LAPORAN INDIVIDU PROGRAM AJK FOTOGRAFI NAMA NO MATRIK KUMPULAN : : :F

Sebelum

Tugas -Dilantik sebagai Ajk Fotografi. -Menghadiri setiap mesyuarat atau perjumpaan yang dijalankan bagi megetahui perkembangan terkini tentang projek ilmiah. -Saya melaksanakan tugasan sebagai Ajk Fotografi dengan menangkap gambar setiap kali mesyuarat dijalankan. -Mengadakan perjumpaan bersama dengan kedua-dua kumpulan iatu Ajk dari kumpulan G dan membahagikan tugas masing-masing. - Saya telah dipilih dan ditugaskan oleh Ajk persembahan untuk mencari wakil etnik india bagi persembahan ponggal pada hari persembahan kebudayaaan. Saya

Masalah - Saya telah menerima tugasan yang diberi. - Saya telah menghadapi masalah peralatan digital. Iaitu AJK Peralatan tidak dapat meminjam kamera daripada PTPM. Oleh itu, saya terpaksa menggunakan kamera telefon bimbit unruk menangkap gambar. - Saya mengalami masalah apabila salah seorang ahli daripada kumpulan telah bertukar ke biro lain.

Tindakan - Megambil jalan penyelesaian dengan meminjam kamera daripada kawankawan dan menjadikan kamera telefon bimbit sebagai altenatif sekiranya menghadapi sebarang masalah. - Masalah kekurangan ahli dapat diatasi apabila AJK Fotografi daripada dua kumpulan bergabung dalam melaksanakan tugasan.

-Membuat latihan untuk persembahan kebudayaan. kami telah menjalani beberapa latihan sebelum program berlangsung. -Bertindak mentransfer gambar dan video yang yang telah dirakam ke laptop dan pada masa yang sama ahli lain bersilih ganti menangkap gambar dan merakam ketika program Pidato berlangsung yang dijalankan di bilik Gapura di KHAR.Masalah kekurangan kamera kerana orang yang menjanjikan hendak meminjamkan kamera tidak berbuat demikian.Menggunakan kamera telefon bimbit sebagai altenatif untuk menangkap gambar dan merakam video. . .Hampir kesemua kamera yang digunakan pada hari tersebut telah kehabisan bateri. kami juga merakam setiap peserta yang mengambil bahagian dalam pertandingan tersebut.Masalah ini dapat di atasi apabila mentransfer gambar yang ditangkap ke lap top. -Selain itu. Semasa . -Memastikan kerjakerja yang melibatkan Ajk Fotografi telah bersiap sedia sebelum program berlangsung. . -Mendengar taklimat yang diberikan oleh Timbalan Program tetang persediaan program pada waktu malam.telah berjaya mencari seramai empat orang peserta termasuk diri saya. .

. -Menangkap gambar semasa majlis penyampaian hadiah dan cabutan bertuah kepada para penonton.Mengumpul semula bahan yang dirakam seperti camera untuk menggabungkan semula video dan gambar semasa program di jalankan. . Keadaan ini menyebabkan kami kurang fokus kepada mereka. . -Kami telah menangkap gambar bersama Puan Norazalina Noor selaku pensyarah kami.Mencari semula camera digital yang merakam program ini untuk menggabungkan semula rakaman tersebut . .Membersihkan dewan selepas program.Memasukkan segala gambar dan video ke dalam CD. . Selepas -Masalah kurangnya gambar AJK dari kursus Bahasa melayu hal ini kerana mereka hanya tertumpu pada bahagian cenderamata iatu di sebelah belakang pentas. .Kami juga megambil gambar mengikut setiap Biro yang terlibat dalam program tersebut.Meminta gambar mereka daripada Ajk fotografi dari kumpulan G.-Mengambil bahagian dalam persembahan kebudayaan di mana melakonkan tentang perayaan orang India iatu Ponggal.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.