BORANG KELOMPOK PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ __________________ Kelas

AL-QURAN ( Bacaan ) STANDARD PRESTASI
1.1.1 Huruf Hijaiyyah Tunggal berbaris satu di atas Huruf hijaiyah tunggal Berbarus satu di Huruf hijaiiayh yang hampir sama bunyi 1.1.2 Huruf Hijaiiyah bersambung dan kalimah berbaris satu di atas Huruf Hijaiyah bersambun g dan kalimah berbaris Huruf mad dan tanda bacaan mad 1.1.3 Membaca kalimah, potongan ayat dan ayat pendek yg mengandungi pelbagai baris Pelbagai baris dan bacaan Bacaan Tanwin Bacaan panjang dan Nun dan Mim sakinah Bacaan Qalqalah Bacaan Hurufhuruf

:

BIL

NAMA MURID

BAND

Band

Kriteria

Tanda tangan guru : .............................................. Nama Guru : ....................................................

........ AL-QURAN ( Bacaan ) STANDARD PRESTASI Bacaan panjang 6 harakat pada tanda Nun sakinah dan tanwin bertemu huruf Nama Nun Sakinah atau tanwin bertemu huruf Tanda tangan .............1..............Huruf Maqto’ah 1................................... potongan ayat dan ayat pendek yang mengandungi pelbagai baris dan tanda Tanda Wakaf Nun Sakinah atau tanwin bertemu huruf Wakaf pada kalimah BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nun Sakinah atau tanwin bertemu huruf Mim sakinag bertemu huruf Huruf-huruf bertasydid Alif Lam ada dlm bacaan dan tidak ada Nun dan mim syaddah Tanda bacaan panjang lebih 2 harakat Bacaan wakaf Huruf Ta’ Bacaan wakaf Huruf berbaris dua di atas Bacaan wakaf Huruf akhir dibaca sukun Huruf Alif yg tidak ada NAMA MURID BAND Kalimah Allah yg dibaca tebal dan nipis Band BI L Kriteria Guru : ...............4 Membaca kalimah........ guru : .........

............................... ........1 Menghafaz surah-surah berikut : Al-Fatihah Al-Nas BAND Al-Falaq Al-Ikhlas Band Kriteria Tanda tangan guru : .2.......BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ __________________ AL-QURAN BI L NAMA MURID Kelas : ( Hafazan ) STANDARD PRESTASI 1..

.....2 Beriman Kepada Allah Pengertia Dalil aqli n dan naqli BAND 2.................4 Syahadah Menghaf az syahada h Pengertia n ..................... BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ __________________ AQIDAH STANDARD PRESTASI Kelas : BI L NAMA MURID 2.3 Rukun Islam Pengertian dan rukun Islam Kesan dan akibat 2...Nama Guru : .1 Rukin Iman Pengertian dan rukun Iman Kesan dan akibat 2...

..............1 3.............4 Solat Fardu Nama.Band Kriteria Tanda tangan guru : ..... bilangan dan Lafaz niat Perlakuan solat Kelas : BI L NAMA MURID Konsep Bersuci Cara bersuci Pengertia n dna hukumny Faedah dan BAND .................... Nama Guru : .............. BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ __________________ IBADAH STANDARD PRESTASI 3..........3 Konsep Berwuduk Lafaz niat Rukun Sunat dan Cara bewuduk Perkara yg membata Pengertia n dan 3............2 Konsep Beristinjak Pengertia Cara Alat-alat istinjak Kepentin Adab Qada’ Pengertia n dan 3.........

............1 Nabi Muhammad SAW dan tanda-tanda kenabian baginda Salasilah Keistimewaan Tanda keturunan nabi keturunan nabi kenabian BAND 4... BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ __________________ SIRAH STANDARD PRESTASI Kelas : BI L NAMA MURID 4..................................................Band Kriteria Tanda tangan guru : .........2 Kisah Penyusuan Nabi Muhammad Nama ibu Sebab nabi susuan disusukan ............ Nama Guru : .........

............................................1 Makan & Minum Adab Makan dan minum Kelebih an beram al Doa sebelum dan selepas STANDARD PRESTASI 5....................Band Kriteria Tanda tangan guru : .............3 Terhadap Rakan Ada Kelebih ban dan ada akibat b 5. BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ __________________ ADAB Kelas : BI L NAMA MURID 5.......4 Terhadap Guru Ada Kelebih ban dan ada akibat b ...2 Terhadap Ibu Bapa Adab adab Kelebih an dan akibat BAND Menghaf az doa ibu bapa 5....... Nama Guru : ..

.............................6 Perkataa n dua suku kata 6.. Nama Guru : ....7 Perkataa n suku kata 6.......Band Kriteria Tanda tangan guru : ................1 6..............4 Perkataa n mudah daripada suku kata Membina perlataan drpd Satu suku kata 6..5 Membina perlataan drpd 6........8 Baca rangkai Bina dan tulis 6...9 Baca ayat Bina dan tulis ayat Kelas : BI L NAMA MURID Huruf Jawi Beza bunyi dan BAND ......3 Suku kata 6.2 Boleh bersamb Tidak boleh Vokal dan konsonan 6..... BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ __________________ JAWI STANDARD PRESTASI 6.....

............................................... Nama Guru : ............................. BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ __________________ PERLAKUAN SOLAT Berdi ri tega k Lafaz niat dan takbir atulihr am Rukuk serta tomaknin ah Iktidal STANDARD PRESTASI Suju Duduk Duduk d antara tahiyyat dua awal sujud BAND – B5 D5 E5 & B6 D5 E5 Duduk tahiyyat akhir Membac a doa qunut Member i salam Kelas : BI L NAMA MURID .............Band Kriteria Tanda tangan guru : ....

................................................Band Kriteria Tanda tangan guru : .......... BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ __________________ PERLAKUAN WUDUK STANDARD PRESTASI Membaca Basmalah Membasu h kedua tangan hingga Berkumur -kumur Memasuk kan air ke hidung Berniat Membasu h muka Membasu h kedua tangan Menyapu sedikit air di kepala Membasu h telinga Membasu h kedua kaki Tertib Catatan Kelas : BI L NAMA MURID BAND – B5 D4 E4 & B6 D4 E4 ................................ Nama Guru : ...

.........Band Kriteria Tanda tangan guru : ................ ........ Nama Guru : ............................................................