BIMBINGAN FARDHU AIN

BIMBINGAN FARDHU AIN
1-TAHARAH (BERSUCI)
Pengertian bersuci: Taharah zahir dan batin. (Sila click pada tajuk yang ingin dilawati)

2-Jenis-Jenis bersuci. 3-Istinjak
Syarat Istinjak Rukun Istinjak. Cara beristinjak dengan Air (Air Mutlak). Cara Beristinjak dengan menggunakan batu pada dubur. Cara Istinjak Dengan Batu Pada Qubul ( Zakar atau Faraj). Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika istinjak

4-Hukum Qada Hajat
Qada Hajat atau Buang Air terbahagi kepada tiga hukum: Cara Qada Hajat yang diharamkan. Cara Qada Hajat Yang Dimakruhkan. Cara-cara Qada Hajat Yang disunatkan. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum buang air. Adab buang air

5-Hikmah Bersuci 6-Najis dan jenis-jenisnya
Benda-benda Najis Terdapat tiga bahagian najis iaitu: 1. Najis Mukhaffafah. (Ringan) 2. Najis Mutawassitah. (Pertengahan) 3. Najis Mughallazah. (berat) Cara menyucikan Najis Mukhaffafah (ringan). Cara menyucikan Najis Mutawasitah (Pertengahan). Cara Menyuci Najis Mughallazah (Najis Berat) Cara Menyucikan Kulit Bangkai Cara menyucikan cairan yang memabukkan. Perkara yang tidak dikira sebagai najis. Hukum Peluh dan air liur manusia dan binatang. Air Liur Basi Hukum Madu

7-Jenis-jenis Air
Air Mutlak Air Musta'mal Air Mutaghayyir (Air Muqayyid) Air Mutanajjis Air Musyammas

8-Wudhu
Syarat Wuduk ada lima: Rukun Wuduk ada enam: Sunat Wuduk ada 12: Perkara yang dapat membatalkan Wuduk ada lima:

9-Tayamum
Syarat-syarat tayammum: Rukun Tayammum ada 4: Sunat Tayammum ada 2:

10-Mandi Wajib & Sunat
Perkara yang mewajibkan mandi: Rukun Mandi ada 3: Sunat Mandi ialah:

11-Takrif Solat
Syarat wajib solat: Syarat sah solat: Perkara-perkara yang membatalkan solat: Waktu-waktu Solat Fardhu: Perbuatan sunat sebelum solat: Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab:

12-Rukun Solat
Rukun solat ada 13: 1. Niat: 2. Takbiratul-Ihram 3. Berdiri bagi orang yang berkuasa. 4. Membaca al-Fatihah: 5. Rukuk, berserta tama'ninah. 6. Iktidal: 7. Sujud 8. Duduk di antara dua sujud berserta tama'ninah. 9. Tahiyyat/Tasyahud akhir. 10. Duduk ketika tahiyyat akhir. 11. Selawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w. 12. Salam pertama: 13. Tertib.

13-Sunat Hai'ah & Ab'adh
Sunat Hai'ah ada 15 perkara: Sunat Ab'adh ada 7 perkara:

14-Solat Berjemaah
Syarat-syarat sah solat berjemaah: Antara syarat untuk menjadi imam:

15-Masbuq 16-Istikhlaf
Cara Istikhlaf Dalam Sembahyang Istikhlaf Dalam Sembahyang Jumaat

17-Sujud Sahwi
1. Sujud Sahwi Kerana Kelebihan 2. Sujud Sahwi Kerana Kekurangan 3. Sujud Sahwi Kerana Ragu-ragu Hal-hal Penting Berkenaan Dengan Sujud Sahwi

18-Sujud Sajadah-Tilawah
Hukum sujud sajadah Ayat-ayat sujud sajadah ialah: Bacaan doa yang sunat dibaca ketika sujud ialah: Rukun sujud sajadah di luar sembahyang ialah: Syarat sah sujud sajadah di luar sembahyang Sujud Syukur

SEBELUM

MENU UTAMA

SELEPAS

TAHARAH (BERSUCI)

Ertinya:
Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katakanlah: "Darah haid itu satu benda yang (menjijikkan dan) mendatangkan mudarat". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. SesungguhNya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. (Surah Al-Baqarah ayat 222) Pengertian bersuci:

Pada Bahasa: Membersihkan diri atau sesuatu daripada sebarang kekotoran. Sama ada benda itu najis ataupun tidak. Benda-benda najis seperti darah, bangkai, tahi dan sebagainya. Benda-benda yang kotor tetapi tidak najis seperti air ludah, hingus dan lain-lain. Erti pada Syarak: Menghilangkan halangan beribadat kerana ada hadas atau najis atau menghilangkan halangan memakan sesuatu benda disebabkan terkena najis. Iman Al-Ghazali menegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bersuci itu terbahagi kepada empat tingkat iaitu: 1. 2. 3. Mensucikan anggota-anggota lahir daripada hadas-hadas, anasir-anasir jahat dan kelebihan-kelebihan yang tidak perlu. Mensucikan anggota-anggota badan dari perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Mensuci kan hati dari akhlak yang terkeji dan kelakuan-kelakuan yang dibenci dan terkutuk.

4. Mensucikan kebatinan dari semua perkara selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah cara bersuci para Nabi salawatullahi-alaihim dan juga pada Siddiqin. Taharah zahir dan batin. Taharah yang bersifat batin ialah mensucikan jiwa daripada kekotoran dosa dan maksiat. Caranya ialah dengan bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Dengan membersihkan hati daripada kotoran syirik, ragu-ragu, hasad, dengki, menipu dan dosa besar, juga daripada ujub, riya. Perkara ini dilakukan dengan ikhlas, yakin, mencintai kebaikan, bersabar, jujur dan rendah diri. Serta sentiasa mengharapkan memperoleh keredaan Allah dengan niat dan amalan soleh. Taharah yang bersifat lahiriah pula ialah dengan membersihkan kotoran dan hadas . membersihkan kotoran dengan cara menghilangkan najis dengan air yang suci lagi menyucikan dari badan, tempat, dan pakaian untuk mengerjakan solat.

SEBELUM

MENU UTAMA

SELEPAS

Jenis-Jenis bersuci.
1. Menyuci badan daripada hadas kecil: Iaitu menyuci badan daripada hadas kecil dengan berwuduk atau bertayamum. Orang-orang yang berhadas kecil diharamkan mengerjakan solat dan menyentuh Al-Quran. 2. Menyuci badan daripada hadas besar. Orang yang berjunub atau berhadas besar hendaklah membersihkan dirinya dengan mandi.Orang yang berhadas besar diharamkan mengerjakan solat, mengerjakan haji, duduk di dalam masjid, menyentuh dan membaca Al-quran. 3. Istinjak. Iaitu bersuci selepas keluarnya kotoran daripada dua jalan iaitu air kencing atau tahi. 4. Menyucikan pakaian, alatan dapur (pinggan , mangkuk) dan masjid. Pakaian hendaklah dibersihkan daripada segala najis. antara Syarat sah solat ialah pakaian dan tempat solat mestilah bersih daripada najis.

SEBELUM

MENU UTAMA

SELE

Istinjak
Istinjak Ialah menghilangkan najis kecil atau besar dari tempat keluarnya dengan sesuatu yang bersih seperti air, batu, kertas dan sebagainya sehingga kesan najis itu dibersihkan. Apabila keluar kotoran dari salah satu, iaitu dari qubur atau dubur, wajib istinjak dengan menggunakan air atau dengan tiga ketul batu. Hukum Istinjak Beristinjak adalah hukumnya wajib berdasarkan Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud; Bahawa Nabi (s.a.w) melalui dua buah kubur, ketika itu baginda berkata; 'kedua-dua orang ini (yang ada dalam kubur itu) diseksa oleh Allah . Yang seorang diseksa kerana mengumpat-gumpat orang dan yang seorang lagi diseksa kerana tidak beristinjak selepas buang air kecil. (Hadis Riwayat; Bukhari dan Muslim)

Syarat Istinjak 1. Menghilangkan rasanya. 2. Menghilangkan baunya. 3. Menghilangkan warnanya.

Rukun Istinjak. 1. Seorang Islam. 2. Alat untuk istinjak.Dengan menggunakan air, batu, kertas atau seumpamanya. 3. Tempat yang diistinja iaitu qubul dan dubur. 4. Yang diistinjakkan itu sesuatu yang keluar daripada dua jalan iaitu qubur atau dubur. Cara mengerjakan Istinjak. 1. Istinjak itu 3 kali dan kalau masih belum suci, boleh diulang lagi sehingga suci. 2. Alat dibuat istinjak itu mestilah melingkupi tempat yang disapu itu. 3. Beristinjak itu mestilah dapat membersihkan tempat najis yang keluar.

Cara beristinjak dengan Air (Air Mutlak). 1. Tuangkan air dengan menggunakan tangan kanan di atas tempat najis.

Najis yang keluar tidak melecer ke tempat lain. Cara Beristinjak dengan menggunakan batu pada dubur. 2. Bagi perempuan yang dara semasa beristinjak hendaklah membasuh benda yang zahir pada farajnya ketika ia duduk mencangkung dengan memasukkan sedikit ruas jarinya. warna dan rasanya (rasa di tangan). 9. Kemudian mulakan sapuan yang kedua pada bahagian hadapan papan punggung kiri lalu diedarkan kepada tempat permulaan yang disapu. Sapuan yang ketiga pada hujung dubur atau qubur. daun dan lain-lain. Sunat ketika intinjak membaca doa : "Ya Allah. wajib menggunakan air. sucikanlah hatiku daripada sifat nifak dan peliharakanlah kemaluan aku daripada kejahatan. Jika najis telah kering. 8. hadis dan seumpamanya. kiranya masih tidak suci. 6. hendaklah ditambah batu sehingga suci. Jika sukar menghilangkan baunya atau warnanya selepas digosak dan dibasuh beberapa kali maka ianya dimaafkan. Makruh memasukkan jari ke dalam dubur. tulang atau seumpamanya. batu. 5. Mendahulukan istinjak pada qubul daripada dubur supaya tidak terpercik najis padanya ketika membasuh dubur. Sunat dimulai dengan menyapu yang pertama pada bahagian hadapan papan punggung yang kanan lalu diedarkan pada tempat permulaan sapuan." Ertinya . Hendaklah hilang ain najis.* 5. Gosok tempat najis dengan menggunakan jari tengah tangan kiri. 5. Kalau kering tetapi licin maka tidak sah untuk istinjak seperti kertas atau plastik atau belakang 3. Benda itu mesti kesat. Benda itu mesti kering sama ada kayu. Bukan benda-benda yang bertulis dengan ayat-ayat al-quran. Sunat istinjak dengan batu. 1. 1. 7. Sekiranya ia melecer ke tempat lain maka air diperlukan untuk 6. Hendaklah dihilangkan najis itu sekurang-kurangnya dengan tiga ketul batu ataupun dengan sebiji batu tiga persegi. dahulukan istinjak pada dubur kerana najis pada dubur lebih dahulu kering daripada qubur. pakaian. Bagi memastikan najis telah suci memadai bila merasai kesat pada kulit dubur lelaki dan licin bagi perempuan. 2. berdosa menggunakannya. . 4. Tidak sunat mencium tangan selepas istinjak. 3. Benda itu bukan benda yang dihormati seperti makanan.2. tetapi harus juga dilakukan dengan benda-benda kesat yang suci dengan syarat. 4.* Cara yang baik dilakukan istinjak ialah dengan menggunakan air. Sunat selepas intinjak menggosak tangan ke tanah sebelum membasuh tangan. 3. 4. Sunat ketika menyapu dimulai pada tempat yang suci ke tempat yang ada najis secara perlahan-lahan. Sekiranya ada . maka tidak boleh digunakan. Kalau ia basah.

pilihlah air kerana air lebih baik digunakan untuk bersuci.. lima ketul batu dan sebagainya. 4. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika istinjak 1. kemudian dengan air. Jika diulang-ulang di tempat yang sama dengan satu batu.Cara Istinjak Dengan Batu Pada Qubul ( Zakar atau Faraj). 3. bila memilih salah satu. hendaklah menggunakan batu terlebih dahulu. seperti tiga ketul batu. Jangan bersuci dengan menggunakan tangan kanan atau memegang zakar dengan tangan kanan. Jangan bersuci dengan tulang. maka wajib beristinjak dengan menggunakan air. Disapu di tiga tempat pada batu besar atau tiga ketul batu. Hendaklah bersuci dengan batu dalam bilangan ganjil. Bila bersuci dengan air dan batu. . 2. makanan atau tahi kering.

.

Membuang air di bawah pokok buah-buahan 5. 4. 6. 2. Cara yang makruh. Membuang air besar atau kecil dalam lubang yang diketahui di dalamnya ada haiwan. hadis atau nama-nama para rasul ketika qada hajat. Membuang air di atas makanan. 7. Cara-cara Qada Hajat Yang disunatkan. Membuang air dalam air tenang yang tidak mengalir. 3. Membuang air di tempat terselindung dari orang ramai seperti di dalam tandas atau di sebalik batu. 2. 1. 4. Membuang air di atas kitab-kitab agama . kecuali dalam keadaan darurat. Cara yang haram. 3. 8. masjid. Membuang air di dalam lubang yang tidak diketahui di dalamnya ada binatang atau tidak. 1. 2. Membuang air di tempat ibadah seperti di surau. Menghadap atau membelakangkan kiblat ketika qada hajat di tempat lapang. Cara yang sunat. 3. Membuang air sambil berdiri kecuali dengan keuzuran atau darurat yang tidak membolehkan seseorang itu duduk seperti disebabkan sakit. Membuang air berhampiran dengan kawasan perkuburan. Membawa bersama sesuatu yang bertulis ayat-ayat quran. Qada hajat di atas kubur. Membuang air di tempat perhentian orang ramai atau di jalan raya. 6.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Hukum Qada Hajat Qada Hajat atau Buang Air terbahagi kepada tiga hukum: 1. Cara Qada Hajat Yang Dimakruhkan. Sekiranya qada hajat di tempat yang berdinding maka tidaklah diharamkan. . 5. Bercakap-cakap ketika buang air pada perkara yang tidak penting. Cara Qada Hajat yang diharamkan. musalla dan sebagainya. 1. 2. Memulakan masuk ke dalam taandas dengan menggunakan kaki kiri.

4. atau hadis atau zikrullah ke dalam tandas. 6. Memakai alas kaki seperti selipar dan kasut ketika masuk tandas. Hendak memakai sepatu atau terompah atau seumpamanya. Jangan buang air di lubang tanah. hilangkan dariku segala kekotoran dan beri kesihatan kepadaku. 7. hendaklah jauh dari orang sehingga bau kotoran tidak sampai kepadanya. 5." Hal-hal yang harus dilakukan sebelum buang air. membaca doa ini. 6. 3. aku berlindung padaMu dari kejahatan syaitan jantan dan betina. 3. .3. dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Ketika hendak masuk. Janganlah buang air dengan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya jika sekiranya di tempat-tempat yang tidak berdinding. Ertinya: "Wahai tuhanku. Jangan membuka pakaian sebelum berada dekat tempat buang air. 8. Hendaklah mencari tempat sunyi dan jauh daripandangan orang (kiranya tidak menggunakan tandas). Beristibak. 1. Janganlah bercakap-cakap sewaktu buang air. mulai langkah kaki kanan dahulu. semutar dan sebagainya ketika qada hajat. kecuali apabila ada keperluan yang sangat penting yang tidak dapat ditangguhkan. Janganlah berkata-kata selama dalam tandas itu. kecuali jika air tenang itu terbentang luas seperti tasik yang luas atau laut. Memakai penutup kepala seperti tudung. baca doa ini: Ertinya : "wahai tuhanku. 2. 2. Ketika keluar dari tandas. Jangan membuang air besar atau air kecil (berak atau kencing) di tempat orang biasa berteduh. Sunat mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke tandas. Jangan membawa sesuatu kalimat Al-Quran. kerana kemungkinan ada binatang yang mendapat kesakitan di dalam lubang itu. hamba berlindung padamu dari segala yang kotor dan keji" 5. 7. Jangan memasuki tandas atau tempat buang air dengan membawa sesuatu yang ada kalimah Allah. Jangan buang air di air yang tenang. ini adalah bagi mempastikan agar aurat tetap terjaga sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh hukum syariat. 6. 4. di jalan-jalan. 5. di tempat mandian atau di bawah pokok yang berbuah. 7." 4. Mendahulukan kaki kiri waktu masuk ke tandas dan disunatkan berdoa: "ya Allah .. iaitu berdehem-dehem supaya najis habis keluar. Ketika keluar dari tandas. Adab buang air 1.

Jangan membuang air di atas kubur. surau dan sebagainya (Kecuali di tandastandas yang telah disediakan di tempat-tempat ibadat tersebut).8. Jangan membuang air besar atau kecil di tempat-tempat beribadat seperti masjid. jangan buang air di mana-mana tempat perhentian . 11. Jangan membuang air di atas kitab-kitab agama atau di atas makanan. 10. 9.

.

agar dengan itu umat Islam menjadi contoh dan teladan kepada manusia seluruhnya. 5. 4. 3. Kebersihan lahir juga membawa kepada kebersihan jiwa seseorang.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Hikmah-Hikmah Bersuci 1. Kebersihan dapat mencerminkan keperibadian seseorang. Amalan kebersihan yang dilakukan itu menjadi syiar dan identiti umat Islam di dalam kehidupan manusia. Amalan-amalan tertentu tidak diterima Allah tanpa bersuci. Dapat menjauhkan diri daripada jangkitan penyakit 2. .

tulang. Bagaimanapun benda yang jijik tapi pada syariat tidak membatalkan solat seperti kahak. Anjing dan babi serta keturunannya. Segala najis tidak dapat disucikan kecuali arak dan kulit bangkai binatang. 3. bulu dan sebagainya semuanya adalah najis. " Mengenai pakainmu. kita hendaklah sentiasa berada dalam keadaan suci dan bersih kerana ia mencerminkan keperibadian seseorang. Benda-benda Najis 1. (kecuali mayat manusia tidak najis) bahagian-bahagian bangkai seperti daging. Najis mukhaffafah (najis ringan). 4. 9. Sehubungan itu. urat. Bersih dan suci daripada najis merupakan salah satu syarat untuk menunaikan ibadah serta mengabdikan diri kepada Allah. 5. dan mengisihi orang orang yang bersuci. Iaitu air putih yang keluar dari kemaluan ketika memuncak syahwat. Setiap minuman keras yang memabukkan. Air kencing. Bangkai haiwan darat yang berdarah. 8." Al Baqarah ayat 222. Sebagai umat Islam. Tahi. 10.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Najis dan jenis-jenisnya Agama Islam amat mementingkan kebersihan dalam kehidupan seharian. Arak atau tuak ( masam) . pakaian dan tempat daripada najis. hendaklah kamu bersihkan" Al Muddatstsi ayat 4. Menurut hukum aslinya sesuatu benda itu adalah suci selama tak ada dalil yang menunjukkan bahawa benda itu najis. " Sesungguhnya Allah mengisihi orang orang yang taubat. 7. Begitu juga dengan kulit bangkai dapat disucikan dengan cara disamak. Mazi. hingus dan lain-lain tidak dikira sebagai najis. Ia hanya terdapat pada lelaki dan perempuan. Segala macam nanah adalah najis sama ada ainya berbentuk kental atau cair. Arak apabila sudah menjadi cuka dengan sendirinya ia menjadi suci. Najis adalah benda-benda yang kotor dan boleh membatalkan sembahyang. Semua jenis darah kecuali hati dan limpa. 6. Iaitu air putih kental yang keluar dari kemaluan mengiringi kencing atau kerana letih. Wadi. Terdapat tiga bahagian najis iaitu: 1. Najis mutawassitah (najis pertengahan). 3. Darah. setiap manusia wajib membersihkan diri. Firman Allah. 2. Nanah. 2. kulit. Muntah. Najis mughallazah (najis berat) . Tetapi lebih banyak pada kaum perempuan.

Najis ini terdiri dari segala najis kecuali najis yang tergolong kepada najis berat. (Ringan). Tetapi baginda beristinjak dengan air " Bukhari dan Muslim. Madzi. (Pertengahan) .. 2. berdasarkan perintah Nabi SAW kepada sahabat sahabat nya menyiram kencing seorang Arab Gunung yang kencing disudut masjid Nabi SAW. . Membersihkan najis ini ialah dengan membasuhnya sehingga hilang segala sifat sifat nya. tetapi tidak mandi. Dicucinya kemaluan yang keluar wadi menunjukkan wadi itu najis. darah dan lainlain. Rasulullah SAW bersabda. Ertinya : Nabi SAW menyuruh mengambil segayuny air. Maka hendaklah orangnya mencuci kemaluannya lelaki mahupun wanita dan wuduk. kemudia ia (boleh) solat dengan kainnya itu. Najis pertengahan ini terbahagi kepada dua bahagian. Kotoran manusia. 2. Najis Mukhaffafah. bahawa Nabi SAW bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian. " Biasanya Rasulullah SAW pergi kebilek air lalu saya ( Anas bin Malik) dan seorang anak lelaki sebayaku membawakan sebaldi air dan sebuah tongkat. Ertinya: Hendaklah (perempuan itu) mengeriknya (darah haid tersebut) kemudian menggosoknya dengan air kemudian mencucinya." Bukhari dan Muslim . Lalu is bertanya. Najis yang nampak dan kelihatan najisnya yang ada rupa. seperti kencing yang sudah lama kering. Wadi. berdasarkan hadith dari Asma puteri Abu Bakar. . Kencing Manusia. Nabi SAW bersuci setelah buat hajat besar itu menunjukkan bahawa kotoran manusia itu najis. rasanya serta warnanya. Bukhari.Lap dengan kain bersih sehingga kering.Percikkan air di tempat yang terkena najis. sehingga sifat-sifatnya sudah hilang." Ibnu Mundzir. Najis Mutawassitah. iaitu air putih kental yang keluar mengiringi kencing. seperti kencing kanak-kanak lelaki yang belum makan makanan selain daripada susu ibu. Maka kusuruh seorang lelaki. Wadi ini najis berdasarkan ucapan Aisyah: Ertinya :.2 Najis Ainiah. Yakni Najis Mughaladzah. Ertinya :. berdasar hadiths Anas bin Malik berkata. memadai dengan memercikkan air atas benda itu meskipun tidak mengalir. lalu disiramkan diatas tempat yang dikencingi (oleh orang Arab gunung tersebut)". sedang bila terkena air kencing anak lelaki cukuplah dengan merecikkan air padanya. baunya . berdasar hadith Ali." Riyawat Ahmad Dalam satu hadith lain: Ertinya : " Barang yang terkena air kencing anak perempuan harus disuci. bukan kerana luka dan cedera. Adapun kencing kanak-kanak perempuan yang belum makan selain susu hendaklah dibasuh sampai mengalir air di atas benda yang kena najis itu dan hilang zat dan sifat-sifat nya sebagaimana mensuci kencing orang dewasa.iaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata zatnya. 2. cara mensuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu kemudian dilap hingga kering. . . Ertinya : " Kencing bayi lelaki menyucikannya dengan dipercikkan air kepadanya dan kencing bayi perempuan dengan disuci.Bukhari dan Muslim." Wadi itu keluar setelah kencing. Darah nifas iaitu darah perempuan sewaktu melahirkan anak dan berjalan hingga 40 hari. Untuk mensuci benda yang terkena najis ini.1 Najis Hukmiah. iaitu air putih yang bergetah yang keluar kerana mengangan angan jimak atau ketika bergurau dengan perempuan maka is tergolong najis." Saya lelaki yang sering keluar madzi. Riwayat Abu Daud dan Nasa'i Cara menyucikan najis mukhaffafah: . Maka jawab baginda kepadanya: Wuduklah dan cucilah kemaluanmu".1. Darah haid termasuk benda najis.Basuh bahagian yang terkena najis dan lap. rasa dan baunya seperti tahi. Darah haid dan darah nifas : Darah haid iaitu darah merah kekuning kuningan atau kuning bercampur coklat yang keluar dari alat perempuan. kerana akulah suami puterinya.

darah. Sabda Rasullullah (SAW) cara mencuci bejana seseorang kamu. 1. Cara menyucikan Najis Mukhaffafah (ringan). Cara Menyucikan Kulit Bangkai . Cara Menyuci Najis Mughallazah (Najis Berat) * Anjing dan babi serta keturunan salah satu daripadanya. apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh tujuh kali. Cara Menyucinya. 2. Najis Hukmiyah. sekali daripadanya hendaklah dicampur dengan tanah. maka dikira najis dan ianya wajib disamak. lemak. Hilangkan najis itu terlebih dahulu kiranya najis haiwan itu yang tersentuh. tahi. Cara menyucikan Najis Mutawasitah (Pertengahan). Najis Ainiyah. Basuh bekas itu sehingga hilang bau. Kemudian dijirus dengan enam kali air mutlak. katanya : " kami makan daging sedang darah nampak merupakan benang benang dalam periuk. Menyentuh babi yang kering ataupun basah adalah dikira najis (Wajib disamak). air pertama hendaklah dicampur dengan tanah. Buangkan najis itu terlebih dahulu.Bukhari. tulang.a. Tetapi dima'afkan kalau hanya sedikit. misalnya yang mengalir dari haiwan yang disembelih. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh tujuh kali. Najis Mughallazah. ataupun darah haid. . Memadai dengan mengalirkan (Menjirus) air mutlak pada tempat yang terkena najis. Dari Aisyah r.termasuk dagingnya.Adanya perintah mencuci kain yang terken dara haid itu menunjukkan najisnya darah haid. kulit serta bulunya serta seluruh bahagian badannya. 3. 2. liur. ii. Sekiranya salah satu di antara keduanya basah atau kedua-duanya basah." (Riwayat Muslim). i." . Basuhan pertama menggunakan air lumpur (Selut).Baik ia darah yang mengalir atau tertumpah. i. rasa dan ainnya. Basuhan ini hendaklah menghilangkan bau. Peringatan. Begitu pula darah nifas hukumnya sama dengan darah haid. (berat) iaitu anjing dan babi. Memadai dengan merenjiskan air pada benda atau tempat yang terkena najis sehingga rata. Tersentuh anjing yang kering dengan tangan yang kering tidaklah dikirakan najis. 1. Darah :. warna dan rasa dengan air mutlak.

Air minuman itu tidak najis. air hidung. Air liur. jika pasti semasa itu ia tidak memakan benda najis seperti cicak. Sebelum disamak kulit bangkai itu adalah najis. maka air yang dijilati itu menjadi najis. Mayat manusia sama ada Islam atau kafir. ii. Belalang. Cara menyucinya ialah dengan dibersihkan menggunakan air bercampur daun bidara atau juga biasa disebut samak. Halal meminum madu kerana madu keluar daripada mulut lebah. maka iar liur itu tidak najis kerana bukan keluar dari perut. peluh . Semua binatang yang darahnya tidak bersifat mengalir. Kalau diketahui ada ulat dalam buah-buahan dan dimakannya bersama . Tidak najis air liur kucing. Ulat dalam buah-buahan atau seumpamanya yang ada dalam makanan. Hukum Madu 1. kahak yang keluar daripada dada atau otak. Hukum Peluh dan air liur manusia dan binatang. Jika air liur itu tidak berwarna dan tidak berbau busuk. maka hukumnya makruh. Bagi haiwan yang mati tanpa disembelih hukumnya bangkai yang bernajis kecuali yang berikut di bawah: 1. i. tapi benda itu adalah dianggap jijik dan haram dimakan. Keluar daripada binatang atau manusia adalah suci semuanya. tikus dan seumpamanya. . kesan darah di mulut kucing itu telah hilang. Perkara yang tidak dikira sebagai najis. maka buanglah semuanya. Selepas makan tikus lalu kucing itu menjilat air minuman. Kiranya minuman yang memabukkan jatuh pada benda-benda cair. Jika selepas makan tikus atau sebagainya. Kulit bangkai kecuali binatang laut dan sungai tidak boleh dipergunakan sebelum disuci. 2. ii. Tetapi memakannya tetap dilarang. 5. 1. 1. 4.Binatang yang mati tidak disembelih adalah bangkai. air mata. Cara menyucikan cairan yang memabukkan. Ikan sama ada besar atau kecil halal dimakan. Tetapi jika minuman yang memabukkan jatuh pada benda-benda beku. 2. Air Liur Basi Air yang keluar daripada mulut ketika seseorang tidur. 2. Anjing dan babi atau keturunannya adalah haram kerana ianya adalah najis. kemudian kucing itu menjilat minuman. susu jika ia keluar dari: i. 3. cukuplah dibuang bahagian yang terkena dan kawasan sekelilingnya. Jika air itu berwarna kuning atau busuk. mani. maka air tidak menjadi najis jika binatang berkenaan jatuh ke dalamnya. maka iar liur basi itu najis kerana ia keluar dari perut.

Haram memakan anak lebah sekalipun belum bernyawa. . Tidak makruh meminum madu daripada lebah yang memakan najis. 3.2.

.

Air perigi. masam. 2. Air yang berubah disebabkan keruh lumpur dan air laut adalah suci. 5. air sirap . Air sungai. Air sedikit yang sudah terpakai kerana wudhu atau mandi wajib. 4.Air yang telah digunakan untuk basuhan pertama bagi mengangkat hadas besar atau hadas kecil. harus digunakan untuk bersuci kerana dapat menghilangkan najis Air dalam tin yang terdedah pada sinar Suci dan menyucikan tapi makruh matahari di negeri panas digunakan pada tubuh badan.Air yang suci bercampur dengan benda suci yang boleh mengubah air itu. 1. Air hujan. Air Mutlak . Air laut. Air Mutaghayyir (Air Muqayyid) .SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Jenis-jenis Air Bahagiannya Air mutlak – suci lagi menyucikan Air Hukum bersuci dengannya Segala air yang turun dari langit dan keluar Suci: harus dibuat makan dan minum. Air mata air. Air embun. air mawar. 7. 6. 2. Air yang berubah disebabkan sesuatu tempat berhenti atau tempat laluannya seperti sungai di kawasan belerang atau kapur . Air Mutanajis Air sedikit yang kemasukan najis. perubahan sebab kemasukan najis di dalamnya. Air Musta'mal . 3. Hukumnya. perigi dan laut. Air Musyammas – Suci lagi menyucikan tapi makruh Air Musta’mal – suci tapi tidak menyucikan. air teh. Air yang sah dibuat bersuci. contoh: Air kopi. Air tersebut tidak diambil kira sifatnya sama ada berwarna putih. masim dan sebagainya. 3. Peringatan. dari bumi seperti air hujan. jernih. suci tetapi tidak boleh menyucikan benda yang lain. air kelapa.Air yang tidak bercampur dengan benda lain dan belum digunakan untuk bersuci dan mengangkat hadas. 1. ii. Tidak harus digunakan. air tebu dan sebagainya. keruh. Air Salji. Hukumnya suci tetapi tidak boleh menyucikan benda lain. i. Air yang kurang daripada ukuran tersebut di Harus digunakan selagi ia tidak terhitung atas sebagai muata‟mal atau mutanajjis. Air banyak Air sedikit Air yang ukurannya lebih 190kg atau 11 tin Harus digunakan selagi ia tidak mengalami minyak tanah. Harus digunakan untuk lain dari maksud bersuci. boleh menyucikan.

60 cm (22. maka air itu menjadi najis. 62.317 kati. Panjang . iii. minuman dan bersuci. tin minyak tanah . Tidak markuh digunakan untuk membasuh pakaian atau barang-barang lain. air itu menjadi najis walaupun tidak berubah ii. Air yang kurang daripada dua kolah jika termasuk atau dimasukkan ke dalamnya najis. Keterangan: i.174 liter ii. Peringatan. Makruh digunakan ketika air itu masih panas pada anggota badan dan untuk dibuat minuman dan makanan. Hukumnya: Haram digunakan untuk memasak makanan . Air Mutanajjis . iv.Air yang sudah bercampur dengan benda-benda najis. Makruh menggunaan air yang sangat panas atau sangat sejuk walaupun bukan di dalam bekas yang tidak berkarat. i. Air Musyammas makruh digunakan pada anggota badan atau digunakan untuk memasak makanan atau minuman kerana boleh mendatangkan penyakit. Air yang lebih daripada dua kolah . Sukatan dua kolah. kati . Bagi bekas segi empat sama. maka ia adalah suci. ii. 4. Air Mutanajjis terbahagi kepada dua. iv.Air mutlak yang terjemur panas matahari di dalam bekas logam yang boleh berkarat. jika termasuk atau dimasukkan najis ke dalamnya sehingga berubah salah satu daripada sifatnya iaitu warna.iii.190 kilogram.5 inci). hukumnya.5 inci). iv. contohnya air yang bercampur tahi atau bangkai. Air Musyammas . Sebaliknya jika tidak berubah sifatnya. liter .5 cm ( 25 inci). iii. Juga dikirakan sebagai air mutlak apabila berubah baunya disebabkan jatuh ke dalamnya sesuatu seperti gharu atau kapur yang keras jika tidak bercerai jisimnya di dalam air itu. Kilogram . . Lebar Dalam 60 cm (22. i. Air Musyammas tidak makruh digunakan apabila air itu kembali sejuk. bau atqau rasanya. Air di tanah sawah atau di dalam kolam tidak air musyammas walaupun panas kerana ia bukan dalam bekas yang berkarat.11 tin 5. i. Air yang berubah disebabkan daun kayu gugur di dalam telaga kerana kesukaran menjaganya adalah suci. Jika diukur dalam timbangan atau sukatan.

Membasuh anggota wuduk sampai tiga kali. 10. Keluar sesuatu dari qubul dan dubur. "Wahai orang-orang yang beriman. Menyeliti jemari tangan dan jemari kaki. Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan kecuali mereka itu masih muhrim. 6. Perintah wajib wuduk ini turun bersama dengan perintah wajib solat. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Tidak ada yang menghalangi kulit Rukun Wuduk ada enam: 1. 2. Niat dengan bacaan: "Aku niat berwuduk untuk menghilangkan hadas kecil kerana Allah. Baligh 3. 3. dewasa maupun anak-anak. 8. Hilangnya akal sama ada gila. apabila kamu hendak mengerjakan solat maka basuhlah mukamu. Tidak berhadas besar 4. Tidak berbicara. 6. Diawali dengan membaca Bismillah dalam hati. 4. Berkumur. Membasuh dua kaki sampai mata kaki (buku lali). ataupun merasai keghairahan ketika bersentuhan. Membasuh muka dari tempat tumbuh rambut di kepala sampai ke tulang dagu. kedua tanganmu sampai siku dan sapulah kepalamu serta basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Firman Allah SWT. Sunat Wuduk ada 12: 1. Membaca doa sesudah berwuduk: "Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang esa. Mendahulukan basuhan anggota kanan." (H. 12. Islam 2. Abu Daud). Menurut mazhab Syafi'i. 3. . Syarat Wuduk ada lima: 1.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Wuduk Wuduk adalah salah satu cara bersuci dari hadas kecil sebelum mengerjakan ibadah solat atau membaca Al-Qur'an. 9. kecuali apabila tidurnya dengan duduk dan masih dalam keadaan semula (tidak berubah kedudukannya). Tertib (berturutan). Mengusap seluruh kepala dengan air." 2. 7. 5. 5. 4. Memakai air yang mutlak (suci dan menyucikan) 5. 5. Dan saya bersaksi bahwa Muhamad adalah hamba dan pesuruhNya."(Al-Maidah : 6). nota: penulis mendapati bahawa ada kekeliruan tentang sama ada batal wuduk apabila tersentuh yang bukan muhrim. 3. Menggosok gigi (bersiwak). hukum wuduk batal secara mutlak (tanpa syarat) bila tersentuh bukan muhrim termasuk dengan isteri/suami sendiri ("bukan muhrim" ertinya tidak haram dinikahi). Membasuh telapak tangan sampai pergelangan. menyentuh kulit perempuan ajanabi membatalkan wuduk lelaki jika dengan tujuan `talazzuz' (berlazat-lazat). Sabda Rasulullah saw: "Allah SWT tidak akan menerima solat seseorang yang berhadas sehingga ia berwuduk. Mazhab Hanafi pula berpendapat bahawa menyentuh kulit perempuan ajnabi tidak membatalkan secara mutlak. 4. Mengusap sebahagian kepala dengan air. pengsan ataupun mabuk. samada dengan tujuan talazzuz atau merasainya ketika bersentuhan.R. Wahai Allah jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah saya termasuk orang-orang yang suci serta jadikanlah saya termasuk golongan hamba-hambaMu yang soleh. sama ada milik sendiri maupun milik orang lain." Perkara yang dapat membatalkan Wuduk ada lima: 1. dan dari batas telinga kanan sampai batas telinga kiri. Membasuh kedua cuping telinga. Tidur. Menurut Mazhab Maliki pula. 2. Membersihkan hidung dengan air. tidak ada sekutu bagiNya. 11. Membasuh dua tangan sampai ke siku.

.

Menyapu muka dengan tanah 3. sehingga jika memakai air takut penyakitnya bertambah parah. Mengawali dengan bacaan Bismillah dalam hati. Rukun Tayammum ada 4: 1. Syarat-syarat tayammum: 1.S. Menyapu kedua tangan sampai siku dengan tanah 4.. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu..SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Tayammum Tayammum ertinya menghilangkan hadas dengan menggunakan debu suci. 4. . nota: Hal-hal yang membatalkan tayammum sama dengan yang membatalkan wuduk. maka bertayammumlah dengan tanah/debu yang baik (bersih dan suci). Niat 2. kerana ketiadaan air atau sakit yang menghalang penggunaan air. Memakai tanah yang suci dan berdebu. 2."(Q. Al-Maidah : 6) 5. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sehabis buang air atau menyentuh wanita lalu kamu tidak memperoleh air. Tidak ada air dan sudah diusahakan mencarinya 3. Cara tayammum ialah dengan menyapukan debu yang suci ke muka dan dua tangan sampai ke siku dan disertai dengan niat. Firman Allah SWT : ". Tertib atau berturutan Sunat Tayammum ada 2: 1. Sudah masuk waktu solat 2. Sakit. Sedang dalam perjalanan. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan.

.

Selain mandi wajib. 3. Firman Allah SWT. "Apabila kamu junub. sama ada mengeluarkan mani atau tidak. sama ada sengaja atau tidak. kecuali mati syahid. Membasuh seluruh tubuh. 5. maka mandilah/bersuci. Menghilangkan kotoran dan najis pada badan. Niat. ada juga mandi-mandi sunat. Nifas. Sunat Mandi ialah: * Diawali membaca bismillah dalam hati * Menggosok seluruh tubuh dengan tangan * Mendahulukan bahagian yang kanan dari yang kiri * Berwuduk sebelum mandi * Tertib atau berturut-turut. 2. Rukun Mandi ada 3: 1. 3. Bersetubuh. iaitu mengeluarkan darah setelah melahirkan anak. 2. iaitu: Mandi bagi orang yang akan melaksanakan solat Jumaat Mandi pada hari raya Aidil-Fitri dan Aidil-Adha Mandi bagi orang yang baru sembuh dari gila Mandi menjelang Ihram haji dan Umrah Mandi sehabis memandikan mayat Mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam . 4. Habis masa haid.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Mandi Wajib & Sunat Mandi wajib adalah mandi untuk bersuci bagi seseorang yang menanggung hadas besar atau sedang junub. Keluar air mani." (Al-Maidah: 6) Perkara yang mewajibkan mandi: 1. Meninggal dunia.

.

Islam 2. Berkata-kata dengan sengaja walau sedikit. Ketika masuk matahari. Selepas solat subuh sehingga naik matahari. Bersugi . 3. lalu disedari perkara yang tersebut di atas terjadi . Solat Maghrib . 6. Perbuatan sunat sebelum solat: 1. 2. di tempat solatnya. Berubah niat dari satu solat ke solat yang lain. 5. 3. Waktu-waktu Solat Fardhu: Waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk menunaikan solat ialah seperti berikut: 1. Menghadap qiblat (kecuali yang uzur dan tidak terdaya) 5. Suci dari najis sama ada di badannya. 2.ertinya memberitahu. Meninggalkan rukun solat.misalnya didapati ada najis di sejadah . maghrib dan isya'. dan pada syarak adalah perkataan tertentu untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang masuknya waktu solat fardu. Berniat keluar dari solat (mufaraqah). 4. Melakukan gerakan di luar gerakan solat tiga kali berturut-turut (mutawaliyat). 10. atau tertawa. 2. Syarat wajib solat: 1. zuhur. 3. Keluar/kedatangan hadas. 4. mengikut syarat-syarat yang tertentu. Azan . iaitu subuh. Dari segi syarak pula ia bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam. 5. atau tidak sengaja tetapi tidak segera ditutup. Selepas solat asar sehingga masuk matahari atau matahari terbenam. Berakal Syarat sah solat: 1. Menutup aurat. 8.bermula selepas matahari terbenam sehingga hilang mega merah di ufuk barat. 4. kerana sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar" (Al Ankabut : 45) Solat fardhu yang wajib didirikan ialah solat lima waktu sehari semalam. Solat Isya' . 2. 3. Solat Subuh . 9. Beralih arah dari qiblat dengan sengaja. Masa yang diperuntukkan kira-kira 2 jam.bermula selepas matahari mulai condong daripada puncaknya sehingga bayang melebihi separuh panjangnya. 5. 4.bermula daripada fajar menyinsing hinggalah terbit matahari. Ketika naik matahari sehingga sekadar segalah.bermula selepas mega merah di ufuk timur hilang dan berterusan sehingga terbit fajar pada hari keesokannya. Terbuka aurat dengan sengaja. Makan/minum walau sedikit.maka perlulah diulangi solat itu kerana ianya tidak menepati syarat sah solat) Perkara-perkara yang membatalkan solat: 1. Solat Zuhur . (nota: sekiranya sesudah tamat solat. 7. . Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab: 1. Suci badan dari dua hadas. Ketika matahari di tengah-tengah langit. Yakin masuk waktu solat. Firman Allah swt: "Dan dirikanlah olehmu solat.bermula selepas berakhirnya waktu solat Zuhur sehinggalah matahari terbenam. Terkena najis yang tidak dimaafkan. asar. 2. Baligh 3. dan di pakaiannya. Solat Asar .ertinya membersihkan mulut dan gigi dengan alatan bersugi. Iqamah. 3.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Takrif solat: Solat dari segi bahasa ertinya doa.

.

tidak terburu-buru). 3. Tasyahhud/Tahiyyat Akhir dengan membaca bacaan Tasyahhud. Sujud dua kali.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Rukun Solat Rukun solat ada 13: 1. Ta'arrudh (Fardhu) dan Ta'yin (Zuhur. Namun begitu. 8. Selawat kepada Nabi Muhammad saw dalam Tasyahhud Akhir. 9. niat "Sahaja aku solat Fardhu Zuhur" sudah mencukupi syarat sebagai niat. 10. Jika seseorang makmum tidak berniat menjadi makmum ketika takbiratul-ihram dalam sembahyang (selain daripada fardhu Jumaat). iaitu Qasad ("Sahaja aku solat"). dengan tama'ninah." . Rukuk dengan tama'ninah (tama'ninah: tenang dan tertib. untuk solat Zuhur. tetapi pada sembahyang lain tidaklah disyaratkan dan hanya sunat hukumnya. empat rakaat. atau ketika mana-mana rukun yang lain. tidaklah terbatal sembahyangnya ataupun sembahyang makmumnya. 2. Lafaz yang disebut oleh mulut itu tidaklah dipanggil sebagai niat. adalah makruh hukumnya jika seseorang itu berterusan dengan sengaja mengikuti imam dengan tanpa berniat menjadi makmum. Perkara yang dituntut dalam niat ada 3. Niat: niat dilafazkan di dalam hati. 11. maka seseorang itu akan bertakbiratul-ihram dan lalu hatinya berkata: Sahaja aku solat Fardhu Zuhur. Maka bagi seseorang yang hendak solat Qasar perlulah berniat sekurang-kurangnya: "Sahaja aku sembahyang Fardhu Zuhur Qasar. Duduk di antara dua sujud. perkara-perkara yang manjadi tuntutan ketika takbiratul-ihram selain Qasad. dengan tama'ninah. tunai. Membaca salam 13. bahkan hanya sunat hukumnya. Duduk dalam Tasyahhud akhir." Bagi sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan sembahyang sunat yang mempunyai sebab. maka wajiblah disertakan di dalam niat hanya dua perkara. Niat "Empat Rakaat". Niat solat berlaku semasa seseorang mengangkat takbiratul-ihram iaitu tatkala ia mengata Allahu-Akbar. Tertib. 5. sunat gerhana bulan. Niat. kerana Allah Taala Nota: tidak semua perkara dalam niat seperti contoh di atas adalah perkara-perkara yang dituntut dalam perbuatan niat. 4. Ini tertentu kepada sembahyang sunat Zuhur. Imam yang tidak berniat menjadi imam ketika takbiratul-ihram. Jika tidak diniatkan menjadi imam atau makmum ketika takbiratul-ihram untuk sembahyang Jumaat. maka tidaklah sah sembahyang Jumaat seseorang itu. Huraian rukun solat: 1. Berdiri bagi yang mampu. Ta'arrudh dan Ta'yin ialah niat Qasar. Dituntut juga dalam perkara niat ini ialah menentukan qabliyah (sebelum) dan ba'diyah (selepas) dalam sembahyang sunat Rawatib. "Tunai" atau "Kerana Allah Ta'ala" adalah tidak disyaratkan. iaitu Qasad ("Sahaja aku sembahyang") dan Ta'yin (sunat Hari Raya Adha. Bagi sembahyang Qasar (memendekkan solat fardhu yang empat rakaat menjadi dua rakaat). dan sebagainya). Takbiratul-Ihram (Allahu-Akhbar yang pertama). dia masih lagi dibolehkan berniat mengikut imam pada mana-mana rukun sembahyang. Membaca surah Al-fatihah. Maghrib dan Isya' sahaja. 7. Iktidal dengan tama'ninah. 6. 12. sebagainya). Umpamanya. seperti dinyatakan dalam niat: "Sahaja aku solat Sunat Zuhur qabliyah/ba'diyah" atau "Sahaja aku solat Sunat Sebelum/Selepas Zuhur. Namun begitu adalah lebih baik untuk menghadirkan kesemuanya di dalam hati. Oleh itu. Adapun niat menjadi imam ("Imaman") atau makmum ("Makmuman/Makmumatan") ketika takbiratul-ihram hanyalah disyaratkan pada sembahyang Jumaat sahaja. contohnya ketika rukuk.

dan pergerakan tangan yang berkali-kali. Sekiranya tidak mampu berdiri maka bolehlah dilakukan solat secara duduk. ke kanan atau ke kiri hingga tidak dapat dinamakan sebagai berdiri maka hukum solat itu tidak sah. dan pergerakan tangannya tidak melebihi tiga kali pergerakan. Sujud ialah meletakkan dahi di atas tempat sujud. Was-was adalah berpunca dari bisikan syaitan. namun tidak digalakkan. adalah disebabkan oleh waswas atau berterusan tidak kepastian sama ada apa yang dilakukanya itu telah sempurna atau belum. Dua tapak tangan 3. Dahi yang berlapik dengan songkok dengan sengaja tanpa sebab adalah tidak sah solatnya." 3. Sekiranya seseorang itu berdiri tetapi condong ke hadapan. Perkataan Allahu-Akbar itu tidak boleh ditukar dengan lafaz lain." 7. Dua lutut 4. Bagi sembahyang sunat mutlak pula wajib disertakan di dalam niat semasa takbiratul-ihram satu perkara sahaja iaitu Qasad. sebaiknya zikir "Laa-Ilaha-Illallah." 6. Sekurang-kurangnya rukuk ialah membongkokkan belakangnya sampai dua tangan di atas dua kepala lutut. berserta tama'ninah. dan dahi itu mestilah tidak berlapik dengan sesuatu. menelentang atau secara mana yang termampu. Anggota sujud ada 7: 1. Berdiri bagi orang yang berkuasa. 2. kerana kedua-dua sembahyang tersebut hanya ada qabliyah sahaja dan tiada ba'diyah (iaitu tidak ada solat sunat Rawatib selepas Subuh dan Asar)." Kemudian disambung pula dengan bacaan: "Ya Tuhan kami! Bagi-Mu segala puji. Nota: sebutan Allahu-Akbar yang teramat panjang ketika niat. Dahi 2. baring mengiring. Dua perut jari kaki Doa ketika sujud ialah: "Maha suci Allah yang Maha Mulia dengan sifat kepujian-Nya" . Rukuk. Mazhab Syafi'e mewajibkan rukun al-Fatihah untuk makmum dalam solat berjemaah. Membaca al-Fatihah: pada tiap-tiap rakaat dengan memelihara segala makhraj dan tajwid fatihah. kerana semua ini akan menjejaskan kesahihan dan kesempurnaan solat. Umpamanya seseorang hanya perlu berniat: "Sahaja aku sembahyang". disertai dengan tama'ninah iaitu berhenti sebentar sekadar lama bacaan Subhanallah. berserta tama'ninah. Doa tasbih ketika iktidal ialah: "Allah mendengar akan orang yang memuji-Nya. Iktidal: Ertinya berdiri tegak semula selepas rukuk. 4. Takbiratul-Ihram. Untuk solat sunat dibolehkan sembahyang secara duduk. 5. dan seseorang yang ditimpa was-was ini perlulah banyak berzikir.Adapun sembahyang sunat Subuh dan Asar tidaklah disyaratkan niat qabliyah. Sekiranya terpaksa seperti dahi dibalut kerana luka dan sebagainya. Doa tasbih ketika rukuk ialah: "Maha suci Allah yang Maha Agung dengan sifat kepujian-Nya. dan anggota-anggota berat kemudian berhenti. iaitu mengucapkan Allahu-Akbar untuk memulakan solat. ke belakang. maka tidaklah wajib dibuka. Sebutan kalimah Allahu-Akbar itu diwajarkan agar tidak melebihi daripada empat belas harakat (tujuh alif).

11. Salam pertama: Sekurang-kurang salam ialah "Assalamu'alaikum" bermaksud "salam sejahtera ke atas kamu. sihatkanlah aku dan maafkanlah aku. umpamanya mengelakkan daripada binatang. Duduk ketika tahiyyat akhir. Mengangkat kepala dan badan untuk duduk di antara dua sujud ini mestilah mengandungi tujuan. Oleh itu. Tahiyyat/Tasyahud akhir. sebagaimana rahmat dan kesejahteraan yang telah Engkau kurniakan kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. rezekikanlah aku. Selawat ke atas Nabi Muhammad s." 12. kayakan daku. Duduk di antara dua sujud berserta tama'ninah. angkatlah darjatku. Tertib. . Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. Sesungguhnya Engkau yang amat terpuji lagi amat mulia. Tertib ditakrifkan sebagai mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian. berilah aku hidayah.a.8. Bacaan tahiyyat akhir adalah seperti berikut: "Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah.w. Kurniakanlah rahmat dan kesejahteraan Kepada junjungan mulia Muhammad saw dan ke atas ahli keluarga baginda yang mulia. sekurang-kurangnya." 13. 10." nota: ungkapan "sayyidina" di dalam contoh di atas hanyalah sunat hukumnya dan tidak mengapa jika ditinggalkan." 9. maka hendaklah ia kembali sujud semula. sekiranya seseorang itu mengangkat dari sujud kerana tujuan lain. "Allahumma-solli 'ala Muhammad. rahmatilah daku. Solat yang tertinggal ketertiban rukun-rukunnya dikira tidak sah. Dan limpahkanlah berkatMu kepada Muhammad dan ahli keluarga Muhammad seperti mana berkatMu kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. Duduk antara dua sujud merupakan rukun pendek maka tidak wajar dilamalamakan. Membaca tahiyyat akhir juga hendaklah dipelihara segala bacaan di dalamnya. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Doa tasbih ketika sujud ialah: "Ya Allah ampunilah daku.

.

" 4. dan matiku kuserahkan hanya kepada Allah seru sekalian alam. aku cenderung lagi berserah kepada Allah. Membaca amin selepas fatihah 7. 6. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Tahiyat awal. Duduk Tawarruk iaitu duduk tahiyat akhir 15. Mengangkat tangan ketika Takbiratul-Ihram. Membaca tasbih ketika rukuk 10. Meletakkan perut tangan kanan di atas tangan kiri dan memegangnya dan meletakkannya di bawah dada atau di atas pusat. Kuhadapkan mukaku. Selawat didalam Tahiyat awal 3. dan bukanlah aku dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Membaca A'uzubillah 5. Membaca doa tawujud/iftitah." 2. ketika iktidal dan ketika bangun pada rakaat kedua. (nota: bangun dari rakaat pertama dan ketiga tidak diperlukan mengangkat tangan) 2. Dan dengan demikian aku ditugaskan. Duduk Tahiyat . Dan puji-pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. Membaca tasbih ketika sujud 11. Meletakkan kedua tangan di atas peha dengan melepaskan jari kesemuanya 13. Salam yang kedua Sunat Ab'adh ada 7 perkara: 1. Sunat Hai'ah 2. Sesungguhnya sembahyangku. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. ketika rukuk. Membaca tasbih ketika rukuk 9. Sekali-kali tidaklah aku menyekutukan-Nya. hidupku. ibadatku. Membaca surah al-Quran di rakaat pertama dan kedua selepas bacaan al-Fatihah 8. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Doa iftitah ialah: "Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Dan Maha Suci Allah siang dan malam. Membaca tasbih ketika bangkit dari rukuk 12. Membaca Al-fatihah dan surah dengan suara yang kuat (jahar) pada masa-masa yang ditentukan. Doa tahiyat awal ialah: "Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah. Sunat Ab'adh Sunat Hai'ah ada 15 perkara: 1. kepada yang menjadikan langit dan bumi.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Sunat Hai'ah & Ab'adh Perkara-perkara sunat semasa solat ada dua: 1. dan aku adalah dari golongan orang-orang Islam. Duduk iftirasy pada semua duduk iaitu duduk di atas buku lali kaki kiri 14. 3.

Aku minta ampun dan bertaubat kepada Engkau. Dirahmati Allah jugalah kiranya Muhammad. Nabi yang buta-huruf. oh Tuhan. Sejahterakanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sejahterakan. . Sekiranya tertinggal sunat Ab'adh. Doa qunut waktu subuh dan pada solat witir. Sesungguhnya hanya Engkau sajalah yang menetapkan. dan diberiNya kesejahteraan. Dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi. telah memberi berkat Engkau. dan tidak sesiapapun yang berkuasa menetapkan sesuatu selain daripada Engkau. maka disunatkan ia sujud sahwi.4." 5. manakala tertinggal sunat hai'ah tidak diperlukan sujud sahwi. Pimpinlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau pimpinkan. Berkatlah hendaknya untuk apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku. dan Maha Tinggi Engkau. Jauhkan aku dari segala kejahatan yang telah Engkau tetapkan. Maka hanya untuk Engkau tetapkan. Sesungguhnya tidak terhina orang yang memperoleh pimpinanMu. dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Selawat di dalam qunut 6. Berdiri semasa qunut 7. Doa qunut ialah: "Ya Allah. tunjukkanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau tunjukkan. Membaca selawat ke atas keluarga Nabi pada Tahiyat akhir.

.

* Seseorang itu bukan sedang mengikut atau menjadi makmum kepada imam lain. apabila baik pembacaannya maka pahala untuk dirinya dan untuk mereka (makmum) dan jika rosak pembacaannya maka dosanya ialah di atas dirinya sendiri. Solat seseorang itu tetap sah walaupun tidak berniat menjadi imam/makmum. 8. 5.a. dan bukannya atas mereka (makmum). 4. dengan diketuai seorang imam. Solat secara berjemaah sangat dituntut dalam Islam. Antara syarat untuk menjadi imam: * Bacaannya lebih baik daripada bacaan makmum. qasar. dan makmum pertama sedang berdiri di tepi kanan imam. Jumaat. Antara solat yang biasa ditunaikan secara berjemaah ialah solat fardu lima waktu. Bagi Mazhab Syafie hukumnya ialah fardu kifayah. solat hari raya. Semasa berniat. Terdapat sabda Rasulullah s. melainkan ketika solat Jumaat. Tiada dinding yang menghalangi antara imam dan makmum. manakala sesetengah pendapat mengatakan solat berjemaah hukumnya sunat muaakad atau sunat yang sangat dituntut dalam Islam. Tidaj mendahului imam dalam rukun-rukun sembahyang. Makmum lelaki tidak mengikut imam perempuan. Tidak mendahului imam dalam takbir dan tidak pula melambatkannya. Sekiranya hanya ada satu makmum dalam solat berjemaah. Tetapi bagi sembahyang Jumaat. asalkan tidak terkehadapan ataupun sebaris dengan imam. misalnya sama-sama solat Zuhur. kecuali bagi makmum perempuan di masjid hendaklah dibataskan dengan kain.” Dalam solat berjemaah bersama satu makmum. 6. Kedudukan imam ialah di hadapan makmum. * Imam itu sudah mumaiyiz. .SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Solat Berjemaah Solat berjemaah bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang. 2. Solat makmum harus sama dengan solat imam.w yang bermaksud: “Imam ialah yang menanggung pembacaan. ia wajib dikerjakan secara berjemaah. Makmum tidak boleh berada di hadapan atau sebaris dengan imam. imaman (imam lelaki) atau imamatan (imam perempuan) selepas menyebut solat yang ingin dilakukan. maka imam disyaratkan maju ke hadapan atau makmum yang pertama berundur belakang (tidak melebihi tiga langkah) ke saf bersama makmum kedua. atau secara beramai-ramai. Sabda Nabi SAW: "Solat berjemaah itu lebih afdhal (baik) daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjat" (HR Bukhari dan Muslim) Solat berjemaah terdiri daripada seorang imam dan sekurang-kurangnya seorang makmum. jamak dan sebagainya. makmumatan (makmum perempuan). seseorang itu disunatkan menambah perkataan makmuman (makmum lelaki). lalu disertai pula seorang lagi makmum. Syarat-syarat sah solat berjemaah: 1. 7. Berniat mengikut/menjadi imam (untuk solat Jumaat sahaja. solat sunat tarawih dan solat sunat witir. dan tidak diwajibkan bagi solat-solat yang lain). Mengetahui segala apa yang dikerjakan oleh imam. 3. sekurang-kurangnya di takat tumit. maka makmum itu kedudukannya di sisi kanan imam.

.

Dari hadis di atas. lalu ia takbiratul-ihram dan mendapati imam sedang rukuk. dan imam telahpun selesai solatnya. Sekiranya makmum sempat mengikuti rukuk imam dengan sempurna (sekadar dapat menyentuh lutut) sebelum imam bangun untuk iktidal.R. Tetapi sekiranya makmum tidak sempat rukuk dalam rakaat terakhir solat Jumaat. Sekiranya makmum hanya sempat masbuq di tahiyyat akhir. dikira makmum sudah mendapat rakaat ("muwafiq"). ketika Nabi sedang rukuk. Hal itu disampaikan kepada nabi. Dalam solat Jumaat pula. atau duduk tahiyyat dan sebagainya) maka tidaklah dikira ia mendapat rakaat itu ("masbuq"). Barangsiapa yang mendapati rukuk bersama imam. dia sampai kepada Nabi saw. Jika makmum itu duduk dengan sengaja dan tahu akan tegahannya maka batallah sembahyang itu."(H. . Makmum yang masbuq itu juga diperbolehkan duduk iftirasy seperti di dalam rakaat kedua. maka dia rukuk sebelum sampai kepada saf. Bukhari) Sabda Rasulullah saw: "Apabila seseorang diantara kamu datang (untuk) solat sewaktu kami sujud. “Semoga Allah menambah semangatmu tetapi jangan diulangi lagi. tidaklah ia perlu membaca doa dalam tahiyyat akhir kerana doa tahiyyat itu disunatkan hanya untuk orang yang bertasyahhud akhir. maka ia dikira solat Zuhur dan perlulah menyempurnakan jumlah empat rakaat. biarpun tanpa sempat menyempurnakan rukun fatihahnya. sekiranya makmum sempat mendapat rakaat kedua dengan ia sempat rukuk bersama imam.” (H. Contoh: apabila seseorang makmum memasuki solat jemaah. maka dikira ia mendapat solat Jumaat itu dan hanya perlu menyelesaikan jumlah dua rakaat sahaja. atau makmum memasuki solat sesudah imam rukuk (iaitu semasa sujud. maka makmum itu perlulah bangun dan menyelesaikan solatnya dengan menambah rakaat yang tertinggal. makmum masbuq mestilah berqunut sekali lagi untuk dirinya di rakaat keduanya meskipun ia telah berqunut bersama imam di awal sembahyang tadi. maka ia telah mendapat satu rakaat. Dari hadis: Dari Hasan dari Abu Bakrah. hendaklah ikut sujud dan janganlah kamu hitung itu satu rakat. maka perlu makmum mengikuti rukuk imam itu dengan tanpa wajib menyelesaikan rukun fatihah. maka difahamilah bahawa orang yang mendapatkan rukuk dianggap telah mendapatkan satu rakaat. Setelah solat berakhir dan imam memberi salam. maka Nabi berkata. Abu Daud).R. Dalam solat Subuh. Jika makmum sedang takbir lalu imam memberi salam. Jika makmum tidak sempat menyempurnakan rukuk. maka makmum ditegah duduk kerana duduk itu mengikut imam.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Masbuq Masbuq ialah apabila makmum ketinggalan dalam solat berjemaah.

.

Jika imam keluar daripada sembahyangnya disebabkan berhadas. Juga ditegah penggantiannya jika makmum tersebut diam terlalu lama dengan kadar berlalunya satu rukun. disebabkan keuzuran imam pertama itu. maka tidak sah sembahyang makmum yang lain jika mengikutinya. Kemudian makmum yang mengganti imam itu hendaklah pula maju ke hadapan dengan tidak lebih dari dua pergerakan langkah. Jika berlaku percanggahan dalam tertib. seakan-akan baru saja aku melihat Baginda memijakkan kakinya ke tanah. Jika imam itu diganti oleh makmum yang kurang fasih dalam bacaan fatihah (ummiyan). Istikhlaf hendaklah dilakukan dengan serta-merta. Abu Bakar berundur sedikit dan Nabi SAW duduk di sebelah kirinya. Pada waktu Abu Bakar melihatnya. atau orang bisu. Tidak disyaratkan ke atas makmum dalam istikhlaf untuk berniat lagi untuk menjadi makmum. sama ada rukun fi„li (perbuatan) atau rukun qauli (percakapan). maka ditegah penggantiannya selepas itu. juga dengan tidak lebih dari dua pergerakan langkah. Kemudian Nabi SAW datang dengan bantuan dua orang lelaki. . datang Bilal untuk memberitahu Baginda tentang sembahyang. maka menurut pendapat Imam Nawawi dan jumhur ulama adalah diharuskan istikhlaf dengan syarat mustakhlif tersebut menggantikan imam pada rakaat pertama. atau biarpun dengan tiada sebab. Sekiranya didapati tiada sesiapa yang maju menggantikan imam. maka sah penggantian tersebut di mana-mana rakaat pun kerana mustakhlif itu mengikuti tertib imam sebelumnya dan tidak membawa kepada percanggahan. Contohnya ialah apabila seorang yang di luar sembahyang mengganti imam pada rakaat kedua atau rakaat terakhir." Saya pun mengatakan hal yang sama seperti di atas." Maka Abu Bakar mengimami sembahyang. Beliau (mengulangi perintah yang sama) pada ketiga atau keempat kalinya Baginda bersabda: "Kamu adalah (macam) sahabatsahabat Yusuf. dan terus masuk menjadi imam). Hadis: "Ketika Nabi SAW sedang sakit tenat. Jika imam keluar daripada jemaah sedangkan makmum telahpun lanjut melakukan satu rukun.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Istikhlaf Istikhlaf bererti imam digantikan oleh salah seorang daripada makmumnya (lalu menjadi imam) bagi menyempurnakan sembahyang mereka. Tempatnya yang kosong di saf hendaklah pula diisi oleh makmum lain. dan dia (pengganti) itu akan bangun berdiri bagi rakaatnya yang pertama sedangkan makmum yang lainnya duduk tahiyyat awal (atau tahiyyat akhir) di rakaat mereka. sekurang-kurangnya beralih ke kirinya jika tiada luang kosong untuk ia mundur. dia akan menangis dan tidak mampu membaca Al-Qur’an. atau orang yang tidak jelas bacaannya seperti mendengungkan pada tempat yang tidak dengung serta mengubah bacaan. Maka Nabi SAW menyuruhnya supaya mengatakan kepada Abu Bakar agar mengimami orang ramai. kerana ia tidak sah menjadi imam. maka makmum diperbolehkan mufaraqah (berpisah) dari berjemaah dan meneruskan solat bersendirian. (nota sampingan: makmum saf pertama di belakang imam adalah juga bertanggungjawab untuk menegur imam di kala kesilapan bacaan dan perbuatan solat dengan isyarat bacaan "Subhanallah") Imam yang keluar itu hendaklah keluar dengan tertib. adalah diharuskan bagi salah seorang makmum menggantikannya. Cara Istikhlaf Dalam Sembahyang Apabila seorang mustakhlif menggantikan imam dalam sembahyang yang sama atau bilangan rakaat yang sama. dia mencuba untuk berundur tetapi Nabi SAW memberi isyarat kepadanya untuk tetap sembahyang. sama ada di sebelah atau di belakang." Nabi SAW bersabda: "Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sembahyang. Saya berkata: "Abu Bakar adalah seorang lelaki yang penyedih dan jika dia berdiri mengambil tempatmu (sembahyang). maka tidaklah diharuskan istikhlaf. atau rakaat ketiga (pada sembahyang yang empat rakaat) kerana tidak akan bercanggah dengan tertib makmum yang mengikutinya. Adapun jika diganti oleh seorang yang di luar sembahyang (mustakhlif bukan daripada kalangan makmum. Disyaratkan juga imam itu diganti oleh makmum yang berada di saf pertama betul-betul di belakang imam. Abu ataupun duduk menunggu mustakhlif itu dan memberi salam bersam Disyaratkan bagi makmum yang menggantikan imam itu adalah pengganti (khalifah/mustakhlif) yang sah menjadi imam kepada jemaah yang lain. kerana mustakhlif (pengganti) itu sudah dalam kedudukan imam yang awal. Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sembahyang.

Manakala makmum yang mengikutinya ada dua pilihan. Para jemaah yang mengikuti mustakhlif yang masbuq tersebut ada dua pilihan pada tahiyyat akhir tadi iaitu sama ada berniat mufaraqah (berpisah daripada imam) dan terus memberi salam. Istikhlaf sebegini adalah diharuskan kecuali dalam sembahyang Jumaat kerana tidak harus mendirikan lagi sembahyang Jumaat selepas selesai dikerjakannya. Jika ia tidak menghadiri khutbah maka dia tidak diharuskan mengganti imam itu. Makmum yang bersembahyang Jumaat diharuskan pula mengikuti mustakhlif yang difardhukan ke atasnya sembahyang Zuhur itu. Makmum-makmum masbuq yang bangkit semula untuk menyempurnakan sembahyang mereka setelah sempurna solat berjemaah adalah diperbolehlah kepada salah seorang daripada mereka yang masbuq itu untuk maju ke hadapan menjadi imam dan makmum masbuq yang lain itu boleh mengikutinya. adalah diharuskan menggantikannya jika mustakhlif itu juga turut menghadiri khutbah. antara memberi salam dengan niat mufaraqah atau makmum menunggu mustakhlif dan memberi salam bersamanya.Jika makmum yang masbuq menggantikan imam yang keluar daripada jemaah hendaklah dia menjaga tertib imam tersebut. adalah harus dia diganti oleh mustakhlif yang bersama imam sebelum imam keluar daripada jemaah itu. jika makmum yang masbuq pada rakaat kedua dalam sembahyang subuh. Selepas itu baharulah mustakhlif yang masbuq itu bangkit semula (tanpa salam) untuk menggenapkan solat dua rakaatnya. Manakala jika imam itu keluar selepas rukuk dalam rakaat kedua sembahyang Jumaat. Istikhlaf Dalam Sembahyang Jumaat Apabila imam keluar selepas membaca dua khutbah dan sebelum mengangkat takbiratul ihram bagi sembahyang Jumaat. duduk dan bertasyahud biarpun pada asalnya dia baru melakukan satu rakaat. lalu berqunut lagi pada rakaat keduanya itu bagi dirinya sendiri sahaja (doa qunut bersendirian dan bukan qunut berjemaah). Akan tetapi jika mustakhlif itu bersama imam sebelum imam keluar daripada jemaah tetapi dia tidak bersama imam sebelum rukuk pada rakaat kedua (mustakhlif masbuq). sebagaimana perbuatannya jika imam belum keluar daripada jemaah. Jika imam keluar daripada sembahyang selepas mengangkat takbiratul ihram pada rakaat pertama sembahyang Jumaat dan sebelum rukuk di rakaat kedua. kemudian imam itu berhadas lalu diganti oleh makmum yang masbuq itu. ataupun duduk menunggu mustakhlif itu dan memberi salam bersama-samanya. maka tidak diharuskan ia mengimamkan sembahyang itu kerana dia tidak tergolong dalam ahli Jumaat. Cara ini adalah yang lebih afdhal dilakukan. Sebagai contoh. maka makmum yang menggantikan itu hendaklah menjaga tertib imam pertama dengan menyambung perbuatan sebagaimana yang perlu dilakukan di dalam rakaat kedua dalam sembahyang subuh iaitu berqunut. imam tidak harus diganti oleh mustakhlif yang tidak bersama imam sebelum dia keluar daripada jemaah. kerana mustakhlif itu dikira tergolong dalam ahli Jumaat. maka difardhukan ke atas mustakhlif itu sembahyang Zuhur. Jika ia tidak bersama imam sebelum dia keluar daripada sembahyang. Akan tetapi hendaklah mustakhlif itu menjaga tertib imam yang awal. .

.

dan sebagainya." Sebab-sebab sujud sahwi ada tiga: kerana kelebihan. Keraguan ada dua jenis: 1. dan kerana ragu-ragu. atau hanya 50-50 pasti). Pada kedua-dua hal ini. justeru terlupa. akan tetapi perlu sujud sahwi sebelum salam. maka ia harus sujud sahwi sebelum salam. 2. Sujud Sahwi Kerana Ragu-ragu Keragu-raguan di dalam solat adalah kerana tidak meyakini sama ada terlebih atau terkurang. Namun. Sekiranya seseorang lebih cenderung kepada satu hal (waham . Doa sujud sahwi adalah seperti berikut: Ertinya: "Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Kemudian menutupi kekurangan tersebut. 2. umpamanya dia lebih meyakini dia kini di dalam rakaat ketiga dan bukan rakaat keempat. maka hendaklah dia kembali melaksanakan rukun tersebut. 5. lalu sujud sahwi sebelum salam. dan hukumnya adalah sunat. . kemudian dia melakukan sujud sahwi setelah salam. Misalnya. Sekiranya dia teringat dan sedang pula berada pada rukun yang tertinggal itu pada rakaat berikutnya. Jika ketinggalan kerana lupa. wajib dia melakukan sujud sahwi setelah salam atau sebelumnya. 4. makmum bolehlah sujud sahwi setelah imam memberi salam. Sujud Sahwi Kerana Kelebihan Barangsiapa terlupa di dalam solatnya lalu tertambah rukuk. kemudian dia ingat sebelum beranjak dari sunat ab'adh tersebut. dan ia teringat ketika belum sampai pada rukun yang sama di rakaat berikutnya. 3. 2. maka hendaklah dia melaksanakannya dan tidak perlu sujud sahwi. lalu meninggalkan salah satu sunat ab'adh.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Sujud Sahwi Sahwi bermaksud lupa sesuatu. atau lebih 50% pasti). maka dia harus mengambil sikap kepada hal yang sudah pasti akan kebenarannya. ia dikerjakan untuk menutup kecacatan dalam pelaksanaan solat kerana terlupa. makmum terlupa tahiyyat awal dan hanya teringat setelah sempurna qiam (berdiri tegak).Sekiranya seseorang itu terlupa sujud sahwi dan teringat hanya selepas memberi salam maka bolehlah ia sujud sahwi. kerana kekurangan. sekiranya dia teringat sebelum separuh bangkit untuk qiam.Apabila seseorang meninggalkan salah satu rukun solat secara tidak sengaja. dan tidak condong pada salah satunya (dzan . maka dia perlu sujud sahwi. atau sujud. dan kembali meneruskan solat dari situ. umpamanya seseorang ragu sama ada dia di dalam rakaat ketiga atau keempat. 3. iaitu jumlah rakaat yang sedikit. Sekiranya seseorang itu ragu-ragu antara dua hal. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak dua kali setelah selesai bacaan Tahiyat akhir dan sebelum salam.Apabila sujud sahwi dilakukan setelah salam. Pengertian dari segi syarak adalah terlupa sesuatu di dalam solat. lalu sujud sahwi selepas salam. dan dia tidak perlu kembali kepadanya untuk melakukannya. Jika ia teringat setelah melewatinya tapi belum sampai kepada rukun berikutnya. maka rukun yang tertinggal itu dianggap terganti dan ia perlulah meneruskan solat seolah-olahnya di rakaat yang sebelum itu. Jika ia teringat setelah sampai kepada rukun yang berikutnya. maka batallah solatnya. dengan syarat ingatan itu timbul dalam masa yang tidak begitu lama. maka bolehlah dia kembali duduk dan menyempurnakan tahiyyat awal dan tidak perlu sujud sahwi. maka dia tidaklah perlu duduk kembali dan cukup baginya sujud sahwi. maka ia wajib segera kembali kepada rukun yang tertinggal itu. Sekiranya imam terlupa sujud sahwi. Hal-hal Penting Berkenaan Dengan Sujud Sahwi 1. Sujud Sahwi Kerana Kekurangan Barangsiapa. maka sunat ab'adh itu gugur.Apabila seseorang yang melakukan solat meninggalkan sunat ab'adh secara sengaja. 1. maka harus pula melakukan salam sekali lagi. maka dia harus menurutkan mengambil sikap kepada yang lebih ia yakini.

.

dia lalu turun dan sujud. lalu kembali berdiri dan meneruskan bacaan selanjutnya. . maka ketika sampai pada ayat sajadah. Dan para hadirin juga turut melakukan sujud. dibacanya surah berkenaan. dan tanpa mengangkat tangan) sebaik sahaja selepas membaca ayat sajadah. Bacaan surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77 pula menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah dimasukkan sebagai ayat sajadah. Untuk mengenali ayat-ayat sajadah itu di dalam al-Qur'an. tetapi aku menolak maka untukku neraka. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77 8.SEBELUM MENU UTAMA Sujud Sajadah/Tilawah Tilawah ertinya bacaan. Surah 13 (Ar-Ra‟d) Ayat 15 3. Rasulullah s. Surah 38 (Shaad) Ayat 24 12. "Celaka aku! Anak Adam disuruh sujud.a. Surah 19 (Maryam) Ayat 58 6. tapi ayat yang disunatkan untuk sujud syukur (keterangan sujud syukur akan menyusul selanjutnya). Surah 53 (An-Najm) Ayat 62 14. Maha memberkati Allah. Surah 25 (Al-Furqaan) Ayat 60 9. dan membaca doa sujud sajadah di dalam sujud. Dari Umar r. Katanya. dia (Rasulullah) membaca surah al-Nahl di atas mimbar. telah bersabda: Apabila anak Adam membaca ayat Sajdah. Surah 7 (Al-A‟Raaf) Ayat 206 2. Surah 84 (Al-Insyiqaq) Ayat 21 15. Sekiranya bacaan ayat sajadah itu telahpun tamat. Pada hari Jumaat berikutnya." Cara melakukan sujud sajadah ialah terus bersujud (tanpa niat. dan Sujud Sajadah atau sujud Tilawah itu ialah perbuatan sujud apabila seseorang itu bertemu ayat sajadah dalam bacaan al-Qur'an sama ada di dalam solat ataupun di luar solat. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 18 7. dia telah melakukan yang benar. sebaik-baik Pencipta. lalu mendapat syurga. maka syaitan jatuh sambil menangis. maka teruslah rukuk selepas berdiri sebentar apabila bangun dari sujud. Tetapi barangsiapa bersujud. maka dia sujud. maka dia tidak mendapat dosa. Surah 41 (Fushshilat) Ayat 38 13. Bacaan doa yang sunat dibaca ketika sujud ialah: Ertinya: "Aku bersujud dengan wajahku kepada Dzat yang telah merupakan dan menciptakannya. Daripada Abu Hurairah r. Surah 17 (Al-Isra‟) Ayat 109 5." (HR Al-Bukhari dan Muslim) Hukum sujud sajadah adalah sunat mu'akad.a. Surah 27 (An Naml) Ayat 26 10.w. Surah 96 (Al-'Alaq) Ayat 19 Nota: Perlu dinyatakan bahawa bacaan Surah 38 (Shaad) Ayat 24 menurut Syafi'iyah dan Hanbaliyah tidak termasuk ayat sajadah. lalu dia sujud. Surah 16 (Al-Nahl) Ayat 50 4. sebenarnya kita tidak diperintahkan (diwajibkan) sujud tilawah.: Pada suatu hari Jumaat. dan menciptakan pendengaran dan penglihatannya dengan kekuatan-Nya.a. Aku disuruh sujud. Dan barangsiapa yang tidak melakukannya. atau sunat yang amat digalakkan. Surah 32 (As-Sajdah) Ayat 15 11. pada kebiasaannya pada ayat-ayat itu ada ditandakan dengan garis atau di penghujung ayat itu ditandakan simbol dengan tertulis perkataan sajadah. lalu apabila sampai pada ayat sajdah dia berkata: "Wahai manusia." (HR Bukhari) Ayat-ayat sujud sajadah ialah: 1. katanya.

asalkan tidak terlampau lama masa yang terluput di antaranya. dan hanya dilakukan di luar solat. Tidak perlu berwuduk untuk sujud sajadah ketika di luar solat. mengadap kiblat. Di samping melaksanakan sujud syukur. makmum wajib mengikuti imam sama ada imam itu melakukan sujud sajadah ataupun tidak. Takbiratul-ihram 3. Disunatkan bacaan takbir "Allahu-Akbar" (selepas daripada Takbiratul-ihram) ketika hendak sujud. Bercanggah dari mengikuti imam akan menyebabkan solat makmum itu batal. namun berwuduk itu adalah lebih afdal. dan sujud si pendengar itu tidak tergantung sama ada pembaca (qari) itu turut sujud atau tidak. Akan tetapi. Cara sujud syukur dan syarat sujud syukur adalah sama seperti sujud sajadah di luar solat. Niat . dan tidak berjangka waktu yang lama antara bacaan ayat sajadah dan perbuatan sujud. Namun begitu. disunatkan juga bersedekah dan melakukan sembahyang sunat syukur. Adalah tidak perlu mengangkat tangan ketika naik dari sujud. adalah sunat hukumnya bagi makmum melakukan sujud tilawah selepas selesai salam dengan syarat jarak di antara sujud dan salam itu tidak lama. sujud tilawah itu sunat dibuat oleh imam setelah dia selesai menunaikan sembahyang supaya tidak menimbulkan kekeliruan di kalangan makmum. Adalah tidak perlu untuk seseorang itu bangun dari duduk untuk berdiri (qiam) apabila hendak melakukan sujud sajadah di luar solat. Disunatkan juga agar bertakbir apabila naik dari sujud. Rukun sujud sajadah di luar sembahyang ialah: 1. .iaitu "Sahaja aku sujud sajadah kerana Allah Ta'ala" 2. Nota sampingan: Sujud Syukur Sujud Syukur adalah perbuatan sujud ketika seseorang mendapat limpahan rahmat daripada Allah. dan salam. maka batallah solatnya. apabila seseorang itu sedang berdiri. duduk. Sujud sajadah di luar solat adalah disunatkan kepada pembaca dan juga pendengar bacaan ayat sajadah.Adalah sunat bertakbir "Allah-Akbar" sebelum turun dari qiam untuk melakukan sujud sajadah. Salam. Sekiranya seseorang itu mendengar bacaan ayat sajadah dan tidak berupaya untuk sujud sajadah (umpamanya sedang memandu). maka bolehlah ditangguhkan sujud sajadah itu hingga ketika dia boleh. Hukum sujud syukur adalah sunat. maka perlulah dia bertakbiratul-ihram di kala qiam. Sujud 4. umpamanya solat Zuhur. Syarat sah sujud sajadah di luar sembahyang adalah sama seperti syarat sembahyang (suci dari hadas besar dan kecil. atau terhindar daripada malapetaka. menutup aurat. Sekiranya seseorang itu melakukan sujud syukur di dalam solat. Walau bagaimanapun bagi sembahyang yang dibaca dengan suara perlahan. dan disunatkan juga bertakbir apabila bangun dari sujud sebelum salam. dan sebagainya). lalu sujud. Di dalam solat berjemaah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful