PENGENALAN
Penulisan adalah satu daripada cabang komunikasi kepada manusia berbentuk tulisan/bertulis, sama ada disalurkan melalui medium cetak atau elektronik.  Dikategorikan kepada dua jenis, iaitu : i) Penulisan ilmiah – penulisan yang dijalankan secara saintifik. ii) Penulisan bukan ilmiah- penulisan yang menggunakan bermacam-macam sumber, kaedah dan pendekatan, seperti karya sastera.

Hanson (1996) menyatakan penulisan ilmiah mesti mengandungi maklumat yang sahih berdasarkan pembacaan dan kajian penyelidikan.0 DEFINISI PENULISAN ILMIAH  Penulisan ilmiah merujuk kepada perkara-perkara yang berhubungan dengan maklumat dan data.1.  .

0 JENIS-JENIS PENULISAN ILMIAH Esei Ilmiah Disertasi Penulisan Ilmiah Tesis Buku Ilmiah .2.

0 CIRI-CIRI PENULISAN ILMIAH Fakta disampaikan secara sistematik Penulisan cermat. tepat.3. benar dan tidak membuat andaian Menulis untuk memaklumkan sesuatu Penulis tidak bersifat prejudis Bersifat sistematik dan teratur Tidak bersifat emosional Tidak bersifat persuasif Data dan maklumat yang digunakan mesti sahih atau benar Diterbitkan Merujuk karya terbitan sebelumnya Mempunyai format standard Tersedia kepada komuniti ilmiah .

GAYA PENULISAN ILMIAH American Psychological Association (APA) Modern Language Association GAYA (MLA) Chicago Gaya Dewan .

 Menggunakan rujukan Harvard (dikenali sistem pengarang-tarikh) untuk penulisan kutipan. gaya APA biasanya digunakan oleh ahli psikologi. sains sosial dan pendidik. .  Memberi penekanan kepada tajuk dan susunannya. format. kaedah penulisan kutipan dan bibliografi.4. dan rujukan kurungan yang berhubungan dengan senarai rujukan.1 GAYA “APA”  Menurut Sivachandralingam.

bahasa-bahasa moden dan kesusasteraan.  Memberi panduan untuk penulisan dan penyelidikan dalam bidang kemanusiaan. .4.2 GAYA “MLA”  Digunakan secara meluas di Amerika dan Kanada. terutamanya pengajian bahasa Inggeris.

3 GAYA chicago  Mempersembahkan dua sistem pendokumentasian asas. .bidang kesusasteraan. iaitu : Gaya kemanusiaan (nota dan bibliografi) . sejarah dan kesenian.4.bidang sains sosial. i) ii) Gaya penulis-tarikh .

4 GAYA DEWAN  Merupakan gaya penulisan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).  Panduan yang diberi perhatian adalah seperti bahagian awalan. bahan teks (isi) dan akhiran.4. .

Mengandungi latar belakang atau pendahuluan diikuti oleh pembinaan isi dan diakhiri dengan bahagian penutup.MEMBINA KERANGKA PENULISAN  Harus membina kerangka penulisan sebelum memulakan penulisan. Idea perlu diperincikan untuk membentuk tajuk besar dan sub tajuknya bagi menghasilkan draf awal penulisan.   .

Contoh Kerangka dalam Penulisan Ilmiah. Tesis/Latihan • Pengakuan • Penghargaan Ilmiah • Abstrak • Kandungan • Senarai jadual • Senarai rajah • Senarai singkatan • Pendahuluan • Tinjauan terhadap kajian berkaitan • Metodologi kajian • Hasil kajian dan perbincangan • Penutup • Rujukan/Bibliografi • Lampiran .

GAYA CHICAGO Dimulakan di sebelah kiri dan baris kedua hendaklah dijarakkan daripada baris pertama. penerbit dan tahun terbit. nama keluarga. Abelard. Petera. tempat terbit. Nama keluarga pengarang ditulis dengan lengkap. .8. tajuk buku. The History of Malay Merchant Responsibility: A Study in English Values. 1946.0 KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI Disusun mengikut abjad. Oxford: Clarendon Press. Tidak diberi nombor dan disusun dalam langkau sebaris. Komponen maklumat dipisahkan oleh noktah.

Artikel dalam jurnal Artikel dalam akhbar Artikel dalam jurnal elektronik Artikel daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik GAYA APA Artikel dalam majalah mingguan Prosiding Persidangan Tesis atau Disertasi Artikel dalam majalah bulanan .Buku i) Seorang penulis ii) Dua orang penulis iii) Tiga hingga enam orang penulis i) Lebih dari enam orang penulis i) Buku yang diedit ii) Buku yang diterjemah iii) Buku keluaran institusi iv) Artikel atau bab yang ditulis seseorang dalam buku yang diedit oleh orang lain.

(1989). Hashim Hj. (Karya asli diterbitkan 1979).R. BUKU .). Contoh : Kementerian Pendidikan Malaysia (2003).menggunakan format yang sama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Onn. Dua orang penulis Contoh : Sulaiman Masri dan Razali Ayob (2002).CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI Seorang penulis Contoh : Asmah Haji Omar (2002). Farid M. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. (Ed. S. Kuala Lumpur: Utusan Publication. Musa dan Abdul Hamid Mahmood (1996). Komunikasi kewartawanan. hanya letak et al selepas nama pengarang yang terakhir. Buku yang diedit Contoh : David. Oxford: Oxford University Press. F. Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia dan DBP. Terjemah). Tiga hingga enam orang penulis Contoh : Nik Safiah Karim. (1991). Buku keluaran institusi atau organisasi. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. Lebih daripada enam orang penulis. Huraian sukatan BM. . Setia dan santun bahasa. Semantik (Abdullah Hassan. Buku yang di terjemah Contoh : Palmer. Pragmatics.

4. Dasar bahasa dan Pembangunan negara Malaysia.au Sinclair. Doctors trom teen novel approach [Electronic version]. Diperoleh pada November 20 . 43(9).it/EAGLES96/texttyp/texttyp.virtualsalt. (1996). 2004 daripada http://www.html. Diperoleh pada Ogos 18.com/crebook2/html . Artikel daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik Jika tiada penulis : Creative thinking (2004). Diperoleh pada Ogos 20. Jilid Bulan Muka surat Artikel dalam jurnal elektronik Kerin. J.Artikel dalam jurnal Hassan Ahmad (1999). Dalam Dewan Bahasa. (2002).cnr. J.the australian.M. Preliminary recommendations on corpus typology.ilc. The Australian.com. 2004 daripada http://www. 783-797. 2001 daripada http://www.

76-80 Mohd. Artikel dalam majalah bulanan Zaidi M (2001. Jun). (2002. (2005.100. Kecemerlangan. Malaysia.Artikel dalam akhbar Fazli Abdullah (2005. 17-20 Artikel dalam majalah mingguan Vygotsky. L. Ra’in (2003). Dunia Pendidikan. Boleh ambil pekerja asing. 1 dan 8. April 5). Perilaku morfo-sintaksis imbuhan meN-kan : Analisis data Tesis/disertasi berkomputer. 1 dan 8. Bangi: Universiti Kebangsaan . Berita Harian. Newsweek. April 5). Mind in society. Ogos 4). Berita Harian. Jika tiada penulis: Boleh ambil pekerja asing. Tesis Sarjana yang korpus tidak diterbitkan.

Memberikan pendapat yang bernas sebagai Prosiding Perbincangan sumbangan dalam perbincangan. 68-78). Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. .Seri Lanang Jaya Haji Rohani (2004).s. Dalam Prosiding Seminar Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu Tafsiran Sukatan Pelajaran Baharu Universiti Pendidikan Sultan Idris (m.

The Major Works of John Steinbeck. 1995. 1996. .GAYA MLA Cooperman. New York: Monach. Stanly. Jika tiada penulis: _ _ _ _The Novel of Violence in America. Dallas: South Methodist UP.

1976. 4. Jabatan Sejarah. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. 3. . Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera. Universiti Malaya. Karya Penyusun/Editor Anwar Ridwan (ed.GAYA DEWAN 1. Kuala Lumpur: DBP. Ahmad Boestamam. “Ekonomi Sungai Ujong 1800-1895’.). Julai 2000. 2. Kertas Kerja Suffian Mansor. 1994. Karya Penulis Ramlah Adam. Kertas Kerja yang Dibentangkan dalam Seminar Jabatan Sejarah. Kuala Lumpur: DBP. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. “Persidangan Yalta dan Kesannya Ke atas Asia Timur”. Di sekitar Pemikiran Kesusasteraan Malaysia 1957-1972. Universiti Malaya. Latihan Ilmiah Zulkarnain Abdul Rahman. 1995.

pelajar didedahkan secara umum tentang jenis-jenis penulisan ilmiah berdasarkan ciri-ciri dan gaya penulisannya masing-masing. Selain itu. aspek penulisan kutipan langsung dan tak langsung mengikut gaya tertentu.9.  . bibliografi dan nota kaki juga turut diterangkan.0 PENUTUP  Keseluruhannya.

Sofri Ibrahim. Azhar Abd. Hamid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.RUJUKAN  Asmah Haji Omar (2006). Pengenalan kepada penulian ilmiah.  Mohd. Paima Atoma. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Pemikiran dan penulisan ilmiah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Panduan wacana akademik: Teori dan penerapan. Yusof Boon. Bhd. Sundara Raja (2001). . Halimah Ma’alip.  Sivachandralingan. Sanitah Mohd Yusof. et al (2001). Mohd.

Norliza jamaluddin. Pelita Bahasa Melayu. Nama pengarang : Awang Sarian Tahun :2004 Judul :Pengantar semantik Bahasa Melayu Tempat terbit :Petaling Jaya Penerbit :Person Malaysia Awang Sarian. (2002). Shah Alam: Fajar Bakti.Latihan intensif  Susun semula bibliografi di bawah mengikut gaya DEWAN. Seorang penulis Zainal Abidin Ahmad 1965 Pelita Bahasa Melayu Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka Zainal Abidin Ahmad. Petaling Jaya: Person Malaysia. 2004. Pengantar semantik Bahasa Melayu.(MLA)  Susun semula bibliografi berikut mengikut gaya APA 1. Pengantar semantik Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.(chicago) Awang Sarian. CHICAGO dan MLA 1. 2004. 2. . Bahasa melayu STPM. (1965). Petaling Jaya: Person Malaysia. Dua orang penulis Nik safiah karim Norliza jamaluddin 2002 Bahasa melayu STPM Shah Alam Fajar Bakti Nik safiah karim.

sanat Md nasir. Abdul hamid mahmod 1993 Tatabahasa dewan edisi baharu kuala lumpur dewan bahasa dan pustaka 4.gov.tripod. salina johari.my/ Http://members. b.html . Azax. hamid ariffin 1993 Tatabahasa dewan edisi baharu kuala lumpur dewan bahasa dan pustaka Berdasarkan 2 jenis Artikel daripada internet tetapi bukan jurnal elektronik .3.sanat Md nasir. Http://bencana alam. Enam penulis Muklis Abu bakar. Farid M. Ada pengarang ii. Abdul hamid mahmod.on. Nor ein mohd Nor. Tiada pengarang a. 6.html 5. Nor ein mohd Nor.on. Farid M. Hashim haji musa. Berikut adalah artikel jurnal yang dipetik daripada internet. Ssun semula a.jkr. susun semula mengikut penulisan bibliografi gaya APA i.com/Dinakan/karya/karya 35.net/journal/2010/01/gempa-haiti-bencana-alam-terbesar-abad ini. Lebih enam penulis Muklis Abu bakar. Hashim haji musa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful