P. 1
Doa -Tahlil Arwah, Doa Lepas Solat

Doa -Tahlil Arwah, Doa Lepas Solat

4.0

|Views: 996|Likes:
Published by Atan Jamil

More info:

Published by: Atan Jamil on Nov 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

~i~=~~

ctJ.Ji .c-kli
Tahlil Arwah
~

~ ~';";'lJ ~~,
~;. ;,; i.:..J

o

JlJ ~J ~ ~ 1 ~ I)...:, •w.:.;LIJ "W~ 1
(lJ51
."

I.!:

I

~.

.,.

TAHLIL

l
~:~,~ __ 41_

·. .

~

~~--------

42

Jl :~~------------~~~~~~ 45 ~~ :~~-----------M ~~1 .

..... ~ ~~ 4_7 _ t/) .( ulang 3x) o 6~A'G-:J\~~\~ ".

:1~ ~ ~)w.. ''&..b.. . a. . u...1.. " .....~. .lip ..:ii.... .....' ~1~:>J' _ _ __ .l... ....~c... ' t.:.:. . I• J.UWIiJj~ ~ ~J bjfllJl .....i1 ~ ~8 ifI • .. . ~J (~(~.A ~.U~.. ~1~J ~ .I.. J.~•..iJ1 -3-4 ~(I<~ . ...- " 49 ~~--~------- : ---. . ~I~ J d.e .n Jt'J .L.i.All "" i. - 1 ~..-• .~~------ 48 ~~ ~~~.$"'--" i...~.

.il J. .. <' y ' ~~... o~ ... DOA TAHLIL 4... t:.~ ~~------------ • •0 0 «: r J~_) y~l: OJ ...".. .... t. 0 0:: Ji:....I 0 0:: 0" 0 ..- .. "'1." '11 ~l:J ~ '" ~ JJl .. .. ./ ~ 1 J. .U' .. ~ ..." . J lJ>' _J . e 0. ~ t \ ~l ::. ~ L '1~ ~ '1" J "1'" (~ .

.

...~ I~ :<~ ~ r~ ~ ll1 -- . .G ~ 1.. ~~l.) _..._j ~~1~3 . 4~~ ...:..~I. #" ./' . _J >' ". (1_j~1 u-'! d~~ ~I.. ~ ~~'ll JJlf~': ~ ~f~...iT 0 ~ --~/ '..uIJU.~: ~ ~ ~:~~l~ ~ ~-'" .J I:tl w--o rr ~ :. D '" ~I.:.. ~t... '" ". ~~c. ~_j _..)~J Q o --/ :.1]I_' _:J~ ~I ~ ~ ~~IJJ .....~.~~ ~j ~I ~j ~ .:.JI ~ I . 'w..::JI" _j 1J4. 1 ~ .. ~... II" .1 ~l "0 .l '" G_..:...1 ~_....t _....... ~.0 ill I ~j 0 ~ '.:..1. ~~I~ ~JI .. .... 0 -¢. ~ .. I.0 G~ ~ . l5-~ ~I .Jlul~~IJ "" ".. .' ~~~~I~I .~I. _j '_) W I~II-. .. - ~~ . ...~l1 ..:. ..... -- .~81~ ~ ~ 0 ~1_j I:~~~j~~I~ .JJ ~ ".~. ...r~~L.~I -' ~_)All ~IJ (ulang3kali) ~~ ttl:. . ~ ~8_j /0 ~~I_j _.~ .. ~~ltl r-o~ r.. ~ ~~p~~I_j o '~ . .j::.~ 0 .~81~ ~ :C~3..'.. ~...i w--o ~.~J .~_J" ~s > ~L. .t!' ~~°riO~I _J ~I __ ~_. _.

....._.---------------~~------------- ...._.. _-...._ . WIRID SELEPAS SOLAT ~~------------- 57 ..

:.!_:.j:. 11 _)I~. ~~ 58 ~~J ~ .J ~5W' Jj~ G.j:.J_)W C)\ ._WI - ell - jl:' J~t I~~ ~-~~ .U~~.::~~--------------~ Kemudian membaca al-Fatihah: ~~~ r Membaca lstighfar 3 kali: 0~-~\.#0~\ /J/~-:.~.J/.~ Kemudian membaca 10 kali: i~ ~u?J5' ~ _...----~ ~\ 0~~ :j\~k~\ o ~~!.~ ~j:. . .. .J\ / Kemudian membaca: ~~\J ~j ~)W~ l Sjt._.

..:i! .JI ~ IQ }. ~1 ~JJ " __ c_. .F-01 ~. .l.!. I' ~ r)t.. ~1...A.:i' I .~j~..Kemudian membaca ayat al-Kursi: ~...J1.' -il j! '1 jf ~~. )jiJl ~ JJl 'J ~I ~I_\ g.._/ "" 0 d. \ ~j_.. . . }.+1r ~ ---------------~~ 60 .-~.._t'1 :r. . ~ -' ' ._j.S:j~lj~...JI c Kemudian membaca: Kemudian membaca: ~jY . ~I ~~ ...t J~:J ~ I ~t. .~1 ~I~ ~~I ~1./1 . jl ) --. j •• ~~.jt ~..

Kemudian membaca al-Fatihah Kemudian membaca: ~~l •• o~ -~\~l.---------~ Kemudian membaca: ._ ...I..I "..---~ ... ... : "" < ~\~~~~..

1 1)5' ~3 . • Kemudian membaca tahmid sebanyak 33 kali...y .. J"'.r/" b~J -/ ~ .." ." Diakhiri takbir dengan. . Diakhiri tahmid dengan. _. JW"\ ~....' 0 .: -..Jj 1 Kemudian membaca takbir sebanyak 33 kali..----- --- -- .:. 13 'j \:....J j!....)J. C-.~ J ~ ~ M~! lr. .J-:.._.J ~I ~ . \fi..- J[."" &3 0~WI . jS._.c -..~ .1 "''''''"" ~--'=-"""- ~~------Kemudian membaca tasbih sebanyak 33 kali.... . ~I d.---_ .:ffil1lltllllllli!llll ~U~II ~ ~ ~. - -_ ... jS. « ..: ~J~~! ~\ -.J_j ~ . ..~ \oJ I ~ .ij)\ ~~ . jI (I ~3 (I ~I ~3 &:...po // h / q / /" . ..... u ~~ .JJ . ~ ~I ...'. Ji1J ::. 0 j!.j_.. Kemudian membaca selawat: ~ . 0~ .:. Kemudian membaca tasbih sebanyak 33 kali..JJ J[. :fo ~...t t .i1Jr . A.. ~.. I ./.5' 111l. .J ..2 ..... ... -:...).i. ~ ~ ~f ~ . • Diakhiri tasbih dengan: \~. ~ ~ "'I jl +1 oS: ~~----------------- 65 ~~_ j5 J..li ~.. . .:J uc.:..---------~-~~--II1II1111 1....cW~\~ _..-. o .5 .. . '.. ~'"~ ~I - :~ ~w. Zll ~1 ~'I~ ~b~ ._ .-1T ~ ....

r~j ~lj#c . ~1 . :WI Kemudian diikuti dengan mernbaca tahlil 10 kali.~-U L.. L~:oP JJ ~ .-~r q--o / I .. ~. ~j ~p \i. :~ 67 ~~ ::: 1~~ 66 ~~_J i ~ i . J - ~ ." ~I DOA SELEPAS SOLAT Dan diakhiri dengan bacaan: ~tJJ'1 .: 2...Kemudian diikuti membaca: .

d:U.1 ~ daripada UJ\ l! d ~'.r:':Jlj ~ .i ... tenmalah ::~~ --~-~---------- 68 -~~. • • .J . tl ~...J:.I..Y..J ~ '" ~ dJl ~.~ti... J \SJ ~ ~tl .. ff W.~..J......:. \ ~1 .t... dari Wahai Tuhan kami./1.... ~~ ketaqwaan... ~~ i r---.._. . '" J para nabi a.. ..l bersama 1~ I~ ... .j...~I~.r cr: i~ 1~ ~~.J 1::_ t-..~tj kehormatan f:i __ iii A ~LcL. dalam kumpulan para aulia'.H'" . GiI~' . .JJ .~~~I .. !~ JI--~ .. ·':110 f..~~-------~:~: Zal::AJ• I IJ....lt... .::..-::::0 .. J". .• Jli'~~ ." . ...ltu 1:' ~ ."".J J ~j G'. U l1. :1::.. ..J.~t:.. •. \C-!.t::.Jlj ~Ij tS:dt solat ~ api neraka.-:...Y H ~ ~ itl ..lj . 0" 1'=-A\" ." · .... Mah..1.. """ 0 . serta selamatkan kami If' ~. ~... tolonglah karni untuK antFi: ~ ~o.0 ..J"' .....L. Wahal Tuhan kami.. din dan kecukupan. sekaliannya. L_j I""..)t1l1~I~ 69 ~~..) . ~ .""._ l..~... " \c':!.~ petunjuk. Ya Allah.~\ r J masukkan r-+.. » > !J.·S d··~\ rr. " :!J para ulama. .. Ya Allah... cucurilah kesejahteraan ke atas junjungan kami Muhammad s. _.suatu. \ .lj~ . kami ke dalam syurga bersama "I:~t I.. o~ .. .T" . -!"! ..~I~.. 0. .. .!J~ ..J~\ .U_ Engkau seksa Dengan of "-::-t\:.'j ~J ' J~ r" 6 ._£ c. ~ \ . berikan J. kumpulkan ka~i deng......) \c"'" 1c'r. --.::. rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidik kami dengan baik sejak kecil."""t'-'p ~ .. 0 l ~ Gi" ~-: -:. U->.1"'~ . 1:1 kepadaMu dan rr:elakukan ibadah yang sebaik-Nya Ya Allah. ampunkanlah Segala pUJi bagi Allah dengan pujian yang sesuai dengan nikmat-nikmat-Nya dan sejajar dengan anugerah tambahan-Nya.. janganlah Engkau pe. 0 dalam segala urusan kami serta teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.--~_:..0 r~I l1....•. . r. ".lwU"~0 '-".). ·~\ OT: . y r.W'l1 ...- \1. dengan berkat rahmatMu...J....lA .0 .0..JI J J ~ G'..a....n masukkan karni ke dalam syurga iman dan ~~ ii. " __ ..1 ~ f (.... bagi keagungan •......A · "'..:':Ij ... r: lJ. sudahilah ajal karni dengan janqanlah yang baik......I ~ ~f.. F-f-lJ' ..:.. • ~... . UI:I.....~ l...:"-:~".JI I kami den9an iman.... Ya Allah. Jl t._I r+11 ... G. Berikanlah karni dari sisiMu.j.r o..) Restu Allah mudah-mudahan kalangan dikurniakan kepada para pemimpi para sahabat Rasulullah ka~ Engkau Tuhan Maha Pemberi. dosa-dosa kami dan keterlanjuran kami ....L. I~ .J 'l~t"" -: • u__ ~I ~1~~ ii' '~4 bersyukur untuk-Mu... ... lI' JI" ':J" .:t'" . dosa-dosa kami Ya Allah...oJ '~y~ 8ffli kepada kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat juga kebaikan...J Ya Allah.. ~.. "-:"'t~-:tl . hidupkan ._l Maha Menqasihani - sepenuhnya..J!.. Wahai Tuhan kami. . ~ ... ~l . Za ~ .. .. ~..ampunkanlah segal a dosa kami. ... kesudahan r~i~\ iman..~ __. ..0_ ~.. • ~I r& 1H . bagi-Mu dan ibu baPa kami... J. Wahai Tuhan kami. hai Yang Paling Pengasih yang menqasiharn.. MengingatlMu. ~j .~\~ ~yj ..J kami seperti kematian para syuhada..r"" r-r--it Kekuasaan-Mu...-li ......J .. r-a-· ~.. hapuskan kejahatan kami dan matikan bersama orang-orang yang baik kami Ya Allah.:"'1 l 1~""" W .!...~t:!~1 " di • -.J 0 __.r. ~ ..J kami .~I_..1~-:.:.....JJ ~i ..~ F-f-lJ' .... karni Ya Allah.~~. • ...songkan hati kami setelah mana Engkau tunjuki kami. Ya Alla~.J "" ~14..."'.J ...5~ .. hidupkan karni seperti kehidupan segala p~jian yang selayaknya zat-Mu dan kebesaran ~ 1'<" ~I \c-' ~Tc... _. l1C" I--<-I~·~·'" 8....) t ......... ~....'.w mencakupi orang-orang terdahulu dan terkemudian dan anugerahkanlah keselamatan kepadanya.. W .~. (J"'" t. .... 0"'" .. . Sesungguhnya dan ampunkanlah dosa kami semuanya Janganlah kami biar pun sampai han kiamat nanti Nama Allah Van.. : ~ "" ~ ~j_1L1>-. 4Z".J .J .. 0. ~.r:l'" .. .oJJ ~y~ rahmat sesungguhnya ampunkan "Jo.'.j .. ej ..\::J .. ... dan kumpulkan .iL G.f ~.....s.pJ !J__.... -" ry.·l~p.. ...-*' ".~1~' ~I . ...~rr. ~ ~ '" .)..I:iii 2...81~L. •...~ p. .r~ r pe~r~agi .J ..... . Engkau Maha Kuasa atas segala s..lJI't' . ~'.p.L ~o!.... o~ __ .. matikan .1'1~" . karni pohonkan kepadaMu .

.~~ lS~~-:.U~ ..... 0 I~_~ .. ~ 131 ~ '_.. o-: -.'J ----- Muhammad. 1 .'1 cr: . salam sejahtera.--. 0~ Engkau sudahi terhadap kami.-1 '. ~j ~ ~j . • 11 J&.. keluarga dan para sahabatnya.. -.. ya Allah dengan kesudahan yang buruk...0:Jt.J ..Util•.... salam sejahtera ke alas para rasul dan segala puji hanya untuk Allah.. ~.~ 0~ _J ...r. • •• I ~. . r: ~~ t... .~j -..... Tuhan t '-LJ -'. Maha Suci '" Tuhanmu.i ~I"" . til J&. ~ ')" ·~ ~ .J_J -. .. Selawat Allah ke alas junjungan kami .Tuhan . Ir:::.jI~J semesta alam..r..P . DOA PENUTUP 71 .J'-..... Mulia daripada sebarang kekurangan yang disifatkan oleh mereka (orang kafir).. -' Ie" ~~ "" •tl ~_ yang Maha.J ...

l..J.l~~UI ~~ Jr .J. ~..r.r..0 ~1~~11 1-:: rnaha penerima taubat dan maha penyayang.---.... Doa ucapan mereka di syurqa itu ialah Maha Suci Engkau wahai Tuhan. _ _..Y~... peminta... terimalah danpada kami ~1~1 \-:.· _." ..'0 ~ cJl ~. Terimalah taubat kami....}~ r.-"----_ .._----------.. wahai yang menyahut para ..jl . s ... sesungguhnya Engkau .~wl~" .. Wahai Tuhan kami....j SOLAT JENAZAH ~~. ~ 0 :.Y I" ..:JI~1 Jl. padanya ialah: Selamat sejahtera! Dan akhir doa mereka ialah segala puji kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam ~ ~ ::~~---~ 73 . sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui.l 6~~ 1011 t+~. . Dan ucapan penghormatan rriereka ~ .. Perkenankanlah wahai Tuhan semesta alarn. ~~ : 'I~ .....uJ ~I ...r · 'I~· .- akan doa kami....- ".. f.~. t+:... .

w.. ~I"· ~ Cj.5. Syarat-syarat SolatJenazah: 1.-'" - Ib J&.. '-1 Lr" tJ-' . " ...J •....... .. . }Ir Jt.·1 ~I . Orang yang hendak solat jenazah tidak membelakangkan jenazah dan mestilah suci dari hadas kecil dan besar...." 4...... Mayat hendaklah disucikan terlebih dahulu sarna ada dengan "Sahaja aku solat ke atas mayat wanita ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam/sebagai imam kerana Allah Taala... Niat.t. 7."Sahaja aku solat ke atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam/sebagai imam kerana Allah Taala... ~t..... '.'lAS' " "~ -:.y ~. I. Boleh dilakukan berseorangan atau berjamaah.:'.. Mayat bukannya orang yang mati syahid.. I:::.A ".:1-" ~I . 1 'l:." Lafaz niat mayat perempuan: Hukum solatjenazah adalah fardu kifayah.. .... II ~ • '" Cara Mengerjakannya: 1. Takbir sebanyak ernpat kali.J '" ~ Cj_) it.i: ~ " .. .. •.. MembacaFatihah. . ". 3.. Membaca selawat ke atas Nabi s.:.. .. .1It::. ~... Solatjenazah mula disyariatkan di Madinah dan hanya khusus untuk umat Islam sahaja. Jt....'1.r" cr: v. Mayat adalah seorang muslim. ~I"-· ~ .uJ """. . 0"._ . Berdiri bagi orang yang kuasa... 4.. ~ ":"'I~ ..) U4.-. 3... 5. .lII... . ~ ~J r." 1. 1-.... ·'tA ~ ...... --.. _0".. "Sahaja aku so lat ke atas mayat kanak-kan ak perempuan ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam/ sebagai imam kerana Allah Taala.. "......... '°1 .. ".... Rukun Solat J enazah: Lafaz Niat mayat kanak-kanak perempuan: . - _... ~ .. "Sahaja aku solat ke atas mayat yang disolatkan oIeh imam 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Taala.JJ ~ «» t:. Lafaz niatjika makmurn tidak mengetahui status mayat: r. menutup aurat dan menghadap kiblat.. 2.. . "'. cr-: 4. z"Li5 ~." 75 .a....'J1 ~ ° 1"'_ ~" I.. . • ~ . 2. 4.r .0\ 1.. " Lafaz niat mayat kanak-kanak lelaki: ZLiS "... Memberi salam selepas takbir keernpat. Mendoakan ke atas mayat selepas takbir ketiga.:t.kJ\ 81o... 5.::.. . ZLi5 " 0 .. " Jt. 6." air atau tayammurn. Bagi imam atau orang yang solat bersendiri hendaklah berdiri di bahagian kepala bagi mayat lelaki dan di bahagian tengah badan bagi mayat perempuan.. . . 1 "_\ if..l!A -: . ".:.1It:. • . ._.l I~Y """. "Sahaja aku solat ke atas mayat kanak-kanak lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam/sebagai imam kerana Allah Taala..JUJ ~\. -: •. Menghalakan ke arah mayat. ". " . J't..r-' .. • .JJ ~t.. 1"'-1 Lr" ~ .l!.J 4.... ~I"" c--: ..J '" ~ .. .t:. Niat Solat Jenazah Lafaz niat mayat lelak."..

. '" ... salji dan ais..0-'. mandilah dia dengan air..-...---""'~~ ...' ~ cr: 0 1..J • '<-' ..1'" (1-:') tU... 0' ~ ~I Sekurang-kurang dibaca: :=~~ ....~81 ~IJ&.. 1... ".J. keluarga yang leblh balk dan keluarganya...0 •• 0 \ r fJH ~ (lA) n.:J:.J (\..-all~1.r.. doa pada takbir ketiga ini mcmadailah 77 •J. Ibrahim dan keluarganya..:~~ Sekurang-kurang selawatpada takbir kedua ~!IIioiO:~::: ini memadailah dibaca: ~ ~ .S' . ~ j.iS.u~. &oj ...~~ ~T ~J ~..~ ..01 1~~'ISI--< -I- ." ...jika rnayat adalah perernpuan._) dia muliakanlah pertamuannya. Takbir kedua..:'!l t..r.J YaAllah. ampunkanlah dosanya.. .. sejahterakanlah dia dan maafkanlah ~l.~ 0" . Selepas takbir bacalah selawat: L.p 8iH ~..) ~ ..1 JT I~""o Perhatian: Muhammad sebagaimana Engkau memberkati Ibrahim dan keluarganya di selcruh alam semesta ini... Selepas takbir ketiga bacalah: ~ ~I"- J.b'j(t..A'.... sebagaimana Engkau cucuri kesejahteraan kepada daripada suamil isterinya Masukkanlah dia ke dalam syurga dan hindarkanlah dia daripada . Berkatilah Muhammad dan keluargJ.J.J a 0-: ~ J.. luaskanlah tempat masuknya.- P0~JP~j. Gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik 3. suami I isteri yang lebih balk ~ ~.-' cr: J ~ 1.- r..) ~ ff . .~. Bersihkanlah dia daripada dosa sebagaimana I~ I~ ~ IJI~(LA) !j~J ~jJ.... 1 11 l ~. JT " LY.r. r}lj (~.::~.J 0-! .. ----------~~ -====== ~. azab kubur dan fitnahnya dan daripada azab neraka.(\. -::::~.. 0 ....A~=--! ::•• MUI: ~ .jjj (lA) (LA) ~ ~ ~j daripada rumahnya.. \.-....J 1::.:~j J..-01 . YaAliah cucurilah kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarganya.J..~ ejj 01' .0 "..~ Sesungguhnya EngkauMaha "r~ dan:aha 0~ .0....J (ta." JT f. ~ .'.0 1...J.~j'p t..j\ ~ '-:?... -==~---------- ~~= 76 .. rahmafilah dia.UlI ~ dibersihkan kain putih daripada kotoran.. (LA) ~i .) . 1 ~ LA dibaca sebagai ganti .) n..-0\ ~..' ...0 ~.p~1 Ya Allah cucurilah kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarganya 4...-~- - II ... If' 1f'.. ~ ~: I~ ~I ~ ~I ~ (lA) ~I~ ~ .1.....J r ~ ~~1"~I .t.>.

..l... ..J J .~. ". .r J~I"..f " ... Ifliq r->.. ·. 0 -' ~ ..'" ...JT c. J.. Memberi salam dengan lafaz: DOASELEPASSOLATJENAZAHLELAKIDEWASA lS. ..) .-.:.._. ..'" bagi mayat perempuan...... . ~.. Segal a pu] bagi Allah. Selawat Allah ke atas ~j ~ ~I:. J 4> o 0 ...) " •...a •. ~j{".~' ~l'" 0 ~jG (41) ~ ~I ~! ~ jadikanlah kubumya satu taman danpada taman-taman syu rga.-:0 .) ~ terhadap orang-orang yang beriman."r ~ ~.). wahai Tuhan kami sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penyantun dan Maha Penyayang..jl ~...r ...) '" J..J\Jwt' -. ~ (' " . -&: dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman.. Tuhan semesta alam._ .. 1.'1._!J .Ya Allah.~.r.-- N u-J 0"'. Jangan jadikan dalam hati kami dendam kesumat . janganlah diuji kami selepasnya dan ampunkanlah dosa kami dan dosanya ...•. ._.~I G.w. janganlah diuji kami selepasnya dan ampunkanlah dosa kami dan dosanya 6.''SL:JI . .. oj ~ .-~1.. til.. Segafa puji bagi Allah Tuhan LA dibaca menggantikan Sekurang-kurang ialah: semesta alsm. ~~=~ fIi 0 ::~~ ~ 1\ .. .ill c...0"J J...: W • 5. '1:. cr: ~ 1.:_ ...UI .. .-...JJI t.J . dan Engkau tJ:. ~"'. fIi • o -".J r~ DOA SELEPAS SOLAT JENAZAH WANITA DEWASA YaAJlah.:.. ~. Engkau Tuhannya dan Engkau YaAllah.-._...j t ~ ~".J" 1....r: .. ~o i ~ " G•0_\= J u-:.-:.......#1'.. Selawat dan salam ke atas junjungan kami '"f \ .~._t..~I'" J~ -:of\_. 8..8~.Ya Allah. ~(.r-' J..'1/ 0'''... r..:._-_ .. ~~\~3~f~J!?T ~.. ampunkanlah dosanya... 0" ~ ...J .. s:: " 0. . sejahterakanlah dia dan maafkanlah dia ::: :-tl'" .. 'J ~...._ ~ .. sunat dibacakan: yang rnerdptakannva dan Engkau yang memberi hidayah kepadanya untuk menerima Islam.a. fIi ff 0 •• \j ~ ~~ .Y .~ . Selepas takbir keempat..) J.:' \' e» J . "...:.~:.) ~ ..." ~. YaAllah.. ~ J ~J ~I (*Ul ~ til ~~--------------~~~~~: (~) ~ ~~ (~) ~l&..j (LA) . . ..~I ~l4 ~ Uj_) 0 . . J .-:j /'" .')\&. janganlah dihalang kami daripada mendapat pahalanya... janganlah dihalang kami daripada mendapat pahaJanya. 0 ./0'" J'" o..r" J 0'::!..)of t.... doa yang sunat dibaca pada takbir keempat ~:.r" ~ Nab! Muhammad s..ill 8.. ~T . ..'.. ~ . _-----_.. .:_ till ~. "B""" "'''''' yang lebih mengetahui lentang rahsia dan perihal zahirnya.1A / C.r. rahmatilah dia..\tL • l1 • l:~ ... _ . junjungan kami Muhammad s... Engkaulah yang mencabul nyawanya.0 .-... ke alas keluarganya...Ji j J . -:~I .. oft' .-".0<::.. " • .". ~'~-IIiiii===- 78 _ ..c:::.:: • ~ / :-tT' ('..J>"' ....w semulia-mulia rasul dan ke atas kaum keluarga serta para sahabatnya sekalian.. ".0 .. para sahabalnya berserta dengan salamNya.~~~~ -_ _. t.t&: .. I... ... 4~:. ... ~~ lS~~ ~.a. kami dan dia dengan rahmatMu wahai yang paling mengasihi.J..~ . Kami damng kepadaMu penuh mengharap agar dapat memberikan syafaat urrteknya Maka ampunkanlah !lb-... ..' 1o~--T-: •.-: '1 ~.

..f.. / '1j !~ \. (Ierjernanan coa inisarna seperti doa jenazah I...:~-!lj '" dan juru syafaat.pj ..... ." ~I tiij ........ maka matikanlah dia di ~tas iman..~ ~J ......... YaAflah....... -Y.. \~ 'i~ -.~ ..i ~.l J7 o~1 .~:~.L. t1~J o...1. uJ~1 . e .? -. .fti ~ !-... l.. J .. " (... ""'I"'" Ut-I ~~= rl :"j UJ\ j.w semulia-mulia rasul dan ke atas kaum keluarga serta para sahabatnya sekalian.t '" '0 '1j !_r.-...l!.... I?..P ~ ~y . DOA SELEPAS SOLAT JENAZAH KANAK· KANAK LELAKI lj~ -: ~..... ..r-~J "'. G...!....:0 ..._jl . "'I"-~I"'" -:-t·. Janganlah dihalang ibu bapanya mendapatpahalanya.j _ .-- Engkau matikan dari kalangan kami... . J ".pj ..Q.. Siapa yang J&.'. yang ada bersama kami dan yang tiada bersama karni."i.l:Jc \S~ ~ -:&\ j.. <>: o. dan ke alas 4f ~j -." ~ "... yang besar. '1 r+ul dan yang wanita.......'" I_)~ J ~J "'. ~~ ~~ dijadikan kami terfitnah selepasnya..""i) I ~ ..... cr: (" ~ ".....:r~.a.. ~." "" 0.. . .. ur~J .J dan mereka yang telah mati. jadikanlah dia sebagai ganjaran pendahulu untuk ibu bapanya.-.....6 ".::. simpanan. . iktibar \... .. "" "'" r+ul ..~ .... ~~\ ~ i..T 0 • .... sebagai tangguhan. maka hidupkanlah dia atas agama Islam.-..jli ~ . j __ .. _).. <. Segala puji bagi Allah.... of . Beratkanlah timbangan ibu bapanya kerana dia. " . ..r .....J J~ Co -: ~t t.. dan teguhkanlah kesabaran dalam hati ibu bapanya...... -tl . Ya Allah siapa sahaia dan kalangan karni ya~g rnasm Engkau hioupkan.J\.. I keluarganya serta para sahabatnya sekalian dan segala puji bagi Allah Tuhan semestaalam.11 .. Selawat dan salam ke atas junjungan kami ~Ji" "" 1 -:.k .~t.. .~~ 1~~7 J.lj 111 .~.....H ."...!.JT u-J ... . Ji."" ~~I~ ~ JUj o~..0. ..~ . Janganlah dijadikan ibu bapanya terfitnah selepas ketiadaannya...-...a...... yang lelaki ~j ("~~l ~ ..... yang kecil. --... pengajaran.....:'~ ~ . Selawat dan salam Allah ke alas junjungan kami Muhammad s... janganlah dihalang kami mendapat pahaJanyadan Janganlah : ~~----------~~ so •• ... ~...... ~.. t1~L. '1:.::.~~)" .. 7t ~_)~~J~I~J4Jl ....... r...~.w.. ~j :~ r ~ g \S~:.. Ya Allah.-Ji ·\ Nabi Muhammad s... 1-= ...tT .. '" -: lA. N ~"'1 . YaAllah.r: '" '" W ......~\.&i.j\~~~a\jrl~j~j ".. ....\ ~ j 'I ~ .u"'~ \.l:. ampunkanlah orangkami yang masih hidup 1-= ~ u~J <........ \"' ....r.... Tuhan semesta alam. oT"" ........~~~ ~..:l ~ '1'..

maka niatkan sahaja keduanya akan dijama'kan dalam waktu Asar nanti. sama ada berkenderaan darat. 2. Oranq Islam yang rnusafir jauh lebih dari dua rnarhalah atau gt kilometer. Niat menjamak kedua-dua solat ketika solat yang pertama semasa Takbiratul-Ihram. untuk selama tiga hari (tidak termasuk hari tiba dan hari berangkat balik) serta dengan syaratsyarat tertentu. 3. udara atau laut. Misalnya Zohor dengan Asar. Berkekalan musafirnya hingga Takbiratul-Ihram solat yang kedua. Hendaklah masih dalam musafir ketika solat yang kedua dikerjakan. SOLATQASAR DAN JAM A' J ~ ~: ~_~. Dikerjakan berturut-turut antara solat yang pertama dengan solat yang kedua. Jangan diselangi masa yang panjang. Jika Zohor dengan Asar maka kerjakan lebih dulu solat Zohor dua rakaat (iika qasar) diikuti Asar dua rakaat (jika qasar)._~~~ 8_'2 ~~ 8_3 ~~ ~~~1 .. Demikian juga Maghrib (tiga rakaat) dan Isyak dua rakaat (jika qasar). 2. 4.::~~ 1\ ~ ~ ~~=~. Dikerjakan mengikut tertib. Asar dan Isyak. Solat Zohor boleh dijama' (dihimpunkan) dengan solat Asar dan solat Maghrib boleh dijama' (dihimpunkan) dengan solat Isyak. diharuskan mengqasar serta menjama' solat fardunya. Solat yang boleh diqasar (diringkaskan) hanyalah solat yang empat rakaat iaitu Zohor. Niatkan dalam hati dalam waktu solat yang pertama. Syarat-syarat Jama' Taqdim ada empat (4): f 1. Tidak sah solat jika diterbalikkan. Syarat-syarat Jama' Takhir ada dua (2): 1.

.I~ 0'" ~~ 0 o ~ ~ ~J I~i will: ~L:. yang dihimpunkan Zohor kepada Asar dalam waktu Asar.5 ill: . tunai kerana Allah Taala).. . ..:. Lafaz dan Niat Jama' Takhir.. ..j L.. dljama'kan Zohor kerana Allah Taala). ~ =:~Jama'Taqdlm. Lafaz ~ dan niat solat Jama' Taqdim serta qasar Isyak )) dengan menghlmpunkan solat Isyak kepada Maqhrib daamwaktu Maghnb 1: ~"¢L'> R4 -- . tunai kerana Allah Taala). Asar. Lafaz dan niat solat Jama' Takhir dan qasar. Lafaz dan menghimpunkan niat soiat Jama' ~ ~t Taqdirn serta qasar: deng~ ~ solat Asar dengan Zohor dalarn waktuZohar: (Sahaja aku solat fardu Isyak dua rakaat qasar.. Lafaz dan niat solat Asar yang dijama' Taqdim dengan Zohar serta diqasar dalam waktu Zohor: bersama (Sahaja aku so/at fardu Asar dua rakaat qasar. bersama ~~ Lafaz dan niat solat Jama' Taqdim serta qas ar dengan I~ ~~~I ~ . yang dihimpunkan kepadanya Zohor. Lafaz dan niat solat Jama' Takhir.. dijama'kan A-WI ~l ~ (Sahaja aku solat fardu Asar dua rakaat qasar. .jw ill : I~i ~:. j ~ ~~ 8_5 ~-"" [ (Sahaja aku solat fardu Maghrib tlga rakaat dijama'kan dengan tunal kerana Allah Taala).. Zohor qasar dijama'kan Asar dalam waktu Asar: ~ a Q ~ or ~ .JI ~_:.~i dengan ... ~I . ... (Sahaja aku solat fardu Zohor dua rakaat qasar.. ~I menghimpunkan solat isyak kepada Maghrib dalamwaktu Maghrib: (Sahaja aku so/at fardu Zohor dua rakaat qasar dijama'kan ke dalam Asar kerana Allah Taala). dijamakkan bersama Maghrib kerana Allah Taala).

yang di himpunkan Maghrib kepada Isyak dalam waktu Isyak: II ~ (Sahaja aku so/at fardu fsyak dua rakaat qasar dijama'kan dengan Maghrib tunai kerana Allah Teele). ~~--------- 86 .:~------------------- ~~ ~~::. Lataz dan niat solat Jama' Takhir dan qasar. Lafaz dan niat solat Jama' Takhir. Maghrib dijamakkan bersama lsyak dalam waktu Isyak: ZIKIR HARlAN (Sahaja aku so/at fardu maghrib tiga rakaat dijama'kan ke da/am Isyak tunai kerana Allah Taala).

-.LJ:... Hari Khamis ~" 88 ~~t..:1\ ~-~ 1::'1\ ~G)J\ 0.J .." '1\ "Y JJ J -"" "!J /' 0 Ya Allah..~~ ~~:: c . Rahmatilah Ke Atas Nab(Muhammad SAW Dan Ke Atas Keluarga Baginda Dan Sahabat-Sahabat Baginda.:\\ ~\ o "\ 'i ~ J . Tuhan Maha Hidup Lagi Berdiri Sendiri (tidak perlu kepada pertolongan) Hari Selasa ~~t./ /" J"/)J /' Tiada Daya Dan' Kekuatan -"Melaink~n D~nga~ Kekuasaan Allah Yang Maha Tinggi Lagi Maha Agung Hari Rabu ~"~ _.. insya-Allah diberkati hidupnya dan dikekalkan hidayah dan taufiq serta mati dalam iman.'/'/.." -Ji r-J/. .' ~ I~.~J~ \./ ~. ~ ~ ~\ 0~ Maha Suci Allah Yang Maha Agung Dan Segala Puji Untuk-Nya Hari Sabtu Ya Allah Hari Ahad Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan AOah ZIKIR Hari Isnin MUNAJAT i~ J" Q J-"" "'- G "'" _~ J " G _ Ya Allah.'_-"-"....~ \~ rr.~::" \ Aku Memohon Keampunan Kepada Allah Tuhan Maha Esa : ~""~ ~4-"-::::-1 . ~-" J".~SUI ~r. (Ihya Ulumuddin) Harl Jumaat ~\ 1 . -" Sesiapa yang beristiqamah mengamalkan wirid harian ini.~_YJY- 0"'-)]" J.

d!l\ . ~I 01 ' /~\ ~.j ~... ./ ~"/..~\ yj:...rD'> 3x o "'t.l 'I l:)3 ~ I' . a/ J _y:.9 G~ Lkf J' ._?.d!ll .' Tiada apa yang akan rneoyatakan terjadinya hari itu selain Allah ~\ ~\ . Cukuplah Allah Yang Maha Agung sebagai Tuhanku.ilil . .:/.J -JI 'C....u . ..~ »» ~.: AU • ~_)~ )./ 0/ +.ill 1 cS.l ~IJ ~I :.J'" / _1'/ 0 .'./0) '.. AUI .\~ ~ -~_)J ' AUI .i. y /J . .J ~ . l- ~ Maha Suci..u~ Maka Maha Suci Allah yang mana tidak ada kekuasaan makhluk yang boleh mengatasi kekuasaan-Nya Dialah (Allah) yang Maha Esa menguasai Arasy ~~j) <ii_)..._t Kerana kebesaran-Nya itu (maka) tunduk dan sujudlah semua muka (makhluk-makhluk dengan berendah diri kepada Nya) 3X.ioll.f Aku mahan ampun daripada Allah. .ill\ ~ 3x / /' ~ ~ _)_..II (j~k ..../ ~lA .-J-. &'11 .)/0/ llk.. Allah dan segal a pujian bagi Allah.jl.../ < > ~o/'''' ~\J t ~ {../.ti . I J j. ARAFAH 3x Allah Maha gagah yang menguasai Arasy di langit ~ ~ . ./ /" 0 PE}.>././' .: _. ..../' U.J! _)~ '. /' /JJ. :~~ 9_1 ~~~~ ::-::::-:=~../ o _)~ .. sesungguhnya Dialah Allah Maha penerima taubat ".. dan kami kembali kepada Allah dan karni menyesal di atas apa yang telah kami lakukan ..J/ ~ '.9 0 . ..J- ~_) ~ <II" Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai Tuhanku.. 'I{~~ .- ~1 '\ U¥ ..&1~~ /Q/ ~I J1l U+l /.. ~ J~ I~ ~ Tiada Tuhan melainkan Allah. yang benar segal a janJi-janjinya lagi yang dipercayai ~ 3x ~\jf 0G. /' .» J .tupjukRasulullah SAW /'.r cs": 0 :' a/ \:./ /' :~~LJI ..](.J1 29~ ~ ~3 -: ZIKIR ~~ s-:> f: . 0y->_)<~::.1 lJA ~}""'. tlada dalam hatiku melainkan Allah dan petunjuk Rasulullah SAW '!. a. tiada dalam hatiku melainkan Allah dan " . ill! ~rJJl ~ > ./ ._II'!'!=~ ../ -- j' 0 Q/ ~"... '\ Kami bertaubat kepada Allah... / //...::==- 9_0 ~~.-.. serta Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Allahlah Yang Maha Besar •••• ~~ .. Raja yang sebenar-benarnya menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya) 3.~. /) Muhammad itu Rasul Allah.~~---------~~ 10x : II fo.I~AJl /O~) ) ~ :.

Ya Allah! Apa yang telah kami lakukan sepanjang tahun ini dari apa yang Engkau larang kami daripadanya.~! ~ r-'J ~ .~ ~. selawat dan salam kepada junjungan Rasul dan kepada keluarganya dan sahabatnya sekalian.# ~.. ).. ". 11 r l~_)~ ~~:J~ ~ Erti Doa Akhir Tahun "Dengan nama Allah yang maha Pemurah lagi Maha Penyayang.... 0...!~~ .. maka tidak sempat kami bertaubat darinya dan Engkau tidak meredhainya dan tidak Engkau melupainya dan Engkau berlemah lembut kepada kami walaupun 99 ~ I ) b-... ~ DO?" 1'" .... A".J A 1-' ....I .. > ". J:~ ~... ~~~ ~ .1" s r-'J~'.. ID . . D .-. segala puji bagi Allah seru sekalian alam._ .i °.- "...~ Hendaklah dibaca beberapa minit lagi sebelum masuk waktu Magbrib (akbir waktu Asar) 1 1 DOA AKHIR TAHUN •• l:.. ~ ..111.. " ?.= :::: ..

maka ampunilah kami dan apa yang kami lakukan padanya dari apa yang Engkau redhainya dan Engkau telah menjanjikan kami ganjaran pahala ke atasnya. maka kami memohon akan Dikau wahai Tuhan yang Mulia yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan semoga Engkau menerima kami dan janganlah Engkau memutuskan harapan kami dari kurnia Engkau wahai Tuhan yang Mulia. DOA AWAL TAHUN ~_~~~~~ l_Ol ~~~ ~~~~~~-------------------- 100 .Engkau berkuasa menyeksa kami. maka sesungguhnya kami memohon keampunan Engkau. malah Engkau memberi peluang supaya kami bertaubat setelah kami melakukan maksiat kepada Engkau.

. kami memohon dan cucurilah rahmat kepada penghulu kami Nabi Muhammad dan kepada keluarganya dan para sahabatnya.11~ . U. .----- .'J r=..~()I ~~t 4 il~fl~ ~I r~4 103 ~~~----------------- 102 .."..__ ~!fl :~ . ..." Erti Doa Awal Tahun "Dengan nama Allah yang Maha Penyayang.J~~~Y>:J L:J_.. °1 .H "U '" .•'1·1 0 :3 " ~. . dan salam dengan kemurahan Maha Suei Engkau Tuhan yang tinggi dan mulia daripada sesuatu yang disifatkan..)~I ~~ ~ " Hendaklah dibaca setelah menyempumakan fardu Maghrib awal tahun Hijrah .:. Ya Allah! Engkaulah yang kekal.» ~:... 0 ~ 0 :ti ~j o ~J ~f.G j.. y~JJ~I~tL~~ . 0 ~ 0 ::.- ~ ~ . qadim lagi azali dan di atas kelebihan Engkau yang besar dan kemurahan Engkau yang melimpah dan ini adalah tahun baru yang sesungguhnya telah mendatangi kami.~ J~...l~:" ~ / ". oil $ .. coY" "..)1 Of. .... segala puji bagi Allah Penguasa sekalian alam selawat dan salam kepada junjungan Nabi dan Rasul iaitu penghulu kami Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya dan para sahabat sekalian.... v". Tuhan sekalian alam.'" Jf -s '~~ ... .J~~) .-/. dan segala puji bagi Allah. . rL:... dan kesejahteraan kepada sekalian Rasul..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->