P. 1
Manual Sistem Pen Gurus An Aset_SPA_v2.0

Manual Sistem Pen Gurus An Aset_SPA_v2.0

|Views: 114|Likes:
Published by Harold Mark

More info:

Published by: Harold Mark on Nov 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2011

pdf

text

original

PENGURUSAN ASET KERAJAAN

PANDUAN

Pengguna
Sistem Pengurusan Aset
Disediakan Oleh Kementerian Kewangan Malaysia Sebagai Panduan Penggunaan Sistem Pengurusan Aset Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007

Kementerian Kewangan Malaysia
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 1

Isi Kandungan
Perkara Muka Surat

BAB A - Pengenalan BAB B - Pentadbir Sistem BAB C - Pendaftaran dan Carian BAB D - Penempatan BAB E - Pergerakan BAB F - Penyelenggaraan BAB G - Pemeriksaan BAB H - Pelupusan BAB I - Kehilangan dan Hapuskira BAB J - Laporan

3 6 20 39 46 55 67 78 118 151

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 2

BAB A - PENGENALAN
1. APA ITU SPA ? SPA ialah Sistem Pengurusan Aset Sistem SPA meliputi semua aspek pengurusan aset alih dan inventori berdasarkan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007), Arahan Perbendaharaan dan pekeliling-pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan aset alih. Manakala sistem SPS meliputi semua aspek pengurusan stor berdasarkan Panduan Perbendaharaan | Tatacara Pengurusan Stor (TPS), Arahan Perbendaharaan dan pekeliling lain yang berkaitan dengan pengurusan aset dan stor.

2.

KETERANGAN MODUL DIDALAM SISTEM SPA. 2.1. MODUL PENTADBIR SISTEM - ADMINISTRATOR Modul Pentadbir Sistem ialah satu modul yang berfungsi untuk mengawal keseluruhan sistem. Ia merangkumi kawalan kepada pengguna sistem, modul dan sub modul yang boleh di akses oleh pengguna yang dibenarkan, kawalan kod dan kawalan kepada semua perkara penting di dalam sistem. MODUL PEMBEKAL. Modul pembekal adalah satu modul yang menyimpan semua maklumat pembekal. Khusus kepada pembekal yang terlibat dengan pembekalan aset di organisasi terbabit. MODUL PENDAFTARAN DAN CARIAN Modul Pendaftaran dan carian berfungsi untuk membenarkan kakitangan atau pengguna yang dibenarkan mendaftar aset yang terdiri daripada harta modal dan inventori. Sistem akan menjana dan membenarkan pengguna untuk mencetak:  KEW.PA-1 - Daftar Perselisihan Aset  KEW.PA-2 - Daftar Harta Modal  KEW.PA-3 - Daftar Inventori  KEW.PA-4 - Senarai Daftar Harta Modal ( Dijana Secara Auto).  KEW.PA-5 - Senarai Daftar Inventori ( Dijana Secara Auto).  KEW.PA-8 - Laporan Tahunan Aset ( Dijana Secara Auto). MODUL PENEMPATAN Semua kawalan dan rekod penempatan aset akan dikawal di dalam modul penempatan. Rekod-rekod yang melibatkan pemindahan lokasi atau pegawai bertanggungjawab akan direkodkan di dalam modul ini. Rekod ini melibatkan:  KEW.PA-7 – Senarai Aset dilokasi
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 3

2.2.

2.3.

2.4.

Ia merangkumi aspek aduan kerosakan peralatan.PA-29 . Rekod pergerakan akan melibatkan:  KEW. MODUL PELUPUSAN Semua proses pelupusan aset yang telah didaftarkan perlu melalui proses di dalam sistem SPA.PA-6 .Daftar aduan kerosakan peralatan  KEW.5.PA-21 .Laporan tahunan pelupusan  KEW.PA-27.PA-28 .PA-12 .PA-17 .Daftar Harta Modal MODUL PENYELENGGARAAN Aset-aset yang diselenggara perlu direkodkan di dalam sistem SPA.27A .Pelantikan Lembaga Pemeriksa  KEW.  KEW.Sijil penyaksian pelupusan  KEW.7.9. daftar penyelenggaraan pembaikan.4 . 2.Laporan Awal kehilangan  KEW. MODUL KEHILANGAN Semua proses kehilangan dan hapuskira aset yang telah didaftarkan perlu melalui proses di dalam sistem SPA.Proses tender pelupusan  KEW.Laporan Akhir Kehilangan.  KEW. 2.PA-9 .10.Laporan pemeriksaan inventori. Borang-borang yang akan terlibat ialah:  KEW.PA-2 . LAPORAN Semua laporan dan keperluan pengurusan yang akan dibawa kepada mesyuarat JKPAK sukuan dan tahunan Jabatan dan Kementerian.Daftar penyelenggaraan pembaikan MODUL PEMERIKSAAN Setiap aset yang didaftarkan wajib diperiksa sekurang-kurangnya sekali setahun. Proses bermula dari laporan awal sehingga kepada proses hapuskira. 2.PA-24 .Daftar Harta Modal | Bahagian Penempatan KEW. Proses bermula dari persediaan dokumen.  KEW.  2.PA-31 .Laporan Hapuskira.PA-16 .Surat perlantikan Pegawai PEnyiasat.Laporan Lembaga Pemeriksa.Daftar Inventori | Bahagian Penempatan MODUL PERGERAKAN Kawalan dan rekod pergerakan aset akan dikawal di dalam modul pergerakan.Proses lelong pelupusan. syor lembaga pemeriksa dan proses kelulusan.PA-14 . naiktaraf dan penambahbaikan| Bahagian B  KEW.  KEW.PA-15 .26 .Laporan pemeriksaan harta modal  KEW. Antara borang yang akan terlibat ialah:  KEW.PA-11 .  KEW. 2.23 .PA-19 .  KEW.PA-10 .Senarai Aset perlu penyelenggaraan.  KEW. Task dan rekod pemeriksaan perlu direkodkan di dalam modul ini.PA-18 .PA-3 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .8. proses kelulusan pembaikan. pengurusan penambaikan dan naiktaraf dan senarai aset perlu penyelenggaraan.PA-30 . 2.6.Sijil pelupusan  KEW.PA-2 .Sijil Perakuan Pelupusa (PEP). Rekod pergerakan ialah rekod aset yang berubah lokasi untuk tempoh yang singkat atau bukan penempatan tetap.PA-20 .Proses sebutharga pelupusan  KEW.Laporan tahunan pemeriksaan aset. pengurusan komponen dan aksesori aset.PA-13 . KEW. Kad kawalan terbabit ialah:  KEW.Daftar komponen.

Sila klik butang edit sekiranya ingin mengubah data yang telah direkodkan. Digunakan untuk membuat setting profail pengguna Digunakan untuk ke halaman utama. Digunakan untuk memilih pegawai dan lokasi penempatan semasa. Digunakan untuk menambah modul dalam kumpulan pengguna.5 . Digunakan untuk melihat paparan rekod. pegawai pemeriksa. pegawai penempatan semasa.3. Digunakan untuk memadam data yang direkodkan. menambah pengguna. Digunakan untuk membuat perlantikan pegawai bertanggungjawab. Digunakan untuk log masuk sistem. Digunakan untuk membuat konfigurasi Modul dan Sub Modul Digunakan untuk melihat tarikh lahir pengguna. melantik pengguna dan mengaktifkan pengguna Digunakan untuk melantik pengguna latihan bagi tujuan latihan penggunaan sistem. Digunakan untuk mengubah data yang telah direkodkan. Digunakan untuk daftar baru bagi pembekal. gambar dan lokasi . Digunakan oleh pentadbir MyAsset / admin MyAsset. perlantikan pegawai bertanggungjawab dan pegawai penempatan semasa. pegawai penyelenggara. FUNGSI BUTANG UTAMA. konfigurasi ringkasan data. Digunakan untuk memilih bila tarikh pembelian aset. penerimaan aset. Digunakan untuk membuat penambahan cawangan dalam organisasi. melantik pengguna luar Digunakan untuk memantau rekod aset yang telah dipadamkan dan log pengguna MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Digunakan untuk mengesahkan rekod yang didaftarkan adalah benar. Digunakan untuk mengaktifkan email server dalam sistem MyAsset. IKON BUTANG SISTEM Butang Carian Butang Daftar Baru Butang Perlantikan Butang Kemaskini Butang Hapus Butang Pengesahan Rekod Butang Tarikh Butang Perlantikan dan lokasi Butang Paparan Butang log masuk Butang Admin Butang Konfigurasi Butang Utama Butang Keluar Butang Menu Butang Sebelum Butang Selepas Butang Cetak Butang Pengguna Butang Pengguna Latihan Butang Organisasi Butang Email Butang Kumpulan Pengguna Butang Konfigurasi Modul Butang Paparan Kandungan Butang Rekod Padam PENERANGAN Digunakan untuk mencari pembekal. Digunakan untuk log keluar sistem Digunakan untuk menyembunyikan dan memaparkan menu Digunakan untuk ke halaman sebelum Digunakan untuk ke halaman selepas Digunakan untuk mencetak laporan Digunakan untuk mencari pengguna. gambar aset dan lokasi yang telah didaftarkan.

Berkuasa mengubah.4.5. 2. Pentadbir Sistem SPA Cawangan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Sistem SPA Cawangan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut. Pentadbir Sistem SPA Cawangan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1. APA YANG PERLU ANDA FAHAMI DAN PELAJARI DARIPADA MODUL ADMIN:           2. Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Super Admin/ Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” Memberi dan juga membatalkan kuasa laluan (akses) kepada mana-mana pegawai dan kakitangan untuk menggunakan sistem ini. Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (‘super admin)’ di dalam sistem SPA adalah seperti berikut.1.2. Fungsi dan Tanggungjawab Pentadbir Konfigurasi Pentadbir Rekod Pengguna Kumpulan Capaian Pengguna Rekod Organisasi Pengurusan Kod | Kod Lokasi Pengurusan Kod | Kod Klasifikasi Aset Mod Latihan Pengesahan Data Yang Telah Dipadam Rekod Pembekal FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB PENTADBIR Didalam sistem SPA ini terdapat dua kategori Pentadbir Sistem SPA iaitu :  Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (super admin)  Pentadbir Cawangan SPA  Pegawai Pengesahan Daftar Aset  Pentadbir Penyelenggaraan  Pentadbir Pemeriksaan  Pentadbir Pelupusan  Pentadbir Kehilangan 2.6. 2.6 .1. 2. 2. Menjaga keselamatan. “Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” boleh terdiri dari satu orang atau sekumpulan pegawai yang mempunyai akses penuh terhadap sistem ini. kesahihan dan kebolehpercayaan maklumat di dalam sistem ini. Ia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pelaksanaan dan keselamatan sistem SPA dan diberi kuasa:2. 2.2.BAB B . menambah dan mambatalkan transaksi dan maklumat di dalam sistem ini.PENTADBIR SPA 1.1.1. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan “Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” merupakan pentadbir tertinggi yang mengurus sistem ini.3. Menentukan peringkat laluan yang dibenarkan kepada mana-mana pegawai dan kakitangan yang diberi laluan menggunakan sistem ini.1.1. 2.1.

“Pentadbir Sistem SPA Cawangan” merupakan pentadbir tertinggi dicawangannya yang mengurus sistem ini. “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” boleh terdiri dari satu orang atau sekumpulan pegawai yang mempunyai akses dicawangannya terhadap sistem ini. Ia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pelaksanaan dan keselamatan sistem SPA dan diberi kuasa:2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” Memberi dan juga membatalkan kuasa laluan (akses) kepada mana-mana pegawai dan kakitangan dicawangannya untuk menggunakan sistem ini. Menentukan peringkat laluan yang dibenarkan kepada mana-mana pegawai dan kakitangan dicawangannya yang diberi laluan menggunakan sistem ini. Berkuasa mengubah, menambah dan membatalkan transaksi dan maklumat dicawangannya di dalam sistem ini. Menjaga keselamatan, kesahihan dan kebolehpercayaan maklumat di dalam sistem ini.

2.3. Pegawai Pengesahan Daftar Aset Fungsi dan tanggungjawab Pegawai Pengesahan Daftar Aset di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai Pengesah” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengesahkan maklumat aset alih yang didaftar oleh kerani aset. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. Membuat semakan kepada data dan aset yang didaftarkan. Boleh membuat kemaskini dan memadam data yang telah dimasukkan oleh Kerani aset Memastikan data dimasukkan adalah benar dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan Pegawai yang dilantik juga berhak membuat kemaskini dan memadam rekod yang telah disahkan. Pegawai boleh dilantik mengikut bahagian, cawangan atau keseluruhan kawalan.

2.4. Pentadbir Penyelenggaraan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Penyelenggaraan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai penyelenggaraan” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengemaskini. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. Membuat kemaskini rekod penyelenggaraan kepada aset yang dipertanggungjawab ke atasnya. Membuat cetakan rekod penyelenggaraan di kad KEW.PA-14 Membuat pengistiharan dan pengumpulan data kepada aset-aset yang perlu penyelenggaraan (KEW.PA-13). Merekod aduan kerosakan peralatan (KEW.PA-9). Pegawai boleh dilantik mengikut bahagian, cawangan atau keseluruhan kawalan.

2.5. Pentadbir Pemeriksaan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Pemeriksaan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai pemeriksa” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengemaskini. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. Membuat kemaskini rekod pemeriksaan kepada aset Mengemaskini laporan KEW.PA-10, KEW.PA-11 dan KEW.PA-12 Membuat pemeriksaan aset sekurang-kurangnya setahun sekali.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 7

2.6. Pentadbir Pelupusan dan Kehilangan. Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Pelupusan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut “Admin pelupusan merupakan urusetia pelupusan yang mempunyai laluan dan kuasa mengemaskini rekod pelupusan aset. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5. 2.6.6. 2.6.7. 2.6.8. 2.6.9. 3. Mengumpul dan menyediakan senarai aset untuk tujuan pelupusan. Menyediakan dokumen-dokumen berkaitan pelupusan. Menyediakan dan mengemaskini dokumen laporan Lembaga Pemeriksa. Mengemaskini keputusan pelupusan Menerima dan merekod laporan kehilangan. Menyediakan laporan awal dan laporan akhir kehilangan. Mengemaskini semua dokumen yang berkaitan kehilangan. Mengemaskini keputusan hapuskira. Kuasa melulus mengikut kepada peraturan PU.285

KONFIGURASI PENTADBIR 3.1. Pentadbir sistem SPA adalah pegawai yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir sistem SPA. Pentadbir sistem SPA perlu membuat kawalan dan pengurusan kepada modul Pentadbir. Pentadbir sistem SPA boleh diklafikasikan kepada dua jenis pentadbir iaitu: 3.3.1. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan. 3.3.2. Pentadbir Sistem SPA Cawangan 3.2. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (super admin) Berikut adalah sub modul yang terdapat bagi Pentadbir Sistem SPA untuk mengawal perjalanan sistem: IKON KETERANGAN IKON Modul Rekod Pengguna FUNGSI Digunakan untuk tambah pengguna baru, kemaskini maklumat pengguna dan padam maklumat pengguna Digunakan untuk tambah pengguna sedia ada ke dalam mod latihan menggunakan data sedia ada. Digunakan untuk membuat penambahan, kemaskini dan padam maklumat cawangan dan bahagian Digunakan untuk membuat setting email server.

Modul Latihan Pengguna

Modul Organisasi

Email Setting

Modul Kumpulan Pengguna

Digunakan untuk tambah, kemaskini dan padam kumpulan pengguna. Digunakan untuk kemaskini konfigurasi penghantaran data,konfigurasi ringkasan data,Konfigurasi Agihan Aset dan Konfigurasi Agensi Digunakan untuk pemantauan dan mengesahkan bagi rekod yang telah dipadam.

Modul Konfigurasi Data

Pengesahan Data yang dipadam

Bagi modul Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan anda bolehlah mengikut aliran kerja dan langkah-langkah berikut:
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 8

3.3. Aliran Kerja bagi Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan

PENTADBIR SPA MODUL PENTADBIR

PENGURUSAN KOD

REKOD PENGGUNA

MOD LATIHAN

ORGANISASI KANDUNGAN KUMPULAN PENGGUNA PENGESAHAN DATA

LOKASI KELAS ASET

KAKITANGAN PENGGUNA SISTEM

3.4. Langkah-langkah bagi menggunakan modul Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Log Masuk ke dalam sistem dengan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Klik butang

3.5. Pentadbir Sistem SPA Cawangan PERHATIAN Pentadbir sistem SPA di peringkat cawangan hanya dibenarkan untuk mengemaskini maklumat kakitangan, pengguna, maklumat cawangan dan pengguna di didalam mod latihan di cawangannya sahaja.

3.6. REKOD PENGGUNA 3.6.1. Bagi modul rekod pengguna ianya dikawal selia sepenuhnya oleh pentadbir sistem SPA. Skop kerja dan langkah-langkah adalah seperti berikut: Klik butang ini untuk mengemaskini maklumat kakitangan dan pengguna sistem SPA. 3.6.2. Skop Kerja  Membuat penambahan kepada rekod pengguna yang baru  Membuat kemaskini rekod pengguna  Memadamkan maklumat rekod pengguna yang telah berpencen atau tamat perkhidmatan. Aliran Kerja bagi rekod pengguna LOG MASUK ADMIN MODUL ADMIN KILK MAK. PENGGUNA

3.6.3.

TAMBAH KAKITANGAN

KEMASKINI PENGGUNA SPA

PADAM PENGGUNA

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 9

Sila pilih maklumat negeri. Kemaskini rekod pengguna dilakukan apabila pengguna berpindah bahagian atau bertukar jawatan. daerah. kata laluan dan pengesahan kata laluan bagi pengguna yang diberikan kebenaran untuk capaian menggunakan sistem SPA.10 .5. Langkah 5 3. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat pengguna. Rekodkan Login id. Sila pilih Kumpulan Capaian Pengguna (Sila Rujuk Modul 4 Kumpulan Capaian Pengguna) Klik butang Masuk untuk selesai pendaftaran rekod pengguna. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Klik negeri. Taipkan nama pengguna pada ruangan carian.3. Jawatan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 4. sekiranya berlaku perubahan maklumat kakitangan. Rekodkan maklumat Nama.6. hasil carian pengguna akan dipaparkan Klik butang pensil bagi membuat kemaskini kepada rekod pengguna sedia ada Klik butang kemaskini jika selesai proses kemaskini maklumat pengguna.4. nombor telefon. Kemaskini Rekod Pengguna Bagi rekod kakitangan.6. Nombor Kad pengenalan. daerah. email 3. pentadbir sistem bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengemaskini maklumat pengguna. cawangan atau bahagian sekiranya ada perubahan maklumat tersebut. cawangan dan bahagian pengguna baru 2. Rekod Pengguna Baru Langkah-langkah bagi rekod pengguna adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Klik Tambah bagi membuat tambahan kepada rekod pengguna baru 1.

Kumpulan Capaian Pengguna adalah bagi memastikan modul-modul yang dibenarkan bagi capaian kepada kumpulan pengguna. Proses Pelupusan. Carian Aset.SPA: Laporan Aset. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Taipkan nama pengguna pada ruangan carian. Pegawai Kewangan 7. Laporan Tetap. KUMPULAN CAPAIAN PENGGUNA 3. Laporan Tahunan Stor. SPS: Laporan Tahunan Stor SPA: Carian Aset.6. 9.7.7.3. 4.6. Laporan Kehilangan. Laporan Pelupusan. Penyelenggaraan. Penerimaan Barang. hasil carian pengguna akan dipaparkan Klik butang pangkah bagi memadam pengguna sedia ada PERHATIAN : Sebelum memadam maklumat pengguna sila pastikan tiada aset pada pengguna tersebut.SPA: Laporan Aset. Kawalan Stor Kerani Pegawai Atasan 6. Memadam rekod pengguna perlu dilakukan apabila pegawai bertukar jabatan lain atau telah tamat perkhidmatan. Laporan Kehilangan. Pemantauan Aset. Laporan SPS: Permohonan Barang SPA: Carian Aset. Laporan Tahunan Stor.1. 8. Laporan Stor. KUMPULAN PENGGUNA Capaian Luar Eksekutif MODUL YANG DICAPAI SPA: Carian Aset dan Laporan e. Susut Nilai Aset. Laporan. Berikut adalah langkah-langkah untuk memadam maklumat pengguna. Proses Kehilangan dan Mesyuarat JKPAK SPS: Kawalan Stok. Pengurusan Kod Stor. 5. NO. kemaskini atau padam maklumat kumpulan capaian pengguna. Rekod Pembekal. 2. Penempatan dan Pergerakan Aset e. Rekod Pembekal. Padam Rekod Pengguna Sekiranya berlaku perubahan maklumat pengguna pentadbir sistem bertanggungjawab sepenuhnya untuk memadam maklumat pengguna. Pegawai Stor Pemverifikasi Stok Pengguna MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 1. Pemantauan Aset. Senarai Permohonan. Lantik Penyelenggara. Proses Kehilangan dan Mesyuarat JKPAK SPS: Kawalan Stok. Laporan Stor. Proses Pelupusan. Lejar (Edit Rekod) dan Verifikasi Stok SPA: Daftar Aset. Verifikasi Stok dan Lejar (Edit Rekod) SPS: Verifikasi Stok SPA: Carian Aset SPS: Permohonan Barang 3. Laporan. Sekiranya terdapat aset pada pengguna tersebut sila buat penempatan aset pada pengguna baru terlebih dahulu. Ini memastikan rekod pengguna adalah data terkini. Permohonan Barang. Laporan Stor. Contoh Kumpulan Pengguna yang telah didaftarkan. Laporan Keseluruhan. Daftar Aset.11 . 3. Pemeriksaan Aset. Laporan Pelupusan. Pengurusan Kod Aset. Hanya Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (Super Admin) yang dilantik sahaja diberikan kebenaran dan tanggungjawab sepenuhnya untuk tambah.

Langkah 4 Langkah 5 3.8.1. 13. Pelupusan Aset SPS: Kawalan Stok dan Laporan Stor SPA: Kehilangan Aset dan Pelupusan Aset SPA: Carian Aset. Di mana sistem akan menyimpan maklumat kod cawangan dan kod bahagian yang didaftarkan. Rekod Pembekal dan Penyelenggaraan 3. Pendaftaran dan Kemaskini Pengguna dalam mod latihan. Pendaftaran dan Kemaskini Organisasi. Organisasi di dalam sistem SPA adalah data yang menyimpan maklumat mengenai cawangan dan bahagian di cawangan.12 . MOD LATIHAN 3. Pemeriksaan Aset.8. Rekod Organisasi perlu dikemaskini apabila berlakunya perubahan pada maklumat organisasi dan bahagian di jabatan atau di kementerian. Rekod Pembekal. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik butang kemaskini organisasi seperti di atas. 14. Klik dua kali di nama bahagian untuk mengemaskini maklumat bahagian. Klik butang tambah untuk menambah. 11. Penempatan. Laporan dan Pemeriksaan Aset SPA: Carian Aset. Lejar dan Pengeluaran Barang SPA: Daftar Perolehan SPA: Carian Aset. Klik Butang ini untuk menambah dan mengemaskini rekod Organisasi atau Bahagian. Laporan SPA: Carian Aset. Klik gambar pensil untuk kemaskini kumpulan capaian pengguna Klik untuk memadam kumpulan capaian pengguna yang tidak diperlukan. Penyelenggaraan Laporan. Laporan. KUMPULAN PENGGUNA Penyelenggara Stor Perolehan & Agihan Unit Agihan / Penempatan Unit Audit Unit Pelupusan Unit Pemeriksaan Unit Penyenggaraan MODUL YANG DICAPAI SPA: Carian. 3.9. 15.NO. 3. Laporan Tetap. 10.7. Pergerakan Aset.2.2. Langkah-langkah pengunaan bagi kumpulan pengguna adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Pentadbir | Admin Klik Kumpulan Pengguna Klik Tambah bagi menambah modul kumpulan capaian pengguna yang baru. SPS: Kawalan Stok.9. PENTING | Maklumat perlu tepat dan dikemaskini untuk mengelakkan kesukaran untuk mendapatkan laporan pada masa hadapan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 12.8. Fungsi utama sub modul ini ialah melantik pengguna-pengguna sistem SPA di dalam mod latihan. Laporan Keseluruhan. Laporan. Langkah-langkah bagi mengemaskini organisasi adalah seperti berikut.1. Klik butang pensil seperti ditandakan di bawah Paparan di Bawah akan dipaparkan untuk mengemaskini maklumat sektor @ bahagian di cawangan tersebut. 16. KONFIGURASI ORGANISASI 3.

Klik Butang ini untuk menambah dan mengemaskini rekod pengguna dalam mod latihan

3.9.2.

Langkah-langkah bagi memindahkan pengguna daripada mod biasa kepada mod latihan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Modul Admin Klik tambah pengguna latihan Pilih pengguna yang hendak diberikan akses. Klik salin maklumat pendua. Klik salin semua rekod semasa ke dalam database latihan. Klik salin rekod pengguna latihan terkini sahaja.

PERHATIAN |Pastikan anda telah membuat konfigurasi kepada pengguna tersebut sebelum langkah 3 ke langkah 6 dilakukan. 3.10. PENGESAHAN DATA YANG TELAH DIPADAM Pengesahan data yang telah dipadam adalah untuk tujuan pemantauan dan kemaskini maklumat yang telah dipadam oleh pegawai yang dibenarkan. Hanya pentadbir yang dilantik sahaja yang dibenarkan dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada rekod yang telah dipadam. 3.10.1. Pengesahan Data Yang Telah Dipadam bagi Harta Modal Pengesahan data yang telah dipadam bagi harta modal adalah bertujuan untuk membuat pemantauan kepada rekod harta modal yang telah dipadam oleh pengguna. Hanya Pentadbir sistem SPA boleh membuat kepada rekod yang telah dipadam. Langkah-langkah bagi rekod harta yang telah dipadam adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 3.10.3. Klik Modul Pentadbir Sistem | Admin Klik Pengesahan Data yang telah dipadam Klik Harta Modal. Angka disebelah menunjukkan bilangan rekod harta modal yang telah dipadam oleh pengguna. Pentadbir Sistem boleh klik butang untuk paparan kepada rekod yang telah dipadam. Klik butang untuk dimasukkan semula kedalam sistem kepada rekod yang telah dipadam. Klik butang untuk memadamkan senarai rekod yang telah dipadam.

3.10.2.

Pengesahan Data Yang Telah Dipadam bagi Inventori Pengesahan data yang telah dipadam bagi inventori adalah bertujuan untuk membuat pemantauan kepada rekod inventori yang telah dipadam oleh pengguna. Hanya Pentadbir sistem SPA boleh membuat kepada rekod yang telah dipadam. Langkah yang sama seperti di dalam perkara 3.12.2. perlu diambil untuk memadam, memasukkan semula dan melihat aset inventori.

3.11.

SALINAN PENDUA Pentadbir boleh menggunakan modul Salinan Pendua bagi membuat salinan data sistem SPA.

Butang Salinan Pendua

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 13

3.11.1.

Langkah-langkah bagi penggunaaan salinan pendua adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Salinan Pendua

3.12.

LOG SISTEM Pentadbir boleh melihat log sistem. Butang Log Sistem.

3.12.1.

Langkah-langkah bagi melihat log sistem adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Log Sistem Transaksi sistem akan dipaparkan. Administrator boleh melihat tindakan transaksi dengan memilih Insert | Update |delete. Paparan akan menunjukkan transaksi seperti yang dipilih. Klik Pengguna Aktif untuk melihat pengguna yang aktif.

Langkah 3

3.13

KONFIGURASI DATA 3.1.13.1 Konfigurasi Data adalah untuk tujuan kemaskini konfigurasi penghantaran data,konfigurasi ringkasan data,Konfigurasi Agihan Aset dan Konfigurasi Agensi.

Butang Konfigurasi Data 3.1.13.2 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Penghantaran Data adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Data Paparan Konfigurasi Penghantaran Data akan dipaparkan. Tentukan Jenis Cawangan samada Ibu Pejabat Agensi |Cawangan Ibu pejabat Agensi | Pejabat Negeri | Pejabat Daerah | Cawangan Ibu Pejabat Daerah

3.1.13.3 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Ringkasan Data adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Data Paparan Konfigurasi Ringkasan Data akan dipaparkan. Lengkapkan maklumat daftar baru ringkasan data dan Klik butang Data Baru Klik butang OK Klik butang Kemaskini setelah selesai kemaskini maklumat ringkasan data Klik butang OK Klik butang Hapus untuk hapus rekod ringkasan data Klik butang OK bagi meneruskan proses hapus rekod ringkasan data
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 14

Langkah 9

Klik butang OK

3.1.13.4 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Agihan Aset adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Agihan Aset Paparan Konfigurasi Ringkasan Agihan Aset yang teridiri daripada Agensi Penerimaan Agihan dan Senarai Agensi Kerajaan Malaysia akan dipaparkan.

3.1.13.5 Langkah-langkah bagi mengemaskini Konfigurasi Agensi adalah seperti berikut. Langkah 1 Langkah 2 Klik butang Daftar Agensi seperti di atas. Paparan di Bawah akan dipaparkan untuk mengemaskini maklumat agensi.

Langkah 3

Klik butang DAFTAR untuk mengemaskini maklumat agensi.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 15

2.3. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1.1. Kod lokasi penempatan perlu direkodkan bertujuan untuk urusan penempatan aset. Pendaftaran Kod Lokasi Penempatan Aset. 4. KOD LOKASI 4.1. TAMBAH KOD LOKASI KEMASKINI KOD LOKASI PADAM KOD LOKASI 4.1. Daerah dan Cawangan Pilih Bangunan Pilih Tingkat Rekodkan kod lokasi baru pada ruangan kod lokasi Rekodkan nama lokasi baru pada ruangan diskripsi Klik butang tambah bagi menambah kod lokasi baru Langkah-langkah | 1. 2. . 4. Aliran Kerja bagi Pengurusan Kod Lokasi LOG MASUK ADMIN PENGURUSAN KOD KLIK KOD LOKASI 4.4. 3. Pengurusan kod di dalam sistem SPA terbahagia kepada dua bahagian iaitu:  Pengurusan Kod Lokasi.16 Jika bangunan pilih kod bangunan dan tingkat Masukkan kod lokasi dan keterangan lokasi.1.  Pengurusan Klasifikasi Kod. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Kod Lokasi Pilih Negeri. Langkah-langkah untuk merekod kod lokasi adalah seperti berikut:. Klik Butang tambah. PENGURUSAN KOD. Langkah 1 Klik butang Pengurusan Kod. Pilih Bangunan atau kawasan.

1. Perbendaharaan Malaysia.1.1.4. Daerah dan Cawangan Pilih bangunan Pilih Tingkat Klik butang padam untuk memadam kod lokasi PENGURUSAN KOD KLASIFIKASI ASET Pengurusan kod klasifikasi aset dikawal sepenuhnya oleh Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset.gov.PA-3 tidak akan berubah. Kemaskini Kod Lokasi Kod lokasi perlu dikemaskini jika berlaku perubahan maklumat lokasi PERHATIAN |Jika anda mengemaskini kod lokasi sedia ada. Klik butang Pengurusan Kod.17 .4.Berikut adalah contoh bagi kod lokasi Didalam Bangunan | Kod bagi bilik mesyuarat ialah: 160101| BGN|WP|01|A01-001 KOD CAWANGAN JENIS LOKASI KOD BANGUNAN KOD TINGKAT KOD LOKASI A-H-KK BGN B1 01 A01-001 Di Luar Bangunan | Kod bagi lot parking 001 ialah: 160101| KAW| A01-P001 KOD CAWANGAN A-H-KK JENIS LOKASI KAW KOD LOKASI A01-P001 4. Daerah dan Cawangan Pilih bangunan Pilih Tingkat Klik butang pensil untuk kemaskini kod lokasi Klik butang kemaskini untuk simpan kod lokasi yang telah diubah 4. kod lokasi lama akan di kemaskini secara auto. Langkah-langkah untuk kemaskini kod lokasi adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 4. Langkah-langkah untuk kemaskini kod lokasi adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Klik butang Pengurusan Kod. Klik Kod Lokasi Pilih Negeri.my MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-2 dan KEW. Klik Kod Lokasi Pilih Negeri. Sila pastikan tiada aset pada kod lokasi yang hendak dipadam atau pindahkan aset pada penempatan baru sekiranya ada aset di lokasi yang hendak dipadam. Perbendaharaan Malaysia. Sebarang perubahan dan tambahan kod klasifikasi aset baru hendaklah membuat permohonan kepada Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset. Padam Kod Lokasi PERHATIAN |Rekod lokasi tidak boleh dipadam sekiranya terdapat aset yang masih ditempatkan di lokasi tersebut. Namun begitu rekod lokasi penempatan lama di dalam KEW.2. Permohonan boleh dibuat melalui email iaitu di: sppa@treasury.

Skop Kerja bagi Pentadbir Kod Klasifikasi Aset di Kementerian | Jabatan adalah seperti berikut:   Mengimport data kod klasifikasi aset yang baru. Langkah-langkah bagi mengemaskini kod klasifikasi aset yang baru adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Pengurusan Kod Klik KodKlasifikasi Aset.1. Klik fail tersebut untuk upload kod aset SPA Kod aset yang baru akan dijana 5.2. Memohon penambahan kod klasifikasi aset yang baru di Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset. Klik Senarai.1. Taipkan nama pembekal dalam ruangan carian dan klik cari MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Maklumat yang perlu direkodkan adalah seperti berikut:  Nama Pembekal / Syarikat  Email pembekal  Lesen Berdaftar dengan Kementerian Kewangan (sekiranya ada)  Website pembekal (sekiranya ada)  Nombor Telefon  Nombor Fax  Alamat pembekal  Status Pembekal | bumiputera @ bukan bumiputera  Jenis Kerja  Maklumat Personel Pembekal Klik Simpan untuk menyimpan maklumat pembekal.1. 4. Langkah 4 5.2.gov. Rekod Pembekal Baru 5. 5. kemaskini maklumat pembekal sedia ada dan padam maklumat pembekal. Klik Browse untuk download kod aset SPA dari pada fail yang anda telah download. Carian Pembekal 5.2. Pentadbir Kod Klasifikasi Aset di Kementerian | Jabatan Hanya pentadbir kod klasifikasi aset yang dilantik sahaja boleh mengimport data kod klasifikasi aset. Perbendaharaan Malaysia melalui email : sppa@treasury. Langkah-langkah bagi merekodkan maklumat pembekal baru adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Rekod Pembekal Pilih submodul Daftar Pembekal bagi merekodkan maklumat pembekal baru.4. MAKLUMAT PEMBEKAL Modul Rekod pembekal digunakan untuk mendaftar maklumat pembekal baru.2. Langkah-langkah untuk membuat carian pembekal yang telah direkodkan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Rekod Pembekal Pilih submodul Carian Pembekal bagi carian maklumat pembekal telah direkodkan.18 .2. Klik import dari fail text.my Bagi penambahan kod klasifikasi aset anda bolehlah membuat tambahan melalui sistem SPA dengan mengikut aliran kerja dan langkah-langkah berikut: 4.3.2.1.1.

Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11

Senarai Carian pembekal dipaparkan Klik butang paparan rekod untuk melihat maklumat pembekal Klik Cetakan Maklumat Pembekal bagi mencetak maklumat pembekal Klik Kembali apabila selesai mencetak Klik butang Ubah rekod bagi mengemaskini maklumat pembekal Rekodkan maklumat pembekal yang hendak dikemaskini Klik Kemaskini.

6.

SUSUT NILAI ASET Merekodkan kaedah susut nilai aset. Penentuan kaedah susut nilai adalah mengikut kepada yang telah ditetapkan oleh pihak Perbendaharaan 6.1. Kadar pengiraan susut niali akan mengikut kepada a. Peratus Susut Nilai Tahunan b. Jumlah Susut Nilai Setahun c. Kadar Pengiraan Terus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 19

BAB C - PENDAFTARAN DAN CARIAN ASET
1. PENDAFTARAN ASET. Pendaftaran Aset terbahagi kepada dua kaedah iaitu pendaftaran aset melaui:  Modul Daftar Aset  Modul Pendaftaran Perolehan 2. MODUL DAFTAR ASET 2.1. PENGENALAN DEFINASI Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan. ASET ALIH bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. ASET ALIH terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:HARTA MODAL Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu; atau Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual | buku panduan pengguna. INVENTORI Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual. PERABOT, HAMPARAN, HIASAN, LANGSIR DAN PINGGAN MANGKUK tanpa mengira harga perolehan asal.

2.2. PENDAFTARAN ASET Pendaftaran aset terbahagi kepada dua bahagian iaitu Pendaftaran Harta Modal dan Pendaftaran Inventori. Sub Modul Terdapat didalam Daftar Aset  Daftar Perselisihan  Daftar Aset  Senarai Di Rekod  Senarai Disahkan Oleh Anda. 2.3. Tugas-tugas UTAMA semasa mendaftar aset:  Dapatkan maklumat perolehan aset. (pesanan kerajaan, inbois dan nota penghantaran)  Buat pengkelasan kepada aset yang diterima mengikut kategori, sub kategori dan jenis aset.  Pastikan aset itu daripada kumpulan aset Harta Modal atau Inventori.  Daftar Aset dan komponen.  Cetak KEW.PA-2 atau KEW.PA-3 dan label aset  Cetak semula KEW.PA-7.
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 20

Daftar rekod perselisihan KEW.PA-1 jika terdapat perselisihan.

ALIRAN PENDAFTARAN ASET.

Terima Aset beserta punca maklumat Tentukan Kumpulan dan Klasifikasi Aset Daftar Aset mengikut kumpulan Harta Modal (KEW.PA-2) dan Inventori (KEW.PA-3)

Kemaskini senarai daftar aset

Kawalan dan Pemantauan

Cetak dan kemaskini KEW.PA-7

Simpan kad untuk tujuan kemaskini SPA Database

2.4. DAFTAR PERSELISIHAN PERHATIAN | Rekod perselisihan hanya perlu direkodkan apabila hanya berlaku perselisihan kepada aset yang diterima samaada dari kuantiti yang kurang diterima, spesifikasi tidak mengikut perolehan dan Kerosakan kepada aset yang diterima. 2.4.1. Langkah-langkah Pendaftaran Perselisihan. Langkah 1 Klik modul Daftar Aset Langkah 2 Klik Daftar Perselisihan Langkah 3 Klik Daftar Pemerhatian Penerimaan Aset seperti di bawah

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 21

Langkah 12 Klik butang apabila keseluruhan telah diselsaikan. alamat. Langkah 9 Klik butang perolehan Langkah 10 Klik butang aset.Langkah 4 Masukkan maklumat perolehan seperti dibawah: PENERANGAN No Perolehan dan Tarikh perolehan dibuat Nama Pembekal. Rekod akan dimasukkan ke dalam arkib. Ulang langkah 6 jika terdapat 2 atau lebih jenis aset. ( sebaris dengan nama pembekal) untuk mengemaskini maklumat ( sebaris dengan keterangan aset ) untuk mengemaskini maklumat PERSELISIHAN DISELESAIKAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . No. Kemaskini borang perselisihan. 1 2 3 4 5 6 No. 1 2 3 Nota Hantar & Tarikh Maklumat terimaan aset Maklumat Tambahan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Simpan. Telefon dan Fax Pegawai Penerima Tarikh Terima Nama Ketua Jabatan Tarikh Disahkan Langkah 5 Klik Simpan. Dengan maklumat dibawah PENERANGAN No. Langkah 11 Klik butang Arkib Pemerhatian Penerimaan Aset untuk melihat rekod perselisihan mengikut tahun. Langkah 11 Tandakan check box untuk menunjukkan perselisihan telah diatasi (bagi aset yang ditandakan). nombor telefon pembekal dan nombor fax Nama Pegawai penerima Tarikh perolehan diterima Nama Ketua Jabatan yang mengesahkan rekod Tarikh rekod disahkan RUANG YANG PERLU DIISI. kuantiti dipesan dan kuantiti diterima Perihal kerosakan dan catatan RUANG YANG PERLU DIISI. LO dan Tarikh LO Pembekal . Nota Hantar dan Tarikh Nota Hantar Maklumat aset. Apabila anda selesai merekod perselisihan di dalam satu nota hantaran klik butang untuk mencetak borang KEW.22 .PA-1 LAIN-LAIN FUNGSI. Paparan di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Klik butang untuk merekod maklumat perselisihan. Alamat Pembekal.

Langkah 6 Jika anda ingin mendaftar untuk aset yang sama. Pengguna perlu memilih Perolehan Secara Tender terbuka.PA-2. REKOD HARTA MODAL.5. Sistem akan menyenaraikan rekod yang telah didaftarkan di dalam senarai didaftar oleh anda dan senarai menunggu pengesahan pegawai. tukar beli dan tukar barang.2. tender tertutup. Sila rekodkan data yang berkenaan sebelum data disimpan untuk pengesahan 2. lucut hak. sila klik butang ok untuk membuat pendaftaran seterusnya (Bagi Harta Modal).1.23 . Daftarkan rekod harta modal pada borang KEW.) Langkah 5 Sila klik simpan rekod untuk pengesahan apabila telah selesai membuat pendaftaran aset. hadiah.5.5. Masukkan Kelas Aset diruangan carian kelas aset dan klik cari Langkah 3 Langkah 4 Pilih kategori dan klik. Taipkan Jenama barangan yang didaftarkan. Pebelian Terus dan e-Bidding.5. PERHATIAN | Pastikan kategori dipilih betul.2. Langkah-langkah bagi Pendaftaran Harta Modal adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Pilih menu daftar dan klik Daftar Aset .2. Klik terus dan sahkan borang untuk daftar. Sistem tidak bleh mengemasin rekod kategori selepas data disimpan. Perolehan Perolehan Secara PENERANGAN Kaedah perolehan aset melalui belian. Sebutharga. sewa beli. (Masukkan rekod seperti di dalam keperluan pada para 2. NO 1 2 RUANG YANG PERLU DIISI. Contoh: PROTON PERDANA V6 3 Jenama dan Model MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . DAFTAR HARTA MODAL 2. pindahan.

Upload gambar barang | Aset sila klik butang perlu. Bagi kenderaan sila rekodkan nombor Casis. Vot Pembelian Buatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Merujuk kepada tarikh DO | Nota Serahan 10 NO 11 12 Tempoh Jaminan RUANG YANG PERLU DIISI. No siri ini dikeluarkan oleh pihak pengilang. No.4 5 Jenis dan No Enjin. Rujukan Fail Gambar Foto Spesifikasi Masukkan spesifikasi aset tersebut. tarikh dan nama pegawai bertanggungjawab. bagi 6 No. Casis | Siri Pembuat Jenis Enjin: Petrol | Diesel | NGV No. Contoh: MALAYSIA 16 Pegawai Bertanggungjawab 17 Penempatan Semasa 18 19 No. Gambar adalah dalam format . Jika barangan lain masukkan no siri barangan tersebut.24 . Enjin: SCV123DC Masukkan No siri kepada barangan tersebut. Jika anda ingin mendaftar komponen atau aksesori anda boleh membuat demikian dengan menekan butang kemaskini komponen dan aksesori. .Jika kenderaan masukkan no pendaftaran JPJ. Pesanan Kerajaan Pembekal Sila pilih Tempoh jaminan yang diberikan oleh pembekal. Pesanan Kerajaan Nama Pembekal. Pilih Lokasi penempatan. Vot Pembelian Aset Negara Pembuat. Siri Pendaftaran (Bagi Kenderaan) Harga Perolehan Asal Tarikh Beli Tarikh Terima 7 8 9 Tarikh penerimaan barangan daripada pembekal. Anda boleh memilih dari senarai pembekal sedia ada klik butang atau klik butang untuk menambah pembekal baru. PENERANGAN Taipkan No. Taipkan Kos bagi setiap barangan yang didaftarkan. Taipkan No Siri pendaftaran . Sila klik butang bagi memilih tarikh.jpg Jika 13 14 15 No. Pilih nama pegawai bertanggungjawab dengan klik butang dan tarikh dipertanggungjawabkan ke atas aset tersebut dengan klik butang . Taipkan No. (sila taipkan angka sahaja) Kos Seunit Tarikh Pesanan dikeluarkan. Masukkan tarikh penempatan dibuat dan sekiranya anda memilih penempatan mengikut nama kakitangan anda boleh menekan butang untuk carian nama kakitangan dan lokasi serentak Taipkan no. No. Sila klik butang memilih tarikh. Anda boleh menambah lokasi baru dengan klik butang untuk menambah lokasi baru. rujukan fail pembelian.

PA-2 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .25 .Borang KEW.

Contoh: MOUSE Rekodkan harga sekiranya perolehan lain No. Langkah 1 Langkah 2 NO 1 2 3 4 5 6 7 Langkah 3 Klik kemaskini aksesori | komponen Masukkan maklumat seperti berikut: RUANG YANG PERLU DIISI Jenis Harga Kod Produk No.PA-2.1. Klik butang untuk memadam rekod. Rekodkan jenama dan model komponen Contoh: DELL Jaminan daripada pihak pembekal mengikut bulan dan tahun Kod Nasional Klik Simpan dan paparan senarai komponen di daftar akan dipaparkan. 2.2. Anda juga boleh memadam rekod komponen di dalam borang daftar KEW. Proses pelupusan perlu sekiranya anda ingin melupuskan dat tersebut. Siri Pembuat Jenama | model Jaminan Kod Nasional PENERANGAN Taipkan jenis aksesori yang didaftarkan.6 DAFTAR KOMPONEN Daftar Komponen digunakan bagi merekod komponen atau aksesori bagi aset yang didaftarkan. No siri ini dikeluarkan oleh pihak pengilang. PERHATIAN | Rekod komponen yang didaftarkan tidak boleh di padam selepas rekod harta modal disahkan oleh pegawai. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 4 PADAM REKOD Langkah 5 Klik TAB Daftar Komponen|Aksesori untuk mendaftar lagi. Langkah-langkah pendaftaran komponen dan aksesori.6.26 . Produk bagi komponen atau aksesori Taipkan No siri kepada barangan tersebut.

Anda boleh memilih dari senarai pembekal sedia ada atau klik butang menambah pembekal baru. PENERANGAN Taipkan Butiran kepada barangan tersebut. Butiran Barangan Harga Perolehan Asal Kuantiti Aset Tarikh Beli Tarikh Terima Tempoh Jaminan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Klik butang Inventori . Taipkan No. bagi DATA YANG PERLU DIISI.1.7. Pilih nama pegawai bertanggungjawab klik butang dan tarikh dipertanggungjawabkan keatas aset tersebut klik butang .7. butang bagi memilih tarikh. Pesanan Kerajaan Pembekal Tarikh penerimaan barangan daripada pembekal. Klik Sila pilih Tempoh jaminan yang diberikan oleh pembekal. Pesanan Kerajaan Nama Pembekal. DAFTAR INVENTORI 2. Tarikh Pesanan dikeluarkan.jpg Masukkan aksesori yang terdapat pada aset tersebut. Taipkan Kos seunit bagi setiap barangan yang didaftarkan. Taipkan Jenis Aset diruangan carian dan pilih Jenis Aset. 9 10 11 Gambar Foto. Klik butang Sahkan untuk paparan borang inventori (KEW PA3) Daftarkan rekod inventori pada borang Kewangan PA 3. Sila klik butang memilih tarikh. Taipkan Kuantiti aset yang hendak di daftarkan. Langkah-langkah Pendaftaran Inventori Langkah 1 Langkah 2 Pilih menu daftar dan klik Daftar aset . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2.27 . Catatan Pegawai Bertanggungjawab Upload gambar barang | Aset klik butang Gambar dalam format . Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 NO. untuk | JIKA PERLU.

Klik Simpan. tarikh dan nama pegawai bertanggungjawab. Langkah-langkah untuk pengesahan harta modal adalah seperti berikut. 2. Tukar Beli atau Tukar Barang Sila klik simpan apabila telah selesai membuat pendaftaran aset. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 6 Klik Simpan untuk pengesahan selepas data disimpan sistem akan memaparkan senarai dibawah bagi tujuan agihan penempatan inventori. Klik butang pengesahan daftar harta modal untuk mengesahkan data adalah benar.28 .8.12 Lokasi Pilih Lokasi penempatan. Lucut Hak.7.Pindahan. Seperti di dalam bulatan diatas Klik Ubah Lokasi Dan Pegawai Pilih nama pegawai.1.penerangan seperti dibawah. Langkah membuat penempatan bagi pegawai dan lokasi penempatan yang berbeza : Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Tandakan inventori untuk mengemaskini lokasi. 2.8. lokasi penempatan dan tarikh penempatan dibuat. BAGI REKOD INVENTORI Pengguna boleh mendaftarkan harta inventori LEBIH DARI SATU dalam SATU BORANG daftar Inventori KEW PA 3 mengikut kuantiti pesanan dalam satu pesanan kerajaan dengan syarat kategori dan jenis aset adalah sama. pilih pengesahan harta modal. Jika terdapat data yang salah tekan butang ubah data untuk membetulkan data.2. PENGESAHAN DAFTAR ASET Data Harta modal atau inventori yang telah didaftarkan perlu melalui proses pengesahan data bagi membolehkan aset yang didaftarkan adalah sah. PERHATIAN. Jika aset yang tidak sah atau salah boleh rekod dipadam semasa proses pengesahan sahaja. 2. Hadiah. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Pada paparan utama | Laman Kerja. Ikuti langkah di 2.2.7. 13 Jenis Aset Tandakan Salah satu daripada jenis berikut: Dibeli. Hanya pegawai pengesah yang dilantik sahaja boleh membuat pengesahan kepada rekod yang telah didaftarkan oleh kerani daftar aset. Jika lokasi baru klik butang untuk menambah lokasi . Sewa-Beli.

Jika data tidak diperlukan atau tidak wujud tekan butang hapus data aset.2 (Penempatan Inventori) Jika data tidak diperlukan atau tidak wujud tekan butang untuk hapus data aset. anda boleh mengubah data penempatan dengan klik butang Paparan kepada jumlah aset yang didaftarkan akan disenaraikan. pilih pengesahan harta inventori.7.Langkah 4 2. Jika ingin membuat perubahan tekan butang edit .8.29 . Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang pengesahan daftar inventori untuk mengesahkan data yang telah didaftarkan adalah benar. Jika anda mendaftarkan aset lebih dari satu.2. Ikuti langkah di perkara 2. Langkah-langkah pengesahan inventori adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Pada paparan utama (Laman Kerja).

no. tender atau Pesanan Kerajaan Sila klik Sila klik Sila klik tersebut untuk pembekal yang telah berdaftar atau klik pembekal baru untuk memilih tarikh perolehan.9. Daftar perolehan hanya BOLEH direkod oleh pegawai yang dilantik sahaja. Tender Tertutup. 3. Perolehan.3. Tender atau no. Berikut adalah langkah-langkah untuk merekodkan daftar perolehan: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 MAKLUMAT Bahagian No.8. MODUL DAFTAR PEROLEHAN Daftar perolehan adalah untuk merekodkan aset mengikut kontrak . tender atau perolehan. Rujukan Fail Pegawai Bertanggungjawab Daftar Perolehan Langkah 4 Langkah 5 Klik modul Daftar Perolehan Klik submodul Daftar Perolehan Masukkan maklumat perolehan seperti dibawah KETERANGAN Sila Pilih maklumat kod PTJ Sila masukkan no. Aliran Kerja bagi Daftar Perolehan LOG MASUK KLIK DAFTAR DAFTAR KONTRAK SENARAI PEROLEHAN DAFTAR ASET DAFTAR ASET SAHKAN REKOD ASET CETAK KAD ASET DAN LABEL ASET DAFTAR PENEMPATAN ASET KE JABATAN 3.30 . Sebutharga. Pesanan Kerajaan Pilih perolehan samada secara Tender Terbuka. tender atau Pesanan Kerajaan untuk memilih pegawai yang bertanggungjawab perolehan Sila rekodkan no. Pembelian Terus atau e-Bidding Sila rekodkan tajuk atau nama Perolehan. Rujukan fail Klik butang daftar kontrak jika telah selesai lengkapkan maklumat perolehan Klik butang untuk edit atau kemaskini maklumat perolehan sekiranya perlu Senarai perolehan akan dipaparkan seperti di bawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Perolehan / Pesanan Kerajaan Perolehan Secara Nama Perolehan Pembekal Tarikh Perolehan No.

Langkah 1 Langkah 2 Klik mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan. Klik pilihan kelas yang akan digunakan. senarai kod akan dipaparkan. Masukkan kelas aset yang hendak didaftarkan. Langkah 7 Klik mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan. Borang daftar aset akan dipaparkan. Go To Step : Langkah kemaskini penempatan dan agihan aset Klik untuk mengemaskini maklumat aset yang didaftarkan. Enjin KETERANGAN Pilih kaedah pembelian aset : . Masukkan maklumat dikehendaki seperti dibawah. Go To Step : Langkah kemaskini maklumat daftar aset.31 .Pindahan.Langkah 6 Klik butang untuk mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan. Go To Step : Langkah Daftar Aset. MAKLUMAT Pembelian Jenama dan Model Buatan Jenis dan No.Sewa-Beli. Hadiah. CTH : OPTIPLEX 5100 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Cari. Langkah-langkah PENDAFTARAN ASET. Lucut Hak. Klik untuk mengemaskini maklumat penempatan dan agihan.Dibeli. Borang daftar aset akan dipaparkan. Pilih samaada untuk mendaftar harta modal atau inventori Klik Sahkan. Klik untuk memadam rekod aset yang telah didaftarkan Sistem akan memaparkan alert sekiranya aset telah diagihkan dan disahkan. Tukar Beli atau Tukar Barang Rekodkan maklumat Jenama dan model (Cth: DELL OPTIPLEX 5100) Rekodkan maklumat negara pembuat (Cth: MALAYSIA) Masukkan jenis aset yang didaftarkan.10. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 3.

Kuantiti Sila masukkan kuantiti aset berdasarkan tender. kontrak atau pesanan kerajaan MAKLUMAT Tarikh dibeli / diterima Kos Jaminan No. untuk merekodkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Rujukan fail Sila klik untuk memilih gambar yang telah didaftarkan. Rujukan fail Gambar Simpan Rekod Langkah 6 Langkah 7 KETERANGAN Klik untuk memilih tarikh dibeli dan tarikh diterima Rekodkan kos pembelian bagi harga seunit Sila pilih maklumat jaminan Rekodkan no.32 . Klik butang Ulang langkah 1 untuk mendaftar aset daripada kategori dan jenis yang lain. Klik butang simpan rekod jika telah selesai. Klik gambar baru aset.

Aliran Agihan Aset. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 1 Langkah 2 Klik untuk mengemaskini maklumat penempatan dan agihan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. CASIS SAHKAN REKOD DIDAFTAR NO.33 . PENDAFTARAN DAN NO. PENDAFTARAN DAN NO.3.11. PENEMPATAN MASUKKAN KUANTITI MASUKKAN KUANTITI KEMASKINI REKOD NO. ASET DIJANA DAN CETAK KAD PERHATIAN |TERDAPAT TIGA BUTANG AGIHAN IAITU: Agihan Di Dalam Cawangan Anda Agihan ke Cawangan Agensi Agihan Ke Agensi Lain AGIHAN ASET. PENEMPATAN PILIH AGENSI PILIH LOKASI DAN PEG. Langkah-langkah AGIHAN ASET. SENARAI KONTRAK SENARAI ASET DI DAFTAR Pilih Aset yang hendak diagihkan AGIHAN KE CAWANGAN LAIN AGIHAN DI CAWANGAN ANDA AGIHAN KE JABATAN LAIN PILIH LOKASI DAN PEG. CASIS MENUGGU REKOD PENERIMAAN HANYA UNTUK AGIHAN KE CAWANGAN DAN AGENSI LAIN SAHAJA SAHKAN REKOD DIDAFTAR KEMASKINI REKOD NO.

Bagi rekod agihan ke cawangan lain di agensi anda cetakan kad dan label boleh dilakukan di cawangan tersebut sahaja. Masukkan No. Bagi agihan di cawangan anda | Klik dan tandakan baris yang hendak dicetak.34 . Bagi agihan di cawangan anda | Klik butang untuk mencetak kod jalur. Hanya pegawai yang dibenarkan sahaja untuk membuat penerimaan. casis terus di dalam borang yang sama.Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik untuk mengemaskini maklumat agihan di cawangan anda atau untuk agihan ke cawangan lain atau untuk agihan ke agensi lain. Pilih lokasi dan nama pegawai. klik butang cetak untuk cetakan KAD KEW. SIRI | UNTUK AGIHAN DIDALAM CAWANGAN DAN AGENSI LAIN Langkah 9 Langkah 8 Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Klik butang pada paparan utama rekod (Bagi agihan di cawangan anda) atau klik dan klik pada baris rekod yang hendak disahkan (Bagi agihan ke cawangan). KEMASKINI MAKLUMAT ASET DAN CETAK KAD. Casis| Siri Pembuat.PA-2. Abaikan langkah empat untuk agihan di dalam cawangan anda. SAHKAN REKOD DIDAFTAR DAN JANA NO. Langkah 1 Langkah 2 Klik Daftar Perolehan Klik Terimaan agihan Langkah 3 Daripada menu senarai aset menunggu penerimaan | Klik senarai aset yang belum diterima MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . masukkan kuantiti agihan dan spesifikasi aset Jika kuantiti agihan 1 anda dibenarkan untuk maklumat no. Pilih nama agensi untuk agihan agensi dan cawangan agensi atau pilih cawangan untuk agihan cawangan.PA-2. Bagi agihan ke agensi lain | Klik dan klik untuk cetakan KAD KEW.12. 3. Langkah 7 Langkah 8 Klik butang untuk mengemaskini maklumat aset. Pendaftaran (Bagi Kenderaan) dan No.jika lebih dari satu anda perlu mengemaskini kemudian. Langkah-langkah | PENERIMAAN AGIHAN DI CAWANGAN LAIN. Anda boleh klik butang kemaskini dan menyambung kerja anda pada waktu lain.

Buat carian aset mengikut No. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pilih maklumat lokasi. Perolehan untuk cetakan kad dan label.Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Pilih aset yang telah diterima dan klik Tanda Aset Telah Diterima. Kaedah menggunakan senarai perolehan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Daftar Perolehan Klik Modul Senarai Perolehan Masukkan nombor atau tajuk perolehan dan klik butang cari untuk carian perolehan. Klik butang tambah untuk tambah maklumat aset Klik butang pensil untuk kemaskini maklumat perolehan. Siri yang dijana akan mengikut kepada bahagian yang mendaftar atau mengaihkan aset tersebut. Pengguna yang merekodkan dalam Daftar Perolehan dapat melihat senarai perolehan di dalam sub modul senarai perolehan. Daripada menu Senarai yang telah diterima dan menunggu pengesahan | Klik No Kontrak Tandakan aset yang hendak dikemaskini penempatan. PERHATIAN | No. Jika anda tidak menerima klik Tanda Aset Tidak Diterima.35 . pegawai penempatan dan pegawai bertanggungjawab.13. 3. SENARAI PEROLEHAN Setiap rekod perolehan yang didaftarkan akan disenaraikan di dalam senarai perolehan. Klik butang untuk mengesahkan rekod.

1. Pesanan kerajaan.4.  No Ruj. 4. Carian harta modal digunakan untuk membuat carian aset harta modal yang didaftar dan telah disahkan sahaja. Langkah-langkah mencetak hasil carian Langkah 1 Daripada hasil carian. Masukkan maklumat yang dicari pada ruangan yang disediakan. Modul Carian digunakan untuk membuat carian bagi harta modal dan inventori yang telah didaftarkan di dalam sistem. Klik butang Cari untuk carian maklumat. Enjin carian terbahagi kepada empat bahagian iaitu:  Carian data  Carian harta modal  Carian inventori  Carian komponen.  Jenama.Tujuan untuk membuat cetakan senarai aset yang dicari atau membuat cetakan label secara banyak MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  Tarikh perolehan | Daripada tarikh mula sehingga  Kos perolehan | Dari kos ke kos. Fail.  Lokasi penempatan.  Nama Pengguna Aset  Bahagian Pengguna Aset tandakan ruang check box untuk pilihan kepada paparan maklumat yang dikehendaki.  Vot No. Apakah yang boleh anda lakukan daripada hasil carian ditemui ? 4.  Kod Nasional  No.  No siri pendaftaran. Fungsi tersedia di dalam carian harta modal: 4.Harta modal sahaja. Langkah 1 Langkah 2 Klik menu carian. Langkah.  Status harta modal. pilih carian harta modal atau carian harta inventori.1. Carian harta modal dan Inventori.36 .  No. MODUL CARIAN.langkah carian harta modal. Langkah 2 Klik Export Excel atau Cetak Barcode .  Kategori aset  Jenis Aset.1.1. Pilihan maklumat bagi tapisan carian ialah:  Imbas kod jalur (menggunakan peralatan pengimbas kod jalur)  Kod harta modal yang didaftarkan. Casis| Siri Pembuat . Langkah 3 Langkah 4 Sistem akan membuat carian dan memaparkan rekod carian seperi berikut.2.

Langkah 5 Klik butang Cetak untuk cetak KAD KEW.2-B untuk mencetak maklumat komponen Langkah 7 Paparan pilihan dan cetakan KEW.3. CETAK MAKLUMAT KEW. Paparan pilihan dan cetakan KEW. Klik butang OK. Jika anda membuat export excel klik butang simpan atau open file. Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Langkah 3 Langkah 4 Klik PA-2 untuk mencetak maklumat harta modal. Tanda samada anda ingin mencetak Aksesori atau Pengasing atau kedua-duanya sekali.Langkah 3 Klik Cetak Barkod Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 4. Jika anda membuat cetakan barcode klik butang print untuk cetakan barcode.37 .PA-2 akan dipaparkan. Langkah-langkah mencetak KAD KEW. Langkah 2 Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan.PA-2 Langkah 1 Daripada hasil carian.PA-2 Bahagian B Langkah 6 Klik PA.1.PA-2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-2 akan dipaparkan.

PA-3 akan dipaparkan.1. Klik butang print.4.1.38 . Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan. Klik butang Cetak atau save untuk menyimpan data. KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KKM/BBP09/H/07/123 KOMPUTER PERIBADI X0029OO029KY HAK KERAJAAN MALAYSIA MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 4 Langkah 5 Contoh label Aset : Daripada hasil carian. Langkah-langkah mencetak Label.PA-3 Langkah 1 Langkah 2 Daripada hasil carian.5. Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Clik cetak barkod. Langkah 5 4. Langkah-langkah mencetak KAD KEW.4. Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Langkah 3 Langkah 4 Klik PA-3 Paparan pilihan dan cetakan KEW.

Kod Komponen  No.1. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 5.  Butiran (Bagi Inventori)  No.  No.  No VOT. Pendaftaran (Bagi Kenderaan).2.Barkod. belum disahkan dan telah disahkan. Casis | Siri Pembuat.2. Siri pembuat komponen  Jenis komponen  Jenama | model komponen Klik Cari Senarai carian akan dipaparkan Klik kod komponen atau klik kod harta induk bagi memaparkan maklumat komponen Klik ikon kod jalur untuk cetakan label kod jalur bagi komponen. CARIAN DATA Carian data digunakan untuk memastikan rekod wujud. Carian terperinci.2. Di dalam carian terperinci pengguna SPA haruslah memasukkan maklumat carian di mana-mana ruangan yang yang dikehendaki.  No.Siri Pendaftaran. Carian Komponen Carian komponen digunakan untuk membuat carian komponen yang telah didaftarkan.  Kod Nasional. Langkah-langkah bagi carian komponen adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Carian Aset Klik Carian Komponen Taipkan maklumat carian komponen. 5. Carian data boleh digunakan untuk membuat carian bagi harta modal atau inventori yang telah didaftarkan.1. Pengguna boleh membuat carian mengikut:  Imbas Barkod.2. Klik Cari untuk membuat carian seperti berikut: 4. Pesanan.  Pendaftar Rekod. 4.4.39 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 .  No.  No. anda boleh membuat carian berdasarkan satu maklumat yang berkaitan dengan aksesori seperti berikut:  No.

 Sub Modul Penempatan adalah seperti berikut.BAB D . 4. Siri Pendaftaran . PENGENALAN PENEMPATAN Definasi | “Penempatan” ialah satu proses untuk merekod segala perubahan pindahan lokasi penempatan harta modal dan inventori. 3.2. 4. Didalam sistem. Pengguna boleh menetapkan hasil carian penempatan mengikut lokasi dengan memaparkan pilihan data seperti dibawah:       No. pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai penempatan didalam Modul Konfigurasi. Setiap perubahan lokasi harta modal | Inventori. CARIAN PENEMPATAN.“Pegawai Penempatan” bermaksud kakitangan|pegawai yang dilantik oleh JKPAK untuk menyelenggara | merekod segala maklumat yang berkaitan dengan penempatan aset di Kementerian|Jabatan|Bahagian. KUMPULAN PENGGUNA MODUL PENEMPATAN.PENEMPATAN ASET 1. Proses penempatan ini perlu dilakukan sekiranya salah satu atau kedua-dua pekara yang dinyatakan dibawah.  Carian Penempatan  Penempatan Aset  Penempatan Inventori  Pengesahan Penempatan  Pemantauan Penempatan  Aset Tiada Pengguna  Aset Tiada Penempatan 4. bersara atau kakitangan baru  2. Sub Modul di dalam MODUL PENEMPATAN.  Pertukaran kakitangan  Kakitangan perpindah. tarikh ditempatkan hendaklah ditandatangan oleh pengguna |penyelia di lokasi itu.Medan mandatori No Pesanan Kerajaan Tarikh Perolehan Nilai Perolehan Lokasi Penempatan Pegawai|Pengguna Penempatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Carian Penempatan | Tujuan carian penempatan adalah seperti berikut.1. Definasi dan Tanggungjawab .40 .    Cetakan KEW.PA -7 Mengemaskini maklumat Pegawai Penempatan bagi keseluruhan atau sebahagian aset di dalam satu lokasi Mengemaskini maklumat lokasi bagi keseluruhan atau sebahagian aset di dalam satu lokasi tersebut.  Lokasi Penempatan : Berpindah lokasi penempatan di lokasi Kementerian |Jabatan/Agensi yang sama  Pengubahsuaian (renovation) lokasi Pegawai Penempatan.

PA-7 standard atau pilihan lain untuk cetakan. Buat cetakan semula KEW. Klik Paparan Rekod Penempatan Paparan carian akan dipaparkan mengikut lokasi yang dipilih. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Lakukan cetakan seperti di dalam pilihan satu langkah 5 hingga 7. Langkah 1 Klik menu penempatan dan sub menu carian penempatan.3.PA-7 Tandakan KEW.41 . Klik butang Printer untuk memulakan cetakan KEW. Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik pilih pegawai penempatan lain. Langkah-langkah membuat carian mengikut penempatan dan cetak KEW. Paparan pilihan dibawah akan dipaparkan. Klik OK untuk cetakan. Tandakan Sebahagian aset atau pilih semua aset seperti yang dibulatkan untuk dipindahkan kepada pegawai bertanggungjawab yang baru. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Tanda pada ‘check box’ pada lokasi atau nama pegawai penempatan yang hendak dicari.PA-7 mengikut nama pegawai yang baru di lantik. Buat carian pegawai dan klik di nama pegawai tersebut. Klik Simpan.PA-7 PILIHAN DUA .PA-7. PILIHAN SATU .4. Paparan di bawah akan dipaparkan.CETAK CARIAN Langkah 5 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Klik cetak carian untuk membuat cetakan KEW.TUKAR PEGAWAI Langkah 5 Langkah 6 Klik Tukar Pegawai untuk mengemaskini maklumat pegawai yang bertanggungjawab kepada penempatan aset.

5. Buat carian lokasi yang baru dan nama lokasi tersebut.42 . Lokasi dan Nama Pegawai Penempatan yang baru. Buat cetakan semula KEW. Klik butang Kemaskini. Lakukan cetakan seperti di dalam pilihan satu langkah 5 hingga 7. Untuk mencetak maklumat mengikut lokasi. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Tambah Rekod Penempatan.1. Masukkan kad kewangan yang sama dan Print.PINDAH LOKASI Langkah 5 Langkah 6 Klik Pindah Lokasi untuk mengemaskini maklumat perubahan lokasi aset. Pastikan KAD KEW. Carian Penempatan adalah bertujuan untuk mencari aset yang telah didaftarkan dan membuat penambahan penempatan lokasi baru atau pegawai penempatan baru. Klik Penempatan Aset dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari.PA-7 dicetak dan ditandatangani oleh pegawai penempatan tersebut. Kaedah penempatan harta modal adalah seperti dibawah: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Penempatan. PENEMPATAN HARTA MODAL 5.2. 5. Klik butang paparan untuk memaparkan maklumat aset dan penempatan kepada aset tersebut TAMBAH REKOD PENEMPATAN. Tandakan Sebahagian aset atau pilih semua aset seperti yang dibulatkan untuk dipindahkan kepada lokasi yang baru. Klik Simpan.PA-2 dan KAD KEW.PA-7 mengikut nama pegawai yang baru di lantik. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PILIHAN DUA . Pilih Tarikh. CETAK MAKLUMAT PENEMPATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik cetak . Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik pilih lokasi baru. PERHATIAN | Apabila anda membuat penambahan atau perubahan kepada maklumat penempatan aset..

Mencetak maklumat penempatan daripada modul carian harta modal.4 sahaja.PA-2 atau KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan KAD yang sama Klik butang Cetak.5. (masukkan No. 1 – 4 | iaitu 1 kolum 1 hinggga 4 untuk kulom ke 4) Klik butang Papar. Kaedah penempatan harta modal adalah seperti dibawah: Rujuk modul carian bagi langkah 1 hingga langkah 4. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Masukkan halaman keberapa pada No.43 . Buat carian aset yang hendak dicetak. Kad Masukkan masukkan maklumat penempatan ke berapa pada ruang penempatan. 5.3.PA-3 Buat pilihan untuk cetakan penempatan rujuk langkah seterusnya. penempatan adalah sama daripada 1 . Daripada paparan rekod klik butang cetak KEW. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik modul carian harta modal atau inventori.3. PERHATIAN | Bagi halaman yang kedua dan seterusnya no.1.

PA-7 dicetak dan ditandatangani oleh pegawai penempatan tersebut. Langkah-langkah pengesahan adalah seperti berikut: Langkah 1 Klik Pengesahan Penempatan 7. Masukkan kad kewangan yang sama dan Print. 7.1.6. 6. 7. Pengesahan Penempatan | Senarai rekod aset untuk pengesahan penempatan adalah hasil daripada pemeriksaan harta modal KEW PA-10 atau Inventori KEW PA-11. PERHATIAN | Apabila anda membuat penambahan atau perubahan kepada maklumat penempatan aset. Klik butang Kemaskini. Pilih Tarikh. Klik Penempatan inventori dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. Untuk mencetak maklumat mengikut lokasi.2. PENGESAHAN PENEMPATAN. 7. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk membuat paparan maklumat.44 . Pastikan KAD KEW. Klik butang paparan untuk memaparkan maklumat aset dan penempatan kepada aset tersebut TAMBAH REKOD PENEMPATAN. Maklumat penempatan semasa aset berwarna biru. Klik pilih tarikh penempatan terkini Pilih Lokasi Penempatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Carian Penempatan inventori adalah bertujuan untuk mencari aset yang telah didaftarkan dan membuat penambahan penempatan lokasi baru atau pegawai penempatan baru pada rekod inventori. maklumat penempatan baru aset berdasarkan pemeriksaan berwarna kuning.PA-3 dan KAD KEW. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Tambah Rekod Penempatan.2. PENEMPATAN INVENTORI 6. Pengesahan penempatan hendaklah dilakukan bagi memastikan perubahan lokasi dan atau pegawai penempatan aset (Harta Modal atau Inventori) adalah betul dengan perubahan lokasi atau pegawai penempatan aset semasa atau aset yang berubah tempat tidak dapat dikesa. Kaedah mengemaskini penempatan inventori adalah seperti dibawah: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Penempatan.1. CETAK MAKLUMAT PENEMPATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik cetak .3. Lokasi dan Nama Pegawai Penempatan yang baru.

Langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat pengguna adalah seperti berikut sekiranya pengguna adalah pegawai aset (Pegawai Penempatan): MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan ini adalah sebagai panduan kepada pegawai aset untuk memantau berapa jumlah rekod aset yang tidak lengkap iaitu tiada mempunyai nama pegawai atau tiada lokasi penempatan 8.2. Aset Tiada Pegguna | Senarai ini adalah hasil daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada nama pegawai penempatan. 9.3. Klik pegawai penempatan yang terkini Klik kemaskini untuk mengemaskini dan membuat pengesahan penempatan baru atau Klik untuk membatalkan pengesahan dan mengekalkan rekod lama penempatan aset.1. 8.45 . ASET YANG TIDAK MEMPUNYAI REKOD PEGAWAI PENEMPATAN Aset yang tidak mempunyai pegawai penempatan atai di dalam database menyimpan maklumat tiada. Paparan pemantauan penempatan adalah seperti berikut: NOTA: Kesan terhadap carian rekod dan laporan ASET YANG TIDAK MEMPUNYAI LOKASI Aset yang tidak mempunyai lokasi penempatan atai di dalam database menyimpan maklumat tiada. 9.Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 8. Carian aset tiada pengguna boleh dibuat berdasarkan no chasis/siri atau kategori aset. Klik butang Cetak untuk mencetak senarai aset tiada pengguna. Pemantauan Penempatan | Senarai ini adalah hasil daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada nama pegawai atau tiada lokasi penempatan.3. ASET TIADA PENGGUNA. 9.1. 9. 8. PEMANTAUAN PENEMPATAN.2.

Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Atau Langkah 8 Klik Paparan Rekod Penempatan bagi mengubah rekod pertama harta modal Klik Ubah rekod ini untuk mengubah rekod penempatan sediada Klik Calender untuk memilih tarikh penempatan baru Klik Carian Pengguna untuk memilih pegawai/kakitangan penempatan yang baru Klik kemaskini untuk mengemaskini maklumat penempatan baru Klik untuk cetak penempatan ini. ASET TIADA PENEMPATAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2.Langkah 1 Klik butang edit untuk membuat paparan dan mengemaskini maklumat aset. Carian aset tiada penempatan boleh dibuat berdasarkan no chasis/siri atau kategori aset.46 . 10. 10. 10. Langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat lokasi penempatan adalah seperti berikut sekiranya pengguna adalah pegawai aset (administrator): Langkah untuk mengemaskini rekod penempatan sama seperti mengemaskini rekod tiada pegawai penempatan.3. Aset Tiada Penempatan | Senarai aset daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada lokasi penempatan. Klik tambah rekod penempatan untuk menambah rekod penempatan baru.1. Klik butang Cetak untuk mencetak senarai aset tiada pengguna. 10.

Mengetahui status pinjaman aset.    2.  Senarai Permohonan  Permohonan Lulus  Pemulangan Aset Gunasama  Arkib Pergerakan Aset 3. Terdapat 4 Perkara utama yang perlu anda lakukan sebelum modul pergerakan dapat dilakukan.  Mendaftar Kumpulan Aset Guna Sama . 2.  Aset yang sedang dipinjam tidak boleh buat penempatan dan pergerakan. Daftar Penyelia yang akan mengendalikan aset gunasama mengikut kumpulan . Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Daftar Pergerakan Harta Modal | Inventori KEW. Membuat pemerhatian di atas pergerakan | pinjaman aset SUB MODUL PERGERAKAN ASET.47   . Pegawai bagi satu kumpulan aset gunasama boelh lebih dari seorang.1.Penyelia yang bertanggungjawab kepada aset gunasama yang diamanahkan olehnya.PA-6. KAEDAH MEREKOD ASET. Daftar Aset sebagai aset gunasama . PENGENALAN MODUL PERGERAKAN Definasi | “pergerakan” ialah satu proses merekod segala bentuk pergerakan atau pinjaman ke atas aset kerajaan. Fungsi pegawi ialah: Memantau pergerakan aset gunasama Melulus atau menolak permohonan pergerkan aset gunasama Melantik penyelia yang akan menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama. penyelia bagi satu kumpulan aset gunasama boelh lebih dari seorang.  Aset yang telah lupus tidak boleh dipinjam atau dibuat penempatan.Senarai aset yang didaftarkan sebagai aset gunasama MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Pegawai yang bertanggungjawab kepada aset gunasama yang diamanahkan olehnya.BAB E .  Daftar Pegawai yang akan mengawal kumpulan aset gunasama . 3.PERGERAKAN ASET 1. Fungsi sistem didalam proses pergerakan atau pinjaman seperti yang dinyatakan dibawah. Fungsi pegawi ialah: Menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama. Merekod semua pinjaman atau pergerakan yang dibuat atas aset kerajaan. 4. Merekod terus pergerakan|pinjaman aset :: PERINGATAN ::  Aset yang sedang diselenggara tidak boleh buat penempatan dan pergerakan.Kumpulan aset gunasama perlu di daftarkan mengikut cawangan di dalam sistem.1 Senarai Sub Modul Di dalam Modul Pergerakan  Aset Gunasama  Pemohonan Pinjaman | Pergerakan aset  Modul Pergerakan Aset. Proses permohonan pergerakan| pinjaman aset gunasama 3.1. Kumpulan gunasama ini akan hanya boleh dilihat oleh pegawai di agensi tersebut sahaja. 4.2. PERKARA YANG PERLU ANDA LAKUKAN SEBELUM MEMULA MODUL PERGERAKAN.

Langkah-langkah Mendaftar Kumpulan Aset Gunasama. Langkah-langkah Mendaftar Pegawai yang akan mengawal kumpulan aset gunasama NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA sahaja yang dibenarkan untuk melantik pegawai kumpulan aset gunasama. NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA sahaja yang dibenarkan untuk mendaftar kumpulan aset gunasama Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik Daftar Kumpulan Aset Gunasama. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Pilih nama aset gunasama dan klik Paparan dibawah akan dipaparkan: untuk mendaftar pegawai kumpulan aset gunasama. Masukan kod dan Keterangan Kumpulan Cth : Kod Keterangan : BPTM : Aset Gunasama Teknologi Maklumat PERINGATAN | Pastikan kod dan keterangan yang diwujudkan adalah berlainan antara satu kumpulan aset gunasama dengan yang lain. 4. Langkah 4 Pilih TAB Pegawai Pengesah.3.48 .- Menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Kod yang diwujudkan akan digunakan di dalam borang permohonan dengan janaan seperti dibawah.2. CTH kod permohonan : KOD KEMENTERIAN KK KOD JABATAN KDRM115 KOD ASET GUNASAMA BPTM TAHUN 09 NO. 4. SIRI 0003 Kod Penuh : KK/KDRM115/BPTM/09/0003 PERINGATAN | Kumpulan gunasama tidak boleh dipadam sekiranya terdapat aset didalamnya dan kod gunasama tidak boleh dikemaskini selepas pendaftaran dibuat.

Langkah 6 Pilih nama pegawai dan klik untuk memadam rekod nama pegawai. Langkah 6 Pilih nama pegawai penyelia dan klik untuk memadam rekod nama pegawai. Langkah-langkah pendaftaran Aset gunasama di bawah kawalan kumpulan gunasama yang didaftarkan NOTA : Hanya Pegawai pengesah sahaja yang dibenarkan untuk membuat pendaftaran aset gunasama. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Pilih nama aset gunasama dan klik Paparan dibawah akan dipaparkan: untuk mendaftar pegawai kumpulan aset gunasama. Langkah 4 Langkah 5 Pilih TAB Pegawai Penyelia Klik untuk memilih nama pegawai penyelia. 4.5. Buat Carian Aset. Klik simpan PADAM NAMA PEGAWAI. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik butang . NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA dan pegawai kumpulan aset gunasama dibenarkan untuk melantik pegawai penyelia kumpulan aset gunasama. Langkah-langkah Mendaftar Penyelia yang akan mengendalikan aset gunasama mengikut kumpulan. 4.Langkah 5 Klik untuk memilih nama pegawai.4. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Klik tambah aset. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Tandakan aset yang hendak dipilih dan klik butang pilih.49 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik simpan PADAM NAMA PEGAWAI.

Klik butang untuk mengemaskini maklumat pemulangan aset. 5.50 . Paparan borang pinjaman. Aliran kerja bagi merkod pergerakan terus. Langkah-langkah mengemaskini maklumat pergerakan terus PENGELUARAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik . Sistem akan memberi alert sekiranya tiada aset yang dipilih. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Tandakan aset yang hendak dipinjam. PEMULANGAN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Pemulangan Aset Gunasama Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Scan barcode pada borang pinjaman | Jika ada scanner atau masukkan No. Pegawai boleh memilih lebih dari satu aset. Paparan di sebelah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 5. Klik Pinjaman Terus. Rujukan. Terdapat dua kaedah pengeluaran pinjaman aset iaitu:  Rekod pergerakan terus  Pinjaman on-line.1. REKOD PINJAMAN. Pegawai perlu mengisi borang pinjaman dengan maklumat:  Nama peminjam dan e-mail ( Pilih daripada database)  Maklumat Pembawa (Jika Perlu)  Tujuan pinjaman  Tempat  Catatan  Pegawai Pelulus. REKOD PERGERAKAN TERUS NOTA : Hanya Pegawai dan Penyelia bagi setiap kumpulan aset gunasama sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini maklumat pergerakan terus.1.5. Klik Sahkan Pengeluaran Terus dan Borang Pengeluaran akan dipaparkan untuk cetakan.1.

Klik tanda dan terima barang.PA-6. BORANG PERMOHONAN PERGERAKAN Masukkan Maklumat Permohonan Permohonan Pengguna daripada PORTAL SPA Sistem akan memberi alert kepadapemohon sekiranya permohonan tidak diluluskan PENGGUNA PEMULANGAN SENARAI PERMOHONAN PERGERAKAN PAPARAN PEGAWAI | Hanya senarai permohonan bagi aset gunasama yang dikawal olehnya dipaparkan.PA-6. 5. PROSES KELULUSAN PEGAWAI Permohonan diluluskan PROSES PENGELUARAN ASET SENARAI PERMOHONAN LULUS PAPARAN PENYELIA | Hanya senarai permohonan di luluskan oleh pegawai sahaja yang dipaparkan. Satu persatu atau pemulangan banyak aset. Klik kemaskini. ALIRAN KERJA PERMOHONAN DAN KELULUSAN PERGERAKAN ASET Hanya kakitangan yang sah sahaja yang dibenarkan membuat permohonan. Klik butang untuk cetakan KEW.51 .2. PINJAMAN SECARA ONLINE. Masukkan tarikh dan catatan penerimaan.PA-6 yang sama. Langkah 9 LANJUT TARIKH DI PEMULANGAN Langkah 9 Langkah 10 Klik lanjut tarikh dijangka pulang. Pada borang terimaan barang Masukkan tarikh baru dijangka pulang dan catatan kenapa lanjut tarikh dipohon Sistem akan memaparkan tarikh baru dijangka pulang.Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan Aset yang hendak dipulang. PROSES PENGELUARAN ASET MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pastikan anda masukkan baris mana yang hendak dicetak seperti gambarajah dibawah | Bagi cetakan rekod kedua dan seterusnya untuk KAD KEW. Aset yang telah diterima akan ditandakan dan pengguna perlu mencetak KEW.

jawatan. Paparan nama. bahagian.2. PERMOHONAN PENGGUNA. no. tel dan e-mail akan dipaparkan secara auto Pilih Kumpulan Aset gunasama Pilih kumpulan aset gunasama. Pastikan aset yang hendak dipinjam berada di dalam kumpulan tersebut masukkan kuannti yang hendak dipinjam. Sistem akan menjana borang permohoanan dan akan dihantar melalui e-mail kepada pemohon. PERHATIAN | Borang akan dihantar kepada pegawai di kumpulan gunasama yang dipohon MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Masukkan kad pengenalan .1.52 . Apabila pengguna telah mengesahkan permohonan.tekan butang enter.5. LANGKAH PERMOHONAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Portal SPA Klik Pengurusan Aset Langkah 3 Langkah 4 Klik Permohonan Pinjaman Peralatan Masukkan maklumat permohonan pergerakan peralatan. Sepeti paparan dibawah Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang pilih.klik hantar Sahkan Permohonan atau kemaskini kuantiti. NOTA : Semua kakitangan yang sah boleh membuat permohonan pergerakan aset. Masukkan Tujuan pergerakan aset dan tempat dibawa.

KEMASKINI DAN LULUSKAN PERMOHONAN Langkah 4 Tentukan kuantiti yang dibenarkan Langkah 5 Klik Kemaskini dan luluskan permohonan dan masukkan catatan Atau NOTA : Sistem akan memberi alert kepada pemohon PERMOHONAN DITOLAK Langkah 6 Klik Permohonan Ditolak dan masukkan catatan penolakan NOTA : Sistem akan memberi alert kepada pemohon.2.5.53 .2. LANGKAH KELULUSAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul SENARAI PERMOHONAN Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik untuk meluluskan atau menolak permohonan Paparan di bawah akan dipaprkan. KELULUSAN OLEH PEGAWAI NOTA : Hanya Pegawai bertanggungjawab bagi kumpulan aset gunasama boleh meluluskan permohonan pergerakan aset. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA | Semua permohonan yang telah diluluskan akan di masukkan ke dalam senarai permohonan lulus dan menunggu pengeluaran oleh penyelia.

Masukkan yang perlu sahaja. Buat carian aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik Nama Kumpulan Aset Gunasama untuk memilih aset Paparan carian akan dipaparkan.2.5. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Masukkan maklumat Pembawa | Jika aset diambil oleh orang lain. Maklumat pengeluaran di bawah akan dipaparkan.54 . LANGKAH PENGELUARAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Permohonan Lulus Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 3 Klik untuk membuat pengeluaran aset.3. PENGELUARAN OLEH PENYELIA NOTA : Hanya Penyelia bertanggungjawab bagi kumpulan aset gunasama boleh membuat pengeluaran pergerakan aset bergantung kepada kelulusan pegawai kumpulan gunasama. Klik untuk melihat jumalh aset yang diluluskan oleh pegawai.

Langkah 7 Langkah 8 Tandakan aset yang hendak dikeluarkan dan klik kemaskini Sistem tidak membenarkan kuantiti dikeluarkan lebih daripada kuantiti diluluskan. Aset yang telah diterima akan ditandakan dan pengguna perlu mencetak KEW. Selesai Permohonan dan Cetak borang pengeluaran aset. Masukkan tarikh dan catatan penerimaan. Klik tanda dan terima barang. Pastikan anda masukkan baris mana yang hendak dicetak seperti gambarajah dibawah | Bagi cetakan rekod kedua dan seterusnya untuk KAD KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 9 LANJUT TARIKH DI PEMULANGAN Langkah 9 Langkah 10 Klik lanjut tarikh dijangka pulang. Pada borang terimaan barang Masukkan tarikh baru dijangka pulang dan catatan kenapa lanjut tarikh dipohon Sistem akan memaparkan tarikh baru dijangka pulang.55 .PA-6. Satu persatu atau pemulangan banyak aset. Paparan di sebelah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan Aset yang hendak dipulang.PA-6. LANGKAH PEMULANGAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Pemulangan Aset Gunasama Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Scan barcode pada borang pinjaman | Jika ada scanner. Klik kemaskini.PA-6 yang sama. Klik butang untuk cetakan KEW. Klik butang untuk mengemaskini maklumat pemulangan aset.

menservis. 3. PENYELENGGARAAN DAN NAIK TARAF ASET: Daftar Aduan di dalam Borang KEW.BAB F .PA-13 Ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa. pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai Penyelengaraan didalam Modul Konfigurasi.1. penyelenggaraan dan menaiktaraf aset. Proses penyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti yang dinyatakan dibawah. PENGENALAN PENYELENGGARAAN Definasi | “Penyelenggaraan” ialah satu proses untuk merekod segala penambahan baikan. Definasi dan Tanggungjawab | “Pegawai Penyelenggaraan” bermaksud kakitangan|pegawai yang dilantik oleh JKPAK untuk menyelenggara|merekod segala maklumat yang berkaitan dengan Penyelenggaraan aset di Kementerian|Jabatan|Bahagian. KEW. 1. KUMPULAN PENGGUNA MODUL PENYELENGGARAAN. 3.PA-2 Bhg B MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .56 .PENYELENGGARAN ASET 1. membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan.  2. dan PENYELENGGARAAN PEMULIHAN (Corrective Maintenance) .KEW. LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN ASET. CARTA ALIR ADUAN.KEW.PA-9 Penyelenggaraan Penambahan Daftar Penambahan Dalam Pembaikan Siap Kemaskini Penambahan Cetak KEW. Didalam sistem.PA-14.  PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN (Preventive Maintenance) . Setiap proses penyelenggaraan harta modal | Inventori hendaklah direkodkan dan ditandatangan oleh pegawai yang merekod penyelenggaraan.PA-2 | Bahagian B ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan.1.

Kaedah pelantikan pegawai penyelenggara. Melantik pegawai penyelenggara untuk mengemaskini maklumat penyelenggaraan mengikut akses yang dibenarkan.57 . 4.1.3. PENTADBIR PENYELENGGARA. Petadbir penyelenggara adalah pegawai aset yang dilantik oleh Pentadbir SPA ( rujuk pelantikan di dalam modul pentadbir sistem). Fungsi Utama pentadbir penyelenggara ialah : 4.  Selenggara Harta  Sedang Diselenggara  KEW PA-13  Permohonan Kelulusan  Senarai Aduan  Senarai Kelulusan  Perlu Pembaikan  Admin Penyelenggaraan 4. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Penyelenggara. SUB MODUL PENYELENGGARAAN Sub Modul Penyelenggaraan adalah seperti berikut. Lihat paparan dibawah: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1.2.1. Klik Admin Penyelenggaraan Klik Senarai Klik lantik untuk memilih kakitangan yang ditugaskan untuk menjadi pegawai penyelenggara Pilih Kakitangan dan pastikan anda memilih tapisan rekod sebelum pelantikan dibuat.

Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan. Aduan kerosakan peralatan boleh dibuat menggunakan borang KEW. anda boleh membuat carian berdasarkan. Borang Disahkan oleh Pegawai Aset Didaftarkan oleh pegawai penyelenggara aset 5.58 . Pilih aset daripada senarai. Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan. Didalam maklumat carian.PA-9). Proses aduan kerosakan hingga pembaikan. Pendaftaran (Bagi kenderaan) Mengikut bahagian pengguna atau bahagian pendaftar/perolehan Tarikh Pembelian Perolehan No.5.2. Vot Kos Status Harta Mengikut lokasi penempatan.. Siri Pendaftaran Kod Nasional No. ADUAN KEROSAKAN (KEW.PA-9. Langkah aduan kerosakan bagi Harta Modal NOTA : Hanya Pegawai Penyelenggara sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini rekod. Barkod No.                   Langkah 3 Langkah 4 Imbas Barkod aset (menggunakan pengimbas barkod) No. Pesanan No.1. Langkah 5 Klik TAB ADUAN. 5. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2 atau fizikal aset (aset yang telah dilabelkan). Rujukan Fail Kategori Sub Kategori Jenis Jenama No.

PA-9. Klik butang Simpan. klik butang untuk cetakan KEW. (Sistem akan memaparkan permohonan kelulusan penyelenggaraan kepada logi pegawai yang dipilih)  Tarikh. Status sedang diproses akan dipaparkan sehingga pegawai belum meluluskan tindakan penyelenggaraan. Langkah 11 Klik butang Cetak.PA-9 Lagkah 7 Langkah 8 Masukkan Maklumat KEW. HAPUS REKOD KEW. Langkah 9 Langkah 10 Pastikan paparan di status bertukar kepada lulus.PA-9 Selepas kelulusan diterima.PA-9 Langkah 12 Klik butang untuk memadam rekod aduan. CETAK KEW.PA-9  Nama pengguna terakhir (Pilih daripada database)  Perihal Kerosakan  Syor Pegawai Aset  Nama Pegawai Pelulus .59 .Pegawai yang akan meluluskan tindakan penyelenggaraan. Paparan PDF akan dipaparkan.Langkah 6 Klik Daftar KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

LANGKAH MEREKOD PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan. Langkah 6 Klik Daftar Penyelenggaraan Langkah 7 Langkah 8 Klik Tambah Rekod Penyelenggaraan. Segala rekod penyelenggaraan pemulihan akan direkodkan dan dikemaskini pada KEW.PA-14. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2.1. Pilih aset daripada senarai.2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . DAFTAR PENYELENGGARAAN. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENYELENGGARAAN. SELENGGARA HARTA.6. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. 6. Proses penyelenggaraan pemulihan. Masukkan maklumat penyelenggaraan seperti dibawah.60 . Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan. 6.

5.61 . Lihat paparan dibawah Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat penyelenggaraan. Jika anda klik OK rekod akan dipadamkan serta merta MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Rekod yang di daftarkan menunjukkan penyelenggaraan telah siap dilakukan.5. Rekod yang didaftarkan akan berstatus sedang diselenggara.NOTA : Jika anda tidak merekod tarikh siap. Masukkan maklumat penyelenggaraan dan klik kemaskini. NOTA : Butang edit akan hilang apabila penyelenggaraan berstatus siapatau bertanda PADAM REKOD PENYELENGGARAAN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . Lihat paparan dibawah Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk memadam maklumat penyelenggaraan. Pilih rekod yang hendak dikemaskini. Pilih rekod yang hendak dipadam. Oleh yang demikian kaedah mengemaskini rujuk KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN seperti dibawah Langkah 9 Klik butang Simpan. Adakan anda pasti untuk memadam rekod. Borang yang sama seperti daftar akan dipaparkan.

5. Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak PA-14. Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . Pilih rekod yang hendak dicetak. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan PDF akan dipaparkan. 6.CETAK REKOD PENYELENGGARAAN. Langkah 5 Klik butang Cetak PDF. Langkah 3 Klik kod aset. Langkah Mengemaskini Rekod : Langkah 1 Klik Modul Penyelanggaraan Langkah 2 Klik Sub Modul sedang diselenggara.62 . PEMANTAUN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN NOTA : Aset-aset yang sedang diselenggara akan diapaparkan di dalam sub modul sedang diselenggara dan di selenggara. Pastikan anda memilih kad dan baris berapa keberapa.3. Ikuti langkah 3 dan langkah 4 di dalam KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN. Sistem akan memaparkan senarai aset yang sedang diselenggara.

Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENAMBAHAN. NOTA : Hanya pegawai penyelenggara sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini maklumat penambahan. DAFTAR PENAMBAHAN. Masukkan maklumat diperlukan NOTA : Pastikan anda memilih maklumat yang didaftarkan adalah maklumat asal penambahan. Langkah 1 Ulangi langkah 1 . Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik tambah Penambahan.1. Langkah-langkah Penambahan. TAMBAH PENAMBAHAN. Penggantian Dan Naik Taraf.63 . Klik butang simpan. penggantian dan naiktaraf aset harta modal. Penggantian dan Naiktaraf. penggantian atau naik taraf. 7. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2. PENAMBAHAN.5. Langkah 7 Langkah 8 Masukkan Semua maklumat yang diperlukan. Borang dibawah akan dipaparkan. (KEW. CETAK REKOD PENAMBAHAN.KEW.7. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF. Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan.PA-2B) Merekod butir-butir penambahan.1. 7. Klik butang untuk mengemaskini rekod (Jika Perlu).1.PA-2 Bahagian B. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan. Pilih aset daripada senarai. penggantian dan naiktaraf . PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

64 .Langkah 2 Pilih rekod yang hendak dicetak.1. Penggantian dan Naiktaraf. Langkah 5 Klik butang Cetak PDF.2. Langkah-langkah Penambahan.2. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENAMBAHAN. 7. NOTA : Bagi cetakan kali kedua dan seterusnya masukkan baris dan klik butang papar dan cetak. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. Pastikan anda memilih baris untuk dicetak. Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak KEW. Paparan PDF akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 7.PA-2-B. PINDAH KOMPONEN KEPADA ASET LAIN. PINDAHAN KOMPONEN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan. Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2. Pilih aset daripada senarai.

5. Sistem akan memaparkan maklumat aset dikeluarkan dan aset dipindahkan ke No. naiktaraf atau penggantian. Sepeti dibawah Langkah 9 Pilih tarikh dikeluarkan. Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak KEW. Pilih rekod yang hendak dicetak. Buat carian aset.65 . Lihat borang dibawah. CETAK REKOD PINDAHAN KOMPONEN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . Paparan PDF akan dipaparkan. Langkah 9 Langkah 10 Klik butang Pindah. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-2-B. NOTA : Bagi cetakan kali kedua dan seterusnya masukkan baris dan klik butang papar dan cetak. tarikh dipasang kepada aset induk disebabkan oleh tambahan.Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan komponen yang hendak dipindahkan. Klik Ubah Komponen. Tandakan komponen dipindahkan ke aset yang mana satu. Pastikan anda memilih baris untuk dicetak.induk yang baru. aset induk yang baru (Ditunjukkan di ruang catatan) NOTA : Sistem akan memberi no aksesori yang baru kepada aksesori yang dipindahkan mengikut no.

NOTA : PASTIKAN Rekod tarikh dikeluarkan dikemaskini. Langkah 5 Klik butang Cetak PDF.66 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

Klik Sub Modul Permohonan Kelulusan Klik untuk meluluskan aduan kerosakan Tandakan Diluluskan atau Tidak Diluluskan kemudian masukan catatan Klik butang Kemaskini.1.PA-9 akan dipaparkan untuk tidakan ketua jabatan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik Sub Modul Perlu Pembaikan Klik untuk paparan maklumat aset untuk penyelenggaraan. PROSES KELULUSAN Semua permohonan kepada tidakan penyelenggaraan daripada rekod aduan KEW. Langkah meluluskan permohonan kelulusan bagi tindakan penyelenggaraan kepad aduan kerosakan peralatan. 9.8.67 . PERLU PEMBAIKAN Adalah senarai aset yang yang memerlukan pembaikan adalah senarai yang dijana daripada rekod pemeriksaan aset (Status Perlu Penyelenggaraan) atau Permohonan aduan kerosakan (KEW. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Penyelenggaraan.1. 8. Langkah mengemaskini aset yang memerlukan pembaikan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Penyelenggaraan.PA-9) telah diluluskan. NOTA : Hanya ketua jabatan yang direkodkan di dalam KEW. Sistem akan mengemaskini status kelulusan di dalam 9. Rujuk Kemaskini rekod Penyelenggaraan.PA-9 sahaja yang dibenarkan untuk membuat kelulusan atau menolah permohona pembaikan peralatan daripada pengguna.

4. 4. Didalam sistem.3. 1. PENGENALAN PEMERIKSAAN Definasi | “Pemeriksaan” ialah satu proses untuk memeriksa secara fizikal.PA-10 dan KEW. tepat dan kemaskini. SUB MODUL DAN ALIRAN KERJA. KUMPULAN PENGGUNA MODUL PEMERIKSAAN ASET.3 Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar 2.BAB G .PA-11 kepada Ketua Jabatan. Definasi dan Tanggungjawab | “Pegawai Pemeriksa” bermaksud kakitangan| pegawai yang dilantik oleh PEGAWAI PENGAWAL untuk membuat pemeriksaan aset di Kementerian|Jabatan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk.1.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW. 4. Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW. 4.PEMERIKSAAN ASET 1.68 . Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW. 4.     3. pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai pemeriksa didalam Modul Konfigurasi. rekod dan penempatan Setiap pemeriksaan hendaklah ditandatangan oleh pegawai pemeriksa yang dilantik. ARAHAN PERBENDAHARAAN BIL 5 TAHUN 2007.2.PA-11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW.4. 1.  Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori.1 Mengetahui keadaan dan prestasinya 1.PA-12 kepada Pegawai Pengawal Pegawai Pengawal seterusnya dikehendaki mengemukakan KEW. Task Pemeriksaan Senarai Pemeriksaan Senarai Diperiksa Laporan Pemeriksaan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2 Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap.PA-12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi.

1. Klik Butang Simpan NOTA : Pengguna boleh mengemaskini maklumat pemeriksaan dengan klik butang dan memadam task pemeriksaan dengan klik butang . Langkah 2 Langkah 3 Klik Task Pemeriksaan Klik Daftar Pemeriksaan Langkah 4 Pilih Tarikh. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .ALIRAN KERJA PEMERIKSAAN 5. TASK PEMERIKSAAN HARTA MODAL 5.1. Tajuk Pemeriksaaan dan masukkan nama bahagian.69 .1. PENDAFTARAN TASK PEMERIKSAAN HARTA MODAL Langkah 1 Klik Modul Pemeriksaan. TASK PEMERIKSAAN 5. Pilih pemeriksaan Harta Modal.

Paparan dibawah dipaparkan. Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. Langkah 5 Tandakan aset yang hendak diperiksa dan klik Pilih Aset. Langkah 3 Langkah 4 Klik Pilih Aset Untuk Pemeriksaan.2. Buat carian harta modal NOTA : Pengguna boleh membuat carian pilihan untuk memilih  Nama Pegawai.  Lokasi Penempatan aset (Bangunan | Tingkat | Lokasi)  Kategori Aset Hasil carian dipaparkan.70 . Klik butang Cetak Rekod Untuk Diperiksa. Secara auto sistem akan menyenaraikan senarai didalam senarai aset untuk diperiksa.5. NOTA : Hanya Pegawai yang mewujudkan task pemerikaan sahaja boleh mengemaskini rekod pemerikaan. Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1. Sistem akan menyediakan laporan dalam bentuk PDF untuk tujuan pemeriksaan fizikal. PEMILIHAN ASET Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan. Senarai akan mengikut Nama Pegawai yang mewujudkan task. Apabila anda selesai memilih aset yang hendak diperiksa.

Langkah 3 Daripada aset untuk pemeriksaan klik butang untuk mengemaskini hasil pemeriksaan aset. NOTA : Anda boleh membuat pemilihan untuk permeriksaan semasa anda mengemaskini maklumat aset. KEMASKINI HASIL PEMERIKSAAN Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan. Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa.5.71 . Pegawai Pemeriksa perlu mengemaskini didalam sistem untuk tujuan laporan pemeriksaan. Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1. Pengguna boleh memadam senarai aset yang perlu dengan klik butang .3. Paparan dibawah dipaparkan. KEMASKINI REKOD PEMERIKSAAN HARTA MODAL Apabila pegawai pemeriksa telah selesai melakukan tugas pemeriksaan fizikal.

status aset semasa diperiksa dan masukkan catatan atau penemuan pemeriksa |Jika Perlu. NOTA : Walaupun aset telah dikemaskini dan disenaraikan didalam telah diperiksa.Langkah 4 Langkah 5 Masukkan Maklumat Pemeriksaaan iaitu tarikh pemeriksaan. Klik butang Pemeriksa Dua Pilih Pegawai Pemeriksa Pilih Pengguna dan kilk Simpan. pegawai aset masih boleh mengemaskini dan memadam rekod pemeriksaan. Langkah 1 Langkah 2 Daripada task pemeriksaan. adakah terdapat perubahan lokasi (Jika ya | Sila buat pilihan lokasi baru. Untuk melihat maklumat aset klik TAB telah diperiksa. Rekod akan dipindahkan ke TAB telah diperiksa. maklumat rekod dikemaskini atau tidak.72 . Klik butang kemaskini untuk mengemaskini hasil pemeriksaan. LANTIK PEGAWAI PEMERIKSA KEDUA. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

PA-10 DAN SELESAI TASK PEMERIKSAAN Langkah 1 Pastikan semua kerja-kerja kemaskini REKOD PEMERIKSAAN HARTA MODAL telah selesai dilakukan DAN semua aset telah dikemaskini hasil pemeriksaan. LANGKAH-LANGKAH PENDATARAN PEMERIKSAAN INVENTORI Langkah 1 Klik Modul Pemeriksaan. JANAAN LAPORAN KEW.4.1.73 . 5. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 2 Langkah 3 Klik butang KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 2 Langkah 3 Klik Task Pemeriksaan Klik Daftar Pemeriksaan Langkah 4 Pilih Tarikh.PA-10 untuk mencetak laporan KEW.2.5. TASK PEMERIKSAAN INVENTORI 5.2. Tajuk Pemeriksaaan dan masukkan nama bahagian.PA-10. Klik butang PEMERIKSAAN SELESAI apabila semua kerja pemeriksaan telah diselesaikan. Pilih pemeriksaan Inventori. Klik Butang Simpan NOTA : Pengguna boleh mengemaskini maklumat pemeriksaan dengan klik butang dan memadam task pemeriksaan dengan klik butang .1.

Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. PEMILIHAN INVENTORI Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan.74 . Langkah 5 tandakan inventori yang hendak diperiksa dan klik pilih aset. Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan dibawah dipaparkan.  Lokasi Penempatan aset (Bangunan | Tingkat | Lokasi)  Kategori Aset Hasil carian dipaparkan. Langkah 3 Langkah 4 Klik pilih aset untuk pemeriksaan. Senarai akan mengikut Nama Pegawai yang mewujudkan task. Buat carian harta modal NOTA : Pengguna boleh membuat carian pilihan untuk memilih  Nama Pegawai.2. Apabila anda selesai memilih aset yang hendak diperiksa. Klik butang Cetak Rekod Untuk Diperiksa.2. Sistem akan menyediakan laporan dalam bentuk PDF untuk tujuan pemeriksaan fizikal. Secara auto sistem akan menyenaraikan senarai didalam senarai aset untuk diperiksa (jika inventori dia akan mengambil jumlah inventori mengikut kategori dan lokasi). NOTA : Hanya Pegawai yang mewujudkan task pemerikaan sahaja boleh mengemaskini rekod pemerikaan.5.

75 .3. b. KEMASKINI HASIL PEMERIKSAAN Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan. Rekod Dokumen | Mengikut kumpulan. Paparan dibawah dipaparkan. BAGI REKOD INVENTORI terdapat langkah untuk mengemaskini hasil pemeriksaan iaitu : a. Rekod Fizikal | satu persatu REKOD DOKUMEN | MENGIKUT KUMPULAN. Pegawai Pemeriksa perlu mengemaskini didalam sistem untuk tujuan laporan pemeriksaan.5. NOTA : Anda boleh membuat pemilihan untuk permeriksaan semasa anda mengemaskini maklumat aset. Pengguna boleh memadam senarai aset yang perlu dengan klik butang .2. Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. KEMASKINI REKOD PEMERIKSAAN INVENTORI Apabila pegawai pemeriksa telah selesai melakukan tugas pemeriksaan fizikal. Klik butang kemaskini MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 3 Daripada aset untuk pemeriksaan klik butang untuk mengemaskini hasil pemeriksaan aset. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Pilih dokumen aset lengkap dan dikemaskini dan masukkan catatan | Penemuan Pemeriksa.

Untuk melihat maklumat aset klik TAB telah diperiksa.76 . Ulangi langkah 3 hingga langkah 8 untuk keseluruhan aset. Langkah 1 Langkah 2 Daripada task pemeriksaan.REKOD FIZIKAL | SATU PERSATU REKOD. Rekod akan dipindahkan ke TAB telah diperiksa. status Aset dan klik butang kemaskini. Langkah 6 Daripada senarai aset tandakan aset yang hendak dikemasikini dan klik kemaskini pemeriksaan. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 5 Masukkan rekod tarikh pemeriksaan. LANTIK PEGAWAI PEMERIKSA KEDUA. Langkah 7 Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik butang Pemeriksa Dua Pilih Pegawai Pemeriksa Pilih Pengguna dan kilk simpan. maklumat lokasi. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Rujuk rajah dibawah NOTA : Anda boleh mengemaskini lebih dari satu aset sekiranya rekod yang hendak dimasukkan adalah sama.

PA-2 ATAU KEW. SENARAI ASET TELAH DIPERIKSA .4.5. Senarai ini dijana secara automatik apabila proses asset tersebut telah diperiksa.CETAKAN KEW. SENARAI DIPERIKSA 6.PA-3 Tandakan kotak dan klik telah dicetak untuk menunjukkan kad aset telah dicetak. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mencetak KAD KEW. LIHAT GAMBARAJAH DIBAWAH. Masukkan kad ke berapa. 6.PA-11 untuk mencetak laporan KEW.77 . Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 2 Langkah 3 Klik butang KEW.2.PA-2 atau Kew.PA-3 telah dicetak.1.PA-11 DAN SELESAI TASK PEMERIKSAAN Langkah 1 Pastikan semua kerja-kerja kemaskini REKOD PEMERIKSAAN INVENTORI telah selesai dilakukan DAN semua aset telah dikemaskini hasil pemeriksaan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . JANAAN LAPORAN KEW.PA-3 mengikut Pegawai Penempatan.PA-2 atau KEW. Klik butang PEMERIKSAAN SELESAI apabila semua kerja pemeriksaan telah diselesaikan. rekod penempatan ke dan klik papar Klik Butang Cetak untuk cetakan kad. Klik telah dicetak untuk menunjukkan Kad KEW.PA-11.PA-3 Senarai maklumat pemeriksaan yang belum cetak pada KEW.PA-2 atau KEW.

7. LAPORAN PEMERIKSAAN 7. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik Sub Modul Laporan Pemeriksaan Pilih tahun semasa atau sebelumnya Tandakan PAPARAN GRID untuk cetakan laporan pemeriksaan Klik untuk cetakan ringkasan laporan pemeriksaan harta modal dan inventori bagi tahun yang dipilih. Senarai maklumat bilangan aset yang diperiksa berdasarkan pada tahun pemeriksaan yang telah dijalankan. LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah5 Klik Modul Pemeriksaan Aset.1.78 .

simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan didalam sistem SPA.1.79 . Disyor selepas pemeriksaan aset. Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum. Perubahan teknologi.PA-17 dan pastikan dokumen sokongan berikut disertakan: PEP bagi aset mekanikal|peralatan teknikal|perkakasan computer  Justifikasi Jabatan bagi syor kaedah tukar beli.PA-17 kepada Urus Setia Pelupusan Urus setia menyemak KEW. Apakah justifikasi yang membolehkan proses pelupusan dilakukan? Aset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:           Tidak Ekonomi Dibaiki. jika perlu. Luput tempoh penggunaan. Usang/obselete. 2. Tiada alat ganti. Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan.PELUPUSAN ASET 1. kawalan. PENGENALAN Modul Pelupusan adalah satu modul yang akan melaukukan proses untuk mengeluarkan aset dari milikan. PROSES KERJA LANGKAH 1 2 3 PROSES KERJA Kenal pasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW.1. terus ke proses 9 Jika laporan tidak lengkap.BAB H .PA-17 seperti berikut: Keterangan asset  Kuantiti  Tarikh pembelian  Tempoh digunakan|disimpan  Nilai Perolehan Asal  Nilai Semasa Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan dan menandatangani KEW. Sediakan maklumat aset dalam KEW. jika perlu  Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah hadiah atau pindahan Jika laporan lengkap. tukar barang  Laporan Kemalangan bagi kenderaan terlibat dengan kemalangan  Gambar aset. 1. APA YANG PERLU ANDA FAHAM UNTUK MENGGUNAKAN SISTEM SPA ? 2. Urusetia Urusetia 8 9 10 Urusetia Urusetia | Lembaga Pemeriksa Urusetia MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . dan Melebihi keperluan. Rosak dan tidak boleh digunakan. dikembalikan kepada Lembaga Pemeriksa Urus setia menentukan Kuasa Melulus TUGAS Pemohon Pemohon Pemohon | Urusetia 4 5 6 7 Lembaga Pemeriksa Dikemaskini oleh Urusetia. Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan.PA-17 Kemukakan KEW.PA-16.

Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW.000 Atau Kemukakan kepada Kementerian untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal kurang daripada RM50.LANGKAH 11 12 PROSES KERJA Urus setia menyemak bidang Kuasa Melulus Kemukakan kepada Perbendaharaan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM50. Jika pelupusan tidak diluluskan.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM100.000 Atau Kemukakan kepada Bahagian di Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM25.000 Atau Kemukakan kepada Ibu Pejabat Negeri di Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM10.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. 13 14 15 16 17 18 Jika pelupusan diluluskan.PA18 bagi pelupusan kaedah Kemaskini rekod daftar aset. urusetia urusetia urusetia hantar kepada pegawai pelulus.000 TUGAS Urusetia Urusetia Proses kelulusan dikendalikan oleh urusetia pelulus mengikut peringkat kelulusan.000 Atau Kemukakan kepada Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal kurang daripada RM50. 19 Urusetia.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. laporan dikembalikan kepada Urus setia Pelupusan untuk mendapatkan maklumat lanjut. terus ke proses 12. KONFIGURASI SISTEM LEVEL KERJA PELUPUSAN DI DALAM SISTEM SPA. 3.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus berserta : Salinan resit bagi pelupusan kaedah jualan  Surat akuan terima bagi pelupusan kaedah pindahan/hadiah. Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW.80 . urusetia pelulus urusetia pelulus urusetia pelulus dimaklumkan kepada urusetia pelupusan. CAWANGAN JABATAN ATAU AGENSI PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN IBU PEJABAT NEGERI IBU PEJABAT AGENSI KEMENTERIAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500.

PENDAFTARAN LEVEL CAWANGAN. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Admin. Ibu Pejabat Agensi PROSES DAN KELULUSAN IBU PEJABAT IBU PEJABAT AGENSI KELULUSAN KEMENTERIAN PROSES PERMOHONAN KELULUSAN PELUPUSAN & HAPUSKIRA PERBENDAHARAAN IBU PEJABAT NEGERI PERMOHONAN PELUPUSAN DAN HAPUSKIRA PEJABAT DAERAH PROSES DAN KELULUSAN DIPERINGKAT NEGERI BERJADUAL MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pejabat Negeri : Ibu Pejabat Negeri | Cth : Pejabat Kastam Negeri Perak. Cawangan Ibu Pejabat Agensi : Pejabat Cawangan Ibu Pejabat Agensi.3. 3.81 .1. Laporan terus dihantar ke Ibu Pejabat Agensi. Klik konfigurasi agensi Cari Cawangan mengikut Negeri Klik edit. Pilih jenis cawangan agensi seperti dibawah untuk menentukan level agensi.1.1.DAFTAR LEVEL CAWANGAN NOTA : Hanya PENTADBIR SISTEM SPA sahaja dibenarkan untuk membuat pendaftaran dan konfigurasi kepada level cawangan yang didaftarkan didalam sistem SPA. Cawangan Pejabat Daerah : Cawangan Pejabat Daerah | Cawangan kecil di dalam daerah tersebut. Pejabat Daerah : Pejabat Daerah | Cth : Pejabat Kastam Daerah Hilir Perak. NOTA : : Ibu Pejabat Agensi seperti Ibu Pejabat Kementerian atau Jabatan | Cth : Ibu Pejabat Kastam DiRaja Malaysia.

URUSETIA PELUPUSAN DAN PEGAWAI PENGESYOR | PELULUS. Buat pilihan pegawai dan klik butang simpan BAGI PELANTIKAN URUSETIA PELUPUSAN. 3.2. BAGI PELANTIKAN PEGAWAI PENGESYOR (MODUL KEHILANGAN) DAN PELULUS. Paparan dibawah akan dipaparkan. Rujuk modul pentadbir SPA untuk pelantikan pentadbir pelupusan mengikut cawangan. Langkah 4 Langkah 5 Klik pada bahagian pemohon.82 .3.2. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Keseluruhan Cawangan | Pelantikan Pegawai Mengikut Cawangan Paparan dibawah akan dipaparkan. Paparan dibawah akan dipaparkan. Tandakan Pelupusan | Jika pegawai adalah urusetia bagi proses pelupusan Tandakan samada permohonan melibatkan peralatan ICT atau bukan peralatan ICT. DAFTAR PEGAWAI YANG TERLIBAT DENGAN PELUPUSAN NOTA : Hanya pentadbir pelupusan yang dilantik oleh Pentadbir SPA sahaja boleh mengemaskini dan mendaftar pegawai yang terlibat dan menentukan nilai kuasa melulus di dalam proses pelupusan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 6 Klik buat carian pengguna.1. urusetia dan pegawai untuk membuat pendaftaran yang pegawai yang terlibat. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik buat carian pengguna. DAFTAR PEGAWAI PEMOHON.

jabatan dan kementerian sahaja yang memaparkan pelantikan kepada pegawai penyelia. NOTA : Hanya Admin Pelupusan yang dibenarkan menentukan nilai kuasa melulus. Tandakan samada pegawai boleh mengemaskini maklumat kelulusan bagi level pelulus keseluruhan mengikut agensi atau pelulus bahagian mengikut agensi. Bagi level daerah dan cawangan lain akan hanya nampak pelantikan penyelia sahaja. NOTA : Pegawai Pelulus bertanggungjawab meluluskan Syor & Keputusan Jawatankuasa. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . urusetia dan pegawai pengesyor dan pelulus.Hanya untuk kegunaan modul kehilangan.2. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Nilai Kuasa Melulus Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 4 Klik butang LANTIK PENGAWAL untuk membuat carian pengguna. 3.2. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Pelulus Paparan dibawah akan dipaparkan. HANYA PEGAWAI yang dilantik sahaja akan dibenarkan untuk melihat dan akses kepada menu-menu yang telah dibenarkan.3. MENENTUKAN NILAI KUASA MELULUS. Tandakan samada permohonan melibatkan peralatan ICT atau bukan peralatan ICT NOTA : Bagi proses pendaftaran hanya level ibu pejabat negeri. 3.2.Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Tandakan pengesyor | Jika pegawai boleh mengemaskini syor dan ulasan pegawai pengawal . DAFTAR PELULUS.83 . Abaikan jika tidak perlu. Langkah 4 Klik butang untuk mengemaskini nilai kuasa melulus.

1. PEMOHON 4.3. inventori. 4.1.84 .2.2. Buat carian aset Daripada hasil carian tandakan aset yang hendak dilupuskan. 4.3.2.Lihat paparan menu pemohon Langkah 3 Klik aset untuk proses pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Daftar Pelupusan Baru Pilih tarikh dan masukkan tajuk task anda Klik untuk mengemaskini tajuk task PILIH ASET UNTUK DILUPUSKAN .CARIAN ASET Langkah 7 Klik tajuk task anda. Hantar dokumen dan senarai aset yang telah lengkap kepada urusetia pelupusan.1 MENU KERJA  Pilih aset untuk proses Pelupusan  Selesai pilih aset dan proses persediaan Dokumen Sokongan  Selesai Dokumen Sokongan dan hantar kepada Urusetia  Kuiri Daripada Urusetia  Kemaskini Status Aset Ditolak Urusetia MENU PEMANTAUAN.1. Menyediakan atau mendaftar KEW. FUNGSI PEMOHON PELUPUSAN 4.4.4.1.1.2. komponen atau aset lain) yang hendak dilupuskan Menyediakan semua dokumen berkaitan aset.2. 4. Jika anda anda pemohon diperingkat daerah data akan dihantar ke urusetia pelupusan negeri.  Senarai menunggu penerimaan Urusetia  Senarai Diterima Urusetia  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan 4.PILIH ASET UNTUK PROSES PELUPUSAN DAFTAR TASK Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Pelupusan . LANGKAH KERJA PEMOHON PELUPUSAN MENU . Seperti gambarajah dibawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 4.1. 4. MENU PEMOHON PELUPUSAN 4. Mengumpul semua aset (harta modal.PA-16 | Sijil Perakuan Pelupusan. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 8 Langkah 9 Jika anda ingin mencari aset yang hendak dilupuskan klik carian aset.

Besi Longkang. Apabila anda selesai memilih atau mendaftar aset yang hendak dilupuskan. nilai perolehan dan nilai semasa. Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan. jenama. Cth aset lain .Langkah 10 Tandakan dan klik Pilih. Seperti gambarajah dibawah Langkah 14 Tandakan dan klik Pilih. Klik Daftar. Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan.85 . PILIH KOMPONEN UNTUK DILUPUSKAN . paparan dibawah akan dipaparkan.DAFTAR LAIN-LAIN NOTA : ABAIKAN JIKA ANDA INGIN MELUPUSKAN ASET INDUK ATAU ASET LAIN SAHAJA Langkah 15 Klik tajuk task anda. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Jika anda ingin mencari komponen yang hendak dilupuskan klik carian komponen |aksesori. no siri| no casis. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 16 Langkah 17 Langkah 18 Masukkan maklumat jenis . Buat carian komponen Daripada hasil carian tandakan komponen yang hendak dilupuskan. DAFTAR LAIN-LAIN ASET . model. Ulang langkah 15 hingga 17 untuk mendaftar lebih dari satu aset lain. tarikh perolehan.CARIAN KOMPONEN |AKSESORI NOTA : ABAIKAN JIKA ANDA INGIN MELUPUSKAN ASET INDUK ATAU ASET LAIN SAHAJA Langkah 11 Klik tajuk task anda.

PA-16 NO.PA-16 Masukkan Maklumat KEW. Langkah 22 Langkah 23 Klik butang KEW. Jika sijil daisumber JKR atau badan yang diiktiraf. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAKLUMAT No.PA-16 atau KEW. Rujukan Jumlah Kos Penyelenggaraan Terdahulu Jumlah Jarak KM| Jam Penggunaan Tahap Penyampaian Perkhidmatan(%) Nilai Semasa Nilai Selepas Diperbaiki Anggaran Kos Penyelenggaraan Semasa Anggaran Lamanya Digunakan Selepas Diperbaiki Butir-butir penambahbaikan yang perlu Disahkan bahawa aset tersebut telah diperiksa dan diperakukan untuk pelupusan atas sebabsebab berikut Dua Orang Pegawai Pengesah KETERANGAN No.Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Klik butang untuk memadam atau mengeluarkan senarai aset daripada senarai cadangan lupus. Anda boleh mengemaskini atau KEW.Msukkan sebab-sebab yang telah diperolehi daripada semakan.86 . Masukkan nama pegawai yang mengesahkan sijil perakuan pelupusan 11 Langkah 24 Langkah 25 Langkah 26 Klik butang Sahkan. Msukkan no. rujukan sijil Auto daripda sistem SPA Masa atau jarak penggunaan sistem Tahap penyampaian aset kepada jabatan Nilai semasa daripada kiraan susut nilai. Rujukan Sijil Perakuan. Klik butang Pilih. Niali boelh diubah mengikut kepada penilaian yang dibuat.PA16.PA-16 untuk mengemaskini sijil perakuan pelupusan | KEW. Klik butang untuk mengemaskini maklumat perakuan pelupusan yang telah dimasukkan. klik butang untuk papran PDF borang perakuan untuk tujuan semakan dan cetakan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Ulangi langkah 4 hingga 6 untuk mengemaskini maklumat sijil perakuan untuk aset yang lain. Anggaran nilai selepas dibaiki Anggaran kos penyelenggaraan semasa Anggaran masa penggunaan Masukkan butiran penyelanggaraan | penambahbaikan yang perlu . Anda perlu meneruskan kerja anda dengan menyediakan maklumat sijil perakuan pelupusan seperti paparan dibawah.

NOTA : Anda masih boleh mngemaskini borang KEW. Klik butang Bila semua proses diatas telah anda lakukan. seperti paparan dibawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 9 NOTA : Jangan klik butang hantar selagi anda belum menyelesaikan proses mengemaskini KEW.87 .PA-16 tidak wajib didaftarkan untuk semua aset.Langkah27 Klik Sahkan. Secara auto sistem akan memaparkan satu task didalam senarai SELESAI PILIH ASET DAN PROSES PERSEDIAAN DOKUMEN SOKONGAN MENU . KEW.PA-16 sahaja.SELESAI PILIH ASET DAN PROSES PERSEDIAAN DOKUMEN SOKONGAN Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Selesai pilih aset dan proses persediaan dokumen sokongan.PA-16 atau Langkah 4 Klik butang untuk menghantar data kepada urusetia. MENU . MENU .KEMASKINI STATUS ASET DITOLAK URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Kemaskini Status Aset Ditolak Urusetia Langkah 3 Klik Tajuk pelupusan Langkah 4 Klik butang RESET untuk mengubah status aset kepada “Sedang Digunakan”.SELESAI DOKUMEN SOKONGAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Selesai Dokumen Sokongan Dan Hantar Kepada Urusetia Langkah 3 Klik Task kerja anda dan paparan task seperti di dalam proses mengemaskini KEW.PA-16.KUIRI DARIPADA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Kuiri Daripada Urusetia Langkah 3 Klik No rujukan proses pelupusan Langkah 4 Klik balas untuk membalas kuiri daripada urusetia. seperti gambarajah dibawah Langkah 5 Masukkan maklumat balasan kuiri. Oleh yang demikian anda perlu mengemaskini aset yang mempunyai KEW. Langkah 3 Klik Task kerja anda dan paparan di bawah akan dipaparkan. MENU . Sistem akan menjana senarai di dalam SELESAI DOKUMEN SOKONGAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA.PA-16 selagi anda tindak menghantar data kepada urusetia.

MENU .2. kelulusan dan proses pelaksanaan pelupusan.3. 5. Memantau proses permohonan. Mengemaskini maklumat kelulusan dan tindakan pelupusan yang perlu diambil.1.SENARAI DITERIMA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Senarai Diterima Urusetia Langkah 3 Sistem akan memaparkan senarai data yang dihantar dan telah diterima oleh urusetia.88 . MENU URUSETIA PELUPUSAN AGENSI 5.2.3 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 5.MENU .1.1.2. Menerima semua permohonan pelupusan daripada pemohon.1.PA-19 perlu dihantar kepada Pelulus  Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset  Senarai Dihantar kepada Kementerian untuk tujuan kelulusan Perbendaharaan 5. Melakukan proses permohonan pelupusan.1 MENU KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI  Senarai Permohonan Pelupusan  Permohonan Pelupusan diproses di cawangan ini  Persediaan awal dokumen proses Pelupusan  Selesai Syor Lembaga dan hantar untuk proses Kelulusan  Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan  Perakuan Pelupusan (PEP) melebihi 1 tahun MENU KERJA URUSETIA PERINGKAT KEMENTERIAN. 5.4. 5.7. Mengemaskini maklumat laporan lembaga pemeriksa aset Menghantar permohonan kelulusan bergantung kepada peringkat kuasa melulus yang telah ditetapkan. 5. 5.6.1. URUSETIA PELUPUSAN AGENSI. 5. Menghantar sijil pelupusan kepada pegawai pelulus. 5.2.1.1.  Senarai Permohonan Pelupusan  Permohonan Pelupusan diproses di cawangan ini  Persediaan awal dokumen proses Pelupusan  Selesai Syor Lembaga dan menunggu penghantaran untuk Kelulusan  Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan  Perakuan Pelupusan (PEP) melebihi 1 tahun  Senarai Permohonan Kelulusan Pelupusan di peringkat Perbendaharaan  Diterima dan perlu dihantar kepada Perbendaharaan  Senarai Permohonan ke Perbendaharaan  Telah Dihantar kepada Perbendaharaan  Kuiri daripada Perbendaharaan  Kelulusan daripada BKP diterima dan perlu diambil tindakan MENU PEMANTAUAN URUSETIA PELUPUSAN AGENSI. 5.2.1.5.1. FUNGSI URUSETIA PELUPUSAN AGENSI 5.2.SENARAI MENUNGGU PENERIMAAN URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Senarai Menunggu Penerimaan Urusetia Langkah 3 Sistem akan memaparkan senarai data yang dihantar dan masih belum diterima oleh urusetia. 5.  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan  Permohonan Kelulusan ke Ibu Pejabat / Kementerian /Perbendaharaan  Proses Pelupusan telah tamat  KEW.

Paparan disebelah akan dipaparkan: NOTA : Tab Maklumat Pelupusan Tab Senarai Dicadang Utk Pelupusan : Maklumat Pelupusan : Senarai cadangan aset utnuk dilupuskan menunggu pengesahan urusetia. LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI.89 . MENU .MENU PEMANTAUAN URUSETIA PERINGKAT KEMENTERIAN.2.PA-19 perlu dihantar kepada Pelulus  Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset 5. Langkah 4 Klik no rujukan pelupusan untuk mengemaskini maklumat permohonan. NOTA : daripada paparan sistem urusetia boleh melihat senarai permohonan yang dikuiri dan masih belum menerima jawapan daripada pemohon. Masukkan no. Tandakan di kotak disediakan dan klik butang pilih.  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan  Permohonan Kelulusan ke Ibu Pejabat / Kementerian /Perbendaharaan  Proses Pelupusan telah tamat  KEW.PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Permohonan Pelupusan Diproses Di Cawangan Ini Paparan dibawah akan dipaparkan.1 LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT AGENSI NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Kementerian.4 Langkah 4 Langkah 5 NOTA : Pastikan dokumen pelupusan telah diterima sebelum tindakan diambil.3. 5.3. 5.SENARAI PERMOHONAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Senarai Permohonan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU . memo atau no rujukan surat dan tarikh dokumen diterima Secara auto sistem akan menyenaraikan di PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI.

Klik butang jika senarai aset telah selesai dipilih. MENU . Dan klik butang Pilih Untuk Persediaan Pelupusan atau anda boleh membatalkan item aset yang tidak sesuai untuk dilupuskan. Klik senarai dicadang untuk dilupuskan. Daftar task pemeriksaan urusetia atau pilih task daripada yang tersedia untuk proses seterusnya. Sistem akan menjana satu task bagi senarai perlu PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN. Paparan menunjukkan senarai aset yang dicadang untuk pelupusan. Masukkan nama task pelupusan tersebut. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Jika anda memilih untuk memasukkan item dicadang kedalam task terdahulu. Paparan disebelah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Tandakan kotak pilihan satu persatu atau semua sekali dengan menandakan dibahagian atas sekali.Tab Kuiri : Urusetia boleh membuat kuiri kepada pemohon mengenai keperluan dokumen atau lain-lain sebelum meneruskan proses. Langkah 4 Klik tajuk task pelupusan.90 . Klik Daftar Proses Pelupusan. klik nama task yang dipilih atau.PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Persediaan Awal Dokumen Proses Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan.

 Tentukan bilangan ‘row’ yang akan dipaparkanbagi setiap helaian.91 .Langkah 5 Langkah 6 Anda perlu menetapkan format cetakan laporan KEW. Klik Lantik Pemeriksa. NOTA : Anda boleh mengemaskini semula sekiranya paparan yang dikehendaki tidak memenuhi keperluan anda. Kaedah seperti dibawah:  Tentukan sama ada anda hendak memaparkan senarai dengan mengumpul aset mengikut kategori. Klik butang SAHKAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  Tentukan saiz kertas. LANTIK|DAFTAR LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah seterusnya ialah anda perlu melantik lembaga pemeriksa di dalam task permohonan pelupusan yang telah dikemaskini.PA-17 yang hendak dijana. Langkah 6 Langkah 7 Klik TAB Lembaga Pemeriksa. Paparan tab menu dibawah akan dipaparkan. Paparan dibawah akan dipaparkan. harga dan tempoh penggunaan atau memaparkan satu persatu.

92 .NOTA : Pastikan Ahli Lembaga Pemeriksa masih sah tempoh pelantikannya atau dapatkan surat lantikan dan daftar di ruang daftar baru. Klik Daftar Baru. Klik butang delete di sebelah kanan. Jika anda ingin memadam atau membatalkan pelantikan lembaga pemeriksa. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Tandakan (Satu atau lebih) Lembaga Pemeriksa Bagi Task pelupusan dan klik butang PILIH atau jika tiada pergi ke langkah seterunya. Langkah 11 Langkah 12 Apabila pelantikan pengerusi telah di tandakan perhatikan nama pegawai yang dilantik akan dipaparkan di ruang pengerusi. Apabila pelantikan selesai papran disebelah akan dipaparkan dan anda perlu penandakan salah seorang sebagai pengerusi.Jika anda menyambung kerja anda pada hari yang lain anda perlu ke langkah 1 hingga 4 dan seterusnya langkau terus ke langkah 15. Kemudian klik butang kemaskini. tempoh pelantikan dan pegawai yang melantik. Langkah 13 Langkah 14 KEMASKINI SYOR DAN PENDAPAT LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah ini perlu diambil oleh urusetia apabila telah mendapat laporan daripada Lembaga Pemeriksa. Masukkan maklumat Nama dan maklumat agensi (jika selain dari agensi anda). Klik untuk mengemaskini tempat pemeriksaan dijalankan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang untuk mencetak senarai Lembaga Pemeriksa di dalam task pelupusan tersebut. Klik untuk mengemaskini tarikh pelantikan untuk merekod tarikh lantikan dan mengemaskini tarikh pemeriksaan.

Klik butang kemaskini pendapat dan syor untuk mengemaskini pendapat dan syor. Anda boleh menandakan untuk pilihan semua aset mengikut kategori atau untuk satu persatu. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 16 Langkah 17 Tandakan aset yang hendak dikemaskini.93 . Klik butang SAHKAN.Surat Rujukan dan pilih peringkat kelulusan. Sistem akan menjana kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan tersebut dan satu senarai semak untuk dihantar kepada kuasa melulus Langkah 22 Langkah 23 Klik kuasa melulus untuk melihat kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan dan klik butang TERUSKAN Klik Senarai Semak untuk menghantar permohonan kelulusan.Klik butang HANTAR.Langkah 15 Klik Syor Lembaga Pemeriksa.SELESAI SYOR LEMBAGA DAN HANTAR UNTUK PROSES KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Selesai Syor Lembaga Dan Menunggu Penghantaran Untuk Kelulusan Paparan dibawah akan dipaparkan. TAB dibawah akan dipaparkan. Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Langkah 21 Pilih kaedah pelupusan yang disyorkan dan nyatakan Kaedah aset dengan jelas serta justifikasi pelupusan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang kemaskini Ulang langkah 16 hingga 19 sehingga keseluruhan aset telah dikemaskini. Sistem akan menjana satu task bagi senarai SELESAI SYOR LEMBAGA DAN MENUNGGU PENGHANTARAN UNTUK KELULUSAN MENU . Klik butang HANTAR KELULUSAN.Masukkan No.

Langkah 4 Langkah 5 Klik tajuk task pelupusan. Apabila permohonan kelulusan pelupusan telah di terima daripada pegawai pelulus. Klik TAB Senarai semak.Sistem akan memaklumkan kepada urusetia tentang keputusan yang telah dihantar dan menjana satu task di dalam senarai TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN.94 . Langkah 6 Langkah 7 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Sistem akan menjana senarai pelupusan telah dihantar dan menunggu kelulusan. Klik hantar untuk kelulusan Masukkan maklumat permohonan dan kepada siapa proses di hantar.

Tender dan Lelong Senarai Menunggu Kelulusan Tindakan Telah Selesai Kemaskini Status Aset Sediakan SIjil Penyaksian Jana Sijil Pelupusan KEW. Senarai Kelulusan Diterima Mohon Semula Kemaskini Kelulusan Mohon Lanjut Tempoh Mohon Pinda Kaedah Pelupusan Mohon Tawaran Harga Kaedah Melibatkan Musnah Kaedah Melibatkan Jualan Kemaskini Tatacara dan maklumat musnah Go to Proses Sebutharga.PA19 Cetak KAD 312 dan 313 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .95 .ALIRAN KERJA KEMASKINI TINDAKAN PELUPUSAN.

96 . iaitu dalam tempoh 3 bulan. sebutharga atau lelong klik bahagian daftar seperti contoh yang dinyatakan dibawah. KEMASKINI KELULUSAN.MENU . Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat kelulusan yang diterima. TENDER DAN LELONG. Jika tiada tindakan diambil selepas 3 bulan sistem akan membatalkan kelulusan tersebut. NOTA : Pastikan anda memastikan tindakan ke atas pelupusan diambil mengikut tempoh yang ditetapkan. Proses tindakan melibatkan Jualan rujuk para 7 | PROSES SEBUTHARGA. Tandakan (Di dalam senarai aset) Klik butang tender untuk proses tender. Pilih no tender. Langkah 5 Klik TAB jualan. sebutharga untuk proses sebutharga dan lelong untuk proses lelong. sebutharga atau lelong atau jika ingin mendaftar tender. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Telah Mendapat Kelulusan Dan Menunggu Tindakan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Kemaskini maklumat kaedah jualan. Paparan dibawah akan dipaparkan. Paparan dibawah akan dipaparkan. TAB Kemaskini maklumat kelulusan JUALAN.

Paparan dibawah dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Tandakan check box mengikut senarai aset yang hendak dipilih. KEMASKINI STATUS ASET. Sistem akan menunggu pengesahan di dalam TAB Kemaskini status aset. masukkan tempat dibakar. Langkah 9 Langkah 10 Tandakan aset yang ingin dipohon pinda kaedah Klik pinda kaedah. Klik butang kemaskini tatacara.MOHON PINDA KAEDAH. Langkah 11 Klik TAB Dimusnah. catatan dan maklumat saksi.97 . Langkah 14 Klik butang kemaskini. Pilih tarikh. KEMASKINI KAEDAH DIMUSNAH. Masukkan kaedah baru dan nyatakan sebab. NOTA : Sistem tidak membenarkan urusetia membuat perubahan kepada tatacara yang telah diluluskan. Langkah 15 Ulang langkah 1 hingga 4 jika klik kemaskini status aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

PA-3 dan sistem akan menjana KEW.DAN KEW. memo atau no rujukan surat dan tarikh dokumen diterima Secara auto sistem akan menyenaraikan di PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI. MENU . Langkah 18 5.PA-18.2. LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT KEMENTERIAN. NOTA : Semua permohonan yang dipohon untuk pinda kaedah akan disenaraikan didalam proses HANTAR SEMULA.3. NOTA : Pastikan dokumen pelupusan telah diterima sebelum tindakan diambil.PA-2 atau KEW. Langkah 17 Klik Hantar Semula Paparan dibawah akan dipaparkan. MENU .98 . Masukkan no. Langkah 4 Langkah 5 Tandakan di kotak disediakan dan klik butang Pilih.PA-19.SENARAI PERMOHONAN PELUPUSAN Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Langkah 3 Klik Senarai Permohonan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik klik HANTAR. NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Agensi.PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Permohonan Pelupusan Diproses Di Cawangan Ini Paparan dibawah akan dipaparkan.Langkah 16 Tandakan ‘check box’ bagi aset yang hendak dikemaskini status aset. HANTAR SEMULA | MOHON PINDA KAEDAH DAN TAWARAN HARGA. Sistem akan menjana untuk cetakan KAD KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Persediaan Awal Dokumen Proses Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Daftar task pemeriksaan urusetia atau pilih task daripada yang tersedia untuk proses seterusnya. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan menunjukkan senarai aset yang dicadang untuk pelupusan. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Jika anda memilih untuk memasukkan item dicadang kedalam task terdahulu. Langkah 4 Klik no rujukan pelupusan untuk mengemaskini maklumat permohonan.NOTA : daripada paparan sistem urusetia boleh melihat senarai permohonan yang dikuiri dan masih belum menerima jawapan daripada pemohon. Klik daftar proses pelupusan. Masukkan nama task pelupusan tersebut. MENU . Langkah 5 Klik Senarai Dicadang untuk dilupuskan. : Urusetia boleh membuat kuiri kepada pemohon mengenai keperluan dokumen atau lain-lain sebelum meneruskan proses. Sistem akan menjana satu task bagi senarai perlu PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN. klik nama task yang dipilih atau. Dan klik butang masukkan ke dalam persediaan pelupusan atau anda boleh membatalkan item aset yang tidak sesuai untuk dilupuskan. Langkah 6 Langkah 7 Tandakan kotak pilihan satu persatu atau semua sekali dengan menandakan dibahagian atas sekali.99 . Klik butang jika senarai aset telah selesai dipilih. Paparan disebelah akan dipaparkan: NOTA : Tab Maklumat Pelupusan Tab Senarai Dicadang Utk Pelupusan Tab Kuiri : Maklumat Pelupusan : Senarai cadangan aset utnuk dilupuskan menunggu pengesahan urusetia.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Anda boleh mengemaskini semula sekiranya paparan yang dikehendaki tidak memenuhi keperluan anda.Langkah 4 Klik tajuk task pelupusan.  Tentukan bilangan ‘row’ yang akan dipaparkanbagi setiap helaian. LANTIK|DAFTAR LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah seterusnya ialah anda perlu melantik lembaga pemeriksa di dalam task permohonan pelupusan yang telah dikemaskini. Paparan tab menu dibawah akan dipaparkan. Klik Lantik Pemeriksa.  Tentukan saiz kertas. Langkah 5 Langkah 6 Anda perlu menetapkan format cetakan laporan KEW. harga dan tempoh penggunaan atau memaparkan satu persatu.PA-17 yang hendak dijana. Klik SAHKAN. Paparan disebelah akan dipaparkan.100 . Kaedah seperti dibawah:  Tentukan sama ada anda hendak memaparkan senarai dengan mengumpul aset mengikut kategori. Langkah 6 Langkah 7 Klik TAB Lembaga Pemeriksa. Paparan dibawah akan dipaparkan.

Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Tandakan (Satu atau lebih) Lembaga Pemeriksa Bagi Task pelupusan dan klik butang pilih atau jika tiada pergi ke langkah seterunya.101 . Jika anda ingin memadam atau membatalkan pelantikan lembaga pemeriksa. Masukkan maklumat Nama dan maklumat agensi (jika selain dari agensi anda). Langkah 11 Langkah 12 Apabila pelantikan pengerusi telah di tandakan perhatikan nama pegawai yang dilantik akan dipaparkan di ruang pengerusi. Klik Daftar Baru.NOTA : Pastikan Ahli Lembaga Pemeriksa masih sah tempoh pelantikannya atau dapatkan surat lantikan dan daftar di ruang daftar baru. Klik butang untuk mencetak senarai Lembaga Pemeriksa di dalam task pelupusan tersebut. Langkah 15 Klik Syor Lembaga Pemeriksa. Langkah 13 Langkah 14 KEMASKINI SYOR DAN PENDAPAT LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah ini perlu diambil oleh urusetia apabila telah mendapat laporan daripada Lembaga Pemeriksa. Klik butang delete di sebelah kanan. Apabila pelantikan selesai paparan disebelah akan dipaparkan dan anda perlu penandakan salah seorang sebagai pengerusi. Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Kemudian klik butang kemaskini. Klik untuk mengemaskini tarikh pelantikan untuk merekod tarikh lantikan dan tarikh pemeriksaan dan klik tempat pmeriksaan dijalankan. tempoh pelantikan dan pegawai yang melantik. Jika anda menyambung kerja anda pada hari yang lain anda perlu ke langkah 1 hingga 4 dan seterusnya langkau terus ke langkah 15.

Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Langkah 21 Pilih kaedah pelupusan yang disyorkan dan nyatakan Kaedah aset dengan jelas serta justifikasi pelupusan.102 . Klik butang SAHKAN. Klik butang kemaskini pendapat dan syor untuk mengemaskini pendapat dan syor. Anda boleh menandakan untuk pilihan semua aset mengikut kategori atau untuk satu persatu. TAB dibawah akan dipaparkan.SELESAI SYOR LEMBAGA DAN HANTAR UNTUK PROSES KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Selesai Syor Lembaga Dan Menunggu Penghantaran Untuk Kelulusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Sistem akan menjana kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan tersebut dan satu senarai semak untuk dihantar kepada kuasa melulus Langkah 22 Langkah 23 Klik Kuasa Melulus untuk melihat kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan dan klik butang TERUSKAN Klik Senarai Semak untuk menghantar permohonan kelulusan. Sistem akan menjana satu task bagi senarai SELESAI SYOR LEMBAGA DAN MENUNGGU PENGHANTARAN UNTUK KELULUSAN MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Langkah 16 Langkah 17 Tandakan aset yang hendak dikemaskini. Klik butang kemaskini Ulang langkah 16 hingga 19 sehingga keseluruhan aset telah dikemaskini.

Klik TAB Senarai semak. Apabila permohonan kelulusan pelupusan telah di terima daripada pegawai pelulus. Langkah 6 Langkah 7 MENU .Sistem akan memaklumkan kepada urusetia tentang keputusan yang telah dihantar dan menjana satu task di dalam senarai TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN. Klik hantar untuk kelulusan Masukkan maklumat permohonan dan kepada siapa proses di hantar. Sistem akan menjana senarai pelupusan telah dihantar dan menunggu kelulusan.TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN NOTA : Langkah-langkah yang perlu diambil dalah sama seperti tidakan yang diambil oleh urusetia pelupusan di peringkat agensi.Langkah 4 Langkah 5 Klik tajuk task pelupusan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .103 .

Senarai Kelulusan DiterimaDiterima Mohon Semula Kemaskini Kelulusan Mohon Lanjut Tempoh Mohon Pinda Kaedah Pelupusan Mohon Tawaran Harga Kaedah Melibatkan Musnah Kaedah Melibatkan Jualan Kemaskini Tatacara dan maklumat musnah Go to Proses Sebutharga.PA19 Cetak KAD 312 dan 313 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Tender dan Lelong Senarai Menunggu Kelulusan Tindakan Telah Selesai Kemaskini Status Aset Sediakan SIjil Penyaksian Jana Sijil Pelupusan KEW.ALIRAN KERJA KEMASKINI TINDAKAN PELUPUSAN.104 .

Langkah 5 Klik TAB jualan.TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Telah Mendapat Kelulusan Dan Menunggu Tindakan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Pilih no tender. sebutharga atau lelong klik bahagian daftar seperti contoh yang dinyatakan dibawah. Proses tindakan melibatkan Jualan rujuk para 7 | PROSES SEBUTHARGA. iaitu dalam tempoh 3 bulan.MENU . KEMASKINI KELULUSAN. NOTA : Pastikan anda memastikan tindakan ke atas pelupusan diambil mengikut tempoh yang ditetapkan. Jika tiada tindakan diambil selepas 3 bulan sistem akan membatalkan kelulusan tersebut.105 . Tandakan (Di dalam senarai aset) Klik butang tender untuk proses tender. Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat kelulusan yang diterima. sebutharga untuk proses sebutharga dan lelong untuk proses lelong. TENDER DAN LELONG. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Kemaskini maklumat kaedah jualan. Paparan dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . sebutharga atau lelong atau jika ingin mendaftar tender. TAB Kemaskini maklumat kelulusan JUALAN.

Langkah 14 Klik butang KEMASKINI. Sistem akan menunggu pengesahan di dalam TAB Kemaskini status aset. masukkan tempat dibakar. Langkah 11 Klik TAB Dimusnah. KEMASKINI KAEDAH DIMUSNAH. NOTA : Sistem tidak membenarkan urusetia membuat perubahan kepada tatacara yang telah diluluskan.MOHON PINDA KAEDAH. Langkah 9 Langkah 10 Tandakan aset yang ingin dipohon pinda kaedah Klik Pinda Kaedah. Klik butang DIBAKAR untuk mengemaskini tatacara. Langkah 15 Ulang langkah 1 hingga 4 jika klik kemaskini status aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . catatan dan maklumat saksi. Pilih tarikh. Masukkan kaedah baru dan nyatakan sebab.paparan dibawah dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Tandakan check box mengikut senarai aset yang hendak dipilih.106 . KEMASKINI STATUS ASET.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-19 akan disenaraikan di dalam KEW. Sistem akan menjana untuk cetakan KAD KEW. Sahkan penerimaan untuk dikumpulkan bagi tujuan kelulusan diperingkat Perbendaharaan. LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT KEMENTERIAN. Klik untuk cetakan KEW.PA-3 dan sistem akan menjana KEW. Klik HANTAR.PA-19.PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS. MENU . NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Agensi.3. Klik TAB KEW.DAN KEW.PA-19 seperti gambarajah dibawah Langkah 19 Langkah 20 Sistem akan menjana KEW.PA-19. NOTA : Semua permohonan yang dipohon untuk pinda kaedah akan disenaraikan didalam proses HANTAR SEMULA.PA-2 atau KEW.SENARAI PERMOHONAN KELULUSAN PELUPUSAN DI PERINGKAT PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Permohonan Kelulusan Pelupusan Di Peringkat Perbendaharaan Senarai bagi permohonan ke MOF akan dipaparkan.PA-19 dan untuk mengesahkan Sijil Pelupusan Aset Kerajaan.PA-19 pdf yang telah dicop oleh Sistem.PA-19 HANTAR SEMULA | MOHON PINDA KAEDAH DAN TAWARAN HARGA. Langkah 17 NOTA : Sistem akan memaparkan semua tindakan dan sijil pelupusan KEW.2.PA-18. Langkah 18 Klik sahkan rekod sijil pelupusan di bahagian bawah KEW.107 . Senarai KEW. Langkah 18 5.Langkah 16 Tandakan ‘check box’ bagi aset yang hendak dikemaskini status aset. Cop SPA akan dipaparkan. Langkah 17 Klik Tab Hantar Semula Paparan dibawah akan dipaparkan.

MENU . Masukkan maklumat Surat Rujukan Hantar Ke Pebendaharaan dan Langkah 7 Klik Daftar. NOTA : Jika terdapat permohonan yang melibatkan kelulusan Perbendaharaan daripada jabatan di bawah kementerian semua paparan akan dipaparkan disini. Sistem akan menjana satu senarai yang akan dihantar ke Perbendaharaan di dalam senarai SENARAI PERMOHONAN KE BKP (MOF) MENU . Klik butang Persediaan KE BKP. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Tandakan satu atau lebih permohonan yang hendak dikumpulkan didalam satu permohonan ke Perbendaharaan.DITERIMA DAN PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Diterima Dan Perlu Dihantar Kepada BKP (MOF) Senarai bagi permohonan perlu dihantar ke MOF akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Langkah 5 Klik permohonan kelulusan yang diterima dan klik Persediaan ke BKP Sstem akan menjana senarai di menu DITERIMA DAN PERLU DIHANTAR KEPADA BKP (MOF). Langkah 4 Klik Tajuk Pelupusan Paparan TAB dibawah akan dipaparkan.SENARAI PERMOHONAN KE PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Permohonan Ke Perbendaharaan Senarai bagi permohonan akan dihantar ke MOF akan dipaparkan.108 .

PA-17 adalah laporan Lembaga Pemeriksa bagi senarai aset yang dihantar.109 . MENU .NOTA : TAB Senarai aset untuk senarai aset yang hendak dilupuskan dan TAB KEW. Rujukan Surat Permohonan dan Klik butang HANTAR.KUIRI DARIPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Kuiri daripada BKP (MOF) Senarai bagi permohonan yang dikuiri daripada pihak BKP.TELAH DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Telah Dihantar Kepada Perbendaharaan Senarai bagi permohonan yang telah dihantar dipaparkan dan pengguna boleh melihat status penerimaan sistem.KELULUSAN DARIPADA BKP DITERIMA DAN PERLU DIAMBIL TINDAKAN NOTA : Langkah-langkah yang perlu diambil dalah sama seperti tidakan yang diambil oleh urusetia pelupusan di peringkat agensi. Langkah 5 Klik Senarai Semak untuk melihat senarai semak dokumen yang akan dihantar ke Perbendaharaan bagi tujuan kelulusan di peringkat Bahagian Kawalan dan Pemantauan | Perbendaharaan. Masukkan No. Papran dibawah dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Klik butang HANTAR UNTUK KELULUSAN. Sistem akan menjana satu senarai di menu TELAH DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 4 Langkah 5 Klik butang balas dan masukkan maklumat balasan. Jkia lebih dari satu agensi senarai KEW. MENU . Klik butang simpan.PA-17 adalah mengikut task di agensi tersebut.

3. klik untuk paparan di bawah. NOTA : Sistem akan memaparkan semua tindakan dan sijil pelupusan KEW.PA-19 MENU . MENU . Klik untuk cetakan KEW.5. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA PELUPUSAN AGENSI. MENU .PA-19 pdf yang telah dicop oleh Sistem. Senarai KEW.PROSES PELUPUSAN TELAH DIHANTAR DAN MENUNGGU KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Proses Pelupusan Telah Dihantar Dan Menunggu Kelulusan Satu senarai proses pelupusan menunggu kelulusan akan dipaparkan.3. MENU – PERMOHONAN KELULUSAN KE IBU PEJABAT/KEMENTERIAN/PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Permohonan Kelulusan Ke Ibu Pejabat/Kementerian/Perbendaharaan Satu senarai proses pelupusan menunggu kelulusan akan dipaparkan.PA-19. Langkah 5 Klik sahkan rekod sijil pelupusan di bahagian bawah KEW.PROSES PELUPUSAN TELAH TAMAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Proses Pelupusan Telah Tamat Satu senarai proses pelupusan yang telah tamat akan dipaparkan.PA-19 seperti gambarajah dibawah Langkah 6 Langkah 7 Sistem akan menjana KEW.PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS Langkah 1 Klik Modul Pelupusan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS.110 .KEW.PA-19 akan disenaraikan di dalam KEW.

Langkah 4 Klik butang hantar.Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik KEW.1.5. Menghantar status kelulusan kepada pemohon.  Senarai perlu pengesahan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .4.2.PA-19 Perlu Dihantar Kepada Pelulus Satu senarai KEW.111 .PA-19 yang telah dihantar akan ditandakan Langkah 2 Langkah 3 MENU .1. Menerima semua permohonan kelulusan pelupusan daripada urusetia. Mengemaskini syor jawatankuasa pelupusan untuk dibawa kepada kelulusan pegawai bertanggungjawab. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 5 Klik butang Cetak untuk cetakan KEW.1.PA18 MENU . FUNGSI URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6.PA-19 yang perlu dihantar kepada pegawai pelulus. MENU KERJA URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN.2.1. NOTA : Dokumen KEW.PA-18. 6.PA-18 akan dipaparkan.1.1.2. Mengemaskini kelulusan pegawai bertanggungjawab.SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Satu senarai KEW. 6. 6. URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6. MENU URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6. Sistem akan membuat pecahan mengikut kelulusan yang dibenarkan. 6. 6. Langkah 4 Klik untuk paparan KEW.1. 6.3.SENARAI DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN UNTUK TUJUAN KELULUSAN BKP (MOF) NOTA : Adalah satu senarai pemantauan yang diwujudkan untuk memantau senarai permohonan agensi yang dihantar kepada kementerian untuk tujuan kelulusan diperingkat BKP-Perbendaharaan.1.

     6.2.2.

Permohonan menunggu maklumat Keputusan Didalam proses mengemaskini Keputusan Pengesahan Keputusan oleh Pelulus Senarai Keputusan untuk dihantar Senarai Keputusan untuk dihantar ke Jabatan

MENU PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN.  Menunggu Keputusan Pelulus  Keputusan telah dihantar  Senarai Menunggu KEW.PA-19  Ringkasan (Summary)

6.3. LANGKAH KERJA URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN NOTA : Hanya pegawai yang dilantik didalam senarai pegawai di dalam urusetia pelulus boleh melaksanakan kerja-kerja dibawah.` MENU - SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Perlu Pengesahan Paparan dibawah akan dipaparkan.

Langkah 4 Langkah 5

Klik tajuk pelupusan TAB semakan dokumen dipaparkan

NOTA : Pegawai boleh menyemak dokumen yang diterima, KEW.PA-17 dan senarai aset sebelum pengesahan penerimaan dibuat. Langkah 6 Klik butang SAHKAN untuk tindakan pelupusan. Sistem akan menyenaraikan permohonan di dalam senarai PERMOHONAN MENUNGGU MAKLUMAT KEPUTUSAN. Teruskan proses atau ke menu seterusnya.

MENU - PERMOHONAN MENUNGGU MAKLUMAT KEPUTUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulu Pelupusan Klik Permohonan Menunggu Maklumat Keputusan Paparan dibawah akan dipaparkan.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 112

Langkah 4 Langkah 5

Klik butang untuk mengesahkan dokumen dan sedia untuk di bawa ke jawatankuasa dan dikemaskini. TAB menu dibawah akan dipaparkan.

Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8

Klik TAB Maklumat mesyuarat - Untuk melihat maklumat permohoan. Klik TAB KEW.PA-17 - Melihat KEW.PA-17 bagi sesuatu permohonan. klik Persediaan mesyuarat dicetak. Klik untuk paparan pdf dan klik butang cetak untuk dokumen persediaan mesyuarat. Klik Syor dan Keputusan Jawatankuasa. Paparan di bawah akan dipaparkan.

KEMASKINI SYOR MESYUARAT. Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Tandakan untuk mengemaskini keseluruhan aset atau klik persatu. Klik butang Syor. Masukkan maklumat syor jawatankuasan pelupusan Rujuk gambarajah disebelah: Pilih Tatacara. Masukkan Syor dan klik kemaskini syor. untuk kemaskini satu

Langkah 12 Langkah 13 SYOR KUIRI Langkah 14 Langkah 15

Klik TAB Kuiri Masukkan maklumat kuiri dan klik kemaskinikuiri.

SYOR BATAL|TIDAK DILULUSKAN Langkah 16 Klik TAB Tidak diluluskan. Langkah 17 Masukkan Sebab dibatalkan Langkah 18 Klik Kemaskini Pembatalan. NOTA : Semua syor yang dikemukan tidak aktif selagi tidak disahkan oleh pegawai pelulus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 113

KEMASKINI PELULUS. Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Klik butang diluluskan oleh Pilih nama Pegawai yang akan meluluskan Pelupusan NOTA : RUJUK kepada Jadual P.U (B) 285. Paparan dibawah akan dipaparkan.

Langkah 22 Langkah 23

Klik untuk memaparkan laporan dan klik cetak untuk mencetak laporan Klik butang SAHKAN KEPUTUSAN dan sistem akan menjana senarai dokumen menunggu pengesahan pegawai pelulus. Sistem akan memaparkan di dalam PENGESAHAN KEPUTUSAN OLEH PELULUS

MENU - DIDALAM PROSES MENGEMASKINI KEPUTUSAN NOTA : Sama seperti langkah diatas.

MENU - PENGESAHAN KEPUTUSAN OLEH PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Pengesahan Keputusan Oleh Pelulus Senarai syor mengikut task pelupusan dipaparkan. Klik task pelupusan untuk mengemaskini keputusan pegawai pelulus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 114

Klik task pelupusan untuk menghantar keputusan kepada urusetia pelupusan yang memohon MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Langkah 4 Klik butang SAHKAN sekiranya keputusan dipersetujui atau BATAL PENGESAHAN sekiranya keputusan tidak dipersetujui.SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR KE JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Keputusan Untuk Dihantar Ke Jabatan Senarai keputusan mengikut task pelupusan dipaparkan. MENU .115 . Klik task pelupusan untuk menghantar keputusan kepada urusetia pelupusan yang memohon Langkah 5 Langkah 6 Klik Hantar Kelulusan Masukkan no rujukan kelulusan dan klik butang hantar.SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Keputusan Untuk Dihantar Senarai keputusan mengikut task pelupusan dipaparkan. Apabila pegawai telah mengemaskini rekod ia akan dimasukkan ke dalam SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR MENU . NOTA : Keputusan telah dihantar kepada pemohon.

6. Senarai akan dikeluarkan apabila pegawai pelulus telah mengemaskini maklumat sama ada diluluskan atau tidak. Ikon akan dipaparkan sekiranya KEW.PA-19 telah diterima.KEPUTUSAN TELAH DIHANTAR Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Keputusan Telah Dihantar Paparan senarai keputusan yang telah di kemaskini pegawai pelulus.MENUNGGU KEPUTUSAN PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Menunggu Keputusan Pelulus Paparan senarai menunggu keputusan pegawai pelulus. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-19 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Menunggu Kew. NOTA : Senarai kelulusan yang telah dikeluarkan dan menunggu sijil hapuskira daripada pegawai yang memohon.116 .Pa-19 Langkah 4 Paparan senarai kelulusan yang telah dikeluarkan dan menunggu sijil hapuskira daripada pegawai yang memohon. NOTA : Senarai menunggu keputusan pegawai pelulus.4. Senarai menunggu penghantaran maklumat kelulusan kepada urusetia MENU .SENARAI MENUNGGU KEW. NOTA : Senarai keputusan yang telah di kemaskini pegawai pelulus. MENU .Langkah 5 Klik butang Hantar NOTA : Keputusan telah berjaya dihantar kepada Agensi.

PA-21 & KEW. Perlu kelulusan MOF (Tawaran Harga) Sebutharga. Tender untuk paparan maklumat. PROSES TENDER. Sebutharga. Klik untuk cetakan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 7 Klik KEW. tender atau lelong telah selesai dilaksanakan.117 . Modul Urus setia Pelupusan Task Pelupusan (senarai melibatkan jualan) Tender Sebutharga Proses Tender. tender atau lelong belum selesai dilaksanakan. sebut harga atau lelong 7. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Pelupusan Klik Modul Tender|Sebutharga| Lelong Paparan dibawah akan dipaparkan Lelong Klik TAB Tender Pilih Maklumat tender yang hendak dikemaskini.PA-22 untuk cetak maklumat tender.1. tender atau lelong ditutup. tender atau lelong dibuka. Sebutharga. Paparan di bawah akan dikemaskini NOTA : Petunjuk utama: Sebutharga. Langkah 6 Klik No. Menu di bawah akan dipaparkan. PELAKSANAAN PELUPUSAN YANG MELIBATKAN JUALAN.7.

KEMASKINI MAKLUMAT KEPUTUSAN TENDER MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan maklumat dan klik butang daftar petender. Ulangi langkah 9 untuk mendaftar petender yang lain Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Langkah 13 Klik pengerusi untuk melantik pengerusi tender. Klik daftar. Klik Ahli 1 untuk melantik pengerusi tender.118 . Klik Ahli 2 untuk melantik pengerusi tender. 1 2 3 Langkah 9 Klik PETENDER | bulatan 2 untuk menambah maklumat petender. Pastikan maklumat betul seperti di paparan.PA-23. Masukkan Maklumat Kod Petender. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Klik untuk cetak KEW. Deposit Tender dan No. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Kiriman wang. Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah. Langkah 8 Tandakan kotak di bulatan 1 jika tender telah ditutup.  Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Nama individu atau syarikat yang memasuki tender Jumlah tawaran harga.

keputusan kelulusan). PROSES SEBUTHARGA. Klik kemaskini maklumat jualan. Masukkan maklumat seperti dibawah: Langkah 16 Kemaskini maklumat Nilai belian dan maklumat harga tawaran Langkah 17 Langkah 18 Langkah 19 Klik butang Kemaskini.2. Langkah 15 Tandakan senarai aset. Paparan bawah dipaparkan. Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA . Langkah 1 Langkah 2 Klik modul pelupusan. Klik sub sebutharga|tender|lelong. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Lihat gambarajah dibawah Langkah 21 Masukkan catatan| sebab tawaran harga dibuat Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan. Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga.119 . Ulangi langkah 14 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi tender bagi satu-satu tender. Jika lebih dari satu aset telah dimenangi untuk satu syarikat|individu tandakan kedua-duanya. Paparan di bawah akan dipaparkan. 7. Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga tender akan dipaparkan. TAWARAN HARGA Langkah 20 Klik permohonan tawaran harga tender.Langkah 14 Klik Kemaskini Keputusan Tender untuk mengemaskini maklumat tender.

Langkah 3 Klik sebutharga.PA-26 untuk mengemaskini maklumat sebutharga ditutup dan ahli sebutharga. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Klik KUMPUL /ASING untuk memecahkan kumpulan daripada senarai aset untuk ditender. Klik untuk cetak KEW. ulangi langkah 9 jika petender lebih dari satu. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Langkah 4 Klik No. Tandakan senarai aset .120 . pastikan maklumat betul seperti di paparan. Klik kemaskini maklumat jualan. Jika anda ingin memecahkan senarai atau mengumpulkan senarai.PA-25 untuk cetak maklumat sebutharga. Paparan dibawah akan dipaparkan. Paparan dibawah akan dipaparkan. Ikut langkah dibawah:  Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini. Klik pengerusi untuk melantik pengerusi tender. Masukkan maklumat dan klik butang daftar petender. Klik Ahli 2 untuk melantik pengerusi sebutharga. NOTA : Paparan sama seperti proses tender Langkah 7 Klik KEW. Sebutharga untuk paparan maklumat. Klik untuk cetakan. Langkah 5 Langkah 6 Klik KEW. Paparan di bawah akan dipaparkan. 1 2 3 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Langkah 13 Langkah 14 Langkah 15 Langkah 16 Langkah 17 Tandakan kotak di bulatan 1 jika sebutharga telah ditutup. Masukkan maklumat seperti dibawah: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Rujuk gambarah seperti di dalam proses tender jika anda tidak faham.Jika lebih dari satu aset untuk satu syarikat|individu tandakan keduaduanya. Klik Ahli 1 untuk melantik pengerusi sebutharga.PA-24 & KEW.PA-26. Klik penyebutharga | bulatan 2 untuk menambah maklumat penyebutharga. Menu di bawah akan dipaparkan.  Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah. Klik Kemaskini keputusan tender untuk mengemaskini maklumat sebutharga. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat.

Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga tender akan dipaparkan. Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Klik butang kemaskini.  Langkah 7 Klik maklumat pembeli untuk mengemaskini maklumat lelong ditutup dan ahli sebutharga. Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini. Masukkan maklumat dan klik butang daftar pembeli. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .3.  Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah. Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga. Langkah 5 Langkah 6 Klik KEW. Klik sub sebutharga|tender|lelong. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul pelupusan. Ulangi langkah 16 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi sebutharga bagi satu-satu sebutharga.PA-27 & KEW. Langkah sama seperti proses tawaran harga tender. PROSES LELONG. Klik Pembeli | Bulatan 2 untuk menambah maklumat pembeli. Langkah 21 Masukkan catatan/ sebab tawaran harga dibuat. Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan. Lelong untuk paparan maklumat. 1 2 Langkah 8 Langkah 9 Tandakan kotak di bulatan 1 jika lelong telah ditutup.PA-27A untuk cetak maklumat lelong. Menu di bawah akan dipaparkan. 7. Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA .Masukkan Maklumat Jualan dan kemaskini harga tawaran. Klik lelong. Paparan dibawah akan dipaparkan. TAWARAN HARGA. Klik untuk cetakan Klik KUMPUL / ASING untuk memecahkan kumpulan daripada senarai aset untuk ditender. Langkah 4 Klik No. NOTA : Langkah sama seperti proses tender atau sebutharga.keputusan kelulusan).121 . Langkah 20 Klik tawaran harga sebutharga.

Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga akan dipaparkan. Masukkan catatan/ sebab tawaran harga dibuat. Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA . Klik permohonan tawaran harga.keputusan kelulusan). Permohonan akan dihantar kepada pegawai pelulus yang meluluskan permohonan tersebut. Rujuk langkah mengemaskini kaedah kelulusan yang diluluskan. 8. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Pelupusan Agensi. Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan. Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga.122 . Paparan dibawah akan dipaparkan.1. Jika lebih dari satu untuk satu syarikat|individu tandakan keduaduanya. Klik Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan daripada paparan task dan klik untuk kemaskini maklumat permohonan pinda kaedah. Paparan di bawah akan dipaparkan. PROSES KERJA. Langkah sama seperti proses tawaran harga tender. Klik kemaskini maklumat jualan. 8. Langkah 5 Klik TAB HANTAR SEMULA NOTA : Pastikan permohonan pindahan kaedah telah dikemaskini di dalam TAB dimusnahkan atau jualan. PERMOHONAN PINDA KAEDAH.Langkah 10 Langkah 11 ulangi langkah 9 jika menawar harga lebih dari satu. Masukkan maklumat seperti dibawah: Klik butang kemaskini. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 6 Langkah 7 Masukkan No rujukan surat dan tarikh Klik hantar. Klik Kemaskini keputusan lelong untuk mengemaskini maklumat lelong. Ulangi langkah 12 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi lelongan bagi satu-satu lelongan dibuat. Langkah 12 Langkah 13 Langkah 14 Langkah 15 Langkah 17 Langkah 20 Langkah 21 Tandakan senarai aset.

 Masukkan tarikh mula berkuatkuasa  Cari dan pilih pegawai bertanggungjawab. Klik butang simpan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-15 atau butang Periksa yang dilantik atau butang mengemaskini maklumat Lembaga untuk memadam pegawai yang dilantik.123 . PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN . 9. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Lantik Lembaga Pemeriksa. Paparan dibawah akan dipaparkan.KEMASKINI MAKLUMAT KELULUSAN PINDA KAEDAH Langkah 8 Ikut langkah mengemaskini maklumat kelulusan seperti di dalam menu PELULUS KEMASKINI MAKLUMAT TINDAKAN PELUPUSAN UNTUK PINDA KAEDAH Langkah 9 Ikut langkah mengemaskini maklumat tindakan pelupusan seperti di dalam menu URUSETIA .KEW. Klik butang untuk cetakan KEW.1. LANGKAH-LANGKAH MELANTIK LEMBAGA PEMERIKSA.PA-15 9. Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Lantik Lembaga Pemeriksa. Masukkan maklumat Lembaga Pemeriksa  Cari dan pilih pegawai  Pilih Tahun.

1(b).KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA ASET 1.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. Ketua Jabatan|pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui. Laporan yang tidak lengkap dikembalikan kepada Jawatankuasa Penyiasat Kemukakan Laporan Akhir yang lengkap kepada Pegawai Pengawal untuk mendapatkan syor dan ulasan. Urusetia menyemak Laporan Akhir. penipuan atau kecuaian pegawai awam. terus ke proses 11. Ketua Jabatan | Urusetia 2.PA-30 kepada Urus setia dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh perlantikan.  Proses kehilangan yang melibatkan bayaran balik. APA YANG PERLU ANDA FAHAM. Ia akan melibat kan dua proses iaitu :  Proses kehilangan biasa. 2. Jika tidak berpuas hati. PENGENALAN Modul Kehilangan dan hapuskira ialah satu modul yang akan melaksanakan proses menguruskan proses laporan kehilangan dan hapuskira di dalam sesuatu agensi. dan  Meluluskan hapus kira jika :(i) Nilai perolehan asal kurang daripada RM 50. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Urusetia Jawatan Kuasa Penyiasat Jawatan Kuasa Penyiasat Urusetia Urusetia Urusetia Urusetia Syor dan Ulasan Kementerian Urusetia Syor dan Ulasan Kementerian dan urusetia agensi Urusetia Kelulusan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir Setelah berpuas hati dengan hasil siasatan. Pegawai Pengawal hendaklah: Memberi syor dan ulasan. Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa Penyiasat dengan menggunakan format KEW. Jika Laporan akhir lengkap. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW.PA-29 Jawatankuasa Penyiasat menjalankan siasatan. kembalikan kepada Urus Setia untuk siasatan semula. terus ke proses 9.BAB I .PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis.000 dan bukan aset yang dinyatakan di para 38. Jawatankuasa Penyiasat menyedia dan mengemukakan Laporan Akhir KEW. dan (ii) Tidak melibatkan soal kecurian. PROSES KERJA PROSES KEHILANGAN DENGAN KAEDAH BIASA LANGKAH 1 2 3 PROSES KERJA Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan. Penyelia dan Ketua Jabatan. TUGAS Semua Kakitangan di Jabatan dan dihantar kepada penyelia.124 .1.

1(b) tanpa mengira nilai perolehan asalnya.PA-31.125 .  Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan KEW.000 setiap satu jumlah keseluruhan melebihi RM 500. Menghantar permohonan kelulusan bayaran balik kepada Ketua Jabatan Urusetia Pelulus | Jawatankuasa penilai akan menetapkan nilai bayaran balik yang perlu mengikut nilai semasa. dan  Syor surcaj|tatatertib jika ada. Atau sekiranya pihak Perbendaharaan tidak berpuas hati dengan justifikasi laporan akhir yang diberikan pihak Perbendaharaan boleh melakukan siasatan semula atau meminta untuk siasatan semula dilakukan. Penyelia dan Ketua Jabatan. Jika mendapat kelulusan daripada Perbendaharaan. Kementerian|Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:  Catatkan kelulusan Bayaran Balik dalam Daftar Harta Modal|Inventori.  Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan. dan  memaklumkan kedudukan tindakan surcaj/tatatertib (jika ada). penipuan atau kecuaian pegawai awam. Perbendaharaan memaklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal. 3 Ketua Jabatan | Urusetia Agensi 4 5 6 7 Urusetia Agensi Urusetia Kelulusan Agensi Ketua Pengarah atau KSU Urusetia Agensi MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh Surat Kelulusan Perbendaharaan Kementerian|Jabatan hendaklah:  mengemukakan Sijil Hapus kira kepada Perbendaharaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan.000. Ketua Jabatan|pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh24 jam dari waktu kehilangan diketahui. LANGKAH 1 2 PROSES KERJA Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan. dan  Melibatkan soal kecurian.  Jenis aset seperti yang dinyatakan di para 38. Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan.LANGKAH 13 PROSES KERJA Kemukan ke Perbendaharaan jika : Nilai perolehan asal melebihi RM50. TUGAS Semua Kakitangan di Jabatan dan dihantar kepada penyelia.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis. Ketua Jabatan meluluskan permohonan bayaran balik. terus ke proses 15. Kementerian|Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:  Catatkan kelulusan Hapus kira dalam Daftar Harta Modal|Inventori. TUGAS Urusetia Kementerian 14 Perbendaharaan 15 16 Perbendaharaan Urusetia Agensi 17 Urusetia Agensi PROSES KEHILANGAN YANG MELIBATKAN BAYARAN BALIK. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW.

Ibu Pejabat Agensi MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Laporan terus dihantar ke Ibu Pejabat Agensi.3.126 . NOTA : : Ibu Pejabat Agensi seperti Ibu Pejabat Kementerian atau Jabatan | Cth : Ibu Pejabat Kastam DiRaja Malaysia.1 PENDAFTARAN LEVEL CAWANGAN. KONFIGURASI SISTEM LEVEL KERJA KEHILANGAN DI DALAM SISTEM SPA. Cawangan Ibu Pejabat Agensi : Pejabat Cawangan Ibu Pejabat Agensi. Pejabat Daerah : Pejabat Daerah | Cth : Pejabat Kastam Daerah Hilir Perak.2. Pilih jenis cawangan agensi seperti dibawah untuk menentukan level agensi. Cawangan Pejabat Daerah : Cawangan Pejabat Daerah | Cawangan kecil di dalam daerah tersebut. CAWANGAN JABATAN ATAU AGENSI PENYELIA KEHILANGAN IBU PEJABAT NEGERI IBU PEJABAT AGENSI KEMENTERIAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN 2. Pejabat Negeri : Ibu Pejabat Negeri | Cth : Pejabat Kastam Negeri Perak. 2. Klik konfigurasi agensi Cari Cawangan mengikut Negeri Klik edit. buat pendaftaran seperti langkah-langkah yang telah ditetapkan. DAFTAR LEVEL CAWANGAN NOTA : Pastikan konfigurasi dan pendaftaran telah dilakukan seperti di dalam modul pelupusan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Admin. Jika konfigurasi masih tidak dilakukan. seperti yang diterangkan didalam modul pelupusan.2.

Hanya untuk kegunaan modul kehilangan. urusetia dan pegawai untuk membuat pendaftaran yang pegawai yang terlibat. URUSETIA PELUPUSAN DAN KEHILANGAN.1 DAFTAR PEGAWAI PENYELIA. klik buat carian pengguna. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 ulangi langkah 4. urusetia dan pegawai pengesor dan pelulus.3.3. Langkah 4 Langkah 5 Klik pada bahagian penyelia. Buat pilihan pegawai dan klik butang simpan BAGI PELANTIKAN PEGAWAI PENGESYOR (KEHILANGAN) DAN PELULUS. buat pendaftaran seperti langkah-langkah yang telah ditetapkan didalam modul pelupusan. Jika pendaftaran pegawai masih tidak dilakukan. 2. NOTA : Bagi proses pendaftaran hanya level ibu pejabat negeri. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Tandakan samada pegawai boleh mengemaskini maklumat kelulusan bagi level pelulus keseluruhan mengikut agensi atau pelulus bahagian mengikut agensi. HANYA PEGAWAI yang dilantik sahaja akan dibenarkan untuk melihat dan akses kepada menu-menu yang telah dibernarkan. DAFTAR PEGAWAI YANG TERLIBAT DENGAN KEHILANGAN NOTA : Pelantikan pegawai adalah sama seperti yang dilakukan didalam modul pelupusan. Tandakan pengesyor | Jika pegawai boleh mengemaskini syor dan ulasan pegawai pengawal . Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Keseluruhan Cawangan | Pelantikan Pegawai Mengikut Cawangan Paparan dibawah akan dipaparkan.127 . Abaikan jika tidak perlu. Bagi level daerah dan cawangan lain akan hanya nampak pelantikan penyelia sahaja.2. Paparan dibawah akan dipaparkan. jabatan dan kementerian sahaja yang memaparkan pelantikan kepada pegawai penyelia.

1. NOTA :Senarai aduan yang dimerahkan adalah senarai yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat.1.2. MENU PENYELIA KEHILANGAN 3. PENYELIA 3.2. MENU KERJA PENYELIA KEHILANGAN  Senarai Aduan baru  Perlu dilengkapkan dan dihantar kepada Ketua Jabatan  Menunggu Pengesahan Ketua Jabatan  Disahkan Ketua Jabatan dan hantar kepada Urusetia  Mohon kelulusan Pembayaran Balik MENU PEMANTAUAN PENYELIA KEHILANGAN  Aduan ditolak  Dibatal oleh Ketua Jabatan  Kuiri Kepada Penyelia  Mohon kelulusan pembayaran balik selesai  Aduan lain dibawah kuasa cawangan ini  Ringkasan Penting 3. 3.3.2. Klik Diterima | Ditolak dan masukkan catatan kepada pengadu.1.1. FUNGSI PENYELIA KEHILANGAN 3.1. 3.3.2. LANGKAH KERJA MENU PENYELIA MENU . 3.SENARAI ADUAN BARU Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Senarai Aduan Baru Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.128 .3.1.2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .3. Menerima aduan kehilangan dan membuat pengesahan kepada aduan yang diterima Melengkapkan laporan awal untuk disahkan oleh Ketua Jabatan. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mengesahkan dan memproses aduan kehilangan. Menghantar proses kehilangan kepada urusetia kehilangan agensi. LANGKAH KERJA PENYELIA KEHILANGAN 3.1. 3.

Senarai aset yang hilang akan dipaparkan di bahagian bawah borang aduan. secara auto aduan akan dibatalkan dan akan direkod sebagai aduan ditolak.129 . Kaedah yang sama seperti carian aset yang hendak dilupuskan. aduan akan diproses manakala jika anda menolak permohonan. Langkah 6 Buat carian aset. Borang kemaskini dengan TAB dibawah akan dipaparkan.NOTA : Jika anda klik Diterima. NOTA :Senarai aduan yang dimerahkan adalah senarai yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . komponen|aksesori atau mendaftar aset selain harta modal dan inventori yang telah hilang. Senarai yang diterima akan dimasukkan di dalam senarai PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN MENU . Langkah 4 Langkah 5 Daripada senarai yang diterima klik butang untuk mengemaskini laporan awal.PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Perlu Dilengkapkan Dan Dihantar Kepada Ketua Jabatan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.

Penyelia boleh mengemaskini laporan sekiranya diperlukan oleh Ketua Jabatan. klik TAB Senarai Aset Hilang dan klik butang Hantar laporan Awal.PA28. NOTA : Hanya menunjukkan senarai yang dihantar kepada Ketua Jabatan untuk Pengesahan KEW.DISAHKAN KETUA JABATAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Disahkan Ketua Jabatan Dan Hantar Kepada Urusetia Daripada senarai yang diterima klik No.130 . Dengan kaedah klik butang edit MENU .Langkah 7 Langkah 8 Masukkan maklumat dikehendaki seperti:  Maklumat Pengadu (auto)  Maklumat Kejadian Berlaku  Langkah sedia ada  Jika terdapat Prime Facie | Orang disyaki  Adakah pegawai ditahan kerja  Tarikh dan laporan polis  Langkah segera bagi mencegah ia berulang dan catatan.Aduan | butang untuk hantar laporan awal kepada urusetia yang akan memproses aduan. Klik butang HANTAR dan sistem akan menjana bil laporan di dalam senarai menunggu pengesahan ketua jabatan. MENU .PA-28 dari Ketua Jabatan.MENUNGGU PENGESAHAN KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Klik Menu Menunggu Pengesahan Ketua Jabatan Paparan senarai aduan yang menunggu pengesahan KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

MENU . MENU . Klik pada No.Aduan.2.MOHON KELULUSAN PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Klik Menu Mohon Kelulusan Pembayaran Balik Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Ketua Agensi (Ketua Pengarah atau KSU) untuk tujuan kelulusan proses bayaran balik kepada kehilangan yang berlaku. MENU .3.PA-28. LANGKAH-LANGKAH KERJA PEMANTAUAN PENYELIA MENU .131 .Langkah6 Paparan penghantaran KEW.ADUAN DITOLAK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada menu pemantauan Penyelia klik Aduan Ditolak Paparan senarai aduan yang ditolak oleh penyelia. NOTA : Hanya menunjukkan senarai yang dihantar kepada Ketua Agensi (Ketua Pengarah atau KSU) untuk tujuan kelulusan proses bayaran balik kepada kehilangan yang berlaku. Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .KUIRI KEPADA PENYELIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Klik Kuiri Kepada Penyelia NOTA : Senarai memaparkan permohonan yang dikuiri sahaja. Klik butang Hantar. NOTA : Senarai Aduan yang ditolak oleh ketua jabatan.DIBATAL OLEH KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada menu pemantauan Penyelia klik Dibatal Oleh Ketua Jabatan Paparan senarai aduan yang ditolak oleh ketua jabatan. 3. NOTA :Paparan senarai aduan yang ditolak oleh penyelia.

Paparan tab di bawah akan dipaparkan.1.1.132 . Cth : Senarai aduan daripada cawangan daerah akan dapat dilihat oleh penyelia di cawangan Pejabat Negeri.ADUAN LAIN DIBAWAH KUASA CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Klik Aduan Lain Dibawah Kuasa Cawangan Ini Paparan senarai aduan lain yang dibuat oleh cawangan lain bagi tujuan cawangan induk. NOTA : senarai aduan pembayaran balik yang belum selesai MENU .2. Langkah 5 Klik TAB Pengesahan & Senarai Aset Hilang MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Senarai Aduan lain yang dibuat oleh cawangan lain bagi tujuan cawangan induk. 4. 4. Sistem akan menjana KEW. LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL OLEH KETUA JABATAN. MENU – SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Ketua Jabatan Daripada Menu Klik Senarai Perlu Pengesahan Klik butang untuk mengesahkan laporan kehilangan.1. 4. KETUA JABATAN 4.Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Balas untuk membalas kuiri Masukkan maklumbalas dan kemudian klik butang Hantar. FUNGSI KETUA JABATAN 4.2. MENU – MOHON KELULUSAN PEMBAYARAN BALIK SELESAI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Penyelia Klik Mohon Kelulusan Pembayaran Balik Selesai Paparan senarai aduan pembayaran balik yang belum selesai.PA-28 yang telah disahkan. Menerima semua laporan kehilangan untuk disahkan olehnya.1.

Langkah 10 Langkah 11 4.2.Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tentukan samada proses seterusnya boleh dilakukan secara pembayaran balik | Jika nilai semasa kurang dari RM 5000.133 .1.3 LANGKAH-LANGKAH KERJA PEMANTAUAN KETUA JABATAN. Menerima semua laporan kehilangan untuk diproses. NOTA : Paparan status proses kehilangan senarai aduan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan.1. FUNGSI URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI 5. MENU KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI  Penerimaan aduan mengikut kumpulan penghantaran (Remote)      Permohonan daripada agensi bagi pelantikan lembaga pemeriksa Penentuan tempat pelantikan penyiasat Kes dan pelantikan penyiasat dilakukan di cawangan ini Kes dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat Senarai selesai pelantikan dan didalam proses siasatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1.1.2. lakukan Langkah 8 hingga 9) Klik butang KUIRI Langkah 8 Langkah 9 Paparan kuiri aduan kepada Penyelia.1. NOTA : Paparan senarai aduan yang menunggu jawapan kuiri daripada Penyelia.PA-28 tidak dapat disahkan sehingga kuiri dijawab oleh Penyelia dalam menu Penyelia. Masukkan catatan kuiri Klik butang KEMASKINI. Borang KEW. 5.3.1. 5. MENU – KUIRI KEPADA PENYELIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Ketua Jabatan Daripada menu pemantauan klik Kuiri Kepada Penyelia Paparan senarai aduan yang menunggu jawapan kuiri daripada Penyelia. 5. MENU URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI 5. Klik DISAHKAN untuk mengesahkan laporan awal KEW. MENU – TELAH DISAHKAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Ketua Jabatan Daripada menu pemantauan klik Telah Disahkan Paparan status proses kehilangan senarai aduan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan.PA-28 akan dipaparkan untuk cetakan dan ditandatangani. NOTA : Laporan awal KEW.PA-28 atau membatalkan aduan.2.00 Klik TAB Kuiri untuk hantar kuiri kepada Penyelia (jika ada. Membuat pendaftaran kepada pegawai penyiasat yang dilantik 5. Menunggu laporan akhir dan memantau proses kelulusan. URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI 5.

3. Siasatan selesai dan hantar bagi mendapatkan syor dan ulasan Pegawai Pengawal Senarai dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal Selesai Syor dan Ulasan Selesai Syor dan Ulasan tetapi perlu disiasat semula Siasatan Semula Perlu dihantar kepada Kuasa Melulus P.(B) 285 di agensi pemohon  Perlu dihantar kepada Perbendaharaan  Kelulusan daripada Perbendaharaan diterima dan perlu diambil tindakan  Kuiri daripada Perbendaharaan  Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira  Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira kepada Perbendaharaan  Persediaan tindakan Surcaj & Tatatertib MENU PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN  Dihantar untuk kelulusan Perbendaharaan  Telah mendapat syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Sijil hapuskira telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus  Rekod Pembayaran Balik  Rekod surcaj 5.2.134 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1.2.U.U.2.3.(B) 285  Dihantar untuk mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus  Hantar keputusan Kepada Kuasa Melulus P.               5.U. MENU URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN 5. MENU KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN  Penerimaan aduan mengikut kumpulan penghantaran (Remote)  Permohonan daripada agensi bagi pelantikan lembaga pemeriksa  Penentuan tempat pelantikan penyiasat  Kes dan pelantikan penyiasat dilakukan di cawangan ini  Senarai selesai pelantikan dan didalam proses siasatan  Siasatan selesai dan hantar bagi mendapatkan syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Senarai dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Selesai Syor dan Ulasan  Selesai Syor dan Ulasan tetapi perlu disiasat semula  Siasatan Semula  Perlu dihantar kepada Kuasa Melulus P.PA-33 Lampiran B 5.(B) 285 Dihantar untuk mendapatkan keputusan Kuasa Melulus Perlu dihantar kepada Kementerian Perlu dihantar kepada Perbendaharaan Kuiri daripada Perbendaharaan Kelulusan daripada Perbendaharaan yang dihantar oleh Kementerian Kelulusan daripada Kementerian Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira kepada Perbendaharaan Persediaan tindakan Surcaj & Tatatertib MENU PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI       Dihantar kepada Kementerian untuk mendapat kelulusan Perbendaharaan Telah mendapat syor dan ulasan Pegawai Pengawal Sijil Hapuskira telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus Rekod Pembayaran Balik Rekod Surcaj KEW.3.

 2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Tandakan pada rekod dipilih dan Klik butang DITERIMA Permohonan aduan yang telah diterima akan dipindahkan ke Menu PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.5. LANGKAH KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI.135 .PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Permohonan Daripada Agensi Bagi Pelantikan Lembaga Pemeriksa Klik pada No.Aduan bagi melantik Jawatankuasa Penyiasat Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. NOTA : Hanya permohonan daripada agensi lain sahaja yang diterima dalam menu ini. Masukkan maklumat : NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir.PENERIMAAN ADUAN MENGIKUT KUMPULAN PENGHANTARAN (REMOTE) Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Penerimaan Aduan Mengikut Kumpulan Penghantaran (Remote). MENU . MENU .4. Langkah 7 Klik Daftar Pegawai Penyiasat. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

MENU .136 . Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam menu SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN dan hantar kepada Agensi.PENENTUAN TEMPAT PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan Daripada menu Urusetia klik Penentuan Tempat Pelantikan Penyiasat Tandakan pada aduan dan klik butang PILIH Langkah 5 Pilih tempat pelantikan penyiasat samada oleh Cawangan Ini | Kementerian. NOTA : Proses pelantikan penyiasat hanya boleh dilakukan di dalam menu ini sekiranya permohonan diterima daripada agensi (server lain). Sistem akan memaparkan aduan dalam menu KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI jika pilihan tempat pelantikan penyiasat oleh Cawangan Ini. Masukkan tarikh dan No Rujukan. Manakala jika pilihan tempat pelantikan oleh Kementerian.PA-29. Klik HANTAR. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. Klik butang untuk mencetak KEW. aduan akan dipaparkan dalam menu KES DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA UNTUK PELANTIKAN PENYIASAT untuk dihantar ke Kementerian. Klik butang HANTAR.

 Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No Aduan bagi rekod yang dipilih Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Klik butang SELESAI. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. Masukkan maklumat: NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. S i S Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN.  Dua orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Klik butang untuk mencetak KEW.PA-29.MENU .137 .

KES DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA UNTUK PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No.SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Selesai Dan Hantar Bagi Mendapatkan Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Langkah 4 Langkah 5 Tandakan rekod aduan yang dipilih dan klik butang PILIH. MENU .MENU . Paparan Hantar Untuk Syor & Ulasan. Senarai akan di hilangkan dan dimasukkan ke dalam SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. NOTA : senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan tarikh dan no rujukan Klik butang HANTAR.Aduan bagi rekod yang dipilih Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat.SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Menu Senarai Selesai Pelantikan Dan Didalam Proses Siasatan Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai pelantikan Jawatankuasa Penyiasat dan didalam proses siasatan NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes di dalam penyiasat. Jika pengerusi dan ahli penyiasat kes ini telah mengambil tindakan dan mengemaskini serta mengesahkan rekod yang didaftarkan. MENU .138 .

Jika syor dan ulasan telah diterima sistem akan pindahkan aduan ke proses yang lain iaitu menu SELESAI SYOR DAN ULASAN. Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal. MENU .NOTA : Sistem akan pindahkan aduan yang telah selesai siasatan ke senarai KEMASKINI SYOR DAN ULASAN dalam menu Pelulus bagi mendapatkan Syor & Ulasan Pegawai Pengawal.SELESAI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan.Aduan bagi rekod yang dipilih. Klik pada No.SENARAI DIHANTAR DAN MENUNGGU SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Senarai Dihantar Dan Menunggu Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai permohonan aduan yang telah dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes menunggu syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU .139 . Paparan seperti dibawah dipaparkan. Langkah 5 Paparan TAB seperti dibawah dipaparkan. Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan.

Aduan bagi aduan yang dipilih.Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus dan klik butang HANTAR. KEMENTERIAN | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu PERLU DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN. PERBENDAHARAAN | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. PILIHAN MENGIKUT KUASA MELULUS CAWANGAN INI | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.U. Masukkan maklumat: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat.(B) 285.140 . MENU . Paparan TAB seperti di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat.SELESAI SYOR DAN ULASAN TETAPI PERLU DISIASAT SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan Tetapi Perlu Disiasat Semula Klik pada No.

 Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.141 . Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir.SIASATAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Semula Paparan senarai aduan yang perlu siasatan semula dilakukan. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. Klik butang SELESAI Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan. MENU .  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Seterusnya. Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA). Klik butang untuk mencetak KEW. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan.PA-29. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan. permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes.

(B) 285 Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Sistem akan menghantar permohonan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus.(B) 285 dan menunggu keputusan Kuasa Melulus NOTA : Senarai aduan yang dihantarkepada kuasa melulus P. NOTA : Sistem akan memaparkan senarai permohonan aduan yang dihantar kepada Kuasa Melulus P.U.U. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus P. MENU .142 .PERLU DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kementerian Klik butang HANTAR bagi menghantar laporan kepada Kementerian.U. Masukkan No.PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P. Langkah 4 Klik butang bagi menghantar permohonan kepada Kuasa Melulus P.U.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira. Langkah 5 Paparan Mohon Kelulusan.U.U.Rujukan dan Klik butang HANTAR NOTA : Permohonan akan dihantar kepada Kementerian untuk menjalankan proses selanjutnya. MENU – DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Dihantar Untuk Mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kepada Kuasa P.(B) 285.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus di dalam DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS.MENU .

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 6 Paparan senarai semak permohonan hapusira aset. Langkah 5 Masukkan No. Klik butang Hantar. MENU – KELULUSAN DARIPADA KEMENTERIAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kelulusan Daripada Kementerian Langkah 4 Klik butang TINDAKAN. Paparan seperti dibawah dipaparkan.PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Perbendaharaan Tandakan pada aduan yang dipilih dan Klik butang HANTAR bagi menghantar laporan kepada Perbendaharaan. Klik butang Hantar.Rujukan dan Tajuk.MENU .143 .

Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira. NOTA : Paparan senarai permohonan yang telah mendapat kelulusan daripada Kementerian.Langkah 5 Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Kelulusan Hapuskira Klik butang HANTAR Permohonan akan dipindahkan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk mendapatkan kelulusan hapuskira daripada Pegawai Pengawal. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira. MENU . Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum di hantar kepada Pegawai Pengawal. Dan menjana senarai di dalam SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS dalam menu Pemantauan Urusetia. NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. Sistem akan menghantar sijil kepada pegawai pelulus.144 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

Klik pada No.145 . MENU .Aduan.PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Tindakan Surcaj & Tatatertib.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira Kepada Perbendaharaan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.MENU . NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira. Sistem akan menghantar sijil hapuskira kepada Perbendaharaan. Masukkan maklumat surcaj & tatatertib dan klik butang DAFTAR Langkah 8 Klik butang SELESAI SURCAJ MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan di bawah akan dipaparkan. Klik TAB Surcaj & Tatatertib Langkah 6 Langkah 7 Tandakan rekod yang dipilih dan Klik Daftar Surcaj & Tatatertib. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Perbendaharaan.

Tandakan pada rekod dipilih dan Klik butang DITERIMA Permohonan aduan yang telah diterima daripada agensi akan dipindahkan ke Menu PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA.PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Permohonan Daripada Agensi Bagi Pelantikan Lembaga Pemeriksa Klik pada No.PENERIMAAN ADUAN MENGIKUT KUMPULAN PENGHANTARAN (REMOTE) Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Penerimaan Aduan Mengikut Kumpulan Penghantaran (Remote). NOTA : Hanya proses yang diterima dari server lain sahaja akan dipaparkan di dalam menu ini. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. NOTA : Menu Urusetia Kehilangan di Peringkat Kementerian adalah sama seperti di dalam menu urusetia di peringkat agensi kecuali terdapat DUA menu tambahan iaitu:  PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN (BKP)  PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA BKP MENU .Aduan bagi melantik Jawatankuasa Penyiasat Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat.146 . LANGKAH -LANGKAH KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN.5.5. Langkah 7 Klik Daftar Pegawai Penyiasat. MENU . Masukkan maklumat : MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

Masukkan tarikh dan No Rujukan. Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam menu SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN dan hantar kepada Agensi. Klik butang HANTAR. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi. Klik butang HANTAR.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Klik butang untuk mencetak KEW. MENU .PENENTUAN TEMPAT PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan Klik Menu Penentuan Tempat Pelantikan Penyiasat Tandakan rekod aduan dan klik butang PILIH Langkah 5 Paparan Pelantikan Jawatankuasa Penyiasat. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis.PA-29. NOTA : Proses pelantikan penyiasat hanya boleh dilakukan di dalam menu ini sekiranya permohonan diterima daripada agensi (server lain). MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .147 .NOTA :  Pilih nama kakItangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN.

Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat.148 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. Langkah 8 Langkah 9 Klik butang SIMPAN. Klik butang untuk mencetak KEW.PA-29.Sistem akan memaparkan aduan dalam menu KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI MENU .  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan.Aduan yang dipilih Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi. Masukkan maklumat: NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No.

149 . Masukkan tarikh dan no rujukan Klik butang HANTAR.SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Selesai Dan Hantar Bagi Mendapatkan Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Langkah 4 Langkah 5 Tandakan rekod aduan yang dipilih dan klik butang PILIH. permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. MENU . Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN. Jika pengerusi dan ahli penyiasat kes ini telah mengambil tindakan dan mengemaskini serta mengesahkan rekod yang didaftarkan. Seterusnya. NOTA : Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA). MENU .SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia Senarai Selesai Pelantikan Dan Didalam Proses Siasatan Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai pelantikan Jawatankuasa Penyiasat dan didalam proses siasatan NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes di dalam penyiasatan. Paparan Hantar Untuk Syor & Ulasan. Senarai akan di hilangkan daripada menu ini dan dimasukkan ke dalam menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.Langkah 10 Klik butang SELESAI. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

NOTA : Sistem akan pindahkan aduan yang telah selesai siasatan ke KEMASKINI SYOR DAN ULASAN dalam menu Pelulus bagi mendapatkan Syor & Ulasan Pegawai Pengawal.SELESAI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan. MENU . Paparan seperti dibawah dipaparkan. MENU .SENARAI DIHANTAR DAN MENUNGGU SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Senarai Dihantar Dan Menunggu Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai permohonan aduan yang telah dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes menunggu syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Jika syor dan ulasan telah diterima sistem akan pindahkan aduan ke proses yang lain iaitu menu SELESAI SYOR DAN ULASAN. Langkah 5 Paparan TAB seperti dibawah dipaparkan.Aduan bagi rekod yang dipilih. Klik pada No.150 . Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal. Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan.

(B) 285 bagi mendapatkan pengesahan keputusan Kuasa Melulus.Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus dan klik butang HANTAR. Paparan TAB seperti di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. AGENSI | Sistem akan pindahkan permohonan aduan ke menu PERLU DIHANTAR KEPADA K UASA MELULUS P. Masukkan maklumat: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat. MENU . PILIHAN MENGIKUT KUASA MELULUS CAWANGAN INI | Sistem akan pindahkan permohonan aduan ke menu PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.151 .SELESAI SYOR DAN ULASAN TETAPI PERLU DISIASAT SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan Tetapi Perlu Disiasat Semula Klik pada No.(B) 285 bagi mendapatkan pengesahan keputusan Kuasa Melulus.U. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.Aduan bagi aduan yang dipilih.U.

SIASATAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Semula Paparan senarai aduan yang perlu siasatan semula dilakukan.PA-29.152 . Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA). MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Seterusnya.NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan. Klik butang SELESAI Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan. permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. Klik butang untuk mencetak KEW. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. MENU .

MENU .U. Langkah 4 Klik butang bagi menghantar permohonan kepada Kuasa Melulus P.U.153 . Sistem akan menghantar permohonan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus.(B) 285 Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.(B) 285 di agensi pemohon.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus di dalam DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS.U. Klik butang HANTAR MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .U.U.U.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira.U.(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus P. MENU – DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Dihantar Untuk Mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kepada Kuasa P.U.(B) 285.(B) 285 DI AGENSI PEMOHON Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Hantar Keputusan Kepada Kuasa Melulus P. Langkah 5 Paparan maklumat laporan kehilangan.MENU .HANTAR KEPUTUSAN KEPADA KUASA MELULUS P.(B) 285 dan menunggu keputusan Kuasa Melulus NOTA : Senarai aduan yang dihantarkepada kuasa melulus P.PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.(B) 285 Di Agensi Pemohon Klik butang untuk hantar keputusan kepada Kuasa Melulus P.U. NOTA : Sistem akan memaparkan senarai permohonan aduan yang dihantar kepada Kuasa Melulus P.

154 . MENU .Maklumat keputusan telah dihantar kepada agensi dan akan diterima di agensi dalam senara KELULUSAN DARIPADA KEMENTERIAN. Klik butang HANTAR. Langkah 5 Paparan Hantar Kepada Perbendaharaan. Permohonan aduan akan dihantar kepada Perbendaharaan untuk mendapatkan keputusan kelulusan permohonan.PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Perbendaharaan Tandakan pada senarai kes yang hendak dihantar. Klik butang HANTAR. Masukkan No. Rujukan dan Tajuk. Langkah 6 Paparan Senarai Semak Permohonan Hapuskira Aset Alih Kerajaan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

Dan menjana senarai di dalam SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS dalam menu Pemantauan Urusetia. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira. MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Sistem akan menghantar sijil hapuskira kepada Perbendaharaan. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Pegawai Pengawal. Pegawai urusetia perlu ambil tindakan seterusnya ke atas senarai tersebut. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. NOTA : Senarai rekod kehilangan yang diterima daripada Perbendaharaan. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Perbendaharaan.155 .MENU . Sistem akan menghantar sijil kepada pegawai pelulus.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira Kepada Perbendaharaan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.KELULUSAN DARIPADA PERBENDAHARAAN DITERIMA DAN PERLU DIAMBIL TINDAKAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kelulusan Daripada Perbendaharaan Diterima Dan Perlu Diambil Tindakan Paparan senarai rekod kehilangan yang diterima daripada Perbendaharaan. NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira. MENU . Pegawai urusetia perlu ambil tindakan seterusnya ke atas senarai tersebut.

Masukkan maklumat surcaj apabila telah mendapat laporan surcaj daripada Lembaga Tatatertib. MENU – DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN UNTUK MENDAPAT KELULUSAN PERBENDAHARAAN Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan |Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Dihantar Kepada Kementerian Untuk Mendapat Kelulusan Perbendaharaan Langkah 4 Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian untuk mendapatkan kelulusan perbendaharaan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian untuk mendapatkan kelulusan perbendaharaan Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 MENU . NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj. 5. Klik pada No. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN.TELAH MENDAPAT SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu pemantauan klik Telah Mendapat Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai rekod kehilangan yang telah selesai mendapatkan Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal.156 .6.Aduan Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik tab Daftar Surcaj & Tatatertib Tandakan rekod yang dipilih dan Klik Daftar Surcaj & Tatatertib..MENU . Masukkan maklumat surcaj & tatatertib dan klik butang DAFTAR Klik butang SELESAI SURCAJ.PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Tindakan Surcaj & Tatatertib.

MENU – SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu pemantauan klik Sijil Hapuskira Telah Dihantar Kepada Pegawai Pengawal | Pelulus Paparan senarai aduan dengan Sijil Hapuskira yang telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus. NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan bayaran balik oleh kakitangan yang telah selesai.157 .REKOD PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Rekod Pembayaran Balik Paparan senarai rekod kehilangan yang melibatkan bayaran balik oleh kakitangan yang telah selesai. MENU . MENU . NOTA : Paparan senarai aduan dengan Sijil Hapuskira yang telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus.REKOD SURCAJ Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Rekod Surcaj Paparan senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj kepada kakitangan. NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj kepada kakitangan.NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah mendapat syor dan ulasan daripada pegawai pengawal. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

1. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang Kemaskini Maklumat Siasatan. Paparan laporan akhir (KEW. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Mengesahkan maklumat laporan akhir. NOTA : Pegawai penyiasat yang dilantik akan diberi e-mail dengan no koduntuk membolehkan pegawai akses kepada sistem SPA. 6. PEGAWAI PENYIASAT 6. SETIAUSAHA JAWATANKUASA PENYIASAT.1.158 . Klik butang Hantar. klik menu Pengurusan Aset Alih Daripada menu klik Jawatankuasa.PA-30).6.1. LANGKAH KERJA PEGAWAI PENYIASAT.2. Langkah 3 Masukkan No.1. Kad Pengenalan dan Kod Proses SPA yang diperolehi daripada e-mail. Kemaskini laporan akhir | Konsep kemaskini menggunakan kaedah menaip terus ke laporan seperti penggunaan microsoft word. Langkah 1 Langkah 2 Daripada portal SPA. Mengemaskini maklumat laporan akhir. FUNGSI PEGAWAI PENYIASAT 6. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-30). Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. NOTA : Hanya Setiausaha Lembaga Pemeriksa yang boleh melakukan Kemaskini maklumat siasatan laporan akhir(KEW.2. 6.

Apabila rekod telah dikemaskini paparan seperti dibawah akan dipaparkan. klik butang kanan paparan.PA-30. AHLI JAWATANKUASA PENYIASAT.kad pengenalan penyiasat dan klik butang PENGESAHAN DOKUMEN. di sebelah Langkah 8 Langkah 9 Klik butang PENGESAHAN untuk mengesahkan pelantikan Lembaga Penyiasat. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .159 . Masukkan catatan dan no. Sistem akan menjana laporan akhir KEW. Paparan Pengesahan Dokumen.Langkah 6 Langkah 7 Klik butang simpan apabila anda selesai mengemaskini laporan. Untuk cetakan. NOTA : Bagi Ahli Jawatankuasa Penyiasat ulang langkah 1 hingga 3 dan terus ke langkah 7 hingga 9 untuk mengesahkan dokumen laporan akhir yang telah di kemskini oleh setiausaha.

7. LANGKAH KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.3.1.2.160 .U. 7. MENU URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang untuk melihat laporan awal atau klik butang untuk melihat laporan akhir.2.7.2. Paparan dibawah akan dipaparkan KUIRI SIASATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik butang kuiri siasatan Masukkan maklumbalas. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.2.1. Klik pada No aduan untuk kemasikini maklumat syor& ulasan. Sistem akan menghantar kuiri kepada urusetia yang menguruskan siasatan.1. 7.(B) 285  Selesai dan Urusetia belum hantar kepada Perbendaharaan  Sijil Hapuskira Diterima  Ringkasan 7.2.KEMASKINI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Syor dan Ulasan Daripada menu Syor dan Ulasan klik Kemaskini Syor Dan Ulasan. Klik TAB Kemaskini syor dan ulasan. FUNGSI URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7.1. Menerima semua laporan akhir untuk dinilai oleh Pegawai Pengawal Mengemaskini syor dan ulasan Pegawai Pengawal. MENU KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Kemaskini Syor dan Ulasan  Selesai Syor dan Ulasan dan belum dihantar kepada Kuasa Melulus MENU PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Siasatan perlu dilakukan semula  Selesai dan Urusetia belum hantar kepada Kuasa Melulus P. MENU . URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7. Klik butang KEMASKINI.

Klik hantar kepada kuasa melulus dan sistem akan menghantar permohonan kelulusan kepada kuasa melulus.U. Manakala permohonan yang tidak melibatkan kecuaian pegawai awam akan dihantar P. Klik butang KEMASKINI.(B) 285. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .161 . NOTA : Bagi permohonan aduan yang melibatkan kecurian.KEMASKINI SYOR & ULASAN Langkah 9 Langkah10 Klik butang Syor dan Ulasan Penyelia hendaklah merekod syor dan ulasan pegawai pengawal MENU KEMASKINI SEPERTI DIBAWAH PERLU SIASATAN SEMULA Langkah 11 Langkah 12 ATAU SELESAI Langkah 13 Langkah 14 Klik TAB Perlu siasatan semula sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuas hati dengan hasil siasatan Masukkan sebab siasatan semula perlu dilakukan. penipuan dan kecuaian pegawai awam akan dihantar kepada Perbendaharaan. Sistem akan menjana dan menentukan kuasa melulus yang dibenarkan. Klik TAB Selesai untuk mengemaskini syor dan ulasan. Masukkan Syor dan Ulasan dan Kategori Kehilangan.

LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. Langkah 4 Langkah 5 Klik pada No.(B) 285 dalam menu Urusetia untuk dihantar kepada Kuasa Melulus 7. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 6 Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus yang akan yang akan menjalankan proses kelulusan hapuskira. . Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan.MENU .U. Paparan senarai kes yang perlu siasatan dilakukan semula. Klik butang HANTAR Permohonan akan dipindahkan ke PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Syor dan Ulasan Daripada menu Syor dan Ulasan klik Selesai Syor Dan Ulasan Dan Belum Dihantar Kepada Kuasa Melulus. NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang perlu siasatan dilakukan semula setelah Pegawai Pengawal tidak berpuas hati dengan hasil siasatan.SELESAI SYOR DAN ULASAN DAN BELUM DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang dikemaskini maklumat syor dan ulasan tetapi masih belum dihantar kepada kuasa melulus.Paparan seperti dibawah dipaparkan. MENU – SIASATAN PERLU DILAKUKAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Siasatan Perlu Dilakukan Semula.162 .Aduan.4.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1.163 .U. 8.U.1. FUNGSI URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8.2.(B) 285 NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Kuasa Melulus P. 8. MENU URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8.2.MENU – SELESAI DAN URUSETIA BELUM HANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.2. NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Perbendaharaan. URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8. MENU – SIJIL HAPUSKIRA DITERIMA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Sijil Hapuskira Diterima Paparan senarai Sijil Hapuskira yang telah diterima oleh Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai Sijil Hapuskira yang telah diterima oleh Pegawai Pengawal.(B) 285 MENU – SELESAI DAN URUSETIA BELUM HANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Selesai Dan Urusetia Belum Hantar Kepada Perbendaharaan Paparan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Perbendaharaan.1.1.U.(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Selesai Dan Urusetia Belum Hantar Kepada Kuasa Melulus P.1. 8.U.(B) 285 Paparan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Kuasa Melulus P.2.2. MENU KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Senarai perlu pengesahan  Permohonan kelulusan Bayaran Balik  Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik MENU PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Ringkasan  Rekod Pembayaran Balik 8. Menerima semua syor dan ulasan Pegawai Pengawal untuk kelulusan Mengemaskini maklumat kelulusan hapuskira.

Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Klik TAB Kemaskini Kelulusan Hapuskira Tandakan aset yang hendak dihapuskira Klik butang HAPUSKIRA. Butang kemaskini akan dipaparkan dibahagian bawah. Aduan Paparan dibawah akan dipaparkan. MENU .PA-31 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang KEMASKINI. LANGKAH KERJA URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN.8. Klik butang Batal Hapuskira untuk membatalkan permohonan hapuskira ( cth : Kes Barang ditemui semula) NOTA : Abaikan langkah 8 sekiranya tidak perlu. NOTA : Permohonan akan masuk ke PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB sekiranya tanda melibatkan surcaj.SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus Daripada menu Pelulus klik Senarai Perlu Pengesahan Klik pada No. Langkah 12 Klik butang SAHKAN untuk sahkan KEW.3.164 . Rujukan  Tandakan sekiranya ia melibatkan Surcaj. Klik butang DAFTAR. Masukkan maklumat:  Tarikh kelulusan  No. Apabila semua rekod telah dikemaskini.

Sistem akan pindahkan permohonan ke LENGKAPKAN MAKLUMAT BAYARAN BALIK bagi kemaskini maklumat bayaran balik. Status permohonan bayaran balik telah dimaklumkan kepada pengadu.Kelulusan hapuskira telah selesai dan sistem akan pindahkan permohonan ke PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA dalam menu Urusetia bagi penghantaran Sijil Hapuskira kepada Pegawai Pengawal.PERMOHONAN KELULUSAN BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus Daripada menu Pelulus Klik Permohonan Kelulusan Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik seperti dibawah :- Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Sahkan Pembayaran Balik.165 . MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan tarikh dan no rujukan. Paparan kelulusan hapuskira. Klik butang DAFTAR.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  No. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN. Klik butang Daftar. Masukkan maklumat dibawah:  Nama pegawai. Daripada Menu Pemantauan Pelulus Klik Rekod Pembayaran Balik Paparan senarai aduan yang terlibat dalam pembayaran balik telah selesai. Maklumat pembayaran balik telah lengkap. Langkah 6 Paparan Maklumat Bayaran Balik. Klik butang Kemaskini Maklumat Pembayaran Balik. NOTA : Paparan senarai aduan yang terlibat dalam pembayaran balik telah selesai. Daripada menu Pelulus klik Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik .4.LENGKAPKAN MAKLUMAT BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus. 8.MENU .166 . Rujukan  Nilai bayaran balik  Tarikh bayaran balik  Catatan  Tarikh dikenakan. MENU – REKOD PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Pelulus.

LANGKAH-LANGKAH PENDAFTARAN ADUAN KEHILANGAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Daripada Portal SPA Klik menu Pengurusan Aset Alih Klik Aduan Kehilangan Masukkan Maklumat seperti dibawah. ALIRAN KERJA PROSES KEHILANGAN SECARA BAYARAN BALIK. BORANG ADUAN KEHILANGAN DITERIMA Masukkan Maklumat KEW.000.167 . kad pengenalan anda dan tekan enter Sistem akan memaparkan maklumat anda  Masukkan masa dan tempat kejadian.9. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  Masukkan no. KEHILANGAN .PA-28 Penyelia Pelupusan Agensi Borang Aduan Kehilangan daripada PORTAL SPA SENARAI PENGESAHAN KETUA JABATAN KEMASKINI MAKLUMAT BAYARAN BALIK PAPARAN KETUA JABATAN | Mengesahkan Aduan dan memilih untuk bayaran balik PERMOHONAN BAYARAN BALIK Permohonan diluluskan SENARAI PERMOHONAN LULUS PROSES DILULUSKAN SENARAI PERMOHONAN KELULUSAN PAPARAN URUSETIA KELULUSAN | Menunggu kelulusan.00 tanpa mengira kategori aset. NOTA : Sistem akan memaparkan alert kepada pengguna sekiranya maklumat yang direkodkan tidak lengkap. Kemaskini Syor Jawatankuasa Penilaian dan mengemaskini kelulusan Ketua Agensi 9.1.PROSES BAYARAN BALIK.  Masukkan keterangan aset yang hilang dan bagaimana ia berlaku. Proses hapuskira secara bayaran balik adalah satu kaedah baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia untuk semua jenis aset yang dilaporkan hilang dengan nilaii semasa aset adalah kurang dari RM 5.

2. 9. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mengesahkan dan memproses aduan kehilangan. Senarai yang diterima akan dimasukkan di dalam senarai PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Langkah 5 Klik butang HANTAR Sistem akan memaparkan laporan aduan kehilangan. LANGKAH-LANGKAH PENYELIA ADUAN KEHILANGAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada menu Penyelia Klik Senarai Aduan Baru Paparan dibawah akan dipaparkan. NOTA : Laporan aduan yang telah dibuat akan dipindahkan ke SENARAI ADUAN BARU dalam menu Penyelia untuk menjalankan proses aduan.168 . NOTA :Senarai yang dimerahkan adalah aduan yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat. NOTA : Jika anda klik diterima aduan akan diproses manakala jika anda menolak permohonan. Klik Diterima atau Ditolak dan masukkan catatan kepada pengadu. secara auto aduan akan dibatalkan dan akan direkod sebagai aduan ditolak.

Klik butang Hantar dan sistem akan menjana bil laporan di dalam senarai menunggu pengesahan ketua jabatan.MENU . Daripada senarai yang diterima klik butang untuk mengemaskini laporan awal. Langkah 7 Langkah 8 Masukkan maklumat dikehendaki seperti:  Maklumat Pengadu (auto)  Maklumat Kejadian Berlaku  Langkah sedia ada  Jika terdapat Prime Facie | Orang disyaki  Adakah pegawai ditahan kerja  Tarikh dan laporan polis  Langkah segera bagi mencegah ia berulang dan catatan. Kaedah yang sama seperti carian aset yang hendak dilupuskan.169 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . komponen|aksesori atau mendaftar aset selain harta modal dan inventori yang telah hilang. Senarai aset yang hilang akan dipaparkan di bahagian bawah borang aduan. Borang kemaskini dengan TAB dibawah akan dipaparkan. Langkah 6 Buat carian aset.PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Perlu Dilengkapkan Dan Dihantar Kepada Ketua Jabatan Paparan dibawah akan dipaparkan.

Daripada Menu Klik Permohonan Kelulusan Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik seperti dibawah :- Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Sahkan Pembayaran Balik. Laporan awal KEW. Langkah seterusnya anda perlu mengemaskini maklumat bayaran balik. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Ketua Jabatan Daripada Menu Klik Senarai Perlu Pengesahan Klik butang untuk mengesahkan laporan kehilangan.00 Klik Disahkan untuk mengesahkan laporan awal KEW. 9. Klik butang Simpan. Masukkan tarikh dan no rujukan.170 . SECARA AUTO sistem akan membuat permohonan kepada pegawai pelulus dan merekodkan senarai didalam menu MOHON KELULUSAN BAYARAN BALIK.IBU PEJABAT NOTA : Hanya Pegawai Pelulus diperingkat Ibu Pejabat Agensi dan Kementerian sahaja (Ketua Pengarah dan Ketua Setiausaha) yang boleh memberi kelulusan kepada proses ini. LANGKAH-LANGKAH URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI .4. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 5 Klik TAB Pengesahan dan senarai aset hilang Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tentukan YA bagi proses boleh secara pembayaran balik | Jika nilai semasa kurang dari RM 5000.9. Paparan tab di bawah akan dipaparkan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus.3. LANGKAH-LANGKAH KETUA JABATAN.PA-28 akan dipaparkan untuk cetakan dan ditandatangani.PA-28 atau membatalkan aduan.

Rujukan  Nilai bayaran balik  Tarikh bayaran balik  Catatan  Tarikh dikenakan.  No.5. LANGKAH-LANGKAH KEMASKINI REKOD BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus. Klik butang Kemaskini Maklumat Pembayaran Balik. Langkah 6 Masukkan maklumat dibawah:  Nama pegawai.171 . Klik butang Daftar. Daripada Menu Klik Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .9.

PA-4. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .LAPORAN ASET 1. Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW.PA-5. Papran dibawah akan dipaparkan. KEW.PA-5 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW. 2.PA-4 2. LAPORAN BAHAGIAN.PA-4 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW. Papran dibawah akan dipaparkan.2. PENGENALAN Modul Laporan adalah modul yang akan memaparkan laporan-laporan yang berkaitan dengan aset. 2. Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun.BAB J . Laporan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu:  Laporan Bahagian  Laporan Keseluruhan Cawangan  Laporan Eksekutif. NOTA : Rekod aset yang dipadam didalam sistem akan ditandakan merah didalam KEW.PA-4. KEW.172 .1. kategori aset dan status aset.

PA-5 2. KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-8 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW.PA-8. BILANGAN & NILAI ASET Langkah-langkah Langkah 1 Klik Modul Laporan bahagian Langkah 2 Klik bilangan dan nilai aset Paparan dibawah akan dipaparkan.173 . Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW. NOTA : Rekod aset yang dipadam didalam sistem akan ditandakan merah didalam KEW.PA-5. Paparan dibawah akan dipaparkan.4. 2.3.Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun. kategori aset status aset. Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW.PA-8.

Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut pemilik kad atau penempatan.5.6 LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik laporan pemeriksaan Paparan dibawah akan dipaparkan. cara pembelian dan status aset. Langkah 3 Klik PAPARAN GRID untuk cetakan bilangan dan nilai aset. KEDUDUKAN ASET SEMASA Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik bilangan dan nilai aset Paparan dibawah akan dipaparkan. 2. Klik PAPARAN GRID untuk cetakan bilangan dan nilai aset.174 . 2. NOTA : Semua laporan yang dijana akan menunjukkan laporan mengikut bahagian sahaja. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

2.PA-8.175 . Langkah 4 Langkah 5 Anda boleh melihat perincian aset mengikut kategori. jenis atau senarai aset Klik butang cetak untuk cetakan laporan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LAPORAN KEW.PA-5. LAPORAN MENGIKUT PENEMPATAN Langkah-langkah Langkah 1 Klik Modul Laporan keseluruhan Langkah 2 Klik mengikut penempatan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik nama bahagian untuk perincian maklumat aset dibahagian tersebut. Namun begitu anda boleh membuat pilihan mengikut PTJ. KEW. LAPORAN KESELURUHAN. 3.3.PA-4. KEW. 3. sub kategori. BILANGAN & NILAI ASET DAN KEDUDUKAN ASET SEMASA NOTA : Semua laporan adalah sama seperti di dalam laporan di dalam laporan bahagian.1.

Anda boleh membuat pilihan dengan memilih cawangan dan kategori aset. PENYELENGGARAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik mengikut Lap. LAP.3. Klik butang cetak untuk cetakan. Penyelenggaraan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Klik tapisan laporan. memaparkan jumlah aset atau jumlah harga. 3. Klik tapisan laporan untuk membuat tapisan kategori aset dan tahun. klik summary bilangan paparan dibawah akan dipaparkan.176 . ANALISIS PEROLEHAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik mengikut analisa perolehan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Anda boleh membuat pilihan tahun perolehan dari sehingga.3. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .4.

177 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NILAI KESELURUHAN ASET Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik Nilai Keseluruhan Aset Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik nilai keseluruhan dan paparan dibawah akan dipaparkan. 3.Langkah 6 Klik butang cetak untuk cetakan kad.5.

LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik Laporan Pemeriksaan. perolehan. jenis harta. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Pengguan boleh membuat tapisan mengikut tahun dan kategori serta jika hendak mencetak laporan klik butang PAPARAN GRID. kategori aset.Klik tapisan laporan untuk melihat laporan mengikut cawangan. SELAMAT BERJAYA MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .6. Langkah 4 Klik carian harta modal mengikut nilai buku. 3.178 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->