JAWAB SEMUA SOALAN DI BAWAH

BAHAGIAN A 1. Storan sekunder merupakan peranti untuk menyimpan arahan dan data secara sementara. A. Betul B. Salah 2. Jenis-jenis storan sekunder ialah cakera magnetik, pita magnetik dan cakera optikal. A. Betul B. Salah 3. Hard disk dan cakera liut adalah satu contoh cakera optikal. A. Betul B. Salah 4. Input ialah data yang dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses di mana data akan ditukar ke bentuk isyarat digital supaya boleh difahami oleh komputer. A. Betul B. Salah 5. Output ialah maklumat yang berguna yang akan dikeluarkan oleh komputer hasil dari pemprosesan data yang dikeluarkan dalam bentuk yang difahami oleh manusia, komputer dan peranti lain. A. Betul B. Salah

6 Arahan dan data yang di simpan tidak akan terhapus apabila suis dimatikan tetapi storan sekunder dikatakan bersifat semipermanent kerana dengan memberi arahan tertentu, arahan dan data di dalamnya boleh dihapuskan. A. Betul B. Salah 7. Kebaikan storan sekunder adalah menjimatkan ruang, kebolehpercayaan, mudah dicapai dan ekonomik. A. Betul B. Salah 8. Contoh cakera magnetik ialah cakera keras dan cakera liut. A. Betul B. Salah 9. Cakera optikal termasuk dalam kategori jenis-jenis storan sekunder. A. Betul B. Salah 10. Transistor mula digunakan pada Generasi Ketiga dalam sejarah Komputer. A. Betul B. Salah

1

Betul B. Betul B. Bahasa pengaturcaraan seperti BASIC dan Pascal dihasilkan dalam Generasi Keempat. Salah 14. A. Betul B. Salah 18. Salah 20. Bahasa pengaturcaraan peringkat tinggi atau bahasa perhimpunan (assembly language) seperti FORTRAN dan COBOL dicipta pada Generasi Kedua. Salah 15. A. Betul B. Betul B. Betul B. Betul B. Salah 17.11. Fungsi Delete berfungsi untuk menghapuskan aksara di sebelah kanan kursor.. Betul B. Apple I dicipta oleh Steve Mozniak dan Steve Jobs. Betul B. manakala Apple II ( 1977 ). Betul B. Istilah Penyepaduan Skala-Besar (Large-Scale Intergration ataupun LSI) adalah sinonim dengan Generasi Kelima. Salah 13. Ciri utama dalam generasi pertama komputer ialah penggunaan teknologi tiub hampagas (vakum). Dalam Generasi Keempat. teknologi cakera padat ingatan baca sahaja (Compact Disc Read Only Memory ( CD ROM )) dicipta. A. A. A. Salah 2 . A. Commodore PET. A. melakukan operasi aritmetik (pengiraan) dan logik (membuat keputusan) ke atas data dan kemudian mengeluarkan keputusan (maklumat). Salah 16. Salah 19. Salah 12. Komputer adalah sebuah mesin pemprosesan data berelektronik yang menerima dan menyimpan data. Teknologi litar bersepadu yang terdiri daripada beribu-ribu tiub vakum yang diletakkan pada kepingan silikon. belajar dan membuat kesimpulan. Komputer dalam Generasi Kelima mempunyai ciri pemprosesan yang lebih cepat dan lebih kuasa untuk membuat penaakulan. A. A. A.

Kayuria D. data yang dimasukkan ke dalam komputer. Apakah yang dimaksudkan dengan Input? A. Tiada jawapan yang betul. Pengimbas C. Elemen sistem komputer adalah: A. untuk memaparkan gambar pada skrin. Perisian D. kerja pemprosesan yang dijalankan oleh komputer. nombor. storam sekunder untuk menyimpan data. Pemprosesan 23. Perkakasan dan perisian C. data yang belum diproses oleh komputer. Semua di atas. menukar data output digital kepada ke bentuk suara. B. B. 25. 24. Storan sekunder 3 . C. gambar dan suara. mengeluarkan data yang telah diproses ke bentuk yang dikehendaki. Apakah yang dimaksudkan dengan MAKLUMAT? A. grafik. Pemplot boleh dikategorikan sebagai: A. Apakah fungsi peranti bunyi? A. Input B. maklumat yang dikeluarkan oleh komputer. C. Peranti output B. bertugas untuk mencetak maklumat yang diperlukan. D. 26. kerja-kerja pemprosesan. 22. data yang telah diproses dalam bentuk huruf. C. B. Pembesar suara (speaker) dikategorikan sebagai: A.BAHAGIAN B 21. Tetikus B. Perkakasan B. Yang manakah diantara berikut dikategorikan sebagai input? A. 27. Storan D. D. D. mesin yang boleh diprogramkan untuk menerima data. Peranti Input C. Ouput C.

Pernyataan di atas menerang tentang A. Pemprosesan D. A. Unit Arimetrik dan Logik 32.Microsft Word dikenali juga sebagai: A.D. Storan 31. Siapakah Steve Mozniak dan Steve Jobs? A. Ia bertindak sebagai coordinator dan bertanggungjawab mengawal selia operasi unit-unit yang lain. A. Perisian 28. Pengasas Unix D. Tablet grafik B Pen Cahaya C Model pengecam suara D. Unit memori C. Persembahan elektronik 4 . “Peranti ini digunakan bagi membolehkan seseorang memasukkan data serta memberi arahan kepada sesebuah sistem komputer. Ia memberitahu unit input bila maklumat patut dibaca ke dalam unit memori.” Kenyataan di atas adalah berkaitan dengan: A. Output B. Papan kekunci 30. Hamparan eletronik B. Input C. Pengimbas Optikal 29. Pengasas Apples Computer B. Unit Input B. Ia juga digunakan untuk menyurih lukisan yang diletakkan di atasnya. Unit Pemprosesan Pusat D. Skrin Sentuh D. Unit ini adalah unit pengurusan. Pengasas Windows 33. Peranti ini boleh mengesan kedudukan stylus (pen) di atas permukaannya. Pen cahaya C. Kayu Ria B. Peranti ini menggunakan peralatan pengesan cahaya untuk menukar imej. Pengasas Linux C.

Microsoft Access C. Microsoft Word B. Backspace 5 . B. Microsoft Powerpoint D. membatalkan arahan B. Tab. Untuk menjarakkan ruang antara satu perkataan dengan perkataan lain semasa menaip . Ikon di atas adalah mewakili: A. Pemprosesan perkataan D. Computer Letters Lock D. menyelitkan aksara di mana kursor berada. Capture Letters Lock C. Thesis C. Fail aplikasi 34. 37. Laporan D. Microsoft Publisher 36. Semua di atas 35. memaksa teks turun ke baris berikutnya. D. Caps Lock adalah singkatan d daripada perkataan: A. Cache letters Lock 38.Microsoft Word digunakan bagi tujuan menghasilkan: akan A. Capital Letters Lock B. Surat B. anda perlu menekan … A.C. Kekunci Enter berfungsi untuk: A. . eks C. menghapus aksara di sebelah kiri kursor.

40. Insert dan Web Component D. Standard Toolbar 43. Spacebar. Tiada jawapan. A. Insert dan Bookmark 42. Sekiranya kita melakukan kesalahan ejaan semasa menaip. Cursor B.C. Backspace. B. kita boleh melakukan tindakan berikut untuk membetulkannya ejaan tersebut.. Rajah di atas dikenali sebagai : A. Ruler C. Enter. Menu Bar. Space bar. Kekunci Delete berfungsi untuk: A. D. D. C. Insert dan Picture B. 39. memotong tek 41. Insert dan File C. memilih teks B. menanda teks C. memadam teks D. Butang di atas dikenali sebagai butang: 6 . Cara memasukkan grafik di dalam dokumen yang dibuat A. D. Enter.

Kenyataan berikut merupakan ciri-ciri komputer mikro. memadam teks atau gambar 45.00 D.000. Paste D. menampal kembali teks atau gambar C. notebook. Fungsi ikon di atas adalah untuk: A. KECUALI. Undo B. contoh komputer mikro. cirinya sederhana B. Redo 44. A.A. Close C. C. dikenali sebagai komputer peribadi. laptop Bahagian C 7 . menyelit gambar di dalam sesuatu dokumen B. kosnya lebih dari RM 10. menyalin teks atau gambar D.

………………………………………………………………………………. 3. Font.……………………………………………………………………………… G………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. Font Size Labelkan setiap ikon yang terdapat pada gambarajah berikut . Underline. ……………………………………………………………………………… B. ……………………………………………………………………………………………………………………….Jawapan : 1. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. 2. Tulis langkah untuk simpan data dalam pen pemacu?(3M) 8 . Font Color. E. H………………………………………………………………………………. Italic. Text highlight Color. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. (8M) A. 3. Bold. 2. D. Change Case. ………………………………………………………………………………. F. C. Nyatakan langkah-langkah untuk memulakan Microsoft Word 2007?(4M) 1. 4.

………………………………………………………………………………………………………………………. 2. SOALAN TAMAT SEMOGA BERJAYA DENGAN CEMERLANG 9 .1. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. 3.