P. 1
matematik

matematik

|Views: 476|Likes:
Published by Nurul Ain

More info:

Published by: Nurul Ain on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

2.

Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum - Presentation Transcript

1. PENGURUSAN DAN PERKEMBANGAN KURIKULUM 2. KOMPONEN 3 :PROFESIONALISME KEGURUAN 2. Pengurusan dan perkembangan kurikulum 2.1 Konsep kurikulum - Konsep dan jenis kurikulum - Model-model kurikulum (Tyler,Taba, Stenhouse ) 2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan kurikulum 2.3 KBSR - Matlamat Objektif - Ciri-ciri utama - Struktur - Komponen 2.4 Pengubahsuaian sukatan pelajaran KBSR 2.5 Peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum 3. Konsep Kurikulum ► Kamus Dwibahasa, “kurikulum” diertikan sebagai bidang pelajaran di sekolah. ► Jika ditinjau dari segi sejarah, perkataan “kurikulum”berasal drpd perkataan Latin “curriculum” yg bermaksud ruang tempat di mana pembelajaran berlaku. ► Mengikut www.iteawww.org/TAA/Glossary.htm, kurikulum didefinisikan sebagai bahan pengajaran yg guru & murid-murid perlu meliputi dlm proses pembelajaran. ► Pakar2 pendidikan :Kerr (1968)pula mendefinisikan kurikulum sebagai “semua jenis pembelajaran yg dirancang &dipandu oleh sekolah sama ada dlm kumpulan @ secara individu, di dlm @ di luar sekolah.” 4. 2.1.1 DEFINISI KURIKULUM ► Urutan pengalaman yang ditetapkan oleh sekolah untuk mendisiplinkan cara berfikir dan bertindak (Valiga, T. & Magel, C., 2001) ► Kurikulum sekolah adalah satu siri peristiwa yang terancang yang bertujuan untuk memberi kesan pendidikan kepada murid di sekolah. ► Menurut Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, dalam konteks Malaysia, kurikulum boleh didefinisikan sebagai : “Semua perancangan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah atau institusi pendidikan adalah untuk mencapai matlamat pendidikan. Kurikulum mengandungi dua aspek iaitu sukatan dan kandungan mata pelajaran dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan kokurikulum seperti sukan, persatuan dan unit beruniform.’’ 5. Sambung… ► Hirst(1975)-mendefinisikan kurikulum sebagai satu program yg mengandungi aktiviti2 pembelajaran & disusun oleh guru utk membolehkan murid2 mencapai objektif yg telah ditentukan. ► Tafsiran umum utk kurikulum=aktiviti-aktiviti yg dialami oleh seseorang individu dr peringkat kematangan kanak- kanak ke peringkat kematangan orang dewasa. ► Tafsiran spesifik pula=pelbagai aktiviti pembelajaran yg dijalankan di dlm & luar bilik darjah. ► Pengertian kurikulum juga merujuk kpd bidang-bidang mata pelajaran yg diajar di sekolah. 6. Sambung… Kandungan kurikulum Komponen-komponen Proses penilaian utama dlm sebuah Objektif kurikulum kurikulum kurikulum Aktiviti P&P 7. Sambung… Kandungan Kurikulum sekolah Aktiviti-aktiviti Aktiviti-aktiviti P&P ko-kurikulum 8. Sambung… Kognitif (ilmu Pengetahuan & teori) Aspek-aspek yg perlu difokuskan dlm kurikulum Kemahiran Nilai & sikap (tingkah laku & (produk) amalan)

9. 2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum tersembunyi - Terletak di luar konteks pengajaran rasmi, belajar secara implisit - Mengandungi peraturan tidak bertulis, konvensi, adat resam, nilai budaya yang dikenali sebagai sekolah, seperti sopan santun, menjaga kebersihan dan jujur - Dibentuk berdasarkan faktor seperti status sosioekonomi dan latar belakang pengalaman guru dan murid ► Cadangan kurikulum - Kurikulum dicadangkan oleh pakar-pakar pendidik, pertubuhan profesional, suruhanjaya pembentuk dan pembuat dasar 10. 2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum bertulis/yang dihasratkan - Kurikulum yang dimuatkan dalam panduan kurikulum negeri dan daerah seperti kurikulm kebangsaan iaitu KBSR/KBSM/Kurikulum Kebangsaan Prasekolah ► Kurikulum sokongan - Kurikulum yang digambarkan dan dibentuk oleh sumber yang disediakan untuk menyokong atau menyampaikannya 11. JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum yang diajarkan - Kurikulum yang dapat dilihat ketika memerhati pengajaran guru ► Kurikulum yang diuji - Set pembelajaran yang dinilai dalam ujian yang digubal oleh guru, ujian dibina di peringkat daerah dan ujian piawaian ► Kurikulum yang dialami/dipelajari - Semua perubahan pada nilai, persepsi, dan tingkah laku yang berlaku adalah hasil daripada pengalaman persekolahan 12. JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum masa depan - Merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan mereka memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat - Pengalaman belajar direka untuk membantu murid menyepadukan pengetahuan baru dan memurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui banding beza, membuat induksi, deduksi dan menganalisis - Pengalaman belajar memberikan murid peluang untuk menggunakan pengetahuan secara bermakna bagi membolehkan mereka membuat keputusan dan untuk membentuk pemikiran kritikal, kreatif dan futuristik serta penyelesaian masalah seperti Kajian Masa Depan. - 3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi ini: 1. kandungan akan dibekalkan melalui pelbagai cara penyampaian dengan menggunkana pelbagai strategi. 2. kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melalui rangkaian jaringan. 3. bahan, pengalaman, dan sokongan akan diperolehi daripada pelbagai sumber dan disepadukan ke dalam struktur teras kurikulum. 13. Jenis-jenis Kurikulum Jenis-jenis kurikulum Kurikulum Kurikulum Kurikulum Rasmi/ Kurikulum Tak Ko-kurikulum Ideal Kurikulum Formal Formal Nyata 14. Kurikulum Ideal(Ideal Curriculum) ► Satu kurikulum yg digubal & dibentuk berlandaskan teori-teori ilmu pendidikan. ► Mengandungi komponen-komponen seperti: a)Matlamat & tujuan kurikulum b)Sukatan pelajaran & huraiannya c)Bahan-bahan pelajaran(termasuk buku panduan guru, sistem pelaksanaan & penilaian kurikulum) ► Biasanya digunakan utk membentuk kurikulum rasmi. 15. Kurikulum Rasmi/Kurikulum Nyata (Manifest Curriculum) ► Dibuat oleh pakar-pakar kurikulum di Kementerian Pendidikan Malaysia. ► 2 contoh kurikulum rasmi di Malaysia=KBSR & KBSM. ► Keduadua ini mengandungi aspek-aspek yg berikut: a)ilmu pengetahuan & kemahiran b)nilai-nilai norma c)unsur-unsur kebudayaan & kepercayaan masyarakat Malaysia. ► Ia terdiri drpd kurikulum formal & tak formal.

16. Kurikulum Formal ► Merangkumi kurikulum akademik yg dilaksanakan melalui kurikulum pengajaran & kurikulum operasi. ► Kurikulum pengajaran=kurikulum formal mengikut pentafsiran guru sendiri. ► Kurikulum operasi=kurikulum yg benar-benar dilaksanakan melalui proses P&P di bilik darjah mengikut jadual waktu yg ditetapkan. ► Ia terdiri drpd: a)isi P&P b)penilaian di dlm bilik darjah c)aktiviti-aktiviti ko-kurikulum 17. Kurikulum Tak Formal(Sembunyi) ► Meliputi segala pengalaman yg dipelajari secara tidak formal. ► Ia meliputi pembelajaran yg diperolehi drpd penerapan nilai-nilai murni melalui peniruan tingkah laku guru, pelbagai mata pelajaran, peraturan sekolah, aktiviti bahasa & budaya sekolah. 18. Ko-kurikulum ► Merujuk kpd aktiviti-aktiviti tambahan yg dijalankan selepas waktu pelajaran sekolah. ► Aktiviti ko-kurikulum merupakan sebahagian drpd kurikulum formal yg merangkumi aktivitiaktiviti persatuan, kelab, permainan & sukan serta unit beruniform yg dijalankan di luar bilik darjah. ► Tidak termasuk dlm jadual waktu pengajaran mata pelajaran sekolah. ► Ia adalah dipilih oleh murid mengikut masa lapang mereka. 19. Model-model Kurikulum Model-model Kurikulum Trend Tyler Taba Stenhouse Terkini 20. Model Kurikulum Tyler 1949 ► Menurut Tyler- kurikulum ialah segala pembelajaran yg diarah, dirancang, dikelola & dilaksanakan oleh pihak sekolah utk mencapai matlamat pendidikan yg ditentukan. ► Kurikulum merangkumi objektif pendidikan, segala pengalaman yang dirancang dan penilaian pelajar ► Menegaskan penggunaan objektif dalam perkembangan kurikulum dan pendidikan di anggap alat untuk mencapai suatu tujuan ► Mengikut Tyler(1949), tujuan sebenar pendidikan ialah utk membawa perubahan dlm tingkah laku murid-murid. 4 soalan asas kurikulum ► Apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai? ► Bagaimanakah pengalaman pembelajaran untuk mencapai objektif? ► Bagamanai pengalaman pembelajaran disusun untuk pengajaran berkesan? ► Bagaimana keberkesanan pengalaman pembelajaran dapat dinilai? 21. Model Kurikulum Taba 1962 ► Juga menenkan objektif sebgagi platform untuk aktiviti di sekolah – kenali sbg kurikulum ► Objektif memandu keputusan kurikulum spt apa yang perlu disampaikan, pa yang perlu ditekankan, pa jenis isi kandungan yang perlu dipilih dan apa jenis penglalaman pembelajaran yang perlu dititikberatkan ► Juga dikenali sebagai model pembangunan konsep & mengutamakan penyusunan bahan-bahan pengajaran dlm proses P&P. ► Merupakan kaedah yg berkesan utk mengajar kandungan kurikulum dlm bentuk generalisasi & diskriminasi. ► Model ini mengesyorkan 4 strategi pengajaran utk menggalakkan pemikiran kritis di kalangan murid. ► Model objektif merupakan satu terjemahan kajian pendidikan kepada amalan pendidikan ► Digunakan dalam perkembangan kurikulum dan kajian akademik pendidikan 22. Sambung… ► Langkah-langkah dlm Model Kurikulum Taba: (1)Mendiagnosis Keperluan pembelajaran (2)Membentuk objektif Tingkah laku (3)Memilih bahan pembelajaran yg sesuai (4)Penyusunan bahan pembelajaran (5)Pemilihan pengalaman pembelajaran (6)Penyusunan pengalaman pembelajaran (7)Menentukan bahan pembelajaran yg akan dinilai & cara-cara utk menilai

23. Sambung… Pembentukan konsep •Menyenaraikan data-data sesuatu topik •Mengumpul & mengkategorikan data mengikut persamaan •Menyusun kategori-kategori data mengikut kepentingan Interpretasi perasaan, sikap & Mengintepretasi data nilai(domain afektif) •Membuat diskriminasi antara data •Penyelesaian masalah Strategi dlm kategori yg berlainan interpersonal pengajaran •Membuat pengasingan antara •Membincang & membuat hubungkait kesan & akibat pertimbangan nilai •Membuat rumusan @ inferens drpd pemerhatian Pengaplikasi prinsip-prinsip •Menganalisis sesuatu masalah •Meramalkan penyelesaian masalah 24. Model Kurikulum Stenhouse (1975) ► Merupakan model proses kurikulum ► Membentuk spesifikasi kurikulum dan proses pendidikan bukan bermula dengan hasil berbentuk objektif ► Menekankan kemungkinan pembentukkan prinsip prosedur untuk pemilihan kandungan kurikulum dan justifikasinya (dari kriterianya bukan objektif) ► Bermula dari titiktolak – pendidikan membawa implikasi ia proses penyebaran apa yang bernilai untuk dipelajari ► Pendidikan melibatkan aktiviti dan aktiviti mempunyai nilai standard dan nilai tara kecemerlangan tersendiri Contoh berenang … mengetahui bgm drp mengetahui mengenai ► Mengikut Stenhouse, kurikulum=satu perantaraan utk murid mendapatkan pengalaman pembelajaran yg menyeluruh. ► Penekanan proses perkembangan – pendidikan sebgai pengalaman berkembang dan hasil dilihat dari segi perkembangan intelek/kognitif ► Mementingkan bijaksanaan dan intervensi guru untuk kemajuan pelajar ► Stenhouse telah membahagikan pembentukan kurikulum kpd 3 bahagian. 25. (a)Dlm perancangan kurikulum: •Guru mesti menentukan bahan pengajaran yg akan diajar • prinsip-prinsip yg akan dipraktikkan dlm kaedah & teknik P&P. •prinsip-prinsip dlm membuat urutan bahan pembelajaran. • kriteria-kriteria mengenai kekuatan & kelemahan murid-murid. (b)Dlm pembelajaran empirikal: •Guru mesti menentukan apa yg harus dipelajari •oleh murid &cara-cara menilai pencapaian murid •Melihat ‘feasibility’kesesuaian implementasikan kurikulum dlm konteks sekolah & persekitaran yg berlainan. (c)Dlm pembelajaran proses: •Guru mesti memilih isi kandungan dr segi kriteria & tak perlu bergantung kpd objektifnya. •Merancang aktiviti yg membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dlm proses P&P. •Stenhouse menitikberatkan pengajaran guru & menggalakkan peranan tambahan guru sebagai penyelidik dgn tujuan meningkatkan kemahirannya. 26. Kurikulum Trend Terkini (Emergent Curiculum) ► Kurikulum ‘emergent’yg terpaksa diwujudkan mengikut kehendak ,kuasa & trend semasa dlm sistem pendidikan sebuah negara. ► Contoh Zaman ICT … Sekolah Bestari ► BI … Sains dan Matematik ► Menerokai apa yg diperlukan secara sosial & ia amat bermakna kpd kanak-kanak. ► Ia adalah pembelajaran yg terdiri drpd interaksi kanak-kanak dgn orang dewasa. ► Kanak-kanak diberikan peluang & intiatif utk membuat keputusan dlm kurikulum ‘emergent’. ► 4 komponen penting – Objektif kurikulum, pengetahuan, pengalaman pembelajaran dan penilaian kurikulum 27. Sambung… ► Kurikulum ini dipanggil “emergent” kerana ia sentiasa berubah & sentiasa terbuka utk kemungkinan- kemungkinan baru. ► Idea-idea dlm kurikulum “emergent” berasal drpd minat, persoalan- persoalan & isu-isu semasa dlm satu persekitaran & drpd satu kumpulan manusia. ► Dlm kurikulum ini, peranan guru =sebagai seorang pemerhati. ► Guru mesti menilai kebolehan murid & merancang aktiviti-aktiviti utk meningkatkan pemikiran kritis mereka.

pengalaman.Pengalaman belajar direka untuk membantu murid menyepadukan pengetahuan baru dan memurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui banding beza. 30. kasih sayang & kesempurnaan kendiri. 6. Faktor keperluan murid-murid di mana sekolah perlu memenuhi semua keperluan mereka seperti keperluan asas(makan.Set pembelajaran yang dinilai dalam ujian yang digubal oleh guru. menjaga kebersihan dan jujur . Hasrat kerajaan yg bermatlamat memperkembangkan potensi murid dgn sepenuhnya selaras dgn hasrat kerajaan utk menghasilkan pekerja berilmu.Merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan mereka memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat . seperti sopan santun.Mengandungi peraturan tidak bertulis.Kurikulum yang digambarkan dan dibentuk oleh sumber yang disediakan untuk menyokong atau menyampaikannya 32. . kandungan akan dibekalkan melalui pelbagai cara penyampaian dengan menggunkana pelbagai strategi.Kurikulum dicadangkan oleh pakar-pakar pendidik.1.Dibentuk berdasarkan faktor seperti status sosioekonomi dan latar belakang pengalaman guru dan murid ► Cadangan kurikulum . bahan.3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi ini: 1.bernafas.1. pembelajaran & penilaian. dan tingkah laku yang berlaku adalah hasil daripada pengalaman persekolahan 33.Terletak di luar konteks pengajaran rasmi. ujian dibina di peringkat daerah dan ujian piawaian ► Kurikulum yang dialami/dipelajari . adat resam. JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum yang diajarkan .membesar).2 JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum tersembunyi . membuat induksi. kreatif dan futuristik serta penyelesaian masalah seperti Kajian Masa Depan. 5.Pengalaman belajar memberikan murid peluang untuk menggunakan pengetahuan secara bermakna bagi membolehkan mereka membuat keputusan dan untuk membentuk pemikiran kritikal. dan sokongan akan diperolehi daripada pelbagai sumber dan disepadukan ke dalam struktur teras kurikulum. 2. konvensi.Kurikulum yang dimuatkan dalam panduan kurikulum negeri dan daerah seperti kurikulm kebangsaan iaitu KBSR/KBSM/Kurikulum Kebangsaan Prasekolah ► Kurikulum sokongan .2 JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum bertulis/yang dihasratkan . belajar secara implisit . (b)Faktor autonomi guru iaitu jika guru diberikan kuasa yg lebih dlm menentukan pendekatan-pendekatan dlm proses pengajaran. deduksi dan menganalisis . pertubuhan profesional.28. 2. Sambung… 3. JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum masa depan .Semua perubahan pada nilai. kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melalui rangkaian jaringan. keselamatan. 4. suruhanjaya pembentuk dan pembuat dasar 31. Matlamat seperti meningkatkan penglibatan murid yg tinggi serta peningkatan kemahiran berfikir secara kritis & kreatif dlm proses P&P. Faktor-faktor luaran: (a)Keperluan sistem pendidikan semasa & perubahan. persepsi. 2. Latar belakang budaya & sosial yg hendak distrukturkan utk muridmuridnya. .Kurikulum yang dapat dilihat ketika memerhati pengajaran guru ► Kurikulum yang diuji . Sistem jadual sekolah. 2. 29. sumber-sumber bahan P&P di sekolah serta polisi-polisi penilaian yg akan digunakan dgn murid-murid. nilai budaya yang dikenali sebagai sekolah. 3.perubahan yg berlaku dlm sistem sejagat seperti ledakan teknologi maklumat & globalisasi. Faktor-faktor yg Mempengaruhi Pembentukan & Perubahan Kurikulum 1.

2 Faktor-faktor yg Mempengaruhi Pembentukan & Perubahan Kurikulum 1. kemahiran asas (3M) .Tujuan.BC&MT.Memilih polisi untuk melaksanakan kurikulum ► MATLAMAT & PRIORITI PROGRAM . menulis.bernafas. Matlamat Objektif 1.menullis dan berlandaskan mengira(3M). cita-cita & ideologi negara ► KEPERLUAN INDIVIDU minat. Pendidikan •Cth mata pelajaran:Muzik. 35. ilmu & kemahiran untuk memastikan kestabilan masyarakat motivasi individu & kawalan tingkah laku 37. Komunikasi •Kemahiran Asas(membaca. keselamatan. Sambung… 3. Agama Islam.Pemilihan kandungan ► KEPERLUAN NEGARA & MASYARAKAT . Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR) ► Tujuan utama=utk meningkatkan tahap literasi murid. sebagai bahasa Pendidikan Kebangsaan kebangsaan dan bahasa . (b)Faktor autonomi guru iaitu jika guru diberikan kuasa yg lebih dlm menentukan pendekatan-pendekatan dlm proses pengajaran. dan mengira) PENDIDIKAN ROHANI NILAI SENI HUMANISTIK DAN SIKAP REKREASI PERSEKITARAN MUZIK PENDIDIKAN AGAMA LUKISAN DAN MORAL PENDIDIKAN JASMANI 39.BI. mengembangkan minat & potensi.Untuk memenuhi aspirasi masyarakat. pembentukan perwatakan ► KEPERLUAN UNIVERSAL .perubahan yg berlaku dlm sistem sejagat seperti ledakan teknologi maklumat & globalisasi. Latar belakang budaya & sosial yg hendak distrukturkan utk muridmuridnya. 2. ► KERAJAAN .34. 6. mengira) Cth mata pelajaran:BM.Supaya murid boleh seimbang dan membaca. berupaya memahami diri sendiri. sumber-sumber bahan P&P di sekolah serta polisi-polisi penilaian yg akan digunakan dgn murid-murid. Hasrat kerajaan yg bermatlamat memperkembangkan potensi murid dgn sepenuhnya selaras dgn hasrat kerajaan utk menghasilkan pekerja berilmu.Untuk menyebarkan ilmu & latihan kepada murid untuk membolehkan murid menerapkan pemahaman dan kerjasama secara universal . Pendidikan Seni & Pendidikan Alam & manusia.Penambahbaikan cara hidup masyarakat . Faktor-faktor luaran: (a)Keperluan sistem pendidikan semasa & perubahan. menulis.murid & kemahiran kognitif mereka. 2. Faktor keperluan murid-murid di mana sekolah perlu memenuhi semua keperluan mereka seperti keperluan asas(makan. KOMPONEN UTAMA KBSR Kemahiran Asas(membaca. Mengembangkan pengetahuan yang potensi individu sesuai dengan peringkat secara umur dan Menyeluruh yang perkembangan diri akan mereka.Untuk membolehkan murid memperoleh kemahiran sosial. Memperoleh ilmu 2. pendidikan jasmani 38. Agar menguasai Bahasa dengan efisien Melayu dengan dalam struktur memuaskan sesuai sistem sosial dengan taraf BM FPK-falsafah negara. 5. Sistem jadual sekolah. membenarkannya untuk beroperasi 3.Menekankan nilai. 4. 2. pembelajaran & penilaian. konsep & teknik dalam . matlamat dan objektif untuk program pendidikan ► KANDUNGAN KURIKULUM . Matlamat seperti meningkatkan penglibatan murid yg tinggi serta peningkatan kemahiran berfikir secara kritis & kreatif dlm proses P&P. kasih sayang & kesempurnaan kendiri.Pendidikan moral. sentimen. prinsip-prinsip dalam FPK. 36. Komponen-komponen utama yg menjadi fokus dlm KBSR Manusia & Persekitarannya •Nilai kerohanian & sikap Perkembangan Individu •Nilai humanistik & sikap Persekitaran •Kesenian •Cth mata pelajaran: •Rekreasi Pendidikan rohani.membesar).Memperoleh kemahiran asas.pendidikan yang 1.

► Aktviti tambahan kokurikulum seperti kelab komputer. Isu-isu berkaitan ► Satu dilema yang dihadapi oleh guru KBSR ialah tidak berpeluang berkursus untuk membina bahan pengajaran yang sesuai dengan program KBSR. 48.bakat. nombor serta abjad dan menggunakannya dalam tulisan mereka. ► UPSR untuk murid-murid tahun 6 wajib diduduki. 42. Peranan guru KBSR ► Olehdemikian peranan guru KBSR sangat mencabar di mana beliau terpaksa. +. matematik dan sains wajib untuk murid-murid tahun 4-6. Terbahagi kepada dua fasa Fasa I Fasa II ► Untuk tahun 1-3 ► Kemahiran 3M diperkukuhkan ► kemahiran asas 3M iaitu ► Penekanan penguasaan membaca. CIRI-CIRI UTAMA KBSR i. CIRI-CIRI UTAMA KBSR ► Murid-murid diberikan perhatian secara individu dan kemahiran bahasa mereka dipantau dengan teliti oleh guru. Juga membenarkan Guru murid memahami persekitaran mereka KBSR Mensimulasikan aktiviti.Aktiviti yang Mengajar murid-murid membolehkan mencari maklumat Pelajar memperolehi sendiri kemahiran berfikir 46.Kemahiran Hidup. ► Selepas 1988.sains.kemahiran asas dengan jujur dalam kehidupan seharian. Kajian Tempatan. 44.kemampuan Tiga Bidang Asas dalam alam mental & kesediaan sekitarnya murid-murid. Peranan Guru dalam Pelaksanaan KBSR -memastikan dapat Fasilitator dalam berkesan untuk proses P&P murid-murid serta membentuk Mengajar murid-murid persekitaran yang menyelesaikan masalah kondusif untuk yang akan membantu pembelajaran mereka menghadapi Peranan dunia sebenar. Struktur KBSR ► Murid mesti mencapai kemahiran dalam tiga bidang asas iaitu. ► Belajar pengiraan asas dan kemahiran matematik.Muzik. dan ÷ 41. komunikasi Perkembangan individu sesuai dengan.Pendidikan Moral.Pendidikan Jasmani.KBSR dikaji semula dengan satu objektif iaitu pengaplikasian kemahiran. menulis dan kemahiran untuk pemikiran mengira. 43. ► Matapelajaran KBSR. matematik.Ko-kurikulum ► Muridmurid diberi peluang mempelajari kemahiran bahasa dan berkomunikasi dalam Bahasa malaysia. ► Alam dan Manusia dibahagikan .bakat. -.Lukisan.minat Manusia . x. Komponen KBSR 45. ► Guru juga mementingkan pengajaran matapelajaran Bahasa Inggeris dan sekolah juga menyediakan program pengayaan Inggeris yang khas. Pengubahsuai Sukatan pelajaran KBSR ► Dilakukan pada tahun 1982 di 305 buah sekolah secara terhad di Malaysia. keperluan.40. komunikasi khasnya logik dan ► murid diajar mendengar dan memahami isu-isu sosial mengenal pasti simbol-simbol semasa. CIRI-CIRI UTAMA KBSR ► Guna bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar untuk semua mata pelajaran kecuali Bahasa Inggeris. ► Oleh itu latihan yang komprehensif perlu disediakan untuk guru KBSR dapat menghasilkan aktiviti P&P yang sesuai. Mempunyai kerja-kerja Mengajar kanak-kanak ramai pentadbiran dan 1 guru : 45-50 murid kokurikulum selain tugasan mengajar Tertekan-sentiasa berada dibawah tekanan untuk menyediakan bukti tentang cara-cara P&P yang betul 47.

menulis & mengira serta memperoleh ilmu pengetahuan yg cukup sesuai dgn peringkat umur & perkembangan diri mereka. ► dan meningkatkan kemampuan intelek termasuk pemikiran r kemahiran saintifik dan . Menyusun semula kemahiran belajar daripada yang paling asas kepada yang paling kompleks mengikut topik vi. ukuran panjang dan berat viii. 54. Aktiviti ► Adakah perkembangan kurikulum (KBSR) berdasarkan model-model kurikulum yang dibincang? ► Kemukakan contoh-contoh kurikulum formal dan kurikulum tersirat di sekolah rendah ► Jelaskan bagaimana individu.ukuran dan sukatan 49. 53. Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 Rendah mulai Januari 2003 x. Mengulang kaji sukatan bagi setiap mata pelajaran vii. Sains dan semua M/P teknikal bagi Tahun 1 sekolah rendah. masyarakat. o Draf baru sukatan Tahun 1 disediakan pada November 1992 dan kemudian dilaksanakan pada Disember 1994. program KBSR disemak semula untuk melihat kekuatan dan kelemahannya. ► Utk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh yg akan membenarkannya utk beroperasi dgn efisien dlm struktur sistem sosial negara. Penggunaan BI dalam pengajaran Matematik. M/P Alam dan Manusia dibahagikan kepada dua M/P. ► Utk murid menguasai Bahasa Melayu dgn memuas sesuaikan dgn kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan & bahasa rasmi negara. iaitu pendidikan yg seimbang & berlandaskan prinsip-prinsip dlm Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Penerapan nilai dalam P&P iv. o Selepas tahun 1988. negara dan faktor sarwajagat mempengaruhi pembentukan kurikulum KBSR ► Analisis ciri-ciri utama KBSR dalam kontek FPK ► Huraikan peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum KBSR sesuai dengan era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Program KBSR memulakan percubaannya pada tahun 1982 sementara KBSM dilaksanakan berperingkatperingkat mulai tahun 1988. ► Amalan Perdagangan diterapkan dalam tajuk wang. Mengintegrasi penyelesaian masalah dan arithmatik perniagaan ke dalam topik berkaitan seperti wang.iaitu membaca. o Akibatnya. KBSR yang dikenal sebagai Kurikulum Baru Sekolah Rendah telah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah untuk mencerminkan matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020. iaitu M/P Sains dan Kajian Tempatan ix. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam P&P Sains dan Matematik 52. Objektif KBSR ► Supaya murid dapat menguasai kemahiran asas. Matlamat KBSR ► Dibentuk berlandaskan konsep pendidikan umum. Penguasaan dan aplikasi kemahiran asas dalam aktiviti harian v.kepada Sains dan Kajian Tempatan. globalisasi dan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). BSR Antara perubahan besar dalam KBSR ialah: iii.

► Dlm fasa 2.(Pusat Perkembangan Kurikulum. xi. kemahiran-kemahiran ini akan diperkukuhkan. semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mereka mengikut peringkat-peringkat perkembangan aspek intelek. KH. kemahiran-kemahiran asas seperti membaca.Memperoleh kemahiran membaca. rohani dan fizikal. 2.3 KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR) ► Matlamat KBSR Matlamat pendidikan sekolah rendah adlah untuk memastikan perkembangan keseluruhan potensi individu secara seimbang dan bersepadu yang termasuk aspek intelek. ► Fasa 1=Tahun1 hingga 3 ► Fasa 2=Tahun 4 hingga 6 ► Dlm fasa 1. PM. Ciri-ciri Utama KBSR ► Dibahagikan kpd 2 fasa. melafaz dan memahami makna ayat-ayat dalam AlMengu 55. MT & SC juga adalah wajib utk murid-murid tahun ke-4 & atas. darab & bahagi. minat. viii. Struktur KBSR ► Murid mesti mencapai kemahiran dlm 3 bidang asas: (a)bidang komunikasi. 1997) ► Prinsip-prinsip KBSR v. SC. bertukar pendapat dan kerjasama dalam kalangan murid. PJ. menulis dan mengira). bakat & kemampuan mental serta kesediaan murid-murid. emosi dan fizikal untuk menghasilkan individu yang seimbang dan berharmoni dengan piawai moral yang tinggi. dlm kurikulum yg baru ini. Murid di peringkat sekolah rendah lazimnya lebih mudah memperoleh ilmu dan kemahiran melalui aktiviti pembelajaran di bilik darjah berbanding dengan pengalaman hidup mereka. tolak. ► Mata pelajaran lain yg diajar dlm program KBSR =MT. ► Murid-murid diajar utk mendengar. ► Murid-murid perlu duduk utk Ujian Penilaian Sekolah Rendah(UPSR)dlm tahun 6. Sambung… ► Murid-murid diberikan peluang utk mempelajari kemahiran bahasa & utk berkomunikasi dlm BM. Muzik. Penguasaan 3M (membaca. menyebut & mengenal pasti simbol-simbol nombor serta abjad & menggunakan semua nombor & abjad ini dlm tulisan mereka. persekitaran & ugama utk membentuk individuindividu yg mempunyai perkembangan yg seimbang. 56. Justeru itu. ► Guru mementingkan pengajaran mata pelajaran BI & sekolah juga menyediakan program pengayaan Inggeris yg khas. ► Aktiviti tambahan ko-kurikulum =kelab komputer. vii. 59. ► Oleh itu. Penilaian perlu diintergrasikan dalam semua aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah. Penekanan pada nilai (nilai merentas kurikulum). ► Program KBSR juga menggunakan BM sebagai bahasa pengantar kecuali utk mata pelajaran BI. x. Aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel. ► Penekanan dlm fasa 2=penggunaan kemahiran utk pemikiran & komunikasi khasnya dlm penaakulan logik & memahami isuisu sosial semasa. rohani. . ► Mereka diberikan perhatian individu & kemahiran bahasa mereka dipantau dgn teliti oleh guru. Sambung… ► Mereka juga diajar pengiraan yg asas & kemahiran matematik seperti campur. 58. 57. (b)bidang manusia dlm alam sekelilingnya. Suasana kondusif di sekolah adalah untuk menyediakan peluang dan menggalakkan iteraksi sosial. KT & Kokurikulum. menulis & mengira diajar kpd murid-murid. PS. pengalaman murid dikaitkan dgn unsur-unsur Tuhan. ix. (c)bidang perkembangan individu sesuai dgn keperluan. Aktiviti bilik darjah harus membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas yang diperlukan. vi.

PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM KBSR/KBSM menghargai FPK dan matlamat pendidikan o Mentafsir sukatan o Memindahkan matlamat. ► Guru juga mesti membenarkan muridmurid utk memahami persekitaran mereka.kurikulum selain drpd tugasan mengajar. ► c) sentiasa berada d bawah tekanan ibu bapa utk menyediakan bukti tentang cara-cara pengajaran & penilaian yg betul.cara utk menyelesaikan masalah-masalah yg akan membantu mereka utk menghadapi dunia sebenarnya. ► Guru juga mesti mengajar muridmuridnya utk mencari maklumat sendiri. ► Oleh yg demikian. 63. Peranan Guru Dlm Pelaksanaan KBSR ► Peranan guru yg paling penting dlm KBSR ialah sebagai seorang fasilitator dlm proses P&P. Pengubahsuaian Sukatan Pelajaran KBSR ► Perubahan baru dlm KBSR telah dilaksanakan secara terhad pada tahun 1982 di 305 buah sekolah rendah di Malaysia. isi kandungan dan pengalaman pembelajaran untuk mencapai hasil yang diinginkan o Berdasarkan keputusan o Mendapat maklum balas untuk pengubahsuaian . ukuran & sukatan sementara Alam & Manusia dibahagikan kpd sains & Kajian Tempatan. di mana beliau terpaksa: ► a) mengajar kanak-kanak yg ramai pada nisbah 1 guru kpd 45 hingga 50 murid. ► Guru KBSR mesti memastikan yg dia dapat membuat bimbingan pendidikan yg berkesan utk murid-muridnya serta membentuk satu persekitaran fizikal & mental yg kondusif utk pembelajaran. keperluan (murid. ► Guru KBSR juga perlu mensimulasikan aktiviti-aktiviti yg akan menyebabkan murid-murid memperolehi kemahiran berfikir. program KBSR dikaji semula & ditukar kpd kurikulum bersepadu sekolah rendah (KBSR) dgn satu objektif yg baru iaitu pengaplikasian kemahiran-kemahiran asas dgn jujur & betul dlm kehidupan seharian. Bahasa merentasi ubah penekanan diberikan kurikulum kpd aspek-aspek Pemulihan Patriotisme merentasi & pengayaan kurikulum Strategi P&P Penilaian yg berpusatkan berterusan murid 61. peranan guru KBSR sangat mencabar. persekitaran) o Sumber yang a keputusan o Mendapat maklum balas untuk pengubahsuaian 65. 62. objektif dan Mengatur aktiviti-aktiviti pengajaran untuk murid dengan cara yang sesuai bagi memudahkan pembelajaran o Pemilihan strategi pengajaran. bahan. ► Amalan Perdagangan diterapkan melalui tajuk wang. ► Guru juga mesti mengajar murid-muridnya cara. ► b) mempunyai kerja-kerja pentadbiran & ko. Sambung… Kemahiran berfikir Sains & teknologi Nilai merentasi merentasi kurikulum kurikulum Prinsip mudah Dlm pelaksanaan KBSR.60. ► Selepas 1988.

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) ► KBSM telah diperkenalkan dlm tahun 1980 oleh kerajaan utk membentuk satu kurikulum yg kukuh utk sekolah-sekolah menengah di Malaysia. Komponen KBSM ► Organisasi terhadap kandungan sukatan pelajaran KBSM merangkumi komponen-komponen seperti yg ditunjukkan di bawah: -Matematik & Bahasa -Pendidikan Agama & Moral -Sosial -Saintifik -Komponen Komunikasi -Komponen manusia -Penyuburan Diri KBSM -Alam Sekitar . ► Program KBSM merupakan kesinambungan drpd KBSR yg berasaskan pengiraan & kemahiran 3M iaitu membaca. Ciri-ciri KBSM ► Mementingkan pembelajaran sepanjang hayat & unsur-unsur JERI. memodifikasi dan melaksanakan kurikulum. menulis & mengira. RUMUSAN ► Kurikulum ialah rancangan untuk pembelajaran. Jasmani & aktiviti-aktiiviti kokurikulum. ► Ia diperkenalkan utk mata pelajaran bahasa dlm tahun 1988. 73. serta memperkembangkan pemikiran & penaakulan. merancang. emosi. b)Bidang manusia & Alam Sekeliling yg merangkumi Agama.Bahasa Melayu Merentasi Kurikulum . Sambung… ► Satu lagi objektif KBSM ialah utk memenuhi keperluan para murid supaya berkemampuan utk menghadapi cabaran hidup & dapat menandingi individu dari negara-negara lain.kandungan KBSM juga diolah melalui 3 bidang utama: a)Bidang komunikasi yg merangkumi mata pelajaran Bahasa & MT. Perkembangan kurikulum ialah proses yang nilainya diterjemah dan disusun ke dalam pengalaman pembelajaran. penekanan diberikan kpd pendekatan yg bersepadu dlm kurikulum. ko-kurikulum & budaya sekolah. ► Memberi penekanan kpd kemahiran menyelesaikan masalah dlm semua aspek kehidupan. seimbang & bersepadu & ia meliputi aspek-aspek intelek. 70. 72. ► Penguasaan Bahasa Melayu juga dipentingkan. ► b) Matlamat ini selari dgn kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Moral. & jasmani bagi melahirkan insan yg seimbang. ► Pakej KBSM menggunakan pakej ilmu pengetahuan/disiplin yg sedia ada. ► Membolehkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran-kemahiran berinteraksi dlm semua situasi hidup. 69. 71. ► Guru-guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum. ► Seperti KBSR. Peranan mereka termasuk menginterpretasi. Struktur KBSM ► Dlm melaksanakan KBSM. 68. ► Utk mengembangkan kemahiran teknologi. harmonis & berakhlak mulia. Sains & Kemasyarakatan. Objektif KBSM ► Utk mencapai pendidikan seumur hidup di mana rancangan KBSM akan membekalkan ilmu pengetahuan kpd orang ramai. Matlamat ► Matlamat program KBSM ialah seperti berikut: ► a) Matlamat KBSM sama dgn KBSR iaitu utk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. ► Ia juga mementingkan penekanan terhadap penerapan & penghayatan nilai-nilai murni. ► Program ini juga selaras dgn dasar-dasar kerajaan & keperluan negara utk memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yg terdiri drpd pelbagai kaum.67. ► Kemudian ia telah diperkenalkan utk semua mata pelajaran pada tahun 1989. pemikiran kreatif serta pengetahuan mengenai pengurusan masa & etika supaya palajar dapat memainkan peranan yg sewajarnya dlm proses pendidikan. rohani. c)Bidang Perkembangan Diri yg merangkumi mata pelajaran Pendidikan Seni. Semua rancangan mengandungi visi yang mentakrifkan nilai sosial dan struktur yang diterjemah ke dalam pengalaman. 74.

► Kerajaan Malaysia juga telah memanjangkan sistem pendidikan wajib drpd 9 tahun kpd 11 tahun. ► Trend terkini dlm KBSM ialah pengenalan mata pelajaran Sains dlm tahun 1 & kurikulum diubahsuai semula secara berperingkat drpd tahun 2003 utk menghasilkan pekerja-pekerja berilmu sejajar dgn keperluan negara. ► Bermula pada Januari 2003. ► (ii)kemahiran semasa yg dimiliki oleh murid. murid-murid meneruskan pengajian mereka sama ada dlm aliran sains @ sastera di sekolah menengah harian. ► (iii)objektif pelajaran ► (iv)penggabungjalinan antara kemahiran @ mata pelajaran yg berlainan. guru mesti menghargai & mempromosikan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara.kaedah yg lebih inovatif dlm P&P. objektif & isi kandungannya. sekolah berasrama penuh/agama berdasarkan minat & kecenderungan mereka. 82. ► Selepas PMR. rancangan kerja penggal. ► Akibat perubahan-perubahan ini. Pembelajaran kontekstual Pembelajaran akses kendiri Kecedasan pelbagai Pembelajaran cara belajar Cara-cara Kemahiran mengajar dlm generik pembestarian pendidikan Penerapan niai-nilai murni Pembelajaran masteri Pembelajaran konstruktivis Kemahiran berfikir 78. penutup & aktiviti susulan. 76. mata pelajaran Matematik. penentuan langkah-langkah pengajaran & peruntukan masa. 2. Justeru. guru perlu mengambil kira aspek-aspek yg berikut: ► (i)Isi pelajaran – pemilihan & pemeringkatan isi pelajaran. ► (ii)kemahiran & strategi pengajaran -pembelajaran & penerapan nilai yg akan dilakukan. ► a) Dlm penyediaan sebuah persediaan mengajar. rancangan kerja mingguan & rancangan kerja harian. 79. guru perlu mengambil kira aspek-aspek berikut: ► (i)pengetahuan sedia ada murid-murid. ► Sebagai seorang pengurus kurikulum yg efektif. 81. . Peranan guru dlm pelaksanaan KBSM 1. guru perlu mengajar melalui cara-cara yg berikut dlm pembestarian pendidikan: 77. rasional. -penggunaan sumber-sumber yg sesuai dgn kebolehan murid. tingkatan 1 & tingkatan 6 bawah diajar dlm BI. Pengubahsuaian Sukatan Pelajaran KBSM ► KBSM telah disemak semula pada 1990 utk memenuhi tuntutan perkembangan dunia pendidikan masa kini seperti mana yg dihasratkan oleh Wawasan 2020. guru mesti mempunyai tanggungjawab utk menyediakan rancangan kerja tahunan. ► (v)sumber P&P. ► Peperiksaan umum sekolah menengah juga telah disemak semula. ► b) Dlm penyampaian kurikulum.75. guru mesti melaksanakan semua aspek komponen persediaan mengajar. 80. Sains & semua mata pelajaran teknikal tahun 1. penyampaian. Peranan guru sebagai pengurus kurikulum adalah seperti berikut: ► a) Pentafsiran kurikulum ► Guru perlu menganalisis kurikulum dgn meneliti aspek-aspek falsafah. globalisasi & ledakan teknologi maklumat serta komunikasi. ► Konsep sekolah bestari telah diperkenalkan pada pertengahan tahun 1990an di mana 90 buah sekolah telah dijadikan sekolah pelopor utk mencuba proses pembestarian pendidikan ini. ► Trend terkini dlm KBSM ialah memfokus lebih kpd penggunaan sains & teknologi maklumat serta penggunaan kaedah. ► b) Perancangan Kurikulum ► Sebagai seorang pengurus yg berkesan.

83. ► d) Dlm aspek aktiviti susulan. ► (ii)mendapatkan maklum balas drpd pelajar-pelajar mengenai pengajarannya sebelum membuat pengubahsuaian dlm persediaan mengajar yg seterusnya. maklum balas & pengubahsuaian. c) Dlm aspek penutup. guru perlu mengambil kira aspek-aspek berikut: ► (i)merancang aktiviti-aktiviti susulan seperti pemulihan & pengayaan. 84. guru harus membuat perancangan utk: (i)Jenis & cara penutup (ii)Aktiviti susulan (iii)Penilaian objektif pelajaran (iv)rumusan/kesimpulan (v)Pengubahsuaian (vi)Perancangan penilaian utk pelaksanaan kurikulum. .

berasal daripada Switzerland. Ada beberapa aktiviti yang membantu kanak-kanak memperolehi konsep-konsep awal matematik iaitu aktiviti padanan (matching). Contohnya apabila sesuatu objek menyentuh bibirnya. kanak-kanak mempelajari matematik melalui kegiatan seharian tertentu. Daripada kajian dan pemerhatiannya. Manakala susunan aturan adalah kegiatan meletakkan perkara sepanjang satu barisan. penjenisan (sorting). Ini bererti wujud satu atur cara genetis semula jadi dalam diri bayi untuk menyerapkan kewujudan sesuatu objek. Gagne dan Dienes. maklumat dalam ingatan bayi semakin bertambah selaras dengan peningkatan fizikalnya daripada seorang bayi ke dunia kanak-kanak seterusnya menjadi dewasa. Bayi yang baru lahir mewarisi berbagai-bagai bentuk gerakan pantulan. Menurut Mohd Daud Hamzah (1996). Bruner. Padanan ialah kegiatan memilih sifat tertentu dan membuat perbandingan. pra-operasi (2–7 tahun). dan susunan aturan (ordering). reguan (pairing). bayi terus menghisap objek tersebut tanpa perlu diajar kepadanya. .Manusia mula belajar sejak dari peringkat bayi lagi. merupakan ahli psikologi yang banyak menyumbang kepada pemahaman bagaimana kanak-kanak belajar. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza dan berubah melalui empat peringkat iaitu peringkat deria motor (0–2 tahun). TEORI PIAGET Teori ini diperkenalkan oleh Jean Piaget. Hari demi hari. Maklumat-maklumat yang diterima akan dipecah-pecahkan menjadi pengetahuan dan memperkembangkan keupayaan kognitifnya. Walau bagaimanapun. Reguan merupakan kegiatan menyatakan keselarian objek-objek secara satu lawan satu. usia ini tidak tetap kerana ia mengikut kemampuan pelajar itu sendiri. Antaranya ialah Teori Piaget. operasi konkrit (7–11 tahun) dan operasi formal (11 tahun ke dewasa). Penjenisan pula adalah kegiatan memilih sifat umum di kalangan bentuk-bentuk. terdapat beberapa teori daripada pakar-pakar pembelajaran bagaimana kanak-kanak mempelajari matematik dan jenis matematik yang boleh dipelajari pada peringkat yang berbeza dalam perkembangan kognitifnya. Walau bagaimanapun.

TEORI BRUNER Jerome Bruner. 1996) iaitu: #1: Teorem Pembinaan Cara yang paling berkesan bagi kanak-kanak mempelajari konsep. Bruner bersetuju dengan Piaget bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah melalui peringkat-peringkat tertentu. “ Piagetian theory kindled my intense enjoyment of children and deep respect for their capabilities. Walau bagaimanapun. Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi idea-idea antara kanak-kanak tersebut dengan kawan-kawan sejawatannya penting untuk perkembangan mental. pada tahun 1963 mereka berjaya membina empat teorem pembelajaran matematik ( Mok Soon Sang. Menurut kajian dan pemerhatian yang telah dibuat oleh Bruner dan pembantunya. alat bantuan mengajar dapat membantu murid-murid memahami konsep matematik. Paiget berpendapat bahawa asas pada semua pembelajaran ialah aktiviti kanak-kanak itu sendiri.” Sebagai seorang guru matematik sekolah rendah. Bruner lebih menegaskan pembelajaran secara penemuan iaitu mengolah apa yang diketahui pelajar itu kepada satu corak dalam keadaan baru (lebih kepada prinsip konstruktivisme). prinsip atau hukum matematik ialah membina perwakilan dan menjalankan aktiviti yang konkrit.Menurut Jere Confrey (1999). Ketika usia sebegini kanak-kanak hanya boleh memahami konsep matematik melalui pengalaman konkrit. proses pengajaran dan falsafah pendidikan. Kenney. . Oleh itu. kita harus memberi tumpuan terhadap perkembangan kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit. seorang ahli psikologi yang terkenal telah banyak menyumbang dalam penulisan teori pembelajaran.

kemahiran. prinsip dan kemahiran matematik hendaklah dikaitkan dengan konsep.#2: Teorem Tatatanda Tatatanda matematik yang diperkenalkan harus mengikut perkembangan kognitif murid tersebut. #3: Teorem Kontras dan Variasi Konsep yang diterangkan kepada murid harus berbeza dan pelbagai supaya murid dapat membezakan konsep-konsep matematik tersebut. #4: Teorem Perhubungan Setiap konsep. . Teori pembelajaran Gagne berbeza dengan Teori Piaget dan Bruner. konsep dan prinsip. Menurut Gagne. terdapat empat kategori yang harus dipelajari oleh kanak-kanak dalam matematik iaitu fakta. prinsip dan kemahiran matematik yang lain. seorang professor dan ahli psikologi yang telah banyak membuat penyelidikan mengenai fasa dalam rangkaian pembelajaran dan jenis pembelajaran matematik. TEORI GAGNE Robert M. Bruner percaya bahawa kanak-kanak lebih dimotivasikan oleh masalah yang menarik yang tidak mampu diselesaikan oleh mereka dengan mudah seandainya tidak menguasai isi kandungan mata pelajaran dan kemahiran tertentu. Selain daripada kajian tersebut. Gagne.

mencari ciri-ciri. pelajar menggunakan konsep dan prinsip-prinsip matematik yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah yang belum pernah dialami. pembelajaran melalui pembezaan dan sebagainya. peringkat yang tertinggi dalam pembelajaran ialah penyelesaian masalah. Menurut Gagne. Gagne's Theory Robert Gagne's theory of instruction is comprised of three principles: taxonomy of learning outcomes. Dienes.Gagne asserts that specific learning conditions critically influence the learning outcomes. permainan berstruktur. Teori Dienes mengariskan beberapa prinsip bagaimana kanak-kanak mempelajari matematik iaitu: #1: Prinsip Konstruktiviti . ahli psikologi dan pendidik. Pada peringkat ini. pembelajaran melalui rantaian. TEORI DIENES Professor Zolton P. special care must be given to the external conditions during instruction. Beliau telah merancang satu sistem yang berkesan untuk pengajaran matematik untuk menjadikan matematik lebih mudah dan berminat untuk mempelajari. perwakilan gambar. Antaranya ialah pembelajaran melalui isyarat. perwakilan simbol dan akhirnya formalisasi. conditions of learning. pernah memberi banyak sumbangan dalam teori pembelajaran. known as the nine events of instruction. seorang ahli matematik. pembelajaran tindak balas rangsangan.Gagne mempunyai hierarki pembelajaran. Mengikut Dienes konsep matematik boleh dipelajari melalui enam peringkat iaitu permainan bebas. and nine events of instruction. In addition.

kanak-kanak belajar berinteraksi dan beraktiviti sesama mereka untuk mengembangkan minda mereka secara semulajadi. .Pelajar haruslah memahami konsep sebelum memahaminya dengan analisa yang logik. Klik untuk mendapatkan keterangan lanjut. #3: Prinsip Dinamik Kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui pendedahan dan eksperimen untuk membentuk satu konsep. Penggunaan permainan matematik sebagai alat bantuan mengajar juga adalah salah satu elemen yang memperkembangkan kurikulum pembelajaran matematik di sekolah rendah. Dengan menggunakan kad yang dimainkan dalam kumpulan kecil. #2: Prinsip Perubahan Perspeptual Kanak-kanak didedahkan pelbagai keadaan supaya dapat memaksimakan konsep Matematik. Permainan matematik menggunakan kad adalah salah satu daripada alat bantuan mengajar yang dapat membantu murid-murid sekolah rendah memahami konsep matematik sambil bermain. My Rummy . Hal ini selaras dengan teori yang ditekankan oleh Paiget.permainan matematik menggunakan kad.

bermakna dan berguna! KESIMPULAN . Secara kesimpulannya. Dalam pendekatan konstruktivisme ini. persekitaran pembelajaran berpusatkan kanak-kanak menjadi asas yang penting dan guru bertindak sebagai fasilitator. Secara tidak langsung. Konstruktisvisme merupakan satu teori mengenai pengetahuan dan pembelajaran yang menarik minat. Selain daripada itu. Apabila kanakkanak bekerjasama. Di samping itu. Kanak-kanak juga didorong untuk mengemukakan idea dan teori bagi menyelesaikan masalah. Gagne dan Dienes kita dapat melihat ia ada kaitan dengan konsep konstruktivisme. mencabar. Ini bermakna pengetahuan boleh dianggap sebagai koleksi konsep-konsep dan tindakantindakan berguna berpandukan kepada keadaan dan masa yang diperlukan. :: Download Permainan My Rummy di sini :: My Rummy menjanjikan pembelajaran matematik yang seronok. kanak-kanak belajar matematik melalui pengalaman dan pengamatan sesuatu perkara. kanak-kanak juga dapat meningkatkan pemikiran dengan menghasilkan konsep baru. kanakkanak tersebut dapat membina pengetahuan baru hasil daripada pembelajaran secara kendiri. kanak-kanak biasanya akan diajar dengan menggunakan benda-benda konkrit supaya mereka memperolehi pengalaman yang akan digunakan untuk dikaitkan dengan pembelajaran matematik yang dipelajari akan datang. Dalam pendidikan matematik. Bruner. Pembinaan pengetahuan tersebut boleh dihasilkan melalui permainan dan eksperimentasi di samping pembelajaran koperatif. mereka berkongsi dalam proses pembinaan idea. memotivasikan serta memudahkan pemahaman pelajar. konstruktivisme menyarankan kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif berdasarkan pengetahuan sedia ada kanak-kanak tersebut.KANAK-KANAK BELAJAR MATEMATIK Setelah melihat teori-teori yang digariskan oleh Piaget.

Menurut pandangan konstruktivime. guru juga harus bersedia dengan pelbagai kaedah pengajaran supaya dapat membuka minda kanak-kanak tentang keindahan dan kepentingan pendidikan matematik dalam kehidupan seharian. Sesungguhnya. lebih banyak kaunter untuk addend kedua. Seharusnya kanak-kanak belajar melalui pengalaman dan membentuk ilmu pengetahuan berdasarkan permainan dan eksperimen dan tidak bergantung sepenuhnya dengan guru. Matlamat pendidikan matematik adalah untuk melahirkan warga yang bukan sahaja berupaya untuk mengaplikasikan apa yang mereka telah pelajari dalam situasi dunia sebenar tetapi juga berupaya menyelesaikan masalah yang belum pernah mereka temui sebelum ini. seseorang itu perlu meletakkan kaunter untuk addend yang pertama. Dengan menonton mereka. Contoh-contoh khusus dari bilik darjah menggambarkan keperluan ini. kanak-kanak perlu didedahkan dengan pembelajaran secara konstruktivisme dan koperatif. Guru Perlu Ilmu Lebih Bagaimana Kanak-kanak Belajar Matematik Guru perlu banyak pengetahuan saintifik tentang bagaimana kanak-kanak belajar matematik sebagai pakar perubatan tentang sebab-sebab penyakit. Menurut kaedah ini. Melalui konsep konstruktivisme ianya mungkin akan sedikit sebanyak membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pendidikan matematik masa kini. termasuk tiga yang telah keluar. Peraturan ini berfungsi untuk kanak-kanak yang sudah tahu selain daripada itu adalah menyertai dua set yang tak berkait. Selain daripada itu. saya mendapati bahawa mereka meletakkan tiga kaunter untuk addend yang pertama dan kemudian empat untuk addend kedua. program penyediaan guru mesti berubah. Guru juga berperanan untuk membimbing kanak-kanak untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Guru hanyalah seorang fasilitator yang akan memantau perkembangan kanak-kanak dalam mempelajari sesuatu konsep. Walau . Kesilapan keputusan seperti ini terlalu awal mengajar peraturan untuk diikuti. dan mengira semua mereka untuk mendapatkan jawapan.Kanak-kanak itu ibarat bekas yang kosong dan guru berperanan untuk memenuhkan bekas tersebut dengan ilmu pengetahuan. Saya pernah tertanya-tanya mengapa sesetengah penggred pertama mendapat jawapan yang seperti 3 + 4 = 4. Disebabkan keperluan ini. kanak-kanak membina pengetahuan barunya dengan sendiri dengan menyesuaikan pengetahuan sedia ada.

dan mengira semua mereka sekali lagi ("1-2-3-4-lima-67").bagaimanapun. mereka memberikan pengiraan-semua. Saya berharap bahawa hari itu akan datang apabila guru masuk ke bilik darjah dan orang-orang yang ada di dalam kelas mempunyai banyak pengetahuan saintifik tentang bagaimana kanak-kanak belajar matematik sebagai pakar perubatan tentang sebabsebab penyakit. yang amat sukar untuk kanak-kanak untuk membuat dan yang tidak boleh diajar melalui amalan dan hafalan. atau buat. program-program penyediaan guru mestilah berubah. Untuk menambah dua nombor. Mengira-semua merujuk kepada menyelesaikan 3 + 4 dengan mengira tiga kaunter. Apabila guru-guru mempelajari teori Piaget dan mengulangi penyelidikan yang disebutkan di atas. Apabila Kanak-kanak Belajar Matematik Best . dan Kamii 2000). Satu lagi contoh mengenakan peraturan yang sama ada diperlukan atau pramatang mengajar mengira kanak-kanak yang mengira-semua. Apabila anakanak muda tidak boleh berfikir secara serentak kira-kira keseluruhan dan dua bahagian." Dengan penyelidikan saintifik direplika di seluruh dunia. dan ia menyebabkan kesilapan bagi orang-orang yang tidak dibina. Belajar penyelidikan membawa guru-guru untuk memahami tambahan yang melibatkan hubungan sebahagian-seluruh. Apabila kanakkanak yang telah dibina oleh logik mereka cukup untuk membuat hubungan seluruh sebahagian daripada menghitung-on. sebaliknya. kanak-kanak berkata "4-5 6-7. sama seperti bayi berputus asa merangkak apabila mereka boleh berjalan. Dalam menghitung-on. mereka mengira semua dengan menukar kedua-dua "tiga" dan "four" ke dalam orang-orang yang. logik dan konsep nombor dari dalam dan bukannya belajar mereka dengan internalization dari persekitaran (Piaget 1971. peraturan ini adalah diperlukan bagi orang-orang yang telah dibina logik ini. Piaget menunjukkan bahawa semua kanakkanak membina." sebagai contoh) untuk membuat keseluruhan yang lebih tinggi ("tujuh") di mana keseluruhannya sebelum ini menjadi dua bahagian. Piaget dan Szeminska 1965. maka empat kaunter lain. Inhelder dan Piaget 1964. mereka dapat memahami mengapa sesetengah penggred pertama tidak boleh dikira-on. Membuat mereka mengira-on berbahaya apabila mereka tidak boleh membuat hubungan sebahagian-seluruh mental yang perlu untuk mengira-on. kanak-kanak mesti meletakkan dua keseluruhannya bersama-sama ("tiga" dan "four. Untuk mencapai wawasan ini.

Mengambil tangan mereka dalam anda dan mengesan angka yang besar membantu sangat. iaitu apabila mereka menggunakan matematik untuk menyelesaikan masalah sebenar. kanak-kanak tidak sedar bahawa mereka yang mengamalkan pembelajaran. Pertama." atau "Billy. mereka mungkin mempunyai masalah yang dibuktikan dengan menterbalikkan angka. dengan nombor. Permainan ini adalah sangat membantu jika ada langkah mundur sebagai "hukuman" dalam permainan. Gunakan permukaan yang besar. Pastikan anak anda betul boleh menulis angka. perbendaharaan kata dan banyak lain-lain kemahiran literasi. Dominoes aktiviti matematik yang baik kerana. yang melibatkan melambung dadu atau berputar keputusan itu dalam beberapa langkah-langkah di seluruh papan. yang hampir . Gunakan aktiviti ini sebagai pelbagai cara yang anda boleh. Memang benar bahawa kanak-kanak belajar daripada benda-benda yang mereka tertarik Bahawa Pokemon cerita atau buku Harry Potter. Ini juga boleh benar untuk kanak-kanak dengan masalah pembelajaran. Katakanlah angka seperti yang anda mengesan dengan dia. Biarkan anak anda mendapat "kaki" bentuk.?" Kemahiran ini adalah penting untuk memahami kedua-dua tambahan dan penolakan. anda akan memberikan ayah anda lima kuku?" Ini akan memberikan anak-anak peluang untuk dikira dalam suasana yang realistik dan melihat berulang-ulang kali. tahu sejauh mana anak anda berturutan boleh mengira. Permainan Lembaga. Kanak-kanak mengamalkan asas-asas dalam cara dunia sebenar. Cuba melakukannya dengan mata kanak-kanak anda ditutup. Gunakan nombor dengan cara yang praktikal di sekitar rumah. Anda juga boleh membenarkan anak anda membuat permainan sendiri dengan menggunakan lembaran besar kertas pembinaan. cara terbaik untuk membangunkan kefahaman matematik berurutan.. dan rata. selain permainan.Kanak-kanak belajar dengan lebih baik matematik apabila mereka berbuat demikian dalam "dunia sebenar" situasi. membantu membangunkan kefahaman. Dan. "Apa nombor datang selepas?" dan "Apa nombor datang sejurus sebelum. Sebelum dan selepas permainan. Malah apabila kanak-kanak boleh mengira secara berurutan. "Susie. membantu untuk memahami matematik.. Kemudian bertanya. sejak permainan yang menyeronokkan. membawa tiga garpu ke meja sila. bahawa angka dalam masalah di sekolah mewakili kuantiti sebenar. Itulah sebabnya mengapa permainan matematik adalah satu kaedah yang sangat baik untuk kanakkanak belajar matematik.

di handprints . dan kemudian boleh membuat perlawanan yang betul. Setiap rumah seharusnya mempunyai satu dinding yang digunakan untuk mengesan pertumbuhan. Dia boleh menyimpan carta. . Kesedaran di kiri dan kanan juga memberi kesan kebalikan surat juga. Jika kebalikan angka terus. Kemudian. Kanak-kanak melihat titik. dia boleh memikirkan total oleh menghitung lima. Bermain permainan seperti "Loobie-Loo" yang memerlukan bergerak sebelah badan atau yang lain. Perkara yang sama boleh dilakukan dengan tumbuh-tumbuhan. Ini boleh permainan keluarga jika syaratsyarat yang melibatkan kanak-kanak lain yang memuaskan. dan kanak-kanak boleh merakam mata dengan menggunakan gaya kelompok empat lurus (tegak) baris dengan kelima berjalan menyerong. Ibu dan ayah mungkin memainkan permainan. Beri beban anak anda peluang untuk menganggar ruang. untuk menentukan pertumbuhan harian. Terdapat banyak tumbuhan mentol yang tumbuh dengan cepat di dalam periuk atau jar. dll. Soalan boleh diungkap supaya bilangan panjang adalah faktor yang kritikal. Letakkan pemerintah di sebelah bekas dan biarkan anak anda merekodkan jumlah pertumbuhan setiap hari. secara lisan boleh nama mereka. paces. "Berapa kali pemerintah ini akan pergi ke seluruh jadual yang? Anda rasa dan saya akan meneka. jejak langkah. Mengukur anak anda dengan kerap dan tarikh setiap penyertaan secara langsung di dinding. Mengukur dinding. Terdapat apa-apa bilangan aktiviti-aktiviti yang kanak-kanak boleh lakukan di rumah win memerlukan tallying. Bilangan sebenar inci atau kaki tidak kritikal. Menyimpan skor permainan yang dimainkan di rumah. sebagai contoh. dengan bantuan anda.sama nombor (dalam bentuk mudah permainan) diperlukan." Anda boleh mengamalkan menganggarkan jarak di seluruh bilik atau sehingga dinding. Biarlah dia lihat berapa banyak dia telah berkembang sebagai anda mengukur dia tiap-tiap bulan atau tiap-tiap tiga bulan. membantu anak anda dengan pemahaman Of "kiri" dan "betul" pada badan sendiri. Sebagai contoh. Kemudian kami akan mengukur. "Berapa lama kamu mengira jadual yang?" Kemudian ia boleh diukur dengan pemerintah atau kayu pengukur.

kalkulator dan komputer) untuk membantu menyelesaikan masalah.Mengapa penting untuk anak-anak saya belajar matematik? Kemahiran matematik adalah penting untuk kejayaan seorang kanak-kanak di sekolah dan dalam kehidupan seharian. memahami matematik membolehkan kita untuk: * Menguruskan masa dan wang. mengira berapa banyak masa kita perlukan untuk ke tempat kerja. * Menerangkan bagaimana kita menyelesaikan masalah dan mengapa kami membuat keputusan yang tertentu. * Dalam kehidupan seharian kita. Matematik pemahaman juga membina keyakinan dan membuka pintu kepada pelbagai pilihan kerjaya. * Berfikir mengenai apa yang mereka sedang mencari. * Memahami corak dalam dunia di sekeliling kita dan membuat ramalan berdasarkan pola (misalnya. * Menyelesaikan masalah dan membuat keputusan bunyi. * Penggunaan teknologi (contohnya. dan mengendalikan situasi harian yang melibatkan nombor (sebagai contoh. . meramalkan corak lalu lintas untuk membuat keputusan mengenai masa yang terbaik untuk perjalanan). dan berapa banyak wang yang makanan akan kos). berapa banyak makanan kita perlu untuk memberi makan keluarga kami. Bagaimana anak saya akan mempelajari matematik? Kanak-kanak belajar matematik terbaik melalui aktiviti-aktiviti yang menggalakkan mereka untuk: * Meneroka.

Pengukuran. * User positif tentang kebolehan matematik anda sendiri. * Biarkan anak anda tahu bahawa anda berfikir matematik adalah penting dan menyeronokkan. atau lembar. Nama-nama lima lembar: Sense Nombor dan Numerasi.* Menyelesaikan masalah yang menggunakan maklumat yang mereka telah berkumpul diri mereka sendiri. dan Pengurusan Data dan Kebarangkalian. * Point daripada cara-cara di mana ahli keluarga yang berbeza menggunakan matematik dalam pekerjaan mereka. Mereka belajar bahawa mungkin terdapat lebih daripada satu cara untuk menyelesaikan masalah dan lebih daripada satu jawapan. Cuba elakkan berkata "Saya tidak pernah baik di matematik" atau "Saya tidak suka matematik". Mereka juga belajar untuk meluahkan diri mereka dengan jelas kerana mereka menjelaskan penyelesaian mereka. * Menjelaskan bagaimana mereka mencapai penyelesaian mereka. Bahagian yang penting dalam pembelajaran matematik adalah belajar bagaimana untuk menyelesaikan masalah. kanak-kanak mempelajari konsep dan kemahiran yang dikenal pasti bagi setiap gred dalam kurikulum matematik Ontario dalam lima bidang utama. Aktiviti-aktiviti di dalam panduan ini adalah yang berkaitan dengan lembar yang berbeza kurikulum. matematik. Dengan menggunakan objek isi rumah biasa (seperti mengukur cawan dan sudu di dapur) dan memerhatikan peristiwa setiap hari (seperti corak cuaca selama seminggu). mereka boleh "melihat" idea-idea yang diajar. Kanak-kanak belajar dengan mudah apabila mereka boleh menyambung konsep dan prosedur matematik untuk pengalaman mereka sendiri. Kanak-kanak digalakkan untuk menggunakan percubaan dan kesilapan untuk membangunkan keupayaan mereka untuk sebab dan untuk mempelajari bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Di sekolah. Apakah tips yang saya boleh gunakan untuk membantu anak saya? * Positif tentang matematik! * Biarkan anak anda tahu bahawa semua orang boleh belajar matematik. Geometri dan Sense Spatial. Anda akan melihat nama-nama ini lembar pada kad laporan anak anda. . corak dan Algebra.

(Bercakap tentang idea-idea mereka dan bagaimana mereka mencapai penyelesaian yang membantu kanak-kanak belajar sebab matematik. Jika anak anda seolah-olah hairan. dan berkongsi dalam keghairahan apabila dia menyelesaikan masalah atau memahami sesuatu untuk kali pertama. * Merawat kesilapan sebagai peluang untuk membantu anak anda belajar sesuatu yang baru. Mereka boleh memberi tumpuan kepada arahan atau masa. tanya apa dia berfikir. * Jangan biar anak-anak anda apabila dia membuat usaha. mengukur bahan-bahan.* Galakkan anak anda untuk menjadi masalah jika masalah nampaknya sukar. apabila melakukan matematik dengan anak anda. * Di samping itu kepada alat-alat matematik.) * Cadangkan bahawa anak anda bertindak keluar masalah untuk menyelesaikannya. . * Termasuk anak anda dalam aktiviti-aktiviti harian yang melibatkan matematik . gunakan objek isi rumah berguna. * Permainan dan teka-teki dengan anak anda yang melibatkan matematik. seperti cawan mengukur dan bekas pelbagai bentuk dan saiz. Galakkan anak anda untuk memberi penerangan * Apabila kanak-kanak anda cuba untuk menyelesaikan masalah. Minta anak anda menunjukkan bagaimana beliau sampai kepada kesimpulan dengan melukis gambar-gambar dan objek bergerak serta dengan menggunakan perkataan-perkataan. seperti pemerintah dan kalkulator. sorting. minta kepadanya untuk memberitahu anda apa yang tidak masuk akal. logik dan pertimbangan.membuat pembelian. Membuat sebahagian matematik hari anak anda. * Galakkan anak anda untuk memberitahu atau menunjukkan kepada anda bagaimana dia menggunakan matematik dalam kehidupan seharian. * Adakah masalah matematik dengan anak anda untuk bersenang-senang. atau menganggarkan. * Point untuk anak anda banyak cara di mana matematik digunakan dalam aktiviti harian. mengira pinggan dan perkakas untuk makan malam.

mendarab. dengan menggunakan gambar benda-benda yang menarik untuk mengira dan menambah. dan kita mempunyai hanya dua. Memahami Nombor Nombor-nombor itu digunakan untuk menggambarkan kuantiti. yang membuat belajar untuk mengira kedua-dua ke hadapan dan ke belakang . tolak. Berapa banyak sarung bantal yang saya perlukan untuk mencuci?" "Dua tetamu datang untuk makan malam dengan kami. dan membahagikan. dan bahagi. Bilang ke hadapan dan ke belakang dari tempat permulaan yang berbeza. dan telefon. Bantuan kiraan anak anda dengan mengarahkan dan menggerakkan objek seperti yang anda katakan setiap nombor dengan kuat. seperti "Satu. Setiap budaya mempunyai kira lagu. Memahami nombor dan tahu bagaimana untuk menggabungkan mereka untuk menyelesaikan masalah membantu kita dalam semua bidang matematik. Spot nombor di dalam buku-buku dan surat khabar. Gunakan barang-barang isi rumah untuk mengamalkan menambah. Berapa banyak plat kita perlu?" . Dua. Sing mengira lagu-lagu dan membaca buku mengira. strap Kasut Saya" dan "Sepuluh Monkeys Little".Apakah aktiviti matematik yang boleh saya lakukan dengan anak saya? 1. menolak. ketuhar gelombang mikro. Mengira buku juga menangkap imaginasi kanak-kanak. Menunjukkan bagaimana nombor digunakan pada set televisyen. peralatan dapur. dan item pakaian kerana mereka datang daripada pengering. "Kita perlu enam tomato untuk membuat sos kami untuk makan malam. Galakkan anak anda untuk memberitahu anda bila-bila masa dia menemui satu cara baru di mana nombor digunakan. Minta anak anda untuk membantu anda menyelesaikan masalah nombor setiap hari. Berapa banyak lagi lakukan kita perlu membeli?" "Anda mempunyai dua bantal di dalam bilik anda dan kakak anda mempunyai dua bantal di dalam biliknya. darab. Cari pelbagai cara di mana nombor-nombor itu digunakan di dalam dan di luar rumah anda.yang menyeronokkan untuk kanak-kanak. Cari nombor tersebut pada tanda-tanda di kawasan kejiranan anda. Count semua! Count mainan. dan tambah. untuk mengira. Membawa anak anda pada "memburu nombor" di rumah atau kejiranan anda.

15 + 3). Make up permainan yang menggunakan dadu dan daun terup. Anggarkan berapa banyak beg susu keluarga anda perlu selama seminggu. Main permainan ke belakang untuk mengamalkan tolak. Bersama-sama. pengiraan langkah-langkah seperti yang anda pergi. Main "Kalkulator Broken". panjang. Cuba membaling dadu dan menambah atau mendarab nombor yang datang. jumlah yang mereka memegang. Anggarkan masa yang diperlukan untuk perjalanan. 2. Minta anak anda cuba mengira ke belakang daripada 10. serta kawasan yang mereka meliputi. atau bahkan 100. kemudian berjalan dengan anak anda untuk mengetahui berapa banyak yang sebenarnya. Minta anak anda mencari objek yang lebih panjang atau lebih pendek daripada kasut atau tali atau pemerintah. mengira 2. seperti 100. Memahami Pengukuran Kami menggunakan ukuran untuk menentukan ketinggian. Mengisi bekas yang berbeza dengan pasir dalam kotak pasir atau dengan air di dalam bilik mandi. dan 5. Pada akhir minggu. satu untuk menentukan nombor permulaan dan satu lagi untuk menentukan selang mengira. dan melihat bekas yang memegang lebih banyak dan yang memegang kurang. Membangunkan keupayaan untuk menganggar dan untuk mengukur secara tepat mengambil masa dan amalan.Amalkan "skip perhitungan". Tanyalah anak anda sejauh mana dia boleh dikira sebanyak 10-an. Item mengukur yang ditemui di sekitar rumah. Kita mengukur masa dan wang. gunakan kasut untuk mengukur panjang tikar lantai. Roll dua dadu. dan ciri-ciri lain. Jika perjalanan dijangka mengambil masa 25 minit. 20.2. Tanya soalan-soalan lain yang menggunakan "kunci yang berbeza" patah. . mengira bilangan beg anda yang sebenarnya digunakan di. Tanpa itu. Berpura-pura bahawa nombor 8 pada kalkulator rosak. Anggaran semua! Anggarkan bilangan langkah-langkah dari pintu depan ke tepi halaman anda. Bersama-sama. dan lebar objek. Tambah total sehingga anda mencapai beberapa sasaran. bagaimana anda boleh membuat 18 bilangan muncul di skrin? (Contoh jawapan: 20 .

Ambil kotak bijirin atau tin sayur-sayuran dari almari dan mempunyai anak anda selaras mereka dari tertinggi terpendek." Membina struktur yang menggunakan blok atau kotak lama. Tanyalah anak anda untuk memeriksa masa pada jam apabila dia pergi ke sekolah. dan pergerakan adalah penting dalam banyak situasi kerja. . Rekod pada kalendar masa aktiviti kegemaran anak anda lawan-fromhome.apabila anda terpaksa meninggalkan? Minta anak anda menghitung bilangan bintang dia boleh menarik pada minit. Bercakap mengenai masa. Berapa banyak beberapa sen yang anda perlukan untuk berdagang nikel? uang receh? 3. minta anak anda untuk melihat rekod itu dan melihat bagaimana suhu memberi kesan kepada mereka aktiviti-aktiviti." "Ambil kotak bijirin yang terbesar daripada almari. Bersama-sama. mengenal pasti sesuatu dengan bentuk dan saiz mereka: "Pas saya kiub gula. seperti pembinaan dan reka bentuk. Kenal pasti bentuk dan saiz. Menyimpan rekod suhu harian di luar dan aktiviti-aktiviti luar anak anda. Perdagangan jumlah wang yang sama. melihat masa program televisyen kanak-kanak anda mahu menonton. arah. Termasuk anak anda dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan ukuran. Apabila bermain dengan anak anda. dan pergi tidur. Bandingkan dan mengatur barang-barang isi rumah. Tanya jika jumlah yang lebih atau kurang daripada anak anda fikir ia akan. Menjadi biasa dengan bentuk dan hubungan ruang dalam persekitaran mereka akan membantu kanak-kanak memahami prinsip-prinsip geometri dalam gred kemudian. Minta anak anda mengukur bahan-bahan dalam resipi. saiz. atau panjang rak buku yang anda merancang untuk membina. Selepas beberapa minggu. kedudukan. makan makan. Tanyalah anak anda yang membentuk timbunan dengan mudah. dan mengapa. Bincangkan keperluan untuk membina asas yang kukuh. Memahami Geometri Keupayaan untuk mengenal pasti dan menerangkan bentuk. serta dalam membuat dan memahami seni.

Main "Saya pengintip". Minta anak anda mencari bulatan seberapa banyak. "Aku ada melihat sesuatu yang bulat." "Aku ada melihat sesuatu yang kelihatan seperti kon." Minta anak anda untuk melukis gambar jalan. segi empat. . Memahami corak membantu menyediakan kanak-kanak untuk kajian algebra dalam gred kemudian. Keupayaan untuk mengenal pasti corak membantu kita untuk membuat ramalan berdasarkan pemerhatian kami. seperti silinder. segi tiga dan segi empat tepat seperti yang dia boleh ada di rumah atau di luar. bandar atau. Memahami Corak Kami mendapati corak dalam alam semula jadi. melalui. atas. Menunjukkan bahawa tanda-tanda jalan yang datang dalam bentuk yang berlainan dan pop boleh. bawah." "Aku ada melihat sesuatu yang segi empat tepat. ke bawah. Kami juga mendapati mereka dalam nombor. Go on "memburu bentuk". cari bentuk yang berlainan. Cari corak dalam buku cerita dan lagu-lagu. 4. sfera. Corak adalah di tengah-tengah matematik. dan kesusasteraan. seni. Buku-buku dan lagu kanak-kanak banyak mengulangi baris atau petikan-petikan di dalam cara yang boleh diramal. dan di atas. muzik. Bercakap tentang di mana rumah anda dalam berhubung dengan rumah jiran atau kedai sudut. membenarkan kanak-kanak untuk mengenal dan meramalkan corak.Hide mainan dan menggunakan bahasa arah untuk membantu anak anda menemuinya. Menggunakan kata-kata arah dan frasa seperti di sebelah dan di sebelah kanan. kejiranan. Beri petunjuk yang menggunakan perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan seperti ke atas. Lakukan perkara yang sama dengan objek threedimensional seperti kiub. kon. dan silinder. antara.

naik. Memahami dan menguruskan data Setiap hari kita dibentangkan dengan jumlah maklumat yang besar. . Memburu corak di sekitar rumah anda dan kawasan kejiranan anda. dan mentafsir data pada usia muda akan membantu kanak-kanak membangunkan keupayaan untuk menguruskan maklumat dan membuat keputusan bunyi pada masa akan datang. Perhatikan corak yang anda lihat apabila anda melihat ke atas dan ke bawah. Memilih nombor yang mengandungi 2 atau 7. naik. 5. Letakkan baris sudu yang menunjuk ke arah yang berbeza dalam corak tertentu (. di seberang. mainan. dipijak). Belajar untuk mengumpul.Buat corak menggunakan badan anda. kemudian membuat variasi pola bersama-sama. menyusun. dan di antara pokokpokok dan bunga di taman. Gunakan barang-barang isi rumah untuk membuat dan melanjutkan corak. naik. Anak anda akan mendapati corak pakaian. tepuk. 11 hingga 20 di baris kedua. dan sebagainya). Tulis nombor 1-100 dalam barisan 10 (1 hingga 10 pada baris pertama. dalam kertas dinding. turun. Galakkan anak anda untuk menggambarkan corak dijumpai. kebanyakannya melibatkan nombor. jubin. Bertepuk dan dipijak dengan kaki anda di urutan tertentu (bertepuk tangan. atau menyerong. Mengajar tarian kanakkanak mudah anda yang termasuk langkah-langkah dan pergerakan yang berulang-ulang. Terokai corak yang dicipta oleh nombor. turun) dan minta anak anda untuk melanjutkan corak. Cuba untuk mengenal pasti ciri-ciri pola yang berulang-ulang. anak anda mengulangi urutan yang sama.

perkara-perkara yang anda lakukan kadang-kadang. Bincangkan mengapa anda tidak pernah melakukan beberapa perkara (berenang luar pada bulan Januari). minuman di salah satu rak. membuat graf gambar yang menunjukkan berapa banyak hari yang cerah. dan perkara-perkara yang kamu tidak melakukannya. Buat graf cuaca. Galakkan anak anda untuk menyusun barang-barang rumah yang lain . oren. Adakah ia berkemungkinan bahawa babi akan terbang melalui tingkap dapur? Di manakah saya boleh mendapatkan bantuan? . Tanyalah anak anda jika ia mungkin hujan pada hari ini. Tanya berapa banyak lagi satu jenis buah-buahan yang dimakan daripada yang lain.Barangan isi rumah Susun. pisang. sayur-sayuran bersama-sama. anak anda mengira beberapa keping setiap jenis buah-buahan yang dimakan. hari mendung dan hari hujan pada bulan itu. duit syiling dengan denominasi. Apakah buah-buahan-kurangnya kegemaran keluarga anda bahawa bulan? Bercakap tentang kemungkinan peristiwa. Papar anak anda bagaimana anda menyusun barangan makanan di dalam peti sejuk . Pada akhir bulan. Pada akhir bulan.bersama-sama buah-buahan. dan buah-buahan lain keluarga anda makan setiap hari. Buat carta makanan. perasa yang lain.krayon dengan peralatan makan warna. Dapatkan anak anda melukis gambar perkara keluarga anda tidak sering. Apabila anak anda tidies up mainan atau pakaian. Buat carta untuk merekod bilangan epal. mengikut jenis atau bentuk. Mempunyai gambar-gambar menarik perhatian anak anda pada kalendar untuk rekod cuaca setiap hari. membincangkan item mana yang patut pergi bersama-sama dan mengapa.

dan bagaimana anda boleh menyokong kanak-kanak anda dalam mencapai * Strategi yang anda boleh gunakan untuk membantu anak anda dalam bidang yang dia mendapati sukar * Aktiviti-aktiviti untuk bekerja di rumah dengan anak anda * Sumber-sumber lain. Ahli matematik mencari pola[1][2].Ramai orang sanggup untuk menyokong anda dalam membantu anak anda belajar matematik. membawa kepada peningkatan yang sangat besar dalam penemuan matematik yang kekal berterusan sehingga hari ini[6]. matematik berevolusi dari pembilangan. maka ia tidak pasti. antara yang terkenal ialah karya Euclid. Matematik kemudiannya terus berkembang. dan terdapat juga banyak sumber yang ada. Terdapat percanggahan pendapat samada objek matematik seperti nombor wujud secara semula jadi. Elemen. Dengan penggunaan pengabstrakan dan penaakulan logik. Ahli matematik Benjamin Peirce menggelar matematik sebagai "sains yang memberi kesimpulan yang sewajarnya"[4]. ia tidak merujuk kepada realiti"[5]. struktur. di India pada kurun pertama masihi dan di dunia Islam pada kurun ke-8 masihi. . dan menghasilkan fakta dengan deduksi rapi dari aksiom dan definisi yang dipilih dengan baik[3]. dan kajian sistematik terhadap bentuk dan pergerakan objek fizikal. * Guru Anak Anda * Guru anak anda boleh memberikan nasihat tentang membantu anak anda dengan matematik. Hujah yang rapi mula wujud dalam Matematik Yunani. ataupun hasil ciptaan manusia. dan selagi ia pasti. memformulasikan konjektur yang baru. sehingga kemunculan Zaman Pembaharuan. dan laman web MAKSUD MATEMATIK Matematik ialah satu bidang ilmu yang mengkaji kuantiti. pengukuran. seperti buku-buku. contohnya di China pada kurun ke-3 sebelum masihi. Albert Einstein sebaliknya menyatakan "selagi hukum matematik itu merujuk kepada realiti. apabila penciptaan matematik berinteraksi dengan penemuan saintifik yang baru. Berikut adalah beberapa topik yang anda boleh berbincang dengan guru: * Tahap anak anda prestasi dalam matematik * Matlamat anak anda berusaha ke arah dalam matematik. permainan. Matematik gunaan telah wujud dalam aktiviti seharian manusia sejak kewujudan rekod bertulis. ruang dan perubahan. pengiraan.

Kata adjektifnya adalah μαθηματικός (mathēmatikós). yang bermaksud mempelajari. perubatan dan sains sosial. menimba.[8] Dalam bahasa Inggeris. tanpa aplikasi ke dalam bidang yang lain. Bentuk jamak yang jelas di dalam bahasa Inggeris. dan ia didatangi untuk menjurus kepada makna yang lebih sempit dan lebih teknikal bermaksud "bidang matematik". yang maksudnya lebih bermaksud mathematikal. dan ia bermaksud secara kasar sebagai "semua benda adalah matematik". satu cabang matematik yang mengkaji aplikasi ilmu matematik ke dalam bidang lain. satu cabang matematik yang khusus untuk bidangnya sahaja. walaupun dalam zaman klasik. Ianya biasa dipendekkan kepada math dalam kawasan America Utara yang berbahasa Inggeris dan maths di tempat lain.Matematik digunakan di seluruh dunia sebagai alat penting di dalam pelbagai bidang. Matematik gunaan. atau dipelajari. bagaimanapun. sains. termasuklah sains semula jadi. berpatah balik kepada kata jamak neuter Latin mathematica (Cicero). dalam bahasa Latin ars mathematica. Etimologi Perkataan "matematik" dipinjam daripada perkataan bahasa inggeris iaitu "mathematics" sebenarnya berasal dari Yunani μάθημα (máthēma). kejuruteraan. Ahli matematik juga terlibat dalam matematik tulen. berhubung dengan pembelajaran. bermaksud seni matematik. kata noun mathematics mengambil bentuk perkataan singular. memberi inspirasi dan memanfaatkan penemuan matematik yang baru dan kadangkala menjadi pencetus kepada pembangunan disiplin matematik yang baru sepenuhnya seperti statistik dan teori permainan. [sunting] Sejarah Rencana utama: Sejarah Matematik . Dalam perkara tertentu. seperti juga bahasa Perancis bentuk jamak les mathématiques (dan bentuk ambilan singular yang kurang digunakan la mathématique). walaupun aplikasi yang praktikal untuk apa yang bermula sebagai matematik tulen sering ditemu. berdasarkan kepada perkataan jamak Yunani τα μαθηματικά (ta mathēmatiká). yang telah digunakan oleh Aristotle. μαθηματικὴ τέχνη (mathēmatikḗ tékhnē).

dicatatkan oleh orang Mesir purba. penolakan. tahun. dan angka bertulis pertama yang diketahui. Terdapat banyak jenis sistem angka terawal. Angka direkodkan dalam pelbagai sistem seperti kayu pengira ataupun untaian bersimpul yang dikenali sebagai quipu yang digunakan oleh orang Inca.hari. Proses evolusi matematik boleh dilihat sebagai satu penambahan berterusan siri-siri pengabstrakan. Tamadun Lembah Indus telah membangunkan sistem perpuluhan moden yang pertama. pendaraban dan pembahagian). Pengabstrakan pertama yang dikongsi oleh banyak haiwan. atau satu pengembangan isi. yang digunakan oleh Inca untuk merekodkan nombor. contohnya kesedaran yang dua epal dan dua oren mempunyai satu persamaan.[10] dan diikuti dengan kebolehan aritmetik permulaan seperti ( penambahan. termasuk konsep kosong. Selain pengetahuan membilang objek fizikal.[9] berkemungkinan adalah nombor. manusia prasejarah juga mengetahui bagaimana untuk membilang kuantiti abstrak seperti masa . .Sebuah quipu. musim.

9 juta. pengukuran tanah. '"Jumlah kertas kerja dan buku yang ada dalam pangkalan data Mathematical Reviews sejak 1940 (tahun pertama operasi MR) adalah melebihi 1.Angka Maya Matematik pada mulanya digunakan dalam perdagangan. Ilmu ini menjadi semakin maju selepas 3000SM apabila orang Babylon dan Mesir Purba mula menggunakan aritmetik. Menurut Mikhail B. dalam Bulletin of the American Mathematical Society isu Januari 2006. di mana terdapat limitasi yang jelas tentang kemahiran tertentu pada peringkat-peringkat yang tertentu. Semenjak itu. Ada pendapat mengatakan bahawa faktor-faktor lain seperti penggunaan bahasa dan keadaan persekitaran memainkan peranan dalam mempengaruhi limitasi kanak-kanak untuk melakukan beberapa kemahiran. ilmu matematik berkembang dengan pesat dan terdapat juga interaksi yang bermanfaat antara matematik dan sains yang memberikan faedah kepada keduanya. termasuklah kemahiran dalam pengiraan. Mengikut kajian oleh Ginsburg -1977. Majoriti besar hasil kerja dalam pangkalan data ini mengandungi teorem matematik yang baru dan bukti-buktinya PERKEMBANGAN MATEMATIK KANAK-KANAK Perkembangan pemikiran matematik kanak-kanak berlaku secara berperingkat-peringkat. dan lebih 75 ribu item ditambah ke dalam pangkalan data setiap tahun. Sevryuk. Ilmu awal dalam bidang matematik juga memainkan peranan dalam bagaimana seseorang membina dan memperolehi ilmu matematik pada masa hadapan.[11] Pengkajian matematik secara sistematik telah dimulakan oleh orang Yunani Purba antara tahun 600 dan 300SM. algebra asas dan geometri untuk cukai dan lain-lain pengiraan kewangan. Penemuanpenemuan terbaru dalam matematik berlaku sepanjang sejarah manusia dan proses in berterusan sehingga hari ini. pembinaan dan astronomi. corak tenunan dan lukisan dan untuk merekodkan masa. mencadangkan bahawa pemikiran informal tentang matematik telah wujud dalam kanak- .

tidak kira budaya. Sebenarnya . TV dan permainan mereka. kanakkanak daripada beberapa latarbelakang yang berbeza memperolehi pemikiran melalui proses yang sama. termasuk mereka yang berasal daripada keluarga yang miskin. Pengetahuan informal yang mereka bawa ini akan mempengaruhi bagaimana mereka belajar dan memahami matematik formal yang mereka akan pelajari di peringkat sekolah secara formal. melalui bukunya "Thought and Language"(1968). melibatkan kebolehan mengetahui sesuatu tanpa berfikir. Kebanyakan masyarakat. walau bagaimanapun tidak bermakna pemikiran dan perkembangan kanak-kanak adalah seiras tetapi ia menunjukkan corak perkembangan pemikiran yang sama. rakan. melibatkan emosi. Apa yang dimaksudkan dengan Konstrukivisme? . kebanyakan kanak-kanak. Kanakkanak prasekolah ini secara amnya belajar konsep-konsep informal dari ahli keluarga. Pengetahuan ini adalah sistem yang spontan. mengandung bahan-bahan yang didefinisikan secara konvensional dan dipersetujui serta diorganisasi secara jelas. disusun mengikut peraturan yang tertentu.Kanak-kanak perlu membina atau mengkonstruk pengetahuan mereka sendiri. Salah satu bentuk "kearifan sosial" ini adalah dalam bentuk pendidikan formal matematik. kanak-kanak yang telah pun mempunyai pemikiran yang "berfungsi" tentang matematik pada peringkat umur antara 5 ke 7 tahun. Beliau juga menyatakan bahawa tidak kira bagaimana kemahiran. tidak ternyata secara jelas dan sangat berkait dengan kejadian dalam kehidupan mereka. Sekolah adalah adalah sesuatu institusi yang dibangunkan untuk mengajar dan menilai kanak kanak ke atas "kearifan sosial". Ini. simbol atau konsep matematik diajar di sekolah seseorang kanak-kanak akan mentafsirkan dan cuba menggunakan kemahiran yang formal ini berdasarkan pengetahuaan matematik informal yang sedia ada pada mereka Beberapa kajian daripada pakar matematik menunjukkan bahawa perkembangan kebolehan informal dalam matematik mempunyai persamaan. datang ke pra-sekolah dengan sedikit kemahiran. Matematik formal adalah apa yang dimaksudkan dengan "sistem saintifik" seperti yang dinyatakan oleh Vygotsky.kanak sejak sangat awal lagi. Bentuk formal matematik yang diajar dalam sekolah adalah dalam bentuk tulisan. Kesimpulannya. bangsa dan kelas sosial. Cara ini akan menolong kanak-kanak memahami dan menggunakan kemahiran matematik dalam konteks bilik darjah dan di luar bilik darjah. Semua kanak-kanak dapat mengembangkan kebolehan asas dalam pemikiran tentang matematik.

sikap dan matlamat pelajar yang terlibat. Makna yang telah dibentuk tidak semestinya membawa kepercayaan. Pelajar mempunyai matlamat dan boleh mengawal pembelajaran mereka sendiri. Pelajar mempunyai kebolehan dari segi kognisi dalam mengadaptasikan diri dan mengubahsuaikan pengetahuan yang diperolehi dalam membina sesuatu pengetahuan yang baru. beliau berpendapat sebagai satu peralatan kognisi pelajar. beliau menyatakan ia berdasarkan kepada sesuatu yang telah disiasat dan ditemui.konstruktivisme boleh dinyatakan sebagai sesuatu proses di mana seseorang membina kefahamannya sendiri terhadap sesuatu ilmu yang telah dipersembahkan kepadanya dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan lepas yang adaptasikan olehnya. 1985) 1.Konstrukivisme bermaksud kita mengalami sesuatu yang baru melalui proses dalaman atau internal yang berdasarkan kepada pengalaman lalu. pengetahuan matematik formal tidak boleh dipaksa ke atas kanak-kanak tetapi perlu dipersembahkan kepada kanak-kanak dalam bentuk yang menolong kanak-kanak itu mecipta sesuatu yang menjadi kepunyaannya. Berbeza pula dengan pendapat Resnick. 2. 5. Ia juga melibatkan pengorganisasian semula idea-idea. memeriksa dan membina semula idea dan hipotesis. Mengikut cadangan Piaget. . Proses pembelajaran bukan sesuatu yang pasif. 3. Antara penyesuaian yang digunakan adalah dalam mengadaptasikan konsep konstruktivisme dalam bilik darjah mereka adalah dengan : •membina konteks dalam menerangkan sesuatu konsep atau simbol di dalam darjah. Proses konstruktif melibatkan hubungan antara ilmu atau pengalaman lepas dengan proses membentuk. Pembelajaran melibatkan pembinaan ilmu melalui pengalaman dengan persekitaran fizikal melalui interaksi sosial. Pelajar tidak dianggap sebagai tin kosong yang perlu diisikan dengan pengetahuan yang disalurkan dari guru-guru di sekolah. Berdasarkan pendapat Sanders. Output pembelajaran tidak sahaja bergantung kepada persekitaran pembelajaran tetapi pengalaman. Faktor-faktor penting yang perlu diambilkira dalam persekitaran konstruktivisme adalah : ( Oleh Driver dan Bell. Kajian yang tersebut di atas menekankan akan perlunya membawa konsep konstrutivism dalam bilik darjah di sekolah-sekolah. 6. 4.

soal selidik. kepentingan :- 1. temu bual. Susulan itu. Noraini bt Idris Kajian ini bertujuan mengkaji semula kurikulum Perkembangan Pra Matematik dan Pemikiran Logik PERMATA dan membina modul pengajaran dan pembelajaran berasaskan kurikulum yang dibentuk. dan analisis dokumen.•mengkaitkan pengalaman dan pengetahuan yang ada pada kanak-kanak dengan konsep yang diperkenalkan kepada mereka • menekankan penggunaan konsep itu dalam kehidupan seharian. Setelah kurikulum luar negara dianalisis. Data diperolehi secara pemerhatian.Mengubah suai kurikulum Perkembangan Pa Matematik dan Pemikiran Logik PERMATA . ia dibandingkan dengan kurikulum PERMATA sedia ada. kurikulum Perkembangan Pra Matematik dan Pemikiran Logik dan modul pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dibina bagi meningkatkan lagi kualiti pengajaran guru PERMATA.dengan mengunakan peralatan seperti objek yang dapat Pembinaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik PERMATA Pembinaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik PERMATA Prof dr.

3. khususnya dalam pra sekolah .Meningkatkan khazanah/koleksi bahan berkaitan pengajaran dan pembelajaran matematik.Memberi panduan kepada guru PERMATA melaksanakan pengajaran dan pembelajaran matematik dengan lebih efektif.2.Membina modul pengajaran adn pembelajaran berasaskan kurikulum matematik PERMATA yang diubah suai 4.

Pelajar mempunyai matlamat dan boleh mengawal pembelajaran mereka sendiri. Noraini bt Idris Kajian ini bertujuan mengkaji semula kurikulum Perkembangan Pra Matematik dan Pemikiran Logik PERMATA dan membina modul pengajaran dan pembelajaran berasaskan kurikulum yang dibentuk. Proses pembelajaran bukan sesuatu yang pasif. soal selidik. 4. •mengkaitkan pengalaman dan pengetahuan yang ada pada kanak-kanak dengan konsep yang diperkenalkan kepada mereka • menekankan penggunaan konsep itu dalam kehidupan seharian. 2. 5.ditemui. Faktor-faktor penting yang perlu diambilkira dalam persekitaran konstruktivisme adalah : ( Oleh Driver dan Bell. temu bual. 3.dengan mengunakan peralatan seperti objek yang dapat Pembinaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik PERMATA Pembinaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik PERMATA Prof dr. Antara penyesuaian yang digunakan adalah dalam mengadaptasikan konsep konstruktivisme dalam bilik darjah mereka adalah dengan : •membina konteks dalam menerangkan sesuatu konsep atau simbol di dalam darjah. . Pembelajaran melibatkan pembinaan ilmu melalui pengalaman dengan persekitaran fizikal melalui interaksi sosial. sikap dan matlamat pelajar yang terlibat.konstruktivisme boleh dinyatakan sebagai sesuatu proses di mana seseorang membina kefahamannya sendiri terhadap sesuatu ilmu yang telah dipersembahkan kepadanya dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan lepas yang adaptasikan olehnya. memeriksa dan membina semula idea dan hipotesis. Makna yang telah dibentuk tidak semestinya membawa kepercayaan. Proses konstruktif melibatkan hubungan antara ilmu atau pengalaman lepas dengan proses membentuk. Output pembelajaran tidak sahaja bergantung kepada persekitaran pembelajaran tetapi pengalaman. Ia juga melibatkan pengorganisasian semula idea-idea. dan analisis dokumen. Data diperolehi secara pemerhatian. 6. 1985) 1.

Setelah kurikulum luar negara dianalisis.Mengubah suai kurikulum Perkembangan Pa Matematik dan Pemikiran Logik PERMATA 2. Susulan itu. ia dibandingkan dengan kurikulum PERMATA sedia ada. kepentingan :1. 3. khususnya dalam pra sekolah . kurikulum Perkembangan Pra Matematik dan Pemikiran Logik dan modul pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dibina bagi meningkatkan lagi kualiti pengajaran guru PERMATA.Memberi panduan kepada guru PERMATA melaksanakan pengajaran dan pembelajaran matematik dengan lebih efektif.Meningkatkan khazanah/koleksi bahan berkaitan pengajaran dan pembelajaran matematik.Membina modul pengajaran adn pembelajaran berasaskan kurikulum matematik PERMATA yang diubah suai 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->