Panduan Tugas Setiausaha Peperiksaan 1. Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah. 2. Menyediakan jadual pembina soalan. 3.

Menguruskan percetakan, pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan. 4. Memastikan keselamatan. 5. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan. 6. Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan soalan. 7. Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan. 8. Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan. 9. Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan pelajar. Panduan Tugas Penyelaras PMR, SPM 1. Memberi penerangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peperiksaan kepada guru tingkatan. 2. Mengedarkan borang-borang kemasukan peperiksaan (Borang Sekolah / Borang Sementara) untuk diisi oleh pelajar dengan kerjasama guru tingkatan. 3. Menghadiri taklimat peperiksaan yang berkaitan yang biasanya diberikan oleh JPN dan Lembaga Peperiksaan. 4. Mengumpulkan dan menyemak borang-borang kemasukan (Borang Sementara) dengan kerjasama guru tingkatan. 5. Mengisi borang komputer kemasukan peperiksaan PMR / SPM. 6. Memasukkan data pelajar ke dalam komputer dan membuat salinan untuk JPN, Lembaga Peperiksaan dan sekolah. 7. Memaklumkan kepada Penolong Kanan HEM jika ada pelajar yang tidak mampu membayar dan memerlukan bantuan PIBG / Tabung Kebajikan Sekolah untuk tindakan selanjutnya. 8. Menguruskan borang-borang yang berkaitan dengan peperiksaan PMR / SPM : a) Analisis kertas soalan b) Borang kewangan c) Borang keterangan pelajar yang tidak memiliki kad pengenalan d) Borang-borang lain yang berkaitan 9. Menentukan bilik-bilik darjah yang akan digunakan sebagai bilik peperiksaan bertulis dan peperiksaan lisan. 10. Menyediakan pelan tempat duduk calon bagi bilik peperiksaan dalam 4 salinan. 11. Menyediakan label meja calon yang ditampal di atas meja 12. Menyediakan perkara-perkara berikut untuk peperiksaan: a) Almari b) Jam dinding c) Cop sekolah / lakri d) Kapur

Ain Nazirah Ong bt Abdullah En. Ahmad Pn. Maryati bt Buhar Pn. 20. Bekerjasama dengan Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia dalam menentukan kelancaran perjalanan peperiksaan amali / pendidikan seni. Mohd Nadzri b. 14. 30 June 2009 Last Updated Wednesday. Menggunakan analisis keputusan peperiksaan / ujian untuk tindakan susulan memulihkan dan meningkatkan pengajaran. Menyediakan jadual pelaksanaan Ujian Lisan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris PMR dan SPM. Menyelaraskan persediaan sijil untuk Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) 19. Hjh Sinarwati bt Alang Ahmad (Peperiksaan Awam) AJK Pn. Hjh Zarina bt Abdul Karim . Habibah bt Sidek (Peperiksaan Dalaman) Pen. 16. Menganalisis keputusan peperiksaan dengan bantuan Ketua Panitia Mata Pelajaran. SPM untuk rujukan sekolah. Menyediakan bilik-bilik peperiksaan dan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk calon persendirian jika ada.e) Pemadam f) Lain-lain 13. Mendapatkan 3 set soalan PMR. SPM mesti berda di sekolah pada hari terakhir peperiksaan dan pastikan bilik-bilik darjah ditutup dan barang-barang yang dipinjamkan dikembalikan ke pejabat. 17. Penyelaras peperiksaan PMR. Menyediakan papan tunjuk arah untuk digunakan semasa peperiksaan. 15. 05 August 2009 CARTA ORGANISASI UNIT PEPERIKSAAN SK KOTA LAMA KANAN 2009 Pengerusi En. Nurul Paizah bt Ahmad Pn. Peperiksaan Contributed by skklk Tuesday. Setiausaha Pn. Ning Abidah bt Hj. Ramli Bin Yahya Guru Besar Naib Pengerusi Pn.Hjh Jamaliah bt Mohd Amin Pk Pentadbiran Setiausaha Pn. 18. Ibrahim Pn.

Pn. JPN. Melaksanakan semua dasar yang berkaitan Penilaian dan Peperiksaan yang ditetapkan oleh JKKS. Ain Nazirah Ong bt Abdullah En. Mengadakan perjumpaan kecil mengikut keperluan. Ahmad Pn. 10:34Mengadakan mesyuarat berkala seperti yang ditetapkan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Hjh Jamaliah bt Mohd Amin Pk Pentadbiran SETIAUSAHA Pn. dan MPM.Memantapkan sistem pengurusan peperiksaan yang berkesan.JPN. Hjh Sinarwati bt Alang Ahmad Pn. 2-Mewujudkan pengurusan yang berkualiti dan bersistematik. Nurul Paizah bt Ahmad Pn.com Powered by Joomla! Generated: 27 October. LP. Ibrahim Pn. LP. Mewujudkan keseragaman dalam proses pelaksanaan penilaian dan peperiksaan di sekolah.com http://skklk. PPD. Maryati bt Buhar Pn. 2011. Fadhlina bt Abd MuhayuaminCARTA ORGANISASI HEADCOUNT SK KOTA LAMA KANAN 2009 PENGERUSI En. PERANAN JAWATANKUASA skklk. Habibah bt Sidek Peperiksaan Dalaman AJKPn. PPD. . Ramli bin Yahya Guru BesarNaib Pengerusi Pn. Hjh Zarina bt Abdul Karim Pn. Mengkaji dasar yang sedia ada dan mencadangkan dasar jika perlu untuk dibawa dan dibincangkan serta diluluskan oleh JKKS. Menyediakan panduan Peperiksaan Awam berdasarkan arahan dan panduan JKKS.pkgklk.pkgklk. Mohd Nadzri b. dan MPM JKKS.PPD. 3. JPN. Fadhlina bt Abd Muhayuamin PROFIL UNIT PEPERIKSAAN PENDAHULUAN Penilaian dan peperiksaan merupakan satu proses penting dalam menilai pencapaian dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Ning Abidah bt Hj. MOTTO Sistematik dan berkualiti VISI Pengurusan bersistematik dan berkualiti menjelang 2015 MISI Bersama meningkatkan kecemerlangan pendidikan dalam 1.LP dan MPM.

4 LPM .6 PKSR 1 .1 Takwim Sekolah 3.Menyediakan panduan-panduan peperiksaan Dalaman / Ujian berpandukan dasar yang telah diluluskan oleh JKKS Menyediakan anggaran perbelanjaan 1.2.1 JSU/I .5 Nama Murid .3 Bilangan Kertas 6.5 Setiausaha Peperiksaan . TANGGUNGJAWAB Penolong Kanan 1 bertanggung jawab memastikan setiap langkah dalam prosedur ini dipatuhi.2.3 Minit mesyuarat Unit Peperiksaan / Panitia Matapelajaran / Kurikulum 4.1 Jadual Waktu Peperiksaan 6.1. SKOP Prosedur ini digunakan oleh semua guru supaya dapat menyediakan soalan serta menjalankan peperiksaan PKSR. TINDAKAN A.Ujian Penilaian Sekolah Rendah 4.2 Mengarahkan Guru Penggubal Soalan menyediakan soalan-soalan berasaskan format yang diputuskan dalam mesyuarat yang mengandungi perkara-perkara berikut: 6.1. mengikut format dikehendaki serta dapat menjalankan peperiksaan seperti yang dirancangkan.Lembaga Peperiksaan Malaysia 4. 6.2 Takwim Peperiksaan 3.1Mengadakan mesyuarat Jawatan kuasa Peperiksaan awal tahun bagi menjalankan penilaian & peperiksaan. Bertanggung Jawab terhadap hal-hal yang berkaitan peperiksaan.2 JPN .2. RUJUKAN 3. 3. 2.1.3 Borang JSU/I 6. DEFINISI 4.Jabatan Pelajaran Negeri 4.2. OBJEKTIF Prosedur ini disediakan bagi memastikan tindakan yang perlu diambil oleh semua guru supaya soalan disediakan bermutu.3 UPSR .Dilantik oleh Guru Besar.Penilaian Kendalian Sekolah Rendah ( Akhir Tahun) 5. Menyediakan Takwim peperiksaan dan membuat edaran yang mengandungi: 6.2 Jadual Pengawasan Peperiksaan 6.1 Nama Sekolah 6.4 Masa diperuntukan 6. 4.7 PKSR 2 .Penilaian Kendalian Sekolah Rendah ( Pertengahan Tahun) 4.2 Nama Ujian 6.Jadual Spesifikasi Ujian/Item 4.2. Penyediaan Kertas Soalan Tanggungjawab Tindakan Perantara 6.

3: Carta aliran penggubalan soalan.9 Meluluskan draf soalan 6.3 Sediakan JSU/I skklk.5 Topik-topik yang hendak diuji. Tarikh penyerahan draf soalan kepada Ketua Panitia mata pelajaran untuk semakan.4. Tempat penyimpanan soalan.17 Melabelkan bilangan kertas soalan mengikut matapelajaran. Tarikh soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan 6.4.8 Markah 6.1 Menetapkan guru penggubal soalan. Tarikh cetakan b.com Powered by Joomla! Generated: 27 October.1 Jumlah cetakan 6. 6. 6.15 Meminta guru penggubal soalan menandatangani buku penyerahan soalan cetakan yang mengandungi perkaraperkara berikut: 6.5 Mempastikan semua topik yang hendak diuji.6 Tahun / Kelas 6.4 Skema Permarkahan 6. 10:34 6. Takwim Sekolah a. 6.7 Arahan pada kertas 6. (jumlah) 6.6.com http://skklk.19 Menerima kembali bungkusan kertas soalan daripada guru penggubal soalan. (jika berkaitan) 6. 2011.10 Menaip draf soalan yang telah diluluskan oleh Ketua Panitia mengikut format.2 Tarikh Pengambilan 6.6 Menyediakan draf soalan mengikut kemahiran yang hendak diuji bedasarkan JSU/I 6. 6.4.15. 6.15. d.7 Serahkan draf soalan kepada ketua panitia untuk semakan.2. .4.11 Menyerahkan soalan yang siap ditaip kepada Setiausaha Peperiksaan. 6.2 Format soalan 6.2.16 Mengagihkan kertas soalan mengikut jumlah murid di dalam kelas. 6.2.3 Kelas peperiksaan 6.12 Menyerahkan soalan yang telah dikumpul kepada Pembantu Am Rendah untuk dicetak/ fotostat. 6.14 Menyerah semula soalan yang siap dicetak kepada setiausaha peperiksaan.4.4 Mengadakan mesyuarat panitia antara agenda persediaan soalan berdasarkan perkara.perkara berikut:6. 6.13 Menerima soalan untuk dicetak/ fotostat. 6.pkgklk.15. 6.pkgklk.18 Menyerahkan kertas soalan yang siap dibungkus kepada Setiausaha Peperiksaan untuk disimpan. 6.20 Menyimpan bungkusan soalan di pejabat atau bilik khas. Tarikh pengagihan soalan mengikut kelas dan dibungkus dan dilebel mengikut kelas c.8 Menyemak draf serta mengadakan perbincangan dengan guru mata pelajaran.

31 Serahkan Kad Pelaporan Pelajaran Murid kepada Guru Besar atau Guru Penolong Kanan Pentadbiran untuk ditandatangani 6.29 Buat analisis mata pelajaran mengikut bilangan pencapaian gred. 6. B.21 Mengagihkan bungkusan kertas soalan kepada guru pengawas pada hari peperiksaan. 6.23 Edar kertas soalan kepada pengawas peperiksaan pada hari peperiksaan kertas itu dijalankan 6.27 Rekodkan markah ke dalam borang pemarkahan kelas 6. 6. 15 Jan 2009 Mesyuarat Unit Peperiksaan dan Headcount Sekolah AJK Peperiksaan 29 Jan 2009 Perjumpaan Kecil Headcount AJK Headcou 3 Feb 2009 Perjumpaan Kecil Ujian Selaras 1 AJK Peperiksaan 27 Feb 2009 Tarikh tutup Pendaftaran UPSR Setiausaha Peperiksaan Awam 3 Mac 2009 hingga 5 Mac 2009 Ujian Selaras 1 Semua 13 Mac 2009 Guru kelas menyerahkan markah kelas kepada setiausaha peperiksaan untuk penyediaan analisa keputusan.28 Serah markah kepada guru kelas 6.24 Edar kertas soalan dan mengawasi perjalanan peperiksaan mengikut tatacara peperiksaan dalaman yang ditetapkan.22 Susun dan atur meja murid dalam kelasnya mengikut susunan dan jarak yang sesuai 6. tentukan markah dan gred berasaskan skema yang disediakan oleh penggubal soalan 6.26 Periksa kertas .25 Kumpul kertas jawapan murid dan serahkan kepada pemeriksa kertas untuk diperiksa .30 Rekodkan markah serta analisis itu ke dalam Rekod Ujian dan Peperiksaan Serta Kad Pelaporan Pelajaran Murid 6. Pengendalian Peperiksaan 6. Guru matapelajaran Setiausaha peperiksaan 16 Apr 2009 Perjumpaan Kecil Ujian Bulanan 2 AJK Peperiksaa 28 Apr 2009z .6.32 Serahkan Kad Pelaporan Pelajaran Murid kepada ibubapa untuk disemak dan ditandatangani serta dikembalikan untuk disimpan di bilik guru. SK KOTA LAMA KANAN. 33000 KUALA KANGSAR TAKWIM PEPERIKSAAN Tarikh Akltiviti Tindakan 2 Jan 2009 Mesyuarat Kurikulum Semua guru.

10:34 Perjumpaan Kecil UPSR / Ujian Bulanan 4 AJK Peperiksaan 8 Sept 2009 hingga 10 Sept 2009 UPSR / Ujian Bulanan 4 Semua guru 12 Okt 2009 Perjumpaan Kecil PKSR 2 AJK Peperiksaan 3 Nov 2009 hingga 5 Nov 2009 PKSR 2 Semua guru 11 Nov 2009 Guru kelas menyerahkan markah kelas kepada setiausaha peperiksaan untuk penyediaan analisa keputusan. . Guru matapelajaran Setiausaha peperiksaan 12 Nov 2009 Mesyuarat Jawatrankuasa Peperiksaan / Headcount Kali Ke 3 AJK Peperiksaan POST MORTEM UPSR 2008 BAHAGIAN A Nama Sekolah : SK KOTA LAMA KANAN PERKARA/ISU PUNCA TINDAK SUSUL 1. Cadangan tindakan .pkgklk.pkgklk.Tidak dapat menghafal kata kunci. Guru matapelajaran Setiausaha peperiksaan 25 Jun 2009 Mesyuarat Peperiksaaan/ Headcount Kali Ke 2 AJK Peperiksaan 8 Julai 2009 Perjumpaan Kecil Ujian Bulanan 3 / Ujian Pengesanan UPSR AJK Peperiksaan 21 Julai 2009 hingga 23 Julai 2009 Ujian Bulanan 3 / Ujian Pengesanan UPSR Semua guru 18 Ogos 2009 skklk. Murid hampir Cemerlang 2008 (murid yang memperoleh 6A 1B/ 4A 1B) a) Bil.6 % a) Mata pelajaran yang terlibat SAINS ( 1 orang ) b) Punca yang dikenalpasti . Murid 1 orang b) Peratus (%) 2. Tidak berhati-hati ketika menjawab soalan.hingga 30 Apr 2009 Ujian Bulanan 2 Semua guru 6 Mei 2009 Perjumpaan Kecil PKSR 1 AJK Peperiksaan 26 Mei 2009 hingga 28 Mei 2009 PKSR 1 Semua guru 22 Jun 2009 Guru kelas menyerahkan markah kelas kepada setiausaha peperiksaan untuk penyediaan analisa keputusan.com Powered by Joomla! Generated: 27 October.Tidak mahu menjawab soalan Bahagian B. 2011.com http://skklk.

Murid Potensi Lulus 2009 (murid yang berpotensi mendapat minimum C) a) Bil. Murid Potensi Cemerlang 2009 (Murid yang berpotensi mendapat 5A) a) Bil.Feb-September .Murid lemah dalam kemahiran lisan serta tidak mempunyai skop yang luas dalam kosa kata.penambahan pada 2009 -kelas tambahan mengikut tahap kebolehan murid dan subjek -Gerak gempur Sains / Matematik.Perbanyakan Latihtubi/ Latihan Penilaian /Ujian POST MORTEM PROGRAM 2T2T TAHUN 5 2008 BAHAGIAN B Nama Sekolah : SK KOTA LAMA KANAN PERKARA/ISU CADANGAN AKTIVITI(Program yang bersesuaian) TARIKH PELAKSANAAN 1. . -Program Smart Reading .Inggeris. BI.Feb-Jun . Murid : 7 orang b) Peratus (%) : 25% c) Kelemahan murid yang dikenalpasti Penulisan. Murid hampir lulus 2008 (Murid yang gagal hanya 1 mata pelajaran) a) Bil. Matematik.Jan-September .9 % a) Mata pelajaran yang terlibat BI ( 7 orang) b) Punca yang dikenalpasti .Ogos .Jun . Murid : 29 orang b) Peratus (%) : 52. -Latih tubi berfokus . Sains -Klinik pagi -Latihtubi format -Bimbingan rakan sebaya -Latihan asas semua subjek .Ogos.Murid kurang berminat kerana tidak memahami maksud.September . Cadangan tindakan penambahan pada 2009 -Menggalakkan murid bertutur dan menulis dalam BI -Mengulang semua semua tajuk dalam &lsquo. Sains .Pengukuhan fakta asas sains. Murid 7 orang b) Peratus(%) 17. .Bengkel teknik menjawab kertas soalan -Motivasi diri/masa -Latihtubi format soalan UPSR -Latihan soalan percubaan negeri-negeri . . 2.Latihtubi menjawab soalan bahagian B.September Sepanjang tahun 2.Mac.Program Zoom A . Matematik.Feb.Area of Interest&rsquo.Kelas tambahan .Murid kurang mahir dalam grammar. tanda baca dan membina ayat mudah.7% c) Kelemahan murid yang dikenalpasti B.

2011.Pengukuhan dan pengayaan . 10:34orang b) Peratus (%) : 97.9 % c) Kelemahan murid yang dikenalpasti Penulisan Mengenal sukukata terbuka dan tertutup .Program Zoom A .pkgklk.com http://skklk.Bijak sifir .September .Membina ayat yang gramatis -Latihan membaca -Latihtubi berfokus . Murid potensi menguasai 3M a) Bil.Sepanjang tahun PROGRAM 2T 2T BORANG ANALISIS UJIAN PERCUBAAN TAHUN 6 PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2T 2T DAERAH KUALA KANGSAR GRED A GRED B .Jan-September .Kerja rumah dan tugasan .Mac-Jun Sepanjang tahun POST MORTEM PROGRAM 2T2T TAHUN 2 DAN 3 2008 BAHAGIAN C Nama Sekolah : SK KOTA LAMA KANAN &ndash.Program Zoom A . Murid : 48 skklk.Feb .Aktiviti berpusat . Murid potensi lulus semua mata pelajaran a) Bil.-Ujian diagnostic -Kelas tambahan -Bengkel teknik menjawab kertas soalan .1 % c) Kelemahan murid yang dikenalpasti Sains. Matematik -Mempelbagaikan kaedah P&P .Program Zoom A .pkgklk.com Powered by Joomla! Generated: 27 October.September .Mei-September .Penekanan teknik asas Matematik .Ujian bulanan .Feb.Feb. Tahun 3 PERKARA/ISU CADANGAN AKTIVITI (Program yang bersesuaian) TARIKH PELAKSANAAN 1.September .Pemantapan budaya membaca .Program Pembimbing rakan sebaya . Murid : 28 orang b) Peratus (%) : 57.Feb.Sudut bacaan .Sepanjang tahun 2.

INGGERIS .5 BM PENULISAN 20 20 54 98.00 1 1.9 16 25 45.00 0 0.09 36 % GPS BIL 55 23 42 9 100 11 % B.2 1 1.0 1.8 1.82 0 0.5 15 GAGAL BIL 9.00 0 0.GRED C LULUS GRED D GRED E MATAPELAJARAN BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BM PEMAHAMAN 33 60 17 31 5 0 0.