P. 1
gerko 1

gerko 1

|Views: 314|Likes:
Published by Iman Pija

More info:

Published by: Iman Pija on Nov 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2014

pdf

text

original

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

1

“Pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran, dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan as-sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membantu diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat

2

Guru yang berperkerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi Negara serta menyanjung warisan kebudayaan Negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu,demokratik, progresif dan berdisiplin

3

“Pendidikan di Sekolah Kebangsaan Tunku Abdul Malik adalah satu usaha yang berterusan ke arah melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang dalam bidang kurikulum dan kokurikulum mengikut potensi masing-masing serta melahirkan insan yang berakhlak mulia agar menjadi warganegara yang berguna kepada agama, bangsa dan negara berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Negara”.

GERAK KERJA KOKURIKULUM : SECARA UMUM

4

Gerak Kerja Kokurikulum terdiri daripada gerak kerja pasukan seragam. manakala kokurikulum bukan berbentuk akademik dan tidak diberi penilaian. mengembangkan bakat kepimpinan dan sedia berkhidmat di kalangan masyarakat. Oleh itu kedua-duanya iaitu kurikulum dan kokurikulum merupakan dua komponen yang mempunyai hubungan yang rapat dan saling memberi peneguhan antara satu sama lain dalam sistem pendidikan. gerak kerja kokurikulum sebenarnya diasaskan berdasarkan falsafah bahawa :- 5 . sebagaimana anggapan orang ramai. ASAS PELAKSANAAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Sebagai satu bidang pendidikan.PENGENALAN DAN KONSEP GERAK KERJA KOKURIKULUM Gerak kerja Kokurikulum adalah kegiatan pendidikan yang dijalankan dan dilaksanakan di luar bilik darjah. Pendapat mereka adalah berlandaskan kepada perbezaan yang mana kurikulum berbentuk akademik dalam sistem pendidikan yang mementingkan kecemerlangan dalam peperiksaan. mengukur dan mengamalkan kemahiran. sebenarnya aktiviti kokurikulum menyediakan pelbagai peluang kepada pelajar untuk menambah. Ia bertujuan untuk pengukuhan dan pengayaan pemelajaran. saling lengkap melengkapi pembelajaran di bilik darjah bagi menyuburkan nilai-nilai murni. kelab dan sukan / permainan. Gerak kerja kokurikulum merupakan pelengkap kepada kehendak dan kepentingan kurikulum. Ia bukanlah satu konsep yang terpisah daripada kurikulum pendidikan. pengetahuan dan nilai-nilai yang telah di pelajari di dalam bilik darjah. Namun begitu.

jasmani. Sekolah serta institusi yang bertanggungjawab berperanan membantu dan mendidik murid-murid dalam memenuhi keperluan masyarakat 5. sosial dan mental 2. Masyarakat juga bersama-sama memainkan peranan dalam mendidik murid-murid Oleh itu jelas kepada kita bahawa kokurikulum dan kurikulum saling melengkapi.1. KEPENTINGAN GERAK KERJA KOKURIKULUM 6 . Semua murid mempunyai minat . Semua murid boleh dididik dan mempunyai kemahiran untuk mendidik diri sendiri dan rakan-rakan mereka 3. mengukuh dan mengait antara satu sama lain dalam sistem pendidikan negara kita. bakat dan kemahiran yang boleh dimajukan 4. Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan rohani. mencakupi.

Dapat meningkatkan tahap disiplin pelajar sama ada secara langsung atau tidak langsung. Kecemerlangan insan yang menyeluruh tidak tertumpu kepada kejayaan mereka lulus dengan baik dalam bidang akademik semata-mata. Gerak kerja kokurikulum juga dapat membantu menjadikan sekolah sebagai tempat menarik dan menggembirakan murid-murid Sebagaimana yang telah diterangkan. disiplin dan kemahiran yang perlu dikuasai oleh individu. Ini kerana keahlian setiap persatuan yang terdapat disekolah terbuka kepada pelbagai kaum. Antara kepentingan aktiviti kokurikulum ialah :1. 2. kokurikulum merupakan satu bidang pembelajaran yang berasaskan kepada gerak kerja di luar bilik darjah yang dilaksanakan melalui aktiviti yang terancang. perpaduan dan intergrasi nasional. Ini kerana aktiviti kokurikulum memberi peluang 7 . maka ia perlu dirancang. dan Menerusi bakat gerak kerja kokurikulum. bangsa dan agama. Setiap insan itu dinilai menerusi kebijaksanaan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan dapat pula menyara hidupnya secara baik dan berakhlak mulia selaras dengan objektif Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) dalam melahirkan insan yang seiring dari segi jasmani dan rohani. Kokurikulum mengandungi objektif tertentu yang berkaitan dengan falsafah pendidikan dan dasar-dasar negara selain daripada menterjemahkan konsep-konsep ilmu. Kegiatan kokurikulum dapat menyemai perasaan muhibah. nilai-nilai sosial. sekolah. dengan minat dapat diseimbangkan perkembangan mental murid-murid.Gerak kerja kokurikulum ini penting bagi melengkapkan pengetahuan dan pengalaman perkembangan murid-murid sosial. disusun dan dimanfaatkan bagi faedah sekolah. Dalam memperkatakan pendidikan dan kepentingan aktiviti kokurikulum sebagai aktiviti luar bilik darjah.

4. ternyata aktiviti kokurikulum berperanan dan berpengaruh secara langsung dan tidak langsung dalam pembentukan individu yang dapt digerakkan ke arah yang positif dan membina. Seterusnya aktiviti kokurikulum juga dapat menanam. bakat dan kemahiran yang diceburi. memupuk dan meberi latihan awal dari segi aspek kepimpinan. Di samping dapat meningkatkan minat. Penglibatan dalam persatuan. 6. berdisiplin dan membina semangat supaya dapat dihayati nilai perpaduan.kepada murid melatih diri sendiri untuk tujuan kesihatan. berhubung mesra dan akhirnya berkeupayaan dalam perhubungan awam yang boleh dimanfaatkan dalam masyarakat kelak. bercampur gaul. semua pihak yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran termasuk ibu bapa harus memainkan peranan masing-masing dalam menjayakan pencapaian kegiatan kokurikulum ini. Kegiatan kokurikulum dapat membentuk personaliti positif dan rasa tanggungjawab. Kegiatan kokurikulum juga dapat memberi kepentingan kepada murid untuk mengisi masa yang terluang dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. 5. memberi keseronokan serta pembinaan kesihatan dan kesejahteraan diri di samping dapat mengelak murid daripada terlibat dengan gejala-gejala yang kurang sihat. Sumbangan kokurikulum bukan sahaja mengisi kepentingan perseorangan semata-mata 8 . Sifat-sifat tersebut berguna dalam meningkatkan kualiti diri dan teramat penting dari segi mutu kepimpinan dalam organisasi. kelab dan sukan akan mengembangkan kemahiran bersosial. Kegiatan kokurikulum dapat mengembangkan kemahiran sosial. Dalam hal ini. Sehubungan dengan kepentingan yang dinyatakan tadi. sahsiah dan kemasyarakatan di kalangan pelajar. 3.

Menyemai dan memupuk disiplin. PERANAN GERAK KERJA KOKURIKULUM 1. nilai dan sikap positif selaras dengan FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA 2. Memberi murid-murid pengalaman berhubung. bakat dan kemahiran muridmurid dalam bidang-bidang tertentu 6. Menyediakan peluang kepada masyarakat untuk memberi sumbangan kepada sekolah MATLAMAT GERAK KERJA KOKURIKULUM 9 . bergaul dan bersatu padu dalam masyarakat 4. Mengukuhkan dan mengayakan pengalaman yang muri-murid perolehi dalam bilik darjah 5. memberi peluang dan galakan kepada murid-murid membuat kerja-kerja khidmat kepada masyarakat 7. Memupuk semangat kewarganegaraan dan perpaduan 3. Memajukan dan mengembangkan minat. Melatih murid-murid mengisi masa lapang dengan kegiatan yang berfaedah di samping membina kesihatan dan kesejahteraan diri.tetapi yang nyata kecemerlangan tersebut jika digemblengkan akan memberi satu sumbangan yang bererti dalam pembinaan masyarakat dan negara.

2. jasmani dan emosi • Matlamat ini bertujuan melahirkan individu pelajar yang seimbang dari segala aspek bagi memenuhi keperluan diri sendiri. perpaduan dan intergrasi nasional di kalangan generasi muda • Matlamat kokurikulum turut mengambil kira pemupukan nilai-nilai murni dikalangan generasi muda tanpa mengira kaum. masyarakat dan negara amnya. Aktiviti kokurikulum sebenarnya adalah salah satu kaedah untuk memberi kebebasan kepada pelajar untuk mengenali lebih ramai 10 . • Di samping itu juga dapat memupuk semangat kewarganegaraan dan perpaduan 3. Antara matlamat-matlamat penting kokurikulum ialah :1. Ini bermakna kokurikulum di bentuk untuk melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang dari segala aspek dan mampu memenuhi keperluan masyarakat serta negara pada masa akan datang.Kokurikulum mempunyai matlamat yang jelas dalam memenuhi fungsi pendidikan itu sendiri yang mana ia mempunya perkaitan rapat dengan dasar pendidikan negara kita. Menseimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani. bangsa atau agama. keluarga. Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara sekolah • Gerak kerja kokurikulum juga dapat memupuk perasaan kekitaan dan perpaduan melalui kegiatan berkumpulan selain dapat memperkukuhkan interaksi dan intergrasi antara murid-murid yang berbilang kaum dan pihak pentadbiran sekolah. Menyemai perasaan muhibah.

orang di samping memupuk semangat setia kawan. kita boleh menjadikan sekolah sebagai satu tempat yang menarikdan menyeronokkan bagi pelajar kerana selain mendapat kemudahan menuntut ilmu. Kemahiran tersebut sedikit sebanyak membantu membina keyakinan diri pelajar untuk bergaul dengan kumpulan individu yang lebih besar secara meluas. kemahiran sosial dan kemasyarakatan • • Iaitu menanam. 6. 7. 4. Membina dan meningkatkan disiplin murid • Kokurikulum turut berperanan dalam membentuk disiplin pelajar yang jitu. Kokurikulum juga bertujuan mengajar pelajar pelbagai kemahiran dalam kehidupan harian. mereka turut diberi peluang mengetengahkan bakat dan kemahiran untuk dimajukan serta diberi penghargaan. Minat yang mendalam serta bakat yang ada dalam sesuatu bidang tertentu boleh memupuk disiplin pelajar untuk bersungguh-sungguh menyertai bidang tersebut serta mematuhi segala peraturan yang ditetapkan. sahsiah dan kemasyarakatan dikalangan pelajar. Ini bermaksud nilai-nilai pendidikan bukan hanya dapat 11 . Dengan wujudnya kokurikulum. memupuk dan memberi latihan awal dari aspek kepimpinan. Mengajar kemahiran hidup seperti kepimpinan. bersatu padu dan mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan • Sekolah mempunyai fungsi yang meluas selain sebagai tempat untuk belajar ilmu akademik. 5. Menyemai nilai-nilai pendidikan dalam gerak kerja kokurikulum • Kokurikulum turut menetapkan matlamat bahawa melalui kegiatan kokurikulum kita boleh menyemai nilai-nilai pendidikan dalam diri pelajar.

Selain itu ia turut membantu pembentukan matlamat serta perancangan program. Aktiviti rekreasi boleh diperkenalkan dengan lebih meluas untuk membantu pelajar mencari alternative bagi mengisi masa lapang dengan kegiatan yang berfaedah.dipupuk dalam diri pelajar melalui aktiviti pendidikan formal sahaja tetapi sebaliknya kokurikulum turut berfungsi sebagai salah satu alternative yang lain. Memberi pengukuhan kepada pendidikan formal yang dipelajari dalam kelas • Kokurikulum juga turut berperanan untuk mengukuhkan lagi asas pendidikan formal atau akademik yang dipelajari di dalam kelas bagi mengelakkan individu terikat dengan pengetahuan secara teori sahaja. Mengenalkan aktiviti rekreasi untuk mengisi masa lapang • Kokurikulum sebenarnya berbentuk aktiviti rekreasi. Sesetengah ibu bapa terlalu mementingkan pencapaian akademik tanpa memikirkan tanggungjawab dalam memberi pengalaman kepada kokurikulum. 9. Kokurikulum diwujudkan atas dasar ia berkepentingan dalam memberi hala tuju kepada program kokurikulum itu sendiri. Galakan daripada Kementerian Pelajaran supaya setiap pelajar anak-anak mereka dalam bidang mempunya keseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan jasmani. 8. 12 . Mereka harus sedar bahawa anak-anak mereka mempunyai bakat dan minat yang harus diketengahkan. rohani dan sosial seharusnya disokong oleh ibu bapa. Yang paling penting ialah kokurikulum berperanan dalam menyedarkan ibu bapa akan kepentingan kokurikulum dari segi pendidikan anak-anak mereka.

menjauhi dari melakukan sesuatu yang tidak baik 7. Amanah seperti jujur dan ikhlas 6. Tolong menolong dan bekerjasama 8. Taat dan setia serta patuh kepada peraturan 4. Gembira dan bersyukur 13. Bercita-cita dan bersemangat tinggi 12. Bertimbang rasa. Menjaga kebersihan diri dan alam sekitar 9.UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN DALAM GERAK KERJA KOKURIKULUM 1. Beradab dan bertatasusila seperti bersopan santun. berbudi bahasa dan hormat menghormati 3. Keberanian seperti keyakinan diri. Kasih sayang dan belas kasihan 10. Mengawal diri seperti disiplin kendiri. Bertanggungjawab seperti boleh diharap dan dipercayai 5. Percaya kepada Tuhan 2. bertolak ansur dan sentiasa bermaaf-maafan 11. cekal hati dan berani mencuba 13 .

emosi.14. Menyuburkan rasa perikemanusiaan STRATEGI PELAKSANAAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Negara yang menghendaki seorang insan itu dapat memanfaatkan ilmu ke arah kecemerlangan diri dan mampu memberi sumbangan kepada masyarakat dan juga negara. 14 . maka kepentingan kokurikulum dalam melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani. Pejabat Pendidikan Daerah atau sekolah. Melantik pegawai untuk menyelia dan melaksanakan tanggungjawab mengurus gerak kerja kokurikulum sama ada di peringkat Kementerian Pendidikan Negeri. Logik seperti nasional. Sehubungan dengan itu. bermula dengan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sendiri dalam merancang dan melaksanakannya. Intelek seperti tajam fikiran dan mempunyai kemahiran 15. sistematik bekerja dengan tertib dan teliti 17. Imaginatif dan kreatif 16. pengurusan kokurikulum yang lebih cekap perlu dilaksanakan. rohani dan intelek tidak dapat dinafikan lagi. Antara langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak KPM ialah :1. Berdikari dan berdedikasi seperti bebas membuat sesuatu dalam lingkungan peraturan 18.

Bil. Bil. Perlantikan Penolong Kanan kokurikulum di sekolah-sekolah adalah sebagai satu langkah untuk memastikan gerak kerja kokurikulum peringkat sekolah dapat dikemas kini dengan lebih teratur dan tersusun Apapun yang telah ditetapkan oleh pihak KPM.kedua-dua pihak ini perlu memikirkan beberapa perkara semasa merancang aktiviti kokurikulum sekolah antaranya ialah :1. Gandingan mantap daripada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah dan Jawatankuasa Pelaksanaan Kokurikulum perlu untuk membuat perancangan dan melaksanakan kokurikulum di sekolah. 4/1995. 4/1992. strategi pelaksanaan dan penyeliaan yang teliti daripada semua pihak.2. kepimpinan. syarahan dan sebagainya 3. Arahan dan pekeliling serta dasar-dasar tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum akan di keluarkan dari semasa ke semasa. Bil. 10/2000. 17/2000. Bil. muzik. Bil. melatih dan mengembangkan bakat yang berkaitan dengan seni suara. 1/1995. Mengutamakan aktiviti yang melibatkan penyertaan lebih ramai pelajar 2. 9/2000. 2/1997. 24/1998. pihak pentadbiran dan pengurusan sekolah merupakan agen penting dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan kokurikulum di sekolah. lakonan. Bil. Bil. Bil. 20/2000 dan Warta Kerajaan 3. Hal ini bergantung kepada perancangan. Melaksana dan mempelbagaikan aktiviti yang melibatkan pendidikan di luar ataupun secara tak formal dan bukan formal 15 . Gerak kerja yang pelbagai corak untuk memupuk. Ini dapat di lihat berdasarkan beberapa contoh surat-surat pekeliling ikhtisas seperti Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

Merarancang kokurikulum dengan teliti dengan menggunakan Management by Objective ( MBO ) 4. pelaksanaan kokurikulum di sekolah dapat dilaksanakan dengan jayanya sekiranya mempunyai cara dan strategi yang tertentu yang telah dirancang dan diputuskan oleh Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah dan Jawatankuasa Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah.4. Merancang dan menyediakan perancangan tahunan serta blueprint tentang sasaran pencapaian bagi setiap jenis dan bidang gerak kerja kokurikulum. Melibatkan murid semua kaum dalam semua gerak kerja kokurikulum yang sesuai 3. Melibatkan semua murid sama ada secara individu. Antara strategistrategi pelaksanaan kokurikulum di sekolah ialah:1. latihan dan kewangan 16 . Mencatat semua gerak kerja kokurikulum dan kemajuan yang telah dicapai atau dijalankan 6. kumpulan atau beramai-ramai dengan aktif di dalam berbagai jenis gerak kerja kokurikulum dan khidmat sekolah serta masyarakat 2. masyarakat setempat dan agensi luar terutama bagi memberi sokongan. Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah ( JBPS ) bagi membantu pelaksanaan kegiatan kokurikulum secara aktif 5. Melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru ( PIBG ). Melaksana dan mempelbagaikan aktiviti yang menyemai penerapan nilainilai murni 5. Secara umumnya.

kuiz. Mewujudkan atau mengemaskan sistem rumah dan mengadakan jadual tahunan kegiatan rumah yang tersusun rapi 12. bilik darjah tercantik. Berusaha mendapatkan peralatan yang diperlukan bagi aktiviti kokurikulum sama ada di beli atau melalui sumbangan daripada pihak luar 11. guru-guru dan pihak yang terlibat seperti surat penghargaan. Mengada dan mengagihkan peruntukan kewangan sekolah kepada setiap persatuan atau berpandukan aktiviti yang telah dilaksanakan 10. syarahan. Memberi penghargaan kepada murid-murid. majlis penyampaian sijil dan sebagainya. Menghantar guru mengikuti kursus dan latihan dalam kegiatan kokurikulum mengikut bidang dan jenisnya 14. sukan dan permainan. Mengadakan pertandingan antara darjah atau rumah dalam pelbagai aktiviti seperti berbalas pantun. Memberitahu ibu bapa mengenai matlamat gerak kerja kokurikulum sekolah serta rancangan-rancangan yang hendak dilaksanakan 8.7. bercerita dan sebagainya 15. penganugerahan tokoh pelajar aktif kokurikulum. membaca. 13. Mengadakan aktiviti yang boleh disertai oleh ramai pelajar seperti sukan tara. merentas desa. Mengadakan hari unit beruniform seminggu sekali dengan memakai pakaian unit uniform masing-masing oleh guru dan pelajar. 9. perkhemahan unit beruniform dan sebagainya. 17 .

Mengamalkan sikap tolenrasi dengan rakan-rakan Sementara unit beruniform membolehkan murid-murid membentuk sikap kenegaraan semasa mereka menjalankan aktiviti-aktiviti seperti kawat. kejujuran. Bola Jaring. sukan dan permainan dan unit beruniform. taat setia kepada ketua serta semangat bermasyarakat. Di dalam aktiviti sukan dan permainan. Berinteraksi dengan pelbagai kaum 2. Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan-peraturan 3. latihan kecemasan dan sebagainya. berkhemah. selain menyihatkan tubuh badan. Salah satu tujuan mengadakan aktiviti kokurikulum ini ialah untuk memupuk nilai-nilai murni termasuk sikap kenegaraan di kalangan murid-murid. kerana melalui aktiviti sukan dan permainan murid-murid mendapat peluang untuk :1. Melalui aktiviti-aktiviti ini murid-murid secara tidak langsung disemaikan dengan nilai-nilai murni seperti kerjasama. Olahraga. berdikari. Antara bidang sukan dan permainan yang boleh dilaksanakan di sekolah ialah Bola Sepak. Badminton. gotong royong. keberanian. Ping Pong. Aktiviti yang berasaskan kepada sukan dan permainan tidak perlu diperjelaskan lagi. boleh meneguhkan lagi pembentukan sikap kenegaraan. Banyak aktiviti sukan dan permainan dapat dilakukan di sekolah.KOMPONEN / BIDANG GERAK KERJA KOKURIKULUM Komponen / bidang gerak kerja kokurikulum meliputi aktiviti-aktiviti kelab dan persatuan. 18 . Hoki dan lain-lain lagi. Bekerjasama dengan pasukan sendiri 4.

Kadet Bomba. Manakala di peringkat sekolah menengah sama seperti di sekolah rendah Cuma ada ada beberapa pertambahan unit beruniform ini antaranya ialah Persatuan St. Antara unit beruniform yang popular di sekolah rendah ialah Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM).Penubuhan sesebuah unit beruniform di sekolah-sekolah adalah berdasarkan kepada keperluan setempat. perkhidmatan. Muzik. Komputer. kecenderungan dan hobi yang ditubuhkan di sekolah-sekolah bertujuan untuk 19 . Manakala persatuan dan kelab yang berasaskan minat. semangat kekitaan dan perpaduan dalam usaha menjayakan projekprojek yang dirancang oleh kelab dan persatuan. Antara persatuan dan kelab yang berasaskan mata pelajaran yang boleh ditubuhkan di sekolah rendah dan menengah ialah Persatuan bahasa yang berasaskan lepada bahasa-bahasa yang diajar di sekolah tersebut seperti Persatuan Bahasa Melayu. Pengakap. Bahasa Tamil. perkhidmatan. Bahasa Arab dan sebagainya. Agama Islam dan sebagainya. murid-murid mendapat peluang berinteraksi di antara satu sama lain. Bahasa Cina. Seni Lukis. kecenderungan dan hobi. jurulatih dan kemudahan sedia ada di sesebah sekolah bagi mengendali dan melaksanakan aktiviti setiap unit beruniform yang ditubuhkan. Kadet Polis dan sebagainya. kemudahan peralatan. Tunas Puteri dan Persatuan Puteri Islam. Bagi kelab dan persatuan. Pihak sekolah boleh menubuhkan persatuan dan kelab ini berdasarkan kepada keperluan sekolah dan kemudahan-kemudahan yang diperolehi. Penubuhan kelab dan persatuan di sekolah boleh dikategorikan kepada dua iaitu kelab yang berasaskan mata pelajaran (akademik) dan persatuan dan kelab yang berasaskan minat. Kadet Remaja Sekolah (KRS). Persatuan dan kelab yang berasaskan kepada mata pelajaran ditubuhkan bertujuan untuk menambah minat dan kemahiran pelajar khususnya dalam mata pelajaran tersebut. Bahasa Inggeris. Mereka juga berpeluang memupuk nilai-nilai murni seperti kerjasama. Matematik. Persatuan Sains. John Ambulan.

menarik minat dan memberi ilmu pengetahuan. Bimbingan dan kaunseling. Trafik dan Keselamatan. Koperasi Sekolah. Pendidikan Pengguna dan lain-lain lagi 20 . Antara p-ersatuan dan kelab tersebut ialah Pusat Sumber.

GERAK KERJA KOKURIKULUM 2009: SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK. perasaan ingin tahu dan mencuba di kalangan pelajar.2 Mewujudkan dan memupuk semangat kesukanan dan pertandingan di kalangan pelajar. 21 .0 PENDAHULUAN Kokurikulum merupakan gerak kerja yang bercorak pendidikan dan berupa pengalaman dan pembelajaran. Ia bertujuan untuk pengukuhan dan pengayaan pembelajaran.1 Mengembang dan meningkatkan bakat. 2. Aktiviti kokurikulum boleh dilakukan sama ada secara perseorangan atau kelompok di luar bilik darjah. saling melengkapi pembelajaran di bilik darjah bagi menyuburkan nilai-nilai murni. mengembangkan bakat dan sedia berkhidmat di kalangan masyarakat. 09000 KULIM. KEDAH DARUL AMAN 1. Matlamat yang hendak dicapai adalah:2. kebolehan kepimpinan. 2. setiap pelajar harus melibatkan diri dalam kegiatan ini.0 MATLAMAT Menyemaikan kesedaran dan kepatuhan terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Negara adalah matlamat utama Gerak Kerja Kokurikulum. Sebagai bidang pendidikan.

3.2 Melibatkan pelajar dari semua kaum dalam semua Gerak Kerja Kokurikulum.3 Mengimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembagan sosial.4 Meningkatkan disiplin pelajar. 3.3 Merancang dengan teliti Gerak Kerja Kokurikulum bagi menetapkan matlamat yang dikehendaki dengan merekodkan dan menilai kemajuan Gerak Kerja Kokurikulum yang dijalankan. di mana yang sesuai untuk tujuan pemupukan perpaduan.2.0 STRATEGI Bagi mencapai matlamat tersebut. 3. 2.1 Memberi wajaran yang sesuai kepada Gerak Kerja Kokurikulum supaya Kurikulum dan Gerrak Kerja Kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan sekolah. jasmani dan rohani murid-murid. 22 . 2.5 Membina dan meningkatkan lagi suasana sekolah supaya lebih menarik.5 Mengadakan latihan dan pertandingan dengan melibatkan semua pelajar. berikut adalah beberapa strategi perlaksanaannya: 3.4 Merekod dan menilai kemajuan Gerak Kerja Kokurikulum yang dijalankan. 3. 3.

1. Daerah. bakat dan kemahiran di kalangan pelajar sekolah. 23 . 5.1 Kehadiran 5. 4.5 Meningkatkan pencapaian kecemerlangan dalam bidang sukan ke peringkat PKG.7 Memberi penghargaan kepada pelajar-pelajar yang berjaya dari masa ke masa. 4.1 Kehadiran pelajar-pelajar untuk setiap Gerak Kerja dan mendidik akhlak pelajar melalui aktiviti yang dirancangkan dengan teliti selaras dengan Agama Islam dan nilai-nilai Kokurikulum mesti ditandakan dalam Fail / Buku Gerak Kerja Kokurikulum dan * Buku Gerak Kerja kokurikulum Pelajar.2 Meningkatkan minat.0 PERATURAN 5.4 Mengisi masa lapang dengan berfaedah dan pemupukan sikap positif. 3. Negeri.6 Mengadakan penyeliaan dan penilaian sistematik secara berterusan. 4.0 OBJEKTIF 4.3. 4.6 Membina murni. Kebangsaan dan Antarabangsa.3 Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar sekolah.1 Melahirkan insan yang berwibawa 4. 4.

5.1.2 Hanya Guru Kokurikulum sahaja yang dibenarkan menanda kedatangan pelajar-pelajar. 5.1.3 Sila gunakan dakwat untuk menanda kehadiran pelajarpelajar dan jangan gunakan ‘liquid paper’ untuk membetulkan sesuatu. 5.2 Menjalankan Gerak Kerja Kokurikulum 5.2.1 Setiap persatuan / kelab, Unit beruniform dan Sukan / Permainan mesti menyimpan:a. Satu Fail 1 / Buku Laporan Perkembangan / Sukatan / Carta / Kewangan. b. Satu Fail 2 untuk semua surat-menyurat yang diterima dan dihantar. c. Satu Fail / Buku Laporan Perjumpaan / Kehadiran.

5.2.2 Pada awal Semester 1, setiap AJK Gerak Kerja Kokurikulum dengan bantuan Guru-Guru Penasihat Kokurikulum dikehendaki menyediakan:a. Perlembagaan Persatuan / Kelab, Unit Beruniform dan Sukan / Permainan. b. Senarai AJK Persatuan / Kelab, Unit Beruniform dan Sukan / Permainan.

24

c.

Satu

Rancangan

Tahunan

dan

Huraian

untuk

Penggal mengenai jenis-jenis gerak kerja yang akan dijalankan sepanjang tahun. d. Senarai nama ahli-ahli unit dengan lengkap.

5.2.3 Semua Gerak Kerja Kokurikulum mesti dijalankan seperti yang ditetapkan dalam Jadual Gerak Kerja Kokurikulum. Sebarang pindaan tarikh, hari dan tempat mesti diberitahu kepada pihak Pentadbir Terlebih dahulu. 5.2.4 Semasa Gerak Kerja Kokurikulum dijalankan, Guru

Penasihat diwajibkan hadir bagi mengawasi perjalanan gerak kerja itu. Pelajar-pelajar tidak boleh dibiarkan tanpa sebarang Diadakan Penasihat. 5.2.5 Guru Penasihat Kokurikulum dikehendaki Mencacarkan Jenis Gerak Kerja Yang Dijalankan pada setiap kali perjumpaan / mesyuarat diadakan. 5.2.6 Penyemakan Fail / Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum: Buku Laporan Kerja Kokurikulum mestilah mengandungi butir-butir seperti a.b.c.d.dan laporan serta butir-butir lain hendaklah diserahkan kepada Unit Penyelaras Gerak Kerja Kokurikulum pada Setiap Dua Minggu Sekali / Tarikh Yang Ditetapkan untuk semakan Penolong Kanan Kokurikulum. pengawasan. Tanpa Aktiviti / Tidak Dibenarkan Guru Pengawasan Kehadiran

25

5.2.7 * Buku Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar *: Setiap pelajar mesti mempunyai buku ini. Guru Penasihat setiap Unit akan mencatat tarikh dan menandatangani pada setiap aktiviti yang dijalankan. Catatan Khas akan dibuat pada akhir penggal persekolahan. Fail / Buku Gerak Kerja Kokurikulum pelajar yang telah siap akan diserahkan kepada Guru Kelas supaya diserahkan kepada ibu bapa / penjaga bersamasama slip peperiksaan untuk makluman. 5.3 Perlaksanaan 5.3.1 Penglibatan menyeluruh Jawatankuasa Induk Kokurikulum, Ibu bapa / waris / penjaga dan pihak luar / masyarakat adalah penting bagi membina dan memperkukuhkan fungsi sekolah sebagai institusi masyarakat. 5.3.2 Penyertaan Semua Pelajar: Setiap pelajar adalah diwajibkan menyertai / mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam Tiga Jenis Gerak Kerja Kokurikulum iaitu: a. b. c. Kelab / Persatuan Unit Beruniform Sukan dan Permainan

26

5.4 Lawatan Sebelum sesuatu lawatan dibuat, pastikan bahawa langkah-langkah berikut diambil:5.4.1 Memperolehi kebenaran daripada Guru Besar melalui Penolong Kanan HEM dan Penolong Kanan Kokurikulum dengan menggunakan 3 Salinan Borang yang telah disediakan. Setiap permohonan mestilah melalui saluran yang seluang. 5.4.2 Mendapat kebenaran / persetujuan bertulis daripada Ibu bapa / waris / penjaga pelajar-pelajar dengan menggunakan Borang yang telah disediakan. 5.4.3 Guru yang bertanggungjawab dimestikan membeli

insurans untuk pelajar-pelajar yang akan menyertai lawatan tersebut. 5.4.4 Isikan dengan lengkap Borang Permohonan Perlancungan dan hanharkan ke sekolah 7 Minggu sebelum lawatan dibuat dalam 6 salinan untuk lawatan Luar Negeri Kedah dan 4 Salinan untuk lawatan dalam Negeri Kedah. 5.4.5 Rombongan lawatan mestilah ditemani oleh sekurangkurangnya 2 orang guru pengiring, seorang daripadanya guru perempuan (atau jumlah bilangan / guru disiplin yang yang dan mencukupi berdasarkan terhadap nisbah tatatertib pelajar)

bertanggungjawab

keselamatan pelajar-pelajar.

27

1 Sebarang Gerak Kerja Bukan Rutin hanya boleh dijalankan setelah langkah-langkah berikut perlu dan telah diambil:a.4. 5.6 Alat Pertolongan Cemas mestilah dibawa bersama semasa lawatan. Minta kebenaran bertulis apabila menggunakan kawasan sekolah atau penjaga alat-alat tertentu. Minta kebenaran Guru Besar melalui Penolong Kanan Kokurikulum b.4.5. 5.5. Dapatkan kebenaran / persetujuan bertulis daripada ibu bapa / waris / penjaga pelajar-pelajar terlebih dahulu.5 Gerak Kerja Bukan Rutin 5. 5.9 Setiausaha / Guru Unit Gerak Kerja Kokurikulum yang membuat lawatan itu mestilah menyediakan Satu Laporan Lengkap 3 Salinan yang telah disahkan oleh Ketua Guru Penasihat masing-masing untuk perhatian dan tindakan Penolong Kanan HEM dan Penolong Kanan Kokurikulum. (termasuk milik pihak tertentu) 28 .4.4.8 Lawatan ke tempat-tempat berhampiran dengan laut.7 Peraturan keselamatan mestilah dirumuskan diterangkan kepada pelajar-pelajar dengan teliti sebelum lawatan dibuat. sungai atau kolam hendaklah dielakkan kerana berenang tidak dibenarkan jika tidak ada Pegawai Penyelamat yang bertauliah. c. 5.

Maklumkan kepada Penolong Kanan Kokurikulum jika terdapat kerosakan atau kehilangan. bersih sebelum dan selepas gerak kerja dijalankan. dewan atau kawasan sekolah yang digunakan adalah dalam keadaan selamat. c. Memastikan bahawa bilik.2 Kutipan yuran yang berpatutan dibenarkan tetapi guru kokurikulum dengan bantuan Bendahari Unit Kokurikulum dikehendaki menyimpan 29 .2 Guru Unit Gerak Kerja Kokurikulum yang berkenaan ditanggungjawabkan:a. penghargaan dan sebarang ulasan yang sesuai di ruangan-ruangan yang disediakan. Bersama pelajar-pelajar sepanjang masa gerak kerja dijalankan. Kembalikan semua peralatan yang telah dipinjam. Sediakan laporan untuk perhatian dan tindakan Penolong Kanan Kokurikulum.0 PERKARA-PERKARA LAIN 6.5. 6. pencapaian.5. Butir-butir tersebut akan disemak oleh pihak Pentadbir Sekolah dari semasa kesemasa. 6.1 * Fail / Buku Gerak Kerja Kokurikulum pelajar * mesti dikemaskinikan dari semasa kesemasa. Guru Kokurikulum diminta membuat catatan tentang taraf keahlian. b. Menjaga keselamatan pelajar-pelajar. d. e.

Penyata kewangan ini akan disemak oleh Penolong kanan Kokurikulum pada hujung setiap penggal persekolahan. 8. 7.4 Jika orang luar dijemput ke sekolah untuk aktiviti-aktiviti tertentu.satu penyata kewangan yang dikemaskini. 6. 6.5 Kehadiran Guru Penasihat pada setiap kali perjumpaan hendaklah dicatat di Buku Kokurikulum yang disediakan. 6. 30 .0 PENILAIAN DAN PENGHARGAAN Ahli-ahli jawatankuasa. ahli-ahli yang aktif berdasarkan rujukan fail/Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar akan diberikan Sijil Penghargaan oleh pihak sekolah.3 Sebarang surat menyurat yang dibuat setiausaha Persatuan/Kelab kepada pihak tertentu mestilah melalui Unit Penyelaras Kokurikulum. pandangan dan buah fikiran untuk melincinkan lagi Gerak Kerja Kokurikulum sekolah amat dialu-alukan. Sebarang cadangan. pastikan bahawa peraturan-peraturan / protokol-protokol yang sepatutnya diikuti. Penolong Kanan Kokurikulum dan seterusnya Guru Besar.0 HARAPAN Adalah diharapkan semua guru dapat memberikan kerjasama bagi mencapai matlamat sekolah kita sejajar dengan dasar Pendidikan Kebangsaan.

Zuraini bt. Kanan HEM ) ( Penyelia Timbalan Pengerusi : En. Md. Ridhuan bin Md. Mohammad Ibrahim 31 . Saad : HJ.Ishak bin Hj. Norliza bt.Arif : Cik One Maszuana bt.Dinorajah a/l Audnaimoolam : Pn. Kanan Koko ) ( Pen. Razak : En.Jaaffar bin Abd.Noor Aisyah bt. Azizan bin Hj. Md. Othman : En.Imran ( Guru Besar ) ( Pen.Dinorajah a/l Audnaimoolam : En.Wan Norma binti Wan Talib Pn. Kanan Pentad ) ( Pen.Md.Ali bin Bakar : Pn.Syazwani binti Salleh : Pn.JAWATANKUASA INDUK MAJLIS KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK TAHUN 2009 Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi IIl Petang ) Setiausaha Kokurikulum Penolong Setiusaha Ahli JawatanKuasa :Penyelaras Sukan Penyelaras Unit Beruniform Penyelaras Kelab / Persatuan Setiausaha Sukan Penolong Setiausaha Papan Kenyataan Koko : En.Long : En. Mohd Asyraf bin Mohd Puad : En.Naim : Pn.

AMRAN ( P. M. KANAN H.Matematik/Sains 4.MUHD ASYRAF B.Seni 4. Ping-Pong kreatif/reakrasi 32 . SAAD ( GURU BESAR ) TIMB.Pengakap 2. HJ. NAIM ( P.M.S.FUAD BT.STRUKTUR ORGANISASI PENTADBIRAN KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK 2009 PENGERUSI EN. Olahraga Sekolah Melayu 2. Hoki PERMAINAN MSSK KELAB / PERMAINAN UNIT 1.B.ZURAINI BT. RAZAK PN.Bola sepak KELAB / 1.E.Bahasa 3. Bola Sepak Inggeris 3.Puteri Islam 4.M 5.M ) SETIAUSAHA PN.NOOR AISYAH PENYELARAS ( PERINGKAT MSSK) UNIT BERUNIFORM SUKAN PERSATUAN 1.ARIF (SEK/PKG/MSSM) PENYELARAS SUKAN / PERMAINAN PENYELARAS KELAB / PERSATUAN NAIB PENGERUSI EN.ISHAK HJ.MD. Olahraga 2. AZIZAN BIN MD.Ping Pong 4.Sepak Takraw 3. Sepak Takraw Islam 5.P.Bahasa 2.RIDHUAN B. PENGERUSI NAIB PENGERUSI I II NAIB PENGERUSI III ENMD.Tunas 5. K PENTADBIRAN) SETIAUSAHA SUKAN KOKO EN. IBRAHIM MD.JAAFAR ABD. KANAN KOKO) (PENYELIA PETANG) ( P.Agama 3.Hoki BERUNIFORM 1.

Kriket Bawah 12 Negara pencegahan jenayah JAWATANKUASA SUKAN / PERMAINAN PERINGKAT MSSK Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi Iil Setiausaha Sukan Pen.Amran ( Pen. Gimnastik 10. Bola Baling 8.Kelab 13. Zuraini bt.Catur Sekolah 10.Kelab 6. Bola tampar Remaja 9. Kanan Koko ) ( Pen.Trafik&Keselamatan 11. Kanan HEM ) : Pn.Tenpin Bowling 11.Badminton 7.Sofbol 11. Md. Ridhuan bin Md.Muzik/kebudayaan 7.Bimbingan & Kaunseling 9. Dinorajah A 33 . Tenis SPBT 13. Setiausaha Sukan : En. Kanan Pentad ) : Hj. Md. Azizan bin Hj. Badminton puteri 7. Bola Tampar Kewangan 10.Mohd Asyraf bin Mohd Puad : En. Saad ( Guru Besar ) : En.Kelab Rukun 14.Bola Jaring 5.Kelab 8.Tunas Kadet 6. Bola Jaring Komputer 8.Ishak bin Hj.Naim ( Pen.Kelab 12. Mohammed Ibrahim ( Penyelia Petang) : En. Ten pin Bowling Robotik 12.6.Kelab 9.Jaaffar bin Abd Razak : En.

Hasiah binti Said  Pn. Ramli ( Olahraga ) ( Bola Sepak ) ( Bola Jaring ) ( Hoki ) (Ping Pong) (Tenpin Bowling ) (Sepak Takraw) (Bola Baling) ( Badminton ) (Golf) ( Bola Tampar ) ( memanah) ( Tenis ) (Golf) GURU PENASIHAT / PEMBIMBING / JURULATIH UNIT SUKAN DAN PERMAINAN PERINGKAT MSSK OLAHRAGA  En. Hj. Dinorajah A En. Setiausaha Drj.Zulkhairi bin Che Pa  Pn. Mohamad Safian bin Aminudin Tn. Othman YM. Nordin bin Abdul Hamid En. Zulkhairi bin Che Pa Tn. Adnan bin Jaafar Pn.Syazwani binti Salleh  En. Hj. Khas : En. Mohd Noor b.Tunku Iskandar bin Tunku Ismail En.Dinorajah A (K)  En. Zainol En.Hj. Zulkhairi bin Che Pa Ahli Jawatankuasa :En.Mohd Asyraf bin Mohd Puad 34 BOLA BALING  Tn.Adnan bin Zakaria En.Pen. Kusnen bin Parja En. Vasugi a/p Subramaniam . Siti Zubaidah bt. Mohd Hadira bin Abdul Hamid  Pn. Safian bin Aminudin ( K )  En. Adnan bin Zakaria Cik One Maszuna bt. Nasharudin bin Said En. Phanuk a/l Noam En.Adnan bin Jaafar  En.

Tungku b.Ezni Suhana binti Che Man (K) BOLA JARING  Pn.Ali bin Bakar BOLA TAMPAR  En.Junaidah binti Mohd Safian bin  En. Rusmaliza binti Abdul Rahman .Muhammad Noor bin Ramli (K) Pn. Zulkhairi bin Che Pa ( K)  En.Zain TENPIN BOWLING  En. Norasmah Intan binti Osman 35 Kusnen bin Parja PING PONG  En.Mohamad Aminudin ( K )  Pn.BOLA SEPAK  En.Ismail (K)  Pn.Tg.Fadhilah binti Osman  Cik HOKI  YM.Dinorajah Iskandar One Maszuana binti Othman GOLF En. Nordin bin Abdul Hamid (K)  Pn. Ahmad Nasarudin bin Saad  Ahamd Zakir bin Hamid BADMINTON  En.Nahaliza binti Nayan  En. Zuke bin Zakaria  Pn. (K)  Pn.Syazwani binti Salleh  Pn.Rafidah binti Ibrahim  Pn.Zanariah binti Md. Noor Aziah binti Othman  Pn. Adnan bin Jaafar  Pn.Fatihah binti Abdullah TENIS SEPAK TAKRAW  En. Phanuk a/l Noam ( K )  En. Che Noriah binti Osman  Pn. Salmah binti Safar ( K )  Pn.Adnan bin Zakaria (K)  En.

Saad ( Guru Besar ) ( Pen. S/usaha Sukan : En. Ishak bin Hj. Siti Zubaidah binti Zainol (K)  En. Abdul Aziz bin Abbas JAWATANKUASA OLAHRAGA SEKOLAH 2009 Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi Iil Petang ) Setiausaha Sukan Pen. Md.Amran ( Pen. Ridhuan bin Md. Dinorjah A 36 : En. Kanan Pentad ) Timbalan Pengerusi : En.Zainab binti Awang Rejab MEMANAH  Pn.Naim : Hj. Kanan Koko ) : En.Mohd Asyraf bin Mohd Puad : En. Pn. Md. Jaaffar bin Abd Razak ( Pen. Zuraini binti Mohammed Ibrahim ( Penyelia . Kanan HEM ) :Pn. Azizan bin Hj.

Khas : En.Pen. Zulkhairi bin Che Pa Ahli Jawatankuasa :Rumah Rahman ( Hijau )  En. Rafidah binti Ibrahim  Pn. Phanuk a/l Nom  Pn. Salmah binti Safar  Pn. Noraini binti Salleh  Pn. Rohayati binti Darus  Pn. Vasugi a/p Subramaniam Rumah Razak ( Merah ) Rumah Hussein ( Biru ) Rumah Mahathir ( Kuning ) Rumah Abdullah ( Unggu ) GURU-GURU RUMAH SUKAN TAHUN 2009 37 . Normawati binti Abdul Hamid  Pn. Noraliza binti Long  Pn. Nafisah binti Shafie  Pn. Hasiah binti Said  Pn. S/usaha Drj.

Shafini binti Idrus Pn. Abdul Hamid En.Sumanie a/p Ee Cik One Maszuana binti Othman Pn. Norasmah Intan binti Osman Pn. Darus (PK) Pn. Zainab binti Wanik En. Jaafar Pn.Lim Siu Ling En. Rosiah bt.Othman Pn. Mohd Nasarudin bin Said RUMAH ABDULLAH ( UNGU ) Pn. Mohd Safian b. Munirah binti Ashaari YM.Aminudin En. Rusnah binti Ismail Tn Hj.Iskandar Pn. Siti Zubaidah binti Zainol Mohd. Zain Pn. Noormiza binti Mohd Noor En. Nafisah binti Shafie ( K ) Pn. Nordin bin Abdul Hamid Pn. Noor Hanim binti Zakaria Pn. Salmah binti Safar ( K ) Pn.Ahmad Zubaidi bin Harun Pn. Hasiah bt. Syazwani binti Salleh Pn.Nayan En.Tungku Iskandar Tg.Ismail Pn. Rafidah binti Ibrahim ( K ) Pn. Haizan binti Ahmad Pn.Zakaria En. Syazwani binti Salleh Pn.Ali bin Bakar En. Noor Aziah binti Othman Pn. Norlia binti Majid Pn. Supiah binti Iberahim Pn. Zainab binti Awang Pn.Halimaton Rodzi Pn.Ishak Pn.RUMAH RAHMAN ( HIJAU ) En. Noraliza binti Long ( PK) Pn.Nor Pn. Mohd Noor bin Ramli Saadiah bt RUMAH RAZAK ( MERAH ) Pn. Rashidah binti Abdul Rahman Pn.Rosidah binti Embi 38 ( PK ) RUMAH MAHATHIR ( KUNING ) Pn.Syamala Devi Krishnan Pn. Phanuk a/l Noam ( K) Pn. Zakiah binti Othman Pn. Wan Norma binti Wan Taib Pn.Md.Adnan b. Nor Azan bin Abdul Ghani Pn.Mohd Hadira b. Normawati binti Abdul Hamid ( K ) . Nafisah bt.Arif Pn. Sumadi Damotharan Pn. Rohayati bt.Saad (PK) Pn. Fauziyah binti Abdullah Pn. Noraini binti Salleh Pn. Fauziah binti Mansor Cik Nurul A’izah binti Abdullah En. Asiah bt.Md. Che Noriah binti osman Pn. Norleeda binti Abdul Rahman RUMAH HUSSEIN ( BIRU ) Pn. Nahaliza bt. Pn. Zanariah binti Md. Mohd Hafiz bin Harun En. Farizah bt.Noor Aisyah bt. Ahmad Nasarudin bin Saad En. Hanani binti Osman Pn. Adnan b. Rossushilawati binti Mohammad Pn. Ronita binti Ahmad Pn.

39 .

Md. Fariza binti Md Nor 3. Ridhuan bin Md.Jaaffar bin Abd Razak : En. Pn. En. Pn. Hasiah binti Said 40 . Kanan HEM ) Timbalan Pengerusi : En. Pn.Ishak bin Hj.Fauziyah binti Abdullah( K ) 2. Jasni bin Ahmad (K ) 2. En. Pn. Kanan Pentad ) : Pn. Fauziah binti Mansor ( K ) 2. Siti Zubaidah binti Zainol KELAB BOLA SEPAK 1. Cik One Maszuana binti Othman KELAB BOLA BALING 1. En. Puvaneswary Kandasamy 4. Pn. Zuraini binti Mohammed Ibrahim ( Penyelia Petang ) GURU PENASIHAT / PEMBIMBING / JURULATIH KELAB SUKAN DAN PERMAINAN SEKOLAH KELAB OLAHRAGA 1. Syamala Devi Krishnan (k) 2. Saad ( Guru Besar ) : Hj. Amran : En. Mohd Noor bin Ramli KELAB BOLA JARING 1.Dinorajah A Pen. Kanan Koko ) ( Pen. Azizan bin Hj. Nor Azan bin Abd Ghani 3. Pn. Pn.JAWATANKUASA KELAB SUKAN DAN PERMAINAN SEKOLAH Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi Iil Penyelaras Kelab Sukan / Permainan : En.Naim ( Pen. Md.

Che Noriah binti Osman ( K ) 2. Ahmad Zubaidi bin Harun ( K ) 2. Pn. Nordin bin Abd Hamid (K) 2.Wan Norma bt. En. Pn. Pn. Normawati binti Abdul Hamid KELAB SEPAK TAKRAW 1. Pn. Adnan bin Jaafar ( K ) 2.Muhd Asyraf bin Mohd Puad 3. Fahitah binti Abdullah 3. Pn. En. Noor Azura binti Azini( K ) 2. Pn. Lim Siu Ling(K ) 2. En. Pn. Nor Azura binti Azini KELAB PING PONG 1. Wan Taib JAWATANKUASA PASUKAN UNIT BERUNIFORM 41 . Pn. En. Pn. Pn. Noraini binti Salleh 3. Munirah binti Ashaari 3. En. Zainab binti Awang KELAB CATUR 1. Pn.KELAB HOKI 1. Nordin bin Abd Hamid KELAB SOFBOL 1. En. Noor Shidah binti Ariffin KELAB BOLA TAMPAR 1. Kusnen bin Parja 3. Pn. Asiah binti Ishak 3. Nafisah binti Othman Sumadi Damodaran KELAB BADMINTON 1. (K) 2. pn. En. Pn. Nasriah binti Hussin KELAB TENPIN BOWLING 1. Pn Norasmah Intan binti Osman (K) 2.

Puvaneswary Kandasamy Pn. Asiah binti Ishak Pn. Rashidah binti Abdul Rahman Pn. Ronita binti Ahmad Pn. Md. Zainab binti Wanik KELAB RUKUN NEGARA Pn. Zuraini binti Mohammed Ibrahim ( Penyelia Petang ) Penyelaras Unit Beruniform : En. BULAN SABIT MERAH Cik One Maszuana binti Othman (k) Pn.Naim :Pn. Fauziah binti Mansor Pn. Ronita binti Ahmad Pn. Rafidah binti Ibrahim Pn. Zakiah binti Othman Pn. Noor Hanim binti Zakaria Pn. Jaaffar bin Abd Razak : En. Phanuk a/l Noam Pn. Hanani binti Osman TUNAS PUTERI Pn. Ali bin Bakar GURU PENASIHAT / PEMBIMBING / JURULATIH PASUKAN UNIT BERUNIFORM PENGAKAP Pn. Azizan bin Hj. Syzwani binti Salleh (k) Pn. Sumanie a/p Ee (k) Pn. Kanan HEM ) Timbalan Pengerusi : En. Noor Hanim binti Zakaria (k) Pn. Salmah binti Safar Pn. Noraini binti Majid (k) En.Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi Iil : En.Ishak bin Hj. Darus (k) Pn. Rossushilawati binti Muhammad JAWATANKUASA PASUKAN UNIT BERUNIFORM 42 . Rohayati binti Hj. Haizan binti Ahmad Pn. Saad : Hj. Norlia binti Majid PUTERI ISLAM Pn. Noor Aziah binti Othman PERS.Shafini binti Idrus Pn. Md. Junidah binti Mohd Rejab TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH Pn. Kanan Pentad ) ( Pen. Amran ( Guru Besar ) ( Pen. Ridhuan bin Md. Kanan Koko ) ( Pen.

Md. Ahmad Nasarudin bin Saad (K) Pn.Naim :Pn. Ezni Suhana binti Che Man Pn. Rashidah binti Abdul Rahman Pn. Farizah binti Md. Lim Siu Ling Pn. Ezni Suhana binti Che Man Pn. Fauziyah binti Abdullah (K) KELAB KOMPUTER KELAB KEWANGAN 43 . Jaaffar bin Abd Razak : En.Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi Iil : En. Kanan Koko ) ( Pen. Md. Fadzilah binti Osman (K) Pn. Zakiah binti Othman Pn. Amran ( Guru Besar ) ( Pen.Ishak bin Hj. Kanan HEM ) Timbalan Pengerusi : En. Sumanie a/p Ee Pn. Noraliza binti Long GURU PENASIHAT / PEMBIMBING KELAB DAN PERSATUAN PERSATUAN BAHASA MELAYU Pn. Supiah binti Ibrahim KELAB KREATIF/REAKRASI Pn. Zainab binti Wanik MATEMATIK / SAINS Pn. Nor Pn. Shafini binti Idrus Pn. Nafisah binti Shafie (K) Pn. Noraini binti Majid PERSATUAN BAHASA INGGERIS Pn. Puvaneswary a/p Kandasamy PERSATUAN AGAMA ISLAM Pn. Haizan binti Ahmad (K) Pn. Zuraini binti Mohammed Ibrahim ( Penyelia Petang ) Penyelaras Unit Beruniform : Pn. Syamala Devi Krishnan (K) Pn. Fahittah binti Abdullah SENI KELAB ROBOTIK En. Azizan bin Hj. Ridhuan bin Md. Kanan Pentad ) ( Pen. Saad : Hj.

Ahmad Zubaidi b. Darus Pn. Normawati binti Abdul Hamid Pn. Norlia binti Majid KELAB MUZIK & KEBUDAYAAN Pn. Nahaliza binti Nayan (K) (K) Pn. Rosiah binti Ismail (K) En. Mohd Safian bin Aminudin KELAB BIMB & KAUNSELING Pn. Noor Aisyah binti Mohd Ariff KELAB TRAFIK/ KESELAMATAN Pn.Pn. Zanariah binti Md Zain (K) Pn. Nasriah binti Hussin (K) Pn. Roshidah bt Embi Cik Nurul A’izah bt Abdullah KELAB SPBT Pn. Noraini binti Salleh KELAB P. Rodzi Pn. Hanani binti Othman (K) Pn. Noor Shidah binti Ariffin En. Harun ( K ) Pn. Mohd Nasharudin bin Said Pn.CEGAHAN JENAYAH En. Sumadi Damodaran Pn. Munirah binti Ashaari Pn. Nafisah binti Othman Pn. Rusmaliza binti Abdul Rahman 44 . Rohayati binti Hj. Halimatun Saadiah binti Md.

Guru Rumah Sukan yang tidak hadir mestilah memaklumkan kepada Ketua Guru Rumah Sukan dan mendapat kebenaran Guru Besar 4. 3. Sebarang kerosakan dan kehilangan peralatan sukan mestilah dimaklumkan kepada Setiausaha Sukan dengan kadar yang segera. 8. Ketidak hadiran atau ponteng semasa Latihan Rumah Sukan dijalankan adalah tanggungjawab Guru Rumah Sukan masing-masing. 5. Semua Guru Rumah Sukan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas keluar dan masuk semua peralatan sukan serta penggunaannya dengan betul. 6.• UNTUK PERHATIAN DAN TINDAKAN SEMUA GURU RUMAH SUKAN 1. 7. Latihan Rumah Sukan dijalankan DUA KALI dalam seminggu. Catatkan laporan setiap aktiviti di Fail / Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum (Rumah Sukan) Semua perkara / maklumat yang terdapat di dalam Fail / Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum disempurnakan . Kehadiran semua pelajar untuk menjalani Latihan Rumah Sukan adalah diwajibkan kecuali PELAJAR-PELAJAR YANG SAKIT dan mempunyai SURAT PENGESAHAN DOKTOR. Tindakan segera hendaklah diambil. 2. jika berlaku kemalangan atau perkara-perkara yang tak dingini kepada pelajar-pelajar semasa sesi mestilah 45 . Semua Guru Rumah Sukan wajib hadir pada setiap kali perjumpaan aktiviti.

latihan. cuma 2 PESERTA sahaja dibenarkan.( No : 4 & PENDAFTARAN SEKOLAH ( Angka di hujung IV. Rumah Mahathir ( Kuning ) : 1234 dan 2. 9.( No : 5 & 0 ) 1236 1237 1238 1239 ( No : 1 & 6 ) . Rumah Rahman ( Hijau ) : 1231 dan II. Semua tindakan mestilah dimaklumkan kepada pihak pentadbir dan ibu bapa / waris / penjaga. Rumah Abdullah ( Ungu ) : 1235 dan 1240 .( No : 3 & 8 ) . 3. • PEMBAHAGIAN PELAJAR 1.( No : 2 & 7 ) . Sediakan Aktiviti-Aktiviti Tahunan dan Penggal di borang yang disediakan. Fail / Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum (Rumah Sukan ) mestilah dikemaskini dan ditandatangani oleh Ketua Guru Rumah Sukan dan diserahkan kepada Penyelaras Sukan / Permainan untuk tindakan Penolong Kanan Kokurikulum pada tarikh yang ditetapkan. Rumah Hussein ( Biru ) 9) V. Pembahagian pelajar-pelajar kepada Rumah Sukan adalah berdasarkan kepada NOMBOR sahaja ) :I. Kawalan pelajar semasa sebarang aktiviti perlu diberi perhatian untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku . Insyaallah. 11. Setiap pelajar / Peserta hanya dibenarkan menyertai 3 ACARA PERSEORANGAN dan 1 ACARA BERPASUKAN sahaja. 46 . Rumah Razak ( Merah ) : 1232 dan : 1233 dan III. 10. Bagi setiap acara perseorangan.

Mereka dikecualikan dalam semua penyertaan. Setiap Rumah Sukan mesti menyediakan dan menghantar 30 peserta untuk ACARA KAWAD PERBARISAN. Pelajar-pelajar yang * Kurang sihat / Kurang berkemampuan / Menghidapi Penyakit * mereka mestilah memberikan surat pengesahan doktor. 6. SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KE . 100 METER X X X X 3.32 TAHUN 2009 ACARA-ACARA YANG DIPERTANDINGKAN KELAS LELAKI PRA 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 TAHUN PEREMPUAN PRA 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN X X X 6 TAHUN X X X ACARA 1.4. 50 METER X X X X 2. LONTAR 47 X X . Setiap peserta Rumah Sukan mesti mengambil bahagian dalam semua ACARA SUKAN TARA dan setiap Rumah Sukan mesti mengambil bahagian dalam semua acara sukan yang dipertandingkan. 5. 200 METER X X X X 4.

4 LOMPAT X X X X X X LOMPAT X X X X X X X 100 X X X X X X METER 8. 4 X 200 X X X X X X METER 9.PELURU 5. SUKANEKA X X X X X X JADUAL LATIHAN RUMAH SUKAN SKTAM TAHUN 2009 48 . TINGGI 6. JAUH 7.

00 - 9.00 3.10.00 - 9.5.10.00 .10.45 4.45 4.45 .4.4.00 .4.45 .10.45 .00 ISNIN HUSSEIN MAHATHIR 8.00 9.00 RABU RAZAK HUSSEIN 8.45 .45 .45 9.5.45 .00 KHAMIS MAHATHIR ABDULLAH 8.45 4.45 CATATAN 9.5.00 3.00 - 9.4.00 3.45 4.00 - 9.45 .45 4.10.00 SELASA ABDULLAH RAHMAN 8.45 .00 3.4.45 .45 9.5.00 .00 • BIL PERANCANGAN KOKURIKULUM SKTAM 2009 TAHUN 2009 JA FE MA AP ME JN induk dan 49 JL OG SE OK NO DI AKTIVITI Mesyuarat .45 9.00 .45 9.5.00 .00 PETANG 3.45 .HARI RUMAH SUKAN MASA AKTIVITI PAGI RAHMAN AHAD RAZAK 8.

1 2 Kokurikulum dan Majlis X Sukan Sekolah Mesyuarat Agong X X X Persatuan / Kelab dan 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Unit Beruniform Perjumpaan Mingguan Semua Unit Kokurikulum Latihan Rumah-rumah sukan-Mula Latihan X Pasukan X Jaya X X X X X X X Sekolah Kursus Motivasi Diri Majlis Sambutan Hari Raya Majlis Bacaan Yasin Sukan Tara X Merentas Desa X Acara Awal (Acara Saringan dan Akhir) Kejohanan Olahraga Sekolah Sambutan Hari Guru X X X X X X Anugerah X Dalam X Dalam 50 X X X Peringkat Sekolah Hari Kantin/kokurikulum Lawatan Sambil Belajar Hari Gotong Royong Sambutan Maal Hijrah dan Maulidur Rasul X Pertandingan Permainan Rumah Sukan Hari Cemerlang Pertandingan Persatuan Pertandingan X X X 19 20 21 X .

Guru-guru yang terlibat dimestikan hadir untuk mengurus aktiviti yang dijalankan 2.22 23 24 25 Unit Beruniform Sambutan Kemerdekaan Peringkat Sekolah Minggu Keselamatan J/Raya Perkhemahan Tahunan Unit Beruniform Perkhemahan Beruniform PKG Negeri . Kehadiran murid mestilah ditanda oleh guru yang berkenaan dalam Buku Gerak Kerja Kokurikulum 3. Daerah X X X X Unit dan X Peringkat PERATURAN – PERATURAN SEPANJANG MENGADAKAN AKTIVITI KOKURIKULUM 1. Murid murid dimestikan memawa kad aktiviti semasa menjalankan kegiatan 51 .

Penyata kewangan d. Menjaga keselamatan murid c. Semua aktiviti yang dijalankan adalah mengikut jadual. Satu rancangan tahunan yang teratur hendaklah dilampirkan bersama dengan Buku Gerakerja Kokurikulum 6. Memohon menggunakan kawasan sekolah 9. Buku Gerakerja Kokurikulum yang dikemaskini b. Sebarang aktiviti bukan rutin hanya boleh dilakukan setelah langkah langkah berikut diambil:a. Setiap persatuan / kelab / badan beruniform mesti menyimpan maklumat berikut :a. Mendapatkan kebenaran dari Penolong Kanan Kokurikulum atau Guru Besar b. Guru Penasihat dipertanggungjawabkan :a. Bersama murid sepanjang aktiviti dijalankan b. Fail surat menyurat c. Fail minit mesyuarat 5. Sebarang pindaan akan diberi dari semasa ke semasa 7. Bertanggungjawab terhadap peralatan yang digunakan 52 . Mendapatkan persetujuan bertulis daripada waris c.4. Sebarang surat menyurat kepada pihak luar perlu melalui Guru Besar 8.

Kutipan yuran yang berpatutan adalah dibenarkan tetapi ia mesti mempunyai Penyata kewangan KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.10. 53 . 1/1995 Keselamatan diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah (LAMPIRAN 1) Kesimpulan daripada kandungan Surat Pekeliling ini ialah guru perlu mengutamakan keselamatan pelajar semasa sesi pengajaran pendidikan jasmani dan kesihatan serta ketika kegiatan kokurikulum dan sukan dilaksanakan.

Surat ini juga bertujuan untuk memperingatkan semua guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dan Guru Kokurikulum dan Sukan supaya berwaspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini. 4/1995 PELAKSANAAN KADET REMAJA SEKOLAH (LAMPIRAN 2) Antara lain. surat ini ditujukan khusus untuk guru-guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dan Guru Kokurikulum dan Sukan. Seperti yang kita sedia maklum KRS merupakan salah satu badan unit beruniform yang terdapat di sekolah ketika ini. surat pekeliling ini mengandungi dasar penubuhan KRS di sekolah-sekolah di Malaysia yang mana ia bertujuan untuk memenuhi minat serta untuk mengatasi masalah salah laku di kalangan remaja. Oleh sebab itu. KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 54 .

pengecualian yang diberikan serta pemantauan-pemantauan yang bakal dilakukan oleh pihak berkenaan. peraturan-peraturan ini di guna pakai oleh semua sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. yuran keahlian yang telah dicadangkan.Di dalam surat ini terkandung matlamat penubuhan KRS itu sendiri. mereka perlu mematuhi syarat-syarat yang telah dikemukakan seperti di atas. perancangan serta pelaksanaannya. KANDUNGAN AKTA PENDIDIKAN 1996 PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN ( PERSATUAN SEKOLAH ) 1998 (LAMPIRAN 3) Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 telah dikuatkuasakan pada 21 Mei 1998. pakaian seragam KRS. keselamatan diri yang perlu dijaga. system keahlian. kurikulum. struktur organisasi yang perlu ada dalam pertubuhan ini. objektif unit tersebut. 55 . Bagi sekolah yang ingin menubuhkan pertubuhan ini.

mengawal akaun persatuan.Dalam peraturan ini dinyatakan bahawa guru besar ialah orang yang bertanggungjawab terhadap pelantikan guru-guru penasihat bagi setiap persatuan sekolah. mendatangkan kemudaratan kepada murid dan kepentingan rakyat Malaysia serta persatuan yang melanggar peraturanperaturan yang terkandung di dalam Peraturan-peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998. KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 24/1998 Penglibatan Guru dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (LAMPIRAN 4) Surat pekeliling ini di keluarkan bertujuan untuk memperingatkan semua pengetua dan Guru Besar supaya memaklum dan mendapatkan kelulusan 56 . kelulusan mengutip derma atau tajaan serta boleh membubarkan mana-mana persatuan yang dianggap tidak memberi manfaat kepada murid.

Walaupun pada dasarnya bergiat aktif dalam kegiatan pasukan pakaian seragam amat digalakkan sama ada aktiviti tersebut dianjurkan oleh pihak sekolah mahupun pihak luar. surat pekeliling ini adalah lanjutan daripada Surat Pekeliling Bil. KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. Keselamatan dan kebajikan murid perlu diawasi oleh guru yang dilantik. 9/2000 Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah (LAMPIRAN 5) Jika di perhatikan. Bagi murid.1/1995 yang memberi peringatan kepada guru Pendidikan Jasmani 57 . cuti tanpa rekod yang dibenarkan kepada guru tersebut adalah selama 14 hari. Apa yang penting penyertaan tersebut tidak mengganggu proses persekolahannya dan penyertaan murid tersebut adalah secara sukarela tanpa di paksa oleh manamana pihak.Pengarah Pendidikan Negeri sebelum membenarkan guru dan murid menyertai aktiviti-aktiviti anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. penyertaan mereka perlu mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga. Apa yang penting yang perlu di ambil tindakan oleh pengetua dan Guru Besar ialah berkenaan dengan penglibatan guru mestilah tidak mengganggu urusan dan perjalanan pengurusan sekolah.

Di dalam surat ini mengandungi beberapa langkah yang sewajarnya boleh di ambil oleh pengetua dan Guru Besar bagi memastikan keselamatan pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar kawasan sekolah. Apa pun surat kali ini di tujukan kepada pengetua dan Guru Besar supaya berwaspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini. Oleh itu kandungan surat pekeliling ini yang menyaran agar pihak sekolah memberi peluang kepada murid-murid mengasah minat dan hobi 58 . 10/2000 Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah (LAMPIRAN 6) Murid-murid perlu di beri peluang untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh. KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.dan Kesihatan dan Guru Kokurikulum dan Sukan supaya mengutamakan keselamatan pelajar semasa sesi pengajaran pendidikan jasmani dan kesihatan serta ketika kegiatan kokurikulum dan sukan dilaksanakan.

di dalam surat ini telah terkandung beberapa langkah untuk dilaksanakan sebagai panduan menubuhkan Kelab Fotografi di sekolah. penubuhan Kelab Rukun Negara adalah bertepatan untuk 59 . Sebagai salah satu hobi yang dapat memberi manfaat kepada muridmurid selain memberi peluang dan ruang kepada mereka mempelajari sesuatu yang baru berasaskan kamera biasa atau digital dan sebagainya.mereka dalam bidang fotografi yang dapat membantu mereka ke arah celik computer dan perkembangan teknologi yang semakin pesat membangun. 17/2000 Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah-Sekolah (LAMPIRAN 7) Sejajar dengan negara Malaysia yang terdiri dengan rakyat yang berbilang kaum.oleh yang demikian. KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.

Walaupun surat ini ditujukan kepada sekolah menengah.menyemai dan memupuk pengetahuan. Oleh yang demikian. Penubuhan kelab tersebut adalah berdasarkan syarat-syarat yang terkandung dalam Peraturan Penubuhan Kelab / Persatuan Sekolah 1997. kesedaran dan amaln setiap prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara. 20/2000 Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam di Sekolah-Sekolah (LAMPIRAN 8) 60 . sekolah rendah juga digalakkan untuk berbuat demikian sebagai salah satu langkah untuk memupuk semangat perpaduan antara murid-murid sekolah khususnya dan masyarakat sekeliling amnya. KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. semua sekolah menengah di Malaysia diminta menubuhkan Kelab / Persatuan Rukun Negara bermula pada tahun 2001.

KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. PERATURAN-PERATURAN Seksyen 130 AKTA 1998. PENDIDIKAN 1998. Walau apa pun pertubuhan kelab / persatuan yang ingin ditubuhkan di sekolah-sekolah. 1/2008 Penubuhan Persatuan Bahasa Arab dab Kelab Jawi dan Khat di Sekolah yang melaksanakan program j-QAF (LAMPIRAN 9) 61 . hendaklah mengikuti perturan-peraturan dan tertakluk kepada Peraturan 4. Seksyen 130 AKTA PENDIDIKAN 1998. setelah pihak pendaftar membuat pertimbangan dan berpuas hati dengan permohonan yang diterimanya secara bertulis. kategori e. PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PERATURAN SEKOLAH) 1998.Sekolah-sekolah boleh menubuhkan Persatuan Agama Bukan Islam di sekolah-sekolah PENDIDIKAN berdasarkan (PERATURAN Peraturan SEKOLAH) 4.

Penubuhannya akan membantu akan membantu murid mempertingktkan penguasaan bahasa Arab dan sebagai asas memantapkan komunikasi mereka dalam bahsa Arab. Salah satu tujuannya untuk membantu murid dalam penguasaan bacaan dan tulisan jawi serta dapat melatih mereka berkomunikasi dalam bahasa Arab melalui pelbagai aktiviti. penubuhan Kelab Jawi dan Khat pula berdasarkan pengumuman YB Menteri Pelajaran semasa majlis pelancaran Karnival Jawi dan Khat peringkat kebangsaan pada 28 September 2007 yang lalu sebagai langkah mengekalkan warisan budaya bangsa. PENTAKSIRAN GERAK KERJA KOKURIKULUM • PENDAHULUAN Kegiatan kokurikulum sekolah sama ada sekolah menengah mahu pun sekolah rendah. merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam. Kegiatan ini adalah sebahagian daripada 62 . Manakala.Penubuhan Persatuan Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah adalah lanjutan daripada penubuhan Persatuan Bahasa Arab sekolah menengah. kelab dan persatuan dan sukan dan permainan.

Namun begitu bergantung kepada pihak sekolah untuk menubuhkan unit-unit gerak kerja kokurikulum tersebut. Berdasarkan tinjauan ke sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Bahagian Sekolah. • RASIONAL Penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat disetiap sekolah adalah berbeza antara satu sama lain. Secara umumnya. Melalui penggunaan borang penilaian yang standard unsur-unsur ketidakadilan dalam pemberian markah boleh dihindari. Perbezaan ini wujud kerana penilaian yang dibuat semata-mata hanya berdasarkan persepsi dan keperluan sesebuah sekolah. wakil Bahagian Pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara standard agar aspek ini dapat diambil kira dalam proses pengambilan pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan. Setiap pelajar diwajibkan menganggotai sekurang-kurangnya satu daripada setiap jenis/komponen aktiviti tersebut. Kepentingan aktiviti ini juga sama sepertimana kepentingan aktiviti dalam bilik darjah kerana peranannya sebagai penyumbang dan pelengkap kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9. pihak sekolah ada membuat penilaian terhadap kegiatan kokurikulum yang diceburi oleh pelajar-pelajar. Keadaan ini menjelaskan wujudnya unsur-unsur ketidaksamarataan dalam pemberian markah kepada pelajar. pada masa ini terdapat sekolah yang menawarkan sebanyak + 13 jenis pasukan pakaian seragam.proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah yang di lakukan di luar bilik darjah. Sehingga kini belum ada garis panduan dan format membuat penilaian aktiviti kokurikulum. 1997. + 100 jenis kelab/persatuan serta + 30 jenis kelab sukan dan permainan. Kemungkinan ada pelajar memperolehi markah yang berbeza walaupun pencapaian dalam kegiatan kokurikulum adalah sama. Pengiktirafan tertentu dalam dalam kegiatan kokurikulum hanya dibuat dalam bentuk sijil dan surat akuan yang dikeluarkan 63 . Namun penilaian yang dibuat oleh setiap sekolah adalah berbeza.

Membantu Bahagian Sekolah (Sekolah Berasrama Penuh) dan Bahagian Pengajian Tinggi dalam membuat penilaian kemasukan pelajar-pelajar ke asrama penuh dan institusi-institusi pengajian tinggi. Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah. Dalam hal ini amatlah wajar jika penilaian yang dibuat tidak hanya berlandaskan pencapaian dalam kegiatan semata-mata kerana aspek-aspek lain seperti kehadiran dalam aktiviti. Menggalak dan meningkatkan penglibatan yang menyeluruh di kalangan pelajar dalam aktiviti kokurikulum.oleh sekolah dan badan tertentu. Bagi pelajar yang bercita-cita melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi penglibatan yang cemerlang dalam aktiviti kokurikulum boleh dijadikan sandaran untuk mencapai cita-cita mereka. • OBJEKTIF 1. Semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk memperolehi markah kerana penilaian yang dibuat adalah setara. tanggungjawab yang disandang dan penglibatan pelajar dalam sesuatu kegiatan kokurikulum perlu diambilkira. • PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM Dalam menentukan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang disertai mererka. 3. 2. beberapa aspek telah dibuat penilaian. Aspek-aspek yang dinila adalah berdasarkan 4 perkara yang berikut iaitu :- 64 . Penilaian kegiatan kokurikulum boleh merangsang pelajar-pelajar untuk bergiat lebih aktif dalam kegiatan kokurikulum.

Peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 a. Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan. Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tertinggi iaitu 50%. menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebabsebab lain yang munasabah. Penglibatan d. Jawatan disandang Markah akan diberikan secara peratus bagi keempat-empat aspek tersebut. dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam. Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: Markah Kehadiran = ( Jumlah Kehadiran Pelajar ) x 50 ( Jumlah Minggu – Ketidakhadiran Yang Diluluskan ) 65 .a. Pencapaian c. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit. Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun. Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan sekolah. Kehadiran b.

Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut : %MARKAH PERINGKAT PERTANDINGAN JOHAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa 3 5 10 15 20 N. Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama. Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut : MARKAH PENGLIBATAN 66 % MARKAH .Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama.JOHAN 2 4 8 13 18 KETIGA 1 3 6 11 16 c. Markah Aspek Pencapaian yang diberikan ialah 20%. Markah ini diberikan berdasarkan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan / dan Antarabangsa. Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka didalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan.b. Markah Aspek Penglibatan ialah 20%. Naib Johan dan Ketiga.

Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa 3 5 10 15 20 d.Inspektor / Drum Mejar / Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkatpangkat lain yang difikirkan sama taraf 67 % MARKAH 10% . Markah Aspek Jawatan Disandang ialah 10 % dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum. Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang. Agihan markah bagi jawatan yang disandang adalah seperti berikut : JAWATAN Pengakap DiRaja / PWI / Sub.

persatuan / kelab serta kelab sukan dan permainan. kebangsaan dan antarabangsa. Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut.PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Rtup / Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Sarjan / Staf Sarjan / Bendahari / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Koperal / Lans Koperal / Ketua Petrol / Penolong Ketua / Petrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf Konstabel / Prebet / Ahli Biasa 10% 7% 5% 3% Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai (berdasarkan keempat-empat aspek) adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperolehi oleh seorang pelajar. • KEGIATAN KOKURIKULUM YANG DINILAI Setiap pelajar sekolah menengah ataupun rendah tahap II diwajibkan menganggotai setiap komponen aktiviti kokurikulum yang terdapat di sekolah iaitu pasukan pakaian seragam. markah aspek pencapaian yang diambilkira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah). Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah. 68 . Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan . negeri.

Pengakap. Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti Kelab Olahraga. Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Jenis Aktiviti: Persatuan Bulan Sabit Merah Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan Prestasi Penuh ( 40/40 ) Johan Kawad Kaki Peringkat Negeri Menghadiri Jambori Pengakap Kebangsaan Markah 50% 10% 15% 69 . Puteri Islam . Persatuan Bulan Sabit Merah dan sebaginya. Kelab Renang. Aktivit Persatuan / Kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu / Kelab Pencinta Alam. Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet Remaja Sekolah. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperolehi oleh seorang pelajar ( Pelajar X ).a. i. c. b. Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan tadi dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan. Tunas Puteri. Kelab Seni Lukis dan sebaginya. Kelab Memanah dan sebaginya.

d) Jawatan Disandang Ahli Biasa JUMLAH 3% 78 % ii. Kegiatan Persatuan / Kelab Jenis Aktiviti: Persatuan Bahasa Melayu Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian 36 / 40 Prestasi Markah 45% 5% Naib Johan Pertandingan Bahas Antara Kelas c) Penglibatan Menyertai Seminar Penulisan Sajak Peringkat Kebangsaan 15% d) Jawatan AJK Persatuan JUMLAH 5% 70% iii. Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti: Kelab Sukan Bola Sepak Markah Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian Prestasi Penuh (60/60) Naib Johan Timang Bola Piala Hike Peringkat Kebangsaan 50% 13% c) Penglibatan Mewakili Negeri Dalam 70 1% .

gred yang diperolehi bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut : 71 .Pertandingan MSSM d) Jawatan Kapten Bola Sepak B18 JUMLAH 10% 88% • GRED PENILAIAN Gred penilaian bagi setiap markah yang diperolehi adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah Berdasarkan contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperolehi oleh Pelajar X.

b) Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah. markah bonus akan diberikan. Perjawatan tersebut merangkumi : a) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas.Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan / Kelab Kelab Sukan dan Permainan Markah Yang Diperolehi 78% 70% 88% Gred B B A 1. Markah bonus yang telah ditetapkan adalah seperti berikut : Bil Jawatan 72 Markah Bonus . serta jawatan-jawatan yang dsandang mereka. Markah Bonus yang diberikan adalah berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan yang mereka berikan setiap tahun. pengawas pepustakaan. Ketua Bilik dan sebagainya. MARKAH BONUS Sebagai menghargai penyertaan pelajar di dalam aktiviti kokurikulum. Imam dan sebaginya. c) Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas / Darjah dan sebagainya.

umpamanya Jawatankuasa Asrama. Makanan dan lain-lain 10 8 7 6 5 6 Ahli Jawatankuasa termasuk Penolong Ketua / Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam komponen aktiviti kokurikulum 3 7 8 Ketua Bilik / Asrama / Kelas Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas 2 1 Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun. Gred keseluruhan boleh diperolehi dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperolehi dan mendapatkan purata bagi 73 . GRED KESELURUHAN Gred keseluruhan ialah gred yang diperolehi oleh seorang pelajar dalam ketigatiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya beserta markah bonus. maka markah bonus ini tidak layak dimasuk kira. 2. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin.1 2 3 4 5 Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II Timabalan / Penolong Ketua Pelajar Pengawas / Imam / Bilal Pengawas Perpustakaan Ketua Perpustakaan. Badan-Badan Tertentu.

Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewatlewatnya awal bulan Januari tahun berikutnya. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember. 74 .markah kegiatan kokurikulum yang diperolehi Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut : Jumlah Markah Pasukan Pakaian Seragam + Jumlah Markah Persatuan/ Kelab + Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan 3 = ( 78 + 70 + 88 ) 3 Markah Bonus Purata Keseluruhan + Markah Bonus Gred Keseluruhan = A • PELAKSANAAN = 10 ( sebagai Ketua Pelajar ) = 78. 2.6 1.B dan C).6 + 10 = 88.6 =78.ketiga-tiga markah tersebut. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperolehi. Berdasarkan contoh . Semua sekolah menengah di setiap Jabatan Pendidikan Negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Borang A.

75 . Tindakan ini dirasakan kurang adil kerana kadangkala ada pelajar-pelajar yang amat aktif dan berjaya dalam kokurikulum di Tingkatan I hingga Tingkatan IV. Pihak sekoalh diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kegiatan Kokurikulum yang standard sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik. 4. Justeru itu amatlah wajar sekiranya pencapaian kokurikulum yang terbaik semasa di Tingkatan yang lain juga diambil kira sewaktu pelajar tersebut hendak meninggalkan sekolah kerana penilaian ini yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sewaktu memohon jawatan atau melanjutkan pelajaran. 5.3. PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM BAGI PELAJAR-PELAJAR TINGKATAN V DAN PELAJAR VI ATAS. Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan V dan Tingkatan VI wajar diberi penilaian berdasarkan pencapaian terbaik yang pernah diperolehi dalam kegiatan kokurikulum. Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah yang lain. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan guru Penolong Kanan Kokurikulum. tetapi kurang menyerlah di Tingkatan V kerana ingin menumpukan kepada pelajaran atau mengalami kecederaan. 1. Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di tingkatan Peralihan / Tingkat 1 sehingga Tingkatan 6. Pada masa ini penilaian yang dibuat kepada pelajar-pelajar tersebut hanya berdasarkan kepada prestasi mereka di tahun akhir sebelum meninggalkan sekolah.

2. Sebagai contoh sekiranya Pelajar Y memperolehi Gred Keseluruhan sepanjang persekolahan adalah seperti berikut : Tingkatan I II III IV V Gred Keseluruhan Kokurikulum C B B A B Berdasarkan prestasi kegiatan kokurikulum. Bagi pelajar-pelajar Tingkatan VI Atas. Dalam hal ini. pihak sekolah diminta mengisi borang penilaian (sebagaimana dalam borang C ) berdasarkan keputusan penilaian yang terbaik dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun persekolahan . 76 . penilaian dibuat berdasarkan keputusan yang terbaik semasa berada dua tahun di Tingkatan VI. pelajar Y menunjukkan penilaian terbaik yang diperolehi adalah semasa Tingkatan IV (Gred A). 3. Sungguhpun begitu pelajar-pelajar ini boleh menggunakan keputusan yang diperolehi semasa di Tingkatan V sekiranya keputusan ini didapati lebih baik.

aktiviti / projek. Setiap aktiviti kokurikulum di sekolah ini mempunyai objektif.REFLEKSI Secara umumnya Sekolah Kebangsaan Tunku Abdul Malik mempunyai 3 komponen / bidang gerak kerja kokurikulum seperti yang telah ditetapkan iaitu Kelab dan Persatuan. Semua ini bergantung kepada pengurusan aktiviti tersebut sama ada unit beruniform. Berikut adalah huraian daripada aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah ini mengikut bidang / komponen gerak kerja kokurikulum. 77 . Sukan dan Permainan dan Unit Beruniform. kelebihan serta kelemahan yang tersendiri. kelab dan persatuan serta sukan dan permainan.

REFLEKSI : SUKAN DAN PERMAINAN SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK A. KELAB OLAHRAGA • OBJEKTIF 1. Memupuk dan mencungkil bakat murid di dalam bidang olahraga 2. Acara Balapan . Mesyuarat jawatankuasa 2. Acara Olahraga – Padang 100M 200M 4x100M 4x200M Lompat Jauh Lompat Tinggi Lontar Peluru Lompat Pagar 78 4. Membina dan meningkatkan disiplin murid 4. Pengenalan Olahraga 3. Mendedahkan murid dengan teknik-teknik yang betul berkaitan dengan olahraga 3. Meningkatkan perhubungan dan pergaulan sesama murid • AKTIVITI 1.

3.menanam semula rumput terganggu 79 . Sukaneka 7. • KELEMAHAN 1. Struktur padang yang kurang sesuai Pelajaran atlet sering terganggu apabila sesi latihan dijalankan semasa waktu persekolahan • CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 1. 4. Permainan kecil 6. Adakan latihan untuk atlet pelapis Struktur padang diubah suai agar bersesuaian dengan acara Latihan di adakan pada sesi petang untuk mengelak pelajaran atlet olahraga. 2. Buku Skrap • KELEBIHAN 1. atlet-atlet semasa sesi latihan di adakan kelab semata-mata tetapi terbuka kepada semua murid yang berbakat. 2. Pendedahan yang diberikan dapat membantu atlet-atlet sekolah ini Mempunyai atlet-atlet yang berbakat besar Kemudahan yang mencukupi yang dapat membantu membentuk Penglibatan dalam perlawanan tidak hanya terbuka kepada ahli untuk lebih berusaha dan mempunyai daya saing yang tinggi.5. 2. 3.

Mesyuarat jawatankuasa 2. Permainan yang sudah diketahui umum 2.B. Membentuk disiplin dan ketahanan mental yang mantap Mencungkil bakat-bakat terpendam dikalangan murid-murid Memupuk kerjasama dan persefahaman antara pemain Mendedahkan kepada murid-murid teknik-teknik permainan bola sepak dengan betul • AKTIVITI 1. Memilih pasukan sekolah 6. 3. 4. Mempunyai pemain-pemain yang berbakat besar dalam permainan bola sepak 3. Salah satu pasukan yang digeruni pihak lawan 80 . Menyertai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan • KELEBIHAN 1. Perlawanan kumpulan kecil 5. Mempunyai jurulatih yang berpengalaman 4. Latihan-latihan asas 3. KELAB BOLA SEPAK • OBJEKTIF 1. Teknik-teknik bermain dengan betul 4. 2.

KELAB HOKI • OBJEKTIF dalam permainan hoki 1. Mempunyai nilai murni sebagai ahli sukan dan rakyat yang bertanggungjawab kepada masyarakat dan Negara 3. Murid mampu berinteraksi serta memupuk semangat kewarganegaraan dengan berkesan 81 .5. Mengadakan pertandingan antara kelas supaya dapat memilih wakil sekolah C. 1. Tidak membenarkan pemain sekolah mengambil bahagian di dalam pertandingan bola sepak semasa Hari Sukan untuk memberi peluang kepada murid-murid lain menynjukkan bakat yang terpendam 3. Penglibatan dalam perlawanan tidak hanya terbuka kepada ahli kelab semata-mata tetapi terbuka kepada semua murid yang berbakat • KELEMAHAN tahun berikutan banyak masa dihabiskan untuk latihan dan persiapan pertandingan antara rumah sukan di sekolah. Murid tidak dapat menumpukan perhatian di dalam latihan pada awal • CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 1. Murid dapat menguasai dan mempraktik kemahiran-kemahiran asas 2. Mewujudkan skuad pelapis dari kalangan murid tahun 3 dan 4 2.

• AKTIVITI 1. Ini menyukarkan murid kerana tidak tahu struktur padang yang sebenarnya 2. permainan hoki 3. Mesyuarat Agung Pengelolaan dan penilaian pra-latihan Mengawal dan menggelecek bola Memukul dan menahan bola Menolak. Hanya berlatih di padang bola sepak sahaja. Tidak mempunyai padang yang sesuai untuk permainan hoki. 8. 9. 4. 2. 7. Kurang penglibatan murid dalam permainan hoki walaupun mempunyai pemain-pemain yang berbakat besar CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 82 Mempunyai pemain-pemain yang berbakat besar Penglibatan dalam perlawanan tidak hanya terbuka Murid dapat diberi pendedahan awal dalam aspekDapat mempelajari dengan lebih mendalam tentang aspek permainan hoki kepada ahli kelab semata-mata tetapi terbuka kepada semua murid yang . berbakat KELEMAHAN 1. menguis dan menceduk Menghantar dan meneriam Mengelak. menjaga gol Permainan berpasukan dan posisi Gerakan terancang KELEBIHAN 1. merebut. 6. 5. 4. 3. 2.

Perlawanan dalam kumpulan kecil • KELEBIHAN murid 2. Memupuk kerjasama dan persefahaman antara pemain 4. Membentuk disiplin dan ketahanan mental yang mantap 2. Mesyuarat jawatankuasa 2. KELAB SEPAK TAKRAW • OBJEKTIF 1. Mencungkil bakat-bakat terpendam dikalangan murid-murid 3. Bilangan ahli yang minimum memudahkan kerja guru membimbing murid- 1. Kurang mendapat tempat daripada kalangan murid 83 . Perjumpaan mingguan 3. Mendedahkan kepada murid-murid teknik-teknik permainan sepak takraw dengan betul • AKTIVITI 1. Pendedahan kepada corak permainan yang sebenar seperti mengadakan perlawanan persahabatan supaya pemain tidak gentar D. Latihan 5.1. Penglibatan dalam perlawanan tidak hanya terbuka kepada ahli kelab semata-mata tetapi terbuka kepada semua murid yang berbakat • KELEMAHAN 1. Teknik-teknik bermain 4. Tanamkan minat kepada murid-murid untuk melibatkan diri dalam permainan hoki 2.

Mendedahkan murid dengan teknik-teknik yang betul berkaitan permainan ping pong 3. 2. Mengumpulkan bahan / artikel 6. Mesyuarat AJK 2. Penerangan pengendalian alatan 4. Memupuk dan mencungkil bakat dikalangan murid 2. Rekreasi / permainan ( indoor & outdoor ) 8. Pengendalian alatan 5. Latihan permainan 84 . Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan dikalangan murid sekolah • AKTIVITI 1.2. Melibatkan murid tahun 3 dan 4 agar menjadi pelapis di masa akan 1. KELAB PING PONG • OBJEKTIF 1. Membuat buku skrap 7. Murid jarang didedahkan dengan perlawanan sebenar • CADANGAN PENAMBAHBAIKAN datang. Pertandingan peringkat daerah 9. Membina dan meningkatkan disiplin murid 4. Perjumpaan mingguan 3. Mengadakan perlawanan persahabatan antara kelas untuk menarik minat murid menyertai kelab ini seterusnya menyertai pasukan sekolah E.

• 1. Murid-murid kurang berminat dengan permainan ini 2. Memupuk kerjasama dan persefahaman melalui aktiviti sukan badminton 3. latihan 3. KELAB BADMINTON • OBJEKTIF 1. 2. Mengisi masa lapang dengan berfaedah • AKTIVITI 1. Latihan Mingguan 85 . Menanam kesedaran bahawa sukan adalah aktiviti yang sihat dan menguntungkan 5. Mesyuarat jawatankuasa 2. Meningkatkan masa latihan sehingga 2 jam F. Mesyuarat agung pemilihan 3. Membentuk disiplin dan kesihatan yang mantap 2. Mencungkil dan melahirkan murid yang mahir dalam sukan badminton 4. KELEBIHAN Memberi pendedahan kepada ahli-ahli kelab tentang Masa yang sesuai diperuntukkan untuk mengadakan Penglibatan dalam perlawanan tidak hanya terbuka teknik-teknik permainan yang betul kepada ahli kelab semata-mata tetapi terbuka kepada semua murid yang berbakat • KELEMAHAN 1. Kekangan masa untuk berlatih • CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 1. Menggalakkan latihan-latihan asas permainan 2.

Tayangan CD 9. Kejohanan badminton tertutup bagi tahun 3. Perlawanan Persahabatan 6.4 dan 5 SUASANA HARI MERENTAS DESA DI SEKOLAH SKTAM TAHUN 2009 86 . Kem kecedersan 8. Latihan pusat 5. Kuiz badminton 7.4.

87 .

SUASANA HARI SUKAN SKTAM 88 .

89 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->