Panduan Tugas Setiausaha Peperiksaan 1. Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah. 2. Menyediakan jadual pembina soalan. 3.

Menguruskan percetakan, pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan. 4. Memastikan keselamatan. 5. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan. 6. Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan soalan. 7. Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan. 8. Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan. 9. Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan pelajar. Panduan Tugas Penyelaras PMR, SPM 1. Memberi penerangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peperiksaan kepada guru tingkatan. 2. Mengedarkan borang-borang kemasukan peperiksaan (Borang Sekolah / Borang Sementara) untuk diisi oleh pelajar dengan kerjasama guru tingkatan. 3. Menghadiri taklimat peperiksaan yang berkaitan yang biasanya diberikan oleh JPN dan Lembaga Peperiksaan. 4. Mengumpulkan dan menyemak borang-borang kemasukan (Borang Sementara) dengan kerjasama guru tingkatan. 5. Mengisi borang komputer kemasukan peperiksaan PMR / SPM. 6. Memasukkan data pelajar ke dalam komputer dan membuat salinan untuk JPN, Lembaga Peperiksaan dan sekolah. 7. Memaklumkan kepada Penolong Kanan HEM jika ada pelajar yang tidak mampu membayar dan memerlukan bantuan PIBG / Tabung Kebajikan Sekolah untuk tindakan selanjutnya. 8. Menguruskan borang-borang yang berkaitan dengan peperiksaan PMR / SPM : a) Analisis kertas soalan b) Borang kewangan c) Borang keterangan pelajar yang tidak memiliki kad pengenalan d) Borang-borang lain yang berkaitan 9. Menentukan bilik-bilik darjah yang akan digunakan sebagai bilik peperiksaan bertulis dan peperiksaan lisan. 10. Menyediakan pelan tempat duduk calon bagi bilik peperiksaan dalam 4 salinan. 11. Menyediakan label meja calon yang ditampal di atas meja 12. Menyediakan perkara-perkara berikut untuk peperiksaan: a) Almari b) Jam dinding c) Cop sekolah / lakri d) Kapur

14.Hjh Jamaliah bt Mohd Amin Pk Pentadbiran Setiausaha Pn. Mohd Nadzri b. Habibah bt Sidek (Peperiksaan Dalaman) Pen. Hjh Sinarwati bt Alang Ahmad (Peperiksaan Awam) AJK Pn. Setiausaha Pn. 16. Menyelaraskan persediaan sijil untuk Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) 19. Ain Nazirah Ong bt Abdullah En. 05 August 2009 CARTA ORGANISASI UNIT PEPERIKSAAN SK KOTA LAMA KANAN 2009 Pengerusi En. Hjh Zarina bt Abdul Karim .e) Pemadam f) Lain-lain 13. Menggunakan analisis keputusan peperiksaan / ujian untuk tindakan susulan memulihkan dan meningkatkan pengajaran. Nurul Paizah bt Ahmad Pn. Menganalisis keputusan peperiksaan dengan bantuan Ketua Panitia Mata Pelajaran. Ibrahim Pn. Maryati bt Buhar Pn. 17. Menyediakan jadual pelaksanaan Ujian Lisan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris PMR dan SPM. Menyediakan bilik-bilik peperiksaan dan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk calon persendirian jika ada. Ramli Bin Yahya Guru Besar Naib Pengerusi Pn. SPM mesti berda di sekolah pada hari terakhir peperiksaan dan pastikan bilik-bilik darjah ditutup dan barang-barang yang dipinjamkan dikembalikan ke pejabat. Mendapatkan 3 set soalan PMR. Ahmad Pn. Peperiksaan Contributed by skklk Tuesday. Ning Abidah bt Hj. Menyediakan papan tunjuk arah untuk digunakan semasa peperiksaan. 15. 18. 30 June 2009 Last Updated Wednesday. 20. Bekerjasama dengan Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia dalam menentukan kelancaran perjalanan peperiksaan amali / pendidikan seni. Penyelaras peperiksaan PMR. SPM untuk rujukan sekolah.

JPN. LP.com http://skklk. Mohd Nadzri b. Ramli bin Yahya Guru BesarNaib Pengerusi Pn. 10:34Mengadakan mesyuarat berkala seperti yang ditetapkan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.com Powered by Joomla! Generated: 27 October. Ibrahim Pn.pkgklk. Maryati bt Buhar Pn. dan MPM. Hjh Jamaliah bt Mohd Amin Pk Pentadbiran SETIAUSAHA Pn. 2-Mewujudkan pengurusan yang berkualiti dan bersistematik. Ain Nazirah Ong bt Abdullah En. Mewujudkan keseragaman dalam proses pelaksanaan penilaian dan peperiksaan di sekolah. Menyediakan panduan Peperiksaan Awam berdasarkan arahan dan panduan JKKS. . 3. JPN.LP dan MPM. Hjh Sinarwati bt Alang Ahmad Pn. LP. Mengkaji dasar yang sedia ada dan mencadangkan dasar jika perlu untuk dibawa dan dibincangkan serta diluluskan oleh JKKS. MOTTO Sistematik dan berkualiti VISI Pengurusan bersistematik dan berkualiti menjelang 2015 MISI Bersama meningkatkan kecemerlangan pendidikan dalam 1.Memantapkan sistem pengurusan peperiksaan yang berkesan. Habibah bt Sidek Peperiksaan Dalaman AJKPn. PERANAN JAWATANKUASA skklk. dan MPM JKKS. Nurul Paizah bt Ahmad Pn. Melaksanakan semua dasar yang berkaitan Penilaian dan Peperiksaan yang ditetapkan oleh JKKS. Fadhlina bt Abd Muhayuamin PROFIL UNIT PEPERIKSAAN PENDAHULUAN Penilaian dan peperiksaan merupakan satu proses penting dalam menilai pencapaian dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.pkgklk. Mengadakan perjumpaan kecil mengikut keperluan. PPD. 2011.PPD.JPN. Fadhlina bt Abd MuhayuaminCARTA ORGANISASI HEADCOUNT SK KOTA LAMA KANAN 2009 PENGERUSI En. Ahmad Pn. Ning Abidah bt Hj. Hjh Zarina bt Abdul Karim Pn. PPD.Pn.

2.Jabatan Pelajaran Negeri 4. Penyediaan Kertas Soalan Tanggungjawab Tindakan Perantara 6. Bertanggung Jawab terhadap hal-hal yang berkaitan peperiksaan.1 Nama Sekolah 6. 3.Lembaga Peperiksaan Malaysia 4.1.2 Jadual Pengawasan Peperiksaan 6.3 UPSR . RUJUKAN 3.Dilantik oleh Guru Besar. DEFINISI 4.3 Borang JSU/I 6.4 LPM .Penilaian Kendalian Sekolah Rendah ( Pertengahan Tahun) 4.5 Nama Murid . OBJEKTIF Prosedur ini disediakan bagi memastikan tindakan yang perlu diambil oleh semua guru supaya soalan disediakan bermutu.Ujian Penilaian Sekolah Rendah 4.1Mengadakan mesyuarat Jawatan kuasa Peperiksaan awal tahun bagi menjalankan penilaian & peperiksaan.1.Jadual Spesifikasi Ujian/Item 4.2.1 Jadual Waktu Peperiksaan 6.2 Takwim Peperiksaan 3. mengikut format dikehendaki serta dapat menjalankan peperiksaan seperti yang dirancangkan.1. TANGGUNGJAWAB Penolong Kanan 1 bertanggung jawab memastikan setiap langkah dalam prosedur ini dipatuhi.2 Nama Ujian 6.2. 6.Menyediakan panduan-panduan peperiksaan Dalaman / Ujian berpandukan dasar yang telah diluluskan oleh JKKS Menyediakan anggaran perbelanjaan 1.7 PKSR 2 .2.3 Minit mesyuarat Unit Peperiksaan / Panitia Matapelajaran / Kurikulum 4.2 Mengarahkan Guru Penggubal Soalan menyediakan soalan-soalan berasaskan format yang diputuskan dalam mesyuarat yang mengandungi perkara-perkara berikut: 6.1 Takwim Sekolah 3. SKOP Prosedur ini digunakan oleh semua guru supaya dapat menyediakan soalan serta menjalankan peperiksaan PKSR.6 PKSR 1 .1 JSU/I .2. TINDAKAN A.2 JPN .4 Masa diperuntukan 6. Menyediakan Takwim peperiksaan dan membuat edaran yang mengandungi: 6. 4.3 Bilangan Kertas 6.5 Setiausaha Peperiksaan .Penilaian Kendalian Sekolah Rendah ( Akhir Tahun) 5.2.

6. 2011. 6. 6.8 Menyemak draf serta mengadakan perbincangan dengan guru mata pelajaran.16 Mengagihkan kertas soalan mengikut jumlah murid di dalam kelas. 6.perkara berikut:6.19 Menerima kembali bungkusan kertas soalan daripada guru penggubal soalan.4.7 Serahkan draf soalan kepada ketua panitia untuk semakan. 6.4 Mengadakan mesyuarat panitia antara agenda persediaan soalan berdasarkan perkara.15.5 Mempastikan semua topik yang hendak diuji. Tempat penyimpanan soalan.15 Meminta guru penggubal soalan menandatangani buku penyerahan soalan cetakan yang mengandungi perkaraperkara berikut: 6. Tarikh pengagihan soalan mengikut kelas dan dibungkus dan dilebel mengikut kelas c. 6.2.4.8 Markah 6.3 Sediakan JSU/I skklk.5 Topik-topik yang hendak diuji. 6.4.6 Tahun / Kelas 6.13 Menerima soalan untuk dicetak/ fotostat. 6.2. 6. d.2 Tarikh Pengambilan 6.2.14 Menyerah semula soalan yang siap dicetak kepada setiausaha peperiksaan.11 Menyerahkan soalan yang siap ditaip kepada Setiausaha Peperiksaan.1 Menetapkan guru penggubal soalan.1 Jumlah cetakan 6.10 Menaip draf soalan yang telah diluluskan oleh Ketua Panitia mengikut format. Takwim Sekolah a. 6.7 Arahan pada kertas 6.4. (jumlah) 6.4.2 Format soalan 6.15.com http://skklk. .20 Menyimpan bungkusan soalan di pejabat atau bilik khas.9 Meluluskan draf soalan 6. 6. Tarikh soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan 6. 6. (jika berkaitan) 6.6 Menyediakan draf soalan mengikut kemahiran yang hendak diuji bedasarkan JSU/I 6.pkgklk.3: Carta aliran penggubalan soalan.12 Menyerahkan soalan yang telah dikumpul kepada Pembantu Am Rendah untuk dicetak/ fotostat. Tarikh penyerahan draf soalan kepada Ketua Panitia mata pelajaran untuk semakan.15. Tarikh cetakan b.3 Kelas peperiksaan 6.6.18 Menyerahkan kertas soalan yang siap dibungkus kepada Setiausaha Peperiksaan untuk disimpan.pkgklk.com Powered by Joomla! Generated: 27 October. 10:34 6.17 Melabelkan bilangan kertas soalan mengikut matapelajaran.4 Skema Permarkahan 6.

33000 KUALA KANGSAR TAKWIM PEPERIKSAAN Tarikh Akltiviti Tindakan 2 Jan 2009 Mesyuarat Kurikulum Semua guru. 6. 15 Jan 2009 Mesyuarat Unit Peperiksaan dan Headcount Sekolah AJK Peperiksaan 29 Jan 2009 Perjumpaan Kecil Headcount AJK Headcou 3 Feb 2009 Perjumpaan Kecil Ujian Selaras 1 AJK Peperiksaan 27 Feb 2009 Tarikh tutup Pendaftaran UPSR Setiausaha Peperiksaan Awam 3 Mac 2009 hingga 5 Mac 2009 Ujian Selaras 1 Semua 13 Mac 2009 Guru kelas menyerahkan markah kelas kepada setiausaha peperiksaan untuk penyediaan analisa keputusan.28 Serah markah kepada guru kelas 6. 6. tentukan markah dan gred berasaskan skema yang disediakan oleh penggubal soalan 6. 6.21 Mengagihkan bungkusan kertas soalan kepada guru pengawas pada hari peperiksaan.22 Susun dan atur meja murid dalam kelasnya mengikut susunan dan jarak yang sesuai 6.31 Serahkan Kad Pelaporan Pelajaran Murid kepada Guru Besar atau Guru Penolong Kanan Pentadbiran untuk ditandatangani 6.26 Periksa kertas .27 Rekodkan markah ke dalam borang pemarkahan kelas 6. B. Pengendalian Peperiksaan 6.23 Edar kertas soalan kepada pengawas peperiksaan pada hari peperiksaan kertas itu dijalankan 6.24 Edar kertas soalan dan mengawasi perjalanan peperiksaan mengikut tatacara peperiksaan dalaman yang ditetapkan.25 Kumpul kertas jawapan murid dan serahkan kepada pemeriksa kertas untuk diperiksa .32 Serahkan Kad Pelaporan Pelajaran Murid kepada ibubapa untuk disemak dan ditandatangani serta dikembalikan untuk disimpan di bilik guru. Guru matapelajaran Setiausaha peperiksaan 16 Apr 2009 Perjumpaan Kecil Ujian Bulanan 2 AJK Peperiksaa 28 Apr 2009z .6.30 Rekodkan markah serta analisis itu ke dalam Rekod Ujian dan Peperiksaan Serta Kad Pelaporan Pelajaran Murid 6. SK KOTA LAMA KANAN.29 Buat analisis mata pelajaran mengikut bilangan pencapaian gred.

com http://skklk. Tidak berhati-hati ketika menjawab soalan.com Powered by Joomla! Generated: 27 October. .pkgklk. Guru matapelajaran Setiausaha peperiksaan 25 Jun 2009 Mesyuarat Peperiksaaan/ Headcount Kali Ke 2 AJK Peperiksaan 8 Julai 2009 Perjumpaan Kecil Ujian Bulanan 3 / Ujian Pengesanan UPSR AJK Peperiksaan 21 Julai 2009 hingga 23 Julai 2009 Ujian Bulanan 3 / Ujian Pengesanan UPSR Semua guru 18 Ogos 2009 skklk.hingga 30 Apr 2009 Ujian Bulanan 2 Semua guru 6 Mei 2009 Perjumpaan Kecil PKSR 1 AJK Peperiksaan 26 Mei 2009 hingga 28 Mei 2009 PKSR 1 Semua guru 22 Jun 2009 Guru kelas menyerahkan markah kelas kepada setiausaha peperiksaan untuk penyediaan analisa keputusan.6 % a) Mata pelajaran yang terlibat SAINS ( 1 orang ) b) Punca yang dikenalpasti . Murid 1 orang b) Peratus (%) 2. Guru matapelajaran Setiausaha peperiksaan 12 Nov 2009 Mesyuarat Jawatrankuasa Peperiksaan / Headcount Kali Ke 3 AJK Peperiksaan POST MORTEM UPSR 2008 BAHAGIAN A Nama Sekolah : SK KOTA LAMA KANAN PERKARA/ISU PUNCA TINDAK SUSUL 1.pkgklk. Cadangan tindakan .Tidak dapat menghafal kata kunci.Tidak mahu menjawab soalan Bahagian B. 10:34 Perjumpaan Kecil UPSR / Ujian Bulanan 4 AJK Peperiksaan 8 Sept 2009 hingga 10 Sept 2009 UPSR / Ujian Bulanan 4 Semua guru 12 Okt 2009 Perjumpaan Kecil PKSR 2 AJK Peperiksaan 3 Nov 2009 hingga 5 Nov 2009 PKSR 2 Semua guru 11 Nov 2009 Guru kelas menyerahkan markah kelas kepada setiausaha peperiksaan untuk penyediaan analisa keputusan. Murid hampir Cemerlang 2008 (murid yang memperoleh 6A 1B/ 4A 1B) a) Bil. 2011.

Ogos. Murid 7 orang b) Peratus(%) 17.9 % a) Mata pelajaran yang terlibat BI ( 7 orang) b) Punca yang dikenalpasti .Jan-September . .Mac. .Murid kurang mahir dalam grammar. Murid : 7 orang b) Peratus (%) : 25% c) Kelemahan murid yang dikenalpasti Penulisan. Murid Potensi Lulus 2009 (murid yang berpotensi mendapat minimum C) a) Bil.Pengukuhan fakta asas sains.Program Zoom A .Murid lemah dalam kemahiran lisan serta tidak mempunyai skop yang luas dalam kosa kata.Perbanyakan Latihtubi/ Latihan Penilaian /Ujian POST MORTEM PROGRAM 2T2T TAHUN 5 2008 BAHAGIAN B Nama Sekolah : SK KOTA LAMA KANAN PERKARA/ISU CADANGAN AKTIVITI(Program yang bersesuaian) TARIKH PELAKSANAAN 1. -Latih tubi berfokus . BI.Feb.Ogos .Feb-Jun . . 2.September Sepanjang tahun 2. Matematik. Cadangan tindakan penambahan pada 2009 -Menggalakkan murid bertutur dan menulis dalam BI -Mengulang semua semua tajuk dalam &lsquo.Inggeris. Murid hampir lulus 2008 (Murid yang gagal hanya 1 mata pelajaran) a) Bil. tanda baca dan membina ayat mudah. Sains -Klinik pagi -Latihtubi format -Bimbingan rakan sebaya -Latihan asas semua subjek .Murid kurang berminat kerana tidak memahami maksud.Feb-September .Jun .7% c) Kelemahan murid yang dikenalpasti B.Latihtubi menjawab soalan bahagian B.penambahan pada 2009 -kelas tambahan mengikut tahap kebolehan murid dan subjek -Gerak gempur Sains / Matematik. Sains .Area of Interest&rsquo.Bengkel teknik menjawab kertas soalan -Motivasi diri/masa -Latihtubi format soalan UPSR -Latihan soalan percubaan negeri-negeri .Kelas tambahan . -Program Smart Reading . Murid : 29 orang b) Peratus (%) : 52. Murid Potensi Cemerlang 2009 (Murid yang berpotensi mendapat 5A) a) Bil.September . Matematik.

Penekanan teknik asas Matematik .pkgklk.September .Pemantapan budaya membaca .Feb. Murid potensi menguasai 3M a) Bil.Aktiviti berpusat .com http://skklk.September . 10:34orang b) Peratus (%) : 97.pkgklk.Sudut bacaan .Feb. Murid : 28 orang b) Peratus (%) : 57.1 % c) Kelemahan murid yang dikenalpasti Sains.-Ujian diagnostic -Kelas tambahan -Bengkel teknik menjawab kertas soalan .Program Pembimbing rakan sebaya .Jan-September .Mac-Jun Sepanjang tahun POST MORTEM PROGRAM 2T2T TAHUN 2 DAN 3 2008 BAHAGIAN C Nama Sekolah : SK KOTA LAMA KANAN &ndash.Feb.Mei-September .Bijak sifir .Kerja rumah dan tugasan .com Powered by Joomla! Generated: 27 October.September .Membina ayat yang gramatis -Latihan membaca -Latihtubi berfokus .Ujian bulanan .Sepanjang tahun 2.Program Zoom A .9 % c) Kelemahan murid yang dikenalpasti Penulisan Mengenal sukukata terbuka dan tertutup .Program Zoom A . Murid potensi lulus semua mata pelajaran a) Bil.Sepanjang tahun PROGRAM 2T 2T BORANG ANALISIS UJIAN PERCUBAAN TAHUN 6 PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2T 2T DAERAH KUALA KANGSAR GRED A GRED B .Feb .Pengukuhan dan pengayaan . 2011. Tahun 3 PERKARA/ISU CADANGAN AKTIVITI (Program yang bersesuaian) TARIKH PELAKSANAAN 1.Program Zoom A . Matematik -Mempelbagaikan kaedah P&P . Murid : 48 skklk.

8 1.0 1.2 1 1.00 1 1.09 36 % GPS BIL 55 23 42 9 100 11 % B.INGGERIS .5 15 GAGAL BIL 9.00 0 0.5 BM PENULISAN 20 20 54 98.GRED C LULUS GRED D GRED E MATAPELAJARAN BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BM PEMAHAMAN 33 60 17 31 5 0 0.00 0 0.9 16 25 45.82 0 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful