7.

Sekiranya KDNK benar adalah RM 2,000 penawaran wang adalah RM600, dan halaju adalah 5, maka tingkat harga adalah B. 1.5 Pengiraan : M = 600, V = 5, Q = 2000 P = MV / Q P = (600)(5)/2000 P = 3000/2000 P = 1.5

8. Teori kuantiti wang mudah boleh ditulis sebagai A. P = MV / Q Bukti : Persamaan Pertukaran adalah satu identiti yang menyatakan bahawa penawaran wang (M) didarabkan dengan halaju (V) mesti bersamaan dengan tingkat harga (P) darab KDNK benar (Q). MV = PQ P = MV / Q

9. Perbezaan utama antara inflasi satu-kali dan inflasi berterusan adalah C. inflasi satu-kali adalah peningkatan satu kali dalam tingkat harga manakala inflasi berterusan adalah peningkatan yang berterusan dalam tingkat harga. Bukti : Definisi inflasi satu-kali ialah satu peningkatan satu kali dalam tingkat harga atau satu peningkatan dalam tingkat harga yang tidak berterusan. Manakala definisi inflasi berterusan ialah satu peningkatan yang berterusan dalam tingkat harga.

Bolehkah peningkatan satu-kali dalam penawaran wang menyebabkan inflasi satu-kali? A. Andaikan ekonomi mula menghasilkan KDNK benar semulajadi. Maka. permintaan agregat meningkat. Kemudian. apabila ekonomi bergerak kembali menghasilkan KDNK benar semulajadi. ceteris paribus. tingkat harga meningkat dalam jangka pendek. kerana ia mengalihkan keluk permintaan agregat ke kanan. Inflasi satu-kali boleh berpunca C. Bukti: Apabila penawaran wang telah meningkat. Ya. menjadi lebih tinggi daripada tingkat yang sebelumnya dalam keseimbangan jangka pendek. tingkat harga akan A. Akibatnya. Ini membawa kepada peningkatan permintaan. 12. daripada ekonomi sebelah permintaan dan penawaran Bukti : Tarikan sebelah permintaan dan tolakan kos (tarikan penawaran) merupakan punca kepada inflasi satu-kali. Bukti : 11. Dalam jangka panjang. kuasa beli pengguna akan meningkat. keluk permintaan agregat akan beralih ke kanan.10. . ini bermakna wang dalam tangan pengguna telah meningkat. Apabila permintaan telah meningkat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful