Formula Empirik – Formula kimia yang menunjukkan nisbah setiap unsur dalam sebatian itu dalam nisbah yang

paling ringkas.

Langkah Penentuan Formula Empirik 1. LANGKAH JISIM/ PERATUS Tentukan jisim atau peratus unsur- unsur dalam sebatian. – Jika peratus diberi, anggap keseluruhan jisim adalah 100 gram. 2. 3. 4. BILANGAN MOL NISBAH MOL TERINGKAS NISBAH SEBENAR peratus diberi= jisim unsur Bahagi jisim atau peratus unsur- unsur dengan jisim atom relatifnya. Bahagi dengan angka yang paling kecil (bilangan mol diperoleh) untuk memperoleh nisbah yang teringkas • Jika nilai nisbah mol teringkas 1.5, darabkan dengan 2 untuk dapatkan nilai 3.

5.

FORMULA EMPIRIK

Jika nilai nisbah mol teringkas 1.25, darabkan dengan 4 untuk dapatkan nilai 5. Tulis formula empirik sebatian daripada unsur- unsur

Formula Molekul
-

Formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar atom dalam satu molekul sebatian itu. Formula Molekul = (formula empirik)n , n adalah integer

Contoh; Sebatian Air Karbon dioksida Acid sulfurik Glukosa Etana Formula Molekul H2O CO2 H2SO4 C6H12O6 C2H4 Formula Empirik H2O Nilai n 1

Contoh

C = 12.090 % O 24.2 g H 1.58 g 69.33.50708/ 0. dan 9.50666 =1 1 BaCO3 C 6.001 1 1. 1.33 = 0.32 % 24.Sebatian Q .01= 0. O = 16] Unsur Peratus Jisim dalam 100 g Mol Ba 69.20 g hidrogen. [Jisim relatif atom: H = 1.090 g ÷12. Jadual menunjukkan nisbah teringkas unsur P dan Q . Tentukan formula empirik sebatian.A mempunyai % jisim sebagaimana berikut: 69.2 g O 9. 6. C = 12.60 g oksigen.58 ÷137.32% O. Kira formula empirik bagi sebatian ini? [Jisim relatif atom: Ba = 137.50708 mol 0.32 g 6.000 3 Nisbah Mol Teringkas Nisbah sebenar Formula Empirik Aktiviti 1 Suatu hidrokarbon mengandungi 7.50666 /0.58% Ba.58% 69.50666 = 1.090% C.520/ 0.50666 = 3. 24.50666 mol (nilai mol terendah) 0.01.20 g karbon. O = 16] Unsur Jisim Mol C 7.6 g Nisbah Mol Teringkas Nisbah sebenar Formula Empirik SOALAN OBJEKTIF 1.

Formula empirikal molekul butana. Data menunjukkan keputusan eksperiemen. 24 ] A B C D XO XO2 X2O X2O3 4. X.6 g oksigen.9 g logam X dan 4. Oksida logam X mengandungi 6. Jisim mangkuk pijar dan penutup Jisim mangkuk pijar dan penutup dan logam X = 139. Apakah formula empirik bagi oksida logam X ? [Jisim atom relatif: : O. PQ P3Q PQ3 P2Q3 Suatu eksperimen telah dijalankan untuk menentukan formula empirik oksida logam X .Unsur Nisbah teringkas P 1 Q 3 Apakah formula empirik untuk bahan tersebut? A B C D 2. ialah A B C D CH2 C2H4 C4H8 C8H16 5. C4H8.16 . Unsur Nisbah teringkas X 1 Y 3 . X. 65 ] A B C D XO XO2 X2O X2O3 3. 16 .31g Apakah formula empirik untuk logam oksida X? [ Jisim atom relatif: O.50g = 148.

4g unsur Y membentuk sebatian dengan formula empirik X2Y3. Apakah formula empirik sampel tersebut? C6H12O6 A B C D CH2O CH2O2 C2H4O2 C6H12O6 9.7g of unsur X bertindakbalas dengan 2. Apakah formula empirik sampel tersebut? A B C D CO CO2 C2O2 C2O4 8. XY XY3 X3Y X2Y3 Apakah maklumat yang diperlukan untuk menentukan fomula empirik sesuatu bahan? I II III IV A B C D jisim bahan ketumpatan bahan jisim atom relatif bahan jisim molekul relatif I dan II sahaja I dan III sahaja I. . II dan III sahaja II. 2. Suatu sampel mengandungi 24 gram karbon dan 64 gram oksigen. Apakah jisim atom relatif untuk Y? (Jisim atom relatif: X. Berikut ialah formula molekul untuk glukosa. III dan IV sahaja 7. 27) A B C D 8 16 24 31 10.Apakah formula empirik untuk bahan XY? A B C D 6.

2 g of oksigen(O).5) A B C D 11. Yang manakah antara sebatian berikut mempunyai formula empirik CH2O? . 12.625 35. 12. PQ PQ2 P2Q3 PQ4 Sebatian mengandungi of 3.6 Q 7. Formula empirik plumbum oksida ialah [Jisim atom relatif: O = 16. 35.42g logam plumbum dihasilkan.75 27 Cl 26. Pb = 207] A B C D PbO PbO2 Pb2O3 Pb3O4 14.16 .2 g of sulfur(S) dan 3.1 Jadual menunjukkan jisim unsur P dan Q yang bertindakbalas lengkap membentuk sebatian Apakah formula empirik sebatian tersebut? (Jisim atom relatif : P.5 Yang manakah antara berikut formula molekul untuk klorida E jika jisim molekul relatif ialah 267? A B C D ECl3 E3Cl E2Cl6 E6Cl2 13. Jadual menunjukkan jisim dan jisim atom relatif unsur E dan Cl untuk klorida E. Apakah formula empirik sebatian tersebut? (Jisim atom relatif: O.70g of plumbum oksida diturunkan lengkap.Unsur Jisim (g) P 0. Unsur Jisim (g) Jisim atom relatif E 6. S.32) A B C D SO4 SO3 SO2 SO 12. Q. Apabila 13.

2% klorin [Jisim atom relatif: Cr = 52. 16.70 g Jisim tiub pembakaran + logam oksida (sebelum penurunan) = 39.0115 g of oksigen? [Jisim relatif atom: Fe. M.70 g Jisim tiub pembakaran + logam (selepas penurunan) = 38. O = 16] A B C D 16 CH2O C2H4O C2H4O2 CH3CH2OH Sejenis krim mengandungi oksida logam M.0134g of besi.10 g Apakah formula empirik untuk logam oksida tersebut. C2H5OH CH3CH2COOH C6H12O6 CH3COOCH2CH3 Berikut ialah maklumat mengenai sebatian X. Keputusannya adalah seperti berikut: Jisim tiub pembakaran = 35. 48] A B C D MO MO2 M2O3 M3O2 SOALAN STRUKTUR 1 Apakah formula empirik sebatian yang mengandungi 0. • • Formula empirik CH2O Jisim molekul relatif 60 Apakah formula molekul untuk bahan X? [Jisim relatif atom: H = 1.8% kromium and 67. S.00769 g sulfur dan 0. [Jisim relatif atom: O. 56. C = 12. 16] Hitung formula empirik sebatian yang mengandungi 32.A B C D 15. 0. Logam oksida diturunkan di dalam tiub pembakaran dengan melalukan gas hidrogen kepadanya.32 O. Cl = 35 5] 2 .

3 Suatu oksida logam K mengandungi 53% logam Tentukan formula empirik logam oksida tersebut [Jisim atom relatif: M = 27. CrCl3 3. K2O3 . FeSO3 2. O = 16] JAWAPAN OBJEKTIF 1C 2A 3A 4A 5B 6B 7B 8A 9B 10 D 11 C 12 C 13 D 14 C 15 C 16 B JAWAPAN STRUKTUR 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful