PENGENALAN
Penulisan adalah satu daripada cabang komunikasi kepada manusia berbentuk tulisan/bertulis, sama ada disalurkan melalui medium cetak atau elektronik.  Dikategorikan kepada dua jenis, iaitu : i) Penulisan ilmiah – penulisan yang dijalankan secara saintifik. ii) Penulisan bukan ilmiah- penulisan yang menggunakan bermacam-macam sumber, kaedah dan pendekatan, seperti karya sastera.

0 DEFINISI PENULISAN ILMIAH  Penulisan ilmiah merujuk kepada perkara-perkara yang berhubungan dengan maklumat dan data.  .1. Hanson (1996) menyatakan penulisan ilmiah mesti mengandungi maklumat yang sahih berdasarkan pembacaan dan kajian penyelidikan.

2.0 JENIS-JENIS PENULISAN ILMIAH Esei Ilmiah Disertasi Penulisan Ilmiah Tesis Buku Ilmiah .

0 CIRI-CIRI PENULISAN ILMIAH Fakta disampaikan secara sistematik Penulisan cermat.3. tepat. benar dan tidak membuat andaian Menulis untuk memaklumkan sesuatu Penulis tidak bersifat prejudis Bersifat sistematik dan teratur Tidak bersifat emosional Tidak bersifat persuasif Data dan maklumat yang digunakan mesti sahih atau benar Diterbitkan Merujuk karya terbitan sebelumnya Mempunyai format standard Tersedia kepada komuniti ilmiah .

GAYA PENULISAN ILMIAH American Psychological Association (APA) Modern Language Association GAYA (MLA) Chicago Gaya Dewan .

 Memberi penekanan kepada tajuk dan susunannya.4. gaya APA biasanya digunakan oleh ahli psikologi. dan rujukan kurungan yang berhubungan dengan senarai rujukan.1 GAYA “APA”  Menurut Sivachandralingam. . sains sosial dan pendidik. kaedah penulisan kutipan dan bibliografi.  Menggunakan rujukan Harvard (dikenali sistem pengarang-tarikh) untuk penulisan kutipan. format.

4. terutamanya pengajian bahasa Inggeris.  Memberi panduan untuk penulisan dan penyelidikan dalam bidang kemanusiaan. bahasa-bahasa moden dan kesusasteraan.2 GAYA “MLA”  Digunakan secara meluas di Amerika dan Kanada. .

bidang sains sosial.4. i) ii) Gaya penulis-tarikh .3 GAYA chicago  Mempersembahkan dua sistem pendokumentasian asas. . sejarah dan kesenian. iaitu : Gaya kemanusiaan (nota dan bibliografi) .bidang kesusasteraan.

4.4 GAYA DEWAN  Merupakan gaya penulisan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).  Panduan yang diberi perhatian adalah seperti bahagian awalan. bahan teks (isi) dan akhiran. .

MEMBINA KERANGKA PENULISAN  Harus membina kerangka penulisan sebelum memulakan penulisan.   . Idea perlu diperincikan untuk membentuk tajuk besar dan sub tajuknya bagi menghasilkan draf awal penulisan. Mengandungi latar belakang atau pendahuluan diikuti oleh pembinaan isi dan diakhiri dengan bahagian penutup.

Tesis/Latihan • Pengakuan • Penghargaan Ilmiah • Abstrak • Kandungan • Senarai jadual • Senarai rajah • Senarai singkatan • Pendahuluan • Tinjauan terhadap kajian berkaitan • Metodologi kajian • Hasil kajian dan perbincangan • Penutup • Rujukan/Bibliografi • Lampiran .Contoh Kerangka dalam Penulisan Ilmiah.

Tidak diberi nombor dan disusun dalam langkau sebaris. Abelard. penerbit dan tahun terbit. Komponen maklumat dipisahkan oleh noktah.0 KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI Disusun mengikut abjad. 1946. GAYA CHICAGO Dimulakan di sebelah kiri dan baris kedua hendaklah dijarakkan daripada baris pertama. tempat terbit. Nama keluarga pengarang ditulis dengan lengkap. Oxford: Clarendon Press. Petera. nama keluarga. tajuk buku. .8. The History of Malay Merchant Responsibility: A Study in English Values.

Artikel dalam jurnal Artikel dalam akhbar Artikel dalam jurnal elektronik Artikel daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik GAYA APA Artikel dalam majalah mingguan Prosiding Persidangan Tesis atau Disertasi Artikel dalam majalah bulanan .Buku i) Seorang penulis ii) Dua orang penulis iii) Tiga hingga enam orang penulis i) Lebih dari enam orang penulis i) Buku yang diedit ii) Buku yang diterjemah iii) Buku keluaran institusi iv) Artikel atau bab yang ditulis seseorang dalam buku yang diedit oleh orang lain.

(Ed. Onn.menggunakan format yang sama. Huraian sukatan BM.CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI Seorang penulis Contoh : Asmah Haji Omar (2002). Komunikasi kewartawanan. Lebih daripada enam orang penulis. Contoh : Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). BUKU . Terjemah). Pragmatics. (1989). (1991).R. Farid M. Buku yang di terjemah Contoh : Palmer. F. Semantik (Abdullah Hassan. Buku keluaran institusi atau organisasi. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. Dua orang penulis Contoh : Sulaiman Masri dan Razali Ayob (2002). Musa dan Abdul Hamid Mahmood (1996). Hashim Hj.). (Karya asli diterbitkan 1979). Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia dan DBP. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Utusan Publication. . Buku yang diedit Contoh : David. Oxford: Oxford University Press. Setia dan santun bahasa. S. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tiga hingga enam orang penulis Contoh : Nik Safiah Karim. hanya letak et al selepas nama pengarang yang terakhir.

virtualsalt. 2004 daripada http://www. 2004 daripada http://www. (2002). 783-797. Diperoleh pada November 20 .html.ilc. The Australian. 43(9). 4.cnr. Jilid Bulan Muka surat Artikel dalam jurnal elektronik Kerin.com/crebook2/html . Dasar bahasa dan Pembangunan negara Malaysia.au Sinclair. Diperoleh pada Ogos 18. Artikel daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik Jika tiada penulis : Creative thinking (2004). Diperoleh pada Ogos 20.M.com. Dalam Dewan Bahasa.the australian. J.Artikel dalam jurnal Hassan Ahmad (1999). (1996). 2001 daripada http://www.it/EAGLES96/texttyp/texttyp. Preliminary recommendations on corpus typology. J. Doctors trom teen novel approach [Electronic version].

Kecemerlangan. Bangi: Universiti Kebangsaan . Ogos 4). Mind in society.100. 1 dan 8. Malaysia. Newsweek. Jika tiada penulis: Boleh ambil pekerja asing. 76-80 Mohd. Jun). Tesis Sarjana yang korpus tidak diterbitkan. April 5).Artikel dalam akhbar Fazli Abdullah (2005. 1 dan 8. Boleh ambil pekerja asing. Berita Harian. Dunia Pendidikan. (2002. April 5). 17-20 Artikel dalam majalah mingguan Vygotsky. Berita Harian. (2005. Ra’in (2003). Artikel dalam majalah bulanan Zaidi M (2001. L. Perilaku morfo-sintaksis imbuhan meN-kan : Analisis data Tesis/disertasi berkomputer.

Dalam Prosiding Seminar Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu Tafsiran Sukatan Pelajaran Baharu Universiti Pendidikan Sultan Idris (m.s.Seri Lanang Jaya Haji Rohani (2004). Memberikan pendapat yang bernas sebagai Prosiding Perbincangan sumbangan dalam perbincangan. 68-78). . Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

The Major Works of John Steinbeck.GAYA MLA Cooperman. New York: Monach. . Jika tiada penulis: _ _ _ _The Novel of Violence in America. Dallas: South Methodist UP. 1996. Stanly. 1995.

Fakulti Sastera dan Sains Sosial.). Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Di sekitar Pemikiran Kesusasteraan Malaysia 1957-1972. “Ekonomi Sungai Ujong 1800-1895’. Karya Penulis Ramlah Adam. Latihan Ilmiah Zulkarnain Abdul Rahman. Universiti Malaya. 1994. 4. Jabatan Sejarah. . Kuala Lumpur: DBP. “Persidangan Yalta dan Kesannya Ke atas Asia Timur”. 3. Kertas Kerja Suffian Mansor. Kertas Kerja yang Dibentangkan dalam Seminar Jabatan Sejarah. Julai 2000. Universiti Malaya. 1976. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera. Kuala Lumpur: DBP. Ahmad Boestamam. Karya Penyusun/Editor Anwar Ridwan (ed.GAYA DEWAN 1. 1995. 2.

0 PENUTUP  Keseluruhannya. pelajar didedahkan secara umum tentang jenis-jenis penulisan ilmiah berdasarkan ciri-ciri dan gaya penulisannya masing-masing.  .9. Selain itu. bibliografi dan nota kaki juga turut diterangkan. aspek penulisan kutipan langsung dan tak langsung mengikut gaya tertentu.

Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Sofri Ibrahim. Pemikiran dan penulisan ilmiah. Sanitah Mohd Yusof. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Azhar Abd. et al (2001). Mohd. Yusof Boon. Paima Atoma. Halimah Ma’alip. Sundara Raja (2001). Hamid.RUJUKAN  Asmah Haji Omar (2006). Bhd. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengenalan kepada penulian ilmiah. Panduan wacana akademik: Teori dan penerapan.  Mohd.  Sivachandralingan.

Pelita Bahasa Melayu. (1965). CHICAGO dan MLA 1. Dua orang penulis Nik safiah karim Norliza jamaluddin 2002 Bahasa melayu STPM Shah Alam Fajar Bakti Nik safiah karim. Shah Alam: Fajar Bakti. 2. Pengantar semantik Bahasa Melayu. Petaling Jaya: Person Malaysia. 2004. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Latihan intensif  Susun semula bibliografi di bawah mengikut gaya DEWAN. (2002). 2004. Nama pengarang : Awang Sarian Tahun :2004 Judul :Pengantar semantik Bahasa Melayu Tempat terbit :Petaling Jaya Penerbit :Person Malaysia Awang Sarian. Bahasa melayu STPM. . Petaling Jaya: Person Malaysia.(chicago) Awang Sarian.Norliza jamaluddin. Pengantar semantik Bahasa Melayu.(MLA)  Susun semula bibliografi berikut mengikut gaya APA 1. Seorang penulis Zainal Abidin Ahmad 1965 Pelita Bahasa Melayu Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka Zainal Abidin Ahmad.

Abdul hamid mahmod.sanat Md nasir. b. Enam penulis Muklis Abu bakar. Ada pengarang ii.on.3.on. Farid M. hamid ariffin 1993 Tatabahasa dewan edisi baharu kuala lumpur dewan bahasa dan pustaka Berdasarkan 2 jenis Artikel daripada internet tetapi bukan jurnal elektronik .tripod.jkr. Abdul hamid mahmod 1993 Tatabahasa dewan edisi baharu kuala lumpur dewan bahasa dan pustaka 4. Berikut adalah artikel jurnal yang dipetik daripada internet. Azax. Hashim haji musa. Ssun semula a.html . Tiada pengarang a. Lebih enam penulis Muklis Abu bakar.sanat Md nasir. Hashim haji musa. Nor ein mohd Nor. salina johari.html 5.net/journal/2010/01/gempa-haiti-bencana-alam-terbesar-abad ini.gov.com/Dinakan/karya/karya 35. 6.my/ Http://members. Farid M. Nor ein mohd Nor. susun semula mengikut penulisan bibliografi gaya APA i. Http://bencana alam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful