Kami ingim menyatankan penghargaan kepada guru mata pelajaran biologi kami iaitu Puan Yusmiwati Binti Yunus

kerana beliau banyak memberi tunjuk ajar kepada kami untuk menyiapkan kertas kerja mengenai Ekosistem Terancam. Atas tunjuk ajar yang beliau berikan kepada kami, kami dapat menyiapkan kertas kerja ini dengan sempurna. Kami juga ingin menyatakan penghargaan kepada kedua-dua ibu bapa kami yang memberikan dorongan dan sumber kewangan kepada kami untuk kami mendapatkan bahan-bahan yang kami perlukan untuk menyiapkan kertas kerja ini. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan kami yang lain kerana memberikan kami rujukan dan sumber daripada buku atau pun internet. Kami melaksanakan kertas kerja ini secara berkumpulan dan kami bersama-sama mencari maklumat untuk menyiapkan kertas keja ini.

1|Page

EKOSISTEM TERANCAM
KESAN PEMBANGUNAN TIDAK TERANCANG DAN SALAH PENGURUSAN EKOSISTEM KESAN RUMAH HIJAU DAN PENIPISAN LAPISAN OZON PENGURUSAN AKTIVITI PEMBANGUNAN DAN EKOSISTEM YANG BETUL

Hakisan Banjir Banjir Kilat Tanah Runtuh Eutrofikasi

Punca Dan Kesan

Impak Ke Atas Ekosistem

Penguatkuasaan undang-undang Penggunaan teknologi

Pencemaran
Jenis Pencemaran Suber Pencemaran Kesan Pencemaran Kesihatan Manusia Habitat Haiwan Dan tumbuhan Bangunan Pertanian Iklim

Pendidikan dalam pengurusan sumber
Pemeliharaan dan pemuliharaan tanah, air, hutan paya bakau

Udara

Air

Terma

Bunyi

Amalan kawalan biologi Penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui Kecekapan penggunaan teknologi

Pemanasan Global
Penipisan Ozon Perubahan Iklim Kepepusan hidupan Penyahhutanan

2|Page

3|Page

udara. 4|Page .  Eutrofikasi (penyuburan tasik)  Pencemaran air.  Tanah runtuh. terma dan bunyi  Pemanasan global (fenomena kenaikan suhu Bumi.  Penerokaan hutan tanpa kawalan.  Banjir kilat.  Kesan-kesan dari pembangunan tidak terancang dan salah pengurusan ekosistem adalah:  Hakisan tanah.  Pertambahan bilangan kenderaan.  Pertambahan penggunaan pestisid dan baja kimia dalam sektor pertanian. juga dikenali sebagai kesan rumah hujau)  Penyusutan atau penipisan lapisan ozon.Impak Aktiviti Manusia Ke Atas Ekosistem (Impact Of Human Activities On The Ecosystem)  Aktiviti-aktivit manusia yang mengancam ekosistem adalah seperti:  Pembangunan dan perindustrian.  Perubahan iklim  Kepupusan hidupan.

dan bunyi  Penipisan lapisan ozon  Kesan rumah hijau  Hakisan tanah  Kesan rumah hijau  Perubahan iklim  Pemanasan global  Pencemaran terma  Kesan rumah hijau  Hakisan tanah  Banjir  Eutrofikasi  Pencemaran air  Pencemaran udara dan air  Kepupusan hidupan  Kesan rumah hujan  Pencemaran udara.  Pencemaran udara  Kesan rumah hijau Penerokaan hutan tanpa kawalan (penyahhutanan) Pembinaan bangunan konkrit yang bertingkat-tingkat dan beercermin Perlombongan berlebihan Penggunaan baja yang berlebihan Penggunaan pestisid dan bahan kimia berlebihan Penggunaan bahan api fosil seperti petrolium dan arang batu. teram. Jadual merumuskan hubungan antara aktiviti pembangunan yang tidak terancang dan disalah urus dan kesannya terhadap alam sekitar. Pembangunan yang tidak terancang Pekembangan industri ringan dan berat yang tidak terkawal Kesan buruk terhadap alam sekitar  Pencemaran air. udara. Pembakaran bahan buangan domestik 5|Page .

6|Page .

Sampah sarap ii. sesak nafas. dan debu melekat pada permukaan dan menutup stoma.Pencemaran Udara  Punca pencemaran udara adalah seperti berikut: a) Pembakaran i. Industri pertanian yang menggunakan bahan agrokimia seperti baja.  Asap jelaga. ii. Sisa pepejal kilang b) Kilang perindustrian i. pestisid.  Bahan pencemar itu memedihkan mata. kanser peparu. i. c) Kenderaan bermotor. diesel dan gas dalam kilang dan stesen janakuasa. menyebabkan penyakit kulit dan konjunktivitis.  Peningkatan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera menyababkan suhu bumi meningkat (kesan rumah hijau). Hutan iii.  Hujan asid dalam sungai dan tasik menurunkan nilai pH air dan menyebabkan pemusnahan banyak ikan dan organisma akuatik lain.  Kesan pencemaran udara terhadap bangunan  Hujan asid mengaratkan stuktur logam dan mengakis batu kapur yang digunakan untuk bangunan. Membebaskan gas-gas merbahaya dalam asap ekzos kereta  Kesan pencemaran udara terhadap kesihatan manusia:  Bahan pencemaran gas-gas berasid dan asap menyebabkan penyakit sistem respirasi seperti bronkitis.  Jelaga dan debu menyebabkan bangunan kotor. Akibatnya. asma dan penyakit saluran respirasi yang lain. 7|Page . Pembakaran api fosil seperti petrolium. Ini mengurangkan penyerapan cahaya matahari oleh klorofil dan resapan karbon dioksida.  Kesan pencemaran udara terhadap iklim]  Asap. insektisid dan herbisid. debu dan jelaga bergabung dengan kabus (wap air) untuk membentuk jerebu yang mengancam kesihatan.  Kesan pencemaran udara terhadap habitat haiwan dan tumbuhan:  Hujan asid meresap ke dalam tanah dan meningkatkan keasidan tanah yang menyebabkan nutrien penting melarutresap. Ini menyebabkan tanah tidak subur. bongkah air kutub melebur lalu menaikkan paras air laut menyebabkan banjir dan perubahan iklim. menyebabkan kadar fotosintesis tumbuhan menurun.

kuari. bahan pencemar dan kesannya ke atas hidupan dan persekitaran. mengurangkan kadar fotosintesis dan mengeluarkan tanaman  Menyebabkan kanser peparu. Maka.    Kolang perindustrian Pembakaran sampah sarap Kenderaan bermotor BAHAN PENCEMAR Debu KESAN BURUK       Jankitan salur respirasi Batuk dan bersin Bangunan menjadi kotor Debu dan jelaga   Pembakaran bahan api fosil dan sampah sarap Sap dari ekzos kenderaan. dan kemarau Ais di kutub melebur. PUNCA Kilang simen. Perubahan iklim menyebabkan banjir. menyebabkan banjir Memedihkan mata. keradangan saluran respirasi dan peparu Merosakkan tisu peparu Menyebabkan hujan asid Hujan asid mengakis struktur logam pada jambatan dan batu kapur pada bangunan Merendahkan paras pH tanah dan air Menyebabkan pengurangan pengeluaran hasil pertanian dan kematian organisma akuatik. kilang papan. taufan.Jadual merumuskan punca pencemaran udara.  Menyebabkan kesan rumah hijau yang meningkatkan suhu atmosfera. Maka ia mengurangkan kecekapan darah pada oksigen. Karbon dioksida   Sulfur dioksida       8|Page . Gas toksik mudah berpadu dengan himoglobin berbanding oksigen. Karbon monoksida Menyebabkan jerebu Mengaburkan penglihatan Menghalang cahaya daripada sampai ke Bumi dan menutup stoma.

Bila ia mencecah paras toksik yang tinggi. berbahaya dan tidak terbiodegradasi. menyebabkan kemudaratan kepada organisma kerana ia tidak terbiodegrasikan  Mengganggu proses fisiologi  Toksik kepada badan Sinaran radioaktif  Menyebabkan mutasi  Mengakibatkan kanser dan penyakit genetik Klorofluorokarbon (CFC)  Penipisan lapisan ozon  Pemanasan global (perubahan iklim)  Kanser kulit. plmbum boleh berkumpul dalam badan. Nitrogen dioksida  9|Page . Maka. Bahan organik  Boleh disalurkan pada rantai makanan dan berkumpul dalam badan. Plumbum Toksik.Asap dari ekzos kenderaan menggunakan petrol berplumbum Aktiviti industri pertanian Stesen kuasa nuklear Industri busa dan aerosol Menyebabkan hujan asid dan kesan hujan asid  Merosakkan tisu peparu dan menyebabkan bronkitis dan kanser peparu  Memedihkan mata dan keradangan saluran respirasi. Ia boleh menyebabkan keencatan otot pada kanak-kanak.

tifoid dan disenteri. plumbum .Pencemaran air  Punca pencemaran air :  Pembuangan kumbuhan tidak dirawat dan bahan buangan domestik ke sungai.  Jadual menunjukkan punca pencemaran air dan kesannya terhadap hidupan dan persekitaran. merkuri dan zink. Sampah sarap yang tidak boleh diurai (tidak biodegrasi) menghalang cahaya matahari sampai ke dalam tumbuhan di dalam sungai dan menyukarkan resapan gas oksigen. Bahan toksik daripada industri elektronik seperti arsenik. Ini disebabkan meningkatnya nitrit dan fosfat dalam kumbuhan tidak dirawat. Punca pencemaran air Bahan pencemar Kesan buruk Pembuangan bahan buangan domestik ke dalam sungai    Kumbahan tidak dirawat (tinja manusia dan air buangan) Sampah sarap Detergen  Menggalakkan pembiakan bakteria yang menyebabkan penyakit kolera.  Pembuangan bahan buangan industri  Pembuangan bahan buangan pertanian  Tumpahan minyak.    10 | P a g e . mengurangkan kepekatan oksigen dalam air dan mengancam kehidupan akuatik. Mencemarkan air secara fizikal Pereputan sisa organik mengurangkan kepekatan oksigen dalam air Pengumpulan toksik    Pembuangan bahan buangan industri   Sisa organik daripada kelapa sawit dan getah. Kandungan ditergen yang tinggi.

Kesannya. menyebabkan kanser dan mencemarkan bekalan air. boleh merosakkan organ dalam badan. herbisid. Juga menyebabkan penyakit kanser dan mutasi Kepekatan nitrit dan fosfat yang tinggi dalam air menyebabkan eutrofikasi atau penyuburan tasik dan menggalakkan pertumbuhan alga dengan cepat dimana kemudiannya akan menggunakan bekalan oksigen dalam air. Kesannya. pestisid.Bahan buangan pertanian (melarutresap dari ladang ke sungai berdekatan) Baja dan tinja haiwan mengandungi nitrit dan fosfat  Bahan agrokimia seperti insektisid. 11 | P a g e . Bahan agrokimia ialah bahan yang tidak terbiodegrasikan dan sangat bertoksik dan berbahaya sebab ia boleh disalur dan ke dalam rantai makanan dan berkumpul dalam badan haiwan akuatik dan manusia. dan fungisid  Tumpahan minyak Minyak yang tumpah dari kapal tangki minyak    kimia itu tidak dapat diuraikan melalui rantai makanan organisma akuatik menyebabkan keracunan haiwan akuatik dan manusia. membunuh ikan dan organisma akuatik yang lain. Menyebabkan kematian hidupan laut Menyebabkan kematian burung laut dan anjing laut Mencemarkan pantai.

kolam atau air sungai.O.O..O.).)  Kaperluan oksigen biokimia adalah jumlah oksigen yang digunakan oleh mikroorganisma (bakteria dan alga) untuk penguraian sisa dalam air.O. kepekatan oksigen yang terlarut dan bilangan haiwan akuatik.. semakin kurang kepekatan yang terlarut dalam air.D.D.D. yang tinggi menunjukkan kehadiran menunjukkan bilangan mikroorganisma yang banyak. digunakan sebagai satu ukuran bagi jumlah jenis bahan pencemar organik tertentu dalam air.D.O. Ia menggalakkan pertumbuhan alga dan mengpertingkatkan populasi alga yang cepat.D.  B. dengan pencemaran air.  B. ini menunjukkan paras pencemaran yang tinggi. Maka. Keperluan Oksigen Biokimia (B.D.O.  Bilangan bakteria aerob yang mengurai jirim tumbuhan yang mati juga meningkatkan penggunaan oksigen terlarut dalam air.D. boleh digunakan untuk mengukur paras pencemaran air. bilangan bilagan  Larutan metilena biru digunakan untuk nenguji kehadiran oksigen dalam air.  Semalin tinggi nilai B.  Semakin tinggi nilai B.O. yang tinggi.  Hubung kait antara nilai B. semakin tercemar sampel air itu. Nilai B.  Pertumbuhan alga yang cepat dan proses penguraian oleh bakteria menggunakan bekalan oksigen di dalam air dan dengan itu meningkatkan keperluan oksogen biokimia (B. 12 | P a g e .D.D.O.  Pertambahan kandungan nitrat dan fosfat daripada baja atau kumbahan menggalakkan eutrofikasi.O. tinggi aras pencemaran air yang tinggi bakteria yang banyak kepekatan oksigen terlarut rendah haiwan akuatik berkurang.Eutrofikasi  Eutrofikasi berlaku akibat pertambahan baja atau kumbahan dalam tasik. Keadaan kekurangan oksigen menyebabkan warna metilena biru diluntur dengan cepat dan mempunyai nilai B. bilangan microorganisma atau bakteria.

kehidupan akuatik akan mati.O.  Kenaikan suhu air meningkatkan proses penguraian bahan organik dan meningkatkan nilai B. reaktor nuklear dan stesen janakuasa elektrik.  Punca pencemaran terma:  Pembuangan air panas daripada kilang. Ini menyebabkan haba terperangkap di antara bangunan bercermin dan meningkatkan suhu udara di sekitar kawasan tersebut.Pencemaran terma  Pencemaran terma ialah pembebasan haba yang berlebihan ke alam sekitar..  Kesan pencemaran bunyi ialah:  Masalah pendengaran (pekak)  Sakit telinga  Sakit kepala  Gangguan emosi dan mental  Tekanan darah tinggi  Sakit jiwa 13 | P a g e .  Bangunan yang bercermin.  Apabila suhu air menjadi 5°C melebihi suhu air biasa.D. Pecemaran bunyi  Pencemaran bunyi ialah keaadan dimana terdapat bunyi yang berlebihan di persekitaran sehingga mengganggu keselesaan hidup. Ini mengurangkan kepekatan oksigen di dalam air dan menyebabkan organisma akuatik mati  Bangunan bercermin memantulkan sinaran cahaya matahari daripada satu bangunan ke bangunan bercermin yang lain.  Kenyaringan bunyi diukur dalam unit desibel (dB) dan manusia hanya dapat menerima bunyi hingga 80dB.  Punca pencemaran bunyi adalah:  Kapal terbang  Kereta api  Kerja pembinaan  Mesin dan jentera dalam kilang  Kenderaan di jalan raya.

14 | P a g e .

dan oksida nitrogen. Ini disebabkan haba yang diserap dan terperangkap di dalam atmosfera Bumi oleh gas tertentu (gas rumah hijau) seperti karbon dioksida. kloroflurokarbon. metana. Kesan rumah hijau adalah satu fenomena peningkatan suhu bumi.  Aktiviti manusia yang berikut boleh meningkatkan kepekatan karbon dioksida dalam atmosfera yang menyebabkan kesan rumah hijau:  Pembakaran bahan api dalam kilang  Pembakaran hutan  Penebangan dan penerokaan hutan  Pembakaran sampah sarap secara terbuka  Pembakaran arang batu oleh stesen janakuasa  Kenderaan bermotor  Penggunaan bahan klorofluorokarbon (CFC) 15 | P a g e .

bertukar menjadi haba.  Lebih kurang separuh daripada 70% sinar suria yang menembusi atmosfera. 16 | P a g e .  Sebahagian tenaga haba dipantul semula ke angkasa lepas sebagai sinar inframerah dan kebanyakannya diserap oleh karbon dioksida.  Akibat kesan rumah hijau (peningkatan suhu dunia) adalah seperti berikut:  Kenaikan aras laut  Perubahan iklim  Produktiviti pertanian. tenaga haba terperangkap dalam lapisan bawah atmosfera menyebabkan suhu bumi meningkat dan mengakibatkan pemanasan yang menyerupai keadaan di dalam rumah hijau dimana sinar matahari dan sinar ultralembayang yang menembusi panel kaca rumah hijau tidak dipantulkan semula ke atmosfera.  Fenomena ini meningkatkan suhu bumi dan atmosferanya menyebabkan kesan rumah hijau.enembusi melalui atmosfera sebagai sinar suria dan sinar ultralembayang. Kesan rumah hijau terjadi melalui proses berikut:  Sinaran matahari ke Bumi .  Akibatnya.

akibatnya berlaku perpindahan haiwan.  Pencairan ais di kutub utara dan kutub selatan akan meningkatkan aras air laut dan menyebabkan banjir di kawasan tanah yang rendah. Kesan pemanasan global:  Mempercepatkan penyejatan air dan mengurangkan kelembapan tana  Perubahan cuaca seperti perubahan arah angin dan taburan hujan akan menyebabkan taufan.  Hasil tanaman dan ternakan haiwan berkurang ]  Banyak habitat haiwan akan musnah. kemarau dan banjir. 17 | P a g e .

iaitu 20-50km dari permukaan bumi  Penipisan lapisan ozon berlaku sepanjang kedua-dua artik dan antartik. gas klorin dan oksida nitrogen juga boleh memusnahkan ozon dan klorofluorokarbon merupakan punca utamanya. Cl Cl + Oksigen Ozon Klorin monoksida 18 | P a g e . Lubang ozon yang dijumpai di artartik adalah sebesar benua Amerika Syarikat.  Proses pemusnahan ozon oleh (CFC)  Sinar ultra lembayang memutuskan ikatan atom klorin dan CFC. membentuk lubang ozon.  Bahan pencemar lain seperti halogen. getah busa untuk membuat kusyen.  Lapisan ozon dikenali sebagai stratosfera. Ozon ialah sejenis gas yang terdiri daripada tiga atom oksigen (O3). bantal dan tilam.  Klurofluorokarbon digunakan dengan meluas sebagai bahan penyejuk dalam peti sejuk dan alat pendingin hawa. bahan semburan aerosol. polisterena untuk pembungkusan makanan. F Cl C Cl Molekul CFC  Sinar Ultralembayang Cl Atom klorin dibebaskan Atom klorin yang terbebas bertindak balas dengan ozon untuk menghasilkan klorin monoksida dan molikul oksigen.

 Atom oksigen yang terbebas dalam atmosfera akan memutuskan ikatan klorin monoksida. Perubahan iklim dan cuaca iii. ii.  Terhadap alam sekitar i.  Terhadap kesihatan manusia. Peningkatan suhu persekitaran (yang menyebabkan kesan rumah hijau) ii. Kerosakan mata atau penyakit katarak iii. Atom oksigen bebas Cl Klorin monoksida Cl atom klorin bebas + molekul oksigen  Kesan penipisan lapisan ozon menyebabkan sinar ultralembayang yeng berlebihan sampai ke Bumi. Kanser kulit (melanoma) ii. Perubahan arah angin  Terhadap tumbuhan i. Kadar fotosintesis menurun akibat pemusnahan stoma dan klorofil pada daun. atom klorin terbebas dan akan memusnahkan molekul ozon yang lain. Mengancam keseimbangan ekologi dan pemusnahan organisma akuatik seperti plankton. Akibatnya. i. Kemerosotan sistem keimunan manusia 19 | P a g e .

tumbuhan hijau yang merupakan pengeluar dalam rantai makanan tidak dapat menjalankan fotosintesis dengan berkesan.  Sinar ultralembayang juga mengurangkan bilangan stoma dan klorofil pada daun. Ini akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan seterusnya mengancam ekosistem lain dalam air. Akibatnya. kompenen abiosis dalam ekosistem terganggu dan akan menyebabkan taburan dan populasi kompenen biosis terpengaruh. Tumbuhan akan mati dan kompenen biosis dalam ekosistem tergangu.  Pemanasan global menyebabkan kemarau panjang dan perubahan iklim. 20 | P a g e . keseimbangan pelbagai ekosistem di Bumi terjejas. Akibatnya. Oleh itu. Penipisan lapisan ozon membenarkan sinar ultralembayang sampai ke Bumi dan memusnahkan plankton dalam rantai makanan.

21 | P a g e .

sekolah. bekalan elektrik dan bekalan air.  Strategi pembangunan adalah untuk meningkatkan kualiti hidup penduduk di luar bandar dan dapat menyediakan kemudahan infrastruktur seperti projek perumahan kos rendah. Projek ini meningkatkan kualiti hidup dengan cara berikut: i. Ini akan membantu mempercepatkan perkembangan dalam sektor perindustrian dandapat menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat dan meninggikan pendapatan per kapita negara. Menambahkan bekalan makanan iii. Bidang pertanian  Penerokaan hutan dilakukan untuk menyediakan kawasan tanah baru untuk pembangunan perindustrian.  Bidang industri  Kerajaan berusah untuk menarik pelabur asing untuk melabur. jalan raya. perumahan.   Hutan diteroka untuk sektor pertanian meningkatkan hasil tanaman dan meningkatkan taraf sosio ekonomi masyarakat dan untuk projek perumahan supaya dapat menampung pertambahan populasi. 22 | P a g e . Menyediakan tempat kediaman ii. Menyediakan kemudahan pengangkutan. pertanian dan pembinaan lebuh raya. Teknologi moden digunakan dalam pertanian dengan bantuan agensi kerajaan seperti Lembaga Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM) untuk meningkatkan produktiviti getah. klinik.

menyusutkan kandungan garam mineral tanah.  Hakisan tanah menyingkirkan lapisan atas tanah yang subur.  Projek pembangunan seperti penebangan hutan akan memberi kesan buruk kepada ekosistem:  Pemusnahan habitat semula jadi tumbuhan dan haiwan yang mempengaruhi rantai makanan dan jaringan makanan.  Pemanasan global dan pencemaran alam. Projek pembangunan terutamanya yang tidak terancang dan tidak terurus mendatangkan kesan buruk kepada alam sekitar dan mengancamekosistem. Ini akan menyebabkan ketidakseimbangan alam di dalam ekosistem. 23 | P a g e .  Ketidakseimbangan boleh mengakibatkan kematian ataupun kepupusan tumbuhan dan haiwan. mengakibatkan tanah menjadi tidak subur dan terbiar.

Kerajaan Malaysia melindungi dan mengawal alam sekitar sebagai contok Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. b. Menyelaras segala aktiviti pembuangan sisa dan menetapkan had maksimun sisa yang dibuang.  Penguatkuasaan undang-undang i. Akta-akta lain yang dikuatkuasakan oleh kerajaan: a. Akta Kilang dan Jentera 1967/1983 untuk melindungi pekerja daripada pendedahan bunyi yang melebihi 95dB selam 4jam berterusan. Akta Racun Perosak 1974 untuk mengawal penggunaan racun perosak. c. dan bunyi) b. jenis. Mendakwa dan mendenda pihak yang tidak mematuhi undangundang untuk melindungi dan meningkatkan kualiti alam sekitar ii. Menggunakan bakteria pengurai minyak untuk membersihkan tumpahan minyak di laut. Mengawal pengeluaran dan pembuangan (jumlah. Mengitar semula sampah sarap untuk melindungi alam sekitar dan mengekalkan sumber semula jadi. c. Memasang cerobong pada kilang yang mempunyai alat khas untuk menapis zarah halus dan gas toksik sebelum dibebaskan ke dalam udara. b. kandungan dan kesan) supaya tidak mengancam kualiti alam sekitar. Akta Perhutanan Negara 1984 untuk melindungi dan memelihara hutan seta hidupan liar di dalamnya. air. 1985 (pindaan). c.  Penggunaan teknologi I. Adanya satu keadaan keseimbangan antara pengurusan pembangunan dengan pemuliharaan ekosistem untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar bagi menjamin kemandirian hidupan.  Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil dalam pengurusan aktiviti pembangunan dan pemeliharaan ekosistem untuk mengekalkan keseimbangan alam. peraturan ini di kuatkuasakan untuk: a. terma.: a. Pelbagai penggunaan teknologi telah diperkenalkan untuk mencari penyelesaian kepada masalah pencemaran. 24 | P a g e . Mengawal dan mencegah pencemaran alam(meliputi pencemaran udara. d.

b. dan aktiviti pembalakan haram. Merawat sisa toksik dengan menggunakan mikroorganisma untuk mengurai sisa toksik kepada bahan yang tidak bertoksik. Memasang pengubah mangkin untuk menyingkirkan gas toksik seperti karbon monoksida dan mengurangkan karbon dioksida dari asap ekzos. c. pameran dan media massa tentang pengurusan sumber semula jadi: a. seperti rotan yang telah ditebang. c. II. air. Mengawal pencemaran air dan udara yang boleh mengancam kehidupan tumbuhan dan haiwan. f. penebangan pokok hutan paya bakau. d. Mencegah aktiviti pembalakan yang tidak terkawal yang memusnahkan habitat semula jadi tumbuhan dan haiwan. b. 25 | P a g e .   Amalan kawalan biologi I. bahan toksik dan air panas ke dalam sungai untuk mengelakkan pencemaran air dan mengekalkan keseimbangan ekosistem. e. aluminium. Penguatkuasaan Akta Perhutanan Negara untuk mengawal aktiviti-aktiviti perhutanan seperti penerokaan hutan. Kawalan biologi adalah penggunaan pemangsa semula jadi untuk mengawal populasi haiwan perosak. flora dan fauna yang berhabitat di hutan dan paya bakau: a. Mencegah pembuangan sampah sarap. memburu hidupan liar. g. b. Penanaman semual pokok. untuk menghalang hakisan dan melarut resp tanah. Menghasilkan petrol tanpa plumbum untuk mengurangkan pencemaran udara. dan kaca. Menukar sampah sarapp organik kepada biogas seperti mentena yang digunakan sebagai bahan api. Penggunaan semual sumber Bumi melalui proses kitar semula bahan buangan yang diperbuat daripada kertas. II. Pemeliharaan dan pemuliharaan tanah. Menggunakan semual sumber bahan seperti plastik dan botol. Pemeliharaan dan pemuliharan ekosistem I. c. Penguatkuasaan undang-undang untuk melindungi tumbuhan dan haiwan yang terancam untuk mengelakkan kepupusan. Pendidikan alam sekitar secara formal melalui sekolah atau secara tidak formal melalui ceramah.d.  Pendidikan dalam pengurusan sumber I. Mengurangkan penggunaan bahan api fosil dan logam yang tidak mudah diganti. Sumber semula jadi ini perlu dipelihara melalui langkah-langkah beriku: a. Pembaharuan sumber Bumi seperti ikan dan kayu balak. Kawalan biologi untuk mengurangkan populasi haiwan perosak dengan menggunakan organisma lain iaitu musuh semula jadi haiwan tersebut.

Tenaga geo terma e. Penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui I. Bahan api fosil adalah sumber tenaga yang tidak boleh di perbaharui bermakna ia akan habis apabila ia digunakan sepenuhnya.  26 | P a g e . Kecekapan bahan api kenderaan dan mesi perlu dipertingkatkan untuk memberi prestasi yang maksimum. Tenaga yang boleh diperbaharui tidak akan habis dan tidak mencemarkan alam sekitar III. II. I. Menggunakan tenaga dengan cekap juga akan membantu menjimatkan tenaga. Tenaga angin c. Tenaga solar b. Tenaga bio jisim Kecekapan penggunaan tenaga. Contoh-contoh sumber tenaga yang boleh diperbahrui adalah a. Tenaga ombak d. II.

 Pembuangan air kumbahan ke dalam sungai dan longkang.  Untuk memastikan aktiviti ini tidak memusnahkan ekosistem. 27 | P a g e . bahan kaca dan tin aluminium. Pengurusan ekosistem ialah usaha untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar melalui pemeliharaan sumber alam serta perlindungan ekosistem.  Mengadakn program Hari Alam Sekita (5 hb Jun)  Menggalakkan murid sekoalh menyertai Kelab Pencinta Alam yang menitikberatkan nilai menyayangi alam sekitar.  Aktiviti-aktiviti yang biasa dijalankan secara berleluasa dan boleh menyebabkan ekosistem terancam:  Pembuangan sampah sarap di merata tempat terutamnya longkang dan sungai. lankah berikut dicadang:  Undang-undang yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih rapi dilaksanakan oleh pihak berkenaan.  Pembakaran sampah sarap secar terbuka.  Mengadakan program mengitar semula bahan bungan seperti kertas.  Pembuangan bahan efluen dari kilang ke dalm sungai menyebabkan pencemran air.  Melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk memupuk kesedaran untuk bertanggungjawab menjaga ekosistem di sekoalh dan di rumah seperti menjaga kolam ikan dan taman.  Mengadakan kempen hari Bumi atau kempen kebersihan di kawasan perumaha dan sekolah.  Pendidikan diberikan kepada orang rami supaya mengamalkan tabiat menjaga kebersihan kawasan sekeliling dan menjaga ekosistem.  Pelepasan gas berasid dari kilang menyebabkan hijan asid yang merencatkan tumbuhan dan pokok.

28 | P a g e .

29 | P a g e .

30 | P a g e .

rcn. html  http.ultranet/BiologiPages/O/Ozone.//users.ultranet/BiologiPages/A/AirPollution.msn.rcn.com/jkimball.//en.com/jkimball.com/id/6889985.com/jkimball. html 31 | P a g e .ma.wikipedia.ultranet/BiologiPages/A/AcidRain.msnbc.BUKU RUJUKAN  Longman Bilingual Text Essential Biology Form 4 by Betsy Teh Lay Hong INTERNET  http.rcn. html  http.//users.//users. html  http.//www.org/wiki/Global_Warming.ma.ma.h tml  http.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful