P. 1
gerko 1

gerko 1

|Views: 314|Likes:
Published by Iman Pija

More info:

Published by: Iman Pija on Nov 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2014

pdf

text

original

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

1

“Pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran, dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan as-sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membantu diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat

2

Guru yang berperkerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi Negara serta menyanjung warisan kebudayaan Negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu,demokratik, progresif dan berdisiplin

3

“Pendidikan di Sekolah Kebangsaan Tunku Abdul Malik adalah satu usaha yang berterusan ke arah melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang dalam bidang kurikulum dan kokurikulum mengikut potensi masing-masing serta melahirkan insan yang berakhlak mulia agar menjadi warganegara yang berguna kepada agama, bangsa dan negara berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Negara”.

GERAK KERJA KOKURIKULUM : SECARA UMUM

4

Pendapat mereka adalah berlandaskan kepada perbezaan yang mana kurikulum berbentuk akademik dalam sistem pendidikan yang mementingkan kecemerlangan dalam peperiksaan. mengukur dan mengamalkan kemahiran. Ia bertujuan untuk pengukuhan dan pengayaan pemelajaran. saling lengkap melengkapi pembelajaran di bilik darjah bagi menyuburkan nilai-nilai murni. Gerak kerja kokurikulum merupakan pelengkap kepada kehendak dan kepentingan kurikulum. Ia bukanlah satu konsep yang terpisah daripada kurikulum pendidikan. Namun begitu. manakala kokurikulum bukan berbentuk akademik dan tidak diberi penilaian. Oleh itu kedua-duanya iaitu kurikulum dan kokurikulum merupakan dua komponen yang mempunyai hubungan yang rapat dan saling memberi peneguhan antara satu sama lain dalam sistem pendidikan. pengetahuan dan nilai-nilai yang telah di pelajari di dalam bilik darjah. kelab dan sukan / permainan. gerak kerja kokurikulum sebenarnya diasaskan berdasarkan falsafah bahawa :- 5 .PENGENALAN DAN KONSEP GERAK KERJA KOKURIKULUM Gerak kerja Kokurikulum adalah kegiatan pendidikan yang dijalankan dan dilaksanakan di luar bilik darjah. sebagaimana anggapan orang ramai. sebenarnya aktiviti kokurikulum menyediakan pelbagai peluang kepada pelajar untuk menambah. mengembangkan bakat kepimpinan dan sedia berkhidmat di kalangan masyarakat. ASAS PELAKSANAAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Sebagai satu bidang pendidikan. Gerak Kerja Kokurikulum terdiri daripada gerak kerja pasukan seragam.

Semua murid mempunyai minat . Masyarakat juga bersama-sama memainkan peranan dalam mendidik murid-murid Oleh itu jelas kepada kita bahawa kokurikulum dan kurikulum saling melengkapi.1. Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan rohani. sosial dan mental 2. KEPENTINGAN GERAK KERJA KOKURIKULUM 6 . Sekolah serta institusi yang bertanggungjawab berperanan membantu dan mendidik murid-murid dalam memenuhi keperluan masyarakat 5. bakat dan kemahiran yang boleh dimajukan 4. jasmani. Semua murid boleh dididik dan mempunyai kemahiran untuk mendidik diri sendiri dan rakan-rakan mereka 3. mengukuh dan mengait antara satu sama lain dalam sistem pendidikan negara kita. mencakupi.

Kecemerlangan insan yang menyeluruh tidak tertumpu kepada kejayaan mereka lulus dengan baik dalam bidang akademik semata-mata. Antara kepentingan aktiviti kokurikulum ialah :1. perpaduan dan intergrasi nasional. dan Menerusi bakat gerak kerja kokurikulum. dengan minat dapat diseimbangkan perkembangan mental murid-murid. nilai-nilai sosial. Setiap insan itu dinilai menerusi kebijaksanaan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan dapat pula menyara hidupnya secara baik dan berakhlak mulia selaras dengan objektif Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) dalam melahirkan insan yang seiring dari segi jasmani dan rohani. Kokurikulum mengandungi objektif tertentu yang berkaitan dengan falsafah pendidikan dan dasar-dasar negara selain daripada menterjemahkan konsep-konsep ilmu. disusun dan dimanfaatkan bagi faedah sekolah. Dalam memperkatakan pendidikan dan kepentingan aktiviti kokurikulum sebagai aktiviti luar bilik darjah. Dapat meningkatkan tahap disiplin pelajar sama ada secara langsung atau tidak langsung. kokurikulum merupakan satu bidang pembelajaran yang berasaskan kepada gerak kerja di luar bilik darjah yang dilaksanakan melalui aktiviti yang terancang. maka ia perlu dirancang. Ini kerana keahlian setiap persatuan yang terdapat disekolah terbuka kepada pelbagai kaum. Kegiatan kokurikulum dapat menyemai perasaan muhibah.Gerak kerja kokurikulum ini penting bagi melengkapkan pengetahuan dan pengalaman perkembangan murid-murid sosial. Ini kerana aktiviti kokurikulum memberi peluang 7 . disiplin dan kemahiran yang perlu dikuasai oleh individu. sekolah. Gerak kerja kokurikulum juga dapat membantu menjadikan sekolah sebagai tempat menarik dan menggembirakan murid-murid Sebagaimana yang telah diterangkan. bangsa dan agama. 2.

semua pihak yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran termasuk ibu bapa harus memainkan peranan masing-masing dalam menjayakan pencapaian kegiatan kokurikulum ini. berdisiplin dan membina semangat supaya dapat dihayati nilai perpaduan. 4. kelab dan sukan akan mengembangkan kemahiran bersosial. bercampur gaul. Di samping dapat meningkatkan minat. sahsiah dan kemasyarakatan di kalangan pelajar. berhubung mesra dan akhirnya berkeupayaan dalam perhubungan awam yang boleh dimanfaatkan dalam masyarakat kelak. 6. Penglibatan dalam persatuan. Sumbangan kokurikulum bukan sahaja mengisi kepentingan perseorangan semata-mata 8 . Seterusnya aktiviti kokurikulum juga dapat menanam. 3. bakat dan kemahiran yang diceburi. Dalam hal ini. Kegiatan kokurikulum juga dapat memberi kepentingan kepada murid untuk mengisi masa yang terluang dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Sehubungan dengan kepentingan yang dinyatakan tadi. memupuk dan meberi latihan awal dari segi aspek kepimpinan. Sifat-sifat tersebut berguna dalam meningkatkan kualiti diri dan teramat penting dari segi mutu kepimpinan dalam organisasi.kepada murid melatih diri sendiri untuk tujuan kesihatan. Kegiatan kokurikulum dapat mengembangkan kemahiran sosial. 5. Kegiatan kokurikulum dapat membentuk personaliti positif dan rasa tanggungjawab. ternyata aktiviti kokurikulum berperanan dan berpengaruh secara langsung dan tidak langsung dalam pembentukan individu yang dapt digerakkan ke arah yang positif dan membina. memberi keseronokan serta pembinaan kesihatan dan kesejahteraan diri di samping dapat mengelak murid daripada terlibat dengan gejala-gejala yang kurang sihat.

Menyemai dan memupuk disiplin. Melatih murid-murid mengisi masa lapang dengan kegiatan yang berfaedah di samping membina kesihatan dan kesejahteraan diri. PERANAN GERAK KERJA KOKURIKULUM 1. Menyediakan peluang kepada masyarakat untuk memberi sumbangan kepada sekolah MATLAMAT GERAK KERJA KOKURIKULUM 9 . Mengukuhkan dan mengayakan pengalaman yang muri-murid perolehi dalam bilik darjah 5. memberi peluang dan galakan kepada murid-murid membuat kerja-kerja khidmat kepada masyarakat 7.tetapi yang nyata kecemerlangan tersebut jika digemblengkan akan memberi satu sumbangan yang bererti dalam pembinaan masyarakat dan negara. bakat dan kemahiran muridmurid dalam bidang-bidang tertentu 6. Memajukan dan mengembangkan minat. Memberi murid-murid pengalaman berhubung. bergaul dan bersatu padu dalam masyarakat 4. nilai dan sikap positif selaras dengan FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA 2. Memupuk semangat kewarganegaraan dan perpaduan 3.

Menseimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani. Ini bermakna kokurikulum di bentuk untuk melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang dari segala aspek dan mampu memenuhi keperluan masyarakat serta negara pada masa akan datang. Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara sekolah • Gerak kerja kokurikulum juga dapat memupuk perasaan kekitaan dan perpaduan melalui kegiatan berkumpulan selain dapat memperkukuhkan interaksi dan intergrasi antara murid-murid yang berbilang kaum dan pihak pentadbiran sekolah. • Di samping itu juga dapat memupuk semangat kewarganegaraan dan perpaduan 3. jasmani dan emosi • Matlamat ini bertujuan melahirkan individu pelajar yang seimbang dari segala aspek bagi memenuhi keperluan diri sendiri. Aktiviti kokurikulum sebenarnya adalah salah satu kaedah untuk memberi kebebasan kepada pelajar untuk mengenali lebih ramai 10 .Kokurikulum mempunyai matlamat yang jelas dalam memenuhi fungsi pendidikan itu sendiri yang mana ia mempunya perkaitan rapat dengan dasar pendidikan negara kita. masyarakat dan negara amnya. bangsa atau agama. keluarga. Menyemai perasaan muhibah. perpaduan dan intergrasi nasional di kalangan generasi muda • Matlamat kokurikulum turut mengambil kira pemupukan nilai-nilai murni dikalangan generasi muda tanpa mengira kaum. 2. Antara matlamat-matlamat penting kokurikulum ialah :1.

memupuk dan memberi latihan awal dari aspek kepimpinan. Kokurikulum juga bertujuan mengajar pelajar pelbagai kemahiran dalam kehidupan harian. 6. Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan • Sekolah mempunyai fungsi yang meluas selain sebagai tempat untuk belajar ilmu akademik. 7. Mengajar kemahiran hidup seperti kepimpinan. Membina dan meningkatkan disiplin murid • Kokurikulum turut berperanan dalam membentuk disiplin pelajar yang jitu. kita boleh menjadikan sekolah sebagai satu tempat yang menarikdan menyeronokkan bagi pelajar kerana selain mendapat kemudahan menuntut ilmu. bersatu padu dan mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. sahsiah dan kemasyarakatan dikalangan pelajar.orang di samping memupuk semangat setia kawan. 4. Menyemai nilai-nilai pendidikan dalam gerak kerja kokurikulum • Kokurikulum turut menetapkan matlamat bahawa melalui kegiatan kokurikulum kita boleh menyemai nilai-nilai pendidikan dalam diri pelajar. kemahiran sosial dan kemasyarakatan • • Iaitu menanam. Kemahiran tersebut sedikit sebanyak membantu membina keyakinan diri pelajar untuk bergaul dengan kumpulan individu yang lebih besar secara meluas. Ini bermaksud nilai-nilai pendidikan bukan hanya dapat 11 . Minat yang mendalam serta bakat yang ada dalam sesuatu bidang tertentu boleh memupuk disiplin pelajar untuk bersungguh-sungguh menyertai bidang tersebut serta mematuhi segala peraturan yang ditetapkan. mereka turut diberi peluang mengetengahkan bakat dan kemahiran untuk dimajukan serta diberi penghargaan. Dengan wujudnya kokurikulum. 5.

Memberi pengukuhan kepada pendidikan formal yang dipelajari dalam kelas • Kokurikulum juga turut berperanan untuk mengukuhkan lagi asas pendidikan formal atau akademik yang dipelajari di dalam kelas bagi mengelakkan individu terikat dengan pengetahuan secara teori sahaja. Sesetengah ibu bapa terlalu mementingkan pencapaian akademik tanpa memikirkan tanggungjawab dalam memberi pengalaman kepada kokurikulum. Mengenalkan aktiviti rekreasi untuk mengisi masa lapang • Kokurikulum sebenarnya berbentuk aktiviti rekreasi. Galakan daripada Kementerian Pelajaran supaya setiap pelajar anak-anak mereka dalam bidang mempunya keseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan jasmani. Mereka harus sedar bahawa anak-anak mereka mempunyai bakat dan minat yang harus diketengahkan. 12 . rohani dan sosial seharusnya disokong oleh ibu bapa.dipupuk dalam diri pelajar melalui aktiviti pendidikan formal sahaja tetapi sebaliknya kokurikulum turut berfungsi sebagai salah satu alternative yang lain. 9. Yang paling penting ialah kokurikulum berperanan dalam menyedarkan ibu bapa akan kepentingan kokurikulum dari segi pendidikan anak-anak mereka. Selain itu ia turut membantu pembentukan matlamat serta perancangan program. 8. Aktiviti rekreasi boleh diperkenalkan dengan lebih meluas untuk membantu pelajar mencari alternative bagi mengisi masa lapang dengan kegiatan yang berfaedah. Kokurikulum diwujudkan atas dasar ia berkepentingan dalam memberi hala tuju kepada program kokurikulum itu sendiri.

menjauhi dari melakukan sesuatu yang tidak baik 7. bertolak ansur dan sentiasa bermaaf-maafan 11. berbudi bahasa dan hormat menghormati 3. Bercita-cita dan bersemangat tinggi 12. Amanah seperti jujur dan ikhlas 6. Tolong menolong dan bekerjasama 8. Bertanggungjawab seperti boleh diharap dan dipercayai 5.UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN DALAM GERAK KERJA KOKURIKULUM 1. Kasih sayang dan belas kasihan 10. Beradab dan bertatasusila seperti bersopan santun. Menjaga kebersihan diri dan alam sekitar 9. Gembira dan bersyukur 13. Mengawal diri seperti disiplin kendiri. cekal hati dan berani mencuba 13 . Taat dan setia serta patuh kepada peraturan 4. Keberanian seperti keyakinan diri. Percaya kepada Tuhan 2. Bertimbang rasa.

bermula dengan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sendiri dalam merancang dan melaksanakannya. emosi. pengurusan kokurikulum yang lebih cekap perlu dilaksanakan. 14 . Melantik pegawai untuk menyelia dan melaksanakan tanggungjawab mengurus gerak kerja kokurikulum sama ada di peringkat Kementerian Pendidikan Negeri. Antara langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak KPM ialah :1. Pejabat Pendidikan Daerah atau sekolah.14. Logik seperti nasional. Intelek seperti tajam fikiran dan mempunyai kemahiran 15. maka kepentingan kokurikulum dalam melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani. Sehubungan dengan itu. Berdikari dan berdedikasi seperti bebas membuat sesuatu dalam lingkungan peraturan 18. rohani dan intelek tidak dapat dinafikan lagi. Menyuburkan rasa perikemanusiaan STRATEGI PELAKSANAAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Negara yang menghendaki seorang insan itu dapat memanfaatkan ilmu ke arah kecemerlangan diri dan mampu memberi sumbangan kepada masyarakat dan juga negara. sistematik bekerja dengan tertib dan teliti 17. Imaginatif dan kreatif 16.

2. Bil. 2/1997. lakonan. muzik. Bil. Arahan dan pekeliling serta dasar-dasar tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum akan di keluarkan dari semasa ke semasa. Bil. syarahan dan sebagainya 3. 4/1992. 24/1998. melatih dan mengembangkan bakat yang berkaitan dengan seni suara. Ini dapat di lihat berdasarkan beberapa contoh surat-surat pekeliling ikhtisas seperti Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Mengutamakan aktiviti yang melibatkan penyertaan lebih ramai pelajar 2. 10/2000. Bil. Hal ini bergantung kepada perancangan. strategi pelaksanaan dan penyeliaan yang teliti daripada semua pihak. kepimpinan. 4/1995. 9/2000. pihak pentadbiran dan pengurusan sekolah merupakan agen penting dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan kokurikulum di sekolah. Melaksana dan mempelbagaikan aktiviti yang melibatkan pendidikan di luar ataupun secara tak formal dan bukan formal 15 . Bil. 17/2000. Bil. Perlantikan Penolong Kanan kokurikulum di sekolah-sekolah adalah sebagai satu langkah untuk memastikan gerak kerja kokurikulum peringkat sekolah dapat dikemas kini dengan lebih teratur dan tersusun Apapun yang telah ditetapkan oleh pihak KPM. Bil. 1/1995. Gerak kerja yang pelbagai corak untuk memupuk. 20/2000 dan Warta Kerajaan 3. Bil. Gandingan mantap daripada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah dan Jawatankuasa Pelaksanaan Kokurikulum perlu untuk membuat perancangan dan melaksanakan kokurikulum di sekolah.kedua-dua pihak ini perlu memikirkan beberapa perkara semasa merancang aktiviti kokurikulum sekolah antaranya ialah :1.

Merancang dan menyediakan perancangan tahunan serta blueprint tentang sasaran pencapaian bagi setiap jenis dan bidang gerak kerja kokurikulum. Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah ( JBPS ) bagi membantu pelaksanaan kegiatan kokurikulum secara aktif 5. masyarakat setempat dan agensi luar terutama bagi memberi sokongan. Melaksana dan mempelbagaikan aktiviti yang menyemai penerapan nilainilai murni 5.4. Melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru ( PIBG ). Melibatkan murid semua kaum dalam semua gerak kerja kokurikulum yang sesuai 3. Antara strategistrategi pelaksanaan kokurikulum di sekolah ialah:1. kumpulan atau beramai-ramai dengan aktif di dalam berbagai jenis gerak kerja kokurikulum dan khidmat sekolah serta masyarakat 2. Merarancang kokurikulum dengan teliti dengan menggunakan Management by Objective ( MBO ) 4. pelaksanaan kokurikulum di sekolah dapat dilaksanakan dengan jayanya sekiranya mempunyai cara dan strategi yang tertentu yang telah dirancang dan diputuskan oleh Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah dan Jawatankuasa Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah. Mencatat semua gerak kerja kokurikulum dan kemajuan yang telah dicapai atau dijalankan 6. Melibatkan semua murid sama ada secara individu. latihan dan kewangan 16 . Secara umumnya.

penganugerahan tokoh pelajar aktif kokurikulum. Mewujudkan atau mengemaskan sistem rumah dan mengadakan jadual tahunan kegiatan rumah yang tersusun rapi 12. kuiz. sukan dan permainan. Mengadakan hari unit beruniform seminggu sekali dengan memakai pakaian unit uniform masing-masing oleh guru dan pelajar. merentas desa. Memberi penghargaan kepada murid-murid. Menghantar guru mengikuti kursus dan latihan dalam kegiatan kokurikulum mengikut bidang dan jenisnya 14. Memberitahu ibu bapa mengenai matlamat gerak kerja kokurikulum sekolah serta rancangan-rancangan yang hendak dilaksanakan 8. 13. 9. Mengadakan aktiviti yang boleh disertai oleh ramai pelajar seperti sukan tara. majlis penyampaian sijil dan sebagainya. bercerita dan sebagainya 15. Mengada dan mengagihkan peruntukan kewangan sekolah kepada setiap persatuan atau berpandukan aktiviti yang telah dilaksanakan 10. membaca. perkhemahan unit beruniform dan sebagainya. 17 . syarahan. guru-guru dan pihak yang terlibat seperti surat penghargaan. Mengadakan pertandingan antara darjah atau rumah dalam pelbagai aktiviti seperti berbalas pantun. Berusaha mendapatkan peralatan yang diperlukan bagi aktiviti kokurikulum sama ada di beli atau melalui sumbangan daripada pihak luar 11. bilik darjah tercantik.7.

Salah satu tujuan mengadakan aktiviti kokurikulum ini ialah untuk memupuk nilai-nilai murni termasuk sikap kenegaraan di kalangan murid-murid. Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan-peraturan 3. Bekerjasama dengan pasukan sendiri 4. 18 . berkhemah. Melalui aktiviti-aktiviti ini murid-murid secara tidak langsung disemaikan dengan nilai-nilai murni seperti kerjasama. Berinteraksi dengan pelbagai kaum 2. Antara bidang sukan dan permainan yang boleh dilaksanakan di sekolah ialah Bola Sepak. Hoki dan lain-lain lagi. Banyak aktiviti sukan dan permainan dapat dilakukan di sekolah. taat setia kepada ketua serta semangat bermasyarakat. Aktiviti yang berasaskan kepada sukan dan permainan tidak perlu diperjelaskan lagi.KOMPONEN / BIDANG GERAK KERJA KOKURIKULUM Komponen / bidang gerak kerja kokurikulum meliputi aktiviti-aktiviti kelab dan persatuan. kerana melalui aktiviti sukan dan permainan murid-murid mendapat peluang untuk :1. Ping Pong. boleh meneguhkan lagi pembentukan sikap kenegaraan. Bola Jaring. berdikari. latihan kecemasan dan sebagainya. sukan dan permainan dan unit beruniform. Badminton. selain menyihatkan tubuh badan. Mengamalkan sikap tolenrasi dengan rakan-rakan Sementara unit beruniform membolehkan murid-murid membentuk sikap kenegaraan semasa mereka menjalankan aktiviti-aktiviti seperti kawat. gotong royong. Di dalam aktiviti sukan dan permainan. keberanian. kejujuran. Olahraga.

Manakala di peringkat sekolah menengah sama seperti di sekolah rendah Cuma ada ada beberapa pertambahan unit beruniform ini antaranya ialah Persatuan St. Pengakap. Kadet Polis dan sebagainya. Bahasa Arab dan sebagainya. Manakala persatuan dan kelab yang berasaskan minat. John Ambulan. kecenderungan dan hobi. Tunas Puteri dan Persatuan Puteri Islam. Matematik. Agama Islam dan sebagainya. Kadet Remaja Sekolah (KRS). Bahasa Cina. Bahasa Tamil. Antara persatuan dan kelab yang berasaskan mata pelajaran yang boleh ditubuhkan di sekolah rendah dan menengah ialah Persatuan bahasa yang berasaskan lepada bahasa-bahasa yang diajar di sekolah tersebut seperti Persatuan Bahasa Melayu. Komputer. Seni Lukis. Bahasa Inggeris. semangat kekitaan dan perpaduan dalam usaha menjayakan projekprojek yang dirancang oleh kelab dan persatuan. Mereka juga berpeluang memupuk nilai-nilai murni seperti kerjasama. Persatuan Sains. Pihak sekolah boleh menubuhkan persatuan dan kelab ini berdasarkan kepada keperluan sekolah dan kemudahan-kemudahan yang diperolehi. Muzik. kemudahan peralatan.Penubuhan sesebuah unit beruniform di sekolah-sekolah adalah berdasarkan kepada keperluan setempat. perkhidmatan. murid-murid mendapat peluang berinteraksi di antara satu sama lain. Persatuan dan kelab yang berasaskan kepada mata pelajaran ditubuhkan bertujuan untuk menambah minat dan kemahiran pelajar khususnya dalam mata pelajaran tersebut. perkhidmatan. kecenderungan dan hobi yang ditubuhkan di sekolah-sekolah bertujuan untuk 19 . Kadet Bomba. Antara unit beruniform yang popular di sekolah rendah ialah Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM). jurulatih dan kemudahan sedia ada di sesebah sekolah bagi mengendali dan melaksanakan aktiviti setiap unit beruniform yang ditubuhkan. Bagi kelab dan persatuan. Penubuhan kelab dan persatuan di sekolah boleh dikategorikan kepada dua iaitu kelab yang berasaskan mata pelajaran (akademik) dan persatuan dan kelab yang berasaskan minat.

Bimbingan dan kaunseling. Antara p-ersatuan dan kelab tersebut ialah Pusat Sumber. Trafik dan Keselamatan. Pendidikan Pengguna dan lain-lain lagi 20 .menarik minat dan memberi ilmu pengetahuan. Koperasi Sekolah.

21 . perasaan ingin tahu dan mencuba di kalangan pelajar. 2. KEDAH DARUL AMAN 1.0 PENDAHULUAN Kokurikulum merupakan gerak kerja yang bercorak pendidikan dan berupa pengalaman dan pembelajaran.2 Mewujudkan dan memupuk semangat kesukanan dan pertandingan di kalangan pelajar. Ia bertujuan untuk pengukuhan dan pengayaan pembelajaran.GERAK KERJA KOKURIKULUM 2009: SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK. 09000 KULIM. setiap pelajar harus melibatkan diri dalam kegiatan ini.1 Mengembang dan meningkatkan bakat. Matlamat yang hendak dicapai adalah:2. mengembangkan bakat dan sedia berkhidmat di kalangan masyarakat.0 MATLAMAT Menyemaikan kesedaran dan kepatuhan terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Negara adalah matlamat utama Gerak Kerja Kokurikulum. 2. kebolehan kepimpinan. Sebagai bidang pendidikan. Aktiviti kokurikulum boleh dilakukan sama ada secara perseorangan atau kelompok di luar bilik darjah. saling melengkapi pembelajaran di bilik darjah bagi menyuburkan nilai-nilai murni.

5 Mengadakan latihan dan pertandingan dengan melibatkan semua pelajar. 3. di mana yang sesuai untuk tujuan pemupukan perpaduan.4 Meningkatkan disiplin pelajar.0 STRATEGI Bagi mencapai matlamat tersebut.2 Melibatkan pelajar dari semua kaum dalam semua Gerak Kerja Kokurikulum. jasmani dan rohani murid-murid. 2. 22 .4 Merekod dan menilai kemajuan Gerak Kerja Kokurikulum yang dijalankan.2. berikut adalah beberapa strategi perlaksanaannya: 3.1 Memberi wajaran yang sesuai kepada Gerak Kerja Kokurikulum supaya Kurikulum dan Gerrak Kerja Kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan sekolah. 3. 2. 3. 3.5 Membina dan meningkatkan lagi suasana sekolah supaya lebih menarik.3 Mengimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembagan sosial.3 Merancang dengan teliti Gerak Kerja Kokurikulum bagi menetapkan matlamat yang dikehendaki dengan merekodkan dan menilai kemajuan Gerak Kerja Kokurikulum yang dijalankan. 3.

4.1 Kehadiran pelajar-pelajar untuk setiap Gerak Kerja dan mendidik akhlak pelajar melalui aktiviti yang dirancangkan dengan teliti selaras dengan Agama Islam dan nilai-nilai Kokurikulum mesti ditandakan dalam Fail / Buku Gerak Kerja Kokurikulum dan * Buku Gerak Kerja kokurikulum Pelajar. 4. Daerah. 23 . 3.4 Mengisi masa lapang dengan berfaedah dan pemupukan sikap positif.0 PERATURAN 5.1 Kehadiran 5.1 Melahirkan insan yang berwibawa 4. 4. bakat dan kemahiran di kalangan pelajar sekolah.1.5 Meningkatkan pencapaian kecemerlangan dalam bidang sukan ke peringkat PKG.6 Mengadakan penyeliaan dan penilaian sistematik secara berterusan.0 OBJEKTIF 4. Negeri. Kebangsaan dan Antarabangsa.7 Memberi penghargaan kepada pelajar-pelajar yang berjaya dari masa ke masa.2 Meningkatkan minat. 5. 4. 4.3.3 Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar sekolah.6 Membina murni.

5.1.2 Hanya Guru Kokurikulum sahaja yang dibenarkan menanda kedatangan pelajar-pelajar. 5.1.3 Sila gunakan dakwat untuk menanda kehadiran pelajarpelajar dan jangan gunakan ‘liquid paper’ untuk membetulkan sesuatu. 5.2 Menjalankan Gerak Kerja Kokurikulum 5.2.1 Setiap persatuan / kelab, Unit beruniform dan Sukan / Permainan mesti menyimpan:a. Satu Fail 1 / Buku Laporan Perkembangan / Sukatan / Carta / Kewangan. b. Satu Fail 2 untuk semua surat-menyurat yang diterima dan dihantar. c. Satu Fail / Buku Laporan Perjumpaan / Kehadiran.

5.2.2 Pada awal Semester 1, setiap AJK Gerak Kerja Kokurikulum dengan bantuan Guru-Guru Penasihat Kokurikulum dikehendaki menyediakan:a. Perlembagaan Persatuan / Kelab, Unit Beruniform dan Sukan / Permainan. b. Senarai AJK Persatuan / Kelab, Unit Beruniform dan Sukan / Permainan.

24

c.

Satu

Rancangan

Tahunan

dan

Huraian

untuk

Penggal mengenai jenis-jenis gerak kerja yang akan dijalankan sepanjang tahun. d. Senarai nama ahli-ahli unit dengan lengkap.

5.2.3 Semua Gerak Kerja Kokurikulum mesti dijalankan seperti yang ditetapkan dalam Jadual Gerak Kerja Kokurikulum. Sebarang pindaan tarikh, hari dan tempat mesti diberitahu kepada pihak Pentadbir Terlebih dahulu. 5.2.4 Semasa Gerak Kerja Kokurikulum dijalankan, Guru

Penasihat diwajibkan hadir bagi mengawasi perjalanan gerak kerja itu. Pelajar-pelajar tidak boleh dibiarkan tanpa sebarang Diadakan Penasihat. 5.2.5 Guru Penasihat Kokurikulum dikehendaki Mencacarkan Jenis Gerak Kerja Yang Dijalankan pada setiap kali perjumpaan / mesyuarat diadakan. 5.2.6 Penyemakan Fail / Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum: Buku Laporan Kerja Kokurikulum mestilah mengandungi butir-butir seperti a.b.c.d.dan laporan serta butir-butir lain hendaklah diserahkan kepada Unit Penyelaras Gerak Kerja Kokurikulum pada Setiap Dua Minggu Sekali / Tarikh Yang Ditetapkan untuk semakan Penolong Kanan Kokurikulum. pengawasan. Tanpa Aktiviti / Tidak Dibenarkan Guru Pengawasan Kehadiran

25

5.2.7 * Buku Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar *: Setiap pelajar mesti mempunyai buku ini. Guru Penasihat setiap Unit akan mencatat tarikh dan menandatangani pada setiap aktiviti yang dijalankan. Catatan Khas akan dibuat pada akhir penggal persekolahan. Fail / Buku Gerak Kerja Kokurikulum pelajar yang telah siap akan diserahkan kepada Guru Kelas supaya diserahkan kepada ibu bapa / penjaga bersamasama slip peperiksaan untuk makluman. 5.3 Perlaksanaan 5.3.1 Penglibatan menyeluruh Jawatankuasa Induk Kokurikulum, Ibu bapa / waris / penjaga dan pihak luar / masyarakat adalah penting bagi membina dan memperkukuhkan fungsi sekolah sebagai institusi masyarakat. 5.3.2 Penyertaan Semua Pelajar: Setiap pelajar adalah diwajibkan menyertai / mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam Tiga Jenis Gerak Kerja Kokurikulum iaitu: a. b. c. Kelab / Persatuan Unit Beruniform Sukan dan Permainan

26

5.4 Lawatan Sebelum sesuatu lawatan dibuat, pastikan bahawa langkah-langkah berikut diambil:5.4.1 Memperolehi kebenaran daripada Guru Besar melalui Penolong Kanan HEM dan Penolong Kanan Kokurikulum dengan menggunakan 3 Salinan Borang yang telah disediakan. Setiap permohonan mestilah melalui saluran yang seluang. 5.4.2 Mendapat kebenaran / persetujuan bertulis daripada Ibu bapa / waris / penjaga pelajar-pelajar dengan menggunakan Borang yang telah disediakan. 5.4.3 Guru yang bertanggungjawab dimestikan membeli

insurans untuk pelajar-pelajar yang akan menyertai lawatan tersebut. 5.4.4 Isikan dengan lengkap Borang Permohonan Perlancungan dan hanharkan ke sekolah 7 Minggu sebelum lawatan dibuat dalam 6 salinan untuk lawatan Luar Negeri Kedah dan 4 Salinan untuk lawatan dalam Negeri Kedah. 5.4.5 Rombongan lawatan mestilah ditemani oleh sekurangkurangnya 2 orang guru pengiring, seorang daripadanya guru perempuan (atau jumlah bilangan / guru disiplin yang yang dan mencukupi berdasarkan terhadap nisbah tatatertib pelajar)

bertanggungjawab

keselamatan pelajar-pelajar.

27

5. Dapatkan kebenaran / persetujuan bertulis daripada ibu bapa / waris / penjaga pelajar-pelajar terlebih dahulu.4. 5. 5.7 Peraturan keselamatan mestilah dirumuskan diterangkan kepada pelajar-pelajar dengan teliti sebelum lawatan dibuat.4.5. sungai atau kolam hendaklah dielakkan kerana berenang tidak dibenarkan jika tidak ada Pegawai Penyelamat yang bertauliah.5 Gerak Kerja Bukan Rutin 5.4.4.5. c. Minta kebenaran bertulis apabila menggunakan kawasan sekolah atau penjaga alat-alat tertentu.6 Alat Pertolongan Cemas mestilah dibawa bersama semasa lawatan.8 Lawatan ke tempat-tempat berhampiran dengan laut. 5. (termasuk milik pihak tertentu) 28 .9 Setiausaha / Guru Unit Gerak Kerja Kokurikulum yang membuat lawatan itu mestilah menyediakan Satu Laporan Lengkap 3 Salinan yang telah disahkan oleh Ketua Guru Penasihat masing-masing untuk perhatian dan tindakan Penolong Kanan HEM dan Penolong Kanan Kokurikulum.1 Sebarang Gerak Kerja Bukan Rutin hanya boleh dijalankan setelah langkah-langkah berikut perlu dan telah diambil:a. Minta kebenaran Guru Besar melalui Penolong Kanan Kokurikulum b.

d.2 Kutipan yuran yang berpatutan dibenarkan tetapi guru kokurikulum dengan bantuan Bendahari Unit Kokurikulum dikehendaki menyimpan 29 . Maklumkan kepada Penolong Kanan Kokurikulum jika terdapat kerosakan atau kehilangan. bersih sebelum dan selepas gerak kerja dijalankan. Guru Kokurikulum diminta membuat catatan tentang taraf keahlian. 6. Butir-butir tersebut akan disemak oleh pihak Pentadbir Sekolah dari semasa kesemasa. e. dewan atau kawasan sekolah yang digunakan adalah dalam keadaan selamat. b.2 Guru Unit Gerak Kerja Kokurikulum yang berkenaan ditanggungjawabkan:a.5. Kembalikan semua peralatan yang telah dipinjam.1 * Fail / Buku Gerak Kerja Kokurikulum pelajar * mesti dikemaskinikan dari semasa kesemasa. Bersama pelajar-pelajar sepanjang masa gerak kerja dijalankan.5. Menjaga keselamatan pelajar-pelajar.0 PERKARA-PERKARA LAIN 6. Sediakan laporan untuk perhatian dan tindakan Penolong Kanan Kokurikulum. penghargaan dan sebarang ulasan yang sesuai di ruangan-ruangan yang disediakan. c. Memastikan bahawa bilik. pencapaian. 6.

ahli-ahli yang aktif berdasarkan rujukan fail/Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar akan diberikan Sijil Penghargaan oleh pihak sekolah. 30 . pastikan bahawa peraturan-peraturan / protokol-protokol yang sepatutnya diikuti. 6. 7. Sebarang cadangan. 6.satu penyata kewangan yang dikemaskini. Penolong Kanan Kokurikulum dan seterusnya Guru Besar.5 Kehadiran Guru Penasihat pada setiap kali perjumpaan hendaklah dicatat di Buku Kokurikulum yang disediakan.4 Jika orang luar dijemput ke sekolah untuk aktiviti-aktiviti tertentu.3 Sebarang surat menyurat yang dibuat setiausaha Persatuan/Kelab kepada pihak tertentu mestilah melalui Unit Penyelaras Kokurikulum.0 HARAPAN Adalah diharapkan semua guru dapat memberikan kerjasama bagi mencapai matlamat sekolah kita sejajar dengan dasar Pendidikan Kebangsaan. Penyata kewangan ini akan disemak oleh Penolong kanan Kokurikulum pada hujung setiap penggal persekolahan. 8. 6.0 PENILAIAN DAN PENGHARGAAN Ahli-ahli jawatankuasa. pandangan dan buah fikiran untuk melincinkan lagi Gerak Kerja Kokurikulum sekolah amat dialu-alukan.

Ridhuan bin Md.Syazwani binti Salleh : Pn. Kanan HEM ) ( Penyelia Timbalan Pengerusi : En. Azizan bin Hj.Arif : Cik One Maszuana bt.Md. Kanan Koko ) ( Pen. Othman : En.JAWATANKUASA INDUK MAJLIS KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK TAHUN 2009 Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi IIl Petang ) Setiausaha Kokurikulum Penolong Setiusaha Ahli JawatanKuasa :Penyelaras Sukan Penyelaras Unit Beruniform Penyelaras Kelab / Persatuan Setiausaha Sukan Penolong Setiausaha Papan Kenyataan Koko : En. Md.Naim : Pn.Noor Aisyah bt. Saad : HJ. Mohammad Ibrahim 31 . Md.Imran ( Guru Besar ) ( Pen.Wan Norma binti Wan Talib Pn.Dinorajah a/l Audnaimoolam : Pn. Kanan Pentad ) ( Pen. Razak : En.Long : En. Mohd Asyraf bin Mohd Puad : En. Norliza bt.Dinorajah a/l Audnaimoolam : En.Jaaffar bin Abd.Ali bin Bakar : Pn. Zuraini bt.Ishak bin Hj.

STRUKTUR ORGANISASI PENTADBIRAN KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK 2009 PENGERUSI EN. IBRAHIM MD. PENGERUSI NAIB PENGERUSI I II NAIB PENGERUSI III ENMD.E. HJ.Tunas 5.ZURAINI BT.Hoki BERUNIFORM 1. Olahraga Sekolah Melayu 2.B.MUHD ASYRAF B. KANAN H.MD.Bahasa 3. M.Bola sepak KELAB / 1.Bahasa 2. Olahraga 2.Pengakap 2.M 5.AMRAN ( P.FUAD BT. K PENTADBIRAN) SETIAUSAHA SUKAN KOKO EN.Seni 4.M ) SETIAUSAHA PN. KANAN KOKO) (PENYELIA PETANG) ( P.RIDHUAN B.Agama 3.S. AZIZAN BIN MD. Hoki PERMAINAN MSSK KELAB / PERMAINAN UNIT 1. Sepak Takraw Islam 5. NAIM ( P.Matematik/Sains 4.JAAFAR ABD.Puteri Islam 4. Ping-Pong kreatif/reakrasi 32 .P. SAAD ( GURU BESAR ) TIMB.NOOR AISYAH PENYELARAS ( PERINGKAT MSSK) UNIT BERUNIFORM SUKAN PERSATUAN 1.Ping Pong 4.ISHAK HJ. RAZAK PN.M.ARIF (SEK/PKG/MSSM) PENYELARAS SUKAN / PERMAINAN PENYELARAS KELAB / PERSATUAN NAIB PENGERUSI EN.Sepak Takraw 3. Bola Sepak Inggeris 3.

Kanan Pentad ) : Hj. Gimnastik 10.Trafik&Keselamatan 11.6.Jaaffar bin Abd Razak : En.Bola Jaring 5. Ten pin Bowling Robotik 12. Bola Baling 8.Sofbol 11.Kelab 8.Mohd Asyraf bin Mohd Puad : En. Mohammed Ibrahim ( Penyelia Petang) : En.Kelab 13. Ridhuan bin Md. Md.Amran ( Pen. Bola Jaring Komputer 8.Tenpin Bowling 11.Naim ( Pen. Saad ( Guru Besar ) : En. Setiausaha Sukan : En. Kriket Bawah 12 Negara pencegahan jenayah JAWATANKUASA SUKAN / PERMAINAN PERINGKAT MSSK Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi Iil Setiausaha Sukan Pen. Md.Catur Sekolah 10.Kelab 9.Bimbingan & Kaunseling 9. Badminton puteri 7.Kelab 6. Dinorajah A 33 . Bola Tampar Kewangan 10.Tunas Kadet 6.Badminton 7.Muzik/kebudayaan 7.Kelab Rukun 14. Bola tampar Remaja 9. Tenis SPBT 13. Zuraini bt. Kanan HEM ) : Pn.Kelab 12. Kanan Koko ) ( Pen.Ishak bin Hj. Azizan bin Hj.

Zainol En. Hj.Mohd Asyraf bin Mohd Puad 34 BOLA BALING  Tn. Setiausaha Drj.Tunku Iskandar bin Tunku Ismail En. Safian bin Aminudin ( K )  En. Phanuk a/l Noam En. Vasugi a/p Subramaniam . Ramli ( Olahraga ) ( Bola Sepak ) ( Bola Jaring ) ( Hoki ) (Ping Pong) (Tenpin Bowling ) (Sepak Takraw) (Bola Baling) ( Badminton ) (Golf) ( Bola Tampar ) ( memanah) ( Tenis ) (Golf) GURU PENASIHAT / PEMBIMBING / JURULATIH UNIT SUKAN DAN PERMAINAN PERINGKAT MSSK OLAHRAGA  En. Adnan bin Zakaria Cik One Maszuna bt.Adnan bin Zakaria En. Hj.Adnan bin Jaafar  En. Siti Zubaidah bt.Syazwani binti Salleh  En.Dinorajah A (K)  En.Zulkhairi bin Che Pa  Pn. Mohamad Safian bin Aminudin Tn. Nordin bin Abdul Hamid En.Hj. Khas : En. Zulkhairi bin Che Pa Tn. Mohd Hadira bin Abdul Hamid  Pn. Dinorajah A En. Mohd Noor b. Zulkhairi bin Che Pa Ahli Jawatankuasa :En. Kusnen bin Parja En. Othman YM. Nasharudin bin Said En. Adnan bin Jaafar Pn. Hasiah binti Said  Pn.Pen.

Noor Aziah binti Othman  Pn.Tungku b. Zuke bin Zakaria  Pn.Fatihah binti Abdullah TENIS SEPAK TAKRAW  En.Syazwani binti Salleh  Pn.Tg.Ismail (K)  Pn. Salmah binti Safar ( K )  Pn. Che Noriah binti Osman  Pn.Ezni Suhana binti Che Man (K) BOLA JARING  Pn.Rafidah binti Ibrahim  Pn. Norasmah Intan binti Osman 35 Kusnen bin Parja PING PONG  En. Zulkhairi bin Che Pa ( K)  En. (K)  Pn.Nahaliza binti Nayan  En.Dinorajah Iskandar One Maszuana binti Othman GOLF En.Junaidah binti Mohd Safian bin  En.BOLA SEPAK  En.Ali bin Bakar BOLA TAMPAR  En.Fadhilah binti Osman  Cik HOKI  YM.Muhammad Noor bin Ramli (K) Pn. Nordin bin Abdul Hamid (K)  Pn. Ahmad Nasarudin bin Saad  Ahamd Zakir bin Hamid BADMINTON  En.Mohamad Aminudin ( K )  Pn. Rusmaliza binti Abdul Rahman .Adnan bin Zakaria (K)  En. Adnan bin Jaafar  Pn.Zain TENPIN BOWLING  En. Phanuk a/l Noam ( K )  En.Zanariah binti Md.

 Pn.Zainab binti Awang Rejab MEMANAH  Pn. Md. Md.Amran ( Pen. Ridhuan bin Md. Kanan Pentad ) Timbalan Pengerusi : En. Ishak bin Hj. Jaaffar bin Abd Razak ( Pen. Kanan HEM ) :Pn. Siti Zubaidah binti Zainol (K)  En. Kanan Koko ) : En. S/usaha Sukan : En. Saad ( Guru Besar ) ( Pen. Zuraini binti Mohammed Ibrahim ( Penyelia . Abdul Aziz bin Abbas JAWATANKUASA OLAHRAGA SEKOLAH 2009 Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi Iil Petang ) Setiausaha Sukan Pen. Dinorjah A 36 : En.Naim : Hj.Mohd Asyraf bin Mohd Puad : En. Azizan bin Hj.

Pen. Rohayati binti Darus  Pn. Hasiah binti Said  Pn. Normawati binti Abdul Hamid  Pn. Phanuk a/l Nom  Pn. Zulkhairi bin Che Pa Ahli Jawatankuasa :Rumah Rahman ( Hijau )  En. Rafidah binti Ibrahim  Pn. Noraini binti Salleh  Pn. Noraliza binti Long  Pn. Salmah binti Safar  Pn. S/usaha Drj. Vasugi a/p Subramaniam Rumah Razak ( Merah ) Rumah Hussein ( Biru ) Rumah Mahathir ( Kuning ) Rumah Abdullah ( Unggu ) GURU-GURU RUMAH SUKAN TAHUN 2009 37 . Nafisah binti Shafie  Pn. Khas : En.

Nahaliza bt. Normawati binti Abdul Hamid ( K ) . Rusnah binti Ismail Tn Hj. Mohd Safian b. Zainab binti Wanik En. Syazwani binti Salleh Pn. Shafini binti Idrus Pn. Zain Pn. Nordin bin Abdul Hamid Pn. Fauziah binti Mansor Cik Nurul A’izah binti Abdullah En. Mohd Hafiz bin Harun En. Norasmah Intan binti Osman Pn. Abdul Hamid En.Nor Pn. Noraini binti Salleh Pn. Mohd Nasarudin bin Said RUMAH ABDULLAH ( UNGU ) Pn.Aminudin En. Norlia binti Majid Pn. Farizah bt.Othman Pn. Siti Zubaidah binti Zainol Mohd.Ali bin Bakar En.Tungku Iskandar Tg. Pn. Asiah bt.Adnan b. Noor Hanim binti Zakaria Pn. Noraliza binti Long ( PK) Pn. Rafidah binti Ibrahim ( K ) Pn. Rohayati bt.Ismail Pn.Syamala Devi Krishnan Pn.Ahmad Zubaidi bin Harun Pn. Che Noriah binti osman Pn.Ishak Pn. Rashidah binti Abdul Rahman Pn. Ronita binti Ahmad Pn. Phanuk a/l Noam ( K) Pn. Supiah binti Iberahim Pn. Rossushilawati binti Mohammad Pn. Noormiza binti Mohd Noor En.Nayan En. Munirah binti Ashaari YM. Fauziyah binti Abdullah Pn. Nafisah bt.Lim Siu Ling En. Zakiah binti Othman Pn.Md. Hanani binti Osman Pn. Jaafar Pn.Saad (PK) Pn.Noor Aisyah bt.Md. Wan Norma binti Wan Taib Pn. Zanariah binti Md.Arif Pn.Halimaton Rodzi Pn. Ahmad Nasarudin bin Saad En.Iskandar Pn. Nafisah binti Shafie ( K ) Pn.Mohd Hadira b. Haizan binti Ahmad Pn.Rosidah binti Embi 38 ( PK ) RUMAH MAHATHIR ( KUNING ) Pn. Adnan b.RUMAH RAHMAN ( HIJAU ) En. Syazwani binti Salleh Pn. Salmah binti Safar ( K ) Pn. Mohd Noor bin Ramli Saadiah bt RUMAH RAZAK ( MERAH ) Pn. Darus (PK) Pn. Zainab binti Awang Pn. Nor Azan bin Abdul Ghani Pn. Norleeda binti Abdul Rahman RUMAH HUSSEIN ( BIRU ) Pn. Noor Aziah binti Othman Pn. Hasiah bt.Sumanie a/p Ee Cik One Maszuana binti Othman Pn. Rosiah bt. Sumadi Damotharan Pn.Zakaria En.

39 .

Jasni bin Ahmad (K ) 2. Pn. En. Kanan Pentad ) : Pn. Pn. Siti Zubaidah binti Zainol KELAB BOLA SEPAK 1. Pn. Md.Naim ( Pen. Mohd Noor bin Ramli KELAB BOLA JARING 1. Md. Pn. Nor Azan bin Abd Ghani 3. Ridhuan bin Md. Pn. Azizan bin Hj. Cik One Maszuana binti Othman KELAB BOLA BALING 1. Kanan HEM ) Timbalan Pengerusi : En. Puvaneswary Kandasamy 4. Zuraini binti Mohammed Ibrahim ( Penyelia Petang ) GURU PENASIHAT / PEMBIMBING / JURULATIH KELAB SUKAN DAN PERMAINAN SEKOLAH KELAB OLAHRAGA 1. En.JAWATANKUASA KELAB SUKAN DAN PERMAINAN SEKOLAH Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi Iil Penyelaras Kelab Sukan / Permainan : En.Fauziyah binti Abdullah( K ) 2.Jaaffar bin Abd Razak : En. Saad ( Guru Besar ) : Hj. Syamala Devi Krishnan (k) 2. Fariza binti Md Nor 3. Fauziah binti Mansor ( K ) 2.Ishak bin Hj. Pn. En. Kanan Koko ) ( Pen. Pn. Amran : En. Hasiah binti Said 40 .Dinorajah A Pen.

En. Pn. Pn. Che Noriah binti Osman ( K ) 2. Pn.KELAB HOKI 1.Muhd Asyraf bin Mohd Puad 3.Wan Norma bt. Pn Norasmah Intan binti Osman (K) 2. Pn. pn. Noor Azura binti Azini( K ) 2. Asiah binti Ishak 3. En. Munirah binti Ashaari 3. En. Wan Taib JAWATANKUASA PASUKAN UNIT BERUNIFORM 41 . Pn. Noraini binti Salleh 3. Zainab binti Awang KELAB CATUR 1. Kusnen bin Parja 3. Nordin bin Abd Hamid (K) 2. Fahitah binti Abdullah 3. Pn. (K) 2. Nafisah binti Othman Sumadi Damodaran KELAB BADMINTON 1. En. Nordin bin Abd Hamid KELAB SOFBOL 1. Pn. En. Nor Azura binti Azini KELAB PING PONG 1. Ahmad Zubaidi bin Harun ( K ) 2. Lim Siu Ling(K ) 2. Pn. En. Adnan bin Jaafar ( K ) 2. Pn. En. Nasriah binti Hussin KELAB TENPIN BOWLING 1. Pn. Normawati binti Abdul Hamid KELAB SEPAK TAKRAW 1. Pn. Pn. Noor Shidah binti Ariffin KELAB BOLA TAMPAR 1. Pn.

Darus (k) Pn. Norlia binti Majid PUTERI ISLAM Pn. BULAN SABIT MERAH Cik One Maszuana binti Othman (k) Pn. Kanan HEM ) Timbalan Pengerusi : En. Ali bin Bakar GURU PENASIHAT / PEMBIMBING / JURULATIH PASUKAN UNIT BERUNIFORM PENGAKAP Pn. Sumanie a/p Ee (k) Pn. Noor Hanim binti Zakaria (k) Pn. Fauziah binti Mansor Pn. Noor Hanim binti Zakaria Pn. Rashidah binti Abdul Rahman Pn.Naim :Pn.Shafini binti Idrus Pn. Rohayati binti Hj.Ishak bin Hj. Zuraini binti Mohammed Ibrahim ( Penyelia Petang ) Penyelaras Unit Beruniform : En. Rafidah binti Ibrahim Pn. Phanuk a/l Noam Pn. Md. Zainab binti Wanik KELAB RUKUN NEGARA Pn. Junidah binti Mohd Rejab TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH Pn. Puvaneswary Kandasamy Pn. Kanan Koko ) ( Pen. Jaaffar bin Abd Razak : En. Noraini binti Majid (k) En. Hanani binti Osman TUNAS PUTERI Pn. Kanan Pentad ) ( Pen. Ronita binti Ahmad Pn. Saad : Hj. Syzwani binti Salleh (k) Pn. Rossushilawati binti Muhammad JAWATANKUASA PASUKAN UNIT BERUNIFORM 42 . Asiah binti Ishak Pn. Md. Zakiah binti Othman Pn.Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi Iil : En. Azizan bin Hj. Noor Aziah binti Othman PERS. Haizan binti Ahmad Pn. Ridhuan bin Md. Salmah binti Safar Pn. Amran ( Guru Besar ) ( Pen. Ronita binti Ahmad Pn.

Kanan Koko ) ( Pen.Naim :Pn. Ezni Suhana binti Che Man Pn. Lim Siu Ling Pn. Amran ( Guru Besar ) ( Pen. Fauziyah binti Abdullah (K) KELAB KOMPUTER KELAB KEWANGAN 43 . Ezni Suhana binti Che Man Pn. Nor Pn. Zakiah binti Othman Pn. Md. Noraliza binti Long GURU PENASIHAT / PEMBIMBING KELAB DAN PERSATUAN PERSATUAN BAHASA MELAYU Pn. Azizan bin Hj. Kanan HEM ) Timbalan Pengerusi : En. Ridhuan bin Md. Farizah binti Md. Jaaffar bin Abd Razak : En. Md. Syamala Devi Krishnan (K) Pn. Fahittah binti Abdullah SENI KELAB ROBOTIK En. Puvaneswary a/p Kandasamy PERSATUAN AGAMA ISLAM Pn. Ahmad Nasarudin bin Saad (K) Pn. Haizan binti Ahmad (K) Pn. Sumanie a/p Ee Pn. Nafisah binti Shafie (K) Pn. Noraini binti Majid PERSATUAN BAHASA INGGERIS Pn. Supiah binti Ibrahim KELAB KREATIF/REAKRASI Pn. Saad : Hj.Ishak bin Hj. Zuraini binti Mohammed Ibrahim ( Penyelia Petang ) Penyelaras Unit Beruniform : Pn. Zainab binti Wanik MATEMATIK / SAINS Pn. Rashidah binti Abdul Rahman Pn. Kanan Pentad ) ( Pen.Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi Iil : En. Shafini binti Idrus Pn. Fadzilah binti Osman (K) Pn.

Sumadi Damodaran Pn. Rohayati binti Hj. Noor Aisyah binti Mohd Ariff KELAB TRAFIK/ KESELAMATAN Pn. Darus Pn. Harun ( K ) Pn.CEGAHAN JENAYAH En. Munirah binti Ashaari Pn. Halimatun Saadiah binti Md. Mohd Safian bin Aminudin KELAB BIMB & KAUNSELING Pn. Roshidah bt Embi Cik Nurul A’izah bt Abdullah KELAB SPBT Pn. Noor Shidah binti Ariffin En. Zanariah binti Md Zain (K) Pn. Rusmaliza binti Abdul Rahman 44 . Mohd Nasharudin bin Said Pn. Rosiah binti Ismail (K) En. Nahaliza binti Nayan (K) (K) Pn.Pn. Ahmad Zubaidi b. Noraini binti Salleh KELAB P. Nasriah binti Hussin (K) Pn. Norlia binti Majid KELAB MUZIK & KEBUDAYAAN Pn. Rodzi Pn. Hanani binti Othman (K) Pn. Nafisah binti Othman Pn. Normawati binti Abdul Hamid Pn.

Sebarang kerosakan dan kehilangan peralatan sukan mestilah dimaklumkan kepada Setiausaha Sukan dengan kadar yang segera. Semua Guru Rumah Sukan wajib hadir pada setiap kali perjumpaan aktiviti. Tindakan segera hendaklah diambil. 8. Latihan Rumah Sukan dijalankan DUA KALI dalam seminggu. Ketidak hadiran atau ponteng semasa Latihan Rumah Sukan dijalankan adalah tanggungjawab Guru Rumah Sukan masing-masing. 6. jika berlaku kemalangan atau perkara-perkara yang tak dingini kepada pelajar-pelajar semasa sesi mestilah 45 .• UNTUK PERHATIAN DAN TINDAKAN SEMUA GURU RUMAH SUKAN 1. Guru Rumah Sukan yang tidak hadir mestilah memaklumkan kepada Ketua Guru Rumah Sukan dan mendapat kebenaran Guru Besar 4. 7. Catatkan laporan setiap aktiviti di Fail / Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum (Rumah Sukan) Semua perkara / maklumat yang terdapat di dalam Fail / Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum disempurnakan . 5. 3. Semua Guru Rumah Sukan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas keluar dan masuk semua peralatan sukan serta penggunaannya dengan betul. Kehadiran semua pelajar untuk menjalani Latihan Rumah Sukan adalah diwajibkan kecuali PELAJAR-PELAJAR YANG SAKIT dan mempunyai SURAT PENGESAHAN DOKTOR. 2.

Kawalan pelajar semasa sebarang aktiviti perlu diberi perhatian untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku .( No : 2 & 7 ) . 11. 10. 9.latihan. Rumah Hussein ( Biru ) 9) V. Semua tindakan mestilah dimaklumkan kepada pihak pentadbir dan ibu bapa / waris / penjaga. Rumah Mahathir ( Kuning ) : 1234 dan 2. Insyaallah. Bagi setiap acara perseorangan. 3. 46 .( No : 4 & PENDAFTARAN SEKOLAH ( Angka di hujung IV. Rumah Abdullah ( Ungu ) : 1235 dan 1240 . Pembahagian pelajar-pelajar kepada Rumah Sukan adalah berdasarkan kepada NOMBOR sahaja ) :I. Rumah Razak ( Merah ) : 1232 dan : 1233 dan III. cuma 2 PESERTA sahaja dibenarkan. Sediakan Aktiviti-Aktiviti Tahunan dan Penggal di borang yang disediakan. Fail / Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum (Rumah Sukan ) mestilah dikemaskini dan ditandatangani oleh Ketua Guru Rumah Sukan dan diserahkan kepada Penyelaras Sukan / Permainan untuk tindakan Penolong Kanan Kokurikulum pada tarikh yang ditetapkan.( No : 5 & 0 ) 1236 1237 1238 1239 ( No : 1 & 6 ) . Setiap pelajar / Peserta hanya dibenarkan menyertai 3 ACARA PERSEORANGAN dan 1 ACARA BERPASUKAN sahaja. • PEMBAHAGIAN PELAJAR 1.( No : 3 & 8 ) . Rumah Rahman ( Hijau ) : 1231 dan II.

5.4. 200 METER X X X X 4. Pelajar-pelajar yang * Kurang sihat / Kurang berkemampuan / Menghidapi Penyakit * mereka mestilah memberikan surat pengesahan doktor.32 TAHUN 2009 ACARA-ACARA YANG DIPERTANDINGKAN KELAS LELAKI PRA 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 TAHUN PEREMPUAN PRA 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN X X X 6 TAHUN X X X ACARA 1. 50 METER X X X X 2. SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KE . Mereka dikecualikan dalam semua penyertaan. 100 METER X X X X 3. LONTAR 47 X X . Setiap Rumah Sukan mesti menyediakan dan menghantar 30 peserta untuk ACARA KAWAD PERBARISAN. 6. Setiap peserta Rumah Sukan mesti mengambil bahagian dalam semua ACARA SUKAN TARA dan setiap Rumah Sukan mesti mengambil bahagian dalam semua acara sukan yang dipertandingkan.

4 LOMPAT X X X X X X LOMPAT X X X X X X X 100 X X X X X X METER 8. TINGGI 6. 4 X 200 X X X X X X METER 9. JAUH 7.PELURU 5. SUKANEKA X X X X X X JADUAL LATIHAN RUMAH SUKAN SKTAM TAHUN 2009 48 .

00 9.45 .00 .00 - 9.45 .45 4.45 .45 4.4.00 .10.5.4.00 RABU RAZAK HUSSEIN 8.4.45 4.45 .HARI RUMAH SUKAN MASA AKTIVITI PAGI RAHMAN AHAD RAZAK 8.10.45 .00 .00 ISNIN HUSSEIN MAHATHIR 8.45 .45 .00 3.5.5.00 .00 - 9.45 9.00 3.5.45 .45 .45 CATATAN 9.45 9.00 - 9.00 - 9.4.45 4.00 3.00 PETANG 3.00 .4.00 SELASA ABDULLAH RAHMAN 8.10.10.45 4.00 • BIL PERANCANGAN KOKURIKULUM SKTAM 2009 TAHUN 2009 JA FE MA AP ME JN induk dan 49 JL OG SE OK NO DI AKTIVITI Mesyuarat .10.00 KHAMIS MAHATHIR ABDULLAH 8.45 9.45 .5.00 3.45 9.

1 2 Kokurikulum dan Majlis X Sukan Sekolah Mesyuarat Agong X X X Persatuan / Kelab dan 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Unit Beruniform Perjumpaan Mingguan Semua Unit Kokurikulum Latihan Rumah-rumah sukan-Mula Latihan X Pasukan X Jaya X X X X X X X Sekolah Kursus Motivasi Diri Majlis Sambutan Hari Raya Majlis Bacaan Yasin Sukan Tara X Merentas Desa X Acara Awal (Acara Saringan dan Akhir) Kejohanan Olahraga Sekolah Sambutan Hari Guru X X X X X X Anugerah X Dalam X Dalam 50 X X X Peringkat Sekolah Hari Kantin/kokurikulum Lawatan Sambil Belajar Hari Gotong Royong Sambutan Maal Hijrah dan Maulidur Rasul X Pertandingan Permainan Rumah Sukan Hari Cemerlang Pertandingan Persatuan Pertandingan X X X 19 20 21 X .

Guru-guru yang terlibat dimestikan hadir untuk mengurus aktiviti yang dijalankan 2. Murid murid dimestikan memawa kad aktiviti semasa menjalankan kegiatan 51 . Kehadiran murid mestilah ditanda oleh guru yang berkenaan dalam Buku Gerak Kerja Kokurikulum 3.22 23 24 25 Unit Beruniform Sambutan Kemerdekaan Peringkat Sekolah Minggu Keselamatan J/Raya Perkhemahan Tahunan Unit Beruniform Perkhemahan Beruniform PKG Negeri . Daerah X X X X Unit dan X Peringkat PERATURAN – PERATURAN SEPANJANG MENGADAKAN AKTIVITI KOKURIKULUM 1.

Mendapatkan persetujuan bertulis daripada waris c. Bersama murid sepanjang aktiviti dijalankan b. Mendapatkan kebenaran dari Penolong Kanan Kokurikulum atau Guru Besar b. Fail surat menyurat c.4. Semua aktiviti yang dijalankan adalah mengikut jadual. Bertanggungjawab terhadap peralatan yang digunakan 52 . Sebarang aktiviti bukan rutin hanya boleh dilakukan setelah langkah langkah berikut diambil:a. Satu rancangan tahunan yang teratur hendaklah dilampirkan bersama dengan Buku Gerakerja Kokurikulum 6. Sebarang surat menyurat kepada pihak luar perlu melalui Guru Besar 8. Buku Gerakerja Kokurikulum yang dikemaskini b. Penyata kewangan d. Sebarang pindaan akan diberi dari semasa ke semasa 7. Setiap persatuan / kelab / badan beruniform mesti menyimpan maklumat berikut :a. Guru Penasihat dipertanggungjawabkan :a. Fail minit mesyuarat 5. Menjaga keselamatan murid c. Memohon menggunakan kawasan sekolah 9.

10. Kutipan yuran yang berpatutan adalah dibenarkan tetapi ia mesti mempunyai Penyata kewangan KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 53 . 1/1995 Keselamatan diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah (LAMPIRAN 1) Kesimpulan daripada kandungan Surat Pekeliling ini ialah guru perlu mengutamakan keselamatan pelajar semasa sesi pengajaran pendidikan jasmani dan kesihatan serta ketika kegiatan kokurikulum dan sukan dilaksanakan.

4/1995 PELAKSANAAN KADET REMAJA SEKOLAH (LAMPIRAN 2) Antara lain. KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. Oleh sebab itu. Seperti yang kita sedia maklum KRS merupakan salah satu badan unit beruniform yang terdapat di sekolah ketika ini. 54 . surat pekeliling ini mengandungi dasar penubuhan KRS di sekolah-sekolah di Malaysia yang mana ia bertujuan untuk memenuhi minat serta untuk mengatasi masalah salah laku di kalangan remaja. surat ini ditujukan khusus untuk guru-guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dan Guru Kokurikulum dan Sukan.Surat ini juga bertujuan untuk memperingatkan semua guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dan Guru Kokurikulum dan Sukan supaya berwaspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini.

mereka perlu mematuhi syarat-syarat yang telah dikemukakan seperti di atas. yuran keahlian yang telah dicadangkan. keselamatan diri yang perlu dijaga. 55 . perancangan serta pelaksanaannya. pakaian seragam KRS. KANDUNGAN AKTA PENDIDIKAN 1996 PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN ( PERSATUAN SEKOLAH ) 1998 (LAMPIRAN 3) Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 telah dikuatkuasakan pada 21 Mei 1998. kurikulum. Bagi sekolah yang ingin menubuhkan pertubuhan ini. peraturan-peraturan ini di guna pakai oleh semua sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. objektif unit tersebut.Di dalam surat ini terkandung matlamat penubuhan KRS itu sendiri. system keahlian. pengecualian yang diberikan serta pemantauan-pemantauan yang bakal dilakukan oleh pihak berkenaan. struktur organisasi yang perlu ada dalam pertubuhan ini.

mengawal akaun persatuan. mendatangkan kemudaratan kepada murid dan kepentingan rakyat Malaysia serta persatuan yang melanggar peraturanperaturan yang terkandung di dalam Peraturan-peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998. kelulusan mengutip derma atau tajaan serta boleh membubarkan mana-mana persatuan yang dianggap tidak memberi manfaat kepada murid. KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.Dalam peraturan ini dinyatakan bahawa guru besar ialah orang yang bertanggungjawab terhadap pelantikan guru-guru penasihat bagi setiap persatuan sekolah. 24/1998 Penglibatan Guru dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (LAMPIRAN 4) Surat pekeliling ini di keluarkan bertujuan untuk memperingatkan semua pengetua dan Guru Besar supaya memaklum dan mendapatkan kelulusan 56 .

cuti tanpa rekod yang dibenarkan kepada guru tersebut adalah selama 14 hari. Apa yang penting yang perlu di ambil tindakan oleh pengetua dan Guru Besar ialah berkenaan dengan penglibatan guru mestilah tidak mengganggu urusan dan perjalanan pengurusan sekolah. penyertaan mereka perlu mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga. Keselamatan dan kebajikan murid perlu diawasi oleh guru yang dilantik. Bagi murid. Walaupun pada dasarnya bergiat aktif dalam kegiatan pasukan pakaian seragam amat digalakkan sama ada aktiviti tersebut dianjurkan oleh pihak sekolah mahupun pihak luar. Apa yang penting penyertaan tersebut tidak mengganggu proses persekolahannya dan penyertaan murid tersebut adalah secara sukarela tanpa di paksa oleh manamana pihak.Pengarah Pendidikan Negeri sebelum membenarkan guru dan murid menyertai aktiviti-aktiviti anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9/2000 Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah (LAMPIRAN 5) Jika di perhatikan.1/1995 yang memberi peringatan kepada guru Pendidikan Jasmani 57 . surat pekeliling ini adalah lanjutan daripada Surat Pekeliling Bil.

KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. Apa pun surat kali ini di tujukan kepada pengetua dan Guru Besar supaya berwaspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini. Di dalam surat ini mengandungi beberapa langkah yang sewajarnya boleh di ambil oleh pengetua dan Guru Besar bagi memastikan keselamatan pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar kawasan sekolah. 10/2000 Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah (LAMPIRAN 6) Murid-murid perlu di beri peluang untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh.dan Kesihatan dan Guru Kokurikulum dan Sukan supaya mengutamakan keselamatan pelajar semasa sesi pengajaran pendidikan jasmani dan kesihatan serta ketika kegiatan kokurikulum dan sukan dilaksanakan. Oleh itu kandungan surat pekeliling ini yang menyaran agar pihak sekolah memberi peluang kepada murid-murid mengasah minat dan hobi 58 .

penubuhan Kelab Rukun Negara adalah bertepatan untuk 59 .oleh yang demikian. KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.mereka dalam bidang fotografi yang dapat membantu mereka ke arah celik computer dan perkembangan teknologi yang semakin pesat membangun. Sebagai salah satu hobi yang dapat memberi manfaat kepada muridmurid selain memberi peluang dan ruang kepada mereka mempelajari sesuatu yang baru berasaskan kamera biasa atau digital dan sebagainya. 17/2000 Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah-Sekolah (LAMPIRAN 7) Sejajar dengan negara Malaysia yang terdiri dengan rakyat yang berbilang kaum. di dalam surat ini telah terkandung beberapa langkah untuk dilaksanakan sebagai panduan menubuhkan Kelab Fotografi di sekolah.

kesedaran dan amaln setiap prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara. sekolah rendah juga digalakkan untuk berbuat demikian sebagai salah satu langkah untuk memupuk semangat perpaduan antara murid-murid sekolah khususnya dan masyarakat sekeliling amnya. 20/2000 Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam di Sekolah-Sekolah (LAMPIRAN 8) 60 . KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. Oleh yang demikian. Walaupun surat ini ditujukan kepada sekolah menengah. semua sekolah menengah di Malaysia diminta menubuhkan Kelab / Persatuan Rukun Negara bermula pada tahun 2001. Penubuhan kelab tersebut adalah berdasarkan syarat-syarat yang terkandung dalam Peraturan Penubuhan Kelab / Persatuan Sekolah 1997.menyemai dan memupuk pengetahuan.

1/2008 Penubuhan Persatuan Bahasa Arab dab Kelab Jawi dan Khat di Sekolah yang melaksanakan program j-QAF (LAMPIRAN 9) 61 . setelah pihak pendaftar membuat pertimbangan dan berpuas hati dengan permohonan yang diterimanya secara bertulis. Walau apa pun pertubuhan kelab / persatuan yang ingin ditubuhkan di sekolah-sekolah. PERATURAN-PERATURAN Seksyen 130 AKTA 1998. hendaklah mengikuti perturan-peraturan dan tertakluk kepada Peraturan 4. KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. kategori e. PENDIDIKAN 1998.Sekolah-sekolah boleh menubuhkan Persatuan Agama Bukan Islam di sekolah-sekolah PENDIDIKAN berdasarkan (PERATURAN Peraturan SEKOLAH) 4. Seksyen 130 AKTA PENDIDIKAN 1998. PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PERATURAN SEKOLAH) 1998.

penubuhan Kelab Jawi dan Khat pula berdasarkan pengumuman YB Menteri Pelajaran semasa majlis pelancaran Karnival Jawi dan Khat peringkat kebangsaan pada 28 September 2007 yang lalu sebagai langkah mengekalkan warisan budaya bangsa. merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam. Salah satu tujuannya untuk membantu murid dalam penguasaan bacaan dan tulisan jawi serta dapat melatih mereka berkomunikasi dalam bahasa Arab melalui pelbagai aktiviti. kelab dan persatuan dan sukan dan permainan. Penubuhannya akan membantu akan membantu murid mempertingktkan penguasaan bahasa Arab dan sebagai asas memantapkan komunikasi mereka dalam bahsa Arab. PENTAKSIRAN GERAK KERJA KOKURIKULUM • PENDAHULUAN Kegiatan kokurikulum sekolah sama ada sekolah menengah mahu pun sekolah rendah.Penubuhan Persatuan Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah adalah lanjutan daripada penubuhan Persatuan Bahasa Arab sekolah menengah. Kegiatan ini adalah sebahagian daripada 62 . Manakala.

proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah yang di lakukan di luar bilik darjah. Secara umumnya. pada masa ini terdapat sekolah yang menawarkan sebanyak + 13 jenis pasukan pakaian seragam. Melalui penggunaan borang penilaian yang standard unsur-unsur ketidakadilan dalam pemberian markah boleh dihindari. Namun begitu bergantung kepada pihak sekolah untuk menubuhkan unit-unit gerak kerja kokurikulum tersebut. Keadaan ini menjelaskan wujudnya unsur-unsur ketidaksamarataan dalam pemberian markah kepada pelajar. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9. Berdasarkan tinjauan ke sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Bahagian Sekolah. Kemungkinan ada pelajar memperolehi markah yang berbeza walaupun pencapaian dalam kegiatan kokurikulum adalah sama. + 100 jenis kelab/persatuan serta + 30 jenis kelab sukan dan permainan. Sehingga kini belum ada garis panduan dan format membuat penilaian aktiviti kokurikulum. • RASIONAL Penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat disetiap sekolah adalah berbeza antara satu sama lain. Namun penilaian yang dibuat oleh setiap sekolah adalah berbeza. 1997. Setiap pelajar diwajibkan menganggotai sekurang-kurangnya satu daripada setiap jenis/komponen aktiviti tersebut. pihak sekolah ada membuat penilaian terhadap kegiatan kokurikulum yang diceburi oleh pelajar-pelajar. Kepentingan aktiviti ini juga sama sepertimana kepentingan aktiviti dalam bilik darjah kerana peranannya sebagai penyumbang dan pelengkap kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Pengiktirafan tertentu dalam dalam kegiatan kokurikulum hanya dibuat dalam bentuk sijil dan surat akuan yang dikeluarkan 63 . Perbezaan ini wujud kerana penilaian yang dibuat semata-mata hanya berdasarkan persepsi dan keperluan sesebuah sekolah. wakil Bahagian Pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara standard agar aspek ini dapat diambil kira dalam proses pengambilan pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan.

• PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM Dalam menentukan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang disertai mererka. 3. Penilaian kegiatan kokurikulum boleh merangsang pelajar-pelajar untuk bergiat lebih aktif dalam kegiatan kokurikulum. Menggalak dan meningkatkan penglibatan yang menyeluruh di kalangan pelajar dalam aktiviti kokurikulum.oleh sekolah dan badan tertentu. tanggungjawab yang disandang dan penglibatan pelajar dalam sesuatu kegiatan kokurikulum perlu diambilkira. Semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk memperolehi markah kerana penilaian yang dibuat adalah setara. 2. Bagi pelajar yang bercita-cita melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi penglibatan yang cemerlang dalam aktiviti kokurikulum boleh dijadikan sandaran untuk mencapai cita-cita mereka. Dalam hal ini amatlah wajar jika penilaian yang dibuat tidak hanya berlandaskan pencapaian dalam kegiatan semata-mata kerana aspek-aspek lain seperti kehadiran dalam aktiviti. Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah. Membantu Bahagian Sekolah (Sekolah Berasrama Penuh) dan Bahagian Pengajian Tinggi dalam membuat penilaian kemasukan pelajar-pelajar ke asrama penuh dan institusi-institusi pengajian tinggi. • OBJEKTIF 1. Aspek-aspek yang dinila adalah berdasarkan 4 perkara yang berikut iaitu :- 64 . beberapa aspek telah dibuat penilaian.

Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: Markah Kehadiran = ( Jumlah Kehadiran Pelajar ) x 50 ( Jumlah Minggu – Ketidakhadiran Yang Diluluskan ) 65 . menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebabsebab lain yang munasabah. Peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 a. Jawatan disandang Markah akan diberikan secara peratus bagi keempat-empat aspek tersebut. Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tertinggi iaitu 50%. Pencapaian c.a. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit. Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan sekolah. Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun. Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan. dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam. Kehadiran b. Penglibatan d.

JOHAN 2 4 8 13 18 KETIGA 1 3 6 11 16 c. Markah Aspek Penglibatan ialah 20%. Naib Johan dan Ketiga. Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut : MARKAH PENGLIBATAN 66 % MARKAH . Markah ini diberikan berdasarkan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan / dan Antarabangsa. Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka didalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai. Markah Aspek Pencapaian yang diberikan ialah 20%.b. Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut : %MARKAH PERINGKAT PERTANDINGAN JOHAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa 3 5 10 15 20 N.Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama. Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan.

Inspektor / Drum Mejar / Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkatpangkat lain yang difikirkan sama taraf 67 % MARKAH 10% . Markah Aspek Jawatan Disandang ialah 10 % dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum.Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa 3 5 10 15 20 d. Agihan markah bagi jawatan yang disandang adalah seperti berikut : JAWATAN Pengakap DiRaja / PWI / Sub. Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang.

PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Rtup / Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Sarjan / Staf Sarjan / Bendahari / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Koperal / Lans Koperal / Ketua Petrol / Penolong Ketua / Petrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf Konstabel / Prebet / Ahli Biasa 10% 7% 5% 3% Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai (berdasarkan keempat-empat aspek) adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperolehi oleh seorang pelajar. negeri. Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah. 68 . • KEGIATAN KOKURIKULUM YANG DINILAI Setiap pelajar sekolah menengah ataupun rendah tahap II diwajibkan menganggotai setiap komponen aktiviti kokurikulum yang terdapat di sekolah iaitu pasukan pakaian seragam. markah aspek pencapaian yang diambilkira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah). Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut. Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan . persatuan / kelab serta kelab sukan dan permainan. kebangsaan dan antarabangsa.

c. Kelab Renang. Pengakap. Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet Remaja Sekolah. Aktivit Persatuan / Kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu / Kelab Pencinta Alam. Kelab Seni Lukis dan sebaginya. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperolehi oleh seorang pelajar ( Pelajar X ). Persatuan Bulan Sabit Merah dan sebaginya. Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti Kelab Olahraga.a. Kelab Memanah dan sebaginya. b. Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Jenis Aktiviti: Persatuan Bulan Sabit Merah Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan Prestasi Penuh ( 40/40 ) Johan Kawad Kaki Peringkat Negeri Menghadiri Jambori Pengakap Kebangsaan Markah 50% 10% 15% 69 . Tunas Puteri. Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan tadi dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan. i. Puteri Islam .

Kegiatan Persatuan / Kelab Jenis Aktiviti: Persatuan Bahasa Melayu Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian 36 / 40 Prestasi Markah 45% 5% Naib Johan Pertandingan Bahas Antara Kelas c) Penglibatan Menyertai Seminar Penulisan Sajak Peringkat Kebangsaan 15% d) Jawatan AJK Persatuan JUMLAH 5% 70% iii.d) Jawatan Disandang Ahli Biasa JUMLAH 3% 78 % ii. Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti: Kelab Sukan Bola Sepak Markah Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian Prestasi Penuh (60/60) Naib Johan Timang Bola Piala Hike Peringkat Kebangsaan 50% 13% c) Penglibatan Mewakili Negeri Dalam 70 1% .

gred yang diperolehi bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut : 71 .Pertandingan MSSM d) Jawatan Kapten Bola Sepak B18 JUMLAH 10% 88% • GRED PENILAIAN Gred penilaian bagi setiap markah yang diperolehi adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah Berdasarkan contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperolehi oleh Pelajar X.

MARKAH BONUS Sebagai menghargai penyertaan pelajar di dalam aktiviti kokurikulum. Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan yang mereka berikan setiap tahun. Perjawatan tersebut merangkumi : a) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas. serta jawatan-jawatan yang dsandang mereka. b) Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah. Markah bonus yang telah ditetapkan adalah seperti berikut : Bil Jawatan 72 Markah Bonus . markah bonus akan diberikan. Imam dan sebaginya. pengawas pepustakaan. Ketua Bilik dan sebagainya. Markah Bonus yang diberikan adalah berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah.Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan / Kelab Kelab Sukan dan Permainan Markah Yang Diperolehi 78% 70% 88% Gred B B A 1. c) Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas / Darjah dan sebagainya.

GRED KESELURUHAN Gred keseluruhan ialah gred yang diperolehi oleh seorang pelajar dalam ketigatiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya beserta markah bonus. umpamanya Jawatankuasa Asrama. 2. Gred keseluruhan boleh diperolehi dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperolehi dan mendapatkan purata bagi 73 . maka markah bonus ini tidak layak dimasuk kira. Badan-Badan Tertentu.1 2 3 4 5 Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II Timabalan / Penolong Ketua Pelajar Pengawas / Imam / Bilal Pengawas Perpustakaan Ketua Perpustakaan. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin. Makanan dan lain-lain 10 8 7 6 5 6 Ahli Jawatankuasa termasuk Penolong Ketua / Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam komponen aktiviti kokurikulum 3 7 8 Ketua Bilik / Asrama / Kelas Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas 2 1 Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun.

6 + 10 = 88. Berdasarkan contoh . Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewatlewatnya awal bulan Januari tahun berikutnya.B dan C). Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember. 74 . Semua sekolah menengah di setiap Jabatan Pendidikan Negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Borang A. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperolehi. 2.6 =78.6 1.ketiga-tiga markah tersebut.markah kegiatan kokurikulum yang diperolehi Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut : Jumlah Markah Pasukan Pakaian Seragam + Jumlah Markah Persatuan/ Kelab + Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan 3 = ( 78 + 70 + 88 ) 3 Markah Bonus Purata Keseluruhan + Markah Bonus Gred Keseluruhan = A • PELAKSANAAN = 10 ( sebagai Ketua Pelajar ) = 78.

tetapi kurang menyerlah di Tingkatan V kerana ingin menumpukan kepada pelajaran atau mengalami kecederaan. Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di tingkatan Peralihan / Tingkat 1 sehingga Tingkatan 6. 75 . Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan guru Penolong Kanan Kokurikulum. Tindakan ini dirasakan kurang adil kerana kadangkala ada pelajar-pelajar yang amat aktif dan berjaya dalam kokurikulum di Tingkatan I hingga Tingkatan IV. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kegiatan Kokurikulum yang standard sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik. 1. Pihak sekoalh diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah. Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan V dan Tingkatan VI wajar diberi penilaian berdasarkan pencapaian terbaik yang pernah diperolehi dalam kegiatan kokurikulum. 5.3. 4. PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM BAGI PELAJAR-PELAJAR TINGKATAN V DAN PELAJAR VI ATAS. Pada masa ini penilaian yang dibuat kepada pelajar-pelajar tersebut hanya berdasarkan kepada prestasi mereka di tahun akhir sebelum meninggalkan sekolah. Justeru itu amatlah wajar sekiranya pencapaian kokurikulum yang terbaik semasa di Tingkatan yang lain juga diambil kira sewaktu pelajar tersebut hendak meninggalkan sekolah kerana penilaian ini yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sewaktu memohon jawatan atau melanjutkan pelajaran. Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah yang lain.

penilaian dibuat berdasarkan keputusan yang terbaik semasa berada dua tahun di Tingkatan VI. Dalam hal ini. Bagi pelajar-pelajar Tingkatan VI Atas. pelajar Y menunjukkan penilaian terbaik yang diperolehi adalah semasa Tingkatan IV (Gred A). 3.2. Sungguhpun begitu pelajar-pelajar ini boleh menggunakan keputusan yang diperolehi semasa di Tingkatan V sekiranya keputusan ini didapati lebih baik. Sebagai contoh sekiranya Pelajar Y memperolehi Gred Keseluruhan sepanjang persekolahan adalah seperti berikut : Tingkatan I II III IV V Gred Keseluruhan Kokurikulum C B B A B Berdasarkan prestasi kegiatan kokurikulum. 76 . pihak sekolah diminta mengisi borang penilaian (sebagaimana dalam borang C ) berdasarkan keputusan penilaian yang terbaik dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun persekolahan .

Semua ini bergantung kepada pengurusan aktiviti tersebut sama ada unit beruniform. Berikut adalah huraian daripada aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah ini mengikut bidang / komponen gerak kerja kokurikulum. kelab dan persatuan serta sukan dan permainan. Setiap aktiviti kokurikulum di sekolah ini mempunyai objektif. Sukan dan Permainan dan Unit Beruniform.REFLEKSI Secara umumnya Sekolah Kebangsaan Tunku Abdul Malik mempunyai 3 komponen / bidang gerak kerja kokurikulum seperti yang telah ditetapkan iaitu Kelab dan Persatuan. aktiviti / projek. 77 . kelebihan serta kelemahan yang tersendiri.

Mesyuarat jawatankuasa 2. Membina dan meningkatkan disiplin murid 4. Acara Olahraga – Padang 100M 200M 4x100M 4x200M Lompat Jauh Lompat Tinggi Lontar Peluru Lompat Pagar 78 4. KELAB OLAHRAGA • OBJEKTIF 1.REFLEKSI : SUKAN DAN PERMAINAN SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK A. Meningkatkan perhubungan dan pergaulan sesama murid • AKTIVITI 1. Pengenalan Olahraga 3. Acara Balapan . Mendedahkan murid dengan teknik-teknik yang betul berkaitan dengan olahraga 3. Memupuk dan mencungkil bakat murid di dalam bidang olahraga 2.

3. Pendedahan yang diberikan dapat membantu atlet-atlet sekolah ini Mempunyai atlet-atlet yang berbakat besar Kemudahan yang mencukupi yang dapat membantu membentuk Penglibatan dalam perlawanan tidak hanya terbuka kepada ahli untuk lebih berusaha dan mempunyai daya saing yang tinggi. 2. 4. Sukaneka 7. atlet-atlet semasa sesi latihan di adakan kelab semata-mata tetapi terbuka kepada semua murid yang berbakat.5. Adakan latihan untuk atlet pelapis Struktur padang diubah suai agar bersesuaian dengan acara Latihan di adakan pada sesi petang untuk mengelak pelajaran atlet olahraga. 2. Permainan kecil 6.menanam semula rumput terganggu 79 . • KELEMAHAN 1. Buku Skrap • KELEBIHAN 1. Struktur padang yang kurang sesuai Pelajaran atlet sering terganggu apabila sesi latihan dijalankan semasa waktu persekolahan • CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 1. 2. 3.

4. KELAB BOLA SEPAK • OBJEKTIF 1. Teknik-teknik bermain dengan betul 4. Permainan yang sudah diketahui umum 2. Mesyuarat jawatankuasa 2. Perlawanan kumpulan kecil 5. Mempunyai jurulatih yang berpengalaman 4.B. 2. Memilih pasukan sekolah 6. Membentuk disiplin dan ketahanan mental yang mantap Mencungkil bakat-bakat terpendam dikalangan murid-murid Memupuk kerjasama dan persefahaman antara pemain Mendedahkan kepada murid-murid teknik-teknik permainan bola sepak dengan betul • AKTIVITI 1. Mempunyai pemain-pemain yang berbakat besar dalam permainan bola sepak 3. 3. Latihan-latihan asas 3. Salah satu pasukan yang digeruni pihak lawan 80 . Menyertai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan • KELEBIHAN 1.

Mewujudkan skuad pelapis dari kalangan murid tahun 3 dan 4 2.5. Tidak membenarkan pemain sekolah mengambil bahagian di dalam pertandingan bola sepak semasa Hari Sukan untuk memberi peluang kepada murid-murid lain menynjukkan bakat yang terpendam 3. Mempunyai nilai murni sebagai ahli sukan dan rakyat yang bertanggungjawab kepada masyarakat dan Negara 3. Murid dapat menguasai dan mempraktik kemahiran-kemahiran asas 2. Penglibatan dalam perlawanan tidak hanya terbuka kepada ahli kelab semata-mata tetapi terbuka kepada semua murid yang berbakat • KELEMAHAN tahun berikutan banyak masa dihabiskan untuk latihan dan persiapan pertandingan antara rumah sukan di sekolah. KELAB HOKI • OBJEKTIF dalam permainan hoki 1. Mengadakan pertandingan antara kelas supaya dapat memilih wakil sekolah C. Murid tidak dapat menumpukan perhatian di dalam latihan pada awal • CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 1. Murid mampu berinteraksi serta memupuk semangat kewarganegaraan dengan berkesan 81 . 1.

merebut. Hanya berlatih di padang bola sepak sahaja. 2. 6. Kurang penglibatan murid dalam permainan hoki walaupun mempunyai pemain-pemain yang berbakat besar CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 82 Mempunyai pemain-pemain yang berbakat besar Penglibatan dalam perlawanan tidak hanya terbuka Murid dapat diberi pendedahan awal dalam aspekDapat mempelajari dengan lebih mendalam tentang aspek permainan hoki kepada ahli kelab semata-mata tetapi terbuka kepada semua murid yang . Ini menyukarkan murid kerana tidak tahu struktur padang yang sebenarnya 2. permainan hoki 3. Tidak mempunyai padang yang sesuai untuk permainan hoki. 9. 4. 7. Mesyuarat Agung Pengelolaan dan penilaian pra-latihan Mengawal dan menggelecek bola Memukul dan menahan bola Menolak. 2. berbakat KELEMAHAN 1. 8. menjaga gol Permainan berpasukan dan posisi Gerakan terancang KELEBIHAN 1. 4.• AKTIVITI 1. menguis dan menceduk Menghantar dan meneriam Mengelak. 3. 5.

Penglibatan dalam perlawanan tidak hanya terbuka kepada ahli kelab semata-mata tetapi terbuka kepada semua murid yang berbakat • KELEMAHAN 1. Perlawanan dalam kumpulan kecil • KELEBIHAN murid 2. Bilangan ahli yang minimum memudahkan kerja guru membimbing murid- 1.1. Teknik-teknik bermain 4. Mencungkil bakat-bakat terpendam dikalangan murid-murid 3. Mesyuarat jawatankuasa 2. Kurang mendapat tempat daripada kalangan murid 83 . Membentuk disiplin dan ketahanan mental yang mantap 2. Perjumpaan mingguan 3. Mendedahkan kepada murid-murid teknik-teknik permainan sepak takraw dengan betul • AKTIVITI 1. Tanamkan minat kepada murid-murid untuk melibatkan diri dalam permainan hoki 2. Memupuk kerjasama dan persefahaman antara pemain 4. Pendedahan kepada corak permainan yang sebenar seperti mengadakan perlawanan persahabatan supaya pemain tidak gentar D. Latihan 5. KELAB SEPAK TAKRAW • OBJEKTIF 1.

Mesyuarat AJK 2. Murid jarang didedahkan dengan perlawanan sebenar • CADANGAN PENAMBAHBAIKAN datang. Membina dan meningkatkan disiplin murid 4. Pertandingan peringkat daerah 9.2. Latihan permainan 84 . KELAB PING PONG • OBJEKTIF 1. Pengendalian alatan 5. Melibatkan murid tahun 3 dan 4 agar menjadi pelapis di masa akan 1. Rekreasi / permainan ( indoor & outdoor ) 8. Mendedahkan murid dengan teknik-teknik yang betul berkaitan permainan ping pong 3. Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan dikalangan murid sekolah • AKTIVITI 1. Perjumpaan mingguan 3. Mengadakan perlawanan persahabatan antara kelas untuk menarik minat murid menyertai kelab ini seterusnya menyertai pasukan sekolah E. Membuat buku skrap 7. 2. Memupuk dan mencungkil bakat dikalangan murid 2. Penerangan pengendalian alatan 4. Mengumpulkan bahan / artikel 6.

KELEBIHAN Memberi pendedahan kepada ahli-ahli kelab tentang Masa yang sesuai diperuntukkan untuk mengadakan Penglibatan dalam perlawanan tidak hanya terbuka teknik-teknik permainan yang betul kepada ahli kelab semata-mata tetapi terbuka kepada semua murid yang berbakat • KELEMAHAN 1. Membentuk disiplin dan kesihatan yang mantap 2. Memupuk kerjasama dan persefahaman melalui aktiviti sukan badminton 3. Kekangan masa untuk berlatih • CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 1. Menggalakkan latihan-latihan asas permainan 2. 2. Meningkatkan masa latihan sehingga 2 jam F. Menanam kesedaran bahawa sukan adalah aktiviti yang sihat dan menguntungkan 5. Mengisi masa lapang dengan berfaedah • AKTIVITI 1.• 1. Latihan Mingguan 85 . latihan 3. Mesyuarat agung pemilihan 3. KELAB BADMINTON • OBJEKTIF 1. Mesyuarat jawatankuasa 2. Mencungkil dan melahirkan murid yang mahir dalam sukan badminton 4. Murid-murid kurang berminat dengan permainan ini 2.

Kuiz badminton 7. Perlawanan Persahabatan 6. Tayangan CD 9.4. Kem kecedersan 8. Latihan pusat 5. Kejohanan badminton tertutup bagi tahun 3.4 dan 5 SUASANA HARI MERENTAS DESA DI SEKOLAH SKTAM TAHUN 2009 86 .

87 .

SUASANA HARI SUKAN SKTAM 88 .

89 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->