P. 1
LEMBANGAN SALIRAN

LEMBANGAN SALIRAN

|Views: 67|Likes:
Published by Anita Yusup

More info:

Published by: Anita Yusup on Nov 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

LEMBANGAN SALIRAN : DEFINISI, CIRI DAN GERAKBALAS

DEFINISI KAWASAN TADAHAN (CATCHMENT)
Umumnya pandang darat persekitaran fizikal ini begitu unik. Rupa bentuk bumi yang berbeza kesan daripada proses-proses tektonik, lipatan dan gelinciran telah mewujudkan permukaan bumi tinggi-rendah. Keunikan rupa bumi tinggi-rendah menghasilkan jaringan lurah-lurah bagi membolehkan kawasan tinggi dapat berhubung dengan kawasan rendah. Siratan dan jaringan lurah yang membentuk alur-alur sungai dan permuakaan di antara alur telah membentuk satu ruang fizikal yang dinamik dikenali sebagai lembangan saliran/sungai. Banyak istilah-istilah yang berbeza digunakan bagi menggambarkan unit geografi yang dinamik ini. Antaranya river basin, drainage basin, catchment dan watershed. Penggunaan istilah yang berbeza ini bergantung kepada disiplin sesorang pengkaji. Istilah drainage basin, river basin, catchment sering digunakan bagi merujuk sstem pengawalan sungai (river control) manakala istilah watershed lebih kepada usaha-usaha pengurusan sumber air (Gregory and Walling, 1973 : 37). Muligan (2004 : 108) menjelaskan catchment merujuk kepada mana-mana titik dalam sesuatu lanskap dimana kawasan lanskap tersebut menyediakan air ke point melalui aliran lateral di atas permukaan dan bawah permukaan. Ia disempadani oleh watershed[1] (garis/point tertinggi) yang ditentukan berdasarkan topografi permukaan yang mana air yang wujud di sebelah-menyebelah watershed ini akan mengalir di atas permukaan lanskap yang berbeza (juga ke outlet yang

berbeza). Krenkel and Novotny (1980 : 158) mengatakan bahawa watershed atau drainage basin ditentukan berdasarkan outletnya, yang mana kebiasaannya merujuk kepada kawasan terendah (the lowest point) di kawasan tersebut. Kawasan ini dipisahkan melalui satu jaringan poin-poin tertinggi dalam bentuk garisan yang membentuk sempadan. Mana-mana air yang jatuh dalam kawasan sempadan ini samada membentuk air larian (runoff) ke outlet, menyusup ke bawah permukaan dan hilang melalui sejatpeluhan. Penjelasan lembangan tersebut yang menggunakan legeh/poin tertinggi/watershed

VICAIRE. sudut tegak batuan dan paras water table kawasan tersebut. Oleh itu. Puncak bukit tertinggi ini bertindak sebagai sempadan pemisah mengasilkan lembangan LT1 dan LT2. pembahagian lembangan secara topografi merujuk pemisahan dan pengagihan air larian permukaan dilakukan oleh puncak bukit. 2006). Dalam konteks ini. Ini kerana pergerakan dan pengagihan air dalam tanih khususnya di antara batuan dasar tidak selalunya mengikut garis sempadan topografi (Muligan. Gregory and Walling. Keadaan pertama apabila semua air hujan yang jatuh ke permukaan akan disusupkan. Untuk itu. penentuan sempadan bergantung kepada “dari lokasi/point mana” air yang diterima oleh sesuatu outlet. Air akan bergerak mengikut kecondongan batuan dan memasuki outlet (b). Dalam kes ini. Dalam rajah di atas. 1973 : 41. Pendefinisian secara topografi dalam penentuan sempadan pemisah tidak selalunya tepat bagi menggambarkan proses-proses sebenar. 2004:18. VICAIRE (2006) mengelaskan lembangan sungai ini kepada 2 iaitu lembangan topografi (topographical watershed) dan lembangan realiti (real watershed) bagi menjelaskan kekeliruan Sempadan lembangan topografi merujuk kepada kawasan yang dibahagikan berdasarkan jaringan point tertinggi sesuatu kawasan seperti yang diutarakan oleh Krenkel dan Novotny (1980). Bagi lembangan realiti. air yang disusupkan di lokasi LT1 akan dihalang memasuki outlet (a) oleh lapisan atas batuan tidak telap air. Dalam kes rajah 2. sempadan pemisah adalah . penjelasan boleh dilihat mengikut tiga keadaan.sebagai sempadan pengagih aliran air ke outlet di kenali sebagai pendefinisian secara topografi. penentuan sempadan bergantung kepada ciri-ciri keterlapan sesuatu tanih.

Contohnya segmen tertib 1 bertemu segmen tertib 1. Dalam konteks ini. 1973 : 43-44). Dalam keadaan ini persempadanan keadaan pertama dan kedua perlu digunakan serentak.batuan tidak telap air sperti yang ditunjukkan oleh LR1 dan LR2. Air yang mengalir dipermukaan dan masuk ke outlet (a). Scheidegger (1965) dan Lewin (1970). segmen seterusnya hendaklah ditambah 1. sempadan lembangan merujuk kepada sempadan topografi. diberikan pangkat 1. Keadaan ketiga merujuk kepada keadaan hujan lebat dimana proses susupan dan larian permukaan berlaku serentak. semua segmen yang tidak mempunyai cabang di atasnya. sempadan berdasarkan bahan tidak telap air digunakan. Antara sarjana yang terlibat dalam pembangunan pentertiban sungai ialah Gravelius-1914. Kecerunan Alur . Namun daripada banyak pentertiban. Dalam kes ini. Pemangkatan seterusnya iaitu mana-mana segmen bertemu dan mempunyai nilai pangkat/tertib yang sama. pentertiban Strahler yang diubahsuai daripada Horton secara meluas digunakan hingga ke hari ini (Gregory and Walling. Pentertiban sungai ini merujuk kepada proses pemberian pangkat atau nombor bagi setiap segmen sungai yang berjaring dengan segmen-segmen yang lain. CIRI-CIRI MORFOMETRI 1. segmen seterusnya diberikan pangkat 3. Keadaan kedua merujuk kepada lapisan permukaan daratan tersumbat dan susupan tidak berlaku. Bentuk dan Luas 3. 2. kesemua air yang turun akan mengalir secara larian permukaan. segmen seterusnya hendaklah dikekalkan nilai tertib tetinggi di antara dua segmen sebelumnya. pembahagian sesuatu lembangan dilakukan berdasarkan order atau tertib sesuatu sungai. Shreve (1957). Tertib Segmen Alur Dari segi skala keluasan. Bagi segmen yang bertemu dengan segmen yang tidak sama nilai tertibnya. Panjang Alur 5. Manakala air yang mengalir dipermukaan dan menyusup ke dalam tanih dan bergerak mengikut batuan tidak telap air. segmen seterusnya diberi pangkat B tertib 2. Menurut kaedah ini. Horton (1945). Strahler (1952). sempadannya merujuk sempadan topografi. Kepadatan Jaringan Alur 4. Contohnya apabila segmen tertib 2 bertemu segmen tertib 3.

Pesanan-pesanan yang diterima mampu disesuai dan diselaraskan oleh semua angkubah untuk menyeimbangkan keadaan sistem (Rajah 6). Tenaga dan bahan ini samada disimpan oleh objek penyimpan dilembangan atau hilang melalui perpindahan air dan sediment yang sebahagian besarnya melalui mulut lembangan (outlet). Hubungan elemen-elemen angkubah di atas dapat dijelaskan dengan kemasukan input hujan daripada atmosfera. Keseimbangan dapat dicapai apabila objek dan angkubah dapat menyesuaikan diri dengan proses dan tindakbalas yang bertindak ke atasnya. Pesanan/signal akan dihantar kepada agen penerima sebelum perpindahan tenaga dan bahan dilakukan. Kemerosotan keseimbangan sistem dapat dipulihkan apabila sistem kawalan dan ketahanan kendiri sesuatu objek dapat disesuaikan dengan proses dan tindakbalas yang bertindak. Pemulihan sistem kawalan dan ketahanan ini akan menghasilkan maklum balas negartif yang mana maklumbalas ini penting bagi membolehkan persekitaran lembangan sentiasa berada dalam keadaan keseimbangan dinamik (dynamic equilibrium)[6] Dalam konteks lembangan sebagai sistem fizikal. Kerencaman hubungan ini digambarkan melalui proses-proses dan tindakbalas yang berlaku di dalamnya. 2006). mengatur. factor penghad. Kesan kemasukan tenaga dan bahan. neutron dan elektron. ia menerima input tenaga[3] dan bahan (matter)[4] dari atmosfera. hydrosfera. Sistem fizikal terdiri daripada subsistem atmosfera. Sekiranya persetujuan kedua-dua pihak . Sistem atmosfera-daratan akan berhubung melalui pesanan-pesanan tertentu berkaitan jumlah bahan yang akan dipindahkan. Proses penyesuaian ini dapat dilihat melalui mekanisme maklumbalas[5] dimana kawalan kendiri (self-regulation) sesuatu objek mesti berupaya untuk mengawal. menyebabkan wujud hubungan-hubungan yang berantaian lagi rencam di antara angkubang-angkubah. menyesuaikan diri dan seterusnya bertindak apabila tenaga dan bahan yang berinteraksi dengannya. agen penerima dan sistem kawalan kendiri sentiasa bekerja dalam suatu organisasi tersusun dan bertindak bersama-sama.elemen-elemen angkubah seperti factor penggalak. Sebagai satu sistem terbuka.CIRI-CIRI BATUAN DAN TANIH CIRI-CIRI TUMBUHAN PROSES-GERAKBALAS DALAM KAWASAN TADAHAN Lembangan saliran merupakan satu sistem natural yang besar yang terdiri daripada dua sistem utama iaitu sistem fizikal dan sistem kegunaan manusia. Terdapat dua maklum balas yang wujud iaitu maklumbalas positive dan maklumbalas negatif (Pidwirny. Setiap subsistem mempunyai struktur organisasi yang terdiri daripada angkubah yang berhubung dan berinteraksi melalui proses-proses naturalnya sendiri bagi memastikan keadaan keseimbangan[2] dapat dicapai. Keseimbangan atau kadang-kadang berkeadaan tetap merujuk kepada pengekalan struktur organisasi mengikut ruang dan masa walaupun jumlah tenaga dan bahan yang masuk adalah berbeza. Sekiranya maklumbalas yang terhasil bersifat positif dan ia berlaku berterusan akan menyebabkan ketahanan kendiri (self-sustained) akan lemah dan boleh merosakkan keadaan (state) keseimbangan sistem. Setiap subsistem ini terdiri daripada beberapa subsistem kecil hinggalah kepada komponen paling asas iaitu atom yang terdiri daripada proton. litosfera dan biosfera manakala sistem kegunaan manusia meliputi semua aktiviti sosial dan ekonomi.

w. Daun akan bertindak sebagai agen penyimpan dan pengawal. Kebeterusan makumbalas ini akan menyebabkan perubahan-prubahan sistem hidrologi dalam lembangan. Air-air yang tersimpan dalam tanih akan membekalkan air ke dalam alur sungai sesuai dengan kemampuan alur tersebut dan daripada alur akan di hantar terus ke lautan. Sekiranya sesuatu lembangan tersebut tidak mampu menerima kemasukan air. . Ia akan menghasilkan maklumbalas positif secara berterusan. Tumbuhan adalah angkubah yang menjadi agen penerima pertama yang menerima air hujan. Melalui proses susupan dan recharge. air hujan akan diintersepsikan oleh silara daunan tumbuhan.telah dicapai. Ini kerana disamping bilangan angkubah bertambah. Melalui sifat kawalan kendirinya yang kental. Sejatan kurang menyebabkan. air akan di simpan sebagai lembapan tanih dan air bawah. Air daripada satu daunan akan dipindahkan ke daunan-daunan yang lain. peruses pembentukan awan hujan akan dapat diperlahankan. air akan dipindahkan ke lantai saraf menerusi aliran dahan dan batang. Tanah akan menerima kemasukan air melalui proses infiltrasi dengan penuh “kesantunan” tanpa menggangu struktur tanih. Air daripada agen-agen simpanan akan dipindahkan melalui proses sejatpeluhan bergantung kepada gipermintaan atmosfera. Namun fungsi lembangan saliran bukan sahaja sebagai sebuah sistem fizikal tetapi juga berfungsi sebagai sistem kegunaan manusia (Jamaluddin. bahan akan dipindahkan mengikut kadar yang tetap dan mampu diterima oleh agen penerima.t melalui surah Al-Ra’ad :17 (Al-Quran) menjelaskan bahawa air yang diturunkan ke tanah-tanah lembah mengikut kadar yang telah ditetapkan dan member faedah kepada semua komponen alam sekitar. Jumlah air yang turun bersesuaian dengan kemampuan agen penerima. Semua agen penympan air seperti daun. kebanyakan aktiviti manusia dalam sistem ini telah mengubah keharmonian interaksi dan kedinamikan susunan organisasi sistem fizikal. batang dan lantai sarap berperanan untuk memperlahankan perpindahan air daripada angkubah tumbuhan ke angkubah tanih melalui pesanan-pesana antara kedua angkubah ini. siratan dan interaksi turut menjadi lebih kompleks dan rencam. Daripada daunan. Allah s. Kebanyakkan gangguan-gangguan yang berlaku merujuk kepada peningkatan proses-proses penggalak (proses pecutan) yang diterima oleh agen penerima yang tidak mampu dikawal dan diselaraskan tindakan oleh sistem kawalan kendiri alam sekitar. Sekiranya kandungan wap air berkurangan di atmosfera signal akan dihantar kepada factor penggalak seperti matahari dan angin bagi membolehkan cecair ditukarkan menjadi wap. wap air tadi akan membentuk awan dan awan akan menghalang factor penggalak matahari. 2000).

Leopold (1968) dan Hall (1973). Kebiasaanya. 2002 : 170-171).Perubahan hasil gangguan manusia ke atas interasksi angkubah persekitaran boleh dilihat melalui 3 elemen yang bertalian iaitu perubahan (changes). perubahan litupan disebabkan oleh permintaan kawasan untuk mendirikan bangunan dan pengubahan jaringan sistem saliran. air sungai akan tercemar. Pertambahan penduduk menyebabkan permintaan yang tinggi selaras dengan taraf hidup masyarakat bandar. Antaranya Savini and Kammerer (1961). sungai dan bawah tanah. perubahan dalam lembangan boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan utama. kesan (effects) dan akibat (consequences or impacts). Ia meliputi penggunaan untuk tujuan pembandaran dan domestic. Dalam rajah di atas. Kumpulan perubahan kedua dikaitkan dengan penggunaan dan pengeksplotasian air. Kesannya sekiranya julah air dalam alur tidak mampu untuk membersihkan dirinya sendiri (self-purification). air sisa yang dilepaskan ini telah berubah kualitinya. Penggunaan yang banyak akan menyebabkan air yang dilepaskan dalam bentuk sisa juga akan meningkat. Kumpulan perubahan ketiga merujuk kepada kerja-kerja pengubahan jaringan alur. pertanian dan pembinaan takungan air/ reseboir. Terdapat beberapa pengarang telah menerangkan perubahan rejim aliran kesan daripada persekitaran lembangan natural di tukar menjadi persekitaran bandar. Kesan perbandaran kepada proses-proses hidrologi digambarkan dalam rajah di bawah. Terdapat tiga kesan utama akibat perbandaran terhadap perilaku sistem hidrologi iaitu perubahan jumlah aliran dan simpanan air bawah tanah. Berpandukan rajah di atas. Kumpulan perubahan pertama disebabkan oleh perubahan litupan tumbuhan (land cover) merujuk kepada proses penaggalan tumbuhan yang bertindak sebagai payung daratan lembangan disebabkan oleh aktiviti penebangan hutan. sistem lembangan berasaskan bandar menunjukkan proses dan kitaran hidrologi akan diganggu oleh peningkatan kepadatan penduduk. perubahan masa aliran atau masa konsentrasi aliran dan perubahan kualiti air tanah. Air sisa yang kualitinya merosot akan memasuki alur (simpanan air transit) akan turut mengubah kualiti air alur. pembandaran dan perlombongan. industry. pertanian. Kawasan lembangan yang didominasikan oleh bandar merupakan gambaran yang terbaik bagi menjelaskan kesan-akibat ini. . Ia meliputi kerja-kerja dalam alur dan kerja-kerja di dataran banjir untuk mengelakkan ditenggelami air (Arnel.

Sekiranya hujan berhenti. 1999.Situasi kedua bila mana permintaan kawasan yang tinggi untuk pembangunan menyebabkan banyak tumbuhan akan dinyahkan dan sistem saliran diubah. Chan. Kesannya ada dua di mana kemerosotan air sungai meningkat dan jumlah air dalam alur akan bertambah dengan cepat disebabkan oleh masa konsentrasi aliran bertambah (lag time[7] telah di pendekkan). 73. Sekiranya alur sungai tidak mampu menampung kehadiran air.W. E.J. R. Chorley. 1951. New York: American Elsevier Pub. (ed). Drainage Basin Form and Process : A Geomorphological Approach. 1970.ensmp. Hydrology and Global Environmental Change. Co. Pengantar Geografi. 1973.W. 1 . London : Methuen & Co.7 Clapham. Gregory. kualiti air semakin merosot disebabkan oleh kemerosotan aliran air daripada simpanan bawah tanah. Ini menyebabkan simpanan air bawah tanah akan berkurangan disebabkan oleh kegagalan proses susupan Semasa hujan ribut berlaku. Kemerosatan aliran ini disebabkan air bawah tanah berkurangan disebabkan oleh pengisian semula melalui proses susupan dan recas tidak berlaku. K. Managing Water Resources in the 21st Century : Involving All Stakeholders Towards Sunstainable Water Resources Management in Malaysia. 1973. University Kebangsaan Malaysia. A. New York: J. 336 Carhart. Permukaan tidak telap akan dibasuh dan segala kekotoran akan dibawa bersama ke dalam alur sungai. 456. N. W. Kesan pemusnahan tumbuhan ini akan menyebabkan ciri-ciri permukaan berubah. & Walling. History of Hydrology.H. paras air dalam alur semakin rendah dan sekiranyan air sisa yang kotor berterusan memasuki alur. M. A. N. 42-43 Chan. Bangi : Centre For Graduate Studies. J. 346 p Biswas.910. 1973 The effect of urbanization on storm runoff from two catchment areas in North London. 2002. Introduction. & Kates. Perisian DivineIslam’s Qur’an Viewer v2. 2004.03 pm . RUJUKAN Al-Quran. Hall. Dibangunkan oleh Jamal Al-Nasir Arnel. paras aliran puncak akan meningkat berbanding masa biasa menyebabakan banjir akan berlaku.B. air akan mengalir dipermukaan dengan jumlah yang banyak dengan halaju yang tinggi (storm runoff).cig.J. Natural Ecosystem. Kebiasaannya permukaan tanah akan mejadi tidak telap air sama ada disebabkan oleh pemadatan lapisan atas tanah atau berlakunya proses penyimenan permukaan. Malaysia : Prentice Hall. Dicetak 20 Julai 2008 12. (atas talian) http://www. 64-73.J. Water . N. Lippincott Co. R. Introduction to Geographical Hydrology: Spatial Aspects of the Interactions Between Water Occurrence and Human Activity. D. London : Edward Arnold. W.pdf. New York: Macmillan Co. K. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Chorley.fr/~iahs/redbooks/a123/iahs_123_0144. 1969. R.B.or Your Life.

Namun begitu istilah ini biasa digunakan untuk menggambarkan kawasan lembangan itu sendiri (Muligan. 1. 2nd (atas talian) http://www. J. & Novotny. United States geological survey circular 554. J. New York : Academic Press.14 November 2000.ch/VICAIRE/mod_1a/chapt_2/main. A.physicalgeography. (ed). 1990. R. Srinivasan. London : John Wiley & Son. 362 VICAIRE [Virtual Campus In Hydrology and Resources Management].legeh). 1961. (ed). United States Geological Survey publication. National Conference on Sustainable River Basin Management in Malaysia. dan Robinson. Hydrology System : Rainfall-Runoff Modelling. M. Water Quality Management. V. R. 2000. 1979. R. 106121 Pidwirny. Modelling Catchment Hydrology.html (1 of 2)1/24/2008 12:54:16 AM Santhi. 1980. S. 2006. J & Mulligan. 2006. 2004:12) . C.Jamaluddin Md. 2006. Fundamental of Physical Geography.citeulike. R. 367 [1] Istilah watershed merujuk kepada sempadan lembangan (point tertinggi .R. 13 . A modeling approach to evaluate the impacts of water quality management plans implemented in a watershed in Texas. Basic Hydrology. Wainwright. and J. J. Urban growth and the water regime. New York: McGrawHill Book Co. Kammerer. Introduction to Physical Hydrology. P. C. Chorley. Thompson.htm Dicetak 18 Jun 2008 5:36:16 AM Ward. 3rd Edition.net/home. M.G and Williams. 1988. 1999. Kuala Lumpur..A Guidebook on the Hydrologic Effects of Urban Land Use. J.org/user/timfewtrell/article/1033735 Dicetak 18 Jun 2008 6:56 AM Sing. 18 (atas talian) http://eps. Muligan. New Jersey : Prentice Hall. M.pdf Dicetak 20 Julai 2008 12. J.C. Considering Social and Economic Aspects in Integrated River Basin Management. V. 1591A. 671 Leopold LB (1968) Hydrology for urban land planning-A guidebook on the hydrologic effects of urban land use.13 pm More. (atas talian) http://www. M. The Basin Hydrological Cycle. Hydrology for Water Management. Vol. Netherlands : AA Balkema.berkeley. Principles of Hydrology.P. A.edu/people/lunaleopold/(104)Hydrologyfor Urban Land Planning .. 2004. Jahi. London : Methuen & Co. Journal Of Sciencedirect Savini. Krenkel..epfl. Environmental Modelling : Finding Simplicity in Complexity. (atas talian) http://echo. Arnold.

2006). Manakala sebatian ialah gabungan dua atau lebih elemen yang berbeza (Pidwirny. [3] Tenaga merujuk kepada keupayaan untuk melakukan kerja [4] Bahan terdiri daripada elemen dan sebatian (compound). Dengan kata lain jumlah input (I) yang masuk ke dalam sistem menyamai dengan output (Q) yang keluar daripada sistem (Sing. Ahli kimia telah mengenalpasti terdapat 112 jenis elemen. Elemen dibentuk oleh satu jenis atom. 2006). 1988) [7] Lag time merujuk jangka masa daripada bermulanya hujan hingga masa puncak tertinggi dalam sesuatu hidrograf .[2] Keseimbangan menerangkan keadaan purata sesuatu system yang diukur dalam satu jangkamasa tertentu (Pidwirny. 2006) [6] Keseimbangan dinamik merujuk kepada sesuatu sistem tidak berubah megikut masa (timeinvariant). [5] Maklumbalas merujuk kepada proses dimana output sesuatu sistem menyebakan perubahan positif atau negative terhadap komponen yang diukur (Pidwirny.

3..:39:20302-.3.3/.88902.. !08.3 . !7480850308:.42543035. !08.58:-889023907/7/.32.8350393-. 948107.2/.3 /03.9.:2-.202..33 ./.8:.33. !02:..9:4-02089-07:5... ./.5.:2::902-.20.3.-0-07.:2-..0 .947 503./.3907/7/.9/0..24390802-..:39:203.2 /3.-. .39.:2-.5207:: 05.7...8.9.85489.3:-./. .8:..:..:2-.5.3.-.309.3. %03..2 8:.3203.3./.3907./.32. 0802-.9:47.335:9:.3.3-./.2.7..33/.3.32030-.9.30.3-08.388902.-..39././.38.9/..9:889023.942.30/ .9248107.32...3.: 50753/.388902 #.7.06:-7:2 ( ./.954891/.3-.5.9:889021.83..75..3./.2..903.830.3 89. $0-.88902 :9.7.-..3 .3.:..5.5..3:8.2..38.3 -07:-:3/. $89021.3574808/.-07.32./:./.-.3.38039..3404-050325.9/5:.2.2.8:.3./..920..803/7-.. 1.9:4-0/.3.-0793/..3574808/.3 009743 $09.8/.8.32. 0703..3.203072.3/7/03.340802:..9:7 20308:.903.3-07.7..-.9:7. :-:3.393/.3/9072.5.3....3.3(/.30.3/80.3/.7..5...-07.05.380/2039.3::/:-:3.380-.(/.2.3-073907./..8.8..3907/7/.5030.3.8:-889020.3:-.3 /.5.303/7 801 8:89..:5:3:2.3/7/.302./.5.8.3 .3-0793/.3/3.8..8.830.8./..302.3.3.0/.9907 (/.25: /808:.3.-007.2.3/02-.5.38202.9848.304342 $09.3..3-.3 0802-.3-0793/.30802-...8.-..:2-..23.9:.30802-.3 2.320..3 -..8(/2.3.302-.9/.947503.8.38.388902 02074849.73.75.3907/7/././. 00203 00203.8:-88902 .8./.3897:9:747.574943 30:9743/.3 .920308:.35:9903..33/....3 2.3.5.3 :-:3..897:9:747./..3./.2.3-08.3909.5./.3.:574808 5748083.2.791.3507809.:20.205:9802:.3-48107.-07-0.9.3:-:3. 203.9/:./.338.75..8.: 574808 574808/.3:-.889020:3.. 0802-.907/7/..309.-078.# #%&% # #%&& !# $$ #$$% 02-././.302.3/.3.8050791.2./.8 /03.380-.3-07.3:-.380907:83.9248107.3.943 808:.:2-.9:2.3..889021.3-070.3/03. %07/.3 -4020748..89.3889020:3.75.9:88902907-:. 4-0/.7..90 0802-..75.9/808:..303/7808:.3./.303/7 801 70:.820.38.3-./.3-0793/.3::/..3.2-.3207:5.8203:97:.3.3:-.8..388902.89078:8:3/..9:7.5.9248107./ .:2-.5.20....8-0781.03503072.:-07907:8. 3.8... 8.9. /748107.303/78039.300203 00203.91 !/73  $07.-.388902 /.3..58:-889022025:3. 202-40..3 4:909 08.3.3 508./.393/.8./...3.30.3:-.393/...3903.75.703.3-073907.://.3/.32././..3 2030-.9/.2.7/.38.3:8.320./825..3:-..309.

3.83..507809::.30/:.. /:.3..3 $8902./.9..3 9079039:-07.3.5.3......9248107.3.-.:508.3 903.3.:.80-0:250753/.39.3/.705.9. /./. .3 508.3/.3:2.3-.03503072.7.3/53/..3 $07.3-07:-:320.

3..:81.3907825...3909..3. 87..80-.3.3:.288902390.203:9.3:.3.03503072.3039..3507:-.720...://3 0-./..3.5033.3. %:2-:.3/03..9.705.7 :2.3.39:7:3-07808:.203.3 .3.3203.3./.5. 808:. .3.:3.0350325.2./...3/39078058.0/...3 ./.7 .3-0793/.3/53/.8/03.9.39/.:9.202-../.5.0./.2809.947503.89:7:9 203.3 507:808502-039:./.39.:5748088:8:5..3./.5 $07. 7 .3202-071.40. .3/.3 /.3. 7/..808:.5.7-.:9.3 $02:.40..9248107.3503: 08.30/..3.3203.3202-0./03.7..3.:207:: 05.-07907:8.3-..03 ..7.380-... $07..31...3 9.9.38.3:-.:790780-:9/.3 ./.7/..02-../../909.202-40.:2-.120307:8.80-.32.3.950:. 4254303.:8:7.3.3: 897:9:79..3/53/.02.3/53/.83.3.8..8050792.3.75.75..5.7..3/.:57480880. 507239..2809.802:..9248107. -071:3880-.70/./.8.3 .3574808 574808503.2-.7:.0/:..2.203:-.:7.3..35./.:2-.90./.-079.39:305..03 503072.3/825.3.1.3.3..390...30 9.:78:3.38./8.8.3/.9 /507.3..2.5.9.3/...3 /.39:3...3 2030.34088902..9: /.302.9.39.30/3.370.3203:9.393/.3/..8.7.03503072.33907.2:31:3802-. 307.2.3/.30.05../.3:7.3.:3.33-.. 02..3.. .8/.:5748083197.9.3/:3.5.39.253-..7805079/.7-07:7.3:-.3503..3.03503072...3.7.3-. . 9.3./ ":7..9.9..9:02-.7 $0.5:.3  .3 /.390780-:99/.7. #.3202-039:.3.8:.3:8.3 0-0907:8.3 7 /.3 0.3203072.350753/.7.347.:3.7907:80.75.33907..8.8:.8 889021.3...3.:3 -.3-:.947503..3/.7.3.889020:3..3/9072.7 .39.5-07507.9.7.909.3:-.7:.3...3 /.03825..320.3/53/. 57480850.79././.39.32030-.3..80-:.0350325..3.7..3-07..3.3:-.7..8 920.3..3 9:2-:.8..3 0.9.25:/9072.25:/.3-07. /.:3.29.889021.92.3/.38.3/.:3.3/9:7:3...85489180.3 ..2.0. .3/.388902/744/.3.70 ..3. 2.-.3./.7.7.-.3/.3/80..3 .83.303/73..302.25:.25:203072.3203. -.3 508.3703.3.3:39:202507...3 57:-..5/.25:.7.39.7.32.75.75./.320.3/.32.3.3203.:3...:508.3.3.3.7 /9:...3408.02-.7/.3 %./0-42508/.3 2030-.3.3 203072.32..3.5079..3.3:8.38:8:3.3:-.3 0.7243..303/7..2 0-.3:.7../.2. 9:2-:.

3 502-3..3/03.8.3./.3:9. 3/:897 5079...3-40/-.07 207::05.3 5079.3 50742-43..3.3.507809.9 ..8 507:-.305.9.3.3.7 .3 .3-0793/.3 .2... :25:.3/..7.3/42089.3 502-.:3 /.3.3./.5.7.350308549../.32.-..3-079.308 08.0847 25.205:9503:3.3503:3.4.3/.27.3.98 .35079.-.3 :25:.920.9..9:507:-.574808503.39:2-:.3-40/.3.-.98 /.7.9..9..9.9.3507:-....3/.43806:03.3 .3/.3 0110.7.302-.3502-.3:39:9::.3/.3:8.3/.2.. :25:.202-.39.83907.7..3.3:.340.8./.3507:-.: 00203.88.340507:-../80-.!07:-.0.3/..3:9.39:5.3:-.39:2-:.3/.3/80-.:3.95030-.30/:.80-.

2..7207:5.3-.-.9..9-. 507809.5507.3.79..3.9./.943 .503. 8:3.7.2-.3/...5.2.3.3.3 .9.9..3-.2. 507:-.3907. ..309.32033.3/..2-.8..3./.8..9-0-07.3507239.9.7203:3:./507809.20307.803/7 801 5:71.39...3-. 075.3 !079.3/.7.3:9.3202. 07.574808 574808 /744/.3507:-./.3.3.3.205:907.1/:5 2.9 0-.2030.5. %07/...3503/:/: 507:-..-.3702.3/.4380397..3 /744.33.3907-.2.$.3:405033.302-.:.39.3/.3390.3/. 08.3.8.7./.7203.3/73.3..7.:2.37 :39:2030.3-07..73.3/.3:.3-.9507-.220707 0454/ /.:7 .7 .:.7.9.9...7-.32030-.32.8/03.7.3.73..3 /.3.8.-.3/.07.807.7.3:3...3.3.305.75.3/80-...02.307.-.7.2 -039:88.93. 07.3/05.340-.3..8.9:507:-.39:5.3.305.2-.8..:88902/744./.3507:-.3.3...:7 08.7.7..3/.-07:-..9.308.:.9.39380.33.25::39: 202-078.8./..3:.3507-.3.3.93.5.3.-./-.8.08.3.-.3 :2../9:.3503/:/:2030-.:79/.7.8:.99.3/05. :.3889028.7 730  .3.3.389 .8.8 8890202-...3/ ..7..788.9:7..7 39.3/9030.8.3/.:7 825.302-.3 40507239.3907.2074849./.7/.93 %07/.3.2.390. 788.3/:.3 //423.7..7.3574808/.7.207::05.7.7080-47 :25:.8.797.8.7..7.3825.308.3:39:203/7.3/.3-.3.37.3-..3.39:7:9 203:-.3507:-./..3.7.7.78:3.//.:7/..3503:-..27. 503:-.3/.7 !03:3. 07.8.

 825.3/..33.:7703.3..4./744$5.2 8":7 .4380397.8.3  7.78.3 -07039 5.3.9/.  %00110..80/:.9/.04/078 %4.:78:3..-.3889028.0.  .3:3.3./.:78:3.3.3/-.33 .3.3 202.3:3.94343894727:3411174294.-.78:3.7/8$:389..83472. 020748.3-..-.35:3.05.3-07. .34002074849. 0-.8.907 474:710 047 553..3.90.90 $9:/08 &3...3.2.8.3/:-.5..8:/.9.3/./.9.87 730  /744.9.3.58..2033..380.3807.380.920(90..3 -./03.33/80-.3 9/.0.1 :..2-.:./:..83479 43/43 ./.3.-.8.8.907 .32074849/80-..3:2.7-.850./:. .. 5 8.7. 43/43/..3.8..-.9..3.020393.3!:89..8.-07:7.7 .3.75.3.3/3..: #&& ":7.-.7/734/  .3'007.7047.3.370...32033.34947-07907:8.788..7/.-./2.3.3203. -.35072:. 470 #  .3.3.35748088:8:5..3/ :2.3405038.3.33.3.3/32..:.2.9.-07.3-.: $07..308.3-07:-.8./03.89.-.3..7/..2..3 /80-.3./.38.:25:70.. ..7-..9.3/4-..-.3/-.07!:- 4 .3:2.2039.9-07-.37.:7..7.-078. 08...9.3.-.3.79  .3 /80-.3-079.3..3502:83..3.-.94394 047.3.9./.3 995.941:7-.393 894727:3411 !072:.2-.7.:7 :.0/.08.89.3  !03.8:.: .8..9.4994  .9:7.5.8.8.0839089039:73.7.70..2030-. 5574.7.30 .303970477..:-07.39.75072:..3..7 5..89/.7432039.2.3.3$02.7..3.32030-.3.7.907#084:7.90.8  894741/744 047207.9..-0.3..943809003.0.908 #  3974/:.3.2  .-.3$9../.3402.5072:.3./ 503/0.3..9 43/4309:03 4  .3.8.340.2..39:2-:.37-:9-07.9:2-:.02074849.08804247544.25:203.907#084:7.$9:.3-07:7.:3.3.3.3825.39.32030-.!7039.07890-.20./7.3.3.3703/.507239.:.2.320.7 /5072:.393:39:502-.3802:.5.7.3/!74.2.7/.3.3 !078.3.3/03. 08.7802.9.3-.8..:5748088:8:5.3.5.3400.3..943 470 #  0/ 3974/:..3.3   .7.:7802.9841903907. .9/80-.25:30..04947...2.9.2.3 -079.340502.34  7047  .3 32030-...488902 047../80-.3 $07./ 9/.574808 503203.

.

 03825 17. .

8.=.

70/-448.

..

8** 5/1 . 52 .. :.09.

02039 047.907":.0.4310703.493 ' ..3./02.9833907.850.0110.9.07..83 .8..  4.83..9.3/.3.8:7.4342.3..02039 .:25:7 7030 !  4.7 ..90/#.3/5.:.020393.3.. 438/073$4.02-07 :.07.333 :/0-444390/744.3.2.://3/ .3.043$:89.7.908044.943.-0#..89.3/:80 &390/$9.!7088  0454/ /744147:7-.3 995.9841 :7-.

.

058 -0700 0/:.

50450.

0454/.:3.

3.3/&80 5/1.047.3 995.89.3  4/03...3  0/ 3.9.9342509 43/43430 $43  !/73  :3/.09.379 :..110.333 :/0-444390/744..5 3/ .2039/744 .  /744147&7-.2039.83/744.9841&7-.9.41!8.3/!.3.4/033/3$25.7432039. 52 470 #  %0.94394!8.. /744 43/4309:03 4 :.0 470 #  0/ 3974/:. :.

.

.047. 58.5 309.

420 92 41 .

.

020395.. $....3 .03.943  .909025.3.92.39 $73.3749.90780/3%0.3/ ..$:7..3/.3 # 734/ .908 044.3/90.5574.28 #  24/03. 1$.9076:.05:-.89.9.94 0.:..8 4:73..9077020 &390/$9.0/70.8.3825020390/3.9 $..3 995.9841.220707 &7-.

.

90:0 47. .

:807.

92 10970.

0..79.

 .:3 $3 ' ! /744$8902#.3 995.3..89./744 . '#'79:.08. %425843 $  /744147.907.0 .3/#084:7.02.02039 0907.25:83/744.31.3/8.9..3.02039(  .09.8. #:34114/03 '4 00780!7039.

.

.4 051 .0.

'#.

24/*.

.59*..

3  .8.8025./:3..50841/744 7//943 047.302-.3-.3.:3  .3.3 543990793 00 .2-.3:39:203.39:803/7 :.3#4-3843  !73.90780/207::05.09./..2.7./.3 92..7/ # /. 444  (89.7.8.302-.2:3 -09:89.3.

/.9.3:2.808:. ./.9.35:7.39 03.90793 /.3/:.9.8.3 54891.-:3..8.7/.9.3507:-.8././03.3/3. 920 3.33.207::05.9.307.0907.:30.320307..89907/.3-07-0.903800203 .3:39:20./.2. !/73  (.3907/7/.9: .380-.5.8.20303.9:038 .9.3.00203/.88902 $3  (.2207::05.75.8:0/.3..90.75.(0802-.1  ..2.920207::./.9.2.3.:.75.3 4:95:9 " .808:./.54254303.574808/2.-07:-.4:95:9808:./...0:5.:0-00203...288902203.80-.32..3.9:889022030-.9:88902.7..35:9 ./.:2-..30.30:....3./.9:/747.:..9:889029/.5.5:3..2.3.4254:3/ 0203/-039:408.3 ..9079039: !/73  (%03..942 2.3.-072:.3.8207::05.2808:.28.3.3/::7/. (.20:92.3.3/::7 !/73  (0802-.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->