ORTOFOTO

PENGENALAN • Fotoudara, mozek dan ortofoto merupakan sebahagian daripada output fotogrametri. • Ortofoto (unjuran ortografi) boleh dihasilkan daripada fotograf yang berunjuran perspektif melalui kaedah rektifikasi pembezaan (differential rectification) atau ortorektifikasi. • Dalam kaedah rektifikasi pembezaan, anjakan imej yang disebabkan oleh kesengetan fotograf dan anjakan paramuka (relif) (relief displacement) dihilangkan atau dihapuskan. • Foto rektifikasi o Dihasilkan dengan menghilangkan kesengetan foto dan skala berbeza dari satu titik ke titik yang lain disebabkan oleh anjakan paramuka iaitu kesan rupabumi yang tidak rata. • Ortofoto

1

2 .o Kesengetan foto dan anjakan paramuka dihilangkan dan skala adalah seragam diseluruh fotograf. PERBEZAAN DIANTARA OROTFOTO & PETA ORTOFOTO • Terdiri daripada imej-imej objek • Memberi gambaran rupabumi yang sebenar dan lengkap dengan segala butiran. DEFINISI • ORTOFOTO adalah fotograf yang menunjukkan imej objek dalam kedudukan ortografi sebenar dan mempunyai ciri-ciri yang sama dengan peta ATAU • Salinan fotografi dari foto udara (berunjuran perspektif) di mana anjakan imej akibat dari kesan kesengetan kamera (foto) dan kesan relif rupabumi telah dihapuskan. • Contoh ortofoto: ‘Transmission line’ adalah bengkok di atas fotoudara tetapi ianya adalah lurus di atas ortofoto.

• Butiran-butiran yang terpilih sahaja dihasilkan dengan menggunakan simbol. PETA • Terdiri daripada simbol-simbol untuk menggambarkan ciri-ciri objek. rumit & tidak menjimatkan kos. 3 . o Kaedah ini tidak praktik kerana bilangan titik terlampau banyak.• Tafsiran (intepretasi) butiran mudah dilakukan berdasarkan kepada imej-imej objek • Penghasilan ortofoto dapat dilakukan dalam masa yang singkat. • Tafsiran boleh dilakukan tetapi memerlukan masa • Penghasilan peta memakan masa yang lama KAEDAH PEMINDAHAN MAKLUMAT • Kaedah titik ke titik o Dapat menghasilkan ortofoto yang tepat dari kontek teori.

o Elemen garis di atas satah foto ditransformkan ke atas satah ortofoto dengan menggunakan Transformasi Projektif 2D. o Kaedah ini digunakan dalam alat-alat automatik yang menggunakan korelasi elektronik.• Kaedah garis ke garis o Kaedah ini lebih baik dari kaedah titik kerana melibatkan pemindahan elemen yang lebih besar dari titik. o Kaedah ini mampu menghasilkan ortofoto dengan ketepatan yang tinggi. • Keedah kawasan ke kawasan o Elemen kawasan adalah berbentuk segiempat tepat o Elemen kawasan di satah foto ditransformkan kepada elemen kawasan ke satah ortofoto dengan Transformasi Projektif 2D. 4 .

Scheimpflug memperolehi paten untuk mengrektifikasi foto udara • 1929. • Peralatan fotogrametri dapat memberi perubahan kepada kaedah pemetaan konvensional.Pengeluaran pemplot analitik dan ortofoto boleh dihasilkan dengan peralatan ini. • 1970an-1980an. • 1960an. 5 .KEMAJUAN PERALATAN ORTOFOTO • 1903. • 1990an-kini – Penggunaan fotogrametri digital di mana ortofoto dalam dihasilkan dalam masa yang singkat dan mempunyai ketepatan yang baik/tinggi.Lachman cuba pendekatan pertama untuk mengrektifikasi foto udara dalam bentuk jalur. • 1933. • 1950.Teknik ortofoto mula terkenal.Russell Bean menghasilkan ortofoto dengan menggunakan alat yang dikenali sebagai ortofotoskop.Gallus-Ferber menguji rektifikasi pembezaan dengan menggunakan pemplot stereo.

fotograf (salinan keras) ditukarkan kepada bentuk digital dengan menggunakan pengimbas (scanner). Leica DPW 770 Digital Photogrammetric Workstation. Digital Video Plotter. 6 . Leica SD3000 & Kern DSR • KAEDAH DIGITAL o Adam Technology Promap. & PhotoMapper Gestalt • PEMPLOT ANALITIK o Zeiss Planicomp P3.KATEGORI PERALATAN ORTOFOTO • ALAT UNJURAN OPTIK (analok) o Orthophotoscope. Scanortho Kelsh k-320. IMAGINE OrthoBase. Perisian dan komputer digunakan untuk menghasilkan ortofoto digital dan dapat dihasilkan dalam masa yang pendek. Integraph Image Station. VirtuoZo. Bagi kaedah digital. OrthoEngine. Wild PP08 & Wild Avioplan OR1 • ALAT CETAKAN TIUB SINAR KATOD (analok) o Stereomat B8. Zeiss PHODIS ST digital stereo & Digital Desktop Photogrammetric System (DDPS).

7 .RALAT DALAM TEKNIK ORTOFOTO (Fotogrametri Lanjutan (Abdul Hamid Tahir. optikal-mekanikal) • Ralat sistem (berpunca dari slit) • Ralat pengimbasan (pengimbas perlu dikalibrasi) • Ralat tranmisi data (data hilang berpunca dari format yang berbeza). • Ralat herotan filem ( pengecutan atau pengembangan filem) KELEBIHAN ORTOFOTO • Mempunyai kualiti imej yang lebih baik daripada fotograf kerana imej bagi berbilang objek boleh dikenali. • Ralat orientasi model (cth: orientasi dalam. ralat pemprosesan). relative dan absolut) • Ralat unjuran pemplot stereo (sistem unjuran spt optikal. pembiasan atmosfera. 1992. ms:212) • Ralat imej (cth: herotan kanta. kestabilan bahan.

8 . Peta ortofoto boleh digunakan sebagai peta dasar (sama seperti peta konvensional) serta dapat dihasilkan dengan cepat dan murah berbanding dengan proses menghasilkan peta konvensional. perancangan dsbnya. • Boleh digunakan sebagai peta dasar untuk kerja-kerja lapangan. jarak. • Berbagai ahli professional boleh gunakannya. luas dan koordinat) boleh dilakukan di atas ortofoto sama seperti peta kerana imej adalah bebas daripada seliseh planimetri. • Ortofoto (mempunyai maklumat planimetri) bertukar menjadi peta ortofoto dengan memindahkan kontur di atas ortofoto.• Pengukuran langsung (contoh: sudut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful