BUKU PANDUAN KRS/TKRS : ISTIADAT & PROTOKOL SEKRETARIAT KRS TERENGGANU 2009

BUKU PANDUAN KADET REMAJA SEKOLAH DAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH

ISTIADAT DAN PROTOKOL

Disediakan oleh : Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia Diedar oleh: Sekretariat KRS Terengganu Jabatan Pelajaran Terengganu 2009

BUKU PANDUAN KRS/TKRS : ISTIADAT & PROTOKOL SEKRETARIAT KRS TERENGGANU 2009

Kandungan
Pendahuluan Bab 1 : Bab 2 : Bab 3 : Tatacara Perkhemahan Tatacara Dalam Pertandingan Kawad Tatacara Dalam Majlis Pentauliahan,Penganugerahan Sijil dan Pemakaian Pangkat Tatacara Majlis Dalam Kursus-Kursus KRS Istiadat Dalam Majlis Sambutan Ulang Tahun KRS Majlis Makan Malam Beradat Perbarisan Istiadat Perarakan dan Mengibar Bendera 3 5 16

33 49 65 78 84 117

Bab 4 : Bab 5 : Bab 6 : Bab 7 : Bab 8 :

Pendahuluan
PENGENALAN

Kadet Remaja Sekolah (KRS) Malaysia merupakan satu-satunya pasukan beruniform yang ditubuhkan di bawah naungan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pasukan ini telah diluluskan penubuhannya oleh Jemaah Menteri pada 18 Januari 1995. Penubuhannya telah disempurnakan oleh YB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak pada 20 Jun 1995 di Kuala Lumpur. Pada penghujung tahun tersebut, seramai 300 orang guru seluruh negara telah diberikan kursus pendedahan dan asas kejurulatihan KRS yang membolehkan mereka ditauliahkan sebagai pegawai. Penubuhan KRS ini bermatlamat untuk ‘melahirkan pelajar cemerlang yang beriman, berakhlak mulia, berilmu dan berketrampilan selaras dengan hasrat Falsafah Pelajaran Kebangsaan ke arah merealisasikan Wawasan 2020’. Rasionalnya, aktivitiaktiviti KRS diharap akan dapat mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni dan moral yang tinggi. Antara objektif penting yang terkandung dalam buku Kurikulum Latihan, Kadet Remaja Sekolah yang diterbitkan oleh Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 1997 ialah membina semangat patriotik, memberi sumbangan kepada kesejahteraan masyarakat, memberi peluang kepada pelajar dalam mengurus dan memimpin, memahami isu-isu semasa serta menjiwai semangat perpaduan, berketrampilan, berdaya saing, berdaya juang, kreatif dan inovatif dalam menempuh pelbagai cabaran hidup. Ketika ini, usia Kadet Remaja Sekolah telah pun lebih daripada satu dekad. Dalam tempoh tersebut, pelbagai kemajuan dan kejayaan telah dicapai. Pelbagai aktiviti telah dilaksanakan termasuk aktiviti besar seperti perkhemahan perdana, pertandingan kawad, kursus-kursus pegawai dan kadet, sambutan ulang tahun, kembara duga dan sebagainya. KRS juga telah menganjurkan beberapa aktiviti yang melibatkan majlismajlis rasmi seperti perarakan bendera, majlis pentauliahan, penyampaian sijil dan kenaikan pangkat, majlis makan beradat, upacara pembukaan dan penutupan latihan, kursus, seminar, bengkel dan sebagainya. Pada ketika ini, belum ada panduan khusus yang boleh digunakan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancangkan. Kebanyakan program tersebut dilaksanakan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pegawai-pegawai berkenaan yang diperoleh daripada kegiatan mereka dalam pasukan beruniform seperti Askar Wataniah, Pasukan Kadet Bersatu Malaysia, Polis Di Raja Malaysia, Pasukan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Pertahanan Awam dan pasukan-pasukan beruniform yang lain. Walaupun secara amnya aktiviti-aktiviti tersebut berjaya dilaksanakan, namun terdapat beberapa kelemahan yang ketara khususnya dalam aspek pengendalian, tatacara dan protokolnya. Oleh sebab itu, akan terdapat perbezaan-perbezaan tertentu semasa pelaksanaannya yang bergantung kepada pengetahuan dan pengalaman pegawaipegawainya.

1

Penerbitan Buku Panduan Istiadat Kadet Remaja Sekolah (BPI) ini adalah satu usaha untuk menyelaras setiap aktiviti yang dirancang oleh pasukan ini supaya dapat mengurangkan perbezaan-perbezaan dalam aspek pengendalian aktiviti-aktiviti tersebut. Oleh itu, walau di mana program atau aktiviti KRS dilaksanakan maka akan terdapat persamaan daripada aspek tatacara dan protokolnya. Secara tidak langsung, semua program dan aktiviti yang dilaksanakan menjadi lebih mantap dan sistematik.

MATLAMAT Matlamat Buku Panduan Istiadat Kadet Remaja Sekolah ini diterbitkan adalah untuk dijadikan rujukan kepada semua organisasi Kadet Remaja Sekolah sama ada di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan dalam melaksanakan program dan aktivitinya. Buku ini mengandungi tatacara pelaksanaan program yang melibatkan istiadat dan protokol sama ada di peringkat pengurusan, pelaksanaan, pegawai atau anggota bawahan supaya setiap program yang dirancang dapat dilaksanakan mengikut peraturan yang telah ditetapkan dalam buku ini.

OBJEKTIF a) Memberikan panduan mengenai tatacara, protokol dan istiadat yang perlu diikuti semasa melaksanakan majlis. b) Memberikan panduan tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh setiap jawatankuasa yang dilantik untuk melaksanakan majlis. c) Menambah ilmu dan pengetahuan setiap anggota dalam semua aspek perancangan, pentadbiran dan pengurusan majlis. d) Memupuk kerja secara sistematik dan bekerjasama dalam satu kumpulan serta membina sikap positif dalam konsep berorganisasi. e) Membina keprihatinan mengenai tugas dan tanggungjawab sebagai pegawai, anggota atau ahli dalam organisasi.

2

Bab 1
Tatacara Perkhemahan
1.1.PENDAHULUAN. Sewaktu Perkhemahan Perdana Kadet Remaja Sekolah Peringkat Kebangsaan, Negeri tuan rumah akan menerima kunjungan peserta dari Negeri di Malaysia. Dalam hal ini, sewajarnya pihak tuan rumah mempunyai satu sistem terancang untuk menerima tetamu dan menanamkan sikap memuliakan tetamu yang hadir dari negeri lain supaya mereka tidak terasa tersisih dan dapat menyumbang idea dan kepakaran dalam melaksanakan aktiviti bersama. . 1.2 TATACARA MENERIMA KONTINGEN 1.2.1 Pelaksanaan

A. Pendaftaran Meja dan kerusi hendaklah disediakan mengikut kesesuaian tempat bilik yang digunakan untuk pendaftaran. Setiap kontingen negeri yang .Hadir hendaklah di sambut oleh Penyambut tetamu (Laison oficer )negeri yang dipertanggungjawabkan. LO negeri tersebut hendaklah membawa Pengawai KRS negeri yang membawa borang pendaftaran ke tempat pendaftaran peserta. Pengawai yang bertugas di kaunter hendaklah memakai uniform lengkap KRS atau separuh uniform. Setelah pendaftaran selesai, petugas pendaftaran hendaklah mengagihkan tag nama peserta dan pengawai kepada negeri berkenaan. Semua pengawai dan peserta negeri yang terlibat akan bergerak ke tempat perhimpunan dengan berjalan secara berkawad untuk istiadat menaikkan bendera negeri, bacaan ikrar dan doa. Kedudukan anggota hendaklah menghadap bendera. Bendera negeri hendaklah disusun mengikut kekananan berdasarkan kepada tarikh pertabalan Sultan atau Raja. Bagi negeri yang tiada Sultan atau Raja pulabergantung kepada tarikh perlantikan Yang

3

Dipertua Negeri. Semasa upacara menaikan bendera dan nyanyian lagi rasmi negeri, penawai KRS yang memakai uniform lengkap dan half uniform hendaklah memberi tabik hormat sehingga nyanyian selesai. Pengawai yang tidak memakai uniform hendaklah berada di dalam keadaan sedia.

B. Susun Atur Kedudukan Anggota Semasa Menaikan Bendera.

a.

Kedudukan Anggota Secara Melintang

Peserta

Pegawai komander

Peserta

Pegawai

4

b. Kedudukan anggota secara melajur.

Peserta

Pegawai komander

Peserta

Pegawai

d. Pakaian Pakaian semua petugas kaunter pendaftaran dan helpers adalah uniform separa dengan kasut ’jungle boot’ atau ’spike boot’ atau memakai pakaian nombor 3 atau nombor 4. e. Bantuan Khidmat ( Rujuk lampiran). 1.3 TATACARA MAJLIS PERASMIAN PEMBUKAAN PERKHEMAHAN

1.3.1 Pelaksanaan

5

A. Persiapan Tempat a. Pentas Pentas adalah bahagian penting dan merupakan ‘wajah’ kepada majlis yang diaturkan. b. Kerusi VIP Kerusi’VIP’ hendaklah disusun dengan betul mengikut kekanan. Rujuk Lampiran. c. Backdrop dan hiasan pentas

Backdrop hendaklah diletakkan pada papan backdrop ditengahtengah bahagian belakang pentas dan dapat dilihat pada keseluruhan kawasan penglihatan para tetamu. Penggunaan logo, gambar atau warna hendaklah bersesuaian dan boleh di baca oleh tetamu kabur warna. d. Rostrum VIP Rostrum VIP diletakkan pada bahagian sudut kanan pentas. Rostrum hendaklah di alas. Pastikan VIP yang berucap tidak terlindung daripada penglihatan para tetamu. e. Rostrum Pengacara Majlis Rostrum pengacara majlis boleh di letak pada mana-mana bahagian yang sesuai tetapi tidak berada dihadapan selari dengan Rostrum VIP atau kerusi VIP. Boleh juga diletakkan di bahagian bawah sebelah kiri dewan (tidak di atas pentas) atau pada kedudukan kiri belakang kerusi VIP dan berhampiran meja hadiah (jika ada meja hadiah). f. Meja Hadiah Kedudukan meja hadiah hendaklah berhampiran rostrum juruacara dan berada di sebelah kiri belakang kerusi VIP. Sediakan juga meja meletak hadiah (selepas penerima menerima hadiah) pada kedudukan kiri (menghadap pentas) di bawah pentas.

B. Pembawa Dulang

6

Pembawa hadiah hendaklah terdiri daripada dua orang petugas yang lengkap berunifrom KRS yang berpangkat sarjan kebawah. ( Sila rujuk lampiran)

C. Penyambut Tetamu Bagi tetamu atau ’VIP’ usher hendaklah disediakan akan membawa VIP ketempat duduk yang diperuntukkan kepadanya. Usher akan berada dipintu utama dan menunggu VIP turun daripada kenderaan.( Sila rujuk lampiran). D. Bilik Menunggu atau Rehat Sementara V IP Bilik tetamu disediakan bagi VIP yang melalui perjalanan yang jauh. Bilik ini disediakan supaya VIP dapat berehat sebentar sementara menunggu persiapan akhir majlis. E. Juru Acara Juruacara bertindak sebagai pengendali dan pengawal perjalanan majlis. Adalah sangat penting bagi juruacara menyediakan skrip juruacara yang mengandungi perkara-perkara seperti masa, perkara, skrip juruacara dan catatan. Rujuk Lampiran.... Hal ini penting supaya tidak timbul kekalutan, kesilapan atau ada perkara-perkara yang tertinggal. Juruacara hendaklah mengkordinasi skrip dengan setiap agenda dalam aturcara majlis. Juruacara juga hendaklah menyusun setiap perkara dengan betul termasuk kordinasi dengan pegawai pelapor, pembaca doa, pemain muzik dan bahagian hadiah. Juruacara juga dikehendaki memastikan kehadiran VIP atau wakilnya dan diumumkan kepada hadirin. Pembantu juruacara juga boleh disediakan untuk membantu juruacara menyiapkan tugasannya. Antaranya ialah untuk memastikan kehadiran VIP dan nama-nama ini di serahkan kepada pemberi ucapan. Selain itu, pembantu juruacara juga boleh membantu mengkordinasi juruacara dengan jawatankuasa yang lain dan bersedia mengambil tugas pengacaraan jika diperlukan. Juruacara juga bertanggungjawab untuk memperolehi biodata atau latar belakang mengenai penerima sijil, tauliah atau pangkat seperti sejarah keluarga, perkhidmatan, sumbangan-sumbangan dan sebagainya. Biodata dan maklumat ini boleh dibacakan ketika majlis penyampaian dilakukan. F. Raptai Majlis Perasmian Pembukaan Raptai mesti dibuat, sebelum majlis sebenar dilangsungkan. Semua pengawai dan peserta yang terlibat mestilah mengambil bahagian. Untuk melancarkan perjalanan majlis raptai-pengurus pentas hendaklah

7

memberi taklimat kepada peserta/pengawai yang terlibat supaya mereka memdapat gambaran bagaimanakah acara itu akan dilaksanakan.

1.3.2

Pakaian A. Anggota kadet - TKRS-Pakaian no 3 - KRS -Pakaian no 4 - Pakaian no 4 - Pakaian no 3 - Pakaian no 2

B.

Pengawai

C.

Tetamu jemputan yang tidak memakai uniform hendaklah memakai pakaian kerja seperti baju kemeja berlengan panjang dan bertali leher, bush jacket atau blazer.

1.3.3 Bantuan khidmat ( Rujuk lampiran)

1.4 TATACARA MAJLIS PENUTUPAN RASMI PERKHEMAHAN

1.4.1 Pelaksanaan A. Persiapan Tempat a. Pentas Pentas adalah bahagian penting dan merupakan ‘wajah’ kepada majlis yang diaturkan. b. Kerusi VIP Kerusi’VIP’ hendaklah disusun dengan betul mengikut kekanan. Rujuk Lampiran. c. Backdrop dan hiasan pentas Backdrop hendaklah diletakkan pada papan backdrop ditengahtengah bahagian belakang pentas dan dapat dilihat pada keseluruhan kawasan penglihatan para tetamu. Penggunaan logo, gambar atau

8

warna hendaklah bersesuaian dan boleh di baca oleh tetamu kabur warna. d. Rostrum VIP Rostrum VIP diletakkan pada bahagian sudut kanan pentas. Rostrum hendaklah di alas. Pastikan VIP yang berucap tidak terlindung daripada penglihatan para tetamu. Rujuk gambar tatacara pertandingan kawad). e. Rostrum Pengacara Majlis Rostrum pengacara majlis boleh di letak pada mana-mana bahagian yang sesuai tetapi tidak berada dihadapan selari dengan Rostrum VIP atau kerusi VIP. Boleh juga diletakkan di bahagian bawah sebelah kiri dewan (tidak di atas pentas) atau pada kedudukan kiri belakang kerusi VIP dan berhampiran meja hadiah (jika ada meja hadiah). Rujuk gambar tatacara pertandingan kawad.

B. Persiapan Padang Kawad a. Susun atur kedudukan kontinjen Kontingen hendaklah diletakkan secara melintang atau melajur bergantung kepada keluasan padang kawad. Ketua perbarisan hendaklah setentang dengan pentas tabik hormat yang akan diletakkan di tengah-tengah kontingen. Pembahagian kontingen hendaklah sama banyak diantara kanan dan kiri. b. Pentas Tabik Hormat Pentas tabik hormat hendaklah diletakkan ditengah-tengah kontingen. Ianya terbentuk seperti empat segi sama. Pentas tabik hormat ini digunakan oleh perasmi untuk upacara menerima tabik hormat. c. Permaidani Merah atau Kuning Permaidani merah akan dihamparkan dari tempat tabik hormat ke tempat pemeriksaan perbarisan kehormatan. Ianya di guna pakai apabila tetamu VIP yang dipanggil untuk perasmian penutupan bergelar Dato’ dan memegang jawatan yang paling tinggi dalam sesuatu organisasi. Permaidani warna kuning perlu digunakan apabila tetamu VIP dari golongan DiRaja. Lakaran kedudukan kontinjen adalah seperti dibawah.

9

Kontingen Negeri

Kontingen Negeri

Kontingen Negeri

Kontingen Negeri

Ketua perbarisan

Permaidani merah/ kuning.

Pentas tabik hormat

Khemah tetamu

pentas utama

khemah tetamu

d. Meja Hadiah dan Cenderamata Perasmi Meja hadiah hendaklah disediakan sebanyak 2 buah dan diletakkan sebelah kanan dan kiri pentas utama. Meja hadiah hendaklah diletakkan selari dan berlapik dengan kain yang sesuai. Keluasan meja hadiah adalah bergantung kepada jumlah sijil dan hadiah yang diletakkan.

C. Cara Menerima Sijil atau Hadiah Apabila nama dipanggil oleh juru acara, ketua kontinjen hendaklah sedia menyahut dengan panggilan ’TUAN’, memberikan hukuman ’Sedia’ kepada kontinjennya dan berjalan pantas (140 langkah seminit) dengan langkah pendek dan tajam mengikut laluan yang telah ditetapkan dan berhenti betul dihadapan pemberi hadiah penerima hadiah hendakalah melakukan kawad

10

selaku menerima sijil. Selepas menerima sijil hendaklah mengucapkan terima kasih. Berpusing kekanan dan hadiah / sijil hendaklah dikepit menggunakan tangan kiri dan berjalan lenggang. Hanya tangan kanan sahaja yang lengang dan letakkan hadiah/sijil diatas meja yang telah disediakan di sebelah kiri pentas. Setelah itu berjalan balik ke arah kontinjen dan seterusnya memberikan hukuman ’Senang Diri’ kepada kontinjen. Jika hadiah yang diterima banyak, 2 orang anggota boleh bergerak keluar serentak. Rujuk gambar tatacara pertandingan kawad.

D. Pembawa Hadiah/Peserta Pembawa hadiah hendaklah terdiri daripada dua oarang petugas yang lengkap dengan unifrom KRS yang berpangkat sarjan kebawah. Seoarang pengawai KRS sekurang-kurangnya berpangkat Leftenen Muda bertanggungjawab untuk menyeliakan dan mengatur pemberian hadiah kepada kontijen negeri yang terlibat. Orang pertama ialah membawa dulang dan menghulurkan hadiah kepada pemberi hadiah. Petugas pertama tadi hendaklah memberikan tabik hormat dan berada disebelah kanan pemberi hadiah. Apabila hadiah yang dibawa oleh orang pertama telah habis disampaikan, orang kedua akan membuat aktiviti yang sama secara silih berganti. Pegawai yang menyelia akan memastikan sijil atau hadiah yang disampaikan itu betul. Selepas selesai uapacara penyampaian sijil ataupun cenderamata, orang yang terakhir hendaklah tabik hormat sekali lagi. E. Sijil Penyertaan Kertas sijil penghargaan dan penyertaan hendaklah dimasukkan kedalam sampul surat mengikut bilangan anggota yang terdapat dalam kontigen. Sampul surat tersebut hendaklah diikat dengan reben. Nama penerima hendaklah ditulis dihadapan sampul surat.

F.

Pembawa Hadiah / Cenderamata Perasmi Pembawa hadiah hendaklah terdiri daripada dua orang petugas yang lengkap berunifrom KRS yang berpangkat sarjan kebawah.Orang pertama ialah oarang yang membawa dulang hadiah/cenderamata.Sebelum memberi hadiah orang pertama mestilah memberikan tabik hormat.Kedududkan semasa menghulur hadiah/cenderamata ialah menghadap ke arah kanan pentas. Orang kedua hendaklah membawa dulang kosong dan berjalan serentak dengan orang pertama. Orang kedua hendaklah memberi tabik hormat dan hendaklah berada disebelah kiri penerima hadiah/cenderamata. Hadiah /cenderamata yang diterima oleh pengawai perasmi hendaklah diletakkan di atas dulang orang yang kedua.

11

Pemberi dan penerima cenderamata hendaklah mengadap kepada para tetamu/peserta perkhemahan. G. Penyambut Tetamu Bagi tetamu atau VIP (pengiring)hendaklah disediakan akan membawa VIP ketempat duduk yang diperuntukkan kepadanya akan berada dipintu utama dan menunggu VIP turun daripada kenderaan. Bagi tetamu lain, adalah memadai dengan meletakkan beberapa orang pengawai lelaki dan perempuan untuk menunjukkan arah tempat duduk. Pengawai ini akan berada di kawasan khemah tetamu. H. Bilik Menunggu atau Rehat Sementara VIP Bilik tetamu disediakan bagi VIP yang melalui perjalanan yang jauh. Bilik ini disediakan supaya VIP dapat berehat sebentar sementara menunggu persiapan akhir majlis. Minuman ringan boleh disediakan pada ketika ini di bilik menunggu VIP. Pada masa ini juga ’usher’yang dilantik boleh memberi taklimat mengenai aturcara,protokol,atau perkara yang perlu dilakukan oleh VIP semasa majlis berjalan. I. Juru Acara Juru acara bertindak sebagai pengendali dan pengawal perjalanan majlis. Adalah menjadi keperluan kepada juru acara menyiapkan skrip juru acara yang mengandungi perkara seperti masa,perkara,skrip juru acara dan catatan. Bagi mengelakkan kesilapan, juru acara hendaklah menyelaraskan skrip dengan setiap agenda dalam aturcara majlis. Juru acra juga bertanggungjawab menyusun setiap perkara dengan betul disamping berkerjasama dengan pengawai pelapor,pemain muzik,pembaca doa dan pengawai hadiah. Juru acara juga dikehendaki memastikan kehadiran VIP dan nama ini diserahkan kepada pemberi ucapan. Pembantu juru acara juga bersedia mengambil tugas pengacara jika diperlukan.

J.

Raptai Majlis Perasmian Penutup. Raptai mesti dibuat, sebelum majlis sebenar dilangsungkan. Semua pegawai dan peserta yang terlibat mestilah mengambil bahagian. Untuk melancarkan perjalanan majlis raptai-pengurus pentas hendaklah memberi taklimat kepada peserta/pengawai yang terlibat supaya mereka mendapat gambaran bagaimanakah acara itu akan dilaksanakan.

K.

Istiadat Menurunkan Bendera Kadet Remaja Sekolah.

12

Selepas juruacara mengumumkan ’Upacara menurunkan Bendera’ ketua perbarisan hendaklah memberikan hukuman ’Sedia’ semua tetamu dikehendaki berdiri. Petugas yang menurunkan bendera yang terdiri daripada tujuh orang anggota hendaklah melipatkan bendera tersebut berbentuk tiga segi. Ketua petugas hendaklah berjalan menuju ke pentas utama untuk diserahkan kepada penganjur tahun hadapan. Setelah selesai penyerahan bendera, tetamu boleh duduk kembali dan ketua perbarisan memberikan hukuman ’Senang Diri’. Rujuk tatacara pertandingan kawad. 1.4.2 Pakaian A. Anggota kadet - TKRS-Pakaian no 3 - KRS -Pakaian no 4 - Pakaian no 4 - Pakaian no 3 - Pakaian no 2

B.

Pengawai

C.

Tetamu jemputan yang tidak memakai uniform hendaklah memakai pakaian kerja seperti baju kemeja berlengan panjang dan bertali leher, bush jacket atau blazer.

1.3.3 Bantuan khidmat ( Rujuk lampiran)

1.3.4

Penutup.

Memang tidak dapat dinafikan untuk melaksanakan sesuatu majlis penutup bukanya mudah. Ianya memerlukan komitmen yang tinggi yang dapat menyelaraskan semua jawatankuasa yang terlibat supaya upacara dapat berjalan dengan lancar. Sehubungan dengan itu para petugas jawatakuasa perlu memainkan peranan masingmasing tanpa diselia oleh ketua bahagian.Para petugas jawatankuasa perlu mencari inisiatif sendiri dan bersikap pro aktif untuk membolehkan upacara ini dapat dilaksanakan dengan jayanya.

13

Bab Tatacara Dalam Pertandingan Kawad
2.1 PENDAHULUAN. Pertandingan kawad kaki merupakan acara tahunan bagi badan beruniform yang benaung di bawah Kementerian Pelajaran, khususnya di bawah pengurusan Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Sebagai sebuah unit uniform yang bernaung terus di bawah Kementerian Pelajaran, Kadet Remaja Sekolah setiap tahun mengadakan pertandingan Kawad Kaki di peringkat Daerah, Negeri dan Kebangsaan. Pada setiap pertandingan kawad kaki akan diadakan majlis penyampian hadiah, jesteru itu sebagai sebuah badan beruniform perlu ada tatacara perlakuan yang mempunyai protokol yang betul dan tepat. Majlis-majlis ini biasanya melibatkan jemputan-jemputan khas atau VIP yang memerlukan kepada perlaksanaan majlis yang tertib dan teratur. Oleh itu, pelaksanaanya perlu kepada standard yang ditetapkan.

2

2.2

JENIS MAJLIS.

Majlis pertandingan Kawad Kaki adalah majlis rasmi. Oleh itu segala perancangan dan perlaksanaan majlis ini tertakluk kepada peraturan, protokol atau istiadat rasmi yang biasa dilakukan. 2.3. PENERIMAAN KONTINGEN. ( Rujuk lampiran Perkhemahan Kadet Remaja Sekolah). PELAKSANAAN. 2.4.1 . Persiapan Tempat. Persiapan tempat memainkan peranan yang penting dalam kelancaran sesebuah majlis. Persiapan tempat yang teratur dan mempunyai perancangan yang rapi akan menjadikan majlis yang diadakan akan berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan banyak ganguan semasa majlis sedang berlangsung.

2.4

14

A.

Pentas.

Pentas merupakan satu elemen yang sangat penting di dalam satusatu majlis. Pentas merupakan “satu pandangan” awal terhadap majlis yang akan diadakan. Kehebatan sesebuah pentas bukan sahaja kepada hiasan malah bergantung kepada susunan yang perlu untuk berada di atas pentas.( Sila rujuk lampiran).

I. Kerusi ‘ VIP’: Kerusi ‘ VIP’ hendaklah disusun dengan betul mengikut kekanan jawatan dimulai dengan kedudukan di kecil tengah-tengah. Kerusi ‘VIP’ boleh disusun dalam angka ganjil atau genap. Jika di susun dalam angka ganjil, kedudukan kerusi ‘ VIP’ berada di tengah-tengah. Jika dalam angka genap kedudukan kerusi ‘VIP’ maka jawatan terkanan akan berada ditengah-tengah sebelah kanan. Di hadapan kerusi ‘VIP’ mestilah ada sebuah meja yang diletakan sejambak bunga di sudut kanan. Kedudukan VIP di atas pentas bergantung kepada keluasaan dan ketahanan pentas . ( Kekanan VIP merujuk kepada Bintang kebesaran, Jusa atau Kekanan Sultan yang memerintah ). Rujuk lampiran

II. Bendera: -Kedudukan bendera mestilah di bahagian belakang pentas atau pada tiang tetap yang disediakan di sebelah

15

kanan pentas. Kedudukan bendera mestilah mengikut susunan ke kanan yang betul . rujuk lampiran.

III. ‘ Backdrop’ dan hiasan pentas: ‘ Backdrop’ hendaklah diletakan pada papan backdrop ditengah-tengah bahagian belakang pentas dan dapat dilihat pada keseluruhan kawasan penglihatan tetamu. Pengunaan warna yang bersesuaian adalah perlu untuk memudahkan tetamu membacanya. Pemilihan warna mestilah bersesuaian dengan tempat dan suasana majlis diadakan. IV. Rostrum VIP: Rostrum VIP diletakan pada sebelah kanan pentas. Rostrum hendaklah diletkan alas dan letakan sejambak bunga yang kecil di atas sudut sebelah kanan. Pastikan VIP yang berucap tidak terlindung daripada penglihatan para tetamu. V. Rostrum Pengacara Majlis: Rostrum pengacara majlis boleh diletak pada mana-mana bahagian yang bersesuaian tetapi tidak berada di hadapan selari dengan rostrum VIP atau kerusi VIP . Boleh diletakan di bahagian bawah sebelah kiri pentas atau pada sebelah kiri belakang kerusi VIP dan berhampiran dengan meja hadiah.

VI. Meja Hadiah: Kedudukan meja hadiah hendaklah berhampiran Rostrum juruacara dan berada di sebelah kiri belakang kerusi VIP. Sediakan juga meja meletak hadiah ( selepas penerima menerima hadiah ) pada kedudukan kiri ( menghadap pentas) di bawah pentas.( Sila rujuk lampiran).

B.

Tanda laluan naik ke pentas.

Laluan naik ke pentas untuk penerima di bawah pentas untuk menerima hadiah mestilah ditanda. Tanda-tanda yang perlu di buat ialah

16

tempat menerima hadiah, pada tempat menunggu di atas tangga naik, tempat menunggu di bawah tangga naik dan tempat menunggu di luar dewan. Penerima akan naik ke pentas melalui tangga sebelah kiri pentas (menghadap tetamu) dan turun melalui tangga sebelah kanan pentas. Pastikan terdapat ruang laluan penerima hadiah di hadapan meja/kerusi VIP. C. Keududukan Kerusi Tetamu

Kedudukan kerusi tetamu hendaklah disusun mengikut keluasaan dewan dalam dua Kolum. Setiap kolum mengndungi bilangan kerusi yang sama banyak. Terdapat ruang berjalan di bahagian tengah antara dua kolum dan pada bahagian tepi setiap kolum. Kerusi tetamu khas diletakan pada bahagian hadapan dewan (menghadap pentas) dengan jumlah yang mengcukupi mengikut senarai tetamu khas yang akan hadir. Kedudukan Naik Turun Pentas. Peserta yang akan naik turun untuk menerima sijil dan hadiah hendaklah lebih dari seorang( 2-3 orang). Setiap penerima hadiah dan sijil hendaklah bersedia apabila nama negeri atau individu dipanggil oleh juruacara. E. Cara menerima sijil dan hadiah di atas pentas. D.

Penerima hadiah dan sijil hendaklah berjalan mengikut lalauan yang ditanda. Apabila berada di hadapan untuk menerima sijil dan hadiah , penerima hendaklah melakukan kawad selaku menerima hadiah, Jika penerima hadiah tidak memakai uniform penerim hadiah hendaklah membei hormat dengan cara sedikit membongkok ( sudut 45 darjah ) pada kedudukan dua langkah di hadapan penyampai hadiah , kamudian melangkah satu langkah ke hadapan , bersalam dan menerima hadiah. Selepas menerima hadiah hendaklah melangkah satu langkah ke belakang dan memberi hormat dengan membongkok sedikit badan dan tunduk 45 darjah, berpusing ke kiri dan terus berjalan keluar turun dari pentas.

17

F.

Cara-cara menerima hadiah di Padang Kawad.

Penerima hadiah dan sijil hendaklah berjalan bersama-sama pembantu untuk mengambil hadiah apabila nama individu atau negeri diumumkan oleh juruacara. Penerima atau ketua akan berjalan secara berkawad di bahagian hadapan dan diikuti oleh pembantu- pembantunya yang berjalan di sebelah di sebelah kiri. Apabila sampai di hadapan penyampai hadiah, penerima berhenti dengan jarak dua langkah di hadapan penyampai hadiah, perbuatan yang sama juga perlu dilakukan oleh pembantu-pembantunya. Penerima hadiah dan pembantupembantunya akan memberi tabik hormat secara serentak , hanya ketua sahaja yang bersalam dengan penyampai hadiah. Penerima akan mengambil hadiah dan memberikan kepada pembantu-pembantunya. Selepas menerima hadiah penerima hadiah dan pembantunya akan memeberikan hormat sekali lagi secara serentak dan undur satu langkah ke belakang dan berpusing 45 darjah. Ketua akan berjalan dahulu baharulah diikuti oleh pembantu-pembantunya. Ketua dan pembantunya akan berjalan ke tempat meja hadiah untuk meletak hadiah dan berjalan masuk semula ke dalam barisan atau kontinjenya. G. Pembawa dulang Pembawa dulang hendaklah terdiri daripada tiga orang petugas. Seelok-eloknya pembawa hadiah terdiri daripada pelajar yang berpakaian lengkap sekurang-kuranya berpangkat koperal (KRS) , pegawai bertindak sebagai penyelaras sahaja. Pembawa dulang akan menghulurkan kepada penyampai hadiah. Sebelum memberi hadiah , petugas pertama hendaklah memberi hormat ( sekali ) sama ada tabik hormat jika memakai uniform atau membongkok dan tunduk sedikit 45 darjah sebaik sahaja berada di hadapan penyampai hadiah. Kedudukan semasa menghulur hadiah dan sijil menghadap ke arah kanan pentas. Orang kedua akan bersedia memberikan sijil atau hadiah kepada orang pertama manakala orang ketiga berada di meja hadiah untuk menyusun dan memastikan sijil dan hadiah yang disampaikan adalah betul. Selepas selesai memberi hadiah , orang pertama akan memberikan sekali lagi hormat atau tunduk.

18

H.

Penyampai hadiah.

Penyampai hadiah adalah merupakan tetamu utama (seorang sahaja). Jika keadaan terlalu terdesak, contohnya tetamu utama ada hal yang amat mustahak perlu diberi keutamaan, hadiah boleh disampaikan oleh tetamu yang mempunyai kedudukan selepas tetamu utama. Tetamu utama boleh juga menyampaikan hadiah untuk acara yang utama sahaja, contohnya hadiah untuk Johan sahaja. Lihat Lampiran. I. Sijil.

Sijil hendaklah dimasukan dalam skrol. Jika tidak ada skrol maka kertas sijil hendaklah di gulung dan diikat dengan kemas menggunakan riben. Jika terlalu banyak sijil yang hendak disampaikan boleh juga dimasukkan dalam sampul surat dan diluar sampul surat diikat riben supaya lebih menarik. J. Penyambut tetamu.

Bagi tetamu utama atau VIP, pegawai pengiring hendaklah disediakan. Pegawai pengiring akan membawa VIP ke tempat duduk yang diperuntukan kepadanya. Pegawai pengiring ini hendaklah dilantik dari kalangan Pegawai Istiadat atau pegawai yang mengetahui berkenaan protokol dan Istiadat. Pegawai pengiring akan berada di pintu utama menunggu VIP turun dari kenderaan. Bagi tetamu lain atau hadirin adalah dengan memadai dengan meletakan beberapa orang pegawai lain untuk menunjukkan arah tempat duduk. Pegawai-pegawai akan berada di pintu masuk utama. Pegawai-pegawai yang diberikan amanah ini hendaklah diberikan taklimat terlabih dahulu apa yang perlu dilakukkan. K. Bilik Menunggu /Rehat VIP

19

Bilik tetamu perlu disediakan bagi VIP yang membuat pejalanan yang jauh. Bilik VIP ini perlu sebagai tempat VIP berehat sebentar sementara menungu majlis bermula. Semasa di bilik ini hanya beberapa orang sahaja yang boleh berada bersama-sama dengan VIP termasuklah pegawai protokol untuk membetulkan pakaian VIP dan memberi taklimat berkenaan dengan perjalanan majlis nanti. L. Susunan Pergerakan Kenderaan VIP

Pergerakan kenderaan ke majlis di mulakan oleh pegawai yang paling Junior dan diikuti oleh pegawai-pegawai senior, VIP di bahagian belakang sekali. Bagi tuan rumah jika beliau pegawai senior sekalipun beliau mesti bertolak awal ke majlis untuk menerima tetamu yang akan datang ke majlisnya. Pergerakan semasa balik dimulakan oleh VIP kamudian diikuti oleh pegawai-pegawai senior dan pegawai-pegawai junior. Semasa perjalanan pergi dan balik dari majlis VIP dan PegawaiPegawai ini hendaklah diiringi oleh Juruiring dan Pegawai protokol ataupun Pegawai yang tahu berkenaan dengan protokol majlis. Pegawaipegawai pengiring hendaklah terdiri daripada pegawai yang mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari pegawai yang diiring. Pegawai-pegawai pengiring juga perlu dipanggil untuk bermesyuarat dan ditaklimatkan berkenaan perjalanan majlis.

M.

Jurucara.

Juruacara bertindak sebgai pengendali dan pengawal perjalanan majlis. Juruacara perlu menyediakan skrip yang slengkapnya dengan bertaip kemas supaya senang untuk disemak. Skrip juruacara mestilah mengandungi perkara-perkara seperti masa,perkara dan catatan. Hal ini penting supaya tidak timbul kekalutan dalam pengendalian majlis. Juruacara perlu mengkordinasi skrip dengan setiap agenda dalam aturcara majlis. Juruacara perlu mengkordinasi dengan pegawai pelapor, pembaca doa, pemain muzik dan bahagian hadiah. Juruacara perlu memastikan kehadiran VIP dan diumumkan kepada hadirin. N. Pegawai Pengurus Majlis Penutup.

Pegawai pengurus majlis penutup perlu dilantik khususnya untuk mengendalikan keseluruhan majlis penutup. Sebaik-baiknya pegawai ini terdiri daripada pegawai yang mahir berkenaan susunan perjalanan majlis penutup. Perkara ini penting untuk mengelakan daripada timbul banyak pendapat yang boleh mengganggu perjalanan majlis. Pegawai ini perlu berkordinasi dengan pengacara majlis, pegawai audio visual, pegawai

20

perbarisan, pengerusi majlis penutup, pegawai bahagian teknikal seperti hiasan pentas, meja hadiah, sistem pendawaian elektrik, tempat jamuan , pasukan pancaragam dan bahagian-bahagian lain yang terlibat di dalam majlis penutup . O. Raptai.

Raptai mestilah dilakukkan sekurang-kurangnya 2 kali sebelum majlis sebenar bermula. Raptai penuh mestilah dilakukan dengan melibatkan semua pihak. Pegawai pengurus majlis penutup perlu memberikan taklimat sebelum dan selepas majlis penutup.

P . Juruacara. Juruacara mestilah tediri daripada individu yang mahir dalam pengurusan pengendalian majlis. Pengerusi majlis boleh memakai uniform KRS atau pakaian rasmi dalam pengendalian majlis. 2.5 BANTUAN KHIDMAT. 2.5.1. Pakaian. Pakaian semasa majlis penutup pertandingan kawad mestilah berpakaian lengkap . Pakaian kawad ialah pakaian no. 4 di pakai bersama dengan kasut ‘ drill boot ’ atau ‘ spike boot’ . Petugas-petugas , ahli jawatankuasa dan pegawaipegawai lain hendaklah memakai pakaian no. 2 atau no. 4 . Bagi tetamu yang tidak memakai uniform hendaklah memakai pakaian kerja.

2.6 . Urutan Tatacara Majlis Penerimaan Kontingen. 2.6.1 Ketibaan Kontingen-kontingen dari seluruh negeri di Malaysia. A. Kedatangan kontingen akan disambut oleh LO atau penyambut tetamu yang di lantik oleh negeri yang menjadi tuan rumah. B. Peserta akan di bawa ke tengah padang kawad untuk upacara menaikan bendera negeri masing-masing. C. Peserta bergerak ke tengah padang diketuai oleh seorang Pegawai ( ketua kontingen ) dalam pergerakan berkawad. D. Ketua kontigen akan melapor kepada pegawai yang menunggu di tiang bendera untuk upacara menaikan bendera negeri. E. Ketua kontingen akan menyerahkan bendera negeri kepada pegawai yng ditugaskan oleh negeri yang menjadi tuan rumah untuk menaikan bendera negeri.

21

Gambar : Menaikkan bendera Negeri F. Pegawai yang ditugaskan akan menaikan bendera negeri dengan iringan muzik ( minus one ). Semasa menaikan bendera semua anggota kadet dan pegawai mesti berdiri tegak sebagai menghormati bendera yang dinaikan. G. Selepas menaikan bendera ketua kontigen akan membawa pasukanya ke tempat yang telah ditetapkan. H. Sebelum bergerak ke tempat penginapan Ketua Kontingen akan menyerahkan butiran peserta seperti nama peserta dan dokumen-dokumen yang dipinta oleh negeri yang menjadi tuan rumah. I. Selepas semua dokumen diselesaikan, t-shirt akan diberikan kepada kepada ketua kontingen. J. Kontingen akan di bawa oleh LO atau pegawai pengiring ke tempat penginapan yang disedikan oleh pihak penganjur 2.7. Urutan Tatacara Majlis Penutup Pertandingan Kawad Kaki. 2.7.1 Pasukan Perbarisan Kehormat . A. Pasukan akan berkumpul di tepi padang kawad. B .Pasukan akan diperiksa pakaian dan kelengkapanya oleh seorang pegawai Istiadat KRS Negeri atau pegawai yang diberi kuasa oleh Pegawai Istaiadat KRS Negeri dari segi kedudukan aksesori dan sebagainya. C. Pasukan Perbarisan Kehormat akan terdiri daripada dua platun ( satu platun lelaki dan satu Platun Perempuan atau kedua-dua platun lelaki ataupun perempuan). D.Pasukan Perbarisan akan di bawa masuk ke dalam Padang Kawad oleh seorang Pegawai Waran 1 atau 2 (KRS) ataupun oleh Staff Sarjan (KRS) lelaki atau perempuan. Sebelum pergerakan masuk Pasukan Perbarisan Kehormat ‘ Step Orderly ‘ terlebih dahulu akan mengambil tempat di kiri kanan pentas tabik hormat. ( Contoh : Bahasa Hukuman : Baris , Baris sedia. Bergerak ke kanan/kiri pusing. Dari kanan/ kiri cepat jalan. E. Pasukan Tambor akan mengiringi pasukan Kawalan Perbarisan berjalan masuk ke padang kawad.

22

F.

G.

H. I. J.

( Pergerakan masuk Pasukan Perbarisan akan diringi oleh persembahan Pasukan Tambor- contohnya lagu ‘Barisan Kita’ ). Pasukan Perbarisan akan berjalan masuk ke padang dan berhenti ditengahtengah pentas Tabik Hormat.( Pergerakan masuk padang akan di lakukan oleh PW (KRS) atau Staff Sarjan (KRS). PW (KRS) seterusnya akan memberi hukuman ‘ Senang diri, ‘ sedia ‘. Ketua Perbaisan bersedia dan terus megambil alih Pasukan Perbarisan Kehormatan daripada Pegawai Waran (KRS). Ketua Perbarisan ( Mejar(KRS) akan berjalan masuk dari sebelah kanan atau sebelah kiri petas tabik hormat , berjalan 7 atau 9 langkah bergantung kepada keluasaan padang kawad dan mengambil kedudukan PW 1 (KRS ) . PW 1 atau 2 akan bergerak ke belakang dan berada di tengah-tengah antara Platun A dan Platun B setentang denga Ketua Perbarisan. Ketua perbarisan biasanya akan menyusaikan dirinya dengan Pasukan dengan memberikan hukuman ‘ Senang diri’ dan ‘ Sedia’. Ketua Perbarisan akan memanggil Ketua Platun A dan B ( Kapt (KRS) dengan bahasa hukuman “ Pegawai masuk baris”. Ketua Platun A dan B akan berjalan masuk dari sebelah kanan dan sebelah kiri pentas Tabik Hormat , dan berada di tengah-tengah platun A dan B. Langkah yang diambil 7 atau 9 langkah, mereka bejalan secara serentak.

K . Apabila sampai di hadapan platun masing-masing mereka akan berhenti berpusing ke belakang .Luruskan barisan dan sedia. Kedudukan mereka dengan platun masing-masing jaraknya 3 langkah. Mereka akan berada dalam kedudukan sedia menanti tetamu. L. Ketua Perbarisan akan memberikan hukuman ‘ Senang Diri’ ‘ Sedia’ untuk menjadikan barisan lebih kemas. M. Pasukan Perbarisan Kehormat menunggu ketibaan VIP dalam kedudukan “senang diri”. N. Setelah kedatangan VIP yang pertama Ketua perbarisan akan memberikan hukuman ‘ baris, baris…. sedia’. Semua anggota kawalan dalam kedudukan sedia. O. Ketua Perbarisan akan memberikan hukuman ‘ Hormat ke hadapan hormat ‘ diiringi oleh Drum Roll- hanya Ketua perbarisan dan ketua-ketua platun sahaja yang memberi hormat, anggota Perbarisan kehormatan yang lain akan berada dalam kedudukan sedia sahaja. P. Pergerakan yang sama akan diulang-ulang sehingga kepada ketibaan YB Menteri Pelajaran, kerana YB Menteri Pelajaran akan memeriksa pasukan Perbarisan Kehormatan. Apabila ketibaan YB Menteri Pelajaran Ketua Perbarisan akan memberikan hukuman ‘ baris, baris…. sedia ‘ Ketua Perbarisan akan memberi hukuman ‘ Hormat ke hadapan hormat ‘dan melakukan pergerakan hormat ke hadapan hormat – diiringi oleh Drum Roll. hanya Ketua perbarisan dan

23

2.8. 2.9.

2.10

2.11

Ketua-ketua Platun sahaja yang memberi hormat, anggota Perbarisan Kehormatan yang lain akan berada dalam kedudukan sedia sahaja. a. Nyanyian Nyanyian Lagu Kadet Remaja Sekolah. b. Ketua Perbarisan akan berjalan 5 langkah dan berhenti, memberi hormat dan melapor . Contoh bahasa Hukuman “ Assalamualaikum/ Selamat Pagi Dato Seri’ Perbarisan Kehormat Kadet Remaja Sekolah terdiri daripada Tiga Orang Pegawai dan Enam Puluh Empat orang Kadet siap untuk di periksa Dato Seri’ c. Selepas melapor Ketua perbarisan akan berpusing 45 darjah, ‘Stape Ordely’ akan berjalan serentak dan berhenti di hadapan barisan pertama Pasukan Perbarisan Kehormat menunggu YB Menteri Pelajaran. d. Semasa YB menteri pelajaran memeriksa Perbarisan Kehormatan , lagu ‘ slow march ‘ dimainkan oleh Pasukan Tambor. e. Ketua Perbarisan akan berjalan ke Pentas Tabik hormat dan memberi hormat sekali lagi kepada YB Menteri Pelajaran. Seterusnya melapor untuk keluar dari padang kawad. Contoh : ‘ Assalamulaikum Dato Seri’ mohon menjalankan tugas-tugas yang lain ‘ . f. Ketua Perbarisan akan menunggu sehingga YB Menteri Pelajaran turun dari pentas tabik hormat, kamudian berpusing 45 darjah ke kedudukannya. Ketua Perbarisan akan memberi hukuman ‘ Hormat ke hadapan hormat ‘ sekali lagi . Hanya Ketua Perbarisan dan Ketua Platun sahaja yang memberi tabik hormat dan diiringi dengan drum roll dari pasukan Tambor. g. Selepas tetamu kehormat turun dari Pentas Tabik Hormat dan berada di pntas utama , Ketua perbarisan akan memberi hukuman ‘ ‘ Bergerak ke kiri’ atau ‘Ke kanan’ dan berjalan keluar dari padang kawad dengan diiringi pasukan tambor Para jemputan mengambil tempat. Ketibaan pengelola. a. Ketibaan Pengerusi Pengelola ( Pengarah Pelajaran Negeri ) di umumkan oleh Juruacara. b. Ketibaan Pengarah Pelajaran Negeri di sambut oleh Ketua Sektor Kemanusian sera Ahli Jawatankusa yang terlibat. c. Di berikan tabik hormat oleh pasukan Perbarisan Kehormat. d. Pengarah dan Ahli Jawatankuasa akan beredar untuk menunggu tetamu VIP . Ketibaan VIP – Pengarah Bahagian Sekolah. a. Ketibaan Pengarah Bahagian Sekolah di umumkan oleh Pengacara Majlis. b. Diiringi oleh Pengarah Pelajaran Negeri ke Pentas Tabik Hormat. c. Diberikan tabik hormat oleh Pasukan Perbarisan kehormatan. d. Di iringi ke tempat duduk VIP oleh Pengarah Pelajaran Negeri atau boleh -sama menyambut ketibaan VIP. Ketibaan VIP- Menteri Pelajaran Malaysia. a. Ketibaan YB Menteri Pelajaran Malaysia diumumkan oleh Juruacara. b. Diberikan tabik hormat oleh Pasukan Perbarisan Kehormat. c. Diirngi ke pentas tabik oleh Pengarah Pelajaran Negeri.

24

a. a. b. c.

d. e.

YB menteri akan memeriksa pasukan Perbarisan Kehormat. YB Mentei akan diringi ke tempat duduk oleh Pengerusi Pengelola. Nyanyian lagu ‘ Kadet Remaja Seolah ‘ i. ( Pergerakan – lihat kepada contoh Srip Majlis Penutup). 2.12 Ucapan alu-aluan oleh Juruacara. ( Jangan terlalu panjang). 2.13 Bacaan Doa. a. Bacaan doa dilakukkan seeloknya-eloknya oleh Pegawai yang berunifom penuh. b. Sebelum membaca doa beliau hendaklah bergerak ke tempat membaca doa dengan pergerakan yang cergas, seolah-olah seperti berkawad. c. Sampai di Rostrum, berpusing ke arah VIP dan memberi hormat sebelum membaca doa. i. ( Pasukan Tambor akan “drum roll” untuk menadah tangan majlis bacaan doa.) ii. ( Pasukan Tambor akan drum roll untuk turun tangan ). 2.14 Ucapan Pengarah Pelajaran Negeri. Juruacara akan menjemput Pengerusi pengelola memberi ucapan. Dua orang Ahli Kadet Remaja Sekolah akan membawa teks ucapan. Dua orang ahli KRS akan berjalan dan berhenti di sebelah kanan / hadapan Rostrum Pengarah pelajaran Negeri. Seorang pembawa teks ucapan, seorang lagi pengiring/ pembawa dulang. Sampai dihadapan Pegarah Pelajaran Negeri , anggota kadet yang membawa teks ucapan akan memberi Hormat dan menghulurkan teks ucapan yang terdapat di dalam bekas yang dibawanya. Selepas menyerahkan teks ucapan, pembawa teks ucapan akan berpusing 45 darjah dan bergerak ke belakang pentas. Setelah selesai teks ucapan dibaca, pembawa teks ucapan akan datang semula untuk mengambil teks ucapan yang di baca oleh Pengarah Pelajaran Negeri tadi.

d. e. f.

2.15 Ucapan YB Menteri Pelajaran. ( perlakuan yang sama seperti yang dilakukan oleh pembawa teks ucapan Pengarah Pelajaran Negeri ). a.Penyampaian Hadiah. b.Pengerusi Majlis akan menjemput para pemenang. c.Wakil pasukan yang menang akan datang ke hadapan dan melakukkan pergerakan kawad selaku menerima sijil. d. Wakil pasukan yang menang akan meletakan hadiah yang dimenangi di atas meja hadiah yang disediakan oleh urusetia hadiah. Pasukan tidak dibenarkan membawa masuk hadiah ke dalam pasukan. e. Semasa menyampaikan hadiah, YB Menteri akan diiringi oleh Pengarah Pelajaran Negeri sahaja. f. Menyaksikan Persembahan Tempur Tanpa Senjata. g. Pengerusi Majlis akan menjemput YB Menteri Pelajaran untuk duduk di kerusinya untuk menyaksikan persembahan tempur tanpa senjata.

25

h. Pasukan Tempur Tanpa senjata akan memberikan sembah hormat sebelum memulakan persembahanya. i. Persembahan jangan terlalu lama. 2.16 Menikmati jamuan. a. Setelah selesai menyaksikan persembahan, YB Menteri akan dijemput untuk menikmati jamuan. b.Kontijen masih berada di atas padang kawad. c.Setelah YB Menteri beredar ke bilik khas untuk menikmati jamuan , barulah kontijen bergerak keluar dari padang kawad. d.Di bilik jamuan, hanya beberapa orang VIP sahaja yang menikmati jamuan bersama YB Menteri Pelajaran. 2.17 .Kepulangan YB Menteri Pelajaran. a. setelah selesai menjamu selera, YB Menteri pulang. b.Di mulakan pergerakan kereta oleh YB Menteri Pelajaran c.Pengarah Bahagian Sekolah. d.Pengarah-Pengarah Negeri. e.Pengarah Negeri yang menjadi tuan rumah akan pulang paling akhir kerana hendak meraikan tetamu. 2.17. Istiadat penyerahan bendera. Istiadat penyerahan bendera adalah bertujuan untuk mengumumkan tuan rumah majlis tersebut pada tahun berikutnya. ( bendera yang perlu diserahkan ialah bendera KRS). Istiadat menurunkan bendera Kadet Remaja Sekolah akan dilakukan oleh 7 orang ahli Kadet Remaja Sekolah yang dilatih khas untuk menurunkan bendera. Apabila juruacara mengumumkan “ upacara menurunkan bendera’ perkara berikut hendaklah dipatuhi : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Ketua perbarisan akan memberi hukuman sedia. Para tetamu hendaklah berdiri tegak. Kumpulan petugas berjalan masuk dalam 2 barisan menuju ke arah tiang bendera Kadet Remaja Sekolah di kibarkan. Tiba di tempat bendera KRS berkibar ketua petugas akan memberikan hukuman ‘ henti ‘. Ketua perbarisan memberi hukuman ‘ menghadap ke kanan/ ke kiri....kanan/kiri pusing. Semua petugas berpusing menghadap bendera. Ketua petugas berjalan ke arah tiang bendera dan berhenti. Isyarat ‘up’ akan diberikan , semua petugas akan berpusing menghadap antara satu sama lain. Ketua petugas akan berjalan ke arah tiang bendera dan berhenti serta menurunkan bendera. Bendera yang diturunkan akan disambut oleh kumpulan petugas. Kumpulan petugas hendaklah memastikan bendera tidak mencecah tanah. Bendera yang diturunkan akan dilipat oleh petugas.

viii.

26

ix.

Bendera yang dilipat akan diserahkan kepada ketua kumpulan petugas. Ketua kumpulan petugas akan membawa bendera kepada VIP yang menjadi tuan rumah. A. Ketua petugas akan berjalan dan berhenti di hadapan VIP dan akan memberi tabik hormat kepada VIP. B. Setelah memberi hormat Ketua Petugas akan di balas oleh VIP yang menerima tabik homat. C. Ketua petugas akan menyerahkan bendera KRS kepada VIP. D. VIP akan menerima bendera dari Ketua petugas dan bendera tersebut akan diserahkan kepada wakil yang akan menjadi tuan rumah pada tahun hadapan. Ketua petugas akan memberi hormat sekali lagi kepada VIP dan berjalan kepada pasukanya. Ketua petugas dan pasukanya akan berjalan keluar.

x. xi.

2.18. PENUTUP

27

Adalah diharapkan dengan adanya panduan yang dinyatakan ini akan menjadikan sesuatu perjalanan majlis akan berjalan dengan lebih lancar . panduan-panduan ini akan menjadi rujukan kepada para pegawai yang mengendalikan majlis yang dirancang.

Tajuk : Susunatur kedudukan majlis penutup pertandingan kawat.

KEDUDUKAN BENDERA NEGERI MENGIKUT SUSUNAN ( 1 ) Khemah P.A. System. Khemah Hadiah. K E D U D U K A N B E N D E R A 2 Pentas Tabik Hormat Jarak antara Pentas tabik Hormat dengan Ketua Perbarisan 5 atau 7 langkah. Pegawai Perbarisan Khemah 2 Pegawaipegawai Kementerian. - PegawaiPegawai Kanan JPN/PPD Khemah 3 - Pengetua. - KPP - Ketua Unit - Wakil-wakil Jabatan. - Pegawai Sakretariat KRS Negeri.

-

Khemah/Pentas - VIP. - YB Menteri - Pengarah Bahagian Sekolah. - Pengarah Pelajaran Negeri

Jarak antara Pentas tabik Homat dengan Khemah VIP 7 langkah atau 5 langkah mengikut kesesuaian tempat majlis penutup.

28

Jarak Ketua Platun A dan Ketua Platun B atau 7 langkah dari Ketua Perbarisan ( Berada di tengah-tengah Platun) Ketua Platun A 3 langkah 3 langkah Platun A Platun B Ketua Platun B 3 langkah

PW Ketua Perbarisan Kapt.(KRS ) Jarak antara ketua perbarisan pelajar dengan Pembawa Papan Tanda 3 langkah. ( J – adalah pembawa Papan Panda ).

JX

J

J

J

J

J

Jarak antara Pembawa Papan Tanda dengan Ketua Kontijen 3 langkah. ( K – adalah Ketua Kontijen). K K K K K K

Jarak antara Ketua Kontijen dan Kontijen 3 langkah.

K O N T I J E N N E G E

K O N T I J E N N E G E

K O N T I J E N N E G E 29

K O N T I J E N N E G E

K O N T I J E N N E G E

K O N T I J E N N E G E

PASUKAN TAMBOR KHEMAH BANTU MULA * susun atur kedudukan kontingen dan kedudukan pentas utama/khemah mengikut kesesuian padang kawad.

30

Bab Tatacara Dalam Majlis Pentauliahan,
Penganugerahan Sijil dan Pemakaian Pangkat
(oleh: MOHD SUBHI MARSAN) 3.1 PENDAHULUAN

3

Majlis pentauliahan merupakan satu majlis rasmi yang terancang dan disusun secara sistematik. Majlis pentauliahan sama dengan majlis penerimaan sijil, penerimaan pingat, penerimaan darjah kebesaran, kenaikan pangkat dan anugerah. Majlis-majlis ini selalunya melibatkan jemputan-jemputan khas atau VIP yang memerlukan satu standard pelaksanaan program yang standard agar kelihatan tersusun, kemas dan lancar. Oleh itu, pelaksanaan dan pengurusan majlis-majlis ini mestilah mematuhi standard yang ditetapkan.

3.2

JENIS MAJLIS

Majlis pentauliahan, penerimaan sijil dan kenaikan pangkat ini adalah majlis rasmi. Oleh itu segala perancangan dan pelaksanaan majlis ini tertakluk kepada peraturan, protokol atau istiadat yang rasmi yang biasanya dilakukan. Terdapat tiga keadaan bagaimana majlis ini dapat diadakan iaitu; 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Majlis di dalam dewan. Majlis di luar dewan. Majlis dalam pejabat.

Kebiasaannya, majlis ini diadakan di dalam dewan khususnya bagi kumpulan penerima yang ramai. Majlis boleh juga diadakan di padang kawad atau kawasan lapang. Majlis pentauliahan dalam pejabat pula diadakan jika penerimanya tidak ramai atau sebagai majlis istimewa kepada penerima tauliah atau sijil berkenaan. Secara amnya, pelaksanaan majlis pentauliahan, penganugerahan sijil atau pangkat mempunyai cara yang sama. Perbezaannya ialah cara menyesuaikan sistem atau protokolnya bersesuaian dengan keadaan tempat.

31

Pemakaian Pangkat Kadet

3.3

JAWATANKUASA 3.3.1 Jawatankuasa Induk:

Jawatankuasa Induk terdiri daripada kalangan ahli yang berada pada peringkat legistatif (kementerian) atau pengurusan (jabatan) bergantung kepada peringkat majlis ini diadakan iaitu sama ada peringkat kebangsaan, negeri, daerah, sekolah dan sebagainya. Jawatankuasa ini yang akan membuat dasar, peraturan atau membuat keputusan tertentu untuk dilaksanakan oleh jawatankuasa pelaksana. Rujuk topik Jawatankuasa.

3.3.2

Jawatankuasa Pengelola:

Jawatankuasa pengelola ialah ahli-ahli yang dilantik dan mereka ini bertanggungjawab ke atas pelaksanaan majlis. Ahli-ahlinya akan mengadakan persiapan, menyediakan keperluan peralatan, memantau dan kerja-kerja di bawah bidang kuasanya. Rujuk topik jawatankuasa.

32

3.4

PELAKSANAAN 3.4.1 Majlis Di Dalam Dewan

A.

Persiapan Tempat: Pentas: Pentas adalah bahagian penting dan merupakan ‘wajah’ kepada majlis yang diaturkan. Seorang pengurus pentas (stage manager) boleh dilantik untuk mengurus dan mengendalikan pentas. Susun atur pentas perlu dilakukan dengan betul bagi menggambarkan pengetahuan, pengalaman dan ilmu yang berhubungkait dengan istiadat. Kerusi Tetamu Utama dan Tetamu Khas (VVIP dan VIP): Kerusi tetamu utama dan tetamu khas hendaklah disusun dengan betul bagi menunjukkan kekananan jawatan. Rujuk Lampiran .... c. Bendera: Susunan bendera hendaklah dibuat mengikut kedudukan yang betul. Terdapat beberapa untuk mengibarkan bendera seperti bendera pada satu tiang, tiga tiang dan bendera-bendera negeri. Rujuk Lampiran.... b. a.

d.

Backdrop dan hiasan pentas : Backdrop hendaklah di letakkan pada papan backdrop ditengah-tengah bahagian belakang pentas dan dapat dilihat pada keseluruhan kawasan penglihatan para tetamu. Penggunaan logo, gambar atau warna hendaklah bersesuaian dan boleh di baca oleh tetamu kabur warna. e.

Rostrum VIP : Rostrum VIP diletakkan pada bahagian sudut kanan pentas. Rostrum hendaklah di alas. Pastikan VIP yang berucap tidak terlindung daripada penglihatan para tetamu. Rostrum Pengacara Majlis: Rostrum pengacara majlis boleh di letak pada mana-mana bahagian yang sesuai tetapi tidak berada dihadapan selari dengan Rostrum VIP atau kerusi VIP. Boleh juga diletakkan di bahagian bawah sebelah kiri dewan (tidak di atas pentas) atau pada kedudukan kiri belakang kerusi VIP dan berhampiran meja hadiah (jika ada meja hadiah). f.

33

Meja Hadiah: Kedudukan meja hadiah hendaklah berhampiran rostrum juruacara dan berada di sebelah kiri belakang kerusi VIP. Sediakan juga meja meletak hadiah (selepas penerima menerima hadiah) pada kedudukan kiri (menghadap pentas) di bawah pentas. Tanda laluan naik ke pentas: Laluan naik ke pentas untuk penerima di bawah pentas untuk menerima hadiah mestilah di tanda. Tanda-tanda yang perlu di buat ialah pada tempat menerima hadiah, pada tempat menunggu di atas tangga naik, tempat menunggu di bawah tangga naik dan tempat menunggu di luar dewan. Penerima akan naik ke pentas melalui tangga sebelah kiri pentas (menghadap tetamu) dan turun melalui tangga sebelah kanan pentas. Pastikan terdapat ruang laluan penerima hadiah di hadapan meja/kerusi VIP. B. Kedudukan Kerusi Tetamu: h.

g.

Kedudukan kerusi tetamu hendaklah di susun mengikut keluasan dewan atau tempat. Rujuk susunan kerusi tetamu. C. Kedudukan Kerusi Penerima Sijil, Tauliah atau Pangkat:

Kedudukan kerusi penerima tauliah hendaklah pada kedudukan tengah-tengah antara kedudukan kerusi tetamu khas dan tetamu biasa. D. Aliran Naik Turun Pentas:

Peserta yang akan naik ke pentas untuk menerima tauliah atau sijil hendaklah secara kumpulan. Biasanya kumpulan-kumpulan ini di bentuk berdasarkan barisan pada setiap kolum. Setiap penerima sijil dalam kolum barisan akan bergilir-gilir seorang demi seorang naik ke pentas mengikut ‘masa’ yang betul. Satu baris penerima sijil akan naik ke pentas seorang demi seorang. Apabila seorang menerima hadiah, seorang akan menunggu pada hentian menunggu di atas tangga naik, seorang akan berada pada hentian menunggu di bawah tangga naik dan yang lain di hentian menunggu di luar dewan dalam barisan kolum. Satu barisan kolum akan berdiri dan keluar menuju tempat menunggu di luar dewan melalui bahagian tepi kolum. E. Tatacara menerima sijil, tauliah atau pangkat di atas pentas:

Penerima sijil dikehendaki berjalan mengikut laluan yang ditanda. Apabila berada di hadapan untuk menerima sijil, penerima hendaklah melakukan kawad selaku terima iaitu hormat, membuat satu langkah ke hadapan, bersalam dan menerima sijil. Selepas menerima sijil hendaklah

34

mengucapkan terima kasih. Ketika beredar, melakukan satu langkah undur ke belakang, memberi hormat, berpusing ke kiri dan terus berjalan keluar turun pentas.

Selaku Terima Sijil F. Tatacara Majlis Di Dalam Dewan. Tatacara atau susunan majlis hendaklah di susun dengan betul.

a.

Ketibaan tetamu jemputan. I. Penerima tauliah mengambil tempat duduk. II. Tetamu jemputan mengambil tempat duduk masingmasing. Ketibaan Tetamu kehormat (VIP) I. Tetamu VIP terdiri daripada pegawai atasan program atau tetamu kehormat yang lain seperti menteri dan wakil rakyat. II. Tetamu kehormat diberi penghormatan untuk menerima tabik hormat. III. Ketibaannya diumumkan oleh juruacara. Ketibaan Tetamu Utama (VVIP). I. Acara sambutan dilakukan seperti perarakan bunga manggar, kompang, persembahan silat dan sebagainya tetapi hendaklah dilaksanakan di luar dewan. (jika dirancang). II. Tetamu utama terus dibawa ke pentas hormat untuk menerima tabik hormat. III. Ketibaannya diumumkan oleh juruacara. 35

b.

c.

d.

Tabik hormat dan nyanyian lagu pasukan (KRS). I. Tabik hormat diberi sebaik sahaja tetamu VVIP berada di atas pentas hormat. II. Nyanyian lagu KRS beramai-ramai dengan `minus one`. Lapor Ketua perbarisan melapor kepada tetamu VVIP. Bacaan doa Bacaan doa adalah sebagai tanda acara majlis dimulakan. Teks doa hendaklah disediakan sebelum doa dibaca dan bersesuaian dengan majlis. Ucapan-ucapan I. Terdapat beberapa ucapan dalam bahagian ini iaitu ucapan pengacara majlis, ucapan tetamu VIP dan tetamu VVIP. II. Ucapan pengacara majlis adalah ringkas untuk mengalu-ngalukan kehadiran semua tetamu dan menjelaskan mengenai nama program, tujuan program, masa atau tarikh program dan kehadiran peserta. III. Tetamu kehormat (VIP) juga boleh dijemput untuk menyampaikan ucapan sebagai wakil tuan rumah atau pengelola. IV. Tetamu utama (VVIP) dijemput untuk memberikan ucapan. Beliau juga boleh dijemput untuk menutup rasmi kursus di akhir ucapan. Kompang, gendang, atau muzik boleh dimaikkan untuk mengiringi pengumuman perasmian. Penyampaian tauliah/sijil Tetamu utama (VVIP) dijemput untuk menyampaikan sijil atau tauliah dan diiringi oleh tetamu kehormat, pegawai pengelola, pengerusi atau yang sesuai. Penyampaian Cenderamata I. Penyampaian cenderamata hendaklah dilakukan mengikut urutan. Pegawai paling kanan atau tetamu utama (VVIP) adalah yang terakhir menerimanya. II. Jika tiada acara lain, pengacara majlis akan memberi isyarat bahawa acara majlis akan berakhir seperti "majlis kita sudah sampai ke penghujung, majlis kita sudahpun hampir berakhir" atau kata-

e.

f.

g.

h.

i.

36

kata lain yang bersesuaian. Tujuannya supaya ketua perbarisan sedia untuk menjalankan tugas seterusnya. j. Nyanyian lagu kebangsaan I. Ketua perbarisan mengarahkan semua untuk bangun jika majlis di dewan dan berdiri sedia jika majlis di luar dewan. II. Nyanyian lagu kebangsaan Negaraku akan dinyanyikan beramai-ramai dengan iringan minusone. Ketua Perbarisan Melapor. I. Tetamu utama (VVIP) dijemput naik ke pentas hormat. II. Ketua perbarisan memberi tabik hormat seterusnya melapor dan memohon untuk `menjalankan tugas yang lain`. III. Perbarisan dikehendaki menunggu sehingga VVIP, VIP dan tetamu yang lain beredar sebelum melaksanakan tugas yang seterusnya. Tetamu Utama (VVIP), tetamu khas (VIP) dan tetamu meninggalkan majlis. I. Tetamu utama (VVIP) dan tetamu kehormat (VIP) akan dibawa oleh jawatankuasa majlis ke tempat jamuan. II. Jika ada acara lain seperti bergambar, melawat pameran, menanam pokok dan sebagainya boleh dilaksanakan pada ketika ini sebelum semua tetamu dibawa tempat jamuan. Jamuan I. Tempat jamuan hendaklah disediakan dengan sempurna sama ada secara hidang atau buffet . II. Jamuan ini dalam situasi tidak formal tetapi tersusun dan kemas. III. Meja untuk letak cap, peak cap, topi, beret, tongkat, beg tangan dan sebagainya hendaklah disediakan di tempat yang sesuai. Bersurai Setelah selesai semua acara.

k.

l.

m.

n.

37

3.4.2

Majlis Di Luar Dewan

Majlis pentauliahan, penyampaian sijil atau pemakaian pangkat di luar dewan boleh diadakan di kawasan yang sesuai seperti padang kawad, padang permainan, gelanggang sukan dan sebagainya. Cara pelaksanaannya bergantung kepada kesesuaian tempat yang dipilih. Pada kebiasaannya, majlis ini akan diadakan bersama satu perbarisan. Anggota-anggota yang akan menerima tauliah, hadiah atau sijil akan berada di luar perbarisan dan akan masuk sama ada secara berseorangan atau berkumpulan apabila dipanggil oleh juruacara majlis.

Majlis Di Luar Dewan

A.

Persiapan Tempat:

Secara umumnya, penyediaan tempat untuk majlis di luar dewan hampir sama dengan majlis di dalam dewan. Walaupun demikian terdapat beberapa perkara yang perlu diambilkira dalam menyediakan tempat tersebut antaranya; B. Pentas:

Pentas hendaklah disediakan di bawah khemah terbuka (khemah VIP) atau khemah kanopi. Khemah ini juga dikenali sebagai khemah atau pentas utama. Cara susunan kerusi VIP, bendera, back drop, rostrum, meja hadiah dan hiasan di atas pentas adalah sama seperti kedudukan majlis di dalam dewan. Rujuk lampiran .... bagi mengetahui kedudukan di atas pentas dan khemah-khemah. C. Kerusi Tetamu :

Para tetamu jemputan akan berada di kiri-kanan khemah (pentas) utama atau di belakangnya. Susunan kerusi hendaklah secara teratur dan memenuhi setiap ruang yang ada. Jumlah kerusi hendaklah mencukupi mengikut senarai tetamu jemputan yang akan hadir.

38

D.

Kedudukan Penerima Tauliah, Sijil atau Kenaikan Pangkat:

Terdapat dua keadaan kepada anggota-anggota yang akan menerima tauliah, sijil atau kenaikan pangkat iaitu sama ada secara berseorangan atau secara kumpulan. I. Berseorangan:

Apabila dipanggil nama untuk menerima sijil, tauliah atau kenaikan pangkat, dalam masa sendiri berdiri, anggota hendaklah berdiri, sedia dan berjalan menuju tempat penyampai hadiah. Semasa hendak menerima sijil atau tauliah penerima tauliah hendaklah melaksanakan kawad selaku terima sijil. Jika penerima hendak dipakaikan pangkat yang baru, ketika kawad selaku terima sijil iaitu selepas hormat dan satu langkah ke hadapan hendaklah diam dan pegawai yang akan memakaikan pangkat akan melaksanakan tugasnya. Setelah selesai, satu langkah ke belakang, hormat, berpusing dan berjalan menuju kembali ke tempat duduknya. II Berkumpulan:

Jika majlis tersebut ialah majlis pemakaian pangkat, anggota-anggota penerima dalam kumpulan akan bersedia di luar kumpulan perbarisan. Biasanya berada di sebelah kanan pentas utama. Apabila juruacara memanggil masuk, semua akan sedia dan berjalan bersama-sama (berkawad) menuju tempat penerima sijil, tauliah atau kenaikan pangkat. Kedudukan berhenti adalah di tengah-tengah menghadap pentas utama, di hadapan kumpulan perbarisan. Kemudian kumpulan penerima akan berhenti, menghadap kehadapan, luruskan barisan, memberi hormat dan diam. (Kesemua arahan pergerakan kawad diberi oleh salah seorang anggota penerima). Pegawai yang akan memakaikan pangkat akan memakaikan pangkat seorang demi seorang hingga selesai. Setelah selesai, kesemua penerima pangkat akan serentak memberi hormat ke hadapan bersama-sama, berpusing dan berjalan menuju tempat permulaan masuk tadi. Jika majlis tersebut ialah majlis pentauliahan atau penyampaian sijil dan penerimanya terlalu ramai, untuk menjimatkan masa maka kaedah berwakil boleh dilakukan iaitu menjemput salah seorang penerima tauliah atau sijil bagi mewakili semua penerima-penerima sijil atau tauliah itu.

39

Menerima Sijil Secara Berkumpulan

E.

Tatacara Majlis Pentauliahan, Penyampaian Sijil atau Pemakaian Pangkat Di Luar Dewan

Tatacara atau susunan majlis yang dirancang untuk diadakan di luar dewan seperti di padang kawad, tempat lapang, di padang dan sebagainya hendaklah di susun dengan betul. a. Ketibaan tetamu jemputan. I. Penerima tauliah mengambil kedudukan iaitu berbaris di hadapan pentas utama. II. Tetamu jemputan yang hadir mengambil tempat duduk di khemah-khemah yang disediakan. b. Ketibaan Tetamu kehormat (VIP) I. Tetamu kehormat VIP terdiri daripada pegawai atasan program atau tetamu kehormat yang lain seperti menteri dan wakil rakyat. II. Tetamu kehormat diberi penghormatan untuk menerima tabik hormat. III. Ketibaannya diumumkan oleh juruacara. c. Ketibaan Tetamu Utama (VVIP). I. Acara sambutan dilakukan seperti perarakan bunga manggar, kompang, persembahan silat dan sebagainya tetapi hendaklah dilaksanakan di luar dewan. (jika dirancang).

40

II. Tetamu utama terus dibawa ke pentas hormat untuk menerima tabik hormat. III. Ketibaannya diumumkan oleh juruacara sebaik sahaja berada berhampiran tempat perbarisan. d. Tabik hormat dan nyanyian lagu pasukan (KRS). I. Tabik hormat diberi sebaik sahaja tetamu VVIP berada di atas pentas hormat. II. Nyanyian lagu KRS beramai-ramai dengan minus one. Lapor Ketua perbarisan melapor kepada tetamu VVIP. Bacaan doa I. Bacaan doa sebagai tanda acara majlis dimulakan. II. Ketua perbarisan memberi hukuman sedia dan ‘up’ (untuk mengaminkan doa). III. Tetamu mengaminkan doa dalam keadaan duduk. Ucapan-ucapan I. Terdapat beberapa ucapan dalam bahagian ini iaitu ucapan pengacara majlis, ucapan tetamu VIP dan tetamu VVIP. II. Ucapan pengacara majlis adalah ringkas untuk mengalu-ngalukan kehadiran semua tetamu dan menjelaskan mengenai nama program, tujuan program, masa atau tarikh program dan kehadiran peserta. III. Tetamu kehormat (VIP) juga boleh dijemput untuk menyampaikan ucapan sebagai wakil tuan rumah atau pengelola. IV. Tetamu utama (VVIP) dijemput untuk memberikan ucapan. Beliau juga boleh dijemput untuk menutup rasmi kursus di akhir ucapan. Kompang, gendang, atau muzik boleh dimaikkan untuk mengiringi pengumuman perasmian. Penyampaian tauliah/sijil Tetamu utama (VVIP) dijemput untuk menyampaikan sijil atau tauliah dan diiringi oleh tetamu kehormat, pegawai pengelola, pengerusi atau yang sesuai. Penyampaian Cenderamata

e.

f.

g.

i.

i.

41

I.

II.

Penyampaian cenderamata hendaklah dilakukan mengikut urutan. Pegawai paling kanan atau tetamu utama (VVIP) adalah yang terakhir menerimanya. Jika tiada acara lain, pengacara majlis akan memberi isyarat bahawa acara majlis akan berakhir seperti "majlis kita sudah sampai ke penghujung, majlis kita sudahpun hampir berakhir" atau katakata lain yang bersesuaian. Tujuannya supaya ketua perbarisan sedia untuk menjalankan tugas seterusnya.

j.

Nyanyian lagu kebangsaan I. Ketua perbarisan mengarahkan semua untuk bangun jika majlis di dewan dan berdiri sedia jika majlis di luar dewan. II. Nyanyian lagu kebangsaan Negaraku akan dinyanyikan beramai-ramai dengan iringan minusone. Ketua Perbarisan Melapor. I. Tetamu utama (VVIP) dijemput naik ke pentas hormat. II. Ketua perbarisan memberi tabik hormat seterusnya melapor untuk memohon `menjalankan tugas lain`. III. Perbarisan dikehendaki menunggu sehingga VVIP, VIP dan tetamu yang lain beredar sebelum melaksanakan tugas yang seterusnya. Tetamu Utama (VVIP), tetamu khas (VIP) dan tetamu meninggalkan majlis. I. Tetamu utama (VVIP) dan tetamu kehormat (VIP) akan dibawa oleh jawatankuasa majlis ke tempat jamuan. II. Jika ada acara lain seperti bergambar, melawat pameran, menanam pokok dan sebagainya boleh dilaksanakan pada ketika ini sebelum semua tetamu dibawa tempat jamuan. Jamuan I. Tempat jamuan hendaklah disediakan dengan sempurna sama ada secara hidang atau buffet . II. Jamuan ini dalam situasi tidak formal tetapi tersusun dan kemas. III. Meja untuk letak cap, peak cap, topi, beret, tongkat, beg tangan dan sebagainya hendaklah disediakan di tempat yang sesuai.

k.

l.

m.

42

n.

Bersurai Setelah selesai semua acara.

3.4.3

Majlis Dalam Pejabat

Majlis di dalam pejabat boleh dilakukan secara mudah, ringkas dan menjimatkan. Tidak seperti majlis di dalam dewan atau di luar dewan, majlis ini tidak memerlukan persiapan yang rapi. Acara yang akan dilakukan bermula dengan tetamu bersama penyampai sijil, tauliah atau pemakaian pangkat akan memasuki pejabat penerima sijil, tauliah atau pangkat. Setelah bersalam-salaman, berkenalan dan berbual seketika, juruacara akan memulakan majlis dengan memberikan ucapan aluan dan seterusnya menjemput penerima untuk bersedia. Setelah dijemput oleh juruacara pemberi sijil, tauliah atau pangkat akan kehadapan untuk menyampaikan sijil, tauliah atau pangkat. Penerima pangkat terlebih dahulu dalam masa sendiri sedia, memberi hormat sebelum pemberian sijil, tauliah atau pemakaian pangkat. Setelah selesai bersalaman dan ucapkan terima kasih hormat dan senang diri. Walaupun majlis ini ringkas tetapi boleh juga diberikan ruang untuk penerima dan pemberi atau penyampai sijil, tauliah atau pemberi pangkat berucap. Setelah selesai, berdoa, menikmati jamuan (jika ada) dan bersurai. 3.4.4 Perkara-Perkara Lain Yang Perlu Diambil Kira Ketika Pelaksanaan Majlis A. Penyampai Hadiah.

Penyampai sijil atau hadiah adalah merupakan tetamu utama (seorang sahaja.sahaja). Jika penerima sijil terlalu ramai, maka hendaklah ada masa rehat 5 minit untuk pemberi sijil duduk sebentar. Semasa rehat ini, bolehlah diadakan selingan seperti permainan muzik gamelan atau tambor. B. Pembawa dulang.

Pembawa dulang hendaklah terdiri daripada tiga orang petugas. Orang pertama ialah orang yang membawa dulang dan menghulurkan sijil kepada pemberi hadiah. Sebelum memberi hadiah, petugas pertama ini hendaklah memberi hormat (sekali) sama ada tabik hormat sebaik sahaja berada di hadapan pemberi hadiah. Kedudukan semasa menghulur sijil atau hadiah ialah menghadap ke arah kanan pentas. Orang kedua akan bersedia memberikan sijil atau hadiah kepada orang pertama manakala orang ketiga berada di meja hadiah untuk menyusun dan memastikan sijil atau hadiah yang disampaikan itu betul. Selepas selesai memberi hadiah, orang pertama akan memberikan sekali lagi hormat atau tunduk kepada pemberi hadiah, sijil atau pangkat.

43

Pembawa Dulang C. Sijil, Tauliah dan Pangkat

Kertas sijil atau tauliah hendaklah dimasukkan dalam skrol. Jika tidak ada skrol maka kertas sijil itu hendaklah digulung dan diikat kemas menggunakan riben. Bagi pemakaian pangkat, appuleete dan pangkat hendaklah terlebih dahulu disediakan. Bagi pangkat yang perlu dilekatkan di bahu, maka hendaklah disediakan pin pelekat yang siap dijahit untuk memudahkan pangkat dilekatkan. D. Penyambut tetamu

Bagi tetamu Utama atau VIP, pegawai pengiring hendaklah di sediakan. Pegawai pengiring akan membawa VIP ke tempat duduk yang diperuntukkan kepadanya. Pegawai pengiring ini di lantik dalam kalangan pegawai yang mengetahui istiadat atau protokol. Pegawai pengiring akan berada di pintu utama dan menunggu VIP turun dari kenderaan. Bagi tetamu lain atau hadirin adalah memadai dengan meletakkan beberapa orang pegawai lain untuk menunjuk arah tempat duduk. Pegawai ini akan berada di pintu masuk utama. E. Bilik Menunggu/Rehat VIP

Bilik tetamu di sediakan bagi VIP yang melalui perjalanan yang jauh. Bilik ini disediakan supaya VIP dapat berehat sebentar sementara menunggu persiapan akhir majlis. Minuman ringan boleh disediakan pada ketika ini di bilik menunggu VIP ini. Pada ketika ini juga pegawai pengiring yang dilantik boleh memberikan taklimat mengenai aturcara, protokol atau perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh VIP semasa majlis berjalan.

44

F.

Juruacara

Juruacara bertindak sebagai pengendali dan pengawal perjalanan majlis. Adalah sangat penting bagi juruacara menyediakan skrip juruacara yang mengandungi perkara-perkara seperti masa, perkara, skrip juruacara dan catatan. Rujuk Lampiran.... Hal ini penting supaya tidak timbul kekalutan, kesilapan atau ada perkara-perkara yang tertinggal. Juruacara hendaklah mengkordinasi skrip dengan setiap agenda dalam aturcara majlis. Juruacara juga hendaklah menyusun setiap perkara dengan betul termasuk kordinasi dengan pegawai pelapor, pembaca doa, pemain muzik dan bahagian hadiah. Juruacara juga dikehendaki memastikan kehadiran VIP atau wakilnya dan diumumkan kepada hadirin. Pembantu juruacara juga boleh disediakan untuk membantu juruacara menyiapkan tugasannya. Antaranya ialah untuk memastikan kehadiran VIP dan nama-nama ini di serahkan kepada pemberi ucapan. Selain itu, pembantu juruacara juga boleh membantu mengkordinasi juruacara dengan jawatankuasa yang lain dan bersedia mengambil tugas pengacaraan jika diperlukan. Juruacara juga bertanggungjawab untuk memperolehi biodata atau latar belakang mengenai penerima sijil, tauliah atau pangkat seperti sejarah keluarga, perkhidmatan, sumbangan-sumbangan dan sebagainya. Biodata dan maklumat ini boleh dibacakan ketika majlis penyampaian dilakukan. G. Raptai

Raptai mesti dilalukan sebelum majlis sebenar dilaksanakan. Semua yang terlibat mesti menghadiri raptai. Pengurus Pentas (event manager) mestilah memberikan taklimat sebelum dan selepas raptai. H. Aturcara Pentadbiran Aturcara pentadbiran bagi majlis pentauliahan, penyampaian sijil atau kenaikan pangkat perlu disusun dengan teratur. Kebiasaannya, terdapat format khas dalam membuat skrip aturcara pentadbiran. Skrip aturcara pentadbiran akan menjadi senarai semak mengenai perjalanan majlis dari mula hingga akhir yang mesti diketahui oleh semua ahli jawatankuasa. I.

Pembawa Teks Ucapan Pembawa teks ucapan hendaklah meletakkan teks ucapan di atas meja ucapan. Pergerakan adalah secara berkawad. Memberi hormat sebelum dan selepas meletakkan teks ucapan kepada tetamu utama. Selepas selesai ucapan melakukan pergerakan yang sama. J. Sijil dan Appuleete (Pangkat)

45

Kertas sijil atau tauliah hendaklah dimasukkan dalam skrol. Jika tidak ada skrol maka kertas sijil itu hendaklah digulung dan diikat kemas menggunakan riben. Jika kenaikan pangkat, appuleete setiap pangkat hendahlah di sediakan dan dipasangkan oleh pemberi pangkat setelah membuka pangkat yang lama (jika ada). Jika pangkat yang hendak dipakaikan itu dipasang pada bahu maka ’klip’ untuk melekatkan pangkat itu hendahkan terlebih dahulu disediakan. K. Penutup:

Lain-lain perkara yang berkaian dengan majlis di luar dewan ini seperti tugasan bagi penyembut tetamu, bilik menunggu VIP, aturcara majlis dan juruacara adalah sama seperti majlis di dalam dewan. Bagaimanapun, raptai mesti dilalukan sebelum majlis sebenar dilaksanakan. Semua yang terlibat mesti menghadiri raptai. pengurus acara (event manager) mestilah memberikan taklimat sebelum dan selepas raptai. 3.5 TATACARA PAKAIAN: Pakaian semasa majlis pentauliahan atau penyampaian sijil hendaklah memakai uniform lengkap. Biasanya terdapat pakaian khas iaitu pakaian istiadat atau pakaian nombor 1. Jika tiada, boleh memakai pakaian nombor 4. Petugas-petugas, jawatankuasa dan pegawai-pegawai lain hendaklah memakai pakaian nombor 2 atau bush jecket. Bagi tetamu yang tidak beruniform hendaklah memakai pakaian rasmi seperti bush jecket, blazer atau batik. 3.6 BANTUAN KHIDMAT: Bantuan khidmat ialah elemen-elemen fizikal seperti peralatan dan tugas-tugas atau kerja-kerja yang perlu disediakan atau dijalankan sepanjang majlis dilaksanakan. Rujuk Lampiran Bantuan khidmat. 3.7 PENUTUP

Setiap bahagian dalam jawatankuasa dan petugas-petugas yang telah dilantik hendaklah merancang tugasannya dengan teliti dan tidak perlu mendapat arahan sepenuhnya daripada urusetia atau pengurus acara (event manager). Dalam hal ini, beberapa perkara seperti peralatan yang diperlukan , disediakan sendiri oleh mereka dengan inisiatif sendiri. Namun begitu, jika ada masalah mereka boleh merujuk kepada yang arif seperti pengurus acara, pengerusi atau urusetia. Setiap bahagian dalam jawatankuasa perlu dikoordinasi dan saling berkerjasama. Arahan, taklimat hendaklah diberi dengan jelas oleh pengerusi, penyelaras atau pengurus acara dan diketahui oleh semua ahli. Justeru itu, mesyuarat dan taklimat pelarasan hendaklah diadakan beberapa kali untuk memastikan setiap perancangan dapat berjalan seperti yang dirancang.

46

Bab Tatacara Majlis Dalam Kursus-Kursus KRS
(oleh: MOHD SUBHI MARSAN) 4.1 PENDAHULUAN

4

Dalam program-program Kadet Remaja Sekolah, salah satu aspek penting ialah pelaksanaan kursus-kursus seperti kursus asas, kenaikan pangkat, kemahiran, kerjaya, jurulatih, pemimpin dan pemantapan pegawai dan kadet. Dalam pelaksanaan kursuskursus tersebut terdapat beberapa majlis rasmi yang perlu diadakan mengikut adat istiadat KRS. Program ini mestilah diatur secara terancang dan sistematik. Seperti majlis-majlis yang lain, majlis beristiadat ini selalunya melibatkan jemputan-jemputan khas atau VIP yang memerlukan pelaksanaan program yang standard agar kelihatan tersusun, kemas dan lancar.

4.2

JENIS MAJLIS

Majlis-majlis yang terdapat semasa pelaksanaan kursus-kursus KRS adalah majlis yang rasmi. Oleh itu, segala perancangan dan pelaksanaan majlis ini tertakluk kepada peraturan, protokol atau istiadat yang rasmi yang biasanya dilakukan. Terdapat dua majlis yang boleh dilaksanakan dalam pelaksanaan kursus-kursus tersebut iaitu; 4.2.1 4.2.2 Majlis Pembukaan Majlis Penutupan

Kebiasaannya, majlis ini diadakan di dalam dewan. Bagaimanapun, majlis pembukaan dan penutup boleh juga diadakan di padang kawad atau kawasan lapang. Secara amnya, pelaksanaan sama ada majlis pembukaan atau penutup mempunyai tatacara, istiadat dan protokol yang hampir sama. Perbezaannya ialah cara menyesuaikan sistem atau protokolnya bersesuaian dengan keadaan tempat dan aturcara majlis. Keduadua majlis pembukaan dan majlis penutupan adalah perlu dilakukan pada satu-satu siri kursus namun begitu jawatankuasa pelaksana kursus boleh juga memilih sama ada majlis pembukaan sahaja atau majlis penutupan sahaja bergantung kepada keperluan kursus berkenaan. Rujuk topik majlis pembukaan dan penutupan rasmi.

47

4.3

JAWATANKUASA

Jawatankuasa majlis pembukaan atau majlis penutupan boleh ditubuhkan dalam kalangan pegawai atau jurulatih yang terlibat dalam kursus-kursus berkenaan. Pesertapeserta kursus juga boleh dilantik menjadi ahli jawatankuasa. Seperti dalam pelaksanaan majlis-majlis yang lain, terdapat dua jawatankuasa yang perlu ditubuhkan iaitu jawatankuasa induk dan jawatankuasa pelaksana. 4.3.1 Jawatankuasa Induk:

Jawatankuasa Induk terdiri daripada kalangan ahli yang berada pada peringkat legistatif (kementerian) atau pengurusan (jabatan) bergantung kepada peringkat majlis ini diadakan. Jawatankuasa ini yang akan membuat dasar, peraturan atau membuat keputusan tertentu untuk dilaksanakan oleh jawatankuasa pelaksana. Rujuk lampiran.

4.3.2

Jawatankuasa Pengelola:

Jawatankuasa pengelola ialah ahli-ahli yang dilantik dan mereka ini bertanggungjawab ke atas pelaksanaan majlis. Ahli-ahli mungkin terdiri daripada kalangan pengelola, jurulatih atau peserta-peserta kursus itu sendiri. Merekalah yang akan mengadakan persiapan, menyediakan keperluan peralatan, dan memantau kerjakerja di bawah bidang kuasanya. Rujuk lampiran.

4.4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan tatacara majlis dalam kursus-kursus KRS sama ada upacara pembukaan atau penutupan mempunyai prosedur pelaksanaan yang sama. Majlis yang dirancang boleh diadakan di dalam dewan atau di luar dewan seperti di padang kawad, tempat perhimpunan dan sebagainya. Secara umumnya, prosedur pelaksanaan adalah seperti berikut; 4.4.1 Majlis Di Dalam Dewan A. Persiapan Tempat: a. Pentas: Pentas adalah bahagian penting dan perlu disediakan dengan cara yang teratur. Bahagian pentas perlu diatur dengan teliti kerana ia mencerminkan kepakaran, pengetahuan dan ilmu dalam aspek istiadat atau protokol. Lihat Lampiran .... untuk mendapat gambaran susunan (layout) di atas pentas. b. Kerusi ‘VIP’:

48

Kerusi VIP hendaklah disusun dengan betul mengikut kekananan jawatan dimulai dari kedudukan di tengah-tengah. Rujuk lampiran...., susunan kerusi.

Bendera: Kedudukan bendera mestilah di bahagian belakang pentas atau pada tiang tetap yang disediakan di sebelah kanan pentas. Kedudukan bendera mestilah mengikut susunan kekananan yang betul. Rujuk lampiran.... bendera. d. Backdrop dan hiasan pentas : Backdrop hendaklah di letakkan pada papan backdrop ditengah-tengah bahagian belakang pentas dan dapat dilihat pada keseluruhan kawasan penglihatan para tetamu. Penggunaan logo dan warna hendaklah bersesuaian dan boleh di baca oleh tetamu kabur warna. Rostrum VIP: Rostrum VIP diletakkan pada bahagian sudut kanan pentas. Rostrum hendaklah dialas. Pastikan VIP yang berucap tidak terlindung daripada penglihatan para tetamu. Rostrum Pengacara Majlis: Rostrum pengacara majlis boleh di letak pada mana-mana bahagian yang sesuai tetapi tidak berada dihadapan selari dengan Rostrum VIP atau kerusi VIP. Boleh juga diletakkan di bahagian bawah sebelah kiri dewan (tidak di atas pentas) atau pada kedudukan kiri belakang kerusi VIP dan berhampiran meja hadiah (jika ada meja hadiah). Meja Hadiah: Kedudukan meja hadiah hendaklah berhampiran rostrum juruacara dan berada di sebelah kiri belakang kerusi VIP. Sediakan juga meja meletak hadiah (selepas penerima menerima hadiah) pada kedudukan kiri (menghadap pentas) di bawah pentas. Kedudukan Kerusi Tetamu: Kedudukan kerusi tetamu hendaklah di susun mengikut keluasan dewan dalam dua kolum. Setiap kolum mengandungi bilangan kerusi yang sama banyak. Terdapat ruang berjalan pada bahagian tengah antara dua kolum dan pada bahagian tepi setiap kolum. Kerusi tetamu khas diletakkan pada bahagian hadapan dewan (menghadap pentas) dengan jumlah yang mencukupi mengikut senarai tetamu khas yang akan hadir. h. g. f. e.

c.

49

Kedudukan Kerusi Peserta Kursus Kedudukan kerusi peserta-peserta kursus hendaklah pada kedudukan di belakang kedudukan kerusi tetamu khas manakala tetamu biasa boleh diletakkan pada bahagian belakang selepas peserta-peserta kursus. Kedudukan Naik Turun Pentas: Peserta yang akan naik ke pentas untuk menerima sijil tamat kursus hendaklah secara kumpulan jika terlalu ramai dan berseorangan jika jumlahnya sedikit. Jika bilangannya ramai, kebiasaannya kumpulan-kumpulan akan di bentuk berdasarkan barisan pada setiap kolum. Setiap penerima sijil dalam kolum barisan akan bergilir-gilir seorang demi seorang naik ke pentas mengikut ‘masa’ yang betul. Satu baris penerima sijil akan naik ke pentas seorang demi seorang. Apabila seorang menerima hadiah, seorang akan menunggu pada hentian menunggu di atas tangga naik, seorang akan berada pada hentian menunggu di bawah tangga naik dan yang lain di hentian menunggu di luar dewan dalam barisan kolum. Satu barisan kolum akan berdiri dan keluar menuju tempat menunggu di luar dewan melalui bahagian tepi kolum. k. Tanda laluan naik ke pentas: Laluan naik ke pentas untuk penerima sijil untuk menerima sijilnya mestilah di tanda. Tanda-tanda yang perlu di buat ialah pada tempat menerima hadiah, pada tempat menunggu di atas tangga naik, tempat menunggu di bawah tangga naik dan tempat menunggu di luar dewan. Penerima akan naik ke pentas melalui tangga sebelah kiri pentas (menghadap tetamu) dan turun melalui tangga sebelah kanan pentas. Pastikan terdapat ruang laluan penerima hadiah di hadapan meja atau kerusi VIP. m. Cara menerima sijil kursus di atas pentas: Upacara menerima sijil hanya dilakukan semasa majlis penutupan rasmi sahaja. Penerima sijil dikehendaki berjalan mengikut laluan yang ditanda. Apabila berada di hadapan untuk menerima sijil, penerima hendaklah melakukan kawad selaku terima sijil. jika beruniform. Jika tidak beruniform, penerima sijil hendaklah memberi hormat (solute) kepada pemberi sijil iaitu dengan cara sedikit membongkok dan tunduk sedikit pada sudut 45 darjah pada kedudukan dua langkah di hadapan penerima sijil, kemudian membuat satu langkah ke hadapan, bersalam dan menerima sijil. Selepas menerima sijil hendaklah mengucapkan terima kasih. Ketika beredar, melakukan satu langkah undur ke belakang, memberi hormat dengan membongkok dan tunduk 45 darjah, berpusing ke kiri dan terus berjalan keluar turun pentas. j.

i.

50

K.

Tatacara Majlis Di Dalam Dewan.

Tatacara majlis hendaklah di susun dengan betul. Sama ada majlis pembukaan rasmi atau penutupan rasmi, tatacaranya adalah sama. Hanya sedikit perbezaan daripada segi kandungan acaranya.

a.

Ketibaan tetamu jemputan. I. Peserta kursus mengambil tempat duduk yang disediakan. II. Para tetamu jemputan mengambil tempat duduk masing-masing yang telah disediakan di bahagian hadapan tempat duduk peserta kursus. III. Tetamu-tetamu lain mengambil tempat duduk di bahagian belakang selepas tempat duduk peserta. Ketibaan tetamu kehormat (VIP). I. Ketibannya diumumkan oleh juruacara. II. Tetamu dibawa ke pentas hormat dan diberi penghormatan untuk menerima tabik hormat. Ketibaan Tetamu Utama. I. Ketibaan tetamu utama (VVIP) akan diiringi oleh jawatankuasa penyambut tetamu. II. Boleh diiringi paluan kompang, bunga manggar, persembahan silat dan sebagainya yang sesuai dan tidak memakan banyak masa. III. Ketibannya diumumkan oleh juruacara sebaik sahaja berada dipintu masuk atau tempat yang hampir dengan kedudukan majlis. Tabik hormat dan nyanyian lagu KRS. I. Tetamu utama (VVIP) dibawa naik ke pentas hormat untuk menerima tabik hormat daripada ketua perbarisan. II. Ketua perbarisan mengarahkan supaya semua yang ada di dalam dewan untuk bangun bagi majlis yang diadakan di dalam dewan. Jika majlis diadakan di luar dewan maka semua hendaklah berdiri sedia. III. Lagu pasukan (KRS) dinyanyikan beramai-ramai dengan minus-one. Lapor Ketua perbarisan akan melapor sebaik sahaja nyanyian selesai.

b.

c.

d.

e.

51

f.

Bacaan doa I. Doa akan dibaca sebagai tanda memulakan majlis. II. Teks doa hendaklah disediakan dan sesuai dengan majlis. Ucapan-ucapan V. Terdapat beberapa ucapan dalam bahagian ini iaitu ucapan pengacara majlis, ucapan tetamu VIP dan tetamu VVIP. VI. Ucapan pengacara majlis adalah ringkas untuk mengalu-ngalukan kehadiran semua tetamu dan menjelaskan mengenai nama program, tujuan program, masa atau tarikh program dan kehadiran peserta. VII. Tetamu kehormat (VIP) juga boleh dijemput untuk menyampaikan ucapan sebagai wakil tuan rumah atau pengelola. VIII. Tetamu utama (VVIP) dijemput untuk memberikan ucapan. Beliau juga boleh dijemput untuk membuka rasmi atau menutup rasmi kursus pada akhir ucapannya. Kompang, gendang, atau muzik boleh dimaikkan untuk mengiringi pengumuman perasmian. h. Penyampaian sijil kursus (Dijalankan semasa majlis perasmian penutup sahaja). I. Tetamu utama (VVIP) boleh dijemput untuk menyampaikan sijil dengan diiringi oleh tetamu kehormat, pegawai pengelola, pengerusi atau yang sesuai. II. Tetamu kehormat juga boleh dijemput untuk menyampaikan sijil bagaimanapun gilirannya hendaklah disusun dengan betul iaitu penyampaian di akhiri dengan tetamu utama (VVIP).

g.

i.

Penyampaian Cenderamata III. Penyampaian cenderamata hendaklah dilakukan mengikut urutan. Pegawai paling kanan atau tetamu utama (VVIP) adalah yang terakhir menerimanya. IV. Jika tiada acara lain, pengacara majlis akan memberi isyarat bahawa acara majlis akan berakhir seperti "majlis kita sudah sampai ke penghujung, majlis kita sudahpun hampir berakhir" atau katakata lain yang bersesuaian. Tujuannya supaya ketua

52

perbarisan seterusnya. j.

sedia

untuk

menjalankan

tugas

Nyanyian lagu kebangsaan I. Ketua perbarisan mengarahkan semua untuk bangun jika majlis di dewan dan berdiri sedia jika majlis di luar dewan. II. Nyanyian lagu kebangsaan Negaraku dinyanyikan beramai-ramai dengan iringan minus-one. Ketua perbarisan melapor I. Tetamu utama (VVIP) dijemput naik ke pentas hormat. II. Ketua perbarisan memberi tabik hormat seterusnya melapor dan memohon untuk `menjalankan tugas yang lain`. III. Perbarisan dikehendaki menunggu sehingga VVIP, VIP dan tetamu yang lain beredar sebelum melaksanakan tugas yang seterusnya. Tetamu Utama (VVIP), tetamu khas (VIP) dan tetamu meninggalkan majlis. I. Tetamu utama (VVIP) dan tetamu kehormat (VIP) akan dibawa oleh jawatankuasa majlis ke tempat jamuan. II. Jika ada acara lain seperti bergambar, melawat pameran, menanam pokok dan sebagainya boleh dilaksanakan pada ketika ini sebelum semua tetamu dibawa tempat jamuan. Jamuan I. Tempat jamuan hendaklah disediakan dengan sempurna sama ada secara hidang atau buffet . II. Jamuan ini dalam situasi tidak formal tetapi tersusun dan kemas. III. Meja untuk letak cap, peak cap, topi, beret, tongkat, beg tangan dan sebagainya hendaklah disediakan di tempat yang sesuai. Bersurai I. Setelah selesai semua acara.

k.

l.

l.

m.

53

4.4.2

Majils Di Luar Dewan

Majlis pembukaan atau penutupan kursus boleh juga diadakan di luar dewan seperti di padang kawad, padang permainan, dan sebagainya. Cara pelaksanaannya bergantung kepada kesesuaian tempat yang dipilih. Pada kebiasaannya, majlis ini akan diadakan bersama satu perbarisan yang terdiri daripada peserta-peserta kursus. A. Persiapan Tempat:

Secara umumnya, penyediaan tempat untuk majlis di luar dewan berbeza dengan majlis di dalam dewan. Terdapat beberapa perkara yang perlu diambilkira dalam menyediakan tempat tersebut antaranya; a. Pentas:

Pentas hendaklah disediakan di bawah khemah terbuka (khemah VIP) atau khemah kanopi. Khemah ini juga dikenali sebagai khemah atau pentas utama. Cara susunan kerusi VIP, bendera, back drop, rostrum, meja hadiah dan hiasan di atas pentas adalah sama seperti kedudukan majlis di dalam dewan. b. Kerusi Tetamu :

Para tetamu jemputan akan berada di kiri dan kanan khemah pentas utama atau di belakangnya. Susunan kerusi hendaklah secara teratur dan memenuhi setiap ruang yang ada. Jumlah kerusi hendaklah mencukupi mengikut senarai tetamu jemputan yang akan hadir.

Kedudukan Kerusi VVIP dan VIP

54

B.

Kedudukan Penerima Sijil Tamat Kursus

Terdapat tiga keadaan kepada anggota-anggota yang akan menerima sijil iaitu sama ada berseorangan, berkumpulan atau secara berwakil. a. Berseorangan:

Apabila dipanggil nama untuk menerima sijil, tauliah atau kenaikan pangkat, dalam masa sendiri, berdiri, anggota hendaklah berdiri, sedia dan berjalan menuju tempat penyampai hadiah kemudian anggota hendaklah berhenti, hormat ke hadapan (jika memakai uniform), satu langkah ke hadapan dan menerima sijil atau tauliah atau sedia untuk dipakaikan pangkat yang baru. Setelah selesai, satu langkah ke belakang, hormat, berpusing dan berjalan menuju tempat duduknya. Cara menerima sijil secara berseorangan ini adalah sama untuk penerima-penerima hadiah peserta kursus terbaik, akademik terbaik dan hadiah-hadiah lain. b. Berkumpulan:

Jika majlis tersebut ialah majlis pemakaian pangkat, anggota-anggota penerima dalam kumpulan akan bersedia di luar kumpulan perbarisan. Biasanya berada di sebelah kanan pentas utama. Apabila juruacara memanggil masuk, semua akan sedia dan berjalan bersama-sama (berkawad) menuju tempat penerima sijil, tauliah atau kenaikan pangkat. Kedudukan berhenti adalah di tengah-tengah menghadap pentas utama, di hadapan kumpulan perbarisan. Kemudian kumpulan penerima akan berhenti, menghadap kehadapan, luruskan barisan, memberi hormat dan diam. (Kesemua arahan pergerakan kawad diberi oleh salah seorang anggota penerima).

55

Bergerak Ke Pentas Secara Kumpulan

c.

Berwakil:

Jika penerima sijil kursus terlalu ramai, untuk menjimatkan masa, kaedah menerima sijil secara berwakil boleh dilakukan. Maksudnya, juruacara akan menjemput salah seorang wakil daripada kalangan peserta untuk mewakili semua peserta-peserta kursus untuk menerima sijil tamat kursus. C. Tatacara Majlis Di Luar Dewan

Tatacara majlis di luar dewan sama ada majlis pembukaan rasmi kursus atau majlis penutupan kursus hendaklah di susun dengan betul. Kedua-dua jenis majlis ini mempunyai tatacara yang sama. Hanya sedikit perbezaan daripada segi kandungan acaranya. b. Ketibaan tetamu jemputan. I. Peserta kursus mengambil kedudukan iaitu berbaris di tempat atau kawasan yang disediakan. II. Para tetamu jemputan mengambil tempat duduk masing-masing di khemah tetamu yang disediakan. Ketibaan tetamu kehormat (VIP). III. Ketibannya diumumkan oleh juruacara. IV. Tetamu dibawa ke pentas hormat dan diberi penghormatan untuk menerima tabik hormat. Ketibaan Tetamu Utama. I. Ketibaan tetamu utama (VVIP) akan diiringi oleh jawatankuasa penyambut tetamu. II. Boleh diiringi paluan kompang, bunga manggar, persembahan silat dan sebagainya yang sesuai dan tidak memakan banyak masa.

b.

c.

56

III.

Ketibannya diumumkan oleh juruacara sebaik sahaja berada dipintu masuk atau tempat yang hampir dengan kedudukan majlis.

d.

Tabik hormat dan nyanyian lagu KRS. I. Tetamu utama (VVIP) dibawa naik ke pentas hormat untuk menerima tabik hormat daripada ketua perbarisan. II. Ketua perbarisan mengarahkan supaya semua yang ada di dalam dewan untuk bangun bagi majlis yang diadakan di dalam dewan. Jika majlis diadakan di luar dewan maka semua hendaklah berdiri sedia. III. Lagu pasukan (KRS) dinyanyikan beramai-ramai dengan minus-one. Lapor Ketua perbarisan akan melapor sebaik sahaja nyanyian lagu KRS selesai. Bacaan doa I. Doa akan dibaca sebagai tanda memulakan majlis. II. Teks doa hendaklah disediakan dan sesuai dengan majlis. Ucapan-ucapan IX. Terdapat beberapa ucapan dalam bahagian ini iaitu ucapan pengacara majlis, ucapan tetamu VIP dan tetamu VVIP. X. Ucapan pengacara majlis adalah ringkas untuk mengalu-ngalukan kehadiran semua tetamu dan menjelaskan mengenai nama program, tujuan program, masa atau tarikh program dan kehadiran peserta. XI. Tetamu kehormat (VIP) juga boleh dijemput untuk menyampaikan ucapan sebagai wakil tuan rumah atau pengelola. XII. Tetamu utama (VVIP) dijemput untuk memberikan ucapan. Beliau juga boleh dijemput untuk membuka rasmi atau menutup rasmi kursus pada akhir ucapannya. Kompang, gendang, atau muzik boleh dimaikkan untuk mengiringi pengumuman perasmian. h. Penyampaian sijil kursus (Dijalankan semasa majlis perasmian penutup sahaja).

f.

f.

g.

57

III. Tetamu utama (VVIP) boleh dijemput untuk menyampaikan sijil dengan diiringi oleh tetamu kehormat, pegawai pengelola, pengerusi atau yang sesuai. IV. Tetamu kehormat juga boleh dijemput untuk menyampaikan sijil bagaimanapun gilirannya hendaklah disusun dengan betul iaitu penyampaian di akhiri dengan tetamu utama (VVIP). i. Penyampaian Cenderamata V. Penyampaian cenderamata hendaklah dilakukan mengikut urutan. Pegawai paling kanan atau tetamu utama (VVIP) adalah yang terakhir menerimanya. VI. Jika tiada acara lain, pengacara majlis akan memberi isyarat bahawa acara majlis akan berakhir seperti "majlis kita sudah sampai ke penghujung, majlis kita sudahpun hampir berakhir" atau katakata lain yang bersesuaian. Tujuannya supaya ketua perbarisan sedia untuk menjalankan tugas seterusnya. j. Nyanyian lagu kebangsaan I. Ketua perbarisan mengarahkan semua untuk bangun jika majlis di dewan dan berdiri sedia jika majlis di luar dewan. II. Nyanyian lagu kebangsaan iaitu Negaraku akan dinyanyikan beramai-ramai dengan iringan minusone. Ketua perbarisan melapor I. Tetamu utama (VVIP) dijemput naik ke pentas hormat. II. Ketua perbarisan memberi tabik hormat seterusnya melapor dan memohon untuk `menjalankan tugas yang lain`. III. Perbarisan dikehendaki menunggu sehingga VVIP, VIP dan tetamu yang lain beredar sebelum melaksanakan tugas yang seterusnya. Tetamu Utama (VVIP), tetamu khas (VIP) dan tetamu meninggalkan majlis. I. Tetamu utama (VVIP) dan tetamu kehormat (VIP) akan dibawa oleh jawatankuasa majlis ke tempat jamuan.

k.

l.

58

II.

Jika ada acara lain seperti bergambar, melawat pameran, menanam pokok dan sebagainya boleh dilaksanakan pada ketika ini sebelum semua tetamu dibawa tempat jamuan.

l.

Jamuan I. Tempat jamuan hendaklah disediakan dengan sempurna sama ada secara hidang atau buffet . II. Jamuan ini dalam situasi tidak formal tetapi tersusun dan kemas. III. Meja untuk letak cap, peak cap, topi, beret, tongkat, beg tangan dan sebagainya hendaklah disediakan di tempat yang sesuai. Bersurai II. Setelah selesai semua acara.

m.

4.4.3

Perkara-Perkara Lain Yang Perlu Diambil Kira Ketika Pelaksanaan Majlis Penyampai Hadiah. Penyampaian sijil dan hadiah boleh dilakukan dalam majlis penutupan sahaja dan disampaikan oleh tetamu utama atau tetamu khas secara bergilir-gilir tetapi VIP paling kanan adalah penyampai yang terakhir. A.

C.

Pembawa dulang:

Pembawa dulang hendaklah terdiri daripada dua orang petugas secara bergilir-gilir. Orang pertama ialah orang yang membawa dulang dan menghulurkan sijil kepada pemberi hadiah. Sebelum memberi sijil atau hadiah, petugas pertama ini hendaklah memberi hormat (sekali). Kedudukan semasa menghulur sijil atau hadiah ialah menghadap ke arah kanan pentas. Orang kedua akan bersedia untuk mengambil alih tugas bergilir apabila anggota pertama selesai tugas dan begitulah seterusnya. Selepas selesai memberi hadiah, orang pertama akan memberikan sekali lagi hormat.

Pembawa sijil, hadiah atau cenderamata. Pembawa hadiah hendaklah terdiri daripada tiga orang petugas. Orang pertama ialah orang yang membawa dulang dan menghulurkan sijil kepada pemberi hadiah. Sebelum memberi hadiah, petugas pertama ini hendaklah memberi hormat (sekali) sebaik sahaja berada di hadapan pemberi hadiah. Kedudukan semasa menghulur sijil atau hadiah ialah

F.

59

menghadap ke arah kanan pentas. Orang kedua akan bersedia memberikan sijil atau hadiah kepada orang pertama manakala orang ketiga berada di meja hadiah untuk menyusun dan memastikan sijil atau hadiah yang disampaikan itu betul. Selepas selesai memberi hadiah, orang pertama akan memberikan sekali lagi hormat (solute) atau tunduk. Sijil: Kertas sijil kursus hendaklah dimasukkan dalam skrol. Jika tidak ada skrol maka kertas sijil itu hendaklah digulung dan diikat kemas menggunakan riben. Penyambut tetamu: Bagi tetamu utama atau VIP, ‘usher’ (pengiring) hendaklah di sediakan. Usher akan membawa VIP ke tempat duduk yang diperuntukkan kepadanya. Usher ini di lantik dalam kalangan pegawai yang mengetahui istiadat atau protokol. Usher akan berada di pintu utama dan menunggu VIP turun dari kenderaan. Bagi tetamu lain atau hadirin adalah memadai dengan meletakkan beberapa orang pegawai lain untuk menunjuk arah tempat duduk. Pegawai ini akan berada di pintu masuk utama. J. Bilik Menunggu/Rehat VVIP I. H.

Bilik tetamu di sediakan bagi VIP yang melalui perjalanan yang jauh. Bilik ini disediakan supaya VIP dapat berehat sebentar sementara menunggu persiapan akhir majlis. Minuman ringan boleh disediakan pada ketika ini di bilik menunggu VIP ini. Pada ketika ini juga ‘usher’ yang dilantik boleh memberikan taklimat mengenai aturcara, protokol atau perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh VIP semasa majlis berjalan. D. Penyampai Sijil dan Hadiah.

Penyampai sijil atau hadiah adalah merupakan tetamu utama, boleh seorang atau lebih secara bergilir-gilir mengikut kekananan jika penerima sijil terlalu ramai. Jika penyampai hadiah tidak beruniform, penerima hendaklah melakukan kawad selaku terima sijil seperti biasa. L. Juruacara

Juruacara bertindak sebagai pengendali dan pengawal perjalanan majlis. Adalah sangat penting bagi juruacara menyediakan skrip juruacara yang mengandungi perkara-perkara seperti masa, perkara, skrip juruacara dan catatan. Hal ini penting supaya tidak timbul kekalutan, kesilapan atau ada perkara-perkara yang tertinggal. Juruacara hendaklah mengkordinasi skrip dengan setiap agenda dalam aturcara majlis. Juruacara juga hendaklah menyusun setiap perkara dengan betul termasuk kordinasi dengan pegawai pelapor, pembaca doa, pemain muzik dan bahagian

60

hadiah. Juruacara juga dikehendaki memastikan kehadiran VIP atau wakilnya dan diumumkan kepada hadirin. Pembantu juruacara juga boleh disediakan untuk membantu juruacara menyiapkan tugasannya. Antaranya ialah untuk memastikan kehadiran VIP dan nama-nama ini di serahkan kepada pemberi ucapan. Selain itu, pembantu juruacara juga boleh membantu mengkordinasi juruacara dengan jawatankuasa yang lain dan bersedia mengambil tugas pengacaraan jika diperlukan. Juruacara juga bertanggungjawab untuk memperolehi biodata atau latar belakang mengenai penerima sijil, tauliah atau pangkat seperti sejarah keluarga, perkhidmatan, sumbangan-sumbangan dan sebagainya. Biodata dan maklumat ini boleh dibacakan ketika majlis penyampaian dilakukan. M. Teks Ucapan

Jawatankuasa yang berkenaan hendaklah menyediakan teks ucapan untuk perasmi dan juga tetamu utama yang akan berucap mengikut format yang telah ditetapkan. Teks ucapan ini hendaklah dikemukakan terlebih dahulu kepada pegawai yang berucap sebelum majlis dijalankan untuk tujuan semakan. Pada ketika ini juga, senarai nama dan jawatan tetamu utama yang hadir boleh diberikan kepada pegawai yang akan memberikan ucapan tersebut. Sekiranya teks ucapan yang disediakan itu untuk perasmi acara pembukaan atau penutup maka diakhir ucapan itu perlu disertakan dengan kata-kata perasmian. Rujuk Lampiran... N. Raptai

Raptai mesti dilalukan sebelum majlis sebenar dilaksanakan. Semua yang terlibat mesti menghadiri raptai. Pengurus Acara (event manager) atau penyelaras mestilah memberikan taklimat sebelum dan selepas raptai. O. Aturcara Pentadbiran Aturcara pentadbiran bagi majlis pentauliahan, penyampaian sijil atau kenaikan pangkat perlu disusun dengan teratur. Kebiasaannya, terdapat format khas dalam membuat skrip aturcara pentadbiran. Skrip aturcara pentadbiran akan menjadi senarai semak mengenai perjalanan majlis dari mula hingga akhir yang mesti diketahui oleh semua ahli jawatankuasa.

F.

Penutup:

61

Lain-lain perkara yang berkaian dengan majlis di luar dewan ini seperti tugasan bagi penyembut tetamu, bilik menunggu VIP, aturcara majlis dan juruacara adalah sama seperti majlis di dalam dewan. Bagaimanapun, raptai mesti dilalukan sebelum majlis sebenar dilaksanakan. Semua yang terlibat mesti menghadiri raptai. Pengurus Pentas (event manager) mestilah memberikan taklimat sebelum dan selepas raptai.

4.5

PAKAIAN. Pakaian semasa majlis pentauliahan atau penyampaian sijil hendaklah memakai uniform lengkap. Biasanya terdapat pakaian khas iaitu pakaian istiadat atau pakaian nombor 1. Jika tidak ada, pakaian no.4 juga boleh dipakai dengan kasut spike boot. Petugas-petugas, jawatankuasa dan pegawai-pegawai lain hendaklah memakai pakaian nombor 2 atau bush jacket. Bagi tetamu yang tidak beruniform hendaklah memakai pakaian rasmi seperti bush jacket, blazer atau batik.

4.6

BANTUAN KHIDMAT. Bagi memastikan perlajanan program berjalan lancar, bantuan khidmat juga perlu diadakan. Rujuk Lampiran....

4.7

PENUTUP

Setiap bahagian dalam jawatankuasa dan petugas-petugas yang telah dilantik hendaklah merancang tugasannya dengan teliti dan tidak perlu mendapat arahan sepenuhnya daripada urusetia. Dalam hal ini, beberapa perkara seperti peralatan yang diperlukan , disediakan sendiri oleh mereka dengan inisiatif sendiri. Namun begitu, jika ada masalah mereka boleh merujuk kepada yang arif seperti pengerusi, penyelaras atau urusetia. Setiap bahagian dalam jawatankuasa perlu dikoordinasi dan saling berkerjasama. Arahan, taklimat hendaklah diberi dengan jelas oleh pengerusi, atau penyelaras dan diketahui oleh semua ahli. Justeru itu, mesyuarat dan taklimat pelarasan hendaklah diadakan beberapa kali untuk memastikan setiap perancangan dapat berjalan seperti yang dirancang.

62

Bab Istiadat Dalam Majlis Sambutan Ulang Tahun KRS
5.1 PENGENALAN

5

Hari ulang tahun KRS jatuh pada 20 Jun setiap tahun. Sempena ulang tahun ini, majlis sambutan perlu dilaksanakan bagi mengenang sejarah penubuhannya dan mengimbas kembali apa yang telah kita lakukan sepanjang tempoh tersebut. Dicadangkan supaya acara sambutan ini dijadikan aktiviti tahunan di peringkat sekolah, daerah, negeri, dan kebangsaan. Semoga majlis yang diadakan ini akan menjadi pendorong kepada kemajuan KRS pada masa depan. 5.2 JAWATANKUASA 5.2.1 Jawatankuasa Induk

Jawatankuasa Induk terdiri daripada pegawai yang berada di peringkat legistatif (kementerian) atau pengurusan (jabatan) bergantung kepada peringkat majlis ini diadakan. Jawatankuasa ini akan membuat dasar, peraturan atau membuat keputusan tertentu untuk dilaksanakan oleh jawatankuasa pelaksana. Rujuk Lampiran

5.2.2

Jawatankuasa Pengelola

Jawatankuasa pengelola ialah ahli-ahli yang dilantik dan mereka bertanggungjawab terhadap pelaksanaan majlis. Ahli-ahlinya akan mengadakan persiapan, menyediakan keperluan peralatan dan memantau kerja-kerja di bawah bidang kuasanya.

Jawatankuasa Pengelola Penasihat Pengerusi : : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Pelajaran Negeri

63

Timbalan Pengerusi I : Timbalan Pengerusi 2 :

Setiausaha : Pen.S/Usaha I : Pen. S/Usaha 2 : Bendahari : Penyelaras : Penolong Penyelaras : Ahli Jawatankuasa Persiapan Tempat Sajian Logistik Sambutan Protokol Sijil/Cenderamata Buku Aturcara Pengurusan Peserta Penempatan Siar Raya

Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Ketua Sektor Pembangunan Kemanusiaan (JPN) Ketua Unit Kokurikulum (JPN) Penyelia Unit Beruniform (JPN) Pegawai Tadbir (KRS) Negeri Pegawai Kewangan (JPN) Dilantik. Dilantik. : : : : : : : : : :

5.3

PELAKSANAAN 5.3.1 MAJLIS DI LUAR DEWAN A. Penetapan tarikh, masa dan tempat Jawatankuasa Induk perlu menetapkan tarikh, masa dan tempat majlis ini akan diadakan. Pemilihan tempat perlulah sesuai dengan keperluan maljis ini, misalnya mempunyai dataran kejat atau dewan.

B.

Persiapan Tempat: I. Dataran Perhimpunan

Dataran perhimpunan yang sesuai dengan bilangan peserta perlu ditentukan kerana di sinilah aktiviti utama akan dilangsungkan.

64

II.

Khemah/ kanopi

Bilangan khemah yang secukupnya diperlukan untuk menempatkan tetamu-tetamu jemputan dan VIP. Khemah VIP hendaklah ditempatkan di tengah bahagian hadapan dataran manakala khemah tetamu di kiri dan kanan khemah VIP.

III.

Kerusi VIP

Kerusi VIP hendaklah disusun dengan betul mengikut kekananan jawatan dimulai dari kedudukan di tengah-tengah. Boleh disusun dalam bilangan ganjil atau genap. Rujuk Lampiran

IV.

Kerusi Tetamu

Kerusi tetamu hendaklah disediakan secukupnya. Susunan hendaklah dibuat di belakang kerusi VIP mengikut bilangan tetamu yang dijemput. Pelan tempat duduk boleh dibuat bagi mengelakkan kekeliruan tetamu. Jika tetamu ramai, khemah tetamu boleh didirikan di kiri dan kanan khemah VIP. V. Bendera

Kedudukan bendera mestilah di bahagian belakang pentas atau pada tiang tetap yang disediakan di sebelah kanan pentas. Kedudukan bendera mestilah mengikut susunan kekananan yang betul. Rujuk Lampiran VI. Pentas Tabik Hormat

Pentas tabik hormat diperlukan bagi upacara menerima tabik hormat oleh tetamu-tetamu kehormat yang dijemput. Pentas ini perlu diletakkan di tengah-tengah kedudukan pasukan perbarisan kehormat yang ditentukan. Tidak lebih 3 tetamu kehormat yang patut naik ke pentas tabik hormat. VII. Rostrum VIP

Rostrum VIP diletakkan di bahagian sudut kanan. Pastikan VIP yang berucap tidak terlindung daripada penglihatan para tetamu.

65

VII.

Rostrum Pengacara Majlis

Rostrum pengacara majlis boleh diletak di mana-mana bahagian yang sesuai seperti di kiri belakang kerusi VIP atau berhampiran meja hadiah (jika ada meja hadiah). VIII. Meja Hadiah

Kedudukan meja hadiah hendaklah berhampiran rostrum juruacara dan berada di sebelah kiri belakang kerusi VIP. Sediakan juga meja meletak hadiah (selepas penerima menerima hadiah) pada kedudukan sebelah kanan. IX. Tanda laluan penerima sijil/ anugerah

Laluan penerima sijil atau anugerah mestilah ditanda. Tanda-tanda yang perlu dibuat ialah pada tempat menerima anugerah dan pada tempat menunggu. Penerima akan berjalan masuk melalui bahagian sebelah kiri khemah VIP (menghadap tetamu) dan keluar ke sebelah kanan. Pastikan terdapat ruang laluan penerima hadiah di hadapan meja/ kerusi VIP.

C. Perbarisan Kehormat Pasukan perbarisan perlu disediakan bagi upacara tabik hormat. Pasukan ini terdiri daripada 3 pegawai dan 38 anggota kadet. Latihan yang secukupnya diperlukan bagi memastikan kelancaran majlis. D. Kedudukan Kontingen Kontingen-kontingen yang mengambil bahagian dalam majlis ini perlu disusun di bahagian belakang pasukan perbarisan kehormat dengan seorang ketua kontingen berada di hadapan kontingen masing-masing. E. Aturcara Majlis Aturcara majlis hendaklah disusun mengikut tatacara yang betul. Terdapat beberapa situasi majlis di luar dewan yang boleh dilaksanakan. Situasi yang hendak dilaksanakan perlu diputuskan.

Situasi 1 (Pasukan Perbarisan Kehormat telah mengambil kedudukan) a. Ketibaan tetamu jemputan

66

b. Ketibaan VIP c. Ketibaan Tetamu Utama d. Tabik Hormat dan nyanyian lagu KRS e. Lapor f. Bacaan doa g. Bacaan Ikrar h. Ucapan-ucapan i. Persembahan j. Penyampaian anugerah/sijil k. Tetamu meninggalkan majlis l. Jamuan m. Bersurai

Situasi 2 (Pasukan Perbarisan Kehormat belum masuk padang) a. Ketibaan tetamu jemputan b. Perbarisan Kehormat masuk padang c. Ketibaan VIP (2 orang dan diberi tabik hormat) d. Ketibaan Tetamu Utama e. Tabik Hormat dan nyanyian lagu KRS f. Lapor g. Bacaan doa h. Bacaan Ikrar i. Perbarisan hormat keluar padang

67

j. Ucapan-ucapan k. Persembahan l. Penyampaian anugerah/ sijil m. Perbarisan Hormat masuk padang n. Tetamu meninggalkan majlis o. Perbarisan Hormat keluar padang p. q. Jamuan Bersurai

Situasi 3 (Lintas Hormat) a. Ketibaan tetamu jemputan b. Ketibaan VIP (2 orang dan diberi tabik hormat) c. Ketibaan Tetamu Utama d. Tabik Hormat dan nyanyian lagu KRS e. Lapor f. Pemeriksaan perbarisan g. Bacaan doa h. Bacaan Ikrar i. Ucapan-ucapan j. Lintas hormat k. Lapor untuk keluar padang l. Tetamu meninggalkan majlis m. Perbarisan bersurai n. Jamuan

68

F. Juruacara Juruacara bertindak sebagai pengendali dan pengawal perjalanan majlis. Penyediaan skrip juruacara yang mengandungi perkara-perkara seperti masa, perkara, skrip juruacara dan catatan mesti dilakukan. Hal ini penting supaya tidak timbul kekalutan, kesilapan atau keciciran aturcara. Juruacara hendaklah menyelaraskan skrip dengan setiap agenda dalam aturcara majlis. Juruacara juga hendaklah menyusun setiap perkara dengan betul termasuk penyelarasan dengan pegawai pelapor, pembaca doa, pemain muzik dan bahagian hadiah. Juruacara juga dikehendaki memastikan kehadiran VIP atau wakilnya dan mengumumkan kepada hadirin. Pembantu juruacara boleh dilantik untuk membantu juruacara menyiapkan tugasannya. Antaranya ialah untuk memastikan kehadiran VIP dan namanama ini diserahkan kepada pemberi ucapan. Selain itu, pembantu juruacara juga boleh membantu membuat penyelarasan di antara juruacara dengan jawatankuasa yang lain dan bersedia mengambil tugas pengacaraan jika diperlukan.

G. Raptai Raptai mesti dilakukan sebelum majlis sebenar dilaksanakan. Semua yang terlibat mesti menghadiri raptai. Pengurus Pentas (event manager) mestilah memberikan taklimat sebelum dan selepas raptai. Raptai pelan kontingensi juga perlu dibuat. H. Cara menerima sijil/anugerah Penerima sijil dikehendaki berjalan mengikut laluan yang ditanda. Apabila berada di hadapan untuk menerima sijil, penerima hendaklah melakukan kawad selaku terima sijil jika beruniform.

I. Pembawa hadiah Pembawa hadiah hendaklah terdiri daripada tiga orang petugas. Orang pertama ialah orang yang membawa dulang dan menghulurkan sijil kepada pemberi hadiah. Sebelum memberi hadiah, petugas pertama ini hendaklah memberi hormat (sebanyak sekali) sebaik sahaja berada di hadapan pemberi hadiah. Kedudukan semasa menghulur sijil atau hadiah ialah menghadap ke arah kanan pentas. Orang kedua akan bersedia memberikan sijil atau hadiah kepada orang pertama manakala orang ketiga berada di meja hadiah untuk menyusun dan memastikan sijil atau hadiah yang disampaikan itu betul. Selepas selesai memberi hadiah, orang pertama akan memberi hormat sekali lagi.

69

J. Penyambut tetamu Bagi tetamu utama atau VIP, ‘usher’ (pengiring) hendaklah disediakan. Usher akan membawa VIP ke tempat duduk yang diperuntukkan kepadanya. Usher ini dilantik dari kalangan pegawai yang mengetahui istiadat atau protokol. Usher akan berada di pintu utama dan menunggu VIP turun dari kenderaan. Bagi tetamu lain atau hadirin adalah memadai dengan meletakkan beberapa orang pegawai lain untuk menunjuk arah tempat duduk. Pegawai ini akan berada di pintu masuk utama. K. Bilik Menunggu/Rehat VIP

Bilik tetamu disediakan bagi VIP yang menempuh perjalanan yang jauh. Bilik ini disediakan supaya VIP dapat berehat sebentar sementara menunggu persiapan akhir majlis. Minuman ringan boleh disediakan pada ketika ini di bilik menunggu VIP ini. Pada ketika ini juga ‘usher’ yang dilantik boleh memberikan taklimat mengenai aturcara, protokol atau perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh VIP semasa majlis berjalan.

5.3.2 MAJLIS DI DALAM DEWAN A. Penetapan tarikh, masa dan tempat Jawatankuasa Induk perlu menetapkan tarikh, masa dan tempat majlis ini akan diadakan. Pemilihan tempat perlulah sesuai dengan keperluan maljis ini. B. Persiapan Tempat: a. Dewan Dewan yang sesuai dengan bilangan peserta perlu ditentukan kerana di sinilah aktiviti utama akan dilangsungkan. b. Kerusi VIP Kerusi VIP hendaklah disusun di atas pentas dengan betul mengikut kekananan jawatan dimulai dari kedudukan di tengah-tengah. Boleh disusun dalam bilangan ganjil atau genap. Jika bilangan VIP genap maka jawatan terkanan akan berada pada kedudukan tengah-tengah sebelah kanan. Di hadapan kerusi VIP mestilah ada meja kecil yang diletakkan sejambak bunga di sudut kanan. Rujuk Lampiran

70

c. Tempat Duduk Tetamu Kerusi tetamu hendaklah disediakan secukupnya. Susunan hendaklah dibuat di bahagian bawah pentas di bahagian paling hadapan mengikut bilangan tetamu yang dijemput. Pelan tempat duduk boleh dibuat bagi mengelakkan kekeliruan tetamu.

d.

Tempat Duduk Peserta

Kerusi peserta hendaklah disusun di belakang tempat duduk tetamu. Bilangan kerusi mestilah cukup mengikut bilangan peserta. Susunan boleh dibuat di bahagian kiri dan kanan dewan dengan lorong laluan di bahagian tengah.

e.

Bendera

Kedudukan bendera mestilah di bahagian belakang pentas atau pada tiang tetap yang disediakan di sebelah kanan pentas. Kedudukan bendera mestilah mengikut susunan kekananan yang betul. Lihat Rajah:

f.

Rostrum VIP

Rostrum VIP diletakkan pada bahagian sudut kanan pentas. Pastikan VIP yang berucap tidak terlindung daripada penglihatan para tetamu.

g. Rostrum Pengacara Majlis Rostrum pengacara majlis boleh diletakkan pada mana-mana bahagian yang sesuai tetapi tidak berada di hadapan selari dengan rostrum VIP atau kerusi VIP. Boleh juga diletakkan di bahagian bawah sebelah kiri dewan (tidak di atas pentas) atau pada kedudukan kiri belakang kerusi VIP dan berhampiran meja hadiah (jika ada meja hadiah).

h. Meja Hadiah (jika perlu) Kedudukan meja hadiah hendaklah berhampiran rostrum juruacara dan berada di sebelah kiri belakang kerusi VIP. Sediakan juga meja meletak hadiah (selepas penerima menerima hadiah) pada kedudukan kiri (menghadap pentas) di bawah pentas.

71

i. Tanda laluan naik ke pentas Laluan naik ke pentas untuk penerima di bawah pentas untuk menerima hadiah mestilah ditanda. Tanda-tanda yang perlu dibuat ialah pada tempat menerima hadiah, pada tempat menunggu di atas tangga naik, tempat menunggu di bawah tangga naik dan tempat menunggu di luar dewan. Penerima akan naik ke pentas melalui tangga sebelah kiri pentas (menghadap tetamu) dan turun melalui tangga sebelah kanan pentas. Pastikan terdapat ruang laluan penerima hadiah di hadapan meja/kerusi VIP.

C. Perbarisan Kehormat Perbarisan kehormat dibuat di luar dewan bagi upacara tabik hormat. Pasukan ini perlu dianggotai oleh 3 pegawai dan 38 anggota kadet. Latihan yang secukupnya diperlukan bagi memastikan kelancaran majlis. Sebaik sahaja selesai upacara tabik hormat dan memeriksa barisan, VVIP akan terus masuk ke dalam dewan untuk upacara seterusnya. Rujuk Tatacara Perbarisan.

D. Pentas Tabik Hormat Pentas tabik hormat diperlukan bagi upacara menerima tabik hormat oleh tetamu-tetamu kehormat yang dijemput. Pentas ini perlu diletakkan di tengah-tengah kedudukan pasukan perbarisan kehormat yang ditentukan. Tidak lebih 3 tetamu kehormat yang patut naik ke pentas untuk menerima tabik hormat.

E. Aturcara Majlis Aturcara majlis hendaklah disusun mengikut tatacara yang betul. Lihat contoh. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Ketibaan tetamu jemputan Ketibaan VIP Ketibaan Tetamu Utama Tabik Hormat Lapor dan memeriksa barisan Nyanyian Lagu KRS (dalam dewan) Lapor untuk memulakan majlis di dalam dewan Bacaan doa Lafaz Ikrar Ucapan-ucapan

72

k. l. m. n. o. p. q.

Persembahan Penyampaian anugerah/sijil Nyanyian Lagu Negaraku Lapor tamat majlis Tetamu meninggalkan majlis Bersurai Jamuan

F. Juruacara Juruacara bertindak sebagai pengendali dan pengawal perjalanan majlis. Adalah sangat penting bagi juruacara menyediakan skrip juruacara yang mengandungi perkara-perkara seperti masa, perkara, skrip juruacara dan catatan. Hal ini penting supaya tidak timbul kekalutan, kesilapan atau ada perkara-perkara yang tertinggal. Juruacara hendaklah menyelaraskan skrip dengan setiap agenda dalam aturcara majlis. Juruacara juga hendaklah menyusun setiap perkara dengan betul termasuk penyelarasan dengan pegawai pelapor, pembaca doa, pemain muzik dan bahagian hadiah. Juruacara juga dikehendaki memastikan kehadiran VIP atau wakilnya dan diumumkan kepada hadirin. Pembantu juruacara juga boleh disediakan untuk membantu juruacara menyiapkan tugasannya. Antaranya ialah untuk memastikan kehadiran VIP dan nama-nama ini diserahkan kepada pemberi ucapan. Selain itu, pembantu juruacara juga boleh membantu membuat penyelarasan di antara juruacara dengan jawatankuasa yang lain dan bersedia mengambil tugas pengacaraan jika diperlukan.

G. Teks Ucapan Teks ucapan pegawai dan VIP yang akan memberi ucapan perlu disediakan. Teks ini perlu diserahkan kepada pegawai yang berkenaan lebih awal. Pegawai protokol dan istiadat perlu ada salinan sebagai backup. Teks yang lengkap perlu dijilid kemas.

I. Raptai Raptai mesti dilalukan sebelum majlis sebenar dilaksanakan. Semua yang terlibat mesti menghadiri raptai. Pengurus Pentas (event manager) mestilah memberikan taklimat sebelum dan selepas raptai.

73

J. Cara menerima sijil/anugerah di atas pentas Penerima sijil dikehendaki berjalan mengikut laluan yang ditanda. Apabila berada di hadapan untuk menerima sijil, penerima hendaklah melakukan kawad selaku terima sijil jika beruniform. Jika tidak beruniform, penerima sijil hendaklah memberi hormat kepada pemberi sijil iaitu dengan cara sedikit membongkok dan tunduk sedikit pada sudut 45 darjah pada kedudukan dua langkah di hadapan penerima sijil, kemudian membuat satu langkah ke hadapan, bersalam dan menerima sijil. Selepas menerima sijil, penerima hendaklah mengucapkan terima kasih. Ketika beredar, lakukan satu langkah undur ke belakang, memberi hormat dengan membongkok dan tunduk 45 darjah, berpusing ke kiri dan terus berjalan keluar turun pentas.

K. Pembawa hadiah Pembawa hadiah hendaklah terdiri daripada tiga orang petugas. Orang pertama ialah orang yang membawa dulang dan menghulurkan sijil kepada pemberi hadiah. Sebelum memberi hadiah, petugas pertama ini hendaklah memberi hormat (sekali) sama ada tabik hormat jika beruniform atau membongkok dan tunduk sedikit 45 darjah sebaik sahaja berada di hadapan pemberi hadiah. Kedudukan semasa menghulur sijil atau hadiah ialah menghadap ke arah kanan pentas. Orang kedua akan bersedia memberikan sijil atau hadiah kepada orang pertama manakala orang ketiga berada di meja hadiah untuk menyusun dan memastikan sijil atau hadiah yang disampaikan itu betul. Selepas selesai memberi hadiah, orang pertama akan memberikan hormat sekali lagi atau tunduk.

L. Penyambut tetamu Bagi tetamu Utama atau VIP, ‘usher’ (pengiring) hendaklah disediakan. Usher akan membawa VIP ke tempat duduk yang diperuntukkan kepadanya. Usher ini dilantik dalam kalangan pegawai yang mengetahui istiadat atau protokol. Usher akan berada di pintu utama dan menunggu VIP turun dari kenderaan. Bagi tetamu lain atau hadirin adalah memadai dengan meletakkan beberapa orang pegawai lain untuk menunjuk arah tempat duduk. Pegawai ini akan berada di pintu masuk utama.

74

M. Bilik Menunggu/Rehat VIP (jika perlu) Bilik tetamu disediakan bagi VIP yang menempuh perjalanan yang jauh. Bilik ini disediakan supaya VIP dapat berehat sebentar sementara menunggu persiapan akhir majlis. Minuman ringan boleh disediakan pada ketika ini di bilik menunggu VIP ini. Pada ketika ini juga ‘usher’ yang dilantik boleh memberikan taklimat mengenai aturcara, protokol atau perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh VIP semasa majlis berjalan.

5.4

PAKAIAN

6.4.1

Pakaian Pegawai Pegawai hendaklah memakai pakaian No. 2 lengkap. Pakaian Kadet Anggota kadet hendaklah memakai pakaian No. 4 selengkapnya.

6.4.2

5.5

BANTUAN KHIDMAT Rujuk Lampiran.

5.5

PENUTUP

Setiap prosedur dalam tatacara sambutan ulang tahun KRS ini seharusnya menjadi rujukan utama dalam melaksanakan majlis di semua peringkat. Diharapkan agar semua majlis yang diadakan walau di mana sekalipun, akan mempunyai persamaan yang dapat menyatukan keseluruhan pasukan KRS yang menjadi lambang kesatuan dan kekuatan KRS seluruh negara.

75

Bab Majlis Makan Malam Beradat

6

Majlis amakan beradat adalah merupakan istiadat yang praktikan bagi memantapkan pasukan ini sebagai pasukan yang tebal dengan tradisi dan imej yang mantap dengan tradisi. Majlis ini dijalankan sempena sesuatu peristiwa yang penting, sebagai contoh Hari Ulangtahun, perpisahan pegawai tinggi dan sebagainya. Pelaksanaan 6. 1. Pelaksanaan Majlis Makan Beradat terbahagi kepada dua peringkat: 6.1.1) Peringkat Persiapan 6.1.2) Peringkat Perjalanan Majlis.

6.1.1. Peringkat Persiapan Persiapan adalah perkara yang perlu dilakukan sebelum majlis berlangsung. AJK kecil yang dilantik akan melaksanakan persiapan ini..Senarai ajk adalah seperti berikut. A. AJK Jemputan B. AJKMakanan C. AJK Persiapan Tempat D. AJK Cenderahati E. AJK Penyelaras majlis (tatacara pentadbiran dilaksana)Juruacara F. Kawalan Lalulintas dan keselamatan G. Sistem PA danTeknik H. AJK Sambutan I. AJK Skrip ucapan VIP dan doa Agihan Tugas A. AJK Jemputan. a. Membuat draf jemputan, mencetak dan menghantar kad jemputan dalam masa yang ditetapkan. b. Membuat catatan pengesahan kehadiran. c. Memaklumkan pengesahan kehadiran kepad a Pengerusi AJK pelaksana untuk memastikan jemputan gantian .

76

B.

AJK Makanan a. Mencadangkan kepada mesyuarat menu majlis makan dan anggaran kos b. Mmbuat penyelarasan dengan pihak pengusaha makan tentang keperluankeparluan yang telah ditetapkan oleh ahli mesyuarat. Contoh; Tidak menggunakan pinggan plastik atau makanan yang tidak berkualiti. c. Melakukan food testing supaya menepati kualiti dan rasa. d. Memaklumkan kepada pengusaha makan supaya menepati waktu dan memastikan aspek penampilan pramusaji.

C.

AJK Persiapan Tempat a. Mengenalpasti tempat yang sesuai dan mencadangkan kepada ahli mesyuarat untuk pertimbangan. b. Menyelaraskan penyediaan tempat seperti format yang ditetapkan. (rujuk format tempat majlis makan beradat.)

D.

AJK Cenderamata. a. Memastikan jenis, jumlah cenderamata yang akan diberi b. Memastikan ia berkeadaan baik c. Memastikan meja berada di tempat yang ditetapkan Juruacara a. Menyediakan skrip juruacara yang telah diselaraskan dengan Penyelaras Majlis(Koordinator) b. Menghadiri raptai yang dijalankan.

E

F.

AJK Penyelaras Jamuan. a. Memastikan urutan peristiwa majlis dan mencadangkan kepada ahli mesyuarat. b. Menyediakan kad aturcara pentadbiran c.Menyelaras perjalana majlis. Contoh mempersilakan tetamu selain V VIP mengambil tempat duduk dan memberi isyarat kepada Penyambut tetamu mempersilakan vip bergerak ke dewan jamuan. d.Memberi isyarat kepada juruacara untuk membuat pengumuman ketibaan. e. Memberi isyarat kepada juruteknik untuk memulakan musik ‘minus one’. f. Menyediakan minuman “Selamat Datang” di ruang menunggu.

G

AJK Kawalan Lalulintas dan keselamatan. a. Menyediakan papan tanda arah yang sesuai ke tempat Majlis Jamuan. b. Menyediakan orderly lalulintas c. Menyelaras kelancaran laluan kenderaan tetamu. d. Menyediakan kawasan tempat letak kereta.

77

H.

AJK Sistem PA dan Teknik. a. Menyediakan peralatan PA dan alternatif jika berlaku black out b. Sentiasa siap sedia semasa majlis berjalan untuk memastikan system PA berfungsi c. Membuat ujian suara sebelum majlis bermula dan pelarasan kekuatan bunyi d. Hadir semasa raptai

I.

AJK Sambutan a. Meyediakan “usher” dan ‘Usherette’ mengikut jumlah keperluan . b. Memastikan kumpulan ‘Usher dan “Usherette’ mengetahui arah dan laluan dan tempat duduk VVIP c.Menunggu ketibaan dan mengiring kepulangan VVIP d. Melantik petugas membuka pintu kereta V VIP e. Menjemput V VIP bergerak ke dalam dewan setalah mendapat isyarat dari penyelaras majlis

J.

AJK Teks Ucapan V VIP dan Pembaca Doa a. Meyediakan teks Ucapan V VIP dan pengesahan daripada Pengerusi AJK Pengelola b.Membawa teks Ucapan semasa majlis berlangsung cMelantik pembaca doa dan menyemak teks Doa dan hadir semasa Raptai

6.1.2. Peringkat Perjalanan Majlis

Majlis terbahagi kepada dua fasa itiu A. Di Ruang menunggu B. Di dalam Dewan. A. Ruang Menunggu a. Semua tetamu berada di ruang ini untuk menunggu ketibaan V VIP dan memastikan tempat duduk masing merujuk pelan tempat duduk. b. Minuman selamat dating disediakan untuk para tetamu yang menu nggu c. Para tetama bersedia untuk beredar mengambil tempat duduk sebelum V VIP, apabila mendapat isyarat dari Penyelaras Majlis ( berpakaian long suit) d. Penyelaras Majlis akan memberi isyarat kepada “Usher” dan “Usherette” untuk mengiring V VIP masuk ke dewan majlis. ( Isyarat telah diselars dan disetuju bersama )

78

B

Di Dalam Dewan

Tatacara Perjalanan Majlis Dalam Dewan BIL MASA 1 8.3O Mlm 2 3 4 5 6 8.4O ACARA Ketibaan V VIP VVIP masuk dewan Lagu KRS Ucapan Alu-Aluan Bacaan Doa Makan TINDAKAN CATATAN Di tempat Menunggu Tetamu berdiri Hadirin menyanyi

7 8 9 10 a

Ucapan VVIP Penghargaan dan Cenderamata Lagu Kebangsaan VVIP berangkat pulang Hiasan Meja

Pengacara Majlis Juru Teknik dan PM MC Al Fadhil Ustaz MC mempersila tetamu makan dan Juruteknik AJK Teks Ucapan AJK Cenderamata Pengacara Majlis dan Juruteknik AJK Sambutan

Muzik yang sesuai boleh dimainkan Teks diletak di atas Rostrum

Hadirin berdiri dan menyanyi bersama

Keperluan asas meja hendaklah disediakan iaitu jambangan bunga, piala, tempat menu, Lapik meja, gelas air, susunan meja, side plate, napkin siap dibentuk dan kad nama disediakan setiap pegawai yang hadir. b Susunan Meja

Susunan Meja dan kerusi hendaklah mengikut bentuk “U ” dan “T” Maklumat Kedudukan VVIP dan VIP hendakah rujuk pegawai protokol. Lihat Rajah.
4 2 1 3 5

MEJA VVIP & VIP

79

b.I Susunan Meja bentuk Ladam Kuda atau “U”

MEJA VVIP & VIP

b.II Susunan Meja “ T1”

MEJA VVIP & VIP

b.III Susunan Meja “ T3” Rujuk kepada bab susunan kerusi untuk rajah b.II dan b.III. c. Hiasan Meja Tempat diadakan Majlis Makan beradat hendaklah kondusif dan selesa. Bunga hiasan boleh menambah keselesaan suasana. Lampu juga memainkan peranan yang penting. Pelan kedudukan tetamu majlis hendaklah dibuat supaya tetamu mengetahui kerusi yang hendak diduduki serta wujudkan plan kedudukan meja letak peak cap dan tongkat serta beg tangan.

80

d. Backdrop Sekiranya ada tempat yang sesuai back drop boleh dibuat supaya majlis Makan Beradat mempunyai kelainan dari satu masa ke satu masa. Tajuk, tarikh dan tempat boleh damasukkan supaya dokumentasi lebih spesifik dan tepat.

e. Rostrum Rostrum (Letak di sebelah kanan hadapan meja VVIP) dan alatan siaraya hendaklah diuji dan berfungsi. Elakkan menguji alatan siaraya ketika tetamu V VVIP telah berada di dalam Dewan Majlis Makan Beradat. Pastikan lagu-lagu yang hendak digunakan elok dan sesuai. Jangan letak bunga hiasan di atas rostrum.

f.Adab Ketika Makan Tidak menggoyang kaki Tidak makan gula-gula, gula getah, merokok Tidak meletak kedua-dua siku atas meja Jangan mengelap sudu dengan napkin/tisu Minum/bercakap ketika mulut penuh makanan Menghirup dengan bunyi yang kuat Mencelup makanan seperti roti ke dalam kopi atau sup Tinggalkan sisa makanan dalam pinggan Buang sisa makanan di atas/bawah meja Meluahkan makanan kembali ke pinggan Guna tangan ketika makan daging/ayam Gelojoh Senduk/sudu/garfu/pinggan/cawan berlaga atau berbunyi Tunjuk muka masam, makanan tidak digemari Bancuh the/kopi dengan kencang Menuang minuman panas atas piring dan hirup g. Susunan Alat dan Makanan I. Cara Melayu Makan menggunakan tangan. Satu hidangan untuk 4 atau lima orang. Meja 4 atau 8 atau 12 orang. Lauk, sayur, manisan, pencuci mulut di hidang sekali. Tetamu ambil sendiri. Nasi dalam bekas dan bersenduk. Pinggan hanya diisi oleh pelayan/isi sendiri selepas doa makan dibaca. Tisu, tempat basuh tangan, jug berisi air di sediakan sekali.

81

II. Cara Barat Makanan akan dihidang mengikut susunan menu dan di hidangkan satu persatu. Tiada makanan tersedia di atas meja. Makanan/alatan disediakan dalam satu meja khas. Pencuci Mulut, manisan, sup, air minuman diletakkan di satu sudut asing dengan makanan. Tempat/meja makan kosong. ii.Susunan Alatan dan Makanan Duduk di meja. Menggunakan alatan makan. Letak kain napkin di atas pangkuan. Makan sup dahulu, ketika mengambilnya sudu menghala keluar. Pencuci mulut, makanan terakhir. Gunakan sudu, garfu, pisau untuk makan steak/daging/ayam. Selesai makan, rapatkan sudu/garfu terlangkup. Susunan Alatan dan Makanan Jika ingin rehat dan sambung semula makan, sudu/garfu terbuka dan letak di kiri kanan atas pinggan. Semasa makan pencuci mulut, guna sudu khas. Selesai makan, letak kain napkin di sebelah kiri meja begitu sahaja.

III. Cara Buffet Berbaris untuk mengambil makanan atau minuman secara sehala. Jangan terlalu lama mengambil/pilih makanan. Beredar segera. Jangan berpatah balik dalam barisan. Ambil makanan secukupnya, jangan membumbung tinggi. Melayu/Islam boleh buat dua bahagian lelaki/wanita. . h. Adab Pergaulan Perbualan sekadar topik ringan Tidak bersikat, bergincu, bercermin, berbedak Tidak mencelah perbualan orang lain dan menukar tajuk. Jangan menggigit kuku, korek hidung/telinga atau tidur Tidak mencungkil gigi melainkan dengan menutup mulut Tidak meludah, berkahak, sendawa di khalayak Bercakap dengan rakan sebelah sahaja dengan nada suara yang rendah sahaja.

82

Bab 7 Perbarisan
7.1 PENDAHULUAN Perbarisan merupakan satu bentuk kawat yang dilakukan oleh satu kumpulan anggota yang diseragamkan pelaksanaannya menjadi satu Kontinjen atau Detasman dalam satu formasi kawat. Ia diadakan untuk memberi penghormatan atau penghargaan bagi sesuatu acara seperti kawalan kehormat, hari sukan, tamat latihan/watikah/terima sijil, persaraan, ambil alih jawatan, menyambut hari jadi pasukan, menyambut pembesar dan lain-lain peristiwa yang berbentuk istiadat/Rejimental. Adakalanya perbarisan ini diadakan dalam bentuk rasmi dan tidak rasmi.

7.2

TUJUAN

Tujuan panduan perbarisan ini adalah untuk memberi garis panduan bagaimana menlaksanakan perbarisan supaya perkara-perkara asas dan prosedur yang sedia ada harus dipatuhi agar ia lebih kemas, teratur dan seragam.

7.3

KEPERLUAN-KEPERLUAN PERBARISAN

Apabila hendak mengadakan acara perbarisan persiapan pentadbiran hendaklah diadakan setelah menerima arahan mengadakan perbarisan. Mesyuarat hendaklah diadakan. Pada asasnya perbincangan tentang perbarisan tersebut adalah terdiri daripada keperluankeperluan berikut : 7.3.1 Tarikh, tempat dan masa

Tarikh, tempat dan masa hendaklah ditetapkan supaya persiapan bagi menjayakan perbarisan dapat dilakukan dengan jayanya. Tarikh yang dipilih hendaklah disesuaikan dengan jadual-jadual ‘orang penting’ dalam menjayakan perbarisan. Begitu juga masa hendaklah ditetapkan pada masa yang sesuai. Pemilihan tempat hendaklah ditentukan berdasarkan kesesuaian majlis yang hendak diadakan. Faktor kekuatan (bilangan) anggota harus juga diambil kira. 7.3.2 Format Perbarisan

Format perbarisan hendaklah ditentukan dahulu. Ia mestilah meliputi bentuk atau corak perbarisan yang akan dilaksanakan berpandukan aturcara yang dirancangkan.

83

7.3.3

Kekuatan Perbarisan

Kekuatan sesuatu perbarisan itu tidaklah ditetapkan. Ia bergantung/tertakluk kepada kesesuaian padang kawat yang boleh menampung peserta dan kehendak perbarisan. Pada lazimnya jumlah kekuatan pada perbarisan ialah : A. a. Kadet Kontijen Utama/Besar. Pangkat I. II. III. IV. V. VI. VII. 1 x Mej/Kapt. KRS 2 x Lt. /LTM 1 x PW 1 KRS 1 x PW 11 KRS 1 x Ssjn. KRS 1 x Sjn KRS 144 Kadet Perjawatan Ketua Kontinjen Pegawai Muda Pegawai Waren Perbarisan Penanda kanan Penanda kiri Penanda kanan/kiri Anggota Perbarisan

b. Kontijen Kecil Pangkat I. II. III. IV. 1 x Kapt./Lt./Lt.Muda KRS 1 x PW11/Ssjn 1 x Sjn KRS 36 kadet Perjawatan Ketua Kontijen Penanda kanan Penanda kiri Anggota Perbarisan

B. Pegawai Perbarisan yang dilaksanakan oleh pegawai-pegawai Kadet Remaja Sekolah yang berkursus atau apa-apa upacara majlis hendaklah mengikut keperluan jika melebihi anggota 36 orang hendaklah dikira sebagai Kontijen besar dan jika kurang 36 anggota adalah sebagai Kontigen kecil.(Pangkat dan perjawatan adalah mengikut para A)

7.4

Perjawatan perbarisan.

Perjawatan perbarisan hendaklah dilantik termasuk anggota simpanan. Perlantikan mereka hendaklah mengambil kira bentuk fizikal, kawat persendirianya cergas (Personal Drill) suara kuat dan jelas. Perjawatan yang perlu dilantik ialah :

84

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Ketua Perbarisan Penolong Ketua Perbarisan Ajutan Perbarisan Ketua Kontijen Ketua Detasmen PW 1 Perbarisan Pemandu Kanan Pemandu kiri Penanda kiri/kanan

-

1 x Mej. KRS 1 x Mej/Kapt KRS 1 x Kapt KRS 1 x Mej/kapt KRS 1 x Kapt/Lt/Ltm KRS 1 x PW 1 KRS 1 x PW 11 KRS 1 x Ssjn KRS 2 x Sjn KRS

7.4

Kumpulam Pancaragam

Pancaragam diadakan bagi mengiringi sesuatu perbarisan. Status pancaragam tertakluk kepada saiz perbarisan. a. Perbarisan biasa melibatkan Lagu kebangsaan atau Negeri boleh sama ada mengunakan rakaman muzik atau sebagainya b. Semua perbarisan berbentuk istiadat atau perbarisan bertaraf pusat hendaklah diiringi oleh Pancaragan atau Brass Band c. Kedudukan pancaragam dalam perbarisan adalah 15 langkah di belakang perbarisan (tertakluk kepada kesesuaian Padang Kawat) d. Semasa masuk padang, pancaragam akan mendahului perbarisan 10 langkah di hadapan perbarisan, semasa keluar padang pancaragam akan berada di belakang perbarisan dan akan melintasi Pentas hormat. Ketua pancaragam akan memberi hormat (sekiranya Pegawai Tabik hormat masih berada di atas pentas). e. Dalam keadaan tertentu, kumpulan pancaragam berada dalam keadaan statik dan masuk/keluar padang kawat secara berasingan. 3.6. Pembacaan Doa. Seorang pembaca doa mestilah dilantik bagi membaca doa dalam sesuatu perbarisan. Pembaca doa mestilah dipilih dari mereka yang mempunyai kepakaran serta nada suara yang jelas, terang dan baik. Ia hendaklah hadir bersama semasa raptai diadakan. Teks doa hendaklah sesuai dengan keperluan perbarisan, sederhana dan tidak terlalu panjang. Pembaca doa boleh dilantik di kalangan Kadet atau Pegawai Kadet Remaja Sekolah 3.7. Juruacara. Juruacara hendaklah dilantik bagi mengacarakan perbarisan. Juruacara mestilah mempunyai suara yang baik di samping berpengalaman dalam mengacarakan perbarisanperbarisan yang lepas. Bagi perbarisan yang besar atau berbentuk istiadat, juruacara hendaklah seorang pegawai. Juruacara mestilah hadir semasa raptai perbarisan diadakan. Skrip juruacara mestilah tepat, jelas dan ringkas. 3.8. Aturcara.

85

Aturcara perbarisan mestilah disediakan apabila sesuatu perbarisan itu akan diadakan. Aturcara mestilah meliputi masa-masa setiap aktiviti, susunan ketibaan VIP dan pegawai Tabik Hormat. Berikut adalah contoh aturcara :

Bil

Masa

Perkara

Catatan

1 2 3 4 5 6 7

0800 0820-0835 0835 0845 0850 0855 0900

Perbarisan Berkumpul Ketibaan para Jemputan Perbarisan masuk padang Ketibaan Para Jemputan Hormat kehadapan hormat Ketibaan Pegawai * Hormat kehadapan hormat Ketibaan Pengarah Pendidikan Hormat kehadapan hormat Ketibaan Pegawai Penerima Tabik Hormat Ketua Perbarisan melapor Pemeriksaan barisan Bacaan Doa Ucapan 1 Ucapan 2 Ucapan 3 Anugerah/Sijil Jamuan

*Panggilan mengikut Pangkat,Nama & Jawatan cth; Lt Kol (KRS) Mohd Yasin B Mohd Yunus Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Pilah *Urutan ketibaan pegawai yang paling kanan dalam perjawatan adalah pegawai yang terakhir akan tiba *Pegawai Istiadat memastikan susunan ketibaan dan mengiringi pegawai penerima tabik hormat. * Pegawai penerima tabik hormat tidak lebih daripada tiga orang

4.0 PERBARISAN KAWALAN KEHORMAT/ TAMAT LATIHAN/ TERIMA SIJIL

86

Upacara ini boleh diadakan khusus untuknya atau boleh dilakukan semasa perbarisan menyambut harijadi pasukan, tamat kursus, terima sijil dan perbarisan lain yang sesuai. Perbarisan ini akan diadakan kawalan kehormat, iaitu satu kumpulan/platun akan melakukan prosedur kawat tertentu seperti hormat ke hadapan hormat, berjalan lalu dan lain-lain serta menerima tabik hormat daripada pegawai tabik hormat.(Lampiran A) Bagi unit kecil yang tidak mempunyai kekuatan yang ramai, maka bolehlah dipecahkan kepada detasmen-detasmen. Sekiranya anggota yang akan menerima pangkat/Sijil/Cenderahati/Hadiah itu ramai maka satu perbarisan khas hendaklah diadakan untuknya tanpa penglibatan anggota lain. Maka pada keadaan ini Pegawai Penerima tabik hormat atau VIP berkenaan akan turun dan menyempurnakan acara pada tiap-tiap anggota dengan diiringi oleh ketua perbarisan atau pegawai yang berkenaan. 2 x Pengiring pembawa dulang akan mengikut upacara ini. Berikut adalah aturcara perbarisan kawalan kehormat bagi sesuatu majlis hendak diadakan :

Bil

Hukuman

Oleh

Tindakan

1

Baris,baris sedia

PW II

a. Anggota berbaris dalam tiga barisan di luar padang di bawah PW II b. anda telah diambil kedudukan di bawah PW I

2 3 4 5 6 7 8

Bergerak ke kiri, kiri pusing PW II Dari kanan cepat jalan PW II Baris Henti PW I Menghadap ke hadapan, kanan PW I pusing. Buka barisan, gerak PW I Kekanan lurus PW I Baris, pandang hadapan Penanda kanan Penanda kanan luruskan barisan a. ejutan ambil kedudukan di atas padang. b. PW I serah perbarisan c. PW I ambil kedudukan di belakang perbarisan a. Pen Peg. Perbarisan ambil tempat di atas padang. b. Ejutan serah perbarisan kepada Pen Peg.

9

Pegawai, masuk baris

Ejutan

87

10 11 12

Baris, senang diri Baris, sedia Ketua Kompeni masuk baris

PKP PKP PKP

Perbarisan (PKP) dan ambil tempat 3 langkah di hadapan nombor 4 Platun.

a. Ketua Perbarisan ambil tempat di atas padang b. PKP serah perbarisan kepada Ketua Perbarisan

13

Baris, senang diri

Ketua Perbarisan (KP) Tabik

Menunggu Hormat 14 15 Baris sedia Hormat, hormat

Penerima

hormat

ke

Ketua Perbarisan hadapan Ketua Perbarisan

Ketua Perbarisan melapor kepada Pegawai Penerima Tabik Hormat a. 2 x Pengiring yang berada di kiri/kanan pentas akan berjalan dahulu diiringi oleh Ketua Perbarisan. b. Selesai pemeriksaan Ketua Perbarisan mohon kebenaran menjalankan tugas lain. Baris …UP(Ketua Perbarisan) atau Drum Rol untuk angkat tangan dan turun tangan. Diumumkan oleh Juruacara a. Diumumkan oleh Juruacara b. Anggota yang menerima pangkat/Sijil/Hadiah berbaris dalam satu barisan di kiri pentas diluar padang. c. 2 x Pengiring bawa dulang mara ambil tempat 2 langkah di sebelah kanan orang pertama,

Pemeriksaan Barisan

KP

Bacaan Doa

Ucapan Penerima Tabik Hormat Upacara Pangkat/Sijil/Hadiah Pemakaian

88

menghadap ke kiri. 16 17 18 19 20 21 22 Skuad.. sedia Dari depan cepat jalan Hentak kaki Skuad.. henti Menghadap Ke hadapan, kanan pusing Luruskan barisan Hormat,hormat ke hadapan hormat Anggota Terkanan(AT) AT AT AT AT AT AT AT

a. Peg.Penerima Tabik Hormat turun dari pentas untuk menyempurnakan acara b. Juruacara akan sebutkan nama dan pangkat satu persatu Setelah selesai upacara ,Peg. Penerima tabik Hormat naik ke pentas Balik tempat asal di luar padang tetapi tidak bersurai

23 24 25

Hormat,hormat ke hadapan hormat Bergerak ke kanan, kanan pusing Dari kiri cepat jalan

AT AT AT

26

Penerima Tabik Meninggalkan Majlis

Hormat KP

Diumumkan oleh Juruacara KP mohon kebenaran menjalankan tugas yang lain Peg. Penerima Tabik Hormat beredar meninggalkan majlis

27

Ketua kompeni keluar baris

KP

KP serah perbarisan kepada PKP Ketua Kompeni berjalan keluar ,berhenti digarisan lalu lintas, hormat, pusing kanan dan bersurai.

89

PKP

PKP serah perbarisan kepada ejutan Semua Pegawai muda berjalan arah ejutan,berhenti dan hormat bersama-sama dan keluar baris ditepi padang.

28

Ejutan

Ejutan

29

Pegawai, keluar baris

30

PW I

Ejutan

Ejutan serah kepada PW I

perbarisan

PW 1 31 Tutup barisan…gerak PW I

32 33

Baris Berjalan keluar bergerak ke PW I kiri, kiri pusing Dari kanan cepat jalan

a. Anggota akan disuraikan diluar padang. b. Anggota yang memakai pangkat/Sijil keluar baris apabila perbarisan keluar padang.

PERBARISAN HARI KEBANGSAAN DAN SUKAN Bagi perbarisan kebangsaan ia adalah mengikut kesesuaian majlis yang diadakan. Walaubagaimana pun ia juga mempunyai asas-asas serta prosedur yang harus dipatuhi, jika ianya dilaksanakan secara Rejimental/istiadat, maka aturcara perbarisan kawalan kehormat perlulah diadakan. Jika tidak dilakukan secara istiadat ia hanya memadai mengikut aturcara biasa/bebas yang tidak melibatkan perbarisan kawalan kehormat. (Lampiran B dan C)

PENGURUSAN PADANG KAWAT Apabila sesuatu perbarisan diadakan sama ada di padang kawat atau padang rumput maka satu padang perbarisan mestilah disiapkan. Keluasan padang mestilah mencukupi dengan kekuatan perbarisan dan bentuk perbarisan, perkara-perkara berikut hendaklah disediakan :

90

a. b. c. d.

Bendera padang Garisan Ketua Perbarisan Garisan lalu lintas Tanda-tanda pengenalan(marker) yang berkaitan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ketua Perbarisan Penolong Ketua Perbarisan Ejutan Ketua Detesmen Pemandu kanan/kiri Tempat melapor ketua perbarisan Ketua Pancaragam Lain-lain tanda mengikut keperluan

e. Ukuran padang kawat sebaik-baiknya tidak kurang dari 300 langkah panjang dan 150 langkah lebar.

PROTOKOL Protokol adalah merupakan prosedur-prosedur/peraturan tertentu yang mesti dipatuhi oleh semua anggota yang ada di dalam mana-mana unit beruniform. Prosedur atau peraturan ini perlu dipatuhi di mana-mana juga anggota berada. Ia adalah bertujuan untuk membentuk seorang anggota supaya bermegah dengan tatatertib, cergas dan taat setia. Protokol ini adalah melibatkan majlis-majlis tertentu yang melibatkan anggota. Sama ada dilakukan di dalam dewan atau diluar dewan. Jika di luar dewan protokol ini dapat dilihat jelas melalui aturcara perbarisan yang dilangsungkan. Ini meliputi aturcara perbarisan serta persiapan padang perbarisan. Selain daripada itu terdapat peraturan lain yang perlu dipatuhi. Antaranya : a. Persiapan Pentas Hormat. Pentas hormat hendaklah disediakan dengan sewajarnya. Pentas hormat mestilah berada 5 langkah dari tepi padang kawat dan 5 langkah dibelakang garisan lalu lintas. Bagi acara Rejimental pentas hormat hendaklah di alas dengan permaidani (baldu) merah, manakala perbarisan yang melibatkan Raja-raja hendaklah di alas dengan permaidani kuning. Pentas hormat boleh dihias dengan bunga-bunga yang bersesuaian.

b. Pentas Ucapan.

91

Pentas ucapan berukuran 4 x 4 x 8 hendaklah disediakan. Pentas ini khas untuk ucapan Pegawai Tabik hormat samada awam atau Pegawai kanan. Bagi perbarisan yang melibatkan Raja-raja Melayu dan Tuan Yang Terutama/Gabenor, pentas ini tidak diperlukan. Kedudukan pentas ucapan ini ialah 4 kaki kehadapan dan I kaki kanan tangga pentas. (Lampiran D) c. Kedudukan Di Pentas Hormat (Stage) Kedudukan mengikut protokol di atas pentas hormat sentiasa berubah mengikut situasi dan bentuk perbarisan. Kebiasaannya susunan ini diatur mengikut taraf Pegawai Tabik hormat. (Lampiraan E) d. Panggilan Orang Kenamaan. Pegawai-pegawai kanan yang berpangkat Brigedier Jeneral ke atas, pada lazimnya menerima gelaran Dato/Datuk/Dato Seri/Tan Sri. Bagi penyelarasan terhadap panggilan ini dalam sesuatu perbarisan terutama semasa melapur peraturan berikut hendaklah digunakan.

1. Dato/Datuk/Dato Seri/Tan Sri. Gelaran khusus ini adalah sebagai panggilan apabila bercakap dengan Menteri Pendidikan, Timbalan Menteri Pendidikan dan semua Pegawai-pegawai kanan yang menyandang gelaran berkaitan. 2. Tuan. Sebagai bahasa panggilan Pegawai-pegawai Kanan (Brigedier Jeneral Ke atas) yang belum menyandang gelaran khusus. Sebagai bahasa panggilan kepada semua pegawai-pegawai, selain daripada Pegawai-pegawai kanan di perenggan 1 dan 2.

f. Peraturan Melapur. Melapur hendaklah dibuat oleh Ketua Perbarisan (Parade Comd). Lapuran mestilah merangkumi jenis perbarisan, kekuatan Pegawai/LLP yang terlibat. Melapur dibahagikan kepada 4 bahagian. 1. Melapur untuk pemeriksaan (Di padang kawat). “Perbarisan Hari Ulangtahun KRS ke 2 terdiri dari…… Pegawai dan….LLP siap untuk diperiksa Tuan”.

92

2. Melapur tidak ada pemeriksaan(Di padang kawat). “Perbarisan Serah Terima Tugas……..terdiri dari …….Pegawai dan …..LLP siap dalam perbarisan Tuan” 3. Melapur Semasa dalam Dewan (Kontijensi Cuaca). “Perbarisan Tamat Krusus Pegawai Tadbir Siri terdiri……Pegawai….. Jurulatih siap untuk upacara Tuan” 2/2001

4. Melapur untuk diperkenalkan kepada Ketua-ketua Kumpulan/Pasukan, kebiasaannya seperti Perbarisan Sukan dan seumpamanya. “Perbarisan Sukan…………………….siap untuk diperkenalkan kepada Ketuaketua kumpulan Tuan”

93

LAMPIRAN A

SATU KOMPENI DALAM PERBARISAN KEHORMAT

Penerangan 1. Ketua kompeni berada 6 langkah di hadapan di tengah-tengah Nombor Dua dan tiga Platun 2. Pen. Ketua Kompeni berada 3 langkah di hadapan anggota yang pertama pada satu platun. 3. Ejutan berada 3 langkah di hadapan anggota dua akhir pada Nombor empat Platun 4. Ketua platun berada 3 langkah di tengah-tengah hadapan platun masing-masing 5. Seorang PW I berada di 6 langkah di belakang di tengah-tengah Nombor 2 dan 3 platun 6. Sjn Platun berada 3 langkah di tengah Platun masing-masing 7. Jarak-jarak antara Platun 3 langkah.

94

LAMPIRAN B

KONTIJEN DALAM PERBARISAN HARI KEBANGSAAN

A

D

D

C

B

D

D

D

D

Penerangan 1. 2. 3. 4. A ialah kontijen kawalan kehormat B ialah pembawa bendera Malaysia berukuran besar C ialah pembawa bendera negeri D ialah kontijen yang menyertai perbarisan yang terdiri daripada pelbagai agensi

95

LAMPIRAN C

PERBARISAN HARI SUKAN

A

B

B

B

B

C

C

C

C

Penerangan 1. A ialah kontijen kawalam kehormat 2. B ialah kontijen Persatuan atau Kelab 3. C ialah kontijen Unit Beruniform

96

LAMPIRAN D

KEDUDUKAN PENTAS HORMAT

PENTAS HORMAT

A

Tangga

Penerangan

1. A adalah Pentas Ucapan 2. Pentas ucapan dari jenis mudah alih berwarna putih 3. Pembesar suara dan ‘rostrum’ hendaklah siap diletakkan dihadapan pentas.

97

LAMPIRAN E

KEDUDUKAN DI PENTAS HORMAT

MAJLIS PERINGKAT NEGERI

A E D C B

MAJLIS PERINGKAT KEBANGSAAN

W B A

J

J

J

J

C

C

C

C

Penerangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A 1 ialah Menteri Pendidikan Malaysia A ialah Pengarah Pendidikan Negeri B ialah Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri C ialah Ketua Sektor D ialah Kem Komandan E ialah Ketua Unit Ko Kurikulum J ialah Pengarah Pendidikan Negeri lain

98

1.9 ETIKA PEGAWAI TADBIR

PENDAHULUAN

Etika pegawai tadbir adalah berorientasikan tugas dengan mengendalikan tenaga manusia di dalam pelaksanaannya. Justeru, untuk menjadi seorang pegawai tadbir yang efektif dan dapat melaksanakan tugas dengan jayanya, seorang itu perlu benar memiliki etika diri yang baik serta mempunyai pengetahuan teknik yang mantap juga pengetahuan tentang ciri-ciri dan sifat kelakuan manusia yang dipimpinnya.

TUJUAN

Untuk membina pengertian dan penghayatan konsep asas serta fungsi-fungsi etika pegawai tadbir

ETIKA PEGAWAI TADBIR

Seseorang pegawai Tadbir itu perlulah mempunyai kualiti-kualiti diri berikut bagi menghasilkan etika yang baik demi membina keyakinan, kerelaan dan kerjasama serta penghormatan orang lain terhadapnya. Antaranya : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Kewibawaan Disiplin Ketegasan Boleh dipercayai Minat/gigih Inisiatif Kejujuran Adil Pengetahuan Tidak penting diri

99

Berikut adalah jalan bagi mencapai etika pegawai tadbir yang baik untuk dijadikan pedoman. a. Sentiasa mengkaji diri dan meningkatkan kemampuan. Analisa diri secara objektif. Sedari kemampuan dan kelemahan. Setelah itu tingkatkan daya usaha untuk memantapkan dan meninggikan mutu kebolehan. Ia boleh dicapai : 1. mintalah buah fikiran orang lain bagaimana cara hendak memperbaiki keadaan 2. pelajari melalui kejayaan dan kegagalan orang lain 3. bina minat terhadap orang lain, amalkan sifat-sifat kemanusiaan 4. kuasailah seni penulisan dan percakapan yang berkesan dan efektif. b. Kemantapan ilmu pengetahuan. Harus cekap dan mahir di dalam aspek yang diceburinya. Ia mampu memimpin dan melaksanakan tugas yang diberi dengan baik. Untuk mencapainya : 1. tuntutlah pelajaran yang berkaitan melalui pembelajaran, pembacaan, penyelidikan dan pengkajian. 2. Jalinkan perhubungan dengan pemimpin yang cekap, perhati dan selidiki tindakan mereka. 3. Kembangkan pengetahuan melalui perhubungan/pergaulan dengan orang lain. c. Tunjukkan contoh. Anggota lain akan memerhati anda untuk mencontohi sesuatu atau sebaliknya menggunakan contoh itu melindungi kelemahan mereka. Gerakgeri dan tingkahlaku anda hendaklah mencerminkan kepatuhan, kemegahan dan keinginan oleh anggota lain memenuhi standard yang anda tetapkan. Anda hendaklah : 1. Sentiasa sihat fizikal, berfikiran cerdas, segak dan berpakaian dengan betul dan teratur. 2. Mengawal emosi. Pegawai yang tertakluk kepada keadaan yang marah-marah atau keadaan kedukacitaan tentunya sukar untuk mendapatkan dan seterusnya meyakinkan kepatuhan dan kesetiaan anggota lain terhadapnya. 3. Sentiasa bersikap optimis serta berazam untuk mencapai objektif yang ditetapkan. 4. Hendaklah setia dan patuh kepada pegawai atasan dan anggota bawahan. 5. Hindar dan haramkan perkembangan dan berpuak-puak dan kumpulan atau seseorang yang disayangi. Terutama terhadap anggotan bawahan.

100

d. Kesesuaian dan ketepatan keputusan. Anda mestilah melakukan pertimbangan situasi yang pantas dan mencapai keputusan yang bijak. Seseorang pagawai tadbir yang tegas akan berupaya menggunakan anggota bawahannya dengan berkesan. Untuk membolehkan anda mencapai keputusan yang bijak anda hendaklah : 1. binakan proses pemikiran yang lojik lagi teratur dengan mengamalkan pertimbangan situasi secara objektif. 2. Jika diizinkan masa dan keadaan, rancang dengan teliti semua kegiatan. 3. Beritahu keputusan segera untuk membolehkan anggota bawahan membuat persiapan. 4. Kaji dan nilai kesan dan implikasi keputusan ke atas semua pihak e. Bersedia menerima tanggungjawab atas segala tindakan. Dengan bersedia menerima tanggungjawab pemimpin membina dirinya dari segi ikhtisas dan menambahkan kemampuan mentadbir. Menerima tanggungjawab ke atas urusan dan kegagalan pasukan adalah tugas pegawai Tadbir. Kaedah yang boleh digunakan adalah seperti berikut : 1. pelajari tugas pihak atasan dan bersedia menerima tanggungjawab. 2. Laksanakan tiap tugas, besar atau kecil dengan sempurna. Ganjarannya ialah peluang melaksanakan tugas yang lebih penting. 3. Terima kritik dan kesilapan dengan tenang dan fikiran terbuka. 4. Tegaskan fikiran yang mana anda fikir betul

PENUTUP

Dengan penghayatan perkara-perkara yang dibincangkan di atas dapat kita simpulkan bahawa pegawai Tadbir yang efektif adalah seorang yang mempunyai etika diri yang baik serta mempunyai kualiti-kualiti diri yang disebutkan. Ia adalah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap kelakuannya. Ianya kenal dan faham dengan ciri-ciri keperibadiannya, tanggungjawab dan tugasnya secara mantap dan berkesan.

Di sediakan oleh Kapt KRS Roslan Kamarudin Pegawai Tadbir Negeri Sembilan

101

Contoh ; BORANG MAKLUMAT PASUKAN KRS NEGERI 1. 2. 3. 4. NAMA SEKOLAH DAERAH TARIKH PENUBUHAN KRS SENARAI NAMA PEGAWAI DI SEKOLAH Bil PANGKAT DAN NAMA KURSUS KRS YANG DIHADIRI/TARIKH TELAH

5. Senarai anggota mengikut tahun(Isi tahun yang berkenaan) Tahun Jum.Ang gota 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

6. Kejayaan yang dicapai oleh Platun yang dikendali Bil Kejayaan yang dicapai Peringkat Tarikh/Tahun

7. Senarai pemegang pangkat Pegawai Tidak Tauliah(PTT) di kalangan pelajar. PANGKAT
LKPL KPL SJN SSJN PW II PW 1

JUMLAH PTT

Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 6 JUMLAH BESAR PTT 8. Rancangan aktiviti tahun 2001 (seperti latihan mingguan/perkhemahan tahunan/kursus dalaman/pertandingan/dll yang berkenaan)

102

Tarikh

Aktiviti

Tindakan

PASUKAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH MASA KINI DAN CABARAN MASA DEPAN

PENGENALAN Kebelakangan ini selalu benar terdengar berbagai pihak menekankan keperluan diadakan pendidikan yang seimbang. Dalam hal ini para cendiakawan dan masyarakat umum telah menyuarakan perasaan kebimbangan mereka terhadap keadaan ketidakseimbangan yang terdapat di antara AKADEMIK dan kegiatan KOKURIKULUM. Semua pihak berpendapat bahawa kurikulum sekarang, TERUTAMA di sekolah terlalu memberi penekanan kepada pelajaran akademik dan tidak dapat mengawal dengan sempurna kegiatan pelengkapnya iaitu kokurikulum. Keadaan ini menyebabkan suasana pembelajaran sentiasa tertekan, timbulnya polarisasi kelompok di kalangan pelajar dan perkembangan menyeluruh watak dan sahsiah pelajar kurang memuaskan. Konsep Kurikulum dan Kokurikulum Kurikulum adalah apa yang dipelajari secara FORMAL sama ada dalam bilik darjah atau di tempat-tempat lain. Kokurikulum pula adalah kesinambungan kurikulum iaitu kegiatan tidak formal/praktikal/pengamalan (pendidikan secara aktiviti) berhubung apa yang dipelajari dalam kurikulum Jenis dan bidang kegiatan ko-kurikulum Kegiatan kokurikulum, yang lebih dikenali dengan singkatan koko bermaksud kepada kegiatan tidak formal yang dilakukan di luar bilik darjah dan berteraskan kesinambungan P & P. Kegiatan ini merangkumi aspek pembelajaran yang ada kaitan dengan kurikulum formal, jika di sekolah menerusi tiga bidang kegiatan iaitu (1) kegiatan sukan, (2) pasukan pakaian seragam, dan (3) persatuanpersatuan/kelab yang berbentuk akademik. Kegiatan kokurikulum Pasukan Pakaian Seragam

103

Terdapat dua bidang kegiatan kokurikulum Pasukan Pakaian Seragam. Pertama, aktiviti yang melibatkan pertandingan dan kedua aktiviti yang melibatkan perkhemahan. Melalui aktiviti tersebut bukan sahaja dapat membantu peserta melakukan kegiatan tertentu, bahkan juga dapat menolong mereka mendapat pengalaman secara ’hands-on’ dari segi kepimpinan yang bermutu. Dalam rancangan tersebut peserta sepatutnya didedahkan kepada kegiatan pasukan pakaian seragam tertentu secara berpasukan dan individu, perancangan dan penyeliaan, serta kegiatan kepegawaian seperti pengurusan, penyeliaan dan kepengadilan. Falsafah dan Objektif Kokurikulum Pasukan Pakaian Seragam(PPS) Kokurikulum PPS adalah gabungan di antara elemen pendidikan jasmani, penggunaan kemahiran, pengetahuan dan pengalaman yang dipelajari dalam kegiatan unit-unit uniform. Oleh kerana terdapat perubahan hidup yang memerlukan kegiatan jasmani untuk mengimbangkan di antara tugas harian dengan kesihatan tubuh badan, masyarakat kini menganggapkan program kokurikulum unit-unit uniform salah satu daripada keperluan dalam pendidikan. Dalam dunia moden yang penuh dengan kerisauan, ketakutan, salah penyesuaian, kompleks dan penyekatan, segala pengalaman dan latihan menerusi kegiatan unit-unit uniform boleh membantu mengatasi cabaran tersebut. Penyertaan dalam kegiatan uniform boleh mengendurkan ketegangan hidup, mendampingi orang lain dengan mudah, dan lain-lain kemahiran yang berhubung. Antara objektif unit-unit beruniform adalah seperti berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. kecergasan jasmani dan kesihatan akal riadah dan kesihatan fizikal pengukuhan kemahiran nilai sosial dan semangat bekerjasama kemajuan prestasi akademik peragaan bakat terpendam membantu memilih kerjaya.

Objektif tersebut diterapkan dari segi kesesuaian dengan keadaan masa kini menerusi penglibatan aktif, fokus kepada kecemerlangan pendidikan dan juga mengikut trend masa akan datang. PENUTUP Keseimbangan dalam dua bidang utama dalam pendidikan iaitu bidang akademik dan ko-kurikulum adalah sangat dituntut seperti yang terpancar dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ketidakseimbangan antara dua bidang tersebut akan mengakibatkan masalah kemanusiaan yang lebih teruk dan rencam. Oleh itu semua warga pendidikan termasuk pegawai perancang, pegawai pelaksana, pegawai pendidik di sekolah termasuk pelajar serta ibu bapa / penjaga harus sedar betapa pelajar perlulah melibatkan diri dalam kedua-dua

104

bidang tersebut bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi,rohani dan intelik. Disediakan En Roslan Kamarudin SMK Palong Tuj

Kursus Pegawai Tadbir KRS Peringkat Negeri Sembilan , 12 hingga 15 Ogos 2003 , di Air Keroh Country Resort Melaka.

1.

Perkembangan Kadet Remaja Sekolah Negeri Sembilan

Kadet Remaja Sekolah telah diluluskan penubuhannya di sekolah-sekolah oleh Jemaah Menteri pada 18 Januari 1995. Pelancaran KRS peringkat kebangsaan disempurnakan oleh Menteri Pendidikan Malaysia YB Dato Seri Mohd Najib Bin Tun Razak pada 20 Jun 1995 di SMK Raja Abdullah kuala Lumpur. Dalam tahun yang sama pada bulan November hingga Disember sejumlah 300 orang guru telah dilatih sebagai jurulatih KRS peringkat negeri. Di Pusat kokurikulum Bachok (Kelantan) singkir (Kedah) Bukit kolam (Terengganu dan Santubong (Sarawak) Manakala di peringkat Negeri Sembilan, pihak sekolah menengah telah menerima Surat Pekeliling JPNS yang bertarikh 23 Mei 1995 berkenaan penubuhan pasukan KRS. Pihak Sekolah juga telah menerima kertas kerja cadangan penubuhan KRS yang bertarikh 20 Jun 1995. Pihak sekolah telah diminta untuk merujuk kertas kerja berkenaan untuk menubuhkan pasukan KRS. Selepas pelancaran KRS peringkat Kebangsaan, kementerian pendidikan Malaysia melalui JPNS telah menghantar Surat Pekeliling Ikhtisas 4/1995 yang bertarikh 11 Ogos 1995 berkenaan dengan perlaksanaan pasukan KRS. Beberapa sekolah telah menubuhkan pasukan KRS masing-masing. KRS SMK Palong Tujuh telah ditubuhkan pada 18 Januari 1995 dan dilancarkan secara rasmi oleh ketua unit ko Kurikulum pada 25 Oktober 1995 dengan kekuatan 1 pegawai dan 110 anggota.Manakala KRS SMK Seri Perpatih telah ditubuhkan pada 10 Jun 1995 dengan sejumlah 3 orang pegawai dan 90 anggota.SMK Lui Barat pada 17/1/1996, SMK Batu Kikir pada 10/1/1996. Bermula tahun 1997 setelah pelancaran KRS di Peringkat Negeri Sembilan oleh YAB Menteri Besar Negeri Sembilan banyak sekolah telah menubuhkan pasukan KRS masingmasing.

105

Beberapa kursus telah diadakan antaranya Kursus Pegawai Kadet Remaja Peringkat Negeri Sembilan telah dijalankan pada penghujung tahun 1995 di Empangan Ulu Muar Talang, Kuala Pilah. Perasmian Kadet Remaja Sekolah peringkat Negeri Sembilan telah dijalankan di SMK Seri Perpatih oleh Menteri Besar Negeri Sembilan, Tan Sri Hj. Isa bin Abdul Samad pada Mei 1997. Pusat Kokurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Cawangan Negeri Sembilan di Sungai Jelutung Batu Kikir (Kem PUSAKO) pada tahun 1998 dan telah dirasmikan pada bulan Ogos 1998. Pelbagai Kursus peningkatan untuk pelajar dan pegawai telah diadakan di Kem tersebut. Sejak penubuhan Kadet Remaja Sekolah pelbagai program telah diadakan. Antaranya beberapa siri pertandingan kawat kaki telah dijalankan. Pertama sekali, Pertandingan Kawat Kaki Unit-unit Beruniform Peringkat Negeri Sembilan pada Ogos 1999 di SMK Datuk Mansur Bahau dan Pasukan SMK Batu Kikir telah mendapat tempat ke tiga. Pada tahun 2000, Pertandingan Kawat Kaki KRS iaitu khusus untuk pasukan KRS telah dijalankan. Pada 30 Ogos 2000(di SMK Chan Hua Kuala Pilah) 25 Ogos 2001 (di PUSASDA Port Dickson), 13 Ogos 2002 (di SMK Palong Tujuh) dan 30 April 2003 (di SM Teknik Port Dickson) pasukan SMK Palong Tujuh telah menjadi Johan selama empat tahun berturutturut dan mewakili KRS Negeri Sembilan ke Pertandingan Kawat Kaki KRS Peringkat Kebangsaan di Perak 2000 (Tempat Kelima Putera) di Pulau Pinang 2001 (Johan kebangsaan KRS Putera dan Puteri) di Kelantan 2002 (Johan kebangsaan KRS Puteri dan Naib Johan Putera) dan di Pulau Pinang 2003 (Naib Johan kebangsan KRS Puteri dan Ke empat Putera). Program Perkhemahan juga telah turut diadakan antaranya Perkhemahan Ijtimak Al Kubra KRS Kebangsaan 1999(Kelantan), Perkhemahan Perdana 2000 (Pahang) Perkhemahan Perdana 2001 (Johor) Perkhemahan Perdana KRS 2002 (Selangor) dan Karnival Perkhemahan 2003 (Pulau Pinang). Perkhemahan tersebut ada yang berbentuk penyertaan aktiviti dan ada yang berbentuk pertandingan. Di peringkat negeri juga turut diadakan

1.2

Arah dan Matlamat Kadet Remaja Sekolah

Matlamat Berilmu

Program Rohani & Disiplin

Pendekatan

Hasil

Berakhlak

Khidmas

Fardu ain, Ibadat, Pelajar yang Perbincangan Kumpulan, Yasin, Bahas dll Gotong royong, ziarah, • berilmu lawatan, anak angkat, • berakhlak

106

gunatenaga, persembahan

• • • • •

berkemahira n berdaya saing ketahanan diri peka kepada isu semasa bijaksana dalam tindakan untuk agama, bangsa dan negara.

Patriotik

Ketahanan diri & Kebudayaan

Beramal

Alam Sekitar

Berketerampila n

Usahawan & Akademik

Kawat kaki, orienteering, senjata, kembara, berenang, latihan lasak, silat, nasyid, berzanji, syair, puisi, lukisan, muzik tridisional dll Ilmu bintang, ekologi, mengenal haiwan dan tumbuhan, kajian bahan pencemaran dll Ilmu usahawan, kecemerlangan akademik, kerjaya usahawan, khidmat usahawan, rekacipta dan latihan kemahiran.

1.6 Organisasi Di Peringkat Sekolah
Sesebuah pasukan mestilah terbentuk dalam sebuah organisasi untuk pengurusan anggotanya. Pengurusan organisasi yang cekap akan melahirkan anggota yang cekap dan berkesan. Pentadbir sekolah perlu memainkan peranan. Perjawatan dalam pasukan adalah tertakluk kepada jawatan hakiki yang disandang oleh seseorang pegawai. Mereka menggunakan pangkat kehormat. Pangkat Majer (Pengetua), Kapten (GPK HEM , GPK Koku dan Penyelia Petang) Pangkat kehormat akan gugur dan dianugerahkan dengan 107

pangkat yang setara. sekiranya pegawai berkenaan mengikuti Kursus Pegawai Tadbir KRS dengan jayanya. Jawatan kuasa boleh dibentuk mengikut kesesuaian pasukan. Berikut adalah contoh jawatan kuasa yang boleh dibentu; 1.6.1 Peringkat Pegawai Pegawai Memerintah/Komandan Penolong Peg. Memerintah/Timb. Kom. Pegawai Tadbir/Ejutan Pegawai khas Kompeni (Sesi Petang) Pegawai Data Pegawai Latihan Pegawai Kewangan Pegawai Kerohanian Pegawai Kebajikan Pegawai Tatatertib Jurulatih kanan Pengetua GPK HEM GPK Ko Ku Penyelia Petang Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Bekas pelajar 1 x Mejar 1 x Kapten 1 x Kapten 1 x Kapten 1 x Leftenan /LTM 1 x Leftenan/LTM 1 x Leftenan/LTM 1 x Leftenan/LTM 1 x Leftenan/LTM 1 x Leftenan/LTM

1.6.2 Peringkat Pelajar Kompeni Sarjan Mejar/Ketua Kompeni 11 Ketua Platun A (Setiausaha) Ketua Platun B ( Bendahari) Ketua Platun C (Peralatan) Ketua Platun D (Perhubungan) Unit Data Unit Latihan Unit Kerohanian Unit Kebajikan Unit Tatatertib Kopral Kadet Kadet Kadet 1 x Staff Sarjan/PW

Kadet Kadet kadet Kadet Kadet Kadet

1 x Sarjan/Kopral 1 x Sarjan/Kopral 1 x Sarjan/Kopral 1 x Sarjan/Kopral 1 x Kopral/Lans Kopral 1 x Kopral/Lans Kopral 1 x Kopral/Lans Kopral 1 x Kopral/Lans Kopral Kadet 1 x Kopral/Lans

Platun Ketua Platun Ketua Seksyen 1 (Setiausaha) Ketua Seksyen 2 (Bendahari) Ketua Seksyen 3 (Peralatan) Kadet 1 x Sarjan Kadet 1 x Kopral Kadet 1 x Kopral Kadet 1 x Kopral

108

Unit Data Unit Latihan Unit Kerohanian Unit Kebajikan Unit Tatatertib

Kadet Kadet Kadet Kadet

1 x Lans Kopral 1 x Lans Kopral 1 x Lans Kopral 1 x Lans Kopral Kadet 1 x Lans Kopral

1.7 KEKUATAN DAN TUGAS KADET REMAJA SEKOLAH Pasukan di bentuk adalah bergantung kepada jumlah anggota yang mendaftar sebagai ahli dalam pasukan. Pasukan dibentuk sebagai seksyen (12 anggota), Platun (38 anggota), Kompeni (154 anggota). Peringkat Seksyen - mempunyai satu seksyen terdiri daripada 12 anggota termasuk ketua seksyen -setiap seksyen diketua seorang ketua berpangkat kopral dan dibantu oleh penolong ketua seksyen berpangkat Lans Kopral -Antara tugas ketua seksyen ialah mendapatkan dan mengemaskini maklumat anggota -menjaga disiplin tingkahlaku dan kehadiran anggota -mengutip yuran -mengetuai program/aktiviti di peringkat seksyen -menyampaikan maklumat kepada ketua platun Kekuatan – 1 X Kopral 1X Lans Kopral 10 lain-lain anggota Peringkat Platun -mempunyai tiga seksyen -satu platun terdiri daripada 38 anggota termasuk komander Platun (Guru) dan dibantu oleh ketua platun (pelajar) -Setiap platun diketuai seorang komander platun berpangkat Leftenan Muda atau Leftenan dan di bantu oleh ketua platun berpangkat Sarjan atau Staf Sarjan (Pelajar) -antara bidang tugas ketua platun adalah seperti mempastikan rekod-rekod anggota diurus dengan cekap -menjaga kebajikan anggota -mempastikan yuran dikutip -menjaga disiplin dan kehadiran anggota -mengadakan mesyuarat dan perbincangan bersama ketua sesyen dan anggotan bawahan -menjadi ketua perbarisan Platun -menjadi perantara Komander platun dengan anggotan bawahan -mengadakan dan mengemaskini maklumat keanggotaan platun

109

Kekuatan – 1 X Leftenan Muda 1 X Sarjan 3 X Kopral 3 X Lan Kopral 30 lain-lain anggota

Peringkat Kompeni -mempunyai 3 atau 4 Platun -satu Kompeni terdiri daripada 114 hingga 155 anggota(4 Platun X 38 =152 anggota termasuk Pegawai Memerintah kompeni (Guru) Pegawai tadbir/Ejutan dan ketua kompeni(Pelajar)) -setiap kompeni diketuai oleh Pegawai Memerintah kompeni berpangkat kapten atau Leftenan dan dibantu oleh ketua kompeni berpangkat Pegawai Waren 1 atau 11 -Tugasnya mengetuai empat buah platun dan dibantu oleh pegawai-pegawai atau pegawai tanpa tauliah -merancang , mengeluarkan arahan dan membuat keputusan penting untuk pasukan -menyedia dan mencari anggota untuk kenaikan pangkat dan berkursus -sebagai perantara antara komandan dengan anggota bawahan -menjadi ketua perbarisan kompeni -Antara tugas ketua kompeni pula adalah seperti mempastikan disiplin pasukan diamal dan dilaksanakan dengan berkesan -membuat teguran/nasihat dan amaran dari segi tingkahlaku, pakaian, tutur kata, akademik dan sebagainya. -membuat laporan kepada Pegawai Memerintah Kompeni untuk diambil tindakan -mengurus data dan maklumat pasukan sama ada biodata, surat menyurat, rekod kesalahan dan lain-lain. Kekuatan – 1 x Majer/Kapten 1 x Leftenan 1 x PW 1/PW 11/Staf Sarjan 4 x Leftenan Muda 4 x Sarjan 12 x Kopral 12 x Lans Kopral 120 lain-lain anggota

110

1.8

SISTEM PANGKAT KADET REMAJA SEKOLAH

PANGKAT KEHORMAT DI SEKOLAH Bil 1 Pangkat MEJAR (Kehormat) Klasfikasi/Cara Memohon Catatan

2

KAPTEN (Kehormat)

-Pengetua -Lantikan -Berfungsi sebagai Pegawai berdasarkan Memerintah Jawatan hakiki -mengisi borang dan memohon -Mesti menghadiri kepada Pengarah Bahagian Kursus sekolah/Kementerian Pendidikan -Surat perlantikan Malaysia melalui Jabatan dan sijil dikeluarkan Pendidikan Negeri oleh Kementerian Pendidikan/Jabatan Pendidikan -Pangkat akan gugur sekiranya berlaku pertukaran yang tidak setara -Penolong Kanan HEM -Lantikan -Penolong Kanan Kokurikulum berdasarkan -Berfungsi sebagai Penolong Jawatan Hakiki Pegawai Memerintah -Mesti menghadiri -Mengisi Borang dan memohon kursus kepada Pengarah Bahagian -Surat perlantikan Sekolah/Kementerian Pendidikan dan sijil dikeluarkan Malaysia melalui Jabatan oleh Kementerian Pendidikan Negeri Pendidikan -Pangkat akan gugur sekiranya berlaku pertukaran yang tidak setara

PANGKAT LANTIKAN BERDASARKAN KELAYAKAN DI SEKOLAH Bil 1 Pangkat KAPTEN Klasfikasi/Cara Memohon -Jurulatih Kanan JPN/KRS Negeri -Jurulatih Kanan- dilantik oleh JPN dengan menghantar surat rasmi -Mengisi borang dan memohon ke JPN melalui PPD Catatan -Pegawai Pendidikan (Guru) yang dipilih daripada kumpulan jurulatih di peringkat negeri yang mempunyai pengalaman

111

2

KAPTEN

3

LEFTENAN

4

LEFTENAN MUDA

kemahiran/kepakaran tertentu -Surat perlantikan dan sijil dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri -Guru (Kompeni Komander) -Pegawai Pendidikan -Mengisi borang dan memohon (Guru) telah ke JPN melalui PPD menghadiri semua kursus yang ditetapkan -memimpin sati kompeni yang terdiri daripada 4 Platun (rujuk Buku Kurikulum Latihan ms 37- Carta organisasi kompeni) -Guru (ejutan – Pegawai tadbir) -Pegawai Pendidikan -Mengisi borang dan memohon (Guru) telah hadiri ke JPN melalui PPD semua kursus yang ditetapkan -pembantu/ memimpin satu kompeni yang terdiri daripada 4 platun -Guru (Platun Komander) -Pegawai Pendidikan -Mengisi borang dan memohon (Guru) telah ke JPN melalui PPD menghadiri kursus yang ditetapkan -memimpin satu Platun yang terdiri daripada 3 seksyen

PANGKAT PELAJAR DIANUGERAHI SELEPAS LULUS SYARAT

Bil 1

Pangkat Lans Kopral

Klasfikasi/Cara Memohon -Ahli biasa yang telah lulus peperiksaan yang berkaitan(mengisi borang kenaikan pangkat) -Telah menjadi ahli biasa sekurang-kurangnya 6 bulan

Catatan -Mengisi borang kenaikan pangkat dan menduduki peperiksaan yang dijalankan di peringkat sekolah

112

2

3

4

5

-Memohon ke Pejabat Pendidikan Daerah melalui Pengetua -Permohonan diluluskan oleh PPD -Salinan permohonan di hantar ke Jabatan Pendidikan Negeri -Mempunyai cirri-ciri kepimpinan Koperal -Lans Koperal yang telah lulus peperiksaan yang berkaitan(mengisi borang kenaikan pangkat) -Telah menjadi Lans Koperal sekurang-kurangnya 6 bulan -Memohon ke Pejabat Pendidikan Daerah melalui Pengetua -Permohonan diluluskan oleh PPD -Salinan permohonan di hantar ke Jabatan Pendidikan Negeri -Mempunyai cirri-ciri kepimpinan Sarjan -Koperal yang telah lulus peperiksaan yang berkaitan(mengisi borang kenaikan pangkat) -Telah menjadi koperal sekurangkurangnya 6 bulan -Memohon ke Pejabat Pendidikan Daerah melalui Pengetua -Permohonan diluluskan oleh PPD -Salinan permohonan di hantar ke Jabatan Pendidikan Negeri -Mempunyai cirri-ciri kepimpinan Staf Sarjan -Sarjan yang telah lulus peperiksaan yang berkaitan(mengisi borang kenaikan pangkat) -Telah menjadi Sarjan sekurangkurangnya 6 bulan -Memohon ke Pejabat Pendidikan Daerah melalui Pengetua -Permohonan diluluskan oleh PPD -Salinan permohonan di hantar ke Jabatan Pendidikan Negeri -Mempunyai cirri-ciri kepimpinan Pegawai Waren -Staf Sarjan yang telah lulus 11 peperiksaan yang berkaitan(mengisi borang kenaikan pangkat)

dan diselia oleh AJK KRS Daerah

Mengisi borang kenaikan pangkat dan menduduki peperiksaan yang dijalankan di peringkat sekolah dan diselia oleh AJK KRS Daerah -Disandang oleh pelajar tingkatan 2 ke atas Mengisi borang kenaikan pangkat dan menduduki peperiksaan yang dijalankan di peringkat sekolah dan diselia oleh AJK KRS Daerah -Disandang pelajar tingkatan 3 ke atas Mengisi borang kenaikan pangkat dan menduduki peperiksaan yang dijalankan di peringkat sekolah dan diselia oleh AJK KRS Daerah -Disandang pelajar tingkatan 4 ke atas Mengisi borang kenaikan pangkat dan menduduki peperiksaan yang

113

6

-Telah menjadi Staf Sarjan sekurang-kurangnya 1 tahun -Memohon ke Pejabat Pendidikan Daerah melalui Pengetua -Permohonan diluluskan oleh PPD -Salinan permohonan di hantar ke Jabatan Pendidikan Negeri -Mempunyai cirri-ciri kepimpinan Pegawai Waren -Pegawai waren 11 yang telah lulus 1 peperiksaan yang berkaitan(mengisi borang kenaikan pangkat) -Telah menjadi Pegawai waren 11 sekurang-kurangnya 1 tahun -Memohon ke Pejabat Pendidikan Daerah melalui Pengetua -Permohonan diluluskan oleh PPD -Salinan permohonan di hantar ke Jabatan Pendidikan Negeri -Mempunyai cirri-ciri kepimpinan

dijalankan di peringkat sekolah dan diselia oleh AJK KRS Daerah -Disandang pelajar tingkatan 4 ke atas Mengisi borang kenaikan pangkat dan menduduki peperiksaan yang dijalankan di peringkat sekolah dan diselia oleh AJK KRS Daerah -Disandang pelajar tingkatan 5 ke atas

SISTEM KEAHLIAN KRS/(Nombor kod sekolah/Kod Jantina (L/P) dan nombor anggota. Contohnya KRS/NE6007/L0001 atau KRS/NE6007/P0001.Nombor anggota lelaki dan perempuan diasingkan.

114

Bab Istiadat Perarakan dan Mengibar Bendera
PENDAHULUAN Perarakan dan kibarkan bendera bagi pasukan Kadet Remaja Sekolah (KRS) adalah merupakan satu upacara rasmi yang diadakan bagi menyambut sesuatu peristiwa penting. Oleh yang demikian perlu diadakan satu garis panduan bagi menyempurnakan majlis tersebut. Walaubagaimanapun upacara perarakan dan kibarkan bendera ini perlulah mengikuti garis panduan atau format yang perlu diselaraskan dan telah ditetapkan. 8.1 JENIS-JENIS PERARAKAN DAN KIBARKAN BENDERA Terdapat beberapa jenis perarakan dan kibarkan bendera yang diadakan. Pemilihan jenis perarakan dan kibarkan adalah bergantung kepada upacara yang diadakan. Secara umumnya terdapat tiga jenis perarakan bendera iaitu perarakan bendera secara berderet , perarakan bendera scara berderet dihadapan dan perarakan panji-panji. Tempat-tempat dan upacara-upacara yang memerlukan mengibarkan bendera adalah seperti perasmian perkhemahan, perasmian mesyuarat agong dan lain-lain acara. 8.1 JAWATANKUASA 8.3.1 Jawatankuasa Induk Jawatankuasa induk terdiri daripada kalangan ahli yang terdiri daripada pihak pengurusan yang tertinggi (Kementerian) atau (Jabatan) bergantung kepada majlis yang diadakan samada peringkat kebangsaan atau negeri. Jawatankuasa ini akan membuat dasar, peraturan atau membuat keputusan tertentu untuk dilaksanakan oleh jawatankuasa pelaksanaan.

8

8.3.2 Jawatankuasa Pengelola Adalah individu yang dilantik untuk menguruskan perjalanan majlis perarakan bendera. Ahli-ahli yang dilantik akan mengadakan persiapan, penyediaan keperluan peralatan, pemantauan. Lihat Lampiran

115

Jawatankuasa Pengelola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi I Timbalan Pengerusi II Setiausaha Pen. S/Usaha I Pen. S/Usaha II (KRS) Negeri. 8. Bendahari 9. Penyelaras 10. Pen. Penyelaras 11. AJK Protokol dan Istiadat 12. AJK Persiapan Tempat 13. AJK Peralatan 14. AJK Siaraya 15. AJK Jemputan 16. AJK Jamuan : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia : Pengarah Pelajaran Negeri : Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri : Ketua Sektor Pembangunan Kemanusiaan (JPN) : Ketua Unit Kokurikulum (JPN) : Penyelia Unit Beruniform (JPN) : Pegawai Khas KRS/ Pegawai Tadbir : Pegawai Kewangan (JPN) : Dilantik : Dilantik : Dilantik : Dilantik : Dilantik : Dilantik : Dilantik : Dilantik

8.4

ADAB DAN TERTIB PENGURUSAN BENDERA

Sebagai warganegara yang berdualat, adalah menjadi tanggungjawab kita menghormati dan menjaga kedaulatan bendera sebagai lambang negara, negeri atau institusi. Antara adab dan tertib semasa menguruskan bendera adalah seperti berikut;

8.4.1

Sebelum menaikkan bendera, ujilah tali bendera terlebih dahulu bagi memastikannya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau tidak tentu kibarannya. Sebelum bendera dinaikkan pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaikkan dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas Menaikkan dan menurunkan bendera dengan perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan dahulu sepenuhnyadan kemudian menurunkannya separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, naikkan semula bendera sepenuh tiang dan kemudian turunkannya terus. Jangan meletakkan bendera di atas tanah semasa hendak menaikkannya.

8.4.2 8.4.3

8.4.4

8.4.5

116

8.4.6

Jangan dibiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya. Ia hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disimpan dengan baik di tempat yang tertentu. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu melainkan digunakan dalam upacara Pemakaman/ Pemgkebumian Negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap bendera yang uzur dan tidak sepatutnya dikibarkan. Ia hendaklah dimusnahkan dengan cara yang sopan. Caranya ialah membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

8.4.7

8.4.8

8.4.9

8.5

PENETAPAN HARI BENDERA DIKIBARKAN

Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1994 menetapkan Bendera Persekutuan (Jalur Gemilang) hendaklan dikibarkan pada hari-hari pejabat biasa dan hari-hari Kebesaran Persekutuan dan Negeri. Sekolah-sekolah hendaklah mengibarkan bendera pada hari-hari persekolahan. Di peringkat Negeri, ia dikibarkan pada hari-hari seperti: 8.5.1 Hari Ulangtahun Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Hari Kebangsaan Lawatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke negeri-negeri.

8.5.2 8.5.3

117

8.6

PERLAKSANAAN 8.6.1 Protokol

Menyediakan protokol susunan bendera-bendera bagi sesuatu perarakan. Peranan protokol adalah sangat penting bagi memastikan majlis rasmi dilaksanakan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Protokol bagi setiap acara adalah berbeza dan bergantung kepada upacara itu dilaksanakan. Pemilihan protokol adalah daripada tiga jenis perarakan. Protokol juga memastikan kedudukan tetamu-tetamu kehormat semasa upacara dan memastikan peranan kenamaan yang terlibat dalam upacara perarakan tersebut. A. Protokol Susunan Bendera Semasa Perarakan (Sebaris)

B.

Protokol Susunan Bendera Semasa Perarakan (Sederet)

*Susunan Bendera Sebaris Adalah Mengikut Kekananan Negeri-negeri Persekutuan

118

8.7

SUSUNAN KEUTAMAAN

8.7.1

Susunan Keutamaan bendera-bendera ialah seperti berikut: A. Bendera Malaysia Jalur Gemilang B. Bendera Negeri-Negeri (mengikut susunan keutamaan) C. Bendera Wilayah (Susunan Keutamaan mengikut tarikh wilayah diwujudkan) D. Bendera Kementerian, Jabatan dan Agensi Kerajaan E. Bendera Pertubuhan dan Persatuan F. Bendera Syarikat

Keutamaan Jalur Gemilang dan Bendera Negeri-Negeri ditentukan mengikut Susunan Keutamaan DYMM Raja-Raja Melayu dan TYT Yang di-Pertua Negeri (Perkara 70 Perlembagaan Persekutuan). Susunan sekarang* seperti di bawah. Susunan ini berubah sekiranya berlaku pertukaran dalam Susunan Keutamaan disebabkan adanya perlantikan baru. * tidak dapat dipastikan sama ada Susunan Keutamaan ini berubah akibat kemangkatan Al-Marhum DYMM Sultan Terengganu dan perlantikan DYMM Sultan Terengganu yang baru. Susunan bendera semasa perarakan perlulah mengikuti keutamaan negeri-negeri dalam persekutuan seperti yang telah ditetapkan oleh persekutuan. Lihat Lampiran

8.8

SUSUNAN KEDUDUKAN

Susunan dan kedudukan bendera adalah bergantung kepada di mana benderabendera tersebut berada: i. ii. iii. Di Luar dan Di Dalam Bangunan Semasa Perarakan Kedudukan Pada Dinding/Tembok Bangunan Atau Objek Statik

119

8.8.1

Hari Biasa dan Hari-Hari Kebesaran Persekutuan

Bagi 2 bendera dikibarkan di majlis peringkat Persekutuan yang diadakan di Negeri.

Bagi 3 bendera dikibarkan di majlis peringkat Persekutuan yang diadakan di Negeri.

8.8.2

Hari-Hari Kebesaran Negeri

Bagi 2 bendera dikibarkan di majlis peringkat Negeri di Negeri berkenaan.

120

Bagi 3 bendera dikibarkan di majlis peringkat Negeri di Negeri berkenaan

121

8.8.3

Mengibarkan Jalur Gemilang Dengan Bendera Negeri-Negeri

Dikibarkan secara sebaris dengan keutamaan bermula dari kiri ke kanan.

Dikibarkan secara sebaris dengan keutamaan bermula dari tengah-tengah.

Dikibarkan secara sebaris dengan dibahagi dua belah dan keutamaannya bermula dari dalam.

122

8.8.4

Persidangan Antarabangsa

Bendera hendaklah dikibarkan atau disusun mengikut dua cara; berdasarkan susunan abjad nama negara-negara berkenaan dan seperti yang ditetapkan oleh pertubuhan berkenaan jika ada. Dikibar secara dibahagi dua.

Dikibarkan secara sebaris.

123

Susunan bendera di atas meja. (Mengikut abjad arah lawan pusingan jam)

124

8.8.5 Kedai / Rumah Bila bendera dikibarkan di deretan kedai atau rumah, ia hendaklah dikibarkan pada tiang yang dicondongkan ke arah jalanraya. Jika 2 bendera dikibarkan, Jalur Gemialng dikibarkan di sebelah kiri.

8.8.6

Kedudukan Bersilang

Dalam keadaan dikibarkan bersilang, Jalur Gemilang hendaklah dikibarkan disebelah kiri dan di atas bendera yang lain.

125

Jika Jalur Gemilang diletakkan di dalam satu kumpulan bendera negeri dan bendera swasta, Jalur Gemilang hedndaklah dikibarkan di tengah-tengah di antara dua bendera dan tiangnya lebih tinggi sedikit dari tiang-tiang yang lain. Bendera Negeri dikibarkan di sebelah kiri manakala bendera swasta di sebelah kanan.

8.8.7

Semasa Lawatan Negara/Rasmi

Menjadi amalan biasa negara kita memberi penghormatan kepada pelawat, bendera negara pelawat akan diberikan keutamaan. Contoh di bawah menunjukkan lawatan Presiden Indonesia ke Malaysia.

126

a. ) Acara Dalam Dewan / Bangunan / Stadium Susunan bendera semasa seminar.

127

Susunan bendera semasa mesyuarat.

128

Susunan bendera semasa majlis perundangan / perbincangan.

129

Susunan bendera semasa majlis perundangan / perbincangan antara dua negara.

130

a) Bendera Terbentang Jika bendera dibawa secara terbentang, bahagian kepala bendera hendaklah diusung mendahului perarakan. Jalur Gemilang Diarak Secara Terbentang

(iii) Kedudukan Pada Dinding/Tembok Bangunan Atau Objek Statik Kedudukan Bendera Pada Dinding

131

Kedudukan Bendera Pada Tempat Orang Berucap

Apabila dua atau lebih bendera dipamerkan di dinding, keutamaan diberikan kepada Jalur Gemilang, Susunannya sama seperti susunan Jalur Gemilang dan bendera negerinegeri mengikut keutamaan. Di majlis sempena lawatan negara / rasmi, kedudukan bendera negara pelawat di sebelah kiri. Kedudukan Dua Bendera Pada Dinding

132

8.8.8

Persiapan Tempat

Persiapan tempat bagi upacara perarakan bendera adalah berseuaian dengan persekitaran tempat. Antara tempat atau kawasan yang perlu diberi keutamaan semasa upacara ialah kawasan lapang untuk perbarisan pasukan dan kawasan bendera akan diarakkan. Kawasan ini penting bagi mamastikan perarakan dapat dilakukan dengan baik. Selain itu terdapat juga tempat-tempat lain yang penting semasa perarakan iaitu tempat tetamu kehormat, tempat terima hormat, tempat siaraya, tempat simpan peralatan dan tempat jamuan.

PERSIAPAN TEMPAT PERARAKAN BENDERA
Tempat Tetamu Kehormat Tempat Terima Hormat

Peralatan

Siaraya

Tempat Jemputan

7.3.1.B Pelayan tetamu Pelayan tetamu sangat penting dalam menentukan kejayaan makan beradat. Pelayan hendaklah melakukan raptai bagi satu-satu majlis, supaya kesalahan dapat diperbaiki sebelum majlis sebenar. Kawasantetamu yang terlatih dapat mengelakkan Pelayan Perarakan kejadian yang tidak diingini berlaku seperti air atau makanan tertumpah kepada tetamu lebih-lebih lagi jika makanan dihidang mengikut menu tertentu.. Pakaian pelayan tetamu hendaklah mengikut pakaian yang ditentukan oleh penganjur. Pelayan hendaklah dalam keadaan senyum dan ceria sentiasa.

Kawasan Perbarisan Pasukan

133

8.8.9

PERARAKAN KONTINJEN

Perarakan bendera bagi upacara kontinjen pula mestilah diatur dengan sempurna. Kedudukan bendera dan kontinjen mestilah pada kedudukan yang betul. Persiapan tempat semasa perarakan kontinjen pula adalah seperti berikut,

a. Peralatan Peralatan semasa melakukan upacara perarakan bendera atau panji-panji adalah seperti bendera, tiang bendera dan sling pembawa bendera. Peralatan ini perlulah disediakan sebelum upacara bagi memastikan tiada kekalutan semasa perarakan. Peralatan-peralatan sampingan yang lain yang berkaitan dengan upacara perarakan perlu juga disediakan sebaiknya.

134

Lampiran 1

JAWATANKUASA

Contoh: JawatanKuasa Induk (Peringkat Kebangsaan)

1. 2. 3. 4. 5.

Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi

: : : I:

Timbalan Pengerusi II :

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Setiausaha I Setiausaha II Pen. S/Usaha I Pen. S/Usaha II Bendahari Pen. Bendahari Ex-Oficio Ahli Jawatankuasa

: : : : : : : :

Menteri Pelajaran Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Bahagian Sekolah Timbalan Pengarah Bahagian Sekolah Pengarah Pelajaran Negeri (Jika Negeri dilantik sebagai tuan rumah) Ketua Penolong Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Penolong Pengarah (JPN) Ketua Unit (JPN) Pegawai Kewangan (KPM) Pegawai Kewangan (JPN) Penolong-penolong pengarah di KPM Terdiri daripada Pengarah-pengarah negeri

135

Contoh: Jawatankuasa Pengelola

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Penasihat

:

Pengerusi : Timbalan Pengerusi I : Timbalan Pengerusi I : Setiausaha Pen.S/Usaha I Pen. S/Usaha II Bendahari Penyelaras Penolong Penyelaras Ahli Jawatankuasa 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 : : : : : : :

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Pelajaran Negeri Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Ketua Sektor Pembangunan Kemanusiaan (JPN) Ketua Unit Kokurikulum (JPN) Penyelia Unit Beruniform (JPN) Pegawai Tadbir (KRS) Negeri Pegawai Kewangan (JPN) Dilantik. Dilantik. Dilantik.

AJKK Persiapan Pentas AJKK Back Drop AJKK Susunan Kerusi AJKK Sambutan AJKK Buku Aturcara AJKK Kad Jemputan AJKK Jamuan AJKK Hadiah dan Sijil AJKK Perbarisan dan sebagainya yang perlu

136

LAMPIRAN 2 SUSUNATUR PENTAS

Papan Backdrop

Ruang Penyampaian Tauliah, Sijil, Hadiah atau Cenderamana

Tangga Turun

Tangga Naik

Petunjuk:
Meja Tetamu Rostrum VIP Rostrum Juruacara Meja Hadiah Pergerakan Penerima Sijil Kerusi Tetamu Utama Kerusi Tetamu Khas Kerusi Tetamu Jemputan Kerusi Peserta/Penerima Sijil Kerusi Tetamu

137

Lampiran 3 Susuan Kerusi Tetamu Utama (VVIP) dan tetamu Khas (VIP) Kedudukan kerusi VIP dan VVIP hendaklah di susun mengikut kekananan jawatan iaitu dimulai dari kedudukan di tengah-tengah. Kerusi boleh disusun dalam angka ganjil atau genap. Jika bilangan VIP ganjil maka jawatan terkanan akan berada pada kedudukan tengah-tengah. Jika bilangan VIP genap, kedudukan kerusi VVIP adalah di tengah-tengah sebelah kanan. Di hadapan kerusi VIP mestilah ada meja kecil yang diletakkan sejambak bunga di sudut kanan. Lihat Contoh.

5

3

1 VVIP

2

4

Rajah I: Kedudukan Kerusi VIP Bilangan Ganjil

5

3

1 VVIP

2

4

6

Rajah II: Kedudukan Kerusi VIP Bilangan Genap

Kerusi Tetamu Dalam dua kolum. Setiap kolum mengandungi bilangan kerusi yang sama banyak. Terdapat ruang berjalan pada bahagian tengah antara dua kolum dan pada bahagian tepi setiap kolum. Kerusi tetamu khas diletakkan pada bahagian hadapan dewan (menghadap pentas) dengan jumlah yang mencukupi mengikut senarai tetamu khas yang akan hadir.

Lampiran 5

138

BACKDROP

2.

Perkara-perkara penting yang perlu tertulis dalam backdrop ialah i. Nama majlis Ditulis dengan huruf besar pada bahagian atas sekali ii. Siri majlis (jika ada) Ditulis dengan huruf besar pada bahagian bawah Nama Majlis Tarikh Hari : Bulan : Tahun :

iii.

Ditulis angka Tulisan rumi huruf kecil, awal huruf pada nama bulan adalah huruf besar. Ditulis angka

Kedudukannya ialah pada bahagian tengah antara kiri dan kanan dan tengah antara atas dan bawah. iv. Tempat Nama tempat ditulis selepas tarikh, pada bahagian bawah. Nama perasmi/penyampai hadiah, sijil tauliah atau kenaikan pangkat Nama dan jawatan ditulis huruf besar. Nama di atas dan jawatan dibawahnya. Logo kementerian/pasukan Dua logo sahaja iaitu logo Kementerian Pelajaran Malaysia di sebelah kanan dan logo KRS pada sebelah kiri. Penaja program (jika ada) Diletakkan pada bahagian bawah sekali secara sebaris jika ada banyak penaja.

v.

vi.

vii.

b.

Warna i. Warna tulisan mestilah hitam atau biru sahaja. ii. Kain alas/dasar mestilah berwarna putih.

Contoh:

139

MAJLIS PENTAULIAHAN PEGAWAI KRS PERINGKAT KEBANGSAAN SIRI 1/2007
Tarikh: 20 Januari 2007 Disempurnakan Oleh:
QuickTime™ and a Graphics decompressor are needed to see this picture.

DATO’ HJ ISA BIN HASSAN
PENGARAH KRS KEBANGSAAN

140

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.