JAWAB SEMUA SOALAN DI BAWAH

BAHAGIAN A 1. Storan sekunder merupakan peranti untuk menyimpan arahan dan data secara sementara. A. Betul B. Salah 2. Jenis-jenis storan sekunder ialah cakera magnetik, pita magnetik dan cakera optikal. A. Betul B. Salah 3. Hard disk dan cakera liut adalah satu contoh cakera optikal. A. Betul B. Salah 4. Input ialah data yang dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses di mana data akan ditukar ke bentuk isyarat digital supaya boleh difahami oleh komputer. A. Betul B. Salah 5. Output ialah maklumat yang berguna yang akan dikeluarkan oleh komputer hasil dari pemprosesan data yang dikeluarkan dalam bentuk yang difahami oleh manusia, komputer dan peranti lain. A. Betul B. Salah

6 Arahan dan data yang di simpan tidak akan terhapus apabila suis dimatikan tetapi storan sekunder dikatakan bersifat semipermanent kerana dengan memberi arahan tertentu, arahan dan data di dalamnya boleh dihapuskan. A. Betul B. Salah 7. Kebaikan storan sekunder adalah menjimatkan ruang, kebolehpercayaan, mudah dicapai dan ekonomik. A. Betul B. Salah 8. Contoh cakera magnetik ialah cakera keras dan cakera liut. A. Betul B. Salah 9. Cakera optikal termasuk dalam kategori jenis-jenis storan sekunder. A. Betul B. Salah 10. Transistor mula digunakan pada Generasi Ketiga dalam sejarah Komputer. A. Betul B. Salah

1

Betul B. Salah 20. A. Komputer adalah sebuah mesin pemprosesan data berelektronik yang menerima dan menyimpan data. A. Bahasa pengaturcaraan seperti BASIC dan Pascal dihasilkan dalam Generasi Keempat. Salah 14. Betul B. Dalam Generasi Keempat. Istilah Penyepaduan Skala-Besar (Large-Scale Intergration ataupun LSI) adalah sinonim dengan Generasi Kelima. Betul B. Betul B. A. Apple I dicipta oleh Steve Mozniak dan Steve Jobs. melakukan operasi aritmetik (pengiraan) dan logik (membuat keputusan) ke atas data dan kemudian mengeluarkan keputusan (maklumat).. Salah 17. A. A. Salah 13. Salah 18. A. Commodore PET. Bahasa pengaturcaraan peringkat tinggi atau bahasa perhimpunan (assembly language) seperti FORTRAN dan COBOL dicipta pada Generasi Kedua. A. Betul B. Fungsi Delete berfungsi untuk menghapuskan aksara di sebelah kanan kursor.11. Betul B. Salah 12. A. Komputer dalam Generasi Kelima mempunyai ciri pemprosesan yang lebih cepat dan lebih kuasa untuk membuat penaakulan. Salah 16. A. Betul B. Salah 19. manakala Apple II ( 1977 ). Betul B. teknologi cakera padat ingatan baca sahaja (Compact Disc Read Only Memory ( CD ROM )) dicipta. belajar dan membuat kesimpulan. Teknologi litar bersepadu yang terdiri daripada beribu-ribu tiub vakum yang diletakkan pada kepingan silikon. Betul B. Salah 15. Betul B. Salah 2 . A. Ciri utama dalam generasi pertama komputer ialah penggunaan teknologi tiub hampagas (vakum).

Semua di atas. 22. 25. data yang belum diproses oleh komputer. data yang telah diproses dalam bentuk huruf. Ouput C. storam sekunder untuk menyimpan data.BAHAGIAN B 21. Pemprosesan 23. Perkakasan B. Tetikus B. Elemen sistem komputer adalah: A. D. maklumat yang dikeluarkan oleh komputer. data yang dimasukkan ke dalam komputer. Yang manakah diantara berikut dikategorikan sebagai input? A. Tiada jawapan yang betul. Pembesar suara (speaker) dikategorikan sebagai: A. mengeluarkan data yang telah diproses ke bentuk yang dikehendaki. C. 24. Pengimbas C. Peranti Input C. C. Peranti output B. Apakah yang dimaksudkan dengan Input? A. 27. B. nombor. Input B. Pemplot boleh dikategorikan sebagai: A. gambar dan suara. bertugas untuk mencetak maklumat yang diperlukan. mesin yang boleh diprogramkan untuk menerima data. Storan D. B. C. Perkakasan dan perisian C. Apakah yang dimaksudkan dengan MAKLUMAT? A. Apakah fungsi peranti bunyi? A. untuk memaparkan gambar pada skrin. kerja pemprosesan yang dijalankan oleh komputer. menukar data output digital kepada ke bentuk suara. B. kerja-kerja pemprosesan. D. Kayuria D. 26. Perisian D. grafik. D. Storan sekunder 3 .

Papan kekunci 30. Ia memberitahu unit input bila maklumat patut dibaca ke dalam unit memori. Pemprosesan D. Pengimbas Optikal 29. Pengasas Unix D.Pernyataan di atas menerang tentang A. Pengasas Linux C. Pengasas Apples Computer B.Microsft Word dikenali juga sebagai: A. Peranti ini menggunakan peralatan pengesan cahaya untuk menukar imej. Unit Arimetrik dan Logik 32. Siapakah Steve Mozniak dan Steve Jobs? A. Tablet grafik B Pen Cahaya C Model pengecam suara D. Pengasas Windows 33. Pen cahaya C. Kayu Ria B. Unit Pemprosesan Pusat D.D.” Kenyataan di atas adalah berkaitan dengan: A. Unit Input B. “Peranti ini digunakan bagi membolehkan seseorang memasukkan data serta memberi arahan kepada sesebuah sistem komputer. A. Peranti ini boleh mengesan kedudukan stylus (pen) di atas permukaannya. Ia juga digunakan untuk menyurih lukisan yang diletakkan di atasnya. Unit memori C. Unit ini adalah unit pengurusan. Perisian 28. Persembahan elektronik 4 . A. Hamparan eletronik B. Ia bertindak sebagai coordinator dan bertanggungjawab mengawal selia operasi unit-unit yang lain. Input C. Skrin Sentuh D. Storan 31. Output B.

eks C.C. . Tab. Fail aplikasi 34. Microsoft Powerpoint D. anda perlu menekan … A. Microsoft Word B. Semua di atas 35. Capital Letters Lock B. Computer Letters Lock D. Surat B. Caps Lock adalah singkatan d daripada perkataan: A. Thesis C. Backspace 5 . Pemprosesan perkataan D. D. Capture Letters Lock C. Kekunci Enter berfungsi untuk: A. Untuk menjarakkan ruang antara satu perkataan dengan perkataan lain semasa menaip . memaksa teks turun ke baris berikutnya. 37. menyelitkan aksara di mana kursor berada. menghapus aksara di sebelah kiri kursor.Microsoft Word digunakan bagi tujuan menghasilkan: akan A. membatalkan arahan B. B. Cache letters Lock 38. Laporan D. Microsoft Access C. Ikon di atas adalah mewakili: A. Microsoft Publisher 36.

Tiada jawapan. Ruler C. Spacebar. Rajah di atas dikenali sebagai : A. Space bar. 40. 39. B. Menu Bar. Insert dan Picture B. kita boleh melakukan tindakan berikut untuk membetulkannya ejaan tersebut. menanda teks C.C. memotong tek 41. Insert dan Bookmark 42. Cursor B. Sekiranya kita melakukan kesalahan ejaan semasa menaip. memilih teks B. C. memadam teks D. Enter. Standard Toolbar 43. D.. D. Insert dan Web Component D. Insert dan File C. A. D. Enter. Butang di atas dikenali sebagai butang: 6 . Cara memasukkan grafik di dalam dokumen yang dibuat A. Backspace. Kekunci Delete berfungsi untuk: A.

kosnya lebih dari RM 10. menyelit gambar di dalam sesuatu dokumen B. notebook.000. Kenyataan berikut merupakan ciri-ciri komputer mikro. laptop Bahagian C 7 . A. memadam teks atau gambar 45.00 D. Fungsi ikon di atas adalah untuk: A. Redo 44. C. contoh komputer mikro. menyalin teks atau gambar D. cirinya sederhana B. menampal kembali teks atau gambar C. Close C. Undo B. dikenali sebagai komputer peribadi. Paste D. KECUALI.A.

Underline.………………………………………………………………………………. 3. Font Size Labelkan setiap ikon yang terdapat pada gambarajah berikut .Jawapan : 1. 2. 2. ………………………………………………………………………………. Font. ………………………………………………………………………………. Nyatakan langkah-langkah untuk memulakan Microsoft Word 2007?(4M) 1. ………………………………………………………………………………………………………………………. H………………………………………………………………………………. 4. D. ………………………………………………………………………………. Tulis langkah untuk simpan data dalam pen pemacu?(3M) 8 . ………………………………………………………………………………………………………………………. E. Change Case. ……………………………………………………………………………… B. (8M) A. C.……………………………………………………………………………… G………………………………………………………………………………. Text highlight Color. 3. Bold. Font Color. ………………………………………………………………………………………………………………………. Italic. ………………………………………………………………………………………………………………………. F.

2. ………………………………………………………………………………………………………………………. 3. SOALAN TAMAT SEMOGA BERJAYA DENGAN CEMERLANG 9 .1. ………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful