Formula Empirik – Formula kimia yang menunjukkan nisbah setiap unsur dalam sebatian itu dalam nisbah yang

paling ringkas.

Langkah Penentuan Formula Empirik 1. LANGKAH JISIM/ PERATUS Tentukan jisim atau peratus unsur- unsur dalam sebatian. – Jika peratus diberi, anggap keseluruhan jisim adalah 100 gram. 2. 3. 4. BILANGAN MOL NISBAH MOL TERINGKAS NISBAH SEBENAR peratus diberi= jisim unsur Bahagi jisim atau peratus unsur- unsur dengan jisim atom relatifnya. Bahagi dengan angka yang paling kecil (bilangan mol diperoleh) untuk memperoleh nisbah yang teringkas • Jika nilai nisbah mol teringkas 1.5, darabkan dengan 2 untuk dapatkan nilai 3.

5.

FORMULA EMPIRIK

Jika nilai nisbah mol teringkas 1.25, darabkan dengan 4 untuk dapatkan nilai 5. Tulis formula empirik sebatian daripada unsur- unsur

Formula Molekul
-

Formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar atom dalam satu molekul sebatian itu. Formula Molekul = (formula empirik)n , n adalah integer

Contoh; Sebatian Air Karbon dioksida Acid sulfurik Glukosa Etana Formula Molekul H2O CO2 H2SO4 C6H12O6 C2H4 Formula Empirik H2O Nilai n 1

Contoh

24.50708 mol 0. O = 16] Unsur Peratus Jisim dalam 100 g Mol Ba 69.58 ÷137.32% O.2 g H 1.33.58% Ba.20 g hidrogen. 6. Kira formula empirik bagi sebatian ini? [Jisim relatif atom: Ba = 137.01= 0.2 g O 9. Tentukan formula empirik sebatian. 1. dan 9. [Jisim relatif atom: H = 1.20 g karbon.50666 /0.50666 = 3.000 3 Nisbah Mol Teringkas Nisbah sebenar Formula Empirik Aktiviti 1 Suatu hidrokarbon mengandungi 7.33 = 0.01.50666 mol (nilai mol terendah) 0.50708/ 0.Sebatian Q . Jadual menunjukkan nisbah teringkas unsur P dan Q .090 % O 24.58% 69. C = 12.A mempunyai % jisim sebagaimana berikut: 69.32 % 24.32 g 6.6 g Nisbah Mol Teringkas Nisbah sebenar Formula Empirik SOALAN OBJEKTIF 1. O = 16] Unsur Jisim Mol C 7.090 g ÷12.60 g oksigen.090% C.58 g 69. C = 12.001 1 1.50666 = 1.50666 =1 1 BaCO3 C 6.520/ 0.

24 ] A B C D XO XO2 X2O X2O3 4. 16 .9 g logam X dan 4. ialah A B C D CH2 C2H4 C4H8 C8H16 5. PQ P3Q PQ3 P2Q3 Suatu eksperimen telah dijalankan untuk menentukan formula empirik oksida logam X . 65 ] A B C D XO XO2 X2O X2O3 3.16 . Formula empirikal molekul butana.50g = 148. X. Apakah formula empirik bagi oksida logam X ? [Jisim atom relatif: : O. X.Unsur Nisbah teringkas P 1 Q 3 Apakah formula empirik untuk bahan tersebut? A B C D 2. Unsur Nisbah teringkas X 1 Y 3 . Oksida logam X mengandungi 6.6 g oksigen.31g Apakah formula empirik untuk logam oksida X? [ Jisim atom relatif: O. Jisim mangkuk pijar dan penutup Jisim mangkuk pijar dan penutup dan logam X = 139. C4H8. Data menunjukkan keputusan eksperiemen.

Berikut ialah formula molekul untuk glukosa. XY XY3 X3Y X2Y3 Apakah maklumat yang diperlukan untuk menentukan fomula empirik sesuatu bahan? I II III IV A B C D jisim bahan ketumpatan bahan jisim atom relatif bahan jisim molekul relatif I dan II sahaja I dan III sahaja I. 2. .Apakah formula empirik untuk bahan XY? A B C D 6. II dan III sahaja II. Apakah formula empirik sampel tersebut? C6H12O6 A B C D CH2O CH2O2 C2H4O2 C6H12O6 9. Suatu sampel mengandungi 24 gram karbon dan 64 gram oksigen. Apakah formula empirik sampel tersebut? A B C D CO CO2 C2O2 C2O4 8. Apakah jisim atom relatif untuk Y? (Jisim atom relatif: X.7g of unsur X bertindakbalas dengan 2. III dan IV sahaja 7. 27) A B C D 8 16 24 31 10.4g unsur Y membentuk sebatian dengan formula empirik X2Y3.

Formula empirik plumbum oksida ialah [Jisim atom relatif: O = 16.5) A B C D 11. Unsur Jisim (g) Jisim atom relatif E 6. 35. S.1 Jadual menunjukkan jisim unsur P dan Q yang bertindakbalas lengkap membentuk sebatian Apakah formula empirik sebatian tersebut? (Jisim atom relatif : P. 12.2 g of oksigen(O).75 27 Cl 26.2 g of sulfur(S) dan 3. Apakah formula empirik sebatian tersebut? (Jisim atom relatif: O.32) A B C D SO4 SO3 SO2 SO 12.625 35.70g of plumbum oksida diturunkan lengkap. Yang manakah antara sebatian berikut mempunyai formula empirik CH2O? .16 .42g logam plumbum dihasilkan. Jadual menunjukkan jisim dan jisim atom relatif unsur E dan Cl untuk klorida E. Apabila 13.Unsur Jisim (g) P 0.6 Q 7. Q.5 Yang manakah antara berikut formula molekul untuk klorida E jika jisim molekul relatif ialah 267? A B C D ECl3 E3Cl E2Cl6 E6Cl2 13. PQ PQ2 P2Q3 PQ4 Sebatian mengandungi of 3. 12. Pb = 207] A B C D PbO PbO2 Pb2O3 Pb3O4 14.

70 g Jisim tiub pembakaran + logam (selepas penurunan) = 38.10 g Apakah formula empirik untuk logam oksida tersebut.00769 g sulfur dan 0. M. S. • • Formula empirik CH2O Jisim molekul relatif 60 Apakah formula molekul untuk bahan X? [Jisim relatif atom: H = 1. 16] Hitung formula empirik sebatian yang mengandungi 32. Logam oksida diturunkan di dalam tiub pembakaran dengan melalukan gas hidrogen kepadanya.70 g Jisim tiub pembakaran + logam oksida (sebelum penurunan) = 39. Cl = 35 5] 2 . [Jisim relatif atom: O. C2H5OH CH3CH2COOH C6H12O6 CH3COOCH2CH3 Berikut ialah maklumat mengenai sebatian X.8% kromium and 67. 0. 56.32 O.A B C D 15. Keputusannya adalah seperti berikut: Jisim tiub pembakaran = 35. 16.0115 g of oksigen? [Jisim relatif atom: Fe. O = 16] A B C D 16 CH2O C2H4O C2H4O2 CH3CH2OH Sejenis krim mengandungi oksida logam M. C = 12.0134g of besi.2% klorin [Jisim atom relatif: Cr = 52. 48] A B C D MO MO2 M2O3 M3O2 SOALAN STRUKTUR 1 Apakah formula empirik sebatian yang mengandungi 0.

K2O3 . FeSO3 2. CrCl3 3. O = 16] JAWAPAN OBJEKTIF 1C 2A 3A 4A 5B 6B 7B 8A 9B 10 D 11 C 12 C 13 D 14 C 15 C 16 B JAWAPAN STRUKTUR 1.3 Suatu oksida logam K mengandungi 53% logam Tentukan formula empirik logam oksida tersebut [Jisim atom relatif: M = 27.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful