JAWAB SEMUA SOALAN DI BAWAH

BAHAGIAN A 1. Storan sekunder merupakan peranti untuk menyimpan arahan dan data secara sementara. A. Betul B. Salah 2. Jenis-jenis storan sekunder ialah cakera magnetik, pita magnetik dan cakera optikal. A. Betul B. Salah 3. Hard disk dan cakera liut adalah satu contoh cakera optikal. A. Betul B. Salah 4. Input ialah data yang dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses di mana data akan ditukar ke bentuk isyarat digital supaya boleh difahami oleh komputer. A. Betul B. Salah 5. Output ialah maklumat yang berguna yang akan dikeluarkan oleh komputer hasil dari pemprosesan data yang dikeluarkan dalam bentuk yang difahami oleh manusia, komputer dan peranti lain. A. Betul B. Salah

6 Arahan dan data yang di simpan tidak akan terhapus apabila suis dimatikan tetapi storan sekunder dikatakan bersifat semipermanent kerana dengan memberi arahan tertentu, arahan dan data di dalamnya boleh dihapuskan. A. Betul B. Salah 7. Kebaikan storan sekunder adalah menjimatkan ruang, kebolehpercayaan, mudah dicapai dan ekonomik. A. Betul B. Salah 8. Contoh cakera magnetik ialah cakera keras dan cakera liut. A. Betul B. Salah 9. Cakera optikal termasuk dalam kategori jenis-jenis storan sekunder. A. Betul B. Salah 10. Transistor mula digunakan pada Generasi Ketiga dalam sejarah Komputer. A. Betul B. Salah

1

Ciri utama dalam generasi pertama komputer ialah penggunaan teknologi tiub hampagas (vakum). A.. Betul B. A. Salah 17. Dalam Generasi Keempat. Istilah Penyepaduan Skala-Besar (Large-Scale Intergration ataupun LSI) adalah sinonim dengan Generasi Kelima. A. Betul B. Apple I dicipta oleh Steve Mozniak dan Steve Jobs. A. belajar dan membuat kesimpulan. A. Teknologi litar bersepadu yang terdiri daripada beribu-ribu tiub vakum yang diletakkan pada kepingan silikon. Fungsi Delete berfungsi untuk menghapuskan aksara di sebelah kanan kursor. Betul B. Salah 14. melakukan operasi aritmetik (pengiraan) dan logik (membuat keputusan) ke atas data dan kemudian mengeluarkan keputusan (maklumat). teknologi cakera padat ingatan baca sahaja (Compact Disc Read Only Memory ( CD ROM )) dicipta. Salah 19. Betul B. Salah 2 . A. Betul B. Betul B. Salah 20. Salah 16. Salah 15. Betul B. Betul B. Commodore PET. A. Bahasa pengaturcaraan peringkat tinggi atau bahasa perhimpunan (assembly language) seperti FORTRAN dan COBOL dicipta pada Generasi Kedua. Salah 13. Betul B. Bahasa pengaturcaraan seperti BASIC dan Pascal dihasilkan dalam Generasi Keempat. A. manakala Apple II ( 1977 ). Salah 12. A. Salah 18.11. Komputer adalah sebuah mesin pemprosesan data berelektronik yang menerima dan menyimpan data. Komputer dalam Generasi Kelima mempunyai ciri pemprosesan yang lebih cepat dan lebih kuasa untuk membuat penaakulan. Betul B. A.

D. Pemprosesan 23. data yang belum diproses oleh komputer. grafik. Perisian D. Semua di atas. 26. B.BAHAGIAN B 21. bertugas untuk mencetak maklumat yang diperlukan. Elemen sistem komputer adalah: A. untuk memaparkan gambar pada skrin. 27. Pembesar suara (speaker) dikategorikan sebagai: A. Apakah yang dimaksudkan dengan MAKLUMAT? A. Storan sekunder 3 . Yang manakah diantara berikut dikategorikan sebagai input? A. C. data yang telah diproses dalam bentuk huruf. menukar data output digital kepada ke bentuk suara. Ouput C. Perkakasan dan perisian C. maklumat yang dikeluarkan oleh komputer. mesin yang boleh diprogramkan untuk menerima data. Peranti output B. Pemplot boleh dikategorikan sebagai: A. data yang dimasukkan ke dalam komputer. 24. C. storam sekunder untuk menyimpan data. Storan D. C. B. gambar dan suara. nombor. 25. 22. Pengimbas C. Apakah yang dimaksudkan dengan Input? A. Perkakasan B. mengeluarkan data yang telah diproses ke bentuk yang dikehendaki. Tetikus B. Input B. kerja-kerja pemprosesan. Peranti Input C. Tiada jawapan yang betul. D. kerja pemprosesan yang dijalankan oleh komputer. D. Apakah fungsi peranti bunyi? A. Kayuria D. B.

A. Pengasas Apples Computer B. A. Hamparan eletronik B. Pengimbas Optikal 29. Pengasas Unix D. Pemprosesan D.Microsft Word dikenali juga sebagai: A. Output B. Ia juga digunakan untuk menyurih lukisan yang diletakkan di atasnya. Perisian 28. Input C. Storan 31. Unit Input B. Pengasas Windows 33. Persembahan elektronik 4 .” Kenyataan di atas adalah berkaitan dengan: A. Ia memberitahu unit input bila maklumat patut dibaca ke dalam unit memori. Skrin Sentuh D. Peranti ini menggunakan peralatan pengesan cahaya untuk menukar imej. Siapakah Steve Mozniak dan Steve Jobs? A. Pen cahaya C. Tablet grafik B Pen Cahaya C Model pengecam suara D.D. Papan kekunci 30. Pengasas Linux C. Ia bertindak sebagai coordinator dan bertanggungjawab mengawal selia operasi unit-unit yang lain. Unit ini adalah unit pengurusan. Unit memori C. Unit Arimetrik dan Logik 32. Kayu Ria B.Pernyataan di atas menerang tentang A. Peranti ini boleh mengesan kedudukan stylus (pen) di atas permukaannya. Unit Pemprosesan Pusat D. “Peranti ini digunakan bagi membolehkan seseorang memasukkan data serta memberi arahan kepada sesebuah sistem komputer.

memaksa teks turun ke baris berikutnya. menghapus aksara di sebelah kiri kursor. Computer Letters Lock D. Kekunci Enter berfungsi untuk: A. Ikon di atas adalah mewakili: A. Semua di atas 35. Microsoft Word B. Thesis C. Capture Letters Lock C. Backspace 5 . Microsoft Publisher 36. Microsoft Powerpoint D. Cache letters Lock 38. membatalkan arahan B. 37.C. Tab. Fail aplikasi 34.Microsoft Word digunakan bagi tujuan menghasilkan: akan A. eks C. . menyelitkan aksara di mana kursor berada. B. Microsoft Access C. D. Capital Letters Lock B. Surat B. Pemprosesan perkataan D. Caps Lock adalah singkatan d daripada perkataan: A. anda perlu menekan … A. Untuk menjarakkan ruang antara satu perkataan dengan perkataan lain semasa menaip . Laporan D.

Cursor B. Insert dan File C. B. Tiada jawapan. D. Insert dan Web Component D. memadam teks D.. C. 40. Enter. Spacebar. memotong tek 41. kita boleh melakukan tindakan berikut untuk membetulkannya ejaan tersebut. Menu Bar. D. Insert dan Picture B. menanda teks C. Insert dan Bookmark 42. Butang di atas dikenali sebagai butang: 6 . 39. Standard Toolbar 43. Enter. Ruler C. Kekunci Delete berfungsi untuk: A. Space bar. Backspace. memilih teks B. A. Sekiranya kita melakukan kesalahan ejaan semasa menaip. D.C. Cara memasukkan grafik di dalam dokumen yang dibuat A. Rajah di atas dikenali sebagai : A.

Kenyataan berikut merupakan ciri-ciri komputer mikro. menyelit gambar di dalam sesuatu dokumen B. contoh komputer mikro.A. KECUALI. dikenali sebagai komputer peribadi.000. Redo 44. A. Close C. C. laptop Bahagian C 7 . Paste D. menyalin teks atau gambar D. memadam teks atau gambar 45. Fungsi ikon di atas adalah untuk: A. cirinya sederhana B. Undo B. notebook. menampal kembali teks atau gambar C. kosnya lebih dari RM 10.00 D.

Underline. (8M) A. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. Font Size Labelkan setiap ikon yang terdapat pada gambarajah berikut . Bold. 3. Tulis langkah untuk simpan data dalam pen pemacu?(3M) 8 . Italic. 2. Font Color. ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… B. 4. Font.……………………………………………………………………………… G………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. 2. E. H………………………………………………………………………………. 3. Nyatakan langkah-langkah untuk memulakan Microsoft Word 2007?(4M) 1. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. D. Text highlight Color. C. Change Case. F.Jawapan : 1.

………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. 2. SOALAN TAMAT SEMOGA BERJAYA DENGAN CEMERLANG 9 .1. ………………………………………………………………………………………………………………………. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful