JAWAB SEMUA SOALAN DI BAWAH

BAHAGIAN A 1. Storan sekunder merupakan peranti untuk menyimpan arahan dan data secara sementara. A. Betul B. Salah 2. Jenis-jenis storan sekunder ialah cakera magnetik, pita magnetik dan cakera optikal. A. Betul B. Salah 3. Hard disk dan cakera liut adalah satu contoh cakera optikal. A. Betul B. Salah 4. Input ialah data yang dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses di mana data akan ditukar ke bentuk isyarat digital supaya boleh difahami oleh komputer. A. Betul B. Salah 5. Output ialah maklumat yang berguna yang akan dikeluarkan oleh komputer hasil dari pemprosesan data yang dikeluarkan dalam bentuk yang difahami oleh manusia, komputer dan peranti lain. A. Betul B. Salah

6 Arahan dan data yang di simpan tidak akan terhapus apabila suis dimatikan tetapi storan sekunder dikatakan bersifat semipermanent kerana dengan memberi arahan tertentu, arahan dan data di dalamnya boleh dihapuskan. A. Betul B. Salah 7. Kebaikan storan sekunder adalah menjimatkan ruang, kebolehpercayaan, mudah dicapai dan ekonomik. A. Betul B. Salah 8. Contoh cakera magnetik ialah cakera keras dan cakera liut. A. Betul B. Salah 9. Cakera optikal termasuk dalam kategori jenis-jenis storan sekunder. A. Betul B. Salah 10. Transistor mula digunakan pada Generasi Ketiga dalam sejarah Komputer. A. Betul B. Salah

1

Istilah Penyepaduan Skala-Besar (Large-Scale Intergration ataupun LSI) adalah sinonim dengan Generasi Kelima. Dalam Generasi Keempat. Komputer dalam Generasi Kelima mempunyai ciri pemprosesan yang lebih cepat dan lebih kuasa untuk membuat penaakulan. Fungsi Delete berfungsi untuk menghapuskan aksara di sebelah kanan kursor. A. Teknologi litar bersepadu yang terdiri daripada beribu-ribu tiub vakum yang diletakkan pada kepingan silikon. A. Betul B. Ciri utama dalam generasi pertama komputer ialah penggunaan teknologi tiub hampagas (vakum). Apple I dicipta oleh Steve Mozniak dan Steve Jobs. Salah 19. Salah 2 . teknologi cakera padat ingatan baca sahaja (Compact Disc Read Only Memory ( CD ROM )) dicipta. Bahasa pengaturcaraan peringkat tinggi atau bahasa perhimpunan (assembly language) seperti FORTRAN dan COBOL dicipta pada Generasi Kedua. melakukan operasi aritmetik (pengiraan) dan logik (membuat keputusan) ke atas data dan kemudian mengeluarkan keputusan (maklumat). Betul B. Salah 13. Betul B. A. A. Bahasa pengaturcaraan seperti BASIC dan Pascal dihasilkan dalam Generasi Keempat. Betul B. Betul B. Salah 17. Commodore PET. A. A. Salah 16. Salah 20. belajar dan membuat kesimpulan.. Salah 14. Salah 12. A. Salah 15. manakala Apple II ( 1977 ). A. Betul B. Komputer adalah sebuah mesin pemprosesan data berelektronik yang menerima dan menyimpan data. Salah 18. Betul B. Betul B. A. A.11. Betul B. Betul B.

Pembesar suara (speaker) dikategorikan sebagai: A. Peranti output B. Tetikus B. Pemplot boleh dikategorikan sebagai: A. C. D. gambar dan suara. maklumat yang dikeluarkan oleh komputer. bertugas untuk mencetak maklumat yang diperlukan. B. kerja pemprosesan yang dijalankan oleh komputer. storam sekunder untuk menyimpan data. Pengimbas C. D. Input B. B. Apakah yang dimaksudkan dengan Input? A. data yang dimasukkan ke dalam komputer. 26. mesin yang boleh diprogramkan untuk menerima data. Semua di atas. Elemen sistem komputer adalah: A. mengeluarkan data yang telah diproses ke bentuk yang dikehendaki. Kayuria D. kerja-kerja pemprosesan. D. Perkakasan B. Tiada jawapan yang betul. 27. Apakah fungsi peranti bunyi? A. untuk memaparkan gambar pada skrin. grafik. 22. Apakah yang dimaksudkan dengan MAKLUMAT? A. Ouput C. Storan D. Peranti Input C. 24. Perkakasan dan perisian C. Perisian D. Yang manakah diantara berikut dikategorikan sebagai input? A. data yang belum diproses oleh komputer. nombor. Pemprosesan 23. 25. C. C.BAHAGIAN B 21. Storan sekunder 3 . data yang telah diproses dalam bentuk huruf. B. menukar data output digital kepada ke bentuk suara.

Persembahan elektronik 4 . Pengasas Windows 33. Storan 31. Ia juga digunakan untuk menyurih lukisan yang diletakkan di atasnya.Pernyataan di atas menerang tentang A. Unit Pemprosesan Pusat D. Output B. Unit memori C. Pengasas Unix D. Pengasas Linux C. Perisian 28. Tablet grafik B Pen Cahaya C Model pengecam suara D. Unit ini adalah unit pengurusan. Ia bertindak sebagai coordinator dan bertanggungjawab mengawal selia operasi unit-unit yang lain. Pemprosesan D.” Kenyataan di atas adalah berkaitan dengan: A. Peranti ini boleh mengesan kedudukan stylus (pen) di atas permukaannya. Skrin Sentuh D. Input C. Peranti ini menggunakan peralatan pengesan cahaya untuk menukar imej. Hamparan eletronik B. A. “Peranti ini digunakan bagi membolehkan seseorang memasukkan data serta memberi arahan kepada sesebuah sistem komputer. Kayu Ria B. Pen cahaya C.Microsft Word dikenali juga sebagai: A. Papan kekunci 30. Unit Input B. Unit Arimetrik dan Logik 32. Siapakah Steve Mozniak dan Steve Jobs? A. Ia memberitahu unit input bila maklumat patut dibaca ke dalam unit memori. Pengasas Apples Computer B.D. A. Pengimbas Optikal 29.

Laporan D. B. Surat B. Cache letters Lock 38. Microsoft Word B. Caps Lock adalah singkatan d daripada perkataan: A. Pemprosesan perkataan D. Untuk menjarakkan ruang antara satu perkataan dengan perkataan lain semasa menaip . Tab. 37.C. menghapus aksara di sebelah kiri kursor. menyelitkan aksara di mana kursor berada. Backspace 5 . D. eks C. Computer Letters Lock D. Kekunci Enter berfungsi untuk: A. Ikon di atas adalah mewakili: A. Capture Letters Lock C.Microsoft Word digunakan bagi tujuan menghasilkan: akan A. . Fail aplikasi 34. Microsoft Publisher 36. memaksa teks turun ke baris berikutnya. Microsoft Powerpoint D. Capital Letters Lock B. Thesis C. anda perlu menekan … A. Semua di atas 35. membatalkan arahan B. Microsoft Access C.

Sekiranya kita melakukan kesalahan ejaan semasa menaip. 40. Enter.. Insert dan Picture B. Tiada jawapan. 39. Spacebar. Rajah di atas dikenali sebagai : A. Backspace. Insert dan Web Component D. Cursor B. D. memotong tek 41. Enter. B. Space bar. Insert dan File C. menanda teks C. Cara memasukkan grafik di dalam dokumen yang dibuat A. A. Butang di atas dikenali sebagai butang: 6 . D. memadam teks D. kita boleh melakukan tindakan berikut untuk membetulkannya ejaan tersebut. D. Menu Bar. memilih teks B. Standard Toolbar 43. C. Kekunci Delete berfungsi untuk: A. Insert dan Bookmark 42. Ruler C.C.

dikenali sebagai komputer peribadi. menyalin teks atau gambar D. kosnya lebih dari RM 10. Close C. A. laptop Bahagian C 7 . menampal kembali teks atau gambar C. C. Kenyataan berikut merupakan ciri-ciri komputer mikro. contoh komputer mikro. cirinya sederhana B.A.00 D.000. notebook. Undo B. Fungsi ikon di atas adalah untuk: A. memadam teks atau gambar 45. Paste D. menyelit gambar di dalam sesuatu dokumen B. Redo 44. KECUALI.

3. ………………………………………………………………………………………………………………………. Change Case.Jawapan : 1. Font Color. Nyatakan langkah-langkah untuk memulakan Microsoft Word 2007?(4M) 1. E. F. ………………………………………………………………………………. Font. ………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 4. C.……………………………………………………………………………… G………………………………………………………………………………. Text highlight Color. Underline. 2. Bold. H………………………………………………………………………………. Tulis langkah untuk simpan data dalam pen pemacu?(3M) 8 . (8M) A. 3. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Font Size Labelkan setiap ikon yang terdapat pada gambarajah berikut . 2. ………………………………………………………………………………………………………………………. Italic. D. ……………………………………………………………………………… B.

………………………………………………………………………………………………………………………. SOALAN TAMAT SEMOGA BERJAYA DENGAN CEMERLANG 9 .1. ………………………………………………………………………………………………………………………. 2. 3. ……………………………………………………………………………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful