PENGURUSAN ASET KERAJAAN

PANDUAN

Pengguna
Sistem Pengurusan Aset
Disediakan Oleh Kementerian Kewangan Malaysia Sebagai Panduan Penggunaan Sistem Pengurusan Aset Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007

Kementerian Kewangan Malaysia
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 1

Isi Kandungan
Perkara Muka Surat

BAB A - Pengenalan BAB B - Pentadbir Sistem BAB C - Pendaftaran dan Carian BAB D - Penempatan BAB E - Pergerakan BAB F - Penyelenggaraan BAB G - Pemeriksaan BAB H - Pelupusan BAB I - Kehilangan dan Hapuskira BAB J - Laporan

3 6 20 39 46 55 67 78 118 151

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 2

BAB A - PENGENALAN
1. APA ITU SPA ? SPA ialah Sistem Pengurusan Aset Sistem SPA meliputi semua aspek pengurusan aset alih dan inventori berdasarkan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007), Arahan Perbendaharaan dan pekeliling-pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan aset alih. Manakala sistem SPS meliputi semua aspek pengurusan stor berdasarkan Panduan Perbendaharaan | Tatacara Pengurusan Stor (TPS), Arahan Perbendaharaan dan pekeliling lain yang berkaitan dengan pengurusan aset dan stor.

2.

KETERANGAN MODUL DIDALAM SISTEM SPA. 2.1. MODUL PENTADBIR SISTEM - ADMINISTRATOR Modul Pentadbir Sistem ialah satu modul yang berfungsi untuk mengawal keseluruhan sistem. Ia merangkumi kawalan kepada pengguna sistem, modul dan sub modul yang boleh di akses oleh pengguna yang dibenarkan, kawalan kod dan kawalan kepada semua perkara penting di dalam sistem. MODUL PEMBEKAL. Modul pembekal adalah satu modul yang menyimpan semua maklumat pembekal. Khusus kepada pembekal yang terlibat dengan pembekalan aset di organisasi terbabit. MODUL PENDAFTARAN DAN CARIAN Modul Pendaftaran dan carian berfungsi untuk membenarkan kakitangan atau pengguna yang dibenarkan mendaftar aset yang terdiri daripada harta modal dan inventori. Sistem akan menjana dan membenarkan pengguna untuk mencetak:  KEW.PA-1 - Daftar Perselisihan Aset  KEW.PA-2 - Daftar Harta Modal  KEW.PA-3 - Daftar Inventori  KEW.PA-4 - Senarai Daftar Harta Modal ( Dijana Secara Auto).  KEW.PA-5 - Senarai Daftar Inventori ( Dijana Secara Auto).  KEW.PA-8 - Laporan Tahunan Aset ( Dijana Secara Auto). MODUL PENEMPATAN Semua kawalan dan rekod penempatan aset akan dikawal di dalam modul penempatan. Rekod-rekod yang melibatkan pemindahan lokasi atau pegawai bertanggungjawab akan direkodkan di dalam modul ini. Rekod ini melibatkan:  KEW.PA-7 – Senarai Aset dilokasi
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 3

2.2.

2.3.

2.4.

Laporan pemeriksaan inventori. KEW. Proses bermula dari laporan awal sehingga kepada proses hapuskira.PA-14 .PA-11 .Laporan tahunan pelupusan  KEW. pengurusan komponen dan aksesori aset.PA-2 .PA-9 .Laporan tahunan pemeriksaan aset. daftar penyelenggaraan pembaikan. naiktaraf dan penambahbaikan| Bahagian B  KEW.10. MODUL KEHILANGAN Semua proses kehilangan dan hapuskira aset yang telah didaftarkan perlu melalui proses di dalam sistem SPA.Daftar Harta Modal MODUL PENYELENGGARAAN Aset-aset yang diselenggara perlu direkodkan di dalam sistem SPA.26 .PA-15 .PA-10 . Proses bermula dari persediaan dokumen.Sijil Perakuan Pelupusa (PEP).Senarai Aset perlu penyelenggaraan. LAPORAN Semua laporan dan keperluan pengurusan yang akan dibawa kepada mesyuarat JKPAK sukuan dan tahunan Jabatan dan Kementerian.PA-24 .  2.PA-17 .Laporan Akhir Kehilangan.PA-18 . pengurusan penambaikan dan naiktaraf dan senarai aset perlu penyelenggaraan. Antara borang yang akan terlibat ialah:  KEW.PA-12 . 2.4 .Sijil penyaksian pelupusan  KEW. syor lembaga pemeriksa dan proses kelulusan. MODUL PELUPUSAN Semua proses pelupusan aset yang telah didaftarkan perlu melalui proses di dalam sistem SPA. Borang-borang yang akan terlibat ialah:  KEW.  KEW.Daftar Inventori | Bahagian Penempatan MODUL PERGERAKAN Kawalan dan rekod pergerakan aset akan dikawal di dalam modul pergerakan.PA-27.Sijil pelupusan  KEW.Laporan Lembaga Pemeriksa.PA-29 . Ia merangkumi aspek aduan kerosakan peralatan.PA-16 .  KEW. proses kelulusan pembaikan.PA-6 . Kad kawalan terbabit ialah:  KEW. 2.PA-19 .  KEW.27A .9.Daftar komponen.PA-3 . 2.Proses lelong pelupusan.23 .PA-28 .7. Rekod pergerakan ialah rekod aset yang berubah lokasi untuk tempoh yang singkat atau bukan penempatan tetap.Proses tender pelupusan  KEW.  KEW.PA-21 .Surat perlantikan Pegawai PEnyiasat. 2.Daftar aduan kerosakan peralatan  KEW.PA-30 .Proses sebutharga pelupusan  KEW. Task dan rekod pemeriksaan perlu direkodkan di dalam modul ini.PA-31 .Laporan Awal kehilangan  KEW.Laporan Hapuskira.PA-2 .Daftar Harta Modal | Bahagian Penempatan KEW.Laporan pemeriksaan harta modal  KEW.PA-13 .PA-20 .  KEW.Daftar penyelenggaraan pembaikan MODUL PEMERIKSAAN Setiap aset yang didaftarkan wajib diperiksa sekurang-kurangnya sekali setahun.Pelantikan Lembaga Pemeriksa  KEW.  KEW.8. 2.  KEW.6. Rekod pergerakan akan melibatkan:  KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .5.

melantik pengguna luar Digunakan untuk memantau rekod aset yang telah dipadamkan dan log pengguna MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . perlantikan pegawai bertanggungjawab dan pegawai penempatan semasa. Digunakan untuk membuat penambahan cawangan dalam organisasi. FUNGSI BUTANG UTAMA. Digunakan untuk mengubah data yang telah direkodkan. Digunakan oleh pentadbir MyAsset / admin MyAsset.5 . Digunakan untuk mengaktifkan email server dalam sistem MyAsset. Sila klik butang edit sekiranya ingin mengubah data yang telah direkodkan. menambah pengguna. pegawai penempatan semasa. melantik pengguna dan mengaktifkan pengguna Digunakan untuk melantik pengguna latihan bagi tujuan latihan penggunaan sistem. Digunakan untuk membuat perlantikan pegawai bertanggungjawab. Digunakan untuk log keluar sistem Digunakan untuk menyembunyikan dan memaparkan menu Digunakan untuk ke halaman sebelum Digunakan untuk ke halaman selepas Digunakan untuk mencetak laporan Digunakan untuk mencari pengguna. Digunakan untuk memilih bila tarikh pembelian aset. IKON BUTANG SISTEM Butang Carian Butang Daftar Baru Butang Perlantikan Butang Kemaskini Butang Hapus Butang Pengesahan Rekod Butang Tarikh Butang Perlantikan dan lokasi Butang Paparan Butang log masuk Butang Admin Butang Konfigurasi Butang Utama Butang Keluar Butang Menu Butang Sebelum Butang Selepas Butang Cetak Butang Pengguna Butang Pengguna Latihan Butang Organisasi Butang Email Butang Kumpulan Pengguna Butang Konfigurasi Modul Butang Paparan Kandungan Butang Rekod Padam PENERANGAN Digunakan untuk mencari pembekal. Digunakan untuk mengesahkan rekod yang didaftarkan adalah benar. gambar aset dan lokasi yang telah didaftarkan. pegawai penyelenggara. Digunakan untuk memadam data yang direkodkan. Digunakan untuk memilih pegawai dan lokasi penempatan semasa. Digunakan untuk membuat setting profail pengguna Digunakan untuk ke halaman utama. penerimaan aset. Digunakan untuk log masuk sistem. Digunakan untuk daftar baru bagi pembekal.3. konfigurasi ringkasan data. pegawai pemeriksa. Digunakan untuk menambah modul dalam kumpulan pengguna. gambar dan lokasi . Digunakan untuk membuat konfigurasi Modul dan Sub Modul Digunakan untuk melihat tarikh lahir pengguna. Digunakan untuk melihat paparan rekod.

Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan. “Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” boleh terdiri dari satu orang atau sekumpulan pegawai yang mempunyai akses penuh terhadap sistem ini. Pentadbir Sistem SPA Cawangan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Sistem SPA Cawangan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut.5.6.1. 2.1.PENTADBIR SPA 1. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan “Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” merupakan pentadbir tertinggi yang mengurus sistem ini.1. Fungsi dan Tanggungjawab Pentadbir Konfigurasi Pentadbir Rekod Pengguna Kumpulan Capaian Pengguna Rekod Organisasi Pengurusan Kod | Kod Lokasi Pengurusan Kod | Kod Klasifikasi Aset Mod Latihan Pengesahan Data Yang Telah Dipadam Rekod Pembekal FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB PENTADBIR Didalam sistem SPA ini terdapat dua kategori Pentadbir Sistem SPA iaitu :  Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (super admin)  Pentadbir Cawangan SPA  Pegawai Pengesahan Daftar Aset  Pentadbir Penyelenggaraan  Pentadbir Pemeriksaan  Pentadbir Pelupusan  Pentadbir Kehilangan 2.4.3. menambah dan mambatalkan transaksi dan maklumat di dalam sistem ini. Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (‘super admin)’ di dalam sistem SPA adalah seperti berikut.BAB B .1.2. Ia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pelaksanaan dan keselamatan sistem SPA dan diberi kuasa:2. Menentukan peringkat laluan yang dibenarkan kepada mana-mana pegawai dan kakitangan yang diberi laluan menggunakan sistem ini. Pentadbir Sistem SPA Cawangan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1. Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Super Admin/ Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” Memberi dan juga membatalkan kuasa laluan (akses) kepada mana-mana pegawai dan kakitangan untuk menggunakan sistem ini.1. 2.1. APA YANG PERLU ANDA FAHAMI DAN PELAJARI DARIPADA MODUL ADMIN:           2. Berkuasa mengubah. 2.6 . 2. 2.1.2. Menjaga keselamatan. 2. kesahihan dan kebolehpercayaan maklumat di dalam sistem ini.

“Pentadbir Sistem SPA Cawangan” merupakan pentadbir tertinggi dicawangannya yang mengurus sistem ini. “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” boleh terdiri dari satu orang atau sekumpulan pegawai yang mempunyai akses dicawangannya terhadap sistem ini. Ia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pelaksanaan dan keselamatan sistem SPA dan diberi kuasa:2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” Memberi dan juga membatalkan kuasa laluan (akses) kepada mana-mana pegawai dan kakitangan dicawangannya untuk menggunakan sistem ini. Menentukan peringkat laluan yang dibenarkan kepada mana-mana pegawai dan kakitangan dicawangannya yang diberi laluan menggunakan sistem ini. Berkuasa mengubah, menambah dan membatalkan transaksi dan maklumat dicawangannya di dalam sistem ini. Menjaga keselamatan, kesahihan dan kebolehpercayaan maklumat di dalam sistem ini.

2.3. Pegawai Pengesahan Daftar Aset Fungsi dan tanggungjawab Pegawai Pengesahan Daftar Aset di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai Pengesah” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengesahkan maklumat aset alih yang didaftar oleh kerani aset. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. Membuat semakan kepada data dan aset yang didaftarkan. Boleh membuat kemaskini dan memadam data yang telah dimasukkan oleh Kerani aset Memastikan data dimasukkan adalah benar dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan Pegawai yang dilantik juga berhak membuat kemaskini dan memadam rekod yang telah disahkan. Pegawai boleh dilantik mengikut bahagian, cawangan atau keseluruhan kawalan.

2.4. Pentadbir Penyelenggaraan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Penyelenggaraan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai penyelenggaraan” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengemaskini. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. Membuat kemaskini rekod penyelenggaraan kepada aset yang dipertanggungjawab ke atasnya. Membuat cetakan rekod penyelenggaraan di kad KEW.PA-14 Membuat pengistiharan dan pengumpulan data kepada aset-aset yang perlu penyelenggaraan (KEW.PA-13). Merekod aduan kerosakan peralatan (KEW.PA-9). Pegawai boleh dilantik mengikut bahagian, cawangan atau keseluruhan kawalan.

2.5. Pentadbir Pemeriksaan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Pemeriksaan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai pemeriksa” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengemaskini. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. Membuat kemaskini rekod pemeriksaan kepada aset Mengemaskini laporan KEW.PA-10, KEW.PA-11 dan KEW.PA-12 Membuat pemeriksaan aset sekurang-kurangnya setahun sekali.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 7

2.6. Pentadbir Pelupusan dan Kehilangan. Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Pelupusan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut “Admin pelupusan merupakan urusetia pelupusan yang mempunyai laluan dan kuasa mengemaskini rekod pelupusan aset. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5. 2.6.6. 2.6.7. 2.6.8. 2.6.9. 3. Mengumpul dan menyediakan senarai aset untuk tujuan pelupusan. Menyediakan dokumen-dokumen berkaitan pelupusan. Menyediakan dan mengemaskini dokumen laporan Lembaga Pemeriksa. Mengemaskini keputusan pelupusan Menerima dan merekod laporan kehilangan. Menyediakan laporan awal dan laporan akhir kehilangan. Mengemaskini semua dokumen yang berkaitan kehilangan. Mengemaskini keputusan hapuskira. Kuasa melulus mengikut kepada peraturan PU.285

KONFIGURASI PENTADBIR 3.1. Pentadbir sistem SPA adalah pegawai yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir sistem SPA. Pentadbir sistem SPA perlu membuat kawalan dan pengurusan kepada modul Pentadbir. Pentadbir sistem SPA boleh diklafikasikan kepada dua jenis pentadbir iaitu: 3.3.1. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan. 3.3.2. Pentadbir Sistem SPA Cawangan 3.2. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (super admin) Berikut adalah sub modul yang terdapat bagi Pentadbir Sistem SPA untuk mengawal perjalanan sistem: IKON KETERANGAN IKON Modul Rekod Pengguna FUNGSI Digunakan untuk tambah pengguna baru, kemaskini maklumat pengguna dan padam maklumat pengguna Digunakan untuk tambah pengguna sedia ada ke dalam mod latihan menggunakan data sedia ada. Digunakan untuk membuat penambahan, kemaskini dan padam maklumat cawangan dan bahagian Digunakan untuk membuat setting email server.

Modul Latihan Pengguna

Modul Organisasi

Email Setting

Modul Kumpulan Pengguna

Digunakan untuk tambah, kemaskini dan padam kumpulan pengguna. Digunakan untuk kemaskini konfigurasi penghantaran data,konfigurasi ringkasan data,Konfigurasi Agihan Aset dan Konfigurasi Agensi Digunakan untuk pemantauan dan mengesahkan bagi rekod yang telah dipadam.

Modul Konfigurasi Data

Pengesahan Data yang dipadam

Bagi modul Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan anda bolehlah mengikut aliran kerja dan langkah-langkah berikut:
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 8

3.3. Aliran Kerja bagi Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan

PENTADBIR SPA MODUL PENTADBIR

PENGURUSAN KOD

REKOD PENGGUNA

MOD LATIHAN

ORGANISASI KANDUNGAN KUMPULAN PENGGUNA PENGESAHAN DATA

LOKASI KELAS ASET

KAKITANGAN PENGGUNA SISTEM

3.4. Langkah-langkah bagi menggunakan modul Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Log Masuk ke dalam sistem dengan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Klik butang

3.5. Pentadbir Sistem SPA Cawangan PERHATIAN Pentadbir sistem SPA di peringkat cawangan hanya dibenarkan untuk mengemaskini maklumat kakitangan, pengguna, maklumat cawangan dan pengguna di didalam mod latihan di cawangannya sahaja.

3.6. REKOD PENGGUNA 3.6.1. Bagi modul rekod pengguna ianya dikawal selia sepenuhnya oleh pentadbir sistem SPA. Skop kerja dan langkah-langkah adalah seperti berikut: Klik butang ini untuk mengemaskini maklumat kakitangan dan pengguna sistem SPA. 3.6.2. Skop Kerja  Membuat penambahan kepada rekod pengguna yang baru  Membuat kemaskini rekod pengguna  Memadamkan maklumat rekod pengguna yang telah berpencen atau tamat perkhidmatan. Aliran Kerja bagi rekod pengguna LOG MASUK ADMIN MODUL ADMIN KILK MAK. PENGGUNA

3.6.3.

TAMBAH KAKITANGAN

KEMASKINI PENGGUNA SPA

PADAM PENGGUNA

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 9

hasil carian pengguna akan dipaparkan Klik butang pensil bagi membuat kemaskini kepada rekod pengguna sedia ada Klik butang kemaskini jika selesai proses kemaskini maklumat pengguna. cawangan atau bahagian sekiranya ada perubahan maklumat tersebut. Sila pilih Kumpulan Capaian Pengguna (Sila Rujuk Modul 4 Kumpulan Capaian Pengguna) Klik butang Masuk untuk selesai pendaftaran rekod pengguna. email 3. Rekodkan maklumat Nama.5.10 . Kemaskini rekod pengguna dilakukan apabila pengguna berpindah bahagian atau bertukar jawatan. Kemaskini Rekod Pengguna Bagi rekod kakitangan. cawangan dan bahagian pengguna baru 2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . nombor telefon. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat pengguna. Langkah 5 3.6. Rekod Pengguna Baru Langkah-langkah bagi rekod pengguna adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Klik Tambah bagi membuat tambahan kepada rekod pengguna baru 1.4. daerah. kata laluan dan pengesahan kata laluan bagi pengguna yang diberikan kebenaran untuk capaian menggunakan sistem SPA. 4. pentadbir sistem bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengemaskini maklumat pengguna. Taipkan nama pengguna pada ruangan carian. Rekodkan Login id.3. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Klik negeri. Nombor Kad pengenalan. Sila pilih maklumat negeri. sekiranya berlaku perubahan maklumat kakitangan. daerah. Jawatan.6.

Pengurusan Kod Aset. Hanya Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (Super Admin) yang dilantik sahaja diberikan kebenaran dan tanggungjawab sepenuhnya untuk tambah. Laporan Tahunan Stor. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Taipkan nama pengguna pada ruangan carian. 8. 3. Berikut adalah langkah-langkah untuk memadam maklumat pengguna. Daftar Aset.1. Penerimaan Barang. Laporan Tetap. Memadam rekod pengguna perlu dilakukan apabila pegawai bertukar jabatan lain atau telah tamat perkhidmatan. Laporan Tahunan Stor.3. 4. Senarai Permohonan. Kumpulan Capaian Pengguna adalah bagi memastikan modul-modul yang dibenarkan bagi capaian kepada kumpulan pengguna. Laporan Pelupusan. Carian Aset. Rekod Pembekal. Pegawai Stor Pemverifikasi Stok Pengguna MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Laporan SPS: Permohonan Barang SPA: Carian Aset. Laporan Stor.7.6. Sekiranya terdapat aset pada pengguna tersebut sila buat penempatan aset pada pengguna baru terlebih dahulu. kemaskini atau padam maklumat kumpulan capaian pengguna. Verifikasi Stok dan Lejar (Edit Rekod) SPS: Verifikasi Stok SPA: Carian Aset SPS: Permohonan Barang 3. SPS: Laporan Tahunan Stor SPA: Carian Aset. NO. Penempatan dan Pergerakan Aset e. Laporan Keseluruhan. Ini memastikan rekod pengguna adalah data terkini. Pemantauan Aset. Proses Kehilangan dan Mesyuarat JKPAK SPS: Kawalan Stok. Proses Kehilangan dan Mesyuarat JKPAK SPS: Kawalan Stok. Pemeriksaan Aset. Laporan. Laporan Kehilangan.11 . Penyelenggaraan. 1. Proses Pelupusan. Lejar (Edit Rekod) dan Verifikasi Stok SPA: Daftar Aset. Proses Pelupusan. Kawalan Stor Kerani Pegawai Atasan 6. Lantik Penyelenggara. Susut Nilai Aset.SPA: Laporan Aset. Laporan Kehilangan. Pengurusan Kod Stor. Rekod Pembekal.7.SPA: Laporan Aset. Permohonan Barang.6. Contoh Kumpulan Pengguna yang telah didaftarkan. 2. Pegawai Kewangan 7. 5. 9. KUMPULAN CAPAIAN PENGGUNA 3. Pemantauan Aset. Laporan Stor. Padam Rekod Pengguna Sekiranya berlaku perubahan maklumat pengguna pentadbir sistem bertanggungjawab sepenuhnya untuk memadam maklumat pengguna. KUMPULAN PENGGUNA Capaian Luar Eksekutif MODUL YANG DICAPAI SPA: Carian Aset dan Laporan e. Laporan. hasil carian pengguna akan dipaparkan Klik butang pangkah bagi memadam pengguna sedia ada PERHATIAN : Sebelum memadam maklumat pengguna sila pastikan tiada aset pada pengguna tersebut. Laporan Pelupusan. Laporan Stor.

2. Penempatan. 15. 11. Rekod Pembekal. PENTING | Maklumat perlu tepat dan dikemaskini untuk mengelakkan kesukaran untuk mendapatkan laporan pada masa hadapan. Organisasi di dalam sistem SPA adalah data yang menyimpan maklumat mengenai cawangan dan bahagian di cawangan.8.9. Rekod Organisasi perlu dikemaskini apabila berlakunya perubahan pada maklumat organisasi dan bahagian di jabatan atau di kementerian. 10. 14. Lejar dan Pengeluaran Barang SPA: Daftar Perolehan SPA: Carian Aset.1. Klik gambar pensil untuk kemaskini kumpulan capaian pengguna Klik untuk memadam kumpulan capaian pengguna yang tidak diperlukan. Pergerakan Aset. Klik butang tambah untuk menambah. MOD LATIHAN 3. Laporan Keseluruhan. 13.1. Klik butang pensil seperti ditandakan di bawah Paparan di Bawah akan dipaparkan untuk mengemaskini maklumat sektor @ bahagian di cawangan tersebut. KUMPULAN PENGGUNA Penyelenggara Stor Perolehan & Agihan Unit Agihan / Penempatan Unit Audit Unit Pelupusan Unit Pemeriksaan Unit Penyenggaraan MODUL YANG DICAPAI SPA: Carian. 16. KONFIGURASI ORGANISASI 3. Klik dua kali di nama bahagian untuk mengemaskini maklumat bahagian.7. 12.8.NO. Pendaftaran dan Kemaskini Pengguna dalam mod latihan. Langkah-langkah bagi mengemaskini organisasi adalah seperti berikut.12 . Pemeriksaan Aset. Pendaftaran dan Kemaskini Organisasi. Laporan Tetap. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah-langkah pengunaan bagi kumpulan pengguna adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Pentadbir | Admin Klik Kumpulan Pengguna Klik Tambah bagi menambah modul kumpulan capaian pengguna yang baru. Langkah 4 Langkah 5 3. SPS: Kawalan Stok. Di mana sistem akan menyimpan maklumat kod cawangan dan kod bahagian yang didaftarkan. Fungsi utama sub modul ini ialah melantik pengguna-pengguna sistem SPA di dalam mod latihan. Laporan. 3. Rekod Pembekal dan Penyelenggaraan 3. Laporan SPA: Carian Aset.9. Klik Butang ini untuk menambah dan mengemaskini rekod Organisasi atau Bahagian. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik butang kemaskini organisasi seperti di atas. Laporan dan Pemeriksaan Aset SPA: Carian Aset.8. Pelupusan Aset SPS: Kawalan Stok dan Laporan Stor SPA: Kehilangan Aset dan Pelupusan Aset SPA: Carian Aset. Laporan. Penyelenggaraan Laporan.2. 3.

Klik Butang ini untuk menambah dan mengemaskini rekod pengguna dalam mod latihan

3.9.2.

Langkah-langkah bagi memindahkan pengguna daripada mod biasa kepada mod latihan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Modul Admin Klik tambah pengguna latihan Pilih pengguna yang hendak diberikan akses. Klik salin maklumat pendua. Klik salin semua rekod semasa ke dalam database latihan. Klik salin rekod pengguna latihan terkini sahaja.

PERHATIAN |Pastikan anda telah membuat konfigurasi kepada pengguna tersebut sebelum langkah 3 ke langkah 6 dilakukan. 3.10. PENGESAHAN DATA YANG TELAH DIPADAM Pengesahan data yang telah dipadam adalah untuk tujuan pemantauan dan kemaskini maklumat yang telah dipadam oleh pegawai yang dibenarkan. Hanya pentadbir yang dilantik sahaja yang dibenarkan dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada rekod yang telah dipadam. 3.10.1. Pengesahan Data Yang Telah Dipadam bagi Harta Modal Pengesahan data yang telah dipadam bagi harta modal adalah bertujuan untuk membuat pemantauan kepada rekod harta modal yang telah dipadam oleh pengguna. Hanya Pentadbir sistem SPA boleh membuat kepada rekod yang telah dipadam. Langkah-langkah bagi rekod harta yang telah dipadam adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 3.10.3. Klik Modul Pentadbir Sistem | Admin Klik Pengesahan Data yang telah dipadam Klik Harta Modal. Angka disebelah menunjukkan bilangan rekod harta modal yang telah dipadam oleh pengguna. Pentadbir Sistem boleh klik butang untuk paparan kepada rekod yang telah dipadam. Klik butang untuk dimasukkan semula kedalam sistem kepada rekod yang telah dipadam. Klik butang untuk memadamkan senarai rekod yang telah dipadam.

3.10.2.

Pengesahan Data Yang Telah Dipadam bagi Inventori Pengesahan data yang telah dipadam bagi inventori adalah bertujuan untuk membuat pemantauan kepada rekod inventori yang telah dipadam oleh pengguna. Hanya Pentadbir sistem SPA boleh membuat kepada rekod yang telah dipadam. Langkah yang sama seperti di dalam perkara 3.12.2. perlu diambil untuk memadam, memasukkan semula dan melihat aset inventori.

3.11.

SALINAN PENDUA Pentadbir boleh menggunakan modul Salinan Pendua bagi membuat salinan data sistem SPA.

Butang Salinan Pendua

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 13

3.11.1.

Langkah-langkah bagi penggunaaan salinan pendua adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Salinan Pendua

3.12.

LOG SISTEM Pentadbir boleh melihat log sistem. Butang Log Sistem.

3.12.1.

Langkah-langkah bagi melihat log sistem adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Log Sistem Transaksi sistem akan dipaparkan. Administrator boleh melihat tindakan transaksi dengan memilih Insert | Update |delete. Paparan akan menunjukkan transaksi seperti yang dipilih. Klik Pengguna Aktif untuk melihat pengguna yang aktif.

Langkah 3

3.13

KONFIGURASI DATA 3.1.13.1 Konfigurasi Data adalah untuk tujuan kemaskini konfigurasi penghantaran data,konfigurasi ringkasan data,Konfigurasi Agihan Aset dan Konfigurasi Agensi.

Butang Konfigurasi Data 3.1.13.2 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Penghantaran Data adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Data Paparan Konfigurasi Penghantaran Data akan dipaparkan. Tentukan Jenis Cawangan samada Ibu Pejabat Agensi |Cawangan Ibu pejabat Agensi | Pejabat Negeri | Pejabat Daerah | Cawangan Ibu Pejabat Daerah

3.1.13.3 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Ringkasan Data adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Data Paparan Konfigurasi Ringkasan Data akan dipaparkan. Lengkapkan maklumat daftar baru ringkasan data dan Klik butang Data Baru Klik butang OK Klik butang Kemaskini setelah selesai kemaskini maklumat ringkasan data Klik butang OK Klik butang Hapus untuk hapus rekod ringkasan data Klik butang OK bagi meneruskan proses hapus rekod ringkasan data
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 14

Langkah 9

Klik butang OK

3.1.13.4 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Agihan Aset adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Agihan Aset Paparan Konfigurasi Ringkasan Agihan Aset yang teridiri daripada Agensi Penerimaan Agihan dan Senarai Agensi Kerajaan Malaysia akan dipaparkan.

3.1.13.5 Langkah-langkah bagi mengemaskini Konfigurasi Agensi adalah seperti berikut. Langkah 1 Langkah 2 Klik butang Daftar Agensi seperti di atas. Paparan di Bawah akan dipaparkan untuk mengemaskini maklumat agensi.

Langkah 3

Klik butang DAFTAR untuk mengemaskini maklumat agensi.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 15

4. Pengurusan kod di dalam sistem SPA terbahagia kepada dua bahagian iaitu:  Pengurusan Kod Lokasi.1.  Pengurusan Klasifikasi Kod. .1.1. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Kod Lokasi Pilih Negeri. Pendaftaran Kod Lokasi Penempatan Aset.1. PENGURUSAN KOD.4. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 4. Aliran Kerja bagi Pengurusan Kod Lokasi LOG MASUK ADMIN PENGURUSAN KOD KLIK KOD LOKASI 4. KOD LOKASI 4. 2. Langkah-langkah untuk merekod kod lokasi adalah seperti berikut:. Klik Butang tambah.16 Jika bangunan pilih kod bangunan dan tingkat Masukkan kod lokasi dan keterangan lokasi.1. Daerah dan Cawangan Pilih Bangunan Pilih Tingkat Rekodkan kod lokasi baru pada ruangan kod lokasi Rekodkan nama lokasi baru pada ruangan diskripsi Klik butang tambah bagi menambah kod lokasi baru Langkah-langkah | 1. Kod lokasi penempatan perlu direkodkan bertujuan untuk urusan penempatan aset. TAMBAH KOD LOKASI KEMASKINI KOD LOKASI PADAM KOD LOKASI 4. 3.2.3. Pilih Bangunan atau kawasan. Langkah 1 Klik butang Pengurusan Kod.

Langkah-langkah untuk kemaskini kod lokasi adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Klik butang Pengurusan Kod. Kemaskini Kod Lokasi Kod lokasi perlu dikemaskini jika berlaku perubahan maklumat lokasi PERHATIAN |Jika anda mengemaskini kod lokasi sedia ada. Permohonan boleh dibuat melalui email iaitu di: sppa@treasury.4. Daerah dan Cawangan Pilih bangunan Pilih Tingkat Klik butang padam untuk memadam kod lokasi PENGURUSAN KOD KLASIFIKASI ASET Pengurusan kod klasifikasi aset dikawal sepenuhnya oleh Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset.gov. Perbendaharaan Malaysia. Padam Kod Lokasi PERHATIAN |Rekod lokasi tidak boleh dipadam sekiranya terdapat aset yang masih ditempatkan di lokasi tersebut. Langkah-langkah untuk kemaskini kod lokasi adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 4. Sebarang perubahan dan tambahan kod klasifikasi aset baru hendaklah membuat permohonan kepada Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset.1. Klik Kod Lokasi Pilih Negeri.PA-2 dan KEW.PA-3 tidak akan berubah. kod lokasi lama akan di kemaskini secara auto. Daerah dan Cawangan Pilih bangunan Pilih Tingkat Klik butang pensil untuk kemaskini kod lokasi Klik butang kemaskini untuk simpan kod lokasi yang telah diubah 4. Sila pastikan tiada aset pada kod lokasi yang hendak dipadam atau pindahkan aset pada penempatan baru sekiranya ada aset di lokasi yang hendak dipadam.my MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .4.Berikut adalah contoh bagi kod lokasi Didalam Bangunan | Kod bagi bilik mesyuarat ialah: 160101| BGN|WP|01|A01-001 KOD CAWANGAN JENIS LOKASI KOD BANGUNAN KOD TINGKAT KOD LOKASI A-H-KK BGN B1 01 A01-001 Di Luar Bangunan | Kod bagi lot parking 001 ialah: 160101| KAW| A01-P001 KOD CAWANGAN A-H-KK JENIS LOKASI KAW KOD LOKASI A01-P001 4.17 . Klik Kod Lokasi Pilih Negeri. Perbendaharaan Malaysia.1.2. Namun begitu rekod lokasi penempatan lama di dalam KEW.1. Klik butang Pengurusan Kod.

Klik import dari fail text.4. Langkah-langkah bagi merekodkan maklumat pembekal baru adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Rekod Pembekal Pilih submodul Daftar Pembekal bagi merekodkan maklumat pembekal baru. Rekod Pembekal Baru 5.my Bagi penambahan kod klasifikasi aset anda bolehlah membuat tambahan melalui sistem SPA dengan mengikut aliran kerja dan langkah-langkah berikut: 4.1.2. Klik Browse untuk download kod aset SPA dari pada fail yang anda telah download.18 .2.3. MAKLUMAT PEMBEKAL Modul Rekod pembekal digunakan untuk mendaftar maklumat pembekal baru. Skop Kerja bagi Pentadbir Kod Klasifikasi Aset di Kementerian | Jabatan adalah seperti berikut:   Mengimport data kod klasifikasi aset yang baru.2.gov. Pentadbir Kod Klasifikasi Aset di Kementerian | Jabatan Hanya pentadbir kod klasifikasi aset yang dilantik sahaja boleh mengimport data kod klasifikasi aset.1.1. Langkah-langkah bagi mengemaskini kod klasifikasi aset yang baru adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Pengurusan Kod Klik KodKlasifikasi Aset.2.2. 4. Taipkan nama pembekal dalam ruangan carian dan klik cari MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Carian Pembekal 5.1.1. Langkah-langkah untuk membuat carian pembekal yang telah direkodkan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Rekod Pembekal Pilih submodul Carian Pembekal bagi carian maklumat pembekal telah direkodkan. Perbendaharaan Malaysia melalui email : sppa@treasury. Memohon penambahan kod klasifikasi aset yang baru di Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset. Maklumat yang perlu direkodkan adalah seperti berikut:  Nama Pembekal / Syarikat  Email pembekal  Lesen Berdaftar dengan Kementerian Kewangan (sekiranya ada)  Website pembekal (sekiranya ada)  Nombor Telefon  Nombor Fax  Alamat pembekal  Status Pembekal | bumiputera @ bukan bumiputera  Jenis Kerja  Maklumat Personel Pembekal Klik Simpan untuk menyimpan maklumat pembekal. 5. Langkah 4 5.2. kemaskini maklumat pembekal sedia ada dan padam maklumat pembekal. Klik fail tersebut untuk upload kod aset SPA Kod aset yang baru akan dijana 5. Klik Senarai.

Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11

Senarai Carian pembekal dipaparkan Klik butang paparan rekod untuk melihat maklumat pembekal Klik Cetakan Maklumat Pembekal bagi mencetak maklumat pembekal Klik Kembali apabila selesai mencetak Klik butang Ubah rekod bagi mengemaskini maklumat pembekal Rekodkan maklumat pembekal yang hendak dikemaskini Klik Kemaskini.

6.

SUSUT NILAI ASET Merekodkan kaedah susut nilai aset. Penentuan kaedah susut nilai adalah mengikut kepada yang telah ditetapkan oleh pihak Perbendaharaan 6.1. Kadar pengiraan susut niali akan mengikut kepada a. Peratus Susut Nilai Tahunan b. Jumlah Susut Nilai Setahun c. Kadar Pengiraan Terus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 19

BAB C - PENDAFTARAN DAN CARIAN ASET
1. PENDAFTARAN ASET. Pendaftaran Aset terbahagi kepada dua kaedah iaitu pendaftaran aset melaui:  Modul Daftar Aset  Modul Pendaftaran Perolehan 2. MODUL DAFTAR ASET 2.1. PENGENALAN DEFINASI Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan. ASET ALIH bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. ASET ALIH terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:HARTA MODAL Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu; atau Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual | buku panduan pengguna. INVENTORI Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual. PERABOT, HAMPARAN, HIASAN, LANGSIR DAN PINGGAN MANGKUK tanpa mengira harga perolehan asal.

2.2. PENDAFTARAN ASET Pendaftaran aset terbahagi kepada dua bahagian iaitu Pendaftaran Harta Modal dan Pendaftaran Inventori. Sub Modul Terdapat didalam Daftar Aset  Daftar Perselisihan  Daftar Aset  Senarai Di Rekod  Senarai Disahkan Oleh Anda. 2.3. Tugas-tugas UTAMA semasa mendaftar aset:  Dapatkan maklumat perolehan aset. (pesanan kerajaan, inbois dan nota penghantaran)  Buat pengkelasan kepada aset yang diterima mengikut kategori, sub kategori dan jenis aset.  Pastikan aset itu daripada kumpulan aset Harta Modal atau Inventori.  Daftar Aset dan komponen.  Cetak KEW.PA-2 atau KEW.PA-3 dan label aset  Cetak semula KEW.PA-7.
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 20

Daftar rekod perselisihan KEW.PA-1 jika terdapat perselisihan.

ALIRAN PENDAFTARAN ASET.

Terima Aset beserta punca maklumat Tentukan Kumpulan dan Klasifikasi Aset Daftar Aset mengikut kumpulan Harta Modal (KEW.PA-2) dan Inventori (KEW.PA-3)

Kemaskini senarai daftar aset

Kawalan dan Pemantauan

Cetak dan kemaskini KEW.PA-7

Simpan kad untuk tujuan kemaskini SPA Database

2.4. DAFTAR PERSELISIHAN PERHATIAN | Rekod perselisihan hanya perlu direkodkan apabila hanya berlaku perselisihan kepada aset yang diterima samaada dari kuantiti yang kurang diterima, spesifikasi tidak mengikut perolehan dan Kerosakan kepada aset yang diterima. 2.4.1. Langkah-langkah Pendaftaran Perselisihan. Langkah 1 Klik modul Daftar Aset Langkah 2 Klik Daftar Perselisihan Langkah 3 Klik Daftar Pemerhatian Penerimaan Aset seperti di bawah

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 21

Langkah 11 Klik butang Arkib Pemerhatian Penerimaan Aset untuk melihat rekod perselisihan mengikut tahun. Ulang langkah 6 jika terdapat 2 atau lebih jenis aset. nombor telefon pembekal dan nombor fax Nama Pegawai penerima Tarikh perolehan diterima Nama Ketua Jabatan yang mengesahkan rekod Tarikh rekod disahkan RUANG YANG PERLU DIISI.PA-1 LAIN-LAIN FUNGSI. Dengan maklumat dibawah PENERANGAN No. Alamat Pembekal. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . alamat. Apabila anda selesai merekod perselisihan di dalam satu nota hantaran klik butang untuk mencetak borang KEW. ( sebaris dengan nama pembekal) untuk mengemaskini maklumat ( sebaris dengan keterangan aset ) untuk mengemaskini maklumat PERSELISIHAN DISELESAIKAN. Paparan di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Klik butang untuk merekod maklumat perselisihan. kuantiti dipesan dan kuantiti diterima Perihal kerosakan dan catatan RUANG YANG PERLU DIISI. 1 2 3 Nota Hantar & Tarikh Maklumat terimaan aset Maklumat Tambahan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Simpan. Nota Hantar dan Tarikh Nota Hantar Maklumat aset. Langkah 12 Klik butang apabila keseluruhan telah diselsaikan. Telefon dan Fax Pegawai Penerima Tarikh Terima Nama Ketua Jabatan Tarikh Disahkan Langkah 5 Klik Simpan.Langkah 4 Masukkan maklumat perolehan seperti dibawah: PENERANGAN No Perolehan dan Tarikh perolehan dibuat Nama Pembekal.22 . No. Rekod akan dimasukkan ke dalam arkib. Langkah 9 Klik butang perolehan Langkah 10 Klik butang aset. Kemaskini borang perselisihan. LO dan Tarikh LO Pembekal . 1 2 3 4 5 6 No. Langkah 11 Tandakan check box untuk menunjukkan perselisihan telah diatasi (bagi aset yang ditandakan).

5. Pengguna perlu memilih Perolehan Secara Tender terbuka. Langkah 6 Jika anda ingin mendaftar untuk aset yang sama.1.PA-2.5.23 . Masukkan Kelas Aset diruangan carian kelas aset dan klik cari Langkah 3 Langkah 4 Pilih kategori dan klik. Klik terus dan sahkan borang untuk daftar. REKOD HARTA MODAL. sila klik butang ok untuk membuat pendaftaran seterusnya (Bagi Harta Modal). sewa beli. Sila rekodkan data yang berkenaan sebelum data disimpan untuk pengesahan 2. pindahan.5. Sistem tidak bleh mengemasin rekod kategori selepas data disimpan. Daftarkan rekod harta modal pada borang KEW.2. PERHATIAN | Pastikan kategori dipilih betul. Langkah-langkah bagi Pendaftaran Harta Modal adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Pilih menu daftar dan klik Daftar Aset . lucut hak. (Masukkan rekod seperti di dalam keperluan pada para 2. Contoh: PROTON PERDANA V6 3 Jenama dan Model MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . tender tertutup.2. hadiah. Taipkan Jenama barangan yang didaftarkan.2. Sebutharga. Perolehan Perolehan Secara PENERANGAN Kaedah perolehan aset melalui belian. Sistem akan menyenaraikan rekod yang telah didaftarkan di dalam senarai didaftar oleh anda dan senarai menunggu pengesahan pegawai. DAFTAR HARTA MODAL 2.5. tukar beli dan tukar barang.) Langkah 5 Sila klik simpan rekod untuk pengesahan apabila telah selesai membuat pendaftaran aset. NO 1 2 RUANG YANG PERLU DIISI. Pebelian Terus dan e-Bidding.

tarikh dan nama pegawai bertanggungjawab. Sila klik butang bagi memilih tarikh. Vot Pembelian Buatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . No. Enjin: SCV123DC Masukkan No siri kepada barangan tersebut. Anda boleh memilih dari senarai pembekal sedia ada klik butang atau klik butang untuk menambah pembekal baru. Vot Pembelian Aset Negara Pembuat. Pesanan Kerajaan Pembekal Sila pilih Tempoh jaminan yang diberikan oleh pembekal. Jika anda ingin mendaftar komponen atau aksesori anda boleh membuat demikian dengan menekan butang kemaskini komponen dan aksesori. No siri ini dikeluarkan oleh pihak pengilang. Merujuk kepada tarikh DO | Nota Serahan 10 NO 11 12 Tempoh Jaminan RUANG YANG PERLU DIISI. Jika barangan lain masukkan no siri barangan tersebut. Rujukan Fail Gambar Foto Spesifikasi Masukkan spesifikasi aset tersebut. Taipkan Kos bagi setiap barangan yang didaftarkan. Upload gambar barang | Aset sila klik butang perlu.4 5 Jenis dan No Enjin.Jika kenderaan masukkan no pendaftaran JPJ. Anda boleh menambah lokasi baru dengan klik butang untuk menambah lokasi baru. Taipkan No Siri pendaftaran . Pilih Lokasi penempatan. (sila taipkan angka sahaja) Kos Seunit Tarikh Pesanan dikeluarkan.jpg Jika 13 14 15 No. Bagi kenderaan sila rekodkan nombor Casis. Pesanan Kerajaan Nama Pembekal. Sila klik butang memilih tarikh. Pilih nama pegawai bertanggungjawab dengan klik butang dan tarikh dipertanggungjawabkan ke atas aset tersebut dengan klik butang . Masukkan tarikh penempatan dibuat dan sekiranya anda memilih penempatan mengikut nama kakitangan anda boleh menekan butang untuk carian nama kakitangan dan lokasi serentak Taipkan no. PENERANGAN Taipkan No. Gambar adalah dalam format . rujukan fail pembelian. bagi 6 No. Casis | Siri Pembuat Jenis Enjin: Petrol | Diesel | NGV No. No. . Contoh: MALAYSIA 16 Pegawai Bertanggungjawab 17 Penempatan Semasa 18 19 No.24 . Siri Pendaftaran (Bagi Kenderaan) Harga Perolehan Asal Tarikh Beli Tarikh Terima 7 8 9 Tarikh penerimaan barangan daripada pembekal. Taipkan No.

Borang KEW.25 .PA-2 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

PERHATIAN | Rekod komponen yang didaftarkan tidak boleh di padam selepas rekod harta modal disahkan oleh pegawai.26 .6 DAFTAR KOMPONEN Daftar Komponen digunakan bagi merekod komponen atau aksesori bagi aset yang didaftarkan. Produk bagi komponen atau aksesori Taipkan No siri kepada barangan tersebut. Proses pelupusan perlu sekiranya anda ingin melupuskan dat tersebut. Anda juga boleh memadam rekod komponen di dalam borang daftar KEW. Siri Pembuat Jenama | model Jaminan Kod Nasional PENERANGAN Taipkan jenis aksesori yang didaftarkan.2.6. Contoh: MOUSE Rekodkan harga sekiranya perolehan lain No. Rekodkan jenama dan model komponen Contoh: DELL Jaminan daripada pihak pembekal mengikut bulan dan tahun Kod Nasional Klik Simpan dan paparan senarai komponen di daftar akan dipaparkan. 2. Langkah 4 PADAM REKOD Langkah 5 Klik TAB Daftar Komponen|Aksesori untuk mendaftar lagi. Klik butang untuk memadam rekod.1. No siri ini dikeluarkan oleh pihak pengilang. Langkah 1 Langkah 2 NO 1 2 3 4 5 6 7 Langkah 3 Klik kemaskini aksesori | komponen Masukkan maklumat seperti berikut: RUANG YANG PERLU DIISI Jenis Harga Kod Produk No. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-2. Langkah-langkah pendaftaran komponen dan aksesori.

27 . bagi DATA YANG PERLU DIISI. Klik Sila pilih Tempoh jaminan yang diberikan oleh pembekal. Butiran Barangan Harga Perolehan Asal Kuantiti Aset Tarikh Beli Tarikh Terima Tempoh Jaminan No. Pilih nama pegawai bertanggungjawab klik butang dan tarikh dipertanggungjawabkan keatas aset tersebut klik butang . Taipkan Kos seunit bagi setiap barangan yang didaftarkan. Taipkan Kuantiti aset yang hendak di daftarkan.jpg Masukkan aksesori yang terdapat pada aset tersebut. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 NO. Taipkan No. Anda boleh memilih dari senarai pembekal sedia ada atau klik butang menambah pembekal baru. 1 2 3 4 5 6 7 8 Klik butang Inventori . Klik butang Sahkan untuk paparan borang inventori (KEW PA3) Daftarkan rekod inventori pada borang Kewangan PA 3.7. DAFTAR INVENTORI 2. 9 10 11 Gambar Foto. Pesanan Kerajaan Nama Pembekal. Tarikh Pesanan dikeluarkan. PENERANGAN Taipkan Butiran kepada barangan tersebut. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Taipkan Jenis Aset diruangan carian dan pilih Jenis Aset.1. Sila klik butang memilih tarikh.2.7. Catatan Pegawai Bertanggungjawab Upload gambar barang | Aset klik butang Gambar dalam format . Pesanan Kerajaan Pembekal Tarikh penerimaan barangan daripada pembekal. untuk | JIKA PERLU. butang bagi memilih tarikh. Langkah-langkah Pendaftaran Inventori Langkah 1 Langkah 2 Pilih menu daftar dan klik Daftar aset .

Langkah 6 Klik Simpan untuk pengesahan selepas data disimpan sistem akan memaparkan senarai dibawah bagi tujuan agihan penempatan inventori. Hanya pegawai pengesah yang dilantik sahaja boleh membuat pengesahan kepada rekod yang telah didaftarkan oleh kerani daftar aset. tarikh dan nama pegawai bertanggungjawab. 13 Jenis Aset Tandakan Salah satu daripada jenis berikut: Dibeli. 2.7.penerangan seperti dibawah.2. PERHATIAN.7.2. Seperti di dalam bulatan diatas Klik Ubah Lokasi Dan Pegawai Pilih nama pegawai. PENGESAHAN DAFTAR ASET Data Harta modal atau inventori yang telah didaftarkan perlu melalui proses pengesahan data bagi membolehkan aset yang didaftarkan adalah sah.1.Pindahan. pilih pengesahan harta modal. 2. Klik butang pengesahan daftar harta modal untuk mengesahkan data adalah benar. Hadiah.28 . Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Pada paparan utama | Laman Kerja. BAGI REKOD INVENTORI Pengguna boleh mendaftarkan harta inventori LEBIH DARI SATU dalam SATU BORANG daftar Inventori KEW PA 3 mengikut kuantiti pesanan dalam satu pesanan kerajaan dengan syarat kategori dan jenis aset adalah sama. Sewa-Beli. Jika lokasi baru klik butang untuk menambah lokasi . Langkah-langkah untuk pengesahan harta modal adalah seperti berikut.8.8. lokasi penempatan dan tarikh penempatan dibuat. Jika aset yang tidak sah atau salah boleh rekod dipadam semasa proses pengesahan sahaja. Tukar Beli atau Tukar Barang Sila klik simpan apabila telah selesai membuat pendaftaran aset. Klik Simpan. Langkah membuat penempatan bagi pegawai dan lokasi penempatan yang berbeza : Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Tandakan inventori untuk mengemaskini lokasi. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 2.12 Lokasi Pilih Lokasi penempatan. Lucut Hak. Ikuti langkah di 2. Jika terdapat data yang salah tekan butang ubah data untuk membetulkan data.

2 (Penempatan Inventori) Jika data tidak diperlukan atau tidak wujud tekan butang untuk hapus data aset. Jika anda mendaftarkan aset lebih dari satu. Klik butang pengesahan daftar inventori untuk mengesahkan data yang telah didaftarkan adalah benar. Ikuti langkah di perkara 2.8.Langkah 4 2. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Jika ingin membuat perubahan tekan butang edit . pilih pengesahan harta inventori.29 . anda boleh mengubah data penempatan dengan klik butang Paparan kepada jumlah aset yang didaftarkan akan disenaraikan.2. Jika data tidak diperlukan atau tidak wujud tekan butang hapus data aset.7. Langkah-langkah pengesahan inventori adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Pada paparan utama (Laman Kerja).

3. Perolehan. Rujukan fail Klik butang daftar kontrak jika telah selesai lengkapkan maklumat perolehan Klik butang untuk edit atau kemaskini maklumat perolehan sekiranya perlu Senarai perolehan akan dipaparkan seperti di bawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Berikut adalah langkah-langkah untuk merekodkan daftar perolehan: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 MAKLUMAT Bahagian No. no.8.30 . Sebutharga. Pesanan Kerajaan Pilih perolehan samada secara Tender Terbuka. tender atau Pesanan Kerajaan Sila klik Sila klik Sila klik tersebut untuk pembekal yang telah berdaftar atau klik pembekal baru untuk memilih tarikh perolehan. Aliran Kerja bagi Daftar Perolehan LOG MASUK KLIK DAFTAR DAFTAR KONTRAK SENARAI PEROLEHAN DAFTAR ASET DAFTAR ASET SAHKAN REKOD ASET CETAK KAD ASET DAN LABEL ASET DAFTAR PENEMPATAN ASET KE JABATAN 3. Pembelian Terus atau e-Bidding Sila rekodkan tajuk atau nama Perolehan. MODUL DAFTAR PEROLEHAN Daftar perolehan adalah untuk merekodkan aset mengikut kontrak .3. Daftar perolehan hanya BOLEH direkod oleh pegawai yang dilantik sahaja. tender atau perolehan. Tender atau no.9. Rujukan Fail Pegawai Bertanggungjawab Daftar Perolehan Langkah 4 Langkah 5 Klik modul Daftar Perolehan Klik submodul Daftar Perolehan Masukkan maklumat perolehan seperti dibawah KETERANGAN Sila Pilih maklumat kod PTJ Sila masukkan no. Tender Tertutup. Perolehan / Pesanan Kerajaan Perolehan Secara Nama Perolehan Pembekal Tarikh Perolehan No. tender atau Pesanan Kerajaan untuk memilih pegawai yang bertanggungjawab perolehan Sila rekodkan no.

Masukkan maklumat dikehendaki seperti dibawah. Klik pilihan kelas yang akan digunakan. Pilih samaada untuk mendaftar harta modal atau inventori Klik Sahkan. Hadiah. Go To Step : Langkah Daftar Aset.Langkah 6 Klik butang untuk mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan. Langkah 7 Klik mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 3. Langkah 1 Langkah 2 Klik mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan. Borang daftar aset akan dipaparkan. Masukkan kelas aset yang hendak didaftarkan. Langkah-langkah PENDAFTARAN ASET.10. Tukar Beli atau Tukar Barang Rekodkan maklumat Jenama dan model (Cth: DELL OPTIPLEX 5100) Rekodkan maklumat negara pembuat (Cth: MALAYSIA) Masukkan jenis aset yang didaftarkan. Klik untuk memadam rekod aset yang telah didaftarkan Sistem akan memaparkan alert sekiranya aset telah diagihkan dan disahkan. Borang daftar aset akan dipaparkan. Go To Step : Langkah kemaskini penempatan dan agihan aset Klik untuk mengemaskini maklumat aset yang didaftarkan.Dibeli.Sewa-Beli. Lucut Hak. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Cari. Go To Step : Langkah kemaskini maklumat daftar aset. CTH : OPTIPLEX 5100 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MAKLUMAT Pembelian Jenama dan Model Buatan Jenis dan No.31 .Pindahan. senarai kod akan dipaparkan. Klik untuk mengemaskini maklumat penempatan dan agihan. Enjin KETERANGAN Pilih kaedah pembelian aset : .

Rujukan fail Gambar Simpan Rekod Langkah 6 Langkah 7 KETERANGAN Klik untuk memilih tarikh dibeli dan tarikh diterima Rekodkan kos pembelian bagi harga seunit Sila pilih maklumat jaminan Rekodkan no. Klik butang simpan rekod jika telah selesai.32 . Rujukan fail Sila klik untuk memilih gambar yang telah didaftarkan. Klik gambar baru aset.Kuantiti Sila masukkan kuantiti aset berdasarkan tender. Klik butang Ulang langkah 1 untuk mendaftar aset daripada kategori dan jenis yang lain. untuk merekodkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . kontrak atau pesanan kerajaan MAKLUMAT Tarikh dibeli / diterima Kos Jaminan No.

33 . PENEMPATAN PILIH AGENSI PILIH LOKASI DAN PEG. CASIS MENUGGU REKOD PENERIMAAN HANYA UNTUK AGIHAN KE CAWANGAN DAN AGENSI LAIN SAHAJA SAHKAN REKOD DIDAFTAR KEMASKINI REKOD NO. ASET DIJANA DAN CETAK KAD PERHATIAN |TERDAPAT TIGA BUTANG AGIHAN IAITU: Agihan Di Dalam Cawangan Anda Agihan ke Cawangan Agensi Agihan Ke Agensi Lain AGIHAN ASET. CASIS SAHKAN REKOD DIDAFTAR NO.11. SENARAI KONTRAK SENARAI ASET DI DAFTAR Pilih Aset yang hendak diagihkan AGIHAN KE CAWANGAN LAIN AGIHAN DI CAWANGAN ANDA AGIHAN KE JABATAN LAIN PILIH LOKASI DAN PEG.3. Aliran Agihan Aset. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PENDAFTARAN DAN NO. Langkah 1 Langkah 2 Klik untuk mengemaskini maklumat penempatan dan agihan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. PENDAFTARAN DAN NO. Langkah-langkah AGIHAN ASET. PENEMPATAN MASUKKAN KUANTITI MASUKKAN KUANTITI KEMASKINI REKOD NO.

PA-2.jika lebih dari satu anda perlu mengemaskini kemudian. Langkah 1 Langkah 2 Klik Daftar Perolehan Klik Terimaan agihan Langkah 3 Daripada menu senarai aset menunggu penerimaan | Klik senarai aset yang belum diterima MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Hanya pegawai yang dibenarkan sahaja untuk membuat penerimaan. KEMASKINI MAKLUMAT ASET DAN CETAK KAD. Bagi agihan di cawangan anda | Klik butang untuk mencetak kod jalur. Langkah 7 Langkah 8 Klik butang untuk mengemaskini maklumat aset. Bagi agihan ke agensi lain | Klik dan klik untuk cetakan KAD KEW. SAHKAN REKOD DIDAFTAR DAN JANA NO. masukkan kuantiti agihan dan spesifikasi aset Jika kuantiti agihan 1 anda dibenarkan untuk maklumat no. 3. Masukkan No.34 . Pilih nama agensi untuk agihan agensi dan cawangan agensi atau pilih cawangan untuk agihan cawangan. klik butang cetak untuk cetakan KAD KEW. Bagi agihan di cawangan anda | Klik dan tandakan baris yang hendak dicetak. Abaikan langkah empat untuk agihan di dalam cawangan anda. Casis| Siri Pembuat. casis terus di dalam borang yang sama. Anda boleh klik butang kemaskini dan menyambung kerja anda pada waktu lain. Pilih lokasi dan nama pegawai. Pendaftaran (Bagi Kenderaan) dan No. Langkah-langkah | PENERIMAAN AGIHAN DI CAWANGAN LAIN.PA-2.Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik untuk mengemaskini maklumat agihan di cawangan anda atau untuk agihan ke cawangan lain atau untuk agihan ke agensi lain.12. SIRI | UNTUK AGIHAN DIDALAM CAWANGAN DAN AGENSI LAIN Langkah 9 Langkah 8 Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Klik butang pada paparan utama rekod (Bagi agihan di cawangan anda) atau klik dan klik pada baris rekod yang hendak disahkan (Bagi agihan ke cawangan). Bagi rekod agihan ke cawangan lain di agensi anda cetakan kad dan label boleh dilakukan di cawangan tersebut sahaja.

3. Pengguna yang merekodkan dalam Daftar Perolehan dapat melihat senarai perolehan di dalam sub modul senarai perolehan.13. Daripada menu Senarai yang telah diterima dan menunggu pengesahan | Klik No Kontrak Tandakan aset yang hendak dikemaskini penempatan. Klik butang tambah untuk tambah maklumat aset Klik butang pensil untuk kemaskini maklumat perolehan. Jika anda tidak menerima klik Tanda Aset Tidak Diterima.Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Pilih aset yang telah diterima dan klik Tanda Aset Telah Diterima. Siri yang dijana akan mengikut kepada bahagian yang mendaftar atau mengaihkan aset tersebut. pegawai penempatan dan pegawai bertanggungjawab. PERHATIAN | No. SENARAI PEROLEHAN Setiap rekod perolehan yang didaftarkan akan disenaraikan di dalam senarai perolehan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Buat carian aset mengikut No. Klik butang untuk mengesahkan rekod. Kaedah menggunakan senarai perolehan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Daftar Perolehan Klik Modul Senarai Perolehan Masukkan nombor atau tajuk perolehan dan klik butang cari untuk carian perolehan.35 . Pilih maklumat lokasi. Perolehan untuk cetakan kad dan label.

Enjin carian terbahagi kepada empat bahagian iaitu:  Carian data  Carian harta modal  Carian inventori  Carian komponen.4. Fungsi tersedia di dalam carian harta modal: 4. Casis| Siri Pembuat .  Tarikh perolehan | Daripada tarikh mula sehingga  Kos perolehan | Dari kos ke kos. Langkah.2.  Status harta modal.  No Ruj.  Kod Nasional  No.36 . Pesanan kerajaan.  Lokasi penempatan.1. Klik butang Cari untuk carian maklumat. Fail.  Kategori aset  Jenis Aset. Langkah 2 Klik Export Excel atau Cetak Barcode .1. Pilihan maklumat bagi tapisan carian ialah:  Imbas kod jalur (menggunakan peralatan pengimbas kod jalur)  Kod harta modal yang didaftarkan. Carian harta modal dan Inventori. Apakah yang boleh anda lakukan daripada hasil carian ditemui ? 4.Tujuan untuk membuat cetakan senarai aset yang dicari atau membuat cetakan label secara banyak MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1. Langkah 1 Langkah 2 Klik menu carian. Langkah-langkah mencetak hasil carian Langkah 1 Daripada hasil carian. 4.langkah carian harta modal. pilih carian harta modal atau carian harta inventori.  Jenama. Modul Carian digunakan untuk membuat carian bagi harta modal dan inventori yang telah didaftarkan di dalam sistem.1. Carian harta modal digunakan untuk membuat carian aset harta modal yang didaftar dan telah disahkan sahaja.  No.  No siri pendaftaran.Harta modal sahaja. Langkah 3 Langkah 4 Sistem akan membuat carian dan memaparkan rekod carian seperi berikut.  Nama Pengguna Aset  Bahagian Pengguna Aset tandakan ruang check box untuk pilihan kepada paparan maklumat yang dikehendaki. MODUL CARIAN.  Vot No. Masukkan maklumat yang dicari pada ruangan yang disediakan.

Langkah-langkah mencetak KAD KEW.PA-2 akan dipaparkan. Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Langkah 3 Langkah 4 Klik PA-2 untuk mencetak maklumat harta modal.3.PA-2 Bahagian B Langkah 6 Klik PA. CETAK MAKLUMAT KEW. Klik butang OK. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 2 Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan.PA-2.PA-2 Langkah 1 Daripada hasil carian. Tanda samada anda ingin mencetak Aksesori atau Pengasing atau kedua-duanya sekali.37 . Jika anda membuat cetakan barcode klik butang print untuk cetakan barcode.1. Paparan pilihan dan cetakan KEW.PA-2 akan dipaparkan.2-B untuk mencetak maklumat komponen Langkah 7 Paparan pilihan dan cetakan KEW. Jika anda membuat export excel klik butang simpan atau open file.Langkah 3 Klik Cetak Barkod Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 4. Langkah 5 Klik butang Cetak untuk cetak KAD KEW.

Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Clik cetak barkod. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 4 Langkah 5 Contoh label Aset : Daripada hasil carian.38 .5. Klik butang print.1. Langkah-langkah mencetak KAD KEW. Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan. Langkah 5 4. Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Langkah 3 Langkah 4 Klik PA-3 Paparan pilihan dan cetakan KEW. Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan. Klik butang Cetak atau save untuk menyimpan data. Langkah-langkah mencetak Label.4.1.PA-3 akan dipaparkan.4. KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KKM/BBP09/H/07/123 KOMPUTER PERIBADI X0029OO029KY HAK KERAJAAN MALAYSIA MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-3 Langkah 1 Langkah 2 Daripada hasil carian.

2. Casis | Siri Pembuat. Langkah-langkah bagi carian komponen adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Carian Aset Klik Carian Komponen Taipkan maklumat carian komponen. Pesanan. 5.1. Klik Cari untuk membuat carian seperti berikut: 4.  Pendaftar Rekod.4.  No.  No.  No.  No. 4. Pengguna boleh membuat carian mengikut:  Imbas Barkod. Di dalam carian terperinci pengguna SPA haruslah memasukkan maklumat carian di mana-mana ruangan yang yang dikehendaki. Siri pembuat komponen  Jenis komponen  Jenama | model komponen Klik Cari Senarai carian akan dipaparkan Klik kod komponen atau klik kod harta induk bagi memaparkan maklumat komponen Klik ikon kod jalur untuk cetakan label kod jalur bagi komponen. anda boleh membuat carian berdasarkan satu maklumat yang berkaitan dengan aksesori seperti berikut:  No. 5.2.  Kod Nasional.2. Carian data boleh digunakan untuk membuat carian bagi harta modal atau inventori yang telah didaftarkan. belum disahkan dan telah disahkan. CARIAN DATA Carian data digunakan untuk memastikan rekod wujud.1.Barkod. Kod Komponen  No. Carian terperinci.  Butiran (Bagi Inventori)  No. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2. Carian Komponen Carian komponen digunakan untuk membuat carian komponen yang telah didaftarkan. Pendaftaran (Bagi Kenderaan).39 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 .  No VOT.Siri Pendaftaran.

PENGENALAN PENEMPATAN Definasi | “Penempatan” ialah satu proses untuk merekod segala perubahan pindahan lokasi penempatan harta modal dan inventori.“Pegawai Penempatan” bermaksud kakitangan|pegawai yang dilantik oleh JKPAK untuk menyelenggara | merekod segala maklumat yang berkaitan dengan penempatan aset di Kementerian|Jabatan|Bahagian.40 .  Carian Penempatan  Penempatan Aset  Penempatan Inventori  Pengesahan Penempatan  Pemantauan Penempatan  Aset Tiada Pengguna  Aset Tiada Penempatan 4. 4. pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai penempatan didalam Modul Konfigurasi. Pengguna boleh menetapkan hasil carian penempatan mengikut lokasi dengan memaparkan pilihan data seperti dibawah:       No. Didalam sistem. 4.    Cetakan KEW.BAB D . tarikh ditempatkan hendaklah ditandatangan oleh pengguna |penyelia di lokasi itu. CARIAN PENEMPATAN.1. KUMPULAN PENGGUNA MODUL PENEMPATAN.Medan mandatori No Pesanan Kerajaan Tarikh Perolehan Nilai Perolehan Lokasi Penempatan Pegawai|Pengguna Penempatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 3.  Lokasi Penempatan : Berpindah lokasi penempatan di lokasi Kementerian |Jabatan/Agensi yang sama  Pengubahsuaian (renovation) lokasi Pegawai Penempatan. Carian Penempatan | Tujuan carian penempatan adalah seperti berikut.2. Proses penempatan ini perlu dilakukan sekiranya salah satu atau kedua-dua pekara yang dinyatakan dibawah. Siri Pendaftaran .  Pertukaran kakitangan  Kakitangan perpindah. Sub Modul di dalam MODUL PENEMPATAN. Definasi dan Tanggungjawab .PA -7 Mengemaskini maklumat Pegawai Penempatan bagi keseluruhan atau sebahagian aset di dalam satu lokasi Mengemaskini maklumat lokasi bagi keseluruhan atau sebahagian aset di dalam satu lokasi tersebut.  Sub Modul Penempatan adalah seperti berikut. Setiap perubahan lokasi harta modal | Inventori. bersara atau kakitangan baru  2.PENEMPATAN ASET 1.

Klik OK untuk cetakan. Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik pilih pegawai penempatan lain.CETAK CARIAN Langkah 5 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Klik cetak carian untuk membuat cetakan KEW. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Tanda pada ‘check box’ pada lokasi atau nama pegawai penempatan yang hendak dicari. Lakukan cetakan seperti di dalam pilihan satu langkah 5 hingga 7. Klik Simpan. Klik Paparan Rekod Penempatan Paparan carian akan dipaparkan mengikut lokasi yang dipilih. Buat cetakan semula KEW. Paparan di bawah akan dipaparkan. Tandakan Sebahagian aset atau pilih semua aset seperti yang dibulatkan untuk dipindahkan kepada pegawai bertanggungjawab yang baru. PILIHAN SATU .4. Langkah 1 Klik menu penempatan dan sub menu carian penempatan. Buat carian pegawai dan klik di nama pegawai tersebut.3. Klik butang Printer untuk memulakan cetakan KEW.PA-7 mengikut nama pegawai yang baru di lantik.PA-7 PILIHAN DUA .41 .PA-7. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-7 Tandakan KEW. Paparan pilihan dibawah akan dipaparkan. Langkah-langkah membuat carian mengikut penempatan dan cetak KEW.TUKAR PEGAWAI Langkah 5 Langkah 6 Klik Tukar Pegawai untuk mengemaskini maklumat pegawai yang bertanggungjawab kepada penempatan aset.PA-7 standard atau pilihan lain untuk cetakan.

5.PA-7 dicetak dan ditandatangani oleh pegawai penempatan tersebut. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Tambah Rekod Penempatan. Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik pilih lokasi baru. Buat cetakan semula KEW. Lakukan cetakan seperti di dalam pilihan satu langkah 5 hingga 7. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . CETAK MAKLUMAT PENEMPATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik cetak . Buat carian lokasi yang baru dan nama lokasi tersebut. Kaedah penempatan harta modal adalah seperti dibawah: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Penempatan. Klik butang Kemaskini.2. Klik Penempatan Aset dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari.42 . Klik Simpan. Lokasi dan Nama Pegawai Penempatan yang baru.PILIHAN DUA .PA-7 mengikut nama pegawai yang baru di lantik. PENEMPATAN HARTA MODAL 5. Klik butang paparan untuk memaparkan maklumat aset dan penempatan kepada aset tersebut TAMBAH REKOD PENEMPATAN. Tandakan Sebahagian aset atau pilih semua aset seperti yang dibulatkan untuk dipindahkan kepada lokasi yang baru. Masukkan kad kewangan yang sama dan Print. Pilih Tarikh. Carian Penempatan adalah bertujuan untuk mencari aset yang telah didaftarkan dan membuat penambahan penempatan lokasi baru atau pegawai penempatan baru. Untuk mencetak maklumat mengikut lokasi.1.PA-2 dan KAD KEW. PERHATIAN | Apabila anda membuat penambahan atau perubahan kepada maklumat penempatan aset.PINDAH LOKASI Langkah 5 Langkah 6 Klik Pindah Lokasi untuk mengemaskini maklumat perubahan lokasi aset. 5.. Pastikan KAD KEW.

Kaedah penempatan harta modal adalah seperti dibawah: Rujuk modul carian bagi langkah 1 hingga langkah 4.43 . (masukkan No. Buat carian aset yang hendak dicetak. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Masukkan halaman keberapa pada No.PA-2 atau KEW.5.3. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik modul carian harta modal atau inventori. Masukkan KAD yang sama Klik butang Cetak. Daripada paparan rekod klik butang cetak KEW.4 sahaja.1. penempatan adalah sama daripada 1 . Kad Masukkan masukkan maklumat penempatan ke berapa pada ruang penempatan.3. 1 – 4 | iaitu 1 kolum 1 hinggga 4 untuk kulom ke 4) Klik butang Papar. PERHATIAN | Bagi halaman yang kedua dan seterusnya no. Mencetak maklumat penempatan daripada modul carian harta modal. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-3 Buat pilihan untuk cetakan penempatan rujuk langkah seterusnya. 5.

44 . Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk membuat paparan maklumat. 7. Langkah-langkah pengesahan adalah seperti berikut: Langkah 1 Klik Pengesahan Penempatan 7.6. CETAK MAKLUMAT PENEMPATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik cetak . Lokasi dan Nama Pegawai Penempatan yang baru. PERHATIAN | Apabila anda membuat penambahan atau perubahan kepada maklumat penempatan aset. 7. maklumat penempatan baru aset berdasarkan pemeriksaan berwarna kuning.2.PA-7 dicetak dan ditandatangani oleh pegawai penempatan tersebut. Masukkan kad kewangan yang sama dan Print. Kaedah mengemaskini penempatan inventori adalah seperti dibawah: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Penempatan. PENGESAHAN PENEMPATAN. Pilih Tarikh.2. 6. Pengesahan Penempatan | Senarai rekod aset untuk pengesahan penempatan adalah hasil daripada pemeriksaan harta modal KEW PA-10 atau Inventori KEW PA-11. PENEMPATAN INVENTORI 6. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Tambah Rekod Penempatan. Carian Penempatan inventori adalah bertujuan untuk mencari aset yang telah didaftarkan dan membuat penambahan penempatan lokasi baru atau pegawai penempatan baru pada rekod inventori. Maklumat penempatan semasa aset berwarna biru.3. Klik butang Kemaskini. Untuk mencetak maklumat mengikut lokasi.1.1. Pastikan KAD KEW.PA-3 dan KAD KEW. 7. Klik Penempatan inventori dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. Klik pilih tarikh penempatan terkini Pilih Lokasi Penempatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang paparan untuk memaparkan maklumat aset dan penempatan kepada aset tersebut TAMBAH REKOD PENEMPATAN. Pengesahan penempatan hendaklah dilakukan bagi memastikan perubahan lokasi dan atau pegawai penempatan aset (Harta Modal atau Inventori) adalah betul dengan perubahan lokasi atau pegawai penempatan aset semasa atau aset yang berubah tempat tidak dapat dikesa.

Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 8. 9.2.1. 9. 8. Langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat pengguna adalah seperti berikut sekiranya pengguna adalah pegawai aset (Pegawai Penempatan): MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . ASET YANG TIDAK MEMPUNYAI REKOD PEGAWAI PENEMPATAN Aset yang tidak mempunyai pegawai penempatan atai di dalam database menyimpan maklumat tiada. Paparan ini adalah sebagai panduan kepada pegawai aset untuk memantau berapa jumlah rekod aset yang tidak lengkap iaitu tiada mempunyai nama pegawai atau tiada lokasi penempatan 8.3. Carian aset tiada pengguna boleh dibuat berdasarkan no chasis/siri atau kategori aset.1. Klik butang Cetak untuk mencetak senarai aset tiada pengguna.3. PEMANTAUAN PENEMPATAN. Aset Tiada Pegguna | Senarai ini adalah hasil daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada nama pegawai penempatan.45 . Klik pegawai penempatan yang terkini Klik kemaskini untuk mengemaskini dan membuat pengesahan penempatan baru atau Klik untuk membatalkan pengesahan dan mengekalkan rekod lama penempatan aset. Paparan pemantauan penempatan adalah seperti berikut: NOTA: Kesan terhadap carian rekod dan laporan ASET YANG TIDAK MEMPUNYAI LOKASI Aset yang tidak mempunyai lokasi penempatan atai di dalam database menyimpan maklumat tiada.2. ASET TIADA PENGGUNA. Pemantauan Penempatan | Senarai ini adalah hasil daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada nama pegawai atau tiada lokasi penempatan. 9. 9. 8.

Klik butang Cetak untuk mencetak senarai aset tiada pengguna. 10. 10.2.3. 10. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Langkah 1 Klik butang edit untuk membuat paparan dan mengemaskini maklumat aset. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Atau Langkah 8 Klik Paparan Rekod Penempatan bagi mengubah rekod pertama harta modal Klik Ubah rekod ini untuk mengubah rekod penempatan sediada Klik Calender untuk memilih tarikh penempatan baru Klik Carian Pengguna untuk memilih pegawai/kakitangan penempatan yang baru Klik kemaskini untuk mengemaskini maklumat penempatan baru Klik untuk cetak penempatan ini. Klik tambah rekod penempatan untuk menambah rekod penempatan baru. ASET TIADA PENEMPATAN. Carian aset tiada penempatan boleh dibuat berdasarkan no chasis/siri atau kategori aset. Langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat lokasi penempatan adalah seperti berikut sekiranya pengguna adalah pegawai aset (administrator): Langkah untuk mengemaskini rekod penempatan sama seperti mengemaskini rekod tiada pegawai penempatan. Aset Tiada Penempatan | Senarai aset daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada lokasi penempatan.1.46 . 10.

 Daftar Pegawai yang akan mengawal kumpulan aset gunasama . KAEDAH MEREKOD ASET.Senarai aset yang didaftarkan sebagai aset gunasama MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1 Senarai Sub Modul Di dalam Modul Pergerakan  Aset Gunasama  Pemohonan Pinjaman | Pergerakan aset  Modul Pergerakan Aset. penyelia bagi satu kumpulan aset gunasama boelh lebih dari seorang.2. Mengetahui status pinjaman aset.PERGERAKAN ASET 1.  Aset yang telah lupus tidak boleh dipinjam atau dibuat penempatan.Kumpulan aset gunasama perlu di daftarkan mengikut cawangan di dalam sistem. 3.    2. PENGENALAN MODUL PERGERAKAN Definasi | “pergerakan” ialah satu proses merekod segala bentuk pergerakan atau pinjaman ke atas aset kerajaan.Penyelia yang bertanggungjawab kepada aset gunasama yang diamanahkan olehnya. Kumpulan gunasama ini akan hanya boleh dilihat oleh pegawai di agensi tersebut sahaja. Merekod terus pergerakan|pinjaman aset :: PERINGATAN ::  Aset yang sedang diselenggara tidak boleh buat penempatan dan pergerakan. Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Daftar Pergerakan Harta Modal | Inventori KEW. Terdapat 4 Perkara utama yang perlu anda lakukan sebelum modul pergerakan dapat dilakukan.PA-6. Proses permohonan pergerakan| pinjaman aset gunasama 3. Daftar Aset sebagai aset gunasama . 4. 4.1. Fungsi sistem didalam proses pergerakan atau pinjaman seperti yang dinyatakan dibawah. 2. Daftar Penyelia yang akan mengendalikan aset gunasama mengikut kumpulan .  Mendaftar Kumpulan Aset Guna Sama . PERKARA YANG PERLU ANDA LAKUKAN SEBELUM MEMULA MODUL PERGERAKAN. Merekod semua pinjaman atau pergerakan yang dibuat atas aset kerajaan.  Aset yang sedang dipinjam tidak boleh buat penempatan dan pergerakan.  Senarai Permohonan  Permohonan Lulus  Pemulangan Aset Gunasama  Arkib Pergerakan Aset 3.1.BAB E .Pegawai yang bertanggungjawab kepada aset gunasama yang diamanahkan olehnya.47   . Pegawai bagi satu kumpulan aset gunasama boelh lebih dari seorang. Fungsi pegawi ialah: Memantau pergerakan aset gunasama Melulus atau menolak permohonan pergerkan aset gunasama Melantik penyelia yang akan menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama. Fungsi pegawi ialah: Menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama. Membuat pemerhatian di atas pergerakan | pinjaman aset SUB MODUL PERGERAKAN ASET.

Langkah-langkah Mendaftar Kumpulan Aset Gunasama.2. CTH kod permohonan : KOD KEMENTERIAN KK KOD JABATAN KDRM115 KOD ASET GUNASAMA BPTM TAHUN 09 NO. NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA sahaja yang dibenarkan untuk mendaftar kumpulan aset gunasama Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik Daftar Kumpulan Aset Gunasama. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah-langkah Mendaftar Pegawai yang akan mengawal kumpulan aset gunasama NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA sahaja yang dibenarkan untuk melantik pegawai kumpulan aset gunasama. Masukan kod dan Keterangan Kumpulan Cth : Kod Keterangan : BPTM : Aset Gunasama Teknologi Maklumat PERINGATAN | Pastikan kod dan keterangan yang diwujudkan adalah berlainan antara satu kumpulan aset gunasama dengan yang lain. 4. SIRI 0003 Kod Penuh : KK/KDRM115/BPTM/09/0003 PERINGATAN | Kumpulan gunasama tidak boleh dipadam sekiranya terdapat aset didalamnya dan kod gunasama tidak boleh dikemaskini selepas pendaftaran dibuat.3. 4.48 . Langkah 4 Pilih TAB Pegawai Pengesah.- Menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama. Kod yang diwujudkan akan digunakan di dalam borang permohonan dengan janaan seperti dibawah. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Pilih nama aset gunasama dan klik Paparan dibawah akan dipaparkan: untuk mendaftar pegawai kumpulan aset gunasama.

4.Langkah 5 Klik untuk memilih nama pegawai. Langkah 4 Langkah 5 Pilih TAB Pegawai Penyelia Klik untuk memilih nama pegawai penyelia. Langkah 6 Pilih nama pegawai penyelia dan klik untuk memadam rekod nama pegawai. Klik simpan PADAM NAMA PEGAWAI. Buat Carian Aset.5. NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA dan pegawai kumpulan aset gunasama dibenarkan untuk melantik pegawai penyelia kumpulan aset gunasama. Langkah-langkah pendaftaran Aset gunasama di bawah kawalan kumpulan gunasama yang didaftarkan NOTA : Hanya Pegawai pengesah sahaja yang dibenarkan untuk membuat pendaftaran aset gunasama. 4. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik butang . Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Klik tambah aset. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Pilih nama aset gunasama dan klik Paparan dibawah akan dipaparkan: untuk mendaftar pegawai kumpulan aset gunasama. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Tandakan aset yang hendak dipilih dan klik butang pilih. Langkah-langkah Mendaftar Penyelia yang akan mengendalikan aset gunasama mengikut kumpulan.49 .4. Klik simpan PADAM NAMA PEGAWAI. Langkah 6 Pilih nama pegawai dan klik untuk memadam rekod nama pegawai. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

REKOD PINJAMAN.1. 5. Pegawai perlu mengisi borang pinjaman dengan maklumat:  Nama peminjam dan e-mail ( Pilih daripada database)  Maklumat Pembawa (Jika Perlu)  Tujuan pinjaman  Tempat  Catatan  Pegawai Pelulus. REKOD PERGERAKAN TERUS NOTA : Hanya Pegawai dan Penyelia bagi setiap kumpulan aset gunasama sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini maklumat pergerakan terus. Rujukan. 5.1. Klik Pinjaman Terus. Pegawai boleh memilih lebih dari satu aset. Terdapat dua kaedah pengeluaran pinjaman aset iaitu:  Rekod pergerakan terus  Pinjaman on-line. Paparan di sebelah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .50 . PEMULANGAN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Pemulangan Aset Gunasama Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Scan barcode pada borang pinjaman | Jika ada scanner atau masukkan No. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Tandakan aset yang hendak dipinjam. Sistem akan memberi alert sekiranya tiada aset yang dipilih.5. Langkah-langkah mengemaskini maklumat pergerakan terus PENGELUARAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik .1. Paparan borang pinjaman. Klik butang untuk mengemaskini maklumat pemulangan aset. Aliran kerja bagi merkod pergerakan terus. Klik Sahkan Pengeluaran Terus dan Borang Pengeluaran akan dipaparkan untuk cetakan.

PA-6.2. Aset yang telah diterima akan ditandakan dan pengguna perlu mencetak KEW. Satu persatu atau pemulangan banyak aset. Pada borang terimaan barang Masukkan tarikh baru dijangka pulang dan catatan kenapa lanjut tarikh dipohon Sistem akan memaparkan tarikh baru dijangka pulang. PINJAMAN SECARA ONLINE. Masukkan tarikh dan catatan penerimaan.51 . Klik kemaskini. PROSES PENGELUARAN ASET MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 5. Klik butang untuk cetakan KEW. Klik tanda dan terima barang. Langkah 9 LANJUT TARIKH DI PEMULANGAN Langkah 9 Langkah 10 Klik lanjut tarikh dijangka pulang. ALIRAN KERJA PERMOHONAN DAN KELULUSAN PERGERAKAN ASET Hanya kakitangan yang sah sahaja yang dibenarkan membuat permohonan. BORANG PERMOHONAN PERGERAKAN Masukkan Maklumat Permohonan Permohonan Pengguna daripada PORTAL SPA Sistem akan memberi alert kepadapemohon sekiranya permohonan tidak diluluskan PENGGUNA PEMULANGAN SENARAI PERMOHONAN PERGERAKAN PAPARAN PEGAWAI | Hanya senarai permohonan bagi aset gunasama yang dikawal olehnya dipaparkan. Pastikan anda masukkan baris mana yang hendak dicetak seperti gambarajah dibawah | Bagi cetakan rekod kedua dan seterusnya untuk KAD KEW. PROSES KELULUSAN PEGAWAI Permohonan diluluskan PROSES PENGELUARAN ASET SENARAI PERMOHONAN LULUS PAPARAN PENYELIA | Hanya senarai permohonan di luluskan oleh pegawai sahaja yang dipaparkan.Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan Aset yang hendak dipulang.PA-6.PA-6 yang sama.

52 . Pastikan aset yang hendak dipinjam berada di dalam kumpulan tersebut masukkan kuannti yang hendak dipinjam. Masukkan Tujuan pergerakan aset dan tempat dibawa. Sepeti paparan dibawah Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang pilih.klik hantar Sahkan Permohonan atau kemaskini kuantiti. PERMOHONAN PENGGUNA. no.tekan butang enter. PERHATIAN | Borang akan dihantar kepada pegawai di kumpulan gunasama yang dipohon MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LANGKAH PERMOHONAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Portal SPA Klik Pengurusan Aset Langkah 3 Langkah 4 Klik Permohonan Pinjaman Peralatan Masukkan maklumat permohonan pergerakan peralatan. NOTA : Semua kakitangan yang sah boleh membuat permohonan pergerakan aset. tel dan e-mail akan dipaparkan secara auto Pilih Kumpulan Aset gunasama Pilih kumpulan aset gunasama. Paparan nama. bahagian.5. Sistem akan menjana borang permohoanan dan akan dihantar melalui e-mail kepada pemohon. jawatan. Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Masukkan kad pengenalan .1.2. Apabila pengguna telah mengesahkan permohonan.

KEMASKINI DAN LULUSKAN PERMOHONAN Langkah 4 Tentukan kuantiti yang dibenarkan Langkah 5 Klik Kemaskini dan luluskan permohonan dan masukkan catatan Atau NOTA : Sistem akan memberi alert kepada pemohon PERMOHONAN DITOLAK Langkah 6 Klik Permohonan Ditolak dan masukkan catatan penolakan NOTA : Sistem akan memberi alert kepada pemohon.53 .5. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA | Semua permohonan yang telah diluluskan akan di masukkan ke dalam senarai permohonan lulus dan menunggu pengeluaran oleh penyelia. KELULUSAN OLEH PEGAWAI NOTA : Hanya Pegawai bertanggungjawab bagi kumpulan aset gunasama boleh meluluskan permohonan pergerakan aset.2. LANGKAH KELULUSAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul SENARAI PERMOHONAN Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik untuk meluluskan atau menolak permohonan Paparan di bawah akan dipaprkan.2.

54 . Buat carian aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Maklumat pengeluaran di bawah akan dipaparkan. Langkah 3 Klik untuk membuat pengeluaran aset. Klik Nama Kumpulan Aset Gunasama untuk memilih aset Paparan carian akan dipaparkan.5. PENGELUARAN OLEH PENYELIA NOTA : Hanya Penyelia bertanggungjawab bagi kumpulan aset gunasama boleh membuat pengeluaran pergerakan aset bergantung kepada kelulusan pegawai kumpulan gunasama. LANGKAH PENGELUARAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Permohonan Lulus Paparan dibawah akan dipaparkan. Masukkan yang perlu sahaja.2. Klik untuk melihat jumalh aset yang diluluskan oleh pegawai.3. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Masukkan maklumat Pembawa | Jika aset diambil oleh orang lain.

PA-6 yang sama.PA-6. Klik tanda dan terima barang. Paparan di sebelah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan Aset yang hendak dipulang.55 .Langkah 7 Langkah 8 Tandakan aset yang hendak dikeluarkan dan klik kemaskini Sistem tidak membenarkan kuantiti dikeluarkan lebih daripada kuantiti diluluskan. Masukkan tarikh dan catatan penerimaan.PA-6. Klik kemaskini. Pada borang terimaan barang Masukkan tarikh baru dijangka pulang dan catatan kenapa lanjut tarikh dipohon Sistem akan memaparkan tarikh baru dijangka pulang. Klik butang untuk cetakan KEW. Klik butang untuk mengemaskini maklumat pemulangan aset. Satu persatu atau pemulangan banyak aset. Langkah 9 LANJUT TARIKH DI PEMULANGAN Langkah 9 Langkah 10 Klik lanjut tarikh dijangka pulang. LANGKAH PEMULANGAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Pemulangan Aset Gunasama Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Scan barcode pada borang pinjaman | Jika ada scanner. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pastikan anda masukkan baris mana yang hendak dicetak seperti gambarajah dibawah | Bagi cetakan rekod kedua dan seterusnya untuk KAD KEW. Selesai Permohonan dan Cetak borang pengeluaran aset. Aset yang telah diterima akan ditandakan dan pengguna perlu mencetak KEW.

BAB F . Proses penyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti yang dinyatakan dibawah. LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN ASET. CARTA ALIR ADUAN. PENGENALAN PENYELENGGARAAN Definasi | “Penyelenggaraan” ialah satu proses untuk merekod segala penambahan baikan. KUMPULAN PENGGUNA MODUL PENYELENGGARAAN. 1. penyelenggaraan dan menaiktaraf aset.PA-9 Penyelenggaraan Penambahan Daftar Penambahan Dalam Pembaikan Siap Kemaskini Penambahan Cetak KEW.1.PA-2 Bhg B MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 3.PENYELENGGARAN ASET 1.PA-13 Ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa.  PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN (Preventive Maintenance) .KEW. dan PENYELENGGARAAN PEMULIHAN (Corrective Maintenance) .  2.PA-2 | Bahagian B ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan.1.PA-14. PENYELENGGARAAN DAN NAIK TARAF ASET: Daftar Aduan di dalam Borang KEW. pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai Penyelengaraan didalam Modul Konfigurasi. 3. membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan. Definasi dan Tanggungjawab | “Pegawai Penyelenggaraan” bermaksud kakitangan|pegawai yang dilantik oleh JKPAK untuk menyelenggara|merekod segala maklumat yang berkaitan dengan Penyelenggaraan aset di Kementerian|Jabatan|Bahagian. Didalam sistem.56 . menservis. Setiap proses penyelenggaraan harta modal | Inventori hendaklah direkodkan dan ditandatangan oleh pegawai yang merekod penyelenggaraan.KEW. KEW.

Fungsi Utama pentadbir penyelenggara ialah : 4. Melantik pegawai penyelenggara untuk mengemaskini maklumat penyelenggaraan mengikut akses yang dibenarkan. PENTADBIR PENYELENGGARA.1.1.1. Klik Admin Penyelenggaraan Klik Senarai Klik lantik untuk memilih kakitangan yang ditugaskan untuk menjadi pegawai penyelenggara Pilih Kakitangan dan pastikan anda memilih tapisan rekod sebelum pelantikan dibuat.57 . Kaedah pelantikan pegawai penyelenggara. 4. Lihat paparan dibawah: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Penyelenggara. Petadbir penyelenggara adalah pegawai aset yang dilantik oleh Pentadbir SPA ( rujuk pelantikan di dalam modul pentadbir sistem). SUB MODUL PENYELENGGARAAN Sub Modul Penyelenggaraan adalah seperti berikut.  Selenggara Harta  Sedang Diselenggara  KEW PA-13  Permohonan Kelulusan  Senarai Aduan  Senarai Kelulusan  Perlu Pembaikan  Admin Penyelenggaraan 4.2.3.

Rujukan Fail Kategori Sub Kategori Jenis Jenama No. Langkah aduan kerosakan bagi Harta Modal NOTA : Hanya Pegawai Penyelenggara sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini rekod. Pendaftaran (Bagi kenderaan) Mengikut bahagian pengguna atau bahagian pendaftar/perolehan Tarikh Pembelian Perolehan No. Pilih aset daripada senarai. Didalam maklumat carian.2. Pesanan No.5.58 . ADUAN KEROSAKAN (KEW.. 5. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2 atau fizikal aset (aset yang telah dilabelkan).PA-9).                   Langkah 3 Langkah 4 Imbas Barkod aset (menggunakan pengimbas barkod) No. Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan. Aduan kerosakan peralatan boleh dibuat menggunakan borang KEW. Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. Proses aduan kerosakan hingga pembaikan. Vot Kos Status Harta Mengikut lokasi penempatan.1. Barkod No. Langkah 5 Klik TAB ADUAN. anda boleh membuat carian berdasarkan. Borang Disahkan oleh Pegawai Aset Didaftarkan oleh pegawai penyelenggara aset 5. Siri Pendaftaran Kod Nasional No.PA-9. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

(Sistem akan memaparkan permohonan kelulusan penyelenggaraan kepada logi pegawai yang dipilih)  Tarikh.PA-9 Langkah 12 Klik butang untuk memadam rekod aduan.59 . Klik butang Simpan. CETAK KEW.Pegawai yang akan meluluskan tindakan penyelenggaraan.PA-9  Nama pengguna terakhir (Pilih daripada database)  Perihal Kerosakan  Syor Pegawai Aset  Nama Pegawai Pelulus . Paparan PDF akan dipaparkan. Langkah 9 Langkah 10 Pastikan paparan di status bertukar kepada lulus. klik butang untuk cetakan KEW. Langkah 11 Klik butang Cetak.PA-9.PA-9 Selepas kelulusan diterima. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-9 Lagkah 7 Langkah 8 Masukkan Maklumat KEW. Status sedang diproses akan dipaparkan sehingga pegawai belum meluluskan tindakan penyelenggaraan.Langkah 6 Klik Daftar KEW. HAPUS REKOD KEW.

Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENYELENGGARAAN.60 .2. Pilih aset daripada senarai. DAFTAR PENYELENGGARAAN. 6.1. Segala rekod penyelenggaraan pemulihan akan direkodkan dan dikemaskini pada KEW. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2. LANGKAH MEREKOD PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan. Masukkan maklumat penyelenggaraan seperti dibawah.6. Proses penyelenggaraan pemulihan. 6. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. SELENGGARA HARTA. Langkah 6 Klik Daftar Penyelenggaraan Langkah 7 Langkah 8 Klik Tambah Rekod Penyelenggaraan.PA-14.

Lihat paparan dibawah Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk memadam maklumat penyelenggaraan. Jika anda klik OK rekod akan dipadamkan serta merta MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .5.5. Pilih rekod yang hendak dipadam. NOTA : Butang edit akan hilang apabila penyelenggaraan berstatus siapatau bertanda PADAM REKOD PENYELENGGARAAN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 .NOTA : Jika anda tidak merekod tarikh siap.61 . Rekod yang didaftarkan akan berstatus sedang diselenggara. KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . Rekod yang di daftarkan menunjukkan penyelenggaraan telah siap dilakukan. Oleh yang demikian kaedah mengemaskini rujuk KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN seperti dibawah Langkah 9 Klik butang Simpan. Pilih rekod yang hendak dikemaskini. Lihat paparan dibawah Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat penyelenggaraan. Adakan anda pasti untuk memadam rekod. Masukkan maklumat penyelenggaraan dan klik kemaskini. Borang yang sama seperti daftar akan dipaparkan.

Langkah 3 Klik kod aset. PEMANTAUN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN NOTA : Aset-aset yang sedang diselenggara akan diapaparkan di dalam sub modul sedang diselenggara dan di selenggara. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 .5. Ikuti langkah 3 dan langkah 4 di dalam KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN. Paparan PDF akan dipaparkan.62 . Langkah Mengemaskini Rekod : Langkah 1 Klik Modul Penyelanggaraan Langkah 2 Klik Sub Modul sedang diselenggara.CETAK REKOD PENYELENGGARAAN. Langkah 5 Klik butang Cetak PDF.3. Pastikan anda memilih kad dan baris berapa keberapa. Sistem akan memaparkan senarai aset yang sedang diselenggara. 6. Pilih rekod yang hendak dicetak. Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak PA-14.

penggantian dan naiktaraf aset harta modal. DAFTAR PENAMBAHAN. Penggantian Dan Naik Taraf. Klik butang untuk mengemaskini rekod (Jika Perlu). Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik tambah Penambahan. Langkah-langkah Penambahan. Klik butang simpan. Masukkan maklumat diperlukan NOTA : Pastikan anda memilih maklumat yang didaftarkan adalah maklumat asal penambahan.1. 7. TAMBAH PENAMBAHAN. Langkah 7 Langkah 8 Masukkan Semua maklumat yang diperlukan. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF. Langkah 1 Ulangi langkah 1 . CETAK REKOD PENAMBAHAN. NOTA : Hanya pegawai penyelenggara sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini maklumat penambahan. 7. penggantian atau naik taraf.1. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENAMBAHAN. penggantian dan naiktaraf . Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF.63 . PENAMBAHAN. Borang dibawah akan dipaparkan. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF.5.7.PA-2B) Merekod butir-butir penambahan. (KEW. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan. Penggantian dan Naiktaraf. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. Pilih aset daripada senarai.KEW.PA-2 Bahagian B.1.

Pilih aset daripada senarai. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2. Penggantian dan Naiktaraf. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari.2. 7.1. Pastikan anda memilih baris untuk dicetak.2. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENAMBAHAN.Langkah 2 Pilih rekod yang hendak dicetak. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan PDF akan dipaparkan.64 . PINDAHAN KOMPONEN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan. Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan.PA-2-B. PINDAH KOMPONEN KEPADA ASET LAIN. NOTA : Bagi cetakan kali kedua dan seterusnya masukkan baris dan klik butang papar dan cetak. 7. Langkah-langkah Penambahan. Langkah 5 Klik butang Cetak PDF. Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak KEW.

induk yang baru. Lihat borang dibawah.PA-2-B. NOTA : Bagi cetakan kali kedua dan seterusnya masukkan baris dan klik butang papar dan cetak. Langkah 9 Langkah 10 Klik butang Pindah. CETAK REKOD PINDAHAN KOMPONEN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 .5. Sistem akan memaparkan maklumat aset dikeluarkan dan aset dipindahkan ke No. Sepeti dibawah Langkah 9 Pilih tarikh dikeluarkan. Buat carian aset. Klik Ubah Komponen. aset induk yang baru (Ditunjukkan di ruang catatan) NOTA : Sistem akan memberi no aksesori yang baru kepada aksesori yang dipindahkan mengikut no. tarikh dipasang kepada aset induk disebabkan oleh tambahan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan PDF akan dipaparkan. Pilih rekod yang hendak dicetak. Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak KEW.65 . Tandakan komponen dipindahkan ke aset yang mana satu.Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan komponen yang hendak dipindahkan. Pastikan anda memilih baris untuk dicetak. naiktaraf atau penggantian.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .NOTA : PASTIKAN Rekod tarikh dikeluarkan dikemaskini. Langkah 5 Klik butang Cetak PDF.66 .

Langkah mengemaskini aset yang memerlukan pembaikan. Klik Sub Modul Permohonan Kelulusan Klik untuk meluluskan aduan kerosakan Tandakan Diluluskan atau Tidak Diluluskan kemudian masukan catatan Klik butang Kemaskini.PA-9) telah diluluskan. Langkah meluluskan permohonan kelulusan bagi tindakan penyelenggaraan kepad aduan kerosakan peralatan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Penyelenggaraan. PERLU PEMBAIKAN Adalah senarai aset yang yang memerlukan pembaikan adalah senarai yang dijana daripada rekod pemeriksaan aset (Status Perlu Penyelenggaraan) atau Permohonan aduan kerosakan (KEW.1. 9.8.1. 8.67 . Klik Sub Modul Perlu Pembaikan Klik untuk paparan maklumat aset untuk penyelenggaraan. Rujuk Kemaskini rekod Penyelenggaraan.PA-9 sahaja yang dibenarkan untuk membuat kelulusan atau menolah permohona pembaikan peralatan daripada pengguna. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Penyelenggaraan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PROSES KELULUSAN Semua permohonan kepada tidakan penyelenggaraan daripada rekod aduan KEW. NOTA : Hanya ketua jabatan yang direkodkan di dalam KEW.PA-9 akan dipaparkan untuk tidakan ketua jabatan. Sistem akan mengemaskini status kelulusan di dalam 9.

Task Pemeriksaan Senarai Pemeriksaan Senarai Diperiksa Laporan Pemeriksaan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1 Mengetahui keadaan dan prestasinya 1. 4. Didalam sistem.  Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori.4.3 Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar 2.PEMERIKSAAN ASET 1. ARAHAN PERBENDAHARAAN BIL 5 TAHUN 2007. tepat dan kemaskini.1. KUMPULAN PENGGUNA MODUL PEMERIKSAAN ASET. 4.PA-11 kepada Ketua Jabatan.2. Definasi dan Tanggungjawab | “Pegawai Pemeriksa” bermaksud kakitangan| pegawai yang dilantik oleh PEGAWAI PENGAWAL untuk membuat pemeriksaan aset di Kementerian|Jabatan. PENGENALAN PEMERIKSAAN Definasi | “Pemeriksaan” ialah satu proses untuk memeriksa secara fizikal.PA-12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW. 1. 4. 4. Tujuan pemeriksaan adalah untuk.     3.3. 1. SUB MODUL DAN ALIRAN KERJA. Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW. 4. rekod dan penempatan Setiap pemeriksaan hendaklah ditandatangan oleh pegawai pemeriksa yang dilantik.PA-12 kepada Pegawai Pengawal Pegawai Pengawal seterusnya dikehendaki mengemukakan KEW.PA-11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW.BAB G .68 .2 Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap. pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai pemeriksa didalam Modul Konfigurasi.PA-10 dan KEW.

ALIRAN KERJA PEMERIKSAAN 5.1. Klik Butang Simpan NOTA : Pengguna boleh mengemaskini maklumat pemeriksaan dengan klik butang dan memadam task pemeriksaan dengan klik butang . Langkah 2 Langkah 3 Klik Task Pemeriksaan Klik Daftar Pemeriksaan Langkah 4 Pilih Tarikh. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1. Pilih pemeriksaan Harta Modal. TASK PEMERIKSAAN HARTA MODAL 5.69 . PENDAFTARAN TASK PEMERIKSAAN HARTA MODAL Langkah 1 Klik Modul Pemeriksaan.1. TASK PEMERIKSAAN 5. Tajuk Pemeriksaaan dan masukkan nama bahagian.

NOTA : Hanya Pegawai yang mewujudkan task pemerikaan sahaja boleh mengemaskini rekod pemerikaan. Senarai akan mengikut Nama Pegawai yang mewujudkan task. Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Buat carian harta modal NOTA : Pengguna boleh membuat carian pilihan untuk memilih  Nama Pegawai.1. Langkah 3 Langkah 4 Klik Pilih Aset Untuk Pemeriksaan.70 . PEMILIHAN ASET Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan. Paparan dibawah dipaparkan. Apabila anda selesai memilih aset yang hendak diperiksa. Secara auto sistem akan menyenaraikan senarai didalam senarai aset untuk diperiksa.2. Sistem akan menyediakan laporan dalam bentuk PDF untuk tujuan pemeriksaan fizikal. Klik butang Cetak Rekod Untuk Diperiksa. Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. Langkah 5 Tandakan aset yang hendak diperiksa dan klik Pilih Aset.5.  Lokasi Penempatan aset (Bangunan | Tingkat | Lokasi)  Kategori Aset Hasil carian dipaparkan.

5. Pegawai Pemeriksa perlu mengemaskini didalam sistem untuk tujuan laporan pemeriksaan.71 .1. Langkah 3 Daripada aset untuk pemeriksaan klik butang untuk mengemaskini hasil pemeriksaan aset. KEMASKINI HASIL PEMERIKSAAN Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan. Pengguna boleh memadam senarai aset yang perlu dengan klik butang . Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. NOTA : Anda boleh membuat pemilihan untuk permeriksaan semasa anda mengemaskini maklumat aset. Paparan dibawah dipaparkan.3. KEMASKINI REKOD PEMERIKSAAN HARTA MODAL Apabila pegawai pemeriksa telah selesai melakukan tugas pemeriksaan fizikal.

Untuk melihat maklumat aset klik TAB telah diperiksa.Langkah 4 Langkah 5 Masukkan Maklumat Pemeriksaaan iaitu tarikh pemeriksaan. pegawai aset masih boleh mengemaskini dan memadam rekod pemeriksaan. adakah terdapat perubahan lokasi (Jika ya | Sila buat pilihan lokasi baru. Rekod akan dipindahkan ke TAB telah diperiksa. Klik butang kemaskini untuk mengemaskini hasil pemeriksaan. Langkah 1 Langkah 2 Daripada task pemeriksaan. NOTA : Walaupun aset telah dikemaskini dan disenaraikan didalam telah diperiksa. maklumat rekod dikemaskini atau tidak. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang Pemeriksa Dua Pilih Pegawai Pemeriksa Pilih Pengguna dan kilk Simpan. LANTIK PEGAWAI PEMERIKSA KEDUA. status aset semasa diperiksa dan masukkan catatan atau penemuan pemeriksa |Jika Perlu.72 .

Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 2 Langkah 3 Klik butang KEW.PA-10 DAN SELESAI TASK PEMERIKSAAN Langkah 1 Pastikan semua kerja-kerja kemaskini REKOD PEMERIKSAAN HARTA MODAL telah selesai dilakukan DAN semua aset telah dikemaskini hasil pemeriksaan. Klik Butang Simpan NOTA : Pengguna boleh mengemaskini maklumat pemeriksaan dengan klik butang dan memadam task pemeriksaan dengan klik butang . LANGKAH-LANGKAH PENDATARAN PEMERIKSAAN INVENTORI Langkah 1 Klik Modul Pemeriksaan.2.4. 5. Langkah 2 Langkah 3 Klik Task Pemeriksaan Klik Daftar Pemeriksaan Langkah 4 Pilih Tarikh.5. Klik butang PEMERIKSAAN SELESAI apabila semua kerja pemeriksaan telah diselesaikan.PA-10.73 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2.1. Tajuk Pemeriksaaan dan masukkan nama bahagian.1.PA-10 untuk mencetak laporan KEW. JANAAN LAPORAN KEW. TASK PEMERIKSAAN INVENTORI 5. Pilih pemeriksaan Inventori.

Sistem akan menyediakan laporan dalam bentuk PDF untuk tujuan pemeriksaan fizikal.2. NOTA : Hanya Pegawai yang mewujudkan task pemerikaan sahaja boleh mengemaskini rekod pemerikaan.  Lokasi Penempatan aset (Bangunan | Tingkat | Lokasi)  Kategori Aset Hasil carian dipaparkan. Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 5 tandakan inventori yang hendak diperiksa dan klik pilih aset.74 . Langkah 3 Langkah 4 Klik pilih aset untuk pemeriksaan. Secara auto sistem akan menyenaraikan senarai didalam senarai aset untuk diperiksa (jika inventori dia akan mengambil jumlah inventori mengikut kategori dan lokasi). Senarai akan mengikut Nama Pegawai yang mewujudkan task.5. PEMILIHAN INVENTORI Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan. Paparan dibawah dipaparkan.2. Buat carian harta modal NOTA : Pengguna boleh membuat carian pilihan untuk memilih  Nama Pegawai. Klik butang Cetak Rekod Untuk Diperiksa. Apabila anda selesai memilih aset yang hendak diperiksa. Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa.

KEMASKINI REKOD PEMERIKSAAN INVENTORI Apabila pegawai pemeriksa telah selesai melakukan tugas pemeriksaan fizikal. BAGI REKOD INVENTORI terdapat langkah untuk mengemaskini hasil pemeriksaan iaitu : a. Langkah 3 Daripada aset untuk pemeriksaan klik butang untuk mengemaskini hasil pemeriksaan aset. Rekod Dokumen | Mengikut kumpulan.2.75 . Rekod Fizikal | satu persatu REKOD DOKUMEN | MENGIKUT KUMPULAN. Paparan dibawah dipaparkan. Pengguna boleh memadam senarai aset yang perlu dengan klik butang . NOTA : Anda boleh membuat pemilihan untuk permeriksaan semasa anda mengemaskini maklumat aset. Klik butang kemaskini MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .5. b. KEMASKINI HASIL PEMERIKSAAN Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan. Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. Pegawai Pemeriksa perlu mengemaskini didalam sistem untuk tujuan laporan pemeriksaan. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Pilih dokumen aset lengkap dan dikemaskini dan masukkan catatan | Penemuan Pemeriksa.3.

76 . maklumat lokasi. Untuk melihat maklumat aset klik TAB telah diperiksa. Langkah 6 Daripada senarai aset tandakan aset yang hendak dikemasikini dan klik kemaskini pemeriksaan.REKOD FIZIKAL | SATU PERSATU REKOD. Langkah 1 Langkah 2 Daripada task pemeriksaan. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 5 Masukkan rekod tarikh pemeriksaan. Rekod akan dipindahkan ke TAB telah diperiksa. Langkah 7 Paparan dibawah akan dipaparkan. Rujuk rajah dibawah NOTA : Anda boleh mengemaskini lebih dari satu aset sekiranya rekod yang hendak dimasukkan adalah sama. Klik butang Pemeriksa Dua Pilih Pegawai Pemeriksa Pilih Pengguna dan kilk simpan. LANTIK PEGAWAI PEMERIKSA KEDUA. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Ulangi langkah 3 hingga langkah 8 untuk keseluruhan aset. status Aset dan klik butang kemaskini.

PA-11 DAN SELESAI TASK PEMERIKSAAN Langkah 1 Pastikan semua kerja-kerja kemaskini REKOD PEMERIKSAAN INVENTORI telah selesai dilakukan DAN semua aset telah dikemaskini hasil pemeriksaan.5. SENARAI DIPERIKSA 6.PA-3 telah dicetak. 6.PA-2 atau Kew. Klik butang PEMERIKSAAN SELESAI apabila semua kerja pemeriksaan telah diselesaikan. Klik telah dicetak untuk menunjukkan Kad KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .CETAKAN KEW. Senarai ini dijana secara automatik apabila proses asset tersebut telah diperiksa.PA-2 atau KEW.PA-3 Senarai maklumat pemeriksaan yang belum cetak pada KEW.PA-3 mengikut Pegawai Penempatan.PA-11.PA-2 atau KEW. LIHAT GAMBARAJAH DIBAWAH. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 2 Langkah 3 Klik butang KEW. rekod penempatan ke dan klik papar Klik Butang Cetak untuk cetakan kad.PA-3 Tandakan kotak dan klik telah dicetak untuk menunjukkan kad aset telah dicetak.4. Masukkan kad ke berapa.PA-2 ATAU KEW.PA-11 untuk mencetak laporan KEW. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mencetak KAD KEW.1.2. SENARAI ASET TELAH DIPERIKSA .77 . JANAAN LAPORAN KEW.

LAPORAN PEMERIKSAAN 7. Senarai maklumat bilangan aset yang diperiksa berdasarkan pada tahun pemeriksaan yang telah dijalankan.1. Klik Sub Modul Laporan Pemeriksaan Pilih tahun semasa atau sebelumnya Tandakan PAPARAN GRID untuk cetakan laporan pemeriksaan Klik untuk cetakan ringkasan laporan pemeriksaan harta modal dan inventori bagi tahun yang dipilih. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .7.78 . LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah5 Klik Modul Pemeriksaan Aset.

simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan didalam sistem SPA. Sediakan maklumat aset dalam KEW. Disyor selepas pemeriksaan aset. Perubahan teknologi. dan Melebihi keperluan. PENGENALAN Modul Pelupusan adalah satu modul yang akan melaukukan proses untuk mengeluarkan aset dari milikan. Urusetia Urusetia 8 9 10 Urusetia Urusetia | Lembaga Pemeriksa Urusetia MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . jika perlu  Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah hadiah atau pindahan Jika laporan lengkap. Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan. kawalan.BAB H .PA-16. Usang/obselete. APA YANG PERLU ANDA FAHAM UNTUK MENGGUNAKAN SISTEM SPA ? 2. Tiada alat ganti. Rosak dan tidak boleh digunakan. PROSES KERJA LANGKAH 1 2 3 PROSES KERJA Kenal pasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW.79 .PELUPUSAN ASET 1.PA-17 kepada Urus Setia Pelupusan Urus setia menyemak KEW. tukar barang  Laporan Kemalangan bagi kenderaan terlibat dengan kemalangan  Gambar aset.1. terus ke proses 9 Jika laporan tidak lengkap. Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum.PA-17 Kemukakan KEW. Luput tempoh penggunaan. Apakah justifikasi yang membolehkan proses pelupusan dilakukan? Aset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:           Tidak Ekonomi Dibaiki. 2. dikembalikan kepada Lembaga Pemeriksa Urus setia menentukan Kuasa Melulus TUGAS Pemohon Pemohon Pemohon | Urusetia 4 5 6 7 Lembaga Pemeriksa Dikemaskini oleh Urusetia. Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan. jika perlu.1.PA-17 seperti berikut: Keterangan asset  Kuantiti  Tarikh pembelian  Tempoh digunakan|disimpan  Nilai Perolehan Asal  Nilai Semasa Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan dan menandatangani KEW.PA-17 dan pastikan dokumen sokongan berikut disertakan: PEP bagi aset mekanikal|peralatan teknikal|perkakasan computer  Justifikasi Jabatan bagi syor kaedah tukar beli. 1.

Jika pelupusan tidak diluluskan.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. 13 14 15 16 17 18 Jika pelupusan diluluskan.PA18 bagi pelupusan kaedah Kemaskini rekod daftar aset. Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW.80 . laporan dikembalikan kepada Urus setia Pelupusan untuk mendapatkan maklumat lanjut. 3.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. 19 Urusetia. CAWANGAN JABATAN ATAU AGENSI PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN IBU PEJABAT NEGERI IBU PEJABAT AGENSI KEMENTERIAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500.000 Atau Kemukakan kepada Ibu Pejabat Negeri di Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM10. Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM100. urusetia urusetia urusetia hantar kepada pegawai pelulus. terus ke proses 12.LANGKAH 11 12 PROSES KERJA Urus setia menyemak bidang Kuasa Melulus Kemukakan kepada Perbendaharaan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM50.000 TUGAS Urusetia Urusetia Proses kelulusan dikendalikan oleh urusetia pelulus mengikut peringkat kelulusan. urusetia pelulus urusetia pelulus urusetia pelulus dimaklumkan kepada urusetia pelupusan.000 Atau Kemukakan kepada Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal kurang daripada RM50.000 Atau Kemukakan kepada Kementerian untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal kurang daripada RM50.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. KONFIGURASI SISTEM LEVEL KERJA PELUPUSAN DI DALAM SISTEM SPA.000 Atau Kemukakan kepada Bahagian di Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM25.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus berserta : Salinan resit bagi pelupusan kaedah jualan  Surat akuan terima bagi pelupusan kaedah pindahan/hadiah.

Cawangan Ibu Pejabat Agensi : Pejabat Cawangan Ibu Pejabat Agensi. Pejabat Negeri : Ibu Pejabat Negeri | Cth : Pejabat Kastam Negeri Perak. PENDAFTARAN LEVEL CAWANGAN. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Admin. Cawangan Pejabat Daerah : Cawangan Pejabat Daerah | Cawangan kecil di dalam daerah tersebut.DAFTAR LEVEL CAWANGAN NOTA : Hanya PENTADBIR SISTEM SPA sahaja dibenarkan untuk membuat pendaftaran dan konfigurasi kepada level cawangan yang didaftarkan didalam sistem SPA. NOTA : : Ibu Pejabat Agensi seperti Ibu Pejabat Kementerian atau Jabatan | Cth : Ibu Pejabat Kastam DiRaja Malaysia.1. Laporan terus dihantar ke Ibu Pejabat Agensi. 3.1. Ibu Pejabat Agensi PROSES DAN KELULUSAN IBU PEJABAT IBU PEJABAT AGENSI KELULUSAN KEMENTERIAN PROSES PERMOHONAN KELULUSAN PELUPUSAN & HAPUSKIRA PERBENDAHARAAN IBU PEJABAT NEGERI PERMOHONAN PELUPUSAN DAN HAPUSKIRA PEJABAT DAERAH PROSES DAN KELULUSAN DIPERINGKAT NEGERI BERJADUAL MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pilih jenis cawangan agensi seperti dibawah untuk menentukan level agensi. Klik konfigurasi agensi Cari Cawangan mengikut Negeri Klik edit.1.3. Pejabat Daerah : Pejabat Daerah | Cth : Pejabat Kastam Daerah Hilir Perak.81 .

Langkah 6 Klik buat carian pengguna. Rujuk modul pentadbir SPA untuk pelantikan pentadbir pelupusan mengikut cawangan.82 .2. URUSETIA PELUPUSAN DAN PEGAWAI PENGESYOR | PELULUS. Tandakan Pelupusan | Jika pegawai adalah urusetia bagi proses pelupusan Tandakan samada permohonan melibatkan peralatan ICT atau bukan peralatan ICT. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik buat carian pengguna. Paparan dibawah akan dipaparkan.1. BAGI PELANTIKAN PEGAWAI PENGESYOR (MODUL KEHILANGAN) DAN PELULUS. DAFTAR PEGAWAI PEMOHON. DAFTAR PEGAWAI YANG TERLIBAT DENGAN PELUPUSAN NOTA : Hanya pentadbir pelupusan yang dilantik oleh Pentadbir SPA sahaja boleh mengemaskini dan mendaftar pegawai yang terlibat dan menentukan nilai kuasa melulus di dalam proses pelupusan. Paparan dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2. Buat pilihan pegawai dan klik butang simpan BAGI PELANTIKAN URUSETIA PELUPUSAN.3. Langkah 4 Langkah 5 Klik pada bahagian pemohon. urusetia dan pegawai untuk membuat pendaftaran yang pegawai yang terlibat. 3. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Keseluruhan Cawangan | Pelantikan Pegawai Mengikut Cawangan Paparan dibawah akan dipaparkan.

83 . NOTA : Hanya Admin Pelupusan yang dibenarkan menentukan nilai kuasa melulus.Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Tandakan pengesyor | Jika pegawai boleh mengemaskini syor dan ulasan pegawai pengawal . 3. NOTA : Pegawai Pelulus bertanggungjawab meluluskan Syor & Keputusan Jawatankuasa. 3. MENENTUKAN NILAI KUASA MELULUS. Tandakan samada pegawai boleh mengemaskini maklumat kelulusan bagi level pelulus keseluruhan mengikut agensi atau pelulus bahagian mengikut agensi. jabatan dan kementerian sahaja yang memaparkan pelantikan kepada pegawai penyelia. DAFTAR PELULUS. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Pelulus Paparan dibawah akan dipaparkan. Abaikan jika tidak perlu.2. urusetia dan pegawai pengesyor dan pelulus. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2. Bagi level daerah dan cawangan lain akan hanya nampak pelantikan penyelia sahaja. Langkah 4 Klik butang untuk mengemaskini nilai kuasa melulus. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Nilai Kuasa Melulus Paparan dibawah akan dipaparkan.2. Tandakan samada permohonan melibatkan peralatan ICT atau bukan peralatan ICT NOTA : Bagi proses pendaftaran hanya level ibu pejabat negeri. HANYA PEGAWAI yang dilantik sahaja akan dibenarkan untuk melihat dan akses kepada menu-menu yang telah dibenarkan.Hanya untuk kegunaan modul kehilangan. Langkah 4 Klik butang LANTIK PENGAWAL untuk membuat carian pengguna.3.

1 MENU KERJA  Pilih aset untuk proses Pelupusan  Selesai pilih aset dan proses persediaan Dokumen Sokongan  Selesai Dokumen Sokongan dan hantar kepada Urusetia  Kuiri Daripada Urusetia  Kemaskini Status Aset Ditolak Urusetia MENU PEMANTAUAN.84 .1.1. FUNGSI PEMOHON PELUPUSAN 4. komponen atau aset lain) yang hendak dilupuskan Menyediakan semua dokumen berkaitan aset. Jika anda anda pemohon diperingkat daerah data akan dihantar ke urusetia pelupusan negeri.  Senarai menunggu penerimaan Urusetia  Senarai Diterima Urusetia  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan 4.2. Menyediakan atau mendaftar KEW.PA-16 | Sijil Perakuan Pelupusan.CARIAN ASET Langkah 7 Klik tajuk task anda.2.1.2. 4. 4.2.4. LANGKAH KERJA PEMOHON PELUPUSAN MENU .2. Mengumpul semua aset (harta modal. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 8 Langkah 9 Jika anda ingin mencari aset yang hendak dilupuskan klik carian aset. inventori.3.3. MENU PEMOHON PELUPUSAN 4. 4. Buat carian aset Daripada hasil carian tandakan aset yang hendak dilupuskan.PILIH ASET UNTUK PROSES PELUPUSAN DAFTAR TASK Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Pelupusan . Hantar dokumen dan senarai aset yang telah lengkap kepada urusetia pelupusan.1.Lihat paparan menu pemohon Langkah 3 Klik aset untuk proses pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Daftar Pelupusan Baru Pilih tarikh dan masukkan tajuk task anda Klik untuk mengemaskini tajuk task PILIH ASET UNTUK DILUPUSKAN . 4. PEMOHON 4.4. 4. Seperti gambarajah dibawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1.1.

Besi Longkang. jenama. PILIH KOMPONEN UNTUK DILUPUSKAN .CARIAN KOMPONEN |AKSESORI NOTA : ABAIKAN JIKA ANDA INGIN MELUPUSKAN ASET INDUK ATAU ASET LAIN SAHAJA Langkah 11 Klik tajuk task anda. Apabila anda selesai memilih atau mendaftar aset yang hendak dilupuskan.Langkah 10 Tandakan dan klik Pilih. Seperti gambarajah dibawah Langkah 14 Tandakan dan klik Pilih. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 16 Langkah 17 Langkah 18 Masukkan maklumat jenis . Buat carian komponen Daripada hasil carian tandakan komponen yang hendak dilupuskan. paparan dibawah akan dipaparkan. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Jika anda ingin mencari komponen yang hendak dilupuskan klik carian komponen |aksesori. Cth aset lain . Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan. tarikh perolehan. model.DAFTAR LAIN-LAIN NOTA : ABAIKAN JIKA ANDA INGIN MELUPUSKAN ASET INDUK ATAU ASET LAIN SAHAJA Langkah 15 Klik tajuk task anda.85 . Klik Daftar. no siri| no casis. Ulang langkah 15 hingga 17 untuk mendaftar lebih dari satu aset lain. Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan. Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan. DAFTAR LAIN-LAIN ASET . nilai perolehan dan nilai semasa.

Rujukan Jumlah Kos Penyelenggaraan Terdahulu Jumlah Jarak KM| Jam Penggunaan Tahap Penyampaian Perkhidmatan(%) Nilai Semasa Nilai Selepas Diperbaiki Anggaran Kos Penyelenggaraan Semasa Anggaran Lamanya Digunakan Selepas Diperbaiki Butir-butir penambahbaikan yang perlu Disahkan bahawa aset tersebut telah diperiksa dan diperakukan untuk pelupusan atas sebabsebab berikut Dua Orang Pegawai Pengesah KETERANGAN No. klik butang untuk papran PDF borang perakuan untuk tujuan semakan dan cetakan. Klik butang Pilih. Anggaran nilai selepas dibaiki Anggaran kos penyelenggaraan semasa Anggaran masa penggunaan Masukkan butiran penyelanggaraan | penambahbaikan yang perlu .PA-16 untuk mengemaskini sijil perakuan pelupusan | KEW. Anda boleh mengemaskini atau KEW.Msukkan sebab-sebab yang telah diperolehi daripada semakan. Anda perlu meneruskan kerja anda dengan menyediakan maklumat sijil perakuan pelupusan seperti paparan dibawah.PA-16 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAKLUMAT No.PA-16 Masukkan Maklumat KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Jika sijil daisumber JKR atau badan yang diiktiraf. Niali boelh diubah mengikut kepada penilaian yang dibuat.Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Klik butang untuk memadam atau mengeluarkan senarai aset daripada senarai cadangan lupus. Langkah 22 Langkah 23 Klik butang KEW.PA16. Klik butang untuk mengemaskini maklumat perakuan pelupusan yang telah dimasukkan. rujukan sijil Auto daripda sistem SPA Masa atau jarak penggunaan sistem Tahap penyampaian aset kepada jabatan Nilai semasa daripada kiraan susut nilai.86 . Masukkan nama pegawai yang mengesahkan sijil perakuan pelupusan 11 Langkah 24 Langkah 25 Langkah 26 Klik butang Sahkan. Msukkan no. Ulangi langkah 4 hingga 6 untuk mengemaskini maklumat sijil perakuan untuk aset yang lain.PA-16 atau KEW. Rujukan Sijil Perakuan.

MENU . seperti paparan dibawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-16.PA-16 selagi anda tindak menghantar data kepada urusetia.SELESAI PILIH ASET DAN PROSES PERSEDIAAN DOKUMEN SOKONGAN Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Selesai pilih aset dan proses persediaan dokumen sokongan.Langkah27 Klik Sahkan.PA-16 atau Langkah 4 Klik butang untuk menghantar data kepada urusetia. Oleh yang demikian anda perlu mengemaskini aset yang mempunyai KEW.PA-16 tidak wajib didaftarkan untuk semua aset. seperti gambarajah dibawah Langkah 5 Masukkan maklumat balasan kuiri. Langkah 3 Klik Task kerja anda dan paparan di bawah akan dipaparkan. MENU .87 . Sistem akan menjana senarai di dalam SELESAI DOKUMEN SOKONGAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA. NOTA : Anda masih boleh mngemaskini borang KEW. Klik butang Bila semua proses diatas telah anda lakukan.PA-16 sahaja.KUIRI DARIPADA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Kuiri Daripada Urusetia Langkah 3 Klik No rujukan proses pelupusan Langkah 4 Klik balas untuk membalas kuiri daripada urusetia. MENU .SELESAI DOKUMEN SOKONGAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Selesai Dokumen Sokongan Dan Hantar Kepada Urusetia Langkah 3 Klik Task kerja anda dan paparan task seperti di dalam proses mengemaskini KEW. Secara auto sistem akan memaparkan satu task didalam senarai SELESAI PILIH ASET DAN PROSES PERSEDIAAN DOKUMEN SOKONGAN MENU . Langkah 9 NOTA : Jangan klik butang hantar selagi anda belum menyelesaikan proses mengemaskini KEW. KEW.KEMASKINI STATUS ASET DITOLAK URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Kemaskini Status Aset Ditolak Urusetia Langkah 3 Klik Tajuk pelupusan Langkah 4 Klik butang RESET untuk mengubah status aset kepada “Sedang Digunakan”.

5.1.88 . kelulusan dan proses pelaksanaan pelupusan. 5.1.1. FUNGSI URUSETIA PELUPUSAN AGENSI 5.1. URUSETIA PELUPUSAN AGENSI.1. Mengemaskini maklumat kelulusan dan tindakan pelupusan yang perlu diambil.PA-19 perlu dihantar kepada Pelulus  Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset  Senarai Dihantar kepada Kementerian untuk tujuan kelulusan Perbendaharaan 5.1.2.2. Memantau proses permohonan.3 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU .3. Menghantar sijil pelupusan kepada pegawai pelulus. Menerima semua permohonan pelupusan daripada pemohon.4. 5.2.2.6.2.2.  Senarai Permohonan Pelupusan  Permohonan Pelupusan diproses di cawangan ini  Persediaan awal dokumen proses Pelupusan  Selesai Syor Lembaga dan menunggu penghantaran untuk Kelulusan  Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan  Perakuan Pelupusan (PEP) melebihi 1 tahun  Senarai Permohonan Kelulusan Pelupusan di peringkat Perbendaharaan  Diterima dan perlu dihantar kepada Perbendaharaan  Senarai Permohonan ke Perbendaharaan  Telah Dihantar kepada Perbendaharaan  Kuiri daripada Perbendaharaan  Kelulusan daripada BKP diterima dan perlu diambil tindakan MENU PEMANTAUAN URUSETIA PELUPUSAN AGENSI.1.SENARAI DITERIMA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Senarai Diterima Urusetia Langkah 3 Sistem akan memaparkan senarai data yang dihantar dan telah diterima oleh urusetia.1. 5.SENARAI MENUNGGU PENERIMAAN URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Senarai Menunggu Penerimaan Urusetia Langkah 3 Sistem akan memaparkan senarai data yang dihantar dan masih belum diterima oleh urusetia. 5. Mengemaskini maklumat laporan lembaga pemeriksa aset Menghantar permohonan kelulusan bergantung kepada peringkat kuasa melulus yang telah ditetapkan. 5.5.  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan  Permohonan Kelulusan ke Ibu Pejabat / Kementerian /Perbendaharaan  Proses Pelupusan telah tamat  KEW.1 MENU KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI  Senarai Permohonan Pelupusan  Permohonan Pelupusan diproses di cawangan ini  Persediaan awal dokumen proses Pelupusan  Selesai Syor Lembaga dan hantar untuk proses Kelulusan  Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan  Perakuan Pelupusan (PEP) melebihi 1 tahun MENU KERJA URUSETIA PERINGKAT KEMENTERIAN. Melakukan proses permohonan pelupusan. 5. 5. MENU URUSETIA PELUPUSAN AGENSI 5.MENU .7.1. 5. 5.

PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Permohonan Pelupusan Diproses Di Cawangan Ini Paparan dibawah akan dipaparkan. 5. NOTA : daripada paparan sistem urusetia boleh melihat senarai permohonan yang dikuiri dan masih belum menerima jawapan daripada pemohon. Tandakan di kotak disediakan dan klik butang pilih. memo atau no rujukan surat dan tarikh dokumen diterima Secara auto sistem akan menyenaraikan di PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI.MENU PEMANTAUAN URUSETIA PERINGKAT KEMENTERIAN. Langkah 4 Klik no rujukan pelupusan untuk mengemaskini maklumat permohonan.SENARAI PERMOHONAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Senarai Permohonan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 5. MENU . Masukkan no.1 LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT AGENSI NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Kementerian. Paparan disebelah akan dipaparkan: NOTA : Tab Maklumat Pelupusan Tab Senarai Dicadang Utk Pelupusan : Maklumat Pelupusan : Senarai cadangan aset utnuk dilupuskan menunggu pengesahan urusetia.3.2.  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan  Permohonan Kelulusan ke Ibu Pejabat / Kementerian /Perbendaharaan  Proses Pelupusan telah tamat  KEW.PA-19 perlu dihantar kepada Pelulus  Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset 5.3.89 . MENU . LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI.4 Langkah 4 Langkah 5 NOTA : Pastikan dokumen pelupusan telah diterima sebelum tindakan diambil.

klik nama task yang dipilih atau. Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Tandakan kotak pilihan satu persatu atau semua sekali dengan menandakan dibahagian atas sekali. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Jika anda memilih untuk memasukkan item dicadang kedalam task terdahulu. Masukkan nama task pelupusan tersebut.Tab Kuiri : Urusetia boleh membuat kuiri kepada pemohon mengenai keperluan dokumen atau lain-lain sebelum meneruskan proses. Paparan menunjukkan senarai aset yang dicadang untuk pelupusan. Dan klik butang Pilih Untuk Persediaan Pelupusan atau anda boleh membatalkan item aset yang tidak sesuai untuk dilupuskan. Sistem akan menjana satu task bagi senarai perlu PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN. Paparan disebelah akan dipaparkan. Klik Daftar Proses Pelupusan. MENU .90 . Daftar task pemeriksaan urusetia atau pilih task daripada yang tersedia untuk proses seterusnya.PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Persediaan Awal Dokumen Proses Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 4 Klik tajuk task pelupusan. Klik butang jika senarai aset telah selesai dipilih. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik senarai dicadang untuk dilupuskan.

Klik butang SAHKAN. Kaedah seperti dibawah:  Tentukan sama ada anda hendak memaparkan senarai dengan mengumpul aset mengikut kategori. harga dan tempoh penggunaan atau memaparkan satu persatu.91 . Paparan dibawah akan dipaparkan.  Tentukan bilangan ‘row’ yang akan dipaparkanbagi setiap helaian. Klik Lantik Pemeriksa.PA-17 yang hendak dijana. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Anda boleh mengemaskini semula sekiranya paparan yang dikehendaki tidak memenuhi keperluan anda.  Tentukan saiz kertas. LANTIK|DAFTAR LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah seterusnya ialah anda perlu melantik lembaga pemeriksa di dalam task permohonan pelupusan yang telah dikemaskini. Langkah 6 Langkah 7 Klik TAB Lembaga Pemeriksa. Paparan tab menu dibawah akan dipaparkan.Langkah 5 Langkah 6 Anda perlu menetapkan format cetakan laporan KEW.

Apabila pelantikan selesai papran disebelah akan dipaparkan dan anda perlu penandakan salah seorang sebagai pengerusi. Klik Daftar Baru.Jika anda menyambung kerja anda pada hari yang lain anda perlu ke langkah 1 hingga 4 dan seterusnya langkau terus ke langkah 15. Masukkan maklumat Nama dan maklumat agensi (jika selain dari agensi anda). Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Tandakan (Satu atau lebih) Lembaga Pemeriksa Bagi Task pelupusan dan klik butang PILIH atau jika tiada pergi ke langkah seterunya.92 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang untuk mencetak senarai Lembaga Pemeriksa di dalam task pelupusan tersebut. Langkah 13 Langkah 14 KEMASKINI SYOR DAN PENDAPAT LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah ini perlu diambil oleh urusetia apabila telah mendapat laporan daripada Lembaga Pemeriksa. Langkah 11 Langkah 12 Apabila pelantikan pengerusi telah di tandakan perhatikan nama pegawai yang dilantik akan dipaparkan di ruang pengerusi. Kemudian klik butang kemaskini.NOTA : Pastikan Ahli Lembaga Pemeriksa masih sah tempoh pelantikannya atau dapatkan surat lantikan dan daftar di ruang daftar baru. Klik untuk mengemaskini tempat pemeriksaan dijalankan. Jika anda ingin memadam atau membatalkan pelantikan lembaga pemeriksa. Klik butang delete di sebelah kanan. Klik untuk mengemaskini tarikh pelantikan untuk merekod tarikh lantikan dan mengemaskini tarikh pemeriksaan. tempoh pelantikan dan pegawai yang melantik.

Surat Rujukan dan pilih peringkat kelulusan. Klik butang HANTAR KELULUSAN.Klik butang HANTAR. Klik butang SAHKAN.SELESAI SYOR LEMBAGA DAN HANTAR UNTUK PROSES KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Selesai Syor Lembaga Dan Menunggu Penghantaran Untuk Kelulusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik butang kemaskini Ulang langkah 16 hingga 19 sehingga keseluruhan aset telah dikemaskini. Klik butang kemaskini pendapat dan syor untuk mengemaskini pendapat dan syor. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Masukkan No. TAB dibawah akan dipaparkan. Anda boleh menandakan untuk pilihan semua aset mengikut kategori atau untuk satu persatu. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 16 Langkah 17 Tandakan aset yang hendak dikemaskini.93 . Sistem akan menjana kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan tersebut dan satu senarai semak untuk dihantar kepada kuasa melulus Langkah 22 Langkah 23 Klik kuasa melulus untuk melihat kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan dan klik butang TERUSKAN Klik Senarai Semak untuk menghantar permohonan kelulusan. Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Langkah 21 Pilih kaedah pelupusan yang disyorkan dan nyatakan Kaedah aset dengan jelas serta justifikasi pelupusan. Sistem akan menjana satu task bagi senarai SELESAI SYOR LEMBAGA DAN MENUNGGU PENGHANTARAN UNTUK KELULUSAN MENU .Langkah 15 Klik Syor Lembaga Pemeriksa.

Apabila permohonan kelulusan pelupusan telah di terima daripada pegawai pelulus.Langkah 4 Langkah 5 Klik tajuk task pelupusan. Sistem akan menjana senarai pelupusan telah dihantar dan menunggu kelulusan. Klik TAB Senarai semak.Sistem akan memaklumkan kepada urusetia tentang keputusan yang telah dihantar dan menjana satu task di dalam senarai TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN. Langkah 6 Langkah 7 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .94 . Klik hantar untuk kelulusan Masukkan maklumat permohonan dan kepada siapa proses di hantar.

ALIRAN KERJA KEMASKINI TINDAKAN PELUPUSAN.95 . Senarai Kelulusan Diterima Mohon Semula Kemaskini Kelulusan Mohon Lanjut Tempoh Mohon Pinda Kaedah Pelupusan Mohon Tawaran Harga Kaedah Melibatkan Musnah Kaedah Melibatkan Jualan Kemaskini Tatacara dan maklumat musnah Go to Proses Sebutharga. Tender dan Lelong Senarai Menunggu Kelulusan Tindakan Telah Selesai Kemaskini Status Aset Sediakan SIjil Penyaksian Jana Sijil Pelupusan KEW.PA19 Cetak KAD 312 dan 313 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

TENDER DAN LELONG. Tandakan (Di dalam senarai aset) Klik butang tender untuk proses tender. Jika tiada tindakan diambil selepas 3 bulan sistem akan membatalkan kelulusan tersebut. Pilih no tender. Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat kelulusan yang diterima. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 5 Klik TAB jualan.MENU . Proses tindakan melibatkan Jualan rujuk para 7 | PROSES SEBUTHARGA.96 . sebutharga atau lelong klik bahagian daftar seperti contoh yang dinyatakan dibawah. sebutharga untuk proses sebutharga dan lelong untuk proses lelong. NOTA : Pastikan anda memastikan tindakan ke atas pelupusan diambil mengikut tempoh yang ditetapkan. sebutharga atau lelong atau jika ingin mendaftar tender. Paparan dibawah akan dipaparkan.TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Telah Mendapat Kelulusan Dan Menunggu Tindakan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. iaitu dalam tempoh 3 bulan. Paparan dibawah akan dipaparkan. KEMASKINI KELULUSAN. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Kemaskini maklumat kaedah jualan. TAB Kemaskini maklumat kelulusan JUALAN.

Langkah 11 Klik TAB Dimusnah.97 . Langkah 9 Langkah 10 Tandakan aset yang ingin dipohon pinda kaedah Klik pinda kaedah.MOHON PINDA KAEDAH. catatan dan maklumat saksi. masukkan tempat dibakar. NOTA : Sistem tidak membenarkan urusetia membuat perubahan kepada tatacara yang telah diluluskan. Masukkan kaedah baru dan nyatakan sebab.Paparan dibawah dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Tandakan check box mengikut senarai aset yang hendak dipilih. Klik butang kemaskini tatacara. Pilih tarikh. Sistem akan menunggu pengesahan di dalam TAB Kemaskini status aset. KEMASKINI KAEDAH DIMUSNAH. KEMASKINI STATUS ASET. Langkah 14 Klik butang kemaskini. Langkah 15 Ulang langkah 1 hingga 4 jika klik kemaskini status aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

Langkah 4 Langkah 5 Tandakan di kotak disediakan dan klik butang Pilih. Langkah 18 5.SENARAI PERMOHONAN PELUPUSAN Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Langkah 3 Klik Senarai Permohonan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Masukkan no. MENU .PA-18. NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Agensi.PA-2 atau KEW.PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Permohonan Pelupusan Diproses Di Cawangan Ini Paparan dibawah akan dipaparkan. LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT KEMENTERIAN. NOTA : Semua permohonan yang dipohon untuk pinda kaedah akan disenaraikan didalam proses HANTAR SEMULA. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .98 . memo atau no rujukan surat dan tarikh dokumen diterima Secara auto sistem akan menyenaraikan di PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI.3. Sistem akan menjana untuk cetakan KAD KEW. Klik klik HANTAR. MENU . HANTAR SEMULA | MOHON PINDA KAEDAH DAN TAWARAN HARGA.2.PA-19.Langkah 16 Tandakan ‘check box’ bagi aset yang hendak dikemaskini status aset.PA-3 dan sistem akan menjana KEW. NOTA : Pastikan dokumen pelupusan telah diterima sebelum tindakan diambil.DAN KEW. Langkah 17 Klik Hantar Semula Paparan dibawah akan dipaparkan.

Paparan disebelah akan dipaparkan: NOTA : Tab Maklumat Pelupusan Tab Senarai Dicadang Utk Pelupusan Tab Kuiri : Maklumat Pelupusan : Senarai cadangan aset utnuk dilupuskan menunggu pengesahan urusetia. klik nama task yang dipilih atau. Sistem akan menjana satu task bagi senarai perlu PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN. Langkah 5 Klik Senarai Dicadang untuk dilupuskan. Klik butang jika senarai aset telah selesai dipilih.NOTA : daripada paparan sistem urusetia boleh melihat senarai permohonan yang dikuiri dan masih belum menerima jawapan daripada pemohon.PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Persediaan Awal Dokumen Proses Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Masukkan nama task pelupusan tersebut. Klik daftar proses pelupusan. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Jika anda memilih untuk memasukkan item dicadang kedalam task terdahulu. Daftar task pemeriksaan urusetia atau pilih task daripada yang tersedia untuk proses seterusnya.99 . : Urusetia boleh membuat kuiri kepada pemohon mengenai keperluan dokumen atau lain-lain sebelum meneruskan proses. MENU . Dan klik butang masukkan ke dalam persediaan pelupusan atau anda boleh membatalkan item aset yang tidak sesuai untuk dilupuskan. Langkah 4 Klik no rujukan pelupusan untuk mengemaskini maklumat permohonan. Paparan menunjukkan senarai aset yang dicadang untuk pelupusan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 6 Langkah 7 Tandakan kotak pilihan satu persatu atau semua sekali dengan menandakan dibahagian atas sekali.

Langkah 4 Klik tajuk task pelupusan.PA-17 yang hendak dijana.  Tentukan bilangan ‘row’ yang akan dipaparkanbagi setiap helaian. Klik SAHKAN. NOTA : Anda boleh mengemaskini semula sekiranya paparan yang dikehendaki tidak memenuhi keperluan anda. Paparan disebelah akan dipaparkan. Paparan tab menu dibawah akan dipaparkan. Klik Lantik Pemeriksa.  Tentukan saiz kertas. Kaedah seperti dibawah:  Tentukan sama ada anda hendak memaparkan senarai dengan mengumpul aset mengikut kategori.100 . Langkah 6 Langkah 7 Klik TAB Lembaga Pemeriksa. LANTIK|DAFTAR LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah seterusnya ialah anda perlu melantik lembaga pemeriksa di dalam task permohonan pelupusan yang telah dikemaskini. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 5 Langkah 6 Anda perlu menetapkan format cetakan laporan KEW. harga dan tempoh penggunaan atau memaparkan satu persatu.

Klik butang untuk mencetak senarai Lembaga Pemeriksa di dalam task pelupusan tersebut. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Tandakan (Satu atau lebih) Lembaga Pemeriksa Bagi Task pelupusan dan klik butang pilih atau jika tiada pergi ke langkah seterunya. Klik Daftar Baru. Langkah 11 Langkah 12 Apabila pelantikan pengerusi telah di tandakan perhatikan nama pegawai yang dilantik akan dipaparkan di ruang pengerusi. tempoh pelantikan dan pegawai yang melantik. Klik butang delete di sebelah kanan. Masukkan maklumat Nama dan maklumat agensi (jika selain dari agensi anda).101 . Jika anda ingin memadam atau membatalkan pelantikan lembaga pemeriksa. Langkah 15 Klik Syor Lembaga Pemeriksa.NOTA : Pastikan Ahli Lembaga Pemeriksa masih sah tempoh pelantikannya atau dapatkan surat lantikan dan daftar di ruang daftar baru. Apabila pelantikan selesai paparan disebelah akan dipaparkan dan anda perlu penandakan salah seorang sebagai pengerusi. Kemudian klik butang kemaskini. Klik untuk mengemaskini tarikh pelantikan untuk merekod tarikh lantikan dan tarikh pemeriksaan dan klik tempat pmeriksaan dijalankan. Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Jika anda menyambung kerja anda pada hari yang lain anda perlu ke langkah 1 hingga 4 dan seterusnya langkau terus ke langkah 15. Langkah 13 Langkah 14 KEMASKINI SYOR DAN PENDAPAT LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah ini perlu diambil oleh urusetia apabila telah mendapat laporan daripada Lembaga Pemeriksa.

102 . Sistem akan menjana kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan tersebut dan satu senarai semak untuk dihantar kepada kuasa melulus Langkah 22 Langkah 23 Klik Kuasa Melulus untuk melihat kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan dan klik butang TERUSKAN Klik Senarai Semak untuk menghantar permohonan kelulusan. Sistem akan menjana satu task bagi senarai SELESAI SYOR LEMBAGA DAN MENUNGGU PENGHANTARAN UNTUK KELULUSAN MENU . Klik butang kemaskini Ulang langkah 16 hingga 19 sehingga keseluruhan aset telah dikemaskini.SELESAI SYOR LEMBAGA DAN HANTAR UNTUK PROSES KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Selesai Syor Lembaga Dan Menunggu Penghantaran Untuk Kelulusan Paparan dibawah akan dipaparkan. TAB dibawah akan dipaparkan. Anda boleh menandakan untuk pilihan semua aset mengikut kategori atau untuk satu persatu. Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Langkah 21 Pilih kaedah pelupusan yang disyorkan dan nyatakan Kaedah aset dengan jelas serta justifikasi pelupusan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang SAHKAN.Langkah 16 Langkah 17 Tandakan aset yang hendak dikemaskini. Klik butang kemaskini pendapat dan syor untuk mengemaskini pendapat dan syor.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 6 Langkah 7 MENU . Apabila permohonan kelulusan pelupusan telah di terima daripada pegawai pelulus.Langkah 4 Langkah 5 Klik tajuk task pelupusan.TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN NOTA : Langkah-langkah yang perlu diambil dalah sama seperti tidakan yang diambil oleh urusetia pelupusan di peringkat agensi. Klik hantar untuk kelulusan Masukkan maklumat permohonan dan kepada siapa proses di hantar.Sistem akan memaklumkan kepada urusetia tentang keputusan yang telah dihantar dan menjana satu task di dalam senarai TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN. Sistem akan menjana senarai pelupusan telah dihantar dan menunggu kelulusan.103 . Klik TAB Senarai semak.

104 .ALIRAN KERJA KEMASKINI TINDAKAN PELUPUSAN. Senarai Kelulusan DiterimaDiterima Mohon Semula Kemaskini Kelulusan Mohon Lanjut Tempoh Mohon Pinda Kaedah Pelupusan Mohon Tawaran Harga Kaedah Melibatkan Musnah Kaedah Melibatkan Jualan Kemaskini Tatacara dan maklumat musnah Go to Proses Sebutharga. Tender dan Lelong Senarai Menunggu Kelulusan Tindakan Telah Selesai Kemaskini Status Aset Sediakan SIjil Penyaksian Jana Sijil Pelupusan KEW.PA19 Cetak KAD 312 dan 313 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

KEMASKINI KELULUSAN.TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Telah Mendapat Kelulusan Dan Menunggu Tindakan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 5 Klik TAB jualan. Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat kelulusan yang diterima. Jika tiada tindakan diambil selepas 3 bulan sistem akan membatalkan kelulusan tersebut. TAB Kemaskini maklumat kelulusan JUALAN. sebutharga atau lelong atau jika ingin mendaftar tender.MENU . Paparan dibawah akan dipaparkan. NOTA : Pastikan anda memastikan tindakan ke atas pelupusan diambil mengikut tempoh yang ditetapkan.105 . Paparan dibawah akan dipaparkan. iaitu dalam tempoh 3 bulan. sebutharga untuk proses sebutharga dan lelong untuk proses lelong. sebutharga atau lelong klik bahagian daftar seperti contoh yang dinyatakan dibawah. Tandakan (Di dalam senarai aset) Klik butang tender untuk proses tender. Pilih no tender. Proses tindakan melibatkan Jualan rujuk para 7 | PROSES SEBUTHARGA. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Kemaskini maklumat kaedah jualan. TENDER DAN LELONG. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

NOTA : Sistem tidak membenarkan urusetia membuat perubahan kepada tatacara yang telah diluluskan. Langkah 14 Klik butang KEMASKINI. catatan dan maklumat saksi.MOHON PINDA KAEDAH. Klik butang DIBAKAR untuk mengemaskini tatacara. Langkah 9 Langkah 10 Tandakan aset yang ingin dipohon pinda kaedah Klik Pinda Kaedah. Langkah 11 Klik TAB Dimusnah. KEMASKINI STATUS ASET. masukkan tempat dibakar. KEMASKINI KAEDAH DIMUSNAH. Sistem akan menunggu pengesahan di dalam TAB Kemaskini status aset. Masukkan kaedah baru dan nyatakan sebab. Langkah 15 Ulang langkah 1 hingga 4 jika klik kemaskini status aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .paparan dibawah dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Tandakan check box mengikut senarai aset yang hendak dipilih.106 . Pilih tarikh.

Langkah 18 5. Langkah 17 Klik Tab Hantar Semula Paparan dibawah akan dipaparkan. Sistem akan menjana untuk cetakan KAD KEW. Klik HANTAR.SENARAI PERMOHONAN KELULUSAN PELUPUSAN DI PERINGKAT PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Permohonan Kelulusan Pelupusan Di Peringkat Perbendaharaan Senarai bagi permohonan ke MOF akan dipaparkan.2. Senarai KEW.DAN KEW. NOTA : Semua permohonan yang dipohon untuk pinda kaedah akan disenaraikan didalam proses HANTAR SEMULA. Sahkan penerimaan untuk dikumpulkan bagi tujuan kelulusan diperingkat Perbendaharaan.PA-3 dan sistem akan menjana KEW.PA-19 dan untuk mengesahkan Sijil Pelupusan Aset Kerajaan.PA-18.Langkah 16 Tandakan ‘check box’ bagi aset yang hendak dikemaskini status aset. Klik TAB KEW. Cop SPA akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .107 .PA-19 akan disenaraikan di dalam KEW. Langkah 17 NOTA : Sistem akan memaparkan semua tindakan dan sijil pelupusan KEW.PA-19 HANTAR SEMULA | MOHON PINDA KAEDAH DAN TAWARAN HARGA. MENU .3.PA-2 atau KEW.PA-19.PA-19 pdf yang telah dicop oleh Sistem. Klik untuk cetakan KEW. Langkah 18 Klik sahkan rekod sijil pelupusan di bahagian bawah KEW. NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Agensi. LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT KEMENTERIAN.PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS.PA-19 seperti gambarajah dibawah Langkah 19 Langkah 20 Sistem akan menjana KEW.PA-19.

Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Tandakan satu atau lebih permohonan yang hendak dikumpulkan didalam satu permohonan ke Perbendaharaan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Langkah 5 Klik permohonan kelulusan yang diterima dan klik Persediaan ke BKP Sstem akan menjana senarai di menu DITERIMA DAN PERLU DIHANTAR KEPADA BKP (MOF). Klik butang Persediaan KE BKP.108 . NOTA : Jika terdapat permohonan yang melibatkan kelulusan Perbendaharaan daripada jabatan di bawah kementerian semua paparan akan dipaparkan disini.SENARAI PERMOHONAN KE PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Permohonan Ke Perbendaharaan Senarai bagi permohonan akan dihantar ke MOF akan dipaparkan. MENU . Sistem akan menjana satu senarai yang akan dihantar ke Perbendaharaan di dalam senarai SENARAI PERMOHONAN KE BKP (MOF) MENU . Langkah 4 Klik Tajuk Pelupusan Paparan TAB dibawah akan dipaparkan.DITERIMA DAN PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Diterima Dan Perlu Dihantar Kepada BKP (MOF) Senarai bagi permohonan perlu dihantar ke MOF akan dipaparkan. Masukkan maklumat Surat Rujukan Hantar Ke Pebendaharaan dan Langkah 7 Klik Daftar.

Langkah 4 Langkah 5 Klik butang balas dan masukkan maklumat balasan.PA-17 adalah mengikut task di agensi tersebut.NOTA : TAB Senarai aset untuk senarai aset yang hendak dilupuskan dan TAB KEW.PA-17 adalah laporan Lembaga Pemeriksa bagi senarai aset yang dihantar.109 . Jkia lebih dari satu agensi senarai KEW.KUIRI DARIPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Kuiri daripada BKP (MOF) Senarai bagi permohonan yang dikuiri daripada pihak BKP. Sistem akan menjana satu senarai di menu TELAH DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN MENU . Klik butang simpan.KELULUSAN DARIPADA BKP DITERIMA DAN PERLU DIAMBIL TINDAKAN NOTA : Langkah-langkah yang perlu diambil dalah sama seperti tidakan yang diambil oleh urusetia pelupusan di peringkat agensi. Rujukan Surat Permohonan dan Klik butang HANTAR. MENU . Masukkan No. Papran dibawah dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Klik butang HANTAR UNTUK KELULUSAN. Langkah 5 Klik Senarai Semak untuk melihat senarai semak dokumen yang akan dihantar ke Perbendaharaan bagi tujuan kelulusan di peringkat Bahagian Kawalan dan Pemantauan | Perbendaharaan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU .TELAH DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Telah Dihantar Kepada Perbendaharaan Senarai bagi permohonan yang telah dihantar dipaparkan dan pengguna boleh melihat status penerimaan sistem.

KEW.PA-19 akan disenaraikan di dalam KEW. NOTA : Sistem akan memaparkan semua tindakan dan sijil pelupusan KEW.PROSES PELUPUSAN TELAH TAMAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Proses Pelupusan Telah Tamat Satu senarai proses pelupusan yang telah tamat akan dipaparkan.PROSES PELUPUSAN TELAH DIHANTAR DAN MENUNGGU KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Proses Pelupusan Telah Dihantar Dan Menunggu Kelulusan Satu senarai proses pelupusan menunggu kelulusan akan dipaparkan.PA-19 pdf yang telah dicop oleh Sistem. Senarai KEW. klik untuk paparan di bawah.110 . Langkah 5 Klik sahkan rekod sijil pelupusan di bahagian bawah KEW. MENU . LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA PELUPUSAN AGENSI.PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS Langkah 1 Klik Modul Pelupusan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-19 seperti gambarajah dibawah Langkah 6 Langkah 7 Sistem akan menjana KEW.PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS.3. MENU – PERMOHONAN KELULUSAN KE IBU PEJABAT/KEMENTERIAN/PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Permohonan Kelulusan Ke Ibu Pejabat/Kementerian/Perbendaharaan Satu senarai proses pelupusan menunggu kelulusan akan dipaparkan.5.PA-19 MENU .3.PA-19. MENU . Klik untuk cetakan KEW.

PA-18. Mengemaskini kelulusan pegawai bertanggungjawab. NOTA : Dokumen KEW.2.1.1.PA-19 yang telah dihantar akan ditandakan Langkah 2 Langkah 3 MENU .1.Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik KEW.  Senarai perlu pengesahan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Menerima semua permohonan kelulusan pelupusan daripada urusetia.SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Satu senarai KEW. FUNGSI URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6. URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6.2. Mengemaskini syor jawatankuasa pelupusan untuk dibawa kepada kelulusan pegawai bertanggungjawab.2.SENARAI DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN UNTUK TUJUAN KELULUSAN BKP (MOF) NOTA : Adalah satu senarai pemantauan yang diwujudkan untuk memantau senarai permohonan agensi yang dihantar kepada kementerian untuk tujuan kelulusan diperingkat BKP-Perbendaharaan. Menghantar status kelulusan kepada pemohon.1.4.3.PA-19 yang perlu dihantar kepada pegawai pelulus.PA18 MENU . 6.1. Langkah 4 Klik untuk paparan KEW. 6. Sistem akan membuat pecahan mengikut kelulusan yang dibenarkan. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 5 Klik butang Cetak untuk cetakan KEW.5. 6. 6. 6.111 .PA-18 akan dipaparkan.1.1. MENU URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6.1. 6. MENU KERJA URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN.PA-19 Perlu Dihantar Kepada Pelulus Satu senarai KEW. Langkah 4 Klik butang hantar.

     6.2.2.

Permohonan menunggu maklumat Keputusan Didalam proses mengemaskini Keputusan Pengesahan Keputusan oleh Pelulus Senarai Keputusan untuk dihantar Senarai Keputusan untuk dihantar ke Jabatan

MENU PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN.  Menunggu Keputusan Pelulus  Keputusan telah dihantar  Senarai Menunggu KEW.PA-19  Ringkasan (Summary)

6.3. LANGKAH KERJA URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN NOTA : Hanya pegawai yang dilantik didalam senarai pegawai di dalam urusetia pelulus boleh melaksanakan kerja-kerja dibawah.` MENU - SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Perlu Pengesahan Paparan dibawah akan dipaparkan.

Langkah 4 Langkah 5

Klik tajuk pelupusan TAB semakan dokumen dipaparkan

NOTA : Pegawai boleh menyemak dokumen yang diterima, KEW.PA-17 dan senarai aset sebelum pengesahan penerimaan dibuat. Langkah 6 Klik butang SAHKAN untuk tindakan pelupusan. Sistem akan menyenaraikan permohonan di dalam senarai PERMOHONAN MENUNGGU MAKLUMAT KEPUTUSAN. Teruskan proses atau ke menu seterusnya.

MENU - PERMOHONAN MENUNGGU MAKLUMAT KEPUTUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulu Pelupusan Klik Permohonan Menunggu Maklumat Keputusan Paparan dibawah akan dipaparkan.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 112

Langkah 4 Langkah 5

Klik butang untuk mengesahkan dokumen dan sedia untuk di bawa ke jawatankuasa dan dikemaskini. TAB menu dibawah akan dipaparkan.

Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8

Klik TAB Maklumat mesyuarat - Untuk melihat maklumat permohoan. Klik TAB KEW.PA-17 - Melihat KEW.PA-17 bagi sesuatu permohonan. klik Persediaan mesyuarat dicetak. Klik untuk paparan pdf dan klik butang cetak untuk dokumen persediaan mesyuarat. Klik Syor dan Keputusan Jawatankuasa. Paparan di bawah akan dipaparkan.

KEMASKINI SYOR MESYUARAT. Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Tandakan untuk mengemaskini keseluruhan aset atau klik persatu. Klik butang Syor. Masukkan maklumat syor jawatankuasan pelupusan Rujuk gambarajah disebelah: Pilih Tatacara. Masukkan Syor dan klik kemaskini syor. untuk kemaskini satu

Langkah 12 Langkah 13 SYOR KUIRI Langkah 14 Langkah 15

Klik TAB Kuiri Masukkan maklumat kuiri dan klik kemaskinikuiri.

SYOR BATAL|TIDAK DILULUSKAN Langkah 16 Klik TAB Tidak diluluskan. Langkah 17 Masukkan Sebab dibatalkan Langkah 18 Klik Kemaskini Pembatalan. NOTA : Semua syor yang dikemukan tidak aktif selagi tidak disahkan oleh pegawai pelulus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 113

KEMASKINI PELULUS. Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Klik butang diluluskan oleh Pilih nama Pegawai yang akan meluluskan Pelupusan NOTA : RUJUK kepada Jadual P.U (B) 285. Paparan dibawah akan dipaparkan.

Langkah 22 Langkah 23

Klik untuk memaparkan laporan dan klik cetak untuk mencetak laporan Klik butang SAHKAN KEPUTUSAN dan sistem akan menjana senarai dokumen menunggu pengesahan pegawai pelulus. Sistem akan memaparkan di dalam PENGESAHAN KEPUTUSAN OLEH PELULUS

MENU - DIDALAM PROSES MENGEMASKINI KEPUTUSAN NOTA : Sama seperti langkah diatas.

MENU - PENGESAHAN KEPUTUSAN OLEH PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Pengesahan Keputusan Oleh Pelulus Senarai syor mengikut task pelupusan dipaparkan. Klik task pelupusan untuk mengemaskini keputusan pegawai pelulus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 114

Langkah 4 Klik butang SAHKAN sekiranya keputusan dipersetujui atau BATAL PENGESAHAN sekiranya keputusan tidak dipersetujui.115 . Klik task pelupusan untuk menghantar keputusan kepada urusetia pelupusan yang memohon MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik task pelupusan untuk menghantar keputusan kepada urusetia pelupusan yang memohon Langkah 5 Langkah 6 Klik Hantar Kelulusan Masukkan no rujukan kelulusan dan klik butang hantar. NOTA : Keputusan telah dihantar kepada pemohon. MENU .SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Keputusan Untuk Dihantar Senarai keputusan mengikut task pelupusan dipaparkan.SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR KE JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Keputusan Untuk Dihantar Ke Jabatan Senarai keputusan mengikut task pelupusan dipaparkan. Apabila pegawai telah mengemaskini rekod ia akan dimasukkan ke dalam SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR MENU .

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 6.KEPUTUSAN TELAH DIHANTAR Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Keputusan Telah Dihantar Paparan senarai keputusan yang telah di kemaskini pegawai pelulus. Ikon akan dipaparkan sekiranya KEW.PA-19 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Menunggu Kew.Langkah 5 Klik butang Hantar NOTA : Keputusan telah berjaya dihantar kepada Agensi. Senarai akan dikeluarkan apabila pegawai pelulus telah mengemaskini maklumat sama ada diluluskan atau tidak. NOTA : Senarai kelulusan yang telah dikeluarkan dan menunggu sijil hapuskira daripada pegawai yang memohon.4.Pa-19 Langkah 4 Paparan senarai kelulusan yang telah dikeluarkan dan menunggu sijil hapuskira daripada pegawai yang memohon. Senarai menunggu penghantaran maklumat kelulusan kepada urusetia MENU .116 .MENUNGGU KEPUTUSAN PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Menunggu Keputusan Pelulus Paparan senarai menunggu keputusan pegawai pelulus.SENARAI MENUNGGU KEW. NOTA : Senarai menunggu keputusan pegawai pelulus. MENU . LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN MENU .PA-19 telah diterima. NOTA : Senarai keputusan yang telah di kemaskini pegawai pelulus.

1. Perlu kelulusan MOF (Tawaran Harga) Sebutharga. tender atau lelong dibuka. Tender untuk paparan maklumat. PELAKSANAAN PELUPUSAN YANG MELIBATKAN JUALAN. tender atau lelong ditutup. Klik untuk cetakan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Menu di bawah akan dipaparkan. Sebutharga. Paparan di bawah akan dikemaskini NOTA : Petunjuk utama: Sebutharga. PROSES TENDER. sebut harga atau lelong 7. tender atau lelong telah selesai dilaksanakan. Modul Urus setia Pelupusan Task Pelupusan (senarai melibatkan jualan) Tender Sebutharga Proses Tender. Langkah 6 Klik No.7.PA-21 & KEW. Sebutharga. tender atau lelong belum selesai dilaksanakan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Pelupusan Klik Modul Tender|Sebutharga| Lelong Paparan dibawah akan dipaparkan Lelong Klik TAB Tender Pilih Maklumat tender yang hendak dikemaskini.117 . Langkah 7 Klik KEW.PA-22 untuk cetak maklumat tender.

Langkah 8 Tandakan kotak di bulatan 1 jika tender telah ditutup. 1 2 3 Langkah 9 Klik PETENDER | bulatan 2 untuk menambah maklumat petender. Pastikan maklumat betul seperti di paparan. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. KEMASKINI MAKLUMAT KEPUTUSAN TENDER MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik daftar.118 .  Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini. Klik Ahli 1 untuk melantik pengerusi tender.PA-23. Ulangi langkah 9 untuk mendaftar petender yang lain Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Langkah 13 Klik pengerusi untuk melantik pengerusi tender. Deposit Tender dan No. Nama individu atau syarikat yang memasuki tender Jumlah tawaran harga. Masukkan maklumat dan klik butang daftar petender. Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah. Klik untuk cetak KEW. Klik Ahli 2 untuk melantik pengerusi tender. Masukkan Maklumat Kod Petender. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Kiriman wang.

Klik sub sebutharga|tender|lelong. PROSES SEBUTHARGA. Ulangi langkah 14 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi tender bagi satu-satu tender.119 . Jika lebih dari satu aset telah dimenangi untuk satu syarikat|individu tandakan kedua-duanya.keputusan kelulusan). Langkah 15 Tandakan senarai aset.2. Klik kemaskini maklumat jualan. TAWARAN HARGA Langkah 20 Klik permohonan tawaran harga tender. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Langkah 14 Klik Kemaskini Keputusan Tender untuk mengemaskini maklumat tender. Paparan bawah dipaparkan. Paparan di bawah akan dipaparkan. Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga tender akan dipaparkan. Lihat gambarajah dibawah Langkah 21 Masukkan catatan| sebab tawaran harga dibuat Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan. Masukkan maklumat seperti dibawah: Langkah 16 Kemaskini maklumat Nilai belian dan maklumat harga tawaran Langkah 17 Langkah 18 Langkah 19 Klik butang Kemaskini. 7. Langkah 1 Langkah 2 Klik modul pelupusan. Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA . Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga.

Ikut langkah dibawah:  Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini. Tandakan senarai aset . Klik KUMPUL /ASING untuk memecahkan kumpulan daripada senarai aset untuk ditender. NOTA : Rujuk gambarah seperti di dalam proses tender jika anda tidak faham. Klik kemaskini maklumat jualan. Klik pengerusi untuk melantik pengerusi tender. ulangi langkah 9 jika petender lebih dari satu. Paparan dibawah akan dipaparkan. 1 2 3 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Langkah 13 Langkah 14 Langkah 15 Langkah 16 Langkah 17 Tandakan kotak di bulatan 1 jika sebutharga telah ditutup.PA-24 & KEW. Klik untuk cetakan. Klik Ahli 2 untuk melantik pengerusi sebutharga. Masukkan maklumat dan klik butang daftar petender. Klik untuk cetak KEW. Menu di bawah akan dipaparkan.  Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah.PA-26.Langkah 3 Klik sebutharga. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Jika anda ingin memecahkan senarai atau mengumpulkan senarai. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. NOTA : Paparan sama seperti proses tender Langkah 7 Klik KEW.PA-25 untuk cetak maklumat sebutharga. Langkah 4 Klik No. Sebutharga untuk paparan maklumat.Jika lebih dari satu aset untuk satu syarikat|individu tandakan keduaduanya. Paparan di bawah akan dipaparkan. Klik penyebutharga | bulatan 2 untuk menambah maklumat penyebutharga. Langkah 5 Langkah 6 Klik KEW. pastikan maklumat betul seperti di paparan. Klik Kemaskini keputusan tender untuk mengemaskini maklumat sebutharga.PA-26 untuk mengemaskini maklumat sebutharga ditutup dan ahli sebutharga.120 . Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik Ahli 1 untuk melantik pengerusi sebutharga. Masukkan maklumat seperti dibawah: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

 Langkah 7 Klik maklumat pembeli untuk mengemaskini maklumat lelong ditutup dan ahli sebutharga.PA-27A untuk cetak maklumat lelong. Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan. 7. TAWARAN HARGA. Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga. Klik untuk cetakan Klik KUMPUL / ASING untuk memecahkan kumpulan daripada senarai aset untuk ditender. 1 2 Langkah 8 Langkah 9 Tandakan kotak di bulatan 1 jika lelong telah ditutup. Paparan dibawah akan dipaparkan. Lelong untuk paparan maklumat. Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini.  Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul pelupusan. Langkah 5 Langkah 6 Klik KEW. Menu di bawah akan dipaparkan.3. PROSES LELONG. NOTA : Langkah sama seperti proses tender atau sebutharga.Masukkan Maklumat Jualan dan kemaskini harga tawaran. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 4 Klik No. Klik lelong. Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA . Langkah sama seperti proses tawaran harga tender. Ulangi langkah 16 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi sebutharga bagi satu-satu sebutharga. Langkah 20 Klik tawaran harga sebutharga. Masukkan maklumat dan klik butang daftar pembeli.PA-27 & KEW. Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga tender akan dipaparkan. Klik Pembeli | Bulatan 2 untuk menambah maklumat pembeli. Langkah 21 Masukkan catatan/ sebab tawaran harga dibuat.keputusan kelulusan).121 . Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Klik butang kemaskini. Klik sub sebutharga|tender|lelong.

Langkah 10 Langkah 11 ulangi langkah 9 jika menawar harga lebih dari satu. Permohonan akan dihantar kepada pegawai pelulus yang meluluskan permohonan tersebut. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Pelupusan Agensi. Klik Kemaskini keputusan lelong untuk mengemaskini maklumat lelong.122 . Masukkan catatan/ sebab tawaran harga dibuat. Paparan dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga. Paparan di bawah akan dipaparkan. Langkah 12 Langkah 13 Langkah 14 Langkah 15 Langkah 17 Langkah 20 Langkah 21 Tandakan senarai aset. Rujuk langkah mengemaskini kaedah kelulusan yang diluluskan. PERMOHONAN PINDA KAEDAH. Langkah sama seperti proses tawaran harga tender. 8. Klik kemaskini maklumat jualan. Ulangi langkah 12 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi lelongan bagi satu-satu lelongan dibuat. Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan. 8. PROSES KERJA.1. Langkah 5 Klik TAB HANTAR SEMULA NOTA : Pastikan permohonan pindahan kaedah telah dikemaskini di dalam TAB dimusnahkan atau jualan. Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA . Klik permohonan tawaran harga. Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga akan dipaparkan. Klik Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan daripada paparan task dan klik untuk kemaskini maklumat permohonan pinda kaedah.keputusan kelulusan). Masukkan maklumat seperti dibawah: Klik butang kemaskini. Langkah 6 Langkah 7 Masukkan No rujukan surat dan tarikh Klik hantar. Jika lebih dari satu untuk satu syarikat|individu tandakan keduaduanya.

9. Masukkan maklumat Lembaga Pemeriksa  Cari dan pilih pegawai  Pilih Tahun.123 . Paparan dibawah akan dipaparkan. PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN .  Masukkan tarikh mula berkuatkuasa  Cari dan pilih pegawai bertanggungjawab.PA-15 atau butang Periksa yang dilantik atau butang mengemaskini maklumat Lembaga untuk memadam pegawai yang dilantik. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Lantik Lembaga Pemeriksa. Klik butang untuk cetakan KEW.KEW.PA-15 9. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang simpan.1.KEMASKINI MAKLUMAT KELULUSAN PINDA KAEDAH Langkah 8 Ikut langkah mengemaskini maklumat kelulusan seperti di dalam menu PELULUS KEMASKINI MAKLUMAT TINDAKAN PELUPUSAN UNTUK PINDA KAEDAH Langkah 9 Ikut langkah mengemaskini maklumat tindakan pelupusan seperti di dalam menu URUSETIA . LANGKAH-LANGKAH MELANTIK LEMBAGA PEMERIKSA. Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Lantik Lembaga Pemeriksa.

kembalikan kepada Urus Setia untuk siasatan semula. TUGAS Semua Kakitangan di Jabatan dan dihantar kepada penyelia. Jika tidak berpuas hati. Ketua Jabatan|pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir Setelah berpuas hati dengan hasil siasatan. dan (ii) Tidak melibatkan soal kecurian.000 dan bukan aset yang dinyatakan di para 38.124 . Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa Penyiasat dengan menggunakan format KEW.1(b). 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Urusetia Jawatan Kuasa Penyiasat Jawatan Kuasa Penyiasat Urusetia Urusetia Urusetia Urusetia Syor dan Ulasan Kementerian Urusetia Syor dan Ulasan Kementerian dan urusetia agensi Urusetia Kelulusan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PENGENALAN Modul Kehilangan dan hapuskira ialah satu modul yang akan melaksanakan proses menguruskan proses laporan kehilangan dan hapuskira di dalam sesuatu agensi.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis. dan  Meluluskan hapus kira jika :(i) Nilai perolehan asal kurang daripada RM 50.PA-29 Jawatankuasa Penyiasat menjalankan siasatan.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. APA YANG PERLU ANDA FAHAM. Ia akan melibat kan dua proses iaitu :  Proses kehilangan biasa. Pegawai Pengawal hendaklah: Memberi syor dan ulasan. Urusetia menyemak Laporan Akhir. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW.KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA ASET 1. Penyelia dan Ketua Jabatan. Jawatankuasa Penyiasat menyedia dan mengemukakan Laporan Akhir KEW. terus ke proses 9. Jika Laporan akhir lengkap.1. PROSES KERJA PROSES KEHILANGAN DENGAN KAEDAH BIASA LANGKAH 1 2 3 PROSES KERJA Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan. Laporan yang tidak lengkap dikembalikan kepada Jawatankuasa Penyiasat Kemukakan Laporan Akhir yang lengkap kepada Pegawai Pengawal untuk mendapatkan syor dan ulasan.  Proses kehilangan yang melibatkan bayaran balik. 2. Ketua Jabatan | Urusetia 2.BAB I . terus ke proses 11.PA-30 kepada Urus setia dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh perlantikan. penipuan atau kecuaian pegawai awam.

000. terus ke proses 15. Jika mendapat kelulusan daripada Perbendaharaan. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW.  Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan.PA-31. dan  Syor surcaj|tatatertib jika ada. penipuan atau kecuaian pegawai awam. Ketua Jabatan meluluskan permohonan bayaran balik. Kementerian|Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:  Catatkan kelulusan Bayaran Balik dalam Daftar Harta Modal|Inventori. Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan.125 . Ketua Jabatan|pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh24 jam dari waktu kehilangan diketahui.000 setiap satu jumlah keseluruhan melebihi RM 500. Perbendaharaan memaklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal.1(b) tanpa mengira nilai perolehan asalnya. hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh Surat Kelulusan Perbendaharaan Kementerian|Jabatan hendaklah:  mengemukakan Sijil Hapus kira kepada Perbendaharaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan. Penyelia dan Ketua Jabatan. Menghantar permohonan kelulusan bayaran balik kepada Ketua Jabatan Urusetia Pelulus | Jawatankuasa penilai akan menetapkan nilai bayaran balik yang perlu mengikut nilai semasa. dan  Melibatkan soal kecurian. TUGAS Semua Kakitangan di Jabatan dan dihantar kepada penyelia. Kementerian|Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:  Catatkan kelulusan Hapus kira dalam Daftar Harta Modal|Inventori.LANGKAH 13 PROSES KERJA Kemukan ke Perbendaharaan jika : Nilai perolehan asal melebihi RM50.  Jenis aset seperti yang dinyatakan di para 38.  Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan KEW. dan  memaklumkan kedudukan tindakan surcaj/tatatertib (jika ada).PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis. Atau sekiranya pihak Perbendaharaan tidak berpuas hati dengan justifikasi laporan akhir yang diberikan pihak Perbendaharaan boleh melakukan siasatan semula atau meminta untuk siasatan semula dilakukan. TUGAS Urusetia Kementerian 14 Perbendaharaan 15 16 Perbendaharaan Urusetia Agensi 17 Urusetia Agensi PROSES KEHILANGAN YANG MELIBATKAN BAYARAN BALIK. 3 Ketua Jabatan | Urusetia Agensi 4 5 6 7 Urusetia Agensi Urusetia Kelulusan Agensi Ketua Pengarah atau KSU Urusetia Agensi MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LANGKAH 1 2 PROSES KERJA Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan.

buat pendaftaran seperti langkah-langkah yang telah ditetapkan. Klik konfigurasi agensi Cari Cawangan mengikut Negeri Klik edit.1 PENDAFTARAN LEVEL CAWANGAN. DAFTAR LEVEL CAWANGAN NOTA : Pastikan konfigurasi dan pendaftaran telah dilakukan seperti di dalam modul pelupusan.126 . Pejabat Negeri : Ibu Pejabat Negeri | Cth : Pejabat Kastam Negeri Perak.2. Jika konfigurasi masih tidak dilakukan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Admin. Pejabat Daerah : Pejabat Daerah | Cth : Pejabat Kastam Daerah Hilir Perak. 2.3. CAWANGAN JABATAN ATAU AGENSI PENYELIA KEHILANGAN IBU PEJABAT NEGERI IBU PEJABAT AGENSI KEMENTERIAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN 2. Cawangan Pejabat Daerah : Cawangan Pejabat Daerah | Cawangan kecil di dalam daerah tersebut. Ibu Pejabat Agensi MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Cawangan Ibu Pejabat Agensi : Pejabat Cawangan Ibu Pejabat Agensi. Pilih jenis cawangan agensi seperti dibawah untuk menentukan level agensi. Laporan terus dihantar ke Ibu Pejabat Agensi. seperti yang diterangkan didalam modul pelupusan. NOTA : : Ibu Pejabat Agensi seperti Ibu Pejabat Kementerian atau Jabatan | Cth : Ibu Pejabat Kastam DiRaja Malaysia. KONFIGURASI SISTEM LEVEL KERJA KEHILANGAN DI DALAM SISTEM SPA.2.

DAFTAR PEGAWAI YANG TERLIBAT DENGAN KEHILANGAN NOTA : Pelantikan pegawai adalah sama seperti yang dilakukan didalam modul pelupusan.1 DAFTAR PEGAWAI PENYELIA.2. klik buat carian pengguna. 2. Abaikan jika tidak perlu.127 . buat pendaftaran seperti langkah-langkah yang telah ditetapkan didalam modul pelupusan.3. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 ulangi langkah 4. URUSETIA PELUPUSAN DAN KEHILANGAN. HANYA PEGAWAI yang dilantik sahaja akan dibenarkan untuk melihat dan akses kepada menu-menu yang telah dibernarkan.3. Bagi level daerah dan cawangan lain akan hanya nampak pelantikan penyelia sahaja. urusetia dan pegawai untuk membuat pendaftaran yang pegawai yang terlibat. Langkah 4 Langkah 5 Klik pada bahagian penyelia. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Keseluruhan Cawangan | Pelantikan Pegawai Mengikut Cawangan Paparan dibawah akan dipaparkan. Jika pendaftaran pegawai masih tidak dilakukan. Tandakan samada pegawai boleh mengemaskini maklumat kelulusan bagi level pelulus keseluruhan mengikut agensi atau pelulus bahagian mengikut agensi.Hanya untuk kegunaan modul kehilangan. NOTA : Bagi proses pendaftaran hanya level ibu pejabat negeri. urusetia dan pegawai pengesor dan pelulus. jabatan dan kementerian sahaja yang memaparkan pelantikan kepada pegawai penyelia. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Buat pilihan pegawai dan klik butang simpan BAGI PELANTIKAN PEGAWAI PENGESYOR (KEHILANGAN) DAN PELULUS. Paparan dibawah akan dipaparkan. Tandakan pengesyor | Jika pegawai boleh mengemaskini syor dan ulasan pegawai pengawal .

3.1.3. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2.2.128 . 3. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mengesahkan dan memproses aduan kehilangan. PENYELIA 3.3. LANGKAH KERJA PENYELIA KEHILANGAN 3.1.1. Menghantar proses kehilangan kepada urusetia kehilangan agensi. MENU KERJA PENYELIA KEHILANGAN  Senarai Aduan baru  Perlu dilengkapkan dan dihantar kepada Ketua Jabatan  Menunggu Pengesahan Ketua Jabatan  Disahkan Ketua Jabatan dan hantar kepada Urusetia  Mohon kelulusan Pembayaran Balik MENU PEMANTAUAN PENYELIA KEHILANGAN  Aduan ditolak  Dibatal oleh Ketua Jabatan  Kuiri Kepada Penyelia  Mohon kelulusan pembayaran balik selesai  Aduan lain dibawah kuasa cawangan ini  Ringkasan Penting 3. LANGKAH KERJA MENU PENYELIA MENU .3.1.1.2. 3. 3. Klik Diterima | Ditolak dan masukkan catatan kepada pengadu.SENARAI ADUAN BARU Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Senarai Aduan Baru Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.2.1.2. FUNGSI PENYELIA KEHILANGAN 3. 3. Menerima aduan kehilangan dan membuat pengesahan kepada aduan yang diterima Melengkapkan laporan awal untuk disahkan oleh Ketua Jabatan.1. MENU PENYELIA KEHILANGAN 3. NOTA :Senarai aduan yang dimerahkan adalah senarai yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat.

Senarai yang diterima akan dimasukkan di dalam senarai PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN MENU . komponen|aksesori atau mendaftar aset selain harta modal dan inventori yang telah hilang. Kaedah yang sama seperti carian aset yang hendak dilupuskan. secara auto aduan akan dibatalkan dan akan direkod sebagai aduan ditolak. Borang kemaskini dengan TAB dibawah akan dipaparkan. aduan akan diproses manakala jika anda menolak permohonan. Senarai aset yang hilang akan dipaparkan di bahagian bawah borang aduan.PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Perlu Dilengkapkan Dan Dihantar Kepada Ketua Jabatan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. NOTA :Senarai aduan yang dimerahkan adalah senarai yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat. Langkah 6 Buat carian aset.129 .NOTA : Jika anda klik Diterima. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 4 Langkah 5 Daripada senarai yang diterima klik butang untuk mengemaskini laporan awal.

MENU .130 .PA28. NOTA : Hanya menunjukkan senarai yang dihantar kepada Ketua Jabatan untuk Pengesahan KEW.DISAHKAN KETUA JABATAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Disahkan Ketua Jabatan Dan Hantar Kepada Urusetia Daripada senarai yang diterima klik No.PA-28 dari Ketua Jabatan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . klik TAB Senarai Aset Hilang dan klik butang Hantar laporan Awal.Langkah 7 Langkah 8 Masukkan maklumat dikehendaki seperti:  Maklumat Pengadu (auto)  Maklumat Kejadian Berlaku  Langkah sedia ada  Jika terdapat Prime Facie | Orang disyaki  Adakah pegawai ditahan kerja  Tarikh dan laporan polis  Langkah segera bagi mencegah ia berulang dan catatan. Dengan kaedah klik butang edit MENU .MENUNGGU PENGESAHAN KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Klik Menu Menunggu Pengesahan Ketua Jabatan Paparan senarai aduan yang menunggu pengesahan KEW.Aduan | butang untuk hantar laporan awal kepada urusetia yang akan memproses aduan. Klik butang HANTAR dan sistem akan menjana bil laporan di dalam senarai menunggu pengesahan ketua jabatan. Penyelia boleh mengemaskini laporan sekiranya diperlukan oleh Ketua Jabatan.

MENU .MOHON KELULUSAN PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Klik Menu Mohon Kelulusan Pembayaran Balik Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Ketua Agensi (Ketua Pengarah atau KSU) untuk tujuan kelulusan proses bayaran balik kepada kehilangan yang berlaku. LANGKAH-LANGKAH KERJA PEMANTAUAN PENYELIA MENU .KUIRI KEPADA PENYELIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Klik Kuiri Kepada Penyelia NOTA : Senarai memaparkan permohonan yang dikuiri sahaja.Langkah6 Paparan penghantaran KEW.3. Klik pada No.2. 3.DIBATAL OLEH KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada menu pemantauan Penyelia klik Dibatal Oleh Ketua Jabatan Paparan senarai aduan yang ditolak oleh ketua jabatan. Klik butang Hantar. Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU . NOTA : Senarai Aduan yang ditolak oleh ketua jabatan.131 .ADUAN DITOLAK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada menu pemantauan Penyelia klik Aduan Ditolak Paparan senarai aduan yang ditolak oleh penyelia.Aduan. NOTA : Hanya menunjukkan senarai yang dihantar kepada Ketua Agensi (Ketua Pengarah atau KSU) untuk tujuan kelulusan proses bayaran balik kepada kehilangan yang berlaku. NOTA :Paparan senarai aduan yang ditolak oleh penyelia.PA-28. MENU .

FUNGSI KETUA JABATAN 4.132 .1.1. Menerima semua laporan kehilangan untuk disahkan olehnya. KETUA JABATAN 4. 4. MENU – MOHON KELULUSAN PEMBAYARAN BALIK SELESAI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Penyelia Klik Mohon Kelulusan Pembayaran Balik Selesai Paparan senarai aduan pembayaran balik yang belum selesai. NOTA : Senarai Aduan lain yang dibuat oleh cawangan lain bagi tujuan cawangan induk.2. Langkah 5 Klik TAB Pengesahan & Senarai Aset Hilang MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 4.1. 4. MENU – SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Ketua Jabatan Daripada Menu Klik Senarai Perlu Pengesahan Klik butang untuk mengesahkan laporan kehilangan.Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Balas untuk membalas kuiri Masukkan maklumbalas dan kemudian klik butang Hantar. Paparan tab di bawah akan dipaparkan.PA-28 yang telah disahkan.2.1.ADUAN LAIN DIBAWAH KUASA CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Klik Aduan Lain Dibawah Kuasa Cawangan Ini Paparan senarai aduan lain yang dibuat oleh cawangan lain bagi tujuan cawangan induk. Cth : Senarai aduan daripada cawangan daerah akan dapat dilihat oleh penyelia di cawangan Pejabat Negeri. Sistem akan menjana KEW. LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL OLEH KETUA JABATAN. NOTA : senarai aduan pembayaran balik yang belum selesai MENU .

Klik DISAHKAN untuk mengesahkan laporan awal KEW. URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI 5.133 . Borang KEW. Langkah 10 Langkah 11 4.PA-28 tidak dapat disahkan sehingga kuiri dijawab oleh Penyelia dalam menu Penyelia. Masukkan catatan kuiri Klik butang KEMASKINI. Membuat pendaftaran kepada pegawai penyiasat yang dilantik 5. 5.1.PA-28 akan dipaparkan untuk cetakan dan ditandatangani.1. Menunggu laporan akhir dan memantau proses kelulusan. MENU KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI  Penerimaan aduan mengikut kumpulan penghantaran (Remote)      Permohonan daripada agensi bagi pelantikan lembaga pemeriksa Penentuan tempat pelantikan penyiasat Kes dan pelantikan penyiasat dilakukan di cawangan ini Kes dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat Senarai selesai pelantikan dan didalam proses siasatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 5. NOTA : Paparan senarai aduan yang menunggu jawapan kuiri daripada Penyelia. lakukan Langkah 8 hingga 9) Klik butang KUIRI Langkah 8 Langkah 9 Paparan kuiri aduan kepada Penyelia. NOTA : Paparan status proses kehilangan senarai aduan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan.1. FUNGSI URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI 5.Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tentukan samada proses seterusnya boleh dilakukan secara pembayaran balik | Jika nilai semasa kurang dari RM 5000.2. MENU – TELAH DISAHKAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Ketua Jabatan Daripada menu pemantauan klik Telah Disahkan Paparan status proses kehilangan senarai aduan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan. 5.00 Klik TAB Kuiri untuk hantar kuiri kepada Penyelia (jika ada.PA-28 atau membatalkan aduan. NOTA : Laporan awal KEW. MENU URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI 5.1.2. Menerima semua laporan kehilangan untuk diproses.2.3. MENU – KUIRI KEPADA PENYELIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Ketua Jabatan Daripada menu pemantauan klik Kuiri Kepada Penyelia Paparan senarai aduan yang menunggu jawapan kuiri daripada Penyelia.3 LANGKAH-LANGKAH KERJA PEMANTAUAN KETUA JABATAN.1.1.

PA-33 Lampiran B 5.2. Siasatan selesai dan hantar bagi mendapatkan syor dan ulasan Pegawai Pengawal Senarai dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal Selesai Syor dan Ulasan Selesai Syor dan Ulasan tetapi perlu disiasat semula Siasatan Semula Perlu dihantar kepada Kuasa Melulus P.3. MENU KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN  Penerimaan aduan mengikut kumpulan penghantaran (Remote)  Permohonan daripada agensi bagi pelantikan lembaga pemeriksa  Penentuan tempat pelantikan penyiasat  Kes dan pelantikan penyiasat dilakukan di cawangan ini  Senarai selesai pelantikan dan didalam proses siasatan  Siasatan selesai dan hantar bagi mendapatkan syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Senarai dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Selesai Syor dan Ulasan  Selesai Syor dan Ulasan tetapi perlu disiasat semula  Siasatan Semula  Perlu dihantar kepada Kuasa Melulus P.3. MENU URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN 5.U.134 .U.1.U.               5.(B) 285 Dihantar untuk mendapatkan keputusan Kuasa Melulus Perlu dihantar kepada Kementerian Perlu dihantar kepada Perbendaharaan Kuiri daripada Perbendaharaan Kelulusan daripada Perbendaharaan yang dihantar oleh Kementerian Kelulusan daripada Kementerian Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira kepada Perbendaharaan Persediaan tindakan Surcaj & Tatatertib MENU PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI       Dihantar kepada Kementerian untuk mendapat kelulusan Perbendaharaan Telah mendapat syor dan ulasan Pegawai Pengawal Sijil Hapuskira telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus Rekod Pembayaran Balik Rekod Surcaj KEW.2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .3.(B) 285  Dihantar untuk mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus  Hantar keputusan Kepada Kuasa Melulus P.2.(B) 285 di agensi pemohon  Perlu dihantar kepada Perbendaharaan  Kelulusan daripada Perbendaharaan diterima dan perlu diambil tindakan  Kuiri daripada Perbendaharaan  Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira  Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira kepada Perbendaharaan  Persediaan tindakan Surcaj & Tatatertib MENU PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN  Dihantar untuk kelulusan Perbendaharaan  Telah mendapat syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Sijil hapuskira telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus  Rekod Pembayaran Balik  Rekod surcaj 5.

LANGKAH KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI.4.PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Permohonan Daripada Agensi Bagi Pelantikan Lembaga Pemeriksa Klik pada No. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Hanya permohonan daripada agensi lain sahaja yang diterima dalam menu ini. Langkah 7 Klik Daftar Pegawai Penyiasat.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Masukkan maklumat : NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. MENU . Tandakan pada rekod dipilih dan Klik butang DITERIMA Permohonan aduan yang telah diterima akan dipindahkan ke Menu PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA.PENERIMAAN ADUAN MENGIKUT KUMPULAN PENGHANTARAN (REMOTE) Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Penerimaan Aduan Mengikut Kumpulan Penghantaran (Remote). Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir.135 . MENU .Aduan bagi melantik Jawatankuasa Penyiasat Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.5.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Sistem akan memaparkan aduan dalam menu KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI jika pilihan tempat pelantikan penyiasat oleh Cawangan Ini.PENENTUAN TEMPAT PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan Daripada menu Urusetia klik Penentuan Tempat Pelantikan Penyiasat Tandakan pada aduan dan klik butang PILIH Langkah 5 Pilih tempat pelantikan penyiasat samada oleh Cawangan Ini | Kementerian. Manakala jika pilihan tempat pelantikan oleh Kementerian.Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. Klik HANTAR. Klik butang untuk mencetak KEW.136 . Klik butang HANTAR. Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam menu SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN dan hantar kepada Agensi. Masukkan tarikh dan No Rujukan. NOTA : Proses pelantikan penyiasat hanya boleh dilakukan di dalam menu ini sekiranya permohonan diterima daripada agensi (server lain). aduan akan dipaparkan dalam menu KES DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA UNTUK PELANTIKAN PENYIASAT untuk dihantar ke Kementerian.PA-29. MENU .

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No Aduan bagi rekod yang dipilih Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. Klik butang untuk mencetak KEW. S i S Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.  Dua orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat. Masukkan maklumat: NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes.137 .MENU . Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. Klik butang SELESAI.PA-29. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN.

Paparan Hantar Untuk Syor & Ulasan.138 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Menu Senarai Selesai Pelantikan Dan Didalam Proses Siasatan Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai pelantikan Jawatankuasa Penyiasat dan didalam proses siasatan NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes di dalam penyiasat. MENU .SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Selesai Dan Hantar Bagi Mendapatkan Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Langkah 4 Langkah 5 Tandakan rekod aduan yang dipilih dan klik butang PILIH.KES DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA UNTUK PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No. MENU .MENU . Masukkan tarikh dan no rujukan Klik butang HANTAR. NOTA : senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat. Jika pengerusi dan ahli penyiasat kes ini telah mengambil tindakan dan mengemaskini serta mengesahkan rekod yang didaftarkan.Aduan bagi rekod yang dipilih Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat. Senarai akan di hilangkan dan dimasukkan ke dalam SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.

Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan. Langkah 5 Paparan TAB seperti dibawah dipaparkan. MENU .139 . Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal. MENU . Jika syor dan ulasan telah diterima sistem akan pindahkan aduan ke proses yang lain iaitu menu SELESAI SYOR DAN ULASAN. Klik pada No. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .NOTA : Sistem akan pindahkan aduan yang telah selesai siasatan ke senarai KEMASKINI SYOR DAN ULASAN dalam menu Pelulus bagi mendapatkan Syor & Ulasan Pegawai Pengawal.SELESAI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan. Paparan seperti dibawah dipaparkan.Aduan bagi rekod yang dipilih.SENARAI DIHANTAR DAN MENUNGGU SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Senarai Dihantar Dan Menunggu Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai permohonan aduan yang telah dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes menunggu syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal.

Paparan TAB seperti di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. KEMENTERIAN | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu PERLU DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN.(B) 285. MENU . PERBENDAHARAAN | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Masukkan maklumat: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Aduan bagi aduan yang dipilih. PILIHAN MENGIKUT KUASA MELULUS CAWANGAN INI | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.U. Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat.140 .SELESAI SYOR DAN ULASAN TETAPI PERLU DISIASAT SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan Tetapi Perlu Disiasat Semula Klik pada No.Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus dan klik butang HANTAR.

Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan.PA-29. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir.141 .  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi. Klik butang untuk mencetak KEW.SIASATAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Semula Paparan senarai aduan yang perlu siasatan semula dilakukan. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Seterusnya. permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. Klik butang SELESAI Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan.NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA). MENU . Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan.

U.PERLU DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kementerian Klik butang HANTAR bagi menghantar laporan kepada Kementerian. MENU – DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Dihantar Untuk Mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kepada Kuasa P. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .(B) 285 dan menunggu keputusan Kuasa Melulus NOTA : Senarai aduan yang dihantarkepada kuasa melulus P.U.(B) 285. Sistem akan menghantar permohonan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus.(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus P. Langkah 5 Paparan Mohon Kelulusan.U. MENU . Masukkan No.Rujukan dan Klik butang HANTAR NOTA : Permohonan akan dihantar kepada Kementerian untuk menjalankan proses selanjutnya. Langkah 4 Klik butang bagi menghantar permohonan kepada Kuasa Melulus P.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira.PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.142 .MENU .(B) 285 Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus di dalam DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS.U. NOTA : Sistem akan memaparkan senarai permohonan aduan yang dihantar kepada Kuasa Melulus P.U.U.

Klik butang Hantar. Paparan seperti dibawah dipaparkan.MENU . Klik butang Hantar. Langkah 5 Masukkan No.PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Perbendaharaan Tandakan pada aduan yang dipilih dan Klik butang HANTAR bagi menghantar laporan kepada Perbendaharaan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Rujukan dan Tajuk. Langkah 6 Paparan senarai semak permohonan hapusira aset.143 . MENU – KELULUSAN DARIPADA KEMENTERIAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kelulusan Daripada Kementerian Langkah 4 Klik butang TINDAKAN.

Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira. Dan menjana senarai di dalam SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS dalam menu Pemantauan Urusetia.Langkah 5 Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Kelulusan Hapuskira Klik butang HANTAR Permohonan akan dipindahkan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk mendapatkan kelulusan hapuskira daripada Pegawai Pengawal. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum di hantar kepada Pegawai Pengawal.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira. Sistem akan menghantar sijil kepada pegawai pelulus. NOTA : Paparan senarai permohonan yang telah mendapat kelulusan daripada Kementerian. MENU .144 . NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Perbendaharaan. Masukkan maklumat surcaj & tatatertib dan klik butang DAFTAR Langkah 8 Klik butang SELESAI SURCAJ MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .145 . Klik TAB Surcaj & Tatatertib Langkah 6 Langkah 7 Tandakan rekod yang dipilih dan Klik Daftar Surcaj & Tatatertib.Aduan. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira Kepada Perbendaharaan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Klik pada No. MENU . Sistem akan menghantar sijil hapuskira kepada Perbendaharaan. Paparan di bawah akan dipaparkan.MENU .PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Tindakan Surcaj & Tatatertib.

Aduan bagi melantik Jawatankuasa Penyiasat Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. Tandakan pada rekod dipilih dan Klik butang DITERIMA Permohonan aduan yang telah diterima daripada agensi akan dipindahkan ke Menu PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA.PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Permohonan Daripada Agensi Bagi Pelantikan Lembaga Pemeriksa Klik pada No. MENU .5. Langkah 7 Klik Daftar Pegawai Penyiasat. NOTA : Hanya proses yang diterima dari server lain sahaja akan dipaparkan di dalam menu ini.PENERIMAAN ADUAN MENGIKUT KUMPULAN PENGHANTARAN (REMOTE) Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Penerimaan Aduan Mengikut Kumpulan Penghantaran (Remote).146 . Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Masukkan maklumat : MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Menu Urusetia Kehilangan di Peringkat Kementerian adalah sama seperti di dalam menu urusetia di peringkat agensi kecuali terdapat DUA menu tambahan iaitu:  PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN (BKP)  PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA BKP MENU . LANGKAH -LANGKAH KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN.5.

Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. NOTA : Proses pelantikan penyiasat hanya boleh dilakukan di dalam menu ini sekiranya permohonan diterima daripada agensi (server lain). Klik butang HANTAR. MENU .NOTA :  Pilih nama kakItangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam menu SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN dan hantar kepada Agensi.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Klik butang untuk mencetak KEW.PA-29. Klik butang HANTAR. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis.147 .PENENTUAN TEMPAT PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan Klik Menu Penentuan Tempat Pelantikan Penyiasat Tandakan rekod aduan dan klik butang PILIH Langkah 5 Paparan Pelantikan Jawatankuasa Penyiasat.Masukkan tarikh dan No Rujukan.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.

 Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.148 . Masukkan maklumat: NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. Langkah 8 Langkah 9 Klik butang SIMPAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Klik butang untuk mencetak KEW.PA-29. Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat.Aduan yang dipilih Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat.Sistem akan memaparkan aduan dalam menu KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI MENU . Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.

SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Selesai Dan Hantar Bagi Mendapatkan Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Langkah 4 Langkah 5 Tandakan rekod aduan yang dipilih dan klik butang PILIH. Jika pengerusi dan ahli penyiasat kes ini telah mengambil tindakan dan mengemaskini serta mengesahkan rekod yang didaftarkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .149 . MENU . MENU . Senarai akan di hilangkan daripada menu ini dan dimasukkan ke dalam menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.Langkah 10 Klik butang SELESAI. permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. Masukkan tarikh dan no rujukan Klik butang HANTAR.SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia Senarai Selesai Pelantikan Dan Didalam Proses Siasatan Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai pelantikan Jawatankuasa Penyiasat dan didalam proses siasatan NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes di dalam penyiasatan. Paparan Hantar Untuk Syor & Ulasan. Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN. NOTA : Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA). Seterusnya.

SELESAI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan. MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Jika syor dan ulasan telah diterima sistem akan pindahkan aduan ke proses yang lain iaitu menu SELESAI SYOR DAN ULASAN. Langkah 5 Paparan TAB seperti dibawah dipaparkan.SENARAI DIHANTAR DAN MENUNGGU SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Senarai Dihantar Dan Menunggu Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai permohonan aduan yang telah dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes menunggu syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal. Paparan seperti dibawah dipaparkan. Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan.NOTA : Sistem akan pindahkan aduan yang telah selesai siasatan ke KEMASKINI SYOR DAN ULASAN dalam menu Pelulus bagi mendapatkan Syor & Ulasan Pegawai Pengawal. Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal.Aduan bagi rekod yang dipilih. MENU . Klik pada No.150 .

PILIHAN MENGIKUT KUASA MELULUS CAWANGAN INI | Sistem akan pindahkan permohonan aduan ke menu PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus dan klik butang HANTAR.151 . Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.(B) 285 bagi mendapatkan pengesahan keputusan Kuasa Melulus. MENU . Masukkan maklumat: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . AGENSI | Sistem akan pindahkan permohonan aduan ke menu PERLU DIHANTAR KEPADA K UASA MELULUS P.Aduan bagi aduan yang dipilih. Paparan TAB seperti di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat.SELESAI SYOR DAN ULASAN TETAPI PERLU DISIASAT SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan Tetapi Perlu Disiasat Semula Klik pada No.(B) 285 bagi mendapatkan pengesahan keputusan Kuasa Melulus.U.U. Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat.

PA-29. Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA). NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. MENU . Klik butang untuk mencetak KEW.NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan. permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir.152 . Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan. Seterusnya.SIASATAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Semula Paparan senarai aduan yang perlu siasatan semula dilakukan. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Klik butang SELESAI Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.

HANTAR KEPUTUSAN KEPADA KUASA MELULUS P.(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus P.(B) 285 di agensi pemohon. Langkah 4 Klik butang bagi menghantar permohonan kepada Kuasa Melulus P.U.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus di dalam DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS.U.U.153 . Klik butang HANTAR MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .U.(B) 285.U.U. MENU – DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Dihantar Untuk Mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kepada Kuasa P. Langkah 5 Paparan maklumat laporan kehilangan.(B) 285 DI AGENSI PEMOHON Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Hantar Keputusan Kepada Kuasa Melulus P.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira.(B) 285 Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.MENU .U.(B) 285 dan menunggu keputusan Kuasa Melulus NOTA : Senarai aduan yang dihantarkepada kuasa melulus P. Sistem akan menghantar permohonan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus. NOTA : Sistem akan memaparkan senarai permohonan aduan yang dihantar kepada Kuasa Melulus P.U. MENU .(B) 285 Di Agensi Pemohon Klik butang untuk hantar keputusan kepada Kuasa Melulus P.U.PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.

Masukkan No. MENU .154 .PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Perbendaharaan Tandakan pada senarai kes yang hendak dihantar. Langkah 6 Paparan Senarai Semak Permohonan Hapuskira Aset Alih Kerajaan. Permohonan aduan akan dihantar kepada Perbendaharaan untuk mendapatkan keputusan kelulusan permohonan.Maklumat keputusan telah dihantar kepada agensi dan akan diterima di agensi dalam senara KELULUSAN DARIPADA KEMENTERIAN. Rujukan dan Tajuk. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang HANTAR. Langkah 5 Paparan Hantar Kepada Perbendaharaan. Klik butang HANTAR.

Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Perbendaharaan. NOTA : Senarai rekod kehilangan yang diterima daripada Perbendaharaan. NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Pegawai Pengawal.155 . Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Sistem akan menghantar sijil hapuskira kepada Perbendaharaan. Pegawai urusetia perlu ambil tindakan seterusnya ke atas senarai tersebut. MENU .KELULUSAN DARIPADA PERBENDAHARAAN DITERIMA DAN PERLU DIAMBIL TINDAKAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kelulusan Daripada Perbendaharaan Diterima Dan Perlu Diambil Tindakan Paparan senarai rekod kehilangan yang diterima daripada Perbendaharaan. MENU . Dan menjana senarai di dalam SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS dalam menu Pemantauan Urusetia. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira Kepada Perbendaharaan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Sistem akan menghantar sijil kepada pegawai pelulus. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pegawai urusetia perlu ambil tindakan seterusnya ke atas senarai tersebut. NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira.MENU .

156 . Klik pada No. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Aduan Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik tab Daftar Surcaj & Tatatertib Tandakan rekod yang dipilih dan Klik Daftar Surcaj & Tatatertib. Masukkan maklumat surcaj apabila telah mendapat laporan surcaj daripada Lembaga Tatatertib.6. NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj.. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN.PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Tindakan Surcaj & Tatatertib. 5. NOTA : Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian untuk mendapatkan kelulusan perbendaharaan Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 MENU . Masukkan maklumat surcaj & tatatertib dan klik butang DAFTAR Klik butang SELESAI SURCAJ.TELAH MENDAPAT SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu pemantauan klik Telah Mendapat Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai rekod kehilangan yang telah selesai mendapatkan Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal. MENU – DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN UNTUK MENDAPAT KELULUSAN PERBENDAHARAAN Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan |Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Dihantar Kepada Kementerian Untuk Mendapat Kelulusan Perbendaharaan Langkah 4 Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian untuk mendapatkan kelulusan perbendaharaan.MENU .

157 .NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah mendapat syor dan ulasan daripada pegawai pengawal. MENU . MENU – SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu pemantauan klik Sijil Hapuskira Telah Dihantar Kepada Pegawai Pengawal | Pelulus Paparan senarai aduan dengan Sijil Hapuskira yang telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus. MENU . NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj kepada kakitangan. NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan bayaran balik oleh kakitangan yang telah selesai.REKOD PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Rekod Pembayaran Balik Paparan senarai rekod kehilangan yang melibatkan bayaran balik oleh kakitangan yang telah selesai. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Paparan senarai aduan dengan Sijil Hapuskira yang telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus.REKOD SURCAJ Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Rekod Surcaj Paparan senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj kepada kakitangan.

Paparan laporan akhir (KEW. PEGAWAI PENYIASAT 6.PA-30). Langkah 3 Masukkan No. NOTA : Pegawai penyiasat yang dilantik akan diberi e-mail dengan no koduntuk membolehkan pegawai akses kepada sistem SPA. Kad Pengenalan dan Kod Proses SPA yang diperolehi daripada e-mail. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang Kemaskini Maklumat Siasatan.2. Mengesahkan maklumat laporan akhir.158 . Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.1. klik menu Pengurusan Aset Alih Daripada menu klik Jawatankuasa. SETIAUSAHA JAWATANKUASA PENYIASAT.PA-30). MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . FUNGSI PEGAWAI PENYIASAT 6. Kemaskini laporan akhir | Konsep kemaskini menggunakan kaedah menaip terus ke laporan seperti penggunaan microsoft word. NOTA : Hanya Setiausaha Lembaga Pemeriksa yang boleh melakukan Kemaskini maklumat siasatan laporan akhir(KEW.1.6. Langkah 1 Langkah 2 Daripada portal SPA.1. 6. 6. Mengemaskini maklumat laporan akhir. LANGKAH KERJA PEGAWAI PENYIASAT.1.2. Klik butang Hantar. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . di sebelah Langkah 8 Langkah 9 Klik butang PENGESAHAN untuk mengesahkan pelantikan Lembaga Penyiasat.Langkah 6 Langkah 7 Klik butang simpan apabila anda selesai mengemaskini laporan. Masukkan catatan dan no.PA-30. klik butang kanan paparan. AHLI JAWATANKUASA PENYIASAT. Untuk cetakan. Paparan Pengesahan Dokumen.kad pengenalan penyiasat dan klik butang PENGESAHAN DOKUMEN. Sistem akan menjana laporan akhir KEW. Apabila rekod telah dikemaskini paparan seperti dibawah akan dipaparkan.159 . NOTA : Bagi Ahli Jawatankuasa Penyiasat ulang langkah 1 hingga 3 dan terus ke langkah 7 hingga 9 untuk mengesahkan dokumen laporan akhir yang telah di kemskini oleh setiausaha.

7.2. 7. Klik pada No aduan untuk kemasikini maklumat syor& ulasan. MENU KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Kemaskini Syor dan Ulasan  Selesai Syor dan Ulasan dan belum dihantar kepada Kuasa Melulus MENU PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Siasatan perlu dilakukan semula  Selesai dan Urusetia belum hantar kepada Kuasa Melulus P.160 . Paparan dibawah akan dipaparkan KUIRI SIASATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik butang kuiri siasatan Masukkan maklumbalas.1.1.1. Klik TAB Kemaskini syor dan ulasan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .(B) 285  Selesai dan Urusetia belum hantar kepada Perbendaharaan  Sijil Hapuskira Diterima  Ringkasan 7.1. MENU URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7. FUNGSI URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7.7.KEMASKINI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Syor dan Ulasan Daripada menu Syor dan Ulasan klik Kemaskini Syor Dan Ulasan. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang untuk melihat laporan awal atau klik butang untuk melihat laporan akhir. Klik butang KEMASKINI. LANGKAH KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.2.1.3. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Menerima semua laporan akhir untuk dinilai oleh Pegawai Pengawal Mengemaskini syor dan ulasan Pegawai Pengawal. URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7.2.2. 7. MENU .U.2. Sistem akan menghantar kuiri kepada urusetia yang menguruskan siasatan.

(B) 285. penipuan dan kecuaian pegawai awam akan dihantar kepada Perbendaharaan. NOTA : Bagi permohonan aduan yang melibatkan kecurian.161 . Klik hantar kepada kuasa melulus dan sistem akan menghantar permohonan kelulusan kepada kuasa melulus.U. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .KEMASKINI SYOR & ULASAN Langkah 9 Langkah10 Klik butang Syor dan Ulasan Penyelia hendaklah merekod syor dan ulasan pegawai pengawal MENU KEMASKINI SEPERTI DIBAWAH PERLU SIASATAN SEMULA Langkah 11 Langkah 12 ATAU SELESAI Langkah 13 Langkah 14 Klik TAB Perlu siasatan semula sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuas hati dengan hasil siasatan Masukkan sebab siasatan semula perlu dilakukan. Manakala permohonan yang tidak melibatkan kecuaian pegawai awam akan dihantar P. Masukkan Syor dan Ulasan dan Kategori Kehilangan. Klik TAB Selesai untuk mengemaskini syor dan ulasan. Klik butang KEMASKINI. Sistem akan menjana dan menentukan kuasa melulus yang dibenarkan.

Paparan seperti dibawah dipaparkan.U. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Syor dan Ulasan Daripada menu Syor dan Ulasan klik Selesai Syor Dan Ulasan Dan Belum Dihantar Kepada Kuasa Melulus. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang perlu siasatan dilakukan semula setelah Pegawai Pengawal tidak berpuas hati dengan hasil siasatan.MENU . Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Paparan senarai kes yang perlu siasatan dilakukan semula. Langkah 6 Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus yang akan yang akan menjalankan proses kelulusan hapuskira. . MENU – SIASATAN PERLU DILAKUKAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Siasatan Perlu Dilakukan Semula.162 . LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan.4.(B) 285 dalam menu Urusetia untuk dihantar kepada Kuasa Melulus 7.SELESAI SYOR DAN ULASAN DAN BELUM DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang dikemaskini maklumat syor dan ulasan tetapi masih belum dihantar kepada kuasa melulus. Klik butang HANTAR Permohonan akan dipindahkan ke PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P. Langkah 4 Langkah 5 Klik pada No.Aduan.

U.2.(B) 285 MENU – SELESAI DAN URUSETIA BELUM HANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Selesai Dan Urusetia Belum Hantar Kepada Perbendaharaan Paparan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Perbendaharaan.(B) 285 NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Kuasa Melulus P.2.MENU – SELESAI DAN URUSETIA BELUM HANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.U.1.1. NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Perbendaharaan.1. 8. FUNGSI URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8. URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8.1. MENU URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8.163 .2.2.2.1. Menerima semua syor dan ulasan Pegawai Pengawal untuk kelulusan Mengemaskini maklumat kelulusan hapuskira. MENU KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Senarai perlu pengesahan  Permohonan kelulusan Bayaran Balik  Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik MENU PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Ringkasan  Rekod Pembayaran Balik 8. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .U.(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Selesai Dan Urusetia Belum Hantar Kepada Kuasa Melulus P.U. MENU – SIJIL HAPUSKIRA DITERIMA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Sijil Hapuskira Diterima Paparan senarai Sijil Hapuskira yang telah diterima oleh Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai Sijil Hapuskira yang telah diterima oleh Pegawai Pengawal. 8. 8.(B) 285 Paparan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Kuasa Melulus P.

Langkah 12 Klik butang SAHKAN untuk sahkan KEW.8.PA-31 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus Daripada menu Pelulus klik Senarai Perlu Pengesahan Klik pada No. Rujukan  Tandakan sekiranya ia melibatkan Surcaj. Klik butang KEMASKINI. Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Klik TAB Kemaskini Kelulusan Hapuskira Tandakan aset yang hendak dihapuskira Klik butang HAPUSKIRA. NOTA : Permohonan akan masuk ke PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB sekiranya tanda melibatkan surcaj.164 . Masukkan maklumat:  Tarikh kelulusan  No. Aduan Paparan dibawah akan dipaparkan. LANGKAH KERJA URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN. Apabila semua rekod telah dikemaskini. MENU . Klik butang DAFTAR. Butang kemaskini akan dipaparkan dibahagian bawah.3. Klik butang Batal Hapuskira untuk membatalkan permohonan hapuskira ( cth : Kes Barang ditemui semula) NOTA : Abaikan langkah 8 sekiranya tidak perlu.

Paparan kelulusan hapuskira.PERMOHONAN KELULUSAN BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus Daripada menu Pelulus Klik Permohonan Kelulusan Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik seperti dibawah :- Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Sahkan Pembayaran Balik. Status permohonan bayaran balik telah dimaklumkan kepada pengadu. Klik butang DAFTAR.165 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan tarikh dan no rujukan. MENU . Sistem akan pindahkan permohonan ke LENGKAPKAN MAKLUMAT BAYARAN BALIK bagi kemaskini maklumat bayaran balik.Kelulusan hapuskira telah selesai dan sistem akan pindahkan permohonan ke PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA dalam menu Urusetia bagi penghantaran Sijil Hapuskira kepada Pegawai Pengawal.

Rujukan  Nilai bayaran balik  Tarikh bayaran balik  Catatan  Tarikh dikenakan.  No.MENU . Daripada Menu Pemantauan Pelulus Klik Rekod Pembayaran Balik Paparan senarai aduan yang terlibat dalam pembayaran balik telah selesai. Klik butang Daftar.166 .4. NOTA : Paparan senarai aduan yang terlibat dalam pembayaran balik telah selesai. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN. Maklumat pembayaran balik telah lengkap. Daripada menu Pelulus klik Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik . Masukkan maklumat dibawah:  Nama pegawai. MENU – REKOD PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Pelulus.LENGKAPKAN MAKLUMAT BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus. Klik butang Kemaskini Maklumat Pembayaran Balik. Langkah 6 Paparan Maklumat Bayaran Balik. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 8.

ALIRAN KERJA PROSES KEHILANGAN SECARA BAYARAN BALIK.PA-28 Penyelia Pelupusan Agensi Borang Aduan Kehilangan daripada PORTAL SPA SENARAI PENGESAHAN KETUA JABATAN KEMASKINI MAKLUMAT BAYARAN BALIK PAPARAN KETUA JABATAN | Mengesahkan Aduan dan memilih untuk bayaran balik PERMOHONAN BAYARAN BALIK Permohonan diluluskan SENARAI PERMOHONAN LULUS PROSES DILULUSKAN SENARAI PERMOHONAN KELULUSAN PAPARAN URUSETIA KELULUSAN | Menunggu kelulusan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .167 . Proses hapuskira secara bayaran balik adalah satu kaedah baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia untuk semua jenis aset yang dilaporkan hilang dengan nilaii semasa aset adalah kurang dari RM 5. NOTA : Sistem akan memaparkan alert kepada pengguna sekiranya maklumat yang direkodkan tidak lengkap.1.000. LANGKAH-LANGKAH PENDAFTARAN ADUAN KEHILANGAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Daripada Portal SPA Klik menu Pengurusan Aset Alih Klik Aduan Kehilangan Masukkan Maklumat seperti dibawah. BORANG ADUAN KEHILANGAN DITERIMA Masukkan Maklumat KEW.PROSES BAYARAN BALIK.9. Kemaskini Syor Jawatankuasa Penilaian dan mengemaskini kelulusan Ketua Agensi 9. kad pengenalan anda dan tekan enter Sistem akan memaparkan maklumat anda  Masukkan masa dan tempat kejadian.  Masukkan keterangan aset yang hilang dan bagaimana ia berlaku.00 tanpa mengira kategori aset. KEHILANGAN .  Masukkan no.

Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mengesahkan dan memproses aduan kehilangan. 9. NOTA : Jika anda klik diterima aduan akan diproses manakala jika anda menolak permohonan. NOTA : Laporan aduan yang telah dibuat akan dipindahkan ke SENARAI ADUAN BARU dalam menu Penyelia untuk menjalankan proses aduan. secara auto aduan akan dibatalkan dan akan direkod sebagai aduan ditolak.2.Langkah 5 Klik butang HANTAR Sistem akan memaparkan laporan aduan kehilangan. Senarai yang diterima akan dimasukkan di dalam senarai PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .168 . Klik Diterima atau Ditolak dan masukkan catatan kepada pengadu. LANGKAH-LANGKAH PENYELIA ADUAN KEHILANGAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada menu Penyelia Klik Senarai Aduan Baru Paparan dibawah akan dipaparkan. NOTA :Senarai yang dimerahkan adalah aduan yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat.

Langkah 7 Langkah 8 Masukkan maklumat dikehendaki seperti:  Maklumat Pengadu (auto)  Maklumat Kejadian Berlaku  Langkah sedia ada  Jika terdapat Prime Facie | Orang disyaki  Adakah pegawai ditahan kerja  Tarikh dan laporan polis  Langkah segera bagi mencegah ia berulang dan catatan. Borang kemaskini dengan TAB dibawah akan dipaparkan.PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Perlu Dilengkapkan Dan Dihantar Kepada Ketua Jabatan Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 6 Buat carian aset. Daripada senarai yang diterima klik butang untuk mengemaskini laporan awal. Klik butang Hantar dan sistem akan menjana bil laporan di dalam senarai menunggu pengesahan ketua jabatan. Kaedah yang sama seperti carian aset yang hendak dilupuskan. komponen|aksesori atau mendaftar aset selain harta modal dan inventori yang telah hilang.169 .MENU . Senarai aset yang hilang akan dipaparkan di bahagian bawah borang aduan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

3. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus. Laporan awal KEW. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Ketua Jabatan Daripada Menu Klik Senarai Perlu Pengesahan Klik butang untuk mengesahkan laporan kehilangan.4.9. LANGKAH-LANGKAH URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI .PA-28 atau membatalkan aduan.00 Klik Disahkan untuk mengesahkan laporan awal KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LANGKAH-LANGKAH KETUA JABATAN. SECARA AUTO sistem akan membuat permohonan kepada pegawai pelulus dan merekodkan senarai didalam menu MOHON KELULUSAN BAYARAN BALIK. Langkah seterusnya anda perlu mengemaskini maklumat bayaran balik.PA-28 akan dipaparkan untuk cetakan dan ditandatangani. Paparan tab di bawah akan dipaparkan. Daripada Menu Klik Permohonan Kelulusan Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik seperti dibawah :- Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Sahkan Pembayaran Balik. Masukkan tarikh dan no rujukan. Langkah 5 Klik TAB Pengesahan dan senarai aset hilang Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tentukan YA bagi proses boleh secara pembayaran balik | Jika nilai semasa kurang dari RM 5000.170 . 9.IBU PEJABAT NOTA : Hanya Pegawai Pelulus diperingkat Ibu Pejabat Agensi dan Kementerian sahaja (Ketua Pengarah dan Ketua Setiausaha) yang boleh memberi kelulusan kepada proses ini. Klik butang Simpan.

Klik butang Daftar. Daripada Menu Klik Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik . Rujukan  Nilai bayaran balik  Tarikh bayaran balik  Catatan  Tarikh dikenakan.9. LANGKAH-LANGKAH KEMASKINI REKOD BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .5.171 . Langkah 6 Masukkan maklumat dibawah:  Nama pegawai.  No. Klik butang Kemaskini Maklumat Pembayaran Balik.

LAPORAN ASET 1. Papran dibawah akan dipaparkan. Papran dibawah akan dipaparkan. KEW.PA-4.PA-4 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW.PA-4 2. kategori aset dan status aset. 2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LAPORAN BAHAGIAN. KEW. Laporan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu:  Laporan Bahagian  Laporan Keseluruhan Cawangan  Laporan Eksekutif. PENGENALAN Modul Laporan adalah modul yang akan memaparkan laporan-laporan yang berkaitan dengan aset. Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun.172 . Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW.PA-5.BAB J .1.PA-5 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW.2. NOTA : Rekod aset yang dipadam didalam sistem akan ditandakan merah didalam KEW.PA-4. 2.

Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun.173 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-8.PA-8.3. BILANGAN & NILAI ASET Langkah-langkah Langkah 1 Klik Modul Laporan bahagian Langkah 2 Klik bilangan dan nilai aset Paparan dibawah akan dipaparkan. NOTA : Rekod aset yang dipadam didalam sistem akan ditandakan merah didalam KEW. KEW.PA-8 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW. Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW.4. kategori aset status aset. Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW. Paparan dibawah akan dipaparkan.PA-5 2. 2.PA-5.

5. cara pembelian dan status aset. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .6 LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik laporan pemeriksaan Paparan dibawah akan dipaparkan. 2. Klik PAPARAN GRID untuk cetakan bilangan dan nilai aset. 2. KEDUDUKAN ASET SEMASA Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik bilangan dan nilai aset Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 3 Klik PAPARAN GRID untuk cetakan bilangan dan nilai aset.174 . NOTA : Semua laporan yang dijana akan menunjukkan laporan mengikut bahagian sahaja.Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut pemilik kad atau penempatan.

PA-4.175 .PA-5. LAPORAN KEW. Langkah 4 Langkah 5 Anda boleh melihat perincian aset mengikut kategori.PA-8. sub kategori. 3. jenis atau senarai aset Klik butang cetak untuk cetakan laporan. KEW.3. LAPORAN KESELURUHAN. 3.1. Namun begitu anda boleh membuat pilihan mengikut PTJ. KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . BILANGAN & NILAI ASET DAN KEDUDUKAN ASET SEMASA NOTA : Semua laporan adalah sama seperti di dalam laporan di dalam laporan bahagian. LAPORAN MENGIKUT PENEMPATAN Langkah-langkah Langkah 1 Klik Modul Laporan keseluruhan Langkah 2 Klik mengikut penempatan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik nama bahagian untuk perincian maklumat aset dibahagian tersebut.2.

PENYELENGGARAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik mengikut Lap. memaparkan jumlah aset atau jumlah harga. ANALISIS PEROLEHAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik mengikut analisa perolehan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Anda boleh membuat pilihan tahun perolehan dari sehingga. 3. Anda boleh membuat pilihan dengan memilih cawangan dan kategori aset.4. Penyelenggaraan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Klik tapisan laporan.3. klik summary bilangan paparan dibawah akan dipaparkan.3. Klik tapisan laporan untuk membuat tapisan kategori aset dan tahun. Klik butang cetak untuk cetakan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LAP.176 .

177 .5. 3. NILAI KESELURUHAN ASET Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik Nilai Keseluruhan Aset Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik nilai keseluruhan dan paparan dibawah akan dipaparkan.Langkah 6 Klik butang cetak untuk cetakan kad. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

perolehan. SELAMAT BERJAYA MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Klik tapisan laporan untuk melihat laporan mengikut cawangan. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Pengguan boleh membuat tapisan mengikut tahun dan kategori serta jika hendak mencetak laporan klik butang PAPARAN GRID. Langkah 4 Klik carian harta modal mengikut nilai buku.6. 3. LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik Laporan Pemeriksaan. kategori aset.178 . jenis harta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful