Isu-isu Etika Perguruan (Isu dalam Etika Perguruan

)

Isu-isu umum   Pengguguran bayi Uthanasia .

Euthanasia   Euthanasia aktif Melakukan sesuatu seperti memberikan ubat dengan sukatan yang boleh membawa maut Euthanasia pasif Tindakan sama ada dengan memberhenti atau tidak memberhentikan rawatan dengan tujuan untuk membiarkan seseorang itu mati .

  Euthanasia secara sukarela Orang yang melalui proses ini sedar akan keadaan yang sedang dialami dan bersetuju dengan keputusan yang diambil Euthanasia secara tidak sukarela Orang lain membuat keputusan untuk menjalankan proses tersebut .

Penilaian Dalam Pendidikan      Aspek kesahan dan kebolehpercayaan Faktor-faktor bukan akademik dalam proses penilaian Penilaian formatif dan sumatif – pemantauan yang berterusan terhadap pencapaian pelajar Aspek kemahiran insaniah yang tidak dinilai dalam proses penilaian di sekolah Pealiran dan penjurusan dalam pendidikan .

menonton atau membaca bahan-bahan pornografi akan membawa ‘harm’ kepada orang lain .Kemoralan seksual dan pornografi dalam pendidikan   Prinsip hak kebebasan dalam menangani isu pornografi Prinsip merosakkan (the harm principle) Perlu membuat pertimbangan sama ada menghasilkan.

 Prinsip kerosakan sosial (The social harm principle) Kebebasan manusia harus dihakkan dari segi undang-undang sekiranya tindakan mereka boleh merosakkan masyarakat itu sendiri .

kumpulan tertentu atau kebanyakan orang .  Prinsip menyakitkan hati (The offence principle) Membuat pertimbangan sama ada pornografi akan menyakitkan hati sesetengah orang.

Gangguan seksual   Gangguan seksual berbentuk ugutan (sexual coercion) Gangguan seksual berbentuk ancaman terhadap ketenteraman peribadi (sexual annoyance) .

kecuali kita dapat menunjukkan bahawa perbezaan yang wujud di antara mereka adalah relevan dengan layanan yang berbeza itu .Diskriminasi dan keadilan dalam pendidikan   Prinsip keadilan Adalah tidak adil kita memberikan layanan yang berbeza kepada manusia sehingga menyebabkan orang-orang tertentu dinafikan faedah-faedah sosial.

  Pendidikan untuk semua Pendidikan khas Perangsaka ras dalam pendidikan (Huraian terperinci mengenai isu-isu di atas perlu dibaca dalam modul atau buku teks) .

..51..:519 .51. /63496:.9.22.5492.54.5.2.5:29.:.2.

4/.5  2473.2.769569.::.4...79.. '650 795073 4/.2.2.5.569.1.5..2..5.5:. .9.5 .5...69.5.5.2.2/.#95:745.545.2.5.

4.5 :.579/.5.3/9/5.50 .2.3 .5.1 :.50..9.5.5:2:.4.556.5:2:.3/9/5.5:2:.3 .1.5.9.72..3 069065 .5 .2.

2.53.132.4.3.5.52.5 #95:72.5 .:1.51.1.5 1.5:.3./2.:5. 45/..:2945..27..5.13.569.13.5/9/.44/92.4 75112.1.

69.5 .5.9.2..15.1.5.

79/. 45522.:6:..51 1..3 20.515..7.93.492.1.1...3..5/...5..5.1.9.5/9/.32.5.5..5 3. .

475112.5 9..9.5 .52.2:4.:.#5112. #5112.2.97950455.:1.5:.3.: #9.55.

1...3.2: ..:1..0.44613.:793 1/./2.