Formula Empirik – Formula kimia yang menunjukkan nisbah setiap unsur dalam sebatian itu dalam nisbah yang

paling ringkas.

Langkah Penentuan Formula Empirik 1. LANGKAH JISIM/ PERATUS Tentukan jisim atau peratus unsur- unsur dalam sebatian. – Jika peratus diberi, anggap keseluruhan jisim adalah 100 gram. 2. 3. 4. BILANGAN MOL NISBAH MOL TERINGKAS NISBAH SEBENAR peratus diberi= jisim unsur Bahagi jisim atau peratus unsur- unsur dengan jisim atom relatifnya. Bahagi dengan angka yang paling kecil (bilangan mol diperoleh) untuk memperoleh nisbah yang teringkas • Jika nilai nisbah mol teringkas 1.5, darabkan dengan 2 untuk dapatkan nilai 3.

5.

FORMULA EMPIRIK

Jika nilai nisbah mol teringkas 1.25, darabkan dengan 4 untuk dapatkan nilai 5. Tulis formula empirik sebatian daripada unsur- unsur

Formula Molekul
-

Formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar atom dalam satu molekul sebatian itu. Formula Molekul = (formula empirik)n , n adalah integer

Contoh; Sebatian Air Karbon dioksida Acid sulfurik Glukosa Etana Formula Molekul H2O CO2 H2SO4 C6H12O6 C2H4 Formula Empirik H2O Nilai n 1

Contoh

60 g oksigen.000 3 Nisbah Mol Teringkas Nisbah sebenar Formula Empirik Aktiviti 1 Suatu hidrokarbon mengandungi 7.58% Ba.32 % 24.Sebatian Q .2 g O 9. Kira formula empirik bagi sebatian ini? [Jisim relatif atom: Ba = 137.090 g ÷12.50666 = 3. 6.33 = 0.50708/ 0.520/ 0. O = 16] Unsur Jisim Mol C 7.090% C. Jadual menunjukkan nisbah teringkas unsur P dan Q . C = 12.33.20 g hidrogen.50708 mol 0. C = 12. Tentukan formula empirik sebatian.001 1 1.50666 = 1. 1.01. [Jisim relatif atom: H = 1. dan 9. O = 16] Unsur Peratus Jisim dalam 100 g Mol Ba 69.50666 /0.32 g 6.A mempunyai % jisim sebagaimana berikut: 69.50666 mol (nilai mol terendah) 0. 24.58 g 69.32% O.50666 =1 1 BaCO3 C 6.58 ÷137.01= 0.6 g Nisbah Mol Teringkas Nisbah sebenar Formula Empirik SOALAN OBJEKTIF 1.2 g H 1.090 % O 24.58% 69.20 g karbon.

X.6 g oksigen. 65 ] A B C D XO XO2 X2O X2O3 3.50g = 148. Oksida logam X mengandungi 6. PQ P3Q PQ3 P2Q3 Suatu eksperimen telah dijalankan untuk menentukan formula empirik oksida logam X . Data menunjukkan keputusan eksperiemen. ialah A B C D CH2 C2H4 C4H8 C8H16 5. Formula empirikal molekul butana.9 g logam X dan 4. Jisim mangkuk pijar dan penutup Jisim mangkuk pijar dan penutup dan logam X = 139.31g Apakah formula empirik untuk logam oksida X? [ Jisim atom relatif: O. Unsur Nisbah teringkas X 1 Y 3 . Apakah formula empirik bagi oksida logam X ? [Jisim atom relatif: : O.16 . 16 . C4H8. 24 ] A B C D XO XO2 X2O X2O3 4. X.Unsur Nisbah teringkas P 1 Q 3 Apakah formula empirik untuk bahan tersebut? A B C D 2.

Suatu sampel mengandungi 24 gram karbon dan 64 gram oksigen. Apakah formula empirik sampel tersebut? A B C D CO CO2 C2O2 C2O4 8. . Berikut ialah formula molekul untuk glukosa. Apakah jisim atom relatif untuk Y? (Jisim atom relatif: X. III dan IV sahaja 7.4g unsur Y membentuk sebatian dengan formula empirik X2Y3.7g of unsur X bertindakbalas dengan 2.Apakah formula empirik untuk bahan XY? A B C D 6. Apakah formula empirik sampel tersebut? C6H12O6 A B C D CH2O CH2O2 C2H4O2 C6H12O6 9. 2. XY XY3 X3Y X2Y3 Apakah maklumat yang diperlukan untuk menentukan fomula empirik sesuatu bahan? I II III IV A B C D jisim bahan ketumpatan bahan jisim atom relatif bahan jisim molekul relatif I dan II sahaja I dan III sahaja I. II dan III sahaja II. 27) A B C D 8 16 24 31 10.

1 Jadual menunjukkan jisim unsur P dan Q yang bertindakbalas lengkap membentuk sebatian Apakah formula empirik sebatian tersebut? (Jisim atom relatif : P.5) A B C D 11.16 . S. Unsur Jisim (g) Jisim atom relatif E 6. 12.2 g of sulfur(S) dan 3. Yang manakah antara sebatian berikut mempunyai formula empirik CH2O? . Jadual menunjukkan jisim dan jisim atom relatif unsur E dan Cl untuk klorida E. Formula empirik plumbum oksida ialah [Jisim atom relatif: O = 16. Apakah formula empirik sebatian tersebut? (Jisim atom relatif: O. Pb = 207] A B C D PbO PbO2 Pb2O3 Pb3O4 14.2 g of oksigen(O).6 Q 7.75 27 Cl 26.5 Yang manakah antara berikut formula molekul untuk klorida E jika jisim molekul relatif ialah 267? A B C D ECl3 E3Cl E2Cl6 E6Cl2 13. 35. PQ PQ2 P2Q3 PQ4 Sebatian mengandungi of 3.625 35. Apabila 13.70g of plumbum oksida diturunkan lengkap.42g logam plumbum dihasilkan.32) A B C D SO4 SO3 SO2 SO 12. 12. Q.Unsur Jisim (g) P 0.

48] A B C D MO MO2 M2O3 M3O2 SOALAN STRUKTUR 1 Apakah formula empirik sebatian yang mengandungi 0.2% klorin [Jisim atom relatif: Cr = 52. S.70 g Jisim tiub pembakaran + logam oksida (sebelum penurunan) = 39. Logam oksida diturunkan di dalam tiub pembakaran dengan melalukan gas hidrogen kepadanya. 16] Hitung formula empirik sebatian yang mengandungi 32.0134g of besi. C2H5OH CH3CH2COOH C6H12O6 CH3COOCH2CH3 Berikut ialah maklumat mengenai sebatian X. M. 16.32 O. 56.70 g Jisim tiub pembakaran + logam (selepas penurunan) = 38.10 g Apakah formula empirik untuk logam oksida tersebut. • • Formula empirik CH2O Jisim molekul relatif 60 Apakah formula molekul untuk bahan X? [Jisim relatif atom: H = 1. Cl = 35 5] 2 . [Jisim relatif atom: O.A B C D 15. O = 16] A B C D 16 CH2O C2H4O C2H4O2 CH3CH2OH Sejenis krim mengandungi oksida logam M. 0.00769 g sulfur dan 0.0115 g of oksigen? [Jisim relatif atom: Fe. Keputusannya adalah seperti berikut: Jisim tiub pembakaran = 35. C = 12.8% kromium and 67.

CrCl3 3.3 Suatu oksida logam K mengandungi 53% logam Tentukan formula empirik logam oksida tersebut [Jisim atom relatif: M = 27. K2O3 . O = 16] JAWAPAN OBJEKTIF 1C 2A 3A 4A 5B 6B 7B 8A 9B 10 D 11 C 12 C 13 D 14 C 15 C 16 B JAWAPAN STRUKTUR 1. FeSO3 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful