PENGURUSAN ASET KERAJAAN

PANDUAN

Pengguna
Sistem Pengurusan Aset
Disediakan Oleh Kementerian Kewangan Malaysia Sebagai Panduan Penggunaan Sistem Pengurusan Aset Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007

Kementerian Kewangan Malaysia
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 1

Isi Kandungan
Perkara Muka Surat

BAB A - Pengenalan BAB B - Pentadbir Sistem BAB C - Pendaftaran dan Carian BAB D - Penempatan BAB E - Pergerakan BAB F - Penyelenggaraan BAB G - Pemeriksaan BAB H - Pelupusan BAB I - Kehilangan dan Hapuskira BAB J - Laporan

3 6 20 39 46 55 67 78 118 151

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 2

BAB A - PENGENALAN
1. APA ITU SPA ? SPA ialah Sistem Pengurusan Aset Sistem SPA meliputi semua aspek pengurusan aset alih dan inventori berdasarkan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007), Arahan Perbendaharaan dan pekeliling-pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan aset alih. Manakala sistem SPS meliputi semua aspek pengurusan stor berdasarkan Panduan Perbendaharaan | Tatacara Pengurusan Stor (TPS), Arahan Perbendaharaan dan pekeliling lain yang berkaitan dengan pengurusan aset dan stor.

2.

KETERANGAN MODUL DIDALAM SISTEM SPA. 2.1. MODUL PENTADBIR SISTEM - ADMINISTRATOR Modul Pentadbir Sistem ialah satu modul yang berfungsi untuk mengawal keseluruhan sistem. Ia merangkumi kawalan kepada pengguna sistem, modul dan sub modul yang boleh di akses oleh pengguna yang dibenarkan, kawalan kod dan kawalan kepada semua perkara penting di dalam sistem. MODUL PEMBEKAL. Modul pembekal adalah satu modul yang menyimpan semua maklumat pembekal. Khusus kepada pembekal yang terlibat dengan pembekalan aset di organisasi terbabit. MODUL PENDAFTARAN DAN CARIAN Modul Pendaftaran dan carian berfungsi untuk membenarkan kakitangan atau pengguna yang dibenarkan mendaftar aset yang terdiri daripada harta modal dan inventori. Sistem akan menjana dan membenarkan pengguna untuk mencetak:  KEW.PA-1 - Daftar Perselisihan Aset  KEW.PA-2 - Daftar Harta Modal  KEW.PA-3 - Daftar Inventori  KEW.PA-4 - Senarai Daftar Harta Modal ( Dijana Secara Auto).  KEW.PA-5 - Senarai Daftar Inventori ( Dijana Secara Auto).  KEW.PA-8 - Laporan Tahunan Aset ( Dijana Secara Auto). MODUL PENEMPATAN Semua kawalan dan rekod penempatan aset akan dikawal di dalam modul penempatan. Rekod-rekod yang melibatkan pemindahan lokasi atau pegawai bertanggungjawab akan direkodkan di dalam modul ini. Rekod ini melibatkan:  KEW.PA-7 – Senarai Aset dilokasi
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 3

2.2.

2.3.

2.4.

Sijil pelupusan  KEW. 2.PA-10 .Proses sebutharga pelupusan  KEW. pengurusan penambaikan dan naiktaraf dan senarai aset perlu penyelenggaraan.6.  KEW.PA-15 .Daftar Harta Modal | Bahagian Penempatan KEW. 2.10.  KEW. Antara borang yang akan terlibat ialah:  KEW.Pelantikan Lembaga Pemeriksa  KEW. naiktaraf dan penambahbaikan| Bahagian B  KEW.  2.PA-14 .Sijil Perakuan Pelupusa (PEP). Proses bermula dari persediaan dokumen.Surat perlantikan Pegawai PEnyiasat.PA-11 .PA-21 .PA-6 .7. 2.PA-27.Laporan Awal kehilangan  KEW.PA-20 .Laporan Akhir Kehilangan.PA-12 . MODUL PELUPUSAN Semua proses pelupusan aset yang telah didaftarkan perlu melalui proses di dalam sistem SPA. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .8. LAPORAN Semua laporan dan keperluan pengurusan yang akan dibawa kepada mesyuarat JKPAK sukuan dan tahunan Jabatan dan Kementerian.PA-2 .  KEW. Ia merangkumi aspek aduan kerosakan peralatan. 2. Task dan rekod pemeriksaan perlu direkodkan di dalam modul ini.PA-3 .PA-16 .PA-13 . pengurusan komponen dan aksesori aset.Daftar Harta Modal MODUL PENYELENGGARAAN Aset-aset yang diselenggara perlu direkodkan di dalam sistem SPA. Proses bermula dari laporan awal sehingga kepada proses hapuskira. Rekod pergerakan ialah rekod aset yang berubah lokasi untuk tempoh yang singkat atau bukan penempatan tetap.  KEW.PA-28 . MODUL KEHILANGAN Semua proses kehilangan dan hapuskira aset yang telah didaftarkan perlu melalui proses di dalam sistem SPA.Sijil penyaksian pelupusan  KEW.Laporan pemeriksaan inventori.PA-30 .Daftar komponen.Laporan tahunan pelupusan  KEW.PA-9 .5.Proses lelong pelupusan. daftar penyelenggaraan pembaikan. 2.PA-18 .  KEW.Senarai Aset perlu penyelenggaraan.Laporan Lembaga Pemeriksa.4 .PA-17 .Laporan tahunan pemeriksaan aset. Kad kawalan terbabit ialah:  KEW.Daftar aduan kerosakan peralatan  KEW.Daftar Inventori | Bahagian Penempatan MODUL PERGERAKAN Kawalan dan rekod pergerakan aset akan dikawal di dalam modul pergerakan.26 . Rekod pergerakan akan melibatkan:  KEW.  KEW.PA-31 . KEW.23 . proses kelulusan pembaikan.9.27A .Laporan Hapuskira.PA-29 .  KEW.PA-24 .PA-19 .Proses tender pelupusan  KEW. syor lembaga pemeriksa dan proses kelulusan.PA-2 .Laporan pemeriksaan harta modal  KEW.Daftar penyelenggaraan pembaikan MODUL PEMERIKSAAN Setiap aset yang didaftarkan wajib diperiksa sekurang-kurangnya sekali setahun. Borang-borang yang akan terlibat ialah:  KEW.

Digunakan oleh pentadbir MyAsset / admin MyAsset. pegawai pemeriksa. Digunakan untuk membuat perlantikan pegawai bertanggungjawab. melantik pengguna luar Digunakan untuk memantau rekod aset yang telah dipadamkan dan log pengguna MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Digunakan untuk daftar baru bagi pembekal. Digunakan untuk melihat paparan rekod. Digunakan untuk membuat konfigurasi Modul dan Sub Modul Digunakan untuk melihat tarikh lahir pengguna. Digunakan untuk mengaktifkan email server dalam sistem MyAsset. Digunakan untuk membuat penambahan cawangan dalam organisasi.3. melantik pengguna dan mengaktifkan pengguna Digunakan untuk melantik pengguna latihan bagi tujuan latihan penggunaan sistem. menambah pengguna. FUNGSI BUTANG UTAMA. pegawai penempatan semasa. Digunakan untuk membuat setting profail pengguna Digunakan untuk ke halaman utama.5 . Digunakan untuk memilih bila tarikh pembelian aset. gambar dan lokasi . gambar aset dan lokasi yang telah didaftarkan. Digunakan untuk memadam data yang direkodkan. pegawai penyelenggara. IKON BUTANG SISTEM Butang Carian Butang Daftar Baru Butang Perlantikan Butang Kemaskini Butang Hapus Butang Pengesahan Rekod Butang Tarikh Butang Perlantikan dan lokasi Butang Paparan Butang log masuk Butang Admin Butang Konfigurasi Butang Utama Butang Keluar Butang Menu Butang Sebelum Butang Selepas Butang Cetak Butang Pengguna Butang Pengguna Latihan Butang Organisasi Butang Email Butang Kumpulan Pengguna Butang Konfigurasi Modul Butang Paparan Kandungan Butang Rekod Padam PENERANGAN Digunakan untuk mencari pembekal. Digunakan untuk log keluar sistem Digunakan untuk menyembunyikan dan memaparkan menu Digunakan untuk ke halaman sebelum Digunakan untuk ke halaman selepas Digunakan untuk mencetak laporan Digunakan untuk mencari pengguna. Digunakan untuk memilih pegawai dan lokasi penempatan semasa. Digunakan untuk menambah modul dalam kumpulan pengguna. Digunakan untuk mengesahkan rekod yang didaftarkan adalah benar. Digunakan untuk mengubah data yang telah direkodkan. penerimaan aset. Digunakan untuk log masuk sistem. perlantikan pegawai bertanggungjawab dan pegawai penempatan semasa. konfigurasi ringkasan data. Sila klik butang edit sekiranya ingin mengubah data yang telah direkodkan.

Menjaga keselamatan.1.1. Fungsi dan Tanggungjawab Pentadbir Konfigurasi Pentadbir Rekod Pengguna Kumpulan Capaian Pengguna Rekod Organisasi Pengurusan Kod | Kod Lokasi Pengurusan Kod | Kod Klasifikasi Aset Mod Latihan Pengesahan Data Yang Telah Dipadam Rekod Pembekal FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB PENTADBIR Didalam sistem SPA ini terdapat dua kategori Pentadbir Sistem SPA iaitu :  Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (super admin)  Pentadbir Cawangan SPA  Pegawai Pengesahan Daftar Aset  Pentadbir Penyelenggaraan  Pentadbir Pemeriksaan  Pentadbir Pelupusan  Pentadbir Kehilangan 2.1. 2. APA YANG PERLU ANDA FAHAMI DAN PELAJARI DARIPADA MODUL ADMIN:           2.1. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan. Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Super Admin/ Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” Memberi dan juga membatalkan kuasa laluan (akses) kepada mana-mana pegawai dan kakitangan untuk menggunakan sistem ini.3. Menentukan peringkat laluan yang dibenarkan kepada mana-mana pegawai dan kakitangan yang diberi laluan menggunakan sistem ini. Ia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pelaksanaan dan keselamatan sistem SPA dan diberi kuasa:2. menambah dan mambatalkan transaksi dan maklumat di dalam sistem ini.4.1.BAB B . “Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” boleh terdiri dari satu orang atau sekumpulan pegawai yang mempunyai akses penuh terhadap sistem ini.2.1. 2. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan “Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” merupakan pentadbir tertinggi yang mengurus sistem ini. 2. Pentadbir Sistem SPA Cawangan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1. 2. Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (‘super admin)’ di dalam sistem SPA adalah seperti berikut. Pentadbir Sistem SPA Cawangan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Sistem SPA Cawangan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut. Berkuasa mengubah. kesahihan dan kebolehpercayaan maklumat di dalam sistem ini.1.6 .6. 2. 2.5.PENTADBIR SPA 1.2.

“Pentadbir Sistem SPA Cawangan” merupakan pentadbir tertinggi dicawangannya yang mengurus sistem ini. “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” boleh terdiri dari satu orang atau sekumpulan pegawai yang mempunyai akses dicawangannya terhadap sistem ini. Ia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pelaksanaan dan keselamatan sistem SPA dan diberi kuasa:2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” Memberi dan juga membatalkan kuasa laluan (akses) kepada mana-mana pegawai dan kakitangan dicawangannya untuk menggunakan sistem ini. Menentukan peringkat laluan yang dibenarkan kepada mana-mana pegawai dan kakitangan dicawangannya yang diberi laluan menggunakan sistem ini. Berkuasa mengubah, menambah dan membatalkan transaksi dan maklumat dicawangannya di dalam sistem ini. Menjaga keselamatan, kesahihan dan kebolehpercayaan maklumat di dalam sistem ini.

2.3. Pegawai Pengesahan Daftar Aset Fungsi dan tanggungjawab Pegawai Pengesahan Daftar Aset di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai Pengesah” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengesahkan maklumat aset alih yang didaftar oleh kerani aset. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. Membuat semakan kepada data dan aset yang didaftarkan. Boleh membuat kemaskini dan memadam data yang telah dimasukkan oleh Kerani aset Memastikan data dimasukkan adalah benar dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan Pegawai yang dilantik juga berhak membuat kemaskini dan memadam rekod yang telah disahkan. Pegawai boleh dilantik mengikut bahagian, cawangan atau keseluruhan kawalan.

2.4. Pentadbir Penyelenggaraan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Penyelenggaraan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai penyelenggaraan” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengemaskini. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. Membuat kemaskini rekod penyelenggaraan kepada aset yang dipertanggungjawab ke atasnya. Membuat cetakan rekod penyelenggaraan di kad KEW.PA-14 Membuat pengistiharan dan pengumpulan data kepada aset-aset yang perlu penyelenggaraan (KEW.PA-13). Merekod aduan kerosakan peralatan (KEW.PA-9). Pegawai boleh dilantik mengikut bahagian, cawangan atau keseluruhan kawalan.

2.5. Pentadbir Pemeriksaan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Pemeriksaan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai pemeriksa” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengemaskini. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. Membuat kemaskini rekod pemeriksaan kepada aset Mengemaskini laporan KEW.PA-10, KEW.PA-11 dan KEW.PA-12 Membuat pemeriksaan aset sekurang-kurangnya setahun sekali.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 7

2.6. Pentadbir Pelupusan dan Kehilangan. Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Pelupusan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut “Admin pelupusan merupakan urusetia pelupusan yang mempunyai laluan dan kuasa mengemaskini rekod pelupusan aset. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5. 2.6.6. 2.6.7. 2.6.8. 2.6.9. 3. Mengumpul dan menyediakan senarai aset untuk tujuan pelupusan. Menyediakan dokumen-dokumen berkaitan pelupusan. Menyediakan dan mengemaskini dokumen laporan Lembaga Pemeriksa. Mengemaskini keputusan pelupusan Menerima dan merekod laporan kehilangan. Menyediakan laporan awal dan laporan akhir kehilangan. Mengemaskini semua dokumen yang berkaitan kehilangan. Mengemaskini keputusan hapuskira. Kuasa melulus mengikut kepada peraturan PU.285

KONFIGURASI PENTADBIR 3.1. Pentadbir sistem SPA adalah pegawai yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir sistem SPA. Pentadbir sistem SPA perlu membuat kawalan dan pengurusan kepada modul Pentadbir. Pentadbir sistem SPA boleh diklafikasikan kepada dua jenis pentadbir iaitu: 3.3.1. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan. 3.3.2. Pentadbir Sistem SPA Cawangan 3.2. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (super admin) Berikut adalah sub modul yang terdapat bagi Pentadbir Sistem SPA untuk mengawal perjalanan sistem: IKON KETERANGAN IKON Modul Rekod Pengguna FUNGSI Digunakan untuk tambah pengguna baru, kemaskini maklumat pengguna dan padam maklumat pengguna Digunakan untuk tambah pengguna sedia ada ke dalam mod latihan menggunakan data sedia ada. Digunakan untuk membuat penambahan, kemaskini dan padam maklumat cawangan dan bahagian Digunakan untuk membuat setting email server.

Modul Latihan Pengguna

Modul Organisasi

Email Setting

Modul Kumpulan Pengguna

Digunakan untuk tambah, kemaskini dan padam kumpulan pengguna. Digunakan untuk kemaskini konfigurasi penghantaran data,konfigurasi ringkasan data,Konfigurasi Agihan Aset dan Konfigurasi Agensi Digunakan untuk pemantauan dan mengesahkan bagi rekod yang telah dipadam.

Modul Konfigurasi Data

Pengesahan Data yang dipadam

Bagi modul Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan anda bolehlah mengikut aliran kerja dan langkah-langkah berikut:
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 8

3.3. Aliran Kerja bagi Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan

PENTADBIR SPA MODUL PENTADBIR

PENGURUSAN KOD

REKOD PENGGUNA

MOD LATIHAN

ORGANISASI KANDUNGAN KUMPULAN PENGGUNA PENGESAHAN DATA

LOKASI KELAS ASET

KAKITANGAN PENGGUNA SISTEM

3.4. Langkah-langkah bagi menggunakan modul Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Log Masuk ke dalam sistem dengan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Klik butang

3.5. Pentadbir Sistem SPA Cawangan PERHATIAN Pentadbir sistem SPA di peringkat cawangan hanya dibenarkan untuk mengemaskini maklumat kakitangan, pengguna, maklumat cawangan dan pengguna di didalam mod latihan di cawangannya sahaja.

3.6. REKOD PENGGUNA 3.6.1. Bagi modul rekod pengguna ianya dikawal selia sepenuhnya oleh pentadbir sistem SPA. Skop kerja dan langkah-langkah adalah seperti berikut: Klik butang ini untuk mengemaskini maklumat kakitangan dan pengguna sistem SPA. 3.6.2. Skop Kerja  Membuat penambahan kepada rekod pengguna yang baru  Membuat kemaskini rekod pengguna  Memadamkan maklumat rekod pengguna yang telah berpencen atau tamat perkhidmatan. Aliran Kerja bagi rekod pengguna LOG MASUK ADMIN MODUL ADMIN KILK MAK. PENGGUNA

3.6.3.

TAMBAH KAKITANGAN

KEMASKINI PENGGUNA SPA

PADAM PENGGUNA

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 9

Sila pilih Kumpulan Capaian Pengguna (Sila Rujuk Modul 4 Kumpulan Capaian Pengguna) Klik butang Masuk untuk selesai pendaftaran rekod pengguna. hasil carian pengguna akan dipaparkan Klik butang pensil bagi membuat kemaskini kepada rekod pengguna sedia ada Klik butang kemaskini jika selesai proses kemaskini maklumat pengguna. Taipkan nama pengguna pada ruangan carian. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Kemaskini rekod pengguna dilakukan apabila pengguna berpindah bahagian atau bertukar jawatan. Rekod Pengguna Baru Langkah-langkah bagi rekod pengguna adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Klik Tambah bagi membuat tambahan kepada rekod pengguna baru 1. Kemaskini Rekod Pengguna Bagi rekod kakitangan. cawangan dan bahagian pengguna baru 2. Langkah 5 3. Jawatan. pentadbir sistem bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengemaskini maklumat pengguna. Rekodkan Login id. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Klik negeri. Rekodkan maklumat Nama. 4.6.3. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat pengguna.4. daerah. email 3.5.6. sekiranya berlaku perubahan maklumat kakitangan.10 . daerah. Nombor Kad pengenalan. cawangan atau bahagian sekiranya ada perubahan maklumat tersebut. kata laluan dan pengesahan kata laluan bagi pengguna yang diberikan kebenaran untuk capaian menggunakan sistem SPA. Sila pilih maklumat negeri. nombor telefon.

Pegawai Stor Pemverifikasi Stok Pengguna MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Penyelenggaraan. Proses Pelupusan.SPA: Laporan Aset. Pegawai Kewangan 7. 2.SPA: Laporan Aset.7. Pemeriksaan Aset. 1.1. Kawalan Stor Kerani Pegawai Atasan 6. hasil carian pengguna akan dipaparkan Klik butang pangkah bagi memadam pengguna sedia ada PERHATIAN : Sebelum memadam maklumat pengguna sila pastikan tiada aset pada pengguna tersebut. Daftar Aset. kemaskini atau padam maklumat kumpulan capaian pengguna. Lejar (Edit Rekod) dan Verifikasi Stok SPA: Daftar Aset. Laporan Tahunan Stor. Laporan Stor. Pengurusan Kod Aset. Penerimaan Barang. Laporan Tetap. Contoh Kumpulan Pengguna yang telah didaftarkan. 3. Rekod Pembekal. Penempatan dan Pergerakan Aset e. Ini memastikan rekod pengguna adalah data terkini.11 . KUMPULAN PENGGUNA Capaian Luar Eksekutif MODUL YANG DICAPAI SPA: Carian Aset dan Laporan e. SPS: Laporan Tahunan Stor SPA: Carian Aset. Pemantauan Aset. Senarai Permohonan.6. Laporan Keseluruhan. Laporan Stor. 9. Laporan Tahunan Stor. Rekod Pembekal. Susut Nilai Aset. Proses Kehilangan dan Mesyuarat JKPAK SPS: Kawalan Stok. Lantik Penyelenggara. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Taipkan nama pengguna pada ruangan carian.7. Memadam rekod pengguna perlu dilakukan apabila pegawai bertukar jabatan lain atau telah tamat perkhidmatan. Hanya Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (Super Admin) yang dilantik sahaja diberikan kebenaran dan tanggungjawab sepenuhnya untuk tambah. Laporan Pelupusan. Laporan. Permohonan Barang. Kumpulan Capaian Pengguna adalah bagi memastikan modul-modul yang dibenarkan bagi capaian kepada kumpulan pengguna. 8. KUMPULAN CAPAIAN PENGGUNA 3.6. Proses Kehilangan dan Mesyuarat JKPAK SPS: Kawalan Stok. Laporan. Sekiranya terdapat aset pada pengguna tersebut sila buat penempatan aset pada pengguna baru terlebih dahulu. Verifikasi Stok dan Lejar (Edit Rekod) SPS: Verifikasi Stok SPA: Carian Aset SPS: Permohonan Barang 3. Pengurusan Kod Stor. Laporan Kehilangan. 5. Carian Aset. Laporan Pelupusan. Laporan SPS: Permohonan Barang SPA: Carian Aset. Laporan Kehilangan. 4. NO. Proses Pelupusan. Laporan Stor. Berikut adalah langkah-langkah untuk memadam maklumat pengguna. Padam Rekod Pengguna Sekiranya berlaku perubahan maklumat pengguna pentadbir sistem bertanggungjawab sepenuhnya untuk memadam maklumat pengguna. Pemantauan Aset.3.

Laporan. Rekod Pembekal. 12. Laporan. 3. Klik butang pensil seperti ditandakan di bawah Paparan di Bawah akan dipaparkan untuk mengemaskini maklumat sektor @ bahagian di cawangan tersebut. Laporan dan Pemeriksaan Aset SPA: Carian Aset. Pendaftaran dan Kemaskini Pengguna dalam mod latihan. MOD LATIHAN 3. SPS: Kawalan Stok. 15. Langkah-langkah bagi mengemaskini organisasi adalah seperti berikut. Langkah 4 Langkah 5 3. Rekod Pembekal dan Penyelenggaraan 3. Klik gambar pensil untuk kemaskini kumpulan capaian pengguna Klik untuk memadam kumpulan capaian pengguna yang tidak diperlukan.2. Penempatan. Laporan SPA: Carian Aset. Di mana sistem akan menyimpan maklumat kod cawangan dan kod bahagian yang didaftarkan.7.8. KONFIGURASI ORGANISASI 3. 3.9. Laporan Keseluruhan.2. Fungsi utama sub modul ini ialah melantik pengguna-pengguna sistem SPA di dalam mod latihan. Klik Butang ini untuk menambah dan mengemaskini rekod Organisasi atau Bahagian. 16. Pemeriksaan Aset.12 .1. Klik butang tambah untuk menambah. 13. PENTING | Maklumat perlu tepat dan dikemaskini untuk mengelakkan kesukaran untuk mendapatkan laporan pada masa hadapan. 14. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik butang kemaskini organisasi seperti di atas. Pendaftaran dan Kemaskini Organisasi. Lejar dan Pengeluaran Barang SPA: Daftar Perolehan SPA: Carian Aset. Pelupusan Aset SPS: Kawalan Stok dan Laporan Stor SPA: Kehilangan Aset dan Pelupusan Aset SPA: Carian Aset. Klik dua kali di nama bahagian untuk mengemaskini maklumat bahagian. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Penyelenggaraan Laporan.9. KUMPULAN PENGGUNA Penyelenggara Stor Perolehan & Agihan Unit Agihan / Penempatan Unit Audit Unit Pelupusan Unit Pemeriksaan Unit Penyenggaraan MODUL YANG DICAPAI SPA: Carian.1. Laporan Tetap. Rekod Organisasi perlu dikemaskini apabila berlakunya perubahan pada maklumat organisasi dan bahagian di jabatan atau di kementerian.NO.8. 10.8. 11. Pergerakan Aset. Langkah-langkah pengunaan bagi kumpulan pengguna adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Pentadbir | Admin Klik Kumpulan Pengguna Klik Tambah bagi menambah modul kumpulan capaian pengguna yang baru. Organisasi di dalam sistem SPA adalah data yang menyimpan maklumat mengenai cawangan dan bahagian di cawangan.

Klik Butang ini untuk menambah dan mengemaskini rekod pengguna dalam mod latihan

3.9.2.

Langkah-langkah bagi memindahkan pengguna daripada mod biasa kepada mod latihan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Modul Admin Klik tambah pengguna latihan Pilih pengguna yang hendak diberikan akses. Klik salin maklumat pendua. Klik salin semua rekod semasa ke dalam database latihan. Klik salin rekod pengguna latihan terkini sahaja.

PERHATIAN |Pastikan anda telah membuat konfigurasi kepada pengguna tersebut sebelum langkah 3 ke langkah 6 dilakukan. 3.10. PENGESAHAN DATA YANG TELAH DIPADAM Pengesahan data yang telah dipadam adalah untuk tujuan pemantauan dan kemaskini maklumat yang telah dipadam oleh pegawai yang dibenarkan. Hanya pentadbir yang dilantik sahaja yang dibenarkan dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada rekod yang telah dipadam. 3.10.1. Pengesahan Data Yang Telah Dipadam bagi Harta Modal Pengesahan data yang telah dipadam bagi harta modal adalah bertujuan untuk membuat pemantauan kepada rekod harta modal yang telah dipadam oleh pengguna. Hanya Pentadbir sistem SPA boleh membuat kepada rekod yang telah dipadam. Langkah-langkah bagi rekod harta yang telah dipadam adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 3.10.3. Klik Modul Pentadbir Sistem | Admin Klik Pengesahan Data yang telah dipadam Klik Harta Modal. Angka disebelah menunjukkan bilangan rekod harta modal yang telah dipadam oleh pengguna. Pentadbir Sistem boleh klik butang untuk paparan kepada rekod yang telah dipadam. Klik butang untuk dimasukkan semula kedalam sistem kepada rekod yang telah dipadam. Klik butang untuk memadamkan senarai rekod yang telah dipadam.

3.10.2.

Pengesahan Data Yang Telah Dipadam bagi Inventori Pengesahan data yang telah dipadam bagi inventori adalah bertujuan untuk membuat pemantauan kepada rekod inventori yang telah dipadam oleh pengguna. Hanya Pentadbir sistem SPA boleh membuat kepada rekod yang telah dipadam. Langkah yang sama seperti di dalam perkara 3.12.2. perlu diambil untuk memadam, memasukkan semula dan melihat aset inventori.

3.11.

SALINAN PENDUA Pentadbir boleh menggunakan modul Salinan Pendua bagi membuat salinan data sistem SPA.

Butang Salinan Pendua

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 13

3.11.1.

Langkah-langkah bagi penggunaaan salinan pendua adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Salinan Pendua

3.12.

LOG SISTEM Pentadbir boleh melihat log sistem. Butang Log Sistem.

3.12.1.

Langkah-langkah bagi melihat log sistem adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Log Sistem Transaksi sistem akan dipaparkan. Administrator boleh melihat tindakan transaksi dengan memilih Insert | Update |delete. Paparan akan menunjukkan transaksi seperti yang dipilih. Klik Pengguna Aktif untuk melihat pengguna yang aktif.

Langkah 3

3.13

KONFIGURASI DATA 3.1.13.1 Konfigurasi Data adalah untuk tujuan kemaskini konfigurasi penghantaran data,konfigurasi ringkasan data,Konfigurasi Agihan Aset dan Konfigurasi Agensi.

Butang Konfigurasi Data 3.1.13.2 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Penghantaran Data adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Data Paparan Konfigurasi Penghantaran Data akan dipaparkan. Tentukan Jenis Cawangan samada Ibu Pejabat Agensi |Cawangan Ibu pejabat Agensi | Pejabat Negeri | Pejabat Daerah | Cawangan Ibu Pejabat Daerah

3.1.13.3 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Ringkasan Data adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Data Paparan Konfigurasi Ringkasan Data akan dipaparkan. Lengkapkan maklumat daftar baru ringkasan data dan Klik butang Data Baru Klik butang OK Klik butang Kemaskini setelah selesai kemaskini maklumat ringkasan data Klik butang OK Klik butang Hapus untuk hapus rekod ringkasan data Klik butang OK bagi meneruskan proses hapus rekod ringkasan data
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 14

Langkah 9

Klik butang OK

3.1.13.4 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Agihan Aset adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Agihan Aset Paparan Konfigurasi Ringkasan Agihan Aset yang teridiri daripada Agensi Penerimaan Agihan dan Senarai Agensi Kerajaan Malaysia akan dipaparkan.

3.1.13.5 Langkah-langkah bagi mengemaskini Konfigurasi Agensi adalah seperti berikut. Langkah 1 Langkah 2 Klik butang Daftar Agensi seperti di atas. Paparan di Bawah akan dipaparkan untuk mengemaskini maklumat agensi.

Langkah 3

Klik butang DAFTAR untuk mengemaskini maklumat agensi.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 15

KOD LOKASI 4.1. Daerah dan Cawangan Pilih Bangunan Pilih Tingkat Rekodkan kod lokasi baru pada ruangan kod lokasi Rekodkan nama lokasi baru pada ruangan diskripsi Klik butang tambah bagi menambah kod lokasi baru Langkah-langkah | 1.1. 3.3. Kod lokasi penempatan perlu direkodkan bertujuan untuk urusan penempatan aset.1.16 Jika bangunan pilih kod bangunan dan tingkat Masukkan kod lokasi dan keterangan lokasi. Pengurusan kod di dalam sistem SPA terbahagia kepada dua bahagian iaitu:  Pengurusan Kod Lokasi. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Kod Lokasi Pilih Negeri.2. TAMBAH KOD LOKASI KEMASKINI KOD LOKASI PADAM KOD LOKASI 4.1.4. Pendaftaran Kod Lokasi Penempatan Aset. 4. Langkah-langkah untuk merekod kod lokasi adalah seperti berikut:. 2. . Aliran Kerja bagi Pengurusan Kod Lokasi LOG MASUK ADMIN PENGURUSAN KOD KLIK KOD LOKASI 4.1. Langkah 1 Klik butang Pengurusan Kod. Pilih Bangunan atau kawasan. 4. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PENGURUSAN KOD. Klik Butang tambah.  Pengurusan Klasifikasi Kod.

Permohonan boleh dibuat melalui email iaitu di: sppa@treasury. Sila pastikan tiada aset pada kod lokasi yang hendak dipadam atau pindahkan aset pada penempatan baru sekiranya ada aset di lokasi yang hendak dipadam. Klik butang Pengurusan Kod. Padam Kod Lokasi PERHATIAN |Rekod lokasi tidak boleh dipadam sekiranya terdapat aset yang masih ditempatkan di lokasi tersebut.4.PA-2 dan KEW.4. Langkah-langkah untuk kemaskini kod lokasi adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Klik butang Pengurusan Kod. Perbendaharaan Malaysia.1. Daerah dan Cawangan Pilih bangunan Pilih Tingkat Klik butang padam untuk memadam kod lokasi PENGURUSAN KOD KLASIFIKASI ASET Pengurusan kod klasifikasi aset dikawal sepenuhnya oleh Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset.17 .my MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Sebarang perubahan dan tambahan kod klasifikasi aset baru hendaklah membuat permohonan kepada Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset. Namun begitu rekod lokasi penempatan lama di dalam KEW. Kemaskini Kod Lokasi Kod lokasi perlu dikemaskini jika berlaku perubahan maklumat lokasi PERHATIAN |Jika anda mengemaskini kod lokasi sedia ada. Langkah-langkah untuk kemaskini kod lokasi adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 4.PA-3 tidak akan berubah. Klik Kod Lokasi Pilih Negeri.Berikut adalah contoh bagi kod lokasi Didalam Bangunan | Kod bagi bilik mesyuarat ialah: 160101| BGN|WP|01|A01-001 KOD CAWANGAN JENIS LOKASI KOD BANGUNAN KOD TINGKAT KOD LOKASI A-H-KK BGN B1 01 A01-001 Di Luar Bangunan | Kod bagi lot parking 001 ialah: 160101| KAW| A01-P001 KOD CAWANGAN A-H-KK JENIS LOKASI KAW KOD LOKASI A01-P001 4.gov. kod lokasi lama akan di kemaskini secara auto.2. Klik Kod Lokasi Pilih Negeri.1.1. Perbendaharaan Malaysia. Daerah dan Cawangan Pilih bangunan Pilih Tingkat Klik butang pensil untuk kemaskini kod lokasi Klik butang kemaskini untuk simpan kod lokasi yang telah diubah 4.

Skop Kerja bagi Pentadbir Kod Klasifikasi Aset di Kementerian | Jabatan adalah seperti berikut:   Mengimport data kod klasifikasi aset yang baru.1. Klik Senarai. Perbendaharaan Malaysia melalui email : sppa@treasury. Klik fail tersebut untuk upload kod aset SPA Kod aset yang baru akan dijana 5.1.1. Langkah-langkah bagi mengemaskini kod klasifikasi aset yang baru adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Pengurusan Kod Klik KodKlasifikasi Aset.2. Langkah-langkah untuk membuat carian pembekal yang telah direkodkan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Rekod Pembekal Pilih submodul Carian Pembekal bagi carian maklumat pembekal telah direkodkan.2.2.1.3.18 .2.4.my Bagi penambahan kod klasifikasi aset anda bolehlah membuat tambahan melalui sistem SPA dengan mengikut aliran kerja dan langkah-langkah berikut: 4. 4. 5. Pentadbir Kod Klasifikasi Aset di Kementerian | Jabatan Hanya pentadbir kod klasifikasi aset yang dilantik sahaja boleh mengimport data kod klasifikasi aset. Memohon penambahan kod klasifikasi aset yang baru di Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset. Langkah 4 5.2. Langkah-langkah bagi merekodkan maklumat pembekal baru adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Rekod Pembekal Pilih submodul Daftar Pembekal bagi merekodkan maklumat pembekal baru. Taipkan nama pembekal dalam ruangan carian dan klik cari MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2. Maklumat yang perlu direkodkan adalah seperti berikut:  Nama Pembekal / Syarikat  Email pembekal  Lesen Berdaftar dengan Kementerian Kewangan (sekiranya ada)  Website pembekal (sekiranya ada)  Nombor Telefon  Nombor Fax  Alamat pembekal  Status Pembekal | bumiputera @ bukan bumiputera  Jenis Kerja  Maklumat Personel Pembekal Klik Simpan untuk menyimpan maklumat pembekal. Carian Pembekal 5. Klik Browse untuk download kod aset SPA dari pada fail yang anda telah download. Rekod Pembekal Baru 5. Klik import dari fail text.gov.1. MAKLUMAT PEMBEKAL Modul Rekod pembekal digunakan untuk mendaftar maklumat pembekal baru. kemaskini maklumat pembekal sedia ada dan padam maklumat pembekal.

Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11

Senarai Carian pembekal dipaparkan Klik butang paparan rekod untuk melihat maklumat pembekal Klik Cetakan Maklumat Pembekal bagi mencetak maklumat pembekal Klik Kembali apabila selesai mencetak Klik butang Ubah rekod bagi mengemaskini maklumat pembekal Rekodkan maklumat pembekal yang hendak dikemaskini Klik Kemaskini.

6.

SUSUT NILAI ASET Merekodkan kaedah susut nilai aset. Penentuan kaedah susut nilai adalah mengikut kepada yang telah ditetapkan oleh pihak Perbendaharaan 6.1. Kadar pengiraan susut niali akan mengikut kepada a. Peratus Susut Nilai Tahunan b. Jumlah Susut Nilai Setahun c. Kadar Pengiraan Terus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 19

BAB C - PENDAFTARAN DAN CARIAN ASET
1. PENDAFTARAN ASET. Pendaftaran Aset terbahagi kepada dua kaedah iaitu pendaftaran aset melaui:  Modul Daftar Aset  Modul Pendaftaran Perolehan 2. MODUL DAFTAR ASET 2.1. PENGENALAN DEFINASI Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan. ASET ALIH bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. ASET ALIH terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:HARTA MODAL Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu; atau Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual | buku panduan pengguna. INVENTORI Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual. PERABOT, HAMPARAN, HIASAN, LANGSIR DAN PINGGAN MANGKUK tanpa mengira harga perolehan asal.

2.2. PENDAFTARAN ASET Pendaftaran aset terbahagi kepada dua bahagian iaitu Pendaftaran Harta Modal dan Pendaftaran Inventori. Sub Modul Terdapat didalam Daftar Aset  Daftar Perselisihan  Daftar Aset  Senarai Di Rekod  Senarai Disahkan Oleh Anda. 2.3. Tugas-tugas UTAMA semasa mendaftar aset:  Dapatkan maklumat perolehan aset. (pesanan kerajaan, inbois dan nota penghantaran)  Buat pengkelasan kepada aset yang diterima mengikut kategori, sub kategori dan jenis aset.  Pastikan aset itu daripada kumpulan aset Harta Modal atau Inventori.  Daftar Aset dan komponen.  Cetak KEW.PA-2 atau KEW.PA-3 dan label aset  Cetak semula KEW.PA-7.
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 20

Daftar rekod perselisihan KEW.PA-1 jika terdapat perselisihan.

ALIRAN PENDAFTARAN ASET.

Terima Aset beserta punca maklumat Tentukan Kumpulan dan Klasifikasi Aset Daftar Aset mengikut kumpulan Harta Modal (KEW.PA-2) dan Inventori (KEW.PA-3)

Kemaskini senarai daftar aset

Kawalan dan Pemantauan

Cetak dan kemaskini KEW.PA-7

Simpan kad untuk tujuan kemaskini SPA Database

2.4. DAFTAR PERSELISIHAN PERHATIAN | Rekod perselisihan hanya perlu direkodkan apabila hanya berlaku perselisihan kepada aset yang diterima samaada dari kuantiti yang kurang diterima, spesifikasi tidak mengikut perolehan dan Kerosakan kepada aset yang diterima. 2.4.1. Langkah-langkah Pendaftaran Perselisihan. Langkah 1 Klik modul Daftar Aset Langkah 2 Klik Daftar Perselisihan Langkah 3 Klik Daftar Pemerhatian Penerimaan Aset seperti di bawah

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 21

Telefon dan Fax Pegawai Penerima Tarikh Terima Nama Ketua Jabatan Tarikh Disahkan Langkah 5 Klik Simpan. alamat. No. Nota Hantar dan Tarikh Nota Hantar Maklumat aset. Apabila anda selesai merekod perselisihan di dalam satu nota hantaran klik butang untuk mencetak borang KEW. LO dan Tarikh LO Pembekal . Rekod akan dimasukkan ke dalam arkib. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 1 2 3 Nota Hantar & Tarikh Maklumat terimaan aset Maklumat Tambahan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Simpan. Kemaskini borang perselisihan. Langkah 11 Klik butang Arkib Pemerhatian Penerimaan Aset untuk melihat rekod perselisihan mengikut tahun. kuantiti dipesan dan kuantiti diterima Perihal kerosakan dan catatan RUANG YANG PERLU DIISI. 1 2 3 4 5 6 No. Langkah 11 Tandakan check box untuk menunjukkan perselisihan telah diatasi (bagi aset yang ditandakan).22 . Langkah 12 Klik butang apabila keseluruhan telah diselsaikan. Ulang langkah 6 jika terdapat 2 atau lebih jenis aset.PA-1 LAIN-LAIN FUNGSI. Alamat Pembekal. nombor telefon pembekal dan nombor fax Nama Pegawai penerima Tarikh perolehan diterima Nama Ketua Jabatan yang mengesahkan rekod Tarikh rekod disahkan RUANG YANG PERLU DIISI. ( sebaris dengan nama pembekal) untuk mengemaskini maklumat ( sebaris dengan keterangan aset ) untuk mengemaskini maklumat PERSELISIHAN DISELESAIKAN.Langkah 4 Masukkan maklumat perolehan seperti dibawah: PENERANGAN No Perolehan dan Tarikh perolehan dibuat Nama Pembekal. Dengan maklumat dibawah PENERANGAN No. Paparan di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Klik butang untuk merekod maklumat perselisihan. Langkah 9 Klik butang perolehan Langkah 10 Klik butang aset.

Pengguna perlu memilih Perolehan Secara Tender terbuka.5.1.5.2. tender tertutup. REKOD HARTA MODAL. Sila rekodkan data yang berkenaan sebelum data disimpan untuk pengesahan 2. sila klik butang ok untuk membuat pendaftaran seterusnya (Bagi Harta Modal). Sebutharga.5. (Masukkan rekod seperti di dalam keperluan pada para 2. Contoh: PROTON PERDANA V6 3 Jenama dan Model MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-2. Taipkan Jenama barangan yang didaftarkan.5.2. Daftarkan rekod harta modal pada borang KEW. hadiah. Klik terus dan sahkan borang untuk daftar. pindahan. Sistem akan menyenaraikan rekod yang telah didaftarkan di dalam senarai didaftar oleh anda dan senarai menunggu pengesahan pegawai. Langkah 6 Jika anda ingin mendaftar untuk aset yang sama. Langkah-langkah bagi Pendaftaran Harta Modal adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Pilih menu daftar dan klik Daftar Aset . sewa beli. Pebelian Terus dan e-Bidding. DAFTAR HARTA MODAL 2. Sistem tidak bleh mengemasin rekod kategori selepas data disimpan. Masukkan Kelas Aset diruangan carian kelas aset dan klik cari Langkah 3 Langkah 4 Pilih kategori dan klik. lucut hak.) Langkah 5 Sila klik simpan rekod untuk pengesahan apabila telah selesai membuat pendaftaran aset.23 .2. tukar beli dan tukar barang. PERHATIAN | Pastikan kategori dipilih betul. Perolehan Perolehan Secara PENERANGAN Kaedah perolehan aset melalui belian. NO 1 2 RUANG YANG PERLU DIISI.

Contoh: MALAYSIA 16 Pegawai Bertanggungjawab 17 Penempatan Semasa 18 19 No. Taipkan Kos bagi setiap barangan yang didaftarkan. Casis | Siri Pembuat Jenis Enjin: Petrol | Diesel | NGV No. Anda boleh memilih dari senarai pembekal sedia ada klik butang atau klik butang untuk menambah pembekal baru. Upload gambar barang | Aset sila klik butang perlu. Anda boleh menambah lokasi baru dengan klik butang untuk menambah lokasi baru. Vot Pembelian Buatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . No. No siri ini dikeluarkan oleh pihak pengilang. bagi 6 No. Sila klik butang bagi memilih tarikh. Enjin: SCV123DC Masukkan No siri kepada barangan tersebut. PENERANGAN Taipkan No. Merujuk kepada tarikh DO | Nota Serahan 10 NO 11 12 Tempoh Jaminan RUANG YANG PERLU DIISI. Taipkan No. Pilih Lokasi penempatan. Vot Pembelian Aset Negara Pembuat. rujukan fail pembelian. Jika anda ingin mendaftar komponen atau aksesori anda boleh membuat demikian dengan menekan butang kemaskini komponen dan aksesori. tarikh dan nama pegawai bertanggungjawab. Gambar adalah dalam format . Siri Pendaftaran (Bagi Kenderaan) Harga Perolehan Asal Tarikh Beli Tarikh Terima 7 8 9 Tarikh penerimaan barangan daripada pembekal.4 5 Jenis dan No Enjin. (sila taipkan angka sahaja) Kos Seunit Tarikh Pesanan dikeluarkan. Pesanan Kerajaan Pembekal Sila pilih Tempoh jaminan yang diberikan oleh pembekal.24 .Jika kenderaan masukkan no pendaftaran JPJ.jpg Jika 13 14 15 No. Jika barangan lain masukkan no siri barangan tersebut. Pesanan Kerajaan Nama Pembekal. Pilih nama pegawai bertanggungjawab dengan klik butang dan tarikh dipertanggungjawabkan ke atas aset tersebut dengan klik butang . Sila klik butang memilih tarikh. No. . Masukkan tarikh penempatan dibuat dan sekiranya anda memilih penempatan mengikut nama kakitangan anda boleh menekan butang untuk carian nama kakitangan dan lokasi serentak Taipkan no. Taipkan No Siri pendaftaran . Rujukan Fail Gambar Foto Spesifikasi Masukkan spesifikasi aset tersebut. Bagi kenderaan sila rekodkan nombor Casis.

25 .PA-2 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Borang KEW.

Langkah 4 PADAM REKOD Langkah 5 Klik TAB Daftar Komponen|Aksesori untuk mendaftar lagi. 2. Langkah-langkah pendaftaran komponen dan aksesori.PA-2.1. Anda juga boleh memadam rekod komponen di dalam borang daftar KEW. PERHATIAN | Rekod komponen yang didaftarkan tidak boleh di padam selepas rekod harta modal disahkan oleh pegawai.6 DAFTAR KOMPONEN Daftar Komponen digunakan bagi merekod komponen atau aksesori bagi aset yang didaftarkan. Siri Pembuat Jenama | model Jaminan Kod Nasional PENERANGAN Taipkan jenis aksesori yang didaftarkan. Proses pelupusan perlu sekiranya anda ingin melupuskan dat tersebut.6. No siri ini dikeluarkan oleh pihak pengilang.26 . Produk bagi komponen atau aksesori Taipkan No siri kepada barangan tersebut.2. Klik butang untuk memadam rekod. Rekodkan jenama dan model komponen Contoh: DELL Jaminan daripada pihak pembekal mengikut bulan dan tahun Kod Nasional Klik Simpan dan paparan senarai komponen di daftar akan dipaparkan. Langkah 1 Langkah 2 NO 1 2 3 4 5 6 7 Langkah 3 Klik kemaskini aksesori | komponen Masukkan maklumat seperti berikut: RUANG YANG PERLU DIISI Jenis Harga Kod Produk No. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Contoh: MOUSE Rekodkan harga sekiranya perolehan lain No.

butang bagi memilih tarikh. Tarikh Pesanan dikeluarkan. Anda boleh memilih dari senarai pembekal sedia ada atau klik butang menambah pembekal baru. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 NO. DAFTAR INVENTORI 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 Klik butang Inventori .27 . Taipkan Kos seunit bagi setiap barangan yang didaftarkan.2.1. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah-langkah Pendaftaran Inventori Langkah 1 Langkah 2 Pilih menu daftar dan klik Daftar aset . Butiran Barangan Harga Perolehan Asal Kuantiti Aset Tarikh Beli Tarikh Terima Tempoh Jaminan No.7. Klik butang Sahkan untuk paparan borang inventori (KEW PA3) Daftarkan rekod inventori pada borang Kewangan PA 3. Pesanan Kerajaan Pembekal Tarikh penerimaan barangan daripada pembekal. 9 10 11 Gambar Foto.7. Taipkan No. PENERANGAN Taipkan Butiran kepada barangan tersebut.jpg Masukkan aksesori yang terdapat pada aset tersebut. Sila klik butang memilih tarikh. bagi DATA YANG PERLU DIISI. Taipkan Jenis Aset diruangan carian dan pilih Jenis Aset. untuk | JIKA PERLU. Taipkan Kuantiti aset yang hendak di daftarkan. Klik Sila pilih Tempoh jaminan yang diberikan oleh pembekal. Pesanan Kerajaan Nama Pembekal. Pilih nama pegawai bertanggungjawab klik butang dan tarikh dipertanggungjawabkan keatas aset tersebut klik butang . Catatan Pegawai Bertanggungjawab Upload gambar barang | Aset klik butang Gambar dalam format .

Sewa-Beli. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Jika lokasi baru klik butang untuk menambah lokasi .28 . Langkah-langkah untuk pengesahan harta modal adalah seperti berikut. PENGESAHAN DAFTAR ASET Data Harta modal atau inventori yang telah didaftarkan perlu melalui proses pengesahan data bagi membolehkan aset yang didaftarkan adalah sah. Langkah membuat penempatan bagi pegawai dan lokasi penempatan yang berbeza : Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Tandakan inventori untuk mengemaskini lokasi. 2. Hanya pegawai pengesah yang dilantik sahaja boleh membuat pengesahan kepada rekod yang telah didaftarkan oleh kerani daftar aset. Ikuti langkah di 2.7. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Pada paparan utama | Laman Kerja. BAGI REKOD INVENTORI Pengguna boleh mendaftarkan harta inventori LEBIH DARI SATU dalam SATU BORANG daftar Inventori KEW PA 3 mengikut kuantiti pesanan dalam satu pesanan kerajaan dengan syarat kategori dan jenis aset adalah sama. pilih pengesahan harta modal. Klik butang pengesahan daftar harta modal untuk mengesahkan data adalah benar. 13 Jenis Aset Tandakan Salah satu daripada jenis berikut: Dibeli. lokasi penempatan dan tarikh penempatan dibuat. 2.penerangan seperti dibawah.1. PERHATIAN. 2.2.12 Lokasi Pilih Lokasi penempatan. Tukar Beli atau Tukar Barang Sila klik simpan apabila telah selesai membuat pendaftaran aset.8.8. Klik Simpan. Lucut Hak.Pindahan. Langkah 6 Klik Simpan untuk pengesahan selepas data disimpan sistem akan memaparkan senarai dibawah bagi tujuan agihan penempatan inventori. tarikh dan nama pegawai bertanggungjawab. Jika aset yang tidak sah atau salah boleh rekod dipadam semasa proses pengesahan sahaja.2. Jika terdapat data yang salah tekan butang ubah data untuk membetulkan data. Seperti di dalam bulatan diatas Klik Ubah Lokasi Dan Pegawai Pilih nama pegawai.7. Hadiah.

Jika ingin membuat perubahan tekan butang edit . Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah-langkah pengesahan inventori adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Pada paparan utama (Laman Kerja).Langkah 4 2. Jika data tidak diperlukan atau tidak wujud tekan butang hapus data aset. Jika anda mendaftarkan aset lebih dari satu.7.2 (Penempatan Inventori) Jika data tidak diperlukan atau tidak wujud tekan butang untuk hapus data aset.2.8. Klik butang pengesahan daftar inventori untuk mengesahkan data yang telah didaftarkan adalah benar. anda boleh mengubah data penempatan dengan klik butang Paparan kepada jumlah aset yang didaftarkan akan disenaraikan. pilih pengesahan harta inventori.29 . Ikuti langkah di perkara 2.

Daftar perolehan hanya BOLEH direkod oleh pegawai yang dilantik sahaja. Tender atau no. Rujukan fail Klik butang daftar kontrak jika telah selesai lengkapkan maklumat perolehan Klik butang untuk edit atau kemaskini maklumat perolehan sekiranya perlu Senarai perolehan akan dipaparkan seperti di bawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Tender Tertutup. Rujukan Fail Pegawai Bertanggungjawab Daftar Perolehan Langkah 4 Langkah 5 Klik modul Daftar Perolehan Klik submodul Daftar Perolehan Masukkan maklumat perolehan seperti dibawah KETERANGAN Sila Pilih maklumat kod PTJ Sila masukkan no. MODUL DAFTAR PEROLEHAN Daftar perolehan adalah untuk merekodkan aset mengikut kontrak . Berikut adalah langkah-langkah untuk merekodkan daftar perolehan: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 MAKLUMAT Bahagian No.8. Perolehan.30 .9. tender atau Pesanan Kerajaan untuk memilih pegawai yang bertanggungjawab perolehan Sila rekodkan no. 3. Pesanan Kerajaan Pilih perolehan samada secara Tender Terbuka.3. tender atau perolehan. tender atau Pesanan Kerajaan Sila klik Sila klik Sila klik tersebut untuk pembekal yang telah berdaftar atau klik pembekal baru untuk memilih tarikh perolehan. no. Aliran Kerja bagi Daftar Perolehan LOG MASUK KLIK DAFTAR DAFTAR KONTRAK SENARAI PEROLEHAN DAFTAR ASET DAFTAR ASET SAHKAN REKOD ASET CETAK KAD ASET DAN LABEL ASET DAFTAR PENEMPATAN ASET KE JABATAN 3. Pembelian Terus atau e-Bidding Sila rekodkan tajuk atau nama Perolehan. Perolehan / Pesanan Kerajaan Perolehan Secara Nama Perolehan Pembekal Tarikh Perolehan No. Sebutharga.

Enjin KETERANGAN Pilih kaedah pembelian aset : . Langkah 7 Klik mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan. Lucut Hak. senarai kod akan dipaparkan. Masukkan maklumat dikehendaki seperti dibawah. MAKLUMAT Pembelian Jenama dan Model Buatan Jenis dan No. Hadiah. Langkah 1 Langkah 2 Klik mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan. Klik untuk mengemaskini maklumat penempatan dan agihan. Klik pilihan kelas yang akan digunakan. CTH : OPTIPLEX 5100 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Sewa-Beli.31 .Langkah 6 Klik butang untuk mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Cari.10. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 3. Go To Step : Langkah Daftar Aset.Pindahan. Pilih samaada untuk mendaftar harta modal atau inventori Klik Sahkan. Go To Step : Langkah kemaskini penempatan dan agihan aset Klik untuk mengemaskini maklumat aset yang didaftarkan. Tukar Beli atau Tukar Barang Rekodkan maklumat Jenama dan model (Cth: DELL OPTIPLEX 5100) Rekodkan maklumat negara pembuat (Cth: MALAYSIA) Masukkan jenis aset yang didaftarkan.Dibeli. Borang daftar aset akan dipaparkan. Borang daftar aset akan dipaparkan. Klik untuk memadam rekod aset yang telah didaftarkan Sistem akan memaparkan alert sekiranya aset telah diagihkan dan disahkan. Masukkan kelas aset yang hendak didaftarkan. Langkah-langkah PENDAFTARAN ASET. Go To Step : Langkah kemaskini maklumat daftar aset.

untuk merekodkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Kuantiti Sila masukkan kuantiti aset berdasarkan tender.32 . Rujukan fail Sila klik untuk memilih gambar yang telah didaftarkan. Rujukan fail Gambar Simpan Rekod Langkah 6 Langkah 7 KETERANGAN Klik untuk memilih tarikh dibeli dan tarikh diterima Rekodkan kos pembelian bagi harga seunit Sila pilih maklumat jaminan Rekodkan no. Klik gambar baru aset. kontrak atau pesanan kerajaan MAKLUMAT Tarikh dibeli / diterima Kos Jaminan No. Klik butang Ulang langkah 1 untuk mendaftar aset daripada kategori dan jenis yang lain. Klik butang simpan rekod jika telah selesai.

ASET DIJANA DAN CETAK KAD PERHATIAN |TERDAPAT TIGA BUTANG AGIHAN IAITU: Agihan Di Dalam Cawangan Anda Agihan ke Cawangan Agensi Agihan Ke Agensi Lain AGIHAN ASET. CASIS SAHKAN REKOD DIDAFTAR NO. Aliran Agihan Aset.3. PENEMPATAN MASUKKAN KUANTITI MASUKKAN KUANTITI KEMASKINI REKOD NO. PENEMPATAN PILIH AGENSI PILIH LOKASI DAN PEG. Langkah 1 Langkah 2 Klik untuk mengemaskini maklumat penempatan dan agihan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. CASIS MENUGGU REKOD PENERIMAAN HANYA UNTUK AGIHAN KE CAWANGAN DAN AGENSI LAIN SAHAJA SAHKAN REKOD DIDAFTAR KEMASKINI REKOD NO. SENARAI KONTRAK SENARAI ASET DI DAFTAR Pilih Aset yang hendak diagihkan AGIHAN KE CAWANGAN LAIN AGIHAN DI CAWANGAN ANDA AGIHAN KE JABATAN LAIN PILIH LOKASI DAN PEG. Langkah-langkah AGIHAN ASET. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PENDAFTARAN DAN NO.11. PENDAFTARAN DAN NO.33 .

Langkah-langkah | PENERIMAAN AGIHAN DI CAWANGAN LAIN. klik butang cetak untuk cetakan KAD KEW. Masukkan No. SIRI | UNTUK AGIHAN DIDALAM CAWANGAN DAN AGENSI LAIN Langkah 9 Langkah 8 Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Klik butang pada paparan utama rekod (Bagi agihan di cawangan anda) atau klik dan klik pada baris rekod yang hendak disahkan (Bagi agihan ke cawangan). casis terus di dalam borang yang sama. Anda boleh klik butang kemaskini dan menyambung kerja anda pada waktu lain. Pendaftaran (Bagi Kenderaan) dan No. Hanya pegawai yang dibenarkan sahaja untuk membuat penerimaan. Langkah 7 Langkah 8 Klik butang untuk mengemaskini maklumat aset. Langkah 1 Langkah 2 Klik Daftar Perolehan Klik Terimaan agihan Langkah 3 Daripada menu senarai aset menunggu penerimaan | Klik senarai aset yang belum diterima MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 3. Bagi agihan di cawangan anda | Klik dan tandakan baris yang hendak dicetak. Bagi agihan di cawangan anda | Klik butang untuk mencetak kod jalur. Bagi rekod agihan ke cawangan lain di agensi anda cetakan kad dan label boleh dilakukan di cawangan tersebut sahaja. Bagi agihan ke agensi lain | Klik dan klik untuk cetakan KAD KEW.34 .PA-2. Pilih lokasi dan nama pegawai. Pilih nama agensi untuk agihan agensi dan cawangan agensi atau pilih cawangan untuk agihan cawangan.PA-2. Abaikan langkah empat untuk agihan di dalam cawangan anda.Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik untuk mengemaskini maklumat agihan di cawangan anda atau untuk agihan ke cawangan lain atau untuk agihan ke agensi lain. masukkan kuantiti agihan dan spesifikasi aset Jika kuantiti agihan 1 anda dibenarkan untuk maklumat no. SAHKAN REKOD DIDAFTAR DAN JANA NO. KEMASKINI MAKLUMAT ASET DAN CETAK KAD. Casis| Siri Pembuat.12.jika lebih dari satu anda perlu mengemaskini kemudian.

Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Pilih aset yang telah diterima dan klik Tanda Aset Telah Diterima. PERHATIAN | No. Klik butang untuk mengesahkan rekod. Pilih maklumat lokasi. Buat carian aset mengikut No. 3. Siri yang dijana akan mengikut kepada bahagian yang mendaftar atau mengaihkan aset tersebut. Kaedah menggunakan senarai perolehan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Daftar Perolehan Klik Modul Senarai Perolehan Masukkan nombor atau tajuk perolehan dan klik butang cari untuk carian perolehan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pengguna yang merekodkan dalam Daftar Perolehan dapat melihat senarai perolehan di dalam sub modul senarai perolehan. SENARAI PEROLEHAN Setiap rekod perolehan yang didaftarkan akan disenaraikan di dalam senarai perolehan. Daripada menu Senarai yang telah diterima dan menunggu pengesahan | Klik No Kontrak Tandakan aset yang hendak dikemaskini penempatan.35 .13. Klik butang tambah untuk tambah maklumat aset Klik butang pensil untuk kemaskini maklumat perolehan. pegawai penempatan dan pegawai bertanggungjawab. Jika anda tidak menerima klik Tanda Aset Tidak Diterima. Perolehan untuk cetakan kad dan label.

Modul Carian digunakan untuk membuat carian bagi harta modal dan inventori yang telah didaftarkan di dalam sistem. 4.  Vot No.  Status harta modal.  Nama Pengguna Aset  Bahagian Pengguna Aset tandakan ruang check box untuk pilihan kepada paparan maklumat yang dikehendaki. Fungsi tersedia di dalam carian harta modal: 4. Carian harta modal digunakan untuk membuat carian aset harta modal yang didaftar dan telah disahkan sahaja. MODUL CARIAN.Harta modal sahaja. Apakah yang boleh anda lakukan daripada hasil carian ditemui ? 4. Langkah 1 Langkah 2 Klik menu carian.  No siri pendaftaran.  No.1.1.  Lokasi penempatan.36 .1.1. Enjin carian terbahagi kepada empat bahagian iaitu:  Carian data  Carian harta modal  Carian inventori  Carian komponen. pilih carian harta modal atau carian harta inventori.2. Pilihan maklumat bagi tapisan carian ialah:  Imbas kod jalur (menggunakan peralatan pengimbas kod jalur)  Kod harta modal yang didaftarkan. Casis| Siri Pembuat .  Kategori aset  Jenis Aset.  No Ruj. Langkah 2 Klik Export Excel atau Cetak Barcode . Langkah-langkah mencetak hasil carian Langkah 1 Daripada hasil carian. Klik butang Cari untuk carian maklumat. Fail.langkah carian harta modal.Tujuan untuk membuat cetakan senarai aset yang dicari atau membuat cetakan label secara banyak MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah. Langkah 3 Langkah 4 Sistem akan membuat carian dan memaparkan rekod carian seperi berikut.4.  Kod Nasional  No. Masukkan maklumat yang dicari pada ruangan yang disediakan. Pesanan kerajaan.  Tarikh perolehan | Daripada tarikh mula sehingga  Kos perolehan | Dari kos ke kos.  Jenama. Carian harta modal dan Inventori.

Langkah 5 Klik butang Cetak untuk cetak KAD KEW. Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Langkah 3 Langkah 4 Klik PA-2 untuk mencetak maklumat harta modal.PA-2.PA-2 akan dipaparkan.1. Tanda samada anda ingin mencetak Aksesori atau Pengasing atau kedua-duanya sekali.3. Langkah 2 Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Langkah 3 Klik Cetak Barkod Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 4. Langkah-langkah mencetak KAD KEW.37 . CETAK MAKLUMAT KEW. Jika anda membuat cetakan barcode klik butang print untuk cetakan barcode.PA-2 akan dipaparkan. Paparan pilihan dan cetakan KEW. Jika anda membuat export excel klik butang simpan atau open file.PA-2 Langkah 1 Daripada hasil carian.PA-2 Bahagian B Langkah 6 Klik PA. Klik butang OK.2-B untuk mencetak maklumat komponen Langkah 7 Paparan pilihan dan cetakan KEW.

Langkah-langkah mencetak Label. Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Langkah 3 Langkah 4 Klik PA-3 Paparan pilihan dan cetakan KEW. Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan.4. Klik butang print.PA-3 akan dipaparkan. Langkah 5 4.1. Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Clik cetak barkod.38 . KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KKM/BBP09/H/07/123 KOMPUTER PERIBADI X0029OO029KY HAK KERAJAAN MALAYSIA MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-3 Langkah 1 Langkah 2 Daripada hasil carian.1.4. Klik butang Cetak atau save untuk menyimpan data. Langkah-langkah mencetak KAD KEW. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 4 Langkah 5 Contoh label Aset : Daripada hasil carian. Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan.5.

1. Langkah-langkah bagi carian komponen adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Carian Aset Klik Carian Komponen Taipkan maklumat carian komponen.4. Casis | Siri Pembuat. anda boleh membuat carian berdasarkan satu maklumat yang berkaitan dengan aksesori seperti berikut:  No. Siri pembuat komponen  Jenis komponen  Jenama | model komponen Klik Cari Senarai carian akan dipaparkan Klik kod komponen atau klik kod harta induk bagi memaparkan maklumat komponen Klik ikon kod jalur untuk cetakan label kod jalur bagi komponen.  No.Siri Pendaftaran.Barkod.  Kod Nasional. 5. Carian Komponen Carian komponen digunakan untuk membuat carian komponen yang telah didaftarkan. Carian terperinci. Kod Komponen  No.2. Pesanan.2.  No. Pendaftaran (Bagi Kenderaan).  No VOT.2. belum disahkan dan telah disahkan.  No.  Pendaftar Rekod.  No. Pengguna boleh membuat carian mengikut:  Imbas Barkod. Di dalam carian terperinci pengguna SPA haruslah memasukkan maklumat carian di mana-mana ruangan yang yang dikehendaki.  Butiran (Bagi Inventori)  No.2. Carian data boleh digunakan untuk membuat carian bagi harta modal atau inventori yang telah didaftarkan.1. 5.39 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 . 4. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . CARIAN DATA Carian data digunakan untuk memastikan rekod wujud. Klik Cari untuk membuat carian seperti berikut: 4.

PA -7 Mengemaskini maklumat Pegawai Penempatan bagi keseluruhan atau sebahagian aset di dalam satu lokasi Mengemaskini maklumat lokasi bagi keseluruhan atau sebahagian aset di dalam satu lokasi tersebut. Pengguna boleh menetapkan hasil carian penempatan mengikut lokasi dengan memaparkan pilihan data seperti dibawah:       No. tarikh ditempatkan hendaklah ditandatangan oleh pengguna |penyelia di lokasi itu. Definasi dan Tanggungjawab .PENEMPATAN ASET 1. 4. CARIAN PENEMPATAN. Setiap perubahan lokasi harta modal | Inventori. Didalam sistem.Medan mandatori No Pesanan Kerajaan Tarikh Perolehan Nilai Perolehan Lokasi Penempatan Pegawai|Pengguna Penempatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .    Cetakan KEW.40 . pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai penempatan didalam Modul Konfigurasi. 4. Siri Pendaftaran .  Pertukaran kakitangan  Kakitangan perpindah.“Pegawai Penempatan” bermaksud kakitangan|pegawai yang dilantik oleh JKPAK untuk menyelenggara | merekod segala maklumat yang berkaitan dengan penempatan aset di Kementerian|Jabatan|Bahagian.  Carian Penempatan  Penempatan Aset  Penempatan Inventori  Pengesahan Penempatan  Pemantauan Penempatan  Aset Tiada Pengguna  Aset Tiada Penempatan 4.1.2.  Sub Modul Penempatan adalah seperti berikut. PENGENALAN PENEMPATAN Definasi | “Penempatan” ialah satu proses untuk merekod segala perubahan pindahan lokasi penempatan harta modal dan inventori.BAB D .  Lokasi Penempatan : Berpindah lokasi penempatan di lokasi Kementerian |Jabatan/Agensi yang sama  Pengubahsuaian (renovation) lokasi Pegawai Penempatan. 3. KUMPULAN PENGGUNA MODUL PENEMPATAN. Proses penempatan ini perlu dilakukan sekiranya salah satu atau kedua-dua pekara yang dinyatakan dibawah. bersara atau kakitangan baru  2. Sub Modul di dalam MODUL PENEMPATAN. Carian Penempatan | Tujuan carian penempatan adalah seperti berikut.

PA-7 Tandakan KEW.CETAK CARIAN Langkah 5 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Klik cetak carian untuk membuat cetakan KEW.4. Klik butang Printer untuk memulakan cetakan KEW.3. Klik Paparan Rekod Penempatan Paparan carian akan dipaparkan mengikut lokasi yang dipilih. PILIHAN SATU .PA-7 PILIHAN DUA . Langkah-langkah membuat carian mengikut penempatan dan cetak KEW. Tandakan Sebahagian aset atau pilih semua aset seperti yang dibulatkan untuk dipindahkan kepada pegawai bertanggungjawab yang baru. Buat cetakan semula KEW. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Tanda pada ‘check box’ pada lokasi atau nama pegawai penempatan yang hendak dicari. Buat carian pegawai dan klik di nama pegawai tersebut.41 . Klik Simpan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-7 standard atau pilihan lain untuk cetakan.TUKAR PEGAWAI Langkah 5 Langkah 6 Klik Tukar Pegawai untuk mengemaskini maklumat pegawai yang bertanggungjawab kepada penempatan aset. Lakukan cetakan seperti di dalam pilihan satu langkah 5 hingga 7. Langkah 1 Klik menu penempatan dan sub menu carian penempatan.PA-7 mengikut nama pegawai yang baru di lantik. Paparan pilihan dibawah akan dipaparkan. Klik OK untuk cetakan. Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik pilih pegawai penempatan lain.PA-7. Paparan di bawah akan dipaparkan.

PENEMPATAN HARTA MODAL 5. Buat cetakan semula KEW.2. 5.PA-7 dicetak dan ditandatangani oleh pegawai penempatan tersebut. Klik butang paparan untuk memaparkan maklumat aset dan penempatan kepada aset tersebut TAMBAH REKOD PENEMPATAN. Klik Penempatan Aset dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. 5.PILIHAN DUA .PA-2 dan KAD KEW.. Buat carian lokasi yang baru dan nama lokasi tersebut. Lakukan cetakan seperti di dalam pilihan satu langkah 5 hingga 7. Carian Penempatan adalah bertujuan untuk mencari aset yang telah didaftarkan dan membuat penambahan penempatan lokasi baru atau pegawai penempatan baru.PA-7 mengikut nama pegawai yang baru di lantik. Tandakan Sebahagian aset atau pilih semua aset seperti yang dibulatkan untuk dipindahkan kepada lokasi yang baru.1. Pastikan KAD KEW. Lokasi dan Nama Pegawai Penempatan yang baru. Pilih Tarikh. Klik Simpan. Masukkan kad kewangan yang sama dan Print. CETAK MAKLUMAT PENEMPATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik cetak . Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Tambah Rekod Penempatan. PERHATIAN | Apabila anda membuat penambahan atau perubahan kepada maklumat penempatan aset. Untuk mencetak maklumat mengikut lokasi. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Kaedah penempatan harta modal adalah seperti dibawah: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Penempatan.42 . Klik butang Kemaskini. Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik pilih lokasi baru.PINDAH LOKASI Langkah 5 Langkah 6 Klik Pindah Lokasi untuk mengemaskini maklumat perubahan lokasi aset.

1 – 4 | iaitu 1 kolum 1 hinggga 4 untuk kulom ke 4) Klik butang Papar. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Masukkan halaman keberapa pada No.43 . 5.PA-2 atau KEW. penempatan adalah sama daripada 1 .3. PERHATIAN | Bagi halaman yang kedua dan seterusnya no. Masukkan KAD yang sama Klik butang Cetak.1.4 sahaja.3. Mencetak maklumat penempatan daripada modul carian harta modal. (masukkan No. Daripada paparan rekod klik butang cetak KEW. Buat carian aset yang hendak dicetak. Kad Masukkan masukkan maklumat penempatan ke berapa pada ruang penempatan.PA-3 Buat pilihan untuk cetakan penempatan rujuk langkah seterusnya. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik modul carian harta modal atau inventori.5. Kaedah penempatan harta modal adalah seperti dibawah: Rujuk modul carian bagi langkah 1 hingga langkah 4.

maklumat penempatan baru aset berdasarkan pemeriksaan berwarna kuning. Langkah-langkah pengesahan adalah seperti berikut: Langkah 1 Klik Pengesahan Penempatan 7.6. Pilih Tarikh.2. Pastikan KAD KEW. CETAK MAKLUMAT PENEMPATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik cetak .2. 7. Maklumat penempatan semasa aset berwarna biru. Klik butang Kemaskini. Kaedah mengemaskini penempatan inventori adalah seperti dibawah: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Penempatan. Klik butang paparan untuk memaparkan maklumat aset dan penempatan kepada aset tersebut TAMBAH REKOD PENEMPATAN.PA-7 dicetak dan ditandatangani oleh pegawai penempatan tersebut. PENGESAHAN PENEMPATAN. 6. PENEMPATAN INVENTORI 6. Carian Penempatan inventori adalah bertujuan untuk mencari aset yang telah didaftarkan dan membuat penambahan penempatan lokasi baru atau pegawai penempatan baru pada rekod inventori. Klik pilih tarikh penempatan terkini Pilih Lokasi Penempatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1.3. Pengesahan Penempatan | Senarai rekod aset untuk pengesahan penempatan adalah hasil daripada pemeriksaan harta modal KEW PA-10 atau Inventori KEW PA-11. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Tambah Rekod Penempatan. Masukkan kad kewangan yang sama dan Print. Klik Penempatan inventori dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. Pengesahan penempatan hendaklah dilakukan bagi memastikan perubahan lokasi dan atau pegawai penempatan aset (Harta Modal atau Inventori) adalah betul dengan perubahan lokasi atau pegawai penempatan aset semasa atau aset yang berubah tempat tidak dapat dikesa. Untuk mencetak maklumat mengikut lokasi. 7.1. Lokasi dan Nama Pegawai Penempatan yang baru.44 . PERHATIAN | Apabila anda membuat penambahan atau perubahan kepada maklumat penempatan aset. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk membuat paparan maklumat. 7.PA-3 dan KAD KEW.

1.1.3. Klik pegawai penempatan yang terkini Klik kemaskini untuk mengemaskini dan membuat pengesahan penempatan baru atau Klik untuk membatalkan pengesahan dan mengekalkan rekod lama penempatan aset. Aset Tiada Pegguna | Senarai ini adalah hasil daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada nama pegawai penempatan. 9. ASET YANG TIDAK MEMPUNYAI REKOD PEGAWAI PENEMPATAN Aset yang tidak mempunyai pegawai penempatan atai di dalam database menyimpan maklumat tiada. PEMANTAUAN PENEMPATAN. 8. 9. ASET TIADA PENGGUNA. 8. Paparan ini adalah sebagai panduan kepada pegawai aset untuk memantau berapa jumlah rekod aset yang tidak lengkap iaitu tiada mempunyai nama pegawai atau tiada lokasi penempatan 8.45 . Langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat pengguna adalah seperti berikut sekiranya pengguna adalah pegawai aset (Pegawai Penempatan): MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 8. Carian aset tiada pengguna boleh dibuat berdasarkan no chasis/siri atau kategori aset. 9.3.2.2. Pemantauan Penempatan | Senarai ini adalah hasil daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada nama pegawai atau tiada lokasi penempatan. Klik butang Cetak untuk mencetak senarai aset tiada pengguna. Paparan pemantauan penempatan adalah seperti berikut: NOTA: Kesan terhadap carian rekod dan laporan ASET YANG TIDAK MEMPUNYAI LOKASI Aset yang tidak mempunyai lokasi penempatan atai di dalam database menyimpan maklumat tiada. 9.

3. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Atau Langkah 8 Klik Paparan Rekod Penempatan bagi mengubah rekod pertama harta modal Klik Ubah rekod ini untuk mengubah rekod penempatan sediada Klik Calender untuk memilih tarikh penempatan baru Klik Carian Pengguna untuk memilih pegawai/kakitangan penempatan yang baru Klik kemaskini untuk mengemaskini maklumat penempatan baru Klik untuk cetak penempatan ini.46 . 10. 10. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat lokasi penempatan adalah seperti berikut sekiranya pengguna adalah pegawai aset (administrator): Langkah untuk mengemaskini rekod penempatan sama seperti mengemaskini rekod tiada pegawai penempatan. Klik butang Cetak untuk mencetak senarai aset tiada pengguna. 10. Aset Tiada Penempatan | Senarai aset daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada lokasi penempatan.Langkah 1 Klik butang edit untuk membuat paparan dan mengemaskini maklumat aset. Carian aset tiada penempatan boleh dibuat berdasarkan no chasis/siri atau kategori aset. Klik tambah rekod penempatan untuk menambah rekod penempatan baru.2. 10.1. ASET TIADA PENEMPATAN.

Penyelia yang bertanggungjawab kepada aset gunasama yang diamanahkan olehnya. PERKARA YANG PERLU ANDA LAKUKAN SEBELUM MEMULA MODUL PERGERAKAN. Daftar Penyelia yang akan mengendalikan aset gunasama mengikut kumpulan .Kumpulan aset gunasama perlu di daftarkan mengikut cawangan di dalam sistem.1 Senarai Sub Modul Di dalam Modul Pergerakan  Aset Gunasama  Pemohonan Pinjaman | Pergerakan aset  Modul Pergerakan Aset.  Mendaftar Kumpulan Aset Guna Sama .  Aset yang sedang dipinjam tidak boleh buat penempatan dan pergerakan.    2. Merekod terus pergerakan|pinjaman aset :: PERINGATAN ::  Aset yang sedang diselenggara tidak boleh buat penempatan dan pergerakan. Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Daftar Pergerakan Harta Modal | Inventori KEW.  Daftar Pegawai yang akan mengawal kumpulan aset gunasama .PA-6. KAEDAH MEREKOD ASET.BAB E . PENGENALAN MODUL PERGERAKAN Definasi | “pergerakan” ialah satu proses merekod segala bentuk pergerakan atau pinjaman ke atas aset kerajaan. 4. Fungsi pegawi ialah: Menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama. Proses permohonan pergerakan| pinjaman aset gunasama 3. Kumpulan gunasama ini akan hanya boleh dilihat oleh pegawai di agensi tersebut sahaja. Pegawai bagi satu kumpulan aset gunasama boelh lebih dari seorang.47   .Senarai aset yang didaftarkan sebagai aset gunasama MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 3. Merekod semua pinjaman atau pergerakan yang dibuat atas aset kerajaan.  Aset yang telah lupus tidak boleh dipinjam atau dibuat penempatan. Mengetahui status pinjaman aset. Fungsi pegawi ialah: Memantau pergerakan aset gunasama Melulus atau menolak permohonan pergerkan aset gunasama Melantik penyelia yang akan menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama. Membuat pemerhatian di atas pergerakan | pinjaman aset SUB MODUL PERGERAKAN ASET.1.1.  Senarai Permohonan  Permohonan Lulus  Pemulangan Aset Gunasama  Arkib Pergerakan Aset 3. Terdapat 4 Perkara utama yang perlu anda lakukan sebelum modul pergerakan dapat dilakukan. penyelia bagi satu kumpulan aset gunasama boelh lebih dari seorang. Fungsi sistem didalam proses pergerakan atau pinjaman seperti yang dinyatakan dibawah.PERGERAKAN ASET 1. 2. 4. Daftar Aset sebagai aset gunasama .2.Pegawai yang bertanggungjawab kepada aset gunasama yang diamanahkan olehnya.

Langkah-langkah Mendaftar Pegawai yang akan mengawal kumpulan aset gunasama NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA sahaja yang dibenarkan untuk melantik pegawai kumpulan aset gunasama. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 4 Pilih TAB Pegawai Pengesah. NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA sahaja yang dibenarkan untuk mendaftar kumpulan aset gunasama Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik Daftar Kumpulan Aset Gunasama. Kod yang diwujudkan akan digunakan di dalam borang permohonan dengan janaan seperti dibawah.2. 4. 4. CTH kod permohonan : KOD KEMENTERIAN KK KOD JABATAN KDRM115 KOD ASET GUNASAMA BPTM TAHUN 09 NO. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Pilih nama aset gunasama dan klik Paparan dibawah akan dipaparkan: untuk mendaftar pegawai kumpulan aset gunasama. SIRI 0003 Kod Penuh : KK/KDRM115/BPTM/09/0003 PERINGATAN | Kumpulan gunasama tidak boleh dipadam sekiranya terdapat aset didalamnya dan kod gunasama tidak boleh dikemaskini selepas pendaftaran dibuat. Langkah-langkah Mendaftar Kumpulan Aset Gunasama.- Menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama.3. Masukan kod dan Keterangan Kumpulan Cth : Kod Keterangan : BPTM : Aset Gunasama Teknologi Maklumat PERINGATAN | Pastikan kod dan keterangan yang diwujudkan adalah berlainan antara satu kumpulan aset gunasama dengan yang lain.48 .

Langkah 5 Klik untuk memilih nama pegawai. 4. Klik simpan PADAM NAMA PEGAWAI. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Pilih nama aset gunasama dan klik Paparan dibawah akan dipaparkan: untuk mendaftar pegawai kumpulan aset gunasama. Langkah 6 Pilih nama pegawai dan klik untuk memadam rekod nama pegawai. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Klik tambah aset. Langkah 6 Pilih nama pegawai penyelia dan klik untuk memadam rekod nama pegawai.4. Langkah-langkah pendaftaran Aset gunasama di bawah kawalan kumpulan gunasama yang didaftarkan NOTA : Hanya Pegawai pengesah sahaja yang dibenarkan untuk membuat pendaftaran aset gunasama. Buat Carian Aset. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 4 Langkah 5 Pilih TAB Pegawai Penyelia Klik untuk memilih nama pegawai penyelia.49 . Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik butang . Langkah-langkah Mendaftar Penyelia yang akan mengendalikan aset gunasama mengikut kumpulan. Klik simpan PADAM NAMA PEGAWAI. NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA dan pegawai kumpulan aset gunasama dibenarkan untuk melantik pegawai penyelia kumpulan aset gunasama.5. 4. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Tandakan aset yang hendak dipilih dan klik butang pilih.

REKOD PINJAMAN. Pegawai boleh memilih lebih dari satu aset. PEMULANGAN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Pemulangan Aset Gunasama Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Scan barcode pada borang pinjaman | Jika ada scanner atau masukkan No. 5. Rujukan. Klik butang untuk mengemaskini maklumat pemulangan aset. Pegawai perlu mengisi borang pinjaman dengan maklumat:  Nama peminjam dan e-mail ( Pilih daripada database)  Maklumat Pembawa (Jika Perlu)  Tujuan pinjaman  Tempat  Catatan  Pegawai Pelulus. Terdapat dua kaedah pengeluaran pinjaman aset iaitu:  Rekod pergerakan terus  Pinjaman on-line. Paparan borang pinjaman. Klik Sahkan Pengeluaran Terus dan Borang Pengeluaran akan dipaparkan untuk cetakan. Paparan di sebelah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1.50 .1. Langkah-langkah mengemaskini maklumat pergerakan terus PENGELUARAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik . REKOD PERGERAKAN TERUS NOTA : Hanya Pegawai dan Penyelia bagi setiap kumpulan aset gunasama sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini maklumat pergerakan terus.1. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Tandakan aset yang hendak dipinjam. Sistem akan memberi alert sekiranya tiada aset yang dipilih. Aliran kerja bagi merkod pergerakan terus.5. 5. Klik Pinjaman Terus.

2.Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan Aset yang hendak dipulang. Pastikan anda masukkan baris mana yang hendak dicetak seperti gambarajah dibawah | Bagi cetakan rekod kedua dan seterusnya untuk KAD KEW. Masukkan tarikh dan catatan penerimaan. Aset yang telah diterima akan ditandakan dan pengguna perlu mencetak KEW. ALIRAN KERJA PERMOHONAN DAN KELULUSAN PERGERAKAN ASET Hanya kakitangan yang sah sahaja yang dibenarkan membuat permohonan.51 .PA-6. Klik tanda dan terima barang. PROSES KELULUSAN PEGAWAI Permohonan diluluskan PROSES PENGELUARAN ASET SENARAI PERMOHONAN LULUS PAPARAN PENYELIA | Hanya senarai permohonan di luluskan oleh pegawai sahaja yang dipaparkan. PINJAMAN SECARA ONLINE. 5. Klik butang untuk cetakan KEW. BORANG PERMOHONAN PERGERAKAN Masukkan Maklumat Permohonan Permohonan Pengguna daripada PORTAL SPA Sistem akan memberi alert kepadapemohon sekiranya permohonan tidak diluluskan PENGGUNA PEMULANGAN SENARAI PERMOHONAN PERGERAKAN PAPARAN PEGAWAI | Hanya senarai permohonan bagi aset gunasama yang dikawal olehnya dipaparkan. Satu persatu atau pemulangan banyak aset. Pada borang terimaan barang Masukkan tarikh baru dijangka pulang dan catatan kenapa lanjut tarikh dipohon Sistem akan memaparkan tarikh baru dijangka pulang. PROSES PENGELUARAN ASET MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-6.PA-6 yang sama. Klik kemaskini. Langkah 9 LANJUT TARIKH DI PEMULANGAN Langkah 9 Langkah 10 Klik lanjut tarikh dijangka pulang.

PERHATIAN | Borang akan dihantar kepada pegawai di kumpulan gunasama yang dipohon MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .tekan butang enter.2. LANGKAH PERMOHONAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Portal SPA Klik Pengurusan Aset Langkah 3 Langkah 4 Klik Permohonan Pinjaman Peralatan Masukkan maklumat permohonan pergerakan peralatan. Paparan nama. tel dan e-mail akan dipaparkan secara auto Pilih Kumpulan Aset gunasama Pilih kumpulan aset gunasama. bahagian.52 . PERMOHONAN PENGGUNA. Masukkan Tujuan pergerakan aset dan tempat dibawa. Pastikan aset yang hendak dipinjam berada di dalam kumpulan tersebut masukkan kuannti yang hendak dipinjam. Apabila pengguna telah mengesahkan permohonan.5. jawatan. Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Masukkan kad pengenalan .1. no.klik hantar Sahkan Permohonan atau kemaskini kuantiti. Sistem akan menjana borang permohoanan dan akan dihantar melalui e-mail kepada pemohon. NOTA : Semua kakitangan yang sah boleh membuat permohonan pergerakan aset. Sepeti paparan dibawah Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang pilih.

5.2. KELULUSAN OLEH PEGAWAI NOTA : Hanya Pegawai bertanggungjawab bagi kumpulan aset gunasama boleh meluluskan permohonan pergerakan aset.53 . LANGKAH KELULUSAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul SENARAI PERMOHONAN Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik untuk meluluskan atau menolak permohonan Paparan di bawah akan dipaprkan. NOTA | Semua permohonan yang telah diluluskan akan di masukkan ke dalam senarai permohonan lulus dan menunggu pengeluaran oleh penyelia. KEMASKINI DAN LULUSKAN PERMOHONAN Langkah 4 Tentukan kuantiti yang dibenarkan Langkah 5 Klik Kemaskini dan luluskan permohonan dan masukkan catatan Atau NOTA : Sistem akan memberi alert kepada pemohon PERMOHONAN DITOLAK Langkah 6 Klik Permohonan Ditolak dan masukkan catatan penolakan NOTA : Sistem akan memberi alert kepada pemohon.2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

54 . PENGELUARAN OLEH PENYELIA NOTA : Hanya Penyelia bertanggungjawab bagi kumpulan aset gunasama boleh membuat pengeluaran pergerakan aset bergantung kepada kelulusan pegawai kumpulan gunasama.5. Klik Nama Kumpulan Aset Gunasama untuk memilih aset Paparan carian akan dipaparkan. Klik untuk melihat jumalh aset yang diluluskan oleh pegawai. Maklumat pengeluaran di bawah akan dipaparkan. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Masukkan maklumat Pembawa | Jika aset diambil oleh orang lain. Langkah 3 Klik untuk membuat pengeluaran aset. LANGKAH PENGELUARAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Permohonan Lulus Paparan dibawah akan dipaparkan. Buat carian aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .3.2. Masukkan yang perlu sahaja.

Klik tanda dan terima barang. Satu persatu atau pemulangan banyak aset. Pastikan anda masukkan baris mana yang hendak dicetak seperti gambarajah dibawah | Bagi cetakan rekod kedua dan seterusnya untuk KAD KEW. Klik kemaskini. Aset yang telah diterima akan ditandakan dan pengguna perlu mencetak KEW. Klik butang untuk cetakan KEW. Paparan di sebelah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan Aset yang hendak dipulang. Pada borang terimaan barang Masukkan tarikh baru dijangka pulang dan catatan kenapa lanjut tarikh dipohon Sistem akan memaparkan tarikh baru dijangka pulang. Klik butang untuk mengemaskini maklumat pemulangan aset. LANGKAH PEMULANGAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Pemulangan Aset Gunasama Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Scan barcode pada borang pinjaman | Jika ada scanner. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-6 yang sama.PA-6.55 . Masukkan tarikh dan catatan penerimaan.Langkah 7 Langkah 8 Tandakan aset yang hendak dikeluarkan dan klik kemaskini Sistem tidak membenarkan kuantiti dikeluarkan lebih daripada kuantiti diluluskan. Langkah 9 LANJUT TARIKH DI PEMULANGAN Langkah 9 Langkah 10 Klik lanjut tarikh dijangka pulang.PA-6. Selesai Permohonan dan Cetak borang pengeluaran aset.

 PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN (Preventive Maintenance) . Proses penyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti yang dinyatakan dibawah.PA-13 Ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa.  2. KUMPULAN PENGGUNA MODUL PENYELENGGARAAN. pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai Penyelengaraan didalam Modul Konfigurasi.PA-2 | Bahagian B ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan. PENYELENGGARAAN DAN NAIK TARAF ASET: Daftar Aduan di dalam Borang KEW. penyelenggaraan dan menaiktaraf aset.PA-2 Bhg B MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-14.KEW. 1.PA-9 Penyelenggaraan Penambahan Daftar Penambahan Dalam Pembaikan Siap Kemaskini Penambahan Cetak KEW. Definasi dan Tanggungjawab | “Pegawai Penyelenggaraan” bermaksud kakitangan|pegawai yang dilantik oleh JKPAK untuk menyelenggara|merekod segala maklumat yang berkaitan dengan Penyelenggaraan aset di Kementerian|Jabatan|Bahagian. KEW. PENGENALAN PENYELENGGARAAN Definasi | “Penyelenggaraan” ialah satu proses untuk merekod segala penambahan baikan. dan PENYELENGGARAAN PEMULIHAN (Corrective Maintenance) . Setiap proses penyelenggaraan harta modal | Inventori hendaklah direkodkan dan ditandatangan oleh pegawai yang merekod penyelenggaraan.KEW. LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN ASET. membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan. CARTA ALIR ADUAN.56 .BAB F .1. Didalam sistem. 3. menservis.1.PENYELENGGARAN ASET 1. 3.

Fungsi Utama pentadbir penyelenggara ialah : 4. Petadbir penyelenggara adalah pegawai aset yang dilantik oleh Pentadbir SPA ( rujuk pelantikan di dalam modul pentadbir sistem). Lihat paparan dibawah: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .57 . PENTADBIR PENYELENGGARA.2.  Selenggara Harta  Sedang Diselenggara  KEW PA-13  Permohonan Kelulusan  Senarai Aduan  Senarai Kelulusan  Perlu Pembaikan  Admin Penyelenggaraan 4. Klik Admin Penyelenggaraan Klik Senarai Klik lantik untuk memilih kakitangan yang ditugaskan untuk menjadi pegawai penyelenggara Pilih Kakitangan dan pastikan anda memilih tapisan rekod sebelum pelantikan dibuat.3. SUB MODUL PENYELENGGARAAN Sub Modul Penyelenggaraan adalah seperti berikut. 4.1. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Penyelenggara. Kaedah pelantikan pegawai penyelenggara. Melantik pegawai penyelenggara untuk mengemaskini maklumat penyelenggaraan mengikut akses yang dibenarkan.1.1.

Langkah 5 Klik TAB ADUAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan.2. Didalam maklumat carian.58 .1. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2 atau fizikal aset (aset yang telah dilabelkan). Langkah aduan kerosakan bagi Harta Modal NOTA : Hanya Pegawai Penyelenggara sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini rekod. anda boleh membuat carian berdasarkan. Pilih aset daripada senarai.                   Langkah 3 Langkah 4 Imbas Barkod aset (menggunakan pengimbas barkod) No. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. Pesanan No.PA-9. Rujukan Fail Kategori Sub Kategori Jenis Jenama No..5. Siri Pendaftaran Kod Nasional No. Barkod No. Borang Disahkan oleh Pegawai Aset Didaftarkan oleh pegawai penyelenggara aset 5. ADUAN KEROSAKAN (KEW. 5. Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan.PA-9). Vot Kos Status Harta Mengikut lokasi penempatan. Pendaftaran (Bagi kenderaan) Mengikut bahagian pengguna atau bahagian pendaftar/perolehan Tarikh Pembelian Perolehan No. Proses aduan kerosakan hingga pembaikan. Aduan kerosakan peralatan boleh dibuat menggunakan borang KEW.

Pegawai yang akan meluluskan tindakan penyelenggaraan.PA-9  Nama pengguna terakhir (Pilih daripada database)  Perihal Kerosakan  Syor Pegawai Aset  Nama Pegawai Pelulus . Klik butang Simpan. (Sistem akan memaparkan permohonan kelulusan penyelenggaraan kepada logi pegawai yang dipilih)  Tarikh.59 . CETAK KEW.PA-9 Selepas kelulusan diterima. HAPUS REKOD KEW. klik butang untuk cetakan KEW. Paparan PDF akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Status sedang diproses akan dipaparkan sehingga pegawai belum meluluskan tindakan penyelenggaraan.Langkah 6 Klik Daftar KEW.PA-9 Langkah 12 Klik butang untuk memadam rekod aduan. Langkah 9 Langkah 10 Pastikan paparan di status bertukar kepada lulus. Langkah 11 Klik butang Cetak.PA-9 Lagkah 7 Langkah 8 Masukkan Maklumat KEW.PA-9.

1. Proses penyelenggaraan pemulihan.2. Masukkan maklumat penyelenggaraan seperti dibawah. Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan. Langkah 6 Klik Daftar Penyelenggaraan Langkah 7 Langkah 8 Klik Tambah Rekod Penyelenggaraan. Segala rekod penyelenggaraan pemulihan akan direkodkan dan dikemaskini pada KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .6.PA-14. 6. SELENGGARA HARTA. Pilih aset daripada senarai. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. DAFTAR PENYELENGGARAAN.60 . Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2. LANGKAH MEREKOD PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENYELENGGARAAN. 6.

NOTA : Jika anda tidak merekod tarikh siap. NOTA : Butang edit akan hilang apabila penyelenggaraan berstatus siapatau bertanda PADAM REKOD PENYELENGGARAAN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . Lihat paparan dibawah Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat penyelenggaraan. Jika anda klik OK rekod akan dipadamkan serta merta MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pilih rekod yang hendak dikemaskini.61 .5. Masukkan maklumat penyelenggaraan dan klik kemaskini.5. Pilih rekod yang hendak dipadam. Rekod yang di daftarkan menunjukkan penyelenggaraan telah siap dilakukan. Lihat paparan dibawah Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk memadam maklumat penyelenggaraan. KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . Adakan anda pasti untuk memadam rekod. Borang yang sama seperti daftar akan dipaparkan. Rekod yang didaftarkan akan berstatus sedang diselenggara. Oleh yang demikian kaedah mengemaskini rujuk KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN seperti dibawah Langkah 9 Klik butang Simpan.

Pilih rekod yang hendak dicetak. Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak PA-14. 6. Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . Langkah Mengemaskini Rekod : Langkah 1 Klik Modul Penyelanggaraan Langkah 2 Klik Sub Modul sedang diselenggara. Ikuti langkah 3 dan langkah 4 di dalam KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN. Paparan PDF akan dipaparkan. Pastikan anda memilih kad dan baris berapa keberapa.3. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .5. Langkah 3 Klik kod aset. Langkah 5 Klik butang Cetak PDF.62 . PEMANTAUN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN NOTA : Aset-aset yang sedang diselenggara akan diapaparkan di dalam sub modul sedang diselenggara dan di selenggara. Sistem akan memaparkan senarai aset yang sedang diselenggara.CETAK REKOD PENYELENGGARAAN.

DAFTAR PENAMBAHAN. Penggantian dan Naiktaraf. Langkah-langkah Penambahan. Penggantian Dan Naik Taraf. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF.5. CETAK REKOD PENAMBAHAN. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik tambah Penambahan. (KEW. penggantian atau naik taraf. penggantian dan naiktaraf aset harta modal. Masukkan maklumat diperlukan NOTA : Pastikan anda memilih maklumat yang didaftarkan adalah maklumat asal penambahan. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF. 7. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan.1.PA-2 Bahagian B. Pilih aset daripada senarai. Langkah 7 Langkah 8 Masukkan Semua maklumat yang diperlukan.63 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . penggantian dan naiktaraf .1. Langkah 1 Ulangi langkah 1 . TAMBAH PENAMBAHAN. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari.KEW. PENAMBAHAN. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2.1. NOTA : Hanya pegawai penyelenggara sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini maklumat penambahan. Borang dibawah akan dipaparkan.7. Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan.PA-2B) Merekod butir-butir penambahan. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENAMBAHAN. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF. 7. Klik butang untuk mengemaskini rekod (Jika Perlu). Klik butang simpan.

PA-2-B. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari.2. Paparan PDF akan dipaparkan. PINDAH KOMPONEN KEPADA ASET LAIN. Penggantian dan Naiktaraf. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PINDAHAN KOMPONEN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan. Pastikan anda memilih baris untuk dicetak.1. 7. NOTA : Bagi cetakan kali kedua dan seterusnya masukkan baris dan klik butang papar dan cetak. Langkah-langkah Penambahan. Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak KEW. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENAMBAHAN. Pilih aset daripada senarai. Langkah 5 Klik butang Cetak PDF. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2.2. Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan.64 . 7.Langkah 2 Pilih rekod yang hendak dicetak.

Buat carian aset. Klik Ubah Komponen. Paparan PDF akan dipaparkan. Tandakan komponen dipindahkan ke aset yang mana satu. NOTA : Bagi cetakan kali kedua dan seterusnya masukkan baris dan klik butang papar dan cetak. Sistem akan memaparkan maklumat aset dikeluarkan dan aset dipindahkan ke No. Sepeti dibawah Langkah 9 Pilih tarikh dikeluarkan. Langkah 9 Langkah 10 Klik butang Pindah.65 .5. Lihat borang dibawah.Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan komponen yang hendak dipindahkan. CETAK REKOD PINDAHAN KOMPONEN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak KEW. aset induk yang baru (Ditunjukkan di ruang catatan) NOTA : Sistem akan memberi no aksesori yang baru kepada aksesori yang dipindahkan mengikut no. Pastikan anda memilih baris untuk dicetak. Pilih rekod yang hendak dicetak.induk yang baru. tarikh dipasang kepada aset induk disebabkan oleh tambahan.PA-2-B. naiktaraf atau penggantian. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

66 . Langkah 5 Klik butang Cetak PDF. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .NOTA : PASTIKAN Rekod tarikh dikeluarkan dikemaskini.

Rujuk Kemaskini rekod Penyelenggaraan. NOTA : Hanya ketua jabatan yang direkodkan di dalam KEW.1.1.PA-9 akan dipaparkan untuk tidakan ketua jabatan. 9. PROSES KELULUSAN Semua permohonan kepada tidakan penyelenggaraan daripada rekod aduan KEW.67 . Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Penyelenggaraan. Langkah mengemaskini aset yang memerlukan pembaikan. PERLU PEMBAIKAN Adalah senarai aset yang yang memerlukan pembaikan adalah senarai yang dijana daripada rekod pemeriksaan aset (Status Perlu Penyelenggaraan) atau Permohonan aduan kerosakan (KEW.PA-9 sahaja yang dibenarkan untuk membuat kelulusan atau menolah permohona pembaikan peralatan daripada pengguna. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .8. Klik Sub Modul Perlu Pembaikan Klik untuk paparan maklumat aset untuk penyelenggaraan. Klik Sub Modul Permohonan Kelulusan Klik untuk meluluskan aduan kerosakan Tandakan Diluluskan atau Tidak Diluluskan kemudian masukan catatan Klik butang Kemaskini. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Penyelenggaraan.PA-9) telah diluluskan. 8. Langkah meluluskan permohonan kelulusan bagi tindakan penyelenggaraan kepad aduan kerosakan peralatan. Sistem akan mengemaskini status kelulusan di dalam 9.

Didalam sistem. 1.1. PENGENALAN PEMERIKSAAN Definasi | “Pemeriksaan” ialah satu proses untuk memeriksa secara fizikal. pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai pemeriksa didalam Modul Konfigurasi. 4. SUB MODUL DAN ALIRAN KERJA. ARAHAN PERBENDAHARAAN BIL 5 TAHUN 2007.BAB G .4.     3.PA-11 kepada Ketua Jabatan. 1.  Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori. Task Pemeriksaan Senarai Pemeriksaan Senarai Diperiksa Laporan Pemeriksaan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW.3. Tujuan pemeriksaan adalah untuk. 4.2 Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap. tepat dan kemaskini.68 .PA-12 kepada Pegawai Pengawal Pegawai Pengawal seterusnya dikehendaki mengemukakan KEW.PEMERIKSAAN ASET 1. rekod dan penempatan Setiap pemeriksaan hendaklah ditandatangan oleh pegawai pemeriksa yang dilantik.PA-12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi.PA-10 dan KEW.3 Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar 2. Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW. Definasi dan Tanggungjawab | “Pegawai Pemeriksa” bermaksud kakitangan| pegawai yang dilantik oleh PEGAWAI PENGAWAL untuk membuat pemeriksaan aset di Kementerian|Jabatan.PA-11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW. 4. 4.1 Mengetahui keadaan dan prestasinya 1. KUMPULAN PENGGUNA MODUL PEMERIKSAAN ASET.2. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW. 4.

Klik Butang Simpan NOTA : Pengguna boleh mengemaskini maklumat pemeriksaan dengan klik butang dan memadam task pemeriksaan dengan klik butang . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PENDAFTARAN TASK PEMERIKSAAN HARTA MODAL Langkah 1 Klik Modul Pemeriksaan.ALIRAN KERJA PEMERIKSAAN 5. TASK PEMERIKSAAN HARTA MODAL 5. Pilih pemeriksaan Harta Modal. Tajuk Pemeriksaaan dan masukkan nama bahagian.1.1.1.69 . Langkah 2 Langkah 3 Klik Task Pemeriksaan Klik Daftar Pemeriksaan Langkah 4 Pilih Tarikh. TASK PEMERIKSAAN 5.

Apabila anda selesai memilih aset yang hendak diperiksa. Secara auto sistem akan menyenaraikan senarai didalam senarai aset untuk diperiksa. Klik butang Cetak Rekod Untuk Diperiksa. PEMILIHAN ASET Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan. Paparan dibawah dipaparkan. Langkah 3 Langkah 4 Klik Pilih Aset Untuk Pemeriksaan.70 . Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .5. Sistem akan menyediakan laporan dalam bentuk PDF untuk tujuan pemeriksaan fizikal.  Lokasi Penempatan aset (Bangunan | Tingkat | Lokasi)  Kategori Aset Hasil carian dipaparkan. Langkah 5 Tandakan aset yang hendak diperiksa dan klik Pilih Aset.2. Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. Buat carian harta modal NOTA : Pengguna boleh membuat carian pilihan untuk memilih  Nama Pegawai. Senarai akan mengikut Nama Pegawai yang mewujudkan task. NOTA : Hanya Pegawai yang mewujudkan task pemerikaan sahaja boleh mengemaskini rekod pemerikaan.1.

Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. Pegawai Pemeriksa perlu mengemaskini didalam sistem untuk tujuan laporan pemeriksaan. Langkah 3 Daripada aset untuk pemeriksaan klik butang untuk mengemaskini hasil pemeriksaan aset. NOTA : Anda boleh membuat pemilihan untuk permeriksaan semasa anda mengemaskini maklumat aset.3. KEMASKINI HASIL PEMERIKSAAN Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan. Pengguna boleh memadam senarai aset yang perlu dengan klik butang . KEMASKINI REKOD PEMERIKSAAN HARTA MODAL Apabila pegawai pemeriksa telah selesai melakukan tugas pemeriksaan fizikal.71 .1.5. Paparan dibawah dipaparkan. Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

72 . Untuk melihat maklumat aset klik TAB telah diperiksa. LANTIK PEGAWAI PEMERIKSA KEDUA. pegawai aset masih boleh mengemaskini dan memadam rekod pemeriksaan. Klik butang kemaskini untuk mengemaskini hasil pemeriksaan. Langkah 1 Langkah 2 Daripada task pemeriksaan. maklumat rekod dikemaskini atau tidak. Rekod akan dipindahkan ke TAB telah diperiksa.Langkah 4 Langkah 5 Masukkan Maklumat Pemeriksaaan iaitu tarikh pemeriksaan. adakah terdapat perubahan lokasi (Jika ya | Sila buat pilihan lokasi baru. NOTA : Walaupun aset telah dikemaskini dan disenaraikan didalam telah diperiksa. status aset semasa diperiksa dan masukkan catatan atau penemuan pemeriksa |Jika Perlu. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang Pemeriksa Dua Pilih Pegawai Pemeriksa Pilih Pengguna dan kilk Simpan.

1. Klik Butang Simpan NOTA : Pengguna boleh mengemaskini maklumat pemeriksaan dengan klik butang dan memadam task pemeriksaan dengan klik butang . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-10 untuk mencetak laporan KEW. Langkah 2 Langkah 3 Klik Task Pemeriksaan Klik Daftar Pemeriksaan Langkah 4 Pilih Tarikh.73 . Tajuk Pemeriksaaan dan masukkan nama bahagian. Klik butang PEMERIKSAAN SELESAI apabila semua kerja pemeriksaan telah diselesaikan.2.1.5. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 2 Langkah 3 Klik butang KEW. TASK PEMERIKSAAN INVENTORI 5. LANGKAH-LANGKAH PENDATARAN PEMERIKSAAN INVENTORI Langkah 1 Klik Modul Pemeriksaan.PA-10 DAN SELESAI TASK PEMERIKSAAN Langkah 1 Pastikan semua kerja-kerja kemaskini REKOD PEMERIKSAAN HARTA MODAL telah selesai dilakukan DAN semua aset telah dikemaskini hasil pemeriksaan. 5.PA-10.4. Pilih pemeriksaan Inventori. JANAAN LAPORAN KEW.2.

PEMILIHAN INVENTORI Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan. Klik butang Cetak Rekod Untuk Diperiksa. Langkah 5 tandakan inventori yang hendak diperiksa dan klik pilih aset. NOTA : Hanya Pegawai yang mewujudkan task pemerikaan sahaja boleh mengemaskini rekod pemerikaan. Paparan dibawah dipaparkan. Langkah 3 Langkah 4 Klik pilih aset untuk pemeriksaan. Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .5.2. Apabila anda selesai memilih aset yang hendak diperiksa. Senarai akan mengikut Nama Pegawai yang mewujudkan task.2. Sistem akan menyediakan laporan dalam bentuk PDF untuk tujuan pemeriksaan fizikal. Buat carian harta modal NOTA : Pengguna boleh membuat carian pilihan untuk memilih  Nama Pegawai. Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa.74 . Secara auto sistem akan menyenaraikan senarai didalam senarai aset untuk diperiksa (jika inventori dia akan mengambil jumlah inventori mengikut kategori dan lokasi).  Lokasi Penempatan aset (Bangunan | Tingkat | Lokasi)  Kategori Aset Hasil carian dipaparkan.

KEMASKINI REKOD PEMERIKSAAN INVENTORI Apabila pegawai pemeriksa telah selesai melakukan tugas pemeriksaan fizikal. KEMASKINI HASIL PEMERIKSAAN Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan. Langkah 3 Daripada aset untuk pemeriksaan klik butang untuk mengemaskini hasil pemeriksaan aset. Klik butang kemaskini MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . BAGI REKOD INVENTORI terdapat langkah untuk mengemaskini hasil pemeriksaan iaitu : a.75 . NOTA : Anda boleh membuat pemilihan untuk permeriksaan semasa anda mengemaskini maklumat aset. Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. b. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Pilih dokumen aset lengkap dan dikemaskini dan masukkan catatan | Penemuan Pemeriksa.3. Pengguna boleh memadam senarai aset yang perlu dengan klik butang . Paparan dibawah dipaparkan.2.5. Rekod Dokumen | Mengikut kumpulan. Rekod Fizikal | satu persatu REKOD DOKUMEN | MENGIKUT KUMPULAN. Pegawai Pemeriksa perlu mengemaskini didalam sistem untuk tujuan laporan pemeriksaan.

Langkah 8 Langkah 9 Langkah 5 Masukkan rekod tarikh pemeriksaan.REKOD FIZIKAL | SATU PERSATU REKOD. status Aset dan klik butang kemaskini. Langkah 6 Daripada senarai aset tandakan aset yang hendak dikemasikini dan klik kemaskini pemeriksaan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang Pemeriksa Dua Pilih Pegawai Pemeriksa Pilih Pengguna dan kilk simpan.76 . Rujuk rajah dibawah NOTA : Anda boleh mengemaskini lebih dari satu aset sekiranya rekod yang hendak dimasukkan adalah sama. Untuk melihat maklumat aset klik TAB telah diperiksa. Langkah 1 Langkah 2 Daripada task pemeriksaan. Ulangi langkah 3 hingga langkah 8 untuk keseluruhan aset. LANTIK PEGAWAI PEMERIKSA KEDUA. Langkah 7 Paparan dibawah akan dipaparkan. maklumat lokasi. Rekod akan dipindahkan ke TAB telah diperiksa.

PA-11.PA-2 atau KEW.77 .PA-11 DAN SELESAI TASK PEMERIKSAAN Langkah 1 Pastikan semua kerja-kerja kemaskini REKOD PEMERIKSAAN INVENTORI telah selesai dilakukan DAN semua aset telah dikemaskini hasil pemeriksaan.5. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mencetak KAD KEW.1.PA-2 atau KEW.CETAKAN KEW. LIHAT GAMBARAJAH DIBAWAH.PA-3 Tandakan kotak dan klik telah dicetak untuk menunjukkan kad aset telah dicetak. SENARAI DIPERIKSA 6.PA-2 ATAU KEW.2.PA-3 mengikut Pegawai Penempatan.4. Klik butang PEMERIKSAAN SELESAI apabila semua kerja pemeriksaan telah diselesaikan. Masukkan kad ke berapa. SENARAI ASET TELAH DIPERIKSA .PA-3 Senarai maklumat pemeriksaan yang belum cetak pada KEW. 6.PA-2 atau Kew. Klik telah dicetak untuk menunjukkan Kad KEW. Senarai ini dijana secara automatik apabila proses asset tersebut telah diperiksa. JANAAN LAPORAN KEW. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 2 Langkah 3 Klik butang KEW. rekod penempatan ke dan klik papar Klik Butang Cetak untuk cetakan kad.PA-3 telah dicetak. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-11 untuk mencetak laporan KEW.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik Sub Modul Laporan Pemeriksaan Pilih tahun semasa atau sebelumnya Tandakan PAPARAN GRID untuk cetakan laporan pemeriksaan Klik untuk cetakan ringkasan laporan pemeriksaan harta modal dan inventori bagi tahun yang dipilih. Senarai maklumat bilangan aset yang diperiksa berdasarkan pada tahun pemeriksaan yang telah dijalankan. LAPORAN PEMERIKSAAN 7.1.7.78 . LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah5 Klik Modul Pemeriksaan Aset.

PENGENALAN Modul Pelupusan adalah satu modul yang akan melaukukan proses untuk mengeluarkan aset dari milikan. Tiada alat ganti. dikembalikan kepada Lembaga Pemeriksa Urus setia menentukan Kuasa Melulus TUGAS Pemohon Pemohon Pemohon | Urusetia 4 5 6 7 Lembaga Pemeriksa Dikemaskini oleh Urusetia. kawalan. jika perlu.PA-16. Sediakan maklumat aset dalam KEW. Apakah justifikasi yang membolehkan proses pelupusan dilakukan? Aset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:           Tidak Ekonomi Dibaiki.1. PROSES KERJA LANGKAH 1 2 3 PROSES KERJA Kenal pasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW. jika perlu  Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah hadiah atau pindahan Jika laporan lengkap.PA-17 kepada Urus Setia Pelupusan Urus setia menyemak KEW. tukar barang  Laporan Kemalangan bagi kenderaan terlibat dengan kemalangan  Gambar aset.PA-17 dan pastikan dokumen sokongan berikut disertakan: PEP bagi aset mekanikal|peralatan teknikal|perkakasan computer  Justifikasi Jabatan bagi syor kaedah tukar beli. 2. Disyor selepas pemeriksaan aset. Usang/obselete. Urusetia Urusetia 8 9 10 Urusetia Urusetia | Lembaga Pemeriksa Urusetia MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan. dan Melebihi keperluan.BAB H . 1.79 . APA YANG PERLU ANDA FAHAM UNTUK MENGGUNAKAN SISTEM SPA ? 2. Luput tempoh penggunaan. Perubahan teknologi. Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan.PELUPUSAN ASET 1.PA-17 Kemukakan KEW. simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan didalam sistem SPA. Rosak dan tidak boleh digunakan.1. Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum.PA-17 seperti berikut: Keterangan asset  Kuantiti  Tarikh pembelian  Tempoh digunakan|disimpan  Nilai Perolehan Asal  Nilai Semasa Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan dan menandatangani KEW. terus ke proses 9 Jika laporan tidak lengkap.

PA18 bagi pelupusan kaedah Kemaskini rekod daftar aset.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM100.LANGKAH 11 12 PROSES KERJA Urus setia menyemak bidang Kuasa Melulus Kemukakan kepada Perbendaharaan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM50.000 TUGAS Urusetia Urusetia Proses kelulusan dikendalikan oleh urusetia pelulus mengikut peringkat kelulusan.000 Atau Kemukakan kepada Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal kurang daripada RM50. urusetia pelulus urusetia pelulus urusetia pelulus dimaklumkan kepada urusetia pelupusan.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500.000 Atau Kemukakan kepada Ibu Pejabat Negeri di Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM10. laporan dikembalikan kepada Urus setia Pelupusan untuk mendapatkan maklumat lanjut. Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW. 3.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500.80 . urusetia urusetia urusetia hantar kepada pegawai pelulus.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. CAWANGAN JABATAN ATAU AGENSI PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN IBU PEJABAT NEGERI IBU PEJABAT AGENSI KEMENTERIAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .000 Atau Kemukakan kepada Bahagian di Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM25.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus berserta : Salinan resit bagi pelupusan kaedah jualan  Surat akuan terima bagi pelupusan kaedah pindahan/hadiah. 19 Urusetia. Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW. Jika pelupusan tidak diluluskan. 13 14 15 16 17 18 Jika pelupusan diluluskan.000 Atau Kemukakan kepada Kementerian untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal kurang daripada RM50. terus ke proses 12. KONFIGURASI SISTEM LEVEL KERJA PELUPUSAN DI DALAM SISTEM SPA.

Pejabat Negeri : Ibu Pejabat Negeri | Cth : Pejabat Kastam Negeri Perak. Ibu Pejabat Agensi PROSES DAN KELULUSAN IBU PEJABAT IBU PEJABAT AGENSI KELULUSAN KEMENTERIAN PROSES PERMOHONAN KELULUSAN PELUPUSAN & HAPUSKIRA PERBENDAHARAAN IBU PEJABAT NEGERI PERMOHONAN PELUPUSAN DAN HAPUSKIRA PEJABAT DAERAH PROSES DAN KELULUSAN DIPERINGKAT NEGERI BERJADUAL MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Admin. 3. Pilih jenis cawangan agensi seperti dibawah untuk menentukan level agensi. Klik konfigurasi agensi Cari Cawangan mengikut Negeri Klik edit. Cawangan Pejabat Daerah : Cawangan Pejabat Daerah | Cawangan kecil di dalam daerah tersebut. Pejabat Daerah : Pejabat Daerah | Cth : Pejabat Kastam Daerah Hilir Perak.DAFTAR LEVEL CAWANGAN NOTA : Hanya PENTADBIR SISTEM SPA sahaja dibenarkan untuk membuat pendaftaran dan konfigurasi kepada level cawangan yang didaftarkan didalam sistem SPA. Laporan terus dihantar ke Ibu Pejabat Agensi.3. PENDAFTARAN LEVEL CAWANGAN. NOTA : : Ibu Pejabat Agensi seperti Ibu Pejabat Kementerian atau Jabatan | Cth : Ibu Pejabat Kastam DiRaja Malaysia.81 .1.1. Cawangan Ibu Pejabat Agensi : Pejabat Cawangan Ibu Pejabat Agensi.1.

DAFTAR PEGAWAI PEMOHON. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan dibawah akan dipaparkan. 3. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Keseluruhan Cawangan | Pelantikan Pegawai Mengikut Cawangan Paparan dibawah akan dipaparkan. Rujuk modul pentadbir SPA untuk pelantikan pentadbir pelupusan mengikut cawangan. BAGI PELANTIKAN PEGAWAI PENGESYOR (MODUL KEHILANGAN) DAN PELULUS.82 . Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 6 Klik buat carian pengguna.2.2.3. Tandakan Pelupusan | Jika pegawai adalah urusetia bagi proses pelupusan Tandakan samada permohonan melibatkan peralatan ICT atau bukan peralatan ICT.1. urusetia dan pegawai untuk membuat pendaftaran yang pegawai yang terlibat. Buat pilihan pegawai dan klik butang simpan BAGI PELANTIKAN URUSETIA PELUPUSAN. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik buat carian pengguna. Langkah 4 Langkah 5 Klik pada bahagian pemohon. URUSETIA PELUPUSAN DAN PEGAWAI PENGESYOR | PELULUS. DAFTAR PEGAWAI YANG TERLIBAT DENGAN PELUPUSAN NOTA : Hanya pentadbir pelupusan yang dilantik oleh Pentadbir SPA sahaja boleh mengemaskini dan mendaftar pegawai yang terlibat dan menentukan nilai kuasa melulus di dalam proses pelupusan.

Hanya untuk kegunaan modul kehilangan. 3. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Nilai Kuasa Melulus Paparan dibawah akan dipaparkan.83 . Bagi level daerah dan cawangan lain akan hanya nampak pelantikan penyelia sahaja.2. HANYA PEGAWAI yang dilantik sahaja akan dibenarkan untuk melihat dan akses kepada menu-menu yang telah dibenarkan. MENENTUKAN NILAI KUASA MELULUS. jabatan dan kementerian sahaja yang memaparkan pelantikan kepada pegawai penyelia. Abaikan jika tidak perlu.Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Tandakan pengesyor | Jika pegawai boleh mengemaskini syor dan ulasan pegawai pengawal . Langkah 4 Klik butang untuk mengemaskini nilai kuasa melulus. Langkah 4 Klik butang LANTIK PENGAWAL untuk membuat carian pengguna.2. NOTA : Hanya Admin Pelupusan yang dibenarkan menentukan nilai kuasa melulus. DAFTAR PELULUS. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Pelulus Paparan dibawah akan dipaparkan. Tandakan samada permohonan melibatkan peralatan ICT atau bukan peralatan ICT NOTA : Bagi proses pendaftaran hanya level ibu pejabat negeri.3. Tandakan samada pegawai boleh mengemaskini maklumat kelulusan bagi level pelulus keseluruhan mengikut agensi atau pelulus bahagian mengikut agensi. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . urusetia dan pegawai pengesyor dan pelulus. 3. NOTA : Pegawai Pelulus bertanggungjawab meluluskan Syor & Keputusan Jawatankuasa.2.

komponen atau aset lain) yang hendak dilupuskan Menyediakan semua dokumen berkaitan aset.2.1.84 .2. Mengumpul semua aset (harta modal.3.2.PILIH ASET UNTUK PROSES PELUPUSAN DAFTAR TASK Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Pelupusan . Jika anda anda pemohon diperingkat daerah data akan dihantar ke urusetia pelupusan negeri.4. Hantar dokumen dan senarai aset yang telah lengkap kepada urusetia pelupusan. FUNGSI PEMOHON PELUPUSAN 4.PA-16 | Sijil Perakuan Pelupusan. Menyediakan atau mendaftar KEW. 4. inventori. LANGKAH KERJA PEMOHON PELUPUSAN MENU .  Senarai menunggu penerimaan Urusetia  Senarai Diterima Urusetia  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan 4.1.2.CARIAN ASET Langkah 7 Klik tajuk task anda.Lihat paparan menu pemohon Langkah 3 Klik aset untuk proses pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Daftar Pelupusan Baru Pilih tarikh dan masukkan tajuk task anda Klik untuk mengemaskini tajuk task PILIH ASET UNTUK DILUPUSKAN .1. Buat carian aset Daripada hasil carian tandakan aset yang hendak dilupuskan. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 8 Langkah 9 Jika anda ingin mencari aset yang hendak dilupuskan klik carian aset.3.1.1. 4. 4. PEMOHON 4.4.1. MENU PEMOHON PELUPUSAN 4.1 MENU KERJA  Pilih aset untuk proses Pelupusan  Selesai pilih aset dan proses persediaan Dokumen Sokongan  Selesai Dokumen Sokongan dan hantar kepada Urusetia  Kuiri Daripada Urusetia  Kemaskini Status Aset Ditolak Urusetia MENU PEMANTAUAN. Seperti gambarajah dibawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2. 4. 4.

85 . Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan. Apabila anda selesai memilih atau mendaftar aset yang hendak dilupuskan. model. paparan dibawah akan dipaparkan.DAFTAR LAIN-LAIN NOTA : ABAIKAN JIKA ANDA INGIN MELUPUSKAN ASET INDUK ATAU ASET LAIN SAHAJA Langkah 15 Klik tajuk task anda. Klik Daftar.CARIAN KOMPONEN |AKSESORI NOTA : ABAIKAN JIKA ANDA INGIN MELUPUSKAN ASET INDUK ATAU ASET LAIN SAHAJA Langkah 11 Klik tajuk task anda. Cth aset lain . Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 16 Langkah 17 Langkah 18 Masukkan maklumat jenis . Seperti gambarajah dibawah Langkah 14 Tandakan dan klik Pilih. DAFTAR LAIN-LAIN ASET . Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan. nilai perolehan dan nilai semasa. tarikh perolehan.Langkah 10 Tandakan dan klik Pilih. no siri| no casis. Buat carian komponen Daripada hasil carian tandakan komponen yang hendak dilupuskan. jenama. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan. PILIH KOMPONEN UNTUK DILUPUSKAN .Besi Longkang. Ulang langkah 15 hingga 17 untuk mendaftar lebih dari satu aset lain. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Jika anda ingin mencari komponen yang hendak dilupuskan klik carian komponen |aksesori.

Anda boleh mengemaskini atau KEW. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAKLUMAT No. Langkah 22 Langkah 23 Klik butang KEW.Msukkan sebab-sebab yang telah diperolehi daripada semakan. Ulangi langkah 4 hingga 6 untuk mengemaskini maklumat sijil perakuan untuk aset yang lain. rujukan sijil Auto daripda sistem SPA Masa atau jarak penggunaan sistem Tahap penyampaian aset kepada jabatan Nilai semasa daripada kiraan susut nilai. Rujukan Jumlah Kos Penyelenggaraan Terdahulu Jumlah Jarak KM| Jam Penggunaan Tahap Penyampaian Perkhidmatan(%) Nilai Semasa Nilai Selepas Diperbaiki Anggaran Kos Penyelenggaraan Semasa Anggaran Lamanya Digunakan Selepas Diperbaiki Butir-butir penambahbaikan yang perlu Disahkan bahawa aset tersebut telah diperiksa dan diperakukan untuk pelupusan atas sebabsebab berikut Dua Orang Pegawai Pengesah KETERANGAN No. Msukkan no. Anda perlu meneruskan kerja anda dengan menyediakan maklumat sijil perakuan pelupusan seperti paparan dibawah. Klik butang untuk mengemaskini maklumat perakuan pelupusan yang telah dimasukkan.PA-16 atau KEW.PA16.PA-16 Masukkan Maklumat KEW. Masukkan nama pegawai yang mengesahkan sijil perakuan pelupusan 11 Langkah 24 Langkah 25 Langkah 26 Klik butang Sahkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . klik butang untuk papran PDF borang perakuan untuk tujuan semakan dan cetakan. Jika sijil daisumber JKR atau badan yang diiktiraf. Rujukan Sijil Perakuan.PA-16 untuk mengemaskini sijil perakuan pelupusan | KEW. Niali boelh diubah mengikut kepada penilaian yang dibuat.PA-16 NO.Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Klik butang untuk memadam atau mengeluarkan senarai aset daripada senarai cadangan lupus. Anggaran nilai selepas dibaiki Anggaran kos penyelenggaraan semasa Anggaran masa penggunaan Masukkan butiran penyelanggaraan | penambahbaikan yang perlu . Klik butang Pilih.86 .

PA-16.PA-16 selagi anda tindak menghantar data kepada urusetia. Sistem akan menjana senarai di dalam SELESAI DOKUMEN SOKONGAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA. Oleh yang demikian anda perlu mengemaskini aset yang mempunyai KEW. NOTA : Anda masih boleh mngemaskini borang KEW.PA-16 tidak wajib didaftarkan untuk semua aset.SELESAI DOKUMEN SOKONGAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Selesai Dokumen Sokongan Dan Hantar Kepada Urusetia Langkah 3 Klik Task kerja anda dan paparan task seperti di dalam proses mengemaskini KEW.87 . seperti gambarajah dibawah Langkah 5 Masukkan maklumat balasan kuiri. Secara auto sistem akan memaparkan satu task didalam senarai SELESAI PILIH ASET DAN PROSES PERSEDIAAN DOKUMEN SOKONGAN MENU .PA-16 atau Langkah 4 Klik butang untuk menghantar data kepada urusetia. KEW.SELESAI PILIH ASET DAN PROSES PERSEDIAAN DOKUMEN SOKONGAN Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Selesai pilih aset dan proses persediaan dokumen sokongan. MENU . seperti paparan dibawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .KEMASKINI STATUS ASET DITOLAK URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Kemaskini Status Aset Ditolak Urusetia Langkah 3 Klik Tajuk pelupusan Langkah 4 Klik butang RESET untuk mengubah status aset kepada “Sedang Digunakan”. Langkah 9 NOTA : Jangan klik butang hantar selagi anda belum menyelesaikan proses mengemaskini KEW.Langkah27 Klik Sahkan.KUIRI DARIPADA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Kuiri Daripada Urusetia Langkah 3 Klik No rujukan proses pelupusan Langkah 4 Klik balas untuk membalas kuiri daripada urusetia.PA-16 sahaja. MENU . Langkah 3 Klik Task kerja anda dan paparan di bawah akan dipaparkan. Klik butang Bila semua proses diatas telah anda lakukan. MENU .

1.3. kelulusan dan proses pelaksanaan pelupusan.5.2. MENU .2.SENARAI MENUNGGU PENERIMAAN URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Senarai Menunggu Penerimaan Urusetia Langkah 3 Sistem akan memaparkan senarai data yang dihantar dan masih belum diterima oleh urusetia.SENARAI DITERIMA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Senarai Diterima Urusetia Langkah 3 Sistem akan memaparkan senarai data yang dihantar dan telah diterima oleh urusetia.3 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Mengemaskini maklumat laporan lembaga pemeriksa aset Menghantar permohonan kelulusan bergantung kepada peringkat kuasa melulus yang telah ditetapkan. Mengemaskini maklumat kelulusan dan tindakan pelupusan yang perlu diambil.1. Menerima semua permohonan pelupusan daripada pemohon. Memantau proses permohonan.1. MENU URUSETIA PELUPUSAN AGENSI 5. FUNGSI URUSETIA PELUPUSAN AGENSI 5.2.  Senarai Permohonan Pelupusan  Permohonan Pelupusan diproses di cawangan ini  Persediaan awal dokumen proses Pelupusan  Selesai Syor Lembaga dan menunggu penghantaran untuk Kelulusan  Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan  Perakuan Pelupusan (PEP) melebihi 1 tahun  Senarai Permohonan Kelulusan Pelupusan di peringkat Perbendaharaan  Diterima dan perlu dihantar kepada Perbendaharaan  Senarai Permohonan ke Perbendaharaan  Telah Dihantar kepada Perbendaharaan  Kuiri daripada Perbendaharaan  Kelulusan daripada BKP diterima dan perlu diambil tindakan MENU PEMANTAUAN URUSETIA PELUPUSAN AGENSI. 5.1. 5. 5.1. 5.1. 5. 5.1.88 .1.  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan  Permohonan Kelulusan ke Ibu Pejabat / Kementerian /Perbendaharaan  Proses Pelupusan telah tamat  KEW.MENU .2. Menghantar sijil pelupusan kepada pegawai pelulus.1 MENU KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI  Senarai Permohonan Pelupusan  Permohonan Pelupusan diproses di cawangan ini  Persediaan awal dokumen proses Pelupusan  Selesai Syor Lembaga dan hantar untuk proses Kelulusan  Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan  Perakuan Pelupusan (PEP) melebihi 1 tahun MENU KERJA URUSETIA PERINGKAT KEMENTERIAN. Melakukan proses permohonan pelupusan.2.4. 5.PA-19 perlu dihantar kepada Pelulus  Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset  Senarai Dihantar kepada Kementerian untuk tujuan kelulusan Perbendaharaan 5. 5.7.2.6. 5. 5. URUSETIA PELUPUSAN AGENSI.1.

4 Langkah 4 Langkah 5 NOTA : Pastikan dokumen pelupusan telah diterima sebelum tindakan diambil.PA-19 perlu dihantar kepada Pelulus  Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset 5. 5. memo atau no rujukan surat dan tarikh dokumen diterima Secara auto sistem akan menyenaraikan di PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI.SENARAI PERMOHONAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Senarai Permohonan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan.3. Langkah 4 Klik no rujukan pelupusan untuk mengemaskini maklumat permohonan.MENU PEMANTAUAN URUSETIA PERINGKAT KEMENTERIAN. MENU . Tandakan di kotak disediakan dan klik butang pilih. NOTA : daripada paparan sistem urusetia boleh melihat senarai permohonan yang dikuiri dan masih belum menerima jawapan daripada pemohon.89 .2. MENU .3. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 5. Paparan disebelah akan dipaparkan: NOTA : Tab Maklumat Pelupusan Tab Senarai Dicadang Utk Pelupusan : Maklumat Pelupusan : Senarai cadangan aset utnuk dilupuskan menunggu pengesahan urusetia. LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI.PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Permohonan Pelupusan Diproses Di Cawangan Ini Paparan dibawah akan dipaparkan. Masukkan no.1 LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT AGENSI NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Kementerian.  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan  Permohonan Kelulusan ke Ibu Pejabat / Kementerian /Perbendaharaan  Proses Pelupusan telah tamat  KEW.

Klik senarai dicadang untuk dilupuskan. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Jika anda memilih untuk memasukkan item dicadang kedalam task terdahulu. Paparan disebelah akan dipaparkan. Dan klik butang Pilih Untuk Persediaan Pelupusan atau anda boleh membatalkan item aset yang tidak sesuai untuk dilupuskan.PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Persediaan Awal Dokumen Proses Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan.Tab Kuiri : Urusetia boleh membuat kuiri kepada pemohon mengenai keperluan dokumen atau lain-lain sebelum meneruskan proses. Paparan menunjukkan senarai aset yang dicadang untuk pelupusan. Sistem akan menjana satu task bagi senarai perlu PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN. MENU . klik nama task yang dipilih atau. Klik butang jika senarai aset telah selesai dipilih.90 . Klik Daftar Proses Pelupusan. Daftar task pemeriksaan urusetia atau pilih task daripada yang tersedia untuk proses seterusnya. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Tandakan kotak pilihan satu persatu atau semua sekali dengan menandakan dibahagian atas sekali. Langkah 4 Klik tajuk task pelupusan. Masukkan nama task pelupusan tersebut.

harga dan tempoh penggunaan atau memaparkan satu persatu. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LANTIK|DAFTAR LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah seterusnya ialah anda perlu melantik lembaga pemeriksa di dalam task permohonan pelupusan yang telah dikemaskini.Langkah 5 Langkah 6 Anda perlu menetapkan format cetakan laporan KEW. Klik Lantik Pemeriksa. Langkah 6 Langkah 7 Klik TAB Lembaga Pemeriksa. Kaedah seperti dibawah:  Tentukan sama ada anda hendak memaparkan senarai dengan mengumpul aset mengikut kategori. Paparan dibawah akan dipaparkan.  Tentukan saiz kertas.PA-17 yang hendak dijana. NOTA : Anda boleh mengemaskini semula sekiranya paparan yang dikehendaki tidak memenuhi keperluan anda. Paparan tab menu dibawah akan dipaparkan.  Tentukan bilangan ‘row’ yang akan dipaparkanbagi setiap helaian.91 . Klik butang SAHKAN.

Klik butang untuk mencetak senarai Lembaga Pemeriksa di dalam task pelupusan tersebut. Klik Daftar Baru.Jika anda menyambung kerja anda pada hari yang lain anda perlu ke langkah 1 hingga 4 dan seterusnya langkau terus ke langkah 15. tempoh pelantikan dan pegawai yang melantik. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Tandakan (Satu atau lebih) Lembaga Pemeriksa Bagi Task pelupusan dan klik butang PILIH atau jika tiada pergi ke langkah seterunya. Langkah 13 Langkah 14 KEMASKINI SYOR DAN PENDAPAT LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah ini perlu diambil oleh urusetia apabila telah mendapat laporan daripada Lembaga Pemeriksa.NOTA : Pastikan Ahli Lembaga Pemeriksa masih sah tempoh pelantikannya atau dapatkan surat lantikan dan daftar di ruang daftar baru. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 11 Langkah 12 Apabila pelantikan pengerusi telah di tandakan perhatikan nama pegawai yang dilantik akan dipaparkan di ruang pengerusi. Masukkan maklumat Nama dan maklumat agensi (jika selain dari agensi anda). Klik butang delete di sebelah kanan. Apabila pelantikan selesai papran disebelah akan dipaparkan dan anda perlu penandakan salah seorang sebagai pengerusi.92 . Klik untuk mengemaskini tempat pemeriksaan dijalankan. Kemudian klik butang kemaskini. Jika anda ingin memadam atau membatalkan pelantikan lembaga pemeriksa. Klik untuk mengemaskini tarikh pelantikan untuk merekod tarikh lantikan dan mengemaskini tarikh pemeriksaan.

Klik butang HANTAR KELULUSAN. Klik butang SAHKAN.SELESAI SYOR LEMBAGA DAN HANTAR UNTUK PROSES KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Selesai Syor Lembaga Dan Menunggu Penghantaran Untuk Kelulusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Langkah 21 Pilih kaedah pelupusan yang disyorkan dan nyatakan Kaedah aset dengan jelas serta justifikasi pelupusan. TAB dibawah akan dipaparkan. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 16 Langkah 17 Tandakan aset yang hendak dikemaskini. Sistem akan menjana satu task bagi senarai SELESAI SYOR LEMBAGA DAN MENUNGGU PENGHANTARAN UNTUK KELULUSAN MENU . Sistem akan menjana kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan tersebut dan satu senarai semak untuk dihantar kepada kuasa melulus Langkah 22 Langkah 23 Klik kuasa melulus untuk melihat kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan dan klik butang TERUSKAN Klik Senarai Semak untuk menghantar permohonan kelulusan. Anda boleh menandakan untuk pilihan semua aset mengikut kategori atau untuk satu persatu.93 .Langkah 15 Klik Syor Lembaga Pemeriksa.Surat Rujukan dan pilih peringkat kelulusan. Klik butang kemaskini pendapat dan syor untuk mengemaskini pendapat dan syor.Masukkan No. Klik butang kemaskini Ulang langkah 16 hingga 19 sehingga keseluruhan aset telah dikemaskini. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Klik butang HANTAR.

Apabila permohonan kelulusan pelupusan telah di terima daripada pegawai pelulus.Sistem akan memaklumkan kepada urusetia tentang keputusan yang telah dihantar dan menjana satu task di dalam senarai TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN. Klik TAB Senarai semak. Klik hantar untuk kelulusan Masukkan maklumat permohonan dan kepada siapa proses di hantar. Langkah 6 Langkah 7 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .94 .Langkah 4 Langkah 5 Klik tajuk task pelupusan. Sistem akan menjana senarai pelupusan telah dihantar dan menunggu kelulusan.

Senarai Kelulusan Diterima Mohon Semula Kemaskini Kelulusan Mohon Lanjut Tempoh Mohon Pinda Kaedah Pelupusan Mohon Tawaran Harga Kaedah Melibatkan Musnah Kaedah Melibatkan Jualan Kemaskini Tatacara dan maklumat musnah Go to Proses Sebutharga.ALIRAN KERJA KEMASKINI TINDAKAN PELUPUSAN.PA19 Cetak KAD 312 dan 313 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Tender dan Lelong Senarai Menunggu Kelulusan Tindakan Telah Selesai Kemaskini Status Aset Sediakan SIjil Penyaksian Jana Sijil Pelupusan KEW.95 .

MENU . Jika tiada tindakan diambil selepas 3 bulan sistem akan membatalkan kelulusan tersebut. Tandakan (Di dalam senarai aset) Klik butang tender untuk proses tender. TENDER DAN LELONG.96 . Paparan dibawah akan dipaparkan. NOTA : Pastikan anda memastikan tindakan ke atas pelupusan diambil mengikut tempoh yang ditetapkan. Proses tindakan melibatkan Jualan rujuk para 7 | PROSES SEBUTHARGA. Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat kelulusan yang diterima. sebutharga atau lelong atau jika ingin mendaftar tender. sebutharga atau lelong klik bahagian daftar seperti contoh yang dinyatakan dibawah. sebutharga untuk proses sebutharga dan lelong untuk proses lelong. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . iaitu dalam tempoh 3 bulan. Langkah 5 Klik TAB jualan. TAB Kemaskini maklumat kelulusan JUALAN.TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Telah Mendapat Kelulusan Dan Menunggu Tindakan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Kemaskini maklumat kaedah jualan. KEMASKINI KELULUSAN. Paparan dibawah akan dipaparkan. Pilih no tender.

catatan dan maklumat saksi.Paparan dibawah dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Tandakan check box mengikut senarai aset yang hendak dipilih. Langkah 11 Klik TAB Dimusnah. KEMASKINI STATUS ASET. masukkan tempat dibakar. Langkah 9 Langkah 10 Tandakan aset yang ingin dipohon pinda kaedah Klik pinda kaedah. Masukkan kaedah baru dan nyatakan sebab. Klik butang kemaskini tatacara. Langkah 15 Ulang langkah 1 hingga 4 jika klik kemaskini status aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Sistem tidak membenarkan urusetia membuat perubahan kepada tatacara yang telah diluluskan.97 . KEMASKINI KAEDAH DIMUSNAH. Pilih tarikh.MOHON PINDA KAEDAH. Sistem akan menunggu pengesahan di dalam TAB Kemaskini status aset. Langkah 14 Klik butang kemaskini.

Langkah 18 5. NOTA : Pastikan dokumen pelupusan telah diterima sebelum tindakan diambil. Klik klik HANTAR. Sistem akan menjana untuk cetakan KAD KEW.98 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan no.PA-3 dan sistem akan menjana KEW.2.3.Langkah 16 Tandakan ‘check box’ bagi aset yang hendak dikemaskini status aset.PA-19. memo atau no rujukan surat dan tarikh dokumen diterima Secara auto sistem akan menyenaraikan di PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI.PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Permohonan Pelupusan Diproses Di Cawangan Ini Paparan dibawah akan dipaparkan. NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Agensi. Langkah 17 Klik Hantar Semula Paparan dibawah akan dipaparkan.PA-18. HANTAR SEMULA | MOHON PINDA KAEDAH DAN TAWARAN HARGA.PA-2 atau KEW. Langkah 4 Langkah 5 Tandakan di kotak disediakan dan klik butang Pilih. LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT KEMENTERIAN.SENARAI PERMOHONAN PELUPUSAN Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Langkah 3 Klik Senarai Permohonan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. NOTA : Semua permohonan yang dipohon untuk pinda kaedah akan disenaraikan didalam proses HANTAR SEMULA. MENU .DAN KEW. MENU .

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik daftar proses pelupusan. Paparan menunjukkan senarai aset yang dicadang untuk pelupusan.99 . klik nama task yang dipilih atau. Daftar task pemeriksaan urusetia atau pilih task daripada yang tersedia untuk proses seterusnya. MENU . Langkah 6 Langkah 7 Tandakan kotak pilihan satu persatu atau semua sekali dengan menandakan dibahagian atas sekali. Masukkan nama task pelupusan tersebut. Dan klik butang masukkan ke dalam persediaan pelupusan atau anda boleh membatalkan item aset yang tidak sesuai untuk dilupuskan. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Jika anda memilih untuk memasukkan item dicadang kedalam task terdahulu. Langkah 4 Klik no rujukan pelupusan untuk mengemaskini maklumat permohonan.NOTA : daripada paparan sistem urusetia boleh melihat senarai permohonan yang dikuiri dan masih belum menerima jawapan daripada pemohon. Sistem akan menjana satu task bagi senarai perlu PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN. Paparan disebelah akan dipaparkan: NOTA : Tab Maklumat Pelupusan Tab Senarai Dicadang Utk Pelupusan Tab Kuiri : Maklumat Pelupusan : Senarai cadangan aset utnuk dilupuskan menunggu pengesahan urusetia.PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Persediaan Awal Dokumen Proses Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. : Urusetia boleh membuat kuiri kepada pemohon mengenai keperluan dokumen atau lain-lain sebelum meneruskan proses. Langkah 5 Klik Senarai Dicadang untuk dilupuskan. Klik butang jika senarai aset telah selesai dipilih.

PA-17 yang hendak dijana. harga dan tempoh penggunaan atau memaparkan satu persatu.  Tentukan saiz kertas. Paparan dibawah akan dipaparkan.Langkah 4 Klik tajuk task pelupusan. NOTA : Anda boleh mengemaskini semula sekiranya paparan yang dikehendaki tidak memenuhi keperluan anda. Klik Lantik Pemeriksa. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  Tentukan bilangan ‘row’ yang akan dipaparkanbagi setiap helaian. Paparan tab menu dibawah akan dipaparkan. Kaedah seperti dibawah:  Tentukan sama ada anda hendak memaparkan senarai dengan mengumpul aset mengikut kategori. Langkah 5 Langkah 6 Anda perlu menetapkan format cetakan laporan KEW. Paparan disebelah akan dipaparkan. Klik SAHKAN. Langkah 6 Langkah 7 Klik TAB Lembaga Pemeriksa. LANTIK|DAFTAR LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah seterusnya ialah anda perlu melantik lembaga pemeriksa di dalam task permohonan pelupusan yang telah dikemaskini.100 .

Langkah 13 Langkah 14 KEMASKINI SYOR DAN PENDAPAT LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah ini perlu diambil oleh urusetia apabila telah mendapat laporan daripada Lembaga Pemeriksa. Klik untuk mengemaskini tarikh pelantikan untuk merekod tarikh lantikan dan tarikh pemeriksaan dan klik tempat pmeriksaan dijalankan. Langkah 11 Langkah 12 Apabila pelantikan pengerusi telah di tandakan perhatikan nama pegawai yang dilantik akan dipaparkan di ruang pengerusi. Jika anda menyambung kerja anda pada hari yang lain anda perlu ke langkah 1 hingga 4 dan seterusnya langkau terus ke langkah 15. Klik butang untuk mencetak senarai Lembaga Pemeriksa di dalam task pelupusan tersebut. Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .NOTA : Pastikan Ahli Lembaga Pemeriksa masih sah tempoh pelantikannya atau dapatkan surat lantikan dan daftar di ruang daftar baru. Langkah 15 Klik Syor Lembaga Pemeriksa. tempoh pelantikan dan pegawai yang melantik. Klik butang delete di sebelah kanan. Jika anda ingin memadam atau membatalkan pelantikan lembaga pemeriksa.101 . Masukkan maklumat Nama dan maklumat agensi (jika selain dari agensi anda). Klik Daftar Baru. Apabila pelantikan selesai paparan disebelah akan dipaparkan dan anda perlu penandakan salah seorang sebagai pengerusi. Kemudian klik butang kemaskini. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Tandakan (Satu atau lebih) Lembaga Pemeriksa Bagi Task pelupusan dan klik butang pilih atau jika tiada pergi ke langkah seterunya.

Langkah 16 Langkah 17 Tandakan aset yang hendak dikemaskini. Klik butang kemaskini Ulang langkah 16 hingga 19 sehingga keseluruhan aset telah dikemaskini. Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Langkah 21 Pilih kaedah pelupusan yang disyorkan dan nyatakan Kaedah aset dengan jelas serta justifikasi pelupusan. Klik butang SAHKAN. Sistem akan menjana kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan tersebut dan satu senarai semak untuk dihantar kepada kuasa melulus Langkah 22 Langkah 23 Klik Kuasa Melulus untuk melihat kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan dan klik butang TERUSKAN Klik Senarai Semak untuk menghantar permohonan kelulusan.SELESAI SYOR LEMBAGA DAN HANTAR UNTUK PROSES KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Selesai Syor Lembaga Dan Menunggu Penghantaran Untuk Kelulusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Anda boleh menandakan untuk pilihan semua aset mengikut kategori atau untuk satu persatu. Klik butang kemaskini pendapat dan syor untuk mengemaskini pendapat dan syor. TAB dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .102 . Sistem akan menjana satu task bagi senarai SELESAI SYOR LEMBAGA DAN MENUNGGU PENGHANTARAN UNTUK KELULUSAN MENU .

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Sistem akan menjana senarai pelupusan telah dihantar dan menunggu kelulusan.103 .Langkah 4 Langkah 5 Klik tajuk task pelupusan. Klik TAB Senarai semak. Langkah 6 Langkah 7 MENU .TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN NOTA : Langkah-langkah yang perlu diambil dalah sama seperti tidakan yang diambil oleh urusetia pelupusan di peringkat agensi. Klik hantar untuk kelulusan Masukkan maklumat permohonan dan kepada siapa proses di hantar.Sistem akan memaklumkan kepada urusetia tentang keputusan yang telah dihantar dan menjana satu task di dalam senarai TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN. Apabila permohonan kelulusan pelupusan telah di terima daripada pegawai pelulus.

Senarai Kelulusan DiterimaDiterima Mohon Semula Kemaskini Kelulusan Mohon Lanjut Tempoh Mohon Pinda Kaedah Pelupusan Mohon Tawaran Harga Kaedah Melibatkan Musnah Kaedah Melibatkan Jualan Kemaskini Tatacara dan maklumat musnah Go to Proses Sebutharga.104 .PA19 Cetak KAD 312 dan 313 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .ALIRAN KERJA KEMASKINI TINDAKAN PELUPUSAN. Tender dan Lelong Senarai Menunggu Kelulusan Tindakan Telah Selesai Kemaskini Status Aset Sediakan SIjil Penyaksian Jana Sijil Pelupusan KEW.

TAB Kemaskini maklumat kelulusan JUALAN. Langkah 5 Klik TAB jualan. Jika tiada tindakan diambil selepas 3 bulan sistem akan membatalkan kelulusan tersebut. NOTA : Pastikan anda memastikan tindakan ke atas pelupusan diambil mengikut tempoh yang ditetapkan. Proses tindakan melibatkan Jualan rujuk para 7 | PROSES SEBUTHARGA. Paparan dibawah akan dipaparkan. sebutharga untuk proses sebutharga dan lelong untuk proses lelong.TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Telah Mendapat Kelulusan Dan Menunggu Tindakan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. TENDER DAN LELONG. Pilih no tender. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Kemaskini maklumat kaedah jualan. Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat kelulusan yang diterima. Paparan dibawah akan dipaparkan. Tandakan (Di dalam senarai aset) Klik butang tender untuk proses tender. iaitu dalam tempoh 3 bulan.MENU . KEMASKINI KELULUSAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . sebutharga atau lelong klik bahagian daftar seperti contoh yang dinyatakan dibawah.105 . sebutharga atau lelong atau jika ingin mendaftar tender.

paparan dibawah dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Tandakan check box mengikut senarai aset yang hendak dipilih. KEMASKINI KAEDAH DIMUSNAH. NOTA : Sistem tidak membenarkan urusetia membuat perubahan kepada tatacara yang telah diluluskan. masukkan tempat dibakar. Langkah 14 Klik butang KEMASKINI. Langkah 9 Langkah 10 Tandakan aset yang ingin dipohon pinda kaedah Klik Pinda Kaedah.106 . Langkah 11 Klik TAB Dimusnah. Masukkan kaedah baru dan nyatakan sebab. catatan dan maklumat saksi. Langkah 15 Ulang langkah 1 hingga 4 jika klik kemaskini status aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang DIBAKAR untuk mengemaskini tatacara. KEMASKINI STATUS ASET. Pilih tarikh.MOHON PINDA KAEDAH. Sistem akan menunggu pengesahan di dalam TAB Kemaskini status aset.

Klik TAB KEW.PA-19. MENU . NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Agensi. Klik untuk cetakan KEW.PA-19 akan disenaraikan di dalam KEW. Cop SPA akan dipaparkan. Sistem akan menjana untuk cetakan KAD KEW.Langkah 16 Tandakan ‘check box’ bagi aset yang hendak dikemaskini status aset. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-19 seperti gambarajah dibawah Langkah 19 Langkah 20 Sistem akan menjana KEW. Langkah 17 Klik Tab Hantar Semula Paparan dibawah akan dipaparkan.2. Klik HANTAR. NOTA : Semua permohonan yang dipohon untuk pinda kaedah akan disenaraikan didalam proses HANTAR SEMULA.PA-2 atau KEW.PA-19 dan untuk mengesahkan Sijil Pelupusan Aset Kerajaan.PA-19 pdf yang telah dicop oleh Sistem.107 .PA-19 HANTAR SEMULA | MOHON PINDA KAEDAH DAN TAWARAN HARGA. Langkah 18 Klik sahkan rekod sijil pelupusan di bahagian bawah KEW.PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS.SENARAI PERMOHONAN KELULUSAN PELUPUSAN DI PERINGKAT PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Permohonan Kelulusan Pelupusan Di Peringkat Perbendaharaan Senarai bagi permohonan ke MOF akan dipaparkan.PA-19. LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT KEMENTERIAN.PA-3 dan sistem akan menjana KEW. Langkah 17 NOTA : Sistem akan memaparkan semua tindakan dan sijil pelupusan KEW. Senarai KEW. Sahkan penerimaan untuk dikumpulkan bagi tujuan kelulusan diperingkat Perbendaharaan.DAN KEW. Langkah 18 5.PA-18.3.

Klik butang Persediaan KE BKP. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan maklumat Surat Rujukan Hantar Ke Pebendaharaan dan Langkah 7 Klik Daftar. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Tandakan satu atau lebih permohonan yang hendak dikumpulkan didalam satu permohonan ke Perbendaharaan.SENARAI PERMOHONAN KE PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Permohonan Ke Perbendaharaan Senarai bagi permohonan akan dihantar ke MOF akan dipaparkan.Langkah 5 Klik permohonan kelulusan yang diterima dan klik Persediaan ke BKP Sstem akan menjana senarai di menu DITERIMA DAN PERLU DIHANTAR KEPADA BKP (MOF). NOTA : Jika terdapat permohonan yang melibatkan kelulusan Perbendaharaan daripada jabatan di bawah kementerian semua paparan akan dipaparkan disini.DITERIMA DAN PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Diterima Dan Perlu Dihantar Kepada BKP (MOF) Senarai bagi permohonan perlu dihantar ke MOF akan dipaparkan. MENU .108 . Langkah 4 Klik Tajuk Pelupusan Paparan TAB dibawah akan dipaparkan. Sistem akan menjana satu senarai yang akan dihantar ke Perbendaharaan di dalam senarai SENARAI PERMOHONAN KE BKP (MOF) MENU .

Sistem akan menjana satu senarai di menu TELAH DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN MENU . MENU . Papran dibawah dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Klik butang HANTAR UNTUK KELULUSAN. Rujukan Surat Permohonan dan Klik butang HANTAR. Jkia lebih dari satu agensi senarai KEW.KELULUSAN DARIPADA BKP DITERIMA DAN PERLU DIAMBIL TINDAKAN NOTA : Langkah-langkah yang perlu diambil dalah sama seperti tidakan yang diambil oleh urusetia pelupusan di peringkat agensi. MENU .NOTA : TAB Senarai aset untuk senarai aset yang hendak dilupuskan dan TAB KEW.PA-17 adalah laporan Lembaga Pemeriksa bagi senarai aset yang dihantar.KUIRI DARIPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Kuiri daripada BKP (MOF) Senarai bagi permohonan yang dikuiri daripada pihak BKP. Klik butang simpan.109 . Langkah 4 Langkah 5 Klik butang balas dan masukkan maklumat balasan. Langkah 5 Klik Senarai Semak untuk melihat senarai semak dokumen yang akan dihantar ke Perbendaharaan bagi tujuan kelulusan di peringkat Bahagian Kawalan dan Pemantauan | Perbendaharaan. Masukkan No.TELAH DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Telah Dihantar Kepada Perbendaharaan Senarai bagi permohonan yang telah dihantar dipaparkan dan pengguna boleh melihat status penerimaan sistem. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-17 adalah mengikut task di agensi tersebut.

3.PROSES PELUPUSAN TELAH DIHANTAR DAN MENUNGGU KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Proses Pelupusan Telah Dihantar Dan Menunggu Kelulusan Satu senarai proses pelupusan menunggu kelulusan akan dipaparkan. NOTA : Sistem akan memaparkan semua tindakan dan sijil pelupusan KEW. Senarai KEW.110 .PA-19 pdf yang telah dicop oleh Sistem. MENU .KEW.PROSES PELUPUSAN TELAH TAMAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Proses Pelupusan Telah Tamat Satu senarai proses pelupusan yang telah tamat akan dipaparkan. klik untuk paparan di bawah.3.PA-19.PA-19 MENU . Klik untuk cetakan KEW.PA-19 akan disenaraikan di dalam KEW.PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS. MENU – PERMOHONAN KELULUSAN KE IBU PEJABAT/KEMENTERIAN/PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Permohonan Kelulusan Ke Ibu Pejabat/Kementerian/Perbendaharaan Satu senarai proses pelupusan menunggu kelulusan akan dipaparkan. MENU .5. Langkah 5 Klik sahkan rekod sijil pelupusan di bahagian bawah KEW. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA PELUPUSAN AGENSI.PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS Langkah 1 Klik Modul Pelupusan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-19 seperti gambarajah dibawah Langkah 6 Langkah 7 Sistem akan menjana KEW.

FUNGSI URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6. 6.Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik KEW.1. 6.PA-19 yang telah dihantar akan ditandakan Langkah 2 Langkah 3 MENU .1.1.1.1.2.111 .PA18 MENU . Sistem akan membuat pecahan mengikut kelulusan yang dibenarkan.PA-18. URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6. 6.1. 6.SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Satu senarai KEW.1. Langkah 4 Klik butang hantar. 6.  Senarai perlu pengesahan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Mengemaskini syor jawatankuasa pelupusan untuk dibawa kepada kelulusan pegawai bertanggungjawab.2.SENARAI DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN UNTUK TUJUAN KELULUSAN BKP (MOF) NOTA : Adalah satu senarai pemantauan yang diwujudkan untuk memantau senarai permohonan agensi yang dihantar kepada kementerian untuk tujuan kelulusan diperingkat BKP-Perbendaharaan. 6. Langkah 4 Klik untuk paparan KEW. NOTA : Dokumen KEW. Menghantar status kelulusan kepada pemohon. Mengemaskini kelulusan pegawai bertanggungjawab. MENU URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6. MENU KERJA URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN.3.PA-19 Perlu Dihantar Kepada Pelulus Satu senarai KEW.2. Menerima semua permohonan kelulusan pelupusan daripada urusetia.PA-19 yang perlu dihantar kepada pegawai pelulus.5. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 5 Klik butang Cetak untuk cetakan KEW.PA-18 akan dipaparkan.4.1.

     6.2.2.

Permohonan menunggu maklumat Keputusan Didalam proses mengemaskini Keputusan Pengesahan Keputusan oleh Pelulus Senarai Keputusan untuk dihantar Senarai Keputusan untuk dihantar ke Jabatan

MENU PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN.  Menunggu Keputusan Pelulus  Keputusan telah dihantar  Senarai Menunggu KEW.PA-19  Ringkasan (Summary)

6.3. LANGKAH KERJA URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN NOTA : Hanya pegawai yang dilantik didalam senarai pegawai di dalam urusetia pelulus boleh melaksanakan kerja-kerja dibawah.` MENU - SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Perlu Pengesahan Paparan dibawah akan dipaparkan.

Langkah 4 Langkah 5

Klik tajuk pelupusan TAB semakan dokumen dipaparkan

NOTA : Pegawai boleh menyemak dokumen yang diterima, KEW.PA-17 dan senarai aset sebelum pengesahan penerimaan dibuat. Langkah 6 Klik butang SAHKAN untuk tindakan pelupusan. Sistem akan menyenaraikan permohonan di dalam senarai PERMOHONAN MENUNGGU MAKLUMAT KEPUTUSAN. Teruskan proses atau ke menu seterusnya.

MENU - PERMOHONAN MENUNGGU MAKLUMAT KEPUTUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulu Pelupusan Klik Permohonan Menunggu Maklumat Keputusan Paparan dibawah akan dipaparkan.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 112

Langkah 4 Langkah 5

Klik butang untuk mengesahkan dokumen dan sedia untuk di bawa ke jawatankuasa dan dikemaskini. TAB menu dibawah akan dipaparkan.

Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8

Klik TAB Maklumat mesyuarat - Untuk melihat maklumat permohoan. Klik TAB KEW.PA-17 - Melihat KEW.PA-17 bagi sesuatu permohonan. klik Persediaan mesyuarat dicetak. Klik untuk paparan pdf dan klik butang cetak untuk dokumen persediaan mesyuarat. Klik Syor dan Keputusan Jawatankuasa. Paparan di bawah akan dipaparkan.

KEMASKINI SYOR MESYUARAT. Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Tandakan untuk mengemaskini keseluruhan aset atau klik persatu. Klik butang Syor. Masukkan maklumat syor jawatankuasan pelupusan Rujuk gambarajah disebelah: Pilih Tatacara. Masukkan Syor dan klik kemaskini syor. untuk kemaskini satu

Langkah 12 Langkah 13 SYOR KUIRI Langkah 14 Langkah 15

Klik TAB Kuiri Masukkan maklumat kuiri dan klik kemaskinikuiri.

SYOR BATAL|TIDAK DILULUSKAN Langkah 16 Klik TAB Tidak diluluskan. Langkah 17 Masukkan Sebab dibatalkan Langkah 18 Klik Kemaskini Pembatalan. NOTA : Semua syor yang dikemukan tidak aktif selagi tidak disahkan oleh pegawai pelulus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 113

KEMASKINI PELULUS. Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Klik butang diluluskan oleh Pilih nama Pegawai yang akan meluluskan Pelupusan NOTA : RUJUK kepada Jadual P.U (B) 285. Paparan dibawah akan dipaparkan.

Langkah 22 Langkah 23

Klik untuk memaparkan laporan dan klik cetak untuk mencetak laporan Klik butang SAHKAN KEPUTUSAN dan sistem akan menjana senarai dokumen menunggu pengesahan pegawai pelulus. Sistem akan memaparkan di dalam PENGESAHAN KEPUTUSAN OLEH PELULUS

MENU - DIDALAM PROSES MENGEMASKINI KEPUTUSAN NOTA : Sama seperti langkah diatas.

MENU - PENGESAHAN KEPUTUSAN OLEH PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Pengesahan Keputusan Oleh Pelulus Senarai syor mengikut task pelupusan dipaparkan. Klik task pelupusan untuk mengemaskini keputusan pegawai pelulus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 114

Klik task pelupusan untuk menghantar keputusan kepada urusetia pelupusan yang memohon Langkah 5 Langkah 6 Klik Hantar Kelulusan Masukkan no rujukan kelulusan dan klik butang hantar.115 .SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR KE JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Keputusan Untuk Dihantar Ke Jabatan Senarai keputusan mengikut task pelupusan dipaparkan.SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Keputusan Untuk Dihantar Senarai keputusan mengikut task pelupusan dipaparkan. Apabila pegawai telah mengemaskini rekod ia akan dimasukkan ke dalam SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR MENU .Langkah 4 Klik butang SAHKAN sekiranya keputusan dipersetujui atau BATAL PENGESAHAN sekiranya keputusan tidak dipersetujui. Klik task pelupusan untuk menghantar keputusan kepada urusetia pelupusan yang memohon MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU . NOTA : Keputusan telah dihantar kepada pemohon.

PA-19 telah diterima. Senarai akan dikeluarkan apabila pegawai pelulus telah mengemaskini maklumat sama ada diluluskan atau tidak.4.Langkah 5 Klik butang Hantar NOTA : Keputusan telah berjaya dihantar kepada Agensi.116 . NOTA : Senarai menunggu keputusan pegawai pelulus.SENARAI MENUNGGU KEW. 6. NOTA : Senarai kelulusan yang telah dikeluarkan dan menunggu sijil hapuskira daripada pegawai yang memohon.Pa-19 Langkah 4 Paparan senarai kelulusan yang telah dikeluarkan dan menunggu sijil hapuskira daripada pegawai yang memohon.MENUNGGU KEPUTUSAN PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Menunggu Keputusan Pelulus Paparan senarai menunggu keputusan pegawai pelulus.KEPUTUSAN TELAH DIHANTAR Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Keputusan Telah Dihantar Paparan senarai keputusan yang telah di kemaskini pegawai pelulus. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-19 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Menunggu Kew. MENU . Senarai menunggu penghantaran maklumat kelulusan kepada urusetia MENU . LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN MENU . Ikon akan dipaparkan sekiranya KEW. NOTA : Senarai keputusan yang telah di kemaskini pegawai pelulus.

tender atau lelong ditutup. sebut harga atau lelong 7.117 . tender atau lelong dibuka. PROSES TENDER. tender atau lelong belum selesai dilaksanakan. Sebutharga. tender atau lelong telah selesai dilaksanakan.1. Langkah 7 Klik KEW. Tender untuk paparan maklumat. Perlu kelulusan MOF (Tawaran Harga) Sebutharga.PA-22 untuk cetak maklumat tender. PELAKSANAAN PELUPUSAN YANG MELIBATKAN JUALAN. Sebutharga. Paparan di bawah akan dikemaskini NOTA : Petunjuk utama: Sebutharga. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Pelupusan Klik Modul Tender|Sebutharga| Lelong Paparan dibawah akan dipaparkan Lelong Klik TAB Tender Pilih Maklumat tender yang hendak dikemaskini. Klik untuk cetakan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-21 & KEW.7. Langkah 6 Klik No. Modul Urus setia Pelupusan Task Pelupusan (senarai melibatkan jualan) Tender Sebutharga Proses Tender. Menu di bawah akan dipaparkan.

Kiriman wang. Pastikan maklumat betul seperti di paparan. Klik untuk cetak KEW. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat.118 . Klik Ahli 1 untuk melantik pengerusi tender. Ulangi langkah 9 untuk mendaftar petender yang lain Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Langkah 13 Klik pengerusi untuk melantik pengerusi tender.PA-23. Masukkan Maklumat Kod Petender. Klik Ahli 2 untuk melantik pengerusi tender. KEMASKINI MAKLUMAT KEPUTUSAN TENDER MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah. Nama individu atau syarikat yang memasuki tender Jumlah tawaran harga. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Klik daftar. 1 2 3 Langkah 9 Klik PETENDER | bulatan 2 untuk menambah maklumat petender. Masukkan maklumat dan klik butang daftar petender. Deposit Tender dan No. Langkah 8 Tandakan kotak di bulatan 1 jika tender telah ditutup.  Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat.

Langkah 14 Klik Kemaskini Keputusan Tender untuk mengemaskini maklumat tender. Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga. 7. Klik kemaskini maklumat jualan. Paparan bawah dipaparkan. Lihat gambarajah dibawah Langkah 21 Masukkan catatan| sebab tawaran harga dibuat Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan. Langkah 15 Tandakan senarai aset. Jika lebih dari satu aset telah dimenangi untuk satu syarikat|individu tandakan kedua-duanya. Paparan di bawah akan dipaparkan. Langkah 1 Langkah 2 Klik modul pelupusan.2. PROSES SEBUTHARGA.keputusan kelulusan).119 . Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga tender akan dipaparkan. TAWARAN HARGA Langkah 20 Klik permohonan tawaran harga tender. Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA . Ulangi langkah 14 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi tender bagi satu-satu tender. Masukkan maklumat seperti dibawah: Langkah 16 Kemaskini maklumat Nilai belian dan maklumat harga tawaran Langkah 17 Langkah 18 Langkah 19 Klik butang Kemaskini. Klik sub sebutharga|tender|lelong. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

Klik Ahli 1 untuk melantik pengerusi sebutharga. Klik kemaskini maklumat jualan. NOTA : Paparan sama seperti proses tender Langkah 7 Klik KEW. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat.Langkah 3 Klik sebutharga. Langkah 5 Langkah 6 Klik KEW. Klik Kemaskini keputusan tender untuk mengemaskini maklumat sebutharga.120 . NOTA : Rujuk gambarah seperti di dalam proses tender jika anda tidak faham. Langkah 4 Klik No. Paparan di bawah akan dipaparkan. ulangi langkah 9 jika petender lebih dari satu. Ikut langkah dibawah:  Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini.PA-25 untuk cetak maklumat sebutharga.PA-26 untuk mengemaskini maklumat sebutharga ditutup dan ahli sebutharga.PA-26. Sebutharga untuk paparan maklumat. pastikan maklumat betul seperti di paparan. Masukkan maklumat dan klik butang daftar petender. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Klik KUMPUL /ASING untuk memecahkan kumpulan daripada senarai aset untuk ditender. Paparan dibawah akan dipaparkan.PA-24 & KEW.Jika lebih dari satu aset untuk satu syarikat|individu tandakan keduaduanya. Menu di bawah akan dipaparkan. Klik untuk cetakan. 1 2 3 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Langkah 13 Langkah 14 Langkah 15 Langkah 16 Langkah 17 Tandakan kotak di bulatan 1 jika sebutharga telah ditutup. Masukkan maklumat seperti dibawah: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Paparan dibawah akan dipaparkan. Jika anda ingin memecahkan senarai atau mengumpulkan senarai. Klik pengerusi untuk melantik pengerusi tender. Klik untuk cetak KEW. Tandakan senarai aset .  Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah. Klik Ahli 2 untuk melantik pengerusi sebutharga. Klik penyebutharga | bulatan 2 untuk menambah maklumat penyebutharga.

1 2 Langkah 8 Langkah 9 Tandakan kotak di bulatan 1 jika lelong telah ditutup. Langkah 4 Klik No. Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul pelupusan. Langkah 21 Masukkan catatan/ sebab tawaran harga dibuat. PROSES LELONG.Masukkan Maklumat Jualan dan kemaskini harga tawaran. Klik sub sebutharga|tender|lelong. Klik Pembeli | Bulatan 2 untuk menambah maklumat pembeli. Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA .  Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah. Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga. Menu di bawah akan dipaparkan. 7.3.121 . Langkah sama seperti proses tawaran harga tender. Klik untuk cetakan Klik KUMPUL / ASING untuk memecahkan kumpulan daripada senarai aset untuk ditender.keputusan kelulusan). Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Klik butang kemaskini. TAWARAN HARGA. Masukkan maklumat dan klik butang daftar pembeli. Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga tender akan dipaparkan. Ulangi langkah 16 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi sebutharga bagi satu-satu sebutharga. Langkah 20 Klik tawaran harga sebutharga. Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan. Lelong untuk paparan maklumat. Klik lelong.PA-27A untuk cetak maklumat lelong.PA-27 & KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 5 Langkah 6 Klik KEW. Paparan dibawah akan dipaparkan.  Langkah 7 Klik maklumat pembeli untuk mengemaskini maklumat lelong ditutup dan ahli sebutharga. NOTA : Langkah sama seperti proses tender atau sebutharga.

PERMOHONAN PINDA KAEDAH. Langkah 6 Langkah 7 Masukkan No rujukan surat dan tarikh Klik hantar. 8. PROSES KERJA. Klik Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan daripada paparan task dan klik untuk kemaskini maklumat permohonan pinda kaedah. Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA .keputusan kelulusan). Langkah sama seperti proses tawaran harga tender. Klik permohonan tawaran harga. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Pelupusan Agensi. Paparan di bawah akan dipaparkan. Paparan dibawah akan dipaparkan. 8. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Rujuk langkah mengemaskini kaedah kelulusan yang diluluskan. Klik Kemaskini keputusan lelong untuk mengemaskini maklumat lelong. Masukkan catatan/ sebab tawaran harga dibuat. Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan. Ulangi langkah 12 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi lelongan bagi satu-satu lelongan dibuat. Langkah 12 Langkah 13 Langkah 14 Langkah 15 Langkah 17 Langkah 20 Langkah 21 Tandakan senarai aset.122 . Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga akan dipaparkan. Permohonan akan dihantar kepada pegawai pelulus yang meluluskan permohonan tersebut. Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga.1. Langkah 5 Klik TAB HANTAR SEMULA NOTA : Pastikan permohonan pindahan kaedah telah dikemaskini di dalam TAB dimusnahkan atau jualan.Langkah 10 Langkah 11 ulangi langkah 9 jika menawar harga lebih dari satu. Jika lebih dari satu untuk satu syarikat|individu tandakan keduaduanya. Masukkan maklumat seperti dibawah: Klik butang kemaskini. Klik kemaskini maklumat jualan.

Klik butang untuk cetakan KEW.123 . PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN .PA-15 atau butang Periksa yang dilantik atau butang mengemaskini maklumat Lembaga untuk memadam pegawai yang dilantik. LANGKAH-LANGKAH MELANTIK LEMBAGA PEMERIKSA.KEW. Masukkan maklumat Lembaga Pemeriksa  Cari dan pilih pegawai  Pilih Tahun. 9. Paparan dibawah akan dipaparkan.  Masukkan tarikh mula berkuatkuasa  Cari dan pilih pegawai bertanggungjawab.PA-15 9.1.KEMASKINI MAKLUMAT KELULUSAN PINDA KAEDAH Langkah 8 Ikut langkah mengemaskini maklumat kelulusan seperti di dalam menu PELULUS KEMASKINI MAKLUMAT TINDAKAN PELUPUSAN UNTUK PINDA KAEDAH Langkah 9 Ikut langkah mengemaskini maklumat tindakan pelupusan seperti di dalam menu URUSETIA . Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Lantik Lembaga Pemeriksa. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Lantik Lembaga Pemeriksa. Klik butang simpan.

Ketua Jabatan | Urusetia 2. Penyelia dan Ketua Jabatan. Ia akan melibat kan dua proses iaitu :  Proses kehilangan biasa. kembalikan kepada Urus Setia untuk siasatan semula. Pegawai Pengawal hendaklah: Memberi syor dan ulasan. Ketua Jabatan|pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Urusetia Jawatan Kuasa Penyiasat Jawatan Kuasa Penyiasat Urusetia Urusetia Urusetia Urusetia Syor dan Ulasan Kementerian Urusetia Syor dan Ulasan Kementerian dan urusetia agensi Urusetia Kelulusan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500.000 dan bukan aset yang dinyatakan di para 38.PA-29 Jawatankuasa Penyiasat menjalankan siasatan.KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA ASET 1. dan  Meluluskan hapus kira jika :(i) Nilai perolehan asal kurang daripada RM 50. Jika tidak berpuas hati.  Proses kehilangan yang melibatkan bayaran balik. penipuan atau kecuaian pegawai awam. Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa Penyiasat dengan menggunakan format KEW. Urusetia menyemak Laporan Akhir.124 . terus ke proses 11. Jika Laporan akhir lengkap. dan (ii) Tidak melibatkan soal kecurian.1.PA-30 kepada Urus setia dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh perlantikan. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. terus ke proses 9. Laporan yang tidak lengkap dikembalikan kepada Jawatankuasa Penyiasat Kemukakan Laporan Akhir yang lengkap kepada Pegawai Pengawal untuk mendapatkan syor dan ulasan. 2. APA YANG PERLU ANDA FAHAM.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis.1(b).BAB I . Jawatankuasa Penyiasat menyedia dan mengemukakan Laporan Akhir KEW. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir Setelah berpuas hati dengan hasil siasatan. PENGENALAN Modul Kehilangan dan hapuskira ialah satu modul yang akan melaksanakan proses menguruskan proses laporan kehilangan dan hapuskira di dalam sesuatu agensi. TUGAS Semua Kakitangan di Jabatan dan dihantar kepada penyelia. PROSES KERJA PROSES KEHILANGAN DENGAN KAEDAH BIASA LANGKAH 1 2 3 PROSES KERJA Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan.

Jika mendapat kelulusan daripada Perbendaharaan.  Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan.125 .000.1(b) tanpa mengira nilai perolehan asalnya. Ketua Jabatan|pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh24 jam dari waktu kehilangan diketahui. Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan. TUGAS Semua Kakitangan di Jabatan dan dihantar kepada penyelia. Perbendaharaan memaklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal. Atau sekiranya pihak Perbendaharaan tidak berpuas hati dengan justifikasi laporan akhir yang diberikan pihak Perbendaharaan boleh melakukan siasatan semula atau meminta untuk siasatan semula dilakukan. hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh Surat Kelulusan Perbendaharaan Kementerian|Jabatan hendaklah:  mengemukakan Sijil Hapus kira kepada Perbendaharaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan. dan  Syor surcaj|tatatertib jika ada.  Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan KEW. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. dan  Melibatkan soal kecurian.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis. Menghantar permohonan kelulusan bayaran balik kepada Ketua Jabatan Urusetia Pelulus | Jawatankuasa penilai akan menetapkan nilai bayaran balik yang perlu mengikut nilai semasa. TUGAS Urusetia Kementerian 14 Perbendaharaan 15 16 Perbendaharaan Urusetia Agensi 17 Urusetia Agensi PROSES KEHILANGAN YANG MELIBATKAN BAYARAN BALIK. Kementerian|Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:  Catatkan kelulusan Bayaran Balik dalam Daftar Harta Modal|Inventori. 3 Ketua Jabatan | Urusetia Agensi 4 5 6 7 Urusetia Agensi Urusetia Kelulusan Agensi Ketua Pengarah atau KSU Urusetia Agensi MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LANGKAH 1 2 PROSES KERJA Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan. penipuan atau kecuaian pegawai awam. dan  memaklumkan kedudukan tindakan surcaj/tatatertib (jika ada).000 setiap satu jumlah keseluruhan melebihi RM 500. Ketua Jabatan meluluskan permohonan bayaran balik.PA-31. Penyelia dan Ketua Jabatan. terus ke proses 15. Kementerian|Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:  Catatkan kelulusan Hapus kira dalam Daftar Harta Modal|Inventori.LANGKAH 13 PROSES KERJA Kemukan ke Perbendaharaan jika : Nilai perolehan asal melebihi RM50.  Jenis aset seperti yang dinyatakan di para 38.

Pejabat Negeri : Ibu Pejabat Negeri | Cth : Pejabat Kastam Negeri Perak. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Admin.2. KONFIGURASI SISTEM LEVEL KERJA KEHILANGAN DI DALAM SISTEM SPA. Laporan terus dihantar ke Ibu Pejabat Agensi.2.1 PENDAFTARAN LEVEL CAWANGAN. Klik konfigurasi agensi Cari Cawangan mengikut Negeri Klik edit. Ibu Pejabat Agensi MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . seperti yang diterangkan didalam modul pelupusan. Cawangan Pejabat Daerah : Cawangan Pejabat Daerah | Cawangan kecil di dalam daerah tersebut. Jika konfigurasi masih tidak dilakukan. Cawangan Ibu Pejabat Agensi : Pejabat Cawangan Ibu Pejabat Agensi.3. CAWANGAN JABATAN ATAU AGENSI PENYELIA KEHILANGAN IBU PEJABAT NEGERI IBU PEJABAT AGENSI KEMENTERIAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN 2. NOTA : : Ibu Pejabat Agensi seperti Ibu Pejabat Kementerian atau Jabatan | Cth : Ibu Pejabat Kastam DiRaja Malaysia. 2. DAFTAR LEVEL CAWANGAN NOTA : Pastikan konfigurasi dan pendaftaran telah dilakukan seperti di dalam modul pelupusan. buat pendaftaran seperti langkah-langkah yang telah ditetapkan. Pejabat Daerah : Pejabat Daerah | Cth : Pejabat Kastam Daerah Hilir Perak.126 . Pilih jenis cawangan agensi seperti dibawah untuk menentukan level agensi.

Buat pilihan pegawai dan klik butang simpan BAGI PELANTIKAN PEGAWAI PENGESYOR (KEHILANGAN) DAN PELULUS. URUSETIA PELUPUSAN DAN KEHILANGAN. Abaikan jika tidak perlu. urusetia dan pegawai pengesor dan pelulus. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Keseluruhan Cawangan | Pelantikan Pegawai Mengikut Cawangan Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 4 Langkah 5 Klik pada bahagian penyelia. DAFTAR PEGAWAI YANG TERLIBAT DENGAN KEHILANGAN NOTA : Pelantikan pegawai adalah sama seperti yang dilakukan didalam modul pelupusan. buat pendaftaran seperti langkah-langkah yang telah ditetapkan didalam modul pelupusan. HANYA PEGAWAI yang dilantik sahaja akan dibenarkan untuk melihat dan akses kepada menu-menu yang telah dibernarkan.Hanya untuk kegunaan modul kehilangan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Bagi proses pendaftaran hanya level ibu pejabat negeri. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 ulangi langkah 4.127 . jabatan dan kementerian sahaja yang memaparkan pelantikan kepada pegawai penyelia. Tandakan samada pegawai boleh mengemaskini maklumat kelulusan bagi level pelulus keseluruhan mengikut agensi atau pelulus bahagian mengikut agensi. Paparan dibawah akan dipaparkan. urusetia dan pegawai untuk membuat pendaftaran yang pegawai yang terlibat. 2. Jika pendaftaran pegawai masih tidak dilakukan.3. Tandakan pengesyor | Jika pegawai boleh mengemaskini syor dan ulasan pegawai pengawal .1 DAFTAR PEGAWAI PENYELIA.3. klik buat carian pengguna.2. Bagi level daerah dan cawangan lain akan hanya nampak pelantikan penyelia sahaja.

1.3.1. MENU PENYELIA KEHILANGAN 3.2.1. 3. LANGKAH KERJA MENU PENYELIA MENU . LANGKAH KERJA PENYELIA KEHILANGAN 3. Klik Diterima | Ditolak dan masukkan catatan kepada pengadu. Menerima aduan kehilangan dan membuat pengesahan kepada aduan yang diterima Melengkapkan laporan awal untuk disahkan oleh Ketua Jabatan.1.3. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PENYELIA 3. NOTA :Senarai aduan yang dimerahkan adalah senarai yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat.2. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mengesahkan dan memproses aduan kehilangan.2.2. 3.1. MENU KERJA PENYELIA KEHILANGAN  Senarai Aduan baru  Perlu dilengkapkan dan dihantar kepada Ketua Jabatan  Menunggu Pengesahan Ketua Jabatan  Disahkan Ketua Jabatan dan hantar kepada Urusetia  Mohon kelulusan Pembayaran Balik MENU PEMANTAUAN PENYELIA KEHILANGAN  Aduan ditolak  Dibatal oleh Ketua Jabatan  Kuiri Kepada Penyelia  Mohon kelulusan pembayaran balik selesai  Aduan lain dibawah kuasa cawangan ini  Ringkasan Penting 3.SENARAI ADUAN BARU Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Senarai Aduan Baru Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.3. Menghantar proses kehilangan kepada urusetia kehilangan agensi.128 .1. 3. FUNGSI PENYELIA KEHILANGAN 3. 3.3.2.1.

129 . Langkah 4 Langkah 5 Daripada senarai yang diterima klik butang untuk mengemaskini laporan awal. secara auto aduan akan dibatalkan dan akan direkod sebagai aduan ditolak.NOTA : Jika anda klik Diterima. Kaedah yang sama seperti carian aset yang hendak dilupuskan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Borang kemaskini dengan TAB dibawah akan dipaparkan. Langkah 6 Buat carian aset. aduan akan diproses manakala jika anda menolak permohonan. NOTA :Senarai aduan yang dimerahkan adalah senarai yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat. Senarai aset yang hilang akan dipaparkan di bahagian bawah borang aduan.PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Perlu Dilengkapkan Dan Dihantar Kepada Ketua Jabatan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. komponen|aksesori atau mendaftar aset selain harta modal dan inventori yang telah hilang. Senarai yang diterima akan dimasukkan di dalam senarai PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN MENU .

MENUNGGU PENGESAHAN KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Klik Menu Menunggu Pengesahan Ketua Jabatan Paparan senarai aduan yang menunggu pengesahan KEW. MENU . Klik butang HANTAR dan sistem akan menjana bil laporan di dalam senarai menunggu pengesahan ketua jabatan. NOTA : Hanya menunjukkan senarai yang dihantar kepada Ketua Jabatan untuk Pengesahan KEW.PA28.130 .PA-28 dari Ketua Jabatan.DISAHKAN KETUA JABATAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Disahkan Ketua Jabatan Dan Hantar Kepada Urusetia Daripada senarai yang diterima klik No.Aduan | butang untuk hantar laporan awal kepada urusetia yang akan memproses aduan. Dengan kaedah klik butang edit MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . klik TAB Senarai Aset Hilang dan klik butang Hantar laporan Awal.Langkah 7 Langkah 8 Masukkan maklumat dikehendaki seperti:  Maklumat Pengadu (auto)  Maklumat Kejadian Berlaku  Langkah sedia ada  Jika terdapat Prime Facie | Orang disyaki  Adakah pegawai ditahan kerja  Tarikh dan laporan polis  Langkah segera bagi mencegah ia berulang dan catatan. Penyelia boleh mengemaskini laporan sekiranya diperlukan oleh Ketua Jabatan.

NOTA :Paparan senarai aduan yang ditolak oleh penyelia. MENU .ADUAN DITOLAK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada menu pemantauan Penyelia klik Aduan Ditolak Paparan senarai aduan yang ditolak oleh penyelia. LANGKAH-LANGKAH KERJA PEMANTAUAN PENYELIA MENU .Aduan. MENU .Langkah6 Paparan penghantaran KEW. Klik pada No.131 . 3.2. NOTA : Senarai Aduan yang ditolak oleh ketua jabatan.3. Klik butang Hantar. Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-28. MENU . NOTA : Hanya menunjukkan senarai yang dihantar kepada Ketua Agensi (Ketua Pengarah atau KSU) untuk tujuan kelulusan proses bayaran balik kepada kehilangan yang berlaku.DIBATAL OLEH KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada menu pemantauan Penyelia klik Dibatal Oleh Ketua Jabatan Paparan senarai aduan yang ditolak oleh ketua jabatan.MOHON KELULUSAN PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Klik Menu Mohon Kelulusan Pembayaran Balik Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Ketua Agensi (Ketua Pengarah atau KSU) untuk tujuan kelulusan proses bayaran balik kepada kehilangan yang berlaku.KUIRI KEPADA PENYELIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Klik Kuiri Kepada Penyelia NOTA : Senarai memaparkan permohonan yang dikuiri sahaja.

132 . Langkah 5 Klik TAB Pengesahan & Senarai Aset Hilang MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Menerima semua laporan kehilangan untuk disahkan olehnya.1. Cth : Senarai aduan daripada cawangan daerah akan dapat dilihat oleh penyelia di cawangan Pejabat Negeri. NOTA : senarai aduan pembayaran balik yang belum selesai MENU . 4. MENU – SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Ketua Jabatan Daripada Menu Klik Senarai Perlu Pengesahan Klik butang untuk mengesahkan laporan kehilangan. NOTA : Senarai Aduan lain yang dibuat oleh cawangan lain bagi tujuan cawangan induk. Paparan tab di bawah akan dipaparkan. KETUA JABATAN 4.ADUAN LAIN DIBAWAH KUASA CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Klik Aduan Lain Dibawah Kuasa Cawangan Ini Paparan senarai aduan lain yang dibuat oleh cawangan lain bagi tujuan cawangan induk. 4. 4.PA-28 yang telah disahkan.1.Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Balas untuk membalas kuiri Masukkan maklumbalas dan kemudian klik butang Hantar. MENU – MOHON KELULUSAN PEMBAYARAN BALIK SELESAI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Penyelia Klik Mohon Kelulusan Pembayaran Balik Selesai Paparan senarai aduan pembayaran balik yang belum selesai. LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL OLEH KETUA JABATAN.2.1.2. FUNGSI KETUA JABATAN 4. Sistem akan menjana KEW.1.

2. NOTA : Paparan status proses kehilangan senarai aduan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan.1. Membuat pendaftaran kepada pegawai penyiasat yang dilantik 5. NOTA : Paparan senarai aduan yang menunggu jawapan kuiri daripada Penyelia. URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI 5. MENU URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI 5.PA-28 akan dipaparkan untuk cetakan dan ditandatangani. 5.2.1. MENU – KUIRI KEPADA PENYELIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Ketua Jabatan Daripada menu pemantauan klik Kuiri Kepada Penyelia Paparan senarai aduan yang menunggu jawapan kuiri daripada Penyelia. NOTA : Laporan awal KEW.1.1. MENU – TELAH DISAHKAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Ketua Jabatan Daripada menu pemantauan klik Telah Disahkan Paparan status proses kehilangan senarai aduan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan. lakukan Langkah 8 hingga 9) Klik butang KUIRI Langkah 8 Langkah 9 Paparan kuiri aduan kepada Penyelia. Langkah 10 Langkah 11 4.1. MENU KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI  Penerimaan aduan mengikut kumpulan penghantaran (Remote)      Permohonan daripada agensi bagi pelantikan lembaga pemeriksa Penentuan tempat pelantikan penyiasat Kes dan pelantikan penyiasat dilakukan di cawangan ini Kes dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat Senarai selesai pelantikan dan didalam proses siasatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Borang KEW. Menerima semua laporan kehilangan untuk diproses.2. FUNGSI URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI 5.PA-28 atau membatalkan aduan. Klik DISAHKAN untuk mengesahkan laporan awal KEW. Masukkan catatan kuiri Klik butang KEMASKINI.Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tentukan samada proses seterusnya boleh dilakukan secara pembayaran balik | Jika nilai semasa kurang dari RM 5000. 5.3.133 .00 Klik TAB Kuiri untuk hantar kuiri kepada Penyelia (jika ada.3 LANGKAH-LANGKAH KERJA PEMANTAUAN KETUA JABATAN. Menunggu laporan akhir dan memantau proses kelulusan.1.PA-28 tidak dapat disahkan sehingga kuiri dijawab oleh Penyelia dalam menu Penyelia. 5.

U. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2.               5.U.(B) 285 Dihantar untuk mendapatkan keputusan Kuasa Melulus Perlu dihantar kepada Kementerian Perlu dihantar kepada Perbendaharaan Kuiri daripada Perbendaharaan Kelulusan daripada Perbendaharaan yang dihantar oleh Kementerian Kelulusan daripada Kementerian Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira kepada Perbendaharaan Persediaan tindakan Surcaj & Tatatertib MENU PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI       Dihantar kepada Kementerian untuk mendapat kelulusan Perbendaharaan Telah mendapat syor dan ulasan Pegawai Pengawal Sijil Hapuskira telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus Rekod Pembayaran Balik Rekod Surcaj KEW. MENU KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN  Penerimaan aduan mengikut kumpulan penghantaran (Remote)  Permohonan daripada agensi bagi pelantikan lembaga pemeriksa  Penentuan tempat pelantikan penyiasat  Kes dan pelantikan penyiasat dilakukan di cawangan ini  Senarai selesai pelantikan dan didalam proses siasatan  Siasatan selesai dan hantar bagi mendapatkan syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Senarai dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Selesai Syor dan Ulasan  Selesai Syor dan Ulasan tetapi perlu disiasat semula  Siasatan Semula  Perlu dihantar kepada Kuasa Melulus P.1.PA-33 Lampiran B 5.(B) 285 di agensi pemohon  Perlu dihantar kepada Perbendaharaan  Kelulusan daripada Perbendaharaan diterima dan perlu diambil tindakan  Kuiri daripada Perbendaharaan  Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira  Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira kepada Perbendaharaan  Persediaan tindakan Surcaj & Tatatertib MENU PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN  Dihantar untuk kelulusan Perbendaharaan  Telah mendapat syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Sijil hapuskira telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus  Rekod Pembayaran Balik  Rekod surcaj 5. Siasatan selesai dan hantar bagi mendapatkan syor dan ulasan Pegawai Pengawal Senarai dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal Selesai Syor dan Ulasan Selesai Syor dan Ulasan tetapi perlu disiasat semula Siasatan Semula Perlu dihantar kepada Kuasa Melulus P. MENU URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN 5.3.134 .U.2.(B) 285  Dihantar untuk mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus  Hantar keputusan Kepada Kuasa Melulus P.3.2.3.

Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Masukkan maklumat : NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. LANGKAH KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI.Aduan bagi melantik Jawatankuasa Penyiasat Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. NOTA : Hanya permohonan daripada agensi lain sahaja yang diterima dalam menu ini.PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Permohonan Daripada Agensi Bagi Pelantikan Lembaga Pemeriksa Klik pada No.4. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PENERIMAAN ADUAN MENGIKUT KUMPULAN PENGHANTARAN (REMOTE) Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Penerimaan Aduan Mengikut Kumpulan Penghantaran (Remote). Tandakan pada rekod dipilih dan Klik butang DITERIMA Permohonan aduan yang telah diterima akan dipindahkan ke Menu PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA.135 . MENU .5. MENU .  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi. Langkah 7 Klik Daftar Pegawai Penyiasat.

136 .PA-29. Klik butang HANTAR.PENENTUAN TEMPAT PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan Daripada menu Urusetia klik Penentuan Tempat Pelantikan Penyiasat Tandakan pada aduan dan klik butang PILIH Langkah 5 Pilih tempat pelantikan penyiasat samada oleh Cawangan Ini | Kementerian. Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam menu SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN dan hantar kepada Agensi. MENU .Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan tarikh dan No Rujukan. NOTA : Proses pelantikan penyiasat hanya boleh dilakukan di dalam menu ini sekiranya permohonan diterima daripada agensi (server lain). Sistem akan memaparkan aduan dalam menu KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI jika pilihan tempat pelantikan penyiasat oleh Cawangan Ini. Klik HANTAR. aduan akan dipaparkan dalam menu KES DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA UNTUK PELANTIKAN PENYIASAT untuk dihantar ke Kementerian. Manakala jika pilihan tempat pelantikan oleh Kementerian. Klik butang untuk mencetak KEW.

Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi. Masukkan maklumat: NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes.PA-29.MENU . Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat. Klik butang untuk mencetak KEW. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.137 . Klik butang SELESAI. S i S Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN.KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No Aduan bagi rekod yang dipilih Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir.  Dua orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan.

138 . MENU . NOTA : senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat. Jika pengerusi dan ahli penyiasat kes ini telah mengambil tindakan dan mengemaskini serta mengesahkan rekod yang didaftarkan.MENU . Paparan Hantar Untuk Syor & Ulasan. MENU .Aduan bagi rekod yang dipilih Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat. Masukkan tarikh dan no rujukan Klik butang HANTAR. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Selesai Dan Hantar Bagi Mendapatkan Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Langkah 4 Langkah 5 Tandakan rekod aduan yang dipilih dan klik butang PILIH.SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Menu Senarai Selesai Pelantikan Dan Didalam Proses Siasatan Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai pelantikan Jawatankuasa Penyiasat dan didalam proses siasatan NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes di dalam penyiasat. Senarai akan di hilangkan dan dimasukkan ke dalam SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.KES DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA UNTUK PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No.

MENU . MENU .SELESAI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan. Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan. Paparan seperti dibawah dipaparkan. Langkah 5 Paparan TAB seperti dibawah dipaparkan.SENARAI DIHANTAR DAN MENUNGGU SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Senarai Dihantar Dan Menunggu Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai permohonan aduan yang telah dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes menunggu syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal. Klik pada No.139 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Jika syor dan ulasan telah diterima sistem akan pindahkan aduan ke proses yang lain iaitu menu SELESAI SYOR DAN ULASAN.NOTA : Sistem akan pindahkan aduan yang telah selesai siasatan ke senarai KEMASKINI SYOR DAN ULASAN dalam menu Pelulus bagi mendapatkan Syor & Ulasan Pegawai Pengawal. Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal.Aduan bagi rekod yang dipilih.

PERBENDAHARAAN | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN.Aduan bagi aduan yang dipilih. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. PILIHAN MENGIKUT KUASA MELULUS CAWANGAN INI | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P. Paparan TAB seperti di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat.U. Masukkan maklumat: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU .140 .(B) 285.SELESAI SYOR DAN ULASAN TETAPI PERLU DISIASAT SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan Tetapi Perlu Disiasat Semula Klik pada No.Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus dan klik butang HANTAR. KEMENTERIAN | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu PERLU DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN. Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat.

MENU . Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan.SIASATAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Semula Paparan senarai aduan yang perlu siasatan semula dilakukan.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan. permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.PA-29. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Seterusnya. Klik butang SELESAI Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan. Klik butang untuk mencetak KEW. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA). Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir.141 .NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes.

(B) 285 dan menunggu keputusan Kuasa Melulus NOTA : Senarai aduan yang dihantarkepada kuasa melulus P.MENU .(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira.PERLU DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kementerian Klik butang HANTAR bagi menghantar laporan kepada Kementerian.(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus P.(B) 285.PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus di dalam DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS.U. Langkah 5 Paparan Mohon Kelulusan.142 .U.U. NOTA : Sistem akan memaparkan senarai permohonan aduan yang dihantar kepada Kuasa Melulus P.Rujukan dan Klik butang HANTAR NOTA : Permohonan akan dihantar kepada Kementerian untuk menjalankan proses selanjutnya.(B) 285 Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.U. Masukkan No.U. Langkah 4 Klik butang bagi menghantar permohonan kepada Kuasa Melulus P. MENU . Sistem akan menghantar permohonan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus.U. MENU – DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Dihantar Untuk Mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kepada Kuasa P. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang Hantar. Klik butang Hantar.143 .Rujukan dan Tajuk. MENU – KELULUSAN DARIPADA KEMENTERIAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kelulusan Daripada Kementerian Langkah 4 Klik butang TINDAKAN. Langkah 6 Paparan senarai semak permohonan hapusira aset.MENU .PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Perbendaharaan Tandakan pada aduan yang dipilih dan Klik butang HANTAR bagi menghantar laporan kepada Perbendaharaan. Langkah 5 Masukkan No. Paparan seperti dibawah dipaparkan.

Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum di hantar kepada Pegawai Pengawal. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira. Dan menjana senarai di dalam SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS dalam menu Pemantauan Urusetia.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira. NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan.Langkah 5 Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Kelulusan Hapuskira Klik butang HANTAR Permohonan akan dipindahkan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk mendapatkan kelulusan hapuskira daripada Pegawai Pengawal. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. NOTA : Paparan senarai permohonan yang telah mendapat kelulusan daripada Kementerian. Sistem akan menghantar sijil kepada pegawai pelulus.144 . MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Tindakan Surcaj & Tatatertib.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira Kepada Perbendaharaan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Klik pada No.MENU . Klik TAB Surcaj & Tatatertib Langkah 6 Langkah 7 Tandakan rekod yang dipilih dan Klik Daftar Surcaj & Tatatertib. NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan.145 . Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Perbendaharaan. MENU . Paparan di bawah akan dipaparkan. Masukkan maklumat surcaj & tatatertib dan klik butang DAFTAR Langkah 8 Klik butang SELESAI SURCAJ MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Sistem akan menghantar sijil hapuskira kepada Perbendaharaan. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira.Aduan.

LANGKAH -LANGKAH KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN. Langkah 7 Klik Daftar Pegawai Penyiasat. NOTA : Menu Urusetia Kehilangan di Peringkat Kementerian adalah sama seperti di dalam menu urusetia di peringkat agensi kecuali terdapat DUA menu tambahan iaitu:  PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN (BKP)  PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA BKP MENU . NOTA : Hanya proses yang diterima dari server lain sahaja akan dipaparkan di dalam menu ini. Tandakan pada rekod dipilih dan Klik butang DITERIMA Permohonan aduan yang telah diterima daripada agensi akan dipindahkan ke Menu PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. MENU .PENERIMAAN ADUAN MENGIKUT KUMPULAN PENGHANTARAN (REMOTE) Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Penerimaan Aduan Mengikut Kumpulan Penghantaran (Remote).PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Permohonan Daripada Agensi Bagi Pelantikan Lembaga Pemeriksa Klik pada No.5.146 .5.Aduan bagi melantik Jawatankuasa Penyiasat Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. Masukkan maklumat : MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam menu SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN dan hantar kepada Agensi. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. Klik butang untuk mencetak KEW. NOTA : Proses pelantikan penyiasat hanya boleh dilakukan di dalam menu ini sekiranya permohonan diterima daripada agensi (server lain).PA-29. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis.147 . Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. Klik butang HANTAR. Klik butang HANTAR.Masukkan tarikh dan No Rujukan.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.NOTA :  Pilih nama kakItangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes.PENENTUAN TEMPAT PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan Klik Menu Penentuan Tempat Pelantikan Penyiasat Tandakan rekod aduan dan klik butang PILIH Langkah 5 Paparan Pelantikan Jawatankuasa Penyiasat.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. MENU .

Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.Aduan yang dipilih Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat.KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir.Sistem akan memaparkan aduan dalam menu KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi. Langkah 8 Langkah 9 Klik butang SIMPAN. Klik butang untuk mencetak KEW. Masukkan maklumat: NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat.PA-29.148 .

Senarai akan di hilangkan daripada menu ini dan dimasukkan ke dalam menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. Paparan Hantar Untuk Syor & Ulasan. Jika pengerusi dan ahli penyiasat kes ini telah mengambil tindakan dan mengemaskini serta mengesahkan rekod yang didaftarkan. Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan tarikh dan no rujukan Klik butang HANTAR.149 .SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia Senarai Selesai Pelantikan Dan Didalam Proses Siasatan Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai pelantikan Jawatankuasa Penyiasat dan didalam proses siasatan NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes di dalam penyiasatan.SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Selesai Dan Hantar Bagi Mendapatkan Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Langkah 4 Langkah 5 Tandakan rekod aduan yang dipilih dan klik butang PILIH. NOTA : Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA). permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. MENU . MENU . Seterusnya.Langkah 10 Klik butang SELESAI.

Aduan bagi rekod yang dipilih. Jika syor dan ulasan telah diterima sistem akan pindahkan aduan ke proses yang lain iaitu menu SELESAI SYOR DAN ULASAN.SELESAI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan. Paparan seperti dibawah dipaparkan. Langkah 5 Paparan TAB seperti dibawah dipaparkan. Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan.SENARAI DIHANTAR DAN MENUNGGU SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Senarai Dihantar Dan Menunggu Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai permohonan aduan yang telah dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes menunggu syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal. Klik pada No. Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal. MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .150 .NOTA : Sistem akan pindahkan aduan yang telah selesai siasatan ke KEMASKINI SYOR DAN ULASAN dalam menu Pelulus bagi mendapatkan Syor & Ulasan Pegawai Pengawal. MENU .

Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.U.Aduan bagi aduan yang dipilih. Masukkan maklumat: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU .(B) 285 bagi mendapatkan pengesahan keputusan Kuasa Melulus.151 . Paparan TAB seperti di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat.Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus dan klik butang HANTAR. AGENSI | Sistem akan pindahkan permohonan aduan ke menu PERLU DIHANTAR KEPADA K UASA MELULUS P.SELESAI SYOR DAN ULASAN TETAPI PERLU DISIASAT SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan Tetapi Perlu Disiasat Semula Klik pada No.(B) 285 bagi mendapatkan pengesahan keputusan Kuasa Melulus. PILIHAN MENGIKUT KUASA MELULUS CAWANGAN INI | Sistem akan pindahkan permohonan aduan ke menu PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.U.

Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan. MENU .  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi. Klik butang untuk mencetak KEW.152 . Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN.NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. Klik butang SELESAI Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN.PA-29. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan.SIASATAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Semula Paparan senarai aduan yang perlu siasatan semula dilakukan. Seterusnya. Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA).

U. Langkah 4 Klik butang bagi menghantar permohonan kepada Kuasa Melulus P.U. Klik butang HANTAR MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .(B) 285.U. Sistem akan menghantar permohonan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus. NOTA : Sistem akan memaparkan senarai permohonan aduan yang dihantar kepada Kuasa Melulus P.(B) 285 Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira.(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus P.(B) 285 Di Agensi Pemohon Klik butang untuk hantar keputusan kepada Kuasa Melulus P. MENU – DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Dihantar Untuk Mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kepada Kuasa P. Langkah 5 Paparan maklumat laporan kehilangan.(B) 285 di agensi pemohon.U.U. MENU .(B) 285 dan menunggu keputusan Kuasa Melulus NOTA : Senarai aduan yang dihantarkepada kuasa melulus P.HANTAR KEPUTUSAN KEPADA KUASA MELULUS P.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus di dalam DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS.U.(B) 285 DI AGENSI PEMOHON Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Hantar Keputusan Kepada Kuasa Melulus P.MENU .U.U.PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.U.153 .

Maklumat keputusan telah dihantar kepada agensi dan akan diterima di agensi dalam senara KELULUSAN DARIPADA KEMENTERIAN. Langkah 6 Paparan Senarai Semak Permohonan Hapuskira Aset Alih Kerajaan. Klik butang HANTAR. Masukkan No.154 . Langkah 5 Paparan Hantar Kepada Perbendaharaan. Permohonan aduan akan dihantar kepada Perbendaharaan untuk mendapatkan keputusan kelulusan permohonan. MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang HANTAR.PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Perbendaharaan Tandakan pada senarai kes yang hendak dihantar. Rujukan dan Tajuk.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Pegawai Pengawal. Pegawai urusetia perlu ambil tindakan seterusnya ke atas senarai tersebut.155 . Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira.KELULUSAN DARIPADA PERBENDAHARAAN DITERIMA DAN PERLU DIAMBIL TINDAKAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kelulusan Daripada Perbendaharaan Diterima Dan Perlu Diambil Tindakan Paparan senarai rekod kehilangan yang diterima daripada Perbendaharaan.MENU . NOTA : Senarai rekod kehilangan yang diterima daripada Perbendaharaan. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira Kepada Perbendaharaan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. MENU . MENU . Pegawai urusetia perlu ambil tindakan seterusnya ke atas senarai tersebut. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Perbendaharaan. NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. Sistem akan menghantar sijil kepada pegawai pelulus. Dan menjana senarai di dalam SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS dalam menu Pemantauan Urusetia. Sistem akan menghantar sijil hapuskira kepada Perbendaharaan.

5. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN.Aduan Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik tab Daftar Surcaj & Tatatertib Tandakan rekod yang dipilih dan Klik Daftar Surcaj & Tatatertib. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan maklumat surcaj apabila telah mendapat laporan surcaj daripada Lembaga Tatatertib.TELAH MENDAPAT SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu pemantauan klik Telah Mendapat Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai rekod kehilangan yang telah selesai mendapatkan Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal..6.156 . NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj. Masukkan maklumat surcaj & tatatertib dan klik butang DAFTAR Klik butang SELESAI SURCAJ. Klik pada No. MENU – DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN UNTUK MENDAPAT KELULUSAN PERBENDAHARAAN Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan |Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Dihantar Kepada Kementerian Untuk Mendapat Kelulusan Perbendaharaan Langkah 4 Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian untuk mendapatkan kelulusan perbendaharaan. NOTA : Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian untuk mendapatkan kelulusan perbendaharaan Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 MENU .MENU .PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Tindakan Surcaj & Tatatertib.

MENU . NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan bayaran balik oleh kakitangan yang telah selesai. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .157 . NOTA : Paparan senarai aduan dengan Sijil Hapuskira yang telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus.REKOD SURCAJ Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Rekod Surcaj Paparan senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj kepada kakitangan.REKOD PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Rekod Pembayaran Balik Paparan senarai rekod kehilangan yang melibatkan bayaran balik oleh kakitangan yang telah selesai. MENU – SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu pemantauan klik Sijil Hapuskira Telah Dihantar Kepada Pegawai Pengawal | Pelulus Paparan senarai aduan dengan Sijil Hapuskira yang telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus. NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj kepada kakitangan. MENU .NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah mendapat syor dan ulasan daripada pegawai pengawal.

Kad Pengenalan dan Kod Proses SPA yang diperolehi daripada e-mail. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang Kemaskini Maklumat Siasatan.1.PA-30). LANGKAH KERJA PEGAWAI PENYIASAT. NOTA : Pegawai penyiasat yang dilantik akan diberi e-mail dengan no koduntuk membolehkan pegawai akses kepada sistem SPA.1.1. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Langkah 3 Masukkan No.158 . 6. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Klik butang Hantar. NOTA : Hanya Setiausaha Lembaga Pemeriksa yang boleh melakukan Kemaskini maklumat siasatan laporan akhir(KEW.PA-30). PEGAWAI PENYIASAT 6. klik menu Pengurusan Aset Alih Daripada menu klik Jawatankuasa. Paparan laporan akhir (KEW.6.2. Mengemaskini maklumat laporan akhir. FUNGSI PEGAWAI PENYIASAT 6. Mengesahkan maklumat laporan akhir. Langkah 1 Langkah 2 Daripada portal SPA.1. SETIAUSAHA JAWATANKUASA PENYIASAT. Kemaskini laporan akhir | Konsep kemaskini menggunakan kaedah menaip terus ke laporan seperti penggunaan microsoft word.2. 6.

Untuk cetakan.PA-30. Apabila rekod telah dikemaskini paparan seperti dibawah akan dipaparkan. klik butang kanan paparan. NOTA : Bagi Ahli Jawatankuasa Penyiasat ulang langkah 1 hingga 3 dan terus ke langkah 7 hingga 9 untuk mengesahkan dokumen laporan akhir yang telah di kemskini oleh setiausaha.159 . Paparan Pengesahan Dokumen. Sistem akan menjana laporan akhir KEW. AHLI JAWATANKUASA PENYIASAT. di sebelah Langkah 8 Langkah 9 Klik butang PENGESAHAN untuk mengesahkan pelantikan Lembaga Penyiasat.Langkah 6 Langkah 7 Klik butang simpan apabila anda selesai mengemaskini laporan.kad pengenalan penyiasat dan klik butang PENGESAHAN DOKUMEN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan catatan dan no.

3. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.160 .2. Klik butang KEMASKINI.1.2. MENU URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7.2.1.7. 7. Sistem akan menghantar kuiri kepada urusetia yang menguruskan siasatan. MENU KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Kemaskini Syor dan Ulasan  Selesai Syor dan Ulasan dan belum dihantar kepada Kuasa Melulus MENU PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Siasatan perlu dilakukan semula  Selesai dan Urusetia belum hantar kepada Kuasa Melulus P. URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7.U.2.1. LANGKAH KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. FUNGSI URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .KEMASKINI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Syor dan Ulasan Daripada menu Syor dan Ulasan klik Kemaskini Syor Dan Ulasan. 7.1.1. Paparan dibawah akan dipaparkan KUIRI SIASATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik butang kuiri siasatan Masukkan maklumbalas. Menerima semua laporan akhir untuk dinilai oleh Pegawai Pengawal Mengemaskini syor dan ulasan Pegawai Pengawal.2.(B) 285  Selesai dan Urusetia belum hantar kepada Perbendaharaan  Sijil Hapuskira Diterima  Ringkasan 7. Klik TAB Kemaskini syor dan ulasan. Klik pada No aduan untuk kemasikini maklumat syor& ulasan. MENU . Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang untuk melihat laporan awal atau klik butang untuk melihat laporan akhir. 7.

Sistem akan menjana dan menentukan kuasa melulus yang dibenarkan.KEMASKINI SYOR & ULASAN Langkah 9 Langkah10 Klik butang Syor dan Ulasan Penyelia hendaklah merekod syor dan ulasan pegawai pengawal MENU KEMASKINI SEPERTI DIBAWAH PERLU SIASATAN SEMULA Langkah 11 Langkah 12 ATAU SELESAI Langkah 13 Langkah 14 Klik TAB Perlu siasatan semula sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuas hati dengan hasil siasatan Masukkan sebab siasatan semula perlu dilakukan. Klik TAB Selesai untuk mengemaskini syor dan ulasan.(B) 285. penipuan dan kecuaian pegawai awam akan dihantar kepada Perbendaharaan. Masukkan Syor dan Ulasan dan Kategori Kehilangan. Manakala permohonan yang tidak melibatkan kecuaian pegawai awam akan dihantar P. Klik hantar kepada kuasa melulus dan sistem akan menghantar permohonan kelulusan kepada kuasa melulus. NOTA : Bagi permohonan aduan yang melibatkan kecurian. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .U. Klik butang KEMASKINI.161 .

LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.(B) 285 dalam menu Urusetia untuk dihantar kepada Kuasa Melulus 7.Aduan. Langkah 6 Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus yang akan yang akan menjalankan proses kelulusan hapuskira. Langkah 4 Langkah 5 Klik pada No. . Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang perlu siasatan dilakukan semula setelah Pegawai Pengawal tidak berpuas hati dengan hasil siasatan. MENU – SIASATAN PERLU DILAKUKAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Siasatan Perlu Dilakukan Semula. Paparan senarai kes yang perlu siasatan dilakukan semula.SELESAI SYOR DAN ULASAN DAN BELUM DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang dikemaskini maklumat syor dan ulasan tetapi masih belum dihantar kepada kuasa melulus. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .4. Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan. Klik butang HANTAR Permohonan akan dipindahkan ke PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Syor dan Ulasan Daripada menu Syor dan Ulasan klik Selesai Syor Dan Ulasan Dan Belum Dihantar Kepada Kuasa Melulus.MENU .U.162 .Paparan seperti dibawah dipaparkan.

(B) 285 NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Kuasa Melulus P. FUNGSI URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8. Menerima semua syor dan ulasan Pegawai Pengawal untuk kelulusan Mengemaskini maklumat kelulusan hapuskira.1. MENU URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8. 8.(B) 285 MENU – SELESAI DAN URUSETIA BELUM HANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Selesai Dan Urusetia Belum Hantar Kepada Perbendaharaan Paparan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Perbendaharaan.163 .U.1.2. 8.U. MENU KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Senarai perlu pengesahan  Permohonan kelulusan Bayaran Balik  Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik MENU PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Ringkasan  Rekod Pembayaran Balik 8.1. URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8.(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Selesai Dan Urusetia Belum Hantar Kepada Kuasa Melulus P.2. NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Perbendaharaan.1.2.2.U.U. 8.(B) 285 Paparan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Kuasa Melulus P.2.1. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU – SIJIL HAPUSKIRA DITERIMA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Sijil Hapuskira Diterima Paparan senarai Sijil Hapuskira yang telah diterima oleh Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai Sijil Hapuskira yang telah diterima oleh Pegawai Pengawal.MENU – SELESAI DAN URUSETIA BELUM HANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.

Langkah 12 Klik butang SAHKAN untuk sahkan KEW. Aduan Paparan dibawah akan dipaparkan.8.3.SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus Daripada menu Pelulus klik Senarai Perlu Pengesahan Klik pada No.PA-31 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .164 . Masukkan maklumat:  Tarikh kelulusan  No. Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Klik TAB Kemaskini Kelulusan Hapuskira Tandakan aset yang hendak dihapuskira Klik butang HAPUSKIRA. LANGKAH KERJA URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN. Klik butang KEMASKINI. Klik butang Batal Hapuskira untuk membatalkan permohonan hapuskira ( cth : Kes Barang ditemui semula) NOTA : Abaikan langkah 8 sekiranya tidak perlu. Rujukan  Tandakan sekiranya ia melibatkan Surcaj. Klik butang DAFTAR. Apabila semua rekod telah dikemaskini. MENU . NOTA : Permohonan akan masuk ke PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB sekiranya tanda melibatkan surcaj. Butang kemaskini akan dipaparkan dibahagian bawah.

Status permohonan bayaran balik telah dimaklumkan kepada pengadu. Klik butang DAFTAR.PERMOHONAN KELULUSAN BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus Daripada menu Pelulus Klik Permohonan Kelulusan Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik seperti dibawah :- Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Sahkan Pembayaran Balik. Sistem akan pindahkan permohonan ke LENGKAPKAN MAKLUMAT BAYARAN BALIK bagi kemaskini maklumat bayaran balik. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan kelulusan hapuskira.165 . Masukkan tarikh dan no rujukan.Kelulusan hapuskira telah selesai dan sistem akan pindahkan permohonan ke PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA dalam menu Urusetia bagi penghantaran Sijil Hapuskira kepada Pegawai Pengawal. MENU .

Klik butang Daftar. Rujukan  Nilai bayaran balik  Tarikh bayaran balik  Catatan  Tarikh dikenakan.4. Klik butang Kemaskini Maklumat Pembayaran Balik.166 . Maklumat pembayaran balik telah lengkap. Daripada menu Pelulus klik Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik . Langkah 6 Paparan Maklumat Bayaran Balik. 8. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN. Masukkan maklumat dibawah:  Nama pegawai.  No. NOTA : Paparan senarai aduan yang terlibat dalam pembayaran balik telah selesai. Daripada Menu Pemantauan Pelulus Klik Rekod Pembayaran Balik Paparan senarai aduan yang terlibat dalam pembayaran balik telah selesai.MENU . MENU – REKOD PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Pelulus.LENGKAPKAN MAKLUMAT BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus.

BORANG ADUAN KEHILANGAN DITERIMA Masukkan Maklumat KEW. ALIRAN KERJA PROSES KEHILANGAN SECARA BAYARAN BALIK.PA-28 Penyelia Pelupusan Agensi Borang Aduan Kehilangan daripada PORTAL SPA SENARAI PENGESAHAN KETUA JABATAN KEMASKINI MAKLUMAT BAYARAN BALIK PAPARAN KETUA JABATAN | Mengesahkan Aduan dan memilih untuk bayaran balik PERMOHONAN BAYARAN BALIK Permohonan diluluskan SENARAI PERMOHONAN LULUS PROSES DILULUSKAN SENARAI PERMOHONAN KELULUSAN PAPARAN URUSETIA KELULUSAN | Menunggu kelulusan.167 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . kad pengenalan anda dan tekan enter Sistem akan memaparkan maklumat anda  Masukkan masa dan tempat kejadian.00 tanpa mengira kategori aset.  Masukkan no.9. Kemaskini Syor Jawatankuasa Penilaian dan mengemaskini kelulusan Ketua Agensi 9. Proses hapuskira secara bayaran balik adalah satu kaedah baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia untuk semua jenis aset yang dilaporkan hilang dengan nilaii semasa aset adalah kurang dari RM 5. NOTA : Sistem akan memaparkan alert kepada pengguna sekiranya maklumat yang direkodkan tidak lengkap. LANGKAH-LANGKAH PENDAFTARAN ADUAN KEHILANGAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Daripada Portal SPA Klik menu Pengurusan Aset Alih Klik Aduan Kehilangan Masukkan Maklumat seperti dibawah.1.000.PROSES BAYARAN BALIK.  Masukkan keterangan aset yang hilang dan bagaimana ia berlaku. KEHILANGAN .

NOTA : Laporan aduan yang telah dibuat akan dipindahkan ke SENARAI ADUAN BARU dalam menu Penyelia untuk menjalankan proses aduan. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mengesahkan dan memproses aduan kehilangan. LANGKAH-LANGKAH PENYELIA ADUAN KEHILANGAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada menu Penyelia Klik Senarai Aduan Baru Paparan dibawah akan dipaparkan. 9. NOTA : Jika anda klik diterima aduan akan diproses manakala jika anda menolak permohonan.Langkah 5 Klik butang HANTAR Sistem akan memaparkan laporan aduan kehilangan.168 . secara auto aduan akan dibatalkan dan akan direkod sebagai aduan ditolak. Klik Diterima atau Ditolak dan masukkan catatan kepada pengadu. NOTA :Senarai yang dimerahkan adalah aduan yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat. Senarai yang diterima akan dimasukkan di dalam senarai PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2.

Borang kemaskini dengan TAB dibawah akan dipaparkan.169 .PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Perlu Dilengkapkan Dan Dihantar Kepada Ketua Jabatan Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 6 Buat carian aset. Senarai aset yang hilang akan dipaparkan di bahagian bawah borang aduan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang Hantar dan sistem akan menjana bil laporan di dalam senarai menunggu pengesahan ketua jabatan.MENU . komponen|aksesori atau mendaftar aset selain harta modal dan inventori yang telah hilang. Daripada senarai yang diterima klik butang untuk mengemaskini laporan awal. Kaedah yang sama seperti carian aset yang hendak dilupuskan. Langkah 7 Langkah 8 Masukkan maklumat dikehendaki seperti:  Maklumat Pengadu (auto)  Maklumat Kejadian Berlaku  Langkah sedia ada  Jika terdapat Prime Facie | Orang disyaki  Adakah pegawai ditahan kerja  Tarikh dan laporan polis  Langkah segera bagi mencegah ia berulang dan catatan.

4. Paparan tab di bawah akan dipaparkan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Ketua Jabatan Daripada Menu Klik Senarai Perlu Pengesahan Klik butang untuk mengesahkan laporan kehilangan.9. Langkah 5 Klik TAB Pengesahan dan senarai aset hilang Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tentukan YA bagi proses boleh secara pembayaran balik | Jika nilai semasa kurang dari RM 5000. SECARA AUTO sistem akan membuat permohonan kepada pegawai pelulus dan merekodkan senarai didalam menu MOHON KELULUSAN BAYARAN BALIK. 9. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus. Masukkan tarikh dan no rujukan.00 Klik Disahkan untuk mengesahkan laporan awal KEW.PA-28 atau membatalkan aduan.IBU PEJABAT NOTA : Hanya Pegawai Pelulus diperingkat Ibu Pejabat Agensi dan Kementerian sahaja (Ketua Pengarah dan Ketua Setiausaha) yang boleh memberi kelulusan kepada proses ini. Klik butang Simpan. Laporan awal KEW.3. Daripada Menu Klik Permohonan Kelulusan Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik seperti dibawah :- Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Sahkan Pembayaran Balik. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-28 akan dipaparkan untuk cetakan dan ditandatangani.170 . LANGKAH-LANGKAH URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI . Langkah seterusnya anda perlu mengemaskini maklumat bayaran balik. LANGKAH-LANGKAH KETUA JABATAN.

Rujukan  Nilai bayaran balik  Tarikh bayaran balik  Catatan  Tarikh dikenakan.171 .  No. Klik butang Kemaskini Maklumat Pembayaran Balik.5. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .9. Daripada Menu Klik Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik . LANGKAH-LANGKAH KEMASKINI REKOD BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus. Langkah 6 Masukkan maklumat dibawah:  Nama pegawai. Klik butang Daftar.

NOTA : Rekod aset yang dipadam didalam sistem akan ditandakan merah didalam KEW.BAB J .PA-5. KEW. Papran dibawah akan dipaparkan. kategori aset dan status aset. LAPORAN BAHAGIAN.PA-4 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW. PENGENALAN Modul Laporan adalah modul yang akan memaparkan laporan-laporan yang berkaitan dengan aset.PA-4.PA-4 2.PA-4. Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun.172 . KEW.LAPORAN ASET 1. Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW. Papran dibawah akan dipaparkan.2.PA-5 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW. Laporan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu:  Laporan Bahagian  Laporan Keseluruhan Cawangan  Laporan Eksekutif.1. 2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 2.

2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun.PA-8 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW.PA-8.173 .3. Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW.PA-5 2.PA-5. NOTA : Rekod aset yang dipadam didalam sistem akan ditandakan merah didalam KEW. KEW.PA-8.4. kategori aset status aset. Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW. BILANGAN & NILAI ASET Langkah-langkah Langkah 1 Klik Modul Laporan bahagian Langkah 2 Klik bilangan dan nilai aset Paparan dibawah akan dipaparkan. Paparan dibawah akan dipaparkan.

Klik PAPARAN GRID untuk cetakan bilangan dan nilai aset.174 . 2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut pemilik kad atau penempatan. 2. KEDUDUKAN ASET SEMASA Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik bilangan dan nilai aset Paparan dibawah akan dipaparkan. NOTA : Semua laporan yang dijana akan menunjukkan laporan mengikut bahagian sahaja. Langkah 3 Klik PAPARAN GRID untuk cetakan bilangan dan nilai aset.5.6 LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik laporan pemeriksaan Paparan dibawah akan dipaparkan. cara pembelian dan status aset.

PA-8.2.1. LAPORAN KESELURUHAN. LAPORAN KEW. LAPORAN MENGIKUT PENEMPATAN Langkah-langkah Langkah 1 Klik Modul Laporan keseluruhan Langkah 2 Klik mengikut penempatan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik nama bahagian untuk perincian maklumat aset dibahagian tersebut.PA-4. sub kategori. KEW. jenis atau senarai aset Klik butang cetak untuk cetakan laporan.175 . 3. Langkah 4 Langkah 5 Anda boleh melihat perincian aset mengikut kategori. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-5. 3. KEW.3. Namun begitu anda boleh membuat pilihan mengikut PTJ. BILANGAN & NILAI ASET DAN KEDUDUKAN ASET SEMASA NOTA : Semua laporan adalah sama seperti di dalam laporan di dalam laporan bahagian.

ANALISIS PEROLEHAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik mengikut analisa perolehan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Anda boleh membuat pilihan tahun perolehan dari sehingga.3. memaparkan jumlah aset atau jumlah harga. 3. Klik tapisan laporan untuk membuat tapisan kategori aset dan tahun. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LAP. klik summary bilangan paparan dibawah akan dipaparkan. Klik butang cetak untuk cetakan. Anda boleh membuat pilihan dengan memilih cawangan dan kategori aset.3.4. Penyelenggaraan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Klik tapisan laporan.176 . PENYELENGGARAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik mengikut Lap.

177 . 3. NILAI KESELURUHAN ASET Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik Nilai Keseluruhan Aset Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik nilai keseluruhan dan paparan dibawah akan dipaparkan.5. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Langkah 6 Klik butang cetak untuk cetakan kad.

Klik tapisan laporan untuk melihat laporan mengikut cawangan. SELAMAT BERJAYA MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Pengguan boleh membuat tapisan mengikut tahun dan kategori serta jika hendak mencetak laporan klik butang PAPARAN GRID. 3. jenis harta. kategori aset.178 . Langkah 4 Klik carian harta modal mengikut nilai buku. perolehan.6. LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik Laporan Pemeriksaan.