BIMBINGAN FARDHU AIN

BIMBINGAN FARDHU AIN
1-TAHARAH (BERSUCI)
Pengertian bersuci: Taharah zahir dan batin. (Sila click pada tajuk yang ingin dilawati)

2-Jenis-Jenis bersuci. 3-Istinjak
Syarat Istinjak Rukun Istinjak. Cara beristinjak dengan Air (Air Mutlak). Cara Beristinjak dengan menggunakan batu pada dubur. Cara Istinjak Dengan Batu Pada Qubul ( Zakar atau Faraj). Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika istinjak

4-Hukum Qada Hajat
Qada Hajat atau Buang Air terbahagi kepada tiga hukum: Cara Qada Hajat yang diharamkan. Cara Qada Hajat Yang Dimakruhkan. Cara-cara Qada Hajat Yang disunatkan. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum buang air. Adab buang air

5-Hikmah Bersuci 6-Najis dan jenis-jenisnya
Benda-benda Najis Terdapat tiga bahagian najis iaitu: 1. Najis Mukhaffafah. (Ringan) 2. Najis Mutawassitah. (Pertengahan) 3. Najis Mughallazah. (berat) Cara menyucikan Najis Mukhaffafah (ringan). Cara menyucikan Najis Mutawasitah (Pertengahan). Cara Menyuci Najis Mughallazah (Najis Berat) Cara Menyucikan Kulit Bangkai Cara menyucikan cairan yang memabukkan. Perkara yang tidak dikira sebagai najis. Hukum Peluh dan air liur manusia dan binatang. Air Liur Basi Hukum Madu

7-Jenis-jenis Air
Air Mutlak Air Musta'mal Air Mutaghayyir (Air Muqayyid) Air Mutanajjis Air Musyammas

8-Wudhu
Syarat Wuduk ada lima: Rukun Wuduk ada enam: Sunat Wuduk ada 12: Perkara yang dapat membatalkan Wuduk ada lima:

9-Tayamum
Syarat-syarat tayammum: Rukun Tayammum ada 4: Sunat Tayammum ada 2:

10-Mandi Wajib & Sunat
Perkara yang mewajibkan mandi: Rukun Mandi ada 3: Sunat Mandi ialah:

11-Takrif Solat
Syarat wajib solat: Syarat sah solat: Perkara-perkara yang membatalkan solat: Waktu-waktu Solat Fardhu: Perbuatan sunat sebelum solat: Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab:

12-Rukun Solat
Rukun solat ada 13: 1. Niat: 2. Takbiratul-Ihram 3. Berdiri bagi orang yang berkuasa. 4. Membaca al-Fatihah: 5. Rukuk, berserta tama'ninah. 6. Iktidal: 7. Sujud 8. Duduk di antara dua sujud berserta tama'ninah. 9. Tahiyyat/Tasyahud akhir. 10. Duduk ketika tahiyyat akhir. 11. Selawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w. 12. Salam pertama: 13. Tertib.

13-Sunat Hai'ah & Ab'adh
Sunat Hai'ah ada 15 perkara: Sunat Ab'adh ada 7 perkara:

14-Solat Berjemaah
Syarat-syarat sah solat berjemaah: Antara syarat untuk menjadi imam:

15-Masbuq 16-Istikhlaf
Cara Istikhlaf Dalam Sembahyang Istikhlaf Dalam Sembahyang Jumaat

17-Sujud Sahwi
1. Sujud Sahwi Kerana Kelebihan 2. Sujud Sahwi Kerana Kekurangan 3. Sujud Sahwi Kerana Ragu-ragu Hal-hal Penting Berkenaan Dengan Sujud Sahwi

18-Sujud Sajadah-Tilawah
Hukum sujud sajadah Ayat-ayat sujud sajadah ialah: Bacaan doa yang sunat dibaca ketika sujud ialah: Rukun sujud sajadah di luar sembahyang ialah: Syarat sah sujud sajadah di luar sembahyang Sujud Syukur

SEBELUM

MENU UTAMA

SELEPAS

TAHARAH (BERSUCI)

Ertinya:
Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katakanlah: "Darah haid itu satu benda yang (menjijikkan dan) mendatangkan mudarat". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. SesungguhNya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. (Surah Al-Baqarah ayat 222) Pengertian bersuci:

Pada Bahasa: Membersihkan diri atau sesuatu daripada sebarang kekotoran. Sama ada benda itu najis ataupun tidak. Benda-benda najis seperti darah, bangkai, tahi dan sebagainya. Benda-benda yang kotor tetapi tidak najis seperti air ludah, hingus dan lain-lain. Erti pada Syarak: Menghilangkan halangan beribadat kerana ada hadas atau najis atau menghilangkan halangan memakan sesuatu benda disebabkan terkena najis. Iman Al-Ghazali menegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bersuci itu terbahagi kepada empat tingkat iaitu: 1. 2. 3. Mensucikan anggota-anggota lahir daripada hadas-hadas, anasir-anasir jahat dan kelebihan-kelebihan yang tidak perlu. Mensucikan anggota-anggota badan dari perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Mensuci kan hati dari akhlak yang terkeji dan kelakuan-kelakuan yang dibenci dan terkutuk.

4. Mensucikan kebatinan dari semua perkara selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah cara bersuci para Nabi salawatullahi-alaihim dan juga pada Siddiqin. Taharah zahir dan batin. Taharah yang bersifat batin ialah mensucikan jiwa daripada kekotoran dosa dan maksiat. Caranya ialah dengan bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Dengan membersihkan hati daripada kotoran syirik, ragu-ragu, hasad, dengki, menipu dan dosa besar, juga daripada ujub, riya. Perkara ini dilakukan dengan ikhlas, yakin, mencintai kebaikan, bersabar, jujur dan rendah diri. Serta sentiasa mengharapkan memperoleh keredaan Allah dengan niat dan amalan soleh. Taharah yang bersifat lahiriah pula ialah dengan membersihkan kotoran dan hadas . membersihkan kotoran dengan cara menghilangkan najis dengan air yang suci lagi menyucikan dari badan, tempat, dan pakaian untuk mengerjakan solat.

SEBELUM

MENU UTAMA

SELEPAS

Jenis-Jenis bersuci.
1. Menyuci badan daripada hadas kecil: Iaitu menyuci badan daripada hadas kecil dengan berwuduk atau bertayamum. Orang-orang yang berhadas kecil diharamkan mengerjakan solat dan menyentuh Al-Quran. 2. Menyuci badan daripada hadas besar. Orang yang berjunub atau berhadas besar hendaklah membersihkan dirinya dengan mandi.Orang yang berhadas besar diharamkan mengerjakan solat, mengerjakan haji, duduk di dalam masjid, menyentuh dan membaca Al-quran. 3. Istinjak. Iaitu bersuci selepas keluarnya kotoran daripada dua jalan iaitu air kencing atau tahi. 4. Menyucikan pakaian, alatan dapur (pinggan , mangkuk) dan masjid. Pakaian hendaklah dibersihkan daripada segala najis. antara Syarat sah solat ialah pakaian dan tempat solat mestilah bersih daripada najis.

SEBELUM

MENU UTAMA

SELE

Istinjak
Istinjak Ialah menghilangkan najis kecil atau besar dari tempat keluarnya dengan sesuatu yang bersih seperti air, batu, kertas dan sebagainya sehingga kesan najis itu dibersihkan. Apabila keluar kotoran dari salah satu, iaitu dari qubur atau dubur, wajib istinjak dengan menggunakan air atau dengan tiga ketul batu. Hukum Istinjak Beristinjak adalah hukumnya wajib berdasarkan Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud; Bahawa Nabi (s.a.w) melalui dua buah kubur, ketika itu baginda berkata; 'kedua-dua orang ini (yang ada dalam kubur itu) diseksa oleh Allah . Yang seorang diseksa kerana mengumpat-gumpat orang dan yang seorang lagi diseksa kerana tidak beristinjak selepas buang air kecil. (Hadis Riwayat; Bukhari dan Muslim)

Syarat Istinjak 1. Menghilangkan rasanya. 2. Menghilangkan baunya. 3. Menghilangkan warnanya.

Rukun Istinjak. 1. Seorang Islam. 2. Alat untuk istinjak.Dengan menggunakan air, batu, kertas atau seumpamanya. 3. Tempat yang diistinja iaitu qubul dan dubur. 4. Yang diistinjakkan itu sesuatu yang keluar daripada dua jalan iaitu qubur atau dubur. Cara mengerjakan Istinjak. 1. Istinjak itu 3 kali dan kalau masih belum suci, boleh diulang lagi sehingga suci. 2. Alat dibuat istinjak itu mestilah melingkupi tempat yang disapu itu. 3. Beristinjak itu mestilah dapat membersihkan tempat najis yang keluar.

Cara beristinjak dengan Air (Air Mutlak). 1. Tuangkan air dengan menggunakan tangan kanan di atas tempat najis.

3. daun dan lain-lain. Jika sukar menghilangkan baunya atau warnanya selepas digosak dan dibasuh beberapa kali maka ianya dimaafkan. 1. hendaklah ditambah batu sehingga suci. Sapuan yang ketiga pada hujung dubur atau qubur. Sunat dimulai dengan menyapu yang pertama pada bahagian hadapan papan punggung yang kanan lalu diedarkan pada tempat permulaan sapuan. 5. 9. kiranya masih tidak suci. Sunat ketika intinjak membaca doa : "Ya Allah. batu. warna dan rasanya (rasa di tangan).* 5. Benda itu bukan benda yang dihormati seperti makanan. Benda itu mesti kering sama ada kayu. Kalau ia basah. 6. hadis dan seumpamanya. Tidak sunat mencium tangan selepas istinjak. Sunat istinjak dengan batu. dahulukan istinjak pada dubur kerana najis pada dubur lebih dahulu kering daripada qubur. Bagi memastikan najis telah suci memadai bila merasai kesat pada kulit dubur lelaki dan licin bagi perempuan." Ertinya . 8. Bagi perempuan yang dara semasa beristinjak hendaklah membasuh benda yang zahir pada farajnya ketika ia duduk mencangkung dengan memasukkan sedikit ruas jarinya. 3.* Cara yang baik dilakukan istinjak ialah dengan menggunakan air. Benda itu mesti kesat. wajib menggunakan air. Sekiranya ada . Sunat ketika menyapu dimulai pada tempat yang suci ke tempat yang ada najis secara perlahan-lahan. 1. 2. pakaian. Mendahulukan istinjak pada qubul daripada dubur supaya tidak terpercik najis padanya ketika membasuh dubur. Kemudian mulakan sapuan yang kedua pada bahagian hadapan papan punggung kiri lalu diedarkan kepada tempat permulaan yang disapu. 7. Cara Beristinjak dengan menggunakan batu pada dubur. 5. Gosok tempat najis dengan menggunakan jari tengah tangan kiri.2. Sekiranya ia melecer ke tempat lain maka air diperlukan untuk 6. Kalau kering tetapi licin maka tidak sah untuk istinjak seperti kertas atau plastik atau belakang 3. sucikanlah hatiku daripada sifat nifak dan peliharakanlah kemaluan aku daripada kejahatan. Najis yang keluar tidak melecer ke tempat lain. tetapi harus juga dilakukan dengan benda-benda kesat yang suci dengan syarat. Hendaklah dihilangkan najis itu sekurang-kurangnya dengan tiga ketul batu ataupun dengan sebiji batu tiga persegi. 2. 4. Makruh memasukkan jari ke dalam dubur. 4. 4. Bukan benda-benda yang bertulis dengan ayat-ayat al-quran. Jika najis telah kering. Hendaklah hilang ain najis. maka tidak boleh digunakan. . berdosa menggunakannya. tulang atau seumpamanya. Sunat selepas intinjak menggosak tangan ke tanah sebelum membasuh tangan.

bila memilih salah satu. Hendaklah bersuci dengan batu dalam bilangan ganjil. seperti tiga ketul batu. Jangan bersuci dengan menggunakan tangan kanan atau memegang zakar dengan tangan kanan. hendaklah menggunakan batu terlebih dahulu. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika istinjak 1. Bila bersuci dengan air dan batu. 3. . makanan atau tahi kering. lima ketul batu dan sebagainya. Jangan bersuci dengan tulang. pilihlah air kerana air lebih baik digunakan untuk bersuci.Cara Istinjak Dengan Batu Pada Qubul ( Zakar atau Faraj). Jika diulang-ulang di tempat yang sama dengan satu batu.. Disapu di tiga tempat pada batu besar atau tiga ketul batu. 2. 4. kemudian dengan air. maka wajib beristinjak dengan menggunakan air.

.

Membuang air di tempat terselindung dari orang ramai seperti di dalam tandas atau di sebalik batu. 5. Cara-cara Qada Hajat Yang disunatkan. 1. Memulakan masuk ke dalam taandas dengan menggunakan kaki kiri. 8. 3. Cara yang sunat.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Hukum Qada Hajat Qada Hajat atau Buang Air terbahagi kepada tiga hukum: 1. 6. Membuang air besar atau kecil dalam lubang yang diketahui di dalamnya ada haiwan. Menghadap atau membelakangkan kiblat ketika qada hajat di tempat lapang. 1. 1. 3. Bercakap-cakap ketika buang air pada perkara yang tidak penting. Membuang air berhampiran dengan kawasan perkuburan. Cara yang makruh. 2. Qada hajat di atas kubur. 2. Membuang air di atas kitab-kitab agama . Membawa bersama sesuatu yang bertulis ayat-ayat quran. Sekiranya qada hajat di tempat yang berdinding maka tidaklah diharamkan. 7. Membuang air dalam air tenang yang tidak mengalir. kecuali dalam keadaan darurat. 4. masjid. Membuang air sambil berdiri kecuali dengan keuzuran atau darurat yang tidak membolehkan seseorang itu duduk seperti disebabkan sakit. 4. hadis atau nama-nama para rasul ketika qada hajat. 3. 2. Membuang air di atas makanan. Membuang air di tempat ibadah seperti di surau. Membuang air di dalam lubang yang tidak diketahui di dalamnya ada binatang atau tidak. . Membuang air di bawah pokok buah-buahan 5. Membuang air di tempat perhentian orang ramai atau di jalan raya. Cara Qada Hajat Yang Dimakruhkan. musalla dan sebagainya. Cara Qada Hajat yang diharamkan. 6. Cara yang haram. 2.

hilangkan dariku segala kekotoran dan beri kesihatan kepadaku. Beristibak. 6. 3. Ketika hendak masuk. 2. Jangan membuang air besar atau air kecil (berak atau kencing) di tempat orang biasa berteduh. Sunat mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke tandas. Ketika keluar dari tandas. di tempat mandian atau di bawah pokok yang berbuah. 4. 2. 5. atau hadis atau zikrullah ke dalam tandas. 7. dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. mulai langkah kaki kanan dahulu. 7. Memakai penutup kepala seperti tudung." Hal-hal yang harus dilakukan sebelum buang air. kecuali jika air tenang itu terbentang luas seperti tasik yang luas atau laut. hendaklah jauh dari orang sehingga bau kotoran tidak sampai kepadanya. Hendaklah mencari tempat sunyi dan jauh daripandangan orang (kiranya tidak menggunakan tandas).. Jangan buang air di air yang tenang. ini adalah bagi mempastikan agar aurat tetap terjaga sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh hukum syariat. kerana kemungkinan ada binatang yang mendapat kesakitan di dalam lubang itu. 1. Hendak memakai sepatu atau terompah atau seumpamanya. Janganlah bercakap-cakap sewaktu buang air. Jangan buang air di lubang tanah. 4. membaca doa ini.3. Jangan membawa sesuatu kalimat Al-Quran. 8. 6." 4. baca doa ini: Ertinya : "wahai tuhanku. 5. Ertinya: "Wahai tuhanku. Janganlah buang air dengan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya jika sekiranya di tempat-tempat yang tidak berdinding. iaitu berdehem-dehem supaya najis habis keluar. hamba berlindung padamu dari segala yang kotor dan keji" 5. Jangan memasuki tandas atau tempat buang air dengan membawa sesuatu yang ada kalimah Allah. Ketika keluar dari tandas. . Memakai alas kaki seperti selipar dan kasut ketika masuk tandas. Mendahulukan kaki kiri waktu masuk ke tandas dan disunatkan berdoa: "ya Allah . Adab buang air 1. semutar dan sebagainya ketika qada hajat. 7. 3. Jangan membuka pakaian sebelum berada dekat tempat buang air. aku berlindung padaMu dari kejahatan syaitan jantan dan betina. 6. kecuali apabila ada keperluan yang sangat penting yang tidak dapat ditangguhkan. di jalan-jalan. Janganlah berkata-kata selama dalam tandas itu.

Jangan membuang air di atas kitab-kitab agama atau di atas makanan.8. jangan buang air di mana-mana tempat perhentian . surau dan sebagainya (Kecuali di tandastandas yang telah disediakan di tempat-tempat ibadat tersebut). 11. Jangan membuang air di atas kubur. Jangan membuang air besar atau kecil di tempat-tempat beribadat seperti masjid. 10. 9.

.

Kebersihan lahir juga membawa kepada kebersihan jiwa seseorang. Amalan-amalan tertentu tidak diterima Allah tanpa bersuci.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Hikmah-Hikmah Bersuci 1. Kebersihan dapat mencerminkan keperibadian seseorang. 3. . 4. Dapat menjauhkan diri daripada jangkitan penyakit 2. Amalan kebersihan yang dilakukan itu menjadi syiar dan identiti umat Islam di dalam kehidupan manusia. agar dengan itu umat Islam menjadi contoh dan teladan kepada manusia seluruhnya. 5.

hendaklah kamu bersihkan" Al Muddatstsi ayat 4. Begitu juga dengan kulit bangkai dapat disucikan dengan cara disamak. Air kencing. " Mengenai pakainmu. Terdapat tiga bahagian najis iaitu: 1. Bangkai haiwan darat yang berdarah. 3. Menurut hukum aslinya sesuatu benda itu adalah suci selama tak ada dalil yang menunjukkan bahawa benda itu najis." Al Baqarah ayat 222. Najis mutawassitah (najis pertengahan). dan mengisihi orang orang yang bersuci. Wadi. Sehubungan itu. Iaitu air putih kental yang keluar dari kemaluan mengiringi kencing atau kerana letih.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Najis dan jenis-jenisnya Agama Islam amat mementingkan kebersihan dalam kehidupan seharian. Firman Allah. Mazi. Segala najis tidak dapat disucikan kecuali arak dan kulit bangkai binatang. Ia hanya terdapat pada lelaki dan perempuan. bulu dan sebagainya semuanya adalah najis. Anjing dan babi serta keturunannya. Bersih dan suci daripada najis merupakan salah satu syarat untuk menunaikan ibadah serta mengabdikan diri kepada Allah. Segala macam nanah adalah najis sama ada ainya berbentuk kental atau cair. hingus dan lain-lain tidak dikira sebagai najis. pakaian dan tempat daripada najis. Semua jenis darah kecuali hati dan limpa. tulang. 5. kulit. Iaitu air putih yang keluar dari kemaluan ketika memuncak syahwat. " Sesungguhnya Allah mengisihi orang orang yang taubat. Najis adalah benda-benda yang kotor dan boleh membatalkan sembahyang. Benda-benda Najis 1. 9. urat. 2. 6. 3. Nanah. Arak apabila sudah menjadi cuka dengan sendirinya ia menjadi suci. 8. Tetapi lebih banyak pada kaum perempuan. 2. (kecuali mayat manusia tidak najis) bahagian-bahagian bangkai seperti daging. Arak atau tuak ( masam) . kita hendaklah sentiasa berada dalam keadaan suci dan bersih kerana ia mencerminkan keperibadian seseorang. 10. Sebagai umat Islam. Bagaimanapun benda yang jijik tapi pada syariat tidak membatalkan solat seperti kahak. Najis mukhaffafah (najis ringan). Najis mughallazah (najis berat) . Darah. 4. Tahi. Setiap minuman keras yang memabukkan. Muntah. 7. setiap manusia wajib membersihkan diri.

Darah haid termasuk benda najis. 2. lalu disiramkan diatas tempat yang dikencingi (oleh orang Arab gunung tersebut)".2 Najis Ainiah.Lap dengan kain bersih sehingga kering.Percikkan air di tempat yang terkena najis. iaitu air putih yang bergetah yang keluar kerana mengangan angan jimak atau ketika bergurau dengan perempuan maka is tergolong najis. Najis Mukhaffafah.Najis ini terdiri dari segala najis kecuali najis yang tergolong kepada najis berat. tetapi tidak mandi." Ibnu Mundzir. darah dan lainlain. kemudia ia (boleh) solat dengan kainnya itu." Wadi itu keluar setelah kencing. Ertinya :. rasa dan baunya seperti tahi. bahawa Nabi SAW bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian. iaitu air putih kental yang keluar mengiringi kencing. memadai dengan memercikkan air atas benda itu meskipun tidak mengalir.Bukhari dan Muslim. Wadi. Maka hendaklah orangnya mencuci kemaluannya lelaki mahupun wanita dan wuduk. Nabi SAW bersuci setelah buat hajat besar itu menunjukkan bahawa kotoran manusia itu najis. Rasulullah SAW bersabda. Dicucinya kemaluan yang keluar wadi menunjukkan wadi itu najis." Bukhari dan Muslim . berdasar hadith Ali. Najis yang nampak dan kelihatan najisnya yang ada rupa. " Biasanya Rasulullah SAW pergi kebilek air lalu saya ( Anas bin Malik) dan seorang anak lelaki sebayaku membawakan sebaldi air dan sebuah tongkat. Najis pertengahan ini terbahagi kepada dua bahagian. kerana akulah suami puterinya. Tetapi baginda beristinjak dengan air " Bukhari dan Muslim. sedang bila terkena air kencing anak lelaki cukuplah dengan merecikkan air padanya. rasanya serta warnanya.iaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata zatnya. (Ringan).1. Yakni Najis Mughaladzah. Adapun kencing kanak-kanak perempuan yang belum makan selain susu hendaklah dibasuh sampai mengalir air di atas benda yang kena najis itu dan hilang zat dan sifat-sifat nya sebagaimana mensuci kencing orang dewasa. Maka jawab baginda kepadanya: Wuduklah dan cucilah kemaluanmu". Untuk mensuci benda yang terkena najis ini. Ertinya: Hendaklah (perempuan itu) mengeriknya (darah haid tersebut) kemudian menggosoknya dengan air kemudian mencucinya.Basuh bahagian yang terkena najis dan lap.. berdasar hadiths Anas bin Malik berkata. cara mensuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu kemudian dilap hingga kering. Najis Mutawassitah. 2. Lalu is bertanya. Wadi ini najis berdasarkan ucapan Aisyah: Ertinya :." Riyawat Ahmad Dalam satu hadith lain: Ertinya : " Barang yang terkena air kencing anak perempuan harus disuci. . Darah haid dan darah nifas : Darah haid iaitu darah merah kekuning kuningan atau kuning bercampur coklat yang keluar dari alat perempuan. Kotoran manusia. Maka kusuruh seorang lelaki. Ertinya : " Kencing bayi lelaki menyucikannya dengan dipercikkan air kepadanya dan kencing bayi perempuan dengan disuci. seperti kencing yang sudah lama kering. . Ertinya : Nabi SAW menyuruh mengambil segayuny air. Membersihkan najis ini ialah dengan membasuhnya sehingga hilang segala sifat sifat nya. . (Pertengahan) ." Saya lelaki yang sering keluar madzi. Bukhari. baunya . . Darah nifas iaitu darah perempuan sewaktu melahirkan anak dan berjalan hingga 40 hari. Kencing Manusia.1 Najis Hukmiah. Madzi. bukan kerana luka dan cedera. seperti kencing kanak-kanak lelaki yang belum makan makanan selain daripada susu ibu. 2. Riwayat Abu Daud dan Nasa'i Cara menyucikan najis mukhaffafah: . berdasarkan hadith dari Asma puteri Abu Bakar. berdasarkan perintah Nabi SAW kepada sahabat sahabat nya menyiram kencing seorang Arab Gunung yang kencing disudut masjid Nabi SAW. sehingga sifat-sifatnya sudah hilang.

tulang. i. Basuh bekas itu sehingga hilang bau. Cara menyucikan Najis Mutawasitah (Pertengahan).termasuk dagingnya. Cara Menyucikan Kulit Bangkai . Memadai dengan mengalirkan (Menjirus) air mutlak pada tempat yang terkena najis. Menyentuh babi yang kering ataupun basah adalah dikira najis (Wajib disamak). 1. 2. darah. lemak." (Riwayat Muslim). Cara Menyucinya. apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh tujuh kali. sekali daripadanya hendaklah dicampur dengan tanah. Cara Menyuci Najis Mughallazah (Najis Berat) * Anjing dan babi serta keturunan salah satu daripadanya. rasa dan ainnya. Najis Hukmiyah. air pertama hendaklah dicampur dengan tanah. warna dan rasa dengan air mutlak. tahi. 2. 1. Sekiranya salah satu di antara keduanya basah atau kedua-duanya basah.a." . ii. Tersentuh anjing yang kering dengan tangan yang kering tidaklah dikirakan najis. i. 3. ataupun darah haid. liur. Memadai dengan merenjiskan air pada benda atau tempat yang terkena najis sehingga rata. Begitu pula darah nifas hukumnya sama dengan darah haid. Kemudian dijirus dengan enam kali air mutlak. Darah :. Najis Mughallazah. katanya : " kami makan daging sedang darah nampak merupakan benang benang dalam periuk. misalnya yang mengalir dari haiwan yang disembelih. . Dari Aisyah r. Hilangkan najis itu terlebih dahulu kiranya najis haiwan itu yang tersentuh. Najis Ainiyah. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh tujuh kali. Sabda Rasullullah (SAW) cara mencuci bejana seseorang kamu. (berat) iaitu anjing dan babi.Bukhari. Tetapi dima'afkan kalau hanya sedikit.Adanya perintah mencuci kain yang terken dara haid itu menunjukkan najisnya darah haid. Basuhan pertama menggunakan air lumpur (Selut). maka dikira najis dan ianya wajib disamak.Baik ia darah yang mengalir atau tertumpah. Peringatan. Buangkan najis itu terlebih dahulu. Basuhan ini hendaklah menghilangkan bau. Cara menyucikan Najis Mukhaffafah (ringan). kulit serta bulunya serta seluruh bahagian badannya.

maka iar liur itu tidak najis kerana bukan keluar dari perut. 4. Anjing dan babi atau keturunannya adalah haram kerana ianya adalah najis. Ulat dalam buah-buahan atau seumpamanya yang ada dalam makanan. maka iar liur basi itu najis kerana ia keluar dari perut. cukuplah dibuang bahagian yang terkena dan kawasan sekelilingnya. jika pasti semasa itu ia tidak memakan benda najis seperti cicak. Perkara yang tidak dikira sebagai najis. Tetapi memakannya tetap dilarang. kesan darah di mulut kucing itu telah hilang. Air minuman itu tidak najis. 5. mani. Ikan sama ada besar atau kecil halal dimakan. 2. Cara menyucinya ialah dengan dibersihkan menggunakan air bercampur daun bidara atau juga biasa disebut samak. Bagi haiwan yang mati tanpa disembelih hukumnya bangkai yang bernajis kecuali yang berikut di bawah: 1. air hidung. Kiranya minuman yang memabukkan jatuh pada benda-benda cair. ii. maka buanglah semuanya.Binatang yang mati tidak disembelih adalah bangkai. Keluar daripada binatang atau manusia adalah suci semuanya. 2. air mata. Kulit bangkai kecuali binatang laut dan sungai tidak boleh dipergunakan sebelum disuci. Belalang. tikus dan seumpamanya. 2. kemudian kucing itu menjilat minuman. Air liur. Hukum Peluh dan air liur manusia dan binatang. peluh . . maka hukumnya makruh. Sebelum disamak kulit bangkai itu adalah najis. 1. Jika selepas makan tikus atau sebagainya. Selepas makan tikus lalu kucing itu menjilat air minuman. susu jika ia keluar dari: i. i. ii. Cara menyucikan cairan yang memabukkan. maka air yang dijilati itu menjadi najis. Semua binatang yang darahnya tidak bersifat mengalir. maka air tidak menjadi najis jika binatang berkenaan jatuh ke dalamnya. 1. Mayat manusia sama ada Islam atau kafir. Tidak najis air liur kucing. Halal meminum madu kerana madu keluar daripada mulut lebah. kahak yang keluar daripada dada atau otak. Tetapi jika minuman yang memabukkan jatuh pada benda-benda beku. Air Liur Basi Air yang keluar daripada mulut ketika seseorang tidur. Hukum Madu 1. tapi benda itu adalah dianggap jijik dan haram dimakan. 3. Kalau diketahui ada ulat dalam buah-buahan dan dimakannya bersama . Jika air liur itu tidak berwarna dan tidak berbau busuk. Jika air itu berwarna kuning atau busuk.

2. 3. . Haram memakan anak lebah sekalipun belum bernyawa. Tidak makruh meminum madu daripada lebah yang memakan najis.

.

Peringatan. Air mata air. Air sungai.Air yang telah digunakan untuk basuhan pertama bagi mengangkat hadas besar atau hadas kecil. perigi dan laut. Air perigi. Air Musyammas – Suci lagi menyucikan tapi makruh Air Musta’mal – suci tapi tidak menyucikan. 1. Air Salji. Air Mutlak . Air hujan. 3. dari bumi seperti air hujan. Hukumnya. Air tersebut tidak diambil kira sifatnya sama ada berwarna putih. Tidak harus digunakan. Harus digunakan untuk lain dari maksud bersuci. masim dan sebagainya. air tebu dan sebagainya. 7. boleh menyucikan. 5. air teh. Air yang kurang daripada ukuran tersebut di Harus digunakan selagi ia tidak terhitung atas sebagai muata‟mal atau mutanajjis. Air Musta'mal . keruh. Air yang sah dibuat bersuci. Air embun. 1. 6. suci tetapi tidak boleh menyucikan benda yang lain. 3.Air yang tidak bercampur dengan benda lain dan belum digunakan untuk bersuci dan mengangkat hadas. Hukumnya suci tetapi tidak boleh menyucikan benda lain. air kelapa.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Jenis-jenis Air Bahagiannya Air mutlak – suci lagi menyucikan Air Hukum bersuci dengannya Segala air yang turun dari langit dan keluar Suci: harus dibuat makan dan minum. perubahan sebab kemasukan najis di dalamnya. masam. Air yang berubah disebabkan keruh lumpur dan air laut adalah suci. ii. contoh: Air kopi. jernih. 4. harus digunakan untuk bersuci kerana dapat menghilangkan najis Air dalam tin yang terdedah pada sinar Suci dan menyucikan tapi makruh matahari di negeri panas digunakan pada tubuh badan. 2. Air sedikit yang sudah terpakai kerana wudhu atau mandi wajib.Air yang suci bercampur dengan benda suci yang boleh mengubah air itu. i. Air Mutaghayyir (Air Muqayyid) . Air laut. 2. air mawar. Air yang berubah disebabkan sesuatu tempat berhenti atau tempat laluannya seperti sungai di kawasan belerang atau kapur . Air banyak Air sedikit Air yang ukurannya lebih 190kg atau 11 tin Harus digunakan selagi ia tidak mengalami minyak tanah. air sirap . Air Mutanajis Air sedikit yang kemasukan najis.

60 cm (22.317 kati. Hukumnya: Haram digunakan untuk memasak makanan . Air Mutanajjis terbahagi kepada dua.iii. Air Musyammas tidak makruh digunakan apabila air itu kembali sejuk. liter . Keterangan: i. Air yang berubah disebabkan daun kayu gugur di dalam telaga kerana kesukaran menjaganya adalah suci. maka ia adalah suci. iv. 4. tin minyak tanah . Kilogram . Makruh menggunaan air yang sangat panas atau sangat sejuk walaupun bukan di dalam bekas yang tidak berkarat. kati . Lebar Dalam 60 cm (22. Panjang . Peringatan. Juga dikirakan sebagai air mutlak apabila berubah baunya disebabkan jatuh ke dalamnya sesuatu seperti gharu atau kapur yang keras jika tidak bercerai jisimnya di dalam air itu. minuman dan bersuci. jika termasuk atau dimasukkan najis ke dalamnya sehingga berubah salah satu daripada sifatnya iaitu warna. i. Bagi bekas segi empat sama. i. Makruh digunakan ketika air itu masih panas pada anggota badan dan untuk dibuat minuman dan makanan. ii.5 inci).Air mutlak yang terjemur panas matahari di dalam bekas logam yang boleh berkarat.190 kilogram. Sebaliknya jika tidak berubah sifatnya. Tidak markuh digunakan untuk membasuh pakaian atau barang-barang lain. hukumnya. iv. contohnya air yang bercampur tahi atau bangkai.11 tin 5. Air yang kurang daripada dua kolah jika termasuk atau dimasukkan ke dalamnya najis.174 liter ii. Air di tanah sawah atau di dalam kolam tidak air musyammas walaupun panas kerana ia bukan dalam bekas yang berkarat. . bau atqau rasanya. iii. 62. air itu menjadi najis walaupun tidak berubah ii.Air yang sudah bercampur dengan benda-benda najis. Air Musyammas . Air Musyammas makruh digunakan pada anggota badan atau digunakan untuk memasak makanan atau minuman kerana boleh mendatangkan penyakit. iii. iv. i.5 inci). Air yang lebih daripada dua kolah . Air Mutanajjis . maka air itu menjadi najis. Sukatan dua kolah. Jika diukur dalam timbangan atau sukatan.5 cm ( 25 inci).

" (H.R. 3. Menggosok gigi (bersiwak). Berkumur. ataupun merasai keghairahan ketika bersentuhan. sama ada milik sendiri maupun milik orang lain. 4. Menurut Mazhab Maliki pula."(Al-Maidah : 6). Dan saya bersaksi bahwa Muhamad adalah hamba dan pesuruhNya. Membasuh kedua cuping telinga. Mazhab Hanafi pula berpendapat bahawa menyentuh kulit perempuan ajnabi tidak membatalkan secara mutlak.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Wuduk Wuduk adalah salah satu cara bersuci dari hadas kecil sebelum mengerjakan ibadah solat atau membaca Al-Qur'an. Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan kecuali mereka itu masih muhrim." Perkara yang dapat membatalkan Wuduk ada lima: 1. Syarat Wuduk ada lima: 1. 5. Wahai Allah jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah saya termasuk orang-orang yang suci serta jadikanlah saya termasuk golongan hamba-hambaMu yang soleh. dan dari batas telinga kanan sampai batas telinga kiri. 9. Tidur. hukum wuduk batal secara mutlak (tanpa syarat) bila tersentuh bukan muhrim termasuk dengan isteri/suami sendiri ("bukan muhrim" ertinya tidak haram dinikahi). Membaca doa sesudah berwuduk: "Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang esa. 3. Membasuh anggota wuduk sampai tiga kali." 2. Membasuh muka dari tempat tumbuh rambut di kepala sampai ke tulang dagu. Mengusap seluruh kepala dengan air. 8. pengsan ataupun mabuk. Membasuh dua kaki sampai mata kaki (buku lali). 7. dewasa maupun anak-anak. Baligh 3. Mengusap sebahagian kepala dengan air. Tidak berbicara. 2. Abu Daud). 2. Niat dengan bacaan: "Aku niat berwuduk untuk menghilangkan hadas kecil kerana Allah. menyentuh kulit perempuan ajanabi membatalkan wuduk lelaki jika dengan tujuan `talazzuz' (berlazat-lazat). Tidak berhadas besar 4. Tidak ada yang menghalangi kulit Rukun Wuduk ada enam: 1. nota: penulis mendapati bahawa ada kekeliruan tentang sama ada batal wuduk apabila tersentuh yang bukan muhrim. 6. 5. Firman Allah SWT. 5. kecuali apabila tidurnya dengan duduk dan masih dalam keadaan semula (tidak berubah kedudukannya). Menurut mazhab Syafi'i. Membasuh dua tangan sampai ke siku. Menyeliti jemari tangan dan jemari kaki. "Wahai orang-orang yang beriman. Memakai air yang mutlak (suci dan menyucikan) 5. . 10. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. apabila kamu hendak mengerjakan solat maka basuhlah mukamu. Perintah wajib wuduk ini turun bersama dengan perintah wajib solat. Diawali dengan membaca Bismillah dalam hati. Tertib (berturutan). 4. 4. Keluar sesuatu dari qubul dan dubur. Mendahulukan basuhan anggota kanan. tidak ada sekutu bagiNya. Membasuh telapak tangan sampai pergelangan. Membersihkan hidung dengan air. kedua tanganmu sampai siku dan sapulah kepalamu serta basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Sabda Rasulullah saw: "Allah SWT tidak akan menerima solat seseorang yang berhadas sehingga ia berwuduk. 3. 6. samada dengan tujuan talazzuz atau merasainya ketika bersentuhan. Islam 2. 12. Hilangnya akal sama ada gila. Sunat Wuduk ada 12: 1. 11.

.

Al-Maidah : 6) 5. Sudah masuk waktu solat 2.. 2.. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Mengawali dengan bacaan Bismillah dalam hati. Tertib atau berturutan Sunat Tayammum ada 2: 1.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Tayammum Tayammum ertinya menghilangkan hadas dengan menggunakan debu suci. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sehabis buang air atau menyentuh wanita lalu kamu tidak memperoleh air. Memakai tanah yang suci dan berdebu.S. Sakit. 4. Menyapu kedua tangan sampai siku dengan tanah 4. maka bertayammumlah dengan tanah/debu yang baik (bersih dan suci). Rukun Tayammum ada 4: 1. sehingga jika memakai air takut penyakitnya bertambah parah. Cara tayammum ialah dengan menyapukan debu yang suci ke muka dan dua tangan sampai ke siku dan disertai dengan niat. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Menyapu muka dengan tanah 3. Syarat-syarat tayammum: 1. ."(Q. Firman Allah SWT : ". Tidak ada air dan sudah diusahakan mencarinya 3. Sedang dalam perjalanan. kerana ketiadaan air atau sakit yang menghalang penggunaan air. Niat 2. nota: Hal-hal yang membatalkan tayammum sama dengan yang membatalkan wuduk.

.

5.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Mandi Wajib & Sunat Mandi wajib adalah mandi untuk bersuci bagi seseorang yang menanggung hadas besar atau sedang junub. ada juga mandi-mandi sunat. Firman Allah SWT. maka mandilah/bersuci. kecuali mati syahid. Menghilangkan kotoran dan najis pada badan. "Apabila kamu junub. 2. Sunat Mandi ialah: * Diawali membaca bismillah dalam hati * Menggosok seluruh tubuh dengan tangan * Mendahulukan bahagian yang kanan dari yang kiri * Berwuduk sebelum mandi * Tertib atau berturut-turut." (Al-Maidah: 6) Perkara yang mewajibkan mandi: 1. Membasuh seluruh tubuh. Meninggal dunia. Nifas. sama ada mengeluarkan mani atau tidak. Keluar air mani. iaitu: Mandi bagi orang yang akan melaksanakan solat Jumaat Mandi pada hari raya Aidil-Fitri dan Aidil-Adha Mandi bagi orang yang baru sembuh dari gila Mandi menjelang Ihram haji dan Umrah Mandi sehabis memandikan mayat Mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam . Rukun Mandi ada 3: 1. 3. iaitu mengeluarkan darah setelah melahirkan anak. Habis masa haid. Selain mandi wajib. Bersetubuh. sama ada sengaja atau tidak. 4. 3. Niat. 2.

.

Waktu-waktu Solat Fardhu: Waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk menunaikan solat ialah seperti berikut: 1. maghrib dan isya'. . atau tidak sengaja tetapi tidak segera ditutup. Solat Maghrib . 9. Menutup aurat. 5. Menghadap qiblat (kecuali yang uzur dan tidak terdaya) 5. 3.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Takrif solat: Solat dari segi bahasa ertinya doa. Azan . Dari segi syarak pula ia bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yakin masuk waktu solat.misalnya didapati ada najis di sejadah . Firman Allah swt: "Dan dirikanlah olehmu solat.ertinya membersihkan mulut dan gigi dengan alatan bersugi. Ketika naik matahari sehingga sekadar segalah. 4. asar. Ketika masuk matahari. di tempat solatnya. Terbuka aurat dengan sengaja.bermula daripada fajar menyinsing hinggalah terbit matahari. 3. Berakal Syarat sah solat: 1. Iqamah.bermula selepas matahari terbenam sehingga hilang mega merah di ufuk barat. Berubah niat dari satu solat ke solat yang lain. mengikut syarat-syarat yang tertentu. Islam 2. lalu disedari perkara yang tersebut di atas terjadi .bermula selepas mega merah di ufuk timur hilang dan berterusan sehingga terbit fajar pada hari keesokannya. 3. Keluar/kedatangan hadas. Solat Subuh . Perbuatan sunat sebelum solat: 1. Melakukan gerakan di luar gerakan solat tiga kali berturut-turut (mutawaliyat). Baligh 3. 2. 4. 5. Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab: 1. Solat Isya' . 4. (nota: sekiranya sesudah tamat solat. 7. 2. iaitu subuh.ertinya memberitahu. dan di pakaiannya. Meninggalkan rukun solat. 2. 2. 8. Beralih arah dari qiblat dengan sengaja. dan pada syarak adalah perkataan tertentu untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang masuknya waktu solat fardu. Makan/minum walau sedikit.bermula selepas matahari mulai condong daripada puncaknya sehingga bayang melebihi separuh panjangnya. 6. 10. Terkena najis yang tidak dimaafkan. zuhur. Suci dari najis sama ada di badannya. Syarat wajib solat: 1. 5. Berniat keluar dari solat (mufaraqah). atau tertawa. 4. Selepas solat asar sehingga masuk matahari atau matahari terbenam. 2. Selepas solat subuh sehingga naik matahari. Solat Zuhur . Bersugi . Masa yang diperuntukkan kira-kira 2 jam. 3. Suci badan dari dua hadas. kerana sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar" (Al Ankabut : 45) Solat fardhu yang wajib didirikan ialah solat lima waktu sehari semalam. Berkata-kata dengan sengaja walau sedikit.maka perlulah diulangi solat itu kerana ianya tidak menepati syarat sah solat) Perkara-perkara yang membatalkan solat: 1. Ketika matahari di tengah-tengah langit. 3. Solat Asar .bermula selepas berakhirnya waktu solat Zuhur sehinggalah matahari terbenam.

.

Huraian rukun solat: 1. iaitu Qasad ("Sahaja aku solat"). 10. Namun begitu. empat rakaat. contohnya ketika rukuk. 2." Bagi sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan sembahyang sunat yang mempunyai sebab. maka tidaklah sah sembahyang Jumaat seseorang itu. Maghrib dan Isya' sahaja. Tasyahhud/Tahiyyat Akhir dengan membaca bacaan Tasyahhud. Takbiratul-Ihram (Allahu-Akhbar yang pertama). dia masih lagi dibolehkan berniat mengikut imam pada mana-mana rukun sembahyang." . 8. Dituntut juga dalam perkara niat ini ialah menentukan qabliyah (sebelum) dan ba'diyah (selepas) dalam sembahyang sunat Rawatib. tetapi pada sembahyang lain tidaklah disyaratkan dan hanya sunat hukumnya. Perkara yang dituntut dalam niat ada 3. Berdiri bagi yang mampu. adalah makruh hukumnya jika seseorang itu berterusan dengan sengaja mengikuti imam dengan tanpa berniat menjadi makmum. Sujud dua kali. 12. seperti dinyatakan dalam niat: "Sahaja aku solat Sunat Zuhur qabliyah/ba'diyah" atau "Sahaja aku solat Sunat Sebelum/Selepas Zuhur. Imam yang tidak berniat menjadi imam ketika takbiratul-ihram. Iktidal dengan tama'ninah. Membaca surah Al-fatihah. iaitu Qasad ("Sahaja aku sembahyang") dan Ta'yin (sunat Hari Raya Adha. 11. dengan tama'ninah. 4. Bagi sembahyang Qasar (memendekkan solat fardhu yang empat rakaat menjadi dua rakaat). maka wajiblah disertakan di dalam niat hanya dua perkara. Selawat kepada Nabi Muhammad saw dalam Tasyahhud Akhir. Niat: niat dilafazkan di dalam hati. Maka bagi seseorang yang hendak solat Qasar perlulah berniat sekurang-kurangnya: "Sahaja aku sembahyang Fardhu Zuhur Qasar. Niat. 7. Ta'arrudh (Fardhu) dan Ta'yin (Zuhur. maka seseorang itu akan bertakbiratul-ihram dan lalu hatinya berkata: Sahaja aku solat Fardhu Zuhur. "Tunai" atau "Kerana Allah Ta'ala" adalah tidak disyaratkan. Duduk di antara dua sujud. Membaca salam 13. bahkan hanya sunat hukumnya. 3. Ta'arrudh dan Ta'yin ialah niat Qasar. Namun begitu adalah lebih baik untuk menghadirkan kesemuanya di dalam hati. untuk solat Zuhur. Jika tidak diniatkan menjadi imam atau makmum ketika takbiratul-ihram untuk sembahyang Jumaat. sunat gerhana bulan. 5. Oleh itu. tidaklah terbatal sembahyangnya ataupun sembahyang makmumnya. sebagainya). perkara-perkara yang manjadi tuntutan ketika takbiratul-ihram selain Qasad. niat "Sahaja aku solat Fardhu Zuhur" sudah mencukupi syarat sebagai niat. Lafaz yang disebut oleh mulut itu tidaklah dipanggil sebagai niat. kerana Allah Taala Nota: tidak semua perkara dalam niat seperti contoh di atas adalah perkara-perkara yang dituntut dalam perbuatan niat. atau ketika mana-mana rukun yang lain. Rukuk dengan tama'ninah (tama'ninah: tenang dan tertib. Jika seseorang makmum tidak berniat menjadi makmum ketika takbiratul-ihram dalam sembahyang (selain daripada fardhu Jumaat). tunai. 9. Duduk dalam Tasyahhud akhir. Niat solat berlaku semasa seseorang mengangkat takbiratul-ihram iaitu tatkala ia mengata Allahu-Akbar. 6. Niat "Empat Rakaat". Adapun niat menjadi imam ("Imaman") atau makmum ("Makmuman/Makmumatan") ketika takbiratul-ihram hanyalah disyaratkan pada sembahyang Jumaat sahaja. dengan tama'ninah. Ini tertentu kepada sembahyang sunat Zuhur. Tertib. Umpamanya.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Rukun Solat Rukun solat ada 13: 1. tidak terburu-buru). dan sebagainya).

dan pergerakan tangan yang berkali-kali. Sujud ialah meletakkan dahi di atas tempat sujud. ke kanan atau ke kiri hingga tidak dapat dinamakan sebagai berdiri maka hukum solat itu tidak sah. Umpamanya seseorang hanya perlu berniat: "Sahaja aku sembahyang". iaitu mengucapkan Allahu-Akbar untuk memulakan solat. Anggota sujud ada 7: 1. Iktidal: Ertinya berdiri tegak semula selepas rukuk. Berdiri bagi orang yang berkuasa. Dua lutut 4. Was-was adalah berpunca dari bisikan syaitan. Dahi yang berlapik dengan songkok dengan sengaja tanpa sebab adalah tidak sah solatnya. Sebutan kalimah Allahu-Akbar itu diwajarkan agar tidak melebihi daripada empat belas harakat (tujuh alif). Membaca al-Fatihah: pada tiap-tiap rakaat dengan memelihara segala makhraj dan tajwid fatihah. dan dahi itu mestilah tidak berlapik dengan sesuatu. maka tidaklah wajib dibuka. namun tidak digalakkan. Bagi sembahyang sunat mutlak pula wajib disertakan di dalam niat semasa takbiratul-ihram satu perkara sahaja iaitu Qasad. Nota: sebutan Allahu-Akbar yang teramat panjang ketika niat. menelentang atau secara mana yang termampu. disertai dengan tama'ninah iaitu berhenti sebentar sekadar lama bacaan Subhanallah. Dua tapak tangan 3.Adapun sembahyang sunat Subuh dan Asar tidaklah disyaratkan niat qabliyah. Sekiranya terpaksa seperti dahi dibalut kerana luka dan sebagainya. Rukuk. 4. baring mengiring. Dua perut jari kaki Doa ketika sujud ialah: "Maha suci Allah yang Maha Mulia dengan sifat kepujian-Nya" . Doa tasbih ketika iktidal ialah: "Allah mendengar akan orang yang memuji-Nya. Untuk solat sunat dibolehkan sembahyang secara duduk. berserta tama'ninah. Takbiratul-Ihram. Sekurang-kurangnya rukuk ialah membongkokkan belakangnya sampai dua tangan di atas dua kepala lutut. sebaiknya zikir "Laa-Ilaha-Illallah." Kemudian disambung pula dengan bacaan: "Ya Tuhan kami! Bagi-Mu segala puji. dan seseorang yang ditimpa was-was ini perlulah banyak berzikir. adalah disebabkan oleh waswas atau berterusan tidak kepastian sama ada apa yang dilakukanya itu telah sempurna atau belum. Doa tasbih ketika rukuk ialah: "Maha suci Allah yang Maha Agung dengan sifat kepujian-Nya. berserta tama'ninah. dan pergerakan tangannya tidak melebihi tiga kali pergerakan. kerana semua ini akan menjejaskan kesahihan dan kesempurnaan solat. 2. kerana kedua-dua sembahyang tersebut hanya ada qabliyah sahaja dan tiada ba'diyah (iaitu tidak ada solat sunat Rawatib selepas Subuh dan Asar)." 6." 3. Mazhab Syafi'e mewajibkan rukun al-Fatihah untuk makmum dalam solat berjemaah. ke belakang. 5. dan anggota-anggota berat kemudian berhenti. Dahi 2. Sekiranya seseorang itu berdiri tetapi condong ke hadapan. Perkataan Allahu-Akbar itu tidak boleh ditukar dengan lafaz lain." 7. Sekiranya tidak mampu berdiri maka bolehlah dilakukan solat secara duduk.

Tertib ditakrifkan sebagai mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian. rahmatilah daku. 10. . Tahiyyat/Tasyahud akhir.8. Kurniakanlah rahmat dan kesejahteraan Kepada junjungan mulia Muhammad saw dan ke atas ahli keluarga baginda yang mulia. sebagaimana rahmat dan kesejahteraan yang telah Engkau kurniakan kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. Membaca tahiyyat akhir juga hendaklah dipelihara segala bacaan di dalamnya. angkatlah darjatku. umpamanya mengelakkan daripada binatang." nota: ungkapan "sayyidina" di dalam contoh di atas hanyalah sunat hukumnya dan tidak mengapa jika ditinggalkan.a. Mengangkat kepala dan badan untuk duduk di antara dua sujud ini mestilah mengandungi tujuan. 11. Tertib. berilah aku hidayah. Solat yang tertinggal ketertiban rukun-rukunnya dikira tidak sah." 12. maka hendaklah ia kembali sujud semula. Selawat ke atas Nabi Muhammad s. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. "Allahumma-solli 'ala Muhammad. Duduk di antara dua sujud berserta tama'ninah. Salam pertama: Sekurang-kurang salam ialah "Assalamu'alaikum" bermaksud "salam sejahtera ke atas kamu." 9. Doa tasbih ketika sujud ialah: "Ya Allah ampunilah daku. sihatkanlah aku dan maafkanlah aku. Oleh itu." 13.w. Duduk ketika tahiyyat akhir. Dan limpahkanlah berkatMu kepada Muhammad dan ahli keluarga Muhammad seperti mana berkatMu kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. sekurang-kurangnya. rezekikanlah aku. kayakan daku. Bacaan tahiyyat akhir adalah seperti berikut: "Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah. sekiranya seseorang itu mengangkat dari sujud kerana tujuan lain. Duduk antara dua sujud merupakan rukun pendek maka tidak wajar dilamalamakan. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Sesungguhnya Engkau yang amat terpuji lagi amat mulia. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah.

.

Duduk Tahiyat . Membaca tasbih ketika rukuk 9. Dan Maha Suci Allah siang dan malam. hidupku. Duduk iftirasy pada semua duduk iaitu duduk di atas buku lali kaki kiri 14. Duduk Tawarruk iaitu duduk tahiyat akhir 15.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Sunat Hai'ah & Ab'adh Perkara-perkara sunat semasa solat ada dua: 1. Dan puji-pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. Doa iftitah ialah: "Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Doa tahiyat awal ialah: "Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah. Meletakkan perut tangan kanan di atas tangan kiri dan memegangnya dan meletakkannya di bawah dada atau di atas pusat. Kuhadapkan mukaku. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. ketika iktidal dan ketika bangun pada rakaat kedua. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah." 4." 2. Sesungguhnya sembahyangku. Membaca doa tawujud/iftitah. (nota: bangun dari rakaat pertama dan ketiga tidak diperlukan mengangkat tangan) 2. 3. dan matiku kuserahkan hanya kepada Allah seru sekalian alam. Membaca A'uzubillah 5. Mengangkat tangan ketika Takbiratul-Ihram. dan aku adalah dari golongan orang-orang Islam. Membaca tasbih ketika rukuk 10. Sekali-kali tidaklah aku menyekutukan-Nya. Sunat Hai'ah 2. Selawat didalam Tahiyat awal 3. Dan dengan demikian aku ditugaskan. Salam yang kedua Sunat Ab'adh ada 7 perkara: 1. Membaca amin selepas fatihah 7. ketika rukuk. dan bukanlah aku dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. kepada yang menjadikan langit dan bumi. 6. Sunat Ab'adh Sunat Hai'ah ada 15 perkara: 1. Tahiyat awal. Membaca tasbih ketika bangkit dari rukuk 12. Membaca surah al-Quran di rakaat pertama dan kedua selepas bacaan al-Fatihah 8. ibadatku. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. aku cenderung lagi berserah kepada Allah. Membaca Al-fatihah dan surah dengan suara yang kuat (jahar) pada masa-masa yang ditentukan. Membaca tasbih ketika sujud 11. Meletakkan kedua tangan di atas peha dengan melepaskan jari kesemuanya 13.

4. dan tidak sesiapapun yang berkuasa menetapkan sesuatu selain daripada Engkau. Selawat di dalam qunut 6. tunjukkanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau tunjukkan. Dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi. Dirahmati Allah jugalah kiranya Muhammad. telah memberi berkat Engkau. Berdiri semasa qunut 7. Pimpinlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau pimpinkan. dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. dan diberiNya kesejahteraan. Doa qunut waktu subuh dan pada solat witir. maka disunatkan ia sujud sahwi. Sesungguhnya tidak terhina orang yang memperoleh pimpinanMu." 5. Nabi yang buta-huruf. dan Maha Tinggi Engkau. Membaca selawat ke atas keluarga Nabi pada Tahiyat akhir. Maka hanya untuk Engkau tetapkan. Jauhkan aku dari segala kejahatan yang telah Engkau tetapkan. manakala tertinggal sunat hai'ah tidak diperlukan sujud sahwi. Sejahterakanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sejahterakan. Aku minta ampun dan bertaubat kepada Engkau. Sekiranya tertinggal sunat Ab'adh. Berkatlah hendaknya untuk apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Sesungguhnya hanya Engkau sajalah yang menetapkan. oh Tuhan. . Doa qunut ialah: "Ya Allah.

.

6. * Seseorang itu bukan sedang mengikut atau menjadi makmum kepada imam lain. ia wajib dikerjakan secara berjemaah. Sabda Nabi SAW: "Solat berjemaah itu lebih afdhal (baik) daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjat" (HR Bukhari dan Muslim) Solat berjemaah terdiri daripada seorang imam dan sekurang-kurangnya seorang makmum. Tiada dinding yang menghalangi antara imam dan makmum. dan tidak diwajibkan bagi solat-solat yang lain). misalnya sama-sama solat Zuhur. seseorang itu disunatkan menambah perkataan makmuman (makmum lelaki). dengan diketuai seorang imam. manakala sesetengah pendapat mengatakan solat berjemaah hukumnya sunat muaakad atau sunat yang sangat dituntut dalam Islam. 8. Jumaat. Tetapi bagi sembahyang Jumaat. melainkan ketika solat Jumaat. Antara syarat untuk menjadi imam: * Bacaannya lebih baik daripada bacaan makmum. 7. Makmum tidak boleh berada di hadapan atau sebaris dengan imam. jamak dan sebagainya.w yang bermaksud: “Imam ialah yang menanggung pembacaan. kecuali bagi makmum perempuan di masjid hendaklah dibataskan dengan kain. lalu disertai pula seorang lagi makmum. Makmum lelaki tidak mengikut imam perempuan. Bagi Mazhab Syafie hukumnya ialah fardu kifayah. Semasa berniat. Syarat-syarat sah solat berjemaah: 1. atau secara beramai-ramai.” Dalam solat berjemaah bersama satu makmum. 3. Mengetahui segala apa yang dikerjakan oleh imam. 4. Tidaj mendahului imam dalam rukun-rukun sembahyang. . qasar. apabila baik pembacaannya maka pahala untuk dirinya dan untuk mereka (makmum) dan jika rosak pembacaannya maka dosanya ialah di atas dirinya sendiri. asalkan tidak terkehadapan ataupun sebaris dengan imam. Tidak mendahului imam dalam takbir dan tidak pula melambatkannya. 2. solat hari raya. Solat seseorang itu tetap sah walaupun tidak berniat menjadi imam/makmum. imaman (imam lelaki) atau imamatan (imam perempuan) selepas menyebut solat yang ingin dilakukan.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Solat Berjemaah Solat berjemaah bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang. Sekiranya hanya ada satu makmum dalam solat berjemaah. solat sunat tarawih dan solat sunat witir. Berniat mengikut/menjadi imam (untuk solat Jumaat sahaja. dan makmum pertama sedang berdiri di tepi kanan imam. Kedudukan imam ialah di hadapan makmum. 5. Solat makmum harus sama dengan solat imam. Antara solat yang biasa ditunaikan secara berjemaah ialah solat fardu lima waktu. Solat secara berjemaah sangat dituntut dalam Islam. Terdapat sabda Rasulullah s. maka makmum itu kedudukannya di sisi kanan imam. maka imam disyaratkan maju ke hadapan atau makmum yang pertama berundur belakang (tidak melebihi tiga langkah) ke saf bersama makmum kedua. makmumatan (makmum perempuan). * Imam itu sudah mumaiyiz. dan bukannya atas mereka (makmum).a. sekurang-kurangnya di takat tumit.

.

makmum masbuq mestilah berqunut sekali lagi untuk dirinya di rakaat keduanya meskipun ia telah berqunut bersama imam di awal sembahyang tadi. atau duduk tahiyyat dan sebagainya) maka tidaklah dikira ia mendapat rakaat itu ("masbuq"). dikira makmum sudah mendapat rakaat ("muwafiq"). maka dia rukuk sebelum sampai kepada saf. Barangsiapa yang mendapati rukuk bersama imam. “Semoga Allah menambah semangatmu tetapi jangan diulangi lagi. Contoh: apabila seseorang makmum memasuki solat jemaah."(H. Hal itu disampaikan kepada nabi. ketika Nabi sedang rukuk. Tetapi sekiranya makmum tidak sempat rukuk dalam rakaat terakhir solat Jumaat. Sekiranya makmum sempat mengikuti rukuk imam dengan sempurna (sekadar dapat menyentuh lutut) sebelum imam bangun untuk iktidal. dan imam telahpun selesai solatnya. Sekiranya makmum hanya sempat masbuq di tahiyyat akhir. Dalam solat Jumaat pula. Dalam solat Subuh. maka perlu makmum mengikuti rukuk imam itu dengan tanpa wajib menyelesaikan rukun fatihah. sekiranya makmum sempat mendapat rakaat kedua dengan ia sempat rukuk bersama imam. maka ia dikira solat Zuhur dan perlulah menyempurnakan jumlah empat rakaat. maka difahamilah bahawa orang yang mendapatkan rukuk dianggap telah mendapatkan satu rakaat.” (H.R. Jika makmum itu duduk dengan sengaja dan tahu akan tegahannya maka batallah sembahyang itu. dia sampai kepada Nabi saw. maka Nabi berkata.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Masbuq Masbuq ialah apabila makmum ketinggalan dalam solat berjemaah. . Dari hadis: Dari Hasan dari Abu Bakrah. hendaklah ikut sujud dan janganlah kamu hitung itu satu rakat. Bukhari) Sabda Rasulullah saw: "Apabila seseorang diantara kamu datang (untuk) solat sewaktu kami sujud. Abu Daud). Jika makmum sedang takbir lalu imam memberi salam. Jika makmum tidak sempat menyempurnakan rukuk. atau makmum memasuki solat sesudah imam rukuk (iaitu semasa sujud.R. Makmum yang masbuq itu juga diperbolehkan duduk iftirasy seperti di dalam rakaat kedua. biarpun tanpa sempat menyempurnakan rukun fatihahnya. lalu ia takbiratul-ihram dan mendapati imam sedang rukuk. Setelah solat berakhir dan imam memberi salam. maka ia telah mendapat satu rakaat. maka makmum itu perlulah bangun dan menyelesaikan solatnya dengan menambah rakaat yang tertinggal. maka makmum ditegah duduk kerana duduk itu mengikut imam. maka dikira ia mendapat solat Jumaat itu dan hanya perlu menyelesaikan jumlah dua rakaat sahaja. Dari hadis di atas. tidaklah ia perlu membaca doa dalam tahiyyat akhir kerana doa tahiyyat itu disunatkan hanya untuk orang yang bertasyahhud akhir.

.

Contohnya ialah apabila seorang yang di luar sembahyang mengganti imam pada rakaat kedua atau rakaat terakhir. sekurang-kurangnya beralih ke kirinya jika tiada luang kosong untuk ia mundur. seakan-akan baru saja aku melihat Baginda memijakkan kakinya ke tanah. sama ada rukun fi„li (perbuatan) atau rukun qauli (percakapan). Jika imam keluar daripada jemaah sedangkan makmum telahpun lanjut melakukan satu rukun. Tempatnya yang kosong di saf hendaklah pula diisi oleh makmum lain. Beliau (mengulangi perintah yang sama) pada ketiga atau keempat kalinya Baginda bersabda: "Kamu adalah (macam) sahabatsahabat Yusuf. maka tidak sah sembahyang makmum yang lain jika mengikutinya. Kemudian Nabi SAW datang dengan bantuan dua orang lelaki. atau orang yang tidak jelas bacaannya seperti mendengungkan pada tempat yang tidak dengung serta mengubah bacaan. . Cara Istikhlaf Dalam Sembahyang Apabila seorang mustakhlif menggantikan imam dalam sembahyang yang sama atau bilangan rakaat yang sama. disebabkan keuzuran imam pertama itu. Jika imam itu diganti oleh makmum yang kurang fasih dalam bacaan fatihah (ummiyan)." Saya pun mengatakan hal yang sama seperti di atas. Istikhlaf hendaklah dilakukan dengan serta-merta. Abu ataupun duduk menunggu mustakhlif itu dan memberi salam bersam Disyaratkan bagi makmum yang menggantikan imam itu adalah pengganti (khalifah/mustakhlif) yang sah menjadi imam kepada jemaah yang lain. dia mencuba untuk berundur tetapi Nabi SAW memberi isyarat kepadanya untuk tetap sembahyang." Nabi SAW bersabda: "Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sembahyang. Maka Nabi SAW menyuruhnya supaya mengatakan kepada Abu Bakar agar mengimami orang ramai. Adapun jika diganti oleh seorang yang di luar sembahyang (mustakhlif bukan daripada kalangan makmum. adalah diharuskan bagi salah seorang makmum menggantikannya. maka makmum diperbolehkan mufaraqah (berpisah) dari berjemaah dan meneruskan solat bersendirian. atau rakaat ketiga (pada sembahyang yang empat rakaat) kerana tidak akan bercanggah dengan tertib makmum yang mengikutinya. Kemudian makmum yang mengganti imam itu hendaklah pula maju ke hadapan dengan tidak lebih dari dua pergerakan langkah. maka menurut pendapat Imam Nawawi dan jumhur ulama adalah diharuskan istikhlaf dengan syarat mustakhlif tersebut menggantikan imam pada rakaat pertama. atau orang bisu. dia akan menangis dan tidak mampu membaca Al-Qur’an. Sekiranya didapati tiada sesiapa yang maju menggantikan imam. Saya berkata: "Abu Bakar adalah seorang lelaki yang penyedih dan jika dia berdiri mengambil tempatmu (sembahyang). Pada waktu Abu Bakar melihatnya. (nota sampingan: makmum saf pertama di belakang imam adalah juga bertanggungjawab untuk menegur imam di kala kesilapan bacaan dan perbuatan solat dengan isyarat bacaan "Subhanallah") Imam yang keluar itu hendaklah keluar dengan tertib. atau biarpun dengan tiada sebab. Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sembahyang.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Istikhlaf Istikhlaf bererti imam digantikan oleh salah seorang daripada makmumnya (lalu menjadi imam) bagi menyempurnakan sembahyang mereka. sama ada di sebelah atau di belakang. juga dengan tidak lebih dari dua pergerakan langkah. Abu Bakar berundur sedikit dan Nabi SAW duduk di sebelah kirinya. kerana mustakhlif (pengganti) itu sudah dalam kedudukan imam yang awal. Juga ditegah penggantiannya jika makmum tersebut diam terlalu lama dengan kadar berlalunya satu rukun. Disyaratkan juga imam itu diganti oleh makmum yang berada di saf pertama betul-betul di belakang imam. Hadis: "Ketika Nabi SAW sedang sakit tenat. dan dia (pengganti) itu akan bangun berdiri bagi rakaatnya yang pertama sedangkan makmum yang lainnya duduk tahiyyat awal (atau tahiyyat akhir) di rakaat mereka." Maka Abu Bakar mengimami sembahyang. Jika berlaku percanggahan dalam tertib. maka sah penggantian tersebut di mana-mana rakaat pun kerana mustakhlif itu mengikuti tertib imam sebelumnya dan tidak membawa kepada percanggahan. Jika imam keluar daripada sembahyangnya disebabkan berhadas. maka ditegah penggantiannya selepas itu. Tidak disyaratkan ke atas makmum dalam istikhlaf untuk berniat lagi untuk menjadi makmum. dan terus masuk menjadi imam). maka tidaklah diharuskan istikhlaf. datang Bilal untuk memberitahu Baginda tentang sembahyang. kerana ia tidak sah menjadi imam.

maka tidak diharuskan ia mengimamkan sembahyang itu kerana dia tidak tergolong dalam ahli Jumaat. Para jemaah yang mengikuti mustakhlif yang masbuq tersebut ada dua pilihan pada tahiyyat akhir tadi iaitu sama ada berniat mufaraqah (berpisah daripada imam) dan terus memberi salam. adalah harus dia diganti oleh mustakhlif yang bersama imam sebelum imam keluar daripada jemaah itu. Akan tetapi jika mustakhlif itu bersama imam sebelum imam keluar daripada jemaah tetapi dia tidak bersama imam sebelum rukuk pada rakaat kedua (mustakhlif masbuq). Jika imam keluar daripada sembahyang selepas mengangkat takbiratul ihram pada rakaat pertama sembahyang Jumaat dan sebelum rukuk di rakaat kedua. kerana mustakhlif itu dikira tergolong dalam ahli Jumaat. . lalu berqunut lagi pada rakaat keduanya itu bagi dirinya sendiri sahaja (doa qunut bersendirian dan bukan qunut berjemaah). Manakala makmum yang mengikutinya ada dua pilihan. duduk dan bertasyahud biarpun pada asalnya dia baru melakukan satu rakaat. antara memberi salam dengan niat mufaraqah atau makmum menunggu mustakhlif dan memberi salam bersamanya. Istikhlaf Dalam Sembahyang Jumaat Apabila imam keluar selepas membaca dua khutbah dan sebelum mengangkat takbiratul ihram bagi sembahyang Jumaat. Manakala jika imam itu keluar selepas rukuk dalam rakaat kedua sembahyang Jumaat. Sebagai contoh. Istikhlaf sebegini adalah diharuskan kecuali dalam sembahyang Jumaat kerana tidak harus mendirikan lagi sembahyang Jumaat selepas selesai dikerjakannya. Makmum yang bersembahyang Jumaat diharuskan pula mengikuti mustakhlif yang difardhukan ke atasnya sembahyang Zuhur itu. Akan tetapi hendaklah mustakhlif itu menjaga tertib imam yang awal. ataupun duduk menunggu mustakhlif itu dan memberi salam bersama-samanya. imam tidak harus diganti oleh mustakhlif yang tidak bersama imam sebelum dia keluar daripada jemaah. sebagaimana perbuatannya jika imam belum keluar daripada jemaah. adalah diharuskan menggantikannya jika mustakhlif itu juga turut menghadiri khutbah. Jika ia tidak menghadiri khutbah maka dia tidak diharuskan mengganti imam itu.Jika makmum yang masbuq menggantikan imam yang keluar daripada jemaah hendaklah dia menjaga tertib imam tersebut. Selepas itu baharulah mustakhlif yang masbuq itu bangkit semula (tanpa salam) untuk menggenapkan solat dua rakaatnya. Makmum-makmum masbuq yang bangkit semula untuk menyempurnakan sembahyang mereka setelah sempurna solat berjemaah adalah diperbolehlah kepada salah seorang daripada mereka yang masbuq itu untuk maju ke hadapan menjadi imam dan makmum masbuq yang lain itu boleh mengikutinya. maka difardhukan ke atas mustakhlif itu sembahyang Zuhur. jika makmum yang masbuq pada rakaat kedua dalam sembahyang subuh. Jika ia tidak bersama imam sebelum dia keluar daripada sembahyang. kemudian imam itu berhadas lalu diganti oleh makmum yang masbuq itu. Cara ini adalah yang lebih afdhal dilakukan. maka makmum yang menggantikan itu hendaklah menjaga tertib imam pertama dengan menyambung perbuatan sebagaimana yang perlu dilakukan di dalam rakaat kedua dalam sembahyang subuh iaitu berqunut.

.

dan ia teringat ketika belum sampai pada rukun yang sama di rakaat berikutnya. Hal-hal Penting Berkenaan Dengan Sujud Sahwi 1. kerana kekurangan. 3. justeru terlupa. umpamanya seseorang ragu sama ada dia di dalam rakaat ketiga atau keempat. maka bolehlah dia kembali duduk dan menyempurnakan tahiyyat awal dan tidak perlu sujud sahwi. atau sujud. wajib dia melakukan sujud sahwi setelah salam atau sebelumnya. Jika ketinggalan kerana lupa. Sujud Sahwi Kerana Ragu-ragu Keragu-raguan di dalam solat adalah kerana tidak meyakini sama ada terlebih atau terkurang. ia dikerjakan untuk menutup kecacatan dalam pelaksanaan solat kerana terlupa. 2. Jika ia teringat setelah sampai kepada rukun yang berikutnya.Apabila seseorang meninggalkan salah satu rukun solat secara tidak sengaja. Sekiranya imam terlupa sujud sahwi. makmum terlupa tahiyyat awal dan hanya teringat setelah sempurna qiam (berdiri tegak). kemudian dia ingat sebelum beranjak dari sunat ab'adh tersebut.Apabila seseorang yang melakukan solat meninggalkan sunat ab'adh secara sengaja. dengan syarat ingatan itu timbul dalam masa yang tidak begitu lama. maka dia harus mengambil sikap kepada hal yang sudah pasti akan kebenarannya. Keraguan ada dua jenis: 1. maka dia perlu sujud sahwi. kemudian dia melakukan sujud sahwi setelah salam. dan tidak condong pada salah satunya (dzan . makmum bolehlah sujud sahwi setelah imam memberi salam. 2. atau hanya 50-50 pasti). maka ia wajib segera kembali kepada rukun yang tertinggal itu. dan kembali meneruskan solat dari situ. iaitu jumlah rakaat yang sedikit.Apabila sujud sahwi dilakukan setelah salam. Sekiranya seseorang lebih cenderung kepada satu hal (waham . 3. dan dia tidak perlu kembali kepadanya untuk melakukannya. maka sunat ab'adh itu gugur. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak dua kali setelah selesai bacaan Tahiyat akhir dan sebelum salam. 5. lalu sujud sahwi sebelum salam. umpamanya dia lebih meyakini dia kini di dalam rakaat ketiga dan bukan rakaat keempat. sekiranya dia teringat sebelum separuh bangkit untuk qiam. maka rukun yang tertinggal itu dianggap terganti dan ia perlulah meneruskan solat seolah-olahnya di rakaat yang sebelum itu. lalu meninggalkan salah satu sunat ab'adh. Kemudian menutupi kekurangan tersebut. 1. lalu sujud sahwi selepas salam.Sekiranya seseorang itu terlupa sujud sahwi dan teringat hanya selepas memberi salam maka bolehlah ia sujud sahwi. maka harus pula melakukan salam sekali lagi. maka hendaklah dia kembali melaksanakan rukun tersebut. dan sebagainya. Sekiranya seseorang itu ragu-ragu antara dua hal. atau lebih 50% pasti). Pengertian dari segi syarak adalah terlupa sesuatu di dalam solat. dan hukumnya adalah sunat. Sujud Sahwi Kerana Kekurangan Barangsiapa. maka ia harus sujud sahwi sebelum salam. . Namun.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Sujud Sahwi Sahwi bermaksud lupa sesuatu. maka dia harus menurutkan mengambil sikap kepada yang lebih ia yakini. Sujud Sahwi Kerana Kelebihan Barangsiapa terlupa di dalam solatnya lalu tertambah rukuk. Pada kedua-dua hal ini. 4. maka hendaklah dia melaksanakannya dan tidak perlu sujud sahwi. Doa sujud sahwi adalah seperti berikut: Ertinya: "Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Misalnya. akan tetapi perlu sujud sahwi sebelum salam. maka batallah solatnya." Sebab-sebab sujud sahwi ada tiga: kerana kelebihan. 2. Sekiranya dia teringat dan sedang pula berada pada rukun yang tertinggal itu pada rakaat berikutnya. maka dia tidaklah perlu duduk kembali dan cukup baginya sujud sahwi. Jika ia teringat setelah melewatinya tapi belum sampai kepada rukun berikutnya. dan kerana ragu-ragu.

.

"Celaka aku! Anak Adam disuruh sujud. lalu apabila sampai pada ayat sajdah dia berkata: "Wahai manusia. maka dia tidak mendapat dosa. Bacaan surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77 pula menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah dimasukkan sebagai ayat sajadah. Aku disuruh sujud. dan membaca doa sujud sajadah di dalam sujud. Surah 32 (As-Sajdah) Ayat 15 11. Surah 53 (An-Najm) Ayat 62 14.a." (HR Bukhari) Ayat-ayat sujud sajadah ialah: 1. Surah 27 (An Naml) Ayat 26 10. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 18 7. dan tanpa mengangkat tangan) sebaik sahaja selepas membaca ayat sajadah. pada kebiasaannya pada ayat-ayat itu ada ditandakan dengan garis atau di penghujung ayat itu ditandakan simbol dengan tertulis perkataan sajadah. . Daripada Abu Hurairah r. Pada hari Jumaat berikutnya. maka teruslah rukuk selepas berdiri sebentar apabila bangun dari sujud.w. lalu dia sujud. Surah 19 (Maryam) Ayat 58 6. sebenarnya kita tidak diperintahkan (diwajibkan) sujud tilawah. Katanya. Untuk mengenali ayat-ayat sajadah itu di dalam al-Qur'an. lalu kembali berdiri dan meneruskan bacaan selanjutnya. dibacanya surah berkenaan. tapi ayat yang disunatkan untuk sujud syukur (keterangan sujud syukur akan menyusul selanjutnya). katanya. Sekiranya bacaan ayat sajadah itu telahpun tamat. lalu mendapat syurga. dia telah melakukan yang benar. atau sunat yang amat digalakkan. maka dia sujud.: Pada suatu hari Jumaat. Surah 96 (Al-'Alaq) Ayat 19 Nota: Perlu dinyatakan bahawa bacaan Surah 38 (Shaad) Ayat 24 menurut Syafi'iyah dan Hanbaliyah tidak termasuk ayat sajadah. Surah 84 (Al-Insyiqaq) Ayat 21 15.a. Maha memberkati Allah.SEBELUM MENU UTAMA Sujud Sajadah/Tilawah Tilawah ertinya bacaan. dia lalu turun dan sujud. Rasulullah s. Surah 7 (Al-A‟Raaf) Ayat 206 2. telah bersabda: Apabila anak Adam membaca ayat Sajdah.a. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77 8. dan menciptakan pendengaran dan penglihatannya dengan kekuatan-Nya. Surah 38 (Shaad) Ayat 24 12. Surah 17 (Al-Isra‟) Ayat 109 5. Tetapi barangsiapa bersujud. maka syaitan jatuh sambil menangis. Surah 16 (Al-Nahl) Ayat 50 4. Surah 25 (Al-Furqaan) Ayat 60 9." (HR Al-Bukhari dan Muslim) Hukum sujud sajadah adalah sunat mu'akad. Bacaan doa yang sunat dibaca ketika sujud ialah: Ertinya: "Aku bersujud dengan wajahku kepada Dzat yang telah merupakan dan menciptakannya. dia (Rasulullah) membaca surah al-Nahl di atas mimbar. sebaik-baik Pencipta. Dan para hadirin juga turut melakukan sujud. tetapi aku menolak maka untukku neraka. dan Sujud Sajadah atau sujud Tilawah itu ialah perbuatan sujud apabila seseorang itu bertemu ayat sajadah dalam bacaan al-Qur'an sama ada di dalam solat ataupun di luar solat. Dan barangsiapa yang tidak melakukannya. Surah 41 (Fushshilat) Ayat 38 13. Dari Umar r. Surah 13 (Ar-Ra‟d) Ayat 15 3. maka ketika sampai pada ayat sajadah." Cara melakukan sujud sajadah ialah terus bersujud (tanpa niat.

iaitu "Sahaja aku sujud sajadah kerana Allah Ta'ala" 2. Rukun sujud sajadah di luar sembahyang ialah: 1. namun berwuduk itu adalah lebih afdal. atau terhindar daripada malapetaka. Disunatkan bacaan takbir "Allahu-Akbar" (selepas daripada Takbiratul-ihram) ketika hendak sujud. Disunatkan juga agar bertakbir apabila naik dari sujud. sujud tilawah itu sunat dibuat oleh imam setelah dia selesai menunaikan sembahyang supaya tidak menimbulkan kekeliruan di kalangan makmum. Bercanggah dari mengikuti imam akan menyebabkan solat makmum itu batal. maka perlulah dia bertakbiratul-ihram di kala qiam. Syarat sah sujud sajadah di luar sembahyang adalah sama seperti syarat sembahyang (suci dari hadas besar dan kecil. Sekiranya seseorang itu mendengar bacaan ayat sajadah dan tidak berupaya untuk sujud sajadah (umpamanya sedang memandu). Di samping melaksanakan sujud syukur. Nota sampingan: Sujud Syukur Sujud Syukur adalah perbuatan sujud ketika seseorang mendapat limpahan rahmat daripada Allah. Tidak perlu berwuduk untuk sujud sajadah ketika di luar solat. dan disunatkan juga bertakbir apabila bangun dari sujud sebelum salam. Adalah tidak perlu mengangkat tangan ketika naik dari sujud. menutup aurat. dan salam. duduk. disunatkan juga bersedekah dan melakukan sembahyang sunat syukur. Akan tetapi. Namun begitu.Adalah sunat bertakbir "Allah-Akbar" sebelum turun dari qiam untuk melakukan sujud sajadah. dan sebagainya). mengadap kiblat. apabila seseorang itu sedang berdiri. Sujud 4. lalu sujud. maka bolehlah ditangguhkan sujud sajadah itu hingga ketika dia boleh. makmum wajib mengikuti imam sama ada imam itu melakukan sujud sajadah ataupun tidak. Cara sujud syukur dan syarat sujud syukur adalah sama seperti sujud sajadah di luar solat. Niat . dan tidak berjangka waktu yang lama antara bacaan ayat sajadah dan perbuatan sujud. asalkan tidak terlampau lama masa yang terluput di antaranya. Hukum sujud syukur adalah sunat. Di dalam solat berjemaah. umpamanya solat Zuhur. adalah sunat hukumnya bagi makmum melakukan sujud tilawah selepas selesai salam dengan syarat jarak di antara sujud dan salam itu tidak lama. dan sujud si pendengar itu tidak tergantung sama ada pembaca (qari) itu turut sujud atau tidak. Takbiratul-ihram 3. Adalah tidak perlu untuk seseorang itu bangun dari duduk untuk berdiri (qiam) apabila hendak melakukan sujud sajadah di luar solat. Sekiranya seseorang itu melakukan sujud syukur di dalam solat. Walau bagaimanapun bagi sembahyang yang dibaca dengan suara perlahan. maka batallah solatnya. . dan hanya dilakukan di luar solat. Salam. Sujud sajadah di luar solat adalah disunatkan kepada pembaca dan juga pendengar bacaan ayat sajadah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful