surat yang di baca ketika sholat malam

Sholat tahajud
1.

At takatsur I rakat pertama Al ikhlas II rokaat ke dua

NB. I adalah II adalah

2.

Al asr Al ikhas

I II

Sholat Hadiah 3.Al humazah Al ikhlas 4.Al fil Ak ikhlas 5.Al quraisy Al ikhlas 6.Al maun Al ikhlas
7.

I II I II I II I II I II

Al bakarah ayat 284-285 Inna fatah na

Bacaan sholat dafial bala
8.

Al falaq – an nas

I

Al asr Al ikhlas 3.Al alaq dan al kautsar I Al ikhlas II 10.Al humazah Al ikhlas 4.Al kautsar Al ikhlas .Al maun Al ikhlas 7.Al fil Al ikhlas 5.Al quraisy Al ikhlas 6.Al ikhlas Bacaan sholat witir II 9.At takatsur Al ikhlas 2.al falaq – an nas Surat yang di baca ketika sholat tarawih 1.al ikhlas .

al falaq – an nas .8.An nasr Al ikhlas 10.suratnya bebas sesuka imam Al ikhlas 12.surat al ikhlas .al lahab Al ikhlas Bacaan witir 11.Al kafirun Al ikhlas 9.