Panduan Tugas Setiausaha Peperiksaan 1. Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah. 2. Menyediakan jadual pembina soalan. 3.

Menguruskan percetakan, pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan. 4. Memastikan keselamatan. 5. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan. 6. Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan soalan. 7. Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan. 8. Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan. 9. Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan pelajar. Panduan Tugas Penyelaras PMR, SPM 1. Memberi penerangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peperiksaan kepada guru tingkatan. 2. Mengedarkan borang-borang kemasukan peperiksaan (Borang Sekolah / Borang Sementara) untuk diisi oleh pelajar dengan kerjasama guru tingkatan. 3. Menghadiri taklimat peperiksaan yang berkaitan yang biasanya diberikan oleh JPN dan Lembaga Peperiksaan. 4. Mengumpulkan dan menyemak borang-borang kemasukan (Borang Sementara) dengan kerjasama guru tingkatan. 5. Mengisi borang komputer kemasukan peperiksaan PMR / SPM. 6. Memasukkan data pelajar ke dalam komputer dan membuat salinan untuk JPN, Lembaga Peperiksaan dan sekolah. 7. Memaklumkan kepada Penolong Kanan HEM jika ada pelajar yang tidak mampu membayar dan memerlukan bantuan PIBG / Tabung Kebajikan Sekolah untuk tindakan selanjutnya. 8. Menguruskan borang-borang yang berkaitan dengan peperiksaan PMR / SPM : a) Analisis kertas soalan b) Borang kewangan c) Borang keterangan pelajar yang tidak memiliki kad pengenalan d) Borang-borang lain yang berkaitan 9. Menentukan bilik-bilik darjah yang akan digunakan sebagai bilik peperiksaan bertulis dan peperiksaan lisan. 10. Menyediakan pelan tempat duduk calon bagi bilik peperiksaan dalam 4 salinan. 11. Menyediakan label meja calon yang ditampal di atas meja 12. Menyediakan perkara-perkara berikut untuk peperiksaan: a) Almari b) Jam dinding c) Cop sekolah / lakri d) Kapur

Menyelaraskan persediaan sijil untuk Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) 19. Ramli Bin Yahya Guru Besar Naib Pengerusi Pn. 17. Peperiksaan Contributed by skklk Tuesday. Menyediakan jadual pelaksanaan Ujian Lisan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris PMR dan SPM. Hjh Sinarwati bt Alang Ahmad (Peperiksaan Awam) AJK Pn. Ain Nazirah Ong bt Abdullah En. Ning Abidah bt Hj. Ibrahim Pn.e) Pemadam f) Lain-lain 13. Nurul Paizah bt Ahmad Pn. Ahmad Pn. Menganalisis keputusan peperiksaan dengan bantuan Ketua Panitia Mata Pelajaran. Habibah bt Sidek (Peperiksaan Dalaman) Pen. Menyediakan bilik-bilik peperiksaan dan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk calon persendirian jika ada. 30 June 2009 Last Updated Wednesday. Hjh Zarina bt Abdul Karim . Mohd Nadzri b. Bekerjasama dengan Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia dalam menentukan kelancaran perjalanan peperiksaan amali / pendidikan seni. 05 August 2009 CARTA ORGANISASI UNIT PEPERIKSAAN SK KOTA LAMA KANAN 2009 Pengerusi En. 15. Maryati bt Buhar Pn. Setiausaha Pn. Menggunakan analisis keputusan peperiksaan / ujian untuk tindakan susulan memulihkan dan meningkatkan pengajaran. 18. Menyediakan papan tunjuk arah untuk digunakan semasa peperiksaan. 20. 14. Mendapatkan 3 set soalan PMR. SPM untuk rujukan sekolah. SPM mesti berda di sekolah pada hari terakhir peperiksaan dan pastikan bilik-bilik darjah ditutup dan barang-barang yang dipinjamkan dikembalikan ke pejabat.Hjh Jamaliah bt Mohd Amin Pk Pentadbiran Setiausaha Pn. Penyelaras peperiksaan PMR. 16.

Fadhlina bt Abd MuhayuaminCARTA ORGANISASI HEADCOUNT SK KOTA LAMA KANAN 2009 PENGERUSI En. Ramli bin Yahya Guru BesarNaib Pengerusi Pn. 3.PPD. Mengadakan perjumpaan kecil mengikut keperluan. Nurul Paizah bt Ahmad Pn. LP. JPN. Ning Abidah bt Hj. PPD. LP.pkgklk. Ain Nazirah Ong bt Abdullah En. Ibrahim Pn.pkgklk. JPN.com http://skklk. 2011.Memantapkan sistem pengurusan peperiksaan yang berkesan.JPN. 2-Mewujudkan pengurusan yang berkualiti dan bersistematik. Hjh Zarina bt Abdul Karim Pn. Maryati bt Buhar Pn. Hjh Sinarwati bt Alang Ahmad Pn.Pn. 10:34Mengadakan mesyuarat berkala seperti yang ditetapkan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Menyediakan panduan Peperiksaan Awam berdasarkan arahan dan panduan JKKS. Hjh Jamaliah bt Mohd Amin Pk Pentadbiran SETIAUSAHA Pn. dan MPM JKKS.com Powered by Joomla! Generated: 27 October. PPD. Mohd Nadzri b. PERANAN JAWATANKUASA skklk. MOTTO Sistematik dan berkualiti VISI Pengurusan bersistematik dan berkualiti menjelang 2015 MISI Bersama meningkatkan kecemerlangan pendidikan dalam 1. Ahmad Pn. Fadhlina bt Abd Muhayuamin PROFIL UNIT PEPERIKSAAN PENDAHULUAN Penilaian dan peperiksaan merupakan satu proses penting dalam menilai pencapaian dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. dan MPM. Habibah bt Sidek Peperiksaan Dalaman AJKPn.LP dan MPM. . Mengkaji dasar yang sedia ada dan mencadangkan dasar jika perlu untuk dibawa dan dibincangkan serta diluluskan oleh JKKS. Melaksanakan semua dasar yang berkaitan Penilaian dan Peperiksaan yang ditetapkan oleh JKKS. Mewujudkan keseragaman dalam proses pelaksanaan penilaian dan peperiksaan di sekolah.

3 Borang JSU/I 6.7 PKSR 2 .Ujian Penilaian Sekolah Rendah 4.2.1 JSU/I .Lembaga Peperiksaan Malaysia 4.3 UPSR .2 Jadual Pengawasan Peperiksaan 6.3 Minit mesyuarat Unit Peperiksaan / Panitia Matapelajaran / Kurikulum 4. OBJEKTIF Prosedur ini disediakan bagi memastikan tindakan yang perlu diambil oleh semua guru supaya soalan disediakan bermutu.2 JPN . RUJUKAN 3.2.Jadual Spesifikasi Ujian/Item 4. Penyediaan Kertas Soalan Tanggungjawab Tindakan Perantara 6.2 Mengarahkan Guru Penggubal Soalan menyediakan soalan-soalan berasaskan format yang diputuskan dalam mesyuarat yang mengandungi perkara-perkara berikut: 6.2.2.2. Bertanggung Jawab terhadap hal-hal yang berkaitan peperiksaan.4 Masa diperuntukan 6.Jabatan Pelajaran Negeri 4.1. 4.1Mengadakan mesyuarat Jawatan kuasa Peperiksaan awal tahun bagi menjalankan penilaian & peperiksaan.1.Menyediakan panduan-panduan peperiksaan Dalaman / Ujian berpandukan dasar yang telah diluluskan oleh JKKS Menyediakan anggaran perbelanjaan 1.1 Takwim Sekolah 3. 6.2 Nama Ujian 6.2 Takwim Peperiksaan 3. 2. Menyediakan Takwim peperiksaan dan membuat edaran yang mengandungi: 6.Penilaian Kendalian Sekolah Rendah ( Akhir Tahun) 5.4 LPM .1.Dilantik oleh Guru Besar.5 Setiausaha Peperiksaan . SKOP Prosedur ini digunakan oleh semua guru supaya dapat menyediakan soalan serta menjalankan peperiksaan PKSR.Penilaian Kendalian Sekolah Rendah ( Pertengahan Tahun) 4. DEFINISI 4. mengikut format dikehendaki serta dapat menjalankan peperiksaan seperti yang dirancangkan.1 Jadual Waktu Peperiksaan 6.5 Nama Murid .6 PKSR 1 . TINDAKAN A. 3.1 Nama Sekolah 6. TANGGUNGJAWAB Penolong Kanan 1 bertanggung jawab memastikan setiap langkah dalam prosedur ini dipatuhi.3 Bilangan Kertas 6.

15.4. Tarikh pengagihan soalan mengikut kelas dan dibungkus dan dilebel mengikut kelas c.3 Kelas peperiksaan 6. 6.perkara berikut:6.4. 6.5 Topik-topik yang hendak diuji.20 Menyimpan bungkusan soalan di pejabat atau bilik khas.15 Meminta guru penggubal soalan menandatangani buku penyerahan soalan cetakan yang mengandungi perkaraperkara berikut: 6.com http://skklk. 6. 6.15. 6. d. Takwim Sekolah a.2 Tarikh Pengambilan 6.10 Menaip draf soalan yang telah diluluskan oleh Ketua Panitia mengikut format.8 Menyemak draf serta mengadakan perbincangan dengan guru mata pelajaran. Tempat penyimpanan soalan.2.4. 10:34 6.1 Jumlah cetakan 6.18 Menyerahkan kertas soalan yang siap dibungkus kepada Setiausaha Peperiksaan untuk disimpan. Tarikh soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan 6.3: Carta aliran penggubalan soalan.9 Meluluskan draf soalan 6.17 Melabelkan bilangan kertas soalan mengikut matapelajaran.4 Mengadakan mesyuarat panitia antara agenda persediaan soalan berdasarkan perkara. (jumlah) 6.7 Arahan pada kertas 6.6 Menyediakan draf soalan mengikut kemahiran yang hendak diuji bedasarkan JSU/I 6.pkgklk.2.6.1 Menetapkan guru penggubal soalan. 6. (jika berkaitan) 6.pkgklk.8 Markah 6.3 Sediakan JSU/I skklk.5 Mempastikan semua topik yang hendak diuji. Tarikh penyerahan draf soalan kepada Ketua Panitia mata pelajaran untuk semakan.2 Format soalan 6.4. 6.11 Menyerahkan soalan yang siap ditaip kepada Setiausaha Peperiksaan.15.12 Menyerahkan soalan yang telah dikumpul kepada Pembantu Am Rendah untuk dicetak/ fotostat. 6. 6.14 Menyerah semula soalan yang siap dicetak kepada setiausaha peperiksaan.com Powered by Joomla! Generated: 27 October.6 Tahun / Kelas 6. 2011.2.4.16 Mengagihkan kertas soalan mengikut jumlah murid di dalam kelas. 6.7 Serahkan draf soalan kepada ketua panitia untuk semakan. 6.19 Menerima kembali bungkusan kertas soalan daripada guru penggubal soalan. 6. Tarikh cetakan b.4 Skema Permarkahan 6. .13 Menerima soalan untuk dicetak/ fotostat.

22 Susun dan atur meja murid dalam kelasnya mengikut susunan dan jarak yang sesuai 6. B. 15 Jan 2009 Mesyuarat Unit Peperiksaan dan Headcount Sekolah AJK Peperiksaan 29 Jan 2009 Perjumpaan Kecil Headcount AJK Headcou 3 Feb 2009 Perjumpaan Kecil Ujian Selaras 1 AJK Peperiksaan 27 Feb 2009 Tarikh tutup Pendaftaran UPSR Setiausaha Peperiksaan Awam 3 Mac 2009 hingga 5 Mac 2009 Ujian Selaras 1 Semua 13 Mac 2009 Guru kelas menyerahkan markah kelas kepada setiausaha peperiksaan untuk penyediaan analisa keputusan.25 Kumpul kertas jawapan murid dan serahkan kepada pemeriksa kertas untuk diperiksa .32 Serahkan Kad Pelaporan Pelajaran Murid kepada ibubapa untuk disemak dan ditandatangani serta dikembalikan untuk disimpan di bilik guru.23 Edar kertas soalan kepada pengawas peperiksaan pada hari peperiksaan kertas itu dijalankan 6.26 Periksa kertas .30 Rekodkan markah serta analisis itu ke dalam Rekod Ujian dan Peperiksaan Serta Kad Pelaporan Pelajaran Murid 6.24 Edar kertas soalan dan mengawasi perjalanan peperiksaan mengikut tatacara peperiksaan dalaman yang ditetapkan.6. Guru matapelajaran Setiausaha peperiksaan 16 Apr 2009 Perjumpaan Kecil Ujian Bulanan 2 AJK Peperiksaa 28 Apr 2009z .21 Mengagihkan bungkusan kertas soalan kepada guru pengawas pada hari peperiksaan. Pengendalian Peperiksaan 6.29 Buat analisis mata pelajaran mengikut bilangan pencapaian gred.31 Serahkan Kad Pelaporan Pelajaran Murid kepada Guru Besar atau Guru Penolong Kanan Pentadbiran untuk ditandatangani 6. 6. 6. tentukan markah dan gred berasaskan skema yang disediakan oleh penggubal soalan 6.28 Serah markah kepada guru kelas 6.27 Rekodkan markah ke dalam borang pemarkahan kelas 6. SK KOTA LAMA KANAN. 6. 33000 KUALA KANGSAR TAKWIM PEPERIKSAAN Tarikh Akltiviti Tindakan 2 Jan 2009 Mesyuarat Kurikulum Semua guru.

Cadangan tindakan . 2011. Guru matapelajaran Setiausaha peperiksaan 25 Jun 2009 Mesyuarat Peperiksaaan/ Headcount Kali Ke 2 AJK Peperiksaan 8 Julai 2009 Perjumpaan Kecil Ujian Bulanan 3 / Ujian Pengesanan UPSR AJK Peperiksaan 21 Julai 2009 hingga 23 Julai 2009 Ujian Bulanan 3 / Ujian Pengesanan UPSR Semua guru 18 Ogos 2009 skklk. Murid hampir Cemerlang 2008 (murid yang memperoleh 6A 1B/ 4A 1B) a) Bil. Murid 1 orang b) Peratus (%) 2. 10:34 Perjumpaan Kecil UPSR / Ujian Bulanan 4 AJK Peperiksaan 8 Sept 2009 hingga 10 Sept 2009 UPSR / Ujian Bulanan 4 Semua guru 12 Okt 2009 Perjumpaan Kecil PKSR 2 AJK Peperiksaan 3 Nov 2009 hingga 5 Nov 2009 PKSR 2 Semua guru 11 Nov 2009 Guru kelas menyerahkan markah kelas kepada setiausaha peperiksaan untuk penyediaan analisa keputusan.6 % a) Mata pelajaran yang terlibat SAINS ( 1 orang ) b) Punca yang dikenalpasti .Tidak dapat menghafal kata kunci.hingga 30 Apr 2009 Ujian Bulanan 2 Semua guru 6 Mei 2009 Perjumpaan Kecil PKSR 1 AJK Peperiksaan 26 Mei 2009 hingga 28 Mei 2009 PKSR 1 Semua guru 22 Jun 2009 Guru kelas menyerahkan markah kelas kepada setiausaha peperiksaan untuk penyediaan analisa keputusan.com http://skklk.pkgklk. .com Powered by Joomla! Generated: 27 October.Tidak mahu menjawab soalan Bahagian B. Tidak berhati-hati ketika menjawab soalan.pkgklk. Guru matapelajaran Setiausaha peperiksaan 12 Nov 2009 Mesyuarat Jawatrankuasa Peperiksaan / Headcount Kali Ke 3 AJK Peperiksaan POST MORTEM UPSR 2008 BAHAGIAN A Nama Sekolah : SK KOTA LAMA KANAN PERKARA/ISU PUNCA TINDAK SUSUL 1.

9 % a) Mata pelajaran yang terlibat BI ( 7 orang) b) Punca yang dikenalpasti .Inggeris.Ogos .Mac. Murid Potensi Cemerlang 2009 (Murid yang berpotensi mendapat 5A) a) Bil. Murid : 7 orang b) Peratus (%) : 25% c) Kelemahan murid yang dikenalpasti Penulisan. .Ogos.Perbanyakan Latihtubi/ Latihan Penilaian /Ujian POST MORTEM PROGRAM 2T2T TAHUN 5 2008 BAHAGIAN B Nama Sekolah : SK KOTA LAMA KANAN PERKARA/ISU CADANGAN AKTIVITI(Program yang bersesuaian) TARIKH PELAKSANAAN 1. . Murid hampir lulus 2008 (Murid yang gagal hanya 1 mata pelajaran) a) Bil.Pengukuhan fakta asas sains.Area of Interest&rsquo. Sains .September .Jun .Program Zoom A .Jan-September . .Latihtubi menjawab soalan bahagian B. tanda baca dan membina ayat mudah.Kelas tambahan . Murid 7 orang b) Peratus(%) 17.Feb-September . BI. -Program Smart Reading .Murid kurang berminat kerana tidak memahami maksud. Matematik.September Sepanjang tahun 2.7% c) Kelemahan murid yang dikenalpasti B.Feb. Murid Potensi Lulus 2009 (murid yang berpotensi mendapat minimum C) a) Bil. Sains -Klinik pagi -Latihtubi format -Bimbingan rakan sebaya -Latihan asas semua subjek . Cadangan tindakan penambahan pada 2009 -Menggalakkan murid bertutur dan menulis dalam BI -Mengulang semua semua tajuk dalam &lsquo.Murid lemah dalam kemahiran lisan serta tidak mempunyai skop yang luas dalam kosa kata. Matematik. -Latih tubi berfokus . 2.Murid kurang mahir dalam grammar. Murid : 29 orang b) Peratus (%) : 52.Feb-Jun .Bengkel teknik menjawab kertas soalan -Motivasi diri/masa -Latihtubi format soalan UPSR -Latihan soalan percubaan negeri-negeri .penambahan pada 2009 -kelas tambahan mengikut tahap kebolehan murid dan subjek -Gerak gempur Sains / Matematik.

September . Murid : 48 skklk.Pengukuhan dan pengayaan .Program Zoom A . Murid potensi menguasai 3M a) Bil.Bijak sifir .1 % c) Kelemahan murid yang dikenalpasti Sains.Program Pembimbing rakan sebaya .Jan-September . Murid : 28 orang b) Peratus (%) : 57.Feb .Mei-September . 2011.pkgklk.September .Sepanjang tahun PROGRAM 2T 2T BORANG ANALISIS UJIAN PERCUBAAN TAHUN 6 PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2T 2T DAERAH KUALA KANGSAR GRED A GRED B .Aktiviti berpusat . Tahun 3 PERKARA/ISU CADANGAN AKTIVITI (Program yang bersesuaian) TARIKH PELAKSANAAN 1.September .Feb.Sudut bacaan . Matematik -Mempelbagaikan kaedah P&P .Kerja rumah dan tugasan .Program Zoom A .Pemantapan budaya membaca .Ujian bulanan .Penekanan teknik asas Matematik .com Powered by Joomla! Generated: 27 October.Sepanjang tahun 2. Murid potensi lulus semua mata pelajaran a) Bil.9 % c) Kelemahan murid yang dikenalpasti Penulisan Mengenal sukukata terbuka dan tertutup . 10:34orang b) Peratus (%) : 97.com http://skklk.Feb.Program Zoom A .Membina ayat yang gramatis -Latihan membaca -Latihtubi berfokus .Mac-Jun Sepanjang tahun POST MORTEM PROGRAM 2T2T TAHUN 2 DAN 3 2008 BAHAGIAN C Nama Sekolah : SK KOTA LAMA KANAN &ndash.Feb.-Ujian diagnostic -Kelas tambahan -Bengkel teknik menjawab kertas soalan .pkgklk.

GRED C LULUS GRED D GRED E MATAPELAJARAN BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BM PEMAHAMAN 33 60 17 31 5 0 0.5 15 GAGAL BIL 9.INGGERIS .82 0 0.9 16 25 45.00 0 0.5 BM PENULISAN 20 20 54 98.09 36 % GPS BIL 55 23 42 9 100 11 % B.00 0 0.2 1 1.00 1 1.8 1.0 1.