P. 1
Panduan Tugas Setiausaha Peperiksaan

Panduan Tugas Setiausaha Peperiksaan

|Views: 8,058|Likes:
Published by Faza Ismail

More info:

Published by: Faza Ismail on Nov 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

Panduan Tugas Setiausaha Peperiksaan 1. Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah. 2. Menyediakan jadual pembina soalan. 3.

Menguruskan percetakan, pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan. 4. Memastikan keselamatan. 5. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan. 6. Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan soalan. 7. Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan. 8. Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan. 9. Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan pelajar. Panduan Tugas Penyelaras PMR, SPM 1. Memberi penerangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peperiksaan kepada guru tingkatan. 2. Mengedarkan borang-borang kemasukan peperiksaan (Borang Sekolah / Borang Sementara) untuk diisi oleh pelajar dengan kerjasama guru tingkatan. 3. Menghadiri taklimat peperiksaan yang berkaitan yang biasanya diberikan oleh JPN dan Lembaga Peperiksaan. 4. Mengumpulkan dan menyemak borang-borang kemasukan (Borang Sementara) dengan kerjasama guru tingkatan. 5. Mengisi borang komputer kemasukan peperiksaan PMR / SPM. 6. Memasukkan data pelajar ke dalam komputer dan membuat salinan untuk JPN, Lembaga Peperiksaan dan sekolah. 7. Memaklumkan kepada Penolong Kanan HEM jika ada pelajar yang tidak mampu membayar dan memerlukan bantuan PIBG / Tabung Kebajikan Sekolah untuk tindakan selanjutnya. 8. Menguruskan borang-borang yang berkaitan dengan peperiksaan PMR / SPM : a) Analisis kertas soalan b) Borang kewangan c) Borang keterangan pelajar yang tidak memiliki kad pengenalan d) Borang-borang lain yang berkaitan 9. Menentukan bilik-bilik darjah yang akan digunakan sebagai bilik peperiksaan bertulis dan peperiksaan lisan. 10. Menyediakan pelan tempat duduk calon bagi bilik peperiksaan dalam 4 salinan. 11. Menyediakan label meja calon yang ditampal di atas meja 12. Menyediakan perkara-perkara berikut untuk peperiksaan: a) Almari b) Jam dinding c) Cop sekolah / lakri d) Kapur

e) Pemadam f) Lain-lain 13. 05 August 2009 CARTA ORGANISASI UNIT PEPERIKSAAN SK KOTA LAMA KANAN 2009 Pengerusi En. Hjh Zarina bt Abdul Karim . Habibah bt Sidek (Peperiksaan Dalaman) Pen. Menyediakan bilik-bilik peperiksaan dan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk calon persendirian jika ada. 16. 17. Ahmad Pn. SPM mesti berda di sekolah pada hari terakhir peperiksaan dan pastikan bilik-bilik darjah ditutup dan barang-barang yang dipinjamkan dikembalikan ke pejabat. Ning Abidah bt Hj. Menyediakan jadual pelaksanaan Ujian Lisan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris PMR dan SPM. Mendapatkan 3 set soalan PMR. Bekerjasama dengan Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia dalam menentukan kelancaran perjalanan peperiksaan amali / pendidikan seni. Hjh Sinarwati bt Alang Ahmad (Peperiksaan Awam) AJK Pn. 18. Maryati bt Buhar Pn. Ramli Bin Yahya Guru Besar Naib Pengerusi Pn. Setiausaha Pn. 30 June 2009 Last Updated Wednesday.Hjh Jamaliah bt Mohd Amin Pk Pentadbiran Setiausaha Pn. Menyediakan papan tunjuk arah untuk digunakan semasa peperiksaan. Peperiksaan Contributed by skklk Tuesday. 20. Penyelaras peperiksaan PMR. Nurul Paizah bt Ahmad Pn. 14. 15. Ain Nazirah Ong bt Abdullah En. Ibrahim Pn. Menggunakan analisis keputusan peperiksaan / ujian untuk tindakan susulan memulihkan dan meningkatkan pengajaran. Menganalisis keputusan peperiksaan dengan bantuan Ketua Panitia Mata Pelajaran. Mohd Nadzri b. Menyelaraskan persediaan sijil untuk Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) 19. SPM untuk rujukan sekolah.

Menyediakan panduan Peperiksaan Awam berdasarkan arahan dan panduan JKKS. Hjh Sinarwati bt Alang Ahmad Pn. 2-Mewujudkan pengurusan yang berkualiti dan bersistematik.pkgklk. Fadhlina bt Abd MuhayuaminCARTA ORGANISASI HEADCOUNT SK KOTA LAMA KANAN 2009 PENGERUSI En. LP.LP dan MPM. MOTTO Sistematik dan berkualiti VISI Pengurusan bersistematik dan berkualiti menjelang 2015 MISI Bersama meningkatkan kecemerlangan pendidikan dalam 1. Mohd Nadzri b. Mewujudkan keseragaman dalam proses pelaksanaan penilaian dan peperiksaan di sekolah. PERANAN JAWATANKUASA skklk. 3. dan MPM JKKS. Ning Abidah bt Hj. JPN. Hjh Jamaliah bt Mohd Amin Pk Pentadbiran SETIAUSAHA Pn. dan MPM. Fadhlina bt Abd Muhayuamin PROFIL UNIT PEPERIKSAAN PENDAHULUAN Penilaian dan peperiksaan merupakan satu proses penting dalam menilai pencapaian dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. . LP. Habibah bt Sidek Peperiksaan Dalaman AJKPn. 10:34Mengadakan mesyuarat berkala seperti yang ditetapkan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Mengkaji dasar yang sedia ada dan mencadangkan dasar jika perlu untuk dibawa dan dibincangkan serta diluluskan oleh JKKS. Melaksanakan semua dasar yang berkaitan Penilaian dan Peperiksaan yang ditetapkan oleh JKKS.Memantapkan sistem pengurusan peperiksaan yang berkesan. PPD. Ain Nazirah Ong bt Abdullah En.pkgklk. Maryati bt Buhar Pn. Nurul Paizah bt Ahmad Pn.com Powered by Joomla! Generated: 27 October.Pn.com http://skklk.PPD. JPN. Hjh Zarina bt Abdul Karim Pn. Ibrahim Pn. Mengadakan perjumpaan kecil mengikut keperluan.JPN. Ahmad Pn. PPD. Ramli bin Yahya Guru BesarNaib Pengerusi Pn. 2011.

6 PKSR 1 . DEFINISI 4. SKOP Prosedur ini digunakan oleh semua guru supaya dapat menyediakan soalan serta menjalankan peperiksaan PKSR.2.4 LPM .1. Bertanggung Jawab terhadap hal-hal yang berkaitan peperiksaan. 2. RUJUKAN 3.Menyediakan panduan-panduan peperiksaan Dalaman / Ujian berpandukan dasar yang telah diluluskan oleh JKKS Menyediakan anggaran perbelanjaan 1.2.2.1 JSU/I .3 Borang JSU/I 6.5 Setiausaha Peperiksaan .1 Jadual Waktu Peperiksaan 6.2 JPN .1.Jadual Spesifikasi Ujian/Item 4. 3. OBJEKTIF Prosedur ini disediakan bagi memastikan tindakan yang perlu diambil oleh semua guru supaya soalan disediakan bermutu.Lembaga Peperiksaan Malaysia 4. Menyediakan Takwim peperiksaan dan membuat edaran yang mengandungi: 6.2 Takwim Peperiksaan 3.1. 4. 6.1 Takwim Sekolah 3. mengikut format dikehendaki serta dapat menjalankan peperiksaan seperti yang dirancangkan.Dilantik oleh Guru Besar.3 UPSR . Penyediaan Kertas Soalan Tanggungjawab Tindakan Perantara 6.2 Mengarahkan Guru Penggubal Soalan menyediakan soalan-soalan berasaskan format yang diputuskan dalam mesyuarat yang mengandungi perkara-perkara berikut: 6.1Mengadakan mesyuarat Jawatan kuasa Peperiksaan awal tahun bagi menjalankan penilaian & peperiksaan.Penilaian Kendalian Sekolah Rendah ( Akhir Tahun) 5.1 Nama Sekolah 6.Jabatan Pelajaran Negeri 4.3 Minit mesyuarat Unit Peperiksaan / Panitia Matapelajaran / Kurikulum 4.2. TINDAKAN A.2 Nama Ujian 6.Ujian Penilaian Sekolah Rendah 4.2 Jadual Pengawasan Peperiksaan 6.3 Bilangan Kertas 6.2.7 PKSR 2 . TANGGUNGJAWAB Penolong Kanan 1 bertanggung jawab memastikan setiap langkah dalam prosedur ini dipatuhi.Penilaian Kendalian Sekolah Rendah ( Pertengahan Tahun) 4.5 Nama Murid .4 Masa diperuntukan 6.

7 Arahan pada kertas 6.12 Menyerahkan soalan yang telah dikumpul kepada Pembantu Am Rendah untuk dicetak/ fotostat.5 Topik-topik yang hendak diuji.pkgklk.15.4.8 Markah 6.3 Kelas peperiksaan 6. 6. 6.6 Tahun / Kelas 6. Tarikh pengagihan soalan mengikut kelas dan dibungkus dan dilebel mengikut kelas c. (jika berkaitan) 6. 6. Takwim Sekolah a.5 Mempastikan semua topik yang hendak diuji.pkgklk.perkara berikut:6.4.8 Menyemak draf serta mengadakan perbincangan dengan guru mata pelajaran. 6. 6.6. 6.16 Mengagihkan kertas soalan mengikut jumlah murid di dalam kelas. Tarikh soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan 6.1 Menetapkan guru penggubal soalan.15.1 Jumlah cetakan 6.2 Tarikh Pengambilan 6.2. 6.14 Menyerah semula soalan yang siap dicetak kepada setiausaha peperiksaan.15 Meminta guru penggubal soalan menandatangani buku penyerahan soalan cetakan yang mengandungi perkaraperkara berikut: 6.3: Carta aliran penggubalan soalan.17 Melabelkan bilangan kertas soalan mengikut matapelajaran.2 Format soalan 6. 6.4.3 Sediakan JSU/I skklk.4 Mengadakan mesyuarat panitia antara agenda persediaan soalan berdasarkan perkara. . 6.7 Serahkan draf soalan kepada ketua panitia untuk semakan.13 Menerima soalan untuk dicetak/ fotostat.4. 6. 6.19 Menerima kembali bungkusan kertas soalan daripada guru penggubal soalan. 2011.6 Menyediakan draf soalan mengikut kemahiran yang hendak diuji bedasarkan JSU/I 6.15.4 Skema Permarkahan 6. 10:34 6. Tarikh cetakan b.20 Menyimpan bungkusan soalan di pejabat atau bilik khas.2. 6.4. (jumlah) 6.10 Menaip draf soalan yang telah diluluskan oleh Ketua Panitia mengikut format. d.2.9 Meluluskan draf soalan 6. Tarikh penyerahan draf soalan kepada Ketua Panitia mata pelajaran untuk semakan.11 Menyerahkan soalan yang siap ditaip kepada Setiausaha Peperiksaan. Tempat penyimpanan soalan.18 Menyerahkan kertas soalan yang siap dibungkus kepada Setiausaha Peperiksaan untuk disimpan.com Powered by Joomla! Generated: 27 October.com http://skklk.

B. 6.25 Kumpul kertas jawapan murid dan serahkan kepada pemeriksa kertas untuk diperiksa .26 Periksa kertas .22 Susun dan atur meja murid dalam kelasnya mengikut susunan dan jarak yang sesuai 6.6. 15 Jan 2009 Mesyuarat Unit Peperiksaan dan Headcount Sekolah AJK Peperiksaan 29 Jan 2009 Perjumpaan Kecil Headcount AJK Headcou 3 Feb 2009 Perjumpaan Kecil Ujian Selaras 1 AJK Peperiksaan 27 Feb 2009 Tarikh tutup Pendaftaran UPSR Setiausaha Peperiksaan Awam 3 Mac 2009 hingga 5 Mac 2009 Ujian Selaras 1 Semua 13 Mac 2009 Guru kelas menyerahkan markah kelas kepada setiausaha peperiksaan untuk penyediaan analisa keputusan. 33000 KUALA KANGSAR TAKWIM PEPERIKSAAN Tarikh Akltiviti Tindakan 2 Jan 2009 Mesyuarat Kurikulum Semua guru. 6. tentukan markah dan gred berasaskan skema yang disediakan oleh penggubal soalan 6.27 Rekodkan markah ke dalam borang pemarkahan kelas 6.21 Mengagihkan bungkusan kertas soalan kepada guru pengawas pada hari peperiksaan.24 Edar kertas soalan dan mengawasi perjalanan peperiksaan mengikut tatacara peperiksaan dalaman yang ditetapkan. Pengendalian Peperiksaan 6. Guru matapelajaran Setiausaha peperiksaan 16 Apr 2009 Perjumpaan Kecil Ujian Bulanan 2 AJK Peperiksaa 28 Apr 2009z .23 Edar kertas soalan kepada pengawas peperiksaan pada hari peperiksaan kertas itu dijalankan 6.31 Serahkan Kad Pelaporan Pelajaran Murid kepada Guru Besar atau Guru Penolong Kanan Pentadbiran untuk ditandatangani 6. SK KOTA LAMA KANAN.29 Buat analisis mata pelajaran mengikut bilangan pencapaian gred. 6.28 Serah markah kepada guru kelas 6.30 Rekodkan markah serta analisis itu ke dalam Rekod Ujian dan Peperiksaan Serta Kad Pelaporan Pelajaran Murid 6.32 Serahkan Kad Pelaporan Pelajaran Murid kepada ibubapa untuk disemak dan ditandatangani serta dikembalikan untuk disimpan di bilik guru.

Tidak mahu menjawab soalan Bahagian B.Tidak dapat menghafal kata kunci. Murid hampir Cemerlang 2008 (murid yang memperoleh 6A 1B/ 4A 1B) a) Bil. Guru matapelajaran Setiausaha peperiksaan 25 Jun 2009 Mesyuarat Peperiksaaan/ Headcount Kali Ke 2 AJK Peperiksaan 8 Julai 2009 Perjumpaan Kecil Ujian Bulanan 3 / Ujian Pengesanan UPSR AJK Peperiksaan 21 Julai 2009 hingga 23 Julai 2009 Ujian Bulanan 3 / Ujian Pengesanan UPSR Semua guru 18 Ogos 2009 skklk.6 % a) Mata pelajaran yang terlibat SAINS ( 1 orang ) b) Punca yang dikenalpasti . 10:34 Perjumpaan Kecil UPSR / Ujian Bulanan 4 AJK Peperiksaan 8 Sept 2009 hingga 10 Sept 2009 UPSR / Ujian Bulanan 4 Semua guru 12 Okt 2009 Perjumpaan Kecil PKSR 2 AJK Peperiksaan 3 Nov 2009 hingga 5 Nov 2009 PKSR 2 Semua guru 11 Nov 2009 Guru kelas menyerahkan markah kelas kepada setiausaha peperiksaan untuk penyediaan analisa keputusan.pkgklk. 2011. Murid 1 orang b) Peratus (%) 2. Guru matapelajaran Setiausaha peperiksaan 12 Nov 2009 Mesyuarat Jawatrankuasa Peperiksaan / Headcount Kali Ke 3 AJK Peperiksaan POST MORTEM UPSR 2008 BAHAGIAN A Nama Sekolah : SK KOTA LAMA KANAN PERKARA/ISU PUNCA TINDAK SUSUL 1.pkgklk. Cadangan tindakan . .com Powered by Joomla! Generated: 27 October.hingga 30 Apr 2009 Ujian Bulanan 2 Semua guru 6 Mei 2009 Perjumpaan Kecil PKSR 1 AJK Peperiksaan 26 Mei 2009 hingga 28 Mei 2009 PKSR 1 Semua guru 22 Jun 2009 Guru kelas menyerahkan markah kelas kepada setiausaha peperiksaan untuk penyediaan analisa keputusan. Tidak berhati-hati ketika menjawab soalan.com http://skklk.

.September Sepanjang tahun 2.Latihtubi menjawab soalan bahagian B.Program Zoom A .Murid kurang mahir dalam grammar. Murid Potensi Cemerlang 2009 (Murid yang berpotensi mendapat 5A) a) Bil. . Murid 7 orang b) Peratus(%) 17.Jan-September . Murid Potensi Lulus 2009 (murid yang berpotensi mendapat minimum C) a) Bil.penambahan pada 2009 -kelas tambahan mengikut tahap kebolehan murid dan subjek -Gerak gempur Sains / Matematik.9 % a) Mata pelajaran yang terlibat BI ( 7 orang) b) Punca yang dikenalpasti . Murid hampir lulus 2008 (Murid yang gagal hanya 1 mata pelajaran) a) Bil.Bengkel teknik menjawab kertas soalan -Motivasi diri/masa -Latihtubi format soalan UPSR -Latihan soalan percubaan negeri-negeri . Murid : 29 orang b) Peratus (%) : 52.Perbanyakan Latihtubi/ Latihan Penilaian /Ujian POST MORTEM PROGRAM 2T2T TAHUN 5 2008 BAHAGIAN B Nama Sekolah : SK KOTA LAMA KANAN PERKARA/ISU CADANGAN AKTIVITI(Program yang bersesuaian) TARIKH PELAKSANAAN 1.Jun .Murid lemah dalam kemahiran lisan serta tidak mempunyai skop yang luas dalam kosa kata.September . Matematik.7% c) Kelemahan murid yang dikenalpasti B. tanda baca dan membina ayat mudah. Sains .Murid kurang berminat kerana tidak memahami maksud.Pengukuhan fakta asas sains. 2. Matematik.Feb-Jun .Ogos.Area of Interest&rsquo. . Sains -Klinik pagi -Latihtubi format -Bimbingan rakan sebaya -Latihan asas semua subjek .Ogos .Inggeris. Cadangan tindakan penambahan pada 2009 -Menggalakkan murid bertutur dan menulis dalam BI -Mengulang semua semua tajuk dalam &lsquo.Feb-September . BI.Mac. -Latih tubi berfokus .Kelas tambahan . -Program Smart Reading . Murid : 7 orang b) Peratus (%) : 25% c) Kelemahan murid yang dikenalpasti Penulisan.Feb.

Program Pembimbing rakan sebaya .Pemantapan budaya membaca .September .September .9 % c) Kelemahan murid yang dikenalpasti Penulisan Mengenal sukukata terbuka dan tertutup .Feb .Bijak sifir . Matematik -Mempelbagaikan kaedah P&P . Tahun 3 PERKARA/ISU CADANGAN AKTIVITI (Program yang bersesuaian) TARIKH PELAKSANAAN 1.Program Zoom A .Kerja rumah dan tugasan .com http://skklk.Mac-Jun Sepanjang tahun POST MORTEM PROGRAM 2T2T TAHUN 2 DAN 3 2008 BAHAGIAN C Nama Sekolah : SK KOTA LAMA KANAN &ndash. Murid : 48 skklk.Membina ayat yang gramatis -Latihan membaca -Latihtubi berfokus .September . Murid : 28 orang b) Peratus (%) : 57.Aktiviti berpusat . Murid potensi lulus semua mata pelajaran a) Bil.Feb.Mei-September .Sepanjang tahun 2. 2011.Pengukuhan dan pengayaan .Sepanjang tahun PROGRAM 2T 2T BORANG ANALISIS UJIAN PERCUBAAN TAHUN 6 PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2T 2T DAERAH KUALA KANGSAR GRED A GRED B .-Ujian diagnostic -Kelas tambahan -Bengkel teknik menjawab kertas soalan .1 % c) Kelemahan murid yang dikenalpasti Sains.com Powered by Joomla! Generated: 27 October.pkgklk.Jan-September .Penekanan teknik asas Matematik .Feb.Program Zoom A .pkgklk. 10:34orang b) Peratus (%) : 97.Sudut bacaan . Murid potensi menguasai 3M a) Bil.Ujian bulanan .Program Zoom A .Feb.

INGGERIS .5 BM PENULISAN 20 20 54 98.09 36 % GPS BIL 55 23 42 9 100 11 % B.GRED C LULUS GRED D GRED E MATAPELAJARAN BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BM PEMAHAMAN 33 60 17 31 5 0 0.8 1.00 1 1.00 0 0.5 15 GAGAL BIL 9.82 0 0.00 0 0.2 1 1.9 16 25 45.0 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->