Peperiksaan Akhir Tahun 2011 Pendidikan Muzik Tahun 6 Arahan: Jawab semua soalan

MENGENAL NOT 1. Bulatkan nama not berikut

q
a) Krocet b) Minim c) Semibrif d) Kuaver

h
a) Krocet b) Minim c) Semibrif d) Kuaver

e
a) Krocet b) Minim c) Semibrif d) Kuaver

w
a) Krocet 2. Bulatkan nilai not berikut. b) Minim c) Semibrif d) Kuaver

q
a) 1 b) 2 c) 4 d) 1/2

h
a) 1 b) 2 c) 4 d) 1/2

1

b) 2 c) 4 d) 1/2 a) 3 4 b) 4 4 c) 2 4 d) 6 8 a) 3 4 b) 4 4 c) 2 4 d) 6 8 a) 3 4 4 b) 4 2 c) 4 6 d) 8 2 . Berikan meter yang tepat dibawah.e a) 1 b) 2 c) 4 d) 1/2 w a) 1 METER 3.

Berikan jenis tempo berdasarkan ikon gambar yang diberikan.TEMPO 4. a) Lambat b) Cepat c) Beransur cepat d) Beransur Lambat a) Lambat b) Cepat c) Beransur cepat d) Beransur Lambat a) Lambat b) Cepat c) Beransur cepat d) Beransur Lambat a) Lambat b) Cepat c) Beransur cepat d) Beransur Lambat 3 .

Tekanan detik pada meter 2 4 Tekanan detik pada meter 3 4 Tekanan detik pada meter 4 4 4 . Bulatkan nombor bagi tekanan pada detik yang sesuai.TEKANAN 5.

a) b) c) ta ta ta ta sa ti ti ta ta ta sa ti sa ta ta-a ta ta ta ta ti ti sa-a ta-a sa-a-a-a a) b) c) sa ta ta ta ta ti ti ta ti ta ta ti ta sa-a ta ta ti ti ta ta sa ta ta ta ti sa-a ta-a ta sa ta-a sa-a ti sa ti a) b) c) ta ti ti sa ti ti ta-a ta sa ta-a ta ti ti ti ti ti ta ta sa ta-a ti ti ta ta-a sa-a sa ta-a-a-a ta-a ti ti ti ti sa ta-a ta sa-a-a-a ti ti 5 . Namakan corak irama Kaedah ‘Kodaly’ dibawah.CORAK IRAMA 6.

Bulatkan jenis pic berdasarkan ikon gambar yang diberikan. a) Pic tinggi b) Pic rendah a) Pic tinggi b) Pic rendah DINAMIK 8. Beransur kuat dan beransur lembut Beransur lembut dan beransur kuat Beransur kuat Beransur lembut 6 . Padankan ikon gambar dinamik dengan ekspresi dinamik yang betul.PIC 7.

NYANYIAN SOLFA 9. Padankan isyarat tangan nyanyian solfa berikut. ´ Ti La Mi Fa Do Re So Do’ 7 .

Dram Bes Loceng Kerincing Tamborin Kastanet Kayu Tik-tok Dram tenor Simbal Dram Samping/ Dram Getar 8 . Padankan ikon gambar perkusi dengan nama perkusi yang tepat.ALAT-ALAT PERKUSI 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times