PENGURUSAN ASET KERAJAAN

PANDUAN

Pengguna
Sistem Pengurusan Aset
Disediakan Oleh Kementerian Kewangan Malaysia Sebagai Panduan Penggunaan Sistem Pengurusan Aset Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007

Kementerian Kewangan Malaysia
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 1

Isi Kandungan
Perkara Muka Surat

BAB A - Pengenalan BAB B - Pentadbir Sistem BAB C - Pendaftaran dan Carian BAB D - Penempatan BAB E - Pergerakan BAB F - Penyelenggaraan BAB G - Pemeriksaan BAB H - Pelupusan BAB I - Kehilangan dan Hapuskira BAB J - Laporan

3 6 20 39 46 55 67 78 118 151

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 2

BAB A - PENGENALAN
1. APA ITU SPA ? SPA ialah Sistem Pengurusan Aset Sistem SPA meliputi semua aspek pengurusan aset alih dan inventori berdasarkan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007), Arahan Perbendaharaan dan pekeliling-pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan aset alih. Manakala sistem SPS meliputi semua aspek pengurusan stor berdasarkan Panduan Perbendaharaan | Tatacara Pengurusan Stor (TPS), Arahan Perbendaharaan dan pekeliling lain yang berkaitan dengan pengurusan aset dan stor.

2.

KETERANGAN MODUL DIDALAM SISTEM SPA. 2.1. MODUL PENTADBIR SISTEM - ADMINISTRATOR Modul Pentadbir Sistem ialah satu modul yang berfungsi untuk mengawal keseluruhan sistem. Ia merangkumi kawalan kepada pengguna sistem, modul dan sub modul yang boleh di akses oleh pengguna yang dibenarkan, kawalan kod dan kawalan kepada semua perkara penting di dalam sistem. MODUL PEMBEKAL. Modul pembekal adalah satu modul yang menyimpan semua maklumat pembekal. Khusus kepada pembekal yang terlibat dengan pembekalan aset di organisasi terbabit. MODUL PENDAFTARAN DAN CARIAN Modul Pendaftaran dan carian berfungsi untuk membenarkan kakitangan atau pengguna yang dibenarkan mendaftar aset yang terdiri daripada harta modal dan inventori. Sistem akan menjana dan membenarkan pengguna untuk mencetak:  KEW.PA-1 - Daftar Perselisihan Aset  KEW.PA-2 - Daftar Harta Modal  KEW.PA-3 - Daftar Inventori  KEW.PA-4 - Senarai Daftar Harta Modal ( Dijana Secara Auto).  KEW.PA-5 - Senarai Daftar Inventori ( Dijana Secara Auto).  KEW.PA-8 - Laporan Tahunan Aset ( Dijana Secara Auto). MODUL PENEMPATAN Semua kawalan dan rekod penempatan aset akan dikawal di dalam modul penempatan. Rekod-rekod yang melibatkan pemindahan lokasi atau pegawai bertanggungjawab akan direkodkan di dalam modul ini. Rekod ini melibatkan:  KEW.PA-7 – Senarai Aset dilokasi
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 3

2.2.

2.3.

2.4.

PA-15 .Senarai Aset perlu penyelenggaraan. 2.PA-11 .PA-13 . MODUL PELUPUSAN Semua proses pelupusan aset yang telah didaftarkan perlu melalui proses di dalam sistem SPA.PA-2 .Proses lelong pelupusan.PA-17 .  KEW.  KEW.  KEW.PA-10 .Sijil penyaksian pelupusan  KEW. Proses bermula dari persediaan dokumen.23 . 2.Laporan Akhir Kehilangan. Ia merangkumi aspek aduan kerosakan peralatan.Surat perlantikan Pegawai PEnyiasat. 2.Daftar komponen.PA-29 . MODUL KEHILANGAN Semua proses kehilangan dan hapuskira aset yang telah didaftarkan perlu melalui proses di dalam sistem SPA.Laporan Awal kehilangan  KEW. naiktaraf dan penambahbaikan| Bahagian B  KEW. Rekod pergerakan akan melibatkan:  KEW.5.4 .PA-30 .Laporan tahunan pemeriksaan aset.Laporan pemeriksaan harta modal  KEW.  KEW. Rekod pergerakan ialah rekod aset yang berubah lokasi untuk tempoh yang singkat atau bukan penempatan tetap. KEW.26 . Borang-borang yang akan terlibat ialah:  KEW.  KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LAPORAN Semua laporan dan keperluan pengurusan yang akan dibawa kepada mesyuarat JKPAK sukuan dan tahunan Jabatan dan Kementerian.Sijil pelupusan  KEW.  KEW. 2. proses kelulusan pembaikan.Proses sebutharga pelupusan  KEW.PA-16 .PA-3 .Daftar aduan kerosakan peralatan  KEW. Antara borang yang akan terlibat ialah:  KEW.PA-20 .PA-9 . daftar penyelenggaraan pembaikan. Kad kawalan terbabit ialah:  KEW.7.PA-19 . Proses bermula dari laporan awal sehingga kepada proses hapuskira.Laporan Lembaga Pemeriksa.Pelantikan Lembaga Pemeriksa  KEW.Daftar Harta Modal | Bahagian Penempatan KEW.8. pengurusan komponen dan aksesori aset.Sijil Perakuan Pelupusa (PEP).9.Laporan Hapuskira.Daftar penyelenggaraan pembaikan MODUL PEMERIKSAAN Setiap aset yang didaftarkan wajib diperiksa sekurang-kurangnya sekali setahun.27A . 2.PA-18 .Daftar Harta Modal MODUL PENYELENGGARAAN Aset-aset yang diselenggara perlu direkodkan di dalam sistem SPA.PA-12 .PA-24 .  2.  KEW.Daftar Inventori | Bahagian Penempatan MODUL PERGERAKAN Kawalan dan rekod pergerakan aset akan dikawal di dalam modul pergerakan.PA-2 .PA-14 .PA-27.6. pengurusan penambaikan dan naiktaraf dan senarai aset perlu penyelenggaraan.10. Task dan rekod pemeriksaan perlu direkodkan di dalam modul ini.Proses tender pelupusan  KEW.Laporan pemeriksaan inventori.PA-28 .Laporan tahunan pelupusan  KEW.PA-31 . syor lembaga pemeriksa dan proses kelulusan.PA-6 .PA-21 .

Digunakan untuk memilih pegawai dan lokasi penempatan semasa.5 . perlantikan pegawai bertanggungjawab dan pegawai penempatan semasa. melantik pengguna dan mengaktifkan pengguna Digunakan untuk melantik pengguna latihan bagi tujuan latihan penggunaan sistem. Digunakan untuk daftar baru bagi pembekal. Digunakan untuk membuat konfigurasi Modul dan Sub Modul Digunakan untuk melihat tarikh lahir pengguna. IKON BUTANG SISTEM Butang Carian Butang Daftar Baru Butang Perlantikan Butang Kemaskini Butang Hapus Butang Pengesahan Rekod Butang Tarikh Butang Perlantikan dan lokasi Butang Paparan Butang log masuk Butang Admin Butang Konfigurasi Butang Utama Butang Keluar Butang Menu Butang Sebelum Butang Selepas Butang Cetak Butang Pengguna Butang Pengguna Latihan Butang Organisasi Butang Email Butang Kumpulan Pengguna Butang Konfigurasi Modul Butang Paparan Kandungan Butang Rekod Padam PENERANGAN Digunakan untuk mencari pembekal. Digunakan untuk mengaktifkan email server dalam sistem MyAsset. Sila klik butang edit sekiranya ingin mengubah data yang telah direkodkan. menambah pengguna. pegawai penempatan semasa. melantik pengguna luar Digunakan untuk memantau rekod aset yang telah dipadamkan dan log pengguna MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . gambar dan lokasi . Digunakan untuk membuat perlantikan pegawai bertanggungjawab. Digunakan untuk mengesahkan rekod yang didaftarkan adalah benar. pegawai pemeriksa. penerimaan aset. Digunakan untuk memilih bila tarikh pembelian aset. Digunakan untuk membuat penambahan cawangan dalam organisasi. Digunakan untuk log masuk sistem. gambar aset dan lokasi yang telah didaftarkan. konfigurasi ringkasan data. Digunakan oleh pentadbir MyAsset / admin MyAsset. Digunakan untuk membuat setting profail pengguna Digunakan untuk ke halaman utama. Digunakan untuk log keluar sistem Digunakan untuk menyembunyikan dan memaparkan menu Digunakan untuk ke halaman sebelum Digunakan untuk ke halaman selepas Digunakan untuk mencetak laporan Digunakan untuk mencari pengguna. Digunakan untuk mengubah data yang telah direkodkan. Digunakan untuk menambah modul dalam kumpulan pengguna. FUNGSI BUTANG UTAMA. Digunakan untuk melihat paparan rekod. Digunakan untuk memadam data yang direkodkan.3. pegawai penyelenggara.

1.2. 2. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan “Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” merupakan pentadbir tertinggi yang mengurus sistem ini. Ia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pelaksanaan dan keselamatan sistem SPA dan diberi kuasa:2.6.4. 2. Pentadbir Sistem SPA Cawangan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Sistem SPA Cawangan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut.3.1.6 .1. “Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” boleh terdiri dari satu orang atau sekumpulan pegawai yang mempunyai akses penuh terhadap sistem ini.1.5.PENTADBIR SPA 1. 2.1. 2. 2. Fungsi dan Tanggungjawab Pentadbir Konfigurasi Pentadbir Rekod Pengguna Kumpulan Capaian Pengguna Rekod Organisasi Pengurusan Kod | Kod Lokasi Pengurusan Kod | Kod Klasifikasi Aset Mod Latihan Pengesahan Data Yang Telah Dipadam Rekod Pembekal FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB PENTADBIR Didalam sistem SPA ini terdapat dua kategori Pentadbir Sistem SPA iaitu :  Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (super admin)  Pentadbir Cawangan SPA  Pegawai Pengesahan Daftar Aset  Pentadbir Penyelenggaraan  Pentadbir Pemeriksaan  Pentadbir Pelupusan  Pentadbir Kehilangan 2. Menentukan peringkat laluan yang dibenarkan kepada mana-mana pegawai dan kakitangan yang diberi laluan menggunakan sistem ini.2. Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (‘super admin)’ di dalam sistem SPA adalah seperti berikut. kesahihan dan kebolehpercayaan maklumat di dalam sistem ini. Menjaga keselamatan. Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Super Admin/ Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” Memberi dan juga membatalkan kuasa laluan (akses) kepada mana-mana pegawai dan kakitangan untuk menggunakan sistem ini. APA YANG PERLU ANDA FAHAMI DAN PELAJARI DARIPADA MODUL ADMIN:           2.1. menambah dan mambatalkan transaksi dan maklumat di dalam sistem ini.1. 2.BAB B .1. Pentadbir Sistem SPA Cawangan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan. Berkuasa mengubah.

“Pentadbir Sistem SPA Cawangan” merupakan pentadbir tertinggi dicawangannya yang mengurus sistem ini. “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” boleh terdiri dari satu orang atau sekumpulan pegawai yang mempunyai akses dicawangannya terhadap sistem ini. Ia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pelaksanaan dan keselamatan sistem SPA dan diberi kuasa:2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” Memberi dan juga membatalkan kuasa laluan (akses) kepada mana-mana pegawai dan kakitangan dicawangannya untuk menggunakan sistem ini. Menentukan peringkat laluan yang dibenarkan kepada mana-mana pegawai dan kakitangan dicawangannya yang diberi laluan menggunakan sistem ini. Berkuasa mengubah, menambah dan membatalkan transaksi dan maklumat dicawangannya di dalam sistem ini. Menjaga keselamatan, kesahihan dan kebolehpercayaan maklumat di dalam sistem ini.

2.3. Pegawai Pengesahan Daftar Aset Fungsi dan tanggungjawab Pegawai Pengesahan Daftar Aset di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai Pengesah” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengesahkan maklumat aset alih yang didaftar oleh kerani aset. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. Membuat semakan kepada data dan aset yang didaftarkan. Boleh membuat kemaskini dan memadam data yang telah dimasukkan oleh Kerani aset Memastikan data dimasukkan adalah benar dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan Pegawai yang dilantik juga berhak membuat kemaskini dan memadam rekod yang telah disahkan. Pegawai boleh dilantik mengikut bahagian, cawangan atau keseluruhan kawalan.

2.4. Pentadbir Penyelenggaraan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Penyelenggaraan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai penyelenggaraan” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengemaskini. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. Membuat kemaskini rekod penyelenggaraan kepada aset yang dipertanggungjawab ke atasnya. Membuat cetakan rekod penyelenggaraan di kad KEW.PA-14 Membuat pengistiharan dan pengumpulan data kepada aset-aset yang perlu penyelenggaraan (KEW.PA-13). Merekod aduan kerosakan peralatan (KEW.PA-9). Pegawai boleh dilantik mengikut bahagian, cawangan atau keseluruhan kawalan.

2.5. Pentadbir Pemeriksaan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Pemeriksaan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai pemeriksa” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengemaskini. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. Membuat kemaskini rekod pemeriksaan kepada aset Mengemaskini laporan KEW.PA-10, KEW.PA-11 dan KEW.PA-12 Membuat pemeriksaan aset sekurang-kurangnya setahun sekali.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 7

2.6. Pentadbir Pelupusan dan Kehilangan. Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Pelupusan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut “Admin pelupusan merupakan urusetia pelupusan yang mempunyai laluan dan kuasa mengemaskini rekod pelupusan aset. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5. 2.6.6. 2.6.7. 2.6.8. 2.6.9. 3. Mengumpul dan menyediakan senarai aset untuk tujuan pelupusan. Menyediakan dokumen-dokumen berkaitan pelupusan. Menyediakan dan mengemaskini dokumen laporan Lembaga Pemeriksa. Mengemaskini keputusan pelupusan Menerima dan merekod laporan kehilangan. Menyediakan laporan awal dan laporan akhir kehilangan. Mengemaskini semua dokumen yang berkaitan kehilangan. Mengemaskini keputusan hapuskira. Kuasa melulus mengikut kepada peraturan PU.285

KONFIGURASI PENTADBIR 3.1. Pentadbir sistem SPA adalah pegawai yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir sistem SPA. Pentadbir sistem SPA perlu membuat kawalan dan pengurusan kepada modul Pentadbir. Pentadbir sistem SPA boleh diklafikasikan kepada dua jenis pentadbir iaitu: 3.3.1. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan. 3.3.2. Pentadbir Sistem SPA Cawangan 3.2. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (super admin) Berikut adalah sub modul yang terdapat bagi Pentadbir Sistem SPA untuk mengawal perjalanan sistem: IKON KETERANGAN IKON Modul Rekod Pengguna FUNGSI Digunakan untuk tambah pengguna baru, kemaskini maklumat pengguna dan padam maklumat pengguna Digunakan untuk tambah pengguna sedia ada ke dalam mod latihan menggunakan data sedia ada. Digunakan untuk membuat penambahan, kemaskini dan padam maklumat cawangan dan bahagian Digunakan untuk membuat setting email server.

Modul Latihan Pengguna

Modul Organisasi

Email Setting

Modul Kumpulan Pengguna

Digunakan untuk tambah, kemaskini dan padam kumpulan pengguna. Digunakan untuk kemaskini konfigurasi penghantaran data,konfigurasi ringkasan data,Konfigurasi Agihan Aset dan Konfigurasi Agensi Digunakan untuk pemantauan dan mengesahkan bagi rekod yang telah dipadam.

Modul Konfigurasi Data

Pengesahan Data yang dipadam

Bagi modul Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan anda bolehlah mengikut aliran kerja dan langkah-langkah berikut:
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 8

3.3. Aliran Kerja bagi Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan

PENTADBIR SPA MODUL PENTADBIR

PENGURUSAN KOD

REKOD PENGGUNA

MOD LATIHAN

ORGANISASI KANDUNGAN KUMPULAN PENGGUNA PENGESAHAN DATA

LOKASI KELAS ASET

KAKITANGAN PENGGUNA SISTEM

3.4. Langkah-langkah bagi menggunakan modul Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Log Masuk ke dalam sistem dengan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Klik butang

3.5. Pentadbir Sistem SPA Cawangan PERHATIAN Pentadbir sistem SPA di peringkat cawangan hanya dibenarkan untuk mengemaskini maklumat kakitangan, pengguna, maklumat cawangan dan pengguna di didalam mod latihan di cawangannya sahaja.

3.6. REKOD PENGGUNA 3.6.1. Bagi modul rekod pengguna ianya dikawal selia sepenuhnya oleh pentadbir sistem SPA. Skop kerja dan langkah-langkah adalah seperti berikut: Klik butang ini untuk mengemaskini maklumat kakitangan dan pengguna sistem SPA. 3.6.2. Skop Kerja  Membuat penambahan kepada rekod pengguna yang baru  Membuat kemaskini rekod pengguna  Memadamkan maklumat rekod pengguna yang telah berpencen atau tamat perkhidmatan. Aliran Kerja bagi rekod pengguna LOG MASUK ADMIN MODUL ADMIN KILK MAK. PENGGUNA

3.6.3.

TAMBAH KAKITANGAN

KEMASKINI PENGGUNA SPA

PADAM PENGGUNA

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 9

Rekodkan Login id. daerah.6.6.4. cawangan atau bahagian sekiranya ada perubahan maklumat tersebut.3. Kemaskini Rekod Pengguna Bagi rekod kakitangan.10 . Rekod Pengguna Baru Langkah-langkah bagi rekod pengguna adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Klik Tambah bagi membuat tambahan kepada rekod pengguna baru 1. cawangan dan bahagian pengguna baru 2. Taipkan nama pengguna pada ruangan carian. email 3. Kemaskini rekod pengguna dilakukan apabila pengguna berpindah bahagian atau bertukar jawatan. Sila pilih maklumat negeri. Nombor Kad pengenalan. Langkah 5 3. daerah.5. Rekodkan maklumat Nama. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Klik negeri. hasil carian pengguna akan dipaparkan Klik butang pensil bagi membuat kemaskini kepada rekod pengguna sedia ada Klik butang kemaskini jika selesai proses kemaskini maklumat pengguna. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat pengguna. 4. Jawatan. pentadbir sistem bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengemaskini maklumat pengguna. kata laluan dan pengesahan kata laluan bagi pengguna yang diberikan kebenaran untuk capaian menggunakan sistem SPA. sekiranya berlaku perubahan maklumat kakitangan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Sila pilih Kumpulan Capaian Pengguna (Sila Rujuk Modul 4 Kumpulan Capaian Pengguna) Klik butang Masuk untuk selesai pendaftaran rekod pengguna. nombor telefon.

Laporan. hasil carian pengguna akan dipaparkan Klik butang pangkah bagi memadam pengguna sedia ada PERHATIAN : Sebelum memadam maklumat pengguna sila pastikan tiada aset pada pengguna tersebut. SPS: Laporan Tahunan Stor SPA: Carian Aset. Proses Pelupusan. 9.7. Ini memastikan rekod pengguna adalah data terkini. Laporan Tahunan Stor.SPA: Laporan Aset. Pemeriksaan Aset. Proses Pelupusan. 8. Pegawai Kewangan 7. Pengurusan Kod Aset. 4. Proses Kehilangan dan Mesyuarat JKPAK SPS: Kawalan Stok.SPA: Laporan Aset.1. Rekod Pembekal. Pemantauan Aset.6. Senarai Permohonan. Laporan SPS: Permohonan Barang SPA: Carian Aset. Pengurusan Kod Stor. 2. Penyelenggaraan. Kumpulan Capaian Pengguna adalah bagi memastikan modul-modul yang dibenarkan bagi capaian kepada kumpulan pengguna. Berikut adalah langkah-langkah untuk memadam maklumat pengguna.7. Daftar Aset. Verifikasi Stok dan Lejar (Edit Rekod) SPS: Verifikasi Stok SPA: Carian Aset SPS: Permohonan Barang 3. Laporan. Permohonan Barang. Susut Nilai Aset. Padam Rekod Pengguna Sekiranya berlaku perubahan maklumat pengguna pentadbir sistem bertanggungjawab sepenuhnya untuk memadam maklumat pengguna. Laporan Tetap. Lantik Penyelenggara. Lejar (Edit Rekod) dan Verifikasi Stok SPA: Daftar Aset. 1. Laporan Kehilangan.11 . 3. Pemantauan Aset. Laporan Pelupusan. Rekod Pembekal. kemaskini atau padam maklumat kumpulan capaian pengguna. Laporan Stor. Laporan Stor.6. Carian Aset.3. Hanya Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (Super Admin) yang dilantik sahaja diberikan kebenaran dan tanggungjawab sepenuhnya untuk tambah. Laporan Keseluruhan. Laporan Tahunan Stor. Laporan Kehilangan. Proses Kehilangan dan Mesyuarat JKPAK SPS: Kawalan Stok. KUMPULAN PENGGUNA Capaian Luar Eksekutif MODUL YANG DICAPAI SPA: Carian Aset dan Laporan e. Laporan Stor. Laporan Pelupusan. 5. Memadam rekod pengguna perlu dilakukan apabila pegawai bertukar jabatan lain atau telah tamat perkhidmatan. KUMPULAN CAPAIAN PENGGUNA 3. Penempatan dan Pergerakan Aset e. Kawalan Stor Kerani Pegawai Atasan 6. NO. Sekiranya terdapat aset pada pengguna tersebut sila buat penempatan aset pada pengguna baru terlebih dahulu. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Taipkan nama pengguna pada ruangan carian. Contoh Kumpulan Pengguna yang telah didaftarkan. Pegawai Stor Pemverifikasi Stok Pengguna MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Penerimaan Barang.

2. Rekod Pembekal. Klik dua kali di nama bahagian untuk mengemaskini maklumat bahagian. Organisasi di dalam sistem SPA adalah data yang menyimpan maklumat mengenai cawangan dan bahagian di cawangan. Klik butang pensil seperti ditandakan di bawah Paparan di Bawah akan dipaparkan untuk mengemaskini maklumat sektor @ bahagian di cawangan tersebut.1.8.1.9. Laporan Keseluruhan. Di mana sistem akan menyimpan maklumat kod cawangan dan kod bahagian yang didaftarkan. 10.8. Rekod Organisasi perlu dikemaskini apabila berlakunya perubahan pada maklumat organisasi dan bahagian di jabatan atau di kementerian.7. Langkah-langkah bagi mengemaskini organisasi adalah seperti berikut. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 15. 12. Pendaftaran dan Kemaskini Pengguna dalam mod latihan. MOD LATIHAN 3. KUMPULAN PENGGUNA Penyelenggara Stor Perolehan & Agihan Unit Agihan / Penempatan Unit Audit Unit Pelupusan Unit Pemeriksaan Unit Penyenggaraan MODUL YANG DICAPAI SPA: Carian. 13.2. KONFIGURASI ORGANISASI 3. Laporan SPA: Carian Aset.8. Penyelenggaraan Laporan. Laporan. Langkah 4 Langkah 5 3. Rekod Pembekal dan Penyelenggaraan 3. Fungsi utama sub modul ini ialah melantik pengguna-pengguna sistem SPA di dalam mod latihan. Klik butang tambah untuk menambah. Laporan dan Pemeriksaan Aset SPA: Carian Aset. Pergerakan Aset. Langkah-langkah pengunaan bagi kumpulan pengguna adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Pentadbir | Admin Klik Kumpulan Pengguna Klik Tambah bagi menambah modul kumpulan capaian pengguna yang baru. Pelupusan Aset SPS: Kawalan Stok dan Laporan Stor SPA: Kehilangan Aset dan Pelupusan Aset SPA: Carian Aset. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik butang kemaskini organisasi seperti di atas. 3. 14. Klik gambar pensil untuk kemaskini kumpulan capaian pengguna Klik untuk memadam kumpulan capaian pengguna yang tidak diperlukan. 3.9.12 . 16. Laporan Tetap. Pendaftaran dan Kemaskini Organisasi. 11. Lejar dan Pengeluaran Barang SPA: Daftar Perolehan SPA: Carian Aset.NO. Laporan. Pemeriksaan Aset. Penempatan. PENTING | Maklumat perlu tepat dan dikemaskini untuk mengelakkan kesukaran untuk mendapatkan laporan pada masa hadapan. SPS: Kawalan Stok. Klik Butang ini untuk menambah dan mengemaskini rekod Organisasi atau Bahagian.

Klik Butang ini untuk menambah dan mengemaskini rekod pengguna dalam mod latihan

3.9.2.

Langkah-langkah bagi memindahkan pengguna daripada mod biasa kepada mod latihan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Modul Admin Klik tambah pengguna latihan Pilih pengguna yang hendak diberikan akses. Klik salin maklumat pendua. Klik salin semua rekod semasa ke dalam database latihan. Klik salin rekod pengguna latihan terkini sahaja.

PERHATIAN |Pastikan anda telah membuat konfigurasi kepada pengguna tersebut sebelum langkah 3 ke langkah 6 dilakukan. 3.10. PENGESAHAN DATA YANG TELAH DIPADAM Pengesahan data yang telah dipadam adalah untuk tujuan pemantauan dan kemaskini maklumat yang telah dipadam oleh pegawai yang dibenarkan. Hanya pentadbir yang dilantik sahaja yang dibenarkan dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada rekod yang telah dipadam. 3.10.1. Pengesahan Data Yang Telah Dipadam bagi Harta Modal Pengesahan data yang telah dipadam bagi harta modal adalah bertujuan untuk membuat pemantauan kepada rekod harta modal yang telah dipadam oleh pengguna. Hanya Pentadbir sistem SPA boleh membuat kepada rekod yang telah dipadam. Langkah-langkah bagi rekod harta yang telah dipadam adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 3.10.3. Klik Modul Pentadbir Sistem | Admin Klik Pengesahan Data yang telah dipadam Klik Harta Modal. Angka disebelah menunjukkan bilangan rekod harta modal yang telah dipadam oleh pengguna. Pentadbir Sistem boleh klik butang untuk paparan kepada rekod yang telah dipadam. Klik butang untuk dimasukkan semula kedalam sistem kepada rekod yang telah dipadam. Klik butang untuk memadamkan senarai rekod yang telah dipadam.

3.10.2.

Pengesahan Data Yang Telah Dipadam bagi Inventori Pengesahan data yang telah dipadam bagi inventori adalah bertujuan untuk membuat pemantauan kepada rekod inventori yang telah dipadam oleh pengguna. Hanya Pentadbir sistem SPA boleh membuat kepada rekod yang telah dipadam. Langkah yang sama seperti di dalam perkara 3.12.2. perlu diambil untuk memadam, memasukkan semula dan melihat aset inventori.

3.11.

SALINAN PENDUA Pentadbir boleh menggunakan modul Salinan Pendua bagi membuat salinan data sistem SPA.

Butang Salinan Pendua

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 13

3.11.1.

Langkah-langkah bagi penggunaaan salinan pendua adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Salinan Pendua

3.12.

LOG SISTEM Pentadbir boleh melihat log sistem. Butang Log Sistem.

3.12.1.

Langkah-langkah bagi melihat log sistem adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Log Sistem Transaksi sistem akan dipaparkan. Administrator boleh melihat tindakan transaksi dengan memilih Insert | Update |delete. Paparan akan menunjukkan transaksi seperti yang dipilih. Klik Pengguna Aktif untuk melihat pengguna yang aktif.

Langkah 3

3.13

KONFIGURASI DATA 3.1.13.1 Konfigurasi Data adalah untuk tujuan kemaskini konfigurasi penghantaran data,konfigurasi ringkasan data,Konfigurasi Agihan Aset dan Konfigurasi Agensi.

Butang Konfigurasi Data 3.1.13.2 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Penghantaran Data adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Data Paparan Konfigurasi Penghantaran Data akan dipaparkan. Tentukan Jenis Cawangan samada Ibu Pejabat Agensi |Cawangan Ibu pejabat Agensi | Pejabat Negeri | Pejabat Daerah | Cawangan Ibu Pejabat Daerah

3.1.13.3 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Ringkasan Data adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Data Paparan Konfigurasi Ringkasan Data akan dipaparkan. Lengkapkan maklumat daftar baru ringkasan data dan Klik butang Data Baru Klik butang OK Klik butang Kemaskini setelah selesai kemaskini maklumat ringkasan data Klik butang OK Klik butang Hapus untuk hapus rekod ringkasan data Klik butang OK bagi meneruskan proses hapus rekod ringkasan data
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 14

Langkah 9

Klik butang OK

3.1.13.4 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Agihan Aset adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Agihan Aset Paparan Konfigurasi Ringkasan Agihan Aset yang teridiri daripada Agensi Penerimaan Agihan dan Senarai Agensi Kerajaan Malaysia akan dipaparkan.

3.1.13.5 Langkah-langkah bagi mengemaskini Konfigurasi Agensi adalah seperti berikut. Langkah 1 Langkah 2 Klik butang Daftar Agensi seperti di atas. Paparan di Bawah akan dipaparkan untuk mengemaskini maklumat agensi.

Langkah 3

Klik butang DAFTAR untuk mengemaskini maklumat agensi.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 15

PENGURUSAN KOD. Pengurusan kod di dalam sistem SPA terbahagia kepada dua bahagian iaitu:  Pengurusan Kod Lokasi. Langkah-langkah untuk merekod kod lokasi adalah seperti berikut:. KOD LOKASI 4.1. Aliran Kerja bagi Pengurusan Kod Lokasi LOG MASUK ADMIN PENGURUSAN KOD KLIK KOD LOKASI 4. Daerah dan Cawangan Pilih Bangunan Pilih Tingkat Rekodkan kod lokasi baru pada ruangan kod lokasi Rekodkan nama lokasi baru pada ruangan diskripsi Klik butang tambah bagi menambah kod lokasi baru Langkah-langkah | 1.1. . 2.4. Pendaftaran Kod Lokasi Penempatan Aset. 4.  Pengurusan Klasifikasi Kod.1. 4. 3. Pilih Bangunan atau kawasan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Kod Lokasi Pilih Negeri.16 Jika bangunan pilih kod bangunan dan tingkat Masukkan kod lokasi dan keterangan lokasi. Kod lokasi penempatan perlu direkodkan bertujuan untuk urusan penempatan aset. TAMBAH KOD LOKASI KEMASKINI KOD LOKASI PADAM KOD LOKASI 4. Klik Butang tambah. Langkah 1 Klik butang Pengurusan Kod.3.1.2.

Perbendaharaan Malaysia. Permohonan boleh dibuat melalui email iaitu di: sppa@treasury. Perbendaharaan Malaysia.4.1. Langkah-langkah untuk kemaskini kod lokasi adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 4.1. Langkah-langkah untuk kemaskini kod lokasi adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Klik butang Pengurusan Kod. Klik butang Pengurusan Kod. Klik Kod Lokasi Pilih Negeri. Daerah dan Cawangan Pilih bangunan Pilih Tingkat Klik butang padam untuk memadam kod lokasi PENGURUSAN KOD KLASIFIKASI ASET Pengurusan kod klasifikasi aset dikawal sepenuhnya oleh Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset. kod lokasi lama akan di kemaskini secara auto. Daerah dan Cawangan Pilih bangunan Pilih Tingkat Klik butang pensil untuk kemaskini kod lokasi Klik butang kemaskini untuk simpan kod lokasi yang telah diubah 4. Klik Kod Lokasi Pilih Negeri. Namun begitu rekod lokasi penempatan lama di dalam KEW.gov.PA-3 tidak akan berubah. Padam Kod Lokasi PERHATIAN |Rekod lokasi tidak boleh dipadam sekiranya terdapat aset yang masih ditempatkan di lokasi tersebut. Kemaskini Kod Lokasi Kod lokasi perlu dikemaskini jika berlaku perubahan maklumat lokasi PERHATIAN |Jika anda mengemaskini kod lokasi sedia ada.2.my MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1.17 . Sila pastikan tiada aset pada kod lokasi yang hendak dipadam atau pindahkan aset pada penempatan baru sekiranya ada aset di lokasi yang hendak dipadam.4.Berikut adalah contoh bagi kod lokasi Didalam Bangunan | Kod bagi bilik mesyuarat ialah: 160101| BGN|WP|01|A01-001 KOD CAWANGAN JENIS LOKASI KOD BANGUNAN KOD TINGKAT KOD LOKASI A-H-KK BGN B1 01 A01-001 Di Luar Bangunan | Kod bagi lot parking 001 ialah: 160101| KAW| A01-P001 KOD CAWANGAN A-H-KK JENIS LOKASI KAW KOD LOKASI A01-P001 4.PA-2 dan KEW. Sebarang perubahan dan tambahan kod klasifikasi aset baru hendaklah membuat permohonan kepada Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset.

2. Memohon penambahan kod klasifikasi aset yang baru di Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset. Rekod Pembekal Baru 5. Skop Kerja bagi Pentadbir Kod Klasifikasi Aset di Kementerian | Jabatan adalah seperti berikut:   Mengimport data kod klasifikasi aset yang baru.2. kemaskini maklumat pembekal sedia ada dan padam maklumat pembekal. Klik Senarai. MAKLUMAT PEMBEKAL Modul Rekod pembekal digunakan untuk mendaftar maklumat pembekal baru.3. Langkah 4 5.2.2. Klik fail tersebut untuk upload kod aset SPA Kod aset yang baru akan dijana 5.18 . Perbendaharaan Malaysia melalui email : sppa@treasury.1.1. Klik import dari fail text. 4. Taipkan nama pembekal dalam ruangan carian dan klik cari MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1. Langkah-langkah untuk membuat carian pembekal yang telah direkodkan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Rekod Pembekal Pilih submodul Carian Pembekal bagi carian maklumat pembekal telah direkodkan.gov. Maklumat yang perlu direkodkan adalah seperti berikut:  Nama Pembekal / Syarikat  Email pembekal  Lesen Berdaftar dengan Kementerian Kewangan (sekiranya ada)  Website pembekal (sekiranya ada)  Nombor Telefon  Nombor Fax  Alamat pembekal  Status Pembekal | bumiputera @ bukan bumiputera  Jenis Kerja  Maklumat Personel Pembekal Klik Simpan untuk menyimpan maklumat pembekal.2. Pentadbir Kod Klasifikasi Aset di Kementerian | Jabatan Hanya pentadbir kod klasifikasi aset yang dilantik sahaja boleh mengimport data kod klasifikasi aset.1.4.1.my Bagi penambahan kod klasifikasi aset anda bolehlah membuat tambahan melalui sistem SPA dengan mengikut aliran kerja dan langkah-langkah berikut: 4. 5. Klik Browse untuk download kod aset SPA dari pada fail yang anda telah download.2. Carian Pembekal 5. Langkah-langkah bagi merekodkan maklumat pembekal baru adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Rekod Pembekal Pilih submodul Daftar Pembekal bagi merekodkan maklumat pembekal baru. Langkah-langkah bagi mengemaskini kod klasifikasi aset yang baru adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Pengurusan Kod Klik KodKlasifikasi Aset.

Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11

Senarai Carian pembekal dipaparkan Klik butang paparan rekod untuk melihat maklumat pembekal Klik Cetakan Maklumat Pembekal bagi mencetak maklumat pembekal Klik Kembali apabila selesai mencetak Klik butang Ubah rekod bagi mengemaskini maklumat pembekal Rekodkan maklumat pembekal yang hendak dikemaskini Klik Kemaskini.

6.

SUSUT NILAI ASET Merekodkan kaedah susut nilai aset. Penentuan kaedah susut nilai adalah mengikut kepada yang telah ditetapkan oleh pihak Perbendaharaan 6.1. Kadar pengiraan susut niali akan mengikut kepada a. Peratus Susut Nilai Tahunan b. Jumlah Susut Nilai Setahun c. Kadar Pengiraan Terus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 19

BAB C - PENDAFTARAN DAN CARIAN ASET
1. PENDAFTARAN ASET. Pendaftaran Aset terbahagi kepada dua kaedah iaitu pendaftaran aset melaui:  Modul Daftar Aset  Modul Pendaftaran Perolehan 2. MODUL DAFTAR ASET 2.1. PENGENALAN DEFINASI Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan. ASET ALIH bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. ASET ALIH terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:HARTA MODAL Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu; atau Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual | buku panduan pengguna. INVENTORI Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual. PERABOT, HAMPARAN, HIASAN, LANGSIR DAN PINGGAN MANGKUK tanpa mengira harga perolehan asal.

2.2. PENDAFTARAN ASET Pendaftaran aset terbahagi kepada dua bahagian iaitu Pendaftaran Harta Modal dan Pendaftaran Inventori. Sub Modul Terdapat didalam Daftar Aset  Daftar Perselisihan  Daftar Aset  Senarai Di Rekod  Senarai Disahkan Oleh Anda. 2.3. Tugas-tugas UTAMA semasa mendaftar aset:  Dapatkan maklumat perolehan aset. (pesanan kerajaan, inbois dan nota penghantaran)  Buat pengkelasan kepada aset yang diterima mengikut kategori, sub kategori dan jenis aset.  Pastikan aset itu daripada kumpulan aset Harta Modal atau Inventori.  Daftar Aset dan komponen.  Cetak KEW.PA-2 atau KEW.PA-3 dan label aset  Cetak semula KEW.PA-7.
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 20

Daftar rekod perselisihan KEW.PA-1 jika terdapat perselisihan.

ALIRAN PENDAFTARAN ASET.

Terima Aset beserta punca maklumat Tentukan Kumpulan dan Klasifikasi Aset Daftar Aset mengikut kumpulan Harta Modal (KEW.PA-2) dan Inventori (KEW.PA-3)

Kemaskini senarai daftar aset

Kawalan dan Pemantauan

Cetak dan kemaskini KEW.PA-7

Simpan kad untuk tujuan kemaskini SPA Database

2.4. DAFTAR PERSELISIHAN PERHATIAN | Rekod perselisihan hanya perlu direkodkan apabila hanya berlaku perselisihan kepada aset yang diterima samaada dari kuantiti yang kurang diterima, spesifikasi tidak mengikut perolehan dan Kerosakan kepada aset yang diterima. 2.4.1. Langkah-langkah Pendaftaran Perselisihan. Langkah 1 Klik modul Daftar Aset Langkah 2 Klik Daftar Perselisihan Langkah 3 Klik Daftar Pemerhatian Penerimaan Aset seperti di bawah

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 21

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 9 Klik butang perolehan Langkah 10 Klik butang aset.22 . Alamat Pembekal. 1 2 3 Nota Hantar & Tarikh Maklumat terimaan aset Maklumat Tambahan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Simpan.PA-1 LAIN-LAIN FUNGSI. Paparan di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Klik butang untuk merekod maklumat perselisihan. Ulang langkah 6 jika terdapat 2 atau lebih jenis aset. 1 2 3 4 5 6 No. Langkah 12 Klik butang apabila keseluruhan telah diselsaikan. Kemaskini borang perselisihan. Langkah 11 Klik butang Arkib Pemerhatian Penerimaan Aset untuk melihat rekod perselisihan mengikut tahun. Rekod akan dimasukkan ke dalam arkib. ( sebaris dengan nama pembekal) untuk mengemaskini maklumat ( sebaris dengan keterangan aset ) untuk mengemaskini maklumat PERSELISIHAN DISELESAIKAN. No. nombor telefon pembekal dan nombor fax Nama Pegawai penerima Tarikh perolehan diterima Nama Ketua Jabatan yang mengesahkan rekod Tarikh rekod disahkan RUANG YANG PERLU DIISI. Dengan maklumat dibawah PENERANGAN No. Telefon dan Fax Pegawai Penerima Tarikh Terima Nama Ketua Jabatan Tarikh Disahkan Langkah 5 Klik Simpan. kuantiti dipesan dan kuantiti diterima Perihal kerosakan dan catatan RUANG YANG PERLU DIISI. Nota Hantar dan Tarikh Nota Hantar Maklumat aset. Langkah 11 Tandakan check box untuk menunjukkan perselisihan telah diatasi (bagi aset yang ditandakan). Apabila anda selesai merekod perselisihan di dalam satu nota hantaran klik butang untuk mencetak borang KEW.Langkah 4 Masukkan maklumat perolehan seperti dibawah: PENERANGAN No Perolehan dan Tarikh perolehan dibuat Nama Pembekal. alamat. LO dan Tarikh LO Pembekal .

(Masukkan rekod seperti di dalam keperluan pada para 2.2. Perolehan Perolehan Secara PENERANGAN Kaedah perolehan aset melalui belian.5. Sebutharga. REKOD HARTA MODAL.23 .5. Daftarkan rekod harta modal pada borang KEW. hadiah. tukar beli dan tukar barang. Taipkan Jenama barangan yang didaftarkan. sila klik butang ok untuk membuat pendaftaran seterusnya (Bagi Harta Modal).5. Contoh: PROTON PERDANA V6 3 Jenama dan Model MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . DAFTAR HARTA MODAL 2.2. tender tertutup. Pengguna perlu memilih Perolehan Secara Tender terbuka. Klik terus dan sahkan borang untuk daftar. lucut hak. Langkah 6 Jika anda ingin mendaftar untuk aset yang sama.PA-2. Masukkan Kelas Aset diruangan carian kelas aset dan klik cari Langkah 3 Langkah 4 Pilih kategori dan klik.5.) Langkah 5 Sila klik simpan rekod untuk pengesahan apabila telah selesai membuat pendaftaran aset. Sistem akan menyenaraikan rekod yang telah didaftarkan di dalam senarai didaftar oleh anda dan senarai menunggu pengesahan pegawai.1. Langkah-langkah bagi Pendaftaran Harta Modal adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Pilih menu daftar dan klik Daftar Aset . PERHATIAN | Pastikan kategori dipilih betul. Pebelian Terus dan e-Bidding.2. pindahan. Sila rekodkan data yang berkenaan sebelum data disimpan untuk pengesahan 2. NO 1 2 RUANG YANG PERLU DIISI. Sistem tidak bleh mengemasin rekod kategori selepas data disimpan. sewa beli.

No. No. Contoh: MALAYSIA 16 Pegawai Bertanggungjawab 17 Penempatan Semasa 18 19 No. Pesanan Kerajaan Pembekal Sila pilih Tempoh jaminan yang diberikan oleh pembekal. tarikh dan nama pegawai bertanggungjawab. Pilih Lokasi penempatan. (sila taipkan angka sahaja) Kos Seunit Tarikh Pesanan dikeluarkan. Vot Pembelian Aset Negara Pembuat. Jika anda ingin mendaftar komponen atau aksesori anda boleh membuat demikian dengan menekan butang kemaskini komponen dan aksesori.24 . PENERANGAN Taipkan No. Anda boleh menambah lokasi baru dengan klik butang untuk menambah lokasi baru. Anda boleh memilih dari senarai pembekal sedia ada klik butang atau klik butang untuk menambah pembekal baru. Sila klik butang memilih tarikh. Merujuk kepada tarikh DO | Nota Serahan 10 NO 11 12 Tempoh Jaminan RUANG YANG PERLU DIISI.jpg Jika 13 14 15 No. Pilih nama pegawai bertanggungjawab dengan klik butang dan tarikh dipertanggungjawabkan ke atas aset tersebut dengan klik butang . . Upload gambar barang | Aset sila klik butang perlu. No siri ini dikeluarkan oleh pihak pengilang. Siri Pendaftaran (Bagi Kenderaan) Harga Perolehan Asal Tarikh Beli Tarikh Terima 7 8 9 Tarikh penerimaan barangan daripada pembekal. Taipkan Kos bagi setiap barangan yang didaftarkan. rujukan fail pembelian. Bagi kenderaan sila rekodkan nombor Casis. Taipkan No. Gambar adalah dalam format . bagi 6 No. Pesanan Kerajaan Nama Pembekal. Taipkan No Siri pendaftaran .4 5 Jenis dan No Enjin. Enjin: SCV123DC Masukkan No siri kepada barangan tersebut. Rujukan Fail Gambar Foto Spesifikasi Masukkan spesifikasi aset tersebut.Jika kenderaan masukkan no pendaftaran JPJ. Sila klik butang bagi memilih tarikh. Vot Pembelian Buatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Jika barangan lain masukkan no siri barangan tersebut. Casis | Siri Pembuat Jenis Enjin: Petrol | Diesel | NGV No. Masukkan tarikh penempatan dibuat dan sekiranya anda memilih penempatan mengikut nama kakitangan anda boleh menekan butang untuk carian nama kakitangan dan lokasi serentak Taipkan no.

PA-2 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Borang KEW.25 .

Langkah 4 PADAM REKOD Langkah 5 Klik TAB Daftar Komponen|Aksesori untuk mendaftar lagi. Langkah 1 Langkah 2 NO 1 2 3 4 5 6 7 Langkah 3 Klik kemaskini aksesori | komponen Masukkan maklumat seperti berikut: RUANG YANG PERLU DIISI Jenis Harga Kod Produk No. Anda juga boleh memadam rekod komponen di dalam borang daftar KEW. Langkah-langkah pendaftaran komponen dan aksesori.6 DAFTAR KOMPONEN Daftar Komponen digunakan bagi merekod komponen atau aksesori bagi aset yang didaftarkan. Produk bagi komponen atau aksesori Taipkan No siri kepada barangan tersebut.2.1. Contoh: MOUSE Rekodkan harga sekiranya perolehan lain No. 2. Siri Pembuat Jenama | model Jaminan Kod Nasional PENERANGAN Taipkan jenis aksesori yang didaftarkan.PA-2. Klik butang untuk memadam rekod. Proses pelupusan perlu sekiranya anda ingin melupuskan dat tersebut. No siri ini dikeluarkan oleh pihak pengilang.6.26 . PERHATIAN | Rekod komponen yang didaftarkan tidak boleh di padam selepas rekod harta modal disahkan oleh pegawai. Rekodkan jenama dan model komponen Contoh: DELL Jaminan daripada pihak pembekal mengikut bulan dan tahun Kod Nasional Klik Simpan dan paparan senarai komponen di daftar akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

Klik Sila pilih Tempoh jaminan yang diberikan oleh pembekal. Taipkan No. 9 10 11 Gambar Foto. Langkah-langkah Pendaftaran Inventori Langkah 1 Langkah 2 Pilih menu daftar dan klik Daftar aset . untuk | JIKA PERLU. Taipkan Jenis Aset diruangan carian dan pilih Jenis Aset. butang bagi memilih tarikh. PENERANGAN Taipkan Butiran kepada barangan tersebut. Tarikh Pesanan dikeluarkan. Catatan Pegawai Bertanggungjawab Upload gambar barang | Aset klik butang Gambar dalam format . Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 NO. Pilih nama pegawai bertanggungjawab klik butang dan tarikh dipertanggungjawabkan keatas aset tersebut klik butang .7. bagi DATA YANG PERLU DIISI. Pesanan Kerajaan Nama Pembekal. Klik butang Sahkan untuk paparan borang inventori (KEW PA3) Daftarkan rekod inventori pada borang Kewangan PA 3.2. Butiran Barangan Harga Perolehan Asal Kuantiti Aset Tarikh Beli Tarikh Terima Tempoh Jaminan No. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Taipkan Kuantiti aset yang hendak di daftarkan.27 . Anda boleh memilih dari senarai pembekal sedia ada atau klik butang menambah pembekal baru. Taipkan Kos seunit bagi setiap barangan yang didaftarkan.jpg Masukkan aksesori yang terdapat pada aset tersebut. Pesanan Kerajaan Pembekal Tarikh penerimaan barangan daripada pembekal. 1 2 3 4 5 6 7 8 Klik butang Inventori . DAFTAR INVENTORI 2. Sila klik butang memilih tarikh.7.1.

13 Jenis Aset Tandakan Salah satu daripada jenis berikut: Dibeli. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah-langkah untuk pengesahan harta modal adalah seperti berikut.8. PENGESAHAN DAFTAR ASET Data Harta modal atau inventori yang telah didaftarkan perlu melalui proses pengesahan data bagi membolehkan aset yang didaftarkan adalah sah.8. pilih pengesahan harta modal. 2. 2. Jika aset yang tidak sah atau salah boleh rekod dipadam semasa proses pengesahan sahaja. Sewa-Beli. Jika terdapat data yang salah tekan butang ubah data untuk membetulkan data.28 .7.penerangan seperti dibawah. Tukar Beli atau Tukar Barang Sila klik simpan apabila telah selesai membuat pendaftaran aset.Pindahan. Hadiah. Langkah membuat penempatan bagi pegawai dan lokasi penempatan yang berbeza : Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Tandakan inventori untuk mengemaskini lokasi. Lucut Hak.2. PERHATIAN. Klik butang pengesahan daftar harta modal untuk mengesahkan data adalah benar. Seperti di dalam bulatan diatas Klik Ubah Lokasi Dan Pegawai Pilih nama pegawai. 2. Hanya pegawai pengesah yang dilantik sahaja boleh membuat pengesahan kepada rekod yang telah didaftarkan oleh kerani daftar aset. tarikh dan nama pegawai bertanggungjawab.2.7.1.12 Lokasi Pilih Lokasi penempatan. lokasi penempatan dan tarikh penempatan dibuat. Jika lokasi baru klik butang untuk menambah lokasi . Langkah 6 Klik Simpan untuk pengesahan selepas data disimpan sistem akan memaparkan senarai dibawah bagi tujuan agihan penempatan inventori. Klik Simpan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Pada paparan utama | Laman Kerja. BAGI REKOD INVENTORI Pengguna boleh mendaftarkan harta inventori LEBIH DARI SATU dalam SATU BORANG daftar Inventori KEW PA 3 mengikut kuantiti pesanan dalam satu pesanan kerajaan dengan syarat kategori dan jenis aset adalah sama. Ikuti langkah di 2.

Jika data tidak diperlukan atau tidak wujud tekan butang hapus data aset. pilih pengesahan harta inventori. anda boleh mengubah data penempatan dengan klik butang Paparan kepada jumlah aset yang didaftarkan akan disenaraikan. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2 (Penempatan Inventori) Jika data tidak diperlukan atau tidak wujud tekan butang untuk hapus data aset. Klik butang pengesahan daftar inventori untuk mengesahkan data yang telah didaftarkan adalah benar.7. Ikuti langkah di perkara 2. Jika anda mendaftarkan aset lebih dari satu.8. Jika ingin membuat perubahan tekan butang edit .2.Langkah 4 2.29 . Langkah-langkah pengesahan inventori adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Pada paparan utama (Laman Kerja).

no. Pembelian Terus atau e-Bidding Sila rekodkan tajuk atau nama Perolehan.30 . 3. tender atau Pesanan Kerajaan untuk memilih pegawai yang bertanggungjawab perolehan Sila rekodkan no. tender atau perolehan. Tender atau no. Rujukan Fail Pegawai Bertanggungjawab Daftar Perolehan Langkah 4 Langkah 5 Klik modul Daftar Perolehan Klik submodul Daftar Perolehan Masukkan maklumat perolehan seperti dibawah KETERANGAN Sila Pilih maklumat kod PTJ Sila masukkan no.8. tender atau Pesanan Kerajaan Sila klik Sila klik Sila klik tersebut untuk pembekal yang telah berdaftar atau klik pembekal baru untuk memilih tarikh perolehan.9. Tender Tertutup. Perolehan. Berikut adalah langkah-langkah untuk merekodkan daftar perolehan: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 MAKLUMAT Bahagian No. Perolehan / Pesanan Kerajaan Perolehan Secara Nama Perolehan Pembekal Tarikh Perolehan No. Aliran Kerja bagi Daftar Perolehan LOG MASUK KLIK DAFTAR DAFTAR KONTRAK SENARAI PEROLEHAN DAFTAR ASET DAFTAR ASET SAHKAN REKOD ASET CETAK KAD ASET DAN LABEL ASET DAFTAR PENEMPATAN ASET KE JABATAN 3. Pesanan Kerajaan Pilih perolehan samada secara Tender Terbuka. Daftar perolehan hanya BOLEH direkod oleh pegawai yang dilantik sahaja. MODUL DAFTAR PEROLEHAN Daftar perolehan adalah untuk merekodkan aset mengikut kontrak . Sebutharga. Rujukan fail Klik butang daftar kontrak jika telah selesai lengkapkan maklumat perolehan Klik butang untuk edit atau kemaskini maklumat perolehan sekiranya perlu Senarai perolehan akan dipaparkan seperti di bawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .3.

Pindahan. Masukkan maklumat dikehendaki seperti dibawah.Dibeli. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Cari.Langkah 6 Klik butang untuk mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 3. Hadiah. Tukar Beli atau Tukar Barang Rekodkan maklumat Jenama dan model (Cth: DELL OPTIPLEX 5100) Rekodkan maklumat negara pembuat (Cth: MALAYSIA) Masukkan jenis aset yang didaftarkan. CTH : OPTIPLEX 5100 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .10.31 . MAKLUMAT Pembelian Jenama dan Model Buatan Jenis dan No. Go To Step : Langkah kemaskini maklumat daftar aset. Enjin KETERANGAN Pilih kaedah pembelian aset : .Sewa-Beli. senarai kod akan dipaparkan. Pilih samaada untuk mendaftar harta modal atau inventori Klik Sahkan. Borang daftar aset akan dipaparkan. Klik pilihan kelas yang akan digunakan. Langkah 7 Klik mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan. Langkah 1 Langkah 2 Klik mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan. Klik untuk mengemaskini maklumat penempatan dan agihan. Masukkan kelas aset yang hendak didaftarkan. Langkah-langkah PENDAFTARAN ASET. Klik untuk memadam rekod aset yang telah didaftarkan Sistem akan memaparkan alert sekiranya aset telah diagihkan dan disahkan. Borang daftar aset akan dipaparkan. Lucut Hak. Go To Step : Langkah kemaskini penempatan dan agihan aset Klik untuk mengemaskini maklumat aset yang didaftarkan. Go To Step : Langkah Daftar Aset.

Klik butang simpan rekod jika telah selesai. Rujukan fail Sila klik untuk memilih gambar yang telah didaftarkan. kontrak atau pesanan kerajaan MAKLUMAT Tarikh dibeli / diterima Kos Jaminan No. Rujukan fail Gambar Simpan Rekod Langkah 6 Langkah 7 KETERANGAN Klik untuk memilih tarikh dibeli dan tarikh diterima Rekodkan kos pembelian bagi harga seunit Sila pilih maklumat jaminan Rekodkan no.32 . untuk merekodkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Kuantiti Sila masukkan kuantiti aset berdasarkan tender. Klik gambar baru aset. Klik butang Ulang langkah 1 untuk mendaftar aset daripada kategori dan jenis yang lain.

ASET DIJANA DAN CETAK KAD PERHATIAN |TERDAPAT TIGA BUTANG AGIHAN IAITU: Agihan Di Dalam Cawangan Anda Agihan ke Cawangan Agensi Agihan Ke Agensi Lain AGIHAN ASET. PENDAFTARAN DAN NO. CASIS SAHKAN REKOD DIDAFTAR NO. PENDAFTARAN DAN NO. Langkah-langkah AGIHAN ASET.33 . PENEMPATAN MASUKKAN KUANTITI MASUKKAN KUANTITI KEMASKINI REKOD NO.3. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . SENARAI KONTRAK SENARAI ASET DI DAFTAR Pilih Aset yang hendak diagihkan AGIHAN KE CAWANGAN LAIN AGIHAN DI CAWANGAN ANDA AGIHAN KE JABATAN LAIN PILIH LOKASI DAN PEG. CASIS MENUGGU REKOD PENERIMAAN HANYA UNTUK AGIHAN KE CAWANGAN DAN AGENSI LAIN SAHAJA SAHKAN REKOD DIDAFTAR KEMASKINI REKOD NO. Langkah 1 Langkah 2 Klik untuk mengemaskini maklumat penempatan dan agihan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. PENEMPATAN PILIH AGENSI PILIH LOKASI DAN PEG. Aliran Agihan Aset.11.

KEMASKINI MAKLUMAT ASET DAN CETAK KAD. Pilih lokasi dan nama pegawai. Anda boleh klik butang kemaskini dan menyambung kerja anda pada waktu lain. SAHKAN REKOD DIDAFTAR DAN JANA NO. Bagi agihan di cawangan anda | Klik dan tandakan baris yang hendak dicetak.PA-2.34 .12. Pilih nama agensi untuk agihan agensi dan cawangan agensi atau pilih cawangan untuk agihan cawangan. Bagi agihan di cawangan anda | Klik butang untuk mencetak kod jalur. Pendaftaran (Bagi Kenderaan) dan No. Bagi rekod agihan ke cawangan lain di agensi anda cetakan kad dan label boleh dilakukan di cawangan tersebut sahaja. 3. Langkah-langkah | PENERIMAAN AGIHAN DI CAWANGAN LAIN. Masukkan No.Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik untuk mengemaskini maklumat agihan di cawangan anda atau untuk agihan ke cawangan lain atau untuk agihan ke agensi lain. Casis| Siri Pembuat. SIRI | UNTUK AGIHAN DIDALAM CAWANGAN DAN AGENSI LAIN Langkah 9 Langkah 8 Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Klik butang pada paparan utama rekod (Bagi agihan di cawangan anda) atau klik dan klik pada baris rekod yang hendak disahkan (Bagi agihan ke cawangan).jika lebih dari satu anda perlu mengemaskini kemudian. Hanya pegawai yang dibenarkan sahaja untuk membuat penerimaan. casis terus di dalam borang yang sama. Langkah 7 Langkah 8 Klik butang untuk mengemaskini maklumat aset.PA-2. Abaikan langkah empat untuk agihan di dalam cawangan anda. Langkah 1 Langkah 2 Klik Daftar Perolehan Klik Terimaan agihan Langkah 3 Daripada menu senarai aset menunggu penerimaan | Klik senarai aset yang belum diterima MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Bagi agihan ke agensi lain | Klik dan klik untuk cetakan KAD KEW. klik butang cetak untuk cetakan KAD KEW. masukkan kuantiti agihan dan spesifikasi aset Jika kuantiti agihan 1 anda dibenarkan untuk maklumat no.

Pengguna yang merekodkan dalam Daftar Perolehan dapat melihat senarai perolehan di dalam sub modul senarai perolehan. Kaedah menggunakan senarai perolehan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Daftar Perolehan Klik Modul Senarai Perolehan Masukkan nombor atau tajuk perolehan dan klik butang cari untuk carian perolehan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Perolehan untuk cetakan kad dan label. Siri yang dijana akan mengikut kepada bahagian yang mendaftar atau mengaihkan aset tersebut.35 . Pilih maklumat lokasi. Klik butang untuk mengesahkan rekod. Klik butang tambah untuk tambah maklumat aset Klik butang pensil untuk kemaskini maklumat perolehan. 3. Jika anda tidak menerima klik Tanda Aset Tidak Diterima.13. Daripada menu Senarai yang telah diterima dan menunggu pengesahan | Klik No Kontrak Tandakan aset yang hendak dikemaskini penempatan. PERHATIAN | No. Buat carian aset mengikut No. pegawai penempatan dan pegawai bertanggungjawab.Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Pilih aset yang telah diterima dan klik Tanda Aset Telah Diterima. SENARAI PEROLEHAN Setiap rekod perolehan yang didaftarkan akan disenaraikan di dalam senarai perolehan.

Tujuan untuk membuat cetakan senarai aset yang dicari atau membuat cetakan label secara banyak MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2.1.1. Masukkan maklumat yang dicari pada ruangan yang disediakan. Langkah 2 Klik Export Excel atau Cetak Barcode . 4.36 . Pilihan maklumat bagi tapisan carian ialah:  Imbas kod jalur (menggunakan peralatan pengimbas kod jalur)  Kod harta modal yang didaftarkan.Harta modal sahaja. Langkah 1 Langkah 2 Klik menu carian.  Status harta modal.  Lokasi penempatan. Carian harta modal dan Inventori.  Kod Nasional  No. Modul Carian digunakan untuk membuat carian bagi harta modal dan inventori yang telah didaftarkan di dalam sistem. Apakah yang boleh anda lakukan daripada hasil carian ditemui ? 4. MODUL CARIAN.  Tarikh perolehan | Daripada tarikh mula sehingga  Kos perolehan | Dari kos ke kos.  Jenama.  No Ruj. Casis| Siri Pembuat .  No. Fail.  Vot No.  Kategori aset  Jenis Aset. Langkah. Langkah-langkah mencetak hasil carian Langkah 1 Daripada hasil carian. Langkah 3 Langkah 4 Sistem akan membuat carian dan memaparkan rekod carian seperi berikut. Enjin carian terbahagi kepada empat bahagian iaitu:  Carian data  Carian harta modal  Carian inventori  Carian komponen.langkah carian harta modal.1.4.  No siri pendaftaran.  Nama Pengguna Aset  Bahagian Pengguna Aset tandakan ruang check box untuk pilihan kepada paparan maklumat yang dikehendaki. Klik butang Cari untuk carian maklumat.1. pilih carian harta modal atau carian harta inventori. Carian harta modal digunakan untuk membuat carian aset harta modal yang didaftar dan telah disahkan sahaja. Fungsi tersedia di dalam carian harta modal: 4. Pesanan kerajaan.

1.PA-2 akan dipaparkan. Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Langkah 3 Langkah 4 Klik PA-2 untuk mencetak maklumat harta modal.3. Jika anda membuat export excel klik butang simpan atau open file.Langkah 3 Klik Cetak Barkod Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 4.2-B untuk mencetak maklumat komponen Langkah 7 Paparan pilihan dan cetakan KEW.PA-2. Langkah-langkah mencetak KAD KEW. Paparan pilihan dan cetakan KEW.PA-2 akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-2 Langkah 1 Daripada hasil carian. Tanda samada anda ingin mencetak Aksesori atau Pengasing atau kedua-duanya sekali. CETAK MAKLUMAT KEW. Klik butang OK. Langkah 5 Klik butang Cetak untuk cetak KAD KEW.37 . Jika anda membuat cetakan barcode klik butang print untuk cetakan barcode.PA-2 Bahagian B Langkah 6 Klik PA. Langkah 2 Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan.

4.5. Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Clik cetak barkod. Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Langkah 3 Langkah 4 Klik PA-3 Paparan pilihan dan cetakan KEW. Klik butang print.PA-3 akan dipaparkan.38 . Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan. Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan. KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KKM/BBP09/H/07/123 KOMPUTER PERIBADI X0029OO029KY HAK KERAJAAN MALAYSIA MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1. Klik butang Cetak atau save untuk menyimpan data.4.1. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 4 Langkah 5 Contoh label Aset : Daripada hasil carian. Langkah-langkah mencetak Label.PA-3 Langkah 1 Langkah 2 Daripada hasil carian. Langkah 5 4. Langkah-langkah mencetak KAD KEW.

5. Carian Komponen Carian komponen digunakan untuk membuat carian komponen yang telah didaftarkan. 5. 4.2.  Butiran (Bagi Inventori)  No.2. Siri pembuat komponen  Jenis komponen  Jenama | model komponen Klik Cari Senarai carian akan dipaparkan Klik kod komponen atau klik kod harta induk bagi memaparkan maklumat komponen Klik ikon kod jalur untuk cetakan label kod jalur bagi komponen.39 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 .2.  No.  Kod Nasional. Kod Komponen  No.  Pendaftar Rekod. CARIAN DATA Carian data digunakan untuk memastikan rekod wujud.2. Di dalam carian terperinci pengguna SPA haruslah memasukkan maklumat carian di mana-mana ruangan yang yang dikehendaki.Barkod.Siri Pendaftaran.1. Langkah-langkah bagi carian komponen adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Carian Aset Klik Carian Komponen Taipkan maklumat carian komponen.  No VOT. anda boleh membuat carian berdasarkan satu maklumat yang berkaitan dengan aksesori seperti berikut:  No. belum disahkan dan telah disahkan. Pengguna boleh membuat carian mengikut:  Imbas Barkod. Pendaftaran (Bagi Kenderaan).4. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pesanan. Carian terperinci.  No.  No. Carian data boleh digunakan untuk membuat carian bagi harta modal atau inventori yang telah didaftarkan. Klik Cari untuk membuat carian seperti berikut: 4. Casis | Siri Pembuat.1.  No.

Medan mandatori No Pesanan Kerajaan Tarikh Perolehan Nilai Perolehan Lokasi Penempatan Pegawai|Pengguna Penempatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Siri Pendaftaran .“Pegawai Penempatan” bermaksud kakitangan|pegawai yang dilantik oleh JKPAK untuk menyelenggara | merekod segala maklumat yang berkaitan dengan penempatan aset di Kementerian|Jabatan|Bahagian. Sub Modul di dalam MODUL PENEMPATAN. Proses penempatan ini perlu dilakukan sekiranya salah satu atau kedua-dua pekara yang dinyatakan dibawah. CARIAN PENEMPATAN.    Cetakan KEW. Definasi dan Tanggungjawab . PENGENALAN PENEMPATAN Definasi | “Penempatan” ialah satu proses untuk merekod segala perubahan pindahan lokasi penempatan harta modal dan inventori.40 . Didalam sistem.  Lokasi Penempatan : Berpindah lokasi penempatan di lokasi Kementerian |Jabatan/Agensi yang sama  Pengubahsuaian (renovation) lokasi Pegawai Penempatan. 4.PENEMPATAN ASET 1.PA -7 Mengemaskini maklumat Pegawai Penempatan bagi keseluruhan atau sebahagian aset di dalam satu lokasi Mengemaskini maklumat lokasi bagi keseluruhan atau sebahagian aset di dalam satu lokasi tersebut.  Carian Penempatan  Penempatan Aset  Penempatan Inventori  Pengesahan Penempatan  Pemantauan Penempatan  Aset Tiada Pengguna  Aset Tiada Penempatan 4. tarikh ditempatkan hendaklah ditandatangan oleh pengguna |penyelia di lokasi itu.  Sub Modul Penempatan adalah seperti berikut. KUMPULAN PENGGUNA MODUL PENEMPATAN. bersara atau kakitangan baru  2. pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai penempatan didalam Modul Konfigurasi.2. Carian Penempatan | Tujuan carian penempatan adalah seperti berikut.  Pertukaran kakitangan  Kakitangan perpindah. Setiap perubahan lokasi harta modal | Inventori. 3.1. Pengguna boleh menetapkan hasil carian penempatan mengikut lokasi dengan memaparkan pilihan data seperti dibawah:       No. 4.BAB D .

Buat cetakan semula KEW. Klik butang Printer untuk memulakan cetakan KEW. Klik Paparan Rekod Penempatan Paparan carian akan dipaparkan mengikut lokasi yang dipilih. Tandakan Sebahagian aset atau pilih semua aset seperti yang dibulatkan untuk dipindahkan kepada pegawai bertanggungjawab yang baru. Paparan pilihan dibawah akan dipaparkan. Buat carian pegawai dan klik di nama pegawai tersebut. Klik OK untuk cetakan.PA-7 mengikut nama pegawai yang baru di lantik.PA-7 PILIHAN DUA . Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Tanda pada ‘check box’ pada lokasi atau nama pegawai penempatan yang hendak dicari.CETAK CARIAN Langkah 5 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Klik cetak carian untuk membuat cetakan KEW. Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik pilih pegawai penempatan lain.41 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-7.TUKAR PEGAWAI Langkah 5 Langkah 6 Klik Tukar Pegawai untuk mengemaskini maklumat pegawai yang bertanggungjawab kepada penempatan aset.PA-7 Tandakan KEW.3.PA-7 standard atau pilihan lain untuk cetakan. Langkah-langkah membuat carian mengikut penempatan dan cetak KEW. PILIHAN SATU . Paparan di bawah akan dipaparkan. Lakukan cetakan seperti di dalam pilihan satu langkah 5 hingga 7.4. Klik Simpan. Langkah 1 Klik menu penempatan dan sub menu carian penempatan.

PA-7 mengikut nama pegawai yang baru di lantik. Klik Penempatan Aset dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari.2.PA-2 dan KAD KEW. Lakukan cetakan seperti di dalam pilihan satu langkah 5 hingga 7. Lokasi dan Nama Pegawai Penempatan yang baru. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang paparan untuk memaparkan maklumat aset dan penempatan kepada aset tersebut TAMBAH REKOD PENEMPATAN.. PERHATIAN | Apabila anda membuat penambahan atau perubahan kepada maklumat penempatan aset.1. Carian Penempatan adalah bertujuan untuk mencari aset yang telah didaftarkan dan membuat penambahan penempatan lokasi baru atau pegawai penempatan baru. CETAK MAKLUMAT PENEMPATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik cetak . Pastikan KAD KEW. Klik Simpan. Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik pilih lokasi baru. Buat cetakan semula KEW. Kaedah penempatan harta modal adalah seperti dibawah: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Penempatan. PENEMPATAN HARTA MODAL 5. Masukkan kad kewangan yang sama dan Print. Buat carian lokasi yang baru dan nama lokasi tersebut. Pilih Tarikh.PILIHAN DUA .PINDAH LOKASI Langkah 5 Langkah 6 Klik Pindah Lokasi untuk mengemaskini maklumat perubahan lokasi aset.42 . Klik butang Kemaskini. 5. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Tambah Rekod Penempatan.PA-7 dicetak dan ditandatangani oleh pegawai penempatan tersebut. Tandakan Sebahagian aset atau pilih semua aset seperti yang dibulatkan untuk dipindahkan kepada lokasi yang baru. 5. Untuk mencetak maklumat mengikut lokasi.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-2 atau KEW. penempatan adalah sama daripada 1 .4 sahaja. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik modul carian harta modal atau inventori. Kaedah penempatan harta modal adalah seperti dibawah: Rujuk modul carian bagi langkah 1 hingga langkah 4. 5.3. PERHATIAN | Bagi halaman yang kedua dan seterusnya no.5.43 . Masukkan KAD yang sama Klik butang Cetak. (masukkan No.1. 1 – 4 | iaitu 1 kolum 1 hinggga 4 untuk kulom ke 4) Klik butang Papar.PA-3 Buat pilihan untuk cetakan penempatan rujuk langkah seterusnya. Kad Masukkan masukkan maklumat penempatan ke berapa pada ruang penempatan. Mencetak maklumat penempatan daripada modul carian harta modal. Buat carian aset yang hendak dicetak.3. Daripada paparan rekod klik butang cetak KEW. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Masukkan halaman keberapa pada No.

Kaedah mengemaskini penempatan inventori adalah seperti dibawah: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Penempatan. Pastikan KAD KEW.1. Pengesahan penempatan hendaklah dilakukan bagi memastikan perubahan lokasi dan atau pegawai penempatan aset (Harta Modal atau Inventori) adalah betul dengan perubahan lokasi atau pegawai penempatan aset semasa atau aset yang berubah tempat tidak dapat dikesa. Pilih Tarikh.44 . PENGESAHAN PENEMPATAN.PA-7 dicetak dan ditandatangani oleh pegawai penempatan tersebut. PENEMPATAN INVENTORI 6.6. CETAK MAKLUMAT PENEMPATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik cetak . Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Tambah Rekod Penempatan. Carian Penempatan inventori adalah bertujuan untuk mencari aset yang telah didaftarkan dan membuat penambahan penempatan lokasi baru atau pegawai penempatan baru pada rekod inventori. Maklumat penempatan semasa aset berwarna biru.3.PA-3 dan KAD KEW. Klik butang Kemaskini. maklumat penempatan baru aset berdasarkan pemeriksaan berwarna kuning. Lokasi dan Nama Pegawai Penempatan yang baru.2.1. 7. Langkah-langkah pengesahan adalah seperti berikut: Langkah 1 Klik Pengesahan Penempatan 7.2. Klik pilih tarikh penempatan terkini Pilih Lokasi Penempatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PERHATIAN | Apabila anda membuat penambahan atau perubahan kepada maklumat penempatan aset. Untuk mencetak maklumat mengikut lokasi. 7. 6. Masukkan kad kewangan yang sama dan Print. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk membuat paparan maklumat. Klik butang paparan untuk memaparkan maklumat aset dan penempatan kepada aset tersebut TAMBAH REKOD PENEMPATAN. Pengesahan Penempatan | Senarai rekod aset untuk pengesahan penempatan adalah hasil daripada pemeriksaan harta modal KEW PA-10 atau Inventori KEW PA-11. Klik Penempatan inventori dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. 7.

9.1. Klik pegawai penempatan yang terkini Klik kemaskini untuk mengemaskini dan membuat pengesahan penempatan baru atau Klik untuk membatalkan pengesahan dan mengekalkan rekod lama penempatan aset. Aset Tiada Pegguna | Senarai ini adalah hasil daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada nama pegawai penempatan. Paparan ini adalah sebagai panduan kepada pegawai aset untuk memantau berapa jumlah rekod aset yang tidak lengkap iaitu tiada mempunyai nama pegawai atau tiada lokasi penempatan 8. 9. ASET YANG TIDAK MEMPUNYAI REKOD PEGAWAI PENEMPATAN Aset yang tidak mempunyai pegawai penempatan atai di dalam database menyimpan maklumat tiada.2. 8.3. Paparan pemantauan penempatan adalah seperti berikut: NOTA: Kesan terhadap carian rekod dan laporan ASET YANG TIDAK MEMPUNYAI LOKASI Aset yang tidak mempunyai lokasi penempatan atai di dalam database menyimpan maklumat tiada. 9.3. Carian aset tiada pengguna boleh dibuat berdasarkan no chasis/siri atau kategori aset. Klik butang Cetak untuk mencetak senarai aset tiada pengguna.2.Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 8. ASET TIADA PENGGUNA.45 . 9. Pemantauan Penempatan | Senarai ini adalah hasil daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada nama pegawai atau tiada lokasi penempatan.1. PEMANTAUAN PENEMPATAN. 8. Langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat pengguna adalah seperti berikut sekiranya pengguna adalah pegawai aset (Pegawai Penempatan): MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Aset Tiada Penempatan | Senarai aset daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada lokasi penempatan. Klik tambah rekod penempatan untuk menambah rekod penempatan baru. 10. Klik butang Cetak untuk mencetak senarai aset tiada pengguna.1.46 . 10. Carian aset tiada penempatan boleh dibuat berdasarkan no chasis/siri atau kategori aset.3.2.Langkah 1 Klik butang edit untuk membuat paparan dan mengemaskini maklumat aset. Langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat lokasi penempatan adalah seperti berikut sekiranya pengguna adalah pegawai aset (administrator): Langkah untuk mengemaskini rekod penempatan sama seperti mengemaskini rekod tiada pegawai penempatan. 10. 10. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Atau Langkah 8 Klik Paparan Rekod Penempatan bagi mengubah rekod pertama harta modal Klik Ubah rekod ini untuk mengubah rekod penempatan sediada Klik Calender untuk memilih tarikh penempatan baru Klik Carian Pengguna untuk memilih pegawai/kakitangan penempatan yang baru Klik kemaskini untuk mengemaskini maklumat penempatan baru Klik untuk cetak penempatan ini. ASET TIADA PENEMPATAN.

Kumpulan gunasama ini akan hanya boleh dilihat oleh pegawai di agensi tersebut sahaja.Penyelia yang bertanggungjawab kepada aset gunasama yang diamanahkan olehnya. Merekod semua pinjaman atau pergerakan yang dibuat atas aset kerajaan.1. Fungsi sistem didalam proses pergerakan atau pinjaman seperti yang dinyatakan dibawah.  Daftar Pegawai yang akan mengawal kumpulan aset gunasama .2. penyelia bagi satu kumpulan aset gunasama boelh lebih dari seorang. 2. Membuat pemerhatian di atas pergerakan | pinjaman aset SUB MODUL PERGERAKAN ASET. Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Daftar Pergerakan Harta Modal | Inventori KEW.    2. Fungsi pegawi ialah: Memantau pergerakan aset gunasama Melulus atau menolak permohonan pergerkan aset gunasama Melantik penyelia yang akan menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama. 4. 3.PERGERAKAN ASET 1. Merekod terus pergerakan|pinjaman aset :: PERINGATAN ::  Aset yang sedang diselenggara tidak boleh buat penempatan dan pergerakan. PENGENALAN MODUL PERGERAKAN Definasi | “pergerakan” ialah satu proses merekod segala bentuk pergerakan atau pinjaman ke atas aset kerajaan.Kumpulan aset gunasama perlu di daftarkan mengikut cawangan di dalam sistem.Pegawai yang bertanggungjawab kepada aset gunasama yang diamanahkan olehnya.1 Senarai Sub Modul Di dalam Modul Pergerakan  Aset Gunasama  Pemohonan Pinjaman | Pergerakan aset  Modul Pergerakan Aset.BAB E . Fungsi pegawi ialah: Menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama.  Mendaftar Kumpulan Aset Guna Sama . Terdapat 4 Perkara utama yang perlu anda lakukan sebelum modul pergerakan dapat dilakukan. PERKARA YANG PERLU ANDA LAKUKAN SEBELUM MEMULA MODUL PERGERAKAN.  Aset yang sedang dipinjam tidak boleh buat penempatan dan pergerakan. 4. Mengetahui status pinjaman aset.  Senarai Permohonan  Permohonan Lulus  Pemulangan Aset Gunasama  Arkib Pergerakan Aset 3.47   . Daftar Aset sebagai aset gunasama .Senarai aset yang didaftarkan sebagai aset gunasama MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Daftar Penyelia yang akan mengendalikan aset gunasama mengikut kumpulan . Proses permohonan pergerakan| pinjaman aset gunasama 3.  Aset yang telah lupus tidak boleh dipinjam atau dibuat penempatan. KAEDAH MEREKOD ASET.PA-6.1. Pegawai bagi satu kumpulan aset gunasama boelh lebih dari seorang.

Langkah 4 Pilih TAB Pegawai Pengesah. CTH kod permohonan : KOD KEMENTERIAN KK KOD JABATAN KDRM115 KOD ASET GUNASAMA BPTM TAHUN 09 NO. 4. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .3. 4. Langkah-langkah Mendaftar Pegawai yang akan mengawal kumpulan aset gunasama NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA sahaja yang dibenarkan untuk melantik pegawai kumpulan aset gunasama.48 . Kod yang diwujudkan akan digunakan di dalam borang permohonan dengan janaan seperti dibawah. Masukan kod dan Keterangan Kumpulan Cth : Kod Keterangan : BPTM : Aset Gunasama Teknologi Maklumat PERINGATAN | Pastikan kod dan keterangan yang diwujudkan adalah berlainan antara satu kumpulan aset gunasama dengan yang lain. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Pilih nama aset gunasama dan klik Paparan dibawah akan dipaparkan: untuk mendaftar pegawai kumpulan aset gunasama. NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA sahaja yang dibenarkan untuk mendaftar kumpulan aset gunasama Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik Daftar Kumpulan Aset Gunasama.2. Langkah-langkah Mendaftar Kumpulan Aset Gunasama.- Menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama. SIRI 0003 Kod Penuh : KK/KDRM115/BPTM/09/0003 PERINGATAN | Kumpulan gunasama tidak boleh dipadam sekiranya terdapat aset didalamnya dan kod gunasama tidak boleh dikemaskini selepas pendaftaran dibuat.

4. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik butang . Klik simpan PADAM NAMA PEGAWAI. 4. Langkah-langkah pendaftaran Aset gunasama di bawah kawalan kumpulan gunasama yang didaftarkan NOTA : Hanya Pegawai pengesah sahaja yang dibenarkan untuk membuat pendaftaran aset gunasama. Klik simpan PADAM NAMA PEGAWAI. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 4 Langkah 5 Pilih TAB Pegawai Penyelia Klik untuk memilih nama pegawai penyelia. Buat Carian Aset. Langkah 6 Pilih nama pegawai penyelia dan klik untuk memadam rekod nama pegawai. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Klik tambah aset.5. NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA dan pegawai kumpulan aset gunasama dibenarkan untuk melantik pegawai penyelia kumpulan aset gunasama.Langkah 5 Klik untuk memilih nama pegawai. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Tandakan aset yang hendak dipilih dan klik butang pilih.49 .4. Langkah 6 Pilih nama pegawai dan klik untuk memadam rekod nama pegawai. Langkah-langkah Mendaftar Penyelia yang akan mengendalikan aset gunasama mengikut kumpulan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Pilih nama aset gunasama dan klik Paparan dibawah akan dipaparkan: untuk mendaftar pegawai kumpulan aset gunasama.

Langkah-langkah mengemaskini maklumat pergerakan terus PENGELUARAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik . Klik Pinjaman Terus. 5. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Tandakan aset yang hendak dipinjam. Aliran kerja bagi merkod pergerakan terus.1. Klik Sahkan Pengeluaran Terus dan Borang Pengeluaran akan dipaparkan untuk cetakan.50 .1. Paparan di sebelah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan borang pinjaman. 5.5. REKOD PERGERAKAN TERUS NOTA : Hanya Pegawai dan Penyelia bagi setiap kumpulan aset gunasama sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini maklumat pergerakan terus. Pegawai perlu mengisi borang pinjaman dengan maklumat:  Nama peminjam dan e-mail ( Pilih daripada database)  Maklumat Pembawa (Jika Perlu)  Tujuan pinjaman  Tempat  Catatan  Pegawai Pelulus. Rujukan. Sistem akan memberi alert sekiranya tiada aset yang dipilih. Terdapat dua kaedah pengeluaran pinjaman aset iaitu:  Rekod pergerakan terus  Pinjaman on-line. REKOD PINJAMAN.1. PEMULANGAN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Pemulangan Aset Gunasama Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Scan barcode pada borang pinjaman | Jika ada scanner atau masukkan No. Klik butang untuk mengemaskini maklumat pemulangan aset. Pegawai boleh memilih lebih dari satu aset.

Langkah 9 LANJUT TARIKH DI PEMULANGAN Langkah 9 Langkah 10 Klik lanjut tarikh dijangka pulang.Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan Aset yang hendak dipulang. PINJAMAN SECARA ONLINE.51 . Klik tanda dan terima barang. ALIRAN KERJA PERMOHONAN DAN KELULUSAN PERGERAKAN ASET Hanya kakitangan yang sah sahaja yang dibenarkan membuat permohonan. Masukkan tarikh dan catatan penerimaan. Klik kemaskini. PROSES PENGELUARAN ASET MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Satu persatu atau pemulangan banyak aset. Klik butang untuk cetakan KEW. BORANG PERMOHONAN PERGERAKAN Masukkan Maklumat Permohonan Permohonan Pengguna daripada PORTAL SPA Sistem akan memberi alert kepadapemohon sekiranya permohonan tidak diluluskan PENGGUNA PEMULANGAN SENARAI PERMOHONAN PERGERAKAN PAPARAN PEGAWAI | Hanya senarai permohonan bagi aset gunasama yang dikawal olehnya dipaparkan.PA-6 yang sama.PA-6. Aset yang telah diterima akan ditandakan dan pengguna perlu mencetak KEW.2. Pastikan anda masukkan baris mana yang hendak dicetak seperti gambarajah dibawah | Bagi cetakan rekod kedua dan seterusnya untuk KAD KEW. Pada borang terimaan barang Masukkan tarikh baru dijangka pulang dan catatan kenapa lanjut tarikh dipohon Sistem akan memaparkan tarikh baru dijangka pulang. 5. PROSES KELULUSAN PEGAWAI Permohonan diluluskan PROSES PENGELUARAN ASET SENARAI PERMOHONAN LULUS PAPARAN PENYELIA | Hanya senarai permohonan di luluskan oleh pegawai sahaja yang dipaparkan.PA-6.

bahagian. Apabila pengguna telah mengesahkan permohonan. Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Masukkan kad pengenalan . Sistem akan menjana borang permohoanan dan akan dihantar melalui e-mail kepada pemohon. PERMOHONAN PENGGUNA. Sepeti paparan dibawah Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang pilih.klik hantar Sahkan Permohonan atau kemaskini kuantiti. NOTA : Semua kakitangan yang sah boleh membuat permohonan pergerakan aset. PERHATIAN | Borang akan dihantar kepada pegawai di kumpulan gunasama yang dipohon MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .tekan butang enter. Masukkan Tujuan pergerakan aset dan tempat dibawa.1. tel dan e-mail akan dipaparkan secara auto Pilih Kumpulan Aset gunasama Pilih kumpulan aset gunasama.52 . Paparan nama. jawatan.5. Pastikan aset yang hendak dipinjam berada di dalam kumpulan tersebut masukkan kuannti yang hendak dipinjam.2. no. LANGKAH PERMOHONAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Portal SPA Klik Pengurusan Aset Langkah 3 Langkah 4 Klik Permohonan Pinjaman Peralatan Masukkan maklumat permohonan pergerakan peralatan.

LANGKAH KELULUSAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul SENARAI PERMOHONAN Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik untuk meluluskan atau menolak permohonan Paparan di bawah akan dipaprkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .5. KELULUSAN OLEH PEGAWAI NOTA : Hanya Pegawai bertanggungjawab bagi kumpulan aset gunasama boleh meluluskan permohonan pergerakan aset. NOTA | Semua permohonan yang telah diluluskan akan di masukkan ke dalam senarai permohonan lulus dan menunggu pengeluaran oleh penyelia.2. KEMASKINI DAN LULUSKAN PERMOHONAN Langkah 4 Tentukan kuantiti yang dibenarkan Langkah 5 Klik Kemaskini dan luluskan permohonan dan masukkan catatan Atau NOTA : Sistem akan memberi alert kepada pemohon PERMOHONAN DITOLAK Langkah 6 Klik Permohonan Ditolak dan masukkan catatan penolakan NOTA : Sistem akan memberi alert kepada pemohon.2.53 .

54 . Klik untuk melihat jumalh aset yang diluluskan oleh pegawai.5. LANGKAH PENGELUARAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Permohonan Lulus Paparan dibawah akan dipaparkan.2. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Masukkan maklumat Pembawa | Jika aset diambil oleh orang lain. PENGELUARAN OLEH PENYELIA NOTA : Hanya Penyelia bertanggungjawab bagi kumpulan aset gunasama boleh membuat pengeluaran pergerakan aset bergantung kepada kelulusan pegawai kumpulan gunasama.3. Maklumat pengeluaran di bawah akan dipaparkan. Langkah 3 Klik untuk membuat pengeluaran aset. Klik Nama Kumpulan Aset Gunasama untuk memilih aset Paparan carian akan dipaparkan. Buat carian aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan yang perlu sahaja.

Langkah 7 Langkah 8 Tandakan aset yang hendak dikeluarkan dan klik kemaskini Sistem tidak membenarkan kuantiti dikeluarkan lebih daripada kuantiti diluluskan.PA-6 yang sama. Langkah 9 LANJUT TARIKH DI PEMULANGAN Langkah 9 Langkah 10 Klik lanjut tarikh dijangka pulang. Klik tanda dan terima barang. Aset yang telah diterima akan ditandakan dan pengguna perlu mencetak KEW. Pastikan anda masukkan baris mana yang hendak dicetak seperti gambarajah dibawah | Bagi cetakan rekod kedua dan seterusnya untuk KAD KEW. Klik butang untuk cetakan KEW. Klik kemaskini. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang untuk mengemaskini maklumat pemulangan aset. Pada borang terimaan barang Masukkan tarikh baru dijangka pulang dan catatan kenapa lanjut tarikh dipohon Sistem akan memaparkan tarikh baru dijangka pulang.55 . Paparan di sebelah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan Aset yang hendak dipulang.PA-6. Masukkan tarikh dan catatan penerimaan. Satu persatu atau pemulangan banyak aset. LANGKAH PEMULANGAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Pemulangan Aset Gunasama Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Scan barcode pada borang pinjaman | Jika ada scanner. Selesai Permohonan dan Cetak borang pengeluaran aset.PA-6.

CARTA ALIR ADUAN. Setiap proses penyelenggaraan harta modal | Inventori hendaklah direkodkan dan ditandatangan oleh pegawai yang merekod penyelenggaraan.PA-14. menservis. membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan.PA-2 | Bahagian B ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan. Didalam sistem.KEW. Definasi dan Tanggungjawab | “Pegawai Penyelenggaraan” bermaksud kakitangan|pegawai yang dilantik oleh JKPAK untuk menyelenggara|merekod segala maklumat yang berkaitan dengan Penyelenggaraan aset di Kementerian|Jabatan|Bahagian. Proses penyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti yang dinyatakan dibawah.BAB F .1.PA-9 Penyelenggaraan Penambahan Daftar Penambahan Dalam Pembaikan Siap Kemaskini Penambahan Cetak KEW. PENGENALAN PENYELENGGARAAN Definasi | “Penyelenggaraan” ialah satu proses untuk merekod segala penambahan baikan. 3. KEW. 3. PENYELENGGARAAN DAN NAIK TARAF ASET: Daftar Aduan di dalam Borang KEW. dan PENYELENGGARAAN PEMULIHAN (Corrective Maintenance) . LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN ASET.PA-2 Bhg B MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN (Preventive Maintenance) . penyelenggaraan dan menaiktaraf aset. KUMPULAN PENGGUNA MODUL PENYELENGGARAAN.PA-13 Ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa.1.56 .PENYELENGGARAN ASET 1. pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai Penyelengaraan didalam Modul Konfigurasi. 1.  2.KEW.

Kaedah pelantikan pegawai penyelenggara. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Penyelenggara.1. 4. Lihat paparan dibawah: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Melantik pegawai penyelenggara untuk mengemaskini maklumat penyelenggaraan mengikut akses yang dibenarkan.1.  Selenggara Harta  Sedang Diselenggara  KEW PA-13  Permohonan Kelulusan  Senarai Aduan  Senarai Kelulusan  Perlu Pembaikan  Admin Penyelenggaraan 4.57 . Klik Admin Penyelenggaraan Klik Senarai Klik lantik untuk memilih kakitangan yang ditugaskan untuk menjadi pegawai penyelenggara Pilih Kakitangan dan pastikan anda memilih tapisan rekod sebelum pelantikan dibuat. SUB MODUL PENYELENGGARAAN Sub Modul Penyelenggaraan adalah seperti berikut.2.1.3. Petadbir penyelenggara adalah pegawai aset yang dilantik oleh Pentadbir SPA ( rujuk pelantikan di dalam modul pentadbir sistem). PENTADBIR PENYELENGGARA. Fungsi Utama pentadbir penyelenggara ialah : 4.

Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2 atau fizikal aset (aset yang telah dilabelkan). ADUAN KEROSAKAN (KEW.58 . Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan. Langkah 5 Klik TAB ADUAN. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. Langkah aduan kerosakan bagi Harta Modal NOTA : Hanya Pegawai Penyelenggara sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini rekod..2. Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan.                   Langkah 3 Langkah 4 Imbas Barkod aset (menggunakan pengimbas barkod) No.PA-9. Siri Pendaftaran Kod Nasional No. Proses aduan kerosakan hingga pembaikan. Pendaftaran (Bagi kenderaan) Mengikut bahagian pengguna atau bahagian pendaftar/perolehan Tarikh Pembelian Perolehan No. Barkod No. Vot Kos Status Harta Mengikut lokasi penempatan. Borang Disahkan oleh Pegawai Aset Didaftarkan oleh pegawai penyelenggara aset 5. Rujukan Fail Kategori Sub Kategori Jenis Jenama No. Aduan kerosakan peralatan boleh dibuat menggunakan borang KEW.1. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pesanan No. 5. Pilih aset daripada senarai. Didalam maklumat carian. anda boleh membuat carian berdasarkan.5.PA-9).

Langkah 9 Langkah 10 Pastikan paparan di status bertukar kepada lulus. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-9.PA-9  Nama pengguna terakhir (Pilih daripada database)  Perihal Kerosakan  Syor Pegawai Aset  Nama Pegawai Pelulus .PA-9 Lagkah 7 Langkah 8 Masukkan Maklumat KEW.Pegawai yang akan meluluskan tindakan penyelenggaraan. Status sedang diproses akan dipaparkan sehingga pegawai belum meluluskan tindakan penyelenggaraan.59 . Klik butang Simpan. (Sistem akan memaparkan permohonan kelulusan penyelenggaraan kepada logi pegawai yang dipilih)  Tarikh. Paparan PDF akan dipaparkan.Langkah 6 Klik Daftar KEW. Langkah 11 Klik butang Cetak. klik butang untuk cetakan KEW. HAPUS REKOD KEW.PA-9 Langkah 12 Klik butang untuk memadam rekod aduan.PA-9 Selepas kelulusan diterima. CETAK KEW.

Proses penyelenggaraan pemulihan. SELENGGARA HARTA. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. 6.1. LANGKAH MEREKOD PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan. Segala rekod penyelenggaraan pemulihan akan direkodkan dan dikemaskini pada KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENYELENGGARAAN.PA-14. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2.2. Pilih aset daripada senarai. Masukkan maklumat penyelenggaraan seperti dibawah.6. Langkah 6 Klik Daftar Penyelenggaraan Langkah 7 Langkah 8 Klik Tambah Rekod Penyelenggaraan. Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan.60 . DAFTAR PENYELENGGARAAN. 6.

Pilih rekod yang hendak dipadam. Jika anda klik OK rekod akan dipadamkan serta merta MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 .5. Borang yang sama seperti daftar akan dipaparkan.NOTA : Jika anda tidak merekod tarikh siap. Pilih rekod yang hendak dikemaskini. Adakan anda pasti untuk memadam rekod.5.61 . Lihat paparan dibawah Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat penyelenggaraan. Lihat paparan dibawah Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk memadam maklumat penyelenggaraan. Rekod yang didaftarkan akan berstatus sedang diselenggara. Rekod yang di daftarkan menunjukkan penyelenggaraan telah siap dilakukan. Masukkan maklumat penyelenggaraan dan klik kemaskini. NOTA : Butang edit akan hilang apabila penyelenggaraan berstatus siapatau bertanda PADAM REKOD PENYELENGGARAAN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . Oleh yang demikian kaedah mengemaskini rujuk KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN seperti dibawah Langkah 9 Klik butang Simpan.

CETAK REKOD PENYELENGGARAAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PEMANTAUN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN NOTA : Aset-aset yang sedang diselenggara akan diapaparkan di dalam sub modul sedang diselenggara dan di selenggara. Pastikan anda memilih kad dan baris berapa keberapa. Sistem akan memaparkan senarai aset yang sedang diselenggara.5. Paparan PDF akan dipaparkan. Langkah Mengemaskini Rekod : Langkah 1 Klik Modul Penyelanggaraan Langkah 2 Klik Sub Modul sedang diselenggara. Langkah 5 Klik butang Cetak PDF.62 . Ikuti langkah 3 dan langkah 4 di dalam KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN. 6. Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . Langkah 3 Klik kod aset.3. Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak PA-14. Pilih rekod yang hendak dicetak.

Langkah 7 Langkah 8 Masukkan Semua maklumat yang diperlukan. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan. penggantian dan naiktaraf aset harta modal. 7. Langkah 1 Ulangi langkah 1 . 7. PENAMBAHAN. penggantian dan naiktaraf . DAFTAR PENAMBAHAN. CETAK REKOD PENAMBAHAN. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF. Penggantian dan Naiktaraf. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. penggantian atau naik taraf. (KEW. TAMBAH PENAMBAHAN. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF.7. NOTA : Hanya pegawai penyelenggara sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini maklumat penambahan.PA-2B) Merekod butir-butir penambahan.5. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2. Penggantian Dan Naik Taraf.63 .1.1.1.KEW. Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang simpan. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik tambah Penambahan. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENAMBAHAN. Masukkan maklumat diperlukan NOTA : Pastikan anda memilih maklumat yang didaftarkan adalah maklumat asal penambahan. Borang dibawah akan dipaparkan. Pilih aset daripada senarai.PA-2 Bahagian B. Langkah-langkah Penambahan. Klik butang untuk mengemaskini rekod (Jika Perlu). PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF.

Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. PINDAH KOMPONEN KEPADA ASET LAIN. PINDAHAN KOMPONEN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan.Langkah 2 Pilih rekod yang hendak dicetak. Pilih aset daripada senarai.2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 7.1. Pastikan anda memilih baris untuk dicetak. Langkah-langkah Penambahan.PA-2-B. Langkah 5 Klik butang Cetak PDF. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENAMBAHAN. Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2. Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak KEW.2. Penggantian dan Naiktaraf. Paparan PDF akan dipaparkan. NOTA : Bagi cetakan kali kedua dan seterusnya masukkan baris dan klik butang papar dan cetak. 7.64 .

Pastikan anda memilih baris untuk dicetak.65 . Tandakan komponen dipindahkan ke aset yang mana satu.Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan komponen yang hendak dipindahkan. aset induk yang baru (Ditunjukkan di ruang catatan) NOTA : Sistem akan memberi no aksesori yang baru kepada aksesori yang dipindahkan mengikut no. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan PDF akan dipaparkan. Pilih rekod yang hendak dicetak. Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak KEW. CETAK REKOD PINDAHAN KOMPONEN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . tarikh dipasang kepada aset induk disebabkan oleh tambahan. Sistem akan memaparkan maklumat aset dikeluarkan dan aset dipindahkan ke No.PA-2-B. Sepeti dibawah Langkah 9 Pilih tarikh dikeluarkan. naiktaraf atau penggantian. Klik Ubah Komponen. NOTA : Bagi cetakan kali kedua dan seterusnya masukkan baris dan klik butang papar dan cetak.5. Lihat borang dibawah.induk yang baru. Langkah 9 Langkah 10 Klik butang Pindah. Buat carian aset.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .NOTA : PASTIKAN Rekod tarikh dikeluarkan dikemaskini. Langkah 5 Klik butang Cetak PDF.66 .

PA-9) telah diluluskan. Sistem akan mengemaskini status kelulusan di dalam 9.67 .8. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 9. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Penyelenggaraan. NOTA : Hanya ketua jabatan yang direkodkan di dalam KEW.1. Rujuk Kemaskini rekod Penyelenggaraan. Klik Sub Modul Permohonan Kelulusan Klik untuk meluluskan aduan kerosakan Tandakan Diluluskan atau Tidak Diluluskan kemudian masukan catatan Klik butang Kemaskini. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Penyelenggaraan. Langkah meluluskan permohonan kelulusan bagi tindakan penyelenggaraan kepad aduan kerosakan peralatan. PROSES KELULUSAN Semua permohonan kepada tidakan penyelenggaraan daripada rekod aduan KEW.PA-9 akan dipaparkan untuk tidakan ketua jabatan. Langkah mengemaskini aset yang memerlukan pembaikan. 8.1. PERLU PEMBAIKAN Adalah senarai aset yang yang memerlukan pembaikan adalah senarai yang dijana daripada rekod pemeriksaan aset (Status Perlu Penyelenggaraan) atau Permohonan aduan kerosakan (KEW. Klik Sub Modul Perlu Pembaikan Klik untuk paparan maklumat aset untuk penyelenggaraan.PA-9 sahaja yang dibenarkan untuk membuat kelulusan atau menolah permohona pembaikan peralatan daripada pengguna.

4. 4.BAB G .PA-11 kepada Ketua Jabatan.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW.4. tepat dan kemaskini. 4.  Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori. rekod dan penempatan Setiap pemeriksaan hendaklah ditandatangan oleh pegawai pemeriksa yang dilantik.2.68 .1 Mengetahui keadaan dan prestasinya 1. 1.PA-10 dan KEW.1.3 Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar 2.2 Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap. Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW. 1. Task Pemeriksaan Senarai Pemeriksaan Senarai Diperiksa Laporan Pemeriksaan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW. PENGENALAN PEMERIKSAAN Definasi | “Pemeriksaan” ialah satu proses untuk memeriksa secara fizikal. KUMPULAN PENGGUNA MODUL PEMERIKSAAN ASET. SUB MODUL DAN ALIRAN KERJA. ARAHAN PERBENDAHARAAN BIL 5 TAHUN 2007.PA-12 kepada Pegawai Pengawal Pegawai Pengawal seterusnya dikehendaki mengemukakan KEW.PA-12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi. Didalam sistem. 4. Definasi dan Tanggungjawab | “Pegawai Pemeriksa” bermaksud kakitangan| pegawai yang dilantik oleh PEGAWAI PENGAWAL untuk membuat pemeriksaan aset di Kementerian|Jabatan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk.     3.3. 4. pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai pemeriksa didalam Modul Konfigurasi.PEMERIKSAAN ASET 1.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1. Langkah 2 Langkah 3 Klik Task Pemeriksaan Klik Daftar Pemeriksaan Langkah 4 Pilih Tarikh. Pilih pemeriksaan Harta Modal. TASK PEMERIKSAAN 5. PENDAFTARAN TASK PEMERIKSAAN HARTA MODAL Langkah 1 Klik Modul Pemeriksaan.1.ALIRAN KERJA PEMERIKSAAN 5. Tajuk Pemeriksaaan dan masukkan nama bahagian.69 . Klik Butang Simpan NOTA : Pengguna boleh mengemaskini maklumat pemeriksaan dengan klik butang dan memadam task pemeriksaan dengan klik butang .1. TASK PEMERIKSAAN HARTA MODAL 5.

Langkah 5 Tandakan aset yang hendak diperiksa dan klik Pilih Aset.5.70 . Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. Apabila anda selesai memilih aset yang hendak diperiksa. Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang Cetak Rekod Untuk Diperiksa.  Lokasi Penempatan aset (Bangunan | Tingkat | Lokasi)  Kategori Aset Hasil carian dipaparkan. Secara auto sistem akan menyenaraikan senarai didalam senarai aset untuk diperiksa. PEMILIHAN ASET Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan.2. Senarai akan mengikut Nama Pegawai yang mewujudkan task. Sistem akan menyediakan laporan dalam bentuk PDF untuk tujuan pemeriksaan fizikal. NOTA : Hanya Pegawai yang mewujudkan task pemerikaan sahaja boleh mengemaskini rekod pemerikaan.1. Buat carian harta modal NOTA : Pengguna boleh membuat carian pilihan untuk memilih  Nama Pegawai. Langkah 3 Langkah 4 Klik Pilih Aset Untuk Pemeriksaan. Paparan dibawah dipaparkan.

5. Paparan dibawah dipaparkan. Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pengguna boleh memadam senarai aset yang perlu dengan klik butang . KEMASKINI HASIL PEMERIKSAAN Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan.1.3. Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa.71 . NOTA : Anda boleh membuat pemilihan untuk permeriksaan semasa anda mengemaskini maklumat aset. Pegawai Pemeriksa perlu mengemaskini didalam sistem untuk tujuan laporan pemeriksaan. KEMASKINI REKOD PEMERIKSAAN HARTA MODAL Apabila pegawai pemeriksa telah selesai melakukan tugas pemeriksaan fizikal. Langkah 3 Daripada aset untuk pemeriksaan klik butang untuk mengemaskini hasil pemeriksaan aset.

LANTIK PEGAWAI PEMERIKSA KEDUA. Klik butang kemaskini untuk mengemaskini hasil pemeriksaan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang Pemeriksa Dua Pilih Pegawai Pemeriksa Pilih Pengguna dan kilk Simpan. adakah terdapat perubahan lokasi (Jika ya | Sila buat pilihan lokasi baru. Rekod akan dipindahkan ke TAB telah diperiksa. pegawai aset masih boleh mengemaskini dan memadam rekod pemeriksaan. Langkah 1 Langkah 2 Daripada task pemeriksaan. NOTA : Walaupun aset telah dikemaskini dan disenaraikan didalam telah diperiksa. Untuk melihat maklumat aset klik TAB telah diperiksa.72 .Langkah 4 Langkah 5 Masukkan Maklumat Pemeriksaaan iaitu tarikh pemeriksaan. maklumat rekod dikemaskini atau tidak. status aset semasa diperiksa dan masukkan catatan atau penemuan pemeriksa |Jika Perlu.

1. 5.73 .PA-10.PA-10 DAN SELESAI TASK PEMERIKSAAN Langkah 1 Pastikan semua kerja-kerja kemaskini REKOD PEMERIKSAAN HARTA MODAL telah selesai dilakukan DAN semua aset telah dikemaskini hasil pemeriksaan. LANGKAH-LANGKAH PENDATARAN PEMERIKSAAN INVENTORI Langkah 1 Klik Modul Pemeriksaan.1.5.2. Klik Butang Simpan NOTA : Pengguna boleh mengemaskini maklumat pemeriksaan dengan klik butang dan memadam task pemeriksaan dengan klik butang . Tajuk Pemeriksaaan dan masukkan nama bahagian. Klik butang PEMERIKSAAN SELESAI apabila semua kerja pemeriksaan telah diselesaikan.2. Langkah 2 Langkah 3 Klik Task Pemeriksaan Klik Daftar Pemeriksaan Langkah 4 Pilih Tarikh.4. JANAAN LAPORAN KEW. Pilih pemeriksaan Inventori. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 2 Langkah 3 Klik butang KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-10 untuk mencetak laporan KEW. TASK PEMERIKSAAN INVENTORI 5.

5. Langkah 3 Langkah 4 Klik pilih aset untuk pemeriksaan. Paparan dibawah dipaparkan.2. Sistem akan menyediakan laporan dalam bentuk PDF untuk tujuan pemeriksaan fizikal. Apabila anda selesai memilih aset yang hendak diperiksa. Buat carian harta modal NOTA : Pengguna boleh membuat carian pilihan untuk memilih  Nama Pegawai. Senarai akan mengikut Nama Pegawai yang mewujudkan task.74 . NOTA : Hanya Pegawai yang mewujudkan task pemerikaan sahaja boleh mengemaskini rekod pemerikaan. Klik butang Cetak Rekod Untuk Diperiksa. Secara auto sistem akan menyenaraikan senarai didalam senarai aset untuk diperiksa (jika inventori dia akan mengambil jumlah inventori mengikut kategori dan lokasi). Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa.  Lokasi Penempatan aset (Bangunan | Tingkat | Lokasi)  Kategori Aset Hasil carian dipaparkan. Langkah 5 tandakan inventori yang hendak diperiksa dan klik pilih aset.2. Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PEMILIHAN INVENTORI Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan.

b. Pengguna boleh memadam senarai aset yang perlu dengan klik butang .3. KEMASKINI HASIL PEMERIKSAAN Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan. Langkah 3 Daripada aset untuk pemeriksaan klik butang untuk mengemaskini hasil pemeriksaan aset. Paparan dibawah dipaparkan. Rekod Dokumen | Mengikut kumpulan. Klik butang kemaskini MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Pilih dokumen aset lengkap dan dikemaskini dan masukkan catatan | Penemuan Pemeriksa. NOTA : Anda boleh membuat pemilihan untuk permeriksaan semasa anda mengemaskini maklumat aset.2.5. Pegawai Pemeriksa perlu mengemaskini didalam sistem untuk tujuan laporan pemeriksaan. Rekod Fizikal | satu persatu REKOD DOKUMEN | MENGIKUT KUMPULAN. BAGI REKOD INVENTORI terdapat langkah untuk mengemaskini hasil pemeriksaan iaitu : a. KEMASKINI REKOD PEMERIKSAAN INVENTORI Apabila pegawai pemeriksa telah selesai melakukan tugas pemeriksaan fizikal.75 .

Ulangi langkah 3 hingga langkah 8 untuk keseluruhan aset.REKOD FIZIKAL | SATU PERSATU REKOD. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 5 Masukkan rekod tarikh pemeriksaan. Rekod akan dipindahkan ke TAB telah diperiksa. Langkah 7 Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik butang Pemeriksa Dua Pilih Pegawai Pemeriksa Pilih Pengguna dan kilk simpan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 6 Daripada senarai aset tandakan aset yang hendak dikemasikini dan klik kemaskini pemeriksaan. Rujuk rajah dibawah NOTA : Anda boleh mengemaskini lebih dari satu aset sekiranya rekod yang hendak dimasukkan adalah sama. status Aset dan klik butang kemaskini.76 . Langkah 1 Langkah 2 Daripada task pemeriksaan. maklumat lokasi. Untuk melihat maklumat aset klik TAB telah diperiksa. LANTIK PEGAWAI PEMERIKSA KEDUA.

5.2.4. LIHAT GAMBARAJAH DIBAWAH. SENARAI ASET TELAH DIPERIKSA .PA-11.77 .PA-3 telah dicetak.1.PA-3 Tandakan kotak dan klik telah dicetak untuk menunjukkan kad aset telah dicetak. Klik telah dicetak untuk menunjukkan Kad KEW. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 2 Langkah 3 Klik butang KEW. SENARAI DIPERIKSA 6. rekod penempatan ke dan klik papar Klik Butang Cetak untuk cetakan kad.PA-2 ATAU KEW.PA-3 Senarai maklumat pemeriksaan yang belum cetak pada KEW.PA-11 untuk mencetak laporan KEW. 6. Senarai ini dijana secara automatik apabila proses asset tersebut telah diperiksa. Masukkan kad ke berapa.PA-2 atau KEW. Klik butang PEMERIKSAAN SELESAI apabila semua kerja pemeriksaan telah diselesaikan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mencetak KAD KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .CETAKAN KEW. JANAAN LAPORAN KEW.PA-11 DAN SELESAI TASK PEMERIKSAAN Langkah 1 Pastikan semua kerja-kerja kemaskini REKOD PEMERIKSAAN INVENTORI telah selesai dilakukan DAN semua aset telah dikemaskini hasil pemeriksaan.PA-2 atau KEW.PA-3 mengikut Pegawai Penempatan.PA-2 atau Kew.

LAPORAN PEMERIKSAAN 7. Senarai maklumat bilangan aset yang diperiksa berdasarkan pada tahun pemeriksaan yang telah dijalankan.78 . Klik Sub Modul Laporan Pemeriksaan Pilih tahun semasa atau sebelumnya Tandakan PAPARAN GRID untuk cetakan laporan pemeriksaan Klik untuk cetakan ringkasan laporan pemeriksaan harta modal dan inventori bagi tahun yang dipilih.7.1. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah5 Klik Modul Pemeriksaan Aset.

PROSES KERJA LANGKAH 1 2 3 PROSES KERJA Kenal pasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW.1. Rosak dan tidak boleh digunakan.PA-17 Kemukakan KEW. dikembalikan kepada Lembaga Pemeriksa Urus setia menentukan Kuasa Melulus TUGAS Pemohon Pemohon Pemohon | Urusetia 4 5 6 7 Lembaga Pemeriksa Dikemaskini oleh Urusetia. 1. Luput tempoh penggunaan.PA-16. simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan didalam sistem SPA.1. Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan. Apakah justifikasi yang membolehkan proses pelupusan dilakukan? Aset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:           Tidak Ekonomi Dibaiki. tukar barang  Laporan Kemalangan bagi kenderaan terlibat dengan kemalangan  Gambar aset. 2. Tiada alat ganti. Urusetia Urusetia 8 9 10 Urusetia Urusetia | Lembaga Pemeriksa Urusetia MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum.PA-17 seperti berikut: Keterangan asset  Kuantiti  Tarikh pembelian  Tempoh digunakan|disimpan  Nilai Perolehan Asal  Nilai Semasa Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan dan menandatangani KEW. Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan. jika perlu  Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah hadiah atau pindahan Jika laporan lengkap. Usang/obselete. PENGENALAN Modul Pelupusan adalah satu modul yang akan melaukukan proses untuk mengeluarkan aset dari milikan. APA YANG PERLU ANDA FAHAM UNTUK MENGGUNAKAN SISTEM SPA ? 2.PA-17 kepada Urus Setia Pelupusan Urus setia menyemak KEW. Sediakan maklumat aset dalam KEW.PA-17 dan pastikan dokumen sokongan berikut disertakan: PEP bagi aset mekanikal|peralatan teknikal|perkakasan computer  Justifikasi Jabatan bagi syor kaedah tukar beli. kawalan. jika perlu.79 .BAB H .PELUPUSAN ASET 1. Disyor selepas pemeriksaan aset. terus ke proses 9 Jika laporan tidak lengkap. dan Melebihi keperluan. Perubahan teknologi.

000 Atau Kemukakan kepada Bahagian di Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM25.000 Atau Kemukakan kepada Kementerian untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal kurang daripada RM50. urusetia pelulus urusetia pelulus urusetia pelulus dimaklumkan kepada urusetia pelupusan.000 TUGAS Urusetia Urusetia Proses kelulusan dikendalikan oleh urusetia pelulus mengikut peringkat kelulusan. Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW. 13 14 15 16 17 18 Jika pelupusan diluluskan.LANGKAH 11 12 PROSES KERJA Urus setia menyemak bidang Kuasa Melulus Kemukakan kepada Perbendaharaan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM50.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM100. 19 Urusetia. laporan dikembalikan kepada Urus setia Pelupusan untuk mendapatkan maklumat lanjut.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500.000 Atau Kemukakan kepada Ibu Pejabat Negeri di Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM10.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW. Jika pelupusan tidak diluluskan.PA18 bagi pelupusan kaedah Kemaskini rekod daftar aset.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. KONFIGURASI SISTEM LEVEL KERJA PELUPUSAN DI DALAM SISTEM SPA. 3.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus berserta : Salinan resit bagi pelupusan kaedah jualan  Surat akuan terima bagi pelupusan kaedah pindahan/hadiah. CAWANGAN JABATAN ATAU AGENSI PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN IBU PEJABAT NEGERI IBU PEJABAT AGENSI KEMENTERIAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . terus ke proses 12.80 . urusetia urusetia urusetia hantar kepada pegawai pelulus.000 Atau Kemukakan kepada Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal kurang daripada RM50.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500.

PENDAFTARAN LEVEL CAWANGAN. Cawangan Ibu Pejabat Agensi : Pejabat Cawangan Ibu Pejabat Agensi.81 . Pejabat Negeri : Ibu Pejabat Negeri | Cth : Pejabat Kastam Negeri Perak. 3. Laporan terus dihantar ke Ibu Pejabat Agensi. Cawangan Pejabat Daerah : Cawangan Pejabat Daerah | Cawangan kecil di dalam daerah tersebut.1.DAFTAR LEVEL CAWANGAN NOTA : Hanya PENTADBIR SISTEM SPA sahaja dibenarkan untuk membuat pendaftaran dan konfigurasi kepada level cawangan yang didaftarkan didalam sistem SPA. Pejabat Daerah : Pejabat Daerah | Cth : Pejabat Kastam Daerah Hilir Perak. Klik konfigurasi agensi Cari Cawangan mengikut Negeri Klik edit. NOTA : : Ibu Pejabat Agensi seperti Ibu Pejabat Kementerian atau Jabatan | Cth : Ibu Pejabat Kastam DiRaja Malaysia.3.1. Pilih jenis cawangan agensi seperti dibawah untuk menentukan level agensi.1. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Admin. Ibu Pejabat Agensi PROSES DAN KELULUSAN IBU PEJABAT IBU PEJABAT AGENSI KELULUSAN KEMENTERIAN PROSES PERMOHONAN KELULUSAN PELUPUSAN & HAPUSKIRA PERBENDAHARAAN IBU PEJABAT NEGERI PERMOHONAN PELUPUSAN DAN HAPUSKIRA PEJABAT DAERAH PROSES DAN KELULUSAN DIPERINGKAT NEGERI BERJADUAL MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

Langkah 6 Klik buat carian pengguna. urusetia dan pegawai untuk membuat pendaftaran yang pegawai yang terlibat.2. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Keseluruhan Cawangan | Pelantikan Pegawai Mengikut Cawangan Paparan dibawah akan dipaparkan. 3. DAFTAR PEGAWAI YANG TERLIBAT DENGAN PELUPUSAN NOTA : Hanya pentadbir pelupusan yang dilantik oleh Pentadbir SPA sahaja boleh mengemaskini dan mendaftar pegawai yang terlibat dan menentukan nilai kuasa melulus di dalam proses pelupusan. Langkah 4 Langkah 5 Klik pada bahagian pemohon. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Rujuk modul pentadbir SPA untuk pelantikan pentadbir pelupusan mengikut cawangan. DAFTAR PEGAWAI PEMOHON. Buat pilihan pegawai dan klik butang simpan BAGI PELANTIKAN URUSETIA PELUPUSAN. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik buat carian pengguna. Tandakan Pelupusan | Jika pegawai adalah urusetia bagi proses pelupusan Tandakan samada permohonan melibatkan peralatan ICT atau bukan peralatan ICT.82 .3.1. BAGI PELANTIKAN PEGAWAI PENGESYOR (MODUL KEHILANGAN) DAN PELULUS.2. URUSETIA PELUPUSAN DAN PEGAWAI PENGESYOR | PELULUS. Paparan dibawah akan dipaparkan. Paparan dibawah akan dipaparkan.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2. HANYA PEGAWAI yang dilantik sahaja akan dibenarkan untuk melihat dan akses kepada menu-menu yang telah dibenarkan.2. Tandakan samada permohonan melibatkan peralatan ICT atau bukan peralatan ICT NOTA : Bagi proses pendaftaran hanya level ibu pejabat negeri. NOTA : Hanya Admin Pelupusan yang dibenarkan menentukan nilai kuasa melulus. Langkah 4 Klik butang untuk mengemaskini nilai kuasa melulus. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Pelulus Paparan dibawah akan dipaparkan. MENENTUKAN NILAI KUASA MELULUS. Langkah 4 Klik butang LANTIK PENGAWAL untuk membuat carian pengguna. jabatan dan kementerian sahaja yang memaparkan pelantikan kepada pegawai penyelia. urusetia dan pegawai pengesyor dan pelulus.3. Abaikan jika tidak perlu.83 . DAFTAR PELULUS.Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Tandakan pengesyor | Jika pegawai boleh mengemaskini syor dan ulasan pegawai pengawal . 3. NOTA : Pegawai Pelulus bertanggungjawab meluluskan Syor & Keputusan Jawatankuasa.2. Tandakan samada pegawai boleh mengemaskini maklumat kelulusan bagi level pelulus keseluruhan mengikut agensi atau pelulus bahagian mengikut agensi. Bagi level daerah dan cawangan lain akan hanya nampak pelantikan penyelia sahaja.Hanya untuk kegunaan modul kehilangan. 3. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Nilai Kuasa Melulus Paparan dibawah akan dipaparkan.

PILIH ASET UNTUK PROSES PELUPUSAN DAFTAR TASK Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Pelupusan . komponen atau aset lain) yang hendak dilupuskan Menyediakan semua dokumen berkaitan aset. 4.3.1. FUNGSI PEMOHON PELUPUSAN 4. Hantar dokumen dan senarai aset yang telah lengkap kepada urusetia pelupusan.2.1. 4.PA-16 | Sijil Perakuan Pelupusan. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 8 Langkah 9 Jika anda ingin mencari aset yang hendak dilupuskan klik carian aset. 4. PEMOHON 4.2. Jika anda anda pemohon diperingkat daerah data akan dihantar ke urusetia pelupusan negeri.3.2. Mengumpul semua aset (harta modal. inventori. 4.2.4. Seperti gambarajah dibawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1. MENU PEMOHON PELUPUSAN 4. 4. Menyediakan atau mendaftar KEW.1. LANGKAH KERJA PEMOHON PELUPUSAN MENU .84 .1.1 MENU KERJA  Pilih aset untuk proses Pelupusan  Selesai pilih aset dan proses persediaan Dokumen Sokongan  Selesai Dokumen Sokongan dan hantar kepada Urusetia  Kuiri Daripada Urusetia  Kemaskini Status Aset Ditolak Urusetia MENU PEMANTAUAN.Lihat paparan menu pemohon Langkah 3 Klik aset untuk proses pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Daftar Pelupusan Baru Pilih tarikh dan masukkan tajuk task anda Klik untuk mengemaskini tajuk task PILIH ASET UNTUK DILUPUSKAN .  Senarai menunggu penerimaan Urusetia  Senarai Diterima Urusetia  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan 4.1.2.4.CARIAN ASET Langkah 7 Klik tajuk task anda. Buat carian aset Daripada hasil carian tandakan aset yang hendak dilupuskan.

85 .CARIAN KOMPONEN |AKSESORI NOTA : ABAIKAN JIKA ANDA INGIN MELUPUSKAN ASET INDUK ATAU ASET LAIN SAHAJA Langkah 11 Klik tajuk task anda.DAFTAR LAIN-LAIN NOTA : ABAIKAN JIKA ANDA INGIN MELUPUSKAN ASET INDUK ATAU ASET LAIN SAHAJA Langkah 15 Klik tajuk task anda. Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan. Cth aset lain . jenama. DAFTAR LAIN-LAIN ASET . Buat carian komponen Daripada hasil carian tandakan komponen yang hendak dilupuskan. Apabila anda selesai memilih atau mendaftar aset yang hendak dilupuskan. nilai perolehan dan nilai semasa.Langkah 10 Tandakan dan klik Pilih. no siri| no casis.Besi Longkang. model. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Jika anda ingin mencari komponen yang hendak dilupuskan klik carian komponen |aksesori. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . tarikh perolehan. Klik Daftar. Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan. Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan. Ulang langkah 15 hingga 17 untuk mendaftar lebih dari satu aset lain. Seperti gambarajah dibawah Langkah 14 Tandakan dan klik Pilih. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 16 Langkah 17 Langkah 18 Masukkan maklumat jenis . PILIH KOMPONEN UNTUK DILUPUSKAN . paparan dibawah akan dipaparkan.

Ulangi langkah 4 hingga 6 untuk mengemaskini maklumat sijil perakuan untuk aset yang lain. Niali boelh diubah mengikut kepada penilaian yang dibuat.PA16. Klik butang untuk mengemaskini maklumat perakuan pelupusan yang telah dimasukkan.Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Klik butang untuk memadam atau mengeluarkan senarai aset daripada senarai cadangan lupus. klik butang untuk papran PDF borang perakuan untuk tujuan semakan dan cetakan.PA-16 atau KEW. Anda boleh mengemaskini atau KEW. Klik butang Pilih.PA-16 untuk mengemaskini sijil perakuan pelupusan | KEW. rujukan sijil Auto daripda sistem SPA Masa atau jarak penggunaan sistem Tahap penyampaian aset kepada jabatan Nilai semasa daripada kiraan susut nilai.Msukkan sebab-sebab yang telah diperolehi daripada semakan. Jika sijil daisumber JKR atau badan yang diiktiraf.PA-16 Masukkan Maklumat KEW. Masukkan nama pegawai yang mengesahkan sijil perakuan pelupusan 11 Langkah 24 Langkah 25 Langkah 26 Klik butang Sahkan.PA-16 NO. Rujukan Jumlah Kos Penyelenggaraan Terdahulu Jumlah Jarak KM| Jam Penggunaan Tahap Penyampaian Perkhidmatan(%) Nilai Semasa Nilai Selepas Diperbaiki Anggaran Kos Penyelenggaraan Semasa Anggaran Lamanya Digunakan Selepas Diperbaiki Butir-butir penambahbaikan yang perlu Disahkan bahawa aset tersebut telah diperiksa dan diperakukan untuk pelupusan atas sebabsebab berikut Dua Orang Pegawai Pengesah KETERANGAN No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAKLUMAT No. Anggaran nilai selepas dibaiki Anggaran kos penyelenggaraan semasa Anggaran masa penggunaan Masukkan butiran penyelanggaraan | penambahbaikan yang perlu . Msukkan no. Langkah 22 Langkah 23 Klik butang KEW.86 . Anda perlu meneruskan kerja anda dengan menyediakan maklumat sijil perakuan pelupusan seperti paparan dibawah. Rujukan Sijil Perakuan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

Langkah 3 Klik Task kerja anda dan paparan di bawah akan dipaparkan.KEMASKINI STATUS ASET DITOLAK URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Kemaskini Status Aset Ditolak Urusetia Langkah 3 Klik Tajuk pelupusan Langkah 4 Klik butang RESET untuk mengubah status aset kepada “Sedang Digunakan”. Langkah 9 NOTA : Jangan klik butang hantar selagi anda belum menyelesaikan proses mengemaskini KEW. Oleh yang demikian anda perlu mengemaskini aset yang mempunyai KEW.87 .PA-16. seperti gambarajah dibawah Langkah 5 Masukkan maklumat balasan kuiri. MENU . NOTA : Anda masih boleh mngemaskini borang KEW. Secara auto sistem akan memaparkan satu task didalam senarai SELESAI PILIH ASET DAN PROSES PERSEDIAAN DOKUMEN SOKONGAN MENU . MENU . Sistem akan menjana senarai di dalam SELESAI DOKUMEN SOKONGAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA. seperti paparan dibawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .SELESAI PILIH ASET DAN PROSES PERSEDIAAN DOKUMEN SOKONGAN Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Selesai pilih aset dan proses persediaan dokumen sokongan. MENU .Langkah27 Klik Sahkan.PA-16 sahaja.PA-16 atau Langkah 4 Klik butang untuk menghantar data kepada urusetia. Klik butang Bila semua proses diatas telah anda lakukan.KUIRI DARIPADA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Kuiri Daripada Urusetia Langkah 3 Klik No rujukan proses pelupusan Langkah 4 Klik balas untuk membalas kuiri daripada urusetia. KEW.SELESAI DOKUMEN SOKONGAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Selesai Dokumen Sokongan Dan Hantar Kepada Urusetia Langkah 3 Klik Task kerja anda dan paparan task seperti di dalam proses mengemaskini KEW.PA-16 tidak wajib didaftarkan untuk semua aset.PA-16 selagi anda tindak menghantar data kepada urusetia.

Mengemaskini maklumat kelulusan dan tindakan pelupusan yang perlu diambil. 5.1. Menerima semua permohonan pelupusan daripada pemohon.1. 5.  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan  Permohonan Kelulusan ke Ibu Pejabat / Kementerian /Perbendaharaan  Proses Pelupusan telah tamat  KEW.  Senarai Permohonan Pelupusan  Permohonan Pelupusan diproses di cawangan ini  Persediaan awal dokumen proses Pelupusan  Selesai Syor Lembaga dan menunggu penghantaran untuk Kelulusan  Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan  Perakuan Pelupusan (PEP) melebihi 1 tahun  Senarai Permohonan Kelulusan Pelupusan di peringkat Perbendaharaan  Diterima dan perlu dihantar kepada Perbendaharaan  Senarai Permohonan ke Perbendaharaan  Telah Dihantar kepada Perbendaharaan  Kuiri daripada Perbendaharaan  Kelulusan daripada BKP diterima dan perlu diambil tindakan MENU PEMANTAUAN URUSETIA PELUPUSAN AGENSI. Mengemaskini maklumat laporan lembaga pemeriksa aset Menghantar permohonan kelulusan bergantung kepada peringkat kuasa melulus yang telah ditetapkan. MENU .5.1. 5. 5.PA-19 perlu dihantar kepada Pelulus  Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset  Senarai Dihantar kepada Kementerian untuk tujuan kelulusan Perbendaharaan 5. 5.1.7.2.1.MENU .2. URUSETIA PELUPUSAN AGENSI.1.2.88 . Menghantar sijil pelupusan kepada pegawai pelulus. 5.SENARAI MENUNGGU PENERIMAAN URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Senarai Menunggu Penerimaan Urusetia Langkah 3 Sistem akan memaparkan senarai data yang dihantar dan masih belum diterima oleh urusetia.1.1.SENARAI DITERIMA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Senarai Diterima Urusetia Langkah 3 Sistem akan memaparkan senarai data yang dihantar dan telah diterima oleh urusetia. kelulusan dan proses pelaksanaan pelupusan.2. 5.1. Memantau proses permohonan.3 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2.1 MENU KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI  Senarai Permohonan Pelupusan  Permohonan Pelupusan diproses di cawangan ini  Persediaan awal dokumen proses Pelupusan  Selesai Syor Lembaga dan hantar untuk proses Kelulusan  Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan  Perakuan Pelupusan (PEP) melebihi 1 tahun MENU KERJA URUSETIA PERINGKAT KEMENTERIAN. FUNGSI URUSETIA PELUPUSAN AGENSI 5.2. 5.6. 5. MENU URUSETIA PELUPUSAN AGENSI 5.3. Melakukan proses permohonan pelupusan. 5.4.

4 Langkah 4 Langkah 5 NOTA : Pastikan dokumen pelupusan telah diterima sebelum tindakan diambil. memo atau no rujukan surat dan tarikh dokumen diterima Secara auto sistem akan menyenaraikan di PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI.1 LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT AGENSI NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Kementerian. MENU . Masukkan no.3. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .3.MENU PEMANTAUAN URUSETIA PERINGKAT KEMENTERIAN. 5. 5. Tandakan di kotak disediakan dan klik butang pilih. MENU .89 . Paparan disebelah akan dipaparkan: NOTA : Tab Maklumat Pelupusan Tab Senarai Dicadang Utk Pelupusan : Maklumat Pelupusan : Senarai cadangan aset utnuk dilupuskan menunggu pengesahan urusetia.2. Langkah 4 Klik no rujukan pelupusan untuk mengemaskini maklumat permohonan.PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Permohonan Pelupusan Diproses Di Cawangan Ini Paparan dibawah akan dipaparkan. NOTA : daripada paparan sistem urusetia boleh melihat senarai permohonan yang dikuiri dan masih belum menerima jawapan daripada pemohon.  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan  Permohonan Kelulusan ke Ibu Pejabat / Kementerian /Perbendaharaan  Proses Pelupusan telah tamat  KEW.PA-19 perlu dihantar kepada Pelulus  Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset 5.SENARAI PERMOHONAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Senarai Permohonan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI.

Paparan disebelah akan dipaparkan. Klik butang jika senarai aset telah selesai dipilih. Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Tandakan kotak pilihan satu persatu atau semua sekali dengan menandakan dibahagian atas sekali. Klik Daftar Proses Pelupusan. MENU .Tab Kuiri : Urusetia boleh membuat kuiri kepada pemohon mengenai keperluan dokumen atau lain-lain sebelum meneruskan proses. Daftar task pemeriksaan urusetia atau pilih task daripada yang tersedia untuk proses seterusnya. Langkah 4 Klik tajuk task pelupusan. Paparan menunjukkan senarai aset yang dicadang untuk pelupusan. klik nama task yang dipilih atau.PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Persediaan Awal Dokumen Proses Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik senarai dicadang untuk dilupuskan. Masukkan nama task pelupusan tersebut. Dan klik butang Pilih Untuk Persediaan Pelupusan atau anda boleh membatalkan item aset yang tidak sesuai untuk dilupuskan. Sistem akan menjana satu task bagi senarai perlu PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Jika anda memilih untuk memasukkan item dicadang kedalam task terdahulu.90 .

NOTA : Anda boleh mengemaskini semula sekiranya paparan yang dikehendaki tidak memenuhi keperluan anda. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  Tentukan bilangan ‘row’ yang akan dipaparkanbagi setiap helaian. Langkah 6 Langkah 7 Klik TAB Lembaga Pemeriksa. Paparan tab menu dibawah akan dipaparkan. Kaedah seperti dibawah:  Tentukan sama ada anda hendak memaparkan senarai dengan mengumpul aset mengikut kategori.  Tentukan saiz kertas. Paparan dibawah akan dipaparkan.Langkah 5 Langkah 6 Anda perlu menetapkan format cetakan laporan KEW. Klik butang SAHKAN. Klik Lantik Pemeriksa.91 . LANTIK|DAFTAR LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah seterusnya ialah anda perlu melantik lembaga pemeriksa di dalam task permohonan pelupusan yang telah dikemaskini. harga dan tempoh penggunaan atau memaparkan satu persatu.PA-17 yang hendak dijana.

Masukkan maklumat Nama dan maklumat agensi (jika selain dari agensi anda). MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang delete di sebelah kanan. Klik Daftar Baru.NOTA : Pastikan Ahli Lembaga Pemeriksa masih sah tempoh pelantikannya atau dapatkan surat lantikan dan daftar di ruang daftar baru.Jika anda menyambung kerja anda pada hari yang lain anda perlu ke langkah 1 hingga 4 dan seterusnya langkau terus ke langkah 15. Langkah 13 Langkah 14 KEMASKINI SYOR DAN PENDAPAT LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah ini perlu diambil oleh urusetia apabila telah mendapat laporan daripada Lembaga Pemeriksa. Klik butang untuk mencetak senarai Lembaga Pemeriksa di dalam task pelupusan tersebut. Apabila pelantikan selesai papran disebelah akan dipaparkan dan anda perlu penandakan salah seorang sebagai pengerusi. Langkah 11 Langkah 12 Apabila pelantikan pengerusi telah di tandakan perhatikan nama pegawai yang dilantik akan dipaparkan di ruang pengerusi.92 . Klik untuk mengemaskini tempat pemeriksaan dijalankan. Klik untuk mengemaskini tarikh pelantikan untuk merekod tarikh lantikan dan mengemaskini tarikh pemeriksaan. Jika anda ingin memadam atau membatalkan pelantikan lembaga pemeriksa. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Tandakan (Satu atau lebih) Lembaga Pemeriksa Bagi Task pelupusan dan klik butang PILIH atau jika tiada pergi ke langkah seterunya. tempoh pelantikan dan pegawai yang melantik. Kemudian klik butang kemaskini.

Masukkan No.SELESAI SYOR LEMBAGA DAN HANTAR UNTUK PROSES KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Selesai Syor Lembaga Dan Menunggu Penghantaran Untuk Kelulusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik butang kemaskini pendapat dan syor untuk mengemaskini pendapat dan syor. Sistem akan menjana kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan tersebut dan satu senarai semak untuk dihantar kepada kuasa melulus Langkah 22 Langkah 23 Klik kuasa melulus untuk melihat kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan dan klik butang TERUSKAN Klik Senarai Semak untuk menghantar permohonan kelulusan. Klik butang kemaskini Ulang langkah 16 hingga 19 sehingga keseluruhan aset telah dikemaskini. Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Langkah 21 Pilih kaedah pelupusan yang disyorkan dan nyatakan Kaedah aset dengan jelas serta justifikasi pelupusan.Klik butang HANTAR. Klik butang HANTAR KELULUSAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .93 . Anda boleh menandakan untuk pilihan semua aset mengikut kategori atau untuk satu persatu. TAB dibawah akan dipaparkan. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 16 Langkah 17 Tandakan aset yang hendak dikemaskini.Langkah 15 Klik Syor Lembaga Pemeriksa. Klik butang SAHKAN.Surat Rujukan dan pilih peringkat kelulusan. Sistem akan menjana satu task bagi senarai SELESAI SYOR LEMBAGA DAN MENUNGGU PENGHANTARAN UNTUK KELULUSAN MENU .

Sistem akan menjana senarai pelupusan telah dihantar dan menunggu kelulusan.Sistem akan memaklumkan kepada urusetia tentang keputusan yang telah dihantar dan menjana satu task di dalam senarai TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN.Langkah 4 Langkah 5 Klik tajuk task pelupusan.94 . Apabila permohonan kelulusan pelupusan telah di terima daripada pegawai pelulus. Langkah 6 Langkah 7 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik TAB Senarai semak. Klik hantar untuk kelulusan Masukkan maklumat permohonan dan kepada siapa proses di hantar.

ALIRAN KERJA KEMASKINI TINDAKAN PELUPUSAN. Tender dan Lelong Senarai Menunggu Kelulusan Tindakan Telah Selesai Kemaskini Status Aset Sediakan SIjil Penyaksian Jana Sijil Pelupusan KEW. Senarai Kelulusan Diterima Mohon Semula Kemaskini Kelulusan Mohon Lanjut Tempoh Mohon Pinda Kaedah Pelupusan Mohon Tawaran Harga Kaedah Melibatkan Musnah Kaedah Melibatkan Jualan Kemaskini Tatacara dan maklumat musnah Go to Proses Sebutharga.95 .PA19 Cetak KAD 312 dan 313 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

TAB Kemaskini maklumat kelulusan JUALAN.MENU . Proses tindakan melibatkan Jualan rujuk para 7 | PROSES SEBUTHARGA. sebutharga atau lelong klik bahagian daftar seperti contoh yang dinyatakan dibawah. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Kemaskini maklumat kaedah jualan. iaitu dalam tempoh 3 bulan. Pilih no tender. Jika tiada tindakan diambil selepas 3 bulan sistem akan membatalkan kelulusan tersebut.TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Telah Mendapat Kelulusan Dan Menunggu Tindakan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 5 Klik TAB jualan. TENDER DAN LELONG.96 . Paparan dibawah akan dipaparkan. Paparan dibawah akan dipaparkan. Tandakan (Di dalam senarai aset) Klik butang tender untuk proses tender. KEMASKINI KELULUSAN. NOTA : Pastikan anda memastikan tindakan ke atas pelupusan diambil mengikut tempoh yang ditetapkan. sebutharga atau lelong atau jika ingin mendaftar tender. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . sebutharga untuk proses sebutharga dan lelong untuk proses lelong. Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat kelulusan yang diterima.

NOTA : Sistem tidak membenarkan urusetia membuat perubahan kepada tatacara yang telah diluluskan. Sistem akan menunggu pengesahan di dalam TAB Kemaskini status aset. catatan dan maklumat saksi. Klik butang kemaskini tatacara. Masukkan kaedah baru dan nyatakan sebab.MOHON PINDA KAEDAH. Langkah 9 Langkah 10 Tandakan aset yang ingin dipohon pinda kaedah Klik pinda kaedah. Langkah 14 Klik butang kemaskini. masukkan tempat dibakar.97 .Paparan dibawah dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Tandakan check box mengikut senarai aset yang hendak dipilih. KEMASKINI STATUS ASET. Langkah 15 Ulang langkah 1 hingga 4 jika klik kemaskini status aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . KEMASKINI KAEDAH DIMUSNAH. Langkah 11 Klik TAB Dimusnah. Pilih tarikh.

SENARAI PERMOHONAN PELUPUSAN Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Langkah 3 Klik Senarai Permohonan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. memo atau no rujukan surat dan tarikh dokumen diterima Secara auto sistem akan menyenaraikan di PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU . MENU . LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT KEMENTERIAN.Langkah 16 Tandakan ‘check box’ bagi aset yang hendak dikemaskini status aset. NOTA : Pastikan dokumen pelupusan telah diterima sebelum tindakan diambil.PA-19.PA-18. Masukkan no.PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Permohonan Pelupusan Diproses Di Cawangan Ini Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 18 5. Langkah 17 Klik Hantar Semula Paparan dibawah akan dipaparkan. HANTAR SEMULA | MOHON PINDA KAEDAH DAN TAWARAN HARGA. Klik klik HANTAR. NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Agensi.98 .PA-3 dan sistem akan menjana KEW.DAN KEW. Sistem akan menjana untuk cetakan KAD KEW.2.PA-2 atau KEW. Langkah 4 Langkah 5 Tandakan di kotak disediakan dan klik butang Pilih. NOTA : Semua permohonan yang dipohon untuk pinda kaedah akan disenaraikan didalam proses HANTAR SEMULA.3.

Dan klik butang masukkan ke dalam persediaan pelupusan atau anda boleh membatalkan item aset yang tidak sesuai untuk dilupuskan.PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Persediaan Awal Dokumen Proses Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 4 Klik no rujukan pelupusan untuk mengemaskini maklumat permohonan. Langkah 6 Langkah 7 Tandakan kotak pilihan satu persatu atau semua sekali dengan menandakan dibahagian atas sekali.NOTA : daripada paparan sistem urusetia boleh melihat senarai permohonan yang dikuiri dan masih belum menerima jawapan daripada pemohon.99 . Paparan disebelah akan dipaparkan: NOTA : Tab Maklumat Pelupusan Tab Senarai Dicadang Utk Pelupusan Tab Kuiri : Maklumat Pelupusan : Senarai cadangan aset utnuk dilupuskan menunggu pengesahan urusetia. Daftar task pemeriksaan urusetia atau pilih task daripada yang tersedia untuk proses seterusnya. klik nama task yang dipilih atau. Sistem akan menjana satu task bagi senarai perlu PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN. Klik butang jika senarai aset telah selesai dipilih. Klik daftar proses pelupusan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan nama task pelupusan tersebut. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Jika anda memilih untuk memasukkan item dicadang kedalam task terdahulu. Paparan menunjukkan senarai aset yang dicadang untuk pelupusan. : Urusetia boleh membuat kuiri kepada pemohon mengenai keperluan dokumen atau lain-lain sebelum meneruskan proses. Langkah 5 Klik Senarai Dicadang untuk dilupuskan. MENU .

Langkah 6 Langkah 7 Klik TAB Lembaga Pemeriksa. Klik Lantik Pemeriksa. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Kaedah seperti dibawah:  Tentukan sama ada anda hendak memaparkan senarai dengan mengumpul aset mengikut kategori. Langkah 5 Langkah 6 Anda perlu menetapkan format cetakan laporan KEW.Langkah 4 Klik tajuk task pelupusan.100 . Paparan dibawah akan dipaparkan. NOTA : Anda boleh mengemaskini semula sekiranya paparan yang dikehendaki tidak memenuhi keperluan anda. harga dan tempoh penggunaan atau memaparkan satu persatu. Klik SAHKAN. Paparan disebelah akan dipaparkan.  Tentukan saiz kertas. LANTIK|DAFTAR LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah seterusnya ialah anda perlu melantik lembaga pemeriksa di dalam task permohonan pelupusan yang telah dikemaskini. Paparan tab menu dibawah akan dipaparkan.PA-17 yang hendak dijana.  Tentukan bilangan ‘row’ yang akan dipaparkanbagi setiap helaian.

Klik Daftar Baru. Jika anda ingin memadam atau membatalkan pelantikan lembaga pemeriksa. Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .101 . Klik untuk mengemaskini tarikh pelantikan untuk merekod tarikh lantikan dan tarikh pemeriksaan dan klik tempat pmeriksaan dijalankan. Jika anda menyambung kerja anda pada hari yang lain anda perlu ke langkah 1 hingga 4 dan seterusnya langkau terus ke langkah 15.NOTA : Pastikan Ahli Lembaga Pemeriksa masih sah tempoh pelantikannya atau dapatkan surat lantikan dan daftar di ruang daftar baru. Langkah 13 Langkah 14 KEMASKINI SYOR DAN PENDAPAT LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah ini perlu diambil oleh urusetia apabila telah mendapat laporan daripada Lembaga Pemeriksa. Klik butang delete di sebelah kanan. Apabila pelantikan selesai paparan disebelah akan dipaparkan dan anda perlu penandakan salah seorang sebagai pengerusi. Masukkan maklumat Nama dan maklumat agensi (jika selain dari agensi anda). Klik butang untuk mencetak senarai Lembaga Pemeriksa di dalam task pelupusan tersebut. Langkah 15 Klik Syor Lembaga Pemeriksa. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Tandakan (Satu atau lebih) Lembaga Pemeriksa Bagi Task pelupusan dan klik butang pilih atau jika tiada pergi ke langkah seterunya. Kemudian klik butang kemaskini. Langkah 11 Langkah 12 Apabila pelantikan pengerusi telah di tandakan perhatikan nama pegawai yang dilantik akan dipaparkan di ruang pengerusi. tempoh pelantikan dan pegawai yang melantik.

SELESAI SYOR LEMBAGA DAN HANTAR UNTUK PROSES KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Selesai Syor Lembaga Dan Menunggu Penghantaran Untuk Kelulusan Paparan dibawah akan dipaparkan.Langkah 16 Langkah 17 Tandakan aset yang hendak dikemaskini. Anda boleh menandakan untuk pilihan semua aset mengikut kategori atau untuk satu persatu. Klik butang SAHKAN. Klik butang kemaskini Ulang langkah 16 hingga 19 sehingga keseluruhan aset telah dikemaskini. Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Langkah 21 Pilih kaedah pelupusan yang disyorkan dan nyatakan Kaedah aset dengan jelas serta justifikasi pelupusan. Sistem akan menjana satu task bagi senarai SELESAI SYOR LEMBAGA DAN MENUNGGU PENGHANTARAN UNTUK KELULUSAN MENU . TAB dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang kemaskini pendapat dan syor untuk mengemaskini pendapat dan syor. Sistem akan menjana kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan tersebut dan satu senarai semak untuk dihantar kepada kuasa melulus Langkah 22 Langkah 23 Klik Kuasa Melulus untuk melihat kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan dan klik butang TERUSKAN Klik Senarai Semak untuk menghantar permohonan kelulusan.102 .

TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN NOTA : Langkah-langkah yang perlu diambil dalah sama seperti tidakan yang diambil oleh urusetia pelupusan di peringkat agensi.Sistem akan memaklumkan kepada urusetia tentang keputusan yang telah dihantar dan menjana satu task di dalam senarai TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN. Klik hantar untuk kelulusan Masukkan maklumat permohonan dan kepada siapa proses di hantar.Langkah 4 Langkah 5 Klik tajuk task pelupusan.103 . Klik TAB Senarai semak. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 6 Langkah 7 MENU . Sistem akan menjana senarai pelupusan telah dihantar dan menunggu kelulusan. Apabila permohonan kelulusan pelupusan telah di terima daripada pegawai pelulus.

Tender dan Lelong Senarai Menunggu Kelulusan Tindakan Telah Selesai Kemaskini Status Aset Sediakan SIjil Penyaksian Jana Sijil Pelupusan KEW.104 .PA19 Cetak KAD 312 dan 313 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .ALIRAN KERJA KEMASKINI TINDAKAN PELUPUSAN. Senarai Kelulusan DiterimaDiterima Mohon Semula Kemaskini Kelulusan Mohon Lanjut Tempoh Mohon Pinda Kaedah Pelupusan Mohon Tawaran Harga Kaedah Melibatkan Musnah Kaedah Melibatkan Jualan Kemaskini Tatacara dan maklumat musnah Go to Proses Sebutharga.

Proses tindakan melibatkan Jualan rujuk para 7 | PROSES SEBUTHARGA. sebutharga atau lelong atau jika ingin mendaftar tender. Tandakan (Di dalam senarai aset) Klik butang tender untuk proses tender. Paparan dibawah akan dipaparkan. TENDER DAN LELONG. Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat kelulusan yang diterima.TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Telah Mendapat Kelulusan Dan Menunggu Tindakan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan.MENU . sebutharga atau lelong klik bahagian daftar seperti contoh yang dinyatakan dibawah. Langkah 5 Klik TAB jualan. iaitu dalam tempoh 3 bulan. Jika tiada tindakan diambil selepas 3 bulan sistem akan membatalkan kelulusan tersebut. KEMASKINI KELULUSAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . sebutharga untuk proses sebutharga dan lelong untuk proses lelong. Pilih no tender. Paparan dibawah akan dipaparkan. NOTA : Pastikan anda memastikan tindakan ke atas pelupusan diambil mengikut tempoh yang ditetapkan. TAB Kemaskini maklumat kelulusan JUALAN. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Kemaskini maklumat kaedah jualan.105 .

Klik butang DIBAKAR untuk mengemaskini tatacara. catatan dan maklumat saksi. Langkah 9 Langkah 10 Tandakan aset yang ingin dipohon pinda kaedah Klik Pinda Kaedah.106 . NOTA : Sistem tidak membenarkan urusetia membuat perubahan kepada tatacara yang telah diluluskan. Langkah 15 Ulang langkah 1 hingga 4 jika klik kemaskini status aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pilih tarikh. Langkah 14 Klik butang KEMASKINI. Sistem akan menunggu pengesahan di dalam TAB Kemaskini status aset. KEMASKINI STATUS ASET. Langkah 11 Klik TAB Dimusnah. KEMASKINI KAEDAH DIMUSNAH. Masukkan kaedah baru dan nyatakan sebab. masukkan tempat dibakar.paparan dibawah dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Tandakan check box mengikut senarai aset yang hendak dipilih.MOHON PINDA KAEDAH.

Langkah 17 Klik Tab Hantar Semula Paparan dibawah akan dipaparkan.PA-19 dan untuk mengesahkan Sijil Pelupusan Aset Kerajaan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .SENARAI PERMOHONAN KELULUSAN PELUPUSAN DI PERINGKAT PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Permohonan Kelulusan Pelupusan Di Peringkat Perbendaharaan Senarai bagi permohonan ke MOF akan dipaparkan. Klik untuk cetakan KEW.PA-18. NOTA : Semua permohonan yang dipohon untuk pinda kaedah akan disenaraikan didalam proses HANTAR SEMULA. Klik TAB KEW.Langkah 16 Tandakan ‘check box’ bagi aset yang hendak dikemaskini status aset.DAN KEW.3. Klik HANTAR.PA-19.PA-2 atau KEW.PA-19 akan disenaraikan di dalam KEW.PA-19 seperti gambarajah dibawah Langkah 19 Langkah 20 Sistem akan menjana KEW.PA-19.PA-3 dan sistem akan menjana KEW. Langkah 18 5.PA-19 pdf yang telah dicop oleh Sistem. Senarai KEW. MENU . Langkah 17 NOTA : Sistem akan memaparkan semua tindakan dan sijil pelupusan KEW. NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Agensi.PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS. Cop SPA akan dipaparkan. Langkah 18 Klik sahkan rekod sijil pelupusan di bahagian bawah KEW.2. Sistem akan menjana untuk cetakan KAD KEW. Sahkan penerimaan untuk dikumpulkan bagi tujuan kelulusan diperingkat Perbendaharaan.PA-19 HANTAR SEMULA | MOHON PINDA KAEDAH DAN TAWARAN HARGA.107 . LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT KEMENTERIAN.

Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Tandakan satu atau lebih permohonan yang hendak dikumpulkan didalam satu permohonan ke Perbendaharaan. Sistem akan menjana satu senarai yang akan dihantar ke Perbendaharaan di dalam senarai SENARAI PERMOHONAN KE BKP (MOF) MENU .108 . Klik butang Persediaan KE BKP. NOTA : Jika terdapat permohonan yang melibatkan kelulusan Perbendaharaan daripada jabatan di bawah kementerian semua paparan akan dipaparkan disini.DITERIMA DAN PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Diterima Dan Perlu Dihantar Kepada BKP (MOF) Senarai bagi permohonan perlu dihantar ke MOF akan dipaparkan. Langkah 4 Klik Tajuk Pelupusan Paparan TAB dibawah akan dipaparkan. MENU .Langkah 5 Klik permohonan kelulusan yang diterima dan klik Persediaan ke BKP Sstem akan menjana senarai di menu DITERIMA DAN PERLU DIHANTAR KEPADA BKP (MOF). Masukkan maklumat Surat Rujukan Hantar Ke Pebendaharaan dan Langkah 7 Klik Daftar. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .SENARAI PERMOHONAN KE PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Permohonan Ke Perbendaharaan Senarai bagi permohonan akan dihantar ke MOF akan dipaparkan.

Masukkan No.KELULUSAN DARIPADA BKP DITERIMA DAN PERLU DIAMBIL TINDAKAN NOTA : Langkah-langkah yang perlu diambil dalah sama seperti tidakan yang diambil oleh urusetia pelupusan di peringkat agensi. MENU . Sistem akan menjana satu senarai di menu TELAH DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN MENU . Jkia lebih dari satu agensi senarai KEW. Klik butang simpan.NOTA : TAB Senarai aset untuk senarai aset yang hendak dilupuskan dan TAB KEW.109 . MENU . Rujukan Surat Permohonan dan Klik butang HANTAR.PA-17 adalah mengikut task di agensi tersebut.PA-17 adalah laporan Lembaga Pemeriksa bagi senarai aset yang dihantar. Papran dibawah dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Klik butang HANTAR UNTUK KELULUSAN.KUIRI DARIPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Kuiri daripada BKP (MOF) Senarai bagi permohonan yang dikuiri daripada pihak BKP. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang balas dan masukkan maklumat balasan. Langkah 5 Klik Senarai Semak untuk melihat senarai semak dokumen yang akan dihantar ke Perbendaharaan bagi tujuan kelulusan di peringkat Bahagian Kawalan dan Pemantauan | Perbendaharaan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .TELAH DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Telah Dihantar Kepada Perbendaharaan Senarai bagi permohonan yang telah dihantar dipaparkan dan pengguna boleh melihat status penerimaan sistem.

Senarai KEW.110 . klik untuk paparan di bawah.PA-19 seperti gambarajah dibawah Langkah 6 Langkah 7 Sistem akan menjana KEW. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA PELUPUSAN AGENSI.3.PA-19 pdf yang telah dicop oleh Sistem.5. MENU .PROSES PELUPUSAN TELAH DIHANTAR DAN MENUNGGU KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Proses Pelupusan Telah Dihantar Dan Menunggu Kelulusan Satu senarai proses pelupusan menunggu kelulusan akan dipaparkan.PA-19 akan disenaraikan di dalam KEW.KEW.PA-19.PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS Langkah 1 Klik Modul Pelupusan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU .3. NOTA : Sistem akan memaparkan semua tindakan dan sijil pelupusan KEW. Klik untuk cetakan KEW.PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS. MENU – PERMOHONAN KELULUSAN KE IBU PEJABAT/KEMENTERIAN/PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Permohonan Kelulusan Ke Ibu Pejabat/Kementerian/Perbendaharaan Satu senarai proses pelupusan menunggu kelulusan akan dipaparkan.PA-19 MENU .PROSES PELUPUSAN TELAH TAMAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Proses Pelupusan Telah Tamat Satu senarai proses pelupusan yang telah tamat akan dipaparkan. Langkah 5 Klik sahkan rekod sijil pelupusan di bahagian bawah KEW.

PA-19 yang perlu dihantar kepada pegawai pelulus.2. FUNGSI URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6.1.3.1.PA-18.2.SENARAI DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN UNTUK TUJUAN KELULUSAN BKP (MOF) NOTA : Adalah satu senarai pemantauan yang diwujudkan untuk memantau senarai permohonan agensi yang dihantar kepada kementerian untuk tujuan kelulusan diperingkat BKP-Perbendaharaan.1. 6.PA-19 yang telah dihantar akan ditandakan Langkah 2 Langkah 3 MENU . 6. 6. Langkah 4 Klik untuk paparan KEW.PA-19 Perlu Dihantar Kepada Pelulus Satu senarai KEW.PA18 MENU .  Senarai perlu pengesahan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Satu senarai KEW.4. 6.Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik KEW.1.1. Menghantar status kelulusan kepada pemohon.111 .1. MENU URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6. Mengemaskini kelulusan pegawai bertanggungjawab. Sistem akan membuat pecahan mengikut kelulusan yang dibenarkan.2.5. Mengemaskini syor jawatankuasa pelupusan untuk dibawa kepada kelulusan pegawai bertanggungjawab.1. MENU KERJA URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN. NOTA : Dokumen KEW. Langkah 4 Klik butang hantar. Menerima semua permohonan kelulusan pelupusan daripada urusetia.1.PA-18 akan dipaparkan. 6. 6. URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 5 Klik butang Cetak untuk cetakan KEW.

     6.2.2.

Permohonan menunggu maklumat Keputusan Didalam proses mengemaskini Keputusan Pengesahan Keputusan oleh Pelulus Senarai Keputusan untuk dihantar Senarai Keputusan untuk dihantar ke Jabatan

MENU PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN.  Menunggu Keputusan Pelulus  Keputusan telah dihantar  Senarai Menunggu KEW.PA-19  Ringkasan (Summary)

6.3. LANGKAH KERJA URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN NOTA : Hanya pegawai yang dilantik didalam senarai pegawai di dalam urusetia pelulus boleh melaksanakan kerja-kerja dibawah.` MENU - SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Perlu Pengesahan Paparan dibawah akan dipaparkan.

Langkah 4 Langkah 5

Klik tajuk pelupusan TAB semakan dokumen dipaparkan

NOTA : Pegawai boleh menyemak dokumen yang diterima, KEW.PA-17 dan senarai aset sebelum pengesahan penerimaan dibuat. Langkah 6 Klik butang SAHKAN untuk tindakan pelupusan. Sistem akan menyenaraikan permohonan di dalam senarai PERMOHONAN MENUNGGU MAKLUMAT KEPUTUSAN. Teruskan proses atau ke menu seterusnya.

MENU - PERMOHONAN MENUNGGU MAKLUMAT KEPUTUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulu Pelupusan Klik Permohonan Menunggu Maklumat Keputusan Paparan dibawah akan dipaparkan.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 112

Langkah 4 Langkah 5

Klik butang untuk mengesahkan dokumen dan sedia untuk di bawa ke jawatankuasa dan dikemaskini. TAB menu dibawah akan dipaparkan.

Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8

Klik TAB Maklumat mesyuarat - Untuk melihat maklumat permohoan. Klik TAB KEW.PA-17 - Melihat KEW.PA-17 bagi sesuatu permohonan. klik Persediaan mesyuarat dicetak. Klik untuk paparan pdf dan klik butang cetak untuk dokumen persediaan mesyuarat. Klik Syor dan Keputusan Jawatankuasa. Paparan di bawah akan dipaparkan.

KEMASKINI SYOR MESYUARAT. Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Tandakan untuk mengemaskini keseluruhan aset atau klik persatu. Klik butang Syor. Masukkan maklumat syor jawatankuasan pelupusan Rujuk gambarajah disebelah: Pilih Tatacara. Masukkan Syor dan klik kemaskini syor. untuk kemaskini satu

Langkah 12 Langkah 13 SYOR KUIRI Langkah 14 Langkah 15

Klik TAB Kuiri Masukkan maklumat kuiri dan klik kemaskinikuiri.

SYOR BATAL|TIDAK DILULUSKAN Langkah 16 Klik TAB Tidak diluluskan. Langkah 17 Masukkan Sebab dibatalkan Langkah 18 Klik Kemaskini Pembatalan. NOTA : Semua syor yang dikemukan tidak aktif selagi tidak disahkan oleh pegawai pelulus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 113

KEMASKINI PELULUS. Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Klik butang diluluskan oleh Pilih nama Pegawai yang akan meluluskan Pelupusan NOTA : RUJUK kepada Jadual P.U (B) 285. Paparan dibawah akan dipaparkan.

Langkah 22 Langkah 23

Klik untuk memaparkan laporan dan klik cetak untuk mencetak laporan Klik butang SAHKAN KEPUTUSAN dan sistem akan menjana senarai dokumen menunggu pengesahan pegawai pelulus. Sistem akan memaparkan di dalam PENGESAHAN KEPUTUSAN OLEH PELULUS

MENU - DIDALAM PROSES MENGEMASKINI KEPUTUSAN NOTA : Sama seperti langkah diatas.

MENU - PENGESAHAN KEPUTUSAN OLEH PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Pengesahan Keputusan Oleh Pelulus Senarai syor mengikut task pelupusan dipaparkan. Klik task pelupusan untuk mengemaskini keputusan pegawai pelulus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 114

Apabila pegawai telah mengemaskini rekod ia akan dimasukkan ke dalam SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR MENU .SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Keputusan Untuk Dihantar Senarai keputusan mengikut task pelupusan dipaparkan.SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR KE JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Keputusan Untuk Dihantar Ke Jabatan Senarai keputusan mengikut task pelupusan dipaparkan. Klik task pelupusan untuk menghantar keputusan kepada urusetia pelupusan yang memohon Langkah 5 Langkah 6 Klik Hantar Kelulusan Masukkan no rujukan kelulusan dan klik butang hantar. MENU .115 .Langkah 4 Klik butang SAHKAN sekiranya keputusan dipersetujui atau BATAL PENGESAHAN sekiranya keputusan tidak dipersetujui. Klik task pelupusan untuk menghantar keputusan kepada urusetia pelupusan yang memohon MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Keputusan telah dihantar kepada pemohon.

6.Langkah 5 Klik butang Hantar NOTA : Keputusan telah berjaya dihantar kepada Agensi. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .KEPUTUSAN TELAH DIHANTAR Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Keputusan Telah Dihantar Paparan senarai keputusan yang telah di kemaskini pegawai pelulus. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN MENU . Senarai menunggu penghantaran maklumat kelulusan kepada urusetia MENU . NOTA : Senarai kelulusan yang telah dikeluarkan dan menunggu sijil hapuskira daripada pegawai yang memohon. NOTA : Senarai menunggu keputusan pegawai pelulus. Senarai akan dikeluarkan apabila pegawai pelulus telah mengemaskini maklumat sama ada diluluskan atau tidak.PA-19 telah diterima.MENUNGGU KEPUTUSAN PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Menunggu Keputusan Pelulus Paparan senarai menunggu keputusan pegawai pelulus.PA-19 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Menunggu Kew. NOTA : Senarai keputusan yang telah di kemaskini pegawai pelulus.SENARAI MENUNGGU KEW.116 .Pa-19 Langkah 4 Paparan senarai kelulusan yang telah dikeluarkan dan menunggu sijil hapuskira daripada pegawai yang memohon. Ikon akan dipaparkan sekiranya KEW. MENU .4.

Modul Urus setia Pelupusan Task Pelupusan (senarai melibatkan jualan) Tender Sebutharga Proses Tender. tender atau lelong belum selesai dilaksanakan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Pelupusan Klik Modul Tender|Sebutharga| Lelong Paparan dibawah akan dipaparkan Lelong Klik TAB Tender Pilih Maklumat tender yang hendak dikemaskini. Paparan di bawah akan dikemaskini NOTA : Petunjuk utama: Sebutharga. Langkah 6 Klik No.1.PA-21 & KEW. PROSES TENDER.7. sebut harga atau lelong 7. Sebutharga. Klik untuk cetakan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . tender atau lelong dibuka. Menu di bawah akan dipaparkan. Langkah 7 Klik KEW. tender atau lelong telah selesai dilaksanakan. PELAKSANAAN PELUPUSAN YANG MELIBATKAN JUALAN. Tender untuk paparan maklumat. tender atau lelong ditutup. Perlu kelulusan MOF (Tawaran Harga) Sebutharga.PA-22 untuk cetak maklumat tender.117 . Sebutharga.

Langkah 8 Tandakan kotak di bulatan 1 jika tender telah ditutup. Klik Ahli 2 untuk melantik pengerusi tender. Ulangi langkah 9 untuk mendaftar petender yang lain Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Langkah 13 Klik pengerusi untuk melantik pengerusi tender.PA-23. Masukkan maklumat dan klik butang daftar petender. Masukkan Maklumat Kod Petender.  Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini. Pastikan maklumat betul seperti di paparan. KEMASKINI MAKLUMAT KEPUTUSAN TENDER MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Nama individu atau syarikat yang memasuki tender Jumlah tawaran harga.118 . Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Kiriman wang. Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah. Klik daftar. Deposit Tender dan No. Klik Ahli 1 untuk melantik pengerusi tender. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Klik untuk cetak KEW. 1 2 3 Langkah 9 Klik PETENDER | bulatan 2 untuk menambah maklumat petender. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat.

Paparan bawah dipaparkan. Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga. PROSES SEBUTHARGA. TAWARAN HARGA Langkah 20 Klik permohonan tawaran harga tender.Langkah 14 Klik Kemaskini Keputusan Tender untuk mengemaskini maklumat tender. Masukkan maklumat seperti dibawah: Langkah 16 Kemaskini maklumat Nilai belian dan maklumat harga tawaran Langkah 17 Langkah 18 Langkah 19 Klik butang Kemaskini. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Lihat gambarajah dibawah Langkah 21 Masukkan catatan| sebab tawaran harga dibuat Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan. Jika lebih dari satu aset telah dimenangi untuk satu syarikat|individu tandakan kedua-duanya. Langkah 1 Langkah 2 Klik modul pelupusan. Ulangi langkah 14 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi tender bagi satu-satu tender.119 .2. Paparan di bawah akan dipaparkan. Klik kemaskini maklumat jualan. Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA .keputusan kelulusan). Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga tender akan dipaparkan. Klik sub sebutharga|tender|lelong. Langkah 15 Tandakan senarai aset. 7.

ulangi langkah 9 jika petender lebih dari satu. Klik Kemaskini keputusan tender untuk mengemaskini maklumat sebutharga. Menu di bawah akan dipaparkan.  Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah.120 . Tandakan senarai aset . Klik pengerusi untuk melantik pengerusi tender.Langkah 3 Klik sebutharga. Klik Ahli 1 untuk melantik pengerusi sebutharga. NOTA : Paparan sama seperti proses tender Langkah 7 Klik KEW. Langkah 5 Langkah 6 Klik KEW.Jika lebih dari satu aset untuk satu syarikat|individu tandakan keduaduanya.PA-25 untuk cetak maklumat sebutharga. Klik untuk cetak KEW. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Klik penyebutharga | bulatan 2 untuk menambah maklumat penyebutharga. Paparan dibawah akan dipaparkan. Paparan di bawah akan dipaparkan. 1 2 3 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Langkah 13 Langkah 14 Langkah 15 Langkah 16 Langkah 17 Tandakan kotak di bulatan 1 jika sebutharga telah ditutup. NOTA : Rujuk gambarah seperti di dalam proses tender jika anda tidak faham. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Klik kemaskini maklumat jualan. Masukkan maklumat seperti dibawah: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat.PA-24 & KEW. Langkah 4 Klik No. pastikan maklumat betul seperti di paparan. Paparan dibawah akan dipaparkan. Jika anda ingin memecahkan senarai atau mengumpulkan senarai. Sebutharga untuk paparan maklumat. Klik Ahli 2 untuk melantik pengerusi sebutharga. Klik KUMPUL /ASING untuk memecahkan kumpulan daripada senarai aset untuk ditender.PA-26 untuk mengemaskini maklumat sebutharga ditutup dan ahli sebutharga. Masukkan maklumat dan klik butang daftar petender.PA-26. Ikut langkah dibawah:  Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini. Klik untuk cetakan.

Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik sub sebutharga|tender|lelong. 1 2 Langkah 8 Langkah 9 Tandakan kotak di bulatan 1 jika lelong telah ditutup.keputusan kelulusan). Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini. Langkah 5 Langkah 6 Klik KEW. Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga. Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA . Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul pelupusan.PA-27 & KEW.3. Masukkan maklumat dan klik butang daftar pembeli.  Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah. PROSES LELONG. TAWARAN HARGA. Klik Pembeli | Bulatan 2 untuk menambah maklumat pembeli. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 4 Klik No. Langkah 21 Masukkan catatan/ sebab tawaran harga dibuat.Masukkan Maklumat Jualan dan kemaskini harga tawaran.  Langkah 7 Klik maklumat pembeli untuk mengemaskini maklumat lelong ditutup dan ahli sebutharga. Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga tender akan dipaparkan. Ulangi langkah 16 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi sebutharga bagi satu-satu sebutharga. 7.PA-27A untuk cetak maklumat lelong. Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan. Menu di bawah akan dipaparkan. Klik untuk cetakan Klik KUMPUL / ASING untuk memecahkan kumpulan daripada senarai aset untuk ditender. Langkah sama seperti proses tawaran harga tender. NOTA : Langkah sama seperti proses tender atau sebutharga. Klik lelong. Lelong untuk paparan maklumat.121 . Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Klik butang kemaskini. Langkah 20 Klik tawaran harga sebutharga.

8. Jika lebih dari satu untuk satu syarikat|individu tandakan keduaduanya. Klik Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan daripada paparan task dan klik untuk kemaskini maklumat permohonan pinda kaedah. Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga. Langkah 5 Klik TAB HANTAR SEMULA NOTA : Pastikan permohonan pindahan kaedah telah dikemaskini di dalam TAB dimusnahkan atau jualan. Langkah 6 Langkah 7 Masukkan No rujukan surat dan tarikh Klik hantar. PERMOHONAN PINDA KAEDAH. Masukkan maklumat seperti dibawah: Klik butang kemaskini. Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA . Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Pelupusan Agensi. Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga akan dipaparkan. Klik permohonan tawaran harga. Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan. Permohonan akan dihantar kepada pegawai pelulus yang meluluskan permohonan tersebut. Ulangi langkah 12 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi lelongan bagi satu-satu lelongan dibuat.122 . Paparan dibawah akan dipaparkan.Langkah 10 Langkah 11 ulangi langkah 9 jika menawar harga lebih dari satu. Masukkan catatan/ sebab tawaran harga dibuat. Rujuk langkah mengemaskini kaedah kelulusan yang diluluskan. Langkah 12 Langkah 13 Langkah 14 Langkah 15 Langkah 17 Langkah 20 Langkah 21 Tandakan senarai aset. Klik Kemaskini keputusan lelong untuk mengemaskini maklumat lelong.keputusan kelulusan). PROSES KERJA. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah sama seperti proses tawaran harga tender. Klik kemaskini maklumat jualan. 8.1. Paparan di bawah akan dipaparkan.

Klik butang untuk cetakan KEW.KEW. Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Lantik Lembaga Pemeriksa. LANGKAH-LANGKAH MELANTIK LEMBAGA PEMERIKSA.  Masukkan tarikh mula berkuatkuasa  Cari dan pilih pegawai bertanggungjawab. Klik butang simpan. Paparan dibawah akan dipaparkan.123 .1. Masukkan maklumat Lembaga Pemeriksa  Cari dan pilih pegawai  Pilih Tahun.PA-15 9. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Lantik Lembaga Pemeriksa. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-15 atau butang Periksa yang dilantik atau butang mengemaskini maklumat Lembaga untuk memadam pegawai yang dilantik. 9. PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN .KEMASKINI MAKLUMAT KELULUSAN PINDA KAEDAH Langkah 8 Ikut langkah mengemaskini maklumat kelulusan seperti di dalam menu PELULUS KEMASKINI MAKLUMAT TINDAKAN PELUPUSAN UNTUK PINDA KAEDAH Langkah 9 Ikut langkah mengemaskini maklumat tindakan pelupusan seperti di dalam menu URUSETIA .

Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir Setelah berpuas hati dengan hasil siasatan.PA-30 kepada Urus setia dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh perlantikan.KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA ASET 1. Jawatankuasa Penyiasat menyedia dan mengemukakan Laporan Akhir KEW. dan  Meluluskan hapus kira jika :(i) Nilai perolehan asal kurang daripada RM 50.PA-29 Jawatankuasa Penyiasat menjalankan siasatan. PROSES KERJA PROSES KEHILANGAN DENGAN KAEDAH BIASA LANGKAH 1 2 3 PROSES KERJA Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan. Ketua Jabatan|pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui.000 dan bukan aset yang dinyatakan di para 38. Laporan yang tidak lengkap dikembalikan kepada Jawatankuasa Penyiasat Kemukakan Laporan Akhir yang lengkap kepada Pegawai Pengawal untuk mendapatkan syor dan ulasan. dan (ii) Tidak melibatkan soal kecurian. Ia akan melibat kan dua proses iaitu :  Proses kehilangan biasa.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis. kembalikan kepada Urus Setia untuk siasatan semula. 2. Penyelia dan Ketua Jabatan.BAB I . Ketua Jabatan | Urusetia 2.1.1(b).000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Urusetia Jawatan Kuasa Penyiasat Jawatan Kuasa Penyiasat Urusetia Urusetia Urusetia Urusetia Syor dan Ulasan Kementerian Urusetia Syor dan Ulasan Kementerian dan urusetia agensi Urusetia Kelulusan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Jika tidak berpuas hati.  Proses kehilangan yang melibatkan bayaran balik. terus ke proses 9. PENGENALAN Modul Kehilangan dan hapuskira ialah satu modul yang akan melaksanakan proses menguruskan proses laporan kehilangan dan hapuskira di dalam sesuatu agensi. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. penipuan atau kecuaian pegawai awam. Jika Laporan akhir lengkap. Urusetia menyemak Laporan Akhir.124 . Pegawai Pengawal hendaklah: Memberi syor dan ulasan. APA YANG PERLU ANDA FAHAM. TUGAS Semua Kakitangan di Jabatan dan dihantar kepada penyelia. Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa Penyiasat dengan menggunakan format KEW. terus ke proses 11.

terus ke proses 15. Ketua Jabatan|pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh24 jam dari waktu kehilangan diketahui.  Jenis aset seperti yang dinyatakan di para 38. LANGKAH 1 2 PROSES KERJA Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan. hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh Surat Kelulusan Perbendaharaan Kementerian|Jabatan hendaklah:  mengemukakan Sijil Hapus kira kepada Perbendaharaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan.125 . Penyelia dan Ketua Jabatan. Kementerian|Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:  Catatkan kelulusan Bayaran Balik dalam Daftar Harta Modal|Inventori. TUGAS Urusetia Kementerian 14 Perbendaharaan 15 16 Perbendaharaan Urusetia Agensi 17 Urusetia Agensi PROSES KEHILANGAN YANG MELIBATKAN BAYARAN BALIK.PA-31. Kementerian|Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:  Catatkan kelulusan Hapus kira dalam Daftar Harta Modal|Inventori. Atau sekiranya pihak Perbendaharaan tidak berpuas hati dengan justifikasi laporan akhir yang diberikan pihak Perbendaharaan boleh melakukan siasatan semula atau meminta untuk siasatan semula dilakukan.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis.000 setiap satu jumlah keseluruhan melebihi RM 500.LANGKAH 13 PROSES KERJA Kemukan ke Perbendaharaan jika : Nilai perolehan asal melebihi RM50. penipuan atau kecuaian pegawai awam.1(b) tanpa mengira nilai perolehan asalnya. 3 Ketua Jabatan | Urusetia Agensi 4 5 6 7 Urusetia Agensi Urusetia Kelulusan Agensi Ketua Pengarah atau KSU Urusetia Agensi MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . dan  memaklumkan kedudukan tindakan surcaj/tatatertib (jika ada). dan  Syor surcaj|tatatertib jika ada. dan  Melibatkan soal kecurian.  Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan KEW. Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan. Perbendaharaan memaklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal. TUGAS Semua Kakitangan di Jabatan dan dihantar kepada penyelia. Jika mendapat kelulusan daripada Perbendaharaan. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. Ketua Jabatan meluluskan permohonan bayaran balik. Menghantar permohonan kelulusan bayaran balik kepada Ketua Jabatan Urusetia Pelulus | Jawatankuasa penilai akan menetapkan nilai bayaran balik yang perlu mengikut nilai semasa.000.  Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan.

Pejabat Daerah : Pejabat Daerah | Cth : Pejabat Kastam Daerah Hilir Perak.1 PENDAFTARAN LEVEL CAWANGAN.126 . KONFIGURASI SISTEM LEVEL KERJA KEHILANGAN DI DALAM SISTEM SPA. Jika konfigurasi masih tidak dilakukan. DAFTAR LEVEL CAWANGAN NOTA : Pastikan konfigurasi dan pendaftaran telah dilakukan seperti di dalam modul pelupusan. Ibu Pejabat Agensi MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pilih jenis cawangan agensi seperti dibawah untuk menentukan level agensi.2. 2.3. Pejabat Negeri : Ibu Pejabat Negeri | Cth : Pejabat Kastam Negeri Perak. Cawangan Ibu Pejabat Agensi : Pejabat Cawangan Ibu Pejabat Agensi. NOTA : : Ibu Pejabat Agensi seperti Ibu Pejabat Kementerian atau Jabatan | Cth : Ibu Pejabat Kastam DiRaja Malaysia. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Admin. seperti yang diterangkan didalam modul pelupusan. CAWANGAN JABATAN ATAU AGENSI PENYELIA KEHILANGAN IBU PEJABAT NEGERI IBU PEJABAT AGENSI KEMENTERIAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN 2. buat pendaftaran seperti langkah-langkah yang telah ditetapkan. Cawangan Pejabat Daerah : Cawangan Pejabat Daerah | Cawangan kecil di dalam daerah tersebut.2. Laporan terus dihantar ke Ibu Pejabat Agensi. Klik konfigurasi agensi Cari Cawangan mengikut Negeri Klik edit.

Langkah 4 Langkah 5 Klik pada bahagian penyelia. URUSETIA PELUPUSAN DAN KEHILANGAN. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 ulangi langkah 4.3. Paparan dibawah akan dipaparkan. jabatan dan kementerian sahaja yang memaparkan pelantikan kepada pegawai penyelia. NOTA : Bagi proses pendaftaran hanya level ibu pejabat negeri. Tandakan pengesyor | Jika pegawai boleh mengemaskini syor dan ulasan pegawai pengawal . Tandakan samada pegawai boleh mengemaskini maklumat kelulusan bagi level pelulus keseluruhan mengikut agensi atau pelulus bahagian mengikut agensi.3. 2. buat pendaftaran seperti langkah-langkah yang telah ditetapkan didalam modul pelupusan.127 . klik buat carian pengguna. Jika pendaftaran pegawai masih tidak dilakukan.2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . urusetia dan pegawai pengesor dan pelulus. Abaikan jika tidak perlu. Bagi level daerah dan cawangan lain akan hanya nampak pelantikan penyelia sahaja. urusetia dan pegawai untuk membuat pendaftaran yang pegawai yang terlibat. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Keseluruhan Cawangan | Pelantikan Pegawai Mengikut Cawangan Paparan dibawah akan dipaparkan.1 DAFTAR PEGAWAI PENYELIA. Buat pilihan pegawai dan klik butang simpan BAGI PELANTIKAN PEGAWAI PENGESYOR (KEHILANGAN) DAN PELULUS. DAFTAR PEGAWAI YANG TERLIBAT DENGAN KEHILANGAN NOTA : Pelantikan pegawai adalah sama seperti yang dilakukan didalam modul pelupusan.Hanya untuk kegunaan modul kehilangan. HANYA PEGAWAI yang dilantik sahaja akan dibenarkan untuk melihat dan akses kepada menu-menu yang telah dibernarkan.

2.1. 3.2. 3.2. Klik Diterima | Ditolak dan masukkan catatan kepada pengadu.2. MENU PENYELIA KEHILANGAN 3.1. 3. MENU KERJA PENYELIA KEHILANGAN  Senarai Aduan baru  Perlu dilengkapkan dan dihantar kepada Ketua Jabatan  Menunggu Pengesahan Ketua Jabatan  Disahkan Ketua Jabatan dan hantar kepada Urusetia  Mohon kelulusan Pembayaran Balik MENU PEMANTAUAN PENYELIA KEHILANGAN  Aduan ditolak  Dibatal oleh Ketua Jabatan  Kuiri Kepada Penyelia  Mohon kelulusan pembayaran balik selesai  Aduan lain dibawah kuasa cawangan ini  Ringkasan Penting 3.3. 3.1.1.1.2.3. NOTA :Senarai aduan yang dimerahkan adalah senarai yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat.1. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mengesahkan dan memproses aduan kehilangan.1. LANGKAH KERJA PENYELIA KEHILANGAN 3.3. LANGKAH KERJA MENU PENYELIA MENU .3. Menghantar proses kehilangan kepada urusetia kehilangan agensi. PENYELIA 3. Menerima aduan kehilangan dan membuat pengesahan kepada aduan yang diterima Melengkapkan laporan awal untuk disahkan oleh Ketua Jabatan. FUNGSI PENYELIA KEHILANGAN 3.SENARAI ADUAN BARU Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Senarai Aduan Baru Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.128 .

Senarai aset yang hilang akan dipaparkan di bahagian bawah borang aduan. Senarai yang diterima akan dimasukkan di dalam senarai PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN MENU .129 .NOTA : Jika anda klik Diterima. secara auto aduan akan dibatalkan dan akan direkod sebagai aduan ditolak. Kaedah yang sama seperti carian aset yang hendak dilupuskan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA :Senarai aduan yang dimerahkan adalah senarai yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat. aduan akan diproses manakala jika anda menolak permohonan.PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Perlu Dilengkapkan Dan Dihantar Kepada Ketua Jabatan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Langkah 4 Langkah 5 Daripada senarai yang diterima klik butang untuk mengemaskini laporan awal. komponen|aksesori atau mendaftar aset selain harta modal dan inventori yang telah hilang. Langkah 6 Buat carian aset. Borang kemaskini dengan TAB dibawah akan dipaparkan.

Dengan kaedah klik butang edit MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .MENUNGGU PENGESAHAN KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Klik Menu Menunggu Pengesahan Ketua Jabatan Paparan senarai aduan yang menunggu pengesahan KEW. MENU . Penyelia boleh mengemaskini laporan sekiranya diperlukan oleh Ketua Jabatan.130 . NOTA : Hanya menunjukkan senarai yang dihantar kepada Ketua Jabatan untuk Pengesahan KEW. klik TAB Senarai Aset Hilang dan klik butang Hantar laporan Awal.Langkah 7 Langkah 8 Masukkan maklumat dikehendaki seperti:  Maklumat Pengadu (auto)  Maklumat Kejadian Berlaku  Langkah sedia ada  Jika terdapat Prime Facie | Orang disyaki  Adakah pegawai ditahan kerja  Tarikh dan laporan polis  Langkah segera bagi mencegah ia berulang dan catatan.PA28.PA-28 dari Ketua Jabatan.DISAHKAN KETUA JABATAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Disahkan Ketua Jabatan Dan Hantar Kepada Urusetia Daripada senarai yang diterima klik No. Klik butang HANTAR dan sistem akan menjana bil laporan di dalam senarai menunggu pengesahan ketua jabatan.Aduan | butang untuk hantar laporan awal kepada urusetia yang akan memproses aduan.

Klik butang Hantar.Aduan.131 . LANGKAH-LANGKAH KERJA PEMANTAUAN PENYELIA MENU .KUIRI KEPADA PENYELIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Klik Kuiri Kepada Penyelia NOTA : Senarai memaparkan permohonan yang dikuiri sahaja.2. NOTA :Paparan senarai aduan yang ditolak oleh penyelia.3.MOHON KELULUSAN PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Klik Menu Mohon Kelulusan Pembayaran Balik Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Ketua Agensi (Ketua Pengarah atau KSU) untuk tujuan kelulusan proses bayaran balik kepada kehilangan yang berlaku.ADUAN DITOLAK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada menu pemantauan Penyelia klik Aduan Ditolak Paparan senarai aduan yang ditolak oleh penyelia. MENU .Langkah6 Paparan penghantaran KEW. NOTA : Senarai Aduan yang ditolak oleh ketua jabatan. NOTA : Hanya menunjukkan senarai yang dihantar kepada Ketua Agensi (Ketua Pengarah atau KSU) untuk tujuan kelulusan proses bayaran balik kepada kehilangan yang berlaku. Klik pada No. MENU . MENU . Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-28.DIBATAL OLEH KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada menu pemantauan Penyelia klik Dibatal Oleh Ketua Jabatan Paparan senarai aduan yang ditolak oleh ketua jabatan. 3.

1. MENU – SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Ketua Jabatan Daripada Menu Klik Senarai Perlu Pengesahan Klik butang untuk mengesahkan laporan kehilangan.Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Balas untuk membalas kuiri Masukkan maklumbalas dan kemudian klik butang Hantar. 4. 4. Langkah 5 Klik TAB Pengesahan & Senarai Aset Hilang MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU – MOHON KELULUSAN PEMBAYARAN BALIK SELESAI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Penyelia Klik Mohon Kelulusan Pembayaran Balik Selesai Paparan senarai aduan pembayaran balik yang belum selesai. Cth : Senarai aduan daripada cawangan daerah akan dapat dilihat oleh penyelia di cawangan Pejabat Negeri. Menerima semua laporan kehilangan untuk disahkan olehnya.1.1. Paparan tab di bawah akan dipaparkan.2. NOTA : Senarai Aduan lain yang dibuat oleh cawangan lain bagi tujuan cawangan induk. KETUA JABATAN 4.ADUAN LAIN DIBAWAH KUASA CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Klik Aduan Lain Dibawah Kuasa Cawangan Ini Paparan senarai aduan lain yang dibuat oleh cawangan lain bagi tujuan cawangan induk. NOTA : senarai aduan pembayaran balik yang belum selesai MENU .2.1.132 . Sistem akan menjana KEW.PA-28 yang telah disahkan. 4. LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL OLEH KETUA JABATAN. FUNGSI KETUA JABATAN 4.

Langkah 10 Langkah 11 4. Klik DISAHKAN untuk mengesahkan laporan awal KEW.1.1.Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tentukan samada proses seterusnya boleh dilakukan secara pembayaran balik | Jika nilai semasa kurang dari RM 5000. FUNGSI URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI 5. NOTA : Paparan senarai aduan yang menunggu jawapan kuiri daripada Penyelia.PA-28 akan dipaparkan untuk cetakan dan ditandatangani. MENU – KUIRI KEPADA PENYELIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Ketua Jabatan Daripada menu pemantauan klik Kuiri Kepada Penyelia Paparan senarai aduan yang menunggu jawapan kuiri daripada Penyelia.3 LANGKAH-LANGKAH KERJA PEMANTAUAN KETUA JABATAN.1. lakukan Langkah 8 hingga 9) Klik butang KUIRI Langkah 8 Langkah 9 Paparan kuiri aduan kepada Penyelia. Masukkan catatan kuiri Klik butang KEMASKINI.PA-28 tidak dapat disahkan sehingga kuiri dijawab oleh Penyelia dalam menu Penyelia.PA-28 atau membatalkan aduan. URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI 5. Menunggu laporan akhir dan memantau proses kelulusan.1. 5.00 Klik TAB Kuiri untuk hantar kuiri kepada Penyelia (jika ada.2.2. NOTA : Laporan awal KEW. MENU KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI  Penerimaan aduan mengikut kumpulan penghantaran (Remote)      Permohonan daripada agensi bagi pelantikan lembaga pemeriksa Penentuan tempat pelantikan penyiasat Kes dan pelantikan penyiasat dilakukan di cawangan ini Kes dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat Senarai selesai pelantikan dan didalam proses siasatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 5. NOTA : Paparan status proses kehilangan senarai aduan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan.3.2. 5. Borang KEW. Menerima semua laporan kehilangan untuk diproses. Membuat pendaftaran kepada pegawai penyiasat yang dilantik 5.133 .1. MENU URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI 5. MENU – TELAH DISAHKAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Ketua Jabatan Daripada menu pemantauan klik Telah Disahkan Paparan status proses kehilangan senarai aduan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan.1.

2.(B) 285 di agensi pemohon  Perlu dihantar kepada Perbendaharaan  Kelulusan daripada Perbendaharaan diterima dan perlu diambil tindakan  Kuiri daripada Perbendaharaan  Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira  Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira kepada Perbendaharaan  Persediaan tindakan Surcaj & Tatatertib MENU PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN  Dihantar untuk kelulusan Perbendaharaan  Telah mendapat syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Sijil hapuskira telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus  Rekod Pembayaran Balik  Rekod surcaj 5. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .U.               5.PA-33 Lampiran B 5.(B) 285  Dihantar untuk mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus  Hantar keputusan Kepada Kuasa Melulus P.2.U. MENU KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN  Penerimaan aduan mengikut kumpulan penghantaran (Remote)  Permohonan daripada agensi bagi pelantikan lembaga pemeriksa  Penentuan tempat pelantikan penyiasat  Kes dan pelantikan penyiasat dilakukan di cawangan ini  Senarai selesai pelantikan dan didalam proses siasatan  Siasatan selesai dan hantar bagi mendapatkan syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Senarai dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Selesai Syor dan Ulasan  Selesai Syor dan Ulasan tetapi perlu disiasat semula  Siasatan Semula  Perlu dihantar kepada Kuasa Melulus P.3.3.(B) 285 Dihantar untuk mendapatkan keputusan Kuasa Melulus Perlu dihantar kepada Kementerian Perlu dihantar kepada Perbendaharaan Kuiri daripada Perbendaharaan Kelulusan daripada Perbendaharaan yang dihantar oleh Kementerian Kelulusan daripada Kementerian Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira kepada Perbendaharaan Persediaan tindakan Surcaj & Tatatertib MENU PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI       Dihantar kepada Kementerian untuk mendapat kelulusan Perbendaharaan Telah mendapat syor dan ulasan Pegawai Pengawal Sijil Hapuskira telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus Rekod Pembayaran Balik Rekod Surcaj KEW.2. Siasatan selesai dan hantar bagi mendapatkan syor dan ulasan Pegawai Pengawal Senarai dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal Selesai Syor dan Ulasan Selesai Syor dan Ulasan tetapi perlu disiasat semula Siasatan Semula Perlu dihantar kepada Kuasa Melulus P.1.134 .3. MENU URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN 5.U.

PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Permohonan Daripada Agensi Bagi Pelantikan Lembaga Pemeriksa Klik pada No.4.5. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi. MENU .  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Tandakan pada rekod dipilih dan Klik butang DITERIMA Permohonan aduan yang telah diterima akan dipindahkan ke Menu PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA.Aduan bagi melantik Jawatankuasa Penyiasat Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.PENERIMAAN ADUAN MENGIKUT KUMPULAN PENGHANTARAN (REMOTE) Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Penerimaan Aduan Mengikut Kumpulan Penghantaran (Remote). Langkah 7 Klik Daftar Pegawai Penyiasat. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir.135 . LANGKAH KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI. MENU . Masukkan maklumat : NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. NOTA : Hanya permohonan daripada agensi lain sahaja yang diterima dalam menu ini.

aduan akan dipaparkan dalam menu KES DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA UNTUK PELANTIKAN PENYIASAT untuk dihantar ke Kementerian. Klik butang HANTAR. MENU .PA-29. Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam menu SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN dan hantar kepada Agensi. Manakala jika pilihan tempat pelantikan oleh Kementerian.Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. NOTA : Proses pelantikan penyiasat hanya boleh dilakukan di dalam menu ini sekiranya permohonan diterima daripada agensi (server lain). Klik HANTAR. Sistem akan memaparkan aduan dalam menu KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI jika pilihan tempat pelantikan penyiasat oleh Cawangan Ini.PENENTUAN TEMPAT PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan Daripada menu Urusetia klik Penentuan Tempat Pelantikan Penyiasat Tandakan pada aduan dan klik butang PILIH Langkah 5 Pilih tempat pelantikan penyiasat samada oleh Cawangan Ini | Kementerian. Masukkan tarikh dan No Rujukan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang untuk mencetak KEW.136 .

S i S Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN.  Dua orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. Masukkan maklumat: NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir.PA-29.137 . Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. Klik butang SELESAI.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No Aduan bagi rekod yang dipilih Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang untuk mencetak KEW.MENU .

NOTA : senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat. MENU . MENU . Jika pengerusi dan ahli penyiasat kes ini telah mengambil tindakan dan mengemaskini serta mengesahkan rekod yang didaftarkan. Senarai akan di hilangkan dan dimasukkan ke dalam SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.138 . Paparan Hantar Untuk Syor & Ulasan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .KES DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA UNTUK PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No.SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Menu Senarai Selesai Pelantikan Dan Didalam Proses Siasatan Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai pelantikan Jawatankuasa Penyiasat dan didalam proses siasatan NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes di dalam penyiasat.SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Selesai Dan Hantar Bagi Mendapatkan Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Langkah 4 Langkah 5 Tandakan rekod aduan yang dipilih dan klik butang PILIH.MENU .Aduan bagi rekod yang dipilih Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat. Masukkan tarikh dan no rujukan Klik butang HANTAR.

139 . Langkah 5 Paparan TAB seperti dibawah dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik pada No. Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal.NOTA : Sistem akan pindahkan aduan yang telah selesai siasatan ke senarai KEMASKINI SYOR DAN ULASAN dalam menu Pelulus bagi mendapatkan Syor & Ulasan Pegawai Pengawal. MENU .SELESAI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan. Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan.SENARAI DIHANTAR DAN MENUNGGU SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Senarai Dihantar Dan Menunggu Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai permohonan aduan yang telah dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes menunggu syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal. Paparan seperti dibawah dipaparkan. Jika syor dan ulasan telah diterima sistem akan pindahkan aduan ke proses yang lain iaitu menu SELESAI SYOR DAN ULASAN. MENU .Aduan bagi rekod yang dipilih.

140 .SELESAI SYOR DAN ULASAN TETAPI PERLU DISIASAT SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan Tetapi Perlu Disiasat Semula Klik pada No. PILIHAN MENGIKUT KUASA MELULUS CAWANGAN INI | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.U.Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus dan klik butang HANTAR. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Paparan TAB seperti di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. Masukkan maklumat: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .(B) 285. KEMENTERIAN | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu PERLU DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN. PERBENDAHARAAN | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN.Aduan bagi aduan yang dipilih. MENU . Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat.

141 .  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.SIASATAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Semula Paparan senarai aduan yang perlu siasatan semula dilakukan. permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan.PA-29. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan. Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA).NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. Klik butang untuk mencetak KEW. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan. Seterusnya. Klik butang SELESAI Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN. MENU . Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN.

Rujukan dan Klik butang HANTAR NOTA : Permohonan akan dihantar kepada Kementerian untuk menjalankan proses selanjutnya. Langkah 4 Klik butang bagi menghantar permohonan kepada Kuasa Melulus P.U.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira. Sistem akan menghantar permohonan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus. MENU – DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Dihantar Untuk Mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kepada Kuasa P.U.142 .(B) 285 Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.U.MENU . Langkah 5 Paparan Mohon Kelulusan.(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus P. Masukkan No. MENU .PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus di dalam DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS.U.PERLU DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kementerian Klik butang HANTAR bagi menghantar laporan kepada Kementerian. NOTA : Sistem akan memaparkan senarai permohonan aduan yang dihantar kepada Kuasa Melulus P.U.U. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .(B) 285 dan menunggu keputusan Kuasa Melulus NOTA : Senarai aduan yang dihantarkepada kuasa melulus P.(B) 285.

143 .PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Perbendaharaan Tandakan pada aduan yang dipilih dan Klik butang HANTAR bagi menghantar laporan kepada Perbendaharaan. Paparan seperti dibawah dipaparkan.MENU . MENU – KELULUSAN DARIPADA KEMENTERIAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kelulusan Daripada Kementerian Langkah 4 Klik butang TINDAKAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang Hantar.Rujukan dan Tajuk. Langkah 5 Masukkan No. Langkah 6 Paparan senarai semak permohonan hapusira aset. Klik butang Hantar.

Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum di hantar kepada Pegawai Pengawal.144 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira. NOTA : Paparan senarai permohonan yang telah mendapat kelulusan daripada Kementerian. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira. Sistem akan menghantar sijil kepada pegawai pelulus.Langkah 5 Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Kelulusan Hapuskira Klik butang HANTAR Permohonan akan dipindahkan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk mendapatkan kelulusan hapuskira daripada Pegawai Pengawal. MENU . Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. Dan menjana senarai di dalam SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS dalam menu Pemantauan Urusetia.

Klik pada No. MENU .Aduan. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Perbendaharaan. Sistem akan menghantar sijil hapuskira kepada Perbendaharaan. Klik TAB Surcaj & Tatatertib Langkah 6 Langkah 7 Tandakan rekod yang dipilih dan Klik Daftar Surcaj & Tatatertib. Masukkan maklumat surcaj & tatatertib dan klik butang DAFTAR Langkah 8 Klik butang SELESAI SURCAJ MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .145 .PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Tindakan Surcaj & Tatatertib.MENU . Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira. Paparan di bawah akan dipaparkan.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira Kepada Perbendaharaan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan.

PENERIMAAN ADUAN MENGIKUT KUMPULAN PENGHANTARAN (REMOTE) Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Penerimaan Aduan Mengikut Kumpulan Penghantaran (Remote). Langkah 7 Klik Daftar Pegawai Penyiasat.Aduan bagi melantik Jawatankuasa Penyiasat Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. Tandakan pada rekod dipilih dan Klik butang DITERIMA Permohonan aduan yang telah diterima daripada agensi akan dipindahkan ke Menu PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA. Masukkan maklumat : MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Hanya proses yang diterima dari server lain sahaja akan dipaparkan di dalam menu ini.5.PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Permohonan Daripada Agensi Bagi Pelantikan Lembaga Pemeriksa Klik pada No. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. MENU . LANGKAH -LANGKAH KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN. NOTA : Menu Urusetia Kehilangan di Peringkat Kementerian adalah sama seperti di dalam menu urusetia di peringkat agensi kecuali terdapat DUA menu tambahan iaitu:  PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN (BKP)  PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA BKP MENU .5.146 .

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang HANTAR. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. Klik butang HANTAR. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir.PA-29. NOTA : Proses pelantikan penyiasat hanya boleh dilakukan di dalam menu ini sekiranya permohonan diterima daripada agensi (server lain). Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam menu SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN dan hantar kepada Agensi.NOTA :  Pilih nama kakItangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.147 . Klik butang untuk mencetak KEW. MENU .Masukkan tarikh dan No Rujukan.PENENTUAN TEMPAT PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan Klik Menu Penentuan Tempat Pelantikan Penyiasat Tandakan rekod aduan dan klik butang PILIH Langkah 5 Paparan Pelantikan Jawatankuasa Penyiasat. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN.

Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. Masukkan maklumat: NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan.Aduan yang dipilih Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. Langkah 8 Langkah 9 Klik butang SIMPAN.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.PA-29. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir.KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No.Sistem akan memaparkan aduan dalam menu KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .148 . Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Klik butang untuk mencetak KEW.

Masukkan tarikh dan no rujukan Klik butang HANTAR. Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN. Jika pengerusi dan ahli penyiasat kes ini telah mengambil tindakan dan mengemaskini serta mengesahkan rekod yang didaftarkan.SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia Senarai Selesai Pelantikan Dan Didalam Proses Siasatan Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai pelantikan Jawatankuasa Penyiasat dan didalam proses siasatan NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes di dalam penyiasatan. NOTA : Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA). MENU . Paparan Hantar Untuk Syor & Ulasan. Senarai akan di hilangkan daripada menu ini dan dimasukkan ke dalam menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Langkah 10 Klik butang SELESAI.149 . Seterusnya. permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. MENU .SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Selesai Dan Hantar Bagi Mendapatkan Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Langkah 4 Langkah 5 Tandakan rekod aduan yang dipilih dan klik butang PILIH.

SELESAI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan. MENU . Klik pada No. Langkah 5 Paparan TAB seperti dibawah dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .NOTA : Sistem akan pindahkan aduan yang telah selesai siasatan ke KEMASKINI SYOR DAN ULASAN dalam menu Pelulus bagi mendapatkan Syor & Ulasan Pegawai Pengawal. MENU .SENARAI DIHANTAR DAN MENUNGGU SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Senarai Dihantar Dan Menunggu Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai permohonan aduan yang telah dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes menunggu syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal. Jika syor dan ulasan telah diterima sistem akan pindahkan aduan ke proses yang lain iaitu menu SELESAI SYOR DAN ULASAN. Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan.Aduan bagi rekod yang dipilih.150 . Paparan seperti dibawah dipaparkan. Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal.

Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat.151 . AGENSI | Sistem akan pindahkan permohonan aduan ke menu PERLU DIHANTAR KEPADA K UASA MELULUS P.SELESAI SYOR DAN ULASAN TETAPI PERLU DISIASAT SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan Tetapi Perlu Disiasat Semula Klik pada No. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.(B) 285 bagi mendapatkan pengesahan keputusan Kuasa Melulus. Masukkan maklumat: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .U.Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus dan klik butang HANTAR.Aduan bagi aduan yang dipilih.(B) 285 bagi mendapatkan pengesahan keputusan Kuasa Melulus. MENU . PILIHAN MENGIKUT KUASA MELULUS CAWANGAN INI | Sistem akan pindahkan permohonan aduan ke menu PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.U. Paparan TAB seperti di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat.

Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan. Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA). MENU .152 .SIASATAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Semula Paparan senarai aduan yang perlu siasatan semula dilakukan. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. Klik butang SELESAI Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN.PA-29. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Seterusnya. Klik butang untuk mencetak KEW. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis.NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.

(B) 285 dan menunggu keputusan Kuasa Melulus NOTA : Senarai aduan yang dihantarkepada kuasa melulus P.(B) 285.(B) 285 DI AGENSI PEMOHON Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Hantar Keputusan Kepada Kuasa Melulus P. Sistem akan menghantar permohonan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus. MENU – DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Dihantar Untuk Mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kepada Kuasa P.U. Langkah 4 Klik butang bagi menghantar permohonan kepada Kuasa Melulus P.(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus P.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus di dalam DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira. MENU .PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P. NOTA : Sistem akan memaparkan senarai permohonan aduan yang dihantar kepada Kuasa Melulus P. Langkah 5 Paparan maklumat laporan kehilangan.U.(B) 285 di agensi pemohon.U.(B) 285 Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.U.U.(B) 285 Di Agensi Pemohon Klik butang untuk hantar keputusan kepada Kuasa Melulus P. Klik butang HANTAR MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .153 .MENU .HANTAR KEPUTUSAN KEPADA KUASA MELULUS P.U.U.U.U.

Klik butang HANTAR. Langkah 5 Paparan Hantar Kepada Perbendaharaan. Permohonan aduan akan dihantar kepada Perbendaharaan untuk mendapatkan keputusan kelulusan permohonan.154 .PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Perbendaharaan Tandakan pada senarai kes yang hendak dihantar. Klik butang HANTAR. MENU . Masukkan No.Maklumat keputusan telah dihantar kepada agensi dan akan diterima di agensi dalam senara KELULUSAN DARIPADA KEMENTERIAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Rujukan dan Tajuk. Langkah 6 Paparan Senarai Semak Permohonan Hapuskira Aset Alih Kerajaan.

155 .KELULUSAN DARIPADA PERBENDAHARAAN DITERIMA DAN PERLU DIAMBIL TINDAKAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kelulusan Daripada Perbendaharaan Diterima Dan Perlu Diambil Tindakan Paparan senarai rekod kehilangan yang diterima daripada Perbendaharaan. Pegawai urusetia perlu ambil tindakan seterusnya ke atas senarai tersebut.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira Kepada Perbendaharaan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. MENU . NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .MENU . Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Pegawai Pengawal.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira. NOTA : Senarai rekod kehilangan yang diterima daripada Perbendaharaan. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira. Sistem akan menghantar sijil kepada pegawai pelulus. MENU . NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira. Pegawai urusetia perlu ambil tindakan seterusnya ke atas senarai tersebut. Sistem akan menghantar sijil hapuskira kepada Perbendaharaan. Dan menjana senarai di dalam SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS dalam menu Pemantauan Urusetia. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Perbendaharaan.

LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN.156 . Masukkan maklumat surcaj apabila telah mendapat laporan surcaj daripada Lembaga Tatatertib.PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Tindakan Surcaj & Tatatertib. MENU – DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN UNTUK MENDAPAT KELULUSAN PERBENDAHARAAN Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan |Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Dihantar Kepada Kementerian Untuk Mendapat Kelulusan Perbendaharaan Langkah 4 Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian untuk mendapatkan kelulusan perbendaharaan.Aduan Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik tab Daftar Surcaj & Tatatertib Tandakan rekod yang dipilih dan Klik Daftar Surcaj & Tatatertib. Masukkan maklumat surcaj & tatatertib dan klik butang DAFTAR Klik butang SELESAI SURCAJ. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian untuk mendapatkan kelulusan perbendaharaan Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 MENU . 5. NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj. Klik pada No..TELAH MENDAPAT SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu pemantauan klik Telah Mendapat Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai rekod kehilangan yang telah selesai mendapatkan Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal.6.MENU .

NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj kepada kakitangan.157 .REKOD SURCAJ Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Rekod Surcaj Paparan senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj kepada kakitangan. MENU . MENU – SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu pemantauan klik Sijil Hapuskira Telah Dihantar Kepada Pegawai Pengawal | Pelulus Paparan senarai aduan dengan Sijil Hapuskira yang telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus.REKOD PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Rekod Pembayaran Balik Paparan senarai rekod kehilangan yang melibatkan bayaran balik oleh kakitangan yang telah selesai. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU . NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan bayaran balik oleh kakitangan yang telah selesai.NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah mendapat syor dan ulasan daripada pegawai pengawal. NOTA : Paparan senarai aduan dengan Sijil Hapuskira yang telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus.

1. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.1. Mengemaskini maklumat laporan akhir. 6.1. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Klik butang Hantar. Kad Pengenalan dan Kod Proses SPA yang diperolehi daripada e-mail. SETIAUSAHA JAWATANKUASA PENYIASAT. 6. Langkah 3 Masukkan No.PA-30). PEGAWAI PENYIASAT 6.2. NOTA : Hanya Setiausaha Lembaga Pemeriksa yang boleh melakukan Kemaskini maklumat siasatan laporan akhir(KEW.1. LANGKAH KERJA PEGAWAI PENYIASAT. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . FUNGSI PEGAWAI PENYIASAT 6. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang Kemaskini Maklumat Siasatan. Mengesahkan maklumat laporan akhir.PA-30).2. klik menu Pengurusan Aset Alih Daripada menu klik Jawatankuasa. NOTA : Pegawai penyiasat yang dilantik akan diberi e-mail dengan no koduntuk membolehkan pegawai akses kepada sistem SPA.6. Paparan laporan akhir (KEW.158 . Kemaskini laporan akhir | Konsep kemaskini menggunakan kaedah menaip terus ke laporan seperti penggunaan microsoft word. Langkah 1 Langkah 2 Daripada portal SPA.

Masukkan catatan dan no.PA-30. Sistem akan menjana laporan akhir KEW. di sebelah Langkah 8 Langkah 9 Klik butang PENGESAHAN untuk mengesahkan pelantikan Lembaga Penyiasat. klik butang kanan paparan.Langkah 6 Langkah 7 Klik butang simpan apabila anda selesai mengemaskini laporan.kad pengenalan penyiasat dan klik butang PENGESAHAN DOKUMEN. NOTA : Bagi Ahli Jawatankuasa Penyiasat ulang langkah 1 hingga 3 dan terus ke langkah 7 hingga 9 untuk mengesahkan dokumen laporan akhir yang telah di kemskini oleh setiausaha. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .159 . AHLI JAWATANKUASA PENYIASAT. Paparan Pengesahan Dokumen. Untuk cetakan. Apabila rekod telah dikemaskini paparan seperti dibawah akan dipaparkan.

Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Klik TAB Kemaskini syor dan ulasan.2.160 . MENU KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Kemaskini Syor dan Ulasan  Selesai Syor dan Ulasan dan belum dihantar kepada Kuasa Melulus MENU PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Siasatan perlu dilakukan semula  Selesai dan Urusetia belum hantar kepada Kuasa Melulus P.7.(B) 285  Selesai dan Urusetia belum hantar kepada Perbendaharaan  Sijil Hapuskira Diterima  Ringkasan 7. Paparan dibawah akan dipaparkan KUIRI SIASATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik butang kuiri siasatan Masukkan maklumbalas. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2. MENU URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7. FUNGSI URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7.1. 7. LANGKAH KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. Klik pada No aduan untuk kemasikini maklumat syor& ulasan.2.2. Menerima semua laporan akhir untuk dinilai oleh Pegawai Pengawal Mengemaskini syor dan ulasan Pegawai Pengawal. Sistem akan menghantar kuiri kepada urusetia yang menguruskan siasatan.1. URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7.2.3. 7. 7.1.KEMASKINI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Syor dan Ulasan Daripada menu Syor dan Ulasan klik Kemaskini Syor Dan Ulasan. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang untuk melihat laporan awal atau klik butang untuk melihat laporan akhir.U. Klik butang KEMASKINI.1.1. MENU .

Manakala permohonan yang tidak melibatkan kecuaian pegawai awam akan dihantar P. Sistem akan menjana dan menentukan kuasa melulus yang dibenarkan.(B) 285.KEMASKINI SYOR & ULASAN Langkah 9 Langkah10 Klik butang Syor dan Ulasan Penyelia hendaklah merekod syor dan ulasan pegawai pengawal MENU KEMASKINI SEPERTI DIBAWAH PERLU SIASATAN SEMULA Langkah 11 Langkah 12 ATAU SELESAI Langkah 13 Langkah 14 Klik TAB Perlu siasatan semula sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuas hati dengan hasil siasatan Masukkan sebab siasatan semula perlu dilakukan. NOTA : Bagi permohonan aduan yang melibatkan kecurian. Klik TAB Selesai untuk mengemaskini syor dan ulasan. Klik butang KEMASKINI. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan Syor dan Ulasan dan Kategori Kehilangan. penipuan dan kecuaian pegawai awam akan dihantar kepada Perbendaharaan.161 . Klik hantar kepada kuasa melulus dan sistem akan menghantar permohonan kelulusan kepada kuasa melulus.U.

Langkah 4 Langkah 5 Klik pada No.U. NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang perlu siasatan dilakukan semula setelah Pegawai Pengawal tidak berpuas hati dengan hasil siasatan. .4. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.MENU . MENU – SIASATAN PERLU DILAKUKAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Siasatan Perlu Dilakukan Semula.162 . Langkah 6 Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus yang akan yang akan menjalankan proses kelulusan hapuskira.(B) 285 dalam menu Urusetia untuk dihantar kepada Kuasa Melulus 7.Paparan seperti dibawah dipaparkan. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Paparan senarai kes yang perlu siasatan dilakukan semula. Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan.SELESAI SYOR DAN ULASAN DAN BELUM DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang dikemaskini maklumat syor dan ulasan tetapi masih belum dihantar kepada kuasa melulus.Aduan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Syor dan Ulasan Daripada menu Syor dan Ulasan klik Selesai Syor Dan Ulasan Dan Belum Dihantar Kepada Kuasa Melulus. Klik butang HANTAR Permohonan akan dipindahkan ke PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

1.U. 8. 8.(B) 285 Paparan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Kuasa Melulus P.U. URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8.1.(B) 285 MENU – SELESAI DAN URUSETIA BELUM HANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Selesai Dan Urusetia Belum Hantar Kepada Perbendaharaan Paparan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Perbendaharaan.1.163 . MENU KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Senarai perlu pengesahan  Permohonan kelulusan Bayaran Balik  Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik MENU PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Ringkasan  Rekod Pembayaran Balik 8. FUNGSI URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8.U. 8. MENU URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8.U. MENU – SIJIL HAPUSKIRA DITERIMA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Sijil Hapuskira Diterima Paparan senarai Sijil Hapuskira yang telah diterima oleh Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai Sijil Hapuskira yang telah diterima oleh Pegawai Pengawal.2.2. Menerima semua syor dan ulasan Pegawai Pengawal untuk kelulusan Mengemaskini maklumat kelulusan hapuskira.MENU – SELESAI DAN URUSETIA BELUM HANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.2.2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1.(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Selesai Dan Urusetia Belum Hantar Kepada Kuasa Melulus P. NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Perbendaharaan.1.2.(B) 285 NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Kuasa Melulus P.

NOTA : Permohonan akan masuk ke PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB sekiranya tanda melibatkan surcaj. Apabila semua rekod telah dikemaskini.PA-31 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang Batal Hapuskira untuk membatalkan permohonan hapuskira ( cth : Kes Barang ditemui semula) NOTA : Abaikan langkah 8 sekiranya tidak perlu. Aduan Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik butang KEMASKINI.SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus Daripada menu Pelulus klik Senarai Perlu Pengesahan Klik pada No. LANGKAH KERJA URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN.164 . Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Klik TAB Kemaskini Kelulusan Hapuskira Tandakan aset yang hendak dihapuskira Klik butang HAPUSKIRA.8.3. MENU . Masukkan maklumat:  Tarikh kelulusan  No. Butang kemaskini akan dipaparkan dibahagian bawah. Rujukan  Tandakan sekiranya ia melibatkan Surcaj. Langkah 12 Klik butang SAHKAN untuk sahkan KEW. Klik butang DAFTAR.

PERMOHONAN KELULUSAN BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus Daripada menu Pelulus Klik Permohonan Kelulusan Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik seperti dibawah :- Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Sahkan Pembayaran Balik. Klik butang DAFTAR. Masukkan tarikh dan no rujukan. Status permohonan bayaran balik telah dimaklumkan kepada pengadu. MENU . Sistem akan pindahkan permohonan ke LENGKAPKAN MAKLUMAT BAYARAN BALIK bagi kemaskini maklumat bayaran balik.Kelulusan hapuskira telah selesai dan sistem akan pindahkan permohonan ke PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA dalam menu Urusetia bagi penghantaran Sijil Hapuskira kepada Pegawai Pengawal. Paparan kelulusan hapuskira.165 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN.LENGKAPKAN MAKLUMAT BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus. 8. Masukkan maklumat dibawah:  Nama pegawai. NOTA : Paparan senarai aduan yang terlibat dalam pembayaran balik telah selesai. Klik butang Kemaskini Maklumat Pembayaran Balik.MENU . Rujukan  Nilai bayaran balik  Tarikh bayaran balik  Catatan  Tarikh dikenakan.  No. Daripada Menu Pemantauan Pelulus Klik Rekod Pembayaran Balik Paparan senarai aduan yang terlibat dalam pembayaran balik telah selesai. Langkah 6 Paparan Maklumat Bayaran Balik.166 . Maklumat pembayaran balik telah lengkap.4. Klik butang Daftar. Daripada menu Pelulus klik Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik . MENU – REKOD PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Pelulus. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

 Masukkan no.000.1. BORANG ADUAN KEHILANGAN DITERIMA Masukkan Maklumat KEW. LANGKAH-LANGKAH PENDAFTARAN ADUAN KEHILANGAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Daripada Portal SPA Klik menu Pengurusan Aset Alih Klik Aduan Kehilangan Masukkan Maklumat seperti dibawah.PA-28 Penyelia Pelupusan Agensi Borang Aduan Kehilangan daripada PORTAL SPA SENARAI PENGESAHAN KETUA JABATAN KEMASKINI MAKLUMAT BAYARAN BALIK PAPARAN KETUA JABATAN | Mengesahkan Aduan dan memilih untuk bayaran balik PERMOHONAN BAYARAN BALIK Permohonan diluluskan SENARAI PERMOHONAN LULUS PROSES DILULUSKAN SENARAI PERMOHONAN KELULUSAN PAPARAN URUSETIA KELULUSAN | Menunggu kelulusan. KEHILANGAN . kad pengenalan anda dan tekan enter Sistem akan memaparkan maklumat anda  Masukkan masa dan tempat kejadian. Proses hapuskira secara bayaran balik adalah satu kaedah baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia untuk semua jenis aset yang dilaporkan hilang dengan nilaii semasa aset adalah kurang dari RM 5.167 .00 tanpa mengira kategori aset. NOTA : Sistem akan memaparkan alert kepada pengguna sekiranya maklumat yang direkodkan tidak lengkap. Kemaskini Syor Jawatankuasa Penilaian dan mengemaskini kelulusan Ketua Agensi 9.PROSES BAYARAN BALIK.9. ALIRAN KERJA PROSES KEHILANGAN SECARA BAYARAN BALIK. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  Masukkan keterangan aset yang hilang dan bagaimana ia berlaku.

9. Klik Diterima atau Ditolak dan masukkan catatan kepada pengadu.168 . LANGKAH-LANGKAH PENYELIA ADUAN KEHILANGAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada menu Penyelia Klik Senarai Aduan Baru Paparan dibawah akan dipaparkan. NOTA : Laporan aduan yang telah dibuat akan dipindahkan ke SENARAI ADUAN BARU dalam menu Penyelia untuk menjalankan proses aduan. secara auto aduan akan dibatalkan dan akan direkod sebagai aduan ditolak. NOTA :Senarai yang dimerahkan adalah aduan yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat.Langkah 5 Klik butang HANTAR Sistem akan memaparkan laporan aduan kehilangan.2. NOTA : Jika anda klik diterima aduan akan diproses manakala jika anda menolak permohonan. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mengesahkan dan memproses aduan kehilangan. Senarai yang diterima akan dimasukkan di dalam senarai PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

169 . Daripada senarai yang diterima klik butang untuk mengemaskini laporan awal. Klik butang Hantar dan sistem akan menjana bil laporan di dalam senarai menunggu pengesahan ketua jabatan. Kaedah yang sama seperti carian aset yang hendak dilupuskan. Langkah 6 Buat carian aset. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 7 Langkah 8 Masukkan maklumat dikehendaki seperti:  Maklumat Pengadu (auto)  Maklumat Kejadian Berlaku  Langkah sedia ada  Jika terdapat Prime Facie | Orang disyaki  Adakah pegawai ditahan kerja  Tarikh dan laporan polis  Langkah segera bagi mencegah ia berulang dan catatan. Borang kemaskini dengan TAB dibawah akan dipaparkan. komponen|aksesori atau mendaftar aset selain harta modal dan inventori yang telah hilang.PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Perlu Dilengkapkan Dan Dihantar Kepada Ketua Jabatan Paparan dibawah akan dipaparkan. Senarai aset yang hilang akan dipaparkan di bahagian bawah borang aduan.MENU .

170 . Langkah seterusnya anda perlu mengemaskini maklumat bayaran balik. Langkah 5 Klik TAB Pengesahan dan senarai aset hilang Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tentukan YA bagi proses boleh secara pembayaran balik | Jika nilai semasa kurang dari RM 5000. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus. Masukkan tarikh dan no rujukan. Daripada Menu Klik Permohonan Kelulusan Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik seperti dibawah :- Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Sahkan Pembayaran Balik.PA-28 akan dipaparkan untuk cetakan dan ditandatangani. SECARA AUTO sistem akan membuat permohonan kepada pegawai pelulus dan merekodkan senarai didalam menu MOHON KELULUSAN BAYARAN BALIK.00 Klik Disahkan untuk mengesahkan laporan awal KEW.9. Klik butang Simpan. Paparan tab di bawah akan dipaparkan.PA-28 atau membatalkan aduan. 9. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .4.3. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Ketua Jabatan Daripada Menu Klik Senarai Perlu Pengesahan Klik butang untuk mengesahkan laporan kehilangan. LANGKAH-LANGKAH KETUA JABATAN.IBU PEJABAT NOTA : Hanya Pegawai Pelulus diperingkat Ibu Pejabat Agensi dan Kementerian sahaja (Ketua Pengarah dan Ketua Setiausaha) yang boleh memberi kelulusan kepada proses ini. Laporan awal KEW. LANGKAH-LANGKAH URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI .

9. Daripada Menu Klik Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  No. LANGKAH-LANGKAH KEMASKINI REKOD BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus. Rujukan  Nilai bayaran balik  Tarikh bayaran balik  Catatan  Tarikh dikenakan.5. Langkah 6 Masukkan maklumat dibawah:  Nama pegawai. Klik butang Kemaskini Maklumat Pembayaran Balik.171 . Klik butang Daftar.

Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun.2.172 .PA-4. NOTA : Rekod aset yang dipadam didalam sistem akan ditandakan merah didalam KEW. Laporan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu:  Laporan Bahagian  Laporan Keseluruhan Cawangan  Laporan Eksekutif.1. 2.PA-5. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . KEW. LAPORAN BAHAGIAN. kategori aset dan status aset.PA-4.BAB J . PENGENALAN Modul Laporan adalah modul yang akan memaparkan laporan-laporan yang berkaitan dengan aset.PA-5 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW. Papran dibawah akan dipaparkan. 2. Papran dibawah akan dipaparkan.LAPORAN ASET 1.PA-4 2. Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW.PA-4 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW. KEW.

Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun.4. NOTA : Rekod aset yang dipadam didalam sistem akan ditandakan merah didalam KEW. BILANGAN & NILAI ASET Langkah-langkah Langkah 1 Klik Modul Laporan bahagian Langkah 2 Klik bilangan dan nilai aset Paparan dibawah akan dipaparkan.PA-8. Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-5.PA-8 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW.PA-5 2. Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW. Paparan dibawah akan dipaparkan. kategori aset status aset.PA-8. 2.3. KEW.173 .

Langkah 3 Klik PAPARAN GRID untuk cetakan bilangan dan nilai aset. 2. NOTA : Semua laporan yang dijana akan menunjukkan laporan mengikut bahagian sahaja.5. 2.174 . KEDUDUKAN ASET SEMASA Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik bilangan dan nilai aset Paparan dibawah akan dipaparkan. cara pembelian dan status aset. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut pemilik kad atau penempatan.6 LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik laporan pemeriksaan Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik PAPARAN GRID untuk cetakan bilangan dan nilai aset.

3. Langkah 4 Langkah 5 Anda boleh melihat perincian aset mengikut kategori. 3.2. KEW. sub kategori. KEW.1. LAPORAN MENGIKUT PENEMPATAN Langkah-langkah Langkah 1 Klik Modul Laporan keseluruhan Langkah 2 Klik mengikut penempatan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik nama bahagian untuk perincian maklumat aset dibahagian tersebut.PA-8. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LAPORAN KESELURUHAN. 3.PA-4.PA-5. Namun begitu anda boleh membuat pilihan mengikut PTJ. LAPORAN KEW. jenis atau senarai aset Klik butang cetak untuk cetakan laporan. BILANGAN & NILAI ASET DAN KEDUDUKAN ASET SEMASA NOTA : Semua laporan adalah sama seperti di dalam laporan di dalam laporan bahagian.175 .

LAP. PENYELENGGARAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik mengikut Lap. memaparkan jumlah aset atau jumlah harga.3.4. ANALISIS PEROLEHAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik mengikut analisa perolehan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Anda boleh membuat pilihan tahun perolehan dari sehingga. 3. Klik butang cetak untuk cetakan. Penyelenggaraan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Klik tapisan laporan.176 . klik summary bilangan paparan dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Anda boleh membuat pilihan dengan memilih cawangan dan kategori aset.3. Klik tapisan laporan untuk membuat tapisan kategori aset dan tahun.

177 . NILAI KESELURUHAN ASET Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik Nilai Keseluruhan Aset Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik nilai keseluruhan dan paparan dibawah akan dipaparkan. 3.Langkah 6 Klik butang cetak untuk cetakan kad. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .5.

SELAMAT BERJAYA MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik Laporan Pemeriksaan. jenis harta. perolehan. kategori aset.6. Langkah 4 Klik carian harta modal mengikut nilai buku. 3.Klik tapisan laporan untuk melihat laporan mengikut cawangan.178 . Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Pengguan boleh membuat tapisan mengikut tahun dan kategori serta jika hendak mencetak laporan klik butang PAPARAN GRID.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful