Panduan Tugas Setiausaha Peperiksaan 1. Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah. 2. Menyediakan jadual pembina soalan. 3.

Menguruskan percetakan, pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan. 4. Memastikan keselamatan. 5. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan. 6. Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan soalan. 7. Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan. 8. Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan. 9. Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan pelajar. Panduan Tugas Penyelaras PMR, SPM 1. Memberi penerangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peperiksaan kepada guru tingkatan. 2. Mengedarkan borang-borang kemasukan peperiksaan (Borang Sekolah / Borang Sementara) untuk diisi oleh pelajar dengan kerjasama guru tingkatan. 3. Menghadiri taklimat peperiksaan yang berkaitan yang biasanya diberikan oleh JPN dan Lembaga Peperiksaan. 4. Mengumpulkan dan menyemak borang-borang kemasukan (Borang Sementara) dengan kerjasama guru tingkatan. 5. Mengisi borang komputer kemasukan peperiksaan PMR / SPM. 6. Memasukkan data pelajar ke dalam komputer dan membuat salinan untuk JPN, Lembaga Peperiksaan dan sekolah. 7. Memaklumkan kepada Penolong Kanan HEM jika ada pelajar yang tidak mampu membayar dan memerlukan bantuan PIBG / Tabung Kebajikan Sekolah untuk tindakan selanjutnya. 8. Menguruskan borang-borang yang berkaitan dengan peperiksaan PMR / SPM : a) Analisis kertas soalan b) Borang kewangan c) Borang keterangan pelajar yang tidak memiliki kad pengenalan d) Borang-borang lain yang berkaitan 9. Menentukan bilik-bilik darjah yang akan digunakan sebagai bilik peperiksaan bertulis dan peperiksaan lisan. 10. Menyediakan pelan tempat duduk calon bagi bilik peperiksaan dalam 4 salinan. 11. Menyediakan label meja calon yang ditampal di atas meja 12. Menyediakan perkara-perkara berikut untuk peperiksaan: a) Almari b) Jam dinding c) Cop sekolah / lakri d) Kapur

15. Menyediakan bilik-bilik peperiksaan dan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk calon persendirian jika ada. Mohd Nadzri b.Hjh Jamaliah bt Mohd Amin Pk Pentadbiran Setiausaha Pn. Setiausaha Pn. SPM mesti berda di sekolah pada hari terakhir peperiksaan dan pastikan bilik-bilik darjah ditutup dan barang-barang yang dipinjamkan dikembalikan ke pejabat. 17. 14. Maryati bt Buhar Pn. Menggunakan analisis keputusan peperiksaan / ujian untuk tindakan susulan memulihkan dan meningkatkan pengajaran. SPM untuk rujukan sekolah. Hjh Sinarwati bt Alang Ahmad (Peperiksaan Awam) AJK Pn. Ibrahim Pn. Ahmad Pn. 16. Ramli Bin Yahya Guru Besar Naib Pengerusi Pn. Menyelaraskan persediaan sijil untuk Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) 19. Menyediakan papan tunjuk arah untuk digunakan semasa peperiksaan.e) Pemadam f) Lain-lain 13. Ain Nazirah Ong bt Abdullah En. Menyediakan jadual pelaksanaan Ujian Lisan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris PMR dan SPM. Mendapatkan 3 set soalan PMR. Bekerjasama dengan Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia dalam menentukan kelancaran perjalanan peperiksaan amali / pendidikan seni. Nurul Paizah bt Ahmad Pn. 05 August 2009 CARTA ORGANISASI UNIT PEPERIKSAAN SK KOTA LAMA KANAN 2009 Pengerusi En. Penyelaras peperiksaan PMR. Ning Abidah bt Hj. 30 June 2009 Last Updated Wednesday. Habibah bt Sidek (Peperiksaan Dalaman) Pen. 18. Menganalisis keputusan peperiksaan dengan bantuan Ketua Panitia Mata Pelajaran. 20. Hjh Zarina bt Abdul Karim . Peperiksaan Contributed by skklk Tuesday.

Mohd Nadzri b. Ramli bin Yahya Guru BesarNaib Pengerusi Pn. MOTTO Sistematik dan berkualiti VISI Pengurusan bersistematik dan berkualiti menjelang 2015 MISI Bersama meningkatkan kecemerlangan pendidikan dalam 1. Fadhlina bt Abd Muhayuamin PROFIL UNIT PEPERIKSAAN PENDAHULUAN Penilaian dan peperiksaan merupakan satu proses penting dalam menilai pencapaian dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.LP dan MPM.Pn. Maryati bt Buhar Pn.com Powered by Joomla! Generated: 27 October. PERANAN JAWATANKUASA skklk.PPD. Fadhlina bt Abd MuhayuaminCARTA ORGANISASI HEADCOUNT SK KOTA LAMA KANAN 2009 PENGERUSI En. 10:34Mengadakan mesyuarat berkala seperti yang ditetapkan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.pkgklk. Ning Abidah bt Hj. JPN. Nurul Paizah bt Ahmad Pn. JPN. Ain Nazirah Ong bt Abdullah En. Hjh Sinarwati bt Alang Ahmad Pn.pkgklk. dan MPM. dan MPM JKKS. LP. Menyediakan panduan Peperiksaan Awam berdasarkan arahan dan panduan JKKS. Mewujudkan keseragaman dalam proses pelaksanaan penilaian dan peperiksaan di sekolah.Memantapkan sistem pengurusan peperiksaan yang berkesan. 2011. . PPD. Habibah bt Sidek Peperiksaan Dalaman AJKPn. LP.JPN.com http://skklk. Ahmad Pn. Ibrahim Pn. 3. Mengadakan perjumpaan kecil mengikut keperluan. Hjh Jamaliah bt Mohd Amin Pk Pentadbiran SETIAUSAHA Pn. Hjh Zarina bt Abdul Karim Pn. PPD. 2-Mewujudkan pengurusan yang berkualiti dan bersistematik. Melaksanakan semua dasar yang berkaitan Penilaian dan Peperiksaan yang ditetapkan oleh JKKS. Mengkaji dasar yang sedia ada dan mencadangkan dasar jika perlu untuk dibawa dan dibincangkan serta diluluskan oleh JKKS.

2.6 PKSR 1 .3 Minit mesyuarat Unit Peperiksaan / Panitia Matapelajaran / Kurikulum 4. RUJUKAN 3.2.2 JPN .2 Takwim Peperiksaan 3.Ujian Penilaian Sekolah Rendah 4.1Mengadakan mesyuarat Jawatan kuasa Peperiksaan awal tahun bagi menjalankan penilaian & peperiksaan.2.Lembaga Peperiksaan Malaysia 4.2. TANGGUNGJAWAB Penolong Kanan 1 bertanggung jawab memastikan setiap langkah dalam prosedur ini dipatuhi.4 Masa diperuntukan 6.1.3 Borang JSU/I 6. TINDAKAN A.3 Bilangan Kertas 6.Jadual Spesifikasi Ujian/Item 4. DEFINISI 4.1 JSU/I .Menyediakan panduan-panduan peperiksaan Dalaman / Ujian berpandukan dasar yang telah diluluskan oleh JKKS Menyediakan anggaran perbelanjaan 1. 4.Penilaian Kendalian Sekolah Rendah ( Akhir Tahun) 5.Penilaian Kendalian Sekolah Rendah ( Pertengahan Tahun) 4.7 PKSR 2 . 3. SKOP Prosedur ini digunakan oleh semua guru supaya dapat menyediakan soalan serta menjalankan peperiksaan PKSR.2. Penyediaan Kertas Soalan Tanggungjawab Tindakan Perantara 6.1 Jadual Waktu Peperiksaan 6.2 Mengarahkan Guru Penggubal Soalan menyediakan soalan-soalan berasaskan format yang diputuskan dalam mesyuarat yang mengandungi perkara-perkara berikut: 6.3 UPSR .Dilantik oleh Guru Besar. 2.1 Takwim Sekolah 3. 6.1.5 Setiausaha Peperiksaan .2 Jadual Pengawasan Peperiksaan 6.4 LPM .1.Jabatan Pelajaran Negeri 4.1 Nama Sekolah 6.5 Nama Murid . OBJEKTIF Prosedur ini disediakan bagi memastikan tindakan yang perlu diambil oleh semua guru supaya soalan disediakan bermutu. Bertanggung Jawab terhadap hal-hal yang berkaitan peperiksaan. mengikut format dikehendaki serta dapat menjalankan peperiksaan seperti yang dirancangkan. Menyediakan Takwim peperiksaan dan membuat edaran yang mengandungi: 6.2 Nama Ujian 6.

Tarikh soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan 6.4 Mengadakan mesyuarat panitia antara agenda persediaan soalan berdasarkan perkara.19 Menerima kembali bungkusan kertas soalan daripada guru penggubal soalan.2 Format soalan 6.7 Serahkan draf soalan kepada ketua panitia untuk semakan.6 Menyediakan draf soalan mengikut kemahiran yang hendak diuji bedasarkan JSU/I 6. 6. 10:34 6.7 Arahan pada kertas 6.8 Menyemak draf serta mengadakan perbincangan dengan guru mata pelajaran.4 Skema Permarkahan 6.6 Tahun / Kelas 6. 6.3: Carta aliran penggubalan soalan. 6. (jumlah) 6.15. 6. Tarikh pengagihan soalan mengikut kelas dan dibungkus dan dilebel mengikut kelas c.15.2 Tarikh Pengambilan 6.1 Jumlah cetakan 6.4. 6.18 Menyerahkan kertas soalan yang siap dibungkus kepada Setiausaha Peperiksaan untuk disimpan. (jika berkaitan) 6.2. 6.3 Sediakan JSU/I skklk. Tarikh penyerahan draf soalan kepada Ketua Panitia mata pelajaran untuk semakan.3 Kelas peperiksaan 6.2.4.perkara berikut:6.13 Menerima soalan untuk dicetak/ fotostat.5 Mempastikan semua topik yang hendak diuji.com Powered by Joomla! Generated: 27 October.5 Topik-topik yang hendak diuji.6.15 Meminta guru penggubal soalan menandatangani buku penyerahan soalan cetakan yang mengandungi perkaraperkara berikut: 6.4.12 Menyerahkan soalan yang telah dikumpul kepada Pembantu Am Rendah untuk dicetak/ fotostat.4.17 Melabelkan bilangan kertas soalan mengikut matapelajaran.11 Menyerahkan soalan yang siap ditaip kepada Setiausaha Peperiksaan.pkgklk.14 Menyerah semula soalan yang siap dicetak kepada setiausaha peperiksaan.20 Menyimpan bungkusan soalan di pejabat atau bilik khas. .15.16 Mengagihkan kertas soalan mengikut jumlah murid di dalam kelas. 6.4. 2011.1 Menetapkan guru penggubal soalan. Tarikh cetakan b. 6. 6. Tempat penyimpanan soalan. Takwim Sekolah a. 6.8 Markah 6.pkgklk. d. 6.10 Menaip draf soalan yang telah diluluskan oleh Ketua Panitia mengikut format.9 Meluluskan draf soalan 6. 6.com http://skklk.2.

22 Susun dan atur meja murid dalam kelasnya mengikut susunan dan jarak yang sesuai 6. SK KOTA LAMA KANAN. 15 Jan 2009 Mesyuarat Unit Peperiksaan dan Headcount Sekolah AJK Peperiksaan 29 Jan 2009 Perjumpaan Kecil Headcount AJK Headcou 3 Feb 2009 Perjumpaan Kecil Ujian Selaras 1 AJK Peperiksaan 27 Feb 2009 Tarikh tutup Pendaftaran UPSR Setiausaha Peperiksaan Awam 3 Mac 2009 hingga 5 Mac 2009 Ujian Selaras 1 Semua 13 Mac 2009 Guru kelas menyerahkan markah kelas kepada setiausaha peperiksaan untuk penyediaan analisa keputusan.28 Serah markah kepada guru kelas 6.21 Mengagihkan bungkusan kertas soalan kepada guru pengawas pada hari peperiksaan.24 Edar kertas soalan dan mengawasi perjalanan peperiksaan mengikut tatacara peperiksaan dalaman yang ditetapkan. tentukan markah dan gred berasaskan skema yang disediakan oleh penggubal soalan 6.25 Kumpul kertas jawapan murid dan serahkan kepada pemeriksa kertas untuk diperiksa .6. 6.23 Edar kertas soalan kepada pengawas peperiksaan pada hari peperiksaan kertas itu dijalankan 6.32 Serahkan Kad Pelaporan Pelajaran Murid kepada ibubapa untuk disemak dan ditandatangani serta dikembalikan untuk disimpan di bilik guru. B. Guru matapelajaran Setiausaha peperiksaan 16 Apr 2009 Perjumpaan Kecil Ujian Bulanan 2 AJK Peperiksaa 28 Apr 2009z .30 Rekodkan markah serta analisis itu ke dalam Rekod Ujian dan Peperiksaan Serta Kad Pelaporan Pelajaran Murid 6.27 Rekodkan markah ke dalam borang pemarkahan kelas 6. 6. Pengendalian Peperiksaan 6.31 Serahkan Kad Pelaporan Pelajaran Murid kepada Guru Besar atau Guru Penolong Kanan Pentadbiran untuk ditandatangani 6.26 Periksa kertas . 33000 KUALA KANGSAR TAKWIM PEPERIKSAAN Tarikh Akltiviti Tindakan 2 Jan 2009 Mesyuarat Kurikulum Semua guru.29 Buat analisis mata pelajaran mengikut bilangan pencapaian gred. 6.

hingga 30 Apr 2009 Ujian Bulanan 2 Semua guru 6 Mei 2009 Perjumpaan Kecil PKSR 1 AJK Peperiksaan 26 Mei 2009 hingga 28 Mei 2009 PKSR 1 Semua guru 22 Jun 2009 Guru kelas menyerahkan markah kelas kepada setiausaha peperiksaan untuk penyediaan analisa keputusan.6 % a) Mata pelajaran yang terlibat SAINS ( 1 orang ) b) Punca yang dikenalpasti .Tidak mahu menjawab soalan Bahagian B. Guru matapelajaran Setiausaha peperiksaan 12 Nov 2009 Mesyuarat Jawatrankuasa Peperiksaan / Headcount Kali Ke 3 AJK Peperiksaan POST MORTEM UPSR 2008 BAHAGIAN A Nama Sekolah : SK KOTA LAMA KANAN PERKARA/ISU PUNCA TINDAK SUSUL 1.Tidak dapat menghafal kata kunci.pkgklk. 10:34 Perjumpaan Kecil UPSR / Ujian Bulanan 4 AJK Peperiksaan 8 Sept 2009 hingga 10 Sept 2009 UPSR / Ujian Bulanan 4 Semua guru 12 Okt 2009 Perjumpaan Kecil PKSR 2 AJK Peperiksaan 3 Nov 2009 hingga 5 Nov 2009 PKSR 2 Semua guru 11 Nov 2009 Guru kelas menyerahkan markah kelas kepada setiausaha peperiksaan untuk penyediaan analisa keputusan. Tidak berhati-hati ketika menjawab soalan.com Powered by Joomla! Generated: 27 October. 2011. .com http://skklk.pkgklk. Cadangan tindakan . Guru matapelajaran Setiausaha peperiksaan 25 Jun 2009 Mesyuarat Peperiksaaan/ Headcount Kali Ke 2 AJK Peperiksaan 8 Julai 2009 Perjumpaan Kecil Ujian Bulanan 3 / Ujian Pengesanan UPSR AJK Peperiksaan 21 Julai 2009 hingga 23 Julai 2009 Ujian Bulanan 3 / Ujian Pengesanan UPSR Semua guru 18 Ogos 2009 skklk. Murid 1 orang b) Peratus (%) 2. Murid hampir Cemerlang 2008 (murid yang memperoleh 6A 1B/ 4A 1B) a) Bil.

Cadangan tindakan penambahan pada 2009 -Menggalakkan murid bertutur dan menulis dalam BI -Mengulang semua semua tajuk dalam &lsquo.9 % a) Mata pelajaran yang terlibat BI ( 7 orang) b) Punca yang dikenalpasti .Pengukuhan fakta asas sains.Kelas tambahan . Murid 7 orang b) Peratus(%) 17.Feb-September .September Sepanjang tahun 2.Ogos . Murid hampir lulus 2008 (Murid yang gagal hanya 1 mata pelajaran) a) Bil. -Latih tubi berfokus .Jun .Feb-Jun . Murid Potensi Cemerlang 2009 (Murid yang berpotensi mendapat 5A) a) Bil.Program Zoom A . . Murid Potensi Lulus 2009 (murid yang berpotensi mendapat minimum C) a) Bil.Jan-September . Murid : 7 orang b) Peratus (%) : 25% c) Kelemahan murid yang dikenalpasti Penulisan.Area of Interest&rsquo. tanda baca dan membina ayat mudah. Sains . 2.Feb. Sains -Klinik pagi -Latihtubi format -Bimbingan rakan sebaya -Latihan asas semua subjek .penambahan pada 2009 -kelas tambahan mengikut tahap kebolehan murid dan subjek -Gerak gempur Sains / Matematik. -Program Smart Reading .Mac.September . Matematik. . Matematik.7% c) Kelemahan murid yang dikenalpasti B.Inggeris.Murid kurang berminat kerana tidak memahami maksud.Perbanyakan Latihtubi/ Latihan Penilaian /Ujian POST MORTEM PROGRAM 2T2T TAHUN 5 2008 BAHAGIAN B Nama Sekolah : SK KOTA LAMA KANAN PERKARA/ISU CADANGAN AKTIVITI(Program yang bersesuaian) TARIKH PELAKSANAAN 1. .Murid lemah dalam kemahiran lisan serta tidak mempunyai skop yang luas dalam kosa kata. Murid : 29 orang b) Peratus (%) : 52.Latihtubi menjawab soalan bahagian B.Bengkel teknik menjawab kertas soalan -Motivasi diri/masa -Latihtubi format soalan UPSR -Latihan soalan percubaan negeri-negeri . BI.Murid kurang mahir dalam grammar.Ogos.

10:34orang b) Peratus (%) : 97.Kerja rumah dan tugasan .pkgklk.Sepanjang tahun 2. Matematik -Mempelbagaikan kaedah P&P .Feb. Murid potensi menguasai 3M a) Bil. 2011.Pemantapan budaya membaca .9 % c) Kelemahan murid yang dikenalpasti Penulisan Mengenal sukukata terbuka dan tertutup .Aktiviti berpusat .Feb. Tahun 3 PERKARA/ISU CADANGAN AKTIVITI (Program yang bersesuaian) TARIKH PELAKSANAAN 1.September .Sepanjang tahun PROGRAM 2T 2T BORANG ANALISIS UJIAN PERCUBAAN TAHUN 6 PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2T 2T DAERAH KUALA KANGSAR GRED A GRED B .Feb.1 % c) Kelemahan murid yang dikenalpasti Sains. Murid potensi lulus semua mata pelajaran a) Bil.com Powered by Joomla! Generated: 27 October.Program Zoom A .Mei-September .September .-Ujian diagnostic -Kelas tambahan -Bengkel teknik menjawab kertas soalan .Membina ayat yang gramatis -Latihan membaca -Latihtubi berfokus . Murid : 28 orang b) Peratus (%) : 57.Program Zoom A .Mac-Jun Sepanjang tahun POST MORTEM PROGRAM 2T2T TAHUN 2 DAN 3 2008 BAHAGIAN C Nama Sekolah : SK KOTA LAMA KANAN &ndash.com http://skklk.Sudut bacaan .Jan-September .pkgklk.Program Pembimbing rakan sebaya .Feb .Penekanan teknik asas Matematik .September .Bijak sifir .Pengukuhan dan pengayaan . Murid : 48 skklk.Ujian bulanan .Program Zoom A .

9 16 25 45.00 0 0.5 15 GAGAL BIL 9.09 36 % GPS BIL 55 23 42 9 100 11 % B.8 1.5 BM PENULISAN 20 20 54 98.GRED C LULUS GRED D GRED E MATAPELAJARAN BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BM PEMAHAMAN 33 60 17 31 5 0 0.2 1 1.00 0 0.00 1 1.82 0 0.INGGERIS .0 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful