PENGURUSAN ASET KERAJAAN

PANDUAN

Pengguna
Sistem Pengurusan Aset
Disediakan Oleh Kementerian Kewangan Malaysia Sebagai Panduan Penggunaan Sistem Pengurusan Aset Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007

Kementerian Kewangan Malaysia
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 1

Isi Kandungan
Perkara Muka Surat

BAB A - Pengenalan BAB B - Pentadbir Sistem BAB C - Pendaftaran dan Carian BAB D - Penempatan BAB E - Pergerakan BAB F - Penyelenggaraan BAB G - Pemeriksaan BAB H - Pelupusan BAB I - Kehilangan dan Hapuskira BAB J - Laporan

3 6 20 39 46 55 67 78 118 151

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 2

BAB A - PENGENALAN
1. APA ITU SPA ? SPA ialah Sistem Pengurusan Aset Sistem SPA meliputi semua aspek pengurusan aset alih dan inventori berdasarkan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007), Arahan Perbendaharaan dan pekeliling-pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan aset alih. Manakala sistem SPS meliputi semua aspek pengurusan stor berdasarkan Panduan Perbendaharaan | Tatacara Pengurusan Stor (TPS), Arahan Perbendaharaan dan pekeliling lain yang berkaitan dengan pengurusan aset dan stor.

2.

KETERANGAN MODUL DIDALAM SISTEM SPA. 2.1. MODUL PENTADBIR SISTEM - ADMINISTRATOR Modul Pentadbir Sistem ialah satu modul yang berfungsi untuk mengawal keseluruhan sistem. Ia merangkumi kawalan kepada pengguna sistem, modul dan sub modul yang boleh di akses oleh pengguna yang dibenarkan, kawalan kod dan kawalan kepada semua perkara penting di dalam sistem. MODUL PEMBEKAL. Modul pembekal adalah satu modul yang menyimpan semua maklumat pembekal. Khusus kepada pembekal yang terlibat dengan pembekalan aset di organisasi terbabit. MODUL PENDAFTARAN DAN CARIAN Modul Pendaftaran dan carian berfungsi untuk membenarkan kakitangan atau pengguna yang dibenarkan mendaftar aset yang terdiri daripada harta modal dan inventori. Sistem akan menjana dan membenarkan pengguna untuk mencetak:  KEW.PA-1 - Daftar Perselisihan Aset  KEW.PA-2 - Daftar Harta Modal  KEW.PA-3 - Daftar Inventori  KEW.PA-4 - Senarai Daftar Harta Modal ( Dijana Secara Auto).  KEW.PA-5 - Senarai Daftar Inventori ( Dijana Secara Auto).  KEW.PA-8 - Laporan Tahunan Aset ( Dijana Secara Auto). MODUL PENEMPATAN Semua kawalan dan rekod penempatan aset akan dikawal di dalam modul penempatan. Rekod-rekod yang melibatkan pemindahan lokasi atau pegawai bertanggungjawab akan direkodkan di dalam modul ini. Rekod ini melibatkan:  KEW.PA-7 – Senarai Aset dilokasi
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 3

2.2.

2.3.

2.4.

10. 2.26 . Antara borang yang akan terlibat ialah:  KEW.Laporan tahunan pelupusan  KEW. KEW.4 .Sijil penyaksian pelupusan  KEW. Proses bermula dari laporan awal sehingga kepada proses hapuskira.Proses tender pelupusan  KEW. Rekod pergerakan akan melibatkan:  KEW.Laporan pemeriksaan harta modal  KEW.PA-20 . naiktaraf dan penambahbaikan| Bahagian B  KEW. MODUL PELUPUSAN Semua proses pelupusan aset yang telah didaftarkan perlu melalui proses di dalam sistem SPA.Senarai Aset perlu penyelenggaraan. 2.  KEW.Daftar Inventori | Bahagian Penempatan MODUL PERGERAKAN Kawalan dan rekod pergerakan aset akan dikawal di dalam modul pergerakan.  KEW.PA-17 .PA-2 .PA-15 .Daftar penyelenggaraan pembaikan MODUL PEMERIKSAAN Setiap aset yang didaftarkan wajib diperiksa sekurang-kurangnya sekali setahun.  KEW.Laporan Akhir Kehilangan.Laporan pemeriksaan inventori.Sijil Perakuan Pelupusa (PEP).PA-29 . LAPORAN Semua laporan dan keperluan pengurusan yang akan dibawa kepada mesyuarat JKPAK sukuan dan tahunan Jabatan dan Kementerian.5.PA-19 . Proses bermula dari persediaan dokumen.  KEW.  2.PA-13 .Pelantikan Lembaga Pemeriksa  KEW.Laporan tahunan pemeriksaan aset. 2.PA-16 .6. 2.PA-3 . Ia merangkumi aspek aduan kerosakan peralatan.PA-2 .PA-11 .PA-30 .Surat perlantikan Pegawai PEnyiasat.9.Laporan Awal kehilangan  KEW. Borang-borang yang akan terlibat ialah:  KEW.PA-21 .Laporan Lembaga Pemeriksa.PA-18 .23 . proses kelulusan pembaikan.PA-24 .8. 2.Proses sebutharga pelupusan  KEW.PA-12 .PA-27. MODUL KEHILANGAN Semua proses kehilangan dan hapuskira aset yang telah didaftarkan perlu melalui proses di dalam sistem SPA.PA-28 . pengurusan penambaikan dan naiktaraf dan senarai aset perlu penyelenggaraan.Sijil pelupusan  KEW.27A . syor lembaga pemeriksa dan proses kelulusan.PA-31 . Rekod pergerakan ialah rekod aset yang berubah lokasi untuk tempoh yang singkat atau bukan penempatan tetap.PA-9 .Proses lelong pelupusan.  KEW.Daftar Harta Modal | Bahagian Penempatan KEW.Daftar aduan kerosakan peralatan  KEW.Daftar komponen.  KEW.PA-6 .PA-10 .7.Daftar Harta Modal MODUL PENYELENGGARAAN Aset-aset yang diselenggara perlu direkodkan di dalam sistem SPA.  KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-14 . Task dan rekod pemeriksaan perlu direkodkan di dalam modul ini. daftar penyelenggaraan pembaikan. pengurusan komponen dan aksesori aset. Kad kawalan terbabit ialah:  KEW.Laporan Hapuskira.

3. Digunakan untuk memilih bila tarikh pembelian aset. pegawai penempatan semasa. Digunakan untuk daftar baru bagi pembekal. Digunakan untuk log keluar sistem Digunakan untuk menyembunyikan dan memaparkan menu Digunakan untuk ke halaman sebelum Digunakan untuk ke halaman selepas Digunakan untuk mencetak laporan Digunakan untuk mencari pengguna. perlantikan pegawai bertanggungjawab dan pegawai penempatan semasa. Digunakan untuk log masuk sistem. melantik pengguna dan mengaktifkan pengguna Digunakan untuk melantik pengguna latihan bagi tujuan latihan penggunaan sistem. Digunakan untuk memilih pegawai dan lokasi penempatan semasa. Digunakan untuk membuat penambahan cawangan dalam organisasi. menambah pengguna. Digunakan oleh pentadbir MyAsset / admin MyAsset. IKON BUTANG SISTEM Butang Carian Butang Daftar Baru Butang Perlantikan Butang Kemaskini Butang Hapus Butang Pengesahan Rekod Butang Tarikh Butang Perlantikan dan lokasi Butang Paparan Butang log masuk Butang Admin Butang Konfigurasi Butang Utama Butang Keluar Butang Menu Butang Sebelum Butang Selepas Butang Cetak Butang Pengguna Butang Pengguna Latihan Butang Organisasi Butang Email Butang Kumpulan Pengguna Butang Konfigurasi Modul Butang Paparan Kandungan Butang Rekod Padam PENERANGAN Digunakan untuk mencari pembekal. Digunakan untuk membuat konfigurasi Modul dan Sub Modul Digunakan untuk melihat tarikh lahir pengguna. Digunakan untuk membuat perlantikan pegawai bertanggungjawab. Digunakan untuk menambah modul dalam kumpulan pengguna.5 . Digunakan untuk membuat setting profail pengguna Digunakan untuk ke halaman utama. Digunakan untuk mengaktifkan email server dalam sistem MyAsset. Digunakan untuk mengesahkan rekod yang didaftarkan adalah benar. FUNGSI BUTANG UTAMA. penerimaan aset. Digunakan untuk melihat paparan rekod. Digunakan untuk memadam data yang direkodkan. Digunakan untuk mengubah data yang telah direkodkan. Sila klik butang edit sekiranya ingin mengubah data yang telah direkodkan. pegawai penyelenggara. konfigurasi ringkasan data. melantik pengguna luar Digunakan untuk memantau rekod aset yang telah dipadamkan dan log pengguna MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . gambar aset dan lokasi yang telah didaftarkan. gambar dan lokasi . pegawai pemeriksa.

menambah dan mambatalkan transaksi dan maklumat di dalam sistem ini. Pentadbir Sistem SPA Cawangan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Sistem SPA Cawangan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut. Pentadbir Sistem SPA Cawangan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .4.1. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan.2. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan “Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” merupakan pentadbir tertinggi yang mengurus sistem ini. Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (‘super admin)’ di dalam sistem SPA adalah seperti berikut.PENTADBIR SPA 1. Menentukan peringkat laluan yang dibenarkan kepada mana-mana pegawai dan kakitangan yang diberi laluan menggunakan sistem ini.6 . APA YANG PERLU ANDA FAHAMI DAN PELAJARI DARIPADA MODUL ADMIN:           2. Berkuasa mengubah.6.1. kesahihan dan kebolehpercayaan maklumat di dalam sistem ini.2. 2. Ia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pelaksanaan dan keselamatan sistem SPA dan diberi kuasa:2. 2.5.1.1. 2.1.BAB B . 2. Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Super Admin/ Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” Memberi dan juga membatalkan kuasa laluan (akses) kepada mana-mana pegawai dan kakitangan untuk menggunakan sistem ini. Fungsi dan Tanggungjawab Pentadbir Konfigurasi Pentadbir Rekod Pengguna Kumpulan Capaian Pengguna Rekod Organisasi Pengurusan Kod | Kod Lokasi Pengurusan Kod | Kod Klasifikasi Aset Mod Latihan Pengesahan Data Yang Telah Dipadam Rekod Pembekal FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB PENTADBIR Didalam sistem SPA ini terdapat dua kategori Pentadbir Sistem SPA iaitu :  Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (super admin)  Pentadbir Cawangan SPA  Pegawai Pengesahan Daftar Aset  Pentadbir Penyelenggaraan  Pentadbir Pemeriksaan  Pentadbir Pelupusan  Pentadbir Kehilangan 2. 2.1. Menjaga keselamatan.1.3. “Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” boleh terdiri dari satu orang atau sekumpulan pegawai yang mempunyai akses penuh terhadap sistem ini.1. 2.

“Pentadbir Sistem SPA Cawangan” merupakan pentadbir tertinggi dicawangannya yang mengurus sistem ini. “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” boleh terdiri dari satu orang atau sekumpulan pegawai yang mempunyai akses dicawangannya terhadap sistem ini. Ia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pelaksanaan dan keselamatan sistem SPA dan diberi kuasa:2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” Memberi dan juga membatalkan kuasa laluan (akses) kepada mana-mana pegawai dan kakitangan dicawangannya untuk menggunakan sistem ini. Menentukan peringkat laluan yang dibenarkan kepada mana-mana pegawai dan kakitangan dicawangannya yang diberi laluan menggunakan sistem ini. Berkuasa mengubah, menambah dan membatalkan transaksi dan maklumat dicawangannya di dalam sistem ini. Menjaga keselamatan, kesahihan dan kebolehpercayaan maklumat di dalam sistem ini.

2.3. Pegawai Pengesahan Daftar Aset Fungsi dan tanggungjawab Pegawai Pengesahan Daftar Aset di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai Pengesah” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengesahkan maklumat aset alih yang didaftar oleh kerani aset. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. Membuat semakan kepada data dan aset yang didaftarkan. Boleh membuat kemaskini dan memadam data yang telah dimasukkan oleh Kerani aset Memastikan data dimasukkan adalah benar dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan Pegawai yang dilantik juga berhak membuat kemaskini dan memadam rekod yang telah disahkan. Pegawai boleh dilantik mengikut bahagian, cawangan atau keseluruhan kawalan.

2.4. Pentadbir Penyelenggaraan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Penyelenggaraan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai penyelenggaraan” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengemaskini. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. Membuat kemaskini rekod penyelenggaraan kepada aset yang dipertanggungjawab ke atasnya. Membuat cetakan rekod penyelenggaraan di kad KEW.PA-14 Membuat pengistiharan dan pengumpulan data kepada aset-aset yang perlu penyelenggaraan (KEW.PA-13). Merekod aduan kerosakan peralatan (KEW.PA-9). Pegawai boleh dilantik mengikut bahagian, cawangan atau keseluruhan kawalan.

2.5. Pentadbir Pemeriksaan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Pemeriksaan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai pemeriksa” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengemaskini. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. Membuat kemaskini rekod pemeriksaan kepada aset Mengemaskini laporan KEW.PA-10, KEW.PA-11 dan KEW.PA-12 Membuat pemeriksaan aset sekurang-kurangnya setahun sekali.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 7

2.6. Pentadbir Pelupusan dan Kehilangan. Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Pelupusan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut “Admin pelupusan merupakan urusetia pelupusan yang mempunyai laluan dan kuasa mengemaskini rekod pelupusan aset. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5. 2.6.6. 2.6.7. 2.6.8. 2.6.9. 3. Mengumpul dan menyediakan senarai aset untuk tujuan pelupusan. Menyediakan dokumen-dokumen berkaitan pelupusan. Menyediakan dan mengemaskini dokumen laporan Lembaga Pemeriksa. Mengemaskini keputusan pelupusan Menerima dan merekod laporan kehilangan. Menyediakan laporan awal dan laporan akhir kehilangan. Mengemaskini semua dokumen yang berkaitan kehilangan. Mengemaskini keputusan hapuskira. Kuasa melulus mengikut kepada peraturan PU.285

KONFIGURASI PENTADBIR 3.1. Pentadbir sistem SPA adalah pegawai yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir sistem SPA. Pentadbir sistem SPA perlu membuat kawalan dan pengurusan kepada modul Pentadbir. Pentadbir sistem SPA boleh diklafikasikan kepada dua jenis pentadbir iaitu: 3.3.1. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan. 3.3.2. Pentadbir Sistem SPA Cawangan 3.2. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (super admin) Berikut adalah sub modul yang terdapat bagi Pentadbir Sistem SPA untuk mengawal perjalanan sistem: IKON KETERANGAN IKON Modul Rekod Pengguna FUNGSI Digunakan untuk tambah pengguna baru, kemaskini maklumat pengguna dan padam maklumat pengguna Digunakan untuk tambah pengguna sedia ada ke dalam mod latihan menggunakan data sedia ada. Digunakan untuk membuat penambahan, kemaskini dan padam maklumat cawangan dan bahagian Digunakan untuk membuat setting email server.

Modul Latihan Pengguna

Modul Organisasi

Email Setting

Modul Kumpulan Pengguna

Digunakan untuk tambah, kemaskini dan padam kumpulan pengguna. Digunakan untuk kemaskini konfigurasi penghantaran data,konfigurasi ringkasan data,Konfigurasi Agihan Aset dan Konfigurasi Agensi Digunakan untuk pemantauan dan mengesahkan bagi rekod yang telah dipadam.

Modul Konfigurasi Data

Pengesahan Data yang dipadam

Bagi modul Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan anda bolehlah mengikut aliran kerja dan langkah-langkah berikut:
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 8

3.3. Aliran Kerja bagi Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan

PENTADBIR SPA MODUL PENTADBIR

PENGURUSAN KOD

REKOD PENGGUNA

MOD LATIHAN

ORGANISASI KANDUNGAN KUMPULAN PENGGUNA PENGESAHAN DATA

LOKASI KELAS ASET

KAKITANGAN PENGGUNA SISTEM

3.4. Langkah-langkah bagi menggunakan modul Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Log Masuk ke dalam sistem dengan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Klik butang

3.5. Pentadbir Sistem SPA Cawangan PERHATIAN Pentadbir sistem SPA di peringkat cawangan hanya dibenarkan untuk mengemaskini maklumat kakitangan, pengguna, maklumat cawangan dan pengguna di didalam mod latihan di cawangannya sahaja.

3.6. REKOD PENGGUNA 3.6.1. Bagi modul rekod pengguna ianya dikawal selia sepenuhnya oleh pentadbir sistem SPA. Skop kerja dan langkah-langkah adalah seperti berikut: Klik butang ini untuk mengemaskini maklumat kakitangan dan pengguna sistem SPA. 3.6.2. Skop Kerja  Membuat penambahan kepada rekod pengguna yang baru  Membuat kemaskini rekod pengguna  Memadamkan maklumat rekod pengguna yang telah berpencen atau tamat perkhidmatan. Aliran Kerja bagi rekod pengguna LOG MASUK ADMIN MODUL ADMIN KILK MAK. PENGGUNA

3.6.3.

TAMBAH KAKITANGAN

KEMASKINI PENGGUNA SPA

PADAM PENGGUNA

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 9

nombor telefon. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat pengguna. Rekodkan maklumat Nama. cawangan dan bahagian pengguna baru 2.4.5.3. 4. Rekodkan Login id. Kemaskini rekod pengguna dilakukan apabila pengguna berpindah bahagian atau bertukar jawatan.10 . kata laluan dan pengesahan kata laluan bagi pengguna yang diberikan kebenaran untuk capaian menggunakan sistem SPA. Langkah 5 3. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Klik negeri. cawangan atau bahagian sekiranya ada perubahan maklumat tersebut. Sila pilih maklumat negeri. sekiranya berlaku perubahan maklumat kakitangan. email 3. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .6. hasil carian pengguna akan dipaparkan Klik butang pensil bagi membuat kemaskini kepada rekod pengguna sedia ada Klik butang kemaskini jika selesai proses kemaskini maklumat pengguna. Nombor Kad pengenalan. Rekod Pengguna Baru Langkah-langkah bagi rekod pengguna adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Klik Tambah bagi membuat tambahan kepada rekod pengguna baru 1. daerah. daerah. Jawatan. Kemaskini Rekod Pengguna Bagi rekod kakitangan. Sila pilih Kumpulan Capaian Pengguna (Sila Rujuk Modul 4 Kumpulan Capaian Pengguna) Klik butang Masuk untuk selesai pendaftaran rekod pengguna. Taipkan nama pengguna pada ruangan carian.6. pentadbir sistem bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengemaskini maklumat pengguna.

Laporan Stor. Pemantauan Aset. Sekiranya terdapat aset pada pengguna tersebut sila buat penempatan aset pada pengguna baru terlebih dahulu. Laporan Kehilangan. Laporan Stor. Padam Rekod Pengguna Sekiranya berlaku perubahan maklumat pengguna pentadbir sistem bertanggungjawab sepenuhnya untuk memadam maklumat pengguna. Pegawai Kewangan 7. Proses Pelupusan.1. hasil carian pengguna akan dipaparkan Klik butang pangkah bagi memadam pengguna sedia ada PERHATIAN : Sebelum memadam maklumat pengguna sila pastikan tiada aset pada pengguna tersebut. 9. Penempatan dan Pergerakan Aset e. Verifikasi Stok dan Lejar (Edit Rekod) SPS: Verifikasi Stok SPA: Carian Aset SPS: Permohonan Barang 3. Laporan. Laporan Tahunan Stor. Permohonan Barang.3. 8. Ini memastikan rekod pengguna adalah data terkini. KUMPULAN CAPAIAN PENGGUNA 3. NO. Pegawai Stor Pemverifikasi Stok Pengguna MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Susut Nilai Aset. Rekod Pembekal. Daftar Aset. 2. Penyelenggaraan. Berikut adalah langkah-langkah untuk memadam maklumat pengguna. Proses Kehilangan dan Mesyuarat JKPAK SPS: Kawalan Stok. Rekod Pembekal. Penerimaan Barang. 4.SPA: Laporan Aset. Kumpulan Capaian Pengguna adalah bagi memastikan modul-modul yang dibenarkan bagi capaian kepada kumpulan pengguna. Laporan.7. KUMPULAN PENGGUNA Capaian Luar Eksekutif MODUL YANG DICAPAI SPA: Carian Aset dan Laporan e. kemaskini atau padam maklumat kumpulan capaian pengguna.6.SPA: Laporan Aset. Laporan Pelupusan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Taipkan nama pengguna pada ruangan carian.6. Carian Aset. Hanya Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (Super Admin) yang dilantik sahaja diberikan kebenaran dan tanggungjawab sepenuhnya untuk tambah. Senarai Permohonan. Laporan Stor. SPS: Laporan Tahunan Stor SPA: Carian Aset.7. 5.11 . Pemeriksaan Aset. Laporan Tahunan Stor. Lantik Penyelenggara. Laporan SPS: Permohonan Barang SPA: Carian Aset. Proses Pelupusan. Contoh Kumpulan Pengguna yang telah didaftarkan. 3. Lejar (Edit Rekod) dan Verifikasi Stok SPA: Daftar Aset. Pengurusan Kod Aset. Pengurusan Kod Stor. Laporan Keseluruhan. Pemantauan Aset. Proses Kehilangan dan Mesyuarat JKPAK SPS: Kawalan Stok. Kawalan Stor Kerani Pegawai Atasan 6. Laporan Kehilangan. Laporan Pelupusan. Memadam rekod pengguna perlu dilakukan apabila pegawai bertukar jabatan lain atau telah tamat perkhidmatan. 1. Laporan Tetap.

Di mana sistem akan menyimpan maklumat kod cawangan dan kod bahagian yang didaftarkan.2. Rekod Organisasi perlu dikemaskini apabila berlakunya perubahan pada maklumat organisasi dan bahagian di jabatan atau di kementerian. Pergerakan Aset.1. Rekod Pembekal dan Penyelenggaraan 3. Laporan Tetap. Langkah-langkah bagi mengemaskini organisasi adalah seperti berikut. 16.NO. Klik butang pensil seperti ditandakan di bawah Paparan di Bawah akan dipaparkan untuk mengemaskini maklumat sektor @ bahagian di cawangan tersebut.8. 3. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik butang kemaskini organisasi seperti di atas. 14. Lejar dan Pengeluaran Barang SPA: Daftar Perolehan SPA: Carian Aset. Klik butang tambah untuk menambah. KUMPULAN PENGGUNA Penyelenggara Stor Perolehan & Agihan Unit Agihan / Penempatan Unit Audit Unit Pelupusan Unit Pemeriksaan Unit Penyenggaraan MODUL YANG DICAPAI SPA: Carian. Langkah 4 Langkah 5 3.2.8. Pendaftaran dan Kemaskini Pengguna dalam mod latihan. Laporan. Pendaftaran dan Kemaskini Organisasi.7. Laporan. 12. PENTING | Maklumat perlu tepat dan dikemaskini untuk mengelakkan kesukaran untuk mendapatkan laporan pada masa hadapan. Penyelenggaraan Laporan. KONFIGURASI ORGANISASI 3. Klik Butang ini untuk menambah dan mengemaskini rekod Organisasi atau Bahagian. Pemeriksaan Aset. Penempatan. 11. 15.12 . SPS: Kawalan Stok. Klik gambar pensil untuk kemaskini kumpulan capaian pengguna Klik untuk memadam kumpulan capaian pengguna yang tidak diperlukan. Rekod Pembekal. 3. Pelupusan Aset SPS: Kawalan Stok dan Laporan Stor SPA: Kehilangan Aset dan Pelupusan Aset SPA: Carian Aset.9. Klik dua kali di nama bahagian untuk mengemaskini maklumat bahagian. 10. Fungsi utama sub modul ini ialah melantik pengguna-pengguna sistem SPA di dalam mod latihan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .8. 13. Langkah-langkah pengunaan bagi kumpulan pengguna adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Pentadbir | Admin Klik Kumpulan Pengguna Klik Tambah bagi menambah modul kumpulan capaian pengguna yang baru. Laporan SPA: Carian Aset. Laporan Keseluruhan.1. Organisasi di dalam sistem SPA adalah data yang menyimpan maklumat mengenai cawangan dan bahagian di cawangan. Laporan dan Pemeriksaan Aset SPA: Carian Aset.9. MOD LATIHAN 3.

Klik Butang ini untuk menambah dan mengemaskini rekod pengguna dalam mod latihan

3.9.2.

Langkah-langkah bagi memindahkan pengguna daripada mod biasa kepada mod latihan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Modul Admin Klik tambah pengguna latihan Pilih pengguna yang hendak diberikan akses. Klik salin maklumat pendua. Klik salin semua rekod semasa ke dalam database latihan. Klik salin rekod pengguna latihan terkini sahaja.

PERHATIAN |Pastikan anda telah membuat konfigurasi kepada pengguna tersebut sebelum langkah 3 ke langkah 6 dilakukan. 3.10. PENGESAHAN DATA YANG TELAH DIPADAM Pengesahan data yang telah dipadam adalah untuk tujuan pemantauan dan kemaskini maklumat yang telah dipadam oleh pegawai yang dibenarkan. Hanya pentadbir yang dilantik sahaja yang dibenarkan dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada rekod yang telah dipadam. 3.10.1. Pengesahan Data Yang Telah Dipadam bagi Harta Modal Pengesahan data yang telah dipadam bagi harta modal adalah bertujuan untuk membuat pemantauan kepada rekod harta modal yang telah dipadam oleh pengguna. Hanya Pentadbir sistem SPA boleh membuat kepada rekod yang telah dipadam. Langkah-langkah bagi rekod harta yang telah dipadam adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 3.10.3. Klik Modul Pentadbir Sistem | Admin Klik Pengesahan Data yang telah dipadam Klik Harta Modal. Angka disebelah menunjukkan bilangan rekod harta modal yang telah dipadam oleh pengguna. Pentadbir Sistem boleh klik butang untuk paparan kepada rekod yang telah dipadam. Klik butang untuk dimasukkan semula kedalam sistem kepada rekod yang telah dipadam. Klik butang untuk memadamkan senarai rekod yang telah dipadam.

3.10.2.

Pengesahan Data Yang Telah Dipadam bagi Inventori Pengesahan data yang telah dipadam bagi inventori adalah bertujuan untuk membuat pemantauan kepada rekod inventori yang telah dipadam oleh pengguna. Hanya Pentadbir sistem SPA boleh membuat kepada rekod yang telah dipadam. Langkah yang sama seperti di dalam perkara 3.12.2. perlu diambil untuk memadam, memasukkan semula dan melihat aset inventori.

3.11.

SALINAN PENDUA Pentadbir boleh menggunakan modul Salinan Pendua bagi membuat salinan data sistem SPA.

Butang Salinan Pendua

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 13

3.11.1.

Langkah-langkah bagi penggunaaan salinan pendua adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Salinan Pendua

3.12.

LOG SISTEM Pentadbir boleh melihat log sistem. Butang Log Sistem.

3.12.1.

Langkah-langkah bagi melihat log sistem adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Log Sistem Transaksi sistem akan dipaparkan. Administrator boleh melihat tindakan transaksi dengan memilih Insert | Update |delete. Paparan akan menunjukkan transaksi seperti yang dipilih. Klik Pengguna Aktif untuk melihat pengguna yang aktif.

Langkah 3

3.13

KONFIGURASI DATA 3.1.13.1 Konfigurasi Data adalah untuk tujuan kemaskini konfigurasi penghantaran data,konfigurasi ringkasan data,Konfigurasi Agihan Aset dan Konfigurasi Agensi.

Butang Konfigurasi Data 3.1.13.2 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Penghantaran Data adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Data Paparan Konfigurasi Penghantaran Data akan dipaparkan. Tentukan Jenis Cawangan samada Ibu Pejabat Agensi |Cawangan Ibu pejabat Agensi | Pejabat Negeri | Pejabat Daerah | Cawangan Ibu Pejabat Daerah

3.1.13.3 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Ringkasan Data adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Data Paparan Konfigurasi Ringkasan Data akan dipaparkan. Lengkapkan maklumat daftar baru ringkasan data dan Klik butang Data Baru Klik butang OK Klik butang Kemaskini setelah selesai kemaskini maklumat ringkasan data Klik butang OK Klik butang Hapus untuk hapus rekod ringkasan data Klik butang OK bagi meneruskan proses hapus rekod ringkasan data
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 14

Langkah 9

Klik butang OK

3.1.13.4 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Agihan Aset adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Agihan Aset Paparan Konfigurasi Ringkasan Agihan Aset yang teridiri daripada Agensi Penerimaan Agihan dan Senarai Agensi Kerajaan Malaysia akan dipaparkan.

3.1.13.5 Langkah-langkah bagi mengemaskini Konfigurasi Agensi adalah seperti berikut. Langkah 1 Langkah 2 Klik butang Daftar Agensi seperti di atas. Paparan di Bawah akan dipaparkan untuk mengemaskini maklumat agensi.

Langkah 3

Klik butang DAFTAR untuk mengemaskini maklumat agensi.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 15

Langkah 1 Klik butang Pengurusan Kod. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Kod Lokasi Pilih Negeri.  Pengurusan Klasifikasi Kod.1. TAMBAH KOD LOKASI KEMASKINI KOD LOKASI PADAM KOD LOKASI 4. 4. PENGURUSAN KOD. 3.1. KOD LOKASI 4.4. . Klik Butang tambah. 2. 4. Langkah-langkah untuk merekod kod lokasi adalah seperti berikut:.1. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .16 Jika bangunan pilih kod bangunan dan tingkat Masukkan kod lokasi dan keterangan lokasi.2.3.1.1. Kod lokasi penempatan perlu direkodkan bertujuan untuk urusan penempatan aset. Pengurusan kod di dalam sistem SPA terbahagia kepada dua bahagian iaitu:  Pengurusan Kod Lokasi. Pilih Bangunan atau kawasan. Aliran Kerja bagi Pengurusan Kod Lokasi LOG MASUK ADMIN PENGURUSAN KOD KLIK KOD LOKASI 4. Daerah dan Cawangan Pilih Bangunan Pilih Tingkat Rekodkan kod lokasi baru pada ruangan kod lokasi Rekodkan nama lokasi baru pada ruangan diskripsi Klik butang tambah bagi menambah kod lokasi baru Langkah-langkah | 1. Pendaftaran Kod Lokasi Penempatan Aset.

17 . Daerah dan Cawangan Pilih bangunan Pilih Tingkat Klik butang pensil untuk kemaskini kod lokasi Klik butang kemaskini untuk simpan kod lokasi yang telah diubah 4.1.PA-3 tidak akan berubah. Namun begitu rekod lokasi penempatan lama di dalam KEW. Perbendaharaan Malaysia. Kemaskini Kod Lokasi Kod lokasi perlu dikemaskini jika berlaku perubahan maklumat lokasi PERHATIAN |Jika anda mengemaskini kod lokasi sedia ada. Klik Kod Lokasi Pilih Negeri.4. Sila pastikan tiada aset pada kod lokasi yang hendak dipadam atau pindahkan aset pada penempatan baru sekiranya ada aset di lokasi yang hendak dipadam. Padam Kod Lokasi PERHATIAN |Rekod lokasi tidak boleh dipadam sekiranya terdapat aset yang masih ditempatkan di lokasi tersebut. Langkah-langkah untuk kemaskini kod lokasi adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 4.1. Permohonan boleh dibuat melalui email iaitu di: sppa@treasury.gov. kod lokasi lama akan di kemaskini secara auto.PA-2 dan KEW.2. Daerah dan Cawangan Pilih bangunan Pilih Tingkat Klik butang padam untuk memadam kod lokasi PENGURUSAN KOD KLASIFIKASI ASET Pengurusan kod klasifikasi aset dikawal sepenuhnya oleh Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset. Klik butang Pengurusan Kod.Berikut adalah contoh bagi kod lokasi Didalam Bangunan | Kod bagi bilik mesyuarat ialah: 160101| BGN|WP|01|A01-001 KOD CAWANGAN JENIS LOKASI KOD BANGUNAN KOD TINGKAT KOD LOKASI A-H-KK BGN B1 01 A01-001 Di Luar Bangunan | Kod bagi lot parking 001 ialah: 160101| KAW| A01-P001 KOD CAWANGAN A-H-KK JENIS LOKASI KAW KOD LOKASI A01-P001 4. Sebarang perubahan dan tambahan kod klasifikasi aset baru hendaklah membuat permohonan kepada Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset.my MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Perbendaharaan Malaysia. Langkah-langkah untuk kemaskini kod lokasi adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Klik butang Pengurusan Kod.4. Klik Kod Lokasi Pilih Negeri.1.

Langkah-langkah bagi merekodkan maklumat pembekal baru adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Rekod Pembekal Pilih submodul Daftar Pembekal bagi merekodkan maklumat pembekal baru. Taipkan nama pembekal dalam ruangan carian dan klik cari MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MAKLUMAT PEMBEKAL Modul Rekod pembekal digunakan untuk mendaftar maklumat pembekal baru. Memohon penambahan kod klasifikasi aset yang baru di Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset. Maklumat yang perlu direkodkan adalah seperti berikut:  Nama Pembekal / Syarikat  Email pembekal  Lesen Berdaftar dengan Kementerian Kewangan (sekiranya ada)  Website pembekal (sekiranya ada)  Nombor Telefon  Nombor Fax  Alamat pembekal  Status Pembekal | bumiputera @ bukan bumiputera  Jenis Kerja  Maklumat Personel Pembekal Klik Simpan untuk menyimpan maklumat pembekal.2.2. Carian Pembekal 5.gov.2. Langkah-langkah untuk membuat carian pembekal yang telah direkodkan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Rekod Pembekal Pilih submodul Carian Pembekal bagi carian maklumat pembekal telah direkodkan.2. Pentadbir Kod Klasifikasi Aset di Kementerian | Jabatan Hanya pentadbir kod klasifikasi aset yang dilantik sahaja boleh mengimport data kod klasifikasi aset.1. Skop Kerja bagi Pentadbir Kod Klasifikasi Aset di Kementerian | Jabatan adalah seperti berikut:   Mengimport data kod klasifikasi aset yang baru. Klik fail tersebut untuk upload kod aset SPA Kod aset yang baru akan dijana 5.1.1. Perbendaharaan Malaysia melalui email : sppa@treasury.18 .3. Langkah 4 5.4. Langkah-langkah bagi mengemaskini kod klasifikasi aset yang baru adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Pengurusan Kod Klik KodKlasifikasi Aset.my Bagi penambahan kod klasifikasi aset anda bolehlah membuat tambahan melalui sistem SPA dengan mengikut aliran kerja dan langkah-langkah berikut: 4. kemaskini maklumat pembekal sedia ada dan padam maklumat pembekal. Klik Browse untuk download kod aset SPA dari pada fail yang anda telah download. 4.2. Klik Senarai. Rekod Pembekal Baru 5.2. 5.1.1. Klik import dari fail text.

Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11

Senarai Carian pembekal dipaparkan Klik butang paparan rekod untuk melihat maklumat pembekal Klik Cetakan Maklumat Pembekal bagi mencetak maklumat pembekal Klik Kembali apabila selesai mencetak Klik butang Ubah rekod bagi mengemaskini maklumat pembekal Rekodkan maklumat pembekal yang hendak dikemaskini Klik Kemaskini.

6.

SUSUT NILAI ASET Merekodkan kaedah susut nilai aset. Penentuan kaedah susut nilai adalah mengikut kepada yang telah ditetapkan oleh pihak Perbendaharaan 6.1. Kadar pengiraan susut niali akan mengikut kepada a. Peratus Susut Nilai Tahunan b. Jumlah Susut Nilai Setahun c. Kadar Pengiraan Terus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 19

BAB C - PENDAFTARAN DAN CARIAN ASET
1. PENDAFTARAN ASET. Pendaftaran Aset terbahagi kepada dua kaedah iaitu pendaftaran aset melaui:  Modul Daftar Aset  Modul Pendaftaran Perolehan 2. MODUL DAFTAR ASET 2.1. PENGENALAN DEFINASI Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan. ASET ALIH bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. ASET ALIH terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:HARTA MODAL Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu; atau Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual | buku panduan pengguna. INVENTORI Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual. PERABOT, HAMPARAN, HIASAN, LANGSIR DAN PINGGAN MANGKUK tanpa mengira harga perolehan asal.

2.2. PENDAFTARAN ASET Pendaftaran aset terbahagi kepada dua bahagian iaitu Pendaftaran Harta Modal dan Pendaftaran Inventori. Sub Modul Terdapat didalam Daftar Aset  Daftar Perselisihan  Daftar Aset  Senarai Di Rekod  Senarai Disahkan Oleh Anda. 2.3. Tugas-tugas UTAMA semasa mendaftar aset:  Dapatkan maklumat perolehan aset. (pesanan kerajaan, inbois dan nota penghantaran)  Buat pengkelasan kepada aset yang diterima mengikut kategori, sub kategori dan jenis aset.  Pastikan aset itu daripada kumpulan aset Harta Modal atau Inventori.  Daftar Aset dan komponen.  Cetak KEW.PA-2 atau KEW.PA-3 dan label aset  Cetak semula KEW.PA-7.
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 20

Daftar rekod perselisihan KEW.PA-1 jika terdapat perselisihan.

ALIRAN PENDAFTARAN ASET.

Terima Aset beserta punca maklumat Tentukan Kumpulan dan Klasifikasi Aset Daftar Aset mengikut kumpulan Harta Modal (KEW.PA-2) dan Inventori (KEW.PA-3)

Kemaskini senarai daftar aset

Kawalan dan Pemantauan

Cetak dan kemaskini KEW.PA-7

Simpan kad untuk tujuan kemaskini SPA Database

2.4. DAFTAR PERSELISIHAN PERHATIAN | Rekod perselisihan hanya perlu direkodkan apabila hanya berlaku perselisihan kepada aset yang diterima samaada dari kuantiti yang kurang diterima, spesifikasi tidak mengikut perolehan dan Kerosakan kepada aset yang diterima. 2.4.1. Langkah-langkah Pendaftaran Perselisihan. Langkah 1 Klik modul Daftar Aset Langkah 2 Klik Daftar Perselisihan Langkah 3 Klik Daftar Pemerhatian Penerimaan Aset seperti di bawah

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 21

Alamat Pembekal. Ulang langkah 6 jika terdapat 2 atau lebih jenis aset. Langkah 9 Klik butang perolehan Langkah 10 Klik butang aset. Dengan maklumat dibawah PENERANGAN No. No.Langkah 4 Masukkan maklumat perolehan seperti dibawah: PENERANGAN No Perolehan dan Tarikh perolehan dibuat Nama Pembekal.22 . 1 2 3 4 5 6 No. Nota Hantar dan Tarikh Nota Hantar Maklumat aset. Apabila anda selesai merekod perselisihan di dalam satu nota hantaran klik butang untuk mencetak borang KEW.PA-1 LAIN-LAIN FUNGSI. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Telefon dan Fax Pegawai Penerima Tarikh Terima Nama Ketua Jabatan Tarikh Disahkan Langkah 5 Klik Simpan. Langkah 11 Klik butang Arkib Pemerhatian Penerimaan Aset untuk melihat rekod perselisihan mengikut tahun. ( sebaris dengan nama pembekal) untuk mengemaskini maklumat ( sebaris dengan keterangan aset ) untuk mengemaskini maklumat PERSELISIHAN DISELESAIKAN. Langkah 12 Klik butang apabila keseluruhan telah diselsaikan. kuantiti dipesan dan kuantiti diterima Perihal kerosakan dan catatan RUANG YANG PERLU DIISI. 1 2 3 Nota Hantar & Tarikh Maklumat terimaan aset Maklumat Tambahan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Simpan. Paparan di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Klik butang untuk merekod maklumat perselisihan. alamat. Kemaskini borang perselisihan. Langkah 11 Tandakan check box untuk menunjukkan perselisihan telah diatasi (bagi aset yang ditandakan). Rekod akan dimasukkan ke dalam arkib. nombor telefon pembekal dan nombor fax Nama Pegawai penerima Tarikh perolehan diterima Nama Ketua Jabatan yang mengesahkan rekod Tarikh rekod disahkan RUANG YANG PERLU DIISI. LO dan Tarikh LO Pembekal .

5. Sebutharga. Sistem tidak bleh mengemasin rekod kategori selepas data disimpan. Pengguna perlu memilih Perolehan Secara Tender terbuka. Klik terus dan sahkan borang untuk daftar. sewa beli. Sila rekodkan data yang berkenaan sebelum data disimpan untuk pengesahan 2. sila klik butang ok untuk membuat pendaftaran seterusnya (Bagi Harta Modal). Pebelian Terus dan e-Bidding.PA-2. hadiah. lucut hak.2.5. Sistem akan menyenaraikan rekod yang telah didaftarkan di dalam senarai didaftar oleh anda dan senarai menunggu pengesahan pegawai. pindahan.5. (Masukkan rekod seperti di dalam keperluan pada para 2.5. Daftarkan rekod harta modal pada borang KEW. NO 1 2 RUANG YANG PERLU DIISI.) Langkah 5 Sila klik simpan rekod untuk pengesahan apabila telah selesai membuat pendaftaran aset. PERHATIAN | Pastikan kategori dipilih betul. REKOD HARTA MODAL. tukar beli dan tukar barang. Contoh: PROTON PERDANA V6 3 Jenama dan Model MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2. Taipkan Jenama barangan yang didaftarkan.1. Langkah 6 Jika anda ingin mendaftar untuk aset yang sama. Langkah-langkah bagi Pendaftaran Harta Modal adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Pilih menu daftar dan klik Daftar Aset . tender tertutup. Masukkan Kelas Aset diruangan carian kelas aset dan klik cari Langkah 3 Langkah 4 Pilih kategori dan klik. DAFTAR HARTA MODAL 2.2. Perolehan Perolehan Secara PENERANGAN Kaedah perolehan aset melalui belian.23 .

Upload gambar barang | Aset sila klik butang perlu. Jika anda ingin mendaftar komponen atau aksesori anda boleh membuat demikian dengan menekan butang kemaskini komponen dan aksesori.jpg Jika 13 14 15 No. Vot Pembelian Buatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Bagi kenderaan sila rekodkan nombor Casis. Masukkan tarikh penempatan dibuat dan sekiranya anda memilih penempatan mengikut nama kakitangan anda boleh menekan butang untuk carian nama kakitangan dan lokasi serentak Taipkan no. No. No siri ini dikeluarkan oleh pihak pengilang. Merujuk kepada tarikh DO | Nota Serahan 10 NO 11 12 Tempoh Jaminan RUANG YANG PERLU DIISI. bagi 6 No.24 . Pesanan Kerajaan Pembekal Sila pilih Tempoh jaminan yang diberikan oleh pembekal. Jika barangan lain masukkan no siri barangan tersebut.4 5 Jenis dan No Enjin. Enjin: SCV123DC Masukkan No siri kepada barangan tersebut. Gambar adalah dalam format . Anda boleh menambah lokasi baru dengan klik butang untuk menambah lokasi baru. Vot Pembelian Aset Negara Pembuat. Taipkan No Siri pendaftaran . rujukan fail pembelian. Sila klik butang memilih tarikh. Rujukan Fail Gambar Foto Spesifikasi Masukkan spesifikasi aset tersebut. Taipkan No. Casis | Siri Pembuat Jenis Enjin: Petrol | Diesel | NGV No. Taipkan Kos bagi setiap barangan yang didaftarkan. No. Anda boleh memilih dari senarai pembekal sedia ada klik butang atau klik butang untuk menambah pembekal baru. Contoh: MALAYSIA 16 Pegawai Bertanggungjawab 17 Penempatan Semasa 18 19 No. PENERANGAN Taipkan No.Jika kenderaan masukkan no pendaftaran JPJ. . Pesanan Kerajaan Nama Pembekal. tarikh dan nama pegawai bertanggungjawab. Siri Pendaftaran (Bagi Kenderaan) Harga Perolehan Asal Tarikh Beli Tarikh Terima 7 8 9 Tarikh penerimaan barangan daripada pembekal. Pilih Lokasi penempatan. Pilih nama pegawai bertanggungjawab dengan klik butang dan tarikh dipertanggungjawabkan ke atas aset tersebut dengan klik butang . (sila taipkan angka sahaja) Kos Seunit Tarikh Pesanan dikeluarkan. Sila klik butang bagi memilih tarikh.

PA-2 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .25 .Borang KEW.

Langkah 4 PADAM REKOD Langkah 5 Klik TAB Daftar Komponen|Aksesori untuk mendaftar lagi.1.6 DAFTAR KOMPONEN Daftar Komponen digunakan bagi merekod komponen atau aksesori bagi aset yang didaftarkan. Siri Pembuat Jenama | model Jaminan Kod Nasional PENERANGAN Taipkan jenis aksesori yang didaftarkan.PA-2. Langkah 1 Langkah 2 NO 1 2 3 4 5 6 7 Langkah 3 Klik kemaskini aksesori | komponen Masukkan maklumat seperti berikut: RUANG YANG PERLU DIISI Jenis Harga Kod Produk No. Klik butang untuk memadam rekod.2.26 . No siri ini dikeluarkan oleh pihak pengilang.6. Anda juga boleh memadam rekod komponen di dalam borang daftar KEW. Proses pelupusan perlu sekiranya anda ingin melupuskan dat tersebut. Rekodkan jenama dan model komponen Contoh: DELL Jaminan daripada pihak pembekal mengikut bulan dan tahun Kod Nasional Klik Simpan dan paparan senarai komponen di daftar akan dipaparkan. Langkah-langkah pendaftaran komponen dan aksesori. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Contoh: MOUSE Rekodkan harga sekiranya perolehan lain No. Produk bagi komponen atau aksesori Taipkan No siri kepada barangan tersebut. PERHATIAN | Rekod komponen yang didaftarkan tidak boleh di padam selepas rekod harta modal disahkan oleh pegawai. 2.

Taipkan Kuantiti aset yang hendak di daftarkan. Klik butang Sahkan untuk paparan borang inventori (KEW PA3) Daftarkan rekod inventori pada borang Kewangan PA 3. Catatan Pegawai Bertanggungjawab Upload gambar barang | Aset klik butang Gambar dalam format . Butiran Barangan Harga Perolehan Asal Kuantiti Aset Tarikh Beli Tarikh Terima Tempoh Jaminan No.27 . 9 10 11 Gambar Foto. PENERANGAN Taipkan Butiran kepada barangan tersebut. bagi DATA YANG PERLU DIISI. butang bagi memilih tarikh. DAFTAR INVENTORI 2. Pesanan Kerajaan Nama Pembekal. Pilih nama pegawai bertanggungjawab klik butang dan tarikh dipertanggungjawabkan keatas aset tersebut klik butang . Sila klik butang memilih tarikh.1. Taipkan No. untuk | JIKA PERLU. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Taipkan Jenis Aset diruangan carian dan pilih Jenis Aset. Anda boleh memilih dari senarai pembekal sedia ada atau klik butang menambah pembekal baru. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 NO. Pesanan Kerajaan Pembekal Tarikh penerimaan barangan daripada pembekal.7.jpg Masukkan aksesori yang terdapat pada aset tersebut. Tarikh Pesanan dikeluarkan. Taipkan Kos seunit bagi setiap barangan yang didaftarkan.2. Langkah-langkah Pendaftaran Inventori Langkah 1 Langkah 2 Pilih menu daftar dan klik Daftar aset . Klik Sila pilih Tempoh jaminan yang diberikan oleh pembekal.7. 1 2 3 4 5 6 7 8 Klik butang Inventori .

Jika lokasi baru klik butang untuk menambah lokasi .12 Lokasi Pilih Lokasi penempatan.penerangan seperti dibawah.Pindahan. PENGESAHAN DAFTAR ASET Data Harta modal atau inventori yang telah didaftarkan perlu melalui proses pengesahan data bagi membolehkan aset yang didaftarkan adalah sah. Klik butang pengesahan daftar harta modal untuk mengesahkan data adalah benar. Klik Simpan.2. Langkah-langkah untuk pengesahan harta modal adalah seperti berikut. Hadiah. Sewa-Beli. Langkah 6 Klik Simpan untuk pengesahan selepas data disimpan sistem akan memaparkan senarai dibawah bagi tujuan agihan penempatan inventori. Hanya pegawai pengesah yang dilantik sahaja boleh membuat pengesahan kepada rekod yang telah didaftarkan oleh kerani daftar aset.7.28 .8. PERHATIAN. Langkah membuat penempatan bagi pegawai dan lokasi penempatan yang berbeza : Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Tandakan inventori untuk mengemaskini lokasi. 2. Seperti di dalam bulatan diatas Klik Ubah Lokasi Dan Pegawai Pilih nama pegawai. lokasi penempatan dan tarikh penempatan dibuat.8. BAGI REKOD INVENTORI Pengguna boleh mendaftarkan harta inventori LEBIH DARI SATU dalam SATU BORANG daftar Inventori KEW PA 3 mengikut kuantiti pesanan dalam satu pesanan kerajaan dengan syarat kategori dan jenis aset adalah sama.2. Jika terdapat data yang salah tekan butang ubah data untuk membetulkan data.7. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 13 Jenis Aset Tandakan Salah satu daripada jenis berikut: Dibeli. Tukar Beli atau Tukar Barang Sila klik simpan apabila telah selesai membuat pendaftaran aset.1. pilih pengesahan harta modal. Jika aset yang tidak sah atau salah boleh rekod dipadam semasa proses pengesahan sahaja. tarikh dan nama pegawai bertanggungjawab. 2. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Pada paparan utama | Laman Kerja. Ikuti langkah di 2. Lucut Hak. 2.

Langkah 4 2.2 (Penempatan Inventori) Jika data tidak diperlukan atau tidak wujud tekan butang untuk hapus data aset. Klik butang pengesahan daftar inventori untuk mengesahkan data yang telah didaftarkan adalah benar. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . anda boleh mengubah data penempatan dengan klik butang Paparan kepada jumlah aset yang didaftarkan akan disenaraikan.7.2. Jika anda mendaftarkan aset lebih dari satu. Jika ingin membuat perubahan tekan butang edit . Langkah-langkah pengesahan inventori adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Pada paparan utama (Laman Kerja). Ikuti langkah di perkara 2.8.29 . Jika data tidak diperlukan atau tidak wujud tekan butang hapus data aset. pilih pengesahan harta inventori.

tender atau perolehan. no. Rujukan Fail Pegawai Bertanggungjawab Daftar Perolehan Langkah 4 Langkah 5 Klik modul Daftar Perolehan Klik submodul Daftar Perolehan Masukkan maklumat perolehan seperti dibawah KETERANGAN Sila Pilih maklumat kod PTJ Sila masukkan no. Berikut adalah langkah-langkah untuk merekodkan daftar perolehan: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 MAKLUMAT Bahagian No. Tender Tertutup. 3. MODUL DAFTAR PEROLEHAN Daftar perolehan adalah untuk merekodkan aset mengikut kontrak . Tender atau no.9.30 . tender atau Pesanan Kerajaan Sila klik Sila klik Sila klik tersebut untuk pembekal yang telah berdaftar atau klik pembekal baru untuk memilih tarikh perolehan. Aliran Kerja bagi Daftar Perolehan LOG MASUK KLIK DAFTAR DAFTAR KONTRAK SENARAI PEROLEHAN DAFTAR ASET DAFTAR ASET SAHKAN REKOD ASET CETAK KAD ASET DAN LABEL ASET DAFTAR PENEMPATAN ASET KE JABATAN 3.3. Perolehan / Pesanan Kerajaan Perolehan Secara Nama Perolehan Pembekal Tarikh Perolehan No. Daftar perolehan hanya BOLEH direkod oleh pegawai yang dilantik sahaja. Pesanan Kerajaan Pilih perolehan samada secara Tender Terbuka. Rujukan fail Klik butang daftar kontrak jika telah selesai lengkapkan maklumat perolehan Klik butang untuk edit atau kemaskini maklumat perolehan sekiranya perlu Senarai perolehan akan dipaparkan seperti di bawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . tender atau Pesanan Kerajaan untuk memilih pegawai yang bertanggungjawab perolehan Sila rekodkan no. Perolehan. Pembelian Terus atau e-Bidding Sila rekodkan tajuk atau nama Perolehan.8. Sebutharga.

Klik untuk mengemaskini maklumat penempatan dan agihan. Klik pilihan kelas yang akan digunakan. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Cari. Enjin KETERANGAN Pilih kaedah pembelian aset : . Hadiah. senarai kod akan dipaparkan. Langkah 1 Langkah 2 Klik mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan. Go To Step : Langkah kemaskini penempatan dan agihan aset Klik untuk mengemaskini maklumat aset yang didaftarkan. MAKLUMAT Pembelian Jenama dan Model Buatan Jenis dan No. Masukkan maklumat dikehendaki seperti dibawah.10.Langkah 6 Klik butang untuk mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan. Borang daftar aset akan dipaparkan. Go To Step : Langkah kemaskini maklumat daftar aset.31 . Go To Step : Langkah Daftar Aset. CTH : OPTIPLEX 5100 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Dibeli. Tukar Beli atau Tukar Barang Rekodkan maklumat Jenama dan model (Cth: DELL OPTIPLEX 5100) Rekodkan maklumat negara pembuat (Cth: MALAYSIA) Masukkan jenis aset yang didaftarkan. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 3. Langkah-langkah PENDAFTARAN ASET. Masukkan kelas aset yang hendak didaftarkan. Langkah 7 Klik mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan.Pindahan.Sewa-Beli. Lucut Hak. Klik untuk memadam rekod aset yang telah didaftarkan Sistem akan memaparkan alert sekiranya aset telah diagihkan dan disahkan. Pilih samaada untuk mendaftar harta modal atau inventori Klik Sahkan. Borang daftar aset akan dipaparkan.

32 . untuk merekodkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Kuantiti Sila masukkan kuantiti aset berdasarkan tender. Klik gambar baru aset. Klik butang Ulang langkah 1 untuk mendaftar aset daripada kategori dan jenis yang lain. Rujukan fail Gambar Simpan Rekod Langkah 6 Langkah 7 KETERANGAN Klik untuk memilih tarikh dibeli dan tarikh diterima Rekodkan kos pembelian bagi harga seunit Sila pilih maklumat jaminan Rekodkan no. Rujukan fail Sila klik untuk memilih gambar yang telah didaftarkan. kontrak atau pesanan kerajaan MAKLUMAT Tarikh dibeli / diterima Kos Jaminan No. Klik butang simpan rekod jika telah selesai.

Langkah 1 Langkah 2 Klik untuk mengemaskini maklumat penempatan dan agihan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Aliran Agihan Aset. PENEMPATAN MASUKKAN KUANTITI MASUKKAN KUANTITI KEMASKINI REKOD NO.33 . Langkah-langkah AGIHAN ASET. CASIS MENUGGU REKOD PENERIMAAN HANYA UNTUK AGIHAN KE CAWANGAN DAN AGENSI LAIN SAHAJA SAHKAN REKOD DIDAFTAR KEMASKINI REKOD NO. PENDAFTARAN DAN NO.3. PENDAFTARAN DAN NO. SENARAI KONTRAK SENARAI ASET DI DAFTAR Pilih Aset yang hendak diagihkan AGIHAN KE CAWANGAN LAIN AGIHAN DI CAWANGAN ANDA AGIHAN KE JABATAN LAIN PILIH LOKASI DAN PEG. CASIS SAHKAN REKOD DIDAFTAR NO. PENEMPATAN PILIH AGENSI PILIH LOKASI DAN PEG. ASET DIJANA DAN CETAK KAD PERHATIAN |TERDAPAT TIGA BUTANG AGIHAN IAITU: Agihan Di Dalam Cawangan Anda Agihan ke Cawangan Agensi Agihan Ke Agensi Lain AGIHAN ASET.11. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

PA-2. Pilih lokasi dan nama pegawai.jika lebih dari satu anda perlu mengemaskini kemudian. Pilih nama agensi untuk agihan agensi dan cawangan agensi atau pilih cawangan untuk agihan cawangan.PA-2. 3. Abaikan langkah empat untuk agihan di dalam cawangan anda. masukkan kuantiti agihan dan spesifikasi aset Jika kuantiti agihan 1 anda dibenarkan untuk maklumat no. SAHKAN REKOD DIDAFTAR DAN JANA NO. Langkah 1 Langkah 2 Klik Daftar Perolehan Klik Terimaan agihan Langkah 3 Daripada menu senarai aset menunggu penerimaan | Klik senarai aset yang belum diterima MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Bagi agihan di cawangan anda | Klik dan tandakan baris yang hendak dicetak. Langkah 7 Langkah 8 Klik butang untuk mengemaskini maklumat aset. casis terus di dalam borang yang sama. Bagi agihan di cawangan anda | Klik butang untuk mencetak kod jalur. Hanya pegawai yang dibenarkan sahaja untuk membuat penerimaan. Casis| Siri Pembuat. SIRI | UNTUK AGIHAN DIDALAM CAWANGAN DAN AGENSI LAIN Langkah 9 Langkah 8 Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Klik butang pada paparan utama rekod (Bagi agihan di cawangan anda) atau klik dan klik pada baris rekod yang hendak disahkan (Bagi agihan ke cawangan). Pendaftaran (Bagi Kenderaan) dan No. klik butang cetak untuk cetakan KAD KEW.Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik untuk mengemaskini maklumat agihan di cawangan anda atau untuk agihan ke cawangan lain atau untuk agihan ke agensi lain. Bagi agihan ke agensi lain | Klik dan klik untuk cetakan KAD KEW. Masukkan No. Bagi rekod agihan ke cawangan lain di agensi anda cetakan kad dan label boleh dilakukan di cawangan tersebut sahaja.12. Anda boleh klik butang kemaskini dan menyambung kerja anda pada waktu lain.34 . Langkah-langkah | PENERIMAAN AGIHAN DI CAWANGAN LAIN. KEMASKINI MAKLUMAT ASET DAN CETAK KAD.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Perolehan untuk cetakan kad dan label. Siri yang dijana akan mengikut kepada bahagian yang mendaftar atau mengaihkan aset tersebut.35 . Pilih maklumat lokasi. Pengguna yang merekodkan dalam Daftar Perolehan dapat melihat senarai perolehan di dalam sub modul senarai perolehan.13. Buat carian aset mengikut No. Daripada menu Senarai yang telah diterima dan menunggu pengesahan | Klik No Kontrak Tandakan aset yang hendak dikemaskini penempatan. 3.Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Pilih aset yang telah diterima dan klik Tanda Aset Telah Diterima. Kaedah menggunakan senarai perolehan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Daftar Perolehan Klik Modul Senarai Perolehan Masukkan nombor atau tajuk perolehan dan klik butang cari untuk carian perolehan. SENARAI PEROLEHAN Setiap rekod perolehan yang didaftarkan akan disenaraikan di dalam senarai perolehan. Jika anda tidak menerima klik Tanda Aset Tidak Diterima. pegawai penempatan dan pegawai bertanggungjawab. PERHATIAN | No. Klik butang tambah untuk tambah maklumat aset Klik butang pensil untuk kemaskini maklumat perolehan. Klik butang untuk mengesahkan rekod.

 Kategori aset  Jenis Aset. MODUL CARIAN.1. Pilihan maklumat bagi tapisan carian ialah:  Imbas kod jalur (menggunakan peralatan pengimbas kod jalur)  Kod harta modal yang didaftarkan. Pesanan kerajaan. Modul Carian digunakan untuk membuat carian bagi harta modal dan inventori yang telah didaftarkan di dalam sistem.  Tarikh perolehan | Daripada tarikh mula sehingga  Kos perolehan | Dari kos ke kos.  No. Apakah yang boleh anda lakukan daripada hasil carian ditemui ? 4.  Nama Pengguna Aset  Bahagian Pengguna Aset tandakan ruang check box untuk pilihan kepada paparan maklumat yang dikehendaki.1.  Vot No.  Kod Nasional  No. pilih carian harta modal atau carian harta inventori.1.  No Ruj. Langkah-langkah mencetak hasil carian Langkah 1 Daripada hasil carian. Casis| Siri Pembuat . Carian harta modal dan Inventori.Tujuan untuk membuat cetakan senarai aset yang dicari atau membuat cetakan label secara banyak MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 4.2.36 . Langkah 3 Langkah 4 Sistem akan membuat carian dan memaparkan rekod carian seperi berikut. Klik butang Cari untuk carian maklumat. Enjin carian terbahagi kepada empat bahagian iaitu:  Carian data  Carian harta modal  Carian inventori  Carian komponen.4.  Lokasi penempatan. Masukkan maklumat yang dicari pada ruangan yang disediakan.langkah carian harta modal.Harta modal sahaja.  Status harta modal. Fungsi tersedia di dalam carian harta modal: 4. Carian harta modal digunakan untuk membuat carian aset harta modal yang didaftar dan telah disahkan sahaja.  Jenama. Fail.1.  No siri pendaftaran. Langkah 1 Langkah 2 Klik menu carian. Langkah 2 Klik Export Excel atau Cetak Barcode . Langkah.

Paparan pilihan dan cetakan KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .3. Jika anda membuat cetakan barcode klik butang print untuk cetakan barcode. Langkah-langkah mencetak KAD KEW.PA-2 akan dipaparkan. CETAK MAKLUMAT KEW.PA-2 Bahagian B Langkah 6 Klik PA.PA-2 akan dipaparkan.1. Jika anda membuat export excel klik butang simpan atau open file.2-B untuk mencetak maklumat komponen Langkah 7 Paparan pilihan dan cetakan KEW. Langkah 2 Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan. Langkah 5 Klik butang Cetak untuk cetak KAD KEW.PA-2 Langkah 1 Daripada hasil carian.37 . Tanda samada anda ingin mencetak Aksesori atau Pengasing atau kedua-duanya sekali.PA-2.Langkah 3 Klik Cetak Barkod Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 4. Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Langkah 3 Langkah 4 Klik PA-2 untuk mencetak maklumat harta modal. Klik butang OK.

Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Langkah 3 Langkah 4 Klik PA-3 Paparan pilihan dan cetakan KEW. Klik butang Cetak atau save untuk menyimpan data. Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Clik cetak barkod. KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KKM/BBP09/H/07/123 KOMPUTER PERIBADI X0029OO029KY HAK KERAJAAN MALAYSIA MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah-langkah mencetak KAD KEW. Langkah-langkah mencetak Label. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 4 Langkah 5 Contoh label Aset : Daripada hasil carian.4. Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan.38 .1.1. Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan. Klik butang print.PA-3 akan dipaparkan. Langkah 5 4.5.4.PA-3 Langkah 1 Langkah 2 Daripada hasil carian.

 Kod Nasional.4. Pengguna boleh membuat carian mengikut:  Imbas Barkod. Kod Komponen  No.2.  No VOT. Carian terperinci. Di dalam carian terperinci pengguna SPA haruslah memasukkan maklumat carian di mana-mana ruangan yang yang dikehendaki. 5.  Butiran (Bagi Inventori)  No. belum disahkan dan telah disahkan.1. CARIAN DATA Carian data digunakan untuk memastikan rekod wujud.39 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 .Siri Pendaftaran. 4. Klik Cari untuk membuat carian seperti berikut: 4. Carian Komponen Carian komponen digunakan untuk membuat carian komponen yang telah didaftarkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah-langkah bagi carian komponen adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Carian Aset Klik Carian Komponen Taipkan maklumat carian komponen. Carian data boleh digunakan untuk membuat carian bagi harta modal atau inventori yang telah didaftarkan. Pendaftaran (Bagi Kenderaan).Barkod.1. Casis | Siri Pembuat.  Pendaftar Rekod.  No. anda boleh membuat carian berdasarkan satu maklumat yang berkaitan dengan aksesori seperti berikut:  No.2. Pesanan. 5. Siri pembuat komponen  Jenis komponen  Jenama | model komponen Klik Cari Senarai carian akan dipaparkan Klik kod komponen atau klik kod harta induk bagi memaparkan maklumat komponen Klik ikon kod jalur untuk cetakan label kod jalur bagi komponen.  No.2.  No.  No.2.

Pengguna boleh menetapkan hasil carian penempatan mengikut lokasi dengan memaparkan pilihan data seperti dibawah:       No.1. bersara atau kakitangan baru  2. CARIAN PENEMPATAN. Didalam sistem. Definasi dan Tanggungjawab .“Pegawai Penempatan” bermaksud kakitangan|pegawai yang dilantik oleh JKPAK untuk menyelenggara | merekod segala maklumat yang berkaitan dengan penempatan aset di Kementerian|Jabatan|Bahagian. Siri Pendaftaran . Setiap perubahan lokasi harta modal | Inventori.2. Carian Penempatan | Tujuan carian penempatan adalah seperti berikut.PA -7 Mengemaskini maklumat Pegawai Penempatan bagi keseluruhan atau sebahagian aset di dalam satu lokasi Mengemaskini maklumat lokasi bagi keseluruhan atau sebahagian aset di dalam satu lokasi tersebut.40 .PENEMPATAN ASET 1.    Cetakan KEW.  Pertukaran kakitangan  Kakitangan perpindah.BAB D . pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai penempatan didalam Modul Konfigurasi. 3.  Lokasi Penempatan : Berpindah lokasi penempatan di lokasi Kementerian |Jabatan/Agensi yang sama  Pengubahsuaian (renovation) lokasi Pegawai Penempatan. 4.  Sub Modul Penempatan adalah seperti berikut. 4.Medan mandatori No Pesanan Kerajaan Tarikh Perolehan Nilai Perolehan Lokasi Penempatan Pegawai|Pengguna Penempatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . tarikh ditempatkan hendaklah ditandatangan oleh pengguna |penyelia di lokasi itu. Sub Modul di dalam MODUL PENEMPATAN.  Carian Penempatan  Penempatan Aset  Penempatan Inventori  Pengesahan Penempatan  Pemantauan Penempatan  Aset Tiada Pengguna  Aset Tiada Penempatan 4. Proses penempatan ini perlu dilakukan sekiranya salah satu atau kedua-dua pekara yang dinyatakan dibawah. PENGENALAN PENEMPATAN Definasi | “Penempatan” ialah satu proses untuk merekod segala perubahan pindahan lokasi penempatan harta modal dan inventori. KUMPULAN PENGGUNA MODUL PENEMPATAN.

Langkah 1 Klik menu penempatan dan sub menu carian penempatan. Klik OK untuk cetakan.CETAK CARIAN Langkah 5 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Klik cetak carian untuk membuat cetakan KEW.PA-7.PA-7 PILIHAN DUA .TUKAR PEGAWAI Langkah 5 Langkah 6 Klik Tukar Pegawai untuk mengemaskini maklumat pegawai yang bertanggungjawab kepada penempatan aset. Klik Paparan Rekod Penempatan Paparan carian akan dipaparkan mengikut lokasi yang dipilih. Paparan di bawah akan dipaparkan.3. Langkah-langkah membuat carian mengikut penempatan dan cetak KEW. Lakukan cetakan seperti di dalam pilihan satu langkah 5 hingga 7. Klik Simpan. Tandakan Sebahagian aset atau pilih semua aset seperti yang dibulatkan untuk dipindahkan kepada pegawai bertanggungjawab yang baru. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-7 Tandakan KEW. Paparan pilihan dibawah akan dipaparkan. Buat carian pegawai dan klik di nama pegawai tersebut.PA-7 mengikut nama pegawai yang baru di lantik. PILIHAN SATU . Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik pilih pegawai penempatan lain. Klik butang Printer untuk memulakan cetakan KEW. Buat cetakan semula KEW.4.41 .PA-7 standard atau pilihan lain untuk cetakan. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Tanda pada ‘check box’ pada lokasi atau nama pegawai penempatan yang hendak dicari.

Pilih Tarikh.2..1. Tandakan Sebahagian aset atau pilih semua aset seperti yang dibulatkan untuk dipindahkan kepada lokasi yang baru.PINDAH LOKASI Langkah 5 Langkah 6 Klik Pindah Lokasi untuk mengemaskini maklumat perubahan lokasi aset.42 . Klik butang Kemaskini. PENEMPATAN HARTA MODAL 5. Lakukan cetakan seperti di dalam pilihan satu langkah 5 hingga 7. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PERHATIAN | Apabila anda membuat penambahan atau perubahan kepada maklumat penempatan aset. Lokasi dan Nama Pegawai Penempatan yang baru. CETAK MAKLUMAT PENEMPATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik cetak . Kaedah penempatan harta modal adalah seperti dibawah: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Penempatan.PA-2 dan KAD KEW. Masukkan kad kewangan yang sama dan Print. Buat carian lokasi yang baru dan nama lokasi tersebut.PA-7 mengikut nama pegawai yang baru di lantik. Untuk mencetak maklumat mengikut lokasi. 5. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Tambah Rekod Penempatan. Klik Simpan. 5.PA-7 dicetak dan ditandatangani oleh pegawai penempatan tersebut. Klik butang paparan untuk memaparkan maklumat aset dan penempatan kepada aset tersebut TAMBAH REKOD PENEMPATAN. Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik pilih lokasi baru. Pastikan KAD KEW. Klik Penempatan Aset dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. Carian Penempatan adalah bertujuan untuk mencari aset yang telah didaftarkan dan membuat penambahan penempatan lokasi baru atau pegawai penempatan baru.PILIHAN DUA . Buat cetakan semula KEW.

penempatan adalah sama daripada 1 .4 sahaja. 1 – 4 | iaitu 1 kolum 1 hinggga 4 untuk kulom ke 4) Klik butang Papar. Buat carian aset yang hendak dicetak.PA-2 atau KEW.3. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .43 . Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Masukkan halaman keberapa pada No.3. PERHATIAN | Bagi halaman yang kedua dan seterusnya no. Kaedah penempatan harta modal adalah seperti dibawah: Rujuk modul carian bagi langkah 1 hingga langkah 4.1. Daripada paparan rekod klik butang cetak KEW. Kad Masukkan masukkan maklumat penempatan ke berapa pada ruang penempatan. (masukkan No. 5.PA-3 Buat pilihan untuk cetakan penempatan rujuk langkah seterusnya. Mencetak maklumat penempatan daripada modul carian harta modal.5. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik modul carian harta modal atau inventori. Masukkan KAD yang sama Klik butang Cetak.

PENGESAHAN PENEMPATAN. Langkah-langkah pengesahan adalah seperti berikut: Langkah 1 Klik Pengesahan Penempatan 7. maklumat penempatan baru aset berdasarkan pemeriksaan berwarna kuning. Maklumat penempatan semasa aset berwarna biru. 6.6. CETAK MAKLUMAT PENEMPATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik cetak . Masukkan kad kewangan yang sama dan Print. PENEMPATAN INVENTORI 6.1. Klik butang Kemaskini.1. 7. Kaedah mengemaskini penempatan inventori adalah seperti dibawah: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Penempatan. Pengesahan Penempatan | Senarai rekod aset untuk pengesahan penempatan adalah hasil daripada pemeriksaan harta modal KEW PA-10 atau Inventori KEW PA-11.PA-7 dicetak dan ditandatangani oleh pegawai penempatan tersebut. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk membuat paparan maklumat. Carian Penempatan inventori adalah bertujuan untuk mencari aset yang telah didaftarkan dan membuat penambahan penempatan lokasi baru atau pegawai penempatan baru pada rekod inventori. Pilih Tarikh. 7.PA-3 dan KAD KEW.44 . 7. Lokasi dan Nama Pegawai Penempatan yang baru. Pengesahan penempatan hendaklah dilakukan bagi memastikan perubahan lokasi dan atau pegawai penempatan aset (Harta Modal atau Inventori) adalah betul dengan perubahan lokasi atau pegawai penempatan aset semasa atau aset yang berubah tempat tidak dapat dikesa.3. Pastikan KAD KEW. Klik Penempatan inventori dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari.2.2. Untuk mencetak maklumat mengikut lokasi. Klik pilih tarikh penempatan terkini Pilih Lokasi Penempatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Tambah Rekod Penempatan. PERHATIAN | Apabila anda membuat penambahan atau perubahan kepada maklumat penempatan aset. Klik butang paparan untuk memaparkan maklumat aset dan penempatan kepada aset tersebut TAMBAH REKOD PENEMPATAN.

3. Langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat pengguna adalah seperti berikut sekiranya pengguna adalah pegawai aset (Pegawai Penempatan): MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 9. ASET TIADA PENGGUNA. Carian aset tiada pengguna boleh dibuat berdasarkan no chasis/siri atau kategori aset.45 . Klik butang Cetak untuk mencetak senarai aset tiada pengguna. Klik pegawai penempatan yang terkini Klik kemaskini untuk mengemaskini dan membuat pengesahan penempatan baru atau Klik untuk membatalkan pengesahan dan mengekalkan rekod lama penempatan aset. ASET YANG TIDAK MEMPUNYAI REKOD PEGAWAI PENEMPATAN Aset yang tidak mempunyai pegawai penempatan atai di dalam database menyimpan maklumat tiada. 9.1. PEMANTAUAN PENEMPATAN. 8.2. 9. Aset Tiada Pegguna | Senarai ini adalah hasil daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada nama pegawai penempatan.1. 8.3. Pemantauan Penempatan | Senarai ini adalah hasil daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada nama pegawai atau tiada lokasi penempatan. Paparan ini adalah sebagai panduan kepada pegawai aset untuk memantau berapa jumlah rekod aset yang tidak lengkap iaitu tiada mempunyai nama pegawai atau tiada lokasi penempatan 8. 9.2.Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 8. Paparan pemantauan penempatan adalah seperti berikut: NOTA: Kesan terhadap carian rekod dan laporan ASET YANG TIDAK MEMPUNYAI LOKASI Aset yang tidak mempunyai lokasi penempatan atai di dalam database menyimpan maklumat tiada.

10. Langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat lokasi penempatan adalah seperti berikut sekiranya pengguna adalah pegawai aset (administrator): Langkah untuk mengemaskini rekod penempatan sama seperti mengemaskini rekod tiada pegawai penempatan. Carian aset tiada penempatan boleh dibuat berdasarkan no chasis/siri atau kategori aset. 10. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .46 .Langkah 1 Klik butang edit untuk membuat paparan dan mengemaskini maklumat aset. Klik tambah rekod penempatan untuk menambah rekod penempatan baru. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Atau Langkah 8 Klik Paparan Rekod Penempatan bagi mengubah rekod pertama harta modal Klik Ubah rekod ini untuk mengubah rekod penempatan sediada Klik Calender untuk memilih tarikh penempatan baru Klik Carian Pengguna untuk memilih pegawai/kakitangan penempatan yang baru Klik kemaskini untuk mengemaskini maklumat penempatan baru Klik untuk cetak penempatan ini.3.1. Aset Tiada Penempatan | Senarai aset daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada lokasi penempatan. ASET TIADA PENEMPATAN. Klik butang Cetak untuk mencetak senarai aset tiada pengguna. 10.2. 10.

Kumpulan aset gunasama perlu di daftarkan mengikut cawangan di dalam sistem.  Senarai Permohonan  Permohonan Lulus  Pemulangan Aset Gunasama  Arkib Pergerakan Aset 3. Mengetahui status pinjaman aset. Merekod semua pinjaman atau pergerakan yang dibuat atas aset kerajaan.  Aset yang sedang dipinjam tidak boleh buat penempatan dan pergerakan.Senarai aset yang didaftarkan sebagai aset gunasama MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Pegawai yang bertanggungjawab kepada aset gunasama yang diamanahkan olehnya. 3. Terdapat 4 Perkara utama yang perlu anda lakukan sebelum modul pergerakan dapat dilakukan.47   . Fungsi pegawi ialah: Menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama. 2.2.Penyelia yang bertanggungjawab kepada aset gunasama yang diamanahkan olehnya.1 Senarai Sub Modul Di dalam Modul Pergerakan  Aset Gunasama  Pemohonan Pinjaman | Pergerakan aset  Modul Pergerakan Aset. Fungsi sistem didalam proses pergerakan atau pinjaman seperti yang dinyatakan dibawah. PENGENALAN MODUL PERGERAKAN Definasi | “pergerakan” ialah satu proses merekod segala bentuk pergerakan atau pinjaman ke atas aset kerajaan. PERKARA YANG PERLU ANDA LAKUKAN SEBELUM MEMULA MODUL PERGERAKAN. Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Daftar Pergerakan Harta Modal | Inventori KEW.PERGERAKAN ASET 1. penyelia bagi satu kumpulan aset gunasama boelh lebih dari seorang. Pegawai bagi satu kumpulan aset gunasama boelh lebih dari seorang.1.    2.1.  Daftar Pegawai yang akan mengawal kumpulan aset gunasama .  Mendaftar Kumpulan Aset Guna Sama .BAB E . 4. Kumpulan gunasama ini akan hanya boleh dilihat oleh pegawai di agensi tersebut sahaja.PA-6.  Aset yang telah lupus tidak boleh dipinjam atau dibuat penempatan. Daftar Aset sebagai aset gunasama . Daftar Penyelia yang akan mengendalikan aset gunasama mengikut kumpulan . KAEDAH MEREKOD ASET. Fungsi pegawi ialah: Memantau pergerakan aset gunasama Melulus atau menolak permohonan pergerkan aset gunasama Melantik penyelia yang akan menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama. Membuat pemerhatian di atas pergerakan | pinjaman aset SUB MODUL PERGERAKAN ASET. Merekod terus pergerakan|pinjaman aset :: PERINGATAN ::  Aset yang sedang diselenggara tidak boleh buat penempatan dan pergerakan. Proses permohonan pergerakan| pinjaman aset gunasama 3. 4.

NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA sahaja yang dibenarkan untuk mendaftar kumpulan aset gunasama Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik Daftar Kumpulan Aset Gunasama. Langkah-langkah Mendaftar Pegawai yang akan mengawal kumpulan aset gunasama NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA sahaja yang dibenarkan untuk melantik pegawai kumpulan aset gunasama. Langkah 4 Pilih TAB Pegawai Pengesah. Langkah-langkah Mendaftar Kumpulan Aset Gunasama.48 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .3.- Menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama. CTH kod permohonan : KOD KEMENTERIAN KK KOD JABATAN KDRM115 KOD ASET GUNASAMA BPTM TAHUN 09 NO. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Pilih nama aset gunasama dan klik Paparan dibawah akan dipaparkan: untuk mendaftar pegawai kumpulan aset gunasama. 4. Masukan kod dan Keterangan Kumpulan Cth : Kod Keterangan : BPTM : Aset Gunasama Teknologi Maklumat PERINGATAN | Pastikan kod dan keterangan yang diwujudkan adalah berlainan antara satu kumpulan aset gunasama dengan yang lain. SIRI 0003 Kod Penuh : KK/KDRM115/BPTM/09/0003 PERINGATAN | Kumpulan gunasama tidak boleh dipadam sekiranya terdapat aset didalamnya dan kod gunasama tidak boleh dikemaskini selepas pendaftaran dibuat. 4. Kod yang diwujudkan akan digunakan di dalam borang permohonan dengan janaan seperti dibawah.2.

Langkah-langkah pendaftaran Aset gunasama di bawah kawalan kumpulan gunasama yang didaftarkan NOTA : Hanya Pegawai pengesah sahaja yang dibenarkan untuk membuat pendaftaran aset gunasama.5. Langkah 6 Pilih nama pegawai dan klik untuk memadam rekod nama pegawai. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Tandakan aset yang hendak dipilih dan klik butang pilih. 4. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik butang . Buat Carian Aset. Langkah 6 Pilih nama pegawai penyelia dan klik untuk memadam rekod nama pegawai. NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA dan pegawai kumpulan aset gunasama dibenarkan untuk melantik pegawai penyelia kumpulan aset gunasama. Langkah 4 Langkah 5 Pilih TAB Pegawai Penyelia Klik untuk memilih nama pegawai penyelia.4. Klik simpan PADAM NAMA PEGAWAI. Langkah-langkah Mendaftar Penyelia yang akan mengendalikan aset gunasama mengikut kumpulan. Klik simpan PADAM NAMA PEGAWAI.49 . Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Klik tambah aset.Langkah 5 Klik untuk memilih nama pegawai. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Pilih nama aset gunasama dan klik Paparan dibawah akan dipaparkan: untuk mendaftar pegawai kumpulan aset gunasama. 4.

Paparan borang pinjaman. Klik Pinjaman Terus. REKOD PERGERAKAN TERUS NOTA : Hanya Pegawai dan Penyelia bagi setiap kumpulan aset gunasama sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini maklumat pergerakan terus. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Tandakan aset yang hendak dipinjam. REKOD PINJAMAN.1. 5. Terdapat dua kaedah pengeluaran pinjaman aset iaitu:  Rekod pergerakan terus  Pinjaman on-line. 5.1. Paparan di sebelah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Aliran kerja bagi merkod pergerakan terus. Langkah-langkah mengemaskini maklumat pergerakan terus PENGELUARAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik .1.50 . Klik Sahkan Pengeluaran Terus dan Borang Pengeluaran akan dipaparkan untuk cetakan. Klik butang untuk mengemaskini maklumat pemulangan aset. Pegawai boleh memilih lebih dari satu aset. Rujukan. PEMULANGAN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Pemulangan Aset Gunasama Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Scan barcode pada borang pinjaman | Jika ada scanner atau masukkan No. Sistem akan memberi alert sekiranya tiada aset yang dipilih. Pegawai perlu mengisi borang pinjaman dengan maklumat:  Nama peminjam dan e-mail ( Pilih daripada database)  Maklumat Pembawa (Jika Perlu)  Tujuan pinjaman  Tempat  Catatan  Pegawai Pelulus.5.

PA-6 yang sama. 5. Satu persatu atau pemulangan banyak aset. Klik tanda dan terima barang.51 .PA-6. PINJAMAN SECARA ONLINE. Masukkan tarikh dan catatan penerimaan. Klik kemaskini.2. Pada borang terimaan barang Masukkan tarikh baru dijangka pulang dan catatan kenapa lanjut tarikh dipohon Sistem akan memaparkan tarikh baru dijangka pulang. PROSES KELULUSAN PEGAWAI Permohonan diluluskan PROSES PENGELUARAN ASET SENARAI PERMOHONAN LULUS PAPARAN PENYELIA | Hanya senarai permohonan di luluskan oleh pegawai sahaja yang dipaparkan. PROSES PENGELUARAN ASET MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Aset yang telah diterima akan ditandakan dan pengguna perlu mencetak KEW. BORANG PERMOHONAN PERGERAKAN Masukkan Maklumat Permohonan Permohonan Pengguna daripada PORTAL SPA Sistem akan memberi alert kepadapemohon sekiranya permohonan tidak diluluskan PENGGUNA PEMULANGAN SENARAI PERMOHONAN PERGERAKAN PAPARAN PEGAWAI | Hanya senarai permohonan bagi aset gunasama yang dikawal olehnya dipaparkan. Pastikan anda masukkan baris mana yang hendak dicetak seperti gambarajah dibawah | Bagi cetakan rekod kedua dan seterusnya untuk KAD KEW. Klik butang untuk cetakan KEW.Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan Aset yang hendak dipulang. Langkah 9 LANJUT TARIKH DI PEMULANGAN Langkah 9 Langkah 10 Klik lanjut tarikh dijangka pulang. ALIRAN KERJA PERMOHONAN DAN KELULUSAN PERGERAKAN ASET Hanya kakitangan yang sah sahaja yang dibenarkan membuat permohonan.PA-6.

bahagian. PERHATIAN | Borang akan dihantar kepada pegawai di kumpulan gunasama yang dipohon MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .tekan butang enter. Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Masukkan kad pengenalan . LANGKAH PERMOHONAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Portal SPA Klik Pengurusan Aset Langkah 3 Langkah 4 Klik Permohonan Pinjaman Peralatan Masukkan maklumat permohonan pergerakan peralatan. tel dan e-mail akan dipaparkan secara auto Pilih Kumpulan Aset gunasama Pilih kumpulan aset gunasama. NOTA : Semua kakitangan yang sah boleh membuat permohonan pergerakan aset.klik hantar Sahkan Permohonan atau kemaskini kuantiti. Sistem akan menjana borang permohoanan dan akan dihantar melalui e-mail kepada pemohon. jawatan. Masukkan Tujuan pergerakan aset dan tempat dibawa. Paparan nama.52 .2. no. Pastikan aset yang hendak dipinjam berada di dalam kumpulan tersebut masukkan kuannti yang hendak dipinjam. PERMOHONAN PENGGUNA.5. Sepeti paparan dibawah Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang pilih. Apabila pengguna telah mengesahkan permohonan.1.

KEMASKINI DAN LULUSKAN PERMOHONAN Langkah 4 Tentukan kuantiti yang dibenarkan Langkah 5 Klik Kemaskini dan luluskan permohonan dan masukkan catatan Atau NOTA : Sistem akan memberi alert kepada pemohon PERMOHONAN DITOLAK Langkah 6 Klik Permohonan Ditolak dan masukkan catatan penolakan NOTA : Sistem akan memberi alert kepada pemohon. KELULUSAN OLEH PEGAWAI NOTA : Hanya Pegawai bertanggungjawab bagi kumpulan aset gunasama boleh meluluskan permohonan pergerakan aset.2.5.53 . NOTA | Semua permohonan yang telah diluluskan akan di masukkan ke dalam senarai permohonan lulus dan menunggu pengeluaran oleh penyelia. LANGKAH KELULUSAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul SENARAI PERMOHONAN Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik untuk meluluskan atau menolak permohonan Paparan di bawah akan dipaprkan.2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

LANGKAH PENGELUARAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Permohonan Lulus Paparan dibawah akan dipaparkan. PENGELUARAN OLEH PENYELIA NOTA : Hanya Penyelia bertanggungjawab bagi kumpulan aset gunasama boleh membuat pengeluaran pergerakan aset bergantung kepada kelulusan pegawai kumpulan gunasama. Buat carian aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik untuk melihat jumalh aset yang diluluskan oleh pegawai.2. Masukkan yang perlu sahaja. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Masukkan maklumat Pembawa | Jika aset diambil oleh orang lain. Klik Nama Kumpulan Aset Gunasama untuk memilih aset Paparan carian akan dipaparkan. Maklumat pengeluaran di bawah akan dipaparkan. Langkah 3 Klik untuk membuat pengeluaran aset.5.3.54 .

Pastikan anda masukkan baris mana yang hendak dicetak seperti gambarajah dibawah | Bagi cetakan rekod kedua dan seterusnya untuk KAD KEW. Klik butang untuk mengemaskini maklumat pemulangan aset. LANGKAH PEMULANGAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Pemulangan Aset Gunasama Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Scan barcode pada borang pinjaman | Jika ada scanner. Langkah 9 LANJUT TARIKH DI PEMULANGAN Langkah 9 Langkah 10 Klik lanjut tarikh dijangka pulang.PA-6 yang sama.55 . Paparan di sebelah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan Aset yang hendak dipulang. Aset yang telah diterima akan ditandakan dan pengguna perlu mencetak KEW.PA-6. Satu persatu atau pemulangan banyak aset. Klik butang untuk cetakan KEW.Langkah 7 Langkah 8 Tandakan aset yang hendak dikeluarkan dan klik kemaskini Sistem tidak membenarkan kuantiti dikeluarkan lebih daripada kuantiti diluluskan. Klik tanda dan terima barang.PA-6. Pada borang terimaan barang Masukkan tarikh baru dijangka pulang dan catatan kenapa lanjut tarikh dipohon Sistem akan memaparkan tarikh baru dijangka pulang. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Selesai Permohonan dan Cetak borang pengeluaran aset. Klik kemaskini. Masukkan tarikh dan catatan penerimaan.

pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai Penyelengaraan didalam Modul Konfigurasi. PENGENALAN PENYELENGGARAAN Definasi | “Penyelenggaraan” ialah satu proses untuk merekod segala penambahan baikan. PENYELENGGARAAN DAN NAIK TARAF ASET: Daftar Aduan di dalam Borang KEW.BAB F .PA-14. CARTA ALIR ADUAN. LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN ASET.PENYELENGGARAN ASET 1. Setiap proses penyelenggaraan harta modal | Inventori hendaklah direkodkan dan ditandatangan oleh pegawai yang merekod penyelenggaraan. 3.PA-2 | Bahagian B ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan.  2. dan PENYELENGGARAAN PEMULIHAN (Corrective Maintenance) .PA-9 Penyelenggaraan Penambahan Daftar Penambahan Dalam Pembaikan Siap Kemaskini Penambahan Cetak KEW.KEW. Didalam sistem.1.56 . KEW. Definasi dan Tanggungjawab | “Pegawai Penyelenggaraan” bermaksud kakitangan|pegawai yang dilantik oleh JKPAK untuk menyelenggara|merekod segala maklumat yang berkaitan dengan Penyelenggaraan aset di Kementerian|Jabatan|Bahagian.  PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN (Preventive Maintenance) . menservis. Proses penyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti yang dinyatakan dibawah. penyelenggaraan dan menaiktaraf aset. membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan.KEW.PA-13 Ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa.PA-2 Bhg B MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 1. 3. KUMPULAN PENGGUNA MODUL PENYELENGGARAAN.1.

Melantik pegawai penyelenggara untuk mengemaskini maklumat penyelenggaraan mengikut akses yang dibenarkan.  Selenggara Harta  Sedang Diselenggara  KEW PA-13  Permohonan Kelulusan  Senarai Aduan  Senarai Kelulusan  Perlu Pembaikan  Admin Penyelenggaraan 4.1. SUB MODUL PENYELENGGARAAN Sub Modul Penyelenggaraan adalah seperti berikut.2. 4. Fungsi Utama pentadbir penyelenggara ialah : 4. Lihat paparan dibawah: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Kaedah pelantikan pegawai penyelenggara. Petadbir penyelenggara adalah pegawai aset yang dilantik oleh Pentadbir SPA ( rujuk pelantikan di dalam modul pentadbir sistem).1.3. Klik Admin Penyelenggaraan Klik Senarai Klik lantik untuk memilih kakitangan yang ditugaskan untuk menjadi pegawai penyelenggara Pilih Kakitangan dan pastikan anda memilih tapisan rekod sebelum pelantikan dibuat.57 . Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Penyelenggara.1. PENTADBIR PENYELENGGARA.

. Pilih aset daripada senarai. Borang Disahkan oleh Pegawai Aset Didaftarkan oleh pegawai penyelenggara aset 5.5. Aduan kerosakan peralatan boleh dibuat menggunakan borang KEW.                   Langkah 3 Langkah 4 Imbas Barkod aset (menggunakan pengimbas barkod) No. Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan.PA-9). Barkod No. Pesanan No. Proses aduan kerosakan hingga pembaikan. Rujukan Fail Kategori Sub Kategori Jenis Jenama No. Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan.58 . Pendaftaran (Bagi kenderaan) Mengikut bahagian pengguna atau bahagian pendaftar/perolehan Tarikh Pembelian Perolehan No. ADUAN KEROSAKAN (KEW. Langkah 5 Klik TAB ADUAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Siri Pendaftaran Kod Nasional No. Vot Kos Status Harta Mengikut lokasi penempatan. Langkah aduan kerosakan bagi Harta Modal NOTA : Hanya Pegawai Penyelenggara sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini rekod. Didalam maklumat carian.PA-9.2. anda boleh membuat carian berdasarkan.1. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2 atau fizikal aset (aset yang telah dilabelkan). Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. 5.

PA-9 Selepas kelulusan diterima.PA-9.PA-9  Nama pengguna terakhir (Pilih daripada database)  Perihal Kerosakan  Syor Pegawai Aset  Nama Pegawai Pelulus . Langkah 9 Langkah 10 Pastikan paparan di status bertukar kepada lulus. klik butang untuk cetakan KEW. CETAK KEW. Status sedang diproses akan dipaparkan sehingga pegawai belum meluluskan tindakan penyelenggaraan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . (Sistem akan memaparkan permohonan kelulusan penyelenggaraan kepada logi pegawai yang dipilih)  Tarikh. Langkah 11 Klik butang Cetak. Paparan PDF akan dipaparkan. HAPUS REKOD KEW.Langkah 6 Klik Daftar KEW.Pegawai yang akan meluluskan tindakan penyelenggaraan.PA-9 Langkah 12 Klik butang untuk memadam rekod aduan. Klik butang Simpan.59 .PA-9 Lagkah 7 Langkah 8 Masukkan Maklumat KEW.

Masukkan maklumat penyelenggaraan seperti dibawah.6. Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENYELENGGARAAN. 6. Langkah 6 Klik Daftar Penyelenggaraan Langkah 7 Langkah 8 Klik Tambah Rekod Penyelenggaraan. SELENGGARA HARTA. Segala rekod penyelenggaraan pemulihan akan direkodkan dan dikemaskini pada KEW. Pilih aset daripada senarai. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. DAFTAR PENYELENGGARAAN. 6.60 . Proses penyelenggaraan pemulihan. LANGKAH MEREKOD PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan.PA-14.2.1.

Oleh yang demikian kaedah mengemaskini rujuk KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN seperti dibawah Langkah 9 Klik butang Simpan. Pilih rekod yang hendak dikemaskini.NOTA : Jika anda tidak merekod tarikh siap. Adakan anda pasti untuk memadam rekod. Rekod yang di daftarkan menunjukkan penyelenggaraan telah siap dilakukan. Jika anda klik OK rekod akan dipadamkan serta merta MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan maklumat penyelenggaraan dan klik kemaskini. Pilih rekod yang hendak dipadam. Rekod yang didaftarkan akan berstatus sedang diselenggara.5. Lihat paparan dibawah Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk memadam maklumat penyelenggaraan. Borang yang sama seperti daftar akan dipaparkan. Lihat paparan dibawah Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat penyelenggaraan. KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . NOTA : Butang edit akan hilang apabila penyelenggaraan berstatus siapatau bertanda PADAM REKOD PENYELENGGARAAN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 .5.61 .

6. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PEMANTAUN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN NOTA : Aset-aset yang sedang diselenggara akan diapaparkan di dalam sub modul sedang diselenggara dan di selenggara. Sistem akan memaparkan senarai aset yang sedang diselenggara.5. Ikuti langkah 3 dan langkah 4 di dalam KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN. Langkah Mengemaskini Rekod : Langkah 1 Klik Modul Penyelanggaraan Langkah 2 Klik Sub Modul sedang diselenggara. Langkah 3 Klik kod aset.CETAK REKOD PENYELENGGARAAN.62 . Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 .3. Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak PA-14. Pastikan anda memilih kad dan baris berapa keberapa. Paparan PDF akan dipaparkan. Langkah 5 Klik butang Cetak PDF. Pilih rekod yang hendak dicetak.

(KEW. Langkah 7 Langkah 8 Masukkan Semua maklumat yang diperlukan. PENAMBAHAN. penggantian atau naik taraf. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENAMBAHAN.KEW. TAMBAH PENAMBAHAN. DAFTAR PENAMBAHAN. Penggantian dan Naiktaraf. Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . penggantian dan naiktaraf . NOTA : Hanya pegawai penyelenggara sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini maklumat penambahan. Pilih aset daripada senarai. penggantian dan naiktaraf aset harta modal. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan. Masukkan maklumat diperlukan NOTA : Pastikan anda memilih maklumat yang didaftarkan adalah maklumat asal penambahan. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik tambah Penambahan.1.63 . Klik butang untuk mengemaskini rekod (Jika Perlu).7.1. Klik butang simpan. Penggantian Dan Naik Taraf. Langkah-langkah Penambahan. 7. CETAK REKOD PENAMBAHAN. Borang dibawah akan dipaparkan. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF.PA-2 Bahagian B. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2.5. Langkah 1 Ulangi langkah 1 . 7.PA-2B) Merekod butir-butir penambahan. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF.1.

NOTA : Bagi cetakan kali kedua dan seterusnya masukkan baris dan klik butang papar dan cetak. Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak KEW.2.64 . Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2. Pilih aset daripada senarai. 7.1. 7. Langkah 5 Klik butang Cetak PDF. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2. Paparan PDF akan dipaparkan. PINDAHAN KOMPONEN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan. Pastikan anda memilih baris untuk dicetak.PA-2-B. Penggantian dan Naiktaraf. Langkah-langkah Penambahan. PINDAH KOMPONEN KEPADA ASET LAIN.Langkah 2 Pilih rekod yang hendak dicetak. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENAMBAHAN.

Tandakan komponen dipindahkan ke aset yang mana satu. Sepeti dibawah Langkah 9 Pilih tarikh dikeluarkan.PA-2-B. naiktaraf atau penggantian. Klik Ubah Komponen. CETAK REKOD PINDAHAN KOMPONEN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . aset induk yang baru (Ditunjukkan di ruang catatan) NOTA : Sistem akan memberi no aksesori yang baru kepada aksesori yang dipindahkan mengikut no.65 .Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan komponen yang hendak dipindahkan.5. Pastikan anda memilih baris untuk dicetak. Buat carian aset. Langkah 9 Langkah 10 Klik butang Pindah. Sistem akan memaparkan maklumat aset dikeluarkan dan aset dipindahkan ke No. Pilih rekod yang hendak dicetak. Paparan PDF akan dipaparkan. Lihat borang dibawah. NOTA : Bagi cetakan kali kedua dan seterusnya masukkan baris dan klik butang papar dan cetak.induk yang baru. tarikh dipasang kepada aset induk disebabkan oleh tambahan.

NOTA : PASTIKAN Rekod tarikh dikeluarkan dikemaskini. Langkah 5 Klik butang Cetak PDF.66 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Penyelenggaraan. Sistem akan mengemaskini status kelulusan di dalam 9.PA-9 sahaja yang dibenarkan untuk membuat kelulusan atau menolah permohona pembaikan peralatan daripada pengguna. Klik Sub Modul Permohonan Kelulusan Klik untuk meluluskan aduan kerosakan Tandakan Diluluskan atau Tidak Diluluskan kemudian masukan catatan Klik butang Kemaskini. Langkah mengemaskini aset yang memerlukan pembaikan. Klik Sub Modul Perlu Pembaikan Klik untuk paparan maklumat aset untuk penyelenggaraan.8. NOTA : Hanya ketua jabatan yang direkodkan di dalam KEW.PA-9 akan dipaparkan untuk tidakan ketua jabatan. PROSES KELULUSAN Semua permohonan kepada tidakan penyelenggaraan daripada rekod aduan KEW.1. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah meluluskan permohonan kelulusan bagi tindakan penyelenggaraan kepad aduan kerosakan peralatan.1. Rujuk Kemaskini rekod Penyelenggaraan.67 .PA-9) telah diluluskan. PERLU PEMBAIKAN Adalah senarai aset yang yang memerlukan pembaikan adalah senarai yang dijana daripada rekod pemeriksaan aset (Status Perlu Penyelenggaraan) atau Permohonan aduan kerosakan (KEW. 9. 8. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Penyelenggaraan.

PENGENALAN PEMERIKSAAN Definasi | “Pemeriksaan” ialah satu proses untuk memeriksa secara fizikal. KUMPULAN PENGGUNA MODUL PEMERIKSAAN ASET. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW.PA-12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi. Task Pemeriksaan Senarai Pemeriksaan Senarai Diperiksa Laporan Pemeriksaan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW.BAB G . 4.68 .     3.1 Mengetahui keadaan dan prestasinya 1.3. 1. 4. ARAHAN PERBENDAHARAAN BIL 5 TAHUN 2007. 4. Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW.2. Tujuan pemeriksaan adalah untuk. 4. 4. Definasi dan Tanggungjawab | “Pegawai Pemeriksa” bermaksud kakitangan| pegawai yang dilantik oleh PEGAWAI PENGAWAL untuk membuat pemeriksaan aset di Kementerian|Jabatan.4.PA-12 kepada Pegawai Pengawal Pegawai Pengawal seterusnya dikehendaki mengemukakan KEW. 1.PA-10 dan KEW.1.2 Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW.  Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori. pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai pemeriksa didalam Modul Konfigurasi.PA-11 kepada Ketua Jabatan. Didalam sistem. SUB MODUL DAN ALIRAN KERJA. rekod dan penempatan Setiap pemeriksaan hendaklah ditandatangan oleh pegawai pemeriksa yang dilantik.PEMERIKSAAN ASET 1. tepat dan kemaskini.3 Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar 2.

69 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1.ALIRAN KERJA PEMERIKSAAN 5. TASK PEMERIKSAAN 5.1. Tajuk Pemeriksaaan dan masukkan nama bahagian.1. PENDAFTARAN TASK PEMERIKSAAN HARTA MODAL Langkah 1 Klik Modul Pemeriksaan. Langkah 2 Langkah 3 Klik Task Pemeriksaan Klik Daftar Pemeriksaan Langkah 4 Pilih Tarikh. Klik Butang Simpan NOTA : Pengguna boleh mengemaskini maklumat pemeriksaan dengan klik butang dan memadam task pemeriksaan dengan klik butang . TASK PEMERIKSAAN HARTA MODAL 5. Pilih pemeriksaan Harta Modal.

Paparan dibawah dipaparkan. Buat carian harta modal NOTA : Pengguna boleh membuat carian pilihan untuk memilih  Nama Pegawai. PEMILIHAN ASET Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan.2.  Lokasi Penempatan aset (Bangunan | Tingkat | Lokasi)  Kategori Aset Hasil carian dipaparkan.5. Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. Secara auto sistem akan menyenaraikan senarai didalam senarai aset untuk diperiksa. NOTA : Hanya Pegawai yang mewujudkan task pemerikaan sahaja boleh mengemaskini rekod pemerikaan. Langkah 5 Tandakan aset yang hendak diperiksa dan klik Pilih Aset. Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .70 . Senarai akan mengikut Nama Pegawai yang mewujudkan task. Langkah 3 Langkah 4 Klik Pilih Aset Untuk Pemeriksaan. Klik butang Cetak Rekod Untuk Diperiksa. Sistem akan menyediakan laporan dalam bentuk PDF untuk tujuan pemeriksaan fizikal. Apabila anda selesai memilih aset yang hendak diperiksa.1.

NOTA : Anda boleh membuat pemilihan untuk permeriksaan semasa anda mengemaskini maklumat aset.1.71 . Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. Paparan dibawah dipaparkan. Pengguna boleh memadam senarai aset yang perlu dengan klik butang . KEMASKINI HASIL PEMERIKSAAN Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan.3.5. KEMASKINI REKOD PEMERIKSAAN HARTA MODAL Apabila pegawai pemeriksa telah selesai melakukan tugas pemeriksaan fizikal. Pegawai Pemeriksa perlu mengemaskini didalam sistem untuk tujuan laporan pemeriksaan. Langkah 3 Daripada aset untuk pemeriksaan klik butang untuk mengemaskini hasil pemeriksaan aset.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . adakah terdapat perubahan lokasi (Jika ya | Sila buat pilihan lokasi baru. Klik butang Pemeriksa Dua Pilih Pegawai Pemeriksa Pilih Pengguna dan kilk Simpan. Klik butang kemaskini untuk mengemaskini hasil pemeriksaan. pegawai aset masih boleh mengemaskini dan memadam rekod pemeriksaan. maklumat rekod dikemaskini atau tidak. Langkah 1 Langkah 2 Daripada task pemeriksaan. Rekod akan dipindahkan ke TAB telah diperiksa. LANTIK PEGAWAI PEMERIKSA KEDUA.72 . Untuk melihat maklumat aset klik TAB telah diperiksa.Langkah 4 Langkah 5 Masukkan Maklumat Pemeriksaaan iaitu tarikh pemeriksaan. NOTA : Walaupun aset telah dikemaskini dan disenaraikan didalam telah diperiksa. status aset semasa diperiksa dan masukkan catatan atau penemuan pemeriksa |Jika Perlu.

5.2.PA-10. TASK PEMERIKSAAN INVENTORI 5.4.73 . Klik butang PEMERIKSAAN SELESAI apabila semua kerja pemeriksaan telah diselesaikan. Langkah 2 Langkah 3 Klik Task Pemeriksaan Klik Daftar Pemeriksaan Langkah 4 Pilih Tarikh. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1. 5.PA-10 untuk mencetak laporan KEW. Tajuk Pemeriksaaan dan masukkan nama bahagian.PA-10 DAN SELESAI TASK PEMERIKSAAN Langkah 1 Pastikan semua kerja-kerja kemaskini REKOD PEMERIKSAAN HARTA MODAL telah selesai dilakukan DAN semua aset telah dikemaskini hasil pemeriksaan. Pilih pemeriksaan Inventori. JANAAN LAPORAN KEW. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 2 Langkah 3 Klik butang KEW. LANGKAH-LANGKAH PENDATARAN PEMERIKSAAN INVENTORI Langkah 1 Klik Modul Pemeriksaan.2. Klik Butang Simpan NOTA : Pengguna boleh mengemaskini maklumat pemeriksaan dengan klik butang dan memadam task pemeriksaan dengan klik butang .1.

Apabila anda selesai memilih aset yang hendak diperiksa. Langkah 5 tandakan inventori yang hendak diperiksa dan klik pilih aset.2. PEMILIHAN INVENTORI Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan.2. Senarai akan mengikut Nama Pegawai yang mewujudkan task. Klik butang Cetak Rekod Untuk Diperiksa. NOTA : Hanya Pegawai yang mewujudkan task pemerikaan sahaja boleh mengemaskini rekod pemerikaan. Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .74 . Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. Buat carian harta modal NOTA : Pengguna boleh membuat carian pilihan untuk memilih  Nama Pegawai. Sistem akan menyediakan laporan dalam bentuk PDF untuk tujuan pemeriksaan fizikal. Langkah 3 Langkah 4 Klik pilih aset untuk pemeriksaan. Secara auto sistem akan menyenaraikan senarai didalam senarai aset untuk diperiksa (jika inventori dia akan mengambil jumlah inventori mengikut kategori dan lokasi). Paparan dibawah dipaparkan.  Lokasi Penempatan aset (Bangunan | Tingkat | Lokasi)  Kategori Aset Hasil carian dipaparkan.5.

b. Paparan dibawah dipaparkan. Klik butang kemaskini MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pegawai Pemeriksa perlu mengemaskini didalam sistem untuk tujuan laporan pemeriksaan.2. KEMASKINI HASIL PEMERIKSAAN Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan.5. NOTA : Anda boleh membuat pemilihan untuk permeriksaan semasa anda mengemaskini maklumat aset. Rekod Dokumen | Mengikut kumpulan.75 . KEMASKINI REKOD PEMERIKSAAN INVENTORI Apabila pegawai pemeriksa telah selesai melakukan tugas pemeriksaan fizikal. Pengguna boleh memadam senarai aset yang perlu dengan klik butang . Rekod Fizikal | satu persatu REKOD DOKUMEN | MENGIKUT KUMPULAN. Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. Langkah 3 Daripada aset untuk pemeriksaan klik butang untuk mengemaskini hasil pemeriksaan aset.3. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Pilih dokumen aset lengkap dan dikemaskini dan masukkan catatan | Penemuan Pemeriksa. BAGI REKOD INVENTORI terdapat langkah untuk mengemaskini hasil pemeriksaan iaitu : a.

Langkah 8 Langkah 9 Langkah 5 Masukkan rekod tarikh pemeriksaan. Ulangi langkah 3 hingga langkah 8 untuk keseluruhan aset. Rujuk rajah dibawah NOTA : Anda boleh mengemaskini lebih dari satu aset sekiranya rekod yang hendak dimasukkan adalah sama. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . status Aset dan klik butang kemaskini. Klik butang Pemeriksa Dua Pilih Pegawai Pemeriksa Pilih Pengguna dan kilk simpan.76 . maklumat lokasi.REKOD FIZIKAL | SATU PERSATU REKOD. Langkah 1 Langkah 2 Daripada task pemeriksaan. Untuk melihat maklumat aset klik TAB telah diperiksa. LANTIK PEGAWAI PEMERIKSA KEDUA. Langkah 7 Paparan dibawah akan dipaparkan. Rekod akan dipindahkan ke TAB telah diperiksa. Langkah 6 Daripada senarai aset tandakan aset yang hendak dikemasikini dan klik kemaskini pemeriksaan.

PA-2 ATAU KEW.PA-2 atau Kew.PA-3 mengikut Pegawai Penempatan. SENARAI ASET TELAH DIPERIKSA .CETAKAN KEW.4. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mencetak KAD KEW. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 2 Langkah 3 Klik butang KEW.PA-3 Senarai maklumat pemeriksaan yang belum cetak pada KEW.2. Senarai ini dijana secara automatik apabila proses asset tersebut telah diperiksa.PA-2 atau KEW.PA-11 DAN SELESAI TASK PEMERIKSAAN Langkah 1 Pastikan semua kerja-kerja kemaskini REKOD PEMERIKSAAN INVENTORI telah selesai dilakukan DAN semua aset telah dikemaskini hasil pemeriksaan.PA-11.PA-11 untuk mencetak laporan KEW.1. Klik butang PEMERIKSAAN SELESAI apabila semua kerja pemeriksaan telah diselesaikan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan kad ke berapa.5. rekod penempatan ke dan klik papar Klik Butang Cetak untuk cetakan kad. JANAAN LAPORAN KEW. LIHAT GAMBARAJAH DIBAWAH. SENARAI DIPERIKSA 6.PA-3 Tandakan kotak dan klik telah dicetak untuk menunjukkan kad aset telah dicetak.PA-3 telah dicetak. Klik telah dicetak untuk menunjukkan Kad KEW.77 .PA-2 atau KEW. 6.

78 .7. Klik Sub Modul Laporan Pemeriksaan Pilih tahun semasa atau sebelumnya Tandakan PAPARAN GRID untuk cetakan laporan pemeriksaan Klik untuk cetakan ringkasan laporan pemeriksaan harta modal dan inventori bagi tahun yang dipilih.1. LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah5 Klik Modul Pemeriksaan Aset. Senarai maklumat bilangan aset yang diperiksa berdasarkan pada tahun pemeriksaan yang telah dijalankan. LAPORAN PEMERIKSAAN 7. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum. simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan didalam sistem SPA. dikembalikan kepada Lembaga Pemeriksa Urus setia menentukan Kuasa Melulus TUGAS Pemohon Pemohon Pemohon | Urusetia 4 5 6 7 Lembaga Pemeriksa Dikemaskini oleh Urusetia.PA-17 Kemukakan KEW. Apakah justifikasi yang membolehkan proses pelupusan dilakukan? Aset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:           Tidak Ekonomi Dibaiki.PA-17 kepada Urus Setia Pelupusan Urus setia menyemak KEW. Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan. PROSES KERJA LANGKAH 1 2 3 PROSES KERJA Kenal pasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW. tukar barang  Laporan Kemalangan bagi kenderaan terlibat dengan kemalangan  Gambar aset. Disyor selepas pemeriksaan aset. jika perlu  Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah hadiah atau pindahan Jika laporan lengkap. PENGENALAN Modul Pelupusan adalah satu modul yang akan melaukukan proses untuk mengeluarkan aset dari milikan. Luput tempoh penggunaan. Rosak dan tidak boleh digunakan. kawalan. Usang/obselete. APA YANG PERLU ANDA FAHAM UNTUK MENGGUNAKAN SISTEM SPA ? 2.PA-17 seperti berikut: Keterangan asset  Kuantiti  Tarikh pembelian  Tempoh digunakan|disimpan  Nilai Perolehan Asal  Nilai Semasa Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan dan menandatangani KEW. terus ke proses 9 Jika laporan tidak lengkap.PELUPUSAN ASET 1.1. Urusetia Urusetia 8 9 10 Urusetia Urusetia | Lembaga Pemeriksa Urusetia MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Tiada alat ganti. Sediakan maklumat aset dalam KEW. Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan. Perubahan teknologi.PA-16.PA-17 dan pastikan dokumen sokongan berikut disertakan: PEP bagi aset mekanikal|peralatan teknikal|perkakasan computer  Justifikasi Jabatan bagi syor kaedah tukar beli.79 .1. dan Melebihi keperluan. 1. jika perlu.BAB H . 2.

000 Atau Kemukakan kepada Bahagian di Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM25.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. urusetia pelulus urusetia pelulus urusetia pelulus dimaklumkan kepada urusetia pelupusan. Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW.000 Atau Kemukakan kepada Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal kurang daripada RM50.000 TUGAS Urusetia Urusetia Proses kelulusan dikendalikan oleh urusetia pelulus mengikut peringkat kelulusan. Jika pelupusan tidak diluluskan.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500.80 .000 Atau Kemukakan kepada Ibu Pejabat Negeri di Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM10. laporan dikembalikan kepada Urus setia Pelupusan untuk mendapatkan maklumat lanjut. urusetia urusetia urusetia hantar kepada pegawai pelulus. terus ke proses 12. KONFIGURASI SISTEM LEVEL KERJA PELUPUSAN DI DALAM SISTEM SPA.LANGKAH 11 12 PROSES KERJA Urus setia menyemak bidang Kuasa Melulus Kemukakan kepada Perbendaharaan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM50. CAWANGAN JABATAN ATAU AGENSI PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN IBU PEJABAT NEGERI IBU PEJABAT AGENSI KEMENTERIAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500.000 Atau Kemukakan kepada Kementerian untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal kurang daripada RM50. 19 Urusetia.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM100.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus berserta : Salinan resit bagi pelupusan kaedah jualan  Surat akuan terima bagi pelupusan kaedah pindahan/hadiah. 13 14 15 16 17 18 Jika pelupusan diluluskan. 3.PA18 bagi pelupusan kaedah Kemaskini rekod daftar aset.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500.

1.81 . Ibu Pejabat Agensi PROSES DAN KELULUSAN IBU PEJABAT IBU PEJABAT AGENSI KELULUSAN KEMENTERIAN PROSES PERMOHONAN KELULUSAN PELUPUSAN & HAPUSKIRA PERBENDAHARAAN IBU PEJABAT NEGERI PERMOHONAN PELUPUSAN DAN HAPUSKIRA PEJABAT DAERAH PROSES DAN KELULUSAN DIPERINGKAT NEGERI BERJADUAL MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .3.1. Cawangan Pejabat Daerah : Cawangan Pejabat Daerah | Cawangan kecil di dalam daerah tersebut. Pilih jenis cawangan agensi seperti dibawah untuk menentukan level agensi. Laporan terus dihantar ke Ibu Pejabat Agensi. PENDAFTARAN LEVEL CAWANGAN. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Admin. Pejabat Negeri : Ibu Pejabat Negeri | Cth : Pejabat Kastam Negeri Perak. Cawangan Ibu Pejabat Agensi : Pejabat Cawangan Ibu Pejabat Agensi. Pejabat Daerah : Pejabat Daerah | Cth : Pejabat Kastam Daerah Hilir Perak.1. Klik konfigurasi agensi Cari Cawangan mengikut Negeri Klik edit. 3.DAFTAR LEVEL CAWANGAN NOTA : Hanya PENTADBIR SISTEM SPA sahaja dibenarkan untuk membuat pendaftaran dan konfigurasi kepada level cawangan yang didaftarkan didalam sistem SPA. NOTA : : Ibu Pejabat Agensi seperti Ibu Pejabat Kementerian atau Jabatan | Cth : Ibu Pejabat Kastam DiRaja Malaysia.

BAGI PELANTIKAN PEGAWAI PENGESYOR (MODUL KEHILANGAN) DAN PELULUS. URUSETIA PELUPUSAN DAN PEGAWAI PENGESYOR | PELULUS. DAFTAR PEGAWAI PEMOHON. Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik buat carian pengguna. Rujuk modul pentadbir SPA untuk pelantikan pentadbir pelupusan mengikut cawangan.3.2. Tandakan Pelupusan | Jika pegawai adalah urusetia bagi proses pelupusan Tandakan samada permohonan melibatkan peralatan ICT atau bukan peralatan ICT. DAFTAR PEGAWAI YANG TERLIBAT DENGAN PELUPUSAN NOTA : Hanya pentadbir pelupusan yang dilantik oleh Pentadbir SPA sahaja boleh mengemaskini dan mendaftar pegawai yang terlibat dan menentukan nilai kuasa melulus di dalam proses pelupusan.2. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Keseluruhan Cawangan | Pelantikan Pegawai Mengikut Cawangan Paparan dibawah akan dipaparkan. urusetia dan pegawai untuk membuat pendaftaran yang pegawai yang terlibat. 3. Buat pilihan pegawai dan klik butang simpan BAGI PELANTIKAN URUSETIA PELUPUSAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 6 Klik buat carian pengguna.1. Langkah 4 Langkah 5 Klik pada bahagian pemohon.82 . Paparan dibawah akan dipaparkan.

HANYA PEGAWAI yang dilantik sahaja akan dibenarkan untuk melihat dan akses kepada menu-menu yang telah dibenarkan.Hanya untuk kegunaan modul kehilangan. Abaikan jika tidak perlu. Tandakan samada pegawai boleh mengemaskini maklumat kelulusan bagi level pelulus keseluruhan mengikut agensi atau pelulus bahagian mengikut agensi. Tandakan samada permohonan melibatkan peralatan ICT atau bukan peralatan ICT NOTA : Bagi proses pendaftaran hanya level ibu pejabat negeri. DAFTAR PELULUS. jabatan dan kementerian sahaja yang memaparkan pelantikan kepada pegawai penyelia. Bagi level daerah dan cawangan lain akan hanya nampak pelantikan penyelia sahaja. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Pelulus Paparan dibawah akan dipaparkan. 3.2. MENENTUKAN NILAI KUASA MELULUS. NOTA : Pegawai Pelulus bertanggungjawab meluluskan Syor & Keputusan Jawatankuasa. NOTA : Hanya Admin Pelupusan yang dibenarkan menentukan nilai kuasa melulus.3. urusetia dan pegawai pengesyor dan pelulus. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Tandakan pengesyor | Jika pegawai boleh mengemaskini syor dan ulasan pegawai pengawal . 3.2. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Nilai Kuasa Melulus Paparan dibawah akan dipaparkan.2.83 . Langkah 4 Klik butang untuk mengemaskini nilai kuasa melulus. Langkah 4 Klik butang LANTIK PENGAWAL untuk membuat carian pengguna.

2.1 MENU KERJA  Pilih aset untuk proses Pelupusan  Selesai pilih aset dan proses persediaan Dokumen Sokongan  Selesai Dokumen Sokongan dan hantar kepada Urusetia  Kuiri Daripada Urusetia  Kemaskini Status Aset Ditolak Urusetia MENU PEMANTAUAN.CARIAN ASET Langkah 7 Klik tajuk task anda. Menyediakan atau mendaftar KEW.2.2. 4.1. LANGKAH KERJA PEMOHON PELUPUSAN MENU .PILIH ASET UNTUK PROSES PELUPUSAN DAFTAR TASK Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Pelupusan .1.1. FUNGSI PEMOHON PELUPUSAN 4.  Senarai menunggu penerimaan Urusetia  Senarai Diterima Urusetia  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan 4.4. Hantar dokumen dan senarai aset yang telah lengkap kepada urusetia pelupusan.PA-16 | Sijil Perakuan Pelupusan.84 . Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 8 Langkah 9 Jika anda ingin mencari aset yang hendak dilupuskan klik carian aset.4. Buat carian aset Daripada hasil carian tandakan aset yang hendak dilupuskan. komponen atau aset lain) yang hendak dilupuskan Menyediakan semua dokumen berkaitan aset.1.3. PEMOHON 4.2.3. 4. inventori. Seperti gambarajah dibawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 4.Lihat paparan menu pemohon Langkah 3 Klik aset untuk proses pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Daftar Pelupusan Baru Pilih tarikh dan masukkan tajuk task anda Klik untuk mengemaskini tajuk task PILIH ASET UNTUK DILUPUSKAN . 4.1.1.2. MENU PEMOHON PELUPUSAN 4. 4. Mengumpul semua aset (harta modal. Jika anda anda pemohon diperingkat daerah data akan dihantar ke urusetia pelupusan negeri.

Cth aset lain . Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan. Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan. Buat carian komponen Daripada hasil carian tandakan komponen yang hendak dilupuskan. Ulang langkah 15 hingga 17 untuk mendaftar lebih dari satu aset lain. Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan.Langkah 10 Tandakan dan klik Pilih.Besi Longkang. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Jika anda ingin mencari komponen yang hendak dilupuskan klik carian komponen |aksesori. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 16 Langkah 17 Langkah 18 Masukkan maklumat jenis . tarikh perolehan. Apabila anda selesai memilih atau mendaftar aset yang hendak dilupuskan. model. nilai perolehan dan nilai semasa. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PILIH KOMPONEN UNTUK DILUPUSKAN .DAFTAR LAIN-LAIN NOTA : ABAIKAN JIKA ANDA INGIN MELUPUSKAN ASET INDUK ATAU ASET LAIN SAHAJA Langkah 15 Klik tajuk task anda.CARIAN KOMPONEN |AKSESORI NOTA : ABAIKAN JIKA ANDA INGIN MELUPUSKAN ASET INDUK ATAU ASET LAIN SAHAJA Langkah 11 Klik tajuk task anda. DAFTAR LAIN-LAIN ASET . jenama.85 . no siri| no casis. Seperti gambarajah dibawah Langkah 14 Tandakan dan klik Pilih. paparan dibawah akan dipaparkan. Klik Daftar.

Anda boleh mengemaskini atau KEW.86 .Msukkan sebab-sebab yang telah diperolehi daripada semakan. Niali boelh diubah mengikut kepada penilaian yang dibuat.PA-16 atau KEW. Masukkan nama pegawai yang mengesahkan sijil perakuan pelupusan 11 Langkah 24 Langkah 25 Langkah 26 Klik butang Sahkan. Klik butang untuk mengemaskini maklumat perakuan pelupusan yang telah dimasukkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Anggaran nilai selepas dibaiki Anggaran kos penyelenggaraan semasa Anggaran masa penggunaan Masukkan butiran penyelanggaraan | penambahbaikan yang perlu . klik butang untuk papran PDF borang perakuan untuk tujuan semakan dan cetakan. Ulangi langkah 4 hingga 6 untuk mengemaskini maklumat sijil perakuan untuk aset yang lain. Langkah 22 Langkah 23 Klik butang KEW. Rujukan Jumlah Kos Penyelenggaraan Terdahulu Jumlah Jarak KM| Jam Penggunaan Tahap Penyampaian Perkhidmatan(%) Nilai Semasa Nilai Selepas Diperbaiki Anggaran Kos Penyelenggaraan Semasa Anggaran Lamanya Digunakan Selepas Diperbaiki Butir-butir penambahbaikan yang perlu Disahkan bahawa aset tersebut telah diperiksa dan diperakukan untuk pelupusan atas sebabsebab berikut Dua Orang Pegawai Pengesah KETERANGAN No. Msukkan no.PA16. Anda perlu meneruskan kerja anda dengan menyediakan maklumat sijil perakuan pelupusan seperti paparan dibawah.Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Klik butang untuk memadam atau mengeluarkan senarai aset daripada senarai cadangan lupus.PA-16 Masukkan Maklumat KEW. Klik butang Pilih. rujukan sijil Auto daripda sistem SPA Masa atau jarak penggunaan sistem Tahap penyampaian aset kepada jabatan Nilai semasa daripada kiraan susut nilai.PA-16 untuk mengemaskini sijil perakuan pelupusan | KEW. Rujukan Sijil Perakuan.PA-16 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAKLUMAT No. Jika sijil daisumber JKR atau badan yang diiktiraf.

KEMASKINI STATUS ASET DITOLAK URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Kemaskini Status Aset Ditolak Urusetia Langkah 3 Klik Tajuk pelupusan Langkah 4 Klik butang RESET untuk mengubah status aset kepada “Sedang Digunakan”.PA-16 tidak wajib didaftarkan untuk semua aset.SELESAI DOKUMEN SOKONGAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Selesai Dokumen Sokongan Dan Hantar Kepada Urusetia Langkah 3 Klik Task kerja anda dan paparan task seperti di dalam proses mengemaskini KEW. NOTA : Anda masih boleh mngemaskini borang KEW.PA-16 sahaja. MENU . Klik butang Bila semua proses diatas telah anda lakukan. seperti gambarajah dibawah Langkah 5 Masukkan maklumat balasan kuiri. Langkah 3 Klik Task kerja anda dan paparan di bawah akan dipaparkan. MENU . Langkah 9 NOTA : Jangan klik butang hantar selagi anda belum menyelesaikan proses mengemaskini KEW. Oleh yang demikian anda perlu mengemaskini aset yang mempunyai KEW.87 . Sistem akan menjana senarai di dalam SELESAI DOKUMEN SOKONGAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA.PA-16 selagi anda tindak menghantar data kepada urusetia. KEW. MENU .SELESAI PILIH ASET DAN PROSES PERSEDIAAN DOKUMEN SOKONGAN Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Selesai pilih aset dan proses persediaan dokumen sokongan. Secara auto sistem akan memaparkan satu task didalam senarai SELESAI PILIH ASET DAN PROSES PERSEDIAAN DOKUMEN SOKONGAN MENU .PA-16. seperti paparan dibawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .KUIRI DARIPADA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Kuiri Daripada Urusetia Langkah 3 Klik No rujukan proses pelupusan Langkah 4 Klik balas untuk membalas kuiri daripada urusetia.Langkah27 Klik Sahkan.PA-16 atau Langkah 4 Klik butang untuk menghantar data kepada urusetia.

1.3 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Menghantar sijil pelupusan kepada pegawai pelulus.4.2.1 MENU KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI  Senarai Permohonan Pelupusan  Permohonan Pelupusan diproses di cawangan ini  Persediaan awal dokumen proses Pelupusan  Selesai Syor Lembaga dan hantar untuk proses Kelulusan  Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan  Perakuan Pelupusan (PEP) melebihi 1 tahun MENU KERJA URUSETIA PERINGKAT KEMENTERIAN.1. 5. 5.SENARAI DITERIMA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Senarai Diterima Urusetia Langkah 3 Sistem akan memaparkan senarai data yang dihantar dan telah diterima oleh urusetia. kelulusan dan proses pelaksanaan pelupusan. URUSETIA PELUPUSAN AGENSI. MENU URUSETIA PELUPUSAN AGENSI 5. 5.2.2.2. Memantau proses permohonan. MENU .MENU .SENARAI MENUNGGU PENERIMAAN URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Senarai Menunggu Penerimaan Urusetia Langkah 3 Sistem akan memaparkan senarai data yang dihantar dan masih belum diterima oleh urusetia.88 . 5.1.PA-19 perlu dihantar kepada Pelulus  Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset  Senarai Dihantar kepada Kementerian untuk tujuan kelulusan Perbendaharaan 5. Mengemaskini maklumat laporan lembaga pemeriksa aset Menghantar permohonan kelulusan bergantung kepada peringkat kuasa melulus yang telah ditetapkan. 5. Mengemaskini maklumat kelulusan dan tindakan pelupusan yang perlu diambil.1.7.  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan  Permohonan Kelulusan ke Ibu Pejabat / Kementerian /Perbendaharaan  Proses Pelupusan telah tamat  KEW.2. 5.1. Menerima semua permohonan pelupusan daripada pemohon. Melakukan proses permohonan pelupusan.5.3. 5. 5.2. 5.1.  Senarai Permohonan Pelupusan  Permohonan Pelupusan diproses di cawangan ini  Persediaan awal dokumen proses Pelupusan  Selesai Syor Lembaga dan menunggu penghantaran untuk Kelulusan  Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan  Perakuan Pelupusan (PEP) melebihi 1 tahun  Senarai Permohonan Kelulusan Pelupusan di peringkat Perbendaharaan  Diterima dan perlu dihantar kepada Perbendaharaan  Senarai Permohonan ke Perbendaharaan  Telah Dihantar kepada Perbendaharaan  Kuiri daripada Perbendaharaan  Kelulusan daripada BKP diterima dan perlu diambil tindakan MENU PEMANTAUAN URUSETIA PELUPUSAN AGENSI. FUNGSI URUSETIA PELUPUSAN AGENSI 5. 5.1.6.1.1.

5.3. MENU . Langkah 4 Klik no rujukan pelupusan untuk mengemaskini maklumat permohonan.SENARAI PERMOHONAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Senarai Permohonan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Masukkan no. Tandakan di kotak disediakan dan klik butang pilih.PA-19 perlu dihantar kepada Pelulus  Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset 5. LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI.89 .2. 5.  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan  Permohonan Kelulusan ke Ibu Pejabat / Kementerian /Perbendaharaan  Proses Pelupusan telah tamat  KEW.1 LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT AGENSI NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Kementerian.MENU PEMANTAUAN URUSETIA PERINGKAT KEMENTERIAN. Paparan disebelah akan dipaparkan: NOTA : Tab Maklumat Pelupusan Tab Senarai Dicadang Utk Pelupusan : Maklumat Pelupusan : Senarai cadangan aset utnuk dilupuskan menunggu pengesahan urusetia. NOTA : daripada paparan sistem urusetia boleh melihat senarai permohonan yang dikuiri dan masih belum menerima jawapan daripada pemohon. MENU .PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Permohonan Pelupusan Diproses Di Cawangan Ini Paparan dibawah akan dipaparkan.4 Langkah 4 Langkah 5 NOTA : Pastikan dokumen pelupusan telah diterima sebelum tindakan diambil. memo atau no rujukan surat dan tarikh dokumen diterima Secara auto sistem akan menyenaraikan di PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .3.

PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Persediaan Awal Dokumen Proses Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Jika anda memilih untuk memasukkan item dicadang kedalam task terdahulu. Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Tandakan kotak pilihan satu persatu atau semua sekali dengan menandakan dibahagian atas sekali. Dan klik butang Pilih Untuk Persediaan Pelupusan atau anda boleh membatalkan item aset yang tidak sesuai untuk dilupuskan.90 . klik nama task yang dipilih atau. Masukkan nama task pelupusan tersebut. Langkah 4 Klik tajuk task pelupusan. Paparan menunjukkan senarai aset yang dicadang untuk pelupusan. Sistem akan menjana satu task bagi senarai perlu PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik senarai dicadang untuk dilupuskan. Klik butang jika senarai aset telah selesai dipilih.Tab Kuiri : Urusetia boleh membuat kuiri kepada pemohon mengenai keperluan dokumen atau lain-lain sebelum meneruskan proses. MENU . Klik Daftar Proses Pelupusan. Daftar task pemeriksaan urusetia atau pilih task daripada yang tersedia untuk proses seterusnya. Paparan disebelah akan dipaparkan.

Paparan tab menu dibawah akan dipaparkan. Klik butang SAHKAN.91 . Paparan dibawah akan dipaparkan. NOTA : Anda boleh mengemaskini semula sekiranya paparan yang dikehendaki tidak memenuhi keperluan anda. Kaedah seperti dibawah:  Tentukan sama ada anda hendak memaparkan senarai dengan mengumpul aset mengikut kategori. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  Tentukan saiz kertas. Klik Lantik Pemeriksa.  Tentukan bilangan ‘row’ yang akan dipaparkanbagi setiap helaian. harga dan tempoh penggunaan atau memaparkan satu persatu. LANTIK|DAFTAR LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah seterusnya ialah anda perlu melantik lembaga pemeriksa di dalam task permohonan pelupusan yang telah dikemaskini.Langkah 5 Langkah 6 Anda perlu menetapkan format cetakan laporan KEW. Langkah 6 Langkah 7 Klik TAB Lembaga Pemeriksa.PA-17 yang hendak dijana.

Klik Daftar Baru. Langkah 11 Langkah 12 Apabila pelantikan pengerusi telah di tandakan perhatikan nama pegawai yang dilantik akan dipaparkan di ruang pengerusi. Kemudian klik butang kemaskini. Klik untuk mengemaskini tempat pemeriksaan dijalankan. tempoh pelantikan dan pegawai yang melantik. Klik untuk mengemaskini tarikh pelantikan untuk merekod tarikh lantikan dan mengemaskini tarikh pemeriksaan. Jika anda ingin memadam atau membatalkan pelantikan lembaga pemeriksa. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .92 . Apabila pelantikan selesai papran disebelah akan dipaparkan dan anda perlu penandakan salah seorang sebagai pengerusi.Jika anda menyambung kerja anda pada hari yang lain anda perlu ke langkah 1 hingga 4 dan seterusnya langkau terus ke langkah 15.NOTA : Pastikan Ahli Lembaga Pemeriksa masih sah tempoh pelantikannya atau dapatkan surat lantikan dan daftar di ruang daftar baru. Klik butang delete di sebelah kanan. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Tandakan (Satu atau lebih) Lembaga Pemeriksa Bagi Task pelupusan dan klik butang PILIH atau jika tiada pergi ke langkah seterunya. Klik butang untuk mencetak senarai Lembaga Pemeriksa di dalam task pelupusan tersebut. Langkah 13 Langkah 14 KEMASKINI SYOR DAN PENDAPAT LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah ini perlu diambil oleh urusetia apabila telah mendapat laporan daripada Lembaga Pemeriksa. Masukkan maklumat Nama dan maklumat agensi (jika selain dari agensi anda).

Anda boleh menandakan untuk pilihan semua aset mengikut kategori atau untuk satu persatu. Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Langkah 21 Pilih kaedah pelupusan yang disyorkan dan nyatakan Kaedah aset dengan jelas serta justifikasi pelupusan.Masukkan No. Sistem akan menjana satu task bagi senarai SELESAI SYOR LEMBAGA DAN MENUNGGU PENGHANTARAN UNTUK KELULUSAN MENU . Klik butang SAHKAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang kemaskini Ulang langkah 16 hingga 19 sehingga keseluruhan aset telah dikemaskini. Klik butang kemaskini pendapat dan syor untuk mengemaskini pendapat dan syor. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 16 Langkah 17 Tandakan aset yang hendak dikemaskini. Klik butang HANTAR KELULUSAN.Surat Rujukan dan pilih peringkat kelulusan.Klik butang HANTAR. TAB dibawah akan dipaparkan.SELESAI SYOR LEMBAGA DAN HANTAR UNTUK PROSES KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Selesai Syor Lembaga Dan Menunggu Penghantaran Untuk Kelulusan Paparan dibawah akan dipaparkan.93 . Sistem akan menjana kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan tersebut dan satu senarai semak untuk dihantar kepada kuasa melulus Langkah 22 Langkah 23 Klik kuasa melulus untuk melihat kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan dan klik butang TERUSKAN Klik Senarai Semak untuk menghantar permohonan kelulusan.Langkah 15 Klik Syor Lembaga Pemeriksa.

Klik hantar untuk kelulusan Masukkan maklumat permohonan dan kepada siapa proses di hantar.94 . Klik TAB Senarai semak.Langkah 4 Langkah 5 Klik tajuk task pelupusan. Apabila permohonan kelulusan pelupusan telah di terima daripada pegawai pelulus.Sistem akan memaklumkan kepada urusetia tentang keputusan yang telah dihantar dan menjana satu task di dalam senarai TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN. Sistem akan menjana senarai pelupusan telah dihantar dan menunggu kelulusan. Langkah 6 Langkah 7 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

Senarai Kelulusan Diterima Mohon Semula Kemaskini Kelulusan Mohon Lanjut Tempoh Mohon Pinda Kaedah Pelupusan Mohon Tawaran Harga Kaedah Melibatkan Musnah Kaedah Melibatkan Jualan Kemaskini Tatacara dan maklumat musnah Go to Proses Sebutharga.PA19 Cetak KAD 312 dan 313 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Tender dan Lelong Senarai Menunggu Kelulusan Tindakan Telah Selesai Kemaskini Status Aset Sediakan SIjil Penyaksian Jana Sijil Pelupusan KEW.95 .ALIRAN KERJA KEMASKINI TINDAKAN PELUPUSAN.

Pilih no tender. KEMASKINI KELULUSAN. Proses tindakan melibatkan Jualan rujuk para 7 | PROSES SEBUTHARGA. Paparan dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . sebutharga atau lelong atau jika ingin mendaftar tender. Langkah 5 Klik TAB jualan. iaitu dalam tempoh 3 bulan. sebutharga untuk proses sebutharga dan lelong untuk proses lelong. Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat kelulusan yang diterima.TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Telah Mendapat Kelulusan Dan Menunggu Tindakan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. sebutharga atau lelong klik bahagian daftar seperti contoh yang dinyatakan dibawah. Tandakan (Di dalam senarai aset) Klik butang tender untuk proses tender.MENU . Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Kemaskini maklumat kaedah jualan. TAB Kemaskini maklumat kelulusan JUALAN. Jika tiada tindakan diambil selepas 3 bulan sistem akan membatalkan kelulusan tersebut. TENDER DAN LELONG. NOTA : Pastikan anda memastikan tindakan ke atas pelupusan diambil mengikut tempoh yang ditetapkan.96 .

Pilih tarikh. KEMASKINI KAEDAH DIMUSNAH. Sistem akan menunggu pengesahan di dalam TAB Kemaskini status aset. Klik butang kemaskini tatacara.Paparan dibawah dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Tandakan check box mengikut senarai aset yang hendak dipilih.MOHON PINDA KAEDAH. Masukkan kaedah baru dan nyatakan sebab. Langkah 14 Klik butang kemaskini. KEMASKINI STATUS ASET. Langkah 15 Ulang langkah 1 hingga 4 jika klik kemaskini status aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . catatan dan maklumat saksi. Langkah 11 Klik TAB Dimusnah. masukkan tempat dibakar. NOTA : Sistem tidak membenarkan urusetia membuat perubahan kepada tatacara yang telah diluluskan. Langkah 9 Langkah 10 Tandakan aset yang ingin dipohon pinda kaedah Klik pinda kaedah.97 .

PA-18.PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Permohonan Pelupusan Diproses Di Cawangan Ini Paparan dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 4 Langkah 5 Tandakan di kotak disediakan dan klik butang Pilih. NOTA : Semua permohonan yang dipohon untuk pinda kaedah akan disenaraikan didalam proses HANTAR SEMULA. Klik klik HANTAR. Langkah 18 5. Masukkan no.2. memo atau no rujukan surat dan tarikh dokumen diterima Secara auto sistem akan menyenaraikan di PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI. NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Agensi. HANTAR SEMULA | MOHON PINDA KAEDAH DAN TAWARAN HARGA. Langkah 17 Klik Hantar Semula Paparan dibawah akan dipaparkan.Langkah 16 Tandakan ‘check box’ bagi aset yang hendak dikemaskini status aset. MENU .3. NOTA : Pastikan dokumen pelupusan telah diterima sebelum tindakan diambil. LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT KEMENTERIAN.98 .PA-2 atau KEW.PA-19.SENARAI PERMOHONAN PELUPUSAN Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Langkah 3 Klik Senarai Permohonan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. MENU .DAN KEW. Sistem akan menjana untuk cetakan KAD KEW.PA-3 dan sistem akan menjana KEW.

Langkah 5 Klik Senarai Dicadang untuk dilupuskan. Langkah 4 Klik no rujukan pelupusan untuk mengemaskini maklumat permohonan. MENU . Sistem akan menjana satu task bagi senarai perlu PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN. Masukkan nama task pelupusan tersebut. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan disebelah akan dipaparkan: NOTA : Tab Maklumat Pelupusan Tab Senarai Dicadang Utk Pelupusan Tab Kuiri : Maklumat Pelupusan : Senarai cadangan aset utnuk dilupuskan menunggu pengesahan urusetia. Klik butang jika senarai aset telah selesai dipilih.PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Persediaan Awal Dokumen Proses Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Paparan menunjukkan senarai aset yang dicadang untuk pelupusan. Daftar task pemeriksaan urusetia atau pilih task daripada yang tersedia untuk proses seterusnya. : Urusetia boleh membuat kuiri kepada pemohon mengenai keperluan dokumen atau lain-lain sebelum meneruskan proses. Klik daftar proses pelupusan.99 . Langkah 6 Langkah 7 Tandakan kotak pilihan satu persatu atau semua sekali dengan menandakan dibahagian atas sekali. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Jika anda memilih untuk memasukkan item dicadang kedalam task terdahulu. klik nama task yang dipilih atau.NOTA : daripada paparan sistem urusetia boleh melihat senarai permohonan yang dikuiri dan masih belum menerima jawapan daripada pemohon. Dan klik butang masukkan ke dalam persediaan pelupusan atau anda boleh membatalkan item aset yang tidak sesuai untuk dilupuskan.

Kaedah seperti dibawah:  Tentukan sama ada anda hendak memaparkan senarai dengan mengumpul aset mengikut kategori. harga dan tempoh penggunaan atau memaparkan satu persatu.Langkah 4 Klik tajuk task pelupusan. LANTIK|DAFTAR LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah seterusnya ialah anda perlu melantik lembaga pemeriksa di dalam task permohonan pelupusan yang telah dikemaskini. Langkah 6 Langkah 7 Klik TAB Lembaga Pemeriksa. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan tab menu dibawah akan dipaparkan. Klik Lantik Pemeriksa. Paparan disebelah akan dipaparkan. Paparan dibawah akan dipaparkan.  Tentukan saiz kertas.  Tentukan bilangan ‘row’ yang akan dipaparkanbagi setiap helaian.100 .PA-17 yang hendak dijana. Langkah 5 Langkah 6 Anda perlu menetapkan format cetakan laporan KEW. Klik SAHKAN. NOTA : Anda boleh mengemaskini semula sekiranya paparan yang dikehendaki tidak memenuhi keperluan anda.

101 . Klik butang untuk mencetak senarai Lembaga Pemeriksa di dalam task pelupusan tersebut. Klik untuk mengemaskini tarikh pelantikan untuk merekod tarikh lantikan dan tarikh pemeriksaan dan klik tempat pmeriksaan dijalankan. Jika anda ingin memadam atau membatalkan pelantikan lembaga pemeriksa. Jika anda menyambung kerja anda pada hari yang lain anda perlu ke langkah 1 hingga 4 dan seterusnya langkau terus ke langkah 15. Langkah 11 Langkah 12 Apabila pelantikan pengerusi telah di tandakan perhatikan nama pegawai yang dilantik akan dipaparkan di ruang pengerusi. tempoh pelantikan dan pegawai yang melantik. Langkah 13 Langkah 14 KEMASKINI SYOR DAN PENDAPAT LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah ini perlu diambil oleh urusetia apabila telah mendapat laporan daripada Lembaga Pemeriksa. Kemudian klik butang kemaskini. Klik Daftar Baru. Apabila pelantikan selesai paparan disebelah akan dipaparkan dan anda perlu penandakan salah seorang sebagai pengerusi. Langkah 15 Klik Syor Lembaga Pemeriksa. Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .NOTA : Pastikan Ahli Lembaga Pemeriksa masih sah tempoh pelantikannya atau dapatkan surat lantikan dan daftar di ruang daftar baru. Masukkan maklumat Nama dan maklumat agensi (jika selain dari agensi anda). Klik butang delete di sebelah kanan. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Tandakan (Satu atau lebih) Lembaga Pemeriksa Bagi Task pelupusan dan klik butang pilih atau jika tiada pergi ke langkah seterunya.

Langkah 16 Langkah 17 Tandakan aset yang hendak dikemaskini. TAB dibawah akan dipaparkan. Klik butang kemaskini Ulang langkah 16 hingga 19 sehingga keseluruhan aset telah dikemaskini.102 . Klik butang SAHKAN. Anda boleh menandakan untuk pilihan semua aset mengikut kategori atau untuk satu persatu.SELESAI SYOR LEMBAGA DAN HANTAR UNTUK PROSES KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Selesai Syor Lembaga Dan Menunggu Penghantaran Untuk Kelulusan Paparan dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Langkah 21 Pilih kaedah pelupusan yang disyorkan dan nyatakan Kaedah aset dengan jelas serta justifikasi pelupusan. Klik butang kemaskini pendapat dan syor untuk mengemaskini pendapat dan syor. Sistem akan menjana kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan tersebut dan satu senarai semak untuk dihantar kepada kuasa melulus Langkah 22 Langkah 23 Klik Kuasa Melulus untuk melihat kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan dan klik butang TERUSKAN Klik Senarai Semak untuk menghantar permohonan kelulusan. Sistem akan menjana satu task bagi senarai SELESAI SYOR LEMBAGA DAN MENUNGGU PENGHANTARAN UNTUK KELULUSAN MENU .

Langkah 4 Langkah 5 Klik tajuk task pelupusan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .103 . Sistem akan menjana senarai pelupusan telah dihantar dan menunggu kelulusan.Sistem akan memaklumkan kepada urusetia tentang keputusan yang telah dihantar dan menjana satu task di dalam senarai TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN. Apabila permohonan kelulusan pelupusan telah di terima daripada pegawai pelulus. Klik hantar untuk kelulusan Masukkan maklumat permohonan dan kepada siapa proses di hantar.TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN NOTA : Langkah-langkah yang perlu diambil dalah sama seperti tidakan yang diambil oleh urusetia pelupusan di peringkat agensi. Klik TAB Senarai semak. Langkah 6 Langkah 7 MENU .

ALIRAN KERJA KEMASKINI TINDAKAN PELUPUSAN. Senarai Kelulusan DiterimaDiterima Mohon Semula Kemaskini Kelulusan Mohon Lanjut Tempoh Mohon Pinda Kaedah Pelupusan Mohon Tawaran Harga Kaedah Melibatkan Musnah Kaedah Melibatkan Jualan Kemaskini Tatacara dan maklumat musnah Go to Proses Sebutharga.PA19 Cetak KAD 312 dan 313 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .104 . Tender dan Lelong Senarai Menunggu Kelulusan Tindakan Telah Selesai Kemaskini Status Aset Sediakan SIjil Penyaksian Jana Sijil Pelupusan KEW.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Telah Mendapat Kelulusan Dan Menunggu Tindakan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. iaitu dalam tempoh 3 bulan. Proses tindakan melibatkan Jualan rujuk para 7 | PROSES SEBUTHARGA. Pilih no tender. TENDER DAN LELONG. sebutharga atau lelong klik bahagian daftar seperti contoh yang dinyatakan dibawah. KEMASKINI KELULUSAN. sebutharga untuk proses sebutharga dan lelong untuk proses lelong. Paparan dibawah akan dipaparkan. sebutharga atau lelong atau jika ingin mendaftar tender. Jika tiada tindakan diambil selepas 3 bulan sistem akan membatalkan kelulusan tersebut. NOTA : Pastikan anda memastikan tindakan ke atas pelupusan diambil mengikut tempoh yang ditetapkan. Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat kelulusan yang diterima. TAB Kemaskini maklumat kelulusan JUALAN. Tandakan (Di dalam senarai aset) Klik butang tender untuk proses tender. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Kemaskini maklumat kaedah jualan.105 .MENU . Langkah 5 Klik TAB jualan.

KEMASKINI KAEDAH DIMUSNAH. Langkah 11 Klik TAB Dimusnah.106 .paparan dibawah dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Tandakan check box mengikut senarai aset yang hendak dipilih.MOHON PINDA KAEDAH. masukkan tempat dibakar. Langkah 9 Langkah 10 Tandakan aset yang ingin dipohon pinda kaedah Klik Pinda Kaedah. NOTA : Sistem tidak membenarkan urusetia membuat perubahan kepada tatacara yang telah diluluskan. Langkah 15 Ulang langkah 1 hingga 4 jika klik kemaskini status aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . catatan dan maklumat saksi. Pilih tarikh. KEMASKINI STATUS ASET. Klik butang DIBAKAR untuk mengemaskini tatacara. Masukkan kaedah baru dan nyatakan sebab. Langkah 14 Klik butang KEMASKINI. Sistem akan menunggu pengesahan di dalam TAB Kemaskini status aset.

Klik HANTAR. Sahkan penerimaan untuk dikumpulkan bagi tujuan kelulusan diperingkat Perbendaharaan.PA-19 HANTAR SEMULA | MOHON PINDA KAEDAH DAN TAWARAN HARGA.PA-19. Langkah 18 Klik sahkan rekod sijil pelupusan di bahagian bawah KEW.SENARAI PERMOHONAN KELULUSAN PELUPUSAN DI PERINGKAT PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Permohonan Kelulusan Pelupusan Di Peringkat Perbendaharaan Senarai bagi permohonan ke MOF akan dipaparkan. LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT KEMENTERIAN. Senarai KEW. Langkah 18 5. Langkah 17 NOTA : Sistem akan memaparkan semua tindakan dan sijil pelupusan KEW.Langkah 16 Tandakan ‘check box’ bagi aset yang hendak dikemaskini status aset.PA-2 atau KEW.PA-19 dan untuk mengesahkan Sijil Pelupusan Aset Kerajaan.PA-19 seperti gambarajah dibawah Langkah 19 Langkah 20 Sistem akan menjana KEW.107 . Langkah 17 Klik Tab Hantar Semula Paparan dibawah akan dipaparkan.3. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik untuk cetakan KEW. MENU . NOTA : Semua permohonan yang dipohon untuk pinda kaedah akan disenaraikan didalam proses HANTAR SEMULA.PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS.PA-18.PA-19 pdf yang telah dicop oleh Sistem.2.PA-3 dan sistem akan menjana KEW.PA-19 akan disenaraikan di dalam KEW.PA-19. Klik TAB KEW. NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Agensi. Cop SPA akan dipaparkan. Sistem akan menjana untuk cetakan KAD KEW.DAN KEW.

SENARAI PERMOHONAN KE PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Permohonan Ke Perbendaharaan Senarai bagi permohonan akan dihantar ke MOF akan dipaparkan. Langkah 4 Klik Tajuk Pelupusan Paparan TAB dibawah akan dipaparkan. Klik butang Persediaan KE BKP. Sistem akan menjana satu senarai yang akan dihantar ke Perbendaharaan di dalam senarai SENARAI PERMOHONAN KE BKP (MOF) MENU .108 . MENU .Langkah 5 Klik permohonan kelulusan yang diterima dan klik Persediaan ke BKP Sstem akan menjana senarai di menu DITERIMA DAN PERLU DIHANTAR KEPADA BKP (MOF). NOTA : Jika terdapat permohonan yang melibatkan kelulusan Perbendaharaan daripada jabatan di bawah kementerian semua paparan akan dipaparkan disini. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan maklumat Surat Rujukan Hantar Ke Pebendaharaan dan Langkah 7 Klik Daftar.DITERIMA DAN PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Diterima Dan Perlu Dihantar Kepada BKP (MOF) Senarai bagi permohonan perlu dihantar ke MOF akan dipaparkan. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Tandakan satu atau lebih permohonan yang hendak dikumpulkan didalam satu permohonan ke Perbendaharaan.

PA-17 adalah laporan Lembaga Pemeriksa bagi senarai aset yang dihantar.KUIRI DARIPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Kuiri daripada BKP (MOF) Senarai bagi permohonan yang dikuiri daripada pihak BKP. Langkah 5 Klik Senarai Semak untuk melihat senarai semak dokumen yang akan dihantar ke Perbendaharaan bagi tujuan kelulusan di peringkat Bahagian Kawalan dan Pemantauan | Perbendaharaan. Sistem akan menjana satu senarai di menu TELAH DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN MENU . Rujukan Surat Permohonan dan Klik butang HANTAR.NOTA : TAB Senarai aset untuk senarai aset yang hendak dilupuskan dan TAB KEW.109 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU .PA-17 adalah mengikut task di agensi tersebut. Papran dibawah dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Klik butang HANTAR UNTUK KELULUSAN. Jkia lebih dari satu agensi senarai KEW. MENU . Klik butang simpan.KELULUSAN DARIPADA BKP DITERIMA DAN PERLU DIAMBIL TINDAKAN NOTA : Langkah-langkah yang perlu diambil dalah sama seperti tidakan yang diambil oleh urusetia pelupusan di peringkat agensi.TELAH DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Telah Dihantar Kepada Perbendaharaan Senarai bagi permohonan yang telah dihantar dipaparkan dan pengguna boleh melihat status penerimaan sistem. Masukkan No. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang balas dan masukkan maklumat balasan.

PROSES PELUPUSAN TELAH DIHANTAR DAN MENUNGGU KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Proses Pelupusan Telah Dihantar Dan Menunggu Kelulusan Satu senarai proses pelupusan menunggu kelulusan akan dipaparkan. Langkah 5 Klik sahkan rekod sijil pelupusan di bahagian bawah KEW.110 . MENU – PERMOHONAN KELULUSAN KE IBU PEJABAT/KEMENTERIAN/PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Permohonan Kelulusan Ke Ibu Pejabat/Kementerian/Perbendaharaan Satu senarai proses pelupusan menunggu kelulusan akan dipaparkan.PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS.3.3.PA-19 akan disenaraikan di dalam KEW.5.PA-19 seperti gambarajah dibawah Langkah 6 Langkah 7 Sistem akan menjana KEW. MENU . Senarai KEW. NOTA : Sistem akan memaparkan semua tindakan dan sijil pelupusan KEW.PROSES PELUPUSAN TELAH TAMAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Proses Pelupusan Telah Tamat Satu senarai proses pelupusan yang telah tamat akan dipaparkan. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA PELUPUSAN AGENSI. Klik untuk cetakan KEW.PA-19 MENU .PA-19 pdf yang telah dicop oleh Sistem. MENU . klik untuk paparan di bawah.PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS Langkah 1 Klik Modul Pelupusan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-19.KEW.

1.PA-19 yang perlu dihantar kepada pegawai pelulus.2.PA-19 yang telah dihantar akan ditandakan Langkah 2 Langkah 3 MENU .111 .SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Satu senarai KEW. 6.1.1. Menghantar status kelulusan kepada pemohon. 6. MENU URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6. Mengemaskini kelulusan pegawai bertanggungjawab.PA-18 akan dipaparkan.2. 6. FUNGSI URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6.PA-18.SENARAI DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN UNTUK TUJUAN KELULUSAN BKP (MOF) NOTA : Adalah satu senarai pemantauan yang diwujudkan untuk memantau senarai permohonan agensi yang dihantar kepada kementerian untuk tujuan kelulusan diperingkat BKP-Perbendaharaan. 6.1. Langkah 4 Klik butang hantar. 6.5.2. Menerima semua permohonan kelulusan pelupusan daripada urusetia.1. MENU KERJA URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN.Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik KEW. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 5 Klik butang Cetak untuk cetakan KEW.1.3. 6. Sistem akan membuat pecahan mengikut kelulusan yang dibenarkan.1.PA18 MENU . NOTA : Dokumen KEW.1.  Senarai perlu pengesahan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 4 Klik untuk paparan KEW. URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6.4.PA-19 Perlu Dihantar Kepada Pelulus Satu senarai KEW. Mengemaskini syor jawatankuasa pelupusan untuk dibawa kepada kelulusan pegawai bertanggungjawab.

     6.2.2.

Permohonan menunggu maklumat Keputusan Didalam proses mengemaskini Keputusan Pengesahan Keputusan oleh Pelulus Senarai Keputusan untuk dihantar Senarai Keputusan untuk dihantar ke Jabatan

MENU PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN.  Menunggu Keputusan Pelulus  Keputusan telah dihantar  Senarai Menunggu KEW.PA-19  Ringkasan (Summary)

6.3. LANGKAH KERJA URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN NOTA : Hanya pegawai yang dilantik didalam senarai pegawai di dalam urusetia pelulus boleh melaksanakan kerja-kerja dibawah.` MENU - SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Perlu Pengesahan Paparan dibawah akan dipaparkan.

Langkah 4 Langkah 5

Klik tajuk pelupusan TAB semakan dokumen dipaparkan

NOTA : Pegawai boleh menyemak dokumen yang diterima, KEW.PA-17 dan senarai aset sebelum pengesahan penerimaan dibuat. Langkah 6 Klik butang SAHKAN untuk tindakan pelupusan. Sistem akan menyenaraikan permohonan di dalam senarai PERMOHONAN MENUNGGU MAKLUMAT KEPUTUSAN. Teruskan proses atau ke menu seterusnya.

MENU - PERMOHONAN MENUNGGU MAKLUMAT KEPUTUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulu Pelupusan Klik Permohonan Menunggu Maklumat Keputusan Paparan dibawah akan dipaparkan.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 112

Langkah 4 Langkah 5

Klik butang untuk mengesahkan dokumen dan sedia untuk di bawa ke jawatankuasa dan dikemaskini. TAB menu dibawah akan dipaparkan.

Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8

Klik TAB Maklumat mesyuarat - Untuk melihat maklumat permohoan. Klik TAB KEW.PA-17 - Melihat KEW.PA-17 bagi sesuatu permohonan. klik Persediaan mesyuarat dicetak. Klik untuk paparan pdf dan klik butang cetak untuk dokumen persediaan mesyuarat. Klik Syor dan Keputusan Jawatankuasa. Paparan di bawah akan dipaparkan.

KEMASKINI SYOR MESYUARAT. Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Tandakan untuk mengemaskini keseluruhan aset atau klik persatu. Klik butang Syor. Masukkan maklumat syor jawatankuasan pelupusan Rujuk gambarajah disebelah: Pilih Tatacara. Masukkan Syor dan klik kemaskini syor. untuk kemaskini satu

Langkah 12 Langkah 13 SYOR KUIRI Langkah 14 Langkah 15

Klik TAB Kuiri Masukkan maklumat kuiri dan klik kemaskinikuiri.

SYOR BATAL|TIDAK DILULUSKAN Langkah 16 Klik TAB Tidak diluluskan. Langkah 17 Masukkan Sebab dibatalkan Langkah 18 Klik Kemaskini Pembatalan. NOTA : Semua syor yang dikemukan tidak aktif selagi tidak disahkan oleh pegawai pelulus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 113

KEMASKINI PELULUS. Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Klik butang diluluskan oleh Pilih nama Pegawai yang akan meluluskan Pelupusan NOTA : RUJUK kepada Jadual P.U (B) 285. Paparan dibawah akan dipaparkan.

Langkah 22 Langkah 23

Klik untuk memaparkan laporan dan klik cetak untuk mencetak laporan Klik butang SAHKAN KEPUTUSAN dan sistem akan menjana senarai dokumen menunggu pengesahan pegawai pelulus. Sistem akan memaparkan di dalam PENGESAHAN KEPUTUSAN OLEH PELULUS

MENU - DIDALAM PROSES MENGEMASKINI KEPUTUSAN NOTA : Sama seperti langkah diatas.

MENU - PENGESAHAN KEPUTUSAN OLEH PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Pengesahan Keputusan Oleh Pelulus Senarai syor mengikut task pelupusan dipaparkan. Klik task pelupusan untuk mengemaskini keputusan pegawai pelulus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 114

SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR KE JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Keputusan Untuk Dihantar Ke Jabatan Senarai keputusan mengikut task pelupusan dipaparkan. MENU . Klik task pelupusan untuk menghantar keputusan kepada urusetia pelupusan yang memohon MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Keputusan Untuk Dihantar Senarai keputusan mengikut task pelupusan dipaparkan. Klik task pelupusan untuk menghantar keputusan kepada urusetia pelupusan yang memohon Langkah 5 Langkah 6 Klik Hantar Kelulusan Masukkan no rujukan kelulusan dan klik butang hantar.115 .Langkah 4 Klik butang SAHKAN sekiranya keputusan dipersetujui atau BATAL PENGESAHAN sekiranya keputusan tidak dipersetujui. Apabila pegawai telah mengemaskini rekod ia akan dimasukkan ke dalam SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR MENU . NOTA : Keputusan telah dihantar kepada pemohon.

KEPUTUSAN TELAH DIHANTAR Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Keputusan Telah Dihantar Paparan senarai keputusan yang telah di kemaskini pegawai pelulus. NOTA : Senarai menunggu keputusan pegawai pelulus.Pa-19 Langkah 4 Paparan senarai kelulusan yang telah dikeluarkan dan menunggu sijil hapuskira daripada pegawai yang memohon. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Ikon akan dipaparkan sekiranya KEW. Senarai menunggu penghantaran maklumat kelulusan kepada urusetia MENU . 6. NOTA : Senarai keputusan yang telah di kemaskini pegawai pelulus.MENUNGGU KEPUTUSAN PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Menunggu Keputusan Pelulus Paparan senarai menunggu keputusan pegawai pelulus. Senarai akan dikeluarkan apabila pegawai pelulus telah mengemaskini maklumat sama ada diluluskan atau tidak.SENARAI MENUNGGU KEW.PA-19 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Menunggu Kew.Langkah 5 Klik butang Hantar NOTA : Keputusan telah berjaya dihantar kepada Agensi. NOTA : Senarai kelulusan yang telah dikeluarkan dan menunggu sijil hapuskira daripada pegawai yang memohon. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN MENU . MENU .116 .4.PA-19 telah diterima.

Langkah 7 Klik KEW. Langkah 6 Klik No.PA-22 untuk cetak maklumat tender. Menu di bawah akan dipaparkan. sebut harga atau lelong 7. PROSES TENDER. tender atau lelong dibuka.1. tender atau lelong telah selesai dilaksanakan.117 . PELAKSANAAN PELUPUSAN YANG MELIBATKAN JUALAN. Sebutharga. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Pelupusan Klik Modul Tender|Sebutharga| Lelong Paparan dibawah akan dipaparkan Lelong Klik TAB Tender Pilih Maklumat tender yang hendak dikemaskini.PA-21 & KEW. Paparan di bawah akan dikemaskini NOTA : Petunjuk utama: Sebutharga. Modul Urus setia Pelupusan Task Pelupusan (senarai melibatkan jualan) Tender Sebutharga Proses Tender. tender atau lelong belum selesai dilaksanakan. tender atau lelong ditutup. Perlu kelulusan MOF (Tawaran Harga) Sebutharga. Klik untuk cetakan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .7. Sebutharga. Tender untuk paparan maklumat.

Klik Ahli 2 untuk melantik pengerusi tender.118 . Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Klik daftar. Deposit Tender dan No. Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah. 1 2 3 Langkah 9 Klik PETENDER | bulatan 2 untuk menambah maklumat petender.  Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini. Ulangi langkah 9 untuk mendaftar petender yang lain Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Langkah 13 Klik pengerusi untuk melantik pengerusi tender.PA-23. Klik untuk cetak KEW. Masukkan Maklumat Kod Petender. Klik Ahli 1 untuk melantik pengerusi tender. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Langkah 8 Tandakan kotak di bulatan 1 jika tender telah ditutup. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Masukkan maklumat dan klik butang daftar petender. KEMASKINI MAKLUMAT KEPUTUSAN TENDER MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pastikan maklumat betul seperti di paparan. Kiriman wang. Nama individu atau syarikat yang memasuki tender Jumlah tawaran harga.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik sub sebutharga|tender|lelong. Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga tender akan dipaparkan. 7. Langkah 1 Langkah 2 Klik modul pelupusan. Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga.2.119 . Lihat gambarajah dibawah Langkah 21 Masukkan catatan| sebab tawaran harga dibuat Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan. Klik kemaskini maklumat jualan. Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA . Masukkan maklumat seperti dibawah: Langkah 16 Kemaskini maklumat Nilai belian dan maklumat harga tawaran Langkah 17 Langkah 18 Langkah 19 Klik butang Kemaskini. Langkah 15 Tandakan senarai aset. Paparan bawah dipaparkan. TAWARAN HARGA Langkah 20 Klik permohonan tawaran harga tender. Jika lebih dari satu aset telah dimenangi untuk satu syarikat|individu tandakan kedua-duanya. PROSES SEBUTHARGA. Paparan di bawah akan dipaparkan.keputusan kelulusan).Langkah 14 Klik Kemaskini Keputusan Tender untuk mengemaskini maklumat tender. Ulangi langkah 14 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi tender bagi satu-satu tender.

Langkah 3 Klik sebutharga. ulangi langkah 9 jika petender lebih dari satu.PA-25 untuk cetak maklumat sebutharga. Langkah 4 Klik No. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Jika anda ingin memecahkan senarai atau mengumpulkan senarai. Klik KUMPUL /ASING untuk memecahkan kumpulan daripada senarai aset untuk ditender. Klik penyebutharga | bulatan 2 untuk menambah maklumat penyebutharga. Masukkan maklumat dan klik butang daftar petender. Paparan dibawah akan dipaparkan.PA-26. Masukkan maklumat seperti dibawah: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik pengerusi untuk melantik pengerusi tender. Paparan di bawah akan dipaparkan. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Klik Ahli 1 untuk melantik pengerusi sebutharga. NOTA : Paparan sama seperti proses tender Langkah 7 Klik KEW. Sebutharga untuk paparan maklumat. 1 2 3 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Langkah 13 Langkah 14 Langkah 15 Langkah 16 Langkah 17 Tandakan kotak di bulatan 1 jika sebutharga telah ditutup. Klik Kemaskini keputusan tender untuk mengemaskini maklumat sebutharga. Tandakan senarai aset . pastikan maklumat betul seperti di paparan. Klik untuk cetakan. Menu di bawah akan dipaparkan.120 .PA-26 untuk mengemaskini maklumat sebutharga ditutup dan ahli sebutharga. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 5 Langkah 6 Klik KEW. Klik untuk cetak KEW. NOTA : Rujuk gambarah seperti di dalam proses tender jika anda tidak faham.PA-24 & KEW.Jika lebih dari satu aset untuk satu syarikat|individu tandakan keduaduanya. Ikut langkah dibawah:  Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini. Klik kemaskini maklumat jualan. Klik Ahli 2 untuk melantik pengerusi sebutharga.  Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah.

TAWARAN HARGA.PA-27 & KEW.3. Klik Pembeli | Bulatan 2 untuk menambah maklumat pembeli. Langkah 20 Klik tawaran harga sebutharga. Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Klik butang kemaskini. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul pelupusan. Langkah 4 Klik No. Ulangi langkah 16 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi sebutharga bagi satu-satu sebutharga.  Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah. Langkah 5 Langkah 6 Klik KEW. PROSES LELONG.  Langkah 7 Klik maklumat pembeli untuk mengemaskini maklumat lelong ditutup dan ahli sebutharga. Klik lelong. 1 2 Langkah 8 Langkah 9 Tandakan kotak di bulatan 1 jika lelong telah ditutup. Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan. Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA . NOTA : Langkah sama seperti proses tender atau sebutharga. Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini. Masukkan maklumat dan klik butang daftar pembeli.PA-27A untuk cetak maklumat lelong. Menu di bawah akan dipaparkan. Langkah 21 Masukkan catatan/ sebab tawaran harga dibuat. Klik untuk cetakan Klik KUMPUL / ASING untuk memecahkan kumpulan daripada senarai aset untuk ditender. Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga tender akan dipaparkan. Klik sub sebutharga|tender|lelong. Lelong untuk paparan maklumat.keputusan kelulusan). Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga.121 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Masukkan Maklumat Jualan dan kemaskini harga tawaran. Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah sama seperti proses tawaran harga tender. 7.

Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga. Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan.Langkah 10 Langkah 11 ulangi langkah 9 jika menawar harga lebih dari satu. Rujuk langkah mengemaskini kaedah kelulusan yang diluluskan. PERMOHONAN PINDA KAEDAH. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Pelupusan Agensi. PROSES KERJA. Paparan dibawah akan dipaparkan. 8. Langkah 5 Klik TAB HANTAR SEMULA NOTA : Pastikan permohonan pindahan kaedah telah dikemaskini di dalam TAB dimusnahkan atau jualan. Klik Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan daripada paparan task dan klik untuk kemaskini maklumat permohonan pinda kaedah. Permohonan akan dihantar kepada pegawai pelulus yang meluluskan permohonan tersebut.122 . Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA . Langkah 12 Langkah 13 Langkah 14 Langkah 15 Langkah 17 Langkah 20 Langkah 21 Tandakan senarai aset. Ulangi langkah 12 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi lelongan bagi satu-satu lelongan dibuat. Masukkan maklumat seperti dibawah: Klik butang kemaskini. Langkah 6 Langkah 7 Masukkan No rujukan surat dan tarikh Klik hantar. Klik permohonan tawaran harga. Langkah sama seperti proses tawaran harga tender. Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga akan dipaparkan. Klik Kemaskini keputusan lelong untuk mengemaskini maklumat lelong. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Jika lebih dari satu untuk satu syarikat|individu tandakan keduaduanya. Klik kemaskini maklumat jualan.keputusan kelulusan). Masukkan catatan/ sebab tawaran harga dibuat.1. Paparan di bawah akan dipaparkan. 8.

Klik butang untuk cetakan KEW. PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN . Masukkan maklumat Lembaga Pemeriksa  Cari dan pilih pegawai  Pilih Tahun. Klik butang simpan.PA-15 9. 9.  Masukkan tarikh mula berkuatkuasa  Cari dan pilih pegawai bertanggungjawab.KEMASKINI MAKLUMAT KELULUSAN PINDA KAEDAH Langkah 8 Ikut langkah mengemaskini maklumat kelulusan seperti di dalam menu PELULUS KEMASKINI MAKLUMAT TINDAKAN PELUPUSAN UNTUK PINDA KAEDAH Langkah 9 Ikut langkah mengemaskini maklumat tindakan pelupusan seperti di dalam menu URUSETIA . Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Lantik Lembaga Pemeriksa.PA-15 atau butang Periksa yang dilantik atau butang mengemaskini maklumat Lembaga untuk memadam pegawai yang dilantik.KEW. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Lantik Lembaga Pemeriksa. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LANGKAH-LANGKAH MELANTIK LEMBAGA PEMERIKSA.123 .1. Paparan dibawah akan dipaparkan.

Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa Penyiasat dengan menggunakan format KEW. Ketua Jabatan | Urusetia 2. Urusetia menyemak Laporan Akhir. terus ke proses 11. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir Setelah berpuas hati dengan hasil siasatan.PA-30 kepada Urus setia dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh perlantikan. PROSES KERJA PROSES KEHILANGAN DENGAN KAEDAH BIASA LANGKAH 1 2 3 PROSES KERJA Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan. 2. terus ke proses 9.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500.PA-29 Jawatankuasa Penyiasat menjalankan siasatan.000 dan bukan aset yang dinyatakan di para 38.1(b). Jika Laporan akhir lengkap. Laporan yang tidak lengkap dikembalikan kepada Jawatankuasa Penyiasat Kemukakan Laporan Akhir yang lengkap kepada Pegawai Pengawal untuk mendapatkan syor dan ulasan. kembalikan kepada Urus Setia untuk siasatan semula.124 . PENGENALAN Modul Kehilangan dan hapuskira ialah satu modul yang akan melaksanakan proses menguruskan proses laporan kehilangan dan hapuskira di dalam sesuatu agensi. Jawatankuasa Penyiasat menyedia dan mengemukakan Laporan Akhir KEW. dan  Meluluskan hapus kira jika :(i) Nilai perolehan asal kurang daripada RM 50.1. Penyelia dan Ketua Jabatan. dan (ii) Tidak melibatkan soal kecurian. Ia akan melibat kan dua proses iaitu :  Proses kehilangan biasa. Pegawai Pengawal hendaklah: Memberi syor dan ulasan. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Urusetia Jawatan Kuasa Penyiasat Jawatan Kuasa Penyiasat Urusetia Urusetia Urusetia Urusetia Syor dan Ulasan Kementerian Urusetia Syor dan Ulasan Kementerian dan urusetia agensi Urusetia Kelulusan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .BAB I . Jika tidak berpuas hati.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis. Ketua Jabatan|pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui.KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA ASET 1. APA YANG PERLU ANDA FAHAM.  Proses kehilangan yang melibatkan bayaran balik. TUGAS Semua Kakitangan di Jabatan dan dihantar kepada penyelia. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. penipuan atau kecuaian pegawai awam.

dan  Melibatkan soal kecurian. TUGAS Semua Kakitangan di Jabatan dan dihantar kepada penyelia. dan  memaklumkan kedudukan tindakan surcaj/tatatertib (jika ada). Kementerian|Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:  Catatkan kelulusan Bayaran Balik dalam Daftar Harta Modal|Inventori.  Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan. penipuan atau kecuaian pegawai awam. Ketua Jabatan|pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh24 jam dari waktu kehilangan diketahui. LANGKAH 1 2 PROSES KERJA Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan.  Jenis aset seperti yang dinyatakan di para 38. Menghantar permohonan kelulusan bayaran balik kepada Ketua Jabatan Urusetia Pelulus | Jawatankuasa penilai akan menetapkan nilai bayaran balik yang perlu mengikut nilai semasa. Atau sekiranya pihak Perbendaharaan tidak berpuas hati dengan justifikasi laporan akhir yang diberikan pihak Perbendaharaan boleh melakukan siasatan semula atau meminta untuk siasatan semula dilakukan. Penyelia dan Ketua Jabatan. Ketua Jabatan meluluskan permohonan bayaran balik. Jika mendapat kelulusan daripada Perbendaharaan. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW.125 . Kementerian|Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:  Catatkan kelulusan Hapus kira dalam Daftar Harta Modal|Inventori.PA-31.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis.1(b) tanpa mengira nilai perolehan asalnya. Perbendaharaan memaklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal.  Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan KEW.000 setiap satu jumlah keseluruhan melebihi RM 500.000. hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh Surat Kelulusan Perbendaharaan Kementerian|Jabatan hendaklah:  mengemukakan Sijil Hapus kira kepada Perbendaharaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan. 3 Ketua Jabatan | Urusetia Agensi 4 5 6 7 Urusetia Agensi Urusetia Kelulusan Agensi Ketua Pengarah atau KSU Urusetia Agensi MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan. dan  Syor surcaj|tatatertib jika ada. TUGAS Urusetia Kementerian 14 Perbendaharaan 15 16 Perbendaharaan Urusetia Agensi 17 Urusetia Agensi PROSES KEHILANGAN YANG MELIBATKAN BAYARAN BALIK.LANGKAH 13 PROSES KERJA Kemukan ke Perbendaharaan jika : Nilai perolehan asal melebihi RM50. terus ke proses 15.

2.1 PENDAFTARAN LEVEL CAWANGAN. Cawangan Pejabat Daerah : Cawangan Pejabat Daerah | Cawangan kecil di dalam daerah tersebut. KONFIGURASI SISTEM LEVEL KERJA KEHILANGAN DI DALAM SISTEM SPA. Jika konfigurasi masih tidak dilakukan. buat pendaftaran seperti langkah-langkah yang telah ditetapkan. Ibu Pejabat Agensi MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . CAWANGAN JABATAN ATAU AGENSI PENYELIA KEHILANGAN IBU PEJABAT NEGERI IBU PEJABAT AGENSI KEMENTERIAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN 2. DAFTAR LEVEL CAWANGAN NOTA : Pastikan konfigurasi dan pendaftaran telah dilakukan seperti di dalam modul pelupusan. Laporan terus dihantar ke Ibu Pejabat Agensi.3. Pejabat Negeri : Ibu Pejabat Negeri | Cth : Pejabat Kastam Negeri Perak. NOTA : : Ibu Pejabat Agensi seperti Ibu Pejabat Kementerian atau Jabatan | Cth : Ibu Pejabat Kastam DiRaja Malaysia. Pilih jenis cawangan agensi seperti dibawah untuk menentukan level agensi. 2.126 . Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Admin. Pejabat Daerah : Pejabat Daerah | Cth : Pejabat Kastam Daerah Hilir Perak.2. Cawangan Ibu Pejabat Agensi : Pejabat Cawangan Ibu Pejabat Agensi. Klik konfigurasi agensi Cari Cawangan mengikut Negeri Klik edit. seperti yang diterangkan didalam modul pelupusan.

Paparan dibawah akan dipaparkan. Buat pilihan pegawai dan klik butang simpan BAGI PELANTIKAN PEGAWAI PENGESYOR (KEHILANGAN) DAN PELULUS. Abaikan jika tidak perlu. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Keseluruhan Cawangan | Pelantikan Pegawai Mengikut Cawangan Paparan dibawah akan dipaparkan. HANYA PEGAWAI yang dilantik sahaja akan dibenarkan untuk melihat dan akses kepada menu-menu yang telah dibernarkan. NOTA : Bagi proses pendaftaran hanya level ibu pejabat negeri. 2.127 . Tandakan pengesyor | Jika pegawai boleh mengemaskini syor dan ulasan pegawai pengawal . Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 ulangi langkah 4. Tandakan samada pegawai boleh mengemaskini maklumat kelulusan bagi level pelulus keseluruhan mengikut agensi atau pelulus bahagian mengikut agensi.Hanya untuk kegunaan modul kehilangan.3. urusetia dan pegawai pengesor dan pelulus. jabatan dan kementerian sahaja yang memaparkan pelantikan kepada pegawai penyelia.1 DAFTAR PEGAWAI PENYELIA.2. klik buat carian pengguna. buat pendaftaran seperti langkah-langkah yang telah ditetapkan didalam modul pelupusan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Bagi level daerah dan cawangan lain akan hanya nampak pelantikan penyelia sahaja. urusetia dan pegawai untuk membuat pendaftaran yang pegawai yang terlibat. Langkah 4 Langkah 5 Klik pada bahagian penyelia.3. URUSETIA PELUPUSAN DAN KEHILANGAN. DAFTAR PEGAWAI YANG TERLIBAT DENGAN KEHILANGAN NOTA : Pelantikan pegawai adalah sama seperti yang dilakukan didalam modul pelupusan. Jika pendaftaran pegawai masih tidak dilakukan.

3. 3.1. Menerima aduan kehilangan dan membuat pengesahan kepada aduan yang diterima Melengkapkan laporan awal untuk disahkan oleh Ketua Jabatan.1. NOTA :Senarai aduan yang dimerahkan adalah senarai yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat. FUNGSI PENYELIA KEHILANGAN 3.1. MENU KERJA PENYELIA KEHILANGAN  Senarai Aduan baru  Perlu dilengkapkan dan dihantar kepada Ketua Jabatan  Menunggu Pengesahan Ketua Jabatan  Disahkan Ketua Jabatan dan hantar kepada Urusetia  Mohon kelulusan Pembayaran Balik MENU PEMANTAUAN PENYELIA KEHILANGAN  Aduan ditolak  Dibatal oleh Ketua Jabatan  Kuiri Kepada Penyelia  Mohon kelulusan pembayaran balik selesai  Aduan lain dibawah kuasa cawangan ini  Ringkasan Penting 3.3.1.2.3.2.2. 3. MENU PENYELIA KEHILANGAN 3.1. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mengesahkan dan memproses aduan kehilangan. 3.2.128 .3. 3. Klik Diterima | Ditolak dan masukkan catatan kepada pengadu.SENARAI ADUAN BARU Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Senarai Aduan Baru Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.1.2. PENYELIA 3. Menghantar proses kehilangan kepada urusetia kehilangan agensi. LANGKAH KERJA MENU PENYELIA MENU .1. LANGKAH KERJA PENYELIA KEHILANGAN 3. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

secara auto aduan akan dibatalkan dan akan direkod sebagai aduan ditolak.129 . komponen|aksesori atau mendaftar aset selain harta modal dan inventori yang telah hilang.PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Perlu Dilengkapkan Dan Dihantar Kepada Ketua Jabatan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Langkah 4 Langkah 5 Daripada senarai yang diterima klik butang untuk mengemaskini laporan awal. NOTA :Senarai aduan yang dimerahkan adalah senarai yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat. Langkah 6 Buat carian aset. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .NOTA : Jika anda klik Diterima. Senarai yang diterima akan dimasukkan di dalam senarai PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN MENU . aduan akan diproses manakala jika anda menolak permohonan. Senarai aset yang hilang akan dipaparkan di bahagian bawah borang aduan. Borang kemaskini dengan TAB dibawah akan dipaparkan. Kaedah yang sama seperti carian aset yang hendak dilupuskan.

MENUNGGU PENGESAHAN KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Klik Menu Menunggu Pengesahan Ketua Jabatan Paparan senarai aduan yang menunggu pengesahan KEW. Dengan kaedah klik butang edit MENU . Klik butang HANTAR dan sistem akan menjana bil laporan di dalam senarai menunggu pengesahan ketua jabatan. NOTA : Hanya menunjukkan senarai yang dihantar kepada Ketua Jabatan untuk Pengesahan KEW. Penyelia boleh mengemaskini laporan sekiranya diperlukan oleh Ketua Jabatan. klik TAB Senarai Aset Hilang dan klik butang Hantar laporan Awal.Langkah 7 Langkah 8 Masukkan maklumat dikehendaki seperti:  Maklumat Pengadu (auto)  Maklumat Kejadian Berlaku  Langkah sedia ada  Jika terdapat Prime Facie | Orang disyaki  Adakah pegawai ditahan kerja  Tarikh dan laporan polis  Langkah segera bagi mencegah ia berulang dan catatan.Aduan | butang untuk hantar laporan awal kepada urusetia yang akan memproses aduan.130 .PA28. MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .DISAHKAN KETUA JABATAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Disahkan Ketua Jabatan Dan Hantar Kepada Urusetia Daripada senarai yang diterima klik No.PA-28 dari Ketua Jabatan.

Langkah6 Paparan penghantaran KEW.MOHON KELULUSAN PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Klik Menu Mohon Kelulusan Pembayaran Balik Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Ketua Agensi (Ketua Pengarah atau KSU) untuk tujuan kelulusan proses bayaran balik kepada kehilangan yang berlaku.3. 3.Aduan. MENU . Klik pada No. LANGKAH-LANGKAH KERJA PEMANTAUAN PENYELIA MENU .DIBATAL OLEH KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada menu pemantauan Penyelia klik Dibatal Oleh Ketua Jabatan Paparan senarai aduan yang ditolak oleh ketua jabatan.KUIRI KEPADA PENYELIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Klik Kuiri Kepada Penyelia NOTA : Senarai memaparkan permohonan yang dikuiri sahaja. MENU . NOTA :Paparan senarai aduan yang ditolak oleh penyelia. NOTA : Senarai Aduan yang ditolak oleh ketua jabatan. Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .131 .PA-28. Klik butang Hantar.2.ADUAN DITOLAK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada menu pemantauan Penyelia klik Aduan Ditolak Paparan senarai aduan yang ditolak oleh penyelia. MENU . NOTA : Hanya menunjukkan senarai yang dihantar kepada Ketua Agensi (Ketua Pengarah atau KSU) untuk tujuan kelulusan proses bayaran balik kepada kehilangan yang berlaku.

4. KETUA JABATAN 4.2.1. 4.1. NOTA : Senarai Aduan lain yang dibuat oleh cawangan lain bagi tujuan cawangan induk.1.132 . Cth : Senarai aduan daripada cawangan daerah akan dapat dilihat oleh penyelia di cawangan Pejabat Negeri.Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Balas untuk membalas kuiri Masukkan maklumbalas dan kemudian klik butang Hantar. LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL OLEH KETUA JABATAN. MENU – SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Ketua Jabatan Daripada Menu Klik Senarai Perlu Pengesahan Klik butang untuk mengesahkan laporan kehilangan.PA-28 yang telah disahkan. 4. MENU – MOHON KELULUSAN PEMBAYARAN BALIK SELESAI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Penyelia Klik Mohon Kelulusan Pembayaran Balik Selesai Paparan senarai aduan pembayaran balik yang belum selesai. NOTA : senarai aduan pembayaran balik yang belum selesai MENU .1. Sistem akan menjana KEW.2. Langkah 5 Klik TAB Pengesahan & Senarai Aset Hilang MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . FUNGSI KETUA JABATAN 4. Menerima semua laporan kehilangan untuk disahkan olehnya. Paparan tab di bawah akan dipaparkan.ADUAN LAIN DIBAWAH KUASA CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Klik Aduan Lain Dibawah Kuasa Cawangan Ini Paparan senarai aduan lain yang dibuat oleh cawangan lain bagi tujuan cawangan induk.

00 Klik TAB Kuiri untuk hantar kuiri kepada Penyelia (jika ada.3 LANGKAH-LANGKAH KERJA PEMANTAUAN KETUA JABATAN.133 .1.1. NOTA : Paparan status proses kehilangan senarai aduan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan.PA-28 atau membatalkan aduan. 5.1. Membuat pendaftaran kepada pegawai penyiasat yang dilantik 5. Masukkan catatan kuiri Klik butang KEMASKINI. lakukan Langkah 8 hingga 9) Klik butang KUIRI Langkah 8 Langkah 9 Paparan kuiri aduan kepada Penyelia. MENU – KUIRI KEPADA PENYELIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Ketua Jabatan Daripada menu pemantauan klik Kuiri Kepada Penyelia Paparan senarai aduan yang menunggu jawapan kuiri daripada Penyelia. MENU – TELAH DISAHKAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Ketua Jabatan Daripada menu pemantauan klik Telah Disahkan Paparan status proses kehilangan senarai aduan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan.2. FUNGSI URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI 5.3.1.Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tentukan samada proses seterusnya boleh dilakukan secara pembayaran balik | Jika nilai semasa kurang dari RM 5000.PA-28 tidak dapat disahkan sehingga kuiri dijawab oleh Penyelia dalam menu Penyelia. NOTA : Paparan senarai aduan yang menunggu jawapan kuiri daripada Penyelia. 5.PA-28 akan dipaparkan untuk cetakan dan ditandatangani.1. Menerima semua laporan kehilangan untuk diproses.2.2. Borang KEW. Klik DISAHKAN untuk mengesahkan laporan awal KEW.1. Menunggu laporan akhir dan memantau proses kelulusan. Langkah 10 Langkah 11 4. URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI 5. MENU KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI  Penerimaan aduan mengikut kumpulan penghantaran (Remote)      Permohonan daripada agensi bagi pelantikan lembaga pemeriksa Penentuan tempat pelantikan penyiasat Kes dan pelantikan penyiasat dilakukan di cawangan ini Kes dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat Senarai selesai pelantikan dan didalam proses siasatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI 5. NOTA : Laporan awal KEW. 5.

134 .(B) 285 Dihantar untuk mendapatkan keputusan Kuasa Melulus Perlu dihantar kepada Kementerian Perlu dihantar kepada Perbendaharaan Kuiri daripada Perbendaharaan Kelulusan daripada Perbendaharaan yang dihantar oleh Kementerian Kelulusan daripada Kementerian Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira kepada Perbendaharaan Persediaan tindakan Surcaj & Tatatertib MENU PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI       Dihantar kepada Kementerian untuk mendapat kelulusan Perbendaharaan Telah mendapat syor dan ulasan Pegawai Pengawal Sijil Hapuskira telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus Rekod Pembayaran Balik Rekod Surcaj KEW.2.U. Siasatan selesai dan hantar bagi mendapatkan syor dan ulasan Pegawai Pengawal Senarai dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal Selesai Syor dan Ulasan Selesai Syor dan Ulasan tetapi perlu disiasat semula Siasatan Semula Perlu dihantar kepada Kuasa Melulus P. MENU KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN  Penerimaan aduan mengikut kumpulan penghantaran (Remote)  Permohonan daripada agensi bagi pelantikan lembaga pemeriksa  Penentuan tempat pelantikan penyiasat  Kes dan pelantikan penyiasat dilakukan di cawangan ini  Senarai selesai pelantikan dan didalam proses siasatan  Siasatan selesai dan hantar bagi mendapatkan syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Senarai dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Selesai Syor dan Ulasan  Selesai Syor dan Ulasan tetapi perlu disiasat semula  Siasatan Semula  Perlu dihantar kepada Kuasa Melulus P.U.U. MENU URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN 5.3.1.2.2.(B) 285  Dihantar untuk mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus  Hantar keputusan Kepada Kuasa Melulus P.3.PA-33 Lampiran B 5.3.(B) 285 di agensi pemohon  Perlu dihantar kepada Perbendaharaan  Kelulusan daripada Perbendaharaan diterima dan perlu diambil tindakan  Kuiri daripada Perbendaharaan  Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira  Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira kepada Perbendaharaan  Persediaan tindakan Surcaj & Tatatertib MENU PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN  Dihantar untuk kelulusan Perbendaharaan  Telah mendapat syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Sijil hapuskira telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus  Rekod Pembayaran Balik  Rekod surcaj 5. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .               5.

PENERIMAAN ADUAN MENGIKUT KUMPULAN PENGHANTARAN (REMOTE) Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Penerimaan Aduan Mengikut Kumpulan Penghantaran (Remote).Aduan bagi melantik Jawatankuasa Penyiasat Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. Masukkan maklumat : NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. MENU . Langkah 7 Klik Daftar Pegawai Penyiasat. MENU . Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis.5. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi. LANGKAH KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI.135 . Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. Tandakan pada rekod dipilih dan Klik butang DITERIMA Permohonan aduan yang telah diterima akan dipindahkan ke Menu PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA.PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Permohonan Daripada Agensi Bagi Pelantikan Lembaga Pemeriksa Klik pada No. NOTA : Hanya permohonan daripada agensi lain sahaja yang diterima dalam menu ini.4. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

PA-29.136 . Klik HANTAR. Sistem akan memaparkan aduan dalam menu KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI jika pilihan tempat pelantikan penyiasat oleh Cawangan Ini. Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam menu SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN dan hantar kepada Agensi.PENENTUAN TEMPAT PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan Daripada menu Urusetia klik Penentuan Tempat Pelantikan Penyiasat Tandakan pada aduan dan klik butang PILIH Langkah 5 Pilih tempat pelantikan penyiasat samada oleh Cawangan Ini | Kementerian. MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Manakala jika pilihan tempat pelantikan oleh Kementerian. Klik butang untuk mencetak KEW. aduan akan dipaparkan dalam menu KES DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA UNTUK PELANTIKAN PENYIASAT untuk dihantar ke Kementerian.Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. Masukkan tarikh dan No Rujukan. Klik butang HANTAR. NOTA : Proses pelantikan penyiasat hanya boleh dilakukan di dalam menu ini sekiranya permohonan diterima daripada agensi (server lain).

Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat.KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No Aduan bagi rekod yang dipilih Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. Klik butang SELESAI.137 . Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.MENU .  Dua orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Klik butang untuk mencetak KEW. Masukkan maklumat: NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes.PA-29. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . S i S Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis.

Paparan Hantar Untuk Syor & Ulasan. NOTA : senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat. Senarai akan di hilangkan dan dimasukkan ke dalam SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.138 . MENU .SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Menu Senarai Selesai Pelantikan Dan Didalam Proses Siasatan Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai pelantikan Jawatankuasa Penyiasat dan didalam proses siasatan NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes di dalam penyiasat. MENU .SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Selesai Dan Hantar Bagi Mendapatkan Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Langkah 4 Langkah 5 Tandakan rekod aduan yang dipilih dan klik butang PILIH. Jika pengerusi dan ahli penyiasat kes ini telah mengambil tindakan dan mengemaskini serta mengesahkan rekod yang didaftarkan. Masukkan tarikh dan no rujukan Klik butang HANTAR.KES DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA UNTUK PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Aduan bagi rekod yang dipilih Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat.MENU .

Langkah 5 Paparan TAB seperti dibawah dipaparkan. Klik pada No.139 . Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan seperti dibawah dipaparkan.Aduan bagi rekod yang dipilih. MENU . MENU .SENARAI DIHANTAR DAN MENUNGGU SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Senarai Dihantar Dan Menunggu Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai permohonan aduan yang telah dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes menunggu syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal.NOTA : Sistem akan pindahkan aduan yang telah selesai siasatan ke senarai KEMASKINI SYOR DAN ULASAN dalam menu Pelulus bagi mendapatkan Syor & Ulasan Pegawai Pengawal. Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan.SELESAI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan. Jika syor dan ulasan telah diterima sistem akan pindahkan aduan ke proses yang lain iaitu menu SELESAI SYOR DAN ULASAN.

PILIHAN MENGIKUT KUASA MELULUS CAWANGAN INI | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.Aduan bagi aduan yang dipilih. KEMENTERIAN | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu PERLU DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN. Masukkan maklumat: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PERBENDAHARAAN | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN.140 .(B) 285.Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus dan klik butang HANTAR. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Paparan TAB seperti di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat.U.SELESAI SYOR DAN ULASAN TETAPI PERLU DISIASAT SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan Tetapi Perlu Disiasat Semula Klik pada No. MENU . Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat.

Seterusnya. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. Klik butang untuk mencetak KEW.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan.141 .SIASATAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Semula Paparan senarai aduan yang perlu siasatan semula dilakukan.NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. MENU . permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. Klik butang SELESAI Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN.PA-29. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan. Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA).  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.

MENU – DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Dihantar Untuk Mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kepada Kuasa P.142 .(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus P.MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .(B) 285 Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. NOTA : Sistem akan memaparkan senarai permohonan aduan yang dihantar kepada Kuasa Melulus P.U.Rujukan dan Klik butang HANTAR NOTA : Permohonan akan dihantar kepada Kementerian untuk menjalankan proses selanjutnya.U.PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P. Sistem akan menghantar permohonan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus di dalam DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS. Langkah 4 Klik butang bagi menghantar permohonan kepada Kuasa Melulus P.U.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira.(B) 285.U.U.PERLU DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kementerian Klik butang HANTAR bagi menghantar laporan kepada Kementerian.U. Masukkan No.(B) 285 dan menunggu keputusan Kuasa Melulus NOTA : Senarai aduan yang dihantarkepada kuasa melulus P. MENU . Langkah 5 Paparan Mohon Kelulusan.

Klik butang Hantar.MENU .PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Perbendaharaan Tandakan pada aduan yang dipilih dan Klik butang HANTAR bagi menghantar laporan kepada Perbendaharaan. MENU – KELULUSAN DARIPADA KEMENTERIAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kelulusan Daripada Kementerian Langkah 4 Klik butang TINDAKAN. Langkah 6 Paparan senarai semak permohonan hapusira aset. Paparan seperti dibawah dipaparkan.Rujukan dan Tajuk.143 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 5 Masukkan No. Klik butang Hantar.

Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum di hantar kepada Pegawai Pengawal. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Sistem akan menghantar sijil kepada pegawai pelulus.Langkah 5 Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Kelulusan Hapuskira Klik butang HANTAR Permohonan akan dipindahkan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk mendapatkan kelulusan hapuskira daripada Pegawai Pengawal. MENU . NOTA : Paparan senarai permohonan yang telah mendapat kelulusan daripada Kementerian. NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Dan menjana senarai di dalam SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS dalam menu Pemantauan Urusetia.144 .

Sistem akan menghantar sijil hapuskira kepada Perbendaharaan.Aduan. Klik pada No.MENU . Paparan di bawah akan dipaparkan. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira Kepada Perbendaharaan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.145 . Masukkan maklumat surcaj & tatatertib dan klik butang DAFTAR Langkah 8 Klik butang SELESAI SURCAJ MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. MENU . Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Perbendaharaan. Klik TAB Surcaj & Tatatertib Langkah 6 Langkah 7 Tandakan rekod yang dipilih dan Klik Daftar Surcaj & Tatatertib.PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Tindakan Surcaj & Tatatertib.

5.Aduan bagi melantik Jawatankuasa Penyiasat Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. Tandakan pada rekod dipilih dan Klik butang DITERIMA Permohonan aduan yang telah diterima daripada agensi akan dipindahkan ke Menu PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA. Masukkan maklumat : MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU . LANGKAH -LANGKAH KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN.146 . Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.PENERIMAAN ADUAN MENGIKUT KUMPULAN PENGHANTARAN (REMOTE) Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Penerimaan Aduan Mengikut Kumpulan Penghantaran (Remote).5. NOTA : Hanya proses yang diterima dari server lain sahaja akan dipaparkan di dalam menu ini. Langkah 7 Klik Daftar Pegawai Penyiasat. NOTA : Menu Urusetia Kehilangan di Peringkat Kementerian adalah sama seperti di dalam menu urusetia di peringkat agensi kecuali terdapat DUA menu tambahan iaitu:  PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN (BKP)  PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA BKP MENU .PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Permohonan Daripada Agensi Bagi Pelantikan Lembaga Pemeriksa Klik pada No.

Klik butang HANTAR.Masukkan tarikh dan No Rujukan. MENU . Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. NOTA : Proses pelantikan penyiasat hanya boleh dilakukan di dalam menu ini sekiranya permohonan diterima daripada agensi (server lain).PA-29. Klik butang HANTAR. Klik butang untuk mencetak KEW. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis.PENENTUAN TEMPAT PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan Klik Menu Penentuan Tempat Pelantikan Penyiasat Tandakan rekod aduan dan klik butang PILIH Langkah 5 Paparan Pelantikan Jawatankuasa Penyiasat. Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam menu SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN dan hantar kepada Agensi. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .NOTA :  Pilih nama kakItangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes.147 .  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.

Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat. Klik butang untuk mencetak KEW.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Langkah 8 Langkah 9 Klik butang SIMPAN.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis.148 .Aduan yang dipilih Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. Masukkan maklumat: NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes.KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir.PA-29.Sistem akan memaparkan aduan dalam menu KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI MENU .

Jika pengerusi dan ahli penyiasat kes ini telah mengambil tindakan dan mengemaskini serta mengesahkan rekod yang didaftarkan. MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .149 . MENU .Langkah 10 Klik butang SELESAI. Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN.SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Selesai Dan Hantar Bagi Mendapatkan Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Langkah 4 Langkah 5 Tandakan rekod aduan yang dipilih dan klik butang PILIH. Masukkan tarikh dan no rujukan Klik butang HANTAR. permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia Senarai Selesai Pelantikan Dan Didalam Proses Siasatan Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai pelantikan Jawatankuasa Penyiasat dan didalam proses siasatan NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes di dalam penyiasatan. Seterusnya. NOTA : Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA). Paparan Hantar Untuk Syor & Ulasan. Senarai akan di hilangkan daripada menu ini dan dimasukkan ke dalam menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.

MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan.Aduan bagi rekod yang dipilih.NOTA : Sistem akan pindahkan aduan yang telah selesai siasatan ke KEMASKINI SYOR DAN ULASAN dalam menu Pelulus bagi mendapatkan Syor & Ulasan Pegawai Pengawal. Klik pada No. Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal.SELESAI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan. Paparan seperti dibawah dipaparkan. Jika syor dan ulasan telah diterima sistem akan pindahkan aduan ke proses yang lain iaitu menu SELESAI SYOR DAN ULASAN.150 .SENARAI DIHANTAR DAN MENUNGGU SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Senarai Dihantar Dan Menunggu Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai permohonan aduan yang telah dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes menunggu syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal. Langkah 5 Paparan TAB seperti dibawah dipaparkan. MENU .

PILIHAN MENGIKUT KUASA MELULUS CAWANGAN INI | Sistem akan pindahkan permohonan aduan ke menu PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus dan klik butang HANTAR.Aduan bagi aduan yang dipilih. Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat. AGENSI | Sistem akan pindahkan permohonan aduan ke menu PERLU DIHANTAR KEPADA K UASA MELULUS P. MENU .(B) 285 bagi mendapatkan pengesahan keputusan Kuasa Melulus.151 . Masukkan maklumat: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .(B) 285 bagi mendapatkan pengesahan keputusan Kuasa Melulus.SELESAI SYOR DAN ULASAN TETAPI PERLU DISIASAT SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan Tetapi Perlu Disiasat Semula Klik pada No.U. Paparan TAB seperti di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.U.

NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan. Seterusnya.SIASATAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Semula Paparan senarai aduan yang perlu siasatan semula dilakukan. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan.PA-29. Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA). MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN.NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. Klik butang SELESAI Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN. Klik butang untuk mencetak KEW. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan. MENU .  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis.152 .  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.

U.(B) 285 di agensi pemohon.(B) 285.U.U.U.U.(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus P. Sistem akan menghantar permohonan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus.153 . Langkah 4 Klik butang bagi menghantar permohonan kepada Kuasa Melulus P.U.U. MENU – DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Dihantar Untuk Mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kepada Kuasa P.(B) 285 Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.HANTAR KEPUTUSAN KEPADA KUASA MELULUS P.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus di dalam DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS. Klik butang HANTAR MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 5 Paparan maklumat laporan kehilangan.U.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira.PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.U.(B) 285 dan menunggu keputusan Kuasa Melulus NOTA : Senarai aduan yang dihantarkepada kuasa melulus P.(B) 285 Di Agensi Pemohon Klik butang untuk hantar keputusan kepada Kuasa Melulus P.MENU . MENU .(B) 285 DI AGENSI PEMOHON Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Hantar Keputusan Kepada Kuasa Melulus P. NOTA : Sistem akan memaparkan senarai permohonan aduan yang dihantar kepada Kuasa Melulus P.

Klik butang HANTAR. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Maklumat keputusan telah dihantar kepada agensi dan akan diterima di agensi dalam senara KELULUSAN DARIPADA KEMENTERIAN. Langkah 6 Paparan Senarai Semak Permohonan Hapuskira Aset Alih Kerajaan.PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Perbendaharaan Tandakan pada senarai kes yang hendak dihantar. Masukkan No. Langkah 5 Paparan Hantar Kepada Perbendaharaan.154 . Rujukan dan Tajuk. Klik butang HANTAR. MENU . Permohonan aduan akan dihantar kepada Perbendaharaan untuk mendapatkan keputusan kelulusan permohonan.

Pegawai urusetia perlu ambil tindakan seterusnya ke atas senarai tersebut. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira. Sistem akan menghantar sijil kepada pegawai pelulus.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira.KELULUSAN DARIPADA PERBENDAHARAAN DITERIMA DAN PERLU DIAMBIL TINDAKAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kelulusan Daripada Perbendaharaan Diterima Dan Perlu Diambil Tindakan Paparan senarai rekod kehilangan yang diterima daripada Perbendaharaan. Pegawai urusetia perlu ambil tindakan seterusnya ke atas senarai tersebut. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Senarai rekod kehilangan yang diterima daripada Perbendaharaan. NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Pegawai Pengawal. Sistem akan menghantar sijil hapuskira kepada Perbendaharaan. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Perbendaharaan.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira Kepada Perbendaharaan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. MENU .MENU . NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Dan menjana senarai di dalam SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS dalam menu Pemantauan Urusetia.155 . MENU .

156 . NOTA : Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian untuk mendapatkan kelulusan perbendaharaan Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 MENU ..Aduan Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik tab Daftar Surcaj & Tatatertib Tandakan rekod yang dipilih dan Klik Daftar Surcaj & Tatatertib.PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Tindakan Surcaj & Tatatertib.MENU . Masukkan maklumat surcaj & tatatertib dan klik butang DAFTAR Klik butang SELESAI SURCAJ. 5. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .6. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN. Klik pada No. MENU – DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN UNTUK MENDAPAT KELULUSAN PERBENDAHARAAN Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan |Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Dihantar Kepada Kementerian Untuk Mendapat Kelulusan Perbendaharaan Langkah 4 Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian untuk mendapatkan kelulusan perbendaharaan.TELAH MENDAPAT SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu pemantauan klik Telah Mendapat Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai rekod kehilangan yang telah selesai mendapatkan Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal. NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj. Masukkan maklumat surcaj apabila telah mendapat laporan surcaj daripada Lembaga Tatatertib.

NOTA : Paparan senarai aduan dengan Sijil Hapuskira yang telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus.REKOD SURCAJ Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Rekod Surcaj Paparan senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj kepada kakitangan. NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj kepada kakitangan. MENU – SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu pemantauan klik Sijil Hapuskira Telah Dihantar Kepada Pegawai Pengawal | Pelulus Paparan senarai aduan dengan Sijil Hapuskira yang telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus. MENU .REKOD PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Rekod Pembayaran Balik Paparan senarai rekod kehilangan yang melibatkan bayaran balik oleh kakitangan yang telah selesai.157 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah mendapat syor dan ulasan daripada pegawai pengawal. NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan bayaran balik oleh kakitangan yang telah selesai. MENU .

PA-30). PEGAWAI PENYIASAT 6. LANGKAH KERJA PEGAWAI PENYIASAT.2. klik menu Pengurusan Aset Alih Daripada menu klik Jawatankuasa.158 . Kad Pengenalan dan Kod Proses SPA yang diperolehi daripada e-mail. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang Kemaskini Maklumat Siasatan.PA-30). Langkah 1 Langkah 2 Daripada portal SPA. Mengemaskini maklumat laporan akhir. 6. SETIAUSAHA JAWATANKUASA PENYIASAT. Mengesahkan maklumat laporan akhir. FUNGSI PEGAWAI PENYIASAT 6.2. NOTA : Pegawai penyiasat yang dilantik akan diberi e-mail dengan no koduntuk membolehkan pegawai akses kepada sistem SPA.1. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Klik butang Hantar.1.6. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.1. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1. 6. NOTA : Hanya Setiausaha Lembaga Pemeriksa yang boleh melakukan Kemaskini maklumat siasatan laporan akhir(KEW. Langkah 3 Masukkan No. Kemaskini laporan akhir | Konsep kemaskini menggunakan kaedah menaip terus ke laporan seperti penggunaan microsoft word. Paparan laporan akhir (KEW.

Untuk cetakan. Masukkan catatan dan no.kad pengenalan penyiasat dan klik butang PENGESAHAN DOKUMEN. di sebelah Langkah 8 Langkah 9 Klik butang PENGESAHAN untuk mengesahkan pelantikan Lembaga Penyiasat. klik butang kanan paparan.159 . Apabila rekod telah dikemaskini paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Sistem akan menjana laporan akhir KEW. NOTA : Bagi Ahli Jawatankuasa Penyiasat ulang langkah 1 hingga 3 dan terus ke langkah 7 hingga 9 untuk mengesahkan dokumen laporan akhir yang telah di kemskini oleh setiausaha. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan Pengesahan Dokumen.PA-30. AHLI JAWATANKUASA PENYIASAT.Langkah 6 Langkah 7 Klik butang simpan apabila anda selesai mengemaskini laporan.

2. URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7.KEMASKINI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Syor dan Ulasan Daripada menu Syor dan Ulasan klik Kemaskini Syor Dan Ulasan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Kemaskini Syor dan Ulasan  Selesai Syor dan Ulasan dan belum dihantar kepada Kuasa Melulus MENU PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Siasatan perlu dilakukan semula  Selesai dan Urusetia belum hantar kepada Kuasa Melulus P.1.1.U.2.1. Klik butang KEMASKINI.3. Menerima semua laporan akhir untuk dinilai oleh Pegawai Pengawal Mengemaskini syor dan ulasan Pegawai Pengawal. 7. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang untuk melihat laporan awal atau klik butang untuk melihat laporan akhir. 7. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.(B) 285  Selesai dan Urusetia belum hantar kepada Perbendaharaan  Sijil Hapuskira Diterima  Ringkasan 7. Klik TAB Kemaskini syor dan ulasan.2. Paparan dibawah akan dipaparkan KUIRI SIASATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik butang kuiri siasatan Masukkan maklumbalas. Klik pada No aduan untuk kemasikini maklumat syor& ulasan. LANGKAH KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.1.2. MENU URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7. Sistem akan menghantar kuiri kepada urusetia yang menguruskan siasatan.160 .1. 7.7.2. FUNGSI URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7. MENU .

NOTA : Bagi permohonan aduan yang melibatkan kecurian.161 . Klik TAB Selesai untuk mengemaskini syor dan ulasan. penipuan dan kecuaian pegawai awam akan dihantar kepada Perbendaharaan.(B) 285. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .U.KEMASKINI SYOR & ULASAN Langkah 9 Langkah10 Klik butang Syor dan Ulasan Penyelia hendaklah merekod syor dan ulasan pegawai pengawal MENU KEMASKINI SEPERTI DIBAWAH PERLU SIASATAN SEMULA Langkah 11 Langkah 12 ATAU SELESAI Langkah 13 Langkah 14 Klik TAB Perlu siasatan semula sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuas hati dengan hasil siasatan Masukkan sebab siasatan semula perlu dilakukan. Klik hantar kepada kuasa melulus dan sistem akan menghantar permohonan kelulusan kepada kuasa melulus. Sistem akan menjana dan menentukan kuasa melulus yang dibenarkan. Masukkan Syor dan Ulasan dan Kategori Kehilangan. Manakala permohonan yang tidak melibatkan kecuaian pegawai awam akan dihantar P. Klik butang KEMASKINI.

Langkah 6 Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus yang akan yang akan menjalankan proses kelulusan hapuskira.Paparan seperti dibawah dipaparkan. Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan.MENU . NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang perlu siasatan dilakukan semula setelah Pegawai Pengawal tidak berpuas hati dengan hasil siasatan. .SELESAI SYOR DAN ULASAN DAN BELUM DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang dikemaskini maklumat syor dan ulasan tetapi masih belum dihantar kepada kuasa melulus. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Syor dan Ulasan Daripada menu Syor dan Ulasan klik Selesai Syor Dan Ulasan Dan Belum Dihantar Kepada Kuasa Melulus. Paparan senarai kes yang perlu siasatan dilakukan semula.(B) 285 dalam menu Urusetia untuk dihantar kepada Kuasa Melulus 7. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .4. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Klik butang HANTAR Permohonan akan dipindahkan ke PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.U.162 . Langkah 4 Langkah 5 Klik pada No.Aduan. MENU – SIASATAN PERLU DILAKUKAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Siasatan Perlu Dilakukan Semula. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.

1.U. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .U. NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Perbendaharaan.1. 8.(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Selesai Dan Urusetia Belum Hantar Kepada Kuasa Melulus P.1.U.(B) 285 MENU – SELESAI DAN URUSETIA BELUM HANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Selesai Dan Urusetia Belum Hantar Kepada Perbendaharaan Paparan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Perbendaharaan.2. 8. 8.2. MENU KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Senarai perlu pengesahan  Permohonan kelulusan Bayaran Balik  Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik MENU PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Ringkasan  Rekod Pembayaran Balik 8. MENU URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8.U.1.2.2.(B) 285 NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Kuasa Melulus P. MENU – SIJIL HAPUSKIRA DITERIMA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Sijil Hapuskira Diterima Paparan senarai Sijil Hapuskira yang telah diterima oleh Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai Sijil Hapuskira yang telah diterima oleh Pegawai Pengawal.MENU – SELESAI DAN URUSETIA BELUM HANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.1.163 . Menerima semua syor dan ulasan Pegawai Pengawal untuk kelulusan Mengemaskini maklumat kelulusan hapuskira.2. FUNGSI URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8. URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8.(B) 285 Paparan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Kuasa Melulus P.

Langkah 12 Klik butang SAHKAN untuk sahkan KEW. Apabila semua rekod telah dikemaskini.164 . NOTA : Permohonan akan masuk ke PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB sekiranya tanda melibatkan surcaj. Butang kemaskini akan dipaparkan dibahagian bawah. LANGKAH KERJA URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN.PA-31 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Aduan Paparan dibawah akan dipaparkan. MENU . Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Klik TAB Kemaskini Kelulusan Hapuskira Tandakan aset yang hendak dihapuskira Klik butang HAPUSKIRA.SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus Daripada menu Pelulus klik Senarai Perlu Pengesahan Klik pada No. Masukkan maklumat:  Tarikh kelulusan  No.8. Klik butang DAFTAR. Klik butang Batal Hapuskira untuk membatalkan permohonan hapuskira ( cth : Kes Barang ditemui semula) NOTA : Abaikan langkah 8 sekiranya tidak perlu. Rujukan  Tandakan sekiranya ia melibatkan Surcaj.3. Klik butang KEMASKINI.

Sistem akan pindahkan permohonan ke LENGKAPKAN MAKLUMAT BAYARAN BALIK bagi kemaskini maklumat bayaran balik.PERMOHONAN KELULUSAN BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus Daripada menu Pelulus Klik Permohonan Kelulusan Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik seperti dibawah :- Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Sahkan Pembayaran Balik. Paparan kelulusan hapuskira. Status permohonan bayaran balik telah dimaklumkan kepada pengadu.Kelulusan hapuskira telah selesai dan sistem akan pindahkan permohonan ke PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA dalam menu Urusetia bagi penghantaran Sijil Hapuskira kepada Pegawai Pengawal. Masukkan tarikh dan no rujukan. MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang DAFTAR.165 .

LENGKAPKAN MAKLUMAT BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus. Masukkan maklumat dibawah:  Nama pegawai. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN. Klik butang Kemaskini Maklumat Pembayaran Balik. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang Daftar. NOTA : Paparan senarai aduan yang terlibat dalam pembayaran balik telah selesai.166 . Maklumat pembayaran balik telah lengkap.  No.MENU . Daripada Menu Pemantauan Pelulus Klik Rekod Pembayaran Balik Paparan senarai aduan yang terlibat dalam pembayaran balik telah selesai. Rujukan  Nilai bayaran balik  Tarikh bayaran balik  Catatan  Tarikh dikenakan. MENU – REKOD PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Pelulus. Daripada menu Pelulus klik Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik .4. Langkah 6 Paparan Maklumat Bayaran Balik. 8.

ALIRAN KERJA PROSES KEHILANGAN SECARA BAYARAN BALIK. kad pengenalan anda dan tekan enter Sistem akan memaparkan maklumat anda  Masukkan masa dan tempat kejadian.PROSES BAYARAN BALIK. BORANG ADUAN KEHILANGAN DITERIMA Masukkan Maklumat KEW. Kemaskini Syor Jawatankuasa Penilaian dan mengemaskini kelulusan Ketua Agensi 9. KEHILANGAN . LANGKAH-LANGKAH PENDAFTARAN ADUAN KEHILANGAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Daripada Portal SPA Klik menu Pengurusan Aset Alih Klik Aduan Kehilangan Masukkan Maklumat seperti dibawah.000.167 .00 tanpa mengira kategori aset.9.1. NOTA : Sistem akan memaparkan alert kepada pengguna sekiranya maklumat yang direkodkan tidak lengkap.  Masukkan keterangan aset yang hilang dan bagaimana ia berlaku. Proses hapuskira secara bayaran balik adalah satu kaedah baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia untuk semua jenis aset yang dilaporkan hilang dengan nilaii semasa aset adalah kurang dari RM 5.PA-28 Penyelia Pelupusan Agensi Borang Aduan Kehilangan daripada PORTAL SPA SENARAI PENGESAHAN KETUA JABATAN KEMASKINI MAKLUMAT BAYARAN BALIK PAPARAN KETUA JABATAN | Mengesahkan Aduan dan memilih untuk bayaran balik PERMOHONAN BAYARAN BALIK Permohonan diluluskan SENARAI PERMOHONAN LULUS PROSES DILULUSKAN SENARAI PERMOHONAN KELULUSAN PAPARAN URUSETIA KELULUSAN | Menunggu kelulusan.  Masukkan no. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

9. NOTA :Senarai yang dimerahkan adalah aduan yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat. NOTA : Jika anda klik diterima aduan akan diproses manakala jika anda menolak permohonan. Klik Diterima atau Ditolak dan masukkan catatan kepada pengadu. Senarai yang diterima akan dimasukkan di dalam senarai PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Laporan aduan yang telah dibuat akan dipindahkan ke SENARAI ADUAN BARU dalam menu Penyelia untuk menjalankan proses aduan. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mengesahkan dan memproses aduan kehilangan. secara auto aduan akan dibatalkan dan akan direkod sebagai aduan ditolak.Langkah 5 Klik butang HANTAR Sistem akan memaparkan laporan aduan kehilangan. LANGKAH-LANGKAH PENYELIA ADUAN KEHILANGAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada menu Penyelia Klik Senarai Aduan Baru Paparan dibawah akan dipaparkan.2.168 .

Borang kemaskini dengan TAB dibawah akan dipaparkan. Langkah 7 Langkah 8 Masukkan maklumat dikehendaki seperti:  Maklumat Pengadu (auto)  Maklumat Kejadian Berlaku  Langkah sedia ada  Jika terdapat Prime Facie | Orang disyaki  Adakah pegawai ditahan kerja  Tarikh dan laporan polis  Langkah segera bagi mencegah ia berulang dan catatan. Langkah 6 Buat carian aset. Daripada senarai yang diterima klik butang untuk mengemaskini laporan awal.169 .PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Perlu Dilengkapkan Dan Dihantar Kepada Ketua Jabatan Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik butang Hantar dan sistem akan menjana bil laporan di dalam senarai menunggu pengesahan ketua jabatan. Senarai aset yang hilang akan dipaparkan di bahagian bawah borang aduan. Kaedah yang sama seperti carian aset yang hendak dilupuskan. komponen|aksesori atau mendaftar aset selain harta modal dan inventori yang telah hilang. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .MENU .

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus.PA-28 atau membatalkan aduan. Laporan awal KEW. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Ketua Jabatan Daripada Menu Klik Senarai Perlu Pengesahan Klik butang untuk mengesahkan laporan kehilangan. Langkah seterusnya anda perlu mengemaskini maklumat bayaran balik. SECARA AUTO sistem akan membuat permohonan kepada pegawai pelulus dan merekodkan senarai didalam menu MOHON KELULUSAN BAYARAN BALIK. Masukkan tarikh dan no rujukan.9.00 Klik Disahkan untuk mengesahkan laporan awal KEW.3.170 . Klik butang Simpan. LANGKAH-LANGKAH KETUA JABATAN. Daripada Menu Klik Permohonan Kelulusan Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik seperti dibawah :- Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Sahkan Pembayaran Balik. LANGKAH-LANGKAH URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .IBU PEJABAT NOTA : Hanya Pegawai Pelulus diperingkat Ibu Pejabat Agensi dan Kementerian sahaja (Ketua Pengarah dan Ketua Setiausaha) yang boleh memberi kelulusan kepada proses ini. 9. Paparan tab di bawah akan dipaparkan.PA-28 akan dipaparkan untuk cetakan dan ditandatangani.4. Langkah 5 Klik TAB Pengesahan dan senarai aset hilang Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tentukan YA bagi proses boleh secara pembayaran balik | Jika nilai semasa kurang dari RM 5000.

Rujukan  Nilai bayaran balik  Tarikh bayaran balik  Catatan  Tarikh dikenakan. Langkah 6 Masukkan maklumat dibawah:  Nama pegawai.9.5. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .171 . LANGKAH-LANGKAH KEMASKINI REKOD BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus. Klik butang Daftar.  No. Klik butang Kemaskini Maklumat Pembayaran Balik. Daripada Menu Klik Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik .

1.PA-4 2.PA-4 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW. 2. Laporan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu:  Laporan Bahagian  Laporan Keseluruhan Cawangan  Laporan Eksekutif. PENGENALAN Modul Laporan adalah modul yang akan memaparkan laporan-laporan yang berkaitan dengan aset. Papran dibawah akan dipaparkan.2. kategori aset dan status aset.PA-5 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW.LAPORAN ASET 1.172 . 2.BAB J .PA-5. LAPORAN BAHAGIAN. Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun. Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Rekod aset yang dipadam didalam sistem akan ditandakan merah didalam KEW. KEW. KEW. Papran dibawah akan dipaparkan.PA-4.PA-4.

PA-5 2.Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun.PA-8 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW.PA-5.173 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Rekod aset yang dipadam didalam sistem akan ditandakan merah didalam KEW.3. Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW. BILANGAN & NILAI ASET Langkah-langkah Langkah 1 Klik Modul Laporan bahagian Langkah 2 Klik bilangan dan nilai aset Paparan dibawah akan dipaparkan.PA-8. kategori aset status aset. 2.4. KEW.PA-8. Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW.

Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut pemilik kad atau penempatan. NOTA : Semua laporan yang dijana akan menunjukkan laporan mengikut bahagian sahaja. KEDUDUKAN ASET SEMASA Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik bilangan dan nilai aset Paparan dibawah akan dipaparkan. 2.6 LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik laporan pemeriksaan Paparan dibawah akan dipaparkan. cara pembelian dan status aset. 2. Langkah 3 Klik PAPARAN GRID untuk cetakan bilangan dan nilai aset. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .5. Klik PAPARAN GRID untuk cetakan bilangan dan nilai aset.174 .

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 4 Langkah 5 Anda boleh melihat perincian aset mengikut kategori. LAPORAN MENGIKUT PENEMPATAN Langkah-langkah Langkah 1 Klik Modul Laporan keseluruhan Langkah 2 Klik mengikut penempatan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik nama bahagian untuk perincian maklumat aset dibahagian tersebut. BILANGAN & NILAI ASET DAN KEDUDUKAN ASET SEMASA NOTA : Semua laporan adalah sama seperti di dalam laporan di dalam laporan bahagian. KEW.1.3. 3.175 .PA-5. 3.PA-4. sub kategori.PA-8. Namun begitu anda boleh membuat pilihan mengikut PTJ.2. LAPORAN KEW. LAPORAN KESELURUHAN. jenis atau senarai aset Klik butang cetak untuk cetakan laporan. KEW.

Penyelenggaraan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Klik tapisan laporan. PENYELENGGARAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik mengikut Lap. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . memaparkan jumlah aset atau jumlah harga. Anda boleh membuat pilihan dengan memilih cawangan dan kategori aset. Klik butang cetak untuk cetakan.4.176 . klik summary bilangan paparan dibawah akan dipaparkan. Klik tapisan laporan untuk membuat tapisan kategori aset dan tahun.3. 3.3. ANALISIS PEROLEHAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik mengikut analisa perolehan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Anda boleh membuat pilihan tahun perolehan dari sehingga. LAP.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .177 . NILAI KESELURUHAN ASET Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik Nilai Keseluruhan Aset Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik nilai keseluruhan dan paparan dibawah akan dipaparkan.5. 3.Langkah 6 Klik butang cetak untuk cetakan kad.

jenis harta.178 . kategori aset. LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik Laporan Pemeriksaan. 3.Klik tapisan laporan untuk melihat laporan mengikut cawangan. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Pengguan boleh membuat tapisan mengikut tahun dan kategori serta jika hendak mencetak laporan klik butang PAPARAN GRID. perolehan.6. SELAMAT BERJAYA MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 4 Klik carian harta modal mengikut nilai buku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful