P. 1
Manual Sistem Pen Gurus An Aset_SPA_v2.0

Manual Sistem Pen Gurus An Aset_SPA_v2.0

|Views: 114|Likes:
Published by Harold Mark

More info:

Published by: Harold Mark on Nov 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2011

pdf

text

original

PENGURUSAN ASET KERAJAAN

PANDUAN

Pengguna
Sistem Pengurusan Aset
Disediakan Oleh Kementerian Kewangan Malaysia Sebagai Panduan Penggunaan Sistem Pengurusan Aset Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007

Kementerian Kewangan Malaysia
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 1

Isi Kandungan
Perkara Muka Surat

BAB A - Pengenalan BAB B - Pentadbir Sistem BAB C - Pendaftaran dan Carian BAB D - Penempatan BAB E - Pergerakan BAB F - Penyelenggaraan BAB G - Pemeriksaan BAB H - Pelupusan BAB I - Kehilangan dan Hapuskira BAB J - Laporan

3 6 20 39 46 55 67 78 118 151

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 2

BAB A - PENGENALAN
1. APA ITU SPA ? SPA ialah Sistem Pengurusan Aset Sistem SPA meliputi semua aspek pengurusan aset alih dan inventori berdasarkan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007), Arahan Perbendaharaan dan pekeliling-pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan aset alih. Manakala sistem SPS meliputi semua aspek pengurusan stor berdasarkan Panduan Perbendaharaan | Tatacara Pengurusan Stor (TPS), Arahan Perbendaharaan dan pekeliling lain yang berkaitan dengan pengurusan aset dan stor.

2.

KETERANGAN MODUL DIDALAM SISTEM SPA. 2.1. MODUL PENTADBIR SISTEM - ADMINISTRATOR Modul Pentadbir Sistem ialah satu modul yang berfungsi untuk mengawal keseluruhan sistem. Ia merangkumi kawalan kepada pengguna sistem, modul dan sub modul yang boleh di akses oleh pengguna yang dibenarkan, kawalan kod dan kawalan kepada semua perkara penting di dalam sistem. MODUL PEMBEKAL. Modul pembekal adalah satu modul yang menyimpan semua maklumat pembekal. Khusus kepada pembekal yang terlibat dengan pembekalan aset di organisasi terbabit. MODUL PENDAFTARAN DAN CARIAN Modul Pendaftaran dan carian berfungsi untuk membenarkan kakitangan atau pengguna yang dibenarkan mendaftar aset yang terdiri daripada harta modal dan inventori. Sistem akan menjana dan membenarkan pengguna untuk mencetak:  KEW.PA-1 - Daftar Perselisihan Aset  KEW.PA-2 - Daftar Harta Modal  KEW.PA-3 - Daftar Inventori  KEW.PA-4 - Senarai Daftar Harta Modal ( Dijana Secara Auto).  KEW.PA-5 - Senarai Daftar Inventori ( Dijana Secara Auto).  KEW.PA-8 - Laporan Tahunan Aset ( Dijana Secara Auto). MODUL PENEMPATAN Semua kawalan dan rekod penempatan aset akan dikawal di dalam modul penempatan. Rekod-rekod yang melibatkan pemindahan lokasi atau pegawai bertanggungjawab akan direkodkan di dalam modul ini. Rekod ini melibatkan:  KEW.PA-7 – Senarai Aset dilokasi
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 3

2.2.

2.3.

2.4.

 KEW.PA-21 .5.PA-15 .23 . Antara borang yang akan terlibat ialah:  KEW. 2.  KEW.Laporan tahunan pelupusan  KEW. MODUL KEHILANGAN Semua proses kehilangan dan hapuskira aset yang telah didaftarkan perlu melalui proses di dalam sistem SPA.  KEW.PA-30 . Proses bermula dari laporan awal sehingga kepada proses hapuskira. KEW.PA-17 . MODUL PELUPUSAN Semua proses pelupusan aset yang telah didaftarkan perlu melalui proses di dalam sistem SPA.PA-10 .Daftar Harta Modal MODUL PENYELENGGARAAN Aset-aset yang diselenggara perlu direkodkan di dalam sistem SPA.  KEW. Task dan rekod pemeriksaan perlu direkodkan di dalam modul ini. Ia merangkumi aspek aduan kerosakan peralatan.4 .26 .PA-3 .PA-20 .PA-31 . 2.Pelantikan Lembaga Pemeriksa  KEW.Daftar aduan kerosakan peralatan  KEW.PA-28 .PA-29 .Proses sebutharga pelupusan  KEW.Daftar Inventori | Bahagian Penempatan MODUL PERGERAKAN Kawalan dan rekod pergerakan aset akan dikawal di dalam modul pergerakan.Laporan pemeriksaan harta modal  KEW.  2. LAPORAN Semua laporan dan keperluan pengurusan yang akan dibawa kepada mesyuarat JKPAK sukuan dan tahunan Jabatan dan Kementerian.PA-6 . syor lembaga pemeriksa dan proses kelulusan.PA-13 . daftar penyelenggaraan pembaikan. naiktaraf dan penambahbaikan| Bahagian B  KEW.Sijil pelupusan  KEW. Kad kawalan terbabit ialah:  KEW.PA-27. 2.PA-18 .PA-2 . proses kelulusan pembaikan. Rekod pergerakan ialah rekod aset yang berubah lokasi untuk tempoh yang singkat atau bukan penempatan tetap.Laporan tahunan pemeriksaan aset.9. pengurusan penambaikan dan naiktaraf dan senarai aset perlu penyelenggaraan.PA-2 . Rekod pergerakan akan melibatkan:  KEW.PA-16 .8.PA-24 .PA-9 .Laporan Lembaga Pemeriksa.Proses lelong pelupusan.  KEW.6.Laporan Akhir Kehilangan.Laporan Hapuskira.Sijil Perakuan Pelupusa (PEP).Sijil penyaksian pelupusan  KEW.PA-14 .Laporan Awal kehilangan  KEW. Proses bermula dari persediaan dokumen.Laporan pemeriksaan inventori.7.Surat perlantikan Pegawai PEnyiasat.  KEW.Daftar komponen. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-12 . pengurusan komponen dan aksesori aset.PA-11 .Daftar Harta Modal | Bahagian Penempatan KEW.  KEW.Daftar penyelenggaraan pembaikan MODUL PEMERIKSAAN Setiap aset yang didaftarkan wajib diperiksa sekurang-kurangnya sekali setahun.PA-19 . Borang-borang yang akan terlibat ialah:  KEW.Senarai Aset perlu penyelenggaraan. 2.27A .10. 2.Proses tender pelupusan  KEW.

melantik pengguna luar Digunakan untuk memantau rekod aset yang telah dipadamkan dan log pengguna MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Sila klik butang edit sekiranya ingin mengubah data yang telah direkodkan. melantik pengguna dan mengaktifkan pengguna Digunakan untuk melantik pengguna latihan bagi tujuan latihan penggunaan sistem. menambah pengguna. Digunakan untuk log keluar sistem Digunakan untuk menyembunyikan dan memaparkan menu Digunakan untuk ke halaman sebelum Digunakan untuk ke halaman selepas Digunakan untuk mencetak laporan Digunakan untuk mencari pengguna. Digunakan untuk membuat penambahan cawangan dalam organisasi.3. Digunakan untuk log masuk sistem. Digunakan untuk mengaktifkan email server dalam sistem MyAsset. pegawai penempatan semasa. konfigurasi ringkasan data. Digunakan untuk membuat setting profail pengguna Digunakan untuk ke halaman utama. Digunakan untuk mengesahkan rekod yang didaftarkan adalah benar. perlantikan pegawai bertanggungjawab dan pegawai penempatan semasa. penerimaan aset. FUNGSI BUTANG UTAMA. Digunakan untuk memilih bila tarikh pembelian aset. Digunakan untuk daftar baru bagi pembekal. Digunakan untuk membuat perlantikan pegawai bertanggungjawab. gambar dan lokasi . Digunakan untuk menambah modul dalam kumpulan pengguna. Digunakan untuk membuat konfigurasi Modul dan Sub Modul Digunakan untuk melihat tarikh lahir pengguna.5 . Digunakan untuk memilih pegawai dan lokasi penempatan semasa. IKON BUTANG SISTEM Butang Carian Butang Daftar Baru Butang Perlantikan Butang Kemaskini Butang Hapus Butang Pengesahan Rekod Butang Tarikh Butang Perlantikan dan lokasi Butang Paparan Butang log masuk Butang Admin Butang Konfigurasi Butang Utama Butang Keluar Butang Menu Butang Sebelum Butang Selepas Butang Cetak Butang Pengguna Butang Pengguna Latihan Butang Organisasi Butang Email Butang Kumpulan Pengguna Butang Konfigurasi Modul Butang Paparan Kandungan Butang Rekod Padam PENERANGAN Digunakan untuk mencari pembekal. pegawai pemeriksa. Digunakan untuk memadam data yang direkodkan. pegawai penyelenggara. Digunakan untuk melihat paparan rekod. Digunakan untuk mengubah data yang telah direkodkan. Digunakan oleh pentadbir MyAsset / admin MyAsset. gambar aset dan lokasi yang telah didaftarkan.

2. menambah dan mambatalkan transaksi dan maklumat di dalam sistem ini. Pentadbir Sistem SPA Cawangan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Sistem SPA Cawangan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut. 2.PENTADBIR SPA 1. Berkuasa mengubah.4.3.1. Pentadbir Sistem SPA Cawangan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 2. APA YANG PERLU ANDA FAHAMI DAN PELAJARI DARIPADA MODUL ADMIN:           2.BAB B . Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan “Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” merupakan pentadbir tertinggi yang mengurus sistem ini.5. “Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” boleh terdiri dari satu orang atau sekumpulan pegawai yang mempunyai akses penuh terhadap sistem ini.1.1.1. Fungsi dan Tanggungjawab Pentadbir Konfigurasi Pentadbir Rekod Pengguna Kumpulan Capaian Pengguna Rekod Organisasi Pengurusan Kod | Kod Lokasi Pengurusan Kod | Kod Klasifikasi Aset Mod Latihan Pengesahan Data Yang Telah Dipadam Rekod Pembekal FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB PENTADBIR Didalam sistem SPA ini terdapat dua kategori Pentadbir Sistem SPA iaitu :  Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (super admin)  Pentadbir Cawangan SPA  Pegawai Pengesahan Daftar Aset  Pentadbir Penyelenggaraan  Pentadbir Pemeriksaan  Pentadbir Pelupusan  Pentadbir Kehilangan 2. 2.1. kesahihan dan kebolehpercayaan maklumat di dalam sistem ini. 2.1. Menentukan peringkat laluan yang dibenarkan kepada mana-mana pegawai dan kakitangan yang diberi laluan menggunakan sistem ini. Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Super Admin/ Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” Memberi dan juga membatalkan kuasa laluan (akses) kepada mana-mana pegawai dan kakitangan untuk menggunakan sistem ini. Menjaga keselamatan.2. Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (‘super admin)’ di dalam sistem SPA adalah seperti berikut. Ia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pelaksanaan dan keselamatan sistem SPA dan diberi kuasa:2.6 .1. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan.1.6. 2.2.

“Pentadbir Sistem SPA Cawangan” merupakan pentadbir tertinggi dicawangannya yang mengurus sistem ini. “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” boleh terdiri dari satu orang atau sekumpulan pegawai yang mempunyai akses dicawangannya terhadap sistem ini. Ia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pelaksanaan dan keselamatan sistem SPA dan diberi kuasa:2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” Memberi dan juga membatalkan kuasa laluan (akses) kepada mana-mana pegawai dan kakitangan dicawangannya untuk menggunakan sistem ini. Menentukan peringkat laluan yang dibenarkan kepada mana-mana pegawai dan kakitangan dicawangannya yang diberi laluan menggunakan sistem ini. Berkuasa mengubah, menambah dan membatalkan transaksi dan maklumat dicawangannya di dalam sistem ini. Menjaga keselamatan, kesahihan dan kebolehpercayaan maklumat di dalam sistem ini.

2.3. Pegawai Pengesahan Daftar Aset Fungsi dan tanggungjawab Pegawai Pengesahan Daftar Aset di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai Pengesah” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengesahkan maklumat aset alih yang didaftar oleh kerani aset. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. Membuat semakan kepada data dan aset yang didaftarkan. Boleh membuat kemaskini dan memadam data yang telah dimasukkan oleh Kerani aset Memastikan data dimasukkan adalah benar dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan Pegawai yang dilantik juga berhak membuat kemaskini dan memadam rekod yang telah disahkan. Pegawai boleh dilantik mengikut bahagian, cawangan atau keseluruhan kawalan.

2.4. Pentadbir Penyelenggaraan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Penyelenggaraan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai penyelenggaraan” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengemaskini. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. Membuat kemaskini rekod penyelenggaraan kepada aset yang dipertanggungjawab ke atasnya. Membuat cetakan rekod penyelenggaraan di kad KEW.PA-14 Membuat pengistiharan dan pengumpulan data kepada aset-aset yang perlu penyelenggaraan (KEW.PA-13). Merekod aduan kerosakan peralatan (KEW.PA-9). Pegawai boleh dilantik mengikut bahagian, cawangan atau keseluruhan kawalan.

2.5. Pentadbir Pemeriksaan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Pemeriksaan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai pemeriksa” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengemaskini. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. Membuat kemaskini rekod pemeriksaan kepada aset Mengemaskini laporan KEW.PA-10, KEW.PA-11 dan KEW.PA-12 Membuat pemeriksaan aset sekurang-kurangnya setahun sekali.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 7

2.6. Pentadbir Pelupusan dan Kehilangan. Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Pelupusan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut “Admin pelupusan merupakan urusetia pelupusan yang mempunyai laluan dan kuasa mengemaskini rekod pelupusan aset. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5. 2.6.6. 2.6.7. 2.6.8. 2.6.9. 3. Mengumpul dan menyediakan senarai aset untuk tujuan pelupusan. Menyediakan dokumen-dokumen berkaitan pelupusan. Menyediakan dan mengemaskini dokumen laporan Lembaga Pemeriksa. Mengemaskini keputusan pelupusan Menerima dan merekod laporan kehilangan. Menyediakan laporan awal dan laporan akhir kehilangan. Mengemaskini semua dokumen yang berkaitan kehilangan. Mengemaskini keputusan hapuskira. Kuasa melulus mengikut kepada peraturan PU.285

KONFIGURASI PENTADBIR 3.1. Pentadbir sistem SPA adalah pegawai yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir sistem SPA. Pentadbir sistem SPA perlu membuat kawalan dan pengurusan kepada modul Pentadbir. Pentadbir sistem SPA boleh diklafikasikan kepada dua jenis pentadbir iaitu: 3.3.1. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan. 3.3.2. Pentadbir Sistem SPA Cawangan 3.2. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (super admin) Berikut adalah sub modul yang terdapat bagi Pentadbir Sistem SPA untuk mengawal perjalanan sistem: IKON KETERANGAN IKON Modul Rekod Pengguna FUNGSI Digunakan untuk tambah pengguna baru, kemaskini maklumat pengguna dan padam maklumat pengguna Digunakan untuk tambah pengguna sedia ada ke dalam mod latihan menggunakan data sedia ada. Digunakan untuk membuat penambahan, kemaskini dan padam maklumat cawangan dan bahagian Digunakan untuk membuat setting email server.

Modul Latihan Pengguna

Modul Organisasi

Email Setting

Modul Kumpulan Pengguna

Digunakan untuk tambah, kemaskini dan padam kumpulan pengguna. Digunakan untuk kemaskini konfigurasi penghantaran data,konfigurasi ringkasan data,Konfigurasi Agihan Aset dan Konfigurasi Agensi Digunakan untuk pemantauan dan mengesahkan bagi rekod yang telah dipadam.

Modul Konfigurasi Data

Pengesahan Data yang dipadam

Bagi modul Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan anda bolehlah mengikut aliran kerja dan langkah-langkah berikut:
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 8

3.3. Aliran Kerja bagi Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan

PENTADBIR SPA MODUL PENTADBIR

PENGURUSAN KOD

REKOD PENGGUNA

MOD LATIHAN

ORGANISASI KANDUNGAN KUMPULAN PENGGUNA PENGESAHAN DATA

LOKASI KELAS ASET

KAKITANGAN PENGGUNA SISTEM

3.4. Langkah-langkah bagi menggunakan modul Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Log Masuk ke dalam sistem dengan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Klik butang

3.5. Pentadbir Sistem SPA Cawangan PERHATIAN Pentadbir sistem SPA di peringkat cawangan hanya dibenarkan untuk mengemaskini maklumat kakitangan, pengguna, maklumat cawangan dan pengguna di didalam mod latihan di cawangannya sahaja.

3.6. REKOD PENGGUNA 3.6.1. Bagi modul rekod pengguna ianya dikawal selia sepenuhnya oleh pentadbir sistem SPA. Skop kerja dan langkah-langkah adalah seperti berikut: Klik butang ini untuk mengemaskini maklumat kakitangan dan pengguna sistem SPA. 3.6.2. Skop Kerja  Membuat penambahan kepada rekod pengguna yang baru  Membuat kemaskini rekod pengguna  Memadamkan maklumat rekod pengguna yang telah berpencen atau tamat perkhidmatan. Aliran Kerja bagi rekod pengguna LOG MASUK ADMIN MODUL ADMIN KILK MAK. PENGGUNA

3.6.3.

TAMBAH KAKITANGAN

KEMASKINI PENGGUNA SPA

PADAM PENGGUNA

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 9

cawangan dan bahagian pengguna baru 2. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat pengguna. daerah. nombor telefon. Rekodkan Login id. daerah. Taipkan nama pengguna pada ruangan carian.3. sekiranya berlaku perubahan maklumat kakitangan. hasil carian pengguna akan dipaparkan Klik butang pensil bagi membuat kemaskini kepada rekod pengguna sedia ada Klik butang kemaskini jika selesai proses kemaskini maklumat pengguna.5. Rekod Pengguna Baru Langkah-langkah bagi rekod pengguna adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Klik Tambah bagi membuat tambahan kepada rekod pengguna baru 1. Kemaskini rekod pengguna dilakukan apabila pengguna berpindah bahagian atau bertukar jawatan. pentadbir sistem bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengemaskini maklumat pengguna. Sila pilih maklumat negeri. Rekodkan maklumat Nama. Nombor Kad pengenalan.10 .6.4. kata laluan dan pengesahan kata laluan bagi pengguna yang diberikan kebenaran untuk capaian menggunakan sistem SPA. Sila pilih Kumpulan Capaian Pengguna (Sila Rujuk Modul 4 Kumpulan Capaian Pengguna) Klik butang Masuk untuk selesai pendaftaran rekod pengguna. Jawatan.6. email 3. Langkah 5 3. cawangan atau bahagian sekiranya ada perubahan maklumat tersebut. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Klik negeri. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Kemaskini Rekod Pengguna Bagi rekod kakitangan. 4.

Memadam rekod pengguna perlu dilakukan apabila pegawai bertukar jabatan lain atau telah tamat perkhidmatan. 8. Rekod Pembekal. Pegawai Stor Pemverifikasi Stok Pengguna MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Proses Kehilangan dan Mesyuarat JKPAK SPS: Kawalan Stok. Carian Aset. Kumpulan Capaian Pengguna adalah bagi memastikan modul-modul yang dibenarkan bagi capaian kepada kumpulan pengguna. hasil carian pengguna akan dipaparkan Klik butang pangkah bagi memadam pengguna sedia ada PERHATIAN : Sebelum memadam maklumat pengguna sila pastikan tiada aset pada pengguna tersebut.6. Pemantauan Aset.7. Penempatan dan Pergerakan Aset e. Laporan Pelupusan. Laporan Stor. Berikut adalah langkah-langkah untuk memadam maklumat pengguna.7. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Taipkan nama pengguna pada ruangan carian. Proses Pelupusan. Laporan Tahunan Stor. Lejar (Edit Rekod) dan Verifikasi Stok SPA: Daftar Aset. Laporan Tahunan Stor.6. Laporan Stor. Pengurusan Kod Aset. 2.11 . Laporan Pelupusan. Laporan SPS: Permohonan Barang SPA: Carian Aset.SPA: Laporan Aset. Laporan Stor. 9. 5. SPS: Laporan Tahunan Stor SPA: Carian Aset. Contoh Kumpulan Pengguna yang telah didaftarkan. Ini memastikan rekod pengguna adalah data terkini. NO. Susut Nilai Aset.SPA: Laporan Aset. Pemeriksaan Aset. Proses Kehilangan dan Mesyuarat JKPAK SPS: Kawalan Stok. Laporan. Proses Pelupusan. Laporan Kehilangan. Rekod Pembekal. 1. Laporan Tetap. Permohonan Barang.3. Pengurusan Kod Stor. KUMPULAN PENGGUNA Capaian Luar Eksekutif MODUL YANG DICAPAI SPA: Carian Aset dan Laporan e. Laporan. 4. 3.1. Lantik Penyelenggara. Hanya Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (Super Admin) yang dilantik sahaja diberikan kebenaran dan tanggungjawab sepenuhnya untuk tambah. Daftar Aset. Verifikasi Stok dan Lejar (Edit Rekod) SPS: Verifikasi Stok SPA: Carian Aset SPS: Permohonan Barang 3. Kawalan Stor Kerani Pegawai Atasan 6. Pegawai Kewangan 7. Laporan Kehilangan. Senarai Permohonan. Penerimaan Barang. Sekiranya terdapat aset pada pengguna tersebut sila buat penempatan aset pada pengguna baru terlebih dahulu. Padam Rekod Pengguna Sekiranya berlaku perubahan maklumat pengguna pentadbir sistem bertanggungjawab sepenuhnya untuk memadam maklumat pengguna. Penyelenggaraan. Pemantauan Aset. kemaskini atau padam maklumat kumpulan capaian pengguna. KUMPULAN CAPAIAN PENGGUNA 3. Laporan Keseluruhan.

12 . Rekod Pembekal dan Penyelenggaraan 3. Langkah-langkah pengunaan bagi kumpulan pengguna adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Pentadbir | Admin Klik Kumpulan Pengguna Klik Tambah bagi menambah modul kumpulan capaian pengguna yang baru. Pendaftaran dan Kemaskini Pengguna dalam mod latihan.8. Laporan. Pendaftaran dan Kemaskini Organisasi. KUMPULAN PENGGUNA Penyelenggara Stor Perolehan & Agihan Unit Agihan / Penempatan Unit Audit Unit Pelupusan Unit Pemeriksaan Unit Penyenggaraan MODUL YANG DICAPAI SPA: Carian.7. Langkah 4 Langkah 5 3.9. Organisasi di dalam sistem SPA adalah data yang menyimpan maklumat mengenai cawangan dan bahagian di cawangan. Klik gambar pensil untuk kemaskini kumpulan capaian pengguna Klik untuk memadam kumpulan capaian pengguna yang tidak diperlukan. Klik butang tambah untuk menambah. PENTING | Maklumat perlu tepat dan dikemaskini untuk mengelakkan kesukaran untuk mendapatkan laporan pada masa hadapan. Pergerakan Aset. KONFIGURASI ORGANISASI 3.NO.8.8. 16. 11. 3. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Laporan dan Pemeriksaan Aset SPA: Carian Aset. Laporan Tetap.2. 13. Laporan. Penempatan. Penyelenggaraan Laporan. Pelupusan Aset SPS: Kawalan Stok dan Laporan Stor SPA: Kehilangan Aset dan Pelupusan Aset SPA: Carian Aset. Lejar dan Pengeluaran Barang SPA: Daftar Perolehan SPA: Carian Aset.2. Rekod Pembekal. 12. Di mana sistem akan menyimpan maklumat kod cawangan dan kod bahagian yang didaftarkan. Langkah-langkah bagi mengemaskini organisasi adalah seperti berikut. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik butang kemaskini organisasi seperti di atas. Klik dua kali di nama bahagian untuk mengemaskini maklumat bahagian. Pemeriksaan Aset. 10. Fungsi utama sub modul ini ialah melantik pengguna-pengguna sistem SPA di dalam mod latihan.1. Laporan SPA: Carian Aset. Klik Butang ini untuk menambah dan mengemaskini rekod Organisasi atau Bahagian. Klik butang pensil seperti ditandakan di bawah Paparan di Bawah akan dipaparkan untuk mengemaskini maklumat sektor @ bahagian di cawangan tersebut.1. 3. 15. Laporan Keseluruhan. Rekod Organisasi perlu dikemaskini apabila berlakunya perubahan pada maklumat organisasi dan bahagian di jabatan atau di kementerian. 14.9. SPS: Kawalan Stok. MOD LATIHAN 3.

Klik Butang ini untuk menambah dan mengemaskini rekod pengguna dalam mod latihan

3.9.2.

Langkah-langkah bagi memindahkan pengguna daripada mod biasa kepada mod latihan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Modul Admin Klik tambah pengguna latihan Pilih pengguna yang hendak diberikan akses. Klik salin maklumat pendua. Klik salin semua rekod semasa ke dalam database latihan. Klik salin rekod pengguna latihan terkini sahaja.

PERHATIAN |Pastikan anda telah membuat konfigurasi kepada pengguna tersebut sebelum langkah 3 ke langkah 6 dilakukan. 3.10. PENGESAHAN DATA YANG TELAH DIPADAM Pengesahan data yang telah dipadam adalah untuk tujuan pemantauan dan kemaskini maklumat yang telah dipadam oleh pegawai yang dibenarkan. Hanya pentadbir yang dilantik sahaja yang dibenarkan dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada rekod yang telah dipadam. 3.10.1. Pengesahan Data Yang Telah Dipadam bagi Harta Modal Pengesahan data yang telah dipadam bagi harta modal adalah bertujuan untuk membuat pemantauan kepada rekod harta modal yang telah dipadam oleh pengguna. Hanya Pentadbir sistem SPA boleh membuat kepada rekod yang telah dipadam. Langkah-langkah bagi rekod harta yang telah dipadam adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 3.10.3. Klik Modul Pentadbir Sistem | Admin Klik Pengesahan Data yang telah dipadam Klik Harta Modal. Angka disebelah menunjukkan bilangan rekod harta modal yang telah dipadam oleh pengguna. Pentadbir Sistem boleh klik butang untuk paparan kepada rekod yang telah dipadam. Klik butang untuk dimasukkan semula kedalam sistem kepada rekod yang telah dipadam. Klik butang untuk memadamkan senarai rekod yang telah dipadam.

3.10.2.

Pengesahan Data Yang Telah Dipadam bagi Inventori Pengesahan data yang telah dipadam bagi inventori adalah bertujuan untuk membuat pemantauan kepada rekod inventori yang telah dipadam oleh pengguna. Hanya Pentadbir sistem SPA boleh membuat kepada rekod yang telah dipadam. Langkah yang sama seperti di dalam perkara 3.12.2. perlu diambil untuk memadam, memasukkan semula dan melihat aset inventori.

3.11.

SALINAN PENDUA Pentadbir boleh menggunakan modul Salinan Pendua bagi membuat salinan data sistem SPA.

Butang Salinan Pendua

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 13

3.11.1.

Langkah-langkah bagi penggunaaan salinan pendua adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Salinan Pendua

3.12.

LOG SISTEM Pentadbir boleh melihat log sistem. Butang Log Sistem.

3.12.1.

Langkah-langkah bagi melihat log sistem adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Log Sistem Transaksi sistem akan dipaparkan. Administrator boleh melihat tindakan transaksi dengan memilih Insert | Update |delete. Paparan akan menunjukkan transaksi seperti yang dipilih. Klik Pengguna Aktif untuk melihat pengguna yang aktif.

Langkah 3

3.13

KONFIGURASI DATA 3.1.13.1 Konfigurasi Data adalah untuk tujuan kemaskini konfigurasi penghantaran data,konfigurasi ringkasan data,Konfigurasi Agihan Aset dan Konfigurasi Agensi.

Butang Konfigurasi Data 3.1.13.2 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Penghantaran Data adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Data Paparan Konfigurasi Penghantaran Data akan dipaparkan. Tentukan Jenis Cawangan samada Ibu Pejabat Agensi |Cawangan Ibu pejabat Agensi | Pejabat Negeri | Pejabat Daerah | Cawangan Ibu Pejabat Daerah

3.1.13.3 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Ringkasan Data adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Data Paparan Konfigurasi Ringkasan Data akan dipaparkan. Lengkapkan maklumat daftar baru ringkasan data dan Klik butang Data Baru Klik butang OK Klik butang Kemaskini setelah selesai kemaskini maklumat ringkasan data Klik butang OK Klik butang Hapus untuk hapus rekod ringkasan data Klik butang OK bagi meneruskan proses hapus rekod ringkasan data
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 14

Langkah 9

Klik butang OK

3.1.13.4 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Agihan Aset adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Agihan Aset Paparan Konfigurasi Ringkasan Agihan Aset yang teridiri daripada Agensi Penerimaan Agihan dan Senarai Agensi Kerajaan Malaysia akan dipaparkan.

3.1.13.5 Langkah-langkah bagi mengemaskini Konfigurasi Agensi adalah seperti berikut. Langkah 1 Langkah 2 Klik butang Daftar Agensi seperti di atas. Paparan di Bawah akan dipaparkan untuk mengemaskini maklumat agensi.

Langkah 3

Klik butang DAFTAR untuk mengemaskini maklumat agensi.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 15

4.  Pengurusan Klasifikasi Kod.4. TAMBAH KOD LOKASI KEMASKINI KOD LOKASI PADAM KOD LOKASI 4.2. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Kod Lokasi Pilih Negeri.1. 4.1.1.1. 2. Pendaftaran Kod Lokasi Penempatan Aset. Daerah dan Cawangan Pilih Bangunan Pilih Tingkat Rekodkan kod lokasi baru pada ruangan kod lokasi Rekodkan nama lokasi baru pada ruangan diskripsi Klik butang tambah bagi menambah kod lokasi baru Langkah-langkah | 1. Langkah-langkah untuk merekod kod lokasi adalah seperti berikut:. Klik Butang tambah.16 Jika bangunan pilih kod bangunan dan tingkat Masukkan kod lokasi dan keterangan lokasi. . Aliran Kerja bagi Pengurusan Kod Lokasi LOG MASUK ADMIN PENGURUSAN KOD KLIK KOD LOKASI 4. Pilih Bangunan atau kawasan. Pengurusan kod di dalam sistem SPA terbahagia kepada dua bahagian iaitu:  Pengurusan Kod Lokasi. PENGURUSAN KOD.1. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .3. KOD LOKASI 4. 3. Langkah 1 Klik butang Pengurusan Kod. Kod lokasi penempatan perlu direkodkan bertujuan untuk urusan penempatan aset.

Klik Kod Lokasi Pilih Negeri. Padam Kod Lokasi PERHATIAN |Rekod lokasi tidak boleh dipadam sekiranya terdapat aset yang masih ditempatkan di lokasi tersebut.my MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-3 tidak akan berubah. Permohonan boleh dibuat melalui email iaitu di: sppa@treasury. Namun begitu rekod lokasi penempatan lama di dalam KEW. kod lokasi lama akan di kemaskini secara auto.gov.2.4.4. Daerah dan Cawangan Pilih bangunan Pilih Tingkat Klik butang pensil untuk kemaskini kod lokasi Klik butang kemaskini untuk simpan kod lokasi yang telah diubah 4.1. Klik butang Pengurusan Kod. Kemaskini Kod Lokasi Kod lokasi perlu dikemaskini jika berlaku perubahan maklumat lokasi PERHATIAN |Jika anda mengemaskini kod lokasi sedia ada. Langkah-langkah untuk kemaskini kod lokasi adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Klik butang Pengurusan Kod. Daerah dan Cawangan Pilih bangunan Pilih Tingkat Klik butang padam untuk memadam kod lokasi PENGURUSAN KOD KLASIFIKASI ASET Pengurusan kod klasifikasi aset dikawal sepenuhnya oleh Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset.PA-2 dan KEW. Klik Kod Lokasi Pilih Negeri. Sebarang perubahan dan tambahan kod klasifikasi aset baru hendaklah membuat permohonan kepada Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset. Langkah-langkah untuk kemaskini kod lokasi adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 4. Perbendaharaan Malaysia.1.Berikut adalah contoh bagi kod lokasi Didalam Bangunan | Kod bagi bilik mesyuarat ialah: 160101| BGN|WP|01|A01-001 KOD CAWANGAN JENIS LOKASI KOD BANGUNAN KOD TINGKAT KOD LOKASI A-H-KK BGN B1 01 A01-001 Di Luar Bangunan | Kod bagi lot parking 001 ialah: 160101| KAW| A01-P001 KOD CAWANGAN A-H-KK JENIS LOKASI KAW KOD LOKASI A01-P001 4.1. Sila pastikan tiada aset pada kod lokasi yang hendak dipadam atau pindahkan aset pada penempatan baru sekiranya ada aset di lokasi yang hendak dipadam.17 . Perbendaharaan Malaysia.

Carian Pembekal 5. Skop Kerja bagi Pentadbir Kod Klasifikasi Aset di Kementerian | Jabatan adalah seperti berikut:   Mengimport data kod klasifikasi aset yang baru.2. Rekod Pembekal Baru 5.my Bagi penambahan kod klasifikasi aset anda bolehlah membuat tambahan melalui sistem SPA dengan mengikut aliran kerja dan langkah-langkah berikut: 4. Langkah 4 5. Pentadbir Kod Klasifikasi Aset di Kementerian | Jabatan Hanya pentadbir kod klasifikasi aset yang dilantik sahaja boleh mengimport data kod klasifikasi aset.2.1.18 .1. Klik import dari fail text.4. 5. kemaskini maklumat pembekal sedia ada dan padam maklumat pembekal.1. Langkah-langkah bagi mengemaskini kod klasifikasi aset yang baru adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Pengurusan Kod Klik KodKlasifikasi Aset. Klik Senarai.1. Taipkan nama pembekal dalam ruangan carian dan klik cari MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2. Perbendaharaan Malaysia melalui email : sppa@treasury.3.gov.2. 4. Langkah-langkah untuk membuat carian pembekal yang telah direkodkan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Rekod Pembekal Pilih submodul Carian Pembekal bagi carian maklumat pembekal telah direkodkan. Langkah-langkah bagi merekodkan maklumat pembekal baru adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Rekod Pembekal Pilih submodul Daftar Pembekal bagi merekodkan maklumat pembekal baru. Maklumat yang perlu direkodkan adalah seperti berikut:  Nama Pembekal / Syarikat  Email pembekal  Lesen Berdaftar dengan Kementerian Kewangan (sekiranya ada)  Website pembekal (sekiranya ada)  Nombor Telefon  Nombor Fax  Alamat pembekal  Status Pembekal | bumiputera @ bukan bumiputera  Jenis Kerja  Maklumat Personel Pembekal Klik Simpan untuk menyimpan maklumat pembekal.2. Klik fail tersebut untuk upload kod aset SPA Kod aset yang baru akan dijana 5. MAKLUMAT PEMBEKAL Modul Rekod pembekal digunakan untuk mendaftar maklumat pembekal baru. Memohon penambahan kod klasifikasi aset yang baru di Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset. Klik Browse untuk download kod aset SPA dari pada fail yang anda telah download.2.1.

Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11

Senarai Carian pembekal dipaparkan Klik butang paparan rekod untuk melihat maklumat pembekal Klik Cetakan Maklumat Pembekal bagi mencetak maklumat pembekal Klik Kembali apabila selesai mencetak Klik butang Ubah rekod bagi mengemaskini maklumat pembekal Rekodkan maklumat pembekal yang hendak dikemaskini Klik Kemaskini.

6.

SUSUT NILAI ASET Merekodkan kaedah susut nilai aset. Penentuan kaedah susut nilai adalah mengikut kepada yang telah ditetapkan oleh pihak Perbendaharaan 6.1. Kadar pengiraan susut niali akan mengikut kepada a. Peratus Susut Nilai Tahunan b. Jumlah Susut Nilai Setahun c. Kadar Pengiraan Terus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 19

BAB C - PENDAFTARAN DAN CARIAN ASET
1. PENDAFTARAN ASET. Pendaftaran Aset terbahagi kepada dua kaedah iaitu pendaftaran aset melaui:  Modul Daftar Aset  Modul Pendaftaran Perolehan 2. MODUL DAFTAR ASET 2.1. PENGENALAN DEFINASI Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan. ASET ALIH bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. ASET ALIH terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:HARTA MODAL Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu; atau Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual | buku panduan pengguna. INVENTORI Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual. PERABOT, HAMPARAN, HIASAN, LANGSIR DAN PINGGAN MANGKUK tanpa mengira harga perolehan asal.

2.2. PENDAFTARAN ASET Pendaftaran aset terbahagi kepada dua bahagian iaitu Pendaftaran Harta Modal dan Pendaftaran Inventori. Sub Modul Terdapat didalam Daftar Aset  Daftar Perselisihan  Daftar Aset  Senarai Di Rekod  Senarai Disahkan Oleh Anda. 2.3. Tugas-tugas UTAMA semasa mendaftar aset:  Dapatkan maklumat perolehan aset. (pesanan kerajaan, inbois dan nota penghantaran)  Buat pengkelasan kepada aset yang diterima mengikut kategori, sub kategori dan jenis aset.  Pastikan aset itu daripada kumpulan aset Harta Modal atau Inventori.  Daftar Aset dan komponen.  Cetak KEW.PA-2 atau KEW.PA-3 dan label aset  Cetak semula KEW.PA-7.
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 20

Daftar rekod perselisihan KEW.PA-1 jika terdapat perselisihan.

ALIRAN PENDAFTARAN ASET.

Terima Aset beserta punca maklumat Tentukan Kumpulan dan Klasifikasi Aset Daftar Aset mengikut kumpulan Harta Modal (KEW.PA-2) dan Inventori (KEW.PA-3)

Kemaskini senarai daftar aset

Kawalan dan Pemantauan

Cetak dan kemaskini KEW.PA-7

Simpan kad untuk tujuan kemaskini SPA Database

2.4. DAFTAR PERSELISIHAN PERHATIAN | Rekod perselisihan hanya perlu direkodkan apabila hanya berlaku perselisihan kepada aset yang diterima samaada dari kuantiti yang kurang diterima, spesifikasi tidak mengikut perolehan dan Kerosakan kepada aset yang diterima. 2.4.1. Langkah-langkah Pendaftaran Perselisihan. Langkah 1 Klik modul Daftar Aset Langkah 2 Klik Daftar Perselisihan Langkah 3 Klik Daftar Pemerhatian Penerimaan Aset seperti di bawah

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 21

Kemaskini borang perselisihan. Langkah 11 Tandakan check box untuk menunjukkan perselisihan telah diatasi (bagi aset yang ditandakan).PA-1 LAIN-LAIN FUNGSI. 1 2 3 4 5 6 No.22 . Paparan di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Klik butang untuk merekod maklumat perselisihan. Langkah 9 Klik butang perolehan Langkah 10 Klik butang aset. Telefon dan Fax Pegawai Penerima Tarikh Terima Nama Ketua Jabatan Tarikh Disahkan Langkah 5 Klik Simpan. nombor telefon pembekal dan nombor fax Nama Pegawai penerima Tarikh perolehan diterima Nama Ketua Jabatan yang mengesahkan rekod Tarikh rekod disahkan RUANG YANG PERLU DIISI. No. alamat. 1 2 3 Nota Hantar & Tarikh Maklumat terimaan aset Maklumat Tambahan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Simpan. Nota Hantar dan Tarikh Nota Hantar Maklumat aset. Langkah 12 Klik butang apabila keseluruhan telah diselsaikan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . ( sebaris dengan nama pembekal) untuk mengemaskini maklumat ( sebaris dengan keterangan aset ) untuk mengemaskini maklumat PERSELISIHAN DISELESAIKAN. Apabila anda selesai merekod perselisihan di dalam satu nota hantaran klik butang untuk mencetak borang KEW. Ulang langkah 6 jika terdapat 2 atau lebih jenis aset.Langkah 4 Masukkan maklumat perolehan seperti dibawah: PENERANGAN No Perolehan dan Tarikh perolehan dibuat Nama Pembekal. Langkah 11 Klik butang Arkib Pemerhatian Penerimaan Aset untuk melihat rekod perselisihan mengikut tahun. kuantiti dipesan dan kuantiti diterima Perihal kerosakan dan catatan RUANG YANG PERLU DIISI. Dengan maklumat dibawah PENERANGAN No. Alamat Pembekal. Rekod akan dimasukkan ke dalam arkib. LO dan Tarikh LO Pembekal .

Pengguna perlu memilih Perolehan Secara Tender terbuka. pindahan.2. Daftarkan rekod harta modal pada borang KEW. Taipkan Jenama barangan yang didaftarkan. Pebelian Terus dan e-Bidding. Langkah 6 Jika anda ingin mendaftar untuk aset yang sama. DAFTAR HARTA MODAL 2.23 .PA-2. sewa beli. (Masukkan rekod seperti di dalam keperluan pada para 2. NO 1 2 RUANG YANG PERLU DIISI. tukar beli dan tukar barang. Sila rekodkan data yang berkenaan sebelum data disimpan untuk pengesahan 2.5. Sebutharga. Contoh: PROTON PERDANA V6 3 Jenama dan Model MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PERHATIAN | Pastikan kategori dipilih betul. Langkah-langkah bagi Pendaftaran Harta Modal adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Pilih menu daftar dan klik Daftar Aset .1. Masukkan Kelas Aset diruangan carian kelas aset dan klik cari Langkah 3 Langkah 4 Pilih kategori dan klik. REKOD HARTA MODAL.2. sila klik butang ok untuk membuat pendaftaran seterusnya (Bagi Harta Modal).2. tender tertutup. Sistem akan menyenaraikan rekod yang telah didaftarkan di dalam senarai didaftar oleh anda dan senarai menunggu pengesahan pegawai.5.) Langkah 5 Sila klik simpan rekod untuk pengesahan apabila telah selesai membuat pendaftaran aset. Sistem tidak bleh mengemasin rekod kategori selepas data disimpan.5. Klik terus dan sahkan borang untuk daftar.5. Perolehan Perolehan Secara PENERANGAN Kaedah perolehan aset melalui belian. lucut hak. hadiah.

Pilih Lokasi penempatan. rujukan fail pembelian. Anda boleh memilih dari senarai pembekal sedia ada klik butang atau klik butang untuk menambah pembekal baru. Taipkan Kos bagi setiap barangan yang didaftarkan. tarikh dan nama pegawai bertanggungjawab. Sila klik butang bagi memilih tarikh. Taipkan No.4 5 Jenis dan No Enjin. No. Sila klik butang memilih tarikh. (sila taipkan angka sahaja) Kos Seunit Tarikh Pesanan dikeluarkan. Enjin: SCV123DC Masukkan No siri kepada barangan tersebut. Upload gambar barang | Aset sila klik butang perlu. Pesanan Kerajaan Pembekal Sila pilih Tempoh jaminan yang diberikan oleh pembekal. Pesanan Kerajaan Nama Pembekal. No siri ini dikeluarkan oleh pihak pengilang. Siri Pendaftaran (Bagi Kenderaan) Harga Perolehan Asal Tarikh Beli Tarikh Terima 7 8 9 Tarikh penerimaan barangan daripada pembekal. Casis | Siri Pembuat Jenis Enjin: Petrol | Diesel | NGV No. Anda boleh menambah lokasi baru dengan klik butang untuk menambah lokasi baru. No. Vot Pembelian Aset Negara Pembuat.jpg Jika 13 14 15 No. Merujuk kepada tarikh DO | Nota Serahan 10 NO 11 12 Tempoh Jaminan RUANG YANG PERLU DIISI. Pilih nama pegawai bertanggungjawab dengan klik butang dan tarikh dipertanggungjawabkan ke atas aset tersebut dengan klik butang . Jika barangan lain masukkan no siri barangan tersebut.24 . . Bagi kenderaan sila rekodkan nombor Casis. bagi 6 No. Vot Pembelian Buatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Rujukan Fail Gambar Foto Spesifikasi Masukkan spesifikasi aset tersebut. Contoh: MALAYSIA 16 Pegawai Bertanggungjawab 17 Penempatan Semasa 18 19 No.Jika kenderaan masukkan no pendaftaran JPJ. Masukkan tarikh penempatan dibuat dan sekiranya anda memilih penempatan mengikut nama kakitangan anda boleh menekan butang untuk carian nama kakitangan dan lokasi serentak Taipkan no. Gambar adalah dalam format . PENERANGAN Taipkan No. Taipkan No Siri pendaftaran . Jika anda ingin mendaftar komponen atau aksesori anda boleh membuat demikian dengan menekan butang kemaskini komponen dan aksesori.

25 .Borang KEW.PA-2 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

2. Langkah-langkah pendaftaran komponen dan aksesori. Langkah 4 PADAM REKOD Langkah 5 Klik TAB Daftar Komponen|Aksesori untuk mendaftar lagi. Klik butang untuk memadam rekod. Produk bagi komponen atau aksesori Taipkan No siri kepada barangan tersebut. Langkah 1 Langkah 2 NO 1 2 3 4 5 6 7 Langkah 3 Klik kemaskini aksesori | komponen Masukkan maklumat seperti berikut: RUANG YANG PERLU DIISI Jenis Harga Kod Produk No. Siri Pembuat Jenama | model Jaminan Kod Nasional PENERANGAN Taipkan jenis aksesori yang didaftarkan. Anda juga boleh memadam rekod komponen di dalam borang daftar KEW. Contoh: MOUSE Rekodkan harga sekiranya perolehan lain No.6 DAFTAR KOMPONEN Daftar Komponen digunakan bagi merekod komponen atau aksesori bagi aset yang didaftarkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1.2.6.26 . PERHATIAN | Rekod komponen yang didaftarkan tidak boleh di padam selepas rekod harta modal disahkan oleh pegawai. Proses pelupusan perlu sekiranya anda ingin melupuskan dat tersebut.PA-2. No siri ini dikeluarkan oleh pihak pengilang. Rekodkan jenama dan model komponen Contoh: DELL Jaminan daripada pihak pembekal mengikut bulan dan tahun Kod Nasional Klik Simpan dan paparan senarai komponen di daftar akan dipaparkan.

Taipkan Kos seunit bagi setiap barangan yang didaftarkan. Taipkan Jenis Aset diruangan carian dan pilih Jenis Aset.jpg Masukkan aksesori yang terdapat pada aset tersebut. Sila klik butang memilih tarikh. PENERANGAN Taipkan Butiran kepada barangan tersebut. Klik Sila pilih Tempoh jaminan yang diberikan oleh pembekal.1. Catatan Pegawai Bertanggungjawab Upload gambar barang | Aset klik butang Gambar dalam format . Pesanan Kerajaan Pembekal Tarikh penerimaan barangan daripada pembekal. 9 10 11 Gambar Foto.27 . Anda boleh memilih dari senarai pembekal sedia ada atau klik butang menambah pembekal baru. DAFTAR INVENTORI 2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah-langkah Pendaftaran Inventori Langkah 1 Langkah 2 Pilih menu daftar dan klik Daftar aset . Pilih nama pegawai bertanggungjawab klik butang dan tarikh dipertanggungjawabkan keatas aset tersebut klik butang . untuk | JIKA PERLU. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 NO.2.7. Taipkan No. Butiran Barangan Harga Perolehan Asal Kuantiti Aset Tarikh Beli Tarikh Terima Tempoh Jaminan No. Klik butang Sahkan untuk paparan borang inventori (KEW PA3) Daftarkan rekod inventori pada borang Kewangan PA 3. bagi DATA YANG PERLU DIISI. Pesanan Kerajaan Nama Pembekal.7. 1 2 3 4 5 6 7 8 Klik butang Inventori . butang bagi memilih tarikh. Tarikh Pesanan dikeluarkan. Taipkan Kuantiti aset yang hendak di daftarkan.

Langkah 6 Klik Simpan untuk pengesahan selepas data disimpan sistem akan memaparkan senarai dibawah bagi tujuan agihan penempatan inventori. Hanya pegawai pengesah yang dilantik sahaja boleh membuat pengesahan kepada rekod yang telah didaftarkan oleh kerani daftar aset. 13 Jenis Aset Tandakan Salah satu daripada jenis berikut: Dibeli. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PERHATIAN.7.2. 2. lokasi penempatan dan tarikh penempatan dibuat. pilih pengesahan harta modal. tarikh dan nama pegawai bertanggungjawab.1. 2. Jika aset yang tidak sah atau salah boleh rekod dipadam semasa proses pengesahan sahaja. Hadiah.12 Lokasi Pilih Lokasi penempatan.8.8.28 . BAGI REKOD INVENTORI Pengguna boleh mendaftarkan harta inventori LEBIH DARI SATU dalam SATU BORANG daftar Inventori KEW PA 3 mengikut kuantiti pesanan dalam satu pesanan kerajaan dengan syarat kategori dan jenis aset adalah sama.penerangan seperti dibawah. Jika terdapat data yang salah tekan butang ubah data untuk membetulkan data. 2.Pindahan. Klik Simpan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Pada paparan utama | Laman Kerja. Langkah membuat penempatan bagi pegawai dan lokasi penempatan yang berbeza : Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Tandakan inventori untuk mengemaskini lokasi. Jika lokasi baru klik butang untuk menambah lokasi . Langkah-langkah untuk pengesahan harta modal adalah seperti berikut.2. PENGESAHAN DAFTAR ASET Data Harta modal atau inventori yang telah didaftarkan perlu melalui proses pengesahan data bagi membolehkan aset yang didaftarkan adalah sah. Klik butang pengesahan daftar harta modal untuk mengesahkan data adalah benar. Lucut Hak. Ikuti langkah di 2. Tukar Beli atau Tukar Barang Sila klik simpan apabila telah selesai membuat pendaftaran aset. Sewa-Beli.7. Seperti di dalam bulatan diatas Klik Ubah Lokasi Dan Pegawai Pilih nama pegawai.

2 (Penempatan Inventori) Jika data tidak diperlukan atau tidak wujud tekan butang untuk hapus data aset.2. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .29 . Ikuti langkah di perkara 2. Langkah-langkah pengesahan inventori adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Pada paparan utama (Laman Kerja). anda boleh mengubah data penempatan dengan klik butang Paparan kepada jumlah aset yang didaftarkan akan disenaraikan. Jika anda mendaftarkan aset lebih dari satu.7.8. Klik butang pengesahan daftar inventori untuk mengesahkan data yang telah didaftarkan adalah benar. pilih pengesahan harta inventori. Jika data tidak diperlukan atau tidak wujud tekan butang hapus data aset. Jika ingin membuat perubahan tekan butang edit .Langkah 4 2.

Rujukan fail Klik butang daftar kontrak jika telah selesai lengkapkan maklumat perolehan Klik butang untuk edit atau kemaskini maklumat perolehan sekiranya perlu Senarai perolehan akan dipaparkan seperti di bawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Tender Tertutup. no. tender atau perolehan.30 . Aliran Kerja bagi Daftar Perolehan LOG MASUK KLIK DAFTAR DAFTAR KONTRAK SENARAI PEROLEHAN DAFTAR ASET DAFTAR ASET SAHKAN REKOD ASET CETAK KAD ASET DAN LABEL ASET DAFTAR PENEMPATAN ASET KE JABATAN 3. Berikut adalah langkah-langkah untuk merekodkan daftar perolehan: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 MAKLUMAT Bahagian No.9. MODUL DAFTAR PEROLEHAN Daftar perolehan adalah untuk merekodkan aset mengikut kontrak . 3. Pembelian Terus atau e-Bidding Sila rekodkan tajuk atau nama Perolehan. Tender atau no. Rujukan Fail Pegawai Bertanggungjawab Daftar Perolehan Langkah 4 Langkah 5 Klik modul Daftar Perolehan Klik submodul Daftar Perolehan Masukkan maklumat perolehan seperti dibawah KETERANGAN Sila Pilih maklumat kod PTJ Sila masukkan no. Daftar perolehan hanya BOLEH direkod oleh pegawai yang dilantik sahaja. Sebutharga.3. tender atau Pesanan Kerajaan untuk memilih pegawai yang bertanggungjawab perolehan Sila rekodkan no.8. Perolehan / Pesanan Kerajaan Perolehan Secara Nama Perolehan Pembekal Tarikh Perolehan No. Perolehan. tender atau Pesanan Kerajaan Sila klik Sila klik Sila klik tersebut untuk pembekal yang telah berdaftar atau klik pembekal baru untuk memilih tarikh perolehan. Pesanan Kerajaan Pilih perolehan samada secara Tender Terbuka.

Dibeli. Tukar Beli atau Tukar Barang Rekodkan maklumat Jenama dan model (Cth: DELL OPTIPLEX 5100) Rekodkan maklumat negara pembuat (Cth: MALAYSIA) Masukkan jenis aset yang didaftarkan. Klik pilihan kelas yang akan digunakan. Klik untuk mengemaskini maklumat penempatan dan agihan. Lucut Hak. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 3.31 . Masukkan kelas aset yang hendak didaftarkan. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Cari. Go To Step : Langkah kemaskini penempatan dan agihan aset Klik untuk mengemaskini maklumat aset yang didaftarkan. Borang daftar aset akan dipaparkan.Pindahan. Langkah 1 Langkah 2 Klik mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan.Langkah 6 Klik butang untuk mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan. Borang daftar aset akan dipaparkan. Go To Step : Langkah kemaskini maklumat daftar aset. CTH : OPTIPLEX 5100 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .10. Enjin KETERANGAN Pilih kaedah pembelian aset : . Langkah-langkah PENDAFTARAN ASET. Langkah 7 Klik mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan. Klik untuk memadam rekod aset yang telah didaftarkan Sistem akan memaparkan alert sekiranya aset telah diagihkan dan disahkan. Masukkan maklumat dikehendaki seperti dibawah.Sewa-Beli. Pilih samaada untuk mendaftar harta modal atau inventori Klik Sahkan. Go To Step : Langkah Daftar Aset. MAKLUMAT Pembelian Jenama dan Model Buatan Jenis dan No. Hadiah. senarai kod akan dipaparkan.

Rujukan fail Sila klik untuk memilih gambar yang telah didaftarkan. Klik butang simpan rekod jika telah selesai. Klik gambar baru aset. Klik butang Ulang langkah 1 untuk mendaftar aset daripada kategori dan jenis yang lain.Kuantiti Sila masukkan kuantiti aset berdasarkan tender. kontrak atau pesanan kerajaan MAKLUMAT Tarikh dibeli / diterima Kos Jaminan No.32 . untuk merekodkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Rujukan fail Gambar Simpan Rekod Langkah 6 Langkah 7 KETERANGAN Klik untuk memilih tarikh dibeli dan tarikh diterima Rekodkan kos pembelian bagi harga seunit Sila pilih maklumat jaminan Rekodkan no.

11.33 . SENARAI KONTRAK SENARAI ASET DI DAFTAR Pilih Aset yang hendak diagihkan AGIHAN KE CAWANGAN LAIN AGIHAN DI CAWANGAN ANDA AGIHAN KE JABATAN LAIN PILIH LOKASI DAN PEG. Langkah-langkah AGIHAN ASET. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . CASIS SAHKAN REKOD DIDAFTAR NO. CASIS MENUGGU REKOD PENERIMAAN HANYA UNTUK AGIHAN KE CAWANGAN DAN AGENSI LAIN SAHAJA SAHKAN REKOD DIDAFTAR KEMASKINI REKOD NO. PENEMPATAN PILIH AGENSI PILIH LOKASI DAN PEG.3. PENDAFTARAN DAN NO. ASET DIJANA DAN CETAK KAD PERHATIAN |TERDAPAT TIGA BUTANG AGIHAN IAITU: Agihan Di Dalam Cawangan Anda Agihan ke Cawangan Agensi Agihan Ke Agensi Lain AGIHAN ASET. PENEMPATAN MASUKKAN KUANTITI MASUKKAN KUANTITI KEMASKINI REKOD NO. Langkah 1 Langkah 2 Klik untuk mengemaskini maklumat penempatan dan agihan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Aliran Agihan Aset. PENDAFTARAN DAN NO.

Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik untuk mengemaskini maklumat agihan di cawangan anda atau untuk agihan ke cawangan lain atau untuk agihan ke agensi lain. masukkan kuantiti agihan dan spesifikasi aset Jika kuantiti agihan 1 anda dibenarkan untuk maklumat no. Hanya pegawai yang dibenarkan sahaja untuk membuat penerimaan.12. Pilih nama agensi untuk agihan agensi dan cawangan agensi atau pilih cawangan untuk agihan cawangan. Abaikan langkah empat untuk agihan di dalam cawangan anda. Pendaftaran (Bagi Kenderaan) dan No. Langkah 1 Langkah 2 Klik Daftar Perolehan Klik Terimaan agihan Langkah 3 Daripada menu senarai aset menunggu penerimaan | Klik senarai aset yang belum diterima MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 7 Langkah 8 Klik butang untuk mengemaskini maklumat aset. Bagi agihan di cawangan anda | Klik butang untuk mencetak kod jalur. SIRI | UNTUK AGIHAN DIDALAM CAWANGAN DAN AGENSI LAIN Langkah 9 Langkah 8 Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Klik butang pada paparan utama rekod (Bagi agihan di cawangan anda) atau klik dan klik pada baris rekod yang hendak disahkan (Bagi agihan ke cawangan).34 . Anda boleh klik butang kemaskini dan menyambung kerja anda pada waktu lain. Pilih lokasi dan nama pegawai.PA-2. 3. Masukkan No. Casis| Siri Pembuat.jika lebih dari satu anda perlu mengemaskini kemudian. klik butang cetak untuk cetakan KAD KEW. Bagi agihan di cawangan anda | Klik dan tandakan baris yang hendak dicetak. casis terus di dalam borang yang sama. KEMASKINI MAKLUMAT ASET DAN CETAK KAD. SAHKAN REKOD DIDAFTAR DAN JANA NO. Bagi rekod agihan ke cawangan lain di agensi anda cetakan kad dan label boleh dilakukan di cawangan tersebut sahaja. Bagi agihan ke agensi lain | Klik dan klik untuk cetakan KAD KEW. Langkah-langkah | PENERIMAAN AGIHAN DI CAWANGAN LAIN.PA-2.

Buat carian aset mengikut No.13.35 . PERHATIAN | No. pegawai penempatan dan pegawai bertanggungjawab. Pilih maklumat lokasi. SENARAI PEROLEHAN Setiap rekod perolehan yang didaftarkan akan disenaraikan di dalam senarai perolehan. Jika anda tidak menerima klik Tanda Aset Tidak Diterima.Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Pilih aset yang telah diterima dan klik Tanda Aset Telah Diterima. Perolehan untuk cetakan kad dan label. 3. Pengguna yang merekodkan dalam Daftar Perolehan dapat melihat senarai perolehan di dalam sub modul senarai perolehan. Kaedah menggunakan senarai perolehan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Daftar Perolehan Klik Modul Senarai Perolehan Masukkan nombor atau tajuk perolehan dan klik butang cari untuk carian perolehan. Siri yang dijana akan mengikut kepada bahagian yang mendaftar atau mengaihkan aset tersebut. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang tambah untuk tambah maklumat aset Klik butang pensil untuk kemaskini maklumat perolehan. Daripada menu Senarai yang telah diterima dan menunggu pengesahan | Klik No Kontrak Tandakan aset yang hendak dikemaskini penempatan. Klik butang untuk mengesahkan rekod.

pilih carian harta modal atau carian harta inventori. Fail.Harta modal sahaja.1. Masukkan maklumat yang dicari pada ruangan yang disediakan.2.langkah carian harta modal.1. Langkah.  Vot No.  No.  No Ruj. Apakah yang boleh anda lakukan daripada hasil carian ditemui ? 4. Pilihan maklumat bagi tapisan carian ialah:  Imbas kod jalur (menggunakan peralatan pengimbas kod jalur)  Kod harta modal yang didaftarkan.  Kod Nasional  No. Langkah-langkah mencetak hasil carian Langkah 1 Daripada hasil carian. Langkah 1 Langkah 2 Klik menu carian. Langkah 3 Langkah 4 Sistem akan membuat carian dan memaparkan rekod carian seperi berikut.  No siri pendaftaran. Fungsi tersedia di dalam carian harta modal: 4.1.  Lokasi penempatan.  Nama Pengguna Aset  Bahagian Pengguna Aset tandakan ruang check box untuk pilihan kepada paparan maklumat yang dikehendaki. Casis| Siri Pembuat . Langkah 2 Klik Export Excel atau Cetak Barcode . Klik butang Cari untuk carian maklumat. 4. MODUL CARIAN. Carian harta modal dan Inventori.1.4.  Tarikh perolehan | Daripada tarikh mula sehingga  Kos perolehan | Dari kos ke kos.Tujuan untuk membuat cetakan senarai aset yang dicari atau membuat cetakan label secara banyak MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Modul Carian digunakan untuk membuat carian bagi harta modal dan inventori yang telah didaftarkan di dalam sistem.  Kategori aset  Jenis Aset. Pesanan kerajaan.  Status harta modal.36 . Carian harta modal digunakan untuk membuat carian aset harta modal yang didaftar dan telah disahkan sahaja. Enjin carian terbahagi kepada empat bahagian iaitu:  Carian data  Carian harta modal  Carian inventori  Carian komponen.  Jenama.

PA-2. Jika anda membuat cetakan barcode klik butang print untuk cetakan barcode.37 . Jika anda membuat export excel klik butang simpan atau open file.PA-2 akan dipaparkan. Langkah 5 Klik butang Cetak untuk cetak KAD KEW. Klik butang OK.Langkah 3 Klik Cetak Barkod Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 4. CETAK MAKLUMAT KEW. Tanda samada anda ingin mencetak Aksesori atau Pengasing atau kedua-duanya sekali.PA-2 akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Langkah 3 Langkah 4 Klik PA-2 untuk mencetak maklumat harta modal.1. Paparan pilihan dan cetakan KEW.PA-2 Langkah 1 Daripada hasil carian.3.2-B untuk mencetak maklumat komponen Langkah 7 Paparan pilihan dan cetakan KEW.PA-2 Bahagian B Langkah 6 Klik PA. Langkah-langkah mencetak KAD KEW. Langkah 2 Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan.

5.PA-3 Langkah 1 Langkah 2 Daripada hasil carian. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 4 Langkah 5 Contoh label Aset : Daripada hasil carian. Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Clik cetak barkod.PA-3 akan dipaparkan.1.4. KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KKM/BBP09/H/07/123 KOMPUTER PERIBADI X0029OO029KY HAK KERAJAAN MALAYSIA MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah-langkah mencetak Label.1. Langkah-langkah mencetak KAD KEW.38 .4. Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan. Klik butang print. Langkah 5 4. Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan. Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Langkah 3 Langkah 4 Klik PA-3 Paparan pilihan dan cetakan KEW. Klik butang Cetak atau save untuk menyimpan data.

39 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 .2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 5.  No. CARIAN DATA Carian data digunakan untuk memastikan rekod wujud.1.  No VOT.  No.2. Pendaftaran (Bagi Kenderaan). Klik Cari untuk membuat carian seperti berikut: 4. Pengguna boleh membuat carian mengikut:  Imbas Barkod.1. Di dalam carian terperinci pengguna SPA haruslah memasukkan maklumat carian di mana-mana ruangan yang yang dikehendaki. Langkah-langkah bagi carian komponen adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Carian Aset Klik Carian Komponen Taipkan maklumat carian komponen. Pesanan.Siri Pendaftaran.Barkod. Siri pembuat komponen  Jenis komponen  Jenama | model komponen Klik Cari Senarai carian akan dipaparkan Klik kod komponen atau klik kod harta induk bagi memaparkan maklumat komponen Klik ikon kod jalur untuk cetakan label kod jalur bagi komponen.  Kod Nasional. Carian Komponen Carian komponen digunakan untuk membuat carian komponen yang telah didaftarkan. 4. Casis | Siri Pembuat. anda boleh membuat carian berdasarkan satu maklumat yang berkaitan dengan aksesori seperti berikut:  No.  No. Kod Komponen  No.  Butiran (Bagi Inventori)  No.  No. Carian terperinci. Carian data boleh digunakan untuk membuat carian bagi harta modal atau inventori yang telah didaftarkan. 5.  Pendaftar Rekod.2. belum disahkan dan telah disahkan.2.4.

Setiap perubahan lokasi harta modal | Inventori.1. 4.“Pegawai Penempatan” bermaksud kakitangan|pegawai yang dilantik oleh JKPAK untuk menyelenggara | merekod segala maklumat yang berkaitan dengan penempatan aset di Kementerian|Jabatan|Bahagian. pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai penempatan didalam Modul Konfigurasi. Siri Pendaftaran . PENGENALAN PENEMPATAN Definasi | “Penempatan” ialah satu proses untuk merekod segala perubahan pindahan lokasi penempatan harta modal dan inventori.Medan mandatori No Pesanan Kerajaan Tarikh Perolehan Nilai Perolehan Lokasi Penempatan Pegawai|Pengguna Penempatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .BAB D .PA -7 Mengemaskini maklumat Pegawai Penempatan bagi keseluruhan atau sebahagian aset di dalam satu lokasi Mengemaskini maklumat lokasi bagi keseluruhan atau sebahagian aset di dalam satu lokasi tersebut. CARIAN PENEMPATAN. Proses penempatan ini perlu dilakukan sekiranya salah satu atau kedua-dua pekara yang dinyatakan dibawah. tarikh ditempatkan hendaklah ditandatangan oleh pengguna |penyelia di lokasi itu. Didalam sistem.2. Carian Penempatan | Tujuan carian penempatan adalah seperti berikut. 3.PENEMPATAN ASET 1.  Sub Modul Penempatan adalah seperti berikut.    Cetakan KEW. Pengguna boleh menetapkan hasil carian penempatan mengikut lokasi dengan memaparkan pilihan data seperti dibawah:       No.40 .  Carian Penempatan  Penempatan Aset  Penempatan Inventori  Pengesahan Penempatan  Pemantauan Penempatan  Aset Tiada Pengguna  Aset Tiada Penempatan 4. 4. bersara atau kakitangan baru  2. Sub Modul di dalam MODUL PENEMPATAN.  Pertukaran kakitangan  Kakitangan perpindah.  Lokasi Penempatan : Berpindah lokasi penempatan di lokasi Kementerian |Jabatan/Agensi yang sama  Pengubahsuaian (renovation) lokasi Pegawai Penempatan. Definasi dan Tanggungjawab . KUMPULAN PENGGUNA MODUL PENEMPATAN.

PA-7 standard atau pilihan lain untuk cetakan.3. Klik OK untuk cetakan. Tandakan Sebahagian aset atau pilih semua aset seperti yang dibulatkan untuk dipindahkan kepada pegawai bertanggungjawab yang baru.41 . Klik Simpan. Langkah-langkah membuat carian mengikut penempatan dan cetak KEW. Buat carian pegawai dan klik di nama pegawai tersebut.4. Klik butang Printer untuk memulakan cetakan KEW.PA-7 PILIHAN DUA .PA-7 Tandakan KEW. PILIHAN SATU . Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik pilih pegawai penempatan lain. Klik Paparan Rekod Penempatan Paparan carian akan dipaparkan mengikut lokasi yang dipilih. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Tanda pada ‘check box’ pada lokasi atau nama pegawai penempatan yang hendak dicari. Langkah 1 Klik menu penempatan dan sub menu carian penempatan. Paparan pilihan dibawah akan dipaparkan.PA-7 mengikut nama pegawai yang baru di lantik.CETAK CARIAN Langkah 5 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Klik cetak carian untuk membuat cetakan KEW. Buat cetakan semula KEW. Paparan di bawah akan dipaparkan.PA-7.TUKAR PEGAWAI Langkah 5 Langkah 6 Klik Tukar Pegawai untuk mengemaskini maklumat pegawai yang bertanggungjawab kepada penempatan aset. Lakukan cetakan seperti di dalam pilihan satu langkah 5 hingga 7.

Pastikan KAD KEW. Klik Penempatan Aset dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. Tandakan Sebahagian aset atau pilih semua aset seperti yang dibulatkan untuk dipindahkan kepada lokasi yang baru. Klik Simpan. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Tambah Rekod Penempatan.PINDAH LOKASI Langkah 5 Langkah 6 Klik Pindah Lokasi untuk mengemaskini maklumat perubahan lokasi aset. Untuk mencetak maklumat mengikut lokasi. Pilih Tarikh. Lakukan cetakan seperti di dalam pilihan satu langkah 5 hingga 7. Carian Penempatan adalah bertujuan untuk mencari aset yang telah didaftarkan dan membuat penambahan penempatan lokasi baru atau pegawai penempatan baru.2. Lokasi dan Nama Pegawai Penempatan yang baru. Klik butang Kemaskini. Buat cetakan semula KEW. Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik pilih lokasi baru.42 .PA-7 mengikut nama pegawai yang baru di lantik. PERHATIAN | Apabila anda membuat penambahan atau perubahan kepada maklumat penempatan aset.PA-7 dicetak dan ditandatangani oleh pegawai penempatan tersebut. 5.PA-2 dan KAD KEW.. Klik butang paparan untuk memaparkan maklumat aset dan penempatan kepada aset tersebut TAMBAH REKOD PENEMPATAN. Kaedah penempatan harta modal adalah seperti dibawah: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Penempatan.1. PENEMPATAN HARTA MODAL 5. Buat carian lokasi yang baru dan nama lokasi tersebut.PILIHAN DUA . CETAK MAKLUMAT PENEMPATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik cetak . Masukkan kad kewangan yang sama dan Print. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 5.

Buat carian aset yang hendak dicetak.3.PA-2 atau KEW. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik modul carian harta modal atau inventori.4 sahaja.5.1.3. Kad Masukkan masukkan maklumat penempatan ke berapa pada ruang penempatan.43 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-3 Buat pilihan untuk cetakan penempatan rujuk langkah seterusnya. Mencetak maklumat penempatan daripada modul carian harta modal. 5. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Masukkan halaman keberapa pada No. 1 – 4 | iaitu 1 kolum 1 hinggga 4 untuk kulom ke 4) Klik butang Papar. (masukkan No. penempatan adalah sama daripada 1 . Kaedah penempatan harta modal adalah seperti dibawah: Rujuk modul carian bagi langkah 1 hingga langkah 4. Masukkan KAD yang sama Klik butang Cetak. PERHATIAN | Bagi halaman yang kedua dan seterusnya no. Daripada paparan rekod klik butang cetak KEW.

Pengesahan Penempatan | Senarai rekod aset untuk pengesahan penempatan adalah hasil daripada pemeriksaan harta modal KEW PA-10 atau Inventori KEW PA-11.6. Masukkan kad kewangan yang sama dan Print. CETAK MAKLUMAT PENEMPATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik cetak .PA-7 dicetak dan ditandatangani oleh pegawai penempatan tersebut. Pengesahan penempatan hendaklah dilakukan bagi memastikan perubahan lokasi dan atau pegawai penempatan aset (Harta Modal atau Inventori) adalah betul dengan perubahan lokasi atau pegawai penempatan aset semasa atau aset yang berubah tempat tidak dapat dikesa.3. Klik butang Kemaskini. Klik Penempatan inventori dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk membuat paparan maklumat.2. Untuk mencetak maklumat mengikut lokasi.44 . Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Tambah Rekod Penempatan. Maklumat penempatan semasa aset berwarna biru. PERHATIAN | Apabila anda membuat penambahan atau perubahan kepada maklumat penempatan aset. PENGESAHAN PENEMPATAN. PENEMPATAN INVENTORI 6. Klik pilih tarikh penempatan terkini Pilih Lokasi Penempatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-3 dan KAD KEW. 7.1. 7. 6.2. Klik butang paparan untuk memaparkan maklumat aset dan penempatan kepada aset tersebut TAMBAH REKOD PENEMPATAN. Kaedah mengemaskini penempatan inventori adalah seperti dibawah: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Penempatan. Lokasi dan Nama Pegawai Penempatan yang baru. 7.1. Langkah-langkah pengesahan adalah seperti berikut: Langkah 1 Klik Pengesahan Penempatan 7. maklumat penempatan baru aset berdasarkan pemeriksaan berwarna kuning. Carian Penempatan inventori adalah bertujuan untuk mencari aset yang telah didaftarkan dan membuat penambahan penempatan lokasi baru atau pegawai penempatan baru pada rekod inventori. Pilih Tarikh. Pastikan KAD KEW.

Klik pegawai penempatan yang terkini Klik kemaskini untuk mengemaskini dan membuat pengesahan penempatan baru atau Klik untuk membatalkan pengesahan dan mengekalkan rekod lama penempatan aset.1. 8. Paparan pemantauan penempatan adalah seperti berikut: NOTA: Kesan terhadap carian rekod dan laporan ASET YANG TIDAK MEMPUNYAI LOKASI Aset yang tidak mempunyai lokasi penempatan atai di dalam database menyimpan maklumat tiada.2.Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 8. Klik butang Cetak untuk mencetak senarai aset tiada pengguna.3. 9. 9. Pemantauan Penempatan | Senarai ini adalah hasil daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada nama pegawai atau tiada lokasi penempatan. PEMANTAUAN PENEMPATAN. Paparan ini adalah sebagai panduan kepada pegawai aset untuk memantau berapa jumlah rekod aset yang tidak lengkap iaitu tiada mempunyai nama pegawai atau tiada lokasi penempatan 8. Langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat pengguna adalah seperti berikut sekiranya pengguna adalah pegawai aset (Pegawai Penempatan): MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .45 .1. 9.3. ASET TIADA PENGGUNA. Aset Tiada Pegguna | Senarai ini adalah hasil daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada nama pegawai penempatan. Carian aset tiada pengguna boleh dibuat berdasarkan no chasis/siri atau kategori aset. 9.2. ASET YANG TIDAK MEMPUNYAI REKOD PEGAWAI PENEMPATAN Aset yang tidak mempunyai pegawai penempatan atai di dalam database menyimpan maklumat tiada. 8.

10. 10.3. Klik butang Cetak untuk mencetak senarai aset tiada pengguna. Klik tambah rekod penempatan untuk menambah rekod penempatan baru.46 .1. Carian aset tiada penempatan boleh dibuat berdasarkan no chasis/siri atau kategori aset. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Atau Langkah 8 Klik Paparan Rekod Penempatan bagi mengubah rekod pertama harta modal Klik Ubah rekod ini untuk mengubah rekod penempatan sediada Klik Calender untuk memilih tarikh penempatan baru Klik Carian Pengguna untuk memilih pegawai/kakitangan penempatan yang baru Klik kemaskini untuk mengemaskini maklumat penempatan baru Klik untuk cetak penempatan ini. Aset Tiada Penempatan | Senarai aset daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada lokasi penempatan.Langkah 1 Klik butang edit untuk membuat paparan dan mengemaskini maklumat aset. 10. Langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat lokasi penempatan adalah seperti berikut sekiranya pengguna adalah pegawai aset (administrator): Langkah untuk mengemaskini rekod penempatan sama seperti mengemaskini rekod tiada pegawai penempatan. ASET TIADA PENEMPATAN. 10.2.

Terdapat 4 Perkara utama yang perlu anda lakukan sebelum modul pergerakan dapat dilakukan. 4.PA-6. KAEDAH MEREKOD ASET. Merekod terus pergerakan|pinjaman aset :: PERINGATAN ::  Aset yang sedang diselenggara tidak boleh buat penempatan dan pergerakan.  Mendaftar Kumpulan Aset Guna Sama . Mengetahui status pinjaman aset.  Daftar Pegawai yang akan mengawal kumpulan aset gunasama . 2.  Aset yang sedang dipinjam tidak boleh buat penempatan dan pergerakan. 4.1. Fungsi pegawi ialah: Menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama.1.Senarai aset yang didaftarkan sebagai aset gunasama MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . penyelia bagi satu kumpulan aset gunasama boelh lebih dari seorang. Fungsi pegawi ialah: Memantau pergerakan aset gunasama Melulus atau menolak permohonan pergerkan aset gunasama Melantik penyelia yang akan menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama.    2. 3.47   . Proses permohonan pergerakan| pinjaman aset gunasama 3. Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Daftar Pergerakan Harta Modal | Inventori KEW. PERKARA YANG PERLU ANDA LAKUKAN SEBELUM MEMULA MODUL PERGERAKAN. Fungsi sistem didalam proses pergerakan atau pinjaman seperti yang dinyatakan dibawah. Membuat pemerhatian di atas pergerakan | pinjaman aset SUB MODUL PERGERAKAN ASET.BAB E . Daftar Penyelia yang akan mengendalikan aset gunasama mengikut kumpulan . PENGENALAN MODUL PERGERAKAN Definasi | “pergerakan” ialah satu proses merekod segala bentuk pergerakan atau pinjaman ke atas aset kerajaan.Penyelia yang bertanggungjawab kepada aset gunasama yang diamanahkan olehnya. Pegawai bagi satu kumpulan aset gunasama boelh lebih dari seorang.  Aset yang telah lupus tidak boleh dipinjam atau dibuat penempatan.Pegawai yang bertanggungjawab kepada aset gunasama yang diamanahkan olehnya. Daftar Aset sebagai aset gunasama . Merekod semua pinjaman atau pergerakan yang dibuat atas aset kerajaan.PERGERAKAN ASET 1.2.  Senarai Permohonan  Permohonan Lulus  Pemulangan Aset Gunasama  Arkib Pergerakan Aset 3. Kumpulan gunasama ini akan hanya boleh dilihat oleh pegawai di agensi tersebut sahaja.1 Senarai Sub Modul Di dalam Modul Pergerakan  Aset Gunasama  Pemohonan Pinjaman | Pergerakan aset  Modul Pergerakan Aset.Kumpulan aset gunasama perlu di daftarkan mengikut cawangan di dalam sistem.

Masukan kod dan Keterangan Kumpulan Cth : Kod Keterangan : BPTM : Aset Gunasama Teknologi Maklumat PERINGATAN | Pastikan kod dan keterangan yang diwujudkan adalah berlainan antara satu kumpulan aset gunasama dengan yang lain.- Menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama. Langkah 4 Pilih TAB Pegawai Pengesah.2. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Pilih nama aset gunasama dan klik Paparan dibawah akan dipaparkan: untuk mendaftar pegawai kumpulan aset gunasama. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . SIRI 0003 Kod Penuh : KK/KDRM115/BPTM/09/0003 PERINGATAN | Kumpulan gunasama tidak boleh dipadam sekiranya terdapat aset didalamnya dan kod gunasama tidak boleh dikemaskini selepas pendaftaran dibuat. Kod yang diwujudkan akan digunakan di dalam borang permohonan dengan janaan seperti dibawah. Langkah-langkah Mendaftar Pegawai yang akan mengawal kumpulan aset gunasama NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA sahaja yang dibenarkan untuk melantik pegawai kumpulan aset gunasama.48 . 4. 4. Langkah-langkah Mendaftar Kumpulan Aset Gunasama.3. NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA sahaja yang dibenarkan untuk mendaftar kumpulan aset gunasama Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik Daftar Kumpulan Aset Gunasama. CTH kod permohonan : KOD KEMENTERIAN KK KOD JABATAN KDRM115 KOD ASET GUNASAMA BPTM TAHUN 09 NO.

Langkah-langkah Mendaftar Penyelia yang akan mengendalikan aset gunasama mengikut kumpulan. 4. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Pilih nama aset gunasama dan klik Paparan dibawah akan dipaparkan: untuk mendaftar pegawai kumpulan aset gunasama. 4. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Tandakan aset yang hendak dipilih dan klik butang pilih.Langkah 5 Klik untuk memilih nama pegawai.5. Klik simpan PADAM NAMA PEGAWAI. Buat Carian Aset. Langkah-langkah pendaftaran Aset gunasama di bawah kawalan kumpulan gunasama yang didaftarkan NOTA : Hanya Pegawai pengesah sahaja yang dibenarkan untuk membuat pendaftaran aset gunasama.4. Klik simpan PADAM NAMA PEGAWAI.49 . Langkah 6 Pilih nama pegawai dan klik untuk memadam rekod nama pegawai. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik butang . Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Klik tambah aset. Langkah 4 Langkah 5 Pilih TAB Pegawai Penyelia Klik untuk memilih nama pegawai penyelia. NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA dan pegawai kumpulan aset gunasama dibenarkan untuk melantik pegawai penyelia kumpulan aset gunasama. Langkah 6 Pilih nama pegawai penyelia dan klik untuk memadam rekod nama pegawai.

Terdapat dua kaedah pengeluaran pinjaman aset iaitu:  Rekod pergerakan terus  Pinjaman on-line. 5. PEMULANGAN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Pemulangan Aset Gunasama Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Scan barcode pada borang pinjaman | Jika ada scanner atau masukkan No. Aliran kerja bagi merkod pergerakan terus.1. 5. Pegawai boleh memilih lebih dari satu aset. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Tandakan aset yang hendak dipinjam. Sistem akan memberi alert sekiranya tiada aset yang dipilih. Paparan di sebelah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah-langkah mengemaskini maklumat pergerakan terus PENGELUARAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik . Pegawai perlu mengisi borang pinjaman dengan maklumat:  Nama peminjam dan e-mail ( Pilih daripada database)  Maklumat Pembawa (Jika Perlu)  Tujuan pinjaman  Tempat  Catatan  Pegawai Pelulus. Klik Sahkan Pengeluaran Terus dan Borang Pengeluaran akan dipaparkan untuk cetakan. Rujukan.1. REKOD PINJAMAN.50 . Paparan borang pinjaman. REKOD PERGERAKAN TERUS NOTA : Hanya Pegawai dan Penyelia bagi setiap kumpulan aset gunasama sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini maklumat pergerakan terus.5.1. Klik butang untuk mengemaskini maklumat pemulangan aset. Klik Pinjaman Terus.

PA-6 yang sama.PA-6. 5.2. Aset yang telah diterima akan ditandakan dan pengguna perlu mencetak KEW. Langkah 9 LANJUT TARIKH DI PEMULANGAN Langkah 9 Langkah 10 Klik lanjut tarikh dijangka pulang. Satu persatu atau pemulangan banyak aset. PINJAMAN SECARA ONLINE. Klik butang untuk cetakan KEW. PROSES PENGELUARAN ASET MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pada borang terimaan barang Masukkan tarikh baru dijangka pulang dan catatan kenapa lanjut tarikh dipohon Sistem akan memaparkan tarikh baru dijangka pulang. Masukkan tarikh dan catatan penerimaan. ALIRAN KERJA PERMOHONAN DAN KELULUSAN PERGERAKAN ASET Hanya kakitangan yang sah sahaja yang dibenarkan membuat permohonan. BORANG PERMOHONAN PERGERAKAN Masukkan Maklumat Permohonan Permohonan Pengguna daripada PORTAL SPA Sistem akan memberi alert kepadapemohon sekiranya permohonan tidak diluluskan PENGGUNA PEMULANGAN SENARAI PERMOHONAN PERGERAKAN PAPARAN PEGAWAI | Hanya senarai permohonan bagi aset gunasama yang dikawal olehnya dipaparkan.51 . Pastikan anda masukkan baris mana yang hendak dicetak seperti gambarajah dibawah | Bagi cetakan rekod kedua dan seterusnya untuk KAD KEW. Klik kemaskini. PROSES KELULUSAN PEGAWAI Permohonan diluluskan PROSES PENGELUARAN ASET SENARAI PERMOHONAN LULUS PAPARAN PENYELIA | Hanya senarai permohonan di luluskan oleh pegawai sahaja yang dipaparkan. Klik tanda dan terima barang.Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan Aset yang hendak dipulang.PA-6.

2. no. PERHATIAN | Borang akan dihantar kepada pegawai di kumpulan gunasama yang dipohon MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .52 .5. Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Masukkan kad pengenalan . Pastikan aset yang hendak dipinjam berada di dalam kumpulan tersebut masukkan kuannti yang hendak dipinjam. NOTA : Semua kakitangan yang sah boleh membuat permohonan pergerakan aset. bahagian. LANGKAH PERMOHONAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Portal SPA Klik Pengurusan Aset Langkah 3 Langkah 4 Klik Permohonan Pinjaman Peralatan Masukkan maklumat permohonan pergerakan peralatan. PERMOHONAN PENGGUNA. Sistem akan menjana borang permohoanan dan akan dihantar melalui e-mail kepada pemohon. Paparan nama.klik hantar Sahkan Permohonan atau kemaskini kuantiti. Apabila pengguna telah mengesahkan permohonan.tekan butang enter.1. Sepeti paparan dibawah Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang pilih. jawatan. Masukkan Tujuan pergerakan aset dan tempat dibawa. tel dan e-mail akan dipaparkan secara auto Pilih Kumpulan Aset gunasama Pilih kumpulan aset gunasama.

NOTA | Semua permohonan yang telah diluluskan akan di masukkan ke dalam senarai permohonan lulus dan menunggu pengeluaran oleh penyelia.2. LANGKAH KELULUSAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul SENARAI PERMOHONAN Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik untuk meluluskan atau menolak permohonan Paparan di bawah akan dipaprkan.53 .2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . KEMASKINI DAN LULUSKAN PERMOHONAN Langkah 4 Tentukan kuantiti yang dibenarkan Langkah 5 Klik Kemaskini dan luluskan permohonan dan masukkan catatan Atau NOTA : Sistem akan memberi alert kepada pemohon PERMOHONAN DITOLAK Langkah 6 Klik Permohonan Ditolak dan masukkan catatan penolakan NOTA : Sistem akan memberi alert kepada pemohon. KELULUSAN OLEH PEGAWAI NOTA : Hanya Pegawai bertanggungjawab bagi kumpulan aset gunasama boleh meluluskan permohonan pergerakan aset.5.

Masukkan yang perlu sahaja. PENGELUARAN OLEH PENYELIA NOTA : Hanya Penyelia bertanggungjawab bagi kumpulan aset gunasama boleh membuat pengeluaran pergerakan aset bergantung kepada kelulusan pegawai kumpulan gunasama. Langkah 3 Klik untuk membuat pengeluaran aset. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Masukkan maklumat Pembawa | Jika aset diambil oleh orang lain.2. Klik untuk melihat jumalh aset yang diluluskan oleh pegawai.5. Klik Nama Kumpulan Aset Gunasama untuk memilih aset Paparan carian akan dipaparkan. Maklumat pengeluaran di bawah akan dipaparkan. Buat carian aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .3.54 . LANGKAH PENGELUARAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Permohonan Lulus Paparan dibawah akan dipaparkan.

Klik kemaskini.Langkah 7 Langkah 8 Tandakan aset yang hendak dikeluarkan dan klik kemaskini Sistem tidak membenarkan kuantiti dikeluarkan lebih daripada kuantiti diluluskan. Klik tanda dan terima barang. Masukkan tarikh dan catatan penerimaan. Klik butang untuk mengemaskini maklumat pemulangan aset. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-6 yang sama. Satu persatu atau pemulangan banyak aset.55 . Aset yang telah diterima akan ditandakan dan pengguna perlu mencetak KEW. Pada borang terimaan barang Masukkan tarikh baru dijangka pulang dan catatan kenapa lanjut tarikh dipohon Sistem akan memaparkan tarikh baru dijangka pulang. LANGKAH PEMULANGAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Pemulangan Aset Gunasama Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Scan barcode pada borang pinjaman | Jika ada scanner. Klik butang untuk cetakan KEW. Langkah 9 LANJUT TARIKH DI PEMULANGAN Langkah 9 Langkah 10 Klik lanjut tarikh dijangka pulang. Selesai Permohonan dan Cetak borang pengeluaran aset.PA-6. Paparan di sebelah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan Aset yang hendak dipulang.PA-6. Pastikan anda masukkan baris mana yang hendak dicetak seperti gambarajah dibawah | Bagi cetakan rekod kedua dan seterusnya untuk KAD KEW.

1. PENGENALAN PENYELENGGARAAN Definasi | “Penyelenggaraan” ialah satu proses untuk merekod segala penambahan baikan.PENYELENGGARAN ASET 1. 1.PA-14. PENYELENGGARAAN DAN NAIK TARAF ASET: Daftar Aduan di dalam Borang KEW.56 .PA-2 Bhg B MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-13 Ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa. penyelenggaraan dan menaiktaraf aset. 3. membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan. Didalam sistem. menservis.  PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN (Preventive Maintenance) .1. KEW. dan PENYELENGGARAAN PEMULIHAN (Corrective Maintenance) . 3. Setiap proses penyelenggaraan harta modal | Inventori hendaklah direkodkan dan ditandatangan oleh pegawai yang merekod penyelenggaraan.KEW. CARTA ALIR ADUAN. LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN ASET. Definasi dan Tanggungjawab | “Pegawai Penyelenggaraan” bermaksud kakitangan|pegawai yang dilantik oleh JKPAK untuk menyelenggara|merekod segala maklumat yang berkaitan dengan Penyelenggaraan aset di Kementerian|Jabatan|Bahagian. pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai Penyelengaraan didalam Modul Konfigurasi.PA-2 | Bahagian B ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan. KUMPULAN PENGGUNA MODUL PENYELENGGARAAN. Proses penyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti yang dinyatakan dibawah.BAB F .  2.KEW.PA-9 Penyelenggaraan Penambahan Daftar Penambahan Dalam Pembaikan Siap Kemaskini Penambahan Cetak KEW.

Klik Admin Penyelenggaraan Klik Senarai Klik lantik untuk memilih kakitangan yang ditugaskan untuk menjadi pegawai penyelenggara Pilih Kakitangan dan pastikan anda memilih tapisan rekod sebelum pelantikan dibuat.3. Lihat paparan dibawah: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PENTADBIR PENYELENGGARA. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Penyelenggara.1.2. SUB MODUL PENYELENGGARAAN Sub Modul Penyelenggaraan adalah seperti berikut.1.1. Kaedah pelantikan pegawai penyelenggara.57 . Melantik pegawai penyelenggara untuk mengemaskini maklumat penyelenggaraan mengikut akses yang dibenarkan. Petadbir penyelenggara adalah pegawai aset yang dilantik oleh Pentadbir SPA ( rujuk pelantikan di dalam modul pentadbir sistem). Fungsi Utama pentadbir penyelenggara ialah : 4.  Selenggara Harta  Sedang Diselenggara  KEW PA-13  Permohonan Kelulusan  Senarai Aduan  Senarai Kelulusan  Perlu Pembaikan  Admin Penyelenggaraan 4. 4.

Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2 atau fizikal aset (aset yang telah dilabelkan). Pesanan No. Rujukan Fail Kategori Sub Kategori Jenis Jenama No.PA-9. Vot Kos Status Harta Mengikut lokasi penempatan. Pendaftaran (Bagi kenderaan) Mengikut bahagian pengguna atau bahagian pendaftar/perolehan Tarikh Pembelian Perolehan No. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. Langkah aduan kerosakan bagi Harta Modal NOTA : Hanya Pegawai Penyelenggara sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini rekod. Siri Pendaftaran Kod Nasional No. Borang Disahkan oleh Pegawai Aset Didaftarkan oleh pegawai penyelenggara aset 5. Langkah 5 Klik TAB ADUAN. Pilih aset daripada senarai. 5. Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan. ADUAN KEROSAKAN (KEW. Proses aduan kerosakan hingga pembaikan.PA-9). Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan.58 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .5.. Aduan kerosakan peralatan boleh dibuat menggunakan borang KEW.2.                   Langkah 3 Langkah 4 Imbas Barkod aset (menggunakan pengimbas barkod) No.1. Barkod No. Didalam maklumat carian. anda boleh membuat carian berdasarkan.

Langkah 6 Klik Daftar KEW.59 . Langkah 11 Klik butang Cetak.Pegawai yang akan meluluskan tindakan penyelenggaraan.PA-9 Selepas kelulusan diterima. (Sistem akan memaparkan permohonan kelulusan penyelenggaraan kepada logi pegawai yang dipilih)  Tarikh.PA-9 Lagkah 7 Langkah 8 Masukkan Maklumat KEW. Paparan PDF akan dipaparkan. Langkah 9 Langkah 10 Pastikan paparan di status bertukar kepada lulus. Status sedang diproses akan dipaparkan sehingga pegawai belum meluluskan tindakan penyelenggaraan. klik butang untuk cetakan KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-9. HAPUS REKOD KEW.PA-9  Nama pengguna terakhir (Pilih daripada database)  Perihal Kerosakan  Syor Pegawai Aset  Nama Pegawai Pelulus .PA-9 Langkah 12 Klik butang untuk memadam rekod aduan. Klik butang Simpan. CETAK KEW.

Masukkan maklumat penyelenggaraan seperti dibawah.1. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .60 . Segala rekod penyelenggaraan pemulihan akan direkodkan dan dikemaskini pada KEW. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2. Proses penyelenggaraan pemulihan. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. Pilih aset daripada senarai. Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan. Langkah 6 Klik Daftar Penyelenggaraan Langkah 7 Langkah 8 Klik Tambah Rekod Penyelenggaraan. 6.2. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENYELENGGARAAN. 6.6. DAFTAR PENYELENGGARAAN. LANGKAH MEREKOD PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan. SELENGGARA HARTA.PA-14.

Masukkan maklumat penyelenggaraan dan klik kemaskini.5. NOTA : Butang edit akan hilang apabila penyelenggaraan berstatus siapatau bertanda PADAM REKOD PENYELENGGARAAN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . Oleh yang demikian kaedah mengemaskini rujuk KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN seperti dibawah Langkah 9 Klik butang Simpan. Rekod yang didaftarkan akan berstatus sedang diselenggara.61 . Lihat paparan dibawah Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat penyelenggaraan.5.NOTA : Jika anda tidak merekod tarikh siap. Adakan anda pasti untuk memadam rekod. Rekod yang di daftarkan menunjukkan penyelenggaraan telah siap dilakukan. Pilih rekod yang hendak dikemaskini. Pilih rekod yang hendak dipadam. Lihat paparan dibawah Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk memadam maklumat penyelenggaraan. Borang yang sama seperti daftar akan dipaparkan. Jika anda klik OK rekod akan dipadamkan serta merta MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

CETAK REKOD PENYELENGGARAAN. Langkah Mengemaskini Rekod : Langkah 1 Klik Modul Penyelanggaraan Langkah 2 Klik Sub Modul sedang diselenggara. Paparan PDF akan dipaparkan.5.62 . Langkah 5 Klik butang Cetak PDF. Sistem akan memaparkan senarai aset yang sedang diselenggara. Pilih rekod yang hendak dicetak. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 3 Klik kod aset. Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak PA-14. Ikuti langkah 3 dan langkah 4 di dalam KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN.3. 6. Pastikan anda memilih kad dan baris berapa keberapa. PEMANTAUN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN NOTA : Aset-aset yang sedang diselenggara akan diapaparkan di dalam sub modul sedang diselenggara dan di selenggara. Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 .

Langkah-langkah Penambahan. PENAMBAHAN. NOTA : Hanya pegawai penyelenggara sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini maklumat penambahan. 7. Klik butang simpan. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. Langkah 7 Langkah 8 Masukkan Semua maklumat yang diperlukan. (KEW. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik tambah Penambahan. DAFTAR PENAMBAHAN. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF. penggantian dan naiktaraf aset harta modal. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF. penggantian atau naik taraf. Penggantian dan Naiktaraf. Pilih aset daripada senarai. 7.PA-2 Bahagian B. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF.63 . Klik butang untuk mengemaskini rekod (Jika Perlu).1.1. Borang dibawah akan dipaparkan. TAMBAH PENAMBAHAN.1.KEW. Masukkan maklumat diperlukan NOTA : Pastikan anda memilih maklumat yang didaftarkan adalah maklumat asal penambahan.PA-2B) Merekod butir-butir penambahan. penggantian dan naiktaraf .5. Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan. Penggantian Dan Naik Taraf. CETAK REKOD PENAMBAHAN. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan.7. Langkah 1 Ulangi langkah 1 . Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENAMBAHAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

Penggantian dan Naiktaraf.Langkah 2 Pilih rekod yang hendak dicetak. Langkah 5 Klik butang Cetak PDF. PINDAH KOMPONEN KEPADA ASET LAIN. Paparan PDF akan dipaparkan. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. 7. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2. Pilih aset daripada senarai.64 . NOTA : Bagi cetakan kali kedua dan seterusnya masukkan baris dan klik butang papar dan cetak. 7.PA-2-B. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pastikan anda memilih baris untuk dicetak.2. Langkah-langkah Penambahan.1. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENAMBAHAN. Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan.2. Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak KEW. PINDAHAN KOMPONEN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan.

tarikh dipasang kepada aset induk disebabkan oleh tambahan. Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak KEW.induk yang baru. Lihat borang dibawah. Paparan PDF akan dipaparkan. Sepeti dibawah Langkah 9 Pilih tarikh dikeluarkan. Buat carian aset.Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan komponen yang hendak dipindahkan.PA-2-B. Pilih rekod yang hendak dicetak.65 . Sistem akan memaparkan maklumat aset dikeluarkan dan aset dipindahkan ke No. Pastikan anda memilih baris untuk dicetak. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik Ubah Komponen. CETAK REKOD PINDAHAN KOMPONEN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . Tandakan komponen dipindahkan ke aset yang mana satu. aset induk yang baru (Ditunjukkan di ruang catatan) NOTA : Sistem akan memberi no aksesori yang baru kepada aksesori yang dipindahkan mengikut no. naiktaraf atau penggantian. Langkah 9 Langkah 10 Klik butang Pindah. NOTA : Bagi cetakan kali kedua dan seterusnya masukkan baris dan klik butang papar dan cetak.5.

66 .NOTA : PASTIKAN Rekod tarikh dikeluarkan dikemaskini. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 5 Klik butang Cetak PDF.

Langkah mengemaskini aset yang memerlukan pembaikan.PA-9 sahaja yang dibenarkan untuk membuat kelulusan atau menolah permohona pembaikan peralatan daripada pengguna.1.67 . Rujuk Kemaskini rekod Penyelenggaraan.PA-9) telah diluluskan.8. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Penyelenggaraan. Klik Sub Modul Perlu Pembaikan Klik untuk paparan maklumat aset untuk penyelenggaraan. PERLU PEMBAIKAN Adalah senarai aset yang yang memerlukan pembaikan adalah senarai yang dijana daripada rekod pemeriksaan aset (Status Perlu Penyelenggaraan) atau Permohonan aduan kerosakan (KEW. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Penyelenggaraan. Langkah meluluskan permohonan kelulusan bagi tindakan penyelenggaraan kepad aduan kerosakan peralatan. Sistem akan mengemaskini status kelulusan di dalam 9. PROSES KELULUSAN Semua permohonan kepada tidakan penyelenggaraan daripada rekod aduan KEW. Klik Sub Modul Permohonan Kelulusan Klik untuk meluluskan aduan kerosakan Tandakan Diluluskan atau Tidak Diluluskan kemudian masukan catatan Klik butang Kemaskini. NOTA : Hanya ketua jabatan yang direkodkan di dalam KEW.PA-9 akan dipaparkan untuk tidakan ketua jabatan. 8.1. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 9.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk. pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai pemeriksa didalam Modul Konfigurasi.1. 4. Didalam sistem. rekod dan penempatan Setiap pemeriksaan hendaklah ditandatangan oleh pegawai pemeriksa yang dilantik.PA-11 kepada Ketua Jabatan.     3.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW.2 Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap.PA-10 dan KEW. 4.PA-11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW. 4.2. 4. Definasi dan Tanggungjawab | “Pegawai Pemeriksa” bermaksud kakitangan| pegawai yang dilantik oleh PEGAWAI PENGAWAL untuk membuat pemeriksaan aset di Kementerian|Jabatan. 1.3 Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar 2.PEMERIKSAAN ASET 1. tepat dan kemaskini.3. Task Pemeriksaan Senarai Pemeriksaan Senarai Diperiksa Laporan Pemeriksaan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 4.  Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori. Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW.PA-12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi. SUB MODUL DAN ALIRAN KERJA. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW.68 . 1.4.1 Mengetahui keadaan dan prestasinya 1.PA-12 kepada Pegawai Pengawal Pegawai Pengawal seterusnya dikehendaki mengemukakan KEW. ARAHAN PERBENDAHARAAN BIL 5 TAHUN 2007.BAB G . PENGENALAN PEMERIKSAAN Definasi | “Pemeriksaan” ialah satu proses untuk memeriksa secara fizikal. KUMPULAN PENGGUNA MODUL PEMERIKSAAN ASET.

PENDAFTARAN TASK PEMERIKSAAN HARTA MODAL Langkah 1 Klik Modul Pemeriksaan. TASK PEMERIKSAAN 5.1.69 .1.1.ALIRAN KERJA PEMERIKSAAN 5. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pilih pemeriksaan Harta Modal. TASK PEMERIKSAAN HARTA MODAL 5. Langkah 2 Langkah 3 Klik Task Pemeriksaan Klik Daftar Pemeriksaan Langkah 4 Pilih Tarikh. Klik Butang Simpan NOTA : Pengguna boleh mengemaskini maklumat pemeriksaan dengan klik butang dan memadam task pemeriksaan dengan klik butang . Tajuk Pemeriksaaan dan masukkan nama bahagian.

Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. NOTA : Hanya Pegawai yang mewujudkan task pemerikaan sahaja boleh mengemaskini rekod pemerikaan.70 . Langkah 3 Langkah 4 Klik Pilih Aset Untuk Pemeriksaan. Klik butang Cetak Rekod Untuk Diperiksa. Senarai akan mengikut Nama Pegawai yang mewujudkan task.5. Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2.1. Apabila anda selesai memilih aset yang hendak diperiksa. Secara auto sistem akan menyenaraikan senarai didalam senarai aset untuk diperiksa. Buat carian harta modal NOTA : Pengguna boleh membuat carian pilihan untuk memilih  Nama Pegawai. PEMILIHAN ASET Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan. Paparan dibawah dipaparkan. Sistem akan menyediakan laporan dalam bentuk PDF untuk tujuan pemeriksaan fizikal.  Lokasi Penempatan aset (Bangunan | Tingkat | Lokasi)  Kategori Aset Hasil carian dipaparkan. Langkah 5 Tandakan aset yang hendak diperiksa dan klik Pilih Aset.

KEMASKINI HASIL PEMERIKSAAN Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan.3. Langkah 3 Daripada aset untuk pemeriksaan klik butang untuk mengemaskini hasil pemeriksaan aset.1. Pengguna boleh memadam senarai aset yang perlu dengan klik butang . Pegawai Pemeriksa perlu mengemaskini didalam sistem untuk tujuan laporan pemeriksaan. Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. Paparan dibawah dipaparkan.71 . KEMASKINI REKOD PEMERIKSAAN HARTA MODAL Apabila pegawai pemeriksa telah selesai melakukan tugas pemeriksaan fizikal. Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Anda boleh membuat pemilihan untuk permeriksaan semasa anda mengemaskini maklumat aset.5.

status aset semasa diperiksa dan masukkan catatan atau penemuan pemeriksa |Jika Perlu. Rekod akan dipindahkan ke TAB telah diperiksa. Untuk melihat maklumat aset klik TAB telah diperiksa. NOTA : Walaupun aset telah dikemaskini dan disenaraikan didalam telah diperiksa. maklumat rekod dikemaskini atau tidak.Langkah 4 Langkah 5 Masukkan Maklumat Pemeriksaaan iaitu tarikh pemeriksaan. adakah terdapat perubahan lokasi (Jika ya | Sila buat pilihan lokasi baru. pegawai aset masih boleh mengemaskini dan memadam rekod pemeriksaan. Langkah 1 Langkah 2 Daripada task pemeriksaan.72 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LANTIK PEGAWAI PEMERIKSA KEDUA. Klik butang Pemeriksa Dua Pilih Pegawai Pemeriksa Pilih Pengguna dan kilk Simpan. Klik butang kemaskini untuk mengemaskini hasil pemeriksaan.

73 .PA-10 DAN SELESAI TASK PEMERIKSAAN Langkah 1 Pastikan semua kerja-kerja kemaskini REKOD PEMERIKSAAN HARTA MODAL telah selesai dilakukan DAN semua aset telah dikemaskini hasil pemeriksaan. 5.4.PA-10.2. Tajuk Pemeriksaaan dan masukkan nama bahagian. Klik butang PEMERIKSAAN SELESAI apabila semua kerja pemeriksaan telah diselesaikan.5. LANGKAH-LANGKAH PENDATARAN PEMERIKSAAN INVENTORI Langkah 1 Klik Modul Pemeriksaan.2.1.1.PA-10 untuk mencetak laporan KEW. Pilih pemeriksaan Inventori. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 2 Langkah 3 Klik butang KEW. Langkah 2 Langkah 3 Klik Task Pemeriksaan Klik Daftar Pemeriksaan Langkah 4 Pilih Tarikh. TASK PEMERIKSAAN INVENTORI 5. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . JANAAN LAPORAN KEW. Klik Butang Simpan NOTA : Pengguna boleh mengemaskini maklumat pemeriksaan dengan klik butang dan memadam task pemeriksaan dengan klik butang .

Apabila anda selesai memilih aset yang hendak diperiksa.74 . PEMILIHAN INVENTORI Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan. Langkah 3 Langkah 4 Klik pilih aset untuk pemeriksaan. Senarai akan mengikut Nama Pegawai yang mewujudkan task. Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Secara auto sistem akan menyenaraikan senarai didalam senarai aset untuk diperiksa (jika inventori dia akan mengambil jumlah inventori mengikut kategori dan lokasi). Paparan dibawah dipaparkan.2.2. Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. NOTA : Hanya Pegawai yang mewujudkan task pemerikaan sahaja boleh mengemaskini rekod pemerikaan. Sistem akan menyediakan laporan dalam bentuk PDF untuk tujuan pemeriksaan fizikal.  Lokasi Penempatan aset (Bangunan | Tingkat | Lokasi)  Kategori Aset Hasil carian dipaparkan. Langkah 5 tandakan inventori yang hendak diperiksa dan klik pilih aset. Klik butang Cetak Rekod Untuk Diperiksa. Buat carian harta modal NOTA : Pengguna boleh membuat carian pilihan untuk memilih  Nama Pegawai.5.

Pegawai Pemeriksa perlu mengemaskini didalam sistem untuk tujuan laporan pemeriksaan. b.3.2. NOTA : Anda boleh membuat pemilihan untuk permeriksaan semasa anda mengemaskini maklumat aset. KEMASKINI HASIL PEMERIKSAAN Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan. KEMASKINI REKOD PEMERIKSAAN INVENTORI Apabila pegawai pemeriksa telah selesai melakukan tugas pemeriksaan fizikal. Rekod Dokumen | Mengikut kumpulan. Paparan dibawah dipaparkan.5. Langkah 3 Daripada aset untuk pemeriksaan klik butang untuk mengemaskini hasil pemeriksaan aset. Pengguna boleh memadam senarai aset yang perlu dengan klik butang . Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. Rekod Fizikal | satu persatu REKOD DOKUMEN | MENGIKUT KUMPULAN. BAGI REKOD INVENTORI terdapat langkah untuk mengemaskini hasil pemeriksaan iaitu : a. Klik butang kemaskini MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .75 . Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Pilih dokumen aset lengkap dan dikemaskini dan masukkan catatan | Penemuan Pemeriksa.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Rujuk rajah dibawah NOTA : Anda boleh mengemaskini lebih dari satu aset sekiranya rekod yang hendak dimasukkan adalah sama. maklumat lokasi. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 5 Masukkan rekod tarikh pemeriksaan. Langkah 7 Paparan dibawah akan dipaparkan. Untuk melihat maklumat aset klik TAB telah diperiksa. Klik butang Pemeriksa Dua Pilih Pegawai Pemeriksa Pilih Pengguna dan kilk simpan. status Aset dan klik butang kemaskini.76 .REKOD FIZIKAL | SATU PERSATU REKOD. Ulangi langkah 3 hingga langkah 8 untuk keseluruhan aset. Langkah 6 Daripada senarai aset tandakan aset yang hendak dikemasikini dan klik kemaskini pemeriksaan. Langkah 1 Langkah 2 Daripada task pemeriksaan. LANTIK PEGAWAI PEMERIKSA KEDUA. Rekod akan dipindahkan ke TAB telah diperiksa.

Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 2 Langkah 3 Klik butang KEW.PA-3 telah dicetak. JANAAN LAPORAN KEW. Klik telah dicetak untuk menunjukkan Kad KEW.1.77 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 6.2. SENARAI DIPERIKSA 6.PA-2 atau Kew. Klik butang PEMERIKSAAN SELESAI apabila semua kerja pemeriksaan telah diselesaikan.4.PA-3 Senarai maklumat pemeriksaan yang belum cetak pada KEW.PA-11.PA-11 DAN SELESAI TASK PEMERIKSAAN Langkah 1 Pastikan semua kerja-kerja kemaskini REKOD PEMERIKSAAN INVENTORI telah selesai dilakukan DAN semua aset telah dikemaskini hasil pemeriksaan.PA-3 mengikut Pegawai Penempatan.5.PA-2 atau KEW. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mencetak KAD KEW. LIHAT GAMBARAJAH DIBAWAH.PA-3 Tandakan kotak dan klik telah dicetak untuk menunjukkan kad aset telah dicetak.PA-2 ATAU KEW.PA-11 untuk mencetak laporan KEW.CETAKAN KEW.PA-2 atau KEW. rekod penempatan ke dan klik papar Klik Butang Cetak untuk cetakan kad. Senarai ini dijana secara automatik apabila proses asset tersebut telah diperiksa. Masukkan kad ke berapa. SENARAI ASET TELAH DIPERIKSA .

Klik Sub Modul Laporan Pemeriksaan Pilih tahun semasa atau sebelumnya Tandakan PAPARAN GRID untuk cetakan laporan pemeriksaan Klik untuk cetakan ringkasan laporan pemeriksaan harta modal dan inventori bagi tahun yang dipilih.7. LAPORAN PEMERIKSAAN 7. LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah5 Klik Modul Pemeriksaan Aset. Senarai maklumat bilangan aset yang diperiksa berdasarkan pada tahun pemeriksaan yang telah dijalankan.1. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .78 .

Urusetia Urusetia 8 9 10 Urusetia Urusetia | Lembaga Pemeriksa Urusetia MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-17 dan pastikan dokumen sokongan berikut disertakan: PEP bagi aset mekanikal|peralatan teknikal|perkakasan computer  Justifikasi Jabatan bagi syor kaedah tukar beli. Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum. Sediakan maklumat aset dalam KEW. Usang/obselete. tukar barang  Laporan Kemalangan bagi kenderaan terlibat dengan kemalangan  Gambar aset. Luput tempoh penggunaan. dan Melebihi keperluan. jika perlu. Rosak dan tidak boleh digunakan.79 .BAB H . PROSES KERJA LANGKAH 1 2 3 PROSES KERJA Kenal pasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW.PA-17 Kemukakan KEW. 1.PELUPUSAN ASET 1. terus ke proses 9 Jika laporan tidak lengkap. jika perlu  Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah hadiah atau pindahan Jika laporan lengkap.PA-16. kawalan. Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan. simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan didalam sistem SPA.PA-17 seperti berikut: Keterangan asset  Kuantiti  Tarikh pembelian  Tempoh digunakan|disimpan  Nilai Perolehan Asal  Nilai Semasa Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan dan menandatangani KEW. Apakah justifikasi yang membolehkan proses pelupusan dilakukan? Aset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:           Tidak Ekonomi Dibaiki.1. Tiada alat ganti. Disyor selepas pemeriksaan aset. PENGENALAN Modul Pelupusan adalah satu modul yang akan melaukukan proses untuk mengeluarkan aset dari milikan.PA-17 kepada Urus Setia Pelupusan Urus setia menyemak KEW. Perubahan teknologi. Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan.1. dikembalikan kepada Lembaga Pemeriksa Urus setia menentukan Kuasa Melulus TUGAS Pemohon Pemohon Pemohon | Urusetia 4 5 6 7 Lembaga Pemeriksa Dikemaskini oleh Urusetia. 2. APA YANG PERLU ANDA FAHAM UNTUK MENGGUNAKAN SISTEM SPA ? 2.

000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500.000 Atau Kemukakan kepada Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal kurang daripada RM50.000 TUGAS Urusetia Urusetia Proses kelulusan dikendalikan oleh urusetia pelulus mengikut peringkat kelulusan. Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus berserta : Salinan resit bagi pelupusan kaedah jualan  Surat akuan terima bagi pelupusan kaedah pindahan/hadiah.80 . terus ke proses 12. Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW. 19 Urusetia. 13 14 15 16 17 18 Jika pelupusan diluluskan. urusetia pelulus urusetia pelulus urusetia pelulus dimaklumkan kepada urusetia pelupusan. laporan dikembalikan kepada Urus setia Pelupusan untuk mendapatkan maklumat lanjut.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. 3.000 Atau Kemukakan kepada Bahagian di Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM25.LANGKAH 11 12 PROSES KERJA Urus setia menyemak bidang Kuasa Melulus Kemukakan kepada Perbendaharaan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM50. Jika pelupusan tidak diluluskan. CAWANGAN JABATAN ATAU AGENSI PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN IBU PEJABAT NEGERI IBU PEJABAT AGENSI KEMENTERIAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .000 Atau Kemukakan kepada Kementerian untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal kurang daripada RM50.PA18 bagi pelupusan kaedah Kemaskini rekod daftar aset. KONFIGURASI SISTEM LEVEL KERJA PELUPUSAN DI DALAM SISTEM SPA.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM100. urusetia urusetia urusetia hantar kepada pegawai pelulus.000 Atau Kemukakan kepada Ibu Pejabat Negeri di Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM10.

NOTA : : Ibu Pejabat Agensi seperti Ibu Pejabat Kementerian atau Jabatan | Cth : Ibu Pejabat Kastam DiRaja Malaysia.81 .1. Pejabat Negeri : Ibu Pejabat Negeri | Cth : Pejabat Kastam Negeri Perak.DAFTAR LEVEL CAWANGAN NOTA : Hanya PENTADBIR SISTEM SPA sahaja dibenarkan untuk membuat pendaftaran dan konfigurasi kepada level cawangan yang didaftarkan didalam sistem SPA.3. Cawangan Pejabat Daerah : Cawangan Pejabat Daerah | Cawangan kecil di dalam daerah tersebut. Pilih jenis cawangan agensi seperti dibawah untuk menentukan level agensi. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Admin. 3.1. Klik konfigurasi agensi Cari Cawangan mengikut Negeri Klik edit. Laporan terus dihantar ke Ibu Pejabat Agensi. Ibu Pejabat Agensi PROSES DAN KELULUSAN IBU PEJABAT IBU PEJABAT AGENSI KELULUSAN KEMENTERIAN PROSES PERMOHONAN KELULUSAN PELUPUSAN & HAPUSKIRA PERBENDAHARAAN IBU PEJABAT NEGERI PERMOHONAN PELUPUSAN DAN HAPUSKIRA PEJABAT DAERAH PROSES DAN KELULUSAN DIPERINGKAT NEGERI BERJADUAL MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PENDAFTARAN LEVEL CAWANGAN. Cawangan Ibu Pejabat Agensi : Pejabat Cawangan Ibu Pejabat Agensi.1. Pejabat Daerah : Pejabat Daerah | Cth : Pejabat Kastam Daerah Hilir Perak.

3.2. Buat pilihan pegawai dan klik butang simpan BAGI PELANTIKAN URUSETIA PELUPUSAN. DAFTAR PEGAWAI PEMOHON. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan dibawah akan dipaparkan.82 . DAFTAR PEGAWAI YANG TERLIBAT DENGAN PELUPUSAN NOTA : Hanya pentadbir pelupusan yang dilantik oleh Pentadbir SPA sahaja boleh mengemaskini dan mendaftar pegawai yang terlibat dan menentukan nilai kuasa melulus di dalam proses pelupusan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Keseluruhan Cawangan | Pelantikan Pegawai Mengikut Cawangan Paparan dibawah akan dipaparkan. BAGI PELANTIKAN PEGAWAI PENGESYOR (MODUL KEHILANGAN) DAN PELULUS. Rujuk modul pentadbir SPA untuk pelantikan pentadbir pelupusan mengikut cawangan. Langkah 6 Klik buat carian pengguna.2. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik buat carian pengguna. 3. Langkah 4 Langkah 5 Klik pada bahagian pemohon.1. urusetia dan pegawai untuk membuat pendaftaran yang pegawai yang terlibat. Tandakan Pelupusan | Jika pegawai adalah urusetia bagi proses pelupusan Tandakan samada permohonan melibatkan peralatan ICT atau bukan peralatan ICT. URUSETIA PELUPUSAN DAN PEGAWAI PENGESYOR | PELULUS. Paparan dibawah akan dipaparkan.

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Nilai Kuasa Melulus Paparan dibawah akan dipaparkan. Abaikan jika tidak perlu.2. urusetia dan pegawai pengesyor dan pelulus. Bagi level daerah dan cawangan lain akan hanya nampak pelantikan penyelia sahaja. NOTA : Pegawai Pelulus bertanggungjawab meluluskan Syor & Keputusan Jawatankuasa.Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Tandakan pengesyor | Jika pegawai boleh mengemaskini syor dan ulasan pegawai pengawal . 3.2. NOTA : Hanya Admin Pelupusan yang dibenarkan menentukan nilai kuasa melulus. HANYA PEGAWAI yang dilantik sahaja akan dibenarkan untuk melihat dan akses kepada menu-menu yang telah dibenarkan.Hanya untuk kegunaan modul kehilangan. Tandakan samada pegawai boleh mengemaskini maklumat kelulusan bagi level pelulus keseluruhan mengikut agensi atau pelulus bahagian mengikut agensi. DAFTAR PELULUS.83 .2. Langkah 4 Klik butang untuk mengemaskini nilai kuasa melulus. Tandakan samada permohonan melibatkan peralatan ICT atau bukan peralatan ICT NOTA : Bagi proses pendaftaran hanya level ibu pejabat negeri. jabatan dan kementerian sahaja yang memaparkan pelantikan kepada pegawai penyelia.3. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENENTUKAN NILAI KUASA MELULUS. Langkah 4 Klik butang LANTIK PENGAWAL untuk membuat carian pengguna. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Pelulus Paparan dibawah akan dipaparkan. 3.

Lihat paparan menu pemohon Langkah 3 Klik aset untuk proses pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Daftar Pelupusan Baru Pilih tarikh dan masukkan tajuk task anda Klik untuk mengemaskini tajuk task PILIH ASET UNTUK DILUPUSKAN . 4. Hantar dokumen dan senarai aset yang telah lengkap kepada urusetia pelupusan. FUNGSI PEMOHON PELUPUSAN 4.CARIAN ASET Langkah 7 Klik tajuk task anda.2. 4.1. Menyediakan atau mendaftar KEW. komponen atau aset lain) yang hendak dilupuskan Menyediakan semua dokumen berkaitan aset.1 MENU KERJA  Pilih aset untuk proses Pelupusan  Selesai pilih aset dan proses persediaan Dokumen Sokongan  Selesai Dokumen Sokongan dan hantar kepada Urusetia  Kuiri Daripada Urusetia  Kemaskini Status Aset Ditolak Urusetia MENU PEMANTAUAN. Seperti gambarajah dibawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 8 Langkah 9 Jika anda ingin mencari aset yang hendak dilupuskan klik carian aset. Jika anda anda pemohon diperingkat daerah data akan dihantar ke urusetia pelupusan negeri. Buat carian aset Daripada hasil carian tandakan aset yang hendak dilupuskan. Mengumpul semua aset (harta modal.3. MENU PEMOHON PELUPUSAN 4.1.1.1.PA-16 | Sijil Perakuan Pelupusan. LANGKAH KERJA PEMOHON PELUPUSAN MENU .2.4. 4. 4.2.PILIH ASET UNTUK PROSES PELUPUSAN DAFTAR TASK Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Pelupusan . inventori. 4.4.3.2.  Senarai menunggu penerimaan Urusetia  Senarai Diterima Urusetia  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan 4. PEMOHON 4.2.84 .1.

Ulang langkah 15 hingga 17 untuk mendaftar lebih dari satu aset lain. Buat carian komponen Daripada hasil carian tandakan komponen yang hendak dilupuskan.Langkah 10 Tandakan dan klik Pilih. DAFTAR LAIN-LAIN ASET .DAFTAR LAIN-LAIN NOTA : ABAIKAN JIKA ANDA INGIN MELUPUSKAN ASET INDUK ATAU ASET LAIN SAHAJA Langkah 15 Klik tajuk task anda. Klik Daftar. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Jika anda ingin mencari komponen yang hendak dilupuskan klik carian komponen |aksesori. model. nilai perolehan dan nilai semasa. Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan. no siri| no casis.CARIAN KOMPONEN |AKSESORI NOTA : ABAIKAN JIKA ANDA INGIN MELUPUSKAN ASET INDUK ATAU ASET LAIN SAHAJA Langkah 11 Klik tajuk task anda. Seperti gambarajah dibawah Langkah 14 Tandakan dan klik Pilih.85 .Besi Longkang. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 16 Langkah 17 Langkah 18 Masukkan maklumat jenis . Cth aset lain . tarikh perolehan. jenama. Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Apabila anda selesai memilih atau mendaftar aset yang hendak dilupuskan. paparan dibawah akan dipaparkan. Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan. PILIH KOMPONEN UNTUK DILUPUSKAN .

Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Klik butang untuk memadam atau mengeluarkan senarai aset daripada senarai cadangan lupus. Niali boelh diubah mengikut kepada penilaian yang dibuat.Msukkan sebab-sebab yang telah diperolehi daripada semakan. Anda perlu meneruskan kerja anda dengan menyediakan maklumat sijil perakuan pelupusan seperti paparan dibawah. Langkah 22 Langkah 23 Klik butang KEW. Msukkan no. Anggaran nilai selepas dibaiki Anggaran kos penyelenggaraan semasa Anggaran masa penggunaan Masukkan butiran penyelanggaraan | penambahbaikan yang perlu . Ulangi langkah 4 hingga 6 untuk mengemaskini maklumat sijil perakuan untuk aset yang lain.86 . Klik butang untuk mengemaskini maklumat perakuan pelupusan yang telah dimasukkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-16 atau KEW. klik butang untuk papran PDF borang perakuan untuk tujuan semakan dan cetakan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAKLUMAT No. Rujukan Sijil Perakuan. Anda boleh mengemaskini atau KEW.PA-16 Masukkan Maklumat KEW. Jika sijil daisumber JKR atau badan yang diiktiraf.PA-16 untuk mengemaskini sijil perakuan pelupusan | KEW.PA16.PA-16 NO. rujukan sijil Auto daripda sistem SPA Masa atau jarak penggunaan sistem Tahap penyampaian aset kepada jabatan Nilai semasa daripada kiraan susut nilai. Rujukan Jumlah Kos Penyelenggaraan Terdahulu Jumlah Jarak KM| Jam Penggunaan Tahap Penyampaian Perkhidmatan(%) Nilai Semasa Nilai Selepas Diperbaiki Anggaran Kos Penyelenggaraan Semasa Anggaran Lamanya Digunakan Selepas Diperbaiki Butir-butir penambahbaikan yang perlu Disahkan bahawa aset tersebut telah diperiksa dan diperakukan untuk pelupusan atas sebabsebab berikut Dua Orang Pegawai Pengesah KETERANGAN No. Masukkan nama pegawai yang mengesahkan sijil perakuan pelupusan 11 Langkah 24 Langkah 25 Langkah 26 Klik butang Sahkan. Klik butang Pilih.

PA-16 tidak wajib didaftarkan untuk semua aset. seperti gambarajah dibawah Langkah 5 Masukkan maklumat balasan kuiri. seperti paparan dibawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .KUIRI DARIPADA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Kuiri Daripada Urusetia Langkah 3 Klik No rujukan proses pelupusan Langkah 4 Klik balas untuk membalas kuiri daripada urusetia. Sistem akan menjana senarai di dalam SELESAI DOKUMEN SOKONGAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA. KEW.PA-16 sahaja.PA-16 selagi anda tindak menghantar data kepada urusetia.SELESAI PILIH ASET DAN PROSES PERSEDIAAN DOKUMEN SOKONGAN Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Selesai pilih aset dan proses persediaan dokumen sokongan. Oleh yang demikian anda perlu mengemaskini aset yang mempunyai KEW. MENU .87 .SELESAI DOKUMEN SOKONGAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Selesai Dokumen Sokongan Dan Hantar Kepada Urusetia Langkah 3 Klik Task kerja anda dan paparan task seperti di dalam proses mengemaskini KEW. Langkah 9 NOTA : Jangan klik butang hantar selagi anda belum menyelesaikan proses mengemaskini KEW. Langkah 3 Klik Task kerja anda dan paparan di bawah akan dipaparkan. Klik butang Bila semua proses diatas telah anda lakukan.PA-16. MENU . NOTA : Anda masih boleh mngemaskini borang KEW. MENU .KEMASKINI STATUS ASET DITOLAK URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Kemaskini Status Aset Ditolak Urusetia Langkah 3 Klik Tajuk pelupusan Langkah 4 Klik butang RESET untuk mengubah status aset kepada “Sedang Digunakan”. Secara auto sistem akan memaparkan satu task didalam senarai SELESAI PILIH ASET DAN PROSES PERSEDIAAN DOKUMEN SOKONGAN MENU .PA-16 atau Langkah 4 Klik butang untuk menghantar data kepada urusetia.Langkah27 Klik Sahkan.

5. MENU . Menghantar sijil pelupusan kepada pegawai pelulus.SENARAI DITERIMA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Senarai Diterima Urusetia Langkah 3 Sistem akan memaparkan senarai data yang dihantar dan telah diterima oleh urusetia.2.1.1. Melakukan proses permohonan pelupusan.1.SENARAI MENUNGGU PENERIMAAN URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Senarai Menunggu Penerimaan Urusetia Langkah 3 Sistem akan memaparkan senarai data yang dihantar dan masih belum diterima oleh urusetia.1.6.  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan  Permohonan Kelulusan ke Ibu Pejabat / Kementerian /Perbendaharaan  Proses Pelupusan telah tamat  KEW. 5. Menerima semua permohonan pelupusan daripada pemohon.PA-19 perlu dihantar kepada Pelulus  Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset  Senarai Dihantar kepada Kementerian untuk tujuan kelulusan Perbendaharaan 5. 5.2. 5.  Senarai Permohonan Pelupusan  Permohonan Pelupusan diproses di cawangan ini  Persediaan awal dokumen proses Pelupusan  Selesai Syor Lembaga dan menunggu penghantaran untuk Kelulusan  Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan  Perakuan Pelupusan (PEP) melebihi 1 tahun  Senarai Permohonan Kelulusan Pelupusan di peringkat Perbendaharaan  Diterima dan perlu dihantar kepada Perbendaharaan  Senarai Permohonan ke Perbendaharaan  Telah Dihantar kepada Perbendaharaan  Kuiri daripada Perbendaharaan  Kelulusan daripada BKP diterima dan perlu diambil tindakan MENU PEMANTAUAN URUSETIA PELUPUSAN AGENSI. 5.4. Mengemaskini maklumat laporan lembaga pemeriksa aset Menghantar permohonan kelulusan bergantung kepada peringkat kuasa melulus yang telah ditetapkan.1. Memantau proses permohonan.88 . URUSETIA PELUPUSAN AGENSI. kelulusan dan proses pelaksanaan pelupusan.3 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Mengemaskini maklumat kelulusan dan tindakan pelupusan yang perlu diambil.2.1.7. MENU URUSETIA PELUPUSAN AGENSI 5.1. 5.3. 5.1.1 MENU KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI  Senarai Permohonan Pelupusan  Permohonan Pelupusan diproses di cawangan ini  Persediaan awal dokumen proses Pelupusan  Selesai Syor Lembaga dan hantar untuk proses Kelulusan  Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan  Perakuan Pelupusan (PEP) melebihi 1 tahun MENU KERJA URUSETIA PERINGKAT KEMENTERIAN. 5.2. 5.2. 5. FUNGSI URUSETIA PELUPUSAN AGENSI 5.5.2.MENU .1.

Masukkan no.SENARAI PERMOHONAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Senarai Permohonan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. memo atau no rujukan surat dan tarikh dokumen diterima Secara auto sistem akan menyenaraikan di PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI.1 LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT AGENSI NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Kementerian.PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Permohonan Pelupusan Diproses Di Cawangan Ini Paparan dibawah akan dipaparkan. NOTA : daripada paparan sistem urusetia boleh melihat senarai permohonan yang dikuiri dan masih belum menerima jawapan daripada pemohon. 5.PA-19 perlu dihantar kepada Pelulus  Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset 5.  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan  Permohonan Kelulusan ke Ibu Pejabat / Kementerian /Perbendaharaan  Proses Pelupusan telah tamat  KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .4 Langkah 4 Langkah 5 NOTA : Pastikan dokumen pelupusan telah diterima sebelum tindakan diambil. MENU .2.MENU PEMANTAUAN URUSETIA PERINGKAT KEMENTERIAN.3.3. 5. Paparan disebelah akan dipaparkan: NOTA : Tab Maklumat Pelupusan Tab Senarai Dicadang Utk Pelupusan : Maklumat Pelupusan : Senarai cadangan aset utnuk dilupuskan menunggu pengesahan urusetia. LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI. MENU . Langkah 4 Klik no rujukan pelupusan untuk mengemaskini maklumat permohonan.89 . Tandakan di kotak disediakan dan klik butang pilih.

PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Persediaan Awal Dokumen Proses Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Paparan disebelah akan dipaparkan. Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Tandakan kotak pilihan satu persatu atau semua sekali dengan menandakan dibahagian atas sekali.90 .Tab Kuiri : Urusetia boleh membuat kuiri kepada pemohon mengenai keperluan dokumen atau lain-lain sebelum meneruskan proses. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Jika anda memilih untuk memasukkan item dicadang kedalam task terdahulu. Masukkan nama task pelupusan tersebut. Dan klik butang Pilih Untuk Persediaan Pelupusan atau anda boleh membatalkan item aset yang tidak sesuai untuk dilupuskan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan menunjukkan senarai aset yang dicadang untuk pelupusan. Daftar task pemeriksaan urusetia atau pilih task daripada yang tersedia untuk proses seterusnya. Sistem akan menjana satu task bagi senarai perlu PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN. Klik butang jika senarai aset telah selesai dipilih. MENU . Klik senarai dicadang untuk dilupuskan. klik nama task yang dipilih atau. Langkah 4 Klik tajuk task pelupusan. Klik Daftar Proses Pelupusan.

Paparan tab menu dibawah akan dipaparkan. harga dan tempoh penggunaan atau memaparkan satu persatu. Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik butang SAHKAN.Langkah 5 Langkah 6 Anda perlu menetapkan format cetakan laporan KEW.  Tentukan bilangan ‘row’ yang akan dipaparkanbagi setiap helaian.91 .  Tentukan saiz kertas. LANTIK|DAFTAR LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah seterusnya ialah anda perlu melantik lembaga pemeriksa di dalam task permohonan pelupusan yang telah dikemaskini. Klik Lantik Pemeriksa.PA-17 yang hendak dijana. Langkah 6 Langkah 7 Klik TAB Lembaga Pemeriksa. Kaedah seperti dibawah:  Tentukan sama ada anda hendak memaparkan senarai dengan mengumpul aset mengikut kategori. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Anda boleh mengemaskini semula sekiranya paparan yang dikehendaki tidak memenuhi keperluan anda.

Langkah 13 Langkah 14 KEMASKINI SYOR DAN PENDAPAT LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah ini perlu diambil oleh urusetia apabila telah mendapat laporan daripada Lembaga Pemeriksa. Apabila pelantikan selesai papran disebelah akan dipaparkan dan anda perlu penandakan salah seorang sebagai pengerusi. Klik untuk mengemaskini tempat pemeriksaan dijalankan. Langkah 11 Langkah 12 Apabila pelantikan pengerusi telah di tandakan perhatikan nama pegawai yang dilantik akan dipaparkan di ruang pengerusi. Klik Daftar Baru. Klik untuk mengemaskini tarikh pelantikan untuk merekod tarikh lantikan dan mengemaskini tarikh pemeriksaan. tempoh pelantikan dan pegawai yang melantik. Kemudian klik butang kemaskini. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Tandakan (Satu atau lebih) Lembaga Pemeriksa Bagi Task pelupusan dan klik butang PILIH atau jika tiada pergi ke langkah seterunya.Jika anda menyambung kerja anda pada hari yang lain anda perlu ke langkah 1 hingga 4 dan seterusnya langkau terus ke langkah 15. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .NOTA : Pastikan Ahli Lembaga Pemeriksa masih sah tempoh pelantikannya atau dapatkan surat lantikan dan daftar di ruang daftar baru. Klik butang delete di sebelah kanan. Klik butang untuk mencetak senarai Lembaga Pemeriksa di dalam task pelupusan tersebut. Masukkan maklumat Nama dan maklumat agensi (jika selain dari agensi anda). Jika anda ingin memadam atau membatalkan pelantikan lembaga pemeriksa.92 .

Klik butang HANTAR.Surat Rujukan dan pilih peringkat kelulusan. Klik butang HANTAR KELULUSAN. Sistem akan menjana kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan tersebut dan satu senarai semak untuk dihantar kepada kuasa melulus Langkah 22 Langkah 23 Klik kuasa melulus untuk melihat kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan dan klik butang TERUSKAN Klik Senarai Semak untuk menghantar permohonan kelulusan. Klik butang kemaskini Ulang langkah 16 hingga 19 sehingga keseluruhan aset telah dikemaskini. Klik butang kemaskini pendapat dan syor untuk mengemaskini pendapat dan syor.93 . Klik butang SAHKAN. Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Langkah 21 Pilih kaedah pelupusan yang disyorkan dan nyatakan Kaedah aset dengan jelas serta justifikasi pelupusan.Langkah 15 Klik Syor Lembaga Pemeriksa. Anda boleh menandakan untuk pilihan semua aset mengikut kategori atau untuk satu persatu.SELESAI SYOR LEMBAGA DAN HANTAR UNTUK PROSES KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Selesai Syor Lembaga Dan Menunggu Penghantaran Untuk Kelulusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 16 Langkah 17 Tandakan aset yang hendak dikemaskini.Masukkan No. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . TAB dibawah akan dipaparkan. Sistem akan menjana satu task bagi senarai SELESAI SYOR LEMBAGA DAN MENUNGGU PENGHANTARAN UNTUK KELULUSAN MENU .

Klik hantar untuk kelulusan Masukkan maklumat permohonan dan kepada siapa proses di hantar. Langkah 6 Langkah 7 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Langkah 4 Langkah 5 Klik tajuk task pelupusan.Sistem akan memaklumkan kepada urusetia tentang keputusan yang telah dihantar dan menjana satu task di dalam senarai TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN. Sistem akan menjana senarai pelupusan telah dihantar dan menunggu kelulusan. Apabila permohonan kelulusan pelupusan telah di terima daripada pegawai pelulus. Klik TAB Senarai semak.94 .

Tender dan Lelong Senarai Menunggu Kelulusan Tindakan Telah Selesai Kemaskini Status Aset Sediakan SIjil Penyaksian Jana Sijil Pelupusan KEW. Senarai Kelulusan Diterima Mohon Semula Kemaskini Kelulusan Mohon Lanjut Tempoh Mohon Pinda Kaedah Pelupusan Mohon Tawaran Harga Kaedah Melibatkan Musnah Kaedah Melibatkan Jualan Kemaskini Tatacara dan maklumat musnah Go to Proses Sebutharga.PA19 Cetak KAD 312 dan 313 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .ALIRAN KERJA KEMASKINI TINDAKAN PELUPUSAN.95 .

Tandakan (Di dalam senarai aset) Klik butang tender untuk proses tender.MENU . Jika tiada tindakan diambil selepas 3 bulan sistem akan membatalkan kelulusan tersebut. Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat kelulusan yang diterima. sebutharga atau lelong atau jika ingin mendaftar tender. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan dibawah akan dipaparkan. iaitu dalam tempoh 3 bulan. TAB Kemaskini maklumat kelulusan JUALAN. NOTA : Pastikan anda memastikan tindakan ke atas pelupusan diambil mengikut tempoh yang ditetapkan. sebutharga atau lelong klik bahagian daftar seperti contoh yang dinyatakan dibawah.TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Telah Mendapat Kelulusan Dan Menunggu Tindakan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. KEMASKINI KELULUSAN. Paparan dibawah akan dipaparkan. sebutharga untuk proses sebutharga dan lelong untuk proses lelong.96 . Langkah 5 Klik TAB jualan. TENDER DAN LELONG. Pilih no tender. Proses tindakan melibatkan Jualan rujuk para 7 | PROSES SEBUTHARGA. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Kemaskini maklumat kaedah jualan.

97 . NOTA : Sistem tidak membenarkan urusetia membuat perubahan kepada tatacara yang telah diluluskan. KEMASKINI STATUS ASET. Langkah 14 Klik butang kemaskini. catatan dan maklumat saksi. masukkan tempat dibakar.Paparan dibawah dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Tandakan check box mengikut senarai aset yang hendak dipilih. Langkah 9 Langkah 10 Tandakan aset yang ingin dipohon pinda kaedah Klik pinda kaedah. Sistem akan menunggu pengesahan di dalam TAB Kemaskini status aset. Masukkan kaedah baru dan nyatakan sebab. KEMASKINI KAEDAH DIMUSNAH. Langkah 11 Klik TAB Dimusnah.MOHON PINDA KAEDAH. Langkah 15 Ulang langkah 1 hingga 4 jika klik kemaskini status aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang kemaskini tatacara. Pilih tarikh.

PA-2 atau KEW.PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Permohonan Pelupusan Diproses Di Cawangan Ini Paparan dibawah akan dipaparkan. MENU .2.PA-18.3. Langkah 18 5.PA-3 dan sistem akan menjana KEW.PA-19.DAN KEW. NOTA : Pastikan dokumen pelupusan telah diterima sebelum tindakan diambil. Masukkan no. NOTA : Semua permohonan yang dipohon untuk pinda kaedah akan disenaraikan didalam proses HANTAR SEMULA. Langkah 17 Klik Hantar Semula Paparan dibawah akan dipaparkan.Langkah 16 Tandakan ‘check box’ bagi aset yang hendak dikemaskini status aset. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .SENARAI PERMOHONAN PELUPUSAN Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Langkah 3 Klik Senarai Permohonan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan.98 . LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT KEMENTERIAN. memo atau no rujukan surat dan tarikh dokumen diterima Secara auto sistem akan menyenaraikan di PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI. Klik klik HANTAR. HANTAR SEMULA | MOHON PINDA KAEDAH DAN TAWARAN HARGA. MENU . Langkah 4 Langkah 5 Tandakan di kotak disediakan dan klik butang Pilih. Sistem akan menjana untuk cetakan KAD KEW. NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Agensi.

Paparan disebelah akan dipaparkan: NOTA : Tab Maklumat Pelupusan Tab Senarai Dicadang Utk Pelupusan Tab Kuiri : Maklumat Pelupusan : Senarai cadangan aset utnuk dilupuskan menunggu pengesahan urusetia. Masukkan nama task pelupusan tersebut.NOTA : daripada paparan sistem urusetia boleh melihat senarai permohonan yang dikuiri dan masih belum menerima jawapan daripada pemohon. Paparan menunjukkan senarai aset yang dicadang untuk pelupusan. Daftar task pemeriksaan urusetia atau pilih task daripada yang tersedia untuk proses seterusnya. MENU .99 . Langkah 5 Klik Senarai Dicadang untuk dilupuskan. Dan klik butang masukkan ke dalam persediaan pelupusan atau anda boleh membatalkan item aset yang tidak sesuai untuk dilupuskan.PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Persediaan Awal Dokumen Proses Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 4 Klik no rujukan pelupusan untuk mengemaskini maklumat permohonan. Klik daftar proses pelupusan. Langkah 6 Langkah 7 Tandakan kotak pilihan satu persatu atau semua sekali dengan menandakan dibahagian atas sekali. klik nama task yang dipilih atau. Klik butang jika senarai aset telah selesai dipilih. : Urusetia boleh membuat kuiri kepada pemohon mengenai keperluan dokumen atau lain-lain sebelum meneruskan proses. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Jika anda memilih untuk memasukkan item dicadang kedalam task terdahulu. Sistem akan menjana satu task bagi senarai perlu PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN.

NOTA : Anda boleh mengemaskini semula sekiranya paparan yang dikehendaki tidak memenuhi keperluan anda. Klik Lantik Pemeriksa.  Tentukan bilangan ‘row’ yang akan dipaparkanbagi setiap helaian.Langkah 4 Klik tajuk task pelupusan.PA-17 yang hendak dijana.100 . Langkah 5 Langkah 6 Anda perlu menetapkan format cetakan laporan KEW. Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 6 Langkah 7 Klik TAB Lembaga Pemeriksa. Klik SAHKAN. Paparan disebelah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  Tentukan saiz kertas. Kaedah seperti dibawah:  Tentukan sama ada anda hendak memaparkan senarai dengan mengumpul aset mengikut kategori. harga dan tempoh penggunaan atau memaparkan satu persatu. Paparan tab menu dibawah akan dipaparkan. LANTIK|DAFTAR LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah seterusnya ialah anda perlu melantik lembaga pemeriksa di dalam task permohonan pelupusan yang telah dikemaskini.

Langkah 13 Langkah 14 KEMASKINI SYOR DAN PENDAPAT LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah ini perlu diambil oleh urusetia apabila telah mendapat laporan daripada Lembaga Pemeriksa. Langkah 11 Langkah 12 Apabila pelantikan pengerusi telah di tandakan perhatikan nama pegawai yang dilantik akan dipaparkan di ruang pengerusi. Jika anda ingin memadam atau membatalkan pelantikan lembaga pemeriksa. Klik butang untuk mencetak senarai Lembaga Pemeriksa di dalam task pelupusan tersebut. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Tandakan (Satu atau lebih) Lembaga Pemeriksa Bagi Task pelupusan dan klik butang pilih atau jika tiada pergi ke langkah seterunya. Jika anda menyambung kerja anda pada hari yang lain anda perlu ke langkah 1 hingga 4 dan seterusnya langkau terus ke langkah 15. Klik Daftar Baru. Masukkan maklumat Nama dan maklumat agensi (jika selain dari agensi anda).101 .NOTA : Pastikan Ahli Lembaga Pemeriksa masih sah tempoh pelantikannya atau dapatkan surat lantikan dan daftar di ruang daftar baru. Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . tempoh pelantikan dan pegawai yang melantik. Langkah 15 Klik Syor Lembaga Pemeriksa. Kemudian klik butang kemaskini. Klik untuk mengemaskini tarikh pelantikan untuk merekod tarikh lantikan dan tarikh pemeriksaan dan klik tempat pmeriksaan dijalankan. Klik butang delete di sebelah kanan. Apabila pelantikan selesai paparan disebelah akan dipaparkan dan anda perlu penandakan salah seorang sebagai pengerusi.

Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Langkah 21 Pilih kaedah pelupusan yang disyorkan dan nyatakan Kaedah aset dengan jelas serta justifikasi pelupusan.Langkah 16 Langkah 17 Tandakan aset yang hendak dikemaskini.SELESAI SYOR LEMBAGA DAN HANTAR UNTUK PROSES KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Selesai Syor Lembaga Dan Menunggu Penghantaran Untuk Kelulusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik butang SAHKAN. Klik butang kemaskini Ulang langkah 16 hingga 19 sehingga keseluruhan aset telah dikemaskini. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .102 . Anda boleh menandakan untuk pilihan semua aset mengikut kategori atau untuk satu persatu. Sistem akan menjana satu task bagi senarai SELESAI SYOR LEMBAGA DAN MENUNGGU PENGHANTARAN UNTUK KELULUSAN MENU . Klik butang kemaskini pendapat dan syor untuk mengemaskini pendapat dan syor. TAB dibawah akan dipaparkan. Sistem akan menjana kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan tersebut dan satu senarai semak untuk dihantar kepada kuasa melulus Langkah 22 Langkah 23 Klik Kuasa Melulus untuk melihat kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan dan klik butang TERUSKAN Klik Senarai Semak untuk menghantar permohonan kelulusan.

Klik TAB Senarai semak. Klik hantar untuk kelulusan Masukkan maklumat permohonan dan kepada siapa proses di hantar. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Sistem akan memaklumkan kepada urusetia tentang keputusan yang telah dihantar dan menjana satu task di dalam senarai TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN.TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN NOTA : Langkah-langkah yang perlu diambil dalah sama seperti tidakan yang diambil oleh urusetia pelupusan di peringkat agensi. Langkah 6 Langkah 7 MENU .Langkah 4 Langkah 5 Klik tajuk task pelupusan. Sistem akan menjana senarai pelupusan telah dihantar dan menunggu kelulusan. Apabila permohonan kelulusan pelupusan telah di terima daripada pegawai pelulus.103 .

Senarai Kelulusan DiterimaDiterima Mohon Semula Kemaskini Kelulusan Mohon Lanjut Tempoh Mohon Pinda Kaedah Pelupusan Mohon Tawaran Harga Kaedah Melibatkan Musnah Kaedah Melibatkan Jualan Kemaskini Tatacara dan maklumat musnah Go to Proses Sebutharga.PA19 Cetak KAD 312 dan 313 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .104 . Tender dan Lelong Senarai Menunggu Kelulusan Tindakan Telah Selesai Kemaskini Status Aset Sediakan SIjil Penyaksian Jana Sijil Pelupusan KEW.ALIRAN KERJA KEMASKINI TINDAKAN PELUPUSAN.

NOTA : Pastikan anda memastikan tindakan ke atas pelupusan diambil mengikut tempoh yang ditetapkan. Jika tiada tindakan diambil selepas 3 bulan sistem akan membatalkan kelulusan tersebut. sebutharga atau lelong klik bahagian daftar seperti contoh yang dinyatakan dibawah. sebutharga atau lelong atau jika ingin mendaftar tender. Pilih no tender. Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat kelulusan yang diterima. sebutharga untuk proses sebutharga dan lelong untuk proses lelong. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Telah Mendapat Kelulusan Dan Menunggu Tindakan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. TENDER DAN LELONG. Paparan dibawah akan dipaparkan.MENU . Paparan dibawah akan dipaparkan. KEMASKINI KELULUSAN. Proses tindakan melibatkan Jualan rujuk para 7 | PROSES SEBUTHARGA. iaitu dalam tempoh 3 bulan. Tandakan (Di dalam senarai aset) Klik butang tender untuk proses tender. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Kemaskini maklumat kaedah jualan. Langkah 5 Klik TAB jualan.105 . TAB Kemaskini maklumat kelulusan JUALAN.

Klik butang DIBAKAR untuk mengemaskini tatacara. KEMASKINI STATUS ASET. Sistem akan menunggu pengesahan di dalam TAB Kemaskini status aset. Langkah 14 Klik butang KEMASKINI. Pilih tarikh.paparan dibawah dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Tandakan check box mengikut senarai aset yang hendak dipilih. Masukkan kaedah baru dan nyatakan sebab. Langkah 15 Ulang langkah 1 hingga 4 jika klik kemaskini status aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . masukkan tempat dibakar.MOHON PINDA KAEDAH. Langkah 11 Klik TAB Dimusnah.106 . NOTA : Sistem tidak membenarkan urusetia membuat perubahan kepada tatacara yang telah diluluskan. catatan dan maklumat saksi. KEMASKINI KAEDAH DIMUSNAH. Langkah 9 Langkah 10 Tandakan aset yang ingin dipohon pinda kaedah Klik Pinda Kaedah.

PA-19 seperti gambarajah dibawah Langkah 19 Langkah 20 Sistem akan menjana KEW.PA-19 dan untuk mengesahkan Sijil Pelupusan Aset Kerajaan.PA-2 atau KEW. MENU . Cop SPA akan dipaparkan. LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT KEMENTERIAN.PA-3 dan sistem akan menjana KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-18. Langkah 17 NOTA : Sistem akan memaparkan semua tindakan dan sijil pelupusan KEW.DAN KEW.PA-19 HANTAR SEMULA | MOHON PINDA KAEDAH DAN TAWARAN HARGA. Klik untuk cetakan KEW. Sahkan penerimaan untuk dikumpulkan bagi tujuan kelulusan diperingkat Perbendaharaan. Senarai KEW.PA-19 akan disenaraikan di dalam KEW. Langkah 17 Klik Tab Hantar Semula Paparan dibawah akan dipaparkan.Langkah 16 Tandakan ‘check box’ bagi aset yang hendak dikemaskini status aset. NOTA : Semua permohonan yang dipohon untuk pinda kaedah akan disenaraikan didalam proses HANTAR SEMULA.PA-19 pdf yang telah dicop oleh Sistem. Langkah 18 Klik sahkan rekod sijil pelupusan di bahagian bawah KEW.PA-19.SENARAI PERMOHONAN KELULUSAN PELUPUSAN DI PERINGKAT PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Permohonan Kelulusan Pelupusan Di Peringkat Perbendaharaan Senarai bagi permohonan ke MOF akan dipaparkan.PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS.3.2. Langkah 18 5. Sistem akan menjana untuk cetakan KAD KEW. NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Agensi.PA-19.107 . Klik HANTAR. Klik TAB KEW.

Langkah 4 Klik Tajuk Pelupusan Paparan TAB dibawah akan dipaparkan.SENARAI PERMOHONAN KE PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Permohonan Ke Perbendaharaan Senarai bagi permohonan akan dihantar ke MOF akan dipaparkan. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Tandakan satu atau lebih permohonan yang hendak dikumpulkan didalam satu permohonan ke Perbendaharaan.Langkah 5 Klik permohonan kelulusan yang diterima dan klik Persediaan ke BKP Sstem akan menjana senarai di menu DITERIMA DAN PERLU DIHANTAR KEPADA BKP (MOF). NOTA : Jika terdapat permohonan yang melibatkan kelulusan Perbendaharaan daripada jabatan di bawah kementerian semua paparan akan dipaparkan disini.DITERIMA DAN PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Diterima Dan Perlu Dihantar Kepada BKP (MOF) Senarai bagi permohonan perlu dihantar ke MOF akan dipaparkan. Sistem akan menjana satu senarai yang akan dihantar ke Perbendaharaan di dalam senarai SENARAI PERMOHONAN KE BKP (MOF) MENU . Klik butang Persediaan KE BKP.108 . Masukkan maklumat Surat Rujukan Hantar Ke Pebendaharaan dan Langkah 7 Klik Daftar. MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

Langkah 5 Klik Senarai Semak untuk melihat senarai semak dokumen yang akan dihantar ke Perbendaharaan bagi tujuan kelulusan di peringkat Bahagian Kawalan dan Pemantauan | Perbendaharaan. Rujukan Surat Permohonan dan Klik butang HANTAR.NOTA : TAB Senarai aset untuk senarai aset yang hendak dilupuskan dan TAB KEW.KELULUSAN DARIPADA BKP DITERIMA DAN PERLU DIAMBIL TINDAKAN NOTA : Langkah-langkah yang perlu diambil dalah sama seperti tidakan yang diambil oleh urusetia pelupusan di peringkat agensi. Masukkan No. Klik butang simpan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-17 adalah laporan Lembaga Pemeriksa bagi senarai aset yang dihantar. Jkia lebih dari satu agensi senarai KEW.TELAH DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Telah Dihantar Kepada Perbendaharaan Senarai bagi permohonan yang telah dihantar dipaparkan dan pengguna boleh melihat status penerimaan sistem.109 .PA-17 adalah mengikut task di agensi tersebut.KUIRI DARIPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Kuiri daripada BKP (MOF) Senarai bagi permohonan yang dikuiri daripada pihak BKP. Sistem akan menjana satu senarai di menu TELAH DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN MENU . MENU . Papran dibawah dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Klik butang HANTAR UNTUK KELULUSAN. MENU . Langkah 4 Langkah 5 Klik butang balas dan masukkan maklumat balasan.

KEW.3.PA-19 MENU .110 .PA-19 akan disenaraikan di dalam KEW.PROSES PELUPUSAN TELAH DIHANTAR DAN MENUNGGU KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Proses Pelupusan Telah Dihantar Dan Menunggu Kelulusan Satu senarai proses pelupusan menunggu kelulusan akan dipaparkan. Klik untuk cetakan KEW.PA-19.5. klik untuk paparan di bawah. MENU – PERMOHONAN KELULUSAN KE IBU PEJABAT/KEMENTERIAN/PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Permohonan Kelulusan Ke Ibu Pejabat/Kementerian/Perbendaharaan Satu senarai proses pelupusan menunggu kelulusan akan dipaparkan.PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS. NOTA : Sistem akan memaparkan semua tindakan dan sijil pelupusan KEW.PA-19 seperti gambarajah dibawah Langkah 6 Langkah 7 Sistem akan menjana KEW. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA PELUPUSAN AGENSI. Senarai KEW.3. MENU . MENU .PA-19 pdf yang telah dicop oleh Sistem.PROSES PELUPUSAN TELAH TAMAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Proses Pelupusan Telah Tamat Satu senarai proses pelupusan yang telah tamat akan dipaparkan.PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS Langkah 1 Klik Modul Pelupusan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 5 Klik sahkan rekod sijil pelupusan di bahagian bawah KEW.

2.4.PA-19 yang perlu dihantar kepada pegawai pelulus.1.2. Mengemaskini kelulusan pegawai bertanggungjawab.PA-18. Mengemaskini syor jawatankuasa pelupusan untuk dibawa kepada kelulusan pegawai bertanggungjawab. 6.1. 6. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 5 Klik butang Cetak untuk cetakan KEW. Langkah 4 Klik butang hantar.5.3.PA-19 Perlu Dihantar Kepada Pelulus Satu senarai KEW. 6.SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Satu senarai KEW. MENU KERJA URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN. Menghantar status kelulusan kepada pemohon.1.  Senarai perlu pengesahan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1.SENARAI DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN UNTUK TUJUAN KELULUSAN BKP (MOF) NOTA : Adalah satu senarai pemantauan yang diwujudkan untuk memantau senarai permohonan agensi yang dihantar kepada kementerian untuk tujuan kelulusan diperingkat BKP-Perbendaharaan. 6. Sistem akan membuat pecahan mengikut kelulusan yang dibenarkan.1. NOTA : Dokumen KEW. URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6.111 .1. 6. MENU URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6.2.PA-18 akan dipaparkan. FUNGSI URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6.1. Langkah 4 Klik untuk paparan KEW.1.Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik KEW.PA-19 yang telah dihantar akan ditandakan Langkah 2 Langkah 3 MENU . Menerima semua permohonan kelulusan pelupusan daripada urusetia. 6.PA18 MENU .

     6.2.2.

Permohonan menunggu maklumat Keputusan Didalam proses mengemaskini Keputusan Pengesahan Keputusan oleh Pelulus Senarai Keputusan untuk dihantar Senarai Keputusan untuk dihantar ke Jabatan

MENU PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN.  Menunggu Keputusan Pelulus  Keputusan telah dihantar  Senarai Menunggu KEW.PA-19  Ringkasan (Summary)

6.3. LANGKAH KERJA URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN NOTA : Hanya pegawai yang dilantik didalam senarai pegawai di dalam urusetia pelulus boleh melaksanakan kerja-kerja dibawah.` MENU - SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Perlu Pengesahan Paparan dibawah akan dipaparkan.

Langkah 4 Langkah 5

Klik tajuk pelupusan TAB semakan dokumen dipaparkan

NOTA : Pegawai boleh menyemak dokumen yang diterima, KEW.PA-17 dan senarai aset sebelum pengesahan penerimaan dibuat. Langkah 6 Klik butang SAHKAN untuk tindakan pelupusan. Sistem akan menyenaraikan permohonan di dalam senarai PERMOHONAN MENUNGGU MAKLUMAT KEPUTUSAN. Teruskan proses atau ke menu seterusnya.

MENU - PERMOHONAN MENUNGGU MAKLUMAT KEPUTUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulu Pelupusan Klik Permohonan Menunggu Maklumat Keputusan Paparan dibawah akan dipaparkan.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 112

Langkah 4 Langkah 5

Klik butang untuk mengesahkan dokumen dan sedia untuk di bawa ke jawatankuasa dan dikemaskini. TAB menu dibawah akan dipaparkan.

Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8

Klik TAB Maklumat mesyuarat - Untuk melihat maklumat permohoan. Klik TAB KEW.PA-17 - Melihat KEW.PA-17 bagi sesuatu permohonan. klik Persediaan mesyuarat dicetak. Klik untuk paparan pdf dan klik butang cetak untuk dokumen persediaan mesyuarat. Klik Syor dan Keputusan Jawatankuasa. Paparan di bawah akan dipaparkan.

KEMASKINI SYOR MESYUARAT. Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Tandakan untuk mengemaskini keseluruhan aset atau klik persatu. Klik butang Syor. Masukkan maklumat syor jawatankuasan pelupusan Rujuk gambarajah disebelah: Pilih Tatacara. Masukkan Syor dan klik kemaskini syor. untuk kemaskini satu

Langkah 12 Langkah 13 SYOR KUIRI Langkah 14 Langkah 15

Klik TAB Kuiri Masukkan maklumat kuiri dan klik kemaskinikuiri.

SYOR BATAL|TIDAK DILULUSKAN Langkah 16 Klik TAB Tidak diluluskan. Langkah 17 Masukkan Sebab dibatalkan Langkah 18 Klik Kemaskini Pembatalan. NOTA : Semua syor yang dikemukan tidak aktif selagi tidak disahkan oleh pegawai pelulus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 113

KEMASKINI PELULUS. Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Klik butang diluluskan oleh Pilih nama Pegawai yang akan meluluskan Pelupusan NOTA : RUJUK kepada Jadual P.U (B) 285. Paparan dibawah akan dipaparkan.

Langkah 22 Langkah 23

Klik untuk memaparkan laporan dan klik cetak untuk mencetak laporan Klik butang SAHKAN KEPUTUSAN dan sistem akan menjana senarai dokumen menunggu pengesahan pegawai pelulus. Sistem akan memaparkan di dalam PENGESAHAN KEPUTUSAN OLEH PELULUS

MENU - DIDALAM PROSES MENGEMASKINI KEPUTUSAN NOTA : Sama seperti langkah diatas.

MENU - PENGESAHAN KEPUTUSAN OLEH PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Pengesahan Keputusan Oleh Pelulus Senarai syor mengikut task pelupusan dipaparkan. Klik task pelupusan untuk mengemaskini keputusan pegawai pelulus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 114

Klik task pelupusan untuk menghantar keputusan kepada urusetia pelupusan yang memohon MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU .115 .SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Keputusan Untuk Dihantar Senarai keputusan mengikut task pelupusan dipaparkan. NOTA : Keputusan telah dihantar kepada pemohon. Klik task pelupusan untuk menghantar keputusan kepada urusetia pelupusan yang memohon Langkah 5 Langkah 6 Klik Hantar Kelulusan Masukkan no rujukan kelulusan dan klik butang hantar.Langkah 4 Klik butang SAHKAN sekiranya keputusan dipersetujui atau BATAL PENGESAHAN sekiranya keputusan tidak dipersetujui. Apabila pegawai telah mengemaskini rekod ia akan dimasukkan ke dalam SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR MENU .SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR KE JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Keputusan Untuk Dihantar Ke Jabatan Senarai keputusan mengikut task pelupusan dipaparkan.

KEPUTUSAN TELAH DIHANTAR Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Keputusan Telah Dihantar Paparan senarai keputusan yang telah di kemaskini pegawai pelulus.116 . NOTA : Senarai kelulusan yang telah dikeluarkan dan menunggu sijil hapuskira daripada pegawai yang memohon. MENU . 6.Pa-19 Langkah 4 Paparan senarai kelulusan yang telah dikeluarkan dan menunggu sijil hapuskira daripada pegawai yang memohon. Senarai akan dikeluarkan apabila pegawai pelulus telah mengemaskini maklumat sama ada diluluskan atau tidak. NOTA : Senarai keputusan yang telah di kemaskini pegawai pelulus.4.MENUNGGU KEPUTUSAN PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Menunggu Keputusan Pelulus Paparan senarai menunggu keputusan pegawai pelulus. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN MENU .Langkah 5 Klik butang Hantar NOTA : Keputusan telah berjaya dihantar kepada Agensi.PA-19 telah diterima. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Senarai menunggu keputusan pegawai pelulus. Senarai menunggu penghantaran maklumat kelulusan kepada urusetia MENU .PA-19 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Menunggu Kew.SENARAI MENUNGGU KEW. Ikon akan dipaparkan sekiranya KEW.

Tender untuk paparan maklumat.117 . sebut harga atau lelong 7.7. PELAKSANAAN PELUPUSAN YANG MELIBATKAN JUALAN. Langkah 7 Klik KEW. tender atau lelong ditutup.PA-22 untuk cetak maklumat tender. Langkah 6 Klik No.PA-21 & KEW. Klik untuk cetakan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PROSES TENDER. Paparan di bawah akan dikemaskini NOTA : Petunjuk utama: Sebutharga. tender atau lelong belum selesai dilaksanakan. Modul Urus setia Pelupusan Task Pelupusan (senarai melibatkan jualan) Tender Sebutharga Proses Tender. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Pelupusan Klik Modul Tender|Sebutharga| Lelong Paparan dibawah akan dipaparkan Lelong Klik TAB Tender Pilih Maklumat tender yang hendak dikemaskini. Perlu kelulusan MOF (Tawaran Harga) Sebutharga. Menu di bawah akan dipaparkan. Sebutharga.1. tender atau lelong dibuka. tender atau lelong telah selesai dilaksanakan. Sebutharga.

Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Ulangi langkah 9 untuk mendaftar petender yang lain Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Langkah 13 Klik pengerusi untuk melantik pengerusi tender. Pastikan maklumat betul seperti di paparan. Deposit Tender dan No. Klik untuk cetak KEW. Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah.118 . 1 2 3 Langkah 9 Klik PETENDER | bulatan 2 untuk menambah maklumat petender.PA-23. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Klik Ahli 1 untuk melantik pengerusi tender. KEMASKINI MAKLUMAT KEPUTUSAN TENDER MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Nama individu atau syarikat yang memasuki tender Jumlah tawaran harga. Langkah 8 Tandakan kotak di bulatan 1 jika tender telah ditutup. Klik daftar. Masukkan Maklumat Kod Petender. Masukkan maklumat dan klik butang daftar petender. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Kiriman wang.  Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini. Klik Ahli 2 untuk melantik pengerusi tender.

Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA . PROSES SEBUTHARGA. Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga tender akan dipaparkan. Klik sub sebutharga|tender|lelong. 7. Lihat gambarajah dibawah Langkah 21 Masukkan catatan| sebab tawaran harga dibuat Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan. Masukkan maklumat seperti dibawah: Langkah 16 Kemaskini maklumat Nilai belian dan maklumat harga tawaran Langkah 17 Langkah 18 Langkah 19 Klik butang Kemaskini. Langkah 1 Langkah 2 Klik modul pelupusan. Paparan di bawah akan dipaparkan. Ulangi langkah 14 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi tender bagi satu-satu tender. TAWARAN HARGA Langkah 20 Klik permohonan tawaran harga tender. Jika lebih dari satu aset telah dimenangi untuk satu syarikat|individu tandakan kedua-duanya.2. Klik kemaskini maklumat jualan.119 .keputusan kelulusan). Paparan bawah dipaparkan. Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga.Langkah 14 Klik Kemaskini Keputusan Tender untuk mengemaskini maklumat tender. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 15 Tandakan senarai aset.

Sebutharga untuk paparan maklumat. Jika anda ingin memecahkan senarai atau mengumpulkan senarai. Klik kemaskini maklumat jualan.Langkah 3 Klik sebutharga. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Klik Kemaskini keputusan tender untuk mengemaskini maklumat sebutharga.PA-24 & KEW.PA-26.PA-26 untuk mengemaskini maklumat sebutharga ditutup dan ahli sebutharga. ulangi langkah 9 jika petender lebih dari satu. Langkah 4 Klik No. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. NOTA : Rujuk gambarah seperti di dalam proses tender jika anda tidak faham.120 . Klik untuk cetakan. Masukkan maklumat dan klik butang daftar petender.  Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah. Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik penyebutharga | bulatan 2 untuk menambah maklumat penyebutharga. Menu di bawah akan dipaparkan. Klik untuk cetak KEW. 1 2 3 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Langkah 13 Langkah 14 Langkah 15 Langkah 16 Langkah 17 Tandakan kotak di bulatan 1 jika sebutharga telah ditutup. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat.Jika lebih dari satu aset untuk satu syarikat|individu tandakan keduaduanya. Ikut langkah dibawah:  Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini. Klik KUMPUL /ASING untuk memecahkan kumpulan daripada senarai aset untuk ditender. Langkah 5 Langkah 6 Klik KEW. Paparan di bawah akan dipaparkan. Klik pengerusi untuk melantik pengerusi tender. Klik Ahli 2 untuk melantik pengerusi sebutharga. Masukkan maklumat seperti dibawah: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Paparan sama seperti proses tender Langkah 7 Klik KEW. Tandakan senarai aset . pastikan maklumat betul seperti di paparan. Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik Ahli 1 untuk melantik pengerusi sebutharga.PA-25 untuk cetak maklumat sebutharga.

7. Langkah 4 Klik No. NOTA : Langkah sama seperti proses tender atau sebutharga.3.  Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah.121 . Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Klik butang kemaskini. Langkah sama seperti proses tawaran harga tender. Langkah 5 Langkah 6 Klik KEW. Paparan dibawah akan dipaparkan. Menu di bawah akan dipaparkan. Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini. Langkah 20 Klik tawaran harga sebutharga. Klik Pembeli | Bulatan 2 untuk menambah maklumat pembeli. Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga tender akan dipaparkan.PA-27A untuk cetak maklumat lelong. TAWARAN HARGA. Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga. Klik lelong.  Langkah 7 Klik maklumat pembeli untuk mengemaskini maklumat lelong ditutup dan ahli sebutharga. Langkah 21 Masukkan catatan/ sebab tawaran harga dibuat. Klik untuk cetakan Klik KUMPUL / ASING untuk memecahkan kumpulan daripada senarai aset untuk ditender. PROSES LELONG. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul pelupusan.Masukkan Maklumat Jualan dan kemaskini harga tawaran. Masukkan maklumat dan klik butang daftar pembeli. Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .keputusan kelulusan). Ulangi langkah 16 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi sebutharga bagi satu-satu sebutharga. Lelong untuk paparan maklumat. Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA . 1 2 Langkah 8 Langkah 9 Tandakan kotak di bulatan 1 jika lelong telah ditutup. Klik sub sebutharga|tender|lelong.PA-27 & KEW.

Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga. PERMOHONAN PINDA KAEDAH. 8. Klik permohonan tawaran harga. Langkah 6 Langkah 7 Masukkan No rujukan surat dan tarikh Klik hantar. Klik Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan daripada paparan task dan klik untuk kemaskini maklumat permohonan pinda kaedah. Langkah 12 Langkah 13 Langkah 14 Langkah 15 Langkah 17 Langkah 20 Langkah 21 Tandakan senarai aset. Masukkan catatan/ sebab tawaran harga dibuat. Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan. Jika lebih dari satu untuk satu syarikat|individu tandakan keduaduanya. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Pelupusan Agensi.122 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan di bawah akan dipaparkan. Klik kemaskini maklumat jualan. PROSES KERJA. Langkah sama seperti proses tawaran harga tender. Langkah 5 Klik TAB HANTAR SEMULA NOTA : Pastikan permohonan pindahan kaedah telah dikemaskini di dalam TAB dimusnahkan atau jualan. Masukkan maklumat seperti dibawah: Klik butang kemaskini. 8. Ulangi langkah 12 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi lelongan bagi satu-satu lelongan dibuat. Rujuk langkah mengemaskini kaedah kelulusan yang diluluskan.keputusan kelulusan).Langkah 10 Langkah 11 ulangi langkah 9 jika menawar harga lebih dari satu.1. Paparan dibawah akan dipaparkan. Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA . Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga akan dipaparkan. Permohonan akan dihantar kepada pegawai pelulus yang meluluskan permohonan tersebut. Klik Kemaskini keputusan lelong untuk mengemaskini maklumat lelong.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-15 9. 9. LANGKAH-LANGKAH MELANTIK LEMBAGA PEMERIKSA. Klik butang untuk cetakan KEW. PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN . Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Lantik Lembaga Pemeriksa.KEW.PA-15 atau butang Periksa yang dilantik atau butang mengemaskini maklumat Lembaga untuk memadam pegawai yang dilantik. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Lantik Lembaga Pemeriksa.KEMASKINI MAKLUMAT KELULUSAN PINDA KAEDAH Langkah 8 Ikut langkah mengemaskini maklumat kelulusan seperti di dalam menu PELULUS KEMASKINI MAKLUMAT TINDAKAN PELUPUSAN UNTUK PINDA KAEDAH Langkah 9 Ikut langkah mengemaskini maklumat tindakan pelupusan seperti di dalam menu URUSETIA . Paparan dibawah akan dipaparkan.123 .1. Masukkan maklumat Lembaga Pemeriksa  Cari dan pilih pegawai  Pilih Tahun.  Masukkan tarikh mula berkuatkuasa  Cari dan pilih pegawai bertanggungjawab. Klik butang simpan.

PROSES KERJA PROSES KEHILANGAN DENGAN KAEDAH BIASA LANGKAH 1 2 3 PROSES KERJA Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan.1(b). Urusetia menyemak Laporan Akhir. terus ke proses 11. TUGAS Semua Kakitangan di Jabatan dan dihantar kepada penyelia. Ia akan melibat kan dua proses iaitu :  Proses kehilangan biasa. 2. PENGENALAN Modul Kehilangan dan hapuskira ialah satu modul yang akan melaksanakan proses menguruskan proses laporan kehilangan dan hapuskira di dalam sesuatu agensi.BAB I . Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa Penyiasat dengan menggunakan format KEW. Penyelia dan Ketua Jabatan. penipuan atau kecuaian pegawai awam.000 dan bukan aset yang dinyatakan di para 38.PA-30 kepada Urus setia dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh perlantikan. dan (ii) Tidak melibatkan soal kecurian.124 . Ketua Jabatan | Urusetia 2. Jika Laporan akhir lengkap. terus ke proses 9. Jika tidak berpuas hati. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW.PA-29 Jawatankuasa Penyiasat menjalankan siasatan. Pegawai Pengawal hendaklah: Memberi syor dan ulasan. APA YANG PERLU ANDA FAHAM.  Proses kehilangan yang melibatkan bayaran balik.1. dan  Meluluskan hapus kira jika :(i) Nilai perolehan asal kurang daripada RM 50. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Urusetia Jawatan Kuasa Penyiasat Jawatan Kuasa Penyiasat Urusetia Urusetia Urusetia Urusetia Syor dan Ulasan Kementerian Urusetia Syor dan Ulasan Kementerian dan urusetia agensi Urusetia Kelulusan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Jawatankuasa Penyiasat menyedia dan mengemukakan Laporan Akhir KEW. kembalikan kepada Urus Setia untuk siasatan semula.KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA ASET 1. Ketua Jabatan|pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir Setelah berpuas hati dengan hasil siasatan.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis. Laporan yang tidak lengkap dikembalikan kepada Jawatankuasa Penyiasat Kemukakan Laporan Akhir yang lengkap kepada Pegawai Pengawal untuk mendapatkan syor dan ulasan.

Ketua Jabatan meluluskan permohonan bayaran balik. TUGAS Urusetia Kementerian 14 Perbendaharaan 15 16 Perbendaharaan Urusetia Agensi 17 Urusetia Agensi PROSES KEHILANGAN YANG MELIBATKAN BAYARAN BALIK. dan  Syor surcaj|tatatertib jika ada. Jika mendapat kelulusan daripada Perbendaharaan.000.  Jenis aset seperti yang dinyatakan di para 38. dan  memaklumkan kedudukan tindakan surcaj/tatatertib (jika ada). Penyelia dan Ketua Jabatan.LANGKAH 13 PROSES KERJA Kemukan ke Perbendaharaan jika : Nilai perolehan asal melebihi RM50.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis. Perbendaharaan memaklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal. Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan. Atau sekiranya pihak Perbendaharaan tidak berpuas hati dengan justifikasi laporan akhir yang diberikan pihak Perbendaharaan boleh melakukan siasatan semula atau meminta untuk siasatan semula dilakukan. Kementerian|Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:  Catatkan kelulusan Hapus kira dalam Daftar Harta Modal|Inventori. dan  Melibatkan soal kecurian.125 .PA-31. TUGAS Semua Kakitangan di Jabatan dan dihantar kepada penyelia. penipuan atau kecuaian pegawai awam. Ketua Jabatan|pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh24 jam dari waktu kehilangan diketahui.  Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. LANGKAH 1 2 PROSES KERJA Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan. Menghantar permohonan kelulusan bayaran balik kepada Ketua Jabatan Urusetia Pelulus | Jawatankuasa penilai akan menetapkan nilai bayaran balik yang perlu mengikut nilai semasa. terus ke proses 15. 3 Ketua Jabatan | Urusetia Agensi 4 5 6 7 Urusetia Agensi Urusetia Kelulusan Agensi Ketua Pengarah atau KSU Urusetia Agensi MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan KEW. Kementerian|Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:  Catatkan kelulusan Bayaran Balik dalam Daftar Harta Modal|Inventori. hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh Surat Kelulusan Perbendaharaan Kementerian|Jabatan hendaklah:  mengemukakan Sijil Hapus kira kepada Perbendaharaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan.1(b) tanpa mengira nilai perolehan asalnya.000 setiap satu jumlah keseluruhan melebihi RM 500.

NOTA : : Ibu Pejabat Agensi seperti Ibu Pejabat Kementerian atau Jabatan | Cth : Ibu Pejabat Kastam DiRaja Malaysia.126 . buat pendaftaran seperti langkah-langkah yang telah ditetapkan. DAFTAR LEVEL CAWANGAN NOTA : Pastikan konfigurasi dan pendaftaran telah dilakukan seperti di dalam modul pelupusan. CAWANGAN JABATAN ATAU AGENSI PENYELIA KEHILANGAN IBU PEJABAT NEGERI IBU PEJABAT AGENSI KEMENTERIAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN 2.1 PENDAFTARAN LEVEL CAWANGAN. 2. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Admin. Pejabat Daerah : Pejabat Daerah | Cth : Pejabat Kastam Daerah Hilir Perak. seperti yang diterangkan didalam modul pelupusan. Cawangan Ibu Pejabat Agensi : Pejabat Cawangan Ibu Pejabat Agensi. Pejabat Negeri : Ibu Pejabat Negeri | Cth : Pejabat Kastam Negeri Perak.3. KONFIGURASI SISTEM LEVEL KERJA KEHILANGAN DI DALAM SISTEM SPA. Pilih jenis cawangan agensi seperti dibawah untuk menentukan level agensi. Laporan terus dihantar ke Ibu Pejabat Agensi.2.2. Jika konfigurasi masih tidak dilakukan. Cawangan Pejabat Daerah : Cawangan Pejabat Daerah | Cawangan kecil di dalam daerah tersebut. Ibu Pejabat Agensi MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik konfigurasi agensi Cari Cawangan mengikut Negeri Klik edit.

2. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Keseluruhan Cawangan | Pelantikan Pegawai Mengikut Cawangan Paparan dibawah akan dipaparkan. Jika pendaftaran pegawai masih tidak dilakukan.3. jabatan dan kementerian sahaja yang memaparkan pelantikan kepada pegawai penyelia. urusetia dan pegawai pengesor dan pelulus.Hanya untuk kegunaan modul kehilangan. Bagi level daerah dan cawangan lain akan hanya nampak pelantikan penyelia sahaja. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 ulangi langkah 4. HANYA PEGAWAI yang dilantik sahaja akan dibenarkan untuk melihat dan akses kepada menu-menu yang telah dibernarkan. Buat pilihan pegawai dan klik butang simpan BAGI PELANTIKAN PEGAWAI PENGESYOR (KEHILANGAN) DAN PELULUS. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Tandakan pengesyor | Jika pegawai boleh mengemaskini syor dan ulasan pegawai pengawal . DAFTAR PEGAWAI YANG TERLIBAT DENGAN KEHILANGAN NOTA : Pelantikan pegawai adalah sama seperti yang dilakukan didalam modul pelupusan. Tandakan samada pegawai boleh mengemaskini maklumat kelulusan bagi level pelulus keseluruhan mengikut agensi atau pelulus bahagian mengikut agensi.127 . NOTA : Bagi proses pendaftaran hanya level ibu pejabat negeri.2.3. urusetia dan pegawai untuk membuat pendaftaran yang pegawai yang terlibat. Abaikan jika tidak perlu. URUSETIA PELUPUSAN DAN KEHILANGAN.1 DAFTAR PEGAWAI PENYELIA. Paparan dibawah akan dipaparkan. klik buat carian pengguna. Langkah 4 Langkah 5 Klik pada bahagian penyelia. buat pendaftaran seperti langkah-langkah yang telah ditetapkan didalam modul pelupusan.

Menghantar proses kehilangan kepada urusetia kehilangan agensi.3. LANGKAH KERJA MENU PENYELIA MENU .1. 3. 3.3. MENU PENYELIA KEHILANGAN 3.1.1.2.SENARAI ADUAN BARU Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Senarai Aduan Baru Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PENYELIA 3.3.3. Klik Diterima | Ditolak dan masukkan catatan kepada pengadu.1.2. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mengesahkan dan memproses aduan kehilangan. NOTA :Senarai aduan yang dimerahkan adalah senarai yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat. LANGKAH KERJA PENYELIA KEHILANGAN 3. 3.2. FUNGSI PENYELIA KEHILANGAN 3. MENU KERJA PENYELIA KEHILANGAN  Senarai Aduan baru  Perlu dilengkapkan dan dihantar kepada Ketua Jabatan  Menunggu Pengesahan Ketua Jabatan  Disahkan Ketua Jabatan dan hantar kepada Urusetia  Mohon kelulusan Pembayaran Balik MENU PEMANTAUAN PENYELIA KEHILANGAN  Aduan ditolak  Dibatal oleh Ketua Jabatan  Kuiri Kepada Penyelia  Mohon kelulusan pembayaran balik selesai  Aduan lain dibawah kuasa cawangan ini  Ringkasan Penting 3.128 .2. Menerima aduan kehilangan dan membuat pengesahan kepada aduan yang diterima Melengkapkan laporan awal untuk disahkan oleh Ketua Jabatan.1.1.1. 3.2.

komponen|aksesori atau mendaftar aset selain harta modal dan inventori yang telah hilang. Kaedah yang sama seperti carian aset yang hendak dilupuskan.129 . Senarai aset yang hilang akan dipaparkan di bahagian bawah borang aduan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Borang kemaskini dengan TAB dibawah akan dipaparkan. secara auto aduan akan dibatalkan dan akan direkod sebagai aduan ditolak. Langkah 6 Buat carian aset.NOTA : Jika anda klik Diterima. aduan akan diproses manakala jika anda menolak permohonan. NOTA :Senarai aduan yang dimerahkan adalah senarai yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat. Senarai yang diterima akan dimasukkan di dalam senarai PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN MENU .PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Perlu Dilengkapkan Dan Dihantar Kepada Ketua Jabatan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Langkah 4 Langkah 5 Daripada senarai yang diterima klik butang untuk mengemaskini laporan awal.

Aduan | butang untuk hantar laporan awal kepada urusetia yang akan memproses aduan. Dengan kaedah klik butang edit MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA28. MENU .Langkah 7 Langkah 8 Masukkan maklumat dikehendaki seperti:  Maklumat Pengadu (auto)  Maklumat Kejadian Berlaku  Langkah sedia ada  Jika terdapat Prime Facie | Orang disyaki  Adakah pegawai ditahan kerja  Tarikh dan laporan polis  Langkah segera bagi mencegah ia berulang dan catatan.PA-28 dari Ketua Jabatan.DISAHKAN KETUA JABATAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Disahkan Ketua Jabatan Dan Hantar Kepada Urusetia Daripada senarai yang diterima klik No. NOTA : Hanya menunjukkan senarai yang dihantar kepada Ketua Jabatan untuk Pengesahan KEW. Penyelia boleh mengemaskini laporan sekiranya diperlukan oleh Ketua Jabatan.130 .MENUNGGU PENGESAHAN KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Klik Menu Menunggu Pengesahan Ketua Jabatan Paparan senarai aduan yang menunggu pengesahan KEW. Klik butang HANTAR dan sistem akan menjana bil laporan di dalam senarai menunggu pengesahan ketua jabatan. klik TAB Senarai Aset Hilang dan klik butang Hantar laporan Awal.

Klik pada No.2. MENU . 3. NOTA : Hanya menunjukkan senarai yang dihantar kepada Ketua Agensi (Ketua Pengarah atau KSU) untuk tujuan kelulusan proses bayaran balik kepada kehilangan yang berlaku. MENU . LANGKAH-LANGKAH KERJA PEMANTAUAN PENYELIA MENU . NOTA : Senarai Aduan yang ditolak oleh ketua jabatan.KUIRI KEPADA PENYELIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Klik Kuiri Kepada Penyelia NOTA : Senarai memaparkan permohonan yang dikuiri sahaja. MENU .MOHON KELULUSAN PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Klik Menu Mohon Kelulusan Pembayaran Balik Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Ketua Agensi (Ketua Pengarah atau KSU) untuk tujuan kelulusan proses bayaran balik kepada kehilangan yang berlaku.131 .3.ADUAN DITOLAK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada menu pemantauan Penyelia klik Aduan Ditolak Paparan senarai aduan yang ditolak oleh penyelia. Klik butang Hantar. Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-28. NOTA :Paparan senarai aduan yang ditolak oleh penyelia.Langkah6 Paparan penghantaran KEW.DIBATAL OLEH KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada menu pemantauan Penyelia klik Dibatal Oleh Ketua Jabatan Paparan senarai aduan yang ditolak oleh ketua jabatan.Aduan.

ADUAN LAIN DIBAWAH KUASA CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Klik Aduan Lain Dibawah Kuasa Cawangan Ini Paparan senarai aduan lain yang dibuat oleh cawangan lain bagi tujuan cawangan induk.PA-28 yang telah disahkan. Paparan tab di bawah akan dipaparkan.1. 4. Sistem akan menjana KEW.1. KETUA JABATAN 4.Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Balas untuk membalas kuiri Masukkan maklumbalas dan kemudian klik butang Hantar. NOTA : senarai aduan pembayaran balik yang belum selesai MENU . LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL OLEH KETUA JABATAN. Menerima semua laporan kehilangan untuk disahkan olehnya. FUNGSI KETUA JABATAN 4. 4. MENU – SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Ketua Jabatan Daripada Menu Klik Senarai Perlu Pengesahan Klik butang untuk mengesahkan laporan kehilangan. 4.132 . NOTA : Senarai Aduan lain yang dibuat oleh cawangan lain bagi tujuan cawangan induk. Langkah 5 Klik TAB Pengesahan & Senarai Aset Hilang MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2.1.2.1. Cth : Senarai aduan daripada cawangan daerah akan dapat dilihat oleh penyelia di cawangan Pejabat Negeri. MENU – MOHON KELULUSAN PEMBAYARAN BALIK SELESAI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Penyelia Klik Mohon Kelulusan Pembayaran Balik Selesai Paparan senarai aduan pembayaran balik yang belum selesai.

FUNGSI URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI 5. Menerima semua laporan kehilangan untuk diproses.Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tentukan samada proses seterusnya boleh dilakukan secara pembayaran balik | Jika nilai semasa kurang dari RM 5000.2.00 Klik TAB Kuiri untuk hantar kuiri kepada Penyelia (jika ada. MENU – KUIRI KEPADA PENYELIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Ketua Jabatan Daripada menu pemantauan klik Kuiri Kepada Penyelia Paparan senarai aduan yang menunggu jawapan kuiri daripada Penyelia.2. Borang KEW.1. MENU URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI 5. MENU KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI  Penerimaan aduan mengikut kumpulan penghantaran (Remote)      Permohonan daripada agensi bagi pelantikan lembaga pemeriksa Penentuan tempat pelantikan penyiasat Kes dan pelantikan penyiasat dilakukan di cawangan ini Kes dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat Senarai selesai pelantikan dan didalam proses siasatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .3. Menunggu laporan akhir dan memantau proses kelulusan.PA-28 atau membatalkan aduan.2.1. NOTA : Paparan status proses kehilangan senarai aduan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan. Langkah 10 Langkah 11 4.3 LANGKAH-LANGKAH KERJA PEMANTAUAN KETUA JABATAN. 5.1.PA-28 akan dipaparkan untuk cetakan dan ditandatangani. Membuat pendaftaran kepada pegawai penyiasat yang dilantik 5.1. NOTA : Paparan senarai aduan yang menunggu jawapan kuiri daripada Penyelia.1. Klik DISAHKAN untuk mengesahkan laporan awal KEW.PA-28 tidak dapat disahkan sehingga kuiri dijawab oleh Penyelia dalam menu Penyelia.1. URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI 5.133 . lakukan Langkah 8 hingga 9) Klik butang KUIRI Langkah 8 Langkah 9 Paparan kuiri aduan kepada Penyelia. Masukkan catatan kuiri Klik butang KEMASKINI. MENU – TELAH DISAHKAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Ketua Jabatan Daripada menu pemantauan klik Telah Disahkan Paparan status proses kehilangan senarai aduan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan. NOTA : Laporan awal KEW. 5. 5.

1.2.(B) 285 Dihantar untuk mendapatkan keputusan Kuasa Melulus Perlu dihantar kepada Kementerian Perlu dihantar kepada Perbendaharaan Kuiri daripada Perbendaharaan Kelulusan daripada Perbendaharaan yang dihantar oleh Kementerian Kelulusan daripada Kementerian Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira kepada Perbendaharaan Persediaan tindakan Surcaj & Tatatertib MENU PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI       Dihantar kepada Kementerian untuk mendapat kelulusan Perbendaharaan Telah mendapat syor dan ulasan Pegawai Pengawal Sijil Hapuskira telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus Rekod Pembayaran Balik Rekod Surcaj KEW. MENU KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN  Penerimaan aduan mengikut kumpulan penghantaran (Remote)  Permohonan daripada agensi bagi pelantikan lembaga pemeriksa  Penentuan tempat pelantikan penyiasat  Kes dan pelantikan penyiasat dilakukan di cawangan ini  Senarai selesai pelantikan dan didalam proses siasatan  Siasatan selesai dan hantar bagi mendapatkan syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Senarai dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Selesai Syor dan Ulasan  Selesai Syor dan Ulasan tetapi perlu disiasat semula  Siasatan Semula  Perlu dihantar kepada Kuasa Melulus P.3. MENU URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN 5.(B) 285 di agensi pemohon  Perlu dihantar kepada Perbendaharaan  Kelulusan daripada Perbendaharaan diterima dan perlu diambil tindakan  Kuiri daripada Perbendaharaan  Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira  Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira kepada Perbendaharaan  Persediaan tindakan Surcaj & Tatatertib MENU PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN  Dihantar untuk kelulusan Perbendaharaan  Telah mendapat syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Sijil hapuskira telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus  Rekod Pembayaran Balik  Rekod surcaj 5.PA-33 Lampiran B 5.               5.U.3.3.2.(B) 285  Dihantar untuk mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus  Hantar keputusan Kepada Kuasa Melulus P. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .U. Siasatan selesai dan hantar bagi mendapatkan syor dan ulasan Pegawai Pengawal Senarai dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal Selesai Syor dan Ulasan Selesai Syor dan Ulasan tetapi perlu disiasat semula Siasatan Semula Perlu dihantar kepada Kuasa Melulus P.134 .U.2.

Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. MENU .PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Permohonan Daripada Agensi Bagi Pelantikan Lembaga Pemeriksa Klik pada No. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. Tandakan pada rekod dipilih dan Klik butang DITERIMA Permohonan aduan yang telah diterima akan dipindahkan ke Menu PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA.PENERIMAAN ADUAN MENGIKUT KUMPULAN PENGHANTARAN (REMOTE) Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Penerimaan Aduan Mengikut Kumpulan Penghantaran (Remote).135 . Masukkan maklumat : NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. NOTA : Hanya permohonan daripada agensi lain sahaja yang diterima dalam menu ini.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.4.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. MENU . LANGKAH KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI.5. Langkah 7 Klik Daftar Pegawai Penyiasat.Aduan bagi melantik Jawatankuasa Penyiasat Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat.

Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. Manakala jika pilihan tempat pelantikan oleh Kementerian. Masukkan tarikh dan No Rujukan. aduan akan dipaparkan dalam menu KES DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA UNTUK PELANTIKAN PENYIASAT untuk dihantar ke Kementerian. Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam menu SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN dan hantar kepada Agensi. Klik butang HANTAR.PENENTUAN TEMPAT PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan Daripada menu Urusetia klik Penentuan Tempat Pelantikan Penyiasat Tandakan pada aduan dan klik butang PILIH Langkah 5 Pilih tempat pelantikan penyiasat samada oleh Cawangan Ini | Kementerian. Sistem akan memaparkan aduan dalam menu KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI jika pilihan tempat pelantikan penyiasat oleh Cawangan Ini. Klik butang untuk mencetak KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .136 .PA-29. Klik HANTAR. MENU . NOTA : Proses pelantikan penyiasat hanya boleh dilakukan di dalam menu ini sekiranya permohonan diterima daripada agensi (server lain).

Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.MENU . Klik butang SELESAI.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.PA-29.  Dua orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis.137 .KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No Aduan bagi rekod yang dipilih Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. Klik butang untuk mencetak KEW. S i S Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN. Masukkan maklumat: NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes.

Senarai akan di hilangkan dan dimasukkan ke dalam SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.138 . NOTA : senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat.MENU . Jika pengerusi dan ahli penyiasat kes ini telah mengambil tindakan dan mengemaskini serta mengesahkan rekod yang didaftarkan. MENU .SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Menu Senarai Selesai Pelantikan Dan Didalam Proses Siasatan Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai pelantikan Jawatankuasa Penyiasat dan didalam proses siasatan NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes di dalam penyiasat. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan tarikh dan no rujukan Klik butang HANTAR. Paparan Hantar Untuk Syor & Ulasan.SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Selesai Dan Hantar Bagi Mendapatkan Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Langkah 4 Langkah 5 Tandakan rekod aduan yang dipilih dan klik butang PILIH.KES DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA UNTUK PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No.Aduan bagi rekod yang dipilih Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat. MENU .

Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Jika syor dan ulasan telah diterima sistem akan pindahkan aduan ke proses yang lain iaitu menu SELESAI SYOR DAN ULASAN. Paparan seperti dibawah dipaparkan.139 .SELESAI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan.Aduan bagi rekod yang dipilih. Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan. Klik pada No. MENU . MENU . Langkah 5 Paparan TAB seperti dibawah dipaparkan.NOTA : Sistem akan pindahkan aduan yang telah selesai siasatan ke senarai KEMASKINI SYOR DAN ULASAN dalam menu Pelulus bagi mendapatkan Syor & Ulasan Pegawai Pengawal.SENARAI DIHANTAR DAN MENUNGGU SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Senarai Dihantar Dan Menunggu Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai permohonan aduan yang telah dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes menunggu syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal.

U. MENU . PERBENDAHARAAN | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN.Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus dan klik butang HANTAR. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. KEMENTERIAN | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu PERLU DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN. Masukkan maklumat: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Aduan bagi aduan yang dipilih. Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat. Paparan TAB seperti di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. PILIHAN MENGIKUT KUASA MELULUS CAWANGAN INI | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.(B) 285.140 .SELESAI SYOR DAN ULASAN TETAPI PERLU DISIASAT SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan Tetapi Perlu Disiasat Semula Klik pada No.

Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan. Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA). Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN.141 .  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan. MENU .NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan.PA-29. Seterusnya. Klik butang untuk mencetak KEW. permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan.SIASATAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Semula Paparan senarai aduan yang perlu siasatan semula dilakukan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang SELESAI Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN.

MENU – DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Dihantar Untuk Mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kepada Kuasa P.U.Rujukan dan Klik butang HANTAR NOTA : Permohonan akan dihantar kepada Kementerian untuk menjalankan proses selanjutnya.U. Sistem akan menghantar permohonan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Sistem akan memaparkan senarai permohonan aduan yang dihantar kepada Kuasa Melulus P. Masukkan No.142 .(B) 285.U.(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus P.U. Langkah 4 Klik butang bagi menghantar permohonan kepada Kuasa Melulus P.PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira. Langkah 5 Paparan Mohon Kelulusan.(B) 285 dan menunggu keputusan Kuasa Melulus NOTA : Senarai aduan yang dihantarkepada kuasa melulus P.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus di dalam DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS. MENU .U.PERLU DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kementerian Klik butang HANTAR bagi menghantar laporan kepada Kementerian.MENU .(B) 285 Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.U.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 5 Masukkan No. Klik butang Hantar. Langkah 6 Paparan senarai semak permohonan hapusira aset.143 . Paparan seperti dibawah dipaparkan.PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Perbendaharaan Tandakan pada aduan yang dipilih dan Klik butang HANTAR bagi menghantar laporan kepada Perbendaharaan.Rujukan dan Tajuk. MENU – KELULUSAN DARIPADA KEMENTERIAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kelulusan Daripada Kementerian Langkah 4 Klik butang TINDAKAN.MENU . Klik butang Hantar.

Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira.Langkah 5 Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Kelulusan Hapuskira Klik butang HANTAR Permohonan akan dipindahkan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk mendapatkan kelulusan hapuskira daripada Pegawai Pengawal. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Paparan senarai permohonan yang telah mendapat kelulusan daripada Kementerian. NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. Dan menjana senarai di dalam SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS dalam menu Pemantauan Urusetia. MENU . Sistem akan menghantar sijil kepada pegawai pelulus.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum di hantar kepada Pegawai Pengawal. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.144 .

145 .PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Tindakan Surcaj & Tatatertib. Klik TAB Surcaj & Tatatertib Langkah 6 Langkah 7 Tandakan rekod yang dipilih dan Klik Daftar Surcaj & Tatatertib. MENU .PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira Kepada Perbendaharaan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira.MENU . Paparan di bawah akan dipaparkan. Sistem akan menghantar sijil hapuskira kepada Perbendaharaan. Klik pada No.Aduan. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Perbendaharaan. NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. Masukkan maklumat surcaj & tatatertib dan klik butang DAFTAR Langkah 8 Klik butang SELESAI SURCAJ MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

5. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. LANGKAH -LANGKAH KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN.146 . MENU . Masukkan maklumat : MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Tandakan pada rekod dipilih dan Klik butang DITERIMA Permohonan aduan yang telah diterima daripada agensi akan dipindahkan ke Menu PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA. Langkah 7 Klik Daftar Pegawai Penyiasat.Aduan bagi melantik Jawatankuasa Penyiasat Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. NOTA : Hanya proses yang diterima dari server lain sahaja akan dipaparkan di dalam menu ini.PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Permohonan Daripada Agensi Bagi Pelantikan Lembaga Pemeriksa Klik pada No.5.PENERIMAAN ADUAN MENGIKUT KUMPULAN PENGHANTARAN (REMOTE) Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Penerimaan Aduan Mengikut Kumpulan Penghantaran (Remote). NOTA : Menu Urusetia Kehilangan di Peringkat Kementerian adalah sama seperti di dalam menu urusetia di peringkat agensi kecuali terdapat DUA menu tambahan iaitu:  PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN (BKP)  PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA BKP MENU .

MENU . Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. NOTA : Proses pelantikan penyiasat hanya boleh dilakukan di dalam menu ini sekiranya permohonan diterima daripada agensi (server lain). Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam menu SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN dan hantar kepada Agensi.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan.NOTA :  Pilih nama kakItangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes.PENENTUAN TEMPAT PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan Klik Menu Penentuan Tempat Pelantikan Penyiasat Tandakan rekod aduan dan klik butang PILIH Langkah 5 Paparan Pelantikan Jawatankuasa Penyiasat. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-29. Klik butang untuk mencetak KEW.147 . Klik butang HANTAR.Masukkan tarikh dan No Rujukan. Klik butang HANTAR.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.

Masukkan maklumat: NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. Klik butang untuk mencetak KEW. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No. Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat.Sistem akan memaparkan aduan dalam menu KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI MENU .  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Langkah 8 Langkah 9 Klik butang SIMPAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis.Aduan yang dipilih Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir.PA-29.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.148 .

Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN.SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia Senarai Selesai Pelantikan Dan Didalam Proses Siasatan Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai pelantikan Jawatankuasa Penyiasat dan didalam proses siasatan NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes di dalam penyiasatan. Senarai akan di hilangkan daripada menu ini dan dimasukkan ke dalam menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. NOTA : Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA). Seterusnya.SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Selesai Dan Hantar Bagi Mendapatkan Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Langkah 4 Langkah 5 Tandakan rekod aduan yang dipilih dan klik butang PILIH. permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.Langkah 10 Klik butang SELESAI. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan tarikh dan no rujukan Klik butang HANTAR.149 . MENU . Jika pengerusi dan ahli penyiasat kes ini telah mengambil tindakan dan mengemaskini serta mengesahkan rekod yang didaftarkan. MENU . Paparan Hantar Untuk Syor & Ulasan.

NOTA : Sistem akan pindahkan aduan yang telah selesai siasatan ke KEMASKINI SYOR DAN ULASAN dalam menu Pelulus bagi mendapatkan Syor & Ulasan Pegawai Pengawal. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik pada No.Aduan bagi rekod yang dipilih. MENU . Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan. Paparan seperti dibawah dipaparkan. Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal.150 . MENU . Langkah 5 Paparan TAB seperti dibawah dipaparkan.SENARAI DIHANTAR DAN MENUNGGU SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Senarai Dihantar Dan Menunggu Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai permohonan aduan yang telah dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes menunggu syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal. Jika syor dan ulasan telah diterima sistem akan pindahkan aduan ke proses yang lain iaitu menu SELESAI SYOR DAN ULASAN.SELESAI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan.

Masukkan maklumat: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .SELESAI SYOR DAN ULASAN TETAPI PERLU DISIASAT SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan Tetapi Perlu Disiasat Semula Klik pada No. Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat.151 .Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus dan klik butang HANTAR.(B) 285 bagi mendapatkan pengesahan keputusan Kuasa Melulus.Aduan bagi aduan yang dipilih. AGENSI | Sistem akan pindahkan permohonan aduan ke menu PERLU DIHANTAR KEPADA K UASA MELULUS P.U. PILIHAN MENGIKUT KUASA MELULUS CAWANGAN INI | Sistem akan pindahkan permohonan aduan ke menu PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.U. MENU .(B) 285 bagi mendapatkan pengesahan keputusan Kuasa Melulus. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Paparan TAB seperti di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat.

 Apabila anda dilantik sebagai pengerusi. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir.PA-29.152 . Klik butang untuk mencetak KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan.SIASATAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Semula Paparan senarai aduan yang perlu siasatan semula dilakukan. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan. Seterusnya. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan. permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA).NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Klik butang SELESAI Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. MENU .

(B) 285. MENU – DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Dihantar Untuk Mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kepada Kuasa P.U.(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus P.U.HANTAR KEPUTUSAN KEPADA KUASA MELULUS P.MENU .U.U.(B) 285 dan menunggu keputusan Kuasa Melulus NOTA : Senarai aduan yang dihantarkepada kuasa melulus P.(B) 285 Di Agensi Pemohon Klik butang untuk hantar keputusan kepada Kuasa Melulus P.(B) 285 Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.U.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira.U. Sistem akan menghantar permohonan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus. Langkah 4 Klik butang bagi menghantar permohonan kepada Kuasa Melulus P.(B) 285 di agensi pemohon.(B) 285 DI AGENSI PEMOHON Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Hantar Keputusan Kepada Kuasa Melulus P. Langkah 5 Paparan maklumat laporan kehilangan.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus di dalam DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS. Klik butang HANTAR MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .U.153 .U.PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P. MENU . NOTA : Sistem akan memaparkan senarai permohonan aduan yang dihantar kepada Kuasa Melulus P.U.

Rujukan dan Tajuk. Masukkan No. Permohonan aduan akan dihantar kepada Perbendaharaan untuk mendapatkan keputusan kelulusan permohonan. Langkah 5 Paparan Hantar Kepada Perbendaharaan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .154 .PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Perbendaharaan Tandakan pada senarai kes yang hendak dihantar. Klik butang HANTAR.Maklumat keputusan telah dihantar kepada agensi dan akan diterima di agensi dalam senara KELULUSAN DARIPADA KEMENTERIAN. Klik butang HANTAR. MENU . Langkah 6 Paparan Senarai Semak Permohonan Hapuskira Aset Alih Kerajaan.

Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira. MENU .155 .PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira Kepada Perbendaharaan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. Pegawai urusetia perlu ambil tindakan seterusnya ke atas senarai tersebut.MENU .PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Perbendaharaan. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Sistem akan menghantar sijil kepada pegawai pelulus. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Pegawai Pengawal. MENU . Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira.KELULUSAN DARIPADA PERBENDAHARAAN DITERIMA DAN PERLU DIAMBIL TINDAKAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kelulusan Daripada Perbendaharaan Diterima Dan Perlu Diambil Tindakan Paparan senarai rekod kehilangan yang diterima daripada Perbendaharaan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. Sistem akan menghantar sijil hapuskira kepada Perbendaharaan. Dan menjana senarai di dalam SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS dalam menu Pemantauan Urusetia. NOTA : Senarai rekod kehilangan yang diterima daripada Perbendaharaan. Pegawai urusetia perlu ambil tindakan seterusnya ke atas senarai tersebut.

5.156 .. Masukkan maklumat surcaj & tatatertib dan klik butang DAFTAR Klik butang SELESAI SURCAJ.Aduan Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik tab Daftar Surcaj & Tatatertib Tandakan rekod yang dipilih dan Klik Daftar Surcaj & Tatatertib.MENU .6. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN. NOTA : Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian untuk mendapatkan kelulusan perbendaharaan Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 MENU . MENU – DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN UNTUK MENDAPAT KELULUSAN PERBENDAHARAAN Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan |Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Dihantar Kepada Kementerian Untuk Mendapat Kelulusan Perbendaharaan Langkah 4 Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian untuk mendapatkan kelulusan perbendaharaan. NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj.PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Tindakan Surcaj & Tatatertib. Masukkan maklumat surcaj apabila telah mendapat laporan surcaj daripada Lembaga Tatatertib.TELAH MENDAPAT SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu pemantauan klik Telah Mendapat Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai rekod kehilangan yang telah selesai mendapatkan Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal. Klik pada No. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan bayaran balik oleh kakitangan yang telah selesai.NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah mendapat syor dan ulasan daripada pegawai pengawal. MENU .157 . MENU – SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu pemantauan klik Sijil Hapuskira Telah Dihantar Kepada Pegawai Pengawal | Pelulus Paparan senarai aduan dengan Sijil Hapuskira yang telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus. NOTA : Paparan senarai aduan dengan Sijil Hapuskira yang telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus. NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj kepada kakitangan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU .REKOD PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Rekod Pembayaran Balik Paparan senarai rekod kehilangan yang melibatkan bayaran balik oleh kakitangan yang telah selesai.REKOD SURCAJ Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Rekod Surcaj Paparan senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj kepada kakitangan.

Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Mengemaskini maklumat laporan akhir.PA-30). Paparan laporan akhir (KEW. FUNGSI PEGAWAI PENYIASAT 6. Mengesahkan maklumat laporan akhir.1. NOTA : Pegawai penyiasat yang dilantik akan diberi e-mail dengan no koduntuk membolehkan pegawai akses kepada sistem SPA. Kad Pengenalan dan Kod Proses SPA yang diperolehi daripada e-mail.PA-30). Klik butang Hantar. Kemaskini laporan akhir | Konsep kemaskini menggunakan kaedah menaip terus ke laporan seperti penggunaan microsoft word. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang Kemaskini Maklumat Siasatan.158 . SETIAUSAHA JAWATANKUASA PENYIASAT.1.1. NOTA : Hanya Setiausaha Lembaga Pemeriksa yang boleh melakukan Kemaskini maklumat siasatan laporan akhir(KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 6. Langkah 3 Masukkan No. klik menu Pengurusan Aset Alih Daripada menu klik Jawatankuasa. LANGKAH KERJA PEGAWAI PENYIASAT. 6.1.6. PEGAWAI PENYIASAT 6.2. Langkah 1 Langkah 2 Daripada portal SPA.2.

Langkah 6 Langkah 7 Klik butang simpan apabila anda selesai mengemaskini laporan.kad pengenalan penyiasat dan klik butang PENGESAHAN DOKUMEN.PA-30. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . AHLI JAWATANKUASA PENYIASAT. di sebelah Langkah 8 Langkah 9 Klik butang PENGESAHAN untuk mengesahkan pelantikan Lembaga Penyiasat. Untuk cetakan. klik butang kanan paparan. Apabila rekod telah dikemaskini paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Masukkan catatan dan no. Sistem akan menjana laporan akhir KEW.159 . Paparan Pengesahan Dokumen. NOTA : Bagi Ahli Jawatankuasa Penyiasat ulang langkah 1 hingga 3 dan terus ke langkah 7 hingga 9 untuk mengesahkan dokumen laporan akhir yang telah di kemskini oleh setiausaha.

FUNGSI URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7. Klik butang KEMASKINI. 7.2. Sistem akan menghantar kuiri kepada urusetia yang menguruskan siasatan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Menerima semua laporan akhir untuk dinilai oleh Pegawai Pengawal Mengemaskini syor dan ulasan Pegawai Pengawal.U.1.1. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Paparan dibawah akan dipaparkan KUIRI SIASATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik butang kuiri siasatan Masukkan maklumbalas. MENU URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7. 7. Klik TAB Kemaskini syor dan ulasan.2.2. LANGKAH KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.3.2. MENU KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Kemaskini Syor dan Ulasan  Selesai Syor dan Ulasan dan belum dihantar kepada Kuasa Melulus MENU PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Siasatan perlu dilakukan semula  Selesai dan Urusetia belum hantar kepada Kuasa Melulus P.1. 7.1.KEMASKINI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Syor dan Ulasan Daripada menu Syor dan Ulasan klik Kemaskini Syor Dan Ulasan.2.160 . MENU .7. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang untuk melihat laporan awal atau klik butang untuk melihat laporan akhir.(B) 285  Selesai dan Urusetia belum hantar kepada Perbendaharaan  Sijil Hapuskira Diterima  Ringkasan 7. Klik pada No aduan untuk kemasikini maklumat syor& ulasan.1. URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7.

Manakala permohonan yang tidak melibatkan kecuaian pegawai awam akan dihantar P. penipuan dan kecuaian pegawai awam akan dihantar kepada Perbendaharaan. Klik butang KEMASKINI.(B) 285. Masukkan Syor dan Ulasan dan Kategori Kehilangan. Klik TAB Selesai untuk mengemaskini syor dan ulasan.KEMASKINI SYOR & ULASAN Langkah 9 Langkah10 Klik butang Syor dan Ulasan Penyelia hendaklah merekod syor dan ulasan pegawai pengawal MENU KEMASKINI SEPERTI DIBAWAH PERLU SIASATAN SEMULA Langkah 11 Langkah 12 ATAU SELESAI Langkah 13 Langkah 14 Klik TAB Perlu siasatan semula sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuas hati dengan hasil siasatan Masukkan sebab siasatan semula perlu dilakukan. NOTA : Bagi permohonan aduan yang melibatkan kecurian.161 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Sistem akan menjana dan menentukan kuasa melulus yang dibenarkan.U. Klik hantar kepada kuasa melulus dan sistem akan menghantar permohonan kelulusan kepada kuasa melulus.

NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang perlu siasatan dilakukan semula setelah Pegawai Pengawal tidak berpuas hati dengan hasil siasatan. Klik butang HANTAR Permohonan akan dipindahkan ke PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.(B) 285 dalam menu Urusetia untuk dihantar kepada Kuasa Melulus 7. MENU – SIASATAN PERLU DILAKUKAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Siasatan Perlu Dilakukan Semula.Aduan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Syor dan Ulasan Daripada menu Syor dan Ulasan klik Selesai Syor Dan Ulasan Dan Belum Dihantar Kepada Kuasa Melulus.162 . Langkah 6 Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus yang akan yang akan menjalankan proses kelulusan hapuskira. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.SELESAI SYOR DAN ULASAN DAN BELUM DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang dikemaskini maklumat syor dan ulasan tetapi masih belum dihantar kepada kuasa melulus. Langkah 4 Langkah 5 Klik pada No.4. Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan.Paparan seperti dibawah dipaparkan.MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. Paparan senarai kes yang perlu siasatan dilakukan semula. .U.

(B) 285 Paparan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Kuasa Melulus P. Menerima semua syor dan ulasan Pegawai Pengawal untuk kelulusan Mengemaskini maklumat kelulusan hapuskira.2.(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Selesai Dan Urusetia Belum Hantar Kepada Kuasa Melulus P. FUNGSI URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8.(B) 285 MENU – SELESAI DAN URUSETIA BELUM HANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Selesai Dan Urusetia Belum Hantar Kepada Perbendaharaan Paparan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Perbendaharaan. 8. MENU URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8.1. 8. 8.1. MENU – SIJIL HAPUSKIRA DITERIMA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Sijil Hapuskira Diterima Paparan senarai Sijil Hapuskira yang telah diterima oleh Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai Sijil Hapuskira yang telah diterima oleh Pegawai Pengawal.MENU – SELESAI DAN URUSETIA BELUM HANTAR KEPADA KUASA MELULUS P. MENU KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Senarai perlu pengesahan  Permohonan kelulusan Bayaran Balik  Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik MENU PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Ringkasan  Rekod Pembayaran Balik 8.1.2.U.2.U. URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8.1.163 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1. NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Perbendaharaan.2.U.2.U.(B) 285 NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Kuasa Melulus P.

Langkah 12 Klik butang SAHKAN untuk sahkan KEW. Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Klik TAB Kemaskini Kelulusan Hapuskira Tandakan aset yang hendak dihapuskira Klik butang HAPUSKIRA.8. Masukkan maklumat:  Tarikh kelulusan  No. Apabila semua rekod telah dikemaskini.PA-31 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus Daripada menu Pelulus klik Senarai Perlu Pengesahan Klik pada No.164 . LANGKAH KERJA URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN. NOTA : Permohonan akan masuk ke PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB sekiranya tanda melibatkan surcaj. Butang kemaskini akan dipaparkan dibahagian bawah. MENU . Rujukan  Tandakan sekiranya ia melibatkan Surcaj. Klik butang Batal Hapuskira untuk membatalkan permohonan hapuskira ( cth : Kes Barang ditemui semula) NOTA : Abaikan langkah 8 sekiranya tidak perlu. Aduan Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik butang DAFTAR.3. Klik butang KEMASKINI.

Sistem akan pindahkan permohonan ke LENGKAPKAN MAKLUMAT BAYARAN BALIK bagi kemaskini maklumat bayaran balik. Paparan kelulusan hapuskira. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PERMOHONAN KELULUSAN BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus Daripada menu Pelulus Klik Permohonan Kelulusan Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik seperti dibawah :- Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Sahkan Pembayaran Balik. Masukkan tarikh dan no rujukan. Klik butang DAFTAR. MENU .Kelulusan hapuskira telah selesai dan sistem akan pindahkan permohonan ke PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA dalam menu Urusetia bagi penghantaran Sijil Hapuskira kepada Pegawai Pengawal.165 . Status permohonan bayaran balik telah dimaklumkan kepada pengadu.

MENU .  No.166 . Klik butang Kemaskini Maklumat Pembayaran Balik.4. Klik butang Daftar. MENU – REKOD PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Pelulus. Maklumat pembayaran balik telah lengkap. Daripada menu Pelulus klik Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik . Masukkan maklumat dibawah:  Nama pegawai. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN. Langkah 6 Paparan Maklumat Bayaran Balik. Rujukan  Nilai bayaran balik  Tarikh bayaran balik  Catatan  Tarikh dikenakan. Daripada Menu Pemantauan Pelulus Klik Rekod Pembayaran Balik Paparan senarai aduan yang terlibat dalam pembayaran balik telah selesai. NOTA : Paparan senarai aduan yang terlibat dalam pembayaran balik telah selesai.LENGKAPKAN MAKLUMAT BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus. 8.

Kemaskini Syor Jawatankuasa Penilaian dan mengemaskini kelulusan Ketua Agensi 9. ALIRAN KERJA PROSES KEHILANGAN SECARA BAYARAN BALIK.  Masukkan no. Proses hapuskira secara bayaran balik adalah satu kaedah baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia untuk semua jenis aset yang dilaporkan hilang dengan nilaii semasa aset adalah kurang dari RM 5.00 tanpa mengira kategori aset.PA-28 Penyelia Pelupusan Agensi Borang Aduan Kehilangan daripada PORTAL SPA SENARAI PENGESAHAN KETUA JABATAN KEMASKINI MAKLUMAT BAYARAN BALIK PAPARAN KETUA JABATAN | Mengesahkan Aduan dan memilih untuk bayaran balik PERMOHONAN BAYARAN BALIK Permohonan diluluskan SENARAI PERMOHONAN LULUS PROSES DILULUSKAN SENARAI PERMOHONAN KELULUSAN PAPARAN URUSETIA KELULUSAN | Menunggu kelulusan.9. NOTA : Sistem akan memaparkan alert kepada pengguna sekiranya maklumat yang direkodkan tidak lengkap.167 .PROSES BAYARAN BALIK. kad pengenalan anda dan tekan enter Sistem akan memaparkan maklumat anda  Masukkan masa dan tempat kejadian. BORANG ADUAN KEHILANGAN DITERIMA Masukkan Maklumat KEW.  Masukkan keterangan aset yang hilang dan bagaimana ia berlaku. LANGKAH-LANGKAH PENDAFTARAN ADUAN KEHILANGAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Daripada Portal SPA Klik menu Pengurusan Aset Alih Klik Aduan Kehilangan Masukkan Maklumat seperti dibawah.1. KEHILANGAN . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .000.

LANGKAH-LANGKAH PENYELIA ADUAN KEHILANGAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada menu Penyelia Klik Senarai Aduan Baru Paparan dibawah akan dipaparkan. NOTA : Laporan aduan yang telah dibuat akan dipindahkan ke SENARAI ADUAN BARU dalam menu Penyelia untuk menjalankan proses aduan. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mengesahkan dan memproses aduan kehilangan. NOTA : Jika anda klik diterima aduan akan diproses manakala jika anda menolak permohonan. Klik Diterima atau Ditolak dan masukkan catatan kepada pengadu. Senarai yang diterima akan dimasukkan di dalam senarai PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 9.168 .2.Langkah 5 Klik butang HANTAR Sistem akan memaparkan laporan aduan kehilangan. secara auto aduan akan dibatalkan dan akan direkod sebagai aduan ditolak. NOTA :Senarai yang dimerahkan adalah aduan yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat.

MENU . Klik butang Hantar dan sistem akan menjana bil laporan di dalam senarai menunggu pengesahan ketua jabatan. Daripada senarai yang diterima klik butang untuk mengemaskini laporan awal. komponen|aksesori atau mendaftar aset selain harta modal dan inventori yang telah hilang. Langkah 6 Buat carian aset.169 .PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Perlu Dilengkapkan Dan Dihantar Kepada Ketua Jabatan Paparan dibawah akan dipaparkan. Senarai aset yang hilang akan dipaparkan di bahagian bawah borang aduan. Kaedah yang sama seperti carian aset yang hendak dilupuskan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Borang kemaskini dengan TAB dibawah akan dipaparkan. Langkah 7 Langkah 8 Masukkan maklumat dikehendaki seperti:  Maklumat Pengadu (auto)  Maklumat Kejadian Berlaku  Langkah sedia ada  Jika terdapat Prime Facie | Orang disyaki  Adakah pegawai ditahan kerja  Tarikh dan laporan polis  Langkah segera bagi mencegah ia berulang dan catatan.

Masukkan tarikh dan no rujukan. Paparan tab di bawah akan dipaparkan. Langkah seterusnya anda perlu mengemaskini maklumat bayaran balik. Daripada Menu Klik Permohonan Kelulusan Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik seperti dibawah :- Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Sahkan Pembayaran Balik. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang Simpan. SECARA AUTO sistem akan membuat permohonan kepada pegawai pelulus dan merekodkan senarai didalam menu MOHON KELULUSAN BAYARAN BALIK.170 . LANGKAH-LANGKAH URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI . LANGKAH-LANGKAH KETUA JABATAN.00 Klik Disahkan untuk mengesahkan laporan awal KEW.9.PA-28 atau membatalkan aduan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus. 9.3. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Ketua Jabatan Daripada Menu Klik Senarai Perlu Pengesahan Klik butang untuk mengesahkan laporan kehilangan. Laporan awal KEW.PA-28 akan dipaparkan untuk cetakan dan ditandatangani.4.IBU PEJABAT NOTA : Hanya Pegawai Pelulus diperingkat Ibu Pejabat Agensi dan Kementerian sahaja (Ketua Pengarah dan Ketua Setiausaha) yang boleh memberi kelulusan kepada proses ini. Langkah 5 Klik TAB Pengesahan dan senarai aset hilang Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tentukan YA bagi proses boleh secara pembayaran balik | Jika nilai semasa kurang dari RM 5000.

LANGKAH-LANGKAH KEMASKINI REKOD BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus.9. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang Daftar.5.  No. Klik butang Kemaskini Maklumat Pembayaran Balik. Rujukan  Nilai bayaran balik  Tarikh bayaran balik  Catatan  Tarikh dikenakan. Daripada Menu Klik Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik .171 . Langkah 6 Masukkan maklumat dibawah:  Nama pegawai.

LAPORAN ASET 1.172 .1.BAB J .PA-4 2. PENGENALAN Modul Laporan adalah modul yang akan memaparkan laporan-laporan yang berkaitan dengan aset.2. Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun. 2. kategori aset dan status aset. KEW. Papran dibawah akan dipaparkan.PA-5 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-5. KEW. Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW.PA-4.PA-4. NOTA : Rekod aset yang dipadam didalam sistem akan ditandakan merah didalam KEW. LAPORAN BAHAGIAN.PA-4 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW. Laporan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu:  Laporan Bahagian  Laporan Keseluruhan Cawangan  Laporan Eksekutif. Papran dibawah akan dipaparkan. 2.

KEW.4. 2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun. kategori aset status aset. NOTA : Rekod aset yang dipadam didalam sistem akan ditandakan merah didalam KEW. Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW. BILANGAN & NILAI ASET Langkah-langkah Langkah 1 Klik Modul Laporan bahagian Langkah 2 Klik bilangan dan nilai aset Paparan dibawah akan dipaparkan.PA-8 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW. Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW.PA-5 2.PA-8.PA-5.PA-8.3.173 .

2.5. Langkah 3 Klik PAPARAN GRID untuk cetakan bilangan dan nilai aset. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 2. cara pembelian dan status aset. Klik PAPARAN GRID untuk cetakan bilangan dan nilai aset.6 LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik laporan pemeriksaan Paparan dibawah akan dipaparkan.174 . KEDUDUKAN ASET SEMASA Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik bilangan dan nilai aset Paparan dibawah akan dipaparkan.Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut pemilik kad atau penempatan. NOTA : Semua laporan yang dijana akan menunjukkan laporan mengikut bahagian sahaja.

PA-4. BILANGAN & NILAI ASET DAN KEDUDUKAN ASET SEMASA NOTA : Semua laporan adalah sama seperti di dalam laporan di dalam laporan bahagian. sub kategori. 3. 3. Langkah 4 Langkah 5 Anda boleh melihat perincian aset mengikut kategori.1. LAPORAN KEW. LAPORAN MENGIKUT PENEMPATAN Langkah-langkah Langkah 1 Klik Modul Laporan keseluruhan Langkah 2 Klik mengikut penempatan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik nama bahagian untuk perincian maklumat aset dibahagian tersebut. KEW.PA-5.PA-8. LAPORAN KESELURUHAN.175 . jenis atau senarai aset Klik butang cetak untuk cetakan laporan. KEW. Namun begitu anda boleh membuat pilihan mengikut PTJ. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2.3.

4. Penyelenggaraan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Klik tapisan laporan.176 . Klik butang cetak untuk cetakan. Anda boleh membuat pilihan dengan memilih cawangan dan kategori aset. ANALISIS PEROLEHAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik mengikut analisa perolehan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Anda boleh membuat pilihan tahun perolehan dari sehingga.3. klik summary bilangan paparan dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LAP. memaparkan jumlah aset atau jumlah harga. PENYELENGGARAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik mengikut Lap.3. Klik tapisan laporan untuk membuat tapisan kategori aset dan tahun. 3.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .5. 3.177 . NILAI KESELURUHAN ASET Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik Nilai Keseluruhan Aset Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik nilai keseluruhan dan paparan dibawah akan dipaparkan.Langkah 6 Klik butang cetak untuk cetakan kad.

3.178 . SELAMAT BERJAYA MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .6. kategori aset. LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik Laporan Pemeriksaan. Langkah 4 Klik carian harta modal mengikut nilai buku. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Pengguan boleh membuat tapisan mengikut tahun dan kategori serta jika hendak mencetak laporan klik butang PAPARAN GRID. jenis harta.Klik tapisan laporan untuk melihat laporan mengikut cawangan. perolehan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->