JAWAB SEMUA SOALAN DI BAWAH

BAHAGIAN A 1. Storan sekunder merupakan peranti untuk menyimpan arahan dan data secara sementara. A. Betul B. Salah 2. Jenis-jenis storan sekunder ialah cakera magnetik, pita magnetik dan cakera optikal. A. Betul B. Salah 3. Hard disk dan cakera liut adalah satu contoh cakera optikal. A. Betul B. Salah 4. Input ialah data yang dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses di mana data akan ditukar ke bentuk isyarat digital supaya boleh difahami oleh komputer. A. Betul B. Salah 5. Output ialah maklumat yang berguna yang akan dikeluarkan oleh komputer hasil dari pemprosesan data yang dikeluarkan dalam bentuk yang difahami oleh manusia, komputer dan peranti lain. A. Betul B. Salah

6 Arahan dan data yang di simpan tidak akan terhapus apabila suis dimatikan tetapi storan sekunder dikatakan bersifat semipermanent kerana dengan memberi arahan tertentu, arahan dan data di dalamnya boleh dihapuskan. A. Betul B. Salah 7. Kebaikan storan sekunder adalah menjimatkan ruang, kebolehpercayaan, mudah dicapai dan ekonomik. A. Betul B. Salah 8. Contoh cakera magnetik ialah cakera keras dan cakera liut. A. Betul B. Salah 9. Cakera optikal termasuk dalam kategori jenis-jenis storan sekunder. A. Betul B. Salah 10. Transistor mula digunakan pada Generasi Ketiga dalam sejarah Komputer. A. Betul B. Salah

1

A. Commodore PET. Betul B. Betul B. Ciri utama dalam generasi pertama komputer ialah penggunaan teknologi tiub hampagas (vakum). Komputer dalam Generasi Kelima mempunyai ciri pemprosesan yang lebih cepat dan lebih kuasa untuk membuat penaakulan. Salah 15. belajar dan membuat kesimpulan. Betul B. Betul B. A. Teknologi litar bersepadu yang terdiri daripada beribu-ribu tiub vakum yang diletakkan pada kepingan silikon. Apple I dicipta oleh Steve Mozniak dan Steve Jobs. Betul B. Salah 14. Fungsi Delete berfungsi untuk menghapuskan aksara di sebelah kanan kursor. A. Betul B. manakala Apple II ( 1977 ). Salah 12. Salah 13.. Bahasa pengaturcaraan peringkat tinggi atau bahasa perhimpunan (assembly language) seperti FORTRAN dan COBOL dicipta pada Generasi Kedua. Betul B. Salah 20. A. Salah 16. Salah 18. A.11. Betul B. Istilah Penyepaduan Skala-Besar (Large-Scale Intergration ataupun LSI) adalah sinonim dengan Generasi Kelima. Salah 2 . Salah 17. Salah 19. A. A. A. Betul B. teknologi cakera padat ingatan baca sahaja (Compact Disc Read Only Memory ( CD ROM )) dicipta. Dalam Generasi Keempat. melakukan operasi aritmetik (pengiraan) dan logik (membuat keputusan) ke atas data dan kemudian mengeluarkan keputusan (maklumat). A. Bahasa pengaturcaraan seperti BASIC dan Pascal dihasilkan dalam Generasi Keempat. Komputer adalah sebuah mesin pemprosesan data berelektronik yang menerima dan menyimpan data. A. Betul B.

Elemen sistem komputer adalah: A. 24. C. mengeluarkan data yang telah diproses ke bentuk yang dikehendaki. B. D. kerja-kerja pemprosesan. grafik. Peranti output B. Kayuria D. Yang manakah diantara berikut dikategorikan sebagai input? A. storam sekunder untuk menyimpan data. Perisian D. Tetikus B. D. C. Storan sekunder 3 . data yang belum diproses oleh komputer. data yang dimasukkan ke dalam komputer. menukar data output digital kepada ke bentuk suara. nombor. Input B. Tiada jawapan yang betul. Perkakasan dan perisian C. maklumat yang dikeluarkan oleh komputer. Pembesar suara (speaker) dikategorikan sebagai: A. B. 27. mesin yang boleh diprogramkan untuk menerima data. 26. Semua di atas.BAHAGIAN B 21. C. Apakah yang dimaksudkan dengan Input? A. 22. gambar dan suara. 25. D. Storan D. Peranti Input C. Pengimbas C. Perkakasan B. Apakah fungsi peranti bunyi? A. Apakah yang dimaksudkan dengan MAKLUMAT? A. bertugas untuk mencetak maklumat yang diperlukan. B. Pemprosesan 23. Pemplot boleh dikategorikan sebagai: A. data yang telah diproses dalam bentuk huruf. kerja pemprosesan yang dijalankan oleh komputer. Ouput C. untuk memaparkan gambar pada skrin.

Unit Input B.” Kenyataan di atas adalah berkaitan dengan: A. Unit Pemprosesan Pusat D. Input C. Pemprosesan D.Pernyataan di atas menerang tentang A. Pengasas Windows 33. Ia memberitahu unit input bila maklumat patut dibaca ke dalam unit memori. A. Pen cahaya C. Pengasas Unix D. Unit memori C. Perisian 28. Kayu Ria B. Pengasas Apples Computer B.Microsft Word dikenali juga sebagai: A.D. Siapakah Steve Mozniak dan Steve Jobs? A. Ia juga digunakan untuk menyurih lukisan yang diletakkan di atasnya. Unit Arimetrik dan Logik 32. Output B. Storan 31. Hamparan eletronik B. Unit ini adalah unit pengurusan. A. Peranti ini boleh mengesan kedudukan stylus (pen) di atas permukaannya. Papan kekunci 30. Skrin Sentuh D. Peranti ini menggunakan peralatan pengesan cahaya untuk menukar imej. Tablet grafik B Pen Cahaya C Model pengecam suara D. Persembahan elektronik 4 . Pengasas Linux C. Ia bertindak sebagai coordinator dan bertanggungjawab mengawal selia operasi unit-unit yang lain. “Peranti ini digunakan bagi membolehkan seseorang memasukkan data serta memberi arahan kepada sesebuah sistem komputer. Pengimbas Optikal 29.

Cache letters Lock 38. memaksa teks turun ke baris berikutnya. Surat B. Backspace 5 . menyelitkan aksara di mana kursor berada. Caps Lock adalah singkatan d daripada perkataan: A. Pemprosesan perkataan D. Capture Letters Lock C. Computer Letters Lock D.C. D. Ikon di atas adalah mewakili: A. 37. Untuk menjarakkan ruang antara satu perkataan dengan perkataan lain semasa menaip . Kekunci Enter berfungsi untuk: A. eks C. . Microsoft Powerpoint D. Microsoft Access C. Laporan D. Semua di atas 35. Capital Letters Lock B. Fail aplikasi 34. Tab. Microsoft Word B. Microsoft Publisher 36. menghapus aksara di sebelah kiri kursor. membatalkan arahan B. Thesis C. anda perlu menekan … A.Microsoft Word digunakan bagi tujuan menghasilkan: akan A. B.

memadam teks D. Insert dan Web Component D. Spacebar. Space bar. menanda teks C. D. Cursor B. B. memotong tek 41. Backspace.C. Enter. Cara memasukkan grafik di dalam dokumen yang dibuat A. Insert dan File C. Tiada jawapan. Ruler C. Sekiranya kita melakukan kesalahan ejaan semasa menaip. A. Standard Toolbar 43. 40. Insert dan Picture B. Butang di atas dikenali sebagai butang: 6 . memilih teks B.. C. 39. Insert dan Bookmark 42. D. Rajah di atas dikenali sebagai : A. kita boleh melakukan tindakan berikut untuk membetulkannya ejaan tersebut. Menu Bar. Enter. Kekunci Delete berfungsi untuk: A. D.

Fungsi ikon di atas adalah untuk: A. kosnya lebih dari RM 10. C. KECUALI. menampal kembali teks atau gambar C. contoh komputer mikro. Close C. Paste D. Redo 44. menyelit gambar di dalam sesuatu dokumen B.000. notebook. dikenali sebagai komputer peribadi. memadam teks atau gambar 45.A. laptop Bahagian C 7 . A. menyalin teks atau gambar D. Kenyataan berikut merupakan ciri-ciri komputer mikro.00 D. Undo B. cirinya sederhana B.

Font Size Labelkan setiap ikon yang terdapat pada gambarajah berikut . Font Color. 4. Bold. Tulis langkah untuk simpan data dalam pen pemacu?(3M) 8 . ………………………………………………………………………………. D. 3. Underline.……………………………………………………………………………… G………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. F. Text highlight Color. Nyatakan langkah-langkah untuk memulakan Microsoft Word 2007?(4M) 1. 3. Italic. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. (8M) A.……………………………………………………………………………….Jawapan : 1. H………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Change Case. ……………………………………………………………………………… B. Font. 2. ………………………………………………………………………………………………………………………. 2. ………………………………………………………………………………………………………………………. E. C.

1. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. 3. 2. SOALAN TAMAT SEMOGA BERJAYA DENGAN CEMERLANG 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful