KEPENTINGAN MENUNTUT ILMU

Dari Abu Bakrah ra., Dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Jadikanlah dirimu orang alim atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang selalu mendengar pelajaran agama, atau pun orang yang mencintai (tiga golongan yang tersebut); dan janganlah engkau menjadi (dari) golongan yang kelima, yang dengan sebabnya engkau akan binasa." (Al-Bazzar) Hadis ini menyuruh supaya tiap-tiap seorang menentukan sikapnya terhadap ilmu agama. Huraiannya: Tiap-tiap seorang dikehendaki menentukan sikapnya terhadap ilmu pengetahuan agama dengan salah satu dari empat cara, iaitu menjadikan dirinya orang alim yang mengajar atau orang yang belajar atau orang yang mendengar syarahan-syarahan agama atau pun orang yang mencintai dan menghargai salah satu dari tiga golongan yang tersebut dengan menurut jejak langkahnya. Dengan sikap yang demikian, seseorang itu terjamin untuk mendapat keselamatan dan kebahagiaan, sama ada dalam perkara jasmaninya mahu pun rohaninya, kerana ia sentiasa dalam jagaan ilmu pengetahuan yang memimpinnya ke jalan yang benar dan memberinya kesedaran untuk memilih yang baik dari yang buruk dan yang hak dari yang batil. Ada pun golongan yang kelima, iaitu yang tidak termasuk dalam salah satu dari empat golongan yang tersebut, maka mereka adalah golongan yang binasa, kerana mereka tidak ada pimpinan yang dengannya mereka dapat membezakan di antara yang benar dengan yang salah. Imam Mawardi menyatakan: Bahawa orang yang menganggap ilmu syarak itu tidak ada faedahnya dipelajari dan lebih baik sahaja ditinggalkan, sebenarnya orang itu tenggelam dalam kesesatan dan jauh dan mendapat hidayat pertunjuk, serta ia termasuk dalam golongan yang kelima yang binasa.

Ibu bapa adalah bertanggungjawab memberikan didikan dan ilmu pengetahuan kepada anak-anak. Tanpa ilmu. Setelah dilahirkan pula. bangsa dan negara. ia merupakan salah satu anugerah Allah Subhanahu Wata'ala yang amat besar faedahnya kepada manusia. sunat diazankan dan diiqamahkan di telinga anak-anak tersebut dan sunat juga dibacakan Surah Al-Ikhlas dan Al-Qadar supaya kalimah yang mula-mula didengar oleh mereka setelah lahir ke dunia ini adalah kalimah tauhid. hidup manusia akan berada di dalam kegelapan kerana ilmu itu cahaya yang dapat menerangi kehidupan. Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 269 tafsirnya : . Tanpa ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh kerana itulah untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa serta berguna kepada agama. Kerana itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ada bersabda yang maksudnya : "Dari Anas bin Malik ia berkata : Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam : Menuntut ilmu adalah satu kefardhuan ke atas setiap Muslim". MARILAH kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wata'ala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. kita hendaklah memiliki ilmu melalui pendidikan yang sempurna. Pendidikan yang sempurna amat mustahak diberikan kepada anak-anak dan kerana kepentingannya itulah agama Islam telah menganjurkan umatnya supaya menerapkan ilmu agama kepada anak-anak sejak mereka dalam kandungan dimana ibu-ibu yang mengandung digalakkan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an sebagai didikan rohani kepada anak-anak dalam kandungan itu. kehidupan manusia tidak akan maju dan tanpanya juga manusia tidak dapat membezakan antara kebenaran dengan kebathilan. Di samping itu akhlak yang mulia juga hendaklah disemai ke jiwa anak-anak sedari mereka masih kecil lagi. Mudahmudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sesungguhnya agama Islam menitik beratkan ilmu pengetahuan.KEPENTINGAN MENUNTUT ILMU Kategori : jumaat (01-Jan-2010) 15 Muharram 1431H KEPENTINGAN MENUNTUT ILMU Wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah.

Agama Islam melarang umatnya dari berlaku khianat. Alhamdulillah."Allah memberikan hikmah kebijaksanaan ilmu yang berguna kepada sesiapa yang di kehendaki-Nya menurut aturan yang di tentukan-Nya. kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memberikan kemudahan elaun pelajaran kepada pegawai dan kakitangan kerajaan yang menghantar anak mereka ke sekolah swasta. Tidak dinafikan terdapat di kalangan ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka belajar di sekolah swasta. Ketahuilah bahawa menjaga amanah itu adalah salah satu sifat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wata'ala dan antara ciri-ciri orang-orang yang beriman dan ganjaran yang dijanjikan bagi orang yang menunaikan amanah itu ialah syurga. firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam surah Al Anfaal ayat 27 tafsirnya : "Wahai orang-orang yang beriman. Ibu bapa sanggup berbelanja dengan mengeluarkan wang ringgit demi masa depan anak mereka. janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu mengkhianati amanahamanah yang diberikan kepada kamu. Perkara ini patutlah disyukuri dan memanfaatkan elaun tersebut dengan sebaikbaiknya akan tetapi apa yang mendukacitakan terdapat sebilangan ibu bapa yang telah menyalahgunakan elaun pelajaran tersebut dan menggunakannya untuk keperluan lain tanpa menghiraukan pembayaran yuran sekolah sehingga menyebabkan pembayaran yuran sekolah anakanak mereka tertunggak. . Muslimin yang diberkati Allah. Dan sesiapa yang diberikan hikmah itu maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Perkara seumpama ini tidak sepatutnya berlaku kerana bantuan yang diberikan itu merupakan suatu amanah yang wajib ditunaikan. Muslimin yang dirahmati Allah. Dalam usaha memberikan pendidikan kepada anak-anak. ibu bapa menghantar anak-anak ke sekolah supaya anak-anak dapat mempelajari ilmu duniawi dan ukhrawi. Manakala orang yang tidak menjaga amanah yang telah diberikan kepada mereka itu adalah orang yang khianat. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikiran". sedang kamu mengetahuinya".

tidak sabar dan lain-lain lagi. Imam Ibni Temeh dapat menghafal 200. Menuntut ilmu hendaklah dilakukan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan bukannya untuk lulus peperiksaan semata-mata. Sikap beginilah yang akan menjadikan ilmu yang dituntut itu tidak berkat. pemarah. Keempat : Menghormati dan menerima nasihat para guru. Seorang guru kepada Imam Asy-Syafi'e yang bernama 'Wafiq' pernah berpesan yang bermaksud : 'Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya ilmu itu tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang melakukan dosa'. angkuh. Oleh itu penuntut tidak boleh sekali-kali menunjukkan sikap tidak beradab terhadap guru. Kedua : Membersihkan hati dari sifat-sifat keji seperti sombong. Makanan yang meragukan dari segi kehalalannya (Syubhah) hendaklah dijauhi dan ditinggalkan kerana makanan yang tidak halal dan tidak bersih itu menyebabkan sukar untuk menghafal ilmu pengetahuan. Sejarah Islam membuktikan bahawa penjagaan makanan yang halal telah berjaya melahirkan tokoh-tokoh Islam yang mempunyai daya hafalan yang sangat hebat dan luar biasa. Inilah berkatnya kerana mereka sangat mengambil berat penjagaan makanan dan minuman. . Imam Al-Bukhari boleh menghafal 600.Dalam mencari keberkatan menuntut ilmu terdapat adab-adab yang dianjurkan oleh agama Islam yang perlu kita jaga dan patuhi. Keenam : Menjaga kesihatan tubuh badan dan kebersihan pakaian. sombong dan enggan menerima nasihat guru. Muslimin yang dirahmati Allah. sebagai contoh Imam Asy-Syafi'e dapat menghafal dan mengulangi Kitab Al-Muatta' yang dikarang oleh gurunya Imam Malik dalam satu malam sahaja. Ketujuh : Menjaga pandangan mata. baik di kawasan sekolah mahupun di luar sekolah. Janganlah menunjukkan sifat keangkuhan dan masam muka terhadap guru. hasad dengki. pergaulan dan percakapan daripada perkara-perkara yang mendatangkan dosa.000 hadis dan telah mengeluarkan fatwa ketika berumur 20 tahun.000 hadis. Ketiga : Memberi tumpuan sepenuhnya semasa belajar. antaranya ialah : Pertama : Membetulkan niat menuntut ilmu. Selain itu adalah lebih elok berwuduk dan berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wata'ala sebelum belajar. Kelima : Memberi salam kepada guru dimana saja mereka berada. Kelapan : Mempastikan makanan yang dimakan hendaklah bersih dan halal.

Dari ayat tersebut. tinggal kita sahaja berusaha untuk mendapatkannya. kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhan-Ku.ilmu membolehkan kita hidup dalam keadaan aman dan damai. Untuk melahirkan bangsa yang maju. lebih-lebih lagi pada masa ini ilmu mudah diperolehi.Ilmu dapat meningkatkan taraf hidup kita.pertengkaran dan perselisihan fahamantara satu sama lain dapat .Selain itu. Kepentingan Menuntut Ilmu 2010-08-18 16:59 Ilmu dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Zumar ayat 9 tafsirnya : "Katakanlah lagi kepadanya : Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna". walaupun Kami tambah lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan".Semua orang harus menuntut ilmu.Dengan adanya ilmu. Marilah kita sama-sama berdoa semoga kita semua akan mendapat keberkatan dalam mencari ilmu pengetahuan dan beramal dengannya. Ini jelas sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Kahfi ayat 109 tafsirnya : "Katakanlah wahai Muhammad. Maka jalan terbaik dan berkesan untuk meluaskan ilmu pengetahuan ialah dengan belajar dan membaca buku-buku dan bahan-bahan bacaan yang bermanfaat dan mengandungi nilai-nilai murni dan terpuji. jelas menunjukkan bahawa ilmu itu sangat luas dan banyak yang perlu diterokai dan dicari.Oleh itu.Hal ini bertepatandengan peribahasa "Ilmu pelita hidup".Seseorangyang berilmu tidak akan bertindak sesuka hatinya. hebat dan dipandang tinggi maka carilah dan tingkatkanlah ilmu sebanyak mungkin. sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhan-Ku.Melalui pekerjaan kita akan dapat menanggung nafkahhidup dan tidak perlu bergantung kepada orang lain.Perlu kita sedari bahawa ilmu yang ada pada diri kita hanya sedikit. mudah-mudahan dengan demikian kita akan hidup bahgia dan berjaya di dunia dan di akhirat.kita dapat mencari peluang pekerjaan yang baik.Mereka akan berfikir secaramendalamsebelum membuat keputusan.

W. (Al-Faatir:28) Konsep Ilmu Konsep ilmu dalam Islam merujuk kepada hakikat bahawa Allah S.Ilmu lebih penting daripada wang ringgit.Dengan itu.T maksudnya: “Allah memberikan hikmah (ilmu pengetahuan) kepada sesiapa yang dikehendakiNya dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beerti ia telah diberikan kebaikan yang banyak”.perubatan dan sebagainya.1993:9). Manusia hanya diberikan sedikit sahaja ilmu.lahirlah tenagatenaga mahir dalam bidangkejuruteraan. Tanpa ilmu dan pengetahuan kita tidak akan dapat mengenal Khaliq dan seterusnya tidak dapat berbakti kepadaNya. (Az-Zumar:9) Firman Allah S.ilmu sangat berharga.wujudlah masyarakat yang harmoni.Seterusnya. Hal ini dapat kita lihat melalui banyak ayat Al-Qur’an antaranya. (Al-Baqarah:269) Firman-Nya lagi maksudnya: “Hanya sanya orang yang takut kepada Allah ialah orang yang berilmu”.Olehitu.dielakkan. 26 MAY 2009 19:15 Kedatangan Islam membawa gesaan menuntut. Wahyu yang pertama iaitu ayat 1-5 surah Al-‘Alaq dengan jelas mewajibkan pencarian ilmu. Firman Allah S.T yang bermaksud: “Katakanlah: Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu”.W.Kesimpulannya.seseorang dapat meneroka pelbagai bidang baru.Denganilmu. Namun begitu ilmu yang sedikit sangat bermakna di sisi Allah jika ianya digunakan sebaik mungkin iaitu sehingga membawa kepada keimanan yang kukuh terhadap Allah serta mengikut perintah dan menjauhi laranganNya.ekonomi. menyebar dan memuliakan ilmu.Ilmu mampu meningkatkan ekonomi negara juga yang kini kian meleset. Orang yang berilmu diberikan pujian dan dipandang mulia di sisi Islam. Oleh itu agama Islam ini dapatlah dikatakan sebagai tertegak atas dasar ilmu atau pengetahuan. Perkataan “ilmu” disebut kira-kira 750 kali dalam Al-Qur’an melalui berbagai bentuk (Muhammad Dawilah.W.T sebagai pemilik mutlak ilmu.Dengan demikian kita tidak perlu lagimembawa pakar-pakar dari luar untuk bekerja di negara kita.orang harus menimba ilmu sebanyak mungkin Menuntut Ilmu Menurut Perspektif Islam TUESDAY. Ilmu mesti dipelajari dan .

Dalam hal tersebut. Nabi Muhammad S. kemanfaatan ilmu. Mereka itu seperti binatang ternakan. Kamal Hassan. Hal ini jelas melalui firman Allah S. terdapat beberapa suruhan yang mewajibkan bagi setiap muslim baik laki-laki mahupun perempuan. yang bermaksud. dapat meninjau dan menganalisis segala pengalaman yang didapati oleh umat yang lalu. Bukhari dan Muslim) . agar tergolong menjadi umat yang cerdas.A.dikembangkan berdasarkan asas-asas tauhid dan disertakan integrasi iman.T. dan apa hukumnya kita menuntut ilmu dalam agama Islam. serta hubungannya dengan soal-soal keduniaan dan segala keperluan hidup. melihat atau mendengar. jauh dari kabut kejahilan dan kebodohan. "Sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka Jahannam kebanyakkan Jin dan manusia. menyelami hakikat alam. untuk menuntut ilmu. Lantaran itu manusia yang tidak menggunakan pancaindera tersebut untuk mendapatkan ilmu yang benar akan dikutuk. bahkan mereka lebih sesat. Hal tersebut ada dinyatakan di dalam buku "Ilmu Fiqih Islam" karangan Drs. wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duannya pula. H. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ibn Abdulbari) Dari hadis ini kita memperoleh pengertian bahawa Islam mewajibkan pemeluknya agar menjadi orang yang berilmu." (Al-‘Alaq:179) Hukum Menuntut Ilmu "Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina".W.W.W. bagi mereka ada jantung hati (tetapi) tidak mengerti dengannya. Menuntut ilmu artinya berusaha dengan jalan menanya. amalan yang soleh dan akhlak yang mulia (Mohd. mengetahui segala kemaslahatan dan jalan kemanfaatan. (Al-Hadis) Kadang-kadang kita lupa untuk apa sebenarnya kita menuntut ilmu. baik yang berhubungan dengan ‘aqidah dan ibadat." (HR.A. Rifai. dan barangsiapa yang ingin (selamat dan berbahagia) di akhirat. bersabda: "Barangsiapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia. Moh. dan bgai mereka ada telinga (tetapi) tidak mendengar dengannya. dan bagi mereka ada mata (tetapi) tidak melihat dengannya." (HR. wajiblah ia mengetahui ilmunya pula. berpengetahuan. Apabila kita memperhatikan isi Al-Qur’an dan Al-Hadis. wajiblah ia memiliki ilmunya. Semua pancaindera zahir dan batin yang dijadikan oleh Allah adalah bermatlamatkan pencarian ilmu yang benar. dan barangsiapa yang menginginkan keduaduanya. Dasar ini jelas melalui wahyu pertama iaitu surah Al-‘Alaq yang menyatukan antara tauhid (melalui sifat al-Khaliq mutlak) dengan ilmu (Muhammad Dawilah. Perintah kewajiban menuntut ilmu terdapat dalam hadis Nabi Muhammad S. 1998:19). "Menuntut ilmu adalah fardhu bagi tiap-tiap Muslim. dan kita juga lupa apa hukumnya menuntut ilmu dalam agama Islam.1993:9). saya ingin mengingatkan kembali untuk apa sebenarnya. baik laki-kali mahupun perempuan.

dan yang perlu diketahui untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang difardhukan atasnya. Sebahagian umat Islam diwajibkan untuk mengetahuinya agar tidak memberikan kesan buruk kepada Islam yang mungkin menghadapi ketinggalan dalam bidang kebendaan serta terancam keselamatannya. Demikian pula Islam mewajibkan kita menuntut ilmu-ilmu deenul Islam agar menghasilkan natijah yang sempurna. zakat dan haji. amalan yang dilakukan sesuai dan selaras dengan perintah-perintah syara’. puasa. Fardhu ‘ain dirujuk kepada ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang "mukallaf" atau yang sudah diberi pertanggungjawaban dalam Islam. Demikian pula Islam mewajibkan kita menuntut ilmu-ilmu deenul Islam agar menghasilkan natijah yang sempurna. Rahman. amalan yang dilakukan sesuai dan selaras dengan perintah-perintah syara’.Islam mewajibkan kita menuntut ilmu-ilmu dunia yang memberi manfaat dan berguna untuk kita dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita di dunia. Fardhu kifayah pula ialah bidang ilmu yang luas dan sering berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikerjakan sehari-hari maka diwajibkan mempelajarinya kalau dikehendaki akan melaksanakannya. Hukum wajibnya perintah menuntut ilmu itu adakalanya wajib ‘ain dan adakalanya wajib kifayah. Di samping itu harus pula mengetahui kepandaian dan keterampilan yang menjadi tonggak hidupnya. seperti shalat. agar tiap-tiap muslim tidak dikategorikan sebagai terkebelakang dan agar setiap muslim dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat membawa kemajuan bagi penghuni dunia ini dalam batas-batas yang diredhai Allah swt. 1991:110-111). agar tiap-tiap muslim tidak dikategorikan sebagai terkebelakang dan agar setiap muslim dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat membawa kemajuan bagi penghuni dunia ini dalam batas-batas yang diredhai Allah swt. yang berkaitan dengan perkaraperkara yang diharamkan dan yang berkaitan dengan pergaulan dan muamalah seharian (Amir A. Ilmu fardhu ‘ain boleh dibahgikan kepada empat bahagian iaitu ilmu yang berkaitan rukun iman. yang berkaitan dengan hukum hakam. . Pembahagiaan Ilmu Syari’ah Islam menggariskan dua bahagian besar ilmu iaitu ilmu fardhu ‘ain dan fardhu kifayah. Islam mewajibkan kita menuntut ilmu-ilmu dunia yang memberi manfaat dan berguna untuk kita dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita di dunia. Ilmu yang wajib ‘ain dipelajari oleh mukallaf iaitu yang perlu diketahui untuk meluruskan ‘aqidah yang wajib dipercayai oleh seluruh muslimin. Di samping itu perlu dipelajari ilmu akhlak untuk mengetahui adab sopan santun yang perlu kita laksanakan dan tingkah laku yang harus kita tinggalkan. Hukum wajibnya perintah menuntut ilmu itu adakalanya wajib ‘ain dan adakalanya wajib kifayah. seperti seseorang yang hendak memasuki alam rumah tannga seperti syarat-syarat dan rukun-rukunnya dan segala yang diharamkan dan dihalalkan dalam menggauli isterinya. Fardhu kifayah pula ialah ilmu yang diwajibkan ke atas sebahagian umat Islam untuk menguasainya dan jika terdapat sebahagian yang sudah menguasainya maka terlepaslah kewajipan umat Islam yang lain daripada bebanan wajibnya.

T." (Al-Baqarah:151) Objektif Ilmu Tujuan menuntut ilmu bukanlah bermatlamat ilmu semata-mata tetapi ia merupakan wasilah (jalan) untuk memahami dan menguasainya bagi melaksanakan ubudiyyah kepada Allah S.W. Tujuan menuntut ilmu juga adalah untuk melaksanakan petunjuk Allah S. Keadaan ini menyebabkan ramai manusia yang sesat dan menyesatkan seperti yang berlaku pada zaman Greek purba yang mencari Tuhan dengan semata-mata menggunakan akal.W. Mohd. Ini bermakna menuntut ilmu di dalam Islam bukanlah sekadar mencari habuan dunia.W. Kedua-duanya dirujuk sebagai sumber "wahyu". Firman Allah S.T maksudnya: "Sebagaimana Kami telah mengutuskan seorang Rasul kepadamu. Para ilmuan Islam mestilah memahami bahawa mereka wajib memainkan peranan untuk menegakkan kebenaran. kemaslahatan ummah banyak bergantung kepada pemimpin dan kepimpinannya. Antara lain tujuan menuntut ilmu ialah untuk membina kekuatan ummah Islam dan untuk mencari kemaslahatan masyarakat manusia. Al-Qur’an dan Sunnah adalah dua sumber utama ilmu dalam Islam. kemaslahatan ummah banyak bergantung kepada pemimpin dan kepimpinannya. Oleh yang demikian. Islam meletakkan sumber ilmu yang jelas dan tersusun rapi serta terjamin kesahihan dan ketekalannya. Kamal Hassan (1988:25) menjelaskan punca ilmu dalam Islam terbahagi kepada dua iaitu Naqli atau Revealed Knowledge (Wahyu) dan ‘Aqli atau Acquired Knowledge (akal).Sumber Ilmu Kebanyakkan manusia mengagungkan akal sebagai punca ilmu yang tidak terbatas. yang bermaksud.W. Bertepatan dengan fakta tersebut. di muka bumi ini . Selepas itu barulah akal diletakkan sebagai antara sumber ilmu dan masih lagi di bawah naungan wahyu (Hassan Langgulung. Para ilmuan Islam juga perlu berusaha sedaya upaya mungkin menjadikan diri mereka sebagai . Moga-moga dengan tujuan yang suci dan bersih ini dapat melahirkan para ilmuan yang membangunkan muka bumi ini menurut apa yang telah digariskan oleh Allah S.W.T.W. membersihkan kamu (daripada kelakuan yang tidak baik) dan mengajarkan Kitab dan hikmah kepadamu dan lagi mengajarkan apa-apa yang belum kamu ketahui.T. 1981:28). Mereka mletakkan akal sebagai pembeza utama dalam apa hal sekalipun. Antara lain tujuan menuntut ilmu ialah untuk membina kekuatan ummah Islam dan untuk mencari kemaslahatan masyarakat manusia. keadilan dan keamanan sejagat iaitu dengan cara mengembalikan sistem Islam memerintah alam ini.A. Membina kekuatan umat merupakan salah satu tanggungjawab para penuntut kerana merekalah bakal pemimpin di masa depan. iaitu salah seorang di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepadamu. wang ringgit dan harta benda akan tetapi ianya merupakan suatu usaha untuk melengkapkan diri sebagai hamba Allah dan khalifah Allah S. "Menuntut ilmu adalah fardhu bagi setiap muslimin dan muslimat".T. sebagaimana sabda Rasulullah S. Oleh yang demikian. sebab itulah menuntut ilmu adalah fardhu bagi setiap muslim. Membina kekuatan umat merupakan salah satu tanggungjawab para penuntut kerana merekalah bakal pemimpin di masa depan.

pekerja Islam dan penda’wah ke arah melahirkan ummah Islam yang iltizam dengan Islam dalam segenap aspek kehidupan.W.A. kelak di hari kiamat dengan kekangan (kendali) dari api neraka. guru dan ulama." (HR. Dan jika kamu tidak mengerjakannya maka tidaklah kamu menyampaikan risalahNya.W. Diperintah oleh agama. Allah S. Allah memelihara kamu daripada manusia. sebagaimana sabda Nabi S. "Barangsiapa ditanya tentang sesuatu ilmu.Baihaqi) Sekiranya Allah tidak membangkitkan Rasul untuk menjadi guru manusia. untuk menjadi pengajar.W. untuk beriringan tangan menuntun mereka menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. namun masih ada juga hal-hal yang tidak dapat dijangkaunya. Bagi para guru dan ulama yang suka menyembunyikan ilmunya. dan mencegah kemungkaran iaitu melarang manusia dari melakukan larangan Allah S. sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir". sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu. berfirman yang bermaksud.T.W. maka diperlukan kesedaran bagi para mualim." (HR Ahmad) Marilah kita menuntut ilmu pengetahuan sesempat mungkin dengan tidak ada hentinya tanpa menguzurkan diri sampai ke liang kubur.T." Sehubungan dengan itu Allah S. sebagaimana sabdanya.A. dengan ikhlas dan tekad mengamalkan dan menyumbangkannya kepada masyarakat. Mengingat pentingnya penyebaran ilmu pengetahuan kepada manusia/masyarakat secara luas agar mereka tidak dalam kebodohon dan kegelapan. yang bermaksud. agar kita semua dapat mengenyam hasil dan buahnya di akhirat nanti. sekiranya tidak mampu cegahlah ia dengan lisan seandainya tidak mampu juga. sungguh tidak disangkal lagi. (Al-Maidah:67) Sehubungan dengan itu Allah S." (Al-Baqarah:208) Para ilmuan Islam juga sama sekali tidak boleh lupa bahawasanya antara tugas seorang muslim itu ialah menegakkan yang ma’ruf iaitu mengajak manusia menegakkan dan mendaulatkan ajaran Allah S.T. guru dunia. Untuk itulah Rasul Allah dibangkitkan di dunia ini.W.W. "Sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia cegah dengan tangannya (kuasa). kemudian menyembunyikan (tidak mahu memberikan jawapannya). Nabi diutus ke dunia inipun dengan tugas mengajar. cegahlah ia dengan hati itu yang paling lemah imannya. Sabba Rasulullah S. . " Wahai rasul.T. maka Allah akan mengekangkan (mulutnya)... iaitu hal-hal yang di luar akal manusia. tentulah manusia tinggal dalam kebodohan sepanjang masa. dari sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara.W. berfirman yang bermaksud.T. berfirman dalam Al-Qur’an yang bermaksud. mereka mendapat ancaman. Walaupun akal dan otak manusia mungkin menghasilkan berbagai ilmu pengetahuan. " Aku diutus ini. bahawa mengajar adalah suatu pekerjaan yang seutama-utamanya. "Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful