Mengurus Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

Mengurus Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Soalan 1 Apa yang dimaksudkan dengan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan?

Jawapan Penyediaan persekitaran kerja yang kondusif dan langkah-langkah berjaga-jaga yang berpatutan unutk mencegah orang yang bekerja daripada tercedera atau mendapat kesan kesihatan akibat aktiviti kerja yang dijalankan. Soalan 2 Bagaimana cara mengurus keselamatan dan kesihatan di tempat kerja? Jawapan Mengurus keselamatan dan kesihatan di tempat kerja agak berbeza dengan mengurus aspek perniagaan lain. Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) memerlukan komitmen pemunya perniagaan atau majikan untuk melakukan 3 langkah di bawah : i. Pernyataan Dasar KKP ii. Perancangan termasuk pelaksanaan HIRARC, latihan, arahan dan audit iii. Tindakan pembaikan Soalan 3 Apa jenis penyataan dasar yang diperlukan bagi aspek keselamatan dan kesihatan? Jawapan Penyataan dasar keselamatan dan kesihatan adalah satu penyataan secara bertulis yang menyatakan dengan ringkas komitmen berikut : * Majikan untuk menyediakan keselamatan, kesihatan dan kebajikan kepada pekerja semasa bekerja melalui peraturan dan prosedur yang ditetapkan. * Pihak pekerja untuk mematuhi prosedur kerja dan peraturan untuk memastikan keselamatan diri sendiri. Ia perlu diletakkan di tempat yang boleh dilihat oleh para pekerja. Soalan 4 Bagaimanakah majikan boleh mengurus aspek keselamatan dan kesihatan tempat kerja dengan mudah? Jawapan Majikan boleh mulakan dengan melakukan aktiviti mengenalpasti hazad/bahaya bagi semua proses kerja. Selepas itu, majikan perlu melakukan penaksiran bagi setiap risiko yang dikenalpasti dan mengambil tindakan yang sepatutnya untuk mengawal risiko berkenaan. Proses ini dinamakan HIRARC. Soalan 5 Adakah saya mempunyai kaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan? Jawapan Ya. Semua "orang yang sedang bekerja" di dalam sektor Pengilangan; Perlombongan dan Penguarian; Pembinaan; Pertanian; Perhutanan dan Perikanan; Utiliti; Pengangkutan; Penyimpanan dan Komunikasi; Perdagangan Borong dan Runcit; Hotel dan Restoran; Kewangan, Insurans, Harta Tanah dan Perkhidmatan Perniagaan, Perkhidmatan Awam dan Berkanun diliputi oleh Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514). Kewajipan Menjaga Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja Soalan 1 Siapa yang bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja? Jawapan Majikan, pekerja, orang yang bekerja sendiri, perekabentuk, pengilang, pengimport, pembekal loji / bahan bertanggungjawab mempunyai kewajipan masing-masing untuk memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terjamin. Soalan 2

dan. penanganan. * Menyediakan dan menyenggara persekitaran pekerjaan yang selamat tanpa risiko kepada kesihatan. dicederakan atau diubah kedudukan oleh majikan sekiranya: * Membuat sesuatu aduan mengenai keadaan atau perlakuan tidak selamat di tempat kerja. . * Menjadi ahli jawatankuasa keselamatan dan kesihatan. Soalan 4 Bagaimana tanggungjawab pekerja di tempat kerja? Jawapan Setiap pekerja mempunyai kewajipan untuk: * Memberi perhatian yang munasabah bagi mengelakkan kecederaan kepada diri mereka atau orang lain semasa menjalankan aktiviti kerja mereka. * Menyediakan kemudahan bagi kebajikan mereka yang sedang bekerja. pengendalian. Soalan 7 Apakah fungsi Jawatankuasa tersebut? Jawapan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan berfungsi untuk: * Mengkaji semula langkah-langkah keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Soalan 3 Apa pula kewajipan majikan dan orang yang bekerja sendiri ke atas orangorang lain yang berada di tempat kerja selain para pekerja mereka? Jawapan * Memastikan orang-orang lain yang berada di kawasan kera tidak terdedah kepada risiko keselamatan dan kesihatan akibat pengusahaan seperti bahaya jentera / loji. Soalan 6 Bilakah masa yang sesuai untuk majikan menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja? Jawapan Majikan perlu menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja apabila mempunyai 40 orang atau lebih pekerja atau diarahkan oleh Ketua Pengarah JKKP. * Menjalankan tugas sebagai ahli jawatankuasa keselamatan dan kesihatan. * Memberi maklumat berkaitan cara menjalankan pengusahaannya untuk pengetahuan orang-orang lain selain pekerja yang mungkin terdedah kepada risiko ketika pekerja sedang bekerja. penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan. Soalan 5 Apakah hak pekerja terhadap majikan dalam aspek keselamatan di tempat kerja? Jawapan Pekerja dilindungi daripada didiskriminasi. * Menyusun langkah-langkah bagi menjamin keselamatan dan kesihatan dalam penggunaan. latihan dan penyeliaan bagi pekerja baru dan pekerja lama. kesihatan dan kebajikan orang-orang yang bekerja melalui langkah-langkah berikut: * Menyediakan dan menyenggara loji dan sistem kerja selamat. arahan. * Bekerjasama dengan majikan dan orang lain untuk memenuhi peruntukan undangundang. * Menyediakan maklumat.Apakah kewajipan majikan ke atas pekerjanya? Jawapan Majikan dikehendaki melindungi keselamatan.

. faks. Soalan 11 Apa hukuman yang boleh dikenakan ke atas majikan sekiranya gagal memastikan keselamatan. Soalan 9 Apa peranan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan? Jawapan Pegawai ini berperanan untuk memastikan pematuhan Akta dan menggalakkan persekitaran kerja yang selamat dan sihat di tempat kerja. Majikan yang termasuk di bawah kelas atau jenis industri yang diwartakan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 mestilah menggaji seorang yang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan. kesihatan dan kebajikan pekerjanya adalah melakukan suatu kesalahan. * Sentiasa berunding dengan majikan mengenai isu berkaitan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Soalan 10 Bagaimana cara memberitahu tentang kemalangan atau penyakit di tempat kerja? Jawapan Majikan mestilah memberitahu pejabat JKKP terdekat mengenai apa-apa kemalangan.* Menyiasat aduan atau apa-apa perkara yang berkaitan yang dibangkitkan. kejadian berbahaya. Soalan 8 Perlukah majikan melantik Pegawai Keselamatan dan Kesihatan? Jawapan Ya. borang JKKP 6 atau JKKP 7.000. kesihatan dan kebajikan pekerja di tempat kerja? Jawapan Majikan yang gagal memastikan keselamatan.00 atau penjara tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya sekali. keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang telah terjadi atau mungkin akan terjadi di tempat kerja melalui telefon. apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM50.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful