2.

9 TRIGONOMETRI
2.9.1 Perbandingan Trigonometri A. Perbandingan Trigonometri Suatu Sudut pada Segitiga Siku-Siku

Perbandingan trigonometri untuk sudut α pada segitiga siku-siku OAB didefinisikan sebagai berikut. x = sisi siku-siku samping sudut (proyeksi) y = sisi siku-siku depan sudut (proyektor) r = sisi miring (proyektum)
a. Sinus α = sin α = depanmiring = yr d. Cosecan α = csc α = 1sinα = ry b. Cosinus α = cos α = sampingmiring = xr

e.

Secan α = sec

α = 1cosα = rx
c. Tangen α = tan α = depansamping= yx

d.

Cotangen α =

cot α = 1tanα = xy
A. Perbandingan Trigonometri Sudut Khusus

Sudut istimewa adalah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang dapat ditentukan nilainya tanpa menggunakan tabel trigonometri atau kalkulator. Sudut-sudut istimewa antara lain: 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°, 150°, dan seterusnya.
a. Sudut 0°

Jika sudut α = 0° maka sisi AC berimpit dengan sumbu X dan AC = AB = 1, BC = 0. Sin 0° = BCAC = 01 = 0 Cos 0° = ABAC = 11 = 1 Tan 0° = BCAB = 01 = 0

AC =AB2+BC2 = 1+1 = 2 Diperoleh: Sin 45° = BCAC = 12 = 122 Cos 45° = ABAC = 12 = 122 Tan 45° = BCAB = 11 = 1 d. maka α2 = 60° Dengan perbandingan AB : BC : AC = 3 : 1 : 2 diperoleh: Sin 30° = BCAC = 12 Cos 30° = ABAC = 32 = 123 Tan 30° = BCAB = 13 = 133 Sin 60° = ABAC= 32 = 123 Cos 60° = BCAC = 12 Tan 60° = ABBC = 31 = 3 c.b. Sudut 45° Jika ∠ ABC = 90° dan sudut α = 45° maka dengan memperhatikan gambar di samping diperoleh: AB = BC = sama panjang = 1. Sudut 90° Karena α = 90° maka AC berimpit sumbu Y. Diperoleh: . Jadi AC = AB = 1 dan BC = 0. Sudut 30° dan 60° Jika ∠ ABC = 90° dan α1 = 30°.

jika diketahui sudut CAB = α dan panjang sisi AB = b maka besar sudut β. tan α cos α = bc maka c = bcos α B. diperoleh tabel sebagai berikut: A. Perbandingan Trigonometri Sudut di Berbagai Kuadran a. jika diketahui besar salah satu sudut lancip dan panjang salah satu sisinya diketahui maka ukuran unsur-unsur yang lain dalam segitiga tersebut dapat kita tentukan. Dari gambar di samping.Sin 90° = ABAC = 11 = 1 Cos 90° = BCAC = 01 = 0 Tan 90° = ABBC = 10 = tak terdefinisi Dari uraian di atas. dan berlaku: β = 90° . Sudut Pada Kuadran . sisi a dan sisi c dapat ditentukan. Panjang Sisi dan Besar Sudut Segitiga Siku-Siku Dalam segitiga siku-siku.α tan α = ab maka a = b .

Dengan begitu. Sudut Berelasi 1. atau kalkulator. b. Sumbu-sumbu pada koordinat membagi bidang koordinat menjadi empat daerah yang disebut kuadran.y). a. Tabel trigonometri hanya memuat sudut-sudut di kuadran I dan selebihnya tidak. Untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri dengan sudut lebih dari 90° dapat dilakukan dengan mengubah sudut tersebut ke kuadran I. sin α = yr d. besar sudut α dapat dikelompokkan menjadi 4 daerah seperti yang terlihat pada gambar berikut.Selain sudut-sudut istimewa. cos α = xr cos (90°. sin (90°.α) = xr e. Dari gambar disamping dapat ditentukan tanda (+/–) nilai perbandingan trigonometri pada masing-masing kuadran. menentukan nilai perbandingan trigonometri dapat dilakukan dengan menggunakan daftar. Sudut kuadran I (0°< x <90°) Perhatikan ∆ OAP di kuadran I dan titik P (x.α) = yr Dapat disimpulkan bahwa: . tabel trigonometri. b.

y).α) = xr tan α = 1tan(90°-α) = cot (90° .α) = sin α° cos (180°.α) = xy 1.tan α° 2.α) = -xr tan (180°. Sudut di kuadran I sin α = yr cos α = xr tan α = yx Sudut di kuadran II sin (180°.cos α° tan (180°. Sudut di Kuadran II (90°< x <180°) Perhatikan ∆ OAP di kuadran I dan titik P (x.α) = . Sudut di Kuadran III (180°< x <270°) .sin α = cos (90°.α) = yr cos (180°.α) = . dapat disimpulkan: sin (180°.α) = y-x Dari beberapa rumus di atas.α) = yr cos α = sin (90°.

titik P (x. Sudut di kuadran I sin α = yr cos α = xr tan α = yx Sudut di kuadran III sin (180° + α) = -yr cos (180° + α) = -xr tan (180° + α) = yx Dari beberapa rumusan diatas. Diperoleh relasi sebagai berikut.y’) di kuadran IV.α) = xr tan (360° . ∆ OA’P’ dan P’ (x’.y) di kuadran I.–y) di kuadran III.cos α° tan (180° + α) = tan α° 3. Diperoleh relasi sebagai berikut Sudut di kuadran I sin α = yr cos α = xr tan α = yx Sudut di kuadran IV sin (360° .α) = -yx .y) dan titik P′ (–x.Perhatikan Δ OAP di kuadran I dan titik P (x. Sudut di Kuadran IV (270°< x <360°) Perhatikan ∆ OAP.α) = -yr cos (360° .sin α° cos (180° + α) = . dapat disimpulkan: sin (180° + α) = .

α) = -yr atau sin (360° .sin (360° .α) = tan (-α) = . Sistem Koordinat Kutub (Polar) Titik P pada koordinat kutub ditulis P (r. θ°) dengan r jarak dari P ke titik pangkal koordinat dan r memiliki sudut θ° dengan sumbu X positif. Mengkonversi Koordinat Cartesius ke Koordinat Kutub dan Sebaliknya .Dari beberapa rumusan tersebut diperoleh hubungan sebagai berikut: sin α° = . B.α) = yx atau tan (360° .tan α° 2.α) = sin (-α) = .9.α) = xr atau cos (360° .sin α° cos α° = cos (360° . 1.y) dengan x sebagai absis dan y sebagai ordinat.α) = cos α° tan α° = tan (360° . Sistem Koordinat Cartesius Titik P pada koordinat cartesius ditulis P (x.2 Koordinat Cartesius dan Kutub A. 2. Pengertian Koordinat Cartesius dan Koordinat Kutub Letak suatu titik pada sebuah bidang dapat dinyatakan dengan 2 macam sistem koordinat.

Sebaliknya. sin A = b .Jika pada koordinat cartesius titik P (x. Pada ∆ AEC diketahui sin A = CEAC .θ°) diketahui maka koordinat cartesius titik P (x. maka θ° = arc tan yx Jika koordinat kutub titik P (r. sin B .θ°) dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: r = x2+ y2 tan θ° = yx .3 Aturan Sinus dan Cosinus A. . r . Diperoleh : CE = AC . (1) Pada ∆ BEC diketahui sin B = CECB .cos θ° Berikut ini adalah koordinat kutub P (r. sin θ. CE dan BD adalah garis tinggi ∆ ABC. maka: . arc tan yx ) 2. . . b . y) dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Sin θ° = yr .y) bila dinyatakan dalam koordinat kutub adalah P (x2+ y2 . Menemukan dan Menerapkan Aturan Sinus Gambar segitiga sebarang ABC di samping memiliki panjang sisi AB = c cm. . (2) Dari persamaan (1) dan (2) diperoleh kesamaan sebagai berikut. dan AC = b cm. sin B = a . BC = a cm. Diperoleh: CE = CB .y) diketahui maka koordinat kutub P (r. .sin θ° Cos θ° = xr . sin A .θ°) bila dinyatakan dalam koordinat cartesius adalah P (r . koordinat cartesius titik P (x. (masing-masing dibagi dengan sin A . maka x = r. . sin B). Sementara itu. sin A = a . maka y = r.9. cos θ). sin B .

sin A. CD adalah garis tinggi. sin A)2 + (c – AD)2 = (b . . cos A. maka CD = b. cos2 A . (3) Pada ∆ ADB berlaku sin A = BDAB . (6) Dari persamaan (3) dan (6) maka diperoleh aturan sinus sebagai berikut: asinA= bsinB = csinC B. . cos A + b2 . sin C . Menemukan dan Menerapkan Aturan Cosinus Apabila diketahui dua buah sisi dan satu buah sudut yang diapit maka panjang sisi yang lain dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: Pada gambar ∆ ABC di samping. . maka AD = b. sin A = c .sinAsinA .a. Diperoleh: BD = BC . sin A .sinBsinA . sin C = a .sinB= b .sinCsinA . (masing-masing dibagi dengan sin A . maka AD = AC . sin A)2 + (c – b. c . . maka CD = AC . sinC= a . .sinB asinA = bsinB . Cos A)2 = b2 . bc . sin C . Sin A = CDAC . Cos A Dengan menggunakan dasar teorema phytagoras dari ∆ BDC diperoleh: a2 = CD2 + BD2 = (b . Sin A Cos A = ADAC . sinC csinc = asinA .sinAsinA . . Diperoleh : BD = AB . . . sin C) c. . (4) Pada Δ CBD berlaku sin C = BDBC . (5) Dari persamaan (4) dan (5) diperoleh kesamaan sebagai berikut. . sin2 A + c2 – 2 . sin A = a .

cos A karena sin2 A + cos2 A = 1.9. maka: a2 = b2 + c2 – 2bc .4 Luas Segitiga Rumus umum untuk mencari luas segitiga adalah: Luas ∆ ABC = alas x tinggi2 Dari gambar ∆ ABC disamping. sin2 A + b2 . cos A = b2 (sin2 A + cos2 A) + c2 – 2bc . cos A b2 = a2 + c2 . b sin C .2bc . cos C 2. Luas ∆ ABC = AB. cos B c2 = a2 + b2 . b sin A Dengan cara yang sama untuk menghitung luas Δ ABC bila panjang dua sisi dan besar salah satu sudut yang diapit kedua sisi tersebut diketahui akan diperoleh rumus-rumus sebagai berikut: L ∆ ABC = 12 a .2bc . cos2 A + c2 – 2bc . cos A Analog dengan cara tersebut dapat diperoleh panjang sisi b dan c yang dinamakan aturan cosinus sebagai berikut: a2 = b2 + c2 .2bc . alas = AB dan tinggi = CD.= b2 .bsinA2 = 12 c. Panjang CD dicari dengan langkah berikut: Perhatikan ∆ ACD pada ∆ ABC di atas ACD adalah segitiga siku-siku sehingga diperoleh: sin A = CDb atau CD = b sin A.CD2 = AB.

cos B + cos A .cos2 A = 2 cos2 A – 1 . sin B sin (A – B) = sin A . c sin A = 12 a . Sin2 A + cos2 A = 1 Selanjutnya diturunkan rumus-rumus penting sebagai berikut: a. cos B + sin A . sin B tan (A + B) = tanA+tanB1-tanA .tanB tan (A – B) = tanA-tanB1+tanA . sin B cos (A – B) = cos A . c sin B 2.9. cos (A + B) = cos A . Cos 2A = cos2 A – sin2 A = cos2 A – (1 . cos B – cos A . cos B – sin A . Sin 2A = 2 sin A cos A b.5 Rumus Trigonometri Jumlah dan Selisih Sudut A.= 12 b . yaitu identitas trigonometri.tanB B. sin B sin (A + B) = sin A .cos2 A) = cos2 A – 1 . Rumus Trigonometri Sudut Rangkap Di dalam trigonometri terdapat rumus yang menjadi dasar dari perkembangan trigonometri selanjutnya. Rumus Trigonometri untuk Jumlah Dua Sudut dan Selisih Dua Sudut Apabila diketahui dua buah sudut yaitu A dan B maka identitas trigonometri dari jumlah dan selisih sudut A dan sudut B dapat dicari dengan rumus berikut.

360° atau (ii) x = (180° – α°) + k .B) b. 2 cos A . Jika cos x = cos α maka himpunan penyelesaiannya (i) x = α° + k . sin B = cos (A + B) – cos (A – B) A.Cos 2A = cos2 A – sin2 A = (1 .B) 2.sin B = 2 cos 12 (A + B) . Tan 2A = 2tanA1-tan2A A.sin2 A = 1 – 2 sin2 A c. Rumus Penjumlahan dan Selisih Dua Sudut a. cos B = sin (A + B) + sin (A – B) b. sin A + sin B = 2 sin 12 (A + B) . Rumus Perkalian Sinus dan Cosinus a. cos A . sin B = sin (A + B) – sin (A – B) c.B) d.cos B = -2 sin 12 (A + B) .5 Persamaan Trigonometri Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat satu atau beberapa fungsi trigonometri dari beberapa sudut yang belum diketahui. cos B = cos (A + B) + cos (A – B) d. –2 sin A . Jika sin x = sin α maka himpunan penyelesaiannya (i) x = α° + k .B) c. sin 12 (A . 360° c.sin2 A) . 360° b. sin A . Persamaan Trigonometri Bentuk Sederhana a. Jika tan x = tan α maka himpunan penyelesaiannya . cos 12 (A . 360° atau (ii) x = (– α°) + k . cos A + cos B = 2 cos 12 (A + B) . 2 sin A . cos 12 (A .9. 2 cos A . Cos2 A d. sin 12 (A . A. Sin2 A = 12 (1 + cos 2A) = 12 (1 – cos 2A) e.

180° = 390° (tidak memenuhi) (ii) 2x = 120° + k . 180° = 210° • k = 2 → x = 30° + 2 . Jika tan x = tan α maka (i) x = α + y . Persamaan Bentuk Sederhana sin px = α. 360° ⇔ x = 30° + k . 180° = 60° • k = 1 → x = 60° + 1 . 180° dengan k adalah bilangan bulat. Atau a. Diperoleh: (i) 2x = 60° + k . 2π b. kπ dengan k adalah bilangan bulat. 2π atau (ii) x = (π – α) + k . 2π atau(ii) x = –α + k . 2π c. 180° • k = 0 → x = 30° + 0 . 180° = 420° (tidak memenuhi) . Jika sin x = sin α maka (i) x = α + k . 360° ⇔ x = 60° + k . cos px = α. A. 180° = 240° • k = 2 → x = 60° + 2 .x = α + k . Jika cos x = cos α maka (i) x = α + k . 180° = 30° • k = 1 → x = 30° + 1 . dan tan px = α Contoh: Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2 sin 2x = 3 untuk 0 < x < 360° ! Penyelesaian: 2 sin 2x = 3 sin 2x =123 sin 2x = sin 60°. 180° • k = 0 → x = 60° + 0 .

210°. 240°}. k cos (x – α) = c dengan k = a2+ b2 tan α = ba. Persamaan Bentuk: cos (x + a) + cos (x + b) = c dan sin (x + a) + sin (x + b) =c Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri dengan bentuk cos (x + a) + cos (x + b) = c dan sin (x + a) + sin (x + b) = c. cos (A + B) + cos (A – B) = 2 cos A . kita ingat kembali rumusrumus berikut. B. himpunan penyelesaiannya {30°. maka tan α = -11 = -1 (kuadran IV) maka tan α = 315° Diperoleh k cos (x – α) = c . sin B sin (A + B) + sin (A – B) = 2 sin A . persamaan tersebut harus diubah ke bentuk berikut. Persamaan Trigonometri Bentuk a cos x + b sin x = c Untuk menyelesaikan persamaan a cos x + b sin x = c. sin B C. diperoleh a = 1. cos B cos (A – B) – cos (A + B) = 2 sin A . Berdasarkan persamaan a cos x + b sin x = c. maka arc tan ba Contoh: Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan cos x – sin x = 1 untuk 0 < x < 360°! Penyelesaian: Diketahui cos x – sin x = 1. cos B cos (A + B) – sin (A – B) = 2 cos A .Jadi. dan c = 1. Nilai k = a2+ b2 = 12+ (-1)2 = 1+1 =2 tan α = ba . 60°. b = –1.

maka sin2 x + sin x – 2 = 0 . cos (x – 315) = 1 cos x – sin x = 12 cos (x – 315) = cos 45°. Dimisalkan sin x = p. Selanjutnya. cos. x = 360° + 1 . x. maka: (i) x – 315° = 45° + k . dan tan Untuk mencari himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan kuadrat dalam trigonometri. maka p2 + p – 2 = 0 . 360° = 630° (tidak memenuhi) Jadi. Persamaan Kuadrat dalam sin. A. 360° x = 360° + k . 360° • • k = 0 . himpunan penyelesaiannya {270°. dan sebagainya). 360° = 720° (tidak memenuhi) (ii) x – 315° = –45° + k ⋅ 360° x = 270° + k . Contoh: Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin2 x + sin x – 2 = 0 untuk 0 < x < 360°! Penyelesaian: Diketahui sin2 x + sin x – 2 = 0. x = 360° k = 1 . p. 360° • • k = 0 . x = 270° + 0 . x = 270° + 1 .360°}.2 . 360° = 270° k = 1 . bentuk persamaan kuadrat dalam bentuk peubah diselesaikan sesuai dengan rumus dasar untuk memperoleh akar-akar penyelesaiannya. cos. tan) harus dimisalkan dengan suatu peubah tertentu (misalnya a. terlebih dahulu bentuk trigonometri (sin.

360° = 90° (sama dengan (i)) Jadi. 360° x = 90° + k . 360° = 90° • k = 1 → x = 90° + 1 . 360° • k = 0 → x = 90° + 0 .⇔ p2+ p – 2 = 0 ⇔ (p + 2)(p – 1) = 0 ⇔ (p + 2) = 0 atau (p – 1) = 0 ⇔ p = –2 atau p = 1 Untuk • p = –2 → sin x = –2 (tidak mungkin. himpunan penyelesaiannya {90°}. Diperoleh: (i) x = 90° + k . 360° • k = 0 → x = 90° + 0 . 360° = 450° (tidak memenuhi) (i) x = 180° – 90° + k . . karena –1 ≤ sin x ≤ 1) • p = 1 → sin x = 1 ⇔ sin x = sin 90°.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful