Kami ingim menyatankan penghargaan kepada guru mata pelajaran biologi kami iaitu Puan Yusmiwati Binti Yunus

kerana beliau banyak memberi tunjuk ajar kepada kami untuk menyiapkan kertas kerja mengenai Ekosistem Terancam. Atas tunjuk ajar yang beliau berikan kepada kami, kami dapat menyiapkan kertas kerja ini dengan sempurna. Kami juga ingin menyatakan penghargaan kepada kedua-dua ibu bapa kami yang memberikan dorongan dan sumber kewangan kepada kami untuk kami mendapatkan bahan-bahan yang kami perlukan untuk menyiapkan kertas kerja ini. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan kami yang lain kerana memberikan kami rujukan dan sumber daripada buku atau pun internet. Kami melaksanakan kertas kerja ini secara berkumpulan dan kami bersama-sama mencari maklumat untuk menyiapkan kertas keja ini.

1|Page

EKOSISTEM TERANCAM
KESAN PEMBANGUNAN TIDAK TERANCANG DAN SALAH PENGURUSAN EKOSISTEM KESAN RUMAH HIJAU DAN PENIPISAN LAPISAN OZON PENGURUSAN AKTIVITI PEMBANGUNAN DAN EKOSISTEM YANG BETUL

Hakisan Banjir Banjir Kilat Tanah Runtuh Eutrofikasi

Punca Dan Kesan

Impak Ke Atas Ekosistem

Penguatkuasaan undang-undang Penggunaan teknologi

Pencemaran
Jenis Pencemaran Suber Pencemaran Kesan Pencemaran Kesihatan Manusia Habitat Haiwan Dan tumbuhan Bangunan Pertanian Iklim

Pendidikan dalam pengurusan sumber
Pemeliharaan dan pemuliharaan tanah, air, hutan paya bakau

Udara

Air

Terma

Bunyi

Amalan kawalan biologi Penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui Kecekapan penggunaan teknologi

Pemanasan Global
Penipisan Ozon Perubahan Iklim Kepepusan hidupan Penyahhutanan

2|Page

3|Page

 Tanah runtuh. juga dikenali sebagai kesan rumah hujau)  Penyusutan atau penipisan lapisan ozon.  Eutrofikasi (penyuburan tasik)  Pencemaran air.Impak Aktiviti Manusia Ke Atas Ekosistem (Impact Of Human Activities On The Ecosystem)  Aktiviti-aktivit manusia yang mengancam ekosistem adalah seperti:  Pembangunan dan perindustrian.  Pertambahan bilangan kenderaan.  Kesan-kesan dari pembangunan tidak terancang dan salah pengurusan ekosistem adalah:  Hakisan tanah.  Perubahan iklim  Kepupusan hidupan.  Penerokaan hutan tanpa kawalan. udara.  Pertambahan penggunaan pestisid dan baja kimia dalam sektor pertanian.  Banjir kilat. terma dan bunyi  Pemanasan global (fenomena kenaikan suhu Bumi. 4|Page .

Pembangunan yang tidak terancang Pekembangan industri ringan dan berat yang tidak terkawal Kesan buruk terhadap alam sekitar  Pencemaran air. Pembakaran bahan buangan domestik 5|Page . udara. dan bunyi  Penipisan lapisan ozon  Kesan rumah hijau  Hakisan tanah  Kesan rumah hijau  Perubahan iklim  Pemanasan global  Pencemaran terma  Kesan rumah hijau  Hakisan tanah  Banjir  Eutrofikasi  Pencemaran air  Pencemaran udara dan air  Kepupusan hidupan  Kesan rumah hujan  Pencemaran udara.  Pencemaran udara  Kesan rumah hijau Penerokaan hutan tanpa kawalan (penyahhutanan) Pembinaan bangunan konkrit yang bertingkat-tingkat dan beercermin Perlombongan berlebihan Penggunaan baja yang berlebihan Penggunaan pestisid dan bahan kimia berlebihan Penggunaan bahan api fosil seperti petrolium dan arang batu. teram. Jadual merumuskan hubungan antara aktiviti pembangunan yang tidak terancang dan disalah urus dan kesannya terhadap alam sekitar.

6|Page .

 Hujan asid dalam sungai dan tasik menurunkan nilai pH air dan menyebabkan pemusnahan banyak ikan dan organisma akuatik lain. Akibatnya. 7|Page . pestisid.  Jelaga dan debu menyebabkan bangunan kotor. kanser peparu. Pembakaran api fosil seperti petrolium. insektisid dan herbisid. Ini menyebabkan tanah tidak subur. menyebabkan penyakit kulit dan konjunktivitis.  Peningkatan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera menyababkan suhu bumi meningkat (kesan rumah hijau). diesel dan gas dalam kilang dan stesen janakuasa. Ini mengurangkan penyerapan cahaya matahari oleh klorofil dan resapan karbon dioksida. c) Kenderaan bermotor.  Kesan pencemaran udara terhadap bangunan  Hujan asid mengaratkan stuktur logam dan mengakis batu kapur yang digunakan untuk bangunan. ii. Membebaskan gas-gas merbahaya dalam asap ekzos kereta  Kesan pencemaran udara terhadap kesihatan manusia:  Bahan pencemaran gas-gas berasid dan asap menyebabkan penyakit sistem respirasi seperti bronkitis. Sisa pepejal kilang b) Kilang perindustrian i. Sampah sarap ii. Industri pertanian yang menggunakan bahan agrokimia seperti baja. i.  Bahan pencemar itu memedihkan mata. bongkah air kutub melebur lalu menaikkan paras air laut menyebabkan banjir dan perubahan iklim. dan debu melekat pada permukaan dan menutup stoma. debu dan jelaga bergabung dengan kabus (wap air) untuk membentuk jerebu yang mengancam kesihatan.Pencemaran Udara  Punca pencemaran udara adalah seperti berikut: a) Pembakaran i. sesak nafas. asma dan penyakit saluran respirasi yang lain.  Kesan pencemaran udara terhadap iklim]  Asap.  Asap jelaga.  Kesan pencemaran udara terhadap habitat haiwan dan tumbuhan:  Hujan asid meresap ke dalam tanah dan meningkatkan keasidan tanah yang menyebabkan nutrien penting melarutresap. Hutan iii. menyebabkan kadar fotosintesis tumbuhan menurun.

taufan. kuari. kilang papan. Perubahan iklim menyebabkan banjir. menyebabkan banjir Memedihkan mata. Gas toksik mudah berpadu dengan himoglobin berbanding oksigen.Jadual merumuskan punca pencemaran udara. PUNCA Kilang simen. Maka ia mengurangkan kecekapan darah pada oksigen. mengurangkan kadar fotosintesis dan mengeluarkan tanaman  Menyebabkan kanser peparu.  Menyebabkan kesan rumah hijau yang meningkatkan suhu atmosfera. Karbon dioksida   Sulfur dioksida       8|Page . dan kemarau Ais di kutub melebur. keradangan saluran respirasi dan peparu Merosakkan tisu peparu Menyebabkan hujan asid Hujan asid mengakis struktur logam pada jambatan dan batu kapur pada bangunan Merendahkan paras pH tanah dan air Menyebabkan pengurangan pengeluaran hasil pertanian dan kematian organisma akuatik. Maka.    Kolang perindustrian Pembakaran sampah sarap Kenderaan bermotor BAHAN PENCEMAR Debu KESAN BURUK       Jankitan salur respirasi Batuk dan bersin Bangunan menjadi kotor Debu dan jelaga   Pembakaran bahan api fosil dan sampah sarap Sap dari ekzos kenderaan. Karbon monoksida Menyebabkan jerebu Mengaburkan penglihatan Menghalang cahaya daripada sampai ke Bumi dan menutup stoma. bahan pencemar dan kesannya ke atas hidupan dan persekitaran.

Bahan organik  Boleh disalurkan pada rantai makanan dan berkumpul dalam badan. Bila ia mencecah paras toksik yang tinggi. Plumbum Toksik. menyebabkan kemudaratan kepada organisma kerana ia tidak terbiodegrasikan  Mengganggu proses fisiologi  Toksik kepada badan Sinaran radioaktif  Menyebabkan mutasi  Mengakibatkan kanser dan penyakit genetik Klorofluorokarbon (CFC)  Penipisan lapisan ozon  Pemanasan global (perubahan iklim)  Kanser kulit. berbahaya dan tidak terbiodegradasi. Ia boleh menyebabkan keencatan otot pada kanak-kanak. Nitrogen dioksida  9|Page .Asap dari ekzos kenderaan menggunakan petrol berplumbum Aktiviti industri pertanian Stesen kuasa nuklear Industri busa dan aerosol Menyebabkan hujan asid dan kesan hujan asid  Merosakkan tisu peparu dan menyebabkan bronkitis dan kanser peparu  Memedihkan mata dan keradangan saluran respirasi. Maka. plmbum boleh berkumpul dalam badan.

   10 | P a g e . Ini disebabkan meningkatnya nitrit dan fosfat dalam kumbuhan tidak dirawat.  Pembuangan bahan buangan industri  Pembuangan bahan buangan pertanian  Tumpahan minyak. mengurangkan kepekatan oksigen dalam air dan mengancam kehidupan akuatik. tifoid dan disenteri.Pencemaran air  Punca pencemaran air :  Pembuangan kumbuhan tidak dirawat dan bahan buangan domestik ke sungai. plumbum . Kandungan ditergen yang tinggi. Bahan toksik daripada industri elektronik seperti arsenik. Punca pencemaran air Bahan pencemar Kesan buruk Pembuangan bahan buangan domestik ke dalam sungai    Kumbahan tidak dirawat (tinja manusia dan air buangan) Sampah sarap Detergen  Menggalakkan pembiakan bakteria yang menyebabkan penyakit kolera. Sampah sarap yang tidak boleh diurai (tidak biodegrasi) menghalang cahaya matahari sampai ke dalam tumbuhan di dalam sungai dan menyukarkan resapan gas oksigen. merkuri dan zink.  Jadual menunjukkan punca pencemaran air dan kesannya terhadap hidupan dan persekitaran. Mencemarkan air secara fizikal Pereputan sisa organik mengurangkan kepekatan oksigen dalam air Pengumpulan toksik    Pembuangan bahan buangan industri   Sisa organik daripada kelapa sawit dan getah.

11 | P a g e . Kesannya. boleh merosakkan organ dalam badan. Bahan agrokimia ialah bahan yang tidak terbiodegrasikan dan sangat bertoksik dan berbahaya sebab ia boleh disalur dan ke dalam rantai makanan dan berkumpul dalam badan haiwan akuatik dan manusia. Kesannya.Bahan buangan pertanian (melarutresap dari ladang ke sungai berdekatan) Baja dan tinja haiwan mengandungi nitrit dan fosfat  Bahan agrokimia seperti insektisid. dan fungisid  Tumpahan minyak Minyak yang tumpah dari kapal tangki minyak    kimia itu tidak dapat diuraikan melalui rantai makanan organisma akuatik menyebabkan keracunan haiwan akuatik dan manusia. menyebabkan kanser dan mencemarkan bekalan air. Menyebabkan kematian hidupan laut Menyebabkan kematian burung laut dan anjing laut Mencemarkan pantai. herbisid. pestisid. Juga menyebabkan penyakit kanser dan mutasi Kepekatan nitrit dan fosfat yang tinggi dalam air menyebabkan eutrofikasi atau penyuburan tasik dan menggalakkan pertumbuhan alga dengan cepat dimana kemudiannya akan menggunakan bekalan oksigen dalam air. membunuh ikan dan organisma akuatik yang lain.

digunakan sebagai satu ukuran bagi jumlah jenis bahan pencemar organik tertentu dalam air.  Hubung kait antara nilai B.  B.  Bilangan bakteria aerob yang mengurai jirim tumbuhan yang mati juga meningkatkan penggunaan oksigen terlarut dalam air.O.D.D.)  Kaperluan oksigen biokimia adalah jumlah oksigen yang digunakan oleh mikroorganisma (bakteria dan alga) untuk penguraian sisa dalam air.O. Keperluan Oksigen Biokimia (B. yang tinggi. semakin tercemar sampel air itu. dengan pencemaran air.O. 12 | P a g e .D.  Pertambahan kandungan nitrat dan fosfat daripada baja atau kumbahan menggalakkan eutrofikasi.D.  B.  Pertumbuhan alga yang cepat dan proses penguraian oleh bakteria menggunakan bekalan oksigen di dalam air dan dengan itu meningkatkan keperluan oksogen biokimia (B.O.). ini menunjukkan paras pencemaran yang tinggi. Nilai B.  Semalin tinggi nilai B. semakin kurang kepekatan yang terlarut dalam air. Maka.O.O. kepekatan oksigen yang terlarut dan bilangan haiwan akuatik. Keadaan kekurangan oksigen menyebabkan warna metilena biru diluntur dengan cepat dan mempunyai nilai B.. boleh digunakan untuk mengukur paras pencemaran air.Eutrofikasi  Eutrofikasi berlaku akibat pertambahan baja atau kumbahan dalam tasik.D.D. yang tinggi menunjukkan kehadiran menunjukkan bilangan mikroorganisma yang banyak.O. kolam atau air sungai.O. Ia menggalakkan pertumbuhan alga dan mengpertingkatkan populasi alga yang cepat. bilangan bilagan  Larutan metilena biru digunakan untuk nenguji kehadiran oksigen dalam air.O. tinggi aras pencemaran air yang tinggi bakteria yang banyak kepekatan oksigen terlarut rendah haiwan akuatik berkurang.  Semakin tinggi nilai B.D. bilangan microorganisma atau bakteria.D..D.

reaktor nuklear dan stesen janakuasa elektrik.  Kenaikan suhu air meningkatkan proses penguraian bahan organik dan meningkatkan nilai B.. kehidupan akuatik akan mati.  Kenyaringan bunyi diukur dalam unit desibel (dB) dan manusia hanya dapat menerima bunyi hingga 80dB.Pencemaran terma  Pencemaran terma ialah pembebasan haba yang berlebihan ke alam sekitar.  Bangunan yang bercermin.  Punca pencemaran bunyi adalah:  Kapal terbang  Kereta api  Kerja pembinaan  Mesin dan jentera dalam kilang  Kenderaan di jalan raya.  Kesan pencemaran bunyi ialah:  Masalah pendengaran (pekak)  Sakit telinga  Sakit kepala  Gangguan emosi dan mental  Tekanan darah tinggi  Sakit jiwa 13 | P a g e . Ini menyebabkan haba terperangkap di antara bangunan bercermin dan meningkatkan suhu udara di sekitar kawasan tersebut.O. Pecemaran bunyi  Pencemaran bunyi ialah keaadan dimana terdapat bunyi yang berlebihan di persekitaran sehingga mengganggu keselesaan hidup.  Punca pencemaran terma:  Pembuangan air panas daripada kilang. Ini mengurangkan kepekatan oksigen di dalam air dan menyebabkan organisma akuatik mati  Bangunan bercermin memantulkan sinaran cahaya matahari daripada satu bangunan ke bangunan bercermin yang lain.  Apabila suhu air menjadi 5°C melebihi suhu air biasa.D.

14 | P a g e .

 Kesan rumah hijau adalah satu fenomena peningkatan suhu bumi.  Aktiviti manusia yang berikut boleh meningkatkan kepekatan karbon dioksida dalam atmosfera yang menyebabkan kesan rumah hijau:  Pembakaran bahan api dalam kilang  Pembakaran hutan  Penebangan dan penerokaan hutan  Pembakaran sampah sarap secara terbuka  Pembakaran arang batu oleh stesen janakuasa  Kenderaan bermotor  Penggunaan bahan klorofluorokarbon (CFC) 15 | P a g e . dan oksida nitrogen. kloroflurokarbon. Ini disebabkan haba yang diserap dan terperangkap di dalam atmosfera Bumi oleh gas tertentu (gas rumah hijau) seperti karbon dioksida. metana.

 Sebahagian tenaga haba dipantul semula ke angkasa lepas sebagai sinar inframerah dan kebanyakannya diserap oleh karbon dioksida. tenaga haba terperangkap dalam lapisan bawah atmosfera menyebabkan suhu bumi meningkat dan mengakibatkan pemanasan yang menyerupai keadaan di dalam rumah hijau dimana sinar matahari dan sinar ultralembayang yang menembusi panel kaca rumah hijau tidak dipantulkan semula ke atmosfera.enembusi melalui atmosfera sebagai sinar suria dan sinar ultralembayang.  Akibat kesan rumah hijau (peningkatan suhu dunia) adalah seperti berikut:  Kenaikan aras laut  Perubahan iklim  Produktiviti pertanian.  Fenomena ini meningkatkan suhu bumi dan atmosferanya menyebabkan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau terjadi melalui proses berikut:  Sinaran matahari ke Bumi .  Lebih kurang separuh daripada 70% sinar suria yang menembusi atmosfera. 16 | P a g e .  Akibatnya. bertukar menjadi haba.

akibatnya berlaku perpindahan haiwan. Kesan pemanasan global:  Mempercepatkan penyejatan air dan mengurangkan kelembapan tana  Perubahan cuaca seperti perubahan arah angin dan taburan hujan akan menyebabkan taufan. 17 | P a g e .  Hasil tanaman dan ternakan haiwan berkurang ]  Banyak habitat haiwan akan musnah.  Pencairan ais di kutub utara dan kutub selatan akan meningkatkan aras air laut dan menyebabkan banjir di kawasan tanah yang rendah. kemarau dan banjir.

 Proses pemusnahan ozon oleh (CFC)  Sinar ultra lembayang memutuskan ikatan atom klorin dan CFC.  Lapisan ozon dikenali sebagai stratosfera. F Cl C Cl Molekul CFC  Sinar Ultralembayang Cl Atom klorin dibebaskan Atom klorin yang terbebas bertindak balas dengan ozon untuk menghasilkan klorin monoksida dan molikul oksigen. bahan semburan aerosol. iaitu 20-50km dari permukaan bumi  Penipisan lapisan ozon berlaku sepanjang kedua-dua artik dan antartik. getah busa untuk membuat kusyen.  Bahan pencemar lain seperti halogen. membentuk lubang ozon. bantal dan tilam. Lubang ozon yang dijumpai di artartik adalah sebesar benua Amerika Syarikat. gas klorin dan oksida nitrogen juga boleh memusnahkan ozon dan klorofluorokarbon merupakan punca utamanya. Cl Cl + Oksigen Ozon Klorin monoksida 18 | P a g e .  Klurofluorokarbon digunakan dengan meluas sebagai bahan penyejuk dalam peti sejuk dan alat pendingin hawa. polisterena untuk pembungkusan makanan. Ozon ialah sejenis gas yang terdiri daripada tiga atom oksigen (O3).

Kerosakan mata atau penyakit katarak iii. Kadar fotosintesis menurun akibat pemusnahan stoma dan klorofil pada daun. i. Perubahan iklim dan cuaca iii. Mengancam keseimbangan ekologi dan pemusnahan organisma akuatik seperti plankton. Akibatnya. Kemerosotan sistem keimunan manusia 19 | P a g e . Atom oksigen bebas Cl Klorin monoksida Cl atom klorin bebas + molekul oksigen  Kesan penipisan lapisan ozon menyebabkan sinar ultralembayang yeng berlebihan sampai ke Bumi. Perubahan arah angin  Terhadap tumbuhan i. Atom oksigen yang terbebas dalam atmosfera akan memutuskan ikatan klorin monoksida.  Terhadap kesihatan manusia. Kanser kulit (melanoma) ii. Peningkatan suhu persekitaran (yang menyebabkan kesan rumah hijau) ii. ii.  Terhadap alam sekitar i. atom klorin terbebas dan akan memusnahkan molekul ozon yang lain.

Akibatnya. Oleh itu.  Sinar ultralembayang juga mengurangkan bilangan stoma dan klorofil pada daun. kompenen abiosis dalam ekosistem terganggu dan akan menyebabkan taburan dan populasi kompenen biosis terpengaruh. Tumbuhan akan mati dan kompenen biosis dalam ekosistem tergangu. 20 | P a g e . keseimbangan pelbagai ekosistem di Bumi terjejas. tumbuhan hijau yang merupakan pengeluar dalam rantai makanan tidak dapat menjalankan fotosintesis dengan berkesan. Akibatnya. Penipisan lapisan ozon membenarkan sinar ultralembayang sampai ke Bumi dan memusnahkan plankton dalam rantai makanan.  Pemanasan global menyebabkan kemarau panjang dan perubahan iklim. Ini akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan seterusnya mengancam ekosistem lain dalam air.

21 | P a g e .

Menambahkan bekalan makanan iii. bekalan elektrik dan bekalan air. perumahan.  Strategi pembangunan adalah untuk meningkatkan kualiti hidup penduduk di luar bandar dan dapat menyediakan kemudahan infrastruktur seperti projek perumahan kos rendah. sekolah. 22 | P a g e .   Hutan diteroka untuk sektor pertanian meningkatkan hasil tanaman dan meningkatkan taraf sosio ekonomi masyarakat dan untuk projek perumahan supaya dapat menampung pertambahan populasi. Menyediakan kemudahan pengangkutan. Bidang pertanian  Penerokaan hutan dilakukan untuk menyediakan kawasan tanah baru untuk pembangunan perindustrian. Teknologi moden digunakan dalam pertanian dengan bantuan agensi kerajaan seperti Lembaga Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM) untuk meningkatkan produktiviti getah. klinik. pertanian dan pembinaan lebuh raya. Projek ini meningkatkan kualiti hidup dengan cara berikut: i. Ini akan membantu mempercepatkan perkembangan dalam sektor perindustrian dandapat menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat dan meninggikan pendapatan per kapita negara. jalan raya.  Bidang industri  Kerajaan berusah untuk menarik pelabur asing untuk melabur. Menyediakan tempat kediaman ii.

 Pemanasan global dan pencemaran alam. Ini akan menyebabkan ketidakseimbangan alam di dalam ekosistem.  Ketidakseimbangan boleh mengakibatkan kematian ataupun kepupusan tumbuhan dan haiwan.  Hakisan tanah menyingkirkan lapisan atas tanah yang subur. mengakibatkan tanah menjadi tidak subur dan terbiar. menyusutkan kandungan garam mineral tanah. Projek pembangunan terutamanya yang tidak terancang dan tidak terurus mendatangkan kesan buruk kepada alam sekitar dan mengancamekosistem. 23 | P a g e .  Projek pembangunan seperti penebangan hutan akan memberi kesan buruk kepada ekosistem:  Pemusnahan habitat semula jadi tumbuhan dan haiwan yang mempengaruhi rantai makanan dan jaringan makanan.

Memasang cerobong pada kilang yang mempunyai alat khas untuk menapis zarah halus dan gas toksik sebelum dibebaskan ke dalam udara. b.  Penggunaan teknologi I. d.  Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil dalam pengurusan aktiviti pembangunan dan pemeliharaan ekosistem untuk mengekalkan keseimbangan alam. Mengawal pengeluaran dan pembuangan (jumlah. Mengitar semula sampah sarap untuk melindungi alam sekitar dan mengekalkan sumber semula jadi. dan bunyi) b. Akta Perhutanan Negara 1984 untuk melindungi dan memelihara hutan seta hidupan liar di dalamnya. 24 | P a g e . b. air. Kerajaan Malaysia melindungi dan mengawal alam sekitar sebagai contok Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. c. Menyelaras segala aktiviti pembuangan sisa dan menetapkan had maksimun sisa yang dibuang. c. peraturan ini di kuatkuasakan untuk: a. Akta Racun Perosak 1974 untuk mengawal penggunaan racun perosak. kandungan dan kesan) supaya tidak mengancam kualiti alam sekitar. terma.: a. Mendakwa dan mendenda pihak yang tidak mematuhi undangundang untuk melindungi dan meningkatkan kualiti alam sekitar ii. 1985 (pindaan). Adanya satu keadaan keseimbangan antara pengurusan pembangunan dengan pemuliharaan ekosistem untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar bagi menjamin kemandirian hidupan. Menggunakan bakteria pengurai minyak untuk membersihkan tumpahan minyak di laut. c. Akta Kilang dan Jentera 1967/1983 untuk melindungi pekerja daripada pendedahan bunyi yang melebihi 95dB selam 4jam berterusan. Mengawal dan mencegah pencemaran alam(meliputi pencemaran udara. jenis. Pelbagai penggunaan teknologi telah diperkenalkan untuk mencari penyelesaian kepada masalah pencemaran. Akta-akta lain yang dikuatkuasakan oleh kerajaan: a.  Penguatkuasaan undang-undang i.

b. Mencegah aktiviti pembalakan yang tidak terkawal yang memusnahkan habitat semula jadi tumbuhan dan haiwan. Kawalan biologi untuk mengurangkan populasi haiwan perosak dengan menggunakan organisma lain iaitu musuh semula jadi haiwan tersebut. dan kaca. Menukar sampah sarapp organik kepada biogas seperti mentena yang digunakan sebagai bahan api. Memasang pengubah mangkin untuk menyingkirkan gas toksik seperti karbon monoksida dan mengurangkan karbon dioksida dari asap ekzos. flora dan fauna yang berhabitat di hutan dan paya bakau: a. c. Penguatkuasaan undang-undang untuk melindungi tumbuhan dan haiwan yang terancam untuk mengelakkan kepupusan. c. f. Penguatkuasaan Akta Perhutanan Negara untuk mengawal aktiviti-aktiviti perhutanan seperti penerokaan hutan. dan aktiviti pembalakan haram. Sumber semula jadi ini perlu dipelihara melalui langkah-langkah beriku: a. Mencegah pembuangan sampah sarap. Pendidikan alam sekitar secara formal melalui sekolah atau secara tidak formal melalui ceramah. II. Pemeliharaan dan pemuliharaan tanah. 25 | P a g e . aluminium. b. seperti rotan yang telah ditebang. e.  Pendidikan dalam pengurusan sumber I. untuk menghalang hakisan dan melarut resp tanah. Mengurangkan penggunaan bahan api fosil dan logam yang tidak mudah diganti. Menggunakan semual sumber bahan seperti plastik dan botol. Pemeliharaan dan pemuliharan ekosistem I.   Amalan kawalan biologi I. Penanaman semual pokok. c. Menghasilkan petrol tanpa plumbum untuk mengurangkan pencemaran udara. bahan toksik dan air panas ke dalam sungai untuk mengelakkan pencemaran air dan mengekalkan keseimbangan ekosistem. Kawalan biologi adalah penggunaan pemangsa semula jadi untuk mengawal populasi haiwan perosak. d. penebangan pokok hutan paya bakau. air. g. Penggunaan semual sumber Bumi melalui proses kitar semula bahan buangan yang diperbuat daripada kertas. b. II. pameran dan media massa tentang pengurusan sumber semula jadi: a. Mengawal pencemaran air dan udara yang boleh mengancam kehidupan tumbuhan dan haiwan. Merawat sisa toksik dengan menggunakan mikroorganisma untuk mengurai sisa toksik kepada bahan yang tidak bertoksik. memburu hidupan liar. Pembaharuan sumber Bumi seperti ikan dan kayu balak.d.

Tenaga ombak d. Tenaga bio jisim Kecekapan penggunaan tenaga. Tenaga geo terma e. Kecekapan bahan api kenderaan dan mesi perlu dipertingkatkan untuk memberi prestasi yang maksimum. I. Contoh-contoh sumber tenaga yang boleh diperbahrui adalah a. Bahan api fosil adalah sumber tenaga yang tidak boleh di perbaharui bermakna ia akan habis apabila ia digunakan sepenuhnya. II. Tenaga angin c. Tenaga yang boleh diperbaharui tidak akan habis dan tidak mencemarkan alam sekitar III.  26 | P a g e . II. Menggunakan tenaga dengan cekap juga akan membantu menjimatkan tenaga. Tenaga solar b. Penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui I.

bahan kaca dan tin aluminium. lankah berikut dicadang:  Undang-undang yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih rapi dilaksanakan oleh pihak berkenaan. Pengurusan ekosistem ialah usaha untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar melalui pemeliharaan sumber alam serta perlindungan ekosistem.  Mengadakan kempen hari Bumi atau kempen kebersihan di kawasan perumaha dan sekolah.  Pendidikan diberikan kepada orang rami supaya mengamalkan tabiat menjaga kebersihan kawasan sekeliling dan menjaga ekosistem.  Mengadakan program mengitar semula bahan bungan seperti kertas. 27 | P a g e .  Untuk memastikan aktiviti ini tidak memusnahkan ekosistem.  Aktiviti-aktiviti yang biasa dijalankan secara berleluasa dan boleh menyebabkan ekosistem terancam:  Pembuangan sampah sarap di merata tempat terutamnya longkang dan sungai.  Pembuangan bahan efluen dari kilang ke dalm sungai menyebabkan pencemran air.  Mengadakn program Hari Alam Sekita (5 hb Jun)  Menggalakkan murid sekoalh menyertai Kelab Pencinta Alam yang menitikberatkan nilai menyayangi alam sekitar.  Pembakaran sampah sarap secar terbuka.  Pembuangan air kumbahan ke dalam sungai dan longkang.  Melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk memupuk kesedaran untuk bertanggungjawab menjaga ekosistem di sekoalh dan di rumah seperti menjaga kolam ikan dan taman.  Pelepasan gas berasid dari kilang menyebabkan hijan asid yang merencatkan tumbuhan dan pokok.

28 | P a g e .

29 | P a g e .

30 | P a g e .

rcn.h tml  http.ultranet/BiologiPages/O/Ozone.msn.msnbc.//en.com/jkimball. html  http.com/jkimball.ma. html  http.org/wiki/Global_Warming.wikipedia.BUKU RUJUKAN  Longman Bilingual Text Essential Biology Form 4 by Betsy Teh Lay Hong INTERNET  http. html 31 | P a g e .rcn.ultranet/BiologiPages/A/AirPollution. html  http.//www.//users.rcn.ma.com/id/6889985.//users.com/jkimball.ultranet/BiologiPages/A/AcidRain.//users.ma.