PENGURUSAN ASET KERAJAAN

PANDUAN

Pengguna
Sistem Pengurusan Aset
Disediakan Oleh Kementerian Kewangan Malaysia Sebagai Panduan Penggunaan Sistem Pengurusan Aset Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007

Kementerian Kewangan Malaysia
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 1

Isi Kandungan
Perkara Muka Surat

BAB A - Pengenalan BAB B - Pentadbir Sistem BAB C - Pendaftaran dan Carian BAB D - Penempatan BAB E - Pergerakan BAB F - Penyelenggaraan BAB G - Pemeriksaan BAB H - Pelupusan BAB I - Kehilangan dan Hapuskira BAB J - Laporan

3 6 20 39 46 55 67 78 118 151

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 2

BAB A - PENGENALAN
1. APA ITU SPA ? SPA ialah Sistem Pengurusan Aset Sistem SPA meliputi semua aspek pengurusan aset alih dan inventori berdasarkan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007), Arahan Perbendaharaan dan pekeliling-pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan aset alih. Manakala sistem SPS meliputi semua aspek pengurusan stor berdasarkan Panduan Perbendaharaan | Tatacara Pengurusan Stor (TPS), Arahan Perbendaharaan dan pekeliling lain yang berkaitan dengan pengurusan aset dan stor.

2.

KETERANGAN MODUL DIDALAM SISTEM SPA. 2.1. MODUL PENTADBIR SISTEM - ADMINISTRATOR Modul Pentadbir Sistem ialah satu modul yang berfungsi untuk mengawal keseluruhan sistem. Ia merangkumi kawalan kepada pengguna sistem, modul dan sub modul yang boleh di akses oleh pengguna yang dibenarkan, kawalan kod dan kawalan kepada semua perkara penting di dalam sistem. MODUL PEMBEKAL. Modul pembekal adalah satu modul yang menyimpan semua maklumat pembekal. Khusus kepada pembekal yang terlibat dengan pembekalan aset di organisasi terbabit. MODUL PENDAFTARAN DAN CARIAN Modul Pendaftaran dan carian berfungsi untuk membenarkan kakitangan atau pengguna yang dibenarkan mendaftar aset yang terdiri daripada harta modal dan inventori. Sistem akan menjana dan membenarkan pengguna untuk mencetak:  KEW.PA-1 - Daftar Perselisihan Aset  KEW.PA-2 - Daftar Harta Modal  KEW.PA-3 - Daftar Inventori  KEW.PA-4 - Senarai Daftar Harta Modal ( Dijana Secara Auto).  KEW.PA-5 - Senarai Daftar Inventori ( Dijana Secara Auto).  KEW.PA-8 - Laporan Tahunan Aset ( Dijana Secara Auto). MODUL PENEMPATAN Semua kawalan dan rekod penempatan aset akan dikawal di dalam modul penempatan. Rekod-rekod yang melibatkan pemindahan lokasi atau pegawai bertanggungjawab akan direkodkan di dalam modul ini. Rekod ini melibatkan:  KEW.PA-7 – Senarai Aset dilokasi
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 3

2.2.

2.3.

2.4.

26 .Daftar Harta Modal MODUL PENYELENGGARAAN Aset-aset yang diselenggara perlu direkodkan di dalam sistem SPA.Sijil Perakuan Pelupusa (PEP). Task dan rekod pemeriksaan perlu direkodkan di dalam modul ini. 2.  KEW.PA-13 .Senarai Aset perlu penyelenggaraan.PA-30 .9.  KEW.PA-10 .Proses sebutharga pelupusan  KEW. 2. syor lembaga pemeriksa dan proses kelulusan. KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Proses tender pelupusan  KEW. 2. Proses bermula dari persediaan dokumen.PA-16 .PA-6 . Borang-borang yang akan terlibat ialah:  KEW.Surat perlantikan Pegawai PEnyiasat. MODUL PELUPUSAN Semua proses pelupusan aset yang telah didaftarkan perlu melalui proses di dalam sistem SPA.PA-27.Laporan Hapuskira.Laporan pemeriksaan inventori.PA-2 . Kad kawalan terbabit ialah:  KEW. naiktaraf dan penambahbaikan| Bahagian B  KEW. pengurusan komponen dan aksesori aset. Rekod pergerakan akan melibatkan:  KEW. Ia merangkumi aspek aduan kerosakan peralatan.Pelantikan Lembaga Pemeriksa  KEW.  2. daftar penyelenggaraan pembaikan.27A .5.PA-24 . Antara borang yang akan terlibat ialah:  KEW.PA-21 .Laporan tahunan pemeriksaan aset.  KEW. Proses bermula dari laporan awal sehingga kepada proses hapuskira.4 .8.  KEW.Daftar Harta Modal | Bahagian Penempatan KEW.PA-3 .PA-31 .10.Daftar komponen.Laporan tahunan pelupusan  KEW.PA-9 .PA-17 . 2.Sijil penyaksian pelupusan  KEW.PA-18 .PA-28 .Laporan Akhir Kehilangan.Laporan Awal kehilangan  KEW.PA-14 .  KEW.PA-19 .Laporan Lembaga Pemeriksa.PA-11 .PA-2 . pengurusan penambaikan dan naiktaraf dan senarai aset perlu penyelenggaraan.7.Daftar penyelenggaraan pembaikan MODUL PEMERIKSAAN Setiap aset yang didaftarkan wajib diperiksa sekurang-kurangnya sekali setahun.PA-15 . proses kelulusan pembaikan. 2.6.  KEW. Rekod pergerakan ialah rekod aset yang berubah lokasi untuk tempoh yang singkat atau bukan penempatan tetap.23 .Proses lelong pelupusan.Sijil pelupusan  KEW.Daftar Inventori | Bahagian Penempatan MODUL PERGERAKAN Kawalan dan rekod pergerakan aset akan dikawal di dalam modul pergerakan. MODUL KEHILANGAN Semua proses kehilangan dan hapuskira aset yang telah didaftarkan perlu melalui proses di dalam sistem SPA. LAPORAN Semua laporan dan keperluan pengurusan yang akan dibawa kepada mesyuarat JKPAK sukuan dan tahunan Jabatan dan Kementerian.PA-20 .Laporan pemeriksaan harta modal  KEW.PA-29 .Daftar aduan kerosakan peralatan  KEW.  KEW.PA-12 .

Digunakan untuk mengubah data yang telah direkodkan.3. Digunakan untuk log masuk sistem. gambar dan lokasi . Digunakan untuk mengaktifkan email server dalam sistem MyAsset. FUNGSI BUTANG UTAMA. Digunakan untuk memadam data yang direkodkan. konfigurasi ringkasan data. pegawai pemeriksa. Digunakan untuk mengesahkan rekod yang didaftarkan adalah benar. Digunakan untuk menambah modul dalam kumpulan pengguna. penerimaan aset. melantik pengguna dan mengaktifkan pengguna Digunakan untuk melantik pengguna latihan bagi tujuan latihan penggunaan sistem. Digunakan untuk log keluar sistem Digunakan untuk menyembunyikan dan memaparkan menu Digunakan untuk ke halaman sebelum Digunakan untuk ke halaman selepas Digunakan untuk mencetak laporan Digunakan untuk mencari pengguna. Digunakan untuk membuat setting profail pengguna Digunakan untuk ke halaman utama. Digunakan untuk memilih bila tarikh pembelian aset. Sila klik butang edit sekiranya ingin mengubah data yang telah direkodkan.5 . IKON BUTANG SISTEM Butang Carian Butang Daftar Baru Butang Perlantikan Butang Kemaskini Butang Hapus Butang Pengesahan Rekod Butang Tarikh Butang Perlantikan dan lokasi Butang Paparan Butang log masuk Butang Admin Butang Konfigurasi Butang Utama Butang Keluar Butang Menu Butang Sebelum Butang Selepas Butang Cetak Butang Pengguna Butang Pengguna Latihan Butang Organisasi Butang Email Butang Kumpulan Pengguna Butang Konfigurasi Modul Butang Paparan Kandungan Butang Rekod Padam PENERANGAN Digunakan untuk mencari pembekal. gambar aset dan lokasi yang telah didaftarkan. pegawai penyelenggara. melantik pengguna luar Digunakan untuk memantau rekod aset yang telah dipadamkan dan log pengguna MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Digunakan untuk memilih pegawai dan lokasi penempatan semasa. pegawai penempatan semasa. Digunakan untuk membuat konfigurasi Modul dan Sub Modul Digunakan untuk melihat tarikh lahir pengguna. perlantikan pegawai bertanggungjawab dan pegawai penempatan semasa. menambah pengguna. Digunakan untuk melihat paparan rekod. Digunakan untuk membuat perlantikan pegawai bertanggungjawab. Digunakan untuk daftar baru bagi pembekal. Digunakan oleh pentadbir MyAsset / admin MyAsset. Digunakan untuk membuat penambahan cawangan dalam organisasi.

1.1. kesahihan dan kebolehpercayaan maklumat di dalam sistem ini.PENTADBIR SPA 1. APA YANG PERLU ANDA FAHAMI DAN PELAJARI DARIPADA MODUL ADMIN:           2.6 . Berkuasa mengubah. Menjaga keselamatan.4. 2.3.6.2.2.1.5. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan “Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” merupakan pentadbir tertinggi yang mengurus sistem ini.1. Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Super Admin/ Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” Memberi dan juga membatalkan kuasa laluan (akses) kepada mana-mana pegawai dan kakitangan untuk menggunakan sistem ini. Menentukan peringkat laluan yang dibenarkan kepada mana-mana pegawai dan kakitangan yang diberi laluan menggunakan sistem ini.1.1. Fungsi dan Tanggungjawab Pentadbir Konfigurasi Pentadbir Rekod Pengguna Kumpulan Capaian Pengguna Rekod Organisasi Pengurusan Kod | Kod Lokasi Pengurusan Kod | Kod Klasifikasi Aset Mod Latihan Pengesahan Data Yang Telah Dipadam Rekod Pembekal FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB PENTADBIR Didalam sistem SPA ini terdapat dua kategori Pentadbir Sistem SPA iaitu :  Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (super admin)  Pentadbir Cawangan SPA  Pegawai Pengesahan Daftar Aset  Pentadbir Penyelenggaraan  Pentadbir Pemeriksaan  Pentadbir Pelupusan  Pentadbir Kehilangan 2. 2. 2.1. Pentadbir Sistem SPA Cawangan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Sistem SPA Cawangan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut.1. menambah dan mambatalkan transaksi dan maklumat di dalam sistem ini. 2. 2. 2. Pentadbir Sistem SPA Cawangan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . “Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan” boleh terdiri dari satu orang atau sekumpulan pegawai yang mempunyai akses penuh terhadap sistem ini.BAB B . Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (‘super admin)’ di dalam sistem SPA adalah seperti berikut. Ia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pelaksanaan dan keselamatan sistem SPA dan diberi kuasa:2.

“Pentadbir Sistem SPA Cawangan” merupakan pentadbir tertinggi dicawangannya yang mengurus sistem ini. “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” boleh terdiri dari satu orang atau sekumpulan pegawai yang mempunyai akses dicawangannya terhadap sistem ini. Ia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pelaksanaan dan keselamatan sistem SPA dan diberi kuasa:2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. Melantik dan juga membatalkan pelantikan “Pentadbir Sistem SPA Cawangan” Memberi dan juga membatalkan kuasa laluan (akses) kepada mana-mana pegawai dan kakitangan dicawangannya untuk menggunakan sistem ini. Menentukan peringkat laluan yang dibenarkan kepada mana-mana pegawai dan kakitangan dicawangannya yang diberi laluan menggunakan sistem ini. Berkuasa mengubah, menambah dan membatalkan transaksi dan maklumat dicawangannya di dalam sistem ini. Menjaga keselamatan, kesahihan dan kebolehpercayaan maklumat di dalam sistem ini.

2.3. Pegawai Pengesahan Daftar Aset Fungsi dan tanggungjawab Pegawai Pengesahan Daftar Aset di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai Pengesah” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengesahkan maklumat aset alih yang didaftar oleh kerani aset. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. Membuat semakan kepada data dan aset yang didaftarkan. Boleh membuat kemaskini dan memadam data yang telah dimasukkan oleh Kerani aset Memastikan data dimasukkan adalah benar dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan Pegawai yang dilantik juga berhak membuat kemaskini dan memadam rekod yang telah disahkan. Pegawai boleh dilantik mengikut bahagian, cawangan atau keseluruhan kawalan.

2.4. Pentadbir Penyelenggaraan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Penyelenggaraan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai penyelenggaraan” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengemaskini. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. Membuat kemaskini rekod penyelenggaraan kepada aset yang dipertanggungjawab ke atasnya. Membuat cetakan rekod penyelenggaraan di kad KEW.PA-14 Membuat pengistiharan dan pengumpulan data kepada aset-aset yang perlu penyelenggaraan (KEW.PA-13). Merekod aduan kerosakan peralatan (KEW.PA-9). Pegawai boleh dilantik mengikut bahagian, cawangan atau keseluruhan kawalan.

2.5. Pentadbir Pemeriksaan Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Pemeriksaan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut; “Pegawai pemeriksa” merupakan individu atau sekumpulan individu yang mempunyai laluan dan kuasa untuk mengemaskini. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. Membuat kemaskini rekod pemeriksaan kepada aset Mengemaskini laporan KEW.PA-10, KEW.PA-11 dan KEW.PA-12 Membuat pemeriksaan aset sekurang-kurangnya setahun sekali.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 7

2.6. Pentadbir Pelupusan dan Kehilangan. Fungsi dan tanggungjawab Pentadbir Pelupusan di dalam sistem SPA adalah seperti berikut “Admin pelupusan merupakan urusetia pelupusan yang mempunyai laluan dan kuasa mengemaskini rekod pelupusan aset. Ia bertanggungjawab dan di beri kuasa untuk :2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5. 2.6.6. 2.6.7. 2.6.8. 2.6.9. 3. Mengumpul dan menyediakan senarai aset untuk tujuan pelupusan. Menyediakan dokumen-dokumen berkaitan pelupusan. Menyediakan dan mengemaskini dokumen laporan Lembaga Pemeriksa. Mengemaskini keputusan pelupusan Menerima dan merekod laporan kehilangan. Menyediakan laporan awal dan laporan akhir kehilangan. Mengemaskini semua dokumen yang berkaitan kehilangan. Mengemaskini keputusan hapuskira. Kuasa melulus mengikut kepada peraturan PU.285

KONFIGURASI PENTADBIR 3.1. Pentadbir sistem SPA adalah pegawai yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir sistem SPA. Pentadbir sistem SPA perlu membuat kawalan dan pengurusan kepada modul Pentadbir. Pentadbir sistem SPA boleh diklafikasikan kepada dua jenis pentadbir iaitu: 3.3.1. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan. 3.3.2. Pentadbir Sistem SPA Cawangan 3.2. Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (super admin) Berikut adalah sub modul yang terdapat bagi Pentadbir Sistem SPA untuk mengawal perjalanan sistem: IKON KETERANGAN IKON Modul Rekod Pengguna FUNGSI Digunakan untuk tambah pengguna baru, kemaskini maklumat pengguna dan padam maklumat pengguna Digunakan untuk tambah pengguna sedia ada ke dalam mod latihan menggunakan data sedia ada. Digunakan untuk membuat penambahan, kemaskini dan padam maklumat cawangan dan bahagian Digunakan untuk membuat setting email server.

Modul Latihan Pengguna

Modul Organisasi

Email Setting

Modul Kumpulan Pengguna

Digunakan untuk tambah, kemaskini dan padam kumpulan pengguna. Digunakan untuk kemaskini konfigurasi penghantaran data,konfigurasi ringkasan data,Konfigurasi Agihan Aset dan Konfigurasi Agensi Digunakan untuk pemantauan dan mengesahkan bagi rekod yang telah dipadam.

Modul Konfigurasi Data

Pengesahan Data yang dipadam

Bagi modul Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan anda bolehlah mengikut aliran kerja dan langkah-langkah berikut:
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 8

3.3. Aliran Kerja bagi Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan

PENTADBIR SPA MODUL PENTADBIR

PENGURUSAN KOD

REKOD PENGGUNA

MOD LATIHAN

ORGANISASI KANDUNGAN KUMPULAN PENGGUNA PENGESAHAN DATA

LOKASI KELAS ASET

KAKITANGAN PENGGUNA SISTEM

3.4. Langkah-langkah bagi menggunakan modul Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Log Masuk ke dalam sistem dengan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Klik butang

3.5. Pentadbir Sistem SPA Cawangan PERHATIAN Pentadbir sistem SPA di peringkat cawangan hanya dibenarkan untuk mengemaskini maklumat kakitangan, pengguna, maklumat cawangan dan pengguna di didalam mod latihan di cawangannya sahaja.

3.6. REKOD PENGGUNA 3.6.1. Bagi modul rekod pengguna ianya dikawal selia sepenuhnya oleh pentadbir sistem SPA. Skop kerja dan langkah-langkah adalah seperti berikut: Klik butang ini untuk mengemaskini maklumat kakitangan dan pengguna sistem SPA. 3.6.2. Skop Kerja  Membuat penambahan kepada rekod pengguna yang baru  Membuat kemaskini rekod pengguna  Memadamkan maklumat rekod pengguna yang telah berpencen atau tamat perkhidmatan. Aliran Kerja bagi rekod pengguna LOG MASUK ADMIN MODUL ADMIN KILK MAK. PENGGUNA

3.6.3.

TAMBAH KAKITANGAN

KEMASKINI PENGGUNA SPA

PADAM PENGGUNA

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 9

6. Kemaskini Rekod Pengguna Bagi rekod kakitangan. 4. cawangan atau bahagian sekiranya ada perubahan maklumat tersebut. daerah. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat pengguna. Rekodkan maklumat Nama.5.10 . email 3. Sila pilih Kumpulan Capaian Pengguna (Sila Rujuk Modul 4 Kumpulan Capaian Pengguna) Klik butang Masuk untuk selesai pendaftaran rekod pengguna. Jawatan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .3. Sila pilih maklumat negeri. sekiranya berlaku perubahan maklumat kakitangan.6. Rekod Pengguna Baru Langkah-langkah bagi rekod pengguna adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Klik Tambah bagi membuat tambahan kepada rekod pengguna baru 1. cawangan dan bahagian pengguna baru 2. hasil carian pengguna akan dipaparkan Klik butang pensil bagi membuat kemaskini kepada rekod pengguna sedia ada Klik butang kemaskini jika selesai proses kemaskini maklumat pengguna. Taipkan nama pengguna pada ruangan carian. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Klik negeri. Rekodkan Login id. pentadbir sistem bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengemaskini maklumat pengguna. daerah. Nombor Kad pengenalan. Kemaskini rekod pengguna dilakukan apabila pengguna berpindah bahagian atau bertukar jawatan.4. Langkah 5 3. kata laluan dan pengesahan kata laluan bagi pengguna yang diberikan kebenaran untuk capaian menggunakan sistem SPA. nombor telefon.

Senarai Permohonan. Daftar Aset. Contoh Kumpulan Pengguna yang telah didaftarkan. Proses Kehilangan dan Mesyuarat JKPAK SPS: Kawalan Stok. Kumpulan Capaian Pengguna adalah bagi memastikan modul-modul yang dibenarkan bagi capaian kepada kumpulan pengguna. Padam Rekod Pengguna Sekiranya berlaku perubahan maklumat pengguna pentadbir sistem bertanggungjawab sepenuhnya untuk memadam maklumat pengguna.SPA: Laporan Aset. Memadam rekod pengguna perlu dilakukan apabila pegawai bertukar jabatan lain atau telah tamat perkhidmatan. Laporan Stor. hasil carian pengguna akan dipaparkan Klik butang pangkah bagi memadam pengguna sedia ada PERHATIAN : Sebelum memadam maklumat pengguna sila pastikan tiada aset pada pengguna tersebut.6.7. Laporan Tahunan Stor.SPA: Laporan Aset. Rekod Pembekal. 4.7. Pegawai Stor Pemverifikasi Stok Pengguna MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 2. Laporan Stor. 1. Laporan Kehilangan. Lejar (Edit Rekod) dan Verifikasi Stok SPA: Daftar Aset. Laporan Pelupusan.1. Rekod Pembekal. Laporan Pelupusan. Ini memastikan rekod pengguna adalah data terkini. NO. Berikut adalah langkah-langkah untuk memadam maklumat pengguna.3. Susut Nilai Aset. Hanya Pentadbir Sistem SPA Keseluruhan (Super Admin) yang dilantik sahaja diberikan kebenaran dan tanggungjawab sepenuhnya untuk tambah. Laporan SPS: Permohonan Barang SPA: Carian Aset. Proses Pelupusan. Pengurusan Kod Stor. Pemantauan Aset. kemaskini atau padam maklumat kumpulan capaian pengguna. Pengurusan Kod Aset. SPS: Laporan Tahunan Stor SPA: Carian Aset. KUMPULAN CAPAIAN PENGGUNA 3. Verifikasi Stok dan Lejar (Edit Rekod) SPS: Verifikasi Stok SPA: Carian Aset SPS: Permohonan Barang 3. Pemantauan Aset. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Admin Pilih Rekod Pengguna Taipkan nama pengguna pada ruangan carian. Laporan Tetap. Laporan Keseluruhan. Penyelenggaraan. Sekiranya terdapat aset pada pengguna tersebut sila buat penempatan aset pada pengguna baru terlebih dahulu. Kawalan Stor Kerani Pegawai Atasan 6. Pemeriksaan Aset. Laporan Tahunan Stor.11 . Lantik Penyelenggara. 5. Laporan Stor. 3.6. Penerimaan Barang. Laporan. Proses Kehilangan dan Mesyuarat JKPAK SPS: Kawalan Stok. 8. Penempatan dan Pergerakan Aset e. Carian Aset. KUMPULAN PENGGUNA Capaian Luar Eksekutif MODUL YANG DICAPAI SPA: Carian Aset dan Laporan e. Laporan Kehilangan. Permohonan Barang. 9. Laporan. Pegawai Kewangan 7. Proses Pelupusan.

9.2. PENTING | Maklumat perlu tepat dan dikemaskini untuk mengelakkan kesukaran untuk mendapatkan laporan pada masa hadapan. 3.2. KUMPULAN PENGGUNA Penyelenggara Stor Perolehan & Agihan Unit Agihan / Penempatan Unit Audit Unit Pelupusan Unit Pemeriksaan Unit Penyenggaraan MODUL YANG DICAPAI SPA: Carian. SPS: Kawalan Stok. 14. Klik butang tambah untuk menambah. Laporan SPA: Carian Aset. Pendaftaran dan Kemaskini Pengguna dalam mod latihan. Penyelenggaraan Laporan. Klik dua kali di nama bahagian untuk mengemaskini maklumat bahagian. Klik gambar pensil untuk kemaskini kumpulan capaian pengguna Klik untuk memadam kumpulan capaian pengguna yang tidak diperlukan. 15. Organisasi di dalam sistem SPA adalah data yang menyimpan maklumat mengenai cawangan dan bahagian di cawangan. Pendaftaran dan Kemaskini Organisasi. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik butang kemaskini organisasi seperti di atas. 11. KONFIGURASI ORGANISASI 3. Lejar dan Pengeluaran Barang SPA: Daftar Perolehan SPA: Carian Aset.8. Laporan. Langkah 4 Langkah 5 3. 12. Klik Butang ini untuk menambah dan mengemaskini rekod Organisasi atau Bahagian. MOD LATIHAN 3. Langkah-langkah pengunaan bagi kumpulan pengguna adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Pentadbir | Admin Klik Kumpulan Pengguna Klik Tambah bagi menambah modul kumpulan capaian pengguna yang baru. 10. Langkah-langkah bagi mengemaskini organisasi adalah seperti berikut. Penempatan. Di mana sistem akan menyimpan maklumat kod cawangan dan kod bahagian yang didaftarkan. Pemeriksaan Aset. Laporan Keseluruhan.8.8. Pergerakan Aset. Rekod Pembekal dan Penyelenggaraan 3. Pelupusan Aset SPS: Kawalan Stok dan Laporan Stor SPA: Kehilangan Aset dan Pelupusan Aset SPA: Carian Aset. 16. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .9. 3.7.1. Rekod Pembekal. 13. Klik butang pensil seperti ditandakan di bawah Paparan di Bawah akan dipaparkan untuk mengemaskini maklumat sektor @ bahagian di cawangan tersebut. Fungsi utama sub modul ini ialah melantik pengguna-pengguna sistem SPA di dalam mod latihan. Laporan dan Pemeriksaan Aset SPA: Carian Aset. Rekod Organisasi perlu dikemaskini apabila berlakunya perubahan pada maklumat organisasi dan bahagian di jabatan atau di kementerian. Laporan. Laporan Tetap.12 .1.NO.

Klik Butang ini untuk menambah dan mengemaskini rekod pengguna dalam mod latihan

3.9.2.

Langkah-langkah bagi memindahkan pengguna daripada mod biasa kepada mod latihan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Modul Admin Klik tambah pengguna latihan Pilih pengguna yang hendak diberikan akses. Klik salin maklumat pendua. Klik salin semua rekod semasa ke dalam database latihan. Klik salin rekod pengguna latihan terkini sahaja.

PERHATIAN |Pastikan anda telah membuat konfigurasi kepada pengguna tersebut sebelum langkah 3 ke langkah 6 dilakukan. 3.10. PENGESAHAN DATA YANG TELAH DIPADAM Pengesahan data yang telah dipadam adalah untuk tujuan pemantauan dan kemaskini maklumat yang telah dipadam oleh pegawai yang dibenarkan. Hanya pentadbir yang dilantik sahaja yang dibenarkan dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada rekod yang telah dipadam. 3.10.1. Pengesahan Data Yang Telah Dipadam bagi Harta Modal Pengesahan data yang telah dipadam bagi harta modal adalah bertujuan untuk membuat pemantauan kepada rekod harta modal yang telah dipadam oleh pengguna. Hanya Pentadbir sistem SPA boleh membuat kepada rekod yang telah dipadam. Langkah-langkah bagi rekod harta yang telah dipadam adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 3.10.3. Klik Modul Pentadbir Sistem | Admin Klik Pengesahan Data yang telah dipadam Klik Harta Modal. Angka disebelah menunjukkan bilangan rekod harta modal yang telah dipadam oleh pengguna. Pentadbir Sistem boleh klik butang untuk paparan kepada rekod yang telah dipadam. Klik butang untuk dimasukkan semula kedalam sistem kepada rekod yang telah dipadam. Klik butang untuk memadamkan senarai rekod yang telah dipadam.

3.10.2.

Pengesahan Data Yang Telah Dipadam bagi Inventori Pengesahan data yang telah dipadam bagi inventori adalah bertujuan untuk membuat pemantauan kepada rekod inventori yang telah dipadam oleh pengguna. Hanya Pentadbir sistem SPA boleh membuat kepada rekod yang telah dipadam. Langkah yang sama seperti di dalam perkara 3.12.2. perlu diambil untuk memadam, memasukkan semula dan melihat aset inventori.

3.11.

SALINAN PENDUA Pentadbir boleh menggunakan modul Salinan Pendua bagi membuat salinan data sistem SPA.

Butang Salinan Pendua

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 13

3.11.1.

Langkah-langkah bagi penggunaaan salinan pendua adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Salinan Pendua

3.12.

LOG SISTEM Pentadbir boleh melihat log sistem. Butang Log Sistem.

3.12.1.

Langkah-langkah bagi melihat log sistem adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Log Sistem Transaksi sistem akan dipaparkan. Administrator boleh melihat tindakan transaksi dengan memilih Insert | Update |delete. Paparan akan menunjukkan transaksi seperti yang dipilih. Klik Pengguna Aktif untuk melihat pengguna yang aktif.

Langkah 3

3.13

KONFIGURASI DATA 3.1.13.1 Konfigurasi Data adalah untuk tujuan kemaskini konfigurasi penghantaran data,konfigurasi ringkasan data,Konfigurasi Agihan Aset dan Konfigurasi Agensi.

Butang Konfigurasi Data 3.1.13.2 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Penghantaran Data adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Data Paparan Konfigurasi Penghantaran Data akan dipaparkan. Tentukan Jenis Cawangan samada Ibu Pejabat Agensi |Cawangan Ibu pejabat Agensi | Pejabat Negeri | Pejabat Daerah | Cawangan Ibu Pejabat Daerah

3.1.13.3 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Ringkasan Data adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Data Paparan Konfigurasi Ringkasan Data akan dipaparkan. Lengkapkan maklumat daftar baru ringkasan data dan Klik butang Data Baru Klik butang OK Klik butang Kemaskini setelah selesai kemaskini maklumat ringkasan data Klik butang OK Klik butang Hapus untuk hapus rekod ringkasan data Klik butang OK bagi meneruskan proses hapus rekod ringkasan data
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 14

Langkah 9

Klik butang OK

3.1.13.4 Langkah-langkah bagi melihat Konfigurasi Agihan Aset adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pentadbir Klik Konfigurasi Agihan Aset Paparan Konfigurasi Ringkasan Agihan Aset yang teridiri daripada Agensi Penerimaan Agihan dan Senarai Agensi Kerajaan Malaysia akan dipaparkan.

3.1.13.5 Langkah-langkah bagi mengemaskini Konfigurasi Agensi adalah seperti berikut. Langkah 1 Langkah 2 Klik butang Daftar Agensi seperti di atas. Paparan di Bawah akan dipaparkan untuk mengemaskini maklumat agensi.

Langkah 3

Klik butang DAFTAR untuk mengemaskini maklumat agensi.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 15

Aliran Kerja bagi Pengurusan Kod Lokasi LOG MASUK ADMIN PENGURUSAN KOD KLIK KOD LOKASI 4. Langkah 1 Klik butang Pengurusan Kod. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1. Pengurusan kod di dalam sistem SPA terbahagia kepada dua bahagian iaitu:  Pengurusan Kod Lokasi. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Kod Lokasi Pilih Negeri.1. Daerah dan Cawangan Pilih Bangunan Pilih Tingkat Rekodkan kod lokasi baru pada ruangan kod lokasi Rekodkan nama lokasi baru pada ruangan diskripsi Klik butang tambah bagi menambah kod lokasi baru Langkah-langkah | 1.1.1. TAMBAH KOD LOKASI KEMASKINI KOD LOKASI PADAM KOD LOKASI 4. Langkah-langkah untuk merekod kod lokasi adalah seperti berikut:. PENGURUSAN KOD. Kod lokasi penempatan perlu direkodkan bertujuan untuk urusan penempatan aset. KOD LOKASI 4.3.  Pengurusan Klasifikasi Kod.1. 4. Pilih Bangunan atau kawasan. Pendaftaran Kod Lokasi Penempatan Aset.16 Jika bangunan pilih kod bangunan dan tingkat Masukkan kod lokasi dan keterangan lokasi. . 3. 2. Klik Butang tambah. 4.2.4.

PA-2 dan KEW.17 .4. Daerah dan Cawangan Pilih bangunan Pilih Tingkat Klik butang pensil untuk kemaskini kod lokasi Klik butang kemaskini untuk simpan kod lokasi yang telah diubah 4.1. Klik butang Pengurusan Kod.my MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .gov. Klik Kod Lokasi Pilih Negeri.2. Klik Kod Lokasi Pilih Negeri.4. Daerah dan Cawangan Pilih bangunan Pilih Tingkat Klik butang padam untuk memadam kod lokasi PENGURUSAN KOD KLASIFIKASI ASET Pengurusan kod klasifikasi aset dikawal sepenuhnya oleh Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset. Langkah-langkah untuk kemaskini kod lokasi adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 4. Sebarang perubahan dan tambahan kod klasifikasi aset baru hendaklah membuat permohonan kepada Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset. kod lokasi lama akan di kemaskini secara auto. Namun begitu rekod lokasi penempatan lama di dalam KEW. Padam Kod Lokasi PERHATIAN |Rekod lokasi tidak boleh dipadam sekiranya terdapat aset yang masih ditempatkan di lokasi tersebut. Permohonan boleh dibuat melalui email iaitu di: sppa@treasury. Kemaskini Kod Lokasi Kod lokasi perlu dikemaskini jika berlaku perubahan maklumat lokasi PERHATIAN |Jika anda mengemaskini kod lokasi sedia ada. Perbendaharaan Malaysia.1.Berikut adalah contoh bagi kod lokasi Didalam Bangunan | Kod bagi bilik mesyuarat ialah: 160101| BGN|WP|01|A01-001 KOD CAWANGAN JENIS LOKASI KOD BANGUNAN KOD TINGKAT KOD LOKASI A-H-KK BGN B1 01 A01-001 Di Luar Bangunan | Kod bagi lot parking 001 ialah: 160101| KAW| A01-P001 KOD CAWANGAN A-H-KK JENIS LOKASI KAW KOD LOKASI A01-P001 4. Sila pastikan tiada aset pada kod lokasi yang hendak dipadam atau pindahkan aset pada penempatan baru sekiranya ada aset di lokasi yang hendak dipadam. Langkah-langkah untuk kemaskini kod lokasi adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Klik butang Pengurusan Kod.PA-3 tidak akan berubah.1. Perbendaharaan Malaysia.

Pentadbir Kod Klasifikasi Aset di Kementerian | Jabatan Hanya pentadbir kod klasifikasi aset yang dilantik sahaja boleh mengimport data kod klasifikasi aset. Maklumat yang perlu direkodkan adalah seperti berikut:  Nama Pembekal / Syarikat  Email pembekal  Lesen Berdaftar dengan Kementerian Kewangan (sekiranya ada)  Website pembekal (sekiranya ada)  Nombor Telefon  Nombor Fax  Alamat pembekal  Status Pembekal | bumiputera @ bukan bumiputera  Jenis Kerja  Maklumat Personel Pembekal Klik Simpan untuk menyimpan maklumat pembekal. Langkah-langkah bagi mengemaskini kod klasifikasi aset yang baru adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Pengurusan Kod Klik KodKlasifikasi Aset. Klik import dari fail text. Langkah-langkah untuk membuat carian pembekal yang telah direkodkan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Rekod Pembekal Pilih submodul Carian Pembekal bagi carian maklumat pembekal telah direkodkan. MAKLUMAT PEMBEKAL Modul Rekod pembekal digunakan untuk mendaftar maklumat pembekal baru.1.1. Klik fail tersebut untuk upload kod aset SPA Kod aset yang baru akan dijana 5.2.1. Klik Senarai. Carian Pembekal 5. 5. Klik Browse untuk download kod aset SPA dari pada fail yang anda telah download.18 .4. Rekod Pembekal Baru 5. Taipkan nama pembekal dalam ruangan carian dan klik cari MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .3. Perbendaharaan Malaysia melalui email : sppa@treasury.2. 4. Memohon penambahan kod klasifikasi aset yang baru di Bahagian Kawalan dan Pemantauan Aset.2.2. Langkah 4 5.2.my Bagi penambahan kod klasifikasi aset anda bolehlah membuat tambahan melalui sistem SPA dengan mengikut aliran kerja dan langkah-langkah berikut: 4.gov.1.2.1. kemaskini maklumat pembekal sedia ada dan padam maklumat pembekal. Skop Kerja bagi Pentadbir Kod Klasifikasi Aset di Kementerian | Jabatan adalah seperti berikut:   Mengimport data kod klasifikasi aset yang baru. Langkah-langkah bagi merekodkan maklumat pembekal baru adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Log Masuk ke sistem dengan memasukkan id pengguna dan kata laluan Pilih Modul Rekod Pembekal Pilih submodul Daftar Pembekal bagi merekodkan maklumat pembekal baru.

Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11

Senarai Carian pembekal dipaparkan Klik butang paparan rekod untuk melihat maklumat pembekal Klik Cetakan Maklumat Pembekal bagi mencetak maklumat pembekal Klik Kembali apabila selesai mencetak Klik butang Ubah rekod bagi mengemaskini maklumat pembekal Rekodkan maklumat pembekal yang hendak dikemaskini Klik Kemaskini.

6.

SUSUT NILAI ASET Merekodkan kaedah susut nilai aset. Penentuan kaedah susut nilai adalah mengikut kepada yang telah ditetapkan oleh pihak Perbendaharaan 6.1. Kadar pengiraan susut niali akan mengikut kepada a. Peratus Susut Nilai Tahunan b. Jumlah Susut Nilai Setahun c. Kadar Pengiraan Terus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 19

BAB C - PENDAFTARAN DAN CARIAN ASET
1. PENDAFTARAN ASET. Pendaftaran Aset terbahagi kepada dua kaedah iaitu pendaftaran aset melaui:  Modul Daftar Aset  Modul Pendaftaran Perolehan 2. MODUL DAFTAR ASET 2.1. PENGENALAN DEFINASI Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan. ASET ALIH bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. ASET ALIH terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:HARTA MODAL Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu; atau Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual | buku panduan pengguna. INVENTORI Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual. PERABOT, HAMPARAN, HIASAN, LANGSIR DAN PINGGAN MANGKUK tanpa mengira harga perolehan asal.

2.2. PENDAFTARAN ASET Pendaftaran aset terbahagi kepada dua bahagian iaitu Pendaftaran Harta Modal dan Pendaftaran Inventori. Sub Modul Terdapat didalam Daftar Aset  Daftar Perselisihan  Daftar Aset  Senarai Di Rekod  Senarai Disahkan Oleh Anda. 2.3. Tugas-tugas UTAMA semasa mendaftar aset:  Dapatkan maklumat perolehan aset. (pesanan kerajaan, inbois dan nota penghantaran)  Buat pengkelasan kepada aset yang diterima mengikut kategori, sub kategori dan jenis aset.  Pastikan aset itu daripada kumpulan aset Harta Modal atau Inventori.  Daftar Aset dan komponen.  Cetak KEW.PA-2 atau KEW.PA-3 dan label aset  Cetak semula KEW.PA-7.
MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 20

Daftar rekod perselisihan KEW.PA-1 jika terdapat perselisihan.

ALIRAN PENDAFTARAN ASET.

Terima Aset beserta punca maklumat Tentukan Kumpulan dan Klasifikasi Aset Daftar Aset mengikut kumpulan Harta Modal (KEW.PA-2) dan Inventori (KEW.PA-3)

Kemaskini senarai daftar aset

Kawalan dan Pemantauan

Cetak dan kemaskini KEW.PA-7

Simpan kad untuk tujuan kemaskini SPA Database

2.4. DAFTAR PERSELISIHAN PERHATIAN | Rekod perselisihan hanya perlu direkodkan apabila hanya berlaku perselisihan kepada aset yang diterima samaada dari kuantiti yang kurang diterima, spesifikasi tidak mengikut perolehan dan Kerosakan kepada aset yang diterima. 2.4.1. Langkah-langkah Pendaftaran Perselisihan. Langkah 1 Klik modul Daftar Aset Langkah 2 Klik Daftar Perselisihan Langkah 3 Klik Daftar Pemerhatian Penerimaan Aset seperti di bawah

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 21

1 2 3 Nota Hantar & Tarikh Maklumat terimaan aset Maklumat Tambahan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik Simpan. Langkah 9 Klik butang perolehan Langkah 10 Klik butang aset. Apabila anda selesai merekod perselisihan di dalam satu nota hantaran klik butang untuk mencetak borang KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .22 . Langkah 11 Tandakan check box untuk menunjukkan perselisihan telah diatasi (bagi aset yang ditandakan). Ulang langkah 6 jika terdapat 2 atau lebih jenis aset. Nota Hantar dan Tarikh Nota Hantar Maklumat aset. Paparan di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Klik butang untuk merekod maklumat perselisihan. Kemaskini borang perselisihan. LO dan Tarikh LO Pembekal . Telefon dan Fax Pegawai Penerima Tarikh Terima Nama Ketua Jabatan Tarikh Disahkan Langkah 5 Klik Simpan. 1 2 3 4 5 6 No. nombor telefon pembekal dan nombor fax Nama Pegawai penerima Tarikh perolehan diterima Nama Ketua Jabatan yang mengesahkan rekod Tarikh rekod disahkan RUANG YANG PERLU DIISI.Langkah 4 Masukkan maklumat perolehan seperti dibawah: PENERANGAN No Perolehan dan Tarikh perolehan dibuat Nama Pembekal. Langkah 11 Klik butang Arkib Pemerhatian Penerimaan Aset untuk melihat rekod perselisihan mengikut tahun. Alamat Pembekal. Dengan maklumat dibawah PENERANGAN No. alamat. No. Rekod akan dimasukkan ke dalam arkib. ( sebaris dengan nama pembekal) untuk mengemaskini maklumat ( sebaris dengan keterangan aset ) untuk mengemaskini maklumat PERSELISIHAN DISELESAIKAN. kuantiti dipesan dan kuantiti diterima Perihal kerosakan dan catatan RUANG YANG PERLU DIISI.PA-1 LAIN-LAIN FUNGSI. Langkah 12 Klik butang apabila keseluruhan telah diselsaikan.

5. DAFTAR HARTA MODAL 2. sila klik butang ok untuk membuat pendaftaran seterusnya (Bagi Harta Modal).5. Klik terus dan sahkan borang untuk daftar. hadiah. REKOD HARTA MODAL. PERHATIAN | Pastikan kategori dipilih betul. pindahan. Sistem tidak bleh mengemasin rekod kategori selepas data disimpan.5. Perolehan Perolehan Secara PENERANGAN Kaedah perolehan aset melalui belian. NO 1 2 RUANG YANG PERLU DIISI. Sebutharga. Pebelian Terus dan e-Bidding. sewa beli.2. Sila rekodkan data yang berkenaan sebelum data disimpan untuk pengesahan 2.) Langkah 5 Sila klik simpan rekod untuk pengesahan apabila telah selesai membuat pendaftaran aset. Langkah-langkah bagi Pendaftaran Harta Modal adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Pilih menu daftar dan klik Daftar Aset .1.2. Sistem akan menyenaraikan rekod yang telah didaftarkan di dalam senarai didaftar oleh anda dan senarai menunggu pengesahan pegawai.23 . Pengguna perlu memilih Perolehan Secara Tender terbuka.2.PA-2. Langkah 6 Jika anda ingin mendaftar untuk aset yang sama. lucut hak. Daftarkan rekod harta modal pada borang KEW.5. tender tertutup. Taipkan Jenama barangan yang didaftarkan. Masukkan Kelas Aset diruangan carian kelas aset dan klik cari Langkah 3 Langkah 4 Pilih kategori dan klik. Contoh: PROTON PERDANA V6 3 Jenama dan Model MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . (Masukkan rekod seperti di dalam keperluan pada para 2. tukar beli dan tukar barang.

Pilih Lokasi penempatan. Taipkan No.Jika kenderaan masukkan no pendaftaran JPJ. Sila klik butang bagi memilih tarikh. Taipkan Kos bagi setiap barangan yang didaftarkan. Jika barangan lain masukkan no siri barangan tersebut. Gambar adalah dalam format . Rujukan Fail Gambar Foto Spesifikasi Masukkan spesifikasi aset tersebut. bagi 6 No.24 . Merujuk kepada tarikh DO | Nota Serahan 10 NO 11 12 Tempoh Jaminan RUANG YANG PERLU DIISI. Anda boleh menambah lokasi baru dengan klik butang untuk menambah lokasi baru. Vot Pembelian Buatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .jpg Jika 13 14 15 No. No. (sila taipkan angka sahaja) Kos Seunit Tarikh Pesanan dikeluarkan. Casis | Siri Pembuat Jenis Enjin: Petrol | Diesel | NGV No. tarikh dan nama pegawai bertanggungjawab. Pesanan Kerajaan Nama Pembekal. Upload gambar barang | Aset sila klik butang perlu. Bagi kenderaan sila rekodkan nombor Casis. Pesanan Kerajaan Pembekal Sila pilih Tempoh jaminan yang diberikan oleh pembekal. . Masukkan tarikh penempatan dibuat dan sekiranya anda memilih penempatan mengikut nama kakitangan anda boleh menekan butang untuk carian nama kakitangan dan lokasi serentak Taipkan no. Enjin: SCV123DC Masukkan No siri kepada barangan tersebut. Jika anda ingin mendaftar komponen atau aksesori anda boleh membuat demikian dengan menekan butang kemaskini komponen dan aksesori. Taipkan No Siri pendaftaran . Anda boleh memilih dari senarai pembekal sedia ada klik butang atau klik butang untuk menambah pembekal baru. Sila klik butang memilih tarikh. No siri ini dikeluarkan oleh pihak pengilang. rujukan fail pembelian. No.4 5 Jenis dan No Enjin. Contoh: MALAYSIA 16 Pegawai Bertanggungjawab 17 Penempatan Semasa 18 19 No. PENERANGAN Taipkan No. Pilih nama pegawai bertanggungjawab dengan klik butang dan tarikh dipertanggungjawabkan ke atas aset tersebut dengan klik butang . Vot Pembelian Aset Negara Pembuat. Siri Pendaftaran (Bagi Kenderaan) Harga Perolehan Asal Tarikh Beli Tarikh Terima 7 8 9 Tarikh penerimaan barangan daripada pembekal.

25 .Borang KEW.PA-2 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

6.26 . Klik butang untuk memadam rekod. Langkah 1 Langkah 2 NO 1 2 3 4 5 6 7 Langkah 3 Klik kemaskini aksesori | komponen Masukkan maklumat seperti berikut: RUANG YANG PERLU DIISI Jenis Harga Kod Produk No.2. Siri Pembuat Jenama | model Jaminan Kod Nasional PENERANGAN Taipkan jenis aksesori yang didaftarkan. PERHATIAN | Rekod komponen yang didaftarkan tidak boleh di padam selepas rekod harta modal disahkan oleh pegawai. Produk bagi komponen atau aksesori Taipkan No siri kepada barangan tersebut.6 DAFTAR KOMPONEN Daftar Komponen digunakan bagi merekod komponen atau aksesori bagi aset yang didaftarkan. 2. Proses pelupusan perlu sekiranya anda ingin melupuskan dat tersebut. Contoh: MOUSE Rekodkan harga sekiranya perolehan lain No. Anda juga boleh memadam rekod komponen di dalam borang daftar KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Rekodkan jenama dan model komponen Contoh: DELL Jaminan daripada pihak pembekal mengikut bulan dan tahun Kod Nasional Klik Simpan dan paparan senarai komponen di daftar akan dipaparkan.PA-2. Langkah 4 PADAM REKOD Langkah 5 Klik TAB Daftar Komponen|Aksesori untuk mendaftar lagi. No siri ini dikeluarkan oleh pihak pengilang.1. Langkah-langkah pendaftaran komponen dan aksesori.

Catatan Pegawai Bertanggungjawab Upload gambar barang | Aset klik butang Gambar dalam format .1.2. Langkah-langkah Pendaftaran Inventori Langkah 1 Langkah 2 Pilih menu daftar dan klik Daftar aset . butang bagi memilih tarikh.27 . Sila klik butang memilih tarikh. Taipkan Kos seunit bagi setiap barangan yang didaftarkan. bagi DATA YANG PERLU DIISI.jpg Masukkan aksesori yang terdapat pada aset tersebut. Tarikh Pesanan dikeluarkan.7. Pesanan Kerajaan Nama Pembekal.7. Pilih nama pegawai bertanggungjawab klik butang dan tarikh dipertanggungjawabkan keatas aset tersebut klik butang . DAFTAR INVENTORI 2. Pesanan Kerajaan Pembekal Tarikh penerimaan barangan daripada pembekal. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Taipkan Kuantiti aset yang hendak di daftarkan. Anda boleh memilih dari senarai pembekal sedia ada atau klik butang menambah pembekal baru. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 NO. Taipkan Jenis Aset diruangan carian dan pilih Jenis Aset. 9 10 11 Gambar Foto. Klik Sila pilih Tempoh jaminan yang diberikan oleh pembekal. 1 2 3 4 5 6 7 8 Klik butang Inventori . untuk | JIKA PERLU. Klik butang Sahkan untuk paparan borang inventori (KEW PA3) Daftarkan rekod inventori pada borang Kewangan PA 3. Taipkan No. Butiran Barangan Harga Perolehan Asal Kuantiti Aset Tarikh Beli Tarikh Terima Tempoh Jaminan No. PENERANGAN Taipkan Butiran kepada barangan tersebut.

2. Langkah 6 Klik Simpan untuk pengesahan selepas data disimpan sistem akan memaparkan senarai dibawah bagi tujuan agihan penempatan inventori.12 Lokasi Pilih Lokasi penempatan.2.2.1.Pindahan. 2. Jika aset yang tidak sah atau salah boleh rekod dipadam semasa proses pengesahan sahaja. Klik butang pengesahan daftar harta modal untuk mengesahkan data adalah benar. pilih pengesahan harta modal. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Pada paparan utama | Laman Kerja. lokasi penempatan dan tarikh penempatan dibuat. Ikuti langkah di 2.7. tarikh dan nama pegawai bertanggungjawab. 2. Hadiah. Jika terdapat data yang salah tekan butang ubah data untuk membetulkan data.7. Jika lokasi baru klik butang untuk menambah lokasi . Lucut Hak. Sewa-Beli. Seperti di dalam bulatan diatas Klik Ubah Lokasi Dan Pegawai Pilih nama pegawai.8. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .penerangan seperti dibawah. PENGESAHAN DAFTAR ASET Data Harta modal atau inventori yang telah didaftarkan perlu melalui proses pengesahan data bagi membolehkan aset yang didaftarkan adalah sah. Tukar Beli atau Tukar Barang Sila klik simpan apabila telah selesai membuat pendaftaran aset. Langkah-langkah untuk pengesahan harta modal adalah seperti berikut. 13 Jenis Aset Tandakan Salah satu daripada jenis berikut: Dibeli.28 . Langkah membuat penempatan bagi pegawai dan lokasi penempatan yang berbeza : Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Tandakan inventori untuk mengemaskini lokasi. Hanya pegawai pengesah yang dilantik sahaja boleh membuat pengesahan kepada rekod yang telah didaftarkan oleh kerani daftar aset. PERHATIAN. BAGI REKOD INVENTORI Pengguna boleh mendaftarkan harta inventori LEBIH DARI SATU dalam SATU BORANG daftar Inventori KEW PA 3 mengikut kuantiti pesanan dalam satu pesanan kerajaan dengan syarat kategori dan jenis aset adalah sama.8. Klik Simpan.

Langkah-langkah pengesahan inventori adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Pada paparan utama (Laman Kerja). Klik butang pengesahan daftar inventori untuk mengesahkan data yang telah didaftarkan adalah benar.Langkah 4 2.2. Ikuti langkah di perkara 2. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Jika data tidak diperlukan atau tidak wujud tekan butang hapus data aset. Jika ingin membuat perubahan tekan butang edit .8. pilih pengesahan harta inventori.7.2 (Penempatan Inventori) Jika data tidak diperlukan atau tidak wujud tekan butang untuk hapus data aset. Jika anda mendaftarkan aset lebih dari satu.29 . anda boleh mengubah data penempatan dengan klik butang Paparan kepada jumlah aset yang didaftarkan akan disenaraikan.

Rujukan Fail Pegawai Bertanggungjawab Daftar Perolehan Langkah 4 Langkah 5 Klik modul Daftar Perolehan Klik submodul Daftar Perolehan Masukkan maklumat perolehan seperti dibawah KETERANGAN Sila Pilih maklumat kod PTJ Sila masukkan no. Tender atau no. tender atau Pesanan Kerajaan untuk memilih pegawai yang bertanggungjawab perolehan Sila rekodkan no. Aliran Kerja bagi Daftar Perolehan LOG MASUK KLIK DAFTAR DAFTAR KONTRAK SENARAI PEROLEHAN DAFTAR ASET DAFTAR ASET SAHKAN REKOD ASET CETAK KAD ASET DAN LABEL ASET DAFTAR PENEMPATAN ASET KE JABATAN 3. tender atau Pesanan Kerajaan Sila klik Sila klik Sila klik tersebut untuk pembekal yang telah berdaftar atau klik pembekal baru untuk memilih tarikh perolehan. Perolehan / Pesanan Kerajaan Perolehan Secara Nama Perolehan Pembekal Tarikh Perolehan No. Daftar perolehan hanya BOLEH direkod oleh pegawai yang dilantik sahaja.3. Perolehan.9.8.30 . no. Tender Tertutup. Rujukan fail Klik butang daftar kontrak jika telah selesai lengkapkan maklumat perolehan Klik butang untuk edit atau kemaskini maklumat perolehan sekiranya perlu Senarai perolehan akan dipaparkan seperti di bawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MODUL DAFTAR PEROLEHAN Daftar perolehan adalah untuk merekodkan aset mengikut kontrak . 3. Pesanan Kerajaan Pilih perolehan samada secara Tender Terbuka. Berikut adalah langkah-langkah untuk merekodkan daftar perolehan: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 MAKLUMAT Bahagian No. tender atau perolehan. Sebutharga. Pembelian Terus atau e-Bidding Sila rekodkan tajuk atau nama Perolehan.

Klik untuk memadam rekod aset yang telah didaftarkan Sistem akan memaparkan alert sekiranya aset telah diagihkan dan disahkan. senarai kod akan dipaparkan. Hadiah.Sewa-Beli. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Cari. Langkah 7 Klik mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan. Go To Step : Langkah Daftar Aset.Langkah 6 Klik butang untuk mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 3.Pindahan. Go To Step : Langkah kemaskini maklumat daftar aset. MAKLUMAT Pembelian Jenama dan Model Buatan Jenis dan No. Lucut Hak.31 . Go To Step : Langkah kemaskini penempatan dan agihan aset Klik untuk mengemaskini maklumat aset yang didaftarkan. Borang daftar aset akan dipaparkan. Langkah-langkah PENDAFTARAN ASET. Klik pilihan kelas yang akan digunakan. Masukkan maklumat dikehendaki seperti dibawah. Borang daftar aset akan dipaparkan. Langkah 1 Langkah 2 Klik mendaftar aset yang dibekalkan paparan di bawah akan di paparkan.10.Dibeli. CTH : OPTIPLEX 5100 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pilih samaada untuk mendaftar harta modal atau inventori Klik Sahkan. Tukar Beli atau Tukar Barang Rekodkan maklumat Jenama dan model (Cth: DELL OPTIPLEX 5100) Rekodkan maklumat negara pembuat (Cth: MALAYSIA) Masukkan jenis aset yang didaftarkan. Klik untuk mengemaskini maklumat penempatan dan agihan. Enjin KETERANGAN Pilih kaedah pembelian aset : . Masukkan kelas aset yang hendak didaftarkan.

untuk merekodkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Rujukan fail Sila klik untuk memilih gambar yang telah didaftarkan.32 . Klik butang Ulang langkah 1 untuk mendaftar aset daripada kategori dan jenis yang lain.Kuantiti Sila masukkan kuantiti aset berdasarkan tender. Klik butang simpan rekod jika telah selesai. kontrak atau pesanan kerajaan MAKLUMAT Tarikh dibeli / diterima Kos Jaminan No. Klik gambar baru aset. Rujukan fail Gambar Simpan Rekod Langkah 6 Langkah 7 KETERANGAN Klik untuk memilih tarikh dibeli dan tarikh diterima Rekodkan kos pembelian bagi harga seunit Sila pilih maklumat jaminan Rekodkan no.

PENEMPATAN MASUKKAN KUANTITI MASUKKAN KUANTITI KEMASKINI REKOD NO. Langkah 1 Langkah 2 Klik untuk mengemaskini maklumat penempatan dan agihan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. SENARAI KONTRAK SENARAI ASET DI DAFTAR Pilih Aset yang hendak diagihkan AGIHAN KE CAWANGAN LAIN AGIHAN DI CAWANGAN ANDA AGIHAN KE JABATAN LAIN PILIH LOKASI DAN PEG. CASIS MENUGGU REKOD PENERIMAAN HANYA UNTUK AGIHAN KE CAWANGAN DAN AGENSI LAIN SAHAJA SAHKAN REKOD DIDAFTAR KEMASKINI REKOD NO. Langkah-langkah AGIHAN ASET.33 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PENDAFTARAN DAN NO. Aliran Agihan Aset.3. CASIS SAHKAN REKOD DIDAFTAR NO. PENDAFTARAN DAN NO. ASET DIJANA DAN CETAK KAD PERHATIAN |TERDAPAT TIGA BUTANG AGIHAN IAITU: Agihan Di Dalam Cawangan Anda Agihan ke Cawangan Agensi Agihan Ke Agensi Lain AGIHAN ASET. PENEMPATAN PILIH AGENSI PILIH LOKASI DAN PEG.11.

PA-2. KEMASKINI MAKLUMAT ASET DAN CETAK KAD. klik butang cetak untuk cetakan KAD KEW.34 .PA-2. 3. SAHKAN REKOD DIDAFTAR DAN JANA NO. Pilih nama agensi untuk agihan agensi dan cawangan agensi atau pilih cawangan untuk agihan cawangan. Anda boleh klik butang kemaskini dan menyambung kerja anda pada waktu lain.12. Pendaftaran (Bagi Kenderaan) dan No. Masukkan No. Bagi agihan di cawangan anda | Klik dan tandakan baris yang hendak dicetak. Bagi rekod agihan ke cawangan lain di agensi anda cetakan kad dan label boleh dilakukan di cawangan tersebut sahaja. Langkah 1 Langkah 2 Klik Daftar Perolehan Klik Terimaan agihan Langkah 3 Daripada menu senarai aset menunggu penerimaan | Klik senarai aset yang belum diterima MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . SIRI | UNTUK AGIHAN DIDALAM CAWANGAN DAN AGENSI LAIN Langkah 9 Langkah 8 Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Klik butang pada paparan utama rekod (Bagi agihan di cawangan anda) atau klik dan klik pada baris rekod yang hendak disahkan (Bagi agihan ke cawangan). Pilih lokasi dan nama pegawai. Bagi agihan ke agensi lain | Klik dan klik untuk cetakan KAD KEW. Bagi agihan di cawangan anda | Klik butang untuk mencetak kod jalur. Hanya pegawai yang dibenarkan sahaja untuk membuat penerimaan. Langkah-langkah | PENERIMAAN AGIHAN DI CAWANGAN LAIN. Abaikan langkah empat untuk agihan di dalam cawangan anda. Langkah 7 Langkah 8 Klik butang untuk mengemaskini maklumat aset. casis terus di dalam borang yang sama. Casis| Siri Pembuat.jika lebih dari satu anda perlu mengemaskini kemudian. masukkan kuantiti agihan dan spesifikasi aset Jika kuantiti agihan 1 anda dibenarkan untuk maklumat no.Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik untuk mengemaskini maklumat agihan di cawangan anda atau untuk agihan ke cawangan lain atau untuk agihan ke agensi lain.

Pengguna yang merekodkan dalam Daftar Perolehan dapat melihat senarai perolehan di dalam sub modul senarai perolehan. Perolehan untuk cetakan kad dan label.35 . SENARAI PEROLEHAN Setiap rekod perolehan yang didaftarkan akan disenaraikan di dalam senarai perolehan. Klik butang tambah untuk tambah maklumat aset Klik butang pensil untuk kemaskini maklumat perolehan. Kaedah menggunakan senarai perolehan adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Daftar Perolehan Klik Modul Senarai Perolehan Masukkan nombor atau tajuk perolehan dan klik butang cari untuk carian perolehan. Pilih maklumat lokasi.13. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . pegawai penempatan dan pegawai bertanggungjawab. Daripada menu Senarai yang telah diterima dan menunggu pengesahan | Klik No Kontrak Tandakan aset yang hendak dikemaskini penempatan. 3. PERHATIAN | No. Siri yang dijana akan mengikut kepada bahagian yang mendaftar atau mengaihkan aset tersebut.Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Pilih aset yang telah diterima dan klik Tanda Aset Telah Diterima. Buat carian aset mengikut No. Klik butang untuk mengesahkan rekod. Jika anda tidak menerima klik Tanda Aset Tidak Diterima.

langkah carian harta modal. Klik butang Cari untuk carian maklumat.  Jenama.1.  No Ruj. Langkah-langkah mencetak hasil carian Langkah 1 Daripada hasil carian. Carian harta modal digunakan untuk membuat carian aset harta modal yang didaftar dan telah disahkan sahaja. Modul Carian digunakan untuk membuat carian bagi harta modal dan inventori yang telah didaftarkan di dalam sistem.  Vot No.  Kategori aset  Jenis Aset. Masukkan maklumat yang dicari pada ruangan yang disediakan.  Status harta modal.  Kod Nasional  No.1.  No.Tujuan untuk membuat cetakan senarai aset yang dicari atau membuat cetakan label secara banyak MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  Lokasi penempatan. Pilihan maklumat bagi tapisan carian ialah:  Imbas kod jalur (menggunakan peralatan pengimbas kod jalur)  Kod harta modal yang didaftarkan. 4.2. Apakah yang boleh anda lakukan daripada hasil carian ditemui ? 4.36 .  No siri pendaftaran. Carian harta modal dan Inventori. Langkah 2 Klik Export Excel atau Cetak Barcode . Casis| Siri Pembuat . Langkah. Fungsi tersedia di dalam carian harta modal: 4. Enjin carian terbahagi kepada empat bahagian iaitu:  Carian data  Carian harta modal  Carian inventori  Carian komponen. Langkah 1 Langkah 2 Klik menu carian. Langkah 3 Langkah 4 Sistem akan membuat carian dan memaparkan rekod carian seperi berikut.  Nama Pengguna Aset  Bahagian Pengguna Aset tandakan ruang check box untuk pilihan kepada paparan maklumat yang dikehendaki. Fail. MODUL CARIAN. pilih carian harta modal atau carian harta inventori. Pesanan kerajaan.4.1.Harta modal sahaja.  Tarikh perolehan | Daripada tarikh mula sehingga  Kos perolehan | Dari kos ke kos.1.

Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Langkah 3 Langkah 4 Klik PA-2 untuk mencetak maklumat harta modal.Langkah 3 Klik Cetak Barkod Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 4. Jika anda membuat export excel klik butang simpan atau open file.PA-2 Langkah 1 Daripada hasil carian.37 . Langkah-langkah mencetak KAD KEW. CETAK MAKLUMAT KEW. Paparan pilihan dan cetakan KEW.3.PA-2. Klik butang OK. Langkah 2 Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1.PA-2 akan dipaparkan.PA-2 akan dipaparkan.PA-2 Bahagian B Langkah 6 Klik PA.2-B untuk mencetak maklumat komponen Langkah 7 Paparan pilihan dan cetakan KEW. Jika anda membuat cetakan barcode klik butang print untuk cetakan barcode. Langkah 5 Klik butang Cetak untuk cetak KAD KEW. Tanda samada anda ingin mencetak Aksesori atau Pengasing atau kedua-duanya sekali.

5. Langkah-langkah mencetak Label.PA-3 Langkah 1 Langkah 2 Daripada hasil carian. Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan.38 . Klik butang paparan dan paparan aset akan dipaparkan.PA-3 akan dipaparkan. Klik butang Cetak atau save untuk menyimpan data. Langkah-langkah mencetak KAD KEW. Langkah 5 4. Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Clik cetak barkod.1.4. Lihat di bahagian kanan atas monitor anda Langkah 3 Langkah 4 Klik PA-3 Paparan pilihan dan cetakan KEW. KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KKM/BBP09/H/07/123 KOMPUTER PERIBADI X0029OO029KY HAK KERAJAAN MALAYSIA MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .4. Klik butang print.1. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 4 Langkah 5 Contoh label Aset : Daripada hasil carian.

1. Carian Komponen Carian komponen digunakan untuk membuat carian komponen yang telah didaftarkan.4.2. 4.Siri Pendaftaran. 5. 5. Carian data boleh digunakan untuk membuat carian bagi harta modal atau inventori yang telah didaftarkan. Carian terperinci.2. Kod Komponen  No. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah-langkah bagi carian komponen adalah seperti berikut: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Carian Aset Klik Carian Komponen Taipkan maklumat carian komponen.  No.  No VOT.  No.  Pendaftar Rekod. anda boleh membuat carian berdasarkan satu maklumat yang berkaitan dengan aksesori seperti berikut:  No. Siri pembuat komponen  Jenis komponen  Jenama | model komponen Klik Cari Senarai carian akan dipaparkan Klik kod komponen atau klik kod harta induk bagi memaparkan maklumat komponen Klik ikon kod jalur untuk cetakan label kod jalur bagi komponen.  Kod Nasional.1.Barkod. belum disahkan dan telah disahkan. CARIAN DATA Carian data digunakan untuk memastikan rekod wujud.2.2. Di dalam carian terperinci pengguna SPA haruslah memasukkan maklumat carian di mana-mana ruangan yang yang dikehendaki.39 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 . Casis | Siri Pembuat. Pendaftaran (Bagi Kenderaan). Pesanan. Klik Cari untuk membuat carian seperti berikut: 4.  No. Pengguna boleh membuat carian mengikut:  Imbas Barkod.  No.  Butiran (Bagi Inventori)  No.

Carian Penempatan | Tujuan carian penempatan adalah seperti berikut. Siri Pendaftaran .  Sub Modul Penempatan adalah seperti berikut. pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai penempatan didalam Modul Konfigurasi.    Cetakan KEW. Setiap perubahan lokasi harta modal | Inventori. 4.  Carian Penempatan  Penempatan Aset  Penempatan Inventori  Pengesahan Penempatan  Pemantauan Penempatan  Aset Tiada Pengguna  Aset Tiada Penempatan 4. Definasi dan Tanggungjawab .BAB D .1.PENEMPATAN ASET 1. bersara atau kakitangan baru  2.40 . tarikh ditempatkan hendaklah ditandatangan oleh pengguna |penyelia di lokasi itu.  Lokasi Penempatan : Berpindah lokasi penempatan di lokasi Kementerian |Jabatan/Agensi yang sama  Pengubahsuaian (renovation) lokasi Pegawai Penempatan. KUMPULAN PENGGUNA MODUL PENEMPATAN. Pengguna boleh menetapkan hasil carian penempatan mengikut lokasi dengan memaparkan pilihan data seperti dibawah:       No.2.“Pegawai Penempatan” bermaksud kakitangan|pegawai yang dilantik oleh JKPAK untuk menyelenggara | merekod segala maklumat yang berkaitan dengan penempatan aset di Kementerian|Jabatan|Bahagian.Medan mandatori No Pesanan Kerajaan Tarikh Perolehan Nilai Perolehan Lokasi Penempatan Pegawai|Pengguna Penempatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . CARIAN PENEMPATAN.PA -7 Mengemaskini maklumat Pegawai Penempatan bagi keseluruhan atau sebahagian aset di dalam satu lokasi Mengemaskini maklumat lokasi bagi keseluruhan atau sebahagian aset di dalam satu lokasi tersebut. 3. Didalam sistem. 4. Sub Modul di dalam MODUL PENEMPATAN. Proses penempatan ini perlu dilakukan sekiranya salah satu atau kedua-dua pekara yang dinyatakan dibawah.  Pertukaran kakitangan  Kakitangan perpindah. PENGENALAN PENEMPATAN Definasi | “Penempatan” ialah satu proses untuk merekod segala perubahan pindahan lokasi penempatan harta modal dan inventori.

Klik OK untuk cetakan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik Simpan. Klik Paparan Rekod Penempatan Paparan carian akan dipaparkan mengikut lokasi yang dipilih.PA-7 Tandakan KEW. Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik pilih pegawai penempatan lain.PA-7 mengikut nama pegawai yang baru di lantik.3. Paparan pilihan dibawah akan dipaparkan. Langkah-langkah membuat carian mengikut penempatan dan cetak KEW.TUKAR PEGAWAI Langkah 5 Langkah 6 Klik Tukar Pegawai untuk mengemaskini maklumat pegawai yang bertanggungjawab kepada penempatan aset.PA-7. Buat cetakan semula KEW.PA-7 PILIHAN DUA .4. Lakukan cetakan seperti di dalam pilihan satu langkah 5 hingga 7.CETAK CARIAN Langkah 5 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Klik cetak carian untuk membuat cetakan KEW. Klik butang Printer untuk memulakan cetakan KEW. Buat carian pegawai dan klik di nama pegawai tersebut.PA-7 standard atau pilihan lain untuk cetakan. PILIHAN SATU . Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Tanda pada ‘check box’ pada lokasi atau nama pegawai penempatan yang hendak dicari.41 . Langkah 1 Klik menu penempatan dan sub menu carian penempatan. Tandakan Sebahagian aset atau pilih semua aset seperti yang dibulatkan untuk dipindahkan kepada pegawai bertanggungjawab yang baru. Paparan di bawah akan dipaparkan.

2. Klik Penempatan Aset dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. Pastikan KAD KEW. Lokasi dan Nama Pegawai Penempatan yang baru. Tandakan Sebahagian aset atau pilih semua aset seperti yang dibulatkan untuk dipindahkan kepada lokasi yang baru.PA-7 dicetak dan ditandatangani oleh pegawai penempatan tersebut. Klik butang Kemaskini. PENEMPATAN HARTA MODAL 5. Kaedah penempatan harta modal adalah seperti dibawah: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Penempatan. Lakukan cetakan seperti di dalam pilihan satu langkah 5 hingga 7.PILIHAN DUA . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Buat carian lokasi yang baru dan nama lokasi tersebut. Pilih Tarikh. PERHATIAN | Apabila anda membuat penambahan atau perubahan kepada maklumat penempatan aset. 5.42 . Carian Penempatan adalah bertujuan untuk mencari aset yang telah didaftarkan dan membuat penambahan penempatan lokasi baru atau pegawai penempatan baru.1. CETAK MAKLUMAT PENEMPATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik cetak .PINDAH LOKASI Langkah 5 Langkah 6 Klik Pindah Lokasi untuk mengemaskini maklumat perubahan lokasi aset. Masukkan kad kewangan yang sama dan Print. Klik Simpan. Klik butang paparan untuk memaparkan maklumat aset dan penempatan kepada aset tersebut TAMBAH REKOD PENEMPATAN. Untuk mencetak maklumat mengikut lokasi.PA-7 mengikut nama pegawai yang baru di lantik. Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik pilih lokasi baru. Buat cetakan semula KEW. 5.PA-2 dan KAD KEW. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Tambah Rekod Penempatan..

3. 5.PA-3 Buat pilihan untuk cetakan penempatan rujuk langkah seterusnya. Buat carian aset yang hendak dicetak. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Masukkan halaman keberapa pada No. penempatan adalah sama daripada 1 .5. Kaedah penempatan harta modal adalah seperti dibawah: Rujuk modul carian bagi langkah 1 hingga langkah 4. Mencetak maklumat penempatan daripada modul carian harta modal. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Kad Masukkan masukkan maklumat penempatan ke berapa pada ruang penempatan. PERHATIAN | Bagi halaman yang kedua dan seterusnya no.4 sahaja.PA-2 atau KEW. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik modul carian harta modal atau inventori. Daripada paparan rekod klik butang cetak KEW.43 . 1 – 4 | iaitu 1 kolum 1 hinggga 4 untuk kulom ke 4) Klik butang Papar. (masukkan No.3. Masukkan KAD yang sama Klik butang Cetak.1.

maklumat penempatan baru aset berdasarkan pemeriksaan berwarna kuning. Pastikan KAD KEW. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk membuat paparan maklumat. Kaedah mengemaskini penempatan inventori adalah seperti dibawah: Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Penempatan. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Tambah Rekod Penempatan.PA-3 dan KAD KEW.6. CETAK MAKLUMAT PENEMPATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik cetak .2. Klik pilih tarikh penempatan terkini Pilih Lokasi Penempatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-7 dicetak dan ditandatangani oleh pegawai penempatan tersebut. 7. 7. PENGESAHAN PENEMPATAN. Pilih Tarikh. Klik butang paparan untuk memaparkan maklumat aset dan penempatan kepada aset tersebut TAMBAH REKOD PENEMPATAN.2. Carian Penempatan inventori adalah bertujuan untuk mencari aset yang telah didaftarkan dan membuat penambahan penempatan lokasi baru atau pegawai penempatan baru pada rekod inventori.1. PERHATIAN | Apabila anda membuat penambahan atau perubahan kepada maklumat penempatan aset. 7. Klik Penempatan inventori dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari.3. 6. Maklumat penempatan semasa aset berwarna biru. Untuk mencetak maklumat mengikut lokasi. Klik butang Kemaskini. Masukkan kad kewangan yang sama dan Print.44 . Pengesahan penempatan hendaklah dilakukan bagi memastikan perubahan lokasi dan atau pegawai penempatan aset (Harta Modal atau Inventori) adalah betul dengan perubahan lokasi atau pegawai penempatan aset semasa atau aset yang berubah tempat tidak dapat dikesa.1. Pengesahan Penempatan | Senarai rekod aset untuk pengesahan penempatan adalah hasil daripada pemeriksaan harta modal KEW PA-10 atau Inventori KEW PA-11. Lokasi dan Nama Pegawai Penempatan yang baru. Langkah-langkah pengesahan adalah seperti berikut: Langkah 1 Klik Pengesahan Penempatan 7. PENEMPATAN INVENTORI 6.

ASET TIADA PENGGUNA. 9. ASET YANG TIDAK MEMPUNYAI REKOD PEGAWAI PENEMPATAN Aset yang tidak mempunyai pegawai penempatan atai di dalam database menyimpan maklumat tiada.2. Klik pegawai penempatan yang terkini Klik kemaskini untuk mengemaskini dan membuat pengesahan penempatan baru atau Klik untuk membatalkan pengesahan dan mengekalkan rekod lama penempatan aset.2.45 . Paparan ini adalah sebagai panduan kepada pegawai aset untuk memantau berapa jumlah rekod aset yang tidak lengkap iaitu tiada mempunyai nama pegawai atau tiada lokasi penempatan 8. 8. Langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat pengguna adalah seperti berikut sekiranya pengguna adalah pegawai aset (Pegawai Penempatan): MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 9. Klik butang Cetak untuk mencetak senarai aset tiada pengguna. PEMANTAUAN PENEMPATAN. Aset Tiada Pegguna | Senarai ini adalah hasil daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada nama pegawai penempatan.Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 8. Pemantauan Penempatan | Senarai ini adalah hasil daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada nama pegawai atau tiada lokasi penempatan.3. 9. Carian aset tiada pengguna boleh dibuat berdasarkan no chasis/siri atau kategori aset. 9.3. Paparan pemantauan penempatan adalah seperti berikut: NOTA: Kesan terhadap carian rekod dan laporan ASET YANG TIDAK MEMPUNYAI LOKASI Aset yang tidak mempunyai lokasi penempatan atai di dalam database menyimpan maklumat tiada.1.1. 8.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Atau Langkah 8 Klik Paparan Rekod Penempatan bagi mengubah rekod pertama harta modal Klik Ubah rekod ini untuk mengubah rekod penempatan sediada Klik Calender untuk memilih tarikh penempatan baru Klik Carian Pengguna untuk memilih pegawai/kakitangan penempatan yang baru Klik kemaskini untuk mengemaskini maklumat penempatan baru Klik untuk cetak penempatan ini. 10. 10. Carian aset tiada penempatan boleh dibuat berdasarkan no chasis/siri atau kategori aset.46 . Aset Tiada Penempatan | Senarai aset daripada pendaftaran Harta Modal atau Inventori yang direkodkan tiada lokasi penempatan. 10.Langkah 1 Klik butang edit untuk membuat paparan dan mengemaskini maklumat aset. Klik tambah rekod penempatan untuk menambah rekod penempatan baru.2. Langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat lokasi penempatan adalah seperti berikut sekiranya pengguna adalah pegawai aset (administrator): Langkah untuk mengemaskini rekod penempatan sama seperti mengemaskini rekod tiada pegawai penempatan.1. 10. ASET TIADA PENEMPATAN.3. Klik butang Cetak untuk mencetak senarai aset tiada pengguna.

Fungsi pegawi ialah: Memantau pergerakan aset gunasama Melulus atau menolak permohonan pergerkan aset gunasama Melantik penyelia yang akan menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama. 2. Mengetahui status pinjaman aset. Merekod semua pinjaman atau pergerakan yang dibuat atas aset kerajaan.1 Senarai Sub Modul Di dalam Modul Pergerakan  Aset Gunasama  Pemohonan Pinjaman | Pergerakan aset  Modul Pergerakan Aset. KAEDAH MEREKOD ASET.  Daftar Pegawai yang akan mengawal kumpulan aset gunasama .1.PERGERAKAN ASET 1. PERKARA YANG PERLU ANDA LAKUKAN SEBELUM MEMULA MODUL PERGERAKAN. PENGENALAN MODUL PERGERAKAN Definasi | “pergerakan” ialah satu proses merekod segala bentuk pergerakan atau pinjaman ke atas aset kerajaan. Membuat pemerhatian di atas pergerakan | pinjaman aset SUB MODUL PERGERAKAN ASET. Daftar Penyelia yang akan mengendalikan aset gunasama mengikut kumpulan .Pegawai yang bertanggungjawab kepada aset gunasama yang diamanahkan olehnya.  Aset yang sedang dipinjam tidak boleh buat penempatan dan pergerakan.    2.Senarai aset yang didaftarkan sebagai aset gunasama MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .BAB E .47   . 4. Fungsi pegawi ialah: Menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama.Penyelia yang bertanggungjawab kepada aset gunasama yang diamanahkan olehnya.1. penyelia bagi satu kumpulan aset gunasama boelh lebih dari seorang.PA-6. 4. Kumpulan gunasama ini akan hanya boleh dilihat oleh pegawai di agensi tersebut sahaja.  Senarai Permohonan  Permohonan Lulus  Pemulangan Aset Gunasama  Arkib Pergerakan Aset 3.2.  Aset yang telah lupus tidak boleh dipinjam atau dibuat penempatan.  Mendaftar Kumpulan Aset Guna Sama . Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Daftar Pergerakan Harta Modal | Inventori KEW. Pegawai bagi satu kumpulan aset gunasama boelh lebih dari seorang. Terdapat 4 Perkara utama yang perlu anda lakukan sebelum modul pergerakan dapat dilakukan. 3. Merekod terus pergerakan|pinjaman aset :: PERINGATAN ::  Aset yang sedang diselenggara tidak boleh buat penempatan dan pergerakan. Fungsi sistem didalam proses pergerakan atau pinjaman seperti yang dinyatakan dibawah. Daftar Aset sebagai aset gunasama . Proses permohonan pergerakan| pinjaman aset gunasama 3.Kumpulan aset gunasama perlu di daftarkan mengikut cawangan di dalam sistem.

Langkah 4 Pilih TAB Pegawai Pengesah.- Menguruskan penerimaan dan pengeluaran aset gunasama. 4. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Pilih nama aset gunasama dan klik Paparan dibawah akan dipaparkan: untuk mendaftar pegawai kumpulan aset gunasama. Masukan kod dan Keterangan Kumpulan Cth : Kod Keterangan : BPTM : Aset Gunasama Teknologi Maklumat PERINGATAN | Pastikan kod dan keterangan yang diwujudkan adalah berlainan antara satu kumpulan aset gunasama dengan yang lain. SIRI 0003 Kod Penuh : KK/KDRM115/BPTM/09/0003 PERINGATAN | Kumpulan gunasama tidak boleh dipadam sekiranya terdapat aset didalamnya dan kod gunasama tidak boleh dikemaskini selepas pendaftaran dibuat.48 . Langkah-langkah Mendaftar Pegawai yang akan mengawal kumpulan aset gunasama NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA sahaja yang dibenarkan untuk melantik pegawai kumpulan aset gunasama. CTH kod permohonan : KOD KEMENTERIAN KK KOD JABATAN KDRM115 KOD ASET GUNASAMA BPTM TAHUN 09 NO.3. Langkah-langkah Mendaftar Kumpulan Aset Gunasama. NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA sahaja yang dibenarkan untuk mendaftar kumpulan aset gunasama Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik Daftar Kumpulan Aset Gunasama.2. Kod yang diwujudkan akan digunakan di dalam borang permohonan dengan janaan seperti dibawah. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 4.

49 . Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Klik tambah aset. 4. Langkah 6 Pilih nama pegawai penyelia dan klik untuk memadam rekod nama pegawai. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik butang . NOTA : Hanya pentadbir sistem SPA dan pegawai kumpulan aset gunasama dibenarkan untuk melantik pegawai penyelia kumpulan aset gunasama. Langkah-langkah pendaftaran Aset gunasama di bawah kawalan kumpulan gunasama yang didaftarkan NOTA : Hanya Pegawai pengesah sahaja yang dibenarkan untuk membuat pendaftaran aset gunasama. Langkah-langkah Mendaftar Penyelia yang akan mengendalikan aset gunasama mengikut kumpulan.5. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Tandakan aset yang hendak dipilih dan klik butang pilih. Klik simpan PADAM NAMA PEGAWAI. 4. Langkah 6 Pilih nama pegawai dan klik untuk memadam rekod nama pegawai.4. Klik simpan PADAM NAMA PEGAWAI. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Pilih nama aset gunasama dan klik Paparan dibawah akan dipaparkan: untuk mendaftar pegawai kumpulan aset gunasama. Buat Carian Aset.Langkah 5 Klik untuk memilih nama pegawai. Langkah 4 Langkah 5 Pilih TAB Pegawai Penyelia Klik untuk memilih nama pegawai penyelia.

Langkah-langkah mengemaskini maklumat pergerakan terus PENGELUARAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Aset Gunasama Klik . 5.5. Klik butang untuk mengemaskini maklumat pemulangan aset. Rujukan. Klik Sahkan Pengeluaran Terus dan Borang Pengeluaran akan dipaparkan untuk cetakan. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Tandakan aset yang hendak dipinjam. REKOD PERGERAKAN TERUS NOTA : Hanya Pegawai dan Penyelia bagi setiap kumpulan aset gunasama sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini maklumat pergerakan terus. REKOD PINJAMAN. Aliran kerja bagi merkod pergerakan terus. Pegawai perlu mengisi borang pinjaman dengan maklumat:  Nama peminjam dan e-mail ( Pilih daripada database)  Maklumat Pembawa (Jika Perlu)  Tujuan pinjaman  Tempat  Catatan  Pegawai Pelulus. Paparan di sebelah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1.1.50 . Paparan borang pinjaman. Pegawai boleh memilih lebih dari satu aset. Terdapat dua kaedah pengeluaran pinjaman aset iaitu:  Rekod pergerakan terus  Pinjaman on-line. Klik Pinjaman Terus. Sistem akan memberi alert sekiranya tiada aset yang dipilih. 5. PEMULANGAN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Pemulangan Aset Gunasama Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Scan barcode pada borang pinjaman | Jika ada scanner atau masukkan No.1.

51 . BORANG PERMOHONAN PERGERAKAN Masukkan Maklumat Permohonan Permohonan Pengguna daripada PORTAL SPA Sistem akan memberi alert kepadapemohon sekiranya permohonan tidak diluluskan PENGGUNA PEMULANGAN SENARAI PERMOHONAN PERGERAKAN PAPARAN PEGAWAI | Hanya senarai permohonan bagi aset gunasama yang dikawal olehnya dipaparkan. Pada borang terimaan barang Masukkan tarikh baru dijangka pulang dan catatan kenapa lanjut tarikh dipohon Sistem akan memaparkan tarikh baru dijangka pulang. 5. Pastikan anda masukkan baris mana yang hendak dicetak seperti gambarajah dibawah | Bagi cetakan rekod kedua dan seterusnya untuk KAD KEW. Masukkan tarikh dan catatan penerimaan. PROSES PENGELUARAN ASET MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Aset yang telah diterima akan ditandakan dan pengguna perlu mencetak KEW. Klik tanda dan terima barang. Langkah 9 LANJUT TARIKH DI PEMULANGAN Langkah 9 Langkah 10 Klik lanjut tarikh dijangka pulang. Klik kemaskini.Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan Aset yang hendak dipulang.2.PA-6 yang sama. ALIRAN KERJA PERMOHONAN DAN KELULUSAN PERGERAKAN ASET Hanya kakitangan yang sah sahaja yang dibenarkan membuat permohonan. Klik butang untuk cetakan KEW. Satu persatu atau pemulangan banyak aset.PA-6.PA-6. PROSES KELULUSAN PEGAWAI Permohonan diluluskan PROSES PENGELUARAN ASET SENARAI PERMOHONAN LULUS PAPARAN PENYELIA | Hanya senarai permohonan di luluskan oleh pegawai sahaja yang dipaparkan. PINJAMAN SECARA ONLINE.

jawatan. Sepeti paparan dibawah Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang pilih.5. Paparan nama. PERMOHONAN PENGGUNA.52 . Sistem akan menjana borang permohoanan dan akan dihantar melalui e-mail kepada pemohon. LANGKAH PERMOHONAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Portal SPA Klik Pengurusan Aset Langkah 3 Langkah 4 Klik Permohonan Pinjaman Peralatan Masukkan maklumat permohonan pergerakan peralatan. Apabila pengguna telah mengesahkan permohonan. Masukkan Tujuan pergerakan aset dan tempat dibawa. bahagian. NOTA : Semua kakitangan yang sah boleh membuat permohonan pergerakan aset.klik hantar Sahkan Permohonan atau kemaskini kuantiti. no. Pastikan aset yang hendak dipinjam berada di dalam kumpulan tersebut masukkan kuannti yang hendak dipinjam.1. Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Masukkan kad pengenalan . PERHATIAN | Borang akan dihantar kepada pegawai di kumpulan gunasama yang dipohon MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .tekan butang enter. tel dan e-mail akan dipaparkan secara auto Pilih Kumpulan Aset gunasama Pilih kumpulan aset gunasama.2.

KEMASKINI DAN LULUSKAN PERMOHONAN Langkah 4 Tentukan kuantiti yang dibenarkan Langkah 5 Klik Kemaskini dan luluskan permohonan dan masukkan catatan Atau NOTA : Sistem akan memberi alert kepada pemohon PERMOHONAN DITOLAK Langkah 6 Klik Permohonan Ditolak dan masukkan catatan penolakan NOTA : Sistem akan memberi alert kepada pemohon.53 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2.5. KELULUSAN OLEH PEGAWAI NOTA : Hanya Pegawai bertanggungjawab bagi kumpulan aset gunasama boleh meluluskan permohonan pergerakan aset. NOTA | Semua permohonan yang telah diluluskan akan di masukkan ke dalam senarai permohonan lulus dan menunggu pengeluaran oleh penyelia. LANGKAH KELULUSAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul SENARAI PERMOHONAN Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik untuk meluluskan atau menolak permohonan Paparan di bawah akan dipaprkan.2.

5. Klik untuk melihat jumalh aset yang diluluskan oleh pegawai. Langkah 3 Klik untuk membuat pengeluaran aset. Buat carian aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2.54 . Maklumat pengeluaran di bawah akan dipaparkan. LANGKAH PENGELUARAN PERGERAKAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Permohonan Lulus Paparan dibawah akan dipaparkan.3. Klik Nama Kumpulan Aset Gunasama untuk memilih aset Paparan carian akan dipaparkan. Masukkan yang perlu sahaja. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Masukkan maklumat Pembawa | Jika aset diambil oleh orang lain. PENGELUARAN OLEH PENYELIA NOTA : Hanya Penyelia bertanggungjawab bagi kumpulan aset gunasama boleh membuat pengeluaran pergerakan aset bergantung kepada kelulusan pegawai kumpulan gunasama.

Klik butang untuk cetakan KEW.PA-6.55 . Klik kemaskini. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Langkah 7 Langkah 8 Tandakan aset yang hendak dikeluarkan dan klik kemaskini Sistem tidak membenarkan kuantiti dikeluarkan lebih daripada kuantiti diluluskan. Pada borang terimaan barang Masukkan tarikh baru dijangka pulang dan catatan kenapa lanjut tarikh dipohon Sistem akan memaparkan tarikh baru dijangka pulang. Paparan di sebelah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan Aset yang hendak dipulang.PA-6 yang sama. LANGKAH PEMULANGAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pergerakan | Pinjamaan Klik Sub Modul Pemulangan Aset Gunasama Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Scan barcode pada borang pinjaman | Jika ada scanner. Langkah 9 LANJUT TARIKH DI PEMULANGAN Langkah 9 Langkah 10 Klik lanjut tarikh dijangka pulang. Klik tanda dan terima barang. Pastikan anda masukkan baris mana yang hendak dicetak seperti gambarajah dibawah | Bagi cetakan rekod kedua dan seterusnya untuk KAD KEW.PA-6. Aset yang telah diterima akan ditandakan dan pengguna perlu mencetak KEW. Satu persatu atau pemulangan banyak aset. Klik butang untuk mengemaskini maklumat pemulangan aset. Masukkan tarikh dan catatan penerimaan. Selesai Permohonan dan Cetak borang pengeluaran aset.

PENGENALAN PENYELENGGARAAN Definasi | “Penyelenggaraan” ialah satu proses untuk merekod segala penambahan baikan.  PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN (Preventive Maintenance) . Didalam sistem. PENYELENGGARAAN DAN NAIK TARAF ASET: Daftar Aduan di dalam Borang KEW.PA-2 Bhg B MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1.PA-9 Penyelenggaraan Penambahan Daftar Penambahan Dalam Pembaikan Siap Kemaskini Penambahan Cetak KEW. LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN ASET.KEW.PA-14. KEW. 1. penyelenggaraan dan menaiktaraf aset. Proses penyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti yang dinyatakan dibawah. KUMPULAN PENGGUNA MODUL PENYELENGGARAAN. Setiap proses penyelenggaraan harta modal | Inventori hendaklah direkodkan dan ditandatangan oleh pegawai yang merekod penyelenggaraan.56 .PA-2 | Bahagian B ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan.1. 3. dan PENYELENGGARAAN PEMULIHAN (Corrective Maintenance) . 3. menservis.KEW.PENYELENGGARAN ASET 1.PA-13 Ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa. Definasi dan Tanggungjawab | “Pegawai Penyelenggaraan” bermaksud kakitangan|pegawai yang dilantik oleh JKPAK untuk menyelenggara|merekod segala maklumat yang berkaitan dengan Penyelenggaraan aset di Kementerian|Jabatan|Bahagian. CARTA ALIR ADUAN.  2.BAB F . membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan. pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai Penyelengaraan didalam Modul Konfigurasi.

PENTADBIR PENYELENGGARA. SUB MODUL PENYELENGGARAAN Sub Modul Penyelenggaraan adalah seperti berikut. Klik Admin Penyelenggaraan Klik Senarai Klik lantik untuk memilih kakitangan yang ditugaskan untuk menjadi pegawai penyelenggara Pilih Kakitangan dan pastikan anda memilih tapisan rekod sebelum pelantikan dibuat. 4. Petadbir penyelenggara adalah pegawai aset yang dilantik oleh Pentadbir SPA ( rujuk pelantikan di dalam modul pentadbir sistem).1.  Selenggara Harta  Sedang Diselenggara  KEW PA-13  Permohonan Kelulusan  Senarai Aduan  Senarai Kelulusan  Perlu Pembaikan  Admin Penyelenggaraan 4.57 . Lihat paparan dibawah: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Kaedah pelantikan pegawai penyelenggara. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Penyelenggara.1.2.3. Fungsi Utama pentadbir penyelenggara ialah : 4. Melantik pegawai penyelenggara untuk mengemaskini maklumat penyelenggaraan mengikut akses yang dibenarkan.1.

Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan.58 . Pesanan No. Proses aduan kerosakan hingga pembaikan.. ADUAN KEROSAKAN (KEW. Pendaftaran (Bagi kenderaan) Mengikut bahagian pengguna atau bahagian pendaftar/perolehan Tarikh Pembelian Perolehan No. Pilih aset daripada senarai.PA-9. Rujukan Fail Kategori Sub Kategori Jenis Jenama No. Borang Disahkan oleh Pegawai Aset Didaftarkan oleh pegawai penyelenggara aset 5.2. anda boleh membuat carian berdasarkan.1. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. Barkod No.                   Langkah 3 Langkah 4 Imbas Barkod aset (menggunakan pengimbas barkod) No. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Aduan kerosakan peralatan boleh dibuat menggunakan borang KEW.PA-9). Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan. Siri Pendaftaran Kod Nasional No.5. Langkah 5 Klik TAB ADUAN. Didalam maklumat carian. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2 atau fizikal aset (aset yang telah dilabelkan). Langkah aduan kerosakan bagi Harta Modal NOTA : Hanya Pegawai Penyelenggara sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini rekod. 5. Vot Kos Status Harta Mengikut lokasi penempatan.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-9  Nama pengguna terakhir (Pilih daripada database)  Perihal Kerosakan  Syor Pegawai Aset  Nama Pegawai Pelulus . klik butang untuk cetakan KEW.Pegawai yang akan meluluskan tindakan penyelenggaraan. CETAK KEW.PA-9 Selepas kelulusan diterima. (Sistem akan memaparkan permohonan kelulusan penyelenggaraan kepada logi pegawai yang dipilih)  Tarikh.59 . Paparan PDF akan dipaparkan. Klik butang Simpan. Status sedang diproses akan dipaparkan sehingga pegawai belum meluluskan tindakan penyelenggaraan.PA-9 Langkah 12 Klik butang untuk memadam rekod aduan.Langkah 6 Klik Daftar KEW.PA-9.PA-9 Lagkah 7 Langkah 8 Masukkan Maklumat KEW. HAPUS REKOD KEW. Langkah 11 Klik butang Cetak. Langkah 9 Langkah 10 Pastikan paparan di status bertukar kepada lulus.

6. Proses penyelenggaraan pemulihan. Pilih aset daripada senarai.PA-14. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2.60 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENYELENGGARAAN. 6. Masukkan maklumat penyelenggaraan seperti dibawah.6. Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan. SELENGGARA HARTA.1.2. LANGKAH MEREKOD PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan. Segala rekod penyelenggaraan pemulihan akan direkodkan dan dikemaskini pada KEW. Langkah 6 Klik Daftar Penyelenggaraan Langkah 7 Langkah 8 Klik Tambah Rekod Penyelenggaraan. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. DAFTAR PENYELENGGARAAN.

5. Rekod yang di daftarkan menunjukkan penyelenggaraan telah siap dilakukan.5. Lihat paparan dibawah Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk memadam maklumat penyelenggaraan.61 . NOTA : Butang edit akan hilang apabila penyelenggaraan berstatus siapatau bertanda PADAM REKOD PENYELENGGARAAN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . Borang yang sama seperti daftar akan dipaparkan. Masukkan maklumat penyelenggaraan dan klik kemaskini. Oleh yang demikian kaedah mengemaskini rujuk KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN seperti dibawah Langkah 9 Klik butang Simpan. Pilih rekod yang hendak dikemaskini. Adakan anda pasti untuk memadam rekod. KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . Lihat paparan dibawah Langkah 3 Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat penyelenggaraan. Pilih rekod yang hendak dipadam. Jika anda klik OK rekod akan dipadamkan serta merta MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .NOTA : Jika anda tidak merekod tarikh siap. Rekod yang didaftarkan akan berstatus sedang diselenggara.

3. Paparan PDF akan dipaparkan. Langkah 3 Klik kod aset. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .5.CETAK REKOD PENYELENGGARAAN. Langkah Mengemaskini Rekod : Langkah 1 Klik Modul Penyelanggaraan Langkah 2 Klik Sub Modul sedang diselenggara. Pilih rekod yang hendak dicetak. Sistem akan memaparkan senarai aset yang sedang diselenggara. 6. PEMANTAUN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN NOTA : Aset-aset yang sedang diselenggara akan diapaparkan di dalam sub modul sedang diselenggara dan di selenggara. Pastikan anda memilih kad dan baris berapa keberapa. Langkah 5 Klik butang Cetak PDF.62 . Ikuti langkah 3 dan langkah 4 di dalam KEMASKINI REKOD PENYELENGGARAAN. Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak PA-14.

Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENAMBAHAN. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik tambah Penambahan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1. Masukkan maklumat diperlukan NOTA : Pastikan anda memilih maklumat yang didaftarkan adalah maklumat asal penambahan. Langkah 7 Langkah 8 Masukkan Semua maklumat yang diperlukan.63 . Pilih aset daripada senarai. Langkah 1 Ulangi langkah 1 . Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2.1. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF. (KEW. penggantian dan naiktaraf .5. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF. Klik butang untuk mengemaskini rekod (Jika Perlu). Klik butang simpan.KEW. 7.PA-2 Bahagian B. TAMBAH PENAMBAHAN.7. Penggantian Dan Naik Taraf. Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan.1. CETAK REKOD PENAMBAHAN. Borang dibawah akan dipaparkan. penggantian atau naik taraf. Penggantian dan Naiktaraf. 7. DAFTAR PENAMBAHAN. penggantian dan naiktaraf aset harta modal. PENAMBAHAN. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan. Langkah-langkah Penambahan.PA-2B) Merekod butir-butir penambahan. NOTA : Hanya pegawai penyelenggara sahaja yang dibenarkan untuk mengemaskini maklumat penambahan.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik untuk memaparkan maklumat Harta Modal yang dipilih TAB menu dibawah akan dipaparkan. Pilih aset daripada senarai. Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak KEW.1. PINDAHAN KOMPONEN Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Penyelenggaraan.2. Klik Sub Modul Selenggara Harta dan buat carian Harta Modal berdasarkan kepada ruangan yang disediakan kemudian klik butang Cari. 7.64 . Pastikan anda memilih baris untuk dicetak. Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik TAB PENAMBAHAN.2. PINDAH KOMPONEN KEPADA ASET LAIN.Langkah 2 Pilih rekod yang hendak dicetak. Langkah 5 Klik butang Cetak PDF. NOTA : Bagi cetakan kali kedua dan seterusnya masukkan baris dan klik butang papar dan cetak. Langkah-langkah Penambahan. Paparan PDF akan dipaparkan.PA-2-B. 7. Penggantian dan Naiktaraf. Carian selenggara harta boleh dibuat dengan memasukan maklumat mengikut rekod berdasarkan kad KEW PA-2.

induk yang baru. Tandakan komponen dipindahkan ke aset yang mana satu. aset induk yang baru (Ditunjukkan di ruang catatan) NOTA : Sistem akan memberi no aksesori yang baru kepada aksesori yang dipindahkan mengikut no. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik Ubah Komponen. Langkah 9 Langkah 10 Klik butang Pindah.PA-2-B.Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tandakan komponen yang hendak dipindahkan.5. Pilih rekod yang hendak dicetak. Buat carian aset. Lihat borang dibawah. Pastikan anda memilih baris untuk dicetak.65 . Sistem akan memaparkan maklumat aset dikeluarkan dan aset dipindahkan ke No. Lihat paparan dibawah | Atas bahagian kanan Langkah 3 Langkah 4 Klik Cetak KEW. tarikh dipasang kepada aset induk disebabkan oleh tambahan. NOTA : Bagi cetakan kali kedua dan seterusnya masukkan baris dan klik butang papar dan cetak. CETAK REKOD PINDAHAN KOMPONEN Langkah 1 Langkah 2 Ulangi langkah 1 . naiktaraf atau penggantian. Sepeti dibawah Langkah 9 Pilih tarikh dikeluarkan. Paparan PDF akan dipaparkan.

NOTA : PASTIKAN Rekod tarikh dikeluarkan dikemaskini.66 . Langkah 5 Klik butang Cetak PDF. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Penyelenggaraan.PA-9 sahaja yang dibenarkan untuk membuat kelulusan atau menolah permohona pembaikan peralatan daripada pengguna. Klik Sub Modul Perlu Pembaikan Klik untuk paparan maklumat aset untuk penyelenggaraan. NOTA : Hanya ketua jabatan yang direkodkan di dalam KEW.67 .1.PA-9) telah diluluskan. Sistem akan mengemaskini status kelulusan di dalam 9.8.1. Langkah mengemaskini aset yang memerlukan pembaikan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Penyelenggaraan. 8.PA-9 akan dipaparkan untuk tidakan ketua jabatan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Rujuk Kemaskini rekod Penyelenggaraan. Klik Sub Modul Permohonan Kelulusan Klik untuk meluluskan aduan kerosakan Tandakan Diluluskan atau Tidak Diluluskan kemudian masukan catatan Klik butang Kemaskini. Langkah meluluskan permohonan kelulusan bagi tindakan penyelenggaraan kepad aduan kerosakan peralatan. 9. PROSES KELULUSAN Semua permohonan kepada tidakan penyelenggaraan daripada rekod aduan KEW. PERLU PEMBAIKAN Adalah senarai aset yang yang memerlukan pembaikan adalah senarai yang dijana daripada rekod pemeriksaan aset (Status Perlu Penyelenggaraan) atau Permohonan aduan kerosakan (KEW.

PA-11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW.PA-10 dan KEW. 4. Definasi dan Tanggungjawab | “Pegawai Pemeriksa” bermaksud kakitangan| pegawai yang dilantik oleh PEGAWAI PENGAWAL untuk membuat pemeriksaan aset di Kementerian|Jabatan. 4.BAB G .PA-12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi.  Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori. 1.PA-11 kepada Ketua Jabatan.     3. PENGENALAN PEMERIKSAAN Definasi | “Pemeriksaan” ialah satu proses untuk memeriksa secara fizikal.4. SUB MODUL DAN ALIRAN KERJA. Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW. 4. Task Pemeriksaan Senarai Pemeriksaan Senarai Diperiksa Laporan Pemeriksaan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Didalam sistem. 4. KUMPULAN PENGGUNA MODUL PEMERIKSAAN ASET.PEMERIKSAAN ASET 1. ARAHAN PERBENDAHARAAN BIL 5 TAHUN 2007.PA-12 kepada Pegawai Pengawal Pegawai Pengawal seterusnya dikehendaki mengemukakan KEW. tepat dan kemaskini. pentadbir SPA perlu membuat lantikan pegawai pemeriksa didalam Modul Konfigurasi.1 Mengetahui keadaan dan prestasinya 1.68 . rekod dan penempatan Setiap pemeriksaan hendaklah ditandatangan oleh pegawai pemeriksa yang dilantik.2 Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap.1.3 Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar 2. 1.2.3. Tujuan pemeriksaan adalah untuk.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW. 4.

Tajuk Pemeriksaaan dan masukkan nama bahagian.ALIRAN KERJA PEMERIKSAAN 5.69 . Klik Butang Simpan NOTA : Pengguna boleh mengemaskini maklumat pemeriksaan dengan klik butang dan memadam task pemeriksaan dengan klik butang . TASK PEMERIKSAAN 5.1. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PENDAFTARAN TASK PEMERIKSAAN HARTA MODAL Langkah 1 Klik Modul Pemeriksaan. Langkah 2 Langkah 3 Klik Task Pemeriksaan Klik Daftar Pemeriksaan Langkah 4 Pilih Tarikh.1. TASK PEMERIKSAAN HARTA MODAL 5. Pilih pemeriksaan Harta Modal.1.

Apabila anda selesai memilih aset yang hendak diperiksa. Langkah 3 Langkah 4 Klik Pilih Aset Untuk Pemeriksaan. Langkah 5 Tandakan aset yang hendak diperiksa dan klik Pilih Aset. Sistem akan menyediakan laporan dalam bentuk PDF untuk tujuan pemeriksaan fizikal.70 . Paparan dibawah dipaparkan.5. PEMILIHAN ASET Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan. Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Senarai akan mengikut Nama Pegawai yang mewujudkan task.1. Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa.  Lokasi Penempatan aset (Bangunan | Tingkat | Lokasi)  Kategori Aset Hasil carian dipaparkan.2. Secara auto sistem akan menyenaraikan senarai didalam senarai aset untuk diperiksa. Klik butang Cetak Rekod Untuk Diperiksa. NOTA : Hanya Pegawai yang mewujudkan task pemerikaan sahaja boleh mengemaskini rekod pemerikaan. Buat carian harta modal NOTA : Pengguna boleh membuat carian pilihan untuk memilih  Nama Pegawai.

Paparan dibawah dipaparkan. Langkah 3 Daripada aset untuk pemeriksaan klik butang untuk mengemaskini hasil pemeriksaan aset. Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa.1. KEMASKINI HASIL PEMERIKSAAN Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan.3.71 . NOTA : Anda boleh membuat pemilihan untuk permeriksaan semasa anda mengemaskini maklumat aset. Pengguna boleh memadam senarai aset yang perlu dengan klik butang . Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .5. KEMASKINI REKOD PEMERIKSAAN HARTA MODAL Apabila pegawai pemeriksa telah selesai melakukan tugas pemeriksaan fizikal. Pegawai Pemeriksa perlu mengemaskini didalam sistem untuk tujuan laporan pemeriksaan.

maklumat rekod dikemaskini atau tidak. adakah terdapat perubahan lokasi (Jika ya | Sila buat pilihan lokasi baru.72 . status aset semasa diperiksa dan masukkan catatan atau penemuan pemeriksa |Jika Perlu. Untuk melihat maklumat aset klik TAB telah diperiksa. Rekod akan dipindahkan ke TAB telah diperiksa. Klik butang kemaskini untuk mengemaskini hasil pemeriksaan. Klik butang Pemeriksa Dua Pilih Pegawai Pemeriksa Pilih Pengguna dan kilk Simpan. Langkah 1 Langkah 2 Daripada task pemeriksaan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Langkah 4 Langkah 5 Masukkan Maklumat Pemeriksaaan iaitu tarikh pemeriksaan. pegawai aset masih boleh mengemaskini dan memadam rekod pemeriksaan. LANTIK PEGAWAI PEMERIKSA KEDUA. NOTA : Walaupun aset telah dikemaskini dan disenaraikan didalam telah diperiksa.

TASK PEMERIKSAAN INVENTORI 5. 5. LANGKAH-LANGKAH PENDATARAN PEMERIKSAAN INVENTORI Langkah 1 Klik Modul Pemeriksaan.2.1.PA-10.4.1. Pilih pemeriksaan Inventori.PA-10 untuk mencetak laporan KEW. Tajuk Pemeriksaaan dan masukkan nama bahagian. Langkah 2 Langkah 3 Klik Task Pemeriksaan Klik Daftar Pemeriksaan Langkah 4 Pilih Tarikh.PA-10 DAN SELESAI TASK PEMERIKSAAN Langkah 1 Pastikan semua kerja-kerja kemaskini REKOD PEMERIKSAAN HARTA MODAL telah selesai dilakukan DAN semua aset telah dikemaskini hasil pemeriksaan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .5.2. Klik Butang Simpan NOTA : Pengguna boleh mengemaskini maklumat pemeriksaan dengan klik butang dan memadam task pemeriksaan dengan klik butang . Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 2 Langkah 3 Klik butang KEW. JANAAN LAPORAN KEW. Klik butang PEMERIKSAAN SELESAI apabila semua kerja pemeriksaan telah diselesaikan.73 .

Senarai akan mengikut Nama Pegawai yang mewujudkan task. Secara auto sistem akan menyenaraikan senarai didalam senarai aset untuk diperiksa (jika inventori dia akan mengambil jumlah inventori mengikut kategori dan lokasi). Langkah 5 tandakan inventori yang hendak diperiksa dan klik pilih aset.5.2. Buat carian harta modal NOTA : Pengguna boleh membuat carian pilihan untuk memilih  Nama Pegawai. Langkah 3 Langkah 4 Klik pilih aset untuk pemeriksaan.74 .  Lokasi Penempatan aset (Bangunan | Tingkat | Lokasi)  Kategori Aset Hasil carian dipaparkan. PEMILIHAN INVENTORI Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan. Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. Klik butang Cetak Rekod Untuk Diperiksa.2. Sistem akan menyediakan laporan dalam bentuk PDF untuk tujuan pemeriksaan fizikal. Paparan dibawah dipaparkan. Apabila anda selesai memilih aset yang hendak diperiksa. Langkah 6 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Hanya Pegawai yang mewujudkan task pemerikaan sahaja boleh mengemaskini rekod pemerikaan.

KEMASKINI REKOD PEMERIKSAAN INVENTORI Apabila pegawai pemeriksa telah selesai melakukan tugas pemeriksaan fizikal. Pengguna boleh memadam senarai aset yang perlu dengan klik butang . Seperti dibawah Langkah 2 Klik butang untuk membuat pemilihan aset yang hendak diperiksa. b.2. NOTA : Anda boleh membuat pemilihan untuk permeriksaan semasa anda mengemaskini maklumat aset. Rekod Fizikal | satu persatu REKOD DOKUMEN | MENGIKUT KUMPULAN.3.75 . Pegawai Pemeriksa perlu mengemaskini didalam sistem untuk tujuan laporan pemeriksaan. Klik butang kemaskini MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .5. Langkah 3 Daripada aset untuk pemeriksaan klik butang untuk mengemaskini hasil pemeriksaan aset. Rekod Dokumen | Mengikut kumpulan. KEMASKINI HASIL PEMERIKSAAN Langkah 1 Daripada senarai task pemeriksaan yang diwujudkan. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Pilih dokumen aset lengkap dan dikemaskini dan masukkan catatan | Penemuan Pemeriksa. Paparan dibawah dipaparkan. BAGI REKOD INVENTORI terdapat langkah untuk mengemaskini hasil pemeriksaan iaitu : a.

Untuk melihat maklumat aset klik TAB telah diperiksa. Rujuk rajah dibawah NOTA : Anda boleh mengemaskini lebih dari satu aset sekiranya rekod yang hendak dimasukkan adalah sama. status Aset dan klik butang kemaskini. LANTIK PEGAWAI PEMERIKSA KEDUA. Klik butang Pemeriksa Dua Pilih Pegawai Pemeriksa Pilih Pengguna dan kilk simpan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Rekod akan dipindahkan ke TAB telah diperiksa.REKOD FIZIKAL | SATU PERSATU REKOD. Langkah 6 Daripada senarai aset tandakan aset yang hendak dikemasikini dan klik kemaskini pemeriksaan. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 5 Masukkan rekod tarikh pemeriksaan.76 . maklumat lokasi. Langkah 1 Langkah 2 Daripada task pemeriksaan. Ulangi langkah 3 hingga langkah 8 untuk keseluruhan aset. Langkah 7 Paparan dibawah akan dipaparkan.

Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 2 Langkah 3 Klik butang KEW. Klik telah dicetak untuk menunjukkan Kad KEW. JANAAN LAPORAN KEW.PA-2 ATAU KEW.PA-2 atau Kew. SENARAI DIPERIKSA 6. Senarai ini dijana secara automatik apabila proses asset tersebut telah diperiksa.PA-11 untuk mencetak laporan KEW.77 .2.PA-2 atau KEW. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mencetak KAD KEW.1. LIHAT GAMBARAJAH DIBAWAH.PA-3 Tandakan kotak dan klik telah dicetak untuk menunjukkan kad aset telah dicetak.PA-2 atau KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-3 Senarai maklumat pemeriksaan yang belum cetak pada KEW.PA-3 mengikut Pegawai Penempatan. SENARAI ASET TELAH DIPERIKSA .CETAKAN KEW.4. Klik butang PEMERIKSAAN SELESAI apabila semua kerja pemeriksaan telah diselesaikan.PA-11 DAN SELESAI TASK PEMERIKSAAN Langkah 1 Pastikan semua kerja-kerja kemaskini REKOD PEMERIKSAAN INVENTORI telah selesai dilakukan DAN semua aset telah dikemaskini hasil pemeriksaan. Masukkan kad ke berapa. 6.PA-11.5.PA-3 telah dicetak. rekod penempatan ke dan klik papar Klik Butang Cetak untuk cetakan kad.

78 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah5 Klik Modul Pemeriksaan Aset.1. Klik Sub Modul Laporan Pemeriksaan Pilih tahun semasa atau sebelumnya Tandakan PAPARAN GRID untuk cetakan laporan pemeriksaan Klik untuk cetakan ringkasan laporan pemeriksaan harta modal dan inventori bagi tahun yang dipilih. LAPORAN PEMERIKSAAN 7. Senarai maklumat bilangan aset yang diperiksa berdasarkan pada tahun pemeriksaan yang telah dijalankan.7.

APA YANG PERLU ANDA FAHAM UNTUK MENGGUNAKAN SISTEM SPA ? 2. kawalan. simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan didalam sistem SPA. dikembalikan kepada Lembaga Pemeriksa Urus setia menentukan Kuasa Melulus TUGAS Pemohon Pemohon Pemohon | Urusetia 4 5 6 7 Lembaga Pemeriksa Dikemaskini oleh Urusetia.1.PA-17 Kemukakan KEW. tukar barang  Laporan Kemalangan bagi kenderaan terlibat dengan kemalangan  Gambar aset. Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan. dan Melebihi keperluan. terus ke proses 9 Jika laporan tidak lengkap. Urusetia Urusetia 8 9 10 Urusetia Urusetia | Lembaga Pemeriksa Urusetia MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .BAB H . 2. Perubahan teknologi. Sediakan maklumat aset dalam KEW.PA-16.PELUPUSAN ASET 1.1. Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan. jika perlu  Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah hadiah atau pindahan Jika laporan lengkap. PROSES KERJA LANGKAH 1 2 3 PROSES KERJA Kenal pasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW.PA-17 seperti berikut: Keterangan asset  Kuantiti  Tarikh pembelian  Tempoh digunakan|disimpan  Nilai Perolehan Asal  Nilai Semasa Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan dan menandatangani KEW. Usang/obselete.PA-17 kepada Urus Setia Pelupusan Urus setia menyemak KEW. jika perlu. Luput tempoh penggunaan.PA-17 dan pastikan dokumen sokongan berikut disertakan: PEP bagi aset mekanikal|peralatan teknikal|perkakasan computer  Justifikasi Jabatan bagi syor kaedah tukar beli. 1.79 . Tiada alat ganti. Rosak dan tidak boleh digunakan. Apakah justifikasi yang membolehkan proses pelupusan dilakukan? Aset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:           Tidak Ekonomi Dibaiki. Disyor selepas pemeriksaan aset. Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum. PENGENALAN Modul Pelupusan adalah satu modul yang akan melaukukan proses untuk mengeluarkan aset dari milikan.

000 Atau Kemukakan kepada Ibu Pejabat Negeri di Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM10. laporan dikembalikan kepada Urus setia Pelupusan untuk mendapatkan maklumat lanjut. terus ke proses 12.000 TUGAS Urusetia Urusetia Proses kelulusan dikendalikan oleh urusetia pelulus mengikut peringkat kelulusan. CAWANGAN JABATAN ATAU AGENSI PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN IBU PEJABAT NEGERI IBU PEJABAT AGENSI KEMENTERIAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN PEMOHON PELUPUSAN URUSETIA PELUPUSAN URUSETIA KELULUSAN MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .000 Atau Kemukakan kepada Kementerian untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal kurang daripada RM50.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. urusetia pelulus urusetia pelulus urusetia pelulus dimaklumkan kepada urusetia pelupusan.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. urusetia urusetia urusetia hantar kepada pegawai pelulus. 3. KONFIGURASI SISTEM LEVEL KERJA PELUPUSAN DI DALAM SISTEM SPA.80 .PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus berserta : Salinan resit bagi pelupusan kaedah jualan  Surat akuan terima bagi pelupusan kaedah pindahan/hadiah. 13 14 15 16 17 18 Jika pelupusan diluluskan.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. Jika pelupusan tidak diluluskan. Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM100. Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW.000 Atau Kemukakan kepada Bahagian di Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM25.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500.PA18 bagi pelupusan kaedah Kemaskini rekod daftar aset. 19 Urusetia.000 Atau Kemukakan kepada Jabatan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal kurang daripada RM50.LANGKAH 11 12 PROSES KERJA Urus setia menyemak bidang Kuasa Melulus Kemukakan kepada Perbendaharaan untuk kelulusan sekiranya jika:  Nilai perolehan asal melebihi RM50.

1. NOTA : : Ibu Pejabat Agensi seperti Ibu Pejabat Kementerian atau Jabatan | Cth : Ibu Pejabat Kastam DiRaja Malaysia.DAFTAR LEVEL CAWANGAN NOTA : Hanya PENTADBIR SISTEM SPA sahaja dibenarkan untuk membuat pendaftaran dan konfigurasi kepada level cawangan yang didaftarkan didalam sistem SPA. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Admin. Pilih jenis cawangan agensi seperti dibawah untuk menentukan level agensi. Pejabat Negeri : Ibu Pejabat Negeri | Cth : Pejabat Kastam Negeri Perak.1. Cawangan Ibu Pejabat Agensi : Pejabat Cawangan Ibu Pejabat Agensi. Pejabat Daerah : Pejabat Daerah | Cth : Pejabat Kastam Daerah Hilir Perak. Cawangan Pejabat Daerah : Cawangan Pejabat Daerah | Cawangan kecil di dalam daerah tersebut.1. 3.3. Ibu Pejabat Agensi PROSES DAN KELULUSAN IBU PEJABAT IBU PEJABAT AGENSI KELULUSAN KEMENTERIAN PROSES PERMOHONAN KELULUSAN PELUPUSAN & HAPUSKIRA PERBENDAHARAAN IBU PEJABAT NEGERI PERMOHONAN PELUPUSAN DAN HAPUSKIRA PEJABAT DAERAH PROSES DAN KELULUSAN DIPERINGKAT NEGERI BERJADUAL MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . PENDAFTARAN LEVEL CAWANGAN. Laporan terus dihantar ke Ibu Pejabat Agensi.81 . Klik konfigurasi agensi Cari Cawangan mengikut Negeri Klik edit.

1.2. Langkah 6 Klik buat carian pengguna.3. Langkah 4 Langkah 5 Klik pada bahagian pemohon. BAGI PELANTIKAN PEGAWAI PENGESYOR (MODUL KEHILANGAN) DAN PELULUS. Paparan dibawah akan dipaparkan. DAFTAR PEGAWAI PEMOHON. 3. Rujuk modul pentadbir SPA untuk pelantikan pentadbir pelupusan mengikut cawangan. Tandakan Pelupusan | Jika pegawai adalah urusetia bagi proses pelupusan Tandakan samada permohonan melibatkan peralatan ICT atau bukan peralatan ICT. Paparan dibawah akan dipaparkan. URUSETIA PELUPUSAN DAN PEGAWAI PENGESYOR | PELULUS.2. urusetia dan pegawai untuk membuat pendaftaran yang pegawai yang terlibat. DAFTAR PEGAWAI YANG TERLIBAT DENGAN PELUPUSAN NOTA : Hanya pentadbir pelupusan yang dilantik oleh Pentadbir SPA sahaja boleh mengemaskini dan mendaftar pegawai yang terlibat dan menentukan nilai kuasa melulus di dalam proses pelupusan.82 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Keseluruhan Cawangan | Pelantikan Pegawai Mengikut Cawangan Paparan dibawah akan dipaparkan. Buat pilihan pegawai dan klik butang simpan BAGI PELANTIKAN URUSETIA PELUPUSAN. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik buat carian pengguna.

2. Bagi level daerah dan cawangan lain akan hanya nampak pelantikan penyelia sahaja. 3. DAFTAR PELULUS.2. NOTA : Hanya Admin Pelupusan yang dibenarkan menentukan nilai kuasa melulus. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Nilai Kuasa Melulus Paparan dibawah akan dipaparkan. Tandakan samada pegawai boleh mengemaskini maklumat kelulusan bagi level pelulus keseluruhan mengikut agensi atau pelulus bahagian mengikut agensi. urusetia dan pegawai pengesyor dan pelulus.Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Tandakan pengesyor | Jika pegawai boleh mengemaskini syor dan ulasan pegawai pengawal . HANYA PEGAWAI yang dilantik sahaja akan dibenarkan untuk melihat dan akses kepada menu-menu yang telah dibenarkan. Langkah 4 Klik butang LANTIK PENGAWAL untuk membuat carian pengguna. MENENTUKAN NILAI KUASA MELULUS. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .83 . Tandakan samada permohonan melibatkan peralatan ICT atau bukan peralatan ICT NOTA : Bagi proses pendaftaran hanya level ibu pejabat negeri. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Pelulus Paparan dibawah akan dipaparkan.2.Hanya untuk kegunaan modul kehilangan. Langkah 4 Klik butang untuk mengemaskini nilai kuasa melulus. 3. jabatan dan kementerian sahaja yang memaparkan pelantikan kepada pegawai penyelia.3. Abaikan jika tidak perlu. NOTA : Pegawai Pelulus bertanggungjawab meluluskan Syor & Keputusan Jawatankuasa.

2.2. 4.84 . Seperti gambarajah dibawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  Senarai menunggu penerimaan Urusetia  Senarai Diterima Urusetia  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan 4.1.4. MENU PEMOHON PELUPUSAN 4. 4.CARIAN ASET Langkah 7 Klik tajuk task anda. Buat carian aset Daripada hasil carian tandakan aset yang hendak dilupuskan. 4.3.1.PILIH ASET UNTUK PROSES PELUPUSAN DAFTAR TASK Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Pelupusan . FUNGSI PEMOHON PELUPUSAN 4. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 8 Langkah 9 Jika anda ingin mencari aset yang hendak dilupuskan klik carian aset. komponen atau aset lain) yang hendak dilupuskan Menyediakan semua dokumen berkaitan aset.1 MENU KERJA  Pilih aset untuk proses Pelupusan  Selesai pilih aset dan proses persediaan Dokumen Sokongan  Selesai Dokumen Sokongan dan hantar kepada Urusetia  Kuiri Daripada Urusetia  Kemaskini Status Aset Ditolak Urusetia MENU PEMANTAUAN. Menyediakan atau mendaftar KEW.2.2.1.4. inventori. LANGKAH KERJA PEMOHON PELUPUSAN MENU .1.1. 4.1. Hantar dokumen dan senarai aset yang telah lengkap kepada urusetia pelupusan.Lihat paparan menu pemohon Langkah 3 Klik aset untuk proses pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Daftar Pelupusan Baru Pilih tarikh dan masukkan tajuk task anda Klik untuk mengemaskini tajuk task PILIH ASET UNTUK DILUPUSKAN .PA-16 | Sijil Perakuan Pelupusan.3. Jika anda anda pemohon diperingkat daerah data akan dihantar ke urusetia pelupusan negeri. Mengumpul semua aset (harta modal. 4.2. PEMOHON 4.

tarikh perolehan. Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan. jenama.DAFTAR LAIN-LAIN NOTA : ABAIKAN JIKA ANDA INGIN MELUPUSKAN ASET INDUK ATAU ASET LAIN SAHAJA Langkah 15 Klik tajuk task anda. no siri| no casis.CARIAN KOMPONEN |AKSESORI NOTA : ABAIKAN JIKA ANDA INGIN MELUPUSKAN ASET INDUK ATAU ASET LAIN SAHAJA Langkah 11 Klik tajuk task anda. Seperti gambarajah dibawah Langkah 14 Tandakan dan klik Pilih.Besi Longkang. Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan. Sistem akan menyenaraikan didalam senarai hendak dilupuskan.Langkah 10 Tandakan dan klik Pilih. nilai perolehan dan nilai semasa. Klik Daftar. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Jika anda ingin mencari komponen yang hendak dilupuskan klik carian komponen |aksesori. Buat carian komponen Daripada hasil carian tandakan komponen yang hendak dilupuskan. DAFTAR LAIN-LAIN ASET . Cth aset lain . Apabila anda selesai memilih atau mendaftar aset yang hendak dilupuskan. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 16 Langkah 17 Langkah 18 Masukkan maklumat jenis . Ulang langkah 15 hingga 17 untuk mendaftar lebih dari satu aset lain. model. PILIH KOMPONEN UNTUK DILUPUSKAN . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . paparan dibawah akan dipaparkan.85 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAKLUMAT No.PA-16 NO. Ulangi langkah 4 hingga 6 untuk mengemaskini maklumat sijil perakuan untuk aset yang lain.Msukkan sebab-sebab yang telah diperolehi daripada semakan.PA-16 atau KEW.PA16.86 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Anda perlu meneruskan kerja anda dengan menyediakan maklumat sijil perakuan pelupusan seperti paparan dibawah. Jika sijil daisumber JKR atau badan yang diiktiraf. Rujukan Sijil Perakuan. rujukan sijil Auto daripda sistem SPA Masa atau jarak penggunaan sistem Tahap penyampaian aset kepada jabatan Nilai semasa daripada kiraan susut nilai. Niali boelh diubah mengikut kepada penilaian yang dibuat. Msukkan no.PA-16 Masukkan Maklumat KEW. Rujukan Jumlah Kos Penyelenggaraan Terdahulu Jumlah Jarak KM| Jam Penggunaan Tahap Penyampaian Perkhidmatan(%) Nilai Semasa Nilai Selepas Diperbaiki Anggaran Kos Penyelenggaraan Semasa Anggaran Lamanya Digunakan Selepas Diperbaiki Butir-butir penambahbaikan yang perlu Disahkan bahawa aset tersebut telah diperiksa dan diperakukan untuk pelupusan atas sebabsebab berikut Dua Orang Pegawai Pengesah KETERANGAN No. Klik butang Pilih. Anggaran nilai selepas dibaiki Anggaran kos penyelenggaraan semasa Anggaran masa penggunaan Masukkan butiran penyelanggaraan | penambahbaikan yang perlu . klik butang untuk papran PDF borang perakuan untuk tujuan semakan dan cetakan. Langkah 22 Langkah 23 Klik butang KEW.Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Klik butang untuk memadam atau mengeluarkan senarai aset daripada senarai cadangan lupus.PA-16 untuk mengemaskini sijil perakuan pelupusan | KEW. Masukkan nama pegawai yang mengesahkan sijil perakuan pelupusan 11 Langkah 24 Langkah 25 Langkah 26 Klik butang Sahkan. Anda boleh mengemaskini atau KEW. Klik butang untuk mengemaskini maklumat perakuan pelupusan yang telah dimasukkan.

87 .SELESAI PILIH ASET DAN PROSES PERSEDIAAN DOKUMEN SOKONGAN Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Selesai pilih aset dan proses persediaan dokumen sokongan.PA-16 selagi anda tindak menghantar data kepada urusetia.PA-16 sahaja. MENU .Langkah27 Klik Sahkan. seperti gambarajah dibawah Langkah 5 Masukkan maklumat balasan kuiri.KUIRI DARIPADA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Kuiri Daripada Urusetia Langkah 3 Klik No rujukan proses pelupusan Langkah 4 Klik balas untuk membalas kuiri daripada urusetia. MENU . MENU .SELESAI DOKUMEN SOKONGAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Selesai Dokumen Sokongan Dan Hantar Kepada Urusetia Langkah 3 Klik Task kerja anda dan paparan task seperti di dalam proses mengemaskini KEW. KEW. Oleh yang demikian anda perlu mengemaskini aset yang mempunyai KEW.PA-16. NOTA : Anda masih boleh mngemaskini borang KEW. seperti paparan dibawah MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang Bila semua proses diatas telah anda lakukan.KEMASKINI STATUS ASET DITOLAK URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Kemaskini Status Aset Ditolak Urusetia Langkah 3 Klik Tajuk pelupusan Langkah 4 Klik butang RESET untuk mengubah status aset kepada “Sedang Digunakan”. Secara auto sistem akan memaparkan satu task didalam senarai SELESAI PILIH ASET DAN PROSES PERSEDIAAN DOKUMEN SOKONGAN MENU .PA-16 tidak wajib didaftarkan untuk semua aset. Sistem akan menjana senarai di dalam SELESAI DOKUMEN SOKONGAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA. Langkah 9 NOTA : Jangan klik butang hantar selagi anda belum menyelesaikan proses mengemaskini KEW.PA-16 atau Langkah 4 Klik butang untuk menghantar data kepada urusetia. Langkah 3 Klik Task kerja anda dan paparan di bawah akan dipaparkan.

5.1. Melakukan proses permohonan pelupusan.1.88 .5.3.3 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .1 MENU KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI  Senarai Permohonan Pelupusan  Permohonan Pelupusan diproses di cawangan ini  Persediaan awal dokumen proses Pelupusan  Selesai Syor Lembaga dan hantar untuk proses Kelulusan  Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan  Perakuan Pelupusan (PEP) melebihi 1 tahun MENU KERJA URUSETIA PERINGKAT KEMENTERIAN.2.1. Menghantar sijil pelupusan kepada pegawai pelulus. MENU . Menerima semua permohonan pelupusan daripada pemohon.1. 5.MENU . 5.2. 5.1. Mengemaskini maklumat kelulusan dan tindakan pelupusan yang perlu diambil.6.1.SENARAI MENUNGGU PENERIMAAN URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Senarai Menunggu Penerimaan Urusetia Langkah 3 Sistem akan memaparkan senarai data yang dihantar dan masih belum diterima oleh urusetia. 5.1. FUNGSI URUSETIA PELUPUSAN AGENSI 5.4. URUSETIA PELUPUSAN AGENSI. MENU URUSETIA PELUPUSAN AGENSI 5. 5. Mengemaskini maklumat laporan lembaga pemeriksa aset Menghantar permohonan kelulusan bergantung kepada peringkat kuasa melulus yang telah ditetapkan.2.  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan  Permohonan Kelulusan ke Ibu Pejabat / Kementerian /Perbendaharaan  Proses Pelupusan telah tamat  KEW.2.2.1.2.PA-19 perlu dihantar kepada Pelulus  Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset  Senarai Dihantar kepada Kementerian untuk tujuan kelulusan Perbendaharaan 5.7. 5. kelulusan dan proses pelaksanaan pelupusan. 5.SENARAI DITERIMA URUSETIA Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Senarai Diterima Urusetia Langkah 3 Sistem akan memaparkan senarai data yang dihantar dan telah diterima oleh urusetia.1. Memantau proses permohonan. 5. 5.  Senarai Permohonan Pelupusan  Permohonan Pelupusan diproses di cawangan ini  Persediaan awal dokumen proses Pelupusan  Selesai Syor Lembaga dan menunggu penghantaran untuk Kelulusan  Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan  Perakuan Pelupusan (PEP) melebihi 1 tahun  Senarai Permohonan Kelulusan Pelupusan di peringkat Perbendaharaan  Diterima dan perlu dihantar kepada Perbendaharaan  Senarai Permohonan ke Perbendaharaan  Telah Dihantar kepada Perbendaharaan  Kuiri daripada Perbendaharaan  Kelulusan daripada BKP diterima dan perlu diambil tindakan MENU PEMANTAUAN URUSETIA PELUPUSAN AGENSI.

SENARAI PERMOHONAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Senarai Permohonan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan.  Proses Pelupusan telah dihantar dan menunggu Kelulusan  Permohonan Kelulusan ke Ibu Pejabat / Kementerian /Perbendaharaan  Proses Pelupusan telah tamat  KEW. Langkah 4 Klik no rujukan pelupusan untuk mengemaskini maklumat permohonan.1 LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT AGENSI NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Kementerian.PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Permohonan Pelupusan Diproses Di Cawangan Ini Paparan dibawah akan dipaparkan.89 . LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI. Masukkan no. 5. Tandakan di kotak disediakan dan klik butang pilih.3. 5. memo atau no rujukan surat dan tarikh dokumen diterima Secara auto sistem akan menyenaraikan di PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI.4 Langkah 4 Langkah 5 NOTA : Pastikan dokumen pelupusan telah diterima sebelum tindakan diambil. NOTA : daripada paparan sistem urusetia boleh melihat senarai permohonan yang dikuiri dan masih belum menerima jawapan daripada pemohon. MENU .PA-19 perlu dihantar kepada Pelulus  Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset 5.3.2.MENU PEMANTAUAN URUSETIA PERINGKAT KEMENTERIAN. Paparan disebelah akan dipaparkan: NOTA : Tab Maklumat Pelupusan Tab Senarai Dicadang Utk Pelupusan : Maklumat Pelupusan : Senarai cadangan aset utnuk dilupuskan menunggu pengesahan urusetia. MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

Paparan menunjukkan senarai aset yang dicadang untuk pelupusan.PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Persediaan Awal Dokumen Proses Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Tandakan kotak pilihan satu persatu atau semua sekali dengan menandakan dibahagian atas sekali. Dan klik butang Pilih Untuk Persediaan Pelupusan atau anda boleh membatalkan item aset yang tidak sesuai untuk dilupuskan. Paparan disebelah akan dipaparkan. Klik senarai dicadang untuk dilupuskan. Masukkan nama task pelupusan tersebut. Daftar task pemeriksaan urusetia atau pilih task daripada yang tersedia untuk proses seterusnya. MENU . klik nama task yang dipilih atau. Klik butang jika senarai aset telah selesai dipilih. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Jika anda memilih untuk memasukkan item dicadang kedalam task terdahulu.Tab Kuiri : Urusetia boleh membuat kuiri kepada pemohon mengenai keperluan dokumen atau lain-lain sebelum meneruskan proses. Klik Daftar Proses Pelupusan. Sistem akan menjana satu task bagi senarai perlu PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .90 . Langkah 4 Klik tajuk task pelupusan.

PA-17 yang hendak dijana. Paparan tab menu dibawah akan dipaparkan. Langkah 6 Langkah 7 Klik TAB Lembaga Pemeriksa. Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik butang SAHKAN. harga dan tempoh penggunaan atau memaparkan satu persatu. LANTIK|DAFTAR LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah seterusnya ialah anda perlu melantik lembaga pemeriksa di dalam task permohonan pelupusan yang telah dikemaskini.Langkah 5 Langkah 6 Anda perlu menetapkan format cetakan laporan KEW.91 . Kaedah seperti dibawah:  Tentukan sama ada anda hendak memaparkan senarai dengan mengumpul aset mengikut kategori.  Tentukan saiz kertas. NOTA : Anda boleh mengemaskini semula sekiranya paparan yang dikehendaki tidak memenuhi keperluan anda. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  Tentukan bilangan ‘row’ yang akan dipaparkanbagi setiap helaian. Klik Lantik Pemeriksa.

NOTA : Pastikan Ahli Lembaga Pemeriksa masih sah tempoh pelantikannya atau dapatkan surat lantikan dan daftar di ruang daftar baru. Jika anda ingin memadam atau membatalkan pelantikan lembaga pemeriksa. Langkah 13 Langkah 14 KEMASKINI SYOR DAN PENDAPAT LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah ini perlu diambil oleh urusetia apabila telah mendapat laporan daripada Lembaga Pemeriksa. Klik butang delete di sebelah kanan. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Tandakan (Satu atau lebih) Lembaga Pemeriksa Bagi Task pelupusan dan klik butang PILIH atau jika tiada pergi ke langkah seterunya. Kemudian klik butang kemaskini. Klik untuk mengemaskini tempat pemeriksaan dijalankan. Masukkan maklumat Nama dan maklumat agensi (jika selain dari agensi anda). Klik untuk mengemaskini tarikh pelantikan untuk merekod tarikh lantikan dan mengemaskini tarikh pemeriksaan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . tempoh pelantikan dan pegawai yang melantik.92 . Klik butang untuk mencetak senarai Lembaga Pemeriksa di dalam task pelupusan tersebut. Apabila pelantikan selesai papran disebelah akan dipaparkan dan anda perlu penandakan salah seorang sebagai pengerusi. Klik Daftar Baru.Jika anda menyambung kerja anda pada hari yang lain anda perlu ke langkah 1 hingga 4 dan seterusnya langkau terus ke langkah 15. Langkah 11 Langkah 12 Apabila pelantikan pengerusi telah di tandakan perhatikan nama pegawai yang dilantik akan dipaparkan di ruang pengerusi.

SELESAI SYOR LEMBAGA DAN HANTAR UNTUK PROSES KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Selesai Syor Lembaga Dan Menunggu Penghantaran Untuk Kelulusan Paparan dibawah akan dipaparkan.Langkah 15 Klik Syor Lembaga Pemeriksa.Klik butang HANTAR.Surat Rujukan dan pilih peringkat kelulusan. Klik butang kemaskini Ulang langkah 16 hingga 19 sehingga keseluruhan aset telah dikemaskini.Masukkan No. Anda boleh menandakan untuk pilihan semua aset mengikut kategori atau untuk satu persatu. Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Langkah 21 Pilih kaedah pelupusan yang disyorkan dan nyatakan Kaedah aset dengan jelas serta justifikasi pelupusan.93 . TAB dibawah akan dipaparkan. Klik butang HANTAR KELULUSAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Sistem akan menjana satu task bagi senarai SELESAI SYOR LEMBAGA DAN MENUNGGU PENGHANTARAN UNTUK KELULUSAN MENU . Sistem akan menjana kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan tersebut dan satu senarai semak untuk dihantar kepada kuasa melulus Langkah 22 Langkah 23 Klik kuasa melulus untuk melihat kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan dan klik butang TERUSKAN Klik Senarai Semak untuk menghantar permohonan kelulusan. Klik butang SAHKAN. Klik butang kemaskini pendapat dan syor untuk mengemaskini pendapat dan syor. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 16 Langkah 17 Tandakan aset yang hendak dikemaskini.

Sistem akan menjana senarai pelupusan telah dihantar dan menunggu kelulusan. Langkah 6 Langkah 7 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Apabila permohonan kelulusan pelupusan telah di terima daripada pegawai pelulus.Sistem akan memaklumkan kepada urusetia tentang keputusan yang telah dihantar dan menjana satu task di dalam senarai TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN. Klik TAB Senarai semak.Langkah 4 Langkah 5 Klik tajuk task pelupusan.94 . Klik hantar untuk kelulusan Masukkan maklumat permohonan dan kepada siapa proses di hantar.

Senarai Kelulusan Diterima Mohon Semula Kemaskini Kelulusan Mohon Lanjut Tempoh Mohon Pinda Kaedah Pelupusan Mohon Tawaran Harga Kaedah Melibatkan Musnah Kaedah Melibatkan Jualan Kemaskini Tatacara dan maklumat musnah Go to Proses Sebutharga.ALIRAN KERJA KEMASKINI TINDAKAN PELUPUSAN.PA19 Cetak KAD 312 dan 313 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .95 . Tender dan Lelong Senarai Menunggu Kelulusan Tindakan Telah Selesai Kemaskini Status Aset Sediakan SIjil Penyaksian Jana Sijil Pelupusan KEW.

96 . TENDER DAN LELONG. iaitu dalam tempoh 3 bulan. Paparan dibawah akan dipaparkan. sebutharga atau lelong atau jika ingin mendaftar tender. Langkah 5 Klik TAB jualan. Paparan dibawah akan dipaparkan. Jika tiada tindakan diambil selepas 3 bulan sistem akan membatalkan kelulusan tersebut. TAB Kemaskini maklumat kelulusan JUALAN. sebutharga atau lelong klik bahagian daftar seperti contoh yang dinyatakan dibawah. NOTA : Pastikan anda memastikan tindakan ke atas pelupusan diambil mengikut tempoh yang ditetapkan.MENU . KEMASKINI KELULUSAN.TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Telah Mendapat Kelulusan Dan Menunggu Tindakan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Kemaskini maklumat kaedah jualan. Tandakan (Di dalam senarai aset) Klik butang tender untuk proses tender. Pilih no tender. sebutharga untuk proses sebutharga dan lelong untuk proses lelong. Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat kelulusan yang diterima. Proses tindakan melibatkan Jualan rujuk para 7 | PROSES SEBUTHARGA. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

Klik butang kemaskini tatacara.MOHON PINDA KAEDAH.Paparan dibawah dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Tandakan check box mengikut senarai aset yang hendak dipilih. KEMASKINI KAEDAH DIMUSNAH. catatan dan maklumat saksi. Langkah 14 Klik butang kemaskini. Pilih tarikh. Langkah 15 Ulang langkah 1 hingga 4 jika klik kemaskini status aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 9 Langkah 10 Tandakan aset yang ingin dipohon pinda kaedah Klik pinda kaedah. KEMASKINI STATUS ASET. Masukkan kaedah baru dan nyatakan sebab. Sistem akan menunggu pengesahan di dalam TAB Kemaskini status aset. masukkan tempat dibakar. NOTA : Sistem tidak membenarkan urusetia membuat perubahan kepada tatacara yang telah diluluskan.97 . Langkah 11 Klik TAB Dimusnah.

Langkah 4 Langkah 5 Tandakan di kotak disediakan dan klik butang Pilih.PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Permohonan Pelupusan Diproses Di Cawangan Ini Paparan dibawah akan dipaparkan.3. LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT KEMENTERIAN. Klik klik HANTAR. MENU . Langkah 17 Klik Hantar Semula Paparan dibawah akan dipaparkan. memo atau no rujukan surat dan tarikh dokumen diterima Secara auto sistem akan menyenaraikan di PERMOHONAN PELUPUSAN DIPROSES DI CAWANGAN INI.PA-2 atau KEW. MENU .Langkah 16 Tandakan ‘check box’ bagi aset yang hendak dikemaskini status aset. NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Agensi.DAN KEW. Langkah 18 5. NOTA : Semua permohonan yang dipohon untuk pinda kaedah akan disenaraikan didalam proses HANTAR SEMULA. Masukkan no.SENARAI PERMOHONAN PELUPUSAN Langkah 1 Klik Modul Pelupusan Langkah 2 Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Langkah 3 Klik Senarai Permohonan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Sistem akan menjana untuk cetakan KAD KEW.PA-19. NOTA : Pastikan dokumen pelupusan telah diterima sebelum tindakan diambil.98 .PA-18.PA-3 dan sistem akan menjana KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . HANTAR SEMULA | MOHON PINDA KAEDAH DAN TAWARAN HARGA.2.

Langkah 4 Klik no rujukan pelupusan untuk mengemaskini maklumat permohonan. Masukkan nama task pelupusan tersebut. MENU . Paparan menunjukkan senarai aset yang dicadang untuk pelupusan. Langkah 5 Klik Senarai Dicadang untuk dilupuskan. Klik butang jika senarai aset telah selesai dipilih. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Jika anda memilih untuk memasukkan item dicadang kedalam task terdahulu. Daftar task pemeriksaan urusetia atau pilih task daripada yang tersedia untuk proses seterusnya. Langkah 6 Langkah 7 Tandakan kotak pilihan satu persatu atau semua sekali dengan menandakan dibahagian atas sekali. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Persediaan Awal Dokumen Proses Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. : Urusetia boleh membuat kuiri kepada pemohon mengenai keperluan dokumen atau lain-lain sebelum meneruskan proses. Paparan disebelah akan dipaparkan: NOTA : Tab Maklumat Pelupusan Tab Senarai Dicadang Utk Pelupusan Tab Kuiri : Maklumat Pelupusan : Senarai cadangan aset utnuk dilupuskan menunggu pengesahan urusetia. Sistem akan menjana satu task bagi senarai perlu PERSEDIAAN AWAL DOKUMEN PROSES PELUPUSAN. Dan klik butang masukkan ke dalam persediaan pelupusan atau anda boleh membatalkan item aset yang tidak sesuai untuk dilupuskan.99 . Klik daftar proses pelupusan. klik nama task yang dipilih atau.NOTA : daripada paparan sistem urusetia boleh melihat senarai permohonan yang dikuiri dan masih belum menerima jawapan daripada pemohon.

Kaedah seperti dibawah:  Tentukan sama ada anda hendak memaparkan senarai dengan mengumpul aset mengikut kategori. LANTIK|DAFTAR LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah seterusnya ialah anda perlu melantik lembaga pemeriksa di dalam task permohonan pelupusan yang telah dikemaskini.PA-17 yang hendak dijana. NOTA : Anda boleh mengemaskini semula sekiranya paparan yang dikehendaki tidak memenuhi keperluan anda. harga dan tempoh penggunaan atau memaparkan satu persatu. Paparan tab menu dibawah akan dipaparkan.100 . Langkah 6 Langkah 7 Klik TAB Lembaga Pemeriksa.  Tentukan bilangan ‘row’ yang akan dipaparkanbagi setiap helaian.Langkah 4 Klik tajuk task pelupusan. Paparan disebelah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  Tentukan saiz kertas. Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik Lantik Pemeriksa. Langkah 5 Langkah 6 Anda perlu menetapkan format cetakan laporan KEW. Klik SAHKAN.

Klik Daftar Baru.NOTA : Pastikan Ahli Lembaga Pemeriksa masih sah tempoh pelantikannya atau dapatkan surat lantikan dan daftar di ruang daftar baru. Klik butang untuk mencetak senarai Lembaga Pemeriksa di dalam task pelupusan tersebut. Klik butang delete di sebelah kanan. tempoh pelantikan dan pegawai yang melantik. Jika anda ingin memadam atau membatalkan pelantikan lembaga pemeriksa. Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Tandakan (Satu atau lebih) Lembaga Pemeriksa Bagi Task pelupusan dan klik butang pilih atau jika tiada pergi ke langkah seterunya. Kemudian klik butang kemaskini. Langkah 15 Klik Syor Lembaga Pemeriksa.101 . Langkah 11 Langkah 12 Apabila pelantikan pengerusi telah di tandakan perhatikan nama pegawai yang dilantik akan dipaparkan di ruang pengerusi. Apabila pelantikan selesai paparan disebelah akan dipaparkan dan anda perlu penandakan salah seorang sebagai pengerusi. Langkah 13 Langkah 14 KEMASKINI SYOR DAN PENDAPAT LEMBAGA PEMERIKSA NOTA : Langkah ini perlu diambil oleh urusetia apabila telah mendapat laporan daripada Lembaga Pemeriksa. Jika anda menyambung kerja anda pada hari yang lain anda perlu ke langkah 1 hingga 4 dan seterusnya langkau terus ke langkah 15. Masukkan maklumat Nama dan maklumat agensi (jika selain dari agensi anda). Klik untuk mengemaskini tarikh pelantikan untuk merekod tarikh lantikan dan tarikh pemeriksaan dan klik tempat pmeriksaan dijalankan.

Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Langkah 21 Pilih kaedah pelupusan yang disyorkan dan nyatakan Kaedah aset dengan jelas serta justifikasi pelupusan. TAB dibawah akan dipaparkan.102 . Anda boleh menandakan untuk pilihan semua aset mengikut kategori atau untuk satu persatu. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .SELESAI SYOR LEMBAGA DAN HANTAR UNTUK PROSES KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Selesai Syor Lembaga Dan Menunggu Penghantaran Untuk Kelulusan Paparan dibawah akan dipaparkan. Sistem akan menjana satu task bagi senarai SELESAI SYOR LEMBAGA DAN MENUNGGU PENGHANTARAN UNTUK KELULUSAN MENU . Klik butang SAHKAN. Klik butang kemaskini Ulang langkah 16 hingga 19 sehingga keseluruhan aset telah dikemaskini. Sistem akan menjana kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan tersebut dan satu senarai semak untuk dihantar kepada kuasa melulus Langkah 22 Langkah 23 Klik Kuasa Melulus untuk melihat kuasa melulus yang dibenarkan untuk meluluskan pelupusan dan klik butang TERUSKAN Klik Senarai Semak untuk menghantar permohonan kelulusan.Langkah 16 Langkah 17 Tandakan aset yang hendak dikemaskini. Klik butang kemaskini pendapat dan syor untuk mengemaskini pendapat dan syor.

Apabila permohonan kelulusan pelupusan telah di terima daripada pegawai pelulus.Langkah 4 Langkah 5 Klik tajuk task pelupusan.TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN NOTA : Langkah-langkah yang perlu diambil dalah sama seperti tidakan yang diambil oleh urusetia pelupusan di peringkat agensi. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 6 Langkah 7 MENU . Klik TAB Senarai semak. Klik hantar untuk kelulusan Masukkan maklumat permohonan dan kepada siapa proses di hantar.Sistem akan memaklumkan kepada urusetia tentang keputusan yang telah dihantar dan menjana satu task di dalam senarai TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN.103 . Sistem akan menjana senarai pelupusan telah dihantar dan menunggu kelulusan.

104 . Senarai Kelulusan DiterimaDiterima Mohon Semula Kemaskini Kelulusan Mohon Lanjut Tempoh Mohon Pinda Kaedah Pelupusan Mohon Tawaran Harga Kaedah Melibatkan Musnah Kaedah Melibatkan Jualan Kemaskini Tatacara dan maklumat musnah Go to Proses Sebutharga. Tender dan Lelong Senarai Menunggu Kelulusan Tindakan Telah Selesai Kemaskini Status Aset Sediakan SIjil Penyaksian Jana Sijil Pelupusan KEW.ALIRAN KERJA KEMASKINI TINDAKAN PELUPUSAN.PA19 Cetak KAD 312 dan 313 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

NOTA : Pastikan anda memastikan tindakan ke atas pelupusan diambil mengikut tempoh yang ditetapkan. iaitu dalam tempoh 3 bulan. Pilih no tender. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Kemaskini maklumat kaedah jualan. TAB Kemaskini maklumat kelulusan JUALAN. Paparan dibawah akan dipaparkan.MENU . Paparan dibawah akan dipaparkan. Jika tiada tindakan diambil selepas 3 bulan sistem akan membatalkan kelulusan tersebut. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Tandakan (Di dalam senarai aset) Klik butang tender untuk proses tender. sebutharga atau lelong atau jika ingin mendaftar tender.TELAH MENDAPAT KELULUSAN DAN MENUNGGU TINDAKAN PELUPUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Urusetia Pelupusan Klik Telah Mendapat Kelulusan Dan Menunggu Tindakan Pelupusan Paparan dibawah akan dipaparkan. TENDER DAN LELONG.105 . sebutharga untuk proses sebutharga dan lelong untuk proses lelong. Proses tindakan melibatkan Jualan rujuk para 7 | PROSES SEBUTHARGA. Langkah 5 Klik TAB jualan. KEMASKINI KELULUSAN. sebutharga atau lelong klik bahagian daftar seperti contoh yang dinyatakan dibawah. Langkah 4 Klik untuk mengemaskini maklumat kelulusan yang diterima.

masukkan tempat dibakar. Langkah 14 Klik butang KEMASKINI. Langkah 11 Klik TAB Dimusnah.MOHON PINDA KAEDAH. Langkah 15 Ulang langkah 1 hingga 4 jika klik kemaskini status aset MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pilih tarikh. Sistem akan menunggu pengesahan di dalam TAB Kemaskini status aset. NOTA : Sistem tidak membenarkan urusetia membuat perubahan kepada tatacara yang telah diluluskan. KEMASKINI KAEDAH DIMUSNAH. KEMASKINI STATUS ASET. Langkah 9 Langkah 10 Tandakan aset yang ingin dipohon pinda kaedah Klik Pinda Kaedah. Klik butang DIBAKAR untuk mengemaskini tatacara. catatan dan maklumat saksi.paparan dibawah dipaparkan Langkah 12 Langkah 13 Tandakan check box mengikut senarai aset yang hendak dipilih. Masukkan kaedah baru dan nyatakan sebab.106 .

Klik HANTAR. Sahkan penerimaan untuk dikumpulkan bagi tujuan kelulusan diperingkat Perbendaharaan.PA-19. MENU .PA-19 akan disenaraikan di dalam KEW.PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS.107 . Klik untuk cetakan KEW.PA-2 atau KEW.PA-19 dan untuk mengesahkan Sijil Pelupusan Aset Kerajaan. Sistem akan menjana untuk cetakan KAD KEW.PA-3 dan sistem akan menjana KEW.3. NOTA : Abaikan langkah ini sekiranya anda adalah pegawai daripada Urusetia Agensi.Langkah 16 Tandakan ‘check box’ bagi aset yang hendak dikemaskini status aset. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Senarai KEW.2.DAN KEW.PA-19 HANTAR SEMULA | MOHON PINDA KAEDAH DAN TAWARAN HARGA.PA-19. Klik TAB KEW.PA-19 seperti gambarajah dibawah Langkah 19 Langkah 20 Sistem akan menjana KEW. Langkah 18 5. Langkah 17 NOTA : Sistem akan memaparkan semua tindakan dan sijil pelupusan KEW. LANGKAH KERJA URUSETIA PELUPUSAN AGENSI PERINGKAT KEMENTERIAN.PA-18. Cop SPA akan dipaparkan. NOTA : Semua permohonan yang dipohon untuk pinda kaedah akan disenaraikan didalam proses HANTAR SEMULA. Langkah 18 Klik sahkan rekod sijil pelupusan di bahagian bawah KEW.SENARAI PERMOHONAN KELULUSAN PELUPUSAN DI PERINGKAT PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Permohonan Kelulusan Pelupusan Di Peringkat Perbendaharaan Senarai bagi permohonan ke MOF akan dipaparkan. Langkah 17 Klik Tab Hantar Semula Paparan dibawah akan dipaparkan.PA-19 pdf yang telah dicop oleh Sistem.

Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Tandakan satu atau lebih permohonan yang hendak dikumpulkan didalam satu permohonan ke Perbendaharaan. Masukkan maklumat Surat Rujukan Hantar Ke Pebendaharaan dan Langkah 7 Klik Daftar. MENU . Langkah 4 Klik Tajuk Pelupusan Paparan TAB dibawah akan dipaparkan. Klik butang Persediaan KE BKP.108 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .DITERIMA DAN PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Diterima Dan Perlu Dihantar Kepada BKP (MOF) Senarai bagi permohonan perlu dihantar ke MOF akan dipaparkan.SENARAI PERMOHONAN KE PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Senarai Permohonan Ke Perbendaharaan Senarai bagi permohonan akan dihantar ke MOF akan dipaparkan.Langkah 5 Klik permohonan kelulusan yang diterima dan klik Persediaan ke BKP Sstem akan menjana senarai di menu DITERIMA DAN PERLU DIHANTAR KEPADA BKP (MOF). NOTA : Jika terdapat permohonan yang melibatkan kelulusan Perbendaharaan daripada jabatan di bawah kementerian semua paparan akan dipaparkan disini. Sistem akan menjana satu senarai yang akan dihantar ke Perbendaharaan di dalam senarai SENARAI PERMOHONAN KE BKP (MOF) MENU .

Jkia lebih dari satu agensi senarai KEW. Rujukan Surat Permohonan dan Klik butang HANTAR.KELULUSAN DARIPADA BKP DITERIMA DAN PERLU DIAMBIL TINDAKAN NOTA : Langkah-langkah yang perlu diambil dalah sama seperti tidakan yang diambil oleh urusetia pelupusan di peringkat agensi.KUIRI DARIPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Kuiri daripada BKP (MOF) Senarai bagi permohonan yang dikuiri daripada pihak BKP. MENU . Langkah 5 Klik Senarai Semak untuk melihat senarai semak dokumen yang akan dihantar ke Perbendaharaan bagi tujuan kelulusan di peringkat Bahagian Kawalan dan Pemantauan | Perbendaharaan. Masukkan No.TELAH DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Klik Telah Dihantar Kepada Perbendaharaan Senarai bagi permohonan yang telah dihantar dipaparkan dan pengguna boleh melihat status penerimaan sistem. MENU . Sistem akan menjana satu senarai di menu TELAH DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN MENU .PA-17 adalah mengikut task di agensi tersebut.109 .PA-17 adalah laporan Lembaga Pemeriksa bagi senarai aset yang dihantar. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang simpan.NOTA : TAB Senarai aset untuk senarai aset yang hendak dilupuskan dan TAB KEW. Papran dibawah dipaparkan Langkah 6 Langkah 7 Klik butang HANTAR UNTUK KELULUSAN. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang balas dan masukkan maklumat balasan.

LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA PELUPUSAN AGENSI.PA-19 akan disenaraikan di dalam KEW. MENU .110 .3. NOTA : Sistem akan memaparkan semua tindakan dan sijil pelupusan KEW.PA-19 MENU .PROSES PELUPUSAN TELAH TAMAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Proses Pelupusan Telah Tamat Satu senarai proses pelupusan yang telah tamat akan dipaparkan.PROSES PELUPUSAN TELAH DIHANTAR DAN MENUNGGU KELULUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Proses Pelupusan Telah Dihantar Dan Menunggu Kelulusan Satu senarai proses pelupusan menunggu kelulusan akan dipaparkan.KEW.PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS Langkah 1 Klik Modul Pelupusan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Senarai KEW.PA-19 seperti gambarajah dibawah Langkah 6 Langkah 7 Sistem akan menjana KEW.5. klik untuk paparan di bawah. Langkah 5 Klik sahkan rekod sijil pelupusan di bahagian bawah KEW. Klik untuk cetakan KEW.PA-19.3. MENU – PERMOHONAN KELULUSAN KE IBU PEJABAT/KEMENTERIAN/PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Permohonan Kelulusan Ke Ibu Pejabat/Kementerian/Perbendaharaan Satu senarai proses pelupusan menunggu kelulusan akan dipaparkan.PA-19 PERLU DIHANTAR KEPADA PELULUS. MENU .PA-19 pdf yang telah dicop oleh Sistem.

PA-19 yang telah dihantar akan ditandakan Langkah 2 Langkah 3 MENU . Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 5 Klik butang Cetak untuk cetakan KEW. Langkah 4 Klik butang hantar.SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Satu senarai KEW. MENU KERJA URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN. 6.2.2. FUNGSI URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6.PA-18. URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6.Klik Menu Urusetia | Bahagian Pemantauan Klik KEW.3. Sistem akan membuat pecahan mengikut kelulusan yang dibenarkan.PA18 MENU .PA-19 yang perlu dihantar kepada pegawai pelulus.1.4.  Senarai perlu pengesahan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . 6. Menerima semua permohonan kelulusan pelupusan daripada urusetia. 6.1. 6.5.1. Mengemaskini kelulusan pegawai bertanggungjawab. Mengemaskini syor jawatankuasa pelupusan untuk dibawa kepada kelulusan pegawai bertanggungjawab.1. 6.PA-19 Perlu Dihantar Kepada Pelulus Satu senarai KEW.PA-18 akan dipaparkan.1. Langkah 4 Klik untuk paparan KEW. NOTA : Dokumen KEW.1.1. MENU URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN 6.111 .SENARAI DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN UNTUK TUJUAN KELULUSAN BKP (MOF) NOTA : Adalah satu senarai pemantauan yang diwujudkan untuk memantau senarai permohonan agensi yang dihantar kepada kementerian untuk tujuan kelulusan diperingkat BKP-Perbendaharaan. 6.1. Menghantar status kelulusan kepada pemohon.2.

     6.2.2.

Permohonan menunggu maklumat Keputusan Didalam proses mengemaskini Keputusan Pengesahan Keputusan oleh Pelulus Senarai Keputusan untuk dihantar Senarai Keputusan untuk dihantar ke Jabatan

MENU PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN.  Menunggu Keputusan Pelulus  Keputusan telah dihantar  Senarai Menunggu KEW.PA-19  Ringkasan (Summary)

6.3. LANGKAH KERJA URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN NOTA : Hanya pegawai yang dilantik didalam senarai pegawai di dalam urusetia pelulus boleh melaksanakan kerja-kerja dibawah.` MENU - SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Perlu Pengesahan Paparan dibawah akan dipaparkan.

Langkah 4 Langkah 5

Klik tajuk pelupusan TAB semakan dokumen dipaparkan

NOTA : Pegawai boleh menyemak dokumen yang diterima, KEW.PA-17 dan senarai aset sebelum pengesahan penerimaan dibuat. Langkah 6 Klik butang SAHKAN untuk tindakan pelupusan. Sistem akan menyenaraikan permohonan di dalam senarai PERMOHONAN MENUNGGU MAKLUMAT KEPUTUSAN. Teruskan proses atau ke menu seterusnya.

MENU - PERMOHONAN MENUNGGU MAKLUMAT KEPUTUSAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulu Pelupusan Klik Permohonan Menunggu Maklumat Keputusan Paparan dibawah akan dipaparkan.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 112

Langkah 4 Langkah 5

Klik butang untuk mengesahkan dokumen dan sedia untuk di bawa ke jawatankuasa dan dikemaskini. TAB menu dibawah akan dipaparkan.

Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8

Klik TAB Maklumat mesyuarat - Untuk melihat maklumat permohoan. Klik TAB KEW.PA-17 - Melihat KEW.PA-17 bagi sesuatu permohonan. klik Persediaan mesyuarat dicetak. Klik untuk paparan pdf dan klik butang cetak untuk dokumen persediaan mesyuarat. Klik Syor dan Keputusan Jawatankuasa. Paparan di bawah akan dipaparkan.

KEMASKINI SYOR MESYUARAT. Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Tandakan untuk mengemaskini keseluruhan aset atau klik persatu. Klik butang Syor. Masukkan maklumat syor jawatankuasan pelupusan Rujuk gambarajah disebelah: Pilih Tatacara. Masukkan Syor dan klik kemaskini syor. untuk kemaskini satu

Langkah 12 Langkah 13 SYOR KUIRI Langkah 14 Langkah 15

Klik TAB Kuiri Masukkan maklumat kuiri dan klik kemaskinikuiri.

SYOR BATAL|TIDAK DILULUSKAN Langkah 16 Klik TAB Tidak diluluskan. Langkah 17 Masukkan Sebab dibatalkan Langkah 18 Klik Kemaskini Pembatalan. NOTA : Semua syor yang dikemukan tidak aktif selagi tidak disahkan oleh pegawai pelulus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 113

KEMASKINI PELULUS. Langkah 19 Langkah 20 Langkah 21 Klik butang diluluskan oleh Pilih nama Pegawai yang akan meluluskan Pelupusan NOTA : RUJUK kepada Jadual P.U (B) 285. Paparan dibawah akan dipaparkan.

Langkah 22 Langkah 23

Klik untuk memaparkan laporan dan klik cetak untuk mencetak laporan Klik butang SAHKAN KEPUTUSAN dan sistem akan menjana senarai dokumen menunggu pengesahan pegawai pelulus. Sistem akan memaparkan di dalam PENGESAHAN KEPUTUSAN OLEH PELULUS

MENU - DIDALAM PROSES MENGEMASKINI KEPUTUSAN NOTA : Sama seperti langkah diatas.

MENU - PENGESAHAN KEPUTUSAN OLEH PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Pengesahan Keputusan Oleh Pelulus Senarai syor mengikut task pelupusan dipaparkan. Klik task pelupusan untuk mengemaskini keputusan pegawai pelulus.

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT - 114

SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR KE JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Keputusan Untuk Dihantar Ke Jabatan Senarai keputusan mengikut task pelupusan dipaparkan.SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Keputusan Untuk Dihantar Senarai keputusan mengikut task pelupusan dipaparkan. MENU .Langkah 4 Klik butang SAHKAN sekiranya keputusan dipersetujui atau BATAL PENGESAHAN sekiranya keputusan tidak dipersetujui. Klik task pelupusan untuk menghantar keputusan kepada urusetia pelupusan yang memohon Langkah 5 Langkah 6 Klik Hantar Kelulusan Masukkan no rujukan kelulusan dan klik butang hantar. NOTA : Keputusan telah dihantar kepada pemohon.115 . Apabila pegawai telah mengemaskini rekod ia akan dimasukkan ke dalam SENARAI KEPUTUSAN UNTUK DIHANTAR MENU . Klik task pelupusan untuk menghantar keputusan kepada urusetia pelupusan yang memohon MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

MENU .Pa-19 Langkah 4 Paparan senarai kelulusan yang telah dikeluarkan dan menunggu sijil hapuskira daripada pegawai yang memohon.PA-19 telah diterima.116 .MENUNGGU KEPUTUSAN PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Menunggu Keputusan Pelulus Paparan senarai menunggu keputusan pegawai pelulus.KEPUTUSAN TELAH DIHANTAR Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Keputusan Telah Dihantar Paparan senarai keputusan yang telah di kemaskini pegawai pelulus. 6. Ikon akan dipaparkan sekiranya KEW.4. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN PELUPUSAN MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA : Senarai menunggu keputusan pegawai pelulus. Senarai akan dikeluarkan apabila pegawai pelulus telah mengemaskini maklumat sama ada diluluskan atau tidak. NOTA : Senarai kelulusan yang telah dikeluarkan dan menunggu sijil hapuskira daripada pegawai yang memohon.PA-19 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Pelupusan atau Pelulus Pelupusan Klik Senarai Menunggu Kew. Senarai menunggu penghantaran maklumat kelulusan kepada urusetia MENU . NOTA : Senarai keputusan yang telah di kemaskini pegawai pelulus.SENARAI MENUNGGU KEW.Langkah 5 Klik butang Hantar NOTA : Keputusan telah berjaya dihantar kepada Agensi.

Perlu kelulusan MOF (Tawaran Harga) Sebutharga.117 . tender atau lelong telah selesai dilaksanakan.1. Menu di bawah akan dipaparkan.7. Klik untuk cetakan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . sebut harga atau lelong 7. Modul Urus setia Pelupusan Task Pelupusan (senarai melibatkan jualan) Tender Sebutharga Proses Tender. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Pelupusan Klik Modul Tender|Sebutharga| Lelong Paparan dibawah akan dipaparkan Lelong Klik TAB Tender Pilih Maklumat tender yang hendak dikemaskini. Sebutharga. Sebutharga. Langkah 7 Klik KEW. PROSES TENDER. tender atau lelong ditutup. PELAKSANAAN PELUPUSAN YANG MELIBATKAN JUALAN. Tender untuk paparan maklumat.PA-22 untuk cetak maklumat tender. Langkah 6 Klik No. Paparan di bawah akan dikemaskini NOTA : Petunjuk utama: Sebutharga.PA-21 & KEW. tender atau lelong belum selesai dilaksanakan. tender atau lelong dibuka.

Klik Ahli 2 untuk melantik pengerusi tender. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Klik daftar.  Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini. Klik Ahli 1 untuk melantik pengerusi tender. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Klik untuk cetak KEW. Pastikan maklumat betul seperti di paparan. Masukkan Maklumat Kod Petender.PA-23. Nama individu atau syarikat yang memasuki tender Jumlah tawaran harga. Langkah 8 Tandakan kotak di bulatan 1 jika tender telah ditutup. Kiriman wang. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah.118 . Masukkan maklumat dan klik butang daftar petender. Ulangi langkah 9 untuk mendaftar petender yang lain Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Langkah 13 Klik pengerusi untuk melantik pengerusi tender. KEMASKINI MAKLUMAT KEPUTUSAN TENDER MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Deposit Tender dan No. 1 2 3 Langkah 9 Klik PETENDER | bulatan 2 untuk menambah maklumat petender.

Langkah 15 Tandakan senarai aset. Paparan di bawah akan dipaparkan.Langkah 14 Klik Kemaskini Keputusan Tender untuk mengemaskini maklumat tender.119 . Paparan bawah dipaparkan. Jika lebih dari satu aset telah dimenangi untuk satu syarikat|individu tandakan kedua-duanya. Klik sub sebutharga|tender|lelong. PROSES SEBUTHARGA.2. 7. Lihat gambarajah dibawah Langkah 21 Masukkan catatan| sebab tawaran harga dibuat Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga. Ulangi langkah 14 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi tender bagi satu-satu tender. Masukkan maklumat seperti dibawah: Langkah 16 Kemaskini maklumat Nilai belian dan maklumat harga tawaran Langkah 17 Langkah 18 Langkah 19 Klik butang Kemaskini. Langkah 1 Langkah 2 Klik modul pelupusan. Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga tender akan dipaparkan. TAWARAN HARGA Langkah 20 Klik permohonan tawaran harga tender.keputusan kelulusan). Klik kemaskini maklumat jualan. Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA .

Langkah 4 Klik No.PA-25 untuk cetak maklumat sebutharga. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. pastikan maklumat betul seperti di paparan. NOTA : Paparan sama seperti proses tender Langkah 7 Klik KEW. Masukkan maklumat seperti dibawah: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik untuk cetakan. Klik Ahli 2 untuk melantik pengerusi sebutharga. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Klik kemaskini maklumat jualan. Tandakan senarai aset .  Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah.120 . Klik pengerusi untuk melantik pengerusi tender.PA-26. Sebutharga untuk paparan maklumat. 1 2 3 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Langkah 12 Langkah 13 Langkah 14 Langkah 15 Langkah 16 Langkah 17 Tandakan kotak di bulatan 1 jika sebutharga telah ditutup. Buat carian dan pilih pegawai daripada carian dibuat. Klik penyebutharga | bulatan 2 untuk menambah maklumat penyebutharga. Paparan di bawah akan dipaparkan. Jika anda ingin memecahkan senarai atau mengumpulkan senarai. Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik KUMPUL /ASING untuk memecahkan kumpulan daripada senarai aset untuk ditender. NOTA : Rujuk gambarah seperti di dalam proses tender jika anda tidak faham. Langkah 5 Langkah 6 Klik KEW.Jika lebih dari satu aset untuk satu syarikat|individu tandakan keduaduanya. Menu di bawah akan dipaparkan. Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik Kemaskini keputusan tender untuk mengemaskini maklumat sebutharga. Masukkan maklumat dan klik butang daftar petender. Klik Ahli 1 untuk melantik pengerusi sebutharga.PA-26 untuk mengemaskini maklumat sebutharga ditutup dan ahli sebutharga.Langkah 3 Klik sebutharga. Ikut langkah dibawah:  Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini. ulangi langkah 9 jika petender lebih dari satu. Klik untuk cetak KEW.PA-24 & KEW.

PA-27A untuk cetak maklumat lelong. Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga tender akan dipaparkan. Langkah 5 Langkah 6 Klik KEW. Klik Pembeli | Bulatan 2 untuk menambah maklumat pembeli. Langkah 20 Klik tawaran harga sebutharga. Paparan dibawah akan dipaparkan. Lelong untuk paparan maklumat.121 . Klik lelong. Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan.Masukkan Maklumat Jualan dan kemaskini harga tawaran. Tandakan aset dikumpulkan dalam satu kumpulan dan klik butang kanan mouse untuk kemaskini.keputusan kelulusan). Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA . Ulangi langkah 16 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi sebutharga bagi satu-satu sebutharga. Menu di bawah akan dipaparkan. Klik untuk cetakan Klik KUMPUL / ASING untuk memecahkan kumpulan daripada senarai aset untuk ditender. TAWARAN HARGA. Masukkan maklumat dan klik butang daftar pembeli. Langkah 18 Langkah 19 Langkah 20 Klik butang kemaskini. NOTA : Langkah sama seperti proses tender atau sebutharga. PROSES LELONG.3. Langkah 4 Klik No. 7.PA-27 & KEW.  Langkah 7 Klik maklumat pembeli untuk mengemaskini maklumat lelong ditutup dan ahli sebutharga. Langkah 21 Masukkan catatan/ sebab tawaran harga dibuat. Klik sub sebutharga|tender|lelong. 1 2 Langkah 8 Langkah 9 Tandakan kotak di bulatan 1 jika lelong telah ditutup. Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga. Langkah sama seperti proses tawaran harga tender. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul pelupusan.  Aset akan dikumpulkan mengikut kumpulan ditetapkan seperti di bawah. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

Langkah 10 Langkah 11 ulangi langkah 9 jika menawar harga lebih dari satu. Langkah 5 Klik TAB HANTAR SEMULA NOTA : Pastikan permohonan pindahan kaedah telah dikemaskini di dalam TAB dimusnahkan atau jualan. Jika terdapat tawaran harga kurang dari 70% nilai simpanan aset menu permohonan tawaran harga akan dipaparkan. Paparan di bawah akan dipaparkan. Masukkan catatan/ sebab tawaran harga dibuat.122 . Langkah 6 Langkah 7 Masukkan No rujukan surat dan tarikh Klik hantar. Klik selesai untuk mengeluarkan sijil pelupusan atau permohonan tawaran harga. Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik Telah mendapat Kelulusan dan menunggu tindakan Pelupusan daripada paparan task dan klik untuk kemaskini maklumat permohonan pinda kaedah. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik Kemaskini keputusan lelong untuk mengemaskini maklumat lelong. Klik permohonan tawaran harga. PROSES KERJA. Masukkan maklumat seperti dibawah: Klik butang kemaskini. Langkah 12 Langkah 13 Langkah 14 Langkah 15 Langkah 17 Langkah 20 Langkah 21 Tandakan senarai aset. 8. 8. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Urusetia Pelupusan Agensi. Langkah sama seperti proses tawaran harga tender.1. Klik kemaskini selepas catatan dimasukkan.keputusan kelulusan). Permohonan akan dihantar kepada pegawai pelulus yang meluluskan permohonan tersebut. Klik kemaskini maklumat jualan. Ulangi langkah 12 jika lebih dari satu syarikat/orang perseorangan yang memperolehi lelongan bagi satu-satu lelongan dibuat. PERMOHONAN PINDA KAEDAH. Sistem akan mengumpulkan aset yang perlu kelulusan semula didalam senarai untuk dihantar semula (MENU URUSETIA . Jika lebih dari satu untuk satu syarikat|individu tandakan keduaduanya. Rujuk langkah mengemaskini kaedah kelulusan yang diluluskan.

KEW.PA-15 atau butang Periksa yang dilantik atau butang mengemaskini maklumat Lembaga untuk memadam pegawai yang dilantik. 9.  Masukkan tarikh mula berkuatkuasa  Cari dan pilih pegawai bertanggungjawab. PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN .1. LANGKAH-LANGKAH MELANTIK LEMBAGA PEMERIKSA.KEMASKINI MAKLUMAT KELULUSAN PINDA KAEDAH Langkah 8 Ikut langkah mengemaskini maklumat kelulusan seperti di dalam menu PELULUS KEMASKINI MAKLUMAT TINDAKAN PELUPUSAN UNTUK PINDA KAEDAH Langkah 9 Ikut langkah mengemaskini maklumat tindakan pelupusan seperti di dalam menu URUSETIA . Klik butang simpan. Klik butang untuk cetakan KEW.123 . Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik Lantik Lembaga Pemeriksa. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-15 9. Masukkan maklumat Lembaga Pemeriksa  Cari dan pilih pegawai  Pilih Tahun. Paparan dibawah akan dipaparkan. Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Pelupusan Klik Menu Lantik Lembaga Pemeriksa.

Penyelia dan Ketua Jabatan. Jika tidak berpuas hati.  Proses kehilangan yang melibatkan bayaran balik. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir Setelah berpuas hati dengan hasil siasatan. Jika Laporan akhir lengkap. terus ke proses 11. terus ke proses 9. Laporan yang tidak lengkap dikembalikan kepada Jawatankuasa Penyiasat Kemukakan Laporan Akhir yang lengkap kepada Pegawai Pengawal untuk mendapatkan syor dan ulasan. Ketua Jabatan|pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui.PA-29 Jawatankuasa Penyiasat menjalankan siasatan. PENGENALAN Modul Kehilangan dan hapuskira ialah satu modul yang akan melaksanakan proses menguruskan proses laporan kehilangan dan hapuskira di dalam sesuatu agensi. dan  Meluluskan hapus kira jika :(i) Nilai perolehan asal kurang daripada RM 50.1(b).1.KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA ASET 1.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis. 2. Urusetia menyemak Laporan Akhir.000 dan bukan aset yang dinyatakan di para 38.124 . kembalikan kepada Urus Setia untuk siasatan semula. penipuan atau kecuaian pegawai awam. APA YANG PERLU ANDA FAHAM.BAB I . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Urusetia Jawatan Kuasa Penyiasat Jawatan Kuasa Penyiasat Urusetia Urusetia Urusetia Urusetia Syor dan Ulasan Kementerian Urusetia Syor dan Ulasan Kementerian dan urusetia agensi Urusetia Kelulusan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pegawai Pengawal hendaklah: Memberi syor dan ulasan.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. Ia akan melibat kan dua proses iaitu :  Proses kehilangan biasa. Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa Penyiasat dengan menggunakan format KEW.PA-30 kepada Urus setia dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh perlantikan. dan (ii) Tidak melibatkan soal kecurian. Ketua Jabatan | Urusetia 2. Jawatankuasa Penyiasat menyedia dan mengemukakan Laporan Akhir KEW. TUGAS Semua Kakitangan di Jabatan dan dihantar kepada penyelia. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. PROSES KERJA PROSES KEHILANGAN DENGAN KAEDAH BIASA LANGKAH 1 2 3 PROSES KERJA Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan.

Penyelia dan Ketua Jabatan. Menghantar permohonan kelulusan bayaran balik kepada Ketua Jabatan Urusetia Pelulus | Jawatankuasa penilai akan menetapkan nilai bayaran balik yang perlu mengikut nilai semasa. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. dan  Syor surcaj|tatatertib jika ada. dan  memaklumkan kedudukan tindakan surcaj/tatatertib (jika ada). Ketua Jabatan|pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh24 jam dari waktu kehilangan diketahui. TUGAS Semua Kakitangan di Jabatan dan dihantar kepada penyelia.  Jenis aset seperti yang dinyatakan di para 38. LANGKAH 1 2 PROSES KERJA Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan. Atau sekiranya pihak Perbendaharaan tidak berpuas hati dengan justifikasi laporan akhir yang diberikan pihak Perbendaharaan boleh melakukan siasatan semula atau meminta untuk siasatan semula dilakukan.  Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan. Ketua Jabatan meluluskan permohonan bayaran balik. Kementerian|Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:  Catatkan kelulusan Bayaran Balik dalam Daftar Harta Modal|Inventori.000 setiap satu jumlah keseluruhan melebihi RM 500. Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan.1(b) tanpa mengira nilai perolehan asalnya. TUGAS Urusetia Kementerian 14 Perbendaharaan 15 16 Perbendaharaan Urusetia Agensi 17 Urusetia Agensi PROSES KEHILANGAN YANG MELIBATKAN BAYARAN BALIK.LANGKAH 13 PROSES KERJA Kemukan ke Perbendaharaan jika : Nilai perolehan asal melebihi RM50. Kementerian|Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:  Catatkan kelulusan Hapus kira dalam Daftar Harta Modal|Inventori.  Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan KEW. penipuan atau kecuaian pegawai awam. 3 Ketua Jabatan | Urusetia Agensi 4 5 6 7 Urusetia Agensi Urusetia Kelulusan Agensi Ketua Pengarah atau KSU Urusetia Agensi MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . dan  Melibatkan soal kecurian.000. hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh Surat Kelulusan Perbendaharaan Kementerian|Jabatan hendaklah:  mengemukakan Sijil Hapus kira kepada Perbendaharaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan.125 . terus ke proses 15. Jika mendapat kelulusan daripada Perbendaharaan.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis. Perbendaharaan memaklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal.PA-31.

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Admin. Klik konfigurasi agensi Cari Cawangan mengikut Negeri Klik edit.126 .3. Cawangan Ibu Pejabat Agensi : Pejabat Cawangan Ibu Pejabat Agensi. Jika konfigurasi masih tidak dilakukan. NOTA : : Ibu Pejabat Agensi seperti Ibu Pejabat Kementerian atau Jabatan | Cth : Ibu Pejabat Kastam DiRaja Malaysia. 2. Cawangan Pejabat Daerah : Cawangan Pejabat Daerah | Cawangan kecil di dalam daerah tersebut. DAFTAR LEVEL CAWANGAN NOTA : Pastikan konfigurasi dan pendaftaran telah dilakukan seperti di dalam modul pelupusan. Laporan terus dihantar ke Ibu Pejabat Agensi. seperti yang diterangkan didalam modul pelupusan. buat pendaftaran seperti langkah-langkah yang telah ditetapkan. Pejabat Daerah : Pejabat Daerah | Cth : Pejabat Kastam Daerah Hilir Perak. Pilih jenis cawangan agensi seperti dibawah untuk menentukan level agensi. KONFIGURASI SISTEM LEVEL KERJA KEHILANGAN DI DALAM SISTEM SPA.2.2.1 PENDAFTARAN LEVEL CAWANGAN. Ibu Pejabat Agensi MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Pejabat Negeri : Ibu Pejabat Negeri | Cth : Pejabat Kastam Negeri Perak. CAWANGAN JABATAN ATAU AGENSI PENYELIA KEHILANGAN IBU PEJABAT NEGERI IBU PEJABAT AGENSI KEMENTERIAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN PENYELIA KEHILANGAN URUSETIA KEHILANGAN SYOR DAN ULASAN URUSETIA KELULUSAN 2.

Jika pendaftaran pegawai masih tidak dilakukan. jabatan dan kementerian sahaja yang memaparkan pelantikan kepada pegawai penyelia. Abaikan jika tidak perlu. DAFTAR PEGAWAI YANG TERLIBAT DENGAN KEHILANGAN NOTA : Pelantikan pegawai adalah sama seperti yang dilakukan didalam modul pelupusan. Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 ulangi langkah 4.3. urusetia dan pegawai untuk membuat pendaftaran yang pegawai yang terlibat. NOTA : Bagi proses pendaftaran hanya level ibu pejabat negeri.127 . Tandakan samada pegawai boleh mengemaskini maklumat kelulusan bagi level pelulus keseluruhan mengikut agensi atau pelulus bahagian mengikut agensi.3. 2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan dibawah akan dipaparkan. HANYA PEGAWAI yang dilantik sahaja akan dibenarkan untuk melihat dan akses kepada menu-menu yang telah dibernarkan. buat pendaftaran seperti langkah-langkah yang telah ditetapkan didalam modul pelupusan. URUSETIA PELUPUSAN DAN KEHILANGAN. Tandakan pengesyor | Jika pegawai boleh mengemaskini syor dan ulasan pegawai pengawal . Buat pilihan pegawai dan klik butang simpan BAGI PELANTIKAN PEGAWAI PENGESYOR (KEHILANGAN) DAN PELULUS. Langkah 4 Langkah 5 Klik pada bahagian penyelia.1 DAFTAR PEGAWAI PENYELIA. Bagi level daerah dan cawangan lain akan hanya nampak pelantikan penyelia sahaja. klik buat carian pengguna. urusetia dan pegawai pengesor dan pelulus.Hanya untuk kegunaan modul kehilangan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik modul Pelupusan Klik Admin Pelupusan Klik Pelantikan Pegawai Keseluruhan Cawangan | Pelantikan Pegawai Mengikut Cawangan Paparan dibawah akan dipaparkan.2.

2. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU PENYELIA KEHILANGAN 3.2. 3.1. PENYELIA 3. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mengesahkan dan memproses aduan kehilangan. MENU KERJA PENYELIA KEHILANGAN  Senarai Aduan baru  Perlu dilengkapkan dan dihantar kepada Ketua Jabatan  Menunggu Pengesahan Ketua Jabatan  Disahkan Ketua Jabatan dan hantar kepada Urusetia  Mohon kelulusan Pembayaran Balik MENU PEMANTAUAN PENYELIA KEHILANGAN  Aduan ditolak  Dibatal oleh Ketua Jabatan  Kuiri Kepada Penyelia  Mohon kelulusan pembayaran balik selesai  Aduan lain dibawah kuasa cawangan ini  Ringkasan Penting 3. 3.2. 3. Menghantar proses kehilangan kepada urusetia kehilangan agensi. Menerima aduan kehilangan dan membuat pengesahan kepada aduan yang diterima Melengkapkan laporan awal untuk disahkan oleh Ketua Jabatan.1.2. 3. Klik Diterima | Ditolak dan masukkan catatan kepada pengadu.3.3.3.1.1.3.2. LANGKAH KERJA PENYELIA KEHILANGAN 3.1.128 . NOTA :Senarai aduan yang dimerahkan adalah senarai yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat.1.1.SENARAI ADUAN BARU Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Senarai Aduan Baru Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. LANGKAH KERJA MENU PENYELIA MENU . FUNGSI PENYELIA KEHILANGAN 3.

secara auto aduan akan dibatalkan dan akan direkod sebagai aduan ditolak. Senarai yang diterima akan dimasukkan di dalam senarai PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN MENU . aduan akan diproses manakala jika anda menolak permohonan.129 . komponen|aksesori atau mendaftar aset selain harta modal dan inventori yang telah hilang.NOTA : Jika anda klik Diterima.PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Perlu Dilengkapkan Dan Dihantar Kepada Ketua Jabatan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Senarai aset yang hilang akan dipaparkan di bahagian bawah borang aduan. Kaedah yang sama seperti carian aset yang hendak dilupuskan. Borang kemaskini dengan TAB dibawah akan dipaparkan. Langkah 4 Langkah 5 Daripada senarai yang diterima klik butang untuk mengemaskini laporan awal. Langkah 6 Buat carian aset. NOTA :Senarai aduan yang dimerahkan adalah senarai yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

Langkah 7 Langkah 8 Masukkan maklumat dikehendaki seperti:  Maklumat Pengadu (auto)  Maklumat Kejadian Berlaku  Langkah sedia ada  Jika terdapat Prime Facie | Orang disyaki  Adakah pegawai ditahan kerja  Tarikh dan laporan polis  Langkah segera bagi mencegah ia berulang dan catatan.DISAHKAN KETUA JABATAN DAN HANTAR KEPADA URUSETIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Disahkan Ketua Jabatan Dan Hantar Kepada Urusetia Daripada senarai yang diterima klik No.MENUNGGU PENGESAHAN KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Klik Menu Menunggu Pengesahan Ketua Jabatan Paparan senarai aduan yang menunggu pengesahan KEW. Dengan kaedah klik butang edit MENU . Klik butang HANTAR dan sistem akan menjana bil laporan di dalam senarai menunggu pengesahan ketua jabatan.PA-28 dari Ketua Jabatan.Aduan | butang untuk hantar laporan awal kepada urusetia yang akan memproses aduan. NOTA : Hanya menunjukkan senarai yang dihantar kepada Ketua Jabatan untuk Pengesahan KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU . klik TAB Senarai Aset Hilang dan klik butang Hantar laporan Awal.130 . Penyelia boleh mengemaskini laporan sekiranya diperlukan oleh Ketua Jabatan.PA28.

PA-28.Aduan. NOTA : Hanya menunjukkan senarai yang dihantar kepada Ketua Agensi (Ketua Pengarah atau KSU) untuk tujuan kelulusan proses bayaran balik kepada kehilangan yang berlaku.KUIRI KEPADA PENYELIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Klik Kuiri Kepada Penyelia NOTA : Senarai memaparkan permohonan yang dikuiri sahaja. Paparan dibawah akan dipaparkan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU .DIBATAL OLEH KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada menu pemantauan Penyelia klik Dibatal Oleh Ketua Jabatan Paparan senarai aduan yang ditolak oleh ketua jabatan.ADUAN DITOLAK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada menu pemantauan Penyelia klik Aduan Ditolak Paparan senarai aduan yang ditolak oleh penyelia. Klik butang Hantar.MOHON KELULUSAN PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Klik Menu Mohon Kelulusan Pembayaran Balik Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Ketua Agensi (Ketua Pengarah atau KSU) untuk tujuan kelulusan proses bayaran balik kepada kehilangan yang berlaku. 3.131 . MENU . NOTA :Paparan senarai aduan yang ditolak oleh penyelia.2. NOTA : Senarai Aduan yang ditolak oleh ketua jabatan. Klik pada No.Langkah6 Paparan penghantaran KEW. MENU .3. LANGKAH-LANGKAH KERJA PEMANTAUAN PENYELIA MENU .

NOTA : senarai aduan pembayaran balik yang belum selesai MENU . 4.1. Paparan tab di bawah akan dipaparkan.ADUAN LAIN DIBAWAH KUASA CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Klik Aduan Lain Dibawah Kuasa Cawangan Ini Paparan senarai aduan lain yang dibuat oleh cawangan lain bagi tujuan cawangan induk. Langkah 5 Klik TAB Pengesahan & Senarai Aset Hilang MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2.1.1.PA-28 yang telah disahkan. 4. Cth : Senarai aduan daripada cawangan daerah akan dapat dilihat oleh penyelia di cawangan Pejabat Negeri.132 . NOTA : Senarai Aduan lain yang dibuat oleh cawangan lain bagi tujuan cawangan induk. MENU – MOHON KELULUSAN PEMBAYARAN BALIK SELESAI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Penyelia Daripada Menu Pemantauan Penyelia Klik Mohon Kelulusan Pembayaran Balik Selesai Paparan senarai aduan pembayaran balik yang belum selesai. KETUA JABATAN 4.Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Balas untuk membalas kuiri Masukkan maklumbalas dan kemudian klik butang Hantar. MENU – SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Ketua Jabatan Daripada Menu Klik Senarai Perlu Pengesahan Klik butang untuk mengesahkan laporan kehilangan. 4. Sistem akan menjana KEW.1. Menerima semua laporan kehilangan untuk disahkan olehnya. LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL OLEH KETUA JABATAN. FUNGSI KETUA JABATAN 4.2.

URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI 5.1. MENU – TELAH DISAHKAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Ketua Jabatan Daripada menu pemantauan klik Telah Disahkan Paparan status proses kehilangan senarai aduan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan. MENU – KUIRI KEPADA PENYELIA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Ketua Jabatan Daripada menu pemantauan klik Kuiri Kepada Penyelia Paparan senarai aduan yang menunggu jawapan kuiri daripada Penyelia.PA-28 akan dipaparkan untuk cetakan dan ditandatangani. 5.1. NOTA : Paparan status proses kehilangan senarai aduan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan.1. Klik DISAHKAN untuk mengesahkan laporan awal KEW.Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tentukan samada proses seterusnya boleh dilakukan secara pembayaran balik | Jika nilai semasa kurang dari RM 5000.PA-28 tidak dapat disahkan sehingga kuiri dijawab oleh Penyelia dalam menu Penyelia.3 LANGKAH-LANGKAH KERJA PEMANTAUAN KETUA JABATAN. Masukkan catatan kuiri Klik butang KEMASKINI. NOTA : Paparan senarai aduan yang menunggu jawapan kuiri daripada Penyelia.2. MENU KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI  Penerimaan aduan mengikut kumpulan penghantaran (Remote)      Permohonan daripada agensi bagi pelantikan lembaga pemeriksa Penentuan tempat pelantikan penyiasat Kes dan pelantikan penyiasat dilakukan di cawangan ini Kes dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat Senarai selesai pelantikan dan didalam proses siasatan MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-28 atau membatalkan aduan. lakukan Langkah 8 hingga 9) Klik butang KUIRI Langkah 8 Langkah 9 Paparan kuiri aduan kepada Penyelia. Borang KEW. FUNGSI URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI 5.2. 5.3. MENU URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI 5.00 Klik TAB Kuiri untuk hantar kuiri kepada Penyelia (jika ada. NOTA : Laporan awal KEW.2. Langkah 10 Langkah 11 4. Menerima semua laporan kehilangan untuk diproses. 5. Menunggu laporan akhir dan memantau proses kelulusan.1.1.133 . Membuat pendaftaran kepada pegawai penyiasat yang dilantik 5.1.

134 .(B) 285 di agensi pemohon  Perlu dihantar kepada Perbendaharaan  Kelulusan daripada Perbendaharaan diterima dan perlu diambil tindakan  Kuiri daripada Perbendaharaan  Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira  Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira kepada Perbendaharaan  Persediaan tindakan Surcaj & Tatatertib MENU PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN  Dihantar untuk kelulusan Perbendaharaan  Telah mendapat syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Sijil hapuskira telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus  Rekod Pembayaran Balik  Rekod surcaj 5. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2.3.1. MENU KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN  Penerimaan aduan mengikut kumpulan penghantaran (Remote)  Permohonan daripada agensi bagi pelantikan lembaga pemeriksa  Penentuan tempat pelantikan penyiasat  Kes dan pelantikan penyiasat dilakukan di cawangan ini  Senarai selesai pelantikan dan didalam proses siasatan  Siasatan selesai dan hantar bagi mendapatkan syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Senarai dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal  Selesai Syor dan Ulasan  Selesai Syor dan Ulasan tetapi perlu disiasat semula  Siasatan Semula  Perlu dihantar kepada Kuasa Melulus P.2.3.(B) 285  Dihantar untuk mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus  Hantar keputusan Kepada Kuasa Melulus P.U.(B) 285 Dihantar untuk mendapatkan keputusan Kuasa Melulus Perlu dihantar kepada Kementerian Perlu dihantar kepada Perbendaharaan Kuiri daripada Perbendaharaan Kelulusan daripada Perbendaharaan yang dihantar oleh Kementerian Kelulusan daripada Kementerian Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira Persediaan dan penghantaran Sijil Hapuskira kepada Perbendaharaan Persediaan tindakan Surcaj & Tatatertib MENU PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI       Dihantar kepada Kementerian untuk mendapat kelulusan Perbendaharaan Telah mendapat syor dan ulasan Pegawai Pengawal Sijil Hapuskira telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus Rekod Pembayaran Balik Rekod Surcaj KEW.               5.U.U.3. MENU URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN 5. Siasatan selesai dan hantar bagi mendapatkan syor dan ulasan Pegawai Pengawal Senarai dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal Selesai Syor dan Ulasan Selesai Syor dan Ulasan tetapi perlu disiasat semula Siasatan Semula Perlu dihantar kepada Kuasa Melulus P.PA-33 Lampiran B 5.2.

Aduan bagi melantik Jawatankuasa Penyiasat Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat.5. LANGKAH KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT AGENSI. Masukkan maklumat : NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi. MENU .4. MENU .  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Langkah 7 Klik Daftar Pegawai Penyiasat. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Tandakan pada rekod dipilih dan Klik butang DITERIMA Permohonan aduan yang telah diterima akan dipindahkan ke Menu PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA.PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Permohonan Daripada Agensi Bagi Pelantikan Lembaga Pemeriksa Klik pada No. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. NOTA : Hanya permohonan daripada agensi lain sahaja yang diterima dalam menu ini.135 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis.PENERIMAAN ADUAN MENGIKUT KUMPULAN PENGHANTARAN (REMOTE) Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Penerimaan Aduan Mengikut Kumpulan Penghantaran (Remote).

PA-29. Masukkan tarikh dan No Rujukan. Klik HANTAR. NOTA : Proses pelantikan penyiasat hanya boleh dilakukan di dalam menu ini sekiranya permohonan diterima daripada agensi (server lain). Klik butang untuk mencetak KEW.PENENTUAN TEMPAT PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan Daripada menu Urusetia klik Penentuan Tempat Pelantikan Penyiasat Tandakan pada aduan dan klik butang PILIH Langkah 5 Pilih tempat pelantikan penyiasat samada oleh Cawangan Ini | Kementerian. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .136 . Klik butang HANTAR. Sistem akan memaparkan aduan dalam menu KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI jika pilihan tempat pelantikan penyiasat oleh Cawangan Ini. Manakala jika pilihan tempat pelantikan oleh Kementerian. MENU . Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam menu SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN dan hantar kepada Agensi.Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. aduan akan dipaparkan dalam menu KES DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA UNTUK PELANTIKAN PENYIASAT untuk dihantar ke Kementerian.

137 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang untuk mencetak KEW.PA-29. Klik butang SELESAI. Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.MENU . S i S Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN.KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No Aduan bagi rekod yang dipilih Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat.  Dua orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. Masukkan maklumat: NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes.

SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Selesai Dan Hantar Bagi Mendapatkan Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Langkah 4 Langkah 5 Tandakan rekod aduan yang dipilih dan klik butang PILIH. Paparan Hantar Untuk Syor & Ulasan. MENU . Jika pengerusi dan ahli penyiasat kes ini telah mengambil tindakan dan mengemaskini serta mengesahkan rekod yang didaftarkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan tarikh dan no rujukan Klik butang HANTAR. NOTA : senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat.138 . Senarai akan di hilangkan dan dimasukkan ke dalam SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Menu Senarai Selesai Pelantikan Dan Didalam Proses Siasatan Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai pelantikan Jawatankuasa Penyiasat dan didalam proses siasatan NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes di dalam penyiasat. MENU .MENU .KES DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA UNTUK PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No.Aduan bagi rekod yang dipilih Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pelantikan penyiasat.

139 . Paparan seperti dibawah dipaparkan.SELESAI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan. Klik pada No. MENU . MENU . Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan.NOTA : Sistem akan pindahkan aduan yang telah selesai siasatan ke senarai KEMASKINI SYOR DAN ULASAN dalam menu Pelulus bagi mendapatkan Syor & Ulasan Pegawai Pengawal. Langkah 5 Paparan TAB seperti dibawah dipaparkan.Aduan bagi rekod yang dipilih. Jika syor dan ulasan telah diterima sistem akan pindahkan aduan ke proses yang lain iaitu menu SELESAI SYOR DAN ULASAN. Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal.SENARAI DIHANTAR DAN MENUNGGU SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Senarai Dihantar Dan Menunggu Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai permohonan aduan yang telah dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes menunggu syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

PILIHAN MENGIKUT KUASA MELULUS CAWANGAN INI | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P. MENU .SELESAI SYOR DAN ULASAN TETAPI PERLU DISIASAT SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan Tetapi Perlu Disiasat Semula Klik pada No.U.(B) 285.Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus dan klik butang HANTAR. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat.Aduan bagi aduan yang dipilih. KEMENTERIAN | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu PERLU DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN. PERBENDAHARAAN | Sistem akan memindahkan permohonan aduan dalam menu PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN.140 . Masukkan maklumat: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Paparan TAB seperti di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat.

Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan.  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Klik butang SELESAI Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN.PA-29. Seterusnya. Klik butang untuk mencetak KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU . Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA). NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan.141 . permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN.SIASATAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Semula Paparan senarai aduan yang perlu siasatan semula dilakukan.

(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus P. Sistem akan menghantar permohonan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus.U.U.(B) 285 dan menunggu keputusan Kuasa Melulus NOTA : Senarai aduan yang dihantarkepada kuasa melulus P. Langkah 5 Paparan Mohon Kelulusan.U. Langkah 4 Klik butang bagi menghantar permohonan kepada Kuasa Melulus P.U. MENU – DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Dihantar Untuk Mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kepada Kuasa P.(B) 285. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .U. MENU .(B) 285 Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.U.PERLU DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kementerian Klik butang HANTAR bagi menghantar laporan kepada Kementerian.MENU .(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus di dalam DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS.142 .Rujukan dan Klik butang HANTAR NOTA : Permohonan akan dihantar kepada Kementerian untuk menjalankan proses selanjutnya.PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P. NOTA : Sistem akan memaparkan senarai permohonan aduan yang dihantar kepada Kuasa Melulus P. Masukkan No.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira.

Klik butang Hantar. MENU – KELULUSAN DARIPADA KEMENTERIAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kelulusan Daripada Kementerian Langkah 4 Klik butang TINDAKAN.PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Perbendaharaan Tandakan pada aduan yang dipilih dan Klik butang HANTAR bagi menghantar laporan kepada Perbendaharaan.MENU .Rujukan dan Tajuk. Langkah 6 Paparan senarai semak permohonan hapusira aset. Klik butang Hantar. Paparan seperti dibawah dipaparkan. Langkah 5 Masukkan No.143 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

144 . MENU . NOTA : Paparan senarai permohonan yang telah mendapat kelulusan daripada Kementerian. Sistem akan menghantar sijil kepada pegawai pelulus. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira. Dan menjana senarai di dalam SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS dalam menu Pemantauan Urusetia. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum di hantar kepada Pegawai Pengawal.PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira.Langkah 5 Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Kelulusan Hapuskira Klik butang HANTAR Permohonan akan dipindahkan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk mendapatkan kelulusan hapuskira daripada Pegawai Pengawal.

Aduan. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira. NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan.145 .PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Tindakan Surcaj & Tatatertib. Paparan di bawah akan dipaparkan. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Perbendaharaan.MENU . Sistem akan menghantar sijil hapuskira kepada Perbendaharaan. MENU .PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira Kepada Perbendaharaan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Klik TAB Surcaj & Tatatertib Langkah 6 Langkah 7 Tandakan rekod yang dipilih dan Klik Daftar Surcaj & Tatatertib. Masukkan maklumat surcaj & tatatertib dan klik butang DAFTAR Langkah 8 Klik butang SELESAI SURCAJ MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik pada No.

Aduan bagi melantik Jawatankuasa Penyiasat Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Langkah 7 Klik Daftar Pegawai Penyiasat. LANGKAH -LANGKAH KERJA URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA PERINGKAT KEMENTERIAN. Tandakan pada rekod dipilih dan Klik butang DITERIMA Permohonan aduan yang telah diterima daripada agensi akan dipindahkan ke Menu PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA.PENERIMAAN ADUAN MENGIKUT KUMPULAN PENGHANTARAN (REMOTE) Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Penerimaan Aduan Mengikut Kumpulan Penghantaran (Remote). NOTA : Menu Urusetia Kehilangan di Peringkat Kementerian adalah sama seperti di dalam menu urusetia di peringkat agensi kecuali terdapat DUA menu tambahan iaitu:  PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN (BKP)  PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA BKP MENU .146 . Masukkan maklumat : MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU .5. NOTA : Hanya proses yang diterima dari server lain sahaja akan dipaparkan di dalam menu ini.PERMOHONAN DARIPADA AGENSI BAGI PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Permohonan Daripada Agensi Bagi Pelantikan Lembaga Pemeriksa Klik pada No.5.

NOTA : Proses pelantikan penyiasat hanya boleh dilakukan di dalam menu ini sekiranya permohonan diterima daripada agensi (server lain). Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam menu SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN dan hantar kepada Agensi. Klik butang HANTAR.NOTA :  Pilih nama kakItangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan. Klik butang HANTAR.Masukkan tarikh dan No Rujukan.PA-29. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .147 .  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.PENENTUAN TEMPAT PELANTIKAN PENYIASAT Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan Klik Menu Penentuan Tempat Pelantikan Penyiasat Tandakan rekod aduan dan klik butang PILIH Langkah 5 Paparan Pelantikan Jawatankuasa Penyiasat. MENU . Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir. Klik butang untuk mencetak KEW. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis.

Masukkan maklumat: NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes.PA-29. Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan.Aduan yang dipilih Paparan TAB di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir.148 . Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. Klik butang untuk mencetak KEW. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi.KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kes Dan Pelantikan Penyiasat Dilakukan Di Cawangan Ini Klik pada No. Langkah 8 Langkah 9 Klik butang SIMPAN. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.Sistem akan memaparkan aduan dalam menu KES DAN PELANTIKAN PENYIASAT DILAKUKAN DI CAWANGAN INI MENU .

Senarai akan di hilangkan daripada menu ini dan dimasukkan ke dalam menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia Senarai Selesai Pelantikan Dan Didalam Proses Siasatan Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai pelantikan Jawatankuasa Penyiasat dan didalam proses siasatan NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes di dalam penyiasatan. Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN.SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Selesai Dan Hantar Bagi Mendapatkan Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Langkah 4 Langkah 5 Tandakan rekod aduan yang dipilih dan klik butang PILIH. Seterusnya. Paparan Hantar Untuk Syor & Ulasan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Masukkan tarikh dan no rujukan Klik butang HANTAR. Jika pengerusi dan ahli penyiasat kes ini telah mengambil tindakan dan mengemaskini serta mengesahkan rekod yang didaftarkan.Langkah 10 Klik butang SELESAI.149 . MENU . NOTA : Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA). permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. MENU .

SELESAI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan. MENU .SENARAI DIHANTAR DAN MENUNGGU SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Senarai Dihantar Dan Menunggu Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai permohonan aduan yang telah dihantar dan menunggu syor dan ulasan Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes menunggu syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .NOTA : Sistem akan pindahkan aduan yang telah selesai siasatan ke KEMASKINI SYOR DAN ULASAN dalam menu Pelulus bagi mendapatkan Syor & Ulasan Pegawai Pengawal. Langkah 5 Paparan TAB seperti dibawah dipaparkan. Klik pada No. Jika syor dan ulasan telah diterima sistem akan pindahkan aduan ke proses yang lain iaitu menu SELESAI SYOR DAN ULASAN. Langkah 6 Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan. Paparan senarai permohonan aduan yang telah selesai syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal.Aduan bagi rekod yang dipilih.150 . MENU . Paparan seperti dibawah dipaparkan.

Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus dan klik butang HANTAR.151 . Paparan TAB seperti di bawah akan dipaparkan Langkah 6 Klik TAB Jawatankuasa Penyiasat. Langkah 7 Klik butang Daftar Pegawai Penyiasat.(B) 285 bagi mendapatkan pengesahan keputusan Kuasa Melulus. MENU .U. AGENSI | Sistem akan pindahkan permohonan aduan ke menu PERLU DIHANTAR KEPADA K UASA MELULUS P.(B) 285 bagi mendapatkan pengesahan keputusan Kuasa Melulus. PILIHAN MENGIKUT KUASA MELULUS CAWANGAN INI | Sistem akan pindahkan permohonan aduan ke menu PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.U. Masukkan maklumat: MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .SELESAI SYOR DAN ULASAN TETAPI PERLU DISIASAT SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Selesai Syor Dan Ulasan Tetapi Perlu Disiasat Semula Klik pada No.Aduan bagi aduan yang dipilih.

Klik butang SELESAI Sistem akan menjana satu senarai kes yang sedang didalam penyiasatan di dalam SENARAI SELESAI PELANTIKAN DAN DIDALAM PROSES SIASATAN. Anda berhak untuk mengemaskini laporan akhir.NOTA :  Pilih nama kakitangan atau pegawai luar untuk membuat penyiasatan kes. Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Klik butang SIMPAN.SIASATAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Siasatan Semula Paparan senarai aduan yang perlu siasatan semula dilakukan. Seterusnya. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan.  2 orang pegawai WAJIB dilantik di dalam satu kes penyiasatan.PA-29. MENU . permohonan aduan tersebut dipindahkan ke Menu SIASATAN SELESAI DAN HANTAR BAGI MENDAPATKAN SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. Pegawai Penyiasat yang telah dilantik perlulah mengesahkan pelantikannya pada Menu JAWATANKUASA (Portal SPA). MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  Apabila anda dilantik sebagai pengerusi. Ahli biasa hanya akan mengesahkan laporan yang telah ditulis. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan.152 . Klik butang untuk mencetak KEW. Pihak urusetia perlu membuat proses daripada pelantikan semula pegawai penyiasat sehingga kepada proses kelulusan. NOTA : Senarai yang perlu siasatan semula dilakukan.

U.(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus P.(B) 285.U. Sistem akan menghantar permohonan ke SENARAI PERLU PENGESAHAN dalam menu Pelulus untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus.(B) 285 Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira. MENU .(B) 285 Di Agensi Pemohon Klik butang untuk hantar keputusan kepada Kuasa Melulus P.(B) 285 dan menunggu keputusan Kuasa Melulus NOTA : Senarai aduan yang dihantarkepada kuasa melulus P.U.PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.U.U.(B) 285 DI AGENSI PEMOHON Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Hantar Keputusan Kepada Kuasa Melulus P. MENU – DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Dihantar Untuk Mendapatkan Keputusan Kuasa Melulus Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kepada Kuasa P. Klik butang HANTAR MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .U.HANTAR KEPUTUSAN KEPADA KUASA MELULUS P.MENU .(B) 285 di agensi pemohon.U.153 .U. Langkah 5 Paparan maklumat laporan kehilangan.U.(B) untuk pengesahan kelulusan hapuskira oleh Pegawai Pelulus di dalam DIHANTAR UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN KUASA MELULUS. Langkah 4 Klik butang bagi menghantar permohonan kepada Kuasa Melulus P. NOTA : Sistem akan memaparkan senarai permohonan aduan yang dihantar kepada Kuasa Melulus P.

Klik butang HANTAR. Masukkan No. Langkah 5 Paparan Hantar Kepada Perbendaharaan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Maklumat keputusan telah dihantar kepada agensi dan akan diterima di agensi dalam senara KELULUSAN DARIPADA KEMENTERIAN. Rujukan dan Tajuk. Klik butang HANTAR. Langkah 6 Paparan Senarai Semak Permohonan Hapuskira Aset Alih Kerajaan.154 . Permohonan aduan akan dihantar kepada Perbendaharaan untuk mendapatkan keputusan kelulusan permohonan.PERLU DIHANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Perlu Dihantar Kepada Perbendaharaan Tandakan pada senarai kes yang hendak dihantar. MENU .

MENU . NOTA : Senarai rekod kehilangan yang diterima daripada Perbendaharaan. Dan menjana senarai di dalam SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS dalam menu Pemantauan Urusetia. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira Kepada Perbendaharaan Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Pegawai urusetia perlu ambil tindakan seterusnya ke atas senarai tersebut. NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. Sistem akan menghantar sijil hapuskira kepada Perbendaharaan.KELULUSAN DARIPADA PERBENDAHARAAN DITERIMA DAN PERLU DIAMBIL TINDAKAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Kelulusan Daripada Perbendaharaan Diterima Dan Perlu Diambil Tindakan Paparan senarai rekod kehilangan yang diterima daripada Perbendaharaan. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira.155 .MENU . Pegawai urusetia perlu ambil tindakan seterusnya ke atas senarai tersebut. Langkah 4 Klik butang HANTAR bagi penghantaran Sijil Hapuskira. Sistem akan menghantar sijil kepada pegawai pelulus. NOTA : Sistem akan memaparkan butang SAHKAN bagi Sijil Hapuskira yang belum disahkan. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Pegawai Pengawal. Sijil hapuskira mestilah disahkan terlebih dahulu sebelum hantar kepada Perbendaharaan. MENU .PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Dan Penghantaran Sijil Hapuskira.

Masukkan maklumat surcaj apabila telah mendapat laporan surcaj daripada Lembaga Tatatertib. 5.156 . NOTA : Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian untuk mendapatkan kelulusan perbendaharaan Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 MENU . LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KEHILANGAN.Aduan Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Klik tab Daftar Surcaj & Tatatertib Tandakan rekod yang dipilih dan Klik Daftar Surcaj & Tatatertib.TELAH MENDAPAT SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu pemantauan klik Telah Mendapat Syor Dan Ulasan Pegawai Pengawal Paparan senarai rekod kehilangan yang telah selesai mendapatkan Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal. NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . MENU – DIHANTAR KEPADA KEMENTERIAN UNTUK MENDAPAT KELULUSAN PERBENDAHARAAN Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan |Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Dihantar Kepada Kementerian Untuk Mendapat Kelulusan Perbendaharaan Langkah 4 Paparan senarai aduan yang dihantar kepada Kementerian untuk mendapatkan kelulusan perbendaharaan. Masukkan maklumat surcaj & tatatertib dan klik butang DAFTAR Klik butang SELESAI SURCAJ..6. Klik pada No.PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Urusetia Daripada menu Urusetia klik Persediaan Tindakan Surcaj & Tatatertib.MENU .

MENU – SIJIL HAPUSKIRA TELAH DIHANTAR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL | PELULUS Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu pemantauan klik Sijil Hapuskira Telah Dihantar Kepada Pegawai Pengawal | Pelulus Paparan senarai aduan dengan Sijil Hapuskira yang telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus.157 .NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah mendapat syor dan ulasan daripada pegawai pengawal. MENU .REKOD PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Rekod Pembayaran Balik Paparan senarai rekod kehilangan yang melibatkan bayaran balik oleh kakitangan yang telah selesai. NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan bayaran balik oleh kakitangan yang telah selesai. NOTA : Paparan senarai aduan dengan Sijil Hapuskira yang telah dihantar kepada Pegawai Pengawal | Pelulus. NOTA : Senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj kepada kakitangan.REKOD SURCAJ Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Urusetia Daripada menu Pemantauan Urusetia klik Rekod Surcaj Paparan senarai rekod kehilangan yang melibatkan surcaj kepada kakitangan. MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .

2. Kemaskini laporan akhir | Konsep kemaskini menggunakan kaedah menaip terus ke laporan seperti penggunaan microsoft word.PA-30). NOTA : Hanya Setiausaha Lembaga Pemeriksa yang boleh melakukan Kemaskini maklumat siasatan laporan akhir(KEW. Kad Pengenalan dan Kod Proses SPA yang diperolehi daripada e-mail.158 .1. PEGAWAI PENYIASAT 6. Mengemaskini maklumat laporan akhir. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. SETIAUSAHA JAWATANKUASA PENYIASAT.1.PA-30). Langkah 1 Langkah 2 Daripada portal SPA. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. 6. NOTA : Pegawai penyiasat yang dilantik akan diberi e-mail dengan no koduntuk membolehkan pegawai akses kepada sistem SPA.2. LANGKAH KERJA PEGAWAI PENYIASAT.1. Langkah 3 Masukkan No. 6. FUNGSI PEGAWAI PENYIASAT 6. klik menu Pengurusan Aset Alih Daripada menu klik Jawatankuasa. Paparan laporan akhir (KEW. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang Kemaskini Maklumat Siasatan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .6.1. Klik butang Hantar. Mengesahkan maklumat laporan akhir.

klik butang kanan paparan. AHLI JAWATANKUASA PENYIASAT. NOTA : Bagi Ahli Jawatankuasa Penyiasat ulang langkah 1 hingga 3 dan terus ke langkah 7 hingga 9 untuk mengesahkan dokumen laporan akhir yang telah di kemskini oleh setiausaha. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Apabila rekod telah dikemaskini paparan seperti dibawah akan dipaparkan.Langkah 6 Langkah 7 Klik butang simpan apabila anda selesai mengemaskini laporan. Masukkan catatan dan no.159 .kad pengenalan penyiasat dan klik butang PENGESAHAN DOKUMEN. di sebelah Langkah 8 Langkah 9 Klik butang PENGESAHAN untuk mengesahkan pelantikan Lembaga Penyiasat. Untuk cetakan. Paparan Pengesahan Dokumen. Sistem akan menjana laporan akhir KEW.PA-30.

7.1.2.1. MENU KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Kemaskini Syor dan Ulasan  Selesai Syor dan Ulasan dan belum dihantar kepada Kuasa Melulus MENU PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Siasatan perlu dilakukan semula  Selesai dan Urusetia belum hantar kepada Kuasa Melulus P. LANGKAH KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL.U. Sistem akan menghantar kuiri kepada urusetia yang menguruskan siasatan.1. MENU . 7. MENU URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7.160 .7.KEMASKINI SYOR DAN ULASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Syor dan Ulasan Daripada menu Syor dan Ulasan klik Kemaskini Syor Dan Ulasan.1. Klik TAB Kemaskini syor dan ulasan. 7.3.2. URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7.1. Menerima semua laporan akhir untuk dinilai oleh Pegawai Pengawal Mengemaskini syor dan ulasan Pegawai Pengawal. Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Klik butang untuk melihat laporan awal atau klik butang untuk melihat laporan akhir.2. Klik pada No aduan untuk kemasikini maklumat syor& ulasan. Paparan dibawah akan dipaparkan KUIRI SIASATAN Langkah 7 Langkah 8 Klik butang kuiri siasatan Masukkan maklumbalas.2. FUNGSI URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL 7. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .(B) 285  Selesai dan Urusetia belum hantar kepada Perbendaharaan  Sijil Hapuskira Diterima  Ringkasan 7. Klik butang KEMASKINI.2. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan.

161 . Klik TAB Selesai untuk mengemaskini syor dan ulasan. NOTA : Bagi permohonan aduan yang melibatkan kecurian. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . penipuan dan kecuaian pegawai awam akan dihantar kepada Perbendaharaan.U. Klik butang KEMASKINI.(B) 285. Klik hantar kepada kuasa melulus dan sistem akan menghantar permohonan kelulusan kepada kuasa melulus. Sistem akan menjana dan menentukan kuasa melulus yang dibenarkan. Manakala permohonan yang tidak melibatkan kecuaian pegawai awam akan dihantar P. Masukkan Syor dan Ulasan dan Kategori Kehilangan.KEMASKINI SYOR & ULASAN Langkah 9 Langkah10 Klik butang Syor dan Ulasan Penyelia hendaklah merekod syor dan ulasan pegawai pengawal MENU KEMASKINI SEPERTI DIBAWAH PERLU SIASATAN SEMULA Langkah 11 Langkah 12 ATAU SELESAI Langkah 13 Langkah 14 Klik TAB Perlu siasatan semula sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuas hati dengan hasil siasatan Masukkan sebab siasatan semula perlu dilakukan.

Aduan. Paparan senarai kes yang perlu siasatan dilakukan semula. Langkah 6 Langkah 7 Pilih Kuasa Melulus yang akan yang akan menjalankan proses kelulusan hapuskira.4. Langkah 4 Langkah 5 Klik pada No. Klik TAB Kemaskini Syor & Ulasan.(B) 285 dalam menu Urusetia untuk dihantar kepada Kuasa Melulus 7.MENU . LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL. NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang perlu siasatan dilakukan semula setelah Pegawai Pengawal tidak berpuas hati dengan hasil siasatan.162 . MENU – SIASATAN PERLU DILAKUKAN SEMULA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Siasatan Perlu Dilakukan Semula. .U. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan. Klik butang HANTAR Permohonan akan dipindahkan ke PERLU DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS P. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Syor dan Ulasan Daripada menu Syor dan Ulasan klik Selesai Syor Dan Ulasan Dan Belum Dihantar Kepada Kuasa Melulus.SELESAI SYOR DAN ULASAN DAN BELUM DIHANTAR KEPADA KUASA MELULUS NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang dikemaskini maklumat syor dan ulasan tetapi masih belum dihantar kepada kuasa melulus.Paparan seperti dibawah dipaparkan.

(B) 285 Paparan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Kuasa Melulus P.(B) 285 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Selesai Dan Urusetia Belum Hantar Kepada Kuasa Melulus P.2.(B) 285 MENU – SELESAI DAN URUSETIA BELUM HANTAR KEPADA PERBENDAHARAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Selesai Dan Urusetia Belum Hantar Kepada Perbendaharaan Paparan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Perbendaharaan.1.1. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .2.U. 8. 8.MENU – SELESAI DAN URUSETIA BELUM HANTAR KEPADA KUASA MELULUS P.1.2. Menerima semua syor dan ulasan Pegawai Pengawal untuk kelulusan Mengemaskini maklumat kelulusan hapuskira. NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Perbendaharaan. MENU – SIJIL HAPUSKIRA DITERIMA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Syor dan Ulasan Daripada menu pemantauan klik Sijil Hapuskira Diterima Paparan senarai Sijil Hapuskira yang telah diterima oleh Pegawai Pengawal NOTA : Menu ini menunjukkan senarai Sijil Hapuskira yang telah diterima oleh Pegawai Pengawal.2.U. FUNGSI URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8.2.(B) 285 NOTA : Menu ini menunjukkan senarai kes yang telah selesai syor dan ulasan tetapi belum dihantar kepada Kuasa Melulus P. MENU URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8.U. MENU KERJA URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Senarai perlu pengesahan  Permohonan kelulusan Bayaran Balik  Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik MENU PEMANTAUAN URUSETIA SYOR DAN ULASAN PEGAWAI PENGAWAL  Ringkasan  Rekod Pembayaran Balik 8.U.163 .1. URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN 8.1. 8.

Aduan Paparan dibawah akan dipaparkan.164 . Butang kemaskini akan dipaparkan dibahagian bawah.SENARAI PERLU PENGESAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus Daripada menu Pelulus klik Senarai Perlu Pengesahan Klik pada No. LANGKAH KERJA URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN.8. Masukkan maklumat:  Tarikh kelulusan  No. NOTA : Permohonan akan masuk ke PERSEDIAAN TINDAKAN SURCAJ & TATATERTIB sekiranya tanda melibatkan surcaj. Klik butang KEMASKINI. Langkah 12 Klik butang SAHKAN untuk sahkan KEW. Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Langkah 10 Langkah 11 Klik TAB Kemaskini Kelulusan Hapuskira Tandakan aset yang hendak dihapuskira Klik butang HAPUSKIRA.PA-31 MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .3. Rujukan  Tandakan sekiranya ia melibatkan Surcaj. Klik butang DAFTAR. Klik butang Batal Hapuskira untuk membatalkan permohonan hapuskira ( cth : Kes Barang ditemui semula) NOTA : Abaikan langkah 8 sekiranya tidak perlu. MENU . Apabila semua rekod telah dikemaskini.

Status permohonan bayaran balik telah dimaklumkan kepada pengadu.Kelulusan hapuskira telah selesai dan sistem akan pindahkan permohonan ke PERSEDIAAN DAN PENGHANTARAN SIJIL HAPUSKIRA dalam menu Urusetia bagi penghantaran Sijil Hapuskira kepada Pegawai Pengawal. Paparan kelulusan hapuskira. Klik butang DAFTAR.165 . MENU . Masukkan tarikh dan no rujukan.PERMOHONAN KELULUSAN BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus Daripada menu Pelulus Klik Permohonan Kelulusan Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik seperti dibawah :- Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Sahkan Pembayaran Balik. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Sistem akan pindahkan permohonan ke LENGKAPKAN MAKLUMAT BAYARAN BALIK bagi kemaskini maklumat bayaran balik.

Maklumat pembayaran balik telah lengkap.166 .LENGKAPKAN MAKLUMAT BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus. Rujukan  Nilai bayaran balik  Tarikh bayaran balik  Catatan  Tarikh dikenakan. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Klik butang Kemaskini Maklumat Pembayaran Balik. LANGKAH KERJA PEMANTAUAN URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN.4.MENU . NOTA : Paparan senarai aduan yang terlibat dalam pembayaran balik telah selesai. Langkah 6 Paparan Maklumat Bayaran Balik. Daripada Menu Pemantauan Pelulus Klik Rekod Pembayaran Balik Paparan senarai aduan yang terlibat dalam pembayaran balik telah selesai. MENU – REKOD PEMBAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pemantauan Pelulus.  No. Daripada menu Pelulus klik Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik . 8. Klik butang Daftar. Masukkan maklumat dibawah:  Nama pegawai.

ALIRAN KERJA PROSES KEHILANGAN SECARA BAYARAN BALIK.9. KEHILANGAN . BORANG ADUAN KEHILANGAN DITERIMA Masukkan Maklumat KEW.  Masukkan no. LANGKAH-LANGKAH PENDAFTARAN ADUAN KEHILANGAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Daripada Portal SPA Klik menu Pengurusan Aset Alih Klik Aduan Kehilangan Masukkan Maklumat seperti dibawah. kad pengenalan anda dan tekan enter Sistem akan memaparkan maklumat anda  Masukkan masa dan tempat kejadian.1.167 . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PROSES BAYARAN BALIK.PA-28 Penyelia Pelupusan Agensi Borang Aduan Kehilangan daripada PORTAL SPA SENARAI PENGESAHAN KETUA JABATAN KEMASKINI MAKLUMAT BAYARAN BALIK PAPARAN KETUA JABATAN | Mengesahkan Aduan dan memilih untuk bayaran balik PERMOHONAN BAYARAN BALIK Permohonan diluluskan SENARAI PERMOHONAN LULUS PROSES DILULUSKAN SENARAI PERMOHONAN KELULUSAN PAPARAN URUSETIA KELULUSAN | Menunggu kelulusan. Proses hapuskira secara bayaran balik adalah satu kaedah baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia untuk semua jenis aset yang dilaporkan hilang dengan nilaii semasa aset adalah kurang dari RM 5.000.  Masukkan keterangan aset yang hilang dan bagaimana ia berlaku.00 tanpa mengira kategori aset. Kemaskini Syor Jawatankuasa Penilaian dan mengemaskini kelulusan Ketua Agensi 9. NOTA : Sistem akan memaparkan alert kepada pengguna sekiranya maklumat yang direkodkan tidak lengkap.

secara auto aduan akan dibatalkan dan akan direkod sebagai aduan ditolak. Langkah 4 Langkah 5 Klik butang untuk mengesahkan dan memproses aduan kehilangan. NOTA : Laporan aduan yang telah dibuat akan dipindahkan ke SENARAI ADUAN BARU dalam menu Penyelia untuk menjalankan proses aduan.168 . 9.2. NOTA : Jika anda klik diterima aduan akan diproses manakala jika anda menolak permohonan.Langkah 5 Klik butang HANTAR Sistem akan memaparkan laporan aduan kehilangan. Klik Diterima atau Ditolak dan masukkan catatan kepada pengadu. Senarai yang diterima akan dimasukkan di dalam senarai PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NOTA :Senarai yang dimerahkan adalah aduan yang telah melebihi tempoh 24 Jam daripada aduan dibuat. LANGKAH-LANGKAH PENYELIA ADUAN KEHILANGAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada menu Penyelia Klik Senarai Aduan Baru Paparan dibawah akan dipaparkan.

komponen|aksesori atau mendaftar aset selain harta modal dan inventori yang telah hilang.PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR KEPADA KETUA JABATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Penyelia Daripada Menu Klik Perlu Dilengkapkan Dan Dihantar Kepada Ketua Jabatan Paparan dibawah akan dipaparkan.MENU . MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . Senarai aset yang hilang akan dipaparkan di bahagian bawah borang aduan.169 . Daripada senarai yang diterima klik butang untuk mengemaskini laporan awal. Langkah 7 Langkah 8 Masukkan maklumat dikehendaki seperti:  Maklumat Pengadu (auto)  Maklumat Kejadian Berlaku  Langkah sedia ada  Jika terdapat Prime Facie | Orang disyaki  Adakah pegawai ditahan kerja  Tarikh dan laporan polis  Langkah segera bagi mencegah ia berulang dan catatan. Langkah 6 Buat carian aset. Klik butang Hantar dan sistem akan menjana bil laporan di dalam senarai menunggu pengesahan ketua jabatan. Kaedah yang sama seperti carian aset yang hendak dilupuskan. Borang kemaskini dengan TAB dibawah akan dipaparkan.

Laporan awal KEW. LANGKAH-LANGKAH URUSETIA KELULUSAN KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AGENSI . Daripada Menu Klik Permohonan Kelulusan Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik seperti dibawah :- Langkah 5 Langkah 6 Klik butang Sahkan Pembayaran Balik.PA-28 akan dipaparkan untuk cetakan dan ditandatangani.00 Klik Disahkan untuk mengesahkan laporan awal KEW.170 . Langkah seterusnya anda perlu mengemaskini maklumat bayaran balik. Masukkan tarikh dan no rujukan. 9. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .IBU PEJABAT NOTA : Hanya Pegawai Pelulus diperingkat Ibu Pejabat Agensi dan Kementerian sahaja (Ketua Pengarah dan Ketua Setiausaha) yang boleh memberi kelulusan kepada proses ini. LANGKAH-LANGKAH KETUA JABATAN.9.PA-28 atau membatalkan aduan. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus. Langkah 5 Klik TAB Pengesahan dan senarai aset hilang Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Tentukan YA bagi proses boleh secara pembayaran balik | Jika nilai semasa kurang dari RM 5000. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Ketua Jabatan Daripada Menu Klik Senarai Perlu Pengesahan Klik butang untuk mengesahkan laporan kehilangan.3. Klik butang Simpan. SECARA AUTO sistem akan membuat permohonan kepada pegawai pelulus dan merekodkan senarai didalam menu MOHON KELULUSAN BAYARAN BALIK. Paparan tab di bawah akan dipaparkan.4.

Klik butang Kemaskini Maklumat Pembayaran Balik. Langkah 6 Masukkan maklumat dibawah:  Nama pegawai.9. Klik butang Daftar. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .  No. LANGKAH-LANGKAH KEMASKINI REKOD BAYARAN BALIK Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Klik Modul Kehilangan Klik Menu Kehilangan | Pelulus.5. Rujukan  Nilai bayaran balik  Tarikh bayaran balik  Catatan  Tarikh dikenakan. Daripada Menu Klik Lengkapkan Maklumat Bayaran Balik Klik No Aduan dan Klik TAB Pembayaran Balik .171 .

MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .172 .PA-4.BAB J .PA-5. PENGENALAN Modul Laporan adalah modul yang akan memaparkan laporan-laporan yang berkaitan dengan aset. kategori aset dan status aset.LAPORAN ASET 1. Laporan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu:  Laporan Bahagian  Laporan Keseluruhan Cawangan  Laporan Eksekutif.PA-4. KEW. NOTA : Rekod aset yang dipadam didalam sistem akan ditandakan merah didalam KEW.1. Papran dibawah akan dipaparkan. 2. KEW. Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW. 2. Papran dibawah akan dipaparkan. Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun.PA-5 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW.PA-4 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW. LAPORAN BAHAGIAN.2.PA-4 2.

4. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .PA-8. Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW. Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun Klik PAPARAN GRID untuk cetakan kad KEW.3.PA-8. KEW.173 .PA-5 2. Paparan dibawah akan dipaparkan.PA-8 Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik KEW. NOTA : Rekod aset yang dipadam didalam sistem akan ditandakan merah didalam KEW. BILANGAN & NILAI ASET Langkah-langkah Langkah 1 Klik Modul Laporan bahagian Langkah 2 Klik bilangan dan nilai aset Paparan dibawah akan dipaparkan. kategori aset status aset.Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut tahun. 2.PA-5.

NOTA : Semua laporan yang dijana akan menunjukkan laporan mengikut bahagian sahaja. KEDUDUKAN ASET SEMASA Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik bilangan dan nilai aset Paparan dibawah akan dipaparkan. Klik PAPARAN GRID untuk cetakan bilangan dan nilai aset. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT .Langkah 3 Langkah 4 Anda boleh membuat pilihan laporan mengikut pemilik kad atau penempatan. 2. Langkah 3 Klik PAPARAN GRID untuk cetakan bilangan dan nilai aset. 2. cara pembelian dan status aset.6 LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan bahagian Klik laporan pemeriksaan Paparan dibawah akan dipaparkan.5.174 .

1. KEW. Langkah 4 Langkah 5 Anda boleh melihat perincian aset mengikut kategori.PA-5.2. LAPORAN KESELURUHAN. BILANGAN & NILAI ASET DAN KEDUDUKAN ASET SEMASA NOTA : Semua laporan adalah sama seperti di dalam laporan di dalam laporan bahagian. sub kategori. KEW.3.175 .PA-4.PA-8. LAPORAN KEW. 3. 3. jenis atau senarai aset Klik butang cetak untuk cetakan laporan. Namun begitu anda boleh membuat pilihan mengikut PTJ. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . LAPORAN MENGIKUT PENEMPATAN Langkah-langkah Langkah 1 Klik Modul Laporan keseluruhan Langkah 2 Klik mengikut penempatan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik nama bahagian untuk perincian maklumat aset dibahagian tersebut.

Anda boleh membuat pilihan dengan memilih cawangan dan kategori aset. klik summary bilangan paparan dibawah akan dipaparkan. ANALISIS PEROLEHAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik mengikut analisa perolehan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Anda boleh membuat pilihan tahun perolehan dari sehingga.4.3. Penyelenggaraan Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Langkah 4 Klik tapisan laporan. LAP.3. 3. Klik tapisan laporan untuk membuat tapisan kategori aset dan tahun.176 . PENYELENGGARAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik mengikut Lap. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . memaparkan jumlah aset atau jumlah harga. Klik butang cetak untuk cetakan.

Langkah 6 Klik butang cetak untuk cetakan kad. MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . NILAI KESELURUHAN ASET Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik Nilai Keseluruhan Aset Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 3 Klik nilai keseluruhan dan paparan dibawah akan dipaparkan.5.177 . 3.

6. Langkah 4 Klik carian harta modal mengikut nilai buku. kategori aset. 3. LAPORAN PEMERIKSAAN Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Klik Modul Laporan keseluruhan Klik Laporan Pemeriksaan. Paparan dibawah akan dipaparkan Langkah 4 Pengguan boleh membuat tapisan mengikut tahun dan kategori serta jika hendak mencetak laporan klik butang PAPARAN GRID.Klik tapisan laporan untuk melihat laporan mengikut cawangan.178 . perolehan. SELAMAT BERJAYA MANUAL SISTEM PENGURUSAN ASET | MUKA SURAT . jenis harta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful