BIMBINGAN FARDHU AIN

BIMBINGAN FARDHU AIN
1-TAHARAH (BERSUCI)
Pengertian bersuci: Taharah zahir dan batin. (Sila click pada tajuk yang ingin dilawati)

2-Jenis-Jenis bersuci. 3-Istinjak
Syarat Istinjak Rukun Istinjak. Cara beristinjak dengan Air (Air Mutlak). Cara Beristinjak dengan menggunakan batu pada dubur. Cara Istinjak Dengan Batu Pada Qubul ( Zakar atau Faraj). Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika istinjak

4-Hukum Qada Hajat
Qada Hajat atau Buang Air terbahagi kepada tiga hukum: Cara Qada Hajat yang diharamkan. Cara Qada Hajat Yang Dimakruhkan. Cara-cara Qada Hajat Yang disunatkan. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum buang air. Adab buang air

5-Hikmah Bersuci 6-Najis dan jenis-jenisnya
Benda-benda Najis Terdapat tiga bahagian najis iaitu: 1. Najis Mukhaffafah. (Ringan) 2. Najis Mutawassitah. (Pertengahan) 3. Najis Mughallazah. (berat) Cara menyucikan Najis Mukhaffafah (ringan). Cara menyucikan Najis Mutawasitah (Pertengahan). Cara Menyuci Najis Mughallazah (Najis Berat) Cara Menyucikan Kulit Bangkai Cara menyucikan cairan yang memabukkan. Perkara yang tidak dikira sebagai najis. Hukum Peluh dan air liur manusia dan binatang. Air Liur Basi Hukum Madu

7-Jenis-jenis Air
Air Mutlak Air Musta'mal Air Mutaghayyir (Air Muqayyid) Air Mutanajjis Air Musyammas

8-Wudhu
Syarat Wuduk ada lima: Rukun Wuduk ada enam: Sunat Wuduk ada 12: Perkara yang dapat membatalkan Wuduk ada lima:

9-Tayamum
Syarat-syarat tayammum: Rukun Tayammum ada 4: Sunat Tayammum ada 2:

10-Mandi Wajib & Sunat
Perkara yang mewajibkan mandi: Rukun Mandi ada 3: Sunat Mandi ialah:

11-Takrif Solat
Syarat wajib solat: Syarat sah solat: Perkara-perkara yang membatalkan solat: Waktu-waktu Solat Fardhu: Perbuatan sunat sebelum solat: Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab:

12-Rukun Solat
Rukun solat ada 13: 1. Niat: 2. Takbiratul-Ihram 3. Berdiri bagi orang yang berkuasa. 4. Membaca al-Fatihah: 5. Rukuk, berserta tama'ninah. 6. Iktidal: 7. Sujud 8. Duduk di antara dua sujud berserta tama'ninah. 9. Tahiyyat/Tasyahud akhir. 10. Duduk ketika tahiyyat akhir. 11. Selawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w. 12. Salam pertama: 13. Tertib.

13-Sunat Hai'ah & Ab'adh
Sunat Hai'ah ada 15 perkara: Sunat Ab'adh ada 7 perkara:

14-Solat Berjemaah
Syarat-syarat sah solat berjemaah: Antara syarat untuk menjadi imam:

15-Masbuq 16-Istikhlaf
Cara Istikhlaf Dalam Sembahyang Istikhlaf Dalam Sembahyang Jumaat

17-Sujud Sahwi
1. Sujud Sahwi Kerana Kelebihan 2. Sujud Sahwi Kerana Kekurangan 3. Sujud Sahwi Kerana Ragu-ragu Hal-hal Penting Berkenaan Dengan Sujud Sahwi

18-Sujud Sajadah-Tilawah
Hukum sujud sajadah Ayat-ayat sujud sajadah ialah: Bacaan doa yang sunat dibaca ketika sujud ialah: Rukun sujud sajadah di luar sembahyang ialah: Syarat sah sujud sajadah di luar sembahyang Sujud Syukur

SEBELUM

MENU UTAMA

SELEPAS

TAHARAH (BERSUCI)

Ertinya:
Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katakanlah: "Darah haid itu satu benda yang (menjijikkan dan) mendatangkan mudarat". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. SesungguhNya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. (Surah Al-Baqarah ayat 222) Pengertian bersuci:

Pada Bahasa: Membersihkan diri atau sesuatu daripada sebarang kekotoran. Sama ada benda itu najis ataupun tidak. Benda-benda najis seperti darah, bangkai, tahi dan sebagainya. Benda-benda yang kotor tetapi tidak najis seperti air ludah, hingus dan lain-lain. Erti pada Syarak: Menghilangkan halangan beribadat kerana ada hadas atau najis atau menghilangkan halangan memakan sesuatu benda disebabkan terkena najis. Iman Al-Ghazali menegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bersuci itu terbahagi kepada empat tingkat iaitu: 1. 2. 3. Mensucikan anggota-anggota lahir daripada hadas-hadas, anasir-anasir jahat dan kelebihan-kelebihan yang tidak perlu. Mensucikan anggota-anggota badan dari perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Mensuci kan hati dari akhlak yang terkeji dan kelakuan-kelakuan yang dibenci dan terkutuk.

4. Mensucikan kebatinan dari semua perkara selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah cara bersuci para Nabi salawatullahi-alaihim dan juga pada Siddiqin. Taharah zahir dan batin. Taharah yang bersifat batin ialah mensucikan jiwa daripada kekotoran dosa dan maksiat. Caranya ialah dengan bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Dengan membersihkan hati daripada kotoran syirik, ragu-ragu, hasad, dengki, menipu dan dosa besar, juga daripada ujub, riya. Perkara ini dilakukan dengan ikhlas, yakin, mencintai kebaikan, bersabar, jujur dan rendah diri. Serta sentiasa mengharapkan memperoleh keredaan Allah dengan niat dan amalan soleh. Taharah yang bersifat lahiriah pula ialah dengan membersihkan kotoran dan hadas . membersihkan kotoran dengan cara menghilangkan najis dengan air yang suci lagi menyucikan dari badan, tempat, dan pakaian untuk mengerjakan solat.

SEBELUM

MENU UTAMA

SELEPAS

Jenis-Jenis bersuci.
1. Menyuci badan daripada hadas kecil: Iaitu menyuci badan daripada hadas kecil dengan berwuduk atau bertayamum. Orang-orang yang berhadas kecil diharamkan mengerjakan solat dan menyentuh Al-Quran. 2. Menyuci badan daripada hadas besar. Orang yang berjunub atau berhadas besar hendaklah membersihkan dirinya dengan mandi.Orang yang berhadas besar diharamkan mengerjakan solat, mengerjakan haji, duduk di dalam masjid, menyentuh dan membaca Al-quran. 3. Istinjak. Iaitu bersuci selepas keluarnya kotoran daripada dua jalan iaitu air kencing atau tahi. 4. Menyucikan pakaian, alatan dapur (pinggan , mangkuk) dan masjid. Pakaian hendaklah dibersihkan daripada segala najis. antara Syarat sah solat ialah pakaian dan tempat solat mestilah bersih daripada najis.

SEBELUM

MENU UTAMA

SELE

Istinjak
Istinjak Ialah menghilangkan najis kecil atau besar dari tempat keluarnya dengan sesuatu yang bersih seperti air, batu, kertas dan sebagainya sehingga kesan najis itu dibersihkan. Apabila keluar kotoran dari salah satu, iaitu dari qubur atau dubur, wajib istinjak dengan menggunakan air atau dengan tiga ketul batu. Hukum Istinjak Beristinjak adalah hukumnya wajib berdasarkan Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud; Bahawa Nabi (s.a.w) melalui dua buah kubur, ketika itu baginda berkata; 'kedua-dua orang ini (yang ada dalam kubur itu) diseksa oleh Allah . Yang seorang diseksa kerana mengumpat-gumpat orang dan yang seorang lagi diseksa kerana tidak beristinjak selepas buang air kecil. (Hadis Riwayat; Bukhari dan Muslim)

Syarat Istinjak 1. Menghilangkan rasanya. 2. Menghilangkan baunya. 3. Menghilangkan warnanya.

Rukun Istinjak. 1. Seorang Islam. 2. Alat untuk istinjak.Dengan menggunakan air, batu, kertas atau seumpamanya. 3. Tempat yang diistinja iaitu qubul dan dubur. 4. Yang diistinjakkan itu sesuatu yang keluar daripada dua jalan iaitu qubur atau dubur. Cara mengerjakan Istinjak. 1. Istinjak itu 3 kali dan kalau masih belum suci, boleh diulang lagi sehingga suci. 2. Alat dibuat istinjak itu mestilah melingkupi tempat yang disapu itu. 3. Beristinjak itu mestilah dapat membersihkan tempat najis yang keluar.

Cara beristinjak dengan Air (Air Mutlak). 1. Tuangkan air dengan menggunakan tangan kanan di atas tempat najis.

2. 3. Mendahulukan istinjak pada qubul daripada dubur supaya tidak terpercik najis padanya ketika membasuh dubur. Najis yang keluar tidak melecer ke tempat lain. Kalau kering tetapi licin maka tidak sah untuk istinjak seperti kertas atau plastik atau belakang 3. Sapuan yang ketiga pada hujung dubur atau qubur. tetapi harus juga dilakukan dengan benda-benda kesat yang suci dengan syarat. kiranya masih tidak suci. 9. Sekiranya ia melecer ke tempat lain maka air diperlukan untuk 6. wajib menggunakan air. berdosa menggunakannya. daun dan lain-lain. Tidak sunat mencium tangan selepas istinjak. Sunat selepas intinjak menggosak tangan ke tanah sebelum membasuh tangan. Benda itu mesti kesat. Bagi memastikan najis telah suci memadai bila merasai kesat pada kulit dubur lelaki dan licin bagi perempuan. warna dan rasanya (rasa di tangan).* 5. Sunat dimulai dengan menyapu yang pertama pada bahagian hadapan papan punggung yang kanan lalu diedarkan pada tempat permulaan sapuan. hadis dan seumpamanya. 5.2. Jika sukar menghilangkan baunya atau warnanya selepas digosak dan dibasuh beberapa kali maka ianya dimaafkan. Makruh memasukkan jari ke dalam dubur. 5.* Cara yang baik dilakukan istinjak ialah dengan menggunakan air. 3. 4. sucikanlah hatiku daripada sifat nifak dan peliharakanlah kemaluan aku daripada kejahatan. batu." Ertinya . 7. hendaklah ditambah batu sehingga suci. Sunat ketika menyapu dimulai pada tempat yang suci ke tempat yang ada najis secara perlahan-lahan. 6. Sunat istinjak dengan batu. 2. Kemudian mulakan sapuan yang kedua pada bahagian hadapan papan punggung kiri lalu diedarkan kepada tempat permulaan yang disapu. Bagi perempuan yang dara semasa beristinjak hendaklah membasuh benda yang zahir pada farajnya ketika ia duduk mencangkung dengan memasukkan sedikit ruas jarinya. 4. 1. dahulukan istinjak pada dubur kerana najis pada dubur lebih dahulu kering daripada qubur. . 1. maka tidak boleh digunakan. 4. pakaian. Hendaklah hilang ain najis. Sekiranya ada . Gosok tempat najis dengan menggunakan jari tengah tangan kiri. Jika najis telah kering. tulang atau seumpamanya. 8. Hendaklah dihilangkan najis itu sekurang-kurangnya dengan tiga ketul batu ataupun dengan sebiji batu tiga persegi. Bukan benda-benda yang bertulis dengan ayat-ayat al-quran. Cara Beristinjak dengan menggunakan batu pada dubur. Sunat ketika intinjak membaca doa : "Ya Allah. Benda itu bukan benda yang dihormati seperti makanan. Kalau ia basah. Benda itu mesti kering sama ada kayu.

Cara Istinjak Dengan Batu Pada Qubul ( Zakar atau Faraj). 2. Jika diulang-ulang di tempat yang sama dengan satu batu. pilihlah air kerana air lebih baik digunakan untuk bersuci.. maka wajib beristinjak dengan menggunakan air. kemudian dengan air. . lima ketul batu dan sebagainya. makanan atau tahi kering. Jangan bersuci dengan tulang. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika istinjak 1. 3. 4. bila memilih salah satu. Hendaklah bersuci dengan batu dalam bilangan ganjil. Disapu di tiga tempat pada batu besar atau tiga ketul batu. seperti tiga ketul batu. Bila bersuci dengan air dan batu. hendaklah menggunakan batu terlebih dahulu. Jangan bersuci dengan menggunakan tangan kanan atau memegang zakar dengan tangan kanan.

.

. 5. Membuang air di tempat terselindung dari orang ramai seperti di dalam tandas atau di sebalik batu. Cara yang makruh. kecuali dalam keadaan darurat. 3. 8. masjid. musalla dan sebagainya. Cara Qada Hajat Yang Dimakruhkan. 2. Membuang air di dalam lubang yang tidak diketahui di dalamnya ada binatang atau tidak. Membuang air berhampiran dengan kawasan perkuburan. Qada hajat di atas kubur. 3. Menghadap atau membelakangkan kiblat ketika qada hajat di tempat lapang. Membawa bersama sesuatu yang bertulis ayat-ayat quran. 2. Cara yang sunat. Cara-cara Qada Hajat Yang disunatkan. Membuang air besar atau kecil dalam lubang yang diketahui di dalamnya ada haiwan. 6. Memulakan masuk ke dalam taandas dengan menggunakan kaki kiri. 7. 4.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Hukum Qada Hajat Qada Hajat atau Buang Air terbahagi kepada tiga hukum: 1. 2. Membuang air sambil berdiri kecuali dengan keuzuran atau darurat yang tidak membolehkan seseorang itu duduk seperti disebabkan sakit. Membuang air di bawah pokok buah-buahan 5. hadis atau nama-nama para rasul ketika qada hajat. Bercakap-cakap ketika buang air pada perkara yang tidak penting. Cara yang haram. 4. 3. 1. Membuang air di tempat ibadah seperti di surau. Membuang air di tempat perhentian orang ramai atau di jalan raya. 6. Membuang air di atas makanan. Sekiranya qada hajat di tempat yang berdinding maka tidaklah diharamkan. 1. 2. Membuang air dalam air tenang yang tidak mengalir. Membuang air di atas kitab-kitab agama . Cara Qada Hajat yang diharamkan. 1.

Janganlah buang air dengan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya jika sekiranya di tempat-tempat yang tidak berdinding. Jangan membuang air besar atau air kecil (berak atau kencing) di tempat orang biasa berteduh. 6. Memakai penutup kepala seperti tudung. 3. Ertinya: "Wahai tuhanku. Jangan buang air di lubang tanah. Adab buang air 1. Jangan buang air di air yang tenang. 5. Jangan membawa sesuatu kalimat Al-Quran. 4. 5. hilangkan dariku segala kekotoran dan beri kesihatan kepadaku. membaca doa ini. Janganlah bercakap-cakap sewaktu buang air. . 7. Janganlah berkata-kata selama dalam tandas itu. hamba berlindung padamu dari segala yang kotor dan keji" 5.3. Sunat mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke tandas." 4. Ketika hendak masuk. semutar dan sebagainya ketika qada hajat. 8. di jalan-jalan. 6. kecuali apabila ada keperluan yang sangat penting yang tidak dapat ditangguhkan. Beristibak. Jangan memasuki tandas atau tempat buang air dengan membawa sesuatu yang ada kalimah Allah. 3." Hal-hal yang harus dilakukan sebelum buang air. Jangan membuka pakaian sebelum berada dekat tempat buang air. dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. 6. ini adalah bagi mempastikan agar aurat tetap terjaga sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh hukum syariat. kecuali jika air tenang itu terbentang luas seperti tasik yang luas atau laut. Ketika keluar dari tandas. 2. 2. Mendahulukan kaki kiri waktu masuk ke tandas dan disunatkan berdoa: "ya Allah . 4. 1. Hendak memakai sepatu atau terompah atau seumpamanya. aku berlindung padaMu dari kejahatan syaitan jantan dan betina. kerana kemungkinan ada binatang yang mendapat kesakitan di dalam lubang itu.. Ketika keluar dari tandas. hendaklah jauh dari orang sehingga bau kotoran tidak sampai kepadanya. atau hadis atau zikrullah ke dalam tandas. 7. mulai langkah kaki kanan dahulu. di tempat mandian atau di bawah pokok yang berbuah. Hendaklah mencari tempat sunyi dan jauh daripandangan orang (kiranya tidak menggunakan tandas). 7. Memakai alas kaki seperti selipar dan kasut ketika masuk tandas. iaitu berdehem-dehem supaya najis habis keluar. baca doa ini: Ertinya : "wahai tuhanku.

9. Jangan membuang air di atas kubur.8. 11. 10. Jangan membuang air di atas kitab-kitab agama atau di atas makanan. surau dan sebagainya (Kecuali di tandastandas yang telah disediakan di tempat-tempat ibadat tersebut). jangan buang air di mana-mana tempat perhentian . Jangan membuang air besar atau kecil di tempat-tempat beribadat seperti masjid.

.

Dapat menjauhkan diri daripada jangkitan penyakit 2. 4. agar dengan itu umat Islam menjadi contoh dan teladan kepada manusia seluruhnya. Amalan-amalan tertentu tidak diterima Allah tanpa bersuci. Kebersihan lahir juga membawa kepada kebersihan jiwa seseorang. 3.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Hikmah-Hikmah Bersuci 1. . 5. Kebersihan dapat mencerminkan keperibadian seseorang. Amalan kebersihan yang dilakukan itu menjadi syiar dan identiti umat Islam di dalam kehidupan manusia.

Najis mutawassitah (najis pertengahan). Sehubungan itu. (kecuali mayat manusia tidak najis) bahagian-bahagian bangkai seperti daging. " Sesungguhnya Allah mengisihi orang orang yang taubat. 2. Bersih dan suci daripada najis merupakan salah satu syarat untuk menunaikan ibadah serta mengabdikan diri kepada Allah. Najis mughallazah (najis berat) . Wadi. Segala macam nanah adalah najis sama ada ainya berbentuk kental atau cair. Sebagai umat Islam. hendaklah kamu bersihkan" Al Muddatstsi ayat 4. Anjing dan babi serta keturunannya. Iaitu air putih kental yang keluar dari kemaluan mengiringi kencing atau kerana letih. Firman Allah. 3. Setiap minuman keras yang memabukkan. Mazi. Arak apabila sudah menjadi cuka dengan sendirinya ia menjadi suci. 9. 8. Air kencing. Terdapat tiga bahagian najis iaitu: 1. Menurut hukum aslinya sesuatu benda itu adalah suci selama tak ada dalil yang menunjukkan bahawa benda itu najis. 6. 10. setiap manusia wajib membersihkan diri. 3.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Najis dan jenis-jenisnya Agama Islam amat mementingkan kebersihan dalam kehidupan seharian. Darah. 4. pakaian dan tempat daripada najis. urat. 7. Semua jenis darah kecuali hati dan limpa. Tahi. hingus dan lain-lain tidak dikira sebagai najis. Bangkai haiwan darat yang berdarah. Segala najis tidak dapat disucikan kecuali arak dan kulit bangkai binatang. dan mengisihi orang orang yang bersuci. kulit. Bagaimanapun benda yang jijik tapi pada syariat tidak membatalkan solat seperti kahak. bulu dan sebagainya semuanya adalah najis. Arak atau tuak ( masam) . Begitu juga dengan kulit bangkai dapat disucikan dengan cara disamak. kita hendaklah sentiasa berada dalam keadaan suci dan bersih kerana ia mencerminkan keperibadian seseorang." Al Baqarah ayat 222. Nanah. Benda-benda Najis 1. tulang. 5. Tetapi lebih banyak pada kaum perempuan. Muntah. Najis mukhaffafah (najis ringan). Najis adalah benda-benda yang kotor dan boleh membatalkan sembahyang. Iaitu air putih yang keluar dari kemaluan ketika memuncak syahwat. Ia hanya terdapat pada lelaki dan perempuan. " Mengenai pakainmu. 2.

seperti kencing yang sudah lama kering. Tetapi baginda beristinjak dengan air " Bukhari dan Muslim. berdasar hadith Ali.iaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata zatnya. Madzi. berdasarkan hadith dari Asma puteri Abu Bakar. Darah haid dan darah nifas : Darah haid iaitu darah merah kekuning kuningan atau kuning bercampur coklat yang keluar dari alat perempuan. 2. Yakni Najis Mughaladzah. tetapi tidak mandi. iaitu air putih yang bergetah yang keluar kerana mengangan angan jimak atau ketika bergurau dengan perempuan maka is tergolong najis. Darah haid termasuk benda najis. iaitu air putih kental yang keluar mengiringi kencing. berdasar hadiths Anas bin Malik berkata." Wadi itu keluar setelah kencing. Ertinya : Nabi SAW menyuruh mengambil segayuny air. seperti kencing kanak-kanak lelaki yang belum makan makanan selain daripada susu ibu. bahawa Nabi SAW bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian.1. kerana akulah suami puterinya. 2. . kemudia ia (boleh) solat dengan kainnya itu. Untuk mensuci benda yang terkena najis ini.Basuh bahagian yang terkena najis dan lap.2 Najis Ainiah. baunya . cara mensuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu kemudian dilap hingga kering. (Ringan). Najis Mutawassitah. Rasulullah SAW bersabda.Najis ini terdiri dari segala najis kecuali najis yang tergolong kepada najis berat. Dicucinya kemaluan yang keluar wadi menunjukkan wadi itu najis. Lalu is bertanya. . Najis Mukhaffafah.Bukhari dan Muslim. .Lap dengan kain bersih sehingga kering. Maka kusuruh seorang lelaki. memadai dengan memercikkan air atas benda itu meskipun tidak mengalir.1 Najis Hukmiah. Adapun kencing kanak-kanak perempuan yang belum makan selain susu hendaklah dibasuh sampai mengalir air di atas benda yang kena najis itu dan hilang zat dan sifat-sifat nya sebagaimana mensuci kencing orang dewasa. Bukhari." Saya lelaki yang sering keluar madzi. Nabi SAW bersuci setelah buat hajat besar itu menunjukkan bahawa kotoran manusia itu najis. Ertinya: Hendaklah (perempuan itu) mengeriknya (darah haid tersebut) kemudian menggosoknya dengan air kemudian mencucinya. Maka jawab baginda kepadanya: Wuduklah dan cucilah kemaluanmu". Wadi ini najis berdasarkan ucapan Aisyah: Ertinya :. 2. " Biasanya Rasulullah SAW pergi kebilek air lalu saya ( Anas bin Malik) dan seorang anak lelaki sebayaku membawakan sebaldi air dan sebuah tongkat. Kencing Manusia. . Riwayat Abu Daud dan Nasa'i Cara menyucikan najis mukhaffafah: . darah dan lainlain. Membersihkan najis ini ialah dengan membasuhnya sehingga hilang segala sifat sifat nya. rasa dan baunya seperti tahi. Wadi. rasanya serta warnanya. sedang bila terkena air kencing anak lelaki cukuplah dengan merecikkan air padanya." Bukhari dan Muslim .Percikkan air di tempat yang terkena najis. Najis yang nampak dan kelihatan najisnya yang ada rupa. Najis pertengahan ini terbahagi kepada dua bahagian." Ibnu Mundzir. (Pertengahan) . Ertinya :." Riyawat Ahmad Dalam satu hadith lain: Ertinya : " Barang yang terkena air kencing anak perempuan harus disuci. Darah nifas iaitu darah perempuan sewaktu melahirkan anak dan berjalan hingga 40 hari. Ertinya : " Kencing bayi lelaki menyucikannya dengan dipercikkan air kepadanya dan kencing bayi perempuan dengan disuci. bukan kerana luka dan cedera. sehingga sifat-sifatnya sudah hilang.. Kotoran manusia. lalu disiramkan diatas tempat yang dikencingi (oleh orang Arab gunung tersebut)". berdasarkan perintah Nabi SAW kepada sahabat sahabat nya menyiram kencing seorang Arab Gunung yang kencing disudut masjid Nabi SAW. Maka hendaklah orangnya mencuci kemaluannya lelaki mahupun wanita dan wuduk.

Cara Menyucinya.termasuk dagingnya. Tetapi dima'afkan kalau hanya sedikit. apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh tujuh kali. Cara menyucikan Najis Mukhaffafah (ringan). Kemudian dijirus dengan enam kali air mutlak. Menyentuh babi yang kering ataupun basah adalah dikira najis (Wajib disamak). Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh tujuh kali. 1. Cara Menyucikan Kulit Bangkai ." . i. Basuhan ini hendaklah menghilangkan bau.Baik ia darah yang mengalir atau tertumpah. Memadai dengan mengalirkan (Menjirus) air mutlak pada tempat yang terkena najis. liur. Dari Aisyah r." (Riwayat Muslim). Begitu pula darah nifas hukumnya sama dengan darah haid. maka dikira najis dan ianya wajib disamak. Darah :. katanya : " kami makan daging sedang darah nampak merupakan benang benang dalam periuk. rasa dan ainnya.Adanya perintah mencuci kain yang terken dara haid itu menunjukkan najisnya darah haid. 3. i. Sabda Rasullullah (SAW) cara mencuci bejana seseorang kamu. Memadai dengan merenjiskan air pada benda atau tempat yang terkena najis sehingga rata. 2. Sekiranya salah satu di antara keduanya basah atau kedua-duanya basah.a. darah. misalnya yang mengalir dari haiwan yang disembelih. lemak. kulit serta bulunya serta seluruh bahagian badannya. tahi. warna dan rasa dengan air mutlak. Tersentuh anjing yang kering dengan tangan yang kering tidaklah dikirakan najis. Basuh bekas itu sehingga hilang bau. Hilangkan najis itu terlebih dahulu kiranya najis haiwan itu yang tersentuh. Basuhan pertama menggunakan air lumpur (Selut). Najis Hukmiyah.Bukhari. Peringatan. Najis Ainiyah. Najis Mughallazah. ataupun darah haid. (berat) iaitu anjing dan babi. ii. Cara Menyuci Najis Mughallazah (Najis Berat) * Anjing dan babi serta keturunan salah satu daripadanya. tulang. sekali daripadanya hendaklah dicampur dengan tanah. air pertama hendaklah dicampur dengan tanah. Buangkan najis itu terlebih dahulu. . 1. 2. Cara menyucikan Najis Mutawasitah (Pertengahan).

Kalau diketahui ada ulat dalam buah-buahan dan dimakannya bersama . Jika selepas makan tikus atau sebagainya. 4. Kiranya minuman yang memabukkan jatuh pada benda-benda cair. Tetapi memakannya tetap dilarang. Air Liur Basi Air yang keluar daripada mulut ketika seseorang tidur. 3. tapi benda itu adalah dianggap jijik dan haram dimakan. 5. Cara menyucikan cairan yang memabukkan. susu jika ia keluar dari: i. Semua binatang yang darahnya tidak bersifat mengalir. Air liur. maka iar liur basi itu najis kerana ia keluar dari perut. Selepas makan tikus lalu kucing itu menjilat air minuman. Perkara yang tidak dikira sebagai najis. Air minuman itu tidak najis. 2. cukuplah dibuang bahagian yang terkena dan kawasan sekelilingnya. 1. 2. Mayat manusia sama ada Islam atau kafir. Sebelum disamak kulit bangkai itu adalah najis. Hukum Peluh dan air liur manusia dan binatang. 2. Ulat dalam buah-buahan atau seumpamanya yang ada dalam makanan. Jika air itu berwarna kuning atau busuk. maka iar liur itu tidak najis kerana bukan keluar dari perut. kahak yang keluar daripada dada atau otak. . maka buanglah semuanya. ii. Keluar daripada binatang atau manusia adalah suci semuanya. tikus dan seumpamanya. Ikan sama ada besar atau kecil halal dimakan. Jika air liur itu tidak berwarna dan tidak berbau busuk. maka hukumnya makruh. 1. Hukum Madu 1. Anjing dan babi atau keturunannya adalah haram kerana ianya adalah najis. Halal meminum madu kerana madu keluar daripada mulut lebah. peluh . air hidung. Tidak najis air liur kucing. Cara menyucinya ialah dengan dibersihkan menggunakan air bercampur daun bidara atau juga biasa disebut samak. Bagi haiwan yang mati tanpa disembelih hukumnya bangkai yang bernajis kecuali yang berikut di bawah: 1. Kulit bangkai kecuali binatang laut dan sungai tidak boleh dipergunakan sebelum disuci. maka air tidak menjadi najis jika binatang berkenaan jatuh ke dalamnya. jika pasti semasa itu ia tidak memakan benda najis seperti cicak. Tetapi jika minuman yang memabukkan jatuh pada benda-benda beku.Binatang yang mati tidak disembelih adalah bangkai. air mata. kesan darah di mulut kucing itu telah hilang. kemudian kucing itu menjilat minuman. maka air yang dijilati itu menjadi najis. Belalang. i. ii. mani.

2. 3. Haram memakan anak lebah sekalipun belum bernyawa. . Tidak makruh meminum madu daripada lebah yang memakan najis.

.

Air Mutlak . Air Musta'mal . ii. Harus digunakan untuk lain dari maksud bersuci. perigi dan laut. 3. air tebu dan sebagainya. Peringatan.Air yang suci bercampur dengan benda suci yang boleh mengubah air itu. Air banyak Air sedikit Air yang ukurannya lebih 190kg atau 11 tin Harus digunakan selagi ia tidak mengalami minyak tanah. suci tetapi tidak boleh menyucikan benda yang lain. air mawar. masam. 6. 4. 2. 5. i. perubahan sebab kemasukan najis di dalamnya. dari bumi seperti air hujan. Hukumnya. air teh. Air yang sah dibuat bersuci. Hukumnya suci tetapi tidak boleh menyucikan benda lain. air kelapa. harus digunakan untuk bersuci kerana dapat menghilangkan najis Air dalam tin yang terdedah pada sinar Suci dan menyucikan tapi makruh matahari di negeri panas digunakan pada tubuh badan. Air tersebut tidak diambil kira sifatnya sama ada berwarna putih. Air Mutaghayyir (Air Muqayyid) . 3. Air laut.Air yang telah digunakan untuk basuhan pertama bagi mengangkat hadas besar atau hadas kecil. Air perigi. Tidak harus digunakan. Air yang berubah disebabkan sesuatu tempat berhenti atau tempat laluannya seperti sungai di kawasan belerang atau kapur . masim dan sebagainya. Air sedikit yang sudah terpakai kerana wudhu atau mandi wajib. jernih. Air Mutanajis Air sedikit yang kemasukan najis. 7. boleh menyucikan. Air embun. Air Salji. Air hujan. Air yang kurang daripada ukuran tersebut di Harus digunakan selagi ia tidak terhitung atas sebagai muata‟mal atau mutanajjis.Air yang tidak bercampur dengan benda lain dan belum digunakan untuk bersuci dan mengangkat hadas. air sirap . contoh: Air kopi. Air yang berubah disebabkan keruh lumpur dan air laut adalah suci. 1. keruh. Air Musyammas – Suci lagi menyucikan tapi makruh Air Musta’mal – suci tapi tidak menyucikan. 1.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Jenis-jenis Air Bahagiannya Air mutlak – suci lagi menyucikan Air Hukum bersuci dengannya Segala air yang turun dari langit dan keluar Suci: harus dibuat makan dan minum. 2. Air mata air. Air sungai.

Sebaliknya jika tidak berubah sifatnya. liter . Air Musyammas . minuman dan bersuci. Makruh menggunaan air yang sangat panas atau sangat sejuk walaupun bukan di dalam bekas yang tidak berkarat. Hukumnya: Haram digunakan untuk memasak makanan . Bagi bekas segi empat sama. iv. Air di tanah sawah atau di dalam kolam tidak air musyammas walaupun panas kerana ia bukan dalam bekas yang berkarat. i. tin minyak tanah .5 cm ( 25 inci).190 kilogram. Panjang . i.174 liter ii. Air yang kurang daripada dua kolah jika termasuk atau dimasukkan ke dalamnya najis. Juga dikirakan sebagai air mutlak apabila berubah baunya disebabkan jatuh ke dalamnya sesuatu seperti gharu atau kapur yang keras jika tidak bercerai jisimnya di dalam air itu. iv. iv. Tidak markuh digunakan untuk membasuh pakaian atau barang-barang lain. Air Mutanajjis . ii. Jika diukur dalam timbangan atau sukatan. Sukatan dua kolah. air itu menjadi najis walaupun tidak berubah ii. .60 cm (22. 4.5 inci). maka ia adalah suci. Keterangan: i. iii. contohnya air yang bercampur tahi atau bangkai. Air Musyammas tidak makruh digunakan apabila air itu kembali sejuk.iii. jika termasuk atau dimasukkan najis ke dalamnya sehingga berubah salah satu daripada sifatnya iaitu warna.11 tin 5. Air Musyammas makruh digunakan pada anggota badan atau digunakan untuk memasak makanan atau minuman kerana boleh mendatangkan penyakit.Air yang sudah bercampur dengan benda-benda najis.317 kati. kati . 62.5 inci). i. Kilogram . hukumnya. Air yang lebih daripada dua kolah . maka air itu menjadi najis. iii. Air yang berubah disebabkan daun kayu gugur di dalam telaga kerana kesukaran menjaganya adalah suci. Lebar Dalam 60 cm (22. Makruh digunakan ketika air itu masih panas pada anggota badan dan untuk dibuat minuman dan makanan. Peringatan.Air mutlak yang terjemur panas matahari di dalam bekas logam yang boleh berkarat. bau atqau rasanya. Air Mutanajjis terbahagi kepada dua.

5. Firman Allah SWT. Sabda Rasulullah saw: "Allah SWT tidak akan menerima solat seseorang yang berhadas sehingga ia berwuduk. Keluar sesuatu dari qubul dan dubur. sama ada milik sendiri maupun milik orang lain. Membasuh dua kaki sampai mata kaki (buku lali). Sunat Wuduk ada 12: 1. dan dari batas telinga kanan sampai batas telinga kiri. Menurut Mazhab Maliki pula. Membaca doa sesudah berwuduk: "Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang esa. nota: penulis mendapati bahawa ada kekeliruan tentang sama ada batal wuduk apabila tersentuh yang bukan muhrim. 4. 3. Berkumur. Membasuh muka dari tempat tumbuh rambut di kepala sampai ke tulang dagu."(Al-Maidah : 6). Mazhab Hanafi pula berpendapat bahawa menyentuh kulit perempuan ajnabi tidak membatalkan secara mutlak. Syarat Wuduk ada lima: 1. 5. menyentuh kulit perempuan ajanabi membatalkan wuduk lelaki jika dengan tujuan `talazzuz' (berlazat-lazat).SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Wuduk Wuduk adalah salah satu cara bersuci dari hadas kecil sebelum mengerjakan ibadah solat atau membaca Al-Qur'an. Tidak ada yang menghalangi kulit Rukun Wuduk ada enam: 1. 10. Baligh 3. Membersihkan hidung dengan air. dewasa maupun anak-anak. kedua tanganmu sampai siku dan sapulah kepalamu serta basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. kecuali apabila tidurnya dengan duduk dan masih dalam keadaan semula (tidak berubah kedudukannya). 6. 6. Membasuh anggota wuduk sampai tiga kali. Hilangnya akal sama ada gila. Abu Daud). Menyeliti jemari tangan dan jemari kaki. Mendahulukan basuhan anggota kanan. 11." (H. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Tidak berhadas besar 4. . "Wahai orang-orang yang beriman. apabila kamu hendak mengerjakan solat maka basuhlah mukamu. Tidak berbicara. 3. 4. Diawali dengan membaca Bismillah dalam hati. 4. 9. Tidur. samada dengan tujuan talazzuz atau merasainya ketika bersentuhan. 3. Wahai Allah jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah saya termasuk orang-orang yang suci serta jadikanlah saya termasuk golongan hamba-hambaMu yang soleh. Niat dengan bacaan: "Aku niat berwuduk untuk menghilangkan hadas kecil kerana Allah. 2.R. Memakai air yang mutlak (suci dan menyucikan) 5. Menggosok gigi (bersiwak). ataupun merasai keghairahan ketika bersentuhan. Mengusap seluruh kepala dengan air. Mengusap sebahagian kepala dengan air. pengsan ataupun mabuk. Dan saya bersaksi bahwa Muhamad adalah hamba dan pesuruhNya. hukum wuduk batal secara mutlak (tanpa syarat) bila tersentuh bukan muhrim termasuk dengan isteri/suami sendiri ("bukan muhrim" ertinya tidak haram dinikahi). 12. Menurut mazhab Syafi'i." Perkara yang dapat membatalkan Wuduk ada lima: 1. 7. tidak ada sekutu bagiNya. Tertib (berturutan). 8. 2. Membasuh dua tangan sampai ke siku." 2. Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan kecuali mereka itu masih muhrim. Membasuh kedua cuping telinga. Islam 2. Membasuh telapak tangan sampai pergelangan. 5. Perintah wajib wuduk ini turun bersama dengan perintah wajib solat.

.

Al-Maidah : 6) 5. Sudah masuk waktu solat 2. maka bertayammumlah dengan tanah/debu yang baik (bersih dan suci). Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. 2. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sehabis buang air atau menyentuh wanita lalu kamu tidak memperoleh air. Tidak ada air dan sudah diusahakan mencarinya 3. Firman Allah SWT : ". Syarat-syarat tayammum: 1. Menyapu kedua tangan sampai siku dengan tanah 4. Menyapu muka dengan tanah 3. Cara tayammum ialah dengan menyapukan debu yang suci ke muka dan dua tangan sampai ke siku dan disertai dengan niat. Niat 2. Memakai tanah yang suci dan berdebu. Rukun Tayammum ada 4: 1. kerana ketiadaan air atau sakit yang menghalang penggunaan air.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Tayammum Tayammum ertinya menghilangkan hadas dengan menggunakan debu suci. 4. nota: Hal-hal yang membatalkan tayammum sama dengan yang membatalkan wuduk."(Q. Sakit. Tertib atau berturutan Sunat Tayammum ada 2: 1. sehingga jika memakai air takut penyakitnya bertambah parah. Sedang dalam perjalanan.. .S.. Mengawali dengan bacaan Bismillah dalam hati. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan.

.

sama ada sengaja atau tidak. Sunat Mandi ialah: * Diawali membaca bismillah dalam hati * Menggosok seluruh tubuh dengan tangan * Mendahulukan bahagian yang kanan dari yang kiri * Berwuduk sebelum mandi * Tertib atau berturut-turut. kecuali mati syahid. Membasuh seluruh tubuh. "Apabila kamu junub. Meninggal dunia. Bersetubuh. Nifas. iaitu mengeluarkan darah setelah melahirkan anak. 3. Keluar air mani." (Al-Maidah: 6) Perkara yang mewajibkan mandi: 1. Firman Allah SWT.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Mandi Wajib & Sunat Mandi wajib adalah mandi untuk bersuci bagi seseorang yang menanggung hadas besar atau sedang junub. Menghilangkan kotoran dan najis pada badan. sama ada mengeluarkan mani atau tidak. 3. Habis masa haid. 2. Niat. Selain mandi wajib. 2. maka mandilah/bersuci. 5. Rukun Mandi ada 3: 1. iaitu: Mandi bagi orang yang akan melaksanakan solat Jumaat Mandi pada hari raya Aidil-Fitri dan Aidil-Adha Mandi bagi orang yang baru sembuh dari gila Mandi menjelang Ihram haji dan Umrah Mandi sehabis memandikan mayat Mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam . ada juga mandi-mandi sunat. 4.

.

Dari segi syarak pula ia bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam.bermula daripada fajar menyinsing hinggalah terbit matahari. 4. 10. Terbuka aurat dengan sengaja. 2. zuhur. 6. Masa yang diperuntukkan kira-kira 2 jam. Perbuatan sunat sebelum solat: 1. Beralih arah dari qiblat dengan sengaja. 3. di tempat solatnya. Solat Isya' . 5. Yakin masuk waktu solat. Menghadap qiblat (kecuali yang uzur dan tidak terdaya) 5. 4.misalnya didapati ada najis di sejadah . .ertinya memberitahu. Waktu-waktu Solat Fardhu: Waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk menunaikan solat ialah seperti berikut: 1.maka perlulah diulangi solat itu kerana ianya tidak menepati syarat sah solat) Perkara-perkara yang membatalkan solat: 1. Firman Allah swt: "Dan dirikanlah olehmu solat. atau tertawa.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Takrif solat: Solat dari segi bahasa ertinya doa. 3. Meninggalkan rukun solat. Iqamah. 4. Solat Asar . dan di pakaiannya. 2.bermula selepas mega merah di ufuk timur hilang dan berterusan sehingga terbit fajar pada hari keesokannya. (nota: sekiranya sesudah tamat solat. Ketika matahari di tengah-tengah langit.bermula selepas matahari mulai condong daripada puncaknya sehingga bayang melebihi separuh panjangnya. Solat Subuh . Berakal Syarat sah solat: 1. Berkata-kata dengan sengaja walau sedikit. Selepas solat subuh sehingga naik matahari. Solat Zuhur . dan pada syarak adalah perkataan tertentu untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang masuknya waktu solat fardu. Berniat keluar dari solat (mufaraqah). 5. atau tidak sengaja tetapi tidak segera ditutup. 9. Makan/minum walau sedikit. Islam 2. maghrib dan isya'. 3. 3. Berubah niat dari satu solat ke solat yang lain. Baligh 3. Selepas solat asar sehingga masuk matahari atau matahari terbenam.ertinya membersihkan mulut dan gigi dengan alatan bersugi. Terkena najis yang tidak dimaafkan.bermula selepas berakhirnya waktu solat Zuhur sehinggalah matahari terbenam. Syarat wajib solat: 1. 5. Ketika naik matahari sehingga sekadar segalah. 2. 7. Menutup aurat. Bersugi . asar. Suci badan dari dua hadas. Azan . 2. 3. Solat Maghrib . 2. Melakukan gerakan di luar gerakan solat tiga kali berturut-turut (mutawaliyat). mengikut syarat-syarat yang tertentu. lalu disedari perkara yang tersebut di atas terjadi . Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab: 1. Ketika masuk matahari. 8. Keluar/kedatangan hadas. kerana sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar" (Al Ankabut : 45) Solat fardhu yang wajib didirikan ialah solat lima waktu sehari semalam.bermula selepas matahari terbenam sehingga hilang mega merah di ufuk barat. 4. iaitu subuh. Suci dari najis sama ada di badannya.

.

tunai. Dituntut juga dalam perkara niat ini ialah menentukan qabliyah (sebelum) dan ba'diyah (selepas) dalam sembahyang sunat Rawatib. niat "Sahaja aku solat Fardhu Zuhur" sudah mencukupi syarat sebagai niat. empat rakaat. Sujud dua kali. untuk solat Zuhur. adalah makruh hukumnya jika seseorang itu berterusan dengan sengaja mengikuti imam dengan tanpa berniat menjadi makmum. Imam yang tidak berniat menjadi imam ketika takbiratul-ihram. bahkan hanya sunat hukumnya. sunat gerhana bulan." Bagi sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan sembahyang sunat yang mempunyai sebab. 3. tidaklah terbatal sembahyangnya ataupun sembahyang makmumnya. Membaca surah Al-fatihah. contohnya ketika rukuk. 11. maka tidaklah sah sembahyang Jumaat seseorang itu. Oleh itu. tidak terburu-buru). 7. Niat "Empat Rakaat". Lafaz yang disebut oleh mulut itu tidaklah dipanggil sebagai niat. 9. kerana Allah Taala Nota: tidak semua perkara dalam niat seperti contoh di atas adalah perkara-perkara yang dituntut dalam perbuatan niat. Niat: niat dilafazkan di dalam hati. iaitu Qasad ("Sahaja aku sembahyang") dan Ta'yin (sunat Hari Raya Adha. Huraian rukun solat: 1. 12. Tertib. Niat solat berlaku semasa seseorang mengangkat takbiratul-ihram iaitu tatkala ia mengata Allahu-Akbar. "Tunai" atau "Kerana Allah Ta'ala" adalah tidak disyaratkan. 4. Selawat kepada Nabi Muhammad saw dalam Tasyahhud Akhir. 2. Duduk dalam Tasyahhud akhir. atau ketika mana-mana rukun yang lain." . Duduk di antara dua sujud. Jika tidak diniatkan menjadi imam atau makmum ketika takbiratul-ihram untuk sembahyang Jumaat. 10. 8. Iktidal dengan tama'ninah. maka seseorang itu akan bertakbiratul-ihram dan lalu hatinya berkata: Sahaja aku solat Fardhu Zuhur. Maghrib dan Isya' sahaja. dan sebagainya). Perkara yang dituntut dalam niat ada 3. perkara-perkara yang manjadi tuntutan ketika takbiratul-ihram selain Qasad. Membaca salam 13. Takbiratul-Ihram (Allahu-Akhbar yang pertama). Namun begitu. Maka bagi seseorang yang hendak solat Qasar perlulah berniat sekurang-kurangnya: "Sahaja aku sembahyang Fardhu Zuhur Qasar. Adapun niat menjadi imam ("Imaman") atau makmum ("Makmuman/Makmumatan") ketika takbiratul-ihram hanyalah disyaratkan pada sembahyang Jumaat sahaja. dia masih lagi dibolehkan berniat mengikut imam pada mana-mana rukun sembahyang. Bagi sembahyang Qasar (memendekkan solat fardhu yang empat rakaat menjadi dua rakaat). Umpamanya. 6. Jika seseorang makmum tidak berniat menjadi makmum ketika takbiratul-ihram dalam sembahyang (selain daripada fardhu Jumaat). Rukuk dengan tama'ninah (tama'ninah: tenang dan tertib. Namun begitu adalah lebih baik untuk menghadirkan kesemuanya di dalam hati.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Rukun Solat Rukun solat ada 13: 1. Berdiri bagi yang mampu. tetapi pada sembahyang lain tidaklah disyaratkan dan hanya sunat hukumnya. maka wajiblah disertakan di dalam niat hanya dua perkara. iaitu Qasad ("Sahaja aku solat"). Tasyahhud/Tahiyyat Akhir dengan membaca bacaan Tasyahhud. seperti dinyatakan dalam niat: "Sahaja aku solat Sunat Zuhur qabliyah/ba'diyah" atau "Sahaja aku solat Sunat Sebelum/Selepas Zuhur. dengan tama'ninah. Niat. Ta'arrudh (Fardhu) dan Ta'yin (Zuhur. Ini tertentu kepada sembahyang sunat Zuhur. 5. dengan tama'ninah. Ta'arrudh dan Ta'yin ialah niat Qasar. sebagainya).

dan dahi itu mestilah tidak berlapik dengan sesuatu. dan seseorang yang ditimpa was-was ini perlulah banyak berzikir. Membaca al-Fatihah: pada tiap-tiap rakaat dengan memelihara segala makhraj dan tajwid fatihah. Dua tapak tangan 3. Sekurang-kurangnya rukuk ialah membongkokkan belakangnya sampai dua tangan di atas dua kepala lutut." 7. 2. Rukuk. Doa tasbih ketika rukuk ialah: "Maha suci Allah yang Maha Agung dengan sifat kepujian-Nya. ke belakang. Dahi yang berlapik dengan songkok dengan sengaja tanpa sebab adalah tidak sah solatnya." 6." 3. ke kanan atau ke kiri hingga tidak dapat dinamakan sebagai berdiri maka hukum solat itu tidak sah. Anggota sujud ada 7: 1. Doa tasbih ketika iktidal ialah: "Allah mendengar akan orang yang memuji-Nya. berserta tama'ninah. Mazhab Syafi'e mewajibkan rukun al-Fatihah untuk makmum dalam solat berjemaah. adalah disebabkan oleh waswas atau berterusan tidak kepastian sama ada apa yang dilakukanya itu telah sempurna atau belum. sebaiknya zikir "Laa-Ilaha-Illallah.Adapun sembahyang sunat Subuh dan Asar tidaklah disyaratkan niat qabliyah. Bagi sembahyang sunat mutlak pula wajib disertakan di dalam niat semasa takbiratul-ihram satu perkara sahaja iaitu Qasad. Was-was adalah berpunca dari bisikan syaitan. maka tidaklah wajib dibuka. 4. Sekiranya tidak mampu berdiri maka bolehlah dilakukan solat secara duduk. menelentang atau secara mana yang termampu. baring mengiring." Kemudian disambung pula dengan bacaan: "Ya Tuhan kami! Bagi-Mu segala puji. berserta tama'ninah. Dua perut jari kaki Doa ketika sujud ialah: "Maha suci Allah yang Maha Mulia dengan sifat kepujian-Nya" . kerana kedua-dua sembahyang tersebut hanya ada qabliyah sahaja dan tiada ba'diyah (iaitu tidak ada solat sunat Rawatib selepas Subuh dan Asar). Untuk solat sunat dibolehkan sembahyang secara duduk. iaitu mengucapkan Allahu-Akbar untuk memulakan solat. dan pergerakan tangannya tidak melebihi tiga kali pergerakan. Sebutan kalimah Allahu-Akbar itu diwajarkan agar tidak melebihi daripada empat belas harakat (tujuh alif). 5. Perkataan Allahu-Akbar itu tidak boleh ditukar dengan lafaz lain. Berdiri bagi orang yang berkuasa. dan anggota-anggota berat kemudian berhenti. kerana semua ini akan menjejaskan kesahihan dan kesempurnaan solat. namun tidak digalakkan. Iktidal: Ertinya berdiri tegak semula selepas rukuk. Sekiranya terpaksa seperti dahi dibalut kerana luka dan sebagainya. dan pergerakan tangan yang berkali-kali. Nota: sebutan Allahu-Akbar yang teramat panjang ketika niat. Umpamanya seseorang hanya perlu berniat: "Sahaja aku sembahyang". Sekiranya seseorang itu berdiri tetapi condong ke hadapan. Dua lutut 4. disertai dengan tama'ninah iaitu berhenti sebentar sekadar lama bacaan Subhanallah. Sujud ialah meletakkan dahi di atas tempat sujud. Takbiratul-Ihram. Dahi 2.

Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Solat yang tertinggal ketertiban rukun-rukunnya dikira tidak sah. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. 10. umpamanya mengelakkan daripada binatang. 11. Duduk ketika tahiyyat akhir. rahmatilah daku.8. Sesungguhnya Engkau yang amat terpuji lagi amat mulia. Doa tasbih ketika sujud ialah: "Ya Allah ampunilah daku. angkatlah darjatku. Tertib." 13. Selawat ke atas Nabi Muhammad s. Tertib ditakrifkan sebagai mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian. kayakan daku. Dan limpahkanlah berkatMu kepada Muhammad dan ahli keluarga Muhammad seperti mana berkatMu kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. berilah aku hidayah. sihatkanlah aku dan maafkanlah aku.w.a. Membaca tahiyyat akhir juga hendaklah dipelihara segala bacaan di dalamnya." 12. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. Mengangkat kepala dan badan untuk duduk di antara dua sujud ini mestilah mengandungi tujuan. sekurang-kurangnya. Salam pertama: Sekurang-kurang salam ialah "Assalamu'alaikum" bermaksud "salam sejahtera ke atas kamu. Bacaan tahiyyat akhir adalah seperti berikut: "Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah." 9. Tahiyyat/Tasyahud akhir. maka hendaklah ia kembali sujud semula. rezekikanlah aku. sebagaimana rahmat dan kesejahteraan yang telah Engkau kurniakan kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. "Allahumma-solli 'ala Muhammad. . Duduk antara dua sujud merupakan rukun pendek maka tidak wajar dilamalamakan. Duduk di antara dua sujud berserta tama'ninah. Oleh itu." nota: ungkapan "sayyidina" di dalam contoh di atas hanyalah sunat hukumnya dan tidak mengapa jika ditinggalkan. Kurniakanlah rahmat dan kesejahteraan Kepada junjungan mulia Muhammad saw dan ke atas ahli keluarga baginda yang mulia. sekiranya seseorang itu mengangkat dari sujud kerana tujuan lain.

.

" 2. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah." 4. Kuhadapkan mukaku. ketika iktidal dan ketika bangun pada rakaat kedua. Dan dengan demikian aku ditugaskan. Membaca tasbih ketika sujud 11. Membaca amin selepas fatihah 7. Sekali-kali tidaklah aku menyekutukan-Nya. hidupku. Duduk Tahiyat . Membaca Al-fatihah dan surah dengan suara yang kuat (jahar) pada masa-masa yang ditentukan. ketika rukuk. 3. Sunat Ab'adh Sunat Hai'ah ada 15 perkara: 1. Selawat didalam Tahiyat awal 3. Duduk Tawarruk iaitu duduk tahiyat akhir 15. Doa iftitah ialah: "Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Dan Maha Suci Allah siang dan malam. Meletakkan kedua tangan di atas peha dengan melepaskan jari kesemuanya 13. Doa tahiyat awal ialah: "Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. dan matiku kuserahkan hanya kepada Allah seru sekalian alam.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Sunat Hai'ah & Ab'adh Perkara-perkara sunat semasa solat ada dua: 1. aku cenderung lagi berserah kepada Allah. Mengangkat tangan ketika Takbiratul-Ihram. 6. Meletakkan perut tangan kanan di atas tangan kiri dan memegangnya dan meletakkannya di bawah dada atau di atas pusat. Membaca tasbih ketika rukuk 10. Membaca A'uzubillah 5. kepada yang menjadikan langit dan bumi. Sesungguhnya sembahyangku. Salam yang kedua Sunat Ab'adh ada 7 perkara: 1. Dan puji-pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. (nota: bangun dari rakaat pertama dan ketiga tidak diperlukan mengangkat tangan) 2. Membaca tasbih ketika rukuk 9. Membaca tasbih ketika bangkit dari rukuk 12. dan aku adalah dari golongan orang-orang Islam. Duduk iftirasy pada semua duduk iaitu duduk di atas buku lali kaki kiri 14. Sunat Hai'ah 2. Membaca surah al-Quran di rakaat pertama dan kedua selepas bacaan al-Fatihah 8. ibadatku. Membaca doa tawujud/iftitah. Tahiyat awal. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. dan bukanlah aku dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah.

oh Tuhan. Berkatlah hendaknya untuk apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Jauhkan aku dari segala kejahatan yang telah Engkau tetapkan. dan diberiNya kesejahteraan. . manakala tertinggal sunat hai'ah tidak diperlukan sujud sahwi. Pimpinlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau pimpinkan. dan Maha Tinggi Engkau. Dirahmati Allah jugalah kiranya Muhammad.4. dan tidak sesiapapun yang berkuasa menetapkan sesuatu selain daripada Engkau." 5. Selawat di dalam qunut 6. Doa qunut ialah: "Ya Allah. maka disunatkan ia sujud sahwi. Membaca selawat ke atas keluarga Nabi pada Tahiyat akhir. Sekiranya tertinggal sunat Ab'adh. Sesungguhnya tidak terhina orang yang memperoleh pimpinanMu. Aku minta ampun dan bertaubat kepada Engkau. tunjukkanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau tunjukkan. Sejahterakanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sejahterakan. Sesungguhnya hanya Engkau sajalah yang menetapkan. Maka hanya untuk Engkau tetapkan. Dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi. telah memberi berkat Engkau. dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Doa qunut waktu subuh dan pada solat witir. Berdiri semasa qunut 7. Nabi yang buta-huruf.

.

apabila baik pembacaannya maka pahala untuk dirinya dan untuk mereka (makmum) dan jika rosak pembacaannya maka dosanya ialah di atas dirinya sendiri. Bagi Mazhab Syafie hukumnya ialah fardu kifayah. 2. manakala sesetengah pendapat mengatakan solat berjemaah hukumnya sunat muaakad atau sunat yang sangat dituntut dalam Islam. Tetapi bagi sembahyang Jumaat. 4. lalu disertai pula seorang lagi makmum. maka makmum itu kedudukannya di sisi kanan imam. jamak dan sebagainya. Antara solat yang biasa ditunaikan secara berjemaah ialah solat fardu lima waktu. Tidaj mendahului imam dalam rukun-rukun sembahyang. Tiada dinding yang menghalangi antara imam dan makmum. asalkan tidak terkehadapan ataupun sebaris dengan imam. 5. Kedudukan imam ialah di hadapan makmum. Makmum tidak boleh berada di hadapan atau sebaris dengan imam. * Imam itu sudah mumaiyiz. qasar. makmumatan (makmum perempuan). kecuali bagi makmum perempuan di masjid hendaklah dibataskan dengan kain. maka imam disyaratkan maju ke hadapan atau makmum yang pertama berundur belakang (tidak melebihi tiga langkah) ke saf bersama makmum kedua. dengan diketuai seorang imam. seseorang itu disunatkan menambah perkataan makmuman (makmum lelaki). Semasa berniat.w yang bermaksud: “Imam ialah yang menanggung pembacaan. Sekiranya hanya ada satu makmum dalam solat berjemaah. Jumaat. Syarat-syarat sah solat berjemaah: 1. 8. misalnya sama-sama solat Zuhur. Solat makmum harus sama dengan solat imam.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Solat Berjemaah Solat berjemaah bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang. 3. solat hari raya. ia wajib dikerjakan secara berjemaah. dan tidak diwajibkan bagi solat-solat yang lain).” Dalam solat berjemaah bersama satu makmum. Tidak mendahului imam dalam takbir dan tidak pula melambatkannya. sekurang-kurangnya di takat tumit. melainkan ketika solat Jumaat. Solat secara berjemaah sangat dituntut dalam Islam. dan makmum pertama sedang berdiri di tepi kanan imam. * Seseorang itu bukan sedang mengikut atau menjadi makmum kepada imam lain. 7.a. Makmum lelaki tidak mengikut imam perempuan. Mengetahui segala apa yang dikerjakan oleh imam. Sabda Nabi SAW: "Solat berjemaah itu lebih afdhal (baik) daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjat" (HR Bukhari dan Muslim) Solat berjemaah terdiri daripada seorang imam dan sekurang-kurangnya seorang makmum. Terdapat sabda Rasulullah s. 6. imaman (imam lelaki) atau imamatan (imam perempuan) selepas menyebut solat yang ingin dilakukan. atau secara beramai-ramai. Berniat mengikut/menjadi imam (untuk solat Jumaat sahaja. Antara syarat untuk menjadi imam: * Bacaannya lebih baik daripada bacaan makmum. . Solat seseorang itu tetap sah walaupun tidak berniat menjadi imam/makmum. solat sunat tarawih dan solat sunat witir. dan bukannya atas mereka (makmum).

.

maka makmum ditegah duduk kerana duduk itu mengikut imam. Jika makmum tidak sempat menyempurnakan rukuk.” (H.R. . maka dia rukuk sebelum sampai kepada saf. maka ia telah mendapat satu rakaat. Setelah solat berakhir dan imam memberi salam. makmum masbuq mestilah berqunut sekali lagi untuk dirinya di rakaat keduanya meskipun ia telah berqunut bersama imam di awal sembahyang tadi. Dari hadis di atas. Dari hadis: Dari Hasan dari Abu Bakrah. Tetapi sekiranya makmum tidak sempat rukuk dalam rakaat terakhir solat Jumaat. maka perlu makmum mengikuti rukuk imam itu dengan tanpa wajib menyelesaikan rukun fatihah. maka dikira ia mendapat solat Jumaat itu dan hanya perlu menyelesaikan jumlah dua rakaat sahaja. atau duduk tahiyyat dan sebagainya) maka tidaklah dikira ia mendapat rakaat itu ("masbuq"). dan imam telahpun selesai solatnya. maka difahamilah bahawa orang yang mendapatkan rukuk dianggap telah mendapatkan satu rakaat.R. ketika Nabi sedang rukuk. Contoh: apabila seseorang makmum memasuki solat jemaah. biarpun tanpa sempat menyempurnakan rukun fatihahnya. Sekiranya makmum sempat mengikuti rukuk imam dengan sempurna (sekadar dapat menyentuh lutut) sebelum imam bangun untuk iktidal. “Semoga Allah menambah semangatmu tetapi jangan diulangi lagi.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Masbuq Masbuq ialah apabila makmum ketinggalan dalam solat berjemaah. Makmum yang masbuq itu juga diperbolehkan duduk iftirasy seperti di dalam rakaat kedua. Abu Daud). Bukhari) Sabda Rasulullah saw: "Apabila seseorang diantara kamu datang (untuk) solat sewaktu kami sujud. lalu ia takbiratul-ihram dan mendapati imam sedang rukuk. Sekiranya makmum hanya sempat masbuq di tahiyyat akhir. tidaklah ia perlu membaca doa dalam tahiyyat akhir kerana doa tahiyyat itu disunatkan hanya untuk orang yang bertasyahhud akhir. atau makmum memasuki solat sesudah imam rukuk (iaitu semasa sujud. Jika makmum itu duduk dengan sengaja dan tahu akan tegahannya maka batallah sembahyang itu. Barangsiapa yang mendapati rukuk bersama imam. dikira makmum sudah mendapat rakaat ("muwafiq")."(H. Dalam solat Subuh. maka ia dikira solat Zuhur dan perlulah menyempurnakan jumlah empat rakaat. dia sampai kepada Nabi saw. Hal itu disampaikan kepada nabi. hendaklah ikut sujud dan janganlah kamu hitung itu satu rakat. maka makmum itu perlulah bangun dan menyelesaikan solatnya dengan menambah rakaat yang tertinggal. Dalam solat Jumaat pula. maka Nabi berkata. Jika makmum sedang takbir lalu imam memberi salam. sekiranya makmum sempat mendapat rakaat kedua dengan ia sempat rukuk bersama imam.

.

Tempatnya yang kosong di saf hendaklah pula diisi oleh makmum lain. Beliau (mengulangi perintah yang sama) pada ketiga atau keempat kalinya Baginda bersabda: "Kamu adalah (macam) sahabatsahabat Yusuf. maka tidak sah sembahyang makmum yang lain jika mengikutinya. dan dia (pengganti) itu akan bangun berdiri bagi rakaatnya yang pertama sedangkan makmum yang lainnya duduk tahiyyat awal (atau tahiyyat akhir) di rakaat mereka. Pada waktu Abu Bakar melihatnya. atau orang bisu." Nabi SAW bersabda: "Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sembahyang. Jika imam itu diganti oleh makmum yang kurang fasih dalam bacaan fatihah (ummiyan). maka sah penggantian tersebut di mana-mana rakaat pun kerana mustakhlif itu mengikuti tertib imam sebelumnya dan tidak membawa kepada percanggahan. atau biarpun dengan tiada sebab. kerana mustakhlif (pengganti) itu sudah dalam kedudukan imam yang awal. Kemudian Nabi SAW datang dengan bantuan dua orang lelaki. disebabkan keuzuran imam pertama itu. Jika imam keluar daripada sembahyangnya disebabkan berhadas. maka tidaklah diharuskan istikhlaf. Abu ataupun duduk menunggu mustakhlif itu dan memberi salam bersam Disyaratkan bagi makmum yang menggantikan imam itu adalah pengganti (khalifah/mustakhlif) yang sah menjadi imam kepada jemaah yang lain. dan terus masuk menjadi imam). Abu Bakar berundur sedikit dan Nabi SAW duduk di sebelah kirinya. juga dengan tidak lebih dari dua pergerakan langkah. Istikhlaf hendaklah dilakukan dengan serta-merta." Maka Abu Bakar mengimami sembahyang. Tidak disyaratkan ke atas makmum dalam istikhlaf untuk berniat lagi untuk menjadi makmum. Hadis: "Ketika Nabi SAW sedang sakit tenat.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Istikhlaf Istikhlaf bererti imam digantikan oleh salah seorang daripada makmumnya (lalu menjadi imam) bagi menyempurnakan sembahyang mereka. . atau orang yang tidak jelas bacaannya seperti mendengungkan pada tempat yang tidak dengung serta mengubah bacaan. sekurang-kurangnya beralih ke kirinya jika tiada luang kosong untuk ia mundur. dia akan menangis dan tidak mampu membaca Al-Qur’an. Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sembahyang. maka ditegah penggantiannya selepas itu. Contohnya ialah apabila seorang yang di luar sembahyang mengganti imam pada rakaat kedua atau rakaat terakhir. Disyaratkan juga imam itu diganti oleh makmum yang berada di saf pertama betul-betul di belakang imam. Adapun jika diganti oleh seorang yang di luar sembahyang (mustakhlif bukan daripada kalangan makmum. Jika berlaku percanggahan dalam tertib. maka menurut pendapat Imam Nawawi dan jumhur ulama adalah diharuskan istikhlaf dengan syarat mustakhlif tersebut menggantikan imam pada rakaat pertama. Saya berkata: "Abu Bakar adalah seorang lelaki yang penyedih dan jika dia berdiri mengambil tempatmu (sembahyang). kerana ia tidak sah menjadi imam. Juga ditegah penggantiannya jika makmum tersebut diam terlalu lama dengan kadar berlalunya satu rukun. Maka Nabi SAW menyuruhnya supaya mengatakan kepada Abu Bakar agar mengimami orang ramai. Jika imam keluar daripada jemaah sedangkan makmum telahpun lanjut melakukan satu rukun. maka makmum diperbolehkan mufaraqah (berpisah) dari berjemaah dan meneruskan solat bersendirian. Cara Istikhlaf Dalam Sembahyang Apabila seorang mustakhlif menggantikan imam dalam sembahyang yang sama atau bilangan rakaat yang sama." Saya pun mengatakan hal yang sama seperti di atas. adalah diharuskan bagi salah seorang makmum menggantikannya. (nota sampingan: makmum saf pertama di belakang imam adalah juga bertanggungjawab untuk menegur imam di kala kesilapan bacaan dan perbuatan solat dengan isyarat bacaan "Subhanallah") Imam yang keluar itu hendaklah keluar dengan tertib. dia mencuba untuk berundur tetapi Nabi SAW memberi isyarat kepadanya untuk tetap sembahyang. atau rakaat ketiga (pada sembahyang yang empat rakaat) kerana tidak akan bercanggah dengan tertib makmum yang mengikutinya. seakan-akan baru saja aku melihat Baginda memijakkan kakinya ke tanah. sama ada rukun fi„li (perbuatan) atau rukun qauli (percakapan). Sekiranya didapati tiada sesiapa yang maju menggantikan imam. sama ada di sebelah atau di belakang. datang Bilal untuk memberitahu Baginda tentang sembahyang. Kemudian makmum yang mengganti imam itu hendaklah pula maju ke hadapan dengan tidak lebih dari dua pergerakan langkah.

Makmum-makmum masbuq yang bangkit semula untuk menyempurnakan sembahyang mereka setelah sempurna solat berjemaah adalah diperbolehlah kepada salah seorang daripada mereka yang masbuq itu untuk maju ke hadapan menjadi imam dan makmum masbuq yang lain itu boleh mengikutinya. Istikhlaf Dalam Sembahyang Jumaat Apabila imam keluar selepas membaca dua khutbah dan sebelum mengangkat takbiratul ihram bagi sembahyang Jumaat. Jika ia tidak bersama imam sebelum dia keluar daripada sembahyang. ataupun duduk menunggu mustakhlif itu dan memberi salam bersama-samanya. Jika imam keluar daripada sembahyang selepas mengangkat takbiratul ihram pada rakaat pertama sembahyang Jumaat dan sebelum rukuk di rakaat kedua. kemudian imam itu berhadas lalu diganti oleh makmum yang masbuq itu. antara memberi salam dengan niat mufaraqah atau makmum menunggu mustakhlif dan memberi salam bersamanya. maka difardhukan ke atas mustakhlif itu sembahyang Zuhur. Cara ini adalah yang lebih afdhal dilakukan. Selepas itu baharulah mustakhlif yang masbuq itu bangkit semula (tanpa salam) untuk menggenapkan solat dua rakaatnya. Makmum yang bersembahyang Jumaat diharuskan pula mengikuti mustakhlif yang difardhukan ke atasnya sembahyang Zuhur itu. Manakala jika imam itu keluar selepas rukuk dalam rakaat kedua sembahyang Jumaat. Istikhlaf sebegini adalah diharuskan kecuali dalam sembahyang Jumaat kerana tidak harus mendirikan lagi sembahyang Jumaat selepas selesai dikerjakannya. Akan tetapi hendaklah mustakhlif itu menjaga tertib imam yang awal. Jika ia tidak menghadiri khutbah maka dia tidak diharuskan mengganti imam itu. jika makmum yang masbuq pada rakaat kedua dalam sembahyang subuh. Sebagai contoh.Jika makmum yang masbuq menggantikan imam yang keluar daripada jemaah hendaklah dia menjaga tertib imam tersebut. Manakala makmum yang mengikutinya ada dua pilihan. Akan tetapi jika mustakhlif itu bersama imam sebelum imam keluar daripada jemaah tetapi dia tidak bersama imam sebelum rukuk pada rakaat kedua (mustakhlif masbuq). duduk dan bertasyahud biarpun pada asalnya dia baru melakukan satu rakaat. lalu berqunut lagi pada rakaat keduanya itu bagi dirinya sendiri sahaja (doa qunut bersendirian dan bukan qunut berjemaah). maka makmum yang menggantikan itu hendaklah menjaga tertib imam pertama dengan menyambung perbuatan sebagaimana yang perlu dilakukan di dalam rakaat kedua dalam sembahyang subuh iaitu berqunut. adalah diharuskan menggantikannya jika mustakhlif itu juga turut menghadiri khutbah. kerana mustakhlif itu dikira tergolong dalam ahli Jumaat. maka tidak diharuskan ia mengimamkan sembahyang itu kerana dia tidak tergolong dalam ahli Jumaat. sebagaimana perbuatannya jika imam belum keluar daripada jemaah. adalah harus dia diganti oleh mustakhlif yang bersama imam sebelum imam keluar daripada jemaah itu. . imam tidak harus diganti oleh mustakhlif yang tidak bersama imam sebelum dia keluar daripada jemaah. Para jemaah yang mengikuti mustakhlif yang masbuq tersebut ada dua pilihan pada tahiyyat akhir tadi iaitu sama ada berniat mufaraqah (berpisah daripada imam) dan terus memberi salam.

.

2. Sekiranya seseorang itu ragu-ragu antara dua hal. dan tidak condong pada salah satunya (dzan . maka dia perlu sujud sahwi. Jika ia teringat setelah sampai kepada rukun yang berikutnya. maka hendaklah dia melaksanakannya dan tidak perlu sujud sahwi. wajib dia melakukan sujud sahwi setelah salam atau sebelumnya. akan tetapi perlu sujud sahwi sebelum salam. Misalnya.Apabila seseorang meninggalkan salah satu rukun solat secara tidak sengaja. maka dia tidaklah perlu duduk kembali dan cukup baginya sujud sahwi. dan kembali meneruskan solat dari situ. maka harus pula melakukan salam sekali lagi. atau lebih 50% pasti). maka bolehlah dia kembali duduk dan menyempurnakan tahiyyat awal dan tidak perlu sujud sahwi. atau sujud.Apabila seseorang yang melakukan solat meninggalkan sunat ab'adh secara sengaja. iaitu jumlah rakaat yang sedikit. Kemudian menutupi kekurangan tersebut. Jika ketinggalan kerana lupa. Sekiranya seseorang lebih cenderung kepada satu hal (waham . lalu meninggalkan salah satu sunat ab'adh. 1. maka ia wajib segera kembali kepada rukun yang tertinggal itu. Keraguan ada dua jenis: 1. Pada kedua-dua hal ini. dengan syarat ingatan itu timbul dalam masa yang tidak begitu lama. Sujud Sahwi Kerana Kelebihan Barangsiapa terlupa di dalam solatnya lalu tertambah rukuk. kemudian dia ingat sebelum beranjak dari sunat ab'adh tersebut. 2. dan dia tidak perlu kembali kepadanya untuk melakukannya. makmum terlupa tahiyyat awal dan hanya teringat setelah sempurna qiam (berdiri tegak). kemudian dia melakukan sujud sahwi setelah salam. . 2. ia dikerjakan untuk menutup kecacatan dalam pelaksanaan solat kerana terlupa. Sujud Sahwi Kerana Ragu-ragu Keragu-raguan di dalam solat adalah kerana tidak meyakini sama ada terlebih atau terkurang. sekiranya dia teringat sebelum separuh bangkit untuk qiam. lalu sujud sahwi selepas salam. Sekiranya imam terlupa sujud sahwi. maka ia harus sujud sahwi sebelum salam. dan hukumnya adalah sunat. dan sebagainya. maka rukun yang tertinggal itu dianggap terganti dan ia perlulah meneruskan solat seolah-olahnya di rakaat yang sebelum itu. Namun. 5. Doa sujud sahwi adalah seperti berikut: Ertinya: "Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak dua kali setelah selesai bacaan Tahiyat akhir dan sebelum salam. lalu sujud sahwi sebelum salam. maka hendaklah dia kembali melaksanakan rukun tersebut. kerana kekurangan.Apabila sujud sahwi dilakukan setelah salam. 3. umpamanya dia lebih meyakini dia kini di dalam rakaat ketiga dan bukan rakaat keempat. umpamanya seseorang ragu sama ada dia di dalam rakaat ketiga atau keempat. Sujud Sahwi Kerana Kekurangan Barangsiapa. 4. Pengertian dari segi syarak adalah terlupa sesuatu di dalam solat." Sebab-sebab sujud sahwi ada tiga: kerana kelebihan. atau hanya 50-50 pasti). maka dia harus menurutkan mengambil sikap kepada yang lebih ia yakini. maka sunat ab'adh itu gugur. 3. Hal-hal Penting Berkenaan Dengan Sujud Sahwi 1. dan ia teringat ketika belum sampai pada rukun yang sama di rakaat berikutnya.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Sujud Sahwi Sahwi bermaksud lupa sesuatu. makmum bolehlah sujud sahwi setelah imam memberi salam. maka dia harus mengambil sikap kepada hal yang sudah pasti akan kebenarannya. Sekiranya dia teringat dan sedang pula berada pada rukun yang tertinggal itu pada rakaat berikutnya. Jika ia teringat setelah melewatinya tapi belum sampai kepada rukun berikutnya. dan kerana ragu-ragu. maka batallah solatnya. justeru terlupa.Sekiranya seseorang itu terlupa sujud sahwi dan teringat hanya selepas memberi salam maka bolehlah ia sujud sahwi.

.

Surah 13 (Ar-Ra‟d) Ayat 15 3. Bacaan surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77 pula menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah dimasukkan sebagai ayat sajadah. dibacanya surah berkenaan. lalu kembali berdiri dan meneruskan bacaan selanjutnya." (HR Al-Bukhari dan Muslim) Hukum sujud sajadah adalah sunat mu'akad. sebenarnya kita tidak diperintahkan (diwajibkan) sujud tilawah.a. maka ketika sampai pada ayat sajadah. dan menciptakan pendengaran dan penglihatannya dengan kekuatan-Nya. dia (Rasulullah) membaca surah al-Nahl di atas mimbar. Dari Umar r. dan tanpa mengangkat tangan) sebaik sahaja selepas membaca ayat sajadah. lalu dia sujud.SEBELUM MENU UTAMA Sujud Sajadah/Tilawah Tilawah ertinya bacaan. sebaik-baik Pencipta.w. Surah 38 (Shaad) Ayat 24 12. dan Sujud Sajadah atau sujud Tilawah itu ialah perbuatan sujud apabila seseorang itu bertemu ayat sajadah dalam bacaan al-Qur'an sama ada di dalam solat ataupun di luar solat. Untuk mengenali ayat-ayat sajadah itu di dalam al-Qur'an.a. lalu apabila sampai pada ayat sajdah dia berkata: "Wahai manusia. . Tetapi barangsiapa bersujud. Aku disuruh sujud. maka dia tidak mendapat dosa. Surah 32 (As-Sajdah) Ayat 15 11.a. Surah 25 (Al-Furqaan) Ayat 60 9. Bacaan doa yang sunat dibaca ketika sujud ialah: Ertinya: "Aku bersujud dengan wajahku kepada Dzat yang telah merupakan dan menciptakannya. maka dia sujud. Maha memberkati Allah. maka teruslah rukuk selepas berdiri sebentar apabila bangun dari sujud. Surah 96 (Al-'Alaq) Ayat 19 Nota: Perlu dinyatakan bahawa bacaan Surah 38 (Shaad) Ayat 24 menurut Syafi'iyah dan Hanbaliyah tidak termasuk ayat sajadah. Rasulullah s. "Celaka aku! Anak Adam disuruh sujud. lalu mendapat syurga. dan membaca doa sujud sajadah di dalam sujud. atau sunat yang amat digalakkan. Surah 17 (Al-Isra‟) Ayat 109 5. Surah 19 (Maryam) Ayat 58 6. Surah 41 (Fushshilat) Ayat 38 13. tetapi aku menolak maka untukku neraka. telah bersabda: Apabila anak Adam membaca ayat Sajdah. pada kebiasaannya pada ayat-ayat itu ada ditandakan dengan garis atau di penghujung ayat itu ditandakan simbol dengan tertulis perkataan sajadah." Cara melakukan sujud sajadah ialah terus bersujud (tanpa niat. Pada hari Jumaat berikutnya. dia telah melakukan yang benar. Surah 84 (Al-Insyiqaq) Ayat 21 15. Daripada Abu Hurairah r. Dan barangsiapa yang tidak melakukannya. Katanya. Surah 7 (Al-A‟Raaf) Ayat 206 2.: Pada suatu hari Jumaat. Surah 27 (An Naml) Ayat 26 10. Dan para hadirin juga turut melakukan sujud. Sekiranya bacaan ayat sajadah itu telahpun tamat. Surah 53 (An-Najm) Ayat 62 14. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 18 7. tapi ayat yang disunatkan untuk sujud syukur (keterangan sujud syukur akan menyusul selanjutnya). maka syaitan jatuh sambil menangis." (HR Bukhari) Ayat-ayat sujud sajadah ialah: 1. katanya. dia lalu turun dan sujud. Surah 16 (Al-Nahl) Ayat 50 4. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77 8.

. Adalah tidak perlu mengangkat tangan ketika naik dari sujud. menutup aurat. Walau bagaimanapun bagi sembahyang yang dibaca dengan suara perlahan. dan sebagainya). mengadap kiblat. dan sujud si pendengar itu tidak tergantung sama ada pembaca (qari) itu turut sujud atau tidak. Nota sampingan: Sujud Syukur Sujud Syukur adalah perbuatan sujud ketika seseorang mendapat limpahan rahmat daripada Allah. Akan tetapi. adalah sunat hukumnya bagi makmum melakukan sujud tilawah selepas selesai salam dengan syarat jarak di antara sujud dan salam itu tidak lama. umpamanya solat Zuhur. duduk. Cara sujud syukur dan syarat sujud syukur adalah sama seperti sujud sajadah di luar solat. dan tidak berjangka waktu yang lama antara bacaan ayat sajadah dan perbuatan sujud. Takbiratul-ihram 3. Sujud 4. Disunatkan bacaan takbir "Allahu-Akbar" (selepas daripada Takbiratul-ihram) ketika hendak sujud. dan salam. asalkan tidak terlampau lama masa yang terluput di antaranya. apabila seseorang itu sedang berdiri. lalu sujud. namun berwuduk itu adalah lebih afdal. Syarat sah sujud sajadah di luar sembahyang adalah sama seperti syarat sembahyang (suci dari hadas besar dan kecil. dan disunatkan juga bertakbir apabila bangun dari sujud sebelum salam.iaitu "Sahaja aku sujud sajadah kerana Allah Ta'ala" 2. Sekiranya seseorang itu melakukan sujud syukur di dalam solat. Hukum sujud syukur adalah sunat. maka bolehlah ditangguhkan sujud sajadah itu hingga ketika dia boleh. atau terhindar daripada malapetaka.Adalah sunat bertakbir "Allah-Akbar" sebelum turun dari qiam untuk melakukan sujud sajadah. Bercanggah dari mengikuti imam akan menyebabkan solat makmum itu batal. Di dalam solat berjemaah. sujud tilawah itu sunat dibuat oleh imam setelah dia selesai menunaikan sembahyang supaya tidak menimbulkan kekeliruan di kalangan makmum. Rukun sujud sajadah di luar sembahyang ialah: 1. maka perlulah dia bertakbiratul-ihram di kala qiam. Di samping melaksanakan sujud syukur. makmum wajib mengikuti imam sama ada imam itu melakukan sujud sajadah ataupun tidak. disunatkan juga bersedekah dan melakukan sembahyang sunat syukur. Salam. dan hanya dilakukan di luar solat. Tidak perlu berwuduk untuk sujud sajadah ketika di luar solat. maka batallah solatnya. Sujud sajadah di luar solat adalah disunatkan kepada pembaca dan juga pendengar bacaan ayat sajadah. Adalah tidak perlu untuk seseorang itu bangun dari duduk untuk berdiri (qiam) apabila hendak melakukan sujud sajadah di luar solat. Disunatkan juga agar bertakbir apabila naik dari sujud. Niat . Sekiranya seseorang itu mendengar bacaan ayat sajadah dan tidak berupaya untuk sujud sajadah (umpamanya sedang memandu). Namun begitu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful