BORANG KELOMPOK PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ __________________ Kelas

AL-QURAN ( Bacaan ) STANDARD PRESTASI
1.1.1 Huruf Hijaiyyah Tunggal berbaris satu di atas Huruf hijaiyah tunggal Berbarus satu di Huruf hijaiiayh yang hampir sama bunyi 1.1.2 Huruf Hijaiiyah bersambung dan kalimah berbaris satu di atas Huruf Hijaiyah bersambun g dan kalimah berbaris Huruf mad dan tanda bacaan mad 1.1.3 Membaca kalimah, potongan ayat dan ayat pendek yg mengandungi pelbagai baris Pelbagai baris dan bacaan Bacaan Tanwin Bacaan panjang dan Nun dan Mim sakinah Bacaan Qalqalah Bacaan Hurufhuruf

:

BIL

NAMA MURID

BAND

Band

Kriteria

Tanda tangan guru : .............................................. Nama Guru : ....................................................

........1.................... guru : ............Huruf Maqto’ah 1............................................. potongan ayat dan ayat pendek yang mengandungi pelbagai baris dan tanda Tanda Wakaf Nun Sakinah atau tanwin bertemu huruf Wakaf pada kalimah BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nun Sakinah atau tanwin bertemu huruf Mim sakinag bertemu huruf Huruf-huruf bertasydid Alif Lam ada dlm bacaan dan tidak ada Nun dan mim syaddah Tanda bacaan panjang lebih 2 harakat Bacaan wakaf Huruf Ta’ Bacaan wakaf Huruf berbaris dua di atas Bacaan wakaf Huruf akhir dibaca sukun Huruf Alif yg tidak ada NAMA MURID BAND Kalimah Allah yg dibaca tebal dan nipis Band BI L Kriteria Guru : ...........4 Membaca kalimah. AL-QURAN ( Bacaan ) STANDARD PRESTASI Bacaan panjang 6 harakat pada tanda Nun sakinah dan tanwin bertemu huruf Nama Nun Sakinah atau tanwin bertemu huruf Tanda tangan .....

....2......1 Menghafaz surah-surah berikut : Al-Fatihah Al-Nas BAND Al-Falaq Al-Ikhlas Band Kriteria Tanda tangan guru : ............. ...............BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ __________________ AL-QURAN BI L NAMA MURID Kelas : ( Hafazan ) STANDARD PRESTASI 1...........

.................... BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ __________________ AQIDAH STANDARD PRESTASI Kelas : BI L NAMA MURID 2..1 Rukin Iman Pengertian dan rukun Iman Kesan dan akibat 2............3 Rukun Islam Pengertian dan rukun Islam Kesan dan akibat 2.2 Beriman Kepada Allah Pengertia Dalil aqli n dan naqli BAND 2....4 Syahadah Menghaf az syahada h Pengertia n ..........Nama Guru : ..

. Nama Guru : .................... BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ __________________ IBADAH STANDARD PRESTASI 3.... bilangan dan Lafaz niat Perlakuan solat Kelas : BI L NAMA MURID Konsep Bersuci Cara bersuci Pengertia n dna hukumny Faedah dan BAND .............2 Konsep Beristinjak Pengertia Cara Alat-alat istinjak Kepentin Adab Qada’ Pengertia n dan 3.......................................4 Solat Fardu Nama....1 3..Band Kriteria Tanda tangan guru : ...3 Konsep Berwuduk Lafaz niat Rukun Sunat dan Cara bewuduk Perkara yg membata Pengertia n dan 3............

Band Kriteria Tanda tangan guru : .......................................1 Nabi Muhammad SAW dan tanda-tanda kenabian baginda Salasilah Keistimewaan Tanda keturunan nabi keturunan nabi kenabian BAND 4....... BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ __________________ SIRAH STANDARD PRESTASI Kelas : BI L NAMA MURID 4...................... Nama Guru : .......................2 Kisah Penyusuan Nabi Muhammad Nama ibu Sebab nabi susuan disusukan ....

..........4 Terhadap Guru Ada Kelebih ban dan ada akibat b ......3 Terhadap Rakan Ada Kelebih ban dan ada akibat b 5............Band Kriteria Tanda tangan guru : ...........2 Terhadap Ibu Bapa Adab adab Kelebih an dan akibat BAND Menghaf az doa ibu bapa 5..........................1 Makan & Minum Adab Makan dan minum Kelebih an beram al Doa sebelum dan selepas STANDARD PRESTASI 5............ BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ __________________ ADAB Kelas : BI L NAMA MURID 5......... Nama Guru : ...........

...........................4 Perkataa n mudah daripada suku kata Membina perlataan drpd Satu suku kata 6....................8 Baca rangkai Bina dan tulis 6......Band Kriteria Tanda tangan guru : .2 Boleh bersamb Tidak boleh Vokal dan konsonan 6.....5 Membina perlataan drpd 6....9 Baca ayat Bina dan tulis ayat Kelas : BI L NAMA MURID Huruf Jawi Beza bunyi dan BAND ....... Nama Guru : .........3 Suku kata 6.. BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ __________________ JAWI STANDARD PRESTASI 6................1 6..7 Perkataa n suku kata 6..6 Perkataa n dua suku kata 6.

............... BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ __________________ PERLAKUAN SOLAT Berdi ri tega k Lafaz niat dan takbir atulihr am Rukuk serta tomaknin ah Iktidal STANDARD PRESTASI Suju Duduk Duduk d antara tahiyyat dua awal sujud BAND – B5 D5 E5 & B6 D5 E5 Duduk tahiyyat akhir Membac a doa qunut Member i salam Kelas : BI L NAMA MURID .......... Nama Guru : ...................................................................Band Kriteria Tanda tangan guru : .

.................. BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ __________________ PERLAKUAN WUDUK STANDARD PRESTASI Membaca Basmalah Membasu h kedua tangan hingga Berkumur -kumur Memasuk kan air ke hidung Berniat Membasu h muka Membasu h kedua tangan Menyapu sedikit air di kepala Membasu h telinga Membasu h kedua kaki Tertib Catatan Kelas : BI L NAMA MURID BAND – B5 D4 E4 & B6 D4 E4 ...........................Band Kriteria Tanda tangan guru : ........ Nama Guru : ........................................

.........................Band Kriteria Tanda tangan guru : ..................... ........................................ Nama Guru : .......