P. 1
kajian Ilmu qiraat

kajian Ilmu qiraat

|Views: 1,358|Likes:
Published by Nor Asiah

More info:

Published by: Nor Asiah on Nov 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SMP

)

SEMESTER JANUARI 2011

HBQE2203 AL-QIRAAT

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

690825025538002 690825025538 019-5672535 norasiah_not@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

PUSAT PEMBELAJARAN UTARA KEDAH DARUL AMAN

a.bermaksud …….kepada Rasulullah s.menghafaznya dan membaca sebagaimana /Zaman Imam-Imam al- .PERKEMBANGAN ILMU QIRAAT 1.apabila Kami telah menyempurnakan bacaanya(kepadamu.lalu Allah memerintahkan Jibril mengajar Rasulullah s.a. Setiap wahyu yang diturunkan akan dimulai dengan bacaan Jibril a.dengan perantaraan Jibril a.w. Pada peringkat awal penurunan. dan baginda akan mendengar dengan penuh tekun .a.mengadu kepada Allah s.w. di mana Al-Quran telah diturunkan dengan tujuh huruf. membaca al-Quran.s). Dengan ini.w.a.boleh memilih bacaan yang mudah untuk dibaca.Kaedah penyampaian al-Quran adalah secara talaqqi dan musyafahah dengan perantaraan Jibril a. Sejarah perkembangan ilmu Qiraat dapat dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu:I.Oleh itu.s.w (peringkat Ilmu al-Qiraat)..a. Rasulullah s.w.w.t.Firman Allah dalam Surah al-Qiyamah :16-18.( Tabi’ dan II.kepada Rasulullah s. Zaman Qiraat Pembukuan) 1.maka bacalah menurut bacaannya itu.a.0 PENDAHULUAN Ilmu Al-qiraat merupakan satu bidang ilmu yang berkait rapat dengan al-Quran.AlQiraat bermaksud ilmu yang mengenal pasti kaedah sebutan bagi setiap kalimah al-Quran dan cara menyempurnakannya sama ada disepakati atau sebaliknya bersandarkan bentuk penyampaiannya.s .a. Sejarah perkembangan ilmu Qiraat bermula sejak al-Quran mula diturunkan. Zaman Tabi’in Peringkat Tabi’in (Peringkat penyebaran ) III.t .a. Zaman Rasulullah s. penurunan Sahabat r.Al-Quran hanya diturunkan dalam satu huruf sahaja dan bacaan secara qiraat belum diamalkan sehingga mendatangkan kesukaran para sahabat r. membaca al-Quran dalam tujuh huruf atau tujuh bacaan. Memandangkan hal itu.1 ZAMAN RASULULLAH SAW (PERINGKAT PENURUNAN ILMU AL-QIRAAT) Penurunan ilmu Qiraat bermula setelah mendapat keizinan Allah s. para Sahabat r.

s.Quran dari sebarang kesilapan ketika membacanya Rasulullah akan menyemak bacaannya setahun sekali dengan Jibril a.maka bacalah sebagaimana bacaan Ibn Ummi Abidin (Abdullah ibn Mas’ud). Abu Darda' dan Abu Musa Al-Asy'ari. tiga bacaan dan bahkan ada yang menerima lebih daripada itu dan kemudian mereka mengajarkan bacaan yang diterimanya tadi kepada orang yang belajar.2 ZAMAN SAHABAT DAN TABI’IN R.Perkara ini jelas diriwayatkan dalam Sunan Ibn Majah. Mujahid. Atak Tawus. 1.w.maka Rasulullah s.A.Antara para sahabat tersebut ada yang menerima terus daripada Nabi hanya satu bacaan sahaja. (ZAMAN PENYEBARAN) Selepas kewafatan Rasulullah s.a.a.w telah mengajar kaedah bacaan al-Quran tersebut kepada para Sahabat sebagaimana diterimanya tanpa menokok tambah. Merekalah yang dihantar oleh Khalifah ‘Uthman ke wilayah Islam bersama mashaf ‘Uthmani yang telah disediakan.w.Mereka ini menjadi sumber dan guru kepada generasi Tabi’in dalam meriwayatkan Qiraat secara bersanad. Oleh kerana itu.walaubagaimanapun perbezaan qiraat ini masih lagi berada dalam lingkungan tujuh huruf (bacaan) yang diturunkan Allah s.Antara hufaz-hufaz yang terkenal di kalangan para Sahabat ialah Abu Bakr al-Siddiq.Qari-Qari' yang tinggal di Mekah antaranya ialah Ubaid bin Umair.yang bermaksud. Kesinambungan dari amalan ini.wajarlah kalau timbul perbezaan qiraat pada generasi tabiin dan generasi penerusnya . muncullah pakar-pakar qiraat generasi tabiin. Ubay ibn Kaab. di serata wilayah Islam di antaranya: Di Mekah .. Uthman ibn Affan.a.para Sahabat berperanan sebagai Qurra’.w. Umar ibn al-Khatab. Zaid bin Thabit.3 ZAMAN TABI’IN (ZAMAN PENYEBARAN) Hasil didikan para qari zaman sahabat.Sesungguhnya Rasulullah s. Ibnu Mas'ud.Bacaan para Sahabat menjadi pegangan umat Islam seluruh dunia antaranya qiraah Ibn Mas’ud menjadi pegangan penduduk Kufah. menjamin kehebatan dan keimanan mereka dan mengklafisikasikan generasi ini sebagai sebaik-baik kurun selepas kewafatannya.t. ada pula yang menerima dua bacaan.w tanpa membuat sebarang perubahan .a.Terdapat ramai Huffaz di kalangan para Sahabat r. Ali ibn Abi Talib.Generasi para Sahabat r. Ikrimah dan Ibnu Malikah . 1.w bersabda.a.disampaikan. merupakan satu era di mana Rasulullah s. Bagi memelihara al.secara bertalaqqi.barangsiapa yang suka membaca al-Quran yang menepati bacaanya sebgaimana diturunkannaya . Para Sahabat telah menerima bacaan al-Quran dan menghafaznya secara langsung dari Rasulullah s.a.a.Qiraah Ubay ibn Kaab menjadi pegangan penduduk Syam dan sebagainya.

Al-Hasan Ibnu Sirin dan Qatadah. Rabi' bin Khatim. Abu Zar'ah dan Ibnu Asy-Sya'bi. Mu'ad bin Haris (Mu'ad AIQari'). Abu Bakr Ahmad ibn Musa Menulis’Kitab alibn al-Abbas ibn Mujahid Sab’ah’iaitu (w. Di Kufah . Jabir bin Zaid. Di Syam . Muslim bin Jundub dan Sa'id bin Aslam. Al-Haris bin Qais. Ubaid bin Mudhailah. Di Basrah terdapat para qari masyhur antaranya Amir bin Abdul Qais. Abu Raja’. Mu'adz. Maimun.Di Madinah . Ibnu AI-A'raj.Qari-Qari yang tinggal di Madinah antaranya ialah Ibnu Musayyab.terdapat juga ramai qari yang mahir antaranya AI-Mughirah bin Abi Syaibah Almakhzumi.Imam-Imam qiraat ketika itu telah mengambil usaha menulis dan membukukan ilmu Qiraat untuk panduan generasi mendatang. Jadual di bawah menunjukkan perkembangan Ilmu Qiraat pada era penulisan dan pembukuan mengikut kurun-kurun hijrah: KURUN Pertama Hijrah PELOPOR Yahya ibn Yu’mar (w.Sejarah mencatatkan Syaykh Yahya ibn Yu’mar (wafat pada 90H) adalah perintis dalam permulaan era pembukuan ilmu qiraat iaitu seawal kurun pertama hijrah. ‘Amru b. 1.wa wajh al-Tahani fi alqiraat al-Sab’ah. Salim.Di kota Kufah pula terdapatqari-'qari' antaranya Al-Qamah. Sulaiman.penggunaan Bahasa Arab mula bercampur dengan bahasa lain. Zar bin Khubais.90H) CATATAN Mengumpulkan semua riwayat mengenai perbezaan Keempat Hijrah qiraat dengan Rasm uthmani. Urwah. Abu 'Aliyah.324H) imam yang mengasingkan bersesuaian ilmu Qiraat kepada tujuh dengan penurunan al-Quran Keenam Hijrah dalam tujuh huruf. Ibnu Yasar. AI-Aswad. salah seorang murid Abu Darda'. Masruq.590H) . Amr bin Syarkhabil. Nasr bin Ashim. Beliau termasuk salah seorang murid ‘Uthman bin Affan. Khalid bin Sa'id. ZAMAN TABI’ TABIIN /IMAM-IMAM QIRAAT(ZAMAN PEMBUKUAN) Pada kurun pertama dan kedua Hijrah iaitu setelah syiar Islam berkembang luas sehingga melewati Negara Rom dan Parsi.Hal ini merupakan satu faktor yang menyebabkan berlakunya kesilapan dan kesalahan dalam penggunaan Bahasa Arab dan memberi kesan terhadap pembacaan alQuran. Yahya bin Ya'mar. Umar bin Abdul Aziz. Syatibi(w. Abdurrahman Assulami.4. Abdurrahman bin Hurmuz. Ubaid. Abu Muhammad al-Qasim Menulis kitab Hirz al-amani ibn Fayyurah al.

iaitu 4 orang lelaki dan 8 orang perempuan terlibat sebagai responden dalam kajian ini.7% guru yang mengetahui pengertiaan bacaan Imalah.Pada aspek bacaan saktah.Purata dan peratus digunakan dalam melapor dapatan kajian.Selain itu.Idgham kabir.Pada aspek bacaan Silah ha’. Kajian ini dijalankan menggunakan satu set soalan soal selidik yang dibina oleh pengkaji.100% guru GPI dapat membaca dengan cara yang betul.833H) KAJIAN TENTANG KEFAHAMAN GURU PENDIDIKAN ISLAM MENGENAI KEFAHAMAN ILMU QIRAAT (BACAAN KHUSUS IMAM HAFS) ABSTRAK Tujuan kajian ini ialah untuk mengkaji tentang kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) tentang kefahaman ilmu qiraat iaitu bacaan khusus Imam Hafs.50% GPI yang dapat menguasai cara bacaan yang betul. Kedah.Saktah dan Naqal. al-Ashr.3 % guru yang menguasai bacaan ini.3 % guru yang menguasai cara bacaan Idgham kabir. kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui cara pembacaan guru-guru Pendidikan Islam secara qiraat dalam bacaan khusus Imam Hafs ini.Respon skala likert empat mata digunakan dalam soal selidik ini.Pada aspek bacaan Idgham Kabir. Pada aspek bacaan Naqal. para guru Pendidikan Islam haruslah mempelajari bacaaan qiraat khususnya bacaan Imam Hafs dan mempelajari ilmu qiraat untuk pengetahuan dan maklumat kepada mereka sebagai seorang murabbi.Objektif kajian ini dijalankan bagi mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai ilmu qiraat terutamanya bacaan khusus Imam Hafs.Dapatan kajian menunjukkan keseluruhannya tahap kefahaman guru-guru Pendidikan Islam di tahap memuaskan. Cadangan dari dapatan kajian. 09110 Baling.100% guru-guru Pendidikan Islam menguasai cara membaca bacaan Imalah.Mengumpul Qiraat yang Jazari(w. soalan temubual juga telah dijalankan bagi mengetahui tahap kefahaman GPI mengenai bacaan khusus Imam Hafs.Kajian ini tertumpu kepada guru-guru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang.Qiraat sepuluh mutawatirah. Secara langsung memudahkan kecairan ilmu ini kepada anak didik.Seramai 12 orang guru . Silah ha’. Terdapat lima aspek penting berdasarkan kepada bacaan khusus Imam Hafs yang terkandung dalam kajian ini iaitu bacaan Imalah. .Kesembilan hijrah Shams al-Din Muhammad Menulis kitab al-Nashr fi alibn Muhammad ibn al.58. Pada aspek bacaan Imalah. Selain itu.tetapi hanya 66. 83.

bacaan Imalah hanya terdapat pada satu tempat iaitu di surah Hud.Al-Qiraat al-Sab’ah atau Qiraat Tujuh ialah bacaan yang dinasabkan kepada tujuh imam Qiraat atau al-Qurra yang terkenal. ialah Imam ‘Asim. seperti firmanNya dalam surah al-Baqarah :121 Maksudnya. Ilmu al-Qiraat yang biasa dibincangkan merujuk kepada dua kumpulan Qiraat yang mutawatirah iaitu Qiraat Tujuh(al-Qiraat al Sab’ah) dan Qiraat Sepuluh (al-Qiraat al-Asharah). Hafs dilahirkan pada tahun 90H . Raum dan Isymam. kerana Rasulullah s.Beliau mengambil ilmu Qiraat daripada Imam ‘Asim Hafs yang dalam merupakan bacaan ayah tirinya adalah secara begitu talaqqi.sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan.Silah ha’ ialah memanjangkan atau memendekkan ha dhamir atas .Kebanyakan umat Islam di dunia pada hari ini.Kedua-duanya dituntut kepada umat Islam mempelajarinya.Antaranya.mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya dan sesiapa yang mengingkarinya maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Imalah bermaksud memiringkan bacaan .Kesemuanya adalah mutawatirah daripada Rasulullah s. Allah memuji mereka yang membaca al-Quran dengan bacaan yang elok dan indah.Idgham kabir.a. Silah ha’.w membaca dengan keseluruhan kaedah bacaan Qiraat tersebut.a.membaca al-Quran dan mencetaknya mengikut riwayat Hafs.Nama asal Imam ‘Asim ialah ‘Asim bin Abi al-Najud alAsadi.Naqal. Imam hafs ialah Abu Umar Hafs bin Sulaiman bin al-Mughirah bin abi Daud al-Asadi al-Kufi al-Bazzaz.dari fathah ke kasrah atau memiringkan alif ke Ya.Sumbangan al-Quran besar. Bagi Imam Hafs.w .Rawinya yang terkenal ialah Shu’bah dan Hafs. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka.BAB I PENDAHULUAN Ilmu al-Quran dan ilmu al-Qiraat adalah saling melengkapi kerana al-Quran itu adalah al-Qiraat . ayat 41. Antara bacaan khusus Imam Hafs ialah Imalah.Saktah.

tetapi kurang pendedahan mengenai ilmu qiraat. Mengikut Imam hafs.Surah al-Qiyamah ayat 27 dan Surah al-Muthaffiffin ayat 14. Bacaan khusus Imam Hafs termasuklah bacaan Saktah dan Naqal.Hamzah tersebut dibuang.Saktah bermaksud memberhentikan bacaan tanpa memutuskan nafas dengan kadar dua harkat dengan niat meneruskan bacaan.Idgham Kabir. Bagi soalan soal selidik.Keseluruhan item ialah 5 item soal selidik dan 5 soalan temubual ( bacaan). Silah ha’. digunakan .Kajian ini melibatkan 12 orang guru Pendidikan Islam terdiri dari 4 orang lelaki dan 8 orang perempuan.Tidak Pasti(TP) dengan skor 2 mata Tidak Benar (TB) dengan skor 3 mata dan Benar (B) dengan skor 4 mata. Saktah dan Naqal.sebab –sebab tertentu.surah Yasin ayat 52.Kedah mengenai ilmu qiraat iaitu bacaan khusus Imam Hafs .0 Pengenalan Skop dan Tempat Kajian Kajian ini merupakan satu kajian lapangan yang mengkaji tentang kefahaman guruguru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang. Terdapat empat tempat saktah mengikut Imam Hafs iaitu pada Surah al-Kahfi ayat 1.Contohnya pada ayat di surah al-Baqarah ayat 22. Kajian ini hanya akan menumpukan kepada lima cara bacaan khusus Imam hafs ini.Pada istilah bermaksud memindahkan baris hamzah qata’(samada baris fathah. Semua responden mengetahui cara membaca al-Quran yang betul .Guru Pendidikan Islam di sekolah rendah yang telah dipilih sebagai responden akan dikaji tahap kefahaman mereka tentang bacaan khusus Imam hafs ini iaitu Imalah.Bacaan Naqal pada bahasa ialah pindah.Dalam riwayat Hafs hanya terdapat satu tempat iaitu pada surah al-Hujurat ayat 11. BAB II PENGENALAN SKOP DAN TEMPAT KAJIAN 2..Quran dicetak menggunakan bacaan khusus Imam Hafs ini.kasrah atau dhammah)kepada huruf sebelumnya yang berbaris mati(sukun).09110 Baling.Idgham Kabir ialah penyebutan dua huruf yang berbaris menjadi satu seolaholah huruf kedua adalah bertasydid. ha dhamir dipanjangkan walaupun didahulukan dengan huruf mati(sukun) seperti ayat surah al-Furqan. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan satu set borang soal selidik yang telah dibina oleh pengkaji dan satu set soalan temubual.skala likert empat mata dengan kaedah skornya Tidak Tahu(TT) dengan skor 1 mata .ayat 69.Ini kerana bacaan ini merupakan bacaan yang dibaca oleh umat Islam dan al.

Bagi item 1soalan soal selidik. Silah ha’. Bahagian A merupakan butiran diri responden .Data yang diperoleh telah dianalisis untuk mengetahui hasil kajian. Tiada responden yang menjawab bagi . iv. iaitu Imalah. Item 1 bahagian B adalah berkaitan mengenai bacaan Imalah.Item 4 berkaitan dengan bacaan Saktah dan Item 5 adalah berkaitan dengan bacaan Naqal.Item 2 berkaitan dengan bacaan Silah ha’. jawapan yang tepat ialah benar. 2.Silah ha’. iaitu saktah.iaitu Silah ha’. ii.Saktah dan juga Naqal.Bagi soalan temubual(bacaan) . Saktah dan Naqal.0 Hasil Kajian Dapatan kajian yang diperolehi dari soal selidik telah digunakan untuk menjawab objektif kajian 1 iaitu mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam(GPI) mengenai bacaan khusus Imam hafs iaitu Imalah.iaitu Naqal.dua skala digunakan iaitu Tepat (T) dan Tidak tepat (TT).Idgham kabir.Item 1 hingga 5 juga merujuk kepada bacaan khusus Imam Hafs iaitu Imalah.dalam kajian ini. Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Antara objektif kajian ini ialah:Hafs. Manakala pada bahagian C (soalan temubual) . bahagian B ialah soalan berkaitan dengan kajian manakala Bahagian C pula berkaitan kefahaman guru-guru Pendidikan Islam (GPI) mengenai cara bacaaan mengikut qiraat Imam Hafs. Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs .Item 3 berkaitan dengan bacaan Idgham kabir. 66.iaitu bahagian A.7% GPI telah menjawab benar dan 33. BAB III HASIL KAJIAN 3.3% menjawab tidak pasti.iaitu soalan soal selidik dan soalan temubual. Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs.Item soal selidik dibina berdasarkan kepada lima aspek penting dalam bacaan khusus Imam Hafs iaitu bacaan Imalah. iii.1 Objektif Kajian i. Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs. Borang soal selidik ini mengandungi tiga bahagian . Idgham kabir.Sebanyak 2 item telah diberi bagi menilai aspek ini.bahagian B dan Bahagian C.

3% responden membaca dengan tepat dan 41.Jadual 2 menunjukkan persepsi responden mengenai bacaan Silah ha’melalui soalan soal selidik dan soalan temubual yang dikemukakan. Dapatan kajian seterusnya dapat menjawab objektif kajian ke dua iaitu mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs iaitu bacaan silah ha’. kajian mendapati 100% responden dapat membaca dengan tepat. Bagi soalan temubual membaca bacaan Silah ha’. Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam bacaan Silah ha’ bagi kedua-dua bentuk soalan yang dikemukakan. ramai responden yang tidak mengetahui pengertian Imalah yang betul.Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam kedua-dua bentuk soalan yang dikemukakan bagi bacaan Imalah. samada panjang atau pendekkan bacaan.skala Tidak Benar dan Tidak tahu.58.dua soalan telah dikemukakan.Tiada responden yang menjawab skala Tidak tahu. Kemungkinan responden menganggap silah ha’ ialah hukum Mad silah bagi hukum tajwid.Bagi soalan temubual membaca bacaan Imalah. . 58. Namun begitu.Bagi soalan soal selidik.3% responden menjawab Benar dan 25% Tidak Benar dan 16. Kebanyakan responden keliru ketika membaca ayat yang mengandungi Silah ha’.jawapan yang tepat ialah Benar. Bagi Item 2 . iaitu soalan berkaitan dengan bacaan Silah ha’. .Semua responden mengetahui cara bacaan Imalah seperti ayat dalamSurah Hud ayat dan biasa membacanya.7% Tidak Pasti.7% responden tidak menepati bacaan Silah ha’.

7% menjawab Tidak Pasti. Bagi item 3 iaitu soalan berkaitan idgham kabir.Tiada responden yang menjawab skala Tidak Tahu.75% responden membaca dengan tepat dan 25% tidak dapat membaca dengan tepat.Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam bacaan Idgham kabir melalui dua bentuk soalan yang dikemukakan.3% Benar. Responden biasa dan tahu cara membaca kalimah idgham kabir pada ayat 22.8.Kebanyakan responden tidak mengetahui pengertian Idgham kabir.. Bagi soalan temubual.malah ada responden yang tidak pernah mendengar perkataan idgham kabir. responden memberikan tiga jawapan iaitu 58.Dapatan kajian seterusnya menjawab objektif ketiga iaitu mengetahui kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs iaitu bacaan Idgham kabir.Jadual 3 dapat menunjukkan persepsi responden berkaitan bacaan idgham kabir melalui soalan soal selidik dan soalan temubual yang dikemukakan. .cara membaca bacaan Idgham kabir . surah al-Baqarah tersebut.tetapi tidak mengetahui ianya bacaan Idgham kabir.3% menjawab Tidak Benar dan 33.

membaca bacaan saktah. 83.jawapan bagi item 4 ialah Benar. iaitu bacaan Naqal.Seterusnya. Jadual 4 menunjukkan tahap kefahaman responden mengenai bacaan qiraat .3% responden dapat membaca dengan tepat dan 16.7% responden membaca bacaan saktah dengan kurang tepat.7 % responden menjawab Tidak Pasti.Tiada responden yang menjawab Tidak benar atau Tidak Tahu. Dapatan kajian seterusnya adalah untuk menjawab objektif kelima iaitu kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs. Dua Item telah dikemukakan berkaitan cara bacaan Naqal.Saktah. Bagi soalan soal selidik . jawapan yang tepat . item 4 adalah untuk menjawab objektif kajian keempat iaitu pemahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam hafs iaitu bacaan Saktah.Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam bacaan saktahm bagi kedua-dua bentuk soalan yang dikemukakan. Responden memberikan dua jawapan iaitu 83.Bagi soalan soal selidik .Bagi soalan temubual.3% menjawab Benar dan 16.

silah ha’.kebanyakan responden tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar nama bacaan khusus Imam Hafs ini.7% menjawab Tidak Pasti. Ramai responden yang tidak memahami akan bacaan Silah ha’.Ini mungkin kerana responden telah biasa dengan bacaan tersebut di samping terdapat tanda-tanda bacaan pada al-Quran Rasm Uthmani.66. Namun begitu.Idgham Kabir dan juga Naqal. Sewaktu mengikuti pengajian dan juga kursus perguruan . .7% responden menjawab Benar dan 33.Saktah dan Naqal dengan tepat.1 Cadangan dari Dapatan Kajian Berdasarkan kajian yang dijalankan .Kajian mendapati responden dapat membaca kalimah-kalimah yang mengandungi bacaan khusus Imam Hafs seperti Imalah. Contohnya pada bacaan Imalah terdapat terdapat tanda seperti tanda intan.Tiada responden yang menjawab skala Tidak benar dan Tidak Tahu.Ini adalah disebabkan kerana responden kurang pendedahan tentang ilmu qiraat.Jadi ini memudahkan para pembaca mengetahui cara bacaan tersebut.Jadual 5 menunjukkan persepsi responden mengenai bacaan qiraat Naqal. Ini berdasarkan pandangan dan pembacaan 12 orang guru Pendidikan Islam yang dipilih sebagai responden. Kajian mendapati responden hanya mengetahui secara asas bacaan Imalah dan Saktah.Idgam kabir. BAB IV PENUTUP 4.ialah Benar.guru-guru kurang didedahkan tentang ilmu qiraat berbanding dengan ilmu tajwid .Jadual 5 menunjukkan peratusan responden yang menjawab bagi soalan soal selidik dan soalan temubual.tahap kefahaman guru Pendidikan Islam SK Kuala Pegang berada di tahap sederhana baik.

Guru Pendidikan Islam boleh menghadiri kursus ini di pusatpusat pengajian al-Quran yang mengajar ilmu qiraat. dan bukan bacaan qiraat yang perlu dipelajari oleh pihak tertentu sahaja. Sebagai guru Pendidikan Islam kursus sebegini wajib dipealajari.Cadangan yang dikemukakan ini diharap dapat membantu para guru pendidikan Islam meningkatkan kefahaman mengenai ilmu qiraat dan membaca al-Quran dengan lebih sempurna. dengan menjemput guru yang pakar mengenai ilmu qiraat untuk memberi pendedahan kepada guru-guru Pendidikan Islam. pihak panitia Pendidikan Islam harus mengambil inisiatif mengadakan kursus tersebut di sekolah. Guru-guru Pendidikan Islam harus sedar.Guru Pendidikan Islam perlu mengetahui bahawa bacaan khusus Imam hafs adalah bacaan yang telah digunakan di dalam al-Quran Rasm Uthmani. Tanda baca tersebut adalah antara bacaan qiraat yang dibaca di dalam al-Quran.Antara cadangan yang boleh membantu ialah:a) Kursus Pendedahan Ilmu Qiraat Guru-guru Pendidikan Islam samada di sekolah rendah atau menengah perlu mengikuti Kursus Pendedahan Ilmu Qiraat bagi meningkatkan kefahaman mereka dalam ilmu Tilawah al-Quran. Antara perkara yang ditekankan dalam kursus Tahsin alQuran ialah membaca al-Quran mengikut bacaan khusus Imam Hafs.tempat bacaanya dan sebab bacaannya. Ini akan dapat membantu guru memahami dengan lebih mendalam tentang bacaan khusus Imam Hafs disamping memperelokkan bacaan al-quran. guru mesti memahami dan menguasai tanda-tanda bacaan Rasm Uthmani yang terdapat dalam al-Quran. Guru-guru Pendidikan Islam akan dapat mengetahui cara bacaan khusus Imam Hafs . seperti bacaan Imalah pada ayat . Sebagai guru Pendidikan Islam. Contohnya. c) Menguasai tanda baca yang terdapat dalam al-Quran. ilmu qiraat perlu dipelajari bukan sahaja untuk memahaminya tetapi juga untuk meningkatkan tahap pembacaan alQuran dengan lebih sempurna. Kursus pendedahan ini hendaklah difokuskan kepada bacaan khusus Imam Hafs supaya tidak timbul kekeliruan dalam bacaan al-Quran apabila guru mempelajari ilmu qiraat Imam yang lain. bukan sahaja untuk bacaan sendiri tetapi juga untuk disampaikan keapada anak didik masing-masing. b) Kursus Tahsin al-Quran Kursus Tahsin al-Quran juga merupakan satu cadangan yang dapat membantu meningkatkan kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs dan memperelokkan bacaan al-Quran. Selain itu.

2 Kesimpulan Bidang tilawah al-Quran merupakan satu bidang penting dalam Pendidikan Islam. Sekiranya guru tidak mengetahui maksud tanda tersebut.Guru-guru yang kurang mahir tentang bacaan qiraat boleh bertanya kepada guru yang telah mahir. guru-guru dapat mencari jalan dan berusaha untuk mengatasi kelemahan melalui beberapa cadangan yang dapat meningkatkan kefahaman mereka dalam bacaan qiraat dan memantapkan bacaan dalam tilwah al-Quran. Guru Pendidikan Islam boleh mengadakan perbincangan mengenai bacaan qiraat yang terdapat dalam al-Quran.kepala huruf ya dan huruf wau kecil untuk bacaan Silah ha dan banyak lagi.guru hendaklah merujuk kepada orang yang mahir dalam bidang qiraat.Sekiranya perkara ini dapat dijalankan di sekolah. d) Membaca buku-buku berkaitan Ilmu Qiraat. 4. terdapat tanda lain seperti sin kecil di atas huruf akhir pada kalimah-kalimah tertentu untuk bacaan saktah. Melalui pembacaan . Perbincangan ini boleh diadakan sebulan atau dua bulan sekali. Selain itu. semestinya guru mengetahui dan menguasai keempat-empat bidang ini. guru Pendidikan Islam tidak memahami perkara yang dibaca. Dengan itu. terutamanya perkara yang berkaitan dengan tilawah al-Quran. guru Pendidikan Islam boleh menambah pengetahuan mereka mengenai bacaan qiraat dengan membaca buku.Selain tanda Imalah.Manakala secara khususnya. e) Mengadakan perbincangan/muzakarah dalam Panitia Pendidikan Islam Perbincangan atau muzakarah adalah penting bagi menyelesaikan sesuatu perkara.buku Ilmu Qiraat. tentulah guru Pendidikan Islam akan mampu menjadi pendidik yang betul-betul berpengetahuan mengenai tilawah alQuran.Ianya terdiri dari beberapa bahagian seperti ilmu tajwid.surah Hud.Sekiranya. Ini dapat memberi pendedahan dan pengetahuan kepada guru Pendidikan Islam mengenai bacaan qiraat yang sebenarnya.Kajian ini bermanfaat kepada guru Pendidikan Islam secara umumnya kerana dapat mengetahui sejauh mana kefahaman mereka dalam ilmu qiraat. bagaimana guru hendak membaca dengan tepat dan menerangkan kepada para pelajar mereka. ilmu tarannum.diberi tanda intan untuk memudahkan pembaca membaca dengan tepat. . dapat mengenalpasti tahap bacaan guru Pendidikan islam dalam tilawah al-Quran.ilmu tafsir dan ilmu qiraat. Sebagai guru Pendidikan Islam.guru dapat meningkatkan kefahaman mereka dalam bacaan qiraat dan dapat memperelokkan bacaan alQuran.

Sekiranya para guru berpengetahuan dan berkemahiran . Mereka mesti mempunyai ilmu yang cukup. (3224 patah perkataan) . hasrat Kementerian Pelajaran untuk melahirkan guru Pendidikan Islam yang cemerlang dan pelajar-pelajar celik al-Quran akan tercapai. tentulah dapat meningkatkan lagi mutu tilawah al-Quran.Guru Pendidikan Islam harus menyedari bahawa ilmu qiraat ialah ilmu yang mesti dipelajari oleh mereka sebagai persediaan mereka menjadi seorang pendidik.mantap dan kukuh untuk mengajar tilawah al-Quran.Dengan itu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->