SOALAN OBJEKTIF KESIHATAN Arahan: JAWAB SEMUA SOALAN 1.

Antara pernyataan berikut, yang manakah dapat menjelaskan definisi kesihatan (A) Kesihatan ialah satu tahap atau keadaan di mana seseorang individu itu mempunyai kesejahteraan yang sempurna dari segi fizikal, (B) (C) melibatkan dua aspek penting dalam kesihatan iaitu aspek negatif (berpenyakit, tidak sihat, cedera, cacat atau tidak berdaya/lemah) aspek positif (kesejahteraan dari segi fizikal, mental dan sosial mempromosikan dimensi kesihatan yang positif dan menjurus ke arah kesejahteraan hidup. 2. Faktor Kesihatan memberi sumbangan kepada bidang pendidikan. Pernyataan manakah yang merupakan sumbangan paling penting kesihatan pendidikan? (A) (B) dapat memastikan aktiviti promosi kesihatan adalah berkesan dan mencapai matlamatnya Aktiviti promosi kesihatan cuba mencegah penyakit atau keadaan tidak sihat dan pada masa yang sama harus mampu menggalakkan kesihatan yang positif pada individu atau masyarakat (C) pencegahan (D) Matlamat keseluruhan promosi kesihatan ialah mencapai keseimbangan di antara penggalak kesejahteraan dan keadaan tidak sihat dari segi fizikal, mental dan sosial. Ia merupakan satu proses atau gerakan radikal yang menekankan kepada aspek sosial dan ekonomi. (D) menekankan aspek pencegahan penyakit dan kurang

para profesional dan bukan profesional mempunyai peranan masing-masing dalam aktiviti promosi kesihatan perkembangan kanak-kanak situasi pembelajaran formal dan tidak formal perlakuan manusia dan haiwan secara empirikal 4. Satu kelemahan kaedah pemerhatian terhadap kesihatan adalah (A) (B) (C) (D) kurang menggunakan statistik analisis berkesan mengkaji kanak-kanak kaedah ini boleh dijalankan dalam bilik Subjek yang diperhatikan telah menukar tingkah laku apabila diperhatikan . Pakar kesihatan kerap melakukan eksperimen.3. Kesihatan melibatkan (A) (B) (C) (D) Setiap individu. bakal guru mempelajari perkara berikut kecuali (A) (B) (C) (B) Perbezaan individu mengawal tingkah laku murid menyusun langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran tahap perkembangan mental. Perkara utama dalam kaedah eksperimen (A) (A) (C) (D) ujian pra dan ujian pos saiz sampel eksperimen kawalan ke atas situasi eksperimen hubungan antara pemboleh ubah bebas dan bersandar 6. fizikal dan emosi kanak-kanak 5. Melalui subjek kesihatan.

7. masyarakat. individu atau ahli profesional yang bertindak sebagai pendorong kesihatan (health (C) Pendidikan kesihatan akan menggalakkan kesihatan mencegah keadaan tidak sihat atau penyakit melalui terhadap kepercayaan. menentukan aktiviti promosi kesihatan tersebut berjaya dan mencapai matlamatnya. dan tingkah kumpulan atau masyarakat. (D) . kumpulan. pihak majikan dan pihak berkuasa tempatan. pengaruh. perubatan promotion) positif dan pengaruhnya laku individu. Ciri-ciri di atasi merujuk kepada konsep (A) (B) (C) (D) 8. sosio-ekonomi dan persekitaran. • kesihatan juga melibatkan bukan sahaja aktiviti penyebaran maklumat tetapi membabitkan perubahan untuk mempengaruhi aktiviti-aktiviti individu. biologi. Pendidikan kesihatan yang menumpukan kepada aktiviti-aktiviti di peringkat kumpulan atau masyarakat adalah sangat penting. • • kesihatan turut melibatkan pelbagai kaedah yang memudahkan individu mengekal dan menjaga kesihatan kesihatan boleh didefinisikan sebagai tindakan yang menjurus kepada pembaikan atau perlindungan kesihatan menerusi perubahan tingkah laku. promosi desakan motivasi keperluan Kesihatan manusia penting dalam pembelajaran kerana ia berupaya membantu guru (A) (B) Aspek promosi kesihatan adalah berasal dari aspek pendidikan kesihatan.

menggalakkan kesihatan yang positif dan mencegah kesihatan yang negatif. Pendidikan kesihatan yang menumpukan kepada aktiviti-aktiviti di peringkat kumpulan atau masyarakat 10. (A) Terdapat tahap atau dimensi dalam aspek pencegahan kecuali Pencegahan primer Pencegahan sekunder Pencegahan tertier Pencegahan promosi Di antara berikut maksud Pencegahan primer melibatkan tindakan individu untuk mencegah dari berlakunya penyakit atau ketidakupayaan atau kecacatan. (D) melakukan pemeriksaan gigi atau mata untuk memastikan ia berada dalam keadaan baik. . Kaedah pendidikan kesihatan boleh dibahagikan kepada tiga kecuali (A) (B) Menekankan kepada aspek pencegahan dan kurang menekankan kepada aspek kesihatan positif Menggunakan imej atau gambar yang menakutkan individu atau masyarakat supaya individu atau masyarakat berkelakuan lebih rasional. pencegahan sekunder melibatkan pengenalpastian di peringkat awal keadaan kesihatan seseorang (C) Pemeriksaan perubatan dan fizikal untuk menentukan sama ada seseorang itu mengalami penyakit seperti diabetis.9. poster anti merokok atau anti dadah (C) (D) Menekankan kepada kedua-dua aspek. hipertensi atau kegagalan jantung. (A) (B) (C) (D) 11. (B) imunisasi dan vaksinasi.

pencegahan penyakit. berjalan setiap hari pada waktu pagi Dasar Kesihatan di Bawah Rancangan Malaysia ke-7 memberi penekanan dari sudut promosi kesihatan. rawatan serta pemulihan dan sistem kesihatan Kerajaan akan mempromosi cara hidup sihat di kalangan masyarakat (C) Sistem bekalan air dan sanitasi. Pilih kenyataan yang menggambarkan aspek pencegahan tertier kecuali (A) supaya individu itu tidak mengalami masalah retinopati (kerosakan mata) (B) mengawal diet (pemakanan) neuropati (kerosakan sistem saraf) ataupun nefropati (kerosakan buah pinggang) (c) (D) 13 (A) akibat daripada keadaan diabetis yang tidak terkawal. program nutrisi dan imunisasi diperluaskan dan lebih ramai individu dijangka mendapat kemudahan (D) kurangkan pembinaan hospital dan kemudahan kesihatan pengekalan (B) .12.

Strategi adalah (A) (B) aspek pemakanan yang sihat. Oleh itu.14 Sstatistik negara menunjukkan peningkatan kes-kes penyakit yang berkait rapat dengan corak pemakanan yang tidak sihat. (C) Visi teleperubatan akan membantu mengubah perkhidmatan penjagaan kesihatan dan industri kesihatan ke arah globalisasi untuk perkhidmatan. anti alkohol dan anti dadah Masyarakat juga digalakkan hidup di dalam suasana aman dan harmoni dan menghindari daripada faktor-faktor yang boleh menyebabkan ketegangan mental (C) AIDS dan tekanan jiwa. Kerajaan dalam usahanya mempromosi kesihatan banyak menekankan kepada amalan cara hidup sihat di kalangan masyarakat melalui kempen kecuali (A) (B) anti merokok. penekanan promosi kesihatan harus diberikan kepada tabiat dan cara hidup yang tidak sihat. kerajaan juga mengenakan penalti yang berat terhadap individu yang terlibat di dalam pergaulan bebas (D) kurang promosi kesihatan di kalangan masyarakat negara membangun seperti Malaysia perlu dipergiatkan apabila kos penjagaan kesihatan semakin meningkat terutamanya . (D) Teleperubatan menggalakkan penjagaan tanggungjawab dari aspek kesihatan diri sendiri 15. menggunakan media massa untuk mendidik masyarakat. produk dan pendidikan kesihatan. kerajaan telah melancarkan kempen "Pemakanan yang Sihat" memastikan kempen tersebut berjalan lancar serta berkesan.

16. memelihara dan meningkatkan keadaan kesihatan diri dan masyarakat supaya dapat meningkatkan produktiviti kesejahteraan hidup (B) (C) (D) menghargai amalan kelaziman latihan kecergasan dan kesihatan menghargai pentingnya mengikut prinsip-prinsip latihan Menyedari pentingnya rehat dan rekreasi serta mengamalkannya. Murid sekolah digalakkan mengamalkan kelakuan gerak badan yang baik dan sempurna dalam kegiatan harian kerana (A) (B) Mementingkan langkah-langkah keselamatan dalam sebarang kegiatan harian berkeyakinan dalam menyusun program latihan kecergasan dan melakukannya bagi keperluan diri sendiri mewujudkan suasana yang kondusif (C) (D) memelihara serta menghargai keadaan tubuh badan yang sihat dan cergas bertimbang rasa terhadap orang lain yang menghadapi masalah kesihatan dan bersedia membantu mengurangkan penyertaan murid dalam aktiviti kokurikulum . Nilai-nilai dalam pendidikan jasmani dan kesihatan dibentuk atas prinsip bahawa manusia telah dijadikan sebaik-baik makhluk (A) menghargai. dan 17.

18 Sifat bertanggungjawab. Susu ibu adalah bertindak sebagai (A) keperluan (B) antibodi (C) imunisasi (D) kesukaan boleh dilaksanakan . kepimpinan dan kesukanan kepada kanak-kanak melalui berikut kecuali (A) sukaneka (B) bersantai (C) rekreasi (D) permainan puzzle 19. bertoleransi serta bersemangat persahabatan. Susu ibu adalah yang terbaik untuk bayi kerana terdapat (A) kolostrum (B) hormon (C) gen (D) kromosom 20. bekerjasama. berdisiplin.