P. 1
Gaya penulisan Ilmiah

Gaya penulisan Ilmiah

|Views: 1,136|Likes:
Published by Edwin Wong

More info:

Published by: Edwin Wong on Nov 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

PENGENALAN
Penulisan adalah satu daripada cabang komunikasi kepada manusia berbentuk tulisan/bertulis, sama ada disalurkan melalui medium cetak atau elektronik.  Dikategorikan kepada dua jenis, iaitu : i) Penulisan ilmiah – penulisan yang dijalankan secara saintifik. ii) Penulisan bukan ilmiah- penulisan yang menggunakan bermacam-macam sumber, kaedah dan pendekatan, seperti karya sastera.

 .0 DEFINISI PENULISAN ILMIAH  Penulisan ilmiah merujuk kepada perkara-perkara yang berhubungan dengan maklumat dan data.1. Hanson (1996) menyatakan penulisan ilmiah mesti mengandungi maklumat yang sahih berdasarkan pembacaan dan kajian penyelidikan.

0 JENIS-JENIS PENULISAN ILMIAH Esei Ilmiah Disertasi Penulisan Ilmiah Tesis Buku Ilmiah .2.

tepat.0 CIRI-CIRI PENULISAN ILMIAH Fakta disampaikan secara sistematik Penulisan cermat.3. benar dan tidak membuat andaian Menulis untuk memaklumkan sesuatu Penulis tidak bersifat prejudis Bersifat sistematik dan teratur Tidak bersifat emosional Tidak bersifat persuasif Data dan maklumat yang digunakan mesti sahih atau benar Diterbitkan Merujuk karya terbitan sebelumnya Mempunyai format standard Tersedia kepada komuniti ilmiah .

GAYA PENULISAN ILMIAH American Psychological Association (APA) Modern Language Association GAYA (MLA) Chicago Gaya Dewan .

gaya APA biasanya digunakan oleh ahli psikologi. format. kaedah penulisan kutipan dan bibliografi.  Menggunakan rujukan Harvard (dikenali sistem pengarang-tarikh) untuk penulisan kutipan. . dan rujukan kurungan yang berhubungan dengan senarai rujukan.1 GAYA “APA”  Menurut Sivachandralingam.  Memberi penekanan kepada tajuk dan susunannya. sains sosial dan pendidik.4.

terutamanya pengajian bahasa Inggeris.4. .  Memberi panduan untuk penulisan dan penyelidikan dalam bidang kemanusiaan.2 GAYA “MLA”  Digunakan secara meluas di Amerika dan Kanada. bahasa-bahasa moden dan kesusasteraan.

i) ii) Gaya penulis-tarikh . sejarah dan kesenian.3 GAYA chicago  Mempersembahkan dua sistem pendokumentasian asas.4. .bidang kesusasteraan. iaitu : Gaya kemanusiaan (nota dan bibliografi) .bidang sains sosial.

4 GAYA DEWAN  Merupakan gaya penulisan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).  Panduan yang diberi perhatian adalah seperti bahagian awalan.4. bahan teks (isi) dan akhiran. .

Mengandungi latar belakang atau pendahuluan diikuti oleh pembinaan isi dan diakhiri dengan bahagian penutup.MEMBINA KERANGKA PENULISAN  Harus membina kerangka penulisan sebelum memulakan penulisan. Idea perlu diperincikan untuk membentuk tajuk besar dan sub tajuknya bagi menghasilkan draf awal penulisan.   .

Tesis/Latihan • Pengakuan • Penghargaan Ilmiah • Abstrak • Kandungan • Senarai jadual • Senarai rajah • Senarai singkatan • Pendahuluan • Tinjauan terhadap kajian berkaitan • Metodologi kajian • Hasil kajian dan perbincangan • Penutup • Rujukan/Bibliografi • Lampiran .Contoh Kerangka dalam Penulisan Ilmiah.

0 KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI Disusun mengikut abjad. nama keluarga. . Abelard. GAYA CHICAGO Dimulakan di sebelah kiri dan baris kedua hendaklah dijarakkan daripada baris pertama. Nama keluarga pengarang ditulis dengan lengkap. Oxford: Clarendon Press. penerbit dan tahun terbit. tempat terbit. Tidak diberi nombor dan disusun dalam langkau sebaris. The History of Malay Merchant Responsibility: A Study in English Values. Petera. 1946.8. tajuk buku. Komponen maklumat dipisahkan oleh noktah.

Artikel dalam jurnal Artikel dalam akhbar Artikel dalam jurnal elektronik Artikel daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik GAYA APA Artikel dalam majalah mingguan Prosiding Persidangan Tesis atau Disertasi Artikel dalam majalah bulanan .Buku i) Seorang penulis ii) Dua orang penulis iii) Tiga hingga enam orang penulis i) Lebih dari enam orang penulis i) Buku yang diedit ii) Buku yang diterjemah iii) Buku keluaran institusi iv) Artikel atau bab yang ditulis seseorang dalam buku yang diedit oleh orang lain.

Semantik (Abdullah Hassan. BUKU . Kuala Lumpur: Utusan Publication. Buku yang di terjemah Contoh : Palmer. Tiga hingga enam orang penulis Contoh : Nik Safiah Karim. Oxford: Oxford University Press. Farid M. Pragmatics.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku yang diedit Contoh : David. (Ed. Setia dan santun bahasa.CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI Seorang penulis Contoh : Asmah Haji Omar (2002). (1989). Onn. Huraian sukatan BM. Contoh : Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). Buku keluaran institusi atau organisasi.R. F. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. hanya letak et al selepas nama pengarang yang terakhir. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia dan DBP. Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris. (1991). Musa dan Abdul Hamid Mahmood (1996). Hashim Hj. Lebih daripada enam orang penulis. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. Dua orang penulis Contoh : Sulaiman Masri dan Razali Ayob (2002). . S. (Karya asli diterbitkan 1979).menggunakan format yang sama. Komunikasi kewartawanan. Terjemah).

virtualsalt. Doctors trom teen novel approach [Electronic version].com. J.cnr. Artikel daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik Jika tiada penulis : Creative thinking (2004).the australian. J.M.ilc.com/crebook2/html . 43(9). 4.it/EAGLES96/texttyp/texttyp. 2004 daripada http://www. Preliminary recommendations on corpus typology. The Australian. 2004 daripada http://www. 2001 daripada http://www. Dalam Dewan Bahasa. (1996). Diperoleh pada November 20 . Diperoleh pada Ogos 20. (2002). 783-797. Diperoleh pada Ogos 18.au Sinclair.html. Dasar bahasa dan Pembangunan negara Malaysia. Jilid Bulan Muka surat Artikel dalam jurnal elektronik Kerin.Artikel dalam jurnal Hassan Ahmad (1999).

Mind in society. Ogos 4). Newsweek. Boleh ambil pekerja asing. Perilaku morfo-sintaksis imbuhan meN-kan : Analisis data Tesis/disertasi berkomputer. (2005. 1 dan 8. 17-20 Artikel dalam majalah mingguan Vygotsky. Berita Harian. Malaysia.100. Ra’in (2003). Artikel dalam majalah bulanan Zaidi M (2001. Berita Harian. April 5). (2002. Bangi: Universiti Kebangsaan . L. Jun). Jika tiada penulis: Boleh ambil pekerja asing. 76-80 Mohd. 1 dan 8. Tesis Sarjana yang korpus tidak diterbitkan. Dunia Pendidikan. April 5).Artikel dalam akhbar Fazli Abdullah (2005. Kecemerlangan.

. Memberikan pendapat yang bernas sebagai Prosiding Perbincangan sumbangan dalam perbincangan.Seri Lanang Jaya Haji Rohani (2004). 68-78). Dalam Prosiding Seminar Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu Tafsiran Sukatan Pelajaran Baharu Universiti Pendidikan Sultan Idris (m.s. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

. 1996. Dallas: South Methodist UP.GAYA MLA Cooperman. 1995. Jika tiada penulis: _ _ _ _The Novel of Violence in America. Stanly. New York: Monach. The Major Works of John Steinbeck.

3. Ahmad Boestamam. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Kertas Kerja Suffian Mansor. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera. Karya Penulis Ramlah Adam. Universiti Malaya. 2. Latihan Ilmiah Zulkarnain Abdul Rahman. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Di sekitar Pemikiran Kesusasteraan Malaysia 1957-1972.GAYA DEWAN 1. . “Ekonomi Sungai Ujong 1800-1895’. 1995. 4. 1976. Julai 2000. Karya Penyusun/Editor Anwar Ridwan (ed. 1994. Jabatan Sejarah. Kuala Lumpur: DBP. Universiti Malaya.). Kuala Lumpur: DBP. “Persidangan Yalta dan Kesannya Ke atas Asia Timur”. Kertas Kerja yang Dibentangkan dalam Seminar Jabatan Sejarah.

bibliografi dan nota kaki juga turut diterangkan. Selain itu. aspek penulisan kutipan langsung dan tak langsung mengikut gaya tertentu.  .9. pelajar didedahkan secara umum tentang jenis-jenis penulisan ilmiah berdasarkan ciri-ciri dan gaya penulisannya masing-masing.0 PENUTUP  Keseluruhannya.

Bhd. Sofri Ibrahim. Hamid. Panduan wacana akademik: Teori dan penerapan. Yusof Boon. Mohd.  Sivachandralingan. Sundara Raja (2001). Pemikiran dan penulisan ilmiah. Sanitah Mohd Yusof.RUJUKAN  Asmah Haji Omar (2006). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. et al (2001). Azhar Abd. Pengenalan kepada penulian ilmiah. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Halimah Ma’alip. Paima Atoma.  Mohd.

(1965). Pengantar semantik Bahasa Melayu.Latihan intensif  Susun semula bibliografi di bawah mengikut gaya DEWAN.(MLA)  Susun semula bibliografi berikut mengikut gaya APA 1. Bahasa melayu STPM. 2004.(chicago) Awang Sarian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Norliza jamaluddin. Shah Alam: Fajar Bakti. CHICAGO dan MLA 1. Seorang penulis Zainal Abidin Ahmad 1965 Pelita Bahasa Melayu Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka Zainal Abidin Ahmad. Petaling Jaya: Person Malaysia. . Pelita Bahasa Melayu. 2004. 2. Nama pengarang : Awang Sarian Tahun :2004 Judul :Pengantar semantik Bahasa Melayu Tempat terbit :Petaling Jaya Penerbit :Person Malaysia Awang Sarian. Pengantar semantik Bahasa Melayu. (2002). Petaling Jaya: Person Malaysia. Dua orang penulis Nik safiah karim Norliza jamaluddin 2002 Bahasa melayu STPM Shah Alam Fajar Bakti Nik safiah karim.

jkr. Enam penulis Muklis Abu bakar. Hashim haji musa.gov.3.sanat Md nasir. Ada pengarang ii. 6.my/ Http://members. Abdul hamid mahmod.net/journal/2010/01/gempa-haiti-bencana-alam-terbesar-abad ini.on. Nor ein mohd Nor. Nor ein mohd Nor. Lebih enam penulis Muklis Abu bakar. Tiada pengarang a. Hashim haji musa.com/Dinakan/karya/karya 35.sanat Md nasir. susun semula mengikut penulisan bibliografi gaya APA i.on.html . Azax. salina johari. Ssun semula a. Berikut adalah artikel jurnal yang dipetik daripada internet. Http://bencana alam. Farid M. b. hamid ariffin 1993 Tatabahasa dewan edisi baharu kuala lumpur dewan bahasa dan pustaka Berdasarkan 2 jenis Artikel daripada internet tetapi bukan jurnal elektronik .html 5.tripod. Farid M. Abdul hamid mahmod 1993 Tatabahasa dewan edisi baharu kuala lumpur dewan bahasa dan pustaka 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->