STANDAR ISI

NAMA SEKOLAH MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER TAHUN PELAJARAN : : : : SDN 013 MEKAR SARI ARAB MELAYU 1 (SATU) / I (SATU) 2010 / 2011 KOMPETENSI DASAR 1.1 Mampu mengenal huruf hidup dengan tulisan arab melayu dan latin / Indonesia 2.1 Mampu mengenal huruf konsonan dengan tulisan arab melayu dan latin 3.1 Mampu mengenal kata dan menulis kata dengan tulisan arab melayu dan latin

STANDAR KOMPETENSI 1. Pengenalan huruf hidup

2. Pengenalan huruf konsonan

3. Pengenalan kata dan menulis kata

STANDAR ISI
NAMA SEKOLAH MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER TAHUN PELAJARAN : : : : SDN 013 MEKAR SARI ARAB MELAYU 1 (SATU) / II (DUA) 2010 / 2011 KOMPETENSI DASAR 1.1 Mampu mengenal huruf hidup dengan tulisan arab melayu dan latin / Indonesia 2.1 Mampu mengenal huruf konsonan dengan tulisan arab melayu dan latin / Indonesia 3.1 Mampu mengenal kata dan menulis kata dengan tulisan arab melayu dan latin

STANDAR KOMPETENSI 1. Pengenalan huruf hidup dan menulis kata

2. Pengenalan kata dan menulis kata

3. Pengenalan kata dan menulis kata

SILABUS
NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI 1. Pengenalan huruf hidup : : : SDN 013 MEKAR SARI 1 (SATU) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • Mengen al huruf hidup a, i, u • PENGALAMAN BELAJAR Dapat mengenal huruf a, i, dan u tulisan arab melayu Dapat membaca huruf a, i, dan u tulisan arab melayu • INDIKATOR Mengenal huruf hidup a, i, dan u dalam bentuk awal tengah dan akhir Menulis huruf hidup a, i, dan u sesuai dengan bentuknya Membaca huruf hidup dengan benar Dapat mengenal bentuk huruf konsonan Dapat menulis huruf konsonan bentuk awal, tengah dan akhir - Tes tertulis - Tes lisan 2 x 30 Menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas I PENILAIAN - Tes tertulis - Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 30 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas I

KOMPETENSI DASAR 1.1 Mampu mengenal huruf hidup dengan tulisan arab melayu dan latin

2. pengenalan huruf konsonan

2.1 Mampu mengenal huruf konsonan dengan tulisan arab melayu dan latin

Pengen alan huruf konsonan

Dapat menulis huruf a, I, dan u tulisan arab melayu • Memperkenalkan bentuk huruf konsonan b, s, c, d, m dan p • Menjelaskan cara menulis huruf awal, tengah dan akhir pada huruf konsonan

• •

• 3. pengenalan kata dan menulis kata 3.1 mampu • Pengen mengenal kata alan kata dan menulis kata dnegan tulisan arab melayu

Dapat menulis contoh – contoh huruf konsonan • Memperkenalkan • Mengenal kata dengan kata dengan tulisan arab tulisan arab melayu dan melayu dan latin latin • Menjelaksan cara menulis kata dengan tulisan arab melayu dan latin • Menulis kata dengan tulisan arab melayu dan latin

- Tes tertulis - Tes lisan

2 x 30 Menit

Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas I

SILABUS
NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI 1. Pengenalan huruf hidup : : : SDN 013 MEKAR SARI 1 (SATU) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • Mengen al huruf hidup a, i, u, e dan o • PENGALAMAN BELAJAR Dapat mengenal huruf a, i, u, e dan o tulisan arab melayu dan latin Dapat mengenal huruf a, i, u, e dan o bentuk awal, tengah dan akhir Mengenal kata dalam bentuk tulisan arab melayu dan latin Membaca kata dengan benar bentuk tulisan arab melayu dan latin Menulis kata dalam bentuk tulisan arab melayu dan latin Dapat membaca menulis kata dengan tulisan arab melayu dengan huruf a, i, dan u Dapat membaca kata dengan huruf a, i, e dan o pada tulisan arab melayu dan latin Dapat menulis kata • INDIKATOR Mengenal huruf hidup a, i, u, e dan o bentuk awal, tengah dan akhir • Menulis huruf hidup sesuai bentuknya awal, tengah dan akhir PENILAIAN - Tes tertulis - Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 30 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas I

KOMPETENSI DASAR 1.1 Mampu mengenal huruf hidup dengan tulisan arab melayu dan latin

2. pengenalan kata dan menulis kata

2.1 Mampu mengenal kata membaca, dan menulis kata dengan tulisan arab melayu dan latin

Pengen alan kata

Membaca kata dengan tulisan arab melayu • Menulis beberapa buah kata dengan benar

- Tes tertulis - Tes lisan

2 x 30 Menit

Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas I

3. membaca kata dan menulis kata

3.1 Mampu membaca kata dengan tulisan arab melayu dan alatin

Membac • a kata •

Membaca dan menulis kata dengan huruf a, i, dan u • Membaca bersama – sama kata dengan tulisan arab melayu

- Tes tulisan - Tes lisan

2 x 30 Menit

Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas I

dengan benar

STANDAR ISI NAMA SEKOLAH MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER TAHUN PELAJARAN : : : : SDN 013 MEKAR SARI ARAB MELAYU II (DUA) / I (SATU) 2010 / 2011 KOMPETENSI DASAR 1.1 Mampu membaca dan menulis kata tulisan arab melayu 3. Pengenalan kata dan menulis kata . Membaca dan menulis kata 3.1 Mampu membaca dan menulis huruf hidup tulisan dan tulisan arab melayu 2. Membaca dan menulis kata 3.1 Mampu membaca dan menulis kata dengan tulisan arab melayu 2.1 Mampu membaca dan menulis kata tulisan arab melayu STANDAR KOMPETENSI 1.1 Mampu membaca dan menulis huruf hidup tulisan arab melayu 3. Membaca dan menulis huruf hidup 2. Membaca dan menulis kata STANDAR ISI NAMA SEKOLAH MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER TAHUN PELAJARAN : : : : SDN 013 MEKAR SARI ARAB MELAYU II (DUA) / II (DUA) 2010 / 2011 KOMPETENSI DASAR 1. Membaca dan menulis kata 2.1 Mampu mengenal kata dan menulis angka arab melayu STANDAR KOMPETENSI 1.

dan k tulisan arab melayu n • Dapat membaca dan menulis i dan r tulisan arab melayu Dapat membaca dan menulis s dan n tulisan arab melayu • Membac • Dapat membaca dan menulis a dan huruf b. e dan o PENGALAMAN BELAJAR INDIKATOR • Membaca dan menulis tulisan arab melayu PENILAIAN . u. huruf s.s. l.Tes tertulis .g. dan g tulisan arab menulis kata melayu dari huruf b.SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI 1.Tes lisan 2 x 30 Menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas II . t. k.Tes lisan 2 x 30 Menit 3. Membaca dan menulis kata 3. Membaca dan menulis huruf hidup : : : SDN 013 MEKAR SARI II (DUA) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • Pengen alan huruf a.n.1 Mampu membaca dan menulis kata tulisan arab melayu • • • Dapat membaca dan menulis huruf a dan i tulisan arab melayu Dapat membaca dan menulis huruf i tulisan arab melayu 2. u melayu • Dapat membaca dan menulis huruf m tulisan arab melayu • • Membaca dan menulis kata .Tes tertulis . d. • Dapat membaca dan menulis d. i.Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 30 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas II Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas II KOMPETENSI DASAR 1. dan n tulisan arab dan a. s.Tes tertulis . Membaca dan menulis kata Dapat membaca dan menulis huruf e dan o tulisan arab melayu • Menenal • Dapat membaca dan menulis kata dari b dan d tulisan arab melayu huruf b dan • Dapat membaca dan menulis t d.t. t. r. i.1 Mampu membaca dan menulis huruf hidup tulisan arab melayu 2.1 Mampu membaca dan menulis kata tulisan arab melayu • Menulis tulisan arab melayu dengan benar .m.

Membaca dan menulis kata : : : SDN 013 MEKAR SARI II (DUA) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • PENGALAMAN BELAJAR • INDIKATOR Pengenalan huruf Ng.1 Mampu membaca dan menulis angka arab melayu 5. k. tulisan arab melayu • Membac • Dapat membaca dan a dan menulis a dan i tulisan arab menulis kata melayu bnyi a. u.Tes lisan 2 x 30 menit . i. i.Tes tertulis . t. p. I. u. Membaca dan menulis kata Mengen • Dapat membaca dan al kata dari menulis dari huruf Ny. Ng.Tes lisan 2 x 30 menit 6.c. u.Tes tertulis .1 Mampu membaca dan menulis huruf hidup tulisan arab melayu 6. Ng. t. c.Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 30 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas II Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas II Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas II KOMPETENSI DASAR 4. t. dan p huruf Ny.SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI 4. k. p. e • Dapat membaca dan dan o menulis u. dan o . w • Dapat membaca dan dan k menulis dari huruf k. e dan o tulisan arab melayu • Membac • Dapat membaca dan a dan menulis angka 1 s/d 10 tulisan menulis arab melayu angka 1 – 10 • Membaca huruf a. tulisan arab melayu k. dan w. Membaca dan menulis kata • Membaca angka 1 s/d 10 serta membaca angka 1 s/d 10 . w dan k PENILAIAN .1 mampu membaca dan menulis kata dengan tulisan arab melayu 5. e dan o serta menulis kata a. e. Ng.Tes tertulis .

Pengenalan lambang dalam tulisan arab melayu .1 Mengenal lambang abjad dalam bentuk tulisan arab melayu 2.4 Mengenal lambang laut dalam bentuk tulisan arab melayu 4. Pengenalan huruf hidup dalam bentuk arab melayu 2.5 Mengenal lambang jamur dalam bentuk tulisan arab melayu 4.6 Membaca lambang ketam dalam bentuk tulisan arab melayu 3.6 Mengenal lambang pisang dalam bentuk tulisan arab melayu.5 Mengenal lambang mesjid dalam bentuk tulisan arab melayu 2.6 Mengenal lambang ketam dalam bentuk tulisan arab melayu 2.2 Membaca lambang kapal dalam bentuk tulisan arab melayu 3.3 mengenal lambang keris dalam bentuk tulisan arab melayu 2.3 membaca lambang keris dalam bentuk tulisan arab melayu 3. Pengenalan lambang abjad dalam bentuk tulisan arab melayu 3.4 Membaca lambang sampan dalam bentuk tulisan arab melayu 3. STANDAR KOMPETENSI 1.STANDAR ISI NAMA SEKOLAH MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER TAHUN PELAJARAN : : : : SDN 013 MEKAR SARI ARAB MELAYU III (TIGA) / I (SATU) 2010 / 2011 KOMPETENSI DASAR 1.3 Mengenal lambang bawal dalam bentuk tulisan arab melayu 4.1 Mengenal lambang rotan dalam bentuk tulisan arab melayu 4.7 Mengenal lambang pedang dalam bentuk tulisan arab melayu 3.1 Membaca lambang abjad dalam bentuk tulisan arab melayu 3.4 Mengenal lambang sampan dalam bentuk tulisan arab melayu 2.5 Membaca lambang mesjid dalam bentuk tulisan arab melayu 3. Mengenal lambang abjad dalam bentuk tulisan arab melayu 4.7 Membaca lambang pedang dalam bentuk tulisan arab melayu 4.2 Mengenal lambang kapal dalam bentuk tulisan arab melayu 2.2 Mengenal lambang gambir dalam bentuk tulisan arab melayu 4.1 Mengenal serta menulis huruf hidup dalam bentuk tulisan arab melayu 2.

Tes lisan 2 x 35 menit • Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III • 2.Tes tertulis . Pengenalan lambang abjad dalam bentuk tulisan arab melayu 2.2 Mampu mengenal lambang kapal dalam bentuk tulisan melayu • Lamban g kapal Memperkenalkan bentuk • lambang kapal dalam bentuk tulisan arab melayu • Menjelaskan cara merangkai huruf hingga menjadi suku kata • yang benar dan tepat • Membaca dan menulis lambang kapal • .Tes tertulis .1 Mengenal lambang abjad dalam bentuk tulisan arab melayu • Lamban g abjad • • . tengah dan akhir Menulis dan membaca huruf a. dan o dalam bentuk tunggal. dan o dalam bentuk tulisan arab melayu Memperkenalkan bentuk lambang abjad dalam bentuk tulisan arab melayu Menjelaskan cara merangkai lambang abjad dalam bentuk tunggal.tengah dan akhir • INDIKATOR Menulis huruf hidup a. awal.u.awal.I. awal.u.Tes tertulis .e. dan o sesuai dengan bentuknya Dapat menulis kembang abjad dalam bentuk tunggal.e.e dan o dalam tulisan arab melayu Menjelaskan cara merangkai huruf dalam bentuk tunggal awal.u.u. tengah dan akhir Dapat membaca lambang abjad sesuai dengan bentuknya Dapat membaca lambang kapal dengan benar dan tepat Dapat menulis lambang kapal kedalam tulisan arab melayu PENILAIAN .I. tengah dan akhirr Membaca huruf hidup a.Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 30 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III KOMPETENSI DASAR 1.I.e.1 Mengenal serta menulis huruf hidup dalam bentuk tulisan arab melayu • • • 2. Pengenalan huruf hidup dalam bentuk arab melayu : : : SDN 013 MEKAR SARI III (TIGA) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • Huruf hidup • PENGALAMAN BELAJAR Memperkenalkan bentuk huruf hidup a.I.SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI 1.Tes lisan 2 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III .

SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI : : : SDN 013 MEKAR SARI III (TIGA) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • Lamban g keris • PENGALAMAN BELAJAR Memperkenalkan bentuk lambang keris dalam bentuk tulisan arab melayu Menjelaskan cara merangkai huruf sehingga menjadi suku kata dan akta yang benar dan tepat Membaca dan menulis lambang keris Memperkenalkan bentuk lambang sampan dalam bentuk tulisan arab melayu Menjelaskan cara merangkai huruf hingga menjadi suku kata dan kata yang benar dan tepat Membaca dan menulis lambang sampan Memperkenalkan bentuk lambang masjid dalam bentuk tulisan arab melayu Menjelaskan cara merangkai huruf menjadi suku kata dan kata yang benar dan tepat • INDIKATOR Membaca lambang keris dengan benar dan tepat Menulis lambang keris kedalam tulisan arab melayu Membaca lambang sampan dengan benar dan tepat Menulis lambang sampan kedalam tulisan arab melayu Membaca lambang masjid dengan benar dan tepat Menulis lambang mesjid kedalam tulisan arab PENILAIAN .Tes tertulis .Tes tertulis .5 Mengenal lambang masjid dalam bentuk tulisan arab melayu • Lamban g masjid • • .3 Mengenal lambang keris dalam bentuk tulisan arab melayu • • • 2.4 Mengenal • Lamban lambang sampan g sampan dalam bentuk tulisan arab melayu • • .Tes lisan 2 x 35 menit • • Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III .Tes tertulis .Tes lisan 2 x 35 menit • • Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III • 2.Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 35 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu III KOMPETENSI DASAR 2.

melayu SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI : : : SDN 013 MEKAR SARI III (TIGA) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • 2.Tes lisan 2 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III .Tes tertulis .6 Mengenal lambang ketam dalam bentuk tulisan arab melayu • Lamban g ketam • PENGALAMAN BELAJAR Membaca dan menulis lambang masjid Memperkenalkan bentuk lambang ketam dalam bentuk tulisan arab melayu Menjelaskan cara merangkai huruf sehingga menjadi suku kata yang benar dan tepat Membaca dan menulis lambang ketam Memperkenalkan bentuk lambang pedang dalam bentuk tulisan arab melayu Menjelaskan cara merangkai huruf sehingga menjadi suku kata yang benar dan tepat Membaca dan menulis lambang ketam Menjelaskan cara membaca lambang abjad yang benar dan tepat Membaca lambang abjad INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER KOMPETENSI DASAR • • • • 2.Tes lisan 2 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu .1 Membaca lambang abjad dalam bentuk tulisan arab • Lamban g abjad • • • Membaca lambang ketam dengan benar dan tepat Menuliskan lambang ketam kedalam tulisan arab melayu Membaca lambang ketam dengan benar dan tepat Menuliskan lambang ketam kedalam tulisan arab melayu Membaca dan menuliskan lambang abjad kedalam arab melayu .Tes tertulis .7 Mengenal lambang pedang dalam bentuk tulisan arab melayu • Lamban g pedang • • • • • 3. Mengenal lambang abjad dalam bentuk tulisan arab 3.Tes tertulis .Tes lisan 2 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III .

• Lamban g kapal • Membaca lambang kapal dengan benar dan tepat. • Membaca Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III . • Menulis lambang kapal dalam bentuk tulisan arab melayu. • Lamban g keris • Menjelaskan cara membaca lambang keris yang benar dan tepat.2 Membaca lambang kapal dalam bentuk tulisan arab melayu.Tes lisan 2 x 35 menit • 3.melayu melayu dengan tepat dan benar kelas III SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI : : : SDN 013 MEKAR SARI III (TIGA) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • PENGALAMAN BELAJAR Menulis lambang abjad dalam bentuk tulisan arab melayu. . • Menuliskan lambang keris kedalam tulisan arab melayu. INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER KOMPETENSI DASAR 3.Tes lisan 2 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III 3.Tes tertulis .Tes tertulis 2 x 35 Lambang . • Membaca lambang keris dengan tepat dan benar.4 Membaca • Lamban • Menjelaskan cara membaca . • Menjelaskkan cara membaca lambang kapal yang benar dan tepat.Tes tertulis . • Menuliskan lambang kapal kedalam tulisan arab melayu. Menulis lambang keris dalam bentuk tulisan arab melayu.3 Membaca lambang keris dalam bentuk tulisan arab melayu.

• Memperkenalkan bentuk • Mengenal lambang rotan dalam bentuk lambang rotan tulisan arab melayu. • lambang sampan yang benar dan tepat. Menuliskan lambang sampan kedalam tulisan arab melayu. g sampan.5 Membaca lambang mesjid dalam bentuk tulisan arab melayu. Menulis lambang sampan dalam bentuk tulisan arab melayu.1 Menjelaskan lambang rotan dalam bentuk tulisan arab melayu. • INDIKATOR PENILAIAN .Tes lisan menit pelajaran tulisan arab melayu kelas III SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI : : : SDN 013 MEKAR SARI III (TIGA) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • Lamban g mesjdi • PENGALAMAN BELAJAR Menjelaskan cara membaca lambang mesjid yang benar dan tepat. lambang rotan dengan benar dan • Membaca dan menulis tepat. • Menjelaskan cara merangkai huruf sehingga menjadi suku kata • Membaca yang benar dan tepat. . • Lamban g rotan Membaca lambang mesjid dengan tepat dan benar • Menuliskan lambang mesjid kedalam tulisan arab melayu. Pengenalan lambang dalam bentuk tulisan arab melayu. • lambang sampan dengan benar dan tepat.Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 35 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III KOMPETENSI DASAR 3. 4. dalam bentuk tulisan arab melayu. lambang rotan dalam bentuk . .Tes tertulis . • Menulis lambang sampan dalam bentuk tulisan arab melayu.Tes lisan 2 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III. 4.Tes tertulis .lambang sampan dalam bentuk tulisan arab melayu.

• Menjelaskan cara merangkai huruf sehingga menjadi suku kata • Membaca yang benar dan tepat. dalam bentuk tulisan arab melayu. Memperkenal bentuk • Mengenal lambang bawal dalam bentuk lambang bawal tulisan arab melayu. . • Menjelaskan cara merangkai huruf sehingga menjadi suku kata • Membaca yang bena dan tepat. lambang gambir dalam bentuk tulisan arab melayu.Tes lisan 2 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI : : : SDN 013 MEKAR SARI III (TIGA) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • Lamban g bawal.2 Mengenal lambang gambir dalam bentuk tulisan arab melayu. • Lamban g gambir Menuliskan lambang rotan kedalam tulisan arab melayu. tulisan arab melayu. • Memperkenalkan bentuk • Mengenal lambang gambir dalam benuk lambang gambir tulisan arab melayu. lambang bawal dengan benar dan • Membaca dan menulis tepat.Tes tertulis . • . lambang bawal dalam bentuk • Menuliskan tulisan arab melayu. • PENGALAMAN BELAJAR INDIKATOR PENILAIAN .Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 35 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III KOMPETENSI DASAR 4.Tes tertulis . dalam bentuk tulisan arab melayu.3 Mengenal lambang bawal dalam bentuk tulisan arab melayu. lambang gambir dengan benar dan • Membaca dan menulis tepat. • Menuliskan lambang gambir kedalam tulisan arab melayu.4.

• Memperkenal bentuk • lambang laut dalam bentuk tulisan arab melayu. Mengenal lambang jamur dalam bentuk tulisan arab melayu. • Membaca dan menulis lambang laut dalam bentuk tulisan arab melayu. Membaca lambang laut dengan benar dan tepat.5 Mengenal lambang jamur dalam bentuk tulisan arab melayu • Lamban g jamur • Memperkenalkan bentuk • lambang jamur dalam bentuk tulisan arab melayu. Menuliskan lambang laut kedalam tulisan arab melayu. Mengenal lambang laut dalam bentuk tulisan arab melayu. • Lamban g laut. • Menjelaskan cara merangkai huruf sehingga menjadi suku kata • yang benar dan tepat.4 Mengenal lambang bawal dalam bentuk tulisan arab melayu.Tes tertulis . Menulisakan lambang jamur .Tes lisan 2 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI : : : SDN 013 MEKAR SARI III (TIGA) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • PENGALAMAN BELAJAR Membaca dan menulis INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER KOMPETENSI DASAR . • 4.4. Membaca lambang jamur dengan benar dan tepat.Tes tertulis . • Menjelaskan cara merangkai huruf sehingga menjadi suku kata • yang benar dan tepat. • lambang bawal kedalam tulisan arab melayu.Tes lisan 2 x 35 ssmenit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III .

Tes tertulis . lambang jamur dalam bentuk tulisan arab melayu. . dalam bentuk tulisan arab melayu. lambang pisang dalam bentuk tulisan arab melayu.Tes lisan 2 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III . • Menuliskan lambang pisang kedalam tulisan arab melayu. Lamban g Pisang.• 4.5 Mengenal lambang pisang dalam bentuk tulisan arab melayu. lambang pisang dengan benar dan • Membaca dan menulis tepat. • Menjelaskan cara merangkai huruf sehingga menjadi suku kata • Membaca yang benar dan tepat. • Memperkenal bentuk • Mengenal lambang pisang dalam bentuk lambang pisang tulisan arab melayu.

1 Mengenal dan menulis kata dasar a.2 Mengenal pengecualian bentuk tulisan arab melayu. 7. dan o dalam bentuk tulisan arab melayu 7. 6. Pengenalan huruf hidup dalam bentuk arab melayu 6.STANDAR ISI NAMA SEKOLAH MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER TAHUN PELAJARAN : : : : SDN 013 MEKAR SARI ARAB MELAYU III (TIGA) / I (SATU) 2010 / 2011 KOMPETENSI DASAR 5. u. e. STANDAR KOMPETENSI 5. Pengenalan kata dasar dalam bentuk tulisan arab melayu . I.2 Mengenal E keras bentuk tulisan arab melayu.1 Mengenal E lemah bentuk tulisan arab melayu 6. Pengenalan huruf E lemah dan E keras dalam bentuk tulisan arab melayu 7.1 Mengenal serta menulis huruf hidup dalam bentuk tulisan arab melayu.

I.Tes tertulis . dan hidup a. e. • Membaca E lemah dalam bentuk tulisan arab melayu. dan o dalam hidup a. e dan o dalam o sesuai dengan tulisan arab melayu.Tes lisan 2 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III . I. • E lemah 6.SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI 5. tengah dan akhir. tengah dan akhir.1 Mengenal serta menulis huruf hidup dalam bentuk tulisan arab melayu. Pengenalan huruf hidup dalam bentuk arab melayu : : : SDN 013 MEKAR SARI III (TIGA) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • Huruf hidup • PENGALAMAN BELAJAR INDIKATOR PENILAIAN . .Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 35 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III KOMPETENSI DASAR 5.Tes tertulis . u. huruf hidup dalam bentuk tulisan • Membaca huruf arab melayu • Menulis dan membaca huruf hidup a. • Menjelaskan cara merangkai • Membaca E E lemah dalam bentuk tunggal lemah dalam bentuk awal. e. o dalam bentuk • Menjelaskan cara merangkai tulisan arab melayu.Tes tertulis . bentuknya. • Memperkenalkan E keras • Mengenal E dalam benuk tulisan arab melayu keras dalam bentuk tulisan arab melayu.1 Mengenal E lemah bentuk tulisan arab melayu. tulisan arab melayu.Tes lisan 2 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III . dan tulisan arab melayu. Pengenalan E lemah dan E keras dalam bentuk tulisan arab melayu 6. • Menjelaskan cara merangkai E keras dalam bentuk tunggal • Membaca E awal. I. tulisan arab melayu. e.1 Mengenal E keras bentuk tulisan arab melayu • E Keras Memperkenalkan bentuk • Menulis huruf huruf a. I. • Memperkenalkan E lemah • Mengenal E dalam bentuk tulisan arab lemah dalam bentuk melayu. u. u. keras dalam bentuk tulisan arab melayu. u. 6. • Membaca E keras dalam bentuk tulisan arab melayu.

2 Mengenal pengecualian bentuk dan tulisan arab melayu. u. I. Membaca pengecualian dalam bentuk tulisan arab.Tes lisan 2 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III . e. u.I. I.1 Mengenal dan menulis kata dasar a. e dan o dalam bentuk tulisan arab melayu • Pengec ualian • • • • Mengenal pengecualian dalam bentuk tulisan arab melayu. e dan o dalam bentuk tulisan arab melayu.SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI 7. I. e. e dan o dalam bentuk tulisan arab melayu. • PENGALAMAN BELAJAR Memperkenalkan kata dasar a. I.Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 35 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III KOMPETENSI DASAR 7. u. Memperkenalkan pengecualian dalam bentuk tulisan arab melayu Menjelaskan pengecualian dalam bentuk tulisan arab melayu.Tes tertulis . Membaca kata dasar a. Pengenalan kata dasar dalam bentuk tulisan arab melayu : : : SDN 013 MEKAR SARI III (TIGA) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • Kata dasar a. . I. • Membaca pengecualian dalam bentuk tulisan arab.e dan o dalam bentuk tulisan arab melayu PENILAIAN . I. I.Tes tertulis . • INDIKATOR Mengenal kata dasar a. u. u.u. dan o dalam bentuk tulisan arab melayu. u. Menulis kata dasar a. Menjelaskan kata dasar a. e dan o • • • • 7. dan o dalam bentuk tulisan arab melayu. dan o dalam bentuk tulisan arab melayu Membaca kata dasar a. e. u.

Mengenal membaca lambang abjad udang. karet tebu.2 Membaca dan menulis au dalam penulisan arab melayu. ladang.2 Menulis membaca lambang abjad ladang 2.1 Menulis membaca lambang abjad udang 2.1 Mengenal membaca lambang abjad udang 1. Menulis lambang abjad udang.3 Menulis membaca lambang abjad karet 2.5 Mengenal membaca lambang abjad karang 1.5 Menulis lambang abjad karang 2.STANDAR ISI NAMA SEKOLAH MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER TAHUN PELAJARAN : : : : SDN 013 MEKAR SARI ARAB MELAYU III (TIGA) / I (SATU) 2010 / 2011 KOMPETENSI DASAR 1.3 Mengenal membaca lambang abjad karet 1. tebu. ladang. Membaca dan menulis kata berbunyi ai dan au kedalam tulisan arab melayu. 2. .2 Mengenal membaca lambang abjad ladang 1. karang dan balam bentuk tulisan arab melayu 3.6 Mengenal membaca lambang abjad balam. karet. 2.1 Membaca dan menulis ai dalam penulisan arab melayu 3.6 Menulis lambang abjad balam 3. STANDAR KOMPETENSI 1. karang dan dalam bentuk tulisan arab melayu.4 Menulis lambang abjad tebu 2.4 Mengenal membaca lambang abjad tebu 1.

karet.Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 35 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III KOMPETENSI DASAR 1.Tes lisan 2 x 35 menit Lambang pelajaran . ladang.Tes tertulis .Tes tertulis .4 Mengenal membaca • Pengen alan tebu • Menjelaskan penulisan lambang tebu • .2 Mengenal membaca lambang abjad ladang • Pengen alan ladang • Menjelaskan penulisan lambang udang • Menyebutkan contoh kata yang sama dengan pola lambang ladang • .Tes tertulis .SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI 1.1 Mengenal membaca lambang abjad udang Pengen • Menjelaskan penulisan alan lambang lambang udang • Menyebutkan contoh kata yang sama dengan pola lambang udang. Mengenal membaca lambang abjad udang. karang dan balam bentuk tulisan arab melayu. tebu. Membaca bentuk lambang abjad udang dalam bentuk tulisan arab melayu Mengenal lambang ladang dalam bentuk tulisan arab melayu Membaca bentuk lambang abjad ladan g dalam bentuk tulisan arab melayu Mengenal lambang karet dalam bentuk tulisan arab melayu Membaca bentuk lambang abjad karet dalam bentuk tulisan arab melayu Mengenal lambang tebu dalam PENILAIAN .Tes lisan 2 x 35 menit • Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III 1.3 Mengenal membaca lambang abjad karet • Pengen alan karet • Menjelaskan penulisan lambang karet • Menyebutkan contoh kata yang sama dengan pola lambang karet • .Tes tertulis . • 1. : : : SDN 013 MEKAR SARI IV (EMPAT) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • PENGALAMAN BELAJAR • INDIKATOR Mengenal lambang udang dalam bentuk tulisan arab melayu.Tes lisan 2 x 35 menit • Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas III 1.

Mengenal lambang balam dalam bentuk tulisan arab melayu Membaca bentuk tulisan arab melayu Menulis lambang abjad udang yang suku kata pertama u terbuka dan suku kata kedua bunyi a tertutup mati. Menulis lambang abjad udang.Tes tertulis .5 Mengenal membaca lambang abjad karang PENGALAMAN BELAJAR • INDIKATOR Arab melayu Mengenal lambang karang dalam bentuk tulisan arab melayu.Tes lisan 2 x 35 menit • . bentuk tulisan arab melayu • Membaca bentuk lambang abjad tebu dalam bentuk tulisan tulisan arab melayu kelas III SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI : : : SDN 013 MEKAR SARI IV (EMPAT) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • KOMPETENSI DASAR 1.6 Mengenal membaca lambang abjad balam • Pengenal • Menjelaskan penulisan an lambang lambang balam • Menyebutkan contoh kata yang sama dengan pola lambang balam Menulis lambang abjad • Menjelaskan penulisan lambang udang • Menyebutkan contoh kata yang sama dengan pola lambang udang • . 2. • 1.1 Menulis lambang abjad udang • . Membaca suku kata yang terdapat PENILAIAN . karet.Tes lisan 2 x 35 menit • • Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas IV Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas IV 2.Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 35 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas IV Pengenal • Menjelaskan penulian lambang an lambang karang • Menyebutkan contoh kata yang sama dengan pola lambang karang. ladang.• Menyebutkan contoh kata yang sama dengan pola lambang tebu. Membaca bentuk lambang abjad karang dalam bentuk tulisan arab melayu.Tes tertulis . karang dan balam dalam bentuk tulisan arab melayu.Tes tertulis .

• Menguraikan kata-kata dalam tulisan arab melayu. • Menulis kata dalam tulisan arab melayu dan latin. .dalam tulisan arab melayu.

Tes tertulis . Menulis kata dalam tulisan arab melayu dan latin. Menguraikan kata-kata dalam tulisan arab melayu. Menulis lambang abjad ladang yang suku kata pertama a terbuka dan suku kata kedua bunyi e tertutup atau mati. • . • Menyebutkan contoh kata yang sama dengan pola lambang ladang.3 Menulis membaca lambang abjad karet • Menulis lambang abjad • Menjelaskan penulisan lambang karet • Menyebutkan contoh kata yang sama dengan pola lambang karet. Membaca suku kata yang terdapat dalam tulisan arab melayu.Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 35 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas IV • • • 2.2 Menulis membaca lambang abjad ladang PENGALAMAN BELAJAR Menjelaskan penulisan lambang ladang. Menguraikan kata-kata dalam tulisan arab melayu. • INDIKATOR Menulis lambang abjad ladang yang suku kata pertama a terbuka dan suku kata kedua bunyi a tertutup atau mati.Tes lisan 2 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas IV • • • .Tes tertulis . Menulis kata dalam tulisan arab PENILAIAN .SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI : : : SDN 013 MEKAR SARI IV (EMPAT) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • Menulis lambang abjad • KOMPETENSI DASAR 2. Membaca suku kata yang terdapat dalam tulisan arab melayu.

melayu dan latin .

Menyebutkan cara contoh kata yang sama yang berbunyi au.SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI : : : SDN 013 MEKAR SARI IV (EMPAT) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • PENGALAMAN BELAJAR Menjelaskan penulis lambang balam • Menyebutkan contoh kata yang sama dengan pola lambang balam • • • 3.1 Membaca dan menulis ai dalam penulisan arab melayu • Pengen alan bunyi ai dan au • • .Tes lisan 2 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas IV .5 Menulis lambang • Menulis abjad balam lambang abjad 3.2 Membaca dan menulis au dalam penulisan arab melayu • Pengen alan bunyi ai dan au • • • Menjelaskan cara membaca bunyi ai dalam tulisan arab melayu Menyebutkan cara contoh kata yang sama yang berbunyi ai Menuliskan kata-kata yang berbunyi ai dengan tulisan Menjelaskan cara membca bunyi au dalam tulisan arab melayu.Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 35 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas IV Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas IV KOMPETENSI DASAR 2. Menyebutkan bunyi ai dalam tulisan arab melayu Menulis katakata yang berbunyi ai dengan tulisan arab melayu Menyebutkan bunyi au dalam tulisan arab melayu Menulis katakata yang berbunyi au dengan tulisan arab melayu.Tes tertulis .Tes tertulis . Membaca dan menulis kata berbunyi ai dan au ke dalam tulisan arab melayu 3.Tes lisan 2 x 35 menit • • . PENILAIAN . Menulis kata-kata yang berbunyi ai dengan tulisan arab melayu. • INDIKATOR Menulis lambang abjad balam yang suku kata pertama a terbuka dan suku kata kedua bunyi a tertutup mati.Tes tertulis .

tah dan pun 8. dan o keras 4. Mengenal bentuk penulisan lah. mu dan nya . u. e. mu dan nya STANDAR KOMPETENSI 4.1 Mengenal kata ulang 5.1 Membaca suku kata a.2 Menulis huruf-huruf saksi pada kata 5.1 Membaca dan menulis kata ulang dalam kalimat 7. I. kah.1 Menulis dan membca bentuk lah. kah. tah dan pun 8. Membaca dan menulis huruf saksi 5. Mengenal kata ulang dalam kalimat 7. Mengenalkan kata ganti penulisan ku. Mengenal dan menulis kata ulang bentuk kata ulang dalam awalan 6.STANDAR ISI NAMA SEKOLAH MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER TAHUN PELAJARAN : : : : SDN 013 MEKAR SARI ARAB MELAYU IV (EMPAT) / I (SATU) 2010 / 2011 KOMPETENSI DASAR 4.2 Menulis kata ulang 5.3 Menulis kata ulang dengan awalan 6.1 Mengenal kata gantiku.

Mengenal dan menulis kata ulang bentuk kata ulang dalam awalan 5. huruf saksi. e.Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 35 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas IV KOMPETENSI DASAR 4. dan o keras 4.SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI 4.Tes tertulis . e. I. Mengenal kata ulang dalam • Menerangkan tulisan arab melayu.Tes tertulis . u. pengertian kata ulang Menjelaskan cara penulisan kata ulang • Mengenalkan beberapa contoh kata ulang • Menjelaskan penulisan kata ulang .1 mengenal kata ulang • Pengen alan kata ulang • • Membaca kata-kata dengan • Menyebutkan memperhatikan huruf-huruf saksihuruf-huruf saksi saksinya • Menuliskan huruf saksi-saksi pada kata • Membaca katakata pendek • Menjelaskan Menulis huruf saksi pada penempatan huruf suku kata kedua berakhir yang saksi pada kata berbunyi a terbuka. dan o diutlis pada suku penulisan saksi kata terbuka dan tertutup pada kata Membaca suku kata dalam menceritakan tulisan arab melayu penulisan saksi pada sebuah kata.Tes lisan 2 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas IV . menceritakan a. u.1 Membaca suku kata a.Tes lisan 2 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas IV . Membaca dan menulis huruf saksi : : : SDN 013 MEKAR SARI IV (EMPAT) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • Pengen alan bunyi huruf saksi • PENGALAMAN BELAJAR INDIKATOR PENILAIAN .Tes tertulis .2 Menulis hurufhuruf saksi pada kata • • 5. I.

Tes lisan 2 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas IV . .2 Menulis kata ulang Menulis kata ulang dengan • Menyebutkan tulisan latin contoh kata ulang dalam tulisan arab Menulis kata-kat yang ditulis melayu miring dengan tulisan arab melayu Menuliskan kata yang berulang dengan tulisan arab melayu.SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI : : : SDN 013 MEKAR SARI IV (EMPAT) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • Pengen alan kata ulang • • • 5.Tes tertulis . Mengenalkan bentuk kata • Mengenal kata ulang dan penulisannya ulang dengan berawalan Menjelaskan cara penulisan yang berawalan dan kata depan tidak dipastikan dari kata dasar Membaca kata ulang berawalan dalam kalimat Menuliskan beberapa contoh tentang bunyi kata ulang berawalan dipapan tulis dengan tulisan arab melayu.Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 35 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas IV KOMPETENSI DASAR 5.3 Menulis kata ulang dengan awalan • • • • PENGALAMAN BELAJAR INDIKATOR PENILAIAN .Tes tertulis .

tah. tah dan PENILAIAN . tah dan pun dalam tulisan arab melayu • Melengkapi table dalam tulisan arab melayu.SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI 6. dan pun dalam sebuah kata. kah.Tes tertulis . tah dan pun dalam sebuah kata Menuliskan dan membaca kalimat lah. tah. Mengenal bentuk penulisan lah. bentuk lah. • • .1 Membaca dan menulis kata ulang dalam kalimat • • 7.1 Menulis dan • Pengen • Menjelaskan cara penulisan membaca bentuk alan lah.Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 35 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas IV KOMPETENSI DASAR 6. kah. tah dan pun lah. kah.Tes tertulis . dan tah dan pun diakhir kata pun • Membaca kata-kata yang diakhiri lah. kah. kah.Tes lisan 2 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas IV • • . kah. tah. kah. Mencontohkan beberapa kata yang menggunakan lah. kah. kah. Mengenal kata ulang dalam kalimat : : : SDN 013 MEKAR SARI IV (EMPAT) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • Kata ulang dalam kalimat • PENGALAMAN BELAJAR Membaca kata ulang dalam kalimat • Menulis kata ulang berawalan dengan tulisan arab melayu • Menulis kalimat dengan tulisan arab melayu • • INDIKATOR Mencari kata ulang dalam kalimat Membedakan penulisan kata ulang kata dasar berawalan dalam kalimat Membuat kalimat sendiri Menggunakan kata ulang Mengenalkan bentuk-bentuk lah. tah dan pun Menerangkan cara penulisan lah. dan pun 7.

Tes tertulis . mu mu dan nya dan nya dalam bentuk tulisan • Menuliskan arab melayu beberapa contoh tentang bentuk ku. dan nya dipapan tulis degan tulisan arab melayu • Menuliskan kata yang diakhiri ku. • ku. mu dan nya Membaca kata-kata ku. mu dan • Menjelaskan alan dan nya dengan benar cara menulis bentuk penulisan ku. Mengenalkan kata ganti penulisan ku.pun SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI 8. mu dan nya dalam tulisan arab melayu dan siswa membacanya.1 Mengenal kata ganti ku. mu dan nya : : : SDN 013 MEKAR SARI IV (EMPAT) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • PENGALAMAN BELAJAR INDIKATOR PENILAIAN . .Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 35 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas IV KOMPETENSI DASAR 8. mu dan nya Pengen • Membaca bentuk ku. mu.

2 mengenal ahiran an dalam tulisan arab melayu. 1. menulis dan mengubah lambang abjad limau 1. tembakau dalam tulisan arab melayu.4 Mengenal. bangau.6 Mengenal. STANDAR KOMPETENSI 4.3 Mengenal. Menulis nama-nama waktu sembahyang.1 Membaca pantun nasehat dan jenaka 5. bulan. menulis dan mengubah lambang abjad bangau.2 Membaca wacana tuaka dan pilu. hari.2 menulis pantun 6.1 Membaca hari kartini dan kebakaran 5. Mengenal menulis dan mengubah lambang abjad kerbau. Mengenal dan menulis akhiran dalam tulisan arab melayu 3. STANDAR ISI NAMA SEKOLAH MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER TAHUN PELAJARAN : : : : SDN 013 MEKAR SARI ARAB MELAYU V (LIMA) / I (SATU) 2010 / 2011 KOMPETENSI DASAR 4. keledai.5 Mengenal menulis dan mengubah lambang abjad keledai. Membaca dan menulis pantun 6. Menulis dongeng dan membaca wacana . 2. 3.STANDAR ISI NAMA SEKOLAH MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER TAHUN PELAJARAN : : : : SDN 013 MEKAR SARI ARAB MELAYU V (LIMA) / I (SATU) 2010 / 2011 KOMPETENSI DASAR 1. tahun dan orang terkenal. Membaca dan menulis wacana 5. menulis dan mengubah lambang abjad murai 1.1 Menulis dongeng pak pengael dan sibuta 6. limau.1 Menulis nama-nama dan waktu sembahyang 3.2 Menulsi nama-nama dan waktu sembahyang 3. 1.1 Mengenal akhiran ai dalam tulisan arab melayu 2. 2.3 Menulis nama-nama orang terkenal STANDAR KOMPETENSI 1.1 Mengenal tulisan dan mengubah lambang abjad kerabau 1. menulis dan mengubah lambang abjad tembakau.2 Mengenal. murai.

• Membaca dan menulis wacana limau dalam tulisan arab melayu. Membaca lambang abjad limau dalam tulisan arab. M dan AU pada lambang limau kedalam tulisan arab melayu • Merangkai huruf pada kata limau dalam tulisan arab melayu. tembakau dalam tulisan arab melayu : : : SDN 013 MEKAR SARI V (LIMA) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • KOMPETENSI DASAR 1. an lambang Bdan AU pada lambang kerbau dan menulis kedalam tulisan arab melayu abjad • Merangkai huruf pada kata kerbau dalam tulisan arab melayu • Membaca dan menulis wacana kerbau 1. limau.Tes lisan 2 x 35 menit • • Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas V .Tes lisan 2 x 35 menit • • Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas V 1. • . bangau. keledai.2 Mengenal.3 Mengenal. L.1 Mengenal tulisan dan mengubah lambang abjad kerbau PENGALAMAN BELAJAR • INDIKATOR Mengenal lambang abjad kerbau dalam tulisan arab melayu. E. I.Tes tertulis . U.Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 35 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas V Pengenal • Menulis contoh huruf K. menulis dan mengubah lambang abjad limau • Menulis contoh huruf.Tes tertulis . murai.Tes tertulis . Mengenal menulis dan mengubah lambang abjad kerbau.SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI 1. • Menulis bentuk lambang abjad kerabu dalam tulisan arab melayu • Mengenal lambang abjad muri dalam tulisan arab melayu Membaca lambang abjad murai dalam tulisan arab Menulis bentuk lambang abjad murai dalam tulisn arab melayu Mengenal lambang abjad limau dalam tulisan arab melayu. Menulis bentuk PENILAIAN . menulis dan mengubah lambang abjad murai • Menulis contoh huruf M. R dan AI pada lambang murai kedalam tulisan arab melayu • Merakngkai huruf pada kata murai dalam tulisan arab melayu • Membaca dan menulis wacana murai. R. • Membaca lambang abjad kerbau. .

.lambang abjad limau dalam tulisan arab melayu.

hari dan tahun dalam tulisan arab melayu. bulan.Tes tertulis .2 Mengenal • Penulisa • Menuliskan contoh an akhir • Menuliskan akhiran an dalam n akhiran kata kedalam tulisan arab cara penulisan tulisan arab melayu.Tes lisan 2 x 35 menit .Tes lisan 2 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas V Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas V . hari.Tes lisan 2 x 35 menit .SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI 2.Tes tertulis . Menulis namanama waktu sembahyang. hari dan tahun • Menulis kalimat dalam tulisan arab melayu tentang nama.Tes tertulis . akhiran an dalam melayu tulsian arab melayu • Merangkaikan akhiran an dalam kata pada tulisan arab • Menuliskan melayu akhiran an untuk kata ulang dalam kalimat 3. Mengenal dan menulis akhiran dalam tulisan arab melayu : : : SDN 013 MEKAR SARI V (LIMA) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • PENGALAMAN BELAJAR INDIKATOR PENILAIAN .Tes tertulis .Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 35 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas V Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas V KOMPETENSI DASAR 2. bulan dan dan tahun hari. nama.1 Mengenal akhiran ai dalam tulisan arab melayu 3.1 Menulis nama• Penulis • Menuliskan nama-nama • Menulis dan nam dan waktu nama-nam waktu sembahyang umat islam membaca kata-kata sembahyang dan bukan umat islam dan kalimat namanama sembahyang • Membaca kata-kata dan umat islam dalam kalimat nama-nama umat islam tulisan arab melayu dan bukan umat islam 3. bulan • Menulis nama hari. bulan dan tahun tahun • Menulis kalimat tentang bulan. tahun dan orang terkenal Penulisa • Menuliskan contoh ai akhir • Menuliskan n akhiran ai kata kedalam tulisan arab melayu acara penulisan akhiran ai dalam • Merangkaikan akhiran ai tulisan arab melayu. dalam kata pada tulisan arab melayu 2. .2 Menulis nama • Menuliskan nama hari.

3 Menulis namanama orang terkenal Penulisa • Menuliskan nama-nama • Menulis nama n namaorang terkenal orang terkenal dan nama nama-nama nabi • Menuliskan nama-nama nabi dan orang terkenal • Membaca kalimat tentang • Membaca kalimat tentang orang terkenal orang terkenal dalam tulisan arab • Menuliskan kata nama-nam melayu orang terkenal dalam tulisan arab melayu. .Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 35 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas V KOMPETENSI DASAR 3.SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI : : : SDN 013 MEKAR SARI V (LIMA) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • PENGALAMAN BELAJAR INDIKATOR PENILAIAN .Tes tertulis .

1 Membaca pantun nasehat dan jenaka • Berpant un • Memberikan contoh pantun nasehat • Memberikan contoh pantun jenaka • 5. . Membaca dan menulis pantun 5. Membaca pantun nasehat dengan benar • Membaca pantun nasehat jenaka dengan benar • Menulis pantun dalam tulisan arab melayu • Menulis dongeng secara bersama kedalam tulisan arab melayu • Menulis dongeng sibuta kedalam tulisan arab melayu. .Tes lisan 2 x 35 menit 6.Tes tertulis .Tes lisan 2 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas V Lambang pelajaran tulisan tulisan arab melayu kelas V .Tes tertulis .Tes lisan 2 x 35 menit .SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI 4.2 Menulis pantun • Menulis contoh pantun nasehat dan jenaka kedalam tulisan arab melayu.Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 35 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas V Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas V KOMPETENSI DASAR 4. Menulis dongeng dan membaca wacana 6.1 Menulis dongeng • Mendon pak pengael dan geng atau si buta bercerita • Memberikan contoh bacaan dongeng secara bersama ke dalam tulisan arab melayu • Menulis dan merangkai kata dongeng kedalam tulisan arab melayu.Tes tertulis . Membaca dan menulis wacana : : : SDN 013 MEKAR SARI V (LIMA) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • Wacana • PENGALAMAN BELAJAR Memberikan contoh bacaan wacana yang benar • INDIKATOR Menulis wacana main galah panjang dalam tulisan arab melayu PENILAIAN .1 Membaca hari kartini dan kebakaran 5.Tes tertulis .

Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 35 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas V KOMPETENSI DASAR 6.Tes tertulis .2 Membaca wacana tuaka dan pilu .SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI : : : SDN 013 MEKAR SARI V (LIMA) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • Mendon geng atau bercerita • PENGALAMAN BELAJAR Membacakan wacana batang tuaka dan pilu • Membacakan wacana secara bergantian didepan kelas • INDIKATOR Membaca wacana tuaka dengan benar dan tepat dalam tulisan arab melayu • Membaca wacana pilu dengan benar dan tepat dalam tulisan arab melayu PENILAIAN .

2 Membaca dan menulis tulisan arab melayu dari cerita Bangkinang kota beriman 1.5 Membaca dan menulis tulisan arab melayu dari cerita Tanjugn Pinang kota berseri 1. Membaca dan menulis wacana STANDAR ISI NAMA SEKOLAH MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER TAHUN PELAJARAN : : : : SDN 013 MEKAR SARI ARAB MELAYU V (LIMA) / I (SATU) 2010 / 2011 KOMPETENSI DASAR 2.1 Membaca dan menulis tulisan arab melayu dari cerita Dumai kota minyak.1 Membaca dan menulis tulisan arab melayu dari cerita pekanbaru kota bertuah 1. STANDAR KOMPETENSI 2.4 Membaca dan menulis tulisan arab melayu dari cerita Tembilahan kota ibadah 1.STANDAR ISI NAMA SEKOLAH MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER TAHUN PELAJARAN : : : : SDN 013 MEKAR SARI ARAB MELAYU VI (ENAM) / I (SATU) 2010 / 2011 KOMPETENSI DASAR 1.6 Membaca dan menulis tulisan arab melayu dari cerita Batam kota industri. STANDAR KOMPETENSI 1.3 Membaca dan menulis tulisan arab melayu dari cerita Rengat kota bertuah 1. Membaca dan menulis wacana .

3 Membaca dan menulis tulisan arab melayu dari cerita Rengat kota bertuah • Bangkin ang kota beriman • Menulis dan membaca Bangkinang kota beriman kedalam tulisan arab melayu Menulis dan membaca Renat kota bertuah kedalam tulisan arab melayu .SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI 1.Tes lisan 2 x 35 menit . e.1 Membaca dan menulis tulisan arab melayu dari cerita pekanbaru kota bertuah 1.Tes tertulis . u.Tes lisan ALOKASI WAKTU 2 x 35 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas VI KOMPETENSI DASAR 1. I. dan o kedalam huruf arab melayu • Merangkai kata pekanbaru kedalam tulisan arab melayu • Membaca cerita atau wacana kedalam tulisan latin tentang “Pekanbaru kota Bertuah”.2 Membaca dan menulis tulisan arab melayu dari cerita Bangkinang kota beriman 1. Membaca dan menulis wacana : : : SDN 013 MEKAR SARI VI (ENAM) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • Pekanb aru kota bertuah • PENGALAMAN BELAJAR Menulis contoh huruf hidup a. • Menulis contoh huruf-huruf indonesia kedalam tulisan arab melayu • Merangkai huruf-huruf arab melayu menjadi persuku kata kedalam tulisan arab melayu • INDIKATOR Menulis dan membaca Pekanbaru kota Bertuah kedalam tulisan arab melayu PENILAIAN .Tes tertulis . • Menulis contoh huruf-huruf indonesia kedalam tulisan arab melayu.Tes lisan 2 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas VI Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas VI • Rengat kota bertuah • .Tes tertulis . • Merangkai huruf-huruf arab melayu menjadi persuku kata kedalam tulisan arab melayu.

5 Membaca dan menulis tulisan arab melayu dari cerita Tanjung Pinang kota berseri 1.Tes lisan 6 x 35 menit .Tes tertulis .Tes tertulis .SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI : : : SDN 013 MEKAR SARI VI (ENAM) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • Tembila han kota ibadah • PENGALAMAN BELAJAR Menulis contoh huruf-huruf indonesia kedalam tulisan arab melayu • Merangkai huruf-huruf arab melayu menjadi persuku kata kedalam tulisan arab melayu • Membaca wacana Tembilahan kota ibadah • Menulis contoh huruf-huruf indonesia kedalam tulisan arab melayu • INDIKATOR Menulis dan membaca Tembilahan kota ibadah kedalam tulisan arab melayu PENILAIAN .Tes lisan 6 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas VI Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas VI • Batam kota industri • Menulis contoh huruf-huruf indonesia kedalam tulisan arab melayu • Merangkai huruf-huruf arab melayu menjadi persuku kta kedalam tulisan arab melayu • Membaca wacana batam kota industri • .Tes tertulis .6 Membaca dan menulis tulisan arab melayu dari cerita Batam kota industri • Tanjung pinang kota berseri • Menulis dan membaca Bangkinang kota beriman kedalam tulisan arab melayu Menulis dan membaca Batam kota industri kedalam tulisan arab melayu .Tes lisan ALOKASI WAKTU 6 x 35 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas VI KOMPETENSI DASAR 1.4 Membaca dan menulis tulisan arab melayu dari cerita Tembilahan kota ibadah 1.

Tes lisan 6 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas VI . Membaca dan menulis wacana : : : SDN 013 MEKAR SARI VI (ENAM) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • Dumai kota minyak • PENGALAMAN BELAJAR INDIKATOR PENILAIAN .Tes tertulis .1 Membaca dan menulis tulisan arab melayu dari cerita Dumai kota minyak Menulis contoh huruf vokal • Menulis Dumai pada suku kata terbuka dan kota minyak tertutup kedalam tulisan arab kedalam tulisan arab melayu melayu • Merangkai huruf voksal pada kota Duai kota minyak kedalam tulisan arab melayu. • Membaca wacana Dumai kota minyak • Menulis Bengkalis kota terubuk kedalam tulisan arab melayu • Benkalis • Menulis contoh huruf vokal kota terubuk pada suku kata terbuka dan tertutup kedalam tulisan arab melayu • Merangkai huruf vokal pada suku kata terbuka dan tertutup kedalam tulisan arab melayu.Tes tertulis .SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI 2.Tes lisan ALOKASI WAKTU 6 x 35 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas VI KOMPETENSI DASAR 2. • Membaca wacana Bengkalis kota minyak .

Membaca wacana Proklamasi 17 Agustus 1945 Menulis contoh kata yang terdiri dari 3 suku atau lebih kedalam tulisan arab melayu Merangkai huruf pada kata dlam membuat kalimat kedalam tulisan arab melayu.Tes lisan 6 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas VI .Tes lisan 6 x 35 menit Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas VI • a Pancasil • • • • Menulis Pancasila kedalam tulisan arab melayu.Tes tertulis .Tes lisan ALOKASI WAKTU 6 x 35 menit SUMBER Lambang pelajaran tulisan arab melayu kelas VI KOMPETENSI DASAR Menulis contoh suku kata • Menulis kata tertutup atau konsonan kedalam sumpah pemuda tulisan arab melayu dalam tulisan arab melayu • Merangkai suku kata tertutup pada kata sumpah pemuda • Membaca wacana sumpah pemuda • • • Menulis contoh kata yang terdiri dari 4 suku kata kedalam tulisan arab melayu Merangkai kata dalam membuat 1 kalimat kedalam tulisan arab melayu.Tes tertulis .Tes tertulis .SILABUS NAMA SEKOLAH KELAS / SEMESTER MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI : : : SDN 013 MEKAR SARI VI (ENAM) / 1 (SATU) ARAB MELAYU MATERI PELAJARAN • Sumpah Pemuda • PENGALAMAN BELAJAR INDIKATOR PENILAIAN . Membaca wacana Pancasila • Menulis proklasmasi 17 Agustus 1945 • Proklam asi 17 Agustus 1945 . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful