HARI KIAMAT DAN PERISTIWA - PERISTIWANYA

KARYA TULIS Untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran agama yang diberikan oleh P. Mukit, S.Ag.

Oleh : Kelompok Ikram Kelas : IX D

SMP NEGERI 2 PASURUAN TAHUN AJARAN 2008/2009

1

Oleh : Ahmad Alamsyah Firman Ali Hilmy Bahy Hakim M. S. Mukit.Ag.PERISTIWANYA KARYA TULIS Untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran agama yang diberikan oleh P. Nashich Mas’udi Maulidya Yustrianawati Regita Leily R.HARI KIAMAT DAN PERISTIWA . Rizki Aminulloh (01) (11) (12) (21) (23) (27) (28) SMP NEGERI 2 PASURUAN TAHUN AJARAN 2008/2009 2 .

Untuk itu. saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan. Tujuan penulisan Karya Tulis ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu Bapak Drs. penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan karya tulis ini. Karya tulis ini juga membahas respon manusia atas fenomena hari kiamat sehingga penulisan karya tulis ini juga bertujuan untuk mengingatkan kita akan hari kiamat dan agar kita lebih bertaqwa kepada Allah swt karena hari kiamat bisa datang kapan saja tanpa kita sadari. Dalam penyelesaian karya tulis ini. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini belumlah sepenuhnya sempurna. Karya tulis ini membahas tentang hari kiamat yang akan dihadapi oleh semua manusia setelah kehidupan dunia ini hancur. Atas saran dan kritikannya. Semoga bermanfaat. Penulis 3 . penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak.KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga Karya Tulis yang berjudul “Hari Kiamat dan PeristiwaPeristiwanya” ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. penulis ucapkan terima kasih. Abdul Mukit. Akhirul akalam.

Peristiwa-peristiwa apakah yang terjadi pada hari kiamat itu ? 3. Agar masyarakat lebih percaya kepada hari kiamat dan masyarakat bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat denga menjalankakan amal-amal yang baik dan lebih bertaqwa kepada Allah swtt. 1. Allah swt. kita harus mempercayainya karena percaya kepada hari kiamat adalah salah satu dari keenam rukun iman. Semua amalan-amalan kita di dunia akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti dan kita akan diberi balasan sesuai amalan-amlan kita di dunia.1 Dasar Pemikiran Hari kiamat merupakan hari setelah umat seluruh umat manusia di bumi ini meniggal dunia dan seluruh isi bumi ini digoncangkan dengan goncangan dahsyat sehingga bumi ini hancur (Az-Zalzalah. Hari kiamat adalah hari dimana semua umat manusia yang telah meninggal akan dibangkitkan kembali sesuai firman Allah swt di dalam Al-qur’an (Al Hajj. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya sementara dan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi setelah kehidupan dunia hancur Oleh karena itu. penulis mengangkat tentang kehidupan di akhirat sesuai dengan petunjuk-petunjuk di Al-qur’an dalam karya ilmiah ini..BAB I PENDAHULUAN 1. Apakah hari kiamat itu ? 2. Balsan yang diterima bagi orang-orang suka beramal baik di dunia ? Rumusan masalah dalam penelitian karya ilmiah ini adalah sebagai berikut: 4 .1). Ciri-ciri orang yang mendustakan hari akhir ? 4. Walaupun swt telah memberi banyak bukti tentang adanya hari kiamat nantinya tetapi masih banyak orang yang tidak percaya akan hari kiamat. Balasan yang diterima bagi orang-orang yang mendustakan hari akhir ? 5. Orang yang tidak percaya adanya hari kiamat adalah orang yang tidak beriman atau orang kafir.2 Rumusan Masalah 1. Hari kiamat pasti akan datang seiring dengan bejalannya waktu dan siapapun tidak akan tahu kapan hari kiamat tersebut akan datang kecuali.7).

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 5 .1. Untuk mengetahui kronologi hari kiamat menurut petunjuk-petunjuk di Alqur’an. Sejalan dengan rumusan masalah di atas.3 Tujuan Penelitian 1. 3. Untuk mengetahui ciri-ciri orang yang mendustakan hari akhir dan menjauhkan diri dari ciri-ciri tersebut. Untuk meningkatkan iman dan taqwa. 2.

bintang-bintang berjatuhan lautan meluap. Pada hari itu tidak seorang pun manusia yang mampu mengatasi kejadian yang luar biasa tersebut. manusia akan merasakan amal yang ditanamnya di dunia. Manusia akan hidup di alam ini untuk selama-lamanya. Di alam Akhirat inilah kehidupan abadi dimulai. Manusia yang hidup di dunia beriman dan beramal baik. Langit yang menaungi bumi sehingga makhluk hidup bisa bernafas dari terlindung dari sengatan matahari. waktunya sudah terlambat hingga tidak ada lagi waktu untuk terlambat. Alam Akhirat merupakan kelanjutan kehidupan dunia. kecuali Allah swt. Tetapi manusia bukan lagi hidup di alam dunia dunia. Setelah semua makhluk hidup mati. 18). Allah swt akan membalas dengan surga. mereka akan dibangkitkan kembali setelah terompet dibunyikan untuk kedua kalinya. Air tidak mengalir dari tempat yang tinggi tetapi sebaliknya. Alam Akhirat tidak dimulai dari kelahiran baru. Hukum alam tidak berjalan sesuai dengan kodratnya. Sebaliknya. pecah berantakan. Mereka memasuki kehidupan alam Akhirat atau alam pasca dunia. Disinilah datangnya penyesalan bagi seseorang atas apa yang telah diperbuatnya ketika di dunia. Akan tetapi. 281). 6 . Matahari tidak terbit dari timur dan tenggelam di barat. Pada hari itu semua makhluk hidup akan mati. Gunung-gunung tidak lagi menjadi tiang pancang bumi tetapi menjadi pemecah bumi yang sangat dahsyat. Di alam akhirat. Apakah hari kiamat atau hari akhir itu ? Hari kiamat atau hari akhir adalah hari dimana para manusia seperti anai-anai beterbangan dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan menurut surat Al-Qariah.1-5). Orang yang beriman tapi beramal jelek akan dihukum terlebih dahulu di neraka sebelum dimasukkan ke dalam surga (Al Baqarah. (Az Zumar: 68. Al Muzammil.BAB II RUMUSAN MASALAH A. Artinya orang yang hidup di dunia selanjutnya akan hidup di alam Akhirat. Hari kiamat akan ditandai oleh ditiupnya terompet yang disebut sangkakala untuk pertama kali oleh malaikat Israfil (Al Qariah. Kemudian matahari digulung. Pada saat ini semua manusia akan hidup kembali. orang yang tidak beriman atau kafir akan dimasukkan ke dalam neraka karena keingkarannnya.

Al Qari’ah : 4-5). Karena dahsyatnya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. mereka akan menerima catatan amal perbuatannya dangan tangan kanan. Namun orang-orang yang mendustai pertemuan dengan-Nya pada hari kiamat.2.S. sedangkan baagi mereka yang ingkar. Allah swt menghisab (menghitung) dan menimbang seluruh amal baik dan buruk manusia dengan timbangan yang seadil-adilnya untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. terlihat begitu mabuk (Q. Bagi mereka yang beriman dan yang beramal shaleh. langit pun terpecah-pecah (Q. lautan meluap. Pada hari itu.S. orang-orang beriman merasa gembira dan ceria karena mereka akan mendapatkan berbagai keni’matan surga yang telah Allah swt janjikan kepada setiap hamba-Nya yang bertaqwa. kecuali siapa yang dikendaki Allah swt. malakat Israfil pun meniup sangkakala yang kedua untuk menandai peristiwa dibangkitkannya seluruh umat manusia. Asy-Syu’araa’ 90-91). seperti yang terdapat pada Q.S. Maka matilah semua yang ada di dunia ini. Al-Muzammil : 18).B. sampai-sampai lalailah semua wanita yang sedang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Setelah dibangkitkan. Setelah serangkaian peristiwa kehancuran alam semesta berakhir.S. malaikat Israfil meniupkan sangkakala pertama. gunung-gunung dan manusia berhamburan seperti bulu dan anai-anai (Q. Di Padang Mahsyar ini. Peristiwa-perisriwa yang terjadi pada hari kiamat Hari kiamat adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. seluruh manusia bergegas menuju Padang Mahsyar untuk menerima catatan amal perbuatannya. berputus asa 7 . bahkan manusia yang tidak sedang mabuk. Mereka dibangkitkan dengan bermacam-macam kondisi sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan di dunia. Lalu. yang menandai awal dari kehancuran alam semesta ini beserta isinya tanpa kecuali. sejak dari Nabi Adam hingga manusia terakhir yang meninggal. At-Takwiir : 1.S. Lalu orang-orang yang beriman dan beramal sholeh. akan menerimanya dangan tangan kiri (Q. dan bintangbintang berjatuhan (Q. Al-Waqiaah 8-9). orang-orang yang menerima buku amalannya dengan tangan kiri merasa sedih. Pada saat itu. Namun sebaliknya. didekatkanlah surga kepada orang-orang mukmin dan diperlihatkan neraka kepada orang-orang kafir (Q.7). dipersilahkan untuk memasuki surga dan mereka hidup kekal di dalamnya.S. Setelah menerima buku catatannya.S. Bahkan amal perbuatan sekecil biji sawi (atom) pun tak luput dari perhitungannya serta tetap diberi balasan yang setimpal. matahari digulung. Al-Hajj : 2). takut dan menyesal karena tidak sempat beriman ketika hidup di dunia dulu. Az-zumar : 68. untuk mempertanggung jawabkan seluruh amalnya saat ia masih hidup.

sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. C. maka sekecil apapun amal yang diperbuat. hendaklah kita menjauhkan diri dari ciri-ciri orang yang mendustakan hari akhir. mereka tidak pernah merasa puas terhadap harta yang mereka miliki. untuk disiksa sebagai balasan atas perbuatannya. Allah swt menjelaskan bahwa manusia telah dilalaikan oleh perlombaan memperbanyak harta. Sebagai balasan bagi mereka Allah swt akan menempatkan mereka di tempat yang dinamakan neraka. mereka mengatakan. anak pinak. D.dan apabila mereka melihat orang-orang mu’min. dan sebagainya. Balasan yang diterima bagi orang-orang yang mendustakan hari akhir Setiap amalan yang dilakukan di dunia pasti akan menerima balasannya. ia masih menerima siksa neraka.” Padahal orang-orang yang berdosa itu. tidak menyenagkan. Mereka hanya berpuasa agar dilihat orang dan berharap mendapat pujian orang saja. Ternasuk amal jelek yang telah diperbuat selama di dunia. takabur. mereka kembali dengan gembira. (Al Maun. Adapula orang yang mengerjakan sholat tapi. “Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. pasti akan menerima balasannya. Mereka mengerjakan sholat hanya dengan fisiknya tapi. tidak ada pengaruh apa-apa terhadap mentalnya. Bagi Allah swt taubat mereka akan sia-sia karena Allah swt tidak akan menerima taubat mereka. Karena itu temapt ini tidak nyaman. serta orang-orang yang mendustakan hari akhir. kemuliaan. sangat 8 . Itulah ciri-ciri orang yang serakah.karena tidak syafa’at bagi mereka dari berhala-berhala yang mereka sembah dulu dan mereka digiring memasuki neraka. Apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya. pengikut. Maka dari itu. 4-6) Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang mendustakan hari kiamat atau hari akhir Dalam surah At Takasur ayat 1. (QS Az Zalalah : 8) Pada saat itu banyak orang menyesal karena mereka tidak banyak berbuat kebajikan pada saat mereka hidup di dunia. mereka duduk diatas dipan-dipan sambil memandang. dan tidak melaksanakan perintah Allah swt. Akan tetapi semua penyesalan itu sudah terlambat bagi Allah swt. Neraka adalah tempat penyiksaan bagi orang-orang yang banyak berbuat dosa. Pada hari kiamat semua amal manusia di dunia akan di hisab atau akan dihitnung. orang-orang yang beriman menertawaan orangorang kafir.

Dan pada sisi mereka ada bidadari – bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir. Fathir: 33) Di dalamnya ada mata air yang yang mengair. Hal ini merupakan balasan yang setimpal dari perbuatan yang silakukan semsa hidup di dunia. musyrik. Jahim.. dan permadani-permadani yang terhampar. Balasan Allah swt. Penghuni neraka hanya bisa berteriak minta tolong.(QS An-Nisa’ : 140) Begitulah gambaran betapa pedihnya dan beratnya siksaan yang diterima oleh orang-orang yang ringan timbangan amal (kebaikannya). terhadap amal baik tentu balasan yang menyenangkan dan memuaskan. Misalnya neraka Jahanam yang merupakan dasar neraka diperuntukkan bagi orang-orang kafir. dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. kemudian disusul semua amal baik manusia diperhitungkan pada yaumul hisab.(QS Al Ghasyiyah : 6-7. dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera. Hawiyah. Hanya orang yang beriman saja yang pada saatnya nanti akan ditolong Allah karena keimanannya. Balasan bagi mereka yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan serta mereka yang berada di sisi tuhannya adalah surga `Adn yang mengalir di dalamnya sungai – sungai yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. 9 . Akan tetapi. perutnya disobek dengan celurit sampai ususnya terburai. Sa’ir.menyengsarakan jiwa dan raga. Setelah itu amal-amal baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dan adil dari Allah swt. tak ada sedikit pun amal baik yang tidak mendapatkan balasan. dipukul dengan tongkat besi yang besar. dan bantalb-antal sandaran yang tersusun. Jenis-jenis neraka tersebut diperuntukkan bagi orang-orang kafir atau orang-orang yang berdosa sesuai dengan jenis atau besarnya dosa yang dilakukan dan tidak diampuni Allah. QS Al Waqi’ah : 42-44) Neraka terdiri atas beberapa tingkatan. Ada yang disiram dengan air panas. dengan besi yang membara. (Al Bayyinah: 7-8. Kemudian mereka diberi perhiasan dan gelang – gelang dari emas dan mutiara. sebagaimana Allah menyuruh Nabi Muhammad saw. mulutnya dimasuki bubur timah. Tingkatan neraka diantaranya adalah neraka Jahanam. Di neraka mereka hanya didapati orang-orang yang disiksa dengan berbagai ragam penyiksaan. dan munafik. Saqar. dan lain-lain penyiksaan yang sangat luar biasa menyakitkan. sisetrika. kelaminnya situsuk. dan Wail. Shad:49. Agar menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Balsan yang diterima bagi orang-orang suka beramal baik di dunia Setelah selesai perhitungan mengenai shalatnya. E. tidak ada seorang pun yang mampu menolongnya. Di dalamnya juga ada takhta-takhta yang ditinggikan. di dalamnya mereka bertelekan di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

) Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang – senang dalam kesibukan mereka.Warnanya putih bersih. (Yasin: 55-58) 10 . Al Mursalat: 14-50. Kepada mereka diucapkan “salam” sebagai selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang. Maka surga itulah sebaikbaiknya balasan bagi orang-orang yang beramal. Apabila mereka sampai ke sarang itu sedang pintu –pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga – penjaganya: “Kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Mereka dan isteri – isteri mereka berada dalam tempat yang teduh dan bertelekan di atas dipan – dipan. mereka tiada disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. berbahagialah kamu! Maka masukilah sarang ini sedang kamu kekal di dalamnya”. 73-74. Mereka menuju ke dalam naungan yang teduh dan sekitar mata – mata air. (As Shaafat: 40-49. sedap rasanya bagi orang – orang yang meminumnya. serta mendapat buah – buahan dari berbagai yang mereka ingini. seakan – akan mereka adalah telur burung unta tersimpan dengan baik. Di surga itu memperoleh apa saja yang mereka inginkan. melainkan mereka dibawa ke dalam surga berombong – rombongan. (Az Zumar: 61. menyelamatkan orang – orang yang bertaqwa karena kemenangan mereka.. Dan mereka mengucapkan: “ Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjiNya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga dimana saja yang kami kehendaki”. Di sisi mereka ada bidadaribidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tidak mabuk karenanya. Al Ghasiyah:1-16) Dan Allah SWT.

1 Kesimpulan 3. pada hari kiamat nanti? Amal perbuatan apa saja yang akan kita bawa di hari pertemuan tersebut? Oleh karena itu. 2 Saran Diharapkan telah membaca karya tulis ini. Bagi para pembaca. marilah kita memperbanyak amal ibadah.. serta berusaha untuk selalu menghindari segala perbuatan yang tidak baik dan sia-sia. dilarang merusak maupun menyalahgunakan karya tulis ini. kita bisa mengintrospeksi diri.BAB III PENUTUP 3. sebaiknya karya tulis ini digunakan sebagaimana semestinya. Oleh karena itu. sudah siapkah diri kita bertemu dengan Sang Pencipta. yaitu sebagai bahan bacaan yang dapat penambah iman dan taqwa serta wawasan kita tentang hari kiamat. Allah swt. 11 .

Jakarta : Erlangga Supardi. Ayo Belajar Agama Islam Jilid 3 Untuk SMP kelas 3. Jakarta : Yudhistira 12 .DAFTAR PUSTAKA Nasikhin. H. 2005. 2004. M. Agama Islam Penyejuk Qalbu.M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful