SULIT 4551/1

Biologi Kertas 1 2006 1 1/4 jam. JABATAN PELAJARAN PERAK _________________________________________ LEARNING TO SCORE 2006

BIOLOGI SPM
Kertas 1 Set 2 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan yang terdiri daripada tiga bahagian, iaitu Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. Jawab semua soalan dalam tiap-tiap bahagian. 2. Rajah yang mengiringi soalan dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menjawab soalan. Rajah tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan sebaliknya. 3. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan adalah dibenarkan.

Kertas soalan ini mengandungi 24 halaman bercetak 4551/1 Lihat sebelah SULIT

1

Arahan: Bagi soalan 1 hingga 50, setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul bagi setiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda. Bahagian A 1. Kenyataan berikut adalah fungsi-fungsi tentang satu organel dalam sel.  Membentuk rangkaian pengangkutan dalam sel  Mengangkut protein yang disintesiskan oleh ribosom A. B. C. D. 2. Ribosom Jalinan endoplasma kasar Mitokondria Jasad Golgi

Rajah 1, menunjukkan sejenis organisma akuatik.

RAJAH 1
Namakan organel yang berlebel X. A. B. C. D. Nukleus Mitokondria Vakuol mengecut Sitoplasma

3.

Rajah 2 menunjukkan proses yang berlaku dalam kitar sel organisma.

X

RAJAH 2

Proses X di atas adalah merujuk kepada A. B. C. D. Interfasa Metafasa Anafasa Sitokinesis

2

RAJAH 3 4. Komponen utama sel dalam rajah 3 ialah A. B. C. D. 5. Protein, lipid dan karbohidrat Protein dan asid nukliek Protein dan karbohidrat Lipid dan asid nukliek

Rajah 4 menunjukkan cara enzim bertindak

RAJAH 4 Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang P & Q ? I. II. III. IV. A. B. C. D. P dinyahasli pada suhu yang tinggi. P ialah substrat dan Q adalah enzim. P tidak berubah bentuk pada akhir tindak balas. Q ialah kunci dalam hipotesis mangga dan kunci. I dan II sahaja I, II dan IV sahaja II,III dan IV sahaja I, II, III dan IV

3

6.

Antara berikut, yang manakah memainkan peranan penting sebagai pengangkut oksigen dalam salur darah manusia? A. B. C. D. Hemoglobin Antibodi Enzim Hormon

Sel R

Tisu S RAJAH 5

Tisu T

Unit U

7.

Rajah 5 menunjukkan sel R, tisu S, tisu T dan unit U yang berfungsi dalam sistem badan manusia. Antara sistem berikut yang manakah berkaitan dengan sel R, tisu S, tisu T dan unit U?

A. B. C. D.

Sel R Sistem sokongan Sistem pernafasan Sistem peredaran darah Sistem perkumuhan

Tisu S Sistem saraf Sistem sokongan Sistem sokongan Sistem sokongan

Tisu T Sistem sokongan Sistem perkumuhan Sistem pernafasan Sistem pernafasan

Unit U Sistem pembiakan Sistem peredaran darah Sistem perkumuhan Sistem peredaran darah.

8.

Karbohidrat disimpan dalam badan manusia dalam bentuk A. B. C. D. adenosina trifosfat glukosa sukrosa glikogen

4

9.

Apabila menguji kanji dalam daun hijau, daun direndam di dalam alkohol panas untuk A. B. C. D. menyingkirkan klorofil melembutkan tisu daun mengawet tisu daun mensterilkan tisu daun

10.

Maklumat di bawah menunjukkan empat kelas makanan dan jumlah tenaganya. Antara berikut, yang manakah mewakili karbohidrat? Kelas Makanan A. B. C. D. Kandungan tenaga 1720 kJ per 100g 2200 kJ per 100g 3850 kJ per 100g 1600 kJ per 100g

11.

Rajah 6 menunjukkan bahagian-bahagian R,P,Q dan S dalam sistem respirasi seekor lipas. Maklumat di bawah menunjukkan penerangan tentang bahagianbahagian itu.

R

P

Q

RAJAH 6

S

Antara bahagian berikut, yang manakah tidak benar tentang penerangannya? A. B. C. D. 12. P Q R S Mempunyai penebalan bergelang untuk mencegah bahagian itu daripada terkempis Mempunyai dinding nipis dan berisi bendalir yang mempunyai gas-gas terlarut Pembukaan dan penutupan dikawal oleh kutikel tebal. Pertukaran gas berlaku secara resapan.

Berikut adalah salah satu kepentingan sistem sokongan kepada tumbuhan. A. B. C. D. Untuk menyerap air dari tanah. Untuk mengikat tanih dengan kuat mengekalkan kedudukan tegak. Untuk mendedahkan daun kepada cahaya matahari. Untuk pertukaran udara yang maksimum.

5

13.

Yang manakah di antara berikut bukan merupakan cara sokongan tumbuhan akuatik? A. B. C. D. Daya apung Pundi berisi udara Aerenkima Batang berlignin

X

RAJAH 7 14. Bahagian yang berlabel X terdiri daripada A. B. C. D. rawan ligamen tendon bendalir sinovia

P

S Q R

RAJAH 8

6

15.

Rajah 8 menunjukkan bahagian-bahagian sistem saraf manusia. Antara padanan tersebut, yang manakah betul?

A. B. C. D.

P Q R S

Terminal akson Jirim kelabu Badan sel Saraf spina

16.

Gambar rajah menunjukkan bahagian-bahagian otak manusia.

P

R

S

Q

Antara yang berikut, manakah yang betul? Mengawal Kadar Respirasi R S R S Mengawal imbangan Q P P Q

A. B. C. D. 17.

Vena tali pusat mengangkut.. A. B. C. D. oksigen dan makanan tercerna daripada fetus kepada ibu. urea dan karbon dioksida daripada fetus kepada ibu. oksigen dan urea daripada ibu kepada fetus. oksigen dan makanan tercerna daripada ibu kepada fetus

18.

Antara bahagian-bahagian berikut yang manakah tidak terdapat dalam ovul yang matang? A. B. C. D. Intergumen Sel sinergid Tiub debunga Mikropil

19.

Kandungan kromosom yang ditemui dalam sel sperma lelaki ialah A. B. C. D. 22 + XY 22 + X 44 + XX 44 + XY

7

P

T S

RAJAH 9 20. Rajah 9 menunjukkan rantai unit nukleotida. Apakah yang diwakili oleh P,T dan S? P Gula Gula Bes Fosfat T Bes Fosfat Fosfat Gula S Fosfat Bes Gula Bes

A. B. C. D. 21.

Kromosom mengandungi… A. B. C. D. kromatin dan fosfolipid. DNA dan protein yang berlingkar. gula deoksiribosa dan bes bernitrogen. protein dan pasangan bes.

22.

Pernyataan yang manakah benar tentang perkaitan organisma dan jenis nutrisi? Jenis Organisma Bakteria autotrof Bakteria heterotrof Kulat Cacing pita A. B. C. D. I dan III II dan IV I, II dan III II, III dan IV Jenis Nutrisi fotosintesis dan kemosintesis saprofit dan parasit Saprofit kemosintesis

I. II. III. IV.

23.

Pilih turutan yang menunjukkan perubahan ekologi yang berlaku pada suatu tempoh masa di suatu kawasan tanah yang terdedah. A. B. C. D. Pengkolonian  persaingan  sesaran  komuniti klimaks Persaingan  pengkolonian  sesaran  komuniti klimaks Sesaran  pengkolonian  komuniti klimaks  persaingan Komuniti klimaks  pengkolonian  sesaran  persaingan

8

24.

Apakah kegunaan parameter “Biochemical Oxygen Demand” (BOD)? A. B. C. D. Mengukur kandungan oksigen yang dibebaskan oleh organisma akuatik. Mengukur tahap pencemaran air Penunjuk jumlah bahan pencemaar dalam air.. Mengukur kandungan oksigen yang diperlukan oleh semua organisma akuatik.

25.

Punca-punca pencemaran air ialah

I. II. III. IV.

bahan buangan domestik bahan buangan pertanian bahan buangan kilang Bahan buangan klorofluorokarbon A. B. C. D. I dan II sahaja I dan IV sahaja I, II, dan III sahaja I, II dan IV sahaja

9

Bahagian B 26. Gambar rajah menunjukkan suatu sel tumbuhan tipikal

S T

Antara berikut, yang manakah benar tentang fungsi organel S dan organel T? Fungsi organel S A. B. C. D. Menyimpan bahan makanan dan bahan buangan makanan Mengubah suai hasil protein kepada glikoprotein Menyimpan bahan makanan dan bahan buangan makanan Mengubah suai hasil protein kepada glikoprotein Fungsi organel T Mengubah suai hasil protein kepada glikoprotein Menyimpan bahan makanan dan bahan buangan makanan Mensintesis lipid Mensintesis protein

10

27.

Beberapa silinder ubi kentang yang serupa diletakkan dalam larutan sukrosa yang berbeza kepekatannya. Jisim awal dan jisim akhir tiap-tiap silinder ubi kentang itu direkodkan. Antara graf berikut yang manakah menggambarkan keputusan eksperimen itu? A. B.

Perubahan jisim

Perubahan jisim

Kepekatan sukrosa C. D.

Kepekatan sukrosa

Perubahan jisim

Perubahan jisim

Kepekatan sukrosa

Kepekatan sukrosa

11

28.

Gambar rajah menunjukkan eksperimen perubahan struktur satu sel sebelum dan selepas direndam dalam larutan P. Sebelum direndam dalam larutan P

Selepas direndam dalam larutan P

Antara berikut yang manakah mungkin larutan P dan proses yang dialami oleh sel tumbuhan itu dalam larutan P? Larutan P Air suling Larutan glukosa 10% Larutan sukrosa 50% Larutan garam 10% Proses Osmosis Krenasi Plasmolisis Hemolisis

A. B. C. D. 29.

Gambar rajah menunjukkan perubahan pH ke atas kadar aktiviti enzim P, Q dan R. Pernyataan yang manakah tidak benar.

Aktiviti enzim P Q R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

PH

Pernyataan yang manakah benar? A. B. C. D. Pada pH 4 aktiviti enzim Q adalah sifar. PH optimum bagi enzim R adalah 8. Enzim P melakukan aktiviti maksimum pada pH4. Aktiviti enzim R meningkat selepas pH9.

12

30.

Gambar rajah menunjukkan permukaan empat daun pokok keruing yang berlainan. Antara daun A, B, C, dan D, yang manakah menghasilkan kadar fotosintesis yang paling maksimum. A. B.

C.

D.

13

31.

Gambar rajah menunjukkan ciri penyesuaian pada bahagian sistem pencernaan yang terlibat di dalam proses penyerapan makanan.

S

Namakan proses pergerakan bahan yang berlaku di struktur S A. B. C. D. 32. Resapan Resapan berbantu Osmosis Pengangkutan aktif

Jadual berikut menunjukkan perbandingan antara respirasi aerob dan anaerob. Antara perbezaan berikut, yang manakah tidak benar?

Aerob Bilangan molekul ATP yang terhasil (per molekul glukosa) Bahan hasil tindak balas

Anaerob

A.

38 CO2 dalam sel tumbuhan Menghasilkan tenaga yang tinggi Dengan oksigen

2 Asid laktik dalam sel tumbuhan Kurang menghasilkan tenaga. Tanpa oksigen

B.

C.

Kecekapan membekalkan tenaga

D.

Proses penguraian

14

33.

Gambar rajah menunjukkan perubahan tekanan darah semasa darah mengalir menerusi seluruh badan kecuali peparu.

Antara pernyataan berikut yang manakah benar mengenai perkara di atas. I. II. III. J adalah arteri terbesar dalam badan dan darah dipam keluar di bawah tekanan tinggi dan dihantar ke semua bahagian badan. Salur darah K berdinding tebal manakala salur darah M berdinding nipis. Tekanan darah adalah tinggi dan darah mengalir laju dalam salur darah L manakala tekanan darah paling rendah dan darah mengalir perlahan dalam salur darah K. Salur darah M mempunyai dinding tidak berotot manakala salur darah K mempunyai dinding berotot tebal. I dan II II, III dan IV I, II dan IV I,II, III dan IV

IV.

A. B. C. D. 34.

Aiman sedang memecut ke garisan penamat dalam larian merentas desa peringkat sekolah.
Antara gerak balas berikut, yang manakah berlaku dalam badan Aiman? I. Aras tiroksina meningkat dalam darah. II. Suhu badan meningkat. III. Aras Noradrenalina maningkat dalam darah. IV. Aras adrenalina meningkat dalam darah. A. B. C. D. I dan II II, III dan IV I, II dan IV I,II, III dan IV

15

35.

Gambar rajah menunjukkan salah satu jenis vertebra pada manusia.

X Y
Antara yang berikut yang manakah benar mengenai fungsi struktur di atas. Struktur X A. B. C. D. 36. Muka sendi prazigapofisis Muka sendi yang bersendi dengan tulang rusuk. Muka sendi yang akan bersendi dengan vertebra atlas. Muka sendi untuk cuaran odontoid Struktur Y Melindungi salur darah Alur untuk ligamen melintang vertebra atlas. Ligamen untuk memegang cuaran odontoid pada tempatnya Melindungi salur saraf

Gambar rajah menunjukkan proses spermatogenesis.

X

Y Z

Antara yang berikut yang manakah benar mengenai proses yang berlaku di X, Y dan Z . Proses X Meoisis I Mitosis Mitosis Pembezaan Proses Y Meoisis II Meosis Meiosis I Meiosis I Proses Z Pembezaan Pembezaan Meiosis II Meiosis II

A. B. C. D.

16

37.

Gambar rajah menunjukkan keratan memanjang meristem apeks tumbuhan.

Zon X

Antara pernyataan di bawah yang manakah berlaku di zon X ?

A

Vakuol-vakuol yang kecil mula terbentuk dalam sitoplasma sel-sel meristem apeks yang tertolak ka dalam zon ini.

B

Sel-sel dibezakan kepada tisu-tisu xilem, floem, parenkima.

C

Pembahagian secara aktif berlaku. Sel-sel meristem adalah kecil dan tersusun rapat.

D

Sel-sel menjadi khusus dan matang. Tiada proses pembahagian sel berlaku.

17

38.

Gambar rajah menunjukkan pewarisan lelaki dan perempuan yang mengalami masalah hemofilia

X

Lelaki hemofilia

Perempuan hemofilia

Lelaki normal

Perempuan normal

Jika X berkahwin dengan seorang lelaki normal, apakah genotip yang mungkin bagi anak pertama mereka ? A. B. C. D. XHX H atau XHY XHX h atau XHY XHX h atau XhY XhXh atau XhY

18

39.

Satu kes pembunuhan telah berlaku di kawasan penempatan anda. Andaikan anda seorang pakar forensik, susunkan turutan langkah-langkah teknik cap jari DNA yang anda gunakan untuk mengenal pasti penjenayah berkenaan. Alkali ditambah dan bebenang ganda dua DNA terpisah kepada bebenang tunggal. Bebenang tunggal dipindahkan ke membran nilon.

R

S

Sampel darah, rambut, kulit, semen diambil dari tempat kejadian berlaku. DNA dikeluarkan dari sampel. Filem sinar-X terhasil dan menunjukkan kedudukan jalur gelap dan ini sepadan dengan bahagian DNA yang berlebel dengan bahan radioaktif tadi. DNA yang berlainan saiz itu diasingkan dan disusun mengikut saiznya. Bahan radioaktif ditambah pada cebisan bebenang DNA tunggal yang telah disusun mengikut saiznya. Bahan radioaktif akan mengikat pada bahagian spesifik cebisan DNA untuk membentuk satu corak berjalur.

T

U

V

A. B. C. D. 40.

RVSTU R  VT  S  U S  U  T  RV S  U  R V T

Rumah hijau adalah struktur yang digunakan untuk memerangkap haba untuk tanaman, terutamanya di negara yang mempunyai musim sejuk. Kesan rumah hijau berlaku di Bumi adalah akibat I. II. III. IV. A. B. C. D. penggunaan bahan yang membebaskan O3. aras CO2 pada atmosfera Bumi telah bertindak sebagai lapisan penebat. penambahan gas CO2 yang disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil. penggunaan CO2 secara berlebihan dalam industri pertanian. I dan II II dan III I dan IV II dan IV

19

Bahagian C 41.

Gambar rajah menunjukkan proses pembahagian sel yang berlaku dalam haiwan

Proses P

Proses Q

Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang proses di P dan Q? Proses P Sitokinesis dua kali Berlaku pembentukan kiasma Pembentukan variasi baru Kromosom individu tersusun pada satah khatulistiwa Proses Q Sitokinesis sekali Pembentukan kiasma berlaku dua kali Kandungan genetik anak adalah sama Kromosom bivelen tersusun pada satah khatulistiwa pada metafasa I

A. B. C. D.

42.

Fotograf menunjukkan kanak-kanak yang menghidap sejenis penyakit .

Antara berikut yang manakah merupakan punca penyakit di atas. A. B. C. D. Kekurangan ferum Jangkitan patogen Kesan alergi Faktor pewarisan

20

43. Ciri-ciri Individu A
 

Berkerja sebagai pesawah di Kampung Jelapang Padi. Memiliki sepasang kromosom seks dengan saiz kromosom yang berlainan.

Antara berikut yang manakah jenis dan kuantiti makanan yang sesuai diambil oleh individu A tersebut dalam satu hari. Nasi A. B. C. D. 2000 kJ/100g 3000 kJ/100g 5000 kJ/100g 10000 kJ/100g Mentega 3000 kJ/100g 500 kJ/100g 1000 kJ/100g 3000 kJ/100g Ubi kentang 500 kJ/100g 500 kJ/100g 5000 kJ/100g 1000 kJ/100g Susu 300 kJ/100g 30 kJ/100g 300 kJ/100g 600 kJ/100g Pisang 50 kJ/100g 150 kJ/100g 200 kJ/100g 400 kJ/100g Ayam 800 kJ/100g 1000 kJ/100g 2000 kJ/100g 5000 kJ/100g

44. Ibu Hamzah mengalami masalah kerosakan pada bahagian organ pankreas akibat jangkitan bakteria.

Antara berikut, apakah rawatan yang perlu diambil bagi mengatasi masalah keseimbangan aras glukosa dalam darahnya? A. B. C. D. 45. Melakukan pemindahan organ pankreas dari penderma. Mengambil suntikan hormon insulin dan glukagon. Mengambil antibiotik. Mengambil suntikan serum

Sejenis injap berfungsi mengelakkan darah daripada mengalir semula ke dalam ventrikel jantung. Antara berikut yang manakah injap tersebut. A. B. C. D. Injap trikuspid. Injap bikuspid Injap sabit Injap ventrikel.

21

46.

Gambar rajah menunjukkan tulang-tulang manusia P. Q

R.

S

Antara berikut pernyatan yang manakah tidak benar? A. P merupakan tulang yang mempunyai sentrum dan cuaran melintang yang kecil dan cuaran spina yang besar B. R merupakan tulang-tulang dalam rangka paksi. C. Q bukan merupakan tulang-tulang dalam rangka paksi. D. Rangka S mempunyai sentrum yang pipih, cuaran spina yang pendek dan cuaran melintang yang lebar. 47. Gambar rajah menunjukkan sebahagian satu unit nefron ginjal.

P

Q

R

Antara yang berikut, apakah proses yang berlaku pada darah, glukosa dan garam di bahagian P, Q, dan R masing-masing semasa pembentukan air kencing? Darah di P Ultraturasan Resapan Ultraturasan Resapan Glukosa di Q Pengangkutan aktif Penyerapan semula Osmosis Pengangkutan aktif Garam di R Pengangkutan aktif Osmosis Pengangkutan aktif Penyerapan semula

A. B. C. D.

22

48.

Graf menunjukkan sebahagian daripada proses oogenesis.

Oosit primer

. Oosit sekunder Jasad kutub

T

Ovum

jasad kutub

Berdasarkan proses di atas, bilakah peringkat T dilengkapkan? A. B. C. D. 49. Semasa pengovulan Selepas haid Selepas persenyawaan Semasa perkembangan fetus Satu karung berisi 400 butang putih dan 400 butang hitam digunakan untuk mewakili satu model pewarisan gen. Seorang pelajar menutup matanya dan mengambil sepasang butang daripada karung tersebut dan dimasukkan ke dalam bikar A, B & C mengikut pasangan warna masing-masing. Keputusan yang didapati ditunjukkan dalam jadual di bawah Pasangan butang hitam dalam bikar A 101 Pasangan butang hitam dan putih dalam bikar B 198 Pasangan butang putih dalam bikar C 101

Antara pernyataan berikut, yang manakah benar? I. II. III. IV. Nisbah fenotip yang diperolehi adalah 1hitam: 3 hitam & putih : 1 putih Nisbah genotip yang diperolehi adalah 3 : 1 Pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah warna butang Pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah bilangan pasangan butang yang diambil. I dan II I dan III I dan IV II dan IV

A. B. C. D.

23

50.

Satu kajian ekologi telah dijalankan di sebuah kolam itu, iaitu di kawasan W, X, Y dan Z seperti di dalam gambar rajah di bawah.

Z

Y X

W
= Lembayung = Rusiga = Hydrilla = Lemna = Siput

Kawasan manakah yang mempunyai tumbuhan amfibia yang terbanyak? A. B. C. D. Kawasan W Kawasan X Kawasan Y Kawasan Z

KERTAS SOALAN TAMAT

24

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.