P. 1
Bahasa Baku

Bahasa Baku

|Views: 55|Likes:
Published by Rosmawati Ahmad

More info:

Published by: Rosmawati Ahmad on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

1.

Bahasa Baku dan Penggunaan pada tulisan dan lisan masyarakat -organisasi.org/bahasa-baku-penggunaan-pada-tulis. 2 mei 2008

Bahasa Baku & Penggunaan Pada Tulisan Dan Lisan Masyarakat - Bahasa Indonesia
Fri, 02/05/2008 - 1:04am — godam64 Setiap negara atau suatu wilayah umumnya memiliki bahasa resmi masing-masing yang digunakan oleh rakyatnya. Pengertian bahasa baku adalah bahasa yang menjadi bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan lisan maupun bahasa tulisan. Penggunaan bahasa baku lazim dipakai dalam situasi dan konsidi sebagai berikut di bawah ini : 1. Komunikasi Resmi (Tertulis) Contoh : Surat-menyurat resmi, pengumuman resmi, undang-undang, peraturan, dan lain-lain. 2. Pembicaraan Formal Di Depan Umum (Lisan) Contoh : Pidato, ceramah, khotbah, mengajar sekolah, mengajar kuliah, dan lain sebagainya. 3. Wacana Teknis (Tertulis) Contoh : Karangan ilmiah, skripsi, tesis, buku pelajaran, laporan resmi, dan lain-lain. 4. Pembicaraan Formal (Lisan) Contoh : Murid kepada guru, bawahan kepada atasan, layanan pelanggan kepada pelanggan, menteri kepada presiden, dsb. Tidak hanya terbatas kepada orang yang dihormati saja karena presiden umumnya berbicara pada rakyat jelata dengan bahasa formal.

2.

Financial freedom:BAHASA-SEBUTAN BAKU Matskai.blogspot.com/…/bahasa-sebutan-baku.htm

SEBUTAN BAKU BAHASA MELAYU Istilah bahasa baku dan bahasa standard merujuk kepada perkara yang sama. Di dalam Kamus Dewan 1989, perkataan ‘baku’ ini membawa pengertian “yang (sudah) diterima umum sebagai betul dan sah….dan dapat dijadikan asas perbandingan” . Pembakuan merujuk kepada proses pengekodan bahasa. Biasanya pengekodan bahasa ini membabitkan aspek tatabahasa, sebutan ejaan, pengkamusan dan peristilahan. Para sarjana telah memberikan definisi kepada konsep bahasa baku. Antaranya Garvin dan Mathiot mendefinisikan bahasa baku sebagai “a

accepted by and serving as a model to a larger speech community”. Akan tetapi. Definisi oleh Garvin dan Mathiot ini menunjukkan bahawa sesuatu bahasa itu adalah bahasa baku jika bahasa berkenaan dikodifikasi dan diterima oleh masyarakat secara umum serta menjadi model kepada masyarakat bahasa tersebut. Ramai yang berpendapat bahawa Bahasa Melayu Johor-Riau sebagai bahasa baku kerana penggunaannya yang meluas dalam bidang pentadbiran dan juga di sekolah. Sebenarnya bahasa baku ini digunakan hanya dalam majlis atau situasi-situasi rasmi sahaja. kelainan bahasa itu juga dirujuk sebagai dialek. ia akan membentuk imejnya tersendiri. Ini tidak bermaksud bahasa-bahasa lain atau variasi-variasi lain tidak bersistem dan berperatura. Selangor dan sebahagian besar Perak dan juga berdasarkan faktor sejarah. Menurut Profesor Nik Safiah Karim : “Bahasa Melayu standard ialah variasi yang digunakan apabila orang-orang daripada berbagai-bagai dialek di negara ini . sudah tentu bahasa ini menjadi asas kepada pembentukan Bahasa Melayu Baku. khususnya di negeri Johor.codified form of language. begitu juga orang Perak dan masyarakat di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Variasi di sini bermaksud kelainan bahasa. Kelainan ini sebenarnya merupakan cabangcabang daripada Bahasa Melayu atau dengan kata lain. Secara tidak langsung kita boleh katakan bahawa satu persetujuan telah dicapai oleh sesuatu masyarakat untuk memillih satu variasi daripada beberapa variasi yang ada dalam masyarakat tersebut untuk dijadikan model yang terbaik sebagai bahasa baku. Definisi yang diberikan oleh Garvin dan Mathiot menyatakan bahawa bahasa baku itu merupakan bahasa yang dikodifikasi. Kini Bahasa Melayu Baku adalah Bahasa Melayu yang dikodifikasi dan seragam sifatnya. Dalam proses perkembangan Bahasa Melayu Baku. Contohnya orang Kedah mempunyai variasinya sendiri. Oleh itu bahasa yang telah dikodifikasi adalah bahasa yang bersistem atau mempunyai peraturan. Melaka. bukanlah bahasa tersebut merupakan bahasa baku yang sebenarnya. iaitu misalnya Kelantan mempunyai variasi bahasanya ang tersendiri. Maksud kodifikasi ialah hasil pengumpulan serta penyusunan pelbagai peraturan mengenai sesuatu bahasa sehingga bahasa itu menjadi suatu keseluruhan yang bersistem dan teratur. orang kampung di kawasan pedalaman juga mempunyai variasinya sendiri. sesuatu bahasa atau variasi yang tidak dikodifikasi mmepunyai kepelbagaian sistem yang mungkin berbeza daripada seorang dengan seorang yang lain dalam komuniti bahasa tersebut. Akan tetapi. Sistem bahasa baku lebih menyeluruh kepada masyarakat kerana ia boleh difahami oleh semua penutur bahasa tersebut. Sebagai bahasa yang mempunyai penutur yang ramai. Bahasa atau variasi yang tidak dikodifikasi juga mempunyai peraturan atau sistemnya yang tersendiri.

Aspek sebutan bahasa baku ini dilancarkan pada tahun 1988. nada suara jarang-jarang mendatar. bukan penyamaan . berupa kaidah dan aturan yang tetap. bukan menurut sebutan loghat atau menurut nilai bunyi huruf asing seperti Bahasa Inggeris”. Ciri kedua. sangat tepat jika proses pembakuan bahasa yang dimaksud adalah proses penyeragaman kaidah. Oleh karena itu. logis. Selain itu. Maksudnya setiap huruf akan dibunyikan iaitu satu huruf satu bunyi. II. ada dua ciri yang melatari berbahasa baku. kebakuan itu cukup luwes memungkinkan perubahan yang bersistem dan teratur di bidang kosakata dan peristilahan. Perwujudan dari kecendekiaan itu ialah dalam kalimat.berkumpul dan berbincang dengan tujuan untuk difahami. Bahasa Baku Berbicara tentang orang yang berpendidikan tidak lepas dari bahasa dunia pendidikan yang tentu menyangkut masalah ragam bahasa. Dengan kata lain. tetapi kini pertuturan Bahasa Melayu umum telah mempunyai sifat-sifat tersendiri”. dan masuk akal. tetapi berbeza-beza. yang mencerminkan maksud isi percakapan dan emosi ketika bercakap. tiap-tiap pihak berusaha menggugurkan ciri-ciri kedaerahan masing-masing dan menggunakan sedikit sebanyak variasi yang berasaskan Bahasa Melayu dialek Johor-Riau. yang menandai bahasa baku ialah sifat kecendekiaan. Satu ciri utama penuturan manusia ialah sifat nada suara yang sentiasa berubah-ubah. Berdasarkan kenyataan Nik Safiah ini. ada kalanya meninggi dan ada kalanya merendah. baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. Hal ini pernah dinyatakan oleh Datuk Hassan Ahmad (1989). dan satuan bahasa lain yang dapat mengungkapkan penalaran dan pemikiran yang teratur. bentuk peran dan perumus dengan taat asas dapat menghasilkan perajin dan perusak. Ragam bahasa yang dimaksud adalah ragam bahasa baku atau bahasa standar. ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis. bukan pengrajin dan pengrusak. Jadi. Intonasi Intonasi ialah naik turun nada suara yang wujud apabila kita bercakap. Pertama. paragraf. Oleh karena itu. Menurut beliau : “Sebutan baku yang diucapkan menurut ejaan baku Bahasa Kebangsaan atau menurut nilai bunyi huruf dalam bahasa kita. Sebutan baku dalam Bahasa Melayu ini adalah berdasarkan kepada ejaan . Dalam percakapan seharian. sesiapa pun tidak boleh mengatakan bahawa Bahasa Melayu Baku ini adalah dialek Johor-Riau atau dialek Kedah. Intonasi penting dalam tatabahasa Bahasa Melayu kerana peranannya dalam membezakan bahagianbahagian subjek dan predikat. ternyata bahawa Bahasa Melayu Baku bukan lagi dipunyai oleh penutur dialek tertentu sahaja tetapi bahasa ini merupakan bahasa milik semua. Oleh karena itu.

Hal itu perlu dilakukan karena dengan adanya pembakuan kosakata itu dapat memberikan pandangan berikut. Dengan adanya pembakuan kosakata. kamus dan kamus istilah sangat penting untuk mendukung pengajaran kosakata. Misalnya bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu Singapura dan Brunei Darussalam. misalnya cewek. Ia dikatakan sebagai "loghat yang paling betul" bagi sesuatu bahasa. Berkenaan dengan itu. kumpulan unsur bahasa yang disebut kosakata perlu adanya pembakuan. Bahasa baku From Wikipedia Jump to: navigation. dan (4) fungsi sebagai kerangka acuan. dan entar. tetapi tidak termasuk ke dalam kelompok yang baku. Bahasa baku berfungsi pemersatu yang dimaksud adalah bahwa bahasa baku mempersatukan makna menjadi satu masyarakat bahasa dan dapat meningkatkan proses identifikasi penutur orang seorang. dan kaidah menjadi dasar benar tidaknya pemakaian bahasa itu. Dengan kata lain. (2) fungsi pemberi kekhasan.ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. Pengajar dalam hal ini dituntut untuk memahami dan menguasai kosakata baku dan tidak baku. pembakuan kosakata sangatlah penting. (3) Bahasa baku berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa. sekurang-kurangnya tidak akan menyesatkan peserta ajar ketika menemukan kosakata yang memang belum dimengerti. (Tata bahasa Baku. Fungsi pembawa wibawa berkaitan dengan usaha orang seorang untuk mencapai kesederajatan dengan peradaban lain. menurut ahli linguistik Einar Haugen. (2) Pemilihan bahasa baku membawa satu wibawa atau prestasi seseorang. nggak. Keseragaman dalam bentuk bererti bahawa bahasa baku sudah dikodifikasikan. Untuk menerapkan pemakaiannya itu. (1) fungsi pemersatu. 1993:13--21) Butir ketiga pada paparan di atas itu menjadi dasar pemikiran penulis untuk merealisasikan satu alternatif pengajaran kosakata. bahasa Indonesia dianggap sudah jauh berbeda dari bahasa Melayu Riau. Fungsi yang dimaksud sebagai berikut. (1) Fungsi pemberi kekhasan yang dimaksud adalah membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. (3) fungsi pembawa wibawa. Kata-kata itu sudah menjadi bagian kosakata Indonesia. Johor yang menjadi induknya. Oleh karena itu. search Bahasa baku ialah satu jenis bahasa yang menggambarkan keseragaman dalam bentuk dan fungsi bahasa. Dengan demikian. Paparan di atas menunjukkan bahwa pembakuan kosakata sangat penting untuk direalisasikan. .

fungsi yang harus ditekankan ialah fungsi objektif. Misalnya. Dalam konteks pentadbiran dan pengurusan. radio. walaupun kodifikasi bahasa itu tidaklah semestinya merupakan penyeragaman kod yang mutlak. dalam tatabahasa sudah ada rumus morfologi Melayu yang menetapkan bahawa konsonan k pada sesuatu kata dasar digugurkan apabila diberi awalan meN. bentuk dan penggolong kata. umpamanya kasih menjadi mengasihi. pemajmukan dan penggandaan. morfologi ialah disiplin ilmu bahasa .Husin dan rakan –rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1. televisyen. Bidang Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. umpamanya kritik menjadi mengkritik. Walau bagaimanapun. dan sebagainya. iaitu untuk kes tersebut. Tetapi dengan masuknya kata asing yang mengandungi gugus konsonan pada awal kata. nescaya bahasa yang digunakan dalam pentadbiran dan pengurusan akan berbeza-beza bentuknya. Definisi Morfologi Menurut Kamarudin Hj. Jika fungsi objektif ini tidak ditegaskan.baik dari segi ejaan. rumus tersebut diberi rumus tambahan. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. dan ketat menjadi mengetatkan. peristilahan. Dari segi fungsi. iaitu bahasa baku sebagai rangka rujukan untuk menentukan salah-betulnya penggunaan bahasa. surat pekeliling. borang. mahupun tatabahasa. biasanya dalam urusan rasmi. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. • Unsur pemisah: memisahkan bentuk bahasa baku itu daripada loghat-loghat lain dalam bahasa itu. unsur pemisah dan pemberi prestij kerana: • Unsur penyatu: digunakan oleh orang-orang daripada pelbagai daerah loghat. Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa. Apabila hal ini terjadi. bahasa baku dapat menjadi unsur penyatu. ketiga-tiga fungsi ini dianggap oleh Paul Garvin sebagai fungsi perlambangan. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. maka kecekapan pentadbiran dan pengurusan akan tergugat. umpamanya laporan. konsonan k tidak digugurkan apabila diberi awalan meNG. surat. dan • Pemberi prestij: digunakan oleh segolongan orang dalam suasana tertentu.1997 : 83.

bentuk dan penggolongan kata.Sabran dan Rahim Syam dalam buku Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan . Manakala Abdullah Hassan juga menyatakan definisi morfologi dalam buku Linguistik Am. Menurut Raminah Hj. bidang morfologi merupakan bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara –cara pembentukkannya. 2004 :43 berpendapat morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur .Husin Abdul Aziz. proses-proses membentuk perkataan dan bentuk – bentuk perkataan ialah morfem dan kata. bentuk dan penggolongan kata.1985 :152.Noor.2007 : 117 . golongan kata.O`Grady & Guzman juga menyatakan pendapat pada tahun 2000 :121 dalam buku yang disediakan oleh Radiah Yusoff dan rakan – rakannya. dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu ( Perkataan ). Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunya Language yang telah diterjemahkan oleh Alias Mahpol.yang mengkaji struktur.Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu.2004:36 iaitu morfologi adalah merujuk kepada kajian tentang pembentukan kata dan struktur kata.menyatakan bahawa “Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk – bentuk terikat antara konsituen – konsituennya. morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. Siti Hajar Hj. dan makna kata akibat daripada perubahan bentuk kata. 1996 : 17 telah menyatakan teori morfologi iaitu morfologi satu cabang daripada ilmu linguistik yang mengkaji soal – soal yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan kata.”“Morfologi meliputi konstruksi kata – kata dan bahagian kata”.Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna. Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd. Sehubungan itu. .Morfologi mengkaji selok –belok bentuk kata dan fungsi gramatik atau semantik perubahan kata itu.Beliau juga telah merumuskan bahawa morfologi adalah bidang mengkaji bagaimana morfem – morfem itu bergabung untuk membentuk ayat. Nik Safiah Karim dan rakan – rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu .Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->