KEPENTINGAN MENUNTUT ILMU

Dari Abu Bakrah ra., Dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Jadikanlah dirimu orang alim atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang selalu mendengar pelajaran agama, atau pun orang yang mencintai (tiga golongan yang tersebut); dan janganlah engkau menjadi (dari) golongan yang kelima, yang dengan sebabnya engkau akan binasa." (Al-Bazzar) Hadis ini menyuruh supaya tiap-tiap seorang menentukan sikapnya terhadap ilmu agama. Huraiannya: Tiap-tiap seorang dikehendaki menentukan sikapnya terhadap ilmu pengetahuan agama dengan salah satu dari empat cara, iaitu menjadikan dirinya orang alim yang mengajar atau orang yang belajar atau orang yang mendengar syarahan-syarahan agama atau pun orang yang mencintai dan menghargai salah satu dari tiga golongan yang tersebut dengan menurut jejak langkahnya. Dengan sikap yang demikian, seseorang itu terjamin untuk mendapat keselamatan dan kebahagiaan, sama ada dalam perkara jasmaninya mahu pun rohaninya, kerana ia sentiasa dalam jagaan ilmu pengetahuan yang memimpinnya ke jalan yang benar dan memberinya kesedaran untuk memilih yang baik dari yang buruk dan yang hak dari yang batil. Ada pun golongan yang kelima, iaitu yang tidak termasuk dalam salah satu dari empat golongan yang tersebut, maka mereka adalah golongan yang binasa, kerana mereka tidak ada pimpinan yang dengannya mereka dapat membezakan di antara yang benar dengan yang salah. Imam Mawardi menyatakan: Bahawa orang yang menganggap ilmu syarak itu tidak ada faedahnya dipelajari dan lebih baik sahaja ditinggalkan, sebenarnya orang itu tenggelam dalam kesesatan dan jauh dan mendapat hidayat pertunjuk, serta ia termasuk dalam golongan yang kelima yang binasa.

Ibu bapa adalah bertanggungjawab memberikan didikan dan ilmu pengetahuan kepada anak-anak. hidup manusia akan berada di dalam kegelapan kerana ilmu itu cahaya yang dapat menerangi kehidupan. Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 269 tafsirnya : . Pendidikan yang sempurna amat mustahak diberikan kepada anak-anak dan kerana kepentingannya itulah agama Islam telah menganjurkan umatnya supaya menerapkan ilmu agama kepada anak-anak sejak mereka dalam kandungan dimana ibu-ibu yang mengandung digalakkan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an sebagai didikan rohani kepada anak-anak dalam kandungan itu. ia merupakan salah satu anugerah Allah Subhanahu Wata'ala yang amat besar faedahnya kepada manusia. bangsa dan negara. kita hendaklah memiliki ilmu melalui pendidikan yang sempurna. Setelah dilahirkan pula. Di samping itu akhlak yang mulia juga hendaklah disemai ke jiwa anak-anak sedari mereka masih kecil lagi. Mudahmudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sesungguhnya agama Islam menitik beratkan ilmu pengetahuan.KEPENTINGAN MENUNTUT ILMU Kategori : jumaat (01-Jan-2010) 15 Muharram 1431H KEPENTINGAN MENUNTUT ILMU Wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ilmu pengetahuan adalah suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kerana itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ada bersabda yang maksudnya : "Dari Anas bin Malik ia berkata : Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam : Menuntut ilmu adalah satu kefardhuan ke atas setiap Muslim". Tanpa ilmu pengetahuan. Oleh kerana itulah untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa serta berguna kepada agama. sunat diazankan dan diiqamahkan di telinga anak-anak tersebut dan sunat juga dibacakan Surah Al-Ikhlas dan Al-Qadar supaya kalimah yang mula-mula didengar oleh mereka setelah lahir ke dunia ini adalah kalimah tauhid. kehidupan manusia tidak akan maju dan tanpanya juga manusia tidak dapat membezakan antara kebenaran dengan kebathilan. Tanpa ilmu. MARILAH kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wata'ala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya.

Dalam usaha memberikan pendidikan kepada anak-anak."Allah memberikan hikmah kebijaksanaan ilmu yang berguna kepada sesiapa yang di kehendaki-Nya menurut aturan yang di tentukan-Nya. Perkara ini patutlah disyukuri dan memanfaatkan elaun tersebut dengan sebaikbaiknya akan tetapi apa yang mendukacitakan terdapat sebilangan ibu bapa yang telah menyalahgunakan elaun pelajaran tersebut dan menggunakannya untuk keperluan lain tanpa menghiraukan pembayaran yuran sekolah sehingga menyebabkan pembayaran yuran sekolah anakanak mereka tertunggak. Muslimin yang diberkati Allah. ibu bapa menghantar anak-anak ke sekolah supaya anak-anak dapat mempelajari ilmu duniawi dan ukhrawi. . Muslimin yang dirahmati Allah. Ketahuilah bahawa menjaga amanah itu adalah salah satu sifat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wata'ala dan antara ciri-ciri orang-orang yang beriman dan ganjaran yang dijanjikan bagi orang yang menunaikan amanah itu ialah syurga. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikiran". Agama Islam melarang umatnya dari berlaku khianat. Perkara seumpama ini tidak sepatutnya berlaku kerana bantuan yang diberikan itu merupakan suatu amanah yang wajib ditunaikan. sedang kamu mengetahuinya". Tidak dinafikan terdapat di kalangan ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka belajar di sekolah swasta. Manakala orang yang tidak menjaga amanah yang telah diberikan kepada mereka itu adalah orang yang khianat. Dan sesiapa yang diberikan hikmah itu maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak. firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam surah Al Anfaal ayat 27 tafsirnya : "Wahai orang-orang yang beriman. kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memberikan kemudahan elaun pelajaran kepada pegawai dan kakitangan kerajaan yang menghantar anak mereka ke sekolah swasta. janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu mengkhianati amanahamanah yang diberikan kepada kamu. Ibu bapa sanggup berbelanja dengan mengeluarkan wang ringgit demi masa depan anak mereka. Alhamdulillah.

pemarah. Keenam : Menjaga kesihatan tubuh badan dan kebersihan pakaian. Kedua : Membersihkan hati dari sifat-sifat keji seperti sombong.Dalam mencari keberkatan menuntut ilmu terdapat adab-adab yang dianjurkan oleh agama Islam yang perlu kita jaga dan patuhi.000 hadis. Ketujuh : Menjaga pandangan mata. antaranya ialah : Pertama : Membetulkan niat menuntut ilmu. pergaulan dan percakapan daripada perkara-perkara yang mendatangkan dosa. baik di kawasan sekolah mahupun di luar sekolah. Inilah berkatnya kerana mereka sangat mengambil berat penjagaan makanan dan minuman. Sejarah Islam membuktikan bahawa penjagaan makanan yang halal telah berjaya melahirkan tokoh-tokoh Islam yang mempunyai daya hafalan yang sangat hebat dan luar biasa. sebagai contoh Imam Asy-Syafi'e dapat menghafal dan mengulangi Kitab Al-Muatta' yang dikarang oleh gurunya Imam Malik dalam satu malam sahaja. Muslimin yang dirahmati Allah.000 hadis dan telah mengeluarkan fatwa ketika berumur 20 tahun. Selain itu adalah lebih elok berwuduk dan berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wata'ala sebelum belajar. Oleh itu penuntut tidak boleh sekali-kali menunjukkan sikap tidak beradab terhadap guru. Sikap beginilah yang akan menjadikan ilmu yang dituntut itu tidak berkat. Imam Ibni Temeh dapat menghafal 200. Imam Al-Bukhari boleh menghafal 600. hasad dengki. angkuh. sombong dan enggan menerima nasihat guru. tidak sabar dan lain-lain lagi. Kelapan : Mempastikan makanan yang dimakan hendaklah bersih dan halal. . Ketiga : Memberi tumpuan sepenuhnya semasa belajar. Makanan yang meragukan dari segi kehalalannya (Syubhah) hendaklah dijauhi dan ditinggalkan kerana makanan yang tidak halal dan tidak bersih itu menyebabkan sukar untuk menghafal ilmu pengetahuan. Keempat : Menghormati dan menerima nasihat para guru. Kelima : Memberi salam kepada guru dimana saja mereka berada. Janganlah menunjukkan sifat keangkuhan dan masam muka terhadap guru. Seorang guru kepada Imam Asy-Syafi'e yang bernama 'Wafiq' pernah berpesan yang bermaksud : 'Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya ilmu itu tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang melakukan dosa'. Menuntut ilmu hendaklah dilakukan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan bukannya untuk lulus peperiksaan semata-mata.

Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Zumar ayat 9 tafsirnya : "Katakanlah lagi kepadanya : Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna". mudah-mudahan dengan demikian kita akan hidup bahgia dan berjaya di dunia dan di akhirat.Semua orang harus menuntut ilmu.Mereka akan berfikir secaramendalamsebelum membuat keputusan. Kepentingan Menuntut Ilmu 2010-08-18 16:59 Ilmu dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. tinggal kita sahaja berusaha untuk mendapatkannya.Ilmu dapat meningkatkan taraf hidup kita. Ini jelas sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Kahfi ayat 109 tafsirnya : "Katakanlah wahai Muhammad.pertengkaran dan perselisihan fahamantara satu sama lain dapat . Dari ayat tersebut. Untuk melahirkan bangsa yang maju. Maka jalan terbaik dan berkesan untuk meluaskan ilmu pengetahuan ialah dengan belajar dan membaca buku-buku dan bahan-bahan bacaan yang bermanfaat dan mengandungi nilai-nilai murni dan terpuji. Marilah kita sama-sama berdoa semoga kita semua akan mendapat keberkatan dalam mencari ilmu pengetahuan dan beramal dengannya.Oleh itu.Dengan adanya ilmu.Melalui pekerjaan kita akan dapat menanggung nafkahhidup dan tidak perlu bergantung kepada orang lain. jelas menunjukkan bahawa ilmu itu sangat luas dan banyak yang perlu diterokai dan dicari.kita dapat mencari peluang pekerjaan yang baik.Hal ini bertepatandengan peribahasa "Ilmu pelita hidup". lebih-lebih lagi pada masa ini ilmu mudah diperolehi. kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhan-Ku.Perlu kita sedari bahawa ilmu yang ada pada diri kita hanya sedikit.Selain itu. walaupun Kami tambah lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan". hebat dan dipandang tinggi maka carilah dan tingkatkanlah ilmu sebanyak mungkin.Seseorangyang berilmu tidak akan bertindak sesuka hatinya. sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhan-Ku.ilmu membolehkan kita hidup dalam keadaan aman dan damai.

dielakkan. (Al-Baqarah:269) Firman-Nya lagi maksudnya: “Hanya sanya orang yang takut kepada Allah ialah orang yang berilmu”.Ilmu lebih penting daripada wang ringgit.1993:9).Seterusnya. menyebar dan memuliakan ilmu.T maksudnya: “Allah memberikan hikmah (ilmu pengetahuan) kepada sesiapa yang dikehendakiNya dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beerti ia telah diberikan kebaikan yang banyak”.perubatan dan sebagainya.W. Ilmu mesti dipelajari dan .T yang bermaksud: “Katakanlah: Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu”. Perkataan “ilmu” disebut kira-kira 750 kali dalam Al-Qur’an melalui berbagai bentuk (Muhammad Dawilah.ilmu sangat berharga.ekonomi.W.Ilmu mampu meningkatkan ekonomi negara juga yang kini kian meleset. Hal ini dapat kita lihat melalui banyak ayat Al-Qur’an antaranya.T sebagai pemilik mutlak ilmu.Dengan demikian kita tidak perlu lagimembawa pakar-pakar dari luar untuk bekerja di negara kita. (Az-Zumar:9) Firman Allah S.wujudlah masyarakat yang harmoni. Orang yang berilmu diberikan pujian dan dipandang mulia di sisi Islam.lahirlah tenagatenaga mahir dalam bidangkejuruteraan. Manusia hanya diberikan sedikit sahaja ilmu. 26 MAY 2009 19:15 Kedatangan Islam membawa gesaan menuntut. (Al-Faatir:28) Konsep Ilmu Konsep ilmu dalam Islam merujuk kepada hakikat bahawa Allah S.Olehitu.orang harus menimba ilmu sebanyak mungkin Menuntut Ilmu Menurut Perspektif Islam TUESDAY. Namun begitu ilmu yang sedikit sangat bermakna di sisi Allah jika ianya digunakan sebaik mungkin iaitu sehingga membawa kepada keimanan yang kukuh terhadap Allah serta mengikut perintah dan menjauhi laranganNya. Tanpa ilmu dan pengetahuan kita tidak akan dapat mengenal Khaliq dan seterusnya tidak dapat berbakti kepadaNya.seseorang dapat meneroka pelbagai bidang baru.Dengan itu.Denganilmu. Wahyu yang pertama iaitu ayat 1-5 surah Al-‘Alaq dengan jelas mewajibkan pencarian ilmu. Oleh itu agama Islam ini dapatlah dikatakan sebagai tertegak atas dasar ilmu atau pengetahuan. Firman Allah S.W.Kesimpulannya.

serta hubungannya dengan soal-soal keduniaan dan segala keperluan hidup. kemanfaatan ilmu. Kamal Hassan. Lantaran itu manusia yang tidak menggunakan pancaindera tersebut untuk mendapatkan ilmu yang benar akan dikutuk. Menuntut ilmu artinya berusaha dengan jalan menanya. mengetahui segala kemaslahatan dan jalan kemanfaatan. Hal tersebut ada dinyatakan di dalam buku "Ilmu Fiqih Islam" karangan Drs. "Menuntut ilmu adalah fardhu bagi tiap-tiap Muslim. melihat atau mendengar. "Sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka Jahannam kebanyakkan Jin dan manusia. dan bgai mereka ada telinga (tetapi) tidak mendengar dengannya. bagi mereka ada jantung hati (tetapi) tidak mengerti dengannya. dan bagi mereka ada mata (tetapi) tidak melihat dengannya. baik yang berhubungan dengan ‘aqidah dan ibadat. bersabda: "Barangsiapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia. dan barangsiapa yang ingin (selamat dan berbahagia) di akhirat. (Al-Hadis) Kadang-kadang kita lupa untuk apa sebenarnya kita menuntut ilmu. saya ingin mengingatkan kembali untuk apa sebenarnya. untuk menuntut ilmu. Mereka itulah orang-orang yang lengah. berpengetahuan. amalan yang soleh dan akhlak yang mulia (Mohd. Nabi Muhammad S. wajiblah ia mengetahui ilmunya pula.A. wajiblah ia memiliki ilmunya. Rifai. Dalam hal tersebut. Semua pancaindera zahir dan batin yang dijadikan oleh Allah adalah bermatlamatkan pencarian ilmu yang benar. dan apa hukumnya kita menuntut ilmu dalam agama Islam. dan kita juga lupa apa hukumnya menuntut ilmu dalam agama Islam.T." (HR. dapat meninjau dan menganalisis segala pengalaman yang didapati oleh umat yang lalu. 1998:19).dikembangkan berdasarkan asas-asas tauhid dan disertakan integrasi iman. Mereka itu seperti binatang ternakan." (Al-‘Alaq:179) Hukum Menuntut Ilmu "Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina".A. dan barangsiapa yang menginginkan keduaduanya.W. agar tergolong menjadi umat yang cerdas.W. H. baik laki-kali mahupun perempuan. Perintah kewajiban menuntut ilmu terdapat dalam hadis Nabi Muhammad S. Moh. Dasar ini jelas melalui wahyu pertama iaitu surah Al-‘Alaq yang menyatukan antara tauhid (melalui sifat al-Khaliq mutlak) dengan ilmu (Muhammad Dawilah. terdapat beberapa suruhan yang mewajibkan bagi setiap muslim baik laki-laki mahupun perempuan." (HR. yang bermaksud.W. Apabila kita memperhatikan isi Al-Qur’an dan Al-Hadis. Ibn Abdulbari) Dari hadis ini kita memperoleh pengertian bahawa Islam mewajibkan pemeluknya agar menjadi orang yang berilmu. jauh dari kabut kejahilan dan kebodohan. Hal ini jelas melalui firman Allah S. menyelami hakikat alam.1993:9). bahkan mereka lebih sesat. Bukhari dan Muslim) . wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duannya pula.

Rahman. agar tiap-tiap muslim tidak dikategorikan sebagai terkebelakang dan agar setiap muslim dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat membawa kemajuan bagi penghuni dunia ini dalam batas-batas yang diredhai Allah swt.Islam mewajibkan kita menuntut ilmu-ilmu dunia yang memberi manfaat dan berguna untuk kita dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita di dunia. puasa. Ilmu yang wajib ‘ain dipelajari oleh mukallaf iaitu yang perlu diketahui untuk meluruskan ‘aqidah yang wajib dipercayai oleh seluruh muslimin. Sebahagian umat Islam diwajibkan untuk mengetahuinya agar tidak memberikan kesan buruk kepada Islam yang mungkin menghadapi ketinggalan dalam bidang kebendaan serta terancam keselamatannya. Di samping itu harus pula mengetahui kepandaian dan keterampilan yang menjadi tonggak hidupnya. agar tiap-tiap muslim tidak dikategorikan sebagai terkebelakang dan agar setiap muslim dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat membawa kemajuan bagi penghuni dunia ini dalam batas-batas yang diredhai Allah swt. Di samping itu perlu dipelajari ilmu akhlak untuk mengetahui adab sopan santun yang perlu kita laksanakan dan tingkah laku yang harus kita tinggalkan. . 1991:110-111). yang berkaitan dengan perkaraperkara yang diharamkan dan yang berkaitan dengan pergaulan dan muamalah seharian (Amir A. Fardhu kifayah pula ialah ilmu yang diwajibkan ke atas sebahagian umat Islam untuk menguasainya dan jika terdapat sebahagian yang sudah menguasainya maka terlepaslah kewajipan umat Islam yang lain daripada bebanan wajibnya. Hukum wajibnya perintah menuntut ilmu itu adakalanya wajib ‘ain dan adakalanya wajib kifayah. Ilmu fardhu ‘ain boleh dibahgikan kepada empat bahagian iaitu ilmu yang berkaitan rukun iman. seperti seseorang yang hendak memasuki alam rumah tannga seperti syarat-syarat dan rukun-rukunnya dan segala yang diharamkan dan dihalalkan dalam menggauli isterinya. amalan yang dilakukan sesuai dan selaras dengan perintah-perintah syara’. Hukum wajibnya perintah menuntut ilmu itu adakalanya wajib ‘ain dan adakalanya wajib kifayah. Pembahagiaan Ilmu Syari’ah Islam menggariskan dua bahagian besar ilmu iaitu ilmu fardhu ‘ain dan fardhu kifayah. Demikian pula Islam mewajibkan kita menuntut ilmu-ilmu deenul Islam agar menghasilkan natijah yang sempurna. Demikian pula Islam mewajibkan kita menuntut ilmu-ilmu deenul Islam agar menghasilkan natijah yang sempurna. Islam mewajibkan kita menuntut ilmu-ilmu dunia yang memberi manfaat dan berguna untuk kita dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita di dunia. amalan yang dilakukan sesuai dan selaras dengan perintah-perintah syara’. yang berkaitan dengan hukum hakam. dan yang perlu diketahui untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang difardhukan atasnya. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikerjakan sehari-hari maka diwajibkan mempelajarinya kalau dikehendaki akan melaksanakannya. Fardhu ‘ain dirujuk kepada ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang "mukallaf" atau yang sudah diberi pertanggungjawaban dalam Islam. zakat dan haji. Fardhu kifayah pula ialah bidang ilmu yang luas dan sering berjalan seiring dengan perkembangan zaman. seperti shalat.

Oleh yang demikian. 1981:28). Al-Qur’an dan Sunnah adalah dua sumber utama ilmu dalam Islam. Moga-moga dengan tujuan yang suci dan bersih ini dapat melahirkan para ilmuan yang membangunkan muka bumi ini menurut apa yang telah digariskan oleh Allah S. Tujuan menuntut ilmu juga adalah untuk melaksanakan petunjuk Allah S. Membina kekuatan umat merupakan salah satu tanggungjawab para penuntut kerana merekalah bakal pemimpin di masa depan. Islam meletakkan sumber ilmu yang jelas dan tersusun rapi serta terjamin kesahihan dan ketekalannya.W. yang bermaksud. Para ilmuan Islam mestilah memahami bahawa mereka wajib memainkan peranan untuk menegakkan kebenaran.W. wang ringgit dan harta benda akan tetapi ianya merupakan suatu usaha untuk melengkapkan diri sebagai hamba Allah dan khalifah Allah S. kemaslahatan ummah banyak bergantung kepada pemimpin dan kepimpinannya.T.T. Oleh yang demikian. Selepas itu barulah akal diletakkan sebagai antara sumber ilmu dan masih lagi di bawah naungan wahyu (Hassan Langgulung. Antara lain tujuan menuntut ilmu ialah untuk membina kekuatan ummah Islam dan untuk mencari kemaslahatan masyarakat manusia.W.T maksudnya: "Sebagaimana Kami telah mengutuskan seorang Rasul kepadamu. Membina kekuatan umat merupakan salah satu tanggungjawab para penuntut kerana merekalah bakal pemimpin di masa depan. iaitu salah seorang di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepadamu. Kedua-duanya dirujuk sebagai sumber "wahyu". sebab itulah menuntut ilmu adalah fardhu bagi setiap muslim. membersihkan kamu (daripada kelakuan yang tidak baik) dan mengajarkan Kitab dan hikmah kepadamu dan lagi mengajarkan apa-apa yang belum kamu ketahui. Ini bermakna menuntut ilmu di dalam Islam bukanlah sekadar mencari habuan dunia. sebagaimana sabda Rasulullah S.T.W.W. Keadaan ini menyebabkan ramai manusia yang sesat dan menyesatkan seperti yang berlaku pada zaman Greek purba yang mencari Tuhan dengan semata-mata menggunakan akal. Kamal Hassan (1988:25) menjelaskan punca ilmu dalam Islam terbahagi kepada dua iaitu Naqli atau Revealed Knowledge (Wahyu) dan ‘Aqli atau Acquired Knowledge (akal).Sumber Ilmu Kebanyakkan manusia mengagungkan akal sebagai punca ilmu yang tidak terbatas." (Al-Baqarah:151) Objektif Ilmu Tujuan menuntut ilmu bukanlah bermatlamat ilmu semata-mata tetapi ia merupakan wasilah (jalan) untuk memahami dan menguasainya bagi melaksanakan ubudiyyah kepada Allah S. Para ilmuan Islam juga perlu berusaha sedaya upaya mungkin menjadikan diri mereka sebagai . Firman Allah S. Antara lain tujuan menuntut ilmu ialah untuk membina kekuatan ummah Islam dan untuk mencari kemaslahatan masyarakat manusia. kemaslahatan ummah banyak bergantung kepada pemimpin dan kepimpinannya. keadilan dan keamanan sejagat iaitu dengan cara mengembalikan sistem Islam memerintah alam ini.W. Mereka mletakkan akal sebagai pembeza utama dalam apa hal sekalipun. Bertepatan dengan fakta tersebut.A. Mohd.T. "Menuntut ilmu adalah fardhu bagi setiap muslimin dan muslimat". di muka bumi ini .

agar kita semua dapat mengenyam hasil dan buahnya di akhirat nanti. " Wahai rasul. . "Barangsiapa ditanya tentang sesuatu ilmu.T. tentulah manusia tinggal dalam kebodohan sepanjang masa. dan mencegah kemungkaran iaitu melarang manusia dari melakukan larangan Allah S. " Aku diutus ini. sebagaimana sabda Nabi S.pekerja Islam dan penda’wah ke arah melahirkan ummah Islam yang iltizam dengan Islam dalam segenap aspek kehidupan. Allah memelihara kamu daripada manusia. berfirman yang bermaksud. Sabba Rasulullah S. Dan jika kamu tidak mengerjakannya maka tidaklah kamu menyampaikan risalahNya.W. maka Allah akan mengekangkan (mulutnya).A." (HR. cegahlah ia dengan hati itu yang paling lemah imannya. kemudian menyembunyikan (tidak mahu memberikan jawapannya). iaitu hal-hal yang di luar akal manusia. Bagi para guru dan ulama yang suka menyembunyikan ilmunya. yang bermaksud. berfirman yang bermaksud.W. untuk beriringan tangan menuntun mereka menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. maka diperlukan kesedaran bagi para mualim." (HR Ahmad) Marilah kita menuntut ilmu pengetahuan sesempat mungkin dengan tidak ada hentinya tanpa menguzurkan diri sampai ke liang kubur. "Sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia cegah dengan tangannya (kuasa).T..W. (Al-Maidah:67) Sehubungan dengan itu Allah S. guru dunia. sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir"." Sehubungan dengan itu Allah S. sebagaimana sabdanya.T. sekiranya tidak mampu cegahlah ia dengan lisan seandainya tidak mampu juga. sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu." (Al-Baqarah:208) Para ilmuan Islam juga sama sekali tidak boleh lupa bahawasanya antara tugas seorang muslim itu ialah menegakkan yang ma’ruf iaitu mengajak manusia menegakkan dan mendaulatkan ajaran Allah S.W. berfirman dalam Al-Qur’an yang bermaksud.T. Mengingat pentingnya penyebaran ilmu pengetahuan kepada manusia/masyarakat secara luas agar mereka tidak dalam kebodohon dan kegelapan. Diperintah oleh agama.Baihaqi) Sekiranya Allah tidak membangkitkan Rasul untuk menjadi guru manusia. mereka mendapat ancaman. Walaupun akal dan otak manusia mungkin menghasilkan berbagai ilmu pengetahuan.W. Untuk itulah Rasul Allah dibangkitkan di dunia ini. bahawa mengajar adalah suatu pekerjaan yang seutama-utamanya.T.. untuk menjadi pengajar.A. namun masih ada juga hal-hal yang tidak dapat dijangkaunya. kelak di hari kiamat dengan kekangan (kendali) dari api neraka. dari sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara.W. guru dan ulama.W. "Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Nabi diutus ke dunia inipun dengan tugas mengajar. Allah S. sungguh tidak disangkal lagi. dengan ikhlas dan tekad mengamalkan dan menyumbangkannya kepada masyarakat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful