SAINS HAIWAN & TEKNOLOGI DALAM SEMBELIHAN

Awis Qurni Sazili, Ph.D., Institut Penyelidikan Produk Halal E-mail: awis@putra.upm.edu.my

Rukun penyembelihan Halal

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL

Sains Haiwan & Teknologi Dalam Sembelihan

Objektif: • Pengetahuan tentang pengurusan dan teknologi di dalam penyembelihan halal • Penyembelihan halal dari perspektif sains

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL

keimanan dan kerohanian) • Thoyyiba – baik (kualiti. keselamatan dan kebersihan) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .Halal & Thoyyiba • Halal – dibenarkan berasaskan perspektif Syariah (agama.

Lo Allah loves not transgressors. and transgress not. and keep your duty to Allah in Whom ye are believers.” (Al Maaidah : Verse 87 –88) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .Konsep Halal dan Thoyyiba “O ye who believe! Forbid not the good things which Allah has made Halal for you. Eat of that which Allah has bestowed on you as food Halal and Good.

pengajaran dan pembelajaran) atau amalan. PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL . • Pengetahuan – diperolehi melalui sistem pengajian (kajian.Definisi sains: • Sains – bahasa Latin “scientia” – bermaksud pengetahuan.

Definisi teknologi: • Applikasi pengetahuan saintifik untuk tujuan amalan.) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL . pengurusan dll. • Untuk kemudahan sesuatu amalan (proses.

hingga ke peringkat pengendalian produk (selepas sembelih) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .Definisi pengurusan penyembelihan: • Proses yang bermula dari ladang (pra sembelih) – ke rumah sembelih (sembelih) .

Hubungkait 3 elemen Sains Haiwan Teknologi Pengurusan Penyembelihan PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

arteri karotid & vena jugular (wadajain) untuk mengeluarkan darah yang banyak bagi mempercepatkan proses kematian ternakan. PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .Definisi penyembelihan: Proses memotong leher bagi memutuskan trakea (halqum). esofagus (mari‟).

Yahudi (Kosher). budaya.Jenis2 penyembelihan • Keagamaan (religious) & adat (custom) Bergantung kpd. adat resam. –mati disebabkan satu pemotongan (single slash) & pendarahan yang sempurna –eg: Islam (Halal). tradisi & geografi Syarat2: –haiwan sedar semasa pendarahan. etnik. Sikh (Jhatka) & beberapa etnik di Africa & Asia PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL . agama.

Jenis2 penyembelihan (samb) • Industri .dipercayai lebih berperikemanusiaan (humane).separa sedar/tidak sedar semasa pendarahan dilakukan .bergantung kpd faktor sosio-ekonomi. kurang meronta (struggling) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL . politik.kebanyakan menggunakan „stunning‟.mengurangkan tegasan (stress).lebih berkait rapat dgn hak & kebajikan haiwan . etika & perundangan .

Matlamat: Untuk keluarkan seberapa banyak darah yang boleh dari OTOT agar daging yang dihasilkan lebih berkualiti dan stabil semasa penyimpanan sebelum dilakukan pemprosesan selanjutnya. PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Mengapakah darah harus dikeluarkan seberapa banyak yang boleh??? PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

DARAH dalam daging = pertumbuhan dan aktiviti mikrob = atau melambatkan proses kerosakan daging = jangka hayat penyimpanan/ mengekalkan kualiti daging. PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .g.• Darah (kaya dengan berbagai nutrien dan H2O) – sangat sesuai sebagai media untuk pertumbuhan mikrob (e. bakteria. fungi dll. • Oleh itu.).

Penyembelihan (pendarahan) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Struktur yang dipotong??? • Trakea (halqum) – salur pernafasan • Esofagus (mari‟) – salur makanan • Arteri karotid – salur darah (bekalan darah ber O2 dari jantung ke otak) – TEKANAN TINGGI • Vena jugular – salur darah (tanpa O2 atau bawa darah ber CO2 dari otak ke jantung) – TEKANAN RENDAH PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

nutrien oksigen / karbon dioksida bahan buangan keseimbangan badan KEMATIAN PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .Kesan2 dari penyembelihan Penyembelihan saraf & hormon imuniti Kehilangan darah bekalan vitamin.

Pengurusan Penyembelihan (Halal) • Sebelum penyembelihan (pre slaughter) Rekod & latar belakang haiwan. puasa.penyimpanan (penyejukan dan pembekuan) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL . penceluran (scalding). pengasingan organ. pengangkutan. teknik & alat penyembelihan. penyembelih (mengikut syariah Islam) • Penyembelihan (slaughter) Pengendalian. penumbangan. tempoh rehat (lairage). pemeriksaan fizikal sebelum sembelih (ante mortem). pendarahan • Selepas penyembelihan (post slaughter) Pemotongan & pengasingan kepala. renjatan elektrik (stunning). tusukan jantung (thoracic sticking). pembuangan kulit. pemeriksaan karkas (post mortem). Halal dll. pembersihan karkas (dressing). pengendalian di ladang (Good Animal Husbandry Practices @ MS2027:2006). ekor dan kaki. pemotongan karkas. HACCP. pembuangan bulu.. pengikatan. tempat & kelengkapan penyembelihan. pensijilan VHM.

Pengurusan penyembelihan (ruminan vs. poltri) *AMI – ante mortem inspection PMI – post mortem inspection Production at farm Transport to abattoir Holding-lairage (AMI) (stunning) slaughtering bleeding ruminan poltri scalding defeathering Dehiding/skinning Evisceration (PMI) washing Splitting/cutting chilling Evisceration (PMI) washing transport PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL . peralatan dan pekerja di dalam rumah sembelih • Elakkan kerja 2X (kerugian) akibat di lupus (kondem).Pemeriksaan ante mortem Tujuan: • Asingkan/ jauhkan haiwan yang berpenyakit/ cedera dari penyembelihan • Elakkan kontaminasi karkas. Setiap peringkat pengurusan di loji penyembelihan mendatangkan kos.

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Penyembelihan halal poltri PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Lokasi penyembelihan (ayam) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Penggantungan untuk penyembelihan (shackled for slaughter) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

selama 3-5 saat) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .25 – 0.50 A.Renjatan elektrik dalam takungan air (water bath stunning) Takungan air berarus elektrik (0.

Penyembelihan manual PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Penyembelihan ayam secara mekanikal • Operator/ pengendali pisau mekanikal adalah seorang Muslim • Penyembelih membaca sebelum menekan suis mesin & berada dikawasan penyembelihan sepanjang masa • “single blade” yang tajam digunakan • Pemotongan ke atas trakea (halqum). • Jika ada yang tidak terlepas dari penyembelihan: penyembelih akan sembelih secara manual. esofagus (mari‟) & kedua2 arteri karotid & vena jugular. PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Penyembelihan mekanikal PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Selepas sembelih PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Selepas penyembelihan (post slaughter) • Ayam yang telah disembelih .perlu dipastikan mati sebelum di celur (scalding) • “Conveyor belt” terus bergerak sambil darah mengalir keluar dari ayam yang telah disembelih PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Peranan “Halal checker” PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Kesan lebam (bruises) pada ayam PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Lebam PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Penceluran (scalding) • Utk merosakkan folikel dan memudahkan pembuangan bulu dari kulit ayam JENIS “Soft Scald” “Semi Scald” “Sub Scald” “Hard Scald” SUHU (°C) 50 53-55 59-60 >60 J/MASA 2m 30s 1-2m 45-90s Bergantung kpd suhu air & kapasiti ayam PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Pembuangan bulu (defeathering) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .Pemeriksaan post mortem • Dilakukan secepat yang mungkin secara rutin selepas “dressing” utk mengenal pasti keadaan yang tak normal pada karkas ayam supaya produk tidak akan masuk ke rantai makanan (food chain) • Semua organ dan bahagian karkas disimpan bersama untuk tujuan pengenal pastian.

• Karkas ayam di “trim” bagi tujuan kondem sebahagian & dibuang keseluruhannya. PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .Pemeriksaan post mortem • Bahagian organ dalaman dan keadaan fizikal luaran – diperiksa oleh pegawai terlatih dari JPH utk memastikan tiada penyakit atau keadan fizikal yg boleh memudaratkan pengguna.

Pemeriksaan post mortem PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Pembuangan organ (evisceration) • Membuang organ/ visera (edible / nonedible) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Pemantauan suhu PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

• Kebersihan dan sanitasi yang baik • Kawalan kualiti PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL . pembungkusan & penyimpanan • Suhu rendah (rencat aktiviti mikrob) • Pengendalian manual (handling) yang minimum.Pemotongan.

Penyembelihan halal ternakan ruminan PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Pra penyembelihan • pengangkutan • pengendalian • keadaan ternakan (stress) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Pra penyembelihan • ternakan dibersihkan • dimandikan PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Pra penyembelihan • pisau yang sesuai • penajaman pisau • kurangkan kesakitan PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Pra penyembelihan • latar belakang • ante mortem • kebajikan haiwan • lairage (rehat) • puasa • minuman • renjatan (stunning) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Pengendalian & pengekangan ternakan 1 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Mengapakah peringkat pra penyembelihan (pre slaughter) amat penting???? PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

STUNNING PADA TERNAKAN RUMINAN??????? PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

KEPENTINGAN STUNNING • KEBAJIKAN HAIWAN • EKONOMI • KUALITI PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

KECEDERAAN PADA TERNAKAN

Severe bruising (cattle head)

Severe bruising (cattle carcass)

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL

JENIS STUNNER • ELECTRICAL STUNNER • MECHANICAL STUNNER (CAPTIVE BOLT PISTOL) • PNEUMATIC STUNNER • GAS STUNNER (argon,CO2)

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL

Stunning

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL

Lokasi untuk renjatan ruminan (stunning) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Rangkaian saraf PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Mechanical stunner PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Captive bolt (penetrative): Keretakan tengkorak PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Captive bolt (penetrative): Keretakan tengkorak PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Captive bolt (penetrative): Keretakan tengkorak PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Non-penetrative percussive (mushroom) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Non-penetrative 4 cm Penetrative 0.4 cm PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

electrical water bath & gas CO2 dalam ternakan ayam) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .Syarat2 penggunaan “stunning” dalam ternakan ruminan & ayam (MS 1500: 2004) • Umum (mengikut penyembelihan Islam) • Ternakan masih hidup selepas “stunning” & semasa penyembelihan • Tiada kecederaan fizikal yang kekal pada ternakan • Dilakukan dibawah penyeliaan Muslim yang terlatih & dipantau secara berkala oleh Badan Penguatkuasaan Islam atau Pensijilan Halal di Malaysia • Jenis “stunning” yang dibenarkan oleh Majlis Fatwa (eg: head only electrical stunning & pneumatic nonpenetrative dalam ruminan.

00-5.00 2.50-2.50-1.00 3.50 0.00 PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .50 2.00 0.50 J/masa (saat) 3.50-0.00-4.00 3.00 2.20 3.25-0.50 2.00-3.00-4.00 2.50-3.50 0.00-3.70-1.50-3.Garis panduan: Renjatan Elektrik Sebelum Penyembelihan (MS 1500: 2004) Spesis ternakan Ayam Arus elektrik (A) 0.50-3.50 2.00 2.00-3.00-3.00-3.90 0.70-1.00 1.00 Lembu Anak lembu (calf) Ibu lembu (cow) Lembu jantan dikasi (steers) Lambu jantan (bull) Kerbau Kambing Bebiri <1 tahun >1 tahun 2.

KESAN STUNNING KE ATAS AKTIVITI OTAK

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL

Electrical stunning (head only vs. head to back)

Head only
• hanya ke bhg. otak • jantung masih berdegup • salur darah pecah • “reversible” • pendarahan mesti dilakukan segera (30 saat) • Halal

Head to back
• ke bhg. otak & jantung • jantung terhenti • salur darah tidak pecah • “irreversible” • pendarahan segera tak diperlukan • tidak Halal

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL

Lokasi penyembelihan (ruminan)

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Pisau penyembelihan (teknologi) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Penyembelihan PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Penyembelihan ruminan PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Pengikatan esofagus (mari’) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

• “esophageal plugging” sebelum penyembelihan PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

TEKNOLOGI & MEKANISASI DALAM PENYEMBELIHAN PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

TEKNOLOGI & MEKANISASI DALAM PENYEMBELIHAN PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

TEKNOLOGI & MEKANISASI DALAM PENYEMBELIHAN PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Teknologi di dalam penyembelihan ruminan kecil PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Teknologi di dalam penyembelihan ruminan kecil PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

THORACIC STICKING PADA TERNAKAN RUMINAN (LEMBU)?????? PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

hasilan darah • KUALITI DAGING – lebih stabil PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .“Thoracic sticking” • LEMBU – ada struktur “vertebral artery”. kurang ketegasan • EKONOMI – kapasiti sembelihan.tidak sakit. maka darah masih boleh dibekalkan ke otak • KEBAJIKAN HAIWAN .

Vertebral artery left c. Common carotid (left) br. Jugular vein (left) Position of the Thoracic stick cut video PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL . Brachiocephalic trunk j.“Thoracic sticking” v.

lembu) (Kambing/ bebiri) (Lembu) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .Vetebral artery (kambing vs.

Pemotongan kepala 1 2 3 PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Pemotongan kaki Pemotongan ekor PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Pembuangan kulit Achilles tendon PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Permukaan luar kulit (kontaminasi) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL

Kepentingan pembuangan kulit?

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL

Pemeriksaan post mortem
• Syarat2:
– Dilakukan SEGERA – Semua bahagian/ organ dapat dikenal pasti – Tiada kontak di antara karkas-karkas, karkas-kulit, karkas-organ

• Keputusan selepas post mortem
– – – – Selamat untuk dimakan Ditahan untuk pemeriksaan lanjutan Kondem sebahagian Kondem keseluruhannya

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL

Pemeriksaan post mortem KEPALA • Otot masseter • Lidah • Nodul limfa – Mandibular – Parotid – Suprapharyngeal – Submaxillary PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

hati • Nodul limfa – Bronchial – Mediastinal – Mesentric – Hepatic PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL . janyung.Pemeriksaan post mortem VISERA • Perut (rumen) • Esophagus & limpa • Paru2.

kesan lebam. pre scapula dll.Pemeriksaan post mortem KARKAS • Ciri2 fizikal (warna.) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL . internal iliac. keabnormalan lain) • Nodul limfa (popliteal. pre femoral. tompokan darah. bau.

Pemeriksaan post mortem PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Mengapakah pemeriksaan post mortem amat penting? PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Pemotongan karkas 1 2 3 4 5 PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Apakah kepentingan pemotongan karkas? PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Pembuangan organ Mata pisau Salur najis (rektum) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Pembuangan organ PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Apakah kepentingan pembuangan organ? PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Kelulusan JPH PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Pengendalian selepas sembelih X X PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Pengangkutan (selepas sembelih ke pasaran) X PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL  .

PELUANG ANCAMAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL ISU CABARAN PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

daya pegangan air. lebam. PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL . glycogen. kelembutan. cortisol. catecholamine) • AKTIVITI OTAK & JANTUNG – EEG & ECG • KUALITI KARKAS – kesan pendarahan. struktur mikroskopik.KAJIAN DI UPM BERKAITAN ISU STUNNING & THORACIC STICKING DALAM PENYEMBELIHAN LEMBU • KEBAJIKAN HAIWAN – hormon stress dalam darah (beta endorphin. adrenaline. pH. “shelf life & stability”. dll. ACTH. • KUALITI DAGING – warna.

Kajian semasa: UPM & Australia PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Biopotential Telemetry EEG & ECG Software Power lab system transmitter PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Stunning/ non-stunning Transmitter Receiver PowerLab Computer EEG and ECG results PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Kajian di UPM: Kesan stunning & thoracic sticking pada otak & jantung lembu PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

General principles of food hygiene.Halal & Thoyyiba: Malaysian Standards • MS 1500: 2004. Good animal husbandry practice (GAHP) PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL . Halal food . preparation.production. • MS 2027: 2006. • MS 1514: 2001. Food safety according to Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) system. • MS 1480: 1999. handling and storage – general guidelines.

Pengurusan dan Sains Dalam Penyembelihan ke arah Halal & Thoyyiba PRA-SEMBELIHAN KONSEP HALAL & THOYYIBA SEMBELIHAN SELEPAS SEMBELIHAN PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

TERIMA KASIH & WASSALAM PENGURUSAN DAN SAINS PENYEMBELIHAN HALAL .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful