PENGENALAN
Penulisan adalah satu daripada cabang komunikasi kepada manusia berbentuk tulisan/bertulis, sama ada disalurkan melalui medium cetak atau elektronik.  Dikategorikan kepada dua jenis, iaitu : i) Penulisan ilmiah – penulisan yang dijalankan secara saintifik. ii) Penulisan bukan ilmiah- penulisan yang menggunakan bermacam-macam sumber, kaedah dan pendekatan, seperti karya sastera.

1. Hanson (1996) menyatakan penulisan ilmiah mesti mengandungi maklumat yang sahih berdasarkan pembacaan dan kajian penyelidikan.0 DEFINISI PENULISAN ILMIAH  Penulisan ilmiah merujuk kepada perkara-perkara yang berhubungan dengan maklumat dan data.  .

0 JENIS-JENIS PENULISAN ILMIAH Esei Ilmiah Disertasi Penulisan Ilmiah Tesis Buku Ilmiah .2.

benar dan tidak membuat andaian Menulis untuk memaklumkan sesuatu Penulis tidak bersifat prejudis Bersifat sistematik dan teratur Tidak bersifat emosional Tidak bersifat persuasif Data dan maklumat yang digunakan mesti sahih atau benar Diterbitkan Merujuk karya terbitan sebelumnya Mempunyai format standard Tersedia kepada komuniti ilmiah .0 CIRI-CIRI PENULISAN ILMIAH Fakta disampaikan secara sistematik Penulisan cermat. tepat.3.

GAYA PENULISAN ILMIAH American Psychological Association (APA) Modern Language Association GAYA (MLA) Chicago Gaya Dewan .

gaya APA biasanya digunakan oleh ahli psikologi. kaedah penulisan kutipan dan bibliografi.  Memberi penekanan kepada tajuk dan susunannya. sains sosial dan pendidik. .1 GAYA “APA”  Menurut Sivachandralingam. format.4.  Menggunakan rujukan Harvard (dikenali sistem pengarang-tarikh) untuk penulisan kutipan. dan rujukan kurungan yang berhubungan dengan senarai rujukan.

2 GAYA “MLA”  Digunakan secara meluas di Amerika dan Kanada. .4.  Memberi panduan untuk penulisan dan penyelidikan dalam bidang kemanusiaan. terutamanya pengajian bahasa Inggeris. bahasa-bahasa moden dan kesusasteraan.

iaitu : Gaya kemanusiaan (nota dan bibliografi) .3 GAYA chicago  Mempersembahkan dua sistem pendokumentasian asas. sejarah dan kesenian. .4.bidang sains sosial. i) ii) Gaya penulis-tarikh .bidang kesusasteraan.

4 GAYA DEWAN  Merupakan gaya penulisan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).  Panduan yang diberi perhatian adalah seperti bahagian awalan. .4. bahan teks (isi) dan akhiran.

Idea perlu diperincikan untuk membentuk tajuk besar dan sub tajuknya bagi menghasilkan draf awal penulisan.   .MEMBINA KERANGKA PENULISAN  Harus membina kerangka penulisan sebelum memulakan penulisan. Mengandungi latar belakang atau pendahuluan diikuti oleh pembinaan isi dan diakhiri dengan bahagian penutup.

Tesis/Latihan • Pengakuan • Penghargaan Ilmiah • Abstrak • Kandungan • Senarai jadual • Senarai rajah • Senarai singkatan • Pendahuluan • Tinjauan terhadap kajian berkaitan • Metodologi kajian • Hasil kajian dan perbincangan • Penutup • Rujukan/Bibliografi • Lampiran .Contoh Kerangka dalam Penulisan Ilmiah.

The History of Malay Merchant Responsibility: A Study in English Values. 1946. penerbit dan tahun terbit. tempat terbit. Abelard. GAYA CHICAGO Dimulakan di sebelah kiri dan baris kedua hendaklah dijarakkan daripada baris pertama. tajuk buku.0 KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI Disusun mengikut abjad. Tidak diberi nombor dan disusun dalam langkau sebaris.8. nama keluarga. Oxford: Clarendon Press. Nama keluarga pengarang ditulis dengan lengkap. Komponen maklumat dipisahkan oleh noktah. Petera. .

Buku i) Seorang penulis ii) Dua orang penulis iii) Tiga hingga enam orang penulis i) Lebih dari enam orang penulis i) Buku yang diedit ii) Buku yang diterjemah iii) Buku keluaran institusi iv) Artikel atau bab yang ditulis seseorang dalam buku yang diedit oleh orang lain. Artikel dalam jurnal Artikel dalam akhbar Artikel dalam jurnal elektronik Artikel daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik GAYA APA Artikel dalam majalah mingguan Prosiding Persidangan Tesis atau Disertasi Artikel dalam majalah bulanan .

(1991).R. Onn. Lebih daripada enam orang penulis.CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI Seorang penulis Contoh : Asmah Haji Omar (2002). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Oxford: Oxford University Press. Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris. hanya letak et al selepas nama pengarang yang terakhir. Terjemah). Hashim Hj. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia dan DBP. S. Setia dan santun bahasa. Buku yang diedit Contoh : David.). (Ed. Buku keluaran institusi atau organisasi. Komunikasi kewartawanan. Farid M. Buku yang di terjemah Contoh : Palmer. Huraian sukatan BM. BUKU . (Karya asli diterbitkan 1979). . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.menggunakan format yang sama. Dua orang penulis Contoh : Sulaiman Masri dan Razali Ayob (2002). Tiga hingga enam orang penulis Contoh : Nik Safiah Karim. Kuala Lumpur: Utusan Publication. Contoh : Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). Semantik (Abdullah Hassan. F. (1989). Musa dan Abdul Hamid Mahmood (1996). Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. Pragmatics.

(2002). Doctors trom teen novel approach [Electronic version].html. Preliminary recommendations on corpus typology. J. Dalam Dewan Bahasa. (1996). 2001 daripada http://www. Jilid Bulan Muka surat Artikel dalam jurnal elektronik Kerin. The Australian.com/crebook2/html . 2004 daripada http://www.ilc. J. Dasar bahasa dan Pembangunan negara Malaysia. 783-797. Artikel daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik Jika tiada penulis : Creative thinking (2004). Diperoleh pada Ogos 18.virtualsalt. 43(9).Artikel dalam jurnal Hassan Ahmad (1999).au Sinclair.com. 4. Diperoleh pada Ogos 20. 2004 daripada http://www.the australian.M. Diperoleh pada November 20 .it/EAGLES96/texttyp/texttyp.cnr.

17-20 Artikel dalam majalah mingguan Vygotsky. Perilaku morfo-sintaksis imbuhan meN-kan : Analisis data Tesis/disertasi berkomputer. Bangi: Universiti Kebangsaan .Artikel dalam akhbar Fazli Abdullah (2005. Ogos 4). Berita Harian. Jika tiada penulis: Boleh ambil pekerja asing. Kecemerlangan. Dunia Pendidikan. April 5).100. 1 dan 8. Newsweek. Boleh ambil pekerja asing. Tesis Sarjana yang korpus tidak diterbitkan. Berita Harian. 1 dan 8. 76-80 Mohd. April 5). Ra’in (2003). Jun). Artikel dalam majalah bulanan Zaidi M (2001. (2005. Mind in society. (2002. L. Malaysia.

Seri Lanang Jaya Haji Rohani (2004). Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. 68-78). Memberikan pendapat yang bernas sebagai Prosiding Perbincangan sumbangan dalam perbincangan.s. Dalam Prosiding Seminar Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu Tafsiran Sukatan Pelajaran Baharu Universiti Pendidikan Sultan Idris (m. .

1996. Stanly. 1995.GAYA MLA Cooperman. Jika tiada penulis: _ _ _ _The Novel of Violence in America. The Major Works of John Steinbeck. Dallas: South Methodist UP. . New York: Monach.

1976. 2. Karya Penyusun/Editor Anwar Ridwan (ed. Kertas Kerja Suffian Mansor.GAYA DEWAN 1. Ahmad Boestamam. . Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera. Kuala Lumpur: DBP. Latihan Ilmiah Zulkarnain Abdul Rahman. Karya Penulis Ramlah Adam. Universiti Malaya. 1994. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. 4. “Ekonomi Sungai Ujong 1800-1895’. 3.). Kuala Lumpur: DBP. Universiti Malaya. Julai 2000. Kertas Kerja yang Dibentangkan dalam Seminar Jabatan Sejarah. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. 1995. Di sekitar Pemikiran Kesusasteraan Malaysia 1957-1972. “Persidangan Yalta dan Kesannya Ke atas Asia Timur”. Jabatan Sejarah.

aspek penulisan kutipan langsung dan tak langsung mengikut gaya tertentu.0 PENUTUP  Keseluruhannya. bibliografi dan nota kaki juga turut diterangkan. pelajar didedahkan secara umum tentang jenis-jenis penulisan ilmiah berdasarkan ciri-ciri dan gaya penulisannya masing-masing.  . Selain itu.9.

Pemikiran dan penulisan ilmiah. Sundara Raja (2001). Panduan wacana akademik: Teori dan penerapan. Sofri Ibrahim. Bhd.  Sivachandralingan. . Sanitah Mohd Yusof. Pengenalan kepada penulian ilmiah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd. Azhar Abd. Paima Atoma. Hamid.  Mohd.RUJUKAN  Asmah Haji Omar (2006). Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Halimah Ma’alip. et al (2001). Yusof Boon. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.

Pelita Bahasa Melayu.Latihan intensif  Susun semula bibliografi di bawah mengikut gaya DEWAN. 2. (2002). Petaling Jaya: Person Malaysia. (1965). Shah Alam: Fajar Bakti.(chicago) Awang Sarian. .Norliza jamaluddin. Pengantar semantik Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa melayu STPM. Nama pengarang : Awang Sarian Tahun :2004 Judul :Pengantar semantik Bahasa Melayu Tempat terbit :Petaling Jaya Penerbit :Person Malaysia Awang Sarian.(MLA)  Susun semula bibliografi berikut mengikut gaya APA 1. Seorang penulis Zainal Abidin Ahmad 1965 Pelita Bahasa Melayu Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka Zainal Abidin Ahmad. Petaling Jaya: Person Malaysia. Pengantar semantik Bahasa Melayu. 2004. CHICAGO dan MLA 1. Dua orang penulis Nik safiah karim Norliza jamaluddin 2002 Bahasa melayu STPM Shah Alam Fajar Bakti Nik safiah karim. 2004.

Ada pengarang ii.sanat Md nasir.gov.jkr. Azax.net/journal/2010/01/gempa-haiti-bencana-alam-terbesar-abad ini. Berikut adalah artikel jurnal yang dipetik daripada internet. hamid ariffin 1993 Tatabahasa dewan edisi baharu kuala lumpur dewan bahasa dan pustaka Berdasarkan 2 jenis Artikel daripada internet tetapi bukan jurnal elektronik .com/Dinakan/karya/karya 35.on.html 5.my/ Http://members. Ssun semula a.html . Tiada pengarang a.sanat Md nasir. Farid M. Hashim haji musa. Nor ein mohd Nor. Http://bencana alam. 6. Farid M.3. Abdul hamid mahmod.tripod. Lebih enam penulis Muklis Abu bakar. Enam penulis Muklis Abu bakar. salina johari. b. Hashim haji musa.on. Nor ein mohd Nor. Abdul hamid mahmod 1993 Tatabahasa dewan edisi baharu kuala lumpur dewan bahasa dan pustaka 4. susun semula mengikut penulisan bibliografi gaya APA i.