Panduan Tugas Setiausaha Peperiksaan 1. Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah. 2. Menyediakan jadual pembina soalan. 3.

Menguruskan percetakan, pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan. 4. Memastikan keselamatan. 5. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan. 6. Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan soalan. 7. Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan. 8. Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan. 9. Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan pelajar. Panduan Tugas Penyelaras PMR, SPM 1. Memberi penerangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peperiksaan kepada guru tingkatan. 2. Mengedarkan borang-borang kemasukan peperiksaan (Borang Sekolah / Borang Sementara) untuk diisi oleh pelajar dengan kerjasama guru tingkatan. 3. Menghadiri taklimat peperiksaan yang berkaitan yang biasanya diberikan oleh JPN dan Lembaga Peperiksaan. 4. Mengumpulkan dan menyemak borang-borang kemasukan (Borang Sementara) dengan kerjasama guru tingkatan. 5. Mengisi borang komputer kemasukan peperiksaan PMR / SPM. 6. Memasukkan data pelajar ke dalam komputer dan membuat salinan untuk JPN, Lembaga Peperiksaan dan sekolah. 7. Memaklumkan kepada Penolong Kanan HEM jika ada pelajar yang tidak mampu membayar dan memerlukan bantuan PIBG / Tabung Kebajikan Sekolah untuk tindakan selanjutnya. 8. Menguruskan borang-borang yang berkaitan dengan peperiksaan PMR / SPM : a) Analisis kertas soalan b) Borang kewangan c) Borang keterangan pelajar yang tidak memiliki kad pengenalan d) Borang-borang lain yang berkaitan 9. Menentukan bilik-bilik darjah yang akan digunakan sebagai bilik peperiksaan bertulis dan peperiksaan lisan. 10. Menyediakan pelan tempat duduk calon bagi bilik peperiksaan dalam 4 salinan. 11. Menyediakan label meja calon yang ditampal di atas meja 12. Menyediakan perkara-perkara berikut untuk peperiksaan: a) Almari b) Jam dinding c) Cop sekolah / lakri d) Kapur

Peperiksaan Contributed by skklk Tuesday. Setiausaha Pn.e) Pemadam f) Lain-lain 13. Hjh Zarina bt Abdul Karim . Menyediakan jadual pelaksanaan Ujian Lisan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris PMR dan SPM. Menyelaraskan persediaan sijil untuk Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) 19. Ning Abidah bt Hj. Menganalisis keputusan peperiksaan dengan bantuan Ketua Panitia Mata Pelajaran. Hjh Sinarwati bt Alang Ahmad (Peperiksaan Awam) AJK Pn. Habibah bt Sidek (Peperiksaan Dalaman) Pen. Maryati bt Buhar Pn. Ramli Bin Yahya Guru Besar Naib Pengerusi Pn. 16. 18. Mendapatkan 3 set soalan PMR. Penyelaras peperiksaan PMR. Nurul Paizah bt Ahmad Pn. 17. Ahmad Pn. SPM mesti berda di sekolah pada hari terakhir peperiksaan dan pastikan bilik-bilik darjah ditutup dan barang-barang yang dipinjamkan dikembalikan ke pejabat. Menggunakan analisis keputusan peperiksaan / ujian untuk tindakan susulan memulihkan dan meningkatkan pengajaran. Menyediakan bilik-bilik peperiksaan dan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk calon persendirian jika ada. SPM untuk rujukan sekolah. Mohd Nadzri b. Menyediakan papan tunjuk arah untuk digunakan semasa peperiksaan. Bekerjasama dengan Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia dalam menentukan kelancaran perjalanan peperiksaan amali / pendidikan seni.Hjh Jamaliah bt Mohd Amin Pk Pentadbiran Setiausaha Pn. Ain Nazirah Ong bt Abdullah En. 30 June 2009 Last Updated Wednesday. Ibrahim Pn. 14. 15. 05 August 2009 CARTA ORGANISASI UNIT PEPERIKSAAN SK KOTA LAMA KANAN 2009 Pengerusi En. 20.

LP. Mohd Nadzri b. Hjh Sinarwati bt Alang Ahmad Pn.com http://skklk. Maryati bt Buhar Pn. dan MPM JKKS. Fadhlina bt Abd MuhayuaminCARTA ORGANISASI HEADCOUNT SK KOTA LAMA KANAN 2009 PENGERUSI En. PPD. Ain Nazirah Ong bt Abdullah En. Nurul Paizah bt Ahmad Pn. 2-Mewujudkan pengurusan yang berkualiti dan bersistematik. Habibah bt Sidek Peperiksaan Dalaman AJKPn. Ibrahim Pn.Pn. Mewujudkan keseragaman dalam proses pelaksanaan penilaian dan peperiksaan di sekolah.PPD. Fadhlina bt Abd Muhayuamin PROFIL UNIT PEPERIKSAAN PENDAHULUAN Penilaian dan peperiksaan merupakan satu proses penting dalam menilai pencapaian dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Mengadakan perjumpaan kecil mengikut keperluan. Melaksanakan semua dasar yang berkaitan Penilaian dan Peperiksaan yang ditetapkan oleh JKKS. Menyediakan panduan Peperiksaan Awam berdasarkan arahan dan panduan JKKS.pkgklk. . Hjh Jamaliah bt Mohd Amin Pk Pentadbiran SETIAUSAHA Pn.JPN.pkgklk. 2011. 10:34Mengadakan mesyuarat berkala seperti yang ditetapkan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Hjh Zarina bt Abdul Karim Pn. Ahmad Pn. JPN. PPD. JPN. Ning Abidah bt Hj.com Powered by Joomla! Generated: 27 October. LP. Mengkaji dasar yang sedia ada dan mencadangkan dasar jika perlu untuk dibawa dan dibincangkan serta diluluskan oleh JKKS. MOTTO Sistematik dan berkualiti VISI Pengurusan bersistematik dan berkualiti menjelang 2015 MISI Bersama meningkatkan kecemerlangan pendidikan dalam 1.LP dan MPM. dan MPM. PERANAN JAWATANKUASA skklk. Ramli bin Yahya Guru BesarNaib Pengerusi Pn. 3.Memantapkan sistem pengurusan peperiksaan yang berkesan.

3 UPSR .2.Ujian Penilaian Sekolah Rendah 4.Lembaga Peperiksaan Malaysia 4.2.Jadual Spesifikasi Ujian/Item 4.2 Mengarahkan Guru Penggubal Soalan menyediakan soalan-soalan berasaskan format yang diputuskan dalam mesyuarat yang mengandungi perkara-perkara berikut: 6.3 Minit mesyuarat Unit Peperiksaan / Panitia Matapelajaran / Kurikulum 4.4 Masa diperuntukan 6. Penyediaan Kertas Soalan Tanggungjawab Tindakan Perantara 6.Jabatan Pelajaran Negeri 4.2 JPN .1 Takwim Sekolah 3.2.1 Nama Sekolah 6.1 Jadual Waktu Peperiksaan 6.1Mengadakan mesyuarat Jawatan kuasa Peperiksaan awal tahun bagi menjalankan penilaian & peperiksaan. OBJEKTIF Prosedur ini disediakan bagi memastikan tindakan yang perlu diambil oleh semua guru supaya soalan disediakan bermutu. Menyediakan Takwim peperiksaan dan membuat edaran yang mengandungi: 6.Menyediakan panduan-panduan peperiksaan Dalaman / Ujian berpandukan dasar yang telah diluluskan oleh JKKS Menyediakan anggaran perbelanjaan 1.3 Bilangan Kertas 6.2. 4. 6. TANGGUNGJAWAB Penolong Kanan 1 bertanggung jawab memastikan setiap langkah dalam prosedur ini dipatuhi. mengikut format dikehendaki serta dapat menjalankan peperiksaan seperti yang dirancangkan.Penilaian Kendalian Sekolah Rendah ( Akhir Tahun) 5.7 PKSR 2 .4 LPM .2. TINDAKAN A.Dilantik oleh Guru Besar.5 Nama Murid .6 PKSR 1 .1.3 Borang JSU/I 6.Penilaian Kendalian Sekolah Rendah ( Pertengahan Tahun) 4.1. RUJUKAN 3.2 Nama Ujian 6. 3. Bertanggung Jawab terhadap hal-hal yang berkaitan peperiksaan.5 Setiausaha Peperiksaan .1. DEFINISI 4.2 Jadual Pengawasan Peperiksaan 6. SKOP Prosedur ini digunakan oleh semua guru supaya dapat menyediakan soalan serta menjalankan peperiksaan PKSR.2 Takwim Peperiksaan 3. 2.1 JSU/I .

5 Topik-topik yang hendak diuji.2. 6.2. Tempat penyimpanan soalan.4.9 Meluluskan draf soalan 6.12 Menyerahkan soalan yang telah dikumpul kepada Pembantu Am Rendah untuk dicetak/ fotostat. 10:34 6.15. 6.1 Menetapkan guru penggubal soalan.3 Kelas peperiksaan 6.13 Menerima soalan untuk dicetak/ fotostat.4. 6. 6.18 Menyerahkan kertas soalan yang siap dibungkus kepada Setiausaha Peperiksaan untuk disimpan.com http://skklk.20 Menyimpan bungkusan soalan di pejabat atau bilik khas.1 Jumlah cetakan 6.4 Mengadakan mesyuarat panitia antara agenda persediaan soalan berdasarkan perkara.3 Sediakan JSU/I skklk.14 Menyerah semula soalan yang siap dicetak kepada setiausaha peperiksaan.15 Meminta guru penggubal soalan menandatangani buku penyerahan soalan cetakan yang mengandungi perkaraperkara berikut: 6.pkgklk. Tarikh cetakan b.4.2 Format soalan 6.15.com Powered by Joomla! Generated: 27 October.perkara berikut:6.3: Carta aliran penggubalan soalan. 2011.pkgklk. (jika berkaitan) 6. d. Tarikh soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan 6. . 6.6 Menyediakan draf soalan mengikut kemahiran yang hendak diuji bedasarkan JSU/I 6.17 Melabelkan bilangan kertas soalan mengikut matapelajaran. 6. (jumlah) 6. 6. 6.10 Menaip draf soalan yang telah diluluskan oleh Ketua Panitia mengikut format.5 Mempastikan semua topik yang hendak diuji.4 Skema Permarkahan 6. Tarikh penyerahan draf soalan kepada Ketua Panitia mata pelajaran untuk semakan. Takwim Sekolah a. 6.7 Serahkan draf soalan kepada ketua panitia untuk semakan. 6.8 Markah 6.6 Tahun / Kelas 6.11 Menyerahkan soalan yang siap ditaip kepada Setiausaha Peperiksaan.6.19 Menerima kembali bungkusan kertas soalan daripada guru penggubal soalan. Tarikh pengagihan soalan mengikut kelas dan dibungkus dan dilebel mengikut kelas c. 6.8 Menyemak draf serta mengadakan perbincangan dengan guru mata pelajaran.15.2.7 Arahan pada kertas 6. 6.4.2 Tarikh Pengambilan 6.16 Mengagihkan kertas soalan mengikut jumlah murid di dalam kelas.4.

Guru matapelajaran Setiausaha peperiksaan 16 Apr 2009 Perjumpaan Kecil Ujian Bulanan 2 AJK Peperiksaa 28 Apr 2009z .24 Edar kertas soalan dan mengawasi perjalanan peperiksaan mengikut tatacara peperiksaan dalaman yang ditetapkan.30 Rekodkan markah serta analisis itu ke dalam Rekod Ujian dan Peperiksaan Serta Kad Pelaporan Pelajaran Murid 6.32 Serahkan Kad Pelaporan Pelajaran Murid kepada ibubapa untuk disemak dan ditandatangani serta dikembalikan untuk disimpan di bilik guru.6.25 Kumpul kertas jawapan murid dan serahkan kepada pemeriksa kertas untuk diperiksa .28 Serah markah kepada guru kelas 6.26 Periksa kertas . 6. Pengendalian Peperiksaan 6. 6. 6. B. 33000 KUALA KANGSAR TAKWIM PEPERIKSAAN Tarikh Akltiviti Tindakan 2 Jan 2009 Mesyuarat Kurikulum Semua guru.22 Susun dan atur meja murid dalam kelasnya mengikut susunan dan jarak yang sesuai 6.23 Edar kertas soalan kepada pengawas peperiksaan pada hari peperiksaan kertas itu dijalankan 6.21 Mengagihkan bungkusan kertas soalan kepada guru pengawas pada hari peperiksaan.31 Serahkan Kad Pelaporan Pelajaran Murid kepada Guru Besar atau Guru Penolong Kanan Pentadbiran untuk ditandatangani 6. SK KOTA LAMA KANAN.29 Buat analisis mata pelajaran mengikut bilangan pencapaian gred. 15 Jan 2009 Mesyuarat Unit Peperiksaan dan Headcount Sekolah AJK Peperiksaan 29 Jan 2009 Perjumpaan Kecil Headcount AJK Headcou 3 Feb 2009 Perjumpaan Kecil Ujian Selaras 1 AJK Peperiksaan 27 Feb 2009 Tarikh tutup Pendaftaran UPSR Setiausaha Peperiksaan Awam 3 Mac 2009 hingga 5 Mac 2009 Ujian Selaras 1 Semua 13 Mac 2009 Guru kelas menyerahkan markah kelas kepada setiausaha peperiksaan untuk penyediaan analisa keputusan.27 Rekodkan markah ke dalam borang pemarkahan kelas 6. tentukan markah dan gred berasaskan skema yang disediakan oleh penggubal soalan 6.

Tidak berhati-hati ketika menjawab soalan.Tidak dapat menghafal kata kunci.pkgklk.hingga 30 Apr 2009 Ujian Bulanan 2 Semua guru 6 Mei 2009 Perjumpaan Kecil PKSR 1 AJK Peperiksaan 26 Mei 2009 hingga 28 Mei 2009 PKSR 1 Semua guru 22 Jun 2009 Guru kelas menyerahkan markah kelas kepada setiausaha peperiksaan untuk penyediaan analisa keputusan. Guru matapelajaran Setiausaha peperiksaan 25 Jun 2009 Mesyuarat Peperiksaaan/ Headcount Kali Ke 2 AJK Peperiksaan 8 Julai 2009 Perjumpaan Kecil Ujian Bulanan 3 / Ujian Pengesanan UPSR AJK Peperiksaan 21 Julai 2009 hingga 23 Julai 2009 Ujian Bulanan 3 / Ujian Pengesanan UPSR Semua guru 18 Ogos 2009 skklk.Tidak mahu menjawab soalan Bahagian B. Murid 1 orang b) Peratus (%) 2. Cadangan tindakan .6 % a) Mata pelajaran yang terlibat SAINS ( 1 orang ) b) Punca yang dikenalpasti .com Powered by Joomla! Generated: 27 October. Murid hampir Cemerlang 2008 (murid yang memperoleh 6A 1B/ 4A 1B) a) Bil. Guru matapelajaran Setiausaha peperiksaan 12 Nov 2009 Mesyuarat Jawatrankuasa Peperiksaan / Headcount Kali Ke 3 AJK Peperiksaan POST MORTEM UPSR 2008 BAHAGIAN A Nama Sekolah : SK KOTA LAMA KANAN PERKARA/ISU PUNCA TINDAK SUSUL 1. 10:34 Perjumpaan Kecil UPSR / Ujian Bulanan 4 AJK Peperiksaan 8 Sept 2009 hingga 10 Sept 2009 UPSR / Ujian Bulanan 4 Semua guru 12 Okt 2009 Perjumpaan Kecil PKSR 2 AJK Peperiksaan 3 Nov 2009 hingga 5 Nov 2009 PKSR 2 Semua guru 11 Nov 2009 Guru kelas menyerahkan markah kelas kepada setiausaha peperiksaan untuk penyediaan analisa keputusan. 2011.com http://skklk. .pkgklk.

Matematik. BI. -Latih tubi berfokus .September Sepanjang tahun 2.Pengukuhan fakta asas sains.Bengkel teknik menjawab kertas soalan -Motivasi diri/masa -Latihtubi format soalan UPSR -Latihan soalan percubaan negeri-negeri . Sains -Klinik pagi -Latihtubi format -Bimbingan rakan sebaya -Latihan asas semua subjek .Area of Interest&rsquo.penambahan pada 2009 -kelas tambahan mengikut tahap kebolehan murid dan subjek -Gerak gempur Sains / Matematik.Program Zoom A . .Perbanyakan Latihtubi/ Latihan Penilaian /Ujian POST MORTEM PROGRAM 2T2T TAHUN 5 2008 BAHAGIAN B Nama Sekolah : SK KOTA LAMA KANAN PERKARA/ISU CADANGAN AKTIVITI(Program yang bersesuaian) TARIKH PELAKSANAAN 1. 2.Murid kurang mahir dalam grammar.Murid kurang berminat kerana tidak memahami maksud. tanda baca dan membina ayat mudah. Murid : 7 orang b) Peratus (%) : 25% c) Kelemahan murid yang dikenalpasti Penulisan. Murid hampir lulus 2008 (Murid yang gagal hanya 1 mata pelajaran) a) Bil. Matematik.Jan-September . -Program Smart Reading .9 % a) Mata pelajaran yang terlibat BI ( 7 orang) b) Punca yang dikenalpasti . Cadangan tindakan penambahan pada 2009 -Menggalakkan murid bertutur dan menulis dalam BI -Mengulang semua semua tajuk dalam &lsquo.Feb-Jun .Mac. Murid : 29 orang b) Peratus (%) : 52.Feb-September .Feb.Ogos. Murid Potensi Lulus 2009 (murid yang berpotensi mendapat minimum C) a) Bil. .7% c) Kelemahan murid yang dikenalpasti B.Inggeris. .Ogos . Murid Potensi Cemerlang 2009 (Murid yang berpotensi mendapat 5A) a) Bil.September .Latihtubi menjawab soalan bahagian B. Murid 7 orang b) Peratus(%) 17.Murid lemah dalam kemahiran lisan serta tidak mempunyai skop yang luas dalam kosa kata.Jun .Kelas tambahan . Sains .

Program Pembimbing rakan sebaya .Kerja rumah dan tugasan .Program Zoom A .Feb.Membina ayat yang gramatis -Latihan membaca -Latihtubi berfokus . Murid potensi lulus semua mata pelajaran a) Bil.September . 10:34orang b) Peratus (%) : 97.Jan-September .Sepanjang tahun 2.September . Tahun 3 PERKARA/ISU CADANGAN AKTIVITI (Program yang bersesuaian) TARIKH PELAKSANAAN 1.Mac-Jun Sepanjang tahun POST MORTEM PROGRAM 2T2T TAHUN 2 DAN 3 2008 BAHAGIAN C Nama Sekolah : SK KOTA LAMA KANAN &ndash.Aktiviti berpusat .Feb. Murid : 48 skklk.1 % c) Kelemahan murid yang dikenalpasti Sains.9 % c) Kelemahan murid yang dikenalpasti Penulisan Mengenal sukukata terbuka dan tertutup .Pemantapan budaya membaca .Pengukuhan dan pengayaan .Ujian bulanan .Feb. Murid potensi menguasai 3M a) Bil.pkgklk.Sudut bacaan .com Powered by Joomla! Generated: 27 October.pkgklk.Penekanan teknik asas Matematik . 2011.Program Zoom A .Feb .Mei-September .Sepanjang tahun PROGRAM 2T 2T BORANG ANALISIS UJIAN PERCUBAAN TAHUN 6 PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2T 2T DAERAH KUALA KANGSAR GRED A GRED B .September .Bijak sifir . Matematik -Mempelbagaikan kaedah P&P .com http://skklk.-Ujian diagnostic -Kelas tambahan -Bengkel teknik menjawab kertas soalan . Murid : 28 orang b) Peratus (%) : 57.Program Zoom A .

GRED C LULUS GRED D GRED E MATAPELAJARAN BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BM PEMAHAMAN 33 60 17 31 5 0 0.00 0 0.5 15 GAGAL BIL 9.INGGERIS .00 1 1.2 1 1.0 1.8 1.00 0 0.5 BM PENULISAN 20 20 54 98.9 16 25 45.09 36 % GPS BIL 55 23 42 9 100 11 % B.82 0 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful