PENGURUSAN ASET KERAJAAN

PANDUAN

Pengguna
Sistem Pengurusan Aset
Disediakan Oleh Kementerian Kewangan Malaysia Sebagai Panduan Penggunaan Sistem Pengurusan Aset Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007

Kementerian Kewangan Malaysia
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 1

Isi Kandungan
Perkara Muka Surat

BAB A - Pengenalan BAB B - Pentadbir Sistem BAB C - Pendaftaran dan Carian BAB D - Penempatan BAB E - Pergerakan BAB F - Penyelenggaraan BAB G - Pemeriksaan BAB H - Pelupusan BAB I - Kehilangan dan Hapuskira BAB J - Laporan

3 6 20 39 46 55 67 78 118 151

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 2

BAB A - PENGENALAN
1. APA ITU SPA ? SPA ialah Sistem Pengurusan Aset Sistem SPA meliputi semua aspek pengurusan aset alih dan inventori berdasarkan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007), Arahan Perbendaharaan dan pekeliling-pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan aset alih. Manakala sistem SPS meliputi semua aspek pengurusan stor berdasarkan Panduan Perbendaharaan | Tatacara Pengurusan Stor (TPS), Arahan Perbendaharaan dan pekeliling lain yang berkaitan dengan pengurusan aset dan stor.

2.

KETERANGAN MODUL DIDALAM SISTEM SPA. 2.1. MODUL PENTADBIR SISTEM - ADMINISTRATOR Modul Pentadbir Sistem ialah satu modul yang berfungsi untuk mengawal keseluruhan sistem. Ia merangkumi kawalan kepada pengguna sistem, modul dan sub modul yang boleh di akses oleh pengguna yang dibenarkan, kawalan kod dan kawalan kepada semua perkara penting di dalam sistem. MODUL PEMBEKAL. Modul pembekal adalah satu modul yang menyimpan semua maklumat pembekal. Khusus kepada pembekal yang terlibat dengan pembekalan aset di organisasi terbabit. MODUL PENDAFTARAN DAN CARIAN Modul Pendaftaran dan carian berfungsi untuk membenarkan kakitangan atau pengguna yang dibenarkan mendaftar aset yang terdiri daripada harta modal dan inventori. Sistem akan menjana dan membenarkan pengguna untuk mencetak:  KEW.PA-1 - Daftar Perselisihan Aset  KEW.PA-2 - Daftar Harta Modal  KEW.PA-3 - Daftar Inventori  KEW.PA-4 - Senarai Daftar Harta Modal ( Dijana Secara Auto).  KEW.PA-5 - Senarai Daftar Inventori ( Dijana Secara Auto).  KEW.PA-8 - Laporan Tahunan Aset ( Dijana Secara Auto). MODUL PENEMPATAN Semua kawalan dan rekod penempatan aset akan dikawal di dalam modul penempatan. Rekod-rekod yang melibatkan pemindahan lokasi atau pegawai bertanggungjawab akan direkodkan di dalam modul ini. Rekod ini melibatkan:  KEW.PA-7 – Senarai Aset dilokasi
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 3

2.2.

2.3.

2.4.

LAPORAN Semua laporan dan keperluan pengurusan yang akan dibawa kepada mesyuarat JKPAK sukuan dan tahunan Jabatan dan Kementerian.Laporan pemeriksaan inventori.Surat perlantikan Pegawai PEnyiasat.Daftar Harta Modal | Bahagian Penempatan KEW.PA-11 .PA-6 . Antara borang yang akan terlibat ialah:  KEW.PA-20 .PA-9 .8.  KEW.PA-3 .PA-16 .  KEW. Rekod pergerakan akan melibatkan:  KEW.27A .PA-30 .  KEW.PA-13 .Laporan tahunan pelupusan  KEW. 2.  KEW.Daftar Harta Modal MODUL PENYELENGGARAAN Aset-aset yang diselenggara perlu direkodkan di dalam sistem SPA.Daftar penyelenggaraan pembaikan MODUL PEMERIKSAAN Setiap aset yang didaftarkan wajib diperiksa sekurang-kurangnya sekali setahun. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Laporan tahunan pemeriksaan aset.PA-2 . Proses bermula dari persediaan dokumen.PA-2 .10. 2. pengurusan penambaikan dan naiktaraf dan senarai aset perlu penyelenggaraan.PA-31 .PA-19 .Daftar aduan kerosakan peralatan  KEW.PA-18 .PA-29 .9.Pelantikan Lembaga Pemeriksa  KEW.PA-12 .26 .Sijil Perakuan Pelupusa (PEP).  KEW. Task dan rekod pemeriksaan perlu direkodkan di dalam modul ini.Daftar Inventori | Bahagian Penempatan MODUL PERGERAKAN Kawalan dan rekod pergerakan aset akan dikawal di dalam modul pergerakan. Ia merangkumi aspek aduan kerosakan peralatan. 2.PA-27.4 .5.  2.PA-10 . 2.Sijil penyaksian pelupusan  KEW. Rekod pergerakan ialah rekod aset yang berubah lokasi untuk tempoh yang singkat atau bukan penempatan tetap.PA-21 . daftar penyelenggaraan pembaikan.Proses tender pelupusan  KEW.Laporan Akhir Kehilangan.Proses sebutharga pelupusan  KEW.7. proses kelulusan pembaikan.Laporan Hapuskira. syor lembaga pemeriksa dan proses kelulusan.PA-24 . MODUL PELUPUSAN Semua proses pelupusan aset yang telah didaftarkan perlu melalui proses di dalam sistem SPA. Proses bermula dari laporan awal sehingga kepada proses hapuskira.Proses lelong pelupusan.PA-28 .PA-15 .Sijil pelupusan  KEW.Laporan pemeriksaan harta modal  KEW.PA-17 . KEW. Kad kawalan terbabit ialah:  KEW. 2.  KEW. Borang-borang yang akan terlibat ialah:  KEW.Daftar komponen.Laporan Lembaga Pemeriksa.Senarai Aset perlu penyelenggaraan. MODUL KEHILANGAN Semua proses kehilangan dan hapuskira aset yang telah didaftarkan perlu melalui proses di dalam sistem SPA. naiktaraf dan penambahbaikan| Bahagian B  KEW.  KEW.23 . pengurusan komponen dan aksesori aset.PA-14 .6.Laporan Awal kehilangan  KEW.

3. gambar aset dan lokasi yang telah didaftarkan. menambah pengguna. melantik pengguna dan mengaktifkan pengguna Digunakan untuk melantik pengguna latihan bagi tujuan latihan penggunaan sistem. Digunakan untuk mengubah data yang telah direkodkan. Digunakan untuk log keluar sistem Digunakan untuk menyembunyikan dan memaparkan menu Digunakan untuk ke halaman sebelum Digunakan untuk ke halaman selepas Digunakan untuk mencetak laporan Digunakan untuk mencari pengguna. FUNGSI BUTANG UTAMA. Digunakan untuk memilih pegawai dan lokasi penempatan semasa. penerimaan aset. Digunakan untuk mengesahkan rekod yang didaftarkan adalah benar. pegawai pemeriksa. perlantikan pegawai bertanggungjawab dan pegawai penempatan semasa. Digunakan untuk menambah modul dalam kumpulan pengguna. Digunakan oleh pentadbir MyAsset / admin MyAsset. Digunakan untuk membuat konfigurasi Modul dan Sub Modul Digunakan untuk melihat tarikh lahir pengguna. Digunakan untuk membuat perlantikan pegawai bertanggungjawab. IKON BUTANG SISTEM Butang Carian Butang Daftar Baru Butang Perlantikan Butang Kemaskini Butang Hapus Butang Pengesahan Rekod Butang Tarikh Butang Perlantikan dan lokasi Butang Paparan Butang log masuk Butang Admin Butang Konfigurasi Butang Utama Butang Keluar Butang Menu Butang Sebelum Butang Selepas Butang Cetak Butang Pengguna Butang Pengguna Latihan Butang Organisasi Butang Email Butang Kumpulan Pengguna Butang Konfigurasi Modul Butang Paparan Kandungan Butang Rekod Padam PENERANGAN Digunakan untuk mencari pembekal. Digunakan untuk memadam data yang direkodkan. Digunakan untuk membuat setting profail pengguna Digunakan untuk ke halaman utama.5 . Sila klik butang edit sekiranya ingin mengubah data yang telah direkodkan. pegawai penyelenggara. Digunakan untuk mengaktifkan email server dalam sistem MyAsset. melantik pengguna luar Digunakan untuk memantau rekod aset yang telah dipadamkan dan log pengguna MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . gambar dan lokasi . Digunakan untuk daftar baru bagi pembekal. Digunakan untuk melihat paparan rekod. pegawai penempatan semasa. Digunakan untuk log masuk sistem. Digunakan untuk memilih bila tarikh pembelian aset. konfigurasi ringkasan data. Digunakan untuk membuat penambahan cawangan dalam organisasi.

2. “Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” boleh terdiri dari satu orang atau sekumpulan pegawai yang mempunyai akses penuh terhadap sistem ini. Menentukan peringkat laluan yang dibenarkan kepada mana-mana pegawai dan kakitangan yang diberi laluan menggunakan sistem ini. 2. Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Super Admin/ Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” Memberi dan juga membatalkan kuasa laluan (akses) kepada mana-mana pegawai dan kakitangan untuk menggunakan sistem ini.1. 2.2.1. 2.4.6. Ia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pelaksanaan dan keselamatan sistem SPA dan diberi kuasa:2. Pentadbir Sistem SPA Cawangan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .BAB B . kesahihan dan kebolehpercayaan maklumat di dalam sistem ini.5.6 .1. Berkuasa mengubah.1.1. 2. Fungsi dan Tanggungjawab Pentadbir Konfigurasi Pentadbir Rekod Pengguna Kumpulan Capaian Pengguna Rekod Organisasi Pengurusan Kod | Kod Lokasi Pengurusan Kod | Kod Klasifikasi Aset Mod Latihan Pengesahan Data Yang Telah Dipadam Rekod Pembekal FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB PENTADBIR Didalam sistem SPA ini terdapat dua kategori Pentadbir Sistem SPA iaitu :  Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (super admin)  Pentadbir Cawangan SPA  Pegawai Pengesahan Daftar Aset  Pentadbir Penyelenggaraan  Pentadbir Pemeriksaan  Pentadbir Pelupusan  Pentadbir Kehilangan 2.1.3. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan. Menjaga keselamatan. APA YANG PERLU ANDA FAHAMI DAN PELAJARI DARIPADA MODUL ADMIN:           2. 2. Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (‘super admin)’ di dalam sistem SPA adalah seperti berikut.PENTADBIR SPA 1. menambah dan mambatalkan transaksi dan maklumat di dalam sistem ini. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan “Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” merupakan pentadbir tertinggi yang mengurus sistem ini.1.1. 2. Pentadbir Sistem SPA Cawangan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Sistem SPA Cawangan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut.

“Pentadbir Sistem SPA Cawangan” merupakan pentadbir tertinggi dicawangannya yang mengurus sistem ini. “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” boleh terdiri dari satu orang atau sekumpulan pegawai yang mempunyai akses dicawangannya terhadap sistem ini. Ia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pelaksanaan dan keselamatan sistem SPA dan diberi kuasa:2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” Memberi dan juga membatalkan kuasa laluan (akses) kepada mana-mana pegawai dan kakitangan dicawangannya untuk menggunakan sistem ini. Menentukan peringkat laluan yang dibenarkan kepada mana-mana pegawai dan kakitangan dicawangannya yang diberi laluan menggunakan sistem ini. Berkuasa mengubah, menambah dan membatalkan transaksi dan maklumat dicawangannya di dalam sistem ini. Menjaga keselamatan, kesahihan dan kebolehpercayaan maklumat di dalam sistem ini.

2.3. Pegawai Pengesahan Daftar Aset Fungsi dan tanggungjawab Pegawai Pengesahan Daftar Aset di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai Pengesah” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengesahkan maklumat aset alih yang didaftar oleh kerani aset. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. Membuat semakan kepada data dan aset yang didaftarkan. Boleh membuat kemaskini dan memadam data yang telah dimasukkan oleh Kerani aset Memastikan data dimasukkan adalah benar dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan Pegawai yang dilantik juga berhak membuat kemaskini dan memadam rekod yang telah disahkan. Pegawai boleh dilantik mengikut bahagian, cawangan atau keseluruhan kawalan.

2.4. Pentadbir Penyelenggaraan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Penyelenggaraan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai penyelenggaraan” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengemaskini. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. Membuat kemaskini rekod penyelenggaraan kepada aset yang dipertanggungjawab ke atasnya. Membuat cetakan rekod penyelenggaraan di kad KEW.PA-14 Membuat pengistiharan dan pengumpulan data kepada aset-aset yang perlu penyelenggaraan (KEW.PA-13). Merekod aduan kerosakan peralatan (KEW.PA-9). Pegawai boleh dilantik mengikut bahagian, cawangan atau keseluruhan kawalan.

2.5. Pentadbir Pemeriksaan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Pemeriksaan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai pemeriksa” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengemaskini. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. Membuat kemaskini rekod pemeriksaan kepada aset Mengemaskini laporan KEW.PA-10, KEW.PA-11 dan KEW.PA-12 Membuat pemeriksaan aset sekurang-kurangnya setahun sekali.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 7

2.6. Pentadbir Pelupusan dan Kehilangan. Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Pelupusan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut “Admin pelupusan merupakan urusetia pelupusan yang mempunyai laluan dan kuasa mengemaskini rekod pelupusan aset. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5. 2.6.6. 2.6.7. 2.6.8. 2.6.9. 3. Mengumpul dan menyediakan senarai aset untuk tujuan pelupusan. Menyediakan dokumen-dokumen berkaitan pelupusan. Menyediakan dan mengemaskini dokumen laporan Lembaga Pemeriksa. Mengemaskini keputusan pelupusan Menerima dan merekod laporan kehilangan. Menyediakan laporan awal dan laporan akhir kehilangan. Mengemaskini semua dokumen yang berkaitan kehilangan. Mengemaskini keputusan hapuskira. Kuasa melulus mengikut kepada peraturan PU.285

KONFIGURASI PENTADBIR 3.1. Pentadbir sistem SPA adalah pegawai yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir sistem SPA. Pentadbir sistem SPA perlu membuat kawalan dan pengurusan kepada modul Pentadbir. Pentadbir sistem SPA boleh diklafikasikan kepada dua jenis pentadbir iaitu: 3.3.1. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan. 3.3.2. Pentadbir Sistem SPA Cawangan 3.2. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (super admin) Berikut adalah sub modul yang terdapat bagi Pentadbir Sistem SPA untuk mengawal perjalanan sistem: IKON KETERANGAN IKON Modul Rekod Pengguna FUNGSI Digunakan untuk tambah pengguna baru, kemaskini maklumat pengguna dan padam maklumat pengguna Digunakan untuk tambah pengguna sedia ada ke dalam mod latihan menggunakan data sedia ada. Digunakan untuk membuat penambahan, kemaskini dan padam maklumat cawangan dan bahagian Digunakan untuk membuat setting email server.

Modul Latihan Pengguna

Modul Organisasi

Email Setting

Modul Kumpulan Pengguna

Digunakan untuk tambah, kemaskini dan padam kumpulan pengguna. Digunakan untuk kemaskini konfigurasi penghantaran data,konfigurasi ringkasan data,Konfigurasi Agihan Aset dan Konfigurasi Agensi Digunakan untuk pemantauan dan mengesahkan bagi rekod yang telah dipadam.

Modul Konfigurasi Data

Pengesahan Data yang dipadam

Bagi modul Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan anda bolehlah mengikut aliran kerja dan langkah-langkah berikut:
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 8

3.3. Aliran Kerja bagi Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan

PENTADBIR SPA MODUL PENTADBIR

PENGURUSAN KOD

REKOD PENGGUNA

MOD LATIHAN

ORGANISASI KANDUNGAN KUMPULAN PENGGUNA PENGESAHAN DATA

LOKASI KELAS ASET

KAKITANGAN PENGGUNA SISTEM

3.4. Langkah-langkah bagi menggunakan modul Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Log Masuk ke dalam sistem dengan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Klik butang

3.5. Pentadbir Sistem SPA Cawangan PERHATIAN Pentadbir sistem SPA di peringkat cawangan hanya dibenarkan untuk mengemaskini maklumat kakitangan, pengguna, maklumat cawangan dan pengguna di didalam mod latihan di cawangannya sahaja.

3.6. REKOD PENGGUNA 3.6.1. Bagi modul rekod pengguna ianya dikawal selia sepenuhnya oleh pentadbir sistem SPA. Skop kerja dan langkah-langkah adalah seperti berikut: Klik butang ini untuk mengemaskini maklumat kakitangan dan pengguna sistem SPA. 3.6.2. Skop Kerja  Membuat penambahan kepada rekod pengguna yang baru  Membuat kemaskini rekod pengguna  Memadamkan maklumat rekod pengguna yang telah berpencen atau tamat perkhidmatan. Aliran Kerja bagi rekod pengguna LOG MASUK ADMIN MODUL ADMIN KILK MAK. PENGGUNA

3.6.3.

TAMBAH KAKITANGAN

KEMASKINI PENGGUNA SPA

PADAM PENGGUNA

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 9

Langkah 5 3. Kemaskini rekod pengguna dilakukan apabila pengguna berpindah bahagian atau bertukar jawatan.4. daerah. Rekodkan Login id. pentadbir sistem bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengemaskini maklumat pengguna. Taipkan nama pengguna pada ruangan carian.3. Nombor Kad pengenalan. daerah.6. nombor telefon. Jawatan. cawangan atau bahagian sekiranya ada perubahan maklumat tersebut. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Klik negeri. Sila pilih Kumpulan Capaian Pengguna (Sila Rujuk Modul 4 Kumpulan Capaian Pengguna) Klik butang Masuk untuk selesai pendaftaran rekod pengguna. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .6. Kemaskini Rekod Pengguna Bagi rekod kakitangan. 4. Sila pilih maklumat negeri. cawangan dan bahagian pengguna baru 2. sekiranya berlaku perubahan maklumat kakitangan. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat pengguna.10 .5. email 3. kata laluan dan pengesahan kata laluan bagi pengguna yang diberikan kebenaran untuk capaian menggunakan sistem SPA. Rekod Pengguna Baru Langkah-langkah bagi rekod pengguna adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Klik Tambah bagi membuat tambahan kepada rekod pengguna baru 1. Rekodkan maklumat Nama. hasil carian pengguna akan dipaparkan Klik butang pensil bagi membuat kemaskini kepada rekod pengguna sedia ada Klik butang kemaskini jika selesai proses kemaskini maklumat pengguna.

Laporan Tahunan Stor. Pemantauan Aset. Pegawai Kewangan 7.6. Proses Kehilangan dan Mesyuarat JKPAK SPS: Kawalan Stok. Senarai Permohonan. KUMPULAN PENGGUNA Capaian Luar Eksekutif MODUL YANG DICAPAI SPA: Carian Aset dan Laporan e.7. Pengurusan Kod Stor. Laporan Keseluruhan. Pegawai Stor Pemverifikasi Stok Pengguna MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Berikut adalah langkah-langkah untuk memadam maklumat pengguna. Hanya Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (Super Admin) yang dilantik sahaja diberikan kebenaran dan tanggungjawab sepenuhnya untuk tambah. Laporan Stor.1. Contoh Kumpulan Pengguna yang telah didaftarkan. Penerimaan Barang. Daftar Aset. Pemeriksaan Aset. Laporan Tahunan Stor. 9.3. Laporan Tetap. Ini memastikan rekod pengguna adalah data terkini. Proses Pelupusan. Laporan Kehilangan. Sekiranya terdapat aset pada pengguna tersebut sila buat penempatan aset pada pengguna baru terlebih dahulu. 2. Penyelenggaraan. Proses Pelupusan. 8. Laporan Stor. Laporan. Rekod Pembekal. Memadam rekod pengguna perlu dilakukan apabila pegawai bertukar jabatan lain atau telah tamat perkhidmatan. Permohonan Barang. Kawalan Stor Kerani Pegawai Atasan 6. Laporan Pelupusan.6. Laporan Pelupusan. KUMPULAN CAPAIAN PENGGUNA 3. Lantik Penyelenggara. SPS: Laporan Tahunan Stor SPA: Carian Aset. Penempatan dan Pergerakan Aset e. kemaskini atau padam maklumat kumpulan capaian pengguna. Verifikasi Stok dan Lejar (Edit Rekod) SPS: Verifikasi Stok SPA: Carian Aset SPS: Permohonan Barang 3. Pengurusan Kod Aset.SPA: Laporan Aset.11 . Proses Kehilangan dan Mesyuarat JKPAK SPS: Kawalan Stok. Kumpulan Capaian Pengguna adalah bagi memastikan modul-modul yang dibenarkan bagi capaian kepada kumpulan pengguna. Padam Rekod Pengguna Sekiranya berlaku perubahan maklumat pengguna pentadbir sistem bertanggungjawab sepenuhnya untuk memadam maklumat pengguna. Lejar (Edit Rekod) dan Verifikasi Stok SPA: Daftar Aset.SPA: Laporan Aset. hasil carian pengguna akan dipaparkan Klik butang pangkah bagi memadam pengguna sedia ada PERHATIAN : Sebelum memadam maklumat pengguna sila pastikan tiada aset pada pengguna tersebut. Rekod Pembekal. 5. Laporan SPS: Permohonan Barang SPA: Carian Aset. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Taipkan nama pengguna pada ruangan carian. Susut Nilai Aset. Laporan Kehilangan. Laporan. 4. 3. NO. Laporan Stor. Carian Aset. Pemantauan Aset. 1.7.

Laporan Keseluruhan. 3. 12. Penempatan. 15. SPS: Kawalan Stok. Fungsi utama sub modul ini ialah melantik pengguna-pengguna sistem SPA di dalam mod latihan. 11. Langkah-langkah bagi mengemaskini organisasi adalah seperti berikut. Klik gambar pensil untuk kemaskini kumpulan capaian pengguna Klik untuk memadam kumpulan capaian pengguna yang tidak diperlukan. Pergerakan Aset. Lejar dan Pengeluaran Barang SPA: Daftar Perolehan SPA: Carian Aset. 10. MOD LATIHAN 3. Di mana sistem akan menyimpan maklumat kod cawangan dan kod bahagian yang didaftarkan. Klik butang pensil seperti ditandakan di bawah Paparan di Bawah akan dipaparkan untuk mengemaskini maklumat sektor @ bahagian di cawangan tersebut. Klik Butang ini untuk menambah dan mengemaskini rekod Organisasi atau Bahagian.8. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik butang kemaskini organisasi seperti di atas. Laporan. Laporan. Pelupusan Aset SPS: Kawalan Stok dan Laporan Stor SPA: Kehilangan Aset dan Pelupusan Aset SPA: Carian Aset.1. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah-langkah pengunaan bagi kumpulan pengguna adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Pentadbir | Admin Klik Kumpulan Pengguna Klik Tambah bagi menambah modul kumpulan capaian pengguna yang baru.7. Rekod Pembekal. Organisasi di dalam sistem SPA adalah data yang menyimpan maklumat mengenai cawangan dan bahagian di cawangan. 14. 16. Pemeriksaan Aset. Pendaftaran dan Kemaskini Pengguna dalam mod latihan. Langkah 4 Langkah 5 3.9.12 .8.2. Laporan dan Pemeriksaan Aset SPA: Carian Aset. Rekod Organisasi perlu dikemaskini apabila berlakunya perubahan pada maklumat organisasi dan bahagian di jabatan atau di kementerian.8. 3. Laporan Tetap. PENTING | Maklumat perlu tepat dan dikemaskini untuk mengelakkan kesukaran untuk mendapatkan laporan pada masa hadapan.NO. Klik dua kali di nama bahagian untuk mengemaskini maklumat bahagian. Klik butang tambah untuk menambah.9. KONFIGURASI ORGANISASI 3. Rekod Pembekal dan Penyelenggaraan 3. Laporan SPA: Carian Aset. Pendaftaran dan Kemaskini Organisasi. Penyelenggaraan Laporan. KUMPULAN PENGGUNA Penyelenggara Stor Perolehan & Agihan Unit Agihan / Penempatan Unit Audit Unit Pelupusan Unit Pemeriksaan Unit Penyenggaraan MODUL YANG DICAPAI SPA: Carian.1. 13.2.

Klik Butang ini untuk menambah dan mengemaskini rekod pengguna dalam mod latihan

3.9.2.

Langkah-langkah bagi memindahkan pengguna daripada mod biasa kepada mod latihan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Modul Admin Klik tambah pengguna latihan Pilih pengguna yang hendak diberikan akses. Klik salin maklumat pendua. Klik salin semua rekod semasa ke dalam database latihan. Klik salin rekod pengguna latihan terkini sahaja.

PERHATIAN |Pastikan anda telah membuat konfigurasi kepada pengguna tersebut sebelum langkah 3 ke langkah 6 dilakukan. 3.10. PENGESAHAN DATA YANG TELAH DIPADAM Pengesahan data yang telah dipadam adalah untuk tujuan pemantauan dan kemaskini maklumat yang telah dipadam oleh pegawai yang dibenarkan. Hanya pentadbir yang dilantik sahaja yang dibenarkan dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada rekod yang telah dipadam. 3.10.1. Pengesahan Data Yang Telah Dipadam bagi Harta Modal Pengesahan data yang telah dipadam bagi harta modal adalah bertujuan untuk membuat pemantauan kepada rekod harta modal yang telah dipadam oleh pengguna. Hanya Pentadbir sistem SPA boleh membuat kepada rekod yang telah dipadam. Langkah-langkah bagi rekod harta yang telah dipadam adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 3.10.3. Klik Modul Pentadbir Sistem | Admin Klik Pengesahan Data yang telah dipadam Klik Harta Modal. Angka disebelah menunjukkan bilangan rekod harta modal yang telah dipadam oleh pengguna. Pentadbir Sistem boleh klik butang untuk paparan kepada rekod yang telah dipadam. Klik butang untuk dimasukkan semula kedalam sistem kepada rekod yang telah dipadam. Klik butang untuk memadamkan senarai rekod yang telah dipadam.

3.10.2.

Pengesahan Data Yang Telah Dipadam bagi Inventori Pengesahan data yang telah dipadam bagi inventori adalah bertujuan untuk membuat pemantauan kepada rekod inventori yang telah dipadam oleh pengguna. Hanya Pentadbir sistem SPA boleh membuat kepada rekod yang telah dipadam. Langkah yang sama seperti di dalam perkara 3.12.2. perlu diambil untuk memadam, memasukkan semula dan melihat aset inventori.

3.11.

SALINAN PENDUA Pentadbir boleh menggunakan modul Salinan Pendua bagi membuat salinan data sistem SPA.

Butang Salinan Pendua

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 13

3.11.1.

Langkah-langkah bagi penggunaaan salinan pendua adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Salinan Pendua

3.12.

LOG SISTEM Pentadbir boleh melihat log sistem. Butang Log Sistem.

3.12.1.

Langkah-langkah bagi melihat log sistem adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Log Sistem Transaksi sistem akan dipaparkan. Administrator boleh melihat tindakan transaksi dengan memilih Insert | Update |delete. Paparan akan menunjukkan transaksi seperti yang dipilih. Klik Pengguna Aktif untuk melihat pengguna yang aktif.

Langkah 3

3.13

KONFIGURASI DATA 3.1.13.1 Konfigurasi Data adalah untuk tujuan kemaskini konfigurasi penghantaran data,konfigurasi ringkasan data,Konfigurasi Agihan Aset dan Konfigurasi Agensi.

Butang Konfigurasi Data 3.1.13.2 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Penghantaran Data adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Data Paparan Konfigurasi Penghantaran Data akan dipaparkan. Tentukan Jenis Cawangan samada Ibu Pejabat Agensi |Cawangan Ibu pejabat Agensi | Pejabat Negeri | Pejabat Daerah | Cawangan Ibu Pejabat Daerah

3.1.13.3 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Ringkasan Data adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Data Paparan Konfigurasi Ringkasan Data akan dipaparkan. Lengkapkan maklumat daftar baru ringkasan data dan Klik butang Data Baru Klik butang OK Klik butang Kemaskini setelah selesai kemaskini maklumat ringkasan data Klik butang OK Klik butang Hapus untuk hapus rekod ringkasan data Klik butang OK bagi meneruskan proses hapus rekod ringkasan data
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 14

Langkah 9

Klik butang OK

3.1.13.4 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Agihan Aset adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Agihan Aset Paparan Konfigurasi Ringkasan Agihan Aset yang teridiri daripada Agensi Penerimaan Agihan dan Senarai Agensi Kerajaan Malaysia akan dipaparkan.

3.1.13.5 Langkah-langkah bagi mengemaskini Konfigurasi Agensi adalah seperti berikut. Langkah 1 Langkah 2 Klik butang Daftar Agensi seperti di atas. Paparan di Bawah akan dipaparkan untuk mengemaskini maklumat agensi.

Langkah 3

Klik butang DAFTAR untuk mengemaskini maklumat agensi.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 15

4. Pengurusan kod di dalam sistem SPA terbahagia kepada dua bahagian iaitu:  Pengurusan Kod Lokasi.1. Klik Butang tambah. Daerah dan Cawangan Pilih Bangunan Pilih Tingkat Rekodkan kod lokasi baru pada ruangan kod lokasi Rekodkan nama lokasi baru pada ruangan diskripsi Klik butang tambah bagi menambah kod lokasi baru Langkah-langkah | 1. 2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1.1. Aliran Kerja bagi Pengurusan Kod Lokasi LOG MASUK ADMIN PENGURUSAN KOD KLIK KOD LOKASI 4. PENGURUSAN KOD. . Langkah-langkah untuk merekod kod lokasi adalah seperti berikut:. Kod lokasi penempatan perlu direkodkan bertujuan untuk urusan penempatan aset. Pendaftaran Kod Lokasi Penempatan Aset.3.16 Jika bangunan pilih kod bangunan dan tingkat Masukkan kod lokasi dan keterangan lokasi. 3. Langkah 1 Klik butang Pengurusan Kod. TAMBAH KOD LOKASI KEMASKINI KOD LOKASI PADAM KOD LOKASI 4.  Pengurusan Klasifikasi Kod. Pilih Bangunan atau kawasan. 4.1.1. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Kod Lokasi Pilih Negeri. KOD LOKASI 4.2. 4.

Langkah-langkah untuk kemaskini kod lokasi adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Klik butang Pengurusan Kod.my MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Sebarang perubahan dan tambahan kod klasifikasi aset baru hendaklah membuat permohonan kepada Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset. Langkah-langkah untuk kemaskini kod lokasi adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 4. Klik Kod Lokasi Pilih Negeri. Permohonan boleh dibuat melalui email iaitu di: sppa@treasury. Kemaskini Kod Lokasi Kod lokasi perlu dikemaskini jika berlaku perubahan maklumat lokasi PERHATIAN |Jika anda mengemaskini kod lokasi sedia ada.17 . Padam Kod Lokasi PERHATIAN |Rekod lokasi tidak boleh dipadam sekiranya terdapat aset yang masih ditempatkan di lokasi tersebut.1. Sila pastikan tiada aset pada kod lokasi yang hendak dipadam atau pindahkan aset pada penempatan baru sekiranya ada aset di lokasi yang hendak dipadam. Perbendaharaan Malaysia.1. Daerah dan Cawangan Pilih bangunan Pilih Tingkat Klik butang padam untuk memadam kod lokasi PENGURUSAN KOD KLASIFIKASI ASET Pengurusan kod klasifikasi aset dikawal sepenuhnya oleh Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset.gov.PA-2 dan KEW. Perbendaharaan Malaysia. Daerah dan Cawangan Pilih bangunan Pilih Tingkat Klik butang pensil untuk kemaskini kod lokasi Klik butang kemaskini untuk simpan kod lokasi yang telah diubah 4. Klik butang Pengurusan Kod. Klik Kod Lokasi Pilih Negeri.PA-3 tidak akan berubah.2. kod lokasi lama akan di kemaskini secara auto.4.4.1. Namun begitu rekod lokasi penempatan lama di dalam KEW.Berikut adalah contoh bagi kod lokasi Didalam Bangunan | Kod bagi bilik mesyuarat ialah: 160101| BGN|WP|01|A01-001 KOD CAWANGAN JENIS LOKASI KOD BANGUNAN KOD TINGKAT KOD LOKASI A-H-KK BGN B1 01 A01-001 Di Luar Bangunan | Kod bagi lot parking 001 ialah: 160101| KAW| A01-P001 KOD CAWANGAN A-H-KK JENIS LOKASI KAW KOD LOKASI A01-P001 4.

gov.4.3.2.my Bagi penambahan kod klasifikasi aset anda bolehlah membuat tambahan melalui sistem SPA dengan mengikut aliran kerja dan langkah-langkah berikut: 4.18 .2. Rekod Pembekal Baru 5. Perbendaharaan Malaysia melalui email : sppa@treasury.1.1. kemaskini maklumat pembekal sedia ada dan padam maklumat pembekal.1. Skop Kerja bagi Pentadbir Kod Klasifikasi Aset di Kementerian | Jabatan adalah seperti berikut:   Mengimport data kod klasifikasi aset yang baru. Maklumat yang perlu direkodkan adalah seperti berikut:  Nama Pembekal / Syarikat  Email pembekal  Lesen Berdaftar dengan Kementerian Kewangan (sekiranya ada)  Website pembekal (sekiranya ada)  Nombor Telefon  Nombor Fax  Alamat pembekal  Status Pembekal | bumiputera @ bukan bumiputera  Jenis Kerja  Maklumat Personel Pembekal Klik Simpan untuk menyimpan maklumat pembekal.2.2. Klik Browse untuk download kod aset SPA dari pada fail yang anda telah download. Langkah 4 5. Taipkan nama pembekal dalam ruangan carian dan klik cari MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1. Langkah-langkah bagi mengemaskini kod klasifikasi aset yang baru adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Pengurusan Kod Klik KodKlasifikasi Aset. Klik import dari fail text. Langkah-langkah bagi merekodkan maklumat pembekal baru adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Rekod Pembekal Pilih submodul Daftar Pembekal bagi merekodkan maklumat pembekal baru. MAKLUMAT PEMBEKAL Modul Rekod pembekal digunakan untuk mendaftar maklumat pembekal baru. 5. Klik fail tersebut untuk upload kod aset SPA Kod aset yang baru akan dijana 5. Memohon penambahan kod klasifikasi aset yang baru di Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset. 4. Klik Senarai. Pentadbir Kod Klasifikasi Aset di Kementerian | Jabatan Hanya pentadbir kod klasifikasi aset yang dilantik sahaja boleh mengimport data kod klasifikasi aset. Langkah-langkah untuk membuat carian pembekal yang telah direkodkan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Rekod Pembekal Pilih submodul Carian Pembekal bagi carian maklumat pembekal telah direkodkan.2.1.2. Carian Pembekal 5.

Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11

Senarai Carian pembekal dipaparkan Klik butang paparan rekod untuk melihat maklumat pembekal Klik Cetakan Maklumat Pembekal bagi mencetak maklumat pembekal Klik Kembali apabila selesai mencetak Klik butang Ubah rekod bagi mengemaskini maklumat pembekal Rekodkan maklumat pembekal yang hendak dikemaskini Klik Kemaskini.

6.

SUSUT NILAI ASET Merekodkan kaedah susut nilai aset. Penentuan kaedah susut nilai adalah mengikut kepada yang telah ditetapkan oleh pihak Perbendaharaan 6.1. Kadar pengiraan susut niali akan mengikut kepada a. Peratus Susut Nilai Tahunan b. Jumlah Susut Nilai Setahun c. Kadar Pengiraan Terus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 19

BAB C - PENDAFTARAN DAN CARIAN ASET
1. PENDAFTARAN ASET. Pendaftaran Aset terbahagi kepada dua kaedah iaitu pendaftaran aset melaui:  Modul Daftar Aset  Modul Pendaftaran Perolehan 2. MODUL DAFTAR ASET 2.1. PENGENALAN DEFINASI Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan. ASET ALIH bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. ASET ALIH terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:HARTA MODAL Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu; atau Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual | buku panduan pengguna. INVENTORI Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual. PERABOT, HAMPARAN, HIASAN, LANGSIR DAN PINGGAN MANGKUK tanpa mengira harga perolehan asal.

2.2. PENDAFTARAN ASET Pendaftaran aset terbahagi kepada dua bahagian iaitu Pendaftaran Harta Modal dan Pendaftaran Inventori. Sub Modul Terdapat didalam Daftar Aset  Daftar Perselisihan  Daftar Aset  Senarai Di Rekod  Senarai Disahkan Oleh Anda. 2.3. Tugas-tugas UTAMA semasa mendaftar aset:  Dapatkan maklumat perolehan aset. (pesanan kerajaan, inbois dan nota penghantaran)  Buat pengkelasan kepada aset yang diterima mengikut kategori, sub kategori dan jenis aset.  Pastikan aset itu daripada kumpulan aset Harta Modal atau Inventori.  Daftar Aset dan komponen.  Cetak KEW.PA-2 atau KEW.PA-3 dan label aset  Cetak semula KEW.PA-7.
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 20

Daftar rekod perselisihan KEW.PA-1 jika terdapat perselisihan.

ALIRAN PENDAFTARAN ASET.

Terima Aset beserta punca maklumat Tentukan Kumpulan dan Klasifikasi Aset Daftar Aset mengikut kumpulan Harta Modal (KEW.PA-2) dan Inventori (KEW.PA-3)

Kemaskini senarai daftar aset

Kawalan dan Pemantauan

Cetak dan kemaskini KEW.PA-7

Simpan kad untuk tujuan kemaskini SPA Database

2.4. DAFTAR PERSELISIHAN PERHATIAN | Rekod perselisihan hanya perlu direkodkan apabila hanya berlaku perselisihan kepada aset yang diterima samaada dari kuantiti yang kurang diterima, spesifikasi tidak mengikut perolehan dan Kerosakan kepada aset yang diterima. 2.4.1. Langkah-langkah Pendaftaran Perselisihan. Langkah 1 Klik modul Daftar Aset Langkah 2 Klik Daftar Perselisihan Langkah 3 Klik Daftar Pemerhatian Penerimaan Aset seperti di bawah

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 21

Dengan maklumat dibawah PENERANGAN No. Langkah 11 Klik butang Arkib Pemerhatian Penerimaan Aset untuk melihat rekod perselisihan mengikut tahun. nombor telefon pembekal dan nombor fax Nama Pegawai penerima Tarikh perolehan diterima Nama Ketua Jabatan yang mengesahkan rekod Tarikh rekod disahkan RUANG YANG PERLU DIISI. alamat. No.Langkah 4 Masukkan maklumat perolehan seperti dibawah: PENERANGAN No Perolehan dan Tarikh perolehan dibuat Nama Pembekal. 1 2 3 Nota Hantar & Tarikh Maklumat terimaan aset Maklumat Tambahan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Simpan. Nota Hantar dan Tarikh Nota Hantar Maklumat aset.22 . Langkah 11 Tandakan check box untuk menunjukkan perselisihan telah diatasi (bagi aset yang ditandakan). MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 9 Klik butang perolehan Langkah 10 Klik butang aset. Kemaskini borang perselisihan. Alamat Pembekal. Telefon dan Fax Pegawai Penerima Tarikh Terima Nama Ketua Jabatan Tarikh Disahkan Langkah 5 Klik Simpan. Apabila anda selesai merekod perselisihan di dalam satu nota hantaran klik butang untuk mencetak borang KEW. Rekod akan dimasukkan ke dalam arkib. Langkah 12 Klik butang apabila keseluruhan telah diselsaikan. kuantiti dipesan dan kuantiti diterima Perihal kerosakan dan catatan RUANG YANG PERLU DIISI. LO dan Tarikh LO Pembekal . ( sebaris dengan nama pembekal) untuk mengemaskini maklumat ( sebaris dengan keterangan aset ) untuk mengemaskini maklumat PERSELISIHAN DISELESAIKAN. 1 2 3 4 5 6 No. Paparan di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Klik butang untuk merekod maklumat perselisihan. Ulang langkah 6 jika terdapat 2 atau lebih jenis aset.PA-1 LAIN-LAIN FUNGSI.

Daftarkan rekod harta modal pada borang KEW. REKOD HARTA MODAL. Perolehan Perolehan Secara PENERANGAN Kaedah perolehan aset melalui belian. Langkah-langkah bagi Pendaftaran Harta Modal adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Pilih menu daftar dan klik Daftar Aset . pindahan.5.2. PERHATIAN | Pastikan kategori dipilih betul.5. hadiah. Sila rekodkan data yang berkenaan sebelum data disimpan untuk pengesahan 2. Klik terus dan sahkan borang untuk daftar. NO 1 2 RUANG YANG PERLU DIISI. Contoh: PROTON PERDANA V6 3 Jenama dan Model MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2.) Langkah 5 Sila klik simpan rekod untuk pengesahan apabila telah selesai membuat pendaftaran aset. Taipkan Jenama barangan yang didaftarkan. (Masukkan rekod seperti di dalam keperluan pada para 2. sewa beli.5. sila klik butang ok untuk membuat pendaftaran seterusnya (Bagi Harta Modal).5. Pengguna perlu memilih Perolehan Secara Tender terbuka. Sistem tidak bleh mengemasin rekod kategori selepas data disimpan.1. DAFTAR HARTA MODAL 2. Sistem akan menyenaraikan rekod yang telah didaftarkan di dalam senarai didaftar oleh anda dan senarai menunggu pengesahan pegawai. lucut hak.PA-2. Sebutharga.2. Pebelian Terus dan e-Bidding. tender tertutup. Langkah 6 Jika anda ingin mendaftar untuk aset yang sama.23 . Masukkan Kelas Aset diruangan carian kelas aset dan klik cari Langkah 3 Langkah 4 Pilih kategori dan klik. tukar beli dan tukar barang.

No. Bagi kenderaan sila rekodkan nombor Casis. Taipkan No.Jika kenderaan masukkan no pendaftaran JPJ. Upload gambar barang | Aset sila klik butang perlu. tarikh dan nama pegawai bertanggungjawab. Merujuk kepada tarikh DO | Nota Serahan 10 NO 11 12 Tempoh Jaminan RUANG YANG PERLU DIISI. Pilih Lokasi penempatan. Casis | Siri Pembuat Jenis Enjin: Petrol | Diesel | NGV No. Anda boleh menambah lokasi baru dengan klik butang untuk menambah lokasi baru. bagi 6 No. Anda boleh memilih dari senarai pembekal sedia ada klik butang atau klik butang untuk menambah pembekal baru. Vot Pembelian Buatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Taipkan Kos bagi setiap barangan yang didaftarkan. Vot Pembelian Aset Negara Pembuat. PENERANGAN Taipkan No. Sila klik butang memilih tarikh. No. rujukan fail pembelian. Pesanan Kerajaan Pembekal Sila pilih Tempoh jaminan yang diberikan oleh pembekal. (sila taipkan angka sahaja) Kos Seunit Tarikh Pesanan dikeluarkan. Jika barangan lain masukkan no siri barangan tersebut. Pesanan Kerajaan Nama Pembekal. . Siri Pendaftaran (Bagi Kenderaan) Harga Perolehan Asal Tarikh Beli Tarikh Terima 7 8 9 Tarikh penerimaan barangan daripada pembekal. Masukkan tarikh penempatan dibuat dan sekiranya anda memilih penempatan mengikut nama kakitangan anda boleh menekan butang untuk carian nama kakitangan dan lokasi serentak Taipkan no. Gambar adalah dalam format . Enjin: SCV123DC Masukkan No siri kepada barangan tersebut.4 5 Jenis dan No Enjin.jpg Jika 13 14 15 No. Contoh: MALAYSIA 16 Pegawai Bertanggungjawab 17 Penempatan Semasa 18 19 No.24 . No siri ini dikeluarkan oleh pihak pengilang. Jika anda ingin mendaftar komponen atau aksesori anda boleh membuat demikian dengan menekan butang kemaskini komponen dan aksesori. Taipkan No Siri pendaftaran . Pilih nama pegawai bertanggungjawab dengan klik butang dan tarikh dipertanggungjawabkan ke atas aset tersebut dengan klik butang . Sila klik butang bagi memilih tarikh. Rujukan Fail Gambar Foto Spesifikasi Masukkan spesifikasi aset tersebut.

25 .Borang KEW.PA-2 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

PERHATIAN | Rekod komponen yang didaftarkan tidak boleh di padam selepas rekod harta modal disahkan oleh pegawai.26 . No siri ini dikeluarkan oleh pihak pengilang.6 DAFTAR KOMPONEN Daftar Komponen digunakan bagi merekod komponen atau aksesori bagi aset yang didaftarkan. 2.1. Langkah 4 PADAM REKOD Langkah 5 Klik TAB Daftar Komponen|Aksesori untuk mendaftar lagi. Anda juga boleh memadam rekod komponen di dalam borang daftar KEW. Langkah-langkah pendaftaran komponen dan aksesori. Contoh: MOUSE Rekodkan harga sekiranya perolehan lain No.PA-2. Proses pelupusan perlu sekiranya anda ingin melupuskan dat tersebut. Langkah 1 Langkah 2 NO 1 2 3 4 5 6 7 Langkah 3 Klik kemaskini aksesori | komponen Masukkan maklumat seperti berikut: RUANG YANG PERLU DIISI Jenis Harga Kod Produk No. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Produk bagi komponen atau aksesori Taipkan No siri kepada barangan tersebut. Rekodkan jenama dan model komponen Contoh: DELL Jaminan daripada pihak pembekal mengikut bulan dan tahun Kod Nasional Klik Simpan dan paparan senarai komponen di daftar akan dipaparkan. Siri Pembuat Jenama | model Jaminan Kod Nasional PENERANGAN Taipkan jenis aksesori yang didaftarkan. Klik butang untuk memadam rekod.2.6.

1 2 3 4 5 6 7 8 Klik butang Inventori . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Catatan Pegawai Bertanggungjawab Upload gambar barang | Aset klik butang Gambar dalam format . DAFTAR INVENTORI 2.7. 9 10 11 Gambar Foto. Butiran Barangan Harga Perolehan Asal Kuantiti Aset Tarikh Beli Tarikh Terima Tempoh Jaminan No. Sila klik butang memilih tarikh. butang bagi memilih tarikh. Pesanan Kerajaan Nama Pembekal. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 NO.2. PENERANGAN Taipkan Butiran kepada barangan tersebut. bagi DATA YANG PERLU DIISI. Klik butang Sahkan untuk paparan borang inventori (KEW PA3) Daftarkan rekod inventori pada borang Kewangan PA 3. Taipkan Jenis Aset diruangan carian dan pilih Jenis Aset. Taipkan No. Langkah-langkah Pendaftaran Inventori Langkah 1 Langkah 2 Pilih menu daftar dan klik Daftar aset . Tarikh Pesanan dikeluarkan.1. Anda boleh memilih dari senarai pembekal sedia ada atau klik butang menambah pembekal baru.7.27 . Taipkan Kuantiti aset yang hendak di daftarkan. Taipkan Kos seunit bagi setiap barangan yang didaftarkan. Klik Sila pilih Tempoh jaminan yang diberikan oleh pembekal.jpg Masukkan aksesori yang terdapat pada aset tersebut. Pesanan Kerajaan Pembekal Tarikh penerimaan barangan daripada pembekal. Pilih nama pegawai bertanggungjawab klik butang dan tarikh dipertanggungjawabkan keatas aset tersebut klik butang . untuk | JIKA PERLU.

Hadiah.2.28 . pilih pengesahan harta modal. Tukar Beli atau Tukar Barang Sila klik simpan apabila telah selesai membuat pendaftaran aset.8.Pindahan. Langkah 6 Klik Simpan untuk pengesahan selepas data disimpan sistem akan memaparkan senarai dibawah bagi tujuan agihan penempatan inventori. Klik butang pengesahan daftar harta modal untuk mengesahkan data adalah benar. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Pada paparan utama | Laman Kerja. BAGI REKOD INVENTORI Pengguna boleh mendaftarkan harta inventori LEBIH DARI SATU dalam SATU BORANG daftar Inventori KEW PA 3 mengikut kuantiti pesanan dalam satu pesanan kerajaan dengan syarat kategori dan jenis aset adalah sama. Seperti di dalam bulatan diatas Klik Ubah Lokasi Dan Pegawai Pilih nama pegawai.penerangan seperti dibawah.1. 13 Jenis Aset Tandakan Salah satu daripada jenis berikut: Dibeli. PENGESAHAN DAFTAR ASET Data Harta modal atau inventori yang telah didaftarkan perlu melalui proses pengesahan data bagi membolehkan aset yang didaftarkan adalah sah.8. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .7. PERHATIAN. Ikuti langkah di 2. lokasi penempatan dan tarikh penempatan dibuat. Lucut Hak. Langkah membuat penempatan bagi pegawai dan lokasi penempatan yang berbeza : Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Tandakan inventori untuk mengemaskini lokasi.2. Jika lokasi baru klik butang untuk menambah lokasi . Hanya pegawai pengesah yang dilantik sahaja boleh membuat pengesahan kepada rekod yang telah didaftarkan oleh kerani daftar aset. 2. Klik Simpan.12 Lokasi Pilih Lokasi penempatan. 2. Jika terdapat data yang salah tekan butang ubah data untuk membetulkan data. tarikh dan nama pegawai bertanggungjawab. 2. Sewa-Beli. Jika aset yang tidak sah atau salah boleh rekod dipadam semasa proses pengesahan sahaja.7. Langkah-langkah untuk pengesahan harta modal adalah seperti berikut.

8. Ikuti langkah di perkara 2. Klik butang pengesahan daftar inventori untuk mengesahkan data yang telah didaftarkan adalah benar. Langkah-langkah pengesahan inventori adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Pada paparan utama (Laman Kerja).29 . Jika ingin membuat perubahan tekan butang edit .Langkah 4 2. Jika anda mendaftarkan aset lebih dari satu.7. anda boleh mengubah data penempatan dengan klik butang Paparan kepada jumlah aset yang didaftarkan akan disenaraikan. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . pilih pengesahan harta inventori.2 (Penempatan Inventori) Jika data tidak diperlukan atau tidak wujud tekan butang untuk hapus data aset. Jika data tidak diperlukan atau tidak wujud tekan butang hapus data aset.2.

Tender Tertutup. Daftar perolehan hanya BOLEH direkod oleh pegawai yang dilantik sahaja.30 . Sebutharga. no. Perolehan / Pesanan Kerajaan Perolehan Secara Nama Perolehan Pembekal Tarikh Perolehan No. 3. Pembelian Terus atau e-Bidding Sila rekodkan tajuk atau nama Perolehan. Pesanan Kerajaan Pilih perolehan samada secara Tender Terbuka. Rujukan fail Klik butang daftar kontrak jika telah selesai lengkapkan maklumat perolehan Klik butang untuk edit atau kemaskini maklumat perolehan sekiranya perlu Senarai perolehan akan dipaparkan seperti di bawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . tender atau Pesanan Kerajaan untuk memilih pegawai yang bertanggungjawab perolehan Sila rekodkan no. Tender atau no.3. tender atau Pesanan Kerajaan Sila klik Sila klik Sila klik tersebut untuk pembekal yang telah berdaftar atau klik pembekal baru untuk memilih tarikh perolehan.8. MODUL DAFTAR PEROLEHAN Daftar perolehan adalah untuk merekodkan aset mengikut kontrak . Berikut adalah langkah-langkah untuk merekodkan daftar perolehan: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 MAKLUMAT Bahagian No. Perolehan. Rujukan Fail Pegawai Bertanggungjawab Daftar Perolehan Langkah 4 Langkah 5 Klik modul Daftar Perolehan Klik submodul Daftar Perolehan Masukkan maklumat perolehan seperti dibawah KETERANGAN Sila Pilih maklumat kod PTJ Sila masukkan no. Aliran Kerja bagi Daftar Perolehan LOG MASUK KLIK DAFTAR DAFTAR KONTRAK SENARAI PEROLEHAN DAFTAR ASET DAFTAR ASET SAHKAN REKOD ASET CETAK KAD ASET DAN LABEL ASET DAFTAR PENEMPATAN ASET KE JABATAN 3.9. tender atau perolehan.

MAKLUMAT Pembelian Jenama dan Model Buatan Jenis dan No. Pilih samaada untuk mendaftar harta modal atau inventori Klik Sahkan. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Cari.Dibeli. Enjin KETERANGAN Pilih kaedah pembelian aset : . Langkah-langkah PENDAFTARAN ASET. Klik pilihan kelas yang akan digunakan.Pindahan. Klik untuk mengemaskini maklumat penempatan dan agihan.10. Go To Step : Langkah kemaskini maklumat daftar aset. Go To Step : Langkah Daftar Aset. Hadiah. Lucut Hak. Klik untuk memadam rekod aset yang telah didaftarkan Sistem akan memaparkan alert sekiranya aset telah diagihkan dan disahkan. Masukkan maklumat dikehendaki seperti dibawah. Tukar Beli atau Tukar Barang Rekodkan maklumat Jenama dan model (Cth: DELL OPTIPLEX 5100) Rekodkan maklumat negara pembuat (Cth: MALAYSIA) Masukkan jenis aset yang didaftarkan. Langkah 7 Klik mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan. Borang daftar aset akan dipaparkan. Masukkan kelas aset yang hendak didaftarkan. CTH : OPTIPLEX 5100 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 1 Langkah 2 Klik mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan.Langkah 6 Klik butang untuk mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan. Go To Step : Langkah kemaskini penempatan dan agihan aset Klik untuk mengemaskini maklumat aset yang didaftarkan. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 3. senarai kod akan dipaparkan. Borang daftar aset akan dipaparkan.31 .Sewa-Beli.

Klik butang simpan rekod jika telah selesai. Klik gambar baru aset. untuk merekodkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Kuantiti Sila masukkan kuantiti aset berdasarkan tender. Rujukan fail Sila klik untuk memilih gambar yang telah didaftarkan.32 . kontrak atau pesanan kerajaan MAKLUMAT Tarikh dibeli / diterima Kos Jaminan No. Rujukan fail Gambar Simpan Rekod Langkah 6 Langkah 7 KETERANGAN Klik untuk memilih tarikh dibeli dan tarikh diterima Rekodkan kos pembelian bagi harga seunit Sila pilih maklumat jaminan Rekodkan no. Klik butang Ulang langkah 1 untuk mendaftar aset daripada kategori dan jenis yang lain.

ASET DIJANA DAN CETAK KAD PERHATIAN |TERDAPAT TIGA BUTANG AGIHAN IAITU: Agihan Di Dalam Cawangan Anda Agihan ke Cawangan Agensi Agihan Ke Agensi Lain AGIHAN ASET. PENDAFTARAN DAN NO. PENEMPATAN MASUKKAN KUANTITI MASUKKAN KUANTITI KEMASKINI REKOD NO. CASIS SAHKAN REKOD DIDAFTAR NO. CASIS MENUGGU REKOD PENERIMAAN HANYA UNTUK AGIHAN KE CAWANGAN DAN AGENSI LAIN SAHAJA SAHKAN REKOD DIDAFTAR KEMASKINI REKOD NO. PENEMPATAN PILIH AGENSI PILIH LOKASI DAN PEG.11. Langkah-langkah AGIHAN ASET. Langkah 1 Langkah 2 Klik untuk mengemaskini maklumat penempatan dan agihan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. SENARAI KONTRAK SENARAI ASET DI DAFTAR Pilih Aset yang hendak diagihkan AGIHAN KE CAWANGAN LAIN AGIHAN DI CAWANGAN ANDA AGIHAN KE JABATAN LAIN PILIH LOKASI DAN PEG.33 . PENDAFTARAN DAN NO. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .3. Aliran Agihan Aset.

Langkah 1 Langkah 2 Klik Daftar Perolehan Klik Terimaan agihan Langkah 3 Daripada menu senarai aset menunggu penerimaan | Klik senarai aset yang belum diterima MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-2. SIRI | UNTUK AGIHAN DIDALAM CAWANGAN DAN AGENSI LAIN Langkah 9 Langkah 8 Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Klik butang pada paparan utama rekod (Bagi agihan di cawangan anda) atau klik dan klik pada baris rekod yang hendak disahkan (Bagi agihan ke cawangan). Pilih lokasi dan nama pegawai. Anda boleh klik butang kemaskini dan menyambung kerja anda pada waktu lain. Masukkan No. Pendaftaran (Bagi Kenderaan) dan No.Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik untuk mengemaskini maklumat agihan di cawangan anda atau untuk agihan ke cawangan lain atau untuk agihan ke agensi lain. Casis| Siri Pembuat. Langkah 7 Langkah 8 Klik butang untuk mengemaskini maklumat aset.12. Abaikan langkah empat untuk agihan di dalam cawangan anda. Bagi rekod agihan ke cawangan lain di agensi anda cetakan kad dan label boleh dilakukan di cawangan tersebut sahaja. Pilih nama agensi untuk agihan agensi dan cawangan agensi atau pilih cawangan untuk agihan cawangan. KEMASKINI MAKLUMAT ASET DAN CETAK KAD.PA-2. 3. Bagi agihan ke agensi lain | Klik dan klik untuk cetakan KAD KEW. casis terus di dalam borang yang sama. klik butang cetak untuk cetakan KAD KEW. Langkah-langkah | PENERIMAAN AGIHAN DI CAWANGAN LAIN. masukkan kuantiti agihan dan spesifikasi aset Jika kuantiti agihan 1 anda dibenarkan untuk maklumat no. SAHKAN REKOD DIDAFTAR DAN JANA NO.jika lebih dari satu anda perlu mengemaskini kemudian. Hanya pegawai yang dibenarkan sahaja untuk membuat penerimaan. Bagi agihan di cawangan anda | Klik dan tandakan baris yang hendak dicetak. Bagi agihan di cawangan anda | Klik butang untuk mencetak kod jalur.34 .

Kaedah menggunakan senarai perolehan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Daftar Perolehan Klik Modul Senarai Perolehan Masukkan nombor atau tajuk perolehan dan klik butang cari untuk carian perolehan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . pegawai penempatan dan pegawai bertanggungjawab. Siri yang dijana akan mengikut kepada bahagian yang mendaftar atau mengaihkan aset tersebut. 3.35 .Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Pilih aset yang telah diterima dan klik Tanda Aset Telah Diterima. Klik butang tambah untuk tambah maklumat aset Klik butang pensil untuk kemaskini maklumat perolehan. Buat carian aset mengikut No. PERHATIAN | No.13. Perolehan untuk cetakan kad dan label. Pilih maklumat lokasi. SENARAI PEROLEHAN Setiap rekod perolehan yang didaftarkan akan disenaraikan di dalam senarai perolehan. Jika anda tidak menerima klik Tanda Aset Tidak Diterima. Pengguna yang merekodkan dalam Daftar Perolehan dapat melihat senarai perolehan di dalam sub modul senarai perolehan. Daripada menu Senarai yang telah diterima dan menunggu pengesahan | Klik No Kontrak Tandakan aset yang hendak dikemaskini penempatan. Klik butang untuk mengesahkan rekod.

 Jenama.36 .Tujuan untuk membuat cetakan senarai aset yang dicari atau membuat cetakan label secara banyak MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  Kategori aset  Jenis Aset.4. Pilihan maklumat bagi tapisan carian ialah:  Imbas kod jalur (menggunakan peralatan pengimbas kod jalur)  Kod harta modal yang didaftarkan. pilih carian harta modal atau carian harta inventori. 4.  Nama Pengguna Aset  Bahagian Pengguna Aset tandakan ruang check box untuk pilihan kepada paparan maklumat yang dikehendaki. Fungsi tersedia di dalam carian harta modal: 4. Langkah 2 Klik Export Excel atau Cetak Barcode .1. Carian harta modal digunakan untuk membuat carian aset harta modal yang didaftar dan telah disahkan sahaja. MODUL CARIAN.1.  Lokasi penempatan.  No siri pendaftaran.  Tarikh perolehan | Daripada tarikh mula sehingga  Kos perolehan | Dari kos ke kos.2. Masukkan maklumat yang dicari pada ruangan yang disediakan. Modul Carian digunakan untuk membuat carian bagi harta modal dan inventori yang telah didaftarkan di dalam sistem.1. Casis| Siri Pembuat .  No Ruj. Klik butang Cari untuk carian maklumat. Langkah-langkah mencetak hasil carian Langkah 1 Daripada hasil carian. Fail.Harta modal sahaja.  Vot No. Langkah 3 Langkah 4 Sistem akan membuat carian dan memaparkan rekod carian seperi berikut.langkah carian harta modal. Langkah 1 Langkah 2 Klik menu carian. Carian harta modal dan Inventori. Enjin carian terbahagi kepada empat bahagian iaitu:  Carian data  Carian harta modal  Carian inventori  Carian komponen.  Status harta modal.  No. Apakah yang boleh anda lakukan daripada hasil carian ditemui ? 4.1. Langkah. Pesanan kerajaan.  Kod Nasional  No.

37 . Klik butang OK.PA-2 akan dipaparkan.PA-2 akan dipaparkan.2-B untuk mencetak maklumat komponen Langkah 7 Paparan pilihan dan cetakan KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . CETAK MAKLUMAT KEW.Langkah 3 Klik Cetak Barkod Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 4.PA-2 Langkah 1 Daripada hasil carian. Jika anda membuat export excel klik butang simpan atau open file.PA-2 Bahagian B Langkah 6 Klik PA. Langkah 2 Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan.3. Jika anda membuat cetakan barcode klik butang print untuk cetakan barcode. Langkah-langkah mencetak KAD KEW.PA-2. Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Langkah 3 Langkah 4 Klik PA-2 untuk mencetak maklumat harta modal. Langkah 5 Klik butang Cetak untuk cetak KAD KEW. Tanda samada anda ingin mencetak Aksesori atau Pengasing atau kedua-duanya sekali.1. Paparan pilihan dan cetakan KEW.

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KKM/BBP09/H/07/123 KOMPUTER PERIBADI X0029OO029KY HAK KERAJAAN MALAYSIA MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-3 akan dipaparkan.38 . Langkah 5 4. Klik butang print.4.1.5. Klik butang Cetak atau save untuk menyimpan data. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 4 Langkah 5 Contoh label Aset : Daripada hasil carian. Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Clik cetak barkod. Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan.1.PA-3 Langkah 1 Langkah 2 Daripada hasil carian.4. Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan. Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Langkah 3 Langkah 4 Klik PA-3 Paparan pilihan dan cetakan KEW. Langkah-langkah mencetak KAD KEW. Langkah-langkah mencetak Label.

Carian Komponen Carian komponen digunakan untuk membuat carian komponen yang telah didaftarkan.  Kod Nasional. 5.  No.1. 5. anda boleh membuat carian berdasarkan satu maklumat yang berkaitan dengan aksesori seperti berikut:  No.4. Siri pembuat komponen  Jenis komponen  Jenama | model komponen Klik Cari Senarai carian akan dipaparkan Klik kod komponen atau klik kod harta induk bagi memaparkan maklumat komponen Klik ikon kod jalur untuk cetakan label kod jalur bagi komponen.39 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 . Pendaftaran (Bagi Kenderaan). Carian terperinci. Carian data boleh digunakan untuk membuat carian bagi harta modal atau inventori yang telah didaftarkan.2. belum disahkan dan telah disahkan. Pesanan.  No.Barkod. Klik Cari untuk membuat carian seperti berikut: 4. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2.  No.  Butiran (Bagi Inventori)  No.  No VOT.2. Langkah-langkah bagi carian komponen adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Carian Aset Klik Carian Komponen Taipkan maklumat carian komponen. CARIAN DATA Carian data digunakan untuk memastikan rekod wujud.  No.1. Kod Komponen  No. 4.Siri Pendaftaran.  Pendaftar Rekod. Pengguna boleh membuat carian mengikut:  Imbas Barkod. Di dalam carian terperinci pengguna SPA haruslah memasukkan maklumat carian di mana-mana ruangan yang yang dikehendaki. Casis | Siri Pembuat.2.

tarikh ditempatkan hendaklah ditandatangan oleh pengguna |penyelia di lokasi itu. Pengguna boleh menetapkan hasil carian penempatan mengikut lokasi dengan memaparkan pilihan data seperti dibawah:       No.PENEMPATAN ASET 1. 3.PA -7 Mengemaskini maklumat Pegawai Penempatan bagi keseluruhan atau sebahagian aset di dalam satu lokasi Mengemaskini maklumat lokasi bagi keseluruhan atau sebahagian aset di dalam satu lokasi tersebut.  Lokasi Penempatan : Berpindah lokasi penempatan di lokasi Kementerian |Jabatan/Agensi yang sama  Pengubahsuaian (renovation) lokasi Pegawai Penempatan. Siri Pendaftaran . Carian Penempatan | Tujuan carian penempatan adalah seperti berikut. bersara atau kakitangan baru  2.Medan mandatori No Pesanan Kerajaan Tarikh Perolehan Nilai Perolehan Lokasi Penempatan Pegawai|Pengguna Penempatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PENGENALAN PENEMPATAN Definasi | “Penempatan” ialah satu proses untuk merekod segala perubahan pindahan lokasi penempatan harta modal dan inventori. Proses penempatan ini perlu dilakukan sekiranya salah satu atau kedua-dua pekara yang dinyatakan dibawah. 4.    Cetakan KEW. Didalam sistem. KUMPULAN PENGGUNA MODUL PENEMPATAN.40 .“Pegawai Penempatan” bermaksud kakitangan|pegawai yang dilantik oleh JKPAK untuk menyelenggara | merekod segala maklumat yang berkaitan dengan penempatan aset di Kementerian|Jabatan|Bahagian. CARIAN PENEMPATAN. Sub Modul di dalam MODUL PENEMPATAN.1.  Carian Penempatan  Penempatan Aset  Penempatan Inventori  Pengesahan Penempatan  Pemantauan Penempatan  Aset Tiada Pengguna  Aset Tiada Penempatan 4. pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai penempatan didalam Modul Konfigurasi. Definasi dan Tanggungjawab . Setiap perubahan lokasi harta modal | Inventori.BAB D .  Sub Modul Penempatan adalah seperti berikut.2.  Pertukaran kakitangan  Kakitangan perpindah. 4.

Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Tanda pada ‘check box’ pada lokasi atau nama pegawai penempatan yang hendak dicari. Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik pilih pegawai penempatan lain. Buat carian pegawai dan klik di nama pegawai tersebut. Klik Simpan. Langkah-langkah membuat carian mengikut penempatan dan cetak KEW. Klik OK untuk cetakan. Langkah 1 Klik menu penempatan dan sub menu carian penempatan.TUKAR PEGAWAI Langkah 5 Langkah 6 Klik Tukar Pegawai untuk mengemaskini maklumat pegawai yang bertanggungjawab kepada penempatan aset.41 . Paparan pilihan dibawah akan dipaparkan.PA-7 Tandakan KEW.PA-7 mengikut nama pegawai yang baru di lantik.PA-7.PA-7 PILIHAN DUA . Klik butang Printer untuk memulakan cetakan KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .CETAK CARIAN Langkah 5 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Klik cetak carian untuk membuat cetakan KEW. Tandakan Sebahagian aset atau pilih semua aset seperti yang dibulatkan untuk dipindahkan kepada pegawai bertanggungjawab yang baru. Lakukan cetakan seperti di dalam pilihan satu langkah 5 hingga 7. Paparan di bawah akan dipaparkan. Buat cetakan semula KEW. Klik Paparan Rekod Penempatan Paparan carian akan dipaparkan mengikut lokasi yang dipilih. PILIHAN SATU .4.PA-7 standard atau pilihan lain untuk cetakan.3.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . CETAK MAKLUMAT PENEMPATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik cetak . Untuk mencetak maklumat mengikut lokasi. Klik butang paparan untuk memaparkan maklumat aset dan penempatan kepada aset tersebut TAMBAH REKOD PENEMPATAN. Kaedah penempatan harta modal adalah seperti dibawah: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Penempatan.PINDAH LOKASI Langkah 5 Langkah 6 Klik Pindah Lokasi untuk mengemaskini maklumat perubahan lokasi aset.PILIHAN DUA . Pastikan KAD KEW. Klik Simpan. 5. PENEMPATAN HARTA MODAL 5. Klik butang Kemaskini.42 .. Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik pilih lokasi baru. Lokasi dan Nama Pegawai Penempatan yang baru.2.PA-7 mengikut nama pegawai yang baru di lantik.1. Tandakan Sebahagian aset atau pilih semua aset seperti yang dibulatkan untuk dipindahkan kepada lokasi yang baru.PA-2 dan KAD KEW. Lakukan cetakan seperti di dalam pilihan satu langkah 5 hingga 7. Klik Penempatan Aset dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Tambah Rekod Penempatan. Buat carian lokasi yang baru dan nama lokasi tersebut. Pilih Tarikh.PA-7 dicetak dan ditandatangani oleh pegawai penempatan tersebut. 5. Carian Penempatan adalah bertujuan untuk mencari aset yang telah didaftarkan dan membuat penambahan penempatan lokasi baru atau pegawai penempatan baru. PERHATIAN | Apabila anda membuat penambahan atau perubahan kepada maklumat penempatan aset. Masukkan kad kewangan yang sama dan Print. Buat cetakan semula KEW.

4 sahaja. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik modul carian harta modal atau inventori.5. Mencetak maklumat penempatan daripada modul carian harta modal.3. Kaedah penempatan harta modal adalah seperti dibawah: Rujuk modul carian bagi langkah 1 hingga langkah 4. Kad Masukkan masukkan maklumat penempatan ke berapa pada ruang penempatan.PA-3 Buat pilihan untuk cetakan penempatan rujuk langkah seterusnya. (masukkan No. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Masukkan halaman keberapa pada No.1. Buat carian aset yang hendak dicetak. 1 – 4 | iaitu 1 kolum 1 hinggga 4 untuk kulom ke 4) Klik butang Papar.3. 5.PA-2 atau KEW. Masukkan KAD yang sama Klik butang Cetak. PERHATIAN | Bagi halaman yang kedua dan seterusnya no. penempatan adalah sama daripada 1 .43 . Daripada paparan rekod klik butang cetak KEW.

Klik butang paparan untuk memaparkan maklumat aset dan penempatan kepada aset tersebut TAMBAH REKOD PENEMPATAN. Langkah-langkah pengesahan adalah seperti berikut: Langkah 1 Klik Pengesahan Penempatan 7. Pengesahan Penempatan | Senarai rekod aset untuk pengesahan penempatan adalah hasil daripada pemeriksaan harta modal KEW PA-10 atau Inventori KEW PA-11. Klik Penempatan inventori dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari.3. Carian Penempatan inventori adalah bertujuan untuk mencari aset yang telah didaftarkan dan membuat penambahan penempatan lokasi baru atau pegawai penempatan baru pada rekod inventori. CETAK MAKLUMAT PENEMPATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik cetak .2. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Tambah Rekod Penempatan. Klik pilih tarikh penempatan terkini Pilih Lokasi Penempatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Untuk mencetak maklumat mengikut lokasi. 7. Pilih Tarikh.1. 6.PA-7 dicetak dan ditandatangani oleh pegawai penempatan tersebut.44 .2. PENEMPATAN INVENTORI 6. Pastikan KAD KEW. PENGESAHAN PENEMPATAN.6.PA-3 dan KAD KEW. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk membuat paparan maklumat. 7. Pengesahan penempatan hendaklah dilakukan bagi memastikan perubahan lokasi dan atau pegawai penempatan aset (Harta Modal atau Inventori) adalah betul dengan perubahan lokasi atau pegawai penempatan aset semasa atau aset yang berubah tempat tidak dapat dikesa. Lokasi dan Nama Pegawai Penempatan yang baru. maklumat penempatan baru aset berdasarkan pemeriksaan berwarna kuning. 7.1. Masukkan kad kewangan yang sama dan Print. Kaedah mengemaskini penempatan inventori adalah seperti dibawah: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Penempatan. Klik butang Kemaskini. PERHATIAN | Apabila anda membuat penambahan atau perubahan kepada maklumat penempatan aset. Maklumat penempatan semasa aset berwarna biru.

ASET YANG TIDAK MEMPUNYAI REKOD PEGAWAI PENEMPATAN Aset yang tidak mempunyai pegawai penempatan atai di dalam database menyimpan maklumat tiada.3. Pemantauan Penempatan | Senarai ini adalah hasil daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada nama pegawai atau tiada lokasi penempatan.2. ASET TIADA PENGGUNA.2. Klik butang Cetak untuk mencetak senarai aset tiada pengguna. 9. 8.3. Paparan pemantauan penempatan adalah seperti berikut: NOTA: Kesan terhadap carian rekod dan laporan ASET YANG TIDAK MEMPUNYAI LOKASI Aset yang tidak mempunyai lokasi penempatan atai di dalam database menyimpan maklumat tiada. Carian aset tiada pengguna boleh dibuat berdasarkan no chasis/siri atau kategori aset. Langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat pengguna adalah seperti berikut sekiranya pengguna adalah pegawai aset (Pegawai Penempatan): MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1. PEMANTAUAN PENEMPATAN. Paparan ini adalah sebagai panduan kepada pegawai aset untuk memantau berapa jumlah rekod aset yang tidak lengkap iaitu tiada mempunyai nama pegawai atau tiada lokasi penempatan 8. Klik pegawai penempatan yang terkini Klik kemaskini untuk mengemaskini dan membuat pengesahan penempatan baru atau Klik untuk membatalkan pengesahan dan mengekalkan rekod lama penempatan aset. 9. 8.Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 8. Aset Tiada Pegguna | Senarai ini adalah hasil daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada nama pegawai penempatan. 9.45 .1. 9.

46 . 10. 10.3. Aset Tiada Penempatan | Senarai aset daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada lokasi penempatan.Langkah 1 Klik butang edit untuk membuat paparan dan mengemaskini maklumat aset.2. Carian aset tiada penempatan boleh dibuat berdasarkan no chasis/siri atau kategori aset. 10. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Atau Langkah 8 Klik Paparan Rekod Penempatan bagi mengubah rekod pertama harta modal Klik Ubah rekod ini untuk mengubah rekod penempatan sediada Klik Calender untuk memilih tarikh penempatan baru Klik Carian Pengguna untuk memilih pegawai/kakitangan penempatan yang baru Klik kemaskini untuk mengemaskini maklumat penempatan baru Klik untuk cetak penempatan ini. Langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat lokasi penempatan adalah seperti berikut sekiranya pengguna adalah pegawai aset (administrator): Langkah untuk mengemaskini rekod penempatan sama seperti mengemaskini rekod tiada pegawai penempatan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik tambah rekod penempatan untuk menambah rekod penempatan baru. 10. ASET TIADA PENEMPATAN. Klik butang Cetak untuk mencetak senarai aset tiada pengguna.1.

BAB E . KAEDAH MEREKOD ASET. 4. Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Daftar Pergerakan Harta Modal | Inventori KEW.2.Penyelia yang bertanggungjawab kepada aset gunasama yang diamanahkan olehnya. penyelia bagi satu kumpulan aset gunasama boelh lebih dari seorang.  Mendaftar Kumpulan Aset Guna Sama .    2.Kumpulan aset gunasama perlu di daftarkan mengikut cawangan di dalam sistem. Pegawai bagi satu kumpulan aset gunasama boelh lebih dari seorang. PERKARA YANG PERLU ANDA LAKUKAN SEBELUM MEMULA MODUL PERGERAKAN.  Senarai Permohonan  Permohonan Lulus  Pemulangan Aset Gunasama  Arkib Pergerakan Aset 3. Daftar Aset sebagai aset gunasama . PENGENALAN MODUL PERGERAKAN Definasi | “pergerakan” ialah satu proses merekod segala bentuk pergerakan atau pinjaman ke atas aset kerajaan. Fungsi sistem didalam proses pergerakan atau pinjaman seperti yang dinyatakan dibawah. Proses permohonan pergerakan| pinjaman aset gunasama 3.Senarai aset yang didaftarkan sebagai aset gunasama MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1.1. Fungsi pegawi ialah: Menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama.1 Senarai Sub Modul Di dalam Modul Pergerakan  Aset Gunasama  Pemohonan Pinjaman | Pergerakan aset  Modul Pergerakan Aset.47   . Mengetahui status pinjaman aset.  Aset yang sedang dipinjam tidak boleh buat penempatan dan pergerakan. Merekod semua pinjaman atau pergerakan yang dibuat atas aset kerajaan.PA-6. Terdapat 4 Perkara utama yang perlu anda lakukan sebelum modul pergerakan dapat dilakukan.PERGERAKAN ASET 1. Membuat pemerhatian di atas pergerakan | pinjaman aset SUB MODUL PERGERAKAN ASET.Pegawai yang bertanggungjawab kepada aset gunasama yang diamanahkan olehnya. Merekod terus pergerakan|pinjaman aset :: PERINGATAN ::  Aset yang sedang diselenggara tidak boleh buat penempatan dan pergerakan. Kumpulan gunasama ini akan hanya boleh dilihat oleh pegawai di agensi tersebut sahaja. 4. 2.  Daftar Pegawai yang akan mengawal kumpulan aset gunasama .  Aset yang telah lupus tidak boleh dipinjam atau dibuat penempatan. Daftar Penyelia yang akan mengendalikan aset gunasama mengikut kumpulan . 3. Fungsi pegawi ialah: Memantau pergerakan aset gunasama Melulus atau menolak permohonan pergerkan aset gunasama Melantik penyelia yang akan menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 4. Kod yang diwujudkan akan digunakan di dalam borang permohonan dengan janaan seperti dibawah. 4. SIRI 0003 Kod Penuh : KK/KDRM115/BPTM/09/0003 PERINGATAN | Kumpulan gunasama tidak boleh dipadam sekiranya terdapat aset didalamnya dan kod gunasama tidak boleh dikemaskini selepas pendaftaran dibuat. NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA sahaja yang dibenarkan untuk mendaftar kumpulan aset gunasama Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik Daftar Kumpulan Aset Gunasama. CTH kod permohonan : KOD KEMENTERIAN KK KOD JABATAN KDRM115 KOD ASET GUNASAMA BPTM TAHUN 09 NO. Langkah 4 Pilih TAB Pegawai Pengesah. Langkah-langkah Mendaftar Pegawai yang akan mengawal kumpulan aset gunasama NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA sahaja yang dibenarkan untuk melantik pegawai kumpulan aset gunasama.3.2.48 . Masukan kod dan Keterangan Kumpulan Cth : Kod Keterangan : BPTM : Aset Gunasama Teknologi Maklumat PERINGATAN | Pastikan kod dan keterangan yang diwujudkan adalah berlainan antara satu kumpulan aset gunasama dengan yang lain.- Menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama. Langkah-langkah Mendaftar Kumpulan Aset Gunasama. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Pilih nama aset gunasama dan klik Paparan dibawah akan dipaparkan: untuk mendaftar pegawai kumpulan aset gunasama.

4. Langkah 6 Pilih nama pegawai dan klik untuk memadam rekod nama pegawai. Langkah-langkah pendaftaran Aset gunasama di bawah kawalan kumpulan gunasama yang didaftarkan NOTA : Hanya Pegawai pengesah sahaja yang dibenarkan untuk membuat pendaftaran aset gunasama.5. Klik simpan PADAM NAMA PEGAWAI. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik butang . 4.Langkah 5 Klik untuk memilih nama pegawai. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Tandakan aset yang hendak dipilih dan klik butang pilih.4. Langkah 4 Langkah 5 Pilih TAB Pegawai Penyelia Klik untuk memilih nama pegawai penyelia.49 . NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA dan pegawai kumpulan aset gunasama dibenarkan untuk melantik pegawai penyelia kumpulan aset gunasama. Buat Carian Aset. Langkah 6 Pilih nama pegawai penyelia dan klik untuk memadam rekod nama pegawai. Langkah-langkah Mendaftar Penyelia yang akan mengendalikan aset gunasama mengikut kumpulan. Klik simpan PADAM NAMA PEGAWAI. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Pilih nama aset gunasama dan klik Paparan dibawah akan dipaparkan: untuk mendaftar pegawai kumpulan aset gunasama. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Klik tambah aset.

Klik Pinjaman Terus. Pegawai boleh memilih lebih dari satu aset. Klik Sahkan Pengeluaran Terus dan Borang Pengeluaran akan dipaparkan untuk cetakan.5. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Tandakan aset yang hendak dipinjam. Sistem akan memberi alert sekiranya tiada aset yang dipilih. 5.1. Pegawai perlu mengisi borang pinjaman dengan maklumat:  Nama peminjam dan e-mail ( Pilih daripada database)  Maklumat Pembawa (Jika Perlu)  Tujuan pinjaman  Tempat  Catatan  Pegawai Pelulus. REKOD PERGERAKAN TERUS NOTA : Hanya Pegawai dan Penyelia bagi setiap kumpulan aset gunasama sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini maklumat pergerakan terus. Langkah-langkah mengemaskini maklumat pergerakan terus PENGELUARAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik . Paparan di sebelah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1.1.50 . PEMULANGAN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Pemulangan Aset Gunasama Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Scan barcode pada borang pinjaman | Jika ada scanner atau masukkan No. Klik butang untuk mengemaskini maklumat pemulangan aset. Terdapat dua kaedah pengeluaran pinjaman aset iaitu:  Rekod pergerakan terus  Pinjaman on-line. Paparan borang pinjaman. Aliran kerja bagi merkod pergerakan terus. REKOD PINJAMAN. Rujukan. 5.

Pastikan anda masukkan baris mana yang hendak dicetak seperti gambarajah dibawah | Bagi cetakan rekod kedua dan seterusnya untuk KAD KEW. 5. PROSES PENGELUARAN ASET MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . BORANG PERMOHONAN PERGERAKAN Masukkan Maklumat Permohonan Permohonan Pengguna daripada PORTAL SPA Sistem akan memberi alert kepadapemohon sekiranya permohonan tidak diluluskan PENGGUNA PEMULANGAN SENARAI PERMOHONAN PERGERAKAN PAPARAN PEGAWAI | Hanya senarai permohonan bagi aset gunasama yang dikawal olehnya dipaparkan. Klik butang untuk cetakan KEW.51 .Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan Aset yang hendak dipulang. Masukkan tarikh dan catatan penerimaan.PA-6. Pada borang terimaan barang Masukkan tarikh baru dijangka pulang dan catatan kenapa lanjut tarikh dipohon Sistem akan memaparkan tarikh baru dijangka pulang. Aset yang telah diterima akan ditandakan dan pengguna perlu mencetak KEW. PINJAMAN SECARA ONLINE.PA-6 yang sama.2. Klik tanda dan terima barang. Klik kemaskini.PA-6. Langkah 9 LANJUT TARIKH DI PEMULANGAN Langkah 9 Langkah 10 Klik lanjut tarikh dijangka pulang. Satu persatu atau pemulangan banyak aset. ALIRAN KERJA PERMOHONAN DAN KELULUSAN PERGERAKAN ASET Hanya kakitangan yang sah sahaja yang dibenarkan membuat permohonan. PROSES KELULUSAN PEGAWAI Permohonan diluluskan PROSES PENGELUARAN ASET SENARAI PERMOHONAN LULUS PAPARAN PENYELIA | Hanya senarai permohonan di luluskan oleh pegawai sahaja yang dipaparkan.

NOTA : Semua kakitangan yang sah boleh membuat permohonan pergerakan aset. Sistem akan menjana borang permohoanan dan akan dihantar melalui e-mail kepada pemohon. Pastikan aset yang hendak dipinjam berada di dalam kumpulan tersebut masukkan kuannti yang hendak dipinjam. Apabila pengguna telah mengesahkan permohonan. Masukkan Tujuan pergerakan aset dan tempat dibawa.tekan butang enter. no. tel dan e-mail akan dipaparkan secara auto Pilih Kumpulan Aset gunasama Pilih kumpulan aset gunasama. PERMOHONAN PENGGUNA. Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Masukkan kad pengenalan .52 . LANGKAH PERMOHONAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Portal SPA Klik Pengurusan Aset Langkah 3 Langkah 4 Klik Permohonan Pinjaman Peralatan Masukkan maklumat permohonan pergerakan peralatan.klik hantar Sahkan Permohonan atau kemaskini kuantiti. Sepeti paparan dibawah Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang pilih. jawatan. PERHATIAN | Borang akan dihantar kepada pegawai di kumpulan gunasama yang dipohon MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1. bahagian. Paparan nama.5.2.

KELULUSAN OLEH PEGAWAI NOTA : Hanya Pegawai bertanggungjawab bagi kumpulan aset gunasama boleh meluluskan permohonan pergerakan aset.2. KEMASKINI DAN LULUSKAN PERMOHONAN Langkah 4 Tentukan kuantiti yang dibenarkan Langkah 5 Klik Kemaskini dan luluskan permohonan dan masukkan catatan Atau NOTA : Sistem akan memberi alert kepada pemohon PERMOHONAN DITOLAK Langkah 6 Klik Permohonan Ditolak dan masukkan catatan penolakan NOTA : Sistem akan memberi alert kepada pemohon.53 . LANGKAH KELULUSAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul SENARAI PERMOHONAN Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik untuk meluluskan atau menolak permohonan Paparan di bawah akan dipaprkan.5.2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA | Semua permohonan yang telah diluluskan akan di masukkan ke dalam senarai permohonan lulus dan menunggu pengeluaran oleh penyelia.

5. Masukkan yang perlu sahaja.2. LANGKAH PENGELUARAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Permohonan Lulus Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik untuk melihat jumalh aset yang diluluskan oleh pegawai. Klik Nama Kumpulan Aset Gunasama untuk memilih aset Paparan carian akan dipaparkan. PENGELUARAN OLEH PENYELIA NOTA : Hanya Penyelia bertanggungjawab bagi kumpulan aset gunasama boleh membuat pengeluaran pergerakan aset bergantung kepada kelulusan pegawai kumpulan gunasama.54 . Langkah 3 Klik untuk membuat pengeluaran aset.3. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Masukkan maklumat Pembawa | Jika aset diambil oleh orang lain. Buat carian aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Maklumat pengeluaran di bawah akan dipaparkan.

Pada borang terimaan barang Masukkan tarikh baru dijangka pulang dan catatan kenapa lanjut tarikh dipohon Sistem akan memaparkan tarikh baru dijangka pulang. Paparan di sebelah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan Aset yang hendak dipulang.PA-6 yang sama.Langkah 7 Langkah 8 Tandakan aset yang hendak dikeluarkan dan klik kemaskini Sistem tidak membenarkan kuantiti dikeluarkan lebih daripada kuantiti diluluskan. Satu persatu atau pemulangan banyak aset. Pastikan anda masukkan baris mana yang hendak dicetak seperti gambarajah dibawah | Bagi cetakan rekod kedua dan seterusnya untuk KAD KEW.55 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 9 LANJUT TARIKH DI PEMULANGAN Langkah 9 Langkah 10 Klik lanjut tarikh dijangka pulang. Klik butang untuk cetakan KEW. Masukkan tarikh dan catatan penerimaan. LANGKAH PEMULANGAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Pemulangan Aset Gunasama Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Scan barcode pada borang pinjaman | Jika ada scanner. Klik tanda dan terima barang. Selesai Permohonan dan Cetak borang pengeluaran aset. Klik kemaskini. Klik butang untuk mengemaskini maklumat pemulangan aset.PA-6. Aset yang telah diterima akan ditandakan dan pengguna perlu mencetak KEW.PA-6.

PENYELENGGARAN ASET 1.PA-2 Bhg B MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PENGENALAN PENYELENGGARAAN Definasi | “Penyelenggaraan” ialah satu proses untuk merekod segala penambahan baikan. 1. KUMPULAN PENGGUNA MODUL PENYELENGGARAAN.1. menservis.PA-14. Proses penyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti yang dinyatakan dibawah. penyelenggaraan dan menaiktaraf aset.56 . CARTA ALIR ADUAN. 3. PENYELENGGARAAN DAN NAIK TARAF ASET: Daftar Aduan di dalam Borang KEW.PA-2 | Bahagian B ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan.  PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN (Preventive Maintenance) .BAB F . pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai Penyelengaraan didalam Modul Konfigurasi.1.PA-9 Penyelenggaraan Penambahan Daftar Penambahan Dalam Pembaikan Siap Kemaskini Penambahan Cetak KEW.PA-13 Ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa. Setiap proses penyelenggaraan harta modal | Inventori hendaklah direkodkan dan ditandatangan oleh pegawai yang merekod penyelenggaraan. LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN ASET. dan PENYELENGGARAAN PEMULIHAN (Corrective Maintenance) . membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan. 3. Didalam sistem. KEW.  2.KEW. Definasi dan Tanggungjawab | “Pegawai Penyelenggaraan” bermaksud kakitangan|pegawai yang dilantik oleh JKPAK untuk menyelenggara|merekod segala maklumat yang berkaitan dengan Penyelenggaraan aset di Kementerian|Jabatan|Bahagian.KEW.

Petadbir penyelenggara adalah pegawai aset yang dilantik oleh Pentadbir SPA ( rujuk pelantikan di dalam modul pentadbir sistem).1. PENTADBIR PENYELENGGARA. 4.57 .3. Kaedah pelantikan pegawai penyelenggara.1.  Selenggara Harta  Sedang Diselenggara  KEW PA-13  Permohonan Kelulusan  Senarai Aduan  Senarai Kelulusan  Perlu Pembaikan  Admin Penyelenggaraan 4.2. Melantik pegawai penyelenggara untuk mengemaskini maklumat penyelenggaraan mengikut akses yang dibenarkan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Penyelenggara. Fungsi Utama pentadbir penyelenggara ialah : 4.1. Klik Admin Penyelenggaraan Klik Senarai Klik lantik untuk memilih kakitangan yang ditugaskan untuk menjadi pegawai penyelenggara Pilih Kakitangan dan pastikan anda memilih tapisan rekod sebelum pelantikan dibuat. SUB MODUL PENYELENGGARAAN Sub Modul Penyelenggaraan adalah seperti berikut. Lihat paparan dibawah: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

Rujukan Fail Kategori Sub Kategori Jenis Jenama No.5. Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pilih aset daripada senarai. Langkah 5 Klik TAB ADUAN. Pendaftaran (Bagi kenderaan) Mengikut bahagian pengguna atau bahagian pendaftar/perolehan Tarikh Pembelian Perolehan No. Vot Kos Status Harta Mengikut lokasi penempatan. Barkod No. Proses aduan kerosakan hingga pembaikan.                   Langkah 3 Langkah 4 Imbas Barkod aset (menggunakan pengimbas barkod) No. Pesanan No.PA-9). Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. ADUAN KEROSAKAN (KEW. Siri Pendaftaran Kod Nasional No. anda boleh membuat carian berdasarkan. Borang Disahkan oleh Pegawai Aset Didaftarkan oleh pegawai penyelenggara aset 5. Aduan kerosakan peralatan boleh dibuat menggunakan borang KEW. Didalam maklumat carian. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2 atau fizikal aset (aset yang telah dilabelkan). Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan..PA-9.58 .2. Langkah aduan kerosakan bagi Harta Modal NOTA : Hanya Pegawai Penyelenggara sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini rekod.1. 5.

PA-9  Nama pengguna terakhir (Pilih daripada database)  Perihal Kerosakan  Syor Pegawai Aset  Nama Pegawai Pelulus . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Pegawai yang akan meluluskan tindakan penyelenggaraan.Langkah 6 Klik Daftar KEW.PA-9. klik butang untuk cetakan KEW.PA-9 Lagkah 7 Langkah 8 Masukkan Maklumat KEW. Klik butang Simpan. Langkah 9 Langkah 10 Pastikan paparan di status bertukar kepada lulus.PA-9 Selepas kelulusan diterima. Status sedang diproses akan dipaparkan sehingga pegawai belum meluluskan tindakan penyelenggaraan. (Sistem akan memaparkan permohonan kelulusan penyelenggaraan kepada logi pegawai yang dipilih)  Tarikh.59 . HAPUS REKOD KEW.PA-9 Langkah 12 Klik butang untuk memadam rekod aduan. CETAK KEW. Langkah 11 Klik butang Cetak. Paparan PDF akan dipaparkan.

Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari.60 .2. SELENGGARA HARTA. 6. Langkah 6 Klik Daftar Penyelenggaraan Langkah 7 Langkah 8 Klik Tambah Rekod Penyelenggaraan. DAFTAR PENYELENGGARAAN. Proses penyelenggaraan pemulihan. Segala rekod penyelenggaraan pemulihan akan direkodkan dan dikemaskini pada KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 6. Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan. Masukkan maklumat penyelenggaraan seperti dibawah.PA-14. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENYELENGGARAAN. Pilih aset daripada senarai.1. LANGKAH MEREKOD PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan.6. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2.

Lihat paparan dibawah Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk memadam maklumat penyelenggaraan.NOTA : Jika anda tidak merekod tarikh siap. Pilih rekod yang hendak dikemaskini.5.61 . KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . Oleh yang demikian kaedah mengemaskini rujuk KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN seperti dibawah Langkah 9 Klik butang Simpan. Masukkan maklumat penyelenggaraan dan klik kemaskini. Rekod yang didaftarkan akan berstatus sedang diselenggara. Jika anda klik OK rekod akan dipadamkan serta merta MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .5. Lihat paparan dibawah Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat penyelenggaraan. Borang yang sama seperti daftar akan dipaparkan. Adakan anda pasti untuk memadam rekod. Rekod yang di daftarkan menunjukkan penyelenggaraan telah siap dilakukan. Pilih rekod yang hendak dipadam. NOTA : Butang edit akan hilang apabila penyelenggaraan berstatus siapatau bertanda PADAM REKOD PENYELENGGARAAN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 .

3. Sistem akan memaparkan senarai aset yang sedang diselenggara. 6. Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak PA-14.CETAK REKOD PENYELENGGARAAN. Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 3 Klik kod aset. Langkah 5 Klik butang Cetak PDF. Pastikan anda memilih kad dan baris berapa keberapa. Langkah Mengemaskini Rekod : Langkah 1 Klik Modul Penyelanggaraan Langkah 2 Klik Sub Modul sedang diselenggara. Ikuti langkah 3 dan langkah 4 di dalam KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN. Paparan PDF akan dipaparkan. PEMANTAUN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN NOTA : Aset-aset yang sedang diselenggara akan diapaparkan di dalam sub modul sedang diselenggara dan di selenggara.62 .5. Pilih rekod yang hendak dicetak.

NOTA : Hanya pegawai penyelenggara sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini maklumat penambahan. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF.PA-2 Bahagian B. Klik butang simpan. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENAMBAHAN.PA-2B) Merekod butir-butir penambahan. penggantian atau naik taraf. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2. (KEW. Langkah 1 Ulangi langkah 1 . 7. PENAMBAHAN.1. Langkah 7 Langkah 8 Masukkan Semua maklumat yang diperlukan. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF.7. Masukkan maklumat diperlukan NOTA : Pastikan anda memilih maklumat yang didaftarkan adalah maklumat asal penambahan. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari.1.1. CETAK REKOD PENAMBAHAN.63 .5.KEW. Langkah-langkah Penambahan. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan. Pilih aset daripada senarai. 7. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF. Penggantian dan Naiktaraf. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik tambah Penambahan. Penggantian Dan Naik Taraf. Klik butang untuk mengemaskini rekod (Jika Perlu). TAMBAH PENAMBAHAN. Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . DAFTAR PENAMBAHAN. penggantian dan naiktaraf aset harta modal. penggantian dan naiktaraf . Borang dibawah akan dipaparkan.

PA-2-B. PINDAH KOMPONEN KEPADA ASET LAIN. Langkah 5 Klik butang Cetak PDF. Paparan PDF akan dipaparkan.2. 7. Pastikan anda memilih baris untuk dicetak. Langkah-langkah Penambahan.1. Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak KEW.2.Langkah 2 Pilih rekod yang hendak dicetak. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .64 . Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan. NOTA : Bagi cetakan kali kedua dan seterusnya masukkan baris dan klik butang papar dan cetak. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2. 7. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENAMBAHAN. PINDAHAN KOMPONEN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan. Penggantian dan Naiktaraf. Pilih aset daripada senarai.

65 .5. Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak KEW. Paparan PDF akan dipaparkan. Sistem akan memaparkan maklumat aset dikeluarkan dan aset dipindahkan ke No.induk yang baru. NOTA : Bagi cetakan kali kedua dan seterusnya masukkan baris dan klik butang papar dan cetak. CETAK REKOD PINDAHAN KOMPONEN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Buat carian aset. Klik Ubah Komponen. Langkah 9 Langkah 10 Klik butang Pindah. Sepeti dibawah Langkah 9 Pilih tarikh dikeluarkan. Pastikan anda memilih baris untuk dicetak. Tandakan komponen dipindahkan ke aset yang mana satu. Lihat borang dibawah. tarikh dipasang kepada aset induk disebabkan oleh tambahan. naiktaraf atau penggantian.PA-2-B.Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan komponen yang hendak dipindahkan. Pilih rekod yang hendak dicetak. aset induk yang baru (Ditunjukkan di ruang catatan) NOTA : Sistem akan memberi no aksesori yang baru kepada aksesori yang dipindahkan mengikut no.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 5 Klik butang Cetak PDF.NOTA : PASTIKAN Rekod tarikh dikeluarkan dikemaskini.66 .

67 .PA-9) telah diluluskan.PA-9 akan dipaparkan untuk tidakan ketua jabatan. Klik Sub Modul Perlu Pembaikan Klik untuk paparan maklumat aset untuk penyelenggaraan. PROSES KELULUSAN Semua permohonan kepada tidakan penyelenggaraan daripada rekod aduan KEW. 9. Klik Sub Modul Permohonan Kelulusan Klik untuk meluluskan aduan kerosakan Tandakan Diluluskan atau Tidak Diluluskan kemudian masukan catatan Klik butang Kemaskini. 8. Rujuk Kemaskini rekod Penyelenggaraan. PERLU PEMBAIKAN Adalah senarai aset yang yang memerlukan pembaikan adalah senarai yang dijana daripada rekod pemeriksaan aset (Status Perlu Penyelenggaraan) atau Permohonan aduan kerosakan (KEW.1.PA-9 sahaja yang dibenarkan untuk membuat kelulusan atau menolah permohona pembaikan peralatan daripada pengguna. Langkah meluluskan permohonan kelulusan bagi tindakan penyelenggaraan kepad aduan kerosakan peralatan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Penyelenggaraan.8. NOTA : Hanya ketua jabatan yang direkodkan di dalam KEW.1. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Penyelenggaraan. Langkah mengemaskini aset yang memerlukan pembaikan. Sistem akan mengemaskini status kelulusan di dalam 9.

ARAHAN PERBENDAHARAAN BIL 5 TAHUN 2007.PEMERIKSAAN ASET 1. 4.2.1 Mengetahui keadaan dan prestasinya 1. Task Pemeriksaan Senarai Pemeriksaan Senarai Diperiksa Laporan Pemeriksaan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW. rekod dan penempatan Setiap pemeriksaan hendaklah ditandatangan oleh pegawai pemeriksa yang dilantik. 1.PA-11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW.2 Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap. KUMPULAN PENGGUNA MODUL PEMERIKSAAN ASET. 1. Didalam sistem. tepat dan kemaskini.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW. Tujuan pemeriksaan adalah untuk.PA-11 kepada Ketua Jabatan.PA-10 dan KEW. 4. 4.4. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW. Definasi dan Tanggungjawab | “Pegawai Pemeriksa” bermaksud kakitangan| pegawai yang dilantik oleh PEGAWAI PENGAWAL untuk membuat pemeriksaan aset di Kementerian|Jabatan.PA-12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi.3 Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar 2. SUB MODUL DAN ALIRAN KERJA.     3.BAB G .PA-12 kepada Pegawai Pengawal Pegawai Pengawal seterusnya dikehendaki mengemukakan KEW. PENGENALAN PEMERIKSAAN Definasi | “Pemeriksaan” ialah satu proses untuk memeriksa secara fizikal. 4.  Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori. 4.1.3. pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai pemeriksa didalam Modul Konfigurasi.68 .

Tajuk Pemeriksaaan dan masukkan nama bahagian. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . TASK PEMERIKSAAN 5. Pilih pemeriksaan Harta Modal.1. TASK PEMERIKSAAN HARTA MODAL 5. Klik Butang Simpan NOTA : Pengguna boleh mengemaskini maklumat pemeriksaan dengan klik butang dan memadam task pemeriksaan dengan klik butang .1. Langkah 2 Langkah 3 Klik Task Pemeriksaan Klik Daftar Pemeriksaan Langkah 4 Pilih Tarikh.ALIRAN KERJA PEMERIKSAAN 5.69 . PENDAFTARAN TASK PEMERIKSAAN HARTA MODAL Langkah 1 Klik Modul Pemeriksaan.1.

Secara auto sistem akan menyenaraikan senarai didalam senarai aset untuk diperiksa. NOTA : Hanya Pegawai yang mewujudkan task pemerikaan sahaja boleh mengemaskini rekod pemerikaan. Senarai akan mengikut Nama Pegawai yang mewujudkan task. Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. Paparan dibawah dipaparkan. Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .5. Sistem akan menyediakan laporan dalam bentuk PDF untuk tujuan pemeriksaan fizikal. Langkah 3 Langkah 4 Klik Pilih Aset Untuk Pemeriksaan. Klik butang Cetak Rekod Untuk Diperiksa.70 . Buat carian harta modal NOTA : Pengguna boleh membuat carian pilihan untuk memilih  Nama Pegawai. Langkah 5 Tandakan aset yang hendak diperiksa dan klik Pilih Aset.2. PEMILIHAN ASET Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan.1. Apabila anda selesai memilih aset yang hendak diperiksa.  Lokasi Penempatan aset (Bangunan | Tingkat | Lokasi)  Kategori Aset Hasil carian dipaparkan.

Paparan dibawah dipaparkan. Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . KEMASKINI REKOD PEMERIKSAAN HARTA MODAL Apabila pegawai pemeriksa telah selesai melakukan tugas pemeriksaan fizikal. Pengguna boleh memadam senarai aset yang perlu dengan klik butang .3. Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. NOTA : Anda boleh membuat pemilihan untuk permeriksaan semasa anda mengemaskini maklumat aset.1. Langkah 3 Daripada aset untuk pemeriksaan klik butang untuk mengemaskini hasil pemeriksaan aset.5. KEMASKINI HASIL PEMERIKSAAN Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan.71 . Pegawai Pemeriksa perlu mengemaskini didalam sistem untuk tujuan laporan pemeriksaan.

Klik butang Pemeriksa Dua Pilih Pegawai Pemeriksa Pilih Pengguna dan kilk Simpan. pegawai aset masih boleh mengemaskini dan memadam rekod pemeriksaan.72 . maklumat rekod dikemaskini atau tidak. Rekod akan dipindahkan ke TAB telah diperiksa. adakah terdapat perubahan lokasi (Jika ya | Sila buat pilihan lokasi baru. LANTIK PEGAWAI PEMERIKSA KEDUA. Untuk melihat maklumat aset klik TAB telah diperiksa.Langkah 4 Langkah 5 Masukkan Maklumat Pemeriksaaan iaitu tarikh pemeriksaan. Klik butang kemaskini untuk mengemaskini hasil pemeriksaan. status aset semasa diperiksa dan masukkan catatan atau penemuan pemeriksa |Jika Perlu. NOTA : Walaupun aset telah dikemaskini dan disenaraikan didalam telah diperiksa. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 1 Langkah 2 Daripada task pemeriksaan.

Klik Butang Simpan NOTA : Pengguna boleh mengemaskini maklumat pemeriksaan dengan klik butang dan memadam task pemeriksaan dengan klik butang .1. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 2 Langkah 3 Klik butang KEW. Pilih pemeriksaan Inventori. JANAAN LAPORAN KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-10 DAN SELESAI TASK PEMERIKSAAN Langkah 1 Pastikan semua kerja-kerja kemaskini REKOD PEMERIKSAAN HARTA MODAL telah selesai dilakukan DAN semua aset telah dikemaskini hasil pemeriksaan.2.4.PA-10 untuk mencetak laporan KEW.PA-10. TASK PEMERIKSAAN INVENTORI 5. LANGKAH-LANGKAH PENDATARAN PEMERIKSAAN INVENTORI Langkah 1 Klik Modul Pemeriksaan. Langkah 2 Langkah 3 Klik Task Pemeriksaan Klik Daftar Pemeriksaan Langkah 4 Pilih Tarikh. 5.2.1. Tajuk Pemeriksaaan dan masukkan nama bahagian.5.73 . Klik butang PEMERIKSAAN SELESAI apabila semua kerja pemeriksaan telah diselesaikan.

Sistem akan menyediakan laporan dalam bentuk PDF untuk tujuan pemeriksaan fizikal. Paparan dibawah dipaparkan.  Lokasi Penempatan aset (Bangunan | Tingkat | Lokasi)  Kategori Aset Hasil carian dipaparkan. Langkah 5 tandakan inventori yang hendak diperiksa dan klik pilih aset.5. Klik butang Cetak Rekod Untuk Diperiksa. Langkah 3 Langkah 4 Klik pilih aset untuk pemeriksaan. Buat carian harta modal NOTA : Pengguna boleh membuat carian pilihan untuk memilih  Nama Pegawai. NOTA : Hanya Pegawai yang mewujudkan task pemerikaan sahaja boleh mengemaskini rekod pemerikaan. Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Senarai akan mengikut Nama Pegawai yang mewujudkan task. Secara auto sistem akan menyenaraikan senarai didalam senarai aset untuk diperiksa (jika inventori dia akan mengambil jumlah inventori mengikut kategori dan lokasi). PEMILIHAN INVENTORI Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan. Apabila anda selesai memilih aset yang hendak diperiksa.2.74 . Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa.2.

Pegawai Pemeriksa perlu mengemaskini didalam sistem untuk tujuan laporan pemeriksaan. Klik butang kemaskini MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .3.75 . KEMASKINI HASIL PEMERIKSAAN Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan. Rekod Dokumen | Mengikut kumpulan. NOTA : Anda boleh membuat pemilihan untuk permeriksaan semasa anda mengemaskini maklumat aset.2. Rekod Fizikal | satu persatu REKOD DOKUMEN | MENGIKUT KUMPULAN. Pengguna boleh memadam senarai aset yang perlu dengan klik butang . Paparan dibawah dipaparkan. BAGI REKOD INVENTORI terdapat langkah untuk mengemaskini hasil pemeriksaan iaitu : a. Langkah 3 Daripada aset untuk pemeriksaan klik butang untuk mengemaskini hasil pemeriksaan aset. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Pilih dokumen aset lengkap dan dikemaskini dan masukkan catatan | Penemuan Pemeriksa.5. KEMASKINI REKOD PEMERIKSAAN INVENTORI Apabila pegawai pemeriksa telah selesai melakukan tugas pemeriksaan fizikal. Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. b.

Langkah 6 Daripada senarai aset tandakan aset yang hendak dikemasikini dan klik kemaskini pemeriksaan. Rekod akan dipindahkan ke TAB telah diperiksa. Klik butang Pemeriksa Dua Pilih Pegawai Pemeriksa Pilih Pengguna dan kilk simpan. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 5 Masukkan rekod tarikh pemeriksaan. Ulangi langkah 3 hingga langkah 8 untuk keseluruhan aset. Langkah 7 Paparan dibawah akan dipaparkan. Rujuk rajah dibawah NOTA : Anda boleh mengemaskini lebih dari satu aset sekiranya rekod yang hendak dimasukkan adalah sama.76 . Untuk melihat maklumat aset klik TAB telah diperiksa. LANTIK PEGAWAI PEMERIKSA KEDUA. Langkah 1 Langkah 2 Daripada task pemeriksaan.REKOD FIZIKAL | SATU PERSATU REKOD. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . maklumat lokasi. status Aset dan klik butang kemaskini.

PA-3 mengikut Pegawai Penempatan.PA-11 untuk mencetak laporan KEW. Klik butang PEMERIKSAAN SELESAI apabila semua kerja pemeriksaan telah diselesaikan.PA-3 Tandakan kotak dan klik telah dicetak untuk menunjukkan kad aset telah dicetak. JANAAN LAPORAN KEW. Masukkan kad ke berapa. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 2 Langkah 3 Klik butang KEW.PA-2 atau KEW.77 .PA-11 DAN SELESAI TASK PEMERIKSAAN Langkah 1 Pastikan semua kerja-kerja kemaskini REKOD PEMERIKSAAN INVENTORI telah selesai dilakukan DAN semua aset telah dikemaskini hasil pemeriksaan. 6.CETAKAN KEW. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mencetak KAD KEW. Klik telah dicetak untuk menunjukkan Kad KEW.1.PA-2 ATAU KEW.PA-2 atau KEW. SENARAI ASET TELAH DIPERIKSA .PA-3 Senarai maklumat pemeriksaan yang belum cetak pada KEW. Senarai ini dijana secara automatik apabila proses asset tersebut telah diperiksa. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .4.PA-2 atau Kew.2. SENARAI DIPERIKSA 6.PA-11. LIHAT GAMBARAJAH DIBAWAH. rekod penempatan ke dan klik papar Klik Butang Cetak untuk cetakan kad.5.PA-3 telah dicetak.

78 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Senarai maklumat bilangan aset yang diperiksa berdasarkan pada tahun pemeriksaan yang telah dijalankan. LAPORAN PEMERIKSAAN 7. LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah5 Klik Modul Pemeriksaan Aset.1. Klik Sub Modul Laporan Pemeriksaan Pilih tahun semasa atau sebelumnya Tandakan PAPARAN GRID untuk cetakan laporan pemeriksaan Klik untuk cetakan ringkasan laporan pemeriksaan harta modal dan inventori bagi tahun yang dipilih.7.

PROSES KERJA LANGKAH 1 2 3 PROSES KERJA Kenal pasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW. Rosak dan tidak boleh digunakan. Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan. Tiada alat ganti. Disyor selepas pemeriksaan aset. dikembalikan kepada Lembaga Pemeriksa Urus setia menentukan Kuasa Melulus TUGAS Pemohon Pemohon Pemohon | Urusetia 4 5 6 7 Lembaga Pemeriksa Dikemaskini oleh Urusetia. PENGENALAN Modul Pelupusan adalah satu modul yang akan melaukukan proses untuk mengeluarkan aset dari milikan. Perubahan teknologi.PA-17 Kemukakan KEW. terus ke proses 9 Jika laporan tidak lengkap.79 . Usang/obselete.PA-16. jika perlu.PA-17 seperti berikut: Keterangan asset  Kuantiti  Tarikh pembelian  Tempoh digunakan|disimpan  Nilai Perolehan Asal  Nilai Semasa Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan dan menandatangani KEW. Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum.BAB H . Apakah justifikasi yang membolehkan proses pelupusan dilakukan? Aset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:           Tidak Ekonomi Dibaiki. 1. Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan. Urusetia Urusetia 8 9 10 Urusetia Urusetia | Lembaga Pemeriksa Urusetia MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan didalam sistem SPA. Luput tempoh penggunaan. Sediakan maklumat aset dalam KEW.PA-17 kepada Urus Setia Pelupusan Urus setia menyemak KEW.PELUPUSAN ASET 1.PA-17 dan pastikan dokumen sokongan berikut disertakan: PEP bagi aset mekanikal|peralatan teknikal|perkakasan computer  Justifikasi Jabatan bagi syor kaedah tukar beli. 2.1. dan Melebihi keperluan. kawalan. APA YANG PERLU ANDA FAHAM UNTUK MENGGUNAKAN SISTEM SPA ? 2.1. tukar barang  Laporan Kemalangan bagi kenderaan terlibat dengan kemalangan  Gambar aset. jika perlu  Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah hadiah atau pindahan Jika laporan lengkap.

13 14 15 16 17 18 Jika pelupusan diluluskan.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. 19 Urusetia.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus berserta : Salinan resit bagi pelupusan kaedah jualan  Surat akuan terima bagi pelupusan kaedah pindahan/hadiah.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500.80 . 3.PA18 bagi pelupusan kaedah Kemaskini rekod daftar aset.000 Atau Kemukakan kepada Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal kurang daripada RM50.000 Atau Kemukakan kepada Bahagian di Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM25. KONFIGURASI SISTEM LEVEL KERJA PELUPUSAN DI DALAM SISTEM SPA. CAWANGAN JABATAN ATAU AGENSI PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN IBU PEJABAT NEGERI IBU PEJABAT AGENSI KEMENTERIAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . laporan dikembalikan kepada Urus setia Pelupusan untuk mendapatkan maklumat lanjut. Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500.LANGKAH 11 12 PROSES KERJA Urus setia menyemak bidang Kuasa Melulus Kemukakan kepada Perbendaharaan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM50. Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM100.000 Atau Kemukakan kepada Kementerian untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal kurang daripada RM50.000 TUGAS Urusetia Urusetia Proses kelulusan dikendalikan oleh urusetia pelulus mengikut peringkat kelulusan. urusetia urusetia urusetia hantar kepada pegawai pelulus. Jika pelupusan tidak diluluskan.000 Atau Kemukakan kepada Ibu Pejabat Negeri di Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM10. terus ke proses 12.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. urusetia pelulus urusetia pelulus urusetia pelulus dimaklumkan kepada urusetia pelupusan.

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Admin.81 . Cawangan Pejabat Daerah : Cawangan Pejabat Daerah | Cawangan kecil di dalam daerah tersebut.1. Pejabat Negeri : Ibu Pejabat Negeri | Cth : Pejabat Kastam Negeri Perak.1.1. 3.3. Cawangan Ibu Pejabat Agensi : Pejabat Cawangan Ibu Pejabat Agensi. Pejabat Daerah : Pejabat Daerah | Cth : Pejabat Kastam Daerah Hilir Perak. Laporan terus dihantar ke Ibu Pejabat Agensi. Ibu Pejabat Agensi PROSES DAN KELULUSAN IBU PEJABAT IBU PEJABAT AGENSI KELULUSAN KEMENTERIAN PROSES PERMOHONAN KELULUSAN PELUPUSAN & HAPUSKIRA PERBENDAHARAAN IBU PEJABAT NEGERI PERMOHONAN PELUPUSAN DAN HAPUSKIRA PEJABAT DAERAH PROSES DAN KELULUSAN DIPERINGKAT NEGERI BERJADUAL MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : : Ibu Pejabat Agensi seperti Ibu Pejabat Kementerian atau Jabatan | Cth : Ibu Pejabat Kastam DiRaja Malaysia. Klik konfigurasi agensi Cari Cawangan mengikut Negeri Klik edit. Pilih jenis cawangan agensi seperti dibawah untuk menentukan level agensi.DAFTAR LEVEL CAWANGAN NOTA : Hanya PENTADBIR SISTEM SPA sahaja dibenarkan untuk membuat pendaftaran dan konfigurasi kepada level cawangan yang didaftarkan didalam sistem SPA. PENDAFTARAN LEVEL CAWANGAN.

Buat pilihan pegawai dan klik butang simpan BAGI PELANTIKAN URUSETIA PELUPUSAN. DAFTAR PEGAWAI YANG TERLIBAT DENGAN PELUPUSAN NOTA : Hanya pentadbir pelupusan yang dilantik oleh Pentadbir SPA sahaja boleh mengemaskini dan mendaftar pegawai yang terlibat dan menentukan nilai kuasa melulus di dalam proses pelupusan. BAGI PELANTIKAN PEGAWAI PENGESYOR (MODUL KEHILANGAN) DAN PELULUS. Tandakan Pelupusan | Jika pegawai adalah urusetia bagi proses pelupusan Tandakan samada permohonan melibatkan peralatan ICT atau bukan peralatan ICT. Langkah 6 Klik buat carian pengguna.1.82 . Paparan dibawah akan dipaparkan. Paparan dibawah akan dipaparkan. URUSETIA PELUPUSAN DAN PEGAWAI PENGESYOR | PELULUS. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Keseluruhan Cawangan | Pelantikan Pegawai Mengikut Cawangan Paparan dibawah akan dipaparkan.2. 3.2. DAFTAR PEGAWAI PEMOHON. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Rujuk modul pentadbir SPA untuk pelantikan pentadbir pelupusan mengikut cawangan. urusetia dan pegawai untuk membuat pendaftaran yang pegawai yang terlibat. Langkah 4 Langkah 5 Klik pada bahagian pemohon. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik buat carian pengguna.3.

2. DAFTAR PELULUS. Langkah 4 Klik butang LANTIK PENGAWAL untuk membuat carian pengguna. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 3. MENENTUKAN NILAI KUASA MELULUS. NOTA : Hanya Admin Pelupusan yang dibenarkan menentukan nilai kuasa melulus. HANYA PEGAWAI yang dilantik sahaja akan dibenarkan untuk melihat dan akses kepada menu-menu yang telah dibenarkan. Tandakan samada pegawai boleh mengemaskini maklumat kelulusan bagi level pelulus keseluruhan mengikut agensi atau pelulus bahagian mengikut agensi. jabatan dan kementerian sahaja yang memaparkan pelantikan kepada pegawai penyelia. Bagi level daerah dan cawangan lain akan hanya nampak pelantikan penyelia sahaja. 3. Tandakan samada permohonan melibatkan peralatan ICT atau bukan peralatan ICT NOTA : Bagi proses pendaftaran hanya level ibu pejabat negeri. NOTA : Pegawai Pelulus bertanggungjawab meluluskan Syor & Keputusan Jawatankuasa.83 . Abaikan jika tidak perlu.Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Tandakan pengesyor | Jika pegawai boleh mengemaskini syor dan ulasan pegawai pengawal . Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Pelulus Paparan dibawah akan dipaparkan. urusetia dan pegawai pengesyor dan pelulus.2. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Nilai Kuasa Melulus Paparan dibawah akan dipaparkan.Hanya untuk kegunaan modul kehilangan.3. Langkah 4 Klik butang untuk mengemaskini nilai kuasa melulus.2.

Hantar dokumen dan senarai aset yang telah lengkap kepada urusetia pelupusan.1.CARIAN ASET Langkah 7 Klik tajuk task anda. 4.  Senarai menunggu penerimaan Urusetia  Senarai Diterima Urusetia  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan 4. MENU PEMOHON PELUPUSAN 4. 4. Buat carian aset Daripada hasil carian tandakan aset yang hendak dilupuskan.PILIH ASET UNTUK PROSES PELUPUSAN DAFTAR TASK Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Pelupusan .2.Lihat paparan menu pemohon Langkah 3 Klik aset untuk proses pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Daftar Pelupusan Baru Pilih tarikh dan masukkan tajuk task anda Klik untuk mengemaskini tajuk task PILIH ASET UNTUK DILUPUSKAN . 4.2.1.4. inventori. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 8 Langkah 9 Jika anda ingin mencari aset yang hendak dilupuskan klik carian aset. PEMOHON 4. FUNGSI PEMOHON PELUPUSAN 4. Menyediakan atau mendaftar KEW. Mengumpul semua aset (harta modal.2.1. LANGKAH KERJA PEMOHON PELUPUSAN MENU . komponen atau aset lain) yang hendak dilupuskan Menyediakan semua dokumen berkaitan aset.1.1. Seperti gambarajah dibawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .84 . 4.4.3. Jika anda anda pemohon diperingkat daerah data akan dihantar ke urusetia pelupusan negeri.3.2.1 MENU KERJA  Pilih aset untuk proses Pelupusan  Selesai pilih aset dan proses persediaan Dokumen Sokongan  Selesai Dokumen Sokongan dan hantar kepada Urusetia  Kuiri Daripada Urusetia  Kemaskini Status Aset Ditolak Urusetia MENU PEMANTAUAN. 4.2.PA-16 | Sijil Perakuan Pelupusan.1.

Klik Daftar. Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan. Apabila anda selesai memilih atau mendaftar aset yang hendak dilupuskan. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Jika anda ingin mencari komponen yang hendak dilupuskan klik carian komponen |aksesori. model. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PILIH KOMPONEN UNTUK DILUPUSKAN . Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan. Buat carian komponen Daripada hasil carian tandakan komponen yang hendak dilupuskan. Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan. nilai perolehan dan nilai semasa. jenama. tarikh perolehan. Seperti gambarajah dibawah Langkah 14 Tandakan dan klik Pilih. Ulang langkah 15 hingga 17 untuk mendaftar lebih dari satu aset lain.Langkah 10 Tandakan dan klik Pilih.85 . Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 16 Langkah 17 Langkah 18 Masukkan maklumat jenis .CARIAN KOMPONEN |AKSESORI NOTA : ABAIKAN JIKA ANDA INGIN MELUPUSKAN ASET INDUK ATAU ASET LAIN SAHAJA Langkah 11 Klik tajuk task anda. Cth aset lain . no siri| no casis. paparan dibawah akan dipaparkan.DAFTAR LAIN-LAIN NOTA : ABAIKAN JIKA ANDA INGIN MELUPUSKAN ASET INDUK ATAU ASET LAIN SAHAJA Langkah 15 Klik tajuk task anda. DAFTAR LAIN-LAIN ASET .Besi Longkang.

PA-16 untuk mengemaskini sijil perakuan pelupusan | KEW. Anggaran nilai selepas dibaiki Anggaran kos penyelenggaraan semasa Anggaran masa penggunaan Masukkan butiran penyelanggaraan | penambahbaikan yang perlu .Msukkan sebab-sebab yang telah diperolehi daripada semakan. Niali boelh diubah mengikut kepada penilaian yang dibuat. Klik butang Pilih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAKLUMAT No.Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Klik butang untuk memadam atau mengeluarkan senarai aset daripada senarai cadangan lupus. Anda perlu meneruskan kerja anda dengan menyediakan maklumat sijil perakuan pelupusan seperti paparan dibawah.PA-16 atau KEW. Langkah 22 Langkah 23 Klik butang KEW.PA-16 Masukkan Maklumat KEW.86 . rujukan sijil Auto daripda sistem SPA Masa atau jarak penggunaan sistem Tahap penyampaian aset kepada jabatan Nilai semasa daripada kiraan susut nilai. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-16 NO. Masukkan nama pegawai yang mengesahkan sijil perakuan pelupusan 11 Langkah 24 Langkah 25 Langkah 26 Klik butang Sahkan. Rujukan Sijil Perakuan. Rujukan Jumlah Kos Penyelenggaraan Terdahulu Jumlah Jarak KM| Jam Penggunaan Tahap Penyampaian Perkhidmatan(%) Nilai Semasa Nilai Selepas Diperbaiki Anggaran Kos Penyelenggaraan Semasa Anggaran Lamanya Digunakan Selepas Diperbaiki Butir-butir penambahbaikan yang perlu Disahkan bahawa aset tersebut telah diperiksa dan diperakukan untuk pelupusan atas sebabsebab berikut Dua Orang Pegawai Pengesah KETERANGAN No. Msukkan no. Anda boleh mengemaskini atau KEW.PA16. klik butang untuk papran PDF borang perakuan untuk tujuan semakan dan cetakan. Klik butang untuk mengemaskini maklumat perakuan pelupusan yang telah dimasukkan. Jika sijil daisumber JKR atau badan yang diiktiraf. Ulangi langkah 4 hingga 6 untuk mengemaskini maklumat sijil perakuan untuk aset yang lain.

Langkah27 Klik Sahkan. Langkah 9 NOTA : Jangan klik butang hantar selagi anda belum menyelesaikan proses mengemaskini KEW. seperti paparan dibawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-16 selagi anda tindak menghantar data kepada urusetia. MENU . Klik butang Bila semua proses diatas telah anda lakukan. MENU .SELESAI DOKUMEN SOKONGAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Selesai Dokumen Sokongan Dan Hantar Kepada Urusetia Langkah 3 Klik Task kerja anda dan paparan task seperti di dalam proses mengemaskini KEW. seperti gambarajah dibawah Langkah 5 Masukkan maklumat balasan kuiri. KEW.PA-16 tidak wajib didaftarkan untuk semua aset.PA-16 sahaja. Secara auto sistem akan memaparkan satu task didalam senarai SELESAI PILIH ASET DAN PROSES PERSEDIAAN DOKUMEN SOKONGAN MENU .SELESAI PILIH ASET DAN PROSES PERSEDIAAN DOKUMEN SOKONGAN Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Selesai pilih aset dan proses persediaan dokumen sokongan.PA-16 atau Langkah 4 Klik butang untuk menghantar data kepada urusetia.KEMASKINI STATUS ASET DITOLAK URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Kemaskini Status Aset Ditolak Urusetia Langkah 3 Klik Tajuk pelupusan Langkah 4 Klik butang RESET untuk mengubah status aset kepada “Sedang Digunakan”.87 .PA-16.KUIRI DARIPADA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Kuiri Daripada Urusetia Langkah 3 Klik No rujukan proses pelupusan Langkah 4 Klik balas untuk membalas kuiri daripada urusetia. Oleh yang demikian anda perlu mengemaskini aset yang mempunyai KEW. Sistem akan menjana senarai di dalam SELESAI DOKUMEN SOKONGAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA. Langkah 3 Klik Task kerja anda dan paparan di bawah akan dipaparkan. MENU . NOTA : Anda masih boleh mngemaskini borang KEW.

1.2. 5.1.1.1.3 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1 MENU KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI  Senarai Permohonan Pelupusan  Permohonan Pelupusan diproses di cawangan ini  Persediaan awal dokumen proses Pelupusan  Selesai Syor Lembaga dan hantar untuk proses Kelulusan  Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan  Perakuan Pelupusan (PEP) melebihi 1 tahun MENU KERJA URUSETIA PERINGKAT KEMENTERIAN.  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan  Permohonan Kelulusan ke Ibu Pejabat / Kementerian /Perbendaharaan  Proses Pelupusan telah tamat  KEW. 5. URUSETIA PELUPUSAN AGENSI. 5. 5.1.MENU .1.2. MENU URUSETIA PELUPUSAN AGENSI 5. Memantau proses permohonan.88 . Mengemaskini maklumat kelulusan dan tindakan pelupusan yang perlu diambil. FUNGSI URUSETIA PELUPUSAN AGENSI 5. 5.2. MENU .7.2. 5.5.3.SENARAI DITERIMA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Senarai Diterima Urusetia Langkah 3 Sistem akan memaparkan senarai data yang dihantar dan telah diterima oleh urusetia.  Senarai Permohonan Pelupusan  Permohonan Pelupusan diproses di cawangan ini  Persediaan awal dokumen proses Pelupusan  Selesai Syor Lembaga dan menunggu penghantaran untuk Kelulusan  Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan  Perakuan Pelupusan (PEP) melebihi 1 tahun  Senarai Permohonan Kelulusan Pelupusan di peringkat Perbendaharaan  Diterima dan perlu dihantar kepada Perbendaharaan  Senarai Permohonan ke Perbendaharaan  Telah Dihantar kepada Perbendaharaan  Kuiri daripada Perbendaharaan  Kelulusan daripada BKP diterima dan perlu diambil tindakan MENU PEMANTAUAN URUSETIA PELUPUSAN AGENSI.2.SENARAI MENUNGGU PENERIMAAN URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Senarai Menunggu Penerimaan Urusetia Langkah 3 Sistem akan memaparkan senarai data yang dihantar dan masih belum diterima oleh urusetia.2. Menghantar sijil pelupusan kepada pegawai pelulus.PA-19 perlu dihantar kepada Pelulus  Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset  Senarai Dihantar kepada Kementerian untuk tujuan kelulusan Perbendaharaan 5. 5. Menerima semua permohonan pelupusan daripada pemohon.4.1.1. 5. 5. kelulusan dan proses pelaksanaan pelupusan. Melakukan proses permohonan pelupusan.1.6. 5. Mengemaskini maklumat laporan lembaga pemeriksa aset Menghantar permohonan kelulusan bergantung kepada peringkat kuasa melulus yang telah ditetapkan.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-19 perlu dihantar kepada Pelulus  Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset 5.3. NOTA : daripada paparan sistem urusetia boleh melihat senarai permohonan yang dikuiri dan masih belum menerima jawapan daripada pemohon. MENU . memo atau no rujukan surat dan tarikh dokumen diterima Secara auto sistem akan menyenaraikan di PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI. Langkah 4 Klik no rujukan pelupusan untuk mengemaskini maklumat permohonan.1 LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT AGENSI NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Kementerian. 5. LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI.SENARAI PERMOHONAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Senarai Permohonan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan.89 . Tandakan di kotak disediakan dan klik butang pilih. MENU .3. 5. Masukkan no.PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Permohonan Pelupusan Diproses Di Cawangan Ini Paparan dibawah akan dipaparkan. Paparan disebelah akan dipaparkan: NOTA : Tab Maklumat Pelupusan Tab Senarai Dicadang Utk Pelupusan : Maklumat Pelupusan : Senarai cadangan aset utnuk dilupuskan menunggu pengesahan urusetia.4 Langkah 4 Langkah 5 NOTA : Pastikan dokumen pelupusan telah diterima sebelum tindakan diambil.2.  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan  Permohonan Kelulusan ke Ibu Pejabat / Kementerian /Perbendaharaan  Proses Pelupusan telah tamat  KEW.MENU PEMANTAUAN URUSETIA PERINGKAT KEMENTERIAN.

Klik butang jika senarai aset telah selesai dipilih. Masukkan nama task pelupusan tersebut. Paparan menunjukkan senarai aset yang dicadang untuk pelupusan. Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Tandakan kotak pilihan satu persatu atau semua sekali dengan menandakan dibahagian atas sekali. Langkah 4 Klik tajuk task pelupusan. MENU . Klik Daftar Proses Pelupusan. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Jika anda memilih untuk memasukkan item dicadang kedalam task terdahulu. Dan klik butang Pilih Untuk Persediaan Pelupusan atau anda boleh membatalkan item aset yang tidak sesuai untuk dilupuskan. Daftar task pemeriksaan urusetia atau pilih task daripada yang tersedia untuk proses seterusnya.PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Persediaan Awal Dokumen Proses Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Sistem akan menjana satu task bagi senarai perlu PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN. klik nama task yang dipilih atau.90 .Tab Kuiri : Urusetia boleh membuat kuiri kepada pemohon mengenai keperluan dokumen atau lain-lain sebelum meneruskan proses. Klik senarai dicadang untuk dilupuskan. Paparan disebelah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

Paparan dibawah akan dipaparkan.  Tentukan saiz kertas.Langkah 5 Langkah 6 Anda perlu menetapkan format cetakan laporan KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Anda boleh mengemaskini semula sekiranya paparan yang dikehendaki tidak memenuhi keperluan anda.91 . Langkah 6 Langkah 7 Klik TAB Lembaga Pemeriksa. Klik Lantik Pemeriksa. harga dan tempoh penggunaan atau memaparkan satu persatu. Kaedah seperti dibawah:  Tentukan sama ada anda hendak memaparkan senarai dengan mengumpul aset mengikut kategori. Klik butang SAHKAN. Paparan tab menu dibawah akan dipaparkan. LANTIK|DAFTAR LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah seterusnya ialah anda perlu melantik lembaga pemeriksa di dalam task permohonan pelupusan yang telah dikemaskini.PA-17 yang hendak dijana.  Tentukan bilangan ‘row’ yang akan dipaparkanbagi setiap helaian.

Jika anda menyambung kerja anda pada hari yang lain anda perlu ke langkah 1 hingga 4 dan seterusnya langkau terus ke langkah 15. Klik Daftar Baru.92 . Klik butang delete di sebelah kanan. Langkah 11 Langkah 12 Apabila pelantikan pengerusi telah di tandakan perhatikan nama pegawai yang dilantik akan dipaparkan di ruang pengerusi. Masukkan maklumat Nama dan maklumat agensi (jika selain dari agensi anda). Langkah 13 Langkah 14 KEMASKINI SYOR DAN PENDAPAT LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah ini perlu diambil oleh urusetia apabila telah mendapat laporan daripada Lembaga Pemeriksa. Klik untuk mengemaskini tarikh pelantikan untuk merekod tarikh lantikan dan mengemaskini tarikh pemeriksaan. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Tandakan (Satu atau lebih) Lembaga Pemeriksa Bagi Task pelupusan dan klik butang PILIH atau jika tiada pergi ke langkah seterunya. Apabila pelantikan selesai papran disebelah akan dipaparkan dan anda perlu penandakan salah seorang sebagai pengerusi. Kemudian klik butang kemaskini.NOTA : Pastikan Ahli Lembaga Pemeriksa masih sah tempoh pelantikannya atau dapatkan surat lantikan dan daftar di ruang daftar baru. Jika anda ingin memadam atau membatalkan pelantikan lembaga pemeriksa. Klik butang untuk mencetak senarai Lembaga Pemeriksa di dalam task pelupusan tersebut. Klik untuk mengemaskini tempat pemeriksaan dijalankan. tempoh pelantikan dan pegawai yang melantik. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

93 . Sistem akan menjana satu task bagi senarai SELESAI SYOR LEMBAGA DAN MENUNGGU PENGHANTARAN UNTUK KELULUSAN MENU .SELESAI SYOR LEMBAGA DAN HANTAR UNTUK PROSES KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Selesai Syor Lembaga Dan Menunggu Penghantaran Untuk Kelulusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Anda boleh menandakan untuk pilihan semua aset mengikut kategori atau untuk satu persatu.Klik butang HANTAR. Sistem akan menjana kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan tersebut dan satu senarai semak untuk dihantar kepada kuasa melulus Langkah 22 Langkah 23 Klik kuasa melulus untuk melihat kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan dan klik butang TERUSKAN Klik Senarai Semak untuk menghantar permohonan kelulusan. Klik butang SAHKAN.Masukkan No. Klik butang kemaskini pendapat dan syor untuk mengemaskini pendapat dan syor. TAB dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang kemaskini Ulang langkah 16 hingga 19 sehingga keseluruhan aset telah dikemaskini. Klik butang HANTAR KELULUSAN. Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Langkah 21 Pilih kaedah pelupusan yang disyorkan dan nyatakan Kaedah aset dengan jelas serta justifikasi pelupusan.Surat Rujukan dan pilih peringkat kelulusan.Langkah 15 Klik Syor Lembaga Pemeriksa. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 16 Langkah 17 Tandakan aset yang hendak dikemaskini.

Klik TAB Senarai semak.Langkah 4 Langkah 5 Klik tajuk task pelupusan. Klik hantar untuk kelulusan Masukkan maklumat permohonan dan kepada siapa proses di hantar. Langkah 6 Langkah 7 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Apabila permohonan kelulusan pelupusan telah di terima daripada pegawai pelulus.94 .Sistem akan memaklumkan kepada urusetia tentang keputusan yang telah dihantar dan menjana satu task di dalam senarai TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN. Sistem akan menjana senarai pelupusan telah dihantar dan menunggu kelulusan.

PA19 Cetak KAD 312 dan 313 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Senarai Kelulusan Diterima Mohon Semula Kemaskini Kelulusan Mohon Lanjut Tempoh Mohon Pinda Kaedah Pelupusan Mohon Tawaran Harga Kaedah Melibatkan Musnah Kaedah Melibatkan Jualan Kemaskini Tatacara dan maklumat musnah Go to Proses Sebutharga.95 . Tender dan Lelong Senarai Menunggu Kelulusan Tindakan Telah Selesai Kemaskini Status Aset Sediakan SIjil Penyaksian Jana Sijil Pelupusan KEW.ALIRAN KERJA KEMASKINI TINDAKAN PELUPUSAN.

Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Kemaskini maklumat kaedah jualan.96 . Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat kelulusan yang diterima. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . sebutharga untuk proses sebutharga dan lelong untuk proses lelong. KEMASKINI KELULUSAN. Pilih no tender. Paparan dibawah akan dipaparkan. iaitu dalam tempoh 3 bulan. sebutharga atau lelong atau jika ingin mendaftar tender. sebutharga atau lelong klik bahagian daftar seperti contoh yang dinyatakan dibawah. NOTA : Pastikan anda memastikan tindakan ke atas pelupusan diambil mengikut tempoh yang ditetapkan. Langkah 5 Klik TAB jualan. Paparan dibawah akan dipaparkan. TAB Kemaskini maklumat kelulusan JUALAN. Tandakan (Di dalam senarai aset) Klik butang tender untuk proses tender. TENDER DAN LELONG. Jika tiada tindakan diambil selepas 3 bulan sistem akan membatalkan kelulusan tersebut. Proses tindakan melibatkan Jualan rujuk para 7 | PROSES SEBUTHARGA.MENU .TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Telah Mendapat Kelulusan Dan Menunggu Tindakan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan.

MOHON PINDA KAEDAH. Langkah 9 Langkah 10 Tandakan aset yang ingin dipohon pinda kaedah Klik pinda kaedah. Langkah 11 Klik TAB Dimusnah. Langkah 15 Ulang langkah 1 hingga 4 jika klik kemaskini status aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Sistem tidak membenarkan urusetia membuat perubahan kepada tatacara yang telah diluluskan. masukkan tempat dibakar. Klik butang kemaskini tatacara. Sistem akan menunggu pengesahan di dalam TAB Kemaskini status aset.97 . Pilih tarikh. Masukkan kaedah baru dan nyatakan sebab. KEMASKINI KAEDAH DIMUSNAH. catatan dan maklumat saksi. Langkah 14 Klik butang kemaskini. KEMASKINI STATUS ASET.Paparan dibawah dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Tandakan check box mengikut senarai aset yang hendak dipilih.

3. MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Pastikan dokumen pelupusan telah diterima sebelum tindakan diambil. NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Agensi. MENU . Langkah 18 5.PA-2 atau KEW. NOTA : Semua permohonan yang dipohon untuk pinda kaedah akan disenaraikan didalam proses HANTAR SEMULA.PA-18. Langkah 4 Langkah 5 Tandakan di kotak disediakan dan klik butang Pilih. Sistem akan menjana untuk cetakan KAD KEW. Masukkan no.PA-19.PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Permohonan Pelupusan Diproses Di Cawangan Ini Paparan dibawah akan dipaparkan.Langkah 16 Tandakan ‘check box’ bagi aset yang hendak dikemaskini status aset.SENARAI PERMOHONAN PELUPUSAN Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Langkah 3 Klik Senarai Permohonan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan.PA-3 dan sistem akan menjana KEW. Langkah 17 Klik Hantar Semula Paparan dibawah akan dipaparkan.DAN KEW.2.98 . HANTAR SEMULA | MOHON PINDA KAEDAH DAN TAWARAN HARGA. LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT KEMENTERIAN. Klik klik HANTAR. memo atau no rujukan surat dan tarikh dokumen diterima Secara auto sistem akan menyenaraikan di PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI.

klik nama task yang dipilih atau. Paparan menunjukkan senarai aset yang dicadang untuk pelupusan.99 . : Urusetia boleh membuat kuiri kepada pemohon mengenai keperluan dokumen atau lain-lain sebelum meneruskan proses. Masukkan nama task pelupusan tersebut. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Jika anda memilih untuk memasukkan item dicadang kedalam task terdahulu. Langkah 4 Klik no rujukan pelupusan untuk mengemaskini maklumat permohonan. MENU . Paparan disebelah akan dipaparkan: NOTA : Tab Maklumat Pelupusan Tab Senarai Dicadang Utk Pelupusan Tab Kuiri : Maklumat Pelupusan : Senarai cadangan aset utnuk dilupuskan menunggu pengesahan urusetia.PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Persediaan Awal Dokumen Proses Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik butang jika senarai aset telah selesai dipilih. Langkah 5 Klik Senarai Dicadang untuk dilupuskan. Langkah 6 Langkah 7 Tandakan kotak pilihan satu persatu atau semua sekali dengan menandakan dibahagian atas sekali. Sistem akan menjana satu task bagi senarai perlu PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik daftar proses pelupusan. Dan klik butang masukkan ke dalam persediaan pelupusan atau anda boleh membatalkan item aset yang tidak sesuai untuk dilupuskan. Daftar task pemeriksaan urusetia atau pilih task daripada yang tersedia untuk proses seterusnya.NOTA : daripada paparan sistem urusetia boleh melihat senarai permohonan yang dikuiri dan masih belum menerima jawapan daripada pemohon.

Paparan disebelah akan dipaparkan. Langkah 5 Langkah 6 Anda perlu menetapkan format cetakan laporan KEW. Langkah 6 Langkah 7 Klik TAB Lembaga Pemeriksa. Paparan dibawah akan dipaparkan.Langkah 4 Klik tajuk task pelupusan. Kaedah seperti dibawah:  Tentukan sama ada anda hendak memaparkan senarai dengan mengumpul aset mengikut kategori.PA-17 yang hendak dijana. harga dan tempoh penggunaan atau memaparkan satu persatu.  Tentukan bilangan ‘row’ yang akan dipaparkanbagi setiap helaian. Klik SAHKAN. Paparan tab menu dibawah akan dipaparkan. NOTA : Anda boleh mengemaskini semula sekiranya paparan yang dikehendaki tidak memenuhi keperluan anda. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LANTIK|DAFTAR LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah seterusnya ialah anda perlu melantik lembaga pemeriksa di dalam task permohonan pelupusan yang telah dikemaskini.100 .  Tentukan saiz kertas. Klik Lantik Pemeriksa.

Klik butang untuk mencetak senarai Lembaga Pemeriksa di dalam task pelupusan tersebut. Klik untuk mengemaskini tarikh pelantikan untuk merekod tarikh lantikan dan tarikh pemeriksaan dan klik tempat pmeriksaan dijalankan. Jika anda ingin memadam atau membatalkan pelantikan lembaga pemeriksa. Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 13 Langkah 14 KEMASKINI SYOR DAN PENDAPAT LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah ini perlu diambil oleh urusetia apabila telah mendapat laporan daripada Lembaga Pemeriksa. Apabila pelantikan selesai paparan disebelah akan dipaparkan dan anda perlu penandakan salah seorang sebagai pengerusi. Klik butang delete di sebelah kanan. Jika anda menyambung kerja anda pada hari yang lain anda perlu ke langkah 1 hingga 4 dan seterusnya langkau terus ke langkah 15.NOTA : Pastikan Ahli Lembaga Pemeriksa masih sah tempoh pelantikannya atau dapatkan surat lantikan dan daftar di ruang daftar baru. Langkah 15 Klik Syor Lembaga Pemeriksa. Masukkan maklumat Nama dan maklumat agensi (jika selain dari agensi anda). Kemudian klik butang kemaskini. Langkah 11 Langkah 12 Apabila pelantikan pengerusi telah di tandakan perhatikan nama pegawai yang dilantik akan dipaparkan di ruang pengerusi. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Tandakan (Satu atau lebih) Lembaga Pemeriksa Bagi Task pelupusan dan klik butang pilih atau jika tiada pergi ke langkah seterunya. tempoh pelantikan dan pegawai yang melantik. Klik Daftar Baru.101 .

Sistem akan menjana kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan tersebut dan satu senarai semak untuk dihantar kepada kuasa melulus Langkah 22 Langkah 23 Klik Kuasa Melulus untuk melihat kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan dan klik butang TERUSKAN Klik Senarai Semak untuk menghantar permohonan kelulusan.SELESAI SYOR LEMBAGA DAN HANTAR UNTUK PROSES KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Selesai Syor Lembaga Dan Menunggu Penghantaran Untuk Kelulusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Anda boleh menandakan untuk pilihan semua aset mengikut kategori atau untuk satu persatu. Klik butang SAHKAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .102 . Sistem akan menjana satu task bagi senarai SELESAI SYOR LEMBAGA DAN MENUNGGU PENGHANTARAN UNTUK KELULUSAN MENU .Langkah 16 Langkah 17 Tandakan aset yang hendak dikemaskini. Klik butang kemaskini Ulang langkah 16 hingga 19 sehingga keseluruhan aset telah dikemaskini. Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Langkah 21 Pilih kaedah pelupusan yang disyorkan dan nyatakan Kaedah aset dengan jelas serta justifikasi pelupusan. TAB dibawah akan dipaparkan. Klik butang kemaskini pendapat dan syor untuk mengemaskini pendapat dan syor.

Klik hantar untuk kelulusan Masukkan maklumat permohonan dan kepada siapa proses di hantar. Apabila permohonan kelulusan pelupusan telah di terima daripada pegawai pelulus. Klik TAB Senarai semak.103 .Langkah 4 Langkah 5 Klik tajuk task pelupusan. Sistem akan menjana senarai pelupusan telah dihantar dan menunggu kelulusan.TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN NOTA : Langkah-langkah yang perlu diambil dalah sama seperti tidakan yang diambil oleh urusetia pelupusan di peringkat agensi. Langkah 6 Langkah 7 MENU .Sistem akan memaklumkan kepada urusetia tentang keputusan yang telah dihantar dan menjana satu task di dalam senarai TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

104 . Tender dan Lelong Senarai Menunggu Kelulusan Tindakan Telah Selesai Kemaskini Status Aset Sediakan SIjil Penyaksian Jana Sijil Pelupusan KEW.PA19 Cetak KAD 312 dan 313 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .ALIRAN KERJA KEMASKINI TINDAKAN PELUPUSAN. Senarai Kelulusan DiterimaDiterima Mohon Semula Kemaskini Kelulusan Mohon Lanjut Tempoh Mohon Pinda Kaedah Pelupusan Mohon Tawaran Harga Kaedah Melibatkan Musnah Kaedah Melibatkan Jualan Kemaskini Tatacara dan maklumat musnah Go to Proses Sebutharga.

TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Telah Mendapat Kelulusan Dan Menunggu Tindakan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Kemaskini maklumat kaedah jualan. Proses tindakan melibatkan Jualan rujuk para 7 | PROSES SEBUTHARGA. TAB Kemaskini maklumat kelulusan JUALAN. KEMASKINI KELULUSAN. TENDER DAN LELONG. iaitu dalam tempoh 3 bulan.MENU . Jika tiada tindakan diambil selepas 3 bulan sistem akan membatalkan kelulusan tersebut.105 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan dibawah akan dipaparkan. Paparan dibawah akan dipaparkan. NOTA : Pastikan anda memastikan tindakan ke atas pelupusan diambil mengikut tempoh yang ditetapkan. sebutharga atau lelong klik bahagian daftar seperti contoh yang dinyatakan dibawah. Tandakan (Di dalam senarai aset) Klik butang tender untuk proses tender. sebutharga atau lelong atau jika ingin mendaftar tender. sebutharga untuk proses sebutharga dan lelong untuk proses lelong. Pilih no tender. Langkah 5 Klik TAB jualan. Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat kelulusan yang diterima.

Langkah 9 Langkah 10 Tandakan aset yang ingin dipohon pinda kaedah Klik Pinda Kaedah.MOHON PINDA KAEDAH. Langkah 14 Klik butang KEMASKINI.paparan dibawah dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Tandakan check box mengikut senarai aset yang hendak dipilih. NOTA : Sistem tidak membenarkan urusetia membuat perubahan kepada tatacara yang telah diluluskan. Sistem akan menunggu pengesahan di dalam TAB Kemaskini status aset. KEMASKINI KAEDAH DIMUSNAH. Langkah 15 Ulang langkah 1 hingga 4 jika klik kemaskini status aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . masukkan tempat dibakar. Klik butang DIBAKAR untuk mengemaskini tatacara. Pilih tarikh.106 . Langkah 11 Klik TAB Dimusnah. KEMASKINI STATUS ASET. Masukkan kaedah baru dan nyatakan sebab. catatan dan maklumat saksi.

107 . Sistem akan menjana untuk cetakan KAD KEW.PA-19 HANTAR SEMULA | MOHON PINDA KAEDAH DAN TAWARAN HARGA. Cop SPA akan dipaparkan. NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Agensi.SENARAI PERMOHONAN KELULUSAN PELUPUSAN DI PERINGKAT PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Permohonan Kelulusan Pelupusan Di Peringkat Perbendaharaan Senarai bagi permohonan ke MOF akan dipaparkan. Klik untuk cetakan KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .3.2.PA-2 atau KEW.DAN KEW. Klik TAB KEW. MENU . Sahkan penerimaan untuk dikumpulkan bagi tujuan kelulusan diperingkat Perbendaharaan.PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS.PA-19 seperti gambarajah dibawah Langkah 19 Langkah 20 Sistem akan menjana KEW.PA-3 dan sistem akan menjana KEW.PA-19. Langkah 18 Klik sahkan rekod sijil pelupusan di bahagian bawah KEW. Langkah 17 NOTA : Sistem akan memaparkan semua tindakan dan sijil pelupusan KEW. Senarai KEW.PA-19 akan disenaraikan di dalam KEW.PA-19 dan untuk mengesahkan Sijil Pelupusan Aset Kerajaan. Langkah 18 5.PA-18. Langkah 17 Klik Tab Hantar Semula Paparan dibawah akan dipaparkan.Langkah 16 Tandakan ‘check box’ bagi aset yang hendak dikemaskini status aset. NOTA : Semua permohonan yang dipohon untuk pinda kaedah akan disenaraikan didalam proses HANTAR SEMULA.PA-19 pdf yang telah dicop oleh Sistem. Klik HANTAR. LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT KEMENTERIAN.PA-19.

Langkah 4 Klik Tajuk Pelupusan Paparan TAB dibawah akan dipaparkan. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Tandakan satu atau lebih permohonan yang hendak dikumpulkan didalam satu permohonan ke Perbendaharaan. Klik butang Persediaan KE BKP. MENU . Sistem akan menjana satu senarai yang akan dihantar ke Perbendaharaan di dalam senarai SENARAI PERMOHONAN KE BKP (MOF) MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan maklumat Surat Rujukan Hantar Ke Pebendaharaan dan Langkah 7 Klik Daftar.Langkah 5 Klik permohonan kelulusan yang diterima dan klik Persediaan ke BKP Sstem akan menjana senarai di menu DITERIMA DAN PERLU DIHANTAR KEPADA BKP (MOF).SENARAI PERMOHONAN KE PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Permohonan Ke Perbendaharaan Senarai bagi permohonan akan dihantar ke MOF akan dipaparkan. NOTA : Jika terdapat permohonan yang melibatkan kelulusan Perbendaharaan daripada jabatan di bawah kementerian semua paparan akan dipaparkan disini.108 .DITERIMA DAN PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Diterima Dan Perlu Dihantar Kepada BKP (MOF) Senarai bagi permohonan perlu dihantar ke MOF akan dipaparkan.

Langkah 4 Langkah 5 Klik butang balas dan masukkan maklumat balasan.KUIRI DARIPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Kuiri daripada BKP (MOF) Senarai bagi permohonan yang dikuiri daripada pihak BKP. MENU .KELULUSAN DARIPADA BKP DITERIMA DAN PERLU DIAMBIL TINDAKAN NOTA : Langkah-langkah yang perlu diambil dalah sama seperti tidakan yang diambil oleh urusetia pelupusan di peringkat agensi. Papran dibawah dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Klik butang HANTAR UNTUK KELULUSAN.PA-17 adalah mengikut task di agensi tersebut. Sistem akan menjana satu senarai di menu TELAH DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN MENU . Rujukan Surat Permohonan dan Klik butang HANTAR.NOTA : TAB Senarai aset untuk senarai aset yang hendak dilupuskan dan TAB KEW.PA-17 adalah laporan Lembaga Pemeriksa bagi senarai aset yang dihantar. MENU . Klik butang simpan. Langkah 5 Klik Senarai Semak untuk melihat senarai semak dokumen yang akan dihantar ke Perbendaharaan bagi tujuan kelulusan di peringkat Bahagian Kawalan dan Pemantauan | Perbendaharaan. Jkia lebih dari satu agensi senarai KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .109 .TELAH DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Telah Dihantar Kepada Perbendaharaan Senarai bagi permohonan yang telah dihantar dipaparkan dan pengguna boleh melihat status penerimaan sistem. Masukkan No.

MENU . Senarai KEW.PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS Langkah 1 Klik Modul Pelupusan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . klik untuk paparan di bawah.PA-19 seperti gambarajah dibawah Langkah 6 Langkah 7 Sistem akan menjana KEW.PA-19 MENU .PA-19 pdf yang telah dicop oleh Sistem.PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS.PA-19 akan disenaraikan di dalam KEW. MENU .5. Klik untuk cetakan KEW. Langkah 5 Klik sahkan rekod sijil pelupusan di bahagian bawah KEW. NOTA : Sistem akan memaparkan semua tindakan dan sijil pelupusan KEW.110 .3. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA PELUPUSAN AGENSI.PROSES PELUPUSAN TELAH TAMAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Proses Pelupusan Telah Tamat Satu senarai proses pelupusan yang telah tamat akan dipaparkan.KEW.PROSES PELUPUSAN TELAH DIHANTAR DAN MENUNGGU KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Proses Pelupusan Telah Dihantar Dan Menunggu Kelulusan Satu senarai proses pelupusan menunggu kelulusan akan dipaparkan. MENU – PERMOHONAN KELULUSAN KE IBU PEJABAT/KEMENTERIAN/PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Permohonan Kelulusan Ke Ibu Pejabat/Kementerian/Perbendaharaan Satu senarai proses pelupusan menunggu kelulusan akan dipaparkan.3.PA-19.

SENARAI DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN UNTUK TUJUAN KELULUSAN BKP (MOF) NOTA : Adalah satu senarai pemantauan yang diwujudkan untuk memantau senarai permohonan agensi yang dihantar kepada kementerian untuk tujuan kelulusan diperingkat BKP-Perbendaharaan.1. Langkah 4 Klik untuk paparan KEW. Langkah 4 Klik butang hantar.5. Sistem akan membuat pecahan mengikut kelulusan yang dibenarkan.1. URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6.3.1.PA-18.PA-18 akan dipaparkan.2.PA18 MENU . Mengemaskini syor jawatankuasa pelupusan untuk dibawa kepada kelulusan pegawai bertanggungjawab. 6. 6.  Senarai perlu pengesahan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2. MENU URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6. FUNGSI URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 5 Klik butang Cetak untuk cetakan KEW. Menghantar status kelulusan kepada pemohon.1.1. NOTA : Dokumen KEW.1.1. 6.Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik KEW.PA-19 Perlu Dihantar Kepada Pelulus Satu senarai KEW.PA-19 yang perlu dihantar kepada pegawai pelulus.PA-19 yang telah dihantar akan ditandakan Langkah 2 Langkah 3 MENU .2.111 . Menerima semua permohonan kelulusan pelupusan daripada urusetia. MENU KERJA URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN. 6.SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Satu senarai KEW.1. Mengemaskini kelulusan pegawai bertanggungjawab. 6.4. 6.

     6.2.2.

Permohonan menunggu maklumat Keputusan Didalam proses mengemaskini Keputusan Pengesahan Keputusan oleh Pelulus Senarai Keputusan untuk dihantar Senarai Keputusan untuk dihantar ke Jabatan

MENU PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN.  Menunggu Keputusan Pelulus  Keputusan telah dihantar  Senarai Menunggu KEW.PA-19  Ringkasan (Summary)

6.3. LANGKAH KERJA URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN NOTA : Hanya pegawai yang dilantik didalam senarai pegawai di dalam urusetia pelulus boleh melaksanakan kerja-kerja dibawah.` MENU - SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Perlu Pengesahan Paparan dibawah akan dipaparkan.

Langkah 4 Langkah 5

Klik tajuk pelupusan TAB semakan dokumen dipaparkan

NOTA : Pegawai boleh menyemak dokumen yang diterima, KEW.PA-17 dan senarai aset sebelum pengesahan penerimaan dibuat. Langkah 6 Klik butang SAHKAN untuk tindakan pelupusan. Sistem akan menyenaraikan permohonan di dalam senarai PERMOHONAN MENUNGGU MAKLUMAT KEPUTUSAN. Teruskan proses atau ke menu seterusnya.

MENU - PERMOHONAN MENUNGGU MAKLUMAT KEPUTUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulu Pelupusan Klik Permohonan Menunggu Maklumat Keputusan Paparan dibawah akan dipaparkan.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 112

Langkah 4 Langkah 5

Klik butang untuk mengesahkan dokumen dan sedia untuk di bawa ke jawatankuasa dan dikemaskini. TAB menu dibawah akan dipaparkan.

Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8

Klik TAB Maklumat mesyuarat - Untuk melihat maklumat permohoan. Klik TAB KEW.PA-17 - Melihat KEW.PA-17 bagi sesuatu permohonan. klik Persediaan mesyuarat dicetak. Klik untuk paparan pdf dan klik butang cetak untuk dokumen persediaan mesyuarat. Klik Syor dan Keputusan Jawatankuasa. Paparan di bawah akan dipaparkan.

KEMASKINI SYOR MESYUARAT. Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Tandakan untuk mengemaskini keseluruhan aset atau klik persatu. Klik butang Syor. Masukkan maklumat syor jawatankuasan pelupusan Rujuk gambarajah disebelah: Pilih Tatacara. Masukkan Syor dan klik kemaskini syor. untuk kemaskini satu

Langkah 12 Langkah 13 SYOR KUIRI Langkah 14 Langkah 15

Klik TAB Kuiri Masukkan maklumat kuiri dan klik kemaskinikuiri.

SYOR BATAL|TIDAK DILULUSKAN Langkah 16 Klik TAB Tidak diluluskan. Langkah 17 Masukkan Sebab dibatalkan Langkah 18 Klik Kemaskini Pembatalan. NOTA : Semua syor yang dikemukan tidak aktif selagi tidak disahkan oleh pegawai pelulus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 113

KEMASKINI PELULUS. Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Klik butang diluluskan oleh Pilih nama Pegawai yang akan meluluskan Pelupusan NOTA : RUJUK kepada Jadual P.U (B) 285. Paparan dibawah akan dipaparkan.

Langkah 22 Langkah 23

Klik untuk memaparkan laporan dan klik cetak untuk mencetak laporan Klik butang SAHKAN KEPUTUSAN dan sistem akan menjana senarai dokumen menunggu pengesahan pegawai pelulus. Sistem akan memaparkan di dalam PENGESAHAN KEPUTUSAN OLEH PELULUS

MENU - DIDALAM PROSES MENGEMASKINI KEPUTUSAN NOTA : Sama seperti langkah diatas.

MENU - PENGESAHAN KEPUTUSAN OLEH PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Pengesahan Keputusan Oleh Pelulus Senarai syor mengikut task pelupusan dipaparkan. Klik task pelupusan untuk mengemaskini keputusan pegawai pelulus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 114

NOTA : Keputusan telah dihantar kepada pemohon. Klik task pelupusan untuk menghantar keputusan kepada urusetia pelupusan yang memohon Langkah 5 Langkah 6 Klik Hantar Kelulusan Masukkan no rujukan kelulusan dan klik butang hantar.SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR KE JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Keputusan Untuk Dihantar Ke Jabatan Senarai keputusan mengikut task pelupusan dipaparkan.Langkah 4 Klik butang SAHKAN sekiranya keputusan dipersetujui atau BATAL PENGESAHAN sekiranya keputusan tidak dipersetujui.SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Keputusan Untuk Dihantar Senarai keputusan mengikut task pelupusan dipaparkan. Apabila pegawai telah mengemaskini rekod ia akan dimasukkan ke dalam SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR MENU . Klik task pelupusan untuk menghantar keputusan kepada urusetia pelupusan yang memohon MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU .115 .

6. NOTA : Senarai keputusan yang telah di kemaskini pegawai pelulus.KEPUTUSAN TELAH DIHANTAR Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Keputusan Telah Dihantar Paparan senarai keputusan yang telah di kemaskini pegawai pelulus. NOTA : Senarai kelulusan yang telah dikeluarkan dan menunggu sijil hapuskira daripada pegawai yang memohon.SENARAI MENUNGGU KEW.Langkah 5 Klik butang Hantar NOTA : Keputusan telah berjaya dihantar kepada Agensi.MENUNGGU KEPUTUSAN PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Menunggu Keputusan Pelulus Paparan senarai menunggu keputusan pegawai pelulus.116 . NOTA : Senarai menunggu keputusan pegawai pelulus. MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-19 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Menunggu Kew. Ikon akan dipaparkan sekiranya KEW.4.Pa-19 Langkah 4 Paparan senarai kelulusan yang telah dikeluarkan dan menunggu sijil hapuskira daripada pegawai yang memohon.PA-19 telah diterima. Senarai akan dikeluarkan apabila pegawai pelulus telah mengemaskini maklumat sama ada diluluskan atau tidak. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN MENU . Senarai menunggu penghantaran maklumat kelulusan kepada urusetia MENU .

Sebutharga. Menu di bawah akan dipaparkan. tender atau lelong telah selesai dilaksanakan. Langkah 6 Klik No. PELAKSANAAN PELUPUSAN YANG MELIBATKAN JUALAN. PROSES TENDER.117 . Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Pelupusan Klik Modul Tender|Sebutharga| Lelong Paparan dibawah akan dipaparkan Lelong Klik TAB Tender Pilih Maklumat tender yang hendak dikemaskini.1. tender atau lelong dibuka. tender atau lelong belum selesai dilaksanakan. Sebutharga. Perlu kelulusan MOF (Tawaran Harga) Sebutharga. sebut harga atau lelong 7. tender atau lelong ditutup. Langkah 7 Klik KEW.PA-22 untuk cetak maklumat tender.7. Klik untuk cetakan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Tender untuk paparan maklumat. Modul Urus setia Pelupusan Task Pelupusan (senarai melibatkan jualan) Tender Sebutharga Proses Tender.PA-21 & KEW. Paparan di bawah akan dikemaskini NOTA : Petunjuk utama: Sebutharga.

  Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini. Masukkan Maklumat Kod Petender. Klik untuk cetak KEW. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Deposit Tender dan No. Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah. Klik Ahli 2 untuk melantik pengerusi tender. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. KEMASKINI MAKLUMAT KEPUTUSAN TENDER MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .118 . Ulangi langkah 9 untuk mendaftar petender yang lain Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Langkah 13 Klik pengerusi untuk melantik pengerusi tender. 1 2 3 Langkah 9 Klik PETENDER | bulatan 2 untuk menambah maklumat petender. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Langkah 8 Tandakan kotak di bulatan 1 jika tender telah ditutup. Pastikan maklumat betul seperti di paparan. Klik daftar. Kiriman wang. Klik Ahli 1 untuk melantik pengerusi tender.PA-23. Nama individu atau syarikat yang memasuki tender Jumlah tawaran harga. Masukkan maklumat dan klik butang daftar petender.

Klik sub sebutharga|tender|lelong. Paparan di bawah akan dipaparkan. Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga tender akan dipaparkan. Lihat gambarajah dibawah Langkah 21 Masukkan catatan| sebab tawaran harga dibuat Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan. PROSES SEBUTHARGA.119 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 1 Langkah 2 Klik modul pelupusan. Klik kemaskini maklumat jualan. TAWARAN HARGA Langkah 20 Klik permohonan tawaran harga tender. Paparan bawah dipaparkan.Langkah 14 Klik Kemaskini Keputusan Tender untuk mengemaskini maklumat tender.2. 7. Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga. Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA . Jika lebih dari satu aset telah dimenangi untuk satu syarikat|individu tandakan kedua-duanya.keputusan kelulusan). Masukkan maklumat seperti dibawah: Langkah 16 Kemaskini maklumat Nilai belian dan maklumat harga tawaran Langkah 17 Langkah 18 Langkah 19 Klik butang Kemaskini. Ulangi langkah 14 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi tender bagi satu-satu tender. Langkah 15 Tandakan senarai aset.

Klik untuk cetakan. Tandakan senarai aset .Jika lebih dari satu aset untuk satu syarikat|individu tandakan keduaduanya.PA-25 untuk cetak maklumat sebutharga. ulangi langkah 9 jika petender lebih dari satu. Langkah 5 Langkah 6 Klik KEW. NOTA : Paparan sama seperti proses tender Langkah 7 Klik KEW. Klik Ahli 2 untuk melantik pengerusi sebutharga. Masukkan maklumat seperti dibawah: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik Ahli 1 untuk melantik pengerusi sebutharga. Langkah 4 Klik No. Klik kemaskini maklumat jualan.120 . Sebutharga untuk paparan maklumat.PA-26 untuk mengemaskini maklumat sebutharga ditutup dan ahli sebutharga. pastikan maklumat betul seperti di paparan. Klik KUMPUL /ASING untuk memecahkan kumpulan daripada senarai aset untuk ditender.Langkah 3 Klik sebutharga. Paparan dibawah akan dipaparkan.PA-24 & KEW. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Paparan di bawah akan dipaparkan. Klik penyebutharga | bulatan 2 untuk menambah maklumat penyebutharga. Masukkan maklumat dan klik butang daftar petender. Klik pengerusi untuk melantik pengerusi tender. Menu di bawah akan dipaparkan. Jika anda ingin memecahkan senarai atau mengumpulkan senarai. Ikut langkah dibawah:  Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Klik Kemaskini keputusan tender untuk mengemaskini maklumat sebutharga.PA-26. Klik untuk cetak KEW.  Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah. NOTA : Rujuk gambarah seperti di dalam proses tender jika anda tidak faham. 1 2 3 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Langkah 13 Langkah 14 Langkah 15 Langkah 16 Langkah 17 Tandakan kotak di bulatan 1 jika sebutharga telah ditutup.

PA-27 & KEW. Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Klik butang kemaskini. PROSES LELONG.  Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah. Lelong untuk paparan maklumat.keputusan kelulusan). MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan maklumat dan klik butang daftar pembeli. Langkah 5 Langkah 6 Klik KEW. 7. Klik lelong. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul pelupusan. Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA . Langkah sama seperti proses tawaran harga tender. TAWARAN HARGA.PA-27A untuk cetak maklumat lelong. Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga. Langkah 4 Klik No. Klik sub sebutharga|tender|lelong.3.121 . Menu di bawah akan dipaparkan. Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini.Masukkan Maklumat Jualan dan kemaskini harga tawaran. Ulangi langkah 16 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi sebutharga bagi satu-satu sebutharga. Langkah 21 Masukkan catatan/ sebab tawaran harga dibuat. Paparan dibawah akan dipaparkan. Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga tender akan dipaparkan. 1 2 Langkah 8 Langkah 9 Tandakan kotak di bulatan 1 jika lelong telah ditutup. Langkah 20 Klik tawaran harga sebutharga. Klik Pembeli | Bulatan 2 untuk menambah maklumat pembeli.  Langkah 7 Klik maklumat pembeli untuk mengemaskini maklumat lelong ditutup dan ahli sebutharga. NOTA : Langkah sama seperti proses tender atau sebutharga. Klik untuk cetakan Klik KUMPUL / ASING untuk memecahkan kumpulan daripada senarai aset untuk ditender. Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan.

Klik Kemaskini keputusan lelong untuk mengemaskini maklumat lelong.keputusan kelulusan). Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan. Ulangi langkah 12 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi lelongan bagi satu-satu lelongan dibuat. PROSES KERJA. Rujuk langkah mengemaskini kaedah kelulusan yang diluluskan. Paparan di bawah akan dipaparkan. Langkah sama seperti proses tawaran harga tender.122 . Jika lebih dari satu untuk satu syarikat|individu tandakan keduaduanya. Langkah 12 Langkah 13 Langkah 14 Langkah 15 Langkah 17 Langkah 20 Langkah 21 Tandakan senarai aset. Klik Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan daripada paparan task dan klik untuk kemaskini maklumat permohonan pinda kaedah.Langkah 10 Langkah 11 ulangi langkah 9 jika menawar harga lebih dari satu. Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga. Masukkan maklumat seperti dibawah: Klik butang kemaskini. Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA . 8. Langkah 6 Langkah 7 Masukkan No rujukan surat dan tarikh Klik hantar. PERMOHONAN PINDA KAEDAH. Langkah 5 Klik TAB HANTAR SEMULA NOTA : Pastikan permohonan pindahan kaedah telah dikemaskini di dalam TAB dimusnahkan atau jualan.1. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Pelupusan Agensi. Klik permohonan tawaran harga. Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga akan dipaparkan. Paparan dibawah akan dipaparkan. 8. Permohonan akan dihantar kepada pegawai pelulus yang meluluskan permohonan tersebut. Masukkan catatan/ sebab tawaran harga dibuat. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik kemaskini maklumat jualan.

Klik butang simpan. Klik butang untuk cetakan KEW.1. Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Lantik Lembaga Pemeriksa.KEW. PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN . 9. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-15 atau butang Periksa yang dilantik atau butang mengemaskini maklumat Lembaga untuk memadam pegawai yang dilantik.  Masukkan tarikh mula berkuatkuasa  Cari dan pilih pegawai bertanggungjawab. LANGKAH-LANGKAH MELANTIK LEMBAGA PEMERIKSA. Paparan dibawah akan dipaparkan.PA-15 9. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Lantik Lembaga Pemeriksa.123 . Masukkan maklumat Lembaga Pemeriksa  Cari dan pilih pegawai  Pilih Tahun.KEMASKINI MAKLUMAT KELULUSAN PINDA KAEDAH Langkah 8 Ikut langkah mengemaskini maklumat kelulusan seperti di dalam menu PELULUS KEMASKINI MAKLUMAT TINDAKAN PELUPUSAN UNTUK PINDA KAEDAH Langkah 9 Ikut langkah mengemaskini maklumat tindakan pelupusan seperti di dalam menu URUSETIA .

PROSES KERJA PROSES KEHILANGAN DENGAN KAEDAH BIASA LANGKAH 1 2 3 PROSES KERJA Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan. Urusetia menyemak Laporan Akhir. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Urusetia Jawatan Kuasa Penyiasat Jawatan Kuasa Penyiasat Urusetia Urusetia Urusetia Urusetia Syor dan Ulasan Kementerian Urusetia Syor dan Ulasan Kementerian dan urusetia agensi Urusetia Kelulusan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Jawatankuasa Penyiasat menyedia dan mengemukakan Laporan Akhir KEW.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. TUGAS Semua Kakitangan di Jabatan dan dihantar kepada penyelia. Jika Laporan akhir lengkap. dan (ii) Tidak melibatkan soal kecurian.  Proses kehilangan yang melibatkan bayaran balik.1(b). terus ke proses 9.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis. Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa Penyiasat dengan menggunakan format KEW.000 dan bukan aset yang dinyatakan di para 38. Pegawai Pengawal hendaklah: Memberi syor dan ulasan. Penyelia dan Ketua Jabatan. penipuan atau kecuaian pegawai awam. PENGENALAN Modul Kehilangan dan hapuskira ialah satu modul yang akan melaksanakan proses menguruskan proses laporan kehilangan dan hapuskira di dalam sesuatu agensi.PA-29 Jawatankuasa Penyiasat menjalankan siasatan. APA YANG PERLU ANDA FAHAM. dan  Meluluskan hapus kira jika :(i) Nilai perolehan asal kurang daripada RM 50. kembalikan kepada Urus Setia untuk siasatan semula. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir Setelah berpuas hati dengan hasil siasatan.1. terus ke proses 11.124 . Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW.KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA ASET 1. Ia akan melibat kan dua proses iaitu :  Proses kehilangan biasa. Ketua Jabatan | Urusetia 2.BAB I . 2. Ketua Jabatan|pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui. Jika tidak berpuas hati. Laporan yang tidak lengkap dikembalikan kepada Jawatankuasa Penyiasat Kemukakan Laporan Akhir yang lengkap kepada Pegawai Pengawal untuk mendapatkan syor dan ulasan.PA-30 kepada Urus setia dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh perlantikan.

Kementerian|Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:  Catatkan kelulusan Hapus kira dalam Daftar Harta Modal|Inventori.000. Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan. Ketua Jabatan meluluskan permohonan bayaran balik. dan  Melibatkan soal kecurian. TUGAS Urusetia Kementerian 14 Perbendaharaan 15 16 Perbendaharaan Urusetia Agensi 17 Urusetia Agensi PROSES KEHILANGAN YANG MELIBATKAN BAYARAN BALIK. hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh Surat Kelulusan Perbendaharaan Kementerian|Jabatan hendaklah:  mengemukakan Sijil Hapus kira kepada Perbendaharaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan. penipuan atau kecuaian pegawai awam. Ketua Jabatan|pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh24 jam dari waktu kehilangan diketahui.125 .PA-31.000 setiap satu jumlah keseluruhan melebihi RM 500. Menghantar permohonan kelulusan bayaran balik kepada Ketua Jabatan Urusetia Pelulus | Jawatankuasa penilai akan menetapkan nilai bayaran balik yang perlu mengikut nilai semasa.1(b) tanpa mengira nilai perolehan asalnya.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis.LANGKAH 13 PROSES KERJA Kemukan ke Perbendaharaan jika : Nilai perolehan asal melebihi RM50. TUGAS Semua Kakitangan di Jabatan dan dihantar kepada penyelia.  Jenis aset seperti yang dinyatakan di para 38. Jika mendapat kelulusan daripada Perbendaharaan.  Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan.  Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan KEW. dan  Syor surcaj|tatatertib jika ada. Perbendaharaan memaklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal. dan  memaklumkan kedudukan tindakan surcaj/tatatertib (jika ada). terus ke proses 15. Penyelia dan Ketua Jabatan. Atau sekiranya pihak Perbendaharaan tidak berpuas hati dengan justifikasi laporan akhir yang diberikan pihak Perbendaharaan boleh melakukan siasatan semula atau meminta untuk siasatan semula dilakukan. 3 Ketua Jabatan | Urusetia Agensi 4 5 6 7 Urusetia Agensi Urusetia Kelulusan Agensi Ketua Pengarah atau KSU Urusetia Agensi MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LANGKAH 1 2 PROSES KERJA Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. Kementerian|Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:  Catatkan kelulusan Bayaran Balik dalam Daftar Harta Modal|Inventori.

Cawangan Ibu Pejabat Agensi : Pejabat Cawangan Ibu Pejabat Agensi. Pilih jenis cawangan agensi seperti dibawah untuk menentukan level agensi. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Admin.2. Ibu Pejabat Agensi MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . CAWANGAN JABATAN ATAU AGENSI PENYELIA KEHILANGAN IBU PEJABAT NEGERI IBU PEJABAT AGENSI KEMENTERIAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN 2.2.1 PENDAFTARAN LEVEL CAWANGAN. NOTA : : Ibu Pejabat Agensi seperti Ibu Pejabat Kementerian atau Jabatan | Cth : Ibu Pejabat Kastam DiRaja Malaysia. Pejabat Negeri : Ibu Pejabat Negeri | Cth : Pejabat Kastam Negeri Perak. seperti yang diterangkan didalam modul pelupusan. Cawangan Pejabat Daerah : Cawangan Pejabat Daerah | Cawangan kecil di dalam daerah tersebut. KONFIGURASI SISTEM LEVEL KERJA KEHILANGAN DI DALAM SISTEM SPA. Klik konfigurasi agensi Cari Cawangan mengikut Negeri Klik edit. Laporan terus dihantar ke Ibu Pejabat Agensi. Pejabat Daerah : Pejabat Daerah | Cth : Pejabat Kastam Daerah Hilir Perak. DAFTAR LEVEL CAWANGAN NOTA : Pastikan konfigurasi dan pendaftaran telah dilakukan seperti di dalam modul pelupusan.3. 2. buat pendaftaran seperti langkah-langkah yang telah ditetapkan. Jika konfigurasi masih tidak dilakukan.126 .

Bagi level daerah dan cawangan lain akan hanya nampak pelantikan penyelia sahaja.3. Paparan dibawah akan dipaparkan. URUSETIA PELUPUSAN DAN KEHILANGAN. Tandakan samada pegawai boleh mengemaskini maklumat kelulusan bagi level pelulus keseluruhan mengikut agensi atau pelulus bahagian mengikut agensi. urusetia dan pegawai pengesor dan pelulus. NOTA : Bagi proses pendaftaran hanya level ibu pejabat negeri. Tandakan pengesyor | Jika pegawai boleh mengemaskini syor dan ulasan pegawai pengawal . HANYA PEGAWAI yang dilantik sahaja akan dibenarkan untuk melihat dan akses kepada menu-menu yang telah dibernarkan. Langkah 4 Langkah 5 Klik pada bahagian penyelia. buat pendaftaran seperti langkah-langkah yang telah ditetapkan didalam modul pelupusan.3. urusetia dan pegawai untuk membuat pendaftaran yang pegawai yang terlibat. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 ulangi langkah 4. klik buat carian pengguna. Jika pendaftaran pegawai masih tidak dilakukan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Keseluruhan Cawangan | Pelantikan Pegawai Mengikut Cawangan Paparan dibawah akan dipaparkan.1 DAFTAR PEGAWAI PENYELIA. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 2. DAFTAR PEGAWAI YANG TERLIBAT DENGAN KEHILANGAN NOTA : Pelantikan pegawai adalah sama seperti yang dilakukan didalam modul pelupusan.127 . Abaikan jika tidak perlu. Buat pilihan pegawai dan klik butang simpan BAGI PELANTIKAN PEGAWAI PENGESYOR (KEHILANGAN) DAN PELULUS.2. jabatan dan kementerian sahaja yang memaparkan pelantikan kepada pegawai penyelia.Hanya untuk kegunaan modul kehilangan.

Menerima aduan kehilangan dan membuat pengesahan kepada aduan yang diterima Melengkapkan laporan awal untuk disahkan oleh Ketua Jabatan. MENU KERJA PENYELIA KEHILANGAN  Senarai Aduan baru  Perlu dilengkapkan dan dihantar kepada Ketua Jabatan  Menunggu Pengesahan Ketua Jabatan  Disahkan Ketua Jabatan dan hantar kepada Urusetia  Mohon kelulusan Pembayaran Balik MENU PEMANTAUAN PENYELIA KEHILANGAN  Aduan ditolak  Dibatal oleh Ketua Jabatan  Kuiri Kepada Penyelia  Mohon kelulusan pembayaran balik selesai  Aduan lain dibawah kuasa cawangan ini  Ringkasan Penting 3. 3.3. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1.3.2. Klik Diterima | Ditolak dan masukkan catatan kepada pengadu.2.1.2.3.3. FUNGSI PENYELIA KEHILANGAN 3. MENU PENYELIA KEHILANGAN 3. Menghantar proses kehilangan kepada urusetia kehilangan agensi.1. PENYELIA 3. 3.1. 3.1.1. NOTA :Senarai aduan yang dimerahkan adalah senarai yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mengesahkan dan memproses aduan kehilangan.SENARAI ADUAN BARU Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Senarai Aduan Baru Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.2.2.1.128 . LANGKAH KERJA PENYELIA KEHILANGAN 3. LANGKAH KERJA MENU PENYELIA MENU . 3.

Kaedah yang sama seperti carian aset yang hendak dilupuskan.NOTA : Jika anda klik Diterima. secara auto aduan akan dibatalkan dan akan direkod sebagai aduan ditolak. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 4 Langkah 5 Daripada senarai yang diterima klik butang untuk mengemaskini laporan awal. Senarai aset yang hilang akan dipaparkan di bahagian bawah borang aduan. komponen|aksesori atau mendaftar aset selain harta modal dan inventori yang telah hilang. Langkah 6 Buat carian aset. Borang kemaskini dengan TAB dibawah akan dipaparkan. Senarai yang diterima akan dimasukkan di dalam senarai PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN MENU .PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Perlu Dilengkapkan Dan Dihantar Kepada Ketua Jabatan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.129 . NOTA :Senarai aduan yang dimerahkan adalah senarai yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat. aduan akan diproses manakala jika anda menolak permohonan.

Aduan | butang untuk hantar laporan awal kepada urusetia yang akan memproses aduan. Dengan kaedah klik butang edit MENU .DISAHKAN KETUA JABATAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Disahkan Ketua Jabatan Dan Hantar Kepada Urusetia Daripada senarai yang diterima klik No. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA28.MENUNGGU PENGESAHAN KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Klik Menu Menunggu Pengesahan Ketua Jabatan Paparan senarai aduan yang menunggu pengesahan KEW.PA-28 dari Ketua Jabatan.Langkah 7 Langkah 8 Masukkan maklumat dikehendaki seperti:  Maklumat Pengadu (auto)  Maklumat Kejadian Berlaku  Langkah sedia ada  Jika terdapat Prime Facie | Orang disyaki  Adakah pegawai ditahan kerja  Tarikh dan laporan polis  Langkah segera bagi mencegah ia berulang dan catatan. Klik butang HANTAR dan sistem akan menjana bil laporan di dalam senarai menunggu pengesahan ketua jabatan. MENU .130 . NOTA : Hanya menunjukkan senarai yang dihantar kepada Ketua Jabatan untuk Pengesahan KEW. Penyelia boleh mengemaskini laporan sekiranya diperlukan oleh Ketua Jabatan. klik TAB Senarai Aset Hilang dan klik butang Hantar laporan Awal.

KUIRI KEPADA PENYELIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Klik Kuiri Kepada Penyelia NOTA : Senarai memaparkan permohonan yang dikuiri sahaja.2.MOHON KELULUSAN PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Klik Menu Mohon Kelulusan Pembayaran Balik Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Ketua Agensi (Ketua Pengarah atau KSU) untuk tujuan kelulusan proses bayaran balik kepada kehilangan yang berlaku. MENU . 3. MENU . NOTA : Hanya menunjukkan senarai yang dihantar kepada Ketua Agensi (Ketua Pengarah atau KSU) untuk tujuan kelulusan proses bayaran balik kepada kehilangan yang berlaku.Aduan. Klik pada No. NOTA : Senarai Aduan yang ditolak oleh ketua jabatan. NOTA :Paparan senarai aduan yang ditolak oleh penyelia.Langkah6 Paparan penghantaran KEW. Klik butang Hantar.PA-28. Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .131 .3.DIBATAL OLEH KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada menu pemantauan Penyelia klik Dibatal Oleh Ketua Jabatan Paparan senarai aduan yang ditolak oleh ketua jabatan. LANGKAH-LANGKAH KERJA PEMANTAUAN PENYELIA MENU . MENU .ADUAN DITOLAK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada menu pemantauan Penyelia klik Aduan Ditolak Paparan senarai aduan yang ditolak oleh penyelia.

MENU – MOHON KELULUSAN PEMBAYARAN BALIK SELESAI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Penyelia Klik Mohon Kelulusan Pembayaran Balik Selesai Paparan senarai aduan pembayaran balik yang belum selesai.PA-28 yang telah disahkan. KETUA JABATAN 4.2. Cth : Senarai aduan daripada cawangan daerah akan dapat dilihat oleh penyelia di cawangan Pejabat Negeri. Langkah 5 Klik TAB Pengesahan & Senarai Aset Hilang MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU – SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Ketua Jabatan Daripada Menu Klik Senarai Perlu Pengesahan Klik butang untuk mengesahkan laporan kehilangan.2. FUNGSI KETUA JABATAN 4.1.1.1. 4.1.ADUAN LAIN DIBAWAH KUASA CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Klik Aduan Lain Dibawah Kuasa Cawangan Ini Paparan senarai aduan lain yang dibuat oleh cawangan lain bagi tujuan cawangan induk. LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL OLEH KETUA JABATAN.Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Balas untuk membalas kuiri Masukkan maklumbalas dan kemudian klik butang Hantar. Menerima semua laporan kehilangan untuk disahkan olehnya. Paparan tab di bawah akan dipaparkan.132 . 4. NOTA : Senarai Aduan lain yang dibuat oleh cawangan lain bagi tujuan cawangan induk. Sistem akan menjana KEW. 4. NOTA : senarai aduan pembayaran balik yang belum selesai MENU .

1. Menerima semua laporan kehilangan untuk diproses. Membuat pendaftaran kepada pegawai penyiasat yang dilantik 5. Langkah 10 Langkah 11 4. Borang KEW.133 .1.Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tentukan samada proses seterusnya boleh dilakukan secara pembayaran balik | Jika nilai semasa kurang dari RM 5000. Masukkan catatan kuiri Klik butang KEMASKINI. lakukan Langkah 8 hingga 9) Klik butang KUIRI Langkah 8 Langkah 9 Paparan kuiri aduan kepada Penyelia. MENU URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI 5. Klik DISAHKAN untuk mengesahkan laporan awal KEW. MENU – TELAH DISAHKAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Ketua Jabatan Daripada menu pemantauan klik Telah Disahkan Paparan status proses kehilangan senarai aduan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan.2. FUNGSI URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI 5.1. NOTA : Paparan status proses kehilangan senarai aduan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan.1.1.PA-28 tidak dapat disahkan sehingga kuiri dijawab oleh Penyelia dalam menu Penyelia. NOTA : Paparan senarai aduan yang menunggu jawapan kuiri daripada Penyelia.PA-28 atau membatalkan aduan.00 Klik TAB Kuiri untuk hantar kuiri kepada Penyelia (jika ada. 5.3 LANGKAH-LANGKAH KERJA PEMANTAUAN KETUA JABATAN. Menunggu laporan akhir dan memantau proses kelulusan.3.PA-28 akan dipaparkan untuk cetakan dan ditandatangani.2. 5.1.2. 5. MENU – KUIRI KEPADA PENYELIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Ketua Jabatan Daripada menu pemantauan klik Kuiri Kepada Penyelia Paparan senarai aduan yang menunggu jawapan kuiri daripada Penyelia. NOTA : Laporan awal KEW. URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI 5. MENU KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI  Penerimaan aduan mengikut kumpulan penghantaran (Remote)      Permohonan daripada agensi bagi pelantikan lembaga pemeriksa Penentuan tempat pelantikan penyiasat Kes dan pelantikan penyiasat dilakukan di cawangan ini Kes dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat Senarai selesai pelantikan dan didalam proses siasatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

1.3.U.U. MENU URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN 5.(B) 285  Dihantar untuk mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus  Hantar keputusan Kepada Kuasa Melulus P.(B) 285 Dihantar untuk mendapatkan keputusan Kuasa Melulus Perlu dihantar kepada Kementerian Perlu dihantar kepada Perbendaharaan Kuiri daripada Perbendaharaan Kelulusan daripada Perbendaharaan yang dihantar oleh Kementerian Kelulusan daripada Kementerian Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira kepada Perbendaharaan Persediaan tindakan Surcaj & Tatatertib MENU PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI       Dihantar kepada Kementerian untuk mendapat kelulusan Perbendaharaan Telah mendapat syor dan ulasan Pegawai Pengawal Sijil Hapuskira telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus Rekod Pembayaran Balik Rekod Surcaj KEW.               5. Siasatan selesai dan hantar bagi mendapatkan syor dan ulasan Pegawai Pengawal Senarai dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal Selesai Syor dan Ulasan Selesai Syor dan Ulasan tetapi perlu disiasat semula Siasatan Semula Perlu dihantar kepada Kuasa Melulus P.2.(B) 285 di agensi pemohon  Perlu dihantar kepada Perbendaharaan  Kelulusan daripada Perbendaharaan diterima dan perlu diambil tindakan  Kuiri daripada Perbendaharaan  Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira  Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira kepada Perbendaharaan  Persediaan tindakan Surcaj & Tatatertib MENU PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN  Dihantar untuk kelulusan Perbendaharaan  Telah mendapat syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Sijil hapuskira telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus  Rekod Pembayaran Balik  Rekod surcaj 5.PA-33 Lampiran B 5. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .U.134 . MENU KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN  Penerimaan aduan mengikut kumpulan penghantaran (Remote)  Permohonan daripada agensi bagi pelantikan lembaga pemeriksa  Penentuan tempat pelantikan penyiasat  Kes dan pelantikan penyiasat dilakukan di cawangan ini  Senarai selesai pelantikan dan didalam proses siasatan  Siasatan selesai dan hantar bagi mendapatkan syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Senarai dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Selesai Syor dan Ulasan  Selesai Syor dan Ulasan tetapi perlu disiasat semula  Siasatan Semula  Perlu dihantar kepada Kuasa Melulus P.2.3.2.3.

MENU .PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Permohonan Daripada Agensi Bagi Pelantikan Lembaga Pemeriksa Klik pada No. NOTA : Hanya permohonan daripada agensi lain sahaja yang diterima dalam menu ini. Langkah 7 Klik Daftar Pegawai Penyiasat.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. LANGKAH KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI. MENU . Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis.Aduan bagi melantik Jawatankuasa Penyiasat Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. Tandakan pada rekod dipilih dan Klik butang DITERIMA Permohonan aduan yang telah diterima akan dipindahkan ke Menu PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA.4.5.PENERIMAAN ADUAN MENGIKUT KUMPULAN PENGHANTARAN (REMOTE) Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Penerimaan Aduan Mengikut Kumpulan Penghantaran (Remote). Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. Masukkan maklumat : NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes.135 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU . Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam menu SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN dan hantar kepada Agensi. Klik butang HANTAR. Masukkan tarikh dan No Rujukan. aduan akan dipaparkan dalam menu KES DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA UNTUK PELANTIKAN PENYIASAT untuk dihantar ke Kementerian.PENENTUAN TEMPAT PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan Daripada menu Urusetia klik Penentuan Tempat Pelantikan Penyiasat Tandakan pada aduan dan klik butang PILIH Langkah 5 Pilih tempat pelantikan penyiasat samada oleh Cawangan Ini | Kementerian. Klik HANTAR.Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. Klik butang untuk mencetak KEW. NOTA : Proses pelantikan penyiasat hanya boleh dilakukan di dalam menu ini sekiranya permohonan diterima daripada agensi (server lain).PA-29.136 . Sistem akan memaparkan aduan dalam menu KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI jika pilihan tempat pelantikan penyiasat oleh Cawangan Ini. Manakala jika pilihan tempat pelantikan oleh Kementerian.

Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir.PA-29. S i S Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Klik butang SELESAI. Masukkan maklumat: NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang untuk mencetak KEW. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis.KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No Aduan bagi rekod yang dipilih Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat.  Dua orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat.137 .MENU .

Aduan bagi rekod yang dipilih Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat. NOTA : senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat. Paparan Hantar Untuk Syor & Ulasan. Senarai akan di hilangkan dan dimasukkan ke dalam SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. Masukkan tarikh dan no rujukan Klik butang HANTAR.SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Selesai Dan Hantar Bagi Mendapatkan Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Langkah 4 Langkah 5 Tandakan rekod aduan yang dipilih dan klik butang PILIH. MENU .KES DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA UNTUK PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No.MENU .SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Menu Senarai Selesai Pelantikan Dan Didalam Proses Siasatan Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai pelantikan Jawatankuasa Penyiasat dan didalam proses siasatan NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes di dalam penyiasat. MENU .138 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Jika pengerusi dan ahli penyiasat kes ini telah mengambil tindakan dan mengemaskini serta mengesahkan rekod yang didaftarkan.

Aduan bagi rekod yang dipilih. Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan. MENU . Jika syor dan ulasan telah diterima sistem akan pindahkan aduan ke proses yang lain iaitu menu SELESAI SYOR DAN ULASAN. Klik pada No. Langkah 5 Paparan TAB seperti dibawah dipaparkan.139 .SENARAI DIHANTAR DAN MENUNGGU SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Senarai Dihantar Dan Menunggu Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai permohonan aduan yang telah dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes menunggu syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal. MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .SELESAI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan. Paparan seperti dibawah dipaparkan.NOTA : Sistem akan pindahkan aduan yang telah selesai siasatan ke senarai KEMASKINI SYOR DAN ULASAN dalam menu Pelulus bagi mendapatkan Syor & Ulasan Pegawai Pengawal. Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal.

Paparan TAB seperti di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat.(B) 285.140 . Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat.Aduan bagi aduan yang dipilih.U.Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus dan klik butang HANTAR. MENU . KEMENTERIAN | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu PERLU DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN. PERBENDAHARAAN | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Masukkan maklumat: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PILIHAN MENGIKUT KUASA MELULUS CAWANGAN INI | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.SELESAI SYOR DAN ULASAN TETAPI PERLU DISIASAT SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan Tetapi Perlu Disiasat Semula Klik pada No.

Seterusnya. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .SIASATAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Semula Paparan senarai aduan yang perlu siasatan semula dilakukan. Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA). Klik butang untuk mencetak KEW. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir.141 . NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan.PA-29. permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. Klik butang SELESAI Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis.NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. MENU .  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus P.U.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus di dalam DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS.142 .U. MENU – DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Dihantar Untuk Mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kepada Kuasa P.PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.MENU .(B) 285 dan menunggu keputusan Kuasa Melulus NOTA : Senarai aduan yang dihantarkepada kuasa melulus P.(B) 285.U. Langkah 4 Klik butang bagi menghantar permohonan kepada Kuasa Melulus P.(B) 285 Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. MENU .U.PERLU DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kementerian Klik butang HANTAR bagi menghantar laporan kepada Kementerian.U. Masukkan No. NOTA : Sistem akan memaparkan senarai permohonan aduan yang dihantar kepada Kuasa Melulus P.U.Rujukan dan Klik butang HANTAR NOTA : Permohonan akan dihantar kepada Kementerian untuk menjalankan proses selanjutnya. Langkah 5 Paparan Mohon Kelulusan.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira. Sistem akan menghantar permohonan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus.

PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Perbendaharaan Tandakan pada aduan yang dipilih dan Klik butang HANTAR bagi menghantar laporan kepada Perbendaharaan. MENU – KELULUSAN DARIPADA KEMENTERIAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kelulusan Daripada Kementerian Langkah 4 Klik butang TINDAKAN. Langkah 5 Masukkan No. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang Hantar.143 . Langkah 6 Paparan senarai semak permohonan hapusira aset. Klik butang Hantar.MENU . Paparan seperti dibawah dipaparkan.Rujukan dan Tajuk.

PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira. MENU . NOTA : Paparan senarai permohonan yang telah mendapat kelulusan daripada Kementerian. NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira. Sistem akan menghantar sijil kepada pegawai pelulus. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Dan menjana senarai di dalam SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS dalam menu Pemantauan Urusetia.144 .Langkah 5 Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Kelulusan Hapuskira Klik butang HANTAR Permohonan akan dipindahkan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk mendapatkan kelulusan hapuskira daripada Pegawai Pengawal. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum di hantar kepada Pegawai Pengawal.

Klik pada No. Sistem akan menghantar sijil hapuskira kepada Perbendaharaan.145 .Aduan. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira. MENU . Masukkan maklumat surcaj & tatatertib dan klik butang DAFTAR Langkah 8 Klik butang SELESAI SURCAJ MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Tindakan Surcaj & Tatatertib. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Perbendaharaan. NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira Kepada Perbendaharaan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Paparan di bawah akan dipaparkan. Klik TAB Surcaj & Tatatertib Langkah 6 Langkah 7 Tandakan rekod yang dipilih dan Klik Daftar Surcaj & Tatatertib.MENU .

PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Permohonan Daripada Agensi Bagi Pelantikan Lembaga Pemeriksa Klik pada No.146 .PENERIMAAN ADUAN MENGIKUT KUMPULAN PENGHANTARAN (REMOTE) Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Penerimaan Aduan Mengikut Kumpulan Penghantaran (Remote).5. Langkah 7 Klik Daftar Pegawai Penyiasat. LANGKAH -LANGKAH KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN. Masukkan maklumat : MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Aduan bagi melantik Jawatankuasa Penyiasat Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. NOTA : Menu Urusetia Kehilangan di Peringkat Kementerian adalah sama seperti di dalam menu urusetia di peringkat agensi kecuali terdapat DUA menu tambahan iaitu:  PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN (BKP)  PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA BKP MENU . MENU .5. Tandakan pada rekod dipilih dan Klik butang DITERIMA Permohonan aduan yang telah diterima daripada agensi akan dipindahkan ke Menu PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA. NOTA : Hanya proses yang diterima dari server lain sahaja akan dipaparkan di dalam menu ini. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.

NOTA :  Pilih nama kakItangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN.147 . Klik butang HANTAR. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. MENU .PA-29. Klik butang HANTAR.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Klik butang untuk mencetak KEW. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PENENTUAN TEMPAT PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan Klik Menu Penentuan Tempat Pelantikan Penyiasat Tandakan rekod aduan dan klik butang PILIH Langkah 5 Paparan Pelantikan Jawatankuasa Penyiasat.Masukkan tarikh dan No Rujukan. NOTA : Proses pelantikan penyiasat hanya boleh dilakukan di dalam menu ini sekiranya permohonan diterima daripada agensi (server lain). Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam menu SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN dan hantar kepada Agensi.

Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat. Masukkan maklumat: NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan.148 . Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.Aduan yang dipilih Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat.Sistem akan memaparkan aduan dalam menu KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI MENU .PA-29. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No. Langkah 8 Langkah 9 Klik butang SIMPAN. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi. Klik butang untuk mencetak KEW.

NOTA : Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA).149 . Paparan Hantar Untuk Syor & Ulasan. Senarai akan di hilangkan daripada menu ini dan dimasukkan ke dalam menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.Langkah 10 Klik butang SELESAI.SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia Senarai Selesai Pelantikan Dan Didalam Proses Siasatan Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai pelantikan Jawatankuasa Penyiasat dan didalam proses siasatan NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes di dalam penyiasatan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Selesai Dan Hantar Bagi Mendapatkan Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Langkah 4 Langkah 5 Tandakan rekod aduan yang dipilih dan klik butang PILIH. Jika pengerusi dan ahli penyiasat kes ini telah mengambil tindakan dan mengemaskini serta mengesahkan rekod yang didaftarkan. Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN. MENU . Seterusnya. Masukkan tarikh dan no rujukan Klik butang HANTAR. MENU . permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.

Jika syor dan ulasan telah diterima sistem akan pindahkan aduan ke proses yang lain iaitu menu SELESAI SYOR DAN ULASAN.Aduan bagi rekod yang dipilih.SENARAI DIHANTAR DAN MENUNGGU SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Senarai Dihantar Dan Menunggu Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai permohonan aduan yang telah dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes menunggu syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal. MENU . MENU . Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal.150 .NOTA : Sistem akan pindahkan aduan yang telah selesai siasatan ke KEMASKINI SYOR DAN ULASAN dalam menu Pelulus bagi mendapatkan Syor & Ulasan Pegawai Pengawal. Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan. Langkah 5 Paparan TAB seperti dibawah dipaparkan. Paparan seperti dibawah dipaparkan. Klik pada No. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .SELESAI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan.

Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat.SELESAI SYOR DAN ULASAN TETAPI PERLU DISIASAT SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan Tetapi Perlu Disiasat Semula Klik pada No.Aduan bagi aduan yang dipilih. AGENSI | Sistem akan pindahkan permohonan aduan ke menu PERLU DIHANTAR KEPADA K UASA MELULUS P. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.U.Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus dan klik butang HANTAR.(B) 285 bagi mendapatkan pengesahan keputusan Kuasa Melulus. PILIHAN MENGIKUT KUASA MELULUS CAWANGAN INI | Sistem akan pindahkan permohonan aduan ke menu PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P. Masukkan maklumat: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU .151 . Paparan TAB seperti di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat.U.(B) 285 bagi mendapatkan pengesahan keputusan Kuasa Melulus.

Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan. MENU . Klik butang SELESAI Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN.152 .SIASATAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Semula Paparan senarai aduan yang perlu siasatan semula dilakukan. permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan. Klik butang untuk mencetak KEW.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA).NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan.PA-29. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. Seterusnya.

U. MENU .U.U. Sistem akan menghantar permohonan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus.U.(B) 285.(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus P.U. NOTA : Sistem akan memaparkan senarai permohonan aduan yang dihantar kepada Kuasa Melulus P.(B) 285 di agensi pemohon.(B) 285 Di Agensi Pemohon Klik butang untuk hantar keputusan kepada Kuasa Melulus P.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus di dalam DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira.HANTAR KEPUTUSAN KEPADA KUASA MELULUS P.153 .U. Langkah 5 Paparan maklumat laporan kehilangan.(B) 285 DI AGENSI PEMOHON Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Hantar Keputusan Kepada Kuasa Melulus P.(B) 285 dan menunggu keputusan Kuasa Melulus NOTA : Senarai aduan yang dihantarkepada kuasa melulus P.MENU .U.PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P. Klik butang HANTAR MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 4 Klik butang bagi menghantar permohonan kepada Kuasa Melulus P. MENU – DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Dihantar Untuk Mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kepada Kuasa P.U.U.(B) 285 Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 5 Paparan Hantar Kepada Perbendaharaan. Rujukan dan Tajuk.154 . Masukkan No. Langkah 6 Paparan Senarai Semak Permohonan Hapuskira Aset Alih Kerajaan. MENU .Maklumat keputusan telah dihantar kepada agensi dan akan diterima di agensi dalam senara KELULUSAN DARIPADA KEMENTERIAN. Klik butang HANTAR.PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Perbendaharaan Tandakan pada senarai kes yang hendak dihantar. Klik butang HANTAR. Permohonan aduan akan dihantar kepada Perbendaharaan untuk mendapatkan keputusan kelulusan permohonan.

Sistem akan menghantar sijil hapuskira kepada Perbendaharaan.MENU . MENU .155 . Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira. Dan menjana senarai di dalam SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS dalam menu Pemantauan Urusetia.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira Kepada Perbendaharaan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Pegawai urusetia perlu ambil tindakan seterusnya ke atas senarai tersebut. Pegawai urusetia perlu ambil tindakan seterusnya ke atas senarai tersebut. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. MENU . Sistem akan menghantar sijil kepada pegawai pelulus. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Perbendaharaan. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira. NOTA : Senarai rekod kehilangan yang diterima daripada Perbendaharaan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Pegawai Pengawal.KELULUSAN DARIPADA PERBENDAHARAAN DITERIMA DAN PERLU DIAMBIL TINDAKAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kelulusan Daripada Perbendaharaan Diterima Dan Perlu Diambil Tindakan Paparan senarai rekod kehilangan yang diterima daripada Perbendaharaan. NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan.

PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Tindakan Surcaj & Tatatertib.MENU . Masukkan maklumat surcaj apabila telah mendapat laporan surcaj daripada Lembaga Tatatertib. Klik pada No. MENU – DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN UNTUK MENDAPAT KELULUSAN PERBENDAHARAAN Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan |Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Dihantar Kepada Kementerian Untuk Mendapat Kelulusan Perbendaharaan Langkah 4 Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian untuk mendapatkan kelulusan perbendaharaan.TELAH MENDAPAT SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu pemantauan klik Telah Mendapat Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai rekod kehilangan yang telah selesai mendapatkan Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal.. NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .156 .Aduan Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik tab Daftar Surcaj & Tatatertib Tandakan rekod yang dipilih dan Klik Daftar Surcaj & Tatatertib. NOTA : Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian untuk mendapatkan kelulusan perbendaharaan Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 MENU . 5. Masukkan maklumat surcaj & tatatertib dan klik butang DAFTAR Klik butang SELESAI SURCAJ.6. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN.

NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan bayaran balik oleh kakitangan yang telah selesai.NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah mendapat syor dan ulasan daripada pegawai pengawal. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .REKOD PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Rekod Pembayaran Balik Paparan senarai rekod kehilangan yang melibatkan bayaran balik oleh kakitangan yang telah selesai. MENU – SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu pemantauan klik Sijil Hapuskira Telah Dihantar Kepada Pegawai Pengawal | Pelulus Paparan senarai aduan dengan Sijil Hapuskira yang telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus. NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj kepada kakitangan. MENU . NOTA : Paparan senarai aduan dengan Sijil Hapuskira yang telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus.REKOD SURCAJ Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Rekod Surcaj Paparan senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj kepada kakitangan. MENU .157 .

Kemaskini laporan akhir | Konsep kemaskini menggunakan kaedah menaip terus ke laporan seperti penggunaan microsoft word. Mengesahkan maklumat laporan akhir. 6. Langkah 1 Langkah 2 Daripada portal SPA. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang Kemaskini Maklumat Siasatan.PA-30). SETIAUSAHA JAWATANKUASA PENYIASAT. NOTA : Pegawai penyiasat yang dilantik akan diberi e-mail dengan no koduntuk membolehkan pegawai akses kepada sistem SPA. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.1. klik menu Pengurusan Aset Alih Daripada menu klik Jawatankuasa. Kad Pengenalan dan Kod Proses SPA yang diperolehi daripada e-mail. LANGKAH KERJA PEGAWAI PENYIASAT.PA-30).2. Klik butang Hantar. PEGAWAI PENYIASAT 6. 6. Paparan laporan akhir (KEW.158 .2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1. NOTA : Hanya Setiausaha Lembaga Pemeriksa yang boleh melakukan Kemaskini maklumat siasatan laporan akhir(KEW. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. FUNGSI PEGAWAI PENYIASAT 6. Mengemaskini maklumat laporan akhir.1.6. Langkah 3 Masukkan No.1.

Apabila rekod telah dikemaskini paparan seperti dibawah akan dipaparkan. NOTA : Bagi Ahli Jawatankuasa Penyiasat ulang langkah 1 hingga 3 dan terus ke langkah 7 hingga 9 untuk mengesahkan dokumen laporan akhir yang telah di kemskini oleh setiausaha. Untuk cetakan.Langkah 6 Langkah 7 Klik butang simpan apabila anda selesai mengemaskini laporan.kad pengenalan penyiasat dan klik butang PENGESAHAN DOKUMEN. Masukkan catatan dan no. di sebelah Langkah 8 Langkah 9 Klik butang PENGESAHAN untuk mengesahkan pelantikan Lembaga Penyiasat. Sistem akan menjana laporan akhir KEW. Paparan Pengesahan Dokumen. AHLI JAWATANKUASA PENYIASAT.159 . klik butang kanan paparan.PA-30. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

Klik TAB Kemaskini syor dan ulasan. 7.1. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang untuk melihat laporan awal atau klik butang untuk melihat laporan akhir.2. Menerima semua laporan akhir untuk dinilai oleh Pegawai Pengawal Mengemaskini syor dan ulasan Pegawai Pengawal.U. MENU .KEMASKINI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Syor dan Ulasan Daripada menu Syor dan Ulasan klik Kemaskini Syor Dan Ulasan. Klik pada No aduan untuk kemasikini maklumat syor& ulasan.2.1. MENU KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Kemaskini Syor dan Ulasan  Selesai Syor dan Ulasan dan belum dihantar kepada Kuasa Melulus MENU PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Siasatan perlu dilakukan semula  Selesai dan Urusetia belum hantar kepada Kuasa Melulus P. 7.7. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang KEMASKINI. 7. Paparan dibawah akan dipaparkan KUIRI SIASATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik butang kuiri siasatan Masukkan maklumbalas. Sistem akan menghantar kuiri kepada urusetia yang menguruskan siasatan.2.(B) 285  Selesai dan Urusetia belum hantar kepada Perbendaharaan  Sijil Hapuskira Diterima  Ringkasan 7. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7.1.1. MENU URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7.3.1. LANGKAH KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.2.2. FUNGSI URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7.160 .

KEMASKINI SYOR & ULASAN Langkah 9 Langkah10 Klik butang Syor dan Ulasan Penyelia hendaklah merekod syor dan ulasan pegawai pengawal MENU KEMASKINI SEPERTI DIBAWAH PERLU SIASATAN SEMULA Langkah 11 Langkah 12 ATAU SELESAI Langkah 13 Langkah 14 Klik TAB Perlu siasatan semula sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuas hati dengan hasil siasatan Masukkan sebab siasatan semula perlu dilakukan. NOTA : Bagi permohonan aduan yang melibatkan kecurian. Sistem akan menjana dan menentukan kuasa melulus yang dibenarkan. Masukkan Syor dan Ulasan dan Kategori Kehilangan. Klik butang KEMASKINI.(B) 285.U.161 . Manakala permohonan yang tidak melibatkan kecuaian pegawai awam akan dihantar P. Klik hantar kepada kuasa melulus dan sistem akan menghantar permohonan kelulusan kepada kuasa melulus. Klik TAB Selesai untuk mengemaskini syor dan ulasan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . penipuan dan kecuaian pegawai awam akan dihantar kepada Perbendaharaan.

Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. MENU – SIASATAN PERLU DILAKUKAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Siasatan Perlu Dilakukan Semula.U.Paparan seperti dibawah dipaparkan.SELESAI SYOR DAN ULASAN DAN BELUM DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang dikemaskini maklumat syor dan ulasan tetapi masih belum dihantar kepada kuasa melulus. Langkah 6 Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus yang akan yang akan menjalankan proses kelulusan hapuskira.Aduan. . Langkah 4 Langkah 5 Klik pada No.4.(B) 285 dalam menu Urusetia untuk dihantar kepada Kuasa Melulus 7. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.162 . Klik butang HANTAR Permohonan akan dipindahkan ke PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P. NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang perlu siasatan dilakukan semula setelah Pegawai Pengawal tidak berpuas hati dengan hasil siasatan.MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Syor dan Ulasan Daripada menu Syor dan Ulasan klik Selesai Syor Dan Ulasan Dan Belum Dihantar Kepada Kuasa Melulus. Paparan senarai kes yang perlu siasatan dilakukan semula.

1.2.MENU – SELESAI DAN URUSETIA BELUM HANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.1.(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Selesai Dan Urusetia Belum Hantar Kepada Kuasa Melulus P. MENU KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Senarai perlu pengesahan  Permohonan kelulusan Bayaran Balik  Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik MENU PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Ringkasan  Rekod Pembayaran Balik 8. FUNGSI URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8.U. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Menerima semua syor dan ulasan Pegawai Pengawal untuk kelulusan Mengemaskini maklumat kelulusan hapuskira.2.(B) 285 Paparan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Kuasa Melulus P.(B) 285 NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Kuasa Melulus P.1. NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Perbendaharaan.U. MENU – SIJIL HAPUSKIRA DITERIMA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Sijil Hapuskira Diterima Paparan senarai Sijil Hapuskira yang telah diterima oleh Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai Sijil Hapuskira yang telah diterima oleh Pegawai Pengawal.U.1.1. URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8. MENU URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8. 8. 8.163 .2.U.(B) 285 MENU – SELESAI DAN URUSETIA BELUM HANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Selesai Dan Urusetia Belum Hantar Kepada Perbendaharaan Paparan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Perbendaharaan.2. 8.2.

Apabila semua rekod telah dikemaskini. Klik butang KEMASKINI. Langkah 12 Klik butang SAHKAN untuk sahkan KEW. Klik butang Batal Hapuskira untuk membatalkan permohonan hapuskira ( cth : Kes Barang ditemui semula) NOTA : Abaikan langkah 8 sekiranya tidak perlu. MENU . Aduan Paparan dibawah akan dipaparkan.8. NOTA : Permohonan akan masuk ke PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB sekiranya tanda melibatkan surcaj. Butang kemaskini akan dipaparkan dibahagian bawah.SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus Daripada menu Pelulus klik Senarai Perlu Pengesahan Klik pada No.3. Masukkan maklumat:  Tarikh kelulusan  No. LANGKAH KERJA URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN. Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Klik TAB Kemaskini Kelulusan Hapuskira Tandakan aset yang hendak dihapuskira Klik butang HAPUSKIRA. Klik butang DAFTAR.PA-31 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Rujukan  Tandakan sekiranya ia melibatkan Surcaj.164 .

Klik butang DAFTAR. Sistem akan pindahkan permohonan ke LENGKAPKAN MAKLUMAT BAYARAN BALIK bagi kemaskini maklumat bayaran balik.165 .PERMOHONAN KELULUSAN BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus Daripada menu Pelulus Klik Permohonan Kelulusan Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik seperti dibawah :- Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Sahkan Pembayaran Balik.Kelulusan hapuskira telah selesai dan sistem akan pindahkan permohonan ke PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA dalam menu Urusetia bagi penghantaran Sijil Hapuskira kepada Pegawai Pengawal. Status permohonan bayaran balik telah dimaklumkan kepada pengadu. Paparan kelulusan hapuskira. MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan tarikh dan no rujukan.

Langkah 6 Paparan Maklumat Bayaran Balik. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU – REKOD PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Pelulus. Klik butang Daftar. Rujukan  Nilai bayaran balik  Tarikh bayaran balik  Catatan  Tarikh dikenakan.MENU . Daripada menu Pelulus klik Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik . 8. Maklumat pembayaran balik telah lengkap. Klik butang Kemaskini Maklumat Pembayaran Balik. Daripada Menu Pemantauan Pelulus Klik Rekod Pembayaran Balik Paparan senarai aduan yang terlibat dalam pembayaran balik telah selesai. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN.166 . NOTA : Paparan senarai aduan yang terlibat dalam pembayaran balik telah selesai.LENGKAPKAN MAKLUMAT BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus.4.  No. Masukkan maklumat dibawah:  Nama pegawai.

00 tanpa mengira kategori aset.PROSES BAYARAN BALIK. KEHILANGAN .  Masukkan keterangan aset yang hilang dan bagaimana ia berlaku. NOTA : Sistem akan memaparkan alert kepada pengguna sekiranya maklumat yang direkodkan tidak lengkap.9. BORANG ADUAN KEHILANGAN DITERIMA Masukkan Maklumat KEW.  Masukkan no.167 . Kemaskini Syor Jawatankuasa Penilaian dan mengemaskini kelulusan Ketua Agensi 9. kad pengenalan anda dan tekan enter Sistem akan memaparkan maklumat anda  Masukkan masa dan tempat kejadian. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LANGKAH-LANGKAH PENDAFTARAN ADUAN KEHILANGAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Daripada Portal SPA Klik menu Pengurusan Aset Alih Klik Aduan Kehilangan Masukkan Maklumat seperti dibawah.000.PA-28 Penyelia Pelupusan Agensi Borang Aduan Kehilangan daripada PORTAL SPA SENARAI PENGESAHAN KETUA JABATAN KEMASKINI MAKLUMAT BAYARAN BALIK PAPARAN KETUA JABATAN | Mengesahkan Aduan dan memilih untuk bayaran balik PERMOHONAN BAYARAN BALIK Permohonan diluluskan SENARAI PERMOHONAN LULUS PROSES DILULUSKAN SENARAI PERMOHONAN KELULUSAN PAPARAN URUSETIA KELULUSAN | Menunggu kelulusan. Proses hapuskira secara bayaran balik adalah satu kaedah baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia untuk semua jenis aset yang dilaporkan hilang dengan nilaii semasa aset adalah kurang dari RM 5.1. ALIRAN KERJA PROSES KEHILANGAN SECARA BAYARAN BALIK.

NOTA :Senarai yang dimerahkan adalah aduan yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mengesahkan dan memproses aduan kehilangan.Langkah 5 Klik butang HANTAR Sistem akan memaparkan laporan aduan kehilangan. Senarai yang diterima akan dimasukkan di dalam senarai PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 9.2.168 . NOTA : Laporan aduan yang telah dibuat akan dipindahkan ke SENARAI ADUAN BARU dalam menu Penyelia untuk menjalankan proses aduan. LANGKAH-LANGKAH PENYELIA ADUAN KEHILANGAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada menu Penyelia Klik Senarai Aduan Baru Paparan dibawah akan dipaparkan. NOTA : Jika anda klik diterima aduan akan diproses manakala jika anda menolak permohonan. secara auto aduan akan dibatalkan dan akan direkod sebagai aduan ditolak. Klik Diterima atau Ditolak dan masukkan catatan kepada pengadu.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Kaedah yang sama seperti carian aset yang hendak dilupuskan. Daripada senarai yang diterima klik butang untuk mengemaskini laporan awal.MENU . komponen|aksesori atau mendaftar aset selain harta modal dan inventori yang telah hilang.169 . Senarai aset yang hilang akan dipaparkan di bahagian bawah borang aduan. Borang kemaskini dengan TAB dibawah akan dipaparkan. Langkah 7 Langkah 8 Masukkan maklumat dikehendaki seperti:  Maklumat Pengadu (auto)  Maklumat Kejadian Berlaku  Langkah sedia ada  Jika terdapat Prime Facie | Orang disyaki  Adakah pegawai ditahan kerja  Tarikh dan laporan polis  Langkah segera bagi mencegah ia berulang dan catatan.PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Perlu Dilengkapkan Dan Dihantar Kepada Ketua Jabatan Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik butang Hantar dan sistem akan menjana bil laporan di dalam senarai menunggu pengesahan ketua jabatan. Langkah 6 Buat carian aset.

Langkah 5 Klik TAB Pengesahan dan senarai aset hilang Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tentukan YA bagi proses boleh secara pembayaran balik | Jika nilai semasa kurang dari RM 5000. Langkah seterusnya anda perlu mengemaskini maklumat bayaran balik.PA-28 atau membatalkan aduan.PA-28 akan dipaparkan untuk cetakan dan ditandatangani.9.3. Daripada Menu Klik Permohonan Kelulusan Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik seperti dibawah :- Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Sahkan Pembayaran Balik. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Ketua Jabatan Daripada Menu Klik Senarai Perlu Pengesahan Klik butang untuk mengesahkan laporan kehilangan. SECARA AUTO sistem akan membuat permohonan kepada pegawai pelulus dan merekodkan senarai didalam menu MOHON KELULUSAN BAYARAN BALIK. Masukkan tarikh dan no rujukan. Laporan awal KEW. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus. LANGKAH-LANGKAH URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI .00 Klik Disahkan untuk mengesahkan laporan awal KEW. Klik butang Simpan.IBU PEJABAT NOTA : Hanya Pegawai Pelulus diperingkat Ibu Pejabat Agensi dan Kementerian sahaja (Ketua Pengarah dan Ketua Setiausaha) yang boleh memberi kelulusan kepada proses ini. 9. LANGKAH-LANGKAH KETUA JABATAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .170 . Paparan tab di bawah akan dipaparkan.4.

5. Klik butang Daftar.  No. Langkah 6 Masukkan maklumat dibawah:  Nama pegawai. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LANGKAH-LANGKAH KEMASKINI REKOD BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus. Rujukan  Nilai bayaran balik  Tarikh bayaran balik  Catatan  Tarikh dikenakan.171 . Klik butang Kemaskini Maklumat Pembayaran Balik.9. Daripada Menu Klik Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik .

PA-5.1. 2. 2. Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW. Laporan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu:  Laporan Bahagian  Laporan Keseluruhan Cawangan  Laporan Eksekutif.2.BAB J .PA-5 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW.LAPORAN ASET 1. Papran dibawah akan dipaparkan. NOTA : Rekod aset yang dipadam didalam sistem akan ditandakan merah didalam KEW. PENGENALAN Modul Laporan adalah modul yang akan memaparkan laporan-laporan yang berkaitan dengan aset. LAPORAN BAHAGIAN. kategori aset dan status aset. KEW. Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun. KEW.PA-4.PA-4 2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Papran dibawah akan dipaparkan.172 .PA-4 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW.PA-4.

PA-5 2.3.Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun. NOTA : Rekod aset yang dipadam didalam sistem akan ditandakan merah didalam KEW. kategori aset status aset.PA-8 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW. KEW.PA-5. BILANGAN & NILAI ASET Langkah-langkah Langkah 1 Klik Modul Laporan bahagian Langkah 2 Klik bilangan dan nilai aset Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-8. Paparan dibawah akan dipaparkan.PA-8.4. 2.173 . Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW.

Langkah 3 Klik PAPARAN GRID untuk cetakan bilangan dan nilai aset.5.6 LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik laporan pemeriksaan Paparan dibawah akan dipaparkan.174 .Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut pemilik kad atau penempatan. 2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . cara pembelian dan status aset. Klik PAPARAN GRID untuk cetakan bilangan dan nilai aset. NOTA : Semua laporan yang dijana akan menunjukkan laporan mengikut bahagian sahaja. KEDUDUKAN ASET SEMASA Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik bilangan dan nilai aset Paparan dibawah akan dipaparkan. 2.

2. KEW.1. 3. Namun begitu anda boleh membuat pilihan mengikut PTJ. 3. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . KEW.175 . BILANGAN & NILAI ASET DAN KEDUDUKAN ASET SEMASA NOTA : Semua laporan adalah sama seperti di dalam laporan di dalam laporan bahagian. LAPORAN KESELURUHAN. sub kategori.3. LAPORAN MENGIKUT PENEMPATAN Langkah-langkah Langkah 1 Klik Modul Laporan keseluruhan Langkah 2 Klik mengikut penempatan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik nama bahagian untuk perincian maklumat aset dibahagian tersebut. LAPORAN KEW.PA-5. Langkah 4 Langkah 5 Anda boleh melihat perincian aset mengikut kategori.PA-8. jenis atau senarai aset Klik butang cetak untuk cetakan laporan.PA-4.

LAP. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Penyelenggaraan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Klik tapisan laporan.4. Klik butang cetak untuk cetakan.176 . ANALISIS PEROLEHAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik mengikut analisa perolehan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Anda boleh membuat pilihan tahun perolehan dari sehingga.3. memaparkan jumlah aset atau jumlah harga. Klik tapisan laporan untuk membuat tapisan kategori aset dan tahun. PENYELENGGARAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik mengikut Lap. 3. klik summary bilangan paparan dibawah akan dipaparkan. Anda boleh membuat pilihan dengan memilih cawangan dan kategori aset.3.

Langkah 6 Klik butang cetak untuk cetakan kad.177 . NILAI KESELURUHAN ASET Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik Nilai Keseluruhan Aset Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik nilai keseluruhan dan paparan dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 3.5.

3. LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik Laporan Pemeriksaan. perolehan.178 .Klik tapisan laporan untuk melihat laporan mengikut cawangan. Langkah 4 Klik carian harta modal mengikut nilai buku.6. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Pengguan boleh membuat tapisan mengikut tahun dan kategori serta jika hendak mencetak laporan klik butang PAPARAN GRID. SELAMAT BERJAYA MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . kategori aset. jenis harta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful