P. 1
Bahasa Baku

Bahasa Baku

|Views: 55|Likes:
Published by Rosmawati Ahmad

More info:

Published by: Rosmawati Ahmad on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

1.

Bahasa Baku dan Penggunaan pada tulisan dan lisan masyarakat -organisasi.org/bahasa-baku-penggunaan-pada-tulis. 2 mei 2008

Bahasa Baku & Penggunaan Pada Tulisan Dan Lisan Masyarakat - Bahasa Indonesia
Fri, 02/05/2008 - 1:04am — godam64 Setiap negara atau suatu wilayah umumnya memiliki bahasa resmi masing-masing yang digunakan oleh rakyatnya. Pengertian bahasa baku adalah bahasa yang menjadi bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan lisan maupun bahasa tulisan. Penggunaan bahasa baku lazim dipakai dalam situasi dan konsidi sebagai berikut di bawah ini : 1. Komunikasi Resmi (Tertulis) Contoh : Surat-menyurat resmi, pengumuman resmi, undang-undang, peraturan, dan lain-lain. 2. Pembicaraan Formal Di Depan Umum (Lisan) Contoh : Pidato, ceramah, khotbah, mengajar sekolah, mengajar kuliah, dan lain sebagainya. 3. Wacana Teknis (Tertulis) Contoh : Karangan ilmiah, skripsi, tesis, buku pelajaran, laporan resmi, dan lain-lain. 4. Pembicaraan Formal (Lisan) Contoh : Murid kepada guru, bawahan kepada atasan, layanan pelanggan kepada pelanggan, menteri kepada presiden, dsb. Tidak hanya terbatas kepada orang yang dihormati saja karena presiden umumnya berbicara pada rakyat jelata dengan bahasa formal.

2.

Financial freedom:BAHASA-SEBUTAN BAKU Matskai.blogspot.com/…/bahasa-sebutan-baku.htm

SEBUTAN BAKU BAHASA MELAYU Istilah bahasa baku dan bahasa standard merujuk kepada perkara yang sama. Di dalam Kamus Dewan 1989, perkataan ‘baku’ ini membawa pengertian “yang (sudah) diterima umum sebagai betul dan sah….dan dapat dijadikan asas perbandingan” . Pembakuan merujuk kepada proses pengekodan bahasa. Biasanya pengekodan bahasa ini membabitkan aspek tatabahasa, sebutan ejaan, pengkamusan dan peristilahan. Para sarjana telah memberikan definisi kepada konsep bahasa baku. Antaranya Garvin dan Mathiot mendefinisikan bahasa baku sebagai “a

begitu juga orang Perak dan masyarakat di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Sebagai bahasa yang mempunyai penutur yang ramai.codified form of language. Variasi di sini bermaksud kelainan bahasa. Maksud kodifikasi ialah hasil pengumpulan serta penyusunan pelbagai peraturan mengenai sesuatu bahasa sehingga bahasa itu menjadi suatu keseluruhan yang bersistem dan teratur. Ramai yang berpendapat bahawa Bahasa Melayu Johor-Riau sebagai bahasa baku kerana penggunaannya yang meluas dalam bidang pentadbiran dan juga di sekolah. sesuatu bahasa atau variasi yang tidak dikodifikasi mmepunyai kepelbagaian sistem yang mungkin berbeza daripada seorang dengan seorang yang lain dalam komuniti bahasa tersebut. Oleh itu bahasa yang telah dikodifikasi adalah bahasa yang bersistem atau mempunyai peraturan. Sistem bahasa baku lebih menyeluruh kepada masyarakat kerana ia boleh difahami oleh semua penutur bahasa tersebut. Ini tidak bermaksud bahasa-bahasa lain atau variasi-variasi lain tidak bersistem dan berperatura. ia akan membentuk imejnya tersendiri. Contohnya orang Kedah mempunyai variasinya sendiri. Akan tetapi. accepted by and serving as a model to a larger speech community”. Definisi oleh Garvin dan Mathiot ini menunjukkan bahawa sesuatu bahasa itu adalah bahasa baku jika bahasa berkenaan dikodifikasi dan diterima oleh masyarakat secara umum serta menjadi model kepada masyarakat bahasa tersebut. Definisi yang diberikan oleh Garvin dan Mathiot menyatakan bahawa bahasa baku itu merupakan bahasa yang dikodifikasi. orang kampung di kawasan pedalaman juga mempunyai variasinya sendiri. Bahasa atau variasi yang tidak dikodifikasi juga mempunyai peraturan atau sistemnya yang tersendiri. Melaka. iaitu misalnya Kelantan mempunyai variasi bahasanya ang tersendiri. Dalam proses perkembangan Bahasa Melayu Baku. sudah tentu bahasa ini menjadi asas kepada pembentukan Bahasa Melayu Baku. Kelainan ini sebenarnya merupakan cabangcabang daripada Bahasa Melayu atau dengan kata lain. kelainan bahasa itu juga dirujuk sebagai dialek. Menurut Profesor Nik Safiah Karim : “Bahasa Melayu standard ialah variasi yang digunakan apabila orang-orang daripada berbagai-bagai dialek di negara ini . Kini Bahasa Melayu Baku adalah Bahasa Melayu yang dikodifikasi dan seragam sifatnya. bukanlah bahasa tersebut merupakan bahasa baku yang sebenarnya. Sebenarnya bahasa baku ini digunakan hanya dalam majlis atau situasi-situasi rasmi sahaja. Selangor dan sebahagian besar Perak dan juga berdasarkan faktor sejarah. Akan tetapi. Secara tidak langsung kita boleh katakan bahawa satu persetujuan telah dicapai oleh sesuatu masyarakat untuk memillih satu variasi daripada beberapa variasi yang ada dalam masyarakat tersebut untuk dijadikan model yang terbaik sebagai bahasa baku. khususnya di negeri Johor.

dan satuan bahasa lain yang dapat mengungkapkan penalaran dan pemikiran yang teratur. ada dua ciri yang melatari berbahasa baku. yang mencerminkan maksud isi percakapan dan emosi ketika bercakap. sangat tepat jika proses pembakuan bahasa yang dimaksud adalah proses penyeragaman kaidah. tetapi kini pertuturan Bahasa Melayu umum telah mempunyai sifat-sifat tersendiri”. Pertama. Aspek sebutan bahasa baku ini dilancarkan pada tahun 1988. Satu ciri utama penuturan manusia ialah sifat nada suara yang sentiasa berubah-ubah. Ragam bahasa yang dimaksud adalah ragam bahasa baku atau bahasa standar. Dengan kata lain. ada kalanya meninggi dan ada kalanya merendah. bukan menurut sebutan loghat atau menurut nilai bunyi huruf asing seperti Bahasa Inggeris”. Intonasi Intonasi ialah naik turun nada suara yang wujud apabila kita bercakap. Sebutan baku dalam Bahasa Melayu ini adalah berdasarkan kepada ejaan . Hal ini pernah dinyatakan oleh Datuk Hassan Ahmad (1989). yang menandai bahasa baku ialah sifat kecendekiaan. dan masuk akal. baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. tiap-tiap pihak berusaha menggugurkan ciri-ciri kedaerahan masing-masing dan menggunakan sedikit sebanyak variasi yang berasaskan Bahasa Melayu dialek Johor-Riau. Berdasarkan kenyataan Nik Safiah ini. kebakuan itu cukup luwes memungkinkan perubahan yang bersistem dan teratur di bidang kosakata dan peristilahan. berupa kaidah dan aturan yang tetap. ternyata bahawa Bahasa Melayu Baku bukan lagi dipunyai oleh penutur dialek tertentu sahaja tetapi bahasa ini merupakan bahasa milik semua. Dalam percakapan seharian. ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis. nada suara jarang-jarang mendatar. Bahasa Baku Berbicara tentang orang yang berpendidikan tidak lepas dari bahasa dunia pendidikan yang tentu menyangkut masalah ragam bahasa. Ciri kedua. sesiapa pun tidak boleh mengatakan bahawa Bahasa Melayu Baku ini adalah dialek Johor-Riau atau dialek Kedah. Oleh karena itu. bukan penyamaan . tetapi berbeza-beza. Oleh karena itu. Oleh karena itu. logis. Selain itu. Maksudnya setiap huruf akan dibunyikan iaitu satu huruf satu bunyi.berkumpul dan berbincang dengan tujuan untuk difahami. II. bukan pengrajin dan pengrusak. bentuk peran dan perumus dengan taat asas dapat menghasilkan perajin dan perusak. Menurut beliau : “Sebutan baku yang diucapkan menurut ejaan baku Bahasa Kebangsaan atau menurut nilai bunyi huruf dalam bahasa kita. Intonasi penting dalam tatabahasa Bahasa Melayu kerana peranannya dalam membezakan bahagianbahagian subjek dan predikat. Perwujudan dari kecendekiaan itu ialah dalam kalimat. paragraf. Jadi.

Untuk menerapkan pemakaiannya itu. Bahasa baku berfungsi pemersatu yang dimaksud adalah bahwa bahasa baku mempersatukan makna menjadi satu masyarakat bahasa dan dapat meningkatkan proses identifikasi penutur orang seorang. . Berkenaan dengan itu. (3) Bahasa baku berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa. Fungsi yang dimaksud sebagai berikut. tetapi tidak termasuk ke dalam kelompok yang baku. dan (4) fungsi sebagai kerangka acuan. kamus dan kamus istilah sangat penting untuk mendukung pengajaran kosakata. misalnya cewek. dan entar. Johor yang menjadi induknya. Dengan demikian.ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. (1) Fungsi pemberi kekhasan yang dimaksud adalah membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. dan kaidah menjadi dasar benar tidaknya pemakaian bahasa itu. Kata-kata itu sudah menjadi bagian kosakata Indonesia. Bahasa baku From Wikipedia Jump to: navigation. (Tata bahasa Baku. Oleh karena itu. Paparan di atas menunjukkan bahwa pembakuan kosakata sangat penting untuk direalisasikan. Fungsi pembawa wibawa berkaitan dengan usaha orang seorang untuk mencapai kesederajatan dengan peradaban lain. Hal itu perlu dilakukan karena dengan adanya pembakuan kosakata itu dapat memberikan pandangan berikut. pembakuan kosakata sangatlah penting. Pengajar dalam hal ini dituntut untuk memahami dan menguasai kosakata baku dan tidak baku. (3) fungsi pembawa wibawa. Ia dikatakan sebagai "loghat yang paling betul" bagi sesuatu bahasa. search Bahasa baku ialah satu jenis bahasa yang menggambarkan keseragaman dalam bentuk dan fungsi bahasa. Keseragaman dalam bentuk bererti bahawa bahasa baku sudah dikodifikasikan. menurut ahli linguistik Einar Haugen. (1) fungsi pemersatu. (2) fungsi pemberi kekhasan. Dengan adanya pembakuan kosakata. (2) Pemilihan bahasa baku membawa satu wibawa atau prestasi seseorang. nggak. kumpulan unsur bahasa yang disebut kosakata perlu adanya pembakuan. bahasa Indonesia dianggap sudah jauh berbeda dari bahasa Melayu Riau. sekurang-kurangnya tidak akan menyesatkan peserta ajar ketika menemukan kosakata yang memang belum dimengerti. 1993:13--21) Butir ketiga pada paparan di atas itu menjadi dasar pemikiran penulis untuk merealisasikan satu alternatif pengajaran kosakata. Dengan kata lain. Misalnya bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu Singapura dan Brunei Darussalam.

rumus tersebut diberi rumus tambahan. Tetapi dengan masuknya kata asing yang mengandungi gugus konsonan pada awal kata. Dari segi fungsi. ketiga-tiga fungsi ini dianggap oleh Paul Garvin sebagai fungsi perlambangan. umpamanya kritik menjadi mengkritik. dan ketat menjadi mengetatkan.1997 : 83. surat. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. televisyen.Husin dan rakan –rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1. peristilahan. umpamanya laporan. mahupun tatabahasa. morfologi ialah disiplin ilmu bahasa . walaupun kodifikasi bahasa itu tidaklah semestinya merupakan penyeragaman kod yang mutlak. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. biasanya dalam urusan rasmi. Misalnya. dan • Pemberi prestij: digunakan oleh segolongan orang dalam suasana tertentu. Apabila hal ini terjadi. Walau bagaimanapun. bentuk dan penggolong kata. dan sebagainya. radio. nescaya bahasa yang digunakan dalam pentadbiran dan pengurusan akan berbeza-beza bentuknya. Jika fungsi objektif ini tidak ditegaskan. • Unsur pemisah: memisahkan bentuk bahasa baku itu daripada loghat-loghat lain dalam bahasa itu. iaitu bahasa baku sebagai rangka rujukan untuk menentukan salah-betulnya penggunaan bahasa. dalam tatabahasa sudah ada rumus morfologi Melayu yang menetapkan bahawa konsonan k pada sesuatu kata dasar digugurkan apabila diberi awalan meN. maka kecekapan pentadbiran dan pengurusan akan tergugat. surat pekeliling. bahasa baku dapat menjadi unsur penyatu. Bidang Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. umpamanya kasih menjadi mengasihi. unsur pemisah dan pemberi prestij kerana: • Unsur penyatu: digunakan oleh orang-orang daripada pelbagai daerah loghat. iaitu untuk kes tersebut. Dalam konteks pentadbiran dan pengurusan. Definisi Morfologi Menurut Kamarudin Hj. fungsi yang harus ditekankan ialah fungsi objektif. pemajmukan dan penggandaan. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa.baik dari segi ejaan. konsonan k tidak digugurkan apabila diberi awalan meNG. borang.

Menurut Raminah Hj. bentuk dan penggolongan kata.O`Grady & Guzman juga menyatakan pendapat pada tahun 2000 :121 dalam buku yang disediakan oleh Radiah Yusoff dan rakan – rakannya.”“Morfologi meliputi konstruksi kata – kata dan bahagian kata”. bentuk dan penggolongan kata.2007 : 117 . 1996 : 17 telah menyatakan teori morfologi iaitu morfologi satu cabang daripada ilmu linguistik yang mengkaji soal – soal yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan kata. dan makna kata akibat daripada perubahan bentuk kata.Beliau juga telah merumuskan bahawa morfologi adalah bidang mengkaji bagaimana morfem – morfem itu bergabung untuk membentuk ayat. Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunya Language yang telah diterjemahkan oleh Alias Mahpol. Manakala Abdullah Hassan juga menyatakan definisi morfologi dalam buku Linguistik Am. Siti Hajar Hj.1985 :152. . Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd. morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina.Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu.2004:36 iaitu morfologi adalah merujuk kepada kajian tentang pembentukan kata dan struktur kata. dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu ( Perkataan ).Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan.Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna.Sabran dan Rahim Syam dalam buku Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan .menyatakan bahawa “Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk – bentuk terikat antara konsituen – konsituennya. Sehubungan itu. golongan kata. proses-proses membentuk perkataan dan bentuk – bentuk perkataan ialah morfem dan kata.yang mengkaji struktur. 2004 :43 berpendapat morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur .Husin Abdul Aziz. Nik Safiah Karim dan rakan – rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu . bidang morfologi merupakan bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara –cara pembentukkannya.Morfologi mengkaji selok –belok bentuk kata dan fungsi gramatik atau semantik perubahan kata itu.Noor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->