kanak itu kecil hingga balig Kesulitan dia dapat mengetahui apa yang difahami dan diketahui. Firaun mengkaji bagaimana kanak-kank memproses bahaa. lain subjek susuna eksperimen dan proses stutistik memberi interpretasi yang berlaian. Adakah bahasa itu wujud dalam dirinya sejak lahir. sejak kanak-kanak itu dilahirkan. kanak-kanak tidak dapat menyebut perkatana. Kanak-kanak adalah makhluk social. sebaiknya seminggu sekali selama ½ jam. memahami kemampuan kanak-kanak. Kekerupaan. Yang boleh diuji dan diulang. membuat generasi dan pola-pola yang dihasilkan. Pada waktu ini bermulanya perkembangan teori empirical berdasarkan pada yang dilihat dan didengar. tidak dilakukan dalam susunan yang terkawal. bagaimana kanak-kanak dapat mempelajari proses yang begitu kompieks. Perkembangkan kognitif yang berbeza b. Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f.

[o]. Menujung masa.[k]. Penghasilan Bunyi Konsonan Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah.[c].[n]. kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah. mewakili keadaan sebenar kanakkanak.[g]. dilakukan pada tahun 1960-an. (2) posisi lidah. 2. b. membuat kajian 2 jam sebulan Gordon Wells.[i].[v].[z]. Contoh Jadual Pemerolehan Bunyi . yang popular sample ½ jam. dan gigi.[ny].Pembuatan Bunyi Vokal Berbeza dengan konsonan. Menunjung tempat. mengambil sample 3 orang kanak-kanak. (3) ketegangan lidah.[d]. Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator. dan 1970-an seramai 128 orang kanak-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel. Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya. [p]. bibir. dan c. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja.[u]. Bagaimana Bunyi Dihasilkan Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya.Roger Brown.[m]. Locig ada 3 peringkat a. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. 1. iaitu[a]. sample yang besar tidak menjamin berlakunya cirri penting. Kuliah 3 09 January 2009 Bagai manakah kanak-kanak yang bunyi? Apakah kanak-kanak yang ia faham? Bahasa jenis pertama.[y]. Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor. Menujung akibat. mula pada 1935.[e].[s]. dan (4) bentuk bibir. seorang ahli psikologi Amerika (19250. Diantara bunyinya [b].[t]. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. mengganakan 100 ujuran.[j].[l].

dan macam-macam lakuan ujaran.Jenis Jabual Bilagan Perkataan 2. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru bahasa ibu bapa atau orang-orang tua. a. terbahagi kepada tiga teori. Mereka . Jenis Jadual Konsonan 3. Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia. Kuliah 4 16 January 2009 Contoh Jadual Perkembangkan Bahasa kanak-kanak 1. Jenis Jadual Frasa Teori memahami proses mempelajari Bahasa Melayu. contohnya Akan A : suku kata buka Kan : suku kata tutup Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa.PRAGMATIK Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Language Acquisition Devicl(LAD) Proses yang berlaku apabila apa yang di bunyi dan apabila didengar maka kudrat dapat di faham. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar. hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga.Teori meniru Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa.

Tahap I (0-8 minggu) .Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.Berirama dan pendak-pendak misalnya: mi.Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa. Perkataan Pertama . b. air.Bunyi makan. . mula mewujudkan kontur intonasi.Tahap II antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibirakan. bi. bunyi mula bercakap. .Lidah lebih banyak bergerak keatas dan kedepan menyerupai aktiviti menyibut . menelan.belajar mengujarkan perkataan seperti mama. batuk dan sedawa adalah berkaitan dengan keperluan biologi juga. . b.Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu.Pada tahap ini beberapa minggu pertama.Iaitu bukti ketara perkembangan bahasa. .cid an sebagainya. cu. . c.Ia mungkin menyatakan lapar. seperti makan.Tangisan juga dihasilkan. dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya. mencepak. . namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa.Bunyi ga. bunyi-bunyi suara adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. ada banyak perkembangan dan beberapa tahap.gu menyerupai suku kata.Aktiviti juga bernafas.Ketika berumur 4 bulan bunyi bahagian-agah belakang rongga mulut mula lahir. nadanya mula berbagai-bagai. Penghasilan Bunyi Daripadasaat bunyi lahir hingga 12 bulan.Teori kudrat (innat) Apa bila otak kanak-kanak itu sudah tersedia untuk belajar bahasa. . .Teori input Iaitu seolah-olah dia (kanak-kanak yang mempelajari bahasa) dilengkapkan (secara batin) dengan satu set “acuan” yang boleh digunakannya untuk membanding. mungkin menghasilkan bunyi yang sama. seperti meniru tuturan yang didengarnya secara kebetulan tuturan ibu bapa dan orang-oang lain. sakit. . .Mula mengagah dan gerak. maksu. atau tidak selasa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. Tahap II (8-20 minggu) . a. .Umumnya perkataan pertama diajukan pada tahun pertama. . baba. . .Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi bahasa. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya.

p. d. Tahap III (20-30 minggu) . Tahap V (9-18 bulan) .h terutama da awal suku kata dan perkataan pendek. .Bunyi seperti bababa dan beritam lain… selalunya di ulang-ulang. Tahap IV (25-50 minggu) .Pada ini penghasilan bunyi lebih mantap. . Contoh Nak ipoh Agu Ijak nyak Ikat abut . ada bunyi bibir dan gabunkan bunyi-bunyi tersebut. tetapi menyerupai bunyi bewasa.Kanak-kanak sudah bunyi berirama.Pada mulanya penkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan ia berhenti sebelum bayi bercakap. sudah ada suku kata. pangilan.Betul tidak ada makna.nyaian bermilodi. ini tanda awal bahasa. mula ada makna. .Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap-ada membebel hingga 18 bulan.Boleh memberikan tumpuan untuk lebih kurang 2 minit. e.Ibu mula ada mengesah tujuan di sebalik ujian.Ada banyak bunyi berlainan yang dahasilkan. .Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vocal. .Menyebut bunyi vocal dan konsonan n.bunyi bahasa. .Bunyi lebih jelas. soalan. kata adjektif (mungkin tak jelas).m. . aagaa.Tahap ini menggunakan beberapa bunyi sahaja. c.d. ba. kata kerja. . .kemahuan.Selepas itu ia menghasilkan k. dan kemesraan. . dan konsonan.Boleh cakap 2-3 perkataan kata nama. tetapi lebih kerap di gunakan.ada bunyi lelangit lembut. .Bunyi itu seolah-oleh berlatih pada masa ini-lebih menggembirakan pada ibunya. seperti vokal: ari. . .u dalam suku kata seperti. . . Kuliah 5 23 January 2009 Bagaimana kanak-kanak memperolehi bunyi.Faham kata kerja yang mudah. . kata awal.aa.Boleh mengikut arah mudah. berbeza-beza.Tunjuk kepad angguta badan yang mudah. . . dada dan pelbagainya.Bermula main dan ulangan.Bunyi-bunyian lebeh panjang 1 saat. Ini salah.

abah. Contoh A : Abah balik kerumah. maksud. Perkembangan Bunyi Kanak-kanak Kuliah 6 30 January 2009 Proses selepas kanak-kanak memahami . su. uwat.Jadual 1. dan dll. dan ayat yang terdiri dari satu perkataan atau ayat yang pindik seperti mamam. Prodikat Dalam prodikat yang banyak itu ada pola seperti.Memperkembangkan frasa . (subjek + perdikat + keterangan) B : Kucing makan.Kanak-kanak juga mengguasai bunyi forma iaitu tersusun. Lori simen Sendi logik terdiri daripada : 1. Kata Bantu + Kata kerja Kuliah 8 13 FEBRUARY 2009 Bunyi kanak-kanak di keluarkan Kanak-kanak mempelajari tatabahasa. ayi. ubat. Dalam Frasa terdiri daripada : 1. kan. frasa. yam. Kata Nama + Penerang 2. dan dll. Kata Nama + adjektif 2. contohnya : nak ipoh. dan dll. dan tidak forma. akan. C : Kucing jahat. 1. Kata Kerja + objektif 3.Memperkembangkan ayat Ungkapan Tahap 1 Ayat satu perkataan. cucu. Tempat 2. contohnya : atut. Tahap 2 Ayat dua perkataan. Masa . Lori sampah 3.

Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. iaitu tahap membabel atau mengagah. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. perasaan. semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapnya. seperti bercerita. seperti kakak atau abang. Anak-ank Melayu. tetapi ayat baru belum di belajari. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza. dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. hanya pada usia dua tahun dan ke atas. Dalam situasi ini. kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat. tahap holofrasa. tahap kecakapan penuh. mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. ada yang satu tahun mereka tidak belajar lagi disegi sesuatu perkataan baru atau frasa. biasanya dia suka menyebut nama dia sendiri. Justeru. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri. Semakin banyak kata dikuasai oleh seseorang. dan bertanya. kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. Peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap. pendapat. Walau bagaimanapun. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. mengulas. atau gelaran dan pangkat dalam keluarga. peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama. Kuliah 10 27 FEBRUARY 2009 Semantik Bagaimana makna dikenali sebagai semantik.3. Kanakkanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri. tahap ucapan dua kata. tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya. bertengkar. perlakuan dan keperibadian manusia. Contohnya : . Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling. Kata bahawa dalam mental atau mindal kanak-kank ada satu alat dalam kepala kanak-kanak itu. emosi. Bahasa jenis pertama. kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. Sebab akibat Kuliah 9 20 FEBRUARY 2009 Prakmatik Umumnya. tahap permulaan tatabahasa. Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna. Dalam bahasa kita dapat mengungkap fikiran. Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak.

Ayah : manusia. dan tidak boleh dipusing.dewasa. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. . yakni tidak perlu diajar.Kurusi.bapa kepada anak.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. makna kata burunga Syarikat menganggap robin (jenis burung yang berdada merah). lelaki. mungkin ada burung yang dipandang lebih lazim.ditugasan mengajar bahasa Melayu. burung yang paling sesuai sebagai prototaip. 2009 4:25 PM hasuenah wohseng said. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Prototype Teori prototaip mengatakan bahawa sesuatu entri dalam kamus mental bertumpu di sekitar sesuatu perwakilan kelompok makna kata itu oleh suatu anggota yang masuk prototaip. manusia.. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Wallahu a lam March 11.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Satu cara untuk menerangkan konsep prototaip adalah dengan menggunakan konsep esyarat diantara tulisan dan gambar. robin burung yang paling lazim. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Yang paling lazim dari burung-burung mungkin itulah yang dianggap sebagai prototaip yang lebih daripada jenis burung. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . adanya kurusi boleh dipusing.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Saya : ganti nama. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Ini satu masalah persepaduan yang .orang yang berkata.. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Akan tetapi. walaupun.

MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah . Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Mengikut teori behaviorisme.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Oleh itu sebagai orang dewasa.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.

Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik . Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya.masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Selalunya. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. untuk belajar bahasa Inggeris. Dari golongan pelajar yang dikaji. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa .akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Mohd. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. untuk kepentingan akademik. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri.

5. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.A. 4. Larson dan W. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. 1.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.itu adalah perkataan yang pindik. 3. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 7. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. maka dia akan gagal. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 2. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu.ninik dan sebagainya. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing.tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. maka kejayaannya bergantung pada motifnya.tok. 6. 2. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif.N. Misalnya. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan .

Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel.siapa pengarang . Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.walau sebut sikit pun faham.Pengasuh kanak-kanak bisu .tajuk .kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). . Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.Firaun .masa tahun pengarang .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .gambar. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.baca.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .

d.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.s.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .g. .f.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .l.Dilakukan pada tahun 1960 .1953 . Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .k. Hasil penyelidikan . Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .tempat.h. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.ny.Yang popular sample setegah jam .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Kekerapan .c.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .dan akibat 2.suasana eksperimen.m. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus .t.Lain subjek.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well . andi (mandi) hurup yang di gugur m .j. Bunyi p.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .Mengumpul data secara naturalistic.b.n. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.Memahami kumpulan kanak-kanak . Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.

menelan.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.sendawa.batuk. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain .menerus tanpa sekatan. Tahun pertama (perkataan) .bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap . Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.sakit. . Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. mencakap.makan. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.

tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ini salah.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .ba.panggilan .selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.da da dll •tidak ada makna .•Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.ba ba bad an deritam lain….kata kerja. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit ..konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut. soalan. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga. seperti vocal.aa. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.

n + penerang Analisis .senarai perkataan yang penuh .berapa bulan .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.000 perkataan . oo : emak. Contoh: a : alak.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . ijak aki 2.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.p.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup . k. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.k + objek : tema kasih.Mesti demograpi lontal . disekolah mula mengajar formal.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. Contoh : 1. Bantu + k.buat grap dengan menguna huru biasa. Bagaimana kanak belajar makna .lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat .m.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.elak. Frasa k. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. Popretion :pandai pengaroh orang.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks.bunyi apa . Lojek ada 3 lojekmasa.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . k.n +adjektif : nasi lemak 3.k.•Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.bunyi apa yang ada .berapa perkataan .

Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Bagai mana kanak-kanak faham makna . tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.sekira kanak –kanak bekak (tuli.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.meja dll. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Edugram gambar. . bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . 2009 4:31 PM . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.usia kritikal. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). -prototype : ialah bentuk yang paling asas . .frasa. Usia 5. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.seperti gelas walaupun rupanya berlainan. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . March 11.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .6.7 sudah tahu tentang nahu.

Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan..dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. yakni tidak perlu diajar. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.hasuenah wohseng said.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Mengikut teori behaviorisme. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu . Oleh itu sebagai orang dewasa. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.

untuk kepentingan akademik. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud . Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Dari golongan pelajar yang dikaji. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Mohd. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat.

Selalunya. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati.N. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. 4. 3. untuk belajar bahasa Inggeris.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Misalnya. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya.A. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. 5. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. sikap dan . 1. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Larson dan W.bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua .akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. 2. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan.

gambar. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.serta nuat maksud tentang apa yang di baca .baca. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. 6.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.ninik dan sebagainya.peluang untuk belajar maka dia harus gagal. maka dia akan gagal.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. 7. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing.isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.tajuk . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.masa tahun pengarang . Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).tok.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. 2.siapa pengarang .Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . Pelajar yang berkeupayaan tinggi.itu adalah perkataan yang pindik.

kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Lain subjek. Kekerapan .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown . Hasil penyelidikan .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. .Pengasuh kanak-kanak bisu .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .Firaun . . .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Memahami kumpulan kanak-kanak . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada ..Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .suasana eksperimen. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .

dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. andi (mandi) hurup yang di gugur m . Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.j.Mengumpul data secara naturalistic. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.f.n.s.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.dan akibat 2.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.d. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.c.tempat.t. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.k.l. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Bunyi p. .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.b. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah. . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.1953 .g.Yang popular sample setegah jam .h..Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan . Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .Dilakukan pada tahun 1960 .ny.m.

makan.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.sendawa.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.batuk.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. . mencakap.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. menelan. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .sakit. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut . Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. Tahun pertama (perkataan) .

ba.dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. Bagaimana kanak belajar makna .bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ini salah.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . soalan. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.Memperoleh apa yang kita di senaraikan . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama..perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .panggilan .selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . seperti vocal. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .ba ba bad an deritam lain….Mesti demograpi lontal .berapa bulan .kata kerja.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis .m.aa.da da dll •tidak ada makna .p.

Bantu + k. Usia 5.k + objek : tema kasih.meja dll.n + penerang Analisis . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.000 perkataan .k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.frasa.usia kritikal.6.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . disekolah mula mengajar formal. Popretion :pandai pengaroh orang.Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Contoh : 1.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.elak.7 sudah tahu tentang nahu. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .senarai perkataan yang penuh . k. ijak aki 2. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.buat grap dengan menguna huru biasa. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat.bunyi apa yang ada .Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . k. oo : emak. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Lojek ada 3 lojekmasa. Contoh: a : alak.bunyi apa .n +adjektif : nasi lemak 3.berapa perkataan . Frasa k. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.k. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .

Kita mesti . iaitu tidak perlu diajar.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Bahasa kedua pula terpaksa dipelajari dan hanya berkembang melalui latihan dan pengukuhan..dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Fadilah Saleah M20082000312 Nomber telefon bimbit : 0176289757 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU Jawapan Soalan 1.( mentalnya akan dihidup). Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.sekira kanak –kanak bekak (tuli.seperti gelas walaupun rupanya berlainan. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .dan hurup itu lambing untuk di bunyi.. Bagai mana kanak-kanak faham makna .tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . . Edugram gambar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. March 11. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. 2009 4:44 PM fadilah saleah said. (10 markah) BELAJAR BAHASA KEDUA Kita telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ibu itu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.1.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. .

Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua. Oleh itu akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu pula. Ini mungkin memberi kita pengetahuan mengenai masalah penting dan sukar diatasi di negara. Bahasa pertama dikuasai secara tidak formal. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Proses mempelajari bahasa itu menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran perbezaan dan persamaan di antara kedua lakuan bahasa itu. Penerimaan ke dalam Masyarakat Baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. berfikir. pendedahan terhadap penggunaan bahasa itu. Tegasnya ada perbezaan yang besar antara memperolehi bahasa pertama dan mempelajari bahasa kedua. Latihan yang demikian mencakupi latihan mendengar. Bahasa kedua melalui rancangan dan kaedah tertentu Pembelajaran bahasa sebagai bahasa kedua. Hal ini memang ada orang yang tidak pernah bergaul dengan anggota masyarakat lain merasa tidak perlu mencuba untuk menghilangkan unsur keasingan ini. Linguistik dan sosiologi merupakan suatu masalah persepaduan yang amat kompleks di mana seseorang pelajar itu mencuba meresapkan ciri-ciri kebudayaan. Latihan itu hanyalah merupakan satu bahagian sahaja daripada seluruh proses menjadi dwibahasa. Seseorang yang masuk ke dalam sesebuah masyarakat baharu itu tentu dianggap asing. Keperluan Latihan Perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua itu ialah latihan. Peringkat Pencapaian yang Perlu Walau ramai. PROSES MENJADI DWIBAHASA Dalam proses mempelajari bahasa kedua ini.mempunyai dorongan dan sikap yang sihat untuk dapat belajar dengan berkesan. Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. iaitu dari bahasa ibunya. Ia tidak perlu diajar dan kanak-kanak pandai tanpa pembelajaran. bahawa keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. bercakap sama dengan menggunakan satu bahan pengajaran yang tersusun rapi ataupun dengan menggunakan bahan yang dibentuk secara rambang. kerana ingin berhubung dengan orang lain. pembelajaran itu perlulah berlaku dalam satu lingkungan sosial di mana bahasa itu dituturkan. Jelas sekali dorongan . Kanak-kanak hanya perlu didedahkan kepada bahasa dan mereka akan pandai dengan sendirinya.

tetapi ternyata bahawa perhubungan akan menjadi terhad dan kaum pendatang itu tidak akan dapat menjadi sebagai sebahagian dari masyarakat itu tanpa menggunakannya. Dalam kebanyakan hal mereka salah faham dalam menganggarkan darjat kemahiran mereka. Tetapi proses itu akan menjadi lebih sukar bagi orang yang sudah meningkat umurnya. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. manakala kemahiran mereka dalam bahasa kedua tidaklah sempurna. Tetapi peringkat kejayaannya tentulah berlainan. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun boleh dibuat satu generalisasi bahawa kemahiran mereka dalam bahasa kandung memang cukup baik. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dari golongan pelajar yang dikaji. Walaupun kemahiran dalam bahasa kedua itu dapat dianggap opsyenal. c. serta . b. PEMELIHARAAN BAHASA KANDUNG Pada tahun 1971. Umumnya terdapat bahawa mereka itu lebih atau kurang mahir dalam bahasa Inggeris. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Dapat dilihat bahawa ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua: a. iaitu apabila ia telah melangkaui jangka masa yang subur untuk perkembangan bahasa tersebut secara semulajadi. walaupun secara amnya. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Dalam sikap ini dapat melihat dari segi psikologi sama ada seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Bahasa kedua itu amat penting untuk perhubungan. untuk kepentingan akademik. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah mas arakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan kelulusan untuk melanjutkan pelajaran dan mendapat pekerjaan atau penetapan dalam jawatan menjadi faktor mendorong kaum lain mempelajari bahasa Melayu. Khalid melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Mohd. Motif juga mungkin terbit dari keinginan memelihara identiti dan budaya sesuatu kaum. Kemahiran kedwibahasaan sebenarnya mempunyai pertalian rapat dengan pola-pola persekolahan yang telah dialami oleh pelajar tersebut. Walau seseorang itu berkeupayaan mempelajari bahasa apa pun.

tetapi kurang berpeluang. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. 1. d. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. e. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Kebudayaan yang menyokong pembelajaran itu juga akan membosankannya. Larson dan W. baik dari dalam mahupun dari luar kelas. 6. akan mencapai kejayaan yang baik juga. 2. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 3.A. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif.kadang ketiadaan guru. masa dan peralatan yang sempurna akan menghalang pembelajaran bahasa tersebut. tetapi tidak mempunyai keupayaan yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa. maka dia akan gagal. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Peluang Peluang merupakan satu faktor penting dalam mempelajari bahasa. 5. Kalaulah kebudayaan dan masyarakat sekelilingnya membantu maka ada juga sedikit harapan untuk mendapat sedikit kejayaan. 7. 4. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Kadang.N. buku teks. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. harus juga mencapai kejayaan yang agak baik kalaulah ada individu di sekelilingnya yang memberi sokongan kepada pembelajarannya itu. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Peluang ini mungkin tidak wujud disebabkan perbelanjaan yang mahal yang mungkin tidak mengizinkan orang itu belajar. Lingkungan Lingkungan di mana pelajar itu tinggal.tidak mengancam kedudukan atau identitinya. dalam bentuk masyarakat dan individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu maka perlulah adanya peluang untuk belajar. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi . serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong.

kalau tidak ada pendedahan. Sepertimana ahli psikologi yang masyhur ialah Watson. Baginya. PEMEROLEHAN BAHASA Ada dua aliran yang mencuba menganalisa dan menerangkan fenomena ini. Teori pertama itu dipanggil teori behaviorisme dan yang kedua itu dipanggil teori biologis. Kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja. TEORI BEHAVIORISME Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. Ini bermakna. sama seperti lakuan lain.H. Teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. memberi kemungkinan untuk kanak-kanak membuat generalisasi. Walau bagaimanapun lingkungan yang menyokong mungkin membantunya mencari motif. Chomsky menyatakan bahawa teori behaviorisme itu hanya sebuah dongeng. iaitu bahasa. KRITIKAN TERHADAP TEORI BEHAVIORISME Dalam kritiknya itu. Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. Behaviorisme tidak mengindahkan tentang daya pemikiran manusia dalam menguasai bahasa. Dia . Jadual Pemerolehan Bahasa Salah satu dari teori E. Guthrie dan Skinner. bahawa manusia sejak lahirnya sudah mempunyai kebolehan untuk memperolehi sistem perhubungan yang dipakai oleh manusia. Bahasa itu mempunyai keupayaan yang semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa tersebut. pemerhatian biasa dan sifat semulajadi yang ingin tahu. bergabung dengan sifat mahu meniru merupakan faktor penting. Menurutnya proses penguasaan bahasa itu jelas menunjukkan bahawa pengukuhan. hipotesis dan memproses maklumat dalam suatu cara istimewa dan amat kompleks. kalau tidak dia akan gagal. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. tidak memberi tempat yang sewajarnya pada akal atau otak manusia. maka penguasaan bahasa juga tidak akan berlaku. TEORI BIOLOGIS Chomsky dan rakan-rakan telah menumpukan perhatian kepada unsur yang terpendam dalam manusia dan lakuan.peluang akan gagal. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. Pertama ialah bahawa kanak-kanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa.

Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2. Dari yang Umum Menuju yang Khusus Semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanak-kanak itu mula mengetahui nama-nama barang. kanak-kanak tersebut boleh duduk tegap. Semasa berumur empat bulan. kanak-kanak hanya dapat mengangkat kepada meniarap. Tindakbalas kepada suara manusia lebih tajam. Jadual Pemerolehan Mengikut Umur Menurut Lenneberg (1967) perkembangan pemerolehan bahasa di kalangan kanakkanak melalui lapan peringkat: 1. Tetapi dari segi akustik bunyi-bunyi itu berbeza dari bunyi bahasa. Merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa.000 sampai 3. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. Berat otak bayi manusia semasa dilahirkan hanya lebih kurang 25% daripada otak orang dewasa. Dia meletakkan semua berat badannya pada sikunya. Pemerolehan Bahasa Melalui Pendedahan Kanak-kanak tidak akan dapat memperolehi sesuatu bahasa melainkan kalau mereka mendengarnya dan fungsi orang bercakap. 2. kadangkadang berpanjangan antara lima belas sampai dua puluh saat. Pertuturan kanak. kepala kanak-kanak itu mula kukuh dan tegap dan mula menggemari barang. Kehilangan salah satu dari pancaindera. Ini membolehkan proses tumbesaran kematangan otak berlaku dalam satu jangkamasa yang panjang selepas lahir.000 perkataan lain. 3. fungsi sokongan moral juga amat kecil sebab biologi kuat memainkan peranannya. Selain dari itu.menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. Oleh sebab sistem araf berkembang maka proses perkembangan bahasa boleh berlaku.barang permainan. Dia mula menyebut bunyi konsonan dan vocal. Semasa berumur tiga bulan. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. Bayi manusia dilahirkan dengan tidak berupaya dan terpaksa membesar. .kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan sendiri. PERINGKAT PENGUASAAN BAHASA Kita dapat melihat bahawa kanak-kanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniruniru percakapan ibu bapa. Pada masa berumur lima bulan. Kanak-kanak kurang menangis dan dia boleh mengeluarkan bunyi seakan-akan bunyi vocal. matanya mencari si penutur kadang-kadang kanak-kanak itu akan ketawa. tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu.

Semasa kanak-kanak yang berumur enam bulan ia mula boleh bertupang tangan semasa duduk. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa . Setelah mencapai peringkat itu maka. LAD. 7. bahkan orang dewasa sendiri masih terus belajar. 8. Dia sudah mempunyai antara tiga hingga lima puluh perkataan. iaitu semasa otaknya tumbuh menjadi 60% dari otak orang dewasa. kosa kata. Soalan 2. Topiktopik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran. bahasa kanak-kanak itu dianggap sudah lengkap dalam serba serbinya. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik. Kebolehan mengagah bertukar kepada pengeluaran bunyi-bunyi yang berciri sukukata. Kefahamannya bertambah baik dan mula menggabungkan dua perkataan. Masa ini juga merupakan masa progres yang rapi berlaku untuk berjalan dan kemahiran-kemahiran motor yang lain. Semasa berumur lapan belas bulan kanak-kanak tersebut mulai berjalan. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa proses bermula semasa kanak-kanak itu berumur dua tahun dan berakhir lebih kurang semasa ia berumur dua belas tahun. Proses ini berterusan hingga umurnya menjadi baligh. Pada masa ini juga kanak-kanak tersebut mulai memahami arahan.bunyi lebih kerap dan pola lagu menjadi lebih nyata dan pertuturan mula digunakan. Hipotesis Usia Kritikal. pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie. tetapi pemerolehan lain akan terus berlaku. Sebenarnya. bahasa itu sudah cukup lengkap. atau peluasan dari segi pemakaian. Pada masa berumur lapan bulan kanak-kanak mula boleh berdiri sambil berpegang kepada dinding. atau sesuatu makna yang baharu sahaja. Tetapi apa yang mereka pelajari itu hanya merupakan gaya. unsur tatabahasa. Memang betul bahawa kanak-kanak. dll) serta bahasa dan pemikiran. Kekenyalan Berakhir Pemerolehan bahasa bermula semasa kanak-kanak berumur dua tahun. Semasa umurnya meningkat dua tahun pola-pola ayatnya mula menjadi lengkap dan dia dapat merumuskannya dengan bersendirian. dari segi nahunya. dan wacana. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah) Kuliah 1 19 Disember 2008 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik.4. Kanak-kanak mula mengeluarkan berbagai-bagai bunyi dan meniru bunyi dan membezakan bunyi yang berlainan yang didengarnya. dan Afeksia. Behaviorisme. Di antara perkara yang penting ialah untuk membolehkan kemahiran bertutur itu menjadi matang. 6. Pengulangan bunyi. Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama. Semasa berumur dua belas bulan kanak-kanak mulai belajar berjalan-jalan dan bunyi yang serupa dengan bunyi bahasa mula diterbitkan dan perkataan. Semasa berumur sepuluh bulan kanak-kanak itu mulai merangkak dan kadangkadang berdiri tegak. 5.

bahan bacaan dipaparkan dalam blog e. penyusun kanak-kanak bisu. Penilaian prestasi pelajar Esei dan persembahan: 60% (2 esei) -Buatkan nota buku bacaan -Buatkan nota kuliah -Kumpulkan bahan mengenai penguasaan kanak-kanak yang diperhati. Pengajaran 1. tugasan dan arahan perbincangan juga dipaparkan dalam blog. kuliah.Sukar dilakukan terhadap kanak-kanak dibawah tiga tahun Kaedah baru yang digunakan . Psikologi bahasa juga mengguasai bagaimana kita memahami proses kanak-kanak mempelajari bahasa. dan amali akan dijalankan dalam bengkel. Yang boleh diuji dan diulang.c. atau sebagai kerja rumah. Kursus disampaikan melalui:a. Firaun mengkaji bagaimana kanak-kank memproses bahaa. amali. kanak-kanak tidak dapat menyebut perkatana. Kajian sebenarnya mula pada 1950-an adanya alat-alat teknologi seperti pita perukan. Peperiksaan akhir: 40 Kuliah 2 02 January 2009 Psikologi melibatkan bahasa. Dapat mengentaui kompleksnya . Buatkan jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. Semua tugsan hendaklah dimasukkan ke dalam blog 3. menunjukan ada yang portindihan. bagaimana kanak-kanak dapat mempelajari proses yang begitu kompieks.Perkembangkan kognitif yang berbeza b. Kanak-kanak adalah makhluk social.d. Prinsip dan teknik penilaian dan pengujian akan diberi dalam kuliah. dan bunyi yang sudah dikuasai oleh kanak-kanak. 2.Kurang memahami dan menggikat arahan d. Seterusnya baru boleh di buat analisis dan generalisasi Kaedah yang berkesan Teknik yang dilakukan tidak semasa dengan orang dewasa kerana : a. Hendaklah Catatan perkataan yang dilakukan oleh kanak-kanak menurut tarikh diambil. b. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu. Adakah bahasa itu wujud dalam dirinya sejak lahir.asing juga dikaji.Pendik c. bengkel. persekitaran mempengaruhi pengentahuan bahasanya. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing. Pada waktu ini bermulanya perkembangan teori empirical berdasarkan pada yang dilihat dan didengar.

dan 1970-an seramai 128 orang kanak-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel. Kekerupaan.Teknik merukam dan eksperimen b.Menujung masa. lain subjek susuna eksperimen dan proses stutistik memberi interpretasi yang berlaian. memahami kemampuan kanak-kanak. tidak dilakukan dalam susunan yang terkawal. yang popular sample ½ jam. bibir. Roger Brown. Locig ada 3 peringkat a.Menujung akibat. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. . b. sample yang besar tidak menjamin berlakunya cirri penting. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Kuliah 3 09 January 2009 Bagai manakah kanak-kanak yang bunyi? Apakah kanak-kanak yang ia faham? Bahasa jenis pertama. Penghasilan Bunyi Konsonan Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah. Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya.Kanak-kanak dirakam tanpa gungguan c.Kanak-kanak yang belum boleh bercakap e.Menunjung tempat. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. 1. mewakili keadaan sebenar kanakkanak. sebaiknya seminggu sekali selama ½ jam. dilakukan pada tahun 1960-an.Boleh dipercapaian apabila kanak-kanak itu kecil hingga balig Kesulitan dia dapat mengetahui apa yang difahami dan diketahui. mula pada 1935. kanak-kanak tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengentahui bahasa. Bagaimana Bunyi Dihasilkan Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal.a. dan c. mengambil sample 3 orang kanak-kanak.Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f. mengganakan 100 ujuran. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu.Tahap pemikiran direndahkan seperti kanak-kanak sesuai dengan tahun intelektual dan pengalaman social. membuat kajian 2 jam sebulan Gordon Wells. seorang ahli psikologi Amerika (19250. d. membuat generasi dan pola-pola yang dihasilkan. dan gigi. sejak kanak-kanak itu dilahirkan. Hasil pneyelidikan.

Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor. kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah. [p].[z].[s].[c]. (2) posisi lidah.Pembuatan Bunyi Vokal Berbeza dengan konsonan. hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga.[o].[g].[d].Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator.[k]. iaitu[a]. Diantara bunyinya [b]. ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa.[m]. Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia. dan macam-macam lakuan ujaran.Jenis Jabual Bilagan Perkataan . Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar.[u]. (3) ketegangan lidah.[j].[ny].[e].[t]. Contoh Jadual Pemerolehan Bunyi PRAGMATIK Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa.[l]. dan (4) bentuk bibir. 2. Language Acquisition Devicl(LAD) Proses yang berlaku apabila apa yang di bunyi dan apabila didengar maka kudrat dapat di faham.[i].[n]. Kuliah 4 16 January 2009 Contoh Jadual Perkembangkan Bahasa kanak-kanak 1. contohnya Akan A : suku kata buka Kan : suku kata tutup Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa.[y].[v].

atau tidak selasa menyebabkan terhasil bunyi refleksif.Tahap I (0-8 minggu) . seperti meniru tuturan yang didengarnya secara kebetulan tuturan ibu bapa dan orang-oang lain.Umumnya perkataan pertama diajukan pada tahun pertama. ada banyak perkembangan dan beberapa tahap. baba. batuk dan sedawa adalah berkaitan dengan . Penghasilan Bunyi Daripadasaat bunyi lahir hingga 12 bulan. Perkataan Pertama .Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. . .Aktiviti juga bernafas. Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama. c. maksu. dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya.2. Jenis Frasa Contoh nak susu nak yam nak naci nak puh Teori memahami proses mempelajari Bahasa Melayu. Jenis Jadual Konsonan 3.Pada tahap ini beberapa minggu pertama.Iaitu bukti ketara perkembangan bahasa. . bunyi mula bercakap. b. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru bahasa ibu bapa atau orang-orang tua.Bunyi makan. seperti makan. bunyi-bunyi suara adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. a. . menelan.Teori input Iaitu seolah-olah dia (kanak-kanak yang mempelajari bahasa) dilengkapkan (secara batin) dengan satu set “acuan” yang boleh digunakannya untuk membanding.Teori kudrat (innat) Apa bila otak kanak-kanak itu sudah tersedia untuk belajar bahasa.Ia mungkin menyatakan lapar. sakit.Teori meniru Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa. mungkin menghasilkan bunyi yang sama. a. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya. mencepak. terbahagi kepada tiga teori. .

Tahap V (9-18 bulan) . nadanya mula berbagai-bagai.Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap-ada membebel hingga 18 bulan.Pada ini penghasilan bunyi lebih mantap. .Bunyi-bunyian lebeh panjang 1 saat.Betul tidak ada makna.Ibu mula ada mengesah tujuan di sebalik ujian. . . pangilan.Selepas itu ia menghasilkan k.Boleh cakap 2-3 perkataan kata nama. ada bunyi bibir dan gabunkan bunyi-bunyi tersebut. . cu.Bunyi seperti bababa dan beritam lain… selalunya di ulang-ulang. . . ini tanda awal bahasa.aa. soalan. .keperluan biologi juga. tetapi menyerupai bunyi bewasa. tetapi lebih kerap di gunakan. mula ada makna.Tangisan juga dihasilkan. . seperti vokal: ari. sudah ada suku kata. dan konsonan.Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa. . e. .Mula mengagah dan gerak. kata awal. .d. . . . . berbeza-beza.Pada mulanya penkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan ia berhenti sebelum bayi bercakap.Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vocal. . . b.nyaian bermilodi. kata kerja.Lidah lebih banyak bergerak keatas dan kedepan menyerupai aktiviti menyibut bunyi bahasa.Kanak-kanak sudah bunyi berirama. .Tahap II (8-20 minggu) . . .u dalam suku kata seperti.Tahap III (20-30 minggu) .Ada banyak bunyi berlainan yang dahasilkan. namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. . bi. ba.Boleh mengikut arah mudah. .Tunjuk kepad angguta badan yang mudah. dada dan pelbagainya.gu menyerupai suku kata. d.Faham kata kerja yang mudah. . . .Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi bahasa. air. aagaa.Berirama dan pendak-pendak misalnya: mi.Bermula main dan ulangan.Ketika berumur 4 bulan bunyi bahagian-agah belakang rongga mulut mula lahir.Tahap II antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibirakan.Bunyi ga. Ini salah. c.ada bunyi lelangit lembut.Boleh memberikan tumpuan untuk lebih kurang 2 minit. .Tahap IV (25-50 minggu) .Bunyi lebih jelas.cid an sebagainya. kata adjektif (mungkin tak jelas).Tahap ini menggunakan beberapa bunyi sahaja. dan kemesraan.kemahuan. mula mewujudkan kontur intonasi.Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu.Bunyi itu seolah-oleh berlatih pada masa ini-lebih menggembirakan pada ibunya. .

p. ubat. dan dll.Kanak-kanak juga mengguasai bunyi forma iaitu tersusun.Kata Kerja + objektif 3. dan dll.h terutama da awal suku kata dan perkataan pendek. Tahap 2 Ayat dua perkataan. Kuliah 5 23 January 2009 Bagaimana kanak-kanak memperolehi bunyi.Kata Bantu + Kata kerja Kuliah 8 13 FEBRUARY 2009 Bunyi kanak-kanak di keluarkan Kanak-kanak mempelajari tatabahasa. Contoh Nak ipoh Agu Ijak nyak Ikat abut Jadual 1. dan tidak forma. su. dan dll. uwat. dan ayat yang terdiri dari satu perkataan atau ayat yang pindik seperti mamam..Kata Nama + adjektif 2. contohnya : atut. frasa. 1. kan. akan. maksud.m.Menyebut bunyi vocal dan konsonan n. Perkembangan Bunyi Kanak-kanak Kuliah 6 30 January 2009 Proses selepas kanak-kanak memahami -Memperkembangkan frasa -Memperkembangkan ayat Ungkapan Tahap 1 Ayat satu perkataan. Contoh . ayi. contohnya : nak ipoh. cucu. Prodikat Dalam prodikat yang banyak itu ada pola seperti. yam. abah.

tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya. mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. tahap ucapan dua kata.Lori simen Sendi logik terdiri daripada : 1. Peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza. Dalam Frasa terdiri daripada : 1. dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. Kata bahawa dalam mental atau mindal kanak-kank ada satu alat dalam kepala kanak-kanak itu. tahap holofrasa. Justeru. ada yang satu tahun mereka tidak belajar lagi disegi sesuatu perkataan baru atau frasa. (subjek + perdikat + keterangan) B : Kucing makan. Walau bagaimanapun. bertengkar. kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat. tahap kecakapan penuh.Masa 3. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri. kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. tetapi ayat baru belum di belajari.A : Abah balik kerumah. seperti bercerita. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak. seperti kakak atau abang. Anak-ank Melayu. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. atau gelaran dan pangkat dalam keluarga. Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling.Kata Nama + Penerang 2. C : Kucing jahat. tahap permulaan tatabahasa.Lori sampah 3.Sebab akibat Kuliah 9 20 FEBRUARY 2009 Prakmatik Umumnya. Bahasa jenis pertama. Kuliah 10 27 FEBRUARY 2009 Semantik . iaitu tahap membabel atau mengagah. mengulas. Kanakkanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri. dan bertanya. peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama. kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. hanya pada usia dua tahun dan ke atas.Tempat 2. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. biasanya dia suka menyebut nama dia sendiri. Dalam situasi ini. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja.

makna kata burunga Syarikat menganggap robin (jenis burung yang berdada merah). dan tidak boleh dipusing. 2009 4:53 PM hasuenah wohseng said.orang yang berkata. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.dewasa. perasaan. Semakin banyak kata dikuasai oleh seseorang. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . Dalam bahasa kita dapat mengungkap fikiran.Bagaimana makna dikenali sebagai semantik. Satu cara untuk menerangkan konsep prototaip adalah dengan menggunakan konsep esyarat diantara tulisan dan gambar. Prototype Teori prototaip mengatakan bahawa sesuatu entri dalam kamus mental bertumpu di sekitar sesuatu perwakilan kelompok makna kata itu oleh suatu anggota yang masuk prototaip.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. perlakuan dan keperibadian manusia. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna. semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapnya. lelaki. mungkin ada burung yang dipandang lebih lazim. Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. adanya kurusi boleh dipusing. Ayah : manusia. yakni tidak perlu diajar.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu.bapa kepada anak.. burung yang paling sesuai sebagai prototaip..dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan. Akan tetapi. Yang paling lazim dari burung-burung mungkin itulah yang dianggap sebagai prototaip yang lebih daripada jenis burung. Contohnya : Kurusi. walaupun. . NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. emosi. pendapat. Wallahu a lam March 11. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. manusia. robin burung yang paling lazim.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua . Saya : ganti nama.

sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.ditugasan mengajar bahasa Melayu.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya . Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari.kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Oleh itu sebagai orang dewasa.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Mengikut teori behaviorisme. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua.

Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu.bergantung pada dorongannya sendiri. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Dari golongan pelajar yang dikaji. untuk belajar bahasa Inggeris. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. . Mohd. untuk kepentingan akademik. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Selalunya. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan.

N.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Misalnya. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. 3. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. 4.Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. 7.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Larson dan W. . maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 1. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 2. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. 2. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa.A. maka dia akan gagal. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 6. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. 5.

gambar.kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.Pengasuh kanak-kanak bisu .siapa pengarang .Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.baca. .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.masa tahun pengarang .tajuk .lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.ninik dan sebagainya.Firaun .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.tok. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik .itu adalah perkataan yang pindik.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya .iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. . Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara . Kaedah baru yang digunakan . .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.

.t.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.m. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.dan akibat 2.k.l.tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.g.d.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .b. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.1953 .f.c.Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.suasana eksperimen.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Lain subjek.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Bunyi p. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.ny.s.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .n.Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam . . Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada . Hasil penyelidikan .Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .tempat.j.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Mengumpul data secara naturalistic.Yang popular sample setegah jam . Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. Kekerapan .Dilakukan pada tahun 1960 .Memahami kumpulan kanak-kanak .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .h.

Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan . andi (mandi) hurup yang di gugur m . Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan.sakit. mencakap.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. adalah juga berkaitan dengan . Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.batuk. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.sendawa. Tahun pertama (perkataan) .makan.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. menelan. . Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.

soalan. seperti vocal. kemahuan dan kemesraan . Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.da da dll •tidak ada makna . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.aa.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.ba ba bad an deritam lain….ba. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna.Ini salah.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.panggilan .selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.

Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. Contoh : 1.n + penerang Analisis . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . k.k.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.p.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. oo : emak.bunyi apa . disekolah mula mengajar formal.berapa perkataan .k + objek : tema kasih. k.Memperoleh apa yang kita di senaraikan . Frasa k.buat grap dengan menguna huru biasa.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Bantu + k.Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. Bagaimana kanak belajar makna . ijak aki 2.berapa bulan .k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n.senarai perkataan yang dia sebut .elak.Mesti demograpi lontal .n +adjektif : nasi lemak 3.•mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .kata kerja.m. Contoh: a : alak.bunyi apa yang ada .senarai perkataan yang penuh .Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak .

Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .6.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .sekira kanak –kanak bekak (tuli. .usia kritikal.frasa.7 sudah tahu tentang nahu.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. . tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.seperti gelas walaupun rupanya berlainan.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Lojek ada 3 lojekmasa.Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.meja dll. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Usia 5. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi .dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.000 perkataan . Popretion :pandai pengaroh orang. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Bagai mana kanak-kanak faham makna . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.

dan hurup itu lambing untuk di bunyi. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.berlain-lain makna . MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai.. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan .sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. 2009 5:09 PM hasuenah wohseng said.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Mengikut teori behaviorisme. . March 11. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Edugram gambar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu..ditugasan mengajar bahasa Melayu.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya. yakni tidak perlu diajar.

dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. untuk kepentingan akademik. Dari golongan pelajar yang dikaji.Oleh itu sebagai orang dewasa. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Mohd. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan . Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan.

1. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan.A. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan . Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Larson dan W.N. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Selalunya. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. untuk belajar bahasa Inggeris.terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua .

7. 2.baca. 3.ninik dan sebagainya. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing.iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak. 2.masa tahun pengarang . Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .siapa pengarang . Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2.tok. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu . Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 4. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. 6. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.gambar.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. 5. Pelajar yang berkeupayaan tinggi.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca. maka dia akan gagal.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.masyarakat yang mendorong. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.tajuk . maka kejayaannya bergantung pada motifnya.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.itu adalah perkataan yang pindik.

Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa.Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal . Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan . Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. .Memahami kumpulan kanak-kanak .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan . Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.Firaun .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada . Hasil penyelidikan .Pengasuh kanak-kanak bisu . .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .menjawab apa yang nampak dalam gambar. Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui .Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.

Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.Yang popular sample setegah jam .b..s.Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting . Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .j.h.g.m.tempat. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .t.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Kekerapan .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) . Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. andi (mandi) hurup yang di gugur m .Mengumpul data secara naturalistic.k.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa. . bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .suasana eksperimen.Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan .Lain subjek.1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .dan akibat 2. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. Bunyi p.d.1953 .c.sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.Dilakukan pada tahun 1960 .f. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.l.ny.dan berapa perkataan .n. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.

makan.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas.Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .sendawa. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu .sakit. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama.yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa.batuk.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. mencakap. Tahun pertama (perkataan) . menelan. .

•Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak. soalan.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .ba ba bad an deritam lain….. Bagaimana kanak belajar makna . berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama .tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Mesti demograpi lontal .panggilan .Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.aa.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . . seperti vocal.ba.kata kerja.da da dll •tidak ada makna .p. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.berapa bulan .m.Memperoleh apa yang kita di senaraikan .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah.Ini salah. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.

Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.buat grap dengan menguna huru biasa. Contoh : 1.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai . ijak aki 2.bunyi apa yang ada .n + penerang Analisis . Contoh: a : alak.elak.berapa perkataan .senarai perkataan yang penuh . k. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Bantu + k.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna .k. oo : emak.Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Lojek ada 3 lojekmasa.meja dll.n +adjektif : nasi lemak 3. Frasa k. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. disekolah mula mengajar formal.000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks. Popretion :pandai pengaroh orang.bunyi apa .k + objek : tema kasih. k.

bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Usia 5. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru .Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah .tetapi warna bukan cirri-ciri prototype..dan hurup itu lambing untuk di bunyi. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA . Bagai mana kanak-kanak faham makna .6.7 sudah tahu tentang nahu. .bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk . Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar..dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. . Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. March 11.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .frasa. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. Edugram gambar. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. -prototype : ialah bentuk yang paling asas .kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu.seperti gelas walaupun rupanya berlainan.usia kritikal. 2009 5:24 PM hasuenah wohseng said.sekira kanak –kanak bekak (tuli. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1.

Penerimaan kedalam masyarakat baharu . Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. yakni tidak perlu diajar. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Oleh itu sebagai orang dewasa. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.ditugasan mengajar bahasa Melayu. Mengikut teori behaviorisme.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu.Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.

Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Dari golongan pelajar yang dikaji. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . keupayaan ini semakin berkurangan apabila . walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. untuk kepentingan akademik. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. untuk belajar bahasa Inggeris. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Selalunya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Mohd. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu.Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu.

Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Larson dan W. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. 1. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. 4. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. 5.N. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Misalnya. 6. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. 3. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 2. 2. 7.A. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Ayat bina ayat Peringkat awal .ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu.orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi.

Firaun . Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca.tok.Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu.serta nuat maksud tentang apa yang di baca .Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya . Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun.Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Pengasuh kanak-kanak bisu .ninik dan sebagainya.Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan.lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan .kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan .dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam. .Psikologi melibatnya iaitu – menunjuknya adanya portindihan .baca. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik . Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses).iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak.masa tahun pengarang .psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. .itu adalah perkataan yang pindik. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara .isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. . Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.siapa pengarang .tajuk .gambar.

Menggunanya 100 ujaran pada satu masa.Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well .Dilakukan pada tahun 1960 .suasana eksperimen.Lain subjek.Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown . .Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan .Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan . Hasil penyelidikan .1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel .Memahami kumpulan kanak-kanak . Kekerapan .Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal .Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.1953 .Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam .tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah – sample lazim kanak-kanak – selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada .Seorang ahli psikologi Amerika (1925) .Mengumpul data secara naturalistic.Yang popular sample setegah jam .Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting .Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan – tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui . Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. .

j.l.Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1. Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.dan akibat 2.tempat.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.ny.Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. Penghalan bunyi •Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan •Ada beberapa tahap .Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba. Bunyi p. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya.d. andi (mandi) hurup yang di gugur m .b. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan .sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. .g.Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap .h. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa.n. Tahun pertama (perkataan) .c. Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian.m. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.k. dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.f.t.s. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.

batuk.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat . menelan.sendawa..tetapi menyerupai bunyi dewasa . adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud • Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi •Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama •Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain •Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa •Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa •Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa •Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa •Bunyinya beritma •Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara •Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan •Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.Tahap I (0-8 minggu) •Pada beberapa minggu pertama. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.ba. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.ba ba bad an deritam lain…. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja • La munkin menyatakan lapar.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif • Aktiviti bernafas. seperti vocal.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa.makan.da da dll •tidak ada makna .sakit.buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya • Bunyi makan.aa. mencakap.

k.kata kerja. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat. Bantu + k.p.elak. Contoh : 1.k + objek : tema kasih.m.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi .Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. soalan. k.Memperoleh apa yang kita di senaraikan . Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.Mesti demograpi lontal .dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing .k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai .buat grap dengan menguna huru biasa.Ini salah.Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak . oo : emak. ijak aki 2. Bagaimana kanak belajar makna .berapa bulan .Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup .k.n +adjektif : nasi lemak 3.panggilan .perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun .bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan.•Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. Contoh: a : alak.

kemahiran .frasa.6. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. .berapa perkataan .dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. Lojek ada 3 lojekmasa.bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk . Popretion :pandai pengaroh orang. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .sekira kanak –kanak bekak (tuli. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Bagai mana kanak-kanak faham makna . Usia 5.7 sudah tahu tentang nahu. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.Formal:ada guru/klas/conteks.Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris .kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk.bunyi apa .meja dll.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. disekolah mula mengajar formal. -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).senarai perkataan yang penuh . Frasa k. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi.seperti gelas walaupun rupanya berlainan.usia kritikal.000 perkataan . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.n + penerang Analisis .bunyi apa yang ada .

ditugasan mengajar bahasa Melayu. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan . (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar.sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari . NAMA : Hasuenah Wohsing NO MATRIK : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac diganti dengan tugasan berikut: 1.dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu.-Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”..Bahasa pertama dikuasai tidak berformal. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. Si .Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya.. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar. March 11. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya.dan hurup itu lambing untuk di bunyi. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. 2009 6:57 PM hasuenah wohseng said. .Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . yakni tidak perlu diajar. Edugram gambar.

Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad.bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu.pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Oleh itu sebagai orang dewasa.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Mengikut teori behaviorisme.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir. .

PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Selalunya. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Mohd. untuk belajar bahasa Inggeris. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Lingkungan .Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua . Dari golongan pelajar yang dikaji. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. untuk kepentingan akademik. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.

Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa.A. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. Ccici yang membiza diantara manusia dengan binatanga aitu manusia apabila melahirkan anak tidak boleh berdiri dengan sendiri akan tetapi anak binatang boleh berdiri dengan diri seniri selepas dilahir olh ibunya. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Bagai mana kita mengentahui proses kanak-kanak setiap minggu. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. 7. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 5. Misalnya. 3. Larson dan W. Apa bila kita membaca buku mesti baca dari awal hingga akhrir. 4. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. (10 markas) Kuliah 19/12/2008 Ayat bina ayat Peringkat awal Tulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.N. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. maka dia akan gagal.iaitu apabila kanak . Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi.dan anak manusia terpaksa banyak mempelajaran untuk menjadi dewasa. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 1. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut mesa mencakap selama setengah jam. Teori-teori Dalam membaca mesti ada di tempat yang kita baca serta mebuat mksud apa yang dibaca. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. 6. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. Jikalau ada perkataan yang terdengarpun boleg di catatkan. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Semak dan kemas nota kuliah masing-masing. 2. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. 2.

.Masa. Dalam membaca buku mesti megentahui 5 perkara .Psikologi melibatnya aitu Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.itu adalah perkataan yang pindek lepas itu bunyi perkataan yang pangjang selepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut boleh sebut 2 perkataan itupun faham.Isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah >prosesnya untuk membunyi hurup A dengan rupa mana untuk mengenal dan bagai mana kita nak menghubung huruf. Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham. 2.n.berumur 2 tahun dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti nak.ninik dan sebagainya. Dalam membuat bunyi kanak-kanak semenjak umur sebulan itu boleh tanya emak dia kata budak itu dapat menyebut huruf apa seperti p. Pramatik Ciri apa yang boleh membuat dan tidak boleh membuat aitu mengajar peraturan.t.g. .baca dan gambar.Penyelidikan bahasa kanak-kanak bermula 200 perkataan yang lalu.Siapa pengarang .Asar udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga.tahun pengarang .j. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa perkembangan -Bagaimana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik -Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan mengambarkan diri kita sebagai orang Melayu . tempat dan akibat.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojek itu menujuk kepa masa.Melihat proses kanak-kanak memperoleh iatu apakah perkataan yang dituturkan.s.tok.m. Hurup penguguran yang kanak mengugurkan contoh: ju (baju) hurup yang gugur ba . Dan dia akan memilih perkapaan di kelilingnya seperti kalau emaknya memasak diapun nak memasak.andi (mandi) hyrup yang gugur m. mak.Tajuk . dan jangan cikgu sebut perkataan yang susah di faham. Konsonan :Apa bila terjadinya hurus udara dihalang atau di sekat pada sebahagian alat artikulasi.Aras udara keluar terus menerus tanpa sekatan. dan hurup itu dibuat dengan berwarna mirah. Bunyi hurup konsonan dan vokal Vokal : bunyi vokal tiada halangan pada alat aktikulasi.h. Apa bila ada teori kita pun boleh membaca apa yang berlaku dan boleh faham. Bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasil yang berdasarkan tiruan. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang diperkatakan dan apa yang ditanya .

input : perkataan yang diajar oleh ibunya supaya kanak-kanak itu mengikutnya. sekiranya dia faham mesti kita buat tentangnya. interpretasi maksud • Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi • Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai rima lain • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek setengah saat dan deretannya setengah saat tidak seperti bunyi bahasa • Tidak ada ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa • Namun. pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.kepada kanak-kanak itu. bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja. buang air. iaitu : tahap I (0-8 minggu) • Pada beberapa minggu pertama. dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya. sakit. tahun pertama (perkataan) -Umurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. meniru : kanak-kanak meniru mengikut apa yang dilakukan oleh ibunya. menelan. penghalang bunyi • daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan • ada beberapa tahap. makan. bercakap. contoh : emak mengajar perkataan terima kasih apabila ada orang memberi barang maka dia pun mengikut perbuatan tersebut. tetapi. • Aktiviti bernafas. • Bunyi makan. kudrat : perkara yang semula jadi hanya tunggu masa untuk dikeluarkan. -Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap. Logik tempat : tanya kanak-kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya dan berapa perkataan yang diperoleh setiap minggu serta buat graf contoh : Buat yang membunyi konsonal dan vokal teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. batuk. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan. adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi. ada beberapa ciri yang sama dengan bunyi bahasa • Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa • Bunyinya beritma • Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara • Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah •Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan . • Ia mungkin menyatakan lapar. atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksi. sendawa.

•Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai •Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu •Berirama dan pindek-pindek •mula mengagah dan gelak.panggilan . Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagaimana kanak-kanak memperoleh bunyi -Memperoleh apa yang disenaraikan -Mesti demografi lontar -Jadual untuk memperoleh bunyi lazimnya tidak boleh ragu-ragu -Tanya ibunya bila kanak-kanak itu mula menyebut huruf. Tahap IV (membebel ) •Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan •Bunyi seperti.Ini salah.selalunya diulang-ulang •Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa. •Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama •Bunyi sudah berirama.kata kerja. dan kalimah itu mesti dicatat dengan warna merah.h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek. .ba ba bad an deritam lain….aa. kata adjeltif (mungkin tak jelas) •Boleh meginlut arah mudah •Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit •Tunjuk kepada angkota badan yang mudah •Faham kata kerja yang mudah •menyebut bunyi vocal dan konsonan n. ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.gu menyerupai suku kata •4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir •Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa •Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa •Penghasilan bunyi lebih mantap •Bunyi lebih pangjang 1 saat .m.konsonan •Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v •Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan •Ada bunyi lelagit lembut.tetapi menyerupai bunyi dewasa •Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap. Mula mewujudkan kontor intonasi •Bunyi ga.ba.da da dll •tidak ada makna . berbeza-beza •Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran •Bunyi lebih jelas mula ada makna. seperti vocal.. kemahuan dan kemesraan •mainan dan ulagan nyanyian bermelodi •Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas •Ini tanda awal bahasa •Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan •Boleh cakap 2-3 perkataan nama . soalan. berapa bulan.p.

Formal : ada guru/kelas/konteks. Irak aki 2. Contoh : a : alak. Hal ini kerana satu hari kanak-kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya. K.bunyi apa .meja dll. Bagaimana kanak-kanak itu ingin mengetahui perkataan itu bermakna kucing.Bagaimana kanak-kanak belajar makna. perkataan dan bagaimana kanak-kanak itu dapat membezakan bunyi dengan makna. . Contoh : kucing.bunyi apa yang ada .Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris . Frasa K. Popretion :pandai pengaroh orang. di sekolah mula mengajar formal. Lojek ada 3 lojekmasa.lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Contoh : 1.000 perkataan.N + Adjektif : nasi lemak 3. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot.K : nak uat Kuliah 8 tarikh 13/1/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai. Kuliah 6 tarikh 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat kaligraf : ayat yang mempunyai perkataan yang pendek (yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih daripada satu perkataan. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna . Bagaimana pola kanak-kanak itu mengetahui makna.Bantu + K. Kata naïf : perkataan yang menyatakan naïf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. oo : emak.senarai perkataan yang penuh .senarai perkataan yang disebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyak 3.berapa perkataan . K. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat dan apabila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun. buat graf dengan menggunakan huruf biasa. Ayat frasa ini kebanyakannya dituturkan oleh kanak-kanak menjadi predikat.K + Objek : tema kasih. elak. K.Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .N + Penerang Analisis .

usia kritikal. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk .frasa. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup).dan hurup itu lambing untuk di bunyi. March 12. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna .bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk .. a) Peniruan.sekira kanak –kanak bekak (tuli. Usia 5.tetapi warna bukan cirri-ciri prototype. . 2009 11:31 AM zuraliza said. baba. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru isi kandungan bahasa yang sedang diteladankan untuk mereka.dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap.Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah . Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja.Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.7 sudah tahu tentang nahu.Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses “ideu” apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah “ideu”.kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat –ayat baru . Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih. dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya dan mereka cuba untuk patuh kepada urutan kata ayat bahasa mereka seperti yang telah dikatakan di atas tadi.6. maksu. . . -prototype : ialah bentuk yang paling asas . Edugram gambar. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu.. tetapi kalau ada takal maka dinama cawan. Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama.dengan contoh Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa. Bagai mana kanak-kanak faham makna . Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru.seperti gelas walaupun rupanya berlainan.

Kanak-kanak menghasilkan perkataan-perkataan seperti hendak. dan sebagainya yang mereka sering dengar dan sebutkannya selalu dan melalui perkataan yang mereka jarang dengar kanak-kanak seusia mereka menyebut perkataan tersebut seperti pergi ke kedai. iaitu melalui cara peniruan terus akan bentuk tuturan orang dan melalui cara menggalakkan kanak-kanak untuk membuat pembetulan melalui apa yang ditiru olehnya. SMK TUNKU ISMAIL. 2) Bentuk-bentuk perkataan yang biasa dilihat seperti makan. Sekiranya hal ini tidak berlaku. dan sebagainya. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak telah membentuk rumus dalam akal budi mereka dan melalui rumus ini. minum. 1) Zuraliza binti Zakaria. tidak dapatlah untuk membayangkan bagaimana kanak-kanak mula mengembangkan tahap keupayaan ujaran tuturannya. O8000 SUNGAI PETANI. Lama-kelamaan kanak-kanak akan mengujarkan ayat yang sempurna bentuk menunjukkan ada kemahuannya untuk meniru ujaran yang telah didengari olehnya. 3) Urutan kata dalam frasa dan ayat sama seperti urutan kata bahasa pertuturan yang diujarkan oleh seorang dewasa. membeli buah. makan. Menurut Moskowitz (1978:95). Sesungguhnya kekecualian daripada sesuatu rumus harus dipelajari. Fenomena ini berkaitan dengan tahap keupayaan penutur dan dikatakan penutur boleh mengujar dan memahami ayat yang mereka belum pernah alami sebelumnya. yang mendakwa bahawa proses meniru memainkan peranan yang kecil sahaja dalam proses pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. Psammetichus I. Dapatlah dikatakan bahawa meniru menggalakkan pemerolehan tuturan melalui dua cara. prinsip ini tidak cukup untuk menjelaskan aspek pembelajaran bahasa tahap tinggi dan ianya penting. susu. KEDAH 0124341415 2) Perkembangan penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak (a) Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak Minat terhadap bagaimana anak memperoleh bahasa sebenarnya sudah lama wujud. 2009 2:31 PM zuraliza said. mereka membentuk ujaran baru. frasa dan juga sebilangan ayat.. walaupun kebanyakan pembelajaran bahasa melibatkan proses peniruan.. pernah menyuruh . March 13. Sesetengah-sesetengah ahli teori yang terlalu asyik dengan hakikat pembelajaran rumus dan lain-lain sehingga mereka tidak dapat melihat pembelajaran bahasa secara keseluruhan. Hakikat bahawa kanak-kanak akan menghasilkan ayat yang biasa didengarinya seperti ‘ bilakah kita boleh pergi’? tidak boleh dinafikan.Sebaliknya. Kononnya raja Mesir pada abad 7 sebelum masihi. Pandangan sebegini gagal dalam menyeimbangkan tiga perkara penting iaitu: 1) Kanak-kanak sebenarnya banyak meniru banyak perkataan. Ujaran kanak-kanak tertentu merupakan perkataan-perkataan unik dan baru tetapi kompleks dari segi morfemnya tidak boleh diperjelas dengan menggunakan prinsip peniruan. minum.

eksperimen. Tomasello 91992). Period ini berkaitan dengan munculnya aliran baru dalam ilmu psikologi behaviorisme yang menekankan peranan persekitaran dalam pemerolehan pengetahuan. Charles Darwin pada 1877 juga mencatat perkembangan bahasa anak lelakinya (Gleason dan Ratner. dan period kajian longitudinal.pegawainya mengisolasi dua daripada anaknya bagi mengetahui bahasa apa yang akan dikuasai anak-anak itu. Tulisan H. (b) Jenis-jenis penyelidikan yang dijalankan: persampelan naturalistik. Aliran yang berlawanan dengan behaviorisme ini menekankan adanya bekal kudrati yang dibawa pada masa kanakkanak dilahirkan. Dengan kemajuan teknologi. Period kajian longitudinal. Catatan harian yang pada zaman moden berkembang menjadi data-data elektronik sesuai dengan perkembangan zaman mendorong lebih kuat penyelidikan mengenai bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. Period sampel besar adalah dari tahun 1926 hingga tahun 1957. Ciri utama period ini adalah kajian longitudinal memerlukan jangka masa yang panjangkerana telah diteliti adalah perkembangan sesuatu yang sedang dikaji dari satu hingga ke masa yang lain. Ingram (1989) membahagi perkembangan kajian tentang tentang pemerolehan bahasa menjadi tiga tahap iaitu period buku harian. Ada penyelidik yang menggunakan sehingga seramai 480 kanak-kanak bagi mengetahui keterampilan-keterampilan tertentu pada anak (Templin. Dengan pandangan yang behavioristik ini maka metod kuantitatif dianggap sebagai metod yang betul. data diperoleh dengan merakam ujaran mahupun tingkah laku kanak-kanak semasa berujar. Pada masa ini. Period buku harian adalah dari tahun 1876 hingga tahun 1926. atau hokum yang ditemui akan lebih sahih. Diharapkan dengan sampel yang besar ini generalisasi. dan Dardjowidjojo (2000). dan masalah yang dihadapi. Sebagai raja Mesir dia mengharapkan bahasa yang keluar daripada kanak-kanak itu adalah bahasa Mesir. baik secara visual mahupun auditori. Taine pada tahun 1876 yang dalam bahasa Inggerisnya berjudul “ On the Acquisition of Language by Children” adalah tulisan pertama mengenai pemerolehan bahasa kanak-kanak. hipotesis. kajian pemerolehan bahasa kanak-kanak dilakukan dengan teliti mencatat apa pun yang diujarkan oleh kanak-kanak dalam suatu buku harian. Bagi mendapatkan hasil yang sahih dan tepat diperlukan sampel yang besar. 1998: 349). period sampel besar. Data itu kemudian ditranskripsikan dan diamati bentuk visualnya akhirnya diolah untuk ditemukan . Bekal kudrati adalah inilah yang membuat kanak-kanak di mana pun menggunakan strategi yang sama dalam memperoleh bahasanya. bermula dengan munculnya buku Chomsky Syntactic Stuctures (1957) yang merupakan titik awal pertumbuhan aliran mentalisme atau nativisme dalam ilmu linguistic. Dromi (1987). Data dalam buku harian ini kemudian dianalisis untuk disimpulkan hasil-hasilnya. termasuk pengetahuan bahasa. Kaedah penyelidikan yang digunakan juga dapat berupa pemerhatian. 1957). Jumlah subjek biasanya juga lebih sedikit bahkan satu orang pun cukup seperti yang dilakukan oleh Weir (1962). Masa yang hanya selama satu hingga empat bulan lazimnya belum dapat memberikan gambaran sesuatu itu berkembang dalam bahasa. menurut Ingram. tetapi akhirnya dia kecewa.

mandi. kita menyedari bahawa jumlah kosa kata yang kita gunakan secara aktif adalah lebih rendah daripada perkataanperkataan yang dapat kita faham. misalnya untuk menyelidiki apakah bahasa yang digunakan oleh ibu bapa terhadap anak itusama dengan bahasa yang digunakan oleh ibu bapanya. Kelompok terkawal adalah kelompok biasa yang digunakan sebagai pembanding. Fenson et al. kanakkanak berusia setahun sepuluh bulan yang merupakan anak sulung daripada dua adik beradik adalah kajian longitudinal yang secara observasional dan natural. Penyelidikan yang dilakukan ke atas Nurisya Khyra.kesimpulan-kesimpulannya. lalu dibuat eksperimen bagi mendapatkan jawapannya. sedang tidur. Anak dibsudah iarkan berbahasa secara natural di tempat yang tidak khusus disediakan. Seandainya kita ingin mengetahui apakah latihan dapat membezakan kanak-kanak dalam menguasai fungsi perkataan yang dalam ayat kecil relatif. kelompok ini mendapat perlakuan yang khusus. sewaktu berbelanja di pasaraya. penyelidik tidak mengadakan interferensi aa pun. tempat penyelidikan seperti kamar main dalam makmal sudah disediakan terlebih dahulu oleh penyelidik. Khyra kadang-kadang dirakam keletahnya waktu makan. (c) Jelasan fenomena penghasilan. Begitu juga. mengatakan bahawa pada masa kanak-kanak dapat menghasilkan sepuluh perkataan. Dalam jenis ini ada dua kelompok iaitu. dan di mana-mana sahaja. di mana pun juga kemampuan kanak-kanak bagi memahami apa yang dikatakan orang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik daripada penghasilannya. kelompok eksperimental adalah kelompok yang dikaji. Sebahagian daripada penyelidik adalah lima kali ganda baiknya dibandingkan dengan penghasilannya (Benedict. maka dibahagikan kanakkanak itu kepada kelompok aksperimen dan kelompok terkawal. Cara inilah yang dilakukan oleh penyelidik seperti Brown 91973) bagi menyelidik bagaimana sistem gramatikal bagi anak-anaknya. Kaedah ini digunakan jikalau penyelidik ingin jawapan terhadap suatu masalah. Data daripada kaedah ini dapat digunakan. Dalam jenis observasional yang terkawal. Manusia. kelompok eksperimental dan kelompok terkawal. pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanakkanak. penyelidik memilih topik yang akan dikaji (apakah ujaran ibu pada anak berbeza daripada ujaran ayah pada anak). Dalam jenis observasional dan natural atau semulajadi. pemahamannya adalah . Jenis eksperimental adalah berbeza daripada jenis observasional kerana ia mengadakan interferensi bagi mengetahui apakah suatu keadaan tertentu melihatkan hasil yang diramalkan. Dalam hal ini. baik kanak-kanak mahupun dewasa mempunyai dua tingkat kemampuan yang berbeza dalam berbahasa. Kaedah lain yang digunakan adalah eksperimen. 1981:6) Sementara itu. Sebagai orang dewasa. Oleh itu. 1979 dalam Fletcher dan Garman. barangbarang mainan yang disediakan disesuaikan dengan tujuan penyelidikan. Begitu juga kanak-kanak.

seratus sepuluh perkataan. (d) Buat jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. dalam mengucapkan daddy. kanak-kanak tersebut bukan sahaja menamakan bapa. sebelas kali ganda daripada penghasilannya. Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa. iaitu dengan meniru item bahasa berkaitan dengan situasi seorang ayah membaling bola berkehendakkan kanak-kanak mengenali bahawa seorang pelaku bertindak terhadap sesuatu objek. ujaran satu kata bukan sahaja nama suatu benda. tetapi menamakan objek yang membaling bola. tetapi menunjukkan objek perbuatan dalam satu situasi keseluruhan. Dia sudah boleh memahami perintah bagi membuang bungkusan makanan ke tong sampah apabila disuruh. oleh sebab itu. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan. Konsonan + vokal 24 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 23 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 22 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 21 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 20 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 19 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 18 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 17 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 16 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 15 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u . Ketidakseimbangan antara pemahaman dengan penghasilan ini tampak pada perilaku bahasa sehari-hari si kanak-kanak. Begitu juga. Greenfield Smith mendakwa bahawa kalau seorang kanak-kanak mengucapkan ball dalam situasi seperti ini.

PERKATAAN MAKSUD FRASA/RANGKAI KATA Ucu maksu kata nama Eta baba kereta baba kata nama Eya nak nenen Khyra hendak susu kata nama+kata adjektif Atik cantik kata adjektif Ayi berlari kata kerja Atut takut kata adjektif Nyak pa? hendak apa? Kata tanya Atan ubat makan ubat kata kerja+objek Uboh alam inggan masukkan dalam pinggan kata kerja+objek (f) Senaraikan frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan PERKATAAN MAKSUD FRASA 1@2 PERKATAAN Ucu maksu kata nama 1 perkataan .14 b c d g j k l m n p t sy a e i o u 13 b c d g j k l m n p t sy a e i o 12 b c d g j k l m n p t a e i o 11 b c d g j k m n p t a i o 10 b c d g j k m n p t a 9bcdgjkmnpta 8bcdgjkmta 7bgjkma 6a 5 4 3 2 1 bulan b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u (e) Senaraikan perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan nyatakan golongannya.

2) Bentuk-bentuk perkataan yang biasa dilihat seperti makan. Hakikat bahawa kanak-kanak akan menghasilkan ayat yang biasa didengarinya seperti ‘ bilakah kita boleh pergi’? tidak boleh dinafikan. Lama-kelamaan kanak-kanak akan mengujarkan ayat yang sempurna bentuk menunjukkan ada kemahuannya untuk meniru ujaran yang telah didengari olehnya. frasa dan juga sebilangan ayat. tidak dapatlah untuk membayangkan bagaimana kanak-kanak mula mengembangkan tahap keupayaan ujaran tuturannya. minum. Kanak-kanak menghasilkan perkataan-perkataan seperti hendak. maksu. iaitu melalui cara peniruan terus akan bentuk tuturan orang dan melalui cara menggalakkan kanak-kanak untuk membuat pembetulan melalui apa yang ditiru .Eta baba kereta baba kata nama 2 perkataan Eya nak nenen Khyra hendak susu kata nama+kata adjektif 2 perkataan Atik cantik kata adjektif 1 perkataan Ayi berlari kata kerja 1 perkataan Atut takut kata adjektif 1 perkataan Nyak pa? hendak apa? Kata Tanya 2 perkataan Atan ubat makan ubat kata kerja+objek 2 perkataan Uboh alam inggan masukkan dalam pinggan kata kerja+objek 2 perkataan 3. Ujaran kanak-kanak tertentu merupakan perkataan-perkataan unik dan baru tetapi kompleks dari segi morfemnya tidak boleh diperjelas dengan menggunakan prinsip peniruan. makan. mereka membentuk ujaran baru. dan sebagainya yang mereka sering dengar dan sebutkannya selalu dan melalui perkataan yang mereka jarang dengar kanak-kanak seusia mereka menyebut perkataan tersebut seperti pergi ke kedai. 3) Urutan kata dalam frasa dan ayat sama seperti urutan kata bahasa pertuturan yang diujarkan oleh seorang dewasa.dengan contoh Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa. Menurut Moskowitz (1978:95). yang mendakwa bahawa proses meniru memainkan peranan yang kecil sahaja dalam proses pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. Pandangan sebegini gagal dalam menyeimbangkan tiga perkara penting iaitu: 1) Kanak-kanak sebenarnya banyak meniru banyak perkataan. minum. Fenomena ini berkaitan dengan tahap keupayaan penutur dan dikatakan penutur boleh mengujar dan memahami ayat yang mereka belum pernah alami sebelumnya. baba. Sekiranya hal ini tidak berlaku. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak telah membentuk rumus dalam akal budi mereka dan melalui rumus ini. Sebaliknya. Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama. Dapatlah dikatakan bahawa meniru menggalakkan pemerolehan tuturan melalui dua cara. (a) Peniruan . dan sebagainya. Huraikan teori penguasaan bahasa kanak-kanak. Sesetengah-sesetengah ahli teori yang terlalu asyik dengan hakikat pembelajaran rumus dan lain-lain sehingga mereka tidak dapat melihat pembelajaran bahasa secara keseluruhan. banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru isi kandungan bahasa yang sedang diteladankan untuk mereka. dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya dan mereka cuba untuk patuh kepada urutan kata ayat bahasa mereka seperti yang telah dikatakan di atas tadi. walaupun kebanyakan pembelajaran bahasa melibatkan proses peniruan. prinsip ini tidak cukup untuk menjelaskan aspek pembelajaran bahasa tahap tinggi dan ianya penting. Sesungguhnya kekecualian daripada sesuatu rumus harus dipelajari. susu. membeli buah.

n. beliau telah menyarankan bahawa kanak-kanak mempelajari bahasa hanya apabila didedahkan dengan ayat sahaja. Dalam pekembangan selanjutnya. tentang pengetahuan bahsa batin telah melambatkan kajian yang dilakukan terhadap input iaitu input bahasa dan input persekitaran yang bersabit dengan pemerolehan bahasa. tanpa memerlukan sangat persekitaran yang meransang sesuatu yang relevan seperti benda. kesengajaan. pertimbangan. pengolahan informasi. hasilnya sangat mengecewakan kerana membetulkan tuturan kanak-kanak bertujuan untuk meningkatkan kemajuan mereka ternyata tidak berjaya. Istilah “Cognitive” berasal dari kata cognition ertinya adalah pengertian. Tuturan ibu bapa dan orang di sekeliling tidak dianggap sebagai tuturan luar biasa kerana tidak dipendekkan. menyangka. Apabila ibu bapa cuba untuk membetulkan tuturan anak-anak mereka. pemecahan masalah. mengerti. 1976). Jika hal ini berlaku. memberikan.olehnya. mereka tidak akan berjaya menguasai pengetahuan bahasanya. penyelidikan telah menunjukkan apabila bercakap dengan kanak-kanak. Bahasa kononnya tidak dipelajari tetapi dengan aura yang diperolehi. Tetapi penyelidikan yang dilakukan telah menunjukkan bahawa input bahasa dan persekitaran yang diterima oleh kanak-kanak adalah input yang memang direncanakan untuk membantu proses pembelajaran bahasa dan pada kanak-kanak yang kurang bernasib baik Cuma didedahkan kepada bahasa seperti yang ditonton melalui televisyen atau mendengar melalui perbualan orang dewasa. kerana ibu bapa tidak menghiraukan tentang kesempurnaan dan kegramatisan ayat yang dituturkan oleh anak-anak mereka. penataan. kemudian istilah kognitif ini menjadi popular sebagai salah satu wilayah psikologi manusia / satu konsep umum yang mencakupi semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman. Pengertian yang luasnya cognition (kognisi) adalah perolehan. pandangan tipikal pada masa itu adalah pandangan ahli falsafah bahasa terkenal iaitu Fodor. Kebiasaanya. memperhatikan. Pada satu perjumpaan di Universiti Hawaii sekitar tahun 1965. membayangkan. pertimbangan. Bercakap tentang kesederhanaan. berfikir dan keyakinan. . (d) Input Penteorian Chomsky pada tahun 1960 an. orang dewasa menggunakan ayat-ayat pendek dan sederhana. dan penggunaan pengetahuan ( Neisser. ibu bapa kan bercakap dengan anak-anak mereka tentang perkara yang berlaku di sekitar mereka. peristiwa dan keadaan. disederhanakan atau ditekankan sumber rujukannya. Seolah-olah terdapat aura mistik dalam menguasai bidang kajian pemerolehan bahasa ini. Proses peniruan memainkan peranan yang sangat penting dalam memperoleh keypayaan mengujarkan tuturan. Hal ini supaya dapat membantu kanak-kanak dalam mempelajari bahasa. b) Inat (kuderat) (b) Kognisi (intelektual) A. Tuturan yang biasa digunakan oleh ibu bapa adalah tuturan yang sederhana dan tidak gramatis.

Dengan melihat kanak-kanak yang anda perhatikan. a) Tahap 1 (0-8 minngu) b) Tahap 11 (8-20 minggu) c) Tahap 111 (20-30 minggu) d) Tahap 1V (25-50 minggu) e) Tahap V (9-18 bulan) 9-18bulan baba cu do gan ju mama nenen tatak syusyu nyam awan Omei uyang ibi omei uyang 25-50 baba cu do gan mama syusyu atak Eya ibi omei ibi omei 20-30 bah mam nan atik enen ulang 8-20 miggu bah ma aaa 0-8 ba m aaa minggu b c d g j m n t sy ny ng a e i o u i o u March 13. dam melalui temubual dengan ibunya.. Contoh ayat seperti. Contohnya apabila ibu bapa ingin meminta anakanak mereka untuk membantu mendapatkan atau mengambil sesuatu barang. 4. Tiada ayat tergantung. Beri contoh yang relevan. ibu bapa akan menggunakan bahasa yang mudah.Hal ini kerana kanak-kanak lebih mudah dalam memahami setiap ujaran yang dikeluarkan oleh ibu bapa mereka. Mudah bagi kanak-kanak dalam melaksanakan arahan ibu mereka. 2009 2:33 PM zuraliza said. KEDAH BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA . ringkas tetapi jelas dengan permintaan mereka itu.. lakarkan kelima-lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang anda perhatikan. zuraliza binti zakaria 012-4341415 SMK TUNKU ISMAIL. “Amin tolong ambilkan ibu segelas air di dapur.” Ayat ini jelas menerangkan permintaan si ibu terhadap anaknya..

Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan tidak mempunyai semangat untuk terus belajar. golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula. Oleh itu. golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya. Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. Jika meningkat. Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru. Atas sebab itulah maka. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahirankemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri. kementerian. situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi.PENDIDIKAN PEMULIHAN 1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahirankemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum. Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama. . Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan. mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal. Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama. usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa. Pengajaran. ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain. Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka. tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain. Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. para guru. dan masyarakat.

Sekiranya terdapat masalah pun. Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar. memahami. Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua. memahami. bahasa formal. Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita. mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. Bagi pelajar bukan Melayu ini. kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar. Sebagai mana kita sedia maklum. Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. Namun demikian. dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula. keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu. Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran. Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu. Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai . mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Azhar. Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama.2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg. Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini. maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka. serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan. dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalahmasalah yang telah di kenal pasti. Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga. dan menulis. Ter. dan menulis. makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut. bertutur. bertutur. 3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan. 1990:197).. Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain. mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri. kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur.

ZURALIZA BINTI ZAKARIA 012-4341415 BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA PENDIDIKAN PEMULIHAN 1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahirankemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum. Contoh yang dapat dilihat adalah. sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang dilaksanakan di sekolah ini. Oleh yang demikian. Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut. Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahirankemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa. guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi. Atas sebab itulah maka.kemahiran bahasa tersebut.. March 13. pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka. 2009 2:35 PM zuraliza said. Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional. Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja. golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti . Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut.. ¬ PENUTUP Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa.

usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran. ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain. mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal. Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan tidak mempunyai semangat untuk terus belajar. situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalah- . para guru. Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama. kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar. Sebagai mana kita sedia maklum.ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula. 2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum. Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama. Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini. dan masyarakat. Namun demikian. Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri. Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. Jika meningkat. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain. Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru. golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya. Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. Oleh itu. dan menulis. Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka. Pengajaran. bertutur. kementerian. tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain. makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut. Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan. memahami.

Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut. Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai kemahiran bahasa tersebut. ¬ PENUTUP Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa. Bagi pelajar bukan Melayu ini. guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu. maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka.. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama. mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. Azhar. 3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan. mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. Contoh yang dapat dilihat adalah. Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut. memahami. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg. keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur. Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini. dan menulis. Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna. Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu. Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua. Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula. 1990:197). sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang .masalah yang telah di kenal pasti. mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Oleh yang demikian. dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia. Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita. Sekiranya terdapat masalah pun. bahasa formal. Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar. Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga. bertutur. Ter. Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri. serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis. Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional.

¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain. 2009 2:36 PM zuraliza said. Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa..dilaksanakan di sekolah ini. March 13. golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula. golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya. Nama: Zuraliza Binti Zakaria Matrik: M2008100095 Nama sekolah: SMK Tunku Ismail No Tel: 012-4341415 Tugasan buku BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA PENDIDIKAN PEMULIHAN 1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan ¬ Takrif Pendidikan Pemulihan Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahirankemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum. Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan . Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahirankemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. Atas sebab itulah maka. Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri.. Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru. Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja. pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka.

Sebagai mana kita sedia maklum. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. dan masyarakat. Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama. Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar. kementerian. Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal. bertutur. Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka. Jika meningkat. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. Pengajaran. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran. situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi.tidak mempunyai semangat untuk terus belajar. usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa. memahami. Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini. dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalahmasalah yang telah di kenal pasti. dan menulis. Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu. makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut. mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri. Namun demikian. maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka. Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. 2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum. Oleh itu. mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. Sekiranya terdapat masalah pun. Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua. tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain. Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama. Bagi pelajar bukan Melayu . para guru. Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan. Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain.

guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi. Contoh yang dapat dilihat adalah. Mereka perlu lebih diberi latihan dan kursus berkaitan dengan pendidikan pemulihan ini kerana scenario pendidikan zaman sekarang tidak mudah berbanding sebelum ini. . bertutur. 2009 4:03 PM shariah binti zulkifly said. ¬ PENUTUP Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa. bahasa formal. Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut. Oleh yang demikian. pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka khususnya dalam kemahiran berbahasa. keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.. serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis. Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut. Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai kemahiran bahasa tersebut. Azhar. mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. dan menulis. Ter. Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna... kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur. Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa. bukanlah suatu tugasan yang mudah bagi seseorang guru itu untuk mengajar dan seterusnya mencerap apa yang diajar olehnya kepada pelajar-pelajar pendidikan pemulihan tersebut.ini. memahami. Sebagai mana yang diketahui. Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional. 3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan. March 13. Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga. Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula. 1990:197). Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita. sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang dilaksanakan di sekolah ini. dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia. Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar. Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg.

• Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. makan. • 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf. NOTA KULIAH : PSIKOLINGUISTIK : • Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa. NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST. • Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia.PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 1. Proses peniruan akan terus berlaku. • Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya. • Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan. • Usia dua tahun sudah mula bercakap. Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya. bantal. pa atau menyebut kucing sebagai meow. memakan masa bertahun-tahun. • Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar. Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan. • 3 tahun mula belajar membuat keterangan. main. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa. persekitaran. Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. susu.BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. • Usia 6 atau 7 tahun . Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik. • Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku.minum. • Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa. . Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh. ma. • Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama. • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial. • 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa.30010 IPOH. Contohnya : acu datang. semalam.KAMPUNG TAWAS. • Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya. MICHAEL & ALL ANGELS. • Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita • Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu. • Ada mikrofon radio. Kaedah Baru : • Teknik merakam. Apakah proses atau tahap proses ? • Mula kenal suara di sekeliling • Mula kenal dan memandang kearah suara. • Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji. • Sampel besar. Contohnya : mak buat neneng.

Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ? b. kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar. kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku. PERKATAAN PERTAMA • Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama. Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ). • Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain. PENGHASILAN BUNYI • Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam . Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ? Perkembangan bahasa kanak-kanak.diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan. meniru Teori kudrat Input MENIRU : Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru. Contoh : Di manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang. • Tiga bidang besar : penghasilan bunyi. Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya. Apabila ada teori. Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia. LOGIK TEMPAT Logik tempat –pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. • Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap. Akan berlaku proses peniruan. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama. KUDRAT Innate LAD INPUT Perkataan yang diajar oleh emaknya. Seterusnya. Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat. Kesukaran dalam kajian ini : a.Apakah kaitan dengan guru ? Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik.

• Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara. TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi.buang air dan gerak badan – berkaitan dengan keperluan hidupnya. . • Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan. • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain. • Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa. • Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan. • Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. menelan. TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA. • Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. seperti vokal dan kosonan. Mula mewujudkan kontur intonasi. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.sendawa – kait dengan keperluan biologi. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik. • Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal. • Mungkin mnyetakan lapar. TAHAP DUA ( 8 – 20 minggu ) Gelak dan mengagah. • Aktiviti bernafas. • Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang. • Bunyinya beritma. mencepah. • Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. • Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama. • Mula mengagah dan gelak. • Bunyi lebih panjang satu saat. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a]. • Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan. • Bunyi ga. • Ada beberapa tahap perkembangan. INTERPRETASI MAKSUD. • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek.gu menyerupai suku kata. • Penghasilan bunyi lebih mantap. • Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut. makan. • Bunyi makanan. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. • Tangisan juga dihasilkan.nadanya mula berbagai-bagai. TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa.menghasilkan bunyi. • Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa. • Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. • Empat bulan. batuk. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir. • Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa. • Pada beberapa minggu pertama. • Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi.

ba. Contoh : mak – berapa kali dalam satu hari. • Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ). • Suku kata seperti aa. minum.. TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima.. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti. • Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi. Contoh : apalagi yang dia ada : 1. kata awal.. kemahuan dan kemesraan. • Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. • Bunyi ini juga bukan rawak. kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. bantal busuk. panggilan. Ini salah. Contoh : Adik sayang ibu Abang jahat Kucing baik 6. • Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan. Adik pun suka makan sayur. Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan. Menunjukkan kerjasama : Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya.. 2. piano. Contoh : adik nak susu 4.• Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. menafikan sesuatu 3. • Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada membebel hingga 18 bulan. berbeza. Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan.selalunya di ulang-ulang. . aagaaa. • Ini tanda awal awal bahasa. • Sudah ada suku kata. Adik suka pergi berkelah. Adakah kanak-kanak ini mengancam ? Contoh : Miow makan ikan. • Bunyi sudah berima . agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak. • Bebel tidak ada makna.dada dan sebagainya. telefon.. • Bunyi lebih jelas. tetapi menyerupai bunyi dewasa. Menyatakan keinginan . • Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam. • Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran.. 5. Permainannya – patung power ranger. • Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain. • Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi. AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf ) BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ? • Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. soalan. TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel. • Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan. dengan kena jelas.duduk Permintaan untuk bekerjasama. Bagaimana dia menunjukkan perasaannya. mula ada makna.

Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ). Siapa makan( abang makan ) PSIKOLINGUITIK Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah.sebab akibat ( siapayang buat ) Tempat : duduk bersila di atas lantai. alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa. masa. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa. Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap. Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak.kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah. Dia akan menyerap bahasa itu. keadaan akan menjadi sukar. mereka mendengar kata-kata manusia. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru. LAD ( Language Acquisition Device ) Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. Tempoh usia kritikal . Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. Semasa mendengar bahasa. Bukti : kes-kes deraan. Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak. perkara ini jarang-jarang berlaku. Selepas itu. Masa : petang. Kata-kata yang menunjukkan logik tempat. kanak-kanak dapat belajar bahasa. Di bawah umur dua tahun. Beri perhatian : Tempoh usia kritikal. dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. malam Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ). . Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai. Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ). dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari. Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut. Contoh : di Ipoh.Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain ) 7.

PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA ) Apa yang ada dalam minda kanak-kanak – apa yang dilihat, ada label. Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua 1. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi. - Apa yang membolehkan mereka kata –kata itu kerusi. 2. Kanak-kanak melihat Kancil, Kenari, Waja, Proton – semua itu adalah kereta. 3. Lihat puyuh, bangau, merpati – kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap – kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung. a. Bangau putih b. Gagak hitam c. Serindit hijau. Yang membezakan adakalanya bentuk, saiz,warna. Prosesdalam minda kita – ada ciri-ciri prototype. Jika tidak ada prototype dalam minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda. Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam. “protype ikan paus ada pada paus. Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia. Begitu juga dengan dolphin. Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ?

UNIVERSAL - serupa di dunia.

Lambang huruf : pria atau wanita –perlambangan. Ada proses yang kompleks – bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi- tukar kepada sebutan ) BAHASA DAN OTAK

Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama. Mary Dox 1836 Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa. Hemisfera kiri Mengawal bahasa, operasi logik, analitik, matematik. Hemisfera kanan Emosi (kawal), muka ( mengecamkan),mengenal struktur benda. Dalam psikolinguistik – yang dipentingkan : lateralisasi bahasa. Daerah yang terlibat dengan bahasa. Daerah bahasa di hemisfera kiri. Broca wernicke gurus sudert Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri. Batasan Otak. Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan. Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja.

AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN. 1. Pure word deafness – kecederaan beberapa bahagian dalam otak. Tidak dapat mengecam bunyi perkataan yang betul- boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu. 2. Konduksi ; fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah. 3. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. Contoh : siapa nama ? 4. Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan. 5. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa. Contoh : serangan strok. Empat suku kata tidak berasas. 6. Dileksia : ward federation and neorologi Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca ,menulis dan mengeja. CIRI-CIRI : • Kemahiran membaca rendah • Susunan terbalik • Menyongsang perkataan • Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol. • Pemahaman lisan rendah. • Suka membaca senyap. • Tulisan buruk. PUNCA DILEKSIA • Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri. • Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf. • Korpus kolosum yang lemah. • Bertindak lambat dan kurang cepat. Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar. DAERAH BAHASA DAN 1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan).

Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran. DILEKSIA BERKAITAN BAHASA • visual • Auditori • Visual auditori • Genetik

Walaupun : kebolehan memahami intonasi, mengatasi emosi ,menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa.

2. BACAAN BAB 4 : PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik. Oleh itu, Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya. Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. Kesimpulannya, kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris. FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA. Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu, Cina, India dan kaumkaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). Persekitaran bahasa pelajar tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama. Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah, tetapi juga di dalam bilik darjah. Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah

dilakukan seperti : i. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981), Ajib Che Kob(1990), Liew Siew Lin, Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003), Zamri Mahamod, Bukari Kadam, Sabariah Samsuri dan Rosmini Md. Salleh (2005). - Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka. ii. Abdul Hamid Mahmood(1990), Zulkifley Hamid, Karim Harun dan Saadiah Ma’alip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 ) - Aspek semantik, leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar. iii. Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J.N.J Money (2004- atas talian ). - Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonankonsonan tertentu bahasa Melayu. iv. Liew Siew Lin (2003) - Penggunaan kata sendi nama. v. Zamri Mahamod, Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006) - Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat, terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan. vi. Arpan Shahbudin - Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama. vii. Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003) - Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat, perbezaan bunyi’l’ dan’r’ , kata sandang, kelas kata dan susunan ayat. - Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi ‘h’ pada akhir kata, penggantian fonem ‘p’, hukum D-M, pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung. viii. Abdullah Hassan, Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989) - Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka. ix. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981) - Mendapati 68.4 peratus pelajar dan 43.3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. x. Liew Sie Lin (2003) - Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu. xi. Azman Wan Chik (1989) - Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian, bahasa daerah, bahasa lisan, dan bahasa pasar. xii. Zamri Mahamod(2000) - Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa, iaitu gangguan bahasa ibunda, gangguan peralihan kod, gangguan bahasa pasar, gangguan

dialek, serta gangguan interlingual dan intralingual. PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. JENIS-JENIS KESALAHAN. Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina, India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu. A. KESALAHAN MORFOLOGI. Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan, penggolongan kata, penggunaan kata ganti nama diri, kata kerja, kata adjektif dan sebagainya. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan. Contoh : i. Contohnya : Ali di padang main bola. ii. Sepatutnya : Ali bermain bola di padang. Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri, iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran. Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu. Menurut Sandra Kasih (2003), bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung, kecuali kata ‘tetapi’(annal). Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan, kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men- amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. Selain itu,imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987). Contohnya : i. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan. Sepatutnya : i. Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan. B. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu), ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata, dan kesalahan frasa kata tertentu, seperti hukum D-M dan sebagainya. Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf ‘r’ dengan huruf ‘l’. Contohnya : Bahasa Melayu Bahasa Cina i. Lori Loli ii. Kereta Keleta Menurut Suthanthiradevi 2004, terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian, penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil. Contohnya: i. Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu : a. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita menjadi carita b. Penggantian /a/ kepada /o/

sangat menjadi songat c. Penggantian /e/ kepada /i/ rehat menjadi rihat d. Penggantian /u/ kepada /o/ Untuk menjadi untok e. Penggantian /i/ kepada /e/ Pilihan menjadi pilehan ii. Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan, iaitu : a. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ Bandar menjadi pandar b. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ Pecah menjadi bicah c. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ Faedah menjadi paedah d. Penggantian /g/ kepada /k/ Bagus menjadi bakus e. Penggantian /k/ kepada /h/ Awak menjadi awah f. Penggantian /w/ kepada /v/ Kawan menjadi kavan g. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ Tanpa menjadi tampa iii. Proses penambahan fonem juga berlaku. a. Penambahan vokal depan rendah /a/ Harga menjadi haraga. b. Penambahan konsonan /h/ Meja menjadi mejah c. Penambahan konsonan /w/ Semua menjadi semuwa iv. Proses penghilangan juga berlaku a. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ Terima menjadi trima b. Penghilangan vokal /a/ Soalan menjadi solan

Dalam kajian Wong Khek Seng (1991). Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ). D. Menurut Asmah Omar (1977). Penghilangan konsonan /h/ Sekolah menjadi skola d. Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh ) . pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu. kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan ‘h’ di awal kata.c. Saya makan nasi . pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan.ayat bahasa Melayu Saya nasi makan . Penghilangan konsonan/r/ Besar menjadi besa Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar. PERCAMPURAN KOD Fenomena percampuran kod bahasa Melayu. Tak mahu menjadi tame e.ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004). Penghilangan konsonan /g/ Menggunakan menjadi mengunakan f. Contohnya : Dialek Bahasa Melayu Diasut dihasut Diidangkan dihidangkan Mengilang menghilang C. Bahasa Melayu Bahasa Cina Makanlah dulu Dulu makanlah Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah Menurut Abdullah Hassan (1987). Melayu-Tamil a. pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka. SINTAKSIS Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa. Melayu-Cina dan MelayuInggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti : i. Contohnya : i. Penghilangan konsonan/k.Tamil.

meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan pembelajaran di luar bilik darjah. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan. v. Rumus-rumus nahu dipaparkan. DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR. Melayu-Inggeris Saya belum dapat result lagi. Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi. Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi. untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya. PEMEROLEHAN BAHASA Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987). memajukan kerjaya.ii.Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. Data bahasa dipilih sebelum diajar. Namun demikian. iii. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA Menurut Abdullah Hassan (1987). Menurut Mansoer Pateda (1990). Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. terdapat dua istilah dwibahasa. iaitu : a. Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. disiplin dan tatacara bilik darjah. Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya. iv. ii. Selepas memperoleh pendidikan. BACAAN BAB 5. tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard. Melayu-Cina Bukan saya mah! iii. Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku. i. ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain. b. B2 boleh diperoleh melalui dua cara. sesetengah mempelajari B2 atau menjadi . Keadaan dibuat-buat dan terhad. mereka tetap menggunakan bahasa ibunda. iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2. Tekanan psikososio bilik darjah. tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan. Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. DEFINISI DWIBAHASA Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2).

Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1. Menurut Victoria et al.tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. Contohnya : Saya makan nasi (BM) – Saya nasi makan (BT) Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama. Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif.dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan. [air]. ix. Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis. Antara negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan. vii. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek. viii. Kepentingan pendidikan. v. Penggunaan frasa “lembu punya susu”-pelajar India. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain. Contohnya : a. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur. . b. Kedah. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2. Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : “baru”jadi “balu” – pelajar Cina. Contohnya : Open the air condition (B2) – buka penghawa dingin (B1) Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu. KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR Berdasarkan konsep dwibahasa. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu : i. pelajar bukan Melayu . iv. ii. iii. Terengganu. Tuntutan peluang pekerjaan. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2. Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan.sebutan dalam bahasa Melayu standard. Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu. GANGGUAN DIALEK Dialek mempunyai bentuk tertentu. GANGGUAN BAHASA IBUNDA Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi. vi. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri. Negeri Sembilan dan Perak.dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989). Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut. Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis : [aya?]. Contohnya : 1. Contoh : Abang kamu tinggal di mana ? (BM) – Abang kamu mana tinggal ? (BC) Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2. perhubungan antara individu.penggunaan dialek utara. morfologi dan leksikal.

Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2.kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1.PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 1. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris.I pergi shopping. GANGGUAN PERSEKITARAN Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran. Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya. Mek makang ikang. BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. Menurut Mohd Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain. March 13.30010 IPOH. Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard. • Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat. 2009 4:10 PM shariah binti zulkifly said. a. 2.. • Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia. NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST. GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing) Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa. NOTA KULIAH : PSIKOLINGUISTIK : • Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa. Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan. a. .KAMPUNG TAWAS. MICHAEL & ALL ANGELS.2. b. See you minggu depan. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya. Last week. Jalang-jalang cari makang –dialek Terengganu. GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching) Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek.. Contohnya : 1. Contohnya.

• Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. semalam. Contohnya : mak buat neneng. Akan berlaku proses peniruan. kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku. Contohnya : acu datang. makan. kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. • Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji. • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial.minum. susu.diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan. bantal. persekitaran. • Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita • Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu. Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang. LOGIK TEMPAT Logik tempat –pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama. • Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya. • Ada mikrofon radio. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik. • Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. Apakah kaitan dengan guru ? Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik. Seterusnya. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar. ma. • 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa. • Sampel besar. Apabila ada teori. • Usia 6 atau 7 tahun . Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh. Contoh : Di . pa atau menyebut kucing sebagai meow. memakan masa bertahun-tahun. • Usia dua tahun sudah mula bercakap. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama. • Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan. Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa.• Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa. • 3 tahun mula belajar membuat keterangan. • Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku. • Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara. Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia. Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar. Kaedah Baru : • Teknik merakam. Apakah proses atau tahap proses ? • Mula kenal suara di sekeliling • Mula kenal dan memandang kearah suara. • 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf. main. Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ). Proses peniruan akan terus berlaku. Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak.

sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. KUDRAT Innate LAD INPUT Perkataan yang diajar oleh emaknya. • Mungkin mnyetakan lapar. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik. • Bunyi makanan. • Tiga bidang besar : penghasilan bunyi.manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja. • Pada beberapa minggu pertama. Kesukaran dalam kajian ini : a. Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ? Perkembangan bahasa kanak-kanak. batuk. menelan. • Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.buang air dan gerak badan – berkaitan dengan keperluan hidupnya. meniru Teori kudrat Input MENIRU : Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru. • Ada beberapa tahap perkembangan. Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ? b. Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya. • Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan. mencepah. • Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap. Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat.sendawa – kait dengan keperluan biologi. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain. makan. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal . PERKATAAN PERTAMA • Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama. • Aktiviti bernafas. TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi. PENGHASILAN BUNYI • Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi.

• Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam. • Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa. . aagaaa.. • Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan. • Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa. • Bunyi lebih panjang satu saat. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir. • Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi. • Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.nadanya mula berbagai-bagai.ba. • Bunyinya beritma. TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa.selalunya di ulang-ulang. • Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA. INTERPRETASI MAKSUD. • Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan. • Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan. • Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada membebel hingga 18 bulan. • Bebel tidak ada makna. • Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama.. • Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan. • Suku kata seperti aa. TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel. • Mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontur intonasi.gu menyerupai suku kata. • Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi.dada dan sebagainya. • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek. seperti vokal dan kosonan. Ini salah. • Empat bulan. • Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang. • Bunyi ga. • Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain... • Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. • Bunyi ini juga bukan rawak. • Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara.[a].. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak. • Penghasilan bunyi lebih mantap. • Tangisan juga dihasilkan. • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain. • Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. TAHAP DUA ( 8 – 20 minggu ) Gelak dan mengagah. • Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa. • Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut. • Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. • Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal. tetapi menyerupai bunyi dewasa..

malam Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ). Contoh : mak – berapa kali dalam satu hari. Adik suka pergi berkelah. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti. Masa : petang. kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. Siapa makan( abang makan ) PSIKOLINGUITIK Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah. Di bawah umur dua tahun. Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan. . perkara ini jarang-jarang berlaku. 2. minum.duduk Permintaan untuk bekerjasama. menafikan sesuatu 3. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru. • Ini tanda awal awal bahasa. bantal busuk. • Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ). dengan kena jelas. Adakah kanak-kanak ini mengancam ? Contoh : Miow makan ikan. kata awal. Contoh : apalagi yang dia ada : 1. telefon. • Bunyi sudah berima . • Bunyi lebih jelas. Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut. masa. berbeza. Contoh : Adik sayang ibu Abang jahat Kucing baik 6. Permainannya – patung power ranger. Bagaimana dia menunjukkan perasaannya. Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan. Contoh : adik nak susu 4. Selepas itu. AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf ) BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ? • Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. piano. kemahuan dan kemesraan. 5. Kata-kata yang menunjukkan logik tempat. • Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan. • Sudah ada suku kata. Menyatakan keinginan . Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain ) 7. • Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi. Menunjukkan kerjasama : Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut.sebab akibat ( siapayang buat ) Tempat : duduk bersila di atas lantai. Adik pun suka makan sayur. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya. dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. soalan. mula ada makna. panggilan. • Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran.TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima.

Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari.LAD ( Language Acquisition Device ) Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. Gagak hitam c. a. 3. PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA ) Apa yang ada dalam minda kanak-kanak – apa yang dilihat. Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ). bangau. Beri perhatian : Tempoh usia kritikal. keadaan akan menjadi sukar. Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai. . Bangau putih b. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi. Prosesdalam minda kita – ada ciri-ciri prototype. kanak-kanak dapat belajar bahasa. Waja.warna. saiz. 2. mereka mendengar kata-kata manusia. Yang membezakan adakalanya bentuk. Proton – semua itu adalah kereta. Semasa mendengar bahasa. Bukti : kes-kes deraan. Serindit hijau. Lihat puyuh. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa.Apa yang membolehkan mereka kata –kata itu kerusi. Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak. Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak. ada label. merpati – kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap – kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung. Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua 1. Dia akan menyerap bahasa itu. alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa. Kenari. Jika tidak ada prototype dalam . Tempoh usia kritikal . Contoh : di Ipoh.kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah. Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap. Kanak-kanak melihat Kancil. Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ).

Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam.minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda.tukar kepada sebutan ) BAHASA DAN OTAK Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama. Lambang huruf : pria atau wanita –perlambangan. Mary Dox 1836 Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa. . Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia.serupa di dunia. Begitu juga dengan dolphin. Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ? UNIVERSAL . “protype ikan paus ada pada paus. Ada proses yang kompleks – bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi.

Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja. 1. operasi logik. Hemisfera kanan Emosi (kawal). Pure word deafness – kecederaan beberapa bahagian dalam otak. Dalam psikolinguistik – yang dipentingkan : lateralisasi bahasa. Broca wernicke gurus sudert Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri.mengenal struktur benda. Batasan Otak. Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan. matematik. Daerah yang terlibat dengan bahasa. Daerah bahasa di hemisfera kiri. muka ( mengecamkan). AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN.Hemisfera kiri Mengawal bahasa. analitik. Tidak dapat .

Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar. Dileksia : ward federation and neorologi Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca . Contoh : serangan strok. • Korpus kolosum yang lemah. 3. • Suka membaca senyap. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa. Contoh : siapa nama ? 4. 6.mengecam bunyi perkataan yang betul. 2. Konduksi . • Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf. • Tulisan buruk.boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu. Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. DILEKSIA BERKAITAN BAHASA • visual • Auditori • Visual auditori • Genetik . Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. • Pemahaman lisan rendah.menulis dan mengeja. 5. Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran. fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah. Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan. DAERAH BAHASA DAN 1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan). Empat suku kata tidak berasas. • Bertindak lambat dan kurang cepat. PUNCA DILEKSIA • Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri. CIRI-CIRI : • Kemahiran membaca rendah • Susunan terbalik • Menyongsang perkataan • Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol.

Zulkifley Hamid.J Money (2004. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama.Walaupun : kebolehan memahami intonasi. iii. Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia.N. tetapi juga di dalam bilik darjah. India dan kaumkaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah. Zamri Mahamod. kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris. Karim Harun dan Saadiah Ma’alip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 ) . Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik. 2.Aspek semantik.atas talian ). Abdul Hamid Mahmood(1990). Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. Bukari Kadam. Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya. Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu. Persekitaran bahasa pelajar tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka. leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar. Kesimpulannya.menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah dilakukan seperti : i. Liew Siew Lin. FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA.Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka. Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003). ii. Onn dan Ajid Che Kob (1981). Salleh (2005). Sabariah Samsuri dan Rosmini Md. Oleh itu. BACAAN BAB 4 : PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. . . Ajib Che Kob(1990). Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J. mengatasi emosi . Farid M. Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. Cina.Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonan- .

xii. terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan. PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR.4 peratus pelajar dan 43. x.3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. KESALAHAN MORFOLOGI. Contoh : i. penggolongan kata. Liew Sie Lin (2003) . bahasa daerah. Azman Wan Chik (1989) .konsonan tertentu bahasa Melayu. ii. Sepatutnya : Ali bermain bola di padang. v.Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat. Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan. kata adjektif dan sebagainya. viii. Arpan Shahbudin . India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan. gangguan peralihan kod. Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003) . pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung. Onn dan Ajid Che Kob (1981) . xi. JENIS-JENIS KESALAHAN. Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina. kata kerja. penggantian fonem ‘p’. Liew Siew Lin (2003) . Zamri Mahamod(2000) .Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama. Abdullah Hassan. perbezaan bunyi’l’ dan’r’ . Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989) . A. iv. gangguan bahasa pasar.Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian. gangguan dialek.Penggunaan kata sendi nama. ix. vii. Contohnya : Ali di padang main bola. iaitu gangguan bahasa ibunda. kata sandang. kelas kata dan susunan ayat. dan bahasa pasar.Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu.Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa. Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006) . bahasa lisan.Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka. penggunaan kata ganti nama diri. . .Mendapati 68. vi. Farid M.Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat. Zamri Mahamod.Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi ‘h’ pada akhir kata. hukum D-M. serta gangguan interlingual dan intralingual.

terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian. Selain itu. Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan. Sepatutnya : i. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu).imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987). seperti hukum D-M dan sebagainya. Penggantian /a/ kepada /o/ sangat menjadi songat c. ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata. kecuali kata ‘tetapi’(annal). Lori Loli ii. Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan. Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf ‘r’ dengan huruf ‘l’. iaitu : a. Penggantian /e/ kepada /i/ rehat menjadi rihat d. Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu : a. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan. bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung. Penggantian /i/ kepada /e/ Pilihan menjadi pilehan ii.amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men. Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu. Contohnya: i. Contohnya : Bahasa Melayu Bahasa Cina i. dan kesalahan frasa kata tertentu. penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil. Menurut Sandra Kasih (2003).Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita menjadi carita b. iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran. Contohnya : i. Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. B. Penggantian /u/ kepada /o/ Untuk menjadi untok e. Kereta Keleta Menurut Suthanthiradevi 2004. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ Bandar menjadi pandar .

Penambahan konsonan /w/ Semua menjadi semuwa iv. Penghilangan vokal /a/ Soalan menjadi solan c. Penggantian /w/ kepada /v/ Kawan menjadi kavan g. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ Faedah menjadi paedah d. Penambahan konsonan /h/ Meja menjadi mejah c. Penambahan vokal depan rendah /a/ Harga menjadi haraga. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ Pecah menjadi bicah c. Penggantian /k/ kepada /h/ Awak menjadi awah f. Menurut Asmah Omar (1977). Penghilangan konsonan/r/ Besar menjadi besa Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar. Penghilangan konsonan /h/ Sekolah menjadi skola d. b. Proses penambahan fonem juga berlaku. kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan ‘h’ di awal kata. Penghilangan konsonan /g/ Menggunakan menjadi mengunakan f. Proses penghilangan juga berlaku a. Penggantian /g/ kepada /k/ Bagus menjadi bakus e.b. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ Tanpa menjadi tampa iii. Tak mahu menjadi tame e. Penghilangan konsonan/k. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ Terima menjadi trima b. . a.

ayat bahasa Melayu Saya nasi makan . untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga. SINTAKSIS Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa. Contohnya : i. PERCAMPURAN KOD Fenomena percampuran kod bahasa Melayu. Dalam kajian Wong Khek Seng (1991). Melayu-Inggeris Saya belum dapat result lagi.Tamil. Bahasa Melayu Bahasa Cina Makanlah dulu Dulu makanlah Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah Menurut Abdullah Hassan (1987). Namun demikian. Melayu-Cina Bukan saya mah! iii. DEFINISI DWIBAHASA Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa . D. DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004). mereka tetap menggunakan bahasa ibunda. Melayu-Cina dan MelayuInggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti : i. pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu. Melayu-Tamil a. Saya makan nasi . Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ). Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. BACAAN BAB 5.Contohnya : Dialek Bahasa Melayu Diasut dihasut Diidangkan dihidangkan Mengilang menghilang C. pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka. pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan.ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil. Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh ) ii.

Kepentingan pendidikan. iii. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA Menurut Abdullah Hassan (1987). ii. sesetengah mempelajari B2 atau menjadi dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Rumus-rumus nahu dipaparkan. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi. v. Menurut Mansoer Pateda (1990). b. Tuntutan peluang pekerjaan. perhubungan antara individu. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard. Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi. Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan pembelajaran di luar bilik darjah. Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi. v.ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2). Selepas memperoleh pendidikan. KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR . disiplin dan tatacara bilik darjah. Tekanan psikososio bilik darjah. PEMEROLEHAN BAHASA Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987). Data bahasa dipilih sebelum diajar. Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah. i. terdapat dua istilah dwibahasa. Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan. iaitu : a. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya. iii. iv. iv. Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan. Keadaan dibuat-buat dan terhad. vi. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri. ix. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2.Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu : i. tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan. ii. iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang. meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. memajukan kerjaya. Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya. vii. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain. B2 boleh diperoleh melalui dua cara. Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku. viii. Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut. ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain.

Contohnya : Saya makan nasi (BM) – Saya nasi makan (BT) Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama.kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1. Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu. Contoh : Abang kamu tinggal di mana ? (BM) – Abang kamu mana tinggal ? (BC) Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2. Antara negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan. pelajar bukan Melayu . Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989). Contohnya : Open the air condition (B2) – buka penghawa dingin (B1) Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu. Jalang-jalang cari makang –dialek Terengganu. Contohnya : 1. Negeri Sembilan dan Perak. Penggunaan frasa “lembu punya susu”-pelajar India. Menurut Victoria et al. [air]. GANGGUAN DIALEK Dialek mempunyai bentuk tertentu. Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis : [aya?]. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek.dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan. Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis. GANGGUAN BAHASA IBUNDA Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. b.Berdasarkan konsep dwibahasa. Kedah. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur. GANGGUAN PERSEKITARAN Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran. GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching) Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1. Contohnya : a. Terengganu. 2.penggunaan dialek utara. Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : “baru”jadi “balu” – pelajar Cina. Menurut Mohd . morfologi dan leksikal. Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek.sebutan dalam bahasa Melayu standard. Contohnya.tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2.

Oleh itu dengan cara ini kita dapat menentukan kekerapan kata-kata kerja bantu. Secara tidak langsung.1912) seorang ahli psikologi Jerman menggangap bahawa bahasa sebagai alat untuk melahirkan fikiran. Last week.. Wundt (1908. AZRINA BINTI ARIFFIN SEKOLAH MENENGAH TEKNIK IPOH PERSIARAN BRASH 31400 IPOH PERAK M20081000093 0125983429 SEJARAH SINGKAT PERKEMBANGAN PSIKOLOGI ( Pengantar Psikolinguistik Moden ) Mangantar Simanjuntak Tokoh-tokoh pelopor psikologi Dewey (1894) seorang ahli psikologi telah mengkaji bahasa dan perkembangan dengan cara mentafsirkan analisis linguistik bahasa kanak-kanak berdasarkan prinsipprinsip psikologi. See you minggu depan.I pergi shopping. bahasa pada mulanya lahir dalam bentuk gerak-geri yang dipakai untuk melahirkan perasaan-perasaan yang sangat kuat secara tidak sedar kemudian berlaku pertukaran di antara alemen-elemen perasaan dengan elemen-elemen akal atau mentaliti. Wundt . 2009 4:10 PM azrina said. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. 2. Ini bermakna penggolongan psikologi daripada kata-kata yang diucapkan oleh kanak-kanak dilakukan berdasarkan erti kata-kata itu bagi orang dewasa dengan bentuk-bentuk tatabahasa orang dewasa.. Mek makang ikang. a. a. GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing) Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa. Contohnya : 1. Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard. kata depan. Semua elemen-elemen ini diatur oleh kesedaran menjadi alat pertukaran fikiran dan akhirnya menjadi bahasa.kata nama dan kata sifat. Selain itu. March 13. kita akan dapat menentukan kecenderungan akal (mental) kanak-kanak yang dihubungkan .Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain. b.

Ahli Behavioris beranggapan penguasaan sintaksis kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran. bagaimana katakata dapat dihubungkan dengan idea-idea yang lain bukan ‘verbal’. Pillsbury dan Meader (1928). Terhasil daripada interaksi antara kanak-kanak dengan para penjaga mereka. Dengan kata lain. Kanak-kanak menguasai bunti-bunyi konsonon yang daerah sebutannya terletak di bahagian hadapan mulut dan boleh dilihat terlebih dahulu. Selain itu.manusia melalui struktur bahasa. kanak-kanak pula memberikan gerak balas kepada rangsangan-rangsangan ini dan menerusi cubajaya akhirnya mereka dapat membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan betul dan sistem-sistem fonologi dipelajari sedikit demi sedikit akhirnya dikuasai sepenuhnya. bagaimana semua kata-kata ini dapat memberi makna kepada manusia yang mendengar atau pembaca menterjemahkan Huraian Behavioris tentang Penguasaan Sistem Fonologi. Orang-orang dewasa dikatakan memberikan rangsanganrangsangan bahasa secukupnya dan dalam bentuk yang mudah ditiru. Bagaimana katakata melambangkan imej-imej (bayangan otak). dalam mengusai fonem-fonem konsonon. Mazhab behavioris menganggap perkembangan penguasaan system fonologi ialah hasil langsung daripada perkembangan system kognitif dan kemajuan interaksi psikososio antara kanak-kanak dengan persekitaran di mana mereka wujud. Secara muktamad ahli-ahli behavioris menyimpulkan bahawa penguasaan bunyibunyi dan sistem fonologi yang berkaitan dengannya ialah hasil daripada proses rangsangan dan gerak balas. amat dedikasi dan sentiasa menyesuaikan bentuk-bentuk pertuturan mereka dengan tahap pencapaian sintaksis yang telah dikuasai oleh kanak-kanak. idea-idea dan perasaan. kanak-kanak mengusai konsonono-konsonon yang mudah ditiru terlebih dahulu daripada bunyibunyi konsonon yang lebih sukar ditiru. Sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Ahli –ahli behavioris seperti Burner (1976) dan Bates (1976) telah menjalankan kajian untuk memperlihatkan kepentingan interaksi-interaksi sosial yang awal antara kanak-kanak dan ibu bapa serta orang-orang dewasa yang lain. Para penjaga pula dikatakan amat bersungguh-sunggh dalam membantu kanak-kanak menguasai kebolehan bertutur . Sememangnya golongan behavioris mempunyai bukti yang kukuh untuk beranggapan begini. mengembangkan neuropsikolinguistik dewasa. manusia akan berfikir dahulu untuk melahirkan kata-kata penterjemahan bagi memahami bagaimana wujudnya kata-kata daripada seseorang. Menurut beliau bahasa adalah satu alat untuk menyampaikan fikiran . Idea-idea behavioris ini tersimpul dalam model .menjelaskan terdapat hubungan – hubungan yang rumit di antara sistem-sistem luaran dan dalaman yang sebahagian besarnya bergantung kepada bahasa dan interaksi antara . Huraian Behavioris tentang Penguasaan Sistem Sintaksis.

Berdasarkan model ‘motherese’ ini para penjaga dikatakan sentiasa menyedari dan mengikuti perkembangan bahasa kanak-kanak yang berada di bawah jagaan mereka dan mereka sentiasa memberi rangsangan yang paling sesuai agar penguasaan bahasa berjalan lancer. Pada peringkat awal penguasaan sintaksis. Weiss seorang ahli psikologi Amerika mengakui adanya aspek mental bahasa itu tetapi kerana kewujudannya dalam bentuk kekuatan yang tidak mempunyai bentuk fizik (non-physical forces). Biihler (1934) seorang ahli psikologi Jerman mengatakan bahawa bahasa manusia mempunyai tiga fungsi iaitu ekspresi (melahirkan).1919.yang menerangkan fakta-fakta filologi dengan perantaraan sebab-sebab mentality dan proses-proses mentaliti (akal). Selain itu beliau tidak menganggap bahasa adalah satu alat menyampaikan idea-idea. Menurut model ini bahasa yang dipertuturkan oleh para penjaga dicirikan dengan cirri-ciri tertentu. Tetapi akhirnya Watson menyelaraskan tabiat bahasa dengan kerangka gerak balas yang dilazimkan menurut teori Pavlov (1928). fisiologi dan sosial sebagai satu alat untuk melahirkan perasaan iaitu aspek mentalnya bahasa melalui mentaliti. Oleh itu. leher dan bahagian dada manusia. tuturan. maka kewujudan ini sukar dikaji. tuturan yang diucapkan oleh para penjaga kepada kanak-kanak dikatakan bersifat telegfik. 1977). telah menempatkan tabiat bahasa pada darjah yang sama dengan tabiat (badan ) manusia yang merangkumi system otot saraf fi kepala. mengatakan bahasa merupakan bidang bersama yang dapat dikaji bersama-sama oleh ahli-ahli psikologi kerana bahasa merupakan aktiviti (kegiatan) dalam bidang psikologi. Bagi golongan mentalis. Huraian Mentalis tentang Penguasaan Sistem Fonologi.1930) ahli psikologi behaviorisme bangsa Amerika. Selepas peringkat ini dilepasi oleh kanak-kanak baharulah para penjaga memasukkan kata tugas atau morfem-morfem terikat dalam pertuturan mereka. keinginan-keinginan dan perasaan dan bahasa bukanlah alat fizikal untuk memproses mentaliti (akal) Carroll (1944) mengintegrasikankan fakta-fakta yang ditemukan oleh linguistik murni bahasa sebagai ‘keadaan isyarat’ itu haruslah sedemikian rupa sehingga organisme dengan lain memberikan gerak balas kepada isyarat itu sebagai satu isyarat.1914.yang dikenal sebagai model ‘motherese’ (Snow & Ferguson. Weiss menganggap bahasa itu sebagai satu bentuk perilaku apabila seseorang menyesuaikan dirinya dalam lingkungan sosialnya. tetapi melibatkan organisasi-organisasi minda. Watson menghubungkan tabiat bahasa yang implisit iaitu fikiran dengan ucapan yang eksplisit aiatu bertutur. penguasaan bunyi-bunyi bahasa tidak dianggap berlaku menerusi proses peniruan semata. evokasi (menerbitkan) dan reprentasi. . bahasa sebagai satu bentuk perilaku bahasa yang memilki keadaan-keadaan biologi. Kantor (1926). Tokoh-tokoh Pelopor Linguistik (BEHAVIORIS) Watson (1913. Selain itu. Pemerolehan sintaksis dipersepsikan sebagai bersifat mekanikal dan dikuasai menerusi proses peniruan berdasarkan prinsip-prinsip rangsangan dan gerak balas.

Tetapi dikatakan sudah wujud dalam minda manusia sejak mereka lahir ke dunia. segala kesalahan yang dibetulkan oleh kanak-kanak bukan sebab ditegur oleh orang dewasa tetapi oleh rumus-rumus dalaman yang telah dapat dikenal pasti oleh kanak-kanak (Foss & Hajkes. Rumus-rumus ini dikatakan tidak dibentuk menerusi proses peniruan atau aktiviti latih-tubi tetapi melibatkan peranan alat pemerolehan bahasa yang sememangnya sedia wujud dalam minda sejak kanak-kanak lahir ke dunia Huraian Mentalis tentang Penguasaan Sistem Sintaksis. 1978:280). Ini bermakna jika kita hendak mengkaji bahasa yang lengkap kedua-dua displin ini harus digabungkan. Mengkaji hubungan bahasa (linguistic) dengan pemikiran manusia (psikologi). Tokoh-tokoh Pelopor Linguistik (MENTALIS) Wilhelm von Humboldt. bahasa itu merupakan satu kegiatan yang mempunyai prinsip-prinsip sendiri dan semua bahasa manusia merupakan variasi daripada satu tema tertentu.Menurut mentalis. Bagi golongan mentalis. golongan mentalis menganggap yang kanak-kanak telah membina sistem fonologi sesuatu bahasa.Rumus-rumus yang mengawal pembentukan ayat dikatakan telah wujud dalam pemerolehan bahasa dan alat ini sudah ada dalam minda manusia sejak lahir ke dunia. tentu sekali kanak-kanak tidak kembali kepada bentuk-bentuk yang salah selepas mengusai bentuk-bentuk yang betul. Bahagian ‘langue’ inilah objek kajian linguistik manakala ‘parole’ adalah objek kajian psikologi. Selain itu. Ferdinand de Saussure (1964) menerangkan ada 3 unsur perilaku berbahasa iaitu parole’ (bertutur). Caranya ialah dengan melakukan kajian perbandingan di antra tatabahasa-tatabahasa bahasa-bahasa yang berlainan dan tabiat bangsa-bangsa penutur bahasa-bahasa ini. Dalam erti kata lain. kebolehan menuturkan ayat dikatakan tidak dikuasi secara mekanikal atau terhasil daripada aktiviti rangsangan gerak balas. Kanak-kanak dikatakan telah dilengkapi dengan nahu universal yang juga dikenali alat pemerolehan bahasa (Hornstein & Lightfoot. dipengaruhi oleh aliran rasionalisme dan menganggap bahasa bukan sebagai satu bahan yang sudah siap untuk dipotong-potong dan diklasifikasikan . 1981) dan rumusd-rumus ini disesuaikan dalam nahu universal dengan nahu bahasa pertamanya. Penyesuaian ini pentng kerana nahu universal ini diungkap atau disesuaikan dalam bentuk-bentuk yang boleh menghasilkan pertuturan yang gramatis dan dapat difahami oleh para pengguna sesuatu bahasa tertentu. ‘langue’ (bahasa) ‘langage’ ucapan. Jika organisasi minda tidak berperanan. pemerolehan fenom-fonem bahasa tidak dapat ditafsirkan sebagai hasil daripada hubungan psiko-sosio kanak-kanak dengan persekitaran sahaja. Mereka menekankan kepentingan factor-faktor dalaman (endogenenous) seperti alat pemerolehan bahasa semula jadi seperti yang telah disarankan oleh Noam Chomsky (1881:88). . Golongan ini juga membuktikan bahawa kanak-kanak membetulkan kesal.ahan mereka bukan kerana ditegur oleh orang dewasa tetapi mereka telah dapat menentukan rumus-rumus yang benar untuk membolehkan mereka menghasilkan bentuk-bentuk pertuturan yang gramatis.

Pavlov perhatikan setiap kali anjing itu melihat makanan .E.S-R) 1.1 Teori Pelaziman Klasik/Classical Conditioning-Ivan Pavlov(1848-1936) ∗ Teori ini ditemui secara kebetulan oleh Pavlov (semasa ia membuat kajian mengenai proses pencernaan haiwan) .Teori-teori AS.Gerak Balas. ini tidak menyebabkan air liur anjing itu keluar. ..air liurnya selalu keluar. 2009 2:00 PM AZIAWATI AZIZ said.. ∗ Eksperimen dijalankan iaitu Pavlov bunyikan loceng . Oleh sebab itu Pavlov ingin melatih anjing itu mengeluarkan air liurnya .0 TEORI_TEORI PEMBELAJARAN 2. Jespersen (1922) Bahasa merupakan satu fungsi manusia sebagai simbol-simbol di dalam otak manusia yang melambangkan fikiran atau membangkitkan fikiran itu. Pavlov menyimpulkan bahawa anjing itu telah dilazimkan untuk bertindak terhadap rangsangan yang baru(loceng) yang sebelumnya tidak menyebabkan anjing itu mengeluarkan air liurnya. Pavlov. Pelaziman ialah pemerolehan satu pola tingkah laku yang baru selepas seseorang atau seekor haiwan dilazimkan atau mengalami proses pelaziman (iaitu latihan untuk memberi gerak balas terhadap rangsangan). NAMA : AZIAWATI BT ABD AZIZ M20081000094 Teori Pembelajaran Dalam Psikologi (Keluarga Teori Hubungan Rangsangan. Sapir (1921:1949) Mencuba mengkaji hubungan bahasa (linguistic) dengan pemikiran atau psikologi dan telah mengambil kesimpulan bahawa bahasa terutamanya struktur bahasa itulah yang menentukan struktur pemikiran manusia. Hasilnya menunjukkan bahawa pembunyian loceng diikuti oleh makanan akan membuatkan anjing tersebut mengeluarkan air liurnya. Hal ini dilakukan berulang-ulang. namun tidak diikuti makanan.air liurnya akan keluar dahulu.0 PENGENALAN Definisi Teori Pembelajaran Pembelajaran (pelaziman) ialah satu proses supaya pengalaman atau latihan yang dialami oleh seseorang atau seekor haiwan menghasilkan perubahan tingkah laku yang relative tetap. 2.S-R ini dimulai oleh eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Ivan P. March 20.berdasarkan fikiran sendiri. Keluarga teori-teori As.sekalipun makanan sebenarnya tiada. Pavlov melihat seekor anjing yang mulai makan makanan. Kemudian loceng dibunyikan dengan diikuti pemberian makanan.

RD(rangsangan dilazimkan) dapat diperkuatkan dengan ulangan-ulangan di bawah pengukuhan.Sebelum Pelaziman STD1(rangsangan yang tidak dilazimkan) ---------------RTD(gerak balas tidak dilazimkan) (Makanan) ( Air liur) STD2 ---------------------------Tidak ada reaksi (loceng) Sedang Dalam Pelaziman STD2 diikuti STD1 -----------------------------------RTD (loceng) (makanan) (air liur) Selepas Pelaziman (STD2 menjadi SD ) SD (rangsangan dilazimkan)------------------------. Cth 1: Hubungan antara kucing dalam sangkar(P) . perlulah membuat latihan ulangan bahagian-bahagian pelajaran ikut urutan yang benar dan teratur agar kemahiran mekanis dapat diperoleh. Sangkar itu dibuka dari dalam dengan menggunakan sebuah engsel. 2.kucing itu mencakar ke sana –sini dan secara kebetulan kakinya menekan engsel dan pintu terbuka dan kucing itu dapat keluar.RD(rangsangan dilazimkan) (loceng) (air liur) Maka terjadinya pelaziman. Ahli teori ini percaya bahawa ada perbezaan-perbezaan yang dibawa sejak lahir dalam kemampuan belajar.2 Teori Penghubungan /Connectionism/S-R Theory . Dalam usaha untuk keluar . maka hubungan P dengan L jadi semakin kuat melalui ‘exercise’/latihan ulangan. Cth 2 : dalam pengajaran bahasa. ∗ Di sini Thorndike menyimpulkan bahawa terdapat 2 hukum pembelajaran utama iaitu:(i) The law of exercise-hukuman pembentukan pembiasaan/tabiat yang dibahagikan kepada 2 bahagian kecil iaitu:a.dengan kucing terlepas dari sangkar(L). . Thorndike (1874-1949) ∗ Dalam 1 eksperimen ‘trial and error’(cuba-jaya). Hal ini diulang dan kucing itu berperangai seperti itu juga. Bagi Pavlov RD adalah unit dasar pembelajaran yang paling baik. jumlah waktu yang diperlukan oleh kucing itu untuk membuka pintu sangkar semakin berkurangan dan akhirnya kucing itu dapat membuka pintu dengan segera tanpa mencakar ke sana sini. Setelah beberapa kali pengulangan aktiviti dilakukan. mengikut teori ini. Thorndike meletakan seekor kucing dalam sangkar besar.Edward L. Law of use-Jika dalam situasi rangsangan(P) sering diikuti oleh tingkah laku(L). semakin diperkuat kerana sering dilakukan.

maka rangsangan pun dapat diramalkan. Law of effect/Reinforcement-iaitu. Pada mulanya. Jadi apabila gerak balas diketahui. ∗ Memberikan fokus kepada rangsangan -gerak balas.b. Albert suka bermain dengannya. Akibatnya . dan menyatakan apa yang berlaku dalam otak(kesedaran) tidak berkaitan untuk dikaji. kerana semua perilaku . maka menyelesaikan sesuatu perbuatan itu akan menimbulkan kepuasan hati. Prinsip Kebarusan -apabila sesuatu rangsangan kebarusan menerbitkan sesuatu gerak balas. dan sebaliknya. Hubungan S-L harus diulang berkali-kali secara teratur agar perilaku L menjadi lebih lancar. Hal ini membuktikan. Prinsip keseringan -apabila sesuatu rangsangan itu dibuat lebih sering menerbitkan satu gerak balas tertentu. 2. ∗ Watson memperkenalkan 2 prinsip iaitu :a. pelaziman mengubah perilaku seseorang dengan cara yang radikal. maka kemungkinan untuk rangsangan itu menerbitkan gerak balas yang sama di hari yang akan datang jauh lebih besar. pelajar perlulah membuat latihan ulangan bahagianbahagian pelajaran dengan urutan yang benar secara teratur agar kemahiran yang mekanis dapat diperoleh. topeng santa. ∗ Thorndike menyimpulkan bahawa :-dalam pengajaran bahasa. maka hubungan situasi dengan perilaku itu akan diperkuatkan(perilaku itu cenderung diulang) Cth 1: Hubungan antara kucing dalam sangkar(situasi S) dengan kucing menekan engsel (L) semakin diperkuat.3 Teori Behaviorisme-John B. b. ∗ Eksperimen Watson ke atas bayi berumur 11 bulan (Albert) dilakukan. hubungan S-R akan diperkukuhkan.termasuk gerak balas diterbitkan oleh rangsangan. ∗ Menjalankan eksperimen ke atas tikus putih dengan bayi(kecil). ∗ Watson menyatakan perilaku manusia sangat sederhana dan mudah dikaji.4 Teori Kesegeraan atau Kedekatan/Contiguity Theory. malah pada benda berbulu putih seperti arnab. -apabila urutan rangsangan-gerak balas diikuti satu keadaan yang memuaskan hati. Watson: Bapa Behaviorisme(1878-1858) ∗ Teori ini lanjutan daripada teori pelaziman klasik Pavlov. jika sesuatu perilaku memberi hasil yang memuaskan. Kemudian Watson mulakan proses pelaziman dengan cara memukul sebatang besi (dengan menggunakan palu) setiap kali Albert cuba mendekati /memegang tikus putih itu. 2. R . dan L akan cenderung diulangi. -apabila 1 organisme bersedia untuk bertindak/buat sesuatu. maka kemungkinan rangsangan itu untuk menerbitkan gerak balas yang sama apabila diberi makanan lagi lebih besar daripada apabila rangsangan itu diberikan makanan setelah lama berselang. lama kelamaan Albert merasa takut tidak sahaja kepada tikus. Albert merupakan bayi yang gembira dan tidak punyai rasa takut pada binatang seperti tikus putih. Oleh itu Watson menyatakan bahawa perilaku organisme dapat diramal dan dikawal. -hubungan S-R dapat diperkukuhkan melalui latihan.E.

maka organisme akan jadi kurang cenderung untuk memberikan gerak balas yang lain. ∗ Berdasarkan teori pelaziman operan yang jelas. Bila gerak balas ini terjadi berulang-ulang. maka gerak balas yang betul akan terbit.Guthrie(1942. ∗ Eksperimen ’kotak Skinner’ : tempat makan dibuat daripada tin dan di luarnya ada 1 alat untuk jatuhkan biji makanan ke dalam tin. Skinner(1938. Reinforcement (pengukuhan).1974) ∗ Tokoh terkenal dan dipanggil sebagai ‘bapa pengajaran dengan mesin/alat-alat /jentera pengajaran automis/programmed instructions’. Biji makanan itu dinamai pengukuh(reinforce). setiap bahagian kecil daripada ayat yang betul harus diusahakan agar berhubungan dengan rangsangannya. 2. Kebetulan. Kemudian tujuan ini dibahagikan kepada sejumlah tugas-tugas kecil yang diperkukuhkan satu demi satu agar operans(serangkai perbuatan) diperkukuhkan sehingga menambah kemungkinan berulangnya perbuatanperbuatan itu di kemudian hari. Setiap kali makanan jatuh bunyi tin seperti ‘ping’ wujud.1953. haruslah menerbitkan gerak balas yang betul. Tujuan pengajaran bahasa dilakukan oleh murid secara berulang-ulang. ∗ Kesimpulannya rangsangan yang diberikan. hadiah dijadikan sebagai hadiah sebagai pengukuhan dalam bentuk biji makanan.F. Setelah beberapa kali. tikus itu lapar dan terpijak besi tersebut dan biji makanan jatuh ke tin. Kesalahan-kesalahan haruslah disingkirkan (dibuat melalui kajian).1957. ∗ Begitu juga dalam pengajaran bahasa. ∗ Kesegeraan merupakan kunci pembelajaran dalam teori ini. tikus itu mempelajari bahawa apabila ia menekan besi tersebut . ∗ Pengukuhan merupakan satu konsep yang sangat penting dalam teori pembelajaran . ∗ Dalam eksperimen ini.iaitu hal tingkah laku begini menyebabkan munculnya biji makanan. dan bukannya pengukuhan. Skinner percaya proses pembelajaran yang utama sama pada binatang dan manusia. Hadiah yang menjadi pengukuh inilah yang menyebabkan tikus itu akan lebih cenderung untuk menekan batang besi tersebut. Seekor tikus dimasukkan dan diberi makanan yang setiap kalinya dijatuhkan ke tin. sehinggalah satu ayat yang betul akan berkembang melalui latihan. guru dianggap sebagai arkitek utama dalam pembentukan tingkah laku murid(sehingga boleh bertutur). ∗ Guithrie berpendapat pembelajaran tidak berlangsung secara perlahanlahan/beransur-ansur. maka makanan akan jatuh ke tin. Biji makanan akan jatuh ke tin jika sebatang besi yang disisipkan itu dipijak tikus tersebut. dan peristiwa penekanan besi sebagai peristiwa pengukuh . ini memungkinkan berulangnya sesuatu perilaku.1952. tetapi bekerja secara percubaan tunggal. dengan ini setiap kali rangsangan ini muncul. ∗ Cth 1 :dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa asing.munculnya makanan dinamai rangsangan pengukuhan(stimulus)dan perilaku tikus dinamai perilaku yang dilazimkan. Oleh itu latihan dan ulangan penting untuk melazimkan rangsangan baru untuk menerbitkan gerak balas yang dikehendaki. Pengukuhan inilah menyebabkan tikus itu lebih cenderung untuk menekan besi tersebut.5 Teori Pelaziman Operan/Instrumental/Operant Conditioning-B.1959) ∗ Guthrie berpendapat kesegeraan hubungan antara satu gabungan rangsangan-gerak balas akan memperbesarkan kemungkinan berulangnya pola pasangan S-R. Tingkah laku inilah yang dinamai pelaziman operan/instrumental .

maka rangsangan tambahan boleh juga menerbitkan sebahagian gerak balas tambahan pada organisme.1962) ∗ Osgood mengakui bahawa terdapatnya faktor mediasi atau penegah yang berlaku antara rangsangan dan gerak balas. malah diserang juga oleh beberapa rangsangan tambahan yang terdapat dalam persekitaran yang berhubung dengan rangsangan utama tadi secara serentak. Kekhuatiran ini memiliki kekuatan sebagai dorongan kedua yang mempengaruhi pembelajaran.1953. Hal ini jelas melalui katakatanya iaitu ∗ ‘…dalam mengajar kanak-kanak bercakap…kita lebih dahulu mengucapkan satu model iaitu kita mengatakan sesuatu dan mengatur Peristiwa-peristiwa supaya gerak balas atau tindak balas yang mempunyai milik-milik yang sama akan diperkukuhkan’(1974:97) 2. Dorongan utama ini sering dihubungkan dengan kekhuatiran.hadiah-hadiah 2.6 Teori Pengurangan Dorongan atau Ketegangan / Drive Reduction Theory. Semua rangsangan ini (rangsangan S + rangsangan tambahan) telah dilazimkan kepada sekumpulan gerak balas (gerak balas utama R + gerak balas tambahan)yang diterbitkan oleh organisme itu. Mengandungi pembolehubah penegah -motivasi yang berbentuk insentif seperti hadiah-hadiah(kecenderungan organisme untuk memberikan gerak balas apabila rangsangan muncul) 3. Pengukuhan tidak diperlukan lagi.Skinner. .Charles Osgood (1952. iaitu pemerolehan bahasa ibundanya. Mengandungi pembolehubah yang tidak berdiri sendiri (tidak bebas) Respon/banyak gerak balas/ketahanan terhadap kemusnahan.Sm=mediating stimulus). ∗ Menurut Hull. ∗ Skinner menyatakan bahawa perilaku berbahasa selalu dibentuk dan dipertahankan oleh peristiwa-peristiwa pengukuhan. Hal ini bermaksud organisme tidak hanya diserang oleh 1 rangsangan utama(S) pada waktu/masa tertentu sahaja. Skinner juga mengatakan bahawa perilaku berbahasa kanak-kanak. Oleh kerana seseorang itu ingin mencapai satu tujuan.7 Teori Mediasi atau Penegah/ Mediation Theory. ∗ Dalam pengajaran bahasa Hull menekankan dorongan utama dan dorongan yang diperolehi untuk menerbitkan gerak balas.1952) ∗ Teori ini mengemukakan 3 peringkat pembelajaran iaitu:1.Clark Hull (1943. ∗ Mengemukakan formula S-rm-Sm-R (rm=mediating response. muncul secara beransur-ansur mengikut peristiwa-peristiwa pengukuhan. maka pengharapan untuk mencapai tujuan ini akan mendorongnya untuk beraksi 2. Mengandungi pembolehubah yang berdiri sendiri (bebas) -termasuk pengalaman lama. rm dan Sm merupakan gerak balas penegah/mediasi dan satu lagi rangsangan diri penegah/mediasi di dalam otak organisme. Sekalipun rangsangan utama S tidak hadir . keperluan khas organisme terhadap sesuatu akan membangkitkan dorongan utama atau keadaan tegang pada masa-masa tertentu.

telah banyak teori-teori pembelajaran yang diperkenalkan oleh ahli-ahli psikologi dalam usaha mereka untuk membantu agar konsep pembelajaran menjadi lebih mudah difahami orang. saja yang boleh dilazimkan dan bukannya tingkah laku. ∗ Mowrer menyatakan dalam pemerolehan bahasa peranan emosi adalah mustahak. Jadi setiap gerak balas yang dilazimkan itu merupakan 1 gerak balas emosi. Hobart Mowrer (1960) ∗ Mowrer menganggap ada 2 jenis pengukuhan iaitu:(i) pengukuhan bertambah(incremental reinforcement)/hukuman kedua atau tambahan -iaitu perasaan kecewa/takut telah dibangkitkan/ditambah.maka dengan adanya sp. kerana jika tidak sp tidak akan wujud.0 PENUTUP Tuntasnya.∗ Bila diterjemah ke bahasa Melayu rumusnya ialah : ∗ S-rp-sp-R*(rangsangan. Dalam situasi hadiah atau ganjaran yang ditimbulkan oleh pengukuhan berkurangan.gerak balas penengah-rangsangan penegah-gerak balas) . Maka bayi ini akan berusaha bersungguhsungguh meniru kata ibunya untuk merasakan kehadiran ibu yang dicintainya kerana telah memperoleh kasih daripadanya. Hal ini menjadikan pengucapan ini sebagai sebahagian daripada tabiatnya. maka . (ii) pengukuhan berkurang (decremental reinforcement)/hadiah -berkurangnya pengukuhan . Hal ini akan menyebabkan individu tersebut beraksi/bertindak bersungguh-sungguh untuk menggelakkan hukuman tambahan ini. Jikalau konsep pembelajaran ini sudah difahami. 3. maka secara automatis rp akan membangkitkan rangsangan penegah/mediasi(sp)dalam diri organisme yang serta merta akan menerbitkan R.perasaan lega telah dialami oleh individu sebagai ‘sign’(tanda) bahawa satu peristiwa yang tidak diingini telah dielakkan. maka pengukuhan semakin ditingkatkan. Jadi emosi cinta pada ibunya telah bertindak sebagai pengukuhan tambahan kerana telah berhubung dengan rangsangan kasih sayang. yang bertindak sebagai satu dorongan atau merangsang seseorang untuk bertindak.maka ketegangan yang disebabkan perasaan takut telah berkurangan dan membangkitkan harapan/kelegaan.8 Teori Dua Faktor Disempurnakan/Revised Two-Factor Teory-D. organism boleh juga mempunyai kekuatan sendiri untuk menerbitkan R tanpa kehadiran S. Namun kekuatan sendiri(sp) perlu terlebih dahulu diterbitkan oleh S. Apabila gerak balas penegah/mediasi(rp) dalam otak diterbitkan oleh S. Sekalipun S tidak hadir . ∗ Mowrer menegaskan bahawa pelaziman emosi pengharapan dan emosi ketakutan merupakan kunci proses pembelajaran. atau satu pengharapan dibangkitkan yang menandakan bahawa satu peristiwa yang menggembirakan akan muncul. -Mowrer menyatakan emosi(perasaan). dengan menambah perasaan takut(yang merupakan hukuman tambahan). Oleh itu. Emosi-emosi inilah yang bertindak sebagai rangsangan penegah /mediasi yang mampu merangsang individu untuk bergerak atau memberikan tindak balas.Kemudian peniruan kata-kata ini telah berfungsi sebagai pengukuh utama. Menurut Mowrer bayi mendengar kata-kata pertama ibunya yang juga telah memberikan perasaan kasih sayang. 2.

.Pemerolehan bunyi: menyenaraikan bunyi-bunyi yang disebut oleh kanak-kanak .ayat.Memasukkan demografi ibu bapa kanak-kanak yang dikaji.Mengenai ‘language code. . .Menerangkan proses yang berlaku dalam minda kanak-kanak. . a. Memasukkan demografi b. . . . Kuliah ke-3 .Melihat proses bunyi yang telah mantap dan kurang mantap .Penerangan mengenai kanak-kanak yang menyebut tapi tidak memahami erti atau maksudnya. kemudian kepada perkataan. Di sini bahasa yang dipelajari oleh kanak-kanak tersebut adalah melalui proses peniruan iaitu mendengar dan menyebut kembali apa yang diperkatakan oleh orang dewasa kepadanya. .Menerangkan skop kerja kursus dan peperiksaan. .Mengenai ungkapan.Penerangan mengenai kod-kod bahasa atau berbahasa.Contohnya : ju (melambangkan baju). Ada bukti yang menunjukkan bahawa sekiranya kanak-kanak itu tidak terdedah dengan bahasa manusia atau mendengar manusia bercakap.Berlaku pengguguran perkataan sama ada depan atau tengah oleh kanak-kanak. namun kanakkanak tersebut sudah mula membentuk suku kata.Beberapa pendapat ahli psikolinguistik menyatakan bahawa manusia lahir tanpa tahu berbahasa.Proses pemerolehan bahasa dikatakan berlaku secara semulajadi dan juga melalui peniruan.’ .Penerangan berkaitan bunyi yang dilambangkan.kaedah-kaedah pengajaran bahasa akan dapat disempurnakan dengan lebih baik lagi. Ada perkataan yang huruf depannya dihilangkan atau digantikan dengan huruf yang lain.Menerangkan bahawa psikolinguistik iaitu proses mengkaji bagaimana kanak-kanak tahu berbahasa dan bagaimana bahasanya berkembang. .Membuat analisis bunyi (huruf-huruf yang telah digunakan) .Penerangan mengenai teori pembelajaran . Kuliah ke-2 . Namun akhirnya ia akan belajar berbahasa. Membina jadual pemerolehan bunyi Kuliah ke-4 . Pengguguran depan berlaku.‘Kritikal age’ merupakan masa iaitu kanak-kanak sudah mula melengkapkan perkataannya dan pola-pola ayat. .frasa dan bunyi.Kanak-kanak belajar bahasa dengan cepat.-kanak-kanak memulakan bahasanya dengan suku kata. Nota kuliah Kuliah 1 . maka tiada model untuk dia menerima proses bercakap dan akan membawa implikasi yang tidak baik untuk kanak-kanak tersebut. Membincangkan proses neurologi yang mempengaruhi perkembangan pemerolehan bahasa kanak-kanak.Pemberian tugasan berkaitan pembinaan jadual huruf yang disebut oleh sampel yang dikaji. . Proses ini dipanggil pengguguran huruf.Membina jadual bunyi berdasarkan data yang diperolehi. Huruf-huruf membuat analisis c.

. Contohnya : n/a/k i/p/u/n= hendak telefon -tahap satu : satu perkataan contohnya takut. banyak suku kata. -konsep usia kritikal/tahap yang penting -pernyataan mengenai dalam minda/otak kanak-kanak ada jentera penguasaan bahasa.ayat iaitu ayat pendek dan ayat panjang) .Selain itu melihat bagaimana kanak-kanak belajar dan mengenali makna.Membentangkan hasil yang dikumpul setiap minggu. .Bagaimana kanak-kanak membuat klasifikasi mengenai makna yang disebutnya. . Kemudian melihat kanak-kanak tersebut membentuk frasa/ayat baru.Mempelajari bagaimana kanak-kanak membuat rumus-rumus tatabahasa atau membentuk ayat-ayat daripada ayat kecil. Kuliah ke-9 -kanak-kanak dikatakan pelat sebutannya kerana a.Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa (dari segi frasa.Menulis frasa-frasa yang digunakan oleh kanak-kanak tersebut.Pemahaman mengenai proses perkembangan bahasa kanak-kanak( dari sudut dunia kanak-kanak tersebut) .Persoalan berkaitan kanak-kanak dilahirkan oleh keluarga yang pekak.-bila kanak-kanak tersebut didedahkan dengan bahasa manusia.Selain itu mengklasifikasikan bentuk kata seperti kata kerja. -maklumat berkaitan kanak-kanak yang pergi sekolah pada usia yang muda. . -penerangan berkaitan nahu . kata adjektif dan kata nama yang disebut oleh kanak-kanak. .iaitu anak-kanak dari segi kemajuannya dalam membentuk kata-kata.Kanak-kanak 2 tahun menguasai bunyi (sebutan) . Pelat kanak-kanak ini akan hilang apabila mereka dewasa -selain itu mengenai pragmatik yang dikatakan memanipulasikan bahasa. maka jentera bahasa tersebut akan hidup. Tahap dua: pembinaan ayat contohnya akan ubat=makan ubat -isu bagaimana kanak-kanak belajar makna perkataan dan mereka dapat membezakan makna yang berkaitan.Kuliah ke-5 .Melihat perkembangan bunyi bahasa iaitu sudah ada imbuhan atau tidak. contohnya cucu ( bermaksud saya hendak minum susu) . Kuliah ke-8 . . . -Hal berkaitan kanak-kanak belajar 2-7 tahun mereka masih belajar. -bagaimana kanak-kanak belajar berbahasa. -selain itu pemerhatian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kanak-kanak tersebut belajar bunyi dan maknanya. .Melihat bahawa kanak-kanak menyebut satu perkataan . Kuliah ke-6 -proses kanak-kanak memahami dan mengembangkan frasa.Belajar bagaimana kanak-kanak membezakan makna.Memgeluarkan huruf-huruf yang telah digunakan oleh kanak-kanak yang dikaji.Beberapa analisis dilakukan berkaitan bunyi bagi bahasa kanak-kanak bawah 2 tahun. Kuliah ke-7 .

-penerangan berkaitan konsep yang paling sukar iaitu ‘bilangan’. .Perbincangan berkaitan tugasan.Memasukkan teori/proses/peristiwa yang digunakan sebagai contoh. 2009 10:36 AM zuraliza said. ..Sejarah aktifnya bermula pada tahun 200 masihi. lebih kajian secara menyeluruh dan sistematik dilakukan terhadap penelidikan bahasa kanak-kanak ini.Selain itu untuk melihat bagaimana kanak-kanak tersebut tahu bahawa setiap benda dalam dunia ini ada labelnya.akibat Kuliah ke-10 .Selain itu mengenal pasti penyebutan dan pembinaan ayat/ kata oleh kanak-kanak yang dikaji. .Mempelajari konsep prototaip(ciri-ciri yang ada pada sesuatu benda yang menyebabkan kanak-kanak memahami apa yang disebutnya itu) . berkaitan logik c. iaitu bagaiamana kanak-kanak belajar makna dan tahu makna dan apa yang disebutnya. . Contohnya kita akan mengetahui angka tersebut adalah satu. berkaitan masa b. Selain itu isu berkaitan apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang membolehkan apa yang dilihatnya dan memberikan label pada perkataan yang digunakannya. . berkaitan sebab. Mulai tahun 1950.Pita rakaman: Pertuturan bahasa kanak-kanak yang dirakam dengan menggunakan pita rakaman dapat dianalisis dan dirakam secara berulang-ulang dan dapat mendengar proses bunyi tersebut yang mungkin pada pertama kalinya kita mendengar . Zuraliza Binti Zakaria SMK Tunku Ismail Sungai Petani Kedah 012-4341415 Nota Kuliah (10 markah) Psikoliguistik adalah suatu proses psikologi dan bahasa. -Perkara yang paling lambat kanak-kanak hendak berkembang iailah:a. 2 Januari 2009 Menyelidiki bahasa kanak-kanak.Diari ibu bapa. Bilangan ini diajarkan oleh ibu bapa atau guru dan ini akan diikut oleh kanak-kanak. .Menyiasat bagaimana atau bila kanak-kanak membina makna dan melihat proses pragmatik.. berkaitan tempat d. .Memahami proses lambang ideogram dan huruf March 22.Perbincangan berkaitan semantik. .

Rakam dengan menggunakan alat teknologi seperti pita rakaman. NOAM Chomsky. bunyi itu agak kabur dan kurang jelas. kamera digital.Proses bunyi yang keluar daripada mulut kanak-kanak adalah… seterusnya… Kuliah pada 09/01/2009 -Kaedah yang berkesanBERJAYA -Penyelidik membina kaedah berkesan untuk mendapatkan data daripada kanakkanak.Lain daripada masalah dengan orang dewasa. Itulah yang dikaitkan dengan bidang psikolinguistik atau bidangan bahasa. . Carol Chomsky. Ahli-ahli psikologi yang terkenal antaranya Sigmund Freud. Kecuali jika proses pembelajaran itu menggunakan kaedah menggunakan peta minda atau visual yang mempunyai suara dan gambar( ideogram). . Contohnya seperti: Apakah perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak dan daripada dapatan tersebut apakah proses yang berlaku kepada kanak-kanak tersebut. = Kanak-kanak cepat memahami dan mengingat arahan . .Bilakah seseorang kanak-kanak itu boleh bercakap (bergantung kepada individu) . handycam. . Dan sebagainya. . Bagaimana kanak-kanak itu dapat mempelajari sesuatu bahasa yang sangat kompleks dengan tidak berusaha bersungguh-sungguh tetapi hanya tahu menyebut sesuatu perkataan tanpa memahami maknanya.melalui pita rakaman tersebut.Apakah pola. Hal ini kerana mereka cepat merasa jemu dan bosan terhadap sesuatu terutamanya -apabila ianya melibatkan proses pembelajaran. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana: = berlakunya perkembangan kognitif (pemikiran) = Jangka minat (attention) kanak-kanak terhadap sesuatu tidak panjang.Multidisiplinari: Linguistik dan eksperimens. . .Pengitlakan (proses generalisasi).Bagaimana kita memahami kanak-kanak mempelajari sesuatu bahasa. Skinner. perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak .Bahasa disebutkan sebagai sesuatu yang sangat kompleks.Adakah bahasa yang dikeluarkan oelh seseorang kanak-kanak itu dapat dikembangkan lagi? . Bidang bahasa. Watson yang telah memberikan teori-teori berkenaan pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. Freud meletakkan satu kelompok kanak-kanak kepada bentuk yang tidak boleh bercakap.Pada masa ini berkembangnya teori empirical iaitu apabila kenyataan atau dasar yang kita buat itu adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. deskripsi secara lengkap dan tepat. Kajian yang lebih sistematik berlaku dalam 50 tahun lalu. Bagaimana kanak-kanak mempelajari sesuautu bahasa. Antara dapatan dalam kajian itu adalah: .

Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan . Kaedah baru .Data boleh dipercayai. Sampel alamiah .Mungkin tidak banyak peristiwa tentang cirri-ciri bagi membuat kesimpulan bagai mana kanak-kanak belajar . .Naturalistik sampling: suasana lazim kanak-kanak. .Kanak-kanak belum dapat bercakap pun masih boleh diambil untuk dijadikan responden kajian.Kesulitan: Mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya.Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak.Jalankan tugasan dan kumpul data .Dirumah: Akustik tidak baik dan alat boleh mengganggu kanak-kanak. .Bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa. eksperimen.Lain subjek.Teknik merakam dan desain eksperimen direka .Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara . . .Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. . dan prosedur statistic member interprestasi berlainan. suasana.Sampel besar bertahun-tahun .Hasilnya beri bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan) memperbaiki eksperimen akan datang.Pusat penyelidikan: Kanaka-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan. tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa .Data berkualiti : representative (contoh buat peta. . Hasil Penyelidikan .Apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal. . Psikologi eksperimental banyak digunakan .Ada mikrofon radio .Teknik eksperimen sesuai dengan intelektual dan pengalaman sosial .Buat analisis statistic behavior (tingkah laku) subjek.Reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek .Perlu tambahan daripada kaedah yang lain.Dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak .Tetapi pengitlakan daripada kajian ini sukar .= Tetapi ianya tidak dapat dilakukan kepada kanak-kanak di bawah 3 tahun. . bermula dari peringkat awal kelahiran sehinggalah baligh. . . Dan kita ambil cirri-ciri yang penting sahaja) dan naturalistic.

Oleh itu.Apabila biilangan kanak-kanak itu ramai. mengkaji pelajar-pelajar yang datang dari London dan kebanyakannya dari Jamaica dan dari keluarga atau golongan bawahan. bahasa yang dituturkan oleh mereka seharian adalah dari kelas rendah.Sangat perlahan. -Penceramah yang menngunakan bahasa yang tinggi adalah seperti Tan Sri Rais Yatim dan Ustaz Badrul Amin. Kekerapan . Jasa kalian (ibu bapa) tidak dapat dibalas (x) Konteks ayat di atas salah kerana kalian member makna ibu bapa. mulai lahir hingga 3 bulan.Berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen? . Contohnya 100 ujaran pada satu-satu masa .Kerap.Yang penting adalah responden ujaran daripada kanak-kanak itu sendiri. Roger Brown (ahli Psikolinguistik) . . Memakan masa lama untuk penyelidik memastikan semua angkuhan dikaji dan hasilnya sahih.. maka penyelidikan tertumpu kepada penyelidikan unsur bahasa tertentu sahaja.Sebuah penyelidikan penting oleh ahli psikologi Amerika Roger Brown (1925dalam tahun 1960. Saiz Sampel . Apa yang patut dilakukan .an).Sampel yang popular dilakukan adalah setengah jam . . selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat. Kuliah pada 16/01/2009 Etika= nilai kod= peraturan Etika pakaian (x) kod pakaian Language kod peraturan berbahasa Elaborate kod= peraturan-peraturan dan bahasa yang sangat canggih Logic of place = logik tempat Contoh ayat: Beli tasbih di Mekah (betul) = peraturan berbahasa Beli tasbih dekat Mekah (salah) = peraturan berbahasa Contoh lain: Selalu diucapkan oleh pelajar..Bersifat naturalistik atau representatif.Mereka menggunakan ujaran yang dipastikan. Ibu bapa tidak boleh menggunakan gelaran “kalian” Basil Berstein 1950-an daripada Univercity of London. Sampel besar tidak semestinya menjamin keberhasilannya.

.meletakkan gula-gula di atas meja .Contoh: ucapan terima kasih setelah menerima sesuatu daripada orang .apakah kanak-kanak itu pandai menghasilkan bunyi atau sekadar meniru daripada orang yang terdekat dengannya . kita mesti tengok tempat dan keadaan. Bagaimana eksperimen dihasilkan? Dari kecil. Penghasilan bunyi .Kognitif = sains = mengkaji apa yang kita tahu terhadap apa yang kita tahu… Logik Tempat .apa yang mula dikatakan? Kuliah pada 30/01/2009 Antara masalah kanak-kanak (terhadap penyelidikan kanak-kaank) . banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan .3 bidang besar: penghasilan bunyi.Ucapn tersebut mungkin dilakukan setelah ibu bapa kanak-kanak itu menyuruh kanak-kanak tersebut untuk mengucapkan terima kasih dan seterusnya menyalam orang yang member hadiah tersebut. Penghasilan yang berasakan kepada tiruan? .Apa perkembangan yang berlaku terhadap bahasa kanak-kanak itu .Jika dilakukan setiap hari terhadap kanak-kanak tidak semua apa yang kita inginkan.tetapi pada hakikatnya.Soalan: bertanya kanak-kanak di mana gula-gula itu berada? .Apa perkembangan bahasa kanak-kanak itu secara semulajadi Lakukan eksperimen.Kita bercakap tanpa memahami ertinya… Kuliah pada 23/01/09 Naturalistik inquiry . pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. Antara masalah dalam eksperimen terhadap kanak-kanak .Jawapan: Gula-gula itu berada di atas meja Ini adalah proses yang dinamakan sebagai perkembangan kognitif/ intelektual/pemilkiran. kanak-kanak itu dapat melakukannya. bayi mula bercakap .Tidak tahu sama ada kanak-kanak faham atau tidak apa yang diarahkan .sebanyak mana bahan yang dikumpul. masalah kedua eksperimen tehadap kanak-kanak ialah: . Kuliah 06/02/2009 Perkataan Pertama .apakah proses peniruan tersebut? .Tetapi untuk berbahasa.Proses berucap boleh berlaku tanpa memahaminya .Bagaimana bahasa kanak-kanak itu berkembang secara semulajadi . .umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama .itulah bukti ketara perkembangan bahasa.Tidak mungkin sebagai orang dewasa kita akan bercakap atau berucap perkara yang tidak pernah dibaca atau dilakukan. mencukupi untuk dibuat eksperimen .

Kualitii bunyi menyerupai bunyi vokal (a).lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviiti menyebut bunyi bahasa.kita tidak dapat mengjangkakan apakah makna yang dietrima di sebalik tangisan bayi tersebut.. .8 minggu): bunyi-bunyi asas biologi . menelan.Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara di selang seli dengan sepi sudah didokumentasikan denga baik. . bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi . .bunyi gasgur menyerupai suku kata .Ada beberapa tahap perkembangan .sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai riitma yang berlainan.bunyinya beritma .pada beberapa minggu pertama. sakit dan sebagainya terhadap bunyi refleksi (menghasilakn bunyi secara naluri).4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir . .tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa . mencepak.pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa .Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. Mula menunjukkan kontor intonasi . sendawa adalah juga berkitan dengan keperluan biologi .tahap 1 (0.mula mengagah dan gelak.Ia mungkin menyatakan lapar. Kuliah pada 13/02/2009 . .ini sama seperti asas bunyi Kuliah padaa 20/02.namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa .bunyi makan lebih pendek dan rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan .bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek .Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama. . Nadanya mula berbagai-bagai . .Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan rendah.antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila diribakan .pita suara digunakan bagi menghasilakn pola-pola nada suara .2009 Tahap 2 (8-20 minggu (gelak dan mengagah) . Tidak seperti bunyi bahasa .bunyi makan.mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu .berirama dan pendek .tangisan juga dihasilkan.daripada saat bayi lahir hingga 12 bula ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. batuk. .

ini tanda awal bahasa . dengan makna jelas .nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal . Tetapi lebih kerap digunakan . kemahuan dan kemesraan .Kuliah pada 27/02/2009 Tahap 3 (20 – 30 minggu (bermain dengan bunyi bahasa) .pada mulanya pengkaji percaya membebel dan bahas tidak berkaitan.ada bunyi lelangit lembut. kata awal. Lebih mengembirakan pada ibu bapaanya. . agak serupa bunyi Tahap 5 (9-18 bulan) ujaran berirama .sudah ada suku kata. mula ada makna. Kuliah pada 06/03/2009 Tahap 4 (25-50 minggu) membebel .bebel tidak ada makna tetapi menyerupai bunyi dewasa . Dia akan membebel sehingga 18 bulan .bunyi bebel ini juga bukan rawak.bunyi seolah-olah berlatih pada masa ini. Ini salah .membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja. aagaa.ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran . berbeza-beza . ada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut .penghasilan bunyi lebih mantap . Ia berhenti sebelum bayi bercakap.ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan .kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Kuliah pada 13/03/2009 Bacaan melalui buku dan perbentangan Tajuk saya :pendidikan pemulihan sekolah” .bunyi sudah berirama.bunyi seperti bababa dan deretan lain…selalunya diulang . dada dan lain-lain .kanak-kanak terus membebel setelah bercakap.bunyi lebih jelas.selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti – aa bb. panggilan.bunyi lebih panjang 1 saat seperti huruf vokal dan konsonan. soalan.mainan dan ulangan seperti nyanyian bermelodi .

Minggu 1 Pengujian terhadap seorang budak sebagai responden untuk dibuat kajian tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa yang ada pada dia. Proses rakaman memakan masa selama setengah jam setiap minggu. Responden yang dikaji bernama Nurisya Khyra binti Zamzuri. Berusia 13 bulan. Kedua ibu bapanya merupakan pendidik di salah sebuah sekolah di negeri Kedah. Perkataan yang dirakam pada minggu pertama melalui percakapan dan perbuatan budak tersebut. Antara perkataan tersebut adalah ‘cu’ bagi susu, “matan” untuk makan, “ba gi’ untuk baba pergi, “ma” untuk mama, ‘syedap’ untuk sedap, “nanak’ untuk tidak hendak. Minggu 2. Perkataan yang disebut antaranya susu masih menjadi “cu”, matan (makan), yang lainnya masih sama tetapi ada penambahan dari segi jumlah perkataan. Sudah mula memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan “tatak” untuk kakak, adik (adik), tok (atok), atok juga mewakili atok. Tetapi bagi orang utara, tok mewakili nenek perempuan manakala wan mewakili nenek lelaki. Hal ini berbeza dengan orang yang tinggal di sebelah selatan. Mereka memanggil “atok” untuk gelaran bagi nenek lelaki, manakala, “wan” bagi nenek perempuan. Selain itu, Nurisya juga sudah mula pandai merasa makanan. Sekiranya makanan yang diberikan kepadanya itu manis, dia akan mengatakannya “anis” yang membawa maksud makanan itu manis. Begitu juga dengan masam dan masin. Dia akan menyatakan makanan itu acam jika masam dan acin jika masin. Jadi di sini, apa yang dapat saya perhatikan, dia sudah mula bercakap menggunakan perkataan tertentu tetapi dengan cara menggugurkan imbuhan di hadapannya. Sebagai contoh: masam jadi acam. Konsonan “m” di sini telah gugur apabila dia mula menyebut perkataan masam tersebut. Minggu 3 Perkataan yang sudah mula disebut oleh responden yang dikaji adalah sudah mula terdengar bunyi-bunyi seperti p (peh), m (meh), n (neh), d (deh), t (teh), c (ceh), Antara perkataan yang disebut oleh Nurisya yang menghasilkan bunyi p (peh) adalah pai (sampai), bunyi m (meh) adalah mama, n (neh) adalah nanak, t (teh) adalah takmau, dan c (ceh) adalah cu untuk susu.
March 22, 2009 8:54 PM

zuraliza said...

Zuraliza Binti Zakaria SMK Tunku Ismail Sungai Petani Kedah 012-4341415

Nota Kuliah (10 markah) Psikoliguistik adalah suatu proses psikologi dan bahasa. 2 Januari 2009 Menyelidiki bahasa kanak-kanak. - Sejarah aktifnya bermula pada tahun 200 masihi.Diari ibu bapa. Mulai tahun 1950, lebih kajian secara menyeluruh dan sistematik dilakukan terhadap penelidikan bahasa kanak-kanak ini. - Pita rakaman: Pertuturan bahasa kanak-kanak yang dirakam dengan menggunakan pita rakaman dapat dianalisis dan dirakam secara berulang-ulang dan dapat mendengar proses bunyi tersebut yang mungkin pada pertama kalinya kita mendengar melalui pita rakaman tersebut, bunyi itu agak kabur dan kurang jelas. - Pengitlakan (proses generalisasi), deskripsi secara lengkap dan tepat. - Multidisiplinari: Linguistik dan eksperimens. Contohnya seperti: Apakah perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak dan daripada dapatan tersebut apakah proses yang berlaku kepada kanak-kanak tersebut. Bagaimana kanak-kanak mempelajari sesuautu bahasa. Itulah yang dikaitkan dengan bidang psikolinguistik atau bidangan bahasa. Bidang bahasa. - Bagaimana kita memahami kanak-kanak mempelajari sesuatu bahasa. - Bahasa disebutkan sebagai sesuatu yang sangat kompleks. Bagaimana kanak-kanak itu dapat mempelajari sesuatu bahasa yang sangat kompleks dengan tidak berusaha bersungguh-sungguh tetapi hanya tahu menyebut sesuatu perkataan tanpa memahami maknanya. Ahli-ahli psikologi yang terkenal antaranya Sigmund Freud, NOAM Chomsky, Carol Chomsky, Skinner, Watson yang telah memberikan teori-teori berkenaan pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. Freud meletakkan satu kelompok kanak-kanak kepada bentuk yang tidak boleh bercakap. Kajian yang lebih sistematik berlaku dalam 50 tahun lalu. Antara dapatan dalam kajian itu adalah: - Apakah pola, perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak - Bilakah seseorang kanak-kanak itu boleh bercakap (bergantung kepada individu) - Adakah bahasa yang dikeluarkan oelh seseorang kanak-kanak itu dapat dikembangkan lagi? - Rakam dengan menggunakan alat teknologi seperti pita rakaman, kamera digital, handycam. Dan sebagainya. - Pada masa ini berkembangnya teori empirical iaitu apabila kenyataan atau dasar yang kita buat itu adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. - Proses bunyi yang keluar daripada mulut kanak-kanak adalah… seterusnya… Kuliah pada 09/01/2009 -Kaedah yang berkesan-

BERJAYA -Penyelidik membina kaedah berkesan untuk mendapatkan data daripada kanakkanak. - Lain daripada masalah dengan orang dewasa. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana: = berlakunya perkembangan kognitif (pemikiran) = Jangka minat (attention) kanak-kanak terhadap sesuatu tidak panjang. Hal ini kerana mereka cepat merasa jemu dan bosan terhadap sesuatu terutamanya -apabila ianya melibatkan proses pembelajaran. Kecuali jika proses pembelajaran itu menggunakan kaedah menggunakan peta minda atau visual yang mempunyai suara dan gambar( ideogram). = Kanak-kanak cepat memahami dan mengingat arahan = Tetapi ianya tidak dapat dilakukan kepada kanak-kanak di bawah 3 tahun.

Kaedah baru - Teknik merakam dan desain eksperimen direka - Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan - Ada mikrofon radio - Sampel besar bertahun-tahun - Teknik eksperimen sesuai dengan intelektual dan pengalaman sosial - Kanak-kanak belum dapat bercakap pun masih boleh diambil untuk dijadikan responden kajian. - Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara - Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. - Data boleh dipercayai, bermula dari peringkat awal kelahiran sehinggalah baligh. Sampel alamiah - Naturalistik sampling: suasana lazim kanak-kanak. - Dirumah: Akustik tidak baik dan alat boleh mengganggu kanak-kanak. - Pusat penyelidikan: Kanaka-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan. - Data berkualiti : representative (contoh buat peta. Dan kita ambil cirri-ciri yang penting sahaja) dan naturalistic. - Kesulitan: Mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya. - Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak. - Mungkin tidak banyak peristiwa tentang cirri-ciri bagi membuat kesimpulan bagai mana kanak-kanak belajar - Perlu tambahan daripada kaedah yang lain.

Psikologi eksperimental banyak digunakan - Bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu

aspek bahasa. - Reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek - Jalankan tugasan dan kumpul data - Buat analisis statistic behavior (tingkah laku) subjek. - Hasilnya beri bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan) memperbaiki eksperimen akan datang. Hasil Penyelidikan - Dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak - Tetapi pengitlakan daripada kajian ini sukar - Apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal, tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa - Lain subjek, suasana, eksperimen, dan prosedur statistic member interprestasi berlainan. - Sangat perlahan. Memakan masa lama untuk penyelidik memastikan semua angkuhan dikaji dan hasilnya sahih. Kekerapan - Berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen? - Kerap, selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat, mulai lahir hingga 3 bulan. Roger Brown (ahli Psikolinguistik) - Sebuah penyelidikan penting oleh ahli psikologi Amerika Roger Brown (1925dalam tahun 1960- an).

Saiz Sampel - Apabila biilangan kanak-kanak itu ramai, maka penyelidikan tertumpu kepada penyelidikan unsur bahasa tertentu sahaja. Sampel besar tidak semestinya menjamin keberhasilannya. Apa yang patut dilakukan - Sampel yang popular dilakukan adalah setengah jam - Mereka menggunakan ujaran yang dipastikan. Contohnya 100 ujaran pada satu-satu masa - Yang penting adalah responden ujaran daripada kanak-kanak itu sendiri.. - Bersifat naturalistik atau representatif. Kuliah pada 16/01/2009 Etika= nilai kod= peraturan Etika pakaian (x) kod pakaian Language kod peraturan berbahasa Elaborate kod= peraturan-peraturan dan bahasa yang sangat canggih Logic of place = logik tempat Contoh ayat: Beli tasbih di Mekah (betul) = peraturan berbahasa

Beli tasbih dekat Mekah (salah) = peraturan berbahasa Contoh lain: Selalu diucapkan oleh pelajar; Jasa kalian (ibu bapa) tidak dapat dibalas (x) Konteks ayat di atas salah kerana kalian member makna ibu bapa. Ibu bapa tidak boleh menggunakan gelaran “kalian” Basil Berstein 1950-an daripada Univercity of London, mengkaji pelajar-pelajar yang datang dari London dan kebanyakannya dari Jamaica dan dari keluarga atau golongan bawahan. Oleh itu, bahasa yang dituturkan oleh mereka seharian adalah dari kelas rendah. -Penceramah yang menngunakan bahasa yang tinggi adalah seperti Tan Sri Rais Yatim dan Ustaz Badrul Amin. - Tetapi untuk berbahasa, kita mesti tengok tempat dan keadaan. Penghasilan yang berasakan kepada tiruan? - apakah proses peniruan tersebut? - Tidak mungkin sebagai orang dewasa kita akan bercakap atau berucap perkara yang tidak pernah dibaca atau dilakukan. - Proses berucap boleh berlaku tanpa memahaminya - Kita bercakap tanpa memahami ertinya… Kuliah pada 23/01/09 Naturalistik inquiry - Bagaimana bahasa kanak-kanak itu berkembang secara semulajadi - Apa perkembangan yang berlaku terhadap bahasa kanak-kanak itu - Apa perkembangan bahasa kanak-kanak itu secara semulajadi Lakukan eksperimen. Bagaimana eksperimen dihasilkan? Dari kecil- apa yang mula dikatakan? Kuliah pada 30/01/2009 Antara masalah kanak-kanak (terhadap penyelidikan kanak-kaank) - Tidak tahu sama ada kanak-kanak faham atau tidak apa yang diarahkan - Kognitif = sains = mengkaji apa yang kita tahu terhadap apa yang kita tahu… Logik Tempat - meletakkan gula-gula di atas meja - Soalan: bertanya kanak-kanak di mana gula-gula itu berada? - Jawapan: Gula-gula itu berada di atas meja Ini adalah proses yang dinamakan sebagai perkembangan kognitif/ intelektual/pemilkiran. Antara masalah dalam eksperimen terhadap kanak-kanak - sebanyak mana bahan yang dikumpul, mencukupi untuk dibuat eksperimen - Jika dilakukan setiap hari terhadap kanak-kanak tidak semua apa yang kita inginkan, kanak-kanak itu dapat melakukannya. masalah kedua eksperimen tehadap kanak-kanak ialah: - apakah kanak-kanak itu pandai menghasilkan bunyi atau sekadar meniru daripada orang yang terdekat dengannya

- Contoh: ucapan terima kasih setelah menerima sesuatu daripada orang - Ucapn tersebut mungkin dilakukan setelah ibu bapa kanak-kanak itu menyuruh kanak-kanak tersebut untuk mengucapkan terima kasih dan seterusnya menyalam orang yang member hadiah tersebut. Kuliah 06/02/2009 Perkataan Pertama - umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama - itulah bukti ketara perkembangan bahasa, bayi mula bercakap - tetapi pada hakikatnya, banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan - 3 bidang besar: penghasilan bunyi, pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. Penghasilan bunyi - daripada saat bayi lahir hingga 12 bula ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. - Ada beberapa tahap perkembangan - tahap 1 (0- 8 minggu): bunyi-bunyi asas biologi - pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. - Ia mungkin menyatakan lapar, sakit dan sebagainya terhadap bunyi refleksi (menghasilakn bunyi secara naluri). - bunyi makan, mencepak, menelan, batuk, sendawa adalah juga berkitan dengan keperluan biologi - Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara di selang seli dengan sepi sudah didokumentasikan denga baik. - Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan rendah. Kualitii bunyi menyerupai bunyi vokal (a). Kuliah pada 13/02/2009 - Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. - Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama. - sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai riitma yang berlainan. - bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek - bunyi makan lebih pendek dan rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan - kita tidak dapat mengjangkakan apakah makna yang dietrima di sebalik tangisan bayi tersebut. Tidak seperti bunyi bahasa - tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa - namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa - Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi - bunyinya beritma - pita suara digunakan bagi menghasilakn pola-pola nada suara - ini sama seperti asas bunyi

Kuliah padaa 20/02.2009 Tahap 2 (8-20 minggu (gelak dan mengagah) - antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila diribakan - tangisan juga dihasilkan. Nadanya mula berbagai-bagai - mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu - berirama dan pendek - mula mengagah dan gelak. Mula menunjukkan kontor intonasi - bunyi gasgur menyerupai suku kata - 4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir - pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa - lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviiti menyebut bunyi bahasa. Kuliah pada 27/02/2009 Tahap 3 (20 – 30 minggu (bermain dengan bunyi bahasa) - penghasilan bunyi lebih mantap - bunyi lebih panjang 1 saat seperti huruf vokal dan konsonan. - nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal - ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan - ada bunyi lelangit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut - bunyi seolah-olah berlatih pada masa ini. Lebih mengembirakan pada ibu bapaanya. Kuliah pada 06/03/2009 Tahap 4 (25-50 minggu) membebel - membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja. Tetapi lebih kerap digunakan - bunyi seperti bababa dan deretan lain…selalunya diulang - selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti – aa bb, aagaa, dada dan lain-lain - bebel tidak ada makna tetapi menyerupai bunyi dewasa - pada mulanya pengkaji percaya membebel dan bahas tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah - kanak-kanak terus membebel setelah bercakap. Dia akan membebel sehingga 18 bulan - bunyi bebel ini juga bukan rawak, agak serupa bunyi Tahap 5 (9-18 bulan) ujaran berirama - bunyi sudah berirama, berbeza-beza - ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran - bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, panggilan, kemahuan dan kemesraan - mainan dan ulangan seperti nyanyian bermelodi - sudah ada suku kata, kata awal, dengan makna jelas - ini tanda awal bahasa - kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Kuliah pada 13/03/2009

n (neh). Tetapi bagi orang utara. Jadi di sini. Mereka memanggil “atok” untuk gelaran bagi nenek lelaki. Konsonan “m” di sini telah gugur apabila dia mula menyebut perkataan masam tersebut. c (ceh). Selain itu. Sudah mula memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan “tatak” untuk kakak. Berusia 13 bulan. dia akan mengatakannya “anis” yang membawa maksud makanan itu manis. manakala. atok juga mewakili atok. “matan” untuk makan. Nurisya juga sudah mula pandai merasa makanan. Dia akan menyatakan makanan itu acam jika masam dan acin jika masin. Perkataan yang dirakam pada minggu pertama melalui percakapan dan perbuatan budak tersebut. “wan” bagi nenek perempuan. m (meh). apa yang dapat saya perhatikan. d (deh).Bacaan melalui buku dan perbentangan Tajuk saya :pendidikan pemulihan sekolah” Minggu 1 Pengujian terhadap seorang budak sebagai responden untuk dibuat kajian tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa yang ada pada dia. Responden yang dikaji bernama Nurisya Khyra binti Zamzuri. tok mewakili nenek perempuan manakala wan mewakili nenek lelaki. dia sudah mula bercakap menggunakan perkataan tertentu tetapi dengan cara menggugurkan imbuhan di hadapannya. Kedua ibu bapanya merupakan pendidik di salah sebuah sekolah di negeri Kedah. tok (atok). “nanak’ untuk tidak hendak. yang lainnya masih sama tetapi ada penambahan dari segi jumlah perkataan. . adik (adik). Sekiranya makanan yang diberikan kepadanya itu manis. matan (makan). Proses rakaman memakan masa selama setengah jam setiap minggu. Sebagai contoh: masam jadi acam. ‘syedap’ untuk sedap. “ma” untuk mama. “ba gi’ untuk baba pergi. Perkataan yang disebut antaranya susu masih menjadi “cu”. t (teh). Minggu 2. Hal ini berbeza dengan orang yang tinggal di sebelah selatan. Antara perkataan tersebut adalah ‘cu’ bagi susu. Begitu juga dengan masam dan masin. Minggu 3 Perkataan yang sudah mula disebut oleh responden yang dikaji adalah sudah mula terdengar bunyi-bunyi seperti p (peh).

Jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan Daya kefahaman lebih asas dari bertutur Dari yang umum menuju yang khusus Peringkat penguasaan bahasa Demografi subjek e. March 22. n (neh) adalah nanak. t (teh) adalah takmau. (40 markah). Minggu keempat.. Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak. Ismail ( M20081000089) SK Methodist (ACS) Jalan Lahat 30200 Ipoh.. 2009 8:55 PM normahismail said. bunyi m (meh) adalah mama. Normah Bt. Jawapan: Kandungan: a. d. 014 2546199 Soalan 3. b. Fenomena penghasilan.Antara perkataan yang disebut oleh Nurisya yang menghasilkan bunyi p (peh) adalah pai (sampai). Buat esei mengenai penguasaan bahasa kanak-kanak berdasarkan data yang dipungut selama dua bulan. pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanak-kanak. dan c (ceh) adalah cu untuk susu. Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari. Teori-teori linguistik Teori Ferdinand de Saussure Teori Leonard Bloomfield Teori John Rupert Firth Teori Noam Chomsky Teori Watson Teori Guthrie Teori Skinner c. Senarai perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan golongannya Kata nama Kata kerja .

dianggap sebagai pengasas linguistik . dia mengharapkan bahasa yang keluar daripada kanak-kanak itu adalah bahasa Mesir. proses itu dilakukan dalam bimbingan yang formal. Charles Darwin pada 1877 juga mencatat perkembangan bahasa anak lelakinya (Gleason dan Ratner. Pragmatik. Sebagai raja Mesir. Rujukan a. pernah menyuruh pegawainya mengisolasi dua daripada anaknya bagi mengetahui bahasa apa yang akan dikuasai anak-anak itu. b. iaitu belajar dalam kelas dan diajar oleh seorang guru. Senarai frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan. Dalam pengertian ini. Istilah ini dibezakan daripada pembelajaran yang merupakan padanan kepada istilah Inggeris learning. Dengan demikian. Lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang diperhatikan tahap I (0-8 minggu) tahap II ( 8-20 minggu) tahap III (20-30 minggu) tahap IV (25-50 minggu) tahap V ( 9-18 bulan) i. Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak. Psammetichus 1. sedangkan proses orang. Minat terhadap bagaimana anak memperoleh bahasa sebenarnya sudah lama wujud. umumnya dewasa. 1972). Istilah pemerolehan digunakan untuk padanan istilah Inggeris acquisition. Teori-teori Psikolinguistik TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913) De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss. maka proses daripada kanak-kanak yang belajar menguasai bahasa ibunya adalah pemerolehan.Kata adjektif Kata tanya Kata arah Kata bilangan f. Teori penguasaan bahasa kanak-kanak inat (kuderat) peniruan kognisi (intelektual) input h. iaitu proses penguasaan bahasa yang berlaku pada kanak-kanak secara natural pada masa dia belajar bahasa ibunya. yang belajar dalam kelas adalah pembelajaran (lihat juga Krashen. tetapi akhirnya dia kecewa. raja Mesir pada abad 7 Sebelum Masihi. g. Kononnya. 1998: 349). Catatan harian yang pada zaman moden berkembang menjadi data-data elektronik sesuai dengan perkembangan zaman mendorong lebih kuat penyelidikan mengenai bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa.

maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi. Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut. Kemudian. Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual.deskriptif. 3. Baik konsep-konsep mahupun bayanganbayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tandatanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri. Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama. 2. sedangkan bertutur adalah aktif. Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: ‘signe’ (sign). De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda . De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan. gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal. Kedua-dua sifat ini saling bertentangan. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut : 1. Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu. Bahasa adalah pasif. otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi. tanda atau lambang. gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi. telinga dan bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar. bukan bertutur dan bukan pula ucapan. kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. Kemudian. iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut. dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini. Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. Jadi. Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa. Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B. Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya. De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti : a. bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak. Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi.

menurut De Saussure. tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. Pertamanya. Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. ‘tree’ dinamai tanda kerana membawa konsep ‘pohon’. Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari. metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. iaitu hubungan-hubungan antara unitunit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan. signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda Contohnya. Menurut De Saussure.b. Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik. tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenangwenang atau arbitrari. Pola-pola itu boleh sintagmatik. Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949) Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedahkaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism. Pembentukan ayat-ayat. Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris ‘tree’ maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita. Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari. Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis. atau boleh paradigmatik. tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable). Chomsky 1968). tandatanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas. satu perpanjangan. Dengan kata lain. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses penciptaan bebas. Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence). iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan. Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli . tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue). tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayatayat di luar bidang linguistik murni. dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable). Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. Jadi. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda c.

Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S ) 6. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( . Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti.P.. Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak 7.. Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan... maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu. Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk ‘’Jack and Jill’’.psikologi seperti John B. Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku–tingkah laku lain. Oleh itu. Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r ) 4. : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan s: pengamatan bunyi ) Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan Bahasa. perilaku ucapan adalah satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau: Laku ucapan : r…. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu. . Ungkapanungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagian–bahagiannya. Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa.. Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon. Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R ) r: pengeluaran bunyi ) . Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu. Jack dan Jill berjalan-jalan.. Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack 3. apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya. Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran.... Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut: 1. Jill melihat epal ( S ) 2... bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat..s + S – R Bagi Bloomfield. ) 5. bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community). Watson dan A. memetik epal dan memberikannya kepada Jill. Oleh yang demikian. Jack memanjat pohon epal..

Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya. tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik. misalnya : ‘matahari’ . tingkatan leksikon. dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi. ‘kakitangan’. . b. Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem. Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik. tingkatan morfologi. Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas. c. Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa. ‘-an’. Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian. ‘jalan’. misalnya: ‘Amat jalan’ . Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu. Ada tiga jenis bentuk: a. ‘Amat’ . Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain. konteks morfologi. konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan). TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 – 1960) Menurut Firth. Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis. misalnya: ‘pe-‘ . Bahasa adalah susunan daripada kontekskonteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu. Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas. Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian. Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon. semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran. Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentukbentuk bebas.Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik.

4. 3.Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem. erti tatabahasa dan erti fonologi. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya. unsur-unsur leksikon adalah kata-kata. unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem. erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi: 1. satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : ‘She liked me’. 5. Jadi. Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik. Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi: . unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori semantik. Misalnya. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti. erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik. tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya. Hubungan ayat dengan konteks situasi. Menurut Firth. Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma. dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai. Jadi. Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsurunsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa. Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan. Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat. 2. Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataanpernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu. Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata). Erti tatabahasa ‘liked’ adalah peranan atau hubungannya dengan ‘she’ dan ‘me’ dan juga hubungannya dengan ‘like’ dan dengan ‘likes’ pada tingkatan paradigmatik. Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama.

2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik. Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama. iaitu teori Transformasi Generatif. terutama dalam psikolinguistik. maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya. pada tahun 1957. . mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi. 2. 4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental). kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku. dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja. Jadi. 3) Kesejagatan struktur linguistik dasar. seperti suku kata atau kata. maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik. Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative). Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen. TEORI NOAM CHOMSKY (1927 – SEKARANG) Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky.1. Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut : 1) Aspek kreatif penggunaan bahasa. Oleh itu. baik berupa perpanjangan fonetik. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor. Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa. menurut Chomsky. Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan. dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu. Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsurunsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan. Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan. teori linguistik bersifat mental.

1) Komponen sintaksis . iaitu. Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman. John ialah subjek (“John wants to please”). Jadi. Dalam teori linguistiknya.” 2. Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu. John adalah objek yang logis (“It is easy to please John”). Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. bahawa dalam ayat pertama. tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif. Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat.” Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya. iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan. Pada tahun 1965. Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa. iaitu John ialah subjek keduadua ayat itu. Jadi. Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayatayat berikut (Chomsky 1964. “John is easy to please. Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan. iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan. Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting. terutama dalam psikolinguistik. “John is eager to please. Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak.Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini. kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa. tatabahasa generatif terdiri daripada tiga komponen utama. cetakan ke-24 1969 :34) : 1. sedangkan dalam ayat yang kedua.

Watson Dalam kurun ke-19. Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. Mereka ini selalu mengkaji lakuan binatang dan mereka suka menjalankan analisa mengikut rangsangan dan tindakbalas. profesor psikologi di John Hopkins University telah membuat kajian dan menulis artikelnya: Psychology as the Behaviorist View (1913). Jadi bagaimana lakuan lain itu dipelajari. Teori Behaviorisme Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. Kajian mereka hanya ditumpukan kepada lakuan binatang. J. teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman. iaitu penolakannya terhadap pembezaan jasad dan fikiran. Mereka yang mengkaji mengenai teori behaviorisme ini ialah sarjana psikologi yang beranggapan bahawa pemerolehan sesuatu lakuan terjadi melalui ulangan sesuatu lakuan.B. aliran kajian psikologi di Amerika mulai bergerak berpisah dari pemikiran tradisi sarjana. Dengan mengetepikan sesuatu yang subjektif maka dia telah dapat melakukan kajian terhadap lakuan sedar. Dalam bukunya The Psychology of Learning (1935). yakni ia mengetepikan apa yang berdasarkan agakan tanpa bukti yang dapat dilihat nyata. sama seperti lakuan lain. Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon. Guthrie Di samping sarjana ini kita dapati pula E. Inilah yang dipegang oleh ahli psikologi sebagai lakuan itu. Eksperimen ini tidaklah dapat disebut satu persatu tetapi cukuplah bagi kita sekadar membincangkan teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia.R. Dengan itu semua ahli psikologi menumpukan perhatian kepada lakuan atau gerak-gerak yang dapat diperhatikan secara objektif. dan dengan memberi penegasan terhadap pembelajaran sebagai bidang tumpuan pengkajian mereka itu. Kesimpulan dari kajian ini dianggap akan dapat diterima sebagai sah untuk sebarang lakuan manusia. Walau bagaimanapun. dia memberi perhatian terhadap pendapat berikut.2) Komponen semantik 3) Komponen fonologi Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi.sarjana psikologi di Eropah. Watson. Guthrie yang menjadi profesor psikologi di University of Washington. maka begitulah juga lakuan bahasa dipelajari. bahawa pembelajaran itu berlaku . Inilah sumbangannya yang terbesar. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumusrumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi. Dia hanya mengkaji lakuan dan telah membezakan antara lakuan sedar dan yang tidak sedar.

Dengan itu terjadilah pembelajaran. tentulah kita akan membuat lakuan yang sama. Apabila merpati itu lapar dan mematuk swis itu. Dengan kata lain apa yang dimaksudkan olehnya ialah kalau sesuatu lakuan itu terjadi dalam satu keadaan tertentu. tetapi juga kerana rasa lapar. Lakuan seperti ini dianggap sebagai tindakbalas automatis dan berlaku secara tidak sedar dan ianya tetap. lingkungan sosial dan beberapa lingkungan atau suasana yang berlainan. Dalam hal ini. dia diberi teka silang kata yang sukar juga tidak dapat dibuatnya dan oleh itu terus ditinggalkannya. Misalnya. salah satu darinya ialah dengan menggunakan merpati. lakuan menyuap makanan bukan sahaja kerana rangsangan itu melibatkan makanan. Skinner telah dapat membezakan dua jenis pembelajaran yang berlainan kerana ada dua jenis lakuan tindakbalas. Mengikutnya pembelajaran itu berlaku kalau ada rangsangan dan tindakbalas yang berulangan. Contoh lakuan automatis yang paling mudah ialah lutut akan terangkat apabila diketuk oleh doktor. Dalam hal ini ternyata tidak terjadi proses pembelajaran yang dikatakan tersebut. kalau dia memberi tindakbalas yang sama. beliau membuat eksperimen dengan menggunakan binatang. Di dinding kotak itu ada swis. Apabila terjadi rangsangan dan tindakbalas secara berulangan maka terhasillah pembelajaran. Proses ini . Berdasarkan pengkajiannya. termasuk manusia. Skinner telah mengkaji dan memperbaiki teori behaviorisme itu. Dalam hal ini dapatkah kita mengatakan dia sudah mempelajari sesuatu? Pada hal dia tidak menyelesaikan teka silang kata itu dan ternyata dia tidak mempelajari sesuatu apa pun.F. rangsangannya tidak semestinya menerbitkan tindakbalas tertentu yang tetap. maka timbullah rangsangan dan diberi balasan dengan makanan. Skinner. Dia akan mengisi kata-kata dalam teka silang itu dan akan menyelesaikan masalah itu kalau ianya mudah. Tetapi kalau teka silang itu sukar dan dia tidak dapat membuatnya. Ini tidak jauh berbeza dari yang disebut oleh Watson dan Guthrie. Skinner merupakan seorang sarjana teori behaviorisme dan mengajar di Harvard University. Merpati itu dikurung dalam kotak. Dengan kata lain. Kedua ialah lakuan operan. maka semasa kita berada dalam keadaan itu pada masa yang lain. Pengukuhan berlaku apabila lakuan itu diberi balasan dengan hadiah. Lakuan automatis ini akan hanya berlaku sekiranya ada rangsangan tetapi lakuan operan akan berlaku dalam sesuatu lingkungan atau keadaan. tetapi apa yang berbeza ialah tentang konsep pengukuhan. Itu merupakan satu lakuan yang ada rangsangan (ketuk) dan ada tindakbalas (kaki terangkat). Pertama ialah lakuan automatis yang tetap. Oleh sebab itu lakuan itu akan diulang.dengan adanya rangsangan yang diikuti dengan tindakbalas. Bagi beliau kebanyakan lakuan yang kita lakukan ialah sejenis operan. Katakanlah seorang itu disuruh mengisi teka silang kata. Menurut teori behaviorisme. maka dia akan meninggalkannya setelah bosan. Apabila swis itu dipatuk terbukalah satu lubang untuk memberi makanan. seperti berjalan. Pengulangan yang kerap dilakukan akan mengukuhkan proses pembelajaran. Skinner Dalam teori pembelajaran melalui teori lakuan ini. Keinginan mendapat balasan hadiah ini menimbulkan keinginan supaya berbuat demikian untuk mendapatkan hadiah yang sama. nama ahli psikologi yang masyhur sekali ialah B. Pada satu masa lain. Ternyata bahawa kenyataan seperti ini mempunyai kekurangan dari segi pembelajaran. Pengukuhan ini dianggap oleh Skinner sebagai asas dalam proses pembelajaran. bercakap dan lain-lain. Ini telah ditafsirkan oleh seorang sarjana psikologi sebagai keadaan yang dapat dipadankan dengan pembelajaran lakuan di kalangan binatang. maka berlakulah pembelajaran.

tindakbalas dan segala syarat dan pengukuhan yang terlibat dalam menghasilkan pembelajaran secara maksimum. baik kanak-kanak mahupun dewasa mempunyai dua tingkat kemampuan yang berbeza dalam berbahasa. 1995:363) mengatakan bahawa pada masa kanak-kanak dapat menghasilkan 10 perkataan. 1969).. Tujuan kita membaca sesuatu teks atau mendengar pertuturan seseorang adalah bagi mendapatkan maklumat yang cuba disampaikan oleh penulis atau penutur. pemahamannya adalah 110 perkatan. Walau bagaimanapun.A. (dalam Barret. pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanak-kanak. Syarat itu timbul dari lingkungan yang menjadi rangsangan yang mendorong lakuan tersebut. dalam hidup kita setiap hari. sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan melibatkan beberapa langkah yang rencam dan kadangkala merumitkan. ayat-ayat yang tidak sempurna strukturnya dan ada dalam bentuk kiasan dan sebagainya. Sebahagian daripada penyelidik mengatakan bahawa kemampuan kanak-kanak dalam pemahaman adalah lima kali ganda lebih baik jika dibandingkan dengan pnghasilannya (Benedict. Dengan itu lahirlah pendapat yang mengatakan bahasa itu adalah suatu lakuan dan boleh dipelajari melalui syarat-syarat tertentu. Ada yang merasakan proses ini berlaku secara automatik. Fenson et al. tetapi juga terdiri daripada ayat-ayat yang rencam. Dengan adanya pendapat ahli psikologi ini. Kelly. Walau bagaimanapun. terutamanya oleh kanak-kanak bukan sahaja terdiri daripada ayat-ayat mudah benar dan gramatis.perlulah diambil kira. Sejak Skinner. pandangan umum ini tidaklah benar. Jadi teori behaviorisme ini melengkapkan apa yang diperlukan oleh para pendidik. ramai lagi ahli psikologi yang mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku. proses pemahaman sering kali ditanggapi sebagai mudah. kemampuan kanak-kanak bagi memahami apa yang dikatakan orang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik daripada penghasilannya. Begitu juga kanak-kanak. Ada di antara mereka yang mengkaji bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa dan apa implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. Ini jelas berbeza dari lakuan sebagai tindakbalas otot secara automatis. Dalam bukunya Verbal Behavior (1957) Skinner telah membincangkan lebih lanjut tentang proses pembelajaran dengan menggunakan unsur rangsangan. Pemahaman Usaha bagi memahami dan mentafsir input-input bahasa. Proses pemahaman tidaklah semudah dan seringkas yang disangkakan. Sementara itu. . kita menyedari bahawa jumlah kosa kata yang kita gunakan secara aktif adalah lebih rendah daripada perkataanperkataan yang dapat kita fahami. Manusia. Data bahasa yang diterima. Belajar melalui lakuan operan itu ialah yang dikatakan pembelajaran menurut syarat. Fenomena penghasilan. iaitu 11 kali ganda daripada penghasilannya. c. 1979 dalam Fletcher dan Garman. 1981:6). Sebagai orang dewasa. Usaha mendapatkan maklumat yang cuba disampaikan itu melibatkan saru urutan gerak laku memproses maklumat yang kompleks. maka ianya dapat menjelaskan kekaburan dari segi teori dalam sistem pembelajaran bahasa dalam abad ke-20 ini. samalah dengan binatang mempelajari lakuan tertentu (G.

Langkah-langkah atau tahap-tahap dalam proses pemahaman dapat diringkaskan seperti berikut: Menanggap Mengecam dan Membina Memperoleh Maklumat Mendapatkan Struktur Makna Deria Makna Perkataan Ayat Rajah 1 : Tahap-tahap dalam Proses Pemahaman Tahap Pertama : Menanggapi Maklumat Deria dan Pengecaman Kata Apabila seseorang pendengar menerima sesuatu rangsangan bunyi. Pemprosesan maklumat bahasa melibatkan beberapa tahap. kemudian menggunakan hasil pemprosesan itu bagi mentafsir perkara yang cuba disampaikan oleh penutur. ini melibatkan bahagian-bahagian yang tidak terjangkau oleh daya pemahaman kita. Hal yang hampir sama berlaku apabila seseorang membaca sesebuah teks. pendengar perlu membuat persepsi dan memproses bunyi-bunyi yang dituturkan oleh penutur. Proses pemahaman adalah proses mental. Bagi memahami sesuatu wacana lisan. Ia bermula daripada penanggapan maklumat deria hinggalah kepada pemahaman ayat-ayat berdasarkan keperihalan keadaan. Lazimnya. Input Penglihatan Menyatukan Input Penglihatan dalam Bentuk Huruf atau Fonem kepada beberapa Suku Kata Membandingkan Perkataan yang telah Dibentuk dengan Perkataan yang ada dalam Ingatan Input Penglihatan telah Dipastikan sebagai Perkataan Mendapatkan Makna Perkataan Rajah 2 : Proses Pengecaman Kata . Input penglihatan dalam bentuk huruf akan disatukan untuk membentuk perkataan yang bermakna. dia akan memproses rangsangan atau input bahasa tersebut sehingga terbentuknya perkataan yang bermakna.Inilah yang dimaksudkan oleh Ortegay (1959 :1) apabila dia membuat rumusan bahawa : Hanya dengan usaha yang bersungguh-sungguh barulah kita mampu memahami beberapa bahagian penting mengenai perkara yang cuba disampaikan. atau yang perlu difahami mengenai sesebuah teks.

“Sebenarnya adalah salah untuk berhenti setakat makna ayat. pembaca perlu mengulangi proses ini. Susunan beberapa buah ayat biasanya membincangkan satu tema yang sama. kita mengemukakan pandangan dengan mengaitkan dua entity. Atas alasan inilah Garnham (1958 : 6) menegaskan. Tahap kedua : Pembentukan Frasa dan Ayat Sesebuah ayat hanya dapat difahami apabila perkataan-perkataan yang membentuk ayat tersebut digabungkan untuk membentuk frasa. ‘Perkataan-perkataan dalam sesebuah ayat tidak disusun secara sewenang-wenang. perkataan-perkataan ini akan dicantumkan untuk membentuk frasa atau ayat yang memberi makna yang tertantu. Dengan kata lain. tiadalah ia memberi pemahaman yang cukup kerana tidak sempurna maksudnya. Za’ba (1958 : 215) secara jelas menerangkan: “Benda’ dan ‘cerita’ adalah tunjang atau teras bagi sebarang ayat. Perkataan-perkataan harus disusun secara logic dan gramatis untuk memudahkan proses pemahaman. iaitu keluasannya. Tentang peranan benda dan cerita dalam pembentukan ayat. dan seterusnya membentuk ayat yang bermakna. kadangkala boleh memberikan makna yang kurang tepat. Garnham (1985 : 5) berkata. Tahap Ketiga : Melihat Makna Ayat dalam Wacana Pemprosesan makna yang hanya merujuk kepada makna perkataan-perkataan dan perhubungan sintaksis yang dibentuk oleh perkataan-perkataan dalam sesebuah ayat. kita bercakap atau menulis secara berperenggen. Seseorang pembaca atau pendengar akan hanya dapat memahami maksud yang cuba disampaikan oleh sesebuah ayat. Manusia bercakap dan menulis adalah untuk mengemukakan sesuatu pandangan atau proposisi. Selepas perkataan-perkataan dicam dan maknanya diperoleh daripada ingatan jangka panjang. Sebagai contoh. sama ada benda yang bersifat abstrak atau konkrit. perkataan-perkataan ini membentuk kelompok yang bermakna. jika dia dapat memahami subjek dan predikat ayat tersebut. iaitu ayat-ayat digabungkan secara tersusun (Za’ba. Untuk memahami ayat-ayat dalam perenggan tersebut kita perlu merujuk kepada tema yang dibicarakan. jika apa yang dibentuk ialah perkataan yang tidak bermakna seperti keluasannya. Unit-unit yang lebih besar daripada ayat. jika apa yang dibentuk bukan perkataan yang bermakna. Pembentukan kelompok ini adalah penting dalam pemahaman ayat’.Dalam memproses huruf ataupun rangsangan bunyi. Sesuatu kumpulan perkataan jika tidak mengandungi salah satu daripada dua anggota yang wajib ini. iaitu wacana atau teks. iaitu benda dan cerita tentang benda tersebut. Biasanya. Tentang hal ini. frasa atau klausa. dan jika tiada tidaklah jadi. Jika ada keduanya jadilah ayat. system pemprosesan meklumat perlu mengulangi proses pengecaman kata sehingga terbentuk perkataan yang bermakna. Pandangan itu biasanya dikemukakan dengan cara menghuraikan atau menerangkan tentang sesuatu benda. Penganalisisan sesebuah ayat di luar daripada konteks atau keperihalan keadaannya boleh menghasilkan bentuk pentafsiran makna yang salah. 1958 : 215). .

membayangkan bahawa kanak-kanak tidak dapat meniru struktur yang belum dapat dihasilkannya sendiri. tetapi ingin mengingatkan kita supaya jangan terpedaya oleh nafsu yang jahat. beserta contoh-contoh Slobin dan Welsh. penganalisisan makna juga melibatkan penentuan makna ayat berdasarkan tema atau keperihalan keadaan di mana ia wujud. Peniruan Kalau kita bertanya “orang kebanyakan” bagaimana kanak-kanak belajar bertutur. dalam sesuatu ceramah agama. dia mungkin tidak menganggapnya sebagai soalan yang serius. Makna sebenar ucapan di atas tidak mungkin kita peroleh dengan menganalisis ayat ini dengan tidak merujuk kepada keperihalan keadaan kewujudannya. Contoh: KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. Untuk seketika. kerana adanya kombinasi ganjil. Sebagai contoh. David McNeill (1960. Hanya melalui amalan seperti ini – telah difikirkan – bahawa pertuturan kanak-kanak boleh berubah.mempunyai makna yang melampaui makna ayat-ayat jika sekiranya dilihat secara terpisah”. Di samping itu. Selanjutnya. . seseorang penceramah mungkin mengatakan. “mereka hanya meniru apa yang mereka dengar. kita mendapati bahawa kita tidak dapat menjelaskan semua ujaran kanak-kanak berdasarkan peniruan yang dikarangkan daripada pertuturan dewasa. tetapi kita akan diadili di akhirat nanti’. mengulanginya. dan lain-lain. hlm. Manusia dapat memahami ujaran kerana mereka dapat mengenali perkataan-perkataan yang mereka dengar secara intuisi yang sebenarnya berdasarkan pada pengetahuan yang mereka miliki tentang bahasa dan budaya mereka. Tentu sahaja ucapan ini tidak bermaksud menyuruh kita menurut hawa dan nafsu. ‘Wahai saudara sekalian. bentuk baru itu bergantung pada model ibu bapa. Jawapan biasa ialah seperti. Proses pemahaman melibatkan penganalisisan makna perkataanperkataan dan corak hubungan struktur antara perkataan-perkataan yang membina sesuatu ayat. Dalam membincangkan ayat dua-kata.” Andaian tradisional adalah bahawa kanak-kanak memperoleh bentuk linguistik baru daripada pertuturan ibu bapanya melalui peniruan apa yang mereka ucapkan. Makna hanya dapat difahami dengan betul jika dilihat dalam tema atau keperihalan keadaan di manaa ia dituturkan. kemudian barulah pertuturan itu bebas. kanak-kanak itu berterusan meniru mengikut rumus-rumus tatabahasanya sendiri. Mereka dapat pula mengimbau kembali perkataan-perkataan yang mereka perlukan waktu bercakap kerana perkataan-perkatan ini terurus secara sistematis dalam benak manusia berdasarkan berbagai-bagai kriteria. contohcontoh Bellugi. 69) mengutip satu petikan daripada transkrip Roger Brown yang menunjukkan bahawa walaupun ibu bapa mencuba secara aktif untuk mengajar satu bentuk linguistik kepada anaknya. Huraian di atas memperlihatkan kepada kita bahawa pemahaman melibatkan satu urutan pemprosesan. dan dengan demikian mengawal bentuk baru itu. Dia mendengar sesuatu. ikuti sahajalah apa yang nafsu kamu ingini.

1968) mengesyorkan bahawa kanak-kanak tidak meniru bentuk-bentuk yang sudah lama dikuasainya secara spontan. sudahpun memahami ujaran seperti itu. tetapi peranannya bukanlah untuk menyisipkan struktur-struktur baru ke dalam sistem rumus kanak-kanak. IBU : Tidak. Ervin-Tripp. d. Dengan demikian. seperti yang dinyatakan di atas. Tetapi bukti yang lebih menarik timbul daripada kes kanak-kanak yang tidak dapat bertutur langsung.” KANAK-KANAK : Saya murid bodoh.IBU : Tidak. Jadi. mengapakah kanak-kanak meniru pertuturan ? Meniru merupakan satu cara melatih diri dalam proses pembelajaran. iaitu lama sebelum peniruan sebarang ujaran banyak perkataan. Hood & Lightbown. tidak pernah meniru pertuturan.H. Jadual Pemerolehan Bahasa Salah satu dari teori E. Hujah-hujah yang lebih kuat yang menentang keperluan peniruan bagi memperoleh bahasa juga timbul daripada contoh-contoh pengetahuan bahasa dalam kalangan kanak-kanak yang tidak terlibat dalam peniruan pertuturan. apabila sudah sampai masanya maka seseorang anak itu akan dengan serta merta menjadi tertarik terhadap segala bunyi yang didengarnya dan dia . Mengikut istilah Piaget. Eric Lanneberg (1962) melaporkan kes kanak-kanak lelaki yang tidak dapat mengeluarkan pertuturan. sebut “saya murid pandai”. 1964 . pengetahuan bahasa yang sama mesti mendasari kedua-dua pengeluaran dan pentafsiran pertuturan. 1974 . KANAK-KANAK : Oh! Saya murid bodoh. Sudah pasti. Pasti sudah jelas bahawa kanak-kanak yang tidak dapat bertutur. Jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. Dalam kajian Huttenlocher mendapati bahawa kanak-kanak pada permulaan peringkat suku kata. tetapi yang boleh mendengar seperti biasa. Jelas. Nampaknya. walaupun kanak-kanak boleh meniru dengan jayanya semua ujaran yang didengarnya. peniruan memang memainkan peranan dalam pemerolehan bahasa. peniruan adalah petunjuk luaran percubaan kanak-kanak untuk menempatkan skema bahasanya pada bahan-bahan baru. Ini menyokong bahawa kebolehan untuk berbahasa itu berkembang telah sedia ada terjadual secara biologis. dia meniru bentuk-bentuk yang terdapat dalam proses pemerolehannya. Slobin. sebut. dia juga tidak meniru bentuk-bentuk yang jauh melebihi ruang lingkupnya. Lebih daripada itu. kita tidak akan memahami bagaimana dia dapat menghasilkan ujaran baru yang tidak pernah didengarnya sebelum ini. pada tingkat dalaman tertentu. juga tidak pernah diperteguh untuk bercakap – tetapi kekurangan ini tidak mengganggu pemerolehan kebolehan berbahasanya. [ lapan kali pengulangan dialog ini diikuti ]. Pembentukan pertuturan dan perkembangan bahasa membuktikan adanya sesuatu yang sudah terjadual dari segi biologi. Berbagai-bagai kajian peniruan (Bloom. disebabkan gangguan tertentu dari segi kebolehan pengucapan. Lenneberg (1967) mengenai pemerolehan bahasa ialah bahawa semua kanak-kanak yang sihat dan normal mulai bercakap dan bertutur pada peringkat umur yang agak sama. tetapi dia belajar memahami kerumitan ujaran bahasa Inggeris. “saya murid pandai. dengar baik-baik .

Otak manusia memakan masa yang panjang untuk membesar. Dengan itu dia mula mengerti dan memilih bunyi yang penting dan mengetepikan segala yang lain. Manusia melahirkan bayi dengan keadaan yang tidak berupaya. Misalnya anak yang lahir dari ibu bapa yang pekak dan bisu tentu sekali tidak mempunyai lingkungan bahasa. Jadi apakah maksud bahasa itu suatu fenomena biologi? Ini membawa dua implikasi yang pertama ialah bahawa kanakkanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa.dapat menajamkan pancainderanya.kanak mempunyai keupayaan merumus dengan sendiri dan kita tidak akan dapat mengajarnya. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. Dia mengatakan kebolehan memahami bukan hanya wujud sebelum kebolehan bertutur tetapi sebenarnya ia lebih dasar dan mudah.000 sampai 3. Dia menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. Mungkin itulah sebabnya bahasa boleh berkembang. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2.000 perkataan lain. tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu. dan hal ini dapat memberi keupayaan untuk bahasa tumbuh dan berkembang. yakni ia terpaksa dijaga dan disusui. Implikasi yang kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja. ianya belumlah lagi tahu menggunakan perkataan-perkataan tersebut. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. Proses menamakan barang-barang itu merupakan satu dari aktiviti luar biasa yang menunjukkan adanya perkembangan bahasa. tetapi mereka juga akan mula belajar bertutur pada peringkat umur yang sama dengan kanak-kanak lain dan perkembangannya dapat dijangka seolah-olah telah terjadual. Sebaliknya anak binatang hanya membesar dari segi jasad sahaja dan tidak dari kebolehan lain. Tetapi proses ini amat kurang difahami . Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. Kehilangan salah satu dari pancaindera. Dia sudah lengkap sejak lahir. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. seperti yang diperhatikan oleh Lenneberg. Tetapi anak binatang boleh terus makan sendiri dan berlari setelah beberapa saat sahaja ia dilahirkan. Dari yang Umum Menuju yang Khusus Kanak-kanak mula memberi nama kepada barang-barang pada sesuatu peringkat yang tertentu dalam perkembangan bahasa. Kanak. Sebenarnya. walaupun sekiranya kita mahu berbuat begitu. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. Ianya merupakan kemuncak proses-proses yang dilalui dengan perlahan semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanakkanak itu mula mengetahui nama-nama barang.

Mohd. Pertuturan kanak-kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan mereka sendiri. Fadhil b. Peringkat Penguasaan Bahasa Masalah memahami perkembangan penguasaan bahasa melibatkan perkara-perkara yang lebih abstrak dan rumit. iaitu kanak-kanak sentiasa menamakan barang-barang dari yang umum kepada yang tertentu dan khusus. Encik Mohd. inilah yang kita maksudkan dengan bahasa sebagai suatu fenomena perkembangan biologi. Rangkaikata-rangkaikata seperti. `kuih' dan sebagainya. Yusoff. Bapa kanak-kanak ini. Kita bukanlah guru mereka dan kita tidak pernah bersikap hendak mengajar nahu dan pola bahasa kepada anak-anak kita. `dah bis' dan lain-lain merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa. Norhayati bt. 40 tahun ialah seorang Pembantu Teknik di Syarikat Indah Water Konsortium Sdn. Faktor yang bertanggungjawab terhadap perkembangan ini dan perjalanan sistem saraf yang menjadi dasar kejadian itu. Apa yang kita tahu hanyalah ia terjadi pada peringkat umur yang sama di kalangan kanak-kanak. yang berkelulusan Diploma Pendidikan. . Fadhil berkelulusan Diploma dalam bidang Ukur Bahan. seorang abang dan seorang adik lelaki. Hanim ada dua orang kakak. Fadhil. Tiada kecacatan pada kanak-kanak ini. Pada hakikatnya. Methodist (ACS) Ipoh. Keb. `lauk'. Demografi subjek: Kanak-kanak yang menjadi subjek ialah kanak-kanak perempuan bernama Nur Hanim bt. Apa yang selalu diperhatikan berlaku ialah sebaliknya. tidaklah diketahui dan mungkin akan memakan masa yang panjang sebelum ianya diketahui dengan jelas. Mohd. Misalnya kanak-kanak mungkin mula-mula memanggil segala makanan dengan `mamam' dan kemudiannya menjadi lebih khusus dan membezakannya kepada `susu'. Abdul Aziz. Hanim ialah anak keempat daripada lima orang adik-beradik. Walau bagaimanapun dapat kita perhatikan bahawa ada arah tertentu dalam hal ini. `abah gi'. 39 tahun ialah seorang guru di Sek. Hal ini menolak peranan lingkungan sahaja dalam perkembangan bahasa. Bhd. Ibu kanak-kanak ini. Kedua-dua orang kakaknya sering bercakap dan rajin melayaninya dan mereka selalu bermain bersama-sama. Kanak-kanak ini berumur 22 bulan. Kita dapat melihat bahawa kanakkanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniru-niru percakapan ibu bapa. Mereka mempelajari benda-benda sebagai satu golongan dahulu dan kemudian baharu ia mengetahui anggota-anggota atau bahagian golongan itu. `nasi'. iaitu ibu bapa yang selalunya meniruniru kanak-kanak itu. Mohd.pada masa ini.

ucin . cucu . acik .telefon V. ipun . 1.ayam .umur 22 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o 21 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o 20 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o 19 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j o 18 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j o 17 n a k c u w t i b h d e p y m g j o 16 n a k c u w t i b h d e p y m g j o 15 n a k c u w t i b d e p y m g j o 14 n a k c u w t i b d e p y m g o 13 n a k c u w t i b d e p y m g o 12 n a k cuwtibdepymgo 11 n a c u w t i b d e p y m g o 10 n a c u w t i b d e p y m g o 9nacutibdepymgo 8nacutib depymgo 7nacutbdepymgo 6nacub d epmg 5nabepmg 4nabem 3naem 2am 1 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o bunyi-bunyi bahasa e.telinga II. kata nama I.nasi VI.susu III.kucing IV. inge . Senarai perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan golongannya. ayam .

sakit II. ikat .buaian IX.tidur V. abih . akap .mak su X. acuk .VII. oya . abut . kata arah epan .tidak ada V. uyan .minum 3. acak .lemak VIII.punya 4. tak de . kata adjektif I.mana 5.goreng III.sudah III. agu .lagu XI. kata bilangan atu . dah . igit .hidung XV. ama . dap . anih .lima . acut .habis IV.gigit VIII.bola XVII. kata kerja I.masuk IX.sikat XII. ikan . guin . 2.ikat VII.ikan VIII.cakap VI.depan 6. acu . yemak . aki .satu ima . uwat . num .sedap VI.manis VII.buat II. kata tanya ne .kasut XVI. ikat . unye . akit . idung .kaki XIV. ido .rambut XIII.masak IV.lama IX.

tidak ada kat epan . Walaupun fenomena ini kelihatan menakjubkan. 1982 : 436).abah pergi ijak aki . a) Inat (kuderat) Proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama sememangnya memperlihatkan banyak perkara yang menakjubkan. ni ? g. sintaksis dan semantik dikuasai dengan pantas walaupun tiada pengajaran formal pada umumnya.buku abah abah ayang .nak cakap.pijak kaki ain oya . iaitu fonologi. Senarai frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan. abah abah akai congkok .telefon ada lagu ijak aki abah .abah pasang butang nak akap abah . Frasa: nak cucu .dekat depan bah gi .terima kasih.hendak susu uwat cucu .gigit kaki tak de .nasi lemak ikat abut . mereka berupaya menguasai sistem-sistem linguistik bahasa pertama mereka sebelum menjangkau usia lima tahun. abah abah acang utang .cerita apa.pijak kaki abah ima acih abah .abah pakai songkok ite apa ni ? . ia telah berlaku dan terus berlaku dalam semua budaya pada semua masa.main bola buku abah .f. . Hampir semua kanak-kanak akan menguasai sistem-sistem ini walaupun kecerdasan seseorang kanak-kanak itu hanya mungkin memampukannya memperoleh skor yang bernilai 60 dalam ujian IQ (Wanner & Gleitman.hendak telefon abah ipun ada agu . Sungguhpun rangsangan bahasa yang diterima oleh kanak-kanak tidak teratur dan terhad. Teori penguasaan bahasa kanak-kanak.sikat rambut igit aki . Sistem-sistem bahasa.hendak telefon acik yemak .abah (sedang) sembahyang Ayat: nak ipun abah .buat susu nak ipun .

Alat ini kemudiannya akan mencari melalui pelbagai kemungkinan hipotesis N1 [nahu 1]. Menurut pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani. Pandangan sebegini telah ditegaskan oleh Chomsky (1988: 61). Dengan kata lain. tetapi bertolak daripada pengetahuan semula jadi yang terkandung dalam alat pemerolehan bahasa.Fakta-fakta ini menyebabkan ramai penyelidik bahasa membuat kesimpulan bahawa kanak-kanak telah dilengkapi dengan alat khas untuk memperoleh bahasa semasa mereka lahir ke dunia. Pengetahuan bahasa yang wujud secara semula jadi dalam akal budi ini jugalah yang akan membantu kanak-kanak dalam usaha mereka membentuk pelbagai konsep tentang tentang pelbagai perkara. Jelas dibayangkan dalam petikan di atas bahawa proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama bukanlah bermula dari titik kosong. N2. dan akan memilih bentuk-bentuk nahu yang paling sesuai dengan data linguistik asas. tetapi lebih merupakan proses menyesuaikan atau mengadaptasi pengetahuan bahasa semula jadi yang berada dalam akal budi kanak-kanak dengan system-sistem bahasa pertama mereka. nahu universal ialah penghuraian tentang titik mula bagi bentuk pengetahuan bahasa sebelum terdedah kepada apa-apa bentuk pengalaman bahasa. Ritters (1978:13) mengatakan: Chomsky telah menerangkan cara alat ini bekerja dalam buku Aspects of the Theory of Syntax (1965). Hipotesis ini dipelopori oleh seorang ahli bahasa dari Amerika Syarikat.. proses penguasaan bahasa pertama ialah proses yang mudah. Alat pemerolehan bahasa ini mengandungi satu set data linguistik asas. Idea-idea yang sebegini tersimpul dalam hipotesis yang dikenal sebagai Hipotesis Nurani. N3 …. Mereka percaya bahawa proses penguasaan bahasa pertama tidak bermula dari kosong tetapi apa yang perlu dilakukan oleh kanak-kanak hanyalah mengadaptasi prinsip-prinsip dan rumus-rumus nahu semula jadi (innate grammar) yang telah ada dalam minda mereka dengan ciri-ciri dan sistem linguistik bahasa ibunda mereka. Semasa menghuraikan pandangan Chomsky tentang peranan alat pemerolehan bahasa semula jadi ini dalam proses penguasaan pengetahuan nahu bahasa pertama. Menurutnya: “Nahu bagi sesuatu bahasa ialah satu penghuraian tentang bentuk pengetahuan bahasa selepas ia dikemukakan dengan data bahasa yang bersumberkan pengalaman. alat pemerolehan bahasa ini . Noam Chomsky.” Pengalaman kebahasaan yang dilalui oleh kanak-kanakakan membolehkan pengetahuan bahasa semula jadi membuat penyesuaian sehingga terbentuk pengetahuan bahasa pertama yang utuh dalam akal budi seseorang kanak-kanak. Hipotesis Nurani mengandaikan bahawa kanak-kanak dapat menguasai pelbagai rumus nahu bahasa ibunda dengan mudah adalah disebabkan oleh kewujudan alat pemerolehan bahasa semula jadi dalam akal budi mereka sejak mereka lahir ke dunia. Ia ialah proses penyesuaian dan bukannya proses pembelajaran. iaitu ia merupakan proses menyesuaikan pengetahuan nahu yang bersifat umum yang terkandung dalam alat pemerolehan bahasa semula jadi (innate language acquisition device) dengan nahu yang terkhusus bagi bahasa ibunda atau bahasa pertama seseorang kanak-kanak.. Apa yang dilakukan oleh kanak-kanak bukanlah mempelajari sistem-sistem bahasa pertama.

apabila mencapai umur lima tahun telah dapat menggunakan bahasa pertama mereka dengan fasih. iaitu pandangan yang mengandaikan data yang diterima oleh “alat pemerolehan bahasa” hanyalah terdiri ayat-ayat positif daripada bahasa sasaran. kita dapati hampir semua kanakkanak tanpa mengira tahap kecerdasan mereka. Oleh kerana proses penguasaan pengetahuan bahasa pertama dibantu oleh alat pemerolehan bahasa semula jadi. Nahu universal atau alat pemerolehan bahasa semula jadi membolehkan kanak-kanak menguasai peraturan-peraturan tentang penggunaan bahasa pertama mereka. Ahli-ahli bahasa yang menyokong hipotesis ini telah mengemukakan pelbagai hujah . Tentang pandangan ini. Pengetahuan ini dikuasai dalam situasi semula jadi dengan mudah kerana pengetahuan bahasa yang bersifat universal telah sedia ada dalam akal budi kanak-kanak sejak mereka lahir ke dunia. pengetahuan bahasa pertama tidak perlu dipelajari untuk dikuasai. dalam proses pengetahuan bahasa pertama. walaupun data bahasa yang mereka terima adalah terhad. Secara umum. kanak-kanak tidak memerlukan buktibukti negatif. Pelbagai kenyataan dan petikan yang telah dikemukakan memperlihatkan kepada kita bahawa menurut pandangan Hipotesis Nurani. terdapat satu pandangan yang boleh mencetuskan penyelidikan. Dalam menghuraikan peranan yang dimainkan oleh alat pemerolehan bahasa ini dalam pemerolehan pengetahuan bahasa pertama. Apa yang mereka perlukan hanyalah data bahasa bagi membolehkan nahu universal yang tersedia dalam akal budi disesuaikan dengan nahu bahasa pertama. Dengan kata lain. Lyons (1987: 245) berkata: Pada pandangan Chomsky.jugalah yang membantu kanak-kanak memahami pelbagai konsep yang berada dalam persekitaran mereka. bahawa manusia secara nurani (secara genetic) telah dianugerahkan dengan kemampuan untuk menbentuk konsep-konsep tertentu dan bukannya yang lain. Bukti-bukti negatif bermaksud teguran atau pembetulan oleh orang yang lebih dewasa terhadap kesalahan-kesalahan bahasa yang dilakukan oleh kanakkanak semasa mereka menggunakan bahasa. Para sarjana yang mempelopori dan juga yang menyokong pandangan-pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani bertegas bahawa dalam proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama. bahasa berfungsi sebagai alat pemeri pemikiran. Apa yang perlu kanakkanak lakukan hanyalah menyesuaikan pengetahuan bahasa yang bersifat universal ini dengan pengetahuan bahasa pertama (bahasa ibunda). tidak tersusun dan sering kali tidak mengikut rumus-rumus yang betul. Sarjana yang menyokong pandangan-pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani menganggap bahawa proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama adalah semata-mata berasaskan bukti positif. Roeper & William (1987: ix) menerangkan: Pada masa ini. Bukti positif bermaksud penguasaan bahasa pertama hanyalah berasaskan data bahasa yang diperolehi oleh kanak-kanak daripada mereka yang telah menguasai bahasa itu dengan baik. menurut Hipotesis Nurani. kanak-kanak tidak perlu diajar atau dibimbing. Pandangan ini adalah tentang andaian ”tanpa-bukti-negatif”. faktor kecerdasan juga tidaklah dianggap memainkan peranan yang utama asalkan tahap kecerdasan kanak-kanak itu tidak terlalu rendah (Bever 1982: 436).

b) Peniruan Kalau kita bertanya “orang kebanyakan” bagaimana kanak-kanak belajar bertutur. hlm. IBU : Tidak. Jawapan biasa ialah seperti.dan bukti untuk mempertahankan kesahihan saranan-saranan mereka. Hanya melalui amalan seperti ini – telah difikirkan – bahawa pertuturan kanak-kanak boleh berubah. [ lapan kali pengulangan dialog ini diikuti ]. kerana adanya kombinasi ganjil. tetapi yang boleh mendengar seperti biasa. David McNeill (1960. sebut “saya murid pandai”. kanak-kanak itu berterusan meniru mengikut rumus-rumus tatabahasanya sendiri. dengar baik-baik . 3. seperti yang dinyatakan di atas. dan dengan demikian mengawal bentuk baru itu. kita mendapati bahawa kita tidak dapat menjelaskan semua ujaran kanak-kanak berdasarkan peniruan yang dikarangkan daripada pertuturan dewasa. Bukti daripaada kajian-kajian yang berhubung dengan Teori Penetapan Parameter. 4. kemudian barulah pertuturan itu bebas. Dalam kajian Huttenlocher mendapati bahawa kanak-kanak pada permulaan peringkat suku kata. 2. walaupun kanak-kanak boleh meniru dengan jayanya semua ujaran yang didengarnya. Dia mendengar sesuatu. Antara sumber bukti tersebut adalah: 1. 69) mengutip satu petikan daripada transkrip Roger Brown yang menunjukkan bahawa walaupun ibu bapa mencuba secara aktif untuk mengajar satu bentuk linguistik kepada anaknya. Selanjutnya. IBU : Tidak. Dalam membincangkan ayat dua-kata. disebabkan gangguan tertentu dari segi kebolehan pengucapan. Bukti daripada kajian-kajian dalam bidang bahasa isyarat. Hujah-hujah yang lebih kuat yang menentang keperluan peniruan bagi memperoleh bahasa juga timbul daripada contoh-contoh pengetahuan bahasa dalam kalangan kanak-kanak yang tidak terlibat dalam peniruan pertuturan. Sudah pasti. Untuk seketika. kita tidak akan memahami bagaimana dia dapat menghasilkan ujaran baru yang tidak pernah didengarnya sebelum ini.” KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. Tetapi bukti yang lebih menarik timbul daripada kes kanak-kanak yang tidak dapat bertutur langsung. “saya murid pandai. Contoh: KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. bentuk baru itu bergantung pada model ibu bapa. mengulanginya. Bukti daripada kajian-kajian yang berhubung dengan mental leksikon. iaitu lama sebelum peniruan sebarang ujaran banyak perkataan. sebut. beserta contoh-contoh Slobin dan Welsh. contohcontoh Bellugi. “mereka hanya meniru apa yang mereka dengar. dia mungkin tidak menganggapnya sebagai soalan yang serius.” Andaian tradisional adalah bahawa kanak-kanak memperoleh bentuk linguistik baru daripada pertuturan ibu bapanya melalui peniruan apa yang mereka ucapkan. Eric Lanneberg (1962) . dan lain-lain. KANAK-KANAK : Oh! Saya murid bodoh. Hujah dan perbahasan di sekitar isu ‘kepapaan rangsangan’. membayangkan bahawa kanak-kanak tidak dapat meniru struktur yang belum dapat dihasilkannya sendiri. sudahpun memahami ujaran seperti itu.

pada tingkat dalaman tertentu. pengetahuan bahasa yang sama mesti mendasari kedua-dua pengeluaran dan pentafsiran pertuturan. Ini bermaksud. Jadi. Dengan demikian. dia juga tidak meniru bentuk-bentuk yang jauh melebihi ruang lingkupnya. Jelas. peniruan memang memainkan peranan dalam pemerolehan bahasa. Pandangan oleh Tolman ini membayangkan kepada kita bahawa bagi ahli-ahli kognitif. tetapi dia belajar memahami kerumitan ujaran bahasa Inggeris. 1964 . 1986:26) berkata. Lebih daripada itu. “Bagi ahli-ahli teori kognitif. Mengikut istilah Piaget. Tetapi mereka juga menghuraikan segala proses yang terlibat sehinggalah terwujudnya sesuatu bentuk kognitif yang tertentu pada ketikaketika tertentu. Dalam bahasa Melayu. dia meniru bentuk-bentuk yang terdapat dalam proses pemerolehannya. Pasti sudah jelas bahawa kanak-kanak yang tidak dapat bertutur. iaitu cognitive. Ahli-ahli kognitif tidak sahaja menghuraikan keadaan-keadaan kognitif yang wujud pada ketika-ketika tertentu. Slobin. perkataan yang membawa maksud yang sama ialah ‘akal’. ia bermaksud pengetahuan nahu bahasa tersebut sudah tersimpan dalam pemikiran atau kognitif kita. juga tidak pernah diperteguh untuk bercakap – tetapi kekurangan ini tidak mengganggu pemerolehan kebolehan berbahasanya. Tolman (dalam Gleitman. Berbagai-bagai kajian peniruan (Bloom. Perubahan bentuk lakuan bergantung kepada berapa banyak maklumat-maklumat baru telah diterima oleh organisme yang terlibat. mengapakah kanak-kanak meniru pertuturan ? Meniru merupakan satu cara melatih diri dalam proses pembelajaran.melaporkan kes kanak-kanak lelaki yang tidak dapat mengeluarkan pertuturan. tidak pernah meniru pertuturan. Kualiti atau bentuk tingkah laku yang dihasilkan oleh sesuatu organisme adalah bergantung kepada sejauh manakah kognitifnya telah berubah. proses pembelajaran bermaksud berubah atau bertambahnya maklumat yang tersimpan di dalam akal atau pemikiran. c) Kognisi (intelektual) Perkataan kognitif (kognisi) ialah kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. peniruan adalah petunjuk luaran percubaan kanak-kanak untuk menempatkan skema bahasanya pada bahan-bahan baru. Tentang fenomena ini. Dengan kata lain. ahli-ahli kognitif turut mengambil kira prosesproses persepsi yang terlibat dan juga pengetahuan atau pengalaman yang sedia ada dalam akal budi organisme dalam merubah atau mewujudkan sesuatu bentuk kognitif . Apabila kita mangatakan bahawa kita telah mempelajari nahu sesuatu bahasa. tingkah laku akan berubah apabila kognitif telah berubah. Ervin-Tripp. gerak balas tertentu yang telah dikuasai oleh seseekor haiwan dalam sesuatu proses ujian pembelajaran hanyalah merupakan satu indeks atau petunjuk bahawa aspek-aspek kognitif yang tertentu telah dikuasai”. 1968) mengesyorkan bahawa kanak-kanak tidak meniru bentuk-bentuk yang sudah lama dikuasainya secara spontan. Menurut ahli-ahli kognitif. perubahan dalam tingkah laku sesuatu organisme (manusia atau binatang) adalah sejajar dengan perubahan yang berlaku dalam kognitif organisme yang terlibat. tetapi peranannya bukanlah untuk menyisipkan struktur-struktur baru ke dalam sistem rumus kanak-kanak. ‘pemikiran’ atau ‘ingatan’. 1974 . Hood & Lightbown.

“Mereka telah mengubah penumpuan mereka daripada huraian secara mendalam tentang bentuk-bentuk pertuturan sebenar. iaitu akal budi dalam menilai dan menghurai tingkah laku sesuatu organime. Seseorang itu dikatakan telah mempelajari bahasa Melayu dengan baik. ahli-ahli kognitif tidak sahaja melihat lakuan yang terzahir. Mangantar Simajuntak (1986: 84) mengatakan bahawa: Teori Kognitif ialah pengkajian bagaimana caranya persepsi mempengaruhi perilaku dan bagaimana caranya pengalaman mempengaruhi persepsi. Lakuan manusia biasanya sejajar dengan pengetahuan dan perasaannya. besar kemungkinan akan mengubah rasa. Pandangan yang dikemukakan oleh Mangantar Simajuntak membayangkan kepada kita bahawa bagi ahli-ahli kognitif. keinginan atau hasrat seseorang. Seterusnya. Manusia atau haiwan ditanggapi sebagai makhluk yang utuh atau sepadu. proses pembelajaran biasanya berbentuk evolusi. Dalam menghuraikan sesuatu proses pembelajaran. termasuklah tingkah laku dalam berbahasa.Ketika menghuraikan cara ahliahli kognitif menanggapi sesuatu fenomena. ahliahli teori kognitif mementingkan aspek atau faktor kesedaran dalam menghuraikan sesuatu perubahan tingkah laku. pengalaman sedia ada merupakan aspek yang penting dalam proses pembentukan sesuatu persepsi. pengetahuan yang telah tersimpan dalam pemikirannya akan membantunya untuk menghasilkan output bahasa yang gramatis dan wajar. hasrat atau tujuannya. Aitchison (1987: 33) mengatakan bahawa bagi ahli-ahli kognitif. sebaliknya mereka juga menilai apakah bentuk atau system kognitif yang ada pada ketika tertentu sehingga menyebabkan terzahir sesuatu tindakan. Ia juga bermakna. . Berlainan dengan pandangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli teori pelaziman.atau pemikiran pada ketika-ketika tertentu. teori kognitif cuba mengkaji proses-proses akal atau mental yang berlaku pada waktu proses pembelajaran. Kita tidak mampu mempelajari apa yang terkandung dalam Tatabahasa Dewan dalam masa sehari atau seminggu. Kewujudan bentuk-bentuk kognitif pada ketika-ketika tertentu adalah terhasil daripada proses penambahan maklumat atau pengalaman kepada apa yang sememangnya sedia ada. dan bukannya bersifat serta-merta. apabila pengetahuannya tentang bahasa Melayu sudah tersimpan dalam pemikirannya. Ini bermaksud. Pengalaman atau pengetahuan bertambah secara bertahap-tahap. ahli-ahli kognitif akan menghuraikan keseluruhan proses mental yang terlibat. dan mula menanyakan soalan-soalan tentang bentuk sistem kognitif yang telah menghasilkan output tersebut”. Ahli-ahli kognitif mementingkan perubahan kognitif. Ketika memberikan pengertian tentang teori kognitif. khususnya dalam penghasilan output bahasa. Sebagai contoh. perubahan kognitif adalah bersifat beransur-ansur atau secara evolusi. tetapi boleh menguasainya dalam jangka masa yang lama. Ini bererti. kita mempelajarinya sedikit demi sedikit. Dalam menilai sesuatu perlakuan. Dengan kata lain. ahli-ahli kognitif tidak sahaja mengambil kira faktor-faktor luaran tetapi juga faktor-faktor dalaman. pengetahuan yang ada dalam ingatan seseorang dikuasai sebahagian demi sebahagian. iaitu tingkah lakunya tidak dapat dipisahkan daripada rasa. Dengan kata lain. Penambahan maklumat dalam kognitif. dalam mempelajari nahu sesuatu bahasa.

Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh Piaget membayangkan kepada kita bahawa seseorang kanak-kanak perlu terlebih dahulu mempunyai kesediaan mental pada tahap-tahap yang tertentu bagi membolehkannya memahami peraturan-peraturan bahasa yang tertentu. Abdul Aziz (1995) berkata. “Teori Piaget mengaitkan perkembangan bahasa kanak-kanak dengan perkembangan mental yang dilalui oleh mereka. 1958). menurut Piaget. Di samping itu.Dalam menghuraikan proses perkembangan bahasa kanak-kanak. Piaget telah membahagikan proses perkembangan mental kanak-kanak kepada empat tahap. Piaget mengandaikan bahawa perkembangan kognitif adalah bersifat evolusi. Dengan kata lain. Detiap tahap mempunyai ciri-ciri dan keupayaan yang tertentu dan agak berbeza dengan ciri-ciri dan keupayaan tahap yang lain. Proses ini dikatakan berlaku secara latih tubi. tahap pemikiran praoperasi (2-7 tahun). Piaget menganggap bahawa perkembangan dalam proses penguasaan pengetahuan bahasa tidak terpisah dalam proses perkembangan penguasaan kemahiran-kemahiran yang lain. Ketika menghuraikan pandangan Piaget. Bagi Piaget. Dengan kata lain. Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli behavioris atau ahli-ahli teori pelaziman ini telah disanggah oleh ahliahli kognitif kerana ia telah mengkesampingkan atau meremehkan peranan akal budi dalam pemerolehan pengetahuan bahasa. tahap operasi konkrit (7-12 tahun) dan tahap operasi formal (12-16 tahun) (Inhelder & Piaget. Brown (1980: 26) mengatakan. Ketika menghuraikan pandangan Piaget. Snow & Ferguson (1977) yang merupakan ahli-ahli behaviorisyang berpegang kepada konsep pelaziman telah menghuraikan dalam buku mereka tentang bagaimana kanakkanak di peringkat awal kehidupan (antara umur 18 bulan dan 5 tahun) menguasai bahasa pertama mereka melalui proses mengajuk percakapan orang dewasa. ahli-ahli teori kognitif menganggap bahawa perkembangan yang berlaku dalam pemerolehan pengetahuan bahasa oleh kanak-kanak ialah hasil langsung daripada perkembangan mental mereka. Tahap praoperasi mempunyai kemampuan kognitif yang lebih baik daripada tahap motor deria. iaitu tahap motor deria (0-2 tahun). Kanak-kanak hanya boleh mempelajari sesuatu aspek kebahasaan apabila mentalnya telah mencapai tahap kesediaan yang diperlukan. . Dengan kata lain. Antara ahli-ahli kognitif yang banyak mengemukakan pandangan tentang kesejajaran antara perkembangan mental dan perkembangan bahasa ialah Jean Piaget. iaitu secara beransur-ansur. Pandangan ini agak bertentangan dengan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli teori pelaziman yang menganggap bahawa kejayaan dalam penguasaan bahasa ialah hasil langsung daripada proses latihan yang berteraskan prinsip-prinsip ganjaran dan dendaan. perkembangan bahasa kanakkanak adalah hasil daripada perkembangan mental mereka”. “Apa yang dipelajari oleh kanak-kanak tentang bahasa adalah ditentukan oleh apa yang telah sedia diketahui oleh kanak-kanak itu tentang dunianya”. Piaget telah mensejajarkan perkembangan bahasa dengan perkembangan mental. proses perkembangan penguasaan pengetahuan bahasa ialah sebahagian daripada proses perkembangan mental. perkembangan bahasa bergantung kepada perkembangan mental. tahap perkembangan dalam penggunaan bahasa adalah sejajar dengan tahap perkembangan mental. dan begitulah seterusnya. manakala tahap operasi konkrit mempunyai kemampuan kognitif yang lebih baik daripada tahap praoperasi.

Menurut Mangantar Simajuntak (1986 :84): Teori Gestalt mengajarkan bahawa pembelajaran bergantung kepada ‘insight’ (pemahaman atau pengertian dalaman). iaitu pengamatan atau persepsi daripada hubungan-hubungan antara benda-benda atau konsep-konsep atau kejadian-kejadian atau apa sahaja yang berkenaan. Lagipun. YANG TIDAK DITUTURKAN dalam bahasanya. hlm. Penyelidikpenyelidik ini telah menunjukkan bahawa kebanyakan pertuturan ibu bapa kepada kanak-kanak kecil terdiri daripada ayat-ayat yang mempunyai tatabahasa yang pendek dan mudah (lihat makalah dalam Snow dan Ferguson. pemerhatian pertuturan ibu bapa dengan lebih teliti memperlihatkan bahawa . Ahli-ahli kognitif tidak mengiktiraf penilaian yang dibuat hanya dengan melihat bahagian-bahagian yang kecil bagi sesuatu peristiwa. dia masih lagi menghadapi masalah penemuan struktur implicit dan prinsip pemetaan maksud komunikasi bagi ujaran dalam bahasa khusus yang terdedah kepadanya. penilaian terhadap sesuatu peristiwa harus dibuat dengan melihat secara keseluruhan atau secara gestalt. Proses pembelajaran ialah proses yang bersepadu. bahagianbahagian kecil bagi sesuatu fenomena tidak harus dipandang secara berasingan. Walaupun input bagi kanak-kanak adalah amat teratur dari segi bentuk dan disesuaikan mengikut lingkungan memproses dan keupayaan kognitifnya. yang telah menunjukkan bahawa cara kanak-kanak mengambil perhatian tentang pertuturan ibu bapa dibentuk oleh apa yang sudah diketahuinya tentang bahasa itu). (Perkara ini telah dibahaskan dengan berkesan oleh Newport. 1977). pemikiran dan emosi akan terlibat secara menyeluruh. Sebaliknya. tanpa dipecahkan kepada bahagianbahagian yang kecil. 1977. hubungan antara bahagian-bahagian kecil harus dinilai dan difahami dalam satu keseluruhan yang sepadu. iaitu bertambahnya maklumat yang tersimpan dalam ingatan jangka panjang para pelajar. Gleitman dan Gleitman. tidak menjelaskan kebolehan kanak-kanak untuk menggayakan tatabahasa berdasarkan input tersebut. Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli kognitif jelas membayangkan kepada kita bahawa pengajaran bahasa yang berteraskan teori-teori kognitif ialah pengajaran yang mementingkan aspek pemahaman atau perubahan mental. iaitu perasaan. Chomsky telah dipersoalkan oleh beberapa orang penulis kerana merujuk kepada ‘kualiti yang menurun dan keluaran terhad yang sempit tentang data yang ada’ (1965. Input yang dibentuk dengan sempurna seperti juga jadual peneguhan yang dibentuk dengan sempurna. Penilaian yang dibuat secara automistik dianggap tidak dapat menghasilkan penilaian yang tepat.Bagi ahli-ahli teori kognitif. terdapat kepercayaan yang berterusan dalam kalangan ahli-ahli psikologi bahawa sifat pertuturan ibu bapa – iaitu input bagi kanak-kanak – mesti memainkan peranan yang penting dalam mengawal proses pemerolehan bahasa. Proses pengajaran hanya akan dianggap berjaya apabila berlaku perubahan mental dalam diri para pelajar. Bagi ahli-ahli Gestalt. Kanak-kanak mesti menggunakan input ibu bapa untuk menemui keteraturan DALAMAN. 58). d) Input Walaupun kanak-kanak tidak mempelajari bahasa melalui peniruan dan peneguhan.

. kanakkanak mesti menemui apakah aspek-aspek situasi menerima ucapan bertatabahasa wajib dalam bahasa Melayu. 1985:2). Ujaran tidak dapat diajarkan dengan secara langsung. Misalnya. kanak-kanak melalui fasa penguasaan bahasa yang semula jadi dengan cara beransuransur. Dengan sendirinya. Masalah pemetaan bukan hanya merupakan satu cara penentu yang membolehkan satu bahasa khusus mengungkapkan fahaman-fahaman seperti “abah. pertuturan adalah hasil pemerolehan bahasa. dalam satu sesi rakaman interaksi dengan kanak-kanak berumur dua tahun. Input ini hanya memberikan data bagi tugas itu. Hipotesisi input mengemukakan usul bahawa manusia memperoleh bahasa dengan menerima input yang dapat difahaminya. tatabahasa akan dibekalkan dengan spontan. Manusia dikatakan menerima input yang bermula dari i. Bagaimana kanakkanak menggunakan data berdasarkan pada kepercayaan linguistik dan kognitif pada tingkat perkembangan khusus. Kanak-kanak tidak membesar dalam dunia bahasa yang di dalamnya situasi-situasi khusus dipetakan secara unik terhadap jenis-jenis ujaran khusus. Tetapi. Pertama. bukannya penyebab pemerolehan bahasa. Hipotesis Input mempunyai dua kesimpulan. Perubahan pertama dilakukan apabila ibu tersebut mengucapkan: Duduk dan minum baik-baik. Ini bererti. Dia perlu mengetahui bahawa arahan boleh diucapkan secara langsung atau dengan cara soalan tidak langsung atau dengan cara huraian akibat negatif kegagalan untuk menurut. seorang ibu cuba menyuruh anak perempuannya supaya duduk diam dan menikmati hidangannya.masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak adalah lebih kompleks lagi daripada apa yang kita gambarkan setakat ini. Sepatutnya jelas bahwa masalah pemetaan. nak telefon” – kerana maksud komunikasi dipetakan pada pelbagai bentuk ujaran. yakni tahap penguasaan semasa yang ia miliki. seperti yang kita pertimbangkan dalam berbagai silang linguistik memperlihatkan hanya sebahagian daripada masalah itu. guru bahasa tidak perlu mengajarkan struktur bahasa yang selanjutnya kerana struktur tersebut akan dibekalkan secara spontan jika pelajar cukup memahami sesuatu input bahasa. input ibu bapa tidak menyelesaikan masalah binaan teori bagi kanak-kanak. Kedua. Ini bermakna. semasa sedang menguasai struktur linguistic yang baru. minum dengan cermat. kita akan menghadapi masalah pemetaan seperti yang dihuraikan di atas. Untuk menentukan. hasil pembinaan kecekapan bahasa melalui pemahaman tentang input. Mengikut Krashen (1985:2). ke i + I. Kanak-kanak perempuan ini mesti menemui kesamaan semantik bagi duduk dengan sopan. jadilah orang yang santun. Kalau ayat ini hanya diulang berkali-kali. Krashen menyifatkan konsep ini sebagai yang terpenting dalam pemerolehan bahasa kedua kerana terdapat percubaan untuk menjawab pertanyaan tentang cara manusia memperoleh bahasa (Krashen:168). apa yang ditemuinya tentang rumus-rumus tatabahasa dan wacana mesti didasarkan kepada apa-apa yang telah didengarnya. tetapi terbit dengan sendiri. Kanak-kanak perempuan berumur dua tahun ini mesti menentukan bahawa keseluruhan lingkungan ujaran yang berbagai-bagai pada asasnya mengucapkan maksud komunikasi yang sama. tatabahasa bahasa sasaran akan diperolehi (Krashen. jika input yang difahami itu mencukupi. dan berganjak ke tahap selanjutnya di sepanjang fasa-fasa penguasaan bahasa yang semula jadi itu dengan memahami input asas yang mengandungi i + I.

Bayi yang pekak juga menghasilkan bunyi yang sama. Pemerolehan bahasa pertama terdiri daripada peringkat bebelan (vokalisasi). sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi ¬ Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah didokumentasikan dengan baik ¬ Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun.h. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif ¬ Aktiviti bernafas. setelah berusia 4 tahun. bayi yang pekak tidak meneruskan perkembangan bahasanya ke peringkat membebel. pertuturan satu perkataan (holofrasa). batuk. sintaksis (peraturan struktur bahasa dan tatabahasa) dan sebutan bahasa pertamanya. Hal ini berlaku kepada semua kanak-kanak di dunia tanpa mengira bahasa apa yang digunakannya. Kanak-kanak Normal Menusia mempunyai minda dan dalam minda terdapat bahasa. buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya ¬ Bunyi makan. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja ¬ Ia mungkin mangatakan lapar. Bayi menangis. kanak-kanak sudah mempelajari asas kosa kata. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a] Interpretasi Maksud ¬ Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi . mencepak. menghembus. ¬ Pada beberapa minggu pertama. menelan. Tahap 1 (0 – 8 minggu) – bunyi-bunyi asas biologi Bayi belum pandai bercakap tetapi berupaya mengeluarkan berbagai-bagai bunyi melalui mulutnya. Lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang perhatikan. menguku seperti bunyi burung. Bunyi yang sama (menangis. bayi tidak boleh bercakap dengan serta-merta dan langsung tidak memahami percakapan. meludah dan banyak lagi bunyi yang sukar dijelaskan. iaitu tahap perkembangan yang seterusnya yang lebih mirip kepada bahasa manusia. Tetapi. Pada waktu dilahirkan ke dunia. Tetapi. pertuturan dua dan tiga perkataan (telegrafik) dan perkembangan ayat yang kompleks. melalui bunyi-bunyi ini bayi berlatih mengawal alat artikulasinya. Bayi juga berlatih menyelaraskan pernafasannya dengan menghasilkan bunyi-bunyi. menguku dan sebagainya) dihasilkan oleh semua bayi di dunia. a. merobok seperti bunyi air keluar dari botol yang bermulut kecil. makan. Walaupun bukan bunyi-bunyi bahasa.

nadanya mula berbagai-bagai ¬ Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu ¬ Beritma dan pendek-pendek ¬ Mula mengagah dan gelak. /ma/. /u/. Mula mewujudkan kontur intonasi ¬ Bunyi ga. seperti /a/. gu menyerupai suku kata ¬ 4 bulan. /pa/. ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut ¬ Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini – lebih menggembirakan ibunya d. Mengikut kajian Steinberg (1933). /gi/. khususnya suku kata vokal dan konsonan-vokal. ‘papa’. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir ¬ Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa ¬ Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa c. ‘gigi’. kanak-kanak Jepun yang berumur 6 bulan mulai mengeluarkan bunyi yang mirip bahasa Jepun. Tahap 11 (8 – 20 minggu) – Gelak dan mengagah ¬ Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan ¬ Tangisan juga dihasilkan. bunyi yang dihasilkan oleh bayi semakin menghampiri bunyi bahasa yang ada dalam lingkungan persekitarannya. Contohnya: ‘mama’. Pengulangan bunyi memberi bayi kualiti bunyi yang serupa dengan bahasa.¬ Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama ¬ Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain ¬ Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek ¬ Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan Tidak seperti bunyi bahasa ¬ Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa ¬ Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa ¬ Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi ¬ Bunyinya beritma ¬ Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara ¬ Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang b. Demikian . Sewaktu bebelan berterusan. Tahap 111 (20 – 30 minggu) – Bermain dengan bunyi bahasa ¬ Penghasilan bunyi lebih mantap ¬ Bunyi lebih panjang 1 saat. Tahap 1V (25 – 50 minggu) – membebel Bebelan melibatkan penggunaan bunyi bahasa. terutama bunyi-bunyi yang melibatkan pola intonasi bahasanya. seperti vokal dan konsonan ¬ Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal ¬ Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan ¬ Ada bunyi lelangit lembut.

tidak sama dengan sebutan bunyi yang lazim didengar. ¬ Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan ¬ Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang ¬ Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba. tidak cukup dengan memperhatikan sebutan bunyi-bunyi yang selaras dengan sesuatu kata yang terdapat dalam sesuatu bahasa. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. nada. panggilan. mula ada makna. Begitu juga halnya dengan kanak-kanak. kata awal dengan makna jelas ¬ Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Untuk menentukan waktu sebenarnya sesuatu kata itu diperoleh kanak-kanak bukanlah satu perkara yang mudah. sewaktu kanak-kanak melihat atau menyentuh haiwan itu (bukannya haiwan atau objek lain). Ini salah ¬ Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada yang membebel hingga 18 bulan ¬ Bunyi ini juga bukan rawak. tidak menghairankanlah bayi terlebih dahulu memperoleh pola intonasi bahasanya sebelum dapat menghasilkan sesuatu kata. bayi sering membebel dengan ayat pura-pura yang bukan kata (pseudo nonword ‘sentence’) dengan pola intonasi ayat penyata. kemahuan dan kemesraan ¬ Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi ¬ Sudah ada suku kata. Melodi atau pola intonasilah yang dipelajari dahulu oleh bayi sebelum bayi dapat mengecamkan dan seterusnya membuat peniruan bahasa. Tahap V (9 – 18 bulan) – ujaran berirama ¬ Bunyi sudah berirama.juga halnya dengan bayi bangsa Cina dan Inggeris. Keadaan ini boleh disamakan dengan orang dewasa yang mempelajari bahasa baru. barulah kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak itu tahu makna sebenarnya perkataan ‘kucing’. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak ¬ Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi e. yang cenderung didengar ialah pola rentak. daa da dan lain-lain ¬ Bebel tidak ada makna. Pelajar tersebut masih tidak tahu cara untuk memancang aliran sesuatu ayat menjadi perkataan. dan tekanan bahasa. Kita membiasakan diri dengan melodi bahasa sebelum kita dapat mempelajari kata-kata. pertanyaan dan seruan. Sewaktu berumur 10 atau 11 bulan. Jika kanakkanak berkata ‘kucing’ atau menyebutkan bunyi yang hampir-hampir atau mirip dengan bunyi ‘kucing’ (contohnya ‘ucin’). Sewaktu mula mendengar bahasa baru untuk kali pertama. berbeza-beza ¬ Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran ¬ Bunyi lebih jelas. Orang yang ada hubungan terdekat dengan kanak-kanak itu sahajalah yang boleh mengecamkan bunyi-bunyi bermakna yang dituturkan oleh kanak-kanak kerana sebutannya agak ganjil. Dengan itu. soalan. aa gaa. i. Yang ingin diperhatikan ialah penggunaan bunyi-bunyi yang bermakna. tetapi menyerupai bunyi dewasa ¬ Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Pragmatik .

. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu. Tangisan menjadi satu cara untuk memberitahu keperluannya seperti lapar. monolog dan monolog tumpuan. Contohnya. Sungguhpun demikian. Bahasa egosentrik dilahirkan dengan tiga cara. dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza (Piaget. tangisan belum boleh dikatakan sebagai bahasa kerana bentuk tersebut tidak mempunyai pola teratur yang secara berulang-ulang dapat menyampaikan fikiran dan perasaan dengan tepat. with our thought processes and patterns changing systematically as we age’. 1926). sama ada pada peringkat kata atau suku kata. mengantuk atau sakit. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Bahasa jenis pertama. iaitu pengulangan. ii) Bahasa yang ditujukan kepada orang lain yang disebut bahasa perhubungan (socialized language). Menurut Piaget (1926). akan acik yemak akan acik yemak Pengulangan tersebut dibuat untuk tujuan keseronokan dan tidak bermaksud apa-apa. mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. Bahasa egosentrik jenis pengulangan merupakan percakapan kanak-kanak yang diulang secara terus menerus. tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara. Dalam jenis tersebut. Justeru. ‘…human cognitive development is achieved through maturational stages. seperti bercerita. iaitu : i) Bahasa yang bertumpu pada diri sendiri yang disebut bahasa egosentrik (egocentric language). kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. Dalam situasi ini. Beliau melihat perkembangan bahasa kanak-kanak dalam dua jenis. Bahasa egosentrik jenis monolog pula ialah percakapan kanak-kanak yang seolaholah menggambarkan kepada kita bahawa dia sedang berfikir dan fikiran itu dilahirkan dalam bentuk bunyi dan kemudian dalam bentuk kata. Apabila bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat artikulasi manusia disusun mengikut hukum-hukum yang ada dalam sesuatu bahasa.Seseorang bayi dari saat kelahirannya telah mula berhubung dengan orang-orang dalam persekitarannya melalui tangisan. Jenis perkembangan bahasa yang kedua pula ialah bahasa perhubungan. bertengkar. mengulas dan bertanya. barulah pengguna bahasa dapat berkomunikasi sesama mereka.

Dardjowidjojo. Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya. NOTA KULIAH : PSIKOLINGUISTIK : • Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa. • Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa.PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 1. Bhd. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa).Rujukan 1. • Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan. • Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia. Kuala Lumpur: Sasbadi Publishing Sdn. • Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nor Aina Dani. Zulkifley Hamid. Kaedah Baru : • Teknik merakam. 2. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.. Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. 2007. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya. • Ada mikrofon radio. 4. 2006. BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. • Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat. Contohnya : mak buat neneng. Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. . 1986. NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST. Pengantar Psikolinguistik Moden. Soenjono. 3. 2006. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik. Mangantar Simanjuntak. Psikolinguistik. Bhd.KAMPUNG TAWAS.30010 IPOH. MICHAEL & ALL ANGELS. Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia.. Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan. 2009 6:05 PM shariah binti zulkifly said. March 24.

Apakah proses atau tahap proses ? • Mula kenal suara di sekeliling • Mula kenal dan memandang kearah suara. • 3 tahun mula belajar membuat keterangan. • Usia dua tahun sudah mula bercakap. susu. Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh. Akan berlaku proses peniruan. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama. Contoh : Di manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja. pa atau menyebut kucing sebagai meow. • Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial. main. • Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji. Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku. Proses peniruan akan terus berlaku. • Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa. Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang. • Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara. • Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita • Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu. Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ). • 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf. Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia.diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan. Seterusnya. Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ? b. Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya. Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar. kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama. Contohnya : acu datang. • 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa. semalam. • Usia 6 atau 7 tahun . makan. . memakan masa bertahun-tahun. Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ? Perkembangan bahasa kanak-kanak. persekitaran. LOGIK TEMPAT Logik tempat –pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat. Apakah kaitan dengan guru ? Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik.minum.• Sampel besar. Apabila ada teori. ma. bantal. • Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. Kesukaran dalam kajian ini : a. kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. • Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku.

• Pada beberapa minggu pertama. INTERPRETASI MAKSUD. sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. menelan. • Aktiviti bernafas. • Mungkin mnyetakan lapar. • Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan. . PENGHASILAN BUNYI • Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. • Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a]. • Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan.kudrat dan input MENIRU : Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru. • Bunyi makanan. TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA.sendawa – kait dengan keperluan biologi. • Ada beberapa tahap perkembangan. • Tiga bidang besar : penghasilan bunyi.buang air dan gerak badan – berkaitan dengan keperluan hidupnya. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain. • Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama. mencepah. • Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain.Teori terbahagi kepada tiga iaitu meniru. Contoh : cakap terima kasih kepada opah . Kanak-kanak ituakan mengucapkan terima kasih seperti yang diminta oleh ibunya. bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. • Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. batuk. makan. PERKATAAN PERTAMA • Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama. • Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik. Contoh : Ibu menyuruh anaknya memanggil KUDRAT Innate LAD INPUT Perkataan yang diajar oleh emaknya. • Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap. TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi. • Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek.

• Sudah ada suku kata. • Ini tanda awal awal bahasa. kata awal.. • Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan. • Bunyinya beritma.. • Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi. • Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain. aagaaa. • Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran. panggilan. • Bunyi lebih jelas. • Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam. • Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa. • Bunyi ga.nadanya mula berbagai-bagai. • Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak. • Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. • Empat bulan. • Bunyi ini juga bukan rawak. TAHAP DUA ( 8 – 20 minggu ) Gelak dan mengagah. • Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. • Bunyi lebih panjang satu saat. • Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal. tetapi menyerupai bunyi dewasa. • Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut. bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir.dada dan sebagainya. soalan. • Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa.. • Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan. • Bebel tidak ada makna. • Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan. Ini salah.gu menyerupai suku kata. • Mula mengagah dan gelak.. • Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan. seperti vokal dan kosonan. kemahuan dan kemesraan. dengan kena jelas. • Suku kata seperti aa.• Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa. TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa. TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima... berbeza. • Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada membebel hingga 18 bulan. • Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi. • Tangisan juga dihasilkan. • Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi. TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel. Mula mewujudkan kontur intonasi. • Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf ) BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ? . • Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. • Penghasilan bunyi lebih mantap. • Bunyi sudah berima . • Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang.selalunya di ulang-ulang. mula ada makna.ba.

alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa. Semasa mendengar bahasa. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya. Menunjukkan kerjasama : Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut. mereka mendengar kata-kata manusia. dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. Adakah kanak-kanak ini mengancam ? Contoh : Miow makan ikan. Contoh : mak – berapa kali dalam satu hari. Beri perhatian : Tempoh usia kritikal. • Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ). Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut. Adik suka pergi berkelah. 2. kanak-kanak dapat belajar bahasa. bantal busuk. Siapa makan( abang makan ) PSIKOLINGUITIK Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah. minum. Dia akan menyerap bahasa itu. Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan. keadaan akan menjadi sukar. menafikan sesuatu 3. Contoh : Adik sayang ibu Abang jahat Kucing baik 6. Masa : petang.sebab akibat ( siapayang buat ) Tempat : duduk bersila di atas lantai. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia. Tempoh usia kritikal .duduk Permintaan untuk bekerjasama. malam Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ). Bagaimana dia menunjukkan perasaannya. Permainannya – patung power ranger. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru. LAD ( Language Acquisition Device ) Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. masa. Di bawah umur dua tahun. Selepas itu. Adik pun suka makan sayur. piano. Contoh : adik nak susu 4. perkara ini jarang-jarang berlaku. Kata-kata yang menunjukkan logik tempat. telefon. 5. dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari. Contoh : apalagi yang dia ada : 1.kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah. Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ). Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak. Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap. kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. Menyatakan keinginan .• Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa. Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti. . Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain ) 7.

a. PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA ) Apa yang ada dalam minda kanak-kanak – apa yang dilihat. Proton – semua itu adalah kereta. Bangau putih b. Contoh : di Ipoh. “protype ikan paus ada pada paus. Yang membezakan adakalanya bentuk. Kenari. Lambang huruf : pria atau wanita –perlambangan. Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam.serupa di dunia. Serindit hijau.Apa yang membolehkan mereka kata –kata itu kerusi. Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai. 2.tukar kepada sebutan ) BAHASA DAN OTAK . Begitu juga dengan dolphin. Gagak hitam c.Bukti : kes-kes deraan. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi. ada label. Jika tidak ada prototype dalam minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda. merpati – kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap – kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung. Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ? UNIVERSAL . Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ). Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua 1. saiz. Kanak-kanak melihat Kancil. Prosesdalam minda kita – ada ciri-ciri prototype. Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia. Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak. Ada proses yang kompleks – bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi. bangau. 3.warna. . Waja. Lihat puyuh.

Broca wernicke gurus sudert Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri. Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. Tidak dapat mengecam bunyi perkataan yang betul. Daerah yang terlibat dengan bahasa. Hemisfera kanan Emosi (kawal). Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan. Batasan Otak. Dileksia : ward federation and neorologi Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca . operasi logik. . 5.Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama. fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah. Hemisfera kiri Mengawal bahasa.boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu. 2. matematik. Daerah bahasa di hemisfera kiri. Contoh : serangan strok. Dalam psikolinguistik – yang dipentingkan : lateralisasi bahasa. Konduksi . 1. 3. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. analitik.menulis dan mengeja. Mary Dox 1836 Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa. Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan. Pure word deafness – kecederaan beberapa bahagian dalam otak. Contoh : siapa nama ? 4. AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN. Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja. Empat suku kata tidak berasas. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa. muka ( mengecamkan).mengenal struktur benda. 6.

kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris. • Korpus kolosum yang lemah. Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. Oleh itu. Kesimpulannya. PUNCA DILEKSIA • Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri.menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa. DAERAH BAHASA DAN 1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan). 2. Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. • Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf. DILEKSIA BERKAITAN BAHASA Walaupun : kebolehan memahami intonasi. Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran. • Bertindak lambat dan kurang cepat. • Tulisan buruk. Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik. • Pemahaman lisan rendah. BACAAN BAB 4 : PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya. Cina. FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA.CIRI-CIRI : • Kemahiran membaca rendah • Susunan terbalik • Menyongsang perkataan • Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol. India dan kaumkaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). mengatasi emosi . Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu. • Suka membaca senyap. Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar. Persekitaran bahasa pelajar .

Sabariah Samsuri dan Rosmini Md.3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka. Liew Sie Lin (2003) . leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar. iii. ix. x. . kelas kata dan susunan ayat. Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah. . Zamri Mahamod.J Money (2004. Onn dan Ajid Che Kob (1981) . Bukari Kadam. Salleh (2005). hukum D-M. terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan. Karim Harun dan Saadiah Ma’alip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 ) . vi. Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J.N.Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama. Liew Siew Lin.Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka.4 peratus pelajar dan 43. Abdul Hamid Mahmood(1990).atas talian ).Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat. Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003). kata sandang. Zamri Mahamod.Penggunaan kata sendi nama. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah dilakukan seperti : i.Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonankonsonan tertentu bahasa Melayu. . Farid M. Arpan Shahbudin . Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006) .Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat. perbezaan bunyi’l’ dan’r’ . v. tetapi juga di dalam bilik darjah. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama. iv. Farid M. Azman Wan Chik (1989) . Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003) . pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung. Onn dan Ajid Che Kob (1981). Zulkifley Hamid. ii. Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia.Mendapati 68. Abdullah Hassan. xi. Liew Siew Lin (2003) .Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu. Ajib Che Kob(1990). Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989) . penggantian fonem ‘p’. vii.Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka.Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi ‘h’ pada akhir kata. viii.Aspek semantik.

PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. Selain itu. xii.Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa. Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan. bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung. Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri. ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata.Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian. kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men. A. penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil. dan kesalahan frasa kata tertentu. Contohnya : Ali di padang main bola. gangguan peralihan kod.imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987). JENIS-JENIS KESALAHAN. iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran. penggolongan kata. bahasa daerah. seperti hukum D-M dan sebagainya. Kereta Keleta Menurut Suthanthiradevi 2004. gangguan dialek. dan bahasa pasar. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan. Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina. B. Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu). Sepatutnya : Ali bermain bola di padang. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. Sepatutnya : i. kecuali kata ‘tetapi’(annal). Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan. kata kerja. KESALAHAN MORFOLOGI. iaitu gangguan bahasa ibunda. terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian. Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf ‘r’ dengan huruf ‘l’. ii. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan. India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu. Lori Loli ii. .amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. kata adjektif dan sebagainya. Contoh : i. gangguan bahasa pasar. Contohnya : Bahasa Melayu Bahasa Cina i. Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu. bahasa lisan. serta gangguan interlingual dan intralingual. penggunaan kata ganti nama diri. Menurut Sandra Kasih (2003). Contohnya : i. Zamri Mahamod(2000) ..

Penambahan vokal depan rendah /a/ Harga menjadi haraga. Penggantian /a/ kepada /o/ sangat menjadi songat c. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ Faedah menjadi paedah d. iaitu : a. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ Tanpa menjadi tampa iii. Penggantian /u/ kepada /o/ Untuk menjadi untok e. Penggantian /k/ kepada /h/ Awak menjadi awah f. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ Bandar menjadi pandar b. Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu : a. Penggantian /w/ kepada /v/ Kawan menjadi kavan g. Penggantian /i/ kepada /e/ Pilihan menjadi pilehan ii. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita menjadi carita b. Penambahan konsonan /h/ Meja menjadi mejah c. Penambahan konsonan /w/ Semua menjadi semuwa iv. Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan. b. Penggantian /g/ kepada /k/ Bagus menjadi bakus e. a. Proses penambahan fonem juga berlaku. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ Pecah menjadi bicah c. Penggantian /e/ kepada /i/ rehat menjadi rihat d. Proses penghilangan juga berlaku .Contohnya: i.

Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004). Saya makan nasi . pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka.ayat bahasa Melayu Saya nasi makan .ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil. . pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu. Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ). Dalam kajian Wong Khek Seng (1991). SINTAKSIS Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa. Penghilangan konsonan/k. Tak mahu menjadi tame e. Bahasa Melayu Bahasa Cina Makanlah dulu Dulu makanlah Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah Menurut Abdullah Hassan (1987). pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan. Penghilangan vokal /a/ Soalan menjadi solan c. Penghilangan konsonan/r/ Besar menjadi besa Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ Terima menjadi trima b. Contohnya : i. kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan ‘h’ di awal kata. Contohnya : Dialek Bahasa Melayu Diasut dihasut Diidangkan dihidangkan Mengilang menghilang C. Penghilangan konsonan /h/ Sekolah menjadi skola d. Menurut Asmah Omar (1977).a. Penghilangan konsonan /g/ Menggunakan menjadi mengunakan f.

tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard. untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga. Melayu-Inggeris Saya belum dapat result lagi. ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain. memajukan kerjaya. Selepas memperoleh pendidikan. b. mereka tetap menggunakan bahasa ibunda. PERCAMPURAN KOD Fenomena percampuran kod bahasa Melayu. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. Keadaan dibuat-buat dan terhad. terdapat dua istilah dwibahasa. Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. Namun demikian. iv. Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. DEFINISI DWIBAHASA Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2). Melayu-Cina dan MelayuInggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti : i.Tamil. Melayu-Cina Bukan saya mah! iii. disiplin dan tatacara bilik darjah. Melayu-Tamil a. iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang. meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. ii. PEMEROLEHAN BAHASA Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987). Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan. Tekanan psikososio bilik darjah.Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan . B2 boleh diperoleh melalui dua cara. i. Menurut Mansoer Pateda (1990). DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR. Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh ) ii. BACAAN BAB 5. Data bahasa dipilih sebelum diajar. Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi. Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2. tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan. iaitu : a. Rumus-rumus nahu dipaparkan.D. iii. Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya.

perhubungan antara individu. vii. GANGGUAN BAHASA IBUNDA Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. ii. Menurut Victoria et al. Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan. Contohnya : a.tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur. b. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2. morfologi dan leksikal. Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif. Kepentingan pendidikan. iii. Penggunaan frasa “lembu punya susu”-pelajar India. Contohnya : Open the air condition (B2) – buka penghawa dingin (B1) Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu. iv. ix. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu : i. Tuntutan peluang pekerjaan. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2. pelajar bukan Melayu . v. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri. Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1. Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu. Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain. Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : “baru”jadi “balu” – pelajar Cina. KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR Berdasarkan konsep dwibahasa. Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut. Antara . v. sesetengah mempelajari B2 atau menjadi dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa.pembelajaran di luar bilik darjah. mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek. GANGGUAN DIALEK Dialek mempunyai bentuk tertentu. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989). Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. viii.dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan. vi. Contoh : Abang kamu tinggal di mana ? (BM) – Abang kamu mana tinggal ? (BC) Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2. Contohnya : Saya makan nasi (BM) – Saya nasi makan (BT) Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA Menurut Abdullah Hassan (1987).

Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard. Mek makang ikang. GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing) Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa. a. [air]. GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching) Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari. Contohnya : 1.pemerolehan atau ‘Language Acquisition Device (LAD)” ialah proses yang berlaku di dalam otak seorang kanakkanak ( bayi) sewaktu memperoleh bahasa ibunya atau bahasa pertama.sebutan dalam bahasa Melayu standard.30010 IPOH. Negeri Sembilan dan Perak. 2.I pergi shopping.PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 TUGASAN 3 : Buat esei mengenai penguasaan kanak-kanak berdasarkan data yang telah dipungut.negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan. MICHAEL & ALL ANGELS.kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1. Menurut Mengantar Simanjuntak ( 1987:157).KAMPUNG TAWAS. Last week. 2. Jalang-jalang cari makang –dialek Terengganu. a.penggunaan dialek utara. GANGGUAN PERSEKITARAN Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran. Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2. Contohnya. b. Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek. Menurut Mohd Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain. Kedah. Terengganu. Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis : [aya?]. Dalam hal ini . TUGASAN 3 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU NAMA : SHARIAH BINTIZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST. See you minggu depan. Contohnya : 1.

kanak-kanak ini sedang memperoleh pengetahuan. Pemerolehan bahasa juga bermaksdud bagaimana kanakkanak dapat menguasai bahasa pertama tanpa melalui proses pembelajaran yang formal dan intensif. bukannya hanya alat luar untuk berkomunikasi. Golongan kognif ini berpendapat. Sebagai contoh. Kreativiti wujud dalam otak dan pemikiran penutur bahasa itu adalah keperluan dalam diri manusia yang ada sejak lahir. system sintaksis bahasa dan rumus-rumus yang mengawal pembentukan ayat dikatakan telah wujud dalam alat pemerolehan bahasa. Teori Mentalisme ini beranggapan bahawa kanak-kanak yang terdedah kepada sesuatu bahasa itu mempunyai keupayaan semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa itu. Kanak-kanak ini masih terbawa-bawa dengan pengalaman pada tahap holofrasa. pemerolehan bahasa terdiri daripada proses-proses yang berlaku pada waktu kanak-kanak itu menuranikan tatabahasa ibundanya dan sewaktu dia menguasai perlakuan atau penerapan tatabahasa ini dalam pemahaman dan penerbitan ayat-ayat ( Mengantar Simanjuntak. 1983 : 260 ) Teori Mentalis menghubungkan realiti mental dengan lakuan bahasa yang sebenarnya. Kesimpulannya. 1981). dan berkomunikasi. iaitu sebagai hasil perkembangan fizikal kanak-kanak itu sendiri secara keseluruhannya. dia tidak dapat bercakap semasa dijumpai oleh sami-sami India. kebolehan menuturkan ayat dikatakan tidak dikuasai secara mekanikal ataupun terhasil daripada aktiviti rangsangan gerak balas (R-G). Pada peringkat ini. Jika tidak ada pendedahan. Dalam kajian selama 11 minggu ini. dan penerbitan perkataan-perkataan ayat-ayat dalam bahasa pertama untuk mengungkap perasaan. Tugas kanak-kanak bukanlah mendapatkan rumusrumus bahasa ibundanya. Pengetahuan bukan merupakan satu latihan pancaindera tetapi adalah daripada fikiran manusia.dapat dijelaskan bahawa pemerolehan bahasa ialah bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa ibunya iaitu bahasa yang pertama kali didedahkan kepadanya sejak dia dilahirkan ke dunia. Kajian ini melihat pemerolehan bahasa seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 1 tahun 8 bulan. Rasionalnya ialah idea yang semula jadi ( innate ideas ) menjadi asas kebenaran dalam pengetahuan kita. Ini dibuktikan dengan . didapati kanak-kanak ini masih belum dapat menguasai morfologi secara sempurna seperti orang dewasa. tetapi menyesuaikan rumus-rumus yang terkandung dalamnahu universal bahasa pertamanya.penguasaan bahasa kanak-kanak itu tidak akan berlaku kerana LAD tidak mendapat sebarang bahan untuk diproses. 1987 : 158). pemahaman. keinginan. Fungsi rangsangan bahasa bukanlah sebagai bahan untuk membolehkan nahu universal membuat penyesuaian. Penyesuaian ini penting untuk membolehkan nahu ini diungkapkan atau disesuaikan dalam bentukbentuk yang dapat menghasilkan pertuturan yang gramatis dan dapat difahami oleh pengguna sesuatu bahasa itu. ( Abdullah Hassan. Jamali Ismail (1980 : 12) pula menyatakan bahawa proses pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak itu berlaku sedikit demi sedikit mengikuti perkembangan otak. seorang kanak-kanak lelaki di India telah dipelihara oleh binatang semasa dia tinggal di dalam hutan. Dalam kajian ini pengkaji menjadikan Teori Mentalis sebagai konsep. Teori ini menganggap bahasa sebagai pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu proses dalam otak dan saraf setelah menerima rangsangan daripada pancaindera. iaitu di dalam minda manusia sejak mereka lahir kerana mereka telah dilengkapi dengan alat pemerolehan bahasa ( Hornstein dan Lightfood.

abang ( bang ) b = balik ( alik ) o = opah ( pah ) m = mandi (andi ). Bunyi-bunyi yang dikuasai semasa kajian dibuat. milo ( ilo ) n = naik ( aik ) h = habis ( abis ) t = takut (akut ) j = jauh (auh ). Bunyi yang didapati ialah : m/y/b/p/a/o/u/k/g/i 2.melihat cara penyebutan sesetengah kosa kata yang disebutnya adalah tidak sempurna. pengkaji mendapati ada pengguguran satu suku kata yang berlaku iaitu : SATU SUKU KATA : ba = baju ( ju ) be = berak ( yak ) sa = sayang ( yang ) se = sejuk ( juk ) mi =minum (num ) te = tepi ( pi ) tu = tutup ( tup ) meny = menyapu ( apu ) ro = roti ( ti ) pen = pensel ( ce ) pi=picit ( cit ) hi = hidung ( dong ) li = licin ( cin ) hen = hendak ( nak ) ker = kerja ( je ) cok = coklat ( lat ) Selain itu . Bunyiyang dikuasai sebelum kajian dibuat. Bunyi konsonan : p/b/t/d/k/g/s/c/j/m/n/i/w/y/h/ Bunyi vokal : a/e/i/o/u Daripada analisis yang dibuat. makan (akan ).pengkaji mendapati berlaku pengguguran huruf pertama dalam ujaran yang diucapkan oleh sampel ini iaitu : HURUF : e = emak( mak ) a = ayah( yah ). kasut (acut ) r = rama–rama ( ama–ama ) s = salam ( alam ) Dalam ujaran yang diucapkan oleh sampel ini . didapati juga ada pertukaran huruf asal dengan huruf lain semasa ujaran . 1.jatuh (atuh ) p = pintu ( intu ) k = kencing ( encing ). Bunyi bahasa yang dikuasai oleh sampel sebelum kajian dibuat.

o w acut kasut kata nama a. pensel ( ce ) .u c.duduk ( dok ) n = d = hendak ( nak ) y = kr = aiskrim ( yim ) y = i = buaian ( yan ) Dalam kajian ini juga pengkaji mendapati ada perubahan seluruh kata yang dilakukan oleh sampel iaitu : nanak = tidak hendak aung = along uwo = seluar uwat = buat uwih = kuih Daripada perkataan di atas.h . katakerja.g pah opah kata nama a p. Huruf ( k ) digugurkan sepenuhnya. ada perkataan yang mengekalkan huruf ( t ) iaitu perkataan akut .g yah ayah kata nama a y.u n.t acik nasi kata nama a.i b intu pintu kata nama i.k yah ayah kata nama a y. kasut ( acut ).I w ilo milo kata nama i. dan kata adjektif yang telah dikuasainya di peringkat telegrafik. ada penggantian huruf ( k ) menjadi huruf ( t ).t dong hidung kata nama o d.t lat coklat kata nama a l. pengkaji dapat melihat sampel kajian sudah dapat menguasai beberapa golongan kata seperti kata nama.h ju baju kata nama u j cucu susu kata nama u.o l ibi televisyen kata nama i.diucapkan oleh sampel kajian iaitu : r = y = berak ( yak ) s =c = susu ( cucu ).I c.h bang abang kata nama a b. nasi ( acik ) k = t = ikut ( itut ) o = u = hidung ( dong ) . KATA NAMA KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN mak emak kata nama a m. FRASA SATU PERKATAAN TELEGRAFIK A. Selain itu.n.n. (JADUAL BUNYI) Namun begitu.u c.k uwih kuih kata nama u.c uwo seluar kata nama u. pengkaji mendapati huruf ( w ) menggantikan huruf ( at ) dan ( ih ) untuk perkataan buat dan kuih.

k F.a y.h. KATA ARAH KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN auh jauh kata arah a.i b.KATA PANGGILAN KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN aung aung kata panggilan u n.e t.ti roti kata nama i t olah sekolah kata nama o.a n.i c.KATA BANTU KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN abis habis kata bantu a.g ateh mak teh kata panggilan a.n.n andi mandi kata kerja a. .i n.t cin licin kata adjektif i c.s nak hendak kata bantu a n.h atik cantik kata adjektif a.b. KATA KERJA KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN akan makan kata kerja a.i t.g itut ikut kata kerja i.d yak berak kata kerja a y.j.k C.t je kerja kata kerja e j alik balik katakerja a.m cit picit kata kerja i c.g juk sejuk kata adjektif u j.h E.n cuk busuk kata adjektif u c.k D.a l.k akut takut kata adjektif a.u t.a k.k anah panas kata adjektif a.u h pi tepi kata arah i p H.n.n.i y.k encing kencing kata kerja e. KATA PERINTAH KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN yah jap ayah sekejap ayat perintah a. KATA ADJEKTIF KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN yang sayang kata adjektif a y.u k.p pi bang ketepi abang ayat perintah i.a p.h ce pensel kata nama e c ayim aiskrim kata nama a.m B.t num minum katakerja u n.i l.g FRASA DUA PERKATAAN TELEGRAFIK Frasa dan ayat makna golongan ayat cik mak nasi lemak kata nama bang uwat abang buat kata nama.

katanama luk mak peluk mak kata kerja. Frasa dua perkataan telegrafik Frasa dan ayat makna golongan ayat nak jer hendak power ranger ayat penyata nak cuk hendak busuk ayat penyata mak andi emak mandi ayat penyata lat atuh cokelat jatuh ayat penyata akit mak sakit mak ayat penyata b. kata nama nak jer hendak power ranger kata bantu.kata nama nak cuk hendak busuk kata bantu. kata kerja yah yang ayah sembahyang kata nama. pengkaji mendapati walaupun sampel boleh mengujarkan dua atau tiga patah perkataan. Frasa tigaperkataan telegrafik Frasa dan ayat makna golongan ayat na ambik ence na ambil pensel ayat penyata yet anjat okok monyet panjat pokok ayat penyata Selain itu.bang olah abang sekolah kata nama na bit na cubit kata nama. Sampel kajian dapat membentuk ayatayat penyata.tetapi sampel dapat membentuk ayat-ayat yang boleh difahami oleh pendengar. kata kerja yum aung cium along kata kerja.meminta nasi lemak dan sebagainya. Contoh-contoh ayat penyata boleh dilihat dalam jadual di bawah. Keinginan adalah naluri yang sudah ada dalam diri manusia sejak lahir. Dalam jadual ayat ada menunjukkan perbuatan-perbuatan asas seperti meminta susu. Kata-kata yang menunjukkan keinginan sampel terhadap . kata kerja nak anjat nak panjat kata bantu. kata adjektif yah jap ayah sekejap ayat perintah pi bang ketepi abang ayat perintah mak andi emak mandi ayat penyata lat atuh cokelat jatuh ayat penyata akit mak sakit mak ayat seruan nak cuk hendak bantal busuk ayat penyata nak cucu hendak susu ayat penyata FRASA TIGA PERKATAAN TELEGRAFIK Frasa dan ayat makna golongan ayat nak itut mak hendak ikut emak ayat penyata nak bum yah hendak tidur dengan ayah ayat penyata nak aik oto hendak naik motosikal ayat penyata nak itut yah hendak ikut ayah ayat penyata na ambik ence na ambil pensel ayat penyata yet anjat okok monyet panjat pokok ayat penyata Melihat kepada perkembangan sintaksis pula. dalam kajian ini juga di dapati sampel menunjukkan keinginannya. a.

Proses yang pertama melengkapkan kanakkanak dengan kebolehan mentafsirkan makna. Abdullah Hassan. Berikut adalah contoh ayat perintah yang diujarkan. Di sini kita dapat melihat penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak itu berkembang mengikut jadual biologinya dan kanak-kanak berkeupayaan membuat rumusan dan peraturan bahasa secara bersendirian tanpa diajar seperti mana yang disebut dalam Teori Mentalis. Ilmu Psikolinguistik Edisi Kedua. Selain itu. Frasa dan ayat makna golongan ayat yah jap ayah sekejap ayat perintah pi bang ketepi abang ayat perintah KESIMPULAN Dapatan daripada analisis data menunjukkan bahawa peringkat pemerolehan bahasa melibatkan proses kognitif dan interaksi. BIBLIOGRAFI. 1992.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 1989. Dan Isaac Slobin. pengkaji juga mendapati ada pembinaan ayat perintah pada peringkat ini.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Proses yang kedua pula menyediakan konteks bagi kanak-kanak menguasai cara menggambarkan makna kognitif ke dalam bentuk bahasa yang paling tepat. .Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Malaysia. jelas pada peringkat ini tujuan berkomunikasi yang ditunjukkan oleh sampel adalah untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya. Penterjemah Ton Ibrahim. Walaupun kata-kata yang dituturkan oleh sampel tidak lengkap tapi pendengar memahami ujaran yang dimaksudkan. dan tutur kata yang ditunjukkan sudah mempunyai kesejajaran sebagaimana pertuturan oran dewasa.sesuatu dapat dilihat adanya ayat permintaan yang diucapkan oleh sampel kajian pada peringkat ini iaitu : Frasa dan ayat makna golongan ayat nak cuk hendak bantal busuk ayat permintaan nak cucu hendak susu ayat permintaan nak bum yah hendak tidur dengan ayah ayat permintaan nak aik oto hendak naik motosikal ayat permintaan nak itut yah hendak ikut ayah ayat permintaan nak itut mak hendak ikut emak ayat permintaan nak anjat nak panjat ayat permintaan Daripada contoh ujaran yang ditunjukkan.

Abdullah Hassan.. 2007...  Lengkapkan nama anda o ► February (3)  Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik. 2009 12:12 AM Post a Comment Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) Blog Archive • ► 2007 (2) o ► July (2)  Kuliah 1 (19 Disember 2008): Pengertian Dasar Psik.. Editor Siri.  PEMEROLEHAN BAHASA  BELAJAR BAHASA KEDUA o ▼ March (1)  Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan Tugasan d. Kuala Lumpur :PTS Professional Publishing Sdn.  Kuliah 2 (2 Januari 2009): Mempersepsi Ujaran ▼ 2009 (9) o ► January (5)  Bab 111 BAGAIMANA MANUSIA MEMAHAMI UJARAN  BAB IV PELAKSANAAN TINDAK UJARAN 1.. Siri Pengajaran dan Pemebelajaran Bahasa Melayu. Psikolinguistik Memahami Asas Pemerolehan Bahasa. • ... Zamri Mahamod.. March 26. PENGENALA. Bhd. 2007. Shah Alam : Karisma Publications Sdn.Soenjono Dardjowidjojo...  Tugasan untuk semua  Tugasan mengenai pemerolehan bunyi bahasa kanak-ka.Psikolinguistik Dalam Pengajaran Dan Pemerolehan Bahasa Pertama dan Kedua. Bhd.

Emeritus Abdullah Hassan Siswazah Abdul Rahim Barmawi Zuraliza .Tenaga Pengajar Prof.

M Mohyi. SMK Ayer Tawar.Zamharis Shariah Bt Zulkifly. 300010 Ipoh. 012-6199185 . SJK St Michael & All Angels. Kg. 0175269094 Ros Haslinda Bt. 32400 Ayer Tawar. Tawas.

SM Sains K Selangor. 14500 K Selangor 019-3307172 Normah Ismail Mustafa Al-Bakri . Bandar Malawati.Normidza Bt M Kamel.

Johari Hasuenah Fadilah .

Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu.Azrina Aziawati BMP 6103 Racangan Instruksional Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. Kuaa Lumpur: Sasbadi. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Behaviorisme. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing. unsur tatabahasa. Rujukan: Dardjowidjojo. 2006 Zulkifley Hamid. Topik-topik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran. kosa kata. dan wacana. pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie. . 2007. dll) serta bahasa dan pemikiran. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing juga dikaji. Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia. LAD. Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan . Psikolibguistik. 2006. Nor Aina Dani. Hipotesis Usia Kritikal. dan Afeksia. Soenjono. Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama.

foresman and Company. Ill. D. A Longman Paperback. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Steinberg Danny. Mangantar Simanjuntak. Psycholinguistics. 1982. Pengantar Psikolinguistik Moden. Dan Isaac. Psycholinguistics: Language. 1986. World. Mind. 1079. Glenville.Pembelajaran Bahasa. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd.: Scott. Slobin. .