P. 1
Gaya penulisan Ilmiah

Gaya penulisan Ilmiah

|Views: 1,180|Likes:
Published by Edwin Wong

More info:

Published by: Edwin Wong on Nov 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

PENGENALAN
Penulisan adalah satu daripada cabang komunikasi kepada manusia berbentuk tulisan/bertulis, sama ada disalurkan melalui medium cetak atau elektronik.  Dikategorikan kepada dua jenis, iaitu : i) Penulisan ilmiah – penulisan yang dijalankan secara saintifik. ii) Penulisan bukan ilmiah- penulisan yang menggunakan bermacam-macam sumber, kaedah dan pendekatan, seperti karya sastera.

Hanson (1996) menyatakan penulisan ilmiah mesti mengandungi maklumat yang sahih berdasarkan pembacaan dan kajian penyelidikan.1.0 DEFINISI PENULISAN ILMIAH  Penulisan ilmiah merujuk kepada perkara-perkara yang berhubungan dengan maklumat dan data.  .

0 JENIS-JENIS PENULISAN ILMIAH Esei Ilmiah Disertasi Penulisan Ilmiah Tesis Buku Ilmiah .2.

tepat. benar dan tidak membuat andaian Menulis untuk memaklumkan sesuatu Penulis tidak bersifat prejudis Bersifat sistematik dan teratur Tidak bersifat emosional Tidak bersifat persuasif Data dan maklumat yang digunakan mesti sahih atau benar Diterbitkan Merujuk karya terbitan sebelumnya Mempunyai format standard Tersedia kepada komuniti ilmiah .0 CIRI-CIRI PENULISAN ILMIAH Fakta disampaikan secara sistematik Penulisan cermat.3.

GAYA PENULISAN ILMIAH American Psychological Association (APA) Modern Language Association GAYA (MLA) Chicago Gaya Dewan .

gaya APA biasanya digunakan oleh ahli psikologi.4. dan rujukan kurungan yang berhubungan dengan senarai rujukan.  Menggunakan rujukan Harvard (dikenali sistem pengarang-tarikh) untuk penulisan kutipan.1 GAYA “APA”  Menurut Sivachandralingam.  Memberi penekanan kepada tajuk dan susunannya. kaedah penulisan kutipan dan bibliografi. sains sosial dan pendidik. . format.

terutamanya pengajian bahasa Inggeris. .4.2 GAYA “MLA”  Digunakan secara meluas di Amerika dan Kanada. bahasa-bahasa moden dan kesusasteraan.  Memberi panduan untuk penulisan dan penyelidikan dalam bidang kemanusiaan.

.4.3 GAYA chicago  Mempersembahkan dua sistem pendokumentasian asas. sejarah dan kesenian. i) ii) Gaya penulis-tarikh .bidang sains sosial. iaitu : Gaya kemanusiaan (nota dan bibliografi) .bidang kesusasteraan.

4 GAYA DEWAN  Merupakan gaya penulisan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). bahan teks (isi) dan akhiran.4. .  Panduan yang diberi perhatian adalah seperti bahagian awalan.

Mengandungi latar belakang atau pendahuluan diikuti oleh pembinaan isi dan diakhiri dengan bahagian penutup. Idea perlu diperincikan untuk membentuk tajuk besar dan sub tajuknya bagi menghasilkan draf awal penulisan.   .MEMBINA KERANGKA PENULISAN  Harus membina kerangka penulisan sebelum memulakan penulisan.

Tesis/Latihan • Pengakuan • Penghargaan Ilmiah • Abstrak • Kandungan • Senarai jadual • Senarai rajah • Senarai singkatan • Pendahuluan • Tinjauan terhadap kajian berkaitan • Metodologi kajian • Hasil kajian dan perbincangan • Penutup • Rujukan/Bibliografi • Lampiran .Contoh Kerangka dalam Penulisan Ilmiah.

Petera. 1946. Komponen maklumat dipisahkan oleh noktah. Oxford: Clarendon Press. nama keluarga. The History of Malay Merchant Responsibility: A Study in English Values. tajuk buku.8. Tidak diberi nombor dan disusun dalam langkau sebaris. Nama keluarga pengarang ditulis dengan lengkap. tempat terbit. Abelard.0 KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI Disusun mengikut abjad. penerbit dan tahun terbit. GAYA CHICAGO Dimulakan di sebelah kiri dan baris kedua hendaklah dijarakkan daripada baris pertama. .

Artikel dalam jurnal Artikel dalam akhbar Artikel dalam jurnal elektronik Artikel daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik GAYA APA Artikel dalam majalah mingguan Prosiding Persidangan Tesis atau Disertasi Artikel dalam majalah bulanan .Buku i) Seorang penulis ii) Dua orang penulis iii) Tiga hingga enam orang penulis i) Lebih dari enam orang penulis i) Buku yang diedit ii) Buku yang diterjemah iii) Buku keluaran institusi iv) Artikel atau bab yang ditulis seseorang dalam buku yang diedit oleh orang lain.

. Hashim Hj. Terjemah). Huraian sukatan BM. Contoh : Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). Buku keluaran institusi atau organisasi. (1989). Oxford: Oxford University Press. (1991).menggunakan format yang sama. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia dan DBP. S. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.).CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI Seorang penulis Contoh : Asmah Haji Omar (2002). Lebih daripada enam orang penulis. Setia dan santun bahasa. Onn. Farid M. hanya letak et al selepas nama pengarang yang terakhir. Buku yang di terjemah Contoh : Palmer.R. (Ed. Dua orang penulis Contoh : Sulaiman Masri dan Razali Ayob (2002). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. F. Komunikasi kewartawanan. Pragmatics. Tiga hingga enam orang penulis Contoh : Nik Safiah Karim. Buku yang diedit Contoh : David. (Karya asli diterbitkan 1979). BUKU . Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kuala Lumpur: Utusan Publication. Musa dan Abdul Hamid Mahmood (1996). Semantik (Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

virtualsalt. Diperoleh pada Ogos 20. Dalam Dewan Bahasa. Jilid Bulan Muka surat Artikel dalam jurnal elektronik Kerin. Diperoleh pada November 20 . Doctors trom teen novel approach [Electronic version]. 4. Artikel daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik Jika tiada penulis : Creative thinking (2004). (1996).com/crebook2/html . 43(9).Artikel dalam jurnal Hassan Ahmad (1999). J. (2002). 2001 daripada http://www.au Sinclair. Dasar bahasa dan Pembangunan negara Malaysia.M. 783-797. J. 2004 daripada http://www.the australian.com. Diperoleh pada Ogos 18.ilc. Preliminary recommendations on corpus typology.cnr.html.it/EAGLES96/texttyp/texttyp. 2004 daripada http://www. The Australian.

Artikel dalam akhbar Fazli Abdullah (2005.100. Kecemerlangan. (2002. April 5). Ra’in (2003). 1 dan 8. Mind in society. Jika tiada penulis: Boleh ambil pekerja asing. Malaysia. L. Artikel dalam majalah bulanan Zaidi M (2001. 76-80 Mohd. Berita Harian. Newsweek. Boleh ambil pekerja asing. April 5). Berita Harian. Dunia Pendidikan. Tesis Sarjana yang korpus tidak diterbitkan. 17-20 Artikel dalam majalah mingguan Vygotsky. Ogos 4). Jun). Bangi: Universiti Kebangsaan . Perilaku morfo-sintaksis imbuhan meN-kan : Analisis data Tesis/disertasi berkomputer. (2005. 1 dan 8.

.s. Dalam Prosiding Seminar Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu Tafsiran Sukatan Pelajaran Baharu Universiti Pendidikan Sultan Idris (m. 68-78). Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.Seri Lanang Jaya Haji Rohani (2004). Memberikan pendapat yang bernas sebagai Prosiding Perbincangan sumbangan dalam perbincangan.

1996.GAYA MLA Cooperman. The Major Works of John Steinbeck. New York: Monach. Jika tiada penulis: _ _ _ _The Novel of Violence in America. 1995. Dallas: South Methodist UP. Stanly. .

Jabatan Sejarah. .GAYA DEWAN 1. Kertas Kerja Suffian Mansor. Universiti Malaya. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera. 1995. Latihan Ilmiah Zulkarnain Abdul Rahman. 3. 1994. Kuala Lumpur: DBP. 4. Universiti Malaya. 2. “Ekonomi Sungai Ujong 1800-1895’. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. 1976. Kuala Lumpur: DBP. Kertas Kerja yang Dibentangkan dalam Seminar Jabatan Sejarah. “Persidangan Yalta dan Kesannya Ke atas Asia Timur”. Karya Penulis Ramlah Adam. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Ahmad Boestamam. Karya Penyusun/Editor Anwar Ridwan (ed.). Di sekitar Pemikiran Kesusasteraan Malaysia 1957-1972. Julai 2000.

 . aspek penulisan kutipan langsung dan tak langsung mengikut gaya tertentu. bibliografi dan nota kaki juga turut diterangkan. Selain itu.9. pelajar didedahkan secara umum tentang jenis-jenis penulisan ilmiah berdasarkan ciri-ciri dan gaya penulisannya masing-masing.0 PENUTUP  Keseluruhannya.

Mohd. Bhd. Sundara Raja (2001).  Mohd. Panduan wacana akademik: Teori dan penerapan. et al (2001). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pemikiran dan penulisan ilmiah. Halimah Ma’alip. Hamid. Sofri Ibrahim. Yusof Boon. . Sanitah Mohd Yusof.  Sivachandralingan.RUJUKAN  Asmah Haji Omar (2006). Pengenalan kepada penulian ilmiah. Azhar Abd. Paima Atoma. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.(chicago) Awang Sarian. (2002).Latihan intensif  Susun semula bibliografi di bawah mengikut gaya DEWAN.(MLA)  Susun semula bibliografi berikut mengikut gaya APA 1. . 2. Pengantar semantik Bahasa Melayu. 2004. Seorang penulis Zainal Abidin Ahmad 1965 Pelita Bahasa Melayu Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka Zainal Abidin Ahmad. Petaling Jaya: Person Malaysia. CHICAGO dan MLA 1. 2004. Bahasa melayu STPM. Pelita Bahasa Melayu. (1965). Petaling Jaya: Person Malaysia. Shah Alam: Fajar Bakti. Dua orang penulis Nik safiah karim Norliza jamaluddin 2002 Bahasa melayu STPM Shah Alam Fajar Bakti Nik safiah karim. Nama pengarang : Awang Sarian Tahun :2004 Judul :Pengantar semantik Bahasa Melayu Tempat terbit :Petaling Jaya Penerbit :Person Malaysia Awang Sarian.Norliza jamaluddin. Pengantar semantik Bahasa Melayu.

com/Dinakan/karya/karya 35. Azax.html 5. b. Farid M.sanat Md nasir.my/ Http://members. 6.gov. Abdul hamid mahmod. Http://bencana alam.sanat Md nasir.3. hamid ariffin 1993 Tatabahasa dewan edisi baharu kuala lumpur dewan bahasa dan pustaka Berdasarkan 2 jenis Artikel daripada internet tetapi bukan jurnal elektronik . salina johari. Berikut adalah artikel jurnal yang dipetik daripada internet.net/journal/2010/01/gempa-haiti-bencana-alam-terbesar-abad ini. Tiada pengarang a. Lebih enam penulis Muklis Abu bakar. Nor ein mohd Nor.jkr. Abdul hamid mahmod 1993 Tatabahasa dewan edisi baharu kuala lumpur dewan bahasa dan pustaka 4. Hashim haji musa.on. Enam penulis Muklis Abu bakar. susun semula mengikut penulisan bibliografi gaya APA i. Farid M.html . Nor ein mohd Nor. Ada pengarang ii. Ssun semula a. Hashim haji musa.on.tripod.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->