Panduan Tugas Setiausaha Peperiksaan 1. Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah. 2. Menyediakan jadual pembina soalan. 3.

Menguruskan percetakan, pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan. 4. Memastikan keselamatan. 5. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan. 6. Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan soalan. 7. Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan. 8. Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan. 9. Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan pelajar. Panduan Tugas Penyelaras PMR, SPM 1. Memberi penerangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peperiksaan kepada guru tingkatan. 2. Mengedarkan borang-borang kemasukan peperiksaan (Borang Sekolah / Borang Sementara) untuk diisi oleh pelajar dengan kerjasama guru tingkatan. 3. Menghadiri taklimat peperiksaan yang berkaitan yang biasanya diberikan oleh JPN dan Lembaga Peperiksaan. 4. Mengumpulkan dan menyemak borang-borang kemasukan (Borang Sementara) dengan kerjasama guru tingkatan. 5. Mengisi borang komputer kemasukan peperiksaan PMR / SPM. 6. Memasukkan data pelajar ke dalam komputer dan membuat salinan untuk JPN, Lembaga Peperiksaan dan sekolah. 7. Memaklumkan kepada Penolong Kanan HEM jika ada pelajar yang tidak mampu membayar dan memerlukan bantuan PIBG / Tabung Kebajikan Sekolah untuk tindakan selanjutnya. 8. Menguruskan borang-borang yang berkaitan dengan peperiksaan PMR / SPM : a) Analisis kertas soalan b) Borang kewangan c) Borang keterangan pelajar yang tidak memiliki kad pengenalan d) Borang-borang lain yang berkaitan 9. Menentukan bilik-bilik darjah yang akan digunakan sebagai bilik peperiksaan bertulis dan peperiksaan lisan. 10. Menyediakan pelan tempat duduk calon bagi bilik peperiksaan dalam 4 salinan. 11. Menyediakan label meja calon yang ditampal di atas meja 12. Menyediakan perkara-perkara berikut untuk peperiksaan: a) Almari b) Jam dinding c) Cop sekolah / lakri d) Kapur

e) Pemadam f) Lain-lain 13. Menyediakan jadual pelaksanaan Ujian Lisan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris PMR dan SPM. Habibah bt Sidek (Peperiksaan Dalaman) Pen. Ramli Bin Yahya Guru Besar Naib Pengerusi Pn. 14. Menyelaraskan persediaan sijil untuk Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) 19. 17. Menyediakan bilik-bilik peperiksaan dan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk calon persendirian jika ada. 30 June 2009 Last Updated Wednesday. Menganalisis keputusan peperiksaan dengan bantuan Ketua Panitia Mata Pelajaran. Hjh Zarina bt Abdul Karim . Ning Abidah bt Hj. 20. 15. Bekerjasama dengan Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia dalam menentukan kelancaran perjalanan peperiksaan amali / pendidikan seni. Hjh Sinarwati bt Alang Ahmad (Peperiksaan Awam) AJK Pn. 18. Ain Nazirah Ong bt Abdullah En. Peperiksaan Contributed by skklk Tuesday. Menyediakan papan tunjuk arah untuk digunakan semasa peperiksaan. Setiausaha Pn. SPM mesti berda di sekolah pada hari terakhir peperiksaan dan pastikan bilik-bilik darjah ditutup dan barang-barang yang dipinjamkan dikembalikan ke pejabat. Penyelaras peperiksaan PMR. Ibrahim Pn. Ahmad Pn. 05 August 2009 CARTA ORGANISASI UNIT PEPERIKSAAN SK KOTA LAMA KANAN 2009 Pengerusi En. Mohd Nadzri b. Mendapatkan 3 set soalan PMR. Maryati bt Buhar Pn. 16.Hjh Jamaliah bt Mohd Amin Pk Pentadbiran Setiausaha Pn. SPM untuk rujukan sekolah. Menggunakan analisis keputusan peperiksaan / ujian untuk tindakan susulan memulihkan dan meningkatkan pengajaran. Nurul Paizah bt Ahmad Pn.

Menyediakan panduan Peperiksaan Awam berdasarkan arahan dan panduan JKKS. Ning Abidah bt Hj. Mohd Nadzri b.PPD. 2011. Melaksanakan semua dasar yang berkaitan Penilaian dan Peperiksaan yang ditetapkan oleh JKKS. Ibrahim Pn.com http://skklk. PPD. PERANAN JAWATANKUASA skklk. dan MPM JKKS. dan MPM. 2-Mewujudkan pengurusan yang berkualiti dan bersistematik.Memantapkan sistem pengurusan peperiksaan yang berkesan. Hjh Sinarwati bt Alang Ahmad Pn. . Hjh Zarina bt Abdul Karim Pn. PPD. Maryati bt Buhar Pn.pkgklk. JPN. LP. JPN.JPN. Nurul Paizah bt Ahmad Pn. Ramli bin Yahya Guru BesarNaib Pengerusi Pn. Ain Nazirah Ong bt Abdullah En. 10:34Mengadakan mesyuarat berkala seperti yang ditetapkan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. LP. 3. Hjh Jamaliah bt Mohd Amin Pk Pentadbiran SETIAUSAHA Pn. Fadhlina bt Abd Muhayuamin PROFIL UNIT PEPERIKSAAN PENDAHULUAN Penilaian dan peperiksaan merupakan satu proses penting dalam menilai pencapaian dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.LP dan MPM. MOTTO Sistematik dan berkualiti VISI Pengurusan bersistematik dan berkualiti menjelang 2015 MISI Bersama meningkatkan kecemerlangan pendidikan dalam 1. Mengkaji dasar yang sedia ada dan mencadangkan dasar jika perlu untuk dibawa dan dibincangkan serta diluluskan oleh JKKS.Pn.pkgklk. Ahmad Pn. Mengadakan perjumpaan kecil mengikut keperluan. Habibah bt Sidek Peperiksaan Dalaman AJKPn.com Powered by Joomla! Generated: 27 October. Fadhlina bt Abd MuhayuaminCARTA ORGANISASI HEADCOUNT SK KOTA LAMA KANAN 2009 PENGERUSI En. Mewujudkan keseragaman dalam proses pelaksanaan penilaian dan peperiksaan di sekolah.

5 Nama Murid .Jabatan Pelajaran Negeri 4.Jadual Spesifikasi Ujian/Item 4.3 UPSR .2.2.1. 2.4 LPM .1Mengadakan mesyuarat Jawatan kuasa Peperiksaan awal tahun bagi menjalankan penilaian & peperiksaan.1 Takwim Sekolah 3.Penilaian Kendalian Sekolah Rendah ( Pertengahan Tahun) 4.2 Nama Ujian 6.2.Lembaga Peperiksaan Malaysia 4.7 PKSR 2 .6 PKSR 1 .1. Penyediaan Kertas Soalan Tanggungjawab Tindakan Perantara 6.3 Minit mesyuarat Unit Peperiksaan / Panitia Matapelajaran / Kurikulum 4. TINDAKAN A. SKOP Prosedur ini digunakan oleh semua guru supaya dapat menyediakan soalan serta menjalankan peperiksaan PKSR.3 Bilangan Kertas 6.1.2 Jadual Pengawasan Peperiksaan 6.Penilaian Kendalian Sekolah Rendah ( Akhir Tahun) 5. 6.2 JPN .1 Jadual Waktu Peperiksaan 6.2 Takwim Peperiksaan 3. mengikut format dikehendaki serta dapat menjalankan peperiksaan seperti yang dirancangkan. RUJUKAN 3.5 Setiausaha Peperiksaan .2. OBJEKTIF Prosedur ini disediakan bagi memastikan tindakan yang perlu diambil oleh semua guru supaya soalan disediakan bermutu.Menyediakan panduan-panduan peperiksaan Dalaman / Ujian berpandukan dasar yang telah diluluskan oleh JKKS Menyediakan anggaran perbelanjaan 1.3 Borang JSU/I 6. TANGGUNGJAWAB Penolong Kanan 1 bertanggung jawab memastikan setiap langkah dalam prosedur ini dipatuhi.Dilantik oleh Guru Besar.4 Masa diperuntukan 6.2 Mengarahkan Guru Penggubal Soalan menyediakan soalan-soalan berasaskan format yang diputuskan dalam mesyuarat yang mengandungi perkara-perkara berikut: 6.2. DEFINISI 4. 4. 3.1 JSU/I .Ujian Penilaian Sekolah Rendah 4. Bertanggung Jawab terhadap hal-hal yang berkaitan peperiksaan.1 Nama Sekolah 6. Menyediakan Takwim peperiksaan dan membuat edaran yang mengandungi: 6.

1 Jumlah cetakan 6. 6. Tarikh cetakan b.15 Meminta guru penggubal soalan menandatangani buku penyerahan soalan cetakan yang mengandungi perkaraperkara berikut: 6. 6.8 Menyemak draf serta mengadakan perbincangan dengan guru mata pelajaran.14 Menyerah semula soalan yang siap dicetak kepada setiausaha peperiksaan.2. Tarikh penyerahan draf soalan kepada Ketua Panitia mata pelajaran untuk semakan.2.1 Menetapkan guru penggubal soalan.11 Menyerahkan soalan yang siap ditaip kepada Setiausaha Peperiksaan.4. 6.20 Menyimpan bungkusan soalan di pejabat atau bilik khas.15.4 Mengadakan mesyuarat panitia antara agenda persediaan soalan berdasarkan perkara.4.6 Menyediakan draf soalan mengikut kemahiran yang hendak diuji bedasarkan JSU/I 6. d.com http://skklk.4. 6.9 Meluluskan draf soalan 6.15. 6.3: Carta aliran penggubalan soalan.6. .3 Sediakan JSU/I skklk.6 Tahun / Kelas 6.16 Mengagihkan kertas soalan mengikut jumlah murid di dalam kelas.4. 6. 6.13 Menerima soalan untuk dicetak/ fotostat. Tempat penyimpanan soalan.pkgklk.8 Markah 6. Takwim Sekolah a. Tarikh pengagihan soalan mengikut kelas dan dibungkus dan dilebel mengikut kelas c.2. 6. (jumlah) 6.com Powered by Joomla! Generated: 27 October.perkara berikut:6.3 Kelas peperiksaan 6.12 Menyerahkan soalan yang telah dikumpul kepada Pembantu Am Rendah untuk dicetak/ fotostat.7 Arahan pada kertas 6.15.4 Skema Permarkahan 6.pkgklk. (jika berkaitan) 6.18 Menyerahkan kertas soalan yang siap dibungkus kepada Setiausaha Peperiksaan untuk disimpan. 2011. 6.2 Tarikh Pengambilan 6. 6.5 Mempastikan semua topik yang hendak diuji.19 Menerima kembali bungkusan kertas soalan daripada guru penggubal soalan.7 Serahkan draf soalan kepada ketua panitia untuk semakan. 6.10 Menaip draf soalan yang telah diluluskan oleh Ketua Panitia mengikut format.5 Topik-topik yang hendak diuji.17 Melabelkan bilangan kertas soalan mengikut matapelajaran.2 Format soalan 6. Tarikh soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan 6. 10:34 6.4. 6.

Guru matapelajaran Setiausaha peperiksaan 16 Apr 2009 Perjumpaan Kecil Ujian Bulanan 2 AJK Peperiksaa 28 Apr 2009z .26 Periksa kertas .23 Edar kertas soalan kepada pengawas peperiksaan pada hari peperiksaan kertas itu dijalankan 6.27 Rekodkan markah ke dalam borang pemarkahan kelas 6. tentukan markah dan gred berasaskan skema yang disediakan oleh penggubal soalan 6.6.24 Edar kertas soalan dan mengawasi perjalanan peperiksaan mengikut tatacara peperiksaan dalaman yang ditetapkan. Pengendalian Peperiksaan 6. B.29 Buat analisis mata pelajaran mengikut bilangan pencapaian gred.31 Serahkan Kad Pelaporan Pelajaran Murid kepada Guru Besar atau Guru Penolong Kanan Pentadbiran untuk ditandatangani 6. SK KOTA LAMA KANAN.22 Susun dan atur meja murid dalam kelasnya mengikut susunan dan jarak yang sesuai 6.25 Kumpul kertas jawapan murid dan serahkan kepada pemeriksa kertas untuk diperiksa . 6. 15 Jan 2009 Mesyuarat Unit Peperiksaan dan Headcount Sekolah AJK Peperiksaan 29 Jan 2009 Perjumpaan Kecil Headcount AJK Headcou 3 Feb 2009 Perjumpaan Kecil Ujian Selaras 1 AJK Peperiksaan 27 Feb 2009 Tarikh tutup Pendaftaran UPSR Setiausaha Peperiksaan Awam 3 Mac 2009 hingga 5 Mac 2009 Ujian Selaras 1 Semua 13 Mac 2009 Guru kelas menyerahkan markah kelas kepada setiausaha peperiksaan untuk penyediaan analisa keputusan. 33000 KUALA KANGSAR TAKWIM PEPERIKSAAN Tarikh Akltiviti Tindakan 2 Jan 2009 Mesyuarat Kurikulum Semua guru. 6.28 Serah markah kepada guru kelas 6.21 Mengagihkan bungkusan kertas soalan kepada guru pengawas pada hari peperiksaan.32 Serahkan Kad Pelaporan Pelajaran Murid kepada ibubapa untuk disemak dan ditandatangani serta dikembalikan untuk disimpan di bilik guru. 6.30 Rekodkan markah serta analisis itu ke dalam Rekod Ujian dan Peperiksaan Serta Kad Pelaporan Pelajaran Murid 6.

Tidak dapat menghafal kata kunci. . Tidak berhati-hati ketika menjawab soalan. Guru matapelajaran Setiausaha peperiksaan 12 Nov 2009 Mesyuarat Jawatrankuasa Peperiksaan / Headcount Kali Ke 3 AJK Peperiksaan POST MORTEM UPSR 2008 BAHAGIAN A Nama Sekolah : SK KOTA LAMA KANAN PERKARA/ISU PUNCA TINDAK SUSUL 1.com http://skklk. Murid 1 orang b) Peratus (%) 2. 2011.pkgklk. Cadangan tindakan . 10:34 Perjumpaan Kecil UPSR / Ujian Bulanan 4 AJK Peperiksaan 8 Sept 2009 hingga 10 Sept 2009 UPSR / Ujian Bulanan 4 Semua guru 12 Okt 2009 Perjumpaan Kecil PKSR 2 AJK Peperiksaan 3 Nov 2009 hingga 5 Nov 2009 PKSR 2 Semua guru 11 Nov 2009 Guru kelas menyerahkan markah kelas kepada setiausaha peperiksaan untuk penyediaan analisa keputusan.Tidak mahu menjawab soalan Bahagian B.6 % a) Mata pelajaran yang terlibat SAINS ( 1 orang ) b) Punca yang dikenalpasti . Guru matapelajaran Setiausaha peperiksaan 25 Jun 2009 Mesyuarat Peperiksaaan/ Headcount Kali Ke 2 AJK Peperiksaan 8 Julai 2009 Perjumpaan Kecil Ujian Bulanan 3 / Ujian Pengesanan UPSR AJK Peperiksaan 21 Julai 2009 hingga 23 Julai 2009 Ujian Bulanan 3 / Ujian Pengesanan UPSR Semua guru 18 Ogos 2009 skklk.hingga 30 Apr 2009 Ujian Bulanan 2 Semua guru 6 Mei 2009 Perjumpaan Kecil PKSR 1 AJK Peperiksaan 26 Mei 2009 hingga 28 Mei 2009 PKSR 1 Semua guru 22 Jun 2009 Guru kelas menyerahkan markah kelas kepada setiausaha peperiksaan untuk penyediaan analisa keputusan.pkgklk.com Powered by Joomla! Generated: 27 October. Murid hampir Cemerlang 2008 (murid yang memperoleh 6A 1B/ 4A 1B) a) Bil.

Murid : 29 orang b) Peratus (%) : 52.penambahan pada 2009 -kelas tambahan mengikut tahap kebolehan murid dan subjek -Gerak gempur Sains / Matematik.Perbanyakan Latihtubi/ Latihan Penilaian /Ujian POST MORTEM PROGRAM 2T2T TAHUN 5 2008 BAHAGIAN B Nama Sekolah : SK KOTA LAMA KANAN PERKARA/ISU CADANGAN AKTIVITI(Program yang bersesuaian) TARIKH PELAKSANAAN 1.Jan-September .Bengkel teknik menjawab kertas soalan -Motivasi diri/masa -Latihtubi format soalan UPSR -Latihan soalan percubaan negeri-negeri . tanda baca dan membina ayat mudah.9 % a) Mata pelajaran yang terlibat BI ( 7 orang) b) Punca yang dikenalpasti .Murid kurang berminat kerana tidak memahami maksud. -Program Smart Reading .Inggeris.Latihtubi menjawab soalan bahagian B.7% c) Kelemahan murid yang dikenalpasti B. Cadangan tindakan penambahan pada 2009 -Menggalakkan murid bertutur dan menulis dalam BI -Mengulang semua semua tajuk dalam &lsquo. Murid Potensi Cemerlang 2009 (Murid yang berpotensi mendapat 5A) a) Bil. BI.September Sepanjang tahun 2.Jun . Murid Potensi Lulus 2009 (murid yang berpotensi mendapat minimum C) a) Bil.Area of Interest&rsquo. Matematik.Mac. 2.Kelas tambahan . Matematik. Sains .Murid lemah dalam kemahiran lisan serta tidak mempunyai skop yang luas dalam kosa kata. .Ogos. .Ogos .Feb-September . . -Latih tubi berfokus . Murid : 7 orang b) Peratus (%) : 25% c) Kelemahan murid yang dikenalpasti Penulisan. Sains -Klinik pagi -Latihtubi format -Bimbingan rakan sebaya -Latihan asas semua subjek .Murid kurang mahir dalam grammar.Feb.Pengukuhan fakta asas sains.Program Zoom A . Murid hampir lulus 2008 (Murid yang gagal hanya 1 mata pelajaran) a) Bil.September .Feb-Jun . Murid 7 orang b) Peratus(%) 17.

Sepanjang tahun 2.Sudut bacaan .Feb.Feb.Program Pembimbing rakan sebaya .Membina ayat yang gramatis -Latihan membaca -Latihtubi berfokus .9 % c) Kelemahan murid yang dikenalpasti Penulisan Mengenal sukukata terbuka dan tertutup . Matematik -Mempelbagaikan kaedah P&P . Murid : 48 skklk.Bijak sifir .pkgklk.1 % c) Kelemahan murid yang dikenalpasti Sains. 2011.-Ujian diagnostic -Kelas tambahan -Bengkel teknik menjawab kertas soalan .September .com Powered by Joomla! Generated: 27 October.Jan-September .com http://skklk. Tahun 3 PERKARA/ISU CADANGAN AKTIVITI (Program yang bersesuaian) TARIKH PELAKSANAAN 1.Program Zoom A .September .Feb .pkgklk.Sepanjang tahun PROGRAM 2T 2T BORANG ANALISIS UJIAN PERCUBAAN TAHUN 6 PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2T 2T DAERAH KUALA KANGSAR GRED A GRED B .Pengukuhan dan pengayaan .Program Zoom A .Aktiviti berpusat .Kerja rumah dan tugasan . Murid potensi lulus semua mata pelajaran a) Bil.Ujian bulanan . Murid : 28 orang b) Peratus (%) : 57. 10:34orang b) Peratus (%) : 97.Program Zoom A .Feb.Mei-September .Penekanan teknik asas Matematik .Pemantapan budaya membaca . Murid potensi menguasai 3M a) Bil.September .Mac-Jun Sepanjang tahun POST MORTEM PROGRAM 2T2T TAHUN 2 DAN 3 2008 BAHAGIAN C Nama Sekolah : SK KOTA LAMA KANAN &ndash.

00 0 0.5 BM PENULISAN 20 20 54 98.5 15 GAGAL BIL 9.00 0 0.INGGERIS .82 0 0.09 36 % GPS BIL 55 23 42 9 100 11 % B.9 16 25 45.00 1 1.0 1.2 1 1.GRED C LULUS GRED D GRED E MATAPELAJARAN BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BM PEMAHAMAN 33 60 17 31 5 0 0.8 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful