P. 1
matematik

matematik

|Views: 479|Likes:
Published by Nurul Ain

More info:

Published by: Nurul Ain on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

2.

Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum - Presentation Transcript

1. PENGURUSAN DAN PERKEMBANGAN KURIKULUM 2. KOMPONEN 3 :PROFESIONALISME KEGURUAN 2. Pengurusan dan perkembangan kurikulum 2.1 Konsep kurikulum - Konsep dan jenis kurikulum - Model-model kurikulum (Tyler,Taba, Stenhouse ) 2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan kurikulum 2.3 KBSR - Matlamat Objektif - Ciri-ciri utama - Struktur - Komponen 2.4 Pengubahsuaian sukatan pelajaran KBSR 2.5 Peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum 3. Konsep Kurikulum ► Kamus Dwibahasa, “kurikulum” diertikan sebagai bidang pelajaran di sekolah. ► Jika ditinjau dari segi sejarah, perkataan “kurikulum”berasal drpd perkataan Latin “curriculum” yg bermaksud ruang tempat di mana pembelajaran berlaku. ► Mengikut www.iteawww.org/TAA/Glossary.htm, kurikulum didefinisikan sebagai bahan pengajaran yg guru & murid-murid perlu meliputi dlm proses pembelajaran. ► Pakar2 pendidikan :Kerr (1968)pula mendefinisikan kurikulum sebagai “semua jenis pembelajaran yg dirancang &dipandu oleh sekolah sama ada dlm kumpulan @ secara individu, di dlm @ di luar sekolah.” 4. 2.1.1 DEFINISI KURIKULUM ► Urutan pengalaman yang ditetapkan oleh sekolah untuk mendisiplinkan cara berfikir dan bertindak (Valiga, T. & Magel, C., 2001) ► Kurikulum sekolah adalah satu siri peristiwa yang terancang yang bertujuan untuk memberi kesan pendidikan kepada murid di sekolah. ► Menurut Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, dalam konteks Malaysia, kurikulum boleh didefinisikan sebagai : “Semua perancangan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah atau institusi pendidikan adalah untuk mencapai matlamat pendidikan. Kurikulum mengandungi dua aspek iaitu sukatan dan kandungan mata pelajaran dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan kokurikulum seperti sukan, persatuan dan unit beruniform.’’ 5. Sambung… ► Hirst(1975)-mendefinisikan kurikulum sebagai satu program yg mengandungi aktiviti2 pembelajaran & disusun oleh guru utk membolehkan murid2 mencapai objektif yg telah ditentukan. ► Tafsiran umum utk kurikulum=aktiviti-aktiviti yg dialami oleh seseorang individu dr peringkat kematangan kanak- kanak ke peringkat kematangan orang dewasa. ► Tafsiran spesifik pula=pelbagai aktiviti pembelajaran yg dijalankan di dlm & luar bilik darjah. ► Pengertian kurikulum juga merujuk kpd bidang-bidang mata pelajaran yg diajar di sekolah. 6. Sambung… Kandungan kurikulum Komponen-komponen Proses penilaian utama dlm sebuah Objektif kurikulum kurikulum kurikulum Aktiviti P&P 7. Sambung… Kandungan Kurikulum sekolah Aktiviti-aktiviti Aktiviti-aktiviti P&P ko-kurikulum 8. Sambung… Kognitif (ilmu Pengetahuan & teori) Aspek-aspek yg perlu difokuskan dlm kurikulum Kemahiran Nilai & sikap (tingkah laku & (produk) amalan)

9. 2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum tersembunyi - Terletak di luar konteks pengajaran rasmi, belajar secara implisit - Mengandungi peraturan tidak bertulis, konvensi, adat resam, nilai budaya yang dikenali sebagai sekolah, seperti sopan santun, menjaga kebersihan dan jujur - Dibentuk berdasarkan faktor seperti status sosioekonomi dan latar belakang pengalaman guru dan murid ► Cadangan kurikulum - Kurikulum dicadangkan oleh pakar-pakar pendidik, pertubuhan profesional, suruhanjaya pembentuk dan pembuat dasar 10. 2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum bertulis/yang dihasratkan - Kurikulum yang dimuatkan dalam panduan kurikulum negeri dan daerah seperti kurikulm kebangsaan iaitu KBSR/KBSM/Kurikulum Kebangsaan Prasekolah ► Kurikulum sokongan - Kurikulum yang digambarkan dan dibentuk oleh sumber yang disediakan untuk menyokong atau menyampaikannya 11. JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum yang diajarkan - Kurikulum yang dapat dilihat ketika memerhati pengajaran guru ► Kurikulum yang diuji - Set pembelajaran yang dinilai dalam ujian yang digubal oleh guru, ujian dibina di peringkat daerah dan ujian piawaian ► Kurikulum yang dialami/dipelajari - Semua perubahan pada nilai, persepsi, dan tingkah laku yang berlaku adalah hasil daripada pengalaman persekolahan 12. JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum masa depan - Merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan mereka memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat - Pengalaman belajar direka untuk membantu murid menyepadukan pengetahuan baru dan memurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui banding beza, membuat induksi, deduksi dan menganalisis - Pengalaman belajar memberikan murid peluang untuk menggunakan pengetahuan secara bermakna bagi membolehkan mereka membuat keputusan dan untuk membentuk pemikiran kritikal, kreatif dan futuristik serta penyelesaian masalah seperti Kajian Masa Depan. - 3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi ini: 1. kandungan akan dibekalkan melalui pelbagai cara penyampaian dengan menggunkana pelbagai strategi. 2. kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melalui rangkaian jaringan. 3. bahan, pengalaman, dan sokongan akan diperolehi daripada pelbagai sumber dan disepadukan ke dalam struktur teras kurikulum. 13. Jenis-jenis Kurikulum Jenis-jenis kurikulum Kurikulum Kurikulum Kurikulum Rasmi/ Kurikulum Tak Ko-kurikulum Ideal Kurikulum Formal Formal Nyata 14. Kurikulum Ideal(Ideal Curriculum) ► Satu kurikulum yg digubal & dibentuk berlandaskan teori-teori ilmu pendidikan. ► Mengandungi komponen-komponen seperti: a)Matlamat & tujuan kurikulum b)Sukatan pelajaran & huraiannya c)Bahan-bahan pelajaran(termasuk buku panduan guru, sistem pelaksanaan & penilaian kurikulum) ► Biasanya digunakan utk membentuk kurikulum rasmi. 15. Kurikulum Rasmi/Kurikulum Nyata (Manifest Curriculum) ► Dibuat oleh pakar-pakar kurikulum di Kementerian Pendidikan Malaysia. ► 2 contoh kurikulum rasmi di Malaysia=KBSR & KBSM. ► Keduadua ini mengandungi aspek-aspek yg berikut: a)ilmu pengetahuan & kemahiran b)nilai-nilai norma c)unsur-unsur kebudayaan & kepercayaan masyarakat Malaysia. ► Ia terdiri drpd kurikulum formal & tak formal.

16. Kurikulum Formal ► Merangkumi kurikulum akademik yg dilaksanakan melalui kurikulum pengajaran & kurikulum operasi. ► Kurikulum pengajaran=kurikulum formal mengikut pentafsiran guru sendiri. ► Kurikulum operasi=kurikulum yg benar-benar dilaksanakan melalui proses P&P di bilik darjah mengikut jadual waktu yg ditetapkan. ► Ia terdiri drpd: a)isi P&P b)penilaian di dlm bilik darjah c)aktiviti-aktiviti ko-kurikulum 17. Kurikulum Tak Formal(Sembunyi) ► Meliputi segala pengalaman yg dipelajari secara tidak formal. ► Ia meliputi pembelajaran yg diperolehi drpd penerapan nilai-nilai murni melalui peniruan tingkah laku guru, pelbagai mata pelajaran, peraturan sekolah, aktiviti bahasa & budaya sekolah. 18. Ko-kurikulum ► Merujuk kpd aktiviti-aktiviti tambahan yg dijalankan selepas waktu pelajaran sekolah. ► Aktiviti ko-kurikulum merupakan sebahagian drpd kurikulum formal yg merangkumi aktivitiaktiviti persatuan, kelab, permainan & sukan serta unit beruniform yg dijalankan di luar bilik darjah. ► Tidak termasuk dlm jadual waktu pengajaran mata pelajaran sekolah. ► Ia adalah dipilih oleh murid mengikut masa lapang mereka. 19. Model-model Kurikulum Model-model Kurikulum Trend Tyler Taba Stenhouse Terkini 20. Model Kurikulum Tyler 1949 ► Menurut Tyler- kurikulum ialah segala pembelajaran yg diarah, dirancang, dikelola & dilaksanakan oleh pihak sekolah utk mencapai matlamat pendidikan yg ditentukan. ► Kurikulum merangkumi objektif pendidikan, segala pengalaman yang dirancang dan penilaian pelajar ► Menegaskan penggunaan objektif dalam perkembangan kurikulum dan pendidikan di anggap alat untuk mencapai suatu tujuan ► Mengikut Tyler(1949), tujuan sebenar pendidikan ialah utk membawa perubahan dlm tingkah laku murid-murid. 4 soalan asas kurikulum ► Apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai? ► Bagaimanakah pengalaman pembelajaran untuk mencapai objektif? ► Bagamanai pengalaman pembelajaran disusun untuk pengajaran berkesan? ► Bagaimana keberkesanan pengalaman pembelajaran dapat dinilai? 21. Model Kurikulum Taba 1962 ► Juga menenkan objektif sebgagi platform untuk aktiviti di sekolah – kenali sbg kurikulum ► Objektif memandu keputusan kurikulum spt apa yang perlu disampaikan, pa yang perlu ditekankan, pa jenis isi kandungan yang perlu dipilih dan apa jenis penglalaman pembelajaran yang perlu dititikberatkan ► Juga dikenali sebagai model pembangunan konsep & mengutamakan penyusunan bahan-bahan pengajaran dlm proses P&P. ► Merupakan kaedah yg berkesan utk mengajar kandungan kurikulum dlm bentuk generalisasi & diskriminasi. ► Model ini mengesyorkan 4 strategi pengajaran utk menggalakkan pemikiran kritis di kalangan murid. ► Model objektif merupakan satu terjemahan kajian pendidikan kepada amalan pendidikan ► Digunakan dalam perkembangan kurikulum dan kajian akademik pendidikan 22. Sambung… ► Langkah-langkah dlm Model Kurikulum Taba: (1)Mendiagnosis Keperluan pembelajaran (2)Membentuk objektif Tingkah laku (3)Memilih bahan pembelajaran yg sesuai (4)Penyusunan bahan pembelajaran (5)Pemilihan pengalaman pembelajaran (6)Penyusunan pengalaman pembelajaran (7)Menentukan bahan pembelajaran yg akan dinilai & cara-cara utk menilai

23. Sambung… Pembentukan konsep •Menyenaraikan data-data sesuatu topik •Mengumpul & mengkategorikan data mengikut persamaan •Menyusun kategori-kategori data mengikut kepentingan Interpretasi perasaan, sikap & Mengintepretasi data nilai(domain afektif) •Membuat diskriminasi antara data •Penyelesaian masalah Strategi dlm kategori yg berlainan interpersonal pengajaran •Membuat pengasingan antara •Membincang & membuat hubungkait kesan & akibat pertimbangan nilai •Membuat rumusan @ inferens drpd pemerhatian Pengaplikasi prinsip-prinsip •Menganalisis sesuatu masalah •Meramalkan penyelesaian masalah 24. Model Kurikulum Stenhouse (1975) ► Merupakan model proses kurikulum ► Membentuk spesifikasi kurikulum dan proses pendidikan bukan bermula dengan hasil berbentuk objektif ► Menekankan kemungkinan pembentukkan prinsip prosedur untuk pemilihan kandungan kurikulum dan justifikasinya (dari kriterianya bukan objektif) ► Bermula dari titiktolak – pendidikan membawa implikasi ia proses penyebaran apa yang bernilai untuk dipelajari ► Pendidikan melibatkan aktiviti dan aktiviti mempunyai nilai standard dan nilai tara kecemerlangan tersendiri Contoh berenang … mengetahui bgm drp mengetahui mengenai ► Mengikut Stenhouse, kurikulum=satu perantaraan utk murid mendapatkan pengalaman pembelajaran yg menyeluruh. ► Penekanan proses perkembangan – pendidikan sebgai pengalaman berkembang dan hasil dilihat dari segi perkembangan intelek/kognitif ► Mementingkan bijaksanaan dan intervensi guru untuk kemajuan pelajar ► Stenhouse telah membahagikan pembentukan kurikulum kpd 3 bahagian. 25. (a)Dlm perancangan kurikulum: •Guru mesti menentukan bahan pengajaran yg akan diajar • prinsip-prinsip yg akan dipraktikkan dlm kaedah & teknik P&P. •prinsip-prinsip dlm membuat urutan bahan pembelajaran. • kriteria-kriteria mengenai kekuatan & kelemahan murid-murid. (b)Dlm pembelajaran empirikal: •Guru mesti menentukan apa yg harus dipelajari •oleh murid &cara-cara menilai pencapaian murid •Melihat ‘feasibility’kesesuaian implementasikan kurikulum dlm konteks sekolah & persekitaran yg berlainan. (c)Dlm pembelajaran proses: •Guru mesti memilih isi kandungan dr segi kriteria & tak perlu bergantung kpd objektifnya. •Merancang aktiviti yg membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dlm proses P&P. •Stenhouse menitikberatkan pengajaran guru & menggalakkan peranan tambahan guru sebagai penyelidik dgn tujuan meningkatkan kemahirannya. 26. Kurikulum Trend Terkini (Emergent Curiculum) ► Kurikulum ‘emergent’yg terpaksa diwujudkan mengikut kehendak ,kuasa & trend semasa dlm sistem pendidikan sebuah negara. ► Contoh Zaman ICT … Sekolah Bestari ► BI … Sains dan Matematik ► Menerokai apa yg diperlukan secara sosial & ia amat bermakna kpd kanak-kanak. ► Ia adalah pembelajaran yg terdiri drpd interaksi kanak-kanak dgn orang dewasa. ► Kanak-kanak diberikan peluang & intiatif utk membuat keputusan dlm kurikulum ‘emergent’. ► 4 komponen penting – Objektif kurikulum, pengetahuan, pengalaman pembelajaran dan penilaian kurikulum 27. Sambung… ► Kurikulum ini dipanggil “emergent” kerana ia sentiasa berubah & sentiasa terbuka utk kemungkinan- kemungkinan baru. ► Idea-idea dlm kurikulum “emergent” berasal drpd minat, persoalan- persoalan & isu-isu semasa dlm satu persekitaran & drpd satu kumpulan manusia. ► Dlm kurikulum ini, peranan guru =sebagai seorang pemerhati. ► Guru mesti menilai kebolehan murid & merancang aktiviti-aktiviti utk meningkatkan pemikiran kritis mereka.

kasih sayang & kesempurnaan kendiri.Kurikulum yang dapat dilihat ketika memerhati pengajaran guru ► Kurikulum yang diuji .Merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan mereka memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat . 2.2 JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum tersembunyi .28.2 JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum bertulis/yang dihasratkan . 4. 29. 5. konvensi. nilai budaya yang dikenali sebagai sekolah. belajar secara implisit . . Sistem jadual sekolah.Pengalaman belajar memberikan murid peluang untuk menggunakan pengetahuan secara bermakna bagi membolehkan mereka membuat keputusan dan untuk membentuk pemikiran kritikal. Faktor keperluan murid-murid di mana sekolah perlu memenuhi semua keperluan mereka seperti keperluan asas(makan.Set pembelajaran yang dinilai dalam ujian yang digubal oleh guru.3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi ini: 1. keselamatan. dan sokongan akan diperolehi daripada pelbagai sumber dan disepadukan ke dalam struktur teras kurikulum. 2.perubahan yg berlaku dlm sistem sejagat seperti ledakan teknologi maklumat & globalisasi.bernafas. JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum yang diajarkan . JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum masa depan . pengalaman. . (b)Faktor autonomi guru iaitu jika guru diberikan kuasa yg lebih dlm menentukan pendekatan-pendekatan dlm proses pengajaran. 2. ujian dibina di peringkat daerah dan ujian piawaian ► Kurikulum yang dialami/dipelajari . kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melalui rangkaian jaringan. Hasrat kerajaan yg bermatlamat memperkembangkan potensi murid dgn sepenuhnya selaras dgn hasrat kerajaan utk menghasilkan pekerja berilmu. kreatif dan futuristik serta penyelesaian masalah seperti Kajian Masa Depan.membesar).Kurikulum yang dimuatkan dalam panduan kurikulum negeri dan daerah seperti kurikulm kebangsaan iaitu KBSR/KBSM/Kurikulum Kebangsaan Prasekolah ► Kurikulum sokongan . membuat induksi. seperti sopan santun. Matlamat seperti meningkatkan penglibatan murid yg tinggi serta peningkatan kemahiran berfikir secara kritis & kreatif dlm proses P&P.Mengandungi peraturan tidak bertulis. kandungan akan dibekalkan melalui pelbagai cara penyampaian dengan menggunkana pelbagai strategi.Dibentuk berdasarkan faktor seperti status sosioekonomi dan latar belakang pengalaman guru dan murid ► Cadangan kurikulum . persepsi. 2. bahan. suruhanjaya pembentuk dan pembuat dasar 31. Latar belakang budaya & sosial yg hendak distrukturkan utk muridmuridnya. Sambung… 3. adat resam.1. 3. 6. deduksi dan menganalisis . 30. menjaga kebersihan dan jujur .Kurikulum yang digambarkan dan dibentuk oleh sumber yang disediakan untuk menyokong atau menyampaikannya 32.Semua perubahan pada nilai. dan tingkah laku yang berlaku adalah hasil daripada pengalaman persekolahan 33. pembelajaran & penilaian.1.Kurikulum dicadangkan oleh pakar-pakar pendidik. Faktor-faktor yg Mempengaruhi Pembentukan & Perubahan Kurikulum 1.Terletak di luar konteks pengajaran rasmi. sumber-sumber bahan P&P di sekolah serta polisi-polisi penilaian yg akan digunakan dgn murid-murid.Pengalaman belajar direka untuk membantu murid menyepadukan pengetahuan baru dan memurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui banding beza. Faktor-faktor luaran: (a)Keperluan sistem pendidikan semasa & perubahan. pertubuhan profesional.

dan mengira) PENDIDIKAN ROHANI NILAI SENI HUMANISTIK DAN SIKAP REKREASI PERSEKITARAN MUZIK PENDIDIKAN AGAMA LUKISAN DAN MORAL PENDIDIKAN JASMANI 39.Pemilihan kandungan ► KEPERLUAN NEGARA & MASYARAKAT .34. pembelajaran & penilaian. kemahiran asas (3M) .BC&MT.perubahan yg berlaku dlm sistem sejagat seperti ledakan teknologi maklumat & globalisasi. berupaya memahami diri sendiri. 36. sumber-sumber bahan P&P di sekolah serta polisi-polisi penilaian yg akan digunakan dgn murid-murid. Sistem jadual sekolah. Komunikasi •Kemahiran Asas(membaca.Supaya murid boleh seimbang dan membaca. Sambung… 3. 2. mengembangkan minat & potensi. ilmu & kemahiran untuk memastikan kestabilan masyarakat motivasi individu & kawalan tingkah laku 37. Matlamat seperti meningkatkan penglibatan murid yg tinggi serta peningkatan kemahiran berfikir secara kritis & kreatif dlm proses P&P. Agama Islam. sebagai bahasa Pendidikan Kebangsaan kebangsaan dan bahasa .membesar). pembentukan perwatakan ► KEPERLUAN UNIVERSAL . matlamat dan objektif untuk program pendidikan ► KANDUNGAN KURIKULUM . 35. ► KERAJAAN . 6. menulis.Memilih polisi untuk melaksanakan kurikulum ► MATLAMAT & PRIORITI PROGRAM . membenarkannya untuk beroperasi 3. Mengembangkan pengetahuan yang potensi individu sesuai dengan peringkat secara umur dan Menyeluruh yang perkembangan diri akan mereka. Hasrat kerajaan yg bermatlamat memperkembangkan potensi murid dgn sepenuhnya selaras dgn hasrat kerajaan utk menghasilkan pekerja berilmu. Komponen-komponen utama yg menjadi fokus dlm KBSR Manusia & Persekitarannya •Nilai kerohanian & sikap Perkembangan Individu •Nilai humanistik & sikap Persekitaran •Kesenian •Cth mata pelajaran: •Rekreasi Pendidikan rohani.BI. cita-cita & ideologi negara ► KEPERLUAN INDIVIDU minat.menullis dan berlandaskan mengira(3M).Menekankan nilai. Agar menguasai Bahasa dengan efisien Melayu dengan dalam struktur memuaskan sesuai sistem sosial dengan taraf BM FPK-falsafah negara.pendidikan yang 1. kasih sayang & kesempurnaan kendiri.Pendidikan moral.Memperoleh kemahiran asas.murid & kemahiran kognitif mereka. 4. 2.Untuk memenuhi aspirasi masyarakat.Penambahbaikan cara hidup masyarakat . Latar belakang budaya & sosial yg hendak distrukturkan utk muridmuridnya.Untuk membolehkan murid memperoleh kemahiran sosial. Matlamat Objektif 1. Pendidikan Seni & Pendidikan Alam & manusia.bernafas. menulis. keselamatan. konsep & teknik dalam . 2.Tujuan. prinsip-prinsip dalam FPK. Memperoleh ilmu 2. pendidikan jasmani 38. (b)Faktor autonomi guru iaitu jika guru diberikan kuasa yg lebih dlm menentukan pendekatan-pendekatan dlm proses pengajaran.2 Faktor-faktor yg Mempengaruhi Pembentukan & Perubahan Kurikulum 1. Pendidikan •Cth mata pelajaran:Muzik. Faktor-faktor luaran: (a)Keperluan sistem pendidikan semasa & perubahan. mengira) Cth mata pelajaran:BM. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR) ► Tujuan utama=utk meningkatkan tahap literasi murid. Faktor keperluan murid-murid di mana sekolah perlu memenuhi semua keperluan mereka seperti keperluan asas(makan. sentimen.Untuk menyebarkan ilmu & latihan kepada murid untuk membolehkan murid menerapkan pemahaman dan kerjasama secara universal . 5. KOMPONEN UTAMA KBSR Kemahiran Asas(membaca.

Struktur KBSR ► Murid mesti mencapai kemahiran dalam tiga bidang asas iaitu. x.Pendidikan Moral. CIRI-CIRI UTAMA KBSR i.Pendidikan Jasmani.minat Manusia .kemahiran asas dengan jujur dalam kehidupan seharian. matematik. Peranan guru KBSR ► Olehdemikian peranan guru KBSR sangat mencabar di mana beliau terpaksa. nombor serta abjad dan menggunakannya dalam tulisan mereka. ► Oleh itu latihan yang komprehensif perlu disediakan untuk guru KBSR dapat menghasilkan aktiviti P&P yang sesuai. ► Aktviti tambahan kokurikulum seperti kelab komputer.KBSR dikaji semula dengan satu objektif iaitu pengaplikasian kemahiran. Peranan Guru dalam Pelaksanaan KBSR -memastikan dapat Fasilitator dalam berkesan untuk proses P&P murid-murid serta membentuk Mengajar murid-murid persekitaran yang menyelesaikan masalah kondusif untuk yang akan membantu pembelajaran mereka menghadapi Peranan dunia sebenar.kemampuan Tiga Bidang Asas dalam alam mental & kesediaan sekitarnya murid-murid. ► Selepas 1988. 43. Terbahagi kepada dua fasa Fasa I Fasa II ► Untuk tahun 1-3 ► Kemahiran 3M diperkukuhkan ► kemahiran asas 3M iaitu ► Penekanan penguasaan membaca. matematik dan sains wajib untuk murid-murid tahun 4-6. ► Matapelajaran KBSR.bakat. menulis dan kemahiran untuk pemikiran mengira. Kajian Tempatan.bakat. CIRI-CIRI UTAMA KBSR ► Murid-murid diberikan perhatian secara individu dan kemahiran bahasa mereka dipantau dengan teliti oleh guru. komunikasi khasnya logik dan ► murid diajar mendengar dan memahami isu-isu sosial mengenal pasti simbol-simbol semasa. Pengubahsuai Sukatan pelajaran KBSR ► Dilakukan pada tahun 1982 di 305 buah sekolah secara terhad di Malaysia. ► UPSR untuk murid-murid tahun 6 wajib diduduki. ► Belajar pengiraan asas dan kemahiran matematik. 44. ► Alam dan Manusia dibahagikan . Komponen KBSR 45.Aktiviti yang Mengajar murid-murid membolehkan mencari maklumat Pelajar memperolehi sendiri kemahiran berfikir 46. ► Guru juga mementingkan pengajaran matapelajaran Bahasa Inggeris dan sekolah juga menyediakan program pengayaan Inggeris yang khas.Ko-kurikulum ► Muridmurid diberi peluang mempelajari kemahiran bahasa dan berkomunikasi dalam Bahasa malaysia. Isu-isu berkaitan ► Satu dilema yang dihadapi oleh guru KBSR ialah tidak berpeluang berkursus untuk membina bahan pengajaran yang sesuai dengan program KBSR. Mempunyai kerja-kerja Mengajar kanak-kanak ramai pentadbiran dan 1 guru : 45-50 murid kokurikulum selain tugasan mengajar Tertekan-sentiasa berada dibawah tekanan untuk menyediakan bukti tentang cara-cara P&P yang betul 47.Kemahiran Hidup. 48. Juga membenarkan Guru murid memahami persekitaran mereka KBSR Mensimulasikan aktiviti. +. -. 42. CIRI-CIRI UTAMA KBSR ► Guna bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar untuk semua mata pelajaran kecuali Bahasa Inggeris.40.Lukisan. komunikasi Perkembangan individu sesuai dengan.Muzik. dan ÷ 41. keperluan.sains.

ukuran panjang dan berat viii. masyarakat. Mengulang kaji sukatan bagi setiap mata pelajaran vii. o Draf baru sukatan Tahun 1 disediakan pada November 1992 dan kemudian dilaksanakan pada Disember 1994. Menyusun semula kemahiran belajar daripada yang paling asas kepada yang paling kompleks mengikut topik vi. Mengintegrasi penyelesaian masalah dan arithmatik perniagaan ke dalam topik berkaitan seperti wang.ukuran dan sukatan 49. KBSR yang dikenal sebagai Kurikulum Baru Sekolah Rendah telah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah untuk mencerminkan matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020. negara dan faktor sarwajagat mempengaruhi pembentukan kurikulum KBSR ► Analisis ciri-ciri utama KBSR dalam kontek FPK ► Huraikan peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum KBSR sesuai dengan era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Program KBSR memulakan percubaannya pada tahun 1982 sementara KBSM dilaksanakan berperingkatperingkat mulai tahun 1988. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam P&P Sains dan Matematik 52. 53. iaitu pendidikan yg seimbang & berlandaskan prinsip-prinsip dlm Falsafah Pendidikan Kebangsaan. ► dan meningkatkan kemampuan intelek termasuk pemikiran r kemahiran saintifik dan . o Selepas tahun 1988. BSR Antara perubahan besar dalam KBSR ialah: iii. Aktiviti ► Adakah perkembangan kurikulum (KBSR) berdasarkan model-model kurikulum yang dibincang? ► Kemukakan contoh-contoh kurikulum formal dan kurikulum tersirat di sekolah rendah ► Jelaskan bagaimana individu. Penguasaan dan aplikasi kemahiran asas dalam aktiviti harian v.iaitu membaca. M/P Alam dan Manusia dibahagikan kepada dua M/P. Penerapan nilai dalam P&P iv. 54. Objektif KBSR ► Supaya murid dapat menguasai kemahiran asas. menulis & mengira serta memperoleh ilmu pengetahuan yg cukup sesuai dgn peringkat umur & perkembangan diri mereka. iaitu M/P Sains dan Kajian Tempatan ix. program KBSR disemak semula untuk melihat kekuatan dan kelemahannya.kepada Sains dan Kajian Tempatan. Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 Rendah mulai Januari 2003 x. ► Amalan Perdagangan diterapkan dalam tajuk wang. ► Utk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh yg akan membenarkannya utk beroperasi dgn efisien dlm struktur sistem sosial negara. ► Utk murid menguasai Bahasa Melayu dgn memuas sesuaikan dgn kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan & bahasa rasmi negara. globalisasi dan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Penggunaan BI dalam pengajaran Matematik. o Akibatnya. Matlamat KBSR ► Dibentuk berlandaskan konsep pendidikan umum. Sains dan semua M/P teknikal bagi Tahun 1 sekolah rendah.

. PS. Sambung… ► Mereka juga diajar pengiraan yg asas & kemahiran matematik seperti campur. (c)bidang perkembangan individu sesuai dgn keperluan. vii. ► Program KBSR juga menggunakan BM sebagai bahasa pengantar kecuali utk mata pelajaran BI. 58. kemahiran-kemahiran ini akan diperkukuhkan. PM. Penilaian perlu diintergrasikan dalam semua aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah. KH. ► Fasa 1=Tahun1 hingga 3 ► Fasa 2=Tahun 4 hingga 6 ► Dlm fasa 1. ► Murid-murid diajar utk mendengar.Memperoleh kemahiran membaca. viii. Penguasaan 3M (membaca. ► Oleh itu. ► Mata pelajaran lain yg diajar dlm program KBSR =MT.3 KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR) ► Matlamat KBSR Matlamat pendidikan sekolah rendah adlah untuk memastikan perkembangan keseluruhan potensi individu secara seimbang dan bersepadu yang termasuk aspek intelek. Muzik. tolak. rohani. bakat & kemampuan mental serta kesediaan murid-murid. semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mereka mengikut peringkat-peringkat perkembangan aspek intelek. 56. menulis & mengira diajar kpd murid-murid. Struktur KBSR ► Murid mesti mencapai kemahiran dlm 3 bidang asas: (a)bidang komunikasi. SC. Ciri-ciri Utama KBSR ► Dibahagikan kpd 2 fasa. KT & Kokurikulum. 59. ix. vi.(Pusat Perkembangan Kurikulum. bertukar pendapat dan kerjasama dalam kalangan murid. x. Aktiviti bilik darjah harus membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas yang diperlukan. Justeru itu. ► Penekanan dlm fasa 2=penggunaan kemahiran utk pemikiran & komunikasi khasnya dlm penaakulan logik & memahami isuisu sosial semasa. pengalaman murid dikaitkan dgn unsur-unsur Tuhan. melafaz dan memahami makna ayat-ayat dalam AlMengu 55. ► Dlm fasa 2. Penekanan pada nilai (nilai merentas kurikulum). (b)bidang manusia dlm alam sekelilingnya. Sambung… ► Murid-murid diberikan peluang utk mempelajari kemahiran bahasa & utk berkomunikasi dlm BM. emosi dan fizikal untuk menghasilkan individu yang seimbang dan berharmoni dengan piawai moral yang tinggi. xi. menyebut & mengenal pasti simbol-simbol nombor serta abjad & menggunakan semua nombor & abjad ini dlm tulisan mereka. ► Aktiviti tambahan ko-kurikulum =kelab komputer. Aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel. MT & SC juga adalah wajib utk murid-murid tahun ke-4 & atas. minat. darab & bahagi. ► Murid-murid perlu duduk utk Ujian Penilaian Sekolah Rendah(UPSR)dlm tahun 6. 2. kemahiran-kemahiran asas seperti membaca. menulis dan mengira). Murid di peringkat sekolah rendah lazimnya lebih mudah memperoleh ilmu dan kemahiran melalui aktiviti pembelajaran di bilik darjah berbanding dengan pengalaman hidup mereka. 1997) ► Prinsip-prinsip KBSR v. 57. persekitaran & ugama utk membentuk individuindividu yg mempunyai perkembangan yg seimbang. PJ. Suasana kondusif di sekolah adalah untuk menyediakan peluang dan menggalakkan iteraksi sosial. ► Guru mementingkan pengajaran mata pelajaran BI & sekolah juga menyediakan program pengayaan Inggeris yg khas. ► Mereka diberikan perhatian individu & kemahiran bahasa mereka dipantau dgn teliti oleh guru. rohani dan fizikal. dlm kurikulum yg baru ini.

bahan. Peranan Guru Dlm Pelaksanaan KBSR ► Peranan guru yg paling penting dlm KBSR ialah sebagai seorang fasilitator dlm proses P&P. Bahasa merentasi ubah penekanan diberikan kurikulum kpd aspek-aspek Pemulihan Patriotisme merentasi & pengayaan kurikulum Strategi P&P Penilaian yg berpusatkan berterusan murid 61. 63. ► Selepas 1988. ► Guru KBSR mesti memastikan yg dia dapat membuat bimbingan pendidikan yg berkesan utk murid-muridnya serta membentuk satu persekitaran fizikal & mental yg kondusif utk pembelajaran. ► Amalan Perdagangan diterapkan melalui tajuk wang. Sambung… Kemahiran berfikir Sains & teknologi Nilai merentasi merentasi kurikulum kurikulum Prinsip mudah Dlm pelaksanaan KBSR. 62. di mana beliau terpaksa: ► a) mengajar kanak-kanak yg ramai pada nisbah 1 guru kpd 45 hingga 50 murid. ► Guru KBSR juga perlu mensimulasikan aktiviti-aktiviti yg akan menyebabkan murid-murid memperolehi kemahiran berfikir. ukuran & sukatan sementara Alam & Manusia dibahagikan kpd sains & Kajian Tempatan. ► Guru juga mesti mengajar murid-muridnya cara. persekitaran) o Sumber yang a keputusan o Mendapat maklum balas untuk pengubahsuaian 65. ► Guru juga mesti mengajar muridmuridnya utk mencari maklumat sendiri. ► b) mempunyai kerja-kerja pentadbiran & ko. peranan guru KBSR sangat mencabar. ► Guru juga mesti membenarkan muridmurid utk memahami persekitaran mereka. objektif dan Mengatur aktiviti-aktiviti pengajaran untuk murid dengan cara yang sesuai bagi memudahkan pembelajaran o Pemilihan strategi pengajaran.60.cara utk menyelesaikan masalah-masalah yg akan membantu mereka utk menghadapi dunia sebenarnya. isi kandungan dan pengalaman pembelajaran untuk mencapai hasil yang diinginkan o Berdasarkan keputusan o Mendapat maklum balas untuk pengubahsuaian . program KBSR dikaji semula & ditukar kpd kurikulum bersepadu sekolah rendah (KBSR) dgn satu objektif yg baru iaitu pengaplikasian kemahiran-kemahiran asas dgn jujur & betul dlm kehidupan seharian. PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM KBSR/KBSM menghargai FPK dan matlamat pendidikan o Mentafsir sukatan o Memindahkan matlamat. ► Oleh yg demikian. ► c) sentiasa berada d bawah tekanan ibu bapa utk menyediakan bukti tentang cara-cara pengajaran & penilaian yg betul. Pengubahsuaian Sukatan Pelajaran KBSR ► Perubahan baru dlm KBSR telah dilaksanakan secara terhad pada tahun 1982 di 305 buah sekolah rendah di Malaysia. keperluan (murid.kurikulum selain drpd tugasan mengajar.

72. ► b) Matlamat ini selari dgn kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ciri-ciri KBSM ► Mementingkan pembelajaran sepanjang hayat & unsur-unsur JERI. seimbang & bersepadu & ia meliputi aspek-aspek intelek. Perkembangan kurikulum ialah proses yang nilainya diterjemah dan disusun ke dalam pengalaman pembelajaran. Moral. merancang. ► Membolehkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran-kemahiran berinteraksi dlm semua situasi hidup. Jasmani & aktiviti-aktiiviti kokurikulum. ► Seperti KBSR. ► Program ini juga selaras dgn dasar-dasar kerajaan & keperluan negara utk memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yg terdiri drpd pelbagai kaum. ► Utk mengembangkan kemahiran teknologi. 71. rohani. RUMUSAN ► Kurikulum ialah rancangan untuk pembelajaran. ► Memberi penekanan kpd kemahiran menyelesaikan masalah dlm semua aspek kehidupan. b)Bidang manusia & Alam Sekeliling yg merangkumi Agama. ko-kurikulum & budaya sekolah. Struktur KBSM ► Dlm melaksanakan KBSM. ► Penguasaan Bahasa Melayu juga dipentingkan. Objektif KBSM ► Utk mencapai pendidikan seumur hidup di mana rancangan KBSM akan membekalkan ilmu pengetahuan kpd orang ramai. menulis & mengira. 74.Bahasa Melayu Merentasi Kurikulum . harmonis & berakhlak mulia. 68. ► Kemudian ia telah diperkenalkan utk semua mata pelajaran pada tahun 1989. c)Bidang Perkembangan Diri yg merangkumi mata pelajaran Pendidikan Seni. Sains & Kemasyarakatan. ► Ia juga mementingkan penekanan terhadap penerapan & penghayatan nilai-nilai murni. & jasmani bagi melahirkan insan yg seimbang. Matlamat ► Matlamat program KBSM ialah seperti berikut: ► a) Matlamat KBSM sama dgn KBSR iaitu utk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. 70.kandungan KBSM juga diolah melalui 3 bidang utama: a)Bidang komunikasi yg merangkumi mata pelajaran Bahasa & MT. ► Pakej KBSM menggunakan pakej ilmu pengetahuan/disiplin yg sedia ada. Semua rancangan mengandungi visi yang mentakrifkan nilai sosial dan struktur yang diterjemah ke dalam pengalaman. pemikiran kreatif serta pengetahuan mengenai pengurusan masa & etika supaya palajar dapat memainkan peranan yg sewajarnya dlm proses pendidikan. Komponen KBSM ► Organisasi terhadap kandungan sukatan pelajaran KBSM merangkumi komponen-komponen seperti yg ditunjukkan di bawah: -Matematik & Bahasa -Pendidikan Agama & Moral -Sosial -Saintifik -Komponen Komunikasi -Komponen manusia -Penyuburan Diri KBSM -Alam Sekitar . serta memperkembangkan pemikiran & penaakulan.67. penekanan diberikan kpd pendekatan yg bersepadu dlm kurikulum. memodifikasi dan melaksanakan kurikulum. ► Ia diperkenalkan utk mata pelajaran bahasa dlm tahun 1988. 73. emosi. ► Program KBSM merupakan kesinambungan drpd KBSR yg berasaskan pengiraan & kemahiran 3M iaitu membaca. Sambung… ► Satu lagi objektif KBSM ialah utk memenuhi keperluan para murid supaya berkemampuan utk menghadapi cabaran hidup & dapat menandingi individu dari negara-negara lain. 69. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) ► KBSM telah diperkenalkan dlm tahun 1980 oleh kerajaan utk membentuk satu kurikulum yg kukuh utk sekolah-sekolah menengah di Malaysia. ► Guru-guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum. Peranan mereka termasuk menginterpretasi.

76. 81. ► Trend terkini dlm KBSM ialah pengenalan mata pelajaran Sains dlm tahun 1 & kurikulum diubahsuai semula secara berperingkat drpd tahun 2003 utk menghasilkan pekerja-pekerja berilmu sejajar dgn keperluan negara. -penggunaan sumber-sumber yg sesuai dgn kebolehan murid. murid-murid meneruskan pengajian mereka sama ada dlm aliran sains @ sastera di sekolah menengah harian. penentuan langkah-langkah pengajaran & peruntukan masa. rancangan kerja mingguan & rancangan kerja harian. penyampaian. Peranan guru sebagai pengurus kurikulum adalah seperti berikut: ► a) Pentafsiran kurikulum ► Guru perlu menganalisis kurikulum dgn meneliti aspek-aspek falsafah. guru mesti menghargai & mempromosikan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara. Justeru. objektif & isi kandungannya. ► Kerajaan Malaysia juga telah memanjangkan sistem pendidikan wajib drpd 9 tahun kpd 11 tahun. guru perlu mengambil kira aspek-aspek yg berikut: ► (i)Isi pelajaran – pemilihan & pemeringkatan isi pelajaran. 79. Peranan guru dlm pelaksanaan KBSM 1. . ► a) Dlm penyediaan sebuah persediaan mengajar. ► Peperiksaan umum sekolah menengah juga telah disemak semula. ► b) Dlm penyampaian kurikulum. guru mesti mempunyai tanggungjawab utk menyediakan rancangan kerja tahunan.kaedah yg lebih inovatif dlm P&P. guru mesti melaksanakan semua aspek komponen persediaan mengajar. Sains & semua mata pelajaran teknikal tahun 1. ► (ii)kemahiran & strategi pengajaran -pembelajaran & penerapan nilai yg akan dilakukan. ► (iii)objektif pelajaran ► (iv)penggabungjalinan antara kemahiran @ mata pelajaran yg berlainan. Pembelajaran kontekstual Pembelajaran akses kendiri Kecedasan pelbagai Pembelajaran cara belajar Cara-cara Kemahiran mengajar dlm generik pembestarian pendidikan Penerapan niai-nilai murni Pembelajaran masteri Pembelajaran konstruktivis Kemahiran berfikir 78. ► Bermula pada Januari 2003. rasional. globalisasi & ledakan teknologi maklumat serta komunikasi. penutup & aktiviti susulan. ► (ii)kemahiran semasa yg dimiliki oleh murid. mata pelajaran Matematik. ► Selepas PMR. tingkatan 1 & tingkatan 6 bawah diajar dlm BI. ► b) Perancangan Kurikulum ► Sebagai seorang pengurus yg berkesan. guru perlu mengajar melalui cara-cara yg berikut dlm pembestarian pendidikan: 77. ► Konsep sekolah bestari telah diperkenalkan pada pertengahan tahun 1990an di mana 90 buah sekolah telah dijadikan sekolah pelopor utk mencuba proses pembestarian pendidikan ini. ► Sebagai seorang pengurus kurikulum yg efektif. sekolah berasrama penuh/agama berdasarkan minat & kecenderungan mereka. ► (v)sumber P&P. 80. Pengubahsuaian Sukatan Pelajaran KBSM ► KBSM telah disemak semula pada 1990 utk memenuhi tuntutan perkembangan dunia pendidikan masa kini seperti mana yg dihasratkan oleh Wawasan 2020. ► Trend terkini dlm KBSM ialah memfokus lebih kpd penggunaan sains & teknologi maklumat serta penggunaan kaedah.75. 2. ► Akibat perubahan-perubahan ini. 82. guru perlu mengambil kira aspek-aspek berikut: ► (i)pengetahuan sedia ada murid-murid. rancangan kerja penggal.

. 84. maklum balas & pengubahsuaian. ► d) Dlm aspek aktiviti susulan. guru harus membuat perancangan utk: (i)Jenis & cara penutup (ii)Aktiviti susulan (iii)Penilaian objektif pelajaran (iv)rumusan/kesimpulan (v)Pengubahsuaian (vi)Perancangan penilaian utk pelaksanaan kurikulum. ► (ii)mendapatkan maklum balas drpd pelajar-pelajar mengenai pengajarannya sebelum membuat pengubahsuaian dlm persediaan mengajar yg seterusnya.83. guru perlu mengambil kira aspek-aspek berikut: ► (i)merancang aktiviti-aktiviti susulan seperti pemulihan & pengayaan. c) Dlm aspek penutup.

berasal daripada Switzerland. kanak-kanak mempelajari matematik melalui kegiatan seharian tertentu. merupakan ahli psikologi yang banyak menyumbang kepada pemahaman bagaimana kanak-kanak belajar. Ada beberapa aktiviti yang membantu kanak-kanak memperolehi konsep-konsep awal matematik iaitu aktiviti padanan (matching). Gagne dan Dienes. bayi terus menghisap objek tersebut tanpa perlu diajar kepadanya. Walau bagaimanapun. Daripada kajian dan pemerhatiannya. Bayi yang baru lahir mewarisi berbagai-bagai bentuk gerakan pantulan.Manusia mula belajar sejak dari peringkat bayi lagi. Maklumat-maklumat yang diterima akan dipecah-pecahkan menjadi pengetahuan dan memperkembangkan keupayaan kognitifnya. pra-operasi (2–7 tahun). maklumat dalam ingatan bayi semakin bertambah selaras dengan peningkatan fizikalnya daripada seorang bayi ke dunia kanak-kanak seterusnya menjadi dewasa. Hari demi hari. Bruner. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza dan berubah melalui empat peringkat iaitu peringkat deria motor (0–2 tahun). Padanan ialah kegiatan memilih sifat tertentu dan membuat perbandingan. Menurut Mohd Daud Hamzah (1996). Contohnya apabila sesuatu objek menyentuh bibirnya. Ini bererti wujud satu atur cara genetis semula jadi dalam diri bayi untuk menyerapkan kewujudan sesuatu objek. Penjenisan pula adalah kegiatan memilih sifat umum di kalangan bentuk-bentuk. terdapat beberapa teori daripada pakar-pakar pembelajaran bagaimana kanak-kanak mempelajari matematik dan jenis matematik yang boleh dipelajari pada peringkat yang berbeza dalam perkembangan kognitifnya. Manakala susunan aturan adalah kegiatan meletakkan perkara sepanjang satu barisan. reguan (pairing). operasi konkrit (7–11 tahun) dan operasi formal (11 tahun ke dewasa). TEORI PIAGET Teori ini diperkenalkan oleh Jean Piaget. Reguan merupakan kegiatan menyatakan keselarian objek-objek secara satu lawan satu. dan susunan aturan (ordering). penjenisan (sorting). Walau bagaimanapun. Antaranya ialah Teori Piaget. usia ini tidak tetap kerana ia mengikut kemampuan pelajar itu sendiri. .

seorang ahli psikologi yang terkenal telah banyak menyumbang dalam penulisan teori pembelajaran. Paiget berpendapat bahawa asas pada semua pembelajaran ialah aktiviti kanak-kanak itu sendiri. alat bantuan mengajar dapat membantu murid-murid memahami konsep matematik. Bruner lebih menegaskan pembelajaran secara penemuan iaitu mengolah apa yang diketahui pelajar itu kepada satu corak dalam keadaan baru (lebih kepada prinsip konstruktivisme).Menurut Jere Confrey (1999). 1996) iaitu: #1: Teorem Pembinaan Cara yang paling berkesan bagi kanak-kanak mempelajari konsep. Oleh itu. “ Piagetian theory kindled my intense enjoyment of children and deep respect for their capabilities. Menurut kajian dan pemerhatian yang telah dibuat oleh Bruner dan pembantunya. kita harus memberi tumpuan terhadap perkembangan kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit. Ketika usia sebegini kanak-kanak hanya boleh memahami konsep matematik melalui pengalaman konkrit. . TEORI BRUNER Jerome Bruner.” Sebagai seorang guru matematik sekolah rendah. pada tahun 1963 mereka berjaya membina empat teorem pembelajaran matematik ( Mok Soon Sang. Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi idea-idea antara kanak-kanak tersebut dengan kawan-kawan sejawatannya penting untuk perkembangan mental. proses pengajaran dan falsafah pendidikan. prinsip atau hukum matematik ialah membina perwakilan dan menjalankan aktiviti yang konkrit. Walau bagaimanapun. Bruner bersetuju dengan Piaget bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah melalui peringkat-peringkat tertentu. Kenney.

prinsip dan kemahiran matematik hendaklah dikaitkan dengan konsep. Teori pembelajaran Gagne berbeza dengan Teori Piaget dan Bruner. . kemahiran. seorang professor dan ahli psikologi yang telah banyak membuat penyelidikan mengenai fasa dalam rangkaian pembelajaran dan jenis pembelajaran matematik. Selain daripada kajian tersebut. konsep dan prinsip. #4: Teorem Perhubungan Setiap konsep. prinsip dan kemahiran matematik yang lain. #3: Teorem Kontras dan Variasi Konsep yang diterangkan kepada murid harus berbeza dan pelbagai supaya murid dapat membezakan konsep-konsep matematik tersebut.#2: Teorem Tatatanda Tatatanda matematik yang diperkenalkan harus mengikut perkembangan kognitif murid tersebut. TEORI GAGNE Robert M. Menurut Gagne. Gagne. terdapat empat kategori yang harus dipelajari oleh kanak-kanak dalam matematik iaitu fakta. Bruner percaya bahawa kanak-kanak lebih dimotivasikan oleh masalah yang menarik yang tidak mampu diselesaikan oleh mereka dengan mudah seandainya tidak menguasai isi kandungan mata pelajaran dan kemahiran tertentu.

ahli psikologi dan pendidik. mencari ciri-ciri. conditions of learning. Gagne's Theory Robert Gagne's theory of instruction is comprised of three principles: taxonomy of learning outcomes. pembelajaran melalui rantaian. pernah memberi banyak sumbangan dalam teori pembelajaran. perwakilan simbol dan akhirnya formalisasi. permainan berstruktur. Mengikut Dienes konsep matematik boleh dipelajari melalui enam peringkat iaitu permainan bebas.Gagne mempunyai hierarki pembelajaran. Menurut Gagne. pembelajaran melalui pembezaan dan sebagainya. Antaranya ialah pembelajaran melalui isyarat. pelajar menggunakan konsep dan prinsip-prinsip matematik yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah yang belum pernah dialami. peringkat yang tertinggi dalam pembelajaran ialah penyelesaian masalah. Dienes. special care must be given to the external conditions during instruction. TEORI DIENES Professor Zolton P. Teori Dienes mengariskan beberapa prinsip bagaimana kanak-kanak mempelajari matematik iaitu: #1: Prinsip Konstruktiviti . Beliau telah merancang satu sistem yang berkesan untuk pengajaran matematik untuk menjadikan matematik lebih mudah dan berminat untuk mempelajari. In addition. seorang ahli matematik. pembelajaran tindak balas rangsangan. perwakilan gambar. known as the nine events of instruction.Gagne asserts that specific learning conditions critically influence the learning outcomes. and nine events of instruction. Pada peringkat ini.

Pelajar haruslah memahami konsep sebelum memahaminya dengan analisa yang logik. Penggunaan permainan matematik sebagai alat bantuan mengajar juga adalah salah satu elemen yang memperkembangkan kurikulum pembelajaran matematik di sekolah rendah. . Klik untuk mendapatkan keterangan lanjut. Permainan matematik menggunakan kad adalah salah satu daripada alat bantuan mengajar yang dapat membantu murid-murid sekolah rendah memahami konsep matematik sambil bermain. #3: Prinsip Dinamik Kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui pendedahan dan eksperimen untuk membentuk satu konsep.permainan matematik menggunakan kad. Hal ini selaras dengan teori yang ditekankan oleh Paiget. Dengan menggunakan kad yang dimainkan dalam kumpulan kecil. My Rummy . #2: Prinsip Perubahan Perspeptual Kanak-kanak didedahkan pelbagai keadaan supaya dapat memaksimakan konsep Matematik. kanak-kanak belajar berinteraksi dan beraktiviti sesama mereka untuk mengembangkan minda mereka secara semulajadi.

Dalam pendidikan matematik. Selain daripada itu. Konstruktisvisme merupakan satu teori mengenai pengetahuan dan pembelajaran yang menarik minat. mereka berkongsi dalam proses pembinaan idea. mencabar. kanak-kanak juga dapat meningkatkan pemikiran dengan menghasilkan konsep baru. Secara tidak langsung. Ini bermakna pengetahuan boleh dianggap sebagai koleksi konsep-konsep dan tindakantindakan berguna berpandukan kepada keadaan dan masa yang diperlukan. kanak-kanak biasanya akan diajar dengan menggunakan benda-benda konkrit supaya mereka memperolehi pengalaman yang akan digunakan untuk dikaitkan dengan pembelajaran matematik yang dipelajari akan datang. Kanak-kanak juga didorong untuk mengemukakan idea dan teori bagi menyelesaikan masalah. Di samping itu. kanakkanak tersebut dapat membina pengetahuan baru hasil daripada pembelajaran secara kendiri. Dalam pendekatan konstruktivisme ini. :: Download Permainan My Rummy di sini :: My Rummy menjanjikan pembelajaran matematik yang seronok. konstruktivisme menyarankan kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif berdasarkan pengetahuan sedia ada kanak-kanak tersebut.KANAK-KANAK BELAJAR MATEMATIK Setelah melihat teori-teori yang digariskan oleh Piaget. kanak-kanak belajar matematik melalui pengalaman dan pengamatan sesuatu perkara. Pembinaan pengetahuan tersebut boleh dihasilkan melalui permainan dan eksperimentasi di samping pembelajaran koperatif. Secara kesimpulannya. memotivasikan serta memudahkan pemahaman pelajar. Bruner. bermakna dan berguna! KESIMPULAN . Gagne dan Dienes kita dapat melihat ia ada kaitan dengan konsep konstruktivisme. Apabila kanakkanak bekerjasama. persekitaran pembelajaran berpusatkan kanak-kanak menjadi asas yang penting dan guru bertindak sebagai fasilitator.

Contoh-contoh khusus dari bilik darjah menggambarkan keperluan ini. guru juga harus bersedia dengan pelbagai kaedah pengajaran supaya dapat membuka minda kanak-kanak tentang keindahan dan kepentingan pendidikan matematik dalam kehidupan seharian. Dengan menonton mereka. kanak-kanak perlu didedahkan dengan pembelajaran secara konstruktivisme dan koperatif. dan mengira semua mereka untuk mendapatkan jawapan.Kanak-kanak itu ibarat bekas yang kosong dan guru berperanan untuk memenuhkan bekas tersebut dengan ilmu pengetahuan. Guru Perlu Ilmu Lebih Bagaimana Kanak-kanak Belajar Matematik Guru perlu banyak pengetahuan saintifik tentang bagaimana kanak-kanak belajar matematik sebagai pakar perubatan tentang sebab-sebab penyakit. Matlamat pendidikan matematik adalah untuk melahirkan warga yang bukan sahaja berupaya untuk mengaplikasikan apa yang mereka telah pelajari dalam situasi dunia sebenar tetapi juga berupaya menyelesaikan masalah yang belum pernah mereka temui sebelum ini. Seharusnya kanak-kanak belajar melalui pengalaman dan membentuk ilmu pengetahuan berdasarkan permainan dan eksperimen dan tidak bergantung sepenuhnya dengan guru. Menurut kaedah ini. Selain daripada itu. Menurut pandangan konstruktivime. seseorang itu perlu meletakkan kaunter untuk addend yang pertama. lebih banyak kaunter untuk addend kedua. program penyediaan guru mesti berubah. Melalui konsep konstruktivisme ianya mungkin akan sedikit sebanyak membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pendidikan matematik masa kini. Walau . Guru hanyalah seorang fasilitator yang akan memantau perkembangan kanak-kanak dalam mempelajari sesuatu konsep. Disebabkan keperluan ini. Peraturan ini berfungsi untuk kanak-kanak yang sudah tahu selain daripada itu adalah menyertai dua set yang tak berkait. Sesungguhnya. saya mendapati bahawa mereka meletakkan tiga kaunter untuk addend yang pertama dan kemudian empat untuk addend kedua. termasuk tiga yang telah keluar. Saya pernah tertanya-tanya mengapa sesetengah penggred pertama mendapat jawapan yang seperti 3 + 4 = 4. Kesilapan keputusan seperti ini terlalu awal mengajar peraturan untuk diikuti. kanak-kanak membina pengetahuan barunya dengan sendiri dengan menyesuaikan pengetahuan sedia ada. Guru juga berperanan untuk membimbing kanak-kanak untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan.

Apabila Kanak-kanak Belajar Matematik Best . sama seperti bayi berputus asa merangkak apabila mereka boleh berjalan. Mengira-semua merujuk kepada menyelesaikan 3 + 4 dengan mengira tiga kaunter. Satu lagi contoh mengenakan peraturan yang sama ada diperlukan atau pramatang mengajar mengira kanak-kanak yang mengira-semua. Apabila anakanak muda tidak boleh berfikir secara serentak kira-kira keseluruhan dan dua bahagian. Piaget menunjukkan bahawa semua kanakkanak membina." sebagai contoh) untuk membuat keseluruhan yang lebih tinggi ("tujuh") di mana keseluruhannya sebelum ini menjadi dua bahagian. Apabila kanakkanak yang telah dibina oleh logik mereka cukup untuk membuat hubungan seluruh sebahagian daripada menghitung-on. sebaliknya. kanak-kanak mesti meletakkan dua keseluruhannya bersama-sama ("tiga" dan "four. Untuk mencapai wawasan ini. dan Kamii 2000). Inhelder dan Piaget 1964. Saya berharap bahawa hari itu akan datang apabila guru masuk ke bilik darjah dan orang-orang yang ada di dalam kelas mempunyai banyak pengetahuan saintifik tentang bagaimana kanak-kanak belajar matematik sebagai pakar perubatan tentang sebabsebab penyakit. Belajar penyelidikan membawa guru-guru untuk memahami tambahan yang melibatkan hubungan sebahagian-seluruh." Dengan penyelidikan saintifik direplika di seluruh dunia. Dalam menghitung-on. mereka dapat memahami mengapa sesetengah penggred pertama tidak boleh dikira-on. mereka memberikan pengiraan-semua. logik dan konsep nombor dari dalam dan bukannya belajar mereka dengan internalization dari persekitaran (Piaget 1971. Membuat mereka mengira-on berbahaya apabila mereka tidak boleh membuat hubungan sebahagian-seluruh mental yang perlu untuk mengira-on. yang amat sukar untuk kanak-kanak untuk membuat dan yang tidak boleh diajar melalui amalan dan hafalan. kanak-kanak berkata "4-5 6-7. Untuk menambah dua nombor. Apabila guru-guru mempelajari teori Piaget dan mengulangi penyelidikan yang disebutkan di atas. dan ia menyebabkan kesilapan bagi orang-orang yang tidak dibina. peraturan ini adalah diperlukan bagi orang-orang yang telah dibina logik ini. Piaget dan Szeminska 1965. atau buat. mereka mengira semua dengan menukar kedua-dua "tiga" dan "four" ke dalam orang-orang yang. program-program penyediaan guru mestilah berubah.bagaimanapun. dan mengira semua mereka sekali lagi ("1-2-3-4-lima-67"). maka empat kaunter lain.

Kanak-kanak mengamalkan asas-asas dalam cara dunia sebenar. bahawa angka dalam masalah di sekolah mewakili kuantiti sebenar. yang hampir . selain permainan.?" Kemahiran ini adalah penting untuk memahami kedua-dua tambahan dan penolakan. "Susie. kanak-kanak tidak sedar bahawa mereka yang mengamalkan pembelajaran.Kanak-kanak belajar dengan lebih baik matematik apabila mereka berbuat demikian dalam "dunia sebenar" situasi." atau "Billy. Permainan Lembaga. membantu membangunkan kefahaman. "Apa nombor datang selepas?" dan "Apa nombor datang sejurus sebelum. Memang benar bahawa kanak-kanak belajar daripada benda-benda yang mereka tertarik Bahawa Pokemon cerita atau buku Harry Potter. dan rata. cara terbaik untuk membangunkan kefahaman matematik berurutan. Ini juga boleh benar untuk kanak-kanak dengan masalah pembelajaran. Kemudian bertanya. dengan nombor. Dan. Katakanlah angka seperti yang anda mengesan dengan dia. iaitu apabila mereka menggunakan matematik untuk menyelesaikan masalah sebenar. Gunakan nombor dengan cara yang praktikal di sekitar rumah. Gunakan permukaan yang besar. tahu sejauh mana anak anda berturutan boleh mengira. Biarkan anak anda mendapat "kaki" bentuk. mereka mungkin mempunyai masalah yang dibuktikan dengan menterbalikkan angka. Cuba melakukannya dengan mata kanak-kanak anda ditutup.. membawa tiga garpu ke meja sila. Anda juga boleh membenarkan anak anda membuat permainan sendiri dengan menggunakan lembaran besar kertas pembinaan. perbendaharaan kata dan banyak lain-lain kemahiran literasi. Permainan ini adalah sangat membantu jika ada langkah mundur sebagai "hukuman" dalam permainan. membantu untuk memahami matematik. Mengambil tangan mereka dalam anda dan mengesan angka yang besar membantu sangat. Pastikan anak anda betul boleh menulis angka. Sebelum dan selepas permainan. anda akan memberikan ayah anda lima kuku?" Ini akan memberikan anak-anak peluang untuk dikira dalam suasana yang realistik dan melihat berulang-ulang kali. yang melibatkan melambung dadu atau berputar keputusan itu dalam beberapa langkah-langkah di seluruh papan. Dominoes aktiviti matematik yang baik kerana. Pertama. Itulah sebabnya mengapa permainan matematik adalah satu kaedah yang sangat baik untuk kanakkanak belajar matematik. Malah apabila kanak-kanak boleh mengira secara berurutan.. Gunakan aktiviti ini sebagai pelbagai cara yang anda boleh. sejak permainan yang menyeronokkan.

"Berapa lama kamu mengira jadual yang?" Kemudian ia boleh diukur dengan pemerintah atau kayu pengukur. untuk menentukan pertumbuhan harian. Biarlah dia lihat berapa banyak dia telah berkembang sebagai anda mengukur dia tiap-tiap bulan atau tiap-tiap tiga bulan. . membantu anak anda dengan pemahaman Of "kiri" dan "betul" pada badan sendiri. secara lisan boleh nama mereka. Beri beban anak anda peluang untuk menganggar ruang. dan kanak-kanak boleh merakam mata dengan menggunakan gaya kelompok empat lurus (tegak) baris dengan kelima berjalan menyerong. dia boleh memikirkan total oleh menghitung lima. Menyimpan skor permainan yang dimainkan di rumah. Mengukur anak anda dengan kerap dan tarikh setiap penyertaan secara langsung di dinding. di handprints . "Berapa kali pemerintah ini akan pergi ke seluruh jadual yang? Anda rasa dan saya akan meneka. Kemudian. dengan bantuan anda. Terdapat banyak tumbuhan mentol yang tumbuh dengan cepat di dalam periuk atau jar. Letakkan pemerintah di sebelah bekas dan biarkan anak anda merekodkan jumlah pertumbuhan setiap hari. Bilangan sebenar inci atau kaki tidak kritikal. Jika kebalikan angka terus." Anda boleh mengamalkan menganggarkan jarak di seluruh bilik atau sehingga dinding. Kesedaran di kiri dan kanan juga memberi kesan kebalikan surat juga. Bermain permainan seperti "Loobie-Loo" yang memerlukan bergerak sebelah badan atau yang lain. Setiap rumah seharusnya mempunyai satu dinding yang digunakan untuk mengesan pertumbuhan.sama nombor (dalam bentuk mudah permainan) diperlukan. Sebagai contoh. Kemudian kami akan mengukur. Ibu dan ayah mungkin memainkan permainan. Ini boleh permainan keluarga jika syaratsyarat yang melibatkan kanak-kanak lain yang memuaskan. Soalan boleh diungkap supaya bilangan panjang adalah faktor yang kritikal. Dia boleh menyimpan carta. Mengukur dinding. Kanak-kanak melihat titik. Terdapat apa-apa bilangan aktiviti-aktiviti yang kanak-kanak boleh lakukan di rumah win memerlukan tallying. jejak langkah. dan kemudian boleh membuat perlawanan yang betul. dll. Perkara yang sama boleh dilakukan dengan tumbuh-tumbuhan. sebagai contoh. paces.

* Memahami corak dalam dunia di sekeliling kita dan membuat ramalan berdasarkan pola (misalnya. * Berfikir mengenai apa yang mereka sedang mencari. berapa banyak makanan kita perlu untuk memberi makan keluarga kami. Matematik pemahaman juga membina keyakinan dan membuka pintu kepada pelbagai pilihan kerjaya. * Menyelesaikan masalah dan membuat keputusan bunyi. meramalkan corak lalu lintas untuk membuat keputusan mengenai masa yang terbaik untuk perjalanan). . Bagaimana anak saya akan mempelajari matematik? Kanak-kanak belajar matematik terbaik melalui aktiviti-aktiviti yang menggalakkan mereka untuk: * Meneroka. * Menerangkan bagaimana kita menyelesaikan masalah dan mengapa kami membuat keputusan yang tertentu. * Penggunaan teknologi (contohnya.Mengapa penting untuk anak-anak saya belajar matematik? Kemahiran matematik adalah penting untuk kejayaan seorang kanak-kanak di sekolah dan dalam kehidupan seharian. memahami matematik membolehkan kita untuk: * Menguruskan masa dan wang. dan mengendalikan situasi harian yang melibatkan nombor (sebagai contoh. mengira berapa banyak masa kita perlukan untuk ke tempat kerja. * Dalam kehidupan seharian kita. dan berapa banyak wang yang makanan akan kos). kalkulator dan komputer) untuk membantu menyelesaikan masalah.

Cuba elakkan berkata "Saya tidak pernah baik di matematik" atau "Saya tidak suka matematik". * Biarkan anak anda tahu bahawa anda berfikir matematik adalah penting dan menyeronokkan. * Menjelaskan bagaimana mereka mencapai penyelesaian mereka. Apakah tips yang saya boleh gunakan untuk membantu anak saya? * Positif tentang matematik! * Biarkan anak anda tahu bahawa semua orang boleh belajar matematik. Dengan menggunakan objek isi rumah biasa (seperti mengukur cawan dan sudu di dapur) dan memerhatikan peristiwa setiap hari (seperti corak cuaca selama seminggu). Kanak-kanak belajar dengan mudah apabila mereka boleh menyambung konsep dan prosedur matematik untuk pengalaman mereka sendiri. Di sekolah. * Point daripada cara-cara di mana ahli keluarga yang berbeza menggunakan matematik dalam pekerjaan mereka. Kanak-kanak digalakkan untuk menggunakan percubaan dan kesilapan untuk membangunkan keupayaan mereka untuk sebab dan untuk mempelajari bagaimana untuk menyelesaikan masalah. atau lembar. Aktiviti-aktiviti di dalam panduan ini adalah yang berkaitan dengan lembar yang berbeza kurikulum. Bahagian yang penting dalam pembelajaran matematik adalah belajar bagaimana untuk menyelesaikan masalah. * User positif tentang kebolehan matematik anda sendiri. corak dan Algebra. . Mereka belajar bahawa mungkin terdapat lebih daripada satu cara untuk menyelesaikan masalah dan lebih daripada satu jawapan. kanak-kanak mempelajari konsep dan kemahiran yang dikenal pasti bagi setiap gred dalam kurikulum matematik Ontario dalam lima bidang utama. mereka boleh "melihat" idea-idea yang diajar. Mereka juga belajar untuk meluahkan diri mereka dengan jelas kerana mereka menjelaskan penyelesaian mereka. Anda akan melihat nama-nama ini lembar pada kad laporan anak anda. Geometri dan Sense Spatial. Pengukuran. Nama-nama lima lembar: Sense Nombor dan Numerasi. dan Pengurusan Data dan Kebarangkalian.* Menyelesaikan masalah yang menggunakan maklumat yang mereka telah berkumpul diri mereka sendiri. matematik.

* Jangan biar anak-anak anda apabila dia membuat usaha.* Galakkan anak anda untuk menjadi masalah jika masalah nampaknya sukar. . * Galakkan anak anda untuk memberitahu atau menunjukkan kepada anda bagaimana dia menggunakan matematik dalam kehidupan seharian. mengira pinggan dan perkakas untuk makan malam. Jika anak anda seolah-olah hairan. seperti cawan mengukur dan bekas pelbagai bentuk dan saiz. * Adakah masalah matematik dengan anak anda untuk bersenang-senang. gunakan objek isi rumah berguna.) * Cadangkan bahawa anak anda bertindak keluar masalah untuk menyelesaikannya. * Di samping itu kepada alat-alat matematik. (Bercakap tentang idea-idea mereka dan bagaimana mereka mencapai penyelesaian yang membantu kanak-kanak belajar sebab matematik. Mereka boleh memberi tumpuan kepada arahan atau masa. Minta anak anda menunjukkan bagaimana beliau sampai kepada kesimpulan dengan melukis gambar-gambar dan objek bergerak serta dengan menggunakan perkataan-perkataan. * Point untuk anak anda banyak cara di mana matematik digunakan dalam aktiviti harian. dan berkongsi dalam keghairahan apabila dia menyelesaikan masalah atau memahami sesuatu untuk kali pertama. mengukur bahan-bahan. sorting. tanya apa dia berfikir. * Termasuk anak anda dalam aktiviti-aktiviti harian yang melibatkan matematik . minta kepadanya untuk memberitahu anda apa yang tidak masuk akal. * Merawat kesilapan sebagai peluang untuk membantu anak anda belajar sesuatu yang baru. Membuat sebahagian matematik hari anak anda. seperti pemerintah dan kalkulator.membuat pembelian. apabila melakukan matematik dengan anak anda. * Permainan dan teka-teki dengan anak anda yang melibatkan matematik. atau menganggarkan. logik dan pertimbangan. Galakkan anak anda untuk memberi penerangan * Apabila kanak-kanak anda cuba untuk menyelesaikan masalah.

Galakkan anak anda untuk memberitahu anda bila-bila masa dia menemui satu cara baru di mana nombor digunakan. Gunakan barang-barang isi rumah untuk mengamalkan menambah. Memahami Nombor Nombor-nombor itu digunakan untuk menggambarkan kuantiti. Minta anak anda untuk membantu anda menyelesaikan masalah nombor setiap hari. strap Kasut Saya" dan "Sepuluh Monkeys Little". Berapa banyak plat kita perlu?" . dan membahagikan. Berapa banyak sarung bantal yang saya perlukan untuk mencuci?" "Dua tetamu datang untuk makan malam dengan kami. Count semua! Count mainan. tolak. dan kita mempunyai hanya dua. darab. dan telefon. ketuhar gelombang mikro. peralatan dapur. untuk mengira. dan tambah. Spot nombor di dalam buku-buku dan surat khabar.yang menyeronokkan untuk kanak-kanak.Apakah aktiviti matematik yang boleh saya lakukan dengan anak saya? 1. dan item pakaian kerana mereka datang daripada pengering. mendarab. menolak. Bilang ke hadapan dan ke belakang dari tempat permulaan yang berbeza. Dua. Cari pelbagai cara di mana nombor-nombor itu digunakan di dalam dan di luar rumah anda. Setiap budaya mempunyai kira lagu. Berapa banyak lagi lakukan kita perlu membeli?" "Anda mempunyai dua bantal di dalam bilik anda dan kakak anda mempunyai dua bantal di dalam biliknya. dengan menggunakan gambar benda-benda yang menarik untuk mengira dan menambah. "Kita perlu enam tomato untuk membuat sos kami untuk makan malam. Menunjukkan bagaimana nombor digunakan pada set televisyen. Sing mengira lagu-lagu dan membaca buku mengira. Mengira buku juga menangkap imaginasi kanak-kanak. yang membuat belajar untuk mengira kedua-dua ke hadapan dan ke belakang . Memahami nombor dan tahu bagaimana untuk menggabungkan mereka untuk menyelesaikan masalah membantu kita dalam semua bidang matematik. Bantuan kiraan anak anda dengan mengarahkan dan menggerakkan objek seperti yang anda katakan setiap nombor dengan kuat. seperti "Satu. Cari nombor tersebut pada tanda-tanda di kawasan kejiranan anda. dan bahagi. Membawa anak anda pada "memburu nombor" di rumah atau kejiranan anda.

mengira bilangan beg anda yang sebenarnya digunakan di. seperti 100. dan melihat bekas yang memegang lebih banyak dan yang memegang kurang. Main "Kalkulator Broken".Amalkan "skip perhitungan". gunakan kasut untuk mengukur panjang tikar lantai. 15 + 3). kemudian berjalan dengan anak anda untuk mengetahui berapa banyak yang sebenarnya. Roll dua dadu. Bersama-sama. panjang. Minta anak anda mencari objek yang lebih panjang atau lebih pendek daripada kasut atau tali atau pemerintah. Anggarkan masa yang diperlukan untuk perjalanan. Cuba membaling dadu dan menambah atau mendarab nombor yang datang. mengira 2. Tanya soalan-soalan lain yang menggunakan "kunci yang berbeza" patah. Tanpa itu. Berpura-pura bahawa nombor 8 pada kalkulator rosak. Minta anak anda cuba mengira ke belakang daripada 10. Memahami Pengukuran Kami menggunakan ukuran untuk menentukan ketinggian. jumlah yang mereka memegang. dan ciri-ciri lain. Mengisi bekas yang berbeza dengan pasir dalam kotak pasir atau dengan air di dalam bilik mandi. Make up permainan yang menggunakan dadu dan daun terup. Bersama-sama. 20. Jika perjalanan dijangka mengambil masa 25 minit. Main permainan ke belakang untuk mengamalkan tolak. bagaimana anda boleh membuat 18 bilangan muncul di skrin? (Contoh jawapan: 20 . dan 5. Kita mengukur masa dan wang. Pada akhir minggu. dan lebar objek. Anggarkan berapa banyak beg susu keluarga anda perlu selama seminggu. serta kawasan yang mereka meliputi. 2. Tanyalah anak anda sejauh mana dia boleh dikira sebanyak 10-an. Item mengukur yang ditemui di sekitar rumah. Anggaran semua! Anggarkan bilangan langkah-langkah dari pintu depan ke tepi halaman anda. Membangunkan keupayaan untuk menganggar dan untuk mengukur secara tepat mengambil masa dan amalan. atau bahkan 100. Tambah total sehingga anda mencapai beberapa sasaran. satu untuk menentukan nombor permulaan dan satu lagi untuk menentukan selang mengira.2. pengiraan langkah-langkah seperti yang anda pergi. .

Bincangkan keperluan untuk membina asas yang kukuh. seperti pembinaan dan reka bentuk. Tanya jika jumlah yang lebih atau kurang daripada anak anda fikir ia akan." Membina struktur yang menggunakan blok atau kotak lama. Ambil kotak bijirin atau tin sayur-sayuran dari almari dan mempunyai anak anda selaras mereka dari tertinggi terpendek. serta dalam membuat dan memahami seni. Perdagangan jumlah wang yang sama. Apabila bermain dengan anak anda. . Menjadi biasa dengan bentuk dan hubungan ruang dalam persekitaran mereka akan membantu kanak-kanak memahami prinsip-prinsip geometri dalam gred kemudian. Bercakap mengenai masa. dan pergi tidur. kedudukan. atau panjang rak buku yang anda merancang untuk membina.apabila anda terpaksa meninggalkan? Minta anak anda menghitung bilangan bintang dia boleh menarik pada minit. Bersama-sama." "Ambil kotak bijirin yang terbesar daripada almari. Rekod pada kalendar masa aktiviti kegemaran anak anda lawan-fromhome. Memahami Geometri Keupayaan untuk mengenal pasti dan menerangkan bentuk. Bandingkan dan mengatur barang-barang isi rumah. saiz. Tanyalah anak anda untuk memeriksa masa pada jam apabila dia pergi ke sekolah. mengenal pasti sesuatu dengan bentuk dan saiz mereka: "Pas saya kiub gula. Termasuk anak anda dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan ukuran. Tanyalah anak anda yang membentuk timbunan dengan mudah. minta anak anda untuk melihat rekod itu dan melihat bagaimana suhu memberi kesan kepada mereka aktiviti-aktiviti. Kenal pasti bentuk dan saiz. melihat masa program televisyen kanak-kanak anda mahu menonton. Minta anak anda mengukur bahan-bahan dalam resipi. arah. dan pergerakan adalah penting dalam banyak situasi kerja. Selepas beberapa minggu. Menyimpan rekod suhu harian di luar dan aktiviti-aktiviti luar anak anda. makan makan. dan mengapa. Berapa banyak beberapa sen yang anda perlukan untuk berdagang nikel? uang receh? 3.

Bercakap tentang di mana rumah anda dalam berhubung dengan rumah jiran atau kedai sudut. dan silinder. seperti silinder." "Aku ada melihat sesuatu yang segi empat tepat. sfera. Menggunakan kata-kata arah dan frasa seperti di sebelah dan di sebelah kanan. Lakukan perkara yang sama dengan objek threedimensional seperti kiub. dan kesusasteraan. Main "Saya pengintip". segi tiga dan segi empat tepat seperti yang dia boleh ada di rumah atau di luar. antara. kon. melalui. cari bentuk yang berlainan. Beri petunjuk yang menggunakan perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan seperti ke atas. kejiranan. Corak adalah di tengah-tengah matematik. Minta anak anda mencari bulatan seberapa banyak. Memahami corak membantu menyediakan kanak-kanak untuk kajian algebra dalam gred kemudian. Cari corak dalam buku cerita dan lagu-lagu. Menunjukkan bahawa tanda-tanda jalan yang datang dalam bentuk yang berlainan dan pop boleh. seni." "Aku ada melihat sesuatu yang kelihatan seperti kon. membenarkan kanak-kanak untuk mengenal dan meramalkan corak. Buku-buku dan lagu kanak-kanak banyak mengulangi baris atau petikan-petikan di dalam cara yang boleh diramal. "Aku ada melihat sesuatu yang bulat. . ke bawah. Go on "memburu bentuk". Kami juga mendapati mereka dalam nombor. Memahami Corak Kami mendapati corak dalam alam semula jadi." Minta anak anda untuk melukis gambar jalan. segi empat. dan di atas.Hide mainan dan menggunakan bahasa arah untuk membantu anak anda menemuinya. 4. bandar atau. atas. Keupayaan untuk mengenal pasti corak membantu kita untuk membuat ramalan berdasarkan pemerhatian kami. bawah. muzik.

mainan. naik. atau menyerong. 5. Perhatikan corak yang anda lihat apabila anda melihat ke atas dan ke bawah. Memburu corak di sekitar rumah anda dan kawasan kejiranan anda. Galakkan anak anda untuk menggambarkan corak dijumpai. di seberang. Belajar untuk mengumpul. naik. dan di antara pokokpokok dan bunga di taman. Bertepuk dan dipijak dengan kaki anda di urutan tertentu (bertepuk tangan. Anak anda akan mendapati corak pakaian. jubin. Cuba untuk mengenal pasti ciri-ciri pola yang berulang-ulang. Memahami dan menguruskan data Setiap hari kita dibentangkan dengan jumlah maklumat yang besar. tepuk. 11 hingga 20 di baris kedua. Letakkan baris sudu yang menunjuk ke arah yang berbeza dalam corak tertentu (. . dan mentafsir data pada usia muda akan membantu kanak-kanak membangunkan keupayaan untuk menguruskan maklumat dan membuat keputusan bunyi pada masa akan datang. dipijak). Terokai corak yang dicipta oleh nombor. Gunakan barang-barang isi rumah untuk membuat dan melanjutkan corak. Mengajar tarian kanakkanak mudah anda yang termasuk langkah-langkah dan pergerakan yang berulang-ulang. kebanyakannya melibatkan nombor. dan sebagainya). anak anda mengulangi urutan yang sama.Buat corak menggunakan badan anda. turun) dan minta anak anda untuk melanjutkan corak. turun. kemudian membuat variasi pola bersama-sama. naik. dalam kertas dinding. Memilih nombor yang mengandungi 2 atau 7. menyusun. Tulis nombor 1-100 dalam barisan 10 (1 hingga 10 pada baris pertama.

Tanya berapa banyak lagi satu jenis buah-buahan yang dimakan daripada yang lain. perkara-perkara yang anda lakukan kadang-kadang. oren. Apakah buah-buahan-kurangnya kegemaran keluarga anda bahawa bulan? Bercakap tentang kemungkinan peristiwa. Bincangkan mengapa anda tidak pernah melakukan beberapa perkara (berenang luar pada bulan Januari). Buat carta makanan. pisang. dan perkara-perkara yang kamu tidak melakukannya. Galakkan anak anda untuk menyusun barang-barang rumah yang lain . Mempunyai gambar-gambar menarik perhatian anak anda pada kalendar untuk rekod cuaca setiap hari.krayon dengan peralatan makan warna. minuman di salah satu rak. sayur-sayuran bersama-sama. mengikut jenis atau bentuk.bersama-sama buah-buahan. perasa yang lain. membincangkan item mana yang patut pergi bersama-sama dan mengapa. Buat graf cuaca. Apabila anak anda tidies up mainan atau pakaian. Adakah ia berkemungkinan bahawa babi akan terbang melalui tingkap dapur? Di manakah saya boleh mendapatkan bantuan? . membuat graf gambar yang menunjukkan berapa banyak hari yang cerah. duit syiling dengan denominasi.Barangan isi rumah Susun. Papar anak anda bagaimana anda menyusun barangan makanan di dalam peti sejuk . Dapatkan anak anda melukis gambar perkara keluarga anda tidak sering. Pada akhir bulan. Buat carta untuk merekod bilangan epal. hari mendung dan hari hujan pada bulan itu. Tanyalah anak anda jika ia mungkin hujan pada hari ini. Pada akhir bulan. dan buah-buahan lain keluarga anda makan setiap hari. anak anda mengira beberapa keping setiap jenis buah-buahan yang dimakan.

permainan. pengiraan. memformulasikan konjektur yang baru. Matematik kemudiannya terus berkembang. ataupun hasil ciptaan manusia. di India pada kurun pertama masihi dan di dunia Islam pada kurun ke-8 masihi. Matematik gunaan telah wujud dalam aktiviti seharian manusia sejak kewujudan rekod bertulis. maka ia tidak pasti. contohnya di China pada kurun ke-3 sebelum masihi. sehingga kemunculan Zaman Pembaharuan. Elemen. matematik berevolusi dari pembilangan. dan terdapat juga banyak sumber yang ada. * Guru Anak Anda * Guru anak anda boleh memberikan nasihat tentang membantu anak anda dengan matematik. dan selagi ia pasti. dan menghasilkan fakta dengan deduksi rapi dari aksiom dan definisi yang dipilih dengan baik[3]. Terdapat percanggahan pendapat samada objek matematik seperti nombor wujud secara semula jadi. Ahli matematik mencari pola[1][2]. dan kajian sistematik terhadap bentuk dan pergerakan objek fizikal. apabila penciptaan matematik berinteraksi dengan penemuan saintifik yang baru. seperti buku-buku. ia tidak merujuk kepada realiti"[5]. ruang dan perubahan. Hujah yang rapi mula wujud dalam Matematik Yunani. Berikut adalah beberapa topik yang anda boleh berbincang dengan guru: * Tahap anak anda prestasi dalam matematik * Matlamat anak anda berusaha ke arah dalam matematik. Ahli matematik Benjamin Peirce menggelar matematik sebagai "sains yang memberi kesimpulan yang sewajarnya"[4]. dan bagaimana anda boleh menyokong kanak-kanak anda dalam mencapai * Strategi yang anda boleh gunakan untuk membantu anak anda dalam bidang yang dia mendapati sukar * Aktiviti-aktiviti untuk bekerja di rumah dengan anak anda * Sumber-sumber lain. . pengukuran. Albert Einstein sebaliknya menyatakan "selagi hukum matematik itu merujuk kepada realiti. Dengan penggunaan pengabstrakan dan penaakulan logik. dan laman web MAKSUD MATEMATIK Matematik ialah satu bidang ilmu yang mengkaji kuantiti.Ramai orang sanggup untuk menyokong anda dalam membantu anak anda belajar matematik. struktur. membawa kepada peningkatan yang sangat besar dalam penemuan matematik yang kekal berterusan sehingga hari ini[6]. antara yang terkenal ialah karya Euclid.

walaupun aplikasi yang praktikal untuk apa yang bermula sebagai matematik tulen sering ditemu. berdasarkan kepada perkataan jamak Yunani τα μαθηματικά (ta mathēmatiká). seperti juga bahasa Perancis bentuk jamak les mathématiques (dan bentuk ambilan singular yang kurang digunakan la mathématique). yang bermaksud mempelajari. tanpa aplikasi ke dalam bidang yang lain. atau dipelajari. satu cabang matematik yang khusus untuk bidangnya sahaja. memberi inspirasi dan memanfaatkan penemuan matematik yang baru dan kadangkala menjadi pencetus kepada pembangunan disiplin matematik yang baru sepenuhnya seperti statistik dan teori permainan. dan ia didatangi untuk menjurus kepada makna yang lebih sempit dan lebih teknikal bermaksud "bidang matematik". bermaksud seni matematik.Matematik digunakan di seluruh dunia sebagai alat penting di dalam pelbagai bidang. kata noun mathematics mengambil bentuk perkataan singular. menimba. berhubung dengan pembelajaran. [sunting] Sejarah Rencana utama: Sejarah Matematik . Dalam perkara tertentu. Bentuk jamak yang jelas di dalam bahasa Inggeris. yang telah digunakan oleh Aristotle. yang maksudnya lebih bermaksud mathematikal. walaupun dalam zaman klasik. perubatan dan sains sosial. Matematik gunaan.[8] Dalam bahasa Inggeris. termasuklah sains semula jadi. Kata adjektifnya adalah μαθηματικός (mathēmatikós). μαθηματικὴ τέχνη (mathēmatikḗ tékhnē). sains. bagaimanapun. Ianya biasa dipendekkan kepada math dalam kawasan America Utara yang berbahasa Inggeris dan maths di tempat lain. Etimologi Perkataan "matematik" dipinjam daripada perkataan bahasa inggeris iaitu "mathematics" sebenarnya berasal dari Yunani μάθημα (máthēma). dalam bahasa Latin ars mathematica. satu cabang matematik yang mengkaji aplikasi ilmu matematik ke dalam bidang lain. Ahli matematik juga terlibat dalam matematik tulen. berpatah balik kepada kata jamak neuter Latin mathematica (Cicero). dan ia bermaksud secara kasar sebagai "semua benda adalah matematik". kejuruteraan.

manusia prasejarah juga mengetahui bagaimana untuk membilang kuantiti abstrak seperti masa . dan angka bertulis pertama yang diketahui.hari. termasuk konsep kosong. penolakan. Angka direkodkan dalam pelbagai sistem seperti kayu pengira ataupun untaian bersimpul yang dikenali sebagai quipu yang digunakan oleh orang Inca. Tamadun Lembah Indus telah membangunkan sistem perpuluhan moden yang pertama. Pengabstrakan pertama yang dikongsi oleh banyak haiwan. . Selain pengetahuan membilang objek fizikal. pendaraban dan pembahagian).[10] dan diikuti dengan kebolehan aritmetik permulaan seperti ( penambahan. contohnya kesedaran yang dua epal dan dua oren mempunyai satu persamaan. dicatatkan oleh orang Mesir purba.[9] berkemungkinan adalah nombor. yang digunakan oleh Inca untuk merekodkan nombor. atau satu pengembangan isi. musim. Proses evolusi matematik boleh dilihat sebagai satu penambahan berterusan siri-siri pengabstrakan. tahun. Terdapat banyak jenis sistem angka terawal.Sebuah quipu.

Sevryuk. Ada pendapat mengatakan bahawa faktor-faktor lain seperti penggunaan bahasa dan keadaan persekitaran memainkan peranan dalam mempengaruhi limitasi kanak-kanak untuk melakukan beberapa kemahiran.[11] Pengkajian matematik secara sistematik telah dimulakan oleh orang Yunani Purba antara tahun 600 dan 300SM. Ilmu awal dalam bidang matematik juga memainkan peranan dalam bagaimana seseorang membina dan memperolehi ilmu matematik pada masa hadapan. Semenjak itu. Penemuanpenemuan terbaru dalam matematik berlaku sepanjang sejarah manusia dan proses in berterusan sehingga hari ini. ilmu matematik berkembang dengan pesat dan terdapat juga interaksi yang bermanfaat antara matematik dan sains yang memberikan faedah kepada keduanya. Majoriti besar hasil kerja dalam pangkalan data ini mengandungi teorem matematik yang baru dan bukti-buktinya PERKEMBANGAN MATEMATIK KANAK-KANAK Perkembangan pemikiran matematik kanak-kanak berlaku secara berperingkat-peringkat.9 juta. dan lebih 75 ribu item ditambah ke dalam pangkalan data setiap tahun. pembinaan dan astronomi. Ilmu ini menjadi semakin maju selepas 3000SM apabila orang Babylon dan Mesir Purba mula menggunakan aritmetik. Mengikut kajian oleh Ginsburg -1977. termasuklah kemahiran dalam pengiraan. '"Jumlah kertas kerja dan buku yang ada dalam pangkalan data Mathematical Reviews sejak 1940 (tahun pertama operasi MR) adalah melebihi 1. mencadangkan bahawa pemikiran informal tentang matematik telah wujud dalam kanak- . Menurut Mikhail B. dalam Bulletin of the American Mathematical Society isu Januari 2006. di mana terdapat limitasi yang jelas tentang kemahiran tertentu pada peringkat-peringkat yang tertentu. pengukuran tanah. algebra asas dan geometri untuk cukai dan lain-lain pengiraan kewangan. corak tenunan dan lukisan dan untuk merekodkan masa.Angka Maya Matematik pada mulanya digunakan dalam perdagangan.

Sekolah adalah adalah sesuatu institusi yang dibangunkan untuk mengajar dan menilai kanak kanak ke atas "kearifan sosial". disusun mengikut peraturan yang tertentu. tidak ternyata secara jelas dan sangat berkait dengan kejadian dalam kehidupan mereka. rakan. Salah satu bentuk "kearifan sosial" ini adalah dalam bentuk pendidikan formal matematik. Matematik formal adalah apa yang dimaksudkan dengan "sistem saintifik" seperti yang dinyatakan oleh Vygotsky. melibatkan kebolehan mengetahui sesuatu tanpa berfikir. Pengetahuan ini adalah sistem yang spontan. Sebenarnya . tidak kira budaya. kebanyakan kanak-kanak. melibatkan emosi. Kesimpulannya. walau bagaimanapun tidak bermakna pemikiran dan perkembangan kanak-kanak adalah seiras tetapi ia menunjukkan corak perkembangan pemikiran yang sama. Semua kanak-kanak dapat mengembangkan kebolehan asas dalam pemikiran tentang matematik. Pengetahuan informal yang mereka bawa ini akan mempengaruhi bagaimana mereka belajar dan memahami matematik formal yang mereka akan pelajari di peringkat sekolah secara formal. Cara ini akan menolong kanak-kanak memahami dan menggunakan kemahiran matematik dalam konteks bilik darjah dan di luar bilik darjah. kanak-kanak yang telah pun mempunyai pemikiran yang "berfungsi" tentang matematik pada peringkat umur antara 5 ke 7 tahun. Kanakkanak prasekolah ini secara amnya belajar konsep-konsep informal dari ahli keluarga.Kanak-kanak perlu membina atau mengkonstruk pengetahuan mereka sendiri. melalui bukunya "Thought and Language"(1968). datang ke pra-sekolah dengan sedikit kemahiran. Kebanyakan masyarakat. mengandung bahan-bahan yang didefinisikan secara konvensional dan dipersetujui serta diorganisasi secara jelas. Apa yang dimaksudkan dengan Konstrukivisme? . simbol atau konsep matematik diajar di sekolah seseorang kanak-kanak akan mentafsirkan dan cuba menggunakan kemahiran yang formal ini berdasarkan pengetahuaan matematik informal yang sedia ada pada mereka Beberapa kajian daripada pakar matematik menunjukkan bahawa perkembangan kebolehan informal dalam matematik mempunyai persamaan. bangsa dan kelas sosial. Bentuk formal matematik yang diajar dalam sekolah adalah dalam bentuk tulisan. Beliau juga menyatakan bahawa tidak kira bagaimana kemahiran. Ini. kanakkanak daripada beberapa latarbelakang yang berbeza memperolehi pemikiran melalui proses yang sama. TV dan permainan mereka. termasuk mereka yang berasal daripada keluarga yang miskin.kanak sejak sangat awal lagi.

3. Pelajar mempunyai kebolehan dari segi kognisi dalam mengadaptasikan diri dan mengubahsuaikan pengetahuan yang diperolehi dalam membina sesuatu pengetahuan yang baru. Antara penyesuaian yang digunakan adalah dalam mengadaptasikan konsep konstruktivisme dalam bilik darjah mereka adalah dengan : •membina konteks dalam menerangkan sesuatu konsep atau simbol di dalam darjah. sikap dan matlamat pelajar yang terlibat. Kajian yang tersebut di atas menekankan akan perlunya membawa konsep konstrutivism dalam bilik darjah di sekolah-sekolah. Faktor-faktor penting yang perlu diambilkira dalam persekitaran konstruktivisme adalah : ( Oleh Driver dan Bell. Proses pembelajaran bukan sesuatu yang pasif. beliau menyatakan ia berdasarkan kepada sesuatu yang telah disiasat dan ditemui. Berdasarkan pendapat Sanders. Proses konstruktif melibatkan hubungan antara ilmu atau pengalaman lepas dengan proses membentuk.Konstrukivisme bermaksud kita mengalami sesuatu yang baru melalui proses dalaman atau internal yang berdasarkan kepada pengalaman lalu. Pelajar tidak dianggap sebagai tin kosong yang perlu diisikan dengan pengetahuan yang disalurkan dari guru-guru di sekolah. pengetahuan matematik formal tidak boleh dipaksa ke atas kanak-kanak tetapi perlu dipersembahkan kepada kanak-kanak dalam bentuk yang menolong kanak-kanak itu mecipta sesuatu yang menjadi kepunyaannya. beliau berpendapat sebagai satu peralatan kognisi pelajar. Pelajar mempunyai matlamat dan boleh mengawal pembelajaran mereka sendiri. 1985) 1. 5. 2. Output pembelajaran tidak sahaja bergantung kepada persekitaran pembelajaran tetapi pengalaman. Makna yang telah dibentuk tidak semestinya membawa kepercayaan. Pembelajaran melibatkan pembinaan ilmu melalui pengalaman dengan persekitaran fizikal melalui interaksi sosial. 6. 4. . Ia juga melibatkan pengorganisasian semula idea-idea.konstruktivisme boleh dinyatakan sebagai sesuatu proses di mana seseorang membina kefahamannya sendiri terhadap sesuatu ilmu yang telah dipersembahkan kepadanya dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan lepas yang adaptasikan olehnya. Berbeza pula dengan pendapat Resnick. memeriksa dan membina semula idea dan hipotesis. Mengikut cadangan Piaget.

dengan mengunakan peralatan seperti objek yang dapat Pembinaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik PERMATA Pembinaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik PERMATA Prof dr. dan analisis dokumen. ia dibandingkan dengan kurikulum PERMATA sedia ada. Setelah kurikulum luar negara dianalisis. Data diperolehi secara pemerhatian. temu bual. kepentingan :- 1. Noraini bt Idris Kajian ini bertujuan mengkaji semula kurikulum Perkembangan Pra Matematik dan Pemikiran Logik PERMATA dan membina modul pengajaran dan pembelajaran berasaskan kurikulum yang dibentuk. soal selidik.•mengkaitkan pengalaman dan pengetahuan yang ada pada kanak-kanak dengan konsep yang diperkenalkan kepada mereka • menekankan penggunaan konsep itu dalam kehidupan seharian. Susulan itu.Mengubah suai kurikulum Perkembangan Pa Matematik dan Pemikiran Logik PERMATA . kurikulum Perkembangan Pra Matematik dan Pemikiran Logik dan modul pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dibina bagi meningkatkan lagi kualiti pengajaran guru PERMATA.

Meningkatkan khazanah/koleksi bahan berkaitan pengajaran dan pembelajaran matematik. 3.Membina modul pengajaran adn pembelajaran berasaskan kurikulum matematik PERMATA yang diubah suai 4. khususnya dalam pra sekolah .Memberi panduan kepada guru PERMATA melaksanakan pengajaran dan pembelajaran matematik dengan lebih efektif.2.

Pembelajaran melibatkan pembinaan ilmu melalui pengalaman dengan persekitaran fizikal melalui interaksi sosial.dengan mengunakan peralatan seperti objek yang dapat Pembinaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik PERMATA Pembinaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik PERMATA Prof dr. •mengkaitkan pengalaman dan pengetahuan yang ada pada kanak-kanak dengan konsep yang diperkenalkan kepada mereka • menekankan penggunaan konsep itu dalam kehidupan seharian. 4. Makna yang telah dibentuk tidak semestinya membawa kepercayaan. 3. Pelajar mempunyai matlamat dan boleh mengawal pembelajaran mereka sendiri. dan analisis dokumen. temu bual. memeriksa dan membina semula idea dan hipotesis. Data diperolehi secara pemerhatian. Output pembelajaran tidak sahaja bergantung kepada persekitaran pembelajaran tetapi pengalaman.ditemui.konstruktivisme boleh dinyatakan sebagai sesuatu proses di mana seseorang membina kefahamannya sendiri terhadap sesuatu ilmu yang telah dipersembahkan kepadanya dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan lepas yang adaptasikan olehnya. 1985) 1. Antara penyesuaian yang digunakan adalah dalam mengadaptasikan konsep konstruktivisme dalam bilik darjah mereka adalah dengan : •membina konteks dalam menerangkan sesuatu konsep atau simbol di dalam darjah. sikap dan matlamat pelajar yang terlibat. soal selidik. . 2. 5. 6. Ia juga melibatkan pengorganisasian semula idea-idea. Faktor-faktor penting yang perlu diambilkira dalam persekitaran konstruktivisme adalah : ( Oleh Driver dan Bell. Proses konstruktif melibatkan hubungan antara ilmu atau pengalaman lepas dengan proses membentuk. Proses pembelajaran bukan sesuatu yang pasif. Noraini bt Idris Kajian ini bertujuan mengkaji semula kurikulum Perkembangan Pra Matematik dan Pemikiran Logik PERMATA dan membina modul pengajaran dan pembelajaran berasaskan kurikulum yang dibentuk.

khususnya dalam pra sekolah . 3. kurikulum Perkembangan Pra Matematik dan Pemikiran Logik dan modul pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dibina bagi meningkatkan lagi kualiti pengajaran guru PERMATA.Membina modul pengajaran adn pembelajaran berasaskan kurikulum matematik PERMATA yang diubah suai 4. Susulan itu.Mengubah suai kurikulum Perkembangan Pa Matematik dan Pemikiran Logik PERMATA 2. kepentingan :1.Setelah kurikulum luar negara dianalisis.Memberi panduan kepada guru PERMATA melaksanakan pengajaran dan pembelajaran matematik dengan lebih efektif. ia dibandingkan dengan kurikulum PERMATA sedia ada.Meningkatkan khazanah/koleksi bahan berkaitan pengajaran dan pembelajaran matematik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->