BIMBINGAN FARDHU AIN

BIMBINGAN FARDHU AIN
1-TAHARAH (BERSUCI)
Pengertian bersuci: Taharah zahir dan batin. (Sila click pada tajuk yang ingin dilawati)

2-Jenis-Jenis bersuci. 3-Istinjak
Syarat Istinjak Rukun Istinjak. Cara beristinjak dengan Air (Air Mutlak). Cara Beristinjak dengan menggunakan batu pada dubur. Cara Istinjak Dengan Batu Pada Qubul ( Zakar atau Faraj). Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika istinjak

4-Hukum Qada Hajat
Qada Hajat atau Buang Air terbahagi kepada tiga hukum: Cara Qada Hajat yang diharamkan. Cara Qada Hajat Yang Dimakruhkan. Cara-cara Qada Hajat Yang disunatkan. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum buang air. Adab buang air

5-Hikmah Bersuci 6-Najis dan jenis-jenisnya
Benda-benda Najis Terdapat tiga bahagian najis iaitu: 1. Najis Mukhaffafah. (Ringan) 2. Najis Mutawassitah. (Pertengahan) 3. Najis Mughallazah. (berat) Cara menyucikan Najis Mukhaffafah (ringan). Cara menyucikan Najis Mutawasitah (Pertengahan). Cara Menyuci Najis Mughallazah (Najis Berat) Cara Menyucikan Kulit Bangkai Cara menyucikan cairan yang memabukkan. Perkara yang tidak dikira sebagai najis. Hukum Peluh dan air liur manusia dan binatang. Air Liur Basi Hukum Madu

7-Jenis-jenis Air
Air Mutlak Air Musta'mal Air Mutaghayyir (Air Muqayyid) Air Mutanajjis Air Musyammas

8-Wudhu
Syarat Wuduk ada lima: Rukun Wuduk ada enam: Sunat Wuduk ada 12: Perkara yang dapat membatalkan Wuduk ada lima:

9-Tayamum
Syarat-syarat tayammum: Rukun Tayammum ada 4: Sunat Tayammum ada 2:

10-Mandi Wajib & Sunat
Perkara yang mewajibkan mandi: Rukun Mandi ada 3: Sunat Mandi ialah:

11-Takrif Solat
Syarat wajib solat: Syarat sah solat: Perkara-perkara yang membatalkan solat: Waktu-waktu Solat Fardhu: Perbuatan sunat sebelum solat: Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab:

12-Rukun Solat
Rukun solat ada 13: 1. Niat: 2. Takbiratul-Ihram 3. Berdiri bagi orang yang berkuasa. 4. Membaca al-Fatihah: 5. Rukuk, berserta tama'ninah. 6. Iktidal: 7. Sujud 8. Duduk di antara dua sujud berserta tama'ninah. 9. Tahiyyat/Tasyahud akhir. 10. Duduk ketika tahiyyat akhir. 11. Selawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w. 12. Salam pertama: 13. Tertib.

13-Sunat Hai'ah & Ab'adh
Sunat Hai'ah ada 15 perkara: Sunat Ab'adh ada 7 perkara:

14-Solat Berjemaah
Syarat-syarat sah solat berjemaah: Antara syarat untuk menjadi imam:

15-Masbuq 16-Istikhlaf
Cara Istikhlaf Dalam Sembahyang Istikhlaf Dalam Sembahyang Jumaat

17-Sujud Sahwi
1. Sujud Sahwi Kerana Kelebihan 2. Sujud Sahwi Kerana Kekurangan 3. Sujud Sahwi Kerana Ragu-ragu Hal-hal Penting Berkenaan Dengan Sujud Sahwi

18-Sujud Sajadah-Tilawah
Hukum sujud sajadah Ayat-ayat sujud sajadah ialah: Bacaan doa yang sunat dibaca ketika sujud ialah: Rukun sujud sajadah di luar sembahyang ialah: Syarat sah sujud sajadah di luar sembahyang Sujud Syukur

SEBELUM

MENU UTAMA

SELEPAS

TAHARAH (BERSUCI)

Ertinya:
Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katakanlah: "Darah haid itu satu benda yang (menjijikkan dan) mendatangkan mudarat". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. SesungguhNya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. (Surah Al-Baqarah ayat 222) Pengertian bersuci:

Pada Bahasa: Membersihkan diri atau sesuatu daripada sebarang kekotoran. Sama ada benda itu najis ataupun tidak. Benda-benda najis seperti darah, bangkai, tahi dan sebagainya. Benda-benda yang kotor tetapi tidak najis seperti air ludah, hingus dan lain-lain. Erti pada Syarak: Menghilangkan halangan beribadat kerana ada hadas atau najis atau menghilangkan halangan memakan sesuatu benda disebabkan terkena najis. Iman Al-Ghazali menegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bersuci itu terbahagi kepada empat tingkat iaitu: 1. 2. 3. Mensucikan anggota-anggota lahir daripada hadas-hadas, anasir-anasir jahat dan kelebihan-kelebihan yang tidak perlu. Mensucikan anggota-anggota badan dari perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Mensuci kan hati dari akhlak yang terkeji dan kelakuan-kelakuan yang dibenci dan terkutuk.

4. Mensucikan kebatinan dari semua perkara selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah cara bersuci para Nabi salawatullahi-alaihim dan juga pada Siddiqin. Taharah zahir dan batin. Taharah yang bersifat batin ialah mensucikan jiwa daripada kekotoran dosa dan maksiat. Caranya ialah dengan bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Dengan membersihkan hati daripada kotoran syirik, ragu-ragu, hasad, dengki, menipu dan dosa besar, juga daripada ujub, riya. Perkara ini dilakukan dengan ikhlas, yakin, mencintai kebaikan, bersabar, jujur dan rendah diri. Serta sentiasa mengharapkan memperoleh keredaan Allah dengan niat dan amalan soleh. Taharah yang bersifat lahiriah pula ialah dengan membersihkan kotoran dan hadas . membersihkan kotoran dengan cara menghilangkan najis dengan air yang suci lagi menyucikan dari badan, tempat, dan pakaian untuk mengerjakan solat.

SEBELUM

MENU UTAMA

SELEPAS

Jenis-Jenis bersuci.
1. Menyuci badan daripada hadas kecil: Iaitu menyuci badan daripada hadas kecil dengan berwuduk atau bertayamum. Orang-orang yang berhadas kecil diharamkan mengerjakan solat dan menyentuh Al-Quran. 2. Menyuci badan daripada hadas besar. Orang yang berjunub atau berhadas besar hendaklah membersihkan dirinya dengan mandi.Orang yang berhadas besar diharamkan mengerjakan solat, mengerjakan haji, duduk di dalam masjid, menyentuh dan membaca Al-quran. 3. Istinjak. Iaitu bersuci selepas keluarnya kotoran daripada dua jalan iaitu air kencing atau tahi. 4. Menyucikan pakaian, alatan dapur (pinggan , mangkuk) dan masjid. Pakaian hendaklah dibersihkan daripada segala najis. antara Syarat sah solat ialah pakaian dan tempat solat mestilah bersih daripada najis.

SEBELUM

MENU UTAMA

SELE

Istinjak
Istinjak Ialah menghilangkan najis kecil atau besar dari tempat keluarnya dengan sesuatu yang bersih seperti air, batu, kertas dan sebagainya sehingga kesan najis itu dibersihkan. Apabila keluar kotoran dari salah satu, iaitu dari qubur atau dubur, wajib istinjak dengan menggunakan air atau dengan tiga ketul batu. Hukum Istinjak Beristinjak adalah hukumnya wajib berdasarkan Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud; Bahawa Nabi (s.a.w) melalui dua buah kubur, ketika itu baginda berkata; 'kedua-dua orang ini (yang ada dalam kubur itu) diseksa oleh Allah . Yang seorang diseksa kerana mengumpat-gumpat orang dan yang seorang lagi diseksa kerana tidak beristinjak selepas buang air kecil. (Hadis Riwayat; Bukhari dan Muslim)

Syarat Istinjak 1. Menghilangkan rasanya. 2. Menghilangkan baunya. 3. Menghilangkan warnanya.

Rukun Istinjak. 1. Seorang Islam. 2. Alat untuk istinjak.Dengan menggunakan air, batu, kertas atau seumpamanya. 3. Tempat yang diistinja iaitu qubul dan dubur. 4. Yang diistinjakkan itu sesuatu yang keluar daripada dua jalan iaitu qubur atau dubur. Cara mengerjakan Istinjak. 1. Istinjak itu 3 kali dan kalau masih belum suci, boleh diulang lagi sehingga suci. 2. Alat dibuat istinjak itu mestilah melingkupi tempat yang disapu itu. 3. Beristinjak itu mestilah dapat membersihkan tempat najis yang keluar.

Cara beristinjak dengan Air (Air Mutlak). 1. Tuangkan air dengan menggunakan tangan kanan di atas tempat najis.

Benda itu mesti kering sama ada kayu.* 5. 5. 3. Najis yang keluar tidak melecer ke tempat lain. 4. wajib menggunakan air. 4. Sunat selepas intinjak menggosak tangan ke tanah sebelum membasuh tangan." Ertinya . Sunat ketika menyapu dimulai pada tempat yang suci ke tempat yang ada najis secara perlahan-lahan. Hendaklah hilang ain najis. tetapi harus juga dilakukan dengan benda-benda kesat yang suci dengan syarat. batu. Cara Beristinjak dengan menggunakan batu pada dubur. dahulukan istinjak pada dubur kerana najis pada dubur lebih dahulu kering daripada qubur. Sekiranya ia melecer ke tempat lain maka air diperlukan untuk 6.* Cara yang baik dilakukan istinjak ialah dengan menggunakan air. berdosa menggunakannya. 2. 5. Sekiranya ada . 1. Kalau kering tetapi licin maka tidak sah untuk istinjak seperti kertas atau plastik atau belakang 3. 3. Kalau ia basah. Gosok tempat najis dengan menggunakan jari tengah tangan kiri. warna dan rasanya (rasa di tangan). Sunat dimulai dengan menyapu yang pertama pada bahagian hadapan papan punggung yang kanan lalu diedarkan pada tempat permulaan sapuan. Sunat ketika intinjak membaca doa : "Ya Allah. . 6. Kemudian mulakan sapuan yang kedua pada bahagian hadapan papan punggung kiri lalu diedarkan kepada tempat permulaan yang disapu.2. hadis dan seumpamanya. Makruh memasukkan jari ke dalam dubur. pakaian. hendaklah ditambah batu sehingga suci. 7. Hendaklah dihilangkan najis itu sekurang-kurangnya dengan tiga ketul batu ataupun dengan sebiji batu tiga persegi. 9. Sunat istinjak dengan batu. Sapuan yang ketiga pada hujung dubur atau qubur. Bagi perempuan yang dara semasa beristinjak hendaklah membasuh benda yang zahir pada farajnya ketika ia duduk mencangkung dengan memasukkan sedikit ruas jarinya. 8. Benda itu mesti kesat. sucikanlah hatiku daripada sifat nifak dan peliharakanlah kemaluan aku daripada kejahatan. 1. 4. Bukan benda-benda yang bertulis dengan ayat-ayat al-quran. Jika najis telah kering. 2. Tidak sunat mencium tangan selepas istinjak. Jika sukar menghilangkan baunya atau warnanya selepas digosak dan dibasuh beberapa kali maka ianya dimaafkan. kiranya masih tidak suci. daun dan lain-lain. Bagi memastikan najis telah suci memadai bila merasai kesat pada kulit dubur lelaki dan licin bagi perempuan. Benda itu bukan benda yang dihormati seperti makanan. Mendahulukan istinjak pada qubul daripada dubur supaya tidak terpercik najis padanya ketika membasuh dubur. maka tidak boleh digunakan. tulang atau seumpamanya.

kemudian dengan air. pilihlah air kerana air lebih baik digunakan untuk bersuci. Jika diulang-ulang di tempat yang sama dengan satu batu.Cara Istinjak Dengan Batu Pada Qubul ( Zakar atau Faraj). makanan atau tahi kering. Disapu di tiga tempat pada batu besar atau tiga ketul batu. 3. maka wajib beristinjak dengan menggunakan air.. . 2. hendaklah menggunakan batu terlebih dahulu. Hendaklah bersuci dengan batu dalam bilangan ganjil. Jangan bersuci dengan tulang. Jangan bersuci dengan menggunakan tangan kanan atau memegang zakar dengan tangan kanan. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika istinjak 1. bila memilih salah satu. Bila bersuci dengan air dan batu. 4. seperti tiga ketul batu. lima ketul batu dan sebagainya.

.

Cara Qada Hajat yang diharamkan. Membuang air di bawah pokok buah-buahan 5. Membuang air di atas kitab-kitab agama . 2. 4. Membuang air di tempat ibadah seperti di surau. Membuang air di tempat terselindung dari orang ramai seperti di dalam tandas atau di sebalik batu. 1. Membuang air besar atau kecil dalam lubang yang diketahui di dalamnya ada haiwan. Cara-cara Qada Hajat Yang disunatkan. 2. 7. 1. Bercakap-cakap ketika buang air pada perkara yang tidak penting. kecuali dalam keadaan darurat. 2. 4. Menghadap atau membelakangkan kiblat ketika qada hajat di tempat lapang. Membuang air di tempat perhentian orang ramai atau di jalan raya. 2. Cara yang haram. musalla dan sebagainya. 5. Membuang air di atas makanan. 6. Membuang air sambil berdiri kecuali dengan keuzuran atau darurat yang tidak membolehkan seseorang itu duduk seperti disebabkan sakit. 3. masjid. Membuang air dalam air tenang yang tidak mengalir. Cara Qada Hajat Yang Dimakruhkan. hadis atau nama-nama para rasul ketika qada hajat. Cara yang makruh. Qada hajat di atas kubur. Membuang air di dalam lubang yang tidak diketahui di dalamnya ada binatang atau tidak. Memulakan masuk ke dalam taandas dengan menggunakan kaki kiri. Cara yang sunat. Membawa bersama sesuatu yang bertulis ayat-ayat quran. 3.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Hukum Qada Hajat Qada Hajat atau Buang Air terbahagi kepada tiga hukum: 1. 6. . 3. 8. Membuang air berhampiran dengan kawasan perkuburan. Sekiranya qada hajat di tempat yang berdinding maka tidaklah diharamkan. 1.

di jalan-jalan. mulai langkah kaki kanan dahulu. hilangkan dariku segala kekotoran dan beri kesihatan kepadaku. 5. 7. aku berlindung padaMu dari kejahatan syaitan jantan dan betina. 1. kecuali jika air tenang itu terbentang luas seperti tasik yang luas atau laut. Janganlah buang air dengan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya jika sekiranya di tempat-tempat yang tidak berdinding. Janganlah berkata-kata selama dalam tandas itu. Jangan buang air di air yang tenang. 7. 8. 4. baca doa ini: Ertinya : "wahai tuhanku.3. Mendahulukan kaki kiri waktu masuk ke tandas dan disunatkan berdoa: "ya Allah . kerana kemungkinan ada binatang yang mendapat kesakitan di dalam lubang itu. Beristibak. Ketika keluar dari tandas. 6. hamba berlindung padamu dari segala yang kotor dan keji" 5. 2. iaitu berdehem-dehem supaya najis habis keluar. 2. Hendak memakai sepatu atau terompah atau seumpamanya. Adab buang air 1. Jangan memasuki tandas atau tempat buang air dengan membawa sesuatu yang ada kalimah Allah. Jangan membuka pakaian sebelum berada dekat tempat buang air. 7. Jangan buang air di lubang tanah. kecuali apabila ada keperluan yang sangat penting yang tidak dapat ditangguhkan. 6. Ketika keluar dari tandas." 4.. membaca doa ini. 6. 4. 3. atau hadis atau zikrullah ke dalam tandas. dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. 3. Sunat mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke tandas. Ketika hendak masuk." Hal-hal yang harus dilakukan sebelum buang air. 5. di tempat mandian atau di bawah pokok yang berbuah. Jangan membawa sesuatu kalimat Al-Quran. semutar dan sebagainya ketika qada hajat. Ertinya: "Wahai tuhanku. Memakai penutup kepala seperti tudung. hendaklah jauh dari orang sehingga bau kotoran tidak sampai kepadanya. . Janganlah bercakap-cakap sewaktu buang air. Jangan membuang air besar atau air kecil (berak atau kencing) di tempat orang biasa berteduh. ini adalah bagi mempastikan agar aurat tetap terjaga sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh hukum syariat. Hendaklah mencari tempat sunyi dan jauh daripandangan orang (kiranya tidak menggunakan tandas). Memakai alas kaki seperti selipar dan kasut ketika masuk tandas.

10. Jangan membuang air besar atau kecil di tempat-tempat beribadat seperti masjid. Jangan membuang air di atas kitab-kitab agama atau di atas makanan. 11. 9. jangan buang air di mana-mana tempat perhentian . Jangan membuang air di atas kubur. surau dan sebagainya (Kecuali di tandastandas yang telah disediakan di tempat-tempat ibadat tersebut).8.

.

Amalan-amalan tertentu tidak diterima Allah tanpa bersuci. . agar dengan itu umat Islam menjadi contoh dan teladan kepada manusia seluruhnya. Amalan kebersihan yang dilakukan itu menjadi syiar dan identiti umat Islam di dalam kehidupan manusia.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Hikmah-Hikmah Bersuci 1. Dapat menjauhkan diri daripada jangkitan penyakit 2. Kebersihan dapat mencerminkan keperibadian seseorang. 5. 4. 3. Kebersihan lahir juga membawa kepada kebersihan jiwa seseorang.

6. Anjing dan babi serta keturunannya. bulu dan sebagainya semuanya adalah najis. dan mengisihi orang orang yang bersuci. Tahi. Semua jenis darah kecuali hati dan limpa. Bagaimanapun benda yang jijik tapi pada syariat tidak membatalkan solat seperti kahak. Najis mughallazah (najis berat) . urat. Begitu juga dengan kulit bangkai dapat disucikan dengan cara disamak. Setiap minuman keras yang memabukkan. Najis mutawassitah (najis pertengahan). kulit. Firman Allah. tulang. Muntah. Mazi. 10. (kecuali mayat manusia tidak najis) bahagian-bahagian bangkai seperti daging. Bersih dan suci daripada najis merupakan salah satu syarat untuk menunaikan ibadah serta mengabdikan diri kepada Allah. 8. Sebagai umat Islam. 3. 2. Menurut hukum aslinya sesuatu benda itu adalah suci selama tak ada dalil yang menunjukkan bahawa benda itu najis. hingus dan lain-lain tidak dikira sebagai najis. Arak atau tuak ( masam) . Bangkai haiwan darat yang berdarah. " Sesungguhnya Allah mengisihi orang orang yang taubat. Nanah. Ia hanya terdapat pada lelaki dan perempuan. Tetapi lebih banyak pada kaum perempuan. setiap manusia wajib membersihkan diri. Sehubungan itu. " Mengenai pakainmu. 5. pakaian dan tempat daripada najis. Najis adalah benda-benda yang kotor dan boleh membatalkan sembahyang. Terdapat tiga bahagian najis iaitu: 1. 4. Segala macam nanah adalah najis sama ada ainya berbentuk kental atau cair. kita hendaklah sentiasa berada dalam keadaan suci dan bersih kerana ia mencerminkan keperibadian seseorang. Wadi. 2. Iaitu air putih kental yang keluar dari kemaluan mengiringi kencing atau kerana letih." Al Baqarah ayat 222. Najis mukhaffafah (najis ringan). hendaklah kamu bersihkan" Al Muddatstsi ayat 4. Arak apabila sudah menjadi cuka dengan sendirinya ia menjadi suci. Benda-benda Najis 1. Segala najis tidak dapat disucikan kecuali arak dan kulit bangkai binatang. Darah.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Najis dan jenis-jenisnya Agama Islam amat mementingkan kebersihan dalam kehidupan seharian. Air kencing. 7. 3. 9. Iaitu air putih yang keluar dari kemaluan ketika memuncak syahwat.

Kotoran manusia.Najis ini terdiri dari segala najis kecuali najis yang tergolong kepada najis berat. berdasar hadith Ali.1 Najis Hukmiah. Yakni Najis Mughaladzah.. (Ringan). Ertinya : Nabi SAW menyuruh mengambil segayuny air. Najis yang nampak dan kelihatan najisnya yang ada rupa. Maka jawab baginda kepadanya: Wuduklah dan cucilah kemaluanmu". Riwayat Abu Daud dan Nasa'i Cara menyucikan najis mukhaffafah: . Rasulullah SAW bersabda. berdasarkan hadith dari Asma puteri Abu Bakar. Maka kusuruh seorang lelaki. bahawa Nabi SAW bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian. seperti kencing kanak-kanak lelaki yang belum makan makanan selain daripada susu ibu. Kencing Manusia. iaitu air putih yang bergetah yang keluar kerana mengangan angan jimak atau ketika bergurau dengan perempuan maka is tergolong najis. Maka hendaklah orangnya mencuci kemaluannya lelaki mahupun wanita dan wuduk. tetapi tidak mandi. rasa dan baunya seperti tahi.Basuh bahagian yang terkena najis dan lap. Nabi SAW bersuci setelah buat hajat besar itu menunjukkan bahawa kotoran manusia itu najis. Lalu is bertanya. Najis pertengahan ini terbahagi kepada dua bahagian. Darah haid termasuk benda najis. seperti kencing yang sudah lama kering. Ertinya :.1." Wadi itu keluar setelah kencing.Lap dengan kain bersih sehingga kering. berdasar hadiths Anas bin Malik berkata. Wadi ini najis berdasarkan ucapan Aisyah: Ertinya :. Tetapi baginda beristinjak dengan air " Bukhari dan Muslim. Untuk mensuci benda yang terkena najis ini. kemudia ia (boleh) solat dengan kainnya itu. Madzi. (Pertengahan) .Bukhari dan Muslim. . " Biasanya Rasulullah SAW pergi kebilek air lalu saya ( Anas bin Malik) dan seorang anak lelaki sebayaku membawakan sebaldi air dan sebuah tongkat." Bukhari dan Muslim . lalu disiramkan diatas tempat yang dikencingi (oleh orang Arab gunung tersebut)". Darah haid dan darah nifas : Darah haid iaitu darah merah kekuning kuningan atau kuning bercampur coklat yang keluar dari alat perempuan. 2. iaitu air putih kental yang keluar mengiringi kencing.2 Najis Ainiah. Ertinya : " Kencing bayi lelaki menyucikannya dengan dipercikkan air kepadanya dan kencing bayi perempuan dengan disuci. . Bukhari. . rasanya serta warnanya. . Ertinya: Hendaklah (perempuan itu) mengeriknya (darah haid tersebut) kemudian menggosoknya dengan air kemudian mencucinya. darah dan lainlain. Membersihkan najis ini ialah dengan membasuhnya sehingga hilang segala sifat sifat nya. Najis Mukhaffafah. sehingga sifat-sifatnya sudah hilang. bukan kerana luka dan cedera. 2. Darah nifas iaitu darah perempuan sewaktu melahirkan anak dan berjalan hingga 40 hari. Dicucinya kemaluan yang keluar wadi menunjukkan wadi itu najis. sedang bila terkena air kencing anak lelaki cukuplah dengan merecikkan air padanya." Saya lelaki yang sering keluar madzi.Percikkan air di tempat yang terkena najis. memadai dengan memercikkan air atas benda itu meskipun tidak mengalir. Adapun kencing kanak-kanak perempuan yang belum makan selain susu hendaklah dibasuh sampai mengalir air di atas benda yang kena najis itu dan hilang zat dan sifat-sifat nya sebagaimana mensuci kencing orang dewasa.iaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata zatnya." Riyawat Ahmad Dalam satu hadith lain: Ertinya : " Barang yang terkena air kencing anak perempuan harus disuci. kerana akulah suami puterinya. Wadi." Ibnu Mundzir. berdasarkan perintah Nabi SAW kepada sahabat sahabat nya menyiram kencing seorang Arab Gunung yang kencing disudut masjid Nabi SAW. baunya . Najis Mutawassitah. 2. cara mensuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu kemudian dilap hingga kering.

Baik ia darah yang mengalir atau tertumpah. liur. 2. Peringatan. warna dan rasa dengan air mutlak. misalnya yang mengalir dari haiwan yang disembelih. tulang. Tetapi dima'afkan kalau hanya sedikit. Basuh bekas itu sehingga hilang bau. . Cara Menyucikan Kulit Bangkai . Cara menyucikan Najis Mutawasitah (Pertengahan). sekali daripadanya hendaklah dicampur dengan tanah. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh tujuh kali." (Riwayat Muslim). Cara menyucikan Najis Mukhaffafah (ringan). apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh tujuh kali. 1. Cara Menyuci Najis Mughallazah (Najis Berat) * Anjing dan babi serta keturunan salah satu daripadanya. Tersentuh anjing yang kering dengan tangan yang kering tidaklah dikirakan najis. Memadai dengan mengalirkan (Menjirus) air mutlak pada tempat yang terkena najis. 3. (berat) iaitu anjing dan babi. tahi. katanya : " kami makan daging sedang darah nampak merupakan benang benang dalam periuk. 2. Sabda Rasullullah (SAW) cara mencuci bejana seseorang kamu. Darah :.Adanya perintah mencuci kain yang terken dara haid itu menunjukkan najisnya darah haid. Hilangkan najis itu terlebih dahulu kiranya najis haiwan itu yang tersentuh. Buangkan najis itu terlebih dahulu. Menyentuh babi yang kering ataupun basah adalah dikira najis (Wajib disamak). Memadai dengan merenjiskan air pada benda atau tempat yang terkena najis sehingga rata. i. Basuhan pertama menggunakan air lumpur (Selut).termasuk dagingnya.a. Najis Hukmiyah. Najis Ainiyah. kulit serta bulunya serta seluruh bahagian badannya. Dari Aisyah r. rasa dan ainnya. ataupun darah haid.Bukhari. Begitu pula darah nifas hukumnya sama dengan darah haid. Kemudian dijirus dengan enam kali air mutlak. darah. Najis Mughallazah. i. Sekiranya salah satu di antara keduanya basah atau kedua-duanya basah. lemak. Cara Menyucinya. Basuhan ini hendaklah menghilangkan bau. ii. 1. maka dikira najis dan ianya wajib disamak. air pertama hendaklah dicampur dengan tanah." .

air hidung. Halal meminum madu kerana madu keluar daripada mulut lebah. 1. Ulat dalam buah-buahan atau seumpamanya yang ada dalam makanan. maka buanglah semuanya. i. Semua binatang yang darahnya tidak bersifat mengalir. Mayat manusia sama ada Islam atau kafir. 2. . air mata. Perkara yang tidak dikira sebagai najis. Air minuman itu tidak najis. Jika air itu berwarna kuning atau busuk. kesan darah di mulut kucing itu telah hilang. cukuplah dibuang bahagian yang terkena dan kawasan sekelilingnya. tikus dan seumpamanya. Air liur. maka iar liur itu tidak najis kerana bukan keluar dari perut. 5. Hukum Madu 1. Sebelum disamak kulit bangkai itu adalah najis.Binatang yang mati tidak disembelih adalah bangkai. Jika selepas makan tikus atau sebagainya. Anjing dan babi atau keturunannya adalah haram kerana ianya adalah najis. Bagi haiwan yang mati tanpa disembelih hukumnya bangkai yang bernajis kecuali yang berikut di bawah: 1. kahak yang keluar daripada dada atau otak. mani. Tetapi memakannya tetap dilarang. kemudian kucing itu menjilat minuman. Hukum Peluh dan air liur manusia dan binatang. Jika air liur itu tidak berwarna dan tidak berbau busuk. Kiranya minuman yang memabukkan jatuh pada benda-benda cair. 1. maka air tidak menjadi najis jika binatang berkenaan jatuh ke dalamnya. 4. peluh . 3. Tidak najis air liur kucing. Cara menyucinya ialah dengan dibersihkan menggunakan air bercampur daun bidara atau juga biasa disebut samak. Cara menyucikan cairan yang memabukkan. 2. jika pasti semasa itu ia tidak memakan benda najis seperti cicak. Air Liur Basi Air yang keluar daripada mulut ketika seseorang tidur. maka hukumnya makruh. Belalang. maka air yang dijilati itu menjadi najis. Tetapi jika minuman yang memabukkan jatuh pada benda-benda beku. Keluar daripada binatang atau manusia adalah suci semuanya. Kalau diketahui ada ulat dalam buah-buahan dan dimakannya bersama . Ikan sama ada besar atau kecil halal dimakan. susu jika ia keluar dari: i. Selepas makan tikus lalu kucing itu menjilat air minuman. ii. tapi benda itu adalah dianggap jijik dan haram dimakan. maka iar liur basi itu najis kerana ia keluar dari perut. 2. ii. Kulit bangkai kecuali binatang laut dan sungai tidak boleh dipergunakan sebelum disuci.

.2. Tidak makruh meminum madu daripada lebah yang memakan najis. Haram memakan anak lebah sekalipun belum bernyawa. 3.

.

Air sungai. 2. Air sedikit yang sudah terpakai kerana wudhu atau mandi wajib. Air tersebut tidak diambil kira sifatnya sama ada berwarna putih. air mawar. boleh menyucikan. Air laut. air tebu dan sebagainya. ii. Air embun. Air Salji. 5. Air Musta'mal . Peringatan. 3. air teh. Air yang sah dibuat bersuci. 1. i. dari bumi seperti air hujan. jernih. air kelapa.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Jenis-jenis Air Bahagiannya Air mutlak – suci lagi menyucikan Air Hukum bersuci dengannya Segala air yang turun dari langit dan keluar Suci: harus dibuat makan dan minum. Hukumnya suci tetapi tidak boleh menyucikan benda lain. Air yang berubah disebabkan keruh lumpur dan air laut adalah suci. 2. Air yang berubah disebabkan sesuatu tempat berhenti atau tempat laluannya seperti sungai di kawasan belerang atau kapur . Air hujan. Tidak harus digunakan. Harus digunakan untuk lain dari maksud bersuci. Hukumnya.Air yang telah digunakan untuk basuhan pertama bagi mengangkat hadas besar atau hadas kecil. perigi dan laut. Air yang kurang daripada ukuran tersebut di Harus digunakan selagi ia tidak terhitung atas sebagai muata‟mal atau mutanajjis. air sirap . Air mata air. Air Mutaghayyir (Air Muqayyid) . contoh: Air kopi. masam. harus digunakan untuk bersuci kerana dapat menghilangkan najis Air dalam tin yang terdedah pada sinar Suci dan menyucikan tapi makruh matahari di negeri panas digunakan pada tubuh badan.Air yang tidak bercampur dengan benda lain dan belum digunakan untuk bersuci dan mengangkat hadas. 6. keruh.Air yang suci bercampur dengan benda suci yang boleh mengubah air itu. Air Musyammas – Suci lagi menyucikan tapi makruh Air Musta’mal – suci tapi tidak menyucikan. 7. Air Mutanajis Air sedikit yang kemasukan najis. 1. Air Mutlak . Air banyak Air sedikit Air yang ukurannya lebih 190kg atau 11 tin Harus digunakan selagi ia tidak mengalami minyak tanah. 3. perubahan sebab kemasukan najis di dalamnya. masim dan sebagainya. Air perigi. suci tetapi tidak boleh menyucikan benda yang lain. 4.

Makruh menggunaan air yang sangat panas atau sangat sejuk walaupun bukan di dalam bekas yang tidak berkarat.190 kilogram. Sukatan dua kolah.317 kati. kati . Kilogram . maka air itu menjadi najis. 4.60 cm (22. . Juga dikirakan sebagai air mutlak apabila berubah baunya disebabkan jatuh ke dalamnya sesuatu seperti gharu atau kapur yang keras jika tidak bercerai jisimnya di dalam air itu. iii. i. Air Mutanajjis terbahagi kepada dua.5 inci). Air Musyammas .Air mutlak yang terjemur panas matahari di dalam bekas logam yang boleh berkarat. Jika diukur dalam timbangan atau sukatan. Panjang . contohnya air yang bercampur tahi atau bangkai. minuman dan bersuci. ii. Air yang berubah disebabkan daun kayu gugur di dalam telaga kerana kesukaran menjaganya adalah suci.174 liter ii. Peringatan. Air Mutanajjis . Air yang lebih daripada dua kolah . Hukumnya: Haram digunakan untuk memasak makanan . Bagi bekas segi empat sama. Sebaliknya jika tidak berubah sifatnya. bau atqau rasanya. hukumnya. tin minyak tanah . Lebar Dalam 60 cm (22. iv.5 inci). Air yang kurang daripada dua kolah jika termasuk atau dimasukkan ke dalamnya najis. iii. Air Musyammas makruh digunakan pada anggota badan atau digunakan untuk memasak makanan atau minuman kerana boleh mendatangkan penyakit. iv. jika termasuk atau dimasukkan najis ke dalamnya sehingga berubah salah satu daripada sifatnya iaitu warna. Makruh digunakan ketika air itu masih panas pada anggota badan dan untuk dibuat minuman dan makanan.iii. i. Keterangan: i. Tidak markuh digunakan untuk membasuh pakaian atau barang-barang lain. i. air itu menjadi najis walaupun tidak berubah ii.Air yang sudah bercampur dengan benda-benda najis. liter . 62.5 cm ( 25 inci). Air di tanah sawah atau di dalam kolam tidak air musyammas walaupun panas kerana ia bukan dalam bekas yang berkarat. maka ia adalah suci.11 tin 5. iv. Air Musyammas tidak makruh digunakan apabila air itu kembali sejuk.

SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Wuduk Wuduk adalah salah satu cara bersuci dari hadas kecil sebelum mengerjakan ibadah solat atau membaca Al-Qur'an.R. menyentuh kulit perempuan ajanabi membatalkan wuduk lelaki jika dengan tujuan `talazzuz' (berlazat-lazat). nota: penulis mendapati bahawa ada kekeliruan tentang sama ada batal wuduk apabila tersentuh yang bukan muhrim. 5. Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan kecuali mereka itu masih muhrim. Membasuh anggota wuduk sampai tiga kali. Mengusap seluruh kepala dengan air. Membasuh muka dari tempat tumbuh rambut di kepala sampai ke tulang dagu. Menggosok gigi (bersiwak). Firman Allah SWT. Dan saya bersaksi bahwa Muhamad adalah hamba dan pesuruhNya. Berkumur. 3. Membasuh telapak tangan sampai pergelangan. 5. . ataupun merasai keghairahan ketika bersentuhan. 6. Tidak ada yang menghalangi kulit Rukun Wuduk ada enam: 1. 6." Perkara yang dapat membatalkan Wuduk ada lima: 1. kecuali apabila tidurnya dengan duduk dan masih dalam keadaan semula (tidak berubah kedudukannya). Perintah wajib wuduk ini turun bersama dengan perintah wajib solat. Menurut mazhab Syafi'i. Islam 2. Tidak berbicara. 4. Mazhab Hanafi pula berpendapat bahawa menyentuh kulit perempuan ajnabi tidak membatalkan secara mutlak. 11. 12. apabila kamu hendak mengerjakan solat maka basuhlah mukamu. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. 9. pengsan ataupun mabuk. 3. 4. Membersihkan hidung dengan air. tidak ada sekutu bagiNya. Niat dengan bacaan: "Aku niat berwuduk untuk menghilangkan hadas kecil kerana Allah. Diawali dengan membaca Bismillah dalam hati. Membasuh kedua cuping telinga. Mendahulukan basuhan anggota kanan. Membaca doa sesudah berwuduk: "Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang esa. Menyeliti jemari tangan dan jemari kaki. Membasuh dua tangan sampai ke siku. dewasa maupun anak-anak. Mengusap sebahagian kepala dengan air. Abu Daud). 7. 2. Menurut Mazhab Maliki pula. 8. Membasuh dua kaki sampai mata kaki (buku lali). Syarat Wuduk ada lima: 1." (H."(Al-Maidah : 6)." 2. samada dengan tujuan talazzuz atau merasainya ketika bersentuhan. Sunat Wuduk ada 12: 1. Wahai Allah jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah saya termasuk orang-orang yang suci serta jadikanlah saya termasuk golongan hamba-hambaMu yang soleh. 3. Hilangnya akal sama ada gila. Memakai air yang mutlak (suci dan menyucikan) 5. Tertib (berturutan). Tidur. 10. Tidak berhadas besar 4. 5. Keluar sesuatu dari qubul dan dubur. kedua tanganmu sampai siku dan sapulah kepalamu serta basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. hukum wuduk batal secara mutlak (tanpa syarat) bila tersentuh bukan muhrim termasuk dengan isteri/suami sendiri ("bukan muhrim" ertinya tidak haram dinikahi). dan dari batas telinga kanan sampai batas telinga kiri. 2. sama ada milik sendiri maupun milik orang lain. Baligh 3. 4. "Wahai orang-orang yang beriman. Sabda Rasulullah saw: "Allah SWT tidak akan menerima solat seseorang yang berhadas sehingga ia berwuduk.

.

kerana ketiadaan air atau sakit yang menghalang penggunaan air. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. maka bertayammumlah dengan tanah/debu yang baik (bersih dan suci). Mengawali dengan bacaan Bismillah dalam hati. . Memakai tanah yang suci dan berdebu. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sehabis buang air atau menyentuh wanita lalu kamu tidak memperoleh air. Syarat-syarat tayammum: 1.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Tayammum Tayammum ertinya menghilangkan hadas dengan menggunakan debu suci. Tertib atau berturutan Sunat Tayammum ada 2: 1. Al-Maidah : 6) 5. Rukun Tayammum ada 4: 1.. Firman Allah SWT : ". nota: Hal-hal yang membatalkan tayammum sama dengan yang membatalkan wuduk. Tidak ada air dan sudah diusahakan mencarinya 3. sehingga jika memakai air takut penyakitnya bertambah parah. 4. Sakit. Menyapu muka dengan tanah 3."(Q.. 2. Sudah masuk waktu solat 2. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Sedang dalam perjalanan. Cara tayammum ialah dengan menyapukan debu yang suci ke muka dan dua tangan sampai ke siku dan disertai dengan niat. Menyapu kedua tangan sampai siku dengan tanah 4. Niat 2.S.

.

iaitu: Mandi bagi orang yang akan melaksanakan solat Jumaat Mandi pada hari raya Aidil-Fitri dan Aidil-Adha Mandi bagi orang yang baru sembuh dari gila Mandi menjelang Ihram haji dan Umrah Mandi sehabis memandikan mayat Mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam . Nifas. sama ada mengeluarkan mani atau tidak. iaitu mengeluarkan darah setelah melahirkan anak. Habis masa haid. 2. ada juga mandi-mandi sunat. Selain mandi wajib. Sunat Mandi ialah: * Diawali membaca bismillah dalam hati * Menggosok seluruh tubuh dengan tangan * Mendahulukan bahagian yang kanan dari yang kiri * Berwuduk sebelum mandi * Tertib atau berturut-turut. Rukun Mandi ada 3: 1. Firman Allah SWT. Bersetubuh. sama ada sengaja atau tidak. 3. 5. Keluar air mani. 2. maka mandilah/bersuci. Membasuh seluruh tubuh. 3. 4. Meninggal dunia. Niat. kecuali mati syahid. Menghilangkan kotoran dan najis pada badan." (Al-Maidah: 6) Perkara yang mewajibkan mandi: 1.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Mandi Wajib & Sunat Mandi wajib adalah mandi untuk bersuci bagi seseorang yang menanggung hadas besar atau sedang junub. "Apabila kamu junub.

.

misalnya didapati ada najis di sejadah . 2. Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab: 1. Masa yang diperuntukkan kira-kira 2 jam. Selepas solat subuh sehingga naik matahari. Azan . Berniat keluar dari solat (mufaraqah). 4. kerana sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar" (Al Ankabut : 45) Solat fardhu yang wajib didirikan ialah solat lima waktu sehari semalam. Terkena najis yang tidak dimaafkan. Ketika masuk matahari. Islam 2. 4. Melakukan gerakan di luar gerakan solat tiga kali berturut-turut (mutawaliyat).maka perlulah diulangi solat itu kerana ianya tidak menepati syarat sah solat) Perkara-perkara yang membatalkan solat: 1. 4. 2. (nota: sekiranya sesudah tamat solat.ertinya memberitahu. 3. 2. mengikut syarat-syarat yang tertentu. Makan/minum walau sedikit. Solat Isya' .bermula selepas matahari terbenam sehingga hilang mega merah di ufuk barat. 3. 6. Ketika matahari di tengah-tengah langit. Suci badan dari dua hadas. 3. Berubah niat dari satu solat ke solat yang lain. Suci dari najis sama ada di badannya. Berkata-kata dengan sengaja walau sedikit. Bersugi .SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Takrif solat: Solat dari segi bahasa ertinya doa.bermula selepas berakhirnya waktu solat Zuhur sehinggalah matahari terbenam. Firman Allah swt: "Dan dirikanlah olehmu solat. Menutup aurat. 2. asar. Perbuatan sunat sebelum solat: 1. maghrib dan isya'. 4. 8. Yakin masuk waktu solat. Syarat wajib solat: 1. . zuhur. iaitu subuh.bermula selepas mega merah di ufuk timur hilang dan berterusan sehingga terbit fajar pada hari keesokannya. Meninggalkan rukun solat.bermula daripada fajar menyinsing hinggalah terbit matahari. Baligh 3. Solat Zuhur . 5.bermula selepas matahari mulai condong daripada puncaknya sehingga bayang melebihi separuh panjangnya. Solat Asar . Ketika naik matahari sehingga sekadar segalah. Beralih arah dari qiblat dengan sengaja. 10. dan pada syarak adalah perkataan tertentu untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang masuknya waktu solat fardu.ertinya membersihkan mulut dan gigi dengan alatan bersugi. Terbuka aurat dengan sengaja. Berakal Syarat sah solat: 1. 7. 5. Solat Maghrib . Iqamah. di tempat solatnya. Waktu-waktu Solat Fardhu: Waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk menunaikan solat ialah seperti berikut: 1. 2. Solat Subuh . 9. Dari segi syarak pula ia bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Keluar/kedatangan hadas. Menghadap qiblat (kecuali yang uzur dan tidak terdaya) 5. dan di pakaiannya. 3. 3. atau tertawa. atau tidak sengaja tetapi tidak segera ditutup. Selepas solat asar sehingga masuk matahari atau matahari terbenam. 5. lalu disedari perkara yang tersebut di atas terjadi .

.

Duduk di antara dua sujud. Ini tertentu kepada sembahyang sunat Zuhur. Niat: niat dilafazkan di dalam hati. Sujud dua kali. Namun begitu adalah lebih baik untuk menghadirkan kesemuanya di dalam hati. Niat. Maka bagi seseorang yang hendak solat Qasar perlulah berniat sekurang-kurangnya: "Sahaja aku sembahyang Fardhu Zuhur Qasar. 8. 12. Duduk dalam Tasyahhud akhir. 3." Bagi sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan sembahyang sunat yang mempunyai sebab. tidak terburu-buru). Takbiratul-Ihram (Allahu-Akhbar yang pertama). Membaca salam 13. seperti dinyatakan dalam niat: "Sahaja aku solat Sunat Zuhur qabliyah/ba'diyah" atau "Sahaja aku solat Sunat Sebelum/Selepas Zuhur. Ta'arrudh (Fardhu) dan Ta'yin (Zuhur. tidaklah terbatal sembahyangnya ataupun sembahyang makmumnya. Umpamanya. Lafaz yang disebut oleh mulut itu tidaklah dipanggil sebagai niat. iaitu Qasad ("Sahaja aku solat"). Namun begitu. dengan tama'ninah. Iktidal dengan tama'ninah. maka tidaklah sah sembahyang Jumaat seseorang itu. 2. Maghrib dan Isya' sahaja. niat "Sahaja aku solat Fardhu Zuhur" sudah mencukupi syarat sebagai niat. Membaca surah Al-fatihah. dia masih lagi dibolehkan berniat mengikut imam pada mana-mana rukun sembahyang. maka wajiblah disertakan di dalam niat hanya dua perkara. 9. 6. sebagainya). "Tunai" atau "Kerana Allah Ta'ala" adalah tidak disyaratkan. Tertib. Bagi sembahyang Qasar (memendekkan solat fardhu yang empat rakaat menjadi dua rakaat). Niat "Empat Rakaat". Dituntut juga dalam perkara niat ini ialah menentukan qabliyah (sebelum) dan ba'diyah (selepas) dalam sembahyang sunat Rawatib. Rukuk dengan tama'ninah (tama'ninah: tenang dan tertib. adalah makruh hukumnya jika seseorang itu berterusan dengan sengaja mengikuti imam dengan tanpa berniat menjadi makmum. contohnya ketika rukuk. Imam yang tidak berniat menjadi imam ketika takbiratul-ihram. Jika seseorang makmum tidak berniat menjadi makmum ketika takbiratul-ihram dalam sembahyang (selain daripada fardhu Jumaat). Tasyahhud/Tahiyyat Akhir dengan membaca bacaan Tasyahhud. 11. empat rakaat." . bahkan hanya sunat hukumnya. maka seseorang itu akan bertakbiratul-ihram dan lalu hatinya berkata: Sahaja aku solat Fardhu Zuhur. dengan tama'ninah. 4. 7.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Rukun Solat Rukun solat ada 13: 1. iaitu Qasad ("Sahaja aku sembahyang") dan Ta'yin (sunat Hari Raya Adha. Niat solat berlaku semasa seseorang mengangkat takbiratul-ihram iaitu tatkala ia mengata Allahu-Akbar. 5. Jika tidak diniatkan menjadi imam atau makmum ketika takbiratul-ihram untuk sembahyang Jumaat. kerana Allah Taala Nota: tidak semua perkara dalam niat seperti contoh di atas adalah perkara-perkara yang dituntut dalam perbuatan niat. Ta'arrudh dan Ta'yin ialah niat Qasar. Perkara yang dituntut dalam niat ada 3. sunat gerhana bulan. atau ketika mana-mana rukun yang lain. tetapi pada sembahyang lain tidaklah disyaratkan dan hanya sunat hukumnya. 10. dan sebagainya). Berdiri bagi yang mampu. Huraian rukun solat: 1. untuk solat Zuhur. perkara-perkara yang manjadi tuntutan ketika takbiratul-ihram selain Qasad. Selawat kepada Nabi Muhammad saw dalam Tasyahhud Akhir. Oleh itu. tunai. Adapun niat menjadi imam ("Imaman") atau makmum ("Makmuman/Makmumatan") ketika takbiratul-ihram hanyalah disyaratkan pada sembahyang Jumaat sahaja.

dan dahi itu mestilah tidak berlapik dengan sesuatu. dan pergerakan tangannya tidak melebihi tiga kali pergerakan." 3.Adapun sembahyang sunat Subuh dan Asar tidaklah disyaratkan niat qabliyah. Rukuk." 6. Perkataan Allahu-Akbar itu tidak boleh ditukar dengan lafaz lain. Doa tasbih ketika iktidal ialah: "Allah mendengar akan orang yang memuji-Nya. 4. Berdiri bagi orang yang berkuasa. Takbiratul-Ihram. Bagi sembahyang sunat mutlak pula wajib disertakan di dalam niat semasa takbiratul-ihram satu perkara sahaja iaitu Qasad." 7. Dua tapak tangan 3. Dahi 2. disertai dengan tama'ninah iaitu berhenti sebentar sekadar lama bacaan Subhanallah. Untuk solat sunat dibolehkan sembahyang secara duduk. Umpamanya seseorang hanya perlu berniat: "Sahaja aku sembahyang". Dahi yang berlapik dengan songkok dengan sengaja tanpa sebab adalah tidak sah solatnya." Kemudian disambung pula dengan bacaan: "Ya Tuhan kami! Bagi-Mu segala puji. baring mengiring. berserta tama'ninah. Sekiranya terpaksa seperti dahi dibalut kerana luka dan sebagainya. namun tidak digalakkan. berserta tama'ninah. Membaca al-Fatihah: pada tiap-tiap rakaat dengan memelihara segala makhraj dan tajwid fatihah. Mazhab Syafi'e mewajibkan rukun al-Fatihah untuk makmum dalam solat berjemaah. Anggota sujud ada 7: 1. dan pergerakan tangan yang berkali-kali. maka tidaklah wajib dibuka. Nota: sebutan Allahu-Akbar yang teramat panjang ketika niat. iaitu mengucapkan Allahu-Akbar untuk memulakan solat. Sebutan kalimah Allahu-Akbar itu diwajarkan agar tidak melebihi daripada empat belas harakat (tujuh alif). ke belakang. adalah disebabkan oleh waswas atau berterusan tidak kepastian sama ada apa yang dilakukanya itu telah sempurna atau belum. kerana kedua-dua sembahyang tersebut hanya ada qabliyah sahaja dan tiada ba'diyah (iaitu tidak ada solat sunat Rawatib selepas Subuh dan Asar). Sujud ialah meletakkan dahi di atas tempat sujud. menelentang atau secara mana yang termampu. 2. Was-was adalah berpunca dari bisikan syaitan. Sekurang-kurangnya rukuk ialah membongkokkan belakangnya sampai dua tangan di atas dua kepala lutut. Dua perut jari kaki Doa ketika sujud ialah: "Maha suci Allah yang Maha Mulia dengan sifat kepujian-Nya" . dan seseorang yang ditimpa was-was ini perlulah banyak berzikir. dan anggota-anggota berat kemudian berhenti. ke kanan atau ke kiri hingga tidak dapat dinamakan sebagai berdiri maka hukum solat itu tidak sah. kerana semua ini akan menjejaskan kesahihan dan kesempurnaan solat. Iktidal: Ertinya berdiri tegak semula selepas rukuk. Dua lutut 4. sebaiknya zikir "Laa-Ilaha-Illallah. Doa tasbih ketika rukuk ialah: "Maha suci Allah yang Maha Agung dengan sifat kepujian-Nya. Sekiranya tidak mampu berdiri maka bolehlah dilakukan solat secara duduk. Sekiranya seseorang itu berdiri tetapi condong ke hadapan. 5.

sihatkanlah aku dan maafkanlah aku. rahmatilah daku. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Doa tasbih ketika sujud ialah: "Ya Allah ampunilah daku." 12. rezekikanlah aku. 11. Oleh itu. kayakan daku. angkatlah darjatku. Duduk ketika tahiyyat akhir. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. Membaca tahiyyat akhir juga hendaklah dipelihara segala bacaan di dalamnya." 9. Kurniakanlah rahmat dan kesejahteraan Kepada junjungan mulia Muhammad saw dan ke atas ahli keluarga baginda yang mulia. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. maka hendaklah ia kembali sujud semula. umpamanya mengelakkan daripada binatang.w. Salam pertama: Sekurang-kurang salam ialah "Assalamu'alaikum" bermaksud "salam sejahtera ke atas kamu. Tahiyyat/Tasyahud akhir. sekiranya seseorang itu mengangkat dari sujud kerana tujuan lain. Duduk antara dua sujud merupakan rukun pendek maka tidak wajar dilamalamakan. Sesungguhnya Engkau yang amat terpuji lagi amat mulia.8. Solat yang tertinggal ketertiban rukun-rukunnya dikira tidak sah. Mengangkat kepala dan badan untuk duduk di antara dua sujud ini mestilah mengandungi tujuan. Tertib. ." 13.a. Selawat ke atas Nabi Muhammad s. sebagaimana rahmat dan kesejahteraan yang telah Engkau kurniakan kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. Bacaan tahiyyat akhir adalah seperti berikut: "Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah. Duduk di antara dua sujud berserta tama'ninah. sekurang-kurangnya. Tertib ditakrifkan sebagai mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian. "Allahumma-solli 'ala Muhammad." nota: ungkapan "sayyidina" di dalam contoh di atas hanyalah sunat hukumnya dan tidak mengapa jika ditinggalkan. Dan limpahkanlah berkatMu kepada Muhammad dan ahli keluarga Muhammad seperti mana berkatMu kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. berilah aku hidayah. 10.

.

Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Tahiyat awal. 3. dan aku adalah dari golongan orang-orang Islam. Membaca Al-fatihah dan surah dengan suara yang kuat (jahar) pada masa-masa yang ditentukan. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. Selawat didalam Tahiyat awal 3. Duduk iftirasy pada semua duduk iaitu duduk di atas buku lali kaki kiri 14. Membaca tasbih ketika bangkit dari rukuk 12. Sunat Hai'ah 2. Sunat Ab'adh Sunat Hai'ah ada 15 perkara: 1. Membaca tasbih ketika rukuk 9. Doa iftitah ialah: "Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Dan puji-pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. Doa tahiyat awal ialah: "Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Sunat Hai'ah & Ab'adh Perkara-perkara sunat semasa solat ada dua: 1. Meletakkan kedua tangan di atas peha dengan melepaskan jari kesemuanya 13. dan matiku kuserahkan hanya kepada Allah seru sekalian alam. Duduk Tawarruk iaitu duduk tahiyat akhir 15. Duduk Tahiyat . Membaca surah al-Quran di rakaat pertama dan kedua selepas bacaan al-Fatihah 8." 4. Membaca tasbih ketika sujud 11. Meletakkan perut tangan kanan di atas tangan kiri dan memegangnya dan meletakkannya di bawah dada atau di atas pusat. 6. Membaca A'uzubillah 5. Membaca doa tawujud/iftitah. (nota: bangun dari rakaat pertama dan ketiga tidak diperlukan mengangkat tangan) 2. Salam yang kedua Sunat Ab'adh ada 7 perkara: 1." 2. Kuhadapkan mukaku. Membaca amin selepas fatihah 7. Membaca tasbih ketika rukuk 10. Dan Maha Suci Allah siang dan malam. Sekali-kali tidaklah aku menyekutukan-Nya. Mengangkat tangan ketika Takbiratul-Ihram. Sesungguhnya sembahyangku. kepada yang menjadikan langit dan bumi. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. ketika iktidal dan ketika bangun pada rakaat kedua. Dan dengan demikian aku ditugaskan. dan bukanlah aku dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. aku cenderung lagi berserah kepada Allah. hidupku. ketika rukuk. ibadatku.

. Berdiri semasa qunut 7. Maka hanya untuk Engkau tetapkan. dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. dan Maha Tinggi Engkau.4. oh Tuhan. Membaca selawat ke atas keluarga Nabi pada Tahiyat akhir. manakala tertinggal sunat hai'ah tidak diperlukan sujud sahwi. tunjukkanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau tunjukkan." 5. Sekiranya tertinggal sunat Ab'adh. Selawat di dalam qunut 6. dan tidak sesiapapun yang berkuasa menetapkan sesuatu selain daripada Engkau. Doa qunut waktu subuh dan pada solat witir. Aku minta ampun dan bertaubat kepada Engkau. Jauhkan aku dari segala kejahatan yang telah Engkau tetapkan. telah memberi berkat Engkau. dan diberiNya kesejahteraan. Dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi. Sejahterakanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sejahterakan. Pimpinlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau pimpinkan. Sesungguhnya hanya Engkau sajalah yang menetapkan. maka disunatkan ia sujud sahwi. Dirahmati Allah jugalah kiranya Muhammad. Sesungguhnya tidak terhina orang yang memperoleh pimpinanMu. Nabi yang buta-huruf. Berkatlah hendaknya untuk apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Doa qunut ialah: "Ya Allah.

.

jamak dan sebagainya. Tetapi bagi sembahyang Jumaat.” Dalam solat berjemaah bersama satu makmum. 4.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Solat Berjemaah Solat berjemaah bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang. manakala sesetengah pendapat mengatakan solat berjemaah hukumnya sunat muaakad atau sunat yang sangat dituntut dalam Islam. Jumaat. solat hari raya. 7. maka imam disyaratkan maju ke hadapan atau makmum yang pertama berundur belakang (tidak melebihi tiga langkah) ke saf bersama makmum kedua. Antara solat yang biasa ditunaikan secara berjemaah ialah solat fardu lima waktu. solat sunat tarawih dan solat sunat witir. Tidaj mendahului imam dalam rukun-rukun sembahyang. Makmum tidak boleh berada di hadapan atau sebaris dengan imam. Makmum lelaki tidak mengikut imam perempuan. melainkan ketika solat Jumaat.w yang bermaksud: “Imam ialah yang menanggung pembacaan. sekurang-kurangnya di takat tumit. Solat secara berjemaah sangat dituntut dalam Islam. Solat seseorang itu tetap sah walaupun tidak berniat menjadi imam/makmum. atau secara beramai-ramai. 2. qasar. 5. dan tidak diwajibkan bagi solat-solat yang lain).a. Terdapat sabda Rasulullah s. dan makmum pertama sedang berdiri di tepi kanan imam. Tidak mendahului imam dalam takbir dan tidak pula melambatkannya. kecuali bagi makmum perempuan di masjid hendaklah dibataskan dengan kain. Antara syarat untuk menjadi imam: * Bacaannya lebih baik daripada bacaan makmum. 6. Berniat mengikut/menjadi imam (untuk solat Jumaat sahaja. asalkan tidak terkehadapan ataupun sebaris dengan imam. Semasa berniat. misalnya sama-sama solat Zuhur. dengan diketuai seorang imam. lalu disertai pula seorang lagi makmum. imaman (imam lelaki) atau imamatan (imam perempuan) selepas menyebut solat yang ingin dilakukan. seseorang itu disunatkan menambah perkataan makmuman (makmum lelaki). * Imam itu sudah mumaiyiz. . * Seseorang itu bukan sedang mengikut atau menjadi makmum kepada imam lain. Sekiranya hanya ada satu makmum dalam solat berjemaah. 8. dan bukannya atas mereka (makmum). ia wajib dikerjakan secara berjemaah. Tiada dinding yang menghalangi antara imam dan makmum. Bagi Mazhab Syafie hukumnya ialah fardu kifayah. apabila baik pembacaannya maka pahala untuk dirinya dan untuk mereka (makmum) dan jika rosak pembacaannya maka dosanya ialah di atas dirinya sendiri. makmumatan (makmum perempuan). 3. Solat makmum harus sama dengan solat imam. Syarat-syarat sah solat berjemaah: 1. Mengetahui segala apa yang dikerjakan oleh imam. maka makmum itu kedudukannya di sisi kanan imam. Sabda Nabi SAW: "Solat berjemaah itu lebih afdhal (baik) daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjat" (HR Bukhari dan Muslim) Solat berjemaah terdiri daripada seorang imam dan sekurang-kurangnya seorang makmum. Kedudukan imam ialah di hadapan makmum.

.

maka dia rukuk sebelum sampai kepada saf.R. Sekiranya makmum hanya sempat masbuq di tahiyyat akhir. hendaklah ikut sujud dan janganlah kamu hitung itu satu rakat. dan imam telahpun selesai solatnya. Tetapi sekiranya makmum tidak sempat rukuk dalam rakaat terakhir solat Jumaat.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Masbuq Masbuq ialah apabila makmum ketinggalan dalam solat berjemaah. Dari hadis: Dari Hasan dari Abu Bakrah. Jika makmum itu duduk dengan sengaja dan tahu akan tegahannya maka batallah sembahyang itu. sekiranya makmum sempat mendapat rakaat kedua dengan ia sempat rukuk bersama imam. ketika Nabi sedang rukuk. maka ia dikira solat Zuhur dan perlulah menyempurnakan jumlah empat rakaat. dia sampai kepada Nabi saw. maka Nabi berkata. atau duduk tahiyyat dan sebagainya) maka tidaklah dikira ia mendapat rakaat itu ("masbuq"). Abu Daud). Jika makmum tidak sempat menyempurnakan rukuk. maka perlu makmum mengikuti rukuk imam itu dengan tanpa wajib menyelesaikan rukun fatihah. Hal itu disampaikan kepada nabi. makmum masbuq mestilah berqunut sekali lagi untuk dirinya di rakaat keduanya meskipun ia telah berqunut bersama imam di awal sembahyang tadi.R. biarpun tanpa sempat menyempurnakan rukun fatihahnya. atau makmum memasuki solat sesudah imam rukuk (iaitu semasa sujud.” (H. Dalam solat Jumaat pula. Makmum yang masbuq itu juga diperbolehkan duduk iftirasy seperti di dalam rakaat kedua. Jika makmum sedang takbir lalu imam memberi salam. Barangsiapa yang mendapati rukuk bersama imam. dikira makmum sudah mendapat rakaat ("muwafiq"). lalu ia takbiratul-ihram dan mendapati imam sedang rukuk. maka difahamilah bahawa orang yang mendapatkan rukuk dianggap telah mendapatkan satu rakaat. “Semoga Allah menambah semangatmu tetapi jangan diulangi lagi. Dalam solat Subuh. tidaklah ia perlu membaca doa dalam tahiyyat akhir kerana doa tahiyyat itu disunatkan hanya untuk orang yang bertasyahhud akhir."(H. maka dikira ia mendapat solat Jumaat itu dan hanya perlu menyelesaikan jumlah dua rakaat sahaja. . Sekiranya makmum sempat mengikuti rukuk imam dengan sempurna (sekadar dapat menyentuh lutut) sebelum imam bangun untuk iktidal. Dari hadis di atas. maka makmum ditegah duduk kerana duduk itu mengikut imam. Contoh: apabila seseorang makmum memasuki solat jemaah. maka ia telah mendapat satu rakaat. maka makmum itu perlulah bangun dan menyelesaikan solatnya dengan menambah rakaat yang tertinggal. Bukhari) Sabda Rasulullah saw: "Apabila seseorang diantara kamu datang (untuk) solat sewaktu kami sujud. Setelah solat berakhir dan imam memberi salam.

.

maka ditegah penggantiannya selepas itu. sama ada rukun fi„li (perbuatan) atau rukun qauli (percakapan). Disyaratkan juga imam itu diganti oleh makmum yang berada di saf pertama betul-betul di belakang imam. Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sembahyang. Beliau (mengulangi perintah yang sama) pada ketiga atau keempat kalinya Baginda bersabda: "Kamu adalah (macam) sahabatsahabat Yusuf. datang Bilal untuk memberitahu Baginda tentang sembahyang. adalah diharuskan bagi salah seorang makmum menggantikannya. Saya berkata: "Abu Bakar adalah seorang lelaki yang penyedih dan jika dia berdiri mengambil tempatmu (sembahyang). Istikhlaf hendaklah dilakukan dengan serta-merta. Abu Bakar berundur sedikit dan Nabi SAW duduk di sebelah kirinya. atau orang yang tidak jelas bacaannya seperti mendengungkan pada tempat yang tidak dengung serta mengubah bacaan. Jika imam keluar daripada sembahyangnya disebabkan berhadas. sekurang-kurangnya beralih ke kirinya jika tiada luang kosong untuk ia mundur.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Istikhlaf Istikhlaf bererti imam digantikan oleh salah seorang daripada makmumnya (lalu menjadi imam) bagi menyempurnakan sembahyang mereka. maka makmum diperbolehkan mufaraqah (berpisah) dari berjemaah dan meneruskan solat bersendirian. seakan-akan baru saja aku melihat Baginda memijakkan kakinya ke tanah. maka menurut pendapat Imam Nawawi dan jumhur ulama adalah diharuskan istikhlaf dengan syarat mustakhlif tersebut menggantikan imam pada rakaat pertama. Abu ataupun duduk menunggu mustakhlif itu dan memberi salam bersam Disyaratkan bagi makmum yang menggantikan imam itu adalah pengganti (khalifah/mustakhlif) yang sah menjadi imam kepada jemaah yang lain." Saya pun mengatakan hal yang sama seperti di atas. Contohnya ialah apabila seorang yang di luar sembahyang mengganti imam pada rakaat kedua atau rakaat terakhir. dan terus masuk menjadi imam). Juga ditegah penggantiannya jika makmum tersebut diam terlalu lama dengan kadar berlalunya satu rukun. maka tidaklah diharuskan istikhlaf. disebabkan keuzuran imam pertama itu." Maka Abu Bakar mengimami sembahyang. Jika imam keluar daripada jemaah sedangkan makmum telahpun lanjut melakukan satu rukun. Maka Nabi SAW menyuruhnya supaya mengatakan kepada Abu Bakar agar mengimami orang ramai. dan dia (pengganti) itu akan bangun berdiri bagi rakaatnya yang pertama sedangkan makmum yang lainnya duduk tahiyyat awal (atau tahiyyat akhir) di rakaat mereka. (nota sampingan: makmum saf pertama di belakang imam adalah juga bertanggungjawab untuk menegur imam di kala kesilapan bacaan dan perbuatan solat dengan isyarat bacaan "Subhanallah") Imam yang keluar itu hendaklah keluar dengan tertib. Jika berlaku percanggahan dalam tertib. maka sah penggantian tersebut di mana-mana rakaat pun kerana mustakhlif itu mengikuti tertib imam sebelumnya dan tidak membawa kepada percanggahan." Nabi SAW bersabda: "Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sembahyang. Sekiranya didapati tiada sesiapa yang maju menggantikan imam. Kemudian Nabi SAW datang dengan bantuan dua orang lelaki. Jika imam itu diganti oleh makmum yang kurang fasih dalam bacaan fatihah (ummiyan). Tempatnya yang kosong di saf hendaklah pula diisi oleh makmum lain. Kemudian makmum yang mengganti imam itu hendaklah pula maju ke hadapan dengan tidak lebih dari dua pergerakan langkah. Pada waktu Abu Bakar melihatnya. maka tidak sah sembahyang makmum yang lain jika mengikutinya. atau orang bisu. dia akan menangis dan tidak mampu membaca Al-Qur’an. Hadis: "Ketika Nabi SAW sedang sakit tenat. kerana mustakhlif (pengganti) itu sudah dalam kedudukan imam yang awal. atau rakaat ketiga (pada sembahyang yang empat rakaat) kerana tidak akan bercanggah dengan tertib makmum yang mengikutinya. Adapun jika diganti oleh seorang yang di luar sembahyang (mustakhlif bukan daripada kalangan makmum. dia mencuba untuk berundur tetapi Nabi SAW memberi isyarat kepadanya untuk tetap sembahyang. juga dengan tidak lebih dari dua pergerakan langkah. Tidak disyaratkan ke atas makmum dalam istikhlaf untuk berniat lagi untuk menjadi makmum. sama ada di sebelah atau di belakang. . Cara Istikhlaf Dalam Sembahyang Apabila seorang mustakhlif menggantikan imam dalam sembahyang yang sama atau bilangan rakaat yang sama. kerana ia tidak sah menjadi imam. atau biarpun dengan tiada sebab.

Istikhlaf Dalam Sembahyang Jumaat Apabila imam keluar selepas membaca dua khutbah dan sebelum mengangkat takbiratul ihram bagi sembahyang Jumaat. kerana mustakhlif itu dikira tergolong dalam ahli Jumaat. jika makmum yang masbuq pada rakaat kedua dalam sembahyang subuh. . Akan tetapi hendaklah mustakhlif itu menjaga tertib imam yang awal. Jika ia tidak bersama imam sebelum dia keluar daripada sembahyang. duduk dan bertasyahud biarpun pada asalnya dia baru melakukan satu rakaat. lalu berqunut lagi pada rakaat keduanya itu bagi dirinya sendiri sahaja (doa qunut bersendirian dan bukan qunut berjemaah). maka difardhukan ke atas mustakhlif itu sembahyang Zuhur. Manakala jika imam itu keluar selepas rukuk dalam rakaat kedua sembahyang Jumaat. maka makmum yang menggantikan itu hendaklah menjaga tertib imam pertama dengan menyambung perbuatan sebagaimana yang perlu dilakukan di dalam rakaat kedua dalam sembahyang subuh iaitu berqunut. Selepas itu baharulah mustakhlif yang masbuq itu bangkit semula (tanpa salam) untuk menggenapkan solat dua rakaatnya. Akan tetapi jika mustakhlif itu bersama imam sebelum imam keluar daripada jemaah tetapi dia tidak bersama imam sebelum rukuk pada rakaat kedua (mustakhlif masbuq). kemudian imam itu berhadas lalu diganti oleh makmum yang masbuq itu. imam tidak harus diganti oleh mustakhlif yang tidak bersama imam sebelum dia keluar daripada jemaah. antara memberi salam dengan niat mufaraqah atau makmum menunggu mustakhlif dan memberi salam bersamanya. Makmum-makmum masbuq yang bangkit semula untuk menyempurnakan sembahyang mereka setelah sempurna solat berjemaah adalah diperbolehlah kepada salah seorang daripada mereka yang masbuq itu untuk maju ke hadapan menjadi imam dan makmum masbuq yang lain itu boleh mengikutinya. Jika imam keluar daripada sembahyang selepas mengangkat takbiratul ihram pada rakaat pertama sembahyang Jumaat dan sebelum rukuk di rakaat kedua. maka tidak diharuskan ia mengimamkan sembahyang itu kerana dia tidak tergolong dalam ahli Jumaat. Sebagai contoh. ataupun duduk menunggu mustakhlif itu dan memberi salam bersama-samanya. Istikhlaf sebegini adalah diharuskan kecuali dalam sembahyang Jumaat kerana tidak harus mendirikan lagi sembahyang Jumaat selepas selesai dikerjakannya. Cara ini adalah yang lebih afdhal dilakukan. Manakala makmum yang mengikutinya ada dua pilihan. Jika ia tidak menghadiri khutbah maka dia tidak diharuskan mengganti imam itu.Jika makmum yang masbuq menggantikan imam yang keluar daripada jemaah hendaklah dia menjaga tertib imam tersebut. Para jemaah yang mengikuti mustakhlif yang masbuq tersebut ada dua pilihan pada tahiyyat akhir tadi iaitu sama ada berniat mufaraqah (berpisah daripada imam) dan terus memberi salam. adalah harus dia diganti oleh mustakhlif yang bersama imam sebelum imam keluar daripada jemaah itu. Makmum yang bersembahyang Jumaat diharuskan pula mengikuti mustakhlif yang difardhukan ke atasnya sembahyang Zuhur itu. adalah diharuskan menggantikannya jika mustakhlif itu juga turut menghadiri khutbah. sebagaimana perbuatannya jika imam belum keluar daripada jemaah.

.

dan hukumnya adalah sunat. atau hanya 50-50 pasti). maka dia tidaklah perlu duduk kembali dan cukup baginya sujud sahwi. 5.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Sujud Sahwi Sahwi bermaksud lupa sesuatu. 2. maka sunat ab'adh itu gugur. Doa sujud sahwi adalah seperti berikut: Ertinya: "Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. dan kembali meneruskan solat dari situ. maka ia harus sujud sahwi sebelum salam. lalu sujud sahwi selepas salam. Pada kedua-dua hal ini. maka dia harus mengambil sikap kepada hal yang sudah pasti akan kebenarannya. dan ia teringat ketika belum sampai pada rukun yang sama di rakaat berikutnya. kerana kekurangan. dan tidak condong pada salah satunya (dzan . maka hendaklah dia melaksanakannya dan tidak perlu sujud sahwi. wajib dia melakukan sujud sahwi setelah salam atau sebelumnya. maka ia wajib segera kembali kepada rukun yang tertinggal itu. makmum bolehlah sujud sahwi setelah imam memberi salam. maka harus pula melakukan salam sekali lagi. iaitu jumlah rakaat yang sedikit.Apabila seseorang yang melakukan solat meninggalkan sunat ab'adh secara sengaja. Sujud Sahwi Kerana Ragu-ragu Keragu-raguan di dalam solat adalah kerana tidak meyakini sama ada terlebih atau terkurang. justeru terlupa. Kemudian menutupi kekurangan tersebut.Apabila seseorang meninggalkan salah satu rukun solat secara tidak sengaja. 3. . dan kerana ragu-ragu. Jika ia teringat setelah melewatinya tapi belum sampai kepada rukun berikutnya. umpamanya seseorang ragu sama ada dia di dalam rakaat ketiga atau keempat. 4. maka dia harus menurutkan mengambil sikap kepada yang lebih ia yakini. Sujud Sahwi Kerana Kekurangan Barangsiapa. Hal-hal Penting Berkenaan Dengan Sujud Sahwi 1.Sekiranya seseorang itu terlupa sujud sahwi dan teringat hanya selepas memberi salam maka bolehlah ia sujud sahwi. Jika ketinggalan kerana lupa. Sekiranya seseorang itu ragu-ragu antara dua hal. kemudian dia melakukan sujud sahwi setelah salam. umpamanya dia lebih meyakini dia kini di dalam rakaat ketiga dan bukan rakaat keempat. 2. atau sujud. Misalnya. Keraguan ada dua jenis: 1. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak dua kali setelah selesai bacaan Tahiyat akhir dan sebelum salam. Sujud Sahwi Kerana Kelebihan Barangsiapa terlupa di dalam solatnya lalu tertambah rukuk. Sekiranya dia teringat dan sedang pula berada pada rukun yang tertinggal itu pada rakaat berikutnya.Apabila sujud sahwi dilakukan setelah salam. Jika ia teringat setelah sampai kepada rukun yang berikutnya. dan dia tidak perlu kembali kepadanya untuk melakukannya. Namun. maka batallah solatnya. sekiranya dia teringat sebelum separuh bangkit untuk qiam. 2. lalu sujud sahwi sebelum salam. maka rukun yang tertinggal itu dianggap terganti dan ia perlulah meneruskan solat seolah-olahnya di rakaat yang sebelum itu." Sebab-sebab sujud sahwi ada tiga: kerana kelebihan. maka hendaklah dia kembali melaksanakan rukun tersebut. Sekiranya imam terlupa sujud sahwi. atau lebih 50% pasti). maka bolehlah dia kembali duduk dan menyempurnakan tahiyyat awal dan tidak perlu sujud sahwi. Sekiranya seseorang lebih cenderung kepada satu hal (waham . ia dikerjakan untuk menutup kecacatan dalam pelaksanaan solat kerana terlupa. kemudian dia ingat sebelum beranjak dari sunat ab'adh tersebut. makmum terlupa tahiyyat awal dan hanya teringat setelah sempurna qiam (berdiri tegak). dengan syarat ingatan itu timbul dalam masa yang tidak begitu lama. lalu meninggalkan salah satu sunat ab'adh. Pengertian dari segi syarak adalah terlupa sesuatu di dalam solat. dan sebagainya. 3. maka dia perlu sujud sahwi. 1. akan tetapi perlu sujud sahwi sebelum salam.

.

Aku disuruh sujud. sebenarnya kita tidak diperintahkan (diwajibkan) sujud tilawah. maka dia tidak mendapat dosa. Maha memberkati Allah. Rasulullah s. Surah 27 (An Naml) Ayat 26 10. Tetapi barangsiapa bersujud. Bacaan doa yang sunat dibaca ketika sujud ialah: Ertinya: "Aku bersujud dengan wajahku kepada Dzat yang telah merupakan dan menciptakannya." Cara melakukan sujud sajadah ialah terus bersujud (tanpa niat. Surah 13 (Ar-Ra‟d) Ayat 15 3. dan membaca doa sujud sajadah di dalam sujud.: Pada suatu hari Jumaat. Sekiranya bacaan ayat sajadah itu telahpun tamat. dia (Rasulullah) membaca surah al-Nahl di atas mimbar. telah bersabda: Apabila anak Adam membaca ayat Sajdah. Surah 7 (Al-A‟Raaf) Ayat 206 2. Katanya. Surah 41 (Fushshilat) Ayat 38 13.SEBELUM MENU UTAMA Sujud Sajadah/Tilawah Tilawah ertinya bacaan. tetapi aku menolak maka untukku neraka. lalu kembali berdiri dan meneruskan bacaan selanjutnya. lalu apabila sampai pada ayat sajdah dia berkata: "Wahai manusia. Surah 32 (As-Sajdah) Ayat 15 11. Surah 16 (Al-Nahl) Ayat 50 4. maka teruslah rukuk selepas berdiri sebentar apabila bangun dari sujud.a. ." (HR Bukhari) Ayat-ayat sujud sajadah ialah: 1. Dan barangsiapa yang tidak melakukannya. dibacanya surah berkenaan. lalu dia sujud. Surah 17 (Al-Isra‟) Ayat 109 5. atau sunat yang amat digalakkan. Dan para hadirin juga turut melakukan sujud. Surah 53 (An-Najm) Ayat 62 14. "Celaka aku! Anak Adam disuruh sujud. maka dia sujud. maka syaitan jatuh sambil menangis. Surah 96 (Al-'Alaq) Ayat 19 Nota: Perlu dinyatakan bahawa bacaan Surah 38 (Shaad) Ayat 24 menurut Syafi'iyah dan Hanbaliyah tidak termasuk ayat sajadah.a." (HR Al-Bukhari dan Muslim) Hukum sujud sajadah adalah sunat mu'akad. Surah 84 (Al-Insyiqaq) Ayat 21 15. sebaik-baik Pencipta. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77 8. dan tanpa mengangkat tangan) sebaik sahaja selepas membaca ayat sajadah. Surah 25 (Al-Furqaan) Ayat 60 9. katanya.a. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 18 7. lalu mendapat syurga. Untuk mengenali ayat-ayat sajadah itu di dalam al-Qur'an.w. Bacaan surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77 pula menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah dimasukkan sebagai ayat sajadah. Pada hari Jumaat berikutnya. pada kebiasaannya pada ayat-ayat itu ada ditandakan dengan garis atau di penghujung ayat itu ditandakan simbol dengan tertulis perkataan sajadah. Daripada Abu Hurairah r. dia lalu turun dan sujud. dan menciptakan pendengaran dan penglihatannya dengan kekuatan-Nya. Surah 38 (Shaad) Ayat 24 12. dia telah melakukan yang benar. dan Sujud Sajadah atau sujud Tilawah itu ialah perbuatan sujud apabila seseorang itu bertemu ayat sajadah dalam bacaan al-Qur'an sama ada di dalam solat ataupun di luar solat. maka ketika sampai pada ayat sajadah. tapi ayat yang disunatkan untuk sujud syukur (keterangan sujud syukur akan menyusul selanjutnya). Dari Umar r. Surah 19 (Maryam) Ayat 58 6.

Sekiranya seseorang itu mendengar bacaan ayat sajadah dan tidak berupaya untuk sujud sajadah (umpamanya sedang memandu). maka bolehlah ditangguhkan sujud sajadah itu hingga ketika dia boleh. Bercanggah dari mengikuti imam akan menyebabkan solat makmum itu batal. . Nota sampingan: Sujud Syukur Sujud Syukur adalah perbuatan sujud ketika seseorang mendapat limpahan rahmat daripada Allah. dan salam. Tidak perlu berwuduk untuk sujud sajadah ketika di luar solat. Hukum sujud syukur adalah sunat. dan tidak berjangka waktu yang lama antara bacaan ayat sajadah dan perbuatan sujud. lalu sujud. Walau bagaimanapun bagi sembahyang yang dibaca dengan suara perlahan. umpamanya solat Zuhur. Adalah tidak perlu mengangkat tangan ketika naik dari sujud. sujud tilawah itu sunat dibuat oleh imam setelah dia selesai menunaikan sembahyang supaya tidak menimbulkan kekeliruan di kalangan makmum. atau terhindar daripada malapetaka. Disunatkan bacaan takbir "Allahu-Akbar" (selepas daripada Takbiratul-ihram) ketika hendak sujud. namun berwuduk itu adalah lebih afdal. Sekiranya seseorang itu melakukan sujud syukur di dalam solat. Takbiratul-ihram 3. maka batallah solatnya. Cara sujud syukur dan syarat sujud syukur adalah sama seperti sujud sajadah di luar solat. Sujud 4. Disunatkan juga agar bertakbir apabila naik dari sujud.iaitu "Sahaja aku sujud sajadah kerana Allah Ta'ala" 2. Niat . Di dalam solat berjemaah. dan hanya dilakukan di luar solat. dan sujud si pendengar itu tidak tergantung sama ada pembaca (qari) itu turut sujud atau tidak.Adalah sunat bertakbir "Allah-Akbar" sebelum turun dari qiam untuk melakukan sujud sajadah. adalah sunat hukumnya bagi makmum melakukan sujud tilawah selepas selesai salam dengan syarat jarak di antara sujud dan salam itu tidak lama. Akan tetapi. Sujud sajadah di luar solat adalah disunatkan kepada pembaca dan juga pendengar bacaan ayat sajadah. dan disunatkan juga bertakbir apabila bangun dari sujud sebelum salam. Di samping melaksanakan sujud syukur. apabila seseorang itu sedang berdiri. Namun begitu. mengadap kiblat. disunatkan juga bersedekah dan melakukan sembahyang sunat syukur. duduk. Salam. Syarat sah sujud sajadah di luar sembahyang adalah sama seperti syarat sembahyang (suci dari hadas besar dan kecil. asalkan tidak terlampau lama masa yang terluput di antaranya. Rukun sujud sajadah di luar sembahyang ialah: 1. Adalah tidak perlu untuk seseorang itu bangun dari duduk untuk berdiri (qiam) apabila hendak melakukan sujud sajadah di luar solat. makmum wajib mengikuti imam sama ada imam itu melakukan sujud sajadah ataupun tidak. menutup aurat. dan sebagainya). maka perlulah dia bertakbiratul-ihram di kala qiam.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.