Kami ingim menyatankan penghargaan kepada guru mata pelajaran biologi kami iaitu Puan Yusmiwati Binti Yunus

kerana beliau banyak memberi tunjuk ajar kepada kami untuk menyiapkan kertas kerja mengenai Ekosistem Terancam. Atas tunjuk ajar yang beliau berikan kepada kami, kami dapat menyiapkan kertas kerja ini dengan sempurna. Kami juga ingin menyatakan penghargaan kepada kedua-dua ibu bapa kami yang memberikan dorongan dan sumber kewangan kepada kami untuk kami mendapatkan bahan-bahan yang kami perlukan untuk menyiapkan kertas kerja ini. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan kami yang lain kerana memberikan kami rujukan dan sumber daripada buku atau pun internet. Kami melaksanakan kertas kerja ini secara berkumpulan dan kami bersama-sama mencari maklumat untuk menyiapkan kertas keja ini.

1|Page

EKOSISTEM TERANCAM
KESAN PEMBANGUNAN TIDAK TERANCANG DAN SALAH PENGURUSAN EKOSISTEM KESAN RUMAH HIJAU DAN PENIPISAN LAPISAN OZON PENGURUSAN AKTIVITI PEMBANGUNAN DAN EKOSISTEM YANG BETUL

Hakisan Banjir Banjir Kilat Tanah Runtuh Eutrofikasi

Punca Dan Kesan

Impak Ke Atas Ekosistem

Penguatkuasaan undang-undang Penggunaan teknologi

Pencemaran
Jenis Pencemaran Suber Pencemaran Kesan Pencemaran Kesihatan Manusia Habitat Haiwan Dan tumbuhan Bangunan Pertanian Iklim

Pendidikan dalam pengurusan sumber
Pemeliharaan dan pemuliharaan tanah, air, hutan paya bakau

Udara

Air

Terma

Bunyi

Amalan kawalan biologi Penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui Kecekapan penggunaan teknologi

Pemanasan Global
Penipisan Ozon Perubahan Iklim Kepepusan hidupan Penyahhutanan

2|Page

3|Page

 Pertambahan penggunaan pestisid dan baja kimia dalam sektor pertanian.  Perubahan iklim  Kepupusan hidupan. juga dikenali sebagai kesan rumah hujau)  Penyusutan atau penipisan lapisan ozon. udara.  Penerokaan hutan tanpa kawalan.  Banjir kilat.  Eutrofikasi (penyuburan tasik)  Pencemaran air.Impak Aktiviti Manusia Ke Atas Ekosistem (Impact Of Human Activities On The Ecosystem)  Aktiviti-aktivit manusia yang mengancam ekosistem adalah seperti:  Pembangunan dan perindustrian.  Kesan-kesan dari pembangunan tidak terancang dan salah pengurusan ekosistem adalah:  Hakisan tanah.  Tanah runtuh. terma dan bunyi  Pemanasan global (fenomena kenaikan suhu Bumi. 4|Page .  Pertambahan bilangan kenderaan.

 Jadual merumuskan hubungan antara aktiviti pembangunan yang tidak terancang dan disalah urus dan kesannya terhadap alam sekitar. Pembangunan yang tidak terancang Pekembangan industri ringan dan berat yang tidak terkawal Kesan buruk terhadap alam sekitar  Pencemaran air. teram.  Pencemaran udara  Kesan rumah hijau Penerokaan hutan tanpa kawalan (penyahhutanan) Pembinaan bangunan konkrit yang bertingkat-tingkat dan beercermin Perlombongan berlebihan Penggunaan baja yang berlebihan Penggunaan pestisid dan bahan kimia berlebihan Penggunaan bahan api fosil seperti petrolium dan arang batu. udara. dan bunyi  Penipisan lapisan ozon  Kesan rumah hijau  Hakisan tanah  Kesan rumah hijau  Perubahan iklim  Pemanasan global  Pencemaran terma  Kesan rumah hijau  Hakisan tanah  Banjir  Eutrofikasi  Pencemaran air  Pencemaran udara dan air  Kepupusan hidupan  Kesan rumah hujan  Pencemaran udara. Pembakaran bahan buangan domestik 5|Page .

6|Page .

insektisid dan herbisid. i.  Kesan pencemaran udara terhadap bangunan  Hujan asid mengaratkan stuktur logam dan mengakis batu kapur yang digunakan untuk bangunan. 7|Page . dan debu melekat pada permukaan dan menutup stoma. Ini menyebabkan tanah tidak subur.  Kesan pencemaran udara terhadap habitat haiwan dan tumbuhan:  Hujan asid meresap ke dalam tanah dan meningkatkan keasidan tanah yang menyebabkan nutrien penting melarutresap.  Bahan pencemar itu memedihkan mata. Ini mengurangkan penyerapan cahaya matahari oleh klorofil dan resapan karbon dioksida. Akibatnya. c) Kenderaan bermotor. Sisa pepejal kilang b) Kilang perindustrian i. Hutan iii. asma dan penyakit saluran respirasi yang lain. pestisid. Pembakaran api fosil seperti petrolium. bongkah air kutub melebur lalu menaikkan paras air laut menyebabkan banjir dan perubahan iklim.  Peningkatan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera menyababkan suhu bumi meningkat (kesan rumah hijau).  Asap jelaga. Membebaskan gas-gas merbahaya dalam asap ekzos kereta  Kesan pencemaran udara terhadap kesihatan manusia:  Bahan pencemaran gas-gas berasid dan asap menyebabkan penyakit sistem respirasi seperti bronkitis. kanser peparu. menyebabkan penyakit kulit dan konjunktivitis. menyebabkan kadar fotosintesis tumbuhan menurun. diesel dan gas dalam kilang dan stesen janakuasa.Pencemaran Udara  Punca pencemaran udara adalah seperti berikut: a) Pembakaran i.  Hujan asid dalam sungai dan tasik menurunkan nilai pH air dan menyebabkan pemusnahan banyak ikan dan organisma akuatik lain. sesak nafas. Industri pertanian yang menggunakan bahan agrokimia seperti baja. ii. debu dan jelaga bergabung dengan kabus (wap air) untuk membentuk jerebu yang mengancam kesihatan.  Kesan pencemaran udara terhadap iklim]  Asap. Sampah sarap ii.  Jelaga dan debu menyebabkan bangunan kotor.

taufan. kuari. PUNCA Kilang simen. mengurangkan kadar fotosintesis dan mengeluarkan tanaman  Menyebabkan kanser peparu.  Menyebabkan kesan rumah hijau yang meningkatkan suhu atmosfera.    Kolang perindustrian Pembakaran sampah sarap Kenderaan bermotor BAHAN PENCEMAR Debu KESAN BURUK       Jankitan salur respirasi Batuk dan bersin Bangunan menjadi kotor Debu dan jelaga   Pembakaran bahan api fosil dan sampah sarap Sap dari ekzos kenderaan. Karbon monoksida Menyebabkan jerebu Mengaburkan penglihatan Menghalang cahaya daripada sampai ke Bumi dan menutup stoma. keradangan saluran respirasi dan peparu Merosakkan tisu peparu Menyebabkan hujan asid Hujan asid mengakis struktur logam pada jambatan dan batu kapur pada bangunan Merendahkan paras pH tanah dan air Menyebabkan pengurangan pengeluaran hasil pertanian dan kematian organisma akuatik. Karbon dioksida   Sulfur dioksida       8|Page . dan kemarau Ais di kutub melebur. Perubahan iklim menyebabkan banjir. Gas toksik mudah berpadu dengan himoglobin berbanding oksigen. bahan pencemar dan kesannya ke atas hidupan dan persekitaran. Maka. menyebabkan banjir Memedihkan mata. kilang papan. Maka ia mengurangkan kecekapan darah pada oksigen.Jadual merumuskan punca pencemaran udara.

Bila ia mencecah paras toksik yang tinggi. Bahan organik  Boleh disalurkan pada rantai makanan dan berkumpul dalam badan. menyebabkan kemudaratan kepada organisma kerana ia tidak terbiodegrasikan  Mengganggu proses fisiologi  Toksik kepada badan Sinaran radioaktif  Menyebabkan mutasi  Mengakibatkan kanser dan penyakit genetik Klorofluorokarbon (CFC)  Penipisan lapisan ozon  Pemanasan global (perubahan iklim)  Kanser kulit. berbahaya dan tidak terbiodegradasi. Maka. Ia boleh menyebabkan keencatan otot pada kanak-kanak. plmbum boleh berkumpul dalam badan. Nitrogen dioksida  9|Page .Asap dari ekzos kenderaan menggunakan petrol berplumbum Aktiviti industri pertanian Stesen kuasa nuklear Industri busa dan aerosol Menyebabkan hujan asid dan kesan hujan asid  Merosakkan tisu peparu dan menyebabkan bronkitis dan kanser peparu  Memedihkan mata dan keradangan saluran respirasi. Plumbum Toksik.

Mencemarkan air secara fizikal Pereputan sisa organik mengurangkan kepekatan oksigen dalam air Pengumpulan toksik    Pembuangan bahan buangan industri   Sisa organik daripada kelapa sawit dan getah. merkuri dan zink. Ini disebabkan meningkatnya nitrit dan fosfat dalam kumbuhan tidak dirawat. Kandungan ditergen yang tinggi. tifoid dan disenteri.  Pembuangan bahan buangan industri  Pembuangan bahan buangan pertanian  Tumpahan minyak. Sampah sarap yang tidak boleh diurai (tidak biodegrasi) menghalang cahaya matahari sampai ke dalam tumbuhan di dalam sungai dan menyukarkan resapan gas oksigen.    10 | P a g e . mengurangkan kepekatan oksigen dalam air dan mengancam kehidupan akuatik.Pencemaran air  Punca pencemaran air :  Pembuangan kumbuhan tidak dirawat dan bahan buangan domestik ke sungai. Bahan toksik daripada industri elektronik seperti arsenik. plumbum . Punca pencemaran air Bahan pencemar Kesan buruk Pembuangan bahan buangan domestik ke dalam sungai    Kumbahan tidak dirawat (tinja manusia dan air buangan) Sampah sarap Detergen  Menggalakkan pembiakan bakteria yang menyebabkan penyakit kolera.  Jadual menunjukkan punca pencemaran air dan kesannya terhadap hidupan dan persekitaran.

Kesannya. membunuh ikan dan organisma akuatik yang lain. Juga menyebabkan penyakit kanser dan mutasi Kepekatan nitrit dan fosfat yang tinggi dalam air menyebabkan eutrofikasi atau penyuburan tasik dan menggalakkan pertumbuhan alga dengan cepat dimana kemudiannya akan menggunakan bekalan oksigen dalam air. 11 | P a g e . pestisid. herbisid. Menyebabkan kematian hidupan laut Menyebabkan kematian burung laut dan anjing laut Mencemarkan pantai. Kesannya.Bahan buangan pertanian (melarutresap dari ladang ke sungai berdekatan) Baja dan tinja haiwan mengandungi nitrit dan fosfat  Bahan agrokimia seperti insektisid. boleh merosakkan organ dalam badan. menyebabkan kanser dan mencemarkan bekalan air. dan fungisid  Tumpahan minyak Minyak yang tumpah dari kapal tangki minyak    kimia itu tidak dapat diuraikan melalui rantai makanan organisma akuatik menyebabkan keracunan haiwan akuatik dan manusia. Bahan agrokimia ialah bahan yang tidak terbiodegrasikan dan sangat bertoksik dan berbahaya sebab ia boleh disalur dan ke dalam rantai makanan dan berkumpul dalam badan haiwan akuatik dan manusia.

yang tinggi. bilangan microorganisma atau bakteria.D. 12 | P a g e . semakin tercemar sampel air itu.O.D. Maka. dengan pencemaran air. bilangan bilagan  Larutan metilena biru digunakan untuk nenguji kehadiran oksigen dalam air. tinggi aras pencemaran air yang tinggi bakteria yang banyak kepekatan oksigen terlarut rendah haiwan akuatik berkurang. digunakan sebagai satu ukuran bagi jumlah jenis bahan pencemar organik tertentu dalam air.O.O.  Semalin tinggi nilai B.O.O.O.D.D.).  B.  Pertambahan kandungan nitrat dan fosfat daripada baja atau kumbahan menggalakkan eutrofikasi.D.  Bilangan bakteria aerob yang mengurai jirim tumbuhan yang mati juga meningkatkan penggunaan oksigen terlarut dalam air.  Pertumbuhan alga yang cepat dan proses penguraian oleh bakteria menggunakan bekalan oksigen di dalam air dan dengan itu meningkatkan keperluan oksogen biokimia (B. kolam atau air sungai.  Hubung kait antara nilai B. Keperluan Oksigen Biokimia (B..D.. Nilai B.D. Keadaan kekurangan oksigen menyebabkan warna metilena biru diluntur dengan cepat dan mempunyai nilai B. semakin kurang kepekatan yang terlarut dalam air. boleh digunakan untuk mengukur paras pencemaran air.O.Eutrofikasi  Eutrofikasi berlaku akibat pertambahan baja atau kumbahan dalam tasik. Ia menggalakkan pertumbuhan alga dan mengpertingkatkan populasi alga yang cepat.  Semakin tinggi nilai B.  B. yang tinggi menunjukkan kehadiran menunjukkan bilangan mikroorganisma yang banyak.O.D. kepekatan oksigen yang terlarut dan bilangan haiwan akuatik.D.O.)  Kaperluan oksigen biokimia adalah jumlah oksigen yang digunakan oleh mikroorganisma (bakteria dan alga) untuk penguraian sisa dalam air. ini menunjukkan paras pencemaran yang tinggi.

reaktor nuklear dan stesen janakuasa elektrik.  Punca pencemaran bunyi adalah:  Kapal terbang  Kereta api  Kerja pembinaan  Mesin dan jentera dalam kilang  Kenderaan di jalan raya.  Bangunan yang bercermin.D. kehidupan akuatik akan mati.  Kenaikan suhu air meningkatkan proses penguraian bahan organik dan meningkatkan nilai B.  Apabila suhu air menjadi 5°C melebihi suhu air biasa.  Punca pencemaran terma:  Pembuangan air panas daripada kilang.. Ini mengurangkan kepekatan oksigen di dalam air dan menyebabkan organisma akuatik mati  Bangunan bercermin memantulkan sinaran cahaya matahari daripada satu bangunan ke bangunan bercermin yang lain. Ini menyebabkan haba terperangkap di antara bangunan bercermin dan meningkatkan suhu udara di sekitar kawasan tersebut.  Kesan pencemaran bunyi ialah:  Masalah pendengaran (pekak)  Sakit telinga  Sakit kepala  Gangguan emosi dan mental  Tekanan darah tinggi  Sakit jiwa 13 | P a g e . Pecemaran bunyi  Pencemaran bunyi ialah keaadan dimana terdapat bunyi yang berlebihan di persekitaran sehingga mengganggu keselesaan hidup.Pencemaran terma  Pencemaran terma ialah pembebasan haba yang berlebihan ke alam sekitar.O.  Kenyaringan bunyi diukur dalam unit desibel (dB) dan manusia hanya dapat menerima bunyi hingga 80dB.

14 | P a g e .

 Kesan rumah hijau adalah satu fenomena peningkatan suhu bumi.  Aktiviti manusia yang berikut boleh meningkatkan kepekatan karbon dioksida dalam atmosfera yang menyebabkan kesan rumah hijau:  Pembakaran bahan api dalam kilang  Pembakaran hutan  Penebangan dan penerokaan hutan  Pembakaran sampah sarap secara terbuka  Pembakaran arang batu oleh stesen janakuasa  Kenderaan bermotor  Penggunaan bahan klorofluorokarbon (CFC) 15 | P a g e . metana. Ini disebabkan haba yang diserap dan terperangkap di dalam atmosfera Bumi oleh gas tertentu (gas rumah hijau) seperti karbon dioksida. dan oksida nitrogen. kloroflurokarbon.

tenaga haba terperangkap dalam lapisan bawah atmosfera menyebabkan suhu bumi meningkat dan mengakibatkan pemanasan yang menyerupai keadaan di dalam rumah hijau dimana sinar matahari dan sinar ultralembayang yang menembusi panel kaca rumah hijau tidak dipantulkan semula ke atmosfera.  Fenomena ini meningkatkan suhu bumi dan atmosferanya menyebabkan kesan rumah hijau.  Akibat kesan rumah hijau (peningkatan suhu dunia) adalah seperti berikut:  Kenaikan aras laut  Perubahan iklim  Produktiviti pertanian. bertukar menjadi haba.  Akibatnya. Kesan rumah hijau terjadi melalui proses berikut:  Sinaran matahari ke Bumi .  Lebih kurang separuh daripada 70% sinar suria yang menembusi atmosfera. 16 | P a g e .  Sebahagian tenaga haba dipantul semula ke angkasa lepas sebagai sinar inframerah dan kebanyakannya diserap oleh karbon dioksida.enembusi melalui atmosfera sebagai sinar suria dan sinar ultralembayang.

 Hasil tanaman dan ternakan haiwan berkurang ]  Banyak habitat haiwan akan musnah. akibatnya berlaku perpindahan haiwan. 17 | P a g e . kemarau dan banjir.  Pencairan ais di kutub utara dan kutub selatan akan meningkatkan aras air laut dan menyebabkan banjir di kawasan tanah yang rendah. Kesan pemanasan global:  Mempercepatkan penyejatan air dan mengurangkan kelembapan tana  Perubahan cuaca seperti perubahan arah angin dan taburan hujan akan menyebabkan taufan.

getah busa untuk membuat kusyen. polisterena untuk pembungkusan makanan. F Cl C Cl Molekul CFC  Sinar Ultralembayang Cl Atom klorin dibebaskan Atom klorin yang terbebas bertindak balas dengan ozon untuk menghasilkan klorin monoksida dan molikul oksigen. iaitu 20-50km dari permukaan bumi  Penipisan lapisan ozon berlaku sepanjang kedua-dua artik dan antartik. bahan semburan aerosol. membentuk lubang ozon. Lubang ozon yang dijumpai di artartik adalah sebesar benua Amerika Syarikat.  Lapisan ozon dikenali sebagai stratosfera.  Proses pemusnahan ozon oleh (CFC)  Sinar ultra lembayang memutuskan ikatan atom klorin dan CFC. Cl Cl + Oksigen Ozon Klorin monoksida 18 | P a g e .  Bahan pencemar lain seperti halogen. gas klorin dan oksida nitrogen juga boleh memusnahkan ozon dan klorofluorokarbon merupakan punca utamanya. bantal dan tilam. Ozon ialah sejenis gas yang terdiri daripada tiga atom oksigen (O3).  Klurofluorokarbon digunakan dengan meluas sebagai bahan penyejuk dalam peti sejuk dan alat pendingin hawa.

Peningkatan suhu persekitaran (yang menyebabkan kesan rumah hijau) ii. ii.  Terhadap kesihatan manusia. Kadar fotosintesis menurun akibat pemusnahan stoma dan klorofil pada daun. Kanser kulit (melanoma) ii. Kemerosotan sistem keimunan manusia 19 | P a g e . Akibatnya. atom klorin terbebas dan akan memusnahkan molekul ozon yang lain.  Terhadap alam sekitar i. Atom oksigen bebas Cl Klorin monoksida Cl atom klorin bebas + molekul oksigen  Kesan penipisan lapisan ozon menyebabkan sinar ultralembayang yeng berlebihan sampai ke Bumi. Kerosakan mata atau penyakit katarak iii. Mengancam keseimbangan ekologi dan pemusnahan organisma akuatik seperti plankton. Atom oksigen yang terbebas dalam atmosfera akan memutuskan ikatan klorin monoksida. Perubahan iklim dan cuaca iii. i. Perubahan arah angin  Terhadap tumbuhan i.

Akibatnya. Penipisan lapisan ozon membenarkan sinar ultralembayang sampai ke Bumi dan memusnahkan plankton dalam rantai makanan.  Pemanasan global menyebabkan kemarau panjang dan perubahan iklim. tumbuhan hijau yang merupakan pengeluar dalam rantai makanan tidak dapat menjalankan fotosintesis dengan berkesan. Tumbuhan akan mati dan kompenen biosis dalam ekosistem tergangu. Akibatnya. keseimbangan pelbagai ekosistem di Bumi terjejas. kompenen abiosis dalam ekosistem terganggu dan akan menyebabkan taburan dan populasi kompenen biosis terpengaruh. 20 | P a g e . Ini akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan seterusnya mengancam ekosistem lain dalam air.  Sinar ultralembayang juga mengurangkan bilangan stoma dan klorofil pada daun. Oleh itu.

21 | P a g e .

klinik. bekalan elektrik dan bekalan air.  Strategi pembangunan adalah untuk meningkatkan kualiti hidup penduduk di luar bandar dan dapat menyediakan kemudahan infrastruktur seperti projek perumahan kos rendah. 22 | P a g e . jalan raya. Projek ini meningkatkan kualiti hidup dengan cara berikut: i. Teknologi moden digunakan dalam pertanian dengan bantuan agensi kerajaan seperti Lembaga Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM) untuk meningkatkan produktiviti getah. Menyediakan tempat kediaman ii. sekolah. perumahan.   Hutan diteroka untuk sektor pertanian meningkatkan hasil tanaman dan meningkatkan taraf sosio ekonomi masyarakat dan untuk projek perumahan supaya dapat menampung pertambahan populasi. pertanian dan pembinaan lebuh raya.  Bidang industri  Kerajaan berusah untuk menarik pelabur asing untuk melabur. Ini akan membantu mempercepatkan perkembangan dalam sektor perindustrian dandapat menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat dan meninggikan pendapatan per kapita negara. Menambahkan bekalan makanan iii. Bidang pertanian  Penerokaan hutan dilakukan untuk menyediakan kawasan tanah baru untuk pembangunan perindustrian. Menyediakan kemudahan pengangkutan.

23 | P a g e .  Pemanasan global dan pencemaran alam. Ini akan menyebabkan ketidakseimbangan alam di dalam ekosistem.  Hakisan tanah menyingkirkan lapisan atas tanah yang subur.  Ketidakseimbangan boleh mengakibatkan kematian ataupun kepupusan tumbuhan dan haiwan.  Projek pembangunan seperti penebangan hutan akan memberi kesan buruk kepada ekosistem:  Pemusnahan habitat semula jadi tumbuhan dan haiwan yang mempengaruhi rantai makanan dan jaringan makanan. menyusutkan kandungan garam mineral tanah. mengakibatkan tanah menjadi tidak subur dan terbiar. Projek pembangunan terutamanya yang tidak terancang dan tidak terurus mendatangkan kesan buruk kepada alam sekitar dan mengancamekosistem.

 Adanya satu keadaan keseimbangan antara pengurusan pembangunan dengan pemuliharaan ekosistem untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar bagi menjamin kemandirian hidupan. Menyelaras segala aktiviti pembuangan sisa dan menetapkan had maksimun sisa yang dibuang. Pelbagai penggunaan teknologi telah diperkenalkan untuk mencari penyelesaian kepada masalah pencemaran. peraturan ini di kuatkuasakan untuk: a. 1985 (pindaan).  Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil dalam pengurusan aktiviti pembangunan dan pemeliharaan ekosistem untuk mengekalkan keseimbangan alam. air. Akta Perhutanan Negara 1984 untuk melindungi dan memelihara hutan seta hidupan liar di dalamnya. Menggunakan bakteria pengurai minyak untuk membersihkan tumpahan minyak di laut. b. jenis. dan bunyi) b. Memasang cerobong pada kilang yang mempunyai alat khas untuk menapis zarah halus dan gas toksik sebelum dibebaskan ke dalam udara. Akta-akta lain yang dikuatkuasakan oleh kerajaan: a.  Penguatkuasaan undang-undang i. d. Akta Racun Perosak 1974 untuk mengawal penggunaan racun perosak. kandungan dan kesan) supaya tidak mengancam kualiti alam sekitar. Kerajaan Malaysia melindungi dan mengawal alam sekitar sebagai contok Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Mengitar semula sampah sarap untuk melindungi alam sekitar dan mengekalkan sumber semula jadi. b. c. c.: a. Mendakwa dan mendenda pihak yang tidak mematuhi undangundang untuk melindungi dan meningkatkan kualiti alam sekitar ii.  Penggunaan teknologi I. Mengawal pengeluaran dan pembuangan (jumlah. terma. c. Mengawal dan mencegah pencemaran alam(meliputi pencemaran udara. Akta Kilang dan Jentera 1967/1983 untuk melindungi pekerja daripada pendedahan bunyi yang melebihi 95dB selam 4jam berterusan. 24 | P a g e .

Pemeliharaan dan pemuliharan ekosistem I. e. c. untuk menghalang hakisan dan melarut resp tanah. Penguatkuasaan undang-undang untuk melindungi tumbuhan dan haiwan yang terancam untuk mengelakkan kepupusan. g. flora dan fauna yang berhabitat di hutan dan paya bakau: a. Penanaman semual pokok. Merawat sisa toksik dengan menggunakan mikroorganisma untuk mengurai sisa toksik kepada bahan yang tidak bertoksik. b. aluminium. b. Penggunaan semual sumber Bumi melalui proses kitar semula bahan buangan yang diperbuat daripada kertas. Pendidikan alam sekitar secara formal melalui sekolah atau secara tidak formal melalui ceramah. Penguatkuasaan Akta Perhutanan Negara untuk mengawal aktiviti-aktiviti perhutanan seperti penerokaan hutan. Sumber semula jadi ini perlu dipelihara melalui langkah-langkah beriku: a. II. Kawalan biologi adalah penggunaan pemangsa semula jadi untuk mengawal populasi haiwan perosak. dan kaca. Menggunakan semual sumber bahan seperti plastik dan botol.d. Pembaharuan sumber Bumi seperti ikan dan kayu balak. memburu hidupan liar.  Pendidikan dalam pengurusan sumber I. Menukar sampah sarapp organik kepada biogas seperti mentena yang digunakan sebagai bahan api. Kawalan biologi untuk mengurangkan populasi haiwan perosak dengan menggunakan organisma lain iaitu musuh semula jadi haiwan tersebut. c. c. 25 | P a g e . dan aktiviti pembalakan haram. d. f. b. penebangan pokok hutan paya bakau. Mencegah aktiviti pembalakan yang tidak terkawal yang memusnahkan habitat semula jadi tumbuhan dan haiwan. Menghasilkan petrol tanpa plumbum untuk mengurangkan pencemaran udara. Mengawal pencemaran air dan udara yang boleh mengancam kehidupan tumbuhan dan haiwan.   Amalan kawalan biologi I. air. II. seperti rotan yang telah ditebang. bahan toksik dan air panas ke dalam sungai untuk mengelakkan pencemaran air dan mengekalkan keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan dan pemuliharaan tanah. pameran dan media massa tentang pengurusan sumber semula jadi: a. Mencegah pembuangan sampah sarap. Mengurangkan penggunaan bahan api fosil dan logam yang tidak mudah diganti. Memasang pengubah mangkin untuk menyingkirkan gas toksik seperti karbon monoksida dan mengurangkan karbon dioksida dari asap ekzos.

I. Tenaga solar b. Tenaga angin c. Tenaga bio jisim Kecekapan penggunaan tenaga. Tenaga yang boleh diperbaharui tidak akan habis dan tidak mencemarkan alam sekitar III.  26 | P a g e . II. Tenaga geo terma e. Tenaga ombak d. II. Menggunakan tenaga dengan cekap juga akan membantu menjimatkan tenaga. Bahan api fosil adalah sumber tenaga yang tidak boleh di perbaharui bermakna ia akan habis apabila ia digunakan sepenuhnya. Penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui I. Contoh-contoh sumber tenaga yang boleh diperbahrui adalah a. Kecekapan bahan api kenderaan dan mesi perlu dipertingkatkan untuk memberi prestasi yang maksimum.

 Mengadakn program Hari Alam Sekita (5 hb Jun)  Menggalakkan murid sekoalh menyertai Kelab Pencinta Alam yang menitikberatkan nilai menyayangi alam sekitar.  Untuk memastikan aktiviti ini tidak memusnahkan ekosistem. 27 | P a g e .  Pembakaran sampah sarap secar terbuka.  Pembuangan air kumbahan ke dalam sungai dan longkang. bahan kaca dan tin aluminium. lankah berikut dicadang:  Undang-undang yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih rapi dilaksanakan oleh pihak berkenaan.  Pembuangan bahan efluen dari kilang ke dalm sungai menyebabkan pencemran air. Pengurusan ekosistem ialah usaha untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar melalui pemeliharaan sumber alam serta perlindungan ekosistem.  Pendidikan diberikan kepada orang rami supaya mengamalkan tabiat menjaga kebersihan kawasan sekeliling dan menjaga ekosistem.  Pelepasan gas berasid dari kilang menyebabkan hijan asid yang merencatkan tumbuhan dan pokok.  Aktiviti-aktiviti yang biasa dijalankan secara berleluasa dan boleh menyebabkan ekosistem terancam:  Pembuangan sampah sarap di merata tempat terutamnya longkang dan sungai.  Mengadakan kempen hari Bumi atau kempen kebersihan di kawasan perumaha dan sekolah.  Melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk memupuk kesedaran untuk bertanggungjawab menjaga ekosistem di sekoalh dan di rumah seperti menjaga kolam ikan dan taman.  Mengadakan program mengitar semula bahan bungan seperti kertas.

28 | P a g e .

29 | P a g e .

30 | P a g e .

msn.//users.ultranet/BiologiPages/A/AirPollution.wikipedia.ultranet/BiologiPages/O/Ozone.org/wiki/Global_Warming. html  http.BUKU RUJUKAN  Longman Bilingual Text Essential Biology Form 4 by Betsy Teh Lay Hong INTERNET  http.//www.rcn. html  http.h tml  http.com/id/6889985.ma. html 31 | P a g e .//en.rcn.ultranet/BiologiPages/A/AcidRain. html  http.//users.msnbc.ma.//users.com/jkimball.com/jkimball.rcn.ma.com/jkimball.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful