http://smkbp.com/index.

php/muaturun-bahan/50-bahan/166-elaun-dan-kemudahan-ppp-dan-anggotasokongan-kpm

Elaun dan Kemudahan PPP dan Anggota Sokongan KPM
Written by Administrator Wednesday, 28 January 2009 10:18 Elaun dan Kemudahan Untuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Anggota Sokongan Di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia

Bil 1

Jenis Elaun Dan Kemudahan Elaun Ketua Warden dan Warden Asrama

Kelayakan/Syarat Dibayar kepada guruguru yang dilantik sebagai Ketua Warden Asrama

Kadar Dan Tarikh Kuatkuasa Ketua Warden Asrama @ RM280.00 Warden Asrama @ RM240.00 01 April 1997

Rujukan Surat Pekeliling Kewangan dan Akaun Bil. 1/1982 Bertarikh 14 Mei 1982 Surat Pekeliling Kewangan Bil.6/95 Bertarikh 16 Mac 1995 SPP KPM Bil.3/1997 Bertarikh 22 Julai 1997

2

Elaun Guru Kelas Bahasa Ibunda *

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mengajar mata pelajaran Bahasa Tamil dan Bahasa Cina Penolong Perkhidmatan Pendidikan yang mengajar mata pelajaran Bahasa Tamil dan Bahasa Cina

RM60.00 sejam (PPPS) RM50.00 sejam (PPLD) 01 Julai 2001 RM120.00 Sebulan RM60.00 Sebulan 01 November 2002

Surat Pekeliling Kewangan Bil.2/1987 Surat Pekeliling Kewangan Bil.4/2001

3

Elaun Tanggungjawaw (ETJ)*

Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil.3/1990 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil.3/1993 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil.3/2002

Guru-guru yang mengajar di kelas percantuman di sekolah biasa.3(15) Bertarikh 13 Mac 1989 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. Pendidikan Khas. PPP di Bahagian Pendidikan Guru/Maktab Perguruan Pensyarah di Maktab Perguruan Lembaga Peperiksaan PPP di Unit Teknik dan Vokasional.00 sebulan 01 April 2003 JPA(S)63/17/Klt.18(47) Bertarikh 21 Jun 2000       . JPA(S)256/21/3 Klt. bidang kejuruteraan dan ketukangan yang 1 Januari 1992 bertugas di tempat berikut :   PPP di BPTV. 2/2003   5 Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) Dibayar kepada PPP 10% daripada gaji yang terlibat dengan pokok PPPLD. 1/2001 Bertarikh 10 Mac 2001 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. Guru-guru yang mengajar di Sekolah Pendidikan Khas. PPPS dan PPPLD di SMT/SMV.6(28) Bertarikh 20 Julai 1994 JPA(S)324/14/9 Klt. Guru-guru yang mengajar murid-murid berkeperluan khas di SMT/SMV dan Politeknik RM100. Pengetua (PPP). Pengetua/Timbalan Pengetua di Politeknik.4 Bayaran Insentif Mengajar KanakKanak Cacat   Elaun tersebut dibayar kepada : Pengetua/Guru Besar di Sek. Pensyarah dan Guru di Politeknik/SMT/SMV.2(38) Bertarikh 30 Nov 1992 JPA(S)256/21/3 Klt. Guru yang memiliki kelayakan dan mengajar mata pelajaranteknik di sekolah-sekolah biasa.

Pegawai yang diperuntukkan Rumah Khas Jabatan/Rumah Khas Jawatan/Kediaman Rasmi Penjawat Tinggi Kerajaan.00 sebulan (Pengetua) 1 Januari 2001 RM 100.00 sebulan (Guru Besar) 1 Januari 2001 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 5% daripada gaji pokok PPPS 10% daripada gaji pokok PPPLD 1 Januari 2003 Pekeliling Perkhidmatan Bil.KP(PP)0053/10 Jld. RM 150. PPPLD yang dilantik sebagai Guru Besar sama ada di Sekolah Rendah gred B. 6 Elaun Guru Besar/Pengetua PPPS yang menyandang jawatan Pengetua di Sekolah Menengah tanpa mengira gred penyandang dan gred sekolah.sekolah berasrama penuh dan sekolah agama.2 (12) bertarikh 14 Ogos 2007 8 Bayaran Perumahan Khas (BPK) 50% daripada kelayakan Kadar Imbuhan Tetap Perumahan berkuatkuasa mulai 1 Jun 2002 . gred A dan Sekolah Rendah Kekurangan Murid.KP(PP)005310(23) bertarikh 07 Jun 2004 .3/2003 Pekeliling Perkhidmatan Bil.4/2000 bertarikh 20 Disember 2000 7 Bayaran Insentif Subjek Pendidikan(BISP) Dibayar kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikandi KPM yang mengajar subjek Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris dan mengajar subjek Bahasa Inggeris.11/2002 .15/2002 Bertarikh 28 Disember 2002 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil.

 guru sandaran Pegawai yang Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 1997 12 Bantuan Hidup Sara Pegawai Perkhidmatan Kadar bayaran Awam Persekutuan adalah tertakluk seperti berikut : kepada Jadual 1 serta Lampiran A  Kumpulan Pengurusan pada Pekeliling dan Profesional serta Perkhidmatan Bil.9 Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan kepada PPP yang menduduki rumah yang disediakan oleh Kerajaan di kawasan pedalaman yang tidak memenuhi kriteria rumah kerajaan. 28 Tahun 2005. sangkut. 7 Tahun 2006 . Dibayar kepada anggota perkhidmatan awam yang diarah bertugas di kawasan pedalaman dan memenuhi syarat seperti berikut :Diarah secara bertulis untuk berkhidmat di kawasan pedalaman.3/2000 10 Bayaran Insentif Pedalaman 10% daripada gaji bulanan anggota berkenaan mengikut tarikh kuatkuasa surat pekeliling perkhidmatan bagi negeri berkenaan. Kumpulan Sokongan  Pegawai tetap. Tinggal menetap di kawasan pedalaman Berkhidmat selama tempoh sebulan kalendar atau lebih di kawasan pedalaman.5/2000 bertarikh 17 April 2000 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pekeliling Perkhidmatan Bil. Jabatan Perdana Menteri. Kelayakan mengikut kumpulan jawatan 1 Januari 1995 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. ialah pada 1 kontrak.* Guru-guru yang berkhidmat di kawasan pedalaman dibayar ITP jika rumah didiami mereka tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bahagian Pengurusan Hartanah. 2 Tahun 2000 (BIP Sarawak) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2000 (BIP Sabah) 11 Elaun Tanggungjawab Pemandu Pemandu Gred R10 yang mempunyai lesen memandu Kelas E dan diarah memandu kenderaan berat melebihi 5000 kg. Tarikh kuatkuasa sementara. 28 Tahun 2005. RM 93 sebulan berkuatkuasa pada 1 Januari 1997 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. sambilan dan Januari 2006.

Perkhid. 4 Tahun 2002 Pek. 4 Tahun 2002 berkuatkuasa pada 1 November 2002. 6 Tahun 1987 Pek. Bil. 11 Tahun 2001 Pek. 4 Tahun 2002 berkuatkuasa pada 1 November 2002. Bil 29 Tahun 2005 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2007 Pek. Perkhidmatan Bil. Bil 29 Tahun 2005 Pekeliling Perkhid. 6 Tahun 1987. Bil. # Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal Dua Tahun Sekali Bagi pegawai yang bertukar wilayah dan ahli keluarganya mengikut Pekeliling Bil. Perkhid. Perkhidmatan Bil. diluluskan cuti belajar dalam negeri Pegawai yang diperuntukkan Rumah Kerajaan dalam lingkungan 25km dari pejabat 13 Elaun Bagi Pegawai yang Bertukar Wilayah # Bagi pegawai yang Elaun bertukar wilayah Perumahan mengikut Pekeliling Bil. Bil. 4 Tahun 2002 Pek. Pek. Perkhid. Perkhid. Bil. Kadar adalah seperti di para 15 Lampiran C8 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 1987 Pek. Perkhid. Bil 6 Tahun 2006 # Bayaran Bagi pegawai yang Insentif bertukar wilayah dan Wi(BIW) pegawai Sabah/Sarawak yang bertugas di negeri masing-masing. Perkhid. Bil. Perkhid. Wilayah (EPW) 4 Tahun 2002. 6 Tahun 1987 berkuatkuasa pada 1 Januari 1988. Sekali dalam tempoh dua tahun bagi sepanjang perkhidmatan pegawai di wilayah tersebut mengikut Pek. Kadar mengikut para 2 Lampiran C8 Pekeliling Perkhidmatan Bil. . 12/2001 Pek.

000 Pedalaman 3=RM1. 1 & 9 Tahun 1980 Pek. Pek.500 Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bilangan 2 tahun 2007 . Kadar adalah sebulan gaji hakiki pegawai berkuatkuasa pada 1 Januari 1988. 4 Tahun 1988 01 Jan 1988 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1999 14 Bayaran Insentif Dibayar kepada seorang · RM 40 sebulan Tugas Kewangan sahaja Pembantu Tadbir jika pegawai (Perkeranian/Operasi) tidak yang menjalankan tugas mempunyai sijil dalam bidang Jabatan kewangan.2 atau 3 Pedalaman 1=RM500 Pedalaman 2=RM1. Perkhidmatan Bil.# Elaun Gangguan Pegawai yang bertukar wilayah.20 per kilometer mengikut mana yang lebih tinggi Perintah Am Bab B Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 6 Tahun 2001 · Menggunakan basikal selama 10 hari atau kurang bagi bulan itu = RM 0. Perkhidmatan Bil. · Menggunakan basikal melebihi 10 hari bagi bulan itu = RM 70 sebulan atau RM 0.20 per kilometer 16 Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Pegawai yang  diarahkan untuk berkhidmat di sekolah- sekolah kawasan pedalaman yang  dikategorikan sebagai Pedalaman 1. Akauntan Negara (JAN) · RM 80 jika pegawai mempunyai sijil JAN 1 Berkuatkuasa Mei 1999 15 Elaun Basikal Pegawai yang dikehendaki menggunakan basikal sendiri dalam menjalankan tugas rasmi.

Kadar tuntutan adalah berdasarkan tuntutan perjalanan sebenar sekali dalam setahun.my/bsm/ .emoe.Anggota Kumpulan Sokongan yang berkhidmat di Sekolah-Sekolah Pedalaman 17 Elaun Balik Kampung Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Anggota Kumpulan Sokongan yang berkhidmat di Sekolah-Sekolah Pedalaman.2 atau 3 oleh Jawatankuasa Induk Pemantauan yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian untuk balik ke kampung asal dari tempat bertugas di pedalaman. oleh Jawatankuasa Tarikh kuatkuasa Induk Pemantauan yang adalah 01 Mei dipengerusikan oleh 2007 Ketua Setiausaha Kementerian.gov. Tarikh kuatkuasa adalah 01 Mei 2007 Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bilangan 3 tahun 2007 Sumber : http://apps. Diberi kepada pegawai yang diarahkan untuk berkhidmat di sekolahsekolah kawasan pedalaman yang dikategorikan sebagai Pedalaman 1.