PENGENALAN
Penulisan adalah satu daripada cabang komunikasi kepada manusia berbentuk tulisan/bertulis, sama ada disalurkan melalui medium cetak atau elektronik.  Dikategorikan kepada dua jenis, iaitu : i) Penulisan ilmiah – penulisan yang dijalankan secara saintifik. ii) Penulisan bukan ilmiah- penulisan yang menggunakan bermacam-macam sumber, kaedah dan pendekatan, seperti karya sastera.

Hanson (1996) menyatakan penulisan ilmiah mesti mengandungi maklumat yang sahih berdasarkan pembacaan dan kajian penyelidikan.0 DEFINISI PENULISAN ILMIAH  Penulisan ilmiah merujuk kepada perkara-perkara yang berhubungan dengan maklumat dan data.1.  .

2.0 JENIS-JENIS PENULISAN ILMIAH Esei Ilmiah Disertasi Penulisan Ilmiah Tesis Buku Ilmiah .

tepat.0 CIRI-CIRI PENULISAN ILMIAH Fakta disampaikan secara sistematik Penulisan cermat.3. benar dan tidak membuat andaian Menulis untuk memaklumkan sesuatu Penulis tidak bersifat prejudis Bersifat sistematik dan teratur Tidak bersifat emosional Tidak bersifat persuasif Data dan maklumat yang digunakan mesti sahih atau benar Diterbitkan Merujuk karya terbitan sebelumnya Mempunyai format standard Tersedia kepada komuniti ilmiah .

GAYA PENULISAN ILMIAH American Psychological Association (APA) Modern Language Association GAYA (MLA) Chicago Gaya Dewan .

4. . kaedah penulisan kutipan dan bibliografi. sains sosial dan pendidik.  Menggunakan rujukan Harvard (dikenali sistem pengarang-tarikh) untuk penulisan kutipan. gaya APA biasanya digunakan oleh ahli psikologi.  Memberi penekanan kepada tajuk dan susunannya.1 GAYA “APA”  Menurut Sivachandralingam. dan rujukan kurungan yang berhubungan dengan senarai rujukan. format.

2 GAYA “MLA”  Digunakan secara meluas di Amerika dan Kanada. bahasa-bahasa moden dan kesusasteraan.  Memberi panduan untuk penulisan dan penyelidikan dalam bidang kemanusiaan.4. terutamanya pengajian bahasa Inggeris. .

4.bidang sains sosial. . sejarah dan kesenian.3 GAYA chicago  Mempersembahkan dua sistem pendokumentasian asas. i) ii) Gaya penulis-tarikh .bidang kesusasteraan. iaitu : Gaya kemanusiaan (nota dan bibliografi) .

4 GAYA DEWAN  Merupakan gaya penulisan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). . bahan teks (isi) dan akhiran.4.  Panduan yang diberi perhatian adalah seperti bahagian awalan.

  . Mengandungi latar belakang atau pendahuluan diikuti oleh pembinaan isi dan diakhiri dengan bahagian penutup. Idea perlu diperincikan untuk membentuk tajuk besar dan sub tajuknya bagi menghasilkan draf awal penulisan.MEMBINA KERANGKA PENULISAN  Harus membina kerangka penulisan sebelum memulakan penulisan.

Contoh Kerangka dalam Penulisan Ilmiah. Tesis/Latihan • Pengakuan • Penghargaan Ilmiah • Abstrak • Kandungan • Senarai jadual • Senarai rajah • Senarai singkatan • Pendahuluan • Tinjauan terhadap kajian berkaitan • Metodologi kajian • Hasil kajian dan perbincangan • Penutup • Rujukan/Bibliografi • Lampiran .

The History of Malay Merchant Responsibility: A Study in English Values. penerbit dan tahun terbit. . nama keluarga. Tidak diberi nombor dan disusun dalam langkau sebaris. Oxford: Clarendon Press. Nama keluarga pengarang ditulis dengan lengkap. Petera. tajuk buku. Abelard.8. tempat terbit. GAYA CHICAGO Dimulakan di sebelah kiri dan baris kedua hendaklah dijarakkan daripada baris pertama. 1946.0 KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI Disusun mengikut abjad. Komponen maklumat dipisahkan oleh noktah.

Buku i) Seorang penulis ii) Dua orang penulis iii) Tiga hingga enam orang penulis i) Lebih dari enam orang penulis i) Buku yang diedit ii) Buku yang diterjemah iii) Buku keluaran institusi iv) Artikel atau bab yang ditulis seseorang dalam buku yang diedit oleh orang lain. Artikel dalam jurnal Artikel dalam akhbar Artikel dalam jurnal elektronik Artikel daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik GAYA APA Artikel dalam majalah mingguan Prosiding Persidangan Tesis atau Disertasi Artikel dalam majalah bulanan .

(1991). Komunikasi kewartawanan. Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris. BUKU . Tiga hingga enam orang penulis Contoh : Nik Safiah Karim. Buku keluaran institusi atau organisasi. (Ed. Buku yang di terjemah Contoh : Palmer. Hashim Hj. Dua orang penulis Contoh : Sulaiman Masri dan Razali Ayob (2002). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. F. Terjemah). Setia dan santun bahasa. Lebih daripada enam orang penulis. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia dan DBP.CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI Seorang penulis Contoh : Asmah Haji Omar (2002). (Karya asli diterbitkan 1979). Kuala Lumpur: Utusan Publication.menggunakan format yang sama. Onn. Buku yang diedit Contoh : David. Farid M. Huraian sukatan BM. Oxford: Oxford University Press.). Semantik (Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Contoh : Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). (1989). Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. Pragmatics. Musa dan Abdul Hamid Mahmood (1996). hanya letak et al selepas nama pengarang yang terakhir.R. S. .

it/EAGLES96/texttyp/texttyp. 2004 daripada http://www. The Australian. Dalam Dewan Bahasa.html. Diperoleh pada November 20 .cnr. (2002). (1996). Jilid Bulan Muka surat Artikel dalam jurnal elektronik Kerin.au Sinclair.the australian.Artikel dalam jurnal Hassan Ahmad (1999). Doctors trom teen novel approach [Electronic version].M. Diperoleh pada Ogos 20. 783-797. Artikel daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik Jika tiada penulis : Creative thinking (2004).ilc.virtualsalt. 43(9). 4. Dasar bahasa dan Pembangunan negara Malaysia.com. Preliminary recommendations on corpus typology. J.com/crebook2/html . Diperoleh pada Ogos 18. 2004 daripada http://www. J. 2001 daripada http://www.

Newsweek. (2005.100. (2002. 17-20 Artikel dalam majalah mingguan Vygotsky. Dunia Pendidikan. Artikel dalam majalah bulanan Zaidi M (2001. L. Ogos 4). 1 dan 8. Perilaku morfo-sintaksis imbuhan meN-kan : Analisis data Tesis/disertasi berkomputer. 76-80 Mohd. Malaysia. 1 dan 8. Boleh ambil pekerja asing. Berita Harian. Berita Harian. Bangi: Universiti Kebangsaan . Ra’in (2003). April 5). Kecemerlangan. April 5). Jika tiada penulis: Boleh ambil pekerja asing. Tesis Sarjana yang korpus tidak diterbitkan. Mind in society. Jun).Artikel dalam akhbar Fazli Abdullah (2005.

Dalam Prosiding Seminar Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu Tafsiran Sukatan Pelajaran Baharu Universiti Pendidikan Sultan Idris (m. Memberikan pendapat yang bernas sebagai Prosiding Perbincangan sumbangan dalam perbincangan.s. . Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. 68-78).Seri Lanang Jaya Haji Rohani (2004).

. 1995. Jika tiada penulis: _ _ _ _The Novel of Violence in America. Dallas: South Methodist UP. New York: Monach. 1996.GAYA MLA Cooperman. Stanly. The Major Works of John Steinbeck.

“Persidangan Yalta dan Kesannya Ke atas Asia Timur”. Karya Penyusun/Editor Anwar Ridwan (ed. Kuala Lumpur: DBP. 1994. Jabatan Sejarah. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera. 1995. Ahmad Boestamam. Di sekitar Pemikiran Kesusasteraan Malaysia 1957-1972.). Kertas Kerja Suffian Mansor. “Ekonomi Sungai Ujong 1800-1895’. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Kuala Lumpur: DBP. Julai 2000. Karya Penulis Ramlah Adam. Kertas Kerja yang Dibentangkan dalam Seminar Jabatan Sejarah. Universiti Malaya. Universiti Malaya. 3. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. 2. .GAYA DEWAN 1. 4. Latihan Ilmiah Zulkarnain Abdul Rahman. 1976.

aspek penulisan kutipan langsung dan tak langsung mengikut gaya tertentu.  .0 PENUTUP  Keseluruhannya. Selain itu. bibliografi dan nota kaki juga turut diterangkan. pelajar didedahkan secara umum tentang jenis-jenis penulisan ilmiah berdasarkan ciri-ciri dan gaya penulisannya masing-masing.9.

Bhd. Pemikiran dan penulisan ilmiah. Panduan wacana akademik: Teori dan penerapan. Yusof Boon.  Sivachandralingan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Pengenalan kepada penulian ilmiah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Paima Atoma. Hamid.RUJUKAN  Asmah Haji Omar (2006). Mohd. et al (2001). Sanitah Mohd Yusof. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Sofri Ibrahim. Azhar Abd. Sundara Raja (2001). .  Mohd. Halimah Ma’alip.

(1965).(chicago) Awang Sarian.Norliza jamaluddin. CHICAGO dan MLA 1. Petaling Jaya: Person Malaysia. Nama pengarang : Awang Sarian Tahun :2004 Judul :Pengantar semantik Bahasa Melayu Tempat terbit :Petaling Jaya Penerbit :Person Malaysia Awang Sarian.(MLA)  Susun semula bibliografi berikut mengikut gaya APA 1. Pelita Bahasa Melayu. Seorang penulis Zainal Abidin Ahmad 1965 Pelita Bahasa Melayu Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka Zainal Abidin Ahmad. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2004. Dua orang penulis Nik safiah karim Norliza jamaluddin 2002 Bahasa melayu STPM Shah Alam Fajar Bakti Nik safiah karim. 2004. Petaling Jaya: Person Malaysia. Pengantar semantik Bahasa Melayu. Pengantar semantik Bahasa Melayu. Shah Alam: Fajar Bakti. (2002). .Latihan intensif  Susun semula bibliografi di bawah mengikut gaya DEWAN. Bahasa melayu STPM.

html .sanat Md nasir.my/ Http://members. Farid M.net/journal/2010/01/gempa-haiti-bencana-alam-terbesar-abad ini. Abdul hamid mahmod 1993 Tatabahasa dewan edisi baharu kuala lumpur dewan bahasa dan pustaka 4.com/Dinakan/karya/karya 35.3. Farid M. Nor ein mohd Nor. Nor ein mohd Nor. Azax. Ada pengarang ii.html 5. susun semula mengikut penulisan bibliografi gaya APA i. Hashim haji musa.gov. Http://bencana alam. Ssun semula a. Berikut adalah artikel jurnal yang dipetik daripada internet. Lebih enam penulis Muklis Abu bakar. 6. salina johari. Hashim haji musa. hamid ariffin 1993 Tatabahasa dewan edisi baharu kuala lumpur dewan bahasa dan pustaka Berdasarkan 2 jenis Artikel daripada internet tetapi bukan jurnal elektronik .on.tripod.sanat Md nasir. b.jkr.on. Abdul hamid mahmod. Enam penulis Muklis Abu bakar. Tiada pengarang a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful